summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/bg.po5205
-rw-r--r--po/ca.po3186
-rw-r--r--po/fr.po3223
-rw-r--r--po/git.pot3106
-rw-r--r--po/ru.po3155
-rw-r--r--po/sv.po3221
-rw-r--r--po/vi.po3159
-rw-r--r--po/zh_CN.po3199
8 files changed, 14731 insertions, 12723 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 164a766..ac6f103 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -60,17 +60,18 @@
# untracked cache кеш за неследените файлове
# broken/corrupt повреден
# restore възстановявам
+# precious objects repo хранилище с важни обекти
+# linked checkout свързано изтегляне
+# term управляваща дума (за git-bisect)
+# mergetag етикет при сливане
+# delta - разлика, делта, обект-разлика
# ----
-# FAILED to parse неуспешен анализ на... -> неразпозната стойност на
-# blob обект BLOB
+# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ========================
# „“…— ●≫ѝ→
#
-# stressed a
-# форма̀та
-# delta - разлика или делта
# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
-# mergetag етикет при сливане
+#
#
# ========================
# RECHECK
@@ -108,8 +109,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-07-14 07:19+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-14 19:05+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-22 22:50+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-28 11:32+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -132,95 +133,107 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: archive.c:11
+#: advice.c:101 builtin/merge.c:1225
+msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
+msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
+
+#: advice.c:103
+msgid "Please, commit your changes before merging."
+msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
+
+#: advice.c:104
+msgid "Exiting because of unfinished merge."
+msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
+
+#: archive.c:12
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
-#: archive.c:12
+#: archive.c:13
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
-#: archive.c:13
+#: archive.c:14
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
"[ПЪТ…]"
-#: archive.c:14
+#: archive.c:15
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:342 builtin/add.c:137 builtin/add.c:428 builtin/rm.c:327
+#: archive.c:344 builtin/add.c:137 builtin/add.c:420 builtin/rm.c:327
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:427
+#: archive.c:429
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:427
+#: archive.c:429
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:428 builtin/log.c:1204
+#: archive.c:430 builtin/log.c:1229
msgid "prefix"
msgstr "префикс"
-#: archive.c:429
+#: archive.c:431
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
-#: archive.c:430 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2516
-#: builtin/blame.c:2517 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:986
-#: builtin/fast-export.c:988 builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:99
-#: builtin/ls-files.c:446 builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:394
-#: builtin/notes.c:557 builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:150
+#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2535 builtin/blame.c:2536
+#: builtin/config.c:58 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
+#: builtin/grep.c:707 builtin/hash-object.c:99 builtin/ls-files.c:446
+#: builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:395 builtin/notes.c:558
+#: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "файл"
-#: archive.c:431 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този файл"
-#: archive.c:433
+#: archive.c:435
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:434
+#: archive.c:436
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:435
+#: archive.c:437
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
-#: archive.c:436
+#: archive.c:438
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
-#: archive.c:444
+#: archive.c:446
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
-#: archive.c:447
+#: archive.c:449
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:449 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
+#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:450 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:452 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:451 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:478
+#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:479
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:452 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:454 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
@@ -232,85 +245,85 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
-#: branch.c:60
+#: branch.c:61
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
-#: branch.c:83
+#: branch.c:84
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
"пребазиране."
-#: branch.c:84
+#: branch.c:85
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
-#: branch.c:88
+#: branch.c:89
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
-#: branch.c:89
+#: branch.c:90
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
-#: branch.c:94
+#: branch.c:95
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:95
+#: branch.c:96
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
-#: branch.c:99
+#: branch.c:100
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:100
+#: branch.c:101
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
-#: branch.c:133
+#: branch.c:134
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
-#: branch.c:162
+#: branch.c:163
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
-#: branch.c:167
+#: branch.c:168
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
-#: branch.c:175
+#: branch.c:176
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
-#: branch.c:195
+#: branch.c:196
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
-#: branch.c:197
+#: branch.c:198
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
-#: branch.c:199
+#: branch.c:200
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -329,21 +342,26 @@ msgstr ""
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
-#: branch.c:243
+#: branch.c:244
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: branch.c:263
+#: branch.c:264
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
-#: branch.c:268
+#: branch.c:269
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
+#: branch.c:322
+#, c-format
+msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
+msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
+
#: bundle.c:34
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
@@ -363,9 +381,9 @@ msgstr "„%s“ не може да се отвори"
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:163 sequencer.c:650 sequencer.c:1105 builtin/blame.c:2705
-#: builtin/branch.c:651 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:330
-#: builtin/log.c:825 builtin/log.c:1432 builtin/log.c:1666 builtin/merge.c:358
+#: bundle.c:163 ref-filter.c:1372 sequencer.c:636 sequencer.c:1083
+#: builtin/blame.c:2734 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:334
+#: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1461 builtin/log.c:1694 builtin/merge.c:358
#: builtin/shortlog.c:158
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -388,51 +406,49 @@ msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
-#: bundle.c:251
+#: bundle.c:253
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-# FIXME better message
-#: bundle.c:269
+#: bundle.c:264
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-# FIXME better message
-#: bundle.c:309
+#: bundle.c:304
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:358
+#: bundle.c:353
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:437 builtin/log.c:153 builtin/log.c:1342 builtin/shortlog.c:261
+#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1369 builtin/shortlog.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:443
+#: bundle.c:449
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:453
+#: bundle.c:459
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-# FIXME better message
-#: bundle.c:474
+#: bundle.c:480
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
-#: color.c:260
+#: color.c:275
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:40
+#: commit.c:40 builtin/am.c:452 builtin/am.c:488 builtin/am.c:1520
+#: builtin/am.c:2149
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -591,24 +607,24 @@ msgstr "файлът с подредбата на съответствията
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
-#: diff.c:114
+#: diff.c:115
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
-#: diff.c:119
+#: diff.c:120
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
-#: diff.c:214
+#: diff.c:215
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:266
+#: diff.c:267
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -617,17 +633,17 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:2997
+#: diff.c:3000
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:3393
+#: diff.c:3396
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:3556
+#: diff.c:3559
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -636,37 +652,37 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3570
+#: diff.c:3573
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: dir.c:1852
+#: dir.c:1915
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:1945
+#: dir.c:1998
msgid "Untracked cache is disabled on this system."
msgstr "Кеша за неследените файлове е изключен на тази система"
-#: gpg-interface.c:129 gpg-interface.c:200
+#: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:237
msgid "could not run gpg."
msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
-#: gpg-interface.c:141
+#: gpg-interface.c:178
msgid "gpg did not accept the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
-#: gpg-interface.c:152
+#: gpg-interface.c:189
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-#: gpg-interface.c:185
+#: gpg-interface.c:222
#, c-format
msgid "could not create temporary file '%s': %s"
msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
-#: gpg-interface.c:188
+#: gpg-interface.c:225
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
msgstr "Програмата „gpg“ не успя да запише самостоятелния подпис към „%s“: %s"
@@ -708,7 +724,6 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-# FIXME bad message
#: help.c:368
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
@@ -753,20 +768,12 @@ msgstr[1] ""
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: lockfile.c:345
-msgid "BUG: reopen a lockfile that is still open"
-msgstr "ГРЕШКА В GIT: преотваряне на файл-ключалка"
-
-#: lockfile.c:347
-msgid "BUG: reopen a lockfile that has been committed"
-msgstr "ГРЕШКА В GIT: преотваряне на файл-ключалка, който е подаден"
-
#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:94 builtin/checkout.c:376 builtin/checkout.c:587
-#: builtin/clone.c:647
+#: merge.c:94 builtin/am.c:2022 builtin/am.c:2057 builtin/checkout.c:376
+#: builtin/checkout.c:587 builtin/clone.c:722
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
@@ -784,67 +791,66 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за п
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:687
+#: merge-recursive.c:686
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:698
+#: merge-recursive.c:697
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-# FIXME better message
-#: merge-recursive.c:712 merge-recursive.c:733
+#: merge-recursive.c:711 merge-recursive.c:732
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:723
+#: merge-recursive.c:722
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:763
+#: merge-recursive.c:762
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:765
+#: merge-recursive.c:764
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:788 builtin/clone.c:306
+#: merge-recursive.c:787 builtin/clone.c:369
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: merge-recursive.c:796
+#: merge-recursive.c:795
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
-#: merge-recursive.c:799
+#: merge-recursive.c:798
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:937
+#: merge-recursive.c:936
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:941
+#: merge-recursive.c:940
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:957
+#: merge-recursive.c:956
msgid "unsupported object type in the tree"
msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
-#: merge-recursive.c:1032 merge-recursive.c:1046
+#: merge-recursive.c:1031 merge-recursive.c:1045
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -853,7 +859,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1038 merge-recursive.c:1051
+#: merge-recursive.c:1037 merge-recursive.c:1050
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -862,20 +868,20 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1092
+#: merge-recursive.c:1091
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1092
+#: merge-recursive.c:1091
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1148
+#: merge-recursive.c:1147
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1170
+#: merge-recursive.c:1169
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -884,151 +890,150 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1175
+#: merge-recursive.c:1174
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1229
+#: merge-recursive.c:1228
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1259
+#: merge-recursive.c:1258
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1458
+#: merge-recursive.c:1457
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1468
+#: merge-recursive.c:1467
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-#: merge-recursive.c:1473 merge-recursive.c:1671
+#: merge-recursive.c:1472 merge-recursive.c:1674
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1524
+#: merge-recursive.c:1523
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:1527
+#: merge-recursive.c:1526
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:1575
+#: merge-recursive.c:1578
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:1575
+#: merge-recursive.c:1578
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:1585
+#: merge-recursive.c:1588
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:1592
+#: merge-recursive.c:1595
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:1626
+#: merge-recursive.c:1629
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:1640
+#: merge-recursive.c:1643
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1644 git-submodule.sh:1150
+#: merge-recursive.c:1647 git-submodule.sh:1025
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:1645
+#: merge-recursive.c:1648
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1731
+#: merge-recursive.c:1734
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1756
+#: merge-recursive.c:1759
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:1762
+#: merge-recursive.c:1765
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:1767
+#: merge-recursive.c:1770
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1777
+#: merge-recursive.c:1780
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1794
+#: merge-recursive.c:1797
msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
-#: merge-recursive.c:1813
+#: merge-recursive.c:1816
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:1822
+#: merge-recursive.c:1825
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-# FIXME message
-#: merge-recursive.c:1852
+#: merge-recursive.c:1855
#, c-format
msgid "Unprocessed path??? %s"
msgstr ""
"Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git, докладвайте я на "
"разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
-#: merge-recursive.c:1900
+#: merge-recursive.c:1903
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:1913
+#: merge-recursive.c:1916
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:1950
+#: merge-recursive.c:1953
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:2007
+#: merge-recursive.c:2010
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:2018 builtin/merge.c:645
+#: merge-recursive.c:2021 builtin/merge.c:645
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -1037,12 +1042,12 @@ msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr ""
"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
-#: notes-utils.c:82
+#: notes-utils.c:100
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
-#: notes-utils.c:92
+#: notes-utils.c:110
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
@@ -1050,7 +1055,7 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
#. environment variable, the second %s is its value
-#: notes-utils.c:119
+#: notes-utils.c:137
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
@@ -1060,31 +1065,41 @@ msgstr "Зададена е лоша стойност на променлива
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: parse-options.c:546
+#: parse-options.c:570
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:564
+#: parse-options.c:588
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
-#: parse-options.c:568
+#: parse-options.c:592
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:571
+#: parse-options.c:595
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:605
+#: parse-options.c:629
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
+#: parse-options-cb.c:108
+#, c-format
+msgid "malformed object name '%s'"
+msgstr "неправилно име на обект „%s“"
+
+#: path.c:752
+#, c-format
+msgid "Could not make %s writable by group"
+msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
+
#: pathspec.c:133
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
@@ -1149,15 +1164,15 @@ msgstr ""
"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
-#: pretty.c:968
+#: pretty.c:969
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: progress.c:236
+#: progress.c:235
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: read-cache.c:1295
+#: read-cache.c:1281
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -1166,7 +1181,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1305
+#: read-cache.c:1291
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -1176,95 +1191,165 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: remote.c:792
+#: refs.c:543 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
+#: builtin/merge.c:983
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' for writing"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
+
+#: refs/files-backend.c:2359
+#, c-format
+msgid "could not delete reference %s: %s"
+msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
+
+#: refs/files-backend.c:2362
+#, c-format
+msgid "could not delete references: %s"
+msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
+
+#: refs/files-backend.c:2371
+#, c-format
+msgid "could not remove reference %s"
+msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
+
+#: ref-filter.c:245
+#, c-format
+msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
+msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
+
+#: ref-filter.c:704
+#, c-format
+msgid "positive value expected contents:lines=%s"
+msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
+
+#: ref-filter.c:833
+#, c-format
+msgid "expected format: %%(color:<color>)"
+msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
+
+#: ref-filter.c:835
+msgid "unable to parse format"
+msgstr "форматът не може да бъде анализиран"
+
+#: ref-filter.c:870
+#, c-format
+msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
+msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
+
+#: ref-filter.c:893
+#, c-format
+msgid "improper format entered align:%s"
+msgstr "въведен е неправилен формат align:%s"
+
+#: ref-filter.c:898
+#, c-format
+msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
+msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
+
+#: ref-filter.c:1219
+#, c-format
+msgid "malformed object at '%s'"
+msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
+
+#: ref-filter.c:1561
+#, c-format
+msgid "format: %%(end) atom missing"
+msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
+
+#: ref-filter.c:1615
+#, c-format
+msgid "malformed object name %s"
+msgstr "неправилно име на обект „%s“"
+
+#: remote.c:756
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:796
+#: remote.c:760
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:800
+#: remote.c:764
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:808
+#: remote.c:772
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
-#: remote.c:1723 remote.c:1766
+#: remote.c:1687 remote.c:1730
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1732
+#: remote.c:1696
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1735
+#: remote.c:1699
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1741
+#: remote.c:1705
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1756
+#: remote.c:1720
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1771
+#: remote.c:1735
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1782
+#: remote.c:1746
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1795
+#: remote.c:1759
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1817
+#: remote.c:1781
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:2124
+#: remote.c:2083
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2128
+#: remote.c:2087
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2131
+#: remote.c:2090
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:2135
+#: remote.c:2094
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2141
+#: remote.c:2100
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2144
+#: remote.c:2103
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -1274,11 +1359,11 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
-#: remote.c:2152
+#: remote.c:2111
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2155
+#: remote.c:2114
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -1293,49 +1378,54 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2165
+#: remote.c:2124
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: revision.c:2366
+#: revision.c:2193
+msgid "your current branch appears to be broken"
+msgstr "Текущият клон е повреден"
+
+#: revision.c:2196
+#, c-format
+msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
+msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
+
+#: revision.c:2390
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: run-command.c:83
+#: run-command.c:90
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:85
+#: run-command.c:92
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
-#: send-pack.c:272
+#: send-pack.c:295
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:378
+#: send-pack.c:404
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:389
+#: send-pack.c:406
+msgid ""
+"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
+"signed push"
+msgstr ""
+"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
+"използва сертификат"
+
+#: send-pack.c:418
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: sequencer.c:172 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
-#: builtin/merge.c:983
-#, c-format
-msgid "Could not open '%s' for writing"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-
-#: sequencer.c:174 builtin/merge.c:344 builtin/merge.c:763 builtin/merge.c:975
-#: builtin/merge.c:988
-#, c-format
-msgid "Could not write to '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-
# FIXME git add <path…> for consistence
-#: sequencer.c:195
+#: sequencer.c:183
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -1343,7 +1433,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:198
+#: sequencer.c:186
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -1354,237 +1444,236 @@ msgstr ""
"подайте резултата с командата „git commit'“."
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
-#: sequencer.c:211 sequencer.c:861 sequencer.c:944
+#: sequencer.c:199 sequencer.c:842 sequencer.c:922
#, c-format
msgid "Could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-# FIXME wrap up as ffinishing the work on, in fact, full stop at end for consistency with below
-#: sequencer.c:214
+#: sequencer.c:202
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s"
msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
-#: sequencer.c:229
+#: sequencer.c:217
msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
-#: sequencer.c:231
+#: sequencer.c:219
msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
-#: sequencer.c:234
+#: sequencer.c:222
msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
-#: sequencer.c:321
+#: sequencer.c:309
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:339
+#: sequencer.c:327
msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
-#: sequencer.c:359
+#: sequencer.c:347
msgid "Unable to update cache tree\n"
msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
-#: sequencer.c:411
+#: sequencer.c:399
#, c-format
msgid "Could not parse commit %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:416
+#: sequencer.c:404
#, c-format
msgid "Could not parse parent commit %s\n"
msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:482
+#: sequencer.c:469
msgid "Your index file is unmerged."
msgstr "Индексът не е слят."
-#: sequencer.c:501
+#: sequencer.c:488
#, c-format
msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:509
+#: sequencer.c:496
#, c-format
msgid "Commit %s does not have parent %d"
msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:513
+#: sequencer.c:500
#, c-format
msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
-#: sequencer.c:526
+#: sequencer.c:513
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:530
+#: sequencer.c:517
#, c-format
msgid "Cannot get commit message for %s"
msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
-#: sequencer.c:616
+#: sequencer.c:603
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:617
+#: sequencer.c:604
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:653
+#: sequencer.c:639
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:661
+#: sequencer.c:647
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:665
+#: sequencer.c:651
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:725
+#: sequencer.c:711
#, c-format
msgid "Cannot %s during a %s"
msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
-#: sequencer.c:747
+#: sequencer.c:733
#, c-format
msgid "Could not parse line %d."
msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
-#: sequencer.c:752
+#: sequencer.c:738
msgid "No commits parsed."
msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
-#: sequencer.c:765
+#: sequencer.c:750
#, c-format
msgid "Could not open %s"
msgstr "„%s“ не може да се прочете."
-#: sequencer.c:769
+#: sequencer.c:754
#, c-format
msgid "Could not read %s."
msgstr "„%s“ не може да се отвори."
-#: sequencer.c:776
+#: sequencer.c:761
#, c-format
msgid "Unusable instruction sheet: %s"
msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
-#: sequencer.c:806
+#: sequencer.c:791
#, c-format
msgid "Invalid key: %s"
msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
-#: sequencer.c:809
+#: sequencer.c:794 builtin/pull.c:47 builtin/pull.c:49
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:821
+#: sequencer.c:804
#, c-format
msgid "Malformed options sheet: %s"
msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:842
+#: sequencer.c:823
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:843
+#: sequencer.c:824
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:847
+#: sequencer.c:828
#, c-format
msgid "Could not create sequencer directory %s"
msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:863 sequencer.c:948
+#: sequencer.c:844 sequencer.c:926
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s."
msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
-#: sequencer.c:882 sequencer.c:1018
+#: sequencer.c:863 sequencer.c:996
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:884
+#: sequencer.c:865
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:886
+#: sequencer.c:867
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:908 builtin/apply.c:4291
+#: sequencer.c:887 builtin/apply.c:4287
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
-#: sequencer.c:911
+#: sequencer.c:890
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:912
+#: sequencer.c:891
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:918
+#: sequencer.c:897
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:941
+#: sequencer.c:919
#, c-format
msgid "Could not format %s."
msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
-#: sequencer.c:1086
+#: sequencer.c:1064
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:1089
+#: sequencer.c:1067
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:1123
+#: sequencer.c:1101
msgid "Can't revert as initial commit"
msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:1124
+#: sequencer.c:1102
msgid "Can't cherry-pick into empty head"
msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
-#: setup.c:243
+#: setup.c:248
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sha1_name.c:453
+#: sha1_name.c:463
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -1608,32 +1697,32 @@ msgstr ""
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
-#: submodule.c:64 submodule.c:98
+#: submodule.c:61 submodule.c:95
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
-#: submodule.c:68 submodule.c:102
+#: submodule.c:65 submodule.c:99
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
-#: submodule.c:76
+#: submodule.c:73
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
-#: submodule.c:109
+#: submodule.c:106
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
-#: submodule.c:120
+#: submodule.c:117
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-#: submodule.c:1115
+#: submodule.c:1040
#, c-format
msgid "Could not set core.worktree in %s"
msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
@@ -1644,7 +1733,7 @@ msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се за
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:290
+#: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:296
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
@@ -1663,6 +1752,11 @@ msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде проч
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
+#: transport-helper.c:1025
+#, c-format
+msgid "Could not read ref %s"
+msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
+
#: unpack-trees.c:203
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
@@ -1696,203 +1790,210 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: wrapper.c:523
+#: wrapper.c:219 wrapper.c:362
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for reading and writing"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
+
+#: wrapper.c:221 wrapper.c:364
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for writing"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
+
+#: wrapper.c:223 wrapper.c:366 builtin/am.c:338 builtin/commit.c:1691
+#: builtin/merge.c:1074 builtin/pull.c:380
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for reading"
+msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
+
+#: wrapper.c:579
#, c-format
msgid "unable to access '%s': %s"
msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
-#: wrapper.c:544
+#: wrapper.c:600
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
-#: wrapper.c:555
-#, c-format
-msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
-msgstr "текущият потребител не може да бъде открит във файла „/etc/passwd“: %s"
-
-#: wrapper.c:556
-msgid "no such user"
-msgstr "такъв потребител не съществува"
-
-#: wrapper.c:564
+#: wrapper.c:608
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
-#: wrapper.c:575
+#: wrapper.c:635
#, c-format
msgid "could not open %s for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
-#: wrapper.c:587
+#: wrapper.c:646 builtin/am.c:425
#, c-format
msgid "could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: wrapper.c:593
+#: wrapper.c:652
#, c-format
msgid "could not close %s"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: wt-status.c:150
+#: wt-status.c:149
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
-#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
+#: wt-status.c:176 wt-status.c:203
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
+#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:183
+#: wt-status.c:182
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
+#: wt-status.c:184 wt-status.c:188
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
"конфликта)"
-#: wt-status.c:187
+#: wt-status.c:186
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:198 wt-status.c:881
+#: wt-status.c:197 wt-status.c:880
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:216 wt-status.c:890
+#: wt-status.c:215 wt-status.c:889
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
-#: wt-status.c:220
+#: wt-status.c:219
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:222
+#: wt-status.c:221
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:223
+#: wt-status.c:222
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
"работното дърво)"
-#: wt-status.c:225
+#: wt-status.c:224
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
"подмодулите)"
-#: wt-status.c:237
+#: wt-status.c:236
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
-#: wt-status.c:252
+#: wt-status.c:251
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
-#: wt-status.c:254
+#: wt-status.c:253
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
-#: wt-status.c:256
+#: wt-status.c:255
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
-#: wt-status.c:258
+#: wt-status.c:257
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
-#: wt-status.c:260
+#: wt-status.c:259
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
-#: wt-status.c:262
+#: wt-status.c:261
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:264
+#: wt-status.c:263
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:266
+#: wt-status.c:265
#, c-format
msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
-#: wt-status.c:274
+#: wt-status.c:273
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
-#: wt-status.c:276
+#: wt-status.c:275
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
-#: wt-status.c:278
+#: wt-status.c:277
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
-#: wt-status.c:280
+#: wt-status.c:279
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
-#: wt-status.c:282
+#: wt-status.c:281
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
-#: wt-status.c:284
+#: wt-status.c:283
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:285
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:287
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
-#: wt-status.c:370
+#: wt-status.c:369
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
-#: wt-status.c:372
+#: wt-status.c:371
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
-#: wt-status.c:374
+#: wt-status.c:373
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:391
+#: wt-status.c:390
#, c-format
msgid "bug: unhandled diff status %c"
msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
-#: wt-status.c:755
+#: wt-status.c:754
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:757
+#: wt-status.c:756
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:838
+#: wt-status.c:837
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
@@ -1900,193 +2001,229 @@ msgstr ""
"Не променяйте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:949
+#: wt-status.c:948
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:952
+#: wt-status.c:951
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:955
+#: wt-status.c:954
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:958
+#: wt-status.c:957
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:968
+#: wt-status.c:967
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:971
+#: wt-status.c:970
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:975
+#: wt-status.c:974
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:977
+#: wt-status.c:976
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:979
+#: wt-status.c:978
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1039 wt-status.c:1056
+#: wt-status.c:1105
+msgid "No commands done."
+msgstr "Не са изпълнени команди."
+
+#: wt-status.c:1108
+#, c-format
+msgid "Last command done (%d command done):"
+msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
+msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
+msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
+
+#: wt-status.c:1119
+#, c-format
+msgid " (see more in file %s)"
+msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
+
+#: wt-status.c:1124
+msgid "No commands remaining."
+msgstr "Не остават повече команди."
+
+#: wt-status.c:1127
+#, c-format
+msgid "Next command to do (%d remaining command):"
+msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
+msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
+msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
+
+#: wt-status.c:1135
+msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
+msgstr ""
+" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
+
+#: wt-status.c:1148
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1044 wt-status.c:1061
+#: wt-status.c:1153
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1047
+#: wt-status.c:1167
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1049
+#: wt-status.c:1169
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1051
+#: wt-status.c:1171
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1064
+#: wt-status.c:1177
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1068
+#: wt-status.c:1181
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1073
+#: wt-status.c:1186
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1076
+#: wt-status.c:1189
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1080
+#: wt-status.c:1193
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1085
+#: wt-status.c:1198
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1088
+#: wt-status.c:1201
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1090
+#: wt-status.c:1203
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1100
+#: wt-status.c:1213
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1105
+#: wt-status.c:1218
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1108
+#: wt-status.c:1221
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1110
+#: wt-status.c:1223
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1119
+#: wt-status.c:1232
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1124
+#: wt-status.c:1237
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1127
+#: wt-status.c:1240
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1129
+#: wt-status.c:1242
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1140
+#: wt-status.c:1253
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1144
+#: wt-status.c:1257
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1147
+#: wt-status.c:1260
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1324
+#: wt-status.c:1438
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1331
+#: wt-status.c:1444
+msgid "interactive rebase in progress; onto "
+msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
+
+#: wt-status.c:1446
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1336
+#: wt-status.c:1451
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.c:1338
+#: wt-status.c:1453
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1341
+#: wt-status.c:1456
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1358
+#: wt-status.c:1474
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1372
+#: wt-status.c:1488
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1374
+#: wt-status.c:1490
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1378
+#: wt-status.c:1494
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -2098,32 +2235,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1384
+#: wt-status.c:1500
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1386
+#: wt-status.c:1502
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1392
+#: wt-status.c:1508
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1397
+#: wt-status.c:1513
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1400
+#: wt-status.c:1516
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1403
+#: wt-status.c:1519
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -2132,52 +2269,52 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1406
+#: wt-status.c:1522
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1409
+#: wt-status.c:1525
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1412 wt-status.c:1417
+#: wt-status.c:1528 wt-status.c:1533
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1415
+#: wt-status.c:1531
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1419
+#: wt-status.c:1535
#, c-format
msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1528
-msgid "HEAD (no branch)"
-msgstr "HEAD (извън клон)"
-
-#: wt-status.c:1534
+#: wt-status.c:1642
msgid "Initial commit on "
msgstr "Първоначално подаване на клон"
-#: wt-status.c:1561
+#: wt-status.c:1646
+msgid "HEAD (no branch)"
+msgstr "HEAD (извън клон)"
+
+#: wt-status.c:1675
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
-#: wt-status.c:1563 wt-status.c:1571
+#: wt-status.c:1677 wt-status.c:1685
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:345
+#: compat/precompose_utf8.c:56 builtin/clone.c:408
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -2191,7 +2328,7 @@ msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:277
+#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:278
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
@@ -2240,15 +2377,15 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:874 builtin/fetch.c:107 builtin/mv.c:110
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/push.c:508 builtin/remote.c:1369
-#: builtin/rm.c:268
+#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:894 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
+#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:543
+#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнeние"
-#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4580 builtin/check-ignore.c:19
-#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:63 builtin/fsck.c:616
-#: builtin/log.c:1617 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
+#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4571 builtin/check-ignore.c:19
+#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:558
+#: builtin/log.c:1645 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
@@ -2256,7 +2393,7 @@ msgstr "повече подробности"
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1221 builtin/reset.c:286
+#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1153 builtin/reset.c:286
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
@@ -2318,93 +2455,515 @@ msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:358
+#: builtin/add.c:352
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:359
+#: builtin/add.c:353
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:918
-#: builtin/commit.c:335 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
+#: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:938
+#: builtin/commit.c:337 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
+#: builtin/submodule--helper.c:40
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: builtin/add.c:447 builtin/apply.c:4678 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
+#: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4669 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
+#: builtin/am.c:42
+#, c-format
+msgid "could not stat %s"
+msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
+
+#: builtin/am.c:271 builtin/commit.c:738 builtin/merge.c:1077
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: builtin/am.c:445
+msgid "could not parse author script"
+msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
+
+#: builtin/am.c:522
+#, c-format
+msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
+msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
+
+#: builtin/am.c:563 builtin/notes.c:300
+#, c-format
+msgid "Malformed input line: '%s'."
+msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
+
+#: builtin/am.c:600 builtin/notes.c:315
+#, c-format
+msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
+msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
+
+#: builtin/am.c:626
+msgid "fseek failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
+
+#: builtin/am.c:787 builtin/am.c:875
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for reading: %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за четене: %s"
+
+#: builtin/am.c:794
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for writing: %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
+
+#: builtin/am.c:803
+#, c-format
+msgid "could not parse patch '%s'"
+msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
+
+#: builtin/am.c:868
+msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
+msgstr ""
+"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
+
+#: builtin/am.c:916
+msgid "invalid timestamp"
+msgstr "неправилна стойност за време"
+
+#: builtin/am.c:919 builtin/am.c:927
+msgid "invalid Date line"
+msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
+
+#: builtin/am.c:924
+msgid "invalid timezone offset"
+msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
+
+#: builtin/am.c:1011
+msgid "Patch format detection failed."
+msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
+
+#: builtin/am.c:1016 builtin/clone.c:373
+#, c-format
+msgid "failed to create directory '%s'"
+msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
+
+#: builtin/am.c:1020
+msgid "Failed to split patches."
+msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
+
+#: builtin/am.c:1152 builtin/commit.c:363
+msgid "unable to write index file"
+msgstr "индексът не може да бъде записан"
+
+#: builtin/am.c:1203
+#, c-format
+msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
+msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
+
+#: builtin/am.c:1204
+#, c-format
+msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
+msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
+
+#: builtin/am.c:1205
+#, c-format
+msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
+msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
+
+#: builtin/am.c:1343
+msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
+msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
+
+#: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1347
+#, c-format
+msgid "invalid ident line: %s"
+msgstr "грешна идентичност: %s"
+
+#: builtin/am.c:1444
+#, c-format
+msgid "unable to parse commit %s"
+msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
+
+#: builtin/am.c:1646
+msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
+msgstr ""
+"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
+"сливане."
+
+#: builtin/am.c:1648
+msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
+msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
+
+#: builtin/am.c:1667
+msgid ""
+"Did you hand edit your patch?\n"
+"It does not apply to blobs recorded in its index."
+msgstr ""
+"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
+"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
+
+#: builtin/am.c:1673
+msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
+msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
+
+#: builtin/am.c:1688
+msgid "Failed to merge in the changes."
+msgstr "Неуспешно сливане на промените."
+
+#: builtin/am.c:1712 builtin/merge.c:632
+msgid "git write-tree failed to write a tree"
+msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
+
+#: builtin/am.c:1719
+msgid "applying to an empty history"
+msgstr "прилагане върху празна история"
+
+#: builtin/am.c:1732 builtin/commit.c:1755 builtin/merge.c:829
+#: builtin/merge.c:854
+msgid "failed to write commit object"
+msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
+
+#: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1768
+#, c-format
+msgid "cannot resume: %s does not exist."
+msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
+
+#: builtin/am.c:1784
+msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
+msgstr ""
+"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
+"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
+
+#: builtin/am.c:1789
+msgid "Commit Body is:"
+msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
+
+#. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
+#. in your translation. The program will only accept English
+#. input at this point.
+#.
+#: builtin/am.c:1799
+msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
+msgstr ""
+"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
+"на всичко:"
+
+#: builtin/am.c:1849
+#, c-format
+msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
+msgstr ""
+"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
+
+#: builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1955
+#, c-format
+msgid "Applying: %.*s"
+msgstr "Прилагане: %.*s"
+
+#: builtin/am.c:1900
+msgid "No changes -- Patch already applied."
+msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
+
+#: builtin/am.c:1908
+#, c-format
+msgid "Patch failed at %s %.*s"
+msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
+
+#: builtin/am.c:1914
+#, c-format
+msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
+msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
+
+#: builtin/am.c:1958
+msgid ""
+"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
+"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
+"already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
+msgstr ""
+"Без промени — възможно е да не сте изпълнили „git add“.\n"
+"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
+"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
+
+#: builtin/am.c:1965
+msgid ""
+"You still have unmerged paths in your index.\n"
+"Did you forget to use 'git add'?"
+msgstr ""
+"Индексът все още съдържа неслети промени.\n"
+"Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
+
+#: builtin/am.c:2073 builtin/am.c:2077 builtin/am.c:2089 builtin/reset.c:308
+#: builtin/reset.c:316
+#, c-format
+msgid "Could not parse object '%s'."
+msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
+
+#: builtin/am.c:2125
+msgid "failed to clean index"
+msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
+
+#: builtin/am.c:2159
+msgid ""
+"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
+"Not rewinding to ORIG_HEAD"
+msgstr ""
+"Изглежда указателят „HEAD“ е променен и не сочи към същия обект както по "
+"времето\n"
+"на последното неуспешно изпълнение на „git am“. Указателят се задава да сочи "
+"към\n"
+"„ORIG_HEAD“"
+
+#: builtin/am.c:2220
+#, c-format
+msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
+msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
+
+#: builtin/am.c:2253
+msgid "git am [<options>] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
+msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА]…"
+
+#: builtin/am.c:2254
+msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
+msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
+
+#: builtin/am.c:2260
+msgid "run interactively"
+msgstr "интерактивна работа"
+
+#: builtin/am.c:2262
+msgid "historical option -- no-op"
+msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
+
+#: builtin/am.c:2264
+msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
+msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
+
+#: builtin/am.c:2265 builtin/init-db.c:474 builtin/prune-packed.c:57
+#: builtin/repack.c:171
+msgid "be quiet"
+msgstr "без извеждане на информация"
+
+#: builtin/am.c:2267
+msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
+msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
+
+#: builtin/am.c:2270
+msgid "recode into utf8 (default)"
+msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
+
+#: builtin/am.c:2272
+msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
+msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
+
+#: builtin/am.c:2274
+msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
+msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
+
+#: builtin/am.c:2276
+msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
+msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
+
+#: builtin/am.c:2278
+msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
+msgstr ""
+"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
+
+#: builtin/am.c:2281
+msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
+msgstr ""
+"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
+"от „am.keepcr“"
+
+#: builtin/am.c:2284
+msgid "strip everything before a scissors line"
+msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
+
+#: builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4554
+msgid "action"
+msgstr "действие"
+
+#: builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292 builtin/am.c:2295
+#: builtin/am.c:2298 builtin/am.c:2301 builtin/am.c:2304 builtin/am.c:2307
+#: builtin/am.c:2313
+msgid "pass it through git-apply"
+msgstr "прекарване през „git-apply“"
+
+#: builtin/am.c:2294 builtin/apply.c:4578
+msgid "root"
+msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
+
+#: builtin/am.c:2297 builtin/am.c:2300 builtin/apply.c:4516
+#: builtin/apply.c:4519 builtin/clone.c:85 builtin/fetch.c:93
+#: builtin/pull.c:167 builtin/submodule--helper.c:78
+#: builtin/submodule--helper.c:166 builtin/submodule--helper.c:169
+msgid "path"
+msgstr "път"
+
+#: builtin/am.c:2303 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
+#: builtin/grep.c:693 builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:127
+#: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
+#: parse-options.h:134 parse-options.h:244
+msgid "n"
+msgstr "БРОЙ"
+
+#: builtin/am.c:2306 builtin/apply.c:4522
+msgid "num"
+msgstr "БРОЙ"
+
+#: builtin/am.c:2309 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
+#: builtin/tag.c:372
+msgid "format"
+msgstr "ФОРМАТ"
+
+#: builtin/am.c:2310
+msgid "format the patch(es) are in"
+msgstr "формат на кръпките"
+
+#: builtin/am.c:2316
+msgid "override error message when patch failure occurs"
+msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
+
+#: builtin/am.c:2318
+msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
+msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
+
+#: builtin/am.c:2321
+msgid "synonyms for --continue"
+msgstr "синоними на „--continue“"
+
+#: builtin/am.c:2324
+msgid "skip the current patch"
+msgstr "прескачане на текущата кръпка"
+
+#: builtin/am.c:2327
+msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
+msgstr ""
+"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
+"прилагането на кръпката."
+
+#: builtin/am.c:2331
+msgid "lie about committer date"
+msgstr "дата за подаване различна от първоначалнота"
+
+#: builtin/am.c:2333
+msgid "use current timestamp for author date"
+msgstr "използване на текущото време като това за автор"
+
+#: builtin/am.c:2335 builtin/commit.c:1593 builtin/merge.c:225
+#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
+msgid "key-id"
+msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
+
+#: builtin/am.c:2336
+msgid "GPG-sign commits"
+msgstr "подписване на подаванията с GPG"
+
+#: builtin/am.c:2339
+msgid "(internal use for git-rebase)"
+msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
+
+#: builtin/am.c:2354
+msgid ""
+"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
+"it will be removed. Please do not use it anymore."
+msgstr ""
+"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
+"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
+
+#: builtin/am.c:2361
+msgid "failed to read the index"
+msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
+
+#: builtin/am.c:2376
+#, c-format
+msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
+msgstr ""
+"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
+"файл „mbox“."
+
+#: builtin/am.c:2400
+#, c-format
+msgid ""
+"Stray %s directory found.\n"
+"Use \"git am --abort\" to remove it."
+msgstr ""
+"Открита е излишна директория „%s“.\n"
+"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
+
+#: builtin/am.c:2406
+msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
+msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
+
#: builtin/apply.c:59
msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
-#: builtin/apply.c:112
+#: builtin/apply.c:111
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
-#: builtin/apply.c:127
+#: builtin/apply.c:126
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
-#: builtin/apply.c:822
+#: builtin/apply.c:818
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
-#: builtin/apply.c:831
+#: builtin/apply.c:827
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
-#: builtin/apply.c:912
+#: builtin/apply.c:908
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-#: builtin/apply.c:944
+#: builtin/apply.c:940
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
-#: builtin/apply.c:948
+#: builtin/apply.c:944
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
-#: builtin/apply.c:949
+#: builtin/apply.c:945
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
-#: builtin/apply.c:956
+#: builtin/apply.c:952
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
-#: builtin/apply.c:1419
+#: builtin/apply.c:1415
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-#: builtin/apply.c:1476
+#: builtin/apply.c:1472
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1493
+#: builtin/apply.c:1489
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -2419,66 +2978,65 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: builtin/apply.c:1659
+#: builtin/apply.c:1655
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: builtin/apply.c:1661
+#: builtin/apply.c:1657
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: builtin/apply.c:1687
+#: builtin/apply.c:1683
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: builtin/apply.c:1723
+#: builtin/apply.c:1719
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: builtin/apply.c:1725
+#: builtin/apply.c:1721
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-# FIXME - double **??
-#: builtin/apply.c:1728
+#: builtin/apply.c:1724
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
-msgstr "●● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
+msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: builtin/apply.c:1874
+#: builtin/apply.c:1870
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1903
+#: builtin/apply.c:1899
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: builtin/apply.c:2054
+#: builtin/apply.c:2050
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: builtin/apply.c:2144
+#: builtin/apply.c:2140
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/apply.c:2148
+#: builtin/apply.c:2144
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: builtin/apply.c:2781
+#: builtin/apply.c:2777
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: builtin/apply.c:2900
+#: builtin/apply.c:2896
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -2487,13 +3045,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: builtin/apply.c:2912
+#: builtin/apply.c:2908
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: builtin/apply.c:2918
+#: builtin/apply.c:2914
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -2502,345 +3060,328 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: builtin/apply.c:2938
+#: builtin/apply.c:2934
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: builtin/apply.c:3039
+#: builtin/apply.c:3035
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: builtin/apply.c:3045
+#: builtin/apply.c:3041
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
"„%s“, а бе получено: „%s“)"
-#: builtin/apply.c:3066
+#: builtin/apply.c:3062
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: builtin/apply.c:3190
+#: builtin/apply.c:3186
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: builtin/apply.c:3235 builtin/apply.c:3246 builtin/apply.c:3291
+#: builtin/apply.c:3231 builtin/apply.c:3242 builtin/apply.c:3287
#, c-format
msgid "read of %s failed"
msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
-#: builtin/apply.c:3243
+#: builtin/apply.c:3239
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: builtin/apply.c:3271 builtin/apply.c:3493
+#: builtin/apply.c:3267 builtin/apply.c:3489
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: builtin/apply.c:3352 builtin/apply.c:3507
+#: builtin/apply.c:3348 builtin/apply.c:3503
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: builtin/apply.c:3356 builtin/apply.c:3499 builtin/apply.c:3521
+#: builtin/apply.c:3352 builtin/apply.c:3495 builtin/apply.c:3517
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "„%s“: %s"
-#: builtin/apply.c:3361 builtin/apply.c:3515
+#: builtin/apply.c:3357 builtin/apply.c:3511
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: builtin/apply.c:3463
+#: builtin/apply.c:3459
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: builtin/apply.c:3532
+#: builtin/apply.c:3528
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: builtin/apply.c:3534
+#: builtin/apply.c:3530
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: builtin/apply.c:3693 builtin/apply.c:3695
+#: builtin/apply.c:3689 builtin/apply.c:3691
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: builtin/apply.c:3750
+#: builtin/apply.c:3746
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: builtin/apply.c:3753
+#: builtin/apply.c:3749
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: builtin/apply.c:3773
+#: builtin/apply.c:3769
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: builtin/apply.c:3778
+#: builtin/apply.c:3774
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: builtin/apply.c:3798
+#: builtin/apply.c:3794
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: builtin/apply.c:3802
+#: builtin/apply.c:3798
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/apply.c:3816
+#: builtin/apply.c:3812
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: builtin/apply.c:3909 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
+#: builtin/apply.c:3905 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: builtin/apply.c:4052
+#: builtin/apply.c:4048
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: builtin/apply.c:4081
+#: builtin/apply.c:4077
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: builtin/apply.c:4085
+#: builtin/apply.c:4081
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: builtin/apply.c:4090
+#: builtin/apply.c:4086
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: builtin/apply.c:4093 builtin/apply.c:4201
+#: builtin/apply.c:4089 builtin/apply.c:4197
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: builtin/apply.c:4126
+#: builtin/apply.c:4122
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: builtin/apply.c:4175
+#: builtin/apply.c:4171
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: builtin/apply.c:4262
+#: builtin/apply.c:4258
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: builtin/apply.c:4270
+#: builtin/apply.c:4266
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: builtin/apply.c:4273
+#: builtin/apply.c:4269
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: builtin/apply.c:4283
+#: builtin/apply.c:4279
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: builtin/apply.c:4304
+#: builtin/apply.c:4300
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: builtin/apply.c:4307
+#: builtin/apply.c:4303
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: builtin/apply.c:4397
+#: builtin/apply.c:4393
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: builtin/apply.c:4408
+#: builtin/apply.c:4404
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/apply.c:4525 builtin/apply.c:4528 builtin/clone.c:85
-#: builtin/fetch.c:92
-msgid "path"
-msgstr "път"
-
-#: builtin/apply.c:4526
+#: builtin/apply.c:4517
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: builtin/apply.c:4529
+#: builtin/apply.c:4520
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: builtin/apply.c:4531
-msgid "num"
-msgstr "БРОЙ"
-
-#: builtin/apply.c:4532
+#: builtin/apply.c:4523
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: builtin/apply.c:4535
+#: builtin/apply.c:4526
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: builtin/apply.c:4537
+#: builtin/apply.c:4528
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: builtin/apply.c:4541
+#: builtin/apply.c:4532
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: builtin/apply.c:4543
+#: builtin/apply.c:4534
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: builtin/apply.c:4545
+#: builtin/apply.c:4536
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: builtin/apply.c:4547
+#: builtin/apply.c:4538
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: builtin/apply.c:4549
+#: builtin/apply.c:4540
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: builtin/apply.c:4551
+#: builtin/apply.c:4542
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: builtin/apply.c:4553
+#: builtin/apply.c:4544
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: builtin/apply.c:4555
+#: builtin/apply.c:4546
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: builtin/apply.c:4557
+#: builtin/apply.c:4548
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: builtin/apply.c:4559 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:412
+#: builtin/apply.c:4550 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:412
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/apply.c:4562
+#: builtin/apply.c:4553
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: builtin/apply.c:4563
-msgid "action"
-msgstr "действие"
-
-#: builtin/apply.c:4564
+#: builtin/apply.c:4555
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: builtin/apply.c:4567 builtin/apply.c:4570
+#: builtin/apply.c:4558 builtin/apply.c:4561
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: builtin/apply.c:4573
+#: builtin/apply.c:4564
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: builtin/apply.c:4575
+#: builtin/apply.c:4566
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: builtin/apply.c:4577
+#: builtin/apply.c:4568
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: builtin/apply.c:4579
+#: builtin/apply.c:4570
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: builtin/apply.c:4582
+#: builtin/apply.c:4573
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: builtin/apply.c:4585
+#: builtin/apply.c:4576
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: builtin/apply.c:4587
-msgid "root"
-msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-
-#: builtin/apply.c:4588
+#: builtin/apply.c:4579
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
-#: builtin/apply.c:4610
+#: builtin/apply.c:4601
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
-#: builtin/apply.c:4618
+#: builtin/apply.c:4609
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
-#: builtin/apply.c:4621
+#: builtin/apply.c:4612
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
-#: builtin/apply.c:4640
+#: builtin/apply.c:4631
#, c-format
msgid "can't open patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/apply.c:4654
+#: builtin/apply.c:4645
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: builtin/apply.c:4660 builtin/apply.c:4670
+#: builtin/apply.c:4651 builtin/apply.c:4661
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
@@ -2895,120 +3436,120 @@ msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr ""
"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
-#: builtin/blame.c:31
+#: builtin/blame.c:32
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
-#: builtin/blame.c:36
+#: builtin/blame.c:37
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:2500
+#: builtin/blame.c:2519
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
# FIXME SHA-1 -> SHA1
-#: builtin/blame.c:2501
+#: builtin/blame.c:2520
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2502
+#: builtin/blame.c:2521
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2503
+#: builtin/blame.c:2522
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:2504
+#: builtin/blame.c:2523
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
-#: builtin/blame.c:2505
+#: builtin/blame.c:2524
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:2506
+#: builtin/blame.c:2525
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2507
+#: builtin/blame.c:2526
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:2508
+#: builtin/blame.c:2527
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:2509
+#: builtin/blame.c:2528
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2510
+#: builtin/blame.c:2529
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2511
+#: builtin/blame.c:2530
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2512
+#: builtin/blame.c:2531
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2513
+#: builtin/blame.c:2532
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2514
+#: builtin/blame.c:2533
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:2515
+#: builtin/blame.c:2534
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:2516
+#: builtin/blame.c:2535
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:2517
+#: builtin/blame.c:2536
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:2518 builtin/blame.c:2519
+#: builtin/blame.c:2537 builtin/blame.c:2538
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:2518
+#: builtin/blame.c:2537
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:2519
+#: builtin/blame.c:2538
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:2520
+#: builtin/blame.c:2539
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:2520
+#: builtin/blame.c:2539
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в интервала от n до m включително. Броенето "
@@ -3020,27 +3561,31 @@ msgstr ""
#. takes 22 places, is the longest among various forms of
#. relative timestamps, but your language may need more or
#. fewer display columns.
-#: builtin/blame.c:2601
+#: builtin/blame.c:2620
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/branch.c:24
+#: builtin/branch.c:25
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
-#: builtin/branch.c:25
+#: builtin/branch.c:26
msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
-#: builtin/branch.c:26
+#: builtin/branch.c:27
msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
-#: builtin/branch.c:27
+#: builtin/branch.c:28
msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
-#: builtin/branch.c:150
+#: builtin/branch.c:29
+msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
+msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
+
+#: builtin/branch.c:142
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -3049,7 +3594,7 @@ msgstr ""
"изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
" но още не е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:154
+#: builtin/branch.c:146
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -3058,12 +3603,12 @@ msgstr ""
"отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
" „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:168
+#: builtin/branch.c:160
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:172
+#: builtin/branch.c:164
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -3072,310 +3617,301 @@ msgstr ""
"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
-#: builtin/branch.c:185
+#: builtin/branch.c:177
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
-#: builtin/branch.c:213
+#: builtin/branch.c:205
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
-#: builtin/branch.c:219
+#: builtin/branch.c:211
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:227
+#: builtin/branch.c:219
#, c-format
msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
-msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, защото в момента е текущ."
+msgstr "Не можете да изтриете текущия клон „%s“"
-#: builtin/branch.c:243
+#: builtin/branch.c:235
#, c-format
msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:244
+#: builtin/branch.c:236
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:258
+#: builtin/branch.c:251
#, c-format
msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
-#: builtin/branch.c:259
+#: builtin/branch.c:252
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
-#: builtin/branch.c:266
+#: builtin/branch.c:259
#, c-format
msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:267
+#: builtin/branch.c:260
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:368
-#, c-format
-msgid "branch '%s' does not point at a commit"
-msgstr "клонът „%s“ не сочи към подаване"
-
-#: builtin/branch.c:451
+#: builtin/branch.c:303
#, c-format
msgid "[%s: gone]"
msgstr "[%s: изтрит]"
-#: builtin/branch.c:456
+#: builtin/branch.c:308
#, c-format
msgid "[%s]"
msgstr "[%s]"
-#: builtin/branch.c:461
+#: builtin/branch.c:313
#, c-format
msgid "[%s: behind %d]"
msgstr "[%s: назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:463
+#: builtin/branch.c:315
#, c-format
msgid "[behind %d]"
msgstr "[назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:467
+#: builtin/branch.c:319
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d]"
msgstr "[%s: напред с %d]"
-#: builtin/branch.c:469
+#: builtin/branch.c:321
#, c-format
msgid "[ahead %d]"
msgstr "[напред с %d]"
-#: builtin/branch.c:472
+#: builtin/branch.c:324
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
msgstr "[%s: напред с %d, назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:475
+#: builtin/branch.c:327
#, c-format
msgid "[ahead %d, behind %d]"
msgstr "[напред с %d, назад с %d]"
-# FIXME ** how many??
-#: builtin/branch.c:488
+#: builtin/branch.c:340
msgid " **** invalid ref ****"
-msgstr " ●●●● неправилен указател ●●●●"
+msgstr " ●●● неправилен указател ●●●"
-#: builtin/branch.c:579
+#: builtin/branch.c:366
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: builtin/branch.c:582
+#: builtin/branch.c:369
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
-#: builtin/branch.c:588
+#: builtin/branch.c:375
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
-#: builtin/branch.c:591
+#: builtin/branch.c:378
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
-#: builtin/branch.c:595
+#: builtin/branch.c:382
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: builtin/branch.c:642
-#, c-format
-msgid "object '%s' does not point to a commit"
-msgstr "обектът „%s“ не сочи към подаване"
-
-#: builtin/branch.c:690
-msgid "some refs could not be read"
-msgstr "някои указатели не могат да бъдат прочетени"
-
-#: builtin/branch.c:703
+#: builtin/branch.c:524
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:713
+#: builtin/branch.c:534
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:728
+#: builtin/branch.c:549
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:732
+#: builtin/branch.c:553
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
-#: builtin/branch.c:736
+#: builtin/branch.c:557
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:743
+#: builtin/branch.c:564
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:758
-#, c-format
-msgid "malformed object name %s"
-msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-
-#: builtin/branch.c:780
+#: builtin/branch.c:587
#, c-format
msgid "could not write branch description template: %s"
msgstr "шаблонът за описание на клон не бе записан: „%s“"
-#: builtin/branch.c:810
+#: builtin/branch.c:616
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:812
+#: builtin/branch.c:618
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените клони"
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:619
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:814
+#: builtin/branch.c:620
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:816
+#: builtin/branch.c:622
msgid "change upstream info"
msgstr "смяна на следения клон"
-#: builtin/branch.c:820
+#: builtin/branch.c:626
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:821
+#: builtin/branch.c:627
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:824 builtin/branch.c:830 builtin/branch.c:851
-#: builtin/branch.c:857 builtin/commit.c:1581 builtin/commit.c:1582
-#: builtin/commit.c:1583 builtin/commit.c:1584 builtin/tag.c:616
-#: builtin/tag.c:622
-msgid "commit"
-msgstr "подаване"
-
-#: builtin/branch.c:825 builtin/branch.c:831
+#: builtin/branch.c:629 builtin/branch.c:630
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това подаване"
-#: builtin/branch.c:837
+#: builtin/branch.c:633
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:838
+#: builtin/branch.c:634
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:840
+#: builtin/branch.c:636
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:841
+#: builtin/branch.c:637
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:842
+#: builtin/branch.c:638
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:843
+#: builtin/branch.c:639
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:844
+#: builtin/branch.c:640
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:845
+#: builtin/branch.c:641
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:847
+#: builtin/branch.c:643
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:848
+#: builtin/branch.c:644
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:851
-msgid "print only not merged branches"
-msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-
-#: builtin/branch.c:857
-msgid "print only merged branches"
+#: builtin/branch.c:645
+msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:861
+#: builtin/branch.c:646
+msgid "print only branches that are not merged"
+msgstr "извеждане само на неслетите клони"
+
+#: builtin/branch.c:647
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:874
+#: builtin/branch.c:648 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:366
+msgid "key"
+msgstr "ключ"
+
+#: builtin/branch.c:649 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:367
+msgid "field name to sort on"
+msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
+
+#: builtin/branch.c:651 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:398
+#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:561 builtin/notes.c:564
+#: builtin/tag.c:369
+msgid "object"
+msgstr "обект"
+
+#: builtin/branch.c:652
+msgid "print only branches of the object"
+msgstr "извеждане само на клоните на обекта"
+
+#: builtin/branch.c:670
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:878 builtin/clone.c:622
+#: builtin/branch.c:674 builtin/clone.c:697
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:900
+#: builtin/branch.c:694
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:911 builtin/branch.c:950
+#: builtin/branch.c:705 builtin/branch.c:747
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:926
+#: builtin/branch.c:723
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на „HEAD“ извън клон"
-#: builtin/branch.c:931
+#: builtin/branch.c:728
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:938
+#: builtin/branch.c:735
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:941
+#: builtin/branch.c:738
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:956
+#: builtin/branch.c:753
msgid "too many branches for a rename operation"
msgstr "Прекалено много клони за преименуване"
-#: builtin/branch.c:961
+#: builtin/branch.c:758
msgid "too many branches to set new upstream"
-msgstr "Прекалено много клони за задаване на следене"
+msgstr "Зададени са прекалено много клони за следене"
-#: builtin/branch.c:965
+#: builtin/branch.c:762
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -3383,39 +3919,39 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:968 builtin/branch.c:990 builtin/branch.c:1011
+#: builtin/branch.c:765 builtin/branch.c:787 builtin/branch.c:808
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:972
+#: builtin/branch.c:769
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:984
+#: builtin/branch.c:781
msgid "too many branches to unset upstream"
msgstr "Прекалено много клони за махане на следене"
-#: builtin/branch.c:988
+#: builtin/branch.c:785
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:994
+#: builtin/branch.c:791
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:1008
+#: builtin/branch.c:805
msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
msgstr "Няма никакъв смисъл ръчно да създавате „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:1014
+#: builtin/branch.c:811
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
-#: builtin/branch.c:1017
+#: builtin/branch.c:814
#, c-format
msgid ""
"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
@@ -3424,7 +3960,7 @@ msgstr ""
"Опцията „--set-upstream“ вече е остаряла и предстои да бъде махната. "
"Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
-#: builtin/branch.c:1034
+#: builtin/branch.c:831
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -3435,12 +3971,12 @@ msgstr ""
"За да накарате „%s“ да следи „%s“, изпълнете следната команда:\n"
"\n"
-#: builtin/branch.c:1035
+#: builtin/branch.c:832
#, c-format
msgid " git branch -d %s\n"
msgstr " git branch -d %s\n"
-#: builtin/branch.c:1036
+#: builtin/branch.c:833
#, c-format
msgid " git branch --set-upstream-to %s\n"
msgstr " git branch --set-upstream-to %s\n"
@@ -3458,7 +3994,7 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/cat-file.c:369
+#: builtin/cat-file.c:428
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type]|-s [--allow-unknown-type]|-e|-p|"
"<type>|--textconv) <object>"
@@ -3466,67 +4002,72 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv) ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:370
-msgid ""
-"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] < <list-of-"
-"objects>"
-msgstr ""
-"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ"
+#: builtin/cat-file.c:429
+msgid "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
+msgstr "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
-#: builtin/cat-file.c:407
+#: builtin/cat-file.c:466
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (обект BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:408
+#: builtin/cat-file.c:467
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:409
+#: builtin/cat-file.c:468
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:411
+#: builtin/cat-file.c:470
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:412
+#: builtin/cat-file.c:471
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:414
+#: builtin/cat-file.c:473
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
-"на съдържанието на обекта"
+"на съдържанието на обекта BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:416
+#: builtin/cat-file.c:475
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:418
+#: builtin/cat-file.c:476
+msgid "buffer --batch output"
+msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
+
+#: builtin/cat-file.c:478
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:421
+#: builtin/cat-file.c:481
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:424
+#: builtin/cat-file.c:484
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
+#: builtin/cat-file.c:486
+msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
+msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
+
#: builtin/check-attr.c:11
msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
msgstr "git check-attr [-a | --all | АТРИБУТ…] [--] ПЪТ…"
#: builtin/check-attr.c:12
-msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...] < <list-of-paths>"
-msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | АТРИБУТ…] < СПИСЪК_С_ПЪТИЩА"
+msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...]"
+msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | АТРИБУТ…]"
#: builtin/check-attr.c:19
msgid "report all attributes set on file"
@@ -3544,7 +4085,7 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1202 builtin/gc.c:279
+#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1134 builtin/gc.c:325
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -3560,7 +4101,6 @@ msgstr "прескачане на индекса при проверката"
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
msgstr "опцията „--stdin“ е несъвместима с имена на пътища"
-# FIXME options
#: builtin/check-ignore.c:157
msgid "-z only makes sense with --stdin"
msgstr "опцията „-z“ изисква „--stdin“"
@@ -3573,12 +4113,10 @@ msgstr "не е зададен път"
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
msgstr "опцията „--quiet“ изисква да е подаден точно един път"
-# FIXME options
#: builtin/check-ignore.c:165
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
msgstr "опциите „--quiet“ и „--verbose“ са несъвместими"
-# FIXME options
#: builtin/check-ignore.c:168
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
msgstr "опцията „--non-matching“ изисква „--verbose“"
@@ -3633,6 +4171,8 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
#: builtin/checkout-index.c:204 builtin/column.c:30
+#: builtin/submodule--helper.c:172 builtin/submodule--helper.c:175
+#: builtin/submodule--helper.c:178 builtin/submodule--helper.c:181
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -3644,11 +4184,11 @@ msgstr "при създаването на нови файлове да се д
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
-#: builtin/checkout.c:24
+#: builtin/checkout.c:25
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:25
+#: builtin/checkout.c:26
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
@@ -3662,13 +4202,11 @@ msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-# FIXME SAME AS [1]
#: builtin/checkout.c:152
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-# FIXME SAME AS [1]
#: builtin/checkout.c:196
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
@@ -3714,46 +4252,46 @@ msgstr "пътят „%s“ не е слят"
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:627
+#: builtin/checkout.c:623
#, c-format
-msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
-msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да бъде създаден\n"
+msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
+msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:663
+#: builtin/checkout.c:661
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:670
+#: builtin/checkout.c:668
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:673
+#: builtin/checkout.c:671
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:677
+#: builtin/checkout.c:675
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:679 builtin/checkout.c:1134
+#: builtin/checkout.c:677 builtin/checkout.c:1066
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:681
+#: builtin/checkout.c:679
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:733
+#: builtin/checkout.c:731
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:739
+#: builtin/checkout.c:737
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -3775,7 +4313,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:758
+#: builtin/checkout.c:756
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -3802,153 +4340,154 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:794
+#: builtin/checkout.c:792
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:798
+#: builtin/checkout.c:796
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:825 builtin/checkout.c:1129
+#: builtin/checkout.c:823 builtin/checkout.c:1061
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:931
-#, c-format
-msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
-msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
-
-#: builtin/checkout.c:1036
+#: builtin/checkout.c:968
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1075
+#: builtin/checkout.c:1007 builtin/worktree.c:213
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1104
+#: builtin/checkout.c:1036
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1143
+#: builtin/checkout.c:1075
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1146 builtin/checkout.c:1150
+#: builtin/checkout.c:1078 builtin/checkout.c:1082
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1154 builtin/checkout.c:1157 builtin/checkout.c:1162
-#: builtin/checkout.c:1165
+#: builtin/checkout.c:1086 builtin/checkout.c:1089 builtin/checkout.c:1094
+#: builtin/checkout.c:1097
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1170
+#: builtin/checkout.c:1102
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ не "
"е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1203 builtin/checkout.c:1205 builtin/clone.c:83
-#: builtin/remote.c:159 builtin/remote.c:161 builtin/worktree.c:282
-#: builtin/worktree.c:284
+#: builtin/checkout.c:1135 builtin/checkout.c:1137 builtin/clone.c:83
+#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:320
+#: builtin/worktree.c:322
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1204
+#: builtin/checkout.c:1136
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1206
+#: builtin/checkout.c:1138
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1207
+#: builtin/checkout.c:1139
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1208
+#: builtin/checkout.c:1140
msgid "detach the HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1209
+#: builtin/checkout.c:1141
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1211
+#: builtin/checkout.c:1143
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1211
+#: builtin/checkout.c:1143
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1212
+#: builtin/checkout.c:1144
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1214
+#: builtin/checkout.c:1146
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1216
+#: builtin/checkout.c:1148
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1217
+#: builtin/checkout.c:1149
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1218 builtin/merge.c:227
+#: builtin/checkout.c:1150 builtin/merge.c:227
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1219 builtin/log.c:1239 parse-options.h:244
+#: builtin/checkout.c:1151 builtin/log.c:1266 parse-options.h:250
msgid "style"
msgstr "стил"
-#: builtin/checkout.c:1220
+#: builtin/checkout.c:1152
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1223
+#: builtin/checkout.c:1155
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1225
+#: builtin/checkout.c:1157
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1227
+#: builtin/checkout.c:1159
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1252
+#: builtin/checkout.c:1160 builtin/clone.c:57 builtin/fetch.c:112
+#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:109 builtin/push.c:558
+#: builtin/send-pack.c:168
+msgid "force progress reporting"
+msgstr "извеждане на напредъка"
+
+#: builtin/checkout.c:1191
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1269
+#: builtin/checkout.c:1208
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1274
+#: builtin/checkout.c:1213
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1310
+#: builtin/checkout.c:1249
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1317
+#: builtin/checkout.c:1256
#, c-format
msgid ""
"Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
@@ -3957,12 +4496,12 @@ msgstr ""
"Не можете едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“.\n"
"Дали не искате да изтеглите „%s“, който не сочи към подаване?"
-#: builtin/checkout.c:1322
+#: builtin/checkout.c:1261
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1326
+#: builtin/checkout.c:1265
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -3970,37 +4509,37 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/clean.c:26
+#: builtin/clean.c:25
msgid ""
"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
msgstr "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e ШАБЛОН] [-x | -X] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/clean.c:30
+#: builtin/clean.c:29
#, c-format
msgid "Removing %s\n"
msgstr "Изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:31
+#: builtin/clean.c:30
#, c-format
msgid "Would remove %s\n"
msgstr "Файлът „%s“ ще бъде изтрит\n"
-#: builtin/clean.c:32
+#: builtin/clean.c:31
#, c-format
msgid "Skipping repository %s\n"
msgstr "Прескачане на хранилището „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:33
+#: builtin/clean.c:32
#, c-format
msgid "Would skip repository %s\n"
msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
-#: builtin/clean.c:34
+#: builtin/clean.c:33
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clean.c:295
+#: builtin/clean.c:315
msgid ""
"Prompt help:\n"
"1 - select a numbered item\n"
@@ -4012,7 +4551,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира"
-#: builtin/clean.c:299
+#: builtin/clean.c:319
msgid ""
"Prompt help:\n"
"1 - select a single item\n"
@@ -4032,39 +4571,38 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането"
-# FIXME WTF does this mean
-#: builtin/clean.c:515
+#: builtin/clean.c:535
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неправилен избор (%s). Изберете отново."
# FIXME - should we use >> or sth else
-#: builtin/clean.c:657
+#: builtin/clean.c:677
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:694
+#: builtin/clean.c:714
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:715
+#: builtin/clean.c:735
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:756
+#: builtin/clean.c:776
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
# FIXME improve message
-#: builtin/clean.c:781
+#: builtin/clean.c:801
msgid "Bye."
msgstr "Изход."
-#: builtin/clean.c:789
+#: builtin/clean.c:809
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -4082,64 +4620,63 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-# FIXME how many ***
-#: builtin/clean.c:816
+#: builtin/clean.c:836
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
# FIXME improve message
-#: builtin/clean.c:817
+#: builtin/clean.c:837
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: builtin/clean.c:825
+#: builtin/clean.c:845
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
-#: builtin/clean.c:842
+#: builtin/clean.c:862
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:873
+#: builtin/clean.c:893
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:875
+#: builtin/clean.c:895
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:876
+#: builtin/clean.c:896
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:878
+#: builtin/clean.c:898
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:879 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:714
-#: builtin/ls-files.c:443 builtin/name-rev.c:311 builtin/show-ref.c:187
+#: builtin/clean.c:899 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:709
+#: builtin/ls-files.c:443 builtin/name-rev.c:307 builtin/show-ref.c:182
msgid "pattern"
msgstr "шаблон"
-#: builtin/clean.c:880
+#: builtin/clean.c:900
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:881
+#: builtin/clean.c:901
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:883
+#: builtin/clean.c:903
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:901
+#: builtin/clean.c:921
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-#: builtin/clean.c:905
+#: builtin/clean.c:925
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -4147,7 +4684,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:908
+#: builtin/clean.c:928
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -4160,16 +4697,11 @@ msgstr ""
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:57 builtin/fetch.c:111 builtin/merge.c:224
-#: builtin/push.c:523
-msgid "force progress reporting"
-msgstr "извеждане на напредъка"
-
#: builtin/clone.c:59
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:60 builtin/clone.c:62 builtin/init-db.c:503
+#: builtin/clone.c:60 builtin/clone.c:62 builtin/init-db.c:469
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
@@ -4194,15 +4726,15 @@ msgstr "настройване за споделено хранилище"
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:75 builtin/init-db.c:500
+#: builtin/clone.c:75 builtin/init-db.c:466
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:76 builtin/init-db.c:501
+#: builtin/clone.c:76 builtin/init-db.c:467
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:78
+#: builtin/clone.c:78 builtin/submodule--helper.c:179
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
@@ -4226,7 +4758,7 @@ msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:87 builtin/fetch.c:112 builtin/grep.c:659
+#: builtin/clone.c:87 builtin/fetch.c:113 builtin/grep.c:654 builtin/pull.c:186
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
@@ -4240,11 +4772,11 @@ msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:509
+#: builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:475
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:92 builtin/init-db.c:510
+#: builtin/clone.c:92 builtin/init-db.c:476
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
@@ -4256,57 +4788,57 @@ msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:240
+#: builtin/clone.c:300
+#, c-format
+msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
+msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
+
+#: builtin/clone.c:302
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: builtin/clone.c:244
+#: builtin/clone.c:307
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: builtin/clone.c:247
+#: builtin/clone.c:310
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: builtin/clone.c:310
-#, c-format
-msgid "failed to create directory '%s'"
-msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-
-#: builtin/clone.c:312 builtin/diff.c:84
+#: builtin/clone.c:375 builtin/diff.c:84
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/clone.c:314
+#: builtin/clone.c:377
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:328
+#: builtin/clone.c:391
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clone.c:350
+#: builtin/clone.c:413
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:354
+#: builtin/clone.c:417
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:377 builtin/clone.c:551
+#: builtin/clone.c:442 builtin/clone.c:626
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:389
+#: builtin/clone.c:454
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -4317,7 +4849,7 @@ msgstr ""
"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
-#: builtin/clone.c:466
+#: builtin/clone.c:531
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
@@ -4325,120 +4857,116 @@ msgstr ""
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
# FIXME translator note that the space at end is necesssary
-#: builtin/clone.c:546
+#: builtin/clone.c:621
#, c-format
msgid "Checking connectivity... "
msgstr "Проверка на връзката… "
-#: builtin/clone.c:549
+#: builtin/clone.c:624
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: builtin/clone.c:613
+#: builtin/clone.c:688
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:644
+#: builtin/clone.c:719
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:731
+#: builtin/clone.c:808
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:733
+#: builtin/clone.c:810
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:763
+#: builtin/clone.c:842
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:767
+#: builtin/clone.c:846
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:778
+#: builtin/clone.c:857
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:781
+#: builtin/clone.c:860
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:794
+#: builtin/clone.c:873
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:800 builtin/fetch.c:1160
+#: builtin/clone.c:879 builtin/fetch.c:1166
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:810
+#: builtin/clone.c:889
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:820
+#: builtin/clone.c:899
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:835 builtin/clone.c:846 builtin/worktree.c:193
-#: builtin/worktree.c:220
+#: builtin/clone.c:914 builtin/clone.c:925 builtin/submodule--helper.c:224
+#: builtin/worktree.c:221 builtin/worktree.c:248
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:838
+#: builtin/clone.c:917
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:856
+#: builtin/clone.c:935
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:858
+#: builtin/clone.c:937
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:883
-msgid "--dissociate given, but there is no --reference"
-msgstr "Опцията „--dissociate“ е несъвместима с „--reference“"
-
-#: builtin/clone.c:900
+#: builtin/clone.c:975
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се игнорира. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:903
+#: builtin/clone.c:978
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се игнорира"
-#: builtin/clone.c:908
+#: builtin/clone.c:983
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се игнорира"
-#: builtin/clone.c:912
+#: builtin/clone.c:987
#, c-format
msgid "Don't know how to clone %s"
msgstr "Не се поддържа клониране на връзки от вида „%s“ "
-#: builtin/clone.c:961 builtin/clone.c:969
+#: builtin/clone.c:1036 builtin/clone.c:1044
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:972
+#: builtin/clone.c:1047
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -4474,15 +5002,15 @@ msgstr "Поле в знаци между колоните"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
-#: builtin/commit.c:37
+#: builtin/commit.c:38
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:42
+#: builtin/commit.c:43
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:47
+#: builtin/commit.c:48
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4510,7 +5038,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: builtin/commit.c:60
+#: builtin/commit.c:61
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4535,7 +5063,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: builtin/commit.c:72
+#: builtin/commit.c:73
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -4547,7 +5075,7 @@ msgstr ""
"с опцията „--allow-empty“, или да го изтриете от историята с командата:\n"
"„git reset HEAD^“.\n"
-#: builtin/commit.c:77
+#: builtin/commit.c:78
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -4562,11 +5090,11 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:84
+#: builtin/commit.c:85
msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr "В противен случай използвайте командата „git reset“\n"
-#: builtin/commit.c:87
+#: builtin/commit.c:88
msgid ""
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
@@ -4582,31 +5110,27 @@ msgstr ""
"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
"останалите подавания.\n"
-#: builtin/commit.c:304
+#: builtin/commit.c:305
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:344
+#: builtin/commit.c:346
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:350
+#: builtin/commit.c:352
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:361
-msgid "unable to write index file"
-msgstr "индексът не може да бъде записан"
-
-#: builtin/commit.c:363
+#: builtin/commit.c:365
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:365
+#: builtin/commit.c:367
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:389 builtin/commit.c:414 builtin/commit.c:463
+#: builtin/commit.c:391 builtin/commit.c:414 builtin/commit.c:463
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
@@ -4680,11 +5204,6 @@ msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за смачкване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:738 builtin/merge.c:1079
-#, c-format
-msgid "could not read '%s'"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-
#: builtin/commit.c:785
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
@@ -4765,7 +5284,7 @@ msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:953 builtin/tag.c:495
+#: builtin/commit.c:953 builtin/tag.c:266
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
@@ -4846,7 +5365,7 @@ msgstr ""
"сте\n"
"ползвали опцията „--only“ с ПЪТища…"
-#: builtin/commit.c:1209 builtin/tag.c:728
+#: builtin/commit.c:1209 builtin/tag.c:475
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
@@ -4855,32 +5374,33 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-#: builtin/commit.c:1324 builtin/commit.c:1603
+#: builtin/commit.c:1324 builtin/commit.c:1605
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1326 builtin/commit.c:1605
+#: builtin/commit.c:1326 builtin/commit.c:1607
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1607 builtin/push.c:509
+#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1609 builtin/push.c:544
+#: builtin/worktree.c:423
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1609
+#: builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1611
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1334 builtin/commit.c:1612
+#: builtin/commit.c:1334 builtin/commit.c:1614
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1615 builtin/fast-export.c:980
-#: builtin/fast-export.c:983 builtin/tag.c:603
+#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1617 builtin/fast-export.c:981
+#: builtin/fast-export.c:984 builtin/tag.c:353
msgid "mode"
msgstr "режим"
-#: builtin/commit.c:1337 builtin/commit.c:1615
+#: builtin/commit.c:1337 builtin/commit.c:1617
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните режими са „all“ (подробна\n"
@@ -4891,7 +5411,7 @@ msgstr ""
msgid "show ignored files"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/commit.c:1341 parse-options.h:152
+#: builtin/commit.c:1341 parse-options.h:155
msgid "when"
msgstr "кога"
@@ -4924,193 +5444,185 @@ msgstr "несвързан връх „HEAD“"
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: builtin/commit.c:1573
+#: builtin/commit.c:1575
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1574
+#: builtin/commit.c:1576
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1576
+#: builtin/commit.c:1578
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1577 builtin/tag.c:601
+#: builtin/commit.c:1579 builtin/tag.c:351
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от файл"
-#: builtin/commit.c:1578
+#: builtin/commit.c:1580
msgid "author"
msgstr "автор"
-#: builtin/commit.c:1578
+#: builtin/commit.c:1580
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на автор за подаването"
-#: builtin/commit.c:1579 builtin/gc.c:280
+#: builtin/commit.c:1581 builtin/gc.c:326
msgid "date"
msgstr "дата"
-#: builtin/commit.c:1579
+#: builtin/commit.c:1581
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на дата за подаването"
-#: builtin/commit.c:1580 builtin/merge.c:218 builtin/notes.c:391
-#: builtin/notes.c:554 builtin/tag.c:599
+#: builtin/commit.c:1582 builtin/merge.c:218 builtin/notes.c:392
+#: builtin/notes.c:555 builtin/tag.c:349
msgid "message"
msgstr "съобщение"
-#: builtin/commit.c:1580
+#: builtin/commit.c:1582
msgid "commit message"
msgstr "съобщение при подаване"
-#: builtin/commit.c:1581
+#: builtin/commit.c:1583 builtin/commit.c:1584 builtin/commit.c:1585
+#: builtin/commit.c:1586 parse-options.h:256 ref-filter.h:79
+msgid "commit"
+msgstr "подаване"
+
+#: builtin/commit.c:1583
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното подаване"
-#: builtin/commit.c:1582
+#: builtin/commit.c:1584
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното подаване"
-#: builtin/commit.c:1583
+#: builtin/commit.c:1585
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на "
"указаното\n"
"подаване в предното без следа"
-#: builtin/commit.c:1584
+#: builtin/commit.c:1586
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за смачкване на "
"указаното\n"
"подаване в предното"
-#: builtin/commit.c:1585
+#: builtin/commit.c:1587
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1586 builtin/log.c:1191 builtin/revert.c:86
+#: builtin/commit.c:1588 builtin/log.c:1216 builtin/revert.c:86
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1587
+#: builtin/commit.c:1589
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен файл"
-#: builtin/commit.c:1588
+#: builtin/commit.c:1590
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1589
+#: builtin/commit.c:1591
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1589 builtin/tag.c:604
+#: builtin/commit.c:1591 builtin/tag.c:354
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: builtin/commit.c:1590
+#: builtin/commit.c:1592
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1591 builtin/merge.c:225 builtin/revert.c:92
-#: builtin/tag.c:605
-msgid "key-id"
-msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-
-#: builtin/commit.c:1592 builtin/merge.c:226 builtin/revert.c:93
+#: builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:226 builtin/pull.c:156
+#: builtin/revert.c:93
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit.c:1595
+#: builtin/commit.c:1597
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1598
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1599
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1598
+#: builtin/commit.c:1600
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1599
+#: builtin/commit.c:1601
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1600
+#: builtin/commit.c:1602
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1601
+#: builtin/commit.c:1603
msgid "bypass pre-commit hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди подаване (pre-commit)"
-#: builtin/commit.c:1602
+#: builtin/commit.c:1604
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1613
+#: builtin/commit.c:1615
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1616
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1619
+#: builtin/commit.c:1621
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1621
+#: builtin/commit.c:1623
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1650
+#: builtin/commit.c:1652
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:1689 builtin/merge.c:1076
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for reading"
-msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-
-#: builtin/commit.c:1696
+#: builtin/commit.c:1698
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1703
+#: builtin/commit.c:1705
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1722
+#: builtin/commit.c:1724
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1733
+#: builtin/commit.c:1735
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1738
+#: builtin/commit.c:1740
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1753 builtin/merge.c:829 builtin/merge.c:854
-msgid "failed to write commit object"
-msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-
-#: builtin/commit.c:1786
+#: builtin/commit.c:1788
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -5124,137 +5636,141 @@ msgstr ""
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/config.c:53
+#: builtin/config.c:54
msgid "Config file location"
msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
-#: builtin/config.c:54
+#: builtin/config.c:55
msgid "use global config file"
msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:55
+#: builtin/config.c:56
msgid "use system config file"
msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:56
+#: builtin/config.c:57
msgid "use repository config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
-#: builtin/config.c:57
+#: builtin/config.c:58
msgid "use given config file"
msgstr "използване на зададения конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:58
+#: builtin/config.c:59
msgid "blob-id"
msgstr "идентификатор на BLOB"
-#: builtin/config.c:58
+#: builtin/config.c:59
msgid "read config from given blob object"
msgstr ""
"изчитане на конфигурацията от BLOB с този идентификатор на съдържанието"
-#: builtin/config.c:59
+#: builtin/config.c:60
msgid "Action"
msgstr "Действие"
-#: builtin/config.c:60
+#: builtin/config.c:61
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:62
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:62
+#: builtin/config.c:63
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr ""
"извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:64
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
-#: builtin/config.c:64
+#: builtin/config.c:65
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr ""
"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:65
+#: builtin/config.c:66
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:66
+#: builtin/config.c:67
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:67
+#: builtin/config.c:68
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:68
+#: builtin/config.c:69
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/config.c:69
+#: builtin/config.c:70
msgid "remove a section: name"
msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
-#: builtin/config.c:70
+#: builtin/config.c:71
msgid "list all"
msgstr "изброяване на всички"
-#: builtin/config.c:71
+#: builtin/config.c:72
msgid "open an editor"
msgstr "отваряне на редактор"
-#: builtin/config.c:72
+#: builtin/config.c:73
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
-#: builtin/config.c:73
+#: builtin/config.c:74
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартният изход е терминал]"
-#: builtin/config.c:74
+#: builtin/config.c:75
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:75
+#: builtin/config.c:76
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа)"
-#: builtin/config.c:76
+#: builtin/config.c:77
msgid "value is decimal number"
msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
-#: builtin/config.c:77
+#: builtin/config.c:78
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
-#: builtin/config.c:78
+#: builtin/config.c:79
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
-#: builtin/config.c:79
+#: builtin/config.c:80
msgid "Other"
msgstr "Други"
# FIXME NUL byte to null char, terminate -> razdelitel - da stane ednakvo
-#: builtin/config.c:80
+#: builtin/config.c:81
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/config.c:81
+#: builtin/config.c:82
+msgid "show variable names only"
+msgstr "извеждане на имената на променливите"
+
+#: builtin/config.c:83
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/config.c:316
+#: builtin/config.c:303
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:457
+#: builtin/config.c:441
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -5269,16 +5785,16 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:587
+#: builtin/config.c:575
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/count-objects.c:55
+#: builtin/count-objects.c:77
msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
-#: builtin/count-objects.c:65
+#: builtin/count-objects.c:87
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
@@ -5306,7 +5822,7 @@ msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вграде
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
-#: builtin/describe.c:250 builtin/log.c:452
+#: builtin/describe.c:250 builtin/log.c:459
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
@@ -5402,7 +5918,7 @@ msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни ет
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:410 builtin/name-rev.c:318
+#: builtin/describe.c:410 builtin/name-rev.c:314
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
@@ -5448,239 +5964,239 @@ msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
#: builtin/diff.c:410
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
-msgstr "зададени са повече от 2 обекта: „%s“"
+msgstr "зададени са повече от 2 обекта BLOB: „%s“"
#: builtin/diff.c:417
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
-#: builtin/fast-export.c:24
+#: builtin/fast-export.c:25
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:979
+#: builtin/fast-export.c:980
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:981
+#: builtin/fast-export.c:982
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:984
+#: builtin/fast-export.c:985
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:987
+#: builtin/fast-export.c:988
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Запазване на маркерите в този файл"
-#: builtin/fast-export.c:989
+#: builtin/fast-export.c:990
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Внасяне на маркерите от този файл"
-#: builtin/fast-export.c:991
+#: builtin/fast-export.c:992
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
-#: builtin/fast-export.c:993
+#: builtin/fast-export.c:994
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:995
+#: builtin/fast-export.c:996
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:996
+#: builtin/fast-export.c:997
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:997
+#: builtin/fast-export.c:998
msgid "refspec"
msgstr "указател на версия"
-#: builtin/fast-export.c:998
+#: builtin/fast-export.c:999
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Прилагане на указателя на версия към изнесените указатели"
-#: builtin/fast-export.c:999
+#: builtin/fast-export.c:1000
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fetch.c:19
+#: builtin/fetch.c:20
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/fetch.c:20
+#: builtin/fetch.c:21
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
-#: builtin/fetch.c:21
+#: builtin/fetch.c:22
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
-#: builtin/fetch.c:22
+#: builtin/fetch.c:23
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:89
+#: builtin/fetch.c:90 builtin/pull.c:162
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:91
+#: builtin/fetch.c:92 builtin/pull.c:165
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:93
+#: builtin/fetch.c:94 builtin/pull.c:168
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:94
+#: builtin/fetch.c:95 builtin/pull.c:170
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/fetch.c:96
+#: builtin/fetch.c:97
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:98
+#: builtin/fetch.c:99 builtin/pull.c:172
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:100
+#: builtin/fetch.c:101
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:102
+#: builtin/fetch.c:103 builtin/pull.c:175
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:103
+#: builtin/fetch.c:104 builtin/pull.c:178
msgid "on-demand"
msgstr "при нужда"
-#: builtin/fetch.c:104
+#: builtin/fetch.c:105 builtin/pull.c:179
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:108
+#: builtin/fetch.c:109 builtin/pull.c:184
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:110
+#: builtin/fetch.c:111
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:113
+#: builtin/fetch.c:114 builtin/pull.c:187
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:115
+#: builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:190
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:117 builtin/log.c:1208
+#: builtin/fetch.c:118 builtin/log.c:1233
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/fetch.c:118
+#: builtin/fetch.c:119
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:121
+#: builtin/fetch.c:122
msgid "default mode for recursion"
msgstr "стандартен режим на рекурсия"
-#: builtin/fetch.c:123
+#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:193
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:124
+#: builtin/fetch.c:125 builtin/pull.c:195
msgid "refmap"
msgstr "карта с указатели"
-#: builtin/fetch.c:125
+#: builtin/fetch.c:126 builtin/pull.c:196
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на картата с указатели за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:377
+#: builtin/fetch.c:378
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:457
+#: builtin/fetch.c:458
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:462
+#: builtin/fetch.c:463
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:476
+#: builtin/fetch.c:477
#, c-format
msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
msgstr "! %-*s %-*s → %s (в текущия клон не може да се доставя)"
-#: builtin/fetch.c:477 builtin/fetch.c:563
+#: builtin/fetch.c:478 builtin/fetch.c:566
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:488
+#: builtin/fetch.c:489
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:490 builtin/fetch.c:525 builtin/fetch.c:543
+#: builtin/fetch.c:491 builtin/fetch.c:526 builtin/fetch.c:544
msgid " (unable to update local ref)"
msgstr " (локалните указатели не могат да бъдат обновени)"
-#: builtin/fetch.c:508
+#: builtin/fetch.c:509
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:511
+#: builtin/fetch.c:512
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:514
+#: builtin/fetch.c:515
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:559
+#: builtin/fetch.c:561
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:559
+#: builtin/fetch.c:561
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:565
+#: builtin/fetch.c:568
msgid "(non-fast-forward)"
msgstr "(сливането не е тривиално)"
-#: builtin/fetch.c:599 builtin/fetch.c:832
+#: builtin/fetch.c:602 builtin/fetch.c:843
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s\n"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s\n"
-#: builtin/fetch.c:608
+#: builtin/fetch.c:611
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:626
+#: builtin/fetch.c:629
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:714 builtin/fetch.c:797
+#: builtin/fetch.c:716 builtin/fetch.c:808
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
# FIXME - is the space necessary
-#: builtin/fetch.c:725
+#: builtin/fetch.c:727
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -5690,55 +6206,55 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:777
+#: builtin/fetch.c:779
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:778
+#: builtin/fetch.c:780
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:802
+#: builtin/fetch.c:812
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:803 builtin/remote.c:1057
+#: builtin/fetch.c:813 builtin/remote.c:1040
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:822
+#: builtin/fetch.c:833
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
-msgstr "Не може да изтегляте в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
+msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:841
+#: builtin/fetch.c:852
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:844
+#: builtin/fetch.c:855
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се игнорира при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:900
+#: builtin/fetch.c:911
#, c-format
msgid "Don't know how to fetch from %s"
msgstr "Не се поддържа доставяне от „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1063
+#: builtin/fetch.c:1072
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1065 builtin/remote.c:90
+#: builtin/fetch.c:1074 builtin/remote.c:96
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1083
+#: builtin/fetch.c:1092
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -5746,225 +6262,251 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1106
+#: builtin/fetch.c:1115
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1148
+#: builtin/fetch.c:1157
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1150
+#: builtin/fetch.c:1159
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1173
+#: builtin/fetch.c:1179
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1175
+#: builtin/fetch.c:1181
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1186
+#: builtin/fetch.c:1192
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1194
+#: builtin/fetch.c:1200
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:13
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:14
msgid ""
"git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ] | --no-log] [--file ФАЙЛ]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:668 builtin/fmt-merge-msg.c:671 builtin/grep.c:698
-#: builtin/merge.c:198 builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182
-#: builtin/show-branch.c:664 builtin/show-ref.c:180 builtin/tag.c:590
-#: parse-options.h:131 parse-options.h:238
-msgid "n"
-msgstr "БРОЙ"
-
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:669
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:667
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr ""
"вмъкване на журнал състоящ се от не повече от БРОЙ записа от съкратения "
"журнал"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:672
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:670
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "синоним на „--log“ (остаряло)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:675
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:673
msgid "text"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:676
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "за начало на съобщението да се ползва ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:675
msgid "file to read from"
msgstr "файл, от който да се чете"
-#: builtin/for-each-ref.c:687
-msgid "unable to parse format"
-msgstr "форматът не може да бъде анализиран"
-
-#: builtin/for-each-ref.c:1083
+#: builtin/for-each-ref.c:9
msgid "git for-each-ref [<options>] [<pattern>]"
msgstr "git for-each-ref [ОПЦИЯ…] [ШАБЛОН]"
-#: builtin/for-each-ref.c:1098
+#: builtin/for-each-ref.c:10
+msgid "git for-each-ref [--points-at <object>]"
+msgstr "git for-each-ref [--points ОБЕКТ]"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:11
+msgid "git for-each-ref [(--merged | --no-merged) [<object>]]"
+msgstr "git for-each-ref[(--merged | --no-merged) [ОБЕКТ]]"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:12
+msgid "git for-each-ref [--contains [<object>]]"
+msgstr "git for-each-ref [--contains ОБЕКТ]"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:27
msgid "quote placeholders suitably for shells"
msgstr "цитиране подходящо за командни интерпретатори на обвивката"
-#: builtin/for-each-ref.c:1100
+#: builtin/for-each-ref.c:29
msgid "quote placeholders suitably for perl"
msgstr "цитиране подходящо за perl"
-#: builtin/for-each-ref.c:1102
+#: builtin/for-each-ref.c:31
msgid "quote placeholders suitably for python"
msgstr "цитиране подходящо за python"
-#: builtin/for-each-ref.c:1104
+#: builtin/for-each-ref.c:33
msgid "quote placeholders suitably for Tcl"
msgstr "цитиране подходящо за tcl"
-#: builtin/for-each-ref.c:1107
+#: builtin/for-each-ref.c:36
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:1108 builtin/replace.c:438
-msgid "format"
-msgstr "ФОРМАТ"
-
-#: builtin/for-each-ref.c:1108
+#: builtin/for-each-ref.c:37 builtin/tag.c:372
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/for-each-ref.c:1109
-msgid "key"
-msgstr "ключ"
+#: builtin/for-each-ref.c:41
+msgid "print only refs which points at the given object"
+msgstr "извеждане само на указателите, сочещи към обекта"
-#: builtin/for-each-ref.c:1110
-msgid "field name to sort on"
-msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
+#: builtin/for-each-ref.c:43
+msgid "print only refs that are merged"
+msgstr "извеждане само на слетите указатели"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:44
+msgid "print only refs that are not merged"
+msgstr "извеждане само на неслетите указатели"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:45
+msgid "print only refs which contain the commit"
+msgstr "извеждане само на указателите, които съдържат това подаване"
-#: builtin/fsck.c:147 builtin/prune.c:137
+#: builtin/fsck.c:156 builtin/prune.c:140
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
-#: builtin/fsck.c:548
+#: builtin/fsck.c:486
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:611
+#: builtin/fsck.c:553
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:617
+#: builtin/fsck.c:559
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:618
+#: builtin/fsck.c:560
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:619
+#: builtin/fsck.c:561
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:620
+#: builtin/fsck.c:562
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:621
+#: builtin/fsck.c:563
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
# FIXME bad message
-#: builtin/fsck.c:622
+#: builtin/fsck.c:564
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване на указателите от журнала като глави (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:623
+#: builtin/fsck.c:565
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:624
+#: builtin/fsck.c:566
+msgid "check only connectivity"
+msgstr "проверка само на връзката"
+
+#: builtin/fsck.c:567
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:626
+#: builtin/fsck.c:569
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:627 builtin/prune.c:107
+#: builtin/fsck.c:570 builtin/prune.c:107
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:677
+#: builtin/fsck.c:631
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
# FIXME plural with ...
-#: builtin/gc.c:24
+#: builtin/gc.c:25
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:67
+#: builtin/gc.c:72
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: builtin/gc.c:112
+#: builtin/gc.c:139
#, c-format
msgid "insanely long object directory %.*s"
msgstr "прекалено дълга директория с обекти „%.*s“"
-#: builtin/gc.c:281
+#: builtin/gc.c:290
+#, c-format
+msgid ""
+"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
+"and remove %s.\n"
+"Automatic cleanup will not be performed until the file is removed.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"При последното изпълнение на „git gc“ бе докладвана грешка. Коригирайте "
+"причината за\n"
+"нея и изтрийте „%s“.\n"
+"Автоматичното изчистване на боклука няма да работи, преди да изтриете "
+"файла.\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: builtin/gc.c:327
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:283
+#: builtin/gc.c:329
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:284
+#: builtin/gc.c:330
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:285
+#: builtin/gc.c:331
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:327
+#: builtin/gc.c:373
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:329
+#: builtin/gc.c:375
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:330
+#: builtin/gc.c:376
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:348
+#: builtin/gc.c:397
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -5973,7 +6515,7 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:376
+#: builtin/gc.c:441
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -6010,214 +6552,210 @@ msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/grep.c:638
+#: builtin/grep.c:633
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:640
+#: builtin/grep.c:635
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:642
+#: builtin/grep.c:637
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:644
+#: builtin/grep.c:639
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:647
+#: builtin/grep.c:642
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:649
+#: builtin/grep.c:644
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:651
+#: builtin/grep.c:646
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:653
+#: builtin/grep.c:648
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:655
+#: builtin/grep.c:650
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:658
+#: builtin/grep.c:653
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:660
+#: builtin/grep.c:655
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:664
+#: builtin/grep.c:659
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:667
+#: builtin/grep.c:662
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:670
+#: builtin/grep.c:665
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:673
+#: builtin/grep.c:668
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:676
+#: builtin/grep.c:671
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:677
+#: builtin/grep.c:672
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:678
+#: builtin/grep.c:673
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:680
+#: builtin/grep.c:675
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:682
+#: builtin/grep.c:677
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:684
+#: builtin/grep.c:679
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "синоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:687
+#: builtin/grep.c:682
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:689
+#: builtin/grep.c:684
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:691
+#: builtin/grep.c:686
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:692
+#: builtin/grep.c:687
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:694
+#: builtin/grep.c:689
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:696
+#: builtin/grep.c:691
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:699
+#: builtin/grep.c:694
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:702
+#: builtin/grep.c:697
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:704
+#: builtin/grep.c:699
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:705
+#: builtin/grep.c:700
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "синоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:708
+#: builtin/grep.c:703
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:710
+#: builtin/grep.c:705
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:713
+#: builtin/grep.c:708
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от файл"
-#: builtin/grep.c:715
+#: builtin/grep.c:710
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:717
+#: builtin/grep.c:712
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:729
+#: builtin/grep.c:724
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:731
+#: builtin/grep.c:726
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:733
+#: builtin/grep.c:728
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:737
+#: builtin/grep.c:732
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:737
+#: builtin/grep.c:732
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:740
+#: builtin/grep.c:735
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:741 builtin/show-ref.c:189
-msgid "show usage"
-msgstr "извеждане на начина на употреба на командата"
-
-#: builtin/grep.c:808
+#: builtin/grep.c:793
msgid "no pattern given."
msgstr "липсва шаблон."
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:851
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:892
+#: builtin/grep.c:877
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“."
-#: builtin/grep.c:897
+#: builtin/grep.c:882
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs."
msgstr ""
"опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с търсене във версии."
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:885
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове."
-#: builtin/grep.c:908
+#: builtin/grep.c:893
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво."
@@ -6229,12 +6767,11 @@ msgstr ""
"git hash-object [-t ВИД] [-w] [--path=ФАЙЛ | --no-filters] [--stdin] [--] "
"ФАЙЛ…"
-# FIXME - list of paths or path...
#: builtin/hash-object.c:81
-msgid "git hash-object --stdin-paths < <list-of-paths>"
-msgstr "git hash-object --stdin-paths < ПЪТ…"
+msgid "git hash-object --stdin-paths"
+msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:92 builtin/tag.c:612
+#: builtin/hash-object.c:92
msgid "type"
msgstr "ВИД"
@@ -6307,12 +6844,12 @@ msgstr "Версията на „emacsclient“ не може да се анал
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d (< 22)."
-#: builtin/help.c:130 builtin/help.c:158 builtin/help.c:167 builtin/help.c:175
+#: builtin/help.c:130 builtin/help.c:151 builtin/help.c:160 builtin/help.c:168
#, c-format
msgid "failed to exec '%s': %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“: %s"
-#: builtin/help.c:215
+#: builtin/help.c:208
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -6321,7 +6858,7 @@ msgstr ""
"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
-#: builtin/help.c:227
+#: builtin/help.c:220
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -6330,194 +6867,194 @@ msgstr ""
"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
-#: builtin/help.c:354
+#: builtin/help.c:337
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:371
+#: builtin/help.c:354
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:379
+#: builtin/help.c:362
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:428
+#: builtin/help.c:411
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "Указване на атрибути към път"
-#: builtin/help.c:429
+#: builtin/help.c:412
msgid "Everyday Git With 20 Commands Or So"
msgstr "Ежедневието в Git в рамките на 20-ина команди"
-#: builtin/help.c:430
+#: builtin/help.c:413
msgid "A Git glossary"
msgstr "Речник с термините на Git"
-#: builtin/help.c:431
+#: builtin/help.c:414
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
-#: builtin/help.c:432
+#: builtin/help.c:415
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-#: builtin/help.c:433
+#: builtin/help.c:416
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "Указване на версии и интервали в Git"
-#: builtin/help.c:434
+#: builtin/help.c:417
msgid "A tutorial introduction to Git (for version 1.5.1 or newer)"
msgstr "Въвеждащ урок за Git (версии поне 1.5.1)"
-#: builtin/help.c:435
+#: builtin/help.c:418
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
-#: builtin/help.c:447
+#: builtin/help.c:430
msgid "The common Git guides are:\n"
msgstr "Популярните пътеводители в Git са:\n"
-#: builtin/help.c:468 builtin/help.c:485
+#: builtin/help.c:451 builtin/help.c:468
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/help.c:501
+#: builtin/help.c:484
#, c-format
msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
msgstr "„git %s“ е синоним на „%s“"
# FIXME merge with next?
-#: builtin/index-pack.c:151
+#: builtin/index-pack.c:152
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:201
+#: builtin/index-pack.c:202
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:221
+#: builtin/index-pack.c:222
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:224
+#: builtin/index-pack.c:225
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:266
+#: builtin/index-pack.c:267
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:276
+#: builtin/index-pack.c:277
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:277
+#: builtin/index-pack.c:278
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:289
+#: builtin/index-pack.c:290
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:296
+#: builtin/index-pack.c:297
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:312
+#: builtin/index-pack.c:313
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:317
+#: builtin/index-pack.c:318
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:331
+#: builtin/index-pack.c:332
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:333
+#: builtin/index-pack.c:334
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:351
+#: builtin/index-pack.c:352
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %lu: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %lu: %s"
-#: builtin/index-pack.c:472
+#: builtin/index-pack.c:473
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:521
+#: builtin/index-pack.c:522
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:529
+#: builtin/index-pack.c:530
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:537
+#: builtin/index-pack.c:538
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:568
+#: builtin/index-pack.c:569
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:570
+#: builtin/index-pack.c:571
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %lu byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %lu bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %lu байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %lu байта"
-#: builtin/index-pack.c:596
+#: builtin/index-pack.c:597
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:742 builtin/index-pack.c:748 builtin/index-pack.c:771
-#: builtin/index-pack.c:805 builtin/index-pack.c:814
+#: builtin/index-pack.c:743 builtin/index-pack.c:749 builtin/index-pack.c:772
+#: builtin/index-pack.c:806 builtin/index-pack.c:815
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
# FIXME merge with next?
-#: builtin/index-pack.c:745 builtin/pack-objects.c:162
+#: builtin/index-pack.c:746 builtin/pack-objects.c:162
#: builtin/pack-objects.c:254
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:811
+#: builtin/index-pack.c:812
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:825
+#: builtin/index-pack.c:826
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект BLOB „%s“"
# FIXME perhaps invalid object
-#: builtin/index-pack.c:839
+#: builtin/index-pack.c:840
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен обект „%s“"
@@ -6644,7 +7181,7 @@ msgstr "зададена е неправилна версия пакетиран
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1479 builtin/index-pack.c:1658
+#: builtin/index-pack.c:1479 builtin/index-pack.c:1663
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
@@ -6674,114 +7211,86 @@ msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
# FIXME it is not the cwd it is the previous cwd
-#: builtin/index-pack.c:1622
+#: builtin/index-pack.c:1623
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1670 builtin/index-pack.c:1673
-#: builtin/index-pack.c:1685 builtin/index-pack.c:1689
+#: builtin/index-pack.c:1675 builtin/index-pack.c:1678
+#: builtin/index-pack.c:1690 builtin/index-pack.c:1694
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1703
+#: builtin/index-pack.c:1708
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1707 builtin/index-pack.c:1716
+#: builtin/index-pack.c:1712 builtin/index-pack.c:1721
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1724
+#: builtin/index-pack.c:1729
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/init-db.c:35
-#, c-format
-msgid "Could not make %s writable by group"
-msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
-
-# FIXME - bad wording insanely
-#: builtin/init-db.c:62
-#, c-format
-msgid "insanely long template name %s"
-msgstr "твърде дълго име на шаблон: „%s“"
-
-#: builtin/init-db.c:67
+#: builtin/init-db.c:55
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:73
+#: builtin/init-db.c:61
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:80
+#: builtin/init-db.c:66
#, c-format
msgid "cannot opendir '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/init-db.c:97
+#: builtin/init-db.c:77
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде прочетена"
-# FIXME - bad wording insanely
-#: builtin/init-db.c:99
-#, c-format
-msgid "insanely long symlink %s"
-msgstr "твърде дълго име на символна връзка: „%s“"
-
-#: builtin/init-db.c:102
+#: builtin/init-db.c:79
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
msgstr "не може да се създаде символна връзка „%s“ в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:106
+#: builtin/init-db.c:85
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:110
+#: builtin/init-db.c:89
#, c-format
msgid "ignoring template %s"
msgstr "игнориране на шаблона „%s“"
-# FIXME bad word insanely
-#: builtin/init-db.c:136
-#, c-format
-msgid "insanely long template path %s"
-msgstr "твърде дълъг път към шаблон: „%s“"
-
-#: builtin/init-db.c:144
+#: builtin/init-db.c:118
#, c-format
msgid "templates not found %s"
msgstr "директорията с шаблоните не е открита: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:157
+#: builtin/init-db.c:131
#, c-format
msgid "not copying templates of a wrong format version %d from '%s'"
msgstr ""
-"шаблоните с неправилен номер на формата %d няма да бъдат копирани от „%s“"
-
-#: builtin/init-db.c:211
-#, c-format
-msgid "insane git directory %s"
-msgstr "твърде дълго име на директория на Git: „%s“"
+"шаблоните с неправилен номер на форма̀та %d няма да бъдат копирани от „%s“"
-#: builtin/init-db.c:343 builtin/init-db.c:346
+#: builtin/init-db.c:309 builtin/init-db.c:312
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
-#: builtin/init-db.c:374
+#: builtin/init-db.c:340
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
-#: builtin/init-db.c:377
+#: builtin/init-db.c:343
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
@@ -6789,24 +7298,24 @@ msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
#. TRANSLATORS: The first '%s' is either "Reinitialized
#. existing" or "Initialized empty", the second " shared" or
#. "", and the last '%s%s' is the verbatim directory name.
-#: builtin/init-db.c:433
+#: builtin/init-db.c:399
#, c-format
msgid "%s%s Git repository in %s%s\n"
msgstr "%s%s хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:434
+#: builtin/init-db.c:400
msgid "Reinitialized existing"
msgstr "Наново инициализирано, съществуващо"
-#: builtin/init-db.c:434
+#: builtin/init-db.c:400
msgid "Initialized empty"
msgstr "Инициализирано празно"
-#: builtin/init-db.c:435
+#: builtin/init-db.c:401
msgid " shared"
msgstr ", споделено"
-#: builtin/init-db.c:482
+#: builtin/init-db.c:448
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -6814,31 +7323,27 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:505
+#: builtin/init-db.c:471
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:506
+#: builtin/init-db.c:472
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:508 builtin/prune-packed.c:57 builtin/repack.c:171
-msgid "be quiet"
-msgstr "без извеждане на информация"
-
-#: builtin/init-db.c:540 builtin/init-db.c:545
+#: builtin/init-db.c:506 builtin/init-db.c:511
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:549
+#: builtin/init-db.c:515
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:570
+#: builtin/init-db.c:536
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -6847,7 +7352,7 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:598
+#: builtin/init-db.c:564
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
@@ -6872,291 +7377,290 @@ msgstr "епилог"
msgid "trailer(s) to add"
msgstr "епилог(зи) за добавяне"
-#: builtin/log.c:41
+#: builtin/log.c:43
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:42
+#: builtin/log.c:44
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:81
+#: builtin/log.c:83
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:127
+#: builtin/log.c:131
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: builtin/log.c:128
+#: builtin/log.c:132
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:129
+#: builtin/log.c:133
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:130
+#: builtin/log.c:134
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:133
+#: builtin/log.c:137
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в интервала от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:229
+#: builtin/log.c:233
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:458
+#: builtin/log.c:465
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:472 builtin/log.c:564
+#: builtin/log.c:479 builtin/log.c:572
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:588
+#: builtin/log.c:596
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:689
+#: builtin/log.c:714
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:773
+#: builtin/log.c:798
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:789
+#: builtin/log.c:813
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:803
+#: builtin/log.c:827
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон."
-#: builtin/log.c:813
+#: builtin/log.c:837
msgid "Not a range."
msgstr "Не е диапазон."
-#: builtin/log.c:919
+#: builtin/log.c:943
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
# FIXME bad wording insanely
-#: builtin/log.c:998
+#: builtin/log.c:1022
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1026
+#: builtin/log.c:1050
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
# FIXME message WTF why ask it
-#: builtin/log.c:1071
+#: builtin/log.c:1095
msgid "Two output directories?"
msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-#: builtin/log.c:1186
+#: builtin/log.c:1211
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1189
+#: builtin/log.c:1214
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1193
+#: builtin/log.c:1218
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1195
+#: builtin/log.c:1220
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1197
+#: builtin/log.c:1222
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1198
+#: builtin/log.c:1223
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1199
+#: builtin/log.c:1224
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1201
+#: builtin/log.c:1226
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1203
+#: builtin/log.c:1228
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1205
+#: builtin/log.c:1230
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1208
+#: builtin/log.c:1233
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1211
+#: builtin/log.c:1236
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1214
+#: builtin/log.c:1239
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1216
+#: builtin/log.c:1241
+msgid "output all-zero hash in From header"
+msgstr "в заглавната част „From:“ (от) хешът да е само от нули"
+
+#: builtin/log.c:1243
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1218
+#: builtin/log.c:1245
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1220
+#: builtin/log.c:1247
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1221
+#: builtin/log.c:1248
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1222
+#: builtin/log.c:1249
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1223 builtin/log.c:1225
+#: builtin/log.c:1250 builtin/log.c:1252
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1223
+#: builtin/log.c:1250
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1225
+#: builtin/log.c:1252
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1227
+#: builtin/log.c:1254
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1228
+#: builtin/log.c:1255
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
-"задаване на адреса в заглавната част „From“ да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако не е "
-"зададена такава, се взима адреса на подаващия"
+"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
+"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1230
+#: builtin/log.c:1257
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1231
+#: builtin/log.c:1258
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1232 builtin/log.c:1235
+#: builtin/log.c:1259 builtin/log.c:1262
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1233
+#: builtin/log.c:1260
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1236
+#: builtin/log.c:1263
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1240
+#: builtin/log.c:1267
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. Стилът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1242
+#: builtin/log.c:1269
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1243
+#: builtin/log.c:1270
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1245
+#: builtin/log.c:1272
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1246
+#: builtin/log.c:1273
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1320
-#, c-format
-msgid "invalid ident line: %s"
-msgstr "грешна идентичност: %s"
-
-#: builtin/log.c:1335
+#: builtin/log.c:1362
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1337
+#: builtin/log.c:1364
msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „--subject-prefix“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1345
+#: builtin/log.c:1372
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1347
+#: builtin/log.c:1374
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1349
+#: builtin/log.c:1376
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1372
+#: builtin/log.c:1401
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1374
+#: builtin/log.c:1403
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1472
+#: builtin/log.c:1500
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1535
+#: builtin/log.c:1563
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1583
+#: builtin/log.c:1611
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:1637
+#: builtin/log.c:1665
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -7164,7 +7668,7 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/log.c:1648 builtin/log.c:1650 builtin/log.c:1662
+#: builtin/log.c:1676 builtin/log.c:1678 builtin/log.c:1690
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
@@ -7268,35 +7772,35 @@ msgstr "извеждане на информацията за изчистван
msgid "git ls-tree [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git ls-tree [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
-#: builtin/ls-tree.c:127
+#: builtin/ls-tree.c:128
msgid "only show trees"
msgstr "извеждане само на дървета"
-#: builtin/ls-tree.c:129
+#: builtin/ls-tree.c:130
msgid "recurse into subtrees"
msgstr "рекурсивно обхождане поддърветата"
-#: builtin/ls-tree.c:131
+#: builtin/ls-tree.c:132
msgid "show trees when recursing"
msgstr "извеждане на дърветата при рекурсивното обхождане"
-#: builtin/ls-tree.c:134
+#: builtin/ls-tree.c:135
msgid "terminate entries with NUL byte"
msgstr "разделяне на обектите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/ls-tree.c:135
+#: builtin/ls-tree.c:136
msgid "include object size"
msgstr "извеждане на размера на обекта"
-#: builtin/ls-tree.c:137 builtin/ls-tree.c:139
+#: builtin/ls-tree.c:138 builtin/ls-tree.c:140
msgid "list only filenames"
msgstr "извеждане само имената на файловете"
-#: builtin/ls-tree.c:142
+#: builtin/ls-tree.c:143
msgid "use full path names"
msgstr "използване на пълните имена на пътищата"
-#: builtin/ls-tree.c:144
+#: builtin/ls-tree.c:145
msgid "list entire tree; not just current directory (implies --full-name)"
msgstr ""
"извеждане на цялото дърво, не само на текущата директория (включва опцията "
@@ -7334,33 +7838,33 @@ msgstr "Наличните стратегии са:"
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:193
+#: builtin/merge.c:193 builtin/pull.c:119
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:196
+#: builtin/merge.c:196 builtin/pull.c:122
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:197
+#: builtin/merge.c:197 builtin/pull.c:125
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(синоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:199
+#: builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:128
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:202
+#: builtin/merge.c:202 builtin/pull.c:131
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:204
+#: builtin/merge.c:204 builtin/pull.c:134
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:206
+#: builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:137
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
@@ -7368,7 +7872,7 @@ msgstr "редактиране на съобщението преди подав
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на тривиално сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:209
+#: builtin/merge.c:209 builtin/pull.c:143
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако сливането не е тривиално"
@@ -7376,19 +7880,20 @@ msgstr "преустановяване, ако сливането не е три
msgid "Verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "Проверка, че именуваното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:214 builtin/notes.c:753 builtin/revert.c:89
+#: builtin/merge.c:214 builtin/notes.c:767 builtin/pull.c:148
+#: builtin/revert.c:89
msgid "strategy"
msgstr "стратегия"
-#: builtin/merge.c:215
+#: builtin/merge.c:215 builtin/pull.c:149
msgid "merge strategy to use"
msgstr "стратегия за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:216
+#: builtin/merge.c:216 builtin/pull.c:152
msgid "option=value"
msgstr "опция=стойност"
-#: builtin/merge.c:217
+#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:153
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "опция за избраната стратегия за сливане"
@@ -7426,6 +7931,12 @@ msgstr " (няма какво да се смачка)"
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Подаване със смачкване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
+#: builtin/merge.c:344 builtin/merge.c:763 builtin/merge.c:975
+#: builtin/merge.c:988
+#, c-format
+msgid "Could not write to '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
+
#: builtin/merge.c:372
msgid "Writing SQUASH_MSG"
msgstr "Записване на съобщението за смачкване SQUASH_MSG"
@@ -7450,10 +7961,6 @@ msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:632
-msgid "git write-tree failed to write a tree"
-msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-
#: builtin/merge.c:656
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
@@ -7532,18 +8039,18 @@ msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1081
+#: builtin/merge.c:1079
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: builtin/merge.c:1208
+#: builtin/merge.c:1206
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1224
+#: builtin/merge.c:1222
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -7551,11 +8058,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1227 git-pull.sh:74
-msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
-msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-
-#: builtin/merge.c:1231
+#: builtin/merge.c:1229
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -7563,58 +8066,58 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1234
+#: builtin/merge.c:1232
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1243
+#: builtin/merge.c:1241
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1251
+#: builtin/merge.c:1249
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1268
+#: builtin/merge.c:1266
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Подаване със смачкване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1270
+#: builtin/merge.c:1268
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са тривиални, не може да се "
"извърши нетривиално сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1276
+#: builtin/merge.c:1274
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1278
+#: builtin/merge.c:1276
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1333
+#: builtin/merge.c:1331
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1336
+#: builtin/merge.c:1334
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1339
+#: builtin/merge.c:1337
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: builtin/merge.c:1342
+#: builtin/merge.c:1340
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
@@ -7624,50 +8127,50 @@ msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от G
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1462
+#: builtin/merge.c:1460
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба с най-тривиалното сливане в рамките на индекса…\n"
# FIXME WTF message
-#: builtin/merge.c:1469
+#: builtin/merge.c:1467
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1501
+#: builtin/merge.c:1499
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr ""
"Не може да се извърши тривиално сливане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1524 builtin/merge.c:1603
+#: builtin/merge.c:1522 builtin/merge.c:1601
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1528
+#: builtin/merge.c:1526
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1594
+#: builtin/merge.c:1592
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1596
+#: builtin/merge.c:1594
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1605
+#: builtin/merge.c:1603
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1617
+#: builtin/merge.c:1615
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -7862,59 +8365,59 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:256 builtin/remote.c:725 builtin/repack.c:361
+#: builtin/mv.c:256 builtin/remote.c:728 builtin/repack.c:365
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
-#: builtin/name-rev.c:255
+#: builtin/name-rev.c:251
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/name-rev.c:256
+#: builtin/name-rev.c:252
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
-#: builtin/name-rev.c:257
+#: builtin/name-rev.c:253
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
# FIXME sha
-#: builtin/name-rev.c:309
+#: builtin/name-rev.c:305
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
-#: builtin/name-rev.c:310
+#: builtin/name-rev.c:306
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
-#: builtin/name-rev.c:312
+#: builtin/name-rev.c:308
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "използване само на шаблоните напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:314
+#: builtin/name-rev.c:310
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
-#: builtin/name-rev.c:315
+#: builtin/name-rev.c:311
msgid "read from stdin"
msgstr "четене от стандартния вход"
-#: builtin/name-rev.c:316
+#: builtin/name-rev.c:312
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
-#: builtin/name-rev.c:322
+#: builtin/name-rev.c:318
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
-#: builtin/notes.c:24
+#: builtin/notes.c:25
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] [list [<object>]]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] [list [ОБЕКТ]]"
-#: builtin/notes.c:25
+#: builtin/notes.c:26
msgid ""
"git notes [--ref <notes-ref>] add [-f] [--allow-empty] [-m <msg> | -F <file> "
"| (-c | -C) <object>] [<object>]"
@@ -7922,12 +8425,12 @@ msgstr ""
"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] add [-f] [--allow-empty] [-m СЪОБЩЕНИЕ "
"| -F ФАЙЛ | (-c | -C) ОБЕКТ] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:26
+#: builtin/notes.c:27
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] copy [-f] <from-object> <to-object>"
msgstr ""
"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] copy [-f] ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ"
-#: builtin/notes.c:27
+#: builtin/notes.c:28
msgid ""
"git notes [--ref <notes-ref>] append [--allow-empty] [-m <msg> | -F <file> | "
"(-c | -C) <object>] [<object>]"
@@ -7935,205 +8438,190 @@ msgstr ""
"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] append [--allow-empty] [-m СЪОБЩЕНИЕ | "
"-F ФАЙЛ | (-c | -C) ОБЕКТ] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:28
+#: builtin/notes.c:29
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] edit [--allow-empty] [<object>]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] edit [--allow-empty] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:29
+#: builtin/notes.c:30
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] show [<object>]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] show [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:30
+#: builtin/notes.c:31
msgid ""
"git notes [--ref <notes-ref>] merge [-v | -q] [-s <strategy>] <notes-ref>"
msgstr ""
"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] merge [-v | -q] [-s СТРАТЕГИЯ] "
"УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:31
+#: builtin/notes.c:32
msgid "git notes merge --commit [-v | -q]"
msgstr "git notes merge --commit [-v | -q]"
-#: builtin/notes.c:32
+#: builtin/notes.c:33
msgid "git notes merge --abort [-v | -q]"
msgstr "git notes merge --abort [-v | -q]"
-#: builtin/notes.c:33
+#: builtin/notes.c:34
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] remove [<object>...]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] remove [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/notes.c:34
+#: builtin/notes.c:35
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] prune [-n | -v]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] prune [-n | -v]"
-#: builtin/notes.c:35
+#: builtin/notes.c:36
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] get-ref"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] get-ref"
-#: builtin/notes.c:40
+#: builtin/notes.c:41
msgid "git notes [list [<object>]]"
msgstr "git notes [list [ОБЕКТ]]"
-#: builtin/notes.c:45
+#: builtin/notes.c:46
msgid "git notes add [<options>] [<object>]"
msgstr "git notes add [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:50
+#: builtin/notes.c:51
msgid "git notes copy [<options>] <from-object> <to-object>"
msgstr "git notes copy [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ"
-#: builtin/notes.c:51
+#: builtin/notes.c:52
msgid "git notes copy --stdin [<from-object> <to-object>]..."
msgstr "git notes copy --stdin [ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ]…"
-#: builtin/notes.c:56
+#: builtin/notes.c:57
msgid "git notes append [<options>] [<object>]"
msgstr "git notes append [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:61
+#: builtin/notes.c:62
msgid "git notes edit [<object>]"
msgstr "git notes edit [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:66
+#: builtin/notes.c:67
msgid "git notes show [<object>]"
msgstr "git notes show [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:71
+#: builtin/notes.c:72
msgid "git notes merge [<options>] <notes-ref>"
msgstr "git notes merge [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:72
+#: builtin/notes.c:73
msgid "git notes merge --commit [<options>]"
msgstr "git notes merge --commit [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/notes.c:73
+#: builtin/notes.c:74
msgid "git notes merge --abort [<options>]"
msgstr "git notes merge --abort [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/notes.c:78
+#: builtin/notes.c:79
msgid "git notes remove [<object>]"
msgstr "git notes remove [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:83
+#: builtin/notes.c:84
msgid "git notes prune [<options>]"
msgstr "git notes prune [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/notes.c:88
+#: builtin/notes.c:89
msgid "git notes get-ref"
msgstr "git notes get-ref"
-#: builtin/notes.c:146
+#: builtin/notes.c:147
#, c-format
msgid "unable to start 'show' for object '%s'"
msgstr "действието „show“ не може да се изпълни за обект „%s“"
-#: builtin/notes.c:150
+#: builtin/notes.c:151
msgid "could not read 'show' output"
msgstr "изведената информация от действието „show“ не може да се прочете"
-#: builtin/notes.c:158
+#: builtin/notes.c:159
#, c-format
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "действието „show“ не може да се завърши за обект „%s“"
-#: builtin/notes.c:173 builtin/tag.c:477
+#: builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/notes.c:192
+#: builtin/notes.c:193
msgid "Please supply the note contents using either -m or -F option"
msgstr "Задайте съдържанието на бележката с някоя от опциите „-m“ или „-F“"
-#: builtin/notes.c:201
+#: builtin/notes.c:202
msgid "unable to write note object"
msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан"
-#: builtin/notes.c:203
+#: builtin/notes.c:204
#, c-format
msgid "The note contents have been left in %s"
msgstr "Съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:231 builtin/tag.c:693
+#: builtin/notes.c:232 builtin/tag.c:440
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:233 builtin/tag.c:696
+#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:443
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: builtin/notes.c:252 builtin/notes.c:303 builtin/notes.c:305
-#: builtin/notes.c:365 builtin/notes.c:420 builtin/notes.c:506
-#: builtin/notes.c:511 builtin/notes.c:589 builtin/notes.c:652
-#: builtin/notes.c:854 builtin/tag.c:709
+#: builtin/notes.c:253 builtin/notes.c:304 builtin/notes.c:306
+#: builtin/notes.c:366 builtin/notes.c:421 builtin/notes.c:507
+#: builtin/notes.c:512 builtin/notes.c:590 builtin/notes.c:653
+#: builtin/notes.c:877 builtin/tag.c:456
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/notes.c:255
+#: builtin/notes.c:256
#, c-format
msgid "Failed to read object '%s'."
msgstr "Обектът „%s“ не може да бъде прочетен."
-#: builtin/notes.c:259
+#: builtin/notes.c:260
#, c-format
msgid "Cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr ""
"Съдържанието на бележка не може да се вземе от обект, който не е BLOB: „%s“."
-#: builtin/notes.c:299
-#, c-format
-msgid "Malformed input line: '%s'."
-msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-
-#: builtin/notes.c:314
-#, c-format
-msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
-msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-
-#: builtin/notes.c:358 builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:489
-#: builtin/notes.c:501 builtin/notes.c:577 builtin/notes.c:645
-#: builtin/notes.c:919
+#: builtin/notes.c:359 builtin/notes.c:414 builtin/notes.c:490
+#: builtin/notes.c:502 builtin/notes.c:578 builtin/notes.c:646
+#: builtin/notes.c:942
msgid "too many parameters"
msgstr "прекалено много параметри"
-#: builtin/notes.c:371 builtin/notes.c:658
+#: builtin/notes.c:372 builtin/notes.c:659
#, c-format
msgid "No note found for object %s."
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“."
-#: builtin/notes.c:392 builtin/notes.c:555
+#: builtin/notes.c:393 builtin/notes.c:556
msgid "note contents as a string"
msgstr "низ, който е съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:395 builtin/notes.c:558
+#: builtin/notes.c:396 builtin/notes.c:559
msgid "note contents in a file"
msgstr "файл със съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:397 builtin/notes.c:400 builtin/notes.c:560
-#: builtin/notes.c:563 builtin/tag.c:628
-msgid "object"
-msgstr "обект"
-
-#: builtin/notes.c:398 builtin/notes.c:561
+#: builtin/notes.c:399 builtin/notes.c:562
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "преизползване и редактиране на указания обект-бележка"
-#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564
+#: builtin/notes.c:402 builtin/notes.c:565
msgid "reuse specified note object"
msgstr "преизползване на указания обект-бележка"
-#: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:567
+#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
msgid "allow storing empty note"
msgstr "приемане и на празни бележки"
-#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:476
+#: builtin/notes.c:406 builtin/notes.c:477
msgid "replace existing notes"
msgstr "замяна на съществуващите бележки"
-#: builtin/notes.c:430
+#: builtin/notes.c:431
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -8142,32 +8630,32 @@ msgstr ""
"Не може да се добави бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:445 builtin/notes.c:524
+#: builtin/notes.c:446 builtin/notes.c:525
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Презаписване на съществуващите бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:456 builtin/notes.c:617 builtin/notes.c:859
+#: builtin/notes.c:457 builtin/notes.c:618 builtin/notes.c:882
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Изтриване на бележката за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:477
+#: builtin/notes.c:478
msgid "read objects from stdin"
msgstr "изчитане на обектите от стандартния вход"
# FIXME imporve message
-#: builtin/notes.c:479
+#: builtin/notes.c:480
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr ""
"зареждане на настройките за КОМАНДАта, която презаписва подавания (включва "
"опцията „--stdin“)"
-#: builtin/notes.c:497
+#: builtin/notes.c:498
msgid "too few parameters"
msgstr "прекалено малко параметри"
-#: builtin/notes.c:518
+#: builtin/notes.c:519
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -8176,14 +8664,14 @@ msgstr ""
"Не може да се копира бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:530
+#: builtin/notes.c:531
#, c-format
msgid "Missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr ""
"Не може да се копира бележка, която не съществува — няма бележки за обекта-"
"източник „%s“."
-#: builtin/notes.c:582
+#: builtin/notes.c:583
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -8191,18 +8679,18 @@ msgid ""
msgstr ""
"Задаването на опциите „-m“/„-F“/„-c“/„-C“ с командата „edit“ вече е "
"остаряло.\n"
-"Вместо това ги използвайте с командата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
+"Вместо това ги използвайте с подкомандата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
"C“.\n"
-#: builtin/notes.c:750
+#: builtin/notes.c:764
msgid "General options"
msgstr "Общи опции"
-#: builtin/notes.c:752
+#: builtin/notes.c:766
msgid "Merge options"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/notes.c:754
+#: builtin/notes.c:768
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -8212,58 +8700,65 @@ msgstr ""
"„union“ (обединяване), „cat_sort_uniq“ (обединяване, подреждане, уникални "
"резултати)"
-#: builtin/notes.c:756
+#: builtin/notes.c:770
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:758
+#: builtin/notes.c:772
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "завършване на сливането чрез подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:760
+#: builtin/notes.c:774
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Преустановяване на корекцията при сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:762
+#: builtin/notes.c:776
msgid "abort notes merge"
msgstr "преустановяване на сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:857
+#: builtin/notes.c:853
+#, c-format
+msgid "A notes merge into %s is already in-progress at %s"
+msgstr "В момента се извършва сливане на бележките в „%s“ при „%s“"
+
+#: builtin/notes.c:880
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:869
+#: builtin/notes.c:892
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "опитът за изтриването на несъществуваща бележка не се счита за грешка"
-#: builtin/notes.c:872
+#: builtin/notes.c:895
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:953
+#: builtin/notes.c:976
msgid "notes-ref"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:954
+#: builtin/notes.c:977
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:989 builtin/remote.c:1618
+#: builtin/notes.c:1012 builtin/remote.c:1647
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
#: builtin/pack-objects.c:28
-msgid "git pack-objects --stdout [options...] [< ref-list | < object-list]"
+msgid ""
+"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
-"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_ВЕРСИИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
+"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
# FIXME [options] vs [options...]
#: builtin/pack-objects.c:29
-msgid "git pack-objects [options...] base-name [< ref-list | < object-list]"
+msgid ""
+"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
-"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_ВЕРСИИ | < "
+"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
#: builtin/pack-objects.c:175 builtin/pack-objects.c:178
@@ -8295,167 +8790,157 @@ msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2595
-#, c-format
-msgid "option %s does not accept negative form"
-msgstr "опцията „%s“ не притежава отрицателна версия"
-
-#: builtin/pack-objects.c:2599
-#, c-format
-msgid "unable to parse value '%s' for option %s"
-msgstr "неразпозната стойност „%s“ за опцията „%s“"
-
-#: builtin/pack-objects.c:2619
+#: builtin/pack-objects.c:2602
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2621
+#: builtin/pack-objects.c:2604
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2623
+#: builtin/pack-objects.c:2606
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2626
+#: builtin/pack-objects.c:2609
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2627
+#: builtin/pack-objects.c:2610
msgid "version[,offset]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:2628
+#: builtin/pack-objects.c:2611
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:2631
+#: builtin/pack-objects.c:2614
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2633
+#: builtin/pack-objects.c:2616
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2635
+#: builtin/pack-objects.c:2618
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2637
+#: builtin/pack-objects.c:2620
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2639
+#: builtin/pack-objects.c:2622
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2641
+#: builtin/pack-objects.c:2624
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2643
+#: builtin/pack-objects.c:2626
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2645
+#: builtin/pack-objects.c:2628
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2647
+#: builtin/pack-objects.c:2630
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:2649
+#: builtin/pack-objects.c:2632
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:2651
+#: builtin/pack-objects.c:2634
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2653
+#: builtin/pack-objects.c:2636
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:2655
+#: builtin/pack-objects.c:2638
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2658
+#: builtin/pack-objects.c:2641
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:2661
+#: builtin/pack-objects.c:2644
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:2664
+#: builtin/pack-objects.c:2647
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:2667
+#: builtin/pack-objects.c:2650
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:2669
+#: builtin/pack-objects.c:2652
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2671
+#: builtin/pack-objects.c:2654
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2672 parse-options.h:139
+#: builtin/pack-objects.c:2655 parse-options.h:142
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2673
+#: builtin/pack-objects.c:2656
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2676
+#: builtin/pack-objects.c:2659
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:2678
+#: builtin/pack-objects.c:2661
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:2680
+#: builtin/pack-objects.c:2663
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:2682
+#: builtin/pack-objects.c:2665
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:2684
+#: builtin/pack-objects.c:2667
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:2686
+#: builtin/pack-objects.c:2669
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2688
+#: builtin/pack-objects.c:2671
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:2779
+#: builtin/pack-objects.c:2762
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
@@ -8483,31 +8968,195 @@ msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
msgid "git prune [-n] [-v] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--expire ВРЕМЕ] [--] [ВРЪХ…]"
-#: builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:112
+#: builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:124
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
-#: builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:113
+#: builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:125
msgid "report pruned objects"
msgstr "информация за окастрените обекти"
-#: builtin/prune.c:109 builtin/worktree.c:115
+#: builtin/prune.c:109 builtin/worktree.c:127
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "окастряне на обектите по-стари от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/push.c:14
+#: builtin/prune.c:123
+msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
+msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
+
+#: builtin/pull.c:69
+msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
+msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
+
+#: builtin/pull.c:113
+msgid "Options related to merging"
+msgstr "Опции при сливане"
+
+#: builtin/pull.c:116
+msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
+msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
+
+#: builtin/pull.c:140 builtin/revert.c:105
+msgid "allow fast-forward"
+msgstr "позволяване на тривиални сливания"
+
+#: builtin/pull.c:146
+msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
+msgstr "Проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
+
+#: builtin/pull.c:160
+msgid "Options related to fetching"
+msgstr "Опции при доставяне"
+
+#: builtin/pull.c:268
+#, c-format
+msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
+msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
+
+#: builtin/pull.c:352
+msgid "Cannot pull with rebase: You have unstaged changes."
+msgstr ""
+"Не можете да издърпвате при това пребазиране, защото има промени, които не "
+"са в индекса"
+
+#: builtin/pull.c:358
+msgid "Additionally, your index contains uncommitted changes."
+msgstr "Освен това в индекса има неподадени промени."
+
+#: builtin/pull.c:360
+msgid "Cannot pull with rebase: Your index contains uncommitted changes."
+msgstr ""
+"Не можете да издърпвате при това пребазиране, защото в индекса има "
+"неподадени промени."
+
+#: builtin/pull.c:436
+msgid ""
+"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
+"fetched."
+msgstr ""
+"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
+"който да пребазирате."
+
+#: builtin/pull.c:438
+msgid ""
+"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
+msgstr ""
+"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
+"да слеете."
+
+#: builtin/pull.c:439
+msgid ""
+"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
+"matches on the remote end."
+msgstr ""
+"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
+"отдалеченото хранилище."
+
+#: builtin/pull.c:442
+#, c-format
+msgid ""
+"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
+"a branch. Because this is not the default configured remote\n"
+"for your current branch, you must specify a branch on the command line."
+msgstr ""
+"Заявихте издърпване от отдалеченото хранилище „%s“, но не указахте клон.\n"
+"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
+"да укажете отдалечения клон на командния ред."
+
+#: builtin/pull.c:447
+msgid "You are not currently on a branch."
+msgstr "Извън всички клони."
+
+#: builtin/pull.c:449 builtin/pull.c:464
+msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
+msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
+
+#: builtin/pull.c:451 builtin/pull.c:466
+msgid "Please specify which branch you want to merge with."
+msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
+
+#: builtin/pull.c:452 builtin/pull.c:467
+msgid "See git-pull(1) for details."
+msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
+
+#: builtin/pull.c:462
+msgid "There is no tracking information for the current branch."
+msgstr "Текущият клон не следи никой."
+
+#: builtin/pull.c:471
+#, c-format
+msgid ""
+"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
+"\n"
+" git branch --set-upstream-to=%s/<branch> %s\n"
+msgstr ""
+"Ако все пак искате да зададете информация за следен клон,\n"
+"можете да направите това с командата:\n"
+"\n"
+" git branch --set-upstream-to=%s/СЛЕДЕН_КЛОН %s\n"
+"\n"
+
+#: builtin/pull.c:476
+#, c-format
+msgid ""
+"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
+"from the remote, but no such ref was fetched."
+msgstr ""
+"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
+"но такъв не е доставен."
+
+#: builtin/pull.c:830
+msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
+msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
+
+#: builtin/pull.c:859
+#, c-format
+msgid ""
+"fetch updated the current branch head.\n"
+"fast-forwarding your working tree from\n"
+"commit %s."
+msgstr ""
+"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
+"ви копие бе тривиално слято от подаване „%s“."
+
+#: builtin/pull.c:864
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot fast-forward your working tree.\n"
+"After making sure that you saved anything precious from\n"
+"$ git diff %s\n"
+"output, run\n"
+"$ git reset --hard\n"
+"to recover."
+msgstr ""
+"Работното ви копие не може да бъде тривиално слято.\n"
+"След като запазите всичко необходимо посочено от командата:\n"
+" $ git diff %s\n"
+"изпълнете:\n"
+" $ git reset --hard\n"
+"за връщане към нормално състояние."
+
+#: builtin/pull.c:879
+msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
+msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
+
+#: builtin/pull.c:883
+msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
+msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
+
+#: builtin/push.c:16
msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/push.c:85
+#: builtin/push.c:88
msgid "tag shorthand without <tag>"
msgstr "съкращение за етикет без ЕТИКЕТ"
-#: builtin/push.c:95
+#: builtin/push.c:98
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "опцията „--delete“ приема за цел само прости имена на указатели"
-#: builtin/push.c:139
+#: builtin/push.c:142
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -8516,7 +9165,7 @@ msgstr ""
"За да включите тази опция за постоянно, погледнете документацията за "
"настройката „push.default“ в „git help config“."
-#: builtin/push.c:142
+#: builtin/push.c:145
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -8541,7 +9190,7 @@ msgstr ""
" git push %s %s\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:157
+#: builtin/push.c:160
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -8555,7 +9204,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:ИМЕ_НА_ОТДАЛЕЧЕНИЯ_КЛОН\n"
-#: builtin/push.c:171
+#: builtin/push.c:174
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -8569,14 +9218,14 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:179
+#: builtin/push.c:182
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr ""
"Текущият клон „%s“ следи няколко отдалечени клона, не можете просто да "
"изтласкате."
-#: builtin/push.c:182
+#: builtin/push.c:185
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -8588,7 +9237,7 @@ msgstr ""
"Трябва да укажете коя версия да се изтласка, за обновяване на отдалечения "
"клон."
-#: builtin/push.c:205
+#: builtin/push.c:208
msgid ""
"push.default is unset; its implicit value has changed in\n"
"Git 2.0 from 'matching' to 'simple'. To squelch this message\n"
@@ -8641,14 +9290,14 @@ msgstr ""
"Новата стойност „simple“ бе въведена с версия 1.7.11 на Git. Ако понякога\n"
"ползвате стари версии на Git, задайте стойност „current“ вместо „simple“."
-#: builtin/push.c:272
+#: builtin/push.c:275
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
-#: builtin/push.c:279
+#: builtin/push.c:282
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -8662,7 +9311,7 @@ msgstr ""
"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:285
+#: builtin/push.c:288
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -8675,7 +9324,7 @@ msgstr ""
"информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:291
+#: builtin/push.c:294
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -8694,14 +9343,14 @@ msgstr ""
"страницата\n"
"от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:298
+#: builtin/push.c:301
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"Изтласкването е отхвърлено, защото в отдалеченото хранилище съществува "
"етикет,\n"
"който ще припокриете с етикет от вашето хранилище."
-#: builtin/push.c:301
+#: builtin/push.c:304
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -8711,22 +9360,22 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:360
+#: builtin/push.c:363
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:364
+#: builtin/push.c:367
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:394
+#: builtin/push.c:397
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:395
+#: builtin/push.c:398
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -8748,113 +9397,118 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:410
+#: builtin/push.c:413
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:411
+#: builtin/push.c:414
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:416
+#: builtin/push.c:419
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:417
+#: builtin/push.c:420
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:422
+#: builtin/push.c:425
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:502
+#: builtin/push.c:537
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:503
+#: builtin/push.c:538 builtin/send-pack.c:161
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:504
+#: builtin/push.c:539 builtin/send-pack.c:163
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:506
+#: builtin/push.c:541
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:507
+#: builtin/push.c:542
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:510
+#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:164
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
# FIXME double check this
-#: builtin/push.c:512
+#: builtin/push.c:547 builtin/send-pack.c:175
msgid "refname>:<expect"
msgstr "УКАЗАТЕЛ>:<ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:513
+#: builtin/push.c:548 builtin/send-pack.c:176
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:516
+#: builtin/push.c:550
+msgid "check|on-demand|no"
+msgstr "„check“ (проверка), „on-demand“ (при нужда) или „no“ (без)"
+
+#: builtin/push.c:551
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:518
+#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:169
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:519 builtin/push.c:520
+#: builtin/push.c:554 builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:158
+#: builtin/send-pack.c:159
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:521
+#: builtin/push.c:556
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:524
+#: builtin/push.c:559
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:526
+#: builtin/push.c:561
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:527
+#: builtin/push.c:562
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:529
+#: builtin/push.c:565 builtin/send-pack.c:166
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:530
+#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:170
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:539
+#: builtin/push.c:577
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:541
+#: builtin/push.c:579
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
#: builtin/read-tree.c:37
msgid ""
-"git read-tree [[-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>] "
+"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) "
"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
"index-output=<file>] (--empty | <tree-ish1> [<tree-ish2> [<tree-ish3>]])"
msgstr ""
-"git read-tree [[-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=ПРЕФИКС] "
+"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=ПРЕФИКС) "
"[-u [--exclude-per-directory=ФАЙЛ_С_ИЗКЛЮЧЕНИЯ] | -i]] [--no-sparse-"
"checkout] [--index-output=ФАЙЛ] (--empty | УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_1 "
"[УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_2 [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_3]])"
@@ -8924,12 +9578,12 @@ msgid "debug unpack-trees"
msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
# FIXME
-#: builtin/reflog.c:430
+#: builtin/reflog.c:428
#, c-format
-msgid "%s' for '%s' is not a valid timestamp"
+msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
-#: builtin/reflog.c:547 builtin/reflog.c:552
+#: builtin/reflog.c:545 builtin/reflog.c:550
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време"
@@ -8946,15 +9600,15 @@ msgstr ""
"git remote add [-t КЛОН] [-m ОСНОВЕН_КЛОН] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:14 builtin/remote.c:33
+#: builtin/remote.c:14 builtin/remote.c:34
msgid "git remote rename <old> <new>"
msgstr "git remote rename СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:15 builtin/remote.c:38
+#: builtin/remote.c:15 builtin/remote.c:39
msgid "git remote remove <name>"
msgstr "git remote remove ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:16 builtin/remote.c:43
+#: builtin/remote.c:16 builtin/remote.c:44
msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
msgstr "git remote set-head ИМЕ (-a | --auto | -d | --delete | КЛОН)"
@@ -8977,49 +9631,53 @@ msgstr ""
msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches [--add] ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:21 builtin/remote.c:69
+#: builtin/remote.c:21 builtin/remote.c:70
+msgid "git remote get-url [--push] [--all] <name>"
+msgstr "git remote get-url [--push] [--all] ИМЕ"
+
+#: builtin/remote.c:22 builtin/remote.c:75
msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
msgstr "git remote set-url [--push] ИМЕ НОВ_АДРЕС [СТАР_АДРЕС]"
-#: builtin/remote.c:22 builtin/remote.c:70
+#: builtin/remote.c:23 builtin/remote.c:76
msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
msgstr "git remote set-url --add ИМЕ НОВ_АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:23 builtin/remote.c:71
+#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:77
msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
msgstr "git remote set-url --delete ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:28
+#: builtin/remote.c:29
msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
msgstr "git remote add [ОПЦИЯ…] ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:48
+#: builtin/remote.c:49
msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:49
+#: builtin/remote.c:50
msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches --add ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:54
+#: builtin/remote.c:55
msgid "git remote show [<options>] <name>"
msgstr "git remote show [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:59
+#: builtin/remote.c:60
msgid "git remote prune [<options>] <name>"
msgstr "git remote prune [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:64
+#: builtin/remote.c:65
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
msgstr "git remote update [ОПЦИЯ…] [ГРУПА | ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ]…"
-#: builtin/remote.c:88
+#: builtin/remote.c:94
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Обновяване на „%s“"
# FIXME tabulator
-#: builtin/remote.c:120
+#: builtin/remote.c:126
msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
"\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
@@ -9027,101 +9685,101 @@ msgstr ""
"Използването само на „--mirror“ е опасно. Вместо това\n"
"ползвайте „--mirror=fetch“ или „--mirror=push“"
-#: builtin/remote.c:137
+#: builtin/remote.c:143
#, c-format
msgid "unknown mirror argument: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--mirror“: %s"
-#: builtin/remote.c:153
+#: builtin/remote.c:159
msgid "fetch the remote branches"
msgstr "отдалечените клони не могат да бъдат доставени"
-#: builtin/remote.c:155
+#: builtin/remote.c:161
msgid "import all tags and associated objects when fetching"
msgstr "внасяне на всички етикети и принадлежащите им обекти при доставяне"
-#: builtin/remote.c:158
+#: builtin/remote.c:164
msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
msgstr "може и да не се доставят никакви етикети (чрез опцията „--no-tags“)"
-#: builtin/remote.c:160
+#: builtin/remote.c:166
msgid "branch(es) to track"
msgstr "клон/и за следене"
-#: builtin/remote.c:161
+#: builtin/remote.c:167
msgid "master branch"
msgstr "основен клон"
-#: builtin/remote.c:162
+#: builtin/remote.c:168
msgid "push|fetch"
msgstr "издърпване|доставяне"
-#: builtin/remote.c:163
+#: builtin/remote.c:169
msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
msgstr ""
"настройване на отдалечено хранилище, от което да се издърпва или доставя"
-#: builtin/remote.c:175
+#: builtin/remote.c:181
msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
msgstr ""
"няма смисъл да се указва основен клон при използване на опцията „--mirror“"
-#: builtin/remote.c:177
+#: builtin/remote.c:183
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:187 builtin/remote.c:640
+#: builtin/remote.c:193 builtin/remote.c:643
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:191 builtin/remote.c:644
+#: builtin/remote.c:197 builtin/remote.c:647
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:235
+#: builtin/remote.c:241
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде настроен"
-#: builtin/remote.c:335
+#: builtin/remote.c:341
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не могат да бъдат получени"
-#: builtin/remote.c:436 builtin/remote.c:444
+#: builtin/remote.c:442 builtin/remote.c:450
msgid "(matching)"
msgstr "(съвпадащи)"
-#: builtin/remote.c:448
+#: builtin/remote.c:454
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:589 builtin/remote.c:595 builtin/remote.c:601
+#: builtin/remote.c:594 builtin/remote.c:600 builtin/remote.c:606
#, c-format
msgid "Could not append '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се добави към „%s“"
-#: builtin/remote.c:633 builtin/remote.c:792 builtin/remote.c:892
+#: builtin/remote.c:636 builtin/remote.c:775 builtin/remote.c:875
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "Такова отдалечено хранилище няма: %s"
-#: builtin/remote.c:650
+#: builtin/remote.c:653
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:656 builtin/remote.c:844
+#: builtin/remote.c:659 builtin/remote.c:827
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
# FIXME tabulator
-#: builtin/remote.c:671
+#: builtin/remote.c:674
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -9132,32 +9790,27 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:677
+#: builtin/remote.c:680
#, c-format
msgid "Could not append '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ не може да бъде добавен в настройките"
-#: builtin/remote.c:688
+#: builtin/remote.c:691
#, c-format
msgid "Could not set '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ не може да бъде зададен в настройките"
-#: builtin/remote.c:710
+#: builtin/remote.c:713
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:744
+#: builtin/remote.c:747
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:763
-#, c-format
-msgid "Could not remove branch %s"
-msgstr "Клонът „%s“ не може да бъде изтрит"
-
-#: builtin/remote.c:830
+#: builtin/remote.c:813
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -9171,125 +9824,125 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:945
+#: builtin/remote.c:928
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:948
+#: builtin/remote.c:931
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:950
+#: builtin/remote.c:933
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
# FIXME
-#: builtin/remote.c:952
+#: builtin/remote.c:935
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:993
+#: builtin/remote.c:976
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече от "
"1 клон"
-#: builtin/remote.c:1000
+#: builtin/remote.c:983
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1003
+#: builtin/remote.c:986
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1004
+#: builtin/remote.c:987
msgid " and with remote"
msgstr " и с отдалечения клон"
-#: builtin/remote.c:1006
+#: builtin/remote.c:989
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1007
+#: builtin/remote.c:990
msgid " and with remote"
msgstr " и с отдалечения клон"
-#: builtin/remote.c:1053
+#: builtin/remote.c:1036
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1056
+#: builtin/remote.c:1039
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1060
+#: builtin/remote.c:1043
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1063
+#: builtin/remote.c:1046
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се слее тривиално"
-#: builtin/remote.c:1066
+#: builtin/remote.c:1049
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1073
+#: builtin/remote.c:1056
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1076
+#: builtin/remote.c:1059
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1080
+#: builtin/remote.c:1063
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1083
+#: builtin/remote.c:1066
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1151
+#: builtin/remote.c:1134
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1178
+#: builtin/remote.c:1161
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1179
+#: builtin/remote.c:1162
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1180 builtin/remote.c:1331
+#: builtin/remote.c:1163 builtin/remote.c:1314
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
# FIXME spaces betwen Push and URL
-#: builtin/remote.c:1189 builtin/remote.c:1191
+#: builtin/remote.c:1172 builtin/remote.c:1174
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1193 builtin/remote.c:1195 builtin/remote.c:1197
+#: builtin/remote.c:1176 builtin/remote.c:1178 builtin/remote.c:1180
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1199
+#: builtin/remote.c:1182
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -9298,146 +9951,159 @@ msgstr ""
"хранилище е\n"
" нееднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1211
+#: builtin/remote.c:1194
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1214 builtin/remote.c:1241
+#: builtin/remote.c:1197 builtin/remote.c:1224
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1223
+#: builtin/remote.c:1206
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1231
+#: builtin/remote.c:1214
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1238
+#: builtin/remote.c:1221
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1259
+#: builtin/remote.c:1242
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1261
+#: builtin/remote.c:1244
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1276
+#: builtin/remote.c:1259
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1278
+#: builtin/remote.c:1261
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1288
+#: builtin/remote.c:1271
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1296
+#: builtin/remote.c:1279
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1281
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1316
+#: builtin/remote.c:1299
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1317
+#: builtin/remote.c:1300
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1327
+#: builtin/remote.c:1310
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1328
+#: builtin/remote.c:1311
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1351
+#: builtin/remote.c:1327
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1354
+#: builtin/remote.c:1330
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1399
+#: builtin/remote.c:1375
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1465 builtin/remote.c:1539
+#: builtin/remote.c:1441 builtin/remote.c:1498 builtin/remote.c:1566
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1485
+#: builtin/remote.c:1461
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1492
+#: builtin/remote.c:1468
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1514
+#: builtin/remote.c:1485
+msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
+msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
+
+#: builtin/remote.c:1487
+msgid "return all URLs"
+msgstr "извеждане на всички адреси"
+
+#: builtin/remote.c:1515
+#, c-format
+msgid "no URLs configured for remote '%s'"
+msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
+
+#: builtin/remote.c:1541
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1516
+#: builtin/remote.c:1543
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1518
+#: builtin/remote.c:1545
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
# FIXME message - incompatible
-#: builtin/remote.c:1525
+#: builtin/remote.c:1552
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1565
+#: builtin/remote.c:1592
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1573
+#: builtin/remote.c:1600
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
# FIXME CHECK MEANING
-#: builtin/remote.c:1575
+#: builtin/remote.c:1602
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/remote.c:1589
+#: builtin/remote.c:1616
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
@@ -9518,7 +10184,11 @@ msgstr "максимален размер на всеки пакет"
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:377
+#: builtin/repack.c:197
+msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
+msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
+
+#: builtin/repack.c:381
#, c-format
msgid "removing '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -9613,7 +10283,7 @@ msgstr "използване на този ФОРМАТ"
msgid "git rerere [clear | forget <path>... | status | remaining | diff | gc]"
msgstr "git rerere [clear | forget ПЪТ… | status | remaining | diff | gc]"
-#: builtin/rerere.c:57
+#: builtin/rerere.c:58
msgid "register clean resolutions in index"
msgstr "регистриране на чисти корекции на конфликти в индекса"
@@ -9706,11 +10376,6 @@ msgstr ""
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Стойността „%s“ не е разпозната като съществуваща версия."
-#: builtin/reset.c:308 builtin/reset.c:316
-#, c-format
-msgid "Could not parse object '%s'."
-msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-
#: builtin/reset.c:313
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
@@ -9754,19 +10419,23 @@ msgstr "Индексът не може да бъде занулен към ве
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-parse.c:361
+#: builtin/rev-list.c:354
+msgid "rev-list does not support display of notes"
+msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
+
+#: builtin/rev-parse.c:358
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТ…]"
-#: builtin/rev-parse.c:366
+#: builtin/rev-parse.c:363
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "зададеният низ „--“ да се тълкува като аргумент"
-#: builtin/rev-parse.c:368
+#: builtin/rev-parse.c:365
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "спиране на анализа след първия аргумент, който не е опция"
-#: builtin/rev-parse.c:371
+#: builtin/rev-parse.c:368
msgid "output in stuck long form"
msgstr "изход в дългия формат"
@@ -9812,7 +10481,7 @@ msgstr "завършване на поредица от отбирания ил
#: builtin/revert.c:81
msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
-msgstr "завършване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
+msgstr "продължаване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
#: builtin/revert.c:82
msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
@@ -9846,10 +10515,6 @@ msgstr "опция за стратегията на сливане"
msgid "append commit name"
msgstr "добавяне на името на подаването"
-#: builtin/revert.c:105
-msgid "allow fast-forward"
-msgstr "позволяване на тривиални сливания"
-
#: builtin/revert.c:106
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "запазване на първоначално празните подавания"
@@ -9985,6 +10650,33 @@ msgstr "без използването на опцията „-r“ „%s“ н
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: „%s“ не може да се изтрие"
+#: builtin/send-pack.c:18
+msgid ""
+"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<git-"
+"receive-pack>] [--verbose] [--thin] [--atomic] [<host>:]<directory> "
+"[<ref>...]\n"
+" --all and explicit <ref> specification are mutually exclusive."
+msgstr ""
+"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-"
+"pack=ПАКЕТ] [--verbose] [--thin] [--atomic] [ХОСТ:]ДИРЕКТОРИЯ [УКАЗАТЕЛ…]\n"
+" опцията „--all“ и изричното посочване на УКАЗАТЕЛ са взаимно несъвместими."
+
+#: builtin/send-pack.c:160
+msgid "remote name"
+msgstr "име на отдалечено хранилище"
+
+#: builtin/send-pack.c:171
+msgid "use stateless RPC protocol"
+msgstr "използване на протокол без запазване на състоянието за RPC"
+
+#: builtin/send-pack.c:172
+msgid "read refs from stdin"
+msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
+
+#: builtin/send-pack.c:173
+msgid "print status from remote helper"
+msgstr "извеждане на състоянието от отдалечената помощна функция"
+
#: builtin/shortlog.c:13
msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] [<path>...]]"
msgstr "git shortlog [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] [ПЪТ…]]"
@@ -10017,7 +10709,7 @@ msgstr ""
"Пренасяне на редовете до тази обща ШИРОЧИНА (76), с ОТСТЪП_1 (6) за първия "
"ред и ОТСТЪП_2 (9) за останалите"
-#: builtin/show-branch.c:9
+#: builtin/show-branch.c:10
msgid ""
"git show-branch [-a | --all] [-r | --remotes] [--topo-order | --date-order]\n"
"\t\t[--current] [--color[=<when>] | --no-color] [--sparse]\n"
@@ -10029,73 +10721,73 @@ msgstr ""
" [--more=БРОЙ | --list | --independent | --merge-base]\n"
" [--no-name | --sha1-name] [--topics] [(РЕВИЗИЯ | УКАЗАТЕЛ)…]"
-#: builtin/show-branch.c:13
+#: builtin/show-branch.c:14
msgid "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
msgstr "git show-branch (-g | --reflog)[=БРОЙ[,БАЗА]] [--list] [УКАЗАТЕЛ]"
-#: builtin/show-branch.c:659
+#: builtin/show-branch.c:640
msgid "show remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане на следящите и локалните клони"
-#: builtin/show-branch.c:661
+#: builtin/show-branch.c:642
msgid "show remote-tracking branches"
msgstr "извеждане на следящите клони"
-#: builtin/show-branch.c:663
+#: builtin/show-branch.c:644
msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
msgstr "оцветяване на „*!+-“ според клоните"
-#: builtin/show-branch.c:665
+#: builtin/show-branch.c:646
msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ подавания от общия предшественик"
-#: builtin/show-branch.c:667
+#: builtin/show-branch.c:648
msgid "synonym to more=-1"
msgstr "синоним на „more=-1“"
-#: builtin/show-branch.c:668
+#: builtin/show-branch.c:649
msgid "suppress naming strings"
msgstr "без низове за имената на клоните"
-#: builtin/show-branch.c:670
+#: builtin/show-branch.c:651
msgid "include the current branch"
msgstr "включване и на текущия клон"
-#: builtin/show-branch.c:672
+#: builtin/show-branch.c:653
msgid "name commits with their object names"
msgstr "именуване на подаванията с имената им на обекти"
-#: builtin/show-branch.c:674
+#: builtin/show-branch.c:655
msgid "show possible merge bases"
msgstr "извеждане на възможните бази за сливания"
-#: builtin/show-branch.c:676
+#: builtin/show-branch.c:657
msgid "show refs unreachable from any other ref"
msgstr "извеждане на недостижимите указатели"
-#: builtin/show-branch.c:678
+#: builtin/show-branch.c:659
msgid "show commits in topological order"
msgstr "извеждане на подаванията в топологическа подредба"
-#: builtin/show-branch.c:681
+#: builtin/show-branch.c:662
msgid "show only commits not on the first branch"
msgstr "извеждане само на подаванията, които не са от първия клон"
-#: builtin/show-branch.c:683
+#: builtin/show-branch.c:664
msgid "show merges reachable from only one tip"
msgstr "извеждане на сливанията, които могат да се достигнат само от един връх"
-#: builtin/show-branch.c:685
+#: builtin/show-branch.c:666
msgid "topologically sort, maintaining date order where possible"
msgstr ""
"топологическа подредба, при запазване на подредбата по дата, доколкото е\n"
"възможно"
-#: builtin/show-branch.c:688
+#: builtin/show-branch.c:669
msgid "<n>[,<base>]"
msgstr "БРОЙ[,БАЗА]"
-#: builtin/show-branch.c:689
+#: builtin/show-branch.c:670
msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
msgstr "показване на най-много БРОЙ журнални записа с начало съответната БАЗА"
@@ -10108,47 +10800,138 @@ msgstr ""
"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
"hash[=ЧИСЛО]] [--abbrev[=ЧИСЛО]] [--tags] [--heads] [--] [ШАБЛОН…]"
-# FIXME pattern & ref-list must be in <>
#: builtin/show-ref.c:11
-msgid "git show-ref --exclude-existing[=pattern] < ref-list"
-msgstr "git show-ref --exclude-existing[=ШАБЛОН] < СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ"
+msgid "git show-ref --exclude-existing[=<pattern>]"
+msgstr "git show-ref --exclude-existing[=ШАБЛОН]"
-#: builtin/show-ref.c:170
+#: builtin/show-ref.c:165
msgid "only show tags (can be combined with heads)"
msgstr "извеждане на етикетите (може да се комбинира с върховете)"
-#: builtin/show-ref.c:171
+#: builtin/show-ref.c:166
msgid "only show heads (can be combined with tags)"
msgstr "извеждане на върховете (може да се комбинира с етикетите)"
-#: builtin/show-ref.c:172
+#: builtin/show-ref.c:167
msgid "stricter reference checking, requires exact ref path"
msgstr "строга проверка на указателите, изисква се указател с пълен път"
-#: builtin/show-ref.c:175 builtin/show-ref.c:177
+#: builtin/show-ref.c:170 builtin/show-ref.c:172
msgid "show the HEAD reference, even if it would be filtered out"
msgstr "задължително извеждане и на указателя HEAD"
-#: builtin/show-ref.c:179
+#: builtin/show-ref.c:174
msgid "dereference tags into object IDs"
msgstr "да се извеждат идентификаторите на обектите-етикети"
-#: builtin/show-ref.c:181
+#: builtin/show-ref.c:176
msgid "only show SHA1 hash using <n> digits"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ цифри от всяка сума по SHA1"
-#: builtin/show-ref.c:185
+#: builtin/show-ref.c:180
msgid "do not print results to stdout (useful with --verify)"
msgstr ""
"без извеждане на резултатите на стандартния вход (полезно с опцията „--"
"verify“)"
-#: builtin/show-ref.c:187
+#: builtin/show-ref.c:182
msgid "show refs from stdin that aren't in local repository"
msgstr ""
"извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
"локалното хранилище"
+#: builtin/stripspace.c:17
+msgid "git stripspace [-s | --strip-comments]"
+msgstr "git stripspace [-s | --strip-comments]"
+
+#: builtin/stripspace.c:18
+msgid "git stripspace [-c | --comment-lines]"
+msgstr "git stripspace [-c | --comment-lines]"
+
+#: builtin/stripspace.c:35
+msgid "skip and remove all lines starting with comment character"
+msgstr "пропускане на всички редове, които започват с „#“"
+
+#: builtin/stripspace.c:38
+msgid "prepend comment character and blank to each line"
+msgstr "добавяне на „# “ на всеки ред"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:79 builtin/submodule--helper.c:167
+msgid "alternative anchor for relative paths"
+msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:84
+msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
+msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:114
+msgid "git submodule--helper name <path>"
+msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:120
+#, c-format
+msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
+msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:170
+msgid "where the new submodule will be cloned to"
+msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:173
+msgid "name of the new submodule"
+msgstr "име на новия подмодул"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:176
+msgid "url where to clone the submodule from"
+msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:182
+msgid "depth for shallow clones"
+msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:188
+msgid ""
+"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
+"<repository>] [--name <name>] [--url <url>][--depth <depth>] [--] [<path>...]"
+msgstr ""
+"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
+"[--name ИМЕ] [--url АДРЕС][--depth ДЪЛБОЧИНА] [--] ПЪТ…]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:202 builtin/submodule--helper.c:208
+#: builtin/submodule--helper.c:216
+#, c-format
+msgid "could not create directory '%s'"
+msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:204
+#, c-format
+msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
+msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:227
+#, c-format
+msgid "cannot open file '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:232
+#, c-format
+msgid "could not close file %s"
+msgstr "файлът „%s“ не може да се затвори"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:247
+#, c-format
+msgid "could not get submodule directory for '%s'"
+msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:273
+msgid "fatal: submodule--helper subcommand must be called with a subcommand"
+msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „submodule--helper“ трябва да се стартира с подкоманда"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:280
+#, c-format
+msgid "fatal: '%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
+msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
+
#: builtin/symbolic-ref.c:7
msgid "git symbolic-ref [<options>] <name> [<ref>]"
msgstr "git symbolic-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ [УКАЗАТЕЛ]"
@@ -10169,15 +10952,15 @@ msgstr "изтриване на символен указател"
msgid "shorten ref output"
msgstr "кратка информация за указателя"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:358
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
msgid "reason"
msgstr "причина"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:358
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
msgid "reason of the update"
msgstr "причина за обновяването"
-#: builtin/tag.c:22
+#: builtin/tag.c:23
msgid ""
"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>] <tagname> "
"[<head>]"
@@ -10185,49 +10968,44 @@ msgstr ""
"git tag [-a | -s | -u ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ] [-f] [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ] "
"ЕТИКЕТ [ВРЪХ]"
-#: builtin/tag.c:23
+#: builtin/tag.c:24
msgid "git tag -d <tagname>..."
msgstr "git tag -d ЕТИКЕТ…"
# FIXME tabulator
-#: builtin/tag.c:24
+#: builtin/tag.c:25
msgid ""
"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--points-at <object>]\n"
-"\t\t[<pattern>...]"
+"\t\t[--format=<format>] [--[no-]merged [<commit>]] [<pattern>...]"
msgstr ""
-"git tag -l [-nБРОЙ] [--contains ПОДАВАНЕ] [--points-at ОБЕКТ] \n"
-" [ШАБЛОН…]"
+"git tag -l [-nБРОЙ] [--contains ПОДАВАНЕ] [--points-at ОБЕКТ]\n"
+" [--format=ФОРМАТ] [--[no-]merged [ПОДАВАНЕ]] [ШАБЛОН…]"
-#: builtin/tag.c:26
+#: builtin/tag.c:27
msgid "git tag -v <tagname>..."
msgstr "git tag -v ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/tag.c:69
-#, c-format
-msgid "malformed object at '%s'"
-msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-
-#: builtin/tag.c:301
+#: builtin/tag.c:80
#, c-format
msgid "tag name too long: %.*s..."
msgstr "името на етикета е твърде дълго: „%.*s“…"
-#: builtin/tag.c:306
+#: builtin/tag.c:85
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "етикетът „%s“ не е открит."
-#: builtin/tag.c:321
+#: builtin/tag.c:100
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Изтрит е етикетът „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/tag.c:333
+#: builtin/tag.c:112
#, c-format
msgid "could not verify the tag '%s'"
msgstr "етикетът „%s“ не може да бъде проверен"
-#: builtin/tag.c:343
+#: builtin/tag.c:122
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -10240,7 +11018,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/tag.c:347
+#: builtin/tag.c:126
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -10255,157 +11033,145 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги "
"изтриете вие.\n"
-#: builtin/tag.c:371
-#, c-format
-msgid "unsupported sort specification '%s'"
-msgstr "зададена е неподдържана подредба „%s“"
-
-#: builtin/tag.c:373
-#, c-format
-msgid "unsupported sort specification '%s' in variable '%s'"
-msgstr "зададена е неподдържана подредба „%s“ в променливата „%s“"
-
-#: builtin/tag.c:428
+#: builtin/tag.c:199
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
-#: builtin/tag.c:430
+#: builtin/tag.c:201
msgid "unable to write tag file"
msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
-#: builtin/tag.c:455
+#: builtin/tag.c:226
msgid "bad object type."
msgstr "неправилен вид обект."
-#: builtin/tag.c:468
+#: builtin/tag.c:239
msgid "tag header too big."
msgstr "заглавната част на етикета е прекалено дълга."
# FIXME - why the ? - either we need to specify or not or it is good to specify
-#: builtin/tag.c:504
+#: builtin/tag.c:275
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
-#: builtin/tag.c:510
+#: builtin/tag.c:281
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-# FIXME - the name of the option '--points-at'
-#: builtin/tag.c:559
-msgid "switch 'points-at' requires an object"
-msgstr "опцията „--points-at“ изисква аргумент-обект"
-
-#: builtin/tag.c:561
-#, c-format
-msgid "malformed object name '%s'"
-msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-
-#: builtin/tag.c:589
+#: builtin/tag.c:339
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:591
+#: builtin/tag.c:341
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:593
+#: builtin/tag.c:343
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:594
+#: builtin/tag.c:344
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:596
+#: builtin/tag.c:346
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:598
+#: builtin/tag.c:348
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:600
+#: builtin/tag.c:350
msgid "tag message"
msgstr "съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:602
+#: builtin/tag.c:352
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:606
+#: builtin/tag.c:356
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:607
+#: builtin/tag.c:357
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:609
+#: builtin/tag.c:358 builtin/update-ref.c:368
+msgid "create a reflog"
+msgstr "създаване на журнал на указателите"
+
+#: builtin/tag.c:360
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:610
+#: builtin/tag.c:361
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:612
-msgid "sort tags"
-msgstr "подреждане на етикетите"
-
-#: builtin/tag.c:617 builtin/tag.c:623
+#: builtin/tag.c:362 builtin/tag.c:363
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:629
+#: builtin/tag.c:364
+msgid "print only tags that are merged"
+msgstr "извеждане само на слетите етикети"
+
+#: builtin/tag.c:365
+msgid "print only tags that are not merged"
+msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
+
+#: builtin/tag.c:370
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на обекта"
-#: builtin/tag.c:655
+#: builtin/tag.c:399
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:667
-msgid "--sort and -n are incompatible"
-msgstr "Опциите „--long“ и „-n“ са несъвместими"
-
-#: builtin/tag.c:674
+#: builtin/tag.c:419
msgid "-n option is only allowed with -l."
msgstr "Опцията „-n“ изисква опцията „-l“."
-#: builtin/tag.c:676
+#: builtin/tag.c:421
msgid "--contains option is only allowed with -l."
msgstr "Опцията „-contains“ изисква опцията „-l“."
-#: builtin/tag.c:678
+#: builtin/tag.c:423
msgid "--points-at option is only allowed with -l."
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква опцията „-l“."
+#: builtin/tag.c:425
+msgid "--merged and --no-merged option are only allowed with -l"
+msgstr "Опцииите „--merged“ и „--no-merged“ изискват опцията „-l“."
+
# FIXME message pattern
-#: builtin/tag.c:686
+#: builtin/tag.c:433
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:706
+#: builtin/tag.c:453
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:712
+#: builtin/tag.c:459
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:717
+#: builtin/tag.c:464
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:741
+#: builtin/tag.c:489
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/unpack-objects.c:489
+#: builtin/unpack-objects.c:490
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Разпакетиране на обектите"
@@ -10626,21 +11392,21 @@ msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ НОВА_С
msgid "git update-ref [<options>] --stdin [-z]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] --stdin [-z]"
-#: builtin/update-ref.c:359
+#: builtin/update-ref.c:363
msgid "delete the reference"
msgstr "изтриване на указателя"
-#: builtin/update-ref.c:361
+#: builtin/update-ref.c:365
msgid "update <refname> not the one it points to"
msgstr "обновяване на ИМЕто_НА_УКАЗАТЕЛя, а не това, към което сочи"
-#: builtin/update-ref.c:362
+#: builtin/update-ref.c:366
msgid "stdin has NUL-terminated arguments"
msgstr ""
"някои от елементите подадени на стандартния вход завършват с нулевия знак "
"„NUL“"
-#: builtin/update-ref.c:363
+#: builtin/update-ref.c:367
msgid "read updates from stdin"
msgstr "изчитане на указателите от стандартния вход"
@@ -10656,10 +11422,14 @@ msgstr "обновяване на информационните файлове
msgid "git verify-commit [-v | --verbose] <commit>..."
msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/verify-commit.c:75
+#: builtin/verify-commit.c:72
msgid "print commit contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на подаването"
+#: builtin/verify-commit.c:73 builtin/verify-tag.c:84
+msgid "print raw gpg status output"
+msgstr "извеждане на необработения изход от състоянието на „gpg“"
+
#: builtin/verify-pack.c:54
msgid "git verify-pack [-v | --verbose] [-s | --stat-only] <pack>..."
msgstr "git verify-pack [-v | --verbose] [-s | --stat-only] ПАКЕТ…"
@@ -10676,89 +11446,89 @@ msgstr "извеждане само на статистиката"
msgid "git verify-tag [-v | --verbose] <tag>..."
msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/verify-tag.c:73
+#: builtin/verify-tag.c:83
msgid "print tag contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на ЕТИКЕТи"
-#: builtin/worktree.c:11
-msgid "git worktree add [<options>] <path> <branch>"
-msgstr "git worktree add [ОПЦИЯ…] ПЪТ КЛОН"
+#: builtin/worktree.c:15
+msgid "git worktree add [<options>] <path> [<branch>]"
+msgstr "git worktree add [ОПЦИЯ…] ПЪТ [КЛОН]"
-#: builtin/worktree.c:12
+#: builtin/worktree.c:16
msgid "git worktree prune [<options>]"
msgstr "git worktree prune [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/worktree.c:27
+#: builtin/worktree.c:17
+msgid "git worktree list [<options>]"
+msgstr "git worktree list [ОПЦИЯ…]"
+
+#: builtin/worktree.c:39
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
-#: builtin/worktree.c:33
+#: builtin/worktree.c:45
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
-#: builtin/worktree.c:38
+#: builtin/worktree.c:50
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: builtin/worktree.c:49
+#: builtin/worktree.c:61
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
-#: builtin/worktree.c:65
+#: builtin/worktree.c:77
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
"местоположение"
-#: builtin/worktree.c:100
+#: builtin/worktree.c:112
#, c-format
msgid "failed to remove: %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтрие"
-#: builtin/worktree.c:186
+#: builtin/worktree.c:201
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:207
+#: builtin/worktree.c:235
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:241
-msgid "unable to resolve HEAD"
-msgstr "соченото от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-
-#: builtin/worktree.c:249
+#: builtin/worktree.c:271
#, c-format
-msgid "Enter %s (identifier %s)"
-msgstr "Въведете %s (идентификатор %s)"
+msgid "Preparing %s (identifier %s)"
+msgstr "Подготвяне на %s (идентификатор %s)"
-#: builtin/worktree.c:281
+#: builtin/worktree.c:319
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:283
+#: builtin/worktree.c:321
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:285
+#: builtin/worktree.c:323
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:286
+#: builtin/worktree.c:324
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/worktree.c:292
-msgid "-b and -B are mutually exclusive"
-msgstr "опциите „-b“ и „-B“ са несъвместими"
+#: builtin/worktree.c:331
+msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
+msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
#: builtin/write-tree.c:13
msgid "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<prefix>/]"
@@ -10776,7 +11546,7 @@ msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорият
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
-#: credential-cache--daemon.c:267
+#: credential-cache--daemon.c:255
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
@@ -10792,548 +11562,350 @@ msgstr ""
"за\n"
"някое определено ПОНЯТИЕ използвайте „git help ПОНЯТИЕ“."
-#: common-cmds.h:10
+#: common-cmds.h:9
msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
-#: common-cmds.h:11
+#: common-cmds.h:10
msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
msgstr "работа по текущата промяна (погледнете: „git help everyday“)"
-#: common-cmds.h:12
+#: common-cmds.h:11
msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
msgstr "преглед на историята и състоянието (погледнете: „git help revisions“)"
-#: common-cmds.h:13
+#: common-cmds.h:12
msgid "grow, mark and tweak your common history"
msgstr "увеличаване, отбелязване и промяна на общата история"
-#: common-cmds.h:14
+#: common-cmds.h:13
msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
msgstr "съвместна работа (погледнете: „git help workflows“)"
-#: common-cmds.h:18
+#: common-cmds.h:17
msgid "Add file contents to the index"
msgstr "Добавяне на съдържанието на файла към индекса"
-#: common-cmds.h:19
-msgid "Find by binary search the change that introduced a bug"
+#: common-cmds.h:18
+msgid "Use binary search to find the commit that introduced a bug"
msgstr "Двоично търсене на промяната, която е причинила грешка"
# FIXME - should be similar to tag
-#: common-cmds.h:20
+#: common-cmds.h:19
msgid "List, create, or delete branches"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване на клони"
-#: common-cmds.h:21
+#: common-cmds.h:20
msgid "Switch branches or restore working tree files"
msgstr ""
"Преминаване към друг клон или възстановяване на файловете в работното дърво"
-#: common-cmds.h:22
+#: common-cmds.h:21
msgid "Clone a repository into a new directory"
msgstr "Клониране на хранилище в нова директория"
-#: common-cmds.h:23
+#: common-cmds.h:22
msgid "Record changes to the repository"
msgstr "Подаване на промени в хранилището"
-#: common-cmds.h:24
+#: common-cmds.h:23
msgid "Show changes between commits, commit and working tree, etc"
msgstr "Извеждане на разликите между подаванията, версиите, работното дърво"
-#: common-cmds.h:25
+#: common-cmds.h:24
msgid "Download objects and refs from another repository"
msgstr "Изтегляне на обекти и указатели от друго хранилище"
-#: common-cmds.h:26
+#: common-cmds.h:25
msgid "Print lines matching a pattern"
msgstr "Извеждане на редовете напасващи на шаблон"
-#: common-cmds.h:27
+#: common-cmds.h:26
msgid "Create an empty Git repository or reinitialize an existing one"
msgstr "Създаване на празно хранилище на Git или зануляване на съществуващо"
-#: common-cmds.h:28
+#: common-cmds.h:27
msgid "Show commit logs"
msgstr "Извеждане на журнала с подаванията"
-#: common-cmds.h:29
+#: common-cmds.h:28
msgid "Join two or more development histories together"
msgstr "Сливане на две или повече поредици/истории от промени"
-#: common-cmds.h:30
+#: common-cmds.h:29
msgid "Move or rename a file, a directory, or a symlink"
msgstr "Преместване или преименуване на файл, директория или символна връзка"
-#: common-cmds.h:31
+#: common-cmds.h:30
msgid "Fetch from and integrate with another repository or a local branch"
-msgstr "Доставяне и интегрирането на промените от друго хранилище или клон"
+msgstr "Доставяне и внасяне на промените от друго хранилище или клон"
-#: common-cmds.h:32
+#: common-cmds.h:31
msgid "Update remote refs along with associated objects"
msgstr "Обновяване на отдалечените указатели и свързаните с тях обекти"
-#: common-cmds.h:33
+#: common-cmds.h:32
msgid "Forward-port local commits to the updated upstream head"
msgstr "Пребазиране на промени към нова основа"
-#: common-cmds.h:34
+#: common-cmds.h:33
msgid "Reset current HEAD to the specified state"
msgstr "Привеждане на указателя „HEAD“ към зададеното състояние"
-#: common-cmds.h:35
+#: common-cmds.h:34
msgid "Remove files from the working tree and from the index"
msgstr "Изтриване на файлове от работното дърво и индекса"
-#: common-cmds.h:36
+#: common-cmds.h:35
msgid "Show various types of objects"
msgstr "Извеждане на различните видове обекти в Git"
-#: common-cmds.h:37
+#: common-cmds.h:36
msgid "Show the working tree status"
msgstr "Извеждане на състоянието на работното дърво"
# FIXME - should be similar to branch
-#: common-cmds.h:38
+#: common-cmds.h:37
msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване, проверка на етикети подписани с GPG"
-#: parse-options.h:142
+#: parse-options.h:145
msgid "expiry-date"
msgstr "период на валидност/запазване"
-#: parse-options.h:157
+#: parse-options.h:160
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
-#: parse-options.h:231
+#: parse-options.h:237
msgid "be more verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: parse-options.h:233
+#: parse-options.h:239
msgid "be more quiet"
msgstr "по-малко подробности"
# FIXME SHA-1 -> SHA1
-#: parse-options.h:239
+#: parse-options.h:245
msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
-#: rerere.h:27
+#: rerere.h:38
msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
msgstr ""
"при възможност преизползване на решението на конфликта за обновяване на "
"индекса"
-#: git-am.sh:53
-msgid "You need to set your committer info first"
-msgstr "Първо трябва да зададете информация за себе си"
-
-#: git-am.sh:100
-msgid ""
-"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
-"Not rewinding to ORIG_HEAD"
-msgstr ""
-"Изглежда указателят „HEAD“ е променен и не сочи към същия обект както по "
-"времето\n"
-"на последното неуспешно изпълнение на „git am“. Указателят се задава да сочи "
-"към\n"
-"„ORIG_HEAD“"
-
-#: git-am.sh:110
-#, sh-format
-msgid ""
-"When you have resolved this problem, run \"$cmdline --continue\".\n"
-"If you prefer to skip this patch, run \"$cmdline --skip\" instead.\n"
-"To restore the original branch and stop patching, run \"$cmdline --abort\"."
-msgstr ""
-"След коригирането на този проблем изпълнете командата „$cmdline --"
-"continue“.\n"
-"За да прескочите тази кръпка, изпълнете командата „$cmdline --skip“.\n"
-"За да възстановите първоначалното състояние и да преустановите прилагането "
-"на \n"
-"кръпки, изпълнете командата „$cmdline --abort“."
-
-#: git-am.sh:126
-msgid "Cannot fall back to three-way merge."
-msgstr "Не може да се премине към тройно сливане."
-
-#: git-am.sh:142
-msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
-msgstr ""
-"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
-"сливане."
-
-#: git-am.sh:144
-msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
-msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-
-#: git-am.sh:159
-msgid ""
-"Did you hand edit your patch?\n"
-"It does not apply to blobs recorded in its index."
-msgstr ""
-"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
-"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-
-#: git-am.sh:168
-msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
-msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-
-#: git-am.sh:185
-msgid "Failed to merge in the changes."
-msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-
-#: git-am.sh:280
-msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
-msgstr ""
-"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-
-#: git-am.sh:367
-#, sh-format
-msgid "Patch format $patch_format is not supported."
-msgstr "Неподдържан формат на кръпки: „$patch_format“."
-
-#: git-am.sh:369
-msgid "Patch format detection failed."
-msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-
-#: git-am.sh:407
-msgid ""
-"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
-"it will be removed. Please do not use it anymore."
-msgstr ""
-"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
-"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-
-#: git-am.sh:507
-#, sh-format
-msgid "previous rebase directory $dotest still exists but mbox given."
-msgstr ""
-"предишната директория за пребазиране „$dotest“ все още съществува, а е "
-"зададен файл „mbox“."
-
-# FIXME better message
-#: git-am.sh:512
-msgid "Please make up your mind. --skip or --abort?"
-msgstr "Опциите „--skip“ и „--abort“ са несъвместими."
-
-#: git-am.sh:560
-#, sh-format
-msgid ""
-"Stray $dotest directory found.\n"
-"Use \"git am --abort\" to remove it."
-msgstr ""
-"Открита е излишна директория „$dotest“.\n"
-"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-
-#: git-am.sh:568
-msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
-msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
-
-#: git-am.sh:635
-#, sh-format
-msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: $files)"
-msgstr ""
-"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: "
-"$files)"
-
-# FIXME spaces
-#: git-am.sh:747
-#, sh-format
-msgid ""
-"Patch is empty. Was it split wrong?\n"
-"If you would prefer to skip this patch, instead run \"$cmdline --skip\".\n"
-"To restore the original branch and stop patching run \"$cmdline --abort\"."
-msgstr ""
-"Кръпката е празна. Честа причина за това е неправилно разделяне на кръпки.\n"
-"За да прескочите тази кръпка, изпълнете командата „$cmdline --skip“.\n"
-"За да възстановите първоначалното състояние и да преустановите прилагането "
-"на \n"
-"кръпки, изпълнете командата „$cmdline --abort“."
-
-#: git-am.sh:774
-msgid "Patch does not have a valid e-mail address."
-msgstr "Кръпката не съдържа валиден адрес за е-поща."
-
-#: git-am.sh:821
-msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
-msgstr ""
-"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
-"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-
-#: git-am.sh:825
-msgid "Commit Body is:"
-msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
-
-#. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
-#. in your translation. The program will only accept English
-#. input at this point.
-#: git-am.sh:832
-msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all "
-msgstr ""
-"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
-"на всичко"
-
-#: git-am.sh:868
-#, sh-format
-msgid "Applying: $FIRSTLINE"
-msgstr "Прилагане: $FIRSTLINE"
-
-#: git-am.sh:889
-msgid ""
-"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
-"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
-"already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
-msgstr ""
-"Без промени — възможно е да не сте изпълнили „git add“.\n"
-"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
-"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-
-#: git-am.sh:897
-msgid ""
-"You still have unmerged paths in your index\n"
-"did you forget to use 'git add'?"
-msgstr ""
-"Индексът все още съдържа неслети промени — възможно е да не сте изпълнили "
-"„git add“."
-
-#: git-am.sh:913
-msgid "No changes -- Patch already applied."
-msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-
-#: git-am.sh:923
-#, sh-format
-msgid "Patch failed at $msgnum $FIRSTLINE"
-msgstr "Неуспешно прилагане на кръпката „$msgnum“: „$FIRSTLINE“"
-
-#: git-am.sh:926
-#, sh-format
-msgid ""
-"The copy of the patch that failed is found in:\n"
-" $dotest/patch"
-msgstr ""
-"Дубликат на проблемната кръпка се намира в:\n"
-" $dotest/patch"
-
-#: git-am.sh:945
-msgid "applying to an empty history"
-msgstr "прилагане върху празна история"
-
-#: git-bisect.sh:48
+#: git-bisect.sh:55
msgid "You need to start by \"git bisect start\""
msgstr "Започнете като изпълните командата „git bisect start“"
#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-bisect.sh:54
+#: git-bisect.sh:61
msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
msgstr "Да се извърши ли автоматично? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: git-bisect.sh:95
+#: git-bisect.sh:122
#, sh-format
msgid "unrecognised option: '$arg'"
-msgstr "непозната опция „$arg“"
+msgstr "непозната опция „${arg}“"
-#: git-bisect.sh:99
+#: git-bisect.sh:126
#, sh-format
msgid "'$arg' does not appear to be a valid revision"
msgstr "„$arg“ не изглежда като указател към версия"
# FIXME - I ??? the message does not convey what is actually wrong - that the "HEAD" points to sth that is unparsable
-#: git-bisect.sh:117
+#: git-bisect.sh:155
msgid "Bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "Текущият указател „HEAD“ е неправилен."
-#: git-bisect.sh:130
+#: git-bisect.sh:168
#, sh-format
msgid ""
"Checking out '$start_head' failed. Try 'git bisect reset <valid-branch>'."
msgstr ""
-"Неуспешно преминаване към „$start_head“. Изпълнете командата „git bisect "
+"Неуспешно преминаване към „${start_head}“. Изпълнете командата „git bisect "
"reset СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
-#: git-bisect.sh:140
+#: git-bisect.sh:178
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr ""
"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
"„cogito“"
-#: git-bisect.sh:144
+#: git-bisect.sh:182
msgid "Bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
-#: git-bisect.sh:189
+#: git-bisect.sh:234
#, sh-format
msgid "Bad bisect_write argument: $state"
-msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „$state“"
+msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „${state}“"
-#: git-bisect.sh:218
+#: git-bisect.sh:263
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $arg"
-msgstr "Неправилна версия: „$arg“"
+msgstr "Неправилна версия: „${arg}“"
-#: git-bisect.sh:232
+#: git-bisect.sh:278
msgid "Please call 'bisect_state' with at least one argument."
msgstr "Функцията „bisect_state“ изисква поне един аргумент."
-#: git-bisect.sh:244
+#: git-bisect.sh:290
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $rev"
-msgstr "Неправилна версия: „$rev“"
+msgstr "Неправилна версия: „${rev}“"
-#: git-bisect.sh:253
-msgid "'git bisect bad' can take only one argument."
-msgstr "Командата „git bisect bad“ приема само един аргумент."
+#: git-bisect.sh:299
+#, sh-format
+msgid "'git bisect $TERM_BAD' can take only one argument."
+msgstr "Командата „git bisect ${TERM_BAD}“ приема само един аргумент."
-#: git-bisect.sh:276
-msgid "Warning: bisecting only with a bad commit."
-msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: двоично търсене само по лошо подаване."
+#: git-bisect.sh:322
+#, sh-format
+msgid "Warning: bisecting only with a $TERM_BAD commit."
+msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: двоично търсене само по ${TERM_BAD} подаване."
#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-bisect.sh:282
+#: git-bisect.sh:328
msgid "Are you sure [Y/n]? "
msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-# FIXME me?
-#: git-bisect.sh:292
+#: git-bisect.sh:340
+#, sh-format
msgid ""
-"You need to give me at least one good and one bad revision.\n"
-"(You can use \"git bisect bad\" and \"git bisect good\" for that.)"
+"You need to give me at least one $bad_syn and one $good_syn revision.\n"
+"(You can use \"git bisect $bad_syn\" and \"git bisect $good_syn\" for that.)"
msgstr ""
-"Трябва да зададете поне една добра и една лоша версия. (Това може да се\n"
-"направи съответно и чрез командите „git bisect bad“ и „git bisect good“.)"
+"Трябва да зададете поне една ${bad_syn} и една ${good_syn} версия. (Това "
+"може да се\n"
+"направи съответно и чрез командите „git bisect ${bad_syn}“ и „git bisect "
+"${good_syn}“.)"
-# FIXME me
-#: git-bisect.sh:295
+#: git-bisect.sh:343
+#, sh-format
msgid ""
"You need to start by \"git bisect start\".\n"
-"You then need to give me at least one good and one bad revision.\n"
-"(You can use \"git bisect bad\" and \"git bisect good\" for that.)"
+"You then need to give me at least one $good_syn and one $bad_syn revision.\n"
+"(You can use \"git bisect $bad_syn\" and \"git bisect $good_syn\" for that.)"
msgstr ""
"Трябва да започнете двоичното търсене чрез командата „git bisect start“.\n"
"трябва да зададете поне една добра и една лоша версия. (Това може да се\n"
-"направи съответно и чрез командите „git bisect bad“ и „git bisect good“.)"
+"направи съответно и чрез командите „git bisect ${bad_syn}“ и „git bisect "
+"${good_syn}“.)"
-#: git-bisect.sh:366 git-bisect.sh:493
+#: git-bisect.sh:414 git-bisect.sh:546
msgid "We are not bisecting."
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене."
-#: git-bisect.sh:373
+#: git-bisect.sh:421
#, sh-format
msgid "'$invalid' is not a valid commit"
-msgstr "„$invalid“ е неправилно подаване"
+msgstr "„${invalid}“ е неправилно подаване"
-#: git-bisect.sh:382
+#: git-bisect.sh:430
#, sh-format
msgid ""
"Could not check out original HEAD '$branch'.\n"
"Try 'git bisect reset <commit>'."
msgstr ""
-"Първоначално указаният клон „$branch“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
+"Първоначално указаният клон „${branch}“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
"изтеглен. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
-#: git-bisect.sh:409
+#: git-bisect.sh:458
msgid "No logfile given"
msgstr "Не е зададен журнален файл"
-#: git-bisect.sh:410
+#: git-bisect.sh:459
#, sh-format
msgid "cannot read $file for replaying"
msgstr ""
-"Журналният файл „$file“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят "
+"Журналният файл „${file}“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят "
"командите от него наново"
# FIXME WTF
-#: git-bisect.sh:427
+#: git-bisect.sh:480
msgid "?? what are you talking about?"
msgstr ""
"Непозната команда. Възможните варианти са: „start“, „good“, „bad“, „skip“"
-#: git-bisect.sh:439
+#: git-bisect.sh:492
#, sh-format
msgid "running $command"
-msgstr "изпълнение на командата „$command“"
+msgstr "изпълнение на командата „${command}“"
-#: git-bisect.sh:446
+#: git-bisect.sh:499
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
"exit code $res from '$command' is < 0 or >= 128"
msgstr ""
"неуспешно двоично търсене:\n"
-"изходният код от командата „$command“ е $res — това е извън интервала [0, "
-"128)"
+"изходният код от командата „${command}“ е ${res} — това е извън интервала "
+"[0, 128)"
-#: git-bisect.sh:472
+#: git-bisect.sh:525
msgid "bisect run cannot continue any more"
msgstr "двоичното търсене не може да продължи"
# FIXME initial space
-#: git-bisect.sh:478
+#: git-bisect.sh:531
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
"'bisect_state $state' exited with error code $res"
msgstr ""
"неуспешно двоично търсене:\n"
-"функцията „bisect_state $state“ завърши с код за грешка $res"
+"функцията „bisect_state ${state}“ завърши с код за грешка ${res}"
-#: git-bisect.sh:485
+#: git-bisect.sh:538
msgid "bisect run success"
msgstr "успешно двоично търсене"
-#: git-pull.sh:61
-msgid ""
-"Pull is not possible because you have unmerged files.\n"
-"Please, fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
-"as appropriate to mark resolution and make a commit."
-msgstr ""
-"Невъзможно е да издърпвате в момента, защото някои файлове не са слети. "
-"Трябва\n"
-"да ги прегледате, коригирате, ако е необходимо и да ги добавите или извадите "
-"от\n"
-"индекса с командата „git add/rm ФАЙЛ“, след което трябва да подадете "
-"промените."
+#: git-bisect.sh:565
+msgid "please use two different terms"
+msgstr "използвайте две различни управляващи думи"
-#: git-pull.sh:65
-msgid "Pull is not possible because you have unmerged files."
-msgstr ""
-"Невъзможно е да издърпвате в момента, защото някои файлове не са слети."
+#: git-bisect.sh:575
+#, sh-format
+msgid "'$term' is not a valid term"
+msgstr "„${term}“ не е правилна управляваща дума"
-#: git-pull.sh:71
-msgid ""
-"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
-"Please, commit your changes before you can merge."
+#: git-bisect.sh:578
+#, sh-format
+msgid "can't use the builtin command '$term' as a term"
msgstr ""
-"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
-"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
+"„${term}“ е вградена команда и не може да се използва като управляваща дума"
-#: git-pull.sh:285
-msgid "updating an unborn branch with changes added to the index"
-msgstr "обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
+#: git-bisect.sh:587 git-bisect.sh:593
+#, sh-format
+msgid "can't change the meaning of term '$term'"
+msgstr "не може да смените значението на управляващата дума „${term}“"
-#: git-pull.sh:311
+#: git-bisect.sh:606
#, sh-format
-msgid ""
-"Warning: fetch updated the current branch head.\n"
-"Warning: fast-forwarding your working tree from\n"
-"Warning: commit $orig_head."
+msgid "Invalid command: you're currently in a $TERM_BAD/$TERM_GOOD bisect."
msgstr ""
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: доставянето обнови върха на текущия клон. Работното ви\n"
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: копие бе тривиално слято от подаване „$orig_head“."
+"Неправилна команда: в момента се изпълнява двоично търсене по ${TERM_BAD}/"
+"${TERM_GOOD}."
-#: git-pull.sh:336
-msgid "Cannot merge multiple branches into empty head"
-msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател"
+#: git-bisect.sh:636
+msgid "no terms defined"
+msgstr "не са указани управляващи думи"
-#: git-pull.sh:340
-msgid "Cannot rebase onto multiple branches"
-msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон"
+#: git-bisect.sh:653
+#, sh-format
+msgid ""
+"invalid argument $arg for 'git bisect terms'.\n"
+"Supported options are: --term-good|--term-old and --term-bad|--term-new."
+msgstr ""
+"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „${arg}“\n"
+"Поддържат се опциите „--term-good|--term-old“ и „--term-bad|--term-new“."
#: git-rebase.sh:57
msgid ""
@@ -11354,7 +11926,7 @@ msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
#: git-rebase.sh:168
#, sh-format
msgid "Cannot store $stash_sha1"
-msgstr "„$stash_sha1“ не може да бъде запазен"
+msgstr "„${stash_sha1}“ не може да бъде запазен"
#: git-rebase.sh:169
msgid ""
@@ -11376,25 +11948,24 @@ msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: git-rebase.sh:351
+#: git-rebase.sh:354
msgid "The --exec option must be used with the --interactive option"
msgstr "Опцията „--exec“ задължително изисква опцията „--interactive“"
-# FIXME message
-#: git-rebase.sh:356
+#: git-rebase.sh:359
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: git-rebase.sh:367
+#: git-rebase.sh:370
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: git-rebase.sh:374
+#: git-rebase.sh:377
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: git-rebase.sh:377
+#: git-rebase.sh:380
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -11402,13 +11973,12 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: git-rebase.sh:395
+#: git-rebase.sh:398
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
-msgstr "Връщането към „$head_name“ е невъзможно"
+msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
-# FIXME tabulators, I, double spaces
-#: git-rebase.sh:414
+#: git-rebase.sh:417
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -11420,83 +11990,81 @@ msgid ""
"and run me again. I am stopping in case you still have something\n"
"valuable there."
msgstr ""
-"Вече съществува директория „$state_dir_base directory“. Възможно ли е да "
-"сте\n"
+"Вече съществува директория „${state_dir_base}“. Възможно ли е да сте\n"
"в процес на друго пребазиране? Ако това е така, изпълнете:\n"
-" $cmd_live_rebase\n"
+" ${cmd_live_rebase}\n"
"Ако не сте в процес на друго пребазиране, изпълнете:\n"
-" $cmd_clear_stale_rebase\n"
+" ${cmd_clear_stale_rebase}\n"
"и отново започнете пребазирането. Текущото пребазиране се преустановява, за\n"
"да не загубите случайно промени."
-#: git-rebase.sh:465
+#: git-rebase.sh:468
#, sh-format
msgid "invalid upstream $upstream_name"
-msgstr "неправилна основа за сравнение „$upstream_name“"
+msgstr "неправилна основа за сравнение „${upstream_name}“"
-#: git-rebase.sh:489
+#: git-rebase.sh:492
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr ""
-"указателят „$onto_name“ може да сочи към повече от една основа за "
+"указателят „${onto_name}“ може да сочи към повече от една основа за "
"пребазирането"
-#: git-rebase.sh:492 git-rebase.sh:496
+#: git-rebase.sh:495 git-rebase.sh:499
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
-msgstr "указателят „$onto_name“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
+msgstr "указателят „${onto_name}“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
-#: git-rebase.sh:501
+#: git-rebase.sh:504
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
-msgstr "Указателят „$onto_name“ не сочи към подаване"
+msgstr "Указателят „${onto_name}“ не сочи към подаване"
-#: git-rebase.sh:524
+#: git-rebase.sh:527
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch: $branch_name"
-msgstr "фатална грешка: не съществува клон „$branch_name“"
+msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „${branch_name}“"
-#: git-rebase.sh:557
+#: git-rebase.sh:560
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: git-rebase.sh:562
+#: git-rebase.sh:565
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
-msgstr "Автоматично скатано: „$stash_abbrev“"
+msgstr "Автоматично скатано: „${stash_abbrev}“"
-#: git-rebase.sh:566
+#: git-rebase.sh:569
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: git-rebase.sh:586
+#: git-rebase.sh:589
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
-msgstr "Текущият клон „$branch_name“ е напълно актуален."
+msgstr "Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален."
-#: git-rebase.sh:590
+#: git-rebase.sh:593
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr ""
-"Текущият клон „$branch_name“ е напълно актуален. Пребазирането е "
+"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
"принудително."
-#: git-rebase.sh:601
+#: git-rebase.sh:604
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
-msgstr "Промените от „$mb“ към „$onto“:"
+msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-#: git-rebase.sh:610
+#: git-rebase.sh:613
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-#: git-rebase.sh:620
+#: git-rebase.sh:623
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
-msgstr "Тривиално сливане на „$branch_name“ върху „$onto_name“."
+msgstr "Тривиално сливане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
-# FIXME - should 'clear' not take parameters in principle?
#: git-stash.sh:51
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr "Командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
@@ -11517,7 +12085,6 @@ msgstr "Състоянието на работното дърво не може
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-# FIXME can't happen??? може, може
#: git-stash.sh:144
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "Временният индекс не може да бъде изтрит"
@@ -11526,11 +12093,11 @@ msgstr "Временният индекс не може да бъде изтри
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:191
+#: git-stash.sh:189
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr ""
-"Указателят „$ref_stash“ не може да бъде обновен да сочи към „$w_commit“"
+"Указателят „${ref_stash}“ не може да бъде обновен да сочи към „${w_commit}“"
#. TRANSLATORS: $option is an invalid option, like
#. `--blah-blah'. The 7 spaces at the beginning of the
@@ -11542,144 +12109,129 @@ msgstr ""
#. $ git stash save --blah-blah 2>&1 | head -n 2
#. error: unknown option for 'stash save': --blah-blah
#. To provide a message, use git stash save -- '--blah-blah'
-#: git-stash.sh:241
+#: git-stash.sh:239
#, sh-format
msgid ""
"error: unknown option for 'stash save': $option\n"
" To provide a message, use git stash save -- '$option'"
msgstr ""
-"грешка: командата „git stash save“ не поддържа опция „$option“\n"
-" За да зададете съобщение, изпълнете „git stash save -- '$option'“"
+"грешка: командата „git stash save“ не поддържа опция „${option}“\n"
+" За да зададете съобщение, изпълнете „git stash save -- '${option}'“"
-#: git-stash.sh:262
+#: git-stash.sh:260
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: git-stash.sh:266
+#: git-stash.sh:264
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: git-stash.sh:270
+#: git-stash.sh:268
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:288
+#: git-stash.sh:286
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: git-stash.sh:389
+#: git-stash.sh:405
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
-msgstr "непозната опция: $opt"
+msgstr "непозната опция: ${opt}"
-#: git-stash.sh:399
+#: git-stash.sh:415
msgid "No stash found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
-#: git-stash.sh:406
+#: git-stash.sh:422
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
-msgstr "Указани са прекалено много версии: „$REV“"
+msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
-#: git-stash.sh:412
+#: git-stash.sh:428
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
-msgstr "Указателят „$reference“ е грешен"
+msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
-#: git-stash.sh:440
+#: git-stash.sh:456
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
-msgstr "„$args“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
+msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: git-stash.sh:451
+#: git-stash.sh:467
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
-msgstr "„$args“ не е указател към нещо скатано"
+msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
-#: git-stash.sh:459
+#: git-stash.sh:475
msgid "unable to refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-#: git-stash.sh:463
+#: git-stash.sh:479
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: git-stash.sh:471
+#: git-stash.sh:487
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: git-stash.sh:473
+#: git-stash.sh:489
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:507
+#: git-stash.sh:523
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-#: git-stash.sh:522
+#: git-stash.sh:538
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е скатан."
-#: git-stash.sh:545
+#: git-stash.sh:561
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-#: git-stash.sh:546
+#: git-stash.sh:562
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-#: git-stash.sh:554
+#: git-stash.sh:570
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: git-stash.sh:626
+#: git-stash.sh:642
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
-#: git-submodule.sh:95
+#: git-submodule.sh:104
#, sh-format
msgid "cannot strip one component off url '$remoteurl'"
-msgstr "не може да се махне компонент от адреса „$remoteurl“"
-
-#: git-submodule.sh:237
-#, sh-format
-msgid "No submodule mapping found in .gitmodules for path '$sm_path'"
-msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „$sm_path“"
+msgstr "не може да се махне компонент от адреса „${remoteurl}“"
-#: git-submodule.sh:287
-#, sh-format
-msgid "Clone of '$url' into submodule path '$sm_path' failed"
-msgstr "Неуспешно клониране на адреса „$url“ в пътя „$sm_path“ като подмодул"
-
-#: git-submodule.sh:296
-#, sh-format
-msgid "Gitdir '$a' is part of the submodule path '$b' or vice versa"
-msgstr "Директорията в Git „$a“ е част от пътя на подмодула „$b“ или обратно"
-
-#: git-submodule.sh:406
+#: git-submodule.sh:281
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
"дърво"
# FIXME - what is this regex?
-#: git-submodule.sh:416
+#: git-submodule.sh:291
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
-"адрес на хранилище: „$repo“ трябва или да е абсолютен, или да започва с „./“ "
-"или „../“"
+"адрес на хранилище: „${repo}“ трябва или да е абсолютен, или да започва с "
+"„./“ или „../“"
-#: git-submodule.sh:433
+#: git-submodule.sh:308
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
-msgstr "„$sm_path“ вече съществува в индекса"
+msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
-#: git-submodule.sh:437
+#: git-submodule.sh:312
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -11687,27 +12239,27 @@ msgid ""
"Use -f if you really want to add it."
msgstr ""
"Следният път се игнорира поради някой от файловете „.gitignore“:\n"
-"$sm_path\n"
+"${sm_path}\n"
"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
-#: git-submodule.sh:455
+#: git-submodule.sh:330
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
-msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „$sm_path“ към индекса"
+msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:457
+#: git-submodule.sh:332
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
-msgstr "„$sm_path“ съществува, а не е хранилище на Git"
+msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:465
+#: git-submodule.sh:340
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
-"Открита е локална директория на Git — „$sm_name“, която сочи към "
+"Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:467
+#: git-submodule.sh:342
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from"
@@ -11715,7 +12267,7 @@ msgstr ""
"Ако искате да преизползвате тази локална директория на Git вместо да отново "
"да клонирате:"
-#: git-submodule.sh:469
+#: git-submodule.sh:344
#, sh-format
msgid ""
"use the '--force' option. If the local git directory is not the correct repo"
@@ -11723,7 +12275,7 @@ msgstr ""
"използвайте опцията „--force“. Ако локалната директория не сочи към "
"правилното отдалечено хранилище"
-#: git-submodule.sh:470
+#: git-submodule.sh:345
#, sh-format
msgid ""
"or you are unsure what this means choose another name with the '--name' "
@@ -11733,75 +12285,77 @@ msgstr ""
"аргумент на опцията „--name“."
# FIXME активиране - какво всъщност става
-#: git-submodule.sh:472
+#: git-submodule.sh:347
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
-msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „$sm_name“ наново."
+msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „${sm_name}“ наново."
-#: git-submodule.sh:484
+#: git-submodule.sh:359
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
-msgstr "Подмодулът „$sm_path“ не може да бъде изтеглен"
+msgstr "Подмодулът „${sm_path}“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:489
+#: git-submodule.sh:364
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
-msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „$sm_path“"
+msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:498
+#: git-submodule.sh:373
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
-msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „$sm_path“"
+msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:542
+#: git-submodule.sh:417
#, sh-format
msgid "Entering '$prefix$displaypath'"
-msgstr "Влизане в „$prefix$displaypath“"
+msgstr "Влизане в „${prefix}${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:562
+#: git-submodule.sh:437
#, sh-format
msgid "Stopping at '$prefix$displaypath'; script returned non-zero status."
msgstr ""
-"Спиране при „$prefix$displaypath“ — изходният код от скрипта бе различен от "
-"0."
+"Спиране при „${prefix}${displaypath}“ — изходният код от скрипта бе различен "
+"от 0."
-#: git-submodule.sh:608
+#: git-submodule.sh:483
#, sh-format
msgid "No url found for submodule path '$displaypath' in .gitmodules"
msgstr ""
-"Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „$displaypath“"
+"Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул "
+"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:617
+#: git-submodule.sh:492
#, sh-format
msgid "Failed to register url for submodule path '$displaypath'"
-msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „$displaypath“"
+msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:619
+#: git-submodule.sh:494
#, sh-format
msgid "Submodule '$name' ($url) registered for path '$displaypath'"
msgstr ""
-"Регистриран е подмодул „$name“, сочещ към адрес „$url“, за пътя към подмодул "
-"„$displaypath“"
+"Регистриран е подмодул „${name}“, сочещ към адрес „${url}“, за пътя към "
+"подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:636
+#: git-submodule.sh:511
#, sh-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул "
-"„$displaypath“"
+"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:674
+#: git-submodule.sh:549
#, sh-format
msgid "Use '.' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „.“, за да премахнете всички подмодули"
-#: git-submodule.sh:691
+#: git-submodule.sh:566
#, sh-format
msgid "Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory"
msgstr ""
-"Пътят към подмодул „$displaypath“ в работното дърво съдържа директория „.git“"
+"Пътят към подмодул „${displaypath}“ в работното дърво съдържа директория „."
+"git“"
-#: git-submodule.sh:692
+#: git-submodule.sh:567
#, sh-format
msgid ""
"(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its history)"
@@ -11809,153 +12363,156 @@ msgstr ""
"(използвайте командата „rm -rf“, за да го изтриете заедно с цялата му "
"история)"
-#: git-submodule.sh:698
+#: git-submodule.sh:573
#, sh-format
msgid ""
"Submodule work tree '$displaypath' contains local modifications; use '-f' to "
"discard them"
msgstr ""
-"Пътят към подмодул „$displaypath“ в работното дърво съдържа локални промени. "
-"Можете да ги пренебрегнете и отмените с опцията „-f“"
+"Пътят към подмодул „${displaypath}“ в работното дърво съдържа локални "
+"промени. Можете да ги пренебрегнете и отмените с опцията „-f“"
-#: git-submodule.sh:701
+#: git-submodule.sh:576
#, sh-format
msgid "Cleared directory '$displaypath'"
-msgstr "Директорията „$displaypath“ е изчистена"
+msgstr "Директорията „${displaypath}“ е изчистена"
-#: git-submodule.sh:702
+#: git-submodule.sh:577
#, sh-format
msgid "Could not remove submodule work tree '$displaypath'"
msgstr ""
-"Директорията към работното дърво на подмодула „$displaypath“ не може да бъде "
-"изтрита"
+"Директорията към работното дърво на подмодула „${displaypath}“ не може да "
+"бъде изтрита"
-#: git-submodule.sh:705
+#: git-submodule.sh:580
#, sh-format
msgid "Could not create empty submodule directory '$displaypath'"
msgstr ""
-"Празната директория за подмодула „$displaypath“ не може да бъде създадена"
+"Празната директория за подмодула „${displaypath}“ не може да бъде създадена"
-#: git-submodule.sh:714
+#: git-submodule.sh:589
#, sh-format
msgid "Submodule '$name' ($url) unregistered for path '$displaypath'"
msgstr ""
-"Премахната е регистрацията на подмодул „$name“, сочещ към адрес „$url“, за "
-"пътя „$displaypath“"
+"Премахната е регистрацията на подмодул „${name}“, сочещ към адрес „${url}“, "
+"за пътя „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:830
+#: git-submodule.sh:705
#, sh-format
msgid ""
"Submodule path '$displaypath' not initialized\n"
"Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr ""
-"Пътят към подмодул „$displaypath“ не е инициализиран.\n"
+"Пътят към подмодул „${displaypath}“ не е инициализиран.\n"
"Пробвайте с командата „update --init“."
-#: git-submodule.sh:843
+#: git-submodule.sh:718
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
-msgstr "Текущата версия за подмодула в „$displaypath“ липсва"
+msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:852
+#: git-submodule.sh:727
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
-msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „$sm_path“"
+msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:876
+#: git-submodule.sh:751
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
-msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „$displaypath“"
+msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:890
+#: git-submodule.sh:765
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
-"Неуспешно изтегляне на версия „$sha1“ в пътя към подмодул „$displaypath“'"
+"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:891
+#: git-submodule.sh:766
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
-msgstr "Път към подмодул „$displaypath“: изтеглена е версия „$sha1“"
+msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:895
+#: git-submodule.sh:770
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
-"Неуспешно пребазиране на версия „$sha1“ в пътя към подмодул „$displaypath“"
+"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
+"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:896
+#: git-submodule.sh:771
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
-msgstr "Път към подмодул „$displaypath“: пребазиране върху версия „$sha1“"
+msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:901
+#: git-submodule.sh:776
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
-msgstr "Неуспешно сливане на версия „$sha1“ в пътя към подмодул „$displaypath“"
+msgstr ""
+"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:902
+#: git-submodule.sh:777
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
-msgstr "Път към подмодул „$displaypath“: сливане с версия „$sha1“"
+msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-# FIXME spaces
-#: git-submodule.sh:907
+#: git-submodule.sh:782
#, sh-format
msgid ""
-"Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$prefix$sm_path'"
+"Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$prefix$sm_path'"
msgstr ""
-"Неуспешно изпълнение на командата „$command $sha1“ в пътя към подмодул "
-"„$prefix$sm_path“"
+"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
+"„${prefix}${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:908
+#: git-submodule.sh:783
#, sh-format
msgid "Submodule path '$prefix$sm_path': '$command $sha1'"
-msgstr "Път към подмодул „$prefix$sm_path“: „$command $sha1“"
+msgstr "Път към подмодул „${prefix}${sm_path}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:938
+#: git-submodule.sh:813
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
-"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „$displaypath“"
+"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-# FIXME message
-#: git-submodule.sh:1046
+#: git-submodule.sh:921
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:1098
+#: git-submodule.sh:973
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
-msgstr "неочакван режим „$mod_dst“"
+msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:1118
+#: git-submodule.sh:993
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
-msgstr " ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „$display_name“ не съдържа подаването „$sha1_src“"
+msgstr ""
+" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:1121
+#: git-submodule.sh:996
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
-msgstr " ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „$display_name“ не съдържа подаването „$sha1_dst“"
+msgstr ""
+" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:1124
+#: git-submodule.sh:999
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
-" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „$display_name“ не съдържа никое от подаванията "
-"„$sha1_src“ и „$sha1_dst“"
+" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа никое от подаванията "
+"„${sha1_src}“ и „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:1149
+#: git-submodule.sh:1024
msgid "blob"
msgstr "обект BLOB"
-#: git-submodule.sh:1267
+#: git-submodule.sh:1142
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$sm_path'"
-msgstr "Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „$sm_path“"
+msgstr ""
+"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:1331
+#: git-submodule.sh:1206
#, sh-format
msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
-msgstr "Синхронизиране на адреса за пътя към подмодул „$displaypath“"
+msgstr "Синхронизиране на адреса за пътя към подмодул „${displaypath}“"
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index c92a18c..d364141 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-15 06:45+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-14 21:05-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-22 22:50+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-27 21:42-0700\n"
"Last-Translator: Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"Language: ca\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
#: advice.c:55
#, c-format
@@ -32,12 +32,12 @@ msgstr ""
"'git add/rm <fitxer>' segons sigui apropiat per a marcar la\n"
"resolució i feu una comissió."
-#: advice.c:101 builtin/merge.c:1227
+#: advice.c:101 builtin/merge.c:1225
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
#: advice.c:103
-msgid "Please, commit your changes before you can merge."
+msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Si us plau, cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
#: advice.c:104
@@ -63,78 +63,78 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
-#: archive.c:343 builtin/add.c:137 builtin/add.c:426 builtin/rm.c:327
+#: archive.c:344 builtin/add.c:137 builtin/add.c:420 builtin/rm.c:327
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "L'especificació de camí '%s' no ha coincidit amb cap fitxer"
-#: archive.c:428
+#: archive.c:429
msgid "fmt"
msgstr "format"
-#: archive.c:428
+#: archive.c:429
msgid "archive format"
msgstr "format d'arxiu"
-#: archive.c:429 builtin/log.c:1229
+#: archive.c:430 builtin/log.c:1229
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
-#: archive.c:430
+#: archive.c:431
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
-#: archive.c:431 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2516 builtin/blame.c:2517
+#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2535 builtin/blame.c:2536
#: builtin/config.c:58 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
-#: builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:99 builtin/ls-files.c:446
+#: builtin/grep.c:707 builtin/hash-object.c:99 builtin/ls-files.c:446
#: builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:395 builtin/notes.c:558
#: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "fitxer"
-#: archive.c:432 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
-#: archive.c:434
+#: archive.c:435
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
-#: archive.c:435
+#: archive.c:436
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
-#: archive.c:436
+#: archive.c:437
msgid "store only"
msgstr "només emmagatzema"
-#: archive.c:437
+#: archive.c:438
msgid "compress faster"
-msgstr "comprimeix més ràpid"
+msgstr "comprimeix més ràpidament"
-#: archive.c:445
+#: archive.c:446
msgid "compress better"
msgstr "comprimeix millor"
-#: archive.c:448
+#: archive.c:449
msgid "list supported archive formats"
msgstr "allista els formats d'arxiu admesos"
-#: archive.c:450 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
+#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
msgid "repo"
msgstr "dipòsit"
-#: archive.c:451 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:452 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
-#: archive.c:452 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:479
+#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:479
msgid "command"
msgstr "ordre"
-#: archive.c:453 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:454 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
-msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remot"
+msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remota"
#: attr.c:265
msgid ""
@@ -144,90 +144,90 @@ msgstr ""
"Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
"Useu '\\!' per exclamació capdavantera literal."
-#: branch.c:60
+#: branch.c:61
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "No establint la branca %s com a la seva pròpia font."
-#: branch.c:83
+#: branch.c:84
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
msgstr ""
"La branca %s està configurada per a seguir la branca remota %s de %s per "
"rebasar."
-#: branch.c:84
+#: branch.c:85
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la branca remota %s de %s."
-#: branch.c:88
+#: branch.c:89
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
msgstr ""
"La branca %s està configurada per a seguir la branca local %s per rebasar."
-#: branch.c:89
+#: branch.c:90
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la branca local %s."
-#: branch.c:94
+#: branch.c:95
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
msgstr ""
"La branca %s està configurada per a seguir la referència remota %s per "
"rebasar."
-#: branch.c:95
+#: branch.c:96
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la referència remota %s."
-#: branch.c:99
+#: branch.c:100
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
msgstr ""
"La branca %s està configurada per a seguir la referència local %s per "
"rebasar."
-#: branch.c:100
+#: branch.c:101
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la referència local %s."
-#: branch.c:133
+#: branch.c:134
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "No seguint: informació ambigua per a la referència %s"
-#: branch.c:162
+#: branch.c:163
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "'%s' no és un nom de branca vàlid."
-#: branch.c:167
+#: branch.c:168
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Una branca amb nom '%s' ja existeix."
-#: branch.c:175
+#: branch.c:176
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "No es pot actualitzar la branca actual a la força."
-#: branch.c:195
+#: branch.c:196
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr ""
"No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial '%s' no és "
"una branca."
-#: branch.c:197
+#: branch.c:198
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca font demanada '%s' no existeix"
-#: branch.c:199
+#: branch.c:200
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -248,22 +248,22 @@ msgstr ""
"\"git push -u\" per a establir la configuració font\n"
"mentre pugeu."
-#: branch.c:243
+#: branch.c:244
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: '%s'."
-#: branch.c:263
+#: branch.c:264
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Nom d'objecte ambigu: '%s'."
-#: branch.c:268
+#: branch.c:269
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: '%s'."
-#: branch.c:399
+#: branch.c:322
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "'%s' ja s'ha agafat a '%s'"
@@ -278,7 +278,7 @@ msgstr "'%s' no sembla un fitxer de farcell v2"
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:87 builtin/commit.c:765
+#: bundle.c:87 builtin/commit.c:766
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s'"
@@ -287,9 +287,9 @@ msgstr "no s'ha pogut obrir '%s'"
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequisits:"
-#: bundle.c:163 sequencer.c:636 sequencer.c:1083 builtin/blame.c:2708
-#: builtin/branch.c:652 builtin/commit.c:1044 builtin/log.c:334
-#: builtin/log.c:850 builtin/log.c:1457 builtin/log.c:1690 builtin/merge.c:358
+#: bundle.c:163 ref-filter.c:1372 sequencer.c:636 sequencer.c:1083
+#: builtin/blame.c:2734 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:334
+#: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1461 builtin/log.c:1694 builtin/merge.c:358
#: builtin/shortlog.c:158
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
@@ -329,7 +329,7 @@ msgstr "El rev-list s'ha mort"
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència '%s'"
-#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1367 builtin/shortlog.c:261
+#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1369 builtin/shortlog.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
@@ -347,13 +347,13 @@ msgstr "no es pot crear '%s'"
msgid "index-pack died"
msgstr "L'index-pack s'ha mort"
-#: color.c:260
+#: color.c:275
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
-#: commit.c:40 builtin/am.c:451 builtin/am.c:487 builtin/am.c:1516
-#: builtin/am.c:2128
+#: commit.c:40 builtin/am.c:452 builtin/am.c:488 builtin/am.c:1520
+#: builtin/am.c:2149
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
@@ -511,23 +511,23 @@ msgstr "s'ha fallat en llegir el fitxer d'ordres '%s'"
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Realitzant detecció inexacta de canvis de nom"
-#: diff.c:116
+#: diff.c:115
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr " S'ha fallat en analitzar el percentatge limitant de dirstat '%s'\n"
-#: diff.c:121
+#: diff.c:120
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Paràmetre de dirstat desconegut '%s'\n"
-#: diff.c:216
+#: diff.c:215
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr ""
"Valor desconegut de la variable de configuració de 'diff.submodule': '%s'"
-#: diff.c:268
+#: diff.c:267
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -536,16 +536,16 @@ msgstr ""
"Errors trobats en la variable de configuració 'diff.dirstat':\n"
"%s"
-#: diff.c:2998
+#: diff.c:3000
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "El diff external s'ha mort, aturant a %s"
-#: diff.c:3394
+#: diff.c:3396
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
-#: diff.c:3557
+#: diff.c:3559
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -554,16 +554,16 @@ msgstr ""
"S'ha fallat en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
"%s"
-#: diff.c:3571
+#: diff.c:3573
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "S'ha fallat en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: %s"
-#: dir.c:1853
+#: dir.c:1915
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "s'ha fallat en obtenir el nombre i la informació del nucli"
-#: dir.c:1936
+#: dir.c:1998
msgid "Untracked cache is disabled on this system."
msgstr "La memòria cau no seguida està deshabilitada en aquest sistema."
@@ -615,7 +615,7 @@ msgstr "ordres de git disponibles d'altres llocs en el vostre $PATH"
#: help.c:246
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
-msgstr "Aquests són ordres del Git comunament usats en diverses situacions:"
+msgstr "Aquestes són ordres del Git comunament usades en diverses situacions:"
#: help.c:311
#, c-format
@@ -623,7 +623,7 @@ msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
-"'%s' sembla una ordre git, però no hem pogut\n"
+"'%s' sembla una ordre de git, però no hem pogut\n"
"executar-la. Pot ser que git-%s estigui estropejat?"
#: help.c:368
@@ -672,8 +672,8 @@ msgstr "%s: %s - %s"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "s'ha fallat en llegir la memòria cau"
-#: merge.c:94 builtin/am.c:2001 builtin/am.c:2036 builtin/checkout.c:375
-#: builtin/checkout.c:586 builtin/clone.c:715
+#: merge.c:94 builtin/am.c:2022 builtin/am.c:2057 builtin/checkout.c:376
+#: builtin/checkout.c:587 builtin/clone.c:722
msgid "unable to write new index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
@@ -691,64 +691,64 @@ msgstr "addinfo_cache ha fallat per al camí '%s'"
msgid "error building trees"
msgstr "error en construir arbres"
-#: merge-recursive.c:687
+#: merge-recursive.c:686
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "s'ha fallat en crear el camí '%s' %s"
-#: merge-recursive.c:698
+#: merge-recursive.c:697
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Eliminant %s per a fer espai per al subdirectori\n"
-#: merge-recursive.c:712 merge-recursive.c:733
+#: merge-recursive.c:711 merge-recursive.c:732
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": potser un conflicte D/F?"
-#: merge-recursive.c:723
+#: merge-recursive.c:722
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "refusant perdre el fitxer no seguit a '%s'"
-#: merge-recursive.c:763
+#: merge-recursive.c:762
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s '%s'"
-#: merge-recursive.c:765
+#: merge-recursive.c:764
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "blob esperat per a %s '%s'"
-#: merge-recursive.c:788 builtin/clone.c:364
+#: merge-recursive.c:787 builtin/clone.c:369
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "s'ha fallat en obrir '%s'"
-#: merge-recursive.c:796
+#: merge-recursive.c:795
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s'"
msgstr "s'ha fallat en fer l'enllaç simbòlic '%s'"
-#: merge-recursive.c:799
+#: merge-recursive.c:798
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "no se sap què fer amb %06o %s '%s'"
-#: merge-recursive.c:937
+#: merge-recursive.c:936
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "S'ha fallat en executar la fusió interna"
-#: merge-recursive.c:941
+#: merge-recursive.c:940
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "no s'ha pogut afegir %s a la base de dades"
-#: merge-recursive.c:957
+#: merge-recursive.c:956
msgid "unsupported object type in the tree"
msgstr "tipus d'objecte no compatible en l'arbre"
-#: merge-recursive.c:1032 merge-recursive.c:1046
+#: merge-recursive.c:1031 merge-recursive.c:1045
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -757,7 +757,7 @@ msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre."
-#: merge-recursive.c:1038 merge-recursive.c:1051
+#: merge-recursive.c:1037 merge-recursive.c:1050
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -766,20 +766,20 @@ msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre a %s."
-#: merge-recursive.c:1092
+#: merge-recursive.c:1091
msgid "rename"
msgstr "canvia de nom"
-#: merge-recursive.c:1092
+#: merge-recursive.c:1091
msgid "renamed"
msgstr "canviat de nom"
-#: merge-recursive.c:1148
+#: merge-recursive.c:1147
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s és un directori en %s; afegint com a %s en lloc"
-#: merge-recursive.c:1170
+#: merge-recursive.c:1169
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -788,147 +788,147 @@ msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en la "
"branca \"%s\" canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:1175
+#: merge-recursive.c:1174
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (deixat sense resolució)"
-#: merge-recursive.c:1229
+#: merge-recursive.c:1228
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de "
"nom %s->%s en %s"
-#: merge-recursive.c:1259
+#: merge-recursive.c:1258
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Canviant el nom de %s a %s i %s a %s en lloc d'això"
-#: merge-recursive.c:1458
+#: merge-recursive.c:1457
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/afegiment): Canvi de nom %s->%s en %s. %s afegit en "
"%s"
-#: merge-recursive.c:1468
+#: merge-recursive.c:1467
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Afegint %s fusionat"
-#: merge-recursive.c:1473 merge-recursive.c:1671
+#: merge-recursive.c:1472 merge-recursive.c:1674
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Afegint com a %s en lloc d'això"
-#: merge-recursive.c:1524
+#: merge-recursive.c:1523
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s"
-#: merge-recursive.c:1527
+#: merge-recursive.c:1526
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "L'objecte %s no és un blob"
-#: merge-recursive.c:1575
+#: merge-recursive.c:1578
msgid "modify"
msgstr "modifica"
-#: merge-recursive.c:1575
+#: merge-recursive.c:1578
msgid "modified"
msgstr "modificat"
-#: merge-recursive.c:1585
+#: merge-recursive.c:1588
msgid "content"
msgstr "contingut"
-#: merge-recursive.c:1592
+#: merge-recursive.c:1595
msgid "add/add"
msgstr "afegiment/afegiment"
-#: merge-recursive.c:1626
+#: merge-recursive.c:1629
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "%s saltat (el fusionat és igual a l'existent)"
-#: merge-recursive.c:1640
+#: merge-recursive.c:1643
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Autofusionant %s"
-#: merge-recursive.c:1644 git-submodule.sh:1150
+#: merge-recursive.c:1647 git-submodule.sh:1025
msgid "submodule"
msgstr "submòdul"
-#: merge-recursive.c:1645
+#: merge-recursive.c:1648
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "CONFLICTE (%s): Conflicte de fusió en %s"
-#: merge-recursive.c:1731
+#: merge-recursive.c:1734
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Eliminant %s"
-#: merge-recursive.c:1756
+#: merge-recursive.c:1759
msgid "file/directory"
msgstr "fitxer/directori"
-#: merge-recursive.c:1762
+#: merge-recursive.c:1765
msgid "directory/file"
msgstr "directori/fitxer"
-#: merge-recursive.c:1767
+#: merge-recursive.c:1770
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (%s): Hi ha un directori amb nom %s en %s. Afegint %s com a %s"
-#: merge-recursive.c:1777
+#: merge-recursive.c:1780
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Afegint %s"
-#: merge-recursive.c:1794
+#: merge-recursive.c:1797
msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
msgstr "Fallat de fusió fatal; això no ha de passar."
-#: merge-recursive.c:1813
+#: merge-recursive.c:1816
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Ja al dia!"
-#: merge-recursive.c:1822
+#: merge-recursive.c:1825
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "la fusió dels arbres %s i %s ha fallat"
-#: merge-recursive.c:1852
+#: merge-recursive.c:1855
#, c-format
msgid "Unprocessed path??? %s"
msgstr "Camí no processat??? %s"
-#: merge-recursive.c:1900
+#: merge-recursive.c:1903
msgid "Merging:"
msgstr "Fusionant:"
-#: merge-recursive.c:1913
+#: merge-recursive.c:1916
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "s'ha trobat %u avantpassat:"
msgstr[1] "s'han trobat %u avantpassats:"
-#: merge-recursive.c:1950
+#: merge-recursive.c:1953
msgid "merge returned no commit"
msgstr "la fusió no ha retornat cap comissió"
-#: merge-recursive.c:2007
+#: merge-recursive.c:2010
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'objecte '%s'"
-#: merge-recursive.c:2018 builtin/merge.c:645
+#: merge-recursive.c:2021 builtin/merge.c:645
msgid "Unable to write index."
msgstr "No s'ha pogut escriure l'índex."
@@ -958,31 +958,41 @@ msgstr "Valor dolent de %s: '%s'"
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte: %s"
-#: parse-options.c:563
+#: parse-options.c:570
msgid "..."
msgstr "..."
-#: parse-options.c:581
+#: parse-options.c:588
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "ús: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
-#: parse-options.c:585
+#: parse-options.c:592
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " o: %s"
-#: parse-options.c:588
+#: parse-options.c:595
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:622
+#: parse-options.c:629
msgid "-NUM"
msgstr "-NUM"
+#: parse-options-cb.c:108
+#, c-format
+msgid "malformed object name '%s'"
+msgstr "nom d'objecte mal format '%s'"
+
+#: path.c:752
+#, c-format
+msgid "Could not make %s writable by group"
+msgstr "No s'ha pogut fer %s escrivible pel grup"
+
#: pathspec.c:133
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr ""
@@ -1054,11 +1064,11 @@ msgstr ""
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el format --pretty"
-#: progress.c:236
+#: progress.c:235
msgid "done"
msgstr "fet"
-#: read-cache.c:1296
+#: read-cache.c:1281
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -1067,7 +1077,7 @@ msgstr ""
"index.version establert, però el valor no és vàlid.\n"
"Usant la versió %i"
-#: read-cache.c:1306
+#: read-cache.c:1291
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -1076,119 +1086,164 @@ msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION establert, però el valor no és vàlid.\n"
"Usant la versió %i"
-#: refs.c:2941 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
+#: refs.c:543 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
#: builtin/merge.c:983
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per a escriptura"
-#: refs.c:3001
+#: refs/files-backend.c:2359
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "no s'ha pogut suprimir la referència %s: %s"
-#: refs.c:3004
+#: refs/files-backend.c:2362
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "no s'ha pogut suprimir les referències: %s"
-#: refs.c:3013
+#: refs/files-backend.c:2371
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "no s'ha pogut eliminar la referència %s"
-#: ref-filter.c:660
+#: ref-filter.c:245
+#, c-format
+msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
+msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
+
+#: ref-filter.c:704
+#, c-format
+msgid "positive value expected contents:lines=%s"
+msgstr "valor positiu esperat contents:lines=%s"
+
+#: ref-filter.c:833
+#, c-format
+msgid "expected format: %%(color:<color>)"
+msgstr "format esperat: %%(color:<color>)"
+
+#: ref-filter.c:835
msgid "unable to parse format"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el format"
-#: remote.c:792
+#: ref-filter.c:870
+#, c-format
+msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
+msgstr "format esperat: %%(align:<amplada>,<posició>)"
+
+#: ref-filter.c:893
+#, c-format
+msgid "improper format entered align:%s"
+msgstr "format impropi introduït align:%s"
+
+#: ref-filter.c:898
+#, c-format
+msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
+msgstr "amplada positiva esperada amb l'àtom %%(align)"
+
+#: ref-filter.c:1219
+#, c-format
+msgid "malformed object at '%s'"
+msgstr "objecte mal format a '%s'"
+
+#: ref-filter.c:1561
+#, c-format
+msgid "format: %%(end) atom missing"
+msgstr "format: manca l'àtom %%(end)"
+
+#: ref-filter.c:1615
+#, c-format
+msgid "malformed object name %s"
+msgstr "nom d'objecte %s mal format"
+
+#: remote.c:756
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "No es pot obtenir ambdós %s i %s a %s"
-#: remote.c:796
+#: remote.c:760
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "%s generalment segueix %s, no %s"
-#: remote.c:800
+#: remote.c:764
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "%s segueix ambdós %s i %s"
-#: remote.c:808
+#: remote.c:772
msgid "Internal error"
msgstr "Error intern"
-#: remote.c:1723 remote.c:1766
+#: remote.c:1687 remote.c:1730
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "HEAD no assenyala cap branca"
-#: remote.c:1732
+#: remote.c:1696
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "no hi ha tal branca: '%s'"
-#: remote.c:1735
+#: remote.c:1699
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "cap font configurada per a la branca '%s'"
-#: remote.c:1741
+#: remote.c:1705
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "La branca font '%s' no s'emmagatzema com a branca amb seguiment remot"
-#: remote.c:1756
+#: remote.c:1720
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"el destí de pujada '%s' en el remot '%s' no té cap branca seguidora local"
-#: remote.c:1771
+#: remote.c:1735
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "la branca '%s' no té cap remot al qual pujar"
-#: remote.c:1782
+#: remote.c:1746
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "les especificacions de referència de '%s' no inclouen '%s'"
-#: remote.c:1795
+#: remote.c:1759
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "push no té destí (push.default és 'nothing')"
-#: remote.c:1817
+#: remote.c:1781
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "no es pot resoldre una pujada 'simple' a un sol destí"
-#: remote.c:2124
+#: remote.c:2083
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "La vostra branca està basada en '%s', però la font no hi és.\n"
-#: remote.c:2128
+#: remote.c:2087
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (useu \"git branch --unset-upstream\" per a arreglar)\n"
-#: remote.c:2131
+#: remote.c:2090
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "La vostra branca està al dia amb '%s'.\n"
-#: remote.c:2135
+#: remote.c:2094
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "La vostra branca està davant de '%s' per %d comissió.\n"
msgstr[1] "La vostra branca està davant de '%s' per %d comissions.\n"
-#: remote.c:2141
+#: remote.c:2100
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (useu \"git push\" per a publicar les vostres comissions locals)\n"
-#: remote.c:2144
+#: remote.c:2103
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -1200,11 +1255,11 @@ msgstr[1] ""
"La vostra branca està darrere de '%s' per %d comissions, i pot avançar-se "
"ràpidament.\n"
-#: remote.c:2152
+#: remote.c:2111
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (useu \"git pull\" per a actualitzar la vostra branca local)\n"
-#: remote.c:2155
+#: remote.c:2114
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -1219,28 +1274,28 @@ msgstr[1] ""
"La vostra branca i '%s' s'han divergit,\n"
"i tenen %d i %d comissions distintes cada una, respectivament.\n"
-#: remote.c:2165
+#: remote.c:2124
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (useu \"git pull\" per a fusionar la branca remota a la vostra)\n"
-#: revision.c:2198
+#: revision.c:2193
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "la vostra branca actual sembla trencada"
-#: revision.c:2201
+#: revision.c:2196
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "la vostra branca actual '%s' encara no té cap comissió"
-#: revision.c:2395
+#: revision.c:2390
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "--first-parent és incompatible amb --bisect"
-#: run-command.c:83
+#: run-command.c:90
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "s'ha fallat en obrir /dev/null"
-#: run-command.c:85
+#: run-command.c:92
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "dup2(%d,%d) ha fallat"
@@ -1459,7 +1514,7 @@ msgstr "no es pot resoldre HEAD"
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "no es pot avortar des d'una branca que encara ha de nàixer"
-#: sequencer.c:887 builtin/apply.c:4291
+#: sequencer.c:887 builtin/apply.c:4287
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "no es pot obrir %s: %s"
@@ -1501,12 +1556,12 @@ msgstr "No es pot revertir com a comissió inicial"
msgid "Can't cherry-pick into empty head"
msgstr "No es pot recollir cireres en un cap buit"
-#: setup.c:243
+#: setup.c:248
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "s'ha fallat en llegir %s"
-#: sha1_name.c:453
+#: sha1_name.c:463
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -1555,7 +1610,7 @@ msgstr "No s'ha pogut eliminar l'entrada de .gitmodules per a %s"
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "L'allistament del .gitmodules actualitzat ha fallat"
-#: submodule.c:1045
+#: submodule.c:1040
#, c-format
msgid "Could not set core.worktree in %s"
msgstr "No s'ha pogut establir core.worktree en %s"
@@ -1566,7 +1621,7 @@ msgstr "No s'ha pogut establir core.worktree en %s"
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "valor desconegut '%s' per a la clau '%s'"
-#: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:290
+#: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:296
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "més d'un %s"
@@ -1633,8 +1688,8 @@ msgstr "no s'ha pogut obrir '%s' per a lectura i escriptura"
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s' per a escriptura"
-#: wrapper.c:223 wrapper.c:366 builtin/am.c:337 builtin/commit.c:1688
-#: builtin/merge.c:1076 builtin/pull.c:380
+#: wrapper.c:223 wrapper.c:366 builtin/am.c:338 builtin/commit.c:1691
+#: builtin/merge.c:1074 builtin/pull.c:380
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s' per a lectura"
@@ -1649,30 +1704,21 @@ msgstr "no s'ha pogut accedir a '%s': %s"
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "no s'ha pogut accedir a '%s'"
-#: wrapper.c:611
-#, c-format
-msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
-msgstr "no s'ha pogut trobar l'usuari actual en el fitxer passwd: %s"
-
-#: wrapper.c:612
-msgid "no such user"
-msgstr "no hi ha tal usuari"
-
-#: wrapper.c:620
+#: wrapper.c:608
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "no s'ha pogut obtenir el directori de treball actual"
-#: wrapper.c:631
+#: wrapper.c:635
#, c-format
msgid "could not open %s for writing"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s' per a escriptura"
-#: wrapper.c:642 builtin/am.c:424
+#: wrapper.c:646 builtin/am.c:425
#, c-format
msgid "could not write to %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure a %s"
-#: wrapper.c:648
+#: wrapper.c:652
#, c-format
msgid "could not close %s"
msgstr "no s'ha pogut tancar %s"
@@ -1879,8 +1925,8 @@ msgstr "No s'ha fet cap ordre."
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
-msgstr[0] "Últim ordre fet (%d ordre fet):"
-msgstr[1] "Últims ordres fets (%d ordres fets):"
+msgstr[0] "Última ordre fet (%d ordre feta):"
+msgstr[1] "Últimes ordres fetes (%d ordres fetes):"
#: wt-status.c:1119
#, c-format
@@ -2018,27 +2064,27 @@ msgstr "Actualment esteu bisecant."
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr " (useu \"git bisect reset\" per a tornar a la branca original)"
-#: wt-status.c:1437
+#: wt-status.c:1438
msgid "On branch "
msgstr "En la branca "
-#: wt-status.c:1445
+#: wt-status.c:1444
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "rebasament interactiu en progrés; sobre "
-#: wt-status.c:1447
+#: wt-status.c:1446
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "rebasament en progrés; sobre "
-#: wt-status.c:1452
+#: wt-status.c:1451
msgid "HEAD detached at "
msgstr "HEAD separat a "
-#: wt-status.c:1454
+#: wt-status.c:1453
msgid "HEAD detached from "
msgstr "HEAD separat de "
-#: wt-status.c:1457
+#: wt-status.c:1456
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Actualment no en cap branca."
@@ -2127,23 +2173,23 @@ msgstr ""
msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
msgstr "no hi ha res a cometre, directori de treball net\n"
-#: wt-status.c:1644
-msgid "HEAD (no branch)"
-msgstr "HEAD (sense branca)"
-
-#: wt-status.c:1650
+#: wt-status.c:1642
msgid "Initial commit on "
msgstr "Comissió inicial en "
-#: wt-status.c:1677
+#: wt-status.c:1646
+msgid "HEAD (no branch)"
+msgstr "HEAD (sense branca)"
+
+#: wt-status.c:1675
msgid "gone"
msgstr "no hi és"
-#: wt-status.c:1679 wt-status.c:1687
+#: wt-status.c:1677 wt-status.c:1685
msgid "behind "
msgstr "darrere "
-#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:403
+#: compat/precompose_utf8.c:56 builtin/clone.c:408
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "s'ha fallat en desenllaçar '%s'"
@@ -2157,7 +2203,7 @@ msgstr "git add [<opcions>] [--] <especificació-de-camí>..."
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "estat de diff inesperat %c"
-#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:277
+#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:278
msgid "updating files failed"
msgstr "s'ha fallat en actualitzar els fitxers"
@@ -2170,7 +2216,7 @@ msgstr "elimina '%s'\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Canvis no allistats després d'actualitzar l'índex:"
-#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:799
+#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:796
msgid "Could not read the index"
msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex"
@@ -2206,15 +2252,15 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Els camins següents s'ignoren per un dels vostres fitxers .gitignore:\n"
-#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:896 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:545
-#: builtin/remote.c:1339 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
+#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:894 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
+#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:543
+#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
msgid "dry run"
msgstr "marxa en sec"
-#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4580 builtin/check-ignore.c:19
-#: builtin/commit.c:1321 builtin/count-objects.c:63 builtin/fsck.c:636
-#: builtin/log.c:1641 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
+#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4571 builtin/check-ignore.c:19
+#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:558
+#: builtin/log.c:1645 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
msgid "be verbose"
msgstr "sigues detallat"
@@ -2222,7 +2268,7 @@ msgstr "sigues detallat"
msgid "interactive picking"
msgstr "recull interactiu"
-#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1152 builtin/reset.c:286
+#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1153 builtin/reset.c:286
msgid "select hunks interactively"
msgstr "selecciona els trossos interactivament"
@@ -2281,148 +2327,149 @@ msgstr "-A i -u són mutualment incompatibles"
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "L'opció --ignore-missing només es pot usar junt amb --dry-run"
-#: builtin/add.c:358
+#: builtin/add.c:352
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Res especificat, res afegit.\n"
-#: builtin/add.c:359
+#: builtin/add.c:353
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Potser volíeu dir 'git add .'?\n"
-#: builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:940
-#: builtin/commit.c:336 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
+#: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:938
+#: builtin/commit.c:337 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
+#: builtin/submodule--helper.c:40
msgid "index file corrupt"
msgstr "fitxer d'índex malmès"
-#: builtin/add.c:445 builtin/apply.c:4678 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
+#: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4669 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
-#: builtin/am.c:41
+#: builtin/am.c:42
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "no s'ha pogut fer stat a '%s'"
-#: builtin/am.c:270 builtin/am.c:1345 builtin/commit.c:737 builtin/merge.c:1079
+#: builtin/am.c:271 builtin/commit.c:738 builtin/merge.c:1077
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir '%s'"
-#: builtin/am.c:444
+#: builtin/am.c:445
msgid "could not parse author script"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'script d'autor"
-#: builtin/am.c:521
+#: builtin/am.c:522
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "s'ha suprimit '%s' per el ganxo applypatch-msg"
-#: builtin/am.c:562 builtin/notes.c:300
+#: builtin/am.c:563 builtin/notes.c:300
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Línia d'entrada mal formada: '%s'."
-#: builtin/am.c:599 builtin/notes.c:315
+#: builtin/am.c:600 builtin/notes.c:315
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "S'ha fallat en copiar les notes de '%s' a '%s'"
-#: builtin/am.c:625
+#: builtin/am.c:626
msgid "fseek failed"
msgstr "fseek ha fallat"
-#: builtin/am.c:786 builtin/am.c:874
+#: builtin/am.c:787 builtin/am.c:875
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s' per a lectura: %s"
-#: builtin/am.c:793
+#: builtin/am.c:794
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s' per a escriptura: %s"
-#: builtin/am.c:802
+#: builtin/am.c:803
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el pedaç '%s'"
-#: builtin/am.c:867
+#: builtin/am.c:868
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr "només una sèrie de pedaços StGIT es pot aplicar a la vegada"
-#: builtin/am.c:915
+#: builtin/am.c:916
msgid "invalid timestamp"
msgstr "marca de temps no vàlida"
-#: builtin/am.c:918 builtin/am.c:926
+#: builtin/am.c:919 builtin/am.c:927
msgid "invalid Date line"
msgstr "línia Date no vàlida"
-#: builtin/am.c:923
+#: builtin/am.c:924
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "desplaçament de zona de temps no vàlid"
-#: builtin/am.c:1010
+#: builtin/am.c:1011
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "La detecció de format de pedaç ha fallat."
-#: builtin/am.c:1015 builtin/clone.c:368
+#: builtin/am.c:1016 builtin/clone.c:373
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "s'ha fallat en crear el directori '%s'"
-#: builtin/am.c:1019
+#: builtin/am.c:1020
msgid "Failed to split patches."
msgstr "S'ha fallat en dividir els pedaços."
-#: builtin/am.c:1151 builtin/commit.c:362
+#: builtin/am.c:1152 builtin/commit.c:363
msgid "unable to write index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'índex"
-#: builtin/am.c:1202
+#: builtin/am.c:1203
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "Quan hàgiu resolt aquest problema, executeu \"%s --continue\"."
-#: builtin/am.c:1203
+#: builtin/am.c:1204
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Si preferiu saltar aquest pedaç, executeu \"%s --skip\" en lloc."
-#: builtin/am.c:1204
+#: builtin/am.c:1205
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr ""
"Per a restaurar la branca original i deixar d'apedaçar, executeu \"%s --abort"
"\"."
-#: builtin/am.c:1339
+#: builtin/am.c:1343
msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
msgstr "El pedaç és buit. S'ha dividit malament?"
-#: builtin/am.c:1413 builtin/log.c:1345
+#: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1347
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "línia d'identitat no vàlida: %s"
-#: builtin/am.c:1440
+#: builtin/am.c:1444
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió %s"
-#: builtin/am.c:1614
+#: builtin/am.c:1646
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"Al dipòsit li manquen els blobs necessaris per a retrocedir a una fusió de 3 "
"vies."
-#: builtin/am.c:1616
+#: builtin/am.c:1648
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Usant la informació d'índex per a reconstruir un arbre base..."
-#: builtin/am.c:1635
+#: builtin/am.c:1667
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -2430,38 +2477,38 @@ msgstr ""
"Heu editat el vostre pedaç a mà?\n"
"No s'aplica als blobs recordats en el seu índex."
-#: builtin/am.c:1641
+#: builtin/am.c:1673
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Retrocedint a apedaçar la base i fusionar de 3 vies..."
-#: builtin/am.c:1666
+#: builtin/am.c:1688
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "S'ha fallat en fusionar els canvis."
-#: builtin/am.c:1691 builtin/merge.c:632
+#: builtin/am.c:1712 builtin/merge.c:632
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "git write-tree ha fallat en escriure un arbre"
-#: builtin/am.c:1698
+#: builtin/am.c:1719
msgid "applying to an empty history"
msgstr "aplicant a una història buida"
-#: builtin/am.c:1711 builtin/commit.c:1752 builtin/merge.c:829
+#: builtin/am.c:1732 builtin/commit.c:1755 builtin/merge.c:829
#: builtin/merge.c:854
msgid "failed to write commit object"
msgstr "s'ha fallat en escriure l'objecte de comissió"
-#: builtin/am.c:1743 builtin/am.c:1747
+#: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1768
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "no es pot reprendre: %s no existeix."
-#: builtin/am.c:1763
+#: builtin/am.c:1784
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"no es pot ser interactiu sense que stdin sigui connectat a un terminal."
-#: builtin/am.c:1768
+#: builtin/am.c:1789
msgid "Commit Body is:"
msgstr "El cos de la comissió és:"
@@ -2469,37 +2516,37 @@ msgstr "El cos de la comissió és:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1778
+#: builtin/am.c:1799
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Voleu aplicar-lo? [y]es/[n]o/[e]dita/[v]isualitza el pedaç/[a]ccepta'ls "
"tots: "
-#: builtin/am.c:1828
+#: builtin/am.c:1849
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr "Índex brut: no es pot aplicar pedaços (bruts: %s)"
-#: builtin/am.c:1863 builtin/am.c:1934
+#: builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1955
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Aplicant: %.*s"
-#: builtin/am.c:1879
+#: builtin/am.c:1900
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Sense canvis -- El pedaç ja s'ha aplicat."
-#: builtin/am.c:1887
+#: builtin/am.c:1908
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "El pedaç ha fallat a %s %.*s"
-#: builtin/am.c:1893
+#: builtin/am.c:1914
#, c-format
msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
msgstr "La còpia del pedaç que ha fallat es troba en: %s"
-#: builtin/am.c:1937
+#: builtin/am.c:1958
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -2509,7 +2556,7 @@ msgstr ""
"Si no hi ha res a allistar, probablement alguna altra cosa\n"
"ja ha introduït els mateixos canvis; potser voleu ometre aquest pedaç."
-#: builtin/am.c:1944
+#: builtin/am.c:1965
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"Did you forget to use 'git add'?"
@@ -2517,17 +2564,17 @@ msgstr ""
"Encara teniu camins sense fusionar en el vostre índex.\n"
"Heu oblidat d'usar 'git add'?"
-#: builtin/am.c:2052 builtin/am.c:2056 builtin/am.c:2068 builtin/reset.c:308
+#: builtin/am.c:2073 builtin/am.c:2077 builtin/am.c:2089 builtin/reset.c:308
#: builtin/reset.c:316
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'objecte '%s'."
-#: builtin/am.c:2104
+#: builtin/am.c:2125
msgid "failed to clean index"
msgstr "s'ha fallat en netejar l'índex"
-#: builtin/am.c:2138
+#: builtin/am.c:2159
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -2535,152 +2582,154 @@ msgstr ""
"Sembla que heu mogut HEAD després de l'última fallada de 'am'.\n"
"No rebobinant a ORIG_HEAD"
-#: builtin/am.c:2199
+#: builtin/am.c:2220
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Valor no vàlid per a --patch-format: %s"
-#: builtin/am.c:2221
-msgid "git am [options] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
-msgstr "git am [opcions] [(<bústia>|<directori-de-correu>)...]"
+#: builtin/am.c:2253
+msgid "git am [<options>] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
+msgstr "git am [<opcions>] [(<bústia>|<directori-de-correu>)...]"
-#: builtin/am.c:2222
-msgid "git am [options] (--continue | --skip | --abort)"
-msgstr "git am [opcions] (--continue | --skip | --abort)"
+#: builtin/am.c:2254
+msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
+msgstr "git am [<opcions>] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2228
+#: builtin/am.c:2260
msgid "run interactively"
msgstr "executa interactivament"
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2262
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "opció històrica -- no-op"
-#: builtin/am.c:2232
+#: builtin/am.c:2264
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "permet retrocedir a una fusió de 3 vies si és necessari"
-#: builtin/am.c:2233 builtin/init-db.c:509 builtin/prune-packed.c:57
+#: builtin/am.c:2265 builtin/init-db.c:474 builtin/prune-packed.c:57
#: builtin/repack.c:171
msgid "be quiet"
msgstr "calla"
-#: builtin/am.c:2235
+#: builtin/am.c:2267
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "afegeix una línia Signed-off-by al missatge de comissió"
-#: builtin/am.c:2238
+#: builtin/am.c:2270
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "recodifica en utf8 (per defecte)"
-#: builtin/am.c:2240
+#: builtin/am.c:2272
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "passa la bandera -k al git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2242
+#: builtin/am.c:2274
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "passa la bandera -b al git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2244
+#: builtin/am.c:2276
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "passa la bandera -m al git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2246
+#: builtin/am.c:2278
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr "passa la bandera --keep-cr al git-mailsplit pel format mbox"
-#: builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2281
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"no passis la bandera --keep-cr al git-mailsplit independent de am.keepcr"
-#: builtin/am.c:2252
+#: builtin/am.c:2284
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "despulla tot abans d'una línia de tissores"
-#: builtin/am.c:2253 builtin/apply.c:4563
+#: builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4554
msgid "action"
msgstr "acció"
-#: builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260 builtin/am.c:2263
-#: builtin/am.c:2266 builtin/am.c:2269 builtin/am.c:2272 builtin/am.c:2275
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292 builtin/am.c:2295
+#: builtin/am.c:2298 builtin/am.c:2301 builtin/am.c:2304 builtin/am.c:2307
+#: builtin/am.c:2313
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "passa-ho a través del git-apply"
-#: builtin/am.c:2262 builtin/apply.c:4587
+#: builtin/am.c:2294 builtin/apply.c:4578
msgid "root"
msgstr "arrel"
-#: builtin/am.c:2265 builtin/am.c:2268 builtin/apply.c:4525
-#: builtin/apply.c:4528 builtin/clone.c:85 builtin/fetch.c:93
-#: builtin/pull.c:167
+#: builtin/am.c:2297 builtin/am.c:2300 builtin/apply.c:4516
+#: builtin/apply.c:4519 builtin/clone.c:85 builtin/fetch.c:93
+#: builtin/pull.c:167 builtin/submodule--helper.c:78
+#: builtin/submodule--helper.c:166 builtin/submodule--helper.c:169
msgid "path"
msgstr "camí"
-#: builtin/am.c:2271 builtin/fmt-merge-msg.c:669 builtin/fmt-merge-msg.c:672
-#: builtin/grep.c:698 builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:127
-#: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:664
-#: builtin/show-ref.c:180 builtin/tag.c:591 parse-options.h:132
-#: parse-options.h:134 parse-options.h:243
+#: builtin/am.c:2303 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
+#: builtin/grep.c:693 builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:127
+#: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
+#: parse-options.h:134 parse-options.h:244
msgid "n"
msgstr "n"
-#: builtin/am.c:2274 builtin/apply.c:4531
+#: builtin/am.c:2306 builtin/apply.c:4522
msgid "num"
msgstr "número"
-#: builtin/am.c:2277 builtin/for-each-ref.c:34 builtin/replace.c:438
+#: builtin/am.c:2309 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
+#: builtin/tag.c:372
msgid "format"
msgstr "format"
-#: builtin/am.c:2278
+#: builtin/am.c:2310
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "el format en el qual estan els pedaços"
-#: builtin/am.c:2284
+#: builtin/am.c:2316
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr ""
"passa per alt el missatge d'error quan s'ocorre una fallada en apedaçar"
-#: builtin/am.c:2286
+#: builtin/am.c:2318
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "segueix aplicant pedaços després de resoldre un conflicte"
-#: builtin/am.c:2289
+#: builtin/am.c:2321
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "sinònims de --continue"
-#: builtin/am.c:2292
+#: builtin/am.c:2324
msgid "skip the current patch"
msgstr "salta el pedaç actual"
-#: builtin/am.c:2295
+#: builtin/am.c:2327
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr "restaura la branca original i avorta l'operació d'apedaçament."
-#: builtin/am.c:2299
+#: builtin/am.c:2331
msgid "lie about committer date"
msgstr "menteix sobre la data del comitent"
-#: builtin/am.c:2301
+#: builtin/am.c:2333
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "usa el marc de temps actual per la data d'autor"
-#: builtin/am.c:2303 builtin/commit.c:1590 builtin/merge.c:225
-#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:606
+#: builtin/am.c:2335 builtin/commit.c:1593 builtin/merge.c:225
+#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
msgid "key-id"
msgstr "ID de clau"
-#: builtin/am.c:2304
+#: builtin/am.c:2336
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "firma les comissions amb GPG"
-#: builtin/am.c:2307
+#: builtin/am.c:2339
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ús intern per al git-rebase)"
-#: builtin/am.c:2322
+#: builtin/am.c:2354
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -2688,18 +2737,18 @@ msgstr ""
"Fa molt que l'opció -b/--binary no ha fet res, i\n"
"s'eliminarà. Si us plau, no l'useu més."
-#: builtin/am.c:2329
+#: builtin/am.c:2361
msgid "failed to read the index"
msgstr "s'ha fallat en llegir l'índex"
-#: builtin/am.c:2344
+#: builtin/am.c:2376
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"un directori de rebasament anterior %s encara existeix però s'ha donat una "
"bústia."
-#: builtin/am.c:2368
+#: builtin/am.c:2400
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -2708,7 +2757,7 @@ msgstr ""
"Directori %s extraviat trobat.\n"
"Useu \"git am --abort\" per a eliminar-lo."
-#: builtin/am.c:2374
+#: builtin/am.c:2406
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "Operació de resolució no en curs; no reprenem."
@@ -2716,65 +2765,65 @@ msgstr "Operació de resolució no en curs; no reprenem."
msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
msgstr "git apply [<opcions>] [<pedaç>...]"
-#: builtin/apply.c:112
+#: builtin/apply.c:111
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "opció d'espai en blanc '%s' no reconeguda"
-#: builtin/apply.c:127
+#: builtin/apply.c:126
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "opció d'ignoral d'espai en blanc '%s' no reconeguda"
-#: builtin/apply.c:822
+#: builtin/apply.c:818
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "No es pot preparar l'expressió regular de marca de temps %s"
-#: builtin/apply.c:831
+#: builtin/apply.c:827
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "regexec ha retornat %d per l'entrada: %s"
-#: builtin/apply.c:912
+#: builtin/apply.c:908
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
-#: builtin/apply.c:944
+#: builtin/apply.c:940
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff dolent - /dev/null esperat, %s rebut en la línia %d"
-#: builtin/apply.c:948
+#: builtin/apply.c:944
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff dolent - nom de fitxer nou inconsistent en la línia %d"
-#: builtin/apply.c:949
+#: builtin/apply.c:945
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff dolent - nom de fitxer antic inconsistent en la línia %d"
-#: builtin/apply.c:956
+#: builtin/apply.c:952
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff dolent - /dev/null esperat en la línia %d"
-#: builtin/apply.c:1419
+#: builtin/apply.c:1415
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recompte: línia inesperada: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1476
+#: builtin/apply.c:1472
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "fragment de pedaç sense capçalera a la línia %d: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1493
+#: builtin/apply.c:1489
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -2789,77 +2838,77 @@ msgstr[1] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d components de nom de camí inicial (línia %d)"
-#: builtin/apply.c:1659
+#: builtin/apply.c:1655
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou depèn dels continguts antics"
-#: builtin/apply.c:1661
+#: builtin/apply.c:1657
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit encara té continguts"
-#: builtin/apply.c:1687
+#: builtin/apply.c:1683
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "el pedaç és malmès a la línia %d"
-#: builtin/apply.c:1723
+#: builtin/apply.c:1719
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou %s depèn dels continguts antics"
-#: builtin/apply.c:1725
+#: builtin/apply.c:1721
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit %s encara té continguts"
-#: builtin/apply.c:1728
+#: builtin/apply.c:1724
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** avís: el fitxer %s queda buit però no se suprimeix"
-#: builtin/apply.c:1874
+#: builtin/apply.c:1870
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "pedaç binari malmès a la línia %d: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1903
+#: builtin/apply.c:1899
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "pedaç binari no reconegut a la línia %d"
-#: builtin/apply.c:2054
+#: builtin/apply.c:2050
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "pedaç amb només escombraries a la línia %d"
-#: builtin/apply.c:2144
+#: builtin/apply.c:2140
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
-#: builtin/apply.c:2148
+#: builtin/apply.c:2144
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
-#: builtin/apply.c:2781
+#: builtin/apply.c:2777
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "inici de línia no vàlid: '%c'"
-#: builtin/apply.c:2900
+#: builtin/apply.c:2896
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament %d línia)."
msgstr[1] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament %d línies)."
-#: builtin/apply.c:2912
+#: builtin/apply.c:2908
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "El context s'ha reduït a (%ld/%ld) per a aplicar el fragment a %d"
-#: builtin/apply.c:2918
+#: builtin/apply.c:2914
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -2868,326 +2917,326 @@ msgstr ""
"tot cercant:\n"
"%.*s"
-#: builtin/apply.c:2938
+#: builtin/apply.c:2934
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "manquen les dades de pedaç binari de '%s'"
-#: builtin/apply.c:3039
+#: builtin/apply.c:3035
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "el pedaç binari no s'aplica a '%s'"
-#: builtin/apply.c:3045
+#: builtin/apply.c:3041
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"el pedaç binari a '%s' crea un resultat incorrecte (esperant %s, %s rebut)"
-#: builtin/apply.c:3066
+#: builtin/apply.c:3062
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
-#: builtin/apply.c:3190
+#: builtin/apply.c:3186
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "no es pot agafar %s"
-#: builtin/apply.c:3235 builtin/apply.c:3246 builtin/apply.c:3291
+#: builtin/apply.c:3231 builtin/apply.c:3242 builtin/apply.c:3287
#, c-format
msgid "read of %s failed"
msgstr "la lectura de %s ha fallat"
-#: builtin/apply.c:3243
+#: builtin/apply.c:3239
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "llegint de '%s' més enllà d'un enllaç simbòlic"
-#: builtin/apply.c:3271 builtin/apply.c:3493
+#: builtin/apply.c:3267 builtin/apply.c:3489
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "el camí %s s'ha canviat de nom / s'ha suprimit"
-#: builtin/apply.c:3352 builtin/apply.c:3507
+#: builtin/apply.c:3348 builtin/apply.c:3503
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: no existeix en l'índex"
-#: builtin/apply.c:3356 builtin/apply.c:3499 builtin/apply.c:3521
+#: builtin/apply.c:3352 builtin/apply.c:3495 builtin/apply.c:3517
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
-#: builtin/apply.c:3361 builtin/apply.c:3515
+#: builtin/apply.c:3357 builtin/apply.c:3511
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: no coincideix amb l'índex"
-#: builtin/apply.c:3463
+#: builtin/apply.c:3459
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "el pedaç d'eliminació deixa els continguts dels fitxers"
-#: builtin/apply.c:3532
+#: builtin/apply.c:3528
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: tipus erroni"
-#: builtin/apply.c:3534
+#: builtin/apply.c:3530
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s és del tipus %o, s'esperava %o"
-#: builtin/apply.c:3693 builtin/apply.c:3695
+#: builtin/apply.c:3689 builtin/apply.c:3691
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "camí no vàlid: %s"
-#: builtin/apply.c:3750
+#: builtin/apply.c:3746
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: ja existeix en l'índex"
-#: builtin/apply.c:3753
+#: builtin/apply.c:3749
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: ja existeix en el directori de treball"
-#: builtin/apply.c:3773
+#: builtin/apply.c:3769
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o)"
-#: builtin/apply.c:3778
+#: builtin/apply.c:3774
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o) de %s"
-#: builtin/apply.c:3798
+#: builtin/apply.c:3794
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "el fitxer afectat '%s' és més enllà d'un enllaç simbòlic"
-#: builtin/apply.c:3802
+#: builtin/apply.c:3798
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: el pedaç no s'aplica"
-#: builtin/apply.c:3816
+#: builtin/apply.c:3812
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Comprovant el pedaç %s..."
-#: builtin/apply.c:3909 builtin/checkout.c:232 builtin/reset.c:135
+#: builtin/apply.c:3905 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí '%s'"
-#: builtin/apply.c:4052
+#: builtin/apply.c:4048
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "no s'ha pogut eliminar %s de l'índex"
-#: builtin/apply.c:4081
+#: builtin/apply.c:4077
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "pedaç malmès per al submòdul %s"
-#: builtin/apply.c:4085
+#: builtin/apply.c:4081
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat al fitxer novament creat '%s'"
-#: builtin/apply.c:4090
+#: builtin/apply.c:4086
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat "
"%s"
-#: builtin/apply.c:4093 builtin/apply.c:4201
+#: builtin/apply.c:4089 builtin/apply.c:4197
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
-#: builtin/apply.c:4126
+#: builtin/apply.c:4122
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "tancant el fitxer '%s'"
-#: builtin/apply.c:4175
+#: builtin/apply.c:4171
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer '%s' mode %o"
-#: builtin/apply.c:4262
+#: builtin/apply.c:4258
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "El pedaç %s s'ha aplicat netament."
-#: builtin/apply.c:4270
+#: builtin/apply.c:4266
msgid "internal error"
msgstr "error intern"
-#: builtin/apply.c:4273
+#: builtin/apply.c:4269
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Aplicant el pedaç %%s amb %d rebuig"
msgstr[1] "Aplicant el pedaç %%s amb %d rebuitjos"
-#: builtin/apply.c:4283
+#: builtin/apply.c:4279
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
-#: builtin/apply.c:4304
+#: builtin/apply.c:4300
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "El tros #%d s'ha aplicat netament."
-#: builtin/apply.c:4307
+#: builtin/apply.c:4303
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "S'ha rebutjat el tros #%d."
-#: builtin/apply.c:4397
+#: builtin/apply.c:4393
msgid "unrecognized input"
msgstr "entrada no reconeguda"
-#: builtin/apply.c:4408
+#: builtin/apply.c:4404
msgid "unable to read index file"
msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
-#: builtin/apply.c:4526
+#: builtin/apply.c:4517
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
-#: builtin/apply.c:4529
+#: builtin/apply.c:4520
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
-#: builtin/apply.c:4532
+#: builtin/apply.c:4523
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr ""
"elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència "
"tradicionals"
-#: builtin/apply.c:4535
+#: builtin/apply.c:4526
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
-#: builtin/apply.c:4537
+#: builtin/apply.c:4528
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
-#: builtin/apply.c:4541
+#: builtin/apply.c:4532
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
-#: builtin/apply.c:4543
+#: builtin/apply.c:4534
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
-#: builtin/apply.c:4545
+#: builtin/apply.c:4536
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
-#: builtin/apply.c:4547
+#: builtin/apply.c:4538
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
-#: builtin/apply.c:4549
+#: builtin/apply.c:4540
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
-#: builtin/apply.c:4551
+#: builtin/apply.c:4542
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "accepta un pedaç que toqui fora de l'àrea de treball"
-#: builtin/apply.c:4553
+#: builtin/apply.c:4544
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
-#: builtin/apply.c:4555
+#: builtin/apply.c:4546
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
-#: builtin/apply.c:4557
+#: builtin/apply.c:4548
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
-#: builtin/apply.c:4559 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:412
+#: builtin/apply.c:4550 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:412
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "els camins se separen amb el caràcter NUL"
-#: builtin/apply.c:4562
+#: builtin/apply.c:4553
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
-#: builtin/apply.c:4564
+#: builtin/apply.c:4555
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr ""
"detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
-#: builtin/apply.c:4567 builtin/apply.c:4570
+#: builtin/apply.c:4558 builtin/apply.c:4561
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
-#: builtin/apply.c:4573
+#: builtin/apply.c:4564
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "aplica el pedaç al revés"
-#: builtin/apply.c:4575
+#: builtin/apply.c:4566
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "no esperis almenys una línia de context"
-#: builtin/apply.c:4577
+#: builtin/apply.c:4568
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.reg coresspondents"
-#: builtin/apply.c:4579
+#: builtin/apply.c:4570
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "permet trossos encavalcants"
-#: builtin/apply.c:4582
+#: builtin/apply.c:4573
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
-#: builtin/apply.c:4585
+#: builtin/apply.c:4576
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
-#: builtin/apply.c:4588
+#: builtin/apply.c:4579
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
-#: builtin/apply.c:4610
+#: builtin/apply.c:4601
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way fora d'un dipòsit"
-#: builtin/apply.c:4618
+#: builtin/apply.c:4609
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index fora d'un dipòsit"
-#: builtin/apply.c:4621
+#: builtin/apply.c:4612
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
-#: builtin/apply.c:4640
+#: builtin/apply.c:4631
#, c-format
msgid "can't open patch '%s'"
msgstr "no es pot obrir el pedaç '%s'"
-#: builtin/apply.c:4654
+#: builtin/apply.c:4645
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "%d error d'espai en blanc omès"
msgstr[1] "%d errors d'espai en blanc omesos"
-#: builtin/apply.c:4660 builtin/apply.c:4670
+#: builtin/apply.c:4651 builtin/apply.c:4661
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
@@ -3249,101 +3298,101 @@ msgstr "git blame [<opcions>] [<opcions-de-revisió>] [<revisió>] [--] fitxer"
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "es documenten les <opcions-de-revisió> en git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:2500
+#: builtin/blame.c:2519
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Mostra les entrades de culpa mentre les trobem, incrementalment"
-#: builtin/blame.c:2501
+#: builtin/blame.c:2520
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Mostra un SHA-1 en blanc per les comissions de frontera (Per defecte: "
"desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2502
+#: builtin/blame.c:2521
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"No tractis les comissions d'arrel com a límits (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2503
+#: builtin/blame.c:2522
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Mostra les estadístiques de preu de treball"
-#: builtin/blame.c:2504
+#: builtin/blame.c:2523
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Mostra la puntuació de sortida de les entrades de culpa"
-#: builtin/blame.c:2505
+#: builtin/blame.c:2524
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr "Mostra el nom de fitxer original (Per defecte: automàtic)"
-#: builtin/blame.c:2506
+#: builtin/blame.c:2525
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr "Mostra el número de línia original (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2507
+#: builtin/blame.c:2526
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Presenta en un format dissenyat per consumpció per màquina"
-#: builtin/blame.c:2508
+#: builtin/blame.c:2527
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr "Mostra el format de porcellana amb informació de comissió per línia"
-#: builtin/blame.c:2509
+#: builtin/blame.c:2528
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Usa el mateix mode de sortida que git-annotate (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2510
+#: builtin/blame.c:2529
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Mostra la marca de temps crua (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2511
+#: builtin/blame.c:2530
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Mostra l'SHA1 de comissió llarg (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2512
+#: builtin/blame.c:2531
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Omet el nom d'autor i la marca de temps (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2513
+#: builtin/blame.c:2532
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Mostra l'adreça de correu electrònic de l'autor en lloc del nom (Per "
"defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2514
+#: builtin/blame.c:2533
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Ignora les diferències d'espai en blanc"
-#: builtin/blame.c:2515
+#: builtin/blame.c:2534
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Gasta cicles extres per a trobar una coincidència millor"
-#: builtin/blame.c:2516
+#: builtin/blame.c:2535
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Usa les revisions de <fitxer> en lloc d'invocar git-rev-list"
-#: builtin/blame.c:2517
+#: builtin/blame.c:2536
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Usa els continguts de <fitxer> com a la imatge final"
-#: builtin/blame.c:2518 builtin/blame.c:2519
+#: builtin/blame.c:2537 builtin/blame.c:2538
msgid "score"
msgstr "puntuació"
-#: builtin/blame.c:2518
+#: builtin/blame.c:2537
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr "Troba còpies de línia dins i a través dels fitxers"
-#: builtin/blame.c:2519
+#: builtin/blame.c:2538
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr "Troba moviments de línia dins i a través dels fitxers"
-#: builtin/blame.c:2520
+#: builtin/blame.c:2539
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:2520
+#: builtin/blame.c:2539
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr "Processa només el rang de línies n,m, comptant des d'1"
@@ -3353,27 +3402,31 @@ msgstr "Processa només el rang de línies n,m, comptant des d'1"
#. takes 22 places, is the longest among various forms of
#. relative timestamps, but your language may need more or
#. fewer display columns.
-#: builtin/blame.c:2601
+#: builtin/blame.c:2620
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "fa 4 anys i 11 mesos"
-#: builtin/branch.c:24
+#: builtin/branch.c:25
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [<opcions>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
-#: builtin/branch.c:25
+#: builtin/branch.c:26
msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
msgstr "git branch [<opcions>] [-l] [-f] <nom-de-branca> [<punt-inicial>]"
-#: builtin/branch.c:26
+#: builtin/branch.c:27
msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
msgstr "git branch [<opcions>] [-r] (-d | -D) <nom-de-branca>..."
-#: builtin/branch.c:27
+#: builtin/branch.c:28
msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [<opcions>] (-m | -M) [<branca-antiga>] <branca-nova>"
-#: builtin/branch.c:150
+#: builtin/branch.c:29
+msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
+msgstr "git branch [<opcions>] [-r | -a] [--points-at]"
+
+#: builtin/branch.c:142
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -3383,7 +3436,7 @@ msgstr ""
" '%s', però encara no s'ha fusionat\n"
" a HEAD."
-#: builtin/branch.c:154
+#: builtin/branch.c:146
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -3393,12 +3446,12 @@ msgstr ""
" fusionat a '%s', encara que està\n"
" fusionada a HEAD."
-#: builtin/branch.c:168
+#: builtin/branch.c:160
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "No s'ha pogut trobar l'objecte de comissió de '%s'"
-#: builtin/branch.c:172
+#: builtin/branch.c:164
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -3407,348 +3460,340 @@ msgstr ""
"La branca '%s' no està totalment fusionada.\n"
"Si esteu segur que la voleu suprimir, executeu 'git branch -D %s'."
-#: builtin/branch.c:185
+#: builtin/branch.c:177
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "L'actualització del fitxer de configuració ha fallat"
-#: builtin/branch.c:213
+#: builtin/branch.c:205
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "no es pot usar -a amb -d"
-#: builtin/branch.c:219
+#: builtin/branch.c:211
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "No s'ha pogut trobar l'objecte de comissió de HEAD"
-#: builtin/branch.c:227
+#: builtin/branch.c:219
#, c-format
msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
msgstr "No es pot suprimir la branca '%s', en la qual sou actualment."
-#: builtin/branch.c:243
+#: builtin/branch.c:235
#, c-format
msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
msgstr "no s'ha trobat la branca amb seguiment remot '%s'."
-#: builtin/branch.c:244
+#: builtin/branch.c:236
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "no s'ha trobat la branca '%s'."
-#: builtin/branch.c:259
+#: builtin/branch.c:251
#, c-format
msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
msgstr "Error en suprimir la branca amb seguiment remot '%s'"
-#: builtin/branch.c:260
+#: builtin/branch.c:252
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Error en suprimir la branca '%s'"
-#: builtin/branch.c:267
+#: builtin/branch.c:259
#, c-format
msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
msgstr "S'ha suprimit la branca amb seguiment remot %s (era %s).\n"
-#: builtin/branch.c:268
+#: builtin/branch.c:260
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "S'ha suprimit la branca %s (era %s).\n"
-#: builtin/branch.c:369
-#, c-format
-msgid "branch '%s' does not point at a commit"
-msgstr "la branca '%s' no assenyala cap comissió"
-
-#: builtin/branch.c:452
+#: builtin/branch.c:303
#, c-format
msgid "[%s: gone]"
msgstr "[%s: no hi és]"
-#: builtin/branch.c:457
+#: builtin/branch.c:308
#, c-format
msgid "[%s]"
msgstr "[%s]"
-#: builtin/branch.c:462
+#: builtin/branch.c:313
#, c-format
msgid "[%s: behind %d]"
msgstr "[%s: darrere per %d]"
-#: builtin/branch.c:464
+#: builtin/branch.c:315
#, c-format
msgid "[behind %d]"
msgstr "[darrere de %d]"
-#: builtin/branch.c:468
+#: builtin/branch.c:319
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d]"
msgstr "[%s: davant per %d]"
-#: builtin/branch.c:470
+#: builtin/branch.c:321
#, c-format
msgid "[ahead %d]"
msgstr "[davant de %d]"
-#: builtin/branch.c:473
+#: builtin/branch.c:324
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
msgstr "[%s: davant per %d, darrere per %d]"
-#: builtin/branch.c:476
+#: builtin/branch.c:327
#, c-format
msgid "[ahead %d, behind %d]"
msgstr "[davant %d, darrere %d]"
-#: builtin/branch.c:489
+#: builtin/branch.c:340
msgid " **** invalid ref ****"
msgstr " **** referència no vàlida ****"
-#: builtin/branch.c:580
+#: builtin/branch.c:366
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(cap branca, rebasant %s)"
-#: builtin/branch.c:583
+#: builtin/branch.c:369
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(cap branca, bisecció començada en %s)"
-#: builtin/branch.c:589
+#: builtin/branch.c:375
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(HEAD separat a %s)"
-#: builtin/branch.c:592
+#: builtin/branch.c:378
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "(HEAD separat de %s)"
-#: builtin/branch.c:596
+#: builtin/branch.c:382
msgid "(no branch)"
msgstr "(cap branca)"
-#: builtin/branch.c:643
-#, c-format
-msgid "object '%s' does not point to a commit"
-msgstr "l'objecte '%s' no assenyala cap comissió"
-
-#: builtin/branch.c:691
-msgid "some refs could not be read"
-msgstr "no s'han pogut llegir algunes referències"
-
-#: builtin/branch.c:704
+#: builtin/branch.c:524
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr "no es pot canviar el nom de la branca actual mentre no s'és a cap."
-#: builtin/branch.c:714
+#: builtin/branch.c:534
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Nom de branca no vàlid: '%s'"
-#: builtin/branch.c:729
+#: builtin/branch.c:549
msgid "Branch rename failed"
msgstr "El canvi de nom de branca ha fallat"
-#: builtin/branch.c:733
+#: builtin/branch.c:553
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "S'ha canviat el nom de la branca malanomenada '%s'"
-#: builtin/branch.c:737
+#: builtin/branch.c:557
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "S'ha canviat el nom de la branca a %s, però HEAD no està actualitzat!"
-#: builtin/branch.c:744
+#: builtin/branch.c:564
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr ""
"La branca està canviada de nom, però l'actualització del fitxer de "
"configuració ha fallat"
-#: builtin/branch.c:759
-#, c-format
-msgid "malformed object name %s"
-msgstr "nom d'objecte %s mal format"
-
-#: builtin/branch.c:781
+#: builtin/branch.c:587
#, c-format
msgid "could not write branch description template: %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure la plantilla de descripció de branca: %s"
-#: builtin/branch.c:811
+#: builtin/branch.c:616
msgid "Generic options"
msgstr "Opcions genèriques"
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:618
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr "mostra el hash i l'assumpte, doneu dues vegades per la branca font"
-#: builtin/branch.c:814
+#: builtin/branch.c:619
msgid "suppress informational messages"
msgstr "omet els missatges informatius"
-#: builtin/branch.c:815
+#: builtin/branch.c:620
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "configura el mode de seguiment (vegeu git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:817
+#: builtin/branch.c:622
msgid "change upstream info"
msgstr "canvia la informació de font"
-#: builtin/branch.c:821
+#: builtin/branch.c:626
msgid "use colored output"
msgstr "usa sortida colorada"
-#: builtin/branch.c:822
+#: builtin/branch.c:627
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "actua en branques amb seguiment remot"
-#: builtin/branch.c:825 builtin/branch.c:831 builtin/branch.c:852
-#: builtin/branch.c:858 builtin/commit.c:1580 builtin/commit.c:1581
-#: builtin/commit.c:1582 builtin/commit.c:1583 builtin/tag.c:618
-#: builtin/tag.c:624
-msgid "commit"
-msgstr "comissió"
-
-#: builtin/branch.c:826 builtin/branch.c:832
+#: builtin/branch.c:629 builtin/branch.c:630
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "imprimeix només les branques que continguin la comissió"
-#: builtin/branch.c:838
+#: builtin/branch.c:633
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Accions de git-branch específiques:"
-#: builtin/branch.c:839
+#: builtin/branch.c:634
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "llista les branques amb seguiment remot i les locals"
-#: builtin/branch.c:841
+#: builtin/branch.c:636
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "suprimeix la branca si està completament fusionada"
-#: builtin/branch.c:842
+#: builtin/branch.c:637
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "suprimeix la branca (encara que no estigui fusionada)"
-#: builtin/branch.c:843
+#: builtin/branch.c:638
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr "mou/canvia de nom una branca i el seu registre de referència"
-#: builtin/branch.c:844
+#: builtin/branch.c:639
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "mou/canvia de nom una branca, encara que el destí existeixi"
-#: builtin/branch.c:845
+#: builtin/branch.c:640
msgid "list branch names"
msgstr "llista els noms de branca"
-#: builtin/branch.c:846
+#: builtin/branch.c:641
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "crea el registre de referència de la branca"
-#: builtin/branch.c:848
+#: builtin/branch.c:643
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "edita la descripció de la branca"
-#: builtin/branch.c:849
+#: builtin/branch.c:644
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "força creació, moviment/canvi de nom, supressió"
-#: builtin/branch.c:852
-msgid "print only not merged branches"
-msgstr "imprimeix només les branques sense fusionar"
+#: builtin/branch.c:645
+msgid "print only branches that are merged"
+msgstr "imprimeix només les branques que s'han fusionat"
-#: builtin/branch.c:858
-msgid "print only merged branches"
-msgstr "imprimeix només les branques fusionades"
+#: builtin/branch.c:646
+msgid "print only branches that are not merged"
+msgstr "imprimeix només les branques que no s'han fusionat"
-#: builtin/branch.c:862
+#: builtin/branch.c:647
msgid "list branches in columns"
msgstr "llista les branques en columnes"
-#: builtin/branch.c:875
+#: builtin/branch.c:648 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:366
+msgid "key"
+msgstr "clau"
+
+#: builtin/branch.c:649 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:367
+msgid "field name to sort on"
+msgstr "nom del camp en el qual ordenar"
+
+#: builtin/branch.c:651 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:398
+#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:561 builtin/notes.c:564
+#: builtin/tag.c:369
+msgid "object"
+msgstr "objecte"
+
+#: builtin/branch.c:652
+msgid "print only branches of the object"
+msgstr "imprimeix només les branques de l'objecte"
+
+#: builtin/branch.c:670
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "S'ha fallat en resoldre HEAD com a referència vàlida."
-#: builtin/branch.c:879 builtin/clone.c:690
+#: builtin/branch.c:674 builtin/clone.c:697
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "HEAD no trobat sota refs/heads!"
-#: builtin/branch.c:901
+#: builtin/branch.c:694
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "--column i --verbose són incompatibles"
-#: builtin/branch.c:912 builtin/branch.c:951
+#: builtin/branch.c:705 builtin/branch.c:747
msgid "branch name required"
msgstr "cal el nom de branca"
-#: builtin/branch.c:927
+#: builtin/branch.c:723
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "No es pot donar descripció a un HEAD separat"
-#: builtin/branch.c:932
+#: builtin/branch.c:728
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "no es pot editar la descripció de més d'una branca"
-#: builtin/branch.c:939
+#: builtin/branch.c:735
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "Encara no hi ha comissió en la branca '%s'."
-#: builtin/branch.c:942
+#: builtin/branch.c:738
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "No hi ha branca amb nom '%s'."
-#: builtin/branch.c:957
+#: builtin/branch.c:753
msgid "too many branches for a rename operation"
msgstr "hi ha massa branques per a una operació de canvi de nom"
-#: builtin/branch.c:962
+#: builtin/branch.c:758
msgid "too many branches to set new upstream"
msgstr "hi ha massa branques per a establir una nova font"
-#: builtin/branch.c:966
+#: builtin/branch.c:762
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
msgstr ""
"no s'ha pogut establir la font de HEAD com a %s quan no assenyala cap branca."
-#: builtin/branch.c:969 builtin/branch.c:991 builtin/branch.c:1012
+#: builtin/branch.c:765 builtin/branch.c:787 builtin/branch.c:808
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "no hi ha tal branca '%s'"
-#: builtin/branch.c:973
+#: builtin/branch.c:769
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca '%s' no existeix"
-#: builtin/branch.c:985
+#: builtin/branch.c:781
msgid "too many branches to unset upstream"
msgstr "hi ha massa branques per a desestablir la font"
-#: builtin/branch.c:989
+#: builtin/branch.c:785
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"no s'ha pogut desestablir la font de HEAD perquè no assenyala cap branca."
-#: builtin/branch.c:995
+#: builtin/branch.c:791
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "La branca '%s' no té informació de font"
-#: builtin/branch.c:1009
+#: builtin/branch.c:805
msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
msgstr "no té sentit crear 'HEAD' manualment"
-#: builtin/branch.c:1015
+#: builtin/branch.c:811
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr ""
"les opcions -a i -r a 'git branch' no tenen sentit amb un nom de branca"
-#: builtin/branch.c:1018
+#: builtin/branch.c:814
#, c-format
msgid ""
"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
@@ -3757,7 +3802,7 @@ msgstr ""
"La bandera --set-upstream està desaprovada i s'eliminarà. Considereu usar --"
"track o --set-upstream-to\n"
-#: builtin/branch.c:1035
+#: builtin/branch.c:831
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -3768,12 +3813,12 @@ msgstr ""
"Si volíeu fer '%s' seguir '%s', feu això:\n"
"\n"
-#: builtin/branch.c:1036
+#: builtin/branch.c:832
#, c-format
msgid " git branch -d %s\n"
msgstr " git branch -d %s\n"
-#: builtin/branch.c:1037
+#: builtin/branch.c:833
#, c-format
msgid " git branch --set-upstream-to %s\n"
msgstr " git branch --set-upstream-to %s\n"
@@ -3800,12 +3845,8 @@ msgstr ""
"<tipus>|--textconv) <objecte>"
#: builtin/cat-file.c:429
-msgid ""
-"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] < <list-of-"
-"objects>"
-msgstr ""
-"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] < <llista-"
-"d'objectes>"
+msgid "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
+msgstr "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
#: builtin/cat-file.c:466
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
@@ -3862,9 +3903,8 @@ msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
msgstr "git check-attr [-a | --all | <atribut>...] [--] <nom-de-camí>..."
#: builtin/check-attr.c:12
-msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...] < <list-of-paths>"
-msgstr ""
-"git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <atribut>...] < <llista-de-camins>"
+msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...]"
+msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <atribut>...]"
#: builtin/check-attr.c:19
msgid "report all attributes set on file"
@@ -3882,7 +3922,7 @@ msgstr "llegeix els noms de fitxer d'stdin"
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "acaba els registres d'entrada i de sortida amb un caràcter NUL"
-#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1133 builtin/gc.c:267
+#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1134 builtin/gc.c:325
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "omet el reportatge de progrés"
@@ -3968,6 +4008,8 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "escriu el contingut a fitxers temporals"
#: builtin/checkout-index.c:204 builtin/column.c:30
+#: builtin/submodule--helper.c:172 builtin/submodule--helper.c:175
+#: builtin/submodule--helper.c:178 builtin/submodule--helper.c:181
msgid "string"
msgstr "cadena"
@@ -3987,106 +4029,106 @@ msgstr "git checkout [<opcions>] <branca>"
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [<opcions>] [<branca>] -- <fitxer>..."
-#: builtin/checkout.c:133 builtin/checkout.c:166
+#: builtin/checkout.c:134 builtin/checkout.c:167
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "el camí '%s' no té la versió nostra"
-#: builtin/checkout.c:135 builtin/checkout.c:168
+#: builtin/checkout.c:136 builtin/checkout.c:169
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "el camí '%s' no té la versió seva"
-#: builtin/checkout.c:151
+#: builtin/checkout.c:152
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "el camí '%s' no té totes les versions necessàries"
-#: builtin/checkout.c:195
+#: builtin/checkout.c:196
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "el camí '%s' no té les versions necessàries"
-#: builtin/checkout.c:212
+#: builtin/checkout.c:213
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "camí '%s': no es pot fusionar"
-#: builtin/checkout.c:229
+#: builtin/checkout.c:230
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "no s'ha pogut afegir el resultat de fusió per a '%s'"
-#: builtin/checkout.c:250 builtin/checkout.c:253 builtin/checkout.c:256
-#: builtin/checkout.c:259
+#: builtin/checkout.c:251 builtin/checkout.c:254 builtin/checkout.c:257
+#: builtin/checkout.c:260
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "'%s' no es pot usar amb actualització de camins"
-#: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265
+#: builtin/checkout.c:263 builtin/checkout.c:266
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "'%s' no es pot usar amb %s"
-#: builtin/checkout.c:268
+#: builtin/checkout.c:269
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"No es pot actualitzar els camins i canviar a la branca '%s' a la vegada."
-#: builtin/checkout.c:279 builtin/checkout.c:473
+#: builtin/checkout.c:280 builtin/checkout.c:474
msgid "corrupt index file"
msgstr "fitxer d'índex malmès"
-#: builtin/checkout.c:339 builtin/checkout.c:346
+#: builtin/checkout.c:340 builtin/checkout.c:347
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "el camí '%s' està sense fusionar"
-#: builtin/checkout.c:495
+#: builtin/checkout.c:496
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "heu de resoldre el vostre índex actual primer"
-#: builtin/checkout.c:622
+#: builtin/checkout.c:623
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "No es pot fer reflog per a '%s': %s\n"
-#: builtin/checkout.c:660
+#: builtin/checkout.c:661
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD ara és a"
-#: builtin/checkout.c:667
+#: builtin/checkout.c:668
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Restableix la branca '%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:670
+#: builtin/checkout.c:671
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Ja en '%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:674
+#: builtin/checkout.c:675
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "S'ha agafat i restablert la branca '%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:676 builtin/checkout.c:1065
+#: builtin/checkout.c:677 builtin/checkout.c:1066
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "S'ha agafat la branca nova '%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:678
+#: builtin/checkout.c:679
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "S'ha agafat la branca '%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:730
+#: builtin/checkout.c:731
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " ... i %d més.\n"
-#: builtin/checkout.c:736
+#: builtin/checkout.c:737
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -4109,7 +4151,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:755
+#: builtin/checkout.c:756
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -4136,144 +4178,150 @@ msgstr[1] ""
" git branch <nom-de-branca-nova> %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:791
+#: builtin/checkout.c:792
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "error intern en el passeig per revisions"
-#: builtin/checkout.c:795
+#: builtin/checkout.c:796
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "La posició de HEAD anterior era"
-#: builtin/checkout.c:822 builtin/checkout.c:1060
+#: builtin/checkout.c:823 builtin/checkout.c:1061
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Sou en una branca que encara ha de nàixer"
-#: builtin/checkout.c:967
+#: builtin/checkout.c:968
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "només una referència esperada, %d donades."
-#: builtin/checkout.c:1006 builtin/worktree.c:210
+#: builtin/checkout.c:1007 builtin/worktree.c:213
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "referència no vàlida: %s"
-#: builtin/checkout.c:1035
+#: builtin/checkout.c:1036
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "la referència no és un arbre: %s"
-#: builtin/checkout.c:1074
+#: builtin/checkout.c:1075
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "els camins no es poden usar amb canvi de branca"
-#: builtin/checkout.c:1077 builtin/checkout.c:1081
+#: builtin/checkout.c:1078 builtin/checkout.c:1082
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "'%s' no es pot usar amb canvi de branca"
-#: builtin/checkout.c:1085 builtin/checkout.c:1088 builtin/checkout.c:1093
-#: builtin/checkout.c:1096
+#: builtin/checkout.c:1086 builtin/checkout.c:1089 builtin/checkout.c:1094
+#: builtin/checkout.c:1097
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "'%s' no es pot usar amb '%s'"
-#: builtin/checkout.c:1101
+#: builtin/checkout.c:1102
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr "No es pot canviar la branca a la no comissió '%s'"
-#: builtin/checkout.c:1134 builtin/checkout.c:1136 builtin/clone.c:83
-#: builtin/remote.c:159 builtin/remote.c:161 builtin/worktree.c:317
-#: builtin/worktree.c:319
+#: builtin/checkout.c:1135 builtin/checkout.c:1137 builtin/clone.c:83
+#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:320
+#: builtin/worktree.c:322
msgid "branch"
msgstr "branca"
-#: builtin/checkout.c:1135
+#: builtin/checkout.c:1136
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "crea i agafa una branca nova"
-#: builtin/checkout.c:1137
+#: builtin/checkout.c:1138
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "crea/restableix i agafa una branca"
-#: builtin/checkout.c:1138
+#: builtin/checkout.c:1139
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "crea un registre de referència per a la branca nova"
-#: builtin/checkout.c:1139
+#: builtin/checkout.c:1140
msgid "detach the HEAD at named commit"
msgstr "separa el HEAD a la comissió anomenada"
-#: builtin/checkout.c:1140
+#: builtin/checkout.c:1141
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "estableix la informació de font de la branca nova"
-#: builtin/checkout.c:1142
+#: builtin/checkout.c:1143
msgid "new-branch"
msgstr "branca-nova"
-#: builtin/checkout.c:1142
+#: builtin/checkout.c:1143
msgid "new unparented branch"
msgstr "branca òrfena nova"
-#: builtin/checkout.c:1143
+#: builtin/checkout.c:1144
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "agafa la versió nostra dels fitxers sense fusionar"
-#: builtin/checkout.c:1145
+#: builtin/checkout.c:1146
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "agafa la versió seva dels fitxers sense fusionar"
-#: builtin/checkout.c:1147
+#: builtin/checkout.c:1148
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "agafa a la força (descarta qualsevulla modificació local)"
-#: builtin/checkout.c:1148
+#: builtin/checkout.c:1149
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "realitza una fusió de 3 vies amb la branca nova"
-#: builtin/checkout.c:1149 builtin/merge.c:227
+#: builtin/checkout.c:1150 builtin/merge.c:227
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "actualitza els fitxers ignorats (per defecte)"
-#: builtin/checkout.c:1150 builtin/log.c:1264 parse-options.h:249
+#: builtin/checkout.c:1151 builtin/log.c:1266 parse-options.h:250
msgid "style"
msgstr "estil"
-#: builtin/checkout.c:1151
+#: builtin/checkout.c:1152
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "estil de conflicte (fusió o diff3)"
-#: builtin/checkout.c:1154
+#: builtin/checkout.c:1155
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "no limitis les especificacions de camí només a entrades disperses"
-#: builtin/checkout.c:1156
+#: builtin/checkout.c:1157
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr "dubta 'git checkout <cap-branca-així>'"
-#: builtin/checkout.c:1158
+#: builtin/checkout.c:1159
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "no comprovis si altre arbre de treball té la referència donada"
-#: builtin/checkout.c:1181
+#: builtin/checkout.c:1160 builtin/clone.c:57 builtin/fetch.c:112
+#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:109 builtin/push.c:558
+#: builtin/send-pack.c:168
+msgid "force progress reporting"
+msgstr "força l'informe de progrés"
+
+#: builtin/checkout.c:1191
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "-b, -B i --orphan són mutualment exclusius"
-#: builtin/checkout.c:1198
+#: builtin/checkout.c:1208
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "--track necessita un nom de branca"
-#: builtin/checkout.c:1203
+#: builtin/checkout.c:1213
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Manca el nom de branca; proveu -b"
-#: builtin/checkout.c:1239
+#: builtin/checkout.c:1249
msgid "invalid path specification"
msgstr "especificació de camí no vàlida"
-#: builtin/checkout.c:1246
+#: builtin/checkout.c:1256
#, c-format
msgid ""
"Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
@@ -4282,12 +4330,12 @@ msgstr ""
"No es poden actualitzar els camins i canviar a la branca '%s' a la vegada.\n"
"Volíeu agafar '%s', la qual no es pot resoldre com a comissió?"
-#: builtin/checkout.c:1251
+#: builtin/checkout.c:1261
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: --detach no accepta un paràmetre de camí '%s'"
-#: builtin/checkout.c:1255
+#: builtin/checkout.c:1265
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -4326,7 +4374,7 @@ msgstr "Saltaria el dipòsit %s\n"
msgid "failed to remove %s"
msgstr "s'ha fallat en eliminar %s"
-#: builtin/clean.c:317
+#: builtin/clean.c:315
msgid ""
"Prompt help:\n"
"1 - select a numbered item\n"
@@ -4338,7 +4386,7 @@ msgstr ""
"foo - selecciona un ítem basat en un prefix únic\n"
" - (buit) no seleccionis res"
-#: builtin/clean.c:321
+#: builtin/clean.c:319
msgid ""
"Prompt help:\n"
"1 - select a single item\n"
@@ -4358,36 +4406,36 @@ msgstr ""
"* - tria tots els ítems\n"
" - (buit) finalitza la selecció"
-#: builtin/clean.c:537
+#: builtin/clean.c:535
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Perdó (%s)?"
-#: builtin/clean.c:679
+#: builtin/clean.c:677
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Introduïu els patrons a ignorar>> "
-#: builtin/clean.c:716
+#: builtin/clean.c:714
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "AVÍS: No es pot trobar ítems que coincideixin amb: %s"
-#: builtin/clean.c:737
+#: builtin/clean.c:735
msgid "Select items to delete"
msgstr "Selecciona els ítems a suprimir"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:778
+#: builtin/clean.c:776
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Voleu eliminar %s [y/N]? "
-#: builtin/clean.c:803
+#: builtin/clean.c:801
msgid "Bye."
msgstr "Adéu."
-#: builtin/clean.c:811
+#: builtin/clean.c:809
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -4405,62 +4453,62 @@ msgstr ""
"help - aquesta pantalla\n"
"? - ajuda de selecció de l'avís"
-#: builtin/clean.c:838
+#: builtin/clean.c:836
msgid "*** Commands ***"
msgstr "*** Ordres ***"
-#: builtin/clean.c:839
+#: builtin/clean.c:837
msgid "What now"
msgstr "I ara què"
-#: builtin/clean.c:847
+#: builtin/clean.c:845
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Eliminaria l'ítem següent:"
msgstr[1] "Eliminaria els ítems següents:"
-#: builtin/clean.c:864
+#: builtin/clean.c:862
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "No hi ha més fitxers a netejar; sortint."
-#: builtin/clean.c:895
+#: builtin/clean.c:893
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "no imprimeixis els noms dels fitxers eliminats"
-#: builtin/clean.c:897
+#: builtin/clean.c:895
msgid "force"
msgstr "força"
-#: builtin/clean.c:898
+#: builtin/clean.c:896
msgid "interactive cleaning"
msgstr "neteja interactiva"
-#: builtin/clean.c:900
+#: builtin/clean.c:898
msgid "remove whole directories"
msgstr "elimina directoris sencers"
-#: builtin/clean.c:901 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:714
-#: builtin/ls-files.c:443 builtin/name-rev.c:311 builtin/show-ref.c:187
+#: builtin/clean.c:899 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:709
+#: builtin/ls-files.c:443 builtin/name-rev.c:307 builtin/show-ref.c:182
msgid "pattern"
msgstr "patró"
-#: builtin/clean.c:902
+#: builtin/clean.c:900
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "afegiu <patró> per a ignorar les regles"
-#: builtin/clean.c:903
+#: builtin/clean.c:901
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "elimina els fitxers ignorats, també"
-#: builtin/clean.c:905
+#: builtin/clean.c:903
msgid "remove only ignored files"
msgstr "elimina només els fitxers ignorats"
-#: builtin/clean.c:923
+#: builtin/clean.c:921
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "-x i -X no es poden usar junts"
-#: builtin/clean.c:927
+#: builtin/clean.c:925
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -4468,7 +4516,7 @@ msgstr ""
"clean.requireForce està establerta a veritat i ni -i, -n ni -f s'ha donat; "
"refusant netejar"
-#: builtin/clean.c:930
+#: builtin/clean.c:928
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -4480,16 +4528,11 @@ msgstr ""
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [<opcions>] [--] <dipòsit> [<directori>]"
-#: builtin/clone.c:57 builtin/fetch.c:112 builtin/merge.c:224
-#: builtin/pull.c:109 builtin/push.c:560 builtin/send-pack.c:168
-msgid "force progress reporting"
-msgstr "força l'informe de progrés"
-
#: builtin/clone.c:59
msgid "don't create a checkout"
-msgstr "no facis cap agafada"
+msgstr "no facis cap agafament"
-#: builtin/clone.c:60 builtin/clone.c:62 builtin/init-db.c:504
+#: builtin/clone.c:60 builtin/clone.c:62 builtin/init-db.c:469
msgid "create a bare repository"
msgstr "crea un dipòsit nu"
@@ -4513,15 +4556,15 @@ msgstr "configura com a dipòsit compartit"
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "inicialitza els submòduls en el clon"
-#: builtin/clone.c:75 builtin/init-db.c:501
+#: builtin/clone.c:75 builtin/init-db.c:466
msgid "template-directory"
msgstr "directori-de-plantilla"
-#: builtin/clone.c:76 builtin/init-db.c:502
+#: builtin/clone.c:76 builtin/init-db.c:467
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "directori del qual les plantilles s'usaran"
-#: builtin/clone.c:78
+#: builtin/clone.c:78 builtin/submodule--helper.c:179
msgid "reference repository"
msgstr "dipòsit de referència"
@@ -4545,7 +4588,7 @@ msgstr "agafa <branca> en lloc del HEAD del remot"
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "camí a git-upload-pack en el remot"
-#: builtin/clone.c:87 builtin/fetch.c:113 builtin/grep.c:659 builtin/pull.c:186
+#: builtin/clone.c:87 builtin/fetch.c:113 builtin/grep.c:654 builtin/pull.c:186
msgid "depth"
msgstr "profunditat"
@@ -4557,11 +4600,11 @@ msgstr "crea un clon superficial de tal profunditat"
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr "clona només una branca, HEAD o --branch"
-#: builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:510
+#: builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:475
msgid "gitdir"
msgstr "directori de git"
-#: builtin/clone.c:92 builtin/init-db.c:511
+#: builtin/clone.c:92 builtin/init-db.c:476
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "separa el directori de git de l'arbre de treball"
@@ -4573,178 +4616,181 @@ msgstr "clau=valor"
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "estableix la configuració dins del dipòsit nou"
-#: builtin/clone.c:298
+#: builtin/clone.c:300
+#, c-format
+msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
+msgstr ""
+"Encara no se suporta el dipòsit de referència '%s' com a agafament enllaçat."
+
+#: builtin/clone.c:302
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "el dipòsit de referència '%s' no és un dipòsit local."
-#: builtin/clone.c:302
+#: builtin/clone.c:307
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "el dipòsit de referència '%s' és superficial"
-#: builtin/clone.c:305
+#: builtin/clone.c:310
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "el dipòsit de referència '%s' és empeltat"
-#: builtin/clone.c:370 builtin/diff.c:84
+#: builtin/clone.c:375 builtin/diff.c:84
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "s'ha fallat en fer stat a '%s'"
-#: builtin/clone.c:372
+#: builtin/clone.c:377
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "%s existeix i no és directori"
-#: builtin/clone.c:386
+#: builtin/clone.c:391
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "s'ha fallat en fer stat a '%s'\n"
-#: builtin/clone.c:408
+#: builtin/clone.c:413
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "s'ha fallat en crear l'enllaç '%s'"
-#: builtin/clone.c:412
+#: builtin/clone.c:417
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "s'ha fallat en copiar el fitxer a '%s'"
-#: builtin/clone.c:435 builtin/clone.c:619
+#: builtin/clone.c:442 builtin/clone.c:626
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "fet.\n"
-#: builtin/clone.c:447
+#: builtin/clone.c:454
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
"and retry the checkout with 'git checkout -f HEAD'\n"
msgstr ""
-"La clonació ha tingut èxit, però l'agafada ha fallat.\n"
-"Podeu inspeccionar què s'ha agafat amb 'git status' i\n"
-"tornar a intentar l'agafada amb 'git checkout -f HEAD'\n"
+"La clonació ha tingut èxit, però l'agafament ha\n"
+"fallat. Podeu inspeccionar què s'ha agafat amb\n"
+"'git status' i tornar a intentar l'agafament amb\n"
+"'git checkout -f HEAD'\n"
-#: builtin/clone.c:524
+#: builtin/clone.c:531
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr "No s'ha pogut trobar la branca remota %s per a clonar."
-#: builtin/clone.c:614
+#: builtin/clone.c:621
#, c-format
msgid "Checking connectivity... "
msgstr "Provant connectivitat... "
-#: builtin/clone.c:617
+#: builtin/clone.c:624
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "el remot no ha enviat tots els objectes necessaris"
-#: builtin/clone.c:681
+#: builtin/clone.c:688
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"el HEAD remot es refereix a una referència que no existeix; no s'ha pogut "
"agafar.\n"
-#: builtin/clone.c:712
+#: builtin/clone.c:719
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "no s'ha pogut agafar l'arbre de treball"
-#: builtin/clone.c:799
+#: builtin/clone.c:808
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "no es pot reempaquetar per a netejar"
-#: builtin/clone.c:801
+#: builtin/clone.c:810
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "no es pot desenllaçar el fitxer d'alternatives temporal"
-#: builtin/clone.c:831
+#: builtin/clone.c:842
msgid "Too many arguments."
msgstr "Hi ha massa paràmetres."
-#: builtin/clone.c:835
+#: builtin/clone.c:846
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Heu d'especificar un dipòsit per a clonar."
-#: builtin/clone.c:846
+#: builtin/clone.c:857
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "les opcions --bare i --origin %s són incompatibles."
-#: builtin/clone.c:849
+#: builtin/clone.c:860
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "--bare i --separate-git-dir són incompatibles."
-#: builtin/clone.c:862
+#: builtin/clone.c:873
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "el dipòsit '%s' no existeix"
-#: builtin/clone.c:868 builtin/fetch.c:1168
+#: builtin/clone.c:879 builtin/fetch.c:1166
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "la profunditat %s no és nombre positiu"
-#: builtin/clone.c:878
+#: builtin/clone.c:889
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "el camí destí '%s' ja existeix i no és un directori buit."
-#: builtin/clone.c:888
+#: builtin/clone.c:899
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "l'arbre de treball '%s' ja existeix."
-#: builtin/clone.c:903 builtin/clone.c:914 builtin/worktree.c:218
-#: builtin/worktree.c:245
+#: builtin/clone.c:914 builtin/clone.c:925 builtin/submodule--helper.c:224
+#: builtin/worktree.c:221 builtin/worktree.c:248
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear els directoris inicials de '%s'"
-#: builtin/clone.c:906
+#: builtin/clone.c:917
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el directori d'arbre de treball '%s'"
-#: builtin/clone.c:924
+#: builtin/clone.c:935
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Clonant al dipòsit nu '%s'...\n"
-#: builtin/clone.c:926
+#: builtin/clone.c:937
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Clonant a '%s'...\n"
-#: builtin/clone.c:951
-msgid "--dissociate given, but there is no --reference"
-msgstr "s'ha donat --dissociate, però no hi ha --reference"
-
-#: builtin/clone.c:968
+#: builtin/clone.c:975
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--depth s'ignora en els clons locals; useu file:// en lloc d'això."
-#: builtin/clone.c:971
+#: builtin/clone.c:978
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "el dipòsit font és superficial, ignorant --local"
-#: builtin/clone.c:976
+#: builtin/clone.c:983
msgid "--local is ignored"
msgstr "--local s'ignora"
-#: builtin/clone.c:980
+#: builtin/clone.c:987
#, c-format
msgid "Don't know how to clone %s"
msgstr "No se sap com clonar %s"
-#: builtin/clone.c:1029 builtin/clone.c:1037
+#: builtin/clone.c:1036 builtin/clone.c:1044
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "La branca remota %s no es troba en la font %s"
-#: builtin/clone.c:1040
+#: builtin/clone.c:1047
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Sembla que heu clonat un dipòsit buit."
@@ -4780,15 +4826,15 @@ msgstr "Espai d'encoixinada entre columnes"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "--command ha de ser el primer paràmetre"
-#: builtin/commit.c:37
+#: builtin/commit.c:38
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [<opcions>] [--] <especificació-de-camí>..."
-#: builtin/commit.c:42
+#: builtin/commit.c:43
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [<opcions>] [--] <especificació-de-camí>..."
-#: builtin/commit.c:47
+#: builtin/commit.c:48
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4815,7 +4861,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: builtin/commit.c:60
+#: builtin/commit.c:61
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4841,7 +4887,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: builtin/commit.c:72
+#: builtin/commit.c:73
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -4851,7 +4897,7 @@ msgstr ""
"deixaria buida. Podeu repetir la vostra ordre amb --allow-empty, o\n"
"podeu eliminar la comissió per complet amb \"git reset HEAD^\".\n"
-#: builtin/commit.c:77
+#: builtin/commit.c:78
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -4866,11 +4912,11 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:84
+#: builtin/commit.c:85
msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr "D'altra manera, si us plau, useu 'git reset'\n"
-#: builtin/commit.c:87
+#: builtin/commit.c:88
msgid ""
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
@@ -4886,66 +4932,66 @@ msgstr ""
"Llavors \"git cherry-pick --continue\" reprendrà recollint\n"
"com a cireres les comissions restants.\n"
-#: builtin/commit.c:304
+#: builtin/commit.c:305
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "s'ha fallat en desempaquetar l'objecte d'arbre HEAD"
-#: builtin/commit.c:345
+#: builtin/commit.c:346
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "no s'ha pogut crear un índex temporal"
-#: builtin/commit.c:351
+#: builtin/commit.c:352
msgid "interactive add failed"
msgstr "l'afegiment interactiu ha fallat"
-#: builtin/commit.c:364
+#: builtin/commit.c:365
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex temporal"
-#: builtin/commit.c:366
+#: builtin/commit.c:367
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "S'ha fallat en actualitzar l'arbre principal de memòria cau"
-#: builtin/commit.c:390 builtin/commit.c:413 builtin/commit.c:462
+#: builtin/commit.c:391 builtin/commit.c:414 builtin/commit.c:463
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer new_index"
-#: builtin/commit.c:444
+#: builtin/commit.c:445
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "no es pot fer una comissió parcial durant una fusió."
-#: builtin/commit.c:446
+#: builtin/commit.c:447
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "no es pot fer una comissió parcial durant un recull de cireres."
-#: builtin/commit.c:455
+#: builtin/commit.c:456
msgid "cannot read the index"
msgstr "no es pot llegir l'índex"
-#: builtin/commit.c:474
+#: builtin/commit.c:475
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex temporal"
-#: builtin/commit.c:579
+#: builtin/commit.c:580
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "a la comissió '%s' li manca la capçalera d'autor"
-#: builtin/commit.c:581
+#: builtin/commit.c:582
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "la comissió '%s' té una línia d'autor mal formada"
-#: builtin/commit.c:600
+#: builtin/commit.c:601
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "paràmetre --author mal format"
-#: builtin/commit.c:608
+#: builtin/commit.c:609
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "format de data no vàlid: %s"
-#: builtin/commit.c:652
+#: builtin/commit.c:653
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -4953,38 +4999,38 @@ msgstr ""
"no es pot seleccionar un caràcter de comentari que\n"
"no sigui usat en el missatge de comissió actual"
-#: builtin/commit.c:689 builtin/commit.c:722 builtin/commit.c:1079
+#: builtin/commit.c:690 builtin/commit.c:723 builtin/commit.c:1080
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió %s"
-#: builtin/commit.c:701 builtin/shortlog.c:273
+#: builtin/commit.c:702 builtin/shortlog.c:273
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(llegint el missatge de registre des de l'entrada estàndard)\n"
-#: builtin/commit.c:703
+#: builtin/commit.c:704
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "no s'ha pogut llegir el registre des de l'entrada estàndard"
-#: builtin/commit.c:707
+#: builtin/commit.c:708
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de registre '%s'"
-#: builtin/commit.c:729
+#: builtin/commit.c:730
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "no s'ha pogut llegir MERGE_MSG"
-#: builtin/commit.c:733
+#: builtin/commit.c:734
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "no s'ha pogut llegir SQUASH_MSG"
-#: builtin/commit.c:784
+#: builtin/commit.c:785
msgid "could not write commit template"
msgstr "no s'ha pogut escriure la plantilla de comissió"
-#: builtin/commit.c:802
+#: builtin/commit.c:803
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -4999,7 +5045,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"i intenteu-ho de nou.\n"
-#: builtin/commit.c:807
+#: builtin/commit.c:808
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -5014,7 +5060,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"i intenteu-ho de nou.\n"
-#: builtin/commit.c:820
+#: builtin/commit.c:821
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -5024,7 +5070,7 @@ msgstr ""
"S'ignoraran les línies començant amb '%c', i un missatge de\n"
"comissió buit avorta la comissió.\n"
-#: builtin/commit.c:827
+#: builtin/commit.c:828
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -5035,148 +5081,149 @@ msgstr ""
"Es retindran les línies començants amb '%c'; podeu eliminar-les per vós\n"
"mateix si voleu. Un missatge buit avorta la comissió.\n"
-#: builtin/commit.c:847
+#: builtin/commit.c:848
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sAutor: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:855
+#: builtin/commit.c:856
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sData: %s"
-#: builtin/commit.c:862
+#: builtin/commit.c:863
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sComitent: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:880
+#: builtin/commit.c:881
msgid "Cannot read index"
msgstr "No es pot llegir l'índex"
-#: builtin/commit.c:937
+#: builtin/commit.c:938
msgid "Error building trees"
msgstr "Error en construir arbres"
-#: builtin/commit.c:952 builtin/tag.c:495
+#: builtin/commit.c:953 builtin/tag.c:266
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Si us plau, proveïu el missatge per usar o l'opció -m o l'opció -F.\n"
-#: builtin/commit.c:1054
+#: builtin/commit.c:1055
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"--author '%s' no és 'Nom <adreça-de-correu-electrònic>' i no coincideix amb\n"
"cap autor existent"
-#: builtin/commit.c:1069 builtin/commit.c:1309
+#: builtin/commit.c:1070 builtin/commit.c:1310
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Mode de fitxers no seguits no vàlid '%s'"
-#: builtin/commit.c:1106
+#: builtin/commit.c:1107
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "--long i -z són incompatibles"
-#: builtin/commit.c:1136
+#: builtin/commit.c:1137
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Usar ambdós --reset-author i --author no té sentit"
-#: builtin/commit.c:1145
+#: builtin/commit.c:1146
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "No teniu res a esmenar."
-#: builtin/commit.c:1148
+#: builtin/commit.c:1149
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "Esteu enmig d'una fusió -- no es pot esmenar."
-#: builtin/commit.c:1150
+#: builtin/commit.c:1151
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "Esteu enmig d'un recull de cireres -- no es pot esmenar."
-#: builtin/commit.c:1153
+#: builtin/commit.c:1154
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Les opcions --squash i --fixup no es poden usar juntes"
-#: builtin/commit.c:1163
+#: builtin/commit.c:1164
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Només un de -c/-C/-F/--fixup es pot usar."
-#: builtin/commit.c:1165
+#: builtin/commit.c:1166
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
msgstr "L'opció -m no es pot combinar amb -c/-C/-F/--fixup."
-#: builtin/commit.c:1173
+#: builtin/commit.c:1174
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr "--reset-author només es pot usar amb -C, -c o --amend."
-#: builtin/commit.c:1190
+#: builtin/commit.c:1191
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr "Només un de --include/--only/--all/--interactive/--patch es pot usar."
-#: builtin/commit.c:1192
+#: builtin/commit.c:1193
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "--include/--only no té sentit sense camí."
-#: builtin/commit.c:1194
+#: builtin/commit.c:1195
msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
msgstr "Intel·ligent... esmenant l'últim amb índex brut."
-#: builtin/commit.c:1196
+#: builtin/commit.c:1197
msgid "Explicit paths specified without -i or -o; assuming --only paths..."
msgstr ""
"S'han especificat camins explícits sense -i o -o; presumint camins --only..."
-#: builtin/commit.c:1208 builtin/tag.c:730
+#: builtin/commit.c:1209 builtin/tag.c:475
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Mode de neteja no vàlid %s"
-#: builtin/commit.c:1213
+#: builtin/commit.c:1214
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "-a no té sentit amb camins."
-#: builtin/commit.c:1323 builtin/commit.c:1602
+#: builtin/commit.c:1324 builtin/commit.c:1605
msgid "show status concisely"
msgstr "mostra l'estat concisament"
-#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1604
+#: builtin/commit.c:1326 builtin/commit.c:1607
msgid "show branch information"
msgstr "mostra la informació de branca"
-#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1606 builtin/push.c:546
+#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1609 builtin/push.c:544
+#: builtin/worktree.c:423
msgid "machine-readable output"
msgstr "sortida llegible per màquina"
-#: builtin/commit.c:1330 builtin/commit.c:1608
+#: builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1611
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "mostra l'estat en format llarg (per defecte)"
-#: builtin/commit.c:1333 builtin/commit.c:1611
+#: builtin/commit.c:1334 builtin/commit.c:1614
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "acaba les entrades amb NUL"
-#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1614 builtin/fast-export.c:981
-#: builtin/fast-export.c:984 builtin/tag.c:604
+#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1617 builtin/fast-export.c:981
+#: builtin/fast-export.c:984 builtin/tag.c:353
msgid "mode"
msgstr "mode"
-#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1337 builtin/commit.c:1617
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"mostra els fitxers no seguits, modes opcionals: all, normal, no. (Per "
"defecte: all)"
-#: builtin/commit.c:1339
+#: builtin/commit.c:1340
msgid "show ignored files"
msgstr "mostra els fitxers ignorats"
-#: builtin/commit.c:1340 parse-options.h:155
+#: builtin/commit.c:1341 parse-options.h:155
msgid "when"
msgstr "quan"
-#: builtin/commit.c:1341
+#: builtin/commit.c:1342
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -5184,197 +5231,202 @@ msgstr ""
"ignora els canvis als submòduls, opcional quan: all, dirty, untracked. (Per "
"defecte: all)"
-#: builtin/commit.c:1343
+#: builtin/commit.c:1344
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "mostra els fitxers no seguits en columnes"
-#: builtin/commit.c:1429
+#: builtin/commit.c:1430
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió novament creada"
-#: builtin/commit.c:1431
+#: builtin/commit.c:1432
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió novament creada"
-#: builtin/commit.c:1476
+#: builtin/commit.c:1477
msgid "detached HEAD"
msgstr "HEAD separat"
-#: builtin/commit.c:1479
+#: builtin/commit.c:1480
msgid " (root-commit)"
msgstr " (comissió d'arrel)"
-#: builtin/commit.c:1572
+#: builtin/commit.c:1575
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "omet el resum després d'una comissió reeixida"
-#: builtin/commit.c:1573
+#: builtin/commit.c:1576
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "mostra la diferència en la plantilla de missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1575
+#: builtin/commit.c:1578
msgid "Commit message options"
msgstr "Opcions de missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1576 builtin/tag.c:602
+#: builtin/commit.c:1579 builtin/tag.c:351
msgid "read message from file"
msgstr "llegiu el missatge des d'un fitxer"
-#: builtin/commit.c:1577
+#: builtin/commit.c:1580
msgid "author"
msgstr "autor"
-#: builtin/commit.c:1577
+#: builtin/commit.c:1580
msgid "override author for commit"
msgstr "autor corregit de la comissió"
-#: builtin/commit.c:1578 builtin/gc.c:268
+#: builtin/commit.c:1581 builtin/gc.c:326
msgid "date"
msgstr "data"
-#: builtin/commit.c:1578
+#: builtin/commit.c:1581
msgid "override date for commit"
msgstr "data corregida de la comissió"
-#: builtin/commit.c:1579 builtin/merge.c:218 builtin/notes.c:392
-#: builtin/notes.c:555 builtin/tag.c:600
+#: builtin/commit.c:1582 builtin/merge.c:218 builtin/notes.c:392
+#: builtin/notes.c:555 builtin/tag.c:349
msgid "message"
msgstr "missatge"
-#: builtin/commit.c:1579
+#: builtin/commit.c:1582
msgid "commit message"
msgstr "missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1580
+#: builtin/commit.c:1583 builtin/commit.c:1584 builtin/commit.c:1585
+#: builtin/commit.c:1586 parse-options.h:256 ref-filter.h:79
+msgid "commit"
+msgstr "comissió"
+
+#: builtin/commit.c:1583
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "reusa i edita el missatge de la comissió especificada"
-#: builtin/commit.c:1581
+#: builtin/commit.c:1584
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "reusa el missatge de la comissió especificada"
-#: builtin/commit.c:1582
+#: builtin/commit.c:1585
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"usa el missatge formatat d'aixafada automàtica per a arreglar la comissió "
"especificada"
-#: builtin/commit.c:1583
+#: builtin/commit.c:1586
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"usa el missatge formatat d'aixafada automàtica per a aixafar la comissió "
"especificada"
-#: builtin/commit.c:1584
+#: builtin/commit.c:1587
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr "l'autor de la comissió ja sóc jo (s'usa amb -C/-c/--amend)"
-#: builtin/commit.c:1585 builtin/log.c:1216 builtin/revert.c:86
+#: builtin/commit.c:1588 builtin/log.c:1216 builtin/revert.c:86
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "afegeix Signed-off-by:"
-#: builtin/commit.c:1586
+#: builtin/commit.c:1589
msgid "use specified template file"
msgstr "usa el fitxer de plantilla especificat"
-#: builtin/commit.c:1587
+#: builtin/commit.c:1590
msgid "force edit of commit"
msgstr "força l'edició de la comissió"
-#: builtin/commit.c:1588
+#: builtin/commit.c:1591
msgid "default"
msgstr "per defecte"
-#: builtin/commit.c:1588 builtin/tag.c:605
+#: builtin/commit.c:1591 builtin/tag.c:354
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "com despullar els espais i #comentaris del missatge"
-#: builtin/commit.c:1589
+#: builtin/commit.c:1592
msgid "include status in commit message template"
msgstr "inclou l'estat en la plantilla de missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1591 builtin/merge.c:226 builtin/pull.c:156
+#: builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:226 builtin/pull.c:156
#: builtin/revert.c:93
msgid "GPG sign commit"
msgstr "firma la comissió amb GPG"
-#: builtin/commit.c:1594
+#: builtin/commit.c:1597
msgid "Commit contents options"
msgstr "Opcions dels continguts de les comissions"
-#: builtin/commit.c:1595
+#: builtin/commit.c:1598
msgid "commit all changed files"
msgstr "comet tots els fitxers canviats"
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1599
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "afegeix els fitxers especificats a l'índex per a cometre"
-#: builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1600
msgid "interactively add files"
msgstr "afegeix els fitxers interactivament"
-#: builtin/commit.c:1598
+#: builtin/commit.c:1601
msgid "interactively add changes"
msgstr "afegeix els canvis interactivament"
-#: builtin/commit.c:1599
+#: builtin/commit.c:1602
msgid "commit only specified files"
msgstr "comet només els fitxers especificats"
-#: builtin/commit.c:1600
+#: builtin/commit.c:1603
msgid "bypass pre-commit hook"
msgstr "evita el ganxo de precomissió"
-#: builtin/commit.c:1601
+#: builtin/commit.c:1604
msgid "show what would be committed"
msgstr "mostra què es cometria"
-#: builtin/commit.c:1612
+#: builtin/commit.c:1615
msgid "amend previous commit"
msgstr "esmena la comissió anterior"
-#: builtin/commit.c:1613
+#: builtin/commit.c:1616
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "evita el ganxo de postreescriure"
-#: builtin/commit.c:1618
+#: builtin/commit.c:1621
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "està bé registrar un canvi buit"
-#: builtin/commit.c:1620
+#: builtin/commit.c:1623
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "està bé registrar un canvi amb missatge buit"
-#: builtin/commit.c:1649
+#: builtin/commit.c:1652
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió HEAD"
-#: builtin/commit.c:1695
+#: builtin/commit.c:1698
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Fitxer MERGE_HEAD malmès (%s)"
-#: builtin/commit.c:1702
+#: builtin/commit.c:1705
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "no s'ha pogut llegir MERGE_MODE"
-#: builtin/commit.c:1721
+#: builtin/commit.c:1724
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió: %s"
-#: builtin/commit.c:1732
+#: builtin/commit.c:1735
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Avortant la comissió; no heu editat el missatge.\n"
-#: builtin/commit.c:1737
+#: builtin/commit.c:1740
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Avortant la comissió a causa d'un missatge de comissió buit.\n"
-#: builtin/commit.c:1785
+#: builtin/commit.c:1788
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -5514,11 +5566,11 @@ msgstr "mostra només els noms de variable"
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "respecta les directives d'inclusió en cercar"
-#: builtin/config.c:311
+#: builtin/config.c:303
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el valor de color per defecte"
-#: builtin/config.c:449
+#: builtin/config.c:441
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -5533,16 +5585,16 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:583
+#: builtin/config.c:575
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "no es pot crear el fitxer de configuració '%s'"
-#: builtin/count-objects.c:55
+#: builtin/count-objects.c:77
msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
-#: builtin/count-objects.c:65
+#: builtin/count-objects.c:87
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "imprimeix les mides en un format llegible pels humans"
@@ -5662,7 +5714,7 @@ msgstr "considera les <n> etiquetes més recents (per defecte: 10)"
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "només considera les etiquetes que coincideixen amb <patró>"
-#: builtin/describe.c:410 builtin/name-rev.c:318
+#: builtin/describe.c:410 builtin/name-rev.c:314
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "mostra l'objecte de comissió abreviat com a retrocediment"
@@ -5881,7 +5933,7 @@ msgstr "[al dia]"
msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
msgstr "! %-*s %-*s -> %s (no es pot obtenir en la branca actual)"
-#: builtin/fetch.c:478 builtin/fetch.c:564
+#: builtin/fetch.c:478 builtin/fetch.c:566
msgid "[rejected]"
msgstr "[rebutjat]"
@@ -5905,40 +5957,40 @@ msgstr "[branca nova]"
msgid "[new ref]"
msgstr "[referència nova]"
-#: builtin/fetch.c:560
+#: builtin/fetch.c:561
msgid "unable to update local ref"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar la referència local"
-#: builtin/fetch.c:560
+#: builtin/fetch.c:561
msgid "forced update"
msgstr "actualització forçada"
-#: builtin/fetch.c:566
+#: builtin/fetch.c:568
msgid "(non-fast-forward)"
msgstr "(sense avanç ràpid)"
-#: builtin/fetch.c:600 builtin/fetch.c:842
+#: builtin/fetch.c:602 builtin/fetch.c:843
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s\n"
msgstr "no es pot obrir %s: %s\n"
-#: builtin/fetch.c:609
+#: builtin/fetch.c:611
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s no ha enviat tots els objectes necessaris\n"
-#: builtin/fetch.c:627
+#: builtin/fetch.c:629
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"rebutja %s perquè no es permet que les arrels superficials s'actualitzin"
-#: builtin/fetch.c:715 builtin/fetch.c:807
+#: builtin/fetch.c:716 builtin/fetch.c:808
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "De %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:726
+#: builtin/fetch.c:727
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -5948,55 +6000,55 @@ msgstr ""
" intenteu executar 'git remote prune %s' per a eliminar\n"
" qualsevulla branca antiga o conflictiva"
-#: builtin/fetch.c:778
+#: builtin/fetch.c:779
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s es tornarà penjant)"
-#: builtin/fetch.c:779
+#: builtin/fetch.c:780
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s s'ha tornat penjant)"
-#: builtin/fetch.c:811
+#: builtin/fetch.c:812
msgid "[deleted]"
msgstr "[suprimit]"
-#: builtin/fetch.c:812 builtin/remote.c:1034
+#: builtin/fetch.c:813 builtin/remote.c:1040
msgid "(none)"
msgstr "(cap)"
-#: builtin/fetch.c:832
+#: builtin/fetch.c:833
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Refusant obtenir en la branca actual %s d'un dipòsit no nu"
-#: builtin/fetch.c:851
+#: builtin/fetch.c:852
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "L'opció \"%s\" amb valor \"%s\" no és vàlida per a %s"
-#: builtin/fetch.c:854
+#: builtin/fetch.c:855
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "S'ignora l'opció \"%s\" per a %s\n"
-#: builtin/fetch.c:910
+#: builtin/fetch.c:911
#, c-format
msgid "Don't know how to fetch from %s"
msgstr "No se sap com obtenir de %s"
-#: builtin/fetch.c:1071
+#: builtin/fetch.c:1072
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Obtenint %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1073 builtin/remote.c:90
+#: builtin/fetch.c:1074 builtin/remote.c:96
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "No s'ha pogut obtenir %s"
-#: builtin/fetch.c:1091
+#: builtin/fetch.c:1092
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -6004,32 +6056,32 @@ msgstr ""
"Cap dipòsit remot especificat. Si us plau, especifiqueu o un URL o\n"
"un nom remot del qual es deuen obtenir les revisions noves."
-#: builtin/fetch.c:1114
+#: builtin/fetch.c:1115
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Necessiteu especificar un nom d'etiqueta."
-#: builtin/fetch.c:1156
+#: builtin/fetch.c:1157
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "--depth i --unshallow no es poden usar junts"
-#: builtin/fetch.c:1158
+#: builtin/fetch.c:1159
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "--unshallow en un dipòsit complet no té sentit"
-#: builtin/fetch.c:1181
+#: builtin/fetch.c:1179
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "fetch --all no accepta un paràmetre de dipòsit"
-#: builtin/fetch.c:1183
+#: builtin/fetch.c:1181
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "fetch --all no té sentit amb especificacions de referència"
-#: builtin/fetch.c:1194
+#: builtin/fetch.c:1192
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "No hi ha tal remot ni tal grup remot: %s"
-#: builtin/fetch.c:1202
+#: builtin/fetch.c:1200
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Obtenir un grup i especificar referències no té sentit"
@@ -6039,23 +6091,23 @@ msgid ""
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m <missatge>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <fitxer>]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:670
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:667
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr "emplena el registre amb <n> entrades del registre curt com a màxim"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:673
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:670
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "àlies per --log (desaprovat)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:676
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:673
msgid "text"
msgstr "text"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "usa <text> com a inici de missatge"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:675
msgid "file to read from"
msgstr "fitxer del qual llegir"
@@ -6063,97 +6115,117 @@ msgstr "fitxer del qual llegir"
msgid "git for-each-ref [<options>] [<pattern>]"
msgstr "git for-each-ref [<opcions>] [<patró>]"
-#: builtin/for-each-ref.c:24
+#: builtin/for-each-ref.c:10
+msgid "git for-each-ref [--points-at <object>]"
+msgstr "git for-each-ref [--points-at <objecte>]"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:11
+msgid "git for-each-ref [(--merged | --no-merged) [<object>]]"
+msgstr "git for-each-ref [(--merged | --no-merged) [<objecte>]]"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:12
+msgid "git for-each-ref [--contains [<object>]]"
+msgstr "git for-each-ref [--contains [<objecte>]]"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:27
msgid "quote placeholders suitably for shells"
msgstr ""
"posa els marcadors de posició entre cometes de forma adequada per a "
"intèrprets d'ordres"
-#: builtin/for-each-ref.c:26
+#: builtin/for-each-ref.c:29
msgid "quote placeholders suitably for perl"
msgstr "posa els marcadors de posició entre cometes adequades per al perl"
-#: builtin/for-each-ref.c:28
+#: builtin/for-each-ref.c:31
msgid "quote placeholders suitably for python"
msgstr "posa els marcadors de posició entre cometes adequades per al python"
-#: builtin/for-each-ref.c:30
+#: builtin/for-each-ref.c:33
msgid "quote placeholders suitably for Tcl"
msgstr "posa els marcadors de posició entre cometes adequades per al Tcl"
-#: builtin/for-each-ref.c:33
+#: builtin/for-each-ref.c:36
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "mostra només <n> referències coincidents"
-#: builtin/for-each-ref.c:34
+#: builtin/for-each-ref.c:37 builtin/tag.c:372
msgid "format to use for the output"
msgstr "format a usar en la sortida"
-#: builtin/for-each-ref.c:35
-msgid "key"
-msgstr "clau"
+#: builtin/for-each-ref.c:41
+msgid "print only refs which points at the given object"
+msgstr "imprimeix només les referències que assenyalin l'objecte donat"
-#: builtin/for-each-ref.c:36
-msgid "field name to sort on"
-msgstr "nom de camp en el qual ordenar"
+#: builtin/for-each-ref.c:43
+msgid "print only refs that are merged"
+msgstr "imprimeix només les referències que s'han fusionat"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:44
+msgid "print only refs that are not merged"
+msgstr "imprimeix només les referències que no s'han fusionat"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:45
+msgid "print only refs which contain the commit"
+msgstr "imprimeix només les referències que continguin la comissió"
-#: builtin/fsck.c:163 builtin/prune.c:137
+#: builtin/fsck.c:156 builtin/prune.c:140
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Comprovant connectivitat"
-#: builtin/fsck.c:568
+#: builtin/fsck.c:486
msgid "Checking object directories"
msgstr "Comprovant els directoris d'objecte"
-#: builtin/fsck.c:631
+#: builtin/fsck.c:553
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [<opcions>] [<objecte>...]"
-#: builtin/fsck.c:637
+#: builtin/fsck.c:559
msgid "show unreachable objects"
msgstr "mostra els objectes inabastables"
-#: builtin/fsck.c:638
+#: builtin/fsck.c:560
msgid "show dangling objects"
msgstr "mostra els objectes penjants"
-#: builtin/fsck.c:639
+#: builtin/fsck.c:561
msgid "report tags"
msgstr "informa de les etiquetes"
-#: builtin/fsck.c:640
+#: builtin/fsck.c:562
msgid "report root nodes"
msgstr "informa dels nodes d'arrel"
-#: builtin/fsck.c:641
+#: builtin/fsck.c:563
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "fes els objectes d'índex nodes de cap"
-#: builtin/fsck.c:642
+#: builtin/fsck.c:564
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "fes que els registres de referències siguin nodes de cap (per defecte)"
-#: builtin/fsck.c:643
+#: builtin/fsck.c:565
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "també considera els paquets i els objectes alternatius"
-#: builtin/fsck.c:644
+#: builtin/fsck.c:566
msgid "check only connectivity"
msgstr "comprova només la connectivitat"
-#: builtin/fsck.c:645
+#: builtin/fsck.c:567
msgid "enable more strict checking"
msgstr "habilita la comprovació més estricta"
-#: builtin/fsck.c:647
+#: builtin/fsck.c:569
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "escriu objectes penjants a .git/lost-found"
-#: builtin/fsck.c:648 builtin/prune.c:107
+#: builtin/fsck.c:570 builtin/prune.c:107
msgid "show progress"
msgstr "mostra el progrés"
-#: builtin/fsck.c:707
+#: builtin/fsck.c:631
msgid "Checking objects"
msgstr "Comprovant els objectes"
@@ -6161,56 +6233,71 @@ msgstr "Comprovant els objectes"
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [<opcions>]"
-#: builtin/gc.c:55
+#: builtin/gc.c:72
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s no vàlid: %s"
-#: builtin/gc.c:100
+#: builtin/gc.c:139
#, c-format
msgid "insanely long object directory %.*s"
msgstr "directori d'objectes increïblement llarg %.*s"
-#: builtin/gc.c:269
+#: builtin/gc.c:290
+#, c-format
+msgid ""
+"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
+"and remove %s.\n"
+"Automatic cleanup will not be performed until the file is removed.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"L'última execució de gc ha informat d'ho següent. Si us plau, corregiu\n"
+"la causa primordial i elimineu %s.\n"
+"No es realitzarà la neteja automàtica fins que s'elimini el fitxer.\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: builtin/gc.c:327
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "poda objectes sense referència"
-#: builtin/gc.c:271
+#: builtin/gc.c:329
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "sigues més exhaustiu (el temps d'execució augmenta)"
-#: builtin/gc.c:272
+#: builtin/gc.c:330
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "habilita el mode de recollida d'escombraries automàtica"
-#: builtin/gc.c:273
+#: builtin/gc.c:331
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr "força l'execució de gc encara que hi pugui haver un altre gc executant"
-#: builtin/gc.c:315
+#: builtin/gc.c:373
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Empaquetant automàticament el dipòsit en el fons per rendiment òptim.\n"
-#: builtin/gc.c:317
+#: builtin/gc.c:375
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Empaquetant automàticament el dipòsit per rendiment òptim.\n"
-#: builtin/gc.c:318
+#: builtin/gc.c:376
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr "Vegeu \"git help gc\" per neteja manual.\n"
-#: builtin/gc.c:336
+#: builtin/gc.c:397
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
msgstr ""
"gc ja està executant en la màquina '%s' pid %<PRIuMAX> (useu --force si no)"
-#: builtin/gc.c:364
+#: builtin/gc.c:441
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -6246,203 +6333,199 @@ msgstr "l'opció `%c' espera un valor numèric"
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "no es pot obrir '%s'"
-#: builtin/grep.c:638
+#: builtin/grep.c:633
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "cerca en l'índex en lloc de l'arbre de treball"
-#: builtin/grep.c:640
+#: builtin/grep.c:635
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "cerca en continguts no gestionats per git"
-#: builtin/grep.c:642
+#: builtin/grep.c:637
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "cerca tant en fitxers seguits com en no seguits"
-#: builtin/grep.c:644
+#: builtin/grep.c:639
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "ignora els fitxers especificats mitjançant '.gitignore'"
-#: builtin/grep.c:647
+#: builtin/grep.c:642
msgid "show non-matching lines"
msgstr "mostra les línies no coincidents"
-#: builtin/grep.c:649
+#: builtin/grep.c:644
msgid "case insensitive matching"
msgstr "coincidència insensible a majúscula i minúscula"
-#: builtin/grep.c:651
+#: builtin/grep.c:646
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "coincideix amb els patrons només als límits de paraula"
-#: builtin/grep.c:653
+#: builtin/grep.c:648
msgid "process binary files as text"
msgstr "processa els fitxers binaris com a text"
-#: builtin/grep.c:655
+#: builtin/grep.c:650
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "no coincideixis amb els patrons en els fitxers binaris"
-#: builtin/grep.c:658
+#: builtin/grep.c:653
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr "processa els fitxers binaris amb filtres de textconv"
-#: builtin/grep.c:660
+#: builtin/grep.c:655
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "descendeix com a màxim <profunditat> nivells"
-#: builtin/grep.c:664
+#: builtin/grep.c:659
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "usa les expressions regulars POSIX esteses"
-#: builtin/grep.c:667
+#: builtin/grep.c:662
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "usa les expressions regulars POSIX bàsiques (per defecte)"
-#: builtin/grep.c:670
+#: builtin/grep.c:665
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "interpreta els patrons com a cadenes fixes"
-#: builtin/grep.c:673
+#: builtin/grep.c:668
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "usa les expressions regulars compatibles amb Perl"
-#: builtin/grep.c:676
+#: builtin/grep.c:671
msgid "show line numbers"
msgstr "mostra els números de línia"
-#: builtin/grep.c:677
+#: builtin/grep.c:672
msgid "don't show filenames"
msgstr "no mostris els noms de fitxer"
-#: builtin/grep.c:678
+#: builtin/grep.c:673
msgid "show filenames"
msgstr "mostra els noms de fitxer"
-#: builtin/grep.c:680
+#: builtin/grep.c:675
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr "mostra els noms de fitxer relatius al directori superior"
-#: builtin/grep.c:682
+#: builtin/grep.c:677
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "mostra només els noms de fitxer en lloc de les línies coincidents"
-#: builtin/grep.c:684
+#: builtin/grep.c:679
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "sinònim de --files-with-matches"
-#: builtin/grep.c:687
+#: builtin/grep.c:682
msgid "show only the names of files without match"
msgstr "mostra només els noms dels fitxers sense coincidència"
-#: builtin/grep.c:689
+#: builtin/grep.c:684
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "imprimeix NUL després dels noms de fitxer"
-#: builtin/grep.c:691
+#: builtin/grep.c:686
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "mostra el nombre de coincidències en lloc de les línies coincidents"
-#: builtin/grep.c:692
+#: builtin/grep.c:687
msgid "highlight matches"
msgstr "ressalta les coincidències"
-#: builtin/grep.c:694
+#: builtin/grep.c:689
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "imprimeix una línia buida entre coincidències de fitxers distints"
-#: builtin/grep.c:696
+#: builtin/grep.c:691
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"mostra el nom de fitxer només una vegada a dalt de les coincidències del "
"mateix fitxer"
-#: builtin/grep.c:699
+#: builtin/grep.c:694
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "mostra <n> línies de context abans i després d'una coincidència"
-#: builtin/grep.c:702
+#: builtin/grep.c:697
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "mostra <n> línies de context abans d'una coincidència"
-#: builtin/grep.c:704
+#: builtin/grep.c:699
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "mostra <n> línies de context després d'una coincidència"
-#: builtin/grep.c:705
+#: builtin/grep.c:700
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "drecera per -C NUM"
-#: builtin/grep.c:708
+#: builtin/grep.c:703
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "mostra una línia amb el nom de funció abans de les coincidències"
-#: builtin/grep.c:710
+#: builtin/grep.c:705
msgid "show the surrounding function"
msgstr "mostra la funció circumdant"
-#: builtin/grep.c:713
+#: builtin/grep.c:708
msgid "read patterns from file"
msgstr "llegeix els patrons des d'un fitxer"
-#: builtin/grep.c:715
+#: builtin/grep.c:710
msgid "match <pattern>"
msgstr "coincideix amb <patró>"
-#: builtin/grep.c:717
+#: builtin/grep.c:712
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "combina els patrons especificats amb -e"
-#: builtin/grep.c:729
+#: builtin/grep.c:724
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr "indica coincidència amb estat de sortida sense sortida textual"
-#: builtin/grep.c:731
+#: builtin/grep.c:726
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"mostra només les coincidències dels fitxers que coincideixin amb tots els "
"patrons"
-#: builtin/grep.c:733
+#: builtin/grep.c:728
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "mostra l'arbre d'anàlisis de l'expressió de grep"
-#: builtin/grep.c:737
+#: builtin/grep.c:732
msgid "pager"
msgstr "paginador"
-#: builtin/grep.c:737
+#: builtin/grep.c:732
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "mostra els fitxers coincidents en el paginador"
-#: builtin/grep.c:740
+#: builtin/grep.c:735
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr "permet la invocació de grep(1) (ignorat per aquesta compilació)"
-#: builtin/grep.c:741 builtin/show-ref.c:189
-msgid "show usage"
-msgstr "mostra l'ús"
-
-#: builtin/grep.c:808
+#: builtin/grep.c:793
msgid "no pattern given."
msgstr "cap patró donat."
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:851
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "--open-files-in-pager només funciona en l'arbre de treball"
-#: builtin/grep.c:892
+#: builtin/grep.c:877
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
msgstr "--cached o --untracked no es pot usar amb --no-index."
-#: builtin/grep.c:897
+#: builtin/grep.c:882
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs."
msgstr "--no-index o --untracked no es pot usar amb revisions."
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:885
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
msgstr "--[no-]exclude-standard no es pot usar per als continguts seguits."
-#: builtin/grep.c:908
+#: builtin/grep.c:893
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "s'han donat ambdós --caches i arbres."
@@ -6455,10 +6538,10 @@ msgstr ""
"[--] <fitxer>..."
#: builtin/hash-object.c:81
-msgid "git hash-object --stdin-paths < <list-of-paths>"
-msgstr "git hash-object --stdin-paths < <llista-de-camins>"
+msgid "git hash-object --stdin-paths"
+msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:92 builtin/tag.c:614
+#: builtin/hash-object.c:92
msgid "type"
msgstr "tipus"
@@ -6531,12 +6614,12 @@ msgstr "S'ha fallat en analitzar la versió d'emacsclient."
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "la versió d'emacsclient '%d' és massa vella (< 22)."
-#: builtin/help.c:130 builtin/help.c:158 builtin/help.c:167 builtin/help.c:175
+#: builtin/help.c:130 builtin/help.c:151 builtin/help.c:160 builtin/help.c:168
#, c-format
msgid "failed to exec '%s': %s"
msgstr "s'ha fallat en executar '%s': %s"
-#: builtin/help.c:215
+#: builtin/help.c:208
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -6545,7 +6628,7 @@ msgstr ""
"'%s': camí a un visualitzador de manuals no compatible.\n"
"Si us plau, considereu usar 'man.<eina>.cmd' en lloc d'això."
-#: builtin/help.c:227
+#: builtin/help.c:220
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -6554,61 +6637,61 @@ msgstr ""
"'%s': ordre per a un visualitzador de manuals compatible.\n"
"Si us plau, considereu usar 'man.<eina>.path' en lloc d'això."
-#: builtin/help.c:354
+#: builtin/help.c:337
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "'%s': visualitzador de manuals desconegut"
-#: builtin/help.c:371
+#: builtin/help.c:354
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "cap visualitzador de manuals ha gestionat la sol·licitud"
-#: builtin/help.c:379
+#: builtin/help.c:362
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr "cap visualitzador d'informació ha gestionat la sol·licitud"
-#: builtin/help.c:428
+#: builtin/help.c:411
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "La definició d'atributs per camí"
-#: builtin/help.c:429
+#: builtin/help.c:412
msgid "Everyday Git With 20 Commands Or So"
msgstr "Git quotidià amb més o menys 20 ordres"
-#: builtin/help.c:430
+#: builtin/help.c:413
msgid "A Git glossary"
msgstr "Un glossari de Git"
-#: builtin/help.c:431
+#: builtin/help.c:414
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Especifica els fitxers intencionalment no seguits a ignorar"
-#: builtin/help.c:432
+#: builtin/help.c:415
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "La definició de les propietats de submòduls"
-#: builtin/help.c:433
+#: builtin/help.c:416
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "L'especificació de revisions i rangs per al Git"
-#: builtin/help.c:434
+#: builtin/help.c:417
msgid "A tutorial introduction to Git (for version 1.5.1 or newer)"
msgstr "Una introducció tutorial al Git (per a la versió 1.5.1 o més nou)"
-#: builtin/help.c:435
+#: builtin/help.c:418
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Una visió de conjunt de fluxos de treball recomanats amb Git"
-#: builtin/help.c:447
+#: builtin/help.c:430
msgid "The common Git guides are:\n"
msgstr "Les guies de Git comunes són:\n"
-#: builtin/help.c:468 builtin/help.c:485
+#: builtin/help.c:451 builtin/help.c:468
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "ús: %s%s"
-#: builtin/help.c:501
+#: builtin/help.c:484
#, c-format
msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
msgstr "`git %s' és un àlies de `%s'"
@@ -6901,87 +6984,62 @@ msgstr "el nom de fitxer de paquet '%s' no acaba amb '.pack'"
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "s'ha donat --verify sense nom de fitxer de paquet"
-#: builtin/init-db.c:36
-#, c-format
-msgid "Could not make %s writable by group"
-msgstr "No s'ha pogut fer %s escrivible pel grup"
-
-#: builtin/init-db.c:63
-#, c-format
-msgid "insanely long template name %s"
-msgstr "nom de plantilla increïblement llarg %s"
-
-#: builtin/init-db.c:68
+#: builtin/init-db.c:55
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "no es pot fer stat en '%s'"
-#: builtin/init-db.c:74
+#: builtin/init-db.c:61
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
msgstr "no es pot fer stat en la plantilla '%s'"
-#: builtin/init-db.c:81
+#: builtin/init-db.c:66
#, c-format
msgid "cannot opendir '%s'"
msgstr "no es pot fer opendir en el directori '%s'"
-#: builtin/init-db.c:98
+#: builtin/init-db.c:77
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
msgstr "no es pot fer readlink en '%s'"
-#: builtin/init-db.c:100
-#, c-format
-msgid "insanely long symlink %s"
-msgstr "enllaç simbòlic increïblement llarg %s"
-
-#: builtin/init-db.c:103
+#: builtin/init-db.c:79
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
msgstr "no es pot fer symlink en '%s' '%s'"
-#: builtin/init-db.c:107
+#: builtin/init-db.c:85
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
msgstr "no es pot copiar '%s' a '%s'"
-#: builtin/init-db.c:111
+#: builtin/init-db.c:89
#, c-format
msgid "ignoring template %s"
msgstr "ignorant la plantilla %s"
-#: builtin/init-db.c:137
-#, c-format
-msgid "insanely long template path %s"
-msgstr "camí de plantilla increïblement llarg %s"
-
-#: builtin/init-db.c:145
+#: builtin/init-db.c:118
#, c-format
msgid "templates not found %s"
msgstr "no s'han trobat les plantilles %s"
-#: builtin/init-db.c:158
+#: builtin/init-db.c:131
#, c-format
msgid "not copying templates of a wrong format version %d from '%s'"
msgstr "no copiant plantilles d'una versió de format errònia %d de '%s'"
-#: builtin/init-db.c:212
-#, c-format
-msgid "insane git directory %s"
-msgstr "directori de git boig %s"
-
-#: builtin/init-db.c:344 builtin/init-db.c:347
+#: builtin/init-db.c:309 builtin/init-db.c:312
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "%s ja existeix"
-#: builtin/init-db.c:375
+#: builtin/init-db.c:340
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "no s'ha pogut gestionar el tipus de fitxer %d"
-#: builtin/init-db.c:378
+#: builtin/init-db.c:343
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "no s'ha pogut moure %s a %s"
@@ -6989,24 +7047,24 @@ msgstr "no s'ha pogut moure %s a %s"
#. TRANSLATORS: The first '%s' is either "Reinitialized
#. existing" or "Initialized empty", the second " shared" or
#. "", and the last '%s%s' is the verbatim directory name.
-#: builtin/init-db.c:434
+#: builtin/init-db.c:399
#, c-format
msgid "%s%s Git repository in %s%s\n"
msgstr "%s dipòsit de Git%s a %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:435
+#: builtin/init-db.c:400
msgid "Reinitialized existing"
msgstr "S'ha reinicialitzat un existent"
-#: builtin/init-db.c:435
+#: builtin/init-db.c:400
msgid "Initialized empty"
msgstr "S'ha inicialitzat un buit"
-#: builtin/init-db.c:436
+#: builtin/init-db.c:401
msgid " shared"
msgstr " compartit"
-#: builtin/init-db.c:483
+#: builtin/init-db.c:448
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -7014,25 +7072,25 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<directori-de-plantilla>] [--"
"shared[=<permisos>]] [<directori>]"
-#: builtin/init-db.c:506
+#: builtin/init-db.c:471
msgid "permissions"
msgstr "permisos"
-#: builtin/init-db.c:507
+#: builtin/init-db.c:472
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr "especifica que el dipòsit de git es compartirà entre diversos usuaris"
-#: builtin/init-db.c:541 builtin/init-db.c:546
+#: builtin/init-db.c:506 builtin/init-db.c:511
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "no es pot mkdir %s"
-#: builtin/init-db.c:550
+#: builtin/init-db.c:515
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "no es pot chdir a %s"
-#: builtin/init-db.c:571
+#: builtin/init-db.c:536
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -7041,7 +7099,7 @@ msgstr ""
"no es permet %s (o --work-tree=<directori>) sense especificar %s (o --git-"
"dir=<directori>)"
-#: builtin/init-db.c:599
+#: builtin/init-db.c:564
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "No es pot accedir a l'arbre de treball '%s'"
@@ -7127,33 +7185,33 @@ msgstr "format.headers sense valor"
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "el nom del directori de sortida és massa llarg"
-#: builtin/log.c:814
+#: builtin/log.c:813
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "No es pot obrir el fitxer de pedaç %s"
-#: builtin/log.c:828
+#: builtin/log.c:827
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Cal exactament un rang."
-#: builtin/log.c:838
+#: builtin/log.c:837
msgid "Not a range."
msgstr "No és un rang."
-#: builtin/log.c:944
+#: builtin/log.c:943
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "La carta de presentació necessita el format de correu electrònic"
-#: builtin/log.c:1023
+#: builtin/log.c:1022
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "in-reply-to boig: %s"
-#: builtin/log.c:1051
+#: builtin/log.c:1050
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [<opcions>] [<des-de> | <rang-de-revisions>]"
-#: builtin/log.c:1096
+#: builtin/log.c:1095
msgid "Two output directories?"
msgstr "Dos directoris de sortida?"
@@ -7210,130 +7268,134 @@ msgid "don't output binary diffs"
msgstr "no emetis diferències binàries"
#: builtin/log.c:1241
+msgid "output all-zero hash in From header"
+msgstr "emet un hash de tots zeros en la capçalera From"
+
+#: builtin/log.c:1243
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "no incloguis pedaços que coincideixin amb comissions a la font"
-#: builtin/log.c:1243
+#: builtin/log.c:1245
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"mostra el format de pedaç en lloc del per defecte (pedaç + estadístiques)"
-#: builtin/log.c:1245
+#: builtin/log.c:1247
msgid "Messaging"
msgstr "Missatgeria"
-#: builtin/log.c:1246
+#: builtin/log.c:1248
msgid "header"
msgstr "capçalera"
-#: builtin/log.c:1247
+#: builtin/log.c:1249
msgid "add email header"
msgstr "afegeix una capçalera de correu electrònic"
-#: builtin/log.c:1248 builtin/log.c:1250
+#: builtin/log.c:1250 builtin/log.c:1252
msgid "email"
msgstr "correu electrònic"
-#: builtin/log.c:1248
+#: builtin/log.c:1250
msgid "add To: header"
msgstr "afegeix la capçalera To:"
-#: builtin/log.c:1250
+#: builtin/log.c:1252
msgid "add Cc: header"
msgstr "afegeix la capçalera Cc:"
-#: builtin/log.c:1252
+#: builtin/log.c:1254
msgid "ident"
msgstr "identitat"
-#: builtin/log.c:1253
+#: builtin/log.c:1255
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"estableix l'adreça From a <identitat> (o la identitat del comitent si manca)"
-#: builtin/log.c:1255
+#: builtin/log.c:1257
msgid "message-id"
msgstr "ID de missatge"
-#: builtin/log.c:1256
+#: builtin/log.c:1258
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr "fes del primer missatge una resposta a <ID de missatge>"
-#: builtin/log.c:1257 builtin/log.c:1260
+#: builtin/log.c:1259 builtin/log.c:1262
msgid "boundary"
msgstr "límit"
-#: builtin/log.c:1258
+#: builtin/log.c:1260
msgid "attach the patch"
msgstr "ajunta el pedaç"
-#: builtin/log.c:1261
+#: builtin/log.c:1263
msgid "inline the patch"
msgstr "posa el pedaç en el cos"
-#: builtin/log.c:1265
+#: builtin/log.c:1267
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr "habilita l'enfilada de missatges, estils: shallow, deep"
-#: builtin/log.c:1267
+#: builtin/log.c:1269
msgid "signature"
msgstr "firma"
-#: builtin/log.c:1268
+#: builtin/log.c:1270
msgid "add a signature"
msgstr "afegeix una firma"
-#: builtin/log.c:1270
+#: builtin/log.c:1272
msgid "add a signature from a file"
msgstr "afegeix una firma des d'un fitxer"
-#: builtin/log.c:1271
+#: builtin/log.c:1273
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "no imprimeixis els noms de fitxer del pedaç"
-#: builtin/log.c:1360
+#: builtin/log.c:1362
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "-n i -k són mutualment exclusius."
-#: builtin/log.c:1362
+#: builtin/log.c:1364
msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
msgstr "--subject-prefix i -k són mutualment exclusius."
-#: builtin/log.c:1370
+#: builtin/log.c:1372
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "--name-only no té sentit"
-#: builtin/log.c:1372
+#: builtin/log.c:1374
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "--name-status no té sentit"
-#: builtin/log.c:1374
+#: builtin/log.c:1376
msgid "--check does not make sense"
msgstr "--check no té sentit"
-#: builtin/log.c:1397
+#: builtin/log.c:1401
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr "sortida estàndard o directori, quin dels dos?"
-#: builtin/log.c:1399
+#: builtin/log.c:1403
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "No s'ha pogut crear el directori '%s'"
-#: builtin/log.c:1496
+#: builtin/log.c:1500
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de firma '%s'"
-#: builtin/log.c:1559
+#: builtin/log.c:1563
msgid "Failed to create output files"
msgstr "S'ha fallat en crear els fitxers de sortida"
-#: builtin/log.c:1607
+#: builtin/log.c:1611
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [<font> [<cap> [<límit>]]]"
-#: builtin/log.c:1661
+#: builtin/log.c:1665
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -7341,7 +7403,7 @@ msgstr ""
"No s'ha pogut trobar una branca remota seguida. Si us plau, especifiqueu "
"<font> manualment.\n"
-#: builtin/log.c:1672 builtin/log.c:1674 builtin/log.c:1686
+#: builtin/log.c:1676 builtin/log.c:1678 builtin/log.c:1690
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Comissió desconeguda %s"
@@ -7444,35 +7506,35 @@ msgstr "mostra les dades de depuració"
msgid "git ls-tree [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git ls-tree [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
-#: builtin/ls-tree.c:127
+#: builtin/ls-tree.c:128
msgid "only show trees"
msgstr "mostra només els arbres"
-#: builtin/ls-tree.c:129
+#: builtin/ls-tree.c:130
msgid "recurse into subtrees"
msgstr "recursa als subarbres"
-#: builtin/ls-tree.c:131
+#: builtin/ls-tree.c:132
msgid "show trees when recursing"
msgstr "mostra els arbres en recursar"
-#: builtin/ls-tree.c:134
+#: builtin/ls-tree.c:135
msgid "terminate entries with NUL byte"
msgstr "acaba les entrades amb un octet NUL"
-#: builtin/ls-tree.c:135
+#: builtin/ls-tree.c:136
msgid "include object size"
msgstr "mida de l'objecte d'inclusió"
-#: builtin/ls-tree.c:137 builtin/ls-tree.c:139
+#: builtin/ls-tree.c:138 builtin/ls-tree.c:140
msgid "list only filenames"
msgstr "llista només els noms de fitxer"
-#: builtin/ls-tree.c:142
+#: builtin/ls-tree.c:143
msgid "use full path names"
msgstr "usa els noms de camí complets"
-#: builtin/ls-tree.c:144
+#: builtin/ls-tree.c:145
msgid "list entire tree; not just current directory (implies --full-name)"
msgstr ""
"llista l'arbre sencer; no només el directori actual (implica --full-name)"
@@ -7708,16 +7770,16 @@ msgstr "No hi ha cap font per defecte definida per a la branca actual."
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "No hi ha cap branca amb seguiment remot per a %s de %s"
-#: builtin/merge.c:1081
+#: builtin/merge.c:1079
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "no s'ha pogut tancar '%s'"
-#: builtin/merge.c:1208
+#: builtin/merge.c:1206
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "No hi ha fusió a avortar (manca MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1224
+#: builtin/merge.c:1222
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -7725,7 +7787,7 @@ msgstr ""
"No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix).\n"
"Si us plau, cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
-#: builtin/merge.c:1231
+#: builtin/merge.c:1229
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -7733,54 +7795,54 @@ msgstr ""
"No heu conclòs el vostre recull de cireres (CHERRY_PICK_HEAD existeix).\n"
"Si us plau, cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
-#: builtin/merge.c:1234
+#: builtin/merge.c:1232
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"No heu conclòs el vostre recull de cireres (CHERRY_PICK_HEAD existeix)."
-#: builtin/merge.c:1243
+#: builtin/merge.c:1241
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "No podeu combinar --squash amb --no-ff."
-#: builtin/merge.c:1251
+#: builtin/merge.c:1249
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"No hi ha una comissió especificada i merge.defaultToUpstream no està "
"establert."
-#: builtin/merge.c:1268
+#: builtin/merge.c:1266
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Aixafar una comissió a un cap buit encara no es permet"
-#: builtin/merge.c:1270
+#: builtin/merge.c:1268
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr "Una comissió no d'avanç ràpid no té sentit a un cap buit"
-#: builtin/merge.c:1276
+#: builtin/merge.c:1274
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "%s - no és una cosa que puguem fusionar"
-#: builtin/merge.c:1278
+#: builtin/merge.c:1276
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Es pot fusionar no més d'exactament una comissió a un cap buit"
-#: builtin/merge.c:1333
+#: builtin/merge.c:1331
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una firma GPG no fiable, suposadament de %s."
-#: builtin/merge.c:1336
+#: builtin/merge.c:1334
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una firma GPG dolenta suposadament de %s."
-#: builtin/merge.c:1339
+#: builtin/merge.c:1337
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "La comissió %s no té firma GPG."
-#: builtin/merge.c:1342
+#: builtin/merge.c:1340
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "La comissió %s té una firma GPG bona de %s\n"
@@ -7790,46 +7852,46 @@ msgstr "La comissió %s té una firma GPG bona de %s\n"
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Actualitzant %s..%s\n"
-#: builtin/merge.c:1462
+#: builtin/merge.c:1460
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Intentant una fusió molt trivial en l'índex...\n"
-#: builtin/merge.c:1469
+#: builtin/merge.c:1467
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "No.\n"
-#: builtin/merge.c:1501
+#: builtin/merge.c:1499
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "No és possible avançar ràpidament, avortant."
-#: builtin/merge.c:1524 builtin/merge.c:1603
+#: builtin/merge.c:1522 builtin/merge.c:1601
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Rebobinant l'arbre a la pristina...\n"
-#: builtin/merge.c:1528
+#: builtin/merge.c:1526
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Intentant l'estratègia de fusió %s...\n"
-#: builtin/merge.c:1594
+#: builtin/merge.c:1592
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Cap estratègia de fusió ha gestionat la fusió.\n"
-#: builtin/merge.c:1596
+#: builtin/merge.c:1594
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "L'estratègia de fusió %s ha fallat.\n"
-#: builtin/merge.c:1605
+#: builtin/merge.c:1603
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr "Usant el %s per a preparar la resolució a mà.\n"
-#: builtin/merge.c:1617
+#: builtin/merge.c:1615
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -8022,48 +8084,48 @@ msgstr "%s, origen=%s, destí=%s"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Canviant el nom de %s a %s\n"
-#: builtin/mv.c:256 builtin/remote.c:722 builtin/repack.c:362
+#: builtin/mv.c:256 builtin/remote.c:728 builtin/repack.c:365
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "el canvi del nom de '%s' ha fallat"
-#: builtin/name-rev.c:255
+#: builtin/name-rev.c:251
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [<opcions>] <comissió>..."
-#: builtin/name-rev.c:256
+#: builtin/name-rev.c:252
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [<opcions>] --all"
-#: builtin/name-rev.c:257
+#: builtin/name-rev.c:253
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [<opcions>] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:309
+#: builtin/name-rev.c:305
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "imprimeix només els noms (sense SHA-1)"
-#: builtin/name-rev.c:310
+#: builtin/name-rev.c:306
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "només usa les etiquetes per a anomenar les comissions"
-#: builtin/name-rev.c:312
+#: builtin/name-rev.c:308
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "només usa les referències que coincideixin amb <patró>"
-#: builtin/name-rev.c:314
+#: builtin/name-rev.c:310
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr "llista totes les comissions abastables de totes les referències"
-#: builtin/name-rev.c:315
+#: builtin/name-rev.c:311
msgid "read from stdin"
msgstr "llegeix d'stdin"
-#: builtin/name-rev.c:316
+#: builtin/name-rev.c:312
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "permet imprimir els noms `undefined` (per defecte)"
-#: builtin/name-rev.c:322
+#: builtin/name-rev.c:318
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "dereferencia les etiquetes en l'entrada (ús intern)"
@@ -8194,7 +8256,7 @@ msgstr "no s'ha pogut llegir la sortida de 'show'"
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "s'ha fallat en finalitzar 'show' per a l'objecte '%s'"
-#: builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:477
+#: builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer '%s'"
@@ -8214,12 +8276,12 @@ msgstr "no s'ha pogut escriure l'objecte de nota"
msgid "The note contents have been left in %s"
msgstr "Els continguts de la nota s'han deixat en %s"
-#: builtin/notes.c:232 builtin/tag.c:695
+#: builtin/notes.c:232 builtin/tag.c:440
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "no es pot llegir '%s'"
-#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:698
+#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:443
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir '%s'"
@@ -8227,7 +8289,7 @@ msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir '%s'"
#: builtin/notes.c:253 builtin/notes.c:304 builtin/notes.c:306
#: builtin/notes.c:366 builtin/notes.c:421 builtin/notes.c:507
#: builtin/notes.c:512 builtin/notes.c:590 builtin/notes.c:653
-#: builtin/notes.c:877 builtin/tag.c:711
+#: builtin/notes.c:877 builtin/tag.c:456
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "S'ha fallat en resoldre '%s' com a referència vàlida."
@@ -8261,11 +8323,6 @@ msgstr "anota els continguts com a cadena"
msgid "note contents in a file"
msgstr "anota els continguts en un fitxer"
-#: builtin/notes.c:398 builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:561
-#: builtin/notes.c:564 builtin/tag.c:630
-msgid "object"
-msgstr "objecte"
-
#: builtin/notes.c:399 builtin/notes.c:562
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "reusa i edita l'objecte de nota especificat"
@@ -8334,7 +8391,7 @@ msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
"Please use 'git notes add -f -m/-F/-c/-C' instead.\n"
msgstr ""
-"S'han desaprovat les opcions -m/-F/-c/-C en favor del subordre 'edit'.\n"
+"S'han desaprovat les opcions -m/-F/-c/-C en favor de la subordre 'edit'.\n"
"Si us plau, useu 'git notes add -f -m/-F/-c/-C' en lloc d'això.\n"
#: builtin/notes.c:764
@@ -8395,10 +8452,10 @@ msgstr "referència de notes"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "usa les notes de <referència-de-notes>"
-#: builtin/notes.c:1012 builtin/remote.c:1588
+#: builtin/notes.c:1012 builtin/remote.c:1647
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
-msgstr "Subordre desconegut: %s"
+msgstr "Subordre desconeguda: %s"
#: builtin/pack-objects.c:28
msgid ""
@@ -8616,20 +8673,24 @@ msgstr "Eliminant objectes duplicats"
msgid "git prune [-n] [-v] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--expire <hora>] [--] [<cap>...]"
-#: builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:121
+#: builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:124
msgid "do not remove, show only"
msgstr "no eliminis, només mostra"
-#: builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:122
+#: builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:125
msgid "report pruned objects"
msgstr "informa d'objectes podats"
-#: builtin/prune.c:109 builtin/worktree.c:124
+#: builtin/prune.c:109 builtin/worktree.c:127
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "fes caducar els objectes més vells que <hora>"
+#: builtin/prune.c:123
+msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
+msgstr "no es pot podar en un dipòsit d'objectes precioses"
+
#: builtin/pull.c:69
-msgid "git pull [options] [<repository> [<refspec>...]]"
+msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git pull [opcions] [<dipòsit> [<especificació-de-referència>...]]"
#: builtin/pull.c:113
@@ -8682,8 +8743,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
-"No hi ha candidats per a fusionar entre les referències que acabeu de "
-"obtenir."
+"No hi ha candidats per a fusionar entre les referències que acabeu d'obtenir."
#: builtin/pull.c:439
msgid ""
@@ -8702,7 +8762,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Heu demanat baixar del remot '%s', però no heu especificat cap branca.\n"
"Perquè aquest no és el remot configurat per defecte per a la vostra\n"
-"branca actual, heu de especificar una branca en la línia d'ordres."
+"branca actual, heu d'especificar una branca en la línia d'ordres."
#: builtin/pull.c:447
msgid "You are not currently on a branch."
@@ -8786,19 +8846,19 @@ msgstr "No es pot fusionar múltiples branques a un cap buit."
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "No es pot rebasar sobre múltiples branques."
-#: builtin/push.c:15
+#: builtin/push.c:16
msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [<opcions>] [<dipòsit> [<especificació-de-referència>...]]"
-#: builtin/push.c:86
+#: builtin/push.c:88
msgid "tag shorthand without <tag>"
msgstr "abreviatura d'etiqueta sense <tag>"
-#: builtin/push.c:96
+#: builtin/push.c:98
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "--delete només accepta noms de referència de destí senzills"
-#: builtin/push.c:140
+#: builtin/push.c:142
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -8807,7 +8867,7 @@ msgstr ""
"Per a triar qualsevulla opció permanentment, vegeu push.default a 'git help "
"config'."
-#: builtin/push.c:143
+#: builtin/push.c:145
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -8832,7 +8892,7 @@ msgstr ""
" git push %s %s\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:158
+#: builtin/push.c:160
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -8847,7 +8907,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:<nom-de-branca-remota>\n"
-#: builtin/push.c:172
+#: builtin/push.c:174
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -8860,12 +8920,12 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:180
+#: builtin/push.c:182
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr "La branca actual %s té múltiples branques fonts, refusant pujar."
-#: builtin/push.c:183
+#: builtin/push.c:185
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -8876,7 +8936,7 @@ msgstr ""
"branca actual '%s', sense dir-me què pujar per a actualitzar\n"
"quina branca remota."
-#: builtin/push.c:206
+#: builtin/push.c:208
msgid ""
"push.default is unset; its implicit value has changed in\n"
"Git 2.0 from 'matching' to 'simple'. To squelch this message\n"
@@ -8923,14 +8983,14 @@ msgstr ""
"'current' en lloc de 'simple' si a vegades useu versions més antigues\n"
"del Git)"
-#: builtin/push.c:273
+#: builtin/push.c:275
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"No heu especificat cap especificació de referència a pujar, i push.default "
"és \"nothing\"."
-#: builtin/push.c:280
+#: builtin/push.c:282
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -8942,7 +9002,7 @@ msgstr ""
"els canvis remots (per exemple, 'git pull ...') abans de pujar de nou.\n"
"Vegeu la 'Nota sobre avanços ràpids' a 'git push --help' per detalls."
-#: builtin/push.c:286
+#: builtin/push.c:288
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -8955,7 +9015,7 @@ msgstr ""
"abans de pujar de nou.\n"
"Vegeu la 'Nota sobre avanços ràpids' a 'git push --help' per detalls."
-#: builtin/push.c:292
+#: builtin/push.c:294
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -8970,12 +9030,12 @@ msgstr ""
"pujar de nou.\n"
"Vegeu la 'Nota sobre avanços ràpids' a 'git push --help' per detalls."
-#: builtin/push.c:299
+#: builtin/push.c:301
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"S'han rebutjat les actualitzacions perquè l'etiqueta ja existeix en el remot."
-#: builtin/push.c:302
+#: builtin/push.c:304
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -8986,22 +9046,22 @@ msgstr ""
"fer que assenyali un objecte no de comissió, sense usar l'opció\n"
"'--force'.\n"
-#: builtin/push.c:361
+#: builtin/push.c:363
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Pujant a %s\n"
-#: builtin/push.c:365
+#: builtin/push.c:367
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "s'ha fallat en pujar algunes referències a '%s'"
-#: builtin/push.c:395
+#: builtin/push.c:397
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "dipòsit dolent '%s'"
-#: builtin/push.c:396
+#: builtin/push.c:398
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -9023,100 +9083,104 @@ msgstr ""
"\n"
" git push <nom>\n"
-#: builtin/push.c:411
+#: builtin/push.c:413
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "--all i --tags són incompatibles"
-#: builtin/push.c:412
+#: builtin/push.c:414
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "--all no es pot combinar amb especificacions de referència"
-#: builtin/push.c:417
+#: builtin/push.c:419
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "--mirror i --tags són incompatibles"
-#: builtin/push.c:418
+#: builtin/push.c:420
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "--mirror no es pot combinar amb especificacions de referència"
-#: builtin/push.c:423
+#: builtin/push.c:425
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "--all i --mirror són incompatibles"
-#: builtin/push.c:539
+#: builtin/push.c:537
msgid "repository"
msgstr "dipòsit"
-#: builtin/push.c:540 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:538 builtin/send-pack.c:161
msgid "push all refs"
msgstr "puja totes les referències"
-#: builtin/push.c:541 builtin/send-pack.c:163
+#: builtin/push.c:539 builtin/send-pack.c:163
msgid "mirror all refs"
msgstr "reflecteix totes les referències"
-#: builtin/push.c:543
+#: builtin/push.c:541
msgid "delete refs"
msgstr "suprimeix les referències"
-#: builtin/push.c:544
+#: builtin/push.c:542
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "puja les etiquetes (no es pot usar amb --all o --mirror)"
-#: builtin/push.c:547 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:164
msgid "force updates"
msgstr "força les actualitzacions"
-#: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:547 builtin/send-pack.c:175
msgid "refname>:<expect"
msgstr "nom-de-referència>:<esperat"
-#: builtin/push.c:550 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:548 builtin/send-pack.c:176
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "requereix que el valor antic de la referència sigui d'aquest valor"
-#: builtin/push.c:553
+#: builtin/push.c:550
+msgid "check|on-demand|no"
+msgstr "comprova|sota demanda|no"
+
+#: builtin/push.c:551
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "controla la pujada recursiva dels submòduls"
-#: builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:169
msgid "use thin pack"
msgstr "usa el paquet prim"
-#: builtin/push.c:556 builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:158
+#: builtin/push.c:554 builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:158
#: builtin/send-pack.c:159
msgid "receive pack program"
msgstr "programa que rep els paquets"
-#: builtin/push.c:558
+#: builtin/push.c:556
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "estableix la font per a git pull/status"
-#: builtin/push.c:561
+#: builtin/push.c:559
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "poda les referències eliminades localment"
-#: builtin/push.c:563
+#: builtin/push.c:561
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "evita el ganxo de prepujada"
-#: builtin/push.c:564
+#: builtin/push.c:562
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr "puja les etiquetes absents però rellevants"
-#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:565 builtin/send-pack.c:166
msgid "GPG sign the push"
msgstr "firma la pujada amb GPG"
-#: builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:170
+#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:170
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "demana una transacció atòmica al costat remot"
-#: builtin/push.c:579
+#: builtin/push.c:577
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr "--delete és incompatible amb --all, --mirror i --tags"
-#: builtin/push.c:581
+#: builtin/push.c:579
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "--delete no té sentit sense referències"
@@ -9194,12 +9258,12 @@ msgstr "salta l'aplicació del filtre d'agafament dispers"
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "depura unpack-trees"
-#: builtin/reflog.c:432
+#: builtin/reflog.c:428
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "'%s' per a '%s' no és una marca de temps vàlida"
-#: builtin/reflog.c:549 builtin/reflog.c:554
+#: builtin/reflog.c:545 builtin/reflog.c:550
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "'%s' no és una marca de temps vàlida"
@@ -9216,15 +9280,15 @@ msgstr ""
"git remote add [-t <branca>] [-m <mestra>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] <nom> <url>"
-#: builtin/remote.c:14 builtin/remote.c:33
+#: builtin/remote.c:14 builtin/remote.c:34
msgid "git remote rename <old> <new>"
msgstr "git remote rename <antic> <nou>"
-#: builtin/remote.c:15 builtin/remote.c:38
+#: builtin/remote.c:15 builtin/remote.c:39
msgid "git remote remove <name>"
msgstr "git remote remove <nom>"
-#: builtin/remote.c:16 builtin/remote.c:43
+#: builtin/remote.c:16 builtin/remote.c:44
msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
msgstr "git remote set-head <nom> (-a | --auto | -d | --delete | <branca>)"
@@ -9246,48 +9310,52 @@ msgstr ""
msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches [--add] <nom> <branca>..."
-#: builtin/remote.c:21 builtin/remote.c:69
+#: builtin/remote.c:21 builtin/remote.c:70
+msgid "git remote get-url [--push] [--all] <name>"
+msgstr "git remote get-url [--push] [--all] <nom>"
+
+#: builtin/remote.c:22 builtin/remote.c:75
msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
msgstr "git remote set-url [--push] <nom> <url-nou> [<url-antic>]"
-#: builtin/remote.c:22 builtin/remote.c:70
+#: builtin/remote.c:23 builtin/remote.c:76
msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
msgstr "git remote set-url --add <nom> <url-nou>"
-#: builtin/remote.c:23 builtin/remote.c:71
+#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:77
msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
msgstr "git remote set-url --delete <nom> <url>"
-#: builtin/remote.c:28
+#: builtin/remote.c:29
msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
msgstr "git remote add [<opcions>] <nom> <url>"
-#: builtin/remote.c:48
+#: builtin/remote.c:49
msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches <nom> <branca>..."
-#: builtin/remote.c:49
+#: builtin/remote.c:50
msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches --add <nom> <branca>..."
-#: builtin/remote.c:54
+#: builtin/remote.c:55
msgid "git remote show [<options>] <name>"
msgstr "git remote show [<opcions>] <nom>"
-#: builtin/remote.c:59
+#: builtin/remote.c:60
msgid "git remote prune [<options>] <name>"
msgstr "git remote prune [<opcions>] <nom>"
-#: builtin/remote.c:64
+#: builtin/remote.c:65
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
msgstr "git remote update [<opcions>] [<grup> | <remot>]..."
-#: builtin/remote.c:88
+#: builtin/remote.c:94
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Actualitzant %s"
-#: builtin/remote.c:120
+#: builtin/remote.c:126
msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
"\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
@@ -9296,98 +9364,98 @@ msgstr ""
"\t plau, useu --mirror=fetch o\n"
"\t --mirror=push en lloc d'això"
-#: builtin/remote.c:137
+#: builtin/remote.c:143
#, c-format
msgid "unknown mirror argument: %s"
msgstr "paràmetre de reflexió desconegut: %s"
-#: builtin/remote.c:153
+#: builtin/remote.c:159
msgid "fetch the remote branches"
msgstr "obtén les branques remotes"
-#: builtin/remote.c:155
+#: builtin/remote.c:161
msgid "import all tags and associated objects when fetching"
msgstr "en obtenir, importa totes les etiquetes i tots els objectes"
-#: builtin/remote.c:158
+#: builtin/remote.c:164
msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
msgstr "o no obtinguis cap etiqueta (--no-tags)"
-#: builtin/remote.c:160
+#: builtin/remote.c:166
msgid "branch(es) to track"
msgstr "branques a seguir"
-#: builtin/remote.c:161
+#: builtin/remote.c:167
msgid "master branch"
msgstr "branca mestra"
-#: builtin/remote.c:162
+#: builtin/remote.c:168
msgid "push|fetch"
msgstr "push|fetch"
-#: builtin/remote.c:163
+#: builtin/remote.c:169
msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
msgstr "estableix el remot com a mirall al qual pujar o del qual obtenir"
-#: builtin/remote.c:175
+#: builtin/remote.c:181
msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
msgstr "especificar una branca mestra no té sentit amb --mirror"
-#: builtin/remote.c:177
+#: builtin/remote.c:183
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
msgstr ""
"especificar les branques a seguir té sentit només amb miralls d'obtenció"
-#: builtin/remote.c:187 builtin/remote.c:637
+#: builtin/remote.c:193 builtin/remote.c:643
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "el remot %s ja existeix."
-#: builtin/remote.c:191 builtin/remote.c:641
+#: builtin/remote.c:197 builtin/remote.c:647
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "'%s' no és un nom de remot vàlid"
-#: builtin/remote.c:235
+#: builtin/remote.c:241
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "No s'ha pogut configurar la mestra '%s'"
-#: builtin/remote.c:335
+#: builtin/remote.c:341
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr ""
"No s'ha pogut obtenir el mapa d'obtenció de l'especificació de referència %s"
-#: builtin/remote.c:436 builtin/remote.c:444
+#: builtin/remote.c:442 builtin/remote.c:450
msgid "(matching)"
msgstr "(coincident)"
-#: builtin/remote.c:448
+#: builtin/remote.c:454
msgid "(delete)"
msgstr "(suprimir)"
-#: builtin/remote.c:588 builtin/remote.c:594 builtin/remote.c:600
+#: builtin/remote.c:594 builtin/remote.c:600 builtin/remote.c:606
#, c-format
msgid "Could not append '%s' to '%s'"
msgstr "No s'ha pogut annexar '%s' a '%s'"
-#: builtin/remote.c:630 builtin/remote.c:769 builtin/remote.c:869
+#: builtin/remote.c:636 builtin/remote.c:775 builtin/remote.c:875
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "No hi ha tal remot: %s"
-#: builtin/remote.c:647
+#: builtin/remote.c:653
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de la secció de configuració '%s' a '%s'"
-#: builtin/remote.c:653 builtin/remote.c:821
+#: builtin/remote.c:659 builtin/remote.c:827
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "No s'ha pogut eliminar la secció de configuració '%s'"
-#: builtin/remote.c:668
+#: builtin/remote.c:674
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -9398,27 +9466,27 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"\tSi us plau, actualitzeu la configuració manualment si és necessari."
-#: builtin/remote.c:674
+#: builtin/remote.c:680
#, c-format
msgid "Could not append '%s'"
msgstr "No s'ha pogut annexar '%s'"
-#: builtin/remote.c:685
+#: builtin/remote.c:691
#, c-format
msgid "Could not set '%s'"
msgstr "No s'ha pogut establir '%s'"
-#: builtin/remote.c:707
+#: builtin/remote.c:713
#, c-format