summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po7290
1 files changed, 4231 insertions, 3059 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 695dccc..98244c0 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -5,10 +5,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.19.0\n"
+"Project-Id-Version: git 2.20.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-09-04 08:50+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-04 22:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-02 10:55+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-12-02 15:41+0100\n"
"Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
@@ -18,47 +18,47 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
-#: advice.c:97
+#: advice.c:99
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%stips: %.*s%s\n"
-#: advice.c:150
+#: advice.c:152
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Du kan inte utföra en cherry-pick eftersom du har filer som inte slagits "
"samman."
-#: advice.c:152
+#: advice.c:154
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Du kan inte utföra en incheckning eftersom du har filer som inte slagits "
"samman."
-#: advice.c:154
+#: advice.c:156
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Du kan inte utföra en sammanslagning eftersom du har filer som inte slagits "
"samman."
-#: advice.c:156
+#: advice.c:158
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Du kan inte utföra en \"pull\" eftersom du har filer som inte slagits samman."
-#: advice.c:158
+#: advice.c:160
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Du kan inte utföra en \"revert\" eftersom du har filer som inte slagits "
"samman."
-#: advice.c:160
+#: advice.c:162
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr ""
"Du kan inte utföra en \"%s\" eftersom du har filer som inte slagits samman."
-#: advice.c:168
+#: advice.c:170
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -66,23 +66,23 @@ msgstr ""
"Rätta dem i din arbetskatalog och använd sedan \"git add/rm <fil>\"\n"
"som lämpligt för att ange lösning och checka in."
-#: advice.c:176
+#: advice.c:178
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Avslutar på grund av olöst konflikgt."
-#: advice.c:181 builtin/merge.c:1286
+#: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Du har inte avslutat sammanslagningen (MERGE_HEAD finns)."
-#: advice.c:183
+#: advice.c:185
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Checka in dina ändringar innan du utför sammanslagningen."
-#: advice.c:184
+#: advice.c:186
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Avslutar på grund av ofullbordad sammanslagning."
-#: advice.c:190
+#: advice.c:192
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
@@ -181,22 +181,22 @@ msgstr "git apply: dålig git-diff - förväntade /dev/null på rad %d"
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "ogiltigt läge på rad %d: %s"
-#: apply.c:1306
+#: apply.c:1307
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "huvudet är inkonsekvent mellan rad %d och %d"
-#: apply.c:1478
+#: apply.c:1479
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recount: förväntade rad: %.*s"
-#: apply.c:1547
+#: apply.c:1548
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "patch-fragment utan huvud på rad %d: %.*s"
-#: apply.c:1567
+#: apply.c:1568
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -212,82 +212,82 @@ msgstr[1] ""
"sökvägskomponenter\n"
"tas bort (rad %d)"
-#: apply.c:1580
+#: apply.c:1581
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr "git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation (rad %d)"
-#: apply.c:1768
+#: apply.c:1769
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "ny fil beror på gammalt innehåll"
-#: apply.c:1770
+#: apply.c:1771
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "borttagen fil har fortfarande innehåll"
-#: apply.c:1804
+#: apply.c:1805
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "trasig patch på rad %d"
-#: apply.c:1841
+#: apply.c:1842
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "nya filen %s beror på gammalt innehåll"
-#: apply.c:1843
+#: apply.c:1844
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "borttagna filen %s har fortfarande innehåll"
-#: apply.c:1846
+#: apply.c:1847
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** varning: filen %s blir tom men har inte tagits bort"
-#: apply.c:1993
+#: apply.c:1994
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "trasig binärpatch på rad %d: %.*s"
-#: apply.c:2030
+#: apply.c:2031
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "binärpatchen på rad %d känns inte igen"
-#: apply.c:2190
+#: apply.c:2193
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "patch med bara skräp på rad %d"
-#: apply.c:2276
+#: apply.c:2279
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "kunde inte läsa symboliska länken %s"
-#: apply.c:2280
+#: apply.c:2283
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "kunde inte öppna eller läsa %s"
-#: apply.c:2939
+#: apply.c:2942
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "felaktig inledning på rad: \"%c\""
-#: apply.c:3060
+#: apply.c:3063
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "Stycke %d lyckades på %d (offset %d rad)."
msgstr[1] "Stycke %d lyckades på %d (offset %d rader)."
-#: apply.c:3072
+#: apply.c:3075
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "Sammanhang reducerat till (%ld/%ld) för att tillämpa fragment vid %d"
-#: apply.c:3078
+#: apply.c:3081
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -296,25 +296,25 @@ msgstr ""
"vid sökning efter:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3100
+#: apply.c:3103
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "saknar binära patchdata för \"%s\""
-#: apply.c:3108
+#: apply.c:3111
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"kan inte applicera en binärpatch baklänges utan den omvända patchen för \"%s"
"\""
-#: apply.c:3154
+#: apply.c:3158
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr ""
"kan inte applicera binärpatch på \"%s\" utan den fullständiga indexraden"
-#: apply.c:3164
+#: apply.c:3168
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
@@ -322,425 +322,426 @@ msgstr ""
"patchen appliceras på \"%s\" (%s), som inte motsvarar det nuvarande "
"innehållet."
-#: apply.c:3172
+#: apply.c:3176
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "patchen appliceras på en tom \"%s\", men den är inte tom"
-#: apply.c:3190
+#: apply.c:3194
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "nödvändig efterbild %s för \"%s\" kan inte läsas"
-#: apply.c:3203
+#: apply.c:3207
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "binärpatchen kan inte tillämpas på \"%s\""
-#: apply.c:3209
+#: apply.c:3213
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr "binärpatchen på \"%s\" ger felaktigt resultat (förväntade %s, fick %s)"
-#: apply.c:3230
+#: apply.c:3234
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "patch misslyckades: %s:%ld"
-#: apply.c:3352
+#: apply.c:3356
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "kan inte checka ut %s"
-#: apply.c:3404 apply.c:3415 apply.c:3461 setup.c:278
+#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "misslyckades läsa %s"
-#: apply.c:3412
+#: apply.c:3416
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "läser från \"%s\" som är på andra sidan av en symbolisk länk"
-#: apply.c:3441 apply.c:3681
+#: apply.c:3445 apply.c:3688
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "sökvägen %s har ändrat namn/tagits bort"
-#: apply.c:3524 apply.c:3696
+#: apply.c:3531 apply.c:3703
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: finns inte i indexet"
-#: apply.c:3533 apply.c:3704
+#: apply.c:3540 apply.c:3711
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: motsvarar inte indexet"
-#: apply.c:3568
+#: apply.c:3575
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"arkivet saknar objekt som behövs för att falla tillbaka på 3-"
"vägssammanslagning."
-#: apply.c:3571
+#: apply.c:3578
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Faller tillbaka på trevägssammanslagning...\n"
-#: apply.c:3587 apply.c:3591
+#: apply.c:3594 apply.c:3598
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "kunde inte läsa aktuellt innehåll i \"%s\""
-#: apply.c:3603
+#: apply.c:3610
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Misslyckades falla tillbaka på trevägssammanslagning...\n"
-#: apply.c:3617
+#: apply.c:3624
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Applicerade patchen på \"%s\" med konflikter.\n"
-#: apply.c:3622
+#: apply.c:3629
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Tillämpade patchen på \"%s\" rent.\n"
-#: apply.c:3648
+#: apply.c:3655
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "patch för borttagning lämnar kvar filinnehåll"
-#: apply.c:3721
+#: apply.c:3728
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: fel typ"
-#: apply.c:3723
+#: apply.c:3730
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s har typen %o, förväntade %o"
-#: apply.c:3874 apply.c:3876
+#: apply.c:3881 apply.c:3883
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "ogiltig sökväg ”%s”"
-#: apply.c:3932
+#: apply.c:3939
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: finns redan i indexet"
-#: apply.c:3935
+#: apply.c:3942
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: finns redan i arbetskatalogen"
-#: apply.c:3955
+#: apply.c:3962
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "nytt läge (%o) för %s motsvarar inte gammalt läge (%o)"
-#: apply.c:3960
+#: apply.c:3967
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "nytt läge (%o) för %s motsvarar inte gammalt läge (%o) för %s"
-#: apply.c:3980
+#: apply.c:3987
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "den berörda filen \"%s\" är på andra sidan av en symbolisk länk"
-#: apply.c:3984
+#: apply.c:3991
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: patchen kan inte tillämpas"
-#: apply.c:3999
+#: apply.c:4006
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Kontrollerar patchen %s..."
-#: apply.c:4091
+#: apply.c:4098
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "sha1-informationen saknas eller är oanvändbar för undermodulen %s"
-#: apply.c:4098
+#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "nytt läge för %s, som inte finns i nuvarande HEAD"
-#: apply.c:4101
+#: apply.c:4108
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "sha1-informationen saknas eller är oanvändbar (%s)."
-#: apply.c:4106 builtin/checkout.c:237 builtin/reset.c:140
+#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry misslyckades för sökvägen \"%s\""
-#: apply.c:4110
+#: apply.c:4117
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "kunde inte lägga till %s till temporärt index"
-#: apply.c:4120
+#: apply.c:4127
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "kunde inte skriva temporärt index till %s"
-#: apply.c:4258
+#: apply.c:4265
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "kan inte ta bort %s från indexet"
-#: apply.c:4292
+#: apply.c:4299
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "trasig patch för undermodulen %s"
-#: apply.c:4298
+#: apply.c:4305
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "kan inte ta status på nyligen skapade filen \"%s\""
-#: apply.c:4306
+#: apply.c:4313
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr "kan inte skapa säkerhetsminne för nyligen skapade filen %s"
-#: apply.c:4312 apply.c:4457
+#: apply.c:4319 apply.c:4464
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "kan inte lägga till cachepost för %s"
-#: apply.c:4355
+#: apply.c:4362
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "misslyckades skriva till \"%s\""
-#: apply.c:4359
+#: apply.c:4366
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "stänger filen \"%s\""
-#: apply.c:4429
+#: apply.c:4436
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "kan inte skriva filen \"%s\" läge %o"
-#: apply.c:4527
+#: apply.c:4534
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Tillämpade patchen %s rent."
-#: apply.c:4535
+#: apply.c:4542
msgid "internal error"
msgstr "internt fel"
-#: apply.c:4538
+#: apply.c:4545
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Tillämpade patchen %%s med %d refuserad..."
msgstr[1] "Tillämpade patchen %%s med %d refuserade..."
-#: apply.c:4549
+#: apply.c:4556
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "trunkerar .rej-filnamnet till %.*s.rej"
-#: apply.c:4557 builtin/fetch.c:780 builtin/fetch.c:1048
+#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "kan inte öppna %s"
-#: apply.c:4571
+#: apply.c:4578
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "Stycke %d tillämpades rent."
-#: apply.c:4575
+#: apply.c:4582
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "Refuserar stycke %d."
-#: apply.c:4685
+#: apply.c:4692
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Ignorerar patch \"%s\"."
-#: apply.c:4693
+#: apply.c:4700
msgid "unrecognized input"
msgstr "indata känns inte igen"
-#: apply.c:4712
+#: apply.c:4719
msgid "unable to read index file"
msgstr "kan inte läsa indexfilen"
-#: apply.c:4849
+#: apply.c:4874
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "kan inte öppna patchen \"%s\": %s"
-#: apply.c:4876
+#: apply.c:4901
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "undertryckte %d fel i blanksteg"
msgstr[1] "undertryckte %d fel i blanksteg"
-#: apply.c:4882 apply.c:4897
+#: apply.c:4907 apply.c:4922
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d rad lägger till fel i blanksteg."
msgstr[1] "%d rader lägger till fel i blanksteg."
-#: apply.c:4890
+#: apply.c:4915
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] "%d rad applicerade efter att ha rättat fel i blanksteg."
msgstr[1] "%d rader applicerade efter att ha rättat fel i blanksteg."
-#: apply.c:4906 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
+#: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil"
-#: apply.c:4933 apply.c:4936 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257
-#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:115 builtin/merge.c:260
-#: builtin/pull.c:198 builtin/submodule--helper.c:406
-#: builtin/submodule--helper.c:1355 builtin/submodule--helper.c:1358
-#: builtin/submodule--helper.c:1729 builtin/submodule--helper.c:1732
-#: builtin/submodule--helper.c:1952 git-add--interactive.perl:197
+#: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
+#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
+#: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
+#: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
+#: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
+#: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "sökväg"
-#: apply.c:4934
+#: apply.c:4959
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "tillämpa inte ändringar som motsvarar given sökväg"
-#: apply.c:4937
+#: apply.c:4962
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "tillämpa ändringar som motsvarar given sökväg"
-#: apply.c:4939 builtin/am.c:2263
+#: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
msgid "num"
msgstr "antal"
-#: apply.c:4940
+#: apply.c:4965
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "ta bort <antal> inledande snedstreck från traditionella diff-sökvägar"
-#: apply.c:4943
+#: apply.c:4968
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignorera tillägg gjorda av patchen"
-#: apply.c:4945
+#: apply.c:4970
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "istället för att tillämpa patchen, skriv ut diffstat för indata"
-#: apply.c:4949
+#: apply.c:4974
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "visa antal tillagda och borttagna rader decimalt"
-#: apply.c:4951
+#: apply.c:4976
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "istället för att tillämpa patchen, skriv ut en summering av indata"
-#: apply.c:4953
+#: apply.c:4978
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "istället för att tillämpa patchen, se om patchen kan tillämpas"
-#: apply.c:4955
+#: apply.c:4980
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "se till att patchen kan tillämpas på aktuellt index"
-#: apply.c:4957
+#: apply.c:4982
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "markera nya filer med \"git add --intent-to-add\""
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4984
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "tillämpa en patch utan att röra arbetskatalogen"
-#: apply.c:4961
+#: apply.c:4986
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "godta en patch som rör filer utanför arbetskatalogen"
-#: apply.c:4964
+#: apply.c:4989
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "tillämpa också patchen (använd med --stat/--summary/--check)"
-#: apply.c:4966
+#: apply.c:4991
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "försök en trevägssammanslagning om patchen inte kan tillämpas"
-#: apply.c:4968
+#: apply.c:4993
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "bygg ett temporärt index baserat på inbyggd indexinformation"
-#: apply.c:4971 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:516
+#: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "sökvägar avdelas med NUL-tecken"
-#: apply.c:4973
+#: apply.c:4998
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "se till att åtminstone <n> rader sammanhang är lika"
-#: apply.c:4974 builtin/am.c:2242 builtin/interpret-trailers.c:95
-#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
-#: builtin/pack-objects.c:3202
+#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
+#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
+#: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:857
msgid "action"
msgstr "åtgärd"
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:5000
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "detektera nya eller ändrade rader som har fel i blanktecken"
-#: apply.c:4978 apply.c:4981
+#: apply.c:5003 apply.c:5006
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignorera ändringar i blanktecken för sammanhang"
-#: apply.c:4984
+#: apply.c:5009
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "tillämpa patchen baklänges"
-#: apply.c:4986
+#: apply.c:5011
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "förvänta inte minst en rad sammanhang"
-#: apply.c:4988
+#: apply.c:5013
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "lämna refuserade stycken i motsvarande *.rej-filer"
-#: apply.c:4990
+#: apply.c:5015
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "tillåt överlappande stycken"
-#: apply.c:4991 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
-#: builtin/commit.c:1301 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:671
-#: builtin/log.c:1914 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:124
+#: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
+#: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
+#: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
+#: builtin/rebase--interactive.c:157
msgid "be verbose"
msgstr "var pratsam"
-#: apply.c:4993
+#: apply.c:5018
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolerera felaktigt detekterade saknade nyradstecken vid filslut"
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:5021
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "lite inte på antalet linjer i styckehuvuden"
-#: apply.c:4998 builtin/am.c:2251
+#: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
msgid "root"
msgstr "rot"
-#: apply.c:4999
+#: apply.c:5024
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "lägg till <rot> i alla filnamn"
@@ -763,114 +764,114 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <arkiv> [--exec <kmd>] --list"
-#: archive.c:363 builtin/add.c:176 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:298
+#: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några filer"
-#: archive.c:446
+#: archive.c:453
msgid "fmt"
msgstr "fmt"
-#: archive.c:446
+#: archive.c:453
msgid "archive format"
msgstr "arkivformat"
-#: archive.c:447 builtin/log.c:1473
+#: archive.c:454 builtin/log.c:1536
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
-#: archive.c:448
+#: archive.c:455
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "lägg till prefix till varje sökväg i arkivet"
-#: archive.c:449 builtin/blame.c:816 builtin/blame.c:817 builtin/config.c:126
-#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:873
-#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:552 builtin/ls-files.c:555
-#: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:570 builtin/read-tree.c:119
-#: parse-options.h:165
+#: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
+#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
+#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
+#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
+#: parse-options.h:162
msgid "file"
msgstr "fil"
-#: archive.c:450 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:457 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "skriv arkivet till filen"
-#: archive.c:452
+#: archive.c:459
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "läs .gitattributes i arbetskatalogen"
-#: archive.c:453
+#: archive.c:460
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "rapportera arkiverade filer på standard fel"
-#: archive.c:454
+#: archive.c:461
msgid "store only"
msgstr "endast spara"
-#: archive.c:455
+#: archive.c:462
msgid "compress faster"
msgstr "komprimera snabbare"
-#: archive.c:463
+#: archive.c:470
msgid "compress better"
msgstr "komprimera bättre"
-#: archive.c:466
+#: archive.c:473
msgid "list supported archive formats"
msgstr "visa understödda arkivformat"
-#: archive.c:468 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
-#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1738
+#: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
+#: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
msgid "repo"
msgstr "arkiv"
-#: archive.c:469 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:476 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "hämta arkivet från fjärrarkivet <arkiv>"
-#: archive.c:470 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
-#: builtin/notes.c:491
+#: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
+#: builtin/notes.c:496
msgid "command"
msgstr "kommando"
-#: archive.c:471 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:478 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "sökväg till kommandot git-upload-archive på fjärren"
-#: archive.c:478
+#: archive.c:485
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Oväntad flagga --remote"
-#: archive.c:480
+#: archive.c:487
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Flaggan --exec kan endast användas tillsammans med --remote"
-#: archive.c:482
+#: archive.c:489
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Oväntad flagga --output"
-#: archive.c:504
+#: archive.c:511
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Okänt arkivformat \"%s\""
-#: archive.c:511
+#: archive.c:518
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Argumentet stöd inte för formatet \"%s\": -%d"
-#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:344
+#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "kan inte strömma blob:en %s"
-#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:361
+#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "filens läge stöds ej: 0%o (SHA1: %s)"
-#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:352
+#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "kan inte läsa %s"
@@ -889,32 +890,32 @@ msgstr "kan inte omdirigera handtag"
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "filtret \"%s\" rapporterade fel"
-#: archive-zip.c:313
+#: archive-zip.c:314
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "sökvägen är inte giltig UTF-8: %s"
-#: archive-zip.c:317
+#: archive-zip.c:318
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "sökvägen för lång (%d tecken, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:470 builtin/pack-objects.c:216 builtin/pack-objects.c:219
+#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "fel i deflate (%d)"
-#: archive-zip.c:605
+#: archive-zip.c:609
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "tidsstämpeln för stor för detta system: %<PRIuMAX>"
-#: attr.c:218
+#: attr.c:212
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%-*s är inte ett giltigt namn på attribut"
-#: attr.c:415
+#: attr.c:409
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -922,22 +923,22 @@ msgstr ""
"Negativa mönster ignoreras i git-attribut\n"
"Använd '\\!' för att inleda med ett utropstecken."
-#: bisect.c:467
+#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Felaktigt citerat innehåll i filen \"%s\": %s"
-#: bisect.c:675
+#: bisect.c:676
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Det finns inte mer att göra \"bisect\" på!\n"
-#: bisect.c:729
+#: bisect.c:730
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Namnet på incheckningen är inte giltigt: %s"
-#: bisect.c:753
+#: bisect.c:754
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -946,7 +947,7 @@ msgstr ""
"Sammanslagningsbasen %s är trasig.\n"
"Det betyder att felet har rättats mellan %s och [%s].\n"
-#: bisect.c:758
+#: bisect.c:759
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -955,7 +956,7 @@ msgstr ""
"Sammanslagningsbasen %s är ny.\n"
"Egenskapen har ändrats mellan %s och [%s].\n"
-#: bisect.c:763
+#: bisect.c:764
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -964,7 +965,7 @@ msgstr ""
"Sammanslagningsbasen %s är %s.\n"
"Det betyder att den första \"%s\" incheckningen är mellan %s och [%s].\n"
-#: bisect.c:771
+#: bisect.c:772
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -975,7 +976,7 @@ msgstr ""
"git bisect kan inte fungera korrekt i detta fall.\n"
"Kanske du skrev fel %s- och %s-revisioner?\n"
-#: bisect.c:784
+#: bisect.c:785
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -987,36 +988,36 @@ msgstr ""
"%s.\n"
"Vi fortsätter ändå."
-#: bisect.c:817
+#: bisect.c:818
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisect: en sammanslagningsbas måste testas\n"
-#: bisect.c:857
+#: bisect.c:858
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "en %s-revision behövs"
-#: bisect.c:876 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
+#: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "kunde inte skapa filen \"%s\""
-#: bisect.c:927 builtin/merge.c:137
+#: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "kunde inte läsa filen \"%s\""
-#: bisect.c:957
+#: bisect.c:958
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "misslyckades läsa bisect-referenser"
-#: bisect.c:976
+#: bisect.c:977
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s var både %s och %s\n"
-#: bisect.c:984
+#: bisect.c:985
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1025,7 +1026,7 @@ msgstr ""
"Ingen testbar incheckning hittades.\n"
"Kanske du startade med felaktiga sökvägsparametrar?\n"
-#: bisect.c:1003
+#: bisect.c:1004
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1035,48 +1036,48 @@ msgstr[1] "(ungefär %d steg)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1009
+#: bisect.c:1010
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Bisect: %d revision kvar att testa efter denna %s\n"
msgstr[1] "Bisect: %d revisioner kvar att testa efter denna %s\n"
-#: blame.c:1784
+#: blame.c:1787
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "--contents och --reverse fungerar inte så bra tillsammans."
-#: blame.c:1798
+#: blame.c:1801
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "kan inte använda --contents med namn på slutgiltigt incheckningsobjekt"
-#: blame.c:1819
+#: blame.c:1822
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"--reverse och --first-parent tillsammans kräver att du anger senaste "
"incheckningen"
-#: blame.c:1828 bundle.c:162 ref-filter.c:2154 sequencer.c:1874
-#: sequencer.c:3772 builtin/commit.c:994 builtin/log.c:372 builtin/log.c:926
-#: builtin/log.c:1381 builtin/log.c:1713 builtin/log.c:1963 builtin/merge.c:404
-#: builtin/pack-objects.c:3029 builtin/pack-objects.c:3044
+#: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
+#: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
+#: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
+#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "misslyckades skapa revisionstraversering"
-#: blame.c:1846
+#: blame.c:1849
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"--reverse --first-parent tillsammans kräver ett intervall på första-förälder-"
"kedjan"
-#: blame.c:1857
+#: blame.c:1860
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "sökvägen %s i %s finns inte"
-#: blame.c:1868
+#: blame.c:1871
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "kan inte läsa objektet %s för sökvägen %s"
@@ -1234,7 +1235,8 @@ msgstr "'%s' ser inte ut som en v2-bundle-fil"
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "okänt huvud: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 sequencer.c:2092 sequencer.c:2578 builtin/commit.c:768
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
+#: builtin/commit.c:774
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "kunde inte öppna \"%s\""
@@ -1261,38 +1263,42 @@ msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Paketet (bundlen) kräver denna referens:"
msgstr[1] "Paketet (bundlen) kräver dessa %d referenser:"
-#: bundle.c:260
+#: bundle.c:267
+msgid "unable to dup bundle descriptor"
+msgstr "kan inte duplicera pakethandtag"
+
+#: bundle.c:274
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Kunde inte starta pack-objects"
-#: bundle.c:271
+#: bundle.c:285
msgid "pack-objects died"
msgstr "pack-objects misslyckades"
-#: bundle.c:313
+#: bundle.c:327
msgid "rev-list died"
msgstr "rev-list dog"
-#: bundle.c:362
+#: bundle.c:376
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "referensen \"%s\" exkluderas av argumenten till rev-list"
-#: bundle.c:453 builtin/log.c:187 builtin/log.c:1618 builtin/shortlog.c:304
+#: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "okänt argument: %s"
-#: bundle.c:461
+#: bundle.c:464
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Vägrar skapa ett tomt paket (bundle)."
-#: bundle.c:473
+#: bundle.c:474
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "kan inte skapa \"%s\""
-#: bundle.c:501
+#: bundle.c:498
msgid "index-pack died"
msgstr "index-pack dog"
@@ -1301,19 +1307,19 @@ msgstr "index-pack dog"
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "felaktigt färgvärde: %.*s"
-#: commit.c:48 sequencer.c:2384 builtin/am.c:422 builtin/am.c:466
-#: builtin/am.c:1438 builtin/am.c:2072 builtin/replace.c:376
+#: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
+#: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
#: builtin/replace.c:448
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "kunde inte tolka %s"
-#: commit.c:50
+#: commit.c:52
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s är inte en incheckning!"
-#: commit.c:191
+#: commit.c:193
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
@@ -1333,7 +1339,29 @@ msgstr ""
"Slå av detta meddelande genom att skriva\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
-#: commit.c:1629
+#: commit.c:1115
+#, c-format
+msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
+msgstr ""
+"Incheckningen %s har en obetrodd GPG-signatur som påstås vara gjord av %s."
+
+#: commit.c:1118
+#, c-format
+msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
+msgstr ""
+"Incheckningen %s har en felaktig GPG-signatur som påstås vara gjord av %s."
+
+#: commit.c:1121
+#, c-format
+msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
+msgstr "Incheckning %s har inte någon GPG-signatur."
+
+#: commit.c:1124
+#, c-format
+msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
+msgstr "Incheckningen %s har en korrekt GPG-signatur av %s\n"
+
+#: commit.c:1378
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1343,75 +1371,91 @@ msgstr ""
"Uppdatera det efter att ha rättat meddelandet, eller ändra variabeln\n"
"i18n.commitencoding till den teckenkodning som används i ditt projekt.\n"
-#: commit-graph.c:83
+#: commit-graph.c:108
#, c-format
msgid "graph file %s is too small"
msgstr "graffilen %s är för liten"
-#: commit-graph.c:90
+#: commit-graph.c:115
#, c-format
msgid "graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "grafsignaturen %X stämmer inte med signaturen %X"
-#: commit-graph.c:97
+#: commit-graph.c:122
#, c-format
msgid "graph version %X does not match version %X"
msgstr "grafversionen %X stämmer inte med versionen %X"
-#: commit-graph.c:104
+#: commit-graph.c:129
#, c-format
msgid "hash version %X does not match version %X"
msgstr "hash-versionen %X stämmer inte med versionen %X"
-#: commit-graph.c:128
+#: commit-graph.c:153
#, c-format
msgid "improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "felaktigt offset för stycke %08x%08x"
-#: commit-graph.c:164
+#: commit-graph.c:189
#, c-format
msgid "chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "stycke-id %08x förekommer flera gånger"
-#: commit-graph.c:261
+#: commit-graph.c:308
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "kunde inte hitta incheckningen %s"
-#: commit-graph.c:565 builtin/pack-objects.c:2568
+#: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "kunde inte hämta typ för objektet %s"
-#: commit-graph.c:730
+#: commit-graph.c:651
+msgid "Annotating commits in commit graph"
+msgstr "Dekorerar incheckningar i incheckningsgraf"
+
+#: commit-graph.c:691
+msgid "Computing commit graph generation numbers"
+msgstr "Beräknar generationsvärden för incheckningsgraf"
+
+#: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
+msgid "Finding commits for commit graph"
+msgstr "Söker incheckningar för incheckingsgraf"
+
+#: commit-graph.c:812
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "fel vid tillägg av paketet %s"
-#: commit-graph.c:732
+#: commit-graph.c:814
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "fel vid öppning av indexet för %s"
-#: commit-graph.c:773
+#: commit-graph.c:868
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "formatet på incheckningsgrafen kan inte visa %d incheckningar"
-#: commit-graph.c:800
+#: commit-graph.c:895
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "för många incheckningar för att skriva graf"
-#: commit-graph.c:806
+#: commit-graph.c:902 midx.c:769
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "kunde inte skapa inledande kataloger för %s"
-#: commit-graph.c:904
+#: commit-graph.c:1002
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr ""
"filen med incheckningsgraf har felaktig checksumma och är troligtvis trasig"
+#: commit-graph.c:1046
+msgid "Verifying commits in commit graph"
+msgstr "Bekräftar incheckningar i incheckningsgraf"
+
#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"
@@ -1454,7 +1498,7 @@ msgstr "nyckeln innehåller inte ett stycke: %s"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "nyckeln innehåller inte variabelnamn: %s"
-#: config.c:378 sequencer.c:2206
+#: config.c:378 sequencer.c:2296
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "felaktig nyckel: %s"
@@ -1583,150 +1627,150 @@ msgstr "core.commentChar kan bara vara ett tecken"
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "felaktigt läge för skapande av objekt: %s"
-#: config.c:1403
+#: config.c:1395
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "felformat värde för %s"
-#: config.c:1429
+#: config.c:1421
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "felformat värde för %s: %s"
-#: config.c:1430
+#: config.c:1422
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr "måste vara en av nothing, matching, simple, upstream eller current"
-#: config.c:1489 builtin/pack-objects.c:3279
+#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3391
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "felaktig paketkomprimeringsgrad %d"
-#: config.c:1610
+#: config.c:1602
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "kunde inte läsa konfigurerings-blobobjektet \"%s\""
-#: config.c:1613
+#: config.c:1605
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "referensen \"%s\" pekar inte på en blob"
-#: config.c:1630
+#: config.c:1622
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "kan inte slå upp konfigurerings-bloben \"%s\""
-#: config.c:1660
+#: config.c:1652
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "kunde inte tolka %s"
-#: config.c:1700
+#: config.c:1705
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "kan inte tolka kommandoradskonfiguration"
-#: config.c:2032
+#: config.c:2037
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "okänt fel uppstod vid läsning av konfigurationsfilerna"
-#: config.c:2202
+#: config.c:2207
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Felaktigt %s: \"%s\""
-#: config.c:2245
+#: config.c:2250
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"okänt värde \"%s\" för core.untrackedCache; använder standardvärdet \"keep\""
-#: config.c:2271
+#: config.c:2276
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr "värdet \"%d\" för splitIndex.maxPercentage borde vara mellan 0 och 100"
-#: config.c:2296
+#: config.c:2322
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "kunde inte tolka värdet \"%s\" från kommandoradskonfiguration"
-#: config.c:2298
+#: config.c:2324
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "felaktig konfigurationsvariabel \"%s\" i filen \"%s\" på rad %d"
-#: config.c:2379
+#: config.c:2405
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "felaktigt sektionsnamn \"%s\""
-#: config.c:2411
+#: config.c:2437
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s har flera värden"
-#: config.c:2440
+#: config.c:2466
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "kan inte skriva nya konfigurationsfilen \"%s\""
-#: config.c:2691 config.c:3015
+#: config.c:2717 config.c:3041
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "kunde inte låsa konfigurationsfilen %s"
-#: config.c:2702
+#: config.c:2728
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "öppnar %s"
-#: config.c:2737 builtin/config.c:324
+#: config.c:2763 builtin/config.c:327
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "ogiltigt mönster: %s"
-#: config.c:2762
+#: config.c:2788
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "ogiltig konfigurationsfil: \"%s\""
-#: config.c:2775 config.c:3028
+#: config.c:2801 config.c:3054
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "fstat misslyckades på %s"
-#: config.c:2786
+#: config.c:2812
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "kunde inte utföra mmap på \"%s\""
-#: config.c:2795 config.c:3033
+#: config.c:2821 config.c:3059
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "chmod misslyckades på %s"
-#: config.c:2880 config.c:3130
+#: config.c:2906 config.c:3156
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "kunde inte skriva konfigurationsfilen %s"
-#: config.c:2914
+#: config.c:2940
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "kunde inte ställa in \"%s\" till \"%s\""
-#: config.c:2916 builtin/remote.c:781
+#: config.c:2942 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "kunde inte ta bort inställning för \"%s\""
-#: config.c:3006
+#: config.c:3032
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "felaktigt namn på stycke: %s"
-#: config.c:3173
+#: config.c:3199
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "värde saknas för \"%s\""
@@ -1779,7 +1823,7 @@ msgstr "protokollfel: förväntade \"shallow sha-1\" fick \"%s\""
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "arkivet på andra sidan kan inte vara grunt"
-#: connect.c:310 fetch-pack.c:183 builtin/archive.c:63
+#: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "fjärrfel: %s"
@@ -1897,7 +1941,7 @@ msgstr "kunde inte grena (fork)"
# Vague original, not networking-related, but rather related to the actual
# objects in the database.
-#: connected.c:68 builtin/fsck.c:203 builtin/prune.c:146
+#: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Kontrollerar konnektivitet"
@@ -2031,12 +2075,12 @@ msgstr ""
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr "true/false är inte giltig teckenkodning för arbetskatalogen"
-#: convert.c:1402 convert.c:1436
+#: convert.c:1398 convert.c:1432
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: \"clean\"-filtret \"%s\" misslyckades"
-#: convert.c:1480
+#: convert.c:1476
#, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: \"smudge\"-filtret \"%s\" misslyckades"
@@ -2109,12 +2153,36 @@ msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "%<PRIuMAX> år sedan"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> år sedan"
+#: delta-islands.c:268
+msgid "Propagating island marks"
+msgstr "Sprider ö-markeringar"
+
+#: delta-islands.c:286
+#, c-format
+msgid "bad tree object %s"
+msgstr "felaktigt trädobjektet %s"
+
+#: delta-islands.c:330
+#, c-format
+msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
+msgstr "kunde inte hämta ö-regex för \"%s\": %s"
+
+#: delta-islands.c:386
+#, c-format
+msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
+msgstr "ö-regex från konfiguration har för många fångstgrupper (max=%d)"
+
+#: delta-islands.c:462
+#, c-format
+msgid "Marked %d islands, done.\n"
+msgstr "Markerade %d öar, klar.\n"
+
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "kunde inte läsa orderfilen \"%s\""
-#: diffcore-rename.c:536
+#: diffcore-rename.c:544
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Utför onöjaktig namnbytesdetektering"
@@ -2168,24 +2236,24 @@ msgstr ""
"Hittade fel i konfigurationsvariabeln \"diff.dirstat\":\n"
"%s"
-#: diff.c:4096
+#: diff.c:4140
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "extern diff dog, stannar vid %s"
-#: diff.c:4427
+#: diff.c:4482
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, -check och -s är ömsesidigt uteslutande"
-#: diff.c:4430
+#: diff.c:4485
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "-G, -S och --find-object är ömsesidigt uteslutande"
-#: diff.c:4508
+#: diff.c:4563
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow kräver exakt en sökvägsangivelse"
-#: diff.c:4674
+#: diff.c:4729
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2194,66 +2262,66 @@ msgstr ""
"Misslyckades tolka argument till flaggan --dirstat/-X;\n"
"%s"
-#: diff.c:4688
+#: diff.c:4743
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Misslyckades tolka argument till flaggan --submodule: \"%s\""
-#: diff.c:5766
+#: diff.c:5823
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"onöjaktig namnbytesdetektering utfördes inte på grund av för många filer."
-#: diff.c:5769
+#: diff.c:5826
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr "hittade bara kopior från ändrade sökvägar på grund av för många filer."
-#: diff.c:5772
+#: diff.c:5829
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr ""
"du kan sätta variabeln %s till åtminstone %d och försöka kommandot på nytt."
-#: dir.c:569
+#: dir.c:576
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några av git kända filer"
-#: dir.c:958
+#: dir.c:965
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "kan inte använda %s som exkluderingsfil"
-#: dir.c:1873
+#: dir.c:1880
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "kunde inte öppna katalogen \"%s\""
-#: dir.c:2115
+#: dir.c:2122
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "misslyckades hämta kärnans namn och information"
-#: dir.c:2239
+#: dir.c:2246
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr "ospårad cache är inaktiverad på systemet eller platsen"
-#: dir.c:3037
+#: dir.c:3047
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "indexfilen trasig i arkivet %s"
-#: dir.c:3082 dir.c:3087
+#: dir.c:3092 dir.c:3097
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "kunde inte skapa kataloger för %s"
-#: dir.c:3116
+#: dir.c:3126
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "kunde inte migrera git-katalog från \"%s\" till \"%s\""
-#: editor.c:61
+#: editor.c:73
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr "tips: Väntar på att textredigeringsprogrammet skall stänga filen...%c"
@@ -2262,7 +2330,7 @@ msgstr "tips: Väntar på att textredigeringsprogrammet skall stänga filen...%c
msgid "Filtering content"
msgstr "Filtrerar innehåll"
-#: entry.c:437
+#: entry.c:465
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "kunde inte ta status på filen \"%s\""
@@ -2286,77 +2354,77 @@ msgstr "för många flaggor för att köra %s"
msgid "Remote with no URL"
msgstr "Fjärr utan URL"
-#: fetch-pack.c:152
+#: fetch-pack.c:151
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: förväntade grund lista"
-#: fetch-pack.c:164
+#: fetch-pack.c:163
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr "git fetch-pack: förväntade ACK/NAK, fick flush-paket"
-#: fetch-pack.c:184
+#: fetch-pack.c:183
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: förväntade ACK/NAK, fick \"%s\""
-#: fetch-pack.c:254
+#: fetch-pack.c:253
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc kräver ”multi_ack_detailed”"
-#: fetch-pack.c:342 fetch-pack.c:1257
+#: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "ogiltig \"shallow\"-rad: %s"
-#: fetch-pack.c:348 fetch-pack.c:1263
+#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "ogiltig \"unshallow\"-rad: %s"
-#: fetch-pack.c:350 fetch-pack.c:1265
+#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "objektet hittades inte: %s"
-#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1268
+#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "fel i objekt: %s"
-#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1270
+#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "ingen \"shallow\" hittades: %s"
-#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1273
+#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "förväntade shallow/unshallow, fick %s"
-#: fetch-pack.c:399
+#: fetch-pack.c:404
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "fick %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:416
+#: fetch-pack.c:421
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "ogiltig incheckning %s"
-#: fetch-pack.c:447
+#: fetch-pack.c:452
msgid "giving up"
msgstr "ger upp"
-#: fetch-pack.c:459 progress.c:229
+#: fetch-pack.c:464 progress.c:229
msgid "done"
msgstr "klart"
-#: fetch-pack.c:471
+#: fetch-pack.c:476
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "fick %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:517
+#: fetch-pack.c:522
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Markerar %s som komplett"
@@ -2424,7 +2492,7 @@ msgstr "Servern stöder \"allow-reachable-sha1-in-want\""
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Servern stöder \"ofs-delta\""
-#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1150
+#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
msgid "Server supports filter"
msgstr "Servern stöder filter"
@@ -2445,85 +2513,94 @@ msgstr "Servern stöder inte --shallow-exclude"
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Servern stöder inte --deepen"
-#: fetch-pack.c:1004
+#: fetch-pack.c:1008
msgid "no common commits"
msgstr "inga gemensamma incheckningar"
-#: fetch-pack.c:1016 fetch-pack.c:1393
+#: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-patch: hämtning misslyckades."
-#: fetch-pack.c:1145
+#: fetch-pack.c:1153
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Servern stöder inte grunda förfrågningar"
-#: fetch-pack.c:1191
+#: fetch-pack.c:1199
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "fel vid läsning av styckehuvudet \"%s\""
-#: fetch-pack.c:1197
+#: fetch-pack.c:1205
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "förväntade \"%s\", tog emot \"%s\""
-#: fetch-pack.c:1236
+#: fetch-pack.c:1244
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "förväntade bekräftelserad: \"%s\""
-#: fetch-pack.c:1241
+#: fetch-pack.c:1249
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "fel vid hantering av bekräftelser: %d"
-#: fetch-pack.c:1278
+#: fetch-pack.c:1259
+msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
+msgstr "väntade att paketfil skulle sändas efter \"ready\""
+
+#: fetch-pack.c:1261
+msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
+msgstr ""
+"väntade inte att några ytterligare sektioner skulle sändas efter \"ready\""
+
+#: fetch-pack.c:1298
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "fel vid hantering av grund (\"shallow\") info: %d"
-#: fetch-pack.c:1294
+#: fetch-pack.c:1314
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "förväntade wanted-ref, fick %s"
-#: fetch-pack.c:1304
+#: fetch-pack.c:1324
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "oväntad wanted-ref: \"%s\""
-#: fetch-pack.c:1308
+#: fetch-pack.c:1328
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "fel vid hantering av önskade referenser: %d"
-#: fetch-pack.c:1603
+#: fetch-pack.c:1642
msgid "no matching remote head"
msgstr "inget motsvarande fjärrhuvud"
-#: fetch-pack.c:1621 builtin/clone.c:664
+#: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "fjärren sände inte alla nödvändiga objekt"
-#: fetch-pack.c:1647
+#: fetch-pack.c:1686
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "ingen sådan fjärreferens: %s"
-#: fetch-pack.c:1650
+#: fetch-pack.c:1689
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Servern tillåter inte förfrågan om ej tillkännagivet objekt %s"
-#: gpg-interface.c:253
+#: gpg-interface.c:318
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg misslyckades signera data"
-#: gpg-interface.c:279
+#: gpg-interface.c:344
msgid "could not create temporary file"
msgstr "kunde inte skapa temporära fil"
-#: gpg-interface.c:282
+#: gpg-interface.c:347
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "misslyckades skriva fristående signatur till \"%s\""
@@ -2533,18 +2610,18 @@ msgstr "misslyckades skriva fristående signatur till \"%s\""
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "ignorera felaktig färg \"%.*s\" i log.graphColors"
-#: grep.c:2115
+#: grep.c:2113
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "\"%s\" kunde inte läsa %s"
-#: grep.c:2132 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
+#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
#: builtin/rm.c:134
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "misslyckades ta status på \"%s\""
-#: grep.c:2143
+#: grep.c:2141
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "\"%s\": kort läsning"
@@ -2601,29 +2678,41 @@ msgstr "Lågnivåkommandon / synka arkiv"
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
msgstr "Lågnivåkommandon / interna hjälpare"
-#: help.c:293
+#: help.c:296
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "git-kommandon tillgängliga i \"%s\""
-#: help.c:300
+#: help.c:303
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "git-kommandon från andra platser i din $PATH"
-#: help.c:309
+#: help.c:312
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Dessa vanliga Git-kommandon används i olika situationer:"
-#: help.c:358 git.c:90
+#: help.c:361 git.c:90
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "okänd kommandolisttyp \"%s\""
-#: help.c:405
+#: help.c:408
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "De vanliga Git-vägledningarna är:"
-#: help.c:552
+#: help.c:517
+msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
+msgstr "Se \"git help <kommando>\" för att läsa om ett specifikt underkommando"
+
+#: help.c:522
+msgid "External commands"
+msgstr "Externa kommandon"
+
+#: help.c:530
+msgid "Command aliases"
+msgstr "Kommadoalias"
+
+#: help.c:594
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -2632,32 +2721,32 @@ msgstr ""
"\"%s\" verkar vara ett git-kommando, men vi kan inte\n"
"köra det. Kanske git-%s är trasigt?"
-#: help.c:611
+#: help.c:653
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Oj då. Ditt system rapporterar inga Git-kommandon alls."
-#: help.c:633
+#: help.c:675
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr "VARNING: Du anropade ett Git-kommando vid namn \"%s\", som inte finns."
-#: help.c:638
+#: help.c:680
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr "Fortsätter under förutsättningen att du menade ”%s”."
-#: help.c:643
+#: help.c:685
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"Fortsätter om %0.1f sekunder, under förutsättningen att du menade ”%s”."
-#: help.c:651
+#: help.c:693
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: \"%s\" är inte ett git-kommando. Se \"git --help\"."
-#: help.c:655
+#: help.c:697
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -2671,16 +2760,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Mest lika kommandon är"
-#: help.c:670
+#: help.c:712
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [<flaggor>]"
-#: help.c:738
+#: help.c:780
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
-#: help.c:742
+#: help.c:784
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -2694,7 +2783,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Menade du ett av dessa?"
-#: ident.c:342
+#: ident.c:345
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
@@ -2720,44 +2809,48 @@ msgstr ""
"Kör utan --global för att endast ändra i aktuellt arkiv.\n"
"\n"
-#: ident.c:366
+#: ident.c:369
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr "ingen e-post angavs och autodetektering är inaktiverad"
-#: ident.c:371
+#: ident.c:374
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr "kunde inte autodetektera e-postadress (fick \"%s\")"
-#: ident.c:381
+#: ident.c:384
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr "inget namn angavs och autodetektering är inaktiverad"
-#: ident.c:387
+#: ident.c:390
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "kunde inte autodetektera namn (fick \"%s\")"
-#: ident.c:395
+#: ident.c:398
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "tomt ident-namn (för <%s>) ej tillåtet"
-#: ident.c:401
+#: ident.c:404
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "namnet består enbart av ej tillåtna tecken: %s"
-#: ident.c:416 builtin/commit.c:600
+#: ident.c:419 builtin/commit.c:606
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "felaktigt datumformat: %s"
-#: list-objects-filter-options.c:36
+#: list-objects-filter-options.c:35
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr "flera filterspecifikationer kan inte kombineras"
-#: list-objects-filter-options.c:126
+#: list-objects-filter-options.c:58
+msgid "only 'tree:0' is supported"
+msgstr "endast \"tree:0\" stöds"
+
+#: list-objects-filter-options.c:137
msgid "cannot change partial clone promisor remote"
msgstr "kan inte ändra kontraktsfjärr för delvis kloning"
@@ -2786,124 +2879,124 @@ msgstr ""
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "Kunde inte skapa \"%s.lock\": %s"
-#: merge.c:40
+#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "misslyckades läsa cachen"
-#: merge.c:105 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:380
-#: builtin/checkout.c:608 builtin/clone.c:763
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
+#: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
msgid "unable to write new index file"
msgstr "kunde inte skriva ny indexfil"
-#: merge-recursive.c:303
+#: merge-recursive.c:323
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(felaktig incheckning)\n"
-#: merge-recursive.c:325
+#: merge-recursive.c:345
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"add_cahceinfo misslyckades för sökvägen \"%s\"; avslutar sammanslagningen."
-#: merge-recursive.c:333
+#: merge-recursive.c:353
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"add_cacheinfo misslyckades uppdatera för sökvägen \"%s\"; avslutar "
"sammanslagningen."
-#: merge-recursive.c:415
+#: merge-recursive.c:435
msgid "error building trees"
msgstr "fel vid byggande av träd"
-#: merge-recursive.c:886
+#: merge-recursive.c:906
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "misslyckades skapa sökvägen \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:897
+#: merge-recursive.c:917
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Tar bort %s för att göra plats för underkatalog\n"
-#: merge-recursive.c:911 merge-recursive.c:930
+#: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": kanske en K/F-konflikt?"
-#: merge-recursive.c:920
+#: merge-recursive.c:940
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "vägrar förlora ospårad fil vid \"%s\""
-#: merge-recursive.c:962 builtin/cat-file.c:39
+#: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "kan inte läsa objektet %s: \"%s\""
-#: merge-recursive.c:964
+#: merge-recursive.c:984
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "blob förväntades för %s \"%s\""
-#: merge-recursive.c:988
+#: merge-recursive.c:1008
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "misslyckades öppna \"%s\": %s"
-#: merge-recursive.c:999
+#: merge-recursive.c:1019
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "misslyckades skapa symboliska länken \"%s\": %s"
-#: merge-recursive.c:1004
+#: merge-recursive.c:1024
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "vet inte hur %06o %s \"%s\" skall hanteras"
-#: merge-recursive.c:1191
+#: merge-recursive.c:1212
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (ej utcheckad)"
-#: merge-recursive.c:1198
+#: merge-recursive.c:1219
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (incheckningar saknas)"
-#: merge-recursive.c:1205
+#: merge-recursive.c:1226
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Misslyckades slå ihop undermodulen %s (incheckningar följer inte "
"sammanslagningsbasen)"
-#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
+#: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Snabbspolar undermodulen %s till följande incheckning:"
-#: merge-recursive.c:1216 merge-recursive.c:1228
+#: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Snabbspolar undermodulen %s"
-#: merge-recursive.c:1250
+#: merge-recursive.c:1271
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Misslyckades slå ihop undermodulen %s (sammanslagning efter incheckningar "
"hittades inte)"
-#: merge-recursive.c:1254
+#: merge-recursive.c:1275
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (ej snabbspolning)"
-#: merge-recursive.c:1255
+#: merge-recursive.c:1276
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr "Hittade en möjlig lösning av sammanslagning för undermodulen:\n"
-#: merge-recursive.c:1258
+#: merge-recursive.c:1279
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -2920,32 +3013,32 @@ msgstr ""
"\n"
"vilket godtar lösningen.\n"
-#: merge-recursive.c:1267
+#: merge-recursive.c:1288
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr ""
"Misslyckades slå ihop undermodulen %s (flera sammanslagningar hittades)"
-#: merge-recursive.c:1326
+#: merge-recursive.c:1358
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Misslyckades exekvera intern sammanslagning"
-#: merge-recursive.c:1331
+#: merge-recursive.c:1363
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "Kunde inte lägga till %s till databasen"
-#: merge-recursive.c:1363
+#: merge-recursive.c:1395
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Slår ihop %s automatiskt"
-#: merge-recursive.c:1434
+#: merge-recursive.c:1416
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Fel: Vägrar förlora ospårad fil vid %s; skriver till %s istället."
-#: merge-recursive.c:1501
+#: merge-recursive.c:1483
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2954,7 +3047,7 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s i %s. Versionen %s av %s lämnad "
"i trädet."
-#: merge-recursive.c:1506
+#: merge-recursive.c:1488
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2963,7 +3056,7 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s till %s i %s. Versionen %s av "
"%s lämnad i trädet."
-#: merge-recursive.c:1513
+#: merge-recursive.c:1495
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2972,7 +3065,7 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s i %s. Versionen %s av %s lämnad "
"i trädet vid %s."
-#: merge-recursive.c:1518
+#: merge-recursive.c:1500
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2981,31 +3074,31 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s till %s i %s. Versionen %s av "
"%s lämnad i trädet vid %s."
-#: merge-recursive.c:1552
+#: merge-recursive.c:1534
msgid "rename"
msgstr "namnbyte"
-#: merge-recursive.c:1552
+#: merge-recursive.c:1534
msgid "renamed"
msgstr "namnbytt"
-#: merge-recursive.c:1606 merge-recursive.c:1762 merge-recursive.c:2394
-#: merge-recursive.c:3129
+#: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
+#: merge-recursive.c:3124
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Vägrar förlora lortig fil vid \"%s\""
-#: merge-recursive.c:1620
+#: merge-recursive.c:1602
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s är en katalog i %s lägger till som %s istället"
-#: merge-recursive.c:1625
+#: merge-recursive.c:1607
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr "Vägrar förlora ospårad fil vid %s; lägger till som %s istället"
-#: merge-recursive.c:1651
+#: merge-recursive.c:1633
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -3014,27 +3107,27 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbyte \"%s\"->\"%s\" på grenen \"%s\" "
"namnbyte \"%s\"->\"%s\" i \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:1656
+#: merge-recursive.c:1638
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (lämnad olöst)"
-#: merge-recursive.c:1720
+#: merge-recursive.c:1699
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbyte %s->%s i %s. Namnbyte %s->%s i %s"
-#: merge-recursive.c:1759
+#: merge-recursive.c:1734
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Byter namn på %s till %s och %s till %s istället"
-#: merge-recursive.c:1771
+#: merge-recursive.c:1746
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr "Vägrar förlora ospårad fil vid %s, trots att den är i vägen."
-#: merge-recursive.c:1977
+#: merge-recursive.c:1952
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -3045,7 +3138,7 @@ msgstr ""
"katalogen %s bytte namn till flera andra kataloger, utan att någon "
"destination fick en majoritet av filerna."
-#: merge-recursive.c:2009
+#: merge-recursive.c:1984
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -3054,7 +3147,7 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (implicit nämnändrad kat): Befintlig fil/kat vid %s är i vägen för "
"implicit namnändrad(e) katalog(er) som lägger dit följande sökväg(ar): %s."
-#: merge-recursive.c:2019
+#: merge-recursive.c:1994
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -3063,7 +3156,7 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (implicit namnändrad kat): Kan inte koppla mer än en sökväg till "
"%s; implicita katalognamnändringar försökte lägga följande sökvägar där: %s"
-#: merge-recursive.c:2111
+#: merge-recursive.c:2086
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -3072,7 +3165,7 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbytt katalog %s->%s i %s. Namnbytt katalog "
"%s->%s i %s"
-#: merge-recursive.c:2356
+#: merge-recursive.c:2331
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -3081,86 +3174,86 @@ msgstr ""
"VARNING: Undviker att applicera namnändring %s -> %s på %s, då %s själv har "
"bytt namn."
-#: merge-recursive.c:2762
+#: merge-recursive.c:2737
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr "KONFLIKT (namnbyte/tillägg): Namnbyte %s->%s i %s. %s tillagd i %s"
-#: merge-recursive.c:2777
+#: merge-recursive.c:2763
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Lägger till sammanslagen %s"
-#: merge-recursive.c:2784 merge-recursive.c:3132
+#: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Lägger till som %s istället"
-#: merge-recursive.c:2941
+#: merge-recursive.c:2934
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "kan inte läsa objektet %s"
-#: merge-recursive.c:2944
+#: merge-recursive.c:2937
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "objektet %s är inte en blob"
-#: merge-recursive.c:3013
+#: merge-recursive.c:3006
msgid "modify"
msgstr "ändra"
-#: merge-recursive.c:3013
+#: merge-recursive.c:3006
msgid "modified"
msgstr "ändrad"
-#: merge-recursive.c:3024
+#: merge-recursive.c:3017
msgid "content"
msgstr "innehåll"
-#: merge-recursive.c:3031
+#: merge-recursive.c:3024
msgid "add/add"
msgstr "tillägg/tillägg"
-#: merge-recursive.c:3076
+#: merge-recursive.c:3071
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Hoppade över %s (sammanslagen samma som befintlig)"
-#: merge-recursive.c:3098 git-submodule.sh:865
+#: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
msgid "submodule"
msgstr "undermodul"
-#: merge-recursive.c:3099
+#: merge-recursive.c:3094
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "KONFLIKT (%s): Sammanslagningskonflikt i %s"
-#: merge-recursive.c:3221
+#: merge-recursive.c:3216
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Tar bort %s"
-#: merge-recursive.c:3247
+#: merge-recursive.c:3242
msgid "file/directory"
msgstr "fil/katalog"
-#: merge-recursive.c:3253
+#: merge-recursive.c:3248
msgid "directory/file"
msgstr "katalog/fil"
-#: merge-recursive.c:3260
+#: merge-recursive.c:3255
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"KONFLIKT (%s): Det finns en katalog med namnet %s i %s. Lägger till %s som %s"
-#: merge-recursive.c:3269
+#: merge-recursive.c:3264
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Lägger till %s"
-#: merge-recursive.c:3303
+#: merge-recursive.c:3300
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3170,40 +3263,168 @@ msgstr ""
"sammanslagning:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3314
+#: merge-recursive.c:3311
msgid "Already up to date!"
msgstr "Redan à jour!"
-#: merge-recursive.c:3323
+#: merge-recursive.c:3320
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "sammanslagning av träden %s och %s misslyckades"
-#: merge-recursive.c:3422
+#: merge-recursive.c:3419
msgid "Merging:"
msgstr "Slår ihop:"
-#: merge-recursive.c:3435
+#: merge-recursive.c:3432
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "hittade %u gemensam förfader:"
msgstr[1] "hittade %u gemensamma förfäder:"
-#: merge-recursive.c:3474
+#: merge-recursive.c:3471
msgid "merge returned no commit"
msgstr "sammanslagningen returnerade ingen incheckning"
-#: merge-recursive.c:3540
+#: merge-recursive.c:3537
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Kunde inte tolka objektet \"%s\""
-#: merge-recursive.c:3556 builtin/merge.c:689 builtin/merge.c:846
+#: merge-recursive.c:3553 builtin/merge.c:691 builtin/merge.c:849
msgid "Unable to write index."
msgstr "Kunde inte skriva indexet."
-#: notes-merge.c:274
+#: midx.c:65
+#, c-format
+msgid "multi-pack-index file %s is too small"
+msgstr "multi-pack-indexfilen %s är för liten"
+
+#: midx.c:81
+#, c-format
+msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
+msgstr "multi-pack-indexsignaturen 0x%08x stämmer inte med signaturen 0x%08x"
+
+#: midx.c:86
+#, c-format
+msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
+msgstr "multi-pack-indexversionen %d stöds inte"
+
+#: midx.c:91
+#, c-format
+msgid "hash version %u does not match"
+msgstr "hash-versionen %u stämmer inte"
+
+#: midx.c:105
+msgid "invalid chunk offset (too large)"
+msgstr "felaktigt offset för stycke (för stort)"
+
+#: midx.c:129
+msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
+msgstr "avslutande multi-pack-index-stycke-ID förekommer tidigare än förväntat"
+
+#: midx.c:142
+msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
+msgstr "multi-pack-index saknar krävd paketnamn-stycke"
+
+#: midx.c:144
+msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
+msgstr "multi-pack-index saknar krävt OID-utbredningsstycke"
+
+#: midx.c:146
+msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
+msgstr "multi-pack-index saknar krävt OID-uppslagnignsstycke"
+
+#: midx.c:148
+msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
+msgstr "multi-pack-index saknar krävt objekt-offsetstycke"
+
+#: midx.c:162
+#, c-format
+msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
+msgstr "multi-pack-index-paketnamn i fel ordning: \"%s\" före \"%s\""
+
+#: midx.c:205
+#, c-format
+msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
+msgstr "bad pack-int-id: %u (%u paket totalt)"
+
+#: midx.c:246
+msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
+msgstr "multi-pack-index skriver 64-bitars offset, men off_t är för liten"
+
+#: midx.c:271
+msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
+msgstr "fel när paketfiler från multi-pack-index skulle förberedas"
+
+#: midx.c:407
+#, c-format
+msgid "failed to add packfile '%s'"
+msgstr "misslyckades läsa paketfilen \"%s\""
+
+#: midx.c:413
+#, c-format
+msgid "failed to open pack-index '%s'"
+msgstr "misslyckades öppna paketindexet \"%s\""
+
+#: midx.c:507
+#, c-format
+msgid "failed to locate object %d in packfile"
+msgstr "misslyckades hitta objekt %d i paketfilen"
+
+#: midx.c:943
+#, c-format
+msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
+msgstr "misslyckades städa multi-pack-index på %s"
+
+#: midx.c:981
+#, c-format
+msgid ""
+"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
+msgstr ""
+"oid-utbredning i fel ordning: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
+
+#: midx.c:992
+#, c-format
+msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
+msgstr "oid-uppslagning i fel ordning: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
+
+#: midx.c:996
+msgid "Verifying object offsets"
+msgstr "Bekräftar offset för objekt"
+
+#: midx.c:1004
+#, c-format
+msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
+msgstr "misslyckades läsa paketpost för oid[%d] = %s"
+
+#: midx.c:1010
+#, c-format
+msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
+msgstr "misslyckades läsa paketindex för paketfil %s"
+
+#: midx.c:1019
+#, c-format
+msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
+msgstr "felaktigt objekt-offset för oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
+
+#: name-hash.c:532
+#, c-format
+msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
+msgstr "misslyckades skapa lazy_dir-tråd: %s"
+
+#: name-hash.c:554
+#, c-format
+msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
+msgstr "misslyckades skapa lazy_name-tråd: %s"
+
+#: name-hash.c:560
+#, c-format
+msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
+msgstr "misslyckades utföra join på lazy_name-tråd: %s"
+
+#: notes-merge.c:275
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
@@ -3215,7 +3436,7 @@ msgstr ""
"att checka in eller avbryta föregående sammanslagning innan du påbörjar en "
"ny antecknings-sammanslagning."
-#: notes-merge.c:281
+#: notes-merge.c:282
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr "Du har inte avslutat antecknings-sammanslagningen (%s finns)."
@@ -3268,16 +3489,16 @@ msgstr "kunde inte tolka objektet: %s"
msgid "sha1 mismatch %s"
msgstr "sha1 stämmer inte överens %s"
-#: packfile.c:563
+#: packfile.c:607
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr "offset före slutet av packfilen (trasig .idx?)"
-#: packfile.c:1745
+#: packfile.c:1864
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr "offset före slutet av packindex för %s (trasigt index?)"
-#: packfile.c:1749
+#: packfile.c:1868
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr "offset borton slutet av packindex för %s (trunkerat index?)"
@@ -3308,17 +3529,17 @@ msgstr " %s"
msgid "-NUM"
msgstr "-TAL"
-#: parse-options-cb.c:44
+#: parse-options-cb.c:37
#, c-format
msgid "malformed expiration date '%s'"
msgstr "trasigt utlöpsdatum: ”%s”"
-#: parse-options-cb.c:112
+#: parse-options-cb.c:109
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "felformat objektnamn \"%s\""
-#: path.c:892
+#: path.c:894
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Kunde inte göra %s skrivbar för gruppen"
@@ -3435,33 +3656,46 @@ msgstr "protokollfel: felaktig radlängdstecken: %.4s"
msgid "protocol error: bad line length %d"
msgstr "protokollfel: felaktig radlängd: %d"
+#: preload-index.c:118
+msgid "Refreshing index"
+msgstr "Uppdaterar indexet"
+
+#: preload-index.c:137
+#, c-format
+msgid "unable to create threaded lstat: %s"
+msgstr "kunde inte skapa trådad lstat: %s"
+
#: pretty.c:962
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "kunde inte tolka format för --pretty"
-#: range-diff.c:48
+#: range-diff.c:56
msgid "could not start `log`"
msgstr "kunde inte starta \"log\""
-#: range-diff.c:51
+#: range-diff.c:59
msgid "could not read `log` output"
msgstr "kunde inte läsa utdata från \"log\""
-#: range-diff.c:66 sequencer.c:4540
+#: range-diff.c:74 sequencer.c:4764
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
-msgstr "kunde inte tolka incheckningen\" %s\""
+msgstr "kunde inte tolka incheckningen \"%s\""
-#: range-diff.c:196
+#: range-diff.c:224
msgid "failed to generate diff"
msgstr "misslyckades skapa diff"
-#: range-diff.c:421 range-diff.c:423
+#: range-diff.c:455 range-diff.c:457
#, c-format
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "kunde inte tolka loggen för \"%s\""
-#: read-cache.c:1579
+#: read-cache.c:1490
+msgid "Refresh index"
+msgstr "Uppdatera indexet"
+
+#: read-cache.c:1604
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -3470,7 +3704,7 @@ msgstr ""
"index.version satt, men värdet är ogiltigt.\n"
"Använder version %i"
-#: read-cache.c:1589
+#: read-cache.c:1614
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -3479,135 +3713,263 @@ msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION satt, men värdet är ogiltigt.\n"
"Använder version %i"
-#: read-cache.c:2580 sequencer.c:4503 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1083
+#: read-cache.c:1792
+#, c-format
+msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
+msgstr "felformat namnfält i indexet, nära sökvägen \"%s\""
+
+#: read-cache.c:1960 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111 builtin/add.c:458
+#: builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:289 builtin/checkout.c:585
+#: builtin/checkout.c:953 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:343
+#: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:489 builtin/mv.c:144
+#: builtin/reset.c:244 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
+msgid "index file corrupt"
+msgstr "indexfilen trasig"
+
+#: read-cache.c:2101
+#, c-format
+msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
+msgstr "kunde inte läsa in cache_entries-tråden: %s"
+
+#: read-cache.c:2114
+#, c-format
+msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
+msgstr "kunde inte utföra join på cache_entries-tråden: %s"
+
+#: read-cache.c:2201
+#, c-format
+msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
+msgstr "kunde inte skapa load_index_extensions-tråden: %s"
+
+#: read-cache.c:2228
+#, c-format
+msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
+msgstr "kunde inte utföra join på load_index_extensions-tråden: %s"
+
+#: read-cache.c:2982 sequencer.c:4727 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1086
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "kunde inte stänga \"%s\""
-#: read-cache.c:2653 sequencer.c:2113 sequencer.c:3374
+#: read-cache.c:3055 sequencer.c:2203 sequencer.c:3592
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "kunde inte ta status på \"%s\""
-#: read-cache.c:2666
+#: read-cache.c:3068
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "kunde inte öppna git-katalog: %s"
-#: read-cache.c:2678
+#: read-cache.c:3080
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "misslyckades ta bort länken: %s"
+#: rebase-interactive.c:10
+msgid ""
+"\n"
+"Commands:\n"
+"p, pick <commit> = use commit\n"
+"r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
+"e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
+"s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
+"f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
+"x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
+"b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')\n"
+"d, drop <commit> = remove commit\n"
+"l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
+"t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
+"m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
+". create a merge commit using the original merge commit's\n"
+". message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
+". specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
+"\n"
+"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Kommandon:\n"
+"p, pick <incheckning> = använd incheckning\n"
+"r, reword <incheckning> = använd incheckning, men redigera "
+"incheckningsmeddelandet\n"
+"e, edit <incheckning> = använd incheckning, men stanna för tillägg\n"
+"s, squash <incheckning> = använd incheckning, men infoga i föregående "
+"incheckning\n"
+"f, fixup <incheckning> = som \"squash\", men förkasta "
+"incheckningsmeddelandet\n"
+"x, exec <kommando> = kör kommando (resten av raden) i skalet\n"
+"b, break = stoppa här (fortsätt ombaseringen senare med \"git rebase --"
+"continue\")\n"
+"d, drop <incheckning> = ta bort incheckning\n"
+"l, label <etikett> = ge aktuellt HEAD ett namn\n"
+"t, reset <etikett> = återställ HEAD till en etikett\n"
+"m, merge [-C <incheckning> | -c <incheckning>] <etikett> [# <enrads>]\n"
+". skapa en sammanslagning med ursprungligt meddelande (eller\n"
+". enrads, om inget incheckningsmeddelande angavs). Använd\n"
+". -v <incheckning> för att skriva om meddelandet.\n"
+"\n"
+"Du kan byta ordning på raderna; de utförs uppifrån och ned.\n"
+
+#: rebase-interactive.c:31 git-rebase--preserve-merges.sh:173
+msgid ""
+"\n"
+"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ta inte bort rader. Använd \"drop\" för att specifikt förkasta en "
+"incheckning.\n"
+
+#: rebase-interactive.c:34 git-rebase--preserve-merges.sh:177
+msgid ""
+"\n"
+"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Om du tar bort en rad KOMMER DEN INCHECKNINGEN ATT FÖRLORAS.\n"
+
+#: rebase-interactive.c:40 git-rebase--preserve-merges.sh:816
+msgid ""
+"\n"
+"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
+"To continue rebase after editing, run:\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Du redigerar \"todo\"-filen för en pågående interaktiv ombasering.\n"
+"För att forsätta ombasera efter redigeringen, kör:\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+
+#: rebase-interactive.c:45 git-rebase--preserve-merges.sh:893
+msgid ""
+"\n"
+"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ombaseringen kommer dock att avbrytas om du tar bort allting.\n"
+"\n"
+
+#: rebase-interactive.c:51 git-rebase--preserve-merges.sh:900
+msgid "Note that empty commits are commented out"
+msgstr "Observera att tomma incheckningar är utkommenterade"
+
+#: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2186
+#: sequencer.c:4505 sequencer.c:4561 sequencer.c:4836
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'."
+msgstr "kunde inte läsa \"%s\"."
+
#: refs.c:192
#, c-format
msgid "%s does not point to a valid object!"
msgstr "\"%s\" pekar inte på ett giltigt objekt!"
-#: refs.c:579
+#: refs.c:583
#, c-format
msgid "ignoring dangling symref %s"
msgstr "ignorerar dinglande symbolisk referens %s"
-#: refs.c:581 ref-filter.c:2067
+#: refs.c:585 ref-filter.c:1951
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "ignorerar trasig referens %s"
-#: refs.c:685
+#: refs.c:711
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för skrivning: %s"
-#: refs.c:695 refs.c:746
+#: refs.c:721 refs.c:772
#, c-format
msgid "could not read ref '%s'"
msgstr "Kunde inte läsa referensen \"%s\""
-#: refs.c:701
+#: refs.c:727
#, c-format
msgid "ref '%s' already exists"
msgstr "referensen \"%s\" finns redan"
-#: refs.c:706
+#: refs.c:732
#, c-format
msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
msgstr "oväntat objekt-id vid skrivning \"%s\""
-#: refs.c:714 sequencer.c:385 sequencer.c:2366 sequencer.c:2492
-#: sequencer.c:2506 sequencer.c:2733 sequencer.c:4501 sequencer.c:4564
+#: refs.c:740 sequencer.c:394 sequencer.c:2510 sequencer.c:2636
+#: sequencer.c:2650 sequencer.c:2877 sequencer.c:4725 sequencer.c:4788
#: wrapper.c:656
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "kunde inte skriva till \"%s\""
-#: refs.c:741 sequencer.c:4499 sequencer.c:4558 wrapper.c:225 wrapper.c:395
-#: builtin/am.c:780
+#: refs.c:767 sequencer.c:4723 sequencer.c:4782 wrapper.c:225 wrapper.c:395
+#: builtin/am.c:728
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"
-#: refs.c:748
+#: refs.c:774
#, c-format
msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
msgstr "oväntat objekt-id vid borttagning \"%s\""
-#: refs.c:879
+#: refs.c:905
#, c-format
msgid "log for ref %s has gap after %s"
msgstr "loggen för referensen %s har lucka efter %s"
-#: refs.c:885
+#: refs.c:911
#, c-format
msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
msgstr "loggen för referensen %s slutade oväntat på %s"
-#: refs.c:943
+#: refs.c:969
#, c-format
msgid "log for %s is empty"
msgstr "loggen för %s är tom"
-#: refs.c:1035
+#: refs.c:1061
#, c-format
msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
msgstr "vägrar uppdatera referens med trasigt namn \"%s\""
-#: refs.c:1111
+#: refs.c:1137
#, c-format
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "update_ref misslyckades för referensen \"%s\": %s"
-#: refs.c:1853
+#: refs.c:1911
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "flera uppdateringar för referensen \"%s\" tillåts inte"
-#: refs.c:1885
+#: refs.c:1943
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "referensuppdateringar förbjudna i karantänmiljö"
-#: refs.c:1981 refs.c:2011
+#: refs.c:2039 refs.c:2069
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "\"%s\" finns; kan inte skapa \"%s\""
-#: refs.c:1987 refs.c:2022
+#: refs.c:2045 refs.c:2080
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "kan inte hantera \"%s\" och \"%s\" samtidigt"
-#: refs/files-backend.c:1191
+#: refs/files-backend.c:1228
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "kunde inte ta bort referensen %s"
-#: refs/files-backend.c:1205 refs/packed-backend.c:1532
+#: refs/files-backend.c:1242 refs/packed-backend.c:1532
#: refs/packed-backend.c:1542
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "kunde inte ta bort referensen %s: %s"
-#: refs/files-backend.c:1208 refs/packed-backend.c:1545
+#: refs/files-backend.c:1245 refs/packed-backend.c:1545
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "kunde inte ta bort referenser: %s"
@@ -3617,191 +3979,198 @@ msgstr "kunde inte ta bort referenser: %s"
msgid "invalid refspec '%s'"
msgstr "felaktig referensspecifikation: \"%s\""
-#: ref-filter.c:38 wt-status.c:1850
+#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1855
msgid "gone"
msgstr "försvunnen"
-#: ref-filter.c:39
+#: ref-filter.c:40
#, c-format
msgid "ahead %d"
msgstr "före %d"
-#: ref-filter.c:40
+#: ref-filter.c:41
#, c-format
msgid "behind %d"
msgstr "bakom %d"
-#: ref-filter.c:41
+#: ref-filter.c:42
#, c-format
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "före %d, bakom %d"
-#: ref-filter.c:137
+#: ref-filter.c:138
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "förväntat format: %%(color:<color>)"
-#: ref-filter.c:139
+#: ref-filter.c:140
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "okänd färg: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:161
+#: ref-filter.c:162
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "Heltalsvärde förväntades refname:lstrip=%s"
-#: ref-filter.c:165
+#: ref-filter.c:166
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "Heltalsvärde förväntades refname:rstrip=%s"
-#: ref-filter.c:167
+#: ref-filter.c:168
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "okänt %%(%s)-argument: %s"
-#: ref-filter.c:222
+#: ref-filter.c:223
#, c-format
msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
msgstr "%%(objecttype) tar inte argument"
-#: ref-filter.c:234
+#: ref-filter.c:235
#, c-format
msgid "%%(objectsize) does not take arguments"
msgstr "%%(objectsize) tar inte argument"
-#: ref-filter.c:246
+#: ref-filter.c:247
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) tar inte argument"
-#: ref-filter.c:255
+#: ref-filter.c:256
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) tar inte argument"
-#: ref-filter.c:275
+#: ref-filter.c:278
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "okänt %%(trailers)-argument: %s"
-#: ref-filter.c:304
+#: ref-filter.c:307
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "positivt värde förväntat contents:lines=%s"
-#: ref-filter.c:306
+#: ref-filter.c:309
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "okänt %%(contents)-argument: %s"
-#: ref-filter.c:321
+#: ref-filter.c:324
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "positivt värde förväntat objectname:short=%s"
-#: ref-filter.c:325
+#: ref-filter.c:328
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "okänt %%(objectname)-argument: %s"
-#: ref-filter.c:355
+#: ref-filter.c:358
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "förväntat format: %%(align:<bredd>,<position>)"
-#: ref-filter.c:367
+#: ref-filter.c:370
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "okänd position:%s"
-#: ref-filter.c:374
+#: ref-filter.c:377
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "okänd bredd:%s"
-#: ref-filter.c:383
+#: ref-filter.c:386
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "okänt %%(align)-argument: %s"
-#: ref-filter.c:391
+#: ref-filter.c:394
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "positiv bredd förväntad med atomen %%(align)"
-#: ref-filter.c:409
+#: ref-filter.c:412
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "okänt %%(if)-argument: %s"
-#: ref-filter.c:505
+#: ref-filter.c:508
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "felformat fältnamn: %.*s"
-#: ref-filter.c:532
+#: ref-filter.c:535
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "okänt fältnamn: %.*s"
-#: ref-filter.c:656
+#: ref-filter.c:539
+#, c-format
+msgid ""
+"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
+msgstr ""
+"inte ett git-arkiv, men fältet \"%.*s\" kräver tillgång till objektdata"
+
+#: ref-filter.c:663
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "format: atomen %%(if) använd utan en %%(then)-atom"
-#: ref-filter.c:719
+#: ref-filter.c:726
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "format: atomen %%(then) använd utan en %%(if)-atom"
-#: ref-filter.c:721
+#: ref-filter.c:728
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "format: atomen %%(then) använd mer än en gång"
-#: ref-filter.c:723
+#: ref-filter.c:730
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "format: atomen %%(then) använd efter %%(else)"
-#: ref-filter.c:751
+#: ref-filter.c:758
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "format: atomen %%(else) använd utan en %%(if)-atom"
-#: ref-filter.c:753
+#: ref-filter.c:760
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "format: atomen %%(else) använd utan en %%(then)-atom"
-#: ref-filter.c:755
+#: ref-filter.c:762
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "format: atomen %%(else) använd mer än en gång"
-#: ref-filter.c:770
+#: ref-filter.c:777
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "format: atomen %%(end) använd utan motsvarande atom"
-#: ref-filter.c:827
+#: ref-filter.c:834
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "felformad formatsträng %s"
-#: ref-filter.c:1416
+#: ref-filter.c:1424
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(ingen gren, ombaserar %s)"
-#: ref-filter.c:1419
+#: ref-filter.c:1427
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
msgstr "(ingen gren, ombaserar frånkopplat HEAD %s)"
-#: ref-filter.c:1422
+#: ref-filter.c:1430
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(ingen gren, \"bisect\" startad på %s)"
@@ -3809,7 +4178,7 @@ msgstr "(ingen gren, \"bisect\" startad på %s)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached at " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1430
+#: ref-filter.c:1438
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(HEAD frånkopplat vid %s)"
@@ -3817,142 +4186,142 @@ msgstr "(HEAD frånkopplat vid %s)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached from " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1437
+#: ref-filter.c:1445
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "(HEAD frånkopplat från %s)"
-#: ref-filter.c:1441
+#: ref-filter.c:1449
msgid "(no branch)"
msgstr "(ingen gren)"
-#: ref-filter.c:1475 ref-filter.c:1623
+#: ref-filter.c:1483 ref-filter.c:1638
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "objektet %s saknas för %s"
-#: ref-filter.c:1483
+#: ref-filter.c:1491
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "parse_object_buffer misslyckades på %s för %s"
-#: ref-filter.c:1980
+#: ref-filter.c:1857
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "felformat objekt vid \"%s\""
-#: ref-filter.c:2062
+#: ref-filter.c:1946
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "ignorerar referens med trasigt namn %s"
-#: ref-filter.c:2340
+#: ref-filter.c:2232
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "format: atomen %%(end) saknas"
-#: ref-filter.c:2444
+#: ref-filter.c:2338
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "felformat objektnamn %s"
-#: remote.c:606
+#: remote.c:607
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Kan inte hämta både %s och %s till %s"
-#: remote.c:610
+#: remote.c:611
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "%s spårar vanligtvis %s, inte %s"
-#: remote.c:614
+#: remote.c:615
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "%s spårar både %s och %s"
-#: remote.c:622
+#: remote.c:623
msgid "Internal error"
msgstr "Internt fel"
-#: remote.c:1536 remote.c:1637
+#: remote.c:1569 remote.c:1670
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "HEAD pekar inte på en gren"
-#: remote.c:1545
+#: remote.c:1578
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "okänd gren: \"%s\""
-#: remote.c:1548
+#: remote.c:1581
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "ingen standarduppström angiven för grenen \"%s\""
-#: remote.c:1554
+#: remote.c:1587
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "uppströmsgrenen \"%s\" är inte lagrad som en fjärrspårande gren"
-#: remote.c:1569
+#: remote.c:1602
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr "push-målet \"%s\" på fjärren \"%s\" har ingen lokalt spårande gren"
-#: remote.c:1581
+#: remote.c:1614
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "grenen \"%s\" har ingen fjärr för \"push\""
-#: remote.c:1591
+#: remote.c:1624
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "\"push\"-referensspecifikation för \"%s\" innehåller inte \"%s\""
-#: remote.c:1604
+#: remote.c:1637
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "\"push\" har inget mål (push.default är \"ingenting\")"
-#: remote.c:1626
+#: remote.c:1659
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "\"enkel push\" motsvarar flera olika mål"
-#: remote.c:1951
+#: remote.c:1935
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Din gren är baserad på \"%s\", men den har försvunnit uppströms.\n"
-#: remote.c:1955
+#: remote.c:1939
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (använd \"git branch --unset-upstream\" för att rätta)\n"
-#: remote.c:1958
+#: remote.c:1942
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Din gren är à jour med \"%s\".\n"
-#: remote.c:1962
+#: remote.c:1946
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Din gren och \"%s\" pekar på olika incheckningar.\n"
-#: remote.c:1965
+#: remote.c:1949
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (använd \"%s\" för detaljer)\n"
-#: remote.c:1969
+#: remote.c:1953
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Din gren ligger före \"%s\" med %d incheckning.\n"
msgstr[1] "Din gren ligger före \"%s\" med %d incheckningar.\n"
-#: remote.c:1975
+#: remote.c:1959
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (använd \"git push\" för att publicera dina lokala incheckningar)\n"
-#: remote.c:1978
+#: remote.c:1962
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -3962,11 +4331,11 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Din gren ligger efter \"%s\" med %d incheckningar, och kan snabbspolas.\n"
-#: remote.c:1986
+#: remote.c:1970
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (använd \"git pull\" för att uppdatera din lokala gren)\n"
-#: remote.c:1989
+#: remote.c:1973
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -3981,43 +4350,146 @@ msgstr[1] ""
"Din gren och \"%s\" har divergerat,\n"
"och har %d respektive %d olika incheckningar.\n"
-#: remote.c:1999
+#: remote.c:1983
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (använd \"git pull\" för att slå ihop fjärrgrenen med din egen)\n"
-#: replace-object.c:20
+#: replace-object.c:21
#, c-format
msgid "bad replace ref name: %s"
msgstr "felaktig ersättningsreferensnamn: %s"
-#: replace-object.c:29
+#: replace-object.c:30
#, c-format
msgid "duplicate replace ref: %s"
msgstr "duplicerat ersättningsreferensnamn: %s"
-#: replace-object.c:72
+#: replace-object.c:73
#, c-format
msgid "replace depth too high for object %s"
msgstr "ersättningsdjupet för högt för objektet %s"
-#: revision.c:2305
+#: rerere.c:217 rerere.c:226 rerere.c:229
+msgid "corrupt MERGE_RR"
+msgstr "trasig MERGE_RR"
+
+#: rerere.c:264 rerere.c:269
+msgid "unable to write rerere record"
+msgstr "kunde inte skriva rerere-post"
+
+#: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3136 sequencer.c:3162
+#, c-format
+msgid "could not write '%s'"
+msgstr "kunde inte skriva \"%s\""
+
+#: rerere.c:495
+#, c-format
+msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
+msgstr "fel vid skrivning av \"%s\" (%s)"
+
+#: rerere.c:498
+#, c-format
+msgid "failed to flush '%s'"
+msgstr "misslyckades spola \"%s\""
+
+#: rerere.c:503 rerere.c:1039
+#, c-format
+msgid "could not parse conflict hunks in '%s'"
+msgstr "kunde inte tolka konflikt-stycket i \"%s\""
+
+#: rerere.c:684
+#, c-format
+msgid "failed utime() on '%s'"
+msgstr "\"utime()\" misslyckades på \"%s\""
+
+#: rerere.c:694
+#, c-format
+msgid "writing '%s' failed"
+msgstr "misslyckades skriva \"%s\""
+
+#: rerere.c:714
+#, c-format
+msgid "Staged '%s' using previous resolution."
+msgstr "Köade \"%s\" med sparad lösning."
+
+#: rerere.c:753
+#, c-format
+msgid "Recorded resolution for '%s'."
+msgstr "Sparade lösning för \"%s\"."
+
+#: rerere.c:788
+#, c-format
+msgid "Resolved '%s' using previous resolution."
+msgstr "Löste \"%s\" med tidigare lösning."
+
+#: rerere.c:803
+#, c-format
+msgid "cannot unlink stray '%s'"
+msgstr "kan inte ta bort lös länk \"%s\""
+
+#: rerere.c:807
+#, c-format
+msgid "Recorded preimage for '%s'"
+msgstr "Sparade förhandsbild för \"%s\""
+
+#: rerere.c:881 submodule.c:1763 builtin/submodule--helper.c:1413
+#: builtin/submodule--helper.c:1423
+#, c-format
+msgid "could not create directory '%s'"
+msgstr "kunde inte skapa katalogen \"%s\""
+
+#: rerere.c:1057
+#, c-format
+msgid "failed to update conflicted state in '%s'"
+msgstr "misslyckades uppdatera tillstånd för sammanslagningsproblem i \"%s\""
+
+#: rerere.c:1068 rerere.c:1075
+#, c-format
+msgid "no remembered resolution for '%s'"
+msgstr "inget sparat sammanslagningsresultat för \"%s\""
+
+#: rerere.c:1077
+#, c-format
+msgid "cannot unlink '%s'"
+msgstr "kan inte ta bort länken \"%s\""
+
+#: rerere.c:1087
+#, c-format
+msgid "Updated preimage for '%s'"
+msgstr "Uppdaterade förhandsbild för \"%s\""
+
+#: rerere.c:1096
+#, c-format
+msgid "Forgot resolution for '%s'\n"
+msgstr "Glömde lösning för \"%s\"\n"
+
+#: rerere.c:1199
+msgid "unable to open rr-cache directory"
+msgstr "kan inte uppdatera katalogen rr-cache"
+
+#: revision.c:2324
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "din nuvarande gren verkar vara trasig"
-#: revision.c:2308
+#: revision.c:2327
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "din nuvarande gren \"%s\" innehåller ännu inte några incheckningar"
-#: revision.c:2505
+#: revision.c:2523
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "--first-parent är inkompatibelt med --bisect"
-#: run-command.c:728
+#: run-command.c:740
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "misslyckades öppna /dev/null"
-#: run-command.c:1271
+#: run-command.c:1229
+#, c-format
+msgid "cannot create async thread: %s"
+msgstr "kan inte skapa asynkron tråd: %s"
+
+#: run-command.c:1293
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -4040,15 +4512,15 @@ msgstr "kunde inte tolka fjärruppackningsstatus: %s"
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "fjärruppackning misslyckades: %s"
-#: send-pack.c:309
+#: send-pack.c:308
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "misslyckades underteckna push-certifikatet"
-#: send-pack.c:422
+#: send-pack.c:421
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "mottagarsidan stöder inte push med --signed"
-#: send-pack.c:424
+#: send-pack.c:423
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -4056,42 +4528,42 @@ msgstr ""
"sänder inte push-certifikat eftersom mottagarsidan inte stlder push med --"
"signed"
-#: send-pack.c:436
+#: send-pack.c:435
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "mottagarsidan stöder inte push med --atomic"
-#: send-pack.c:441
+#: send-pack.c:440
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "mottagarsidan stöder inte push-flaggor"
-#: sequencer.c:177
+#: sequencer.c:183
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "felaktigt incheckningsmeddelandestädningsläge \"%s\""
-#: sequencer.c:278
+#: sequencer.c:287
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "kunde inte ta bort \"%s\""
-#: sequencer.c:304
+#: sequencer.c:313
msgid "revert"
msgstr "revert"
-#: sequencer.c:306
+#: sequencer.c:315
msgid "cherry-pick"
msgstr "cherry-pick"
-#: sequencer.c:308
+#: sequencer.c:317
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:310
+#: sequencer.c:319
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "okänd funktion: %d"
-#: sequencer.c:367
+#: sequencer.c:376
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -4099,7 +4571,7 @@ msgstr ""
"efter att ha löst konflikterna, markera de rättade sökvägarna\n"
"med \"git add <sökvägar>\" eller \"git rm <sökvägar>\""
-#: sequencer.c:370
+#: sequencer.c:379
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -4109,39 +4581,39 @@ msgstr ""
"med \"git add <sökvägar>\" eller \"git rm <sökvägar>\"\n"
"och checka in resultatet med \"git commit\""
-#: sequencer.c:383 sequencer.c:2488
+#: sequencer.c:392 sequencer.c:2632
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "kunde inte låsa \"%s\""
-#: sequencer.c:390
+#: sequencer.c:399
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "kunde inte skriva radslut till \"%s\""
-#: sequencer.c:395 sequencer.c:2371 sequencer.c:2494 sequencer.c:2508
-#: sequencer.c:2741
+#: sequencer.c:404 sequencer.c:2515 sequencer.c:2638 sequencer.c:2652
+#: sequencer.c:2885
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "misslyckades färdigställa \"%s\""
-#: sequencer.c:418 sequencer.c:816 sequencer.c:1505 sequencer.c:2391
-#: sequencer.c:2723 sequencer.c:2827 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:740
-#: builtin/merge.c:1081
+#: sequencer.c:427 sequencer.c:921 sequencer.c:1594 sequencer.c:2535
+#: sequencer.c:2867 sequencer.c:2974 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:746
+#: builtin/merge.c:1084 builtin/rebase.c:152
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "kunde inte läsa \"%s\""
-#: sequencer.c:444
+#: sequencer.c:453
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "dina lokala ändringar skulle skrivas över av %s."
-#: sequencer.c:448
+#: sequencer.c:457
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "checka in dina ändringar eller använd \"stash\" för att fortsätta."
-#: sequencer.c:477
+#: sequencer.c:486
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: snabbspola"
@@ -4149,35 +4621,70 @@ msgstr "%s: snabbspola"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:566
+#: sequencer.c:575
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: Kunde inte skriva ny indexfil"
-#: sequencer.c:582
+#: sequencer.c:591
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "kan inte uppdatera cacheträd"
-#: sequencer.c:595
+#: sequencer.c:604
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "kunde inte bestämma HEAD:s incheckning"
-#: sequencer.c:723 sequencer.c:740
+#: sequencer.c:684
+#, c-format
+msgid "no key present in '%.*s'"
+msgstr "ingen nyckel i \"%.*s\""
+
+#: sequencer.c:695
#, c-format
-msgid "could not parse '%s' (looking for '%s')"
-msgstr "kunde inte tolka \"%s\" (letar efter \"%s\")"
+msgid "unable to dequote value of '%s'"
+msgstr "kan inte ta bort citering av värdet \"%s\""
-#: sequencer.c:731
+#: sequencer.c:732 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:719
+#: builtin/am.c:811 builtin/merge.c:1081
#, c-format
-msgid "bad quoting on %s value in '%s'"
-msgstr "felaktig citering på %s-värde i \"%s\""
+msgid "could not open '%s' for reading"
+msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för läsning"
+
+#: sequencer.c:742
+msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
+msgstr "\"GIT_AUTHOR_NAME\" har redan angivits"
#: sequencer.c:747
+msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
+msgstr "\"GIT_AUTHOR_EMAIL\" har redan angivits"
+
+#: sequencer.c:752
+msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
+msgstr "\"GIT_AUTHOR_DATE\" har redan angivits"
+
+#: sequencer.c:756
+#, c-format
+msgid "unknown variable '%s'"
+msgstr "okänd variabel \"%s\""
+
+#: sequencer.c:761
+msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
+msgstr "\"GIT_AUTHOR_NAME\" saknas"
+
+#: sequencer.c:763
+msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
+msgstr "\"GIT_AUTHOR_EMAIL\" saknas"
+
+#: sequencer.c:765
+msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
+msgstr "\"GIT_AUTHOR_DATE\" saknas"
+
+#: sequencer.c:825
#, c-format
msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
msgstr "ogiltigt datumformat \"%s\" i \"%s\""
-#: sequencer.c:761
+#: sequencer.c:842
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -4206,15 +4713,15 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:830
+#: sequencer.c:935
msgid "writing root commit"
msgstr "skriver rotincheckning"
-#: sequencer.c:1055
+#: sequencer.c:1142
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr "kroken \"prepare-commit-msg\" misslyckades"
-#: sequencer.c:1062
+#: sequencer.c:1149
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4241,7 +4748,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1075
+#: sequencer.c:1162
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4266,306 +4773,301 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1115
+#: sequencer.c:1202
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "kunde inte slå upp en precis skapad incheckning"
-#: sequencer.c:1117
+#: sequencer.c:1204
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "kunde inte tolka en precis skapad incheckning"
-#: sequencer.c:1163
+#: sequencer.c:1250
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr "kunde inte bestämma HEAD efter att ha skapat incheckning"
-#: sequencer.c:1165
+#: sequencer.c:1252
msgid "detached HEAD"
msgstr "frånkopplad HEAD"
-#: sequencer.c:1169
+#: sequencer.c:1256
msgid " (root-commit)"
msgstr " (rotincheckning)"
-#: sequencer.c:1190
+#: sequencer.c:1277
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "kunde inte tolka HEAD"
-#: sequencer.c:1192
+#: sequencer.c:1279
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "HEAD %s är inte en incheckning!"
-#: sequencer.c:1196 builtin/commit.c:1528
+#: sequencer.c:1283 builtin/commit.c:1543
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "kunde inte tolka HEAD:s incheckning"
-#: sequencer.c:1247 sequencer.c:1845
+#: sequencer.c:1334 sequencer.c:1934
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "kunde inte tolka incheckningens författare"
-#: sequencer.c:1257 builtin/am.c:1632 builtin/merge.c:675
+#: sequencer.c:1344 builtin/am.c:1585 builtin/merge.c:677
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "git write-tree misslyckades skriva ett träd"
-#: sequencer.c:1274 sequencer.c:1329
+#: sequencer.c:1361 sequencer.c:1416
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande från \"%s\""
-#: sequencer.c:1296 builtin/am.c:1653 builtin/commit.c:1631 builtin/merge.c:855
-#: builtin/merge.c:880
+#: sequencer.c:1383 builtin/am.c:1606 builtin/commit.c:1646 builtin/merge.c:858
+#: builtin/merge.c:883
msgid "failed to write commit object"
msgstr "kunde inte skriva incheckningsobjekt"
-#: sequencer.c:1356
+#: sequencer.c:1443
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "kunde inte tolka incheckningen %s"
-#: sequencer.c:1361
+#: sequencer.c:1448
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "kunde inte tolka föräldraincheckningen %s"
-#: sequencer.c:1457 sequencer.c:1565
+#: sequencer.c:1546 sequencer.c:1654
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "okänt kommando: %d"
-#: sequencer.c:1512 sequencer.c:1537
+#: sequencer.c:1601 sequencer.c:1626
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Det här är en kombination av %d incheckningar."
-#: sequencer.c:1522 sequencer.c:4520
+#: sequencer.c:1611 sequencer.c:4744
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "behöver en HEAD-incheckning att rätta"
-#: sequencer.c:1524 sequencer.c:2768
+#: sequencer.c:1613 sequencer.c:2912
msgid "could not read HEAD"
msgstr "kunde inte läsa HEAD"
-#: sequencer.c:1526
+#: sequencer.c:1615
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr "kunde inte läsa HEAD:s incheckningsmeddelande"
-#: sequencer.c:1532
+#: sequencer.c:1621
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "kan inte skriva \"%s\""
-#: sequencer.c:1539 git-rebase--preserve-merges.sh:441
+#: sequencer.c:1628 git-rebase--preserve-merges.sh:441
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Det här är 1:a incheckningsmeddelandet:"
-#: sequencer.c:1547
+#: sequencer.c:1636
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande för %s"
-#: sequencer.c:1554
+#: sequencer.c:1643
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Det här är incheckningsmeddelande %d:"
-#: sequencer.c:1560
+#: sequencer.c:1649
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Incheckningsmeddelande %d kommer hoppas över:"
-#: sequencer.c:1643
+#: sequencer.c:1732
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "din indexfil har inte slagits ihop."
-#: sequencer.c:1650
+#: sequencer.c:1739
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "kan inte göra \"fixup\" på rotincheckning"
-#: sequencer.c:1669
+#: sequencer.c:1758
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "incheckning %s är en sammanslagning, men flaggan -m angavs inte."
-#: sequencer.c:1677
+#: sequencer.c:1766
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "incheckning %s har inte förälder %d"
-#: sequencer.c:1681
+#: sequencer.c:1770
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "huvudlinje angavs, men incheckningen %s är inte en sammanslagning."
-#: sequencer.c:1687
+#: sequencer.c:1776
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "kan inte hämta incheckningsmeddelande för %s"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1706
+#: sequencer.c:1795
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: kan inte tolka föräldraincheckningen %s"
-#: sequencer.c:1771
+#: sequencer.c:1860
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "kunde inte byta namn på \"%s\" till \"%s\""
-#: sequencer.c:1826
+#: sequencer.c:1915
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "kunde inte ångra %s... %s"
-#: sequencer.c:1827
+#: sequencer.c:1916
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "kunde inte tillämpa %s... %s"
-#: sequencer.c:1885
+#: sequencer.c:1974
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: misslyckades läsa indexet"
-#: sequencer.c:1892
+#: sequencer.c:1981
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: misslyckades uppdatera indexet"
-#: sequencer.c:1972
+#: sequencer.c:2062
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "%s tar inte argument: \"%s\""
-#: sequencer.c:1981
+#: sequencer.c:2071
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "argument saknas för %s"
-#: sequencer.c:2040
+#: sequencer.c:2130
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "ogiltig rad %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2048
+#: sequencer.c:2138
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "kan inte utföra \"%s\" utan en föregående incheckning"
-#: sequencer.c:2096 sequencer.c:4277 sequencer.c:4333
-#, c-format
-msgid "could not read '%s'."
-msgstr "kunde inte läsa \"%s\"."
-
-#: sequencer.c:2119
+#: sequencer.c:2209
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "rätta det med \"git rebase --edit-todo\"."
-#: sequencer.c:2121
+#: sequencer.c:2211
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "oanvändbart manus: ”%s”"
-#: sequencer.c:2126
+#: sequencer.c:2216
msgid "no commits parsed."
msgstr "inga incheckningar lästes."
-#: sequencer.c:2137
+#: sequencer.c:2227
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr "kan inte utföra \"cherry-pick\" under en \"revert\"."
-#: sequencer.c:2139
+#: sequencer.c:2229
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "kan inte utföra \"revert\" under en \"cherry-pick\"."
-#: sequencer.c:2209
+#: sequencer.c:2299
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "felaktigt värde för %s: %s"
-#: sequencer.c:2285
+#: sequencer.c:2380
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "oanvändbar squash-onto"
-#: sequencer.c:2301
+#: sequencer.c:2396
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "trasigt manus: ”%s”"
-#: sequencer.c:2335 sequencer.c:3775
+#: sequencer.c:2479 sequencer.c:4005
msgid "empty commit set passed"
msgstr "den angivna uppsättningen incheckningar är tom"
-#: sequencer.c:2343
+#: sequencer.c:2487
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr "en \"cherry-pick\" eller \"revert\" pågår redan"
-#: sequencer.c:2344
+#: sequencer.c:2488
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "testa \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-#: sequencer.c:2347
+#: sequencer.c:2491
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "kunde inte skapa \"sequencer\"-katalogen \"%s\""
-#: sequencer.c:2361
+#: sequencer.c:2505
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "kunde inte låsa HEAD"
-#: sequencer.c:2416 sequencer.c:3543
+#: sequencer.c:2560 sequencer.c:3761
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "ingen \"cherry-pick\" eller \"revert\" pågår"
-#: sequencer.c:2418
+#: sequencer.c:2562
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "kan inte bestämma HEAD"
-#: sequencer.c:2420 sequencer.c:2455
+#: sequencer.c:2564 sequencer.c:2599
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "kan inte avbryta från en gren som ännu inte är född"
-#: sequencer.c:2441 builtin/grep.c:721
+#: sequencer.c:2585 builtin/grep.c:721
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "kan inte öppna \"%s\""
-#: sequencer.c:2443
+#: sequencer.c:2587
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s"
-#: sequencer.c:2444
+#: sequencer.c:2588
msgid "unexpected end of file"
msgstr "oväntat filslut"
-#: sequencer.c:2450
+#: sequencer.c:2594
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr "sparad HEAD-fil från före \"cherry-pick\", \"%s\", är trasig"
-#: sequencer.c:2461
+#: sequencer.c:2605
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Du verkar ha flyttat HEAD.\n"
"Spolar inte tillbaka, kontrollera HEAD!"
-#: sequencer.c:2565 sequencer.c:3461
+#: sequencer.c:2709 sequencer.c:3679
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "kunde inte uppdatera %s"
-#: sequencer.c:2603 sequencer.c:3441
+#: sequencer.c:2747 sequencer.c:3659
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "kan inte läsa HEAD"
-#: sequencer.c:2618
+#: sequencer.c:2762
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "kan inte kopiera in \"%s\" till \"%s\""
-#: sequencer.c:2626
+#: sequencer.c:2770
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -4584,26 +5086,27 @@ msgstr ""
"\n"
"\tgit rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:2636
+#: sequencer.c:2780
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Kunde inte tillämpa %s... %.*s"
-#: sequencer.c:2643
+#: sequencer.c:2787
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Kunde inte slå ihop %.*s"
-#: sequencer.c:2654 sequencer.c:2658 builtin/difftool.c:640
+#: sequencer.c:2798 sequencer.c:2802 builtin/difftool.c:640
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "kunde inte kopiera in \"%s\" till \"%s\""
-#: sequencer.c:2680 sequencer.c:3095
+#: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:1019
+#: builtin/rebase.c:1372 builtin/rebase.c:1426
msgid "could not read index"
msgstr "kunde inte läsa indexet"
-#: sequencer.c:2685
+#: sequencer.c:2829
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -4618,11 +5121,11 @@ msgstr ""
"\tgit rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2691
+#: sequencer.c:2835
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "och gjorde ändringar till indexet och/eller arbetskatalogen\n"
-#: sequencer.c:2697
+#: sequencer.c:2841
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -4639,81 +5142,76 @@ msgstr ""
"\tgit rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2758
+#: sequencer.c:2902
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "ogiltigt etikettnamn: \"%.*s\""
-#: sequencer.c:2810
+#: sequencer.c:2954
msgid "writing fake root commit"
msgstr "skriver fejkad rotincheckning"
-#: sequencer.c:2815
+#: sequencer.c:2959
msgid "writing squash-onto"
msgstr "skriver squash-onto"
-#: sequencer.c:2850
+#: sequencer.c:2997 builtin/rebase.c:585 builtin/rebase.c:591
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "kunde inte hitta trädet för %s."
-#: sequencer.c:2868
+#: sequencer.c:3015 builtin/rebase.c:604
msgid "could not write index"
msgstr "kunde inte skriva indexet"
-#: sequencer.c:2895
+#: sequencer.c:3042
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "kunde inte upplösa \"%s\""
-#: sequencer.c:2921
+#: sequencer.c:3068
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "kan inte slå ihop utan en aktuell incheckning"
-#: sequencer.c:2943
+#: sequencer.c:3090
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "kan inte tolka \"%.*s\""
-#: sequencer.c:2952
+#: sequencer.c:3099
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "inget att slå samman: \"%.*s\""
-#: sequencer.c:2964
+#: sequencer.c:3111
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "\"octopus\"-sammanslagning kan inte köras ovanpå en [ny rot]"
-#: sequencer.c:2979
+#: sequencer.c:3126
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande för \"%s\""
-#: sequencer.c:2989 sequencer.c:3015
-#, c-format
-msgid "could not write '%s'"
-msgstr "kunde inte skriva \"%s\""
-
-#: sequencer.c:3127
+#: sequencer.c:3274
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "kunde inte ens försöka slå ihop \"%.*s\""
-#: sequencer.c:3143
+#: sequencer.c:3290
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "sammanslagning: Kunde inte skriva ny indexfil"
-#: sequencer.c:3211
+#: sequencer.c:3358 builtin/rebase.c:268
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Tillämpade autostash.\n"
-#: sequencer.c:3223
+#: sequencer.c:3370
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "kan inte spara %s"
-#: sequencer.c:3226 git-rebase.sh:188
+#: sequencer.c:3373 builtin/rebase.c:284
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -4724,7 +5222,31 @@ msgstr ""
"Dina ändringar är säkra i stashen.\n"
"Du kan när som helst använda \"git stash pop\" eller \"git stash drop\".\n"
-#: sequencer.c:3257
+#: sequencer.c:3427
+#, c-format
+msgid "could not checkout %s"
+msgstr "kunde inte checka ut %s"
+
+#: sequencer.c:3441
+#, c-format
+msgid "%s: not a valid OID"
+msgstr "%s: inte ett giltigt OID"
+
+#: sequencer.c:3446 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+msgid "could not detach HEAD"
+msgstr "kunde inte koppla från HEAD"
+
+#: sequencer.c:3461
+#, c-format
+msgid "Stopped at HEAD\n"
+msgstr "Stoppade på HEAD\n"
+
+#: sequencer.c:3463
+#, c-format
+msgid "Stopped at %s\n"
+msgstr "Stoppade på %s\n"
+
+#: sequencer.c:3471
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -4745,48 +5267,48 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3325
+#: sequencer.c:3543
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Stoppade på %s... %.*s\n"
-#: sequencer.c:3404
+#: sequencer.c:3622
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "okänt kommando %d"
-#: sequencer.c:3449
+#: sequencer.c:3667
msgid "could not read orig-head"
msgstr "kunde inte läsa orig-head"
-#: sequencer.c:3454 sequencer.c:4517
+#: sequencer.c:3672 sequencer.c:4741
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "kunde inte läsa \"onto\""
-#: sequencer.c:3468
+#: sequencer.c:3686
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "kunde inte uppdatera HEAD till %s"
-#: sequencer.c:3554
+#: sequencer.c:3772
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "kan inte ombasera: Du har oköade ändringar."
-#: sequencer.c:3563
+#: sequencer.c:3781
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "kan inte lägga till incheckning som inte finns"
-#: sequencer.c:3565
+#: sequencer.c:3783
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "ogiltig fil: \"%s\""
-#: sequencer.c:3567
+#: sequencer.c:3785
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "ogiltigt innehåll: \"%s\""
-#: sequencer.c:3570
+#: sequencer.c:3788
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -4796,54 +5318,54 @@ msgstr ""
"Du har ändringar i arbetskatalogen som inte checkats in. Checka in dem\n"
"först och kör sedan \"git rebase --continute\" igen."
-#: sequencer.c:3595 sequencer.c:3633
+#: sequencer.c:3824 sequencer.c:3862
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "kunde inte skriva fil: \"%s\""
-#: sequencer.c:3648
+#: sequencer.c:3877
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "kunde inte ta bort CHERRY_PICK_HEAD"
-#: sequencer.c:3655
+#: sequencer.c:3884
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "kunde inte checka in köade ändringar."
-#: sequencer.c:3752
+#: sequencer.c:3982
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: kan inte göra \"cherry-pick\" på typen ”%s”"
-#: sequencer.c:3756
+#: sequencer.c:3986
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: felaktig revision"
-#: sequencer.c:3791
+#: sequencer.c:4021
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "kan inte ångra som första incheckning"
-#: sequencer.c:4238
+#: sequencer.c:4466
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: flaggor som inte stöds"
-#: sequencer.c:4241
+#: sequencer.c:4469
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: fel när revisioner skulle förberedas"
-#: sequencer.c:4281 sequencer.c:4337
+#: sequencer.c:4509 sequencer.c:4565 sequencer.c:4840
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "oanvändbar todo-lista: %s"
-#: sequencer.c:4396
+#: sequencer.c:4620
#, c-format
msgid ""
"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
msgstr ""
"okänd inställning %s för flaggan rebase.missingCommitsCheck. Ignorerar."
-#: sequencer.c:4466
+#: sequencer.c:4690
#, c-format
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -4852,7 +5374,7 @@ msgstr ""
"Varning: vissa incheckningar kan av misstag ha tappats.\n"
"Tappade incheckningar (nyaste först):\n"
-#: sequencer.c:4473
+#: sequencer.c:4697
#, c-format
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -4872,7 +5394,7 @@ msgstr ""
"\" (fel).\n"
"\n"
-#: sequencer.c:4486
+#: sequencer.c:4710
#, c-format
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
@@ -4883,7 +5405,31 @@ msgstr ""
"continue\".\n"
"Avbryt ombaseringen med \"git rebase --abort\".\n"
-#: sequencer.c:4660
+#: sequencer.c:4848 sequencer.c:4886
+msgid "nothing to do"
+msgstr "inget att göra"
+
+#: sequencer.c:4852
+#, c-format
+msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
+msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
+msgstr[0] "Ombasera %s på %s (%d kommando)"
+msgstr[1] "Ombasera %s på %s (%d kommandon)"
+
+#: sequencer.c:4864
+#, c-format
+msgid "could not copy '%s' to '%s'."
+msgstr "kunde inte kopiera \"%s\" till \"%s\"."
+
+#: sequencer.c:4868 sequencer.c:4897
+msgid "could not transform the todo list"
+msgstr "kunde inte transformera att göra-listan"
+
+#: sequencer.c:4900
+msgid "could not skip unnecessary pick commands"
+msgstr "kunde inte hoppa över onödiga \"pick\"-kommandon"
+
+#: sequencer.c:4983
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "skriptet har redan omordnats."
@@ -4938,84 +5484,84 @@ msgstr "kan inte skapa arbetskatalog med felaktig konfiguration"
msgid "this operation must be run in a work tree"
msgstr "funktionen måste köras i en arbetskatalog"
-#: setup.c:503
+#: setup.c:527
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Förväntade git-arkivversion <= %d, hittade %d"
-#: setup.c:511
+#: setup.c:535
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "okända arkivutökningar hittades:"
-#: setup.c:530
+#: setup.c:554
#, c-format
msgid "error opening '%s'"
msgstr "fel vid öppning av \"%s\""
-#: setup.c:532
+#: setup.c:556
#, c-format
msgid "too large to be a .git file: '%s'"
msgstr "för stor för att vara en .git-fil: \"%s\""
-#: setup.c:534
+#: setup.c:558
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "fel vid läsning av %s"
-#: setup.c:536
+#: setup.c:560
#, c-format
msgid "invalid gitfile format: %s"
msgstr "ogiltigt gitfilformat: %s"
-#: setup.c:538
+#: setup.c:562
#, c-format
msgid "no path in gitfile: %s"
msgstr "ingen sökväg i gitfil: %s"
-#: setup.c:540
+#: setup.c:564
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
msgstr "inte ett git-arkiv: %s"
-#: setup.c:639
+#: setup.c:663
#, c-format
msgid "'$%s' too big"
msgstr "\"$%s\" för stor"
-#: setup.c:653
+#: setup.c:677
#, c-format
msgid "not a git repository: '%s'"
msgstr "inte ett git-arkiv: \"%s\""
-#: setup.c:682 setup.c:684 setup.c:715
+#: setup.c:706 setup.c:708 setup.c:739
#, c-format
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "kan inte byta katalog (chdir) till \"%s\""
-#: setup.c:687 setup.c:743 setup.c:753 setup.c:792 setup.c:800 setup.c:815
+#: setup.c:711 setup.c:767 setup.c:777 setup.c:816 setup.c:824 setup.c:839
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "kan inte gå tillbaka till arbetskatalogen (cwd)"
-#: setup.c:813
+#: setup.c:837
#, c-format
msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr "inte ett git-arkiv (eller någon av föräldrakatalogerna): %s"
-#: setup.c:824
+#: setup.c:848
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "misslyckades ta status på \"%*ss%s%s\""
-#: setup.c:1054
+#: setup.c:1078
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Kan inte läsa aktuell arbetskatalog"
-#: setup.c:1066 setup.c:1072
+#: setup.c:1090 setup.c:1096
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "kan inte byta till \"%s\""
-#: setup.c:1085
+#: setup.c:1109
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -5025,7 +5571,7 @@ msgstr ""
"monteringspunkten %s)\n"
"Stoppar vid filsystemsgräns (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM är inte satt)."
-#: setup.c:1168
+#: setup.c:1192
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -5034,15 +5580,15 @@ msgstr ""
"problem med filläges-värdet i core.sharedRepository (0%.3o).\n"
"Ägaren av filerna måste alltid ha läs- och skrivbehörighet."
-#: setup.c:1211
+#: setup.c:1235
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "misslyckades öppna /dev/null eller \"dup\""
-#: setup.c:1226
+#: setup.c:1250
msgid "fork failed"
msgstr "\"fork\" misslyckades"
-#: setup.c:1231
+#: setup.c:1255
msgid "setsid failed"
msgstr "\"setsid\" misslyckades"
@@ -5117,12 +5663,12 @@ msgstr "mmap misslyckades"
msgid "object file %s is empty"
msgstr "objektfilen %s är tom"
-#: sha1-file.c:1093 sha1-file.c:2206
+#: sha1-file.c:1093 sha1-file.c:2215
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "trasigt löst objekt \"%s\""
-#: sha1-file.c:1095 sha1-file.c:2210
+#: sha1-file.c:1095 sha1-file.c:2219
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "skräp i slutet av löst objekt \"%s\""
@@ -5218,7 +5764,7 @@ msgstr "\"deflateend\" på objektet %s misslyckades (%d)"
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "förvirrad av instabil objektkälldata för %s"
-#: sha1-file.c:1685 builtin/pack-objects.c:899
+#: sha1-file.c:1685 builtin/pack-objects.c:918
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "\"utime()\" misslyckades på %s"
@@ -5236,76 +5782,76 @@ msgstr "trasik incheckning"
msgid "corrupt tag"
msgstr "trasig tagg"
-#: sha1-file.c:1906
+#: sha1-file.c:1912
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "läsfel vid indexering av %s"
-#: sha1-file.c:1909
+#: sha1-file.c:1915
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "för lite lästes vid indexering av %s"
-#: sha1-file.c:1980 sha1-file.c:1989
+#: sha1-file.c:1988 sha1-file.c:1997
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "%s: misslyckades lägga in i databasen"
-#: sha1-file.c:1995
+#: sha1-file.c:2003
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "%s: filtypen stöds ej"
-#: sha1-file.c:2019
+#: sha1-file.c:2027
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "%s är inte ett giltigt objekt"
-#: sha1-file.c:2021
+#: sha1-file.c:2029
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "%s är inte ett giltigt \"%s\"-objekt"
-#: sha1-file.c:2048 builtin/index-pack.c:158
+#: sha1-file.c:2056 builtin/index-pack.c:154
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "kan inte öppna %s"
-#: sha1-file.c:2217 sha1-file.c:2269
+#: sha1-file.c:2226 sha1-file.c:2278
#, c-format
msgid "sha1 mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "sha1 stämmer inte för %s (förväntade %s)"
-#: sha1-file.c:2241
+#: sha1-file.c:2250
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "kan inte utföra \"mmap\" för %s"
-#: sha1-file.c:2246
+#: sha1-file.c:2255
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "kan inte packa upp huvud för %s"
-#: sha1-file.c:2252
+#: sha1-file.c:2261
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "kan inte tolka huvud för %s"
-#: sha1-file.c:2263
+#: sha1-file.c:2272
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "kan inte tolka innehåll i %s"
-#: sha1-name.c:444
+#: sha1-name.c:476
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "kort SHA1 %s är tvetydig"
-#: sha1-name.c:455
+#: sha1-name.c:487
msgid "The candidates are:"
msgstr "Kandidaterna är:"
-#: sha1-name.c:699
+#: sha1-name.c:770
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -5327,81 +5873,71 @@ msgstr ""
"Undersök referenserna och ta kanske bort dem. Stäng av meddelandet\n"
"genom att köra \"git config advice.objectNameWarning false\""
-#: submodule.c:97 submodule.c:131
+#: submodule.c:116 submodule.c:145
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Kan inte ändra .gitmodules-fil som inte slagits ihop, lös "
"sammanslagningskonflikter först"
-#: submodule.c:101 submodule.c:135
+#: submodule.c:120 submodule.c:149
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Hittade inte någon sektion i .gitmodules där sökväg=%s"
-#: submodule.c:109
-#, c-format
-msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
-msgstr "Kunde inte uppdatera .gitmodules-posten %s"
-
-#: submodule.c:142
+#: submodule.c:156
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Kunde inte ta bort .gitmodules-posten för %s"
-#: submodule.c:153
+#: submodule.c:167
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "misslyckades köa uppdaterad .gitmodules"
-#: submodule.c:315
+#: submodule.c:329
#, c-format
msgid "in unpopulated submodule '%s'"
msgstr "i ej utcheckad undermodul \"%s\""
-#: submodule.c:346
+#: submodule.c:360
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Sökvägsangivelsen \"%s\" är i undermodulen \"%.*s\""
-#: submodule.c:839
+#: submodule.c:857
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "undermodulposten \"%s\" (%s) är en %s, inte en incheckning"
-#: submodule.c:1071 builtin/branch.c:670 builtin/submodule--helper.c:1888
+#: submodule.c:1097 builtin/branch.c:656 builtin/submodule--helper.c:1985
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Misslyckades slå upp HEAD som giltig referens."
-#: submodule.c:1377
+#: submodule.c:1404
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "\"%s\" känns inte igen som ett git-arkiv"
-#: submodule.c:1515
+#: submodule.c:1542
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "kunde inte starta \"git status\" i undermodulen \"%s\""
-#: submodule.c:1528
+#: submodule.c:1555
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "kunde inte köra \"git status\" i undermodulen \"%s\""
-#: submodule.c:1543
-#, c-format
-msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
-msgstr "Kunde inte ta bort inställningen core.worktree i undermodulen \"%s\""
-
-#: submodule.c:1633
+#: submodule.c:1648
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "undermodulen \"%s\" har ett smutsigt index"
-#: submodule.c:1685
+#: submodule.c:1700
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Undermoduler \"%s\" kunde inte uppdateras."
-#: submodule.c:1734
+#: submodule.c:1747
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -5409,18 +5945,12 @@ msgstr ""
"relocate_gitdir för undermodulen \"%s\", som har mer än en arbetskatalog, "
"stöds ej"
-#: submodule.c:1746 submodule.c:1802
+#: submodule.c:1759 submodule.c:1815
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "kunde inte slå upp namnet för undermodulen \"%s\""
-#: submodule.c:1750 builtin/submodule--helper.c:1406
-#: builtin/submodule--helper.c:1416
-#, c-format
-msgid "could not create directory '%s'"
-msgstr "kunde inte skapa katalogen \"%s\""
-
-#: submodule.c:1753
+#: submodule.c:1766
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -5431,34 +5961,44 @@ msgstr ""
"\"%s\" till\n"
"\"%s\"\n"
-#: submodule.c:1837
+#: submodule.c:1850
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "kunde inte rekursera in i undermodulen \"%s\""
-#: submodule.c:1881
+#: submodule.c:1894
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "kunde inte starta ls-files i .."
-#: submodule.c:1920
+#: submodule.c:1933
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "ls-tree returnerade en oväntad returkod %d"
-#: submodule-config.c:231
+#: submodule-config.c:232
#, c-format
msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
msgstr "ignorerar misstänkt undermodulnamn: %s"
-#: submodule-config.c:295
+#: submodule-config.c:296
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
msgstr "negativa värden är inte tillåtna för submodule.fetchjobs"
-#: submodule-config.c:468
+#: submodule-config.c:390
+#, c-format
+msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
+msgstr "ignorerar \"%s\" som kan tolkas som en kommandoradsflagga: %s"
+
+#: submodule-config.c:479
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "ogiltigt värde för %s"
+#: submodule-config.c:754
+#, c-format
+msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
+msgstr "Kunde inte uppdatera .gitmodules-posten %s"
+
#: trailer.c:238
#, c-format
msgid "running trailer command '%s' failed"
@@ -5470,7 +6010,7 @@ msgstr "misslyckades utföra \"trailer\"-kommandot \"%s\""
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "okänt värde \"%s\" för nyckeln \"%s\""
-#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:294
+#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:295
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "mer än en %s"
@@ -5489,26 +6029,26 @@ msgstr "kunde inte läsa indatafilen \"%s\""
msgid "could not read from stdin"
msgstr "kunde inte läsa från standard in"
-#: trailer.c:1008 builtin/am.c:47
+#: trailer.c:1011 builtin/am.c:47
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "kunde inte ta status på %s"
-#: trailer.c:1010
+#: trailer.c:1013
#, c-format
msgid "file %s is not a regular file"
msgstr "filen %s är inte en normal fil"
-#: trailer.c:1012
+#: trailer.c:1015
#, c-format
msgid "file %s is not writable by user"
msgstr "filen %s är inte skrivbar av användaren"
-#: trailer.c:1024
+#: trailer.c:1027
msgid "could not open temporary file"
msgstr "kunde inte öppna temporär fil"
-#: trailer.c:1064
+#: trailer.c:1067
#, c-format
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "kunde inte byta namn på temporär fil till %s"
@@ -5528,29 +6068,29 @@ msgstr "kunde inte läsa paketet (bundlen) \"%s\""
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: ogiltig flagga för depth: ”%s”"
-#: transport.c:586
+#: transport.c:616
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "kunde inte tolka inställningen för transport.color.*"
-#: transport.c:659
+#: transport.c:689
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "stöd för protokoll v2 ännu ej implementerat"
-#: transport.c:785
+#: transport.c:816
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "okänt värde för inställningen \"%s\": %s"
-#: transport.c:851
+#: transport.c:882
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "transporten \"%s\" tillåts inte"
-#: transport.c:903
+#: transport.c:936
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "git-over-rsync stöds inte längre"
-#: transport.c:998
+#: transport.c:1031
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -5559,7 +6099,7 @@ msgstr ""
"Följande undermodulsökvägar innehåller ändringar som\n"
"inte kan hittas av fjärrarna:\n"
-#: transport.c:1002
+#: transport.c:1035
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -5586,19 +6126,19 @@ msgstr ""
"för att sända dem till fjärren.\n"
"\n"
-#: transport.c:1010
+#: transport.c:1043
msgid "Aborting."
msgstr "Avbryter."
-#: transport.c:1148
+#: transport.c:1182
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "kunde inte sända alla nödvändiga undermoduler"
-#: transport.c:1270 transport-helper.c:643
+#: transport.c:1315 transport-helper.c:643
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "funktionen stöds inte av protokollet"
-#: transport.c:1352
+#: transport.c:1419
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "felaktig rad vid tolkning av alternativa referenser: %s"
@@ -5733,42 +6273,42 @@ msgstr ""
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "felformat svar i referenslistan: %s"
-#: transport-helper.c:1230
+#: transport-helper.c:1231
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "läs(%s) misslyckades"
-#: transport-helper.c:1257
+#: transport-helper.c:1258
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "skriv(%s) misslyckades"
-#: transport-helper.c:1306
+#: transport-helper.c:1307
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "%s-tråden misslyckades"
-#: transport-helper.c:1310
+#: transport-helper.c:1311
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "%s-tråden misslyckades ansluta: %s"
-#: transport-helper.c:1329 transport-helper.c:1333
+#: transport-helper.c:1330 transport-helper.c:1334
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "kan inte starta tråd för kopiering av data: %s"
-#: transport-helper.c:1370
+#: transport-helper.c:1371
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "processen %s misslyckades vänta"
-#: transport-helper.c:1374
+#: transport-helper.c:1375
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "processen %s misslyckades"
-#: transport-helper.c:1392 transport-helper.c:1401
+#: transport-helper.c:1393 transport-helper.c:1402
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "kan inte skapa tråd för kopiering av data"
@@ -6024,6 +6564,16 @@ msgstr "Avbryter\n"
msgid "Checking out files"
msgstr "Checkar ut filer"
+#: unpack-trees.c:368
+msgid ""
+"the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
+"on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
+"colliding group is in the working tree:\n"
+msgstr ""
+"följande sökvägar har kolliderat (t.ex. skiftlägeskänsliga\n"
+"sökvägar på ett okänsligt filsystem) och endast en från samma\n"
+"kollisionsgrupp finns i arbetskatalogen:\n"
+
#: urlmatch.c:163
msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
msgstr "ogiltig URL-schemanamn eller saknat \"://\"-suffix"
@@ -6053,32 +6603,32 @@ msgstr "felaktigt portnummer"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "felaktigt \"..\"-sökvägssegment"
-#: worktree.c:245 builtin/am.c:2147
+#: worktree.c:249 builtin/am.c:2100
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "misslyckades läsa \"%s\""
-#: worktree.c:291
+#: worktree.c:295
#, c-format
msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
msgstr "\"%s\" i huvudarbetskatalogen är inte arkivkatalogen"
-#: worktree.c:302
+#: worktree.c:306
#, c-format
msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
msgstr "filen \"%s\" innehåller inte absolut sökväg till arbetskatalogen"
-#: worktree.c:314
+#: worktree.c:318
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "\"%s\" finns inte"
-#: worktree.c:320
+#: worktree.c:324
#, c-format
msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
msgstr "\"%s\" är inte en .git-fil, felkod %d"
-#: worktree.c:328
+#: worktree.c:332
#, c-format
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "\"%s\" pekar inte tillbaka till \"%s\""
@@ -6088,12 +6638,6 @@ msgstr "\"%s\" pekar inte tillbaka till \"%s\""
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för läsning och skrivning"
-#: wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:321 builtin/am.c:771
-#: builtin/am.c:863 builtin/merge.c:1078
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for reading"
-msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för läsning"
-
#: wrapper.c:424 wrapper.c:624
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
@@ -6128,11 +6672,11 @@ msgstr " (använd \"git add/rm <fil>...\" som lämpligt för att ange lösning)
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (använd \"git rm <fil>...\" för att ange lösning)"
-#: wt-status.c:202 wt-status.c:1015
+#: wt-status.c:202 wt-status.c:1042
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Ändringar att checka in:"
-#: wt-status.c:220 wt-status.c:1024
+#: wt-status.c:220 wt-status.c:1051
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Ändringar ej i incheckningskön:"
@@ -6236,22 +6780,22 @@ msgstr "ändrat innehåll, "
msgid "untracked content, "
msgstr "ospårat innehåll, "
-#: wt-status.c:853
+#: wt-status.c:880
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Stashen innehåller just nu %d post"
msgstr[1] "Stashen innehåller just nu %d poster"
-#: wt-status.c:885
+#: wt-status.c:912
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Undermoduler ändrade men inte uppdaterade:"
-#: wt-status.c:887
+#: wt-status.c:914
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Undermodulers ändringar att checka in:"
-#: wt-status.c:969
+#: wt-status.c:996
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -6259,107 +6803,107 @@ msgstr ""
"Raden ovan får inte ändras eller tas bort.\n"
"Allt under den kommer tas bort."
-#: wt-status.c:1084
+#: wt-status.c:1097
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Du har ej sammanslagna sökvägar."
-#: wt-status.c:1087
+#: wt-status.c:1100
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (rätta konflikter och kör \"git commit\")"
-#: wt-status.c:1089
+#: wt-status.c:1102
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (använd \"git merge --abort\" för att avbryta sammanslagningen)"
-#: wt-status.c:1094
+#: wt-status.c:1106
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Alla konflikter har rättats men du är fortfarande i en sammanslagning."
-#: wt-status.c:1097
+#: wt-status.c:1109
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (använd \"git commit\" för att slutföra sammanslagningen)"
-#: wt-status.c:1107
+#: wt-status.c:1118
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "Du är i mitten av en körning av \"git am\"."
-#: wt-status.c:1110
+#: wt-status.c:1121
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Aktuell patch är tom."
-#: wt-status.c:1114
+#: wt-status.c:1125
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (rätta konflikter och kör sedan \"git am --continue\")"
-#: wt-status.c:1116
+#: wt-status.c:1127
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (använd \"git am --skip\" för att hoppa över patchen)"
-#: wt-status.c:1118
+#: wt-status.c:1129
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr " (använd \"git am --abort\" för att återställa ursprungsgrenen)"
-#: wt-status.c:1250
+#: wt-status.c:1260
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "git-rebase-todo saknas."
-#: wt-status.c:1252
+#: wt-status.c:1262
msgid "No commands done."
msgstr "Inga kommandon utförda."
-#: wt-status.c:1255
+#: wt-status.c:1265
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Sista kommandot utfört (%d kommando utfört):"
msgstr[1] "Sista kommandot utfört (%d kommandon utfört):"
-#: wt-status.c:1266
+#: wt-status.c:1276
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " (se fler i filen %s)"
-#: wt-status.c:1271
+#: wt-status.c:1281
msgid "No commands remaining."
msgstr "Inga kommandon återstår."
-#: wt-status.c:1274
+#: wt-status.c:1284
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Nästa kommando att utföra (%d kommando återstår):"
msgstr[1] "Följande kommandon att utföra (%d kommandon återstår):"
-#: wt-status.c:1282
+#: wt-status.c:1292
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr " (använd \"git rebase --edit-todo\" för att visa och redigera)"
-#: wt-status.c:1295
+#: wt-status.c:1304
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "Du håller på att ombasera grenen \"%s\" ovanpå \"%s\"."
-#: wt-status.c:1300
+#: wt-status.c:1309
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "Du håller på med en ombasering."
-#: wt-status.c:1314
+#: wt-status.c:1322
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (rätta konflikter och kör sedan \"git rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1316
+#: wt-status.c:1324
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (använd \"git rebase --skip\" för att hoppa över patchen)"
-#: wt-status.c:1318
+#: wt-status.c:1326
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr " (använd \"git rebase --abort\" för att checka ut ursprungsgrenen)"
-#: wt-status.c:1324
+#: wt-status.c:1333
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (alla konflikter rättade: kör \"git rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1337
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
@@ -6367,126 +6911,126 @@ msgstr ""
"Du håller på att dela upp en incheckning medan du ombaserar grenen \"%s\" "
"ovanpå \"%s\"."
-#: wt-status.c:1333
+#: wt-status.c:1342
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "Du håller på att dela upp en incheckning i en ombasering."
-#: wt-status.c:1336
+#: wt-status.c:1345
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (Så fort din arbetskatalog är ren, kör \"git rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1340
+#: wt-status.c:1349
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"Du håller på att redigera en incheckning medan du ombaserar grenen \"%s\" "
"ovanpå \"%s\"."
-#: wt-status.c:1345
+#: wt-status.c:1354
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "Du håller på att redigera en incheckning under en ombasering."
-#: wt-status.c:1348
+#: wt-status.c:1357
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (använd \"git commit --amend\" för att lägga till på aktuell incheckning)"
-#: wt-status.c:1350
+#: wt-status.c:1359
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr " (använd \"git rebase --continue\" när du är nöjd med dina ändringar)"
-#: wt-status.c:1360
+#: wt-status.c:1368
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "Du håller på med en \"cherry-pick\" av incheckningen %s."
-#: wt-status.c:1365
+#: wt-status.c:1373
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (rätta konflikter och kör sedan \"git cherry-pick --continue\")"
-#: wt-status.c:1368
+#: wt-status.c:1376
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (alla konflikter rättade: kör \"git cherry-pick --continue\")"
-#: wt-status.c:1370
+#: wt-status.c:1378
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (använd \"git cherry-pick --abort\" för att avbryta \"cherry-pick\"-"
"operationen)"
-#: wt-status.c:1379
+#: wt-status.c:1386
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "Du håller på med att ångra incheckningen %s."
-#: wt-status.c:1384
+#: wt-status.c:1391
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (rätta konflikter och kör sedan \"git revert --continue\")"
-#: wt-status.c:1387
+#: wt-status.c:1394
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (alla konflikter rättade: kör \"git revert --continue\")"
-#: wt-status.c:1389
+#: wt-status.c:1396
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr " (använd \"git revert --abort\" för att avbryta ångrandet)"
-#: wt-status.c:1400
+#: wt-status.c:1406
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "Du håller på med en \"bisect\", startad från grenen \"%s\"."
-#: wt-status.c:1404
+#: wt-status.c:1410
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "Du håller på med en \"bisect\"."
-#: wt-status.c:1407
+#: wt-status.c:1413
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (använd \"git bisect reset\" för att komma tillbaka till ursprungsgrenen)"
-#: wt-status.c:1604
+#: wt-status.c:1611
msgid "On branch "
msgstr "På grenen "
-#: wt-status.c:1610
+#: wt-status.c:1618
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "interaktiv ombasering pågår; ovanpå "
-#: wt-status.c:1612
+#: wt-status.c:1620
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "ombasering pågår; ovanpå "
-#: wt-status.c:1617
+#: wt-status.c:1625
msgid "HEAD detached at "
msgstr "HEAD frånkopplad vid "
-#: wt-status.c:1619
+#: wt-status.c:1627
msgid "HEAD detached from "
msgstr "HEAD frånkopplad från "
-#: wt-status.c:1622
+#: wt-status.c:1630
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Inte på någon gren för närvarande."
-#: wt-status.c:1642
+#: wt-status.c:1647
msgid "Initial commit"
msgstr "Första incheckning"
-#: wt-status.c:1643
+#: wt-status.c:1648
msgid "No commits yet"
msgstr "Inga incheckningar ännu"
-#: wt-status.c:1657
+#: wt-status.c:1662
msgid "Untracked files"
msgstr "Ospårade filer"
-#: wt-status.c:1659
+#: wt-status.c:1664
msgid "Ignored files"
msgstr "Ignorerade filer"
-#: wt-status.c:1663
+#: wt-status.c:1668
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -6498,32 +7042,32 @@ msgstr ""
"lägga till nya filer själv (se \"git help status\")."
# %s är nästa sträng eller tom.
-#: wt-status.c:1669
+#: wt-status.c:1674
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Ospårade filer visas ej%s"
-#: wt-status.c:1671
+#: wt-status.c:1676
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (använd flaggan -u för att visa ospårade filer)"
-#: wt-status.c:1677
+#: wt-status.c:1682
msgid "No changes"
msgstr "Inga ändringar"
-#: wt-status.c:1682
+#: wt-status.c:1687
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"inga ändringar att checka in (använd \"git add\" och/eller \"git commit -a"
"\")\n"
-#: wt-status.c:1685
+#: wt-status.c:1690
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "inga ändringar att checka in\n"
-#: wt-status.c:1688
+#: wt-status.c:1693
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -6532,71 +7076,66 @@ msgstr ""
"inget köat för incheckning, men ospårade filer finns (spåra med \"git add"
"\")\n"
-#: wt-status.c:1691
+#: wt-status.c:1696
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "inget köat för incheckning, men ospårade filer finns\n"
-#: wt-status.c:1694
+#: wt-status.c:1699
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr "inget att checka in (skapa/kopiera filer och spåra med \"git add\")\n"
-#: wt-status.c:1697 wt-status.c:1702
+#: wt-status.c:1702 wt-status.c:1707
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "inget att checka in\n"
-#: wt-status.c:1700
+#: wt-status.c:1705
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr "inget att checka in (använd -u för att visa ospårade filer)\n"
-#: wt-status.c:1704
+#: wt-status.c:1709
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "inget att checka in, arbetskatalogen ren\n"
-#: wt-status.c:1817
+#: wt-status.c:1822
msgid "No commits yet on "
msgstr "Inga incheckningar ännu på "
-#: wt-status.c:1821
+#: wt-status.c:1826
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (ingen gren)"
-#: wt-status.c:1852
+#: wt-status.c:1857
msgid "different"
msgstr "olika"
-#: wt-status.c:1854 wt-status.c:1862
+#: wt-status.c:1859 wt-status.c:1867
msgid "behind "
msgstr "efter "
-#: wt-status.c:1857 wt-status.c:1860
+#: wt-status.c:1862 wt-status.c:1865
msgid "ahead "
msgstr "före "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2376
+#: wt-status.c:2374
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "kan inte %s: Du har oköade ändringar."
-#: wt-status.c:2382
+#: wt-status.c:2380
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "dessutom innehåller dit index ändringar som inte har checkats in."
-#: wt-status.c:2384
+#: wt-status.c:2382
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "kan inte %s: Ditt index innehåller ändringar som inte checkats in."
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:443
-#, c-format
-msgid "failed to unlink '%s'"
-msgstr "misslyckades ta bort länken \"%s\""
-
#: builtin/add.c:24
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [<flaggor>] [--] <sökväg>..."
@@ -6606,7 +7145,7 @@ msgstr "git add [<flaggor>] [--] <sökväg>..."
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "diff-status %c förväntades inte"
-#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:279
+#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:284
msgid "updating files failed"
msgstr "misslyckades uppdatera filer"
@@ -6619,7 +7158,7 @@ msgstr "ta bort \"%s\"\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Oköade ändringar efter att ha uppdaterat indexet:"
-#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:893
+#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:895
msgid "Could not read the index"
msgstr "Kunde inte läsa indexet"
@@ -6654,9 +7193,9 @@ msgstr "Kunde inte tillämpa \"%s\""
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr "Följande sökvägar ignoreras av en av dina .gitignore-filer:\n"
-#: builtin/add.c:289 builtin/clean.c:906 builtin/fetch.c:134 builtin/mv.c:123
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:212 builtin/push.c:557
-#: builtin/remote.c:1344 builtin/rm.c:240 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/add.c:289 builtin/clean.c:907 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:123
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:213 builtin/push.c:557
+#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:240 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "testkörning"
@@ -6664,7 +7203,7 @@ msgstr "testkörning"
msgid "interactive picking"
msgstr "plocka interaktivt"
-#: builtin/add.c:293 builtin/checkout.c:1144 builtin/reset.c:302
+#: builtin/add.c:293 builtin/checkout.c:1258 builtin/reset.c:305
msgid "select hunks interactively"
msgstr "välj stycken interaktivt"
@@ -6708,7 +7247,7 @@ msgstr "hoppa bara över filer som inte kan läggas till på grund av fel"
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr "se om - även saknade - filer ignoreras i testkörning"
-#: builtin/add.c:308 builtin/update-index.c:973
+#: builtin/add.c:308 builtin/update-index.c:990
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "överstyr exekveringsbiten för angivna filer"
@@ -6784,115 +7323,113 @@ msgstr "Inget angivet, inget tillagt.\n"
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Kanske menade du att skriva \"git add .\"?\n"
-#: builtin/add.c:449 builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:282
-#: builtin/checkout.c:485 builtin/clean.c:953 builtin/commit.c:338
-#: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:492 builtin/mv.c:144
-#: builtin/reset.c:241 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
-msgid "index file corrupt"
-msgstr "indexfilen trasig"
-
-#: builtin/am.c:415
+#: builtin/am.c:363
msgid "could not parse author script"
msgstr "kunde inte tolka författarskript"
-#: builtin/am.c:499
+#: builtin/am.c:447
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "\"%s\" togs bort av kroken applypatch-msg"
-#: builtin/am.c:540
+#: builtin/am.c:488
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Felaktig indatarad: \"%s\"."
-#: builtin/am.c:577
+#: builtin/am.c:525
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Misslyckades kopiera anteckningar från \"%s\" till \"%s\""
-#: builtin/am.c:603
+#: builtin/am.c:551
msgid "fseek failed"
msgstr "\"fseek\" misslyckades"
-#: builtin/am.c:791
+#: builtin/am.c:739
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "kunde inte tolka patchen \"%s\""
-#: builtin/am.c:856
+#: builtin/am.c:804
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr "Endast en StGIT-patchserie kan tillämpas åt gången"
-#: builtin/am.c:904
+#: builtin/am.c:852
msgid "invalid timestamp"
msgstr "ogiltig tidsstämpel"
-#: builtin/am.c:909 builtin/am.c:921
+#: builtin/am.c:857 builtin/am.c:869
msgid "invalid Date line"
msgstr "ogiltig \"Date\"-rad"
-#: builtin/am.c:916
+#: builtin/am.c:864
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "ogiltig tidszons-offset"
-#: builtin/am.c:1009
+#: builtin/am.c:957
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Misslyckades detektera patchformat."
-#: builtin/am.c:1014 builtin/clone.c:408
+#: builtin/am.c:962 builtin/clone.c:408
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "misslyckades skapa katalogen \"%s\""
-#: builtin/am.c:1019
+#: builtin/am.c:967
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Misslyckades dela patchar."
-#: builtin/am.c:1149 builtin/commit.c:364
+#: builtin/am.c:1097 builtin/commit.c:369
msgid "unable to write index file"
msgstr "kan inte skriva indexfil"
-#: builtin/am.c:1163
+#: builtin/am.c:1111
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "När du har löst problemet, kör \"%s --continue\"."
-#: builtin/am.c:1164
+#: builtin/am.c:1112
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Om du hellre vill hoppa över patchen, kör \"%s --skip\" i stället."
-#: builtin/am.c:1165
+#: builtin/am.c:1113
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr ""
"För att återgå till ursprunglig gren och sluta patcha, kör \"%s --abort\"."
-#: builtin/am.c:1272
+#: builtin/am.c:1196
+msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
+msgstr ""
+"Patch sänd med format=flowed; blanksteg på slut av rader kan ha tappats."
+
+#: builtin/am.c:1224
msgid "Patch is empty."
msgstr "Patchen är tom."
-#: builtin/am.c:1338
+#: builtin/am.c:1290
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "ogiltig ident-rad: %.*s"
-#: builtin/am.c:1360
+#: builtin/am.c:1312
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "kunde inte tolka incheckningen %s"
-#: builtin/am.c:1556
+#: builtin/am.c:1508
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"Arkivet saknar objekt som behövs för att falla tillbaka på 3-"
"vägssammanslagning."
-#: builtin/am.c:1558
+#: builtin/am.c:1510
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Använder indexinfo för att återskapa ett basträd..."
-#: builtin/am.c:1577
+#: builtin/am.c:1529
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -6900,30 +7437,30 @@ msgstr ""
"Har du handredigerat din patch?\n"
"Den kan inte tillämpas på blobbar som antecknats i dess index."
-#: builtin/am.c:1583
+#: builtin/am.c:1535
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr ""
"Faller tillbaka på att patcha grundversionen och trevägssammanslagning..."
-#: builtin/am.c:1608
+#: builtin/am.c:1561
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Misslyckades slå ihop ändringarna."
-#: builtin/am.c:1640
+#: builtin/am.c:1593
msgid "applying to an empty history"
msgstr "tillämpar på en tom historik"
-#: builtin/am.c:1686 builtin/am.c:1690
+#: builtin/am.c:1639 builtin/am.c:1643
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "kan inte återuppta: %s finns inte."
-#: builtin/am.c:1706
+#: builtin/am.c:1659
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"kan inte vara interaktiv om standard in inte är ansluten till en terminal."
-#: builtin/am.c:1711
+#: builtin/am.c:1664
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Incheckningskroppen är:"
@@ -6931,35 +7468,35 @@ msgstr "Incheckningskroppen är:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1721
+#: builtin/am.c:1674
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr "Tillämpa? Y=ja/N=nej/E=redigera/V=visa patch/A=godta alla: "
-#: builtin/am.c:1771
+#: builtin/am.c:1724
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr "Smutsigt index: kan inte tillämpa patchar (smutsiga: %s)"
-#: builtin/am.c:1811 builtin/am.c:1879
+#: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1832
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Tillämpar: %.*s"
-#: builtin/am.c:1828
+#: builtin/am.c:1781
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Inga ändringar -- Patchen har redan tillämpats."
-#: builtin/am.c:1834
+#: builtin/am.c:1787
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Patch misslyckades på %s %.*s"
-#: builtin/am.c:1838
+#: builtin/am.c:1791
msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
msgstr ""
"Använd \"git am --show-current-patch\" för att se patchen som misslyckades"
-#: builtin/am.c:1882
+#: builtin/am.c:1835
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -6969,7 +7506,7 @@ msgstr ""
"Om det inte är något kvar att köa kan det hända att något annat redan\n"
"introducerat samma ändringar; kanske du bör hoppa över patchen."
-#: builtin/am.c:1889
+#: builtin/am.c:1842
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -6981,17 +7518,17 @@ msgstr ""
"lösta.\n"
"Du kan köra ”git rm” för att godta ”borttagen av dem” för den."
-#: builtin/am.c:1996 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2012 builtin/reset.c:324
-#: builtin/reset.c:332
+#: builtin/am.c:1949 builtin/am.c:1953 builtin/am.c:1965 builtin/reset.c:328
+#: builtin/reset.c:336
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "Kan inte tolka objektet ”%s”."
-#: builtin/am.c:2048
+#: builtin/am.c:2001
msgid "failed to clean index"
msgstr "misslyckades städa upp indexet"
-#: builtin/am.c:2083
+#: builtin/am.c:2036
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -6999,142 +7536,143 @@ msgstr ""
"Du verkar ha flyttat HEAD sedan \"am\" sist misslyckades.\n"
"Återställer inte till ORIG_HEAD"
-#: builtin/am.c:2174
+#: builtin/am.c:2129
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Felaktigt värde för --patch-format: %s"
-#: builtin/am.c:2210
+#: builtin/am.c:2165
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [<flaggor>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
-#: builtin/am.c:2211
+#: builtin/am.c:2166
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [<flaggor>] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2217
+#: builtin/am.c:2172
msgid "run interactively"
msgstr "kör interaktivt"
-#: builtin/am.c:2219
+#: builtin/am.c:2174
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "historisk flagga -- no-op"
-#: builtin/am.c:2221
+#: builtin/am.c:2176
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "tillåt falla tillbaka på trevägssammanslagning om nödvändigt"
-#: builtin/am.c:2222 builtin/init-db.c:485 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:299
+#: builtin/am.c:2177 builtin/init-db.c:486 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:306
msgid "be quiet"
msgstr "var tyst"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2179
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "lägg till \"Signed-off-by\"-rad i incheckningsmeddelandet"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2182
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "koda om till utf8 (standard)"
-#: builtin/am.c:2229
+#: builtin/am.c:2184
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "sänd flaggan -k till git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2231
+#: builtin/am.c:2186
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "sänd flaggan -b till git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2188
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "sänd flaggan -m till git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2235
+#: builtin/am.c:2190
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr "sänd flaggan --keep-cr till git-mailsplit för mbox-formatet"
-#: builtin/am.c:2238
+#: builtin/am.c:2193
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr "sänd inte flaggan --keep-cr till git-mailsplit oberoende av am.keepcr"
-#: builtin/am.c:2241
+#: builtin/am.c:2196
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "ta bort allting före en saxlinje"
-#: builtin/am.c:2243 builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249 builtin/am.c:2252
-#: builtin/am.c:2255 builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261 builtin/am.c:2264
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
+#: builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213 builtin/am.c:2216 builtin/am.c:2219
+#: builtin/am.c:2225
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "sänd det genom git-apply"
-#: builtin/am.c:2260 builtin/commit.c:1332 builtin/fmt-merge-msg.c:670
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:673 builtin/grep.c:857 builtin/merge.c:237
-#: builtin/pull.c:150 builtin/pull.c:208 builtin/repack.c:308
-#: builtin/repack.c:312 builtin/repack.c:314 builtin/show-branch.c:650
-#: builtin/show-ref.c:170 builtin/tag.c:384 parse-options.h:144
-#: parse-options.h:146 parse-options.h:258
+#: builtin/am.c:2215 builtin/commit.c:1340 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:868 builtin/merge.c:239
+#: builtin/pull.c:151 builtin/pull.c:209 builtin/rebase.c:854
+#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
+#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:386
+#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:268
msgid "n"
msgstr "n"
-#: builtin/am.c:2266 builtin/branch.c:651 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:543 builtin/tag.c:420 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2221 builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:544 builtin/tag.c:422 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "format"
-#: builtin/am.c:2267
+#: builtin/am.c:2222
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "format för patch(ar)"
-#: builtin/am.c:2273
+#: builtin/am.c:2228
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "överstyr felmeddelanden när patchfel uppstår"
-#: builtin/am.c:2275
+#: builtin/am.c:2230
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "fortsätt applicera patchar efter att ha löst en konflikt"
-#: builtin/am.c:2278
+#: builtin/am.c:2233
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "synonymer till --continue"
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2236
msgid "skip the current patch"
msgstr "hoppa över den aktuella grenen"
-#: builtin/am.c:2284
+#: builtin/am.c:2239
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr "återställ originalgrenen och avbryt patchningen."
-#: builtin/am.c:2287
+#: builtin/am.c:2242
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr "avbryt patchningen men behåll HEAD där det är."
-#: builtin/am.c:2290
+#: builtin/am.c:2245
msgid "show the patch being applied."
msgstr "visa patchen som tillämpas."
-#: builtin/am.c:2294
+#: builtin/am.c:2249
msgid "lie about committer date"
msgstr "ljug om incheckningsdatum"
-#: builtin/am.c:2296
+#: builtin/am.c:2251
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "använd nuvarande tidsstämpel för författardatum"
-#: builtin/am.c:2298 builtin/commit.c:1468 builtin/merge.c:271
-#: builtin/pull.c:183 builtin/revert.c:113 builtin/tag.c:400
+#: builtin/am.c:2253 builtin/commit.c:1483 builtin/merge.c:273
+#: builtin/pull.c:184 builtin/rebase.c:898 builtin/rebase--interactive.c:183
+#: builtin/revert.c:113 builtin/tag.c:402
msgid "key-id"
msgstr "nyckel-id"
-#: builtin/am.c:2299
+#: builtin/am.c:2254 builtin/rebase.c:899 builtin/rebase--interactive.c:184
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "GPG-signera incheckningar"
-#: builtin/am.c:2302
+#: builtin/am.c:2257
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(används internt av git-rebase)"
-#: builtin/am.c:2320
+#: builtin/am.c:2275
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -7142,16 +7680,16 @@ msgstr ""
"Flaggan -b/--binary har varit utan funktion länge, och\n"
"kommer tas bort. Vi ber dig att inte använda den längre."
-#: builtin/am.c:2327
+#: builtin/am.c:2282
msgid "failed to read the index"
msgstr "misslyckades läsa indexet"
-#: builtin/am.c:2342
+#: builtin/am.c:2297
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr "tidigare rebase-katalog %s finns fortfarande, men mbox angavs."
-#: builtin/am.c:2366
+#: builtin/am.c:2321
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -7160,7 +7698,7 @@ msgstr ""
"Kvarbliven katalog %s hittades.\n"
"Använd \"git am --abort\" för att ta bort den."
-#: builtin/am.c:2372
+#: builtin/am.c:2327
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "Lösningsoperation pågår inte, vi återupptar inte."
@@ -7287,115 +7825,115 @@ msgstr "felaktig färg \"%s\" i color.blame.repeatedLines"
msgid "invalid value for blame.coloring"
msgstr "ogiltigt värde för blame.coloring"
-#: builtin/blame.c:789
+#: builtin/blame.c:793
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Visa klandringsposter när vi hittar dem, interaktivt"
-#: builtin/blame.c:790
+#: builtin/blame.c:794
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr "Visa blank SHA-1 för gränsincheckningar (Standard: av)"
-#: builtin/blame.c:791
+#: builtin/blame.c:795
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr "Behandla inte rotincheckningar som gränser (Standard: av)"
-#: builtin/blame.c:792
+#: builtin/blame.c:796
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Visa statistik över arbetskostnad"
-#: builtin/blame.c:793
+#: builtin/blame.c:797
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Tvinga förloppsrapportering"
-#: builtin/blame.c:794
+#: builtin/blame.c:798
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Visa utdatapoäng för klandringsposter"
-#: builtin/blame.c:795
+#: builtin/blame.c:799
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr "Visa originalfilnamn (Standard: auto)"
-#: builtin/blame.c:796
+#: builtin/blame.c:800
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr "Visa ursprungligt radnummer (Standard: av)"
-#: builtin/blame.c:797
+#: builtin/blame.c:801
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Visa i ett format avsett för maskinkonsumtion"
-#: builtin/blame.c:798
+#: builtin/blame.c:802
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr "Visa porslinsformat med per-rad-incheckningsinformation"
-#: builtin/blame.c:799
+#: builtin/blame.c:803
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr "Använd samma utdataläge som git-annotate (Standard: av)"
-#: builtin/blame.c:800
+#: builtin/blame.c:804
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Visa rå tidsstämpel (Standard: av)"
-#: builtin/blame.c:801
+#: builtin/blame.c:805
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Visa lång inchecknings-SHA1 (Standard: av)"
-#: builtin/blame.c:802
+#: builtin/blame.c:806
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Undertryck författarnamn och tidsstämpel (Standard: av)"
-#: builtin/blame.c:803
+#: builtin/blame.c:807
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr "Visa författarens e-post istället för namn (Standard: av)"
-#: builtin/blame.c:804
+#: builtin/blame.c:808
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Ignorera ändringar i blanksteg"
-#: builtin/blame.c:805
+#: builtin/blame.c:809
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr "färglägg redundant metadata från tidigare rader annorlunda"
-#: builtin/blame.c:806
+#: builtin/blame.c:810
msgid "color lines by age"
msgstr "färglägg rader efter ålder"
-#: builtin/blame.c:813
+#: builtin/blame.c:817
msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
msgstr "Använd en experimentell algoritm för att förbättra diffar"
-#: builtin/blame.c:815
+#: builtin/blame.c:819
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Slösa extra cykler med att hitta bättre träff"
-#: builtin/blame.c:816
+#: builtin/blame.c:820
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Använd revisioner från <fil> istället för att anropa git-rev-list"
-#: builtin/blame.c:817
+#: builtin/blame.c:821
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Använd <fil>s innehåll som slutgiltig bild"
-#: builtin/blame.c:818 builtin/blame.c:819
+#: builtin/blame.c:822 builtin/blame.c:823
msgid "score"
msgstr "poäng"
-#: builtin/blame.c:818
+#: builtin/blame.c:822
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr "Hitta kopierade rader inuti och mellan filer"
-#: builtin/blame.c:819
+#: builtin/blame.c:823
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr "Hitta flyttade rader inuti och mellan filer"
-#: builtin/blame.c:820
+#: builtin/blame.c:824
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:820
+#: builtin/blame.c:824
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr "Behandla endast radintervallet n,m, med början på 1"
-#: builtin/blame.c:869
+#: builtin/blame.c:873
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr "--progress kan inte användas med --incremental eller porslinsformat"
@@ -7407,46 +7945,46 @@ msgstr "--progress kan inte användas med --incremental eller porslinsformat"
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:920
+#: builtin/blame.c:924
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "4 år, 11 månader sedan"
-#: builtin/blame.c:1007
+#: builtin/blame.c:1011
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "filen %s har bara %lu rad"
msgstr[1] "filen %s har bara %lu rader"
-#: builtin/blame.c:1053
+#: builtin/blame.c:1057
msgid "Blaming lines"
msgstr "Klandra rader"
-#: builtin/branch.c:28
+#: builtin/branch.c:29
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [<flaggor>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
-#: builtin/branch.c:29
+#: builtin/branch.c:30
msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
msgstr "git branch [<flaggor>] [-l] [-f] <grennamn> [<startpunkt>]"
-#: builtin/branch.c:30
+#: builtin/branch.c:31
msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
msgstr "git branch [<flaggor>] [-r] (-d | -D) <grennamn>..."
-#: builtin/branch.c:31
+#: builtin/branch.c:32
msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [<flaggor>] (-m | -M) [<gammal_gren>] <ny_gren>"
-#: builtin/branch.c:32
+#: builtin/branch.c:33
msgid "git branch [<options>] (-c | -C) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [<flaggor>] (-c | -C) [<gammal_gren>] <ny_gren>"
-#: builtin/branch.c:33
+#: builtin/branch.c:34
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
msgstr "git branch [<flaggor>] [-r | -a] [--points-at]"
-#: builtin/branch.c:34
+#: builtin/branch.c:35
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
msgstr "git branch [<flaggor>] [-r | -a] [--format]"
@@ -7599,227 +8137,223 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Rader som inleds med \"%c\" ignoreras.\n"
-#: builtin/branch.c:602
+#: builtin/branch.c:594
msgid "Generic options"
msgstr "Allmänna flaggor"
-#: builtin/branch.c:604
+#: builtin/branch.c:596
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr "visa hash och ärenderad, ange två gånger för uppströmsgren"
-#: builtin/branch.c:605
+#: builtin/branch.c:597
msgid "suppress informational messages"
msgstr "undertryck informationsmeddelanden"
-#: builtin/branch.c:606
+#: builtin/branch.c:598
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "ställ in spårningsläge (se git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:608
+#: builtin/branch.c:600
msgid "do not use"
msgstr "använd ej"
-#: builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:602 builtin/rebase--interactive.c:180
msgid "upstream"
msgstr "uppströms"
-#: builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:602
msgid "change the upstream info"
msgstr "ändra uppströmsinformationen"
-#: builtin/branch.c:611
+#: builtin/branch.c:603
msgid "Unset the upstream info"
msgstr "Ta bort uppströmsinformationen"
-#: builtin/branch.c:612
+#: builtin/branch.c:604
msgid "use colored output"
msgstr "använd färgad utdata"
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:605
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "arbeta på fjärrspårande grenar"
-#: builtin/branch.c:615 builtin/branch.c:617
+#: builtin/branch.c:607 builtin/branch.c:609
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "visa endast grenar som innehåller incheckningen"
-#: builtin/branch.c:616 builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:608 builtin/branch.c:610
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "visa endast grenar som inte innehåller incheckningen"
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:613
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Specifika git-branch-åtgärder:"
-#: builtin/branch.c:622
+#: builtin/branch.c:614
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "visa både fjärrspårande och lokala grenar"
-#: builtin/branch.c:624
+#: builtin/branch.c:616
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "ta bort helt sammanslagen gren"
-#: builtin/branch.c:625
+#: builtin/branch.c:617
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "ta bort gren (även om inte helt sammanslagen)"
-#: builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:618
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr "flytta/ta bort en gren och dess reflogg"
-#: builtin/branch.c:627
+#: builtin/branch.c:619
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "flytta/ta bort en gren, även om målet finns"
-#: builtin/branch.c:628
+#: builtin/branch.c:620
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "kopiera en gren och dess reflogg"
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:621
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "kopiera en gren, även om målet finns"
-#: builtin/branch.c:630
+#: builtin/branch.c:622
msgid "list branch names"
msgstr "lista namn på grenar"
-#: builtin/branch.c:631
+#: builtin/branch.c:623
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "skapa grenens reflogg"
-#: builtin/branch.c:634
-msgid "deprecated synonym for --create-reflog"
-msgstr "avrådd synonym för --create-reflog"
-
-#: builtin/branch.c:639
+#: builtin/branch.c:625
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "redigera beskrivning för grenen"
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:626
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "tvinga skapande, flytt/namnändring, borttagande"
-#: builtin/branch.c:641
+#: builtin/branch.c:627
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "visa endast sammanslagna grenar"
-#: builtin/branch.c:642
+#: builtin/branch.c:628
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "visa endast ej sammanslagna grenar"
-#: builtin/branch.c:643
+#: builtin/branch.c:629
msgid "list branches in columns"
msgstr "visa grenar i spalter"
-#: builtin/branch.c:644 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/ls-remote.c:70
-#: builtin/tag.c:413
+#: builtin/branch.c:630 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/ls-remote.c:70
+#: builtin/tag.c:415
msgid "key"
msgstr "nyckel"
-#: builtin/branch.c:645 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/ls-remote.c:71
-#: builtin/tag.c:414
+#: builtin/branch.c:631 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/ls-remote.c:71
+#: builtin/tag.c:416
msgid "field name to sort on"
msgstr "fältnamn att sortera på"
-#: builtin/branch.c:647 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:410
-#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:573 builtin/notes.c:576
-#: builtin/tag.c:416
+#: builtin/branch.c:633 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:415
+#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:578 builtin/notes.c:581
+#: builtin/tag.c:418
msgid "object"
msgstr "objekt"
-#: builtin/branch.c:648
+#: builtin/branch.c:634
msgid "print only branches of the object"
msgstr "visa endast grenar för objektet"
-#: builtin/branch.c:650 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:423
+#: builtin/branch.c:636 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:425
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "sortering och filtrering skiljer gemener och VERSALER"
-#: builtin/branch.c:651 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:421
+#: builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:423
#: builtin/verify-tag.c:39
msgid "format to use for the output"
msgstr "format att använda för utdata"
-#: builtin/branch.c:674 builtin/clone.c:739
+#: builtin/branch.c:660 builtin/clone.c:739
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "HEAD hittades inte under refs/heads!"
-#: builtin/branch.c:697
+#: builtin/branch.c:683
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "--column och --verbose är inkompatibla"
-#: builtin/branch.c:717 builtin/branch.c:769 builtin/branch.c:778
+#: builtin/branch.c:698 builtin/branch.c:749 builtin/branch.c:758
msgid "branch name required"
msgstr "grennamn krävs"
-#: builtin/branch.c:745
+#: builtin/branch.c:725
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Kan inte beskriva frånkopplad HEAD"
-#: builtin/branch.c:750
+#: builtin/branch.c:730
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "kan inte redigera beskrivning för mer än en gren"
-#: builtin/branch.c:757
+#: builtin/branch.c:737
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "Inga incheckningar på grenen \"%s\" ännu."
-#: builtin/branch.c:760
+#: builtin/branch.c:740
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Ingen gren vid namnet \"%s\"."
-#: builtin/branch.c:775
+#: builtin/branch.c:755
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "för många grenar för kopiering"
-#: builtin/branch.c:784
+#: builtin/branch.c:764
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "för många flaggor för namnbyte"
-#: builtin/branch.c:789
+#: builtin/branch.c:769
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "för många flaggor för att byta uppström"
-#: builtin/branch.c:793
+#: builtin/branch.c:773
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
msgstr ""
"kunde inte sätta uppström för HEAD till %s när det inte pekar mot någon gren."
-#: builtin/branch.c:796 builtin/branch.c:818 builtin/branch.c:834
+#: builtin/branch.c:776 builtin/branch.c:798
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "okänd gren \"%s\""
-#: builtin/branch.c:800
+#: builtin/branch.c:780
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "grenen \"%s\" finns inte"
-#: builtin/branch.c:812
+#: builtin/branch.c:792
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "för många flaggor för att ta bort uppström"
-#: builtin/branch.c:816
+#: builtin/branch.c:796
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"kunde inte ta bort uppström för HEAD när det inte pekar mot någon gren."
-#: builtin/branch.c:822
+#: builtin/branch.c:802
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Grenen \"%s\" har ingen uppströmsinformation"
-#: builtin/branch.c:837
+#: builtin/branch.c:812
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr ""
"flaggorna -a och -r på \"git branch\" kan inte anges tillsammans med ett "
"grennamn"
-#: builtin/branch.c:840
+#: builtin/branch.c:815
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -7840,7 +8374,7 @@ msgstr "Behöver ett arkiv för att skapa ett paket (bundle)."
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "Behöver ett arkiv för att packa upp ett paket (bundle)."
-#: builtin/cat-file.c:577
+#: builtin/cat-file.c:587
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -7848,7 +8382,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <typ> | --textconv | --filters) [--path=<sökväg>] <objekt>"
-#: builtin/cat-file.c:578
+#: builtin/cat-file.c:588
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -7856,68 +8390,72 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:615
+#: builtin/cat-file.c:609
+msgid "only one batch option may be specified"
+msgstr "endast en buntflagga kan anges"
+
+#: builtin/cat-file.c:627
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr "<typ> kan vara en av: blob, tree, commit, tag"
-#: builtin/cat-file.c:616
+#: builtin/cat-file.c:628
msgid "show object type"
msgstr "visa objekttyp"
-#: builtin/cat-file.c:617
+#: builtin/cat-file.c:629
msgid "show object size"
msgstr "visa objektstorlek"
-#: builtin/cat-file.c:619
+#: builtin/cat-file.c:631
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "avsluta med noll när det inte uppstått något fel"
-#: builtin/cat-file.c:620
+#: builtin/cat-file.c:632
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "visa objektets innehåll snyggt"
-#: builtin/cat-file.c:622
+#: builtin/cat-file.c:634
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr "för blob-objekt, kör filter på objektets innehåll"
-#: builtin/cat-file.c:624
+#: builtin/cat-file.c:636
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr "för blob-objekt, kör filger på objektets innehåll"
-#: builtin/cat-file.c:625 git-submodule.sh:864
+#: builtin/cat-file.c:637 git-submodule.sh:857
msgid "blob"
msgstr "blob"
-#: builtin/cat-file.c:626
+#: builtin/cat-file.c:638
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "använd specifik sökväg för --textconv/--filters"
-#: builtin/cat-file.c:628
+#: builtin/cat-file.c:640
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "låter -s och -t att fungera med trasiga/sönderskrivna objekt"
-#: builtin/cat-file.c:629
+#: builtin/cat-file.c:641
msgid "buffer --batch output"
msgstr "buffra utdata från --batch"
-#: builtin/cat-file.c:631
+#: builtin/cat-file.c:643
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr "visa information och innehåll för objekt som listas på standard in"
-#: builtin/cat-file.c:634
+#: builtin/cat-file.c:647
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "visa information för objekt som listas på standard in"
-#: builtin/cat-file.c:637
+#: builtin/cat-file.c:651
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"följ symboliska länkar i trädet (använd med --batch eller --batch-check)"
-#: builtin/cat-file.c:639
+#: builtin/cat-file.c:653
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "visa alla objekt med --batch eller --batch-check"
-#: builtin/cat-file.c:641
+#: builtin/cat-file.c:655
msgid "do not order --batch-all-objects output"
msgstr "ordna inte --batch-all-objects output"
@@ -7945,8 +8483,8 @@ msgstr "läs filnamn från standard in"
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "avsluta in- och utdataposter med NUL-tecken"
-#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1120 builtin/gc.c:503
-#: builtin/worktree.c:447
+#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1234 builtin/gc.c:517
+#: builtin/worktree.c:495
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "undertryck förloppsrapportering"
@@ -8003,160 +8541,160 @@ msgstr "inga kontakter angavs"
msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [<flaggor>] [--] [<fil>...]"
-#: builtin/checkout-index.c:143
+#: builtin/checkout-index.c:145
msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
msgstr "etapp måste vara mellan 1 och 3 eller \"all\""
-#: builtin/checkout-index.c:159
+#: builtin/checkout-index.c:161
msgid "check out all files in the index"
msgstr "checka ut alla filer i indexet"
-#: builtin/checkout-index.c:160
+#: builtin/checkout-index.c:162
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "tvinga överskrivning av befintliga filer"
-#: builtin/checkout-index.c:162
+#: builtin/checkout-index.c:164
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr "ingen varning för existerande filer och filer ej i indexet"
-#: builtin/checkout-index.c:164
+#: builtin/checkout-index.c:166
msgid "don't checkout new files"
msgstr "checka inte ut nya filer"
-#: builtin/checkout-index.c:166
+#: builtin/checkout-index.c:168
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "uppdatera stat-information i indexfilen"
-#: builtin/checkout-index.c:170
+#: builtin/checkout-index.c:172
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "läs listan över sökvägar från standard in"
-#: builtin/checkout-index.c:172
+#: builtin/checkout-index.c:174
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "skriv innehåll till temporära filer"
-#: builtin/checkout-index.c:173 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1361 builtin/submodule--helper.c:1364
-#: builtin/submodule--helper.c:1372 builtin/submodule--helper.c:1736
-#: builtin/worktree.c:620
+#: builtin/checkout-index.c:175 builtin/column.c:31
+#: builtin/submodule--helper.c:1368 builtin/submodule--helper.c:1371
+#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1853
+#: builtin/worktree.c:668
msgid "string"
msgstr "sträng"
-#: builtin/checkout-index.c:174
+#: builtin/checkout-index.c:176
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "när filer skapas, lägg till <sträng> först"
-#: builtin/checkout-index.c:176
+#: builtin/checkout-index.c:178
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "kopiera ut filer från namngiven etapp"
-#: builtin/checkout.c:29
+#: builtin/checkout.c:31
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [<flaggor>] <gren>"
-#: builtin/checkout.c:30
+#: builtin/checkout.c:32
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [<flaggor>] [<gren>] -- <fil>..."
-#: builtin/checkout.c:138 builtin/checkout.c:171
+#: builtin/checkout.c:144 builtin/checkout.c:177
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "sökvägen \"%s\" har inte vår version"
-#: builtin/checkout.c:140 builtin/checkout.c:173
+#: builtin/checkout.c:146 builtin/checkout.c:179
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "sökvägen \"%s\" har inte deras version"
-#: builtin/checkout.c:156
+#: builtin/checkout.c:162
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller inte alla nödvändiga versioner"
-#: builtin/checkout.c:200
+#: builtin/checkout.c:206
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller inte nödvändiga versioner"
-#: builtin/checkout.c:217
+#: builtin/checkout.c:224
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "sökväg \"%s\": kan inte slå ihop"
-#: builtin/checkout.c:233
+#: builtin/checkout.c:240
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Kunde inte lägga till sammanslagningsresultat för \"%s\""
-#: builtin/checkout.c:255 builtin/checkout.c:258 builtin/checkout.c:261
-#: builtin/checkout.c:264
+#: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:268
+#: builtin/checkout.c:271
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "\"%s\" kan inte användas vid uppdatering av sökvägar"
-#: builtin/checkout.c:267 builtin/checkout.c:270
+#: builtin/checkout.c:274 builtin/checkout.c:277
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "\"%s\" kan inte användas med %s"
-#: builtin/checkout.c:273
+#: builtin/checkout.c:280
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr "Kan inte uppdatera sökvägar och växla till grenen \"%s\" samtidigt."
-#: builtin/checkout.c:342 builtin/checkout.c:349
+#: builtin/checkout.c:349 builtin/checkout.c:356
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "sökvägen \"%s\" har inte slagits ihop"
-#: builtin/checkout.c:508
+#: builtin/checkout.c:608
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "du måste lösa ditt befintliga index först"
-#: builtin/checkout.c:645
+#: builtin/checkout.c:745
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Kan inte skapa referenslogg för \"%s\": %s\n"
-#: builtin/checkout.c:686
+#: builtin/checkout.c:786
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD är nu på"
-#: builtin/checkout.c:690 builtin/clone.c:692
+#: builtin/checkout.c:790 builtin/clone.c:692
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "kan inte uppdatera HEAD"
-#: builtin/checkout.c:694
+#: builtin/checkout.c:794
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Återställ gren \"%s\"\n"
-#: builtin/checkout.c:697
+#: builtin/checkout.c:797
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Redan på \"%s\"\n"
-#: builtin/checkout.c:701
+#: builtin/checkout.c:801
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Växlade till och nollställde grenen \"%s\"\n"
-#: builtin/checkout.c:703 builtin/checkout.c:1052
+#: builtin/checkout.c:803 builtin/checkout.c:1166
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Växlade till en ny gren \"%s\"\n"
-#: builtin/checkout.c:705
+#: builtin/checkout.c:805
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Växlade till grenen \"%s\"\n"
-#: builtin/checkout.c:756
+#: builtin/checkout.c:856
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " ... och %d till.\n"
-#: builtin/checkout.c:762
+#: builtin/checkout.c:862
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -8179,7 +8717,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:781
+#: builtin/checkout.c:881
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -8206,161 +8744,161 @@ msgstr[1] ""
" git branch <nytt_grennamn> %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:813
+#: builtin/checkout.c:913
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "internt fel vid genomgång av revisioner (revision walk)"
-#: builtin/checkout.c:817
+#: builtin/checkout.c:917
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Tidigare position för HEAD var"
-#: builtin/checkout.c:845 builtin/checkout.c:1047
+#: builtin/checkout.c:945 builtin/checkout.c:1161
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Du är på en gren som ännu inte är född"
-#: builtin/checkout.c:952
+#: builtin/checkout.c:1066
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "endast en referens förväntades, %d gavs."
-#: builtin/checkout.c:993 builtin/worktree.c:241 builtin/worktree.c:396
+#: builtin/checkout.c:1107 builtin/worktree.c:289 builtin/worktree.c:444
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "felaktig referens: %s"
-#: builtin/checkout.c:1022
+#: builtin/checkout.c:1136
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "referensen är inte ett träd: %s"
-#: builtin/checkout.c:1061
+#: builtin/checkout.c:1175
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "sökvägar kan inte användas vid byte av gren"
-#: builtin/checkout.c:1064 builtin/checkout.c:1068
+#: builtin/checkout.c:1178 builtin/checkout.c:1182
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "\"%s\" kan inte användas vid byte av gren"
-#: builtin/checkout.c:1072 builtin/checkout.c:1075 builtin/checkout.c:1080
-#: builtin/checkout.c:1083
+#: builtin/checkout.c:1186 builtin/checkout.c:1189 builtin/checkout.c:1194
+#: builtin/checkout.c:1197
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "\"%s\" kan inte användas med \"%s\""
-#: builtin/checkout.c:1088
+#: builtin/checkout.c:1202
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr "Kan inte växla gren till icke-incheckningen \"%s\""
-#: builtin/checkout.c:1121 builtin/checkout.c:1123 builtin/clone.c:119
-#: builtin/remote.c:168 builtin/remote.c:170 builtin/worktree.c:440
-#: builtin/worktree.c:442
+#: builtin/checkout.c:1235 builtin/checkout.c:1237 builtin/clone.c:119
+#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:488
+#: builtin/worktree.c:490
msgid "branch"
msgstr "gren"
-#: builtin/checkout.c:1122
+#: builtin/checkout.c:1236
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "skapa och checka ut en ny gren"
-#: builtin/checkout.c:1124
+#: builtin/checkout.c:1238
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "skapa/nollställ och checka ut en gren"
-#: builtin/checkout.c:1125
+#: builtin/checkout.c:1239
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "skapa reflogg för ny gren"
-#: builtin/checkout.c:1126 builtin/worktree.c:444
+#: builtin/checkout.c:1240 builtin/worktree.c:492
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "koppla från HEAD vid namngiven incheckning"
-#: builtin/checkout.c:1127
+#: builtin/checkout.c:1241
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "sätt uppströmsinformation för ny gren"
-#: builtin/checkout.c:1129
+#: builtin/checkout.c:1243
msgid "new-branch"
msgstr "ny-gren"
-#: builtin/checkout.c:1129
+#: builtin/checkout.c:1243
msgid "new unparented branch"
msgstr "ny gren utan förälder"
-#: builtin/checkout.c:1131
+#: builtin/checkout.c:1245
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "checka ut vår version för ej sammanslagna filer"
-#: builtin/checkout.c:1134
+#: builtin/checkout.c:1248
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "checka ut deras version för ej sammanslagna filer"
-#: builtin/checkout.c:1136
+#: builtin/checkout.c:1250
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "tvinga utcheckning (kasta bort lokala ändringar)"
-#: builtin/checkout.c:1138
+#: builtin/checkout.c:1252
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "utför en 3-vägssammanslagning för den nya grenen"
-#: builtin/checkout.c:1140 builtin/merge.c:273
+#: builtin/checkout.c:1254 builtin/merge.c:275
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "uppdatera ignorerade filer (standard)"
-#: builtin/checkout.c:1142 builtin/log.c:1510 parse-options.h:264
+#: builtin/checkout.c:1256 builtin/log.c:1573 parse-options.h:274
msgid "style"
msgstr "stil"
-#: builtin/checkout.c:1143
+#: builtin/checkout.c:1257
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "konfliktstil (merge eller diff3)"
-#: builtin/checkout.c:1146
+#: builtin/checkout.c:1260
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "begränsa inte sökvägar till endast glesa poster"
-#: builtin/checkout.c:1148
+#: builtin/checkout.c:1262
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr "förutspå \"git checkout <gren-saknas>\""
-#: builtin/checkout.c:1150
+#: builtin/checkout.c:1264
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr ""
"kontrollera inte om en annan arbetskatalog håller den angivna referensen"
-#: builtin/checkout.c:1154 builtin/clone.c:86 builtin/fetch.c:138
-#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:128 builtin/push.c:572
+#: builtin/checkout.c:1268 builtin/clone.c:86 builtin/fetch.c:141
+#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:129 builtin/push.c:572
#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "tvinga förloppsrapportering"
-#: builtin/checkout.c:1184
+#: builtin/checkout.c:1298
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "-b, -B och --orphan är ömsesidigt uteslutande"
-#: builtin/checkout.c:1201
+#: builtin/checkout.c:1315
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "--track behöver ett namn på en gren"
-#: builtin/checkout.c:1206
+#: builtin/checkout.c:1320
msgid "missing branch name; try -b"
msgstr "grennamn saknas; försök med -b"
-#: builtin/checkout.c:1243
+#: builtin/checkout.c:1357
msgid "invalid path specification"
msgstr "felaktig sökvägsangivelse"
-#: builtin/checkout.c:1250
+#: builtin/checkout.c:1364
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "”%s” är inte en incheckning och grenen ”%s” kan inte skapas från den"
-#: builtin/checkout.c:1254
+#: builtin/checkout.c:1368
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: --detach tar inte en sökväg som argument \"%s\""
-#: builtin/checkout.c:1258
+#: builtin/checkout.c:1372
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -8368,7 +8906,7 @@ msgstr ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force och --merge är inkompatibla när\n"
"du checkar ut från indexet."
-#: builtin/checkout.c:1278
+#: builtin/checkout.c:1392
#, c-format
msgid ""
"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
@@ -8429,7 +8967,7 @@ msgstr "Skulle hoppa över arkivet %s\n"
msgid "failed to remove %s"
msgstr "misslyckades ta bort %s"
-#: builtin/clean.c:297 git-add--interactive.perl:579
+#: builtin/clean.c:298 git-add--interactive.perl:579
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -8442,7 +8980,7 @@ msgstr ""
"foo - markera post baserad på unikt prefix\n"
" - (tomt) markera ingenting\n"
-#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:588
+#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:588
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -8463,38 +9001,38 @@ msgstr ""
"* - välj alla poster\n"
" - (tomt) avsluta markering\n"
-#: builtin/clean.c:517 git-add--interactive.perl:554
+#: builtin/clean.c:518 git-add--interactive.perl:554
#: git-add--interactive.perl:559
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Vadå (%s)?\n"
-#: builtin/clean.c:659
+#: builtin/clean.c:660
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Ange ignoreringsmönster>>"
-#: builtin/clean.c:696
+#: builtin/clean.c:697
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "VARNING: Hittar inte poster som motsvarar: %s"
-#: builtin/clean.c:717
+#: builtin/clean.c:718
msgid "Select items to delete"
msgstr "Välj poster att ta bort"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:758
+#: builtin/clean.c:759
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Ta bort %s [Y=ja / N=nej]? "
-#: builtin/clean.c:783 git-add--interactive.perl:1717
+#: builtin/clean.c:784 git-add--interactive.perl:1717
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Hej då.\n"
-#: builtin/clean.c:791
+#: builtin/clean.c:792
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -8512,64 +9050,64 @@ msgstr ""
"help - denna skärm\n"
"? - hjälp för kommandoval"
-#: builtin/clean.c:818 git-add--interactive.perl:1793
+#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1793
msgid "*** Commands ***"
msgstr "*** Kommandon ***"
-#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1790
+#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1790
msgid "What now"
msgstr "Vad nu"
-#: builtin/clean.c:827
+#: builtin/clean.c:828
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Skulle ta bort följande post:"
msgstr[1] "Skulle ta bort följande poster:"
-#: builtin/clean.c:843
+#: builtin/clean.c:844
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Inga fler filer att städa, avslutar."
-#: builtin/clean.c:905
+#: builtin/clean.c:906
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "skriv inte ut namn på borttagna filer"
-#: builtin/clean.c:907
+#: builtin/clean.c:908
msgid "force"
msgstr "tvinga"
-#: builtin/clean.c:908
+#: builtin/clean.c:909
msgid "interactive cleaning"
msgstr "städa interaktivt"
-#: builtin/clean.c:910
+#: builtin/clean.c:911
msgid "remove whole directories"
msgstr "ta bort hela kataloger"
-#: builtin/clean.c:911 builtin/describe.c:545 builtin/describe.c:547
-#: builtin/grep.c:875 builtin/log.c:161 builtin/log.c:163
-#: builtin/ls-files.c:549 builtin/name-rev.c:415 builtin/name-rev.c:417
-#: builtin/show-ref.c:177
+#: builtin/clean.c:912 builtin/describe.c:545 builtin/describe.c:547
+#: builtin/grep.c:886 builtin/log.c:166 builtin/log.c:168
+#: builtin/ls-files.c:556 builtin/name-rev.c:415 builtin/name-rev.c:417
+#: builtin/show-ref.c:178
msgid "pattern"
msgstr "mönster"
-#: builtin/clean.c:912
+#: builtin/clean.c:913
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "lägg till <mönster> till ignoreringsregler"
-#: builtin/clean.c:913
+#: builtin/clean.c:914
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "ta även bort ignorerade filer"
-#: builtin/clean.c:915
+#: builtin/clean.c:916
msgid "remove only ignored files"
msgstr "ta endast bort ignorerade filer"
-#: builtin/clean.c:933
+#: builtin/clean.c:934
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "-x och -X kan inte användas samtidigt"
-#: builtin/clean.c:937
+#: builtin/clean.c:938
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -8577,7 +9115,7 @@ msgstr ""
"clean.requireForce satt till true, men varken -i, -n eller -f angavs; vägrar "
"städa"
-#: builtin/clean.c:940
+#: builtin/clean.c:941
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -8593,7 +9131,7 @@ msgstr "git clone [<flaggor>] [--] <arkiv> [<kat>]"
msgid "don't create a checkout"
msgstr "skapa inte någon utcheckning"
-#: builtin/clone.c:89 builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:480
+#: builtin/clone.c:89 builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:481
msgid "create a bare repository"
msgstr "skapa ett naket (\"bare\") arkiv"
@@ -8625,26 +9163,26 @@ msgstr "initiera undermoduler i klonen"
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "antal undermoduler som klonas parallellt"
-#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:477
+#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:478
msgid "template-directory"
msgstr "mallkatalog"
-#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:478
+#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:479
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "katalog att använda mallar från"
-#: builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:114 builtin/submodule--helper.c:1368
-#: builtin/submodule--helper.c:1739
+#: builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:114 builtin/submodule--helper.c:1375
+#: builtin/submodule--helper.c:1856
msgid "reference repository"
msgstr "referensarkiv"
-#: builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1370
-#: builtin/submodule--helper.c:1741
+#: builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1377
+#: builtin/submodule--helper.c:1858
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "använd --reference endast under kloningen"
-#: builtin/clone.c:117 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
-#: builtin/pack-objects.c:3191 builtin/repack.c:320
+#: builtin/clone.c:117 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3301 builtin/repack.c:329
msgid "name"
msgstr "namn"
@@ -8660,8 +9198,8 @@ msgstr "checka ut <gren> istället för fjärrens HEAD"
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "sökväg till git-upload-pack på fjärren"
-#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:139 builtin/grep.c:814
-#: builtin/pull.c:216
+#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:825
+#: builtin/pull.c:217
msgid "depth"
msgstr "djup"
@@ -8669,8 +9207,7 @@ msgstr "djup"
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "skapa en grund klon på detta djup"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:141 builtin/pack-objects.c:3182
-#: parse-options.h:154
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3292
msgid "time"
msgstr "tid"
@@ -8678,11 +9215,12 @@ msgstr "tid"
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "skapa en grund klon från en angiven tidpunkt"
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:166
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
+#: builtin/rebase.c:831
msgid "revision"
msgstr "revision"
-#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:144
+#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:147
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "fördjupa historik för grund klon, exkludera revisionen"
@@ -8698,11 +9236,11 @@ msgstr "klona inga taggar och gör att senare hämtningar inte följer dem"
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "klonade undermoduler kommer vara grunda"
-#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:487
msgid "gitdir"
msgstr "gitkat"
-#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:488
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "separera gitkatalogen från arbetskatalogen"
@@ -8714,12 +9252,12 @@ msgstr "nyckel=värde"
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "ställ in konfiguration i det nya arkivet"
-#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:229
+#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:230
#: builtin/push.c:583
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "använd endast IPv4-adresser"
-#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:232
+#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:233
#: builtin/push.c:585
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "använd endast IPv6-adresser"
@@ -8752,6 +9290,11 @@ msgstr "%s finns och är ingen katalog"
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "misslyckades ta status på %s\n"
+#: builtin/clone.c:443
+#, c-format
+msgid "failed to unlink '%s'"
+msgstr "misslyckades ta bort länken \"%s\""
+
#: builtin/clone.c:448
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
@@ -8792,118 +9335,118 @@ msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"HEAD hos fjärren pekar på en obefintlig referens, kan inte checka ut.\n"
-#: builtin/clone.c:760
+#: builtin/clone.c:761
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "kunde inte checka ut arbetskatalogen"
-#: builtin/clone.c:805
+#: builtin/clone.c:806
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "kunde inte skriva parametrar till konfigurationsfilen"
-#: builtin/clone.c:868
+#: builtin/clone.c:869
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "kan inte packa om för att städa upp"
-#: builtin/clone.c:870
+#: builtin/clone.c:871
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "kunde inte ta bort temporär \"alternates\"-fil"
-#: builtin/clone.c:910 builtin/receive-pack.c:1935
+#: builtin/clone.c:911 builtin/receive-pack.c:1941
msgid "Too many arguments."
msgstr "För många argument."
-#: builtin/clone.c:914
+#: builtin/clone.c:915
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Du måste ange ett arkiv att klona."
-#: builtin/clone.c:927
+#: builtin/clone.c:928
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "flaggorna --bare och --origin %s är inkompatibla."
-#: builtin/clone.c:930
+#: builtin/clone.c:931
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "flaggorna --bare och --separate-git-dir är inkompatibla."
-#: builtin/clone.c:943
+#: builtin/clone.c:944
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "arkivet \"%s\" finns inte"
-#: builtin/clone.c:949 builtin/fetch.c:1512
+#: builtin/clone.c:950 builtin/fetch.c:1606
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "djupet %s är inte ett positivt tal"
-#: builtin/clone.c:959
+#: builtin/clone.c:960
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "destinationssökvägen \"%s\" finns redan och är inte en tom katalog."
-#: builtin/clone.c:969
+#: builtin/clone.c:970
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "arbetsträdet \"%s\" finns redan."
-#: builtin/clone.c:984 builtin/clone.c:1005 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/worktree.c:247 builtin/worktree.c:277
+#: builtin/clone.c:985 builtin/clone.c:1006 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:325
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "kunde inte skapa inledande kataloger för \"%s\""
-#: builtin/clone.c:989
+#: builtin/clone.c:990
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "kunde inte skapa arbetskatalogen \"%s\""
-#: builtin/clone.c:1009
+#: builtin/clone.c:1010
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Klonar till ett naket arkiv \"%s\"...\n"
-#: builtin/clone.c:1011
+#: builtin/clone.c:1012
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Klonar till \"%s\"...\n"
-#: builtin/clone.c:1035
+#: builtin/clone.c:1036
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
msgstr ""
"clone --recursive är inte kompatibel med --reference och --reference-if-able"
-#: builtin/clone.c:1096
+#: builtin/clone.c:1097
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--depth ignoreras i lokala kloningar; använd file:// istället."
-#: builtin/clone.c:1098
+#: builtin/clone.c:1099
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--shallow-since ignoreras i lokala kloningar; använd file:// istället."
-#: builtin/clone.c:1100
+#: builtin/clone.c:1101
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--shallow-exclude ignoreras i lokala kloningar; använd file:// istället."
-#: builtin/clone.c:1102
+#: builtin/clone.c:1103
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--filter ignoreras i lokala kloningar; använd file:// istället."
-#: builtin/clone.c:1105
+#: builtin/clone.c:1106
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "källarkivet är grunt, ignorerar --local"
-#: builtin/clone.c:1110
+#: builtin/clone.c:1111
msgid "--local is ignored"
msgstr "--local ignoreras"
-#: builtin/clone.c:1180 builtin/clone.c:1188
+#: builtin/clone.c:1181 builtin/clone.c:1189
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Fjärrgrenen %s hittades inte i uppströmsarkivet %s"
-#: builtin/clone.c:1191
+#: builtin/clone.c:1192
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Du verkar ha klonat ett tomt arkiv."
@@ -8939,15 +9482,15 @@ msgstr "Spaltfyllnad mellan spalter"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "--command måste vara första argument"
-#: builtin/commit.c:38
+#: builtin/commit.c:40
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [<flaggor>] [--] <sökväg>..."
-#: builtin/commit.c:43
+#: builtin/commit.c:45
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [<flaggor>] [--] <sökväg>..."
-#: builtin/commit.c:48
+#: builtin/commit.c:50
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -8957,7 +9500,7 @@ msgstr ""
"blir den tom. Du kan köra kommandot på nytt med --allow-empty, eller\n"
"så kan du ta bort incheckningen helt med \"git reset HEAD^\".\n"
-#: builtin/commit.c:53
+#: builtin/commit.c:55
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -8971,11 +9514,11 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:60
+#: builtin/commit.c:62
msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr "Använd annars \"git reset\"\n"
-#: builtin/commit.c:63
+#: builtin/commit.c:65
msgid ""
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
@@ -8991,61 +9534,61 @@ msgstr ""
"\"git cherry-pick --continue\" kommer därefter att återuppta\n"
"cherry-pick för återstående incheckningar.\n"
-#: builtin/commit.c:306
+#: builtin/commit.c:311
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "misslyckades packa upp HEAD:s trädobjekt"
-#: builtin/commit.c:347
+#: builtin/commit.c:352
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "kunde inte skapa temporär indexfil"
-#: builtin/commit.c:353
+#: builtin/commit.c:358
msgid "interactive add failed"
msgstr "interaktiv tilläggning misslyckades"
-#: builtin/commit.c:366
+#: builtin/commit.c:371
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "kan inte uppdatera temporärt index"
-#: builtin/commit.c:368
+#: builtin/commit.c:373
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Misslyckades uppdatera huvud-cacheträdet"
-#: builtin/commit.c:393 builtin/commit.c:416 builtin/commit.c:462
+#: builtin/commit.c:398 builtin/commit.c:421 builtin/commit.c:467
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "kunde inte skriva filen new_index"
-#: builtin/commit.c:445
+#: builtin/commit.c:450
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "kan inte utföra en delvis incheckning under en sammanslagning."
-#: builtin/commit.c:447
+#: builtin/commit.c:452
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "kan inte utföra en delvis incheckning under en cherry-pick."
-#: builtin/commit.c:455
+#: builtin/commit.c:460
msgid "cannot read the index"
msgstr "kan inte läsa indexet"
-#: builtin/commit.c:474
+#: builtin/commit.c:479
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "kunde inte skriva temporär indexfil"
-#: builtin/commit.c:571
+#: builtin/commit.c:577
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "incheckningen \"%s\" saknar författarhuvud"
-#: builtin/commit.c:573
+#: builtin/commit.c:579
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "incheckningen \"%s\" har felformaterat författarhuvud"
-#: builtin/commit.c:592
+#: builtin/commit.c:598
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "felformad \"--author\"-flagga"
-#: builtin/commit.c:644
+#: builtin/commit.c:650
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -9053,38 +9596,38 @@ msgstr ""
"kunde inte välja ett kommentarstecken som inte använts\n"
"i det befintliga incheckningsmeddelandet"
-#: builtin/commit.c:681 builtin/commit.c:714 builtin/commit.c:1042
+#: builtin/commit.c:687 builtin/commit.c:720 builtin/commit.c:1049
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "kunde inte slå upp incheckningen %s"
-#: builtin/commit.c:693 builtin/shortlog.c:317
+#: builtin/commit.c:699 builtin/shortlog.c:317
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(läser loggmeddelande från standard in)\n"
-#: builtin/commit.c:695
+#: builtin/commit.c:701
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "kunde inte läsa logg från standard in"
-#: builtin/commit.c:699
+#: builtin/commit.c:705
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "kunde inte läsa loggfilen \"%s\""
-#: builtin/commit.c:728 builtin/commit.c:736
+#: builtin/commit.c:734 builtin/commit.c:742
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "kunde inte läsa SQUASH_MSG"
-#: builtin/commit.c:733
+#: builtin/commit.c:739
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "kunde inte läsa MERGE_MSG"
-#: builtin/commit.c:787
+#: builtin/commit.c:793
msgid "could not write commit template"
msgstr "kunde inte skriva incheckningsmall"
-#: builtin/commit.c:805
+#: builtin/commit.c:811
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9099,7 +9642,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"och försöker igen.\n"
-#: builtin/commit.c:810
+#: builtin/commit.c:816
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9114,7 +9657,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"och försöker igen.\n"
-#: builtin/commit.c:823
+#: builtin/commit.c:829
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -9124,7 +9667,7 @@ msgstr ""
"med \"%c\" kommer ignoreras, och ett tomt meddelande avbryter "
"incheckningen.\n"
-#: builtin/commit.c:831
+#: builtin/commit.c:837
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -9135,147 +9678,148 @@ msgstr ""
"med \"%c\" kommer behållas; du kan själv ta bort dem om du vill.\n"
"Ett tomt meddelande avbryter incheckningen.\n"
-#: builtin/commit.c:848
+#: builtin/commit.c:854
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sFörfattare: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:856
+#: builtin/commit.c:862
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sDatum: %s"
-#: builtin/commit.c:863
+#: builtin/commit.c:869
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sIncheckare: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:880
+#: builtin/commit.c:887
msgid "Cannot read index"
msgstr "Kan inte läsa indexet"
-#: builtin/commit.c:946
+#: builtin/commit.c:953
msgid "Error building trees"
msgstr "Fel vid byggande av träd"
-#: builtin/commit.c:960 builtin/tag.c:258
+#: builtin/commit.c:967 builtin/tag.c:258
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Ange meddelandet en av flaggorna -m eller -F.\n"
-#: builtin/commit.c:1004
+#: builtin/commit.c:1011
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"--author '%s' är inte 'Namn <epost>' och matchar ingen befintlig författare"
-#: builtin/commit.c:1018
+#: builtin/commit.c:1025
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Ogiltigt ignorerat läge \"%s\""
-#: builtin/commit.c:1032 builtin/commit.c:1269
+#: builtin/commit.c:1039 builtin/commit.c:1276
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Ogiltigt läge för ospårade filer: \"%s\""
-#: builtin/commit.c:1070
+#: builtin/commit.c:1077
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "--long och -z är inkompatibla"
-#: builtin/commit.c:1103
+#: builtin/commit.c:1110
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Kan inte använda både --reset-author och --author"
-#: builtin/commit.c:1112
+#: builtin/commit.c:1119
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Du har inget att utöka."
-#: builtin/commit.c:1115
+#: builtin/commit.c:1122
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "Du är i mitten av en sammanslagning -- kan inte utöka."
-#: builtin/commit.c:1117
+#: builtin/commit.c:1124
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "Du är i mitten av en cherry-pick -- kan inte utöka."
-#: builtin/commit.c:1120
+#: builtin/commit.c:1127
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Flaggorna --squash och --fixup kan inte användas samtidigt"
-#: builtin/commit.c:1130
+#: builtin/commit.c:1137
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Endast en av -c/-C/-F/--fixup kan användas."
-#: builtin/commit.c:1132
+#: builtin/commit.c:1139
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Flaggan -m kan inte kombineras med -c/-C/-F."
-#: builtin/commit.c:1140
+#: builtin/commit.c:1147
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr "--reset-author kan endast användas med -C, -c eller --amend."
-#: builtin/commit.c:1157
+#: builtin/commit.c:1164
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Endast en av --include/--only/--all/--interactive/--patch kan användas."
-#: builtin/commit.c:1159
+#: builtin/commit.c:1166
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Du måste ange sökvägar tillsammans med --include/--only."
-#: builtin/commit.c:1173 builtin/tag.c:544
+#: builtin/commit.c:1180 builtin/tag.c:546
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Felaktigt städningsläge %s"
-#: builtin/commit.c:1178
+#: builtin/commit.c:1185
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Kan inte ange sökvägar med -a."
-#: builtin/commit.c:1303 builtin/commit.c:1480
+#: builtin/commit.c:1311 builtin/commit.c:1495
msgid "show status concisely"
msgstr "visa koncis status"
-#: builtin/commit.c:1305 builtin/commit.c:1482
+#: builtin/commit.c:1313 builtin/commit.c:1497
msgid "show branch information"
msgstr "visa information om gren"
-#: builtin/commit.c:1307
+#: builtin/commit.c:1315
msgid "show stash information"
msgstr "visa information om stash"
-#: builtin/commit.c:1309 builtin/commit.c:1484
+#: builtin/commit.c:1317 builtin/commit.c:1499
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "beräkna fullständiga före-/efter-värden"
-#: builtin/commit.c:1311
+#: builtin/commit.c:1319
msgid "version"
msgstr "version"
-#: builtin/commit.c:1311 builtin/commit.c:1486 builtin/push.c:558
-#: builtin/worktree.c:591
+#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1501 builtin/push.c:558
+#: builtin/worktree.c:639
msgid "machine-readable output"
msgstr "maskinläsbar utdata"
-#: builtin/commit.c:1314 builtin/commit.c:1488
+#: builtin/commit.c:1322 builtin/commit.c:1503
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "visa status i långt format (standard)"
-#: builtin/commit.c:1317 builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1506
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "terminera poster med NUL"
-#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1323 builtin/commit.c:1494
-#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/tag.c:398
+#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1509
+#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/rebase.c:910
+#: builtin/tag.c:400
msgid "mode"
msgstr "läge"
-#: builtin/commit.c:1320 builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1509
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr "visa ospårade filer, valfria lägen: all, normal, no. (Standard: all)"
-#: builtin/commit.c:1324
+#: builtin/commit.c:1332
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -9283,11 +9827,11 @@ msgstr ""
"visa ignorerade filer, valfria lägen: traditional, matching, no (Standard: "
"traditional)"
-#: builtin/commit.c:1326 parse-options.h:167
+#: builtin/commit.c:1334 parse-options.h:164
msgid "when"
msgstr "när"
-#: builtin/commit.c:1327
+#: builtin/commit.c:1335
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -9295,194 +9839,194 @@ msgstr ""
"ignorera ändringar i undermoduler, valfritt när: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
-#: builtin/commit.c:1329
+#: builtin/commit.c:1337
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "visa ospårade filer i spalter"
-#: builtin/commit.c:1330
+#: builtin/commit.c:1338
msgid "do not detect renames"
msgstr "detektera inte namnändringar"
-#: builtin/commit.c:1332
+#: builtin/commit.c:1340
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "detektera namnändringar, möjligen sätt likhetsindex"
-#: builtin/commit.c:1352
+#: builtin/commit.c:1360
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Kombinationen av argument för ignorerade och ospårade filer stöds ej"
-#: builtin/commit.c:1450
+#: builtin/commit.c:1465
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "undertryck sammanfattning efter framgångsrik incheckning"
-#: builtin/commit.c:1451
+#: builtin/commit.c:1466
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "visa diff i mallen för incheckningsmeddelandet"
-#: builtin/commit.c:1453
+#: builtin/commit.c:1468
msgid "Commit message options"
msgstr "Alternativ för incheckningsmeddelande"
-#: builtin/commit.c:1454 builtin/merge.c:261 builtin/tag.c:395
+#: builtin/commit.c:1469 builtin/merge.c:263 builtin/tag.c:397
msgid "read message from file"
msgstr "läs meddelande från fil"
-#: builtin/commit.c:1455
+#: builtin/commit.c:1470
msgid "author"
msgstr "författare"
-#: builtin/commit.c:1455
+#: builtin/commit.c:1470
msgid "override author for commit"
msgstr "överstyr författare för incheckningen"
-#: builtin/commit.c:1456 builtin/gc.c:504
+#: builtin/commit.c:1471 builtin/gc.c:518
msgid "date"
msgstr "datum"
-#: builtin/commit.c:1456
+#: builtin/commit.c:1471
msgid "override date for commit"
msgstr "överstyr datum för incheckningen"
-#: builtin/commit.c:1457 builtin/merge.c:257 builtin/notes.c:404
-#: builtin/notes.c:567 builtin/tag.c:393
+#: builtin/commit.c:1472 builtin/merge.c:259 builtin/notes.c:409
+#: builtin/notes.c:572 builtin/tag.c:395
msgid "message"
msgstr "meddelande"
-#: builtin/commit.c:1457
+#: builtin/commit.c:1472
msgid "commit message"
msgstr "incheckningsmeddelande"
-#: builtin/commit.c:1458 builtin/commit.c:1459 builtin/commit.c:1460
-#: builtin/commit.c:1461 parse-options.h:270 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1473 builtin/commit.c:1474 builtin/commit.c:1475
+#: builtin/commit.c:1476 ref-filter.h:92 parse-options.h:280
msgid "commit"
msgstr "incheckning"
-#: builtin/commit.c:1458
+#: builtin/commit.c:1473
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "återanvänd och redigera meddelande från angiven incheckning"
-#: builtin/commit.c:1459
+#: builtin/commit.c:1474
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "återanvänd meddelande från angiven incheckning"
-#: builtin/commit.c:1460
+#: builtin/commit.c:1475
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"använd autosquash-formaterat meddelande för att fixa angiven incheckning"
-#: builtin/commit.c:1461
+#: builtin/commit.c:1476
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"använd autosquash-formaterat meddelande för att slå ihop med angiven "
"incheckning"
-#: builtin/commit.c:1462
+#: builtin/commit.c:1477
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr "jag är nu författare av incheckningen (används med -C/-c/--amend)"
-#: builtin/commit.c:1463 builtin/log.c:1457 builtin/merge.c:274
-#: builtin/pull.c:154 builtin/revert.c:106
+#: builtin/commit.c:1478 builtin/log.c:1520 builtin/merge.c:276
+#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:106
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "lägg till Signed-off-by:"
-#: builtin/commit.c:1464
+#: builtin/commit.c:1479
msgid "use specified template file"
msgstr "använd angiven mallfil"
-#: builtin/commit.c:1465
+#: builtin/commit.c:1480
msgid "force edit of commit"
msgstr "tvinga redigering av incheckning"
-#: builtin/commit.c:1466
+#: builtin/commit.c:1481
msgid "default"
msgstr "standard"
-#: builtin/commit.c:1466 builtin/tag.c:399
+#: builtin/commit.c:1481 builtin/tag.c:401
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "hur blanksteg och #kommentarer skall tas bort från meddelande"
-#: builtin/commit.c:1467
+#: builtin/commit.c:1482
msgid "include status in commit message template"
msgstr "inkludera status i mallen för incheckningsmeddelandet"
-#: builtin/commit.c:1469 builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:184
+#: builtin/commit.c:1484 builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:185
#: builtin/revert.c:114
msgid "GPG sign commit"
msgstr "GPG-signera incheckning"
-#: builtin/commit.c:1472
+#: builtin/commit.c:1487
msgid "Commit contents options"
msgstr "Alternativ för incheckningens innehåll"
-#: builtin/commit.c:1473
+#: builtin/commit.c:1488
msgid "commit all changed files"
msgstr "checka in alla ändrade filer"
-#: builtin/commit.c:1474
+#: builtin/commit.c:1489
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "lägg till angivna filer till indexet för incheckning"
-#: builtin/commit.c:1475
+#: builtin/commit.c:1490
msgid "interactively add files"
msgstr "lägg till filer interaktivt"
-#: builtin/commit.c:1476
+#: builtin/commit.c:1491
msgid "interactively add changes"
msgstr "lägg till ändringar interaktivt"
-#: builtin/commit.c:1477
+#: builtin/commit.c:1492
msgid "commit only specified files"
msgstr "checka endast in angivna filer"
-#: builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1493
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr "förbigå pre-commit- och commit-msg-krokar"
-#: builtin/commit.c:1479
+#: builtin/commit.c:1494
msgid "show what would be committed"
msgstr "visa vad som skulle checkas in"
-#: builtin/commit.c:1492
+#: builtin/commit.c:1507
msgid "amend previous commit"
msgstr "lägg till föregående incheckning"
-#: builtin/commit.c:1493
+#: builtin/commit.c:1508
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "förbigå post-rewrite-krok"
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1513
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "ok att registrera en tom ändring"
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1515
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "ok att registrera en ändring med tomt meddelande"
-#: builtin/commit.c:1573
+#: builtin/commit.c:1588
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Trasig MERGE_HEAD-fil (%s)"
-#: builtin/commit.c:1580
+#: builtin/commit.c:1595
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "kunde inte läsa MERGE_MODE"
-#: builtin/commit.c:1599
+#: builtin/commit.c:1614
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande: %s"
-#: builtin/commit.c:1610
+#: builtin/commit.c:1625
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Avbryter på grund av tomt incheckningsmeddelande.\n"
-#: builtin/commit.c:1615
+#: builtin/commit.c:1630
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Avbryter incheckning; meddelandet inte redigerat.\n"
-#: builtin/commit.c:1650
+#: builtin/commit.c:1665
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -9513,236 +10057,240 @@ msgstr ""
"git commit-graph write [--object-dir <objkat>] [--append] [--reachable|--"
"stdin-packs|--stdin-commits]"
-#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:77
-#: builtin/commit-graph.c:131 builtin/commit-graph.c:184 builtin/fetch.c:150
-#: builtin/log.c:1477
+#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:78
+#: builtin/commit-graph.c:132 builtin/commit-graph.c:190 builtin/fetch.c:153
+#: builtin/log.c:1540
msgid "dir"
msgstr "kat"
-#: builtin/commit-graph.c:49 builtin/commit-graph.c:78
-#: builtin/commit-graph.c:132 builtin/commit-graph.c:185
+#: builtin/commit-graph.c:49 builtin/commit-graph.c:79
+#: builtin/commit-graph.c:133 builtin/commit-graph.c:191
msgid "The object directory to store the graph"
msgstr "Objektkatalogen där grafen skall lagras"
-#: builtin/commit-graph.c:134
+#: builtin/commit-graph.c:135
msgid "start walk at all refs"
msgstr "starta traversering vid alla referenser"
-#: builtin/commit-graph.c:136
+#: builtin/commit-graph.c:137
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr "sök paketindex listade på standard in efter incheckningar"
-#: builtin/commit-graph.c:138
+#: builtin/commit-graph.c:139
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr "börja gå genom incheckningar listade på standard in"
-#: builtin/commit-graph.c:140
+#: builtin/commit-graph.c:141
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr "ta med alla incheckningar redan i filen commit-graph"
-#: builtin/commit-graph.c:149
+#: builtin/commit-graph.c:150
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr "använd som mest en av --reachable, --stdin-commit och --stdin-packs"
-#: builtin/config.c:10
+#: builtin/config.c:11
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [<flaggor>]"
-#: builtin/config.c:101
+#: builtin/config.c:103
#, c-format
msgid "unrecognized --type argument, %s"
msgstr "okänt argument för --type, %s"
-#: builtin/config.c:113
+#: builtin/config.c:115
msgid "only one type at a time"
msgstr "endast en typ åt gången"
-#: builtin/config.c:122
+#: builtin/config.c:124
msgid "Config file location"
msgstr "Konfigurationsfilens plats"
-#: builtin/config.c:123
+#: builtin/config.c:125
msgid "use global config file"
msgstr "använd global konfigurationsfil"
-#: builtin/config.c:124
+#: builtin/config.c:126
msgid "use system config file"
msgstr "använd systemets konfigurationsfil"
-#: builtin/config.c:125
+#: builtin/config.c:127
msgid "use repository config file"
msgstr "använd arkivets konfigurationsfil"
-#: builtin/config.c:126
+#: builtin/config.c:128
+msgid "use per-worktree config file"
+msgstr "använd arbetskatalogens konfigurationsfil"
+
+#: builtin/config.c:129
msgid "use given config file"
msgstr "använd angiven konfigurationsfil"
-#: builtin/config.c:127
+#: builtin/config.c:130
msgid "blob-id"
msgstr "blob-id"
-#: builtin/config.c:127
+#: builtin/config.c:130
msgid "read config from given blob object"
msgstr "läs konfiguration från givet blob-objekt"
-#: builtin/config.c:128
+#: builtin/config.c:131
msgid "Action"
msgstr "Åtgärd"
-#: builtin/config.c:129
+#: builtin/config.c:132
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "hämta värde: namn [värde-reguttr]"
-#: builtin/config.c:130
+#: builtin/config.c:133
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "hämta alla värden: nyckel [värde-reguttr]"
-#: builtin/config.c:131
+#: builtin/config.c:134
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr "hämta värden för reguttr: namn-reguttr [värde-reguttr]"
-#: builtin/config.c:132
+#: builtin/config.c:135
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "hämta värde specifikt URL:en: sektion[.var] URL"
-#: builtin/config.c:133
+#: builtin/config.c:136
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr "ersätt alla motsvarande variabler: namn värde [värde-reguttr]"
-#: builtin/config.c:134
+#: builtin/config.c:137
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "lägg till en ny variabel: namn värde"
-#: builtin/config.c:135
+#: builtin/config.c:138
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "ta bort en variabel: namn [värde-reguttr]"
-#: builtin/config.c:136
+#: builtin/config.c:139
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "ta bort alla träffar: namn [värde-reguttr]"
-#: builtin/config.c:137
+#: builtin/config.c:140
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "byt namn på sektion: gammalt-namn nytt-namn"
-#: builtin/config.c:138
+#: builtin/config.c:141
msgid "remove a section: name"
msgstr "ta bort en sektion: namn"
-#: builtin/config.c:139
+#: builtin/config.c:142
msgid "list all"
msgstr "visa alla"
-#: builtin/config.c:140
+#: builtin/config.c:143
msgid "open an editor"
msgstr "öppna textredigeringsprogram"
-#: builtin/config.c:141
+#: builtin/config.c:144
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "hitta den inställda färgen: slot [default]"
-#: builtin/config.c:142
+#: builtin/config.c:145
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "hitta färginställningen: slot [stdout-is-tty]"
-#: builtin/config.c:143
+#: builtin/config.c:146
msgid "Type"
msgstr "Typ"
-#: builtin/config.c:144
+#: builtin/config.c:147
msgid "value is given this type"
msgstr "värdet har givits denna typ"
-#: builtin/config.c:145
+#: builtin/config.c:148
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "värdet är \"true\" eller \"false\""
-#: builtin/config.c:146
+#: builtin/config.c:149
msgid "value is decimal number"
msgstr "värdet är ett decimalt tal"
-#: builtin/config.c:147
+#: builtin/config.c:150
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "värdet är --bool eller --int"
-#: builtin/config.c:148
+#: builtin/config.c:151
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "värdet är en sökväg (fil- eller katalognamn)"
-#: builtin/config.c:149
+#: builtin/config.c:152
msgid "value is an expiry date"
msgstr "värdet är ett utgångsdatum"
-#: builtin/config.c:150
+#: builtin/config.c:153
msgid "Other"
msgstr "Andra"
-#: builtin/config.c:151
+#: builtin/config.c:154
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "terminera värden med NUL-byte"
-#: builtin/config.c:152
+#: builtin/config.c:155
msgid "show variable names only"
msgstr "visa endast variabelnamn"
-#: builtin/config.c:153
+#: builtin/config.c:156
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "respektera inkluderingsdirektiv vid uppslag"
-#: builtin/config.c:154
+#: builtin/config.c:157
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr "visa konfigurationskälla (fil, standard in, blob, kommandorad)"
-#: builtin/config.c:155
+#: builtin/config.c:158
msgid "value"
msgstr "värde"
-#: builtin/config.c:155
+#: builtin/config.c:158
msgid "with --get, use default value when missing entry"
msgstr "med --get, använd standardvärde vid saknad post"
-#: builtin/config.c:168
+#: builtin/config.c:171
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be %d"
msgstr "fel antal argument, skulle vara %d"
-#: builtin/config.c:170
+#: builtin/config.c:173
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be from %d to %d"
msgstr "fel antal argument, skulle vara från %d till %d"
-#: builtin/config.c:304
+#: builtin/config.c:307
#, c-format
msgid "invalid key pattern: %s"
msgstr "felaktigt nyckelmönster: %s"
-#: builtin/config.c:340
+#: builtin/config.c:343
#, c-format
msgid "failed to format default config value: %s"
msgstr "misslyckades formatera standardkonfigurationsvärde: %s"
-#: builtin/config.c:397
+#: builtin/config.c:400
#, c-format
msgid "cannot parse color '%s'"
msgstr "kan inte tolka färgen \"%s\""
-#: builtin/config.c:439
+#: builtin/config.c:442
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "kan inte tolka standardfärgvärde"
-#: builtin/config.c:492 builtin/config.c:724
+#: builtin/config.c:495 builtin/config.c:741
msgid "not in a git directory"
msgstr "inte i en git-katalog"
-#: builtin/config.c:495
+#: builtin/config.c:498
msgid "writing to stdin is not supported"
msgstr "skriva till standard in stöds inte"
-#: builtin/config.c:498
+#: builtin/config.c:501
msgid "writing config blobs is not supported"
msgstr "skriva konfigurations-blobar stöds inte"
-#: builtin/config.c:583
+#: builtin/config.c:586
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -9757,68 +10305,78 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:606
+#: builtin/config.c:610
msgid "only one config file at a time"
msgstr "endast en konfigurationsfil åt gången"
-#: builtin/config.c:611
+#: builtin/config.c:615
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "--local kan bara användas inuti ett git-arkiv"
-#: builtin/config.c:614
+#: builtin/config.c:618
msgid "--blob can only be used inside a git repository"
msgstr "--blob kan bara användas inuti ett git-arkiv"
-#: builtin/config.c:633
+#: builtin/config.c:637
msgid "$HOME not set"
msgstr "$HOME inte satt"
-#: builtin/config.c:670
+#: builtin/config.c:657
+msgid ""
+"--worktree cannot be used with multiple working trees unless the config\n"
+"extension worktreeConfig is enabled. Please read \"CONFIGURATION FILE\"\n"
+"section in \"git help worktree\" for details"
+msgstr ""
+"--worktree kan inte användas med flera arbetskataloger om inte\n"
+"konfigurationsutöknignen worktreeConfig har aktiverats. Läsa stycket\n"
+"\"KONFIGURATIONSFIL\" i \"git help worktree\" för detaljer"
+
+#: builtin/config.c:687
msgid "--get-color and variable type are incoherent"
msgstr "--get-color och variabeltyp stämmer inte överens"
-#: builtin/config.c:675
+#: builtin/config.c:692
msgid "only one action at a time"
msgstr "endast en åtgärd åt gången"
-#: builtin/config.c:688
+#: builtin/config.c:705
msgid "--name-only is only applicable to --list or --get-regexp"
msgstr "--name-only gäller bara för --list eller --get-regexp"
-#: builtin/config.c:694
+#: builtin/config.c:711
msgid ""
"--show-origin is only applicable to --get, --get-all, --get-regexp, and --"
"list"
msgstr ""
"--show-origin gäller bara för --get, --get-all, --get-regexp och --list"
-#: builtin/config.c:700
+#: builtin/config.c:717
msgid "--default is only applicable to --get"
msgstr "--default gäller bara för --get"
-#: builtin/config.c:713
+#: builtin/config.c:730
#, c-format
msgid "unable to read config file '%s'"
msgstr "kan inte konfigurationsfil \"%s\""
-#: builtin/config.c:716
+#: builtin/config.c:733
msgid "error processing config file(s)"
msgstr "fel vid hantering av konfigurationsfil(er)"
-#: builtin/config.c:726
+#: builtin/config.c:743
msgid "editing stdin is not supported"
msgstr "redigering av standard in stöds ej"
-#: builtin/config.c:728
+#: builtin/config.c:745
msgid "editing blobs is not supported"
msgstr "redigering av blobar stöds ej"
-#: builtin/config.c:742
+#: builtin/config.c:759
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "kan inte skapa konfigurationsfilen \"%s\""
-#: builtin/config.c:755
+#: builtin/config.c:772
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -9827,7 +10385,7 @@ msgstr ""
"kan inte skriva över flera värden med ett ensamt värde\n"
" Använd en regexp, --add eller --replace-all för att ändra %s."
-#: builtin/config.c:829 builtin/config.c:840
+#: builtin/config.c:846 builtin/config.c:857
#, c-format
msgid "no such section: %s"
msgstr "ingen sådan sektion: %s"
@@ -9928,7 +10486,7 @@ msgstr ""
msgid "describe %s\n"
msgstr "beskriva %s\n"
-#: builtin/describe.c:512 builtin/log.c:508
+#: builtin/describe.c:512 builtin/log.c:513
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Objektnamnet är inte giltigt: %s"
@@ -10178,7 +10736,7 @@ msgstr "Använd done-funktionen för att avsluta strömmen"
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Hoppa över skrivning av blob-data"
-#: builtin/fast-export.c:1024
+#: builtin/fast-export.c:1024 builtin/log.c:1588
msgid "refspec"
msgstr "referensspecifikation"
@@ -10190,96 +10748,96 @@ msgstr "Applicera referensspecifikation på exporterade referenser"
msgid "anonymize output"
msgstr "anonymisera utdata"
-#: builtin/fetch.c:27
+#: builtin/fetch.c:28
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [<flaggor>] [<arkiv> [<refspec>...]]"
-#: builtin/fetch.c:28
+#: builtin/fetch.c:29
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [<flaggor>] <grupp>"
-#: builtin/fetch.c:29
+#: builtin/fetch.c:30
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [<flaggor>] [(<arkiv> | <grupp>)...]"
-#: builtin/fetch.c:30
+#: builtin/fetch.c:31
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [<flaggor>]"
-#: builtin/fetch.c:112 builtin/pull.c:193
+#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:194
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "hämta från alla fjärrar"
-#: builtin/fetch.c:114 builtin/pull.c:196
+#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:197
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "lägg till i .git/FETCH_HEAD istället för att skriva över"
-#: builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:199
+#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:200
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "sökväg till upload pack på fjärren"
-#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:201
-msgid "force overwrite of local branch"
-msgstr "tvinga överskrivning av lokal gren"
+#: builtin/fetch.c:120
+msgid "force overwrite of local reference"
+msgstr "tvinga överskrivning av lokal referens"
-#: builtin/fetch.c:119
+#: builtin/fetch.c:122
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "hämta från flera fjärrar"
-#: builtin/fetch.c:121 builtin/pull.c:203
+#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:204
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "hämta alla taggar och associerade objekt"
-#: builtin/fetch.c:123
+#: builtin/fetch.c:126
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "hämta inte alla taggar (--no-tags)"
-#: builtin/fetch.c:125
+#: builtin/fetch.c:128
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "antal undermoduler som hämtas parallellt"
-#: builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:207
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "rensa fjärrspårande grenar ej längre på fjärren"
-#: builtin/fetch.c:129
+#: builtin/fetch.c:132
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
"rensa lokala taggar inte längre på fjärren och skriv över ändrade taggar"
-#: builtin/fetch.c:130 builtin/fetch.c:153 builtin/pull.c:131
+#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:132
msgid "on-demand"
msgstr "on-demand"
-#: builtin/fetch.c:131
+#: builtin/fetch.c:134
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "styr rekursiv hämtning av undermoduler"
-#: builtin/fetch.c:135 builtin/pull.c:214
+#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:215
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "behåll hämtade paket"
-#: builtin/fetch.c:137
+#: builtin/fetch.c:140
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "tillåt uppdatering av HEAD-referens"
-#: builtin/fetch.c:140 builtin/fetch.c:146 builtin/pull.c:217
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:218
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "fördjupa historik för grund klon"
-#: builtin/fetch.c:142
+#: builtin/fetch.c:145
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "fördjupa historik för grund klon baserad på tid"
-#: builtin/fetch.c:148 builtin/pull.c:220
+#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:221
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "konvertera till komplett arkiv"
-#: builtin/fetch.c:151
+#: builtin/fetch.c:154
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "lägg till i början av undermodulens sökvägsutdata"
-#: builtin/fetch.c:154
+#: builtin/fetch.c:157
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -10287,105 +10845,109 @@ msgstr ""
"standard för rekursiv hämtning av undermoduler (lägre prioritet än "
"konfigurationsfiler)"
-#: builtin/fetch.c:158 builtin/pull.c:223
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:224
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "tar emot referenser som uppdaterar .git/shallow"
-#: builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:225
+#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:226
msgid "refmap"
msgstr "referenskarta"
-#: builtin/fetch.c:160 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:227
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "ange referenskarta för \"fetch\""
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
#: builtin/send-pack.c:172
msgid "server-specific"
msgstr "serverspecifik"
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
#: builtin/send-pack.c:173
msgid "option to transmit"
msgstr ""
"inget att checka in\n"
"flagga att sända"
-#: builtin/fetch.c:167
+#: builtin/fetch.c:170
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "rapportera att vi bara har objekt nåbara från detta objektet"
-#: builtin/fetch.c:418
+#: builtin/fetch.c:470
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Kunde inte hitta fjärr-referensen HEAD"
-#: builtin/fetch.c:552
+#: builtin/fetch.c:609
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "konfigurationen för fetch.output innehåller ogiltigt värde %s"
-#: builtin/fetch.c:645
+#: builtin/fetch.c:702
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "objektet %s hittades inte"
-#: builtin/fetch.c:649
+#: builtin/fetch.c:706
msgid "[up to date]"
msgstr "[àjour]"
-#: builtin/fetch.c:662 builtin/fetch.c:744
+#: builtin/fetch.c:719 builtin/fetch.c:735 builtin/fetch.c:807
msgid "[rejected]"
msgstr "[refuserad]"
-#: builtin/fetch.c:663
+#: builtin/fetch.c:720
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "kan inte hämta i aktuell gren"
-#: builtin/fetch.c:672
+#: builtin/fetch.c:730
msgid "[tag update]"
msgstr "[uppdaterad tagg]"
-#: builtin/fetch.c:673 builtin/fetch.c:708 builtin/fetch.c:724
-#: builtin/fetch.c:739
+#: builtin/fetch.c:731 builtin/fetch.c:771 builtin/fetch.c:787
+#: builtin/fetch.c:802
msgid "unable to update local ref"
msgstr "kunde inte uppdatera lokal ref"
-#: builtin/fetch.c:694
+#: builtin/fetch.c:735
+msgid "would clobber existing tag"
+msgstr "skulle skriva över befintlig tagg"
+
+#: builtin/fetch.c:757
msgid "[new tag]"
msgstr "[ny tagg]"
-#: builtin/fetch.c:697
+#: builtin/fetch.c:760
msgid "[new branch]"
msgstr "[ny gren]"
-#: builtin/fetch.c:700
+#: builtin/fetch.c:763
msgid "[new ref]"
msgstr "[ny ref]"
-#: builtin/fetch.c:739
+#: builtin/fetch.c:802
msgid "forced update"
msgstr "tvingad uppdatering"
-#: builtin/fetch.c:744
+#: builtin/fetch.c:807
msgid "non-fast-forward"
msgstr "ej snabbspolad"
-#: builtin/fetch.c:790
+#: builtin/fetch.c:853
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s sände inte alla nödvändiga objekt\n"
-#: builtin/fetch.c:811
+#: builtin/fetch.c:874
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr "avvisa %s då grunda rötter inte kan uppdateras"
-#: builtin/fetch.c:900 builtin/fetch.c:1011
+#: builtin/fetch.c:963 builtin/fetch.c:1085
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "Från %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:911
+#: builtin/fetch.c:974
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -10394,56 +10956,56 @@ msgstr ""
"vissa lokala referenser kunde inte uppdateras; testa att köra\n"
" \"git remote prune %s\" för att ta bort gamla grenar som står i konflikt"
-#: builtin/fetch.c:981
+#: builtin/fetch.c:1055
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s kommer bli dinglande)"
-#: builtin/fetch.c:982
+#: builtin/fetch.c:1056
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s har blivit dinglande)"
-#: builtin/fetch.c:1014
+#: builtin/fetch.c:1088
msgid "[deleted]"
msgstr "[borttagen]"
-#: builtin/fetch.c:1015 builtin/remote.c:1035
+#: builtin/fetch.c:1089 builtin/remote.c:1036
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"
-#: builtin/fetch.c:1038
+#: builtin/fetch.c:1112
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Vägrar hämta till aktuell gren %s i ett icke-naket arkiv"
-#: builtin/fetch.c:1057
+#: builtin/fetch.c:1131
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Flaggan \"%s\" och värdet \"%s\" är inte giltigt för %s"
-#: builtin/fetch.c:1060
+#: builtin/fetch.c:1134
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Flaggan \"%s\" ignoreras för %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1339
+#: builtin/fetch.c:1433
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Hämtar %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1341 builtin/remote.c:99
+#: builtin/fetch.c:1435 builtin/remote.c:100
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "Kunde inte hämta %s"
-#: builtin/fetch.c:1387 builtin/fetch.c:1555
+#: builtin/fetch.c:1481 builtin/fetch.c:1649
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in core.partialClone"
msgstr ""
"--filter kan endast användas med fjärren konfigurerad i core.partialClone"
-#: builtin/fetch.c:1410
+#: builtin/fetch.c:1504
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -10451,66 +11013,66 @@ msgstr ""
"Inget fjärrarkiv angavs. Ange antingen en URL eller namnet på ett\n"
"fjärrarkiv som nya incheckningar skall hämtas från."
-#: builtin/fetch.c:1447
+#: builtin/fetch.c:1541
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Du måste ange namnet på en tagg."
-#: builtin/fetch.c:1496
+#: builtin/fetch.c:1590
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Negativa djup stöds inte i --deepen"
-#: builtin/fetch.c:1498
+#: builtin/fetch.c:1592
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "--deepen och --depth är ömsesidigt uteslutande"
-#: builtin/fetch.c:1503
+#: builtin/fetch.c:1597
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "--depth och --unshallow kan inte användas samtidigt"
-#: builtin/fetch.c:1505
+#: builtin/fetch.c:1599
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "--unshallow kan inte användas på ett komplett arkiv"
-#: builtin/fetch.c:1521
+#: builtin/fetch.c:1615
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "fetch --all tar inte namnet på ett arkiv som argument"
-#: builtin/fetch.c:1523
+#: builtin/fetch.c:1617
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "fetch --all kan inte anges med referensspecifikationer"
-#: builtin/fetch.c:1532
+#: builtin/fetch.c:1626
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Fjärren eller fjärrgruppen finns inte: %s"
-#: builtin/fetch.c:1539
+#: builtin/fetch.c:1633
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Kan inte hämta från grupp och ange referensspecifikationer"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:17
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:18
msgid ""
"git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m <meddelande>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <fil>]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:672
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr "fyll i loggen med som mest <n> poster från shortlog"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:675
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "alias för --log (avråds)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
msgid "text"
msgstr "text"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:679
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "inled meddelande med <text>"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:679
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:680
msgid "file to read from"
msgstr "fil att läsa från"
@@ -10551,7 +11113,7 @@ msgstr "citera platshållare passande för Tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "visa endast <n> träffade refs"
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:422
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:424
msgid "respect format colors"
msgstr "använd formatfärger"
@@ -10575,65 +11137,65 @@ msgstr "visa endast referenser som innehåller incheckningen"
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "visa endast referenser som inte innehåller incheckningen"
-#: builtin/fsck.c:574
+#: builtin/fsck.c:598
msgid "Checking object directories"
msgstr "Kontrollerar objektkataloger"
-#: builtin/fsck.c:666
+#: builtin/fsck.c:693
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [<flaggor>] [<objekt>...]"
-#: builtin/fsck.c:672
+#: builtin/fsck.c:699
msgid "show unreachable objects"
msgstr "visa onåbara objekt"
-#: builtin/fsck.c:673
+#: builtin/fsck.c:700
msgid "show dangling objects"
msgstr "visa dinglande objekt"
-#: builtin/fsck.c:674
+#: builtin/fsck.c:701
msgid "report tags"
msgstr "rapportera taggar"
-#: builtin/fsck.c:675
+#: builtin/fsck.c:702
msgid "report root nodes"
msgstr "rapportera rotnoder"
-#: builtin/fsck.c:676
+#: builtin/fsck.c:703
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "gör indexojekt till huvudnoder"
-#: builtin/fsck.c:677
+#: builtin/fsck.c:704
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "gör refloggar till huvudnoder (standard)"
-#: builtin/fsck.c:678
+#: builtin/fsck.c:705
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "ta även hänsyn till paket och alternativa objekt"
# Vague original, not networking-related, but rather related to the actual
# objects in the database.
-#: builtin/fsck.c:679
+#: builtin/fsck.c:706
msgid "check only connectivity"
msgstr "kontrollera endast konnektivitet"
-#: builtin/fsck.c:680
+#: builtin/fsck.c:707
msgid "enable more strict checking"
msgstr "aktivera striktare kontroll"
-#: builtin/fsck.c:682
+#: builtin/fsck.c:709
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "skriv dinglande objekt i .git/lost-found"
-#: builtin/fsck.c:683 builtin/prune.c:110
+#: builtin/fsck.c:710 builtin/prune.c:110
msgid "show progress"
msgstr "visa förlopp"
-#: builtin/fsck.c:684
+#: builtin/fsck.c:711
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "visa ordrika namn för nåbara objekt"
-#: builtin/fsck.c:750
+#: builtin/fsck.c:776
msgid "Checking objects"
msgstr "Kontrollerar objekt"
@@ -10646,12 +11208,17 @@ msgstr "git gc [<flaggor>]"
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "Misslyckades ta status (fstat) på %s: %s"
-#: builtin/gc.c:455
+#: builtin/gc.c:461 builtin/init-db.c:55
#, c-format
-msgid "Can't stat %s"
-msgstr "Kan inte ta status på %s"
+msgid "cannot stat '%s'"
+msgstr "kan inte ta status på \"%s\""
+
+#: builtin/gc.c:470 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:510
+#, c-format
+msgid "cannot read '%s'"
+msgstr "kunde inte läsa \"%s\""
-#: builtin/gc.c:464
+#: builtin/gc.c:477
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -10666,52 +11233,52 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:505
+#: builtin/gc.c:519
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "rensa ej refererade objekt"
-#: builtin/gc.c:507
+#: builtin/gc.c:521
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "var mer grundlig (ökar körtiden)"
-#: builtin/gc.c:508
+#: builtin/gc.c:522
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "aktivera auto-gc-läge"
-#: builtin/gc.c:511
+#: builtin/gc.c:525
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr "tvinga gc-körning även om en annan gc kanske körs"
-#: builtin/gc.c:514
+#: builtin/gc.c:528
msgid "repack all other packs except the largest pack"
msgstr "packa om alla paket förutom det största paketet"
-#: builtin/gc.c:531
+#: builtin/gc.c:545
#, c-format
msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "kunde inte tolka värdet %s för gc.logexpiry"
-#: builtin/gc.c:542
+#: builtin/gc.c:556
#, c-format
msgid "failed to parse prune expiry value %s"
msgstr "kunde inte tolka värdet %s för prune expiry"
-#: builtin/gc.c:562
+#: builtin/gc.c:576
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr "Packar arkivet automatiskt i bakgrunden för optimal prestanda.\n"
-#: builtin/gc.c:564
+#: builtin/gc.c:578
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Packar arkivet automatiskt för optimal prestanda.\n"
-#: builtin/gc.c:565
+#: builtin/gc.c:579
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr "Se \"git help gc\" för manuell hushållning.\n"
-#: builtin/gc.c:601
+#: builtin/gc.c:619
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -10719,7 +11286,7 @@ msgstr ""
"gc körs redan på maskinen \"%s\" pid %<PRIuMAX> (använd --force om så inte "
"är fallet)"
-#: builtin/gc.c:652
+#: builtin/gc.c:670
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -10730,12 +11297,12 @@ msgstr ""
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [<flaggor>] [-e] <mönster> [<rev>...] [[--] <sökväg>...]"
-#: builtin/grep.c:226
+#: builtin/grep.c:224
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: misslyckades skapa tråd. %s"
-#: builtin/grep.c:284
+#: builtin/grep.c:278
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "felaktigt antal trådar angivet (%d) för %s"
@@ -10744,250 +11311,258 @@ msgstr "felaktigt antal trådar angivet (%d) för %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:293 builtin/index-pack.c:1536 builtin/index-pack.c:1728
-#: builtin/pack-objects.c:2636
+#: builtin/grep.c:286 builtin/index-pack.c:1506 builtin/index-pack.c:1697
+#: builtin/pack-objects.c:2719
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "trådstöd saknas, ignorerar %s"
-#: builtin/grep.c:461 builtin/grep.c:582 builtin/grep.c:623
+#: builtin/grep.c:458 builtin/grep.c:579 builtin/grep.c:620
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "kunde inte läsa träd (%s)"
-#: builtin/grep.c:638
+#: builtin/grep.c:635
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "kunde inte \"grep\" från objekt av typen %s"
-#: builtin/grep.c:704
+#: builtin/grep.c:701
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "flaggan \"%c\" antar ett numeriskt värde"
-#: builtin/grep.c:791
+#: builtin/grep.c:800
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "sök i indexet istället för i arbetskatalogen"
-#: builtin/grep.c:793
+#: builtin/grep.c:802
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "sök i innehåll som inte hanteras av git"
-#: builtin/grep.c:795
+#: builtin/grep.c:804
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "sök i både spårade och ospårade filer"
-#: builtin/grep.c:797
+#: builtin/grep.c:806
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "ignorera filer angivna i \".gitignore\""
-#: builtin/grep.c:799
+#: builtin/grep.c:808
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "sök varje undermodul rekursivt"
-#: builtin/grep.c:802
+#: builtin/grep.c:811
msgid "show non-matching lines"
msgstr "visa rader som inte träffas"
-#: builtin/grep.c:804
+#: builtin/grep.c:813
msgid "case insensitive matching"
msgstr "skiftlägesokänslig sökning"
-#: builtin/grep.c:806
+#: builtin/grep.c:815
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "matcha endast mönster vid ordgränser"
-#: builtin/grep.c:808
+#: builtin/grep.c:817
msgid "process binary files as text"
msgstr "hantera binärfiler som text"
-#: builtin/grep.c:810
+#: builtin/grep.c:819
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "träffa inte mönster i binärfiler"
-#: builtin/grep.c:813
+#: builtin/grep.c:822
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr "hantera binärfiler med textconv-filter"
-#: builtin/grep.c:815
+#: builtin/grep.c:824
+msgid "search in subdirectories (default)"
+msgstr "sök i underkataloger (standard)"
+
+#: builtin/grep.c:826
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "gå som mest ned <djup> nivåer"
-#: builtin/grep.c:819
+#: builtin/grep.c:830
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "använd utökade POSIX-reguljära uttryck"
-#: builtin/grep.c:822
+#: builtin/grep.c:833
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "använd grundläggande POSIX-reguljära uttryck (standard)"
-#: builtin/grep.c:825
+#: builtin/grep.c:836
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "tolka mönster som fixerade strängar"
-#: builtin/grep.c:828
+#: builtin/grep.c:839
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "använd Perlkompatibla reguljära uttryck"
-#: builtin/grep.c:831
+#: builtin/grep.c:842
msgid "show line numbers"
msgstr "visa radnummer"
-#: builtin/grep.c:832
+#: builtin/grep.c:843
msgid "show column number of first match"
msgstr "visa kolumnnummer för första träff"
-#: builtin/grep.c:833
+#: builtin/grep.c:844
msgid "don't show filenames"
msgstr "visa inte filnamn"
-#: builtin/grep.c:834
+#: builtin/grep.c:845
msgid "show filenames"
msgstr "visa filnamn"
-#: builtin/grep.c:836
+#: builtin/grep.c:847
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr "visa filnamn relativa till toppkatalogen"
-#: builtin/grep.c:838
+#: builtin/grep.c:849
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "visa endast filnamn istället för träffade rader"
-#: builtin/grep.c:840
+#: builtin/grep.c:851
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "synonym för --files-with-matches"
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:854
msgid "show only the names of files without match"
msgstr "visa endast namn på filer utan träffar"
-#: builtin/grep.c:845
+#: builtin/grep.c:856
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "skriv NUL efter filnamn"
-#: builtin/grep.c:848
+#: builtin/grep.c:859
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "visa endast träffade delar av rader"
-#: builtin/grep.c:850
+#: builtin/grep.c:861
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "visa antal träffar istället för träffade rader"
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:862
msgid "highlight matches"
msgstr "ljusmarkera träffar"
-#: builtin/grep.c:853
+#: builtin/grep.c:864
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "skriv tomma rader mellan träffar från olika filer"
-#: builtin/grep.c:855
+#: builtin/grep.c:866
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr "visa filnamn endast en gång ovanför träffar från samma fil"
-#: builtin/grep.c:858
+#: builtin/grep.c:869
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "visa <n> rader sammanhang före och efter träffar"
-#: builtin/grep.c:861
+#: builtin/grep.c:872
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "visa <n> rader sammanhang före träffar"
-#: builtin/grep.c:863
+#: builtin/grep.c:874
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "visa <n> rader sammanhang efter träffar"
-#: builtin/grep.c:865
+#: builtin/grep.c:876
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "använd <n> jobbtrådar"
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:877
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "genväg för -C NUM"
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:880
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "visa en rad med funktionsnamnet före träffen"
-#: builtin/grep.c:871
+#: builtin/grep.c:882
msgid "show the surrounding function"
msgstr "visa den omkringliggande funktionen"
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:885
msgid "read patterns from file"
msgstr "läs mönster från fil"
-#: builtin/grep.c:876
+#: builtin/grep.c:887
msgid "match <pattern>"
msgstr "träffa <mönster>"
-#: builtin/grep.c:878
+#: builtin/grep.c:889
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "kombinera mönster som anges med -e"
-#: builtin/grep.c:890
+#: builtin/grep.c:901
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr "ange träff med slutstatuskod utan utdata"
-#: builtin/grep.c:892
+#: builtin/grep.c:903
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr "visa endast träffar från filer som träffar alla mönster"
-#: builtin/grep.c:894
+#: builtin/grep.c:905
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "visa analysträd för grep-uttryck"
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:909
msgid "pager"
msgstr "bläddrare"
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:909
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "visa träffade filer i filbläddraren"
-#: builtin/grep.c:902
+#: builtin/grep.c:913
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr "tillåt anropa grep(1) (ignoreras av detta bygge)"
-#: builtin/grep.c:966
+#: builtin/grep.c:977
msgid "no pattern given"
msgstr "inget mönster angavs"
-#: builtin/grep.c:1002
+#: builtin/grep.c:1013
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "--no-index och --untracked kan inte användas med revisioner"
-#: builtin/grep.c:1009
+#: builtin/grep.c:1020
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "kan inte slå upp revision: %s"
-#: builtin/grep.c:1044 builtin/index-pack.c:1532 builtin/pack-objects.c:2632
-#, c-format
-msgid "invalid number of threads specified (%d)"
-msgstr "felaktigt antal trådar angivet (%d)"
+#: builtin/grep.c:1051
+msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
+msgstr "ogiltig kombination av flaggor, ignorerar --threads"
-#: builtin/grep.c:1049 builtin/pack-objects.c:3286
+#: builtin/grep.c:1054 builtin/pack-objects.c:3397
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "trådstöd saknas, ignorerar --threads"
-#: builtin/grep.c:1073
+#: builtin/grep.c:1057 builtin/index-pack.c:1503 builtin/pack-objects.c:2716
+#, c-format
+msgid "invalid number of threads specified (%d)"
+msgstr "felaktigt antal trådar angivet (%d)"
+
+#: builtin/grep.c:1080
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "--open-files-in-pager fungerar endast i arbetskatalogen"
-#: builtin/grep.c:1096
+#: builtin/grep.c:1103
msgid "option not supported with --recurse-submodules"
msgstr "flaggan stöds inte med --recurse-submodules"
-#: builtin/grep.c:1102
+#: builtin/grep.c:1109
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "--cached och --untracked kan inte användas med --no-index"
-#: builtin/grep.c:1108
+#: builtin/grep.c:1115
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr "--[no-]exclude-standard kan inte användas för spårat innehåll"
-#: builtin/grep.c:1116
+#: builtin/grep.c:1123
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "både --cached och träd angavs"
@@ -11123,317 +11698,317 @@ msgstr "ingen man-visare hanterade förfrågan"
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr "ingen info-visare hanterade förfrågan"
-#: builtin/help.c:418
+#: builtin/help.c:430 builtin/help.c:441 git.c:322
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "\"%s\" är ett alias för \"%s\""
-#: builtin/help.c:445 builtin/help.c:475
+#: builtin/help.c:444
+#, c-format
+msgid "bad alias.%s string: %s"
+msgstr "felaktig alias.%s-sträng: %s"
+
+#: builtin/help.c:473 builtin/help.c:503
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "användning: %s%s"
-#: builtin/help.c:459
+#: builtin/help.c:487
msgid "'git help config' for more information"
msgstr "\"git help config\" för mer information"
-#: builtin/index-pack.c:208
+#: builtin/index-pack.c:184
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "objekttyp stämmer inte överens vid %s"
-#: builtin/index-pack.c:228
+#: builtin/index-pack.c:204
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "emottog inte det förväntade objektet %s"
-#: builtin/index-pack.c:231
+#: builtin/index-pack.c:207
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "objektet %s: förväntad typ %s, såg %s"
-#: builtin/index-pack.c:273
+#: builtin/index-pack.c:249
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "kan inte fylla %d byte"
msgstr[1] "kan inte fylla %d byte"
-#: builtin/index-pack.c:283
+#: builtin/index-pack.c:259
msgid "early EOF"
msgstr "tidigt filslut"
-#: builtin/index-pack.c:284
+#: builtin/index-pack.c:260
msgid "read error on input"
msgstr "indataläsfel"
-#: builtin/index-pack.c:296
+#: builtin/index-pack.c:272
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "använde fler byte än tillgängligt"
-#: builtin/index-pack.c:303 builtin/pack-objects.c:590
+#: builtin/index-pack.c:279 builtin/pack-objects.c:598
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "paket för stort för nuvarande definition av off_t"
-#: builtin/index-pack.c:306 builtin/unpack-objects.c:94
+#: builtin/index-pack.c:282 builtin/unpack-objects.c:94
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "paket är större än tillåten maximal storlek"
-#: builtin/index-pack.c:321
+#: builtin/index-pack.c:297
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "kunde inte skapa \"%s\""
-#: builtin/index-pack.c:327
+#: builtin/index-pack.c:303
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "kan inte öppna paketfilen \"%s\""
-#: builtin/index-pack.c:341
+#: builtin/index-pack.c:317
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "paketsignatur stämmer inte överens"
-#: builtin/index-pack.c:343
+#: builtin/index-pack.c:319
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "paketversion %<PRIu32> stöds ej"
-#: builtin/index-pack.c:361
+#: builtin/index-pack.c:337
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "paketet har felaktigt objekt vid index %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:482
+#: builtin/index-pack.c:457
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "inflate returnerade %d"
-#: builtin/index-pack.c:531
+#: builtin/index-pack.c:506
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "indexvärdespill för deltabasobjekt"
-#: builtin/index-pack.c:539
+#: builtin/index-pack.c:514
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "deltabasindex utanför gränsen"
-#: builtin/index-pack.c:547
+#: builtin/index-pack.c:522
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "okänd objekttyp %d"
-#: builtin/index-pack.c:578
+#: builtin/index-pack.c:553
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "kan inte utföra \"pread\" på paketfil"
-#: builtin/index-pack.c:580
+#: builtin/index-pack.c:555
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "för tidigt slut på paketfilen, %<PRIuMAX> byte saknas"
msgstr[1] "för tidigt slut på paketfilen, %<PRIuMAX> byte saknas"
-#: builtin/index-pack.c:606
+#: builtin/index-pack.c:581
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "allvarlig inflate-inkonsekvens"
-#: builtin/index-pack.c:751 builtin/index-pack.c:757 builtin/index-pack.c:780
-#: builtin/index-pack.c:819 builtin/index-pack.c:828
+#: builtin/index-pack.c:726 builtin/index-pack.c:732 builtin/index-pack.c:755
+#: builtin/index-pack.c:794 builtin/index-pack.c:803
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr "SHA1-KOLLISION UPPTÄCKT VID %s !"
-#: builtin/index-pack.c:754 builtin/pack-objects.c:143
-#: builtin/pack-objects.c:203 builtin/pack-objects.c:297
+#: builtin/index-pack.c:729 builtin/pack-objects.c:151
+#: builtin/pack-objects.c:211 builtin/pack-objects.c:305
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "kunde inte läsa %s"
-#: builtin/index-pack.c:817
+#: builtin/index-pack.c:792
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "kan inte läsa information om befintligt objekt %s"
-#: builtin/index-pack.c:825
+#: builtin/index-pack.c:800
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "kan inte läsa befintligt objekt %s"
-#: builtin/index-pack.c:839
+#: builtin/index-pack.c:814
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "ogiltigt blob-objekt %s"
-#: builtin/index-pack.c:842 builtin/index-pack.c:861
+#: builtin/index-pack.c:817 builtin/index-pack.c:836
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "fsck-fel i packat objekt"
-#: builtin/index-pack.c:858
+#: builtin/index-pack.c:833
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "ogiltigt %s"
-#: builtin/index-pack.c:863
+#: builtin/index-pack.c:838
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Inte alla barnobjekt för %s kan nås"
-#: builtin/index-pack.c:935 builtin/index-pack.c:966
+#: builtin/index-pack.c:910 builtin/index-pack.c:941
msgid "failed to apply delta"
msgstr "misslyckades tillämpa delta"
-#: builtin/index-pack.c:1136
+#: builtin/index-pack.c:1109
msgid "Receiving objects"
msgstr "Tar emot objekt"
-#: builtin/index-pack.c:1136
+#: builtin/index-pack.c:1109
msgid "Indexing objects"
msgstr "Skapar index för objekt"
-#: builtin/index-pack.c:1170
+#: builtin/index-pack.c:1143
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "paketet är trasigt (SHA1 stämmer inte)"
-#: builtin/index-pack.c:1175
+#: builtin/index-pack.c:1148
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "kan inte utföra \"fstat\" på paketfil"
-#: builtin/index-pack.c:1178
+#: builtin/index-pack.c:1151
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "paket har skräp i slutet"
-#: builtin/index-pack.c:1190
+#: builtin/index-pack.c:1163
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr "förvirrad bortom vanvett i parse_pack_objects()"
-#: builtin/index-pack.c:1213
+#: builtin/index-pack.c:1186
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Analyserar delta"
-#: builtin/index-pack.c:1224 builtin/pack-objects.c:2407
+#: builtin/index-pack.c:1196 builtin/pack-objects.c:2492
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "kunde inte skapa tråd: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1266
+#: builtin/index-pack.c:1237
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr "förvirrad bortom vanvett"
-#: builtin/index-pack.c:1272
+#: builtin/index-pack.c:1243
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "slutfördes med %d lokalt objekt"
msgstr[1] "slutfördes med %d lokala objekt"
-#: builtin/index-pack.c:1284
+#: builtin/index-pack.c:1255
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr "Oväntad svanschecksumma för %s (trasig disk?)"
-#: builtin/index-pack.c:1288
+#: builtin/index-pack.c:1259
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "paketet har %d oanalyserat delta"
msgstr[1] "paketet har %d oanalyserade delta"
-#: builtin/index-pack.c:1312
+#: builtin/index-pack.c:1283
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "kunde inte utföra \"deflate\" på tillagt objekt (%d)"
-#: builtin/index-pack.c:1389
+#: builtin/index-pack.c:1360
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "lokalt objekt %s är trasigt"
-#: builtin/index-pack.c:1403
+#: builtin/index-pack.c:1374
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "paketfilnamnet \"%s\" slutar inte med \".pack\""
-#: builtin/index-pack.c:1428
+#: builtin/index-pack.c:1399
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "kan inte ta skriva %s-fil \"%s\""
-#: builtin/index-pack.c:1436
+#: builtin/index-pack.c:1407
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "kan inte stänga skriven %s-fil \"%s\""
-#: builtin/index-pack.c:1460
+#: builtin/index-pack.c:1431
msgid "error while closing pack file"
msgstr "fel vid stängning av paketfil"
-#: builtin/index-pack.c:1474
+#: builtin/index-pack.c:1445
msgid "cannot store pack file"
msgstr "kan inte spara paketfil"
-#: builtin/index-pack.c:1482
+#: builtin/index-pack.c:1453
msgid "cannot store index file"
msgstr "kan inte spara indexfil"
-#: builtin/index-pack.c:1526 builtin/pack-objects.c:2645
+#: builtin/index-pack.c:1497 builtin/pack-objects.c:2727
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "felaktig pack.indexversion=%<PRIu32>"
-#: builtin/index-pack.c:1595
+#: builtin/index-pack.c:1565
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Kan inte öppna befintlig paketfil \"%s\""
-#: builtin/index-pack.c:1597
+#: builtin/index-pack.c:1567
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Kan inte öppna befintlig paket-idx-fil för \"%s\""
-#: builtin/index-pack.c:1645
+#: builtin/index-pack.c:1615
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "icke-delta: %d objekt"
msgstr[1] "icke-delta: %d objekt"
-#: builtin/index-pack.c:1652
+#: builtin/index-pack.c:1622
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "kedjelängd = %d: %lu objekt"
msgstr[1] "kedjelängd = %d: %lu objekt"
-#: builtin/index-pack.c:1689
+#: builtin/index-pack.c:1659
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Kan inte gå tillbaka till arbetskatalogen (cwd)"
-#: builtin/index-pack.c:1740 builtin/index-pack.c:1743
-#: builtin/index-pack.c:1759 builtin/index-pack.c:1763
+#: builtin/index-pack.c:1708 builtin/index-pack.c:1711
+#: builtin/index-pack.c:1727 builtin/index-pack.c:1731
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "felaktig %s"
-#: builtin/index-pack.c:1779
+#: builtin/index-pack.c:1747
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "--fix-thin kan inte användas med --stdin"
-#: builtin/index-pack.c:1781
+#: builtin/index-pack.c:1749
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "--stdin kräver ett git-arkiv"
-#: builtin/index-pack.c:1787
+#: builtin/index-pack.c:1755
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "--verify angavs utan paketfilnamn"
-#: builtin/index-pack.c:1837 builtin/unpack-objects.c:580
+#: builtin/index-pack.c:1803 builtin/unpack-objects.c:580
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "fsck-fel i packat objekt"
-#: builtin/init-db.c:55
-#, c-format
-msgid "cannot stat '%s'"
-msgstr "kan inte ta status på \"%s\""
-
#: builtin/init-db.c:61
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
@@ -11509,7 +12084,7 @@ msgstr "Initierade tomt delat Git-arkiv i %s%s\n"
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "Initierade tomt Git-arkiv i %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:459
+#: builtin/init-db.c:460
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -11517,25 +12092,25 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<mallkatalog>] [--"
"shared[=<behörigheter>]] [<katalog>]"
-#: builtin/init-db.c:482
+#: builtin/init-db.c:483
msgid "permissions"
msgstr "behörigheter"
-#: builtin/init-db.c:483
+#: builtin/init-db.c:484
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr "ange att git-arkivet skall delas bland flera användare"
-#: builtin/init-db.c:517 builtin/init-db.c:522
+#: builtin/init-db.c:518 builtin/init-db.c:523
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "kan inte skapa katalogen (mkdir) %s"
-#: builtin/init-db.c:526
+#: builtin/init-db.c:527
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "kan inte byta katalog (chdir) till %s"
-#: builtin/init-db.c:547
+#: builtin/init-db.c:548
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -11544,7 +12119,7 @@ msgstr ""
"%s (eller --work-tree=<katalog>) inte tillåtet utan att ange %s (eller --git-"
"dir=<katalog>)"
-#: builtin/init-db.c:575
+#: builtin/init-db.c:576
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Kan inte komma åt arbetskatalogen \"%s\""
@@ -11557,172 +12132,176 @@ msgstr ""
"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer "
"<symbol>[(=|:)<värde>])...] [<fil>...]"
-#: builtin/interpret-trailers.c:92
+#: builtin/interpret-trailers.c:94
msgid "edit files in place"
msgstr "redigera filer på plats"
-#: builtin/interpret-trailers.c:93
+#: builtin/interpret-trailers.c:95
msgid "trim empty trailers"
msgstr "ta bort tomma släprader"
-#: builtin/interpret-trailers.c:96
+#: builtin/interpret-trailers.c:98
msgid "where to place the new trailer"
msgstr "var nya släprader skall placeras"
-#: builtin/interpret-trailers.c:98
+#: builtin/interpret-trailers.c:100
msgid "action if trailer already exists"
msgstr "att göra om släprader redan finns"
-#: builtin/interpret-trailers.c:100
+#: builtin/interpret-trailers.c:102
msgid "action if trailer is missing"
msgstr "att göra om släprader saknas"
-#: builtin/interpret-trailers.c:102
+#: builtin/interpret-trailers.c:104
msgid "output only the trailers"
msgstr "visa endast släprader"
-#: builtin/interpret-trailers.c:103
+#: builtin/interpret-trailers.c:105
msgid "do not apply config rules"
msgstr "använd inte regler från konfigurationen"
-#: builtin/interpret-trailers.c:104
+#: builtin/interpret-trailers.c:106
msgid "join whitespace-continued values"
msgstr "slå ihop värden avdelade med blanksteg"
-#: builtin/interpret-trailers.c:105
+#: builtin/interpret-trailers.c:107
msgid "set parsing options"
msgstr "välj tolkningsalternativ"
-#: builtin/interpret-trailers.c:107
+#: builtin/interpret-trailers.c:109
+msgid "do not treat --- specially"
+msgstr "tolka inte --- speciellt"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:110
msgid "trailer"
msgstr "släprad"
-#: builtin/interpret-trailers.c:108
+#: builtin/interpret-trailers.c:111
msgid "trailer(s) to add"
msgstr "släprad(er) att lägga till"
-#: builtin/interpret-trailers.c:117
+#: builtin/interpret-trailers.c:120
msgid "--trailer with --only-input does not make sense"
msgstr "--trailer med --only-input ger ingen mening"
-#: builtin/interpret-trailers.c:127
+#: builtin/interpret-trailers.c:130
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "ingen indatafil angiven för redigering på plats"
-#: builtin/log.c:51
+#: builtin/log.c:54
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [<flaggor>] [<versionsintervall>] [[--] <sökväg>...]"
-#: builtin/log.c:52
+#: builtin/log.c:55
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [<flaggor>] <objekt>..."
-#: builtin/log.c:96
+#: builtin/log.c:99
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "ogiltig flagga för --decorate: %s"
-#: builtin/log.c:157
+#: builtin/log.c:162
msgid "suppress diff output"
msgstr "undertryck diff-utdata"
-#: builtin/log.c:158
+#: builtin/log.c:163
msgid "show source"
msgstr "visa källkod"
-#: builtin/log.c:159
+#: builtin/log.c:164
msgid "Use mail map file"
msgstr "Använd e-postmappningsfil"
-#: builtin/log.c:161
+#: builtin/log.c:166
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "dekorera endast referenser som motsvarar <mönster>"
-#: builtin/log.c:163
+#: builtin/log.c:168
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "dekorera inte referenser som motsvarar <mönster>"
-#: builtin/log.c:164
+#: builtin/log.c:169
msgid "decorate options"
msgstr "dekoreringsflaggor"
-#: builtin/log.c:167
+#: builtin/log.c:172
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr "Behandla radintervallet n,m i filen, med början på 1"
-#: builtin/log.c:265
+#: builtin/log.c:270
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Slututdata: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:516
+#: builtin/log.c:522
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: felaktig fil"
-#: builtin/log.c:531 builtin/log.c:625
+#: builtin/log.c:537 builtin/log.c:631
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Kunde inte läsa objektet %s"
-#: builtin/log.c:649
+#: builtin/log.c:655
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Okänd typ: %d"
-#: builtin/log.c:770
+#: builtin/log.c:776
msgid "format.headers without value"
msgstr "format.headers utan värde"
-#: builtin/log.c:871
+#: builtin/log.c:877
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "namnet på utdatakatalogen är för långt"
-#: builtin/log.c:887
+#: builtin/log.c:893
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Kan inte öppna patchfilen %s"
-#: builtin/log.c:904
+#: builtin/log.c:910
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Behöver precis ett intervall."
-#: builtin/log.c:914
+#: builtin/log.c:920
msgid "Not a range."
msgstr "Inte ett intervall."
-#: builtin/log.c:1020
+#: builtin/log.c:1043
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Omslagsbrevet behöver e-postformat"
-#: builtin/log.c:1101
+#: builtin/log.c:1119
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "tokigt in-reply-to: %s"
-#: builtin/log.c:1128
+#: builtin/log.c:1146
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [<flaggor>] [<sedan> | <revisionsintervall>]"
-#: builtin/log.c:1178
+#: builtin/log.c:1204
msgid "Two output directories?"
msgstr "Två utdatakataloger?"
-#: builtin/log.c:1285 builtin/log.c:1945 builtin/log.c:1947 builtin/log.c:1959
+#: builtin/log.c:1311 builtin/log.c:2054 builtin/log.c:2056 builtin/log.c:2068
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Okänd incheckning %s"
-#: builtin/log.c:1295 builtin/notes.c:889 builtin/tag.c:524
+#: builtin/log.c:1321 builtin/notes.c:894 builtin/tag.c:526
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Kunde inte slå upp \"%s\" som en giltig referens."
-#: builtin/log.c:1300
+#: builtin/log.c:1326
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "Kunde inte hitta exakt sammanslagningsbas."
-#: builtin/log.c:1304
+#: builtin/log.c:1330
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -11733,226 +12312,276 @@ msgstr ""
"Eller så kan du ange basincheckning med --base=<bas-inchecknings-id> "
"manuellt."
-#: builtin/log.c:1324
+#: builtin/log.c:1350
msgid "Failed to find exact merge base"
msgstr "Kunde inte hitta exakt sammanslagningsbas"
-#: builtin/log.c:1335
+#: builtin/log.c:1361
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "basincheckningen bör vara förfader till revisionslistan"
-#: builtin/log.c:1339
+#: builtin/log.c:1365
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "basincheckningen bör inte vara i revisionslistan"
-#: builtin/log.c:1392
+#: builtin/log.c:1418
msgid "cannot get patch id"
msgstr "kan inte hämta patch-id"
-#: builtin/log.c:1452
+#: builtin/log.c:1470
+msgid "failed to infer range-diff ranges"
+msgstr "misslyckades räkna ut intervall range-diff"
+
+#: builtin/log.c:1515
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "använd [PATCH n/m] även för en ensam patch"
-#: builtin/log.c:1455
+#: builtin/log.c:1518
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "använd [PATCH] även för flera patchar"
-#: builtin/log.c:1459
+#: builtin/log.c:1522
msgid "print patches to standard out"
msgstr "skriv patcharna på standard ut"
-#: builtin/log.c:1461
+#: builtin/log.c:1524
msgid "generate a cover letter"
msgstr "generera ett följebrev"
-#: builtin/log.c:1463
+#: builtin/log.c:1526
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "använd enkel nummersekvens för utdatafilnamn"
-#: builtin/log.c:1464
+#: builtin/log.c:1527
msgid "sfx"
msgstr "sfx"
-#: builtin/log.c:1465
+#: builtin/log.c:1528
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "använd <sfx> istället för \".patch\""
-#: builtin/log.c:1467
+#: builtin/log.c:1530
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "börja numrera patchar på <n> istället för 1"
-#: builtin/log.c:1469
+#: builtin/log.c:1532
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "markera serien som N:te försök"
-#: builtin/log.c:1471
+#: builtin/log.c:1534
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Använd [RFC PATCH] istället för [PATCH]"
-#: builtin/log.c:1474
+#: builtin/log.c:1537
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Använd [<prefix>] istället för [PATCH]"
-#: builtin/log.c:1477
+#: builtin/log.c:1540
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "spara filerna i <katalog>"
-#: builtin/log.c:1480
+#: builtin/log.c:1543
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "ta inte bort eller lägg till [PATCH]"
-#: builtin/log.c:1483
+#: builtin/log.c:1546
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "skriv inte binära diffar"
-#: builtin/log.c:1485
+#: builtin/log.c:1548
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "använd hashvärde med nollor i From-huvud"
-#: builtin/log.c:1487
+#: builtin/log.c:1550
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "ta inte med patchar som motsvarar en uppströmsincheckning"
-#: builtin/log.c:1489
+#: builtin/log.c:1552
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr "visa patchformat istället för standard (patch + stat)"
-#: builtin/log.c:1491
+#: builtin/log.c:1554
msgid "Messaging"
msgstr "E-post"
-#: builtin/log.c:1492
+#: builtin/log.c:1555
msgid "header"
msgstr "huvud"
-#: builtin/log.c:1493
+#: builtin/log.c:1556
msgid "add email header"
msgstr "lägg till e-posthuvud"
-#: builtin/log.c:1494 builtin/log.c:1496
+#: builtin/log.c:1557 builtin/log.c:1559
msgid "email"
msgstr "epost"
-#: builtin/log.c:1494
+#: builtin/log.c:1557
msgid "add To: header"
msgstr "lägg till mottagarhuvud (\"To:\")"
-#: builtin/log.c:1496
+#: builtin/log.c:1559
msgid "add Cc: header"
msgstr "lägg till kopiehuvud (\"Cc:\")"
-#: builtin/log.c:1498
+#: builtin/log.c:1561
msgid "ident"
msgstr "ident"
-#: builtin/log.c:1499
+#: builtin/log.c:1562
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr "sätt Från-adress till <ident> (eller incheckare om ident saknas)"
-#: builtin/log.c:1501
+#: builtin/log.c:1564
msgid "message-id"
msgstr "meddelande-id"
-#: builtin/log.c:1502
+#: builtin/log.c:1565
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr "gör det första brevet ett svar till <meddelande-id>"
-#: builtin/log.c:1503 builtin/log.c:1506
+#: builtin/log.c:1566 builtin/log.c:1569
msgid "boundary"
msgstr "gräns"
-#: builtin/log.c:1504
+#: builtin/log.c:1567
msgid "attach the patch"
msgstr "bifoga patchen"
-#: builtin/log.c:1507
+#: builtin/log.c:1570
msgid "inline the patch"
msgstr "gör patchen ett inline-objekt"
-#: builtin/log.c:1511
+#: builtin/log.c:1574
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr "aktivera brevtrådning, typer: shallow, deep"
-#: builtin/log.c:1513
+#: builtin/log.c:1576
msgid "signature"
msgstr "signatur"
-#: builtin/log.c:1514
+#: builtin/log.c:1577
msgid "add a signature"
msgstr "lägg till signatur"
-#: builtin/log.c:1515
+#: builtin/log.c:1578
msgid "base-commit"
msgstr "basincheckning"
-#: builtin/log.c:1516
+#: builtin/log.c:1579
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "lägg till förhandskrävd trädinfo i patchserien"
-#: builtin/log.c:1518
+#: builtin/log.c:1581
msgid "add a signature from a file"
msgstr "lägg till signatur från fil"
-#: builtin/log.c:1519
+#: builtin/log.c:1582
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "visa inte filnamn för patchar"
-#: builtin/log.c:1521
+#: builtin/log.c:1584
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "visa förloppsindikator medan patchar skapas"
-#: builtin/log.c:1596
+#: builtin/log.c:1585
+msgid "rev"
+msgstr "rev"
+
+#: builtin/log.c:1586
+msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
+msgstr "visa ändringar mot <rev> i omslagsbrev eller ensam patch"
+
+#: builtin/log.c:1589
+msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
+msgstr "visa ändringar mot <refspec> i omslagsbrev eller ensam patch"
+
+#: builtin/log.c:1591
+msgid "percentage by which creation is weighted"
+msgstr "procent som skapelse vägs med"
+
+#: builtin/log.c:1666
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "ogiltig ident-rad: %s"
-#: builtin/log.c:1611
+#: builtin/log.c:1681
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "-n och -k kan inte användas samtidigt"
-#: builtin/log.c:1613
+#: builtin/log.c:1683
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "--subject-prefix/--rfc och -k kan inte användas samtidigt"
-#: builtin/log.c:1621
+#: builtin/log.c:1691
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "kan inte använda --name-only"
-#: builtin/log.c:1623
+#: builtin/log.c:1693
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "kan inte använda --name-status"
-#: builtin/log.c:1625
+#: builtin/log.c:1695
msgid "--check does not make sense"
msgstr "kan inte använda --check"
-#: builtin/log.c:1657
+#: builtin/log.c:1727
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr "standard ut, eller katalog, vilken skall det vara?"
-#: builtin/log.c:1659
+#: builtin/log.c:1729
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\""
-#: builtin/log.c:1752
+#: builtin/log.c:1816
+msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
+msgstr "--interdiff kräver --cover-letter eller ensam patch"
+
+#: builtin/log.c:1820
+msgid "Interdiff:"
+msgstr "Interdiff:"
+
+#: builtin/log.c:1821
+#, c-format
+msgid "Interdiff against v%d:"
+msgstr "Interdiff mot v%d:"
+
+#: builtin/log.c:1827
+msgid "--creation-factor requires --range-diff"
+msgstr "--creation-factor kräver --range-diff"
+
+#: builtin/log.c:1831
+msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
+msgstr "--range-diff kräver --cover-letter eller ensam patch"
+
+#: builtin/log.c:1839
+msgid "Range-diff:"
+msgstr "Intervall-diff:"
+
+#: builtin/log.c:1840
+#, c-format
+msgid "Range-diff against v%d:"
+msgstr "Intervall-diff mot v%d:"
+
+#: builtin/log.c:1851
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "kunde inte läsa signaturfil \"%s\""
-#: builtin/log.c:1785
+#: builtin/log.c:1887
msgid "Generating patches"
msgstr "Skapar patchar"
-#: builtin/log.c:1829
+#: builtin/log.c:1931
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Misslyckades skapa utdatafiler"
-#: builtin/log.c:1880
+#: builtin/log.c:1989
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [<uppström> [<huvud> [<gräns>]]]"
-#: builtin/log.c:1934
+#: builtin/log.c:2043
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -11962,103 +12591,103 @@ msgstr "Kunde inte hitta en spårad fjärrgren, ange <uppström> manuellt.\n"
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [<flaggor>] [<fil>...]"
-#: builtin/ls-files.c:518
+#: builtin/ls-files.c:525
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "identifiera filstatus med taggar"
-#: builtin/ls-files.c:520
+#: builtin/ls-files.c:527
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "använd små bokstäver för \"anta oförändrade\"-filer"
-#: builtin/ls-files.c:522
+#: builtin/ls-files.c:529
msgid "use lowercase letters for 'fsmonitor clean' files"
msgstr "använd små bokstäver för \"fsmonitor clean\"-filer"
-#: builtin/ls-files.c:524
+#: builtin/ls-files.c:531
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "visa cachade filer i utdata (standard)"
-#: builtin/ls-files.c:526
+#: builtin/ls-files.c:533
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "visa borttagna filer i utdata"
-#: builtin/ls-files.c:528
+#: builtin/ls-files.c:535
msgid "show modified files in the output"
msgstr "visa modifierade filer i utdata"
-#: builtin/ls-files.c:530
+#: builtin/ls-files.c:537
msgid "show other files in the output"
msgstr "visa andra filer i utdata"
-#: builtin/ls-files.c:532
+#: builtin/ls-files.c:539
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "visa ignorerade filer i utdata"
-#: builtin/ls-files.c:535
+#: builtin/ls-files.c:542
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "visa köat innehålls objektnamn i utdata"
-#: builtin/ls-files.c:537
+#: builtin/ls-files.c:544
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "visa filer i filsystemet som behöver tas bort"
-#: builtin/ls-files.c:539
+#: builtin/ls-files.c:546
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "visa endast namn för \"andra\" kataloger"
-#: builtin/ls-files.c:541
+#: builtin/ls-files.c:548
msgid "show line endings of files"
msgstr "visa radslut i filer"
-#: builtin/ls-files.c:543
+#: builtin/ls-files.c:550
msgid "don't show empty directories"
msgstr "visa inte tomma kataloger"
-#: builtin/ls-files.c:546
+#: builtin/ls-files.c:553
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "visa ej sammanslagna filer i utdata"
-#: builtin/ls-files.c:548
+#: builtin/ls-files.c:555
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "visa \"resolve-undo\"-information"
-#: builtin/ls-files.c:550
+#: builtin/ls-files.c:557
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "hoppa över filer som motsvarar mönster"
-#: builtin/ls-files.c:553
+#: builtin/ls-files.c:560
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "exkludera mönster som läses från <fil>"
-#: builtin/ls-files.c:556
+#: builtin/ls-files.c:563
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr "läs ytterligare per-katalog-exkluderingsmönster från <fil>"
-#: builtin/ls-files.c:558
+#: builtin/ls-files.c:565
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "lägg till git:s standardexkluderingar"
-#: builtin/ls-files.c:561
+#: builtin/ls-files.c:569
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "gör utdata relativ till projektets toppkatalog"
-#: builtin/ls-files.c:564
+#: builtin/ls-files.c:572
msgid "recurse through submodules"
msgstr "rekursera ner i undermoduler"
-#: builtin/ls-files.c:566
+#: builtin/ls-files.c:574
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "om en <fil> inte är indexet, betrakta det som ett fel"
-#: builtin/ls-files.c:567
+#: builtin/ls-files.c:575
msgid "tree-ish"
msgstr "träd-igt"
-#: builtin/ls-files.c:568
+#: builtin/ls-files.c:576
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr "låtsas att sökvägar borttagna sedan <träd-igt> fortfarande finns"
-#: builtin/ls-files.c:570
+#: builtin/ls-files.c:578
msgid "show debugging data"
msgstr "visa felsökningsutdata"
@@ -12076,7 +12705,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "visa inte fjärr-URL"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:903
msgid "exec"
msgstr "exec"
@@ -12149,183 +12778,183 @@ msgstr "visa hela trädet; inte bara aktuell katalog (implicerar --full-name)"
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "tom mbox: ”%s”"
-#: builtin/merge.c:51
+#: builtin/merge.c:52
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [<flaggor>] [<incheckning>...]"
-#: builtin/merge.c:52
+#: builtin/merge.c:53
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:53
+#: builtin/merge.c:54
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:110
+#: builtin/merge.c:111
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "flaggan \"m\" behöver ett värde"
-#: builtin/merge.c:176
+#: builtin/merge.c:177
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Kunde inte hitta sammanslagningsstrategin \"%s\".\n"
-#: builtin/merge.c:177
+#: builtin/merge.c:178
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Tillgängliga strategier är:"
-#: builtin/merge.c:182
+#: builtin/merge.c:183
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Tillgängliga skräddarsydda strategier är:"
-#: builtin/merge.c:232 builtin/pull.c:142
+#: builtin/merge.c:234 builtin/pull.c:143
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "visa inte en diffstat när sammanslagningen är färdig"
-#: builtin/merge.c:235 builtin/pull.c:145
+#: builtin/merge.c:237 builtin/pull.c:146
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "visa en diffstat när sammanslagningen är färdig"
-#: builtin/merge.c:236 builtin/pull.c:148
+#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:149
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(synonym till --stat)"
-#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:240 builtin/pull.c:152
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"lägg till (som mest <n>) poster från shortlog till incheckningsmeddelandet"
-#: builtin/merge.c:241 builtin/pull.c:157
+#: builtin/merge.c:243 builtin/pull.c:158
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "skapa en ensam incheckning istället för en sammanslagning"
-#: builtin/merge.c:243 builtin/pull.c:160
+#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:161
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "utför en incheckning om sammanslagningen lyckades (standard)"
-#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:163
+#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:164
msgid "edit message before committing"
msgstr "redigera meddelande innan incheckning"
-#: builtin/merge.c:246
+#: builtin/merge.c:248
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "tillåt snabbspolning (standard)"
-#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:170
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "avbryt om snabbspolning inte är möjlig"
-#: builtin/merge.c:252 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:173
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "bekräfta att den namngivna incheckningen har en giltig GPG-signatur"
-#: builtin/merge.c:253 builtin/notes.c:779 builtin/pull.c:176
-#: builtin/revert.c:110
+#: builtin/merge.c:255 builtin/notes.c:784 builtin/pull.c:177
+#: builtin/rebase.c:916 builtin/rebase--interactive.c:186 builtin/revert.c:110
msgid "strategy"
msgstr "strategi"
-#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:177
+#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:178
msgid "merge strategy to use"
msgstr "sammanslagningsstrategi att använda"
-#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:180
+#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:181
msgid "option=value"
msgstr "alternativ=värde"
-#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:181
+#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:182
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "alternativ för vald sammanslagningsstrategi"
-#: builtin/merge.c:258
+#: builtin/merge.c:260
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "incheckningsmeddelande för (icke snabbspolande) sammanslagning"
-#: builtin/merge.c:265
+#: builtin/merge.c:267
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "avbryt den pågående sammanslagningen"
-#: builtin/merge.c:267
+#: builtin/merge.c:269
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "fortsätt den pågående sammanslagningen"
-#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:188
+#: builtin/merge.c:271 builtin/pull.c:189
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "tillåt sammanslagning av orelaterade historier"
-#: builtin/merge.c:275
+#: builtin/merge.c:277
msgid "verify commit-msg hook"
msgstr "bekräfta commit-msg-krok"
-#: builtin/merge.c:300
+#: builtin/merge.c:302
msgid "could not run stash."
msgstr "kunde köra stash."
-#: builtin/merge.c:305
+#: builtin/merge.c:307
msgid "stash failed"
msgstr "stash misslyckades"
-#: builtin/merge.c:310
+#: builtin/merge.c:312
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "inte ett giltigt objekt: %s"
-#: builtin/merge.c:332 builtin/merge.c:349
+#: builtin/merge.c:334 builtin/merge.c:351
msgid "read-tree failed"
msgstr "read-tree misslyckades"
-#: builtin/merge.c:379
+#: builtin/merge.c:381
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (inget att platta till)"
-#: builtin/merge.c:390
+#: builtin/merge.c:392
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Tillplattningsincheckning -- uppdaterar inte HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:440
+#: builtin/merge.c:442
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr "Inget sammanslagningsmeddelande -- uppdaterar inte HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:491
+#: builtin/merge.c:493
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "\"%s\" verkar inte peka på en incheckning"
-#: builtin/merge.c:578
+#: builtin/merge.c:580
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Felaktig branch.%s.mergeoptions-sträng: %s"
-#: builtin/merge.c:699
+#: builtin/merge.c:701
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Hanterar inte något annat än en sammanslagning av två huvuden."
-#: builtin/merge.c:713
+#: builtin/merge.c:715
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Felaktig flagga för merge-recursive: -X%s"
-#: builtin/merge.c:728
+#: builtin/merge.c:730
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "kunde inte skriva %s"
-#: builtin/merge.c:779
+#: builtin/merge.c:782
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "Kunde inte läsa från \"%s\""
-#: builtin/merge.c:788
+#: builtin/merge.c:791
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Checkar inte in sammanslagningen; använd \"git commit\" för att slutföra "
"den.\n"
-#: builtin/merge.c:794
+#: builtin/merge.c:797
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -12341,69 +12970,69 @@ msgstr ""
"Rader som inleds med \"%c\" kommer ignoreras, och ett tomt meddelande\n"
"avbryter incheckningen.\n"
-#: builtin/merge.c:830
+#: builtin/merge.c:833
msgid "Empty commit message."
msgstr "Tomt incheckningsmeddelande."
-#: builtin/merge.c:849
+#: builtin/merge.c:852
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Underbart.\n"
-#: builtin/merge.c:902
+#: builtin/merge.c:905
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Kunde inte slå ihop automatiskt; fixa konflikter och checka in resultatet.\n"
-#: builtin/merge.c:941
+#: builtin/merge.c:944
msgid "No current branch."
msgstr "Inte på någon gren."
-#: builtin/merge.c:943
+#: builtin/merge.c:946
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Ingen fjärr för aktuell gren."
-#: builtin/merge.c:945
+#: builtin/merge.c:948
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Ingen standarduppström angiven för aktuell gren."
-#: builtin/merge.c:950
+#: builtin/merge.c:953
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Ingen fjärrspårande gren för %s från %s"
-#: builtin/merge.c:1007
+#: builtin/merge.c:1010
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Felaktigt värde \"%s\" i miljövariabeln \"%s\""
-#: builtin/merge.c:1110
+#: builtin/merge.c:1113
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "inte något vi kan slå ihop med %s: %s"
-#: builtin/merge.c:1144
+#: builtin/merge.c:1147
msgid "not something we can merge"
msgstr "inte något vi kan slå ihop"
-#: builtin/merge.c:1247
+#: builtin/merge.c:1250
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "--abort tar inga argument"
-#: builtin/merge.c:1251
+#: builtin/merge.c:1254
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "Ingen sammanslagning att avbryta (MERGE_HEAD saknas)."
-#: builtin/merge.c:1263
+#: builtin/merge.c:1266
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "--continue tar inga argument"
-#: builtin/merge.c:1267
+#: builtin/merge.c:1270
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "Ingen sammanslagning pågår (MERGE_HEAD saknas)."
-#: builtin/merge.c:1283
+#: builtin/merge.c:1286
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -12411,7 +13040,7 @@ msgstr ""
"Du har inte avslutat sammanslagningen (MERGE_HEAD finns).\n"
"Checka in dina ändringar innan du slår ihop."
-#: builtin/merge.c:1290
+#: builtin/merge.c:1293
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -12419,156 +13048,134 @@ msgstr ""
"Du har inte avslutat din \"cherry-pick\" (CHERRY_PICK_HEAD finns).\n"
"Checka in dina ändringar innan du slår ihop."
-#: builtin/merge.c:1293
+#: builtin/merge.c:1296
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr "Du har inte avslutat din \"cherry-pick\" (CHERRY_PICK_HEAD finns)."
-#: builtin/merge.c:1302
+#: builtin/merge.c:1305
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Du kan inte kombinera --squash med --no-ff."
-#: builtin/merge.c:1310
+#: builtin/merge.c:1313
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr "Ingen incheckning angiven och merge.defaultToUpstream är ej satt."
-#: builtin/merge.c:1327
+#: builtin/merge.c:1330
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Stöder inte en tillplattningsincheckning på ett tomt huvud ännu"
-#: builtin/merge.c:1329
+#: builtin/merge.c:1332
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr "Icke-snabbspolad incheckning kan inte användas med ett tomt huvud"
-#: builtin/merge.c:1334
+#: builtin/merge.c:1337
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "%s - inte något vi kan slå ihop"
-#: builtin/merge.c:1336
+#: builtin/merge.c:1339
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Kan endast slå ihop en enda incheckning i ett tomt huvud"
-#: builtin/merge.c:1370
-#, c-format
-msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
-msgstr ""
-"Incheckningen %s har en obetrodd GPG-signatur som påstås vara gjord av %s."
-
-#: builtin/merge.c:1373
-#, c-format
-msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
-msgstr ""
-"Incheckningen %s har en felaktig GPG-signatur som påstås vara gjord av %s."
-
-#: builtin/merge.c:1376
-#, c-format
-msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
-msgstr "Incheckning %s har inte någon GPG-signatur."
-
-#: builtin/merge.c:1379
-#, c-format
-msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
-msgstr "Incheckningen %s har en korrekt GPG-signatur av %s\n"
-
-#: builtin/merge.c:1438
+#: builtin/merge.c:1421
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "vägrar slå samman orelaterad historik"
-#: builtin/merge.c:1447
+#: builtin/merge.c:1430
msgid "Already up to date."
msgstr "Redan à jour."
-#: builtin/merge.c:1457
+#: builtin/merge.c:1440
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Uppdaterar %s..%s\n"
-#: builtin/merge.c:1498
+#: builtin/merge.c:1482
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Försöker riktigt enkel sammanslagning i indexet...\n"
-#: builtin/merge.c:1505
+#: builtin/merge.c:1489
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Nej.\n"
-#: builtin/merge.c:1530
+#: builtin/merge.c:1514
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Redan à jour. Toppen!"
-#: builtin/merge.c:1536
+#: builtin/merge.c:1520
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Kan inte snabbspola, avbryter."
-#: builtin/merge.c:1559 builtin/merge.c:1638
+#: builtin/merge.c:1543 builtin/merge.c:1622
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Återspolar trädet till orört...\n"
-#: builtin/merge.c:1563
+#: builtin/merge.c:1547
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Försöker sammanslagningsstrategin %s...\n"
-#: builtin/merge.c:1629
+#: builtin/merge.c:1613
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Ingen sammanslagningsstrategi hanterade sammanslagningen.\n"
-#: builtin/merge.c:1631
+#: builtin/merge.c:1615
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Sammanslagning med strategin %s misslyckades.\n"
-#: builtin/merge.c:1640
+#: builtin/merge.c:1624
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr "Använder %s för att förbereda lösning för hand.\n"
-#: builtin/merge.c:1652
+#: builtin/merge.c:1636
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
"Automatisk sammanslagning lyckades; stoppar före incheckning som önskat\n"
-#: builtin/merge-base.c:31
+#: builtin/merge-base.c:32
msgid "git merge-base [-a | --all] <commit> <commit>..."
msgstr "git merge-base [-a | --all] <incheckning> <incheckning>..."
-#: builtin/merge-base.c:32
+#: builtin/merge-base.c:33
msgid "git merge-base [-a | --all] --octopus <commit>..."
msgstr "git merge-base [-a | --all] --octopus <incheckning>..."
-#: builtin/merge-base.c:33
+#: builtin/merge-base.c:34
msgid "git merge-base --independent <commit>..."
msgstr "git merge-base --independent <incheckning>..."
-#: builtin/merge-base.c:34
+#: builtin/merge-base.c:35
msgid "git merge-base --is-ancestor <commit> <commit>"
msgstr "git merge-base --is-ancestor <incheckning> <incheckning>"
-#: builtin/merge-base.c:35
+#: builtin/merge-base.c:36
msgid "git merge-base --fork-point <ref> [<commit>]"
msgstr "git merge-base --fork-point <ref> [<incheckning>]"
-#: builtin/merge-base.c:221
+#: builtin/merge-base.c:153
msgid "output all common ancestors"
msgstr "skriv ut alla gemensamma anfäder"
-#: builtin/merge-base.c:223
+#: builtin/merge-base.c:155
msgid "find ancestors for a single n-way merge"
msgstr "hitta anfader för enkel n-vägssammanslagning"
-#: builtin/merge-base.c:225
+#: builtin/merge-base.c:157
msgid "list revs not reachable from others"
msgstr "visa revisioner som inte kan nås från andra"
-#: builtin/merge-base.c:227
+#: builtin/merge-base.c:159
msgid "is the first one ancestor of the other?"
msgstr "är den första anfader till den andra?"
-#: builtin/merge-base.c:229
+#: builtin/merge-base.c:161
msgid "find where <commit> forked from reflog of <ref>"
msgstr "se var <incheckning> grenades av från referensloggen från <ref>"
@@ -12580,35 +13187,35 @@ msgstr ""
"git merge-file [<alternativ>] [-L <namn1> [-L <orig> [-L <namn2>]]] <fil1> "
"<origfil> <fil2>"
-#: builtin/merge-file.c:33
+#: builtin/merge-file.c:35
msgid "send results to standard output"
msgstr "sänd resultat till standard ut"
-#: builtin/merge-file.c:34
+#: builtin/merge-file.c:36
msgid "use a diff3 based merge"
msgstr "använd diff3-baserad sammanslagning"
-#: builtin/merge-file.c:35
+#: builtin/merge-file.c:37
msgid "for conflicts, use our version"
msgstr "för konflikter, använd vår version"
-#: builtin/merge-file.c:37
+#: builtin/merge-file.c:39
msgid "for conflicts, use their version"
msgstr "för konflikter, använd deras version"
-#: builtin/merge-file.c:39
+#: builtin/merge-file.c:41
msgid "for conflicts, use a union version"
msgstr "för konflikter, använd en förenad version"
-#: builtin/merge-file.c:42
+#: builtin/merge-file.c:44
msgid "for conflicts, use this marker size"
msgstr "för konflikter, använd denna markörstorlek"
-#: builtin/merge-file.c:43
+#: builtin/merge-file.c:45
msgid "do not warn about conflicts"
msgstr "varna inte om konflikter"
-#: builtin/merge-file.c:45
+#: builtin/merge-file.c:47
msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
msgstr "sätt etiketter för fil1/origfil/fil2"
@@ -12659,6 +13266,23 @@ msgstr "tillåt saknade objekt"
msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "tillåt skapa mer än ett träd"
+#: builtin/multi-pack-index.c:8
+msgid "git multi-pack-index [--object-dir=<dir>] (write|verify)"
+msgstr "git multi-pack-index [--object-dir=<kat>] (write|verify)"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:21
+msgid "object directory containing set of packfile and pack-index pairs"
+msgstr "objektkatalog med uppsättning av par med paketfiler och pack-index"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:39
+msgid "too many arguments"
+msgstr "för många argument"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:48
+#, c-format
+msgid "unrecognized verb: %s"
+msgstr "okänt verb: %s"
+
#: builtin/mv.c:17
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [<flaggor>] <källa>... <mål>"
@@ -12747,7 +13371,7 @@ msgstr "%s, källa=%s, mål=%s"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Byter namn på %s till %s\n"
-#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:716 builtin/repack.c:494
+#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:511
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "misslyckades byta namn på \"%s\""
@@ -12939,39 +13563,34 @@ msgstr "kunde inte skriva anteckningsobjekt"
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "anteckningens innehåll har lämnats kvar i %s"
-#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:508
-#, c-format
-msgid "cannot read '%s'"
-msgstr "kunde inte läsa \"%s\""
-
-#: builtin/notes.c:238 builtin/tag.c:511
+#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:513
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "kunde inte öppna eller läsa \"%s\""
-#: builtin/notes.c:257 builtin/notes.c:308 builtin/notes.c:310
-#: builtin/notes.c:378 builtin/notes.c:433 builtin/notes.c:519
-#: builtin/notes.c:524 builtin/notes.c:602 builtin/notes.c:664
+#: builtin/notes.c:263 builtin/notes.c:313 builtin/notes.c:315
+#: builtin/notes.c:383 builtin/notes.c:438 builtin/notes.c:524
+#: builtin/notes.c:529 builtin/notes.c:607 builtin/notes.c:669
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "kunde inte slå upp \"%s\" som en giltig referens."
-#: builtin/notes.c:260
+#: builtin/notes.c:265
#, c-format
msgid "failed to read object '%s'."
msgstr "kunde inte läsa objektet \"%s\"."
-#: builtin/notes.c:264
+#: builtin/notes.c:268
#, c-format
msgid "cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr "kan inte läsa anteckningsdata från icke-blob-objektet \"%s\"."
-#: builtin/notes.c:304
+#: builtin/notes.c:309
#, c-format
msgid "malformed input line: '%s'."
msgstr "felaktig indatarad: \"%s\"."
-#: builtin/notes.c:319
+#: builtin/notes.c:324
#, c-format
msgid "failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "misslyckades kopiera anteckningar från \"%s\" till \"%s\""
@@ -12979,47 +13598,47 @@ msgstr "misslyckades kopiera anteckningar från \"%s\" till \"%s\""
#. TRANSLATORS: the first %s will be replaced by a git
#. notes command: 'add', 'merge', 'remove', etc.
#.
-#: builtin/notes.c:351
+#: builtin/notes.c:356
#, c-format
msgid "refusing to %s notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "vägrar utföra \"%s\" på anteckningar i %s (utanför refs/notes/)"
-#: builtin/notes.c:371 builtin/notes.c:426 builtin/notes.c:502
-#: builtin/notes.c:514 builtin/notes.c:590 builtin/notes.c:657
-#: builtin/notes.c:807 builtin/notes.c:954 builtin/notes.c:975
+#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:507
+#: builtin/notes.c:519 builtin/notes.c:595 builtin/notes.c:662
+#: builtin/notes.c:812 builtin/notes.c:959 builtin/notes.c:980
msgid "too many parameters"
msgstr "för många parametrar"
-#: builtin/notes.c:384 builtin/notes.c:670
+#: builtin/notes.c:389 builtin/notes.c:675
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
msgstr "inga anteckningar hittades för objektet %s."
-#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
+#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:573
msgid "note contents as a string"
msgstr "anteckningsinnehåll som sträng"
-#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:571
+#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:576
msgid "note contents in a file"
msgstr "anteckningsinnehåll i en fil"
-#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:574
+#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:579
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "återanvänd och redigera angivet anteckningsobjekt"
-#: builtin/notes.c:414 builtin/notes.c:577
+#: builtin/notes.c:419 builtin/notes.c:582
msgid "reuse specified note object"
msgstr "återanvänd angivet anteckningsobjekt"
-#: builtin/notes.c:417 builtin/notes.c:580
+#: builtin/notes.c:422 builtin/notes.c:585
msgid "allow storing empty note"
msgstr "tillåt lagra tom anteckning"
-#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:489
+#: builtin/notes.c:423 builtin/notes.c:494
msgid "replace existing notes"
msgstr "ersätt befintliga anteckningar"
-#: builtin/notes.c:443
+#: builtin/notes.c:448
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -13028,29 +13647,29 @@ msgstr ""
"Kan inte lägga till anteckningar. Hittade befintliga anteckningar för "
"objektet %s. Använd \"-f\" för att skriva över befintliga anteckningar"
-#: builtin/notes.c:458 builtin/notes.c:537
+#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:542
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Skriver över befintliga anteckningar för objektet %s\n"
-#: builtin/notes.c:469 builtin/notes.c:629 builtin/notes.c:894
+#: builtin/notes.c:474 builtin/notes.c:634 builtin/notes.c:899
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Tar bort anteckning för objektet %s\n"
-#: builtin/notes.c:490
+#: builtin/notes.c:495
msgid "read objects from stdin"
msgstr "läs objekt från standard in"
-#: builtin/notes.c:492
+#: builtin/notes.c:497
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr "läs omskrivningsinställning för <kommando> (implicerar --stdin)"
-#: builtin/notes.c:510
+#: builtin/notes.c:515
msgid "too few parameters"
msgstr "för få parametrar"
-#: builtin/notes.c:531
+#: builtin/notes.c:536
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -13059,12 +13678,12 @@ msgstr ""
"Kan inte kopiera anteckningar. Hittade befintliga anteckningar för objektet "
"%s. Använd \"-f\" för att skriva över befintliga anteckningar"
-#: builtin/notes.c:543
+#: builtin/notes.c:548
#, c-format
msgid "missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr "anteckningar på källobjektet %s saknas. Kan inte kopiera."
-#: builtin/notes.c:595
+#: builtin/notes.c:600
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -13073,52 +13692,52 @@ msgstr ""
"Flaggorna -m/-F/-c/-C rekommenderas inte för underkommandot \"edit\".\n"
"Använd \"git notes add -f -m/-F/-c/-C\" istället.\n"
-#: builtin/notes.c:690
+#: builtin/notes.c:695
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "misslyckades ta bort referensen NOTES_MERGE_PARTIAL"
-#: builtin/notes.c:692
+#: builtin/notes.c:697
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
msgstr "misslyckades ta bort referensen NOTES_MERGE_REF"
-#: builtin/notes.c:694
+#: builtin/notes.c:699
msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
msgstr "misslyckades ta bort arbetskatalogen för \"git notes merge\""
-#: builtin/notes.c:714
+#: builtin/notes.c:719
msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "misslyckades läsa references NOTES_MERGE_PARTIAL"
-#: builtin/notes.c:716
+#: builtin/notes.c:721
msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "kunde inte hitta incheckning från NOTES_MERGE_PARTIAL."
-#: builtin/notes.c:718
+#: builtin/notes.c:723
msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "kunde inte tolka incheckning från NOTES_MERGE_PARTIAL."
-#: builtin/notes.c:731
+#: builtin/notes.c:736
msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
msgstr "misslyckades bestämma NOTES_MERGE_REF"
-#: builtin/notes.c:734
+#: builtin/notes.c:739
msgid "failed to finalize notes merge"
msgstr "misslyckades färdigställa sammanslagning av anteckningar"
-#: builtin/notes.c:760
+#: builtin/notes.c:765
#, c-format
msgid "unknown notes merge strategy %s"
msgstr "okänd sammanslagningsstrategi för anteckningar: %s"
-#: builtin/notes.c:776
+#: builtin/notes.c:781
msgid "General options"
msgstr "Allmänna flaggor"
-#: builtin/notes.c:778
+#: builtin/notes.c:783
msgid "Merge options"
msgstr "Flaggor för sammanslagning"
-#: builtin/notes.c:780
+#: builtin/notes.c:785
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -13126,48 +13745,48 @@ msgstr ""
"läs konflikter i anteckningar med angiven strategi (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
-#: builtin/notes.c:782
+#: builtin/notes.c:787
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Checkar in ej sammanslagna anteckningar"
-#: builtin/notes.c:784
+#: builtin/notes.c:789
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr ""
"färdigställ sammanslagning av anteckningar genom att checka in ej "
"sammanslagna anteckningar"
-#: builtin/notes.c:786
+#: builtin/notes.c:791
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Avbryt lösning av sammanslagning av anteckningar"
-#: builtin/notes.c:788
+#: builtin/notes.c:793
msgid "abort notes merge"
msgstr "avbryt sammanslagning av anteckningar"
-#: builtin/notes.c:799
+#: builtin/notes.c:804
msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
msgstr "kan inte blanda --commit, --abort eller -s/--strategy"
-#: builtin/notes.c:804
+#: builtin/notes.c:809
msgid "must specify a notes ref to merge"
msgstr "måste ange en antecknings-referens att slå ihop"
-#: builtin/notes.c:828
+#: builtin/notes.c:833
#, c-format
msgid "unknown -s/--strategy: %s"
msgstr "okänd -s/--strategy: %s"
-#: builtin/notes.c:865
+#: builtin/notes.c:870
#, c-format
msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "sammanslagning av anteckningar till %s är redan igångsatt på %s"
-#: builtin/notes.c:868
+#: builtin/notes.c:873
#, c-format
msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
msgstr "misslyckades lagra länk till aktuell anteckningsreferens (%s)"
-#: builtin/notes.c:870
+#: builtin/notes.c:875
#, c-format
msgid ""
"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
@@ -13178,171 +13797,171 @@ msgstr ""
"%s och checka in resultatet med \"git notes merge --commit\", eller avbryt "
"sammanslagningen med \"git notes merge --abort\".\n"
-#: builtin/notes.c:892
+#: builtin/notes.c:897
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Objektet %s har ingen anteckning\n"
-#: builtin/notes.c:904
+#: builtin/notes.c:909
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "försök att ta bort icke-existerande anteckningar är inte ett fel"
-#: builtin/notes.c:907
+#: builtin/notes.c:912
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "läs objektnamn från standard in"
-#: builtin/notes.c:945 builtin/prune.c:108 builtin/worktree.c:152
+#: builtin/notes.c:950 builtin/prune.c:108 builtin/worktree.c:164
msgid "do not remove, show only"
msgstr "ta inte bort, bara visa"
-#: builtin/notes.c:946
+#: builtin/notes.c:951
msgid "report pruned notes"
msgstr "rapportera borttagna anteckningar"
-#: builtin/notes.c:988
+#: builtin/notes.c:993
msgid "notes-ref"
msgstr "anteckningar-ref"
-#: builtin/notes.c:989
+#: builtin/notes.c:994
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "använd anteckningar från <anteckningsref>"
-#: builtin/notes.c:1024
+#: builtin/notes.c:1029
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "okänt underkommando: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:48
+#: builtin/pack-objects.c:51
msgid ""
"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [<flaggor>...] [< <reflista> | < <objektlista>]"
-#: builtin/pack-objects.c:49
+#: builtin/pack-objects.c:52
msgid ""
"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects [<flaggor>...] <basnamn> [< <reflista> | < <objektlista>]"
-#: builtin/pack-objects.c:414
+#: builtin/pack-objects.c:422
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "felaktig CRC för packat objekt %s"
-#: builtin/pack-objects.c:425
+#: builtin/pack-objects.c:433
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "trasigt packat objekt för %s"
-#: builtin/pack-objects.c:556
+#: builtin/pack-objects.c:564
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "rekursivt delta upptäcktes för objektet %s"
-#: builtin/pack-objects.c:756
+#: builtin/pack-objects.c:775
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "ordnade %u objekt, förväntade %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:769
+#: builtin/pack-objects.c:788
#, c-format
msgid "packfile is invalid: %s"
msgstr "packfil är ogiltig: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:773
+#: builtin/pack-objects.c:792
#, c-format
msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
msgstr "kan inte öppna packfil för återanvändning: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:777
+#: builtin/pack-objects.c:796
msgid "unable to seek in reused packfile"
msgstr "kan inte söka i återanvänd packfil"
-#: builtin/pack-objects.c:788
+#: builtin/pack-objects.c:807
msgid "unable to read from reused packfile"
msgstr "kan inte läsa från återanvänd packfil"
-#: builtin/pack-objects.c:816
+#: builtin/pack-objects.c:835
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"inaktiverar skrivning av bitkarta, paket delas på grund av pack.packSizeLimit"
-#: builtin/pack-objects.c:829
+#: builtin/pack-objects.c:848
msgid "Writing objects"
msgstr "Skriver objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:891 builtin/update-index.c:88
+#: builtin/pack-objects.c:910 builtin/update-index.c:88
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "misslyckades ta status på %s"
-#: builtin/pack-objects.c:944
+#: builtin/pack-objects.c:963
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "skrev %<PRIu32> objekt medan %<PRIu32> förväntades"
-#: builtin/pack-objects.c:1112
+#: builtin/pack-objects.c:1157
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr "inaktiverar skrivning av bitkarta då några objekt inte packas"
-#: builtin/pack-objects.c:1489
+#: builtin/pack-objects.c:1585
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "deltabasoffset utanför gränsen i pack för %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1498
+#: builtin/pack-objects.c:1594
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "deltabasoffset utanför gränsvärden för %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1771
+#: builtin/pack-objects.c:1863
msgid "Counting objects"
msgstr "Räknar objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:1913
+#: builtin/pack-objects.c:1998
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "kan inte hämta storlek på %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1928
+#: builtin/pack-objects.c:2013
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "kunde inte tolka objekthuvud för %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1995 builtin/pack-objects.c:2011
-#: builtin/pack-objects.c:2021
+#: builtin/pack-objects.c:2083 builtin/pack-objects.c:2099
+#: builtin/pack-objects.c:2109
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "objektet %s kunde inte läsas"
-#: builtin/pack-objects.c:1998 builtin/pack-objects.c:2025
+#: builtin/pack-objects.c:2086 builtin/pack-objects.c:2113
#, c-format
-msgid "object %s inconsistent object length (%lu vs %lu)"
-msgstr "objektet %s har inkonsistent objektlängd (%lu mot %lu)"
+msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
+msgstr "objektet %s har inkonsistent objektlängd (%<PRIuMAX> mot %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2035
+#: builtin/pack-objects.c:2123
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "icke-optimalt pack - minnet slut"
-#: builtin/pack-objects.c:2366
+#: builtin/pack-objects.c:2451
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Deltakomprimering använder upp till %d trådar"
-#: builtin/pack-objects.c:2502
+#: builtin/pack-objects.c:2583
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr "kan inte packa objekt nåbara från taggen %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2586
+#: builtin/pack-objects.c:2670
msgid "Compressing objects"
msgstr "Komprimerar objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:2592
+#: builtin/pack-objects.c:2676
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "deltaräknaren är inkonsekvent"
-#: builtin/pack-objects.c:2671
+#: builtin/pack-objects.c:2753
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -13351,7 +13970,7 @@ msgstr ""
"förväntade kant-objekt-id, fick skräp:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2677
+#: builtin/pack-objects.c:2759
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -13360,231 +13979,235 @@ msgstr ""
"förväntade objekt-id, fick skräp:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2757
+#: builtin/pack-objects.c:2857
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "ogiltigt värde för --missing"
-#: builtin/pack-objects.c:2816 builtin/pack-objects.c:2924
+#: builtin/pack-objects.c:2916 builtin/pack-objects.c:3024
msgid "cannot open pack index"
msgstr "kan inte öppna paketfilen"
-#: builtin/pack-objects.c:2847
+#: builtin/pack-objects.c:2947
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "lösa objekt på %s kunde inte underökas"
-#: builtin/pack-objects.c:2932
+#: builtin/pack-objects.c:3032
msgid "unable to force loose object"
msgstr "kan inte tvinga lösa objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:3019
+#: builtin/pack-objects.c:3122
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "inte en referens \"%s\""
-#: builtin/pack-objects.c:3022
+#: builtin/pack-objects.c:3125
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "felaktig revision \"%s\""
-#: builtin/pack-objects.c:3042
+#: builtin/pack-objects.c:3150
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "kan inte lägga till nya objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:3092
+#: builtin/pack-objects.c:3203
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "indexversionen %s stöds ej"
-#: builtin/pack-objects.c:3096
+#: builtin/pack-objects.c:3207
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "felaktig indexversion \"%s\""
-#: builtin/pack-objects.c:3127
+#: builtin/pack-objects.c:3237
msgid "do not show progress meter"
msgstr "visa inte förloppsindikator"
-#: builtin/pack-objects.c:3129
+#: builtin/pack-objects.c:3239
msgid "show progress meter"
msgstr "visa förloppsindikator"
-#: builtin/pack-objects.c:3131
+#: builtin/pack-objects.c:3241
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "visa förloppsindikator under objektskrivningsfasen"
-#: builtin/pack-objects.c:3134
+#: builtin/pack-objects.c:3244
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr "som --all-progress när förloppsindikatorn visas"
-#: builtin/pack-objects.c:3135
+#: builtin/pack-objects.c:3245
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "<version>[,<offset>]"
-#: builtin/pack-objects.c:3136
+#: builtin/pack-objects.c:3246
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr "skriv paketindexfilen i angiven indexformatversion"
-#: builtin/pack-objects.c:3139
+#: builtin/pack-objects.c:3249
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "maximal storlek på varje utdatapaketfil"
-#: builtin/pack-objects.c:3141
+#: builtin/pack-objects.c:3251
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "ignorera lånade objekt från alternativa objektlager"
-#: builtin/pack-objects.c:3143
+#: builtin/pack-objects.c:3253
msgid "ignore packed objects"
msgstr "ignorera packade objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:3145
+#: builtin/pack-objects.c:3255
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "begränsa paketfönster efter objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:3147
+#: builtin/pack-objects.c:3257
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr "begränsa paketfönster efter minne förutom objektgräns"
-#: builtin/pack-objects.c:3149
+#: builtin/pack-objects.c:3259
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr "maximal längd på deltakedja tillåten i slutligt paket"
-#: builtin/pack-objects.c:3151
+#: builtin/pack-objects.c:3261
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "återanvänd befintliga delta"
-#: builtin/pack-objects.c:3153
+#: builtin/pack-objects.c:3263
msgid "reuse existing objects"
msgstr "återanvänd befintliga objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:3155
+#: builtin/pack-objects.c:3265
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "använd OFS_DELTA-objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:3157
+#: builtin/pack-objects.c:3267
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr "använd trådar vid sökning efter bästa deltaträffar"
-#: builtin/pack-objects.c:3159
+#: builtin/pack-objects.c:3269
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "försök inte skapa tom paketutdata"
-#: builtin/pack-objects.c:3161
+#: builtin/pack-objects.c:3271
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "läs revisionsargument från standard in"
-#: builtin/pack-objects.c:3163
+#: builtin/pack-objects.c:3273
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "begränsa objekt till de som ännu inte packats"
-#: builtin/pack-objects.c:3166
+#: builtin/pack-objects.c:3276
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr "inkludera objekt som kan nås från någon referens"
-#: builtin/pack-objects.c:3169
+#: builtin/pack-objects.c:3279
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "inkludera objekt som refereras från referensloggposter"
-#: builtin/pack-objects.c:3172
+#: builtin/pack-objects.c:3282
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "inkludera objekt som refereras från indexet"
-#: builtin/pack-objects.c:3175
+#: builtin/pack-objects.c:3285
msgid "output pack to stdout"
msgstr "skriv paket på standard ut"
-#: builtin/pack-objects.c:3177
+#: builtin/pack-objects.c:3287
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr "inkludera taggobjekt som refererar objekt som skall packas"
-#: builtin/pack-objects.c:3179
+#: builtin/pack-objects.c:3289
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "behåll onåbara objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:3181
+#: builtin/pack-objects.c:3291
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "packa lösa onåbara objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:3183
+#: builtin/pack-objects.c:3293
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "packa upp onåbara objekt nyare än <tid>"
-#: builtin/pack-objects.c:3186
+#: builtin/pack-objects.c:3296
msgid "create thin packs"
msgstr "skapa tunna paket"
-#: builtin/pack-objects.c:3188
+#: builtin/pack-objects.c:3298
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "skapa packfiler lämpade för grunda hämtningar"
-#: builtin/pack-objects.c:3190
+#: builtin/pack-objects.c:3300
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "ignorera paket som har tillhörande .keep-fil"
-#: builtin/pack-objects.c:3192
+#: builtin/pack-objects.c:3302
msgid "ignore this pack"
msgstr "ignorera detta paket"
-#: builtin/pack-objects.c:3194
+#: builtin/pack-objects.c:3304
msgid "pack compression level"
msgstr "komprimeringsgrad för paket"
-#: builtin/pack-objects.c:3196
+#: builtin/pack-objects.c:3306
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr "göm inte incheckningar med ympningar (\"grafts\")"
-#: builtin/pack-objects.c:3198
+#: builtin/pack-objects.c:3308
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr "använd bitkartindex om tillgängligt för att räkna objekt snabbare"
-#: builtin/pack-objects.c:3200
+#: builtin/pack-objects.c:3310
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr "använd bitkartindex tillsammans med packindexet"
-#: builtin/pack-objects.c:3203
+#: builtin/pack-objects.c:3313
msgid "handling for missing objects"
msgstr "hantering av saknade objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:3206
+#: builtin/pack-objects.c:3316
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "packa inte objekt i kontraktspackfiler"
-#: builtin/pack-objects.c:3230
+#: builtin/pack-objects.c:3318
+msgid "respect islands during delta compression"
+msgstr "respektera öar under deltakomprimering"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3342
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "deltakedjedjupet %d är för djupt, påtvingar %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3235
+#: builtin/pack-objects.c:3347
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr "pack.deltaCacheLimit är för högt, påtvingar %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3291
+#: builtin/pack-objects.c:3401
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"--max-pack-size kan inte användas för att bygga ett paket som skall överföras"
-#: builtin/pack-objects.c:3293
+#: builtin/pack-objects.c:3403
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "minsta packstorlek är 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3298
+#: builtin/pack-objects.c:3408
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr "--thin kan inte användas för att bygga ett indexerbart paket"
-#: builtin/pack-objects.c:3301
+#: builtin/pack-objects.c:3411
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "--keep-unreachable och -unpack-unreachable kan inte användas samtidigt"
-#: builtin/pack-objects.c:3307
+#: builtin/pack-objects.c:3417
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "kan inte använda --filter utan --stdout"
-#: builtin/pack-objects.c:3363
+#: builtin/pack-objects.c:3476
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Räknar upp objekt"
-#: builtin/pack-objects.c:3382
+#: builtin/pack-objects.c:3495
#, c-format
msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
msgstr ""
@@ -13626,53 +14249,57 @@ msgstr "låt tid gå ut för objekt äldre än <tid>"
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr "begränsa vandring av objekt utanför kontraktspackfiler."
-#: builtin/prune.c:128
+#: builtin/prune.c:129
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "kan inte rensa i ett \"precious-objekt\"-arkiv"
-#: builtin/pull.c:59 builtin/pull.c:61
+#: builtin/pull.c:60 builtin/pull.c:62
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Felaktigt värde för %s: %s"
-#: builtin/pull.c:81
+#: builtin/pull.c:82
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git pull [<flaggor>] [<arkiv> [<refspec>...]]"
-#: builtin/pull.c:132
+#: builtin/pull.c:133
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "styrning för rekursiv hämtning av undermoduler"
-#: builtin/pull.c:136
+#: builtin/pull.c:137
msgid "Options related to merging"
msgstr "Alternativ gällande sammanslagning"
-#: builtin/pull.c:139
+#: builtin/pull.c:140
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "inlemma ändringar genom ombasering i stället för sammanslagning"
-#: builtin/pull.c:166 builtin/rebase--helper.c:23 builtin/revert.c:122
+#: builtin/pull.c:167 builtin/rebase--interactive.c:147 builtin/revert.c:122
msgid "allow fast-forward"
msgstr "tillåt snabbspolning"
-#: builtin/pull.c:175
+#: builtin/pull.c:176
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "utför automatiskt stash/stash pop före och efter ombasering"
-#: builtin/pull.c:191
+#: builtin/pull.c:192
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Alternativ gällande hämtningar"
-#: builtin/pull.c:209
+#: builtin/pull.c:202
+msgid "force overwrite of local branch"
+msgstr "tvinga överskrivning av lokal gren"
+
+#: builtin/pull.c:210
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "antal undermoduler som hämtas parallellt"
-#: builtin/pull.c:304
+#: builtin/pull.c:305
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Felaktigt värde för pull.ff: %s"
-#: builtin/pull.c:420
+#: builtin/pull.c:421
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -13680,14 +14307,14 @@ msgstr ""
"Det finns ingen kandidat för ombasering bland referenserna du precis har "
"hämtat."
-#: builtin/pull.c:422
+#: builtin/pull.c:423
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Det finns ingen kandidat för sammanslagning bland referenserna du precis har "
"hämtat."
-#: builtin/pull.c:423
+#: builtin/pull.c:424
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -13695,7 +14322,7 @@ msgstr ""
"Det betyder vanligtvis att du använt en jokertecken-refspec som inte\n"
"motsvarade något i fjärränden."
-#: builtin/pull.c:426
+#: builtin/pull.c:427
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -13706,42 +14333,42 @@ msgstr ""
"gren. Eftersom det inte är den fjärr som är konfigurerad som\n"
"standard för aktuell gren måste du ange en gren på kommandoraden."
-#: builtin/pull.c:431 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:432 builtin/rebase.c:761 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Du är inte på någon gren för närvarande."
-#: builtin/pull.c:433 builtin/pull.c:448 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:434 builtin/pull.c:449 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Ange vilken gren du vill ombasera mot."
-#: builtin/pull.c:435 builtin/pull.c:450 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:436 builtin/pull.c:451 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Ange vilken gren du vill slå samman med."
-#: builtin/pull.c:436 builtin/pull.c:451
+#: builtin/pull.c:437 builtin/pull.c:452
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "Se git-pull(1) för detaljer."
-#: builtin/pull.c:438 builtin/pull.c:444 builtin/pull.c:453
-#: git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:445 builtin/pull.c:454
+#: builtin/rebase.c:767 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "<fjärr>"
-#: builtin/pull.c:438 builtin/pull.c:453 builtin/pull.c:458 git-rebase.sh:576
-#: git-parse-remote.sh:65
+#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:454 builtin/pull.c:459
+#: git-legacy-rebase.sh:556 git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "<gren>"
-#: builtin/pull.c:446 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:447 builtin/rebase.c:759 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Det finns ingen spårningsinformation för aktuell gren."
-#: builtin/pull.c:455 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:456 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr "Om du vill ange spårningsinformation för grenen kan du göra det med:"
-#: builtin/pull.c:460
+#: builtin/pull.c:461
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -13750,27 +14377,32 @@ msgstr ""
"Dina inställningar anger sammanslagning med referensen \"%s\"\n"
"från fjärren, men någon sådan referens togs inte emot."
-#: builtin/pull.c:829
+#: builtin/pull.c:565
+#, c-format
+msgid "unable to access commit %s"
+msgstr "kunde inte komma åt incheckningen %s"
+
+#: builtin/pull.c:843
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "ignorera --verify-signatures för ombasering"
-#: builtin/pull.c:877
+#: builtin/pull.c:891
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "--[no-]autostash är endast giltig med --rebase."
-#: builtin/pull.c:885
+#: builtin/pull.c:899
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Uppdaterar en ofödd gren med ändringar som lagts till i indexet."
-#: builtin/pull.c:888
+#: builtin/pull.c:902
msgid "pull with rebase"
msgstr "pull med ombasering"
-#: builtin/pull.c:889
+#: builtin/pull.c:903
msgid "please commit or stash them."
msgstr "checka in eller använd \"stash\" på dem."
-#: builtin/pull.c:914
+#: builtin/pull.c:928
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -13781,7 +14413,7 @@ msgstr ""
"snabbspolar din arbetskatalog från\n"
"incheckningen %s."
-#: builtin/pull.c:919
+#: builtin/pull.c:934
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -13798,15 +14430,15 @@ msgstr ""
"$ git reset --hard\n"
"för att återgå."
-#: builtin/pull.c:934
+#: builtin/pull.c:949
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Kan inte slå ihop flera grenar i ett tomt huvud."
-#: builtin/pull.c:938
+#: builtin/pull.c:953
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Kan inte ombasera ovanpå flera grenar."
-#: builtin/pull.c:945
+#: builtin/pull.c:960
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr "kan inte ombasera med lokalt lagrade ändringar i undermoful"
@@ -13842,7 +14474,7 @@ msgid ""
"\n"
"To push to the branch of the same name on the remote, use\n"
"\n"
-" git push %s %s\n"
+" git push %s HEAD\n"
"%s"
msgstr ""
"Uppströmsgrenen för din nuvarande gren stämmer inte överens\n"
@@ -13853,7 +14485,7 @@ msgstr ""
"\n"
"För att sända till grenen med samma namn i fjärrarkivet använder du\n"
"\n"
-" git push %s %s\n"
+" git push %s HEAD\n"
"%s"
#: builtin/push.c:183
@@ -14110,24 +14742,24 @@ msgstr "git range-diff [<flaggor>] <gammal-bas>..<ny-ända>"
msgid "git range-diff [<options>] <base> <old-tip> <new-tip>"
msgstr "git range-diff [<flaggor>] <bas> <gammal-ända> <ny-ända>"
-#: builtin/range-diff.c:26
+#: builtin/range-diff.c:21
msgid "Percentage by which creation is weighted"
msgstr "Procent som skapelse vägs med"
-#: builtin/range-diff.c:28
+#: builtin/range-diff.c:23
msgid "use simple diff colors"
msgstr "använd enkla diff-färger"
-#: builtin/range-diff.c:75 builtin/range-diff.c:79
+#: builtin/range-diff.c:61 builtin/range-diff.c:65
#, c-format
msgid "no .. in range: '%s'"
msgstr ".. saknas i intervall: \"%s\""
-#: builtin/range-diff.c:89
+#: builtin/range-diff.c:75
msgid "single arg format must be symmetric range"
msgstr "ensamt argument måste vara symmetriskt intervall"
-#: builtin/range-diff.c:104
+#: builtin/range-diff.c:90
msgid "need two commit ranges"
msgstr "behöver två incheckningsintervall"
@@ -14141,131 +14773,682 @@ msgstr ""
"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
"index-output=<fil>] (--empty | <träd-igt1> [<träd-igt2> [<träd-igt3>]])"
-#: builtin/read-tree.c:120
+#: builtin/read-tree.c:123
msgid "write resulting index to <file>"
msgstr "skriv resulterande index till <fil>"
-#: builtin/read-tree.c:123
+#: builtin/read-tree.c:126
msgid "only empty the index"
msgstr "töm bara indexet"
-#: builtin/read-tree.c:125
+#: builtin/read-tree.c:128
msgid "Merging"
msgstr "Sammanslagning"
-#: builtin/read-tree.c:127
+#: builtin/read-tree.c:130
msgid "perform a merge in addition to a read"
msgstr "utför en sammanslagning i tillägg till en läsning"
-#: builtin/read-tree.c:129
+#: builtin/read-tree.c:132
msgid "3-way merge if no file level merging required"
msgstr "3-vägssammanslagning om sammanslagning på filnivå ej krävs"
-#: builtin/read-tree.c:131
+#: builtin/read-tree.c:134
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
msgstr "3-vägssammanslagning när det finns tillägg och borttagningar"
-#: builtin/read-tree.c:133
+#: builtin/read-tree.c:136
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
msgstr "som -m, men kasta bort ej sammanslagna poster"
-#: builtin/read-tree.c:134
+#: builtin/read-tree.c:137
msgid "<subdirectory>/"
msgstr "<underkatalog>/"
-#: builtin/read-tree.c:135
+#: builtin/read-tree.c:138
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
msgstr "läs in trädet i indexet under <underkatalog>/"
-#: builtin/read-tree.c:138
+#: builtin/read-tree.c:141
msgid "update working tree with merge result"
msgstr "uppdatera arbetskatalogen med resultatet från sammanslagningen"
-#: builtin/read-tree.c:140
+#: builtin/read-tree.c:143
msgid "gitignore"
msgstr "gitignore"
-#: builtin/read-tree.c:141
+#: builtin/read-tree.c:144
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
msgstr "tillåt explicit ignorerade filer att skrivas över"
-#: builtin/read-tree.c:144
+#: builtin/read-tree.c:147
msgid "don't check the working tree after merging"
msgstr "kontrollera inte arbetskatalogen efter sammanslagning"
-#: builtin/read-tree.c:145
+#: builtin/read-tree.c:148
msgid "don't update the index or the work tree"
msgstr "uppdatera inte indexet eller arbetskatalogen"
-#: builtin/read-tree.c:147
+#: builtin/read-tree.c:150
msgid "skip applying sparse checkout filter"
msgstr "hoppa över att applicera filter för gles utcheckning"
-#: builtin/read-tree.c:149
+#: builtin/read-tree.c:152
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "felsök unpack-trees"
-#: builtin/rebase--helper.c:8
-msgid "git rebase--helper [<options>]"
-msgstr "git rebase--helper [<flaggor>]"
+#: builtin/rebase.c:29
+msgid ""
+"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] [<upstream>] "
+"[<branch>]"
+msgstr ""
+"git rebase [-i] [flaggor] [--exec <kmd>] [--onto <nybas>] [<uppström>] "
+"[<gren>]"
+
+#: builtin/rebase.c:31
+msgid ""
+"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] --root [<branch>]"
+msgstr ""
+"git rebase [-i] [flaggor] [--exec <kmd>] [--onto <nybas>] --root [<gren>]"
+
+#: builtin/rebase.c:33
+msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
+msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
+
+#: builtin/rebase.c:119
+#, c-format
+msgid "%s requires an interactive rebase"
+msgstr "%s kräver en interaktiv ombasering"
+
+#: builtin/rebase.c:171
+#, c-format
+msgid "could not get 'onto': '%s'"
+msgstr "kunde inte hämta \"onto\": \"%s\""
+
+#: builtin/rebase.c:186
+#, c-format
+msgid "invalid orig-head: '%s'"
+msgstr "ogiltigt orig-head: \"%s\""
+
+#: builtin/rebase.c:214
+#, c-format
+msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
+msgstr "ignorera ogiltigt allow_rerere_autoupdate: \"%s\""
+
+#: builtin/rebase.c:259
+#, c-format
+msgid "Could not read '%s'"
+msgstr "Kunde inte läsa \"%s\""
+
+#: builtin/rebase.c:277
+#, c-format
+msgid "Cannot store %s"
+msgstr "Kan inte spara %s"
+
+#: builtin/rebase.c:337
+msgid ""
+"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
+"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
+"You can instead skip this commit: run \"git rebase --skip\".\n"
+"To abort and get back to the state before \"git rebase\", run \"git rebase --"
+"abort\"."
+msgstr ""
+"Lös alla konflikter manuellt, märk dem som lösta med\n"
+"\"git add/rm <filer_i_konflikt>\", kör sedan \"git rebase --continue\".\n"
+"Du kan hoppa över incheckningen istället: kör \"git rebase --skip\".\n"
+"För att avbryta och återgå till där du var före ombaseringen, kör \"git "
+"rebase --abort\"."
+
+#: builtin/rebase.c:561
+msgid "could not determine HEAD revision"
+msgstr "kunde inte bestämma HEAD-revision"
+
+#: builtin/rebase.c:753
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Please specify which branch you want to rebase against.\n"
+"See git-rebase(1) for details.\n"
+"\n"
+" git rebase '<branch>'\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Ange vilken gren du vill ombasera mot.\n"
+"Se git-rebase(1) för detaljer.\n"
+"\n"
+" git rebase '<gren>'\n"
+"\n"
+
+#: builtin/rebase.c:769
+#, c-format
+msgid ""
+"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
+"\n"
+" git branch --set-upstream-to=%s/<branch> %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Om du vill ange spårningsinformation för grenen kan du göra det med:\n"
+"\n"
+" git branch --set-upstream-to=%s/<gren> %s\n"
+"\n"
+
+#: builtin/rebase.c:832
+msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
+msgstr "ombasera mot given grenen istället för uppström"
+
+#: builtin/rebase.c:834
+msgid "allow pre-rebase hook to run"
+msgstr "tillåt pre-rebase-krok att köra"
+
+#: builtin/rebase.c:836
+msgid "be quiet. implies --no-stat"
+msgstr "var tyst. implicerar --no-stat"
+
+#: builtin/rebase.c:839
+msgid "display a diffstat of what changed upstream"
+msgstr "vis diffstat för vad som ändrats uppströms"
+
+#: builtin/rebase.c:842
+msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
+msgstr "visa inte en diffstat för vad som ändrats uppströms"
+
+#: builtin/rebase.c:845
+msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
+msgstr "lägg \"Signed-off-by:\"-rad till varje incheckning"
+
+#: builtin/rebase.c:847 builtin/rebase.c:851 builtin/rebase.c:853
+msgid "passed to 'git am'"
+msgstr "sänds till \"git am\""
+
+#: builtin/rebase.c:855 builtin/rebase.c:857
+msgid "passed to 'git apply'"
+msgstr "sänds till \"git apply\""
+
+#: builtin/rebase.c:859 builtin/rebase.c:862
+msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
+msgstr "utför cherry-pick på alla incheckningar, även om oändrad"
+
+#: builtin/rebase.c:864
+msgid "continue"
+msgstr "fortsätt"
+
+#: builtin/rebase.c:867
+msgid "skip current patch and continue"
+msgstr "hoppa över nuvarande patch och fortsätt"
+
+#: builtin/rebase.c:869
+msgid "abort and check out the original branch"
+msgstr "avbryt och checka ut ursprungsgrenen"
+
+#: builtin/rebase.c:872
+msgid "abort but keep HEAD where it is"
+msgstr "avbryt men behåll HEAD där det är"
+
+#: builtin/rebase.c:873
+msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
+msgstr "redigera attgöra-listan under interaktiv ombasering."
+
+#: builtin/rebase.c:876
+msgid "show the patch file being applied or merged"
+msgstr "visa patchen som tillämpas eller slås samman"
+
+#: builtin/rebase.c:879
+msgid "use merging strategies to rebase"
+msgstr "använd sammanslagningsstrategier för sammanslagning"
+
+#: builtin/rebase.c:883
+msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
+msgstr "låt användaren redigera listan över incheckningar att ombasera"
+
+#: builtin/rebase.c:887
+msgid "try to recreate merges instead of ignoring them"
+msgstr "försök återskapa sammanslagningar istället för att ignorera dem"
+
+#: builtin/rebase.c:891
+msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
+msgstr "tillåt rerere att uppdatera index med lösa konflikter"
+
+#: builtin/rebase.c:894
+msgid "preserve empty commits during rebase"
+msgstr "behåll tomma incheckningar under ombasering"
+
+#: builtin/rebase.c:896
+msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
+msgstr "flytta incheckningar som börjar med squash!/fixup! under -i"
+
+#: builtin/rebase.c:902
+msgid "automatically stash/stash pop before and after"
+msgstr "utför automatiskt stash/stash pop före och efter"
+
+#: builtin/rebase.c:904
+msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
+msgstr "lägg till exec-rader efter varje incheckning i den redigerbara listan"
+
+#: builtin/rebase.c:908
+msgid "allow rebasing commits with empty messages"
+msgstr "tillåt ombasering av incheckningar med tomt meddelande"
+
+#: builtin/rebase.c:911
+msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
+msgstr "försök ombasera sammanslagningar istället för att ignorera dem"
+
+#: builtin/rebase.c:914
+msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
+msgstr "använd \"merge-base --fork-point\" för att förfina uppström"
+
+#: builtin/rebase.c:916
+msgid "use the given merge strategy"
+msgstr "använd angiven sammanslagningsstrategi"
+
+#: builtin/rebase.c:918 builtin/revert.c:111
+msgid "option"
+msgstr "alternativ"
+
+#: builtin/rebase.c:919
+msgid "pass the argument through to the merge strategy"
+msgstr "sänd flaggan till sammanslagningsstrategin"
+
+#: builtin/rebase.c:922
+msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
+msgstr "ombasera alla nåbara incheckningar upp till roten/rötterna"
+
+#: builtin/rebase.c:938
+#, c-format
+msgid "could not exec %s"
+msgstr "kunde inte köra %s"
+
+#: builtin/rebase.c:956 git-legacy-rebase.sh:213
+msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
+msgstr "Det verkar som en \"git am\" körs. Kan inte ombasera."
+
+#: builtin/rebase.c:997 git-legacy-rebase.sh:395
+msgid "No rebase in progress?"
+msgstr "Ingen ombasering pågår?"
+
+#: builtin/rebase.c:1001 git-legacy-rebase.sh:406
+msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
+msgstr "Åtgärden --edit-todo kan endast användas under interaktiv ombasering."
+
+#: builtin/rebase.c:1015 git-legacy-rebase.sh:413
+msgid "Cannot read HEAD"
+msgstr "Kan inte läsa HEAD"
+
+#: builtin/rebase.c:1028 git-legacy-rebase.sh:416
+msgid ""
+"You must edit all merge conflicts and then\n"
+"mark them as resolved using git add"
+msgstr ""
+"Du måste redigera alla sammanslagningskonflikter och\n"
+"därefter markera dem som lösta med git add"
+
+#: builtin/rebase.c:1047
+msgid "could not discard worktree changes"
+msgstr "kunde inte kasta ändringar i arbetskatalogen"
+
+#: builtin/rebase.c:1066
+#, c-format
+msgid "could not move back to %s"
+msgstr "kunde inte flytta tillbaka till %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1077 builtin/rm.c:368
+#, c-format
+msgid "could not remove '%s'"
+msgstr "kunde inte ta bort \"%s\""
+
+#: builtin/rebase.c:1103
+#, c-format
+msgid ""
+"It seems that there is already a %s directory, and\n"
+"I wonder if you are in the middle of another rebase. If that is the\n"
+"case, please try\n"
+"\t%s\n"
+"If that is not the case, please\n"
+"\t%s\n"
+"and run me again. I am stopping in case you still have something\n"
+"valuable there.\n"
+msgstr ""
+"Det verkar som katalogen %s redan existerar, och\n"
+"jag undrar om du redan är mitt i en annan ombasering. Om så är\n"
+"fallet, försök\n"
+"\t%s\n"
+"Om så inte är fallet, kör\n"
+"\t%s\n"
+"och kör programmet igen. Jag avslutar ifall du fortfarande har\n"
+"något av värde där.\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1124
+msgid "switch `C' expects a numerical value"
+msgstr "flaggan \"C\" förväntar ett numeriskt värde"
+
+#: builtin/rebase.c:1161
+#, c-format
+msgid "Unknown mode: %s"
+msgstr "Okänt läge: %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1183
+msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
+msgstr "--strategy kräver --merge eller --interactive"
+
+#: builtin/rebase.c:1226
+#, c-format
+msgid ""
+"error: cannot combine interactive options (--interactive, --exec, --rebase-"
+"merges, --preserve-merges, --keep-empty, --root + --onto) with am options "
+"(%s)"
+msgstr ""
+"fel: kan inte kombinera interaktiva flaggor (--interactive, --exec, --rebase-"
+"merges, --preserve-merges, --keep-empty, --root + --onto) med am-flaggor (%s)"
+
+#: builtin/rebase.c:1231
+#, c-format
+msgid ""
+"error: cannot combine merge options (--merge, --strategy, --strategy-option) "
+"with am options (%s)"
+msgstr ""
+"fel: kan inte kombinera sammanslagningsflaggor (--merge, --strategy, --"
+"strategy-option) med am-flaggor (%s)"
+
+#: builtin/rebase.c:1251 git-legacy-rebase.sh:536
+msgid "error: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
+msgstr "fel: kan inte kombinera \"--preserve-merges\" med \"--rebase-merges\""
+
+#: builtin/rebase.c:1256 git-legacy-rebase.sh:542
+msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
+msgstr "fel: kan inte kombinera \"--rebase-merges\" med \"--strategy-option\""
+
+#: builtin/rebase.c:1259 git-legacy-rebase.sh:544
+msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
+msgstr "fel: kan inte kombinera \"--rebase-merges\" med \"--strategy\""
+
+#: builtin/rebase.c:1283
+#, c-format
+msgid "invalid upstream '%s'"
+msgstr "felaktig uppström ”%s”"
+
+#: builtin/rebase.c:1289
+msgid "Could not create new root commit"
+msgstr "kunde inte skapa ny rotincheckning"
+
+#: builtin/rebase.c:1307
+#, c-format
+msgid "'%s': need exactly one merge base"
+msgstr "\"%s\": behöver precis en sammanslagningsbas"
+
+#: builtin/rebase.c:1314
+#, c-format
+msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
+msgstr "Pekar inte på en giltig incheckning: \"%s\""
+
+#: builtin/rebase.c:1339
+#, c-format
+msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
+msgstr "ödesdigert: ingen sådan gren/incheckning: \"%s\""
+
+#: builtin/rebase.c:1347 builtin/submodule--helper.c:37
+#: builtin/submodule--helper.c:1930
+#, c-format
+msgid "No such ref: %s"
+msgstr "Ingen sådan referens: %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1359
+msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
+msgstr "Kunde inte bestämma HEAD:s incheckning"
+
+#: builtin/rebase.c:1399 git-legacy-rebase.sh:665
+msgid "Cannot autostash"
+msgstr "Kan inte utföra \"autostash\""
+
+#: builtin/rebase.c:1402
+#, c-format
+msgid "Unexpected stash response: '%s'"
+msgstr "Oväntat svar från stash: \"%s\""
+
+#: builtin/rebase.c:1408
+#, c-format
+msgid "Could not create directory for '%s'"
+msgstr "Kunde inte skapa katalog för \"%s\""
+
+#: builtin/rebase.c:1411
+#, c-format
+msgid "Created autostash: %s\n"
+msgstr "Skapade autostash: %s\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1414
+msgid "could not reset --hard"
+msgstr "kunde inte utföra \"reset --hard\""
+
+#: builtin/rebase.c:1415 builtin/reset.c:113
+#, c-format
+msgid "HEAD is now at %s"
+msgstr "HEAD är nu på %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1431 git-legacy-rebase.sh:674
+msgid "Please commit or stash them."
+msgstr "Checka in eller använd \"stash\" på dem."
+
+#: builtin/rebase.c:1458
+#, c-format
+msgid "could not parse '%s'"
+msgstr "kunde inte tolka \"%s\""
+
+#: builtin/rebase.c:1470
+#, c-format
+msgid "could not switch to %s"
+msgstr "kunde inte växla till %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1481 git-legacy-rebase.sh:697
+#, sh-format
+msgid "HEAD is up to date."
+msgstr "HEAD är à jour."
+
+#: builtin/rebase.c:1483
+#, c-format
+msgid "Current branch %s is up to date.\n"
+msgstr "Aktuell gren %s är à jour.\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1491 git-legacy-rebase.sh:707
+#, sh-format
+msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
+msgstr "HEAD är à jour, ombasering framtvingad."
+
+#: builtin/rebase.c:1493
+#, c-format
+msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
+msgstr "Aktuell gren %s är à jour, ombasering framtvingad.\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1501 git-legacy-rebase.sh:208
+msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
+msgstr "Kroken pre-rebase vägrade ombaseringen."
+
+#: builtin/rebase.c:1508
+#, c-format
+msgid "Changes to %s:\n"
+msgstr "Ändringar till %s:\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1511
+#, c-format
+msgid "Changes from %s to %s:\n"
+msgstr "Ändringar från %s till %s:\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1536
+#, c-format
+msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
+msgstr ""
+"Först, spolar tillbaka huvudet för att spela av ditt arbete ovanpå det...\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1543
+msgid "Could not detach HEAD"
+msgstr "Kunde inte koppla från HEAD"
+
+#: builtin/rebase.c:1552
+#, c-format
+msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
+msgstr "Snabbspolade %s till %s.\n"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:24
+msgid "no HEAD?"
+msgstr "inget HEAD?"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:51
+#, c-format
+msgid "could not create temporary %s"
+msgstr "kunde inte skapa temporär %s"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:57
+msgid "could not mark as interactive"
+msgstr "kunde inte markera som interaktiv"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:101
+#, c-format
+msgid "could not open %s"
+msgstr "kunde inte öppna %s"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:114
+msgid "could not generate todo list"
+msgstr "Kunde inte skapa attgöra-lista"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:129
+msgid "git rebase--interactive [<options>]"
+msgstr "git rebase--interactive [<flaggor>]"
-#: builtin/rebase--helper.c:24
+#: builtin/rebase--interactive.c:148
msgid "keep empty commits"
msgstr "behåll tomma incheckningar"
-#: builtin/rebase--helper.c:26 builtin/revert.c:124
+#: builtin/rebase--interactive.c:150 builtin/revert.c:124
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "tillåt incheckningar med tomt meddelande"
-#: builtin/rebase--helper.c:27
+#: builtin/rebase--interactive.c:151
msgid "rebase merge commits"
msgstr "ombasera sammanslagningar"
-#: builtin/rebase--helper.c:29
+#: builtin/rebase--interactive.c:153
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr "behåll ursprungliga förgreningspunkter för kusiner"
-#: builtin/rebase--helper.c:30
+#: builtin/rebase--interactive.c:155
+msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
+msgstr "flytta incheckningar som inleds med squash!/fixup!"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:156
+msgid "sign commits"
+msgstr "signera incheckningar"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:158
msgid "continue rebase"
msgstr "fortsätt ombasering"
-#: builtin/rebase--helper.c:32
-msgid "abort rebase"
-msgstr "avbryt ombasering"
+#: builtin/rebase--interactive.c:160
+msgid "skip commit"
+msgstr "hoppa över incheckning"
-#: builtin/rebase--helper.c:35
-msgid "make rebase script"
-msgstr "skapa ombaseringsskript"
+#: builtin/rebase--interactive.c:161
+msgid "edit the todo list"
+msgstr "redigera attgöra-listan"
-#: builtin/rebase--helper.c:37
+#: builtin/rebase--interactive.c:163
+msgid "show the current patch"
+msgstr "visa nuvarande patch"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:166
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "förkorta inchecknings-id i todo-listan"
-#: builtin/rebase--helper.c:39
+#: builtin/rebase--interactive.c:168
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "utöka inchecknings-id i todo-listan"
-#: builtin/rebase--helper.c:41
+#: builtin/rebase--interactive.c:170
msgid "check the todo list"
msgstr "kontrollera todo-listan"
-#: builtin/rebase--helper.c:43
-msgid "skip unnecessary picks"
-msgstr "hoppa över onödiga \"pick\"-kommandon"
-
-#: builtin/rebase--helper.c:45
+#: builtin/rebase--interactive.c:172
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr "ordna om fixup-/squash-rader"
-#: builtin/rebase--helper.c:47
+#: builtin/rebase--interactive.c:174
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "lägg in exec-kommandon i todo-listan"
-#: builtin/rebase--helper.c:68
+#: builtin/rebase--interactive.c:175
+msgid "onto"
+msgstr "ovanpå"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:177
+msgid "restrict-revision"
+msgstr "restrict-revision"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:177
+msgid "restrict revision"
+msgstr "begränsa revision"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:178
+msgid "squash-onto"
+msgstr "squash-onto"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:179
+msgid "squash onto"
+msgstr "tryck ihop ovanpå"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:181
+msgid "the upstream commit"
+msgstr "uppströmsincheckningen"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:182
+msgid "head-name"
+msgstr "head-name"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:182
+msgid "head name"
+msgstr "namn på huvud"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:187
+msgid "rebase strategy"
+msgstr "sammanslagningsstrategi"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:188
+msgid "strategy-opts"
+msgstr "strategy-opts"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:189
+msgid "strategy options"
+msgstr "strategiflaggor"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:190
+msgid "switch-to"
+msgstr "switch-to"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:191
+msgid "the branch or commit to checkout"
+msgstr "gren eller inchecking att checka ut"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:192
+msgid "onto-name"
+msgstr "onto-name"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:192
+msgid "onto name"
+msgstr "på-namn"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:193
+msgid "cmd"
+msgstr "kmd"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:193
+msgid "the command to run"
+msgstr "kommando att köra"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:220
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "--[no-]rebase-cousins har ingen effekt utan --rebase-merges"
-#: builtin/receive-pack.c:32
+#: builtin/rebase--interactive.c:226
+msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
+msgstr "en basincheckning måste anges med --upstream eller --onto"
+
+#: builtin/receive-pack.c:33
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack <git-katalog>"
@@ -14320,24 +15503,24 @@ msgstr ""
"\n"
"För att undvika detta meddelande kan du sätta det till \"refuse\"."
-#: builtin/receive-pack.c:1923
+#: builtin/receive-pack.c:1929
msgid "quiet"
msgstr "tyst"
-#: builtin/receive-pack.c:1937
+#: builtin/receive-pack.c:1943
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Du måste ange en katalog."
-#: builtin/reflog.c:536 builtin/reflog.c:541
+#: builtin/reflog.c:563 builtin/reflog.c:568
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "\"%s\" är inte en giltig tidsstämpel"
-#: builtin/remote.c:15
+#: builtin/remote.c:16
msgid "git remote [-v | --verbose]"
msgstr "git remote [-v | --verbose]"
-#: builtin/remote.c:16
+#: builtin/remote.c:17
msgid ""
"git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] <name> <url>"
@@ -14345,82 +15528,82 @@ msgstr ""
"git remote add [-t <gren>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] <namn> <url>"
-#: builtin/remote.c:17 builtin/remote.c:37
+#: builtin/remote.c:18 builtin/remote.c:38
msgid "git remote rename <old> <new>"
msgstr "git remote rename <gammal> <ny>"
-#: builtin/remote.c:18 builtin/remote.c:42
+#: builtin/remote.c:19 builtin/remote.c:43
msgid "git remote remove <name>"
msgstr "git remote remove <namn>"
-#: builtin/remote.c:19 builtin/remote.c:47
+#: builtin/remote.c:20 builtin/remote.c:48
msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
msgstr "git remote set-head <namn> (-a | --auto | -d | --delete | <gren>)"
-#: builtin/remote.c:20
+#: builtin/remote.c:21
msgid "git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>"
msgstr "git remote [-v | --verbose] show [-n] <namn>"
-#: builtin/remote.c:21
+#: builtin/remote.c:22
msgid "git remote prune [-n | --dry-run] <name>"
msgstr "git remote prune [-n | --dry-run] <namn>"
-#: builtin/remote.c:22
+#: builtin/remote.c:23
msgid ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]"
msgstr ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<grupp> | <fjärr>)...]"
-#: builtin/remote.c:23
+#: builtin/remote.c:24
msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches [--add] <namn> <gren>..."
-#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:73
+#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:74
msgid "git remote get-url [--push] [--all] <name>"
msgstr "git remote get-url [--push] [--all] <namn>"
-#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:78
+#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:79
msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
msgstr "git remote set-url [--push] <namn> <nyurl> [<gammalurl>]"
-#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:79
+#: builtin/remote.c:27 builtin/remote.c:80
msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
msgstr "git remote set-url --add <namn> <nyurl>"
-#: builtin/remote.c:27 builtin/remote.c:80
+#: builtin/remote.c:28 builtin/remote.c:81
msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
msgstr "git remote set-url --delete <namn> <url>"
-#: builtin/remote.c:32
+#: builtin/remote.c:33
msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
msgstr "git remote add [<flaggor>] <namn> <url>"
-#: builtin/remote.c:52
+#: builtin/remote.c:53
msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches <namn> <gren>..."
-#: builtin/remote.c:53
+#: builtin/remote.c:54
msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches --add <namn> <gren>..."
-#: builtin/remote.c:58
+#: builtin/remote.c:59
msgid "git remote show [<options>] <name>"
msgstr "git remote show [<flaggor>] <namn>"
-#: builtin/remote.c:63
+#: builtin/remote.c:64
msgid "git remote prune [<options>] <name>"
msgstr "git remote prune [<flaggor>] <namn>"
-#: builtin/remote.c:68
+#: builtin/remote.c:69
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
msgstr "git remote update [<flaggor>] [<grupp> | <fjärr>]..."
-#: builtin/remote.c:97
+#: builtin/remote.c:98
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Uppdaterar %s"
-#: builtin/remote.c:129
+#: builtin/remote.c:130
msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
"\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
@@ -14428,82 +15611,82 @@ msgstr ""
"--mirror är farlig och föråldrad; använd\n"
"\t --mirror=fetch eller --mirror=push istället"
-#: builtin/remote.c:146
+#: builtin/remote.c:147
#, c-format
msgid "unknown mirror argument: %s"
msgstr "okänt argument till mirror: %s"
-#: builtin/remote.c:162
+#: builtin/remote.c:163
msgid "fetch the remote branches"
msgstr "hämta fjärrgrenarna"
-#: builtin/remote.c:164
+#: builtin/remote.c:165
msgid "import all tags and associated objects when fetching"
msgstr "importera alla taggar och associerade objekt vid hämtning"
-#: builtin/remote.c:167
+#: builtin/remote.c:168
msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
msgstr "eller hämta inte några taggar alls (--no-tags)"
-#: builtin/remote.c:169
+#: builtin/remote.c:170
msgid "branch(es) to track"
msgstr "gren(ar) att spåra"
-#: builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:171
msgid "master branch"
msgstr "huvudgren"
-#: builtin/remote.c:172
+#: builtin/remote.c:173
msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
msgstr "ställ in arkiv som spegel att sända eller ta emot från"
-#: builtin/remote.c:184
+#: builtin/remote.c:185
msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
msgstr "att ange en master-gren ger ingen mening med --mirror"
-#: builtin/remote.c:186
+#: builtin/remote.c:187
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
msgstr "att ange grenar att spåra ger mening bara med hämtningsspeglar"
-#: builtin/remote.c:193 builtin/remote.c:635
+#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:636
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "fjärrarkivet %s finns redan."
-#: builtin/remote.c:197 builtin/remote.c:639
+#: builtin/remote.c:198 builtin/remote.c:640
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt namn på fjärrarkiv"
-#: builtin/remote.c:237
+#: builtin/remote.c:238
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Kunde inte skapa master \"%s\""
-#: builtin/remote.c:343
+#: builtin/remote.c:344
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Kunde inte hämta mappning för referensspecifikation %s"
-#: builtin/remote.c:442 builtin/remote.c:450
+#: builtin/remote.c:443 builtin/remote.c:451
msgid "(matching)"
msgstr "(matchande)"
-#: builtin/remote.c:454
+#: builtin/remote.c:455
msgid "(delete)"
msgstr "(ta bort)"
-#: builtin/remote.c:628 builtin/remote.c:764 builtin/remote.c:863
+#: builtin/remote.c:629 builtin/remote.c:765 builtin/remote.c:864
#, c-format
-msgid "No such remote: %s"
-msgstr "Inget sådant fjärrarkiv: %s"
+msgid "No such remote: '%s'"
+msgstr "Ingen sådan fjärr: \"%s\""
-#: builtin/remote.c:645
+#: builtin/remote.c:646
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Kunde inte byta namn på konfigurationssektionen \"%s\" till \"%s\""
-#: builtin/remote.c:665
+#: builtin/remote.c:666
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -14514,17 +15697,17 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"\tUppdatera konfigurationen manuellt om nödvändigt."
-#: builtin/remote.c:701
+#: builtin/remote.c:702
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "misslyckades ta bort \"%s\""
-#: builtin/remote.c:735
+#: builtin/remote.c:736
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "misslyckades skapa \"%s\""
-#: builtin/remote.c:801
+#: builtin/remote.c:802
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -14538,118 +15721,118 @@ msgstr[1] ""
"Observera: Några grenar utanför hierarkin refs/remotes/ togs inte bort;\n"
"för att ta bort dem, använd:"
-#: builtin/remote.c:815
+#: builtin/remote.c:816
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Kunde inte ta bort konfigurationssektionen \"%s\""
-#: builtin/remote.c:916
+#: builtin/remote.c:917
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " ny (nästa hämtning sparar i remotes/%s)"
-#: builtin/remote.c:919
+#: builtin/remote.c:920
msgid " tracked"
msgstr " spårad"
-#: builtin/remote.c:921
+#: builtin/remote.c:922
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " förlegad (använd \"git remote prune\" för att ta bort)"
-#: builtin/remote.c:923
+#: builtin/remote.c:924
msgid " ???"
msgstr " ???"
-#: builtin/remote.c:964
+#: builtin/remote.c:965
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr "ogiltig branch.%s.merge; kan inte ombasera över > 1 gren"
-#: builtin/remote.c:973
+#: builtin/remote.c:974
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "ombaseras interaktivt på fjärren %s"
-#: builtin/remote.c:975
+#: builtin/remote.c:976
#, c-format
msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
msgstr "ombaseras interaktivt (med sammanslagningar) på fjärren %s"
-#: builtin/remote.c:978
+#: builtin/remote.c:979
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "ombaseras på fjärren %s"
-#: builtin/remote.c:982
+#: builtin/remote.c:983
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " sammanslås med fjärren %s"
-#: builtin/remote.c:985
+#: builtin/remote.c:986
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "sammanslås med fjärren %s"
-#: builtin/remote.c:988
+#: builtin/remote.c:989
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s och med fjärren %s\n"
-#: builtin/remote.c:1031
+#: builtin/remote.c:1032
msgid "create"
msgstr "skapa"
-#: builtin/remote.c:1034
+#: builtin/remote.c:1035
msgid "delete"
msgstr "ta bort"
-#: builtin/remote.c:1038
+#: builtin/remote.c:1039
msgid "up to date"
msgstr "àjour"
-#: builtin/remote.c:1041
+#: builtin/remote.c:1042
msgid "fast-forwardable"
msgstr "kan snabbspolas"
-#: builtin/remote.c:1044
+#: builtin/remote.c:1045
msgid "local out of date"
msgstr "lokal föråldrad"
-#: builtin/remote.c:1051
+#: builtin/remote.c:1052
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s tvingar till %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1054
+#: builtin/remote.c:1055
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s sänder till %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1058
+#: builtin/remote.c:1059
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s tvingar till %s"
-#: builtin/remote.c:1061
+#: builtin/remote.c:1062
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s sänder till %s"
-#: builtin/remote.c:1129
+#: builtin/remote.c:1130
msgid "do not query remotes"
msgstr "fråga inte fjärrar"
-#: builtin/remote.c:1156
+#: builtin/remote.c:1157
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "* fjärr %s"
-#: builtin/remote.c:1157
+#: builtin/remote.c:1158
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Hämt-URL: %s"
-#: builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1174 builtin/remote.c:1313
+#: builtin/remote.c:1159 builtin/remote.c:1175 builtin/remote.c:1314
msgid "(no URL)"
msgstr "(ingen URL)"
@@ -14657,193 +15840,193 @@ msgstr "(ingen URL)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1172 builtin/remote.c:1174
+#: builtin/remote.c:1173 builtin/remote.c:1175
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Sänd-URL: %s"
-#: builtin/remote.c:1176 builtin/remote.c:1178 builtin/remote.c:1180
+#: builtin/remote.c:1177 builtin/remote.c:1179 builtin/remote.c:1181
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " HEAD-gren: %s"
-#: builtin/remote.c:1176
+#: builtin/remote.c:1177
msgid "(not queried)"
msgstr "(inte förfrågad)"
-#: builtin/remote.c:1178
+#: builtin/remote.c:1179
msgid "(unknown)"
msgstr "(okänd)"
-#: builtin/remote.c:1182
+#: builtin/remote.c:1183
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
msgstr " HEAD-gren (HEAD på fjärr är tvetydig, kan vara en av följande):\n"
-#: builtin/remote.c:1194
+#: builtin/remote.c:1195
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Fjärrgren:%s"
msgstr[1] " Fjärrgrenar:%s"
-#: builtin/remote.c:1197 builtin/remote.c:1223
+#: builtin/remote.c:1198 builtin/remote.c:1224
msgid " (status not queried)"
msgstr " (status inte förfrågad)"
-#: builtin/remote.c:1206
+#: builtin/remote.c:1207
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Lokal gren konfigurerad för \"git pull\":"
msgstr[1] " Lokala grenar konfigurerade för \"git pull\":"
-#: builtin/remote.c:1214
+#: builtin/remote.c:1215
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Lokala referenser speglas av \"git push\""
-#: builtin/remote.c:1220
+#: builtin/remote.c:1221
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Lokal referens konfigurerad för \"git push\"%s:"
msgstr[1] " Lokala referenser konfigurerade för \"git push\"%s:"
-#: builtin/remote.c:1241
+#: builtin/remote.c:1242
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "sätt refs/remotes/<namn>/HEAD enligt fjärren"
-#: builtin/remote.c:1243
+#: builtin/remote.c:1244
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "ta bort refs/remotes/<namn>/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1258
+#: builtin/remote.c:1259
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Kan inte bestämma HEAD på fjärren"
-#: builtin/remote.c:1260
+#: builtin/remote.c:1261
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr "Flera HEAD-grenar på fjärren. Välj en explicit med:"
-#: builtin/remote.c:1270
+#: builtin/remote.c:1271
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "Kunde inte ta bort %s"
-#: builtin/remote.c:1278
+#: builtin/remote.c:1279
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Inte en giltig referens: %s"
-#: builtin/remote.c:1280
+#: builtin/remote.c:1281
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "Kunde inte ställa in %s"
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1299
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr " %s kommer bli dinglande!"
-#: builtin/remote.c:1299
+#: builtin/remote.c:1300
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr " %s har blivit dinglande!"
-#: builtin/remote.c:1309
+#: builtin/remote.c:1310
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Rensar %s"
-#: builtin/remote.c:1310
+#: builtin/remote.c:1311
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "URL: %s"
-#: builtin/remote.c:1326
+#: builtin/remote.c:1327
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " * [skulle rensa] %s"
-#: builtin/remote.c:1329
+#: builtin/remote.c:1330
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " * [rensad] %s"
-#: builtin/remote.c:1374
+#: builtin/remote.c:1375
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "rensa fjärrar efter hämtning"
-#: builtin/remote.c:1437 builtin/remote.c:1491 builtin/remote.c:1559
+#: builtin/remote.c:1438 builtin/remote.c:1492 builtin/remote.c:1560
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Ingen sådan fjärr \"%s\""
-#: builtin/remote.c:1453
+#: builtin/remote.c:1454
msgid "add branch"
msgstr "lägg till gren"
-#: builtin/remote.c:1460
+#: builtin/remote.c:1461
msgid "no remote specified"
msgstr "ingen fjärr angavs"
-#: builtin/remote.c:1477
+#: builtin/remote.c:1478
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "fråga sänd-URL:er istället för hämta-URL:er"
-#: builtin/remote.c:1479
+#: builtin/remote.c:1480
msgid "return all URLs"
msgstr "returnera alla URL:er"
-#: builtin/remote.c:1507
+#: builtin/remote.c:1508
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "ingen URL:er angivna för fjärren \"%s\""
-#: builtin/remote.c:1533
+#: builtin/remote.c:1534
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "manipulera URL:ar för sändning"
-#: builtin/remote.c:1535
+#: builtin/remote.c:1536
msgid "add URL"
msgstr "lägg till URL"
-#: builtin/remote.c:1537
+#: builtin/remote.c:1538
msgid "delete URLs"
msgstr "ta bort URL:ar"
-#: builtin/remote.c:1544
+#: builtin/remote.c:1545
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "--add --delete ger ingen mening"
-#: builtin/remote.c:1583
+#: builtin/remote.c:1584
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Felaktig gammalt URL-mönster: %s"
-#: builtin/remote.c:1591
+#: builtin/remote.c:1592
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Ingen sådan URL hittades: %s"
-#: builtin/remote.c:1593
+#: builtin/remote.c:1594
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Kommer inte ta bort alla icke-sänd-URL:er"
-#: builtin/remote.c:1609
+#: builtin/remote.c:1610
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "var pratsam; måste skrivas före ett underkommando"
-#: builtin/remote.c:1640
+#: builtin/remote.c:1641
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Okänt underkommando: %s"
-#: builtin/repack.c:20
+#: builtin/repack.c:22
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [<flaggor>]"
-#: builtin/repack.c:25
+#: builtin/repack.c:27
msgid ""
"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
@@ -14852,91 +16035,95 @@ msgstr ""
"Använd --no-write-bitmap-index eller inaktivera inställningen\n"
"pack.writebitmaps"
-#: builtin/repack.c:287
+#: builtin/repack.c:294
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "packa allt i ett enda paket"
-#: builtin/repack.c:289
+#: builtin/repack.c:296
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr "samma som -a, och gör onåbara objekt lösa"
-#: builtin/repack.c:292
+#: builtin/repack.c:299
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr "ta bort överflödiga paket, och kör git-prune-packed"
-#: builtin/repack.c:294
+#: builtin/repack.c:301
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "sänd --no-reuse-delta till git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:296
+#: builtin/repack.c:303
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr "sänd --no-reuse-object till git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:298
+#: builtin/repack.c:305
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "kör inte git-update-server-info"
-#: builtin/repack.c:301
+#: builtin/repack.c:308
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "sänd --local till git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:303
+#: builtin/repack.c:310
msgid "write bitmap index"
msgstr "skriv bitkartindex"
-#: builtin/repack.c:304
+#: builtin/repack.c:312
+msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
+msgstr "sänd --delta-islands till git-pack-objects"
+
+#: builtin/repack.c:313
msgid "approxidate"
msgstr "cirkadatum"
-#: builtin/repack.c:305
+#: builtin/repack.c:314
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr "med -A, lös inte upp objekt äldre än detta"
-#: builtin/repack.c:307
+#: builtin/repack.c:316
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "med -a, packa om onåbara objekt"
-#: builtin/repack.c:309
+#: builtin/repack.c:318
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "storlek på fönster använt för deltakomprimering"
-#: builtin/repack.c:310 builtin/repack.c:316
+#: builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:325
msgid "bytes"
msgstr "byte"
-#: builtin/repack.c:311
+#: builtin/repack.c:320
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr "samma som ovan, men begränsa minnesstorleken istället för postantal"
-#: builtin/repack.c:313
+#: builtin/repack.c:322
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "begränsa maximalt deltadjup"
-#: builtin/repack.c:315
+#: builtin/repack.c:324
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "begränsar maximalt antal trådar"
-#: builtin/repack.c:317
+#: builtin/repack.c:326
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "maximal storlek på varje paketfil"
-#: builtin/repack.c:319
+#: builtin/repack.c:328
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "packa om objekt i paket märkta med .keep"
-#: builtin/repack.c:321
+#: builtin/repack.c:330
msgid "do not repack this pack"
msgstr "packa inte om detta paket"
-#: builtin/repack.c:331
+#: builtin/repack.c:340
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "kan inte ta bort paket i ett \"precious-objects\"-arkiv"
-#: builtin/repack.c:335
+#: builtin/repack.c:344
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "--keep-unreachable och -A kan inte användas samtidigt"
-#: builtin/repack.c:510 builtin/worktree.c:140
+#: builtin/repack.c:527
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "misslyckades ta bort \"%s\""
@@ -14965,7 +16152,7 @@ msgstr "git replace -d <objekt>..."
msgid "git replace [--format=<format>] [-l [<pattern>]]"
msgstr "git replace [--format=<format>] [-l [<mönster>]]"
-#: builtin/replace.c:57 builtin/replace.c:203 builtin/replace.c:206
+#: builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:203 builtin/replace.c:206
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
msgstr "misslyckades slå upp \"%s\" som en giltig referens"
@@ -15112,7 +16299,7 @@ msgstr "ympning för \"%s\" behövs inte"
msgid "new commit is the same as the old one: '%s'"
msgstr "ny incheckning är samma som den gamla: \"%s\""
-#: builtin/replace.c:514
+#: builtin/replace.c:515
#, c-format
msgid ""
"could not convert the following graft(s):\n"
@@ -15121,71 +16308,71 @@ msgstr ""
"kunde inte konvertera följande ympning(ar):\n"
"%s"
-#: builtin/replace.c:535
+#: builtin/replace.c:536
msgid "list replace refs"
msgstr "visa ersättningsreferenser"
-#: builtin/replace.c:536
+#: builtin/replace.c:537
msgid "delete replace refs"
msgstr "ta bort ersättningsreferenser"
-#: builtin/replace.c:537
+#: builtin/replace.c:538
msgid "edit existing object"
msgstr "redigera befintligt objekt"
-#: builtin/replace.c:538
+#: builtin/replace.c:539
msgid "change a commit's parents"
msgstr "ändra en inchecknings föräldrar"
-#: builtin/replace.c:539
+#: builtin/replace.c:540
msgid "convert existing graft file"
msgstr "konvertera befintlig ympningsfil"
-#: builtin/replace.c:540
+#: builtin/replace.c:541
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "ersätt referensen om den finns"
-#: builtin/replace.c:542
+#: builtin/replace.c:543
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "använd inte snygg visning av innehåll för --edit"
-#: builtin/replace.c:543
+#: builtin/replace.c:544
msgid "use this format"
msgstr "använd detta format"
-#: builtin/replace.c:556
+#: builtin/replace.c:557
msgid "--format cannot be used when not listing"
msgstr "--format kan inte användas utanför listning"
-#: builtin/replace.c:564
+#: builtin/replace.c:565
msgid "-f only makes sense when writing a replacement"
msgstr "-f kan endast användas vid skrivning av ersättning"
-#: builtin/replace.c:568
+#: builtin/replace.c:569
msgid "--raw only makes sense with --edit"
msgstr "--raw kan bara användas med --edit"
-#: builtin/replace.c:574
+#: builtin/replace.c:575
msgid "-d needs at least one argument"
msgstr "-d behöver minst ett argument"
-#: builtin/replace.c:580
+#: builtin/replace.c:581
msgid "bad number of arguments"
msgstr "fel antal argument"
-#: builtin/replace.c:586
+#: builtin/replace.c:587
msgid "-e needs exactly one argument"
msgstr "-e tar exakt ett argument"
-#: builtin/replace.c:592
+#: builtin/replace.c:593
msgid "-g needs at least one argument"
msgstr "-g tar minst ett argument"
-#: builtin/replace.c:598
+#: builtin/replace.c:599
msgid "--convert-graft-file takes no argument"
msgstr "--convert-graft-file tar inga argument"
-#: builtin/replace.c:604
+#: builtin/replace.c:605
msgid "only one pattern can be given with -l"
msgstr "endast ett mönster kan anges med -l"
@@ -15193,175 +16380,193 @@ msgstr "endast ett mönster kan anges med -l"
msgid "git rerere [clear | forget <path>... | status | remaining | diff | gc]"
msgstr "git rerere [clear | forget <path>... | status | remaining | diff | gc]"
-#: builtin/rerere.c:59
+#: builtin/rerere.c:60
msgid "register clean resolutions in index"
msgstr "registrera rena lösningar i indexet"
-#: builtin/reset.c:29
+#: builtin/rerere.c:79
+msgid "'git rerere forget' without paths is deprecated"
+msgstr "\"git rerere forget\" utan sökvägar är föråldrat"
+
+#: builtin/rerere.c:111
+#, c-format
+msgid "unable to generate diff for '%s'"
+msgstr "misslyckades skapa diff för \"%s\""
+
+#: builtin/reset.c:31
msgid ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
msgstr ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<incheckning>]"
-#: builtin/reset.c:30
+#: builtin/reset.c:32
msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <paths>..."
msgstr "git reset [-q] [<träd-igt>] [--] <sökvägar>..."
-#: builtin/reset.c:31
+#: builtin/reset.c:33
msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<paths>...]"
msgstr "git reset --patch [<träd-igt>] [--] [<sökvägar>...]"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "mixed"
msgstr "blandad"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "soft"
msgstr "mjuk"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "hard"
msgstr "hård"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "merge"
msgstr "sammanslagning"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "keep"
msgstr "behåll"
-#: builtin/reset.c:78
+#: builtin/reset.c:80
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "Du har inte en giltig HEAD."
-#: builtin/reset.c:80
+#: builtin/reset.c:82
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "Kunde inte hitta trädet för HEAD."
-#: builtin/reset.c:86
+#: builtin/reset.c:88
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Kunde inte hitta trädet för %s."
-#: builtin/reset.c:111
-#, c-format
-msgid "HEAD is now at %s"
-msgstr "HEAD är nu på %s"
-
-#: builtin/reset.c:189
+#: builtin/reset.c:192
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Kan inte utföra en %s återställning mitt i en sammanslagning."
-#: builtin/reset.c:289
+#: builtin/reset.c:292
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "var tyst, rapportera endast fel"
-#: builtin/reset.c:291
+#: builtin/reset.c:294
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "återställ HEAD och index"
-#: builtin/reset.c:292
+#: builtin/reset.c:295
msgid "reset only HEAD"
msgstr "återställ endast HEAD"
-#: builtin/reset.c:294 builtin/reset.c:296
+#: builtin/reset.c:297 builtin/reset.c:299
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "återställ HEAD, index och arbetskatalog"
-#: builtin/reset.c:298
+#: builtin/reset.c:301
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "återställ HEAD men behåll lokala ändringar"
-#: builtin/reset.c:304
+#: builtin/reset.c:307
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr "registrera endast att borttagna sökvägar kommer läggas till senare"
-#: builtin/reset.c:321
+#: builtin/reset.c:325
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Kunde inte slå upp \"%s\" som en giltig revision."
-#: builtin/reset.c:329
+#: builtin/reset.c:333
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "Kunde inte slå upp \"%s\" som ett giltigt träd."
-#: builtin/reset.c:338
+#: builtin/reset.c:342
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr "--patch är inkompatibel med --{hard,mixed,soft}"
-#: builtin/reset.c:347
+#: builtin/reset.c:351
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"--mixed rekommenderas inte med sökvägar; använd \"git reset -- <sökvägar>\"."
-#: builtin/reset.c:349
+#: builtin/reset.c:353
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Kan inte göra %s återställning med sökvägar."
-#: builtin/reset.c:359
+#: builtin/reset.c:363
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "%s återställning tillåts inte i ett naket arkiv"
-#: builtin/reset.c:363
+#: builtin/reset.c:367
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "-N kan endast användas med --mixed"
-#: builtin/reset.c:380
+#: builtin/reset.c:387
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Oköade ändringar efter återställning:"
-#: builtin/reset.c:386
+#: builtin/reset.c:390
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"It took %.2f seconds to enumerate unstaged changes after reset. You can\n"
+"use '--quiet' to avoid this. Set the config setting reset.quiet to true\n"
+"to make this the default.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Det tog %.2f sekunder att räkna upp oköade ändringar efter återställning.\n"
+"Du kan använda \"--quiet\" för att förhindra detta. Ställ "
+"konfigurationsvariabeln\n"
+"reset.quiet till true för att göra detta till förval.\n"
+
+#: builtin/reset.c:400
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Kunde inte återställa indexfilen till versionen \"%s\"."
-#: builtin/reset.c:390
+#: builtin/reset.c:404
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil."
-#: builtin/rev-list.c:399
+#: builtin/rev-list.c:403
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "kan inte kombinera --exclude-promisor-objects och --missing"
-#: builtin/rev-list.c:457
+#: builtin/rev-list.c:461
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "objektfiltrering kräver --objects"
-#: builtin/rev-list.c:460
+#: builtin/rev-list.c:464
#, c-format
msgid "invalid sparse value '%s'"
msgstr "ogiltigt värde för sparse: \"%s\""
-#: builtin/rev-list.c:501
+#: builtin/rev-list.c:505
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "rev-list stöder inte visning av anteckningar"
-#: builtin/rev-list.c:504
+#: builtin/rev-list.c:508
msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
msgstr "kan inte kombinera --use-bitmap-index med objektfiltrering"
-#: builtin/rev-parse.c:406
+#: builtin/rev-parse.c:407
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<argument>...]"
-#: builtin/rev-parse.c:411
+#: builtin/rev-parse.c:412
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "behåll \"--\" sänt som argument"
-#: builtin/rev-parse.c:413
+#: builtin/rev-parse.c:414
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "sluta tolka efter första argument som inte är flagga"
-#: builtin/rev-parse.c:416
+#: builtin/rev-parse.c:417
msgid "output in stuck long form"
msgstr "utdata fast i lång form"
-#: builtin/rev-parse.c:549
+#: builtin/rev-parse.c:550
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -15429,10 +16634,6 @@ msgstr "välj förälder för huvudlinje"
msgid "merge strategy"
msgstr "sammanslagningsstrategi"
-#: builtin/revert.c:111
-msgid "option"
-msgstr "alternativ"
-
#: builtin/revert.c:112
msgid "option for merge strategy"
msgstr "alternativ för sammanslagningsstrategi"
@@ -15536,11 +16737,6 @@ msgstr "tar inte bort \"%s\" rekursivt utan -r"
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: kan inte ta bort %s"
-#: builtin/rm.c:368
-#, c-format
-msgid "could not remove '%s'"
-msgstr "kunde inte ta bort \"%s\""
-
#: builtin/send-pack.c:20
msgid ""
"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<git-"
@@ -15645,110 +16841,110 @@ msgstr[1] "ignorerar %s; kan inte hantera mer än %d referenser"
msgid "no matching refs with %s"
msgstr "inga motsvarande referenser med %s"
-#: builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/show-branch.c:646
msgid "show remote-tracking and local branches"
msgstr "visa fjärrspårande och lokala grenar"
-#: builtin/show-branch.c:647
+#: builtin/show-branch.c:648
msgid "show remote-tracking branches"
msgstr "visa fjärrspårande grenar"
-#: builtin/show-branch.c:649
+#: builtin/show-branch.c:650
msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
msgstr "färga \"*!+-\" enligt grenen"
-#: builtin/show-branch.c:651
+#: builtin/show-branch.c:652
msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
msgstr "visa <n> ytterligare incheckningar efter gemensam anfader"
-#: builtin/show-branch.c:653
+#: builtin/show-branch.c:654
msgid "synonym to more=-1"
msgstr "synonym till more=-1"
-#: builtin/show-branch.c:654
+#: builtin/show-branch.c:655
msgid "suppress naming strings"
msgstr "undertyck namnsträngar"
-#: builtin/show-branch.c:656
+#: builtin/show-branch.c:657
msgid "include the current branch"
msgstr "inkludera aktuell gren"
-#: builtin/show-branch.c:658
+#: builtin/show-branch.c:659
msgid "name commits with their object names"
msgstr "namnge incheckningar med deras objektnamn"
-#: builtin/show-branch.c:660
+#: builtin/show-branch.c:661
msgid "show possible merge bases"
msgstr "visa möjliga sammanslagningsbaser"
-#: builtin/show-branch.c:662
+#: builtin/show-branch.c:663
msgid "show refs unreachable from any other ref"
msgstr "visa referenser som inte kan nås från någon annan referens"
-#: builtin/show-branch.c:664
+#: builtin/show-branch.c:665
msgid "show commits in topological order"
msgstr "visa incheckningar i topologisk ordning"
-#: builtin/show-branch.c:667
+#: builtin/show-branch.c:668
msgid "show only commits not on the first branch"
msgstr "visa endast incheckningar inte på den första grenen"
-#: builtin/show-branch.c:669
+#: builtin/show-branch.c:670
msgid "show merges reachable from only one tip"
msgstr "visa sammanslagningar som endast kan nås från en spets"
-#: builtin/show-branch.c:671
+#: builtin/show-branch.c:672
msgid "topologically sort, maintaining date order where possible"
msgstr "sortera topologiskt, behåll datumordning när möjligt"
-#: builtin/show-branch.c:674
+#: builtin/show-branch.c:675
msgid "<n>[,<base>]"
msgstr "<n>[,<bas>]"
-#: builtin/show-branch.c:675
+#: builtin/show-branch.c:676
msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
msgstr "visa <n> nyaste refloggposter med början på bas"
-#: builtin/show-branch.c:711
+#: builtin/show-branch.c:712
msgid ""
"--reflog is incompatible with --all, --remotes, --independent or --merge-base"
msgstr ""
"--reflog är inkompatibel med --all, --remotes, --independent eller --merge-"
"base"
-#: builtin/show-branch.c:735
+#: builtin/show-branch.c:736
msgid "no branches given, and HEAD is not valid"
msgstr "inga grenar angavs, och HEAD är inte giltigt"
-#: builtin/show-branch.c:738
+#: builtin/show-branch.c:739
msgid "--reflog option needs one branch name"
msgstr "--reflog behöver ett namn på en gren"
-#: builtin/show-branch.c:741
+#: builtin/show-branch.c:742
#, c-format
msgid "only %d entry can be shown at one time."
msgid_plural "only %d entries can be shown at one time."
msgstr[0] "maximalt %d poster kan visas samtidigt."
msgstr[1] "maximalt %d poster kan visas samtidigt."
-#: builtin/show-branch.c:745
+#: builtin/show-branch.c:746
#, c-format
msgid "no such ref %s"
msgstr "ingen sådan referens %s"
-#: builtin/show-branch.c:829
+#: builtin/show-branch.c:830
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d rev."
msgid_plural "cannot handle more than %d revs."
msgstr[0] "kan inte hantera mer än %d revision."
msgstr[1] "kan inte hantera mer än %d revisioner."
-#: builtin/show-branch.c:833
+#: builtin/show-branch.c:834
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref."
msgstr "\"%s\" är inte en giltig referens."
-#: builtin/show-branch.c:836
+#: builtin/show-branch.c:837
#, c-format
msgid "cannot find commit %s (%s)"
msgstr "hittar inte incheckning %s (%s)"
@@ -15765,35 +16961,35 @@ msgstr ""
msgid "git show-ref --exclude-existing[=<pattern>]"
msgstr "git show-ref --exclude-existing[=<mönster>]"
-#: builtin/show-ref.c:160
+#: builtin/show-ref.c:161
msgid "only show tags (can be combined with heads)"
msgstr "visa endast taggar (kan kombineras med huvuden)"
-#: builtin/show-ref.c:161
+#: builtin/show-ref.c:162
msgid "only show heads (can be combined with tags)"
msgstr "visa endast huvuden (kan kombineras med taggar)"
-#: builtin/show-ref.c:162
+#: builtin/show-ref.c:163
msgid "stricter reference checking, requires exact ref path"
msgstr "striktare referenskontroll, kräver exakt referenssökväg"
-#: builtin/show-ref.c:165 builtin/show-ref.c:167
+#: builtin/show-ref.c:166 builtin/show-ref.c:168
msgid "show the HEAD reference, even if it would be filtered out"
msgstr "visa HEAD-refrens, även när den skulle filtreras ut"
-#: builtin/show-ref.c:169
+#: builtin/show-ref.c:170
msgid "dereference tags into object IDs"
msgstr "avreferera taggar till objekt-id"
-#: builtin/show-ref.c:171
+#: builtin/show-ref.c:172
msgid "only show SHA1 hash using <n> digits"
msgstr "visa SHA1-hash endast med <n> siffror"
-#: builtin/show-ref.c:175
+#: builtin/show-ref.c:176
msgid "do not print results to stdout (useful with --verify)"
msgstr "visa inte resultat på standard ut (användbart med --verify)"
-#: builtin/show-ref.c:177
+#: builtin/show-ref.c:178
msgid "show refs from stdin that aren't in local repository"
msgstr "visa referenser från standard in som inte finns i lokalt arkiv"
@@ -15813,12 +17009,7 @@ msgstr "hoppa över och ta bort alla rader som inleds med kommentarstecken"
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "lägg in kommentarstecken och blanksteg först på varje rad"
-#: builtin/submodule--helper.c:37 builtin/submodule--helper.c:1833
-#, c-format
-msgid "No such ref: %s"
-msgstr "Ingen sådan referens: %s"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:44 builtin/submodule--helper.c:1842
+#: builtin/submodule--helper.c:44 builtin/submodule--helper.c:1939
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Förväntade fullt referensnamn, fick %s"
@@ -15832,7 +17023,7 @@ msgstr "submodule--helper print-default-remote tar inga argument"
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "kan inte ta bort en komponent från url:en \"%s\""
-#: builtin/submodule--helper.c:407 builtin/submodule--helper.c:1356
+#: builtin/submodule--helper.c:407 builtin/submodule--helper.c:1363
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "alternativa ankare för relativa sökvägar"
@@ -15840,8 +17031,8 @@ msgstr "alternativa ankare för relativa sökvägar"
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=<sökväg>] [<sökväg>...]"
-#: builtin/submodule--helper.c:469 builtin/submodule--helper.c:606
-#: builtin/submodule--helper.c:629
+#: builtin/submodule--helper.c:469 builtin/submodule--helper.c:626
+#: builtin/submodule--helper.c:649
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Hittade ingen url för undermodulsökvägen \"%s\" i .gitmodules"
@@ -15875,7 +17066,7 @@ msgstr ""
msgid "Suppress output of entering each submodule command"
msgstr "Dölj utdata från för varje undermodulskommando som startas"
-#: builtin/submodule--helper.c:563 builtin/submodule--helper.c:1040
+#: builtin/submodule--helper.c:563 builtin/submodule--helper.c:1048
msgid "Recurse into nested submodules"
msgstr "Rekursera in i nästlade undermoduler"
@@ -15883,63 +17074,63 @@ msgstr "Rekursera in i nästlade undermoduler"
msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] <command>"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<kommando>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:644
+#: builtin/submodule--helper.c:595
#, c-format
msgid ""
-"could not lookup configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
+"could not look up configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
"authoritative upstream."
msgstr ""
-"kunde inte slå upp konfigurationen \"%s\". Antar att arkivet är sn eget "
+"kunde inte slå upp konfigurationen \"%s\". Antar att arkivet är sin eget "
"officiella uppström."
-#: builtin/submodule--helper.c:655
+#: builtin/submodule--helper.c:663
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Misslyckades registrera url för undermodulsökväg \"%s\""
-#: builtin/submodule--helper.c:659
+#: builtin/submodule--helper.c:667
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Undermodulen \"%s\" (%s) registrerad för sökvägen \"%s\"\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:669
+#: builtin/submodule--helper.c:677
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "varning: kommandouppdateringsläge föreslogs för undermodulen \"%s\"\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:676
+#: builtin/submodule--helper.c:684
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr "Misslyckades registrera uppdateringsläge för undermodulsökväg \"%s\""
-#: builtin/submodule--helper.c:698
+#: builtin/submodule--helper.c:706
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Dölj utdata från initiering av undermodul"
-#: builtin/submodule--helper.c:703
+#: builtin/submodule--helper.c:711
msgid "git submodule--helper init [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [<sökväg>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:775 builtin/submodule--helper.c:901
+#: builtin/submodule--helper.c:783 builtin/submodule--helper.c:909
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "hittade ingen undermodulmappning i .gitmodules för sökvägen \"%s\""
-#: builtin/submodule--helper.c:814
+#: builtin/submodule--helper.c:822
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "kunde inte bestämma HEAD:s incheckning i undermodulen \"%s\""
-#: builtin/submodule--helper.c:841 builtin/submodule--helper.c:1010
+#: builtin/submodule--helper.c:849 builtin/submodule--helper.c:1018
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "misslyckades rekursera in i undermodulen \"%s\""
-#: builtin/submodule--helper.c:865 builtin/submodule--helper.c:1176
+#: builtin/submodule--helper.c:873 builtin/submodule--helper.c:1182
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Hindra statusutskrift för undermodul"
-#: builtin/submodule--helper.c:866
+#: builtin/submodule--helper.c:874
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -15947,47 +17138,47 @@ msgstr ""
"Visa incheckning från indexet istället för den som lagrats i undermodulens "
"HEAD"
-#: builtin/submodule--helper.c:867
+#: builtin/submodule--helper.c:875
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "rekursera in i nästlade undermoduler"
-#: builtin/submodule--helper.c:872
+#: builtin/submodule--helper.c:880
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quitet] [--cached] [--recursive] [<sökväg>...]"
-#: builtin/submodule--helper.c:896
+#: builtin/submodule--helper.c:904
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name <sökväg>"
-#: builtin/submodule--helper.c:960
+#: builtin/submodule--helper.c:968
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Synkroniserar undermodul-url för \"%s\"\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:966
+#: builtin/submodule--helper.c:974
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "misslyckades registrera url för undermodulsökväg \"%s\""
-#: builtin/submodule--helper.c:980
+#: builtin/submodule--helper.c:988
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "misslyckades hämta standardfjärr för undermodulsökväg \"%s\""
-#: builtin/submodule--helper.c:991
+#: builtin/submodule--helper.c:999
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "misslyckades uppdatera fjärr för undermodulsökväg \"%s\""
-#: builtin/submodule--helper.c:1038
+#: builtin/submodule--helper.c:1046
msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "Dölj utdata från synkroniering av undermodul-url"
-#: builtin/submodule--helper.c:1045
+#: builtin/submodule--helper.c:1053
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<sökväg>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1099
+#: builtin/submodule--helper.c:1107
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -15996,7 +17187,7 @@ msgstr ""
"Undermodulsarbetskatalogen \"%s\" innehåller en .git-katalog (använd \"rm -rf"
"\" om du verkligen vill ta bort den och all dess historik)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1111
+#: builtin/submodule--helper.c:1119
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -16005,81 +17196,81 @@ msgstr ""
"Undermodulens arbetskatalog \"%s\" har lokala ändringar; \"-f\" kastar bort "
"dem"
-#: builtin/submodule--helper.c:1119
+#: builtin/submodule--helper.c:1127
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Rensade katalogen \"%s\"\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1121
+#: builtin/submodule--helper.c:1129
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr "Kunde inte ta bort undermodulens arbetskatalog \"%s\"\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1132
+#: builtin/submodule--helper.c:1138
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "kunde inte skapa tom undermodulskatalog %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1148
+#: builtin/submodule--helper.c:1154
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Undermodulen \"%s\" (%s) registrerad för sökvägen \"%s\"\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1177
+#: builtin/submodule--helper.c:1183
msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
"Ta bort undermodulers arbetskataloger även om de innehåller lokala ändringar"
-#: builtin/submodule--helper.c:1178
+#: builtin/submodule--helper.c:1184
msgid "Unregister all submodules"
msgstr "Avregistrera alla undermoduler"
-#: builtin/submodule--helper.c:1183
+#: builtin/submodule--helper.c:1189
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<sökväg>...]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1197
+#: builtin/submodule--helper.c:1203
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Använd \"--all\" om du verkligen vill avinitiera alla undermoduler"
-#: builtin/submodule--helper.c:1290 builtin/submodule--helper.c:1293
+#: builtin/submodule--helper.c:1297 builtin/submodule--helper.c:1300
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "undermodulen \"%s\" kan inte lägga till alternativ: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1329
+#: builtin/submodule--helper.c:1336
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr "Värdet \"%s\" i submodule.alternateErrorStrategy förstås inte"
-#: builtin/submodule--helper.c:1336
+#: builtin/submodule--helper.c:1343
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Värdet \"%s\" i submodule.alternateLocation förstås inte"
-#: builtin/submodule--helper.c:1359
+#: builtin/submodule--helper.c:1366
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "var den nya undermodulen skall klonas till"
-#: builtin/submodule--helper.c:1362
+#: builtin/submodule--helper.c:1369
msgid "name of the new submodule"
msgstr "namn på den nya undermodulen"
-#: builtin/submodule--helper.c:1365
+#: builtin/submodule--helper.c:1372
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "URL att klona undermodulen från"
-#: builtin/submodule--helper.c:1373
+#: builtin/submodule--helper.c:1380
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "djup för grunda kloner"
-#: builtin/submodule--helper.c:1376 builtin/submodule--helper.c:1751
+#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1868
msgid "force cloning progress"
msgstr "tvinga kloningsförlopp"
-#: builtin/submodule--helper.c:1381
+#: builtin/submodule--helper.c:1388
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -16087,82 +17278,93 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<sökväg>] [--quiet] [--reference "
"<arkvi>] [--name <namn>] [--depth <djup>] --url <url> --path <sökväg>"
-#: builtin/submodule--helper.c:1412
+#: builtin/submodule--helper.c:1419
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "misslyckades klona \"%s\" till undermodulsökvägen ”%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1426
+#: builtin/submodule--helper.c:1433
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "kunde inte få tag i undermodulkatalog för \"%s\""
-#: builtin/submodule--helper.c:1492
+#: builtin/submodule--helper.c:1469
+#, c-format
+msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
+msgstr "Ogiltigt uppdateringsläge \"%s\" för undermodulsökväg \"%s\""
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1473
+#, c-format
+msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
+msgstr ""
+"Ogiltigt uppdateringsläge \"%s\" konfigurerat för undermodulsökväg \"%s\""
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1566
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Undermodulsökvägen \"%s\" har inte initierats"
-#: builtin/submodule--helper.c:1496
+#: builtin/submodule--helper.c:1570
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Kanske menade du att använda \"update --init\"?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1525
+#: builtin/submodule--helper.c:1600
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Hoppar över ej sammanslagen undermodul %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1554
+#: builtin/submodule--helper.c:1629
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Hoppar över undermodulen \"%s\""
-#: builtin/submodule--helper.c:1689
+#: builtin/submodule--helper.c:1773
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Misslyckades klona \"%s\". Nytt försök planlagt"
-#: builtin/submodule--helper.c:1700
+#: builtin/submodule--helper.c:1784
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr "Misslyckades klona \"%s\" för andra gången, avbryter"
-#: builtin/submodule--helper.c:1730 builtin/submodule--helper.c:1953
+#: builtin/submodule--helper.c:1847 builtin/submodule--helper.c:2089
msgid "path into the working tree"
msgstr "sökväg inuti arbetskatalogen"
-#: builtin/submodule--helper.c:1733
+#: builtin/submodule--helper.c:1850
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "sökväg inuti arbetskatalogen, genom nästlade undermodulgränser"
-#: builtin/submodule--helper.c:1737
+#: builtin/submodule--helper.c:1854
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr "rebase, merge, checkout eller none"
-#: builtin/submodule--helper.c:1743
+#: builtin/submodule--helper.c:1860
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Skapa en grund klon trunkerad till angivet antal revisioner"
-#: builtin/submodule--helper.c:1746
+#: builtin/submodule--helper.c:1863
msgid "parallel jobs"
msgstr "parallella jobb"
-#: builtin/submodule--helper.c:1748
+#: builtin/submodule--helper.c:1865
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "om den första klonen skall följa rekommendation för grund kloning"
-#: builtin/submodule--helper.c:1749
+#: builtin/submodule--helper.c:1866
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "skriv inte klonförlopp"
-#: builtin/submodule--helper.c:1756
+#: builtin/submodule--helper.c:1873
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=<sökväg>] [<sökväg>...]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1769
+#: builtin/submodule--helper.c:1886
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "felaktigt värde för parametern update"
-#: builtin/submodule--helper.c:1837
+#: builtin/submodule--helper.c:1934
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -16171,20 +17373,42 @@ msgstr ""
"Undermodulens (%s) gren inställd på att ärva gren från huvudprojektet, men "
"huvudprojektet är inte på någon gren"
-#: builtin/submodule--helper.c:1954
+#: builtin/submodule--helper.c:2057
+#, c-format
+msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
+msgstr "kunde inte få tag i arkivhandtag för undermodulen \"%s\""
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2090
msgid "recurse into submodules"
msgstr "rekursera ner i undermoduler"
-#: builtin/submodule--helper.c:1960
+#: builtin/submodule--helper.c:2096
msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper embed-git-dir [<sökväg>...]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2071
+#: builtin/submodule--helper.c:2152
+msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
+msgstr "se om det är säkert att skriva till .gitmodules-filen"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2157
+msgid "git submodule--helper config name [value]"
+msgstr "git submodule--helper config name <värde>"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2158
+msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
+msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2175 git-submodule.sh:169
+#, sh-format
+msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
+msgstr "se till att .gitmodules finns i arbetskatalogen"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2225
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "%s stöder inte --super-prefix"
-#: builtin/submodule--helper.c:2077
+#: builtin/submodule--helper.c:2231
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt underkommando till submodule--helper"
@@ -16303,125 +17527,125 @@ msgstr "inget taggmeddelande?"
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Taggmeddelandet har lämnats i %s\n"
-#: builtin/tag.c:383
+#: builtin/tag.c:385
msgid "list tag names"
msgstr "lista taggnamn"
-#: builtin/tag.c:385
+#: builtin/tag.c:387
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "visa <n> rader från varje taggmeddelande"
-#: builtin/tag.c:387
+#: builtin/tag.c:389
msgid "delete tags"
msgstr "ta bort taggar"
-#: builtin/tag.c:388
+#: builtin/tag.c:390
msgid "verify tags"
msgstr "verifiera taggar"
-#: builtin/tag.c:390
+#: builtin/tag.c:392
msgid "Tag creation options"
msgstr "Alternativ för att skapa taggar"
-#: builtin/tag.c:392
+#: builtin/tag.c:394
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "annoterad tagg, behöver meddelande"
-#: builtin/tag.c:394
+#: builtin/tag.c:396
msgid "tag message"
msgstr "taggmeddelande"
-#: builtin/tag.c:396
+#: builtin/tag.c:398
msgid "force edit of tag message"
msgstr "tvinga redigering av incheckningsmeddelande"
-#: builtin/tag.c:397
+#: builtin/tag.c:399
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "annoterad och GPG-signerad tagg"
-#: builtin/tag.c:401
+#: builtin/tag.c:403
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "använd annan nyckel för att signera taggen"
-#: builtin/tag.c:402
+#: builtin/tag.c:404
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "ersätt taggen om den finns"
-#: builtin/tag.c:403 builtin/update-ref.c:369
+#: builtin/tag.c:405 builtin/update-ref.c:369
msgid "create a reflog"
msgstr "skapa en reflog"
-#: builtin/tag.c:405
+#: builtin/tag.c:407
msgid "Tag listing options"
msgstr "Alternativ för listning av taggar"
-#: builtin/tag.c:406
+#: builtin/tag.c:408
msgid "show tag list in columns"
msgstr "lista taggar i spalter"
-#: builtin/tag.c:407 builtin/tag.c:409
+#: builtin/tag.c:409 builtin/tag.c:411
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "visa endast taggar som innehåller incheckningen"
-#: builtin/tag.c:408 builtin/tag.c:410
+#: builtin/tag.c:410 builtin/tag.c:412
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "visa endast taggar som inte innehåller incheckningen"
-#: builtin/tag.c:411
+#: builtin/tag.c:413
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "visa endast taggar som slagits samman"
-#: builtin/tag.c:412
+#: builtin/tag.c:414
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "visa endast taggar som ej slagits samman"
-#: builtin/tag.c:417
+#: builtin/tag.c:419
msgid "print only tags of the object"
msgstr "visa endast taggar för objektet"
-#: builtin/tag.c:461
+#: builtin/tag.c:463
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "--column och -n är inkompatibla"
-#: builtin/tag.c:483
+#: builtin/tag.c:485
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "Flaggan -n är endast tillåten i listläge"
-#: builtin/tag.c:485
+#: builtin/tag.c:487
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Flaggan --contains är endast tillåten i listläge"
-#: builtin/tag.c:487
+#: builtin/tag.c:489
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Flaggan --no-contains är endast tillåten i listläge"
-#: builtin/tag.c:489
+#: builtin/tag.c:491
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "Flaggan --points-at är endast tillåten i listläge"
-#: builtin/tag.c:491
+#: builtin/tag.c:493
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "Flaggorna --merged och --no-merged är endast tillåtna i listläge"
-#: builtin/tag.c:502
+#: builtin/tag.c:504
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "endast en av flaggorna -F eller -m tillåts."
-#: builtin/tag.c:521
+#: builtin/tag.c:523
msgid "too many params"
msgstr "för många parametrar"
-#: builtin/tag.c:527
+#: builtin/tag.c:529
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt taggnamn."
-#: builtin/tag.c:532
+#: builtin/tag.c:534
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "taggen \"%s\" finns redan"
-#: builtin/tag.c:563
+#: builtin/tag.c:565
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Uppdaterad tagg \"%s\" (var %s)\n"
@@ -16490,139 +17714,139 @@ msgstr " OK"
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [<flaggor>] [--] [<fil>...]"
-#: builtin/update-index.c:944
+#: builtin/update-index.c:961
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr "fortsätt uppdatera även när index inte är àjour"
-#: builtin/update-index.c:947
+#: builtin/update-index.c:964
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "refresh: ignorera undermoduler"
-#: builtin/update-index.c:950
+#: builtin/update-index.c:967
msgid "do not ignore new files"
msgstr "ignorera inte nya filer"
-#: builtin/update-index.c:952
+#: builtin/update-index.c:969
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "låt filer ersätta kataloger och omvänt"
-#: builtin/update-index.c:954
+#: builtin/update-index.c:971
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "lägg märke till filer som saknas i arbetskatalogen"
-#: builtin/update-index.c:956
+#: builtin/update-index.c:973
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "uppdatera även om indexet innehåller ej sammanslagna poster"
-#: builtin/update-index.c:959
+#: builtin/update-index.c:976
msgid "refresh stat information"
msgstr "uppdatera statusinformation"
-#: builtin/update-index.c:963
+#: builtin/update-index.c:980
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr "som --refresh, men ignorera assume-unchanged-inställning"
-#: builtin/update-index.c:967
+#: builtin/update-index.c:984
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "<läge>,<objekt>,<sökväg>"
-#: builtin/update-index.c:968
+#: builtin/update-index.c:985
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "lägg till angiven post i indexet"
-#: builtin/update-index.c:977
+#: builtin/update-index.c:994
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "markera filer som \"ändras inte\""
-#: builtin/update-index.c:980
+#: builtin/update-index.c:997
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "rensa \"assume-unchanged\"-biten"
-#: builtin/update-index.c:983
+#: builtin/update-index.c:1000
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "markera filer som \"endast index\""
-#: builtin/update-index.c:986
+#: builtin/update-index.c:1003
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "töm \"skip-worktree\"-biten"
-#: builtin/update-index.c:989
+#: builtin/update-index.c:1006
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "lägg endast till indexet; lägg inte till innehållet i objektdatabasen"
-#: builtin/update-index.c:991
+#: builtin/update-index.c:1008
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "ta bort namngivna sökvägar även om de finns i arbetskatalogen"
-#: builtin/update-index.c:993
+#: builtin/update-index.c:1010
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr "med --stdin: indatarader termineras med null-byte"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:1012
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "läs lista över sökvägar att uppdatera från standard in"
-#: builtin/update-index.c:999
+#: builtin/update-index.c:1016
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "lägg poster från standard in till indexet"
-#: builtin/update-index.c:1003
+#: builtin/update-index.c:1020
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr "återfyll etapp 2 och 3 från angivna sökvägar"
-#: builtin/update-index.c:1007
+#: builtin/update-index.c:1024
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "uppdatera endast poster som skiljer sig från HEAD"
-#: builtin/update-index.c:1011
+#: builtin/update-index.c:1028
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "ignorera filer som saknas i arbetskatalogen"
-#: builtin/update-index.c:1014
+#: builtin/update-index.c:1031
msgid "report actions to standard output"
msgstr "rapportera åtgärder på standard ut"
-#: builtin/update-index.c:1016
+#: builtin/update-index.c:1033
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr "(för porslin) glöm sparade olösta konflikter"
-#: builtin/update-index.c:1020
+#: builtin/update-index.c:1037
msgid "write index in this format"
msgstr "skriv index i detta format"
-#: builtin/update-index.c:1022
+#: builtin/update-index.c:1039
msgid "enable or disable split index"
msgstr "aktivera eller inaktivera delat index"
-#: builtin/update-index.c:1024
+#: builtin/update-index.c:1041
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "aktivera/inaktivera ospårad cache"
-#: builtin/update-index.c:1026
+#: builtin/update-index.c:1043
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "testa om filsystemet stöder ospårad cache"
-#: builtin/update-index.c:1028
+#: builtin/update-index.c:1045
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr "aktivera ospårad cache utan att testa filsystemet"
-#: builtin/update-index.c:1030
+#: builtin/update-index.c:1047
msgid "write out the index even if is not flagged as changed"
msgstr "skriv ut indexet även om det inte angivits som ändrat"
-#: builtin/update-index.c:1032
+#: builtin/update-index.c:1049
msgid "enable or disable file system monitor"
msgstr "aktivera eller inaktivera filsystemsövervakning"
-#: builtin/update-index.c:1034
+#: builtin/update-index.c:1051
msgid "mark files as fsmonitor valid"
msgstr "markera filer som \"fsmonitor valid\""
-#: builtin/update-index.c:1037
+#: builtin/update-index.c:1054
msgid "clear fsmonitor valid bit"
msgstr "töm \"fsmonitor valid\"-bit"
-#: builtin/update-index.c:1136
+#: builtin/update-index.c:1153
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -16630,7 +17854,7 @@ msgstr ""
"core.splitIndex är satt till false; ta bort eller ändra det om du verkligen "
"vill aktivera delat index"
-#: builtin/update-index.c:1145
+#: builtin/update-index.c:1162
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -16638,7 +17862,7 @@ msgstr ""
"core.splitIndex är satt till true; ta bort eller ändra det om du verkligen "
"vill inaktivera delat index"
-#: builtin/update-index.c:1156
+#: builtin/update-index.c:1173
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -16646,11 +17870,11 @@ msgstr ""
"core.untrackedCache är satt till true; ta bort eller ändra det om du "
"verkligen vill inaktivera den ospårade cachen"
-#: builtin/update-index.c:1160
+#: builtin/update-index.c:1177
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Ospårad cache är inaktiverad"
-#: builtin/update-index.c:1168
+#: builtin/update-index.c:1185
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -16658,26 +17882,26 @@ msgstr ""
"core.untrackedCache är satt till false; ta bort eller ändra det om du "
"verkligen vill aktivera den ospårade cachen"
-#: builtin/update-index.c:1172
+#: builtin/update-index.c:1189
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Ospårad cache är aktiverad för \"%s\""
-#: builtin/update-index.c:1180
+#: builtin/update-index.c:1197
msgid "core.fsmonitor is unset; set it if you really want to enable fsmonitor"
msgstr "core.fsmonitor inte satt; sätt om du verkligen vill aktivera fsmonitor"
-#: builtin/update-index.c:1184
+#: builtin/update-index.c:1201
msgid "fsmonitor enabled"
msgstr "fsmonitor aktiverat"
-#: builtin/update-index.c:1187
+#: builtin/update-index.c:1204
msgid ""
"core.fsmonitor is set; remove it if you really want to disable fsmonitor"
msgstr ""
"core.fsmonitor är satt; ta bort om du verkligen vill inaktivera fsmonitor"
-#: builtin/update-index.c:1191
+#: builtin/update-index.c:1208
msgid "fsmonitor disabled"
msgstr "fsmonitor inaktiverat"
@@ -16793,22 +18017,27 @@ msgstr "git worktree remove [<flaggor>] <arbetskatalog>"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock <sökväg>"
-#: builtin/worktree.c:59
+#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:871
+#, c-format
+msgid "failed to delete '%s'"
+msgstr "misslyckades ta bort \"%s\""
+
+#: builtin/worktree.c:79
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Tar bort worktrees/%s: inte en giltig katalog"
-#: builtin/worktree.c:65
+#: builtin/worktree.c:85
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Tar bort worktrees/%s: gitdir-filen existerar inte"
-#: builtin/worktree.c:70 builtin/worktree.c:79
+#: builtin/worktree.c:90 builtin/worktree.c:99
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr "Tar bort worktrees/%s: kan inte läsa gitdir-filen (%s)"
-#: builtin/worktree.c:89
+#: builtin/worktree.c:109
#, c-format
msgid ""
"Removing worktrees/%s: short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read "
@@ -16817,192 +18046,232 @@ msgstr ""
"Tar bort worktrees/%s: kort läsning (förväntade %<PRIuMAX> byte, läste "
"%<PRIuMAX>)"
-#: builtin/worktree.c:97
+#: builtin/worktree.c:117
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Tar bort worktrees/%s: felaktig gitdir-fil"
-#: builtin/worktree.c:106
+#: builtin/worktree.c:126
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr "Tar bort worktrees/%s: gitdir-filen pekar på en ickeexisterande plats"
-#: builtin/worktree.c:153
+#: builtin/worktree.c:165
msgid "report pruned working trees"
msgstr "rapportera borttagna arbetskataloger"
-#: builtin/worktree.c:155
+#: builtin/worktree.c:167
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "låt tid gå ut för arbetskataloger äldre än <tid>"
-#: builtin/worktree.c:230
+#: builtin/worktree.c:234
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "\"%s\" finns redan"
-#: builtin/worktree.c:261
+#: builtin/worktree.c:251
+#, c-format
+msgid "unable to re-add worktree '%s'"
+msgstr "kunde inte lägga in arbetskatalogen \"%s\" igen"
+
+#: builtin/worktree.c:256
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' is a missing but locked worktree;\n"
+"use 'add -f -f' to override, or 'unlock' and 'prune' or 'remove' to clear"
+msgstr ""
+"\"%s\" är en saknad men låst arbetskatalog;\n"
+"använd \"add -f -f\" för att överstyra, eller \"unlock\" och \"prune\" eller "
+"\"remove\" för att rensa"
+
+#: builtin/worktree.c:258
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' is a missing but already registered worktree;\n"
+"use 'add -f' to override, or 'prune' or 'remove' to clear"
+msgstr ""
+"\"%s\" är en saknad men redan registrerad arbetskatalog;\n"
+"använd \"add -f\" för att överstyra, eller \"prune\" eller \"remove\" för "
+"att rensa"
+
+#: builtin/worktree.c:309
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "kunde inte skapa katalogen \"%s\""
-#: builtin/worktree.c:380 builtin/worktree.c:386
+#: builtin/worktree.c:428 builtin/worktree.c:434
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Förbereder arbetskatalog (ny gren \"%s\")"
-#: builtin/worktree.c:382
+#: builtin/worktree.c:430
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr "Förbereder arbetskatalog (återställer gren \"%s\"; var på %s)"
-#: builtin/worktree.c:391
+#: builtin/worktree.c:439
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Förbereder arbetskatalog (checkar ut \"%s\")"
-#: builtin/worktree.c:397
+#: builtin/worktree.c:445
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Förbereder arbetskatalog (frånkopplat HEAD %s)"
-#: builtin/worktree.c:438
+#: builtin/worktree.c:486
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr ""
"checka ut <gren> även om den redan är utcheckad i en annan arbetskatalog"
-#: builtin/worktree.c:441
+#: builtin/worktree.c:489
msgid "create a new branch"
msgstr "skapa en ny gren"
-#: builtin/worktree.c:443
+#: builtin/worktree.c:491
msgid "create or reset a branch"
msgstr "skapa eller återställ en gren"
-#: builtin/worktree.c:445
+#: builtin/worktree.c:493
msgid "populate the new working tree"
msgstr "befolka den nya arbetskatalogen"
-#: builtin/worktree.c:446
+#: builtin/worktree.c:494
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "låt arbetskatalogen förbli låst"
-#: builtin/worktree.c:449
+#: builtin/worktree.c:497
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "ställ in spårningsläge (se git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:452
+#: builtin/worktree.c:500
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "försök matcha namn på ny gren mot en fjärrspårande gren"
-#: builtin/worktree.c:460
+#: builtin/worktree.c:508
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "-b, -B och --detach är ömsesidigt uteslutande"
-#: builtin/worktree.c:521
+#: builtin/worktree.c:569
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "--[no-]track kan endast användas när ny gran skapas"
-#: builtin/worktree.c:621
+#: builtin/worktree.c:669
msgid "reason for locking"
msgstr "orsak till lås"
-#: builtin/worktree.c:633 builtin/worktree.c:666 builtin/worktree.c:720
-#: builtin/worktree.c:860
+#: builtin/worktree.c:681 builtin/worktree.c:714 builtin/worktree.c:772
+#: builtin/worktree.c:899
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "\"%s\" är inte en arbetskatalog"
-#: builtin/worktree.c:635 builtin/worktree.c:668
+#: builtin/worktree.c:683 builtin/worktree.c:716
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Huvudarbetskatalogen kan inte låsas eller låsas upp"
-#: builtin/worktree.c:640
+#: builtin/worktree.c:688
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "\"%s\" är redan låst, orsak: %s"
-#: builtin/worktree.c:642
+#: builtin/worktree.c:690
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "\"%s\" är redan låst"
-#: builtin/worktree.c:670
+#: builtin/worktree.c:718
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "\"%s\" är inte låst"
-#: builtin/worktree.c:695
+#: builtin/worktree.c:743
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr "arbetskataloger med undermoduler kan inte flyttas eller tas bort"
-#: builtin/worktree.c:722 builtin/worktree.c:862
+#: builtin/worktree.c:751
+msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
+msgstr "tvinga flyttning även om arbetskatalogen är smutsig eller låst"
+
+#: builtin/worktree.c:774 builtin/worktree.c:901
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "\"%s\" är inte en huvudarbetskatalog"
-#: builtin/worktree.c:727
+#: builtin/worktree.c:779
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "kunde inte lista ut målnamn från \"%s\""
-#: builtin/worktree.c:733
+#: builtin/worktree.c:785
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "målet \"%s\" finns redan"
-#: builtin/worktree.c:740
+#: builtin/worktree.c:793
#, c-format
-msgid "cannot move a locked working tree, lock reason: %s"
-msgstr "kan inte flytta en låst arbetskatalog, orsak till lås: %s"
+msgid ""
+"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
+"use 'move -f -f' to override or unlock first"
+msgstr ""
+"kan inte flytta en låst arbetskatalog, orsak till lås: %s\n"
+"använd \"move -f -f\" för att överstyra, eller lås upp först"
-#: builtin/worktree.c:742
-msgid "cannot move a locked working tree"
-msgstr "kan inte flytta en låst arbetskatalog"
+#: builtin/worktree.c:795
+msgid ""
+"cannot move a locked working tree;\n"
+"use 'move -f -f' to override or unlock first"
+msgstr ""
+"kan inte flytta en låst arbetskatalog;\n"
+"använd \"move -f -f\" för att överstyra, eller lås upp först"
-#: builtin/worktree.c:745
+#: builtin/worktree.c:798
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr "kontroll misslyckades, kan inte flytta arbetskatalog: %s"
-#: builtin/worktree.c:750
+#: builtin/worktree.c:803
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "misslyckades flytta \"%s\" till \"%s\""
-#: builtin/worktree.c:798
+#: builtin/worktree.c:851
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "misslyckades köra \"git status\" på \"%s\""
-#: builtin/worktree.c:802
+#: builtin/worktree.c:855
#, c-format
msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
msgstr "\"%s\" är smutsigt, använd --force för att ta bort det"
-#: builtin/worktree.c:807
+#: builtin/worktree.c:860
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr "misslyckades köra \"git status\" på \"%s\", kod %d"
-#: builtin/worktree.c:818 builtin/worktree.c:832
-#, c-format
-msgid "failed to delete '%s'"
-msgstr "misslyckades ta bort \"%s\""
-
-#: builtin/worktree.c:844
-msgid "force removing even if the worktree is dirty"
-msgstr "tvinga ta bort även om arbetskatalogen är smutsig"
+#: builtin/worktree.c:883
+msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
+msgstr "tvinga ta bort även om arbetskatalogen är smutsig eller låst"
-#: builtin/worktree.c:866
+#: builtin/worktree.c:906
#, c-format
-msgid "cannot remove a locked working tree, lock reason: %s"
-msgstr "kan inte ta bort en låst arbetskatalog, orsak till låset: %s"
+msgid ""
+"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
+"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
+msgstr ""
+"kan inte ta bort en låst arbetskatalog, orsak till låset: %s\n"
+"använd \"remove -f -f\" för att överstyra, eller lås upp först"
-#: builtin/worktree.c:868
-msgid "cannot remove a locked working tree"
-msgstr "kan inte ta bort en låst arbetskatalog"
+#: builtin/worktree.c:908
+msgid ""
+"cannot remove a locked working tree;\n"
+"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
+msgstr ""
+"kan inte ta bort en låst arbetskatalog;\n"
+"använd \"remove -f -f\" för att överstyra, eller lås upp först"
-#: builtin/worktree.c:871
+#: builtin/worktree.c:911
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "kontroll misslyckades, kan inte ta bort arbetskatalog: %s"
@@ -17040,6 +18309,15 @@ msgstr ""
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "skriv felsökningsmeddelanden på standard fel"
+#: t/helper/test-reach.c:152
+#, c-format
+msgid "commit %s is not marked reachable"
+msgstr "incheckning %s är inte märkt nåbar"
+
+#: t/helper/test-reach.c:162
+msgid "too many commits marked reachable"
+msgstr "för många incheckningar markerade nåbara"
+
#: git.c:27
msgid ""
"git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]\n"
@@ -17102,31 +18380,59 @@ msgstr "ingen katalog angavs för -C\n"
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "okänd flagga: %s\n"
-#: git.c:770
+#: git.c:719
+#, c-format
+msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
+msgstr "alias-slinga detekterades: expansionen av \"%s\" avslutas aldrig:%s"
+
+#: git.c:802
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
"expandering av alias \"%s\" misslyckades; \"%s\" är inte ett git-kommando\n"
-#: git.c:782
+#: git.c:814
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "misslyckades köra kommandot \"%s\": %s\n"
-#: http.c:348
+#: http.c:374
#, c-format
msgid "negative value for http.postbuffer; defaulting to %d"
msgstr "http.postbuffer har negativt värde; använder förvalet %d"
-#: http.c:369
+#: http.c:395
msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
msgstr "Delegerad styrning stöds inte av cURL < 7.22.0"
-#: http.c:378
+#: http.c:404
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Fastnålning av öppen nyckel stöds inte av cURL < 7.44.0"
-#: http.c:1854
+#: http.c:837
+msgid "CURLSSLOPT_NO_REVOKE not supported with cURL < 7.44.0"
+msgstr "CURLSSLOPT_NO_REVOKE stöds inte av cURL < 7.44.0"
+
+#: http.c:910
+msgid "Protocol restrictions not supported with cURL < 7.19.4"
+msgstr "Prtokollbegränsningar stöds inte av cURL < 7.19.4"
+
+#: http.c:1046
+#, c-format
+msgid "Unsupported SSL backend '%s'. Supported SSL backends:"
+msgstr "SSL-bakändan \"%s\" stöds inte. Dessa SSL-bakändor stöds:"
+
+#: http.c:1053
+#, c-format
+msgid "Could not set SSL backend to '%s': cURL was built without SSL backends"
+msgstr "Kan inte sätta SSL-bakända till \"%s\": cURL byggdes utan SSL-bakändor"
+
+#: http.c:1057
+#, c-format
+msgid "Could not set SSL backend to '%s': already set"
+msgstr "Kunde inte sätta SSL-bakända till \"%s\": redan valt"
+
+#: http.c:1921
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -17142,31 +18448,31 @@ msgstr ""
msgid "redirecting to %s"
msgstr "omdirigerar till %s"
-#: list-objects-filter-options.h:59
+#: list-objects-filter-options.h:60
msgid "args"
msgstr "argument"
-#: list-objects-filter-options.h:60
+#: list-objects-filter-options.h:61
msgid "object filtering"
msgstr "objektfiltrering"
-#: parse-options.h:157
+#: parse-options.h:154
msgid "expiry-date"
msgstr "giltig-till"
-#: parse-options.h:172
+#: parse-options.h:169
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "ingen funktion (bakåtkompatibilitet)"
-#: parse-options.h:251
+#: parse-options.h:261
msgid "be more verbose"
msgstr "var mer pratsam"
-#: parse-options.h:253
+#: parse-options.h:263
msgid "be more quiet"
msgstr "var mer tyst"
-#: parse-options.h:259
+#: parse-options.h:269
msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
msgstr "använd <n> siffror för att visa SHA-1:or"
@@ -17187,8 +18493,8 @@ msgid "Apply a patch to files and/or to the index"
msgstr "Tillämpa en patch på filer och/eller indexet"
#: command-list.h:54
-msgid "Import an Arch repository into Git"
-msgstr "Importera ett Arch-arkiv till Git"
+msgid "Import a GNU Arch repository into Git"
+msgstr "Importera ett GNU Arch-arkiv till Git"
#: command-list.h:55
msgid "Create an archive of files from a named tree"
@@ -17268,7 +18574,7 @@ msgid "Record changes to the repository"
msgstr "Protokollför ändringar i arkivet"
#: command-list.h:74
-msgid "Write and verify Git commit graph files"
+msgid "Write and verify Git commit-graph files"
msgstr "Skriv och verifiera Git-incheckningsgraffiler"
#: command-list.h:75
@@ -17485,327 +18791,331 @@ msgid "Show three-way merge without touching index"
msgstr "Visa trevägssammanslagning utan att röra indexet"
#: command-list.h:128
+msgid "Write and verify multi-pack-indexes"
+msgstr "Skriv och verifiera multi-pack-index"
+
+#: command-list.h:129
msgid "Creates a tag object"
msgstr "Skapar ett taggobjekt"
-#: command-list.h:129
+#: command-list.h:130
msgid "Build a tree-object from ls-tree formatted text"
msgstr "Bygg ett trädobjekt från ls-tree-formaterad text"
-#: command-list.h:130
+#: command-list.h:131
msgid "Move or rename a file, a directory, or a symlink"
msgstr "Flytta eller byt namn på en fil, katalog eller symbolisk länk"
-#: command-list.h:131
+#: command-list.h:132
msgid "Find symbolic names for given revs"
msgstr "Hitta symboliska namn för givna referenser"
-#: command-list.h:132
+#: command-list.h:133
msgid "Add or inspect object notes"
msgstr "Lägg till eller inspektera objektanteckningar"
-#: command-list.h:133
+#: command-list.h:134
msgid "Import from and submit to Perforce repositories"
msgstr "Importera från eller sänd till Perforce-arkiv"
-#: command-list.h:134
+#: command-list.h:135
msgid "Create a packed archive of objects"
msgstr "Skapa ett packat arkiv med objekt"
-#: command-list.h:135
+#: command-list.h:136
msgid "Find redundant pack files"
msgstr "Hitta redundanta pack-filer"
-#: command-list.h:136
+#: command-list.h:137
msgid "Pack heads and tags for efficient repository access"
msgstr "Packa huvuden och taggar för effektiv arkivåtkomst"
-#: command-list.h:137
+#: command-list.h:138
msgid "Routines to help parsing remote repository access parameters"
msgstr ""
"Rutiner för att göra det lättare att tolka åtkomstparametrar för fjärrarkiv"
-#: command-list.h:138
+#: command-list.h:139
msgid "Compute unique ID for a patch"
msgstr "Beräkna unik ID för en patch"
-#: command-list.h:139
+#: command-list.h:140
msgid "Prune all unreachable objects from the object database"
msgstr "Ta bort alla onåbara objekt från objektdatabasen"
-#: command-list.h:140
+#: command-list.h:141
msgid "Remove extra objects that are already in pack files"
msgstr "Ta bort extraobjekt som redan finns i pack-filerna"
-#: command-list.h:141
+#: command-list.h:142
msgid "Fetch from and integrate with another repository or a local branch"
msgstr "Hämta från och integrera med annat arkiv eller en lokal gren"
-#: command-list.h:142
+#: command-list.h:143
msgid "Update remote refs along with associated objects"
msgstr "Uppdatera fjärr-referenser och tillhörande objekt"
-#: command-list.h:143
+#: command-list.h:144
msgid "Applies a quilt patchset onto the current branch"
msgstr "Tillämpar en quilt-patchuppsättning på aktiv gren"
-#: command-list.h:144
+#: command-list.h:145
msgid "Compare two commit ranges (e.g. two versions of a branch)"
msgstr "Jämför två incheckningsintervall (dvs. två versioner av en gren)"
-#: command-list.h:145
+#: command-list.h:146
msgid "Reads tree information into the index"
msgstr "Läser trädinformation in i indexet"
-#: command-list.h:146
+#: command-list.h:147
msgid "Reapply commits on top of another base tip"
msgstr "Applicera incheckningar på nytt ovanpå en annan bastopp"
-#: command-list.h:147
+#: command-list.h:148
msgid "Receive what is pushed into the repository"
msgstr "Ta emot det som sänds till arkivet"
-#: command-list.h:148
+#: command-list.h:149
msgid "Manage reflog information"
msgstr "Hantera referenslogg-information"
-#: command-list.h:149
+#: command-list.h:150
msgid "Manage set of tracked repositories"
msgstr "Hantera uppsättningen spårade arkiv"
-#: command-list.h:150
+#: command-list.h:151
msgid "Pack unpacked objects in a repository"
msgstr "Packa opackade objekt i ett arkiv"
-#: command-list.h:151
+#: command-list.h:152
msgid "Create, list, delete refs to replace objects"
msgstr "Skapa, visa, ta bort referenser för att ersätta objekt"
-#: command-list.h:152
+#: command-list.h:153
msgid "Generates a summary of pending changes"
msgstr "Skapar en sammanfattning av väntande ändringar"
-#: command-list.h:153
+#: command-list.h:154
msgid "Reuse recorded resolution of conflicted merges"
msgstr "Återanvänd sparad lösning av sammanslagningskonflikter"
-#: command-list.h:154
+#: command-list.h:155
msgid "Reset current HEAD to the specified state"
msgstr "Återställ aktuell HEAD till angivet tillstånd"
-#: command-list.h:155
+#: command-list.h:156
msgid "Revert some existing commits"
msgstr "Återställ några befintliga incheckningar"
-#: command-list.h:156
+#: command-list.h:157
msgid "Lists commit objects in reverse chronological order"
msgstr "Visa incheckningsobjekt i omvänd kronologisk ordning"
-#: command-list.h:157
+#: command-list.h:158
msgid "Pick out and massage parameters"
msgstr "Plocka ut och massera parametrar"
-#: command-list.h:158
+#: command-list.h:159
msgid "Remove files from the working tree and from the index"
msgstr "Ta bort filer från arbetskatalogen och från indexet"
-#: command-list.h:159
+#: command-list.h:160
msgid "Send a collection of patches as emails"
msgstr "Sänd en uppsättning patchar som e-post"
-#: command-list.h:160
+#: command-list.h:161
msgid "Push objects over Git protocol to another repository"
msgstr "Sänd objekt över Git-protokollet till annat arkiv"
-#: command-list.h:161
+#: command-list.h:162
msgid "Restricted login shell for Git-only SSH access"
msgstr "Begränsat inloggningsskal för SSH-åtkomst till bara Git"
-#: command-list.h:162
+#: command-list.h:163
msgid "Summarize 'git log' output"
msgstr "Summera \"git log\"-utdata"
-#: command-list.h:163
+#: command-list.h:164
msgid "Show various types of objects"
msgstr "Visa olika sorters objekt"
-#: command-list.h:164
+#: command-list.h:165
msgid "Show branches and their commits"
msgstr "Visa grenar och deras incheckningar"
-#: command-list.h:165
+#: command-list.h:166
msgid "Show packed archive index"
msgstr "Skapa packat arkivindex"
-#: command-list.h:166
+#: command-list.h:167
msgid "List references in a local repository"
msgstr "Visa referenser i ett lokalt arkiv"
-#: command-list.h:167
+#: command-list.h:168
msgid "Git's i18n setup code for shell scripts"
msgstr "Git:s i18n-startkod för skalskript"
-#: command-list.h:168
+#: command-list.h:169
msgid "Common Git shell script setup code"
msgstr "Gemensam skriptstartkod för Git"
-#: command-list.h:169
+#: command-list.h:170
msgid "Stash the changes in a dirty working directory away"
msgstr "Spara undan ändringar i en lortig arbetskatalog"
-#: command-list.h:170
+#: command-list.h:171
msgid "Add file contents to the staging area"
msgstr "Lägg filinnehållet till indexet"
-#: command-list.h:171
+#: command-list.h:172
msgid "Show the working tree status"
msgstr "Visa status för arbetskatalogen"
-#: command-list.h:172
+#: command-list.h:173
msgid "Remove unnecessary whitespace"
msgstr "Ta bort onödiga blanksteg"
-#: command-list.h:173
+#: command-list.h:174
msgid "Initialize, update or inspect submodules"
msgstr "Initiera, uppdatera eller inspektera undermoduler"
-#: command-list.h:174
+#: command-list.h:175
msgid "Bidirectional operation between a Subversion repository and Git"
msgstr "Dubbelriktad verkan mellan ett Subversion-arkiv och Git"
-#: command-list.h:175
+#: command-list.h:176
msgid "Read, modify and delete symbolic refs"
msgstr "Läs, modifiera eller ta bort symbolisk referens"
-#: command-list.h:176
+#: command-list.h:177
msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
msgstr "Skapa, visa, ta bort eller verifiera GPG-signerat taggobjekt"
-#: command-list.h:177
+#: command-list.h:178
msgid "Creates a temporary file with a blob's contents"
msgstr "Skapar temporära filer med innehållet från en blob"
-#: command-list.h:178
+#: command-list.h:179
msgid "Unpack objects from a packed archive"
msgstr "Packa upp objekt från ett pakat arkiv"
-#: command-list.h:179
+#: command-list.h:180
msgid "Register file contents in the working tree to the index"
msgstr "Registrera filinnehållet från arbetskatalogen i indexet"
-#: command-list.h:180
+#: command-list.h:181
msgid "Update the object name stored in a ref safely"
msgstr "Uppdatera objektnamnet i en referens på ett säkert sätt"
-#: command-list.h:181
+#: command-list.h:182
msgid "Update auxiliary info file to help dumb servers"
msgstr "Uppdatera tilläggsinfofil för att hjälpa dumma servrar"
-#: command-list.h:182
+#: command-list.h:183
msgid "Send archive back to git-archive"
msgstr "Sänd arkivet tillbaka till git-archive"
-#: command-list.h:183
+#: command-list.h:184
msgid "Send objects packed back to git-fetch-pack"
msgstr "Sänd packade objekt tillbaka till git-fetch-pack"
-#: command-list.h:184
+#: command-list.h:185
msgid "Show a Git logical variable"
msgstr "Visa en logisk Git-variabel"
-#: command-list.h:185
+#: command-list.h:186
msgid "Check the GPG signature of commits"
msgstr "Kontrollera GPG-signaturer för incheckningar"
-#: command-list.h:186
+#: command-list.h:187
msgid "Validate packed Git archive files"
msgstr "Bekräfta packade Git-arkivfiler"
-#: command-list.h:187
+#: command-list.h:188
msgid "Check the GPG signature of tags"
msgstr "Kontrollera GPG-signaturer i taggar"
-#: command-list.h:188
+#: command-list.h:189
msgid "Git web interface (web frontend to Git repositories)"
msgstr "Git-webbgränssnitt (webbframända för Git-arkiv)"
-#: command-list.h:189
+#: command-list.h:190
msgid "Show logs with difference each commit introduces"
msgstr "Visa loggar med differenser varje incheckning introducerar"
-#: command-list.h:190
+#: command-list.h:191
msgid "Manage multiple working trees"
msgstr "Hantera ytterligare arbetskataloger"
-#: command-list.h:191
+#: command-list.h:192
msgid "Create a tree object from the current index"
msgstr "Skapa ett trädobjekt från aktuellt index"
-#: command-list.h:192
+#: command-list.h:193
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "Definierar attribut per sökväg"
-#: command-list.h:193
+#: command-list.h:194
msgid "Git command-line interface and conventions"
msgstr "Gits kommandoradsgränssnitt och -konventioner"
-#: command-list.h:194
+#: command-list.h:195
msgid "A Git core tutorial for developers"
msgstr "Grundläggande Git-handledning för utvecklare"
-#: command-list.h:195
+#: command-list.h:196
msgid "Git for CVS users"
msgstr "Git för CVS-användare"
-#: command-list.h:196
+#: command-list.h:197
msgid "Tweaking diff output"
msgstr "Justrea diff-utdata"
-#: command-list.h:197
+#: command-list.h:198
msgid "A useful minimum set of commands for Everyday Git"
msgstr "Ett användbart minsta uppsättning kommandon för vardags-Git"
-#: command-list.h:198
+#: command-list.h:199
msgid "A Git Glossary"
msgstr "En Git-ordlista"
-#: command-list.h:199
+#: command-list.h:200
msgid "Hooks used by Git"
msgstr "Krokar som används av Git"
-#: command-list.h:200
+#: command-list.h:201
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Ange avsiktligen ospårade filer att ignorera"
-#: command-list.h:201
+#: command-list.h:202
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Ange egenskaper för undermoduler"
-#: command-list.h:202
+#: command-list.h:203
msgid "Git namespaces"
msgstr "Git-namnrymder"
-#: command-list.h:203
+#: command-list.h:204
msgid "Git Repository Layout"
msgstr "Gits arkivlayout"
-#: command-list.h:204
+#: command-list.h:205
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "Ange versioner och intervall i Git"
-#: command-list.h:205
+#: command-list.h:206
msgid "A tutorial introduction to Git: part two"
msgstr "Introduktion till Git: del två"
-#: command-list.h:206
+#: command-list.h:207
msgid "A tutorial introduction to Git"
msgstr "Introduktion till Git"
-#: command-list.h:207
+#: command-list.h:208
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Översikt över rekommenderade arbetsflöden med Git"
-#: rerere.h:40
+#: rerere.h:44
msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
msgstr "uppdatera indexet med återanvänd konfliktlösning om möjligt"
@@ -18038,63 +19348,12 @@ msgstr "Försök enkel sammanslagning med $pretty_name"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Enkel sammanslagning misslyckades, försöker automatisk sammanslagning."
-#: git-rebase.sh:61
-msgid ""
-"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
-"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
-"You can instead skip this commit: run \"git rebase --skip\".\n"
-"To abort and get back to the state before \"git rebase\", run \"git rebase --"
-"abort\"."
-msgstr ""
-"Lös alla konflikter manuellt, märk dem som lösta med\n"
-"\"git add/rm <filer_i_konflikt>\", kör sedan \"git rebase --continue\".\n"
-"Du kan hoppa över incheckningen istället: kör \"git rebase --skip\".\n"
-"För att avbryta och återgå till där du var före ombaseringen, kör \"git "
-"rebase --abort\"."
-
-#: git-rebase.sh:173 git-rebase.sh:454
+#: git-legacy-rebase.sh:434
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "Kunde inte flytta tillbaka till $head_name"
-#: git-rebase.sh:184
-msgid "Applied autostash."
-msgstr "Tillämpade autostash."
-
-#: git-rebase.sh:187
-#, sh-format
-msgid "Cannot store $stash_sha1"
-msgstr "Kan inte spara $stash_sha1"
-
-#: git-rebase.sh:236
-msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
-msgstr "Kroken pre-rebase vägrade ombaseringen."
-
-#: git-rebase.sh:241
-msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
-msgstr "Det verkar som en \"git am\" körs. Kan inte ombasera."
-
-#: git-rebase.sh:415
-msgid "No rebase in progress?"
-msgstr "Ingen ombasering pågår?"
-
-#: git-rebase.sh:426
-msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
-msgstr "Åtgärden --edit-todo kan endast användas under interaktiv ombasering."
-
-#: git-rebase.sh:433
-msgid "Cannot read HEAD"
-msgstr "Kan inte läsa HEAD"
-
-#: git-rebase.sh:436
-msgid ""
-"You must edit all merge conflicts and then\n"
-"mark them as resolved using git add"
-msgstr ""
-"Du måste redigera alla sammanslagningskonflikter och\n"
-"därefter markera dem som lösta med git add"
-
-#: git-rebase.sh:480
+#: git-legacy-rebase.sh:460
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -18115,91 +19374,66 @@ msgstr ""
"och kör programmet igen. Jag avslutar ifall du fortfarande har\n"
"något av värde där."
-#: git-rebase.sh:545
+#: git-legacy-rebase.sh:525
msgid "error: cannot combine '--signoff' with '--preserve-merges'"
msgstr "fel: kan inte kombinera \"--signoff\" med \"--preserve-merges\""
-#: git-rebase.sh:556
-msgid "error: cannot combine '--preserve_merges' with '--rebase-merges'"
-msgstr "fel: kan inte kombinera \"--preserve_merges\" med \"--rebase-merges\""
-
-#: git-rebase.sh:562
-msgid "error: cannot combine '--rebase_merges' with '--strategy-option'"
-msgstr "fel: kan inte kombinera \"--rebase_merges\" med \"--strategy-option\""
-
-#: git-rebase.sh:564
-msgid "error: cannot combine '--rebase_merges' with '--strategy'"
-msgstr "fel: kan inte kombinera \"--rebase_merges\" med \"--strategy\""
-
-#: git-rebase.sh:590
+#: git-legacy-rebase.sh:570
#, sh-format
msgid "invalid upstream '$upstream_name'"
msgstr "ogiltig uppström \"$upstream_name\""
-#: git-rebase.sh:614
+#: git-legacy-rebase.sh:594
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr "$onto_name: mer än en sammanslagningsbas finns"
-#: git-rebase.sh:617 git-rebase.sh:621
+#: git-legacy-rebase.sh:597 git-legacy-rebase.sh:601
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "$onto_name: ingen sammanslagningsbas finns"
-#: git-rebase.sh:626
+#: git-legacy-rebase.sh:606
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Peka på en giltig incheckning: $onto_name"
-#: git-rebase.sh:652
+#: git-legacy-rebase.sh:632
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch/commit '$branch_name'"
msgstr "ödesdigert: ingen sådan gren/incheckning: $branch_name"
-#: git-rebase.sh:685
-msgid "Cannot autostash"
-msgstr "Kan inte utföra \"autostash\""
-
-#: git-rebase.sh:690
+#: git-legacy-rebase.sh:670
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Skapade autostash: $stash_abbrev"
-#: git-rebase.sh:694
-msgid "Please commit or stash them."
-msgstr "Checka in eller använd \"stash\" på dem."
-
-#: git-rebase.sh:717
-#, sh-format
-msgid "HEAD is up to date."
-msgstr "HEAD är à jour."
-
-#: git-rebase.sh:719
+#: git-legacy-rebase.sh:699
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Aktuell gren $branch_name är à jour."
-#: git-rebase.sh:727
-#, sh-format
-msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
-msgstr "HEAD är à jour, ombasering framtvingad."
-
-#: git-rebase.sh:729
+#: git-legacy-rebase.sh:709
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr "Aktuell gren $branch_name är à jour, ombasering framtvingad."
-#: git-rebase.sh:741
+#: git-legacy-rebase.sh:723
+#, sh-format
+msgid "Changes to $onto:"
+msgstr "Ändringar till $onto:"
+
+#: git-legacy-rebase.sh:725
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Ändringar från $mb till $onto:"
-#: git-rebase.sh:750
+#: git-legacy-rebase.sh:736
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr ""
"Först, spolar tillbaka huvudet för att spela av ditt arbete ovanpå det..."
-#: git-rebase.sh:760
+#: git-legacy-rebase.sh:746
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Snabbspolade $branch_name till $onto_name."
@@ -18350,26 +19584,26 @@ msgstr "Inget grennamn angavs"
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(För att återställa dem, skriv \"git stash apply\")"
-#: git-submodule.sh:188
+#: git-submodule.sh:198
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr "Relativ sökväg kan endast användas från arbetskatalogens toppnivå"
-#: git-submodule.sh:198
+#: git-submodule.sh:208
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr "arkiv-URL: \"$repo\" måste vara absolut eller börja med ./|../"
-#: git-submodule.sh:217
+#: git-submodule.sh:227
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "\"$sm_path\" finns redan i indexet"
-#: git-submodule.sh:220
+#: git-submodule.sh:230
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
msgstr "\"$sm_path\" finns redan i indexet och är inte en undermodul"
-#: git-submodule.sh:226
+#: git-submodule.sh:236
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -18380,22 +19614,22 @@ msgstr ""
"$sm_path\n"
"Använd -f om du verkligen vill lägga till den."
-#: git-submodule.sh:249
+#: git-submodule.sh:259
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Lägger till befintligt arkiv i \"$sm_path\" i indexet"
-#: git-submodule.sh:251
+#: git-submodule.sh:261
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "\"$sm_path\" finns redan och är inte ett giltigt git-arkiv"
-#: git-submodule.sh:259
+#: git-submodule.sh:269
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr "En git-katalog för \"$sm_name\" hittades lokalt med fjärr(ar):"
-#: git-submodule.sh:261
+#: git-submodule.sh:271
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -18413,37 +19647,37 @@ msgstr ""
"arkiv eller om du är osäker på vad det här betyder, välj ett annat namn med\n"
"flaggan \"--name\"."
-#: git-submodule.sh:267
+#: git-submodule.sh:277
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Aktiverar lokal git-katalog för undermodulen \"$sm_name\" på nytt."
-#: git-submodule.sh:279
+#: git-submodule.sh:289
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Kan inte checka ut undermodulen \"$sm_path\""
-#: git-submodule.sh:284
+#: git-submodule.sh:294
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Misslyckades lägga till undermodulen \"$sm_path\""
-#: git-submodule.sh:293
+#: git-submodule.sh:303
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Misslyckades registrera undermodulen \"$sm_path\""
-#: git-submodule.sh:565
+#: git-submodule.sh:563
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Kan inte hitta aktuell revision i undermodulsökvägen \"$displaypath\""
-#: git-submodule.sh:575
+#: git-submodule.sh:573
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Kan inte hämta i undermodulsökväg \"$sm_path\""
-#: git-submodule.sh:580
+#: git-submodule.sh:578
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -18452,12 +19686,12 @@ msgstr ""
"Kan inte hitta aktuell revision för ${remote_name}/${branch} i "
"undermodulsökvägen \"$sm_path\""
-#: git-submodule.sh:603
+#: git-submodule.sh:596
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Kan inte hämta i undermodulsökväg \"$displaypath\""
-#: git-submodule.sh:609
+#: git-submodule.sh:602
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -18466,72 +19700,72 @@ msgstr ""
"Hämtade i undermodulssökvägen \"$displaypath\", men den innehöll inte $sha1. "
"Direkt hämtning av incheckningen misslyckades."
-#: git-submodule.sh:616
+#: git-submodule.sh:609
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Kan inte checka ut \"$sha1\" i undermodulsökvägen \"$displaypath\""
-#: git-submodule.sh:617
+#: git-submodule.sh:610
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Undermodulsökvägen \"$displaypath\": checkade ut \"$sha1\""
-#: git-submodule.sh:621
+#: git-submodule.sh:614
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Kan inte ombasera \"$sha1\" i undermodulsökvägen \"$displaypath\""
-#: git-submodule.sh:622
+#: git-submodule.sh:615
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Undermodulsökvägen \"$displaypath\": ombaserade in i \"$sha1\""
-#: git-submodule.sh:627
+#: git-submodule.sh:620
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Kan inte slå ihop \"$sha1\" i undermodulsökvägen \"$displaypath\""
-#: git-submodule.sh:628
+#: git-submodule.sh:621
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Undermodulsökvägen \"$displaypath\": sammanslagen i \"$sha1\""
-#: git-submodule.sh:633
+#: git-submodule.sh:626
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Misslyckades köra \"$command $sha1\" i undermodulsökvägen \"$displaypath\""
-#: git-submodule.sh:634
+#: git-submodule.sh:627
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Undermodulsökvägen \"$displaypath\": \"$command $sha1\""
-#: git-submodule.sh:665
+#: git-submodule.sh:658
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr "Misslyckades rekursera in i undermodulsökvägen \"$displaypath\""
-#: git-submodule.sh:761
+#: git-submodule.sh:754
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Flaggan --cached kan inte användas med flaggan --files"
-#: git-submodule.sh:813
+#: git-submodule.sh:806
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "oväntat läge $mod_dst"
-#: git-submodule.sh:833
+#: git-submodule.sh:826
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr " Varning: $display_name innehåller inte incheckningen $sha1_src"
-#: git-submodule.sh:836
+#: git-submodule.sh:829
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr " Varning: $display_name innehåller inte incheckningen $sha1_dst"
-#: git-submodule.sh:839
+#: git-submodule.sh:832
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
@@ -18543,132 +19777,6 @@ msgstr ""
msgid "See git-${cmd}(1) for details."
msgstr "Se git-${cmd}(1) för detaljer."
-#: git-rebase--interactive.sh:43
-msgid ""
-"\n"
-"Commands:\n"
-"p, pick <commit> = use commit\n"
-"r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
-"e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
-"s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
-"f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
-"x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
-"d, drop <commit> = remove commit\n"
-"l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
-"t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
-"m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
-". create a merge commit using the original merge commit's\n"
-". message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
-". specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
-"\n"
-"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Kommandon:\n"
-"p, pick <incheckning> = använd incheckning\n"
-"r, reword <incheckning> = använd incheckning, men redigera "
-"incheckningsmeddelandet\n"
-"e, edit <incheckning> = använd incheckning, men stanna för tillägg\n"
-"s, squash <incheckning> = använd incheckning, men infoga i föregående "
-"incheckning\n"
-"f, fixup <incheckning> = som \"squash\", men förkasta "
-"incheckningsmeddelandet\n"
-"x, exec <kommando> = kör kommando (resten av raden) i skalet\n"
-"d, drop <incheckning> = ta bort incheckning\n"
-"l, label <etikett> = ge aktuellt HEAD ett namn\n"
-"t, reset <etikett> = återställ HEAD till en etikett\n"
-"m, merge [-C <incheckning> | -c <incheckning>] <etikett> [# <enrads>]\n"
-". skapa en sammanslagning med ursprungligt meddelande (eller\n"
-". enrads, om inget incheckningsmeddelande angavs). Använd\n"
-". -v <incheckning> för att skriva om meddelandet.\n"
-"\n"
-"Du kan byta ordning på raderna; de utförs uppifrån och ned.\n"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:64 git-rebase--preserve-merges.sh:173
-msgid ""
-"\n"
-"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ta inte bort rader. Använd \"drop\" för att specifikt förkasta en "
-"incheckning.\n"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:68 git-rebase--preserve-merges.sh:177
-msgid ""
-"\n"
-"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Om du tar bort en rad KOMMER DEN INCHECKNINGEN ATT FÖRLORAS.\n"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:108 git-rebase--preserve-merges.sh:724
-msgid "could not detach HEAD"
-msgstr "kunde inte koppla från HEAD"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:147 git-rebase--preserve-merges.sh:816
-msgid ""
-"\n"
-"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
-"To continue rebase after editing, run:\n"
-" git rebase --continue\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Du redigerar \"todo\"-filen för en pågående interaktiv ombasering.\n"
-"För att forsätta ombasera efter redigeringen, kör:\n"
-" git rebase --continue\n"
-"\n"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:155 git-rebase--interactive.sh:241
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:824 git-rebase--preserve-merges.sh:910
-msgid "Could not execute editor"
-msgstr "Kunde inte starta textredigerare"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:176 git-rebase--preserve-merges.sh:845
-#, sh-format
-msgid "Could not checkout $switch_to"
-msgstr "Kunde inte checka ut $switch_to"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:183 git-rebase--preserve-merges.sh:852
-msgid "No HEAD?"
-msgstr "Inget HEAD?"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:184 git-rebase--preserve-merges.sh:853
-#, sh-format
-msgid "Could not create temporary $state_dir"
-msgstr "Kunde inte skapa temporär $state_dir"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:187 git-rebase--preserve-merges.sh:856
-msgid "Could not mark as interactive"
-msgstr "Kunde inte markera som interaktiv"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:219 git-rebase--preserve-merges.sh:888
-#, sh-format
-msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
-msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
-msgstr[0] "Ombasera $shortrevisions på $shortonto ($todocount incheckning)"
-msgstr[1] "Ombasera $shortrevisions på $shortonto ($todocount incheckningar)"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:224
-msgid ""
-"\n"
-"\tHowever, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
-"\n"
-"\t"
-msgstr ""
-"\n"
-"\tOmbaseringen kommer dock att avbrytas om du tar bort allting.\n"
-"\n"
-"\t"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:231 git-rebase--preserve-merges.sh:900
-msgid "Note that empty commits are commented out"
-msgstr "Observera att tomma incheckningar är utkommenterade"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:280
-msgid "Could not generate todo list"
-msgstr "Kunde inte skapa todo-lista"
-
#: git-rebase--preserve-merges.sh:136
#, sh-format
msgid "Rebasing ($new_count/$total)"
@@ -18939,15 +20047,34 @@ msgstr ""
msgid "Could not commit staged changes."
msgstr "Kunde inte checka in köade ändringar."
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:893
-msgid ""
-"\n"
-"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ombaseringen kommer dock att avbrytas om du tar bort allting.\n"
-"\n"
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:824 git-rebase--preserve-merges.sh:910
+msgid "Could not execute editor"
+msgstr "Kunde inte starta textredigerare"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:845
+#, sh-format
+msgid "Could not checkout $switch_to"
+msgstr "Kunde inte checka ut $switch_to"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:852
+msgid "No HEAD?"
+msgstr "Inget HEAD?"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:853
+#, sh-format
+msgid "Could not create temporary $state_dir"
+msgstr "Kunde inte skapa temporär $state_dir"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:856
+msgid "Could not mark as interactive"
+msgstr "Kunde inte markera som interaktiv"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:888
+#, sh-format
+msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
+msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
+msgstr[0] "Ombasera $shortrevisions på $shortonto ($todocount incheckning)"
+msgstr[1] "Ombasera $shortrevisions på $shortonto ($todocount incheckningar)"
#: git-rebase--preserve-merges.sh:942 git-rebase--preserve-merges.sh:947
msgid "Could not init rewritten commits"
@@ -19536,39 +20663,39 @@ msgstr "okänt läge för --patch: %s"
msgid "invalid argument %s, expecting --"
msgstr "felaktigt argument %s, förväntar --"
-#: git-send-email.perl:130
+#: git-send-email.perl:138
msgid "local zone differs from GMT by a non-minute interval\n"
msgstr "lokal zon skiljer sig från GMT med delar av minuter\n"
-#: git-send-email.perl:137 git-send-email.perl:143
+#: git-send-email.perl:145 git-send-email.perl:151
msgid "local time offset greater than or equal to 24 hours\n"
msgstr "lokal tidszonförskjutning större än eller lika med 24 timmar\n"
-#: git-send-email.perl:211 git-send-email.perl:217
+#: git-send-email.perl:219 git-send-email.perl:225
msgid "the editor exited uncleanly, aborting everything"
msgstr "textredigeringsprogrammet avslutades med fel, avbryter allting"
-#: git-send-email.perl:294
+#: git-send-email.perl:302
#, perl-format
msgid ""
"'%s' contains an intermediate version of the email you were composing.\n"
msgstr ""
"\"%s\" innehåller en mellanliggande version av e-postbrevet du skrev.\n"
-#: git-send-email.perl:299
+#: git-send-email.perl:307
#, perl-format
msgid "'%s.final' contains the composed email.\n"
msgstr "\"%s.final\" innehåller det skrivna brevet.\n"
-#: git-send-email.perl:317
+#: git-send-email.perl:326
msgid "--dump-aliases incompatible with other options\n"
msgstr "--dump-alias är inkompatibelt med andra flaggor\n"
-#: git-send-email.perl:383 git-send-email.perl:638
+#: git-send-email.perl:395 git-send-email.perl:650
msgid "Cannot run git format-patch from outside a repository\n"
msgstr "Kan inte köra git format-patch från utanför arkivet\n"
-#: git-send-email.perl:386
+#: git-send-email.perl:398
msgid ""
"`batch-size` and `relogin` must be specified together (via command-line or "
"configuration option)\n"
@@ -19576,37 +20703,37 @@ msgstr ""
"\"batch-size\" och \"relogin\" måste anges tillsammans (via kommandorad "
"eller konfigurationsflagga)\n"
-#: git-send-email.perl:456
+#: git-send-email.perl:468
#, perl-format
msgid "Unknown --suppress-cc field: '%s'\n"
msgstr "Okänt fält i --suppress-cc: \"%s\"\n"
-#: git-send-email.perl:485
+#: git-send-email.perl:497
#, perl-format
msgid "Unknown --confirm setting: '%s'\n"
msgstr "Okänd inställning i --confirm: \"%s\"\n"
-#: git-send-email.perl:513
+#: git-send-email.perl:525
#, perl-format
msgid "warning: sendmail alias with quotes is not supported: %s\n"
msgstr "varning: sendmail-alias med citationstecken stöds inte. %s\n"
-#: git-send-email.perl:515
+#: git-send-email.perl:527
#, perl-format
msgid "warning: `:include:` not supported: %s\n"
msgstr "varning: \":include:\" stöds inte: %s\n"
-#: git-send-email.perl:517
+#: git-send-email.perl:529
#, perl-format
msgid "warning: `/file` or `|pipe` redirection not supported: %s\n"
msgstr "varning: omdirigering til \"/fil\" eller \"|rör\" stöds inte: %s\n"
-#: git-send-email.perl:522
+#: git-send-email.perl:534
#, perl-format
msgid "warning: sendmail line is not recognized: %s\n"
msgstr "varning: sendmail-raden känns inte igen: %s\n"
-#: git-send-email.perl:604
+#: git-send-email.perl:616
#, perl-format
msgid ""
"File '%s' exists but it could also be the range of commits\n"
@@ -19621,12 +20748,12 @@ msgstr ""
" * Säga \"./%s\" om du menar en fil; eller\n"
" * Ange flaggan --format-patch om du menar ett intervall.\n"
-#: git-send-email.perl:625
+#: git-send-email.perl:637
#, perl-format
msgid "Failed to opendir %s: %s"
msgstr "Misslyckades utföra opendir %s: %s"
-#: git-send-email.perl:649
+#: git-send-email.perl:661
#, perl-format
msgid ""
"fatal: %s: %s\n"
@@ -19635,7 +20762,7 @@ msgstr ""
"ödesdigert: %s: %s\n"
"varning: inga patchar har sänts\n"
-#: git-send-email.perl:660
+#: git-send-email.perl:672
msgid ""
"\n"
"No patch files specified!\n"
@@ -19645,17 +20772,17 @@ msgstr ""
"Inga patchfiler angavs!\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:673
+#: git-send-email.perl:685
#, perl-format
msgid "No subject line in %s?"
msgstr "Ingen ärenderad i %s?"
-#: git-send-email.perl:683
+#: git-send-email.perl:695
#, perl-format
msgid "Failed to open for writing %s: %s"
msgstr "Kunde inte öppna för skrivning %s: %s"
-#: git-send-email.perl:694
+#: git-send-email.perl:706
msgid ""
"Lines beginning in \"GIT:\" will be removed.\n"
"Consider including an overall diffstat or table of contents\n"
@@ -19669,38 +20796,38 @@ msgstr ""
"\n"
"Rensa brevkroppen om du inte vill sända någon sammanfattning.\n"
-#: git-send-email.perl:718
+#: git-send-email.perl:730
#, perl-format
msgid "Failed to open %s: %s"
msgstr "Misslyckades öppna %s: %s"
-#: git-send-email.perl:735
+#: git-send-email.perl:747
#, perl-format
msgid "Failed to open %s.final: %s"
msgstr "Misslyckades öppna %s.final: %s"
-#: git-send-email.perl:778
+#: git-send-email.perl:790
msgid "Summary email is empty, skipping it\n"
msgstr "Sammanfattande brev tomt, hoppar över\n"
#. TRANSLATORS: please keep [y/N] as is.
-#: git-send-email.perl:813
+#: git-send-email.perl:825
#, perl-format
msgid "Are you sure you want to use <%s> [y/N]? "
msgstr "Är du säker på att du vill använda <%s> [Y=ja, N=nej]? "
-#: git-send-email.perl:868
+#: git-send-email.perl:880
msgid ""
"The following files are 8bit, but do not declare a Content-Transfer-"
"Encoding.\n"
msgstr ""
"Följande filer är åttabitars, men anger inte en Content-Transfer-Encoding.\n"
-#: git-send-email.perl:873
+#: git-send-email.perl:885
msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
msgstr "Vilken åttabitarsteckenkodning skall jag ange [UTF-8]? "
-#: git-send-email.perl:881
+#: git-send-email.perl:893
#, perl-format
msgid ""
"Refusing to send because the patch\n"
@@ -19713,21 +20840,21 @@ msgstr ""
"har mallärendet \"*** SUBJECT HERE ***\". Använd --force om du verkligen "
"vill sända.\n"
-#: git-send-email.perl:900
+#: git-send-email.perl:912
msgid "To whom should the emails be sent (if anyone)?"
msgstr "Till vem skall breven sändas (om någon)?"
-#: git-send-email.perl:918
+#: git-send-email.perl:930
#, perl-format
msgid "fatal: alias '%s' expands to itself\n"
msgstr "ödesdigert: aliaset \"%s\" expanderar till sig själv\n"
-#: git-send-email.perl:930
+#: git-send-email.perl:942
msgid "Message-ID to be used as In-Reply-To for the first email (if any)? "
msgstr ""
"Message-ID att använda som In-Reply-To för det första brevet (om något)? "
-#: git-send-email.perl:988 git-send-email.perl:996
+#: git-send-email.perl:1000 git-send-email.perl:1008
#, perl-format
msgid "error: unable to extract a valid address from: %s\n"
msgstr "fel: kunde inte få fram en giltig adress från: %s\n"
@@ -19735,16 +20862,16 @@ msgstr "fel: kunde inte få fram en giltig adress från: %s\n"
#. TRANSLATORS: Make sure to include [q] [d] [e] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1000
+#: git-send-email.perl:1012
msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
msgstr "Vad vill du göra med adressen? (q=avsluta, d=kasta, e=redigera): "
-#: git-send-email.perl:1317
+#: git-send-email.perl:1329
#, perl-format
msgid "CA path \"%s\" does not exist"
msgstr "CA-sökvägen \"%s\" finns inte"
-#: git-send-email.perl:1400
+#: git-send-email.perl:1412
msgid ""
" The Cc list above has been expanded by additional\n"
" addresses found in the patch commit message. By default\n"
@@ -19771,124 +20898,124 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [e] [q] [a] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1415
+#: git-send-email.perl:1427
msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[e]dit|[q]uit|[a]ll): "
msgstr "Sända brevet? (y=ja, n=nej, e=redigera, q=avsluta, a=alla): "
-#: git-send-email.perl:1418
+#: git-send-email.perl:1430
msgid "Send this email reply required"
msgstr "Svar krävs på frågan \"Sända brevet?\""
-#: git-send-email.perl:1446
+#: git-send-email.perl:1458
msgid "The required SMTP server is not properly defined."
msgstr "Nödvändig SMTP-server har inte angivits korrekt."
-#: git-send-email.perl:1493
+#: git-send-email.perl:1505
#, perl-format
msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
msgstr "Servern stöder inte SMARTTLS! %s"
-#: git-send-email.perl:1498 git-send-email.perl:1502
+#: git-send-email.perl:1510 git-send-email.perl:1514
#, perl-format
msgid "STARTTLS failed! %s"
msgstr "STARTTLS misslyckades! %s"
-#: git-send-email.perl:1511
+#: git-send-email.perl:1523
msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
msgstr ""
"Kan inte initiera SMTP korrekt. Kontrollera inställningarna och använd --"
"smtp-debug."
-#: git-send-email.perl:1529
+#: git-send-email.perl:1541
#, perl-format
msgid "Failed to send %s\n"
msgstr "Misslyckades sända %s\n"
-#: git-send-email.perl:1532
+#: git-send-email.perl:1544
#, perl-format
msgid "Dry-Sent %s\n"
msgstr "Test-Sände %s\n"
-#: git-send-email.perl:1532
+#: git-send-email.perl:1544
#, perl-format
msgid "Sent %s\n"
msgstr "Sände %s\n"
-#: git-send-email.perl:1534
+#: git-send-email.perl:1546
msgid "Dry-OK. Log says:\n"
msgstr "Test-OK. Loggen säger:\n"
-#: git-send-email.perl:1534
+#: git-send-email.perl:1546
msgid "OK. Log says:\n"
msgstr "OK. Loggen säger:\n"
-#: git-send-email.perl:1546
+#: git-send-email.perl:1558
msgid "Result: "
msgstr "Resultat: "
-#: git-send-email.perl:1549
+#: git-send-email.perl:1561
msgid "Result: OK\n"
msgstr "Resultat: OK\n"
-#: git-send-email.perl:1567
+#: git-send-email.perl:1579
#, perl-format
msgid "can't open file %s"
msgstr "kan inte öppna filen %s"
-#: git-send-email.perl:1614 git-send-email.perl:1634
+#: git-send-email.perl:1626 git-send-email.perl:1646
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Lägger till cc: %s från raden \"%s\"\n"
-#: git-send-email.perl:1620
+#: git-send-email.perl:1632
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Lägger till to: %s från raden \"%s\"\n"
-#: git-send-email.perl:1673
+#: git-send-email.perl:1685
#, perl-format
msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(icke-mbox) Lägger till cc: %s från raden \"%s\"\n"
-#: git-send-email.perl:1698
+#: git-send-email.perl:1720
#, perl-format
msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(kropp) Lägger till cc: %s från raden \"%s\"\n"
-#: git-send-email.perl:1809
+#: git-send-email.perl:1831
#, perl-format
msgid "(%s) Could not execute '%s'"
msgstr "(%s) Kunde inte köra \"%s\""
-#: git-send-email.perl:1816
+#: git-send-email.perl:1838
#, perl-format
msgid "(%s) Adding %s: %s from: '%s'\n"
msgstr "(%s) Lägger till %s: %s från: \"%s\"\n"
-#: git-send-email.perl:1820
+#: git-send-email.perl:1842
#, perl-format
msgid "(%s) failed to close pipe to '%s'"
msgstr "(%s) misslyckades stänga röret till \"%s\""
-#: git-send-email.perl:1850
+#: git-send-email.perl:1872
msgid "cannot send message as 7bit"
msgstr "kan inte sända brev som sjubitars"
-#: git-send-email.perl:1858
+#: git-send-email.perl:1880
msgid "invalid transfer encoding"
msgstr "ogiltig överföringskondning"
-#: git-send-email.perl:1899 git-send-email.perl:1951 git-send-email.perl:1961
+#: git-send-email.perl:1921 git-send-email.perl:1973 git-send-email.perl:1983
#, perl-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "kunde inte öppna %s: %s\n"
-#: git-send-email.perl:1902
+#: git-send-email.perl:1924
#, perl-format
msgid "%s: patch contains a line longer than 998 characters"
msgstr "%s: patchen innehåller en rad längre än 998 tecken"
-#: git-send-email.perl:1919
+#: git-send-email.perl:1941
#, perl-format
msgid "Skipping %s with backup suffix '%s'.\n"
msgstr ""
@@ -19896,11 +21023,59 @@ msgstr ""
"säkerhetskopior.\n"
#. TRANSLATORS: please keep "[y|N]" as is.
-#: git-send-email.perl:1923
+#: git-send-email.perl:1945
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Vill du verkligen sända %s? [y=ja, n=nej]: "
+#~ msgid "could not parse '%s' (looking for '%s')"
+#~ msgstr "kunde inte tolka \"%s\" (letar efter \"%s\")"
+
+#~ msgid "bad quoting on %s value in '%s'"
+#~ msgstr "felaktig citering på %s-värde i \"%s\""
+
+#~ msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kunde inte ta bort inställningen core.worktree i undermodulen \"%s\""
+
+#~ msgid "deprecated synonym for --create-reflog"
+#~ msgstr "avrådd synonym för --create-reflog"
+
+#~ msgid "Can't stat %s"
+#~ msgstr "Kan inte ta status på %s"
+
+#~ msgid "abort rebase"
+#~ msgstr "avbryt ombasering"
+
+#~ msgid "make rebase script"
+#~ msgstr "skapa ombaseringsskript"
+
+#~ msgid "No such remote: %s"
+#~ msgstr "Inget sådant fjärrarkiv: %s"
+
+#~ msgid "cannot move a locked working tree"
+#~ msgstr "kan inte flytta en låst arbetskatalog"
+
+#~ msgid "cannot remove a locked working tree"
+#~ msgstr "kan inte ta bort en låst arbetskatalog"
+
+#~ msgid "Applied autostash."
+#~ msgstr "Tillämpade autostash."
+
+#~ msgid "Cannot store $stash_sha1"
+#~ msgstr "Kan inte spara $stash_sha1"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "\tHowever, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\t"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "\tOmbaseringen kommer dock att avbrytas om du tar bort allting.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\t"
+
#~ msgid "Dirty index: cannot merge (dirty: %s)"
#~ msgstr "Smutsigt index: kan inte slå ihop (smutsiga: %s)"
@@ -19986,9 +21161,6 @@ msgstr "Vill du verkligen sända %s? [y=ja, n=nej]: "
#~ msgid "could not finish '%s'"
#~ msgstr "kunde inte avsluta \"%s\""
-#~ msgid "could not write to %s"
-#~ msgstr "kunde inte skriva till %s"
-
#~ msgid "could not close %s"
#~ msgstr "kunde inte stänga %s"