summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gitk-git/po
AgeCommit message (Expand)Author
2019-09-17Merge gitk to pick up emergency build fixJunio C Hamano
2019-09-16Merge branch 'master' of git://ozlabs.org/~paulus/gitkJunio C Hamano
2019-03-18Merge git://ozlabs.org/~paulus/gitkJunio C Hamano
2017-01-18Merge git://ozlabs.org/~paulus/gitkJunio C Hamano
2016-03-21Merge branch 'master' of git://ozlabs.org/~paulus/gitkJunio C Hamano
2015-12-21Merge git://ozlabs.org/~paulus/gitkJunio C Hamano
2015-10-30Merge git://ozlabs.org/~paulus/gitkJunio C Hamano
2015-09-14Merge git://ozlabs.org/~paulus/gitkJunio C Hamano
2015-03-24Merge branch 'master' of git://ozlabs.org/~paulus/gitkJunio C Hamano
2014-08-10Merge branch 'master' of git://ozlabs.org/~paulus/gitkJunio C Hamano
2014-06-26Merge early parts from git://ozlabs.org/~paulus/gitk.gitJunio C Hamano
2014-01-23Merge git://ozlabs.org/~paulus/gitkJunio C Hamano
2013-05-17Merge git://ozlabs.org/~paulus/gitkJunio C Hamano
2013-01-23Merge git://ozlabs.org/~paulus/gitkJunio C Hamano
2011-04-11Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2010-12-14Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2010-04-19Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2010-01-29Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2009-12-09Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2009-09-21Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2009-06-20Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2009-05-01Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-12-22Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-12-02Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-10-21Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-08-06Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-05-24Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-05-18gitk: Move es.po where it belongsMichele Ballabio
2008-05-15Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-05-02gitk: Spanish translation of gitkSantiago Gala
2008-03-15Merge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano
2008-01-11Merge ../gitkJunio C Hamano
2008-01-09Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitkJunio C Hamano