summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/bg.po3026
1 files changed, 1528 insertions, 1498 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 8758ef8..4d9b039 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,15 +1,15 @@
# Bulgarian translation of git-gui po-file.
-# Copyright (C) 2012, 2013, 2014 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
+# Copyright (C) 2012, 2013, 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
-# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012, 2013, 2014.
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012, 2013, 2014, 2015.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git-gui master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-01-26 15:47-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-08-03 11:34+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-07 07:37+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-07 07:46+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -18,33 +18,33 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: git-gui.sh:41 git-gui.sh:793 git-gui.sh:807 git-gui.sh:820 git-gui.sh:903
-#: git-gui.sh:922
-msgid "git-gui: fatal error"
-msgstr "git-gui: фатална грешка"
-
-#: git-gui.sh:743
+#: git-gui.sh:861
#, tcl-format
msgid "Invalid font specified in %s:"
msgstr "Указан е неправилен шрифт в „%s“:"
-#: git-gui.sh:779
+#: git-gui.sh:915
msgid "Main Font"
msgstr "Основен шрифт"
-#: git-gui.sh:780
+#: git-gui.sh:916
msgid "Diff/Console Font"
msgstr "Шрифт за разликите/конзолата"
-#: git-gui.sh:794
+#: git-gui.sh:931 git-gui.sh:945 git-gui.sh:958 git-gui.sh:1048
+#: git-gui.sh:1067 git-gui.sh:3125
+msgid "git-gui: fatal error"
+msgstr "git-gui: фатална грешка"
+
+#: git-gui.sh:932
msgid "Cannot find git in PATH."
msgstr "Командата git липсва в пътя (PATH)."
-#: git-gui.sh:821
+#: git-gui.sh:959
msgid "Cannot parse Git version string:"
msgstr "Низът с версията на Git не може да бъде интерпретиран:"
-#: git-gui.sh:839
+#: git-gui.sh:984
#, tcl-format
msgid ""
"Git version cannot be determined.\n"
@@ -63,476 +63,503 @@ msgstr ""
"\n"
"Да се приеме ли, че „%s“ е версия „1.5.0“?\n"
-#: git-gui.sh:1128
+#: git-gui.sh:1281
msgid "Git directory not found:"
msgstr "Директорията на Git не е открита:"
-#: git-gui.sh:1146
+#: git-gui.sh:1315
msgid "Cannot move to top of working directory:"
msgstr "Не може да се премине към родителската директория."
-#: git-gui.sh:1154
+#: git-gui.sh:1323
msgid "Cannot use bare repository:"
msgstr "Голо хранилище не може да се използва:"
-#: git-gui.sh:1162
+#: git-gui.sh:1331
msgid "No working directory"
msgstr "Работната директория липсва"
-#: git-gui.sh:1334 lib/checkout_op.tcl:306
+#: git-gui.sh:1503 lib/checkout_op.tcl:306
msgid "Refreshing file status..."
msgstr "Обновяване на състоянието на файла…"
-#: git-gui.sh:1390
+#: git-gui.sh:1563
msgid "Scanning for modified files ..."
msgstr "Проверка за променени файлове…"
-#: git-gui.sh:1454
+#: git-gui.sh:1639
msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
msgstr "Куката „prepare-commit-msg“ се изпълнява в момента…"
-#: git-gui.sh:1471
+#: git-gui.sh:1656
msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
msgstr "Подаването е отхвърлено от куката „prepare-commit-msg“."
-#: git-gui.sh:1629 lib/browser.tcl:246
+#: git-gui.sh:1814 lib/browser.tcl:252
msgid "Ready."
msgstr "Готово."
-#: git-gui.sh:1787
+#: git-gui.sh:1978
#, tcl-format
-msgid "Displaying only %s of %s files."
-msgstr "Показване на само %s от %s файла."
+msgid ""
+"Display limit (gui.maxfilesdisplayed = %s) reached, not showing all %s files."
+msgstr ""
+"Достигнат е максималният брой файлове за показване (gui.maxfilesdisplayed = "
+"%s). Файловете са общо %s."
-#: git-gui.sh:1913
+#: git-gui.sh:2101
msgid "Unmodified"
msgstr "Непроменен"
-#: git-gui.sh:1915
+#: git-gui.sh:2103
msgid "Modified, not staged"
msgstr "Променен, но не е в индекса"
-#: git-gui.sh:1916 git-gui.sh:1924
+#: git-gui.sh:2104 git-gui.sh:2116
msgid "Staged for commit"
msgstr "В индекса за подаване"
-#: git-gui.sh:1917 git-gui.sh:1925
+#: git-gui.sh:2105 git-gui.sh:2117
msgid "Portions staged for commit"
msgstr "Части са в индекса за подаване"
-#: git-gui.sh:1918 git-gui.sh:1926
+#: git-gui.sh:2106 git-gui.sh:2118
msgid "Staged for commit, missing"
msgstr "В индекса за подаване, но липсва"
-#: git-gui.sh:1920
+#: git-gui.sh:2108
msgid "File type changed, not staged"
msgstr "Видът на файла е сменен, но не е в индекса"
-#: git-gui.sh:1921
+#: git-gui.sh:2109 git-gui.sh:2110
+msgid "File type changed, old type staged for commit"
+msgstr "Видът на файла е сменен, но в индекса е все още старият"
+
+#: git-gui.sh:2111
msgid "File type changed, staged"
msgstr "Видът на файла е сменен и е в индекса"
-#: git-gui.sh:1923
+#: git-gui.sh:2112
+msgid "File type change staged, modification not staged"
+msgstr "Видът на файла е сменен, но промяната не е в индекса"
+
+#: git-gui.sh:2113
+msgid "File type change staged, file missing"
+msgstr "Видът на файла е сменен, файлът липсва"
+
+#: git-gui.sh:2115
msgid "Untracked, not staged"
msgstr "Неследен"
-#: git-gui.sh:1928
+#: git-gui.sh:2120
msgid "Missing"
msgstr "Липсващ"
-#: git-gui.sh:1929
+#: git-gui.sh:2121
msgid "Staged for removal"
msgstr "В индекса за изтриване"
-#: git-gui.sh:1930
+#: git-gui.sh:2122
msgid "Staged for removal, still present"
msgstr "В индекса за изтриване, но още го има"
-#: git-gui.sh:1932 git-gui.sh:1933 git-gui.sh:1934 git-gui.sh:1935
-#: git-gui.sh:1936 git-gui.sh:1937
+#: git-gui.sh:2124 git-gui.sh:2125 git-gui.sh:2126 git-gui.sh:2127
+#: git-gui.sh:2128 git-gui.sh:2129
msgid "Requires merge resolution"
msgstr "Изисква коригиране при сливане"
-#: git-gui.sh:1972
+#: git-gui.sh:2164
msgid "Starting gitk... please wait..."
msgstr "Стартиране на „gitk“…, изчакайте…"
-#: git-gui.sh:1984
+#: git-gui.sh:2176
msgid "Couldn't find gitk in PATH"
msgstr "Командата „gitk“ липсва в пътищата, определени от променливата PATH."
-#: git-gui.sh:2043
+#: git-gui.sh:2235
msgid "Couldn't find git gui in PATH"
msgstr ""
"Командата „git gui“ липсва в пътищата, определени от променливата PATH."
-#: git-gui.sh:2455 lib/choose_repository.tcl:36
+#: git-gui.sh:2654 lib/choose_repository.tcl:41
msgid "Repository"
msgstr "Хранилище"
-#: git-gui.sh:2456
+#: git-gui.sh:2655
msgid "Edit"
msgstr "Редактиране"
-#: git-gui.sh:2458 lib/choose_rev.tcl:561
+#: git-gui.sh:2657 lib/choose_rev.tcl:567
msgid "Branch"
msgstr "Клон"
-#: git-gui.sh:2461 lib/choose_rev.tcl:548
+#: git-gui.sh:2660 lib/choose_rev.tcl:554
msgid "Commit@@noun"
msgstr "Подаване"
-#: git-gui.sh:2464 lib/merge.tcl:121 lib/merge.tcl:150 lib/merge.tcl:168
+#: git-gui.sh:2663 lib/merge.tcl:123 lib/merge.tcl:152 lib/merge.tcl:170
msgid "Merge"
msgstr "Сливане"
-#: git-gui.sh:2465 lib/choose_rev.tcl:557
+#: git-gui.sh:2664 lib/choose_rev.tcl:563
msgid "Remote"
msgstr "Отдалечено хранилище"
-#: git-gui.sh:2468
+#: git-gui.sh:2667
msgid "Tools"
msgstr "Команди"
-#: git-gui.sh:2477
+#: git-gui.sh:2676
msgid "Explore Working Copy"
msgstr "Разглеждане на работното копие"
-#: git-gui.sh:2483
+#: git-gui.sh:2682
+msgid "Git Bash"
+msgstr "Bash за Git"
+
+#: git-gui.sh:2692
msgid "Browse Current Branch's Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в текущия клон"
-#: git-gui.sh:2487
+#: git-gui.sh:2696
msgid "Browse Branch Files..."
msgstr "Разглеждане на текущия клон…"
-#: git-gui.sh:2492
+#: git-gui.sh:2701
msgid "Visualize Current Branch's History"
msgstr "Визуализация на историята на текущия клон"
-#: git-gui.sh:2496
+#: git-gui.sh:2705
msgid "Visualize All Branch History"
msgstr "Визуализация на историята на всички клонове"
-#: git-gui.sh:2503
+#: git-gui.sh:2712
#, tcl-format
msgid "Browse %s's Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в %s"
-#: git-gui.sh:2505
+#: git-gui.sh:2714
#, tcl-format
msgid "Visualize %s's History"
msgstr "Визуализация на историята на %s"
-#: git-gui.sh:2510 lib/database.tcl:27 lib/database.tcl:67
+#: git-gui.sh:2719 lib/database.tcl:40 lib/database.tcl:66
msgid "Database Statistics"
msgstr "Статистика на базата от данни"
-#: git-gui.sh:2513 lib/database.tcl:34
+#: git-gui.sh:2722 lib/database.tcl:33
msgid "Compress Database"
msgstr "Компресиране на базата от данни"
-#: git-gui.sh:2516
+#: git-gui.sh:2725
msgid "Verify Database"
msgstr "Проверка на базата от данни"
-#: git-gui.sh:2523 git-gui.sh:2527 git-gui.sh:2531 lib/shortcut.tcl:8
+#: git-gui.sh:2732 git-gui.sh:2736 git-gui.sh:2740 lib/shortcut.tcl:8
#: lib/shortcut.tcl:40 lib/shortcut.tcl:72
msgid "Create Desktop Icon"
msgstr "Добавяне на икона на работния плот"
-#: git-gui.sh:2539 lib/choose_repository.tcl:183 lib/choose_repository.tcl:191
+#: git-gui.sh:2748 lib/choose_repository.tcl:193 lib/choose_repository.tcl:201
msgid "Quit"
msgstr "Спиране на програмата"
-#: git-gui.sh:2547
+#: git-gui.sh:2756
msgid "Undo"
msgstr "Отмяна"
-#: git-gui.sh:2550
+#: git-gui.sh:2759
msgid "Redo"
msgstr "Повторение"
-#: git-gui.sh:2554 git-gui.sh:3109
+#: git-gui.sh:2763 git-gui.sh:3368
msgid "Cut"
msgstr "Отрязване"
-#: git-gui.sh:2557 git-gui.sh:3112 git-gui.sh:3186 git-gui.sh:3259
+#: git-gui.sh:2766 git-gui.sh:3371 git-gui.sh:3445 git-gui.sh:3530
#: lib/console.tcl:69
msgid "Copy"
msgstr "Копиране"
-#: git-gui.sh:2560 git-gui.sh:3115
+#: git-gui.sh:2769 git-gui.sh:3374
msgid "Paste"
msgstr "Поставяне"
-#: git-gui.sh:2563 git-gui.sh:3118 lib/branch_delete.tcl:26
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:38
+#: git-gui.sh:2772 git-gui.sh:3377 lib/remote_branch_delete.tcl:39
+#: lib/branch_delete.tcl:28
msgid "Delete"
msgstr "Изтриване"
-#: git-gui.sh:2567 git-gui.sh:3122 git-gui.sh:3263 lib/console.tcl:71
+#: git-gui.sh:2776 git-gui.sh:3381 git-gui.sh:3534 lib/console.tcl:71
msgid "Select All"
msgstr "Избиране на всичко"
-#: git-gui.sh:2576
+#: git-gui.sh:2785
msgid "Create..."
msgstr "Създаване…"
-#: git-gui.sh:2582
+#: git-gui.sh:2791
msgid "Checkout..."
msgstr "Изтегляне…"
-#: git-gui.sh:2588
+#: git-gui.sh:2797
msgid "Rename..."
msgstr "Преименуване…"
-#: git-gui.sh:2593
+#: git-gui.sh:2802
msgid "Delete..."
msgstr "Изтриване…"
-#: git-gui.sh:2598
+#: git-gui.sh:2807
msgid "Reset..."
msgstr "Отмяна на промените…"
-#: git-gui.sh:2608
+#: git-gui.sh:2817
msgid "Done"
msgstr "Готово"
-#: git-gui.sh:2610
+#: git-gui.sh:2819
msgid "Commit@@verb"
msgstr "Подаване"
-#: git-gui.sh:2619 git-gui.sh:3050
+#: git-gui.sh:2828 git-gui.sh:3309
msgid "New Commit"
msgstr "Ново подаване"
-#: git-gui.sh:2627 git-gui.sh:3057
+#: git-gui.sh:2836 git-gui.sh:3316
msgid "Amend Last Commit"
msgstr "Поправяне на последното подаване"
-#: git-gui.sh:2637 git-gui.sh:3011 lib/remote_branch_delete.tcl:99
+#: git-gui.sh:2846 git-gui.sh:3270 lib/remote_branch_delete.tcl:101
msgid "Rescan"
msgstr "Обновяване"
-#: git-gui.sh:2643
+#: git-gui.sh:2852
msgid "Stage To Commit"
msgstr "Към индекса за подаване"
-#: git-gui.sh:2649
+#: git-gui.sh:2858
msgid "Stage Changed Files To Commit"
msgstr "Всички променени файлове към индекса за подаване"
-#: git-gui.sh:2655
+#: git-gui.sh:2864
msgid "Unstage From Commit"
msgstr "Изваждане от индекса за подаване"
-#: git-gui.sh:2661 lib/index.tcl:412
+#: git-gui.sh:2870 lib/index.tcl:442
msgid "Revert Changes"
msgstr "Връщане на оригинала"
-#: git-gui.sh:2669 git-gui.sh:3310 git-gui.sh:3341
+#: git-gui.sh:2878 git-gui.sh:3581 git-gui.sh:3612
msgid "Show Less Context"
msgstr "По-малко контекст"
-#: git-gui.sh:2673 git-gui.sh:3314 git-gui.sh:3345
+#: git-gui.sh:2882 git-gui.sh:3585 git-gui.sh:3616
msgid "Show More Context"
msgstr "Повече контекст"
-#: git-gui.sh:2680 git-gui.sh:3024 git-gui.sh:3133
+#: git-gui.sh:2889 git-gui.sh:3283 git-gui.sh:3392
msgid "Sign Off"
msgstr "Подписване"
-#: git-gui.sh:2696
+#: git-gui.sh:2905
msgid "Local Merge..."
msgstr "Локално сливане…"
-#: git-gui.sh:2701
+#: git-gui.sh:2910
msgid "Abort Merge..."
msgstr "Преустановяване на сливане…"
-#: git-gui.sh:2713 git-gui.sh:2741
+#: git-gui.sh:2922 git-gui.sh:2950
msgid "Add..."
msgstr "Добавяне…"
-#: git-gui.sh:2717
+#: git-gui.sh:2926
msgid "Push..."
msgstr "Избутване…"
-#: git-gui.sh:2721
+#: git-gui.sh:2930
msgid "Delete Branch..."
msgstr "Изтриване на клон…"
-#: git-gui.sh:2731 git-gui.sh:3292
+#: git-gui.sh:2940 git-gui.sh:3563
msgid "Options..."
msgstr "Опции…"
-#: git-gui.sh:2742
+#: git-gui.sh:2951
msgid "Remove..."
msgstr "Премахване…"
-#: git-gui.sh:2751 lib/choose_repository.tcl:50
+#: git-gui.sh:2960 lib/choose_repository.tcl:55
msgid "Help"
msgstr "Помощ"
-#: git-gui.sh:2755 git-gui.sh:2759 lib/about.tcl:14
-#: lib/choose_repository.tcl:44 lib/choose_repository.tcl:53
+#: git-gui.sh:2964 git-gui.sh:2968 lib/choose_repository.tcl:49
+#: lib/choose_repository.tcl:58 lib/about.tcl:14
#, tcl-format
msgid "About %s"
msgstr "Относно %s"
-#: git-gui.sh:2783
+#: git-gui.sh:2992
msgid "Online Documentation"
msgstr "Документация в Интернет"
-#: git-gui.sh:2786 lib/choose_repository.tcl:47 lib/choose_repository.tcl:56
+#: git-gui.sh:2995 lib/choose_repository.tcl:52 lib/choose_repository.tcl:61
msgid "Show SSH Key"
msgstr "Показване на ключа за SSH"
-#: git-gui.sh:2893
+#: git-gui.sh:3014 git-gui.sh:3146
+msgid "Usage"
+msgstr "Употреба"
+
+#: git-gui.sh:3095 lib/blame.tcl:573
+msgid "Error"
+msgstr "Грешка"
+
+#: git-gui.sh:3126
#, tcl-format
msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
msgstr ""
"ФАТАЛНА ГРЕШКА: пътят %s не може да бъде открит: такъв файл или директория "
"няма"
-#: git-gui.sh:2926
+#: git-gui.sh:3159
msgid "Current Branch:"
msgstr "Текущ клон:"
-#: git-gui.sh:2947
+#: git-gui.sh:3185
msgid "Staged Changes (Will Commit)"
msgstr "Промени в индекса (за подаване)"
-#: git-gui.sh:2967
+#: git-gui.sh:3205
msgid "Unstaged Changes"
msgstr "Промени извън индекса"
-#: git-gui.sh:3017
+#: git-gui.sh:3276
msgid "Stage Changed"
msgstr "Индексът е променен"
-#: git-gui.sh:3036 lib/transport.tcl:104 lib/transport.tcl:193
+#: git-gui.sh:3295 lib/transport.tcl:137 lib/transport.tcl:229
msgid "Push"
msgstr "Изтласкване"
-#: git-gui.sh:3071
+#: git-gui.sh:3330
msgid "Initial Commit Message:"
msgstr "Първоначално съобщение при подаване:"
-#: git-gui.sh:3072
+#: git-gui.sh:3331
msgid "Amended Commit Message:"
msgstr "Поправено съобщение при подаване:"
-#: git-gui.sh:3073
+#: git-gui.sh:3332
msgid "Amended Initial Commit Message:"
msgstr "Поправено първоначално съобщение при подаване:"
-#: git-gui.sh:3074
+#: git-gui.sh:3333
msgid "Amended Merge Commit Message:"
msgstr "Поправено съобщение при подаване със сливане:"
-#: git-gui.sh:3075
+#: git-gui.sh:3334
msgid "Merge Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване със сливане:"
-#: git-gui.sh:3076
+#: git-gui.sh:3335
msgid "Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване:"
-#: git-gui.sh:3125 git-gui.sh:3267 lib/console.tcl:73
+#: git-gui.sh:3384 git-gui.sh:3538 lib/console.tcl:73
msgid "Copy All"
msgstr "Копиране на всичко"
-#: git-gui.sh:3149 lib/blame.tcl:104
+#: git-gui.sh:3408 lib/blame.tcl:105
msgid "File:"
msgstr "Файл:"
-#: git-gui.sh:3255
+#: git-gui.sh:3526
msgid "Refresh"
msgstr "Обновяване"
-#: git-gui.sh:3276
+#: git-gui.sh:3547
msgid "Decrease Font Size"
msgstr "По-едър шрифт"
-#: git-gui.sh:3280
+#: git-gui.sh:3551
msgid "Increase Font Size"
msgstr "По-дребен шрифт"
-#: git-gui.sh:3288 lib/blame.tcl:281
+#: git-gui.sh:3559 lib/blame.tcl:294
msgid "Encoding"
msgstr "Кодиране"
-#: git-gui.sh:3299
+#: git-gui.sh:3570
msgid "Apply/Reverse Hunk"
msgstr "Прилагане/връщане на парче"
-#: git-gui.sh:3304
+#: git-gui.sh:3575
msgid "Apply/Reverse Line"
msgstr "Прилагане/връщане на ред"
-#: git-gui.sh:3323
+#: git-gui.sh:3594
msgid "Run Merge Tool"
msgstr "Изпълнение на програмата за сливане"
-#: git-gui.sh:3328
+#: git-gui.sh:3599
msgid "Use Remote Version"
msgstr "Версия от отдалеченото хранилище"
-#: git-gui.sh:3332
+#: git-gui.sh:3603
msgid "Use Local Version"
msgstr "Локална версия"
-#: git-gui.sh:3336
+#: git-gui.sh:3607
msgid "Revert To Base"
msgstr "Връщане към родителската версия"
-#: git-gui.sh:3354
+#: git-gui.sh:3625
msgid "Visualize These Changes In The Submodule"
msgstr "Визуализиране на промените в подмодула"
-#: git-gui.sh:3358
+#: git-gui.sh:3629
msgid "Visualize Current Branch History In The Submodule"
msgstr "Визуализация на историята на текущия клон в историята за подмодула"
-#: git-gui.sh:3362
+#: git-gui.sh:3633
msgid "Visualize All Branch History In The Submodule"
msgstr "Визуализация на историята на всички клони в историята за подмодула"
-#: git-gui.sh:3367
+#: git-gui.sh:3638
msgid "Start git gui In The Submodule"
msgstr "Стартиране на „git gui“ за подмодула"
-#: git-gui.sh:3389
+#: git-gui.sh:3673
msgid "Unstage Hunk From Commit"
msgstr "Изваждане на парчето от подаването"
-#: git-gui.sh:3391
+#: git-gui.sh:3675
msgid "Unstage Lines From Commit"
msgstr "Изваждане на редовете от подаването"
-#: git-gui.sh:3393
+#: git-gui.sh:3677
msgid "Unstage Line From Commit"
msgstr "Изваждане на реда от подаването"
-#: git-gui.sh:3396
+#: git-gui.sh:3680
msgid "Stage Hunk For Commit"
msgstr "Добавяне на парчето за подаване"
-#: git-gui.sh:3398
+#: git-gui.sh:3682
msgid "Stage Lines For Commit"
msgstr "Добавяне на редовете за подаване"
-#: git-gui.sh:3400
+#: git-gui.sh:3684
msgid "Stage Line For Commit"
msgstr "Добавяне на реда за подаване"
-#: git-gui.sh:3424
+#: git-gui.sh:3709
msgid "Initializing..."
msgstr "Инициализиране…"
-#: git-gui.sh:3541
+#: git-gui.sh:3852
#, tcl-format
msgid ""
"Possible environment issues exist.\n"
@@ -549,7 +576,7 @@ msgstr ""
"от %s:\n"
"\n"
-#: git-gui.sh:3570
+#: git-gui.sh:3881
msgid ""
"\n"
"This is due to a known issue with the\n"
@@ -559,7 +586,7 @@ msgstr ""
"Това е познат проблем и се дължи на\n"
"версията на Tcl включена в Cygwin."
-#: git-gui.sh:3575
+#: git-gui.sh:3886
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
@@ -575,719 +602,1456 @@ msgstr ""
"е да поставите настройките „user.name“ и\n"
"„user.email“ в личния си файл „~/.gitconfig“.\n"
-#: lib/about.tcl:26
-msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
-msgstr "git-gui — графичен интерфейс за Git."
+#: lib/spellcheck.tcl:57
+msgid "Unsupported spell checker"
+msgstr "Тази програма за проверка на правописа не се поддържа"
-#: lib/blame.tcl:72
-msgid "File Viewer"
-msgstr "Преглед на файлове"
+#: lib/spellcheck.tcl:65
+msgid "Spell checking is unavailable"
+msgstr "Липсва програма за проверка на правописа"
-#: lib/blame.tcl:78
-msgid "Commit:"
-msgstr "Подаване:"
+#: lib/spellcheck.tcl:68
+msgid "Invalid spell checking configuration"
+msgstr "Неправилни настройки на проверката на правописа"
-#: lib/blame.tcl:271
-msgid "Copy Commit"
-msgstr "Копиране на подаване"
+#: lib/spellcheck.tcl:70
+#, tcl-format
+msgid "Reverting dictionary to %s."
+msgstr "Ползване на речник за език „%s“."
-#: lib/blame.tcl:275
-msgid "Find Text..."
-msgstr "Търсене на текст…"
+#: lib/spellcheck.tcl:73
+msgid "Spell checker silently failed on startup"
+msgstr "Програмата за правопис даже не стартира успешно."
-#: lib/blame.tcl:284
-msgid "Do Full Copy Detection"
-msgstr "Пълно търсене на копиране"
+#: lib/spellcheck.tcl:80
+msgid "Unrecognized spell checker"
+msgstr "Непозната програма за проверка на правописа"
-#: lib/blame.tcl:288
-msgid "Show History Context"
-msgstr "Показване на контекста от историята"
+#: lib/spellcheck.tcl:186
+msgid "No Suggestions"
+msgstr "Няма предложения"
-#: lib/blame.tcl:291
-msgid "Blame Parent Commit"
-msgstr "Анотиране на родителското подаване"
+#: lib/spellcheck.tcl:388
+msgid "Unexpected EOF from spell checker"
+msgstr "Неочакван край на файл от програмата за проверка на правописа"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:392
+msgid "Spell Checker Failed"
+msgstr "Грешка в програмата за проверка на правописа"
+
+#: lib/remote_add.tcl:20
+msgid "Add Remote"
+msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
+
+#: lib/remote_add.tcl:25
+msgid "Add New Remote"
+msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
+
+#: lib/remote_add.tcl:30 lib/tools_dlg.tcl:37
+msgid "Add"
+msgstr "Добавяне"
-#: lib/blame.tcl:450
+#: lib/remote_add.tcl:34 lib/browser.tcl:292 lib/branch_checkout.tcl:30
+#: lib/transport.tcl:141 lib/branch_rename.tcl:32 lib/choose_font.tcl:45
+#: lib/option.tcl:127 lib/tools_dlg.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:202
+#: lib/tools_dlg.tcl:345 lib/remote_branch_delete.tcl:43
+#: lib/checkout_op.tcl:579 lib/branch_create.tcl:37 lib/branch_delete.tcl:34
+#: lib/merge.tcl:174
+msgid "Cancel"
+msgstr "Отказване"
+
+#: lib/remote_add.tcl:39
+msgid "Remote Details"
+msgstr "Данни за отдалеченото хранилище"
+
+#: lib/remote_add.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:51 lib/branch_create.tcl:44
+msgid "Name:"
+msgstr "Име:"
+
+#: lib/remote_add.tcl:50
+msgid "Location:"
+msgstr "Местоположение:"
+
+#: lib/remote_add.tcl:60
+msgid "Further Action"
+msgstr "Следващо действие"
+
+#: lib/remote_add.tcl:63
+msgid "Fetch Immediately"
+msgstr "Незабавно доставяне"
+
+#: lib/remote_add.tcl:69
+msgid "Initialize Remote Repository and Push"
+msgstr "Инициализиране на отдалеченото хранилище и изтласкване на промените"
+
+#: lib/remote_add.tcl:75
+msgid "Do Nothing Else Now"
+msgstr "Да не се прави нищо"
+
+#: lib/remote_add.tcl:100
+msgid "Please supply a remote name."
+msgstr "Задайте име за отдалеченото хранилище."
+
+#: lib/remote_add.tcl:113
#, tcl-format
-msgid "Reading %s..."
-msgstr "Чете се „%s“…"
+msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
+msgstr "Отдалечено хранилище не може да се казва „%s“."
-#: lib/blame.tcl:557
-msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
-msgstr "Зареждане на анотациите за проследяване на копирането/преместването…"
+#: lib/remote_add.tcl:124
+#, tcl-format
+msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
+msgstr "Неуспешно добавяне на отдалеченото хранилище „%s“ от адрес „%s“."
-#: lib/blame.tcl:577
-msgid "lines annotated"
-msgstr "реда анотирани"
+#: lib/remote_add.tcl:132 lib/transport.tcl:6
+#, tcl-format
+msgid "fetch %s"
+msgstr "доставяне на „%s“"
-#: lib/blame.tcl:769
-msgid "Loading original location annotations..."
-msgstr "Зареждане на анотациите за първоначалното местоположение…"
+#: lib/remote_add.tcl:133
+#, tcl-format
+msgid "Fetching the %s"
+msgstr "Доставяне на „%s“"
-#: lib/blame.tcl:772
-msgid "Annotation complete."
-msgstr "Анотирането завърши."
+#: lib/remote_add.tcl:156
+#, tcl-format
+msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
+msgstr "Хранилището с местоположение „%s“ не може да бъде инициализирано."
-#: lib/blame.tcl:802
-msgid "Busy"
-msgstr "Операцията не е завършила"
+#: lib/remote_add.tcl:162 lib/transport.tcl:54 lib/transport.tcl:92
+#: lib/transport.tcl:110
+#, tcl-format
+msgid "push %s"
+msgstr "изтласкване на „%s“"
-#: lib/blame.tcl:803
-msgid "Annotation process is already running."
-msgstr "В момента тече процес на анотиране."
+#: lib/remote_add.tcl:163
+#, tcl-format
+msgid "Setting up the %s (at %s)"
+msgstr "Добавяне на хранилище „%s“ (с адрес „%s“)"
-#: lib/blame.tcl:842
-msgid "Running thorough copy detection..."
-msgstr "Изпълнява се цялостен процес на откриване на копиране…"
+#: lib/browser.tcl:17
+msgid "Starting..."
+msgstr "Стартиране…"
-#: lib/blame.tcl:910
-msgid "Loading annotation..."
-msgstr "Зареждане на анотации…"
+#: lib/browser.tcl:27
+msgid "File Browser"
+msgstr "Файлов браузър"
-#: lib/blame.tcl:963
-msgid "Author:"
-msgstr "Автор:"
+#: lib/browser.tcl:132 lib/browser.tcl:149
+#, tcl-format
+msgid "Loading %s..."
+msgstr "Зареждане на „%s“…"
-#: lib/blame.tcl:967
-msgid "Committer:"
-msgstr "Подал:"
+#: lib/browser.tcl:193
+msgid "[Up To Parent]"
+msgstr "[Към родителя]"
-#: lib/blame.tcl:972
-msgid "Original File:"
-msgstr "Първоначален файл:"
+#: lib/browser.tcl:275 lib/browser.tcl:282
+msgid "Browse Branch Files"
+msgstr "Разглеждане на файловете в клона"
-#: lib/blame.tcl:1020
-msgid "Cannot find HEAD commit:"
-msgstr "Подаването за връх „HEAD“ не може да се открие:"
+#: lib/browser.tcl:288 lib/choose_repository.tcl:422
+#: lib/choose_repository.tcl:509 lib/choose_repository.tcl:518
+#: lib/choose_repository.tcl:1074
+msgid "Browse"
+msgstr "Разглеждане"
-#: lib/blame.tcl:1075
-msgid "Cannot find parent commit:"
-msgstr "Родителското подаване не може да бъде открито"
+#: lib/browser.tcl:297 lib/branch_checkout.tcl:35 lib/tools_dlg.tcl:321
+msgid "Revision"
+msgstr "Версия"
-#: lib/blame.tcl:1090
-msgid "Unable to display parent"
-msgstr "Родителят не може да бъде показан"
+#: lib/tools.tcl:75
+#, tcl-format
+msgid "Running %s requires a selected file."
+msgstr "За изпълнението на „%s“ трябва да изберете файл."
-#: lib/blame.tcl:1091 lib/diff.tcl:320
-msgid "Error loading diff:"
-msgstr "Грешка при зареждане на разлика:"
+#: lib/tools.tcl:91
+#, tcl-format
+msgid "Are you sure you want to run %1$s on file \"%2$s\"?"
+msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%1$s“ върху файла „%2$s“?"
-#: lib/blame.tcl:1231
-msgid "Originally By:"
-msgstr "Първоначално от:"
+#: lib/tools.tcl:95
+#, tcl-format
+msgid "Are you sure you want to run %s?"
+msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%s“?"
-#: lib/blame.tcl:1237
-msgid "In File:"
-msgstr "Във файл:"
+#: lib/tools.tcl:116
+#, tcl-format
+msgid "Tool: %s"
+msgstr "Команда: %s"
-#: lib/blame.tcl:1242
-msgid "Copied Or Moved Here By:"
-msgstr "Копирано или преместено тук от:"
+#: lib/tools.tcl:117
+#, tcl-format
+msgid "Running: %s"
+msgstr "Изпълнение: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:155
+#, tcl-format
+msgid "Tool completed successfully: %s"
+msgstr "Командата завърши успешно: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:157
+#, tcl-format
+msgid "Tool failed: %s"
+msgstr "Командата върна грешка: %s"
-#: lib/branch_checkout.tcl:14 lib/branch_checkout.tcl:19
+#: lib/branch_checkout.tcl:16 lib/branch_checkout.tcl:21
msgid "Checkout Branch"
msgstr "Клон за изтегляне"
-#: lib/branch_checkout.tcl:23
+#: lib/branch_checkout.tcl:26
msgid "Checkout"
msgstr "Изтегляне"
-#: lib/branch_checkout.tcl:27 lib/branch_create.tcl:35
-#: lib/branch_delete.tcl:32 lib/branch_rename.tcl:30 lib/browser.tcl:282
-#: lib/checkout_op.tcl:579 lib/choose_font.tcl:43 lib/merge.tcl:172
-#: lib/option.tcl:125 lib/remote_add.tcl:32 lib/remote_branch_delete.tcl:42
-#: lib/tools_dlg.tcl:40 lib/tools_dlg.tcl:204 lib/tools_dlg.tcl:352
-#: lib/transport.tcl:108
-msgid "Cancel"
-msgstr "Отказване"
-
-#: lib/branch_checkout.tcl:32 lib/browser.tcl:287 lib/tools_dlg.tcl:328
-msgid "Revision"
-msgstr "Версия"
-
-#: lib/branch_checkout.tcl:36 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:280
+#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/option.tcl:310 lib/branch_create.tcl:69
msgid "Options"
msgstr "Опции"
-#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/branch_create.tcl:92
+#: lib/branch_checkout.tcl:42 lib/branch_create.tcl:92
msgid "Fetch Tracking Branch"
msgstr "Изтегляне на промените от следения клон"
-#: lib/branch_checkout.tcl:44
+#: lib/branch_checkout.tcl:47
msgid "Detach From Local Branch"
msgstr "Изтриване от локалния клон"
-#: lib/branch_create.tcl:22
-msgid "Create Branch"
-msgstr "Създаване на клон"
+#: lib/transport.tcl:7
+#, tcl-format
+msgid "Fetching new changes from %s"
+msgstr "Доставяне на промените от „%s“"
-#: lib/branch_create.tcl:27
-msgid "Create New Branch"
-msgstr "Създаване на нов клон"
+#: lib/transport.tcl:18
+#, tcl-format
+msgid "remote prune %s"
+msgstr "окастряне на следящите клони към „%s“"
-#: lib/branch_create.tcl:31 lib/choose_repository.tcl:381
-msgid "Create"
-msgstr "Създаване"
+#: lib/transport.tcl:19
+#, tcl-format
+msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
+msgstr "Окастряне на следящите клони на изтритите клони от „%s“"
-#: lib/branch_create.tcl:40
-msgid "Branch Name"
-msgstr "Име на клона"
+#: lib/transport.tcl:25
+msgid "fetch all remotes"
+msgstr "доставяне на всички отдалечени хранилища"
-#: lib/branch_create.tcl:43 lib/remote_add.tcl:39 lib/tools_dlg.tcl:50
-msgid "Name:"
-msgstr "Име:"
+#: lib/transport.tcl:26
+msgid "Fetching new changes from all remotes"
+msgstr "Доставяне на новите промени от всички отдалечени хранилища"
-#: lib/branch_create.tcl:58
-msgid "Match Tracking Branch Name"
-msgstr "Съвпадане по името на следения клон"
+#: lib/transport.tcl:40
+msgid "remote prune all remotes"
+msgstr "окастряне на всички следящи клони"
-#: lib/branch_create.tcl:66
-msgid "Starting Revision"
-msgstr "Начална версия"
+#: lib/transport.tcl:41
+msgid "Pruning tracking branches deleted from all remotes"
+msgstr ""
+"Окастряне на всички клони, които следят изтрити клони от отдалечени хранилища"
-#: lib/branch_create.tcl:72
-msgid "Update Existing Branch:"
-msgstr "Обновяване на съществуващ клон:"
+#: lib/transport.tcl:55
+#, tcl-format
+msgid "Pushing changes to %s"
+msgstr "Изтласкване на промените към „%s“"
-#: lib/branch_create.tcl:75
-msgid "No"
-msgstr "Не"
+#: lib/transport.tcl:93
+#, tcl-format
+msgid "Mirroring to %s"
+msgstr "Изтласкване на всичко към „%s“"
-#: lib/branch_create.tcl:80
-msgid "Fast Forward Only"
-msgstr "Само тривиално превъртащо сливане"
+#: lib/transport.tcl:111
+#, tcl-format
+msgid "Pushing %s %s to %s"
+msgstr "Изтласкване на %s „%s“ към „%s“"
-#: lib/branch_create.tcl:85 lib/checkout_op.tcl:571
-msgid "Reset"
-msgstr "Отначало"
+#: lib/transport.tcl:132
+msgid "Push Branches"
+msgstr "Клони за изтласкване"
-#: lib/branch_create.tcl:97
-msgid "Checkout After Creation"
-msgstr "Преминаване към клона след създаването му"
+#: lib/transport.tcl:147
+msgid "Source Branches"
+msgstr "Клони-източници"
-#: lib/branch_create.tcl:131
-msgid "Please select a tracking branch."
-msgstr "Изберете клон за следени."
+#: lib/transport.tcl:162
+msgid "Destination Repository"
+msgstr "Целево хранилище"
-#: lib/branch_create.tcl:140
-#, tcl-format
-msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
-msgstr "Следящият клон — „%s“, не съществува в отдалеченото хранилище."
+#: lib/transport.tcl:165 lib/remote_branch_delete.tcl:51
+msgid "Remote:"
+msgstr "Отдалечено хранилище:"
-#: lib/branch_create.tcl:153 lib/branch_rename.tcl:86
-msgid "Please supply a branch name."
-msgstr "Дайте име на клона."
+#: lib/transport.tcl:187 lib/remote_branch_delete.tcl:72
+msgid "Arbitrary Location:"
+msgstr "Произволно местоположение:"
+
+#: lib/transport.tcl:205
+msgid "Transfer Options"
+msgstr "Настройки при пренасянето"
+
+#: lib/transport.tcl:207
+msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
+msgstr ""
+"Изрично презаписване на съществуващ клон (някои промени може да бъдат "
+"загубени)"
+
+#: lib/transport.tcl:211
+msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
+msgstr "Максимална компресия (за бавни мрежови връзки)"
+
+#: lib/transport.tcl:215
+msgid "Include tags"
+msgstr "Включване на етикетите"
-#: lib/branch_create.tcl:164 lib/branch_rename.tcl:106
+#: lib/status_bar.tcl:87
#, tcl-format
-msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
-msgstr "„%s“ не може да се използва за име на клон."
+msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
+msgstr "%s… %*i от общо %*i %s (%3i%%)"
-#: lib/branch_delete.tcl:15
-msgid "Delete Branch"
-msgstr "Изтриване на клон"
+#: lib/remote.tcl:200
+msgid "Push to"
+msgstr "Изтласкване към"
-#: lib/branch_delete.tcl:20
-msgid "Delete Local Branch"
-msgstr "Изтриване на локален клон"
+#: lib/remote.tcl:218
+msgid "Remove Remote"
+msgstr "Премахване на отдалечено хранилище"
-#: lib/branch_delete.tcl:37
-msgid "Local Branches"
-msgstr "Локални клони"
+#: lib/remote.tcl:223
+msgid "Prune from"
+msgstr "Окастряне от"
-#: lib/branch_delete.tcl:52
-msgid "Delete Only If Merged Into"
-msgstr "Изтриване, само ако промените са слети и другаде"
+#: lib/remote.tcl:228
+msgid "Fetch from"
+msgstr "Доставяне от"
-#: lib/branch_delete.tcl:54 lib/remote_branch_delete.tcl:119
-msgid "Always (Do not perform merge checks)"
-msgstr "Винаги (без проверка за сливане)"
+#: lib/sshkey.tcl:31
+msgid "No keys found."
+msgstr "Не са открити ключове."
-#: lib/branch_delete.tcl:103
+#: lib/sshkey.tcl:34
#, tcl-format
-msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
-msgstr "Не всички промени в клоните са слети в „%s“:"
+msgid "Found a public key in: %s"
+msgstr "Открит е публичен ключ в „%s“"
-#: lib/branch_delete.tcl:115 lib/remote_branch_delete.tcl:217
-msgid ""
-"Recovering deleted branches is difficult.\n"
-"\n"
-"Delete the selected branches?"
-msgstr ""
-"Възстановяването на изтрити клони може да е трудно.\n"
-"\n"
-"Сигурни ли сте, че искате да триете?"
+#: lib/sshkey.tcl:40
+msgid "Generate Key"
+msgstr "Генериране на ключ"
-#: lib/branch_delete.tcl:141
+#: lib/sshkey.tcl:55 lib/checkout_op.tcl:146 lib/console.tcl:81
+#: lib/database.tcl:30
+msgid "Close"
+msgstr "Затваряне"
+
+#: lib/sshkey.tcl:58
+msgid "Copy To Clipboard"
+msgstr "Копиране към системния буфер"
+
+#: lib/sshkey.tcl:72
+msgid "Your OpenSSH Public Key"
+msgstr "Публичният ви ключ за OpenSSH"
+
+#: lib/sshkey.tcl:80
+msgid "Generating..."
+msgstr "Генериране…"
+
+#: lib/sshkey.tcl:86
#, tcl-format
msgid ""
-"Failed to delete branches:\n"
+"Could not start ssh-keygen:\n"
+"\n"
"%s"
msgstr ""
-"Неуспешно триене на клони:\n"
+"Програмата „ssh-keygen“ не може да бъде стартирана:\n"
+"\n"
"%s"
-#: lib/branch_rename.tcl:14 lib/branch_rename.tcl:22
+#: lib/sshkey.tcl:113
+msgid "Generation failed."
+msgstr "Неуспешно генериране."
+
+#: lib/sshkey.tcl:120
+msgid "Generation succeeded, but no keys found."
+msgstr "Генерирането завърши успешно, а не са намерени ключове."
+
+#: lib/sshkey.tcl:123
+#, tcl-format
+msgid "Your key is in: %s"
+msgstr "Ключът ви е в „%s“"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:15 lib/branch_rename.tcl:23
msgid "Rename Branch"
msgstr "Преименуване на клон"
-#: lib/branch_rename.tcl:26
+#: lib/branch_rename.tcl:28
msgid "Rename"
msgstr "Преименуване"
-#: lib/branch_rename.tcl:36
+#: lib/branch_rename.tcl:38
msgid "Branch:"
msgstr "Клон:"
-#: lib/branch_rename.tcl:39
+#: lib/branch_rename.tcl:46
msgid "New Name:"
msgstr "Ново име:"
-#: lib/branch_rename.tcl:75
+#: lib/branch_rename.tcl:81
msgid "Please select a branch to rename."
msgstr "Изберете клон за преименуване."
-#: lib/branch_rename.tcl:96 lib/checkout_op.tcl:202
+#: lib/branch_rename.tcl:92 lib/branch_create.tcl:154
+msgid "Please supply a branch name."
+msgstr "Дайте име на клона."
+
+#: lib/branch_rename.tcl:102 lib/checkout_op.tcl:202
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' already exists."
msgstr "Клонът „%s“ вече съществува."
-#: lib/branch_rename.tcl:117
+#: lib/branch_rename.tcl:112 lib/branch_create.tcl:165
+#, tcl-format
+msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
+msgstr "„%s“ не може да се използва за име на клон."
+
+#: lib/branch_rename.tcl:123
#, tcl-format
msgid "Failed to rename '%s'."
msgstr "Неуспешно преименуване на „%s“."
-#: lib/browser.tcl:17
-msgid "Starting..."
-msgstr "Стартиране…"
-
-#: lib/browser.tcl:26
-msgid "File Browser"
-msgstr "Файлов браузър"
+#: lib/choose_font.tcl:41
+msgid "Select"
+msgstr "Избор"
-#: lib/browser.tcl:126 lib/browser.tcl:143
-#, tcl-format
-msgid "Loading %s..."
-msgstr "Зареждане на „%s“…"
+#: lib/choose_font.tcl:55
+msgid "Font Family"
+msgstr "Шрифт"
-#: lib/browser.tcl:187
-msgid "[Up To Parent]"
-msgstr "[Към родителя]"
+#: lib/choose_font.tcl:76
+msgid "Font Size"
+msgstr "Размер"
-#: lib/browser.tcl:267 lib/browser.tcl:273
-msgid "Browse Branch Files"
-msgstr "Разглеждане на файловете в клона"
+#: lib/choose_font.tcl:93
+msgid "Font Example"
+msgstr "Мостра"
-#: lib/browser.tcl:278 lib/choose_repository.tcl:398
-#: lib/choose_repository.tcl:486 lib/choose_repository.tcl:497
-#: lib/choose_repository.tcl:1028
-msgid "Browse"
-msgstr "Разглеждане"
+#: lib/choose_font.tcl:105
+msgid ""
+"This is example text.\n"
+"If you like this text, it can be your font."
+msgstr ""
+"Това е примерен текст.\n"
+"Ако ви харесва как изглежда, изберете шрифта."
-#: lib/checkout_op.tcl:85
+#: lib/option.tcl:11
#, tcl-format
-msgid "Fetching %s from %s"
-msgstr "Доставяне на „%s“ от „%s“"
+msgid "Invalid global encoding '%s'"
+msgstr "Неправилно глобално кодиране „%s“"
-#: lib/checkout_op.tcl:133
+#: lib/option.tcl:19
#, tcl-format
-msgid "fatal: Cannot resolve %s"
-msgstr "фатална грешка: „%s“ не може да се открие"
+msgid "Invalid repo encoding '%s'"
+msgstr "Неправилно кодиране „%s“ на хранилището"
-#: lib/checkout_op.tcl:146 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:31
-#: lib/sshkey.tcl:53
-msgid "Close"
-msgstr "Затваряне"
+#: lib/option.tcl:119
+msgid "Restore Defaults"
+msgstr "Стандартни настройки"
-#: lib/checkout_op.tcl:175
-#, tcl-format
-msgid "Branch '%s' does not exist."
-msgstr "Клонът „%s“ не съществува."
+#: lib/option.tcl:123
+msgid "Save"
+msgstr "Запазване"
-#: lib/checkout_op.tcl:194
+#: lib/option.tcl:133
#, tcl-format
-msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
-msgstr "Неуспешно настройване на опростен git-pull за „%s“."
+msgid "%s Repository"
+msgstr "Хранилище „%s“"
-#: lib/checkout_op.tcl:229
-#, tcl-format
-msgid ""
-"Branch '%s' already exists.\n"
-"\n"
-"It cannot fast-forward to %s.\n"
-"A merge is required."
+#: lib/option.tcl:134
+msgid "Global (All Repositories)"
+msgstr "Глобално (за всички хранилища)"
+
+#: lib/option.tcl:140
+msgid "User Name"
+msgstr "Потребителско име"
+
+#: lib/option.tcl:141
+msgid "Email Address"
+msgstr "Адрес на е-поща"
+
+#: lib/option.tcl:143
+msgid "Summarize Merge Commits"
+msgstr "Обобщаване на подаванията при сливане"
+
+#: lib/option.tcl:144
+msgid "Merge Verbosity"
+msgstr "Подробности при сливанията"
+
+#: lib/option.tcl:145
+msgid "Show Diffstat After Merge"
+msgstr "Извеждане на статистика след сливанията"
+
+#: lib/option.tcl:146
+msgid "Use Merge Tool"
+msgstr "Използване на програма за сливане"
+
+#: lib/option.tcl:148
+msgid "Trust File Modification Timestamps"
+msgstr "Доверие във времето на промяна на файловете"
+
+#: lib/option.tcl:149
+msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
+msgstr "Окастряне на следящите клонове при доставяне"
+
+#: lib/option.tcl:150
+msgid "Match Tracking Branches"
+msgstr "Напасване на следящите клонове"
+
+#: lib/option.tcl:151
+msgid "Use Textconv For Diffs and Blames"
msgstr ""
-"Клонът „%s“ съществува.\n"
-"\n"
-"Той не може да бъде тривиално слят до „%s“.\n"
-"Необходимо е сливане."
+"Преобразуване на текста с „textconv“ при анотиране и извеждане на разлики"
-#: lib/checkout_op.tcl:243
+#: lib/option.tcl:152
+msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
+msgstr "Анотиране на копието само по променените файлове"
+
+#: lib/option.tcl:153
+msgid "Maximum Length of Recent Repositories List"
+msgstr "Максимална дължина на списъка със скоро ползвани хранилища"
+
+#: lib/option.tcl:154
+msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
+msgstr "Минимален брой знаци за анотиране на копието"
+
+#: lib/option.tcl:155
+msgid "Blame History Context Radius (days)"
+msgstr "Исторически обхват за анотиране в дни"
+
+#: lib/option.tcl:156
+msgid "Number of Diff Context Lines"
+msgstr "Брой редове за контекста при извеждане на разликите"
+
+#: lib/option.tcl:157
+msgid "Additional Diff Parameters"
+msgstr "Допълнителни аргументи към „git diff“"
+
+#: lib/option.tcl:158
+msgid "Commit Message Text Width"
+msgstr "Широчина на текста на съобщението при подаване"
+
+#: lib/option.tcl:159
+msgid "New Branch Name Template"
+msgstr "Шаблон за името на новите клони"
+
+#: lib/option.tcl:160
+msgid "Default File Contents Encoding"
+msgstr "Стандартно кодиране на файловете"
+
+#: lib/option.tcl:161
+msgid "Warn before committing to a detached head"
+msgstr "Предупреждаване при подаването при несвързан връх"
+
+#: lib/option.tcl:162
+msgid "Staging of untracked files"
+msgstr "Вкарване на неследени файлове в индекса"
+
+#: lib/option.tcl:163
+msgid "Show untracked files"
+msgstr "Показване на неследените файлове"
+
+#: lib/option.tcl:164
+msgid "Tab spacing"
+msgstr "Размер на табулацията в интервали"
+
+#: lib/option.tcl:210
+msgid "Change"
+msgstr "Смяна"
+
+#: lib/option.tcl:254
+msgid "Spelling Dictionary:"
+msgstr "Правописен речник:"
+
+#: lib/option.tcl:284
+msgid "Change Font"
+msgstr "Смяна на шрифта"
+
+#: lib/option.tcl:288
#, tcl-format
-msgid "Merge strategy '%s' not supported."
-msgstr "Стратегия за сливане „%s“ не се поддържа."
+msgid "Choose %s"
+msgstr "Избор на „%s“"
-#: lib/checkout_op.tcl:262
+#: lib/option.tcl:294
+msgid "pt."
+msgstr "тчк."
+
+#: lib/option.tcl:308
+msgid "Preferences"
+msgstr "Настройки"
+
+#: lib/option.tcl:345
+msgid "Failed to completely save options:"
+msgstr "Неуспешно запазване на настройките:"
+
+#: lib/encoding.tcl:443
+msgid "Default"
+msgstr "Стандартното"
+
+#: lib/encoding.tcl:448
#, tcl-format
-msgid "Failed to update '%s'."
-msgstr "Неуспешно обновяване на „%s“."
+msgid "System (%s)"
+msgstr "Системното (%s)"
-#: lib/checkout_op.tcl:274
-msgid "Staging area (index) is already locked."
-msgstr "Индексът вече е заключен."
+#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
+msgid "Other"
+msgstr "Друго"
-#: lib/checkout_op.tcl:289
+#: lib/mergetool.tcl:8
+msgid "Force resolution to the base version?"
+msgstr "Да се използва базовата версия"
+
+#: lib/mergetool.tcl:9
+msgid "Force resolution to this branch?"
+msgstr "Да се използва версията от този клон"
+
+#: lib/mergetool.tcl:10
+msgid "Force resolution to the other branch?"
+msgstr "Да се използва версията от другия клон"
+
+#: lib/mergetool.tcl:14
+#, tcl-format
msgid ""
-"Last scanned state does not match repository state.\n"
+"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
"\n"
-"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
-"rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
+"%s will be overwritten.\n"
"\n"
-"The rescan will be automatically started now.\n"
+"This operation can be undone only by restarting the merge."
msgstr ""
-"Състоянието при последната проверка не отговаря на състоянието на "
-"хранилището.\n"
+"Разликата показва само разликите с конфликт.\n"
"\n"
-"Някой друг процес за Git е променил хранилището междувременно. Състоянието "
-"трябва да бъде проверено, преди да се премине към нов клон.\n"
+"Файлът „%s“ ще бъде презаписан.\n"
"\n"
-"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
+"Тази операция може да бъде отменена само чрез започване на сливането наново."
-#: lib/checkout_op.tcl:345
+#: lib/mergetool.tcl:45
#, tcl-format
-msgid "Updating working directory to '%s'..."
-msgstr "Работната директория се привежда към „%s“…"
-
-#: lib/checkout_op.tcl:346
-msgid "files checked out"
-msgstr "файла са изтеглени"
+msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
+msgstr ""
+"Изглежда, че все още има некоригирани конфликти във файла „%s“. Да се добави "
+"ли файлът към индекса?"
-#: lib/checkout_op.tcl:376
+#: lib/mergetool.tcl:60
#, tcl-format
-msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
+msgid "Adding resolution for %s"
+msgstr "Добавяне на корекция на конфликтите в „%s“"
+
+#: lib/mergetool.tcl:141
+msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
msgstr ""
-"Преустановяване на изтеглянето на „%s“ (необходимо е пофайлово сливане)."
+"Конфликтите при символни връзки или изтриване не могат да бъдат коригирани с "
+"външна програма."
-#: lib/checkout_op.tcl:377
-msgid "File level merge required."
-msgstr "Необходимо е пофайлово сливане."
+#: lib/mergetool.tcl:146
+msgid "Conflict file does not exist"
+msgstr "Файлът, в който е конфликтът, не съществува"
-#: lib/checkout_op.tcl:381
+#: lib/mergetool.tcl:246
#, tcl-format
-msgid "Staying on branch '%s'."
-msgstr "Оставане върху клона „%s“."
+msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
+msgstr "Това не е графична програма за сливане: „%s“"
-#: lib/checkout_op.tcl:452
+#: lib/mergetool.tcl:275
+#, tcl-format
+msgid "Unsupported merge tool '%s'"
+msgstr "Неподдържана програма за сливане: „%s“"
+
+#: lib/mergetool.tcl:310
+msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
+msgstr "Програмата за сливане вече е стартирана. Да бъде ли изключена?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:330
+#, tcl-format
msgid ""
-"You are no longer on a local branch.\n"
+"Error retrieving versions:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Грешка при изтеглянето на версии:\n"
+"%s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:350
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not start the merge tool:\n"
"\n"
-"If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
-"Checkout'."
+"%s"
msgstr ""
-"Вече не сте на локален клон.\n"
+"Програмата за сливане не може да бъде стартирана:\n"
"\n"
-"Ако искате да сте на клон, създайте базиран на „Това несвързано изтегляне“."
+"%s"
-#: lib/checkout_op.tcl:503 lib/checkout_op.tcl:507
+#: lib/mergetool.tcl:354
+msgid "Running merge tool..."
+msgstr "Стартиране на програмата за сливане…"
+
+#: lib/mergetool.tcl:382 lib/mergetool.tcl:390
+msgid "Merge tool failed."
+msgstr "Грешка в програмата за сливане."
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:22
+msgid "Add Tool"
+msgstr "Добавяне на команда"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:28
+msgid "Add New Tool Command"
+msgstr "Добавяне на команда"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:34
+msgid "Add globally"
+msgstr "Глобално добавяне"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:46
+msgid "Tool Details"
+msgstr "Подробности за командата"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:49
+msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
+msgstr "За създаване на подменюта използвайте знака „/“ за разделител:"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:60
+msgid "Command:"
+msgstr "Команда:"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:71
+msgid "Show a dialog before running"
+msgstr "Преди изпълнение да се извежда диалогов прозорец"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:77
+msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
+msgstr "Потребителят да укаже версия (задаване на променливата $REVISION)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:82
+msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
+msgstr ""
+"Потребителят да укаже допълнителни аргументи (задаване на променливата $ARGS)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:89
+msgid "Don't show the command output window"
+msgstr "Без показване на прозорец с изхода от командата"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:94
+msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
+msgstr ""
+"Стартиране само след избор на разлика (променливата $FILENAME не е празна)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:118
+msgid "Please supply a name for the tool."
+msgstr "Задайте име за командата."
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:126
#, tcl-format
-msgid "Checked out '%s'."
-msgstr "„%s“ е изтеглен."
+msgid "Tool '%s' already exists."
+msgstr "Командата „%s“ вече съществува."
-#: lib/checkout_op.tcl:535
+#: lib/tools_dlg.tcl:148
#, tcl-format
-msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
+msgid ""
+"Could not add tool:\n"
+"%s"
msgstr ""
-"Зануляването на „%s“ към „%s“ ще доведе до загубването на следните подавания:"
+"Командата не може да бъде добавена:\n"
+"%s"
-#: lib/checkout_op.tcl:557
-msgid "Recovering lost commits may not be easy."
-msgstr "Възстановяването на загубените подавания може да е трудно."
+#: lib/tools_dlg.tcl:187
+msgid "Remove Tool"
+msgstr "Премахване на команда"
-#: lib/checkout_op.tcl:562
+#: lib/tools_dlg.tcl:193
+msgid "Remove Tool Commands"
+msgstr "Премахване на команди"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:198
+msgid "Remove"
+msgstr "Премахване"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:231
+msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
+msgstr "(командите към локалното хранилище са обозначени в синьо)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:292
#, tcl-format
-msgid "Reset '%s'?"
-msgstr "Зануляване на „%s“?"
+msgid "Run Command: %s"
+msgstr "Изпълнение на командата „%s“"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:306
+msgid "Arguments"
+msgstr "Аргументи"
-#: lib/checkout_op.tcl:567 lib/merge.tcl:164 lib/tools_dlg.tcl:343
+#: lib/tools_dlg.tcl:336 lib/checkout_op.tcl:567 lib/merge.tcl:166
msgid "Visualize"
msgstr "Визуализация"
-#: lib/checkout_op.tcl:635
+#: lib/tools_dlg.tcl:341
+msgid "OK"
+msgstr "Добре"
+
+#: lib/search.tcl:48
+msgid "Find:"
+msgstr "Търсене:"
+
+#: lib/search.tcl:50
+msgid "Next"
+msgstr "Следваща поява"
+
+#: lib/search.tcl:51
+msgid "Prev"
+msgstr "Предишна поява"
+
+#: lib/search.tcl:52
+msgid "RegExp"
+msgstr "Рег. израз"
+
+#: lib/search.tcl:54
+msgid "Case"
+msgstr "Регистър"
+
+#: lib/shortcut.tcl:21 lib/shortcut.tcl:62
+msgid "Cannot write shortcut:"
+msgstr "Клавишната комбинация не може да бъде запазена:"
+
+#: lib/shortcut.tcl:137
+msgid "Cannot write icon:"
+msgstr "Иконата не може да бъде запазена:"
+
+#: lib/diff.tcl:77
#, tcl-format
msgid ""
-"Failed to set current branch.\n"
+"No differences detected.\n"
"\n"
-"This working directory is only partially switched. We successfully updated "
-"your files, but failed to update an internal Git file.\n"
+"%s has no changes.\n"
"\n"
-"This should not have occurred. %s will now close and give up."
+"The modification date of this file was updated by another application, but "
+"the content within the file was not changed.\n"
+"\n"
+"A rescan will be automatically started to find other files which may have "
+"the same state."
msgstr ""
-"Неуспешно задаване на текущия клон.\n"
+"Не са открити разлики.\n"
"\n"
-"Работната директория е само частично обновена: файловете са обновени "
-"успешно, но някой от вътрешните, служебни файлове на Git не е бил.\n"
+"Няма промени в „%s“.\n"
"\n"
-"Това състояние е аварийно и не трябва да се случва. Програмата „%s“ ще "
-"преустанови работа."
+"Времето на промяна на файла е бил зададен от друга програма, но съдържанието "
+"му не е променено.\n"
+"\n"
+"Автоматично ще започне нова проверка дали няма други файлове в това "
+"състояние."
-#: lib/choose_font.tcl:39
-msgid "Select"
-msgstr "Избор"
+#: lib/diff.tcl:117
+#, tcl-format
+msgid "Loading diff of %s..."
+msgstr "Зареждане на разликите в „%s“…"
-#: lib/choose_font.tcl:53
-msgid "Font Family"
-msgstr "Шрифт"
+#: lib/diff.tcl:140
+msgid ""
+"LOCAL: deleted\n"
+"REMOTE:\n"
+msgstr ""
+"ЛОКАЛНО: изтрит\n"
+"ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
-#: lib/choose_font.tcl:74
-msgid "Font Size"
-msgstr "Размер"
+#: lib/diff.tcl:145
+msgid ""
+"REMOTE: deleted\n"
+"LOCAL:\n"
+msgstr ""
+"ОТДАЛЕЧЕНО: изтрит\n"
+"ЛОКАЛНО:\n"
-#: lib/choose_font.tcl:91
-msgid "Font Example"
-msgstr "Мостра"
+#: lib/diff.tcl:152
+msgid "LOCAL:\n"
+msgstr "ЛОКАЛНО:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:155
+msgid "REMOTE:\n"
+msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
-#: lib/choose_font.tcl:103
+#: lib/diff.tcl:217 lib/diff.tcl:355
+#, tcl-format
+msgid "Unable to display %s"
+msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде показан"
+
+#: lib/diff.tcl:218
+msgid "Error loading file:"
+msgstr "Грешка при зареждане на файл:"
+
+#: lib/diff.tcl:225
+msgid "Git Repository (subproject)"
+msgstr "Хранилище на Git (подмодул)"
+
+#: lib/diff.tcl:237
+msgid "* Binary file (not showing content)."
+msgstr "● Двоичен файл (съдържанието не се показва)."
+
+#: lib/diff.tcl:242
+#, tcl-format
msgid ""
-"This is example text.\n"
-"If you like this text, it can be your font."
+"* Untracked file is %d bytes.\n"
+"* Showing only first %d bytes.\n"
msgstr ""
-"Това е примерен текст.\n"
-"Ако ви харесва как изглежда, изберете шрифта."
+"● Неследеният файл е %d байта.\n"
+"● Показват се само първите %d байта.\n"
+
+#: lib/diff.tcl:248
+#, tcl-format
+msgid ""
+"\n"
+"* Untracked file clipped here by %s.\n"
+"* To see the entire file, use an external editor.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"● Неследеният файл е отрязан дотук от програмата „%s“.\n"
+"● Използвайте външен редактор, за да видите целия файл.\n"
+
+#: lib/diff.tcl:356 lib/blame.tcl:1128
+msgid "Error loading diff:"
+msgstr "Грешка при зареждане на разлика:"
+
+#: lib/diff.tcl:578
+msgid "Failed to unstage selected hunk."
+msgstr "Избраното парче не може да бъде извадено от индекса."
+
+#: lib/diff.tcl:585
+msgid "Failed to stage selected hunk."
+msgstr "Избраното парче не може да бъде добавено към индекса."
+
+#: lib/diff.tcl:664
+msgid "Failed to unstage selected line."
+msgstr "Избраният ред не може да бъде изваден от индекса."
+
+#: lib/diff.tcl:672
+msgid "Failed to stage selected line."
+msgstr "Избраният ред не може да бъде добавен към индекса."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
+msgid "Delete Branch Remotely"
+msgstr "Изтриване на отдалечения клон"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:48
+msgid "From Repository"
+msgstr "От хранилище"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:88
+msgid "Branches"
+msgstr "Клони"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:110
+msgid "Delete Only If"
+msgstr "Изтриване, само ако"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:112
+msgid "Merged Into:"
+msgstr "Слят в:"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:120 lib/branch_delete.tcl:53
+msgid "Always (Do not perform merge checks)"
+msgstr "Винаги (без проверка за сливане)"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:153
+msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
+msgstr "За данните „Слят в“ е необходимо да зададете клон."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:185
+#, tcl-format
+msgid ""
+"The following branches are not completely merged into %s:\n"
+"\n"
+" - %s"
+msgstr ""
+"Следните клони не са слети напълно в „%s“:\n"
+"\n"
+" ● %s"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:190
+#, tcl-format
+msgid ""
+"One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
+"necessary commits. Try fetching from %s first."
+msgstr ""
+"Поне една от пробите за сливане е неуспешна, защото не сте доставили всички "
+"необходими подавания. Пробвайте първо да доставите подаванията от „%s“."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:208
+msgid "Please select one or more branches to delete."
+msgstr "Изберете поне един клон за изтриване."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:218 lib/branch_delete.tcl:115
+msgid ""
+"Recovering deleted branches is difficult.\n"
+"\n"
+"Delete the selected branches?"
+msgstr ""
+"Възстановяването на изтрити клони може да е трудно.\n"
+"\n"
+"Сигурни ли сте, че искате да триете?"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:227
+#, tcl-format
+msgid "Deleting branches from %s"
+msgstr "Изтриване на клони от „%s“"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:300
+msgid "No repository selected."
+msgstr "Не е избрано хранилище."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:305
+#, tcl-format
+msgid "Scanning %s..."
+msgstr "Претърсване на „%s“…"
-#: lib/choose_repository.tcl:28
+#: lib/choose_repository.tcl:33
msgid "Git Gui"
msgstr "ГПИ на Git"
-#: lib/choose_repository.tcl:87 lib/choose_repository.tcl:386
+#: lib/choose_repository.tcl:92 lib/choose_repository.tcl:412
msgid "Create New Repository"
msgstr "Създаване на ново хранилище"
-#: lib/choose_repository.tcl:93
+#: lib/choose_repository.tcl:98
msgid "New..."
msgstr "Ново…"
-#: lib/choose_repository.tcl:100 lib/choose_repository.tcl:471
+#: lib/choose_repository.tcl:105 lib/choose_repository.tcl:496
msgid "Clone Existing Repository"
msgstr "Клониране на съществуващо хранилище"
-#: lib/choose_repository.tcl:106
+#: lib/choose_repository.tcl:116
msgid "Clone..."
msgstr "Клониране…"
-#: lib/choose_repository.tcl:113 lib/choose_repository.tcl:1016
+#: lib/choose_repository.tcl:123 lib/choose_repository.tcl:1064
msgid "Open Existing Repository"
msgstr "Отваряне на съществуващо хранилище"
-#: lib/choose_repository.tcl:119
+#: lib/choose_repository.tcl:129
msgid "Open..."
msgstr "Отваряне…"
-#: lib/choose_repository.tcl:132
+#: lib/choose_repository.tcl:142
msgid "Recent Repositories"
msgstr "Скоро ползвани"
-#: lib/choose_repository.tcl:138
+#: lib/choose_repository.tcl:148
msgid "Open Recent Repository:"
msgstr "Отваряне на хранилище ползвано наскоро:"
-#: lib/choose_repository.tcl:306 lib/choose_repository.tcl:313
-#: lib/choose_repository.tcl:320
+#: lib/choose_repository.tcl:316 lib/choose_repository.tcl:323
+#: lib/choose_repository.tcl:330
#, tcl-format
msgid "Failed to create repository %s:"
msgstr "Неуспешно създаване на хранилището „%s“:"
-#: lib/choose_repository.tcl:391
+#: lib/choose_repository.tcl:407 lib/branch_create.tcl:33
+msgid "Create"
+msgstr "Създаване"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:417
msgid "Directory:"
msgstr "Директория:"
-#: lib/choose_repository.tcl:423 lib/choose_repository.tcl:550
-#: lib/choose_repository.tcl:1052
+#: lib/choose_repository.tcl:447 lib/choose_repository.tcl:573
+#: lib/choose_repository.tcl:1098
msgid "Git Repository"
msgstr "Хранилище на Git"
-#: lib/choose_repository.tcl:448
+#: lib/choose_repository.tcl:472
#, tcl-format
msgid "Directory %s already exists."
msgstr "Вече съществува директория „%s“."
-#: lib/choose_repository.tcl:452
+#: lib/choose_repository.tcl:476
#, tcl-format
msgid "File %s already exists."
msgstr "Вече съществува файл „%s“."
-#: lib/choose_repository.tcl:466
+#: lib/choose_repository.tcl:491
msgid "Clone"
msgstr "Клониране"
-#: lib/choose_repository.tcl:479
+#: lib/choose_repository.tcl:504
msgid "Source Location:"
msgstr "Адрес на източника:"
-#: lib/choose_repository.tcl:490
+#: lib/choose_repository.tcl:513
msgid "Target Directory:"
msgstr "Целева директория:"
-#: lib/choose_repository.tcl:502
+#: lib/choose_repository.tcl:523
msgid "Clone Type:"
msgstr "Вид клониране:"
-#: lib/choose_repository.tcl:508
+#: lib/choose_repository.tcl:528
msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
msgstr "Стандартно (бързо, частично споделяне на файлове, твърди връзки)"
-#: lib/choose_repository.tcl:514
+#: lib/choose_repository.tcl:533
msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
msgstr "Пълно (бавно, пълноценно резервно копие)"
-#: lib/choose_repository.tcl:520
+#: lib/choose_repository.tcl:538
msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
msgstr "Споделено (най-бързо, не се препоръчва, не прави резервно копие)"
-#: lib/choose_repository.tcl:556 lib/choose_repository.tcl:603
-#: lib/choose_repository.tcl:749 lib/choose_repository.tcl:819
-#: lib/choose_repository.tcl:1058 lib/choose_repository.tcl:1066
+#: lib/choose_repository.tcl:545
+msgid "Recursively clone submodules too"
+msgstr "Рекурсивно клониране и на подмодулите"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:579 lib/choose_repository.tcl:626
+#: lib/choose_repository.tcl:772 lib/choose_repository.tcl:842
+#: lib/choose_repository.tcl:1104 lib/choose_repository.tcl:1112
#, tcl-format
msgid "Not a Git repository: %s"
msgstr "Това не е хранилище на Git: %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:592
+#: lib/choose_repository.tcl:615
msgid "Standard only available for local repository."
msgstr "Само локални хранилища могат да се клонират стандартно"
-#: lib/choose_repository.tcl:596
+#: lib/choose_repository.tcl:619
msgid "Shared only available for local repository."
msgstr "Само локални хранилища могат да се клонират споделено"
-#: lib/choose_repository.tcl:617
+#: lib/choose_repository.tcl:640
#, tcl-format
msgid "Location %s already exists."
msgstr "Местоположението „%s“ вече съществува."
-#: lib/choose_repository.tcl:628
+#: lib/choose_repository.tcl:651
msgid "Failed to configure origin"
msgstr "Неуспешно настройване на хранилището-източник"
-#: lib/choose_repository.tcl:640
+#: lib/choose_repository.tcl:663
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обекти"
-#: lib/choose_repository.tcl:641
+#: lib/choose_repository.tcl:664
msgid "buckets"
msgstr "клетки"
-#: lib/choose_repository.tcl:665
+#: lib/choose_repository.tcl:688
#, tcl-format
msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
msgstr "Обектите/информацията/синонимите не могат да бъдат копирани: %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:701
+#: lib/choose_repository.tcl:724
#, tcl-format
msgid "Nothing to clone from %s."
msgstr "Няма какво да се клонира от „%s“."
-#: lib/choose_repository.tcl:703 lib/choose_repository.tcl:917
-#: lib/choose_repository.tcl:929
+#: lib/choose_repository.tcl:726 lib/choose_repository.tcl:940
+#: lib/choose_repository.tcl:952
msgid "The 'master' branch has not been initialized."
msgstr "Основният клон — „master“ не е инициализиран."
-#: lib/choose_repository.tcl:716
+#: lib/choose_repository.tcl:739
msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
msgstr "Не се поддържат твърди връзки. Преминава се към копиране."
-#: lib/choose_repository.tcl:728
+#: lib/choose_repository.tcl:751
#, tcl-format
msgid "Cloning from %s"
msgstr "Клониране на „%s“"
-#: lib/choose_repository.tcl:759
+#: lib/choose_repository.tcl:782
msgid "Copying objects"
msgstr "Копиране на обекти"
-#: lib/choose_repository.tcl:760
+#: lib/choose_repository.tcl:783
msgid "KiB"
msgstr "KiB"
-#: lib/choose_repository.tcl:784
+#: lib/choose_repository.tcl:807
#, tcl-format
msgid "Unable to copy object: %s"
msgstr "Неуспешно копиране на обект: %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:794
+#: lib/choose_repository.tcl:817
msgid "Linking objects"
msgstr "Създаване на връзки към обектите"
-#: lib/choose_repository.tcl:795
+#: lib/choose_repository.tcl:818
msgid "objects"
msgstr "обекти"
-#: lib/choose_repository.tcl:803
+#: lib/choose_repository.tcl:826
#, tcl-format
msgid "Unable to hardlink object: %s"
msgstr "Неуспешно създаване на твърда връзка към обект: %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:858
+#: lib/choose_repository.tcl:881
msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
msgstr ""
"Клоните и обектите не могат да бъдат изтеглени. За повече информация "
"погледнете изхода на конзолата."
-#: lib/choose_repository.tcl:869
+#: lib/choose_repository.tcl:892
msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
msgstr ""
"Етикетите не могат да бъдат изтеглени. За повече информация погледнете "
"изхода на конзолата."
-#: lib/choose_repository.tcl:893
+#: lib/choose_repository.tcl:916
msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
msgstr ""
"Върхът „HEAD“ не може да бъде определен. За повече информация погледнете "
"изхода на конзолата."
-#: lib/choose_repository.tcl:902
+#: lib/choose_repository.tcl:925
#, tcl-format
msgid "Unable to cleanup %s"
msgstr "„%s“ не може да се зачисти"
-#: lib/choose_repository.tcl:908
+#: lib/choose_repository.tcl:931
msgid "Clone failed."
msgstr "Неуспешно клониране."
-#: lib/choose_repository.tcl:915
+#: lib/choose_repository.tcl:938
msgid "No default branch obtained."
msgstr "Не е получен клон по подразбиране."
-#: lib/choose_repository.tcl:926
+#: lib/choose_repository.tcl:949
#, tcl-format
msgid "Cannot resolve %s as a commit."
msgstr "Няма подаване отговарящо на „%s“."
-#: lib/choose_repository.tcl:938
+#: lib/choose_repository.tcl:961
msgid "Creating working directory"
msgstr "Създаване на работната директория"
-#: lib/choose_repository.tcl:939 lib/index.tcl:67 lib/index.tcl:130
-#: lib/index.tcl:198
+#: lib/choose_repository.tcl:962 lib/index.tcl:70 lib/index.tcl:136
+#: lib/index.tcl:207
msgid "files"
msgstr "файлове"
-#: lib/choose_repository.tcl:968
+#: lib/choose_repository.tcl:981
+msgid "Cannot clone submodules."
+msgstr "Подмодулите не могат да се клонират."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:990
+msgid "Cloning submodules"
+msgstr "Клониране на подмодулите"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1015
msgid "Initial file checkout failed."
msgstr "Неуспешно първоначално изтегляне."
-#: lib/choose_repository.tcl:1011
+#: lib/choose_repository.tcl:1059
msgid "Open"
msgstr "Отваряне"
-#: lib/choose_repository.tcl:1021
+#: lib/choose_repository.tcl:1069
msgid "Repository:"
msgstr "Хранилище:"
-#: lib/choose_repository.tcl:1072
+#: lib/choose_repository.tcl:1118
#, tcl-format
msgid "Failed to open repository %s:"
msgstr "Неуспешно отваряне на хранилището „%s“:"
-#: lib/choose_rev.tcl:53
+#: lib/about.tcl:26
+msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
+msgstr "git-gui — графичен интерфейс за Git."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:85
+#, tcl-format
+msgid "Fetching %s from %s"
+msgstr "Доставяне на „%s“ от „%s“"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:133
+#, tcl-format
+msgid "fatal: Cannot resolve %s"
+msgstr "фатална грешка: „%s“ не може да се открие"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:175
+#, tcl-format
+msgid "Branch '%s' does not exist."
+msgstr "Клонът „%s“ не съществува."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:194
+#, tcl-format
+msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
+msgstr "Неуспешно настройване на опростен git-pull за „%s“."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:229
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Branch '%s' already exists.\n"
+"\n"
+"It cannot fast-forward to %s.\n"
+"A merge is required."
+msgstr ""
+"Клонът „%s“ съществува.\n"
+"\n"
+"Той не може да бъде тривиално слят до „%s“.\n"
+"Необходимо е сливане."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:243
+#, tcl-format
+msgid "Merge strategy '%s' not supported."
+msgstr "Стратегия за сливане „%s“ не се поддържа."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:262
+#, tcl-format
+msgid "Failed to update '%s'."
+msgstr "Неуспешно обновяване на „%s“."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:274
+msgid "Staging area (index) is already locked."
+msgstr "Индексът вече е заключен."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:289
+msgid ""
+"Last scanned state does not match repository state.\n"
+"\n"
+"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
+"rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
+"\n"
+"The rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+"Състоянието при последната проверка не отговаря на състоянието на "
+"хранилището.\n"
+"\n"
+"Някой друг процес за Git е променил хранилището междувременно. Състоянието "
+"трябва да бъде проверено, преди да се премине към нов клон.\n"
+"\n"
+"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:345
+#, tcl-format
+msgid "Updating working directory to '%s'..."
+msgstr "Работната директория се привежда към „%s“…"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:346
+msgid "files checked out"
+msgstr "файла са изтеглени"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:376
+#, tcl-format
+msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
+msgstr ""
+"Преустановяване на изтеглянето на „%s“ (необходимо е пофайлово сливане)."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:377
+msgid "File level merge required."
+msgstr "Необходимо е пофайлово сливане."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:381
+#, tcl-format
+msgid "Staying on branch '%s'."
+msgstr "Оставане върху клона „%s“."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:452
+msgid ""
+"You are no longer on a local branch.\n"
+"\n"
+"If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
+"Checkout'."
+msgstr ""
+"Вече не сте на локален клон.\n"
+"\n"
+"Ако искате да сте на клон, създайте базиран на „Това несвързано изтегляне“."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:503 lib/checkout_op.tcl:507
+#, tcl-format
+msgid "Checked out '%s'."
+msgstr "„%s“ е изтеглен."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:535
+#, tcl-format
+msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
+msgstr ""
+"Зануляването на „%s“ към „%s“ ще доведе до загубването на следните подавания:"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:557
+msgid "Recovering lost commits may not be easy."
+msgstr "Възстановяването на загубените подавания може да е трудно."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:562
+#, tcl-format
+msgid "Reset '%s'?"
+msgstr "Зануляване на „%s“?"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:571 lib/branch_create.tcl:85
+msgid "Reset"
+msgstr "Отначало"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:635
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Failed to set current branch.\n"
+"\n"
+"This working directory is only partially switched. We successfully updated "
+"your files, but failed to update an internal Git file.\n"
+"\n"
+"This should not have occurred. %s will now close and give up."
+msgstr ""
+"Неуспешно задаване на текущия клон.\n"
+"\n"
+"Работната директория е само частично обновена: файловете са обновени "
+"успешно, но някой от вътрешните, служебни файлове на Git не е бил.\n"
+"\n"
+"Това състояние е аварийно и не трябва да се случва. Програмата „%s“ ще "
+"преустанови работа."
+
+#: lib/branch_create.tcl:23
+msgid "Create Branch"
+msgstr "Създаване на клон"
+
+#: lib/branch_create.tcl:28
+msgid "Create New Branch"
+msgstr "Създаване на нов клон"
+
+#: lib/branch_create.tcl:42
+msgid "Branch Name"
+msgstr "Име на клона"
+
+#: lib/branch_create.tcl:57
+msgid "Match Tracking Branch Name"
+msgstr "Съвпадане по името на следения клон"
+
+#: lib/branch_create.tcl:66
+msgid "Starting Revision"
+msgstr "Начална версия"
+
+#: lib/branch_create.tcl:72
+msgid "Update Existing Branch:"
+msgstr "Обновяване на съществуващ клон:"
+
+#: lib/branch_create.tcl:75
+msgid "No"
+msgstr "Не"
+
+#: lib/branch_create.tcl:80
+msgid "Fast Forward Only"
+msgstr "Само тривиално превъртащо сливане"
+
+#: lib/branch_create.tcl:97
+msgid "Checkout After Creation"
+msgstr "Преминаване към клона след създаването му"
+
+#: lib/branch_create.tcl:132
+msgid "Please select a tracking branch."
+msgstr "Изберете клон за следени."
+
+#: lib/branch_create.tcl:141
+#, tcl-format
+msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
+msgstr "Следящият клон — „%s“, не съществува в отдалеченото хранилище."
+
+#: lib/console.tcl:59
+msgid "Working... please wait..."
+msgstr "В момента се извършва действие, изчакайте…"
+
+#: lib/console.tcl:186
+msgid "Success"
+msgstr "Успех"
+
+#: lib/console.tcl:200
+msgid "Error: Command Failed"
+msgstr "Грешка: неуспешно изпълнение на команда"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:52
msgid "This Detached Checkout"
msgstr "Това несвързано изтегляне"
@@ -1295,39 +2059,47 @@ msgstr "Това несвързано изтегляне"
msgid "Revision Expression:"
msgstr "Израз за версия:"
-#: lib/choose_rev.tcl:74
+#: lib/choose_rev.tcl:72
msgid "Local Branch"
msgstr "Локален клон"
-#: lib/choose_rev.tcl:79
+#: lib/choose_rev.tcl:77
msgid "Tracking Branch"
msgstr "Следящ клон"
-#: lib/choose_rev.tcl:84 lib/choose_rev.tcl:538
+#: lib/choose_rev.tcl:82 lib/choose_rev.tcl:544
msgid "Tag"
msgstr "Етикет"
-#: lib/choose_rev.tcl:317
+#: lib/choose_rev.tcl:321
#, tcl-format
msgid "Invalid revision: %s"
msgstr "Неправилна версия: %s"
-#: lib/choose_rev.tcl:338
+#: lib/choose_rev.tcl:342
msgid "No revision selected."
msgstr "Не е избрана версия."
-#: lib/choose_rev.tcl:346
+#: lib/choose_rev.tcl:350
msgid "Revision expression is empty."
msgstr "Изразът за версия е празен."
-#: lib/choose_rev.tcl:531
+#: lib/choose_rev.tcl:537
msgid "Updated"
msgstr "Обновен"
-#: lib/choose_rev.tcl:559
+#: lib/choose_rev.tcl:565
msgid "URL"
msgstr "Адрес"
+#: lib/line.tcl:17
+msgid "Goto Line:"
+msgstr "Към ред:"
+
+#: lib/line.tcl:23
+msgid "Go"
+msgstr "Придвижване"
+
#: lib/commit.tcl:9
msgid ""
"There is nothing to amend.\n"
@@ -1387,7 +2159,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
-#: lib/commit.tcl:172
+#: lib/commit.tcl:173
#, tcl-format
msgid ""
"Unmerged files cannot be committed.\n"
@@ -1400,7 +2172,7 @@ msgstr ""
"Във файла „%s“ има конфликти при сливане. За да го подадете, трябва първо да "
"коригирате конфликтите и да добавите файла към индекса за подаване.\n"
-#: lib/commit.tcl:180
+#: lib/commit.tcl:181
#, tcl-format
msgid ""
"Unknown file state %s detected.\n"
@@ -1411,7 +2183,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Файлът „%s“ не може да бъде подаден чрез текущата програма.\n"
-#: lib/commit.tcl:188
+#: lib/commit.tcl:189
msgid ""
"No changes to commit.\n"
"\n"
@@ -1421,7 +2193,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Трябва да добавите поне един файл към индекса, за да подадете.\n"
-#: lib/commit.tcl:203
+#: lib/commit.tcl:204
msgid ""
"Please supply a commit message.\n"
"\n"
@@ -1439,40 +2211,56 @@ msgstr ""
"● Втори ред: празен.\n"
"● Останалите редове: опишете защо се налага тази промяна.\n"
-#: lib/commit.tcl:234
+#: lib/commit.tcl:235
msgid "Calling pre-commit hook..."
msgstr "Изпълняване на куката преди подаване…"
-#: lib/commit.tcl:249
+#: lib/commit.tcl:250
msgid "Commit declined by pre-commit hook."
msgstr "Подаването е отхвърлено от куката преди подаване."
-#: lib/commit.tcl:272
+#: lib/commit.tcl:269
+msgid ""
+"You are about to commit on a detached head. This is a potentially dangerous "
+"thing to do because if you switch to another branch you will lose your "
+"changes and it can be difficult to retrieve them later from the reflog. You "
+"should probably cancel this commit and create a new branch to continue.\n"
+" \n"
+" Do you really want to proceed with your Commit?"
+msgstr ""
+"Ще подавате към несвързан връх. Това е опасно — при изтеглянето на друг клон "
+"ще изгубите промените си. След това може да е невъзможно да ги възстановите "
+"от журнала на указателите „reflog“. Най-вероятно трябва да отмените това "
+"подаване и да създадете клон, в който да подадете.\n"
+" \n"
+"Сигурни ли сте, че искате да подадете към несвързан връх?"
+
+#: lib/commit.tcl:290
msgid "Calling commit-msg hook..."
msgstr "Изпълняване на куката за съобщението при подаване…"
-#: lib/commit.tcl:287
+#: lib/commit.tcl:305
msgid "Commit declined by commit-msg hook."
msgstr "Подаването е отхвърлено от куката за съобщението при подаване."
-#: lib/commit.tcl:300
+#: lib/commit.tcl:318
msgid "Committing changes..."
msgstr "Подаване на промените…"
-#: lib/commit.tcl:316
+#: lib/commit.tcl:334
msgid "write-tree failed:"
msgstr "неуспешно запазване на дървото (write-tree):"
-#: lib/commit.tcl:317 lib/commit.tcl:361 lib/commit.tcl:382
+#: lib/commit.tcl:335 lib/commit.tcl:379 lib/commit.tcl:400
msgid "Commit failed."
msgstr "Неуспешно подаване."
-#: lib/commit.tcl:334
+#: lib/commit.tcl:352
#, tcl-format
msgid "Commit %s appears to be corrupt"
msgstr "Подаването „%s“ изглежда повредено"
-#: lib/commit.tcl:339
+#: lib/commit.tcl:357
msgid ""
"No changes to commit.\n"
"\n"
@@ -1487,232 +2275,167 @@ msgstr ""
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
-#: lib/commit.tcl:346
+#: lib/commit.tcl:364
msgid "No changes to commit."
msgstr "Няма промени за подаване."
-#: lib/commit.tcl:360
+#: lib/commit.tcl:378
msgid "commit-tree failed:"
msgstr "неуспешно подаване на дървото (commit-tree):"
-#: lib/commit.tcl:381
+#: lib/commit.tcl:399
msgid "update-ref failed:"
msgstr "неуспешно обновяване на указателите (update-ref):"
-#: lib/commit.tcl:469
+#: lib/commit.tcl:492
#, tcl-format
msgid "Created commit %s: %s"
msgstr "Успешно подаване %s: %s"
-#: lib/console.tcl:59
-msgid "Working... please wait..."
-msgstr "В момента се извършва действие, изчакайте…"
-
-#: lib/console.tcl:186
-msgid "Success"
-msgstr "Успех"
-
-#: lib/console.tcl:200
-msgid "Error: Command Failed"
-msgstr "Грешка: неуспешно изпълнение на команда"
-
-#: lib/database.tcl:43
-msgid "Number of loose objects"
-msgstr "Брой непакетирани обекти"
-
-#: lib/database.tcl:44
-msgid "Disk space used by loose objects"
-msgstr "Дисково пространство заето от непакетирани обекти"
-
-#: lib/database.tcl:45
-msgid "Number of packed objects"
-msgstr "Брой пакетирани обекти"
-
-#: lib/database.tcl:46
-msgid "Number of packs"
-msgstr "Брой пакети"
-
-#: lib/database.tcl:47
-msgid "Disk space used by packed objects"
-msgstr "Дисково пространство заето от пакетирани обекти"
+#: lib/branch_delete.tcl:16
+msgid "Delete Branch"
+msgstr "Изтриване на клон"
-#: lib/database.tcl:48
-msgid "Packed objects waiting for pruning"
-msgstr "Пакетирани обекти за окастряне"
+#: lib/branch_delete.tcl:21
+msgid "Delete Local Branch"
+msgstr "Изтриване на локален клон"
-#: lib/database.tcl:49
-msgid "Garbage files"
-msgstr "Файлове за боклука"
+#: lib/branch_delete.tcl:39
+msgid "Local Branches"
+msgstr "Локални клони"
-#: lib/database.tcl:72
-msgid "Compressing the object database"
-msgstr "Компресиране на базата с данни за обектите"
+#: lib/branch_delete.tcl:51
+msgid "Delete Only If Merged Into"
+msgstr "Изтриване, само ако промените са слети и другаде"
-#: lib/database.tcl:83
-msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
-msgstr "Проверка на базата с данни за обектите с програмата „fsck-objects“"
+#: lib/branch_delete.tcl:103
+#, tcl-format
+msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
+msgstr "Не всички промени в клоните са слети в „%s“:"
-#: lib/database.tcl:107
+#: lib/branch_delete.tcl:141
#, tcl-format
msgid ""
-"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
-"\n"
-"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
-"the database.\n"
-"\n"
-"Compress the database now?"
+"Failed to delete branches:\n"
+"%s"
msgstr ""
-"В това хранилище в момента има към %i непакетирани обекти.\n"
-"\n"
-"За добра производителност се препоръчва да компресирате базата с данни за "
-"обектите.\n"
-"\n"
-"Да се започне ли компресирането?"
+"Неуспешно триене на клони:\n"
+"%s"
-#: lib/date.tcl:25
-#, tcl-format
-msgid "Invalid date from Git: %s"
-msgstr "Неправилни данни от Git: %s"
+#: lib/blame.tcl:73
+msgid "File Viewer"
+msgstr "Преглед на файлове"
-#: lib/diff.tcl:64
-#, tcl-format
-msgid ""
-"No differences detected.\n"
-"\n"
-"%s has no changes.\n"
-"\n"
-"The modification date of this file was updated by another application, but "
-"the content within the file was not changed.\n"
-"\n"
-"A rescan will be automatically started to find other files which may have "
-"the same state."
-msgstr ""
-"Не са открити разлики.\n"
-"\n"
-"Няма промени в „%s“.\n"
-"\n"
-"Времето на промяна на файла е бил зададен от друга програма, но съдържанието "
-"му не е променено.\n"
-"\n"
-"Автоматично ще започне нова проверка дали няма други файлове в това "
-"състояние."
+#: lib/blame.tcl:79
+msgid "Commit:"
+msgstr "Подаване:"
-#: lib/diff.tcl:104
-#, tcl-format
-msgid "Loading diff of %s..."
-msgstr "Зареждане на разликите в „%s“…"
+#: lib/blame.tcl:280
+msgid "Copy Commit"
+msgstr "Копиране на подаване"
-#: lib/diff.tcl:125
-msgid ""
-"LOCAL: deleted\n"
-"REMOTE:\n"
-msgstr ""
-"ЛОКАЛНО: изтрит\n"
-"ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
+#: lib/blame.tcl:284
+msgid "Find Text..."
+msgstr "Търсене на текст…"
-#: lib/diff.tcl:130
-msgid ""
-"REMOTE: deleted\n"
-"LOCAL:\n"
-msgstr ""
-"ОТДАЛЕЧЕНО: изтрит\n"
-"ЛОКАЛНО:\n"
+#: lib/blame.tcl:288
+msgid "Goto Line..."
+msgstr "Към ред…"
-#: lib/diff.tcl:137
-msgid "LOCAL:\n"
-msgstr "ЛОКАЛНО:\n"
+#: lib/blame.tcl:297
+msgid "Do Full Copy Detection"
+msgstr "Пълно търсене на копиране"
-#: lib/diff.tcl:140
-msgid "REMOTE:\n"
-msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
+#: lib/blame.tcl:301
+msgid "Show History Context"
+msgstr "Показване на контекста от историята"
-#: lib/diff.tcl:202 lib/diff.tcl:319
+#: lib/blame.tcl:304
+msgid "Blame Parent Commit"
+msgstr "Анотиране на родителското подаване"
+
+#: lib/blame.tcl:466
#, tcl-format
-msgid "Unable to display %s"
-msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде показан"
+msgid "Reading %s..."
+msgstr "Чете се „%s“…"
-#: lib/diff.tcl:203
-msgid "Error loading file:"
-msgstr "Грешка при зареждане на файл:"
+#: lib/blame.tcl:594
+msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
+msgstr "Зареждане на анотациите за проследяване на копирането/преместването…"
-#: lib/diff.tcl:210
-msgid "Git Repository (subproject)"
-msgstr "Хранилище на Git (подмодул)"
+#: lib/blame.tcl:614
+msgid "lines annotated"
+msgstr "реда анотирани"
-#: lib/diff.tcl:222
-msgid "* Binary file (not showing content)."
-msgstr "● Двоичен файл (съдържанието не се показва)."
+#: lib/blame.tcl:806
+msgid "Loading original location annotations..."
+msgstr "Зареждане на анотациите за първоначалното местоположение…"
-#: lib/diff.tcl:227
-#, tcl-format
-msgid ""
-"* Untracked file is %d bytes.\n"
-"* Showing only first %d bytes.\n"
-msgstr ""
-"● Неследеният файл е %d байта.\n"
-"● Показват се само първите %d байта.\n"
+#: lib/blame.tcl:809
+msgid "Annotation complete."
+msgstr "Анотирането завърши."
-#: lib/diff.tcl:233
-#, tcl-format
-msgid ""
-"\n"
-"* Untracked file clipped here by %s.\n"
-"* To see the entire file, use an external editor.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"● Неследеният файл е отрязан дотук от програмата „%s“.\n"
-"● Използвайте външен редактор, за да видите целия файл.\n"
+#: lib/blame.tcl:839
+msgid "Busy"
+msgstr "Операцията не е завършила"
-#: lib/diff.tcl:482
-msgid "Failed to unstage selected hunk."
-msgstr "Избраното парче не може да бъде извадено от индекса."
+#: lib/blame.tcl:840
+msgid "Annotation process is already running."
+msgstr "В момента тече процес на анотиране."
-#: lib/diff.tcl:489
-msgid "Failed to stage selected hunk."
-msgstr "Избраното парче не може да бъде добавено към индекса."
+#: lib/blame.tcl:879
+msgid "Running thorough copy detection..."
+msgstr "Изпълнява се цялостен процес на откриване на копиране…"
-#: lib/diff.tcl:568
-msgid "Failed to unstage selected line."
-msgstr "Избраният ред не може да бъде изваден от индекса."
+#: lib/blame.tcl:947
+msgid "Loading annotation..."
+msgstr "Зареждане на анотации…"
-#: lib/diff.tcl:576
-msgid "Failed to stage selected line."
-msgstr "Избраният ред не може да бъде добавен към индекса."
+#: lib/blame.tcl:1000
+msgid "Author:"
+msgstr "Автор:"
-#: lib/encoding.tcl:443
-msgid "Default"
-msgstr "Стандартното"
+#: lib/blame.tcl:1004
+msgid "Committer:"
+msgstr "Подал:"
-#: lib/encoding.tcl:448
-#, tcl-format
-msgid "System (%s)"
-msgstr "Системното (%s)"
+#: lib/blame.tcl:1009
+msgid "Original File:"
+msgstr "Първоначален файл:"
-#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
-msgid "Other"
-msgstr "Друго"
+#: lib/blame.tcl:1057
+msgid "Cannot find HEAD commit:"
+msgstr "Подаването за връх „HEAD“ не може да се открие:"
-#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:114
-msgid "error"
-msgstr "грешка"
+#: lib/blame.tcl:1112
+msgid "Cannot find parent commit:"
+msgstr "Родителското подаване не може да бъде открито"
-#: lib/error.tcl:36
-msgid "warning"
-msgstr "предупреждение"
+#: lib/blame.tcl:1127
+msgid "Unable to display parent"
+msgstr "Родителят не може да бъде показан"
-#: lib/error.tcl:94
-msgid "You must correct the above errors before committing."
-msgstr "Преди да можете да подадете, коригирайте горните грешки."
+#: lib/blame.tcl:1269
+msgid "Originally By:"
+msgstr "Първоначално от:"
+
+#: lib/blame.tcl:1275
+msgid "In File:"
+msgstr "Във файл:"
+
+#: lib/blame.tcl:1280
+msgid "Copied Or Moved Here By:"
+msgstr "Копирано или преместено тук от:"
#: lib/index.tcl:6
msgid "Unable to unlock the index."
msgstr "Индексът не може да бъде отключен."
-#: lib/index.tcl:15
+#: lib/index.tcl:17
msgid "Index Error"
msgstr "Грешка в индекса"
-#: lib/index.tcl:17
+#: lib/index.tcl:19
msgid ""
"Updating the Git index failed. A rescan will be automatically started to "
"resynchronize git-gui."
@@ -1720,57 +2443,132 @@ msgstr ""
"Неуспешно обновяване на индекса на Git. Автоматично ще започне нова проверка "
"за синхронизирането на git-gui."
-#: lib/index.tcl:28
+#: lib/index.tcl:30
msgid "Continue"
msgstr "Продължаване"
-#: lib/index.tcl:31
+#: lib/index.tcl:33
msgid "Unlock Index"
msgstr "Отключване на индекса"
-#: lib/index.tcl:289
+#: lib/index.tcl:298
#, tcl-format
msgid "Unstaging %s from commit"
msgstr "Изваждане на „%s“ от подаването"
-#: lib/index.tcl:328
+#: lib/index.tcl:337
msgid "Ready to commit."
msgstr "Готовност за подаване."
-#: lib/index.tcl:341
+#: lib/index.tcl:350
#, tcl-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: lib/index.tcl:398
+#: lib/index.tcl:380
+#, tcl-format
+msgid "Stage %d untracked files?"
+msgstr "Да се вкарат ли %d неследени файла в индекса?"
+
+#: lib/index.tcl:428
#, tcl-format
msgid "Revert changes in file %s?"
msgstr "Да се махнат ли промените във файла „%s“?"
-#: lib/index.tcl:400
+#: lib/index.tcl:430
#, tcl-format
msgid "Revert changes in these %i files?"
msgstr "Да се махнат ли промените в тези %i файла?"
-#: lib/index.tcl:408
+#: lib/index.tcl:438
msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
msgstr ""
"Всички промени, които не са били вкарани в индекса, ще бъдат безвъзвратно "
"загубени."
-#: lib/index.tcl:411
+#: lib/index.tcl:441
msgid "Do Nothing"
msgstr "Нищо да не се прави"
-#: lib/index.tcl:429
+#: lib/index.tcl:459
msgid "Reverting selected files"
msgstr "Махане на промените в избраните файлове"
-#: lib/index.tcl:433
+#: lib/index.tcl:463
#, tcl-format
msgid "Reverting %s"
msgstr "Махане на промените в „%s“"
+#: lib/date.tcl:25
+#, tcl-format
+msgid "Invalid date from Git: %s"
+msgstr "Неправилни данни от Git: %s"
+
+#: lib/database.tcl:42
+msgid "Number of loose objects"
+msgstr "Брой непакетирани обекти"
+
+#: lib/database.tcl:43
+msgid "Disk space used by loose objects"
+msgstr "Дисково пространство заето от непакетирани обекти"
+
+#: lib/database.tcl:44
+msgid "Number of packed objects"
+msgstr "Брой пакетирани обекти"
+
+#: lib/database.tcl:45
+msgid "Number of packs"
+msgstr "Брой пакети"
+
+#: lib/database.tcl:46
+msgid "Disk space used by packed objects"
+msgstr "Дисково пространство заето от пакетирани обекти"
+
+#: lib/database.tcl:47
+msgid "Packed objects waiting for pruning"
+msgstr "Пакетирани обекти за окастряне"
+
+#: lib/database.tcl:48
+msgid "Garbage files"
+msgstr "Файлове за боклука"
+
+#: lib/database.tcl:72
+msgid "Compressing the object database"
+msgstr "Компресиране на базата с данни за обектите"
+
+#: lib/database.tcl:83
+msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
+msgstr "Проверка на базата с данни за обектите с програмата „fsck-objects“"
+
+#: lib/database.tcl:107
+#, tcl-format
+msgid ""
+"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
+"\n"
+"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
+"the database.\n"
+"\n"
+"Compress the database now?"
+msgstr ""
+"В това хранилище в момента има към %i непакетирани обекти.\n"
+"\n"
+"За добра производителност се препоръчва да компресирате базата с данни за "
+"обектите.\n"
+"\n"
+"Да се започне ли компресирането?"
+
+#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:116
+msgid "error"
+msgstr "грешка"
+
+#: lib/error.tcl:36
+msgid "warning"
+msgstr "предупреждение"
+
+#: lib/error.tcl:96
+msgid "You must correct the above errors before committing."
+msgstr "Преди да можете да подадете, коригирайте горните грешки."
+
#: lib/merge.tcl:13
msgid ""
"Cannot merge while amending.\n"
@@ -1834,34 +2632,34 @@ msgstr ""
"Трябва да завършите текущото подаване, преди да започнете сливане. Така ще "
"можете лесно да преустановите сливането, ако възникне нужда.\n"
-#: lib/merge.tcl:107
+#: lib/merge.tcl:108
#, tcl-format
msgid "%s of %s"
msgstr "%s от общо %s"
-#: lib/merge.tcl:120
+#: lib/merge.tcl:122
#, tcl-format
msgid "Merging %s and %s..."
msgstr "Сливане на „%s“ и „%s“…"
-#: lib/merge.tcl:131
+#: lib/merge.tcl:133
msgid "Merge completed successfully."
msgstr "Сливането завърши успешно."
-#: lib/merge.tcl:133
+#: lib/merge.tcl:135
msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
msgstr "Неуспешно сливане — има конфликти за коригиране."
-#: lib/merge.tcl:158
+#: lib/merge.tcl:160
#, tcl-format
msgid "Merge Into %s"
msgstr "Сливане в „%s“"
-#: lib/merge.tcl:177
+#: lib/merge.tcl:179
msgid "Revision To Merge"
msgstr "Версия за сливане"
-#: lib/merge.tcl:212
+#: lib/merge.tcl:214
msgid ""
"Cannot abort while amending.\n"
"\n"
@@ -1871,7 +2669,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Трябва да завършите поправката на това подаване.\n"
-#: lib/merge.tcl:222
+#: lib/merge.tcl:224
msgid ""
"Abort merge?\n"
"\n"
@@ -1885,7 +2683,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Наистина ли да се преустанови сливането?"
-#: lib/merge.tcl:228
+#: lib/merge.tcl:230
msgid ""
"Reset changes?\n"
"\n"
@@ -1899,786 +2697,18 @@ msgstr ""
"\n"
"Наистина ли да се занулят промените?"
-#: lib/merge.tcl:239
+#: lib/merge.tcl:241
msgid "Aborting"
msgstr "Преустановяване"
-#: lib/merge.tcl:239
+#: lib/merge.tcl:241
msgid "files reset"
msgstr "файла със занулени промени"
-#: lib/merge.tcl:267
+#: lib/merge.tcl:269
msgid "Abort failed."
msgstr "Неуспешно преустановяване."
-#: lib/merge.tcl:269
+#: lib/merge.tcl:271
msgid "Abort completed. Ready."
msgstr "Успешно преустановяване. Готовност за следващо действие."
-
-#: lib/mergetool.tcl:8
-msgid "Force resolution to the base version?"
-msgstr "Да се използва базовата версия"
-
-#: lib/mergetool.tcl:9
-msgid "Force resolution to this branch?"
-msgstr "Да се използва версията от този клон"
-
-#: lib/mergetool.tcl:10
-msgid "Force resolution to the other branch?"
-msgstr "Да се използва версията от другия клон"
-
-#: lib/mergetool.tcl:14
-#, tcl-format
-msgid ""
-"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
-"\n"
-"%s will be overwritten.\n"
-"\n"
-"This operation can be undone only by restarting the merge."
-msgstr ""
-"Разликата показва само разликите с конфликт.\n"
-"\n"
-"Файлът „%s“ ще бъде презаписан.\n"
-"\n"
-"Тази операция може да бъде отменена само чрез започване на сливането наново."
-
-#: lib/mergetool.tcl:45
-#, tcl-format
-msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
-msgstr ""
-"Изглежда, че все още има некоригирани конфликти във файла „%s“. Да се добави "
-"ли файлът към индекса?"
-
-#: lib/mergetool.tcl:60
-#, tcl-format
-msgid "Adding resolution for %s"
-msgstr "Добавяне на корекция на конфликтите в „%s“"
-
-#: lib/mergetool.tcl:141
-msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
-msgstr ""
-"Конфликтите при символни връзки или изтриване не могат да бъдат коригирани с "
-"външна програма."
-
-#: lib/mergetool.tcl:146
-msgid "Conflict file does not exist"
-msgstr "Файлът, в който е конфликтът, не съществува"
-
-#: lib/mergetool.tcl:264
-#, tcl-format
-msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
-msgstr "Това не е графична програма за сливане: „%s“"
-
-#: lib/mergetool.tcl:268
-#, tcl-format
-msgid "Unsupported merge tool '%s'"
-msgstr "Неподдържана програма за сливане: „%s“"
-
-#: lib/mergetool.tcl:303
-msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
-msgstr "Програмата за сливане вече е стартирана. Да бъде ли изключена?"
-
-#: lib/mergetool.tcl:323
-#, tcl-format
-msgid ""
-"Error retrieving versions:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Грешка при изтеглянето на версии:\n"
-"%s"
-
-#: lib/mergetool.tcl:343
-#, tcl-format
-msgid ""
-"Could not start the merge tool:\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Програмата за сливане не може да бъде стартирана:\n"
-"\n"
-"%s"
-
-#: lib/mergetool.tcl:347
-msgid "Running merge tool..."
-msgstr "Стартиране на програмата за сливане…"
-
-#: lib/mergetool.tcl:375 lib/mergetool.tcl:383
-msgid "Merge tool failed."
-msgstr "Грешка в програмата за сливане."
-
-#: lib/option.tcl:11
-#, tcl-format
-msgid "Invalid global encoding '%s'"
-msgstr "Неправилно глобално кодиране „%s“"
-
-#: lib/option.tcl:19
-#, tcl-format
-msgid "Invalid repo encoding '%s'"
-msgstr "Неправилно кодиране „%s“ на хранилището"
-
-#: lib/option.tcl:117
-msgid "Restore Defaults"
-msgstr "Стандартни настройки"
-
-#: lib/option.tcl:121
-msgid "Save"
-msgstr "Запазване"
-
-#: lib/option.tcl:131
-#, tcl-format
-msgid "%s Repository"
-msgstr "Хранилище „%s“"
-
-#: lib/option.tcl:132
-msgid "Global (All Repositories)"
-msgstr "Глобално (за всички хранилища)"
-
-#: lib/option.tcl:138
-msgid "User Name"
-msgstr "Потребителско име"
-
-#: lib/option.tcl:139
-msgid "Email Address"
-msgstr "Адрес на е-поща"
-
-#: lib/option.tcl:141
-msgid "Summarize Merge Commits"
-msgstr "Обобщаване на подаванията при сливане"
-
-#: lib/option.tcl:142
-msgid "Merge Verbosity"
-msgstr "Подробности при сливанията"
-
-#: lib/option.tcl:143
-msgid "Show Diffstat After Merge"
-msgstr "Извеждане на статистика след сливанията"
-
-#: lib/option.tcl:144
-msgid "Use Merge Tool"
-msgstr "Използване на програма за сливане"
-
-#: lib/option.tcl:146
-msgid "Trust File Modification Timestamps"
-msgstr "Доверие във времето на промяна на файловете"
-
-#: lib/option.tcl:147
-msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
-msgstr "Окастряне на следящите клонове при доставяне"
-
-#: lib/option.tcl:148
-msgid "Match Tracking Branches"
-msgstr "Напасване на следящите клонове"
-
-#: lib/option.tcl:149
-msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
-msgstr "Анотиране на копието само по променените файлове"
-
-#: lib/option.tcl:150
-msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
-msgstr "Минимален брой знаци за анотиране на копието"
-
-#: lib/option.tcl:151
-msgid "Blame History Context Radius (days)"
-msgstr "Исторически обхват за анотиране в дни"
-
-#: lib/option.tcl:152
-msgid "Number of Diff Context Lines"
-msgstr "Брой редове за контекста при извеждане на разликите"
-
-#: lib/option.tcl:153
-msgid "Commit Message Text Width"
-msgstr "Широчина на текста на съобщението при подаване"
-
-#: lib/option.tcl:154
-msgid "New Branch Name Template"
-msgstr "Шаблон за името на новите клони"
-
-#: lib/option.tcl:155
-msgid "Default File Contents Encoding"
-msgstr "Стандартно кодиране на файловете"
-
-#: lib/option.tcl:203
-msgid "Change"
-msgstr "Смяна"
-
-#: lib/option.tcl:230
-msgid "Spelling Dictionary:"
-msgstr "Правописен речник:"
-
-#: lib/option.tcl:254
-msgid "Change Font"
-msgstr "Смяна на шрифта"
-
-#: lib/option.tcl:258
-#, tcl-format
-msgid "Choose %s"
-msgstr "Избор на „%s“"
-
-#: lib/option.tcl:264
-msgid "pt."
-msgstr "тчк."
-
-#: lib/option.tcl:278
-msgid "Preferences"
-msgstr "Настройки"
-
-#: lib/option.tcl:314
-msgid "Failed to completely save options:"
-msgstr "Неуспешно запазване на настройките:"
-
-#: lib/remote.tcl:163
-msgid "Remove Remote"
-msgstr "Премахване на отдалечено хранилище"
-
-#: lib/remote.tcl:168
-msgid "Prune from"
-msgstr "Окастряне от"
-
-#: lib/remote.tcl:173
-msgid "Fetch from"
-msgstr "Доставяне от"
-
-#: lib/remote.tcl:215
-msgid "Push to"
-msgstr "Изтласкване към"
-
-#: lib/remote_add.tcl:19
-msgid "Add Remote"
-msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
-
-#: lib/remote_add.tcl:24
-msgid "Add New Remote"
-msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
-
-#: lib/remote_add.tcl:28 lib/tools_dlg.tcl:36
-msgid "Add"
-msgstr "Добавяне"
-
-#: lib/remote_add.tcl:37
-msgid "Remote Details"
-msgstr "Данни за отдалеченото хранилище"
-
-#: lib/remote_add.tcl:50
-msgid "Location:"
-msgstr "Местоположение:"
-
-#: lib/remote_add.tcl:62
-msgid "Further Action"
-msgstr "Следващо действие"
-
-#: lib/remote_add.tcl:65
-msgid "Fetch Immediately"
-msgstr "Незабавно доставяне"
-
-#: lib/remote_add.tcl:71
-msgid "Initialize Remote Repository and Push"
-msgstr "Инициализиране на отдалеченото хранилище и изтласкване на промените"
-
-#: lib/remote_add.tcl:77
-msgid "Do Nothing Else Now"
-msgstr "Да не се прави нищо"
-
-#: lib/remote_add.tcl:101
-msgid "Please supply a remote name."
-msgstr "Задайте име за отдалеченото хранилище."
-
-#: lib/remote_add.tcl:114
-#, tcl-format
-msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
-msgstr "Отдалечено хранилище не може да се казва „%s“."
-
-#: lib/remote_add.tcl:125
-#, tcl-format
-msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
-msgstr "Неуспешно добавяне на отдалеченото хранилище „%s“ от адрес „%s“."
-
-#: lib/remote_add.tcl:133 lib/transport.tcl:6
-#, tcl-format
-msgid "fetch %s"
-msgstr "доставяне на „%s“"
-
-#: lib/remote_add.tcl:134
-#, tcl-format
-msgid "Fetching the %s"
-msgstr "Доставяне на „%s“"
-
-#: lib/remote_add.tcl:157
-#, tcl-format
-msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
-msgstr "Хранилището с местоположение „%s“ не може да бъде инициализирано."
-
-#: lib/remote_add.tcl:163 lib/transport.tcl:25 lib/transport.tcl:63
-#: lib/transport.tcl:81
-#, tcl-format
-msgid "push %s"
-msgstr "изтласкване на „%s“"
-
-#: lib/remote_add.tcl:164
-#, tcl-format
-msgid "Setting up the %s (at %s)"
-msgstr "Добавяне на хранилище „%s“ (с адрес „%s“)"
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
-msgid "Delete Branch Remotely"
-msgstr "Изтриване на отдалечения клон"
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:47
-msgid "From Repository"
-msgstr "От хранилище"
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:50 lib/transport.tcl:134
-msgid "Remote:"
-msgstr "Отдалечено хранилище:"
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:66 lib/transport.tcl:149
-msgid "Arbitrary Location:"
-msgstr "Произволно местоположение:"
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:84
-msgid "Branches"
-msgstr "Клони"
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:109
-msgid "Delete Only If"
-msgstr "Изтриване, само ако"
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:111
-msgid "Merged Into:"
-msgstr "Слят в:"
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:152
-msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
-msgstr "За данните „Слят в“ е необходимо да зададете клон."
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:184
-#, tcl-format
-msgid ""
-"The following branches are not completely merged into %s:\n"
-"\n"
-" - %s"
-msgstr ""
-"Следните клони не са слети напълно в „%s“:\n"
-"\n"
-" ● %s"
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:189
-#, tcl-format
-msgid ""
-"One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
-"necessary commits. Try fetching from %s first."
-msgstr ""
-"Поне една от пробите за сливане е неуспешна, защото не сте доставили всички "
-"необходими подавания. Пробвайте първо да доставите подаванията от „%s“."
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:207
-msgid "Please select one or more branches to delete."
-msgstr "Изберете поне един клон за изтриване."
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:226
-#, tcl-format
-msgid "Deleting branches from %s"
-msgstr "Изтриване на клони от „%s“"
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:292
-msgid "No repository selected."
-msgstr "Не е избрано хранилище."
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:297
-#, tcl-format
-msgid "Scanning %s..."
-msgstr "Претърсване на „%s“…"
-
-#: lib/search.tcl:21
-msgid "Find:"
-msgstr "Търсене:"
-
-#: lib/search.tcl:23
-msgid "Next"
-msgstr "Следваща поява"
-
-#: lib/search.tcl:24
-msgid "Prev"
-msgstr "Предишна поява"
-
-#: lib/search.tcl:25
-msgid "Case-Sensitive"
-msgstr "Регистър"
-
-#: lib/shortcut.tcl:21 lib/shortcut.tcl:62
-msgid "Cannot write shortcut:"
-msgstr "Клавишната комбинация не може да бъде запазена:"
-
-#: lib/shortcut.tcl:137
-msgid "Cannot write icon:"
-msgstr "Иконата не може да бъде запазена:"
-
-#: lib/spellcheck.tcl:57
-msgid "Unsupported spell checker"
-msgstr "Тази програма за проверка на правописа не се поддържа"
-
-#: lib/spellcheck.tcl:65
-msgid "Spell checking is unavailable"
-msgstr "Липсва програма за проверка на правописа"
-
-#: lib/spellcheck.tcl:68
-msgid "Invalid spell checking configuration"
-msgstr "Неправилни настройки на проверката на правописа"
-
-#: lib/spellcheck.tcl:70
-#, tcl-format
-msgid "Reverting dictionary to %s."
-msgstr "Ползване на речник за език „%s“."
-
-#: lib/spellcheck.tcl:73
-msgid "Spell checker silently failed on startup"
-msgstr "Програмата за правопис даже не стартира успешно."
-
-#: lib/spellcheck.tcl:80
-msgid "Unrecognized spell checker"
-msgstr "Непозната програма за проверка на правописа"
-
-#: lib/spellcheck.tcl:186
-msgid "No Suggestions"
-msgstr "Няма предложения"
-
-#: lib/spellcheck.tcl:388
-msgid "Unexpected EOF from spell checker"
-msgstr "Неочакван край на файл от програмата за проверка на правописа"
-
-#: lib/spellcheck.tcl:392
-msgid "Spell Checker Failed"
-msgstr "Грешка в програмата за проверка на правописа"
-
-#: lib/sshkey.tcl:31
-msgid "No keys found."
-msgstr "Не са открити ключове."
-
-#: lib/sshkey.tcl:34
-#, tcl-format
-msgid "Found a public key in: %s"
-msgstr "Открит е публичен ключ в „%s“"
-
-#: lib/sshkey.tcl:40
-msgid "Generate Key"
-msgstr "Генериране на ключ"
-
-#: lib/sshkey.tcl:56
-msgid "Copy To Clipboard"
-msgstr "Копиране към системния буфер"
-
-#: lib/sshkey.tcl:70
-msgid "Your OpenSSH Public Key"
-msgstr "Публичният ви ключ за OpenSSH"
-
-#: lib/sshkey.tcl:78
-msgid "Generating..."
-msgstr "Генериране…"
-
-#: lib/sshkey.tcl:84
-#, tcl-format
-msgid ""
-"Could not start ssh-keygen:\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Програмата „ssh-keygen“ не може да бъде стартирана:\n"
-"\n"
-"%s"
-
-#: lib/sshkey.tcl:111
-msgid "Generation failed."
-msgstr "Неуспешно генериране."
-
-#: lib/sshkey.tcl:118
-msgid "Generation succeeded, but no keys found."
-msgstr "Генерирането завърши успешно, а не са намерени ключове."
-
-#: lib/sshkey.tcl:121
-#, tcl-format
-msgid "Your key is in: %s"
-msgstr "Ключът ви е в „%s“"
-
-#: lib/status_bar.tcl:83
-#, tcl-format
-msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
-msgstr "%s… %*i от общо %*i %s (%3i%%)"
-
-#: lib/tools.tcl:75
-#, tcl-format
-msgid "Running %s requires a selected file."
-msgstr "За изпълнението на „%s“ трябва да изберете файл."
-
-#: lib/tools.tcl:90
-#, tcl-format
-msgid "Are you sure you want to run %s?"
-msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%s“?"
-
-#: lib/tools.tcl:110
-#, tcl-format
-msgid "Tool: %s"
-msgstr "Команда: %s"
-
-#: lib/tools.tcl:111
-#, tcl-format
-msgid "Running: %s"
-msgstr "Изпълнение: %s"
-
-#: lib/tools.tcl:149
-#, tcl-format
-msgid "Tool completed successfully: %s"
-msgstr "Командата завърши успешно: %s"
-
-#: lib/tools.tcl:151
-#, tcl-format
-msgid "Tool failed: %s"
-msgstr "Командата върна грешка: %s"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:22
-msgid "Add Tool"
-msgstr "Добавяне на команда"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:28
-msgid "Add New Tool Command"
-msgstr "Добавяне на команда"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:33
-msgid "Add globally"
-msgstr "Глобално добавяне"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:45
-msgid "Tool Details"
-msgstr "Подробности за командата"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:48
-msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
-msgstr "За създаване на подменюта използвайте знака „/“ за разделител:"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:61
-msgid "Command:"
-msgstr "Команда:"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:74
-msgid "Show a dialog before running"
-msgstr "Преди изпълнение да се извежда диалогов прозорец"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:80
-msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
-msgstr "Потребителят да укаже версия (задаване на променливата $REVISION)"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:85
-msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
-msgstr ""
-"Потребителят да укаже допълнителни аргументи (задаване на променливата $ARGS)"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:92
-msgid "Don't show the command output window"
-msgstr "Без показване на прозорец с изхода от командата"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:97
-msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
-msgstr ""
-"Стартиране само след избор на разлика (променливата $FILENAME не е празна)"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:121
-msgid "Please supply a name for the tool."
-msgstr "Задайте име за командата."
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:129
-#, tcl-format
-msgid "Tool '%s' already exists."
-msgstr "Командата „%s“ вече съществува."
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:151
-#, tcl-format
-msgid ""
-"Could not add tool:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Командата не може да бъде добавена:\n"
-"%s"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:190
-msgid "Remove Tool"
-msgstr "Премахване на команда"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:196
-msgid "Remove Tool Commands"
-msgstr "Премахване на команди"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:200
-msgid "Remove"
-msgstr "Премахване"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:236
-msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
-msgstr "(командите към локалното хранилище са обозначени в синьо)"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:297
-#, tcl-format
-msgid "Run Command: %s"
-msgstr "Изпълнение на командата „%s“"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:311
-msgid "Arguments"
-msgstr "Аргументи"
-
-#: lib/tools_dlg.tcl:348
-msgid "OK"
-msgstr "Добре"
-
-#: lib/transport.tcl:7
-#, tcl-format
-msgid "Fetching new changes from %s"
-msgstr "Доставяне на промените от „%s“"
-
-#: lib/transport.tcl:18
-#, tcl-format
-msgid "remote prune %s"
-msgstr "окастряне на следящите клони към „%s“"
-
-#: lib/transport.tcl:19
-#, tcl-format
-msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
-msgstr "Окастряне на следящите клони на изтритите клони от „%s“"
-
-#: lib/transport.tcl:26
-#, tcl-format
-msgid "Pushing changes to %s"
-msgstr "Изтласкване на промените към „%s“"
-
-#: lib/transport.tcl:64
-#, tcl-format
-msgid "Mirroring to %s"
-msgstr "Изтласкване на всичко към „%s“"
-
-#: lib/transport.tcl:82
-#, tcl-format
-msgid "Pushing %s %s to %s"
-msgstr "Изтласкване на %s „%s“ към „%s“"
-
-#: lib/transport.tcl:100
-msgid "Push Branches"
-msgstr "Клони за изтласкване"
-
-#: lib/transport.tcl:114
-msgid "Source Branches"
-msgstr "Клони-източници"
-
-#: lib/transport.tcl:131
-msgid "Destination Repository"
-msgstr "Целево хранилище"
-
-#: lib/transport.tcl:169
-msgid "Transfer Options"
-msgstr "Настройки при пренасянето"
-
-#: lib/transport.tcl:171
-msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
-msgstr ""
-"Изрично презаписване на съществуващ клон (някои промени може да бъдат "
-"загубени)"
-
-#: lib/transport.tcl:175
-msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
-msgstr "Максимална компресия (за бавни мрежови връзки)"
-
-#: lib/transport.tcl:179
-msgid "Include tags"
-msgstr "Включване на етикетите"
-
-#~ msgid "File type changed, old type staged for commit"
-#~ msgstr "Видът на файла е сменен, но в индекса е все още старият"
-
-#~ msgid "File type change staged, modification not staged"
-#~ msgstr "Видът на файла е сменен, но промяната не е в индекса"
-
-#~ msgid "File type change staged, file missing"
-#~ msgstr "Видът на файла е сменен, файлът липсва"
-
-#~ msgid "Git Bash"
-#~ msgstr "Bash за Git"
-
-#~ msgid "Usage"
-#~ msgstr "Употреба"
-
-#~ msgid "Error"
-#~ msgstr "Грешка"
-
-#~ msgid "Goto Line..."
-#~ msgstr "Към ред…"
-
-#~ msgid "Recursively clone submodules too"
-#~ msgstr "Рекурсивно клониране и на подмодулите"
-
-#~ msgid "Cannot clone submodules."
-#~ msgstr "Подмодулите не могат да се клонират."
-
-#~ msgid "Cloning submodules"
-#~ msgstr "Клониране на подмодулите"
-
-#~ msgid "RegExp"
-#~ msgstr "Рег. израз"
-
-#~ msgid "Case"
-#~ msgstr "Регистър"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to run %1$s on file \"%2$s\"?"
-#~ msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%1$s“ върху файла „%2$s“?"
-
-#~ msgid "Use Textconv For Diffs and Blames"
-#~ msgstr ""
-#~ "Преобразуване на текста с „textconv“ при анотиране и извеждане на разлики"
-
-#~ msgid "Maximum Length of Recent Repositories List"
-#~ msgstr "Максимална дължина на списъка със скоро ползвани хранилища"
-
-#~ msgid "Additional Diff Parameters"
-#~ msgstr "Допълнителни аргументи към „git diff“"
-
-#~ msgid "Warn before committing to a detached head"
-#~ msgstr "Предупреждаване при подаването при несвързан връх"
-
-#~ msgid "Staging of untracked files"
-#~ msgstr "Вкарване на неследени файлове в индекса"
-
-#~ msgid "Show untracked files"
-#~ msgstr "Показване на неследените файлове"
-
-#~ msgid "fetch all remotes"
-#~ msgstr "доставяне на всички отдалечени хранилища"
-
-#~ msgid "Fetching new changes from all remotes"
-#~ msgstr "Доставяне на новите промени от всички отдалечени хранилища"
-
-#~ msgid "remote prune all remotes"
-#~ msgstr "окастряне на всички следящи клони"
-
-#~ msgid "Pruning tracking branches deleted from all remotes"
-#~ msgstr ""
-#~ "Окастряне на всички клони, които следят изтрити клони от отдалечени "
-#~ "хранилища"
-
-#~ msgid "Stage %d untracked files?"
-#~ msgstr "Да се вкарат ли %d неследени файла в индекса?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are about to commit on a detached head. This is a potentially "
-#~ "dangerous thing to do because if you switch to another branch you will "
-#~ "lose your changes and it can be difficult to retrieve them later from the "
-#~ "reflog. You should probably cancel this commit and create a new branch to "
-#~ "continue.\n"
-#~ " \n"
-#~ " Do you really want to proceed with your Commit?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ще подавате към несвързан връх. Това е опасно — при изтеглянето на друг "
-#~ "клон ще изгубите промените си. След това може да е невъзможно да ги "
-#~ "възстановите от журнала на указателите „reflog“. Най-вероятно трябва да "
-#~ "отмените това подаване и да създадете клон, в който да подадете.\n"
-#~ " \n"
-#~ "Сигурни ли сте, че искате да подадете към несвързан връх?"
-
-#~ msgid "Goto Line:"
-#~ msgstr "Към ред:"
-
-#~ msgid "Go"
-#~ msgstr "Придвижване"