summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorPeter Krefting <peter@softwolves.pp.se>2010-09-12 20:10:21 (GMT)
committerPeter Krefting <peter@softwolves.pp.se>2012-03-08 08:28:35 (GMT)
commit0eb8fa3a05706ae55e5597d8384c303a00ce1e11 (patch)
tree761908912fa6ed678bac63883574a5c40dcfa7ff
parent2b911f818543ae608ea357da8e567f74470f5adf (diff)
downloadgit-0eb8fa3a05706ae55e5597d8384c303a00ce1e11.zip
git-0eb8fa3a05706ae55e5597d8384c303a00ce1e11.tar.gz
git-0eb8fa3a05706ae55e5597d8384c303a00ce1e11.tar.bz2
po/sv.po: add Swedish translation
Signed-off-by: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se> Signed-off-by: Ævar Arnfjörð Bjarmason <avarab@gmail.com> (cherry picked from commit 54ce07007c7988268d43619c580e81fbca09d37b)
-rw-r--r--po/sv.po3492
1 files changed, 3492 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
new file mode 100644
index 0000000..78b4d9a
--- /dev/null
+++ b/po/sv.po
@@ -0,0 +1,3492 @@
+# Swedish translations for Git.
+# Copyright (C) 2010 Peter krefting <peter@softwolves.pp.se>
+# This file is distributed under the same license as the Git package.
+# Peter krefting <peter@softwolves.pp.se>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: git 1.7.3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-09-20 15:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-12 21:07+0100\n"
+"Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
+"Language: sv\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: wt-status.c:56
+msgid "# Unmerged paths:"
+msgstr "# Ej sammanslagna sökvägar:"
+
+#: wt-status.c:62 wt-status.c:79
+#, c-format
+msgid "# (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
+msgstr "# (använd \"git reset %s <fil>...\" för att ta bort från kö)"
+
+#: wt-status.c:64 wt-status.c:81
+msgid "# (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
+msgstr "# (använd \"git rm --cached <fil>...\" för att ta bort från kö)"
+
+#: wt-status.c:65
+msgid "# (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
+msgstr "# (använd \"git add/rm <fil>...\" som lämpligt för att ange lösning)"
+
+#: wt-status.c:73
+msgid "# Changes to be committed:"
+msgstr "# Ändringar att checka in:"
+
+#: wt-status.c:91
+msgid "# Changed but not updated:"
+msgstr "# Ändrade men inte uppdaterade:"
+
+#: wt-status.c:95
+msgid "# (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
+msgstr ""
+"# (använd \"git add <fil>...\" för att uppdatera vad som skall checkas in)"
+
+#: wt-status.c:97
+msgid "# (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
+msgstr ""
+"# (använd \"git add/rm <fil>...\" för att uppdatera vad som skall checkas "
+"in)"
+
+#: wt-status.c:98
+msgid ""
+"# (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working "
+"directory)"
+msgstr ""
+"# (använd \"git checkout -- <fil>...\" för att förkasta ändringar i "
+"arbetskatalogen)"
+
+#: wt-status.c:100
+msgid "# (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
+msgstr ""
+"# (checka in eller förkasta ospårat eller ändrat innehåll i undermoduler)"
+
+#: wt-status.c:109
+#, c-format
+msgid "# %s files:"
+msgstr "# %s filer:"
+
+#: wt-status.c:112
+#, c-format
+msgid "# (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
+msgstr ""
+"# (använd \"git %s <fil>...\" för att ta med i vad som skall checkas in)"
+
+#: wt-status.c:129
+msgid "bug"
+msgstr "programfel"
+
+#: wt-status.c:134
+msgid "both deleted:"
+msgstr "borttaget av bägge:"
+
+#: wt-status.c:135
+msgid "added by us:"
+msgstr "tillagt av oss:"
+
+#: wt-status.c:136
+msgid "deleted by them:"
+msgstr "borttaget av dem:"
+
+#: wt-status.c:137
+msgid "added by them:"
+msgstr "tillagt av dem:"
+
+#: wt-status.c:138
+msgid "deleted by us:"
+msgstr "borttaget av oss:"
+
+#: wt-status.c:139
+msgid "both added:"
+msgstr "tillagt av bägge:"
+
+#: wt-status.c:140
+msgid "both modified:"
+msgstr "ändrat av bägge:"
+
+#: wt-status.c:170
+msgid "new commits, "
+msgstr "nya incheckningar, "
+
+#: wt-status.c:172
+msgid "modified content, "
+msgstr "ändrat innehåll, "
+
+#: wt-status.c:174
+msgid "untracked content, "
+msgstr "ospårat innehåll, "
+
+#: wt-status.c:188
+#, c-format
+msgid "new file: %s"
+msgstr "ny fil: %s"
+
+#: wt-status.c:191
+#, c-format
+msgid "copied: %s -> %s"
+msgstr "kopierad: %s -> %s"
+
+#: wt-status.c:194
+#, c-format
+msgid "deleted: %s"
+msgstr "borttagen: %s"
+
+#: wt-status.c:197
+#, c-format
+msgid "modified: %s"
+msgstr "ändrad: %s"
+
+#: wt-status.c:200
+#, c-format
+msgid "renamed: %s -> %s"
+msgstr "namnbyte: %s -> %s"
+
+#: wt-status.c:203
+#, c-format
+msgid "typechange: %s"
+msgstr "typbyte: %s"
+
+#: wt-status.c:206
+#, c-format
+msgid "unknown: %s"
+msgstr "okänd: %s"
+
+#: wt-status.c:209
+#, c-format
+msgid "unmerged: %s"
+msgstr "osammansl.: %s"
+
+#: wt-status.c:212
+#, c-format
+msgid "bug: unhandled diff status %c"
+msgstr "programfel: diff-status %c ej hanterad"
+
+#: wt-status.c:635
+msgid "On branch "
+msgstr "På grenen "
+
+#: wt-status.c:642
+msgid "Not currently on any branch."
+msgstr "Inte på någon gren för närvarande."
+
+#: wt-status.c:652
+msgid "# Initial commit"
+msgstr "# Grundincheckning"
+
+#: wt-status.c:666
+msgid "Untracked"
+msgstr "Ospårad"
+
+#: wt-status.c:668
+msgid "Ignored"
+msgstr "Ignorerad"
+
+#: wt-status.c:670
+#, c-format
+msgid "# Untracked files not listed%s\n"
+msgstr "# Ospårade filer visas ej%s\n"
+
+#: wt-status.c:672
+msgid " (use -u option to show untracked files)"
+msgstr " (använd flaggan -u för att visa ospårade filer)"
+
+#: wt-status.c:678
+#, c-format
+msgid "# No changes\n"
+msgstr "# Inga ändringar\n"
+
+#: wt-status.c:682
+#, c-format
+msgid "no changes added to commit%s\n"
+msgstr "inga ändringar att checka in%s\n"
+
+#: wt-status.c:684
+msgid " (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")"
+msgstr " (använd \"git add\" och/eller \"git commit -a\")"
+
+#: wt-status.c:686
+#, c-format
+msgid "nothing added to commit but untracked files present%s\n"
+msgstr "inget köat för incheckning, men ospårade filer finns%s\n"
+
+#: wt-status.c:688
+msgid " (use \"git add\" to track)"
+msgstr " (använd \"git add\" för att spåra)"
+
+#: wt-status.c:690 wt-status.c:693 wt-status.c:696
+#, c-format
+msgid "nothing to commit%s\n"
+msgstr "inget att checka in%s\n"
+
+#: wt-status.c:691
+msgid " (create/copy files and use \"git add\" to track)"
+msgstr " (skapa/kopiera filer och använd \"git add\" för att spåra)"
+
+#: wt-status.c:694
+msgid " (use -u to show untracked files)"
+msgstr " (använd -u för att visa ospårade filer)"
+
+#: wt-status.c:697
+msgid " (working directory clean)"
+msgstr " (arbetskatalogen ren)"
+
+#: wt-status.c:795
+msgid "HEAD (no branch)"
+msgstr "HEAD (ingen gren)"
+
+#: wt-status.c:801
+msgid "Initial commit on "
+msgstr "Grundincheckning på "
+
+#: wt-status.c:816
+msgid "behind "
+msgstr "efter "
+
+#: wt-status.c:819 wt-status.c:822
+msgid "ahead "
+msgstr "före "
+
+#: wt-status.c:824
+msgid ", behind "
+msgstr ", efter "
+
+#: builtin/add.c:41
+#, c-format
+msgid "unexpected diff status %c"
+msgstr "diff-status %c förväntades inte"
+
+#: builtin/add.c:67 builtin/commit.c:244
+msgid "updating files failed"
+msgstr "misslyckades uppdatera filer"
+
+#: builtin/add.c:77
+#, c-format
+msgid "remove '%s'\n"
+msgstr "ta bort \"%s\"\n"
+
+#: builtin/add.c:175
+#, c-format
+msgid "Path '%s' is in submodule '%.*s'"
+msgstr "Sökvägen \"%s\" är i undermodulen \"%.*s\""
+
+#: builtin/add.c:191
+msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
+msgstr "Ospårade ändringar efter att ha uppdaterat indexet:"
+
+#: builtin/add.c:194 builtin/add.c:452 builtin/rm.c:194
+#, c-format
+msgid "pathspec '%s' did not match any files"
+msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några filer"
+
+#: builtin/add.c:208
+#, c-format
+msgid "'%s' is beyond a symbolic link"
+msgstr "\"%s\" är på andra sidan av en symbolisk länk"
+
+#: builtin/add.c:275
+msgid "Could not read the index"
+msgstr "Kunde inte läsa indexet"
+
+#: builtin/add.c:284
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' for writing."
+msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"
+
+#: builtin/add.c:288
+msgid "Could not write patch"
+msgstr "Kunde inte skriva patch"
+
+#: builtin/add.c:293
+#, c-format
+msgid "Could not stat '%s'"
+msgstr "Kunde inte ta status på \"%s\""
+
+#: builtin/add.c:295
+msgid "Empty patch. Aborted."
+msgstr "Tom patch. Avbryter."
+
+#: builtin/add.c:301
+#, c-format
+msgid "Could not apply '%s'"
+msgstr "Kunde inte applicera \"%s\""
+
+#: builtin/add.c:349
+#, c-format
+msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
+msgstr "Använd -f om du verkligen vill lägga till dem.\n"
+
+#: builtin/add.c:350
+msgid "no files added"
+msgstr "inga filer har lagts till"
+
+#: builtin/add.c:356
+msgid "adding files failed"
+msgstr "misslyckades lägga till filer"
+
+#: builtin/add.c:388
+msgid "-A and -u are mutually incompatible"
+msgstr "-A och -u är ömsesidigt inkompatibla"
+
+#: builtin/add.c:390
+msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
+msgstr "Flaggan --ignore-missing kan endast användas tillsammans med --dry-run"
+
+#: builtin/add.c:410
+#, c-format
+msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
+msgstr "Inget angivet, inget tillagt.\n"
+
+#: builtin/add.c:411
+#, c-format
+msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
+msgstr "Kanske menade du att skriva \"git add .\"?\n"
+
+#: builtin/add.c:417 builtin/clean.c:95 builtin/commit.c:301
+#: builtin/commit.c:310 builtin/mv.c:77 builtin/rm.c:171
+msgid "index file corrupt"
+msgstr "indexfilen trasig"
+
+#: builtin/add.c:468 builtin/mv.c:223 builtin/rm.c:268
+msgid "Unable to write new index file"
+msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil"
+
+#: builtin/archive.c:17
+#, c-format
+msgid "could not create archive file '%s'"
+msgstr "Kunde inte skapa arkivfilen \"%s\""
+
+#: builtin/archive.c:20
+msgid "could not redirect output"
+msgstr "kunde inte omdirigera utdata"
+
+#: builtin/archive.c:36
+msgid "git archive: Remote with no URL"
+msgstr "git archive: Fjärr utan URL"
+
+#: builtin/archive.c:46
+msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
+msgstr "git archive: förväntade ACK/NAK, fick EOF"
+
+#: builtin/archive.c:51
+#, c-format
+msgid "git archive: NACK %s"
+msgstr "git archive: NACK %s"
+
+#: builtin/archive.c:52
+msgid "git archive: protocol error"
+msgstr "git archive: protokollfel"
+
+#: builtin/archive.c:57
+msgid "git archive: expected a flush"
+msgstr "git archive: förväntade en tömning (flush)"
+
+#: builtin/branch.c:136
+#, c-format
+msgid ""
+"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
+" '%s', but it is not yet merged to HEAD."
+msgstr ""
+"tar bort grenen \"%s\" som inte har slagits ihop med\n"
+" \"%s\", men som ännu inte slagits ihop med HEAD."
+
+#: builtin/branch.c:140
+#, c-format
+msgid ""
+"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
+" '%s', even though it is merged to HEAD."
+msgstr ""
+"tar inte bort grenen \"%s\" som inte har slagits ihop med\n"
+" \"%s\", trots att den har slagits ihop med HEAD."
+
+#. TRANSLATORS: This is "remote " in "remote branch '%s' not found"
+#: builtin/branch.c:161
+msgid "remote "
+msgstr "fjärr"
+
+#: builtin/branch.c:169
+msgid "cannot use -a with -d"
+msgstr "kan inte ange -a med -d"
+
+#: builtin/branch.c:175
+msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
+msgstr "Kunde inte slå upp incheckningsobjekt för HEAD"
+
+#: builtin/branch.c:180
+#, c-format
+msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
+msgstr "Kan inte ta bort grenen \"%s\" som du befinner dig på för närvarande."
+
+#: builtin/branch.c:190
+#, c-format
+msgid "%sbranch '%s' not found."
+msgstr "%sgrenen \"%s\" hittades inte."
+
+#: builtin/branch.c:198
+#, c-format
+msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
+msgstr "Kunde inte slå upp incheckningsobjekt för \"%s\""
+
+#: builtin/branch.c:204
+#, c-format
+msgid ""
+"The branch '%s' is not fully merged.\n"
+"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
+msgstr ""
+"Grenen \"%s\" har inte slagits samman i sin helhet.\n"
+"Om du är säker på att du vill ta bort den, kör \"git branch -D %s\"."
+
+#: builtin/branch.c:212
+#, c-format
+msgid "Error deleting %sbranch '%s'"
+msgstr "Fel vid borttagning av %sgrenen \"%s\""
+
+#: builtin/branch.c:217
+#, c-format
+msgid "Deleted %sbranch %s (was %s).\n"
+msgstr "Tog bort %sgrenen %s (var %s).\n"
+
+#: builtin/branch.c:222
+msgid "Update of config-file failed"
+msgstr "Misslyckades uppdatera konfigurationsfil"
+
+#: builtin/branch.c:304
+#, c-format
+msgid "branch '%s' does not point at a commit"
+msgstr "grenen \"%s\" pekar inte på en incheckning"
+
+#: builtin/branch.c:381
+#, c-format
+msgid "behind %d] "
+msgstr "bakom %d] "
+
+#: builtin/branch.c:383
+#, c-format
+msgid "ahead %d] "
+msgstr "före %d] "
+
+#: builtin/branch.c:385
+#, c-format
+msgid "ahead %d, behind %d] "
+msgstr "före %d, bakom %d] "
+
+#: builtin/branch.c:484
+msgid "(no branch)"
+msgstr "(ingen gren)"
+
+#: builtin/branch.c:544
+msgid "some refs could not be read"
+msgstr "vissa referenser kunde inte läsas"
+
+#: builtin/branch.c:557
+msgid "cannot rename the current branch while not on any."
+msgstr ""
+"kunde inte byta namn på aktuell gren när du inte befinner dig på någon."
+
+#: builtin/branch.c:567 builtin/branch.c:571
+#, c-format
+msgid "Invalid branch name: '%s'"
+msgstr "Felaktigt namn på gren: \"%s\""
+
+#: builtin/branch.c:574
+#, c-format
+msgid "A branch named '%s' already exists."
+msgstr "Det finns redan en gren som heter \"%s\""
+
+#: builtin/branch.c:580
+msgid "Branch rename failed"
+msgstr "Misslyckades byta namn på gren"
+
+#: builtin/branch.c:584
+#, c-format
+msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
+msgstr "Bytte bort namn på en felaktigt namngiven gren \"%s\""
+
+#: builtin/branch.c:588
+#, c-format
+msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
+msgstr "Grenen namnbytt till %s, men HEAD har inte uppdaterats!"
+
+#: builtin/branch.c:595
+msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
+msgstr "Grenen namnbytt, men misslyckades uppdatera konfigurationsfilen"
+
+#: builtin/branch.c:610
+#, c-format
+msgid "malformed object name %s"
+msgstr "felformat objektnamn %s"
+
+#: builtin/branch.c:680
+msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
+msgstr "Misslyckades slå upp HEAD som giltig referens"
+
+#: builtin/branch.c:686
+msgid "HEAD not found below refs/heads!"
+msgstr "HEAD hittades inte under refs/heads!"
+
+#: builtin/branch.c:706
+msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
+msgstr ""
+"flaggorna -a och -r på \"git branch\" kan inte anges tillsammans med ett "
+"grennamn"
+
+#: builtin/bundle.c:47
+#, c-format
+msgid "%s is okay\n"
+msgstr "%s är okej\n"
+
+#: builtin/bundle.c:56
+msgid "Need a repository to create a bundle."
+msgstr "Behöver ett arkiv för att skapa ett paket (bundle)."
+
+#: builtin/bundle.c:60
+msgid "Need a repository to unbundle."
+msgstr "Behöver ett arkiv för att packa upp ett paket (bundle)."
+
+#: builtin/checkout.c:107 builtin/checkout.c:135
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not have our version"
+msgstr "sökvägen \"%s\" har inte vår version"
+
+#: builtin/checkout.c:109 builtin/checkout.c:137
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not have their version"
+msgstr "sökvägen \"%s\" har inte deras version"
+
+#: builtin/checkout.c:120
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not have all three versions"
+msgstr "sökvägen \"%s\" har inte alla tre versionerna"
+
+#: builtin/checkout.c:155
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not have all 3 versions"
+msgstr "sökvägen \"%s\" har inte alla 3 versionerna"
+
+#: builtin/checkout.c:172
+#, c-format
+msgid "path '%s': cannot merge"
+msgstr "sökväg \"%s\": kan inte slå ihop"
+
+#: builtin/checkout.c:189
+#, c-format
+msgid "Unable to add merge result for '%s'"
+msgstr "Kunde inte lägga till sammanslagningsresultat för \"%s\""
+
+#: builtin/checkout.c:194 builtin/reset.c:170
+#, c-format
+msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
+msgstr "make_cache_entry misslyckades för sökvägen \"%s\""
+
+#: builtin/checkout.c:216 builtin/checkout.c:371
+msgid "corrupt index file"
+msgstr "indexfilen är trasig"
+
+#: builtin/checkout.c:244 builtin/checkout.c:251
+#, c-format
+msgid "path '%s' is unmerged"
+msgstr "sökvägen \"%s\" har inte slagits ihop"
+
+#: builtin/checkout.c:280 builtin/checkout.c:475 builtin/clone.c:658
+#: builtin/merge.c:737
+msgid "unable to write new index file"
+msgstr "kunde inte skriva ny indexfil"
+
+#: builtin/checkout.c:297 builtin/diff.c:307 builtin/merge.c:367
+msgid "diff_setup_done failed"
+msgstr "diff_setup_done misslyckades"
+
+#: builtin/checkout.c:393
+msgid "you need to resolve your current index first"
+msgstr "du måste lösa ditt befintliga index först"
+
+#: builtin/checkout.c:524
+#, c-format
+msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
+msgstr "Kan inte skapa referenslog för \"%s\"\n"
+
+#: builtin/checkout.c:550
+#, c-format
+msgid "Already on '%s'\n"
+msgstr "Redan på \"%s\"\n"
+
+#: builtin/checkout.c:554
+#, c-format
+msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
+msgstr "Växlade till och nollställde grenen \"%s\"\n"
+
+#: builtin/checkout.c:556
+#, c-format
+msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
+msgstr "Växlade till en ny gren \"%s\"\n"
+
+#: builtin/checkout.c:558
+#, c-format
+msgid "Switched to branch '%s'\n"
+msgstr "Växlade till grenen \"%s\"\n"
+
+#: builtin/checkout.c:575
+msgid "HEAD is now at"
+msgstr "HEAD är nu på"
+
+#: builtin/checkout.c:603
+msgid "You are on a branch yet to be born"
+msgstr "Du är på en gren som ännu inte är född"
+
+#: builtin/checkout.c:617
+msgid "Previous HEAD position was"
+msgstr "Tidigare position för HEAD var"
+
+#: builtin/checkout.c:730
+msgid "-B cannot be used with -b"
+msgstr "-B kan inte användas med -b"
+
+#: builtin/checkout.c:738
+msgid "--patch is incompatible with all other options"
+msgstr "--patch är inkompatibel med alla andra flaggor"
+
+#: builtin/checkout.c:744
+msgid "--track needs a branch name"
+msgstr "--track behöver ett namn på en gren"
+
+#: builtin/checkout.c:751
+msgid "Missing branch name; try -b"
+msgstr "Grennamn saknas; försök med -b"
+
+#: builtin/checkout.c:757
+msgid "--orphan and -b|-B are mutually exclusive"
+msgstr "--orphan och --b|-B kan inte användas samtidigt"
+
+#: builtin/checkout.c:759
+msgid "--orphan cannot be used with -t"
+msgstr "--orphan kan inte användas med -t"
+
+#: builtin/checkout.c:769
+msgid "git checkout: -f and -m are incompatible"
+msgstr "git checkout: -f och -m är inkompatibla"
+
+#. case (1)
+#: builtin/checkout.c:815
+#, c-format
+msgid "invalid reference: %s"
+msgstr "felaktig referens: %s"
+
+#. case (1): want a tree
+#: builtin/checkout.c:852
+#, c-format
+msgid "reference is not a tree: %s"
+msgstr "referensen är inte ett träd: %s"
+
+#: builtin/checkout.c:878
+msgid "invalid path specification"
+msgstr "felaktig sökvägsangivelse"
+
+#: builtin/checkout.c:886
+#, c-format
+msgid ""
+"git checkout: updating paths is incompatible with switching branches.\n"
+"Did you intend to checkout '%s' which can not be resolved as commit?"
+msgstr ""
+"git checkout: uppdatera sökvägar är inkompatibelt med att växla gren.\n"
+"Ville du checka ut \"%s\" som inte kan lösas som en sammanslaning?"
+
+#: builtin/checkout.c:888
+msgid "git checkout: updating paths is incompatible with switching branches."
+msgstr "git checkout: uppdatera sökvägar är inkompatibelt med att växla gren."
+
+#: builtin/checkout.c:893
+msgid ""
+"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
+"checking out of the index."
+msgstr ""
+"git checkout: --ours/--theirs, --force och --merge är inkompatibla när\n"
+"du checkar ut från indexet."
+
+#: builtin/checkout.c:904
+#, c-format
+msgid "git checkout: we do not like '%s' as a branch name."
+msgstr "git checkout: vi tycker inte om \"%s\" som namn på en gren."
+
+#: builtin/checkout.c:909
+#, c-format
+msgid "git checkout: branch %s already exists"
+msgstr "git checkout: grenen %s finns redan"
+
+#: builtin/checkout.c:916
+msgid "Cannot switch branch to a non-commit."
+msgstr "Kan inte växla gren på en icke-incheckning."
+
+#: builtin/checkout.c:919
+msgid "--ours/--theirs is incompatible with switching branches."
+msgstr "--ours/--theirs är inkompatibla när du växlar gren."
+
+#: builtin/clean.c:78
+msgid "-x and -X cannot be used together"
+msgstr "-x och -X kan inte användas samtidigt"
+
+#: builtin/clean.c:82
+msgid ""
+"clean.requireForce set to true and neither -n nor -f given; refusing to clean"
+msgstr ""
+"clean.requireForce satt till true, men varken -n eller -f angavs; vägrar "
+"städa"
+
+#: builtin/clean.c:85
+msgid ""
+"clean.requireForce defaults to true and neither -n nor -f given; refusing to "
+"clean"
+msgstr ""
+"clean.requireForce har standardvärdet true, men varken -n eller -f angavs; "
+"vägrar städa"
+
+#: builtin/clean.c:154 builtin/clean.c:175
+#, c-format
+msgid "Would remove %s\n"
+msgstr "Skulle ta bort %s\n"
+
+#: builtin/clean.c:158 builtin/clean.c:178
+#, c-format
+msgid "Removing %s\n"
+msgstr "Tar bort %s\n"
+
+#: builtin/clean.c:161 builtin/clean.c:181
+#, c-format
+msgid "failed to remove '%s'"
+msgstr "kunde inte ta bort \"%s\""
+
+#: builtin/clean.c:165
+#, c-format
+msgid "Would not remove %s\n"
+msgstr "Skulle inte ta bort %s\n"
+
+#: builtin/clean.c:167
+#, c-format
+msgid "Not removing %s\n"
+msgstr "Tar inte bort %s\n"
+
+#: builtin/clone.c:208
+#, c-format
+msgid "reference repository '%s' is not a local directory."
+msgstr "referensarkivet \"%s\" är inte en lokal katalog."
+
+#: builtin/clone.c:235
+#, c-format
+msgid "failed to open '%s'"
+msgstr "misslyckades öppna \"%s\""
+
+#: builtin/clone.c:239
+#, c-format
+msgid "failed to create directory '%s'"
+msgstr "misslyckades skapa katalogen \"%s\""
+
+#: builtin/clone.c:241 builtin/diff.c:74
+#, c-format
+msgid "failed to stat '%s'"
+msgstr "misslyckades ta status på \"%s\""
+
+#: builtin/clone.c:243
+#, c-format
+msgid "%s exists and is not a directory"
+msgstr "%s finns och är ingen katalog"
+
+#: builtin/clone.c:257
+#, c-format
+msgid "failed to stat %s\n"
+msgstr "misslyckades ta status på %s\n"
+
+#: builtin/clone.c:267
+#, c-format
+msgid "failed to unlink '%s'"
+msgstr "misslyckades ta bort länken \"%s\""
+
+#: builtin/clone.c:272
+#, c-format
+msgid "failed to create link '%s'"
+msgstr "misslyckades skapa länken \"%s\""
+
+#: builtin/clone.c:276
+#, c-format
+msgid "failed to copy file to '%s'"
+msgstr "misslyckades kopiera filen till \"%s\""
+
+#: builtin/clone.c:305
+#, c-format
+msgid "done.\n"
+msgstr "klart.\n"
+
+#: builtin/clone.c:387
+msgid "Too many arguments."
+msgstr "För många argument."
+
+#: builtin/clone.c:391
+msgid "You must specify a repository to clone."
+msgstr "Du måste ange ett arkiv att klona."
+
+#: builtin/clone.c:399
+#, c-format
+msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
+msgstr "flaggorna --bare och --origin %s är inkompatibla."
+
+#: builtin/clone.c:428
+#, c-format
+msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
+msgstr "destinationssökvägen \"%s\" finns redan och är inte en tom katalog."
+
+#: builtin/clone.c:438
+#, c-format
+msgid "working tree '%s' already exists."
+msgstr "arbetsträdet \"%s\" finns redan."
+
+#: builtin/clone.c:451 builtin/clone.c:465
+#, c-format
+msgid "could not create leading directories of '%s'"
+msgstr "kunde inte skapa inledande kataloger för \"%s\""
+
+#: builtin/clone.c:454
+#, c-format
+msgid "could not create work tree dir '%s'."
+msgstr "kunde inte skapa arbetskatalogen \"%s\""
+
+#: builtin/clone.c:470
+#, c-format
+msgid "Cloning into bare repository %s\n"
+msgstr "Klonar till ett naket arkiv %s\n"
+
+#: builtin/clone.c:472
+#, c-format
+msgid "Cloning into %s\n"
+msgstr "Klonar till %s\n"
+
+#: builtin/clone.c:530
+#, c-format
+msgid "Don't know how to clone %s"
+msgstr "Vet inte hur man klonar %s"
+
+#: builtin/clone.c:569
+#, c-format
+msgid "Remote branch %s not found in upstream %s, using HEAD instead"
+msgstr ""
+"Fjärrgrenen %s hittades inte i uppströmsarkivet %s, använder HEAD istället"
+
+#: builtin/clone.c:579
+msgid "You appear to have cloned an empty repository."
+msgstr "Du verkar ha klonat ett tomt arkiv."
+
+#: builtin/clone.c:621
+msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
+msgstr ""
+"HEAD hos fjärren pekar på en obefintlig referens, kan inte checka ut.\n"
+
+#: builtin/commit.c:41
+msgid ""
+"Your name and email address were configured automatically based\n"
+"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
+"You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
+"\n"
+" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
+" git config --global user.email you@example.com\n"
+"\n"
+"If the identity used for this commit is wrong, you can fix it with:\n"
+"\n"
+" git commit --amend --author='Your Name <you@example.com>'\n"
+msgstr ""
+"Ditt namn och e-postadress konfigurerades automatiskt baserat på\n"
+"ditt användar-id och värdnamn. Kontrollera att de är riktiga. Du\n"
+"kan förhindra det här meddelandet genom att ställa dem explicit:\n"
+"\n"
+" git config --global user.name \"Ditt namn\"\n"
+" git config --global user.email du@example.com\n"
+"\n"
+"Om identiteten som användes för incheckningen är felaktig kan du\n"
+"rätta den med:\n"
+"\n"
+" git commit --amend --author='Ditt namn <du@example.com>'\n"
+
+#: builtin/commit.c:53
+msgid ""
+"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
+"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
+"remove the commit entirely with \"git reset HEAD^\".\n"
+msgstr ""
+"Du bad om att utöka den senaste incheckningen, men om du gör det\n"
+"blir den tom. Du kan köra kommandot på nytt med --allow-empty, eller\n"
+"så kan du ta bort incheckningen helt med \"git reset HEAD^\".\n"
+
+#: builtin/commit.c:271
+msgid "failed to unpack HEAD tree object"
+msgstr "misslyckades packa upp HEAD:s trädobjekt"
+
+#: builtin/commit.c:299
+msgid "interactive add failed"
+msgstr "interaktiv tilläggning misslyckades"
+
+#: builtin/commit.c:330 builtin/commit.c:350 builtin/commit.c:396
+msgid "unable to write new_index file"
+msgstr "kunde inte skriva filen new_index"
+
+#: builtin/commit.c:380
+msgid "cannot do a partial commit during a merge."
+msgstr "kan inte utföra en delvis incheckning under en sammanslagning."
+
+#: builtin/commit.c:389
+msgid "cannot read the index"
+msgstr "kan inte läsa indexet"
+
+#: builtin/commit.c:409
+msgid "unable to write temporary index file"
+msgstr "kunde inte skriva temporär indexfil"
+
+#: builtin/commit.c:456 builtin/commit.c:1294
+msgid "could not parse HEAD commit"
+msgstr "kunde inte tolka HEAD:s incheckning"
+
+#: builtin/commit.c:475 builtin/commit.c:481
+#, c-format
+msgid "invalid commit: %s"
+msgstr "felaktig incheckning: %s"
+
+#: builtin/commit.c:499
+msgid "malformed --author parameter"
+msgstr "felformad \"--author\"-flagga"
+
+#: builtin/commit.c:573 builtin/shortlog.c:299
+#, c-format
+msgid "(reading log message from standard input)\n"
+msgstr "(läser loggmeddelande från standard in)\n"
+
+#: builtin/commit.c:575
+msgid "could not read log from standard input"
+msgstr "kunde inte läsa logg från standard in"
+
+#: builtin/commit.c:579
+#, c-format
+msgid "could not read log file '%s'"
+msgstr "kunde inte läsa loggfilen \"%s\""
+
+#: builtin/commit.c:585
+msgid "commit has empty message"
+msgstr "incheckningen har ett tomt meddelande"
+
+#: builtin/commit.c:591
+msgid "could not read MERGE_MSG"
+msgstr "kunde inte läsa MERGE_MSG"
+
+#: builtin/commit.c:595
+msgid "could not read SQUASH_MSG"
+msgstr "kunde inte läsa SQUASH_MSG"
+
+#: builtin/commit.c:599
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'"
+msgstr "kunde inte läsa \"%s\""
+
+#: builtin/commit.c:612
+#, c-format
+msgid "could not open '%s'"
+msgstr "kunde inte öppna \"%s\""
+
+#: builtin/commit.c:636
+msgid "could not write commit template"
+msgstr "kunde inte skriva incheckningsmall"
+
+#: builtin/commit.c:650
+#, c-format
+msgid ""
+"#\n"
+"# It looks like you may be committing a MERGE.\n"
+"# If this is not correct, please remove the file\n"
+"#\t%s\n"
+"# and try again.\n"
+"#\n"
+msgstr ""
+"#\n"
+"# Det verkar som du checkar in en SAMMANSLAGNING.\n"
+"# Om det inte stämmer tar du bort filen\n"
+"#\t%s\n"
+"# och försöker igen.\n"
+"#\n"
+
+#: builtin/commit.c:659
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"# Please enter the commit message for your changes."
+msgstr ""
+"\n"
+"# Ange ett incheckningsmeddelande för dina ändringar."
+
+#: builtin/commit.c:663
+#, c-format
+msgid ""
+" Lines starting\n"
+"# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
+msgstr ""
+" Rader som inleds\n"
+"# med \"#\" kommer ignoreras, och ett tomt meddelande avbryter "
+"incheckningen.\n"
+
+#: builtin/commit.c:668
+#, c-format
+msgid ""
+" Lines starting\n"
+"# with '#' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
+"# An empty message aborts the commit.\n"
+msgstr ""
+" Rader som inleds\n"
+"# med \"#\" kommer behållas; du kan själv ta bort dem om du vill.\n"
+"# Ett tomt meddelande avbryter incheckningen.\n"
+
+#: builtin/commit.c:680
+#, c-format
+msgid "%s# Author: %s\n"
+msgstr "%s# Författare: %s\n"
+
+#: builtin/commit.c:688
+#, c-format
+msgid "%s# Committer: %s\n"
+msgstr "%s# Incheckare: %s\n"
+
+#: builtin/commit.c:705
+msgid "Cannot read index"
+msgstr "Kan inte läsa indexet"
+
+#: builtin/commit.c:737
+msgid "Error building trees"
+msgstr "Fel vid byggande av träd"
+
+#: builtin/commit.c:752 builtin/tag.c:321
+#, c-format
+msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
+msgstr "Ange meddelandet en av flaggorna -m eller -F.\n"
+
+#: builtin/commit.c:832
+#, c-format
+msgid "No existing author found with '%s'"
+msgstr "Hittade ingen befintlig författare med \"%s\""
+
+#: builtin/commit.c:847 builtin/commit.c:1039
+#, c-format
+msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
+msgstr "Ogiltigt läge för ospårade filer: \"%s\""
+
+#: builtin/commit.c:864
+msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
+msgstr "Kan inte använda både --reset-author och --author"
+
+#: builtin/commit.c:878
+msgid "You have nothing to amend."
+msgstr "Du har inget att utöka."
+
+#: builtin/commit.c:880
+msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
+msgstr "Du är i mitten av en incheckning -- kan inte utöka."
+
+#: builtin/commit.c:889
+msgid "Only one of -c/-C/-F can be used."
+msgstr "Kan endast använda en av -c/-C/-F."
+
+#: builtin/commit.c:891
+msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
+msgstr "Flaggan -m kan inte kombineras med -c/-C/-F."
+
+#: builtin/commit.c:897
+msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
+msgstr "--reset-author kan endast användas med -C, -c eller --amend."
+
+#: builtin/commit.c:906
+#, c-format
+msgid "could not lookup commit %s"
+msgstr "kunde inte slå upp incheckningen %s"
+
+#: builtin/commit.c:909
+#, c-format
+msgid "could not parse commit %s"
+msgstr "kunde inte tolka incheckningen %s"
+
+#: builtin/commit.c:937
+msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive can be used."
+msgstr "Endast en av --include/--only/--all/--interactive kan användas."
+
+#: builtin/commit.c:939
+msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
+msgstr "Du måste ange sökvägar tillsammans med --include/--only."
+
+#: builtin/commit.c:941
+msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
+msgstr "Smart... utöka den senaste med smutsigt index."
+
+#: builtin/commit.c:943
+msgid "Explicit paths specified without -i nor -o; assuming --only paths..."
+msgstr "Explicita sökvägar angavs utan -i eller -o; antar --only-paths..."
+
+#: builtin/commit.c:953
+#, c-format
+msgid "Invalid cleanup mode %s"
+msgstr "Felaktigt städningsläge %s"
+
+#: builtin/commit.c:958
+msgid "Paths with -a does not make sense."
+msgstr "Kan inte ange sökvägar med -a."
+
+#: builtin/commit.c:960
+msgid "Paths with --interactive does not make sense."
+msgstr "Kan inte ange sökvägar med --interactive."
+
+#: builtin/commit.c:1142
+msgid "couldn't look up newly created commit"
+msgstr "kunde inte slå upp en precis skapad incheckning"
+
+#: builtin/commit.c:1144
+msgid "could not parse newly created commit"
+msgstr "kunde inte tolka en precis skapad incheckning"
+
+#: builtin/commit.c:1185
+msgid "detached HEAD"
+msgstr "frånkopplad HEAD"
+
+#: builtin/commit.c:1187
+msgid " (root-commit)"
+msgstr " (rotincheckning)"
+
+#: builtin/commit.c:1307 builtin/merge.c:461
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for reading"
+msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för läsning"
+
+#: builtin/commit.c:1312
+#, c-format
+msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
+msgstr "Trasig MERGE_HEAD-fil (%s)"
+
+#: builtin/commit.c:1319
+msgid "could not read MERGE_MODE"
+msgstr "kunde inte läsa MERGE_MODE"
+
+#: builtin/commit.c:1336
+#, c-format
+msgid "could not read commit message: %s"
+msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande: %s"
+
+#: builtin/commit.c:1350
+#, c-format
+msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
+msgstr "Avbryter på grund av tomt incheckningsmeddelande.\n"
+
+#: builtin/commit.c:1358
+msgid "failed to write commit object"
+msgstr "kunde inte skriva incheckningsobjekt"
+
+#: builtin/commit.c:1375
+msgid "cannot lock HEAD ref"
+msgstr "kunde inte låsa HEAD-referens"
+
+#: builtin/commit.c:1379
+msgid "cannot update HEAD ref"
+msgstr "kunde inte uppdatera HEAD-referens"
+
+#: builtin/commit.c:1388
+msgid ""
+"Repository has been updated, but unable to write\n"
+"new_index file. Check that disk is not full or quota is\n"
+"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
+msgstr ""
+"Arkivet har uppdaterats, men kunde inte skriva filen\n"
+"new_index. Kontrollera att disken inte är full och\n"
+"att kvoten inte har överskridits, och kör sedan\n"
+"\"git reset HEAD\" för att återställa."
+
+#: builtin/describe.c:205
+#, c-format
+msgid "annotated tag %s not available"
+msgstr "den dekorerade taggen %s inte tillgänglig"
+
+#: builtin/describe.c:209
+#, c-format
+msgid "annotated tag %s has no embedded name"
+msgstr "den dekorerade taggen %s har inget inbäddat namn"
+
+#: builtin/describe.c:211
+#, c-format
+msgid "tag '%s' is really '%s' here"
+msgstr "taggen \"%s\" är i verkligheten \"%s\" här"
+
+#: builtin/describe.c:238
+#, c-format
+msgid "Not a valid object name %s"
+msgstr "Objektnamnet är inte giltigt: %s"
+
+#: builtin/describe.c:241
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid '%s' object"
+msgstr "%s är inte ett giltigt \"%s\"-objekt"
+
+#: builtin/describe.c:258
+#, c-format
+msgid "no tag exactly matches '%s'"
+msgstr "ingen tagg motsvarar \"%s\" exakt"
+
+#: builtin/describe.c:260
+#, c-format
+msgid "searching to describe %s\n"
+msgstr "söker för att beskriva %s\n"
+
+#: builtin/describe.c:295
+#, c-format
+msgid "finished search at %s\n"
+msgstr "avslutade sökning på %s\n"
+
+#: builtin/describe.c:319
+#, c-format
+msgid ""
+"No annotated tags can describe '%s'.\n"
+"However, there were unannotated tags: try --tags."
+msgstr ""
+"Inga dekorerade taggar kan beskriva \"%s\".\n"
+"Det finns dock odekorerade taggar: testa --tags."
+
+#: builtin/describe.c:323
+#, c-format
+msgid ""
+"No tags can describe '%s'.\n"
+"Try --always, or create some tags."
+msgstr ""
+"Inga taggar kan beskriva \"%s\".\n"
+"Testa --always, eller skapa några taggar."
+
+#: builtin/describe.c:344
+#, c-format
+msgid "traversed %lu commits\n"
+msgstr "traverserade %lu incheckningar\n"
+
+#: builtin/describe.c:347
+#, c-format
+msgid ""
+"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
+"gave up search at %s\n"
+msgstr ""
+"mer än %i taggar hittades; listar de %i senaste\n"
+"gav upp sökningen vid %s\n"
+
+#: builtin/describe.c:398
+msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
+msgstr "--long är inkompatibel med --abbrev=0"
+
+#: builtin/describe.c:423
+msgid "No names found, cannot describe anything."
+msgstr "Inga namn hittades, kan inte beskriva något."
+
+#: builtin/describe.c:430
+msgid "--dirty is incompatible with committishes"
+msgstr "--dirty är inkompatibelt med \"committish\"-värden"
+
+#: builtin/diff.c:76
+#, c-format
+msgid "'%s': not a regular file or symlink"
+msgstr "\"%s\": inte en normal fil eller symbolisk länk"
+
+#: builtin/diff.c:225
+#, c-format
+msgid "invalid option: %s"
+msgstr "ogiltig flagga: %s"
+
+#: builtin/diff.c:302
+msgid "Not a git repository"
+msgstr "Inte ett git-arkiv"
+
+#: builtin/diff.c:334
+msgid "No HEAD commit to compare with (yet)"
+msgstr "Ingen HEAD-incheckning att jämföra med (ännu)"
+
+#: builtin/diff.c:349
+#, c-format
+msgid "invalid object '%s' given."
+msgstr "objektet \"%s\" som angavs är felaktigt."
+
+#: builtin/diff.c:354
+#, c-format
+msgid "more than %d trees given: '%s'"
+msgstr "mer än %d träd angavs: \"%s\""
+
+#: builtin/diff.c:364
+#, c-format
+msgid "more than two blobs given: '%s'"
+msgstr "mer än två blobbar angavs: \"%s\""
+
+#: builtin/diff.c:372
+#, c-format
+msgid "unhandled object '%s' given."
+msgstr "ej hanterat objekt \"%s\" angavs."
+
+#: builtin/fetch.c:175
+msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
+msgstr "Kunde inte hitta fjärr-referensen HEAD"
+
+#: builtin/fetch.c:228
+#, c-format
+msgid "object %s not found"
+msgstr "objektet %s hittades inte"
+
+#: builtin/fetch.c:233
+msgid "[up to date]"
+msgstr "[àjour]"
+
+#.
+#. * If this is the head, and it's not okay to update
+#. * the head, and the old value of the head isn't empty...
+#.
+#: builtin/fetch.c:246
+#, c-format
+msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
+msgstr "! %-*s %-*s -> %s (kan inte hämta i aktuell gren)"
+
+#: builtin/fetch.c:247 builtin/fetch.c:309
+msgid "[rejected]"
+msgstr "[refuserad]"
+
+#: builtin/fetch.c:257
+msgid "[tag update]"
+msgstr "[uppdaterad tagg]"
+
+#: builtin/fetch.c:258 builtin/fetch.c:280 builtin/fetch.c:293
+msgid " (unable to update local ref)"
+msgstr " (kunde inte uppdatera lokal ref)"
+
+#: builtin/fetch.c:270
+msgid "[new tag]"
+msgstr "[ny tagg]"
+
+#: builtin/fetch.c:274
+msgid "[new branch]"
+msgstr "[ny gren]"
+
+#: builtin/fetch.c:305
+msgid "unable to update local ref"
+msgstr "kunde inte uppdatera lokal ref"
+
+#: builtin/fetch.c:305
+msgid "forced update"
+msgstr "tvingad uppdatering"
+
+#: builtin/fetch.c:310
+msgid "(non-fast-forward)"
+msgstr "(ej snabbspolad)"
+
+#: builtin/fetch.c:328 builtin/fetch.c:651
+#, c-format
+msgid "cannot open %s: %s\n"
+msgstr "kan inte öppna %s. %s\n"
+
+#: builtin/fetch.c:406
+#, c-format
+msgid "From %.*s\n"
+msgstr "Från %.*s\n"
+
+#: builtin/fetch.c:417
+#, c-format
+msgid ""
+"some local refs could not be updated; try running\n"
+" 'git remote prune %s' to remove any old, conflicting branches"
+msgstr ""
+"några lokala referenser kunde inte uppdateras; testa att köra\n"
+" \"git remote prune %s\" för att ta bort gamla grenar som står i konflikt"
+
+#: builtin/fetch.c:467
+msgid "could not run rev-list"
+msgstr "kunde inte köra rev-list"
+
+#: builtin/fetch.c:481
+#, c-format
+msgid "failed write to rev-list: %s"
+msgstr "kunde inte skriva till rev-list: %s"
+
+#: builtin/fetch.c:488
+#, c-format
+msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
+msgstr "kunde inte stänga rev-list:s standard in: %s"
+
+#: builtin/fetch.c:515
+#, c-format
+msgid " (%s will become dangling)\n"
+msgstr " (%s kommer bli dinglande)\n"
+
+#: builtin/fetch.c:516
+#, c-format
+msgid " (%s has become dangling)\n"
+msgstr " (%s har blivit dinglande)\n"
+
+#: builtin/fetch.c:523
+msgid "[deleted]"
+msgstr "[borttagen]"
+
+#: builtin/fetch.c:524
+msgid "(none)"
+msgstr "(ingen)"
+
+#: builtin/fetch.c:641
+#, c-format
+msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
+msgstr "Vägrar hämta till aktuell gren %s i ett icke-naket arkiv"
+
+#: builtin/fetch.c:675
+#, c-format
+msgid "Don't know how to fetch from %s"
+msgstr "Vet inte hur man hämtar från %s"
+
+#: builtin/fetch.c:729
+#, c-format
+msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
+msgstr "Flaggan \"%s\" och värdet \"%s\" är inte giltigt för %s"
+
+#: builtin/fetch.c:732
+#, c-format
+msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
+msgstr "Flaggan \"%s\" ignoreras för %s\n"
+
+#: builtin/fetch.c:821
+#, c-format
+msgid "Fetching %s\n"
+msgstr "Hämtar %s\n"
+
+#: builtin/fetch.c:823
+#, c-format
+msgid "Could not fetch %s"
+msgstr "Kunde inte hämta %s"
+
+#: builtin/fetch.c:839
+msgid ""
+"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
+"remote name from which new revisions should be fetched."
+msgstr ""
+"Inget fjärrarkiv angavs. Ange antingen en URL eller namnet på ett\n"
+"fjärrarkiv som nya incheckningar skall hämtas från."
+
+#: builtin/fetch.c:859
+msgid "You need to specify a tag name."
+msgstr "Du måste ange namnet på en tagg."
+
+#: builtin/fetch.c:899
+msgid "fetch --all does not take a repository argument"
+msgstr "fetch --all tar inte namnet på ett arkiv som argument"
+
+#: builtin/fetch.c:901
+msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
+msgstr "fetch --all kan inte anges med referensspecifikationer"
+
+#: builtin/fetch.c:912
+#, c-format
+msgid "No such remote or remote group: %s"
+msgstr "Fjärren eller fjärrgruppen finns inte: %s"
+
+#: builtin/fetch.c:920
+msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
+msgstr "Kan inte hämta från grupp och ange referensspecifikationer"
+
+#: builtin/gc.c:63
+#, c-format
+msgid "Invalid %s: '%s'"
+msgstr "Felaktigt %s: \"%s\""
+
+#: builtin/gc.c:78
+msgid "Too many options specified"
+msgstr "För många flaggor angavs"
+
+#: builtin/gc.c:103
+#, c-format
+msgid "insanely long object directory %.*s"
+msgstr "tokigt lång objektkatalog %.*s"
+
+#: builtin/gc.c:220
+#, c-format
+msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
+msgstr "Packar arkivet automatiskt för optimal prestanda.\n"
+
+#: builtin/gc.c:223
+#, c-format
+msgid ""
+"Auto packing the repository for optimum performance. You may also\n"
+"run \"git gc\" manually. See \"git help gc\" for more information."
+msgstr ""
+"Packar arkivet automatiskt för optimal prestanda. Du kan även\n"
+"köra \"git gc\" manuellt. Se \"git help gc\" för mer information."
+
+#: builtin/gc.c:251
+msgid ""
+"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
+msgstr ""
+"Det finns för många onåbara lösa objekt; kör \"git prune\" för att ta bort "
+"dem."
+
+#: builtin/grep.c:252
+#, c-format
+msgid "grep: failed to create thread: %s"
+msgstr "grep: misslyckades skapa tråd. %s"
+
+#: builtin/grep.c:457
+#, c-format
+msgid "'%s': unable to read %s"
+msgstr "\"%s\" kunde inte läsa %s"
+
+#: builtin/grep.c:508
+#, c-format
+msgid "'%s': %s"
+msgstr "\"%s\": %s"
+
+#: builtin/grep.c:519
+#, c-format
+msgid "'%s': short read %s"
+msgstr "\"%s\": kort läsning %s"
+
+#: builtin/grep.c:581
+#, c-format
+msgid "Failed to chdir: %s"
+msgstr "Kunde inte byta katalog (chdir): %s"
+
+#: builtin/grep.c:671 builtin/grep.c:697
+#, c-format
+msgid "unable to read tree (%s)"
+msgstr "kunde inte läsa träd (%s)"
+
+#: builtin/grep.c:703
+#, c-format
+msgid "unable to grep from object of type %s"
+msgstr "Kunde inte \"grep\" från objekt av typen %s"
+
+#: builtin/grep.c:755
+#, c-format
+msgid "switch `%c' expects a numerical value"
+msgstr "flaggan \"%c\" antar ett numeriskt värde"
+
+#: builtin/grep.c:771
+#, c-format
+msgid "cannot open '%s'"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\""
+
+#: builtin/grep.c:1012
+msgid "no pattern given."
+msgstr "inget mönster angavs."
+
+#: builtin/grep.c:1016
+msgid "cannot mix --fixed-strings and regexp"
+msgstr "kan inte blanda --fixed-strings och reguljära uttryck"
+
+#: builtin/grep.c:1041
+#, c-format
+msgid "bad object %s"
+msgstr "felaktigt objekt %s"
+
+#: builtin/grep.c:1068
+msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
+msgstr "--open-files-in-pager fungerar endast i arbetskatalogen"
+
+#: builtin/grep.c:1093
+msgid "--cached cannot be used with --no-index."
+msgstr "--cached kan inte användas med --no-index."
+
+#: builtin/grep.c:1095
+msgid "--no-index cannot be used with revs."
+msgstr "--no-index kan inte användas med revisioner."
+
+#: builtin/grep.c:1104
+msgid "both --cached and trees are given."
+msgstr "både --cached och träd angavs."
+
+#: builtin/init-db.c:34
+#, c-format
+msgid "Could not make %s writable by group"
+msgstr "Kunde inte göra %s skrivbar för grubben"
+
+#: builtin/init-db.c:61
+#, c-format
+msgid "insanely long template name %s"
+msgstr "tokigt långt namn på mallen %s"
+
+#: builtin/init-db.c:66
+#, c-format
+msgid "cannot stat '%s'"
+msgstr "kan inte ta status på \"%s\""
+
+#: builtin/init-db.c:72
+#, c-format
+msgid "cannot stat template '%s'"
+msgstr "kan inte ta status på mallen \"%s\""
+
+#: builtin/init-db.c:79
+#, c-format
+msgid "cannot opendir '%s'"
+msgstr "kan inte öppna katalogen (opendir) \"%s\""
+
+#: builtin/init-db.c:96
+#, c-format
+msgid "cannot readlink '%s'"
+msgstr "kan inte läsa länk (readlink) \"%s\""
+
+#: builtin/init-db.c:98
+#, c-format
+msgid "insanely long symlink %s"
+msgstr "tokigt lång symbolisk länk %s"
+
+#: builtin/init-db.c:101
+#, c-format
+msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
+msgstr "kan inte skapa symbolisk länk \"%s\" \"%s\""
+
+#: builtin/init-db.c:105
+#, c-format
+msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
+msgstr "kan inte kopiera \"%s\" till \"%s\""
+
+#: builtin/init-db.c:109
+#, c-format
+msgid "ignoring template %s"
+msgstr "ignorerar mallen %s"
+
+#: builtin/init-db.c:132
+#, c-format
+msgid "insanely long template path %s"
+msgstr "tokigt lång mallsökväg %s"
+
+#: builtin/init-db.c:140
+#, c-format
+msgid "templates not found %s"
+msgstr "mallarna hittades inte %s"
+
+#: builtin/init-db.c:153
+#, c-format
+msgid "not copying templates of a wrong format version %d from '%s'"
+msgstr "kopierade inte mallar från felaktig formatversion %d från \"%s\""
+
+#: builtin/init-db.c:191
+#, c-format
+msgid "insane git directory %s"
+msgstr "tokig git-katalog %s"
+
+#. TRANSLATORS: The first '%s' is either "Reinitialized
+#. existing" or "Initialized empty", the second " shared" or
+#. "", and the last '%s%s' is the verbatim directory name.
+#: builtin/init-db.c:355
+#, c-format
+msgid "%s%s Git repository in %s%s\n"
+msgstr "%s%s Git-arkiv i %s%s\n"
+
+#: builtin/init-db.c:356
+msgid "Reinitialized existing"
+msgstr "Ominitierade befintligt"
+
+#: builtin/init-db.c:356
+msgid "Initialized empty"
+msgstr "Initierade tomt"
+
+#: builtin/init-db.c:357
+msgid " shared"
+msgstr " delat"
+
+#: builtin/init-db.c:376
+msgid "cannot tell cwd"
+msgstr "kan inte läsa aktuell katalog (cwd)"
+
+#: builtin/init-db.c:450 builtin/init-db.c:457
+#, c-format
+msgid "cannot mkdir %s"
+msgstr "kan inte skapa katalogen (mkdir) %s"
+
+#: builtin/init-db.c:461
+#, c-format
+msgid "cannot chdir to %s"
+msgstr "kan inte byta katalog (chdir) till %s"
+
+#: builtin/init-db.c:483
+#, c-format
+msgid ""
+"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
+"dir=<directory>)"
+msgstr ""
+"%s (eller --work-tree=<katalog>) inte tillåtet utan att ange %s (eller --git-"
+"dir=<katalog>)"
+
+#: builtin/init-db.c:509
+msgid "Cannot access current working directory"
+msgstr "Kan inte komma åt aktuell arbetskatalog"
+
+#: builtin/init-db.c:512
+#, c-format
+msgid "Cannot access work tree '%s'"
+msgstr "Kan inte komma åt arbetskatalogen \"%s\""
+
+#: builtin/log.c:104
+#, c-format
+msgid "invalid --decorate option: %s"
+msgstr "felaktigt värde till --decorate: %s"
+
+#: builtin/log.c:113 builtin/log.c:1138 builtin/shortlog.c:287
+#, c-format
+msgid "unrecognized argument: %s"
+msgstr "okänt argument: %s"
+
+#: builtin/log.c:156
+#, c-format
+msgid "Final output: %d %s\n"
+msgstr "Slututdata: %d %s\n"
+
+#: builtin/log.c:255 builtin/log.c:674 builtin/log.c:1222 builtin/log.c:1428
+#: builtin/merge.c:310 builtin/revert.c:556 builtin/shortlog.c:184
+msgid "revision walk setup failed"
+msgstr "misslyckades skapa revisionstraversering"
+
+#: builtin/log.c:347 builtin/log.c:434
+#, c-format
+msgid "Could not read object %s"
+msgstr "Kunde inte läsa objektet %s"
+
+#: builtin/log.c:458
+#, c-format
+msgid "Unknown type: %d"
+msgstr "Okänd typ: %d"
+
+#: builtin/log.c:558
+msgid "format.headers without value"
+msgstr "format.headers utan värde"
+
+#: builtin/log.c:630
+msgid "name of output directory is too long"
+msgstr "namn på utdatakatalogen är för lång"
+
+#: builtin/log.c:641
+#, c-format
+msgid "Cannot open patch file %s"
+msgstr "Kan inte öppna patchfilen %s"
+
+#: builtin/log.c:655
+msgid "Need exactly one range."
+msgstr "Behöver precis ett intervall."
+
+#: builtin/log.c:663
+msgid "Not a range."
+msgstr "Inte ett intervall."
+
+#: builtin/log.c:700
+msgid "Could not extract email from committer identity."
+msgstr "Kunde inte extrahera e-postadress från incheckarens identitet."
+
+#: builtin/log.c:732
+msgid "Cover letter needs email format"
+msgstr "Omslagsbrevet behöver e-postformat"
+
+#: builtin/log.c:825
+#, c-format
+msgid "insane in-reply-to: %s"
+msgstr "tokigt in-reply-to: %s"
+
+#: builtin/log.c:898
+msgid "Two output directories?"
+msgstr "Två utdatakataloger?"
+
+#: builtin/log.c:1087
+#, c-format
+msgid "bogus committer info %s"
+msgstr "felaktig incheckarinformation %s"
+
+#: builtin/log.c:1132
+msgid "-n and -k are mutually exclusive."
+msgstr "-n och -k kan inte användas samtidigt."
+
+#: builtin/log.c:1134
+msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
+msgstr "--subject-prefix och -k kan inte användas samtidigt."
+
+#: builtin/log.c:1141
+msgid "--name-only does not make sense"
+msgstr "kan inte använda --name-only"
+
+#: builtin/log.c:1143
+msgid "--name-status does not make sense"
+msgstr "kan inte använda --name-status"
+
+#: builtin/log.c:1145
+msgid "--check does not make sense"
+msgstr "kan inte använda --check"
+
+#: builtin/log.c:1166
+msgid "standard output, or directory, which one?"
+msgstr "standard ut, eller katalog, vilken skall det vara?"
+
+#: builtin/log.c:1168
+#, c-format
+msgid "Could not create directory '%s'"
+msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\""
+
+#: builtin/log.c:1307
+msgid "Failed to create output files"
+msgstr "Misslyckades skapa utdatafiler"
+
+#: builtin/log.c:1394
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
+msgstr "Kunde inte hitta en spårad fjärrgren, ange <uppström> manuellt.\n"
+
+#: builtin/log.c:1410 builtin/log.c:1412 builtin/log.c:1424
+#, c-format
+msgid "Unknown commit %s"
+msgstr "Okänd incheckning %s"
+
+#: builtin/merge.c:82
+msgid "switch `m' requires a value"
+msgstr "flaggan \"m\" behöver ett värde"
+
+#: builtin/merge.c:119
+#, c-format
+msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
+msgstr "Kunde inte hitta sammanslagningsstrategin \"%s\".\n"
+
+#: builtin/merge.c:120
+#, c-format
+msgid "Available strategies are:"
+msgstr "Tillgängliga strategier är:"
+
+#: builtin/merge.c:125
+#, c-format
+msgid "Available custom strategies are:"
+msgstr "Tillgängliga skräddarsydda strategier är:"
+
+#: builtin/merge.c:223
+msgid "could not run stash."
+msgstr "kunde köra stash."
+
+#: builtin/merge.c:228
+msgid "stash failed"
+msgstr "stash misslyckades"
+
+#: builtin/merge.c:233
+#, c-format
+msgid "not a valid object: %s"
+msgstr "inte ett giltigt objekt: %s"
+
+#: builtin/merge.c:250
+msgid "read-tree failed"
+msgstr "read-tree misslyckades"
+
+#: builtin/merge.c:279
+msgid " (nothing to squash)"
+msgstr " (inget att platta till)"
+
+#: builtin/merge.c:292
+#, c-format
+msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
+msgstr "Tillplattningsincheckning -- uppdaterar inte HEAD\n"
+
+#: builtin/merge.c:295 builtin/merge.c:1290 builtin/merge.c:1299
+#: builtin/merge.c:1309
+#, c-format
+msgid "Could not write to '%s'"
+msgstr "Kunde inte skriva till \"%s\""
+
+#: builtin/merge.c:323
+msgid "Writing SQUASH_MSG"
+msgstr "Skriver SQUASH_MSG"
+
+#: builtin/merge.c:325
+msgid "Finishing SQUASH_MSG"
+msgstr "Avslutar SQUASH_MSG"
+
+#: builtin/merge.c:345
+#, c-format
+msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
+msgstr "Inget sammanslagningsmeddelande -- uppdaterar inte HEAD\n"
+
+#: builtin/merge.c:396
+#, c-format
+msgid "'%s' does not point to a commit"
+msgstr "\"%s\" verkar inte peka på en incheckning"
+
+#: builtin/merge.c:491
+#, c-format
+msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
+msgstr "Felaktig branch.%s.mergeoptions-sträng: %s"
+
+#: builtin/merge.c:553
+msgid "git write-tree failed to write a tree"
+msgstr "git write--tree misslyckades skriva ett träd"
+
+#: builtin/merge.c:594
+msgid "failed to read the cache"
+msgstr "misslyckads läsa cachen"
+
+#: builtin/merge.c:611
+msgid "Unable to write index."
+msgstr "Kunde inte skriva indexet."
+
+#: builtin/merge.c:624
+msgid "Not handling anything other than two heads merge."
+msgstr "Hanterar inte något annat än en sammanslagning av två huvuden."
+
+#: builtin/merge.c:651
+#, c-format
+msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
+msgstr "Felaktig flagga för merge-recursive: -X%s"
+
+#: builtin/merge.c:666
+#, c-format
+msgid "unable to write %s"
+msgstr "kunde inte skriva %s"
+
+#: builtin/merge.c:791
+#, c-format
+msgid "Wonderful.\n"
+msgstr "Underbart.\n"
+
+#: builtin/merge.c:840 builtin/merge.c:1287 builtin/merge.c:1295
+#: builtin/merge.c:1303
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' for writing"
+msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"
+
+#: builtin/merge.c:856
+#, c-format
+msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
+msgstr ""
+"Kunde inte slå ihop automatiskt; fixa konflikter och checka in resultatet.\n"
+
+#: builtin/merge.c:871
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a commit"
+msgstr "\"%s\" är inte en incheckning"
+
+#: builtin/merge.c:921 git-pull.sh:31
+msgid ""
+"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
+"Please, commit your changes before you can merge."
+msgstr ""
+"Du har inte avslutat sammanslagningen (MERGE_HEAD finns).\n"
+"Checka in dina ändringar innan du kan slå ihop."
+
+#: builtin/merge.c:924 git-pull.sh:34
+msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
+msgstr "Du har inte avslutat sammanslagningen (MERGE_HEAD finns)."
+
+#: builtin/merge.c:951
+msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
+msgstr "Du kan inte kombinera --squash med --no-ff."
+
+#: builtin/merge.c:956
+msgid "You cannot combine --no-ff with --ff-only."
+msgstr "Du kan inte kombinera --no-ff med --ff-only."
+
+#: builtin/merge.c:984
+msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
+msgstr "Kan endast slå ihop en enda incheckning i ett tomt huvud."
+
+#: builtin/merge.c:987
+msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
+msgstr "Stöder inte en tillplattningsincheckning på ett tomt huvud ännu"
+
+#: builtin/merge.c:989
+msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
+msgstr "Icke-snabbspolad incheckning kan inte användas med ett tomt huvud"
+
+#: builtin/merge.c:993 builtin/merge.c:1041
+#, c-format
+msgid "%s - not something we can merge"
+msgstr "%s - inte något vi kan slå ihop"
+
+#: builtin/merge.c:1099
+#, c-format
+msgid "Updating %s..%s\n"
+msgstr "Uppdaterar %s..%s\n"
+
+#: builtin/merge.c:1133
+#, c-format
+msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
+msgstr "Försöker riktigt enkel sammanslagning i indexet...\n"
+
+#: builtin/merge.c:1137
+#, c-format
+msgid "Nope.\n"
+msgstr "Nej.\n"
+
+#: builtin/merge.c:1170
+msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
+msgstr "Kan inte snabbspola, avbryter."
+
+#: builtin/merge.c:1196 builtin/merge.c:1269
+#, c-format
+msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
+msgstr "Återspolar trädet till ofördärvat...\n"
+
+#: builtin/merge.c:1200
+#, c-format
+msgid "Trying merge strategy %s...\n"
+msgstr "Försöker sammanslagninsstrategin %s...\n"
+
+#: builtin/merge.c:1261
+#, c-format
+msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
+msgstr "Ingen sammanslagningsstrategi hanterade sammanslagningen.\n"
+
+#: builtin/merge.c:1263
+#, c-format
+msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
+msgstr "Sammanslaning med strategin %s misslyckades.\n"
+
+#: builtin/merge.c:1271
+#, c-format
+msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
+msgstr "Använder %s för att förbereda lösning för hand.\n"
+
+#: builtin/merge.c:1314
+#, c-format
+msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
+msgstr ""
+"Automatisk sammanslagning lyckades; stoppar före incheckning som önskat\n"
+
+#: builtin/mv.c:103
+#, c-format
+msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
+msgstr "Kontrollerar namnbyte av \"%s\" till \"%s\"\n"
+
+#: builtin/mv.c:107
+msgid "bad source"
+msgstr "felaktig källa"
+
+#: builtin/mv.c:110
+msgid "can not move directory into itself"
+msgstr "kan inte flytta katalog till sig själv"
+
+#: builtin/mv.c:113
+msgid "cannot move directory over file"
+msgstr "kan inte flytta katalog över fil"
+
+#: builtin/mv.c:123
+#, c-format
+msgid "Huh? %.*s is in index?"
+msgstr "Vad? %.*s är i indexet?"
+
+#: builtin/mv.c:135
+msgid "source directory is empty"
+msgstr "källkatalogen är tom"
+
+#: builtin/mv.c:166
+msgid "not under version control"
+msgstr "inte versionshanterad"
+
+#: builtin/mv.c:168
+msgid "destination exists"
+msgstr "destinationen finns"
+
+#: builtin/mv.c:175
+#, c-format
+msgid "%s; will overwrite!"
+msgstr "%s; kommer skriva över!"
+
+#: builtin/mv.c:178
+msgid "Cannot overwrite"
+msgstr "Kan inte skriva över"
+
+#: builtin/mv.c:181
+msgid "multiple sources for the same target"
+msgstr "flera källor för samma mål"
+
+#: builtin/mv.c:196
+#, c-format
+msgid "%s, source=%s, destination=%s"
+msgstr "%s, källa=%s, mål=%s"
+
+#: builtin/mv.c:206
+#, c-format
+msgid "Renaming %s to %s\n"
+msgstr "Byter namn på %s till %s\n"
+
+#: builtin/mv.c:209
+#, c-format
+msgid "renaming '%s' failed"
+msgstr "misslyckades byta namn på \"%s\""
+
+#: builtin/notes.c:122
+#, c-format
+msgid "unable to start 'show' for object '%s'"
+msgstr "kunde int estarta \"show\" för objektet \"%s\""
+
+#: builtin/notes.c:128
+msgid "can't fdopen 'show' output fd"
+msgstr "kunde inte öppna (fdopen) \"show\"-utdata-filhandtag"
+
+#: builtin/notes.c:138
+#, c-format
+msgid "failed to close pipe to 'show' for object '%s'"
+msgstr "kunde inte stänga röret till \"show\" för objektet \"%s\""
+
+#: builtin/notes.c:141
+#, c-format
+msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
+msgstr "kunde inte avsluta \"show\" för objektet \"%s\""
+
+#: builtin/notes.c:158 builtin/tag.c:311
+#, c-format
+msgid "could not create file '%s'"
+msgstr "kunde inte skapa filen \"%s\""
+
+#: builtin/notes.c:172
+msgid "Please supply the note contents using either -m or -F option"
+msgstr "Ange innehåll för anteckningen med antingen -m eller -F"
+
+#: builtin/notes.c:193 builtin/notes.c:797
+#, c-format
+msgid "Removing note for object %s\n"
+msgstr "Tar bort anteckning för objektet %s\n"
+
+#: builtin/notes.c:198
+msgid "unable to write note object"
+msgstr "kunde inte skriva anteckningsobjekt"
+
+#: builtin/notes.c:200
+#, c-format
+msgid "The note contents has been left in %s"
+msgstr "Anteckningens innehåll har lämnats kvar i %s"
+
+#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:445
+#, c-format
+msgid "cannot read '%s'"
+msgstr "kunde inte läsa \"%s\""
+
+#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:448
+#, c-format
+msgid "could not open or read '%s'"
+msgstr "kunde inte öppna eller läsa \"%s\""
+
+#: builtin/notes.c:255 builtin/notes.c:444 builtin/notes.c:446
+#: builtin/notes.c:508 builtin/notes.c:560 builtin/notes.c:631
+#: builtin/notes.c:636 builtin/notes.c:710 builtin/notes.c:752
+#: builtin/notes.c:789 builtin/reset.c:303 builtin/tag.c:461
+#, c-format
+msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
+msgstr "Kunde inte slå upp \"%s\" som en giltig referens."
+
+#: builtin/notes.c:258
+#, c-format
+msgid "Failed to read object '%s'."
+msgstr "Kunde inte läsa objektet \"%s\"."
+
+#: builtin/notes.c:283
+msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
+msgstr "Kan inte checka in oinitierat/orefererat anteckningsträd"
+
+#: builtin/notes.c:295
+msgid "Failed to write current notes tree to database"
+msgstr "Kunde inte skriva aktuellt anteckningsträd till databasen"
+
+#: builtin/notes.c:307
+msgid "Failed to commit notes tree to database"
+msgstr "Kunde inte checka in anteckningsträd i databasen"
+
+#: builtin/notes.c:339
+#, c-format
+msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
+msgstr "Felaktigt värde för notes.rewriteMode: '%s'"
+
+#: builtin/notes.c:349
+#, c-format
+msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
+msgstr "Vägrar skriva över anteckningar i %s (utanför refs/notes/)"
+
+#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
+#. environment variable, the second %s is its value
+#: builtin/notes.c:376
+#, c-format
+msgid "Bad %s value: '%s'"
+msgstr "Felaktigt värde på %s: \"%s\""
+
+#: builtin/notes.c:440
+#, c-format
+msgid "Malformed input line: '%s'."
+msgstr "Felaktig indatarad: \"%s\"."
+
+#: builtin/notes.c:455
+#, c-format
+msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
+msgstr "Misslyckades kopiera anteckningar från \"%s\" till \"%s\""
+
+# FIXME: Untranslatable!
+#
+#. TRANSLATORS: The first %s is one of "git notes ACTION",
+#. e.g. "add", "copy", "append" etc.
+#: builtin/notes.c:481
+#, c-format
+msgid "Refusing to %s notes in %s (outside of refs/notes/)"
+msgstr "Vägrar %s anteckningar i %s (utanför refs/notes/)"
+
+#: builtin/notes.c:501 builtin/notes.c:553 builtin/notes.c:614
+#: builtin/notes.c:626 builtin/notes.c:698 builtin/notes.c:745
+#: builtin/notes.c:782 builtin/notes.c:821
+msgid "too many parameters"
+msgstr "för många parametrar"
+
+#: builtin/notes.c:505
+msgid "list"
+msgstr "list"
+
+#: builtin/notes.c:514 builtin/notes.c:758
+#, c-format
+msgid "No note found for object %s."
+msgstr "Inga anteckningar hittades för objektet %s."
+
+#: builtin/notes.c:562
+msgid "add"
+msgstr "add"
+
+#: builtin/notes.c:567
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
+"existing notes"
+msgstr ""
+"Kan inte lägga till anteckningar. Hittade befintliga anteckningar för "
+"objektet %s. Använd \"-f\" för att skriva över befintliga anteckningar"
+
+#: builtin/notes.c:572 builtin/notes.c:649
+#, c-format
+msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
+msgstr "Skriver över befintliga anteckningar för objektet %s\n"
+
+#: builtin/notes.c:622
+msgid "too few parameters"
+msgstr "för få parametrar"
+
+#: builtin/notes.c:638
+msgid "copy"
+msgstr "copy"
+
+#: builtin/notes.c:643
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
+"existing notes"
+msgstr ""
+"Kan inte kopiera anteckningar. Hittade befintliga anteckningar för objektet "
+"%s. Använd \"-f\" för att skriva över befintliga anteckningar"
+
+#: builtin/notes.c:655
+#, c-format
+msgid "Missing notes on source object %s. Cannot copy."
+msgstr "Anteckningar på källobjektet %s saknas. Kan inte kopiera."
+
+#: builtin/notes.c:703
+#, c-format
+msgid ""
+"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
+"Please use 'git notes add -f -m/-F/-c/-C' instead.\n"
+msgstr ""
+"Flaggorna -m/-F/-c/-C rekommenderas inte för underkommandot \"edit\".\n"
+"Använd \"git notes add -f -m/-F/-c/-C\" istället.\n"
+
+#: builtin/notes.c:754
+msgid "show"
+msgstr "show"
+
+#: builtin/notes.c:791
+msgid "remove"
+msgstr "remove"
+
+#: builtin/notes.c:795
+#, c-format
+msgid "Object %s has no note\n"
+msgstr "Objektet %s har ingen anteckning\n"
+
+#: builtin/notes.c:825
+msgid "prune"
+msgstr "prune"
+
+#: builtin/notes.c:877
+#, c-format
+msgid "Unknown subcommand: %s"
+msgstr "Okänt underkommando: %s"
+
+#: builtin/push.c:43
+msgid "tag shorthand without <tag>"
+msgstr "taggförkortning utan <tagg>"
+
+#: builtin/push.c:62
+msgid "--delete only accepts plain target ref names"
+msgstr "--delete godtar endast enkla målreferensnamn"
+
+#: builtin/push.c:72
+msgid "You are not currently on a branch."
+msgstr "Du är inte på någon gren för närvarande."
+
+#: builtin/push.c:74
+#, c-format
+msgid "The current branch %s is not tracking anything."
+msgstr "Den aktuella grenen %s spårar ingenting."
+
+#: builtin/push.c:77
+#, c-format
+msgid "The current branch %s is tracking multiple branches, refusing to push."
+msgstr "Den aktuella grenen %s spårar flera grenar, vägrar sända."
+
+#: builtin/push.c:100
+msgid ""
+"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
+msgstr ""
+"Du angav inga referensspecifikationer att sända, och push.default är "
+"\"nothing\"."
+
+#: builtin/push.c:120
+#, c-format
+msgid "Pushing to %s\n"
+msgstr "Sänder till %s\n"
+
+#: builtin/push.c:124
+#, c-format
+msgid "failed to push some refs to '%s'"
+msgstr "misslyckades sända några referenser till \"%s\""
+
+#: builtin/push.c:132
+#, c-format
+msgid ""
+"To prevent you from losing history, non-fast-forward updates were rejected\n"
+"Merge the remote changes (e.g. 'git pull') before pushing again. See the\n"
+"'Note about fast-forwards' section of 'git push --help' for details.\n"
+msgstr ""
+"För att förhindra att du tappar historik har icke snabbspolande "
+"uppdateringar\n"
+"avvisats. Slå ihop fjärrändringarna (t.ex \"git pull\") innan du sänder "
+"igen.\n"
+"Se avsnittet \"Note about fast-forward\" i \"git push --help\" för "
+"detaljer.\n"
+
+#: builtin/push.c:149
+#, c-format
+msgid "bad repository '%s'"
+msgstr "felaktigt arkiv \"%s\""
+
+#: builtin/push.c:150
+msgid "No destination configured to push to."
+msgstr "Har inte ställt in någon destination att sända till."
+
+#: builtin/push.c:158
+msgid "--all and --tags are incompatible"
+msgstr "--all och --tags är inkompatibla"
+
+#: builtin/push.c:159
+msgid "--all can't be combined with refspecs"
+msgstr "--all kan inte kombineras med referensspecifikationer"
+
+#: builtin/push.c:164
+msgid "--mirror and --tags are incompatible"
+msgstr "--mirror och --tags är inkompatibla"
+
+#: builtin/push.c:165
+msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
+msgstr "--mirror kan inte kombineras med referensspecifikationer"
+
+#: builtin/push.c:170
+msgid "--all and --mirror are incompatible"
+msgstr "--all och --mirror är inkompatibla"
+
+#: builtin/push.c:235
+msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
+msgstr "--delete är imkompatibel med --all, --mirror och --tags"
+
+#: builtin/push.c:237
+msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
+msgstr "--delete kan inte användas utan referenser"
+
+#: builtin/reset.c:33
+msgid "mixed"
+msgstr "blandad"
+
+#: builtin/reset.c:33
+msgid "soft"
+msgstr "mjuk"
+
+#: builtin/reset.c:33
+msgid "hard"
+msgstr "hård"
+
+#: builtin/reset.c:33
+msgid "merge"
+msgstr "sammanslagning"
+
+#: builtin/reset.c:33
+msgid "keep"
+msgstr "behåll"
+
+#: builtin/reset.c:95
+msgid "You do not have a valid HEAD."
+msgstr "Du har inte en giltig HEAD."
+
+#: builtin/reset.c:97
+msgid "Failed to find tree of HEAD."
+msgstr "Kunde inte hitta träder för HEAD."
+
+#: builtin/reset.c:103
+#, c-format
+msgid "Failed to find tree of %s."
+msgstr "Kunde inte hitta träder för %s."
+
+#: builtin/reset.c:108
+msgid "Could not write new index file."
+msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil."
+
+#: builtin/reset.c:118
+#, c-format
+msgid "HEAD is now at %s"
+msgstr "HEAD är nu på %s"
+
+#: builtin/reset.c:142
+msgid "Could not read index"
+msgstr "Kunde inte läsa indexet"
+
+#: builtin/reset.c:145
+msgid "Unstaged changes after reset:"
+msgstr "Oköade ändringar efter återställning:"
+
+#: builtin/reset.c:225
+#, c-format
+msgid "Reflog action message too long: %.*s..."
+msgstr "Reflog-händelsemeddelande för långt: %.*s..."
+
+#: builtin/reset.c:231
+#, c-format
+msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
+msgstr "Kan inte utföra en %s återställning mitt i en sammanslagning."
+
+#: builtin/reset.c:307
+#, c-format
+msgid "Could not parse object '%s'."
+msgstr "Kan inte tolka objektet \"%s\""
+
+#: builtin/reset.c:312
+msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
+msgstr "--patch är inkompatibel med --{hard,mixed,soft}"
+
+#: builtin/reset.c:321
+msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
+msgstr ""
+"--mixed rekommenderas inte med sökvägar; använd \"git reset -- <sökvägar>\"."
+
+#: builtin/reset.c:323
+#, c-format
+msgid "Cannot do %s reset with paths."
+msgstr "Kan inte göra %s återställning med sökvägar."
+
+#: builtin/reset.c:335
+#, c-format
+msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
+msgstr "%s återställning tillåts inte i ett naket arkiv"
+
+#: builtin/reset.c:351
+#, c-format
+msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
+msgstr "Kunde inte återställa indexfilen till versionen \"%s\"."
+
+#: builtin/revert.c:82
+msgid "program error"
+msgstr "programfel"
+
+#: builtin/revert.c:154 builtin/revert.c:188
+#, c-format
+msgid "Could not read commit message of %s"
+msgstr "Kunde inte läsa incheckningsmeddelandet för %s"
+
+#: builtin/revert.c:202
+#, c-format
+msgid "Could not extract author email from %s"
+msgstr "Kunde inte hämta författarens e-postadress från %s"
+
+#: builtin/revert.c:214
+#, c-format
+msgid "Could not extract author time from %s"
+msgstr "Kunde inte hämta författartid från %s"
+
+#: builtin/revert.c:230
+#, c-format
+msgid "No author information found in %s"
+msgstr "Hittade ingen författarinformation i %s"
+
+#: builtin/revert.c:267
+#, c-format
+msgid "Could not write to %s."
+msgstr "Kunde inte skriva till %s."
+
+#: builtin/revert.c:270
+#, c-format
+msgid "Error wrapping up %s"
+msgstr "Fel vid ombrytning av %s"
+
+#: builtin/revert.c:290
+msgid ""
+"Your local changes would be overwritten by revert.\n"
+"Please, commit your changes or stash them to proceed."
+msgstr ""
+"Dina lokala ändringar skulle skrivas över av \"revert\".\n"
+"Checka in dina ändringar eller använd \"stash\" för att fortsätta."
+
+#: builtin/revert.c:293
+msgid ""
+"Your local changes would be overwritten by cherry-pick.\n"
+"Please, commit your changes or stash them to proceed."
+msgstr ""
+"Dina lokala ändringar skulle skrivas över av \"cherry-pick\".\n"
+"Checka in dina ändringar eller använd \"stash\" för att fortsätta."
+
+#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
+#: builtin/revert.c:351
+#, c-format
+msgid "%s: Unable to write new index file"
+msgstr "%s: Kunde inte skriva ny indexfil"
+
+#: builtin/revert.c:417
+msgid "Your index file is unmerged."
+msgstr "Din indexfil har inte slagits ihop."
+
+#: builtin/revert.c:420
+msgid "You do not have a valid HEAD"
+msgstr "Du har ingen giltig HEAD"
+
+#: builtin/revert.c:428
+msgid "Cannot revert a root commit"
+msgstr "Kan inte ångra en rotincheckning"
+
+#: builtin/revert.c:437
+#, c-format
+msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
+msgstr "Incheckning %s är en sammanslagning, men flaggan -m angavs inte."
+
+#: builtin/revert.c:445
+#, c-format
+msgid "Commit %s does not have parent %d"
+msgstr "Incheckning %s har inte förälder %d"
+
+#: builtin/revert.c:449
+#, c-format
+msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
+msgstr "Huvudlinje angavs, men incheckningen %s är inte en sammanslagning"
+
+#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
+#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
+#: builtin/revert.c:460
+#, c-format
+msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
+msgstr "%s: kan inte tolka föräldraincheckningen %s"
+
+#: builtin/revert.c:464
+#, c-format
+msgid "Cannot get commit message for %s"
+msgstr "Kan inte hämta incheckningsmeddelande för %s"
+
+#: builtin/revert.c:525
+#, c-format
+msgid "could not revert %s... %s"
+msgstr "kunde inte ångra %s... %s"
+
+#: builtin/revert.c:526
+#, c-format
+msgid "could not apply %s... %s"
+msgstr "kunde inte applicera %s... %s"
+
+#: builtin/revert.c:559
+msgid "empty commit set passed"
+msgstr "den angivna uppsättningen incheckningar är tom"
+
+#: builtin/revert.c:573
+msgid "cherry-pick --ff cannot be used with --signoff"
+msgstr "cherry-pick --ff kan inte användas med --signoff"
+
+#: builtin/revert.c:575
+msgid "cherry-pick --ff cannot be used with --no-commit"
+msgstr "cherry-pick --ff kan inte användas med --no-commit"
+
+#: builtin/revert.c:577
+msgid "cherry-pick --ff cannot be used with -x"
+msgstr "cherry-pick --ff kan inte användas med -x"
+
+#: builtin/revert.c:579
+msgid "cherry-pick --ff cannot be used with --edit"
+msgstr "cherry-pick --ff kan inte användas med --edit"
+
+#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
+#: builtin/revert.c:584
+#, c-format
+msgid "git %s: failed to read the index"
+msgstr "git %s: misslyckades läsa indexet"
+
+#: builtin/rm.c:118
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' has staged content different from both the file and the HEAD\n"
+"(use -f to force removal)"
+msgstr ""
+"\"%s\" har köat ändringar som skiljer sig både från filen och HEAD\n"
+"(använd -f för att tvinga borttagning)"
+
+#: builtin/rm.c:124
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' has changes staged in the index\n"
+"(use --cached to keep the file, or -f to force removal)"
+msgstr ""
+"\"%s\" har köade ändringar i indexet\n"
+"(använd --cached för att behålla filen eller -f för att tvinga borttagning)"
+
+#: builtin/rm.c:128
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' has local modifications\n"
+"(use --cached to keep the file, or -f to force removal)"
+msgstr ""
+"\"%s\" har lokala ändringar\n"
+"(använd --cached för att behålla filen eller -f för att tvinga borttagning)"
+
+#: builtin/rm.c:202
+#, c-format
+msgid "not removing '%s' recursively without -r"
+msgstr "tar inte bort \"%s\" rekursivt utan -r"
+
+#: builtin/rm.c:238
+#, c-format
+msgid "git rm: unable to remove %s"
+msgstr "git rm: kan inte ta bort %s"
+
+#: builtin/shortlog.c:161
+#, c-format
+msgid "Missing author: %s"
+msgstr "Saknad författare: %s"
+
+#: builtin/tag.c:123 builtin/tag.c:464
+#, c-format
+msgid "tag name too long: %.*s..."
+msgstr "taggnamnet för långt: %.*s..."
+
+#: builtin/tag.c:128
+#, c-format
+msgid "tag '%s' not found."
+msgstr "taggen \"%s\" hittades inte."
+
+#: builtin/tag.c:143
+#, c-format
+msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
+msgstr "Tog bort tagg \"%s\" (var %s)\n"
+
+#: builtin/tag.c:155
+#, c-format
+msgid "could not verify the tag '%s'"
+msgstr "kunde inte bekräfta taggen \"%s\""
+
+#: builtin/tag.c:170
+msgid "committer info too long."
+msgstr "incheckarinformation för lång."
+
+#: builtin/tag.c:190
+msgid "could not run gpg."
+msgstr "kunde inte köra gpg."
+
+#: builtin/tag.c:196
+msgid "gpg did not accept the tag data"
+msgstr "gpg godtog inte taggdata"
+
+#: builtin/tag.c:203
+msgid "gpg failed to sign the tag"
+msgstr "gpg misslyckades signera taggen"
+
+#: builtin/tag.c:218
+msgid ""
+"\n"
+"#\n"
+"# Write a tag message\n"
+"#\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"#\n"
+"# Skriv ett taggmeddelande\n"
+"#\n"
+
+#: builtin/tag.c:226
+#, c-format
+msgid "signing key value too long (%.10s...)"
+msgstr "signeringsnyckelvärdet för långt (%.10s...)"
+
+#: builtin/tag.c:272
+msgid "unable to sign the tag"
+msgstr "kunde inte signera taggen"
+
+#: builtin/tag.c:274
+msgid "unable to write tag file"
+msgstr "kunde inte skriva tagg-filen"
+
+#: builtin/tag.c:289
+msgid "bad object type."
+msgstr "felaktig objekttyp"
+
+#: builtin/tag.c:302
+msgid "tag header too big."
+msgstr "tagghuvud för stort."
+
+#: builtin/tag.c:329
+msgid "no tag message?"
+msgstr "inget taggmeddelande?"
+
+#: builtin/tag.c:335
+#, c-format
+msgid "The tag message has been left in %s\n"
+msgstr "Taggmeddelandet har lämnats i %s\n"
+
+#: builtin/tag.c:428
+msgid "-n option is only allowed with -l."
+msgstr "Flaggan -n är endast tillåten tillsammans med -l."
+
+#: builtin/tag.c:430
+msgid "--contains option is only allowed with -l."
+msgstr "Flaggan --contains är endast tillåten tillsammans med -l"
+
+#: builtin/tag.c:438
+msgid "only one -F or -m option is allowed."
+msgstr "endast en av flaggorna -F eller -m tillåts."
+
+#: builtin/tag.c:458
+msgid "too many params"
+msgstr "för många parametrar"
+
+#: builtin/tag.c:466
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid tag name."
+msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt taggnamn."
+
+#: builtin/tag.c:471
+#, c-format
+msgid "tag '%s' already exists"
+msgstr "taggen \"%s\" finns redan"
+
+#: builtin/tag.c:479
+#, c-format
+msgid "%s: cannot lock the ref"
+msgstr "%s: kan inte låsa referensen"
+
+#: builtin/tag.c:481
+#, c-format
+msgid "%s: cannot update the ref"
+msgstr "%s: kan inte uppdatera referensen"
+
+#: builtin/tag.c:483
+#, c-format
+msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
+msgstr "Uppdaterad tagg \"%s\" (var %s)\n"
+
+#: git-am.sh:47
+msgid "You need to set your committer info first"
+msgstr "Du måste ställa in din incheckarinformation först"
+
+#: git-am.sh:80
+#, sh-format
+msgid ""
+"When you have resolved this problem run \"$cmdline --resolved\".\n"
+"If you would prefer to skip this patch, instead run \"$cmdline --skip\".\n"
+"To restore the original branch and stop patching run \"$cmdline --abort\"."
+msgstr ""
+"När du har löst problemet kör du \"$cmdline --resolved\".\n"
+"Om du vill hoppa över patchen kör du istället \"$cmdline --skip\".\n"
+"För att återställa originalgrenen och avbryta kör du \"$cmdline --abort\"."
+
+#: git-am.sh:96
+msgid "Cannot fall back to three-way merge."
+msgstr "Kan inte falla tillbaka på trevägssammanslagning."
+
+#: git-am.sh:111
+msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
+msgstr ""
+"Arkivet saknar objekt som behövs för att falla tillbaka på 3-"
+"vägssammanslagning."
+
+#: git-am.sh:120
+msgid ""
+"Did you hand edit your patch?\n"
+"It does not apply to blobs recorded in its index."
+msgstr ""
+"Vill du handredigera din patch?\n"
+"Den kan inte appliceras på blobbar som antecknats i dess index."
+
+#: git-am.sh:236
+msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
+msgstr "Endast en StGIT-patchserie kan appliceras åt gången"
+
+#: git-am.sh:288
+#, sh-format
+msgid "Patch format $patch_format is not supported."
+msgstr "Patchformatet $patch_format stöds inte."
+
+#: git-am.sh:290
+msgid "Patch format detection failed."
+msgstr "Misslyckades detektera patchformat."
+
+#: git-am.sh:340
+msgid "-d option is no longer supported. Do not use."
+msgstr "Flaggan -d stöds inte lägre. Använd inte."
+
+#: git-am.sh:403
+#, sh-format
+msgid "previous rebase directory $dotest still exists but mbox given."
+msgstr "tidigare rebase-katalog $dotest finns redan, men mbox angavs."
+
+#: git-am.sh:408
+msgid "Please make up your mind. --skip or --abort?"
+msgstr "Bestäm dig. --skip eller --abort?"
+
+#: git-am.sh:434
+msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
+msgstr "Lösningsoperation pågår inte, vi återupptar inte."
+
+#: git-am.sh:499
+#, sh-format
+msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: $files)"
+msgstr "Smutsigt index: kan inte applicera patchar (smutsiga: $files)"
+
+#: git-am.sh:595
+#, sh-format
+msgid ""
+"Patch is empty. Was it split wrong?\n"
+"If you would prefer to skip this patch, instead run \"$cmdline --skip\".\n"
+"To restore the original branch and stop patching run \"$cmdline --abort\"."
+msgstr ""
+"Patchen är tom. Delades den upp felaktigt?\n"
+"Om du vill hoppa över patchen kör du istället \"$cmdline --skip\".\n"
+"För att återställa originalgrenen och avbryta kör du \"$cmdline --abort\"."
+
+#: git-am.sh:632
+msgid "Patch does not have a valid e-mail address."
+msgstr "Patchen har inte någon giltig e-postadress."
+
+#: git-am.sh:679
+msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
+msgstr ""
+"kan inte vara interaktiv om standard in inte är ansluten till en terminal."
+
+#: git-am.sh:683
+msgid "Commit Body is:"
+msgstr "Incheckningskroppen är:"
+
+#. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
+#. in your translation. The program will only accept English
+#. input at this point.
+#: git-am.sh:690
+msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all "
+msgstr "Applicera? Y=ja/N=nej/E=redigera/V=visa patch/A=godta alla "
+
+#: git-am.sh:726
+#, sh-format
+msgid "Applying: $FIRSTLINE"
+msgstr "Applicerar: $FIRSTLINE"
+
+#: git-am.sh:747
+msgid ""
+"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
+"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
+"already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
+msgstr ""
+"Inga ändrinar - glömde du använda \"git add\"?\n"
+"Om det inte är något kvar att köa kan det hända att någon annan redan\n"
+"introducerat samma ändringar; kanske du bör hoppa över patchen."
+
+#: git-am.sh:755
+msgid ""
+"You still have unmerged paths in your index\n"
+"did you forget to use 'git add'?"
+msgstr ""
+"Du har fortfarande sökvägar som inte slagits samman i ditt index\n"
+"glömde du använda \"git add\"?"
+
+#: git-am.sh:771
+msgid "No changes -- Patch already applied."
+msgstr "Inga ändringar -- Patchen har redan applicerats."
+
+#: git-am.sh:781
+#, sh-format
+msgid "Patch failed at $msgnum $FIRSTLINE"
+msgstr "Patchen misslyckades vid $msgnum $FIRSTLINE"
+
+#: git-am.sh:797
+msgid "applying to an empty history"
+msgstr "applicerar på en tom historik"
+
+#: git-bisect.sh:39
+#, fuzzy
+msgid "You need to start by \"git bisect start\""
+msgstr "Du måste ställa in din incheckarinformation först"
+
+#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
+#. translation. The program will only accept English input
+#. at this point.
+#: git-bisect.sh:45
+msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:64
+msgid "Bad HEAD - I need a HEAD"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:83
+msgid "won't bisect on seeked tree"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:87
+msgid "Bad HEAD - strange symbolic ref"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:117
+#, sh-format
+msgid "'$arg' does not appear to be a valid revision"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:162
+#, sh-format
+msgid "Bad bisect_write argument: $state"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:190
+#, sh-format
+msgid "Bad rev input: $arg"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:204
+msgid "Please call 'bisect_state' with at least one argument."
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:207
+msgid "Bad rev input: HEAD"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:216
+#, sh-format
+msgid "Bad rev input: $rev"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:222
+msgid "'git bisect bad' can take only one argument."
+msgstr ""
+
+#. have bad but not good. we could bisect although
+#. this is less optimum.
+#: git-bisect.sh:245
+msgid "Warning: bisecting only with a bad commit."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
+#. translation. The program will only accept English input
+#. at this point.
+#: git-bisect.sh:251
+msgid "Are you sure [Y/n]? "
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:261
+msgid ""
+"You need to give me at least one good and one bad revisions.\n"
+"(You can use \"git bisect bad\" and \"git bisect good\" for that.)"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:264
+msgid ""
+"You need to start by \"git bisect start\".\n"
+"You then need to give me at least one good and one bad revisions.\n"
+"(You can use \"git bisect bad\" and \"git bisect good\" for that.)"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:316
+msgid "We are not bisecting."
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:323
+#, fuzzy, sh-format
+msgid "'$invalid' is not a valid commit"
+msgstr "\"%s\" är inte en incheckning"
+
+#: git-bisect.sh:352
+#, fuzzy, sh-format
+msgid "cannot read $file for replaying"
+msgstr "kan inte läsa indexet"
+
+#: git-bisect.sh:368
+msgid "?? what are you talking about?"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:380
+#, sh-format
+msgid "running $command"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:386
+#, sh-format
+msgid ""
+"bisect run failed:\n"
+"exit code $res from '$command' is < 0 or >= 128"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:409
+msgid "bisect run cannot continue any more"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:414
+#, sh-format
+msgid ""
+"bisect run failed:\n"
+"'bisect_state $state' exited with error code $res"
+msgstr ""
+
+#: git-bisect.sh:420
+msgid "bisect run success"
+msgstr ""
+
+#: git-pull.sh:21
+msgid ""
+"Pull is not possible because you have unmerged files.\n"
+"Please, fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
+"as appropriate to mark resolution, or use 'git commit -a'."
+msgstr ""
+
+#: git-pull.sh:25
+msgid "Pull is not possible because you have unmerged files."
+msgstr ""
+
+#: git-pull.sh:141
+msgid ""
+"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
+"fetched.\n"
+"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
+"matches on the remote end."
+msgstr ""
+
+#: git-pull.sh:145
+msgid ""
+"There are no candidates for merging against among the refs that you just "
+"fetched.\n"
+"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
+"matches on the remote end."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: $requested_remote will be a remote name, like
+#. "origin" or "avar"
+#: git-pull.sh:153
+#, sh-format
+msgid ""
+"You asked to pull from the remote '$requested_remote', but did not specify\n"
+"a branch. Because this is not the default configured remote\n"
+"for your current branch, you must specify a branch on the command line."
+msgstr ""
+
+#: git-pull.sh:157
+msgid ""
+"You are not currently on a branch, so I cannot use any\n"
+"'branch.<branchname>.merge' in your configuration file.\n"
+"Please specify which remote branch you want to use on the command\n"
+"line and try again (e.g. 'git pull <repository> <refspec>').\n"
+"See git-pull(1) for details."
+msgstr ""
+
+#: git-pull.sh:165
+#, sh-format
+msgid ""
+"You asked me to pull without telling me which branch you\n"
+"want to rebase against, and 'branch.${curr_branch}.merge' in\n"
+"your configuration file does not tell me, either. Please\n"
+"specify which branch you want to use on the command line and\n"
+"try again (e.g. 'git pull <repository> <refspec>').\n"
+"See git-pull(1) for details.\n"
+"\n"
+"If you often rebase against the same branch, you may want to\n"
+"use something like the following in your configuration file:\n"
+"\n"
+" [branch \"${curr_branch}\"]\n"
+" remote = <nickname>\n"
+" merge = <remote-ref>\n"
+" rebase = true\n"
+"\n"
+" [remote \"<nickname>\"]\n"
+" url = <url>\n"
+" fetch = <refspec>\n"
+"\n"
+"See git-config(1) for details."
+msgstr ""
+
+#: git-pull.sh:186
+#, sh-format
+msgid ""
+"You asked me to pull without telling me which branch you\n"
+"want to merge with, and 'branch.${curr_branch}.merge' in\n"
+"your configuration file does not tell me, either. Please\n"
+"specify which branch you want to use on the command line and\n"
+"try again (e.g. 'git pull <repository> <refspec>').\n"
+"See git-pull(1) for details.\n"
+"\n"
+"If you often merge with the same branch, you may want to\n"
+"use something like the following in your configuration file:\n"
+"\n"
+" [branch \"${curr_branch}\"]\n"
+" remote = <nickname>\n"
+" merge = <remote-ref>\n"
+"\n"
+" [remote \"<nickname>\"]\n"
+" url = <url>\n"
+" fetch = <refspec>\n"
+"\n"
+"See git-config(1) for details."
+msgstr ""
+
+#: git-pull.sh:210
+#, sh-format
+msgid ""
+"Your configuration specifies to rebase against the ref '$upstream_branch'\n"
+"from the remote, but no such ref was fetched."
+msgstr ""
+
+#: git-pull.sh:213
+#, sh-format
+msgid ""
+"Your configuration specifies to merge with the ref '$upstream_branch'\n"
+"from the remote, but no such ref was fetched."
+msgstr ""
+
+#: git-pull.sh:226
+msgid "updating an unborn branch with changes added to the index"
+msgstr ""
+
+#: git-pull.sh:232
+msgid "refusing to pull with rebase: your working tree is not up-to-date"
+msgstr ""
+
+#. The fetch involved updating the current branch.
+#. The working tree and the index file is still based on the
+#. $orig_head commit, but we are merging into $curr_head.
+#. First update the working tree to match $curr_head.
+#: git-pull.sh:260
+#, sh-format
+msgid ""
+"Warning: fetch updated the current branch head.\n"
+"Warning: fast-forwarding your working tree from\n"
+"Warning: commit $orig_head."
+msgstr ""
+
+#: git-pull.sh:285
+#, fuzzy
+msgid "Cannot merge multiple branches into empty head"
+msgstr "Kan endast slå ihop en enda incheckning i ett tomt huvud."
+
+#: git-pull.sh:289
+msgid "Cannot rebase onto multiple branches"
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:41
+msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:63
+#, fuzzy
+msgid "You do not have the initial commit yet"
+msgstr "Du har ingen giltig HEAD"
+
+#: git-stash.sh:78
+#, fuzzy
+msgid "Cannot save the current index state"
+msgstr "Kan inte komma åt aktuell arbetskatalog"
+
+#: git-stash.sh:94 git-stash.sh:107
+#, fuzzy
+msgid "Cannot save the current worktree state"
+msgstr "Kan inte komma åt aktuell arbetskatalog"
+
+#: git-stash.sh:111
+#, fuzzy
+msgid "No changes selected"
+msgstr "# Inga ändringar\n"
+
+#: git-stash.sh:114
+msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:127
+#, fuzzy
+msgid "Cannot record working tree state"
+msgstr "Kan inte komma åt arbetskatalogen \"%s\""
+
+#: git-stash.sh:176
+msgid "No local changes to save"
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:180
+msgid "Cannot initialize stash"
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:188
+msgid "Cannot save the current status"
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:201
+#, fuzzy
+msgid "Cannot remove worktree changes"
+msgstr "Kan inte komma åt arbetskatalogen \"%s\""
+
+#: git-stash.sh:303
+msgid "No stash found."
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:310
+#, fuzzy, sh-format
+msgid "Too many revisions specified: $REV"
+msgstr "För många flaggor angavs"
+
+#: git-stash.sh:316
+#, fuzzy, sh-format
+msgid "$reference is not valid reference"
+msgstr "referensen är inte ett träd: %s"
+
+#. maintainers: it would be better if git rev-parse indicated
+#. this condition with a non-zero status code but as of 1.7.2.1 it
+#. it did not. So, we use non-empty stderr output as a proxy for the
+#. condition of interest.
+#: git-stash.sh:337
+#, sh-format
+msgid "$REV does not exist in the stash log"
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:351
+#, fuzzy, sh-format
+msgid "'$args' is not a stash-like commit"
+msgstr "\"%s\" är inte en incheckning"
+
+#: git-stash.sh:362
+#, sh-format
+msgid "'$args' is not a stash reference"
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:372
+msgid "Cannot apply to a dirty working tree, please stage your changes"
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:376
+#, fuzzy
+msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
+msgstr "Kan inte utföra en %s återställning mitt i en sammanslagning."
+
+#: git-stash.sh:384
+msgid "Conflicts in index. Try without --index."
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:386
+#, fuzzy
+msgid "Could not save index tree"
+msgstr "Kunde inte läsa indexet"
+
+#: git-stash.sh:412
+msgid "Cannot unstage modified files"
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:426
+#, fuzzy
+msgid "Index was not unstashed."
+msgstr "kunde köra stash."
+
+#: git-stash.sh:443
+#, sh-format
+msgid "Dropped ${REV} ($s)"
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:444
+#, sh-format
+msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
+msgstr ""
+
+#: git-stash.sh:451
+#, fuzzy
+msgid "No branch name specified"
+msgstr "Misslyckades byta namn på gren"
+
+#: git-stash.sh:522
+msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:38
+#, sh-format
+msgid "remote ($remote) does not have a url defined in .git/config"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:79
+#, sh-format
+msgid "No submodule mapping found in .gitmodules for path '$path'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:105
+#, sh-format
+msgid "Directory '$path' exists, but is neither empty nor a git repository"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:109
+#, sh-format
+msgid "A file already exist at path '$path'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:117
+#, sh-format
+msgid "Clone of '$url' into submodule path '$path' failed"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:190
+#, sh-format
+msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:207
+#, fuzzy, sh-format
+msgid "'$path' already exists in the index"
+msgstr "kan inte läsa indexet"
+
+#: git-submodule.sh:211
+#, sh-format
+msgid ""
+"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
+"$path\n"
+"Use -f if you really want to add it."
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:222
+#, sh-format
+msgid "Adding existing repo at '$path' to the index"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:224
+#, fuzzy, sh-format
+msgid "'$path' already exists and is not a valid git repo"
+msgstr "destinationssökvägen \"%s\" finns redan och är inte en tom katalog."
+
+#: git-submodule.sh:247
+#, sh-format
+msgid "Unable to checkout submodule '$path'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:251
+#, fuzzy, sh-format
+msgid "Failed to add submodule '$path'"
+msgstr "Kunde inte läsa objektet \"%s\"."
+
+#: git-submodule.sh:256
+#, sh-format
+msgid "Failed to register submodule '$path'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:294
+#, sh-format
+msgid "Entering '$prefix$path'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:306
+#, sh-format
+msgid "Stopping at '$path'; script returned non-zero status."
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:349
+#, sh-format
+msgid "No url found for submodule path '$path' in .gitmodules"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:359
+#, sh-format
+msgid "Failed to register url for submodule path '$path'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:364
+#, sh-format
+msgid "Failed to register update mode for submodule path '$path'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:366
+#, sh-format
+msgid "Submodule '$name' ($url) registered for path '$path'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:444
+#, sh-format
+msgid ""
+"Submodule path '$path' not initialized\n"
+"Maybe you want to use 'update --init'?"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:456
+#, sh-format
+msgid "Unable to find current revision in submodule path '$path'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:476
+#, sh-format
+msgid "Unable to fetch in submodule path '$path'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:482 git-submodule.sh:487 git-submodule.sh:492
+#, sh-format
+msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$path'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:483
+#, sh-format
+msgid "Submodule path '$path': rebased into '$sha1'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:488
+#, sh-format
+msgid "Submodule path '$path': merged in '$sha1'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:493
+#, sh-format
+msgid "Submodule path '$path': checked out '$sha1'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:504 git-submodule.sh:797
+#, sh-format
+msgid "Failed to recurse into submodule path '$path'"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:588
+msgid "--"
+msgstr ""
+
+#. unexpected type
+#: git-submodule.sh:628
+#, fuzzy, sh-format
+msgid "unexpected mode $mod_dst"
+msgstr "diff-status %c förväntades inte"
+
+#: git-submodule.sh:646
+#, sh-format
+msgid " Warn: $name doesn't contain commit $sha1_src"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:649
+#, sh-format
+msgid " Warn: $name doesn't contain commit $sha1_dst"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:652
+#, sh-format
+msgid " Warn: $name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:677
+msgid "blob"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:678
+msgid "submodule"
+msgstr ""
+
+#: git-submodule.sh:715
+#, fuzzy
+msgid "# Submodules changed but not updated:"
+msgstr "# Ändrade men inte uppdaterade:"
+
+#: git-submodule.sh:717
+#, fuzzy
+msgid "# Submodule changes to be committed:"
+msgstr "# Ändringar att checka in:"
+
+#: git-submodule.sh:844
+#, sh-format
+msgid "Synchronizing submodule url for '$name'"
+msgstr ""