summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po20
1 files changed, 11 insertions, 9 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index e411088..f2c77ec 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -5,10 +5,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git-1.7.12.rc0.91.g338ecb7\n"
+"Project-Id-Version: git-1.7.12-rc1-18-ge0453\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-02 09:26+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-03 14:05+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-06 23:47+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-07 07:11+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -595,21 +595,23 @@ msgstr "Đường dẫn chưa được xử lý??? %s"
msgid "Merging:"
msgstr "Đang trộn:"
-#: merge-recursive.c:1918
+#: merge-recursive.c:1920
#, c-format
-msgid "found %u common ancestor(s):"
-msgstr "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
+msgid "found %u common ancestor:"
+msgid_plural "found %u common ancestors:"
+msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
+msgstr[1] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
-#: merge-recursive.c:1954
+#: merge-recursive.c:1957
msgid "merge returned no commit"
msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao (commit) nào"
-#: merge-recursive.c:2011
+#: merge-recursive.c:2014
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Không thể phân tích đối tượng '%s'"
-#: merge-recursive.c:2023
+#: merge-recursive.c:2026
#: builtin/merge.c:697
msgid "Unable to write index."
msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"