summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po6
1 files changed, 3 insertions, 3 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index dd2d2a7..11b4912 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -4663,8 +4663,8 @@ msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "hiển thị kích cỡ theo định dạng dành cho người đọc"
#: builtin/describe.c:16
-msgid "git describe [options] <committish>*"
-msgstr "git describe [các-tùy-chọn] <committish>*"
+msgid "git describe [options] <commit-ish>*"
+msgstr "git describe [các-tùy-chọn] <commit-ish>*"
#: builtin/describe.c:17
msgid "git describe [options] --dirty"
@@ -4799,7 +4799,7 @@ msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Không tìm thấy các tên, không thể mô tả gì cả."
#: builtin/describe.c:489
-msgid "--dirty is incompatible with committishes"
+msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "--dirty là xung khắc với các tùy chọn dành cho chuyển giao (commit)"
#: builtin/diff.c:79