summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/sv.po1149
1 files changed, 839 insertions, 310 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 0196ba8..d434220 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,48 +1,48 @@
# Swedish translation of git-gui.
-# Copyright (C) 2007 Shawn Pearce, et al.
+# Copyright (C) 2007-2008 Shawn Pearce, et al.
# This file is distributed under the same license as the git-gui package.
#
-# Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se>, 2007-2008.
+# Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>, 2007-2008.
# Mikael Magnusson <mikachu@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-08-03 01:34+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-08-03 01:45+0200\n"
-"Last-Translator: Mikael Magnusson <mikachu@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-16 13:56-0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-11-21 08:35+0100\n"
+"Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: git-gui.sh:41 git-gui.sh:688 git-gui.sh:702 git-gui.sh:715 git-gui.sh:798
-#: git-gui.sh:817
+#: git-gui.sh:41 git-gui.sh:737 git-gui.sh:751 git-gui.sh:764 git-gui.sh:847
+#: git-gui.sh:866
msgid "git-gui: fatal error"
msgstr "git-gui: ödesdigert fel"
-#: git-gui.sh:644
+#: git-gui.sh:689
#, tcl-format
msgid "Invalid font specified in %s:"
msgstr "Ogiltigt teckensnitt angivet i %s:"
-#: git-gui.sh:674
+#: git-gui.sh:723
msgid "Main Font"
msgstr "Huvudteckensnitt"
-#: git-gui.sh:675
+#: git-gui.sh:724
msgid "Diff/Console Font"
msgstr "Diff/konsolteckensnitt"
-#: git-gui.sh:689
+#: git-gui.sh:738
msgid "Cannot find git in PATH."
msgstr "Hittar inte git i PATH."
-#: git-gui.sh:716
+#: git-gui.sh:765
msgid "Cannot parse Git version string:"
msgstr "Kan inte tolka versionssträng från Git:"
-#: git-gui.sh:734
+#: git-gui.sh:783
#, tcl-format
msgid ""
"Git version cannot be determined.\n"
@@ -61,380 +61,445 @@ msgstr ""
"\n"
"Anta att \"%s\" är version 1.5.0?\n"
-#: git-gui.sh:972
+#: git-gui.sh:1062
msgid "Git directory not found:"
msgstr "Git-katalogen hittades inte:"
-#: git-gui.sh:979
+#: git-gui.sh:1069
msgid "Cannot move to top of working directory:"
msgstr "Kan inte gå till början på arbetskatalogen:"
-#: git-gui.sh:986
+#: git-gui.sh:1076
msgid "Cannot use funny .git directory:"
msgstr "Kan inte använda underlig .git-katalog:"
-#: git-gui.sh:991
+#: git-gui.sh:1081
msgid "No working directory"
msgstr "Ingen arbetskatalog"
-#: git-gui.sh:1138 lib/checkout_op.tcl:305
+#: git-gui.sh:1247 lib/checkout_op.tcl:305
msgid "Refreshing file status..."
msgstr "Uppdaterar filstatus..."
-#: git-gui.sh:1194
+#: git-gui.sh:1303
msgid "Scanning for modified files ..."
msgstr "Söker efter ändrade filer..."
-#: git-gui.sh:1369 lib/browser.tcl:246
+#: git-gui.sh:1367
+msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
+msgstr "Anropar kroken för förberedning av incheckningsmeddelande (prepare-commit-msg)..."
+
+#: git-gui.sh:1384
+msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
+msgstr "Incheckningen avvisades av kroken för förberedning av incheckningsmeddelande (prepare-commit-msg)."
+
+#: git-gui.sh:1542 lib/browser.tcl:246
msgid "Ready."
msgstr "Klar."
-#: git-gui.sh:1635
+#: git-gui.sh:1819
msgid "Unmodified"
msgstr "Oförändrade"
-#: git-gui.sh:1637
+#: git-gui.sh:1821
msgid "Modified, not staged"
msgstr "Förändrade, ej köade"
-#: git-gui.sh:1638 git-gui.sh:1643
+#: git-gui.sh:1822 git-gui.sh:1830
msgid "Staged for commit"
msgstr "Köade för incheckning"
-#: git-gui.sh:1639 git-gui.sh:1644
+#: git-gui.sh:1823 git-gui.sh:1831
msgid "Portions staged for commit"
msgstr "Delar köade för incheckning"
-#: git-gui.sh:1640 git-gui.sh:1645
+#: git-gui.sh:1824 git-gui.sh:1832
msgid "Staged for commit, missing"
msgstr "Köade för incheckning, saknade"
-#: git-gui.sh:1642
+#: git-gui.sh:1826
+msgid "File type changed, not staged"
+msgstr "Filtyp ändrad, ej köade"
+
+#: git-gui.sh:1827
+msgid "File type changed, staged"
+msgstr "Filtyp ändrad, köade"
+
+#: git-gui.sh:1829
msgid "Untracked, not staged"
msgstr "Ej spårade, ej köade"
-#: git-gui.sh:1647
+#: git-gui.sh:1834
msgid "Missing"
msgstr "Saknade"
-#: git-gui.sh:1648
+#: git-gui.sh:1835
msgid "Staged for removal"
msgstr "Köade för borttagning"
-#: git-gui.sh:1649
+#: git-gui.sh:1836
msgid "Staged for removal, still present"
msgstr "Köade för borttagning, fortfarande närvarande"
-#: git-gui.sh:1651 git-gui.sh:1652 git-gui.sh:1653 git-gui.sh:1654
+#: git-gui.sh:1838 git-gui.sh:1839 git-gui.sh:1840 git-gui.sh:1841
+#: git-gui.sh:1842 git-gui.sh:1843
msgid "Requires merge resolution"
msgstr "Kräver konflikthantering efter sammanslagning"
-#: git-gui.sh:1689
+#: git-gui.sh:1878
msgid "Starting gitk... please wait..."
msgstr "Startar gitk... vänta..."
-#: git-gui.sh:1698
+#: git-gui.sh:1887
msgid "Couldn't find gitk in PATH"
msgstr "Hittar inte gitk i PATH."
-#: git-gui.sh:1948 lib/choose_repository.tcl:36
+#: git-gui.sh:2280 lib/choose_repository.tcl:36
msgid "Repository"
msgstr "Arkiv"
-#: git-gui.sh:1949
+#: git-gui.sh:2281
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"
-#: git-gui.sh:1951 lib/choose_rev.tcl:561
+#: git-gui.sh:2283 lib/choose_rev.tcl:561
msgid "Branch"
msgstr "Gren"
-#: git-gui.sh:1954 lib/choose_rev.tcl:548
+#: git-gui.sh:2286 lib/choose_rev.tcl:548
msgid "Commit@@noun"
msgstr "Incheckning"
-#: git-gui.sh:1957 lib/merge.tcl:120 lib/merge.tcl:149 lib/merge.tcl:167
+#: git-gui.sh:2289 lib/merge.tcl:121 lib/merge.tcl:150 lib/merge.tcl:168
msgid "Merge"
msgstr "Slå ihop"
-#: git-gui.sh:1958 lib/choose_rev.tcl:557
+#: git-gui.sh:2290 lib/choose_rev.tcl:557
msgid "Remote"
-msgstr "Fjärr"
+msgstr "Fjärrarkiv"
+
+#: git-gui.sh:2293
+msgid "Tools"
+msgstr "Verktyg"
+
+#: git-gui.sh:2302
+msgid "Explore Working Copy"
+msgstr "Utforska arbetskopia"
-#: git-gui.sh:1967
+#: git-gui.sh:2307
msgid "Browse Current Branch's Files"
msgstr "Bläddra i grenens filer"
-#: git-gui.sh:1971
+#: git-gui.sh:2311
msgid "Browse Branch Files..."
msgstr "Bläddra filer på gren..."
-#: git-gui.sh:1976
+#: git-gui.sh:2316
msgid "Visualize Current Branch's History"
msgstr "Visualisera grenens historik"
-#: git-gui.sh:1980
+#: git-gui.sh:2320
msgid "Visualize All Branch History"
msgstr "Visualisera alla grenars historik"
-#: git-gui.sh:1987
+#: git-gui.sh:2327
#, tcl-format
msgid "Browse %s's Files"
msgstr "Bläddra i filer för %s"
-#: git-gui.sh:1989
+#: git-gui.sh:2329
#, tcl-format
msgid "Visualize %s's History"
msgstr "Visualisera historik för %s"
-#: git-gui.sh:1994 lib/database.tcl:27 lib/database.tcl:67
+#: git-gui.sh:2334 lib/database.tcl:27 lib/database.tcl:67
msgid "Database Statistics"
msgstr "Databasstatistik"
-#: git-gui.sh:1997 lib/database.tcl:34
+#: git-gui.sh:2337 lib/database.tcl:34
msgid "Compress Database"
msgstr "Komprimera databas"
-#: git-gui.sh:2000
+#: git-gui.sh:2340
msgid "Verify Database"
msgstr "Verifiera databas"
-#: git-gui.sh:2007 git-gui.sh:2011 git-gui.sh:2015 lib/shortcut.tcl:7
+#: git-gui.sh:2347 git-gui.sh:2351 git-gui.sh:2355 lib/shortcut.tcl:7
#: lib/shortcut.tcl:39 lib/shortcut.tcl:71
msgid "Create Desktop Icon"
msgstr "Skapa skrivbordsikon"
-#: git-gui.sh:2023 lib/choose_repository.tcl:177 lib/choose_repository.tcl:185
+#: git-gui.sh:2363 lib/choose_repository.tcl:183 lib/choose_repository.tcl:191
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"
-#: git-gui.sh:2031
+#: git-gui.sh:2371
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"
-#: git-gui.sh:2034
+#: git-gui.sh:2374
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"
-#: git-gui.sh:2038 git-gui.sh:2545
+#: git-gui.sh:2378 git-gui.sh:2923
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
-#: git-gui.sh:2041 git-gui.sh:2548 git-gui.sh:2622 git-gui.sh:2715
+#: git-gui.sh:2381 git-gui.sh:2926 git-gui.sh:3000 git-gui.sh:3082
#: lib/console.tcl:69
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
-#: git-gui.sh:2044 git-gui.sh:2551
+#: git-gui.sh:2384 git-gui.sh:2929
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"
-#: git-gui.sh:2047 git-gui.sh:2554 lib/branch_delete.tcl:26
+#: git-gui.sh:2387 git-gui.sh:2932 lib/branch_delete.tcl:26
#: lib/remote_branch_delete.tcl:38
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
-#: git-gui.sh:2051 git-gui.sh:2558 git-gui.sh:2719 lib/console.tcl:71
+#: git-gui.sh:2391 git-gui.sh:2936 git-gui.sh:3086 lib/console.tcl:71
msgid "Select All"
msgstr "Markera alla"
-#: git-gui.sh:2060
+#: git-gui.sh:2400
msgid "Create..."
msgstr "Skapa..."
-#: git-gui.sh:2066
+#: git-gui.sh:2406
msgid "Checkout..."
msgstr "Checka ut..."
-#: git-gui.sh:2072
+#: git-gui.sh:2412
msgid "Rename..."
msgstr "Byt namn..."
-#: git-gui.sh:2077 git-gui.sh:2187
+#: git-gui.sh:2417
msgid "Delete..."
msgstr "Ta bort..."
-#: git-gui.sh:2082
+#: git-gui.sh:2422
msgid "Reset..."
msgstr "Återställ..."
-#: git-gui.sh:2094 git-gui.sh:2491
+#: git-gui.sh:2432
+msgid "Done"
+msgstr "Färdig"
+
+#: git-gui.sh:2434
+msgid "Commit@@verb"
+msgstr "Checka in"
+
+#: git-gui.sh:2443 git-gui.sh:2864
msgid "New Commit"
msgstr "Ny incheckning"
-#: git-gui.sh:2102 git-gui.sh:2498
+#: git-gui.sh:2451 git-gui.sh:2871
msgid "Amend Last Commit"
msgstr "Lägg till föregående incheckning"
-#: git-gui.sh:2111 git-gui.sh:2458 lib/remote_branch_delete.tcl:99
+#: git-gui.sh:2461 git-gui.sh:2825 lib/remote_branch_delete.tcl:99
msgid "Rescan"
msgstr "Sök på nytt"
-#: git-gui.sh:2117
+#: git-gui.sh:2467
msgid "Stage To Commit"
msgstr "Köa för incheckning"
-#: git-gui.sh:2123
+#: git-gui.sh:2473
msgid "Stage Changed Files To Commit"
msgstr "Köa ändrade filer för incheckning"
-#: git-gui.sh:2129
+#: git-gui.sh:2479
msgid "Unstage From Commit"
msgstr "Ta bort från incheckningskö"
-#: git-gui.sh:2134 lib/index.tcl:395
+#: git-gui.sh:2484 lib/index.tcl:410
msgid "Revert Changes"
msgstr "Återställ ändringar"
-#: git-gui.sh:2141 git-gui.sh:2702
+#: git-gui.sh:2491 git-gui.sh:3069
msgid "Show Less Context"
msgstr "Visa mindre sammanhang"
-#: git-gui.sh:2145 git-gui.sh:2706
+#: git-gui.sh:2495 git-gui.sh:3073
msgid "Show More Context"
msgstr "Visa mer sammanhang"
-#: git-gui.sh:2151 git-gui.sh:2470 git-gui.sh:2569
+#: git-gui.sh:2502 git-gui.sh:2838 git-gui.sh:2947
msgid "Sign Off"
msgstr "Skriv under"
-#: git-gui.sh:2155 git-gui.sh:2474
-msgid "Commit@@verb"
-msgstr "Checka in"
-
-#: git-gui.sh:2166
+#: git-gui.sh:2518
msgid "Local Merge..."
msgstr "Lokal sammanslagning..."
-#: git-gui.sh:2171
+#: git-gui.sh:2523
msgid "Abort Merge..."
msgstr "Avbryt sammanslagning..."
-#: git-gui.sh:2183
+#: git-gui.sh:2535 git-gui.sh:2575
+msgid "Add..."
+msgstr "Lägg till..."
+
+#: git-gui.sh:2539
msgid "Push..."
msgstr "Sänd..."
-#: git-gui.sh:2197 git-gui.sh:2219 lib/about.tcl:14
-#: lib/choose_repository.tcl:44 lib/choose_repository.tcl:50
+#: git-gui.sh:2543
+msgid "Delete Branch..."
+msgstr "Ta bort gren..."
+
+#: git-gui.sh:2553 git-gui.sh:2589 lib/about.tcl:14
+#: lib/choose_repository.tcl:44 lib/choose_repository.tcl:53
#, tcl-format
msgid "About %s"
msgstr "Om %s"
-#: git-gui.sh:2201
+#: git-gui.sh:2557
msgid "Preferences..."
msgstr "Inställningar..."
-#: git-gui.sh:2209 git-gui.sh:2740
+#: git-gui.sh:2565 git-gui.sh:3115
msgid "Options..."
msgstr "Alternativ..."
-#: git-gui.sh:2215 lib/choose_repository.tcl:47
+#: git-gui.sh:2576
+msgid "Remove..."
+msgstr "Ta bort..."
+
+#: git-gui.sh:2585 lib/choose_repository.tcl:50
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
-#: git-gui.sh:2256
+#: git-gui.sh:2611
msgid "Online Documentation"
msgstr "Webbdokumentation"
-#: git-gui.sh:2340
+#: git-gui.sh:2614 lib/choose_repository.tcl:47 lib/choose_repository.tcl:56
+msgid "Show SSH Key"
+msgstr "Visa SSH-nyckel"
+
+#: git-gui.sh:2707
#, tcl-format
msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
msgstr ""
"ödesdigert: kunde inte ta status på sökvägen %s: Fil eller katalog saknas"
-#: git-gui.sh:2373
+#: git-gui.sh:2740
msgid "Current Branch:"
msgstr "Aktuell gren:"
-#: git-gui.sh:2394
+#: git-gui.sh:2761
msgid "Staged Changes (Will Commit)"
msgstr "Köade ändringar (kommer att checkas in)"
-#: git-gui.sh:2414
+#: git-gui.sh:2781
msgid "Unstaged Changes"
msgstr "Oköade ändringar"
-#: git-gui.sh:2464
+#: git-gui.sh:2831
msgid "Stage Changed"
msgstr "Köa ändrade"
-#: git-gui.sh:2480 lib/transport.tcl:93 lib/transport.tcl:182
+#: git-gui.sh:2850 lib/transport.tcl:93 lib/transport.tcl:182
msgid "Push"
msgstr "Sänd"
-#: git-gui.sh:2510
+#: git-gui.sh:2885
msgid "Initial Commit Message:"
msgstr "Inledande incheckningsmeddelande:"
-#: git-gui.sh:2511
+#: git-gui.sh:2886
msgid "Amended Commit Message:"
msgstr "Utökat incheckningsmeddelande:"
-#: git-gui.sh:2512
+#: git-gui.sh:2887
msgid "Amended Initial Commit Message:"
msgstr "Utökat inledande incheckningsmeddelande:"
-#: git-gui.sh:2513
+#: git-gui.sh:2888
msgid "Amended Merge Commit Message:"
msgstr "Utökat incheckningsmeddelande för sammanslagning:"
-#: git-gui.sh:2514
+#: git-gui.sh:2889
msgid "Merge Commit Message:"
msgstr "Incheckningsmeddelande för sammanslagning:"
-#: git-gui.sh:2515
+#: git-gui.sh:2890
msgid "Commit Message:"
msgstr "Incheckningsmeddelande:"
-#: git-gui.sh:2561 git-gui.sh:2723 lib/console.tcl:73
+#: git-gui.sh:2939 git-gui.sh:3090 lib/console.tcl:73
msgid "Copy All"
msgstr "Kopiera alla"
-#: git-gui.sh:2585 lib/blame.tcl:100
+#: git-gui.sh:2963 lib/blame.tcl:104
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
-#: git-gui.sh:2691
-msgid "Apply/Reverse Hunk"
-msgstr "Använd/återställ del"
-
-#: git-gui.sh:2696
-msgid "Apply/Reverse Line"
-msgstr "Använd/återställ rad"
-
-#: git-gui.sh:2711
+#: git-gui.sh:3078
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
-#: git-gui.sh:2732
+#: git-gui.sh:3099
msgid "Decrease Font Size"
msgstr "Minska teckensnittsstorlek"
-#: git-gui.sh:2736
+#: git-gui.sh:3103
msgid "Increase Font Size"
msgstr "Öka teckensnittsstorlek"
-#: git-gui.sh:2747
+#: git-gui.sh:3111 lib/blame.tcl:281
+msgid "Encoding"
+msgstr "Teckenkodning"
+
+#: git-gui.sh:3122
+msgid "Apply/Reverse Hunk"
+msgstr "Använd/återställ del"
+
+#: git-gui.sh:3127
+msgid "Apply/Reverse Line"
+msgstr "Använd/återställ rad"
+
+#: git-gui.sh:3137
+msgid "Run Merge Tool"
+msgstr "Starta verktyg för sammanslagning"
+
+#: git-gui.sh:3142
+msgid "Use Remote Version"
+msgstr "Använd versionen från fjärrarkivet"
+
+#: git-gui.sh:3146
+msgid "Use Local Version"
+msgstr "Använd lokala versionen"
+
+#: git-gui.sh:3150
+msgid "Revert To Base"
+msgstr "Återställ till basversionen"
+
+#: git-gui.sh:3169
msgid "Unstage Hunk From Commit"
msgstr "Ta bort del ur incheckningskö"
-#: git-gui.sh:2748
+#: git-gui.sh:3170
msgid "Unstage Line From Commit"
msgstr "Ta bort rad ur incheckningskö"
-#: git-gui.sh:2750
+#: git-gui.sh:3172
msgid "Stage Hunk For Commit"
msgstr "Ställ del i incheckningskö"
-#: git-gui.sh:2751
+#: git-gui.sh:3173
msgid "Stage Line For Commit"
msgstr "Ställ rad i incheckningskö"
-#: git-gui.sh:2771
+#: git-gui.sh:3196
msgid "Initializing..."
msgstr "Initierar..."
-#: git-gui.sh:2876
+#: git-gui.sh:3301
#, tcl-format
msgid ""
"Possible environment issues exist.\n"
@@ -451,7 +516,7 @@ msgstr ""
"av %s:\n"
"\n"
-#: git-gui.sh:2906
+#: git-gui.sh:3331
msgid ""
"\n"
"This is due to a known issue with the\n"
@@ -461,7 +526,7 @@ msgstr ""
"Detta beror på ett känt problem med\n"
"Tcl-binären som följer med Cygwin."
-#: git-gui.sh:2911
+#: git-gui.sh:3336
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
@@ -482,80 +547,108 @@ msgstr ""
msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
msgstr "git-gui - ett grafiskt användargränssnitt för Git."
-#: lib/blame.tcl:70
+#: lib/blame.tcl:72
msgid "File Viewer"
msgstr "Filvisare"
-#: lib/blame.tcl:74
+#: lib/blame.tcl:78
msgid "Commit:"
msgstr "Incheckning:"
-#: lib/blame.tcl:257
+#: lib/blame.tcl:271
msgid "Copy Commit"
msgstr "Kopiera incheckning"
-#: lib/blame.tcl:260
+#: lib/blame.tcl:275
+msgid "Find Text..."
+msgstr "Sök text..."
+
+#: lib/blame.tcl:284
msgid "Do Full Copy Detection"
msgstr "Gör full kopieringsigenkänning"
-#: lib/blame.tcl:388
+#: lib/blame.tcl:288
+msgid "Show History Context"
+msgstr "Visa historiksammanhang"
+
+#: lib/blame.tcl:291
+msgid "Blame Parent Commit"
+msgstr "Klandra föräldraincheckning"
+
+#: lib/blame.tcl:450
#, tcl-format
msgid "Reading %s..."
msgstr "Läser %s..."
-#: lib/blame.tcl:492
+#: lib/blame.tcl:557
msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
msgstr "Läser annoteringar för kopiering/flyttning..."
-#: lib/blame.tcl:512
+#: lib/blame.tcl:577
msgid "lines annotated"
msgstr "rader annoterade"
-#: lib/blame.tcl:704
+#: lib/blame.tcl:769
msgid "Loading original location annotations..."
msgstr "Läser in annotering av originalplacering..."
-#: lib/blame.tcl:707
+#: lib/blame.tcl:772
msgid "Annotation complete."
msgstr "Annotering fullbordad."
-#: lib/blame.tcl:737
+#: lib/blame.tcl:802
msgid "Busy"
msgstr "Upptagen"
-#: lib/blame.tcl:738
+#: lib/blame.tcl:803
msgid "Annotation process is already running."
msgstr "Annoteringsprocess körs redan."
-#: lib/blame.tcl:777
+#: lib/blame.tcl:842
msgid "Running thorough copy detection..."
msgstr "Kör grundlig kopieringsigenkänning..."
-#: lib/blame.tcl:827
+#: lib/blame.tcl:910
msgid "Loading annotation..."
msgstr "Läser in annotering..."
-#: lib/blame.tcl:883
+#: lib/blame.tcl:964
msgid "Author:"
msgstr "Författare:"
-#: lib/blame.tcl:887
+#: lib/blame.tcl:968
msgid "Committer:"
msgstr "Incheckare:"
-#: lib/blame.tcl:892
+#: lib/blame.tcl:973
msgid "Original File:"
msgstr "Ursprunglig fil:"
-#: lib/blame.tcl:1006
+#: lib/blame.tcl:1021
+msgid "Cannot find HEAD commit:"
+msgstr "Hittar inte incheckning för HEAD:"
+
+#: lib/blame.tcl:1076
+msgid "Cannot find parent commit:"
+msgstr "Hittar inte föräldraincheckning:"
+
+#: lib/blame.tcl:1091
+msgid "Unable to display parent"
+msgstr "Kan inte visa förälder"
+
+#: lib/blame.tcl:1092 lib/diff.tcl:297
+msgid "Error loading diff:"
+msgstr "Fel vid inläsning av differens:"
+
+#: lib/blame.tcl:1232
msgid "Originally By:"
msgstr "Ursprungligen av:"
-#: lib/blame.tcl:1012
+#: lib/blame.tcl:1238
msgid "In File:"
msgstr "I filen:"
-#: lib/blame.tcl:1017
+#: lib/blame.tcl:1243
msgid "Copied Or Moved Here By:"
msgstr "Kopierad eller flyttad hit av:"
@@ -569,16 +662,18 @@ msgstr "Checka ut"
#: lib/branch_checkout.tcl:27 lib/branch_create.tcl:35
#: lib/branch_delete.tcl:32 lib/branch_rename.tcl:30 lib/browser.tcl:282
-#: lib/checkout_op.tcl:544 lib/choose_font.tcl:43 lib/merge.tcl:171
-#: lib/option.tcl:103 lib/remote_branch_delete.tcl:42 lib/transport.tcl:97
+#: lib/checkout_op.tcl:544 lib/choose_font.tcl:43 lib/merge.tcl:172
+#: lib/option.tcl:125 lib/remote_add.tcl:32 lib/remote_branch_delete.tcl:42
+#: lib/tools_dlg.tcl:40 lib/tools_dlg.tcl:204 lib/tools_dlg.tcl:352
+#: lib/transport.tcl:97
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
-#: lib/branch_checkout.tcl:32 lib/browser.tcl:287
+#: lib/branch_checkout.tcl:32 lib/browser.tcl:287 lib/tools_dlg.tcl:328
msgid "Revision"
msgstr "Revision"
-#: lib/branch_checkout.tcl:36 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:244
+#: lib/branch_checkout.tcl:36 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:280
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"
@@ -598,7 +693,7 @@ msgstr "Skapa gren"
msgid "Create New Branch"
msgstr "Skapa ny gren"
-#: lib/branch_create.tcl:31 lib/choose_repository.tcl:371
+#: lib/branch_create.tcl:31 lib/choose_repository.tcl:377
msgid "Create"
msgstr "Skapa"
@@ -606,7 +701,7 @@ msgstr "Skapa"
msgid "Branch Name"
msgstr "Namn på gren"
-#: lib/branch_create.tcl:43
+#: lib/branch_create.tcl:43 lib/remote_add.tcl:39 lib/tools_dlg.tcl:50
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"
@@ -751,9 +846,9 @@ msgstr "[Upp till förälder]"
msgid "Browse Branch Files"
msgstr "Bläddra filer på grenen"
-#: lib/browser.tcl:278 lib/choose_repository.tcl:387
-#: lib/choose_repository.tcl:472 lib/choose_repository.tcl:482
-#: lib/choose_repository.tcl:985
+#: lib/browser.tcl:278 lib/choose_repository.tcl:394
+#: lib/choose_repository.tcl:480 lib/choose_repository.tcl:491
+#: lib/choose_repository.tcl:995
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"
@@ -768,6 +863,7 @@ msgid "fatal: Cannot resolve %s"
msgstr "ödesdigert: Kunde inte slå upp %s"
#: lib/checkout_op.tcl:145 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:31
+#: lib/sshkey.tcl:53
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
@@ -879,7 +975,7 @@ msgstr "Det kanske inte är så enkelt att återskapa förlorade incheckningar."
msgid "Reset '%s'?"
msgstr "Återställa \"%s\"?"
-#: lib/checkout_op.tcl:532 lib/merge.tcl:163
+#: lib/checkout_op.tcl:532 lib/merge.tcl:164 lib/tools_dlg.tcl:343
msgid "Visualize"
msgstr "Visualisera"
@@ -928,221 +1024,225 @@ msgstr ""
msgid "Git Gui"
msgstr "Git Gui"
-#: lib/choose_repository.tcl:81 lib/choose_repository.tcl:376
+#: lib/choose_repository.tcl:87 lib/choose_repository.tcl:382
msgid "Create New Repository"
msgstr "Skapa nytt arkiv"
-#: lib/choose_repository.tcl:87
+#: lib/choose_repository.tcl:93
msgid "New..."
msgstr "Nytt..."
-#: lib/choose_repository.tcl:94 lib/choose_repository.tcl:458
+#: lib/choose_repository.tcl:100 lib/choose_repository.tcl:465
msgid "Clone Existing Repository"
msgstr "Klona befintligt arkiv"
-#: lib/choose_repository.tcl:100
+#: lib/choose_repository.tcl:106
msgid "Clone..."
msgstr "Klona..."
-#: lib/choose_repository.tcl:107 lib/choose_repository.tcl:974
+#: lib/choose_repository.tcl:113 lib/choose_repository.tcl:983
msgid "Open Existing Repository"
msgstr "Öppna befintligt arkiv"
-#: lib/choose_repository.tcl:113
+#: lib/choose_repository.tcl:119
msgid "Open..."
msgstr "Öppna..."
-#: lib/choose_repository.tcl:126
+#: lib/choose_repository.tcl:132
msgid "Recent Repositories"
msgstr "Senaste arkiven"
-#: lib/choose_repository.tcl:132
+#: lib/choose_repository.tcl:138
msgid "Open Recent Repository:"
msgstr "Öppna tidigare arkiv:"
-#: lib/choose_repository.tcl:296 lib/choose_repository.tcl:303
-#: lib/choose_repository.tcl:310
+#: lib/choose_repository.tcl:302 lib/choose_repository.tcl:309
+#: lib/choose_repository.tcl:316
#, tcl-format
msgid "Failed to create repository %s:"
msgstr "Kunde inte skapa arkivet %s:"
-#: lib/choose_repository.tcl:381 lib/choose_repository.tcl:476
+#: lib/choose_repository.tcl:387
msgid "Directory:"
msgstr "Katalog:"
-#: lib/choose_repository.tcl:410 lib/choose_repository.tcl:535
-#: lib/choose_repository.tcl:1007
+#: lib/choose_repository.tcl:417 lib/choose_repository.tcl:544
+#: lib/choose_repository.tcl:1017
msgid "Git Repository"
msgstr "Gitarkiv"
-#: lib/choose_repository.tcl:435
+#: lib/choose_repository.tcl:442
#, tcl-format
msgid "Directory %s already exists."
msgstr "Katalogen %s finns redan."
-#: lib/choose_repository.tcl:439
+#: lib/choose_repository.tcl:446
#, tcl-format
msgid "File %s already exists."
msgstr "Filen %s finns redan."
-#: lib/choose_repository.tcl:453
+#: lib/choose_repository.tcl:460
msgid "Clone"
msgstr "Klona"
-#: lib/choose_repository.tcl:466
-msgid "URL:"
-msgstr "Webbadress:"
+#: lib/choose_repository.tcl:473
+msgid "Source Location:"
+msgstr "Plats för källkod:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:484
+msgid "Target Directory:"
+msgstr "Målkatalog:"
-#: lib/choose_repository.tcl:487
+#: lib/choose_repository.tcl:496
msgid "Clone Type:"
msgstr "Typ av klon:"
-#: lib/choose_repository.tcl:493
+#: lib/choose_repository.tcl:502
msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
msgstr "Standard (snabb, semiredundant, hårda länkar)"
-#: lib/choose_repository.tcl:499
+#: lib/choose_repository.tcl:508
msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
msgstr "Full kopia (långsammare, redundant säkerhetskopia)"
-#: lib/choose_repository.tcl:505
+#: lib/choose_repository.tcl:514
msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
msgstr "Delad (snabbast, rekommenderas ej, ingen säkerhetskopia)"
-#: lib/choose_repository.tcl:541 lib/choose_repository.tcl:588
-#: lib/choose_repository.tcl:734 lib/choose_repository.tcl:804
-#: lib/choose_repository.tcl:1013 lib/choose_repository.tcl:1021
+#: lib/choose_repository.tcl:550 lib/choose_repository.tcl:597
+#: lib/choose_repository.tcl:743 lib/choose_repository.tcl:813
+#: lib/choose_repository.tcl:1023 lib/choose_repository.tcl:1031
#, tcl-format
msgid "Not a Git repository: %s"
msgstr "Inte ett Gitarkiv: %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:577
+#: lib/choose_repository.tcl:586
msgid "Standard only available for local repository."
msgstr "Standard är endast tillgängligt för lokala arkiv."
-#: lib/choose_repository.tcl:581
+#: lib/choose_repository.tcl:590
msgid "Shared only available for local repository."
msgstr "Delat är endast tillgängligt för lokala arkiv."
-#: lib/choose_repository.tcl:602
+#: lib/choose_repository.tcl:611
#, tcl-format
msgid "Location %s already exists."
msgstr "Platsen %s finns redan."
-#: lib/choose_repository.tcl:613
+#: lib/choose_repository.tcl:622
msgid "Failed to configure origin"
msgstr "Kunde inte konfigurera ursprung"
-#: lib/choose_repository.tcl:625
+#: lib/choose_repository.tcl:634
msgid "Counting objects"
msgstr "Räknar objekt"
-#: lib/choose_repository.tcl:626
+#: lib/choose_repository.tcl:635
msgid "buckets"
msgstr "hinkar"
-#: lib/choose_repository.tcl:650
+#: lib/choose_repository.tcl:659
#, tcl-format
msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
msgstr "Kunde inte kopiera objekt/info/alternativ: %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:686
+#: lib/choose_repository.tcl:695
#, tcl-format
msgid "Nothing to clone from %s."
msgstr "Ingenting att klona från %s."
-#: lib/choose_repository.tcl:688 lib/choose_repository.tcl:902
-#: lib/choose_repository.tcl:914
+#: lib/choose_repository.tcl:697 lib/choose_repository.tcl:911
+#: lib/choose_repository.tcl:923
msgid "The 'master' branch has not been initialized."
msgstr "Grenen \"master\" har inte initierats."
-#: lib/choose_repository.tcl:701
+#: lib/choose_repository.tcl:710
msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
msgstr "Hårda länkar är inte tillgängliga. Faller tillbaka på kopiering."
-#: lib/choose_repository.tcl:713
+#: lib/choose_repository.tcl:722
#, tcl-format
msgid "Cloning from %s"
msgstr "Klonar från %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:744
+#: lib/choose_repository.tcl:753
msgid "Copying objects"
msgstr "Kopierar objekt"
-#: lib/choose_repository.tcl:745
+#: lib/choose_repository.tcl:754
msgid "KiB"
msgstr "KiB"
-#: lib/choose_repository.tcl:769
+#: lib/choose_repository.tcl:778
#, tcl-format
msgid "Unable to copy object: %s"
msgstr "Kunde inte kopiera objekt: %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:779
+#: lib/choose_repository.tcl:788
msgid "Linking objects"
msgstr "Länkar objekt"
-#: lib/choose_repository.tcl:780
+#: lib/choose_repository.tcl:789
msgid "objects"
msgstr "objekt"
-#: lib/choose_repository.tcl:788
+#: lib/choose_repository.tcl:797
#, tcl-format
msgid "Unable to hardlink object: %s"
msgstr "Kunde inte hårdlänka objekt: %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:843
+#: lib/choose_repository.tcl:852
msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
msgstr "Kunde inte hämta grenar och objekt. Se konsolutdata för detaljer."
-#: lib/choose_repository.tcl:854
+#: lib/choose_repository.tcl:863
msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
msgstr "Kunde inte hämta taggar. Se konsolutdata för detaljer."
-#: lib/choose_repository.tcl:878
+#: lib/choose_repository.tcl:887
msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
msgstr "Kunde inte avgöra HEAD. Se konsolutdata för detaljer."
-#: lib/choose_repository.tcl:887
+#: lib/choose_repository.tcl:896
#, tcl-format
msgid "Unable to cleanup %s"
msgstr "Kunde inte städa upp %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:893
+#: lib/choose_repository.tcl:902
msgid "Clone failed."
msgstr "Kloning misslyckades."
-#: lib/choose_repository.tcl:900
+#: lib/choose_repository.tcl:909
msgid "No default branch obtained."
msgstr "Hämtade ingen standardgren."
-#: lib/choose_repository.tcl:911
+#: lib/choose_repository.tcl:920
#, tcl-format
msgid "Cannot resolve %s as a commit."
msgstr "Kunde inte slå upp %s till någon incheckning."
-#: lib/choose_repository.tcl:923
+#: lib/choose_repository.tcl:932
msgid "Creating working directory"
msgstr "Skapar arbetskatalog"
-#: lib/choose_repository.tcl:924 lib/index.tcl:65 lib/index.tcl:127
-#: lib/index.tcl:193
+#: lib/choose_repository.tcl:933 lib/index.tcl:65 lib/index.tcl:128
+#: lib/index.tcl:196
msgid "files"
msgstr "filer"
-#: lib/choose_repository.tcl:953
+#: lib/choose_repository.tcl:962
msgid "Initial file checkout failed."
msgstr "Inledande filutcheckning misslyckades."
-#: lib/choose_repository.tcl:969
+#: lib/choose_repository.tcl:978
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
-#: lib/choose_repository.tcl:979
+#: lib/choose_repository.tcl:988
msgid "Repository:"
msgstr "Arkiv:"
-#: lib/choose_repository.tcl:1027
+#: lib/choose_repository.tcl:1037
#, tcl-format
msgid "Failed to open repository %s:"
msgstr "Kunde inte öppna arkivet %s:"
@@ -1242,7 +1342,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Sökningen kommer att startas automatiskt nu.\n"
-#: lib/commit.tcl:154
+#: lib/commit.tcl:156
#, tcl-format
msgid ""
"Unmerged files cannot be committed.\n"
@@ -1255,7 +1355,7 @@ msgstr ""
"Filen %s har sammanslagningskonflikter. Du måste lösa dem och köa filen "
"innan du checkar in den.\n"
-#: lib/commit.tcl:162
+#: lib/commit.tcl:164
#, tcl-format
msgid ""
"Unknown file state %s detected.\n"
@@ -1266,7 +1366,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Filen %s kan inte checkas in av programmet.\n"
-#: lib/commit.tcl:170
+#: lib/commit.tcl:172
msgid ""
"No changes to commit.\n"
"\n"
@@ -1276,7 +1376,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Du måste köa åtminstone en fil innan du kan checka in.\n"
-#: lib/commit.tcl:183
+#: lib/commit.tcl:187
msgid ""
"Please supply a commit message.\n"
"\n"
@@ -1294,45 +1394,45 @@ msgstr ""
"- Andra raden: Tom\n"
"- Följande rader: Beskriv varför det här är en bra ändring.\n"
-#: lib/commit.tcl:207
+#: lib/commit.tcl:211
#, tcl-format
msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
msgstr "varning: Tcl stöder inte teckenkodningen \"%s\"."
-#: lib/commit.tcl:221
+#: lib/commit.tcl:227
msgid "Calling pre-commit hook..."
-msgstr "Anropar krok före incheckning..."
+msgstr "Anropar kroken före incheckning (pre-commit)..."
-#: lib/commit.tcl:236
+#: lib/commit.tcl:242
msgid "Commit declined by pre-commit hook."
-msgstr "Incheckningen avvisades av krok före incheckning."
+msgstr "Incheckningen avvisades av kroken före incheckning (pre-commit)."
-#: lib/commit.tcl:259
+#: lib/commit.tcl:265
msgid "Calling commit-msg hook..."
-msgstr "Anropar krok för incheckningsmeddelande..."
+msgstr "Anropar kroken för incheckningsmeddelande (commit-msg)..."
-#: lib/commit.tcl:274
+#: lib/commit.tcl:280
msgid "Commit declined by commit-msg hook."
-msgstr "Incheckning avvisad av krok för incheckningsmeddelande."
+msgstr "Incheckning avvisad av kroken för incheckningsmeddelande (commit-msg)."
-#: lib/commit.tcl:287
+#: lib/commit.tcl:293
msgid "Committing changes..."
msgstr "Checkar in ändringar..."
-#: lib/commit.tcl:303
+#: lib/commit.tcl:309
msgid "write-tree failed:"
msgstr "write-tree misslyckades:"
-#: lib/commit.tcl:304 lib/commit.tcl:348 lib/commit.tcl:368
+#: lib/commit.tcl:310 lib/commit.tcl:354 lib/commit.tcl:374
msgid "Commit failed."
msgstr "Incheckningen misslyckades."
-#: lib/commit.tcl:321
+#: lib/commit.tcl:327
#, tcl-format
msgid "Commit %s appears to be corrupt"
msgstr "Incheckningen %s verkar vara trasig"
-#: lib/commit.tcl:326
+#: lib/commit.tcl:332
msgid ""
"No changes to commit.\n"
"\n"
@@ -1346,19 +1446,19 @@ msgstr ""
"\n"
"En sökning kommer att startas automatiskt nu.\n"
-#: lib/commit.tcl:333
+#: lib/commit.tcl:339
msgid "No changes to commit."
msgstr "Inga ändringar att checka in."
-#: lib/commit.tcl:347
+#: lib/commit.tcl:353
msgid "commit-tree failed:"
msgstr "commit-tree misslyckades:"
-#: lib/commit.tcl:367
+#: lib/commit.tcl:373
msgid "update-ref failed:"
msgstr "update-ref misslyckades:"
-#: lib/commit.tcl:454
+#: lib/commit.tcl:461
#, tcl-format
msgid "Created commit %s: %s"
msgstr "Skapade incheckningen %s: %s"
@@ -1433,7 +1533,7 @@ msgstr ""
msgid "Invalid date from Git: %s"
msgstr "Ogiltigt datum från Git: %s"
-#: lib/diff.tcl:44
+#: lib/diff.tcl:59
#, tcl-format
msgid ""
"No differences detected.\n"
@@ -1456,48 +1556,98 @@ msgstr ""
"En sökning kommer automatiskt att startas för att hitta andra filer som kan "
"vara i samma tillstånd."
-#: lib/diff.tcl:83
+#: lib/diff.tcl:99
#, tcl-format
msgid "Loading diff of %s..."
msgstr "Läser differens för %s..."
-#: lib/diff.tcl:116 lib/diff.tcl:190
+#: lib/diff.tcl:120
+msgid ""
+"LOCAL: deleted\n"
+"REMOTE:\n"
+msgstr "LOKAL: borttagen\n"
+"FJÄRR:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:125
+msgid ""
+"REMOTE: deleted\n"
+"LOCAL:\n"
+msgstr "FJÄRR: borttagen\n"
+"LOKAL:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:132
+msgid "LOCAL:\n"
+msgstr "LOKAL:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:135
+msgid "REMOTE:\n"
+msgstr "FJÄRR:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:197 lib/diff.tcl:296
#, tcl-format
msgid "Unable to display %s"
msgstr "Kan inte visa %s"
-#: lib/diff.tcl:117
+#: lib/diff.tcl:198
msgid "Error loading file:"
msgstr "Fel vid läsning av fil:"
-#: lib/diff.tcl:124
+#: lib/diff.tcl:205
msgid "Git Repository (subproject)"
msgstr "Gitarkiv (underprojekt)"
-#: lib/diff.tcl:136
+#: lib/diff.tcl:217
msgid "* Binary file (not showing content)."
msgstr "* Binärfil (visar inte innehållet)."
-#: lib/diff.tcl:191
-msgid "Error loading diff:"
-msgstr "Fel vid inläsning av differens:"
+#: lib/diff.tcl:222
+#, tcl-format
+msgid ""
+"* Untracked file is %d bytes.\n"
+"* Showing only first %d bytes.\n"
+msgstr "* Den ospårade filen är %d byte.\n"
+"* Visar endast inledande %d byte.\n"
-#: lib/diff.tcl:313
+#: lib/diff.tcl:228
+#, tcl-format
+msgid ""
+"\n"
+"* Untracked file clipped here by %s.\n"
+"* To see the entire file, use an external editor.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"* Den ospårade filen klipptes här av %s.\n"
+"* För att se hela filen, använd ett externt redigeringsprogram.\n"
+
+#: lib/diff.tcl:436
msgid "Failed to unstage selected hunk."
msgstr "Kunde inte ta bort den valda delen från kön."
-#: lib/diff.tcl:320
+#: lib/diff.tcl:443
msgid "Failed to stage selected hunk."
msgstr "Kunde inte lägga till den valda delen till kön."
-#: lib/diff.tcl:386
+#: lib/diff.tcl:509
msgid "Failed to unstage selected line."
msgstr "Kunde inte ta bort den valda raden från kön."
-#: lib/diff.tcl:394
+#: lib/diff.tcl:517
msgid "Failed to stage selected line."
msgstr "Kunde inte lägga till den valda raden till kön."
+#: lib/encoding.tcl:443
+msgid "Default"
+msgstr "Standard"
+
+#: lib/encoding.tcl:448
+#, tcl-format
+msgid "System (%s)"
+msgstr "Systemets (%s)"
+
+#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
+msgid "Other"
+msgstr "Annan"
+
#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:114
msgid "error"
msgstr "fel"
@@ -1534,39 +1684,48 @@ msgstr "Forstätt"
msgid "Unlock Index"
msgstr "Lås upp index"
-#: lib/index.tcl:282
+#: lib/index.tcl:287
#, tcl-format
msgid "Unstaging %s from commit"
msgstr "Tar bort %s för incheckningskön"
-#: lib/index.tcl:313
+#: lib/index.tcl:326
msgid "Ready to commit."
msgstr "Redo att checka in."
-#: lib/index.tcl:326
+#: lib/index.tcl:339
#, tcl-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Lägger till %s"
-#: lib/index.tcl:381
+#: lib/index.tcl:396
#, tcl-format
msgid "Revert changes in file %s?"
msgstr "Återställ ändringarna i filen %s?"
-#: lib/index.tcl:383
+#: lib/index.tcl:398
#, tcl-format
msgid "Revert changes in these %i files?"
msgstr "Återställ ändringarna i dessa %i filer?"
-#: lib/index.tcl:391
+#: lib/index.tcl:406
msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
msgstr ""
"Alla oköade ändringar kommer permanent gå förlorade vid återställningen."
-#: lib/index.tcl:394
+#: lib/index.tcl:409
msgid "Do Nothing"
msgstr "Gör ingenting"
+#: lib/index.tcl:427
+msgid "Reverting selected files"
+msgstr "Återställer valda filer"
+
+#: lib/index.tcl:431
+#, tcl-format
+msgid "Reverting %s"
+msgstr "Återställer %s"
+
#: lib/merge.tcl:13
msgid ""
"Cannot merge while amending.\n"
@@ -1594,7 +1753,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Sökningen kommer att startas automatiskt nu.\n"
-#: lib/merge.tcl:44
+#: lib/merge.tcl:45
#, tcl-format
msgid ""
"You are in the middle of a conflicted merge.\n"
@@ -1611,7 +1770,7 @@ msgstr ""
"Du måste lösa dem, köa filen och checka in för att fullborda den aktuella "
"sammanslagningen. När du gjort det kan du påbörja en ny sammanslagning.\n"
-#: lib/merge.tcl:54
+#: lib/merge.tcl:55
#, tcl-format
msgid ""
"You are in the middle of a change.\n"
@@ -1629,34 +1788,34 @@ msgstr ""
"sammanslagning. Om du gör det blir det enklare att avbryta en misslyckad "
"sammanslagning, om det skulle vara nödvändigt.\n"
-#: lib/merge.tcl:106
+#: lib/merge.tcl:107
#, tcl-format
msgid "%s of %s"
msgstr "%s av %s"
-#: lib/merge.tcl:119
+#: lib/merge.tcl:120
#, tcl-format
msgid "Merging %s and %s..."
msgstr "Slår ihop %s och %s..."
-#: lib/merge.tcl:130
+#: lib/merge.tcl:131
msgid "Merge completed successfully."
msgstr "Sammanslagningen avslutades framgångsrikt."
-#: lib/merge.tcl:132
+#: lib/merge.tcl:133
msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
msgstr "Sammanslagningen misslyckades. Du måste lösa konflikterna."
-#: lib/merge.tcl:157
+#: lib/merge.tcl:158
#, tcl-format
msgid "Merge Into %s"
msgstr "Slå ihop i %s"
-#: lib/merge.tcl:176
+#: lib/merge.tcl:177
msgid "Revision To Merge"
msgstr "Revisioner att slå ihop"
-#: lib/merge.tcl:211
+#: lib/merge.tcl:212
msgid ""
"Cannot abort while amending.\n"
"\n"
@@ -1666,7 +1825,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Du måste göra dig färdig med att utöka incheckningen.\n"
-#: lib/merge.tcl:221
+#: lib/merge.tcl:222
msgid ""
"Abort merge?\n"
"\n"
@@ -1681,7 +1840,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Gå vidare med att avbryta den aktuella sammanslagningen?"
-#: lib/merge.tcl:227
+#: lib/merge.tcl:228
msgid ""
"Reset changes?\n"
"\n"
@@ -1696,119 +1855,321 @@ msgstr ""
"\n"
"Gå vidare med att återställa de aktuella ändringarna?"
-#: lib/merge.tcl:238
+#: lib/merge.tcl:239
msgid "Aborting"
msgstr "Avbryter"
-#: lib/merge.tcl:238
+#: lib/merge.tcl:239
msgid "files reset"
msgstr "filer återställda"
-#: lib/merge.tcl:266
+#: lib/merge.tcl:267
msgid "Abort failed."
msgstr "Misslyckades avbryta."
-#: lib/merge.tcl:268
+#: lib/merge.tcl:269
msgid "Abort completed. Ready."
msgstr "Avbrytning fullbordad. Redo."
-#: lib/option.tcl:95
+#: lib/mergetool.tcl:8
+msgid "Force resolution to the base version?"
+msgstr "Tvinga lösning att använda basversionen?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:9
+msgid "Force resolution to this branch?"
+msgstr "Tvinga lösning att använda den aktuella grenen?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:10
+msgid "Force resolution to the other branch?"
+msgstr "Tvinga lösning att använda den andra grenen?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:14
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
+"\n"
+"%s will be overwritten.\n"
+"\n"
+"This operation can be undone only by restarting the merge."
+msgstr ""
+"Observera att diffen endast visar de ändringar som står i konflikt.\n"
+"\n"
+"%s kommer att skrivas över.\n"
+"\n"
+"Du måste starta om sammanslagningen för att göra den här operationen ogjord."
+
+#: lib/mergetool.tcl:45
+#, tcl-format
+msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
+msgstr "Filen %s verkar innehålla olösta konflikter. Vill du köa ändå?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:60
+#, tcl-format
+msgid "Adding resolution for %s"
+msgstr "Lägger till lösning för %s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:141
+msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
+msgstr "Kan inte lösa borttagnings- eller länkkonflikter med ett verktyg"
+
+#: lib/mergetool.tcl:146
+msgid "Conflict file does not exist"
+msgstr "Konfliktfil existerar inte"
+
+#: lib/mergetool.tcl:264
+#, tcl-format
+msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
+msgstr "Inte ett grafiskt verktyg för sammanslagning: %s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:268
+#, tcl-format
+msgid "Unsupported merge tool '%s'"
+msgstr "Verktyget \"%s\" för sammanslagning stöds inte"
+
+#: lib/mergetool.tcl:303
+msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
+msgstr "Verktyget för sammanslagning körs redan. Vill du avsluta det?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:323
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Error retrieving versions:\n"
+"%s"
+msgstr "Fel vid hämtning av versioner:\n"
+"%s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:343
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not start the merge tool:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr "Kunde inte starta verktyg för sammanslagning:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:347
+msgid "Running merge tool..."
+msgstr "Kör verktyg för sammanslagning..."
+
+#: lib/mergetool.tcl:375 lib/mergetool.tcl:383
+msgid "Merge tool failed."
+msgstr "Verktyget för sammanslagning misslyckades."
+
+#: lib/option.tcl:11
+#, tcl-format
+msgid "Invalid global encoding '%s'"
+msgstr "Den globala teckenkodningen \"%s\" är ogiltig"
+
+#: lib/option.tcl:19
+#, tcl-format
+msgid "Invalid repo encoding '%s'"
+msgstr "Arkivets teckenkodning \"%s\" är ogiltig"
+
+#: lib/option.tcl:117
msgid "Restore Defaults"
msgstr "Återställ standardvärden"
-#: lib/option.tcl:99
+#: lib/option.tcl:121
msgid "Save"
msgstr "Spara"
-#: lib/option.tcl:109
+#: lib/option.tcl:131
#, tcl-format
msgid "%s Repository"
msgstr "Arkivet %s"
-#: lib/option.tcl:110
+#: lib/option.tcl:132
msgid "Global (All Repositories)"
msgstr "Globalt (alla arkiv)"
-#: lib/option.tcl:116
+#: lib/option.tcl:138
msgid "User Name"
msgstr "Användarnamn"
-#: lib/option.tcl:117
+#: lib/option.tcl:139
msgid "Email Address"
msgstr "E-postadress"
-#: lib/option.tcl:119
+#: lib/option.tcl:141
msgid "Summarize Merge Commits"
msgstr "Summera sammanslagningsincheckningar"
-#: lib/option.tcl:120
+#: lib/option.tcl:142
msgid "Merge Verbosity"
msgstr "Pratsamhet för sammanslagningar"
-#: lib/option.tcl:121
+#: lib/option.tcl:143
msgid "Show Diffstat After Merge"
msgstr "Visa diffstatistik efter sammanslagning"
-#: lib/option.tcl:123
+#: lib/option.tcl:144
+msgid "Use Merge Tool"
+msgstr "Använd verktyg för sammanslagning"
+
+#: lib/option.tcl:146
msgid "Trust File Modification Timestamps"
msgstr "Lita på filändringstidsstämplar"
-#: lib/option.tcl:124
+#: lib/option.tcl:147
msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
msgstr "Städa spårade grenar vid hämtning"
-#: lib/option.tcl:125
+#: lib/option.tcl:148
msgid "Match Tracking Branches"
msgstr "Matcha spårade grenar"
-#: lib/option.tcl:126
+#: lib/option.tcl:149
msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
msgstr "Klandra kopiering bara i ändrade filer"
-#: lib/option.tcl:127
+#: lib/option.tcl:150
msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
msgstr "Minsta antal tecken att klandra kopiering för"
-#: lib/option.tcl:128
+#: lib/option.tcl:151
+msgid "Blame History Context Radius (days)"
+msgstr "Historikradie för klandring (dagar)"
+
+#: lib/option.tcl:152
msgid "Number of Diff Context Lines"
msgstr "Antal rader sammanhang i differenser"
-#: lib/option.tcl:129
+#: lib/option.tcl:153
msgid "Commit Message Text Width"
msgstr "Textbredd för incheckningsmeddelande"
-#: lib/option.tcl:130
+#: lib/option.tcl:154
msgid "New Branch Name Template"
msgstr "Mall för namn på nya grenar"
-#: lib/option.tcl:194
+#: lib/option.tcl:155
+msgid "Default File Contents Encoding"
+msgstr "Standardteckenkodning för filinnehåll"
+
+#: lib/option.tcl:203
+msgid "Change"
+msgstr "Ändra"
+
+#: lib/option.tcl:230
msgid "Spelling Dictionary:"
msgstr "Stavningsordlista:"
-#: lib/option.tcl:218
+#: lib/option.tcl:254
msgid "Change Font"
msgstr "Byt teckensnitt"
-#: lib/option.tcl:222
+#: lib/option.tcl:258
#, tcl-format
msgid "Choose %s"
msgstr "Välj %s"
-#: lib/option.tcl:228
+#: lib/option.tcl:264
msgid "pt."
msgstr "p."
-#: lib/option.tcl:242
+#: lib/option.tcl:278
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
-#: lib/option.tcl:277
+#: lib/option.tcl:314
msgid "Failed to completely save options:"
msgstr "Misslyckades med att helt spara alternativ:"
+#: lib/remote.tcl:163
+msgid "Remove Remote"
+msgstr "Ta bort fjärrarkiv"
+
+#: lib/remote.tcl:168
+msgid "Prune from"
+msgstr "Ta bort från"
+
+#: lib/remote.tcl:173
+msgid "Fetch from"
+msgstr "Hämta från"
+
+#: lib/remote.tcl:215
+msgid "Push to"
+msgstr "Sänd till"
+
+#: lib/remote_add.tcl:19
+msgid "Add Remote"
+msgstr "Lägg till fjärrarkiv"
+
+#: lib/remote_add.tcl:24
+msgid "Add New Remote"
+msgstr "Lägg till nytt fjärrarkiv"
+
+#: lib/remote_add.tcl:28 lib/tools_dlg.tcl:36
+msgid "Add"
+msgstr "Lägg till"
+
+#: lib/remote_add.tcl:37
+msgid "Remote Details"
+msgstr "Detaljer för fjärrarkiv"
+
+#: lib/remote_add.tcl:50
+msgid "Location:"
+msgstr "Plats:"
+
+#: lib/remote_add.tcl:62
+msgid "Further Action"
+msgstr "Ytterligare åtgärd"
+
+#: lib/remote_add.tcl:65
+msgid "Fetch Immediately"
+msgstr "Hämta omedelbart"
+
+#: lib/remote_add.tcl:71
+msgid "Initialize Remote Repository and Push"
+msgstr "Initiera fjärrarkiv och sänd till"
+
+#: lib/remote_add.tcl:77
+msgid "Do Nothing Else Now"
+msgstr "Gör ingent mer nu"
+
+#: lib/remote_add.tcl:101
+msgid "Please supply a remote name."
+msgstr "Ange ett namn för fjärrarkivet."
+
+#: lib/remote_add.tcl:114
+#, tcl-format
+msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
+msgstr "\"%s\" kan inte användas som namn på fjärrarkivet."
+
+#: lib/remote_add.tcl:125
+#, tcl-format
+msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
+msgstr "Kunde inte lägga till fjärrarkivet \"%s\" på platsen \"%s\"."
+
+#: lib/remote_add.tcl:133 lib/transport.tcl:6
+#, tcl-format
+msgid "fetch %s"
+msgstr "hämta %s"
+
+#: lib/remote_add.tcl:134
+#, tcl-format
+msgid "Fetching the %s"
+msgstr "Hämtar %s"
+
+#: lib/remote_add.tcl:157
+#, tcl-format
+msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
+msgstr "Vet inte hur arkivet på platsen \"%s\" skall initieras."
+
+#: lib/remote_add.tcl:163 lib/transport.tcl:25 lib/transport.tcl:71
+#, tcl-format
+msgid "push %s"
+msgstr "sänd %s"
+
+#: lib/remote_add.tcl:164
+#, tcl-format
+msgid "Setting up the %s (at %s)"
+msgstr "Konfigurerar %s (på %s)"
+
#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
-msgid "Delete Remote Branch"
-msgstr "Ta bort fjärrgren"
+msgid "Delete Branch Remotely"
+msgstr "Ta bort gren från fjärrarkiv"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:47
msgid "From Repository"
@@ -1816,11 +2177,11 @@ msgstr "Från arkiv"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:50 lib/transport.tcl:123
msgid "Remote:"
-msgstr "Fjärr:"
+msgstr "Fjärrarkiv:"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:66 lib/transport.tcl:138
-msgid "Arbitrary URL:"
-msgstr "Godtycklig webbadress:"
+msgid "Arbitrary Location:"
+msgstr "Godtycklig plats:"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:84
msgid "Branches"
@@ -1890,17 +2251,21 @@ msgstr "Inget arkiv markerat."
msgid "Scanning %s..."
msgstr "Söker %s..."
-#: lib/remote.tcl:165
-msgid "Prune from"
-msgstr "Ta bort från"
+#: lib/search.tcl:21
+msgid "Find:"
+msgstr "Sök:"
-#: lib/remote.tcl:170
-msgid "Fetch from"
-msgstr "Hämta från"
+#: lib/search.tcl:23
+msgid "Next"
+msgstr "Nästa"
-#: lib/remote.tcl:213
-msgid "Push to"
-msgstr "Sänd till"
+#: lib/search.tcl:24
+msgid "Prev"
+msgstr "Föreg"
+
+#: lib/search.tcl:25
+msgid "Case-Sensitive"
+msgstr "Skilj på VERSALER/gemener"
#: lib/shortcut.tcl:20 lib/shortcut.tcl:61
msgid "Cannot write shortcut:"
@@ -1939,23 +2304,186 @@ msgstr "Stavningskontrollprogrammet känns inte igen"
msgid "No Suggestions"
msgstr "Inga förslag"
-#: lib/spellcheck.tcl:387
+#: lib/spellcheck.tcl:388
msgid "Unexpected EOF from spell checker"
msgstr "Oväntat filslut från stavningskontroll"
-#: lib/spellcheck.tcl:391
+#: lib/spellcheck.tcl:392
msgid "Spell Checker Failed"
msgstr "Stavningskontroll misslyckades"
+#: lib/sshkey.tcl:31
+msgid "No keys found."
+msgstr "Inga nycklar hittades."
+
+#: lib/sshkey.tcl:34
+#, tcl-format
+msgid "Found a public key in: %s"
+msgstr "Hittade öppen nyckel i: %s"
+
+#: lib/sshkey.tcl:40
+msgid "Generate Key"
+msgstr "Skapa nyckel"
+
+#: lib/sshkey.tcl:56
+msgid "Copy To Clipboard"
+msgstr "Kopiera till Urklipp"
+
+#: lib/sshkey.tcl:70
+msgid "Your OpenSSH Public Key"
+msgstr "Din öppna OpenSSH-nyckel"
+
+#: lib/sshkey.tcl:78
+msgid "Generating..."
+msgstr "Skapar..."
+
+#: lib/sshkey.tcl:84
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not start ssh-keygen:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr "Kunde inte starta ssh-keygen:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: lib/sshkey.tcl:111
+msgid "Generation failed."
+msgstr "Misslyckades med att skapa."
+
+#: lib/sshkey.tcl:118
+msgid "Generation succeded, but no keys found."
+msgstr "Lyckades skapa nyckeln, men hittar inte någon nyckel."
+
+#: lib/sshkey.tcl:121
+#, tcl-format
+msgid "Your key is in: %s"
+msgstr "Din nyckel finns i: %s"
+
#: lib/status_bar.tcl:83
#, tcl-format
msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
msgstr "%s... %*i av %*i %s (%3i%%)"
-#: lib/transport.tcl:6
+#: lib/tools.tcl:75
#, tcl-format
-msgid "fetch %s"
-msgstr "hämta %s"
+msgid "Running %s requires a selected file."
+msgstr "För att starta %s måste du välja en fil."
+
+#: lib/tools.tcl:90
+#, tcl-format
+msgid "Are you sure you want to run %s?"
+msgstr "Är du säker på att du vill starta %s?"
+
+#: lib/tools.tcl:110
+#, tcl-format
+msgid "Tool: %s"
+msgstr "Verktyg: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:111
+#, tcl-format
+msgid "Running: %s"
+msgstr "Exekverar: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:149
+#, tcl-format
+msgid "Tool completed succesfully: %s"
+msgstr "Verktyget avslutades framgångsrikt."
+
+#: lib/tools.tcl:151
+#, tcl-format
+msgid "Tool failed: %s"
+msgstr "Verktyget misslyckades: %s"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:22
+msgid "Add Tool"
+msgstr "Lägg till verktyg"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:28
+msgid "Add New Tool Command"
+msgstr "Lägg till nytt verktygskommando"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:33
+msgid "Add globally"
+msgstr "Lägg till globalt"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:45
+msgid "Tool Details"
+msgstr "Detaljer för verktyg"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:48
+msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
+msgstr "Använd \"/\"-avdelare för att skapa ett undermenyträd:"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:61
+msgid "Command:"
+msgstr "Kommando:"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:74
+msgid "Show a dialog before running"
+msgstr "Visa dialog innan programmet startas"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:80
+msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
+msgstr "Be användaren välja en version (sätter $REVISION)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:85
+msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
+msgstr "Be användaren om ytterligare parametrar (sätter $ARGS)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:92
+msgid "Don't show the command output window"
+msgstr "Visa inte kommandots utdatafönster"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:97
+msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
+msgstr "Kör endast om en diff har markerats ($FILENAME är inte tomt)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:121
+msgid "Please supply a name for the tool."
+msgstr "Ange ett namn för verktyget."
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:129
+#, tcl-format
+msgid "Tool '%s' already exists."
+msgstr "Verktyget \"%s\" finns redan."
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:151
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not add tool:\n"
+"%s"
+msgstr "Kunde inte lägga till verktyget:\n"
+"%s"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:190
+msgid "Remove Tool"
+msgstr "Ta bort verktyg"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:196
+msgid "Remove Tool Commands"
+msgstr "Ta bort verktygskommandon"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:200
+msgid "Remove"
+msgstr "Ta bort"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:236
+msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
+msgstr "(Blått anger verktyg lokala för arkivet)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:297
+#, tcl-format
+msgid "Run Command: %s"
+msgstr "Kör kommandot: %s"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:311
+msgid "Arguments"
+msgstr "Argument"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:348
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
#: lib/transport.tcl:7
#, tcl-format
@@ -1972,11 +2500,6 @@ msgstr "fjärrborttagning %s"
msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
msgstr "Tar bort spårande grenar som tagits bort från %s"
-#: lib/transport.tcl:25 lib/transport.tcl:71
-#, tcl-format
-msgid "push %s"
-msgstr "sänd %s"
-
#: lib/transport.tcl:26
#, tcl-format
msgid "Pushing changes to %s"
@@ -1989,7 +2512,7 @@ msgstr "Sänder %s %s till %s"
#: lib/transport.tcl:89
msgid "Push Branches"
-msgstr "Sänder grenar"
+msgstr "Sänd grenar"
#: lib/transport.tcl:103
msgid "Source Branches"
@@ -2015,6 +2538,12 @@ msgstr "Använd tunt paket (för långsamma nätverksanslutningar)"
msgid "Include tags"
msgstr "Ta med taggar"
+#~ msgid "URL:"
+#~ msgstr "Webbadress:"
+
+#~ msgid "Delete Remote Branch"
+#~ msgstr "Ta bort fjärrgren"
+
#~ msgid ""
#~ "Unable to start gitk:\n"
#~ "\n"