summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gitk-git/po
AgeCommit message (Expand)Author
2010-12-14Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2010-04-19Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2010-01-29Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2009-12-09Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2009-09-21Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2009-06-20Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2009-05-01Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-12-22Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-12-02Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-10-21Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-08-06Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-05-24Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-05-18gitk: Move es.po where it belongsMichele Ballabio
2008-05-15Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-05-02gitk: Spanish translation of gitkSantiago Gala
2008-03-15Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-01-11Merge ../gitkJunio C Hamano
2008-01-09Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano