summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/ca.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ca.po')
-rw-r--r--po/ca.po11401
1 files changed, 7787 insertions, 3614 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 495a626..f473bb8 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -23,6 +23,7 @@
# squelch | silenciar
# token | testimoni
# unset | desassignar
+# upstream | font
#
# Alguns termes que són comandes específiques del git i d'àmbit molt tècnic
# hem decidit no traduir-los per facilitar-ne la compressió a l'usuari i perquè
@@ -47,8 +48,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-03-16 07:29+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-29 15:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-11-20 10:05+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-11-25 15:32+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"Language: ca\n"
@@ -58,37 +59,37 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
-#: advice.c:62
-#, c-format
-msgid "hint: %.*s\n"
+#: advice.c:99
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "pista: %.*s\n"
-#: advice.c:90
+#: advice.c:152
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fer «cherry pick» no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
-#: advice.c:92
+#: advice.c:154
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Cometre no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
-#: advice.c:94
+#: advice.c:156
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fusionar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
-#: advice.c:96
+#: advice.c:158
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Baixar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
-#: advice.c:98
+#: advice.c:160
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Revertir no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
-#: advice.c:100
+#: advice.c:162
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "No és possible %s perquè teniu fitxers sense fusionar."
-#: advice.c:108
+#: advice.c:170
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -97,23 +98,23 @@ msgstr ""
"'git add/rm <fitxer>' segons sigui apropiat per a marcar la\n"
"resolució i feu una comissió."
-#: advice.c:116
+#: advice.c:178
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "S'està sortint a causa d'un conflicte no resolt."
-#: advice.c:121 builtin/merge.c:1251
+#: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
-#: advice.c:123
+#: advice.c:185
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
-#: advice.c:124
+#: advice.c:186
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "S'està sortint a causa d'una fusió no terminada."
-#: advice.c:130
+#: advice.c:192
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
@@ -140,98 +141,98 @@ msgstr ""
"\n"
" git checkout -b <nom-de-branca-nova>\n"
-#: apply.c:58
+#: apply.c:59
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "opció d'espai en blanc «%s» no reconeguda"
-#: apply.c:74
+#: apply.c:75
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "opció ignora l'espai en blanc «%s» no reconeguda"
-#: apply.c:122
+#: apply.c:125
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "--reject i --3way no es poden usar junts."
-#: apply.c:124
+#: apply.c:127
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "--cached i --3way no es poden usar junts."
-#: apply.c:127
+#: apply.c:130
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way fora d'un dipòsit"
-#: apply.c:138
+#: apply.c:141
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index fora d'un dipòsit"
-#: apply.c:141
+#: apply.c:144
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
-#: apply.c:821
+#: apply.c:826
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "No es pot preparar l'expressió regular de marca de temps %s"
-#: apply.c:830
+#: apply.c:835
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "regexec ha retornat %d per l'entrada: %s"
-#: apply.c:904
+#: apply.c:909
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
-#: apply.c:942
+#: apply.c:947
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null, s'ha rebut %s en la "
"línia %d"
-#: apply.c:948
+#: apply.c:953
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer nou inconsistent en la línia "
"%d"
-#: apply.c:949
+#: apply.c:954
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer antic inconsistent en la "
"línia %d"
-#: apply.c:954
+#: apply.c:959
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null en la línia %d"
-#: apply.c:983
+#: apply.c:988
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "mode no vàlid en la línia %d: %s"
-#: apply.c:1301
+#: apply.c:1307
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "línies de capçalera %d i %d inconsistents"
-#: apply.c:1473
+#: apply.c:1479
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recompte: línia inesperada: %.*s"
-#: apply.c:1542
+#: apply.c:1548
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "fragment de pedaç sense capçalera a la línia %d: %.*s"
-#: apply.c:1562
+#: apply.c:1568
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -246,83 +247,83 @@ msgstr[1] ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
"%d components de nom de camí inicial (línia %d)"
-#: apply.c:1575
+#: apply.c:1581
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer (línia %d)"
-#: apply.c:1763
+#: apply.c:1769
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou depèn dels continguts antics"
-#: apply.c:1765
+#: apply.c:1771
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit encara té continguts"
-#: apply.c:1799
+#: apply.c:1805
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "pedaç malmès a la línia %d"
-#: apply.c:1836
+#: apply.c:1842
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou %s depèn dels continguts antics"
-#: apply.c:1838
+#: apply.c:1844
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit %s encara té continguts"
-#: apply.c:1841
+#: apply.c:1847
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** advertència: el fitxer %s queda buit però no se suprimeix"
-#: apply.c:1988
+#: apply.c:1994
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "pedaç binari malmès a la línia %d: %.*s"
-#: apply.c:2025
+#: apply.c:2031
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "pedaç binari no reconegut a la línia %d"
-#: apply.c:2185
+#: apply.c:2193
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "pedaç amb només escombraries a la línia %d"
-#: apply.c:2271
+#: apply.c:2279
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
-#: apply.c:2275
+#: apply.c:2283
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
-#: apply.c:2934
+#: apply.c:2942
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "inici de línia no vàlid: '%c'"
-#: apply.c:3055
+#: apply.c:3063
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament d'%d línia)."
msgstr[1] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament de %d línies)."
-#: apply.c:3067
+#: apply.c:3075
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "El context s'ha reduït a (%ld/%ld) per a aplicar el fragment a %d"
-#: apply.c:3073
+#: apply.c:3081
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -331,23 +332,23 @@ msgstr ""
"tot cercant:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3095
+#: apply.c:3103
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "manquen les dades de pedaç binari de «%s»"
-#: apply.c:3103
+#: apply.c:3111
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr "no es pot aplicar al revés un pedaç binari sense el tros revés a «%s»"
-#: apply.c:3149
+#: apply.c:3158
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr ""
"no es pot aplicar un pedaç binari a «%s» sense la línia d'índex completa"
-#: apply.c:3159
+#: apply.c:3168
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
@@ -355,288 +356,288 @@ msgstr ""
"el pedaç s'aplica a «%s» (%s), el qual no coincideix amb els continguts "
"actuals."
-#: apply.c:3167
+#: apply.c:3176
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "el pedaç s'aplica a un «%s» buit però no és buit"
-#: apply.c:3185
+#: apply.c:3194
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "no es pot llegir la postimatge %s necessària per a «%s»"
-#: apply.c:3198
+#: apply.c:3207
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "el pedaç binari no s'aplica a «%s»"
-#: apply.c:3204
+#: apply.c:3213
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"el pedaç binari a «%s» crea un resultat incorrecte (s'esperava %s, s'ha "
"rebut %s)"
-#: apply.c:3225
+#: apply.c:3234
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
-#: apply.c:3347
+#: apply.c:3356
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "no es pot agafar %s"
-#: apply.c:3396 apply.c:3407 apply.c:3453 setup.c:277
+#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir %s"
-#: apply.c:3404
+#: apply.c:3416
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "s'està llegint de «%s» més enllà d'un enllaç simbòlic"
-#: apply.c:3433 apply.c:3673
+#: apply.c:3445 apply.c:3688
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "el camí %s s'ha canviat de nom / s'ha suprimit"
-#: apply.c:3516 apply.c:3687
+#: apply.c:3531 apply.c:3703
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: no existeix en l'índex"
-#: apply.c:3525 apply.c:3695
+#: apply.c:3540 apply.c:3711
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: no coincideix amb l'índex"
-#: apply.c:3560
+#: apply.c:3575
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"al dipòsit li manca el blob necessari per a retrocedir a una fusió de 3 vies."
-#: apply.c:3563
+#: apply.c:3578
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "S'està retrocedint a una fusió de 3 vies...\n"
-#: apply.c:3579 apply.c:3583
+#: apply.c:3594 apply.c:3598
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de «%s»"
-#: apply.c:3595
+#: apply.c:3610
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "S'ha produït un error en retrocedir a una fusió de 3 vies...\n"
-#: apply.c:3609
+#: apply.c:3624
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» amb conflictes.\n"
-#: apply.c:3614
+#: apply.c:3629
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» netament.\n"
-#: apply.c:3640
+#: apply.c:3655
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "el pedaç d'eliminació deixa els continguts dels fitxers"
-#: apply.c:3712
+#: apply.c:3728
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: tipus erroni"
-#: apply.c:3714
+#: apply.c:3730
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s és del tipus %o, s'esperava %o"
-#: apply.c:3864 apply.c:3866
+#: apply.c:3881 apply.c:3883
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "camí no vàlid: «%s»"
-#: apply.c:3922
+#: apply.c:3939
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: ja existeix en l'índex"
-#: apply.c:3925
+#: apply.c:3942
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: ja existeix en el directori de treball"
-#: apply.c:3945
+#: apply.c:3962
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o)"
-#: apply.c:3950
+#: apply.c:3967
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o) de %s"
-#: apply.c:3970
+#: apply.c:3987
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "el fitxer afectat «%s» és més enllà d'un enllaç simbòlic"
-#: apply.c:3974
+#: apply.c:3991
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: el pedaç no s'aplica"
-#: apply.c:3989
+#: apply.c:4006
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
-#: apply.c:4080
+#: apply.c:4098
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "falta la informació sha1 o és inútil per al submòdul %s"
-#: apply.c:4087
+#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "canvi de mode per a %s, el qual no està en la HEAD actual"
-#: apply.c:4090
+#: apply.c:4108
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "falta informació sha1 o és inútil (%s)."
-#: apply.c:4095 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:140
+#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí «%s»"
-#: apply.c:4099
+#: apply.c:4117
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "no s'ha pogut afegir %s a l'índex temporal"
-#: apply.c:4109
+#: apply.c:4127
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex temporal a %s"
-#: apply.c:4247
+#: apply.c:4265
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "no s'ha pogut eliminar %s de l'índex"
-#: apply.c:4282
+#: apply.c:4299
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "pedaç malmès per al submòdul %s"
-#: apply.c:4288
+#: apply.c:4305
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat al fitxer novament creat «%s»"
-#: apply.c:4296
+#: apply.c:4313
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat "
"%s"
-#: apply.c:4302 apply.c:4446
+#: apply.c:4319 apply.c:4464
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
-#: apply.c:4343
+#: apply.c:4362
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
-#: apply.c:4347
+#: apply.c:4366
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "s'està tancant el fitxer «%s»"
-#: apply.c:4417
+#: apply.c:4436
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer «%s» mode %o"
-#: apply.c:4515
+#: apply.c:4534
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "El pedaç %s s'ha aplicat netament."
-#: apply.c:4523
+#: apply.c:4542
msgid "internal error"
msgstr "error intern"
-#: apply.c:4526
+#: apply.c:4545
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebuig..."
msgstr[1] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebutjos..."
-#: apply.c:4537
+#: apply.c:4556
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "s'està truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
-#: apply.c:4545 builtin/fetch.c:775 builtin/fetch.c:1025
+#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "no es pot obrir %s"
-#: apply.c:4559
+#: apply.c:4578
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "El tros #%d s'ha aplicat netament."
-#: apply.c:4563
+#: apply.c:4582
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "S'ha rebutjat el tros #%d."
-#: apply.c:4673
+#: apply.c:4692
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "S'ha omès el pedaç «%s»."
-#: apply.c:4681
+#: apply.c:4700
msgid "unrecognized input"
msgstr "entrada no reconeguda"
-#: apply.c:4700
+#: apply.c:4719
msgid "unable to read index file"
msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
-#: apply.c:4837
+#: apply.c:4874
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "no es pot obrir el pedaç «%s»: %s"
-#: apply.c:4864
+#: apply.c:4901
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "s'ha silenciat %d error d'espai en blanc"
msgstr[1] "s'han silenciat %d errors d'espai en blanc"
-#: apply.c:4870 apply.c:4885
+#: apply.c:4907 apply.c:4922
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d línia afegeix errors d'espai en blanc."
msgstr[1] "%d línies afegeixen errors d'espai en blanc."
-#: apply.c:4878
+#: apply.c:4915
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -645,264 +646,320 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"S'han aplicat %d línies després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
-#: apply.c:4894 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
-#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257
-#: builtin/clone.c:118 builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:193
-#: builtin/submodule--helper.c:403 builtin/submodule--helper.c:1197
-#: builtin/submodule--helper.c:1200 builtin/submodule--helper.c:1567
-#: builtin/submodule--helper.c:1570 builtin/submodule--helper.c:1787
-#: git-add--interactive.perl:197
+#: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
+#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
+#: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
+#: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
+#: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
+#: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "camí"
-#: apply.c:4922
+#: apply.c:4959
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
-#: apply.c:4925
+#: apply.c:4962
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
-#: apply.c:4927 builtin/am.c:2263
+#: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
msgid "num"
msgstr "número"
-#: apply.c:4928
+#: apply.c:4965
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr ""
"elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència "
"tradicionals"
-#: apply.c:4931
+#: apply.c:4968
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
-#: apply.c:4933
+#: apply.c:4970
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
-#: apply.c:4937
+#: apply.c:4974
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
-#: apply.c:4939
+#: apply.c:4976
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
-#: apply.c:4941
+#: apply.c:4978
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
-#: apply.c:4943
+#: apply.c:4980
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
-#: apply.c:4945
+#: apply.c:4982
+msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
+msgstr ""
+
+#: apply.c:4984
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
-#: apply.c:4947
+#: apply.c:4986
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "accepta un pedaç que toqui fora de l'àrea de treball"
-#: apply.c:4950
+#: apply.c:4989
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
-#: apply.c:4952
+#: apply.c:4991
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
-#: apply.c:4954
+#: apply.c:4993
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
-#: apply.c:4957 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:515
+#: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "els camins se separen amb el caràcter NUL"
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4998
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
-#: apply.c:4960 builtin/am.c:2242 builtin/interpret-trailers.c:95
-#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
-#: builtin/pack-objects.c:3035
+#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
+#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
+#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:839
msgid "action"
msgstr "acció"
-#: apply.c:4961
+#: apply.c:5000
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr ""
"detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
-#: apply.c:4964 apply.c:4967
+#: apply.c:5003 apply.c:5006
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
-#: apply.c:4970
+#: apply.c:5009
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "aplica el pedaç al revés"
-#: apply.c:4972
+#: apply.c:5011
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "no esperis almenys una línia de context"
-#: apply.c:4974
+#: apply.c:5013
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.rej corresponents"
-#: apply.c:4976
+#: apply.c:5015
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "permet trossos encavalcants"
-#: apply.c:4977 builtin/add.c:292 builtin/check-ignore.c:21
-#: builtin/commit.c:1276 builtin/count-objects.c:96 builtin/fsck.c:665
-#: builtin/log.c:1901 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
+#: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
+#: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
+#: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
+#: builtin/rebase--interactive.c:157
msgid "be verbose"
msgstr "sigues detallat"
-#: apply.c:4979
+#: apply.c:5018
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
-#: apply.c:4982
+#: apply.c:5021
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
-#: apply.c:4984 builtin/am.c:2251
+#: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
msgid "root"
msgstr "arrel"
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:5024
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
-#: archive.c:13
+#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
-#: archive.c:14
+#: archive.c:15
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
-#: archive.c:15
+#: archive.c:16
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [<opcions>] <arbre> "
"[<camí>...]"
-#: archive.c:16
+#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
-#: archive.c:351 builtin/add.c:176 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
+#: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer"
-#: archive.c:436
+#: archive.c:453
msgid "fmt"
msgstr "format"
-#: archive.c:436
+#: archive.c:453
msgid "archive format"
msgstr "format d'arxiu"
-#: archive.c:437 builtin/log.c:1462
+#: archive.c:454 builtin/log.c:1536
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
-#: archive.c:438
+#: archive.c:455
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
-#: archive.c:439 builtin/blame.c:702 builtin/blame.c:703 builtin/config.c:62
-#: builtin/fast-export.c:1005 builtin/fast-export.c:1007 builtin/grep.c:869
-#: builtin/hash-object.c:103 builtin/ls-files.c:551 builtin/ls-files.c:554
-#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568 builtin/read-tree.c:120
-#: parse-options.h:165
+#: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
+#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
+#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
+#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
+#: parse-options.h:162
msgid "file"
msgstr "fitxer"
-#: archive.c:440 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:457 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
-#: archive.c:442
+#: archive.c:459
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
-#: archive.c:443
+#: archive.c:460
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
-#: archive.c:444
+#: archive.c:461
msgid "store only"
msgstr "només emmagatzema"
-#: archive.c:445
+#: archive.c:462
msgid "compress faster"
msgstr "comprimeix més ràpidament"
-#: archive.c:453
+#: archive.c:470
msgid "compress better"
msgstr "comprimeix millor"
-#: archive.c:456
+#: archive.c:473
msgid "list supported archive formats"
msgstr "llista els formats d'arxiu admesos"
-#: archive.c:458 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:108 builtin/clone.c:111
-#: builtin/submodule--helper.c:1209 builtin/submodule--helper.c:1576
+#: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
+#: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
msgid "repo"
msgstr "dipòsit"
-#: archive.c:459 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:476 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
-#: archive.c:460 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:489
+#: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
+#: builtin/notes.c:496
msgid "command"
msgstr "ordre"
-#: archive.c:461 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:478 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remota"
-#: archive.c:468
+#: archive.c:485
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Opció inesperada --remote"
-#: archive.c:470
+#: archive.c:487
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "L'opció --exec només es pot usar juntament amb --remote"
-#: archive.c:472
+#: archive.c:489
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Opció inesperada --output"
-#: archive.c:494
+#: archive.c:511
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Format d'arxiu desconegut «%s»"
-#: archive.c:501
+#: archive.c:518
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Paràmetre no admès per al format «%s»: -%d"
-#: attr.c:218
+#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot stream blob %s"
+msgstr "no es pot emmagatzemar %s"
+
+#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
+#, c-format
+msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
+msgstr "mode de fitxer no compatible: 0%o (SHA1: %s)"
+
+#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
+#, c-format
+msgid "cannot read %s"
+msgstr "no es pot llegir «%s»"
+
+#: archive-tar.c:458
+#, c-format
+msgid "unable to start '%s' filter"
+msgstr "no s'ha pogut iniciar el filtre «%s»"
+
+#: archive-tar.c:461
+#, fuzzy
+msgid "unable to redirect descriptor"
+msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
+
+#: archive-tar.c:468
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' filter reported error"
+msgstr "«%s» és fora del dipòsit"
+
+#: archive-zip.c:314
+#, c-format
+msgid "path is not valid UTF-8: %s"
+msgstr ""
+
+#: archive-zip.c:318
+#, c-format
+msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
+msgstr ""
+
+#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
+#, c-format
+msgid "deflate error (%d)"
+msgstr "error de deflació (%d)"
+
+#: archive-zip.c:609
+#, c-format
+msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
+msgstr ""
+
+#: attr.c:212
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%.*s no és un nom d'atribut vàlid"
-#: attr.c:415
+#: attr.c:409
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -910,22 +967,22 @@ msgstr ""
"Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
"Useu '\\!' per exclamació capdavantera literal."
-#: bisect.c:460
+#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Comentari amb cometes errònies en el fitxer «%s»: %s"
-#: bisect.c:668
+#: bisect.c:676
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "No podem bisecar més!\n"
-#: bisect.c:722
+#: bisect.c:730
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "No és un nom de comissió vàlid %s"
-#: bisect.c:746
+#: bisect.c:754
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -934,7 +991,7 @@ msgstr ""
"La base de fusió %s és errònia.\n"
"Això vol dir que el defecte s'ha arreglat entre %s i [%s].\n"
-#: bisect.c:751
+#: bisect.c:759
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -943,7 +1000,7 @@ msgstr ""
"La base de fusió %s és nova.\n"
"La propietat s'ha canviat entre %s i [%s].\n"
-#: bisect.c:756
+#: bisect.c:764
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -952,7 +1009,7 @@ msgstr ""
"La base de fusió %s és %s.\n"
"Això vol dir que la primera comissió «%s» és entre %s i [%s].\n"
-#: bisect.c:764
+#: bisect.c:772
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -963,7 +1020,7 @@ msgstr ""
"git bisect no pot funcionar correctament en aquest cas.\n"
"Potser heu confós les revisions %s i %s?\n"
-#: bisect.c:777
+#: bisect.c:785
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -975,36 +1032,36 @@ msgstr ""
"%s.\n"
"Continuem de totes maneres."
-#: bisect.c:810
+#: bisect.c:818
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisecant: s'ha de provar una base de fusió\n"
-#: bisect.c:850
+#: bisect.c:858
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "es necessita una revisió %s"
-#: bisect.c:869 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:235
+#: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer «%s»"
-#: bisect.c:920
+#: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer «%s»"
-#: bisect.c:950
+#: bisect.c:958
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "la lectura de les referències de bisecció ha fallat"
-#: bisect.c:969
+#: bisect.c:977
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s era ambdós %s i %s\n"
-#: bisect.c:977
+#: bisect.c:985
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1013,7 +1070,7 @@ msgstr ""
"No s'ha trobat cap comissió comprovable.\n"
"Potser heu començat amb paràmetres de camí incorrectes?\n"
-#: bisect.c:996
+#: bisect.c:1004
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1023,52 +1080,53 @@ msgstr[1] "(aproximadament %d passos)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1002
+#: bisect.c:1010
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Bisecant: manca %d revisió a provar després d'aquesta %s\n"
msgstr[1] "Bisecant: manquen %d revisions a provar després d'aquesta %s\n"
-#: blame.c:1758
+#: blame.c:1787
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "--contents i --reverse no funcionen bé juntes."
-#: blame.c:1769
+#: blame.c:1801
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "no es pot usar --contents amb el nom d'objecte de la comissió final"
-#: blame.c:1789
+#: blame.c:1822
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"--reverse i --first-parent-together requereixen una última comissió "
"especificada"
-#: blame.c:1798 bundle.c:160 ref-filter.c:1978 sequencer.c:1699
-#: sequencer.c:2901 builtin/commit.c:976 builtin/log.c:366 builtin/log.c:920
-#: builtin/log.c:1371 builtin/log.c:1702 builtin/log.c:1950 builtin/merge.c:370
-#: builtin/shortlog.c:191
+#: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
+#: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
+#: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
+#: builtin/pack-objects.c:3135 builtin/pack-objects.c:3150
+#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
-#: blame.c:1816
+#: blame.c:1849
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"--reverse --first-parent junts requereixen un rang de la cadena de mares "
"primeres"
-#: blame.c:1827
+#: blame.c:1860
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "no hi ha tal camí %s en %s"
-#: blame.c:1838
+#: blame.c:1871
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "no es pot llegir el blob %s per al camí %s"
-#: branch.c:53
+#: branch.c:52
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -1081,97 +1139,97 @@ msgstr ""
"intentar corregir la informació de seguiment remot\n"
"invocant \"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
-#: branch.c:67
+#: branch.c:66
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr "No s'està establint la branca %s com a la seva pròpia font."
-#: branch.c:93
+#: branch.c:92
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s» "
"fent «rebase»."
-#: branch.c:94
+#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s»."
-#: branch.c:98
+#: branch.c:97
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s» fent "
"«rebase»."
-#: branch.c:99
+#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s»."
-#: branch.c:104
+#: branch.c:103
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s» fent "
"«rebase»."
-#: branch.c:105
+#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s»."
-#: branch.c:109
+#: branch.c:108
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr ""
"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s» fent "
"«rebase»."
-#: branch.c:110
+#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s»."
-#: branch.c:119
+#: branch.c:118
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "No es pot escriure la configuració de la branca font"
-#: branch.c:156
+#: branch.c:155
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "No seguint: informació ambigua per a la referència %s"
-#: branch.c:189
+#: branch.c:188
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "«%s» no és un nom de branca vàlid."
-#: branch.c:208
+#: branch.c:207
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Una branca amb nom «%s» ja existeix."
-#: branch.c:213
+#: branch.c:212
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "No es pot actualitzar la branca actual a la força."
-#: branch.c:233
+#: branch.c:232
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr ""
"No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial «%s» no és "
"una branca."
-#: branch.c:235
+#: branch.c:234
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca font demanada «%s» no existeix"
-#: branch.c:237
+#: branch.c:236
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -1192,95 +1250,101 @@ msgstr ""
"«git push -u» per a establir la configuració font\n"
"mentre pugeu."
-#: branch.c:280
+#: branch.c:279
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: «%s»."
-#: branch.c:300
+#: branch.c:299
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Nom d'objecte ambigu: «%s»."
-#: branch.c:305
+#: branch.c:304
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: «%s»."
-#: branch.c:359
+#: branch.c:358
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "«%s» ja s'ha agafat a «%s»"
-#: branch.c:382
+#: branch.c:381
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "HEAD de l'arbre de treball %s no està actualitzat"
-#: bundle.c:34
+#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "«%s» no sembla un fitxer de farcell v2"
-#: bundle.c:62
+#: bundle.c:64
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:88 sequencer.c:1879 sequencer.c:2337 builtin/commit.c:750
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
+#: builtin/commit.c:774
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»"
-#: bundle.c:139
+#: bundle.c:141
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequisits:"
-#: bundle.c:190
+#: bundle.c:192
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell conté aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell conté aquestes %d referències:"
-#: bundle.c:197
+#: bundle.c:199
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "El farcell registra una història completa."
-#: bundle.c:199
+#: bundle.c:201
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell requereix aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell requereix aquestes %d referències:"
-#: bundle.c:258
+#: bundle.c:267
+#, fuzzy
+msgid "unable to dup bundle descriptor"
+msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
+
+#: bundle.c:274
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "No s'ha pogut executar el pack-objects"
-#: bundle.c:269
+#: bundle.c:285
msgid "pack-objects died"
msgstr "El pack-objects s'ha mort"
-#: bundle.c:311
+#: bundle.c:327
msgid "rev-list died"
msgstr "El rev-list s'ha mort"
-#: bundle.c:360
+#: bundle.c:376
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència «%s»"
-#: bundle.c:450 builtin/log.c:183 builtin/log.c:1607 builtin/shortlog.c:296
+#: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
-#: bundle.c:458
+#: bundle.c:464
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "S'està refusant crear un farcell buit."
-#: bundle.c:470
+#: bundle.c:474
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "no es pot crear «%s»"
@@ -1294,18 +1358,51 @@ msgstr "L'index-pack s'ha mort"
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
-#: commit.c:41 sequencer.c:2141 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
-#: builtin/am.c:1436 builtin/am.c:2072
+#: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
+#: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
+#: builtin/replace.c:448
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
-#: commit.c:43
+#: commit.c:52
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s no és una comissió!"
-#: commit.c:1506
+#: commit.c:193
+msgid ""
+"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
+"and will be removed in a future Git version.\n"
+"\n"
+"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
+"to convert the grafts into replace refs.\n"
+"\n"
+"Turn this message off by running\n"
+"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
+msgstr ""
+
+#: commit.c:1115
+#, c-format
+msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
+msgstr "La comissió %s té una signatura GPG no fiable, suposadament de %s."
+
+#: commit.c:1118
+#, c-format
+msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
+msgstr "La comissió %s té una signatura GPG incorrecta suposadament de %s."
+
+#: commit.c:1121
+#, c-format
+msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
+msgstr "La comissió %s no té signatura GPG."
+
+#: commit.c:1124
+#, c-format
+msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
+msgstr "La comissió %s té una signatura GPG bona de %s\n"
+
+#: commit.c:1378
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1316,178 +1413,412 @@ msgstr ""
"la variable de configuració i18n.commitencoding a la codificació que\n"
"usi el vostre projecte.\n"
+#: commit-graph.c:108
+#, c-format
+msgid "graph file %s is too small"
+msgstr ""
+
+#: commit-graph.c:115
+#, c-format
+msgid "graph signature %X does not match signature %X"
+msgstr ""
+
+#: commit-graph.c:122
+#, fuzzy, c-format
+msgid "graph version %X does not match version %X"
+msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
+
+#: commit-graph.c:129
+#, fuzzy, c-format
+msgid "hash version %X does not match version %X"
+msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
+
+#: commit-graph.c:153
+#, c-format
+msgid "improper chunk offset %08x%08x"
+msgstr ""
+
+#: commit-graph.c:189
+#, c-format
+msgid "chunk id %08x appears multiple times"
+msgstr ""
+
+#: commit-graph.c:308
+#, c-format
+msgid "could not find commit %s"
+msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió %s"
+
+#: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
+#, c-format
+msgid "unable to get type of object %s"
+msgstr "no s'ha pogut obtenir el tipus de l'objecte: %s"
+
+#: commit-graph.c:651
+#, fuzzy
+msgid "Annotating commits in commit graph"
+msgstr "masses comissions per escriure un graf"
+
+#: commit-graph.c:691
+msgid "Computing commit graph generation numbers"
+msgstr ""
+
+#: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
+#, fuzzy
+msgid "Finding commits for commit graph"
+msgstr "masses comissions per escriure un graf"
+
+#: commit-graph.c:812
+#, c-format
+msgid "error adding pack %s"
+msgstr "error en afegir paquet %s"
+
+#: commit-graph.c:814
+#, c-format
+msgid "error opening index for %s"
+msgstr "s'ha produït un error en obrir l'índex per «%s»"
+
+#: commit-graph.c:868
+#, c-format
+msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
+msgstr ""
+
+#: commit-graph.c:895
+#, fuzzy
+msgid "too many commits to write graph"
+msgstr "masses comissions per escriure un graf"
+
+#: commit-graph.c:902 midx.c:769
+#, c-format
+msgid "unable to create leading directories of %s"
+msgstr "no s'han pogut crear els directoris inicials de «%s»"
+
+#: commit-graph.c:1002
+msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
+msgstr ""
+
+#: commit-graph.c:1046
+msgid "Verifying commits in commit graph"
+msgstr ""
+
#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
msgid "memory exhausted"
msgstr "memòria esgotada"
-#: config.c:186
+#: config.c:123
+#, c-format
+msgid ""
+"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
+"\t%s\n"
+"from\n"
+"\t%s\n"
+"This might be due to circular includes."
+msgstr ""
+
+#: config.c:139
+#, c-format
+msgid "could not expand include path '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut expandir el camí d'inclusió «%s»"
+
+#: config.c:150
+msgid "relative config includes must come from files"
+msgstr "les inclusions de configuració relatives han de venir de fitxers"
+
+#: config.c:190
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr ""
"els condicionals d'inclusió de configuració relatius han de venir de fitxers"
-#: config.c:720
+#: config.c:348
+#, c-format
+msgid "key does not contain a section: %s"
+msgstr "la clau no conté una secció: «%s»"
+
+#: config.c:354
+#, c-format
+msgid "key does not contain variable name: %s"
+msgstr "la clau no conté un nom de variable: «%s»"
+
+#: config.c:378 sequencer.c:2296
+#, c-format
+msgid "invalid key: %s"
+msgstr "clau no vàlida: %s"
+
+#: config.c:384
+#, c-format
+msgid "invalid key (newline): %s"
+msgstr "clau no vàlida (línea nova): %s"
+
+#: config.c:420 config.c:432
+#, c-format
+msgid "bogus config parameter: %s"
+msgstr "paràmetre de configuració erroni: %s"
+
+#: config.c:467
+#, c-format
+msgid "bogus format in %s"
+msgstr "format erroni a %s"
+
+#: config.c:793
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob %s"
-#: config.c:724
+#: config.c:797
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el fitxer %s"
-#: config.c:728
+#: config.c:801
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "línia de configuració %d errònia en l'entrada estàndard"
-#: config.c:732
+#: config.c:805
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob de submòdul %s"
-#: config.c:736
+#: config.c:809
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en la línia d'ordres %s"
-#: config.c:740
+#: config.c:813
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en %s"
-#: config.c:868
+#: config.c:952
msgid "out of range"
msgstr "fora de rang"
-#: config.c:868
+#: config.c:952
msgid "invalid unit"
msgstr "unitat no vàlida"
-#: config.c:874
+#: config.c:958
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s»: %s"
-#: config.c:879
+#: config.c:963
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s» en el blob %s: %s"
-#: config.c:882
+#: config.c:966
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en el fitxer %s: %s"
-#: config.c:885
+#: config.c:969
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en l'entrada estàndard: %s"
-#: config.c:888
+#: config.c:972
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni' per «%s» en el blob de submòdul "
"%s: %s"
-#: config.c:891
+#: config.c:975
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en la línia d'ordres %s: "
"%s"
-#: config.c:894
+#: config.c:978
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric incorrecte «%s» per «%s» en %s: %s"
-#: config.c:989
+#: config.c:1073
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en expandir el directori d'usuari en: «%s»"
-#: config.c:998
+#: config.c:1082
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "«%s» per a «%s» no és una marca de temps vàlida"
-#: config.c:1094 config.c:1105
+#: config.c:1173
+#, c-format
+msgid "abbrev length out of range: %d"
+msgstr ""
+
+#: config.c:1187 config.c:1198
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de zlib incorrecte %d"
-#: config.c:1225
+#: config.c:1290
+msgid "core.commentChar should only be one character"
+msgstr ""
+
+#: config.c:1323
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "mode de creació d'objecte no vàlid: %s"
-#: config.c:1386
+#: config.c:1395
+#, c-format
+msgid "malformed value for %s"
+msgstr "valor no vàlid per a %s"
+
+#: config.c:1421
+#, c-format
+msgid "malformed value for %s: %s"
+msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
+
+#: config.c:1422
+msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
+msgstr ""
+
+#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3389
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de paquet %d Erroni"
-#: config.c:1582
+#: config.c:1602
+#, c-format
+msgid "unable to load config blob object '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut carregar l'objecte blob de configuració «%s»"
+
+#: config.c:1605
+#, c-format
+msgid "reference '%s' does not point to a blob"
+msgstr "la referència «%s» no assenyala a un blob"
+
+#: config.c:1622
+#, c-format
+msgid "unable to resolve config blob '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut resoldre el blob de configuració: «%s»"
+
+#: config.c:1652
+#, c-format
+msgid "failed to parse %s"
+msgstr "s'ha produït un error en analitzar %s"
+
+#: config.c:1705
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la configuració de la línia d'ordres"
-#: config.c:1914
+#: config.c:2037
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "un error desconegut ha ocorregut en llegir els fitxers de configuració"
-#: config.c:2101
+#: config.c:2207
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s no vàlid: «%s»"
-#: config.c:2144
+#: config.c:2250
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"valor «%s» a core.untrackedCache desconegut; utilitzant el valor per defecte "
"«keep»"
-#: config.c:2170
+#: config.c:2276
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr "valor «%d» a splitIndex.maxPercentChange ha d'estar entre 0 i 100"
-#: config.c:2195
+#: config.c:2319
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar «%s» de la configuració de la línia d'ordres"
-#: config.c:2197
+#: config.c:2321
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "variable de configuració «%s» errònia en el fitxer «%s» a la línia %d"
-#: config.c:2256
+#: config.c:2402
+#, c-format
+msgid "invalid section name '%s'"
+msgstr "nom de secció no vàlid «%s»"
+
+#: config.c:2434
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s té múltiples valors"
-#: config.c:2599 config.c:2816
+#: config.c:2463
+#, c-format
+msgid "failed to write new configuration file %s"
+msgstr "no es pot escriure un nou fitxer de configuració %s"
+
+#: config.c:2714 config.c:3038
+#, c-format
+msgid "could not lock config file %s"
+msgstr "no s'ha pogut blocar el fitxer de configuració %s"
+
+#: config.c:2725
+#, c-format
+msgid "opening %s"
+msgstr "s'està obrint %s"
+
+#: config.c:2760 builtin/config.c:327
+#, c-format
+msgid "invalid pattern: %s"
+msgstr "patró no vàlid: %s"
+
+#: config.c:2785
+#, c-format
+msgid "invalid config file %s"
+msgstr "fitxer de configuració vàlid %s"
+
+#: config.c:2798 config.c:3051
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "ha fallat fstat a %s"
-#: config.c:2706
+#: config.c:2809
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to mmap '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut accedir a «%s»"
+
+#: config.c:2818 config.c:3056
+#, c-format
+msgid "chmod on %s failed"
+msgstr "ha fallat chmod a %s"
+
+#: config.c:2903 config.c:3153
+#, c-format
+msgid "could not write config file %s"
+msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer de configuració «%s»"
+
+#: config.c:2937
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir «%s» a «%s»"
-#: config.c:2708 builtin/remote.c:776
+#: config.c:2939 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "no s'ha pogut desassignar «%s»"
-#: connect.c:52
-msgid "The remote end hung up upon initial contact"
-msgstr "El costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
+#: config.c:3029
+#, c-format
+msgid "invalid section name: %s"
+msgstr "nom de secció no vàlida: %s"
+
+#: config.c:3196
+#, c-format
+msgid "missing value for '%s'"
+msgstr "falta el valor per «%s»"
-#: connect.c:54
+#: connect.c:61
+msgid "the remote end hung up upon initial contact"
+msgstr "el costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
+
+#: connect.c:63
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
@@ -1499,52 +1830,294 @@ msgstr ""
"Assegureu-vos que tingueu els permisos\n"
"d'accés correctes i que el dipòsit existeixi."
-#: connected.c:66 builtin/fsck.c:198 builtin/prune.c:144
+#: connect.c:81
+#, c-format
+msgid "server doesn't support '%s'"
+msgstr "el servidor no és compatible amb «%s»"
+
+#: connect.c:103
+#, c-format
+msgid "server doesn't support feature '%s'"
+msgstr "el servidor no es compatible amb la característica «%s»"
+
+#: connect.c:114
+msgid "expected flush after capabilities"
+msgstr ""
+
+#: connect.c:233
+#, c-format
+msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
+msgstr ""
+
+#: connect.c:252
+msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
+msgstr ""
+
+#: connect.c:273
+#, fuzzy, c-format
+msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
+msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
+
+#: connect.c:275
+msgid "repository on the other end cannot be shallow"
+msgstr ""
+
+#: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
+#, c-format
+msgid "remote error: %s"
+msgstr "error remot: %s"
+
+#: connect.c:316
+msgid "invalid packet"
+msgstr "paquet no vàlid"
+
+#: connect.c:336
+#, fuzzy, c-format
+msgid "protocol error: unexpected '%s'"
+msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
+
+#: connect.c:444
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid ls-refs response: %s"
+msgstr "referència no vàlida: %s"
+
+#: connect.c:448
+msgid "expected flush after ref listing"
+msgstr ""
+
+#: connect.c:547
+#, c-format
+msgid "protocol '%s' is not supported"
+msgstr "el protocol «%s» no és compatible"
+
+#: connect.c:598
+msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
+msgstr ""
+
+#: connect.c:638 connect.c:701
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Looking up %s ... "
+msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
+
+#: connect.c:642
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
+msgstr "no s'ha pogut moure %s a %s"
+
+#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
+#: connect.c:646 connect.c:717
+#, c-format
+msgid ""
+"done.\n"
+"Connecting to %s (port %s) ... "
+msgstr ""
+
+#: connect.c:668 connect.c:745
+#, c-format
+msgid ""
+"unable to connect to %s:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"no s'ha pogut connectar a %s:\n"
+"%s"
+
+#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
+#: connect.c:674 connect.c:751
+msgid "done."
+msgstr "fet."
+
+#: connect.c:705
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to look up %s (%s)"
+msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
+
+#: connect.c:711
+#, c-format
+msgid "unknown port %s"
+msgstr "port desconegut %s"
+
+#: connect.c:848 connect.c:1174
+#, c-format
+msgid "strange hostname '%s' blocked"
+msgstr ""
+
+#: connect.c:850
+#, c-format
+msgid "strange port '%s' blocked"
+msgstr ""
+
+#: connect.c:860
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot start proxy %s"
+msgstr "no es pot fer stat en «%s»"
+
+#: connect.c:927
+msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
+msgstr ""
+
+#: connect.c:1122
+msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
+msgstr ""
+
+#: connect.c:1134
+msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
+msgstr ""
+
+#: connect.c:1151
+#, fuzzy
+msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
+msgstr "el destí receptor no admet pujar --signed"
+
+#: connect.c:1262
+#, c-format
+msgid "strange pathname '%s' blocked"
+msgstr ""
+
+#: connect.c:1307
+#, fuzzy
+msgid "unable to fork"
+msgstr "no s'ha pogut obrir %s"
+
+#: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
msgid "Checking connectivity"
msgstr "S'està comprovant la connectivitat"
-#: connected.c:78
+#: connected.c:80
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "No s'ha pogut executar 'git rev-list'"
-#: connected.c:98
+#: connected.c:100
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "escriptura fallada al rev-list"
-#: connected.c:105
+#: connected.c:107
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "s'ha produït un error en tancar l'stdin del rev-list"
-#: convert.c:205
+#: convert.c:194
#, c-format
-msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
-msgstr "LF reemplaçaria CRLF en %s."
+msgid "illegal crlf_action %d"
+msgstr ""
#: convert.c:207
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
+msgstr "LF reemplaçaria CRLF en %s."
+
+#: convert.c:209
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
-"The file will have its original line endings in your working directory."
+"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"LF reemplaçarà CRLF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
"directori de treball."
-#: convert.c:215
+#: convert.c:217
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr "CRLF reemplaçaria LF en %s"
-#: convert.c:217
-#, c-format
+#: convert.c:219
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
-"The file will have its original line endings in your working directory."
+"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"CRLF reemplaçarà LF en %s.\n"
"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
"directori de treball."
+#: convert.c:280
+#, c-format
+msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
+msgstr ""
+
+#: convert.c:287
+#, c-format
+msgid ""
+"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
+"tree-encoding."
+msgstr ""
+
+#: convert.c:305
+#, c-format
+msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
+msgstr ""
+
+#: convert.c:307
+#, c-format
+msgid ""
+"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
+"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
+msgstr ""
+
+#: convert.c:425 convert.c:496
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
+msgstr "s'ha produït un error en copiar les notes de «%s» a «%s»"
+
+#: convert.c:468
+#, c-format
+msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
+msgstr ""
+
+#: convert.c:674
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
+msgstr "No es pot obrir el fitxer de paquet existent «%s»"
+
+#: convert.c:694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
+msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de «%s»"
+
+#: convert.c:701
+#, c-format
+msgid "external filter '%s' failed %d"
+msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat %d"
+
+#: convert.c:736 convert.c:739
+#, c-format
+msgid "read from external filter '%s' failed"
+msgstr "la lectura del filtre extern «%s» ha fallat"
+
+#: convert.c:742 convert.c:796
+#, c-format
+msgid "external filter '%s' failed"
+msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat"
+
+#: convert.c:844
+#, fuzzy
+msgid "unexpected filter type"
+msgstr "final de fitxer inesperat"
+
+#: convert.c:855
+msgid "path name too long for external filter"
+msgstr ""
+
+#: convert.c:929
+#, c-format
+msgid ""
+"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
+"been filtered"
+msgstr ""
+
+#: convert.c:1228
+msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
+msgstr ""
+
+#: convert.c:1398 convert.c:1432
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: clean filter '%s' failed"
+msgstr "la creació de «%s» ha fallat"
+
+#: convert.c:1476
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: smudge filter %s failed"
+msgstr "s'ha produït un error en actualitzar els fitxers"
+
#: date.c:116
msgid "in the future"
msgstr "en el futur"
@@ -1613,47 +2186,83 @@ msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> any"
msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> anys"
+#: delta-islands.c:268
+msgid "Propagating island marks"
+msgstr ""
+
+#: delta-islands.c:286
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad tree object %s"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir l'objecte «%s»."
+
+#: delta-islands.c:330
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
+msgstr "S'ha produït un error en cercar l'arbre de %s."
+
+#: delta-islands.c:386
+#, c-format
+msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
+msgstr ""
+
+#: delta-islands.c:462
+#, c-format
+msgid "Marked %d islands, done.\n"
+msgstr ""
+
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
-#: diffcore-rename.c:535
+#: diffcore-rename.c:544
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "S'està realitzant una detecció inexacta de canvis de nom"
-#: diff.c:74
+#: diff.c:108
#, c-format
msgid "option '%s' requires a value"
msgstr "l'opció «%s» requereix un valor"
-#: diff.c:152
+#: diff.c:158
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" S'ha produït un error en analitzar el percentatge limitant de dirstat "
"«%s»\n"
-#: diff.c:157
+#: diff.c:163
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Paràmetre de dirstat desconegut «%s»\n"
-#: diff.c:281
+#: diff.c:291
+#, fuzzy
msgid ""
-"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'zebra', 'dimmed_zebra', "
-"'plain'"
+"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
+"'dimmed-zebra', 'plain'"
msgstr ""
"el paràmetre de color en moviment ha de ser «no», «default», «zebra», "
"«dimmed_zebra» o «plain»"
-#: diff.c:341
+#: diff.c:316
+#, c-format
+msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
+msgstr ""
+
+#: diff.c:323
+msgid ""
+"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
+"space modes"
+msgstr ""
+
+#: diff.c:394
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr ""
"Valor desconegut de la variable de configuració de 'diff.submodule': «%s»"
-#: diff.c:401
+#: diff.c:454
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -1662,24 +2271,24 @@ msgstr ""
"S'han trobat errors en la variable de configuració 'diff.dirstat':\n"
"%s"
-#: diff.c:3822
+#: diff.c:4140
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "el diff external s'ha mort, s'està aturant a %s"
-#: diff.c:4146
+#: diff.c:4482
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check i -s són mútuament excloents"
-#: diff.c:4149
+#: diff.c:4485
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "-G, -S and --find-object són mútuament excloents"
-#: diff.c:4237
+#: diff.c:4563
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
-#: diff.c:4403
+#: diff.c:4729
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -1688,22 +2297,22 @@ msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
"%s"
-#: diff.c:4417
+#: diff.c:4743
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: «%s»"
-#: diff.c:5493
+#: diff.c:5823
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr "s'ha omès la detecció de canvi de nom a causa de massa fitxers."
-#: diff.c:5496
+#: diff.c:5826
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"només s'han trobat còpies des de camins modificats a causa de massa fitxers."
-#: diff.c:5499
+#: diff.c:5829
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -1711,243 +2320,326 @@ msgstr ""
"potser voleu establir la vostra variable %s a almenys %d i tornar a intentar "
"l'ordre."
-#: dir.c:1866
+#: dir.c:576
+#, c-format
+msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
+msgstr ""
+"l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer que git conegui"
+
+#: dir.c:965
+#, c-format
+msgid "cannot use %s as an exclude file"
+msgstr "no es pot usar %s com a fitxer d'exclusió"
+
+#: dir.c:1880
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir el directori «%s»"
-#: dir.c:2108
+#: dir.c:2122
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "s'ha produït un error en obtenir el nombre i la informació del nucli"
-#: dir.c:2232
-msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
+#: dir.c:2246
+msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
-"La memòria cau no seguida està inhabilitada en aquest sistema o ubicació."
+"la memòria cau no seguida està inhabilitada en aquest sistema o ubicació"
-#: dir.c:3024 dir.c:3029
+#: dir.c:3047
+#, c-format
+msgid "index file corrupt in repo %s"
+msgstr "el fitxer d'índex al dipòsit %s és malmès"
+
+#: dir.c:3092 dir.c:3097
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "no s'han pogut crear directoris per %s"
-#: dir.c:3054
+#: dir.c:3126
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut migrar el directori de «%s» a «%s»"
-#: editor.c:61
+#: editor.c:73
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr ""
-#: entry.c:177
+#: entry.c:178
msgid "Filtering content"
msgstr "S'està filtrant el contingut"
-#: entry.c:435
+#: entry.c:465
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «stat» sobre el fitxer «%s»"
+#: environment.c:150
+#, c-format
+msgid "bad git namespace path \"%s\""
+msgstr ""
+
+#: environment.c:332
+#, c-format
+msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut establir GIT_DIR a «%s»"
+
+#: exec-cmd.c:361
+#, c-format
+msgid "too many args to run %s"
+msgstr "hi ha massa arguments per a executar %s"
+
#: fetch-object.c:17
msgid "Remote with no URL"
msgstr "Remot sense URL"
-#: fetch-pack.c:253
+#: fetch-pack.c:151
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
-#: fetch-pack.c:265
+#: fetch-pack.c:163
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut un paquet de neteja"
-#: fetch-pack.c:284 builtin/archive.c:63
-#, c-format
-msgid "remote error: %s"
-msgstr "error remot: %s"
-
-#: fetch-pack.c:285
+#: fetch-pack.c:183
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut «%s»"
-#: fetch-pack.c:337
+#: fetch-pack.c:253
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc requereix multi_ack_detailed"
-#: fetch-pack.c:428
+#: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "línia de shallow no vàlida: %s"
-#: fetch-pack.c:434
+#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "línia d'unshallow no vàlida: %s"
-#: fetch-pack.c:436
+#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "objecte no trobat: %s"
-#: fetch-pack.c:439
+#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "error en objecte: %s"
-#: fetch-pack.c:441
+#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "no s'ha trobat cap shallow: %s"
-#: fetch-pack.c:444
+#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
-#: fetch-pack.c:485
+#: fetch-pack.c:404
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "s'ha rebut %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:499
+#: fetch-pack.c:421
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "comissió no vàlida %s"
-#: fetch-pack.c:532
+#: fetch-pack.c:452
msgid "giving up"
msgstr "s'està rendint"
-#: fetch-pack.c:542 progress.c:229
+#: fetch-pack.c:464 progress.c:229
msgid "done"
msgstr "fet"
-#: fetch-pack.c:554
+#: fetch-pack.c:476
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "s'ha rebut %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:600
+#: fetch-pack.c:522
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "S'està marcant %s com a complet"
-#: fetch-pack.c:788
+#: fetch-pack.c:764
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "ja es té %s (%s)"
-#: fetch-pack.c:829
+#: fetch-pack.c:803
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: no s'ha pogut bifurcar del desmultiplexor de banda lateral"
-#: fetch-pack.c:837
+#: fetch-pack.c:811
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
-#: fetch-pack.c:895
+#: fetch-pack.c:879
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: no es pot bifurcar de %s"
-#: fetch-pack.c:911
+#: fetch-pack.c:895
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s ha fallat"
-#: fetch-pack.c:913
+#: fetch-pack.c:897
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "error en desmultiplexor de banda lateral"
-#: fetch-pack.c:940
+#: fetch-pack.c:926
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "El servidor no permet clients superficials"
-#: fetch-pack.c:944
+#: fetch-pack.c:930
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "El servidor accepta multi_ack_detailed"
-#: fetch-pack.c:947
+#: fetch-pack.c:933
msgid "Server supports no-done"
msgstr "El servidor accepta no-done"
-#: fetch-pack.c:953
+#: fetch-pack.c:939
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "El servidor accepta multi_ack"
-#: fetch-pack.c:957
+#: fetch-pack.c:943
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "El servidor accepta side-band-64k"
-#: fetch-pack.c:961
+#: fetch-pack.c:947
msgid "Server supports side-band"
msgstr "El servidor accepta banda lateral"
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:951
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "El servidor accepta allow-tip-sha1-in-want"
-#: fetch-pack.c:969
+#: fetch-pack.c:955
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "El servidor accepta allow-reachable-sha1-in-want"
-#: fetch-pack.c:979
+#: fetch-pack.c:965
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "El servidor accepta ofs-delta"
-#: fetch-pack.c:985
+#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
msgid "Server supports filter"
msgstr "El servidor accepta filtre"
-#: fetch-pack.c:993
+#: fetch-pack.c:979
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "La versió del servidor és %.*s"
-#: fetch-pack.c:999
+#: fetch-pack.c:985
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "El servidor no admet --shallow-since"
-#: fetch-pack.c:1003
+#: fetch-pack.c:989
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "El servidor no admet --shallow-exclude"
-#: fetch-pack.c:1005
+#: fetch-pack.c:991
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "El servidor no admet --deepen"
-#: fetch-pack.c:1016
+#: fetch-pack.c:1008
msgid "no common commits"
msgstr "cap comissió en comú"
-#: fetch-pack.c:1028
+#: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: l'obtenció ha fallat."
-#: fetch-pack.c:1190
+#: fetch-pack.c:1153
+#, fuzzy
+msgid "Server does not support shallow requests"
+msgstr "El servidor no permet clients superficials"
+
+#: fetch-pack.c:1199
+#, c-format
+msgid "error reading section header '%s'"
+msgstr "error en llegir la capçalera de la secció «%s»"
+
+#: fetch-pack.c:1205
+#, c-format
+msgid "expected '%s', received '%s'"
+msgstr "s'esperava «%s», s'ha rebut «%s»"
+
+#: fetch-pack.c:1244
+#, c-format
+msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
+msgstr ""
+
+#: fetch-pack.c:1249
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error processing acks: %d"
+msgstr "error en llegir %s"
+
+#: fetch-pack.c:1259
+msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
+msgstr ""
+
+#: fetch-pack.c:1261
+msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
+msgstr ""
+
+#: fetch-pack.c:1298
+#, c-format
+msgid "error processing shallow info: %d"
+msgstr ""
+
+#: fetch-pack.c:1314
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
+msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
+
+#: fetch-pack.c:1324
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
+msgstr "final de fitxer inesperat"
+
+#: fetch-pack.c:1328
+#, c-format
+msgid "error processing wanted refs: %d"
+msgstr ""
+
+#: fetch-pack.c:1642
msgid "no matching remote head"
msgstr "no hi ha cap HEAD remot coincident"
-#: fetch-pack.c:1212
+#: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
+msgid "remote did not send all necessary objects"
+msgstr "el remot no ha enviat tots els objectes necessaris"
+
+#: fetch-pack.c:1686
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "no existeix la referència remota %s"
-#: fetch-pack.c:1215
+#: fetch-pack.c:1689
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "El servidor no permet sol·licitar objectes no anunciats %s"
-#: gpg-interface.c:181
+#: gpg-interface.c:318
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg ha fallat en signar les dades"
-#: gpg-interface.c:211
+#: gpg-interface.c:344
msgid "could not create temporary file"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer temporal"
-#: gpg-interface.c:214
+#: gpg-interface.c:347
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en escriure la signatura separada a «%s»"
@@ -1957,37 +2649,112 @@ msgstr "s'ha produït un error en escriure la signatura separada a «%s»"
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "ignora el color no vàlid «%.*s» en log.graphColors"
-#: grep.c:2022
+#: grep.c:2113
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "«%s»: no s'ha pogut llegir %s"
-#: grep.c:2039 setup.c:163 builtin/clone.c:407 builtin/diff.c:81
+#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
#: builtin/rm.c:134
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en fer stat a «%s»"
-#: grep.c:2050
+#: grep.c:2141
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "«%s»: lectura curta"
-#: help.c:179
+#: help.c:23
+msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
+msgstr "començar una àrea de treball (vegeu també: git help tutorial)"
+
+#: help.c:24
+msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
+msgstr "treballar en el canvi actual (vegeu també: git help everyday)"
+
+#: help.c:25
+msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
+msgstr "examinar la història i l'estat (vegeu també: git help revisions)"
+
+#: help.c:26
+msgid "grow, mark and tweak your common history"
+msgstr "fer créixer, marcar i ajustar la vostra història comuna"
+
+#: help.c:27
+msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
+msgstr "col·laborar (vegeu també: git help workflow)"
+
+#: help.c:31
+msgid "Main Porcelain Commands"
+msgstr ""
+
+#: help.c:32
+msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
+msgstr ""
+
+#: help.c:33
+msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
+msgstr ""
+
+#: help.c:34
+msgid "Interacting with Others"
+msgstr "Interaccionar amb altres"
+
+#: help.c:35
+msgid "Low-level Commands / Manipulators"
+msgstr ""
+
+#: help.c:36
+msgid "Low-level Commands / Interrogators"
+msgstr ""
+
+#: help.c:37
+msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
+msgstr ""
+
+#: help.c:38
+msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
+msgstr ""
+
+#: help.c:296
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "ordres de git disponibles en «%s»"
-#: help.c:186
+#: help.c:303
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "ordres de git disponibles d'altres llocs en el vostre $PATH"
-#: help.c:217
+#: help.c:312
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr ""
"Aquestes són ordres del Git habitualment usades en diverses situacions:"
-#: help.c:281
+#: help.c:361 git.c:90
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported command listing type '%s'"
+msgstr "versió d'índex no compatible %s"
+
+#: help.c:408
+#, fuzzy
+msgid "The common Git guides are:"
+msgstr "Les guies de Git comunes són:\n"
+
+#: help.c:517
+msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
+msgstr ""
+
+#: help.c:522
+#, fuzzy
+msgid "External commands"
+msgstr "s'està executant $command"
+
+#: help.c:530
+msgid "Command aliases"
+msgstr ""
+
+#: help.c:594
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -1996,33 +2763,33 @@ msgstr ""
"«%s» sembla una ordre de git, però no hem pogut\n"
"executar-la. Pot ser que git-%s estigui malmès?"
-#: help.c:336
+#: help.c:653
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Ai. El vostre sistema no informa de cap ordre de Git."
-#: help.c:358
+#: help.c:675
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ADVERTÈNCIA: Heu invocat una ordre de Git amb nom «%s», la qual no existeix."
-#: help.c:363
+#: help.c:680
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr "El procés continuarà, pressuposant que volíeu dir «%s»."
-#: help.c:368
+#: help.c:685
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"El procés continuarà en %0.1f segons, pressuposant que volíeu dir «%s»."
-#: help.c:376
+#: help.c:693
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: «%s» no és una ordre de git. Vegeu 'git --help'."
-#: help.c:380
+#: help.c:697
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -2036,16 +2803,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Les ordres més similar són"
-#: help.c:395
+#: help.c:712
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [<opcions>]"
-#: help.c:462
+#: help.c:780
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
-#: help.c:466
+#: help.c:784
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -2059,7 +2826,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Volíeu dir un d'aquests?"
-#: ident.c:342
+#: ident.c:345
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
@@ -2084,49 +2851,54 @@ msgstr ""
"per a establir la identitat predeterminada del vostre compte.\n"
"Ometeu --global per a establir la identitat només en aquest dipòsit.\n"
-#: ident.c:366
+#: ident.c:369
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr ""
"no s'ha proporcionat cap adreça electrònica i la detecció automàtica està "
"inhabilitada"
-#: ident.c:371
+#: ident.c:374
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr ""
"no s'ha pogut detectar automàticament una adreça electrònica vàlida (s'ha "
"rebut «%s»)"
-#: ident.c:381
+#: ident.c:384
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr ""
"no s'ha proporcionat cap nom i la detecció automàtica està inhabilitada"
-#: ident.c:387
+#: ident.c:390
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament el nom (s'ha rebut «%s»)"
-#: ident.c:395
+#: ident.c:398
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "nom d'identitat buit (per <%s>) no és permès"
-#: ident.c:401
+#: ident.c:404
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "el nom conté només caràcters no permesos: %s"
-#: ident.c:416 builtin/commit.c:582
+#: ident.c:419 builtin/commit.c:606
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "format de data no vàlid: %s"
-#: list-objects-filter-options.c:36
+#: list-objects-filter-options.c:35
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr ""
-#: list-objects-filter-options.c:126
+#: list-objects-filter-options.c:58
+#, fuzzy
+msgid "only 'tree:0' is supported"
+msgstr "el protocol «%s» no és compatible"
+
+#: list-objects-filter-options.c:137
msgid "cannot change partial clone promisor remote"
msgstr ""
@@ -2155,82 +2927,152 @@ msgstr ""
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "No s'ha pogut crear '%s.lock': %s"
-#: merge.c:74
+#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "s'ha produït un error en llegir la memòria cau"
-#: merge.c:134 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:378
-#: builtin/checkout.c:599 builtin/clone.c:759
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
+#: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
msgid "unable to write new index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
-#: merge-recursive.c:235
+#: merge-recursive.c:323
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(comissió errònia)\n"
-#: merge-recursive.c:257 merge-recursive.c:265
-#, c-format
-msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
+#: merge-recursive.c:345
+#, fuzzy, c-format
+msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
+msgstr "addinfo_cache ha fallat per al camí «%s»"
+
+#: merge-recursive.c:353
+#, fuzzy, c-format
+msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr "addinfo_cache ha fallat per al camí «%s»"
-#: merge-recursive.c:329
+#: merge-recursive.c:435
msgid "error building trees"
msgstr "error en construir arbres"
-#: merge-recursive.c:771
+#: merge-recursive.c:906
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "s'ha produït un error en crear el camí «%s»%s"
-#: merge-recursive.c:782
+#: merge-recursive.c:917
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "S'està eliminant %s per a fer espai per al subdirectori\n"
-#: merge-recursive.c:796 merge-recursive.c:815
+#: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": potser un conflicte D/F?"
-#: merge-recursive.c:805
+#: merge-recursive.c:940
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a «%s»"
-#: merge-recursive.c:847 builtin/cat-file.c:37
+#: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s «%s»"
-#: merge-recursive.c:849
+#: merge-recursive.c:984
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "blob esperat per a %s «%s»"
-#: merge-recursive.c:873
+#: merge-recursive.c:1008
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»: %s"
-#: merge-recursive.c:884
+#: merge-recursive.c:1019
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "s'ha produït un error en fer l'enllaç simbòlic «%s»: %s"
-#: merge-recursive.c:889
+#: merge-recursive.c:1024
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "no se sap què fer amb %06o %s «%s»"
-#: merge-recursive.c:1029
+#: merge-recursive.c:1212
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
+msgstr "S'ha produït un error en registrar el submòdul '$sm_path'"
+
+#: merge-recursive.c:1219
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
+msgstr "S'ha produït un error en registrar el submòdul '$sm_path'"
+
+#: merge-recursive.c:1226
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
+msgstr ""
+
+#: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
+#, c-format
+msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
+msgstr ""
+
+#: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Fast-forwarding submodule %s"
+msgstr "Avanç ràpid a $sha1"
+
+#: merge-recursive.c:1271
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
+msgstr ""
+
+#: merge-recursive.c:1275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
+msgstr "S'ha produït un error en registrar el submòdul '$sm_path'"
+
+#: merge-recursive.c:1276
+msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
+msgstr ""
+
+#: merge-recursive.c:1279
+#, c-format
+msgid ""
+"If this is correct simply add it to the index for example\n"
+"by using:\n"
+"\n"
+" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
+"\n"
+"which will accept this suggestion.\n"
+msgstr ""
+
+#: merge-recursive.c:1288
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
+msgstr ""
+
+#: merge-recursive.c:1358
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "S'ha produït un error en executar la fusió interna"
-#: merge-recursive.c:1034
+#: merge-recursive.c:1363
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "No s'ha pogut afegir %s a la base de dades"
-#: merge-recursive.c:1146
+#: merge-recursive.c:1395
+#, c-format
+msgid "Auto-merging %s"
+msgstr "S'està autofusionant %s"
+
+#: merge-recursive.c:1416
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
+msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a «%s»"
+
+#: merge-recursive.c:1483
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2239,7 +3081,7 @@ msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre."
-#: merge-recursive.c:1151
+#: merge-recursive.c:1488
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2248,7 +3090,7 @@ msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s "
"de %s s'ha deixat en l'arbre."
-#: merge-recursive.c:1158
+#: merge-recursive.c:1495
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2257,7 +3099,7 @@ msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre a %s."
-#: merge-recursive.c:1163
+#: merge-recursive.c:1500
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2266,20 +3108,33 @@ msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s "
"de %s s'ha deixat en l'arbre a %s."
-#: merge-recursive.c:1197
+#: merge-recursive.c:1534
msgid "rename"
msgstr "canvi de nom"
-#: merge-recursive.c:1197
+#: merge-recursive.c:1534
msgid "renamed"
msgstr "canviat de nom"
-#: merge-recursive.c:1254
+#: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
+#: merge-recursive.c:3124
+#, c-format
+msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
+msgstr "s'està refusant a perdre el fitxer brut a %s"
+
+#: merge-recursive.c:1602
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s és un directori en %s; s'està afegint com a %s en lloc d'això"
-#: merge-recursive.c:1279
+#: merge-recursive.c:1607
+#, c-format
+msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
+msgstr ""
+"s'està refusant perdre el fitxer no seguit a %s; en comptes, s'està afegint "
+"com a %s"
+
+#: merge-recursive.c:1633
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -2288,148 +3143,319 @@ msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en la "
"branca \"%s\" canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:1284
+#: merge-recursive.c:1638
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (deixat sense resolució)"
-#: merge-recursive.c:1346
+#: merge-recursive.c:1699
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de "
"nom %s->%s en %s"
-#: merge-recursive.c:1379
+#: merge-recursive.c:1734
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "S'està canviant el nom de %s a %s i %s a %s en lloc d'això"
-#: merge-recursive.c:1582
+#: merge-recursive.c:1746
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
+msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a «%s»"
+
+#: merge-recursive.c:1952
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
+"directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
+"getting a majority of the files."
+msgstr ""
+
+#: merge-recursive.c:1984
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
+"implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
+msgstr ""
+
+#: merge-recursive.c:1994
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
+"implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
+msgstr ""
+
+#: merge-recursive.c:2086
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
+">%s in %s"
+msgstr ""
+"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de "
+"nom %s->%s en %s"
+
+#: merge-recursive.c:2331
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
+"renamed."
+msgstr ""
+
+#: merge-recursive.c:2737
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/afegiment): Canvi de nom %s->%s en %s. %s afegit en "
"%s"
-#: merge-recursive.c:1597
+#: merge-recursive.c:2763
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "S'està afegint %s fusionat"
-#: merge-recursive.c:1604 merge-recursive.c:1834
+#: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "S'està afegint com a %s en lloc d'això"
-#: merge-recursive.c:1661
+#: merge-recursive.c:2934
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s"
-#: merge-recursive.c:1664
+#: merge-recursive.c:2937
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "l'objecte %s no és un blob"
-#: merge-recursive.c:1733
+#: merge-recursive.c:3006
msgid "modify"
msgstr "modificació"
-#: merge-recursive.c:1733
+#: merge-recursive.c:3006
msgid "modified"
msgstr "modificat"
-#: merge-recursive.c:1743
+#: merge-recursive.c:3017
msgid "content"
msgstr "contingut"
-#: merge-recursive.c:1750
+#: merge-recursive.c:3024
msgid "add/add"
msgstr "afegiment/afegiment"
-#: merge-recursive.c:1786
+#: merge-recursive.c:3071
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "S'ha omès %s (el fusionat és igual a l'existent)"
-#: merge-recursive.c:1800
-#, c-format
-msgid "Auto-merging %s"
-msgstr "S'està autofusionant %s"
-
-#: merge-recursive.c:1804 git-submodule.sh:879
+#: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
msgid "submodule"
msgstr "submòdul"
-#: merge-recursive.c:1805
+#: merge-recursive.c:3094
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "CONFLICTE (%s): Conflicte de fusió en %s"
-#: merge-recursive.c:1899
+#: merge-recursive.c:3216
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "S'està eliminant %s"
-#: merge-recursive.c:1925
+#: merge-recursive.c:3242
msgid "file/directory"
msgstr "fitxer/directori"
-#: merge-recursive.c:1931
+#: merge-recursive.c:3248
msgid "directory/file"
msgstr "directori/fitxer"
-#: merge-recursive.c:1938
+#: merge-recursive.c:3255
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (%s): Hi ha un directori amb nom %s en %s. S'està afegint %s com a "
"%s"
-#: merge-recursive.c:1947
+#: merge-recursive.c:3264
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "S'està afegint %s"
-#: merge-recursive.c:1987
-#, c-format
-msgid "Dirty index: cannot merge (dirty: %s)"
-msgstr "Índex brut: no es pot fusionar (bruts: %s)"
+#: merge-recursive.c:3300
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per "
+"fusionar:\n"
+"%%s"
-#: merge-recursive.c:1991
+#: merge-recursive.c:3311
msgid "Already up to date!"
msgstr "Ja està al dia!"
-#: merge-recursive.c:2000
+#: merge-recursive.c:3320
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "la fusió dels arbres %s i %s ha fallat"
-#: merge-recursive.c:2097
+#: merge-recursive.c:3419
msgid "Merging:"
msgstr "S'està fusionant:"
-#: merge-recursive.c:2110
+#: merge-recursive.c:3432
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "s'ha trobat %u avantpassat en comú:"
msgstr[1] "s'han trobat %u avantpassats en comú:"
-#: merge-recursive.c:2149
+#: merge-recursive.c:3471
msgid "merge returned no commit"
msgstr "la fusió no ha retornat cap comissió"
-#: merge-recursive.c:2212
+#: merge-recursive.c:3537
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'objecte «%s»"
-#: merge-recursive.c:2228 builtin/merge.c:657 builtin/merge.c:816
+#: merge-recursive.c:3553 builtin/merge.c:691 builtin/merge.c:849
msgid "Unable to write index."
msgstr "No s'ha pogut escriure l'índex."
-#: notes-merge.c:272
+#: midx.c:65
+#, c-format
+msgid "multi-pack-index file %s is too small"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:81
+#, c-format
+msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:86
+#, c-format
+msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:91
+#, fuzzy, c-format
+msgid "hash version %u does not match"
+msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
+
+#: midx.c:105
+msgid "invalid chunk offset (too large)"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:129
+msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:142
+msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:144
+msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:146
+msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:148
+msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:162
+#, c-format
+msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:205
+#, c-format
+msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:246
+msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:271
+msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:407
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to add packfile '%s'"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
+
+#: midx.c:413
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to open pack-index '%s'"
+msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»"
+
+#: midx.c:507
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to locate object %d in packfile"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir l'objecte «%s»."
+
+#: midx.c:943
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
+msgstr "s'ha produït un error en netejar l'índex"
+
+#: midx.c:981
+#, c-format
+msgid ""
+"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:992
+#, c-format
+msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
+msgstr ""
+
+#: midx.c:996
+#, fuzzy
+msgid "Verifying object offsets"
+msgstr "S'estan escrivint els objectes"
+
+#: midx.c:1004
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
+msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
+
+#: midx.c:1010
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
+
+#: midx.c:1019
+#, c-format
+msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
+msgstr ""
+
+#: name-hash.c:532
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
+msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
+
+#: name-hash.c:554
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
+msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
+
+#: name-hash.c:560
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
+msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
+
+#: notes-merge.c:275
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
@@ -2440,21 +3466,21 @@ msgstr ""
"Useu «git notes merge --commit» o «git notes merge --abort» per a cometre/"
"avortar la fusió prèvia abans de començar una fusió de notes nova."
-#: notes-merge.c:279
+#: notes-merge.c:282
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió de notes (%s existeix)."
-#: notes-utils.c:43
+#: notes-utils.c:45
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr "No es pot cometre un arbre de notes no inicialitzat / no referenciat"
-#: notes-utils.c:102
+#: notes-utils.c:104
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Valor de notes.rewriteMode erroni: «%s»"
-#: notes-utils.c:112
+#: notes-utils.c:114
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "S'està refusant reescriure les notes en %s (fora de refs/notes/)"
@@ -2463,37 +3489,57 @@ msgstr "S'està refusant reescriure les notes en %s (fora de refs/notes/)"
#. the environment variable, the second %s is
#. its value.
#.
-#: notes-utils.c:142
+#: notes-utils.c:144
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Valor erroni de %s: «%s»"
-#: object.c:239
+#: object.c:54
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid object type \"%s\""
+msgstr "objecte de blob no vàlid %s"
+
+#: object.c:173
+#, fuzzy, c-format
+msgid "object %s is a %s, not a %s"
+msgstr "l'objecte %s no és un blob"
+
+#: object.c:233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "object %s has unknown type id %d"
+msgstr "L'objecte %s no té cap nota\n"
+
+#: object.c:246
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte: %s"
-#: packfile.c:561
+#: object.c:266 object.c:277
+#, c-format
+msgid "sha1 mismatch %s"
+msgstr ""
+
+#: packfile.c:607
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr "desplaçament abans de la fi del fitxer de paquet (.idx trencat?)"
-#: packfile.c:1694
+#: packfile.c:1864
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"desplaçament abans d'inici d'índex de paquet per a %s (índex corromput?)"
-#: packfile.c:1698
+#: packfile.c:1868
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"desplaçament més enllà de la fi d'índex de paquet per a %s (índex truncat?)"
-#: parse-options.c:619
+#: parse-options.c:672
msgid "..."
msgstr "..."
-#: parse-options.c:638
+#: parse-options.c:691
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "ús: %s"
@@ -2501,26 +3547,31 @@ msgstr "ús: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:644
+#: parse-options.c:697
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " o: %s"
-#: parse-options.c:647
+#: parse-options.c:700
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:686
+#: parse-options.c:739
msgid "-NUM"
msgstr "-NUM"
-#: parse-options-cb.c:108
+#: parse-options-cb.c:37
+#, fuzzy, c-format
+msgid "malformed expiration date '%s'"
+msgstr "full d'opcions mal format: «%s»"
+
+#: parse-options-cb.c:109
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "nom d'objecte mal format «%s»"
-#: path.c:891
+#: path.c:894
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "No s'ha pogut fer %s escrivible pel grup"
@@ -2603,11 +3654,94 @@ msgstr ""
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "l'especificació de camí «%s» és més enllà d'un enllaç simbòlic"
+#: pkt-line.c:104
+#, fuzzy
+msgid "flush packet write failed"
+msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'etiqueta"
+
+#: pkt-line.c:142 pkt-line.c:228
+msgid "protocol error: impossibly long line"
+msgstr ""
+
+#: pkt-line.c:158 pkt-line.c:160
+#, fuzzy
+msgid "packet write with format failed"
+msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'etiqueta"
+
+#: pkt-line.c:192
+msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
+msgstr ""
+
+#: pkt-line.c:199 pkt-line.c:206
+#, fuzzy
+msgid "packet write failed"
+msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'etiqueta"
+
+#: pkt-line.c:291
+#, fuzzy
+msgid "read error"
+msgstr "error de lectura d'entrada"
+
+#: pkt-line.c:299
+#, fuzzy
+msgid "the remote end hung up unexpectedly"
+msgstr "El costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
+
+#: pkt-line.c:327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
+msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
+
+#: pkt-line.c:337 pkt-line.c:342
+#, fuzzy, c-format
+msgid "protocol error: bad line length %d"
+msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
+
+#: preload-index.c:118
+#, fuzzy
+msgid "Refreshing index"
+msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
+
+#: preload-index.c:137
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to create threaded lstat: %s"
+msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
+
#: pretty.c:962
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el format --pretty"
-#: read-cache.c:1473
+#: range-diff.c:56
+#, fuzzy
+msgid "could not start `log`"
+msgstr "no s'ha pogut fer stat a %s"
+
+#: range-diff.c:59
+#, fuzzy
+msgid "could not read `log` output"
+msgstr "no s'ha pogut llegir la sortida de 'show'"
+
+#: range-diff.c:74 sequencer.c:4764
+#, c-format
+msgid "could not parse commit '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió «%s»"
+
+#: range-diff.c:224
+#, fuzzy
+msgid "failed to generate diff"
+msgstr "s'ha produït un error en executar «%s»"
+
+#: range-diff.c:455 range-diff.c:457
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not parse log for '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de registre «%s»"
+
+#: read-cache.c:1490
+#, fuzzy
+msgid "Refresh index"
+msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
+
+#: read-cache.c:1604
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -2616,7 +3750,7 @@ msgstr ""
"index.version està establerta, però el valor no és vàlid.\n"
"S'està usant la versió %i"
-#: read-cache.c:1483
+#: read-cache.c:1614
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -2625,221 +3759,456 @@ msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION està establerta, però el valor no és vàlid.\n"
"S'està usant la versió %i"
-#: read-cache.c:2375 sequencer.c:3248 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1049
+#: read-cache.c:1792
+#, c-format
+msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
+msgstr ""
+
+#: read-cache.c:1960 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111 builtin/add.c:458
+#: builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:289 builtin/checkout.c:585
+#: builtin/checkout.c:953 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:343
+#: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:489 builtin/mv.c:144
+#: builtin/reset.c:244 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
+msgid "index file corrupt"
+msgstr "fitxer d'índex malmès"
+
+#: read-cache.c:2101
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
+msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
+
+#: read-cache.c:2114
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
+msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
+
+#: read-cache.c:2200
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
+msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
+
+#: read-cache.c:2227
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
+msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
+
+#: read-cache.c:2953 sequencer.c:4727 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1086
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»"
-#: read-cache.c:2448 sequencer.c:1900 sequencer.c:2627
+#: read-cache.c:3026 sequencer.c:2203 sequencer.c:3592
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat a «%s»"
-#: read-cache.c:2461
+#: read-cache.c:3039
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir el directori git: %s"
-#: read-cache.c:2473
+#: read-cache.c:3051
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "no s'ha pogut desenllaçar: %s"
-#: refs.c:706
+#: rebase-interactive.c:10
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"Commands:\n"
+"p, pick <commit> = use commit\n"
+"r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
+"e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
+"s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
+"f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
+"x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
+"b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')\n"
+"d, drop <commit> = remove commit\n"
+"l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
+"t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
+"m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
+". create a merge commit using the original merge commit's\n"
+". message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
+". specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
+"\n"
+"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ordres:\n"
+" p, pick = usa la comissió\n"
+" r, reword = usa la comissió, però edita el missatge de comissió\n"
+" e, edit = usa la comissió, però atura't per a esmenar\n"
+" s, squash = usa la comissió, però fusiona'l a la comissió prèvia\n"
+" f, fixup = com \"squash\", però descarta el missatge de registre d'aquesta "
+"comissió\n"
+" x, exec = executa l'ordre (la resta de la línia) usant l'intèrpret "
+"d'ordres\n"
+" d, drop = elimina la comissió\n"
+"\n"
+"Es pot canviar l'ordre d'aquestes línies; s'executen de dalt a baix.\n"
+
+#: rebase-interactive.c:31 git-rebase--preserve-merges.sh:173
+msgid ""
+"\n"
+"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"No elimineu cap línia. Useu 'drop' explícitament per a eliminar una "
+"comissió.\n"
+
+#: rebase-interactive.c:34 git-rebase--preserve-merges.sh:177
+msgid ""
+"\n"
+"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Si elimineu una línia aquí, ES PERDRÀ AQUELLA COMISSIÓ.\n"
+
+#: rebase-interactive.c:40 git-rebase--preserve-merges.sh:816
+msgid ""
+"\n"
+"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
+"To continue rebase after editing, run:\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Esteu editant el fitxer de coses a fer d'un «rebase» interactiu en marxa.\n"
+"Per a continuar el «rebase» després d'editar, executeu:\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+
+#: rebase-interactive.c:45 git-rebase--preserve-merges.sh:893
+msgid ""
+"\n"
+"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"No obstant, si elimineu tot, s'avortarà el «rebase».\n"
+"\n"
+
+#: rebase-interactive.c:51 git-rebase--preserve-merges.sh:900
+msgid "Note that empty commits are commented out"
+msgstr "Nota que les comissions buides estan comentades"
+
+#: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2186
+#: sequencer.c:4505 sequencer.c:4561 sequencer.c:4836
#, c-format
-msgid "Could not open '%s' for writing"
-msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a escriptura"
+msgid "could not read '%s'."
+msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»."
+
+#: refs.c:192
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s does not point to a valid object!"
+msgstr "«%s» no assenyala una comissió"
+
+#: refs.c:583
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ignoring dangling symref %s"
+msgstr "s'està ignorant la referència trencada %s"
+
+#: refs.c:585 ref-filter.c:1951
+#, c-format
+msgid "ignoring broken ref %s"
+msgstr "s'està ignorant la referència trencada %s"
+
+#: refs.c:711
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not open '%s' for writing: %s"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s» per a escriptura"
+
+#: refs.c:721 refs.c:772
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not read ref '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut llegir la referència %s"
+
+#: refs.c:727
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ref '%s' already exists"
+msgstr "«%s» ja existeix"
+
+#: refs.c:732
+#, c-format
+msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
+msgstr ""
+
+#: refs.c:740 sequencer.c:394 sequencer.c:2510 sequencer.c:2636
+#: sequencer.c:2650 sequencer.c:2877 sequencer.c:4725 sequencer.c:4788
+#: wrapper.c:656
+#, c-format
+msgid "could not write to '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
+
+#: refs.c:767 sequencer.c:4723 sequencer.c:4782 wrapper.c:225 wrapper.c:395
+#: builtin/am.c:728
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for writing"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s» per a escriptura"
+
+#: refs.c:774
+#, c-format
+msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
+msgstr ""
+
+#: refs.c:905
+#, c-format
+msgid "log for ref %s has gap after %s"
+msgstr ""
+
+#: refs.c:911
+#, c-format
+msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
+msgstr ""
+
+#: refs.c:969
+#, c-format
+msgid "log for %s is empty"
+msgstr ""
+
+#: refs.c:1061
+#, fuzzy, c-format
+msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
+msgstr "s'està ignorant la referència amb nom malmès %s"
+
+#: refs.c:1137
+#, fuzzy, c-format
+msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
+msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»: %s"
+
+#: refs.c:1911
+#, fuzzy, c-format
+msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
+msgstr "nom d'identitat buit (per <%s>) no és permès"
-#: refs.c:1850
+#: refs.c:1943
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "no està permès actualitzar les referències en un entorn de quarantena"
-#: refs/files-backend.c:1189
+#: refs.c:2039 refs.c:2069
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
+msgstr "no es pot crear «%s»"
+
+#: refs.c:2045 refs.c:2080
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
+msgstr ""
+"No es poden actualitzar els camins i canviar a la branca «%s» a la vegada."
+
+#: refs/files-backend.c:1227
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "no s'ha pogut eliminar la referència %s"
-#: refs/files-backend.c:1203 refs/packed-backend.c:1528
-#: refs/packed-backend.c:1538
+#: refs/files-backend.c:1241 refs/packed-backend.c:1532
+#: refs/packed-backend.c:1542
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "no s'ha pogut suprimir la referència %s: %s"
-#: refs/files-backend.c:1206 refs/packed-backend.c:1541
+#: refs/files-backend.c:1244 refs/packed-backend.c:1545
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "no s'han pogut suprimir les referències: %s"
-#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1842
+#: refspec.c:137
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid refspec '%s'"
+msgstr "fitxer no vàlid: «%s»"
+
+#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1855
msgid "gone"
msgstr "no hi és"
-#: ref-filter.c:36
+#: ref-filter.c:40
#, c-format
msgid "ahead %d"
msgstr "davant per %d"
-#: ref-filter.c:37
+#: ref-filter.c:41
#, c-format
msgid "behind %d"
msgstr "darrere per %d"
-#: ref-filter.c:38
+#: ref-filter.c:42
#, c-format
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "davant per %d, darrere per %d"
-#: ref-filter.c:107
+#: ref-filter.c:138
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "format esperat: %%(color:<color>)"
-#: ref-filter.c:109
+#: ref-filter.c:140
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "color no reconegut: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:129
+#: ref-filter.c:162
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "valor enter esperat pel nom de referència:lstrip=%s"
-#: ref-filter.c:133
+#: ref-filter.c:166
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "valor enter esperat pel nom de referència:rstrip=%s"
-#: ref-filter.c:135
+#: ref-filter.c:168
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(%s) desconegut: %s"
-#: ref-filter.c:184
+#: ref-filter.c:223
+#, c-format
+msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
+msgstr "%%(subject) no accepta paràmetres"
+
+#: ref-filter.c:235
+#, c-format
+msgid "%%(objectsize) does not take arguments"
+msgstr "%%(objectsize) no accepta paràmetres"
+
+#: ref-filter.c:247
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) no accepta paràmetres"
-#: ref-filter.c:191
+#: ref-filter.c:256
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) no accepta paràmetres"
-#: ref-filter.c:209
+#: ref-filter.c:278
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(trailers) desconegut: %s"
-#: ref-filter.c:232
+#: ref-filter.c:307
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "valor positiu esperat conté:lines=%s"
-#: ref-filter.c:234
+#: ref-filter.c:309
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(contents) no reconegut: %s"
-#: ref-filter.c:247
+#: ref-filter.c:324
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "valor positiu esperat nom d'objecte:curt=%s"
-#: ref-filter.c:251
+#: ref-filter.c:328
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(objectname) no reconegut: %s"
-#: ref-filter.c:278
+#: ref-filter.c:358
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "format esperat: %%(align:<amplada>,<posició>)"
-#: ref-filter.c:290
+#: ref-filter.c:370
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "posició no reconeguda:%s"
-#: ref-filter.c:294
+#: ref-filter.c:377
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "amplada no reconeguda:%s"
-#: ref-filter.c:300
+#: ref-filter.c:386
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(align) no reconegut: %s"
-#: ref-filter.c:304
+#: ref-filter.c:394
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "amplada positiva esperada amb l'àtom %%(align)"
-#: ref-filter.c:319
+#: ref-filter.c:412
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(if) no reconegut: %s"
-#: ref-filter.c:409
+#: ref-filter.c:508
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "nom de camp mal format: %.*s"
-#: ref-filter.c:435
+#: ref-filter.c:535
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "nom de camp desconegut: %.*s"
-#: ref-filter.c:547
+#: ref-filter.c:539
+#, c-format
+msgid ""
+"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
+msgstr ""
+
+#: ref-filter.c:663
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(if) sense un àtom %%(then)"
-#: ref-filter.c:607
+#: ref-filter.c:726
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(then) sense un àtom %%(if)"
-#: ref-filter.c:609
+#: ref-filter.c:728
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(then) més d'un cop"
-#: ref-filter.c:611
+#: ref-filter.c:730
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(then) després de %%(else)"
-#: ref-filter.c:637
+#: ref-filter.c:758
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(else) sense un àtom %%(if)"
-#: ref-filter.c:639
+#: ref-filter.c:760
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(else) sense un àtom %%(then)"
-#: ref-filter.c:641
+#: ref-filter.c:762
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(else) més d'un cop"
-#: ref-filter.c:654
+#: ref-filter.c:777
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
-#: ref-filter.c:709
+#: ref-filter.c:834
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "cadena de format mal format %s"
-#: ref-filter.c:1313
+#: ref-filter.c:1424
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(cap branca, s'està fent «rebase» %s)"
-#: ref-filter.c:1316
+#: ref-filter.c:1427
+#, c-format
+msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
+msgstr "(cap branca, s'està fent «rebase» d'un «HEAD» %s no adjuntat)"
+
+#: ref-filter.c:1430
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(cap branca, bisecció començada en %s)"
@@ -2847,7 +4216,7 @@ msgstr "(cap branca, bisecció començada en %s)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached at " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1324
+#: ref-filter.c:1438
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(HEAD separat a %s)"
@@ -2855,148 +4224,143 @@ msgstr "(HEAD separat a %s)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached from " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1331
+#: ref-filter.c:1445
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "(HEAD separat de %s)"
-#: ref-filter.c:1335
+#: ref-filter.c:1449
msgid "(no branch)"
msgstr "(cap branca)"
-#: ref-filter.c:1364
+#: ref-filter.c:1483 ref-filter.c:1638
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "manca l'objecte %s per a %s"
-#: ref-filter.c:1367
+#: ref-filter.c:1491
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "parse_object_buffer ha fallat en %s per a %s"
-#: ref-filter.c:1819
+#: ref-filter.c:1857
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "objecte mal format a «%s»"
-#: ref-filter.c:1886
+#: ref-filter.c:1946
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "s'està ignorant la referència amb nom malmès %s"
-#: ref-filter.c:1891
-#, c-format
-msgid "ignoring broken ref %s"
-msgstr "s'està ignorant la referència trencada %s"
-
-#: ref-filter.c:2152
+#: ref-filter.c:2232
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "format: manca l'àtom %%(end)"
-#: ref-filter.c:2246
+#: ref-filter.c:2338
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "nom d'objecte %s mal format"
-#: remote.c:795
+#: remote.c:607
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "No es poden obtenir ambdós %s i %s a %s"
-#: remote.c:799
+#: remote.c:611
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "%s generalment segueix %s, no %s"
-#: remote.c:803
+#: remote.c:615
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "%s segueix ambdós %s i %s"
-#: remote.c:811
+#: remote.c:623
msgid "Internal error"
msgstr "Error intern"
-#: remote.c:1726 remote.c:1828
+#: remote.c:1569 remote.c:1670
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "HEAD no assenyala cap branca"
-#: remote.c:1735
+#: remote.c:1578
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "no hi ha tal branca: «%s»"
-#: remote.c:1738
+#: remote.c:1581
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "cap font configurada per a la branca «%s»"
-#: remote.c:1744
+#: remote.c:1587
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "la branca font «%s» no s'emmagatzema com a branca amb seguiment remot"
-#: remote.c:1759
+#: remote.c:1602
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"el destí de pujada «%s» en el remot «%s» no té cap branca amb seguiment remot"
-#: remote.c:1771
+#: remote.c:1614
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "la branca «%s» no té cap remot al qual pujar"
-#: remote.c:1782
+#: remote.c:1624
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "les especificacions de referència de «%s» no inclouen «%s»"
-#: remote.c:1795
+#: remote.c:1637
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "push no té destí (push.default és 'nothing')"
-#: remote.c:1817
+#: remote.c:1659
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "no es pot resoldre una pujada 'simple' a un sol destí"
-#: remote.c:2132
+#: remote.c:1935
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "La vostra branca està basada en «%s», però la font no hi és.\n"
-#: remote.c:2136
+#: remote.c:1939
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (useu \"git branch --unset-upstream\" per a arreglar)\n"
-#: remote.c:2139
+#: remote.c:1942
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "La vostra branca està al dia amb «%s».\n"
-#: remote.c:2143
+#: remote.c:1946
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "La vostra branca i «%s» es refereixen a diferents comissions.\n"
-#: remote.c:2146
+#: remote.c:1949
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr ""
-#: remote.c:2150
+#: remote.c:1953
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "La vostra branca està davant de «%s» per %d comissió.\n"
msgstr[1] "La vostra branca està davant de «%s» per %d comissions.\n"
-#: remote.c:2156
+#: remote.c:1959
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (useu \"git push\" per a publicar les vostres comissions locals)\n"
-#: remote.c:2159
+#: remote.c:1962
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -3008,11 +4372,11 @@ msgstr[1] ""
"La vostra branca està darrere de «%s» per %d comissions, i pot avançar-se "
"ràpidament.\n"
-#: remote.c:2167
+#: remote.c:1970
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (useu \"git pull\" per a actualitzar la vostra branca local)\n"
-#: remote.c:2170
+#: remote.c:1973
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -3027,46 +4391,166 @@ msgstr[1] ""
"La vostra branca i «%s» han divergit,\n"
"i tenen %d i %d comissions distintes cada una, respectivament.\n"
-#: remote.c:2180
+#: remote.c:1983
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (useu \"git pull\" per a fusionar la branca remota a la vostra)\n"
-#: revision.c:2277
+#: replace-object.c:21
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad replace ref name: %s"
+msgstr "suprimeix les referències reemplaçades"
+
+#: replace-object.c:30
+#, fuzzy, c-format
+msgid "duplicate replace ref: %s"
+msgstr "suprimeix les referències reemplaçades"
+
+#: replace-object.c:73
+#, fuzzy, c-format
+msgid "replace depth too high for object %s"
+msgstr "reemplaça l'etiqueta si existeix"
+
+#: rerere.c:217 rerere.c:226 rerere.c:229
+msgid "corrupt MERGE_RR"
+msgstr ""
+
+#: rerere.c:264 rerere.c:269
+#, fuzzy
+msgid "unable to write rerere record"
+msgstr "no s'ha pogut escriure l'objecte de nota"
+
+#: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3136 sequencer.c:3162
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not write '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
+
+#: rerere.c:495
+#, fuzzy, c-format
+msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
+msgstr "error en llegir %s"
+
+#: rerere.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to flush '%s'"
+msgstr "s'ha produït un error en fer stat a «%s»"
+
+#: rerere.c:503 rerere.c:1039
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not parse conflict hunks in '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió «%s»"
+
+#: rerere.c:684
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed utime() on '%s'"
+msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»"
+
+#: rerere.c:694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing '%s' failed"
+msgstr "la creació de «%s» ha fallat"
+
+#: rerere.c:714
+#, c-format
+msgid "Staged '%s' using previous resolution."
+msgstr ""
+
+#: rerere.c:753
+#, c-format
+msgid "Recorded resolution for '%s'."
+msgstr ""
+
+#: rerere.c:788
+#, c-format
+msgid "Resolved '%s' using previous resolution."
+msgstr ""
+
+#: rerere.c:803
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot unlink stray '%s'"
+msgstr "no es pot fer symlink en «%s» «%s»"
+
+#: rerere.c:807
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Recorded preimage for '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de registre «%s»"
+
+#: rerere.c:881 submodule.c:1763 builtin/submodule--helper.c:1413
+#: builtin/submodule--helper.c:1423
+#, c-format
+msgid "could not create directory '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut crear el directori «%s»"
+
+#: rerere.c:1057
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to update conflicted state in '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
+
+#: rerere.c:1068 rerere.c:1075
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no remembered resolution for '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut afegir el resultat de fusió per a «%s»"
+
+#: rerere.c:1077
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot unlink '%s'"
+msgstr "no es pot fer readlink en «%s»"
+
+#: rerere.c:1087
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Updated preimage for '%s'"
+msgstr "suprimeix les referències reemplaçades"
+
+#: rerere.c:1096
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Forgot resolution for '%s'\n"
+msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de registre «%s»"
+
+#: rerere.c:1199
+#, fuzzy
+msgid "unable to open rr-cache directory"
+msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'arbre cau"
+
+#: revision.c:2324
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "la vostra branca actual sembla malmesa"
-#: revision.c:2280
+#: revision.c:2327
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "la branca actual «%s» encara no té cap comissió"
-#: revision.c:2477
+#: revision.c:2523
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "--first-parent és incompatible amb --bisect"
-#: run-command.c:731
+#: run-command.c:740
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "s'ha produït un error en obrir /dev/null"
-#: run-command.c:1274
+#: run-command.c:1229
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot create async thread: %s"
+msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
+
+#: run-command.c:1293
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
"You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
msgstr ""
-#: send-pack.c:141
+#: send-pack.c:142
msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
msgstr ""
"paquet de neteja no esperat quan estava llegint l'estat del desempaquetament "
"remot"
-#: send-pack.c:143
+#: send-pack.c:144
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'estat del desempaquetament remot: %s"
-#: send-pack.c:145
+#: send-pack.c:146
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "s'ha produït un error en el desempaquetament remot: %s"
@@ -3095,29 +4579,34 @@ msgstr "el destí receptor no admet pujar --atomic"
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "el destí receptor no admet opcions de pujada"
-#: sequencer.c:158
+#: sequencer.c:183
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "mode de neteja «%s» no vàlid en la comissió del missatge"
-#: sequencer.c:267
+#: sequencer.c:287
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not delete '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut suprimir %s"
+
+#: sequencer.c:313
msgid "revert"
msgstr "revertir"
-#: sequencer.c:269
+#: sequencer.c:315
msgid "cherry-pick"
msgstr "cherry-pick"
-#: sequencer.c:271
+#: sequencer.c:317
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:273
-#, c-format
-msgid "Unknown action: %d"
+#: sequencer.c:319
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown action: %d"
msgstr "Acció desconeguda: %d"
-#: sequencer.c:330
+#: sequencer.c:376
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -3125,7 +4614,7 @@ msgstr ""
"després de resoldre els conflictes, marqueu els camins\n"
"corregits amb 'git add <camins>' o 'git rm <camins>'"
-#: sequencer.c:333
+#: sequencer.c:379
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -3135,43 +4624,39 @@ msgstr ""
"corregits amb 'git add <camins>' o 'git rm <camins>'\n"
"i cometeu el resultat amb 'git commit'"
-#: sequencer.c:346 sequencer.c:2245
+#: sequencer.c:392 sequencer.c:2632
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "no s'ha pogut bloquejar «%s»"
-#: sequencer.c:349 sequencer.c:2124 sequencer.c:2250 sequencer.c:2264
-#: sequencer.c:3246 sequencer.c:3310 wrapper.c:656
-#, c-format
-msgid "could not write to '%s'"
-msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
-
-#: sequencer.c:353
+#: sequencer.c:399
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure el terminador de línia a «%s»"
-#: sequencer.c:356 sequencer.c:2128 sequencer.c:2252
+#: sequencer.c:404 sequencer.c:2515 sequencer.c:2638 sequencer.c:2652
+#: sequencer.c:2885
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en finalitzar «%s»"
-#: sequencer.c:379 sequencer.c:1340 sequencer.c:2148 builtin/am.c:259
-#: builtin/commit.c:722 builtin/merge.c:1047
+#: sequencer.c:427 sequencer.c:921 sequencer.c:1594 sequencer.c:2535
+#: sequencer.c:2867 sequencer.c:2974 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:746
+#: builtin/merge.c:1084 builtin/rebase.c:152
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»"
-#: sequencer.c:405
+#: sequencer.c:453
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "els vostres canvis locals se sobreescriurien per %s."
-#: sequencer.c:409
+#: sequencer.c:457
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "cometeu els vostres canvis o feu un «stash» per a procedir."
-#: sequencer.c:438
+#: sequencer.c:486
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: avanç ràpid"
@@ -3179,20 +4664,70 @@ msgstr "%s: avanç ràpid"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:526
+#: sequencer.c:575
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
-#: sequencer.c:542
+#: sequencer.c:591
+msgid "unable to update cache tree"
+msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'arbre cau"
+
+#: sequencer.c:604
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "no s'ha pogut resoldre la comissió HEAD"
-#: sequencer.c:562
-msgid "unable to update cache tree"
-msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'arbre cau"
+#: sequencer.c:684
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no key present in '%.*s'"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar «%.*s»"
+
+#: sequencer.c:695
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to dequote value of '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut afegir el resultat de fusió per a «%s»"
-#: sequencer.c:658
+#: sequencer.c:732 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:719
+#: builtin/am.c:811 builtin/merge.c:1081
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for reading"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s» per a lectura"
+
+#: sequencer.c:742
+msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
+msgstr ""
+
+#: sequencer.c:747
+msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
+msgstr ""
+
+#: sequencer.c:752
+msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
+msgstr ""
+
+#: sequencer.c:756
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown variable '%s'"
+msgstr "Format d'arxiu desconegut «%s»"
+
+#: sequencer.c:761
+msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
+msgstr ""
+
+#: sequencer.c:763
+msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
+msgstr ""
+
+#: sequencer.c:765
+msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
+msgstr ""
+
+#: sequencer.c:825
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
+msgstr "format de data no vàlid: %s"
+
+#: sequencer.c:842
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -3222,11 +4757,16 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:915
+#: sequencer.c:935
+#, fuzzy
+msgid "writing root commit"
+msgstr "no hi ha res a cometre\n"
+
+#: sequencer.c:1142
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr "el lligam «prepare-commit-msg» ha fallat"
-#: sequencer.c:922
+#: sequencer.c:1149
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -3253,7 +4793,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:935
+#: sequencer.c:1162
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -3279,328 +4819,340 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:975
+#: sequencer.c:1202
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió novament creada"
-#: sequencer.c:977
+#: sequencer.c:1204
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió novament creada"
-#: sequencer.c:1023
+#: sequencer.c:1250
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr "no s'ha pogut resoldre HEAD després de crear la comissió"
-#: sequencer.c:1025
+#: sequencer.c:1252
msgid "detached HEAD"
msgstr "HEAD separat"
-#: sequencer.c:1029
+#: sequencer.c:1256
msgid " (root-commit)"
msgstr " (comissió d'arrel)"
-#: sequencer.c:1050
+#: sequencer.c:1277
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "no s'ha pogut analitzar HEAD"
-#: sequencer.c:1052
+#: sequencer.c:1279
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "HEAD %s no és una comissió!"
-#: sequencer.c:1056 builtin/commit.c:1491
+#: sequencer.c:1283 builtin/commit.c:1543
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió HEAD"
-#: sequencer.c:1107 sequencer.c:1673
+#: sequencer.c:1334 sequencer.c:1934
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'autor de la comissió"
-#: sequencer.c:1117 builtin/am.c:1630 builtin/merge.c:643
+#: sequencer.c:1344 builtin/am.c:1585 builtin/merge.c:677
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "git write-tree ha fallat en escriure un arbre"
-#: sequencer.c:1134 sequencer.c:1186
+#: sequencer.c:1361 sequencer.c:1416
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió des de «%s»"
-#: sequencer.c:1154 builtin/am.c:1650 builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:826
-#: builtin/merge.c:851
+#: sequencer.c:1383 builtin/am.c:1606 builtin/commit.c:1646 builtin/merge.c:858
+#: builtin/merge.c:883
msgid "failed to write commit object"
msgstr "s'ha produït un error en escriure l'objecte de comissió"
-#: sequencer.c:1213
+#: sequencer.c:1443
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió %s"
-#: sequencer.c:1218
+#: sequencer.c:1448
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió pare %s"
-#: sequencer.c:1347
+#: sequencer.c:1546 sequencer.c:1654
#, c-format
-msgid ""
-"unexpected 1st line of squash message:\n"
-"\n"
-"\t%.*s"
-msgstr ""
-"Primera línia del missatge de «squash» no esperada:\n"
-"\n"
-"\t%.*s"
-
-#: sequencer.c:1353
-#, c-format
-msgid ""
-"invalid 1st line of squash message:\n"
-"\n"
-"\t%.*s"
-msgstr ""
-"Primera línia del missatge de «squash» no vàlida:\n"
-"\n"
-"\t%.*s"
+msgid "unknown command: %d"
+msgstr "ordre desconeguda: %d"
-#: sequencer.c:1359 sequencer.c:1384
+#: sequencer.c:1601 sequencer.c:1626
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Això és una combinació de %d comissions."
-#: sequencer.c:1368 sequencer.c:3265
+#: sequencer.c:1611 sequencer.c:4744
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "cal un HEAD per reparar-ho"
-#: sequencer.c:1370
+#: sequencer.c:1613 sequencer.c:2912
msgid "could not read HEAD"
msgstr "no s'ha pogut llegir HEAD"
-#: sequencer.c:1372
+#: sequencer.c:1615
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió de HEAD"
-#: sequencer.c:1378
+#: sequencer.c:1621
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "no es pot escriure «%s»"
-#: sequencer.c:1387 git-rebase--interactive.sh:452
+#: sequencer.c:1628 git-rebase--preserve-merges.sh:441
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Aquest és el 1r missatge de comissió:"
-#: sequencer.c:1395
+#: sequencer.c:1636
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió: %s"
-#: sequencer.c:1402
+#: sequencer.c:1643
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Aquest és el missatge de comissió #%d:"
-#: sequencer.c:1407
+#: sequencer.c:1649
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "El missatge de comissió núm. #%d s'ometrà:"
-#: sequencer.c:1412
-#, c-format
-msgid "unknown command: %d"
-msgstr "ordre desconeguda: %d"
-
-#: sequencer.c:1479
+#: sequencer.c:1732
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "el vostre fitxer d'índex està sense fusionar."
-#: sequencer.c:1498
+#: sequencer.c:1739
+#, fuzzy
+msgid "cannot fixup root commit"
+msgstr "no es pot trobar la comissió %s (%s)"
+
+#: sequencer.c:1758
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "la comissió %s és una fusió però no s'ha donat cap opció -m."
-#: sequencer.c:1506
+#: sequencer.c:1766
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "la comissió %s no té pare %d"
-#: sequencer.c:1510
+#: sequencer.c:1770
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr ""
"s'ha especificat la línia principal però la comissió %s no és una fusió."
-#: sequencer.c:1516
+#: sequencer.c:1776
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "no es pot obtenir el missatge de comissió de %s"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1535
+#: sequencer.c:1795
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: no es pot analitzar la comissió pare %s"
-#: sequencer.c:1600 sequencer.c:2397
+#: sequencer.c:1860
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut canviar el nom «%s» a «%s»"
-#: sequencer.c:1654
+#: sequencer.c:1915
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "no s'ha pogut revertir %s... %s"
-#: sequencer.c:1655
+#: sequencer.c:1916
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "no s'ha pogut aplicar %s... %s"
-#: sequencer.c:1702
-msgid "empty commit set passed"
-msgstr "conjunt de comissions buit passat"
-
-#: sequencer.c:1712
+#: sequencer.c:1974
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: s'ha produït un error en llegir l'índex"
-#: sequencer.c:1718
+#: sequencer.c:1981
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: s'ha produït un error en actualitzar l'índex"
-#: sequencer.c:1792
+#: sequencer.c:2062
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "%s no accepta paràmetres: «%s»"
-#: sequencer.c:1801
+#: sequencer.c:2071
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "falten els arguments per %s"
-#: sequencer.c:1844
+#: sequencer.c:2130
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "línia no vàlida %d: %.*s"
-#: sequencer.c:1852
+#: sequencer.c:2138
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "No es pot «%s» sense una comissió prèvia"
-#: sequencer.c:1883 sequencer.c:3056 sequencer.c:3091
-#, c-format
-msgid "could not read '%s'."
-msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»."
-
-#: sequencer.c:1906
+#: sequencer.c:2209
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "corregiu-ho usant «git rebase --edit-todo»."
-#: sequencer.c:1908
+#: sequencer.c:2211
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "full d'instruccions inusable: «%s»"
-#: sequencer.c:1913
+#: sequencer.c:2216
msgid "no commits parsed."
msgstr "no s'ha analitzat cap comissió."
-#: sequencer.c:1924
+#: sequencer.c:2227
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr "no es pot fer «cherry pick» durant una reversió."
-#: sequencer.c:1926
+#: sequencer.c:2229
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "no es pot revertir durant un «cherry pick»."
-#: sequencer.c:1993
-#, c-format
-msgid "invalid key: %s"
-msgstr "clau no vàlida: %s"
-
-#: sequencer.c:1996
+#: sequencer.c:2299
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
-#: sequencer.c:2062
+#: sequencer.c:2380
+msgid "unusable squash-onto"
+msgstr ""
+
+#: sequencer.c:2396
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "full d'opcions mal format: «%s»"
-#: sequencer.c:2100
+#: sequencer.c:2479 sequencer.c:4005
+msgid "empty commit set passed"
+msgstr "conjunt de comissions buit passat"
+
+#: sequencer.c:2487
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr "un «cherry pick» o una reversió ja està en curs"
-#: sequencer.c:2101
+#: sequencer.c:2488
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "intenteu \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-#: sequencer.c:2104
+#: sequencer.c:2491
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el directori de seqüenciador «%s»"
-#: sequencer.c:2118
+#: sequencer.c:2505
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "no s'ha pogut bloquejar HEAD"
-#: sequencer.c:2173 sequencer.c:2761
+#: sequencer.c:2560 sequencer.c:3761
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "ni hi ha cap «cherry pick» ni cap reversió en curs"
-#: sequencer.c:2175
+#: sequencer.c:2562
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "no es pot resoldre HEAD"
-#: sequencer.c:2177 sequencer.c:2212
+#: sequencer.c:2564 sequencer.c:2599
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "no es pot avortar des d'una branca que encara ha de nàixer"
-#: sequencer.c:2198 builtin/grep.c:720
+#: sequencer.c:2585 builtin/grep.c:721
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "no es pot obrir «%s»"
-#: sequencer.c:2200
+#: sequencer.c:2587
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "no es pot llegir «%s»: %s"
-#: sequencer.c:2201
+#: sequencer.c:2588
msgid "unexpected end of file"
msgstr "final de fitxer inesperat"
-#: sequencer.c:2207
+#: sequencer.c:2594
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr "el fitxer HEAD emmagatzemat abans de fer «cherry pick» «%s» és malmès"
-#: sequencer.c:2218
+#: sequencer.c:2605
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr "Sembla que heu mogut HEAD sense rebobinar, comproveu-ho HEAD"
-#: sequencer.c:2324 sequencer.c:2679
+#: sequencer.c:2709 sequencer.c:3679
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar %s"
-#: sequencer.c:2362 sequencer.c:2659
+#: sequencer.c:2747 sequencer.c:3659
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "No es pot llegir HEAD"
-#: sequencer.c:2402 builtin/difftool.c:639
+#: sequencer.c:2762
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut copiar «%s» a «%s»"
+
+#: sequencer.c:2770
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You can amend the commit now, with\n"
+"\n"
+" git commit --amend %s\n"
+"\n"
+"Once you are satisfied with your changes, run\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
+msgstr ""
+"Podeu esmenar la comissió ara, amb\n"
+"\n"
+"\tgit commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"Una vegada que estigueu satisfet amb els vostres canvis, executeu\n"
+"\n"
+"\tgit rebase --continue"
+
+#: sequencer.c:2780
+#, c-format
+msgid "Could not apply %s... %.*s"
+msgstr "No s'ha pogut aplicar %s... %.*s"
+
+#: sequencer.c:2787
+#, c-format
+msgid "Could not merge %.*s"
+msgstr "No s'ha pogut fusionar %.*s"
+
+#: sequencer.c:2798 sequencer.c:2802 builtin/difftool.c:640
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut copiar «%s» a «%s»"
-#: sequencer.c:2421
+#: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:999
+#: builtin/rebase.c:1350 builtin/rebase.c:1404
msgid "could not read index"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'índex"
-#: sequencer.c:2426
+#: sequencer.c:2829
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -3615,11 +5167,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2432
+#: sequencer.c:2835
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "i ha fet canvis a l'índex i/o l'arbre de treball\n"
-#: sequencer.c:2438
+#: sequencer.c:2841
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -3635,17 +5187,79 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:2497
+#: sequencer.c:2902
+#, c-format
+msgid "illegal label name: '%.*s'"
+msgstr "nom d'etiqueta no permès: «%.*s»"
+
+#: sequencer.c:2954
+#, fuzzy
+msgid "writing fake root commit"
+msgstr "no hi ha res a cometre\n"
+
+#: sequencer.c:2959
+msgid "writing squash-onto"
+msgstr ""
+
+#: sequencer.c:2997 builtin/rebase.c:585 builtin/rebase.c:590
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to find tree of %s"
+msgstr "S'ha produït un error en cercar l'arbre de %s."
+
+#: sequencer.c:3015 builtin/rebase.c:603
+msgid "could not write index"
+msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex"
+
+#: sequencer.c:3042
+#, c-format
+msgid "could not resolve '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut resoldre «%s»"
+
+#: sequencer.c:3068
+#, fuzzy
+msgid "cannot merge without a current revision"
+msgstr "No es pot «%s» sense una comissió prèvia"
+
+#: sequencer.c:3090
+#, c-format
+msgid "unable to parse '%.*s'"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar «%.*s»"
+
+#: sequencer.c:3099
+#, c-format
+msgid "nothing to merge: '%.*s'"
+msgstr "no hi ha res per fusionar «%.*s»"
+
+#: sequencer.c:3111
+msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
+msgstr ""
+
+#: sequencer.c:3126
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not get commit message of '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió: %s"
+
+#: sequencer.c:3274
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
+msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir «%s»"
+
+#: sequencer.c:3290
+#, fuzzy
+msgid "merge: Unable to write new index file"
+msgstr "%s: No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
+
+#: sequencer.c:3358 builtin/rebase.c:268
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "S'ha aplicat el «stash» automàticament.\n"
-#: sequencer.c:2509
+#: sequencer.c:3370
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "no es pot emmagatzemar %s"
-#: sequencer.c:2512 git-rebase.sh:178
+#: sequencer.c:3373 builtin/rebase.c:284
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -3656,52 +5270,85 @@ msgstr ""
"Els vostres canvis estan segurs en el «stash».\n"
"Podeu executar \"git stash pop\" o \"git stash drop\" en qualsevol moment.\n"
-#: sequencer.c:2595
+#: sequencer.c:3427
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not checkout %s"
+msgstr "no es pot agafar %s"
+
+#: sequencer.c:3441
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: not a valid OID"
+msgstr "«%s» no és un terme vàlid"
+
+#: sequencer.c:3446 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+msgid "could not detach HEAD"
+msgstr "no s'ha pogut separar HEAD"
+
+#: sequencer.c:3461
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Stopped at HEAD\n"
+msgstr "Aturat a %s... %.*s\n"
+
+#: sequencer.c:3463
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Stopped at %s\n"
+msgstr "Aturat a %s... %.*s\n"
+
+#: sequencer.c:3471
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not execute the todo command\n"
+"\n"
+" %.*s\n"
+"It has been rescheduled; To edit the command before continuing, please\n"
+"edit the todo list first:\n"
+"\n"
+" git rebase --edit-todo\n"
+" git rebase --continue\n"
+msgstr ""
+
+#: sequencer.c:3543
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Aturat a %s... %.*s\n"
-#: sequencer.c:2637
+#: sequencer.c:3622
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "ordre %d desconeguda"
-#: sequencer.c:2667
+#: sequencer.c:3667
msgid "could not read orig-head"
msgstr "No s'ha pogut llegir orig-head"
-#: sequencer.c:2672 sequencer.c:3262
+#: sequencer.c:3672 sequencer.c:4741
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "no s'ha pogut llegir 'onto'"
-#: sequencer.c:2686
+#: sequencer.c:3686
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar HEAD a %s"
-#: sequencer.c:2770
+#: sequencer.c:3772
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "No es pot fer «rebase»: teniu canvis «unstaged»."
-#: sequencer.c:2775
-msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
-msgstr "No s'ha pogut eliminar CHERRY_PICK_HEAD"
-
-#: sequencer.c:2784
+#: sequencer.c:3781
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "no es pot esmenar una comissió no existent"
-#: sequencer.c:2786
+#: sequencer.c:3783
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "fitxer no vàlid: «%s»"
-#: sequencer.c:2788
+#: sequencer.c:3785
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "contingut no vàlid: «%s»"
-#: sequencer.c:2791
+#: sequencer.c:3788
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -3711,38 +5358,47 @@ msgstr ""
"Teniu canvis no comesos en el vostre arbre de treball. \n"
"Primer cometeu-los i després executeu 'git rebase --continue' de nou."
-#: sequencer.c:2801
+#: sequencer.c:3824 sequencer.c:3862
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not write file: '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer «%s»"
+
+#: sequencer.c:3877
+msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
+msgstr "No s'ha pogut eliminar CHERRY_PICK_HEAD"
+
+#: sequencer.c:3884
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "No s'han pogut cometre els canvis «staged»."
-#: sequencer.c:2881
+#: sequencer.c:3982
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: no es pot fer «cherry pick» a %s"
-#: sequencer.c:2885
+#: sequencer.c:3986
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: revisió incorrecta"
-#: sequencer.c:2918
+#: sequencer.c:4021
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "no es pot revertir com a comissió inicial"
-#: sequencer.c:3023
+#: sequencer.c:4466
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: opcions no gestionades"
-#: sequencer.c:3026
+#: sequencer.c:4469
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: s'ha produït un error en preparar les revisions"
-#: sequencer.c:3060 sequencer.c:3095
+#: sequencer.c:4509 sequencer.c:4565 sequencer.c:4840
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "llista per a fer inestable: «%s»"
-#: sequencer.c:3146
+#: sequencer.c:4620
#, c-format
msgid ""
"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
@@ -3750,7 +5406,7 @@ msgstr ""
"No s'ha reconegut el paràmetre %s per rebase.missingCommitsCheck. S'està "
"ignorant."
-#: sequencer.c:3212
+#: sequencer.c:4690
#, c-format
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -3760,7 +5416,7 @@ msgstr ""
"accidentalment.\n"
"Les comissions descartades (més nova a més vella):\n"
-#: sequencer.c:3219
+#: sequencer.c:4697
#, c-format
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -3777,7 +5433,7 @@ msgstr ""
"d'advertències.\n"
"Els comportaments possibles són: ignore, warn, error.\n"
-#: sequencer.c:3231
+#: sequencer.c:4710
#, c-format
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
@@ -3787,27 +5443,43 @@ msgstr ""
"Podeu arreglar això amb 'git rebase --edit-todo' i després 'git rebase --"
"continue'.\n"
-#: sequencer.c:3244 sequencer.c:3304 wrapper.c:225 wrapper.c:395
-#: builtin/am.c:779
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for writing"
-msgstr "no s'ha pogut obrir «%s» per a escriptura"
+#: sequencer.c:4848 sequencer.c:4886
+#, fuzzy
+msgid "nothing to do"
+msgstr "no hi ha res a cometre\n"
-#: sequencer.c:3285
-#, c-format
-msgid "could not parse commit '%s'"
-msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió «%s»"
+#: sequencer.c:4852
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
+msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
+msgstr[0] "Rebasa $shortrevisions sobre $shortonto ($todocount ordre)"
+msgstr[1] "Rebasa $shortrevisions sobre $shortonto ($todocount ordres)"
+
+#: sequencer.c:4864
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not copy '%s' to '%s'."
+msgstr "no s'ha pogut copiar «%s» a «%s»"
+
+#: sequencer.c:4868 sequencer.c:4897
+#, fuzzy
+msgid "could not transform the todo list"
+msgstr "no s'ha pogut escriure la llista per a fer"
-#: sequencer.c:3401
+#: sequencer.c:4900
+#, fuzzy
+msgid "could not skip unnecessary pick commands"
+msgstr "omet els «picks» no necessaris"
+
+#: sequencer.c:4983
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "l'script ja estava endreçat."
-#: setup.c:122
+#: setup.c:123
#, c-format
msgid "'%s' is outside repository"
msgstr "«%s» és fora del dipòsit"
-#: setup.c:171
+#: setup.c:172
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -3817,7 +5489,7 @@ msgstr ""
"Useu 'git <ordre> -- <camí>...' per a especificar camins que no existeixin "
"localment."
-#: setup.c:184
+#: setup.c:185
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -3828,12 +5500,12 @@ msgstr ""
"Useu '--' per a separar els camins de les revisions, com això:\n"
"'git <ordre> [<revisió>...] -- [<fitxer>...]'"
-#: setup.c:233
+#: setup.c:234
#, c-format
msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
msgstr "l'opció «%s» ha de venir abans dels arguments opcionals"
-#: setup.c:252
+#: setup.c:253
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -3844,93 +5516,93 @@ msgstr ""
"Useu '--' per a separar els camins de les revisions, com això:\n"
"'git <ordre> [<revisió>...] -- [<fitxer>...]'"
-#: setup.c:388
+#: setup.c:389
msgid "unable to set up work tree using invalid config"
msgstr ""
-"no s'ha configurar un arbre de treball utilitzant una configuració no vàlida"
+"no s'ha pogut configurar un arbre de treball utilitzant una configuració no vàlida"
-#: setup.c:395
+#: setup.c:393
msgid "this operation must be run in a work tree"
msgstr "aquesta operació s'ha d'executar en un arbre de treball"
-#: setup.c:506
+#: setup.c:527
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "S'esperava una versió de dipòsit de git <= %d, s'ha trobat %d"
-#: setup.c:514
+#: setup.c:535
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "s'han trobat extensions de dipòsit desconegudes:"
-#: setup.c:533
+#: setup.c:554
#, c-format
msgid "error opening '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»"
-#: setup.c:535
+#: setup.c:556
#, c-format
msgid "too large to be a .git file: '%s'"
msgstr "massa larg per a ser un fitxer .git: «%s»"
-#: setup.c:537
+#: setup.c:558
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "error en llegir %s"
-#: setup.c:539
+#: setup.c:560
#, c-format
msgid "invalid gitfile format: %s"
msgstr "format gitfile no vàlid: %s"
-#: setup.c:541
+#: setup.c:562
#, c-format
msgid "no path in gitfile: %s"
msgstr "sense camí al gitfile: %s"
-#: setup.c:543
+#: setup.c:564
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
msgstr "no és un dipòsit de git: %s"
-#: setup.c:642
+#: setup.c:663
#, c-format
msgid "'$%s' too big"
msgstr "«$%s» massa gran"
-#: setup.c:656
+#: setup.c:677
#, c-format
msgid "not a git repository: '%s'"
msgstr "no és un dipòsit de git: «%s»"
-#: setup.c:685 setup.c:687 setup.c:718
+#: setup.c:706 setup.c:708 setup.c:739
#, c-format
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "no es pot canviar de directori a «%s»"
-#: setup.c:690 setup.c:746 setup.c:756 setup.c:795 setup.c:803 setup.c:818
+#: setup.c:711 setup.c:767 setup.c:777 setup.c:816 setup.c:824 setup.c:839
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "no es pot tornar al directori de treball actual"
-#: setup.c:816
+#: setup.c:837
#, c-format
msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr "no és un dipòsit de git (ni cap dels directoris pares): %s"
-#: setup.c:827
+#: setup.c:848
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "s'ha produït un error en fer stat a «%*s%s%s»"
-#: setup.c:1057
+#: setup.c:1078
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "No s'ha pogut llegir el directori de treball actual"
-#: setup.c:1069 setup.c:1075
+#: setup.c:1090 setup.c:1096
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "no es pot canviar a «%s»"
-#: setup.c:1088
+#: setup.c:1109
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -3940,7 +5612,7 @@ msgstr ""
"S'atura a la frontera de sistema de fitxers (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM "
"no està establert)."
-#: setup.c:1172
+#: setup.c:1192
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -3951,54 +5623,289 @@ msgstr ""
"El propietari dels fitxers sempre ha de tenir permisos de lectura i "
"escriptura."
-#: setup.c:1215
+#: setup.c:1235
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "s'ha produït un error en obrir /dev/null o dup"
-#: setup.c:1230
+#: setup.c:1250
msgid "fork failed"
msgstr "el «fork» ha fallat"
-#: setup.c:1235
+#: setup.c:1255
msgid "setsid failed"
msgstr "l'«stash» ha fallat"
-#: sha1_file.c:592
+#: sha1-file.c:381
+#, c-format
+msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
+msgstr ""
+
+#: sha1-file.c:432
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte: %s"
+
+#: sha1-file.c:503
+#, c-format
+msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
+msgstr ""
+
+#: sha1-file.c:510
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to normalize object directory: %s"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte: %s"
+
+#: sha1-file.c:565
+#, fuzzy
+msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
+msgstr "no s'han pogut escriure els paràmetres al fitxer de configuració"
+
+#: sha1-file.c:583
+#, fuzzy
+msgid "unable to read alternates file"
+msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
+
+#: sha1-file.c:590
+#, fuzzy
+msgid "unable to move new alternates file into place"
+msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
+
+#: sha1-file.c:625
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "el camí «%s» no existeix"
-#: sha1_file.c:618
+#: sha1-file.c:651
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr ""
"Encara no se suporta el dipòsit de referència «%s» com a agafament enllaçat."
-#: sha1_file.c:624
+#: sha1-file.c:657
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "el dipòsit de referència «%s» no és un dipòsit local."
-#: sha1_file.c:630
+#: sha1-file.c:663
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "el dipòsit de referència «%s» és superficial"
-#: sha1_file.c:638
+#: sha1-file.c:671
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "el dipòsit de referència «%s» és empeltat"
-#: sha1_name.c:422
+#: sha1-file.c:781
+#, c-format
+msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
+msgstr ""
+
+#: sha1-file.c:806
+#, fuzzy
+msgid "mmap failed"
+msgstr "%s ha fallat"
+
+#: sha1-file.c:973
+#, fuzzy, c-format
+msgid "object file %s is empty"
+msgstr "tipus d'objecte"
+
+#: sha1-file.c:1093 sha1-file.c:2215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "corrupt loose object '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte «%s»"
+
+#: sha1-file.c:1095 sha1-file.c:2219
+#, fuzzy, c-format
+msgid "garbage at end of loose object '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte: %s"
+
+#: sha1-file.c:1137
+#, fuzzy
+msgid "invalid object type"
+msgstr "el tipus d'objecte és incorrecte."
+
+#: sha1-file.c:1219
+#, c-format
+msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
+msgstr ""
+
+#: sha1-file.c:1222
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to unpack %s header"
+msgstr "no s'ha pogut actualitzar %s"
+
+#: sha1-file.c:1228
+#, c-format
+msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
+msgstr ""
+
+#: sha1-file.c:1231
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to parse %s header"
+msgstr "no s'ha pogut actualitzar %s"
+
+#: sha1-file.c:1422
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to read object %s"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir l'objecte «%s»."
+
+#: sha1-file.c:1426
+#, fuzzy, c-format
+msgid "replacement %s not found for %s"
+msgstr "no s'han trobat les plantilles %s"
+
+#: sha1-file.c:1430
+#, fuzzy, c-format
+msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
+msgstr "l'objecte local %s és malmès"
+
+#: sha1-file.c:1434
+#, fuzzy, c-format
+msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
+msgstr "l'objecte local %s és malmès"
+
+#: sha1-file.c:1536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to write sha1 filename %s"
+msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'etiqueta"
+
+#: sha1-file.c:1543
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to set permission to '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut resoldre la revisió: %s"
+
+#: sha1-file.c:1550
+#, fuzzy
+msgid "file write error"
+msgstr "escriptura fallada al rev-list"
+
+#: sha1-file.c:1569
+#, fuzzy
+msgid "error when closing sha1 file"
+msgstr "error en tancar el fitxer de paquet"
+
+#: sha1-file.c:1635
+#, c-format
+msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
+msgstr ""
+
+#: sha1-file.c:1637
+#, fuzzy
+msgid "unable to create temporary file"
+msgstr "no s'ha pogut crear un índex temporal"
+
+#: sha1-file.c:1661
+#, fuzzy
+msgid "unable to write sha1 file"
+msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'etiqueta"
+
+#: sha1-file.c:1667
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
+msgstr "no s'ha pogut desinflar l'objecte annexat (%d)"
+
+#: sha1-file.c:1671
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
+msgstr "ha fallat fstat a %s"
+
+#: sha1-file.c:1675
+#, c-format
+msgid "confused by unstable object source data for %s"
+msgstr ""
+
+#: sha1-file.c:1685 builtin/pack-objects.c:918
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed utime() on %s"
+msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»"
+
+#: sha1-file.c:1760
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot read sha1_file for %s"
+msgstr "no es pot llegir $file per a reproducció"
+
+#: sha1-file.c:1805
+#, fuzzy
+msgid "corrupt commit"
+msgstr "autor corregit de la comissió"
+
+#: sha1-file.c:1813
+#, fuzzy
+msgid "corrupt tag"
+msgstr "informa de les etiquetes"
+
+#: sha1-file.c:1912
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read error while indexing %s"
+msgstr "error en llegir %s"
+
+#: sha1-file.c:1915
+#, fuzzy, c-format
+msgid "short read while indexing %s"
+msgstr "no es pot llegir l'índex"
+
+#: sha1-file.c:1988 sha1-file.c:1997
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: failed to insert into database"
+msgstr "gpg ha fallat en signar les dades"
+
+#: sha1-file.c:2003
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: unsupported file type"
+msgstr "versió d'índex no compatible %s"
+
+#: sha1-file.c:2027
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s is not a valid object"
+msgstr "«%s» no és una terme vàlid"
+
+#: sha1-file.c:2029
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s is not a valid '%s' object"
+msgstr "«%s» no és una terme vàlid"
+
+#: sha1-file.c:2056 builtin/index-pack.c:154
+#, c-format
+msgid "unable to open %s"
+msgstr "no s'ha pogut obrir %s"
+
+#: sha1-file.c:2226 sha1-file.c:2278
+#, c-format
+msgid "sha1 mismatch for %s (expected %s)"
+msgstr ""
+
+#: sha1-file.c:2250
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to mmap %s"
+msgstr "no s'ha pogut obrir %s"
+
+#: sha1-file.c:2255
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to unpack header of %s"
+msgstr "no s'ha pogut actualitzar %s"
+
+#: sha1-file.c:2261
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to parse header of %s"
+msgstr "no s'ha pogut llegir %s"
+
+#: sha1-file.c:2272
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to unpack contents of %s"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar el contacte: %s"
+
+#: sha1-name.c:476
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "l'SHA1 %s curt és ambigu"
-#: sha1_name.c:433
+#: sha1-name.c:487
msgid "The candidates are:"
msgstr "Els candidats són:"
-#: sha1_name.c:693
+#: sha1-name.c:770
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -4022,71 +5929,71 @@ msgstr ""
"suprimiu-les. Desactiveu aquest missatge executant\n"
"«git config advice.objectNameWarning false»"
-#: submodule.c:96 submodule.c:130
+#: submodule.c:116 submodule.c:145
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"No es pot canviar un .gitmodules no fusionat, primer resoleu els conflictes "
"de fusió"
-#: submodule.c:100 submodule.c:134
+#: submodule.c:120 submodule.c:149
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "No s'ha pogut trobar la secció en .gitmodules on path=%s"
-#: submodule.c:108
-#, c-format
-msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
-msgstr "No s'ha pogut actualitzar l'entrada de .gitmodules %s"
-
-#: submodule.c:141
+#: submodule.c:156
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "No s'ha pogut eliminar l'entrada de .gitmodules per a %s"
-#: submodule.c:152
+#: submodule.c:167
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "l'allistament del .gitmodules actualitzat ha fallat"
-#: submodule.c:312
+#: submodule.c:329
#, c-format
msgid "in unpopulated submodule '%s'"
msgstr "al submòdul no populat «%s»"
-#: submodule.c:343
+#: submodule.c:360
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "L'especificació «%s» és en el submòdul «%.*s»"
-#: submodule.c:833
+#: submodule.c:857
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "l'entrada del submòdul «%s» (%s) és a %s, no és una comissió"
-#: submodule.c:1065 builtin/branch.c:648 builtin/submodule--helper.c:1724
+#: submodule.c:1097 builtin/branch.c:656 builtin/submodule--helper.c:1985
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "S'ha produït un error en resoldre HEAD com a referència vàlida."
-#: submodule.c:1370
+#: submodule.c:1404
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "«%s» no reconegut com un dipòsit git"
-#: submodule.c:1508
+#: submodule.c:1542
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "no s'ha pogut iniciar «git status» al submòdul «%s»"
-#: submodule.c:1521
+#: submodule.c:1555
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "no s'ha pogut executar 'git status' al submòdul «%s»"
-#: submodule.c:1614
+#: submodule.c:1648
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "el submòdul «%s» té l'índex brut"
-#: submodule.c:1878
+#: submodule.c:1700
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Submodule '%s' could not be updated."
+msgstr "Submòduls canviats però no actualitzats:"
+
+#: submodule.c:1747
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -4094,18 +6001,12 @@ msgstr ""
"no està admès relocate_gitdir per al submòdul «%s» amb més d'un arbre de "
"treball"
-#: submodule.c:1890 submodule.c:1946
+#: submodule.c:1759 submodule.c:1815
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "no s'ha trobat el nom pel submòdul «%s»"
-#: submodule.c:1894 builtin/submodule--helper.c:1246
-#: builtin/submodule--helper.c:1256
-#, c-format
-msgid "could not create directory '%s'"
-msgstr "no s'ha pogut crear el directori «%s»"
-
-#: submodule.c:1897
+#: submodule.c:1766
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -4116,33 +6017,44 @@ msgstr ""
"«%s» a\n"
"«%s»\n"
-#: submodule.c:1981
+#: submodule.c:1850
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en cercar recursivament al camí de submòdul «%s»"
-#: submodule.c:2025
+#: submodule.c:1894
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "no s'ha pogut iniciar ls-files a .."
-#: submodule.c:2045
-msgid "BUG: returned path string doesn't match cwd?"
-msgstr "ERRADA: la cadena del camí retornada no coincideix amb cwd?"
-
-#: submodule.c:2064
+#: submodule.c:1933
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "ls-tree ha retornat un codi de retorn %d no esperat"
-#: submodule-config.c:263
+#: submodule-config.c:232
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
+msgstr "s'està ignorant la referència amb nom malmès %s"
+
+#: submodule-config.c:296
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
msgstr "no es permeten els valors negatius a submodule.fetchjobs"
-#: submodule-config.c:436
+#: submodule-config.c:390
+#, c-format
+msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
+msgstr ""
+
+#: submodule-config.c:479
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s"
+#: submodule-config.c:754
+#, c-format
+msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
+msgstr "No s'ha pogut actualitzar l'entrada de .gitmodules %s"
+
#: trailer.c:238
#, c-format
msgid "running trailer command '%s' failed"
@@ -4154,7 +6066,7 @@ msgstr "l'execució de l'ordre de remolc «%s» ha fallat"
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "valor desconegut «%s» per a la clau «%s»"
-#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:290
+#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:295
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "més d'un %s"
@@ -4173,41 +6085,69 @@ msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer d'entrada «%s»"
msgid "could not read from stdin"
msgstr "no s'ha pogut llegir des de stdin"
-#: trailer.c:1008 builtin/am.c:46
+#: trailer.c:1011 builtin/am.c:47
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "no s'ha pogut fer stat a %s"
-#: trailer.c:1010
+#: trailer.c:1013
#, c-format
msgid "file %s is not a regular file"
msgstr "el fitxer %s no és un fitxer regular"
-#: trailer.c:1012
+#: trailer.c:1015
#, c-format
msgid "file %s is not writable by user"
msgstr "el fitxer %s no és gravable per l'usuari"
-#: trailer.c:1024
+#: trailer.c:1027
msgid "could not open temporary file"
msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer temporal"
-#: trailer.c:1064
+#: trailer.c:1067
#, c-format
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "no s'ha pogut canviar el nom del fitxer temporal a %s"
-#: transport.c:63
+#: transport.c:116
#, c-format
msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
msgstr "Canviaria la font de «%s» a «%s» de «%s»\n"
-#: transport.c:152
+#: transport.c:142
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not read bundle '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer «%s»"
+
+#: transport.c:208
#, c-format
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: opció de profunditat no vàlida «%s»"
-#: transport.c:916
+#: transport.c:616
+#, fuzzy
+msgid "could not parse transport.color.* config"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar l'script d'autor"
+
+#: transport.c:689
+msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
+msgstr ""
+
+#: transport.c:816
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown value for config '%s': %s"
+msgstr "valor desconegut «%s» per a la clau «%s»"
+
+#: transport.c:882
+#, fuzzy, c-format
+msgid "transport '%s' not allowed"
+msgstr "no s'ha trobat la branca «%s»."
+
+#: transport.c:936
+msgid "git-over-rsync is no longer supported"
+msgstr ""
+
+#: transport.c:1031
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -4216,7 +6156,7 @@ msgstr ""
"Els camins de submòdul següents contenen canvis que no\n"
"es poden trobar en cap remot:\n"
-#: transport.c:920
+#: transport.c:1035
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -4242,32 +6182,211 @@ msgstr ""
"\n"
"per a pujar-los a un remot.\n"
-#: transport.c:928
+#: transport.c:1043
msgid "Aborting."
msgstr "S'està avortant."
-#: transport-helper.c:1079
+#: transport.c:1182
+#, fuzzy
+msgid "failed to push all needed submodules"
+msgstr "s'ha produït un error en cercar recursivament al submòdul «%s»"
+
+#: transport.c:1315 transport-helper.c:643
+#, fuzzy
+msgid "operation not supported by protocol"
+msgstr "opció no admesa amb --recurse-submodules."
+
+#: transport.c:1419
#, c-format
-msgid "Could not read ref %s"
+msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
+msgstr ""
+
+#: transport-helper.c:51 transport-helper.c:80
+#, fuzzy
+msgid "full write to remote helper failed"
+msgstr "imprimeix l'estat des de l'ajudant remot"
+
+#: transport-helper.c:132
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to find remote helper for '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut afegir el resultat de fusió per a «%s»"
+
+#: transport-helper.c:148 transport-helper.c:557
+msgid "can't dup helper output fd"
+msgstr ""
+
+#: transport-helper.c:199
+#, c-format
+msgid ""
+"unknown mandatory capability %s; this remote helper probably needs newer "
+"version of Git"
+msgstr ""
+
+#: transport-helper.c:205
+msgid "this remote helper should implement refspec capability"
+msgstr ""
+
+#: transport-helper.c:272 transport-helper.c:412
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
+msgstr "blob esperat per a %s «%s»"
+
+#: transport-helper.c:401
+#, c-format
+msgid "%s also locked %s"
+msgstr "%s també ha bloquejat %s"
+
+#: transport-helper.c:479
+#, fuzzy
+msgid "couldn't run fast-import"
+msgstr "no s'ha pogut executar «stash»."
+
+#: transport-helper.c:502
+#, fuzzy
+msgid "error while running fast-import"
+msgstr "error en tancar el fitxer de paquet"
+
+#: transport-helper.c:531 transport-helper.c:1091
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not read ref %s"
msgstr "No s'ha pogut llegir la referència %s"
-#: tree-walk.c:31
+#: transport-helper.c:576
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown response to connect: %s"
+msgstr "opció desconeguda: %s\n"
+
+#: transport-helper.c:598
+msgid "setting remote service path not supported by protocol"
+msgstr ""
+
+#: transport-helper.c:600
+#, fuzzy
+msgid "invalid remote service path"
+msgstr "referència no vàlida: %s"
+
+#: transport-helper.c:646
+#, c-format
+msgid "can't connect to subservice %s"
+msgstr ""
+
+#: transport-helper.c:713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
+msgstr "blob esperat per a %s «%s»"
+
+#: transport-helper.c:766
+#, fuzzy, c-format
+msgid "helper reported unexpected status of %s"
+msgstr "ls-tree ha retornat un codi de retorn %d no esperat"
+
+#: transport-helper.c:827
+#, fuzzy, c-format
+msgid "helper %s does not support dry-run"
+msgstr "El servidor no admet --deepen"
+
+#: transport-helper.c:830
+#, fuzzy, c-format
+msgid "helper %s does not support --signed"
+msgstr "El servidor no admet --shallow-since"
+
+#: transport-helper.c:833
+#, fuzzy, c-format
+msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
+msgstr "el destí receptor no admet pujar --signed"
+
+#: transport-helper.c:840
+#, fuzzy, c-format
+msgid "helper %s does not support 'push-option'"
+msgstr "el destí receptor no admet opcions de pujada"
+
+#: transport-helper.c:932
+msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
+msgstr ""
+
+#: transport-helper.c:937
+#, fuzzy, c-format
+msgid "helper %s does not support 'force'"
+msgstr "El servidor no admet --deepen"
+
+#: transport-helper.c:984
+#, fuzzy
+msgid "couldn't run fast-export"
+msgstr "no s'ha pogut executar «stash»."
+
+#: transport-helper.c:989
+#, fuzzy
+msgid "error while running fast-export"
+msgstr "error en tancar el fitxer de paquet"
+
+#: transport-helper.c:1014
+#, c-format
+msgid ""
+"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
+"Perhaps you should specify a branch such as 'master'.\n"
+msgstr ""
+
+#: transport-helper.c:1077
+#, fuzzy, c-format
+msgid "malformed response in ref list: %s"
+msgstr "full d'opcions mal format: «%s»"
+
+#: transport-helper.c:1231
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read(%s) failed"
+msgstr "%s ha fallat"
+
+#: transport-helper.c:1258
+#, fuzzy, c-format
+msgid "write(%s) failed"
+msgstr "%s ha fallat"
+
+#: transport-helper.c:1307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s thread failed"
+msgstr "%s ha fallat"
+
+#: transport-helper.c:1311
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s thread failed to join: %s"
+msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»"
+
+#: transport-helper.c:1330 transport-helper.c:1334
+#, c-format
+msgid "can't start thread for copying data: %s"
+msgstr ""
+
+#: transport-helper.c:1371
+#, c-format
+msgid "%s process failed to wait"
+msgstr ""
+
+#: transport-helper.c:1375
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s process failed"
+msgstr "%s ha fallat"
+
+#: transport-helper.c:1393 transport-helper.c:1402
+msgid "can't start thread for copying data"
+msgstr ""
+
+#: tree-walk.c:33
msgid "too-short tree object"
msgstr "objecte d'arbre massa curt"
-#: tree-walk.c:37
+#: tree-walk.c:39
msgid "malformed mode in tree entry"
msgstr "mode mal format en entrada d'arbre"
-#: tree-walk.c:41
+#: tree-walk.c:43
msgid "empty filename in tree entry"
msgstr "nom de fitxer buit en una entrada d'arbre"
-#: tree-walk.c:114
+#: tree-walk.c:115
msgid "too-short tree file"
msgstr "fitxer d'arbre massa curt"
-#: unpack-trees.c:108
+#: unpack-trees.c:112
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -4277,7 +6396,7 @@ msgstr ""
"agafar:\n"
"%%sCometeu els vostres canvis o feu «stash» abans de canviar de branca."
-#: unpack-trees.c:110
+#: unpack-trees.c:114
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -4287,7 +6406,7 @@ msgstr ""
"agafar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:113
+#: unpack-trees.c:117
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4297,7 +6416,7 @@ msgstr ""
"fusionar:\n"
"%%sCometeu els vostres canvis o feu «stash» abans de fusionar."
-#: unpack-trees.c:115
+#: unpack-trees.c:119
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4307,7 +6426,7 @@ msgstr ""
"fusionar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:118
+#: unpack-trees.c:122
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4316,7 +6435,7 @@ msgstr ""
"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per %s:\n"
"%%sCometeu els vostres canvis o feu «stash» abans de %s."
-#: unpack-trees.c:120
+#: unpack-trees.c:124
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4325,7 +6444,7 @@ msgstr ""
"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per %s:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:125
+#: unpack-trees.c:129
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -4334,7 +6453,7 @@ msgstr ""
"En actualitzar els directoris següents perdria fitxers no seguits en el:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:129
+#: unpack-trees.c:133
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -4344,7 +6463,7 @@ msgstr ""
"agafar:\n"
"%%sMoveu-los o elimineu-los abans de canviar de branca."
-#: unpack-trees.c:131
+#: unpack-trees.c:135
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -4354,7 +6473,7 @@ msgstr ""
"agafar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:134
+#: unpack-trees.c:138
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -4364,7 +6483,7 @@ msgstr ""
"fusionar:\n"
"%%sMoveu-los o elimineu-los abans de fusionar."
-#: unpack-trees.c:136
+#: unpack-trees.c:140
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -4374,7 +6493,7 @@ msgstr ""
"fusionar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:139
+#: unpack-trees.c:143
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -4383,7 +6502,7 @@ msgstr ""
"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per %s:\n"
"%%sMoveu-los o elimineu-los abans de %s."
-#: unpack-trees.c:141
+#: unpack-trees.c:145
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -4392,7 +6511,7 @@ msgstr ""
"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per %s:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:146
+#: unpack-trees.c:151
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -4403,7 +6522,7 @@ msgstr ""
"agafar:\n"
"%%sMoveu-los o elimineu-los abans de canviar de branca."
-#: unpack-trees.c:148
+#: unpack-trees.c:153
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -4414,7 +6533,7 @@ msgstr ""
"agafar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:151
+#: unpack-trees.c:156
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4424,7 +6543,7 @@ msgstr ""
"fusionar:\n"
"%%sMoveu-los o elimineu-los abans de fusionar."
-#: unpack-trees.c:153
+#: unpack-trees.c:158
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4434,7 +6553,7 @@ msgstr ""
"fusionar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:156
+#: unpack-trees.c:161
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4444,7 +6563,7 @@ msgstr ""
"%s:\n"
"%%sMoveu-los o elimineu-los abans de %s."
-#: unpack-trees.c:158
+#: unpack-trees.c:163
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4454,12 +6573,12 @@ msgstr ""
"%s:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:165
+#: unpack-trees.c:171
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "L'entrada «%s» encavalca amb «%s». No es pot vincular."
-#: unpack-trees.c:168
+#: unpack-trees.c:174
#, c-format
msgid ""
"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
@@ -4469,7 +6588,7 @@ msgstr ""
"dia:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:170
+#: unpack-trees.c:176
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -4480,7 +6599,7 @@ msgstr ""
"actualitzar l'agafament parcial:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:172
+#: unpack-trees.c:178
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -4491,7 +6610,7 @@ msgstr ""
"l'agafament parcial:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:174
+#: unpack-trees.c:180
#, c-format
msgid ""
"Cannot update submodule:\n"
@@ -4500,15 +6619,22 @@ msgstr ""
"No es pot actualitzar el submòdul:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:251
+#: unpack-trees.c:254
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "S'està avortant\n"
-#: unpack-trees.c:333
+#: unpack-trees.c:336
msgid "Checking out files"
msgstr "S'estan agafant fitxers"
+#: unpack-trees.c:368
+msgid ""
+"the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
+"on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
+"colliding group is in the working tree:\n"
+msgstr ""
+
#: urlmatch.c:163
msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
msgstr "l'esquema d'URL no és vàlid o li manca el sufix '://'"
@@ -4538,32 +6664,32 @@ msgstr "número de port no vàlid"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "segment de camí '..' no vàlid"
-#: worktree.c:245 builtin/am.c:2147
+#: worktree.c:249 builtin/am.c:2100
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en llegir «%s»"
-#: worktree.c:291
+#: worktree.c:295
#, c-format
msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
msgstr ""
-#: worktree.c:302
+#: worktree.c:306
#, c-format
msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
msgstr ""
-#: worktree.c:314
+#: worktree.c:318
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "«%s» no existeix"
-#: worktree.c:320
+#: worktree.c:324
#, c-format
msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
msgstr "«%s» no és un fitxer .git, codi d'error %d"
-#: worktree.c:328
+#: worktree.c:332
#, c-format
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "«%s» no assenyala de tornada a «%s»"
@@ -4573,12 +6699,6 @@ msgstr "«%s» no assenyala de tornada a «%s»"
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "no s'ha pogut obrir «%s» per a lectura i escriptura"
-#: wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:320 builtin/am.c:770
-#: builtin/am.c:862 builtin/merge.c:1044
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for reading"
-msgstr "no s'ha pogut obrir «%s» per a lectura"
-
#: wrapper.c:424 wrapper.c:624
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
@@ -4588,155 +6708,155 @@ msgstr "no s'ha pogut accedir a «%s»"
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "no s'ha pogut obtenir el directori de treball actual"
-#: wt-status.c:151
+#: wt-status.c:154
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Camins sense fusionar:"
-#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
+#: wt-status.c:181 wt-status.c:208
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (useu \"git reset %s <fitxer>...\" per a fer «unstage»)"
-#: wt-status.c:180 wt-status.c:207
+#: wt-status.c:183 wt-status.c:210
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr " (useu \"git rm --cached <fitxer>...\" per a fer «unstage»)"
-#: wt-status.c:184
+#: wt-status.c:187
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (useu \"git add <fitxer>...\" per a senyalar resolució)"
-#: wt-status.c:186 wt-status.c:190
+#: wt-status.c:189 wt-status.c:193
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (useu \"git add/rm <fitxer>...\" segons sigui apropiat per a senyalar "
"resolució)"
-#: wt-status.c:188
+#: wt-status.c:191
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (useu \"git rm <fitxer>...\" per a senyalar resolució)"
-#: wt-status.c:199 wt-status.c:1007
+#: wt-status.c:202 wt-status.c:1042
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Canvis a cometre:"
-#: wt-status.c:217 wt-status.c:1016
+#: wt-status.c:220 wt-status.c:1051
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Canvis no «staged» per a cometre:"
-#: wt-status.c:221
+#: wt-status.c:224
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr " (useu \"git add <fitxer>...\" per a actualitzar què es cometrà)"
-#: wt-status.c:223
+#: wt-status.c:226
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr " (useu \"git add/rm <fitxer>...\" per a actualitzar què es cometrà)"
-#: wt-status.c:224
+#: wt-status.c:227
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (useu \"git checkout -- <fitxer>...\" per a descartar els canvis en el "
"directori de treball)"
-#: wt-status.c:226
+#: wt-status.c:229
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (cometeu o descarteu el contingut modificat o no seguit en els submòduls)"
-#: wt-status.c:238
+#: wt-status.c:241
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (useu \"git %s <fitxer>...\" per a incloure-ho en el qual es cometrà)"
-#: wt-status.c:253
+#: wt-status.c:256
msgid "both deleted:"
msgstr "suprimit per ambdós:"
-#: wt-status.c:255
+#: wt-status.c:258
msgid "added by us:"
msgstr "afegit per nosaltres:"
-#: wt-status.c:257
+#: wt-status.c:260
msgid "deleted by them:"
msgstr "suprimit per ells:"
-#: wt-status.c:259
+#: wt-status.c:262
msgid "added by them:"
msgstr "afegit per ells:"
-#: wt-status.c:261
+#: wt-status.c:264
msgid "deleted by us:"
msgstr "suprimit per nosaltres:"
-#: wt-status.c:263
+#: wt-status.c:266
msgid "both added:"
msgstr "afegit per ambdós:"
-#: wt-status.c:265
+#: wt-status.c:268
msgid "both modified:"
msgstr "modificat per ambdós:"
-#: wt-status.c:275
+#: wt-status.c:278
msgid "new file:"
msgstr "fitxer nou:"
-#: wt-status.c:277
+#: wt-status.c:280
msgid "copied:"
msgstr "copiat:"
-#: wt-status.c:279
+#: wt-status.c:282
msgid "deleted:"
msgstr "suprimit:"
-#: wt-status.c:281
+#: wt-status.c:284
msgid "modified:"
msgstr "modificat:"
-#: wt-status.c:283
+#: wt-status.c:286
msgid "renamed:"
msgstr "canviat de nom:"
-#: wt-status.c:285
+#: wt-status.c:288
msgid "typechange:"
msgstr "canviat de tipus:"
-#: wt-status.c:287
+#: wt-status.c:290
msgid "unknown:"
msgstr "desconegut:"
-#: wt-status.c:289
+#: wt-status.c:292
msgid "unmerged:"
msgstr "sense fusionar:"
-#: wt-status.c:369
+#: wt-status.c:372
msgid "new commits, "
msgstr "comissions noves, "
-#: wt-status.c:371
+#: wt-status.c:374
msgid "modified content, "
msgstr "contingut modificat, "
-#: wt-status.c:373
+#: wt-status.c:376
msgid "untracked content, "
msgstr "contingut no seguit, "
-#: wt-status.c:847
+#: wt-status.c:880
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "L'«stash» té actualment %d entrada"
msgstr[1] "L'«stash» té actualment %d entrades"
-#: wt-status.c:879
+#: wt-status.c:912
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Submòduls canviats però no actualitzats:"
-#: wt-status.c:881
+#: wt-status.c:914
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Canvis de submòdul a cometre:"
-#: wt-status.c:963
+#: wt-status.c:996
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -4744,109 +6864,109 @@ msgstr ""
"No modifiqueu o suprimiu la línia de dalt.\n"
"Tot el que hi ha a sota s'ignorarà."
-#: wt-status.c:1076
+#: wt-status.c:1097
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Teniu camins sense fusionar."
-#: wt-status.c:1079
+#: wt-status.c:1100
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i executeu \"git commit\")"
-#: wt-status.c:1081
+#: wt-status.c:1102
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (useu \"git merge --abort\" per a avortar la fusió)"
-#: wt-status.c:1086
+#: wt-status.c:1106
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Tots els conflictes estan arreglats però encara esteu fusionant."
-#: wt-status.c:1089
+#: wt-status.c:1109
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (useu \"git commit\" per a concloure la fusió)"
-#: wt-status.c:1099
+#: wt-status.c:1118
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "Esteu enmig d'una sessió am."
-#: wt-status.c:1102
+#: wt-status.c:1121
msgid "The current patch is empty."
msgstr "El pedaç actual està buit."
-#: wt-status.c:1106
+#: wt-status.c:1125
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i després executeu \"git am --continue\")"
-#: wt-status.c:1108
+#: wt-status.c:1127
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (useu \"git am --skip\" per a ometre aquest pedaç)"
-#: wt-status.c:1110
+#: wt-status.c:1129
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr " (useu \"git am --abort\" per a restaurar la branca original)"
-#: wt-status.c:1242
+#: wt-status.c:1260
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "Manca git-rebase-todo."
-#: wt-status.c:1244
+#: wt-status.c:1262
msgid "No commands done."
msgstr "No s'ha fet cap ordre."
-#: wt-status.c:1247
+#: wt-status.c:1265
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Última ordre feta (%d ordre feta):"
msgstr[1] "Últimes ordres fetes (%d ordres fetes):"
-#: wt-status.c:1258
+#: wt-status.c:1276
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " (vegeu més en el fitxer %s)"
-#: wt-status.c:1263
+#: wt-status.c:1281
msgid "No commands remaining."
msgstr "No manca cap ordre."
-#: wt-status.c:1266
+#: wt-status.c:1284
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Ordre següent a fer (manca %d ordre):"
msgstr[1] "Ordres següents a fer (manquen %d ordres):"
-#: wt-status.c:1274
+#: wt-status.c:1292
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr " (useu \"git rebase --edit-todo\" per a veure i editar)"
-#: wt-status.c:1287
+#: wt-status.c:1304
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "Actualment esteu fent «rebase» de la branca «%s» en «%s»."
-#: wt-status.c:1292
+#: wt-status.c:1309
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "Actualment esteu fent «rebase»."
-#: wt-status.c:1306
+#: wt-status.c:1322
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (arregleu els conflictes i després executeu \"git rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1308
+#: wt-status.c:1324
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (useu \"git rebase --skip\" per a ometre aquest pedaç)"
-#: wt-status.c:1310
+#: wt-status.c:1326
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr " (useu \"git rebase --abort\" per a agafar la branca original)"
-#: wt-status.c:1316
+#: wt-status.c:1333
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (tots els conflictes estan arreglats: executeu \"git rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1320
+#: wt-status.c:1337
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
@@ -4854,132 +6974,132 @@ msgstr ""
"Actualment esteu dividint una comissió mentre es fa «rebase» de la branca "
"«%s» en «%s»."
-#: wt-status.c:1325
+#: wt-status.c:1342
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "Actualment esteu dividint una comissió durant un «rebase»."
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1345
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (Una vegada que el vostre directori de treball sigui net, executeu \"git "
"rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1332
+#: wt-status.c:1349
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"Actualment esteu editant una comissió mentre es fa «rebase» de la branca "
"«%s» en «%s»."
-#: wt-status.c:1337
+#: wt-status.c:1354
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "Actualment esteu editant una comissió durant un «rebase»."
-#: wt-status.c:1340
+#: wt-status.c:1357
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr " (useu \"git commit --amend\" per a esmenar la comissió actual)"
-#: wt-status.c:1342
+#: wt-status.c:1359
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (useu \"git rebase --continue\" una vegada que estigueu satisfet amb els "
"vostres canvis)"
-#: wt-status.c:1352
+#: wt-status.c:1368
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "Actualment esteu fent «cherry pick» a la comissió %s."
-#: wt-status.c:1357
+#: wt-status.c:1373
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i executeu \"git cherry-pick --continue\")"
-#: wt-status.c:1360
+#: wt-status.c:1376
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (tots els conflictes estan arreglats: executeu \"git cherry-pick --continue"
"\")"
-#: wt-status.c:1362
+#: wt-status.c:1378
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (useu \"git cherry-pick --abort\" per a cancel·lar l'operació de «cherry "
"pick»)"
-#: wt-status.c:1371
+#: wt-status.c:1386
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "Actualment esteu revertint la comissió %s."
-#: wt-status.c:1376
+#: wt-status.c:1391
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i executeu \"git revert --continue\")"
-#: wt-status.c:1379
+#: wt-status.c:1394
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr ""
" (tots els conflictes estan arreglats: executeu \"git revert --continue\")"
-#: wt-status.c:1381
+#: wt-status.c:1396
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (useu \"git revert --abort\" per a cancel·lar l'operació de reversió)"
-#: wt-status.c:1392
+#: wt-status.c:1406
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "Actualment esteu bisecant, heu començat des de la branca «%s»."
-#: wt-status.c:1396
+#: wt-status.c:1410
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "Actualment esteu bisecant."
-#: wt-status.c:1399
+#: wt-status.c:1413
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr " (useu \"git bisect reset\" per a tornar a la branca original)"
-#: wt-status.c:1596
+#: wt-status.c:1611
msgid "On branch "
msgstr "En la branca "
-#: wt-status.c:1602
+#: wt-status.c:1618
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "«rebase» interactiu en curs; sobre "
-#: wt-status.c:1604
+#: wt-status.c:1620
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "«rebase» en curs; sobre "
-#: wt-status.c:1609
+#: wt-status.c:1625
msgid "HEAD detached at "
msgstr "HEAD separat a "
-#: wt-status.c:1611
+#: wt-status.c:1627
msgid "HEAD detached from "
msgstr "HEAD separat de "
-#: wt-status.c:1614
+#: wt-status.c:1630
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Actualment no s'és en cap branca."
-#: wt-status.c:1634
+#: wt-status.c:1647
msgid "Initial commit"
msgstr "Comissió inicial"
-#: wt-status.c:1635
+#: wt-status.c:1648
msgid "No commits yet"
msgstr "No s'ha fet cap comissió encara."
-#: wt-status.c:1649
+#: wt-status.c:1662
msgid "Untracked files"
msgstr "Fitxers no seguits"
-#: wt-status.c:1651
+#: wt-status.c:1664
msgid "Ignored files"
msgstr "Fitxers ignorats"
-#: wt-status.c:1655
+#: wt-status.c:1668
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -4991,31 +7111,31 @@ msgstr ""
"oblidar-vos d'afegir fitxers nous vosaltres mateixos (vegeu\n"
"'git help status')."
-#: wt-status.c:1661
+#: wt-status.c:1674
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Els fitxers no seguits no estan llistats%s"
-#: wt-status.c:1663
+#: wt-status.c:1676
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (useu l'opció -u per a mostrar els fitxers no seguits)"
-#: wt-status.c:1669
+#: wt-status.c:1682
msgid "No changes"
msgstr "Sense canvis"
-#: wt-status.c:1674
+#: wt-status.c:1687
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"no hi ha canvis afegits a cometre (useu \"git add\" o \"git commit -a\")\n"
-#: wt-status.c:1677
+#: wt-status.c:1690
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "no hi ha canvis afegits a cometre\n"
-#: wt-status.c:1680
+#: wt-status.c:1693
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -5024,74 +7144,69 @@ msgstr ""
"no hi ha res afegit a cometre però hi ha fitxers no seguits (useu \"git add"
"\" per a seguir-los)\n"
-#: wt-status.c:1683
+#: wt-status.c:1696
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "no hi ha res afegit a cometre però hi ha fitxers no seguits\n"
-#: wt-status.c:1686
+#: wt-status.c:1699
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"no hi ha res a cometre (creeu/copieu fitxers i useu \"git add\" per a seguir-"
"los)\n"
-#: wt-status.c:1689 wt-status.c:1694
+#: wt-status.c:1702 wt-status.c:1707
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "no hi ha res a cometre\n"
-#: wt-status.c:1692
+#: wt-status.c:1705
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"no hi ha res a cometre (useu -u per a mostrar els fitxers no seguits)\n"
-#: wt-status.c:1696
+#: wt-status.c:1709
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "no hi ha res a cometre, l'arbre de treball està net\n"
-#: wt-status.c:1809
+#: wt-status.c:1822
msgid "No commits yet on "
msgstr "No s'ha fet cap comissió encara a "
-#: wt-status.c:1813
+#: wt-status.c:1826
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (sense branca)"
-#: wt-status.c:1844
+#: wt-status.c:1857
msgid "different"
msgstr "diferent"
-#: wt-status.c:1846 wt-status.c:1854
+#: wt-status.c:1859 wt-status.c:1867
msgid "behind "
msgstr "darrere "
-#: wt-status.c:1849 wt-status.c:1852
+#: wt-status.c:1862 wt-status.c:1865
msgid "ahead "
msgstr "davant per "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2358
+#: wt-status.c:2374
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "no es pot %s: Teniu canvis «unstaged»."
-#: wt-status.c:2364
+#: wt-status.c:2380
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "addicionalment, el vostre índex conté canvis sense cometre."
-#: wt-status.c:2366
+#: wt-status.c:2382
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "no es pot %s: El vostre índex conté canvis sense cometre."
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:440
-#, c-format
-msgid "failed to unlink '%s'"
-msgstr "s'ha produït un error en desenllaçar «%s»"
-
#: builtin/add.c:24
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [<opcions>] [--] <especificació-de-camí>..."
@@ -5101,7 +7216,7 @@ msgstr "git add [<opcions>] [--] <especificació-de-camí>..."
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "estat de diff inesperat %c"
-#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:257
+#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:284
msgid "updating files failed"
msgstr "s'ha produït un error en actualitzar els fitxers"
@@ -5114,7 +7229,7 @@ msgstr "elimina «%s»\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Canvis «unstaged» després d'actualitzar l'índex:"
-#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:888
+#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:895
msgid "Could not read the index"
msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex"
@@ -5145,80 +7260,76 @@ msgstr "El pedaç és buit. S'ha avortat."
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "No s'ha pogut aplicar «%s»"
-#: builtin/add.c:271
+#: builtin/add.c:269
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Els camins següents s'ignoren per un dels vostres fitxers .gitignore:\n"
-#: builtin/add.c:291 builtin/clean.c:911 builtin/fetch.c:146 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:207 builtin/push.c:541
-#: builtin/remote.c:1333 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/add.c:289 builtin/clean.c:907 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:123
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:213 builtin/push.c:557
+#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:240 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "marxa en sec"
-#: builtin/add.c:294
+#: builtin/add.c:292
msgid "interactive picking"
msgstr "recull interactiu"
-#: builtin/add.c:295 builtin/checkout.c:1128 builtin/reset.c:302
+#: builtin/add.c:293 builtin/checkout.c:1258 builtin/reset.c:305
msgid "select hunks interactively"
msgstr "selecciona els trossos interactivament"
-#: builtin/add.c:296
+#: builtin/add.c:294
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "edita la diferència actual i aplica-la"
-#: builtin/add.c:297
+#: builtin/add.c:295
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "permet afegir fitxers que d'altra manera s'ignoren"
-#: builtin/add.c:298
+#: builtin/add.c:296
msgid "update tracked files"
msgstr "actualitza els fitxers seguits"
-#: builtin/add.c:299
+#: builtin/add.c:297
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr ""
-#: builtin/add.c:300
+#: builtin/add.c:298
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "registra només el fet que el camí s'afegirà més tard"
-#: builtin/add.c:301
+#: builtin/add.c:299
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "afegeix els canvis de tots els fitxers seguits i no seguits"
-#: builtin/add.c:304
+#: builtin/add.c:302
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"ignora els camins eliminats en l'arbre de treball (el mateix que --no-all)"
-#: builtin/add.c:306
+#: builtin/add.c:304
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "no afegeixis, només actualitza l'índex"
-#: builtin/add.c:307
+#: builtin/add.c:305
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr "només omet els fitxers que no es poden afegir a causa d'errors"
-#: builtin/add.c:308
+#: builtin/add.c:306
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"comproveu si els fitxers - fins i tot els absents - s'ignoren en marxa en sec"
-#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:964
-msgid "(+/-)x"
-msgstr "(+/-)x"
-
-#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:965
+#: builtin/add.c:308 builtin/update-index.c:990
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "passa per alt el bit executable dels fitxers llistats"
-#: builtin/add.c:311
+#: builtin/add.c:310
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "avisa'm quan s'afegeixi un dipòsit incrustat"
-#: builtin/add.c:326
+#: builtin/add.c:325
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -5237,29 +7348,29 @@ msgid ""
msgstr ""
"Heu afegit un altre dipòsit git dins del dipòsit actual.\n"
"Els clons de dipòsits externs no contindran els continguts de\n"
-"del dipòsit incrustat i no saben com obtenir-ho.\n"
+"del dipòsit incrustat i no sabran com obtenir-ho.\n"
"Si volíeu afegir un submòdul, useu:\n"
"\n"
"\tgit submodule add <url> %s\n"
"\n"
"Si heu afegit aquest camí per error, podeu suprimir-lo de\n"
-" l'índex amb:\n"
+"l'índex amb:\n"
"\n"
"\tgit rm --cached %s\n"
"\n"
"Vegeu \"git help submodule\" per a més informació."
-#: builtin/add.c:354
+#: builtin/add.c:353
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "s'està afegint un dipòsit incrustat: %s"
-#: builtin/add.c:372
+#: builtin/add.c:371
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Useu -f si realment els voleu afegir.\n"
-#: builtin/add.c:380
+#: builtin/add.c:379
msgid "adding files failed"
msgstr "l'afegiment de fitxers ha fallat"
@@ -5286,117 +7397,114 @@ msgstr "No s'ha especificat res, no s'ha afegit res.\n"
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Potser volíeu dir «git add .»?\n"
-#: builtin/add.c:449 builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:280
-#: builtin/checkout.c:483 builtin/clean.c:958 builtin/commit.c:316
-#: builtin/diff-tree.c:114 builtin/mv.c:144 builtin/reset.c:241
-#: builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:326
-msgid "index file corrupt"
-msgstr "fitxer d'índex malmès"
-
-#: builtin/am.c:414
+#: builtin/am.c:363
msgid "could not parse author script"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'script d'autor"
-#: builtin/am.c:498
+#: builtin/am.c:447
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "s'ha suprimit «%s» pel lligam applypatch-msg"
-#: builtin/am.c:539
+#: builtin/am.c:488
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Línia d'entrada mal formada: «%s»."
-#: builtin/am.c:576
+#: builtin/am.c:525
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "S'ha produït un error en copiar les notes de «%s» a «%s»"
-#: builtin/am.c:602
+#: builtin/am.c:551
msgid "fseek failed"
msgstr "fseek ha fallat"
-#: builtin/am.c:790
+#: builtin/am.c:739
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el pedaç «%s»"
-#: builtin/am.c:855
+#: builtin/am.c:804
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr "Només una sèrie de pedaços StGIT es pot aplicar a la vegada"
-#: builtin/am.c:903
+#: builtin/am.c:852
msgid "invalid timestamp"
msgstr "marca de temps no vàlida"
-#: builtin/am.c:908 builtin/am.c:920
+#: builtin/am.c:857 builtin/am.c:869
msgid "invalid Date line"
msgstr "línia Date no vàlida"
-#: builtin/am.c:915
+#: builtin/am.c:864
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "desplaçament de zona de temps no vàlid"
-#: builtin/am.c:1008
+#: builtin/am.c:957
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "La detecció de format de pedaç ha fallat."
-#: builtin/am.c:1013 builtin/clone.c:405
+#: builtin/am.c:962 builtin/clone.c:408
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en crear el directori «%s»"
-#: builtin/am.c:1018
+#: builtin/am.c:967
msgid "Failed to split patches."
msgstr "S'ha produït un error en dividir els pedaços."
-#: builtin/am.c:1148 builtin/commit.c:342
+#: builtin/am.c:1097 builtin/commit.c:369
msgid "unable to write index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'índex"
-#: builtin/am.c:1162
+#: builtin/am.c:1111
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "Quan hàgiu resolt aquest problema, executeu \"%s --continue\"."
-#: builtin/am.c:1163
+#: builtin/am.c:1112
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr ""
"Si preferiu ometre aquest pedaç, executeu \"%s --skip\" en lloc d'això."
-#: builtin/am.c:1164
+#: builtin/am.c:1113
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr ""
"Per a restaurar la branca original i deixar d'apedaçar, executeu \"%s --abort"
"\"."
-#: builtin/am.c:1271
+#: builtin/am.c:1196
+msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
+msgstr ""
+
+#: builtin/am.c:1224
msgid "Patch is empty."
msgstr "El pedaç està buit."
-#: builtin/am.c:1337
+#: builtin/am.c:1290
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "línia d'identitat no vàlida: %.*s"
-#: builtin/am.c:1359
+#: builtin/am.c:1312
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió %s"
-#: builtin/am.c:1554
+#: builtin/am.c:1508
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"Al dipòsit li manquen els blobs necessaris per a retrocedir a una fusió de 3 "
"vies."
-#: builtin/am.c:1556
+#: builtin/am.c:1510
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "S'està usant la informació d'índex per a reconstruir un arbre base..."
-#: builtin/am.c:1575
+#: builtin/am.c:1529
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -5404,29 +7512,29 @@ msgstr ""
"Heu editat el vostre pedaç a mà?\n"
"No s'aplica als blobs recordats en el seu índex."
-#: builtin/am.c:1581
+#: builtin/am.c:1535
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "S'està retrocedint a apedaçar la base i una fusió de 3 vies..."
-#: builtin/am.c:1606
+#: builtin/am.c:1561
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "S'ha produït un error en fusionar els canvis."
-#: builtin/am.c:1637
+#: builtin/am.c:1593
msgid "applying to an empty history"
msgstr "s'està aplicant a una història buida"
-#: builtin/am.c:1683 builtin/am.c:1687
+#: builtin/am.c:1639 builtin/am.c:1643
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "no es pot reprendre: %s no existeix."
-#: builtin/am.c:1703
+#: builtin/am.c:1659
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"no es pot ser interactiu sense que stdin estigui connectada a un terminal."
-#: builtin/am.c:1708
+#: builtin/am.c:1664
msgid "Commit Body is:"
msgstr "El cos de la comissió és:"
@@ -5434,36 +7542,36 @@ msgstr "El cos de la comissió és:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1718
+#: builtin/am.c:1674
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Voleu aplicar-lo? [y]es/[n]o/[e]dita/[v]isualitza el pedaç/[a]ccepta'ls "
"tots: "
-#: builtin/am.c:1768
+#: builtin/am.c:1724
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr "Índex brut: no es poden aplicar pedaços (bruts: %s)"
-#: builtin/am.c:1808 builtin/am.c:1879
+#: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1832
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "S'està aplicant: %.*s"
-#: builtin/am.c:1824
+#: builtin/am.c:1781
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Sense canvis -- El pedaç ja s'ha aplicat."
-#: builtin/am.c:1832
+#: builtin/am.c:1787
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "El pedaç ha fallat a %s %.*s"
-#: builtin/am.c:1838
+#: builtin/am.c:1791
msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
msgstr ""
-#: builtin/am.c:1882
+#: builtin/am.c:1835
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -5473,7 +7581,7 @@ msgstr ""
"Si no hi ha res per fer «stage», probablement alguna altra cosa ja ha\n"
"introduït els mateixos canvis; potser voleu ometre aquest pedaç."
-#: builtin/am.c:1889
+#: builtin/am.c:1842
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -5486,17 +7594,17 @@ msgstr ""
"Podeu executar `git rm` en un fitxer per acceptar \"suprimit per ells\" pel "
"fitxer."
-#: builtin/am.c:1996 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2012 builtin/reset.c:324
-#: builtin/reset.c:332
+#: builtin/am.c:1949 builtin/am.c:1953 builtin/am.c:1965 builtin/reset.c:328
+#: builtin/reset.c:336
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'objecte «%s»."
-#: builtin/am.c:2048
+#: builtin/am.c:2001
msgid "failed to clean index"
msgstr "s'ha produït un error en netejar l'índex"
-#: builtin/am.c:2083
+#: builtin/am.c:2036
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -5504,142 +7612,144 @@ msgstr ""
"Sembla que heu mogut HEAD després de l'última fallada de 'am'.\n"
"No s'està rebobinant a ORIG_HEAD"
-#: builtin/am.c:2174
+#: builtin/am.c:2129
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Valor no vàlid per a --patch-format: %s"
-#: builtin/am.c:2210
+#: builtin/am.c:2165
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [<opcions>] [(<bústia> | <directori-de-correu>)...]"
-#: builtin/am.c:2211
+#: builtin/am.c:2166
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [<opcions>] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2217
+#: builtin/am.c:2172
msgid "run interactively"
msgstr "executa interactivament"
-#: builtin/am.c:2219
+#: builtin/am.c:2174
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "opció històrica -- no-op"
-#: builtin/am.c:2221
+#: builtin/am.c:2176
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "permet retrocedir a una fusió de 3 vies si és necessari"
-#: builtin/am.c:2222 builtin/init-db.c:484 builtin/prune-packed.c:57
-#: builtin/repack.c:182
+#: builtin/am.c:2177 builtin/init-db.c:486 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:306
msgid "be quiet"
msgstr "silenciós"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2179
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "afegeix una línia «Signed-off-by» al missatge de comissió"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2182
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "recodifica en utf8 (per defecte)"
-#: builtin/am.c:2229
+#: builtin/am.c:2184
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "passa l'indicador -k a git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2231
+#: builtin/am.c:2186
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "passa l'indicador -b a git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2188
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "passa l'indicador -m a git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2235
+#: builtin/am.c:2190
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr "passa l'indicador --keep-cr a git-mailsplit per al format mbox"
-#: builtin/am.c:2238
+#: builtin/am.c:2193
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"no passis l'indicador --keep-cr a git-mailsplit independent d'am.keepcr"
-#: builtin/am.c:2241
+#: builtin/am.c:2196
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "elimina tot abans d'una línia de tisores"
-#: builtin/am.c:2243 builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249 builtin/am.c:2252
-#: builtin/am.c:2255 builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261 builtin/am.c:2264
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
+#: builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213 builtin/am.c:2216 builtin/am.c:2219
+#: builtin/am.c:2225
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "passa-ho a través de git-apply"
-#: builtin/am.c:2260 builtin/fmt-merge-msg.c:665 builtin/fmt-merge-msg.c:668
-#: builtin/grep.c:853 builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:145 builtin/pull.c:203
-#: builtin/repack.c:191 builtin/repack.c:195 builtin/repack.c:197
-#: builtin/show-branch.c:631 builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:382
-#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:257
+#: builtin/am.c:2215 builtin/commit.c:1340 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:868 builtin/merge.c:239
+#: builtin/pull.c:151 builtin/pull.c:209 builtin/rebase.c:836
+#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
+#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:386
+#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:268
msgid "n"
msgstr "n"
-#: builtin/am.c:2266 builtin/branch.c:629 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:445 builtin/tag.c:418 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2221 builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:543 builtin/tag.c:422 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "format"
-#: builtin/am.c:2267
+#: builtin/am.c:2222
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "el format en el qual estan els pedaços"
-#: builtin/am.c:2273
+#: builtin/am.c:2228
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "passa per alt el missatge d'error si falla l'aplicació del pedaç"
-#: builtin/am.c:2275
+#: builtin/am.c:2230
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "segueix aplicant pedaços després de resoldre un conflicte"
-#: builtin/am.c:2278
+#: builtin/am.c:2233
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "sinònims de --continue"
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2236
msgid "skip the current patch"
msgstr "omet el pedaç actual"
-#: builtin/am.c:2284
+#: builtin/am.c:2239
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr "restaura la branca original i avorta l'operació d'apedaçament."
-#: builtin/am.c:2287
+#: builtin/am.c:2242
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr ""
-#: builtin/am.c:2290
+#: builtin/am.c:2245
msgid "show the patch being applied."
msgstr "mostra el pedaç que s'està aplicant."
-#: builtin/am.c:2294
+#: builtin/am.c:2249
msgid "lie about committer date"
msgstr "menteix sobre la data del comitent"
-#: builtin/am.c:2296
+#: builtin/am.c:2251
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "usa el marc de temps actual per la data d'autor"
-#: builtin/am.c:2298 builtin/commit.c:1431 builtin/merge.c:237
-#: builtin/pull.c:178 builtin/revert.c:112 builtin/tag.c:398
+#: builtin/am.c:2253 builtin/commit.c:1483 builtin/merge.c:273
+#: builtin/pull.c:184 builtin/rebase.c:880 builtin/rebase--interactive.c:183
+#: builtin/revert.c:113 builtin/tag.c:402
msgid "key-id"
msgstr "ID de clau"
-#: builtin/am.c:2299
+#: builtin/am.c:2254 builtin/rebase.c:881 builtin/rebase--interactive.c:184
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "signa les comissions amb GPG"
-#: builtin/am.c:2302
+#: builtin/am.c:2257
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ús intern per a git-rebase)"
-#: builtin/am.c:2320
+#: builtin/am.c:2275
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -5647,18 +7757,18 @@ msgstr ""
"Fa molt que l'opció -b/--binary no ha fet res, i\n"
"s'eliminarà. No l'useu més."
-#: builtin/am.c:2327
+#: builtin/am.c:2282
msgid "failed to read the index"
msgstr "S'ha produït un error en llegir l'índex"
-#: builtin/am.c:2342
+#: builtin/am.c:2297
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"un directori de «rebase» anterior %s encara existeix però s'ha donat una "
"bústia."
-#: builtin/am.c:2366
+#: builtin/am.c:2321
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -5667,7 +7777,7 @@ msgstr ""
"S'ha trobat un directori %s extraviat.\n"
"Useu \"git am --abort\" per a eliminar-lo."
-#: builtin/am.c:2372
+#: builtin/am.c:2327
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "Una operació de resolució no està en curs; no reprenem."
@@ -5720,7 +7830,7 @@ msgstr "git bisect--helper --bisect-clean-state"
#: builtin/bisect--helper.c:46
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid term"
-msgstr "«%s» no és una terme vàlid"
+msgstr "«%s» no és un terme vàlid"
#: builtin/bisect--helper.c:50
#, c-format
@@ -5768,121 +7878,148 @@ msgstr "--write-terms requereix dos paràmetres"
msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
msgstr "--bisect-clean-state no accepta paràmetres"
-#: builtin/blame.c:27
+#: builtin/blame.c:31
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [<opcions>] [<opcions-de-revisió>] [<revisió>] [--] fitxer"
-#: builtin/blame.c:32
+#: builtin/blame.c:36
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "es documenten les <opcions-de-revisió> en git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:677
+#: builtin/blame.c:406
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expecting a color: %s"
+msgstr "respecta els colors del format"
+
+#: builtin/blame.c:413
+msgid "must end with a color"
+msgstr ""
+
+#: builtin/blame.c:700
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
+msgstr "ignora el color no vàlid «%.*s» en log.graphColors"
+
+#: builtin/blame.c:718
+#, fuzzy
+msgid "invalid value for blame.coloring"
+msgstr "valor no vàlid per a --missing"
+
+#: builtin/blame.c:793
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Mostra les entrades «blame» mentre les trobem, incrementalment"
-#: builtin/blame.c:678
+#: builtin/blame.c:794
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Mostra un SHA-1 en blanc per les comissions de frontera (Per defecte: "
"desactivat)"
-#: builtin/blame.c:679
+#: builtin/blame.c:795
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"No tractis les comissions d'arrel com a límits (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:680
+#: builtin/blame.c:796
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Mostra les estadístiques de preu de treball"
-#: builtin/blame.c:681
+#: builtin/blame.c:797
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Força l'informe de progrés"
-#: builtin/blame.c:682
+#: builtin/blame.c:798
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Mostra la puntuació de sortida de les entrades «blame»"
-#: builtin/blame.c:683
+#: builtin/blame.c:799
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr "Mostra el nom de fitxer original (Per defecte: automàtic)"
-#: builtin/blame.c:684
+#: builtin/blame.c:800
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr "Mostra el número de línia original (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:685
+#: builtin/blame.c:801
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Presenta en un format dissenyat per consumpció per màquina"
-#: builtin/blame.c:686
+#: builtin/blame.c:802
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr "Mostra el format de porcellana amb informació de comissió per línia"
-#: builtin/blame.c:687
+#: builtin/blame.c:803
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Usa el mateix mode de sortida que git-annotate (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:688
+#: builtin/blame.c:804
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Mostra la marca de temps crua (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:689
+#: builtin/blame.c:805
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Mostra l'SHA1 de comissió llarg (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:690
+#: builtin/blame.c:806
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Omet el nom d'autor i la marca de temps (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:691
+#: builtin/blame.c:807
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Mostra l'adreça electrònica de l'autor en lloc del nom (Per defecte: "
"desactivat)"
-#: builtin/blame.c:692
+#: builtin/blame.c:808
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Ignora les diferències d'espai en blanc"
-#: builtin/blame.c:699
+#: builtin/blame.c:809
+msgid "color redundant metadata from previous line differently"
+msgstr ""
+
+#: builtin/blame.c:810
+msgid "color lines by age"
+msgstr ""
+
+#: builtin/blame.c:817
msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
msgstr "Usa un heurístic experimental per a millorar les diferències"
-#: builtin/blame.c:701
+#: builtin/blame.c:819
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Gasta cicles extres per a trobar una coincidència millor"
-#: builtin/blame.c:702
+#: builtin/blame.c:820
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Usa les revisions de <fitxer> en lloc d'invocar git-rev-list"
-#: builtin/blame.c:703
+#: builtin/blame.c:821
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Usa els continguts de <fitxer> com a la imatge final"
-#: builtin/blame.c:704 builtin/blame.c:705
+#: builtin/blame.c:822 builtin/blame.c:823
msgid "score"
msgstr "puntuació"
-#: builtin/blame.c:704
+#: builtin/blame.c:822
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr "Troba còpies de línia dins i a través dels fitxers"
-#: builtin/blame.c:705
+#: builtin/blame.c:823
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr "Troba moviments de línia dins i a través dels fitxers"
-#: builtin/blame.c:706
+#: builtin/blame.c:824
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:706
+#: builtin/blame.c:824
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr "Processa només el rang de línies n,m, comptant des d'1"
-#: builtin/blame.c:753
+#: builtin/blame.c:873
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"no es pot usar --progress amb els formats --incremental o de porcellana"
@@ -5895,50 +8032,50 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:804
+#: builtin/blame.c:924
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "fa 4 anys i 11 mesos"
-#: builtin/blame.c:890
+#: builtin/blame.c:1011
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "el fitxer %s té només %lu línia"
msgstr[1] "el fitxer %s té només %lu línies"
-#: builtin/blame.c:936
+#: builtin/blame.c:1057
msgid "Blaming lines"
msgstr "S'està fent un «blame»"
-#: builtin/branch.c:27
+#: builtin/branch.c:29
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [<opcions>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
-#: builtin/branch.c:28
+#: builtin/branch.c:30
msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
msgstr "git branch [<opcions>] [-l] [-f] <nom-de-branca> [<punt-inicial>]"
-#: builtin/branch.c:29
+#: builtin/branch.c:31
msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
msgstr "git branch [<opcions>] [-r] (-d | -D) <nom-de-branca>..."
-#: builtin/branch.c:30
+#: builtin/branch.c:32
msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [<opcions>] (-m | -M) [<branca-antiga>] <branca-nova>"
-#: builtin/branch.c:31
+#: builtin/branch.c:33
msgid "git branch [<options>] (-c | -C) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [<opcions>] (-c | -C) [<branca-antiga>] <branca-nova>"
-#: builtin/branch.c:32
+#: builtin/branch.c:34
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
msgstr "git branch [<opcions>] [-r | -a] [--points-at]"
-#: builtin/branch.c:33
+#: builtin/branch.c:35
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
msgstr "git branch [<opcions>] [-r | -a] [--format]"
-#: builtin/branch.c:146
+#: builtin/branch.c:151
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -5948,7 +8085,7 @@ msgstr ""
" fusionat a «%s», però encara no\n"
" s'ha fusionat a HEAD."
-#: builtin/branch.c:150
+#: builtin/branch.c:155
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -5958,12 +8095,12 @@ msgstr ""
" s'ha fusionat a «%s», encara que està\n"
" fusionada a HEAD."
-#: builtin/branch.c:164
+#: builtin/branch.c:169
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "No s'ha pogut trobar l'objecte de comissió de «%s»"
-#: builtin/branch.c:168
+#: builtin/branch.c:173
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -5972,116 +8109,116 @@ msgstr ""
"La branca «%s» no està totalment fusionada.\n"
"Si esteu segur que la voleu suprimir, executeu 'git branch -D %s'."
-#: builtin/branch.c:181
+#: builtin/branch.c:186
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "L'actualització del fitxer de configuració ha fallat"
-#: builtin/branch.c:212
+#: builtin/branch.c:217
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "no es pot usar -a amb -d"
-#: builtin/branch.c:218
+#: builtin/branch.c:223
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "No s'ha pogut trobar l'objecte de comissió de HEAD"
-#: builtin/branch.c:232
+#: builtin/branch.c:237
#, c-format
msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "No es pot suprimir la branca «%s» agafada a «%s»"
-#: builtin/branch.c:247
+#: builtin/branch.c:252
#, c-format
msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
msgstr "no s'ha trobat la branca amb seguiment remot «%s»."
-#: builtin/branch.c:248
+#: builtin/branch.c:253
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "no s'ha trobat la branca «%s»."
-#: builtin/branch.c:263
+#: builtin/branch.c:268
#, c-format
msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
msgstr "Error en suprimir la branca amb seguiment remot «%s»"
-#: builtin/branch.c:264
+#: builtin/branch.c:269
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Error en suprimir la branca «%s»"
-#: builtin/branch.c:271
+#: builtin/branch.c:276
#, c-format
msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
msgstr "S'ha suprimit la branca amb seguiment remot %s (era %s).\n"
-#: builtin/branch.c:272
+#: builtin/branch.c:277
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "S'ha suprimit la branca %s (era %s).\n"
-#: builtin/branch.c:417 builtin/tag.c:58
+#: builtin/branch.c:421 builtin/tag.c:59
msgid "unable to parse format string"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la cadena de format"
-#: builtin/branch.c:450
+#: builtin/branch.c:458
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "S'està fent «rebase» en la branca %s a %s"
-#: builtin/branch.c:454
+#: builtin/branch.c:462
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "La branca %s s'està bisecant a %s"
-#: builtin/branch.c:471
+#: builtin/branch.c:479
msgid "cannot copy the current branch while not on any."
msgstr "no es pot copiar branca actual mentre no s'és a cap."
-#: builtin/branch.c:473
+#: builtin/branch.c:481
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr "no es pot canviar el nom de la branca actual mentre no s'és a cap."
-#: builtin/branch.c:484
+#: builtin/branch.c:492
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Nom de branca no vàlid: «%s»"
-#: builtin/branch.c:511
+#: builtin/branch.c:519
msgid "Branch rename failed"
msgstr "El canvi de nom de branca ha fallat"
-#: builtin/branch.c:513
+#: builtin/branch.c:521
msgid "Branch copy failed"
msgstr "La còpia de la branca ha fallat"
-#: builtin/branch.c:517
+#: builtin/branch.c:525
#, c-format
msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
msgstr "S'ha creat una còpia d'una branca mal anomenada «%s»"
-#: builtin/branch.c:520
+#: builtin/branch.c:528
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "S'ha canviat el nom de la branca mal anomenada «%s»"
-#: builtin/branch.c:526
+#: builtin/branch.c:534
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "S'ha canviat el nom de la branca a %s, però HEAD no està actualitzat!"
-#: builtin/branch.c:535
+#: builtin/branch.c:543
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr ""
"La branca està canviada de nom, però l'actualització del fitxer de "
"configuració ha fallat"
-#: builtin/branch.c:537
+#: builtin/branch.c:545
msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
msgstr ""
"La branca està copiada, però l'actualització del fitxer de configuració ha "
"fallat"
-#: builtin/branch.c:553
+#: builtin/branch.c:561
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -6092,220 +8229,222 @@ msgstr ""
" %s\n"
"S'eliminaran les línies que comencin amb '%c'.\n"
-#: builtin/branch.c:586
+#: builtin/branch.c:594
msgid "Generic options"
msgstr "Opcions genèriques"
-#: builtin/branch.c:588
+#: builtin/branch.c:596
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr "mostra el hash i l'assumpte, doneu dues vegades per la branca font"
-#: builtin/branch.c:589
+#: builtin/branch.c:597
msgid "suppress informational messages"
msgstr "omet els missatges informatius"
-#: builtin/branch.c:590
+#: builtin/branch.c:598
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "configura el mode de seguiment (vegeu git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:592
+#: builtin/branch.c:600
msgid "do not use"
msgstr "no usar"
-#: builtin/branch.c:594
+#: builtin/branch.c:602 builtin/rebase--interactive.c:180
msgid "upstream"
msgstr "font"
-#: builtin/branch.c:594
+#: builtin/branch.c:602
msgid "change the upstream info"
msgstr "canvia la informació de font"
-#: builtin/branch.c:595
+#: builtin/branch.c:603
msgid "Unset the upstream info"
msgstr "Desassigna la informació de font"
-#: builtin/branch.c:596
+#: builtin/branch.c:604
msgid "use colored output"
msgstr "usa sortida colorada"
-#: builtin/branch.c:597
+#: builtin/branch.c:605
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "actua en branques amb seguiment remot"
-#: builtin/branch.c:599 builtin/branch.c:601
+#: builtin/branch.c:607 builtin/branch.c:609
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "imprimeix només les branques que continguin la comissió"
-#: builtin/branch.c:600 builtin/branch.c:602
+#: builtin/branch.c:608 builtin/branch.c:610
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "imprimeix només les branques que no continguin la comissió"
-#: builtin/branch.c:605
+#: builtin/branch.c:613
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Accions de git-branch específiques:"
-#: builtin/branch.c:606
+#: builtin/branch.c:614
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "llista les branques amb seguiment remot i les locals"
-#: builtin/branch.c:608
+#: builtin/branch.c:616
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "suprimeix la branca si està completament fusionada"
-#: builtin/branch.c:609
+#: builtin/branch.c:617
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "suprimeix la branca (encara que no estigui fusionada)"
-#: builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:618
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr "mou/canvia de nom una branca i el seu registre de referència"
-#: builtin/branch.c:611
+#: builtin/branch.c:619
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "mou/canvia de nom una branca, encara que el destí existeixi"
-#: builtin/branch.c:612
+#: builtin/branch.c:620
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "copia una branca i el seu registre de referència"
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:621
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "copia una branca, encara que el destí existeixi"
-#: builtin/branch.c:614
+#: builtin/branch.c:622
msgid "list branch names"
msgstr "llista els noms de branca"
-#: builtin/branch.c:615
+#: builtin/branch.c:623
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "crea el registre de referència de la branca"
-#: builtin/branch.c:617
+#: builtin/branch.c:625
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "edita la descripció de la branca"
-#: builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:626
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "força creació, moviment/canvi de nom, supressió"
-#: builtin/branch.c:619
+#: builtin/branch.c:627
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "imprimeix només les branques que s'han fusionat"
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:628
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "imprimeix només les branques que no s'han fusionat"
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:629
msgid "list branches in columns"
msgstr "llista les branques en columnes"
-#: builtin/branch.c:622 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:411
+#: builtin/branch.c:630 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/ls-remote.c:70
+#: builtin/tag.c:415
msgid "key"
msgstr "clau"
-#: builtin/branch.c:623 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/tag.c:412
+#: builtin/branch.c:631 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/ls-remote.c:71
+#: builtin/tag.c:416
msgid "field name to sort on"
msgstr "nom del camp en el qual ordenar"
-#: builtin/branch.c:625 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:408
-#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:571 builtin/notes.c:574
-#: builtin/tag.c:414
+#: builtin/branch.c:633 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:415
+#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:578 builtin/notes.c:581
+#: builtin/tag.c:418
msgid "object"
msgstr "objecte"
-#: builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:634
msgid "print only branches of the object"
msgstr "imprimeix només les branques de l'objecte"
-#: builtin/branch.c:628 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:421
+#: builtin/branch.c:636 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:425
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "l'ordenació i el filtratge distingeixen entre majúscules i minúscules"
-#: builtin/branch.c:629 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:419
+#: builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:423
#: builtin/verify-tag.c:39
msgid "format to use for the output"
msgstr "format a usar en la sortida"
-#: builtin/branch.c:652 builtin/clone.c:735
+#: builtin/branch.c:660 builtin/clone.c:739
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "HEAD no trobat sota refs/heads!"
-#: builtin/branch.c:675
+#: builtin/branch.c:683
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "--column i --verbose són incompatibles"
-#: builtin/branch.c:690 builtin/branch.c:742 builtin/branch.c:751
+#: builtin/branch.c:698 builtin/branch.c:749 builtin/branch.c:758
msgid "branch name required"
msgstr "cal el nom de branca"
-#: builtin/branch.c:718
+#: builtin/branch.c:725
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "No es pot donar descripció a un HEAD separat"
-#: builtin/branch.c:723
+#: builtin/branch.c:730
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "no es pot editar la descripció de més d'una branca"
-#: builtin/branch.c:730
+#: builtin/branch.c:737
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "Encara no hi ha cap comissió en la branca «%s»."
-#: builtin/branch.c:733
+#: builtin/branch.c:740
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "No hi ha cap branca amb nom «%s»."
-#: builtin/branch.c:748
+#: builtin/branch.c:755
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "hi ha massa branques per a una operació de còpia"
-#: builtin/branch.c:757
+#: builtin/branch.c:764
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "hi ha massa arguments per a una operació remota"
-#: builtin/branch.c:762
+#: builtin/branch.c:769
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "hi ha massa arguments per a establir una nova font"
-#: builtin/branch.c:766
+#: builtin/branch.c:773
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
msgstr ""
"no s'ha pogut establir la font de HEAD com a %s quan no assenyala cap branca."
-#: builtin/branch.c:769 builtin/branch.c:791 builtin/branch.c:807
+#: builtin/branch.c:776 builtin/branch.c:798
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "no hi ha tal branca «%s»"
-#: builtin/branch.c:773
+#: builtin/branch.c:780
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca «%s» no existeix"
-#: builtin/branch.c:785
+#: builtin/branch.c:792
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "hi ha massa arguments per a desassignar la font"
-#: builtin/branch.c:789
+#: builtin/branch.c:796
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"no s'ha pogut desassignar la font de HEAD perquè no assenyala cap branca."
-#: builtin/branch.c:795
+#: builtin/branch.c:802
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "La branca «%s» no té informació de font"
-#: builtin/branch.c:810
+#: builtin/branch.c:812
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr ""
"les opcions -a i -r a 'git branch' no tenen sentit amb un nom de branca"
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:815
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -6326,7 +8465,7 @@ msgstr "Cal un dipòsit per a fer un farcell."
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "Cal un dipòsit per a desfer un farcell."
-#: builtin/cat-file.c:523
+#: builtin/cat-file.c:587
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -6334,7 +8473,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <tipus> | --textconv | --filters [--path=<camí>]) <objecte>"
-#: builtin/cat-file.c:524
+#: builtin/cat-file.c:588
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -6342,69 +8481,78 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:561
+#: builtin/cat-file.c:609
+#, fuzzy
+msgid "only one batch option may be specified"
+msgstr "Cap nom de branca especificat"
+
+#: builtin/cat-file.c:627
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr "<tipus> pot ser un de: blob, tree, commit, tag"
-#: builtin/cat-file.c:562
+#: builtin/cat-file.c:628
msgid "show object type"
msgstr "mostra el tipus de l'objecte"
-#: builtin/cat-file.c:563
+#: builtin/cat-file.c:629
msgid "show object size"
msgstr "mostra la mida de l'objecte"
-#: builtin/cat-file.c:565
+#: builtin/cat-file.c:631
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "surt amb zero quan no hi ha error"
-#: builtin/cat-file.c:566
+#: builtin/cat-file.c:632
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "imprimeix bellament el contingut de l'objecte"
-#: builtin/cat-file.c:568
+#: builtin/cat-file.c:634
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr "en els objectes de blob, executa textconv en el contingut de l'objecte"
-#: builtin/cat-file.c:570
+#: builtin/cat-file.c:636
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"en els objectes de blob, executa els filtres en el contingut de l'objecte"
-#: builtin/cat-file.c:571 git-submodule.sh:878
+#: builtin/cat-file.c:637 git-submodule.sh:857
msgid "blob"
msgstr "blob"
-#: builtin/cat-file.c:572
+#: builtin/cat-file.c:638
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "usa un camí específic per a --textconv/--filters"
-#: builtin/cat-file.c:574
+#: builtin/cat-file.c:640
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "permet que -s i -t funcionin amb objectes trencats/malmesos"
-#: builtin/cat-file.c:575
+#: builtin/cat-file.c:641
msgid "buffer --batch output"
msgstr "posa la sortida de --batch en memòria intermèdia"
-#: builtin/cat-file.c:577
+#: builtin/cat-file.c:643
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"mostra la informació i contingut dels objectes rebuts de l'entrada estàndard"
-#: builtin/cat-file.c:580
+#: builtin/cat-file.c:647
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "mostra informació sobre els objectes rebuts de l'entrada estàndard"
-#: builtin/cat-file.c:583
+#: builtin/cat-file.c:651
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"segueix els enllaços simbòlics en l'arbre (s'usa amb --batch o --batch-check)"
-#: builtin/cat-file.c:585
+#: builtin/cat-file.c:653
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "mostra tots els objectes amb --batch o --batch-check"
+#: builtin/cat-file.c:655
+msgid "do not order --batch-all-objects output"
+msgstr ""
+
#: builtin/check-attr.c:12
msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
msgstr "git check-attr [-a | --all | <atribut>...] [--] <nom-de-camí>..."
@@ -6421,7 +8569,7 @@ msgstr "informa de tots els atributs establerts en el fitxer"
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "usa .gitattributes només des de l'índex"
-#: builtin/check-attr.c:22 builtin/check-ignore.c:24 builtin/hash-object.c:100
+#: builtin/check-attr.c:22 builtin/check-ignore.c:24 builtin/hash-object.c:101
msgid "read file names from stdin"
msgstr "llegeix els noms de fitxer de stdin"
@@ -6429,7 +8577,8 @@ msgstr "llegeix els noms de fitxer de stdin"
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "acaba els registres d'entrada i de sortida amb un caràcter NUL"
-#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1106 builtin/gc.c:358
+#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1234 builtin/gc.c:517
+#: builtin/worktree.c:495
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "omet els informes de progrés"
@@ -6486,162 +8635,162 @@ msgstr "no hi ha contactes especificats"
msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [<opcions>] [--] [<fitxer>...]"
-#: builtin/checkout-index.c:143
+#: builtin/checkout-index.c:145
msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
msgstr "«stage» ha de ser entre 1 i 3 o all"
-#: builtin/checkout-index.c:159
+#: builtin/checkout-index.c:161
msgid "check out all files in the index"
msgstr "agafa tots els fitxers en l'índex"
-#: builtin/checkout-index.c:160
+#: builtin/checkout-index.c:162
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "força la sobreescriptura de fitxers existents"
-#: builtin/checkout-index.c:162
+#: builtin/checkout-index.c:164
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr ""
"cap advertència per a fitxers existents i fitxers que no siguin a l'índex"
-#: builtin/checkout-index.c:164
+#: builtin/checkout-index.c:166
msgid "don't checkout new files"
msgstr "no agafis fitxers nous"
-#: builtin/checkout-index.c:166
+#: builtin/checkout-index.c:168
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "actualitza la informació d'estadístiques en el fitxer d'índex"
-#: builtin/checkout-index.c:170
+#: builtin/checkout-index.c:172
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "llegeix la llista de camins des de l'entrada estàndard"
-#: builtin/checkout-index.c:172
+#: builtin/checkout-index.c:174
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "escriu el contingut a fitxers temporals"
-#: builtin/checkout-index.c:173 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1203 builtin/submodule--helper.c:1206
-#: builtin/submodule--helper.c:1212 builtin/submodule--helper.c:1574
-#: builtin/worktree.c:570
+#: builtin/checkout-index.c:175 builtin/column.c:31
+#: builtin/submodule--helper.c:1368 builtin/submodule--helper.c:1371
+#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1853
+#: builtin/worktree.c:668
msgid "string"
msgstr "cadena"
-#: builtin/checkout-index.c:174
+#: builtin/checkout-index.c:176
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "en crear fitxers, anteposa <cadena>"
-#: builtin/checkout-index.c:176
+#: builtin/checkout-index.c:178
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "copia els fitxers des de «stage» amb nom"
-#: builtin/checkout.c:27
+#: builtin/checkout.c:31
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [<opcions>] <branca>"
-#: builtin/checkout.c:28
+#: builtin/checkout.c:32
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [<opcions>] [<branca>] -- <fitxer>..."
-#: builtin/checkout.c:136 builtin/checkout.c:169
+#: builtin/checkout.c:144 builtin/checkout.c:177
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "el camí «%s» no té la nostra versió"
-#: builtin/checkout.c:138 builtin/checkout.c:171
+#: builtin/checkout.c:146 builtin/checkout.c:179
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "el camí «%s» no té la seva versió"
-#: builtin/checkout.c:154
+#: builtin/checkout.c:162
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "el camí «%s» no té totes les versions necessàries"
-#: builtin/checkout.c:198
+#: builtin/checkout.c:206
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "el camí «%s» no té les versions necessàries"
-#: builtin/checkout.c:215
+#: builtin/checkout.c:224
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "camí «%s»: no es pot fusionar"
-#: builtin/checkout.c:231
+#: builtin/checkout.c:240
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "No s'ha pogut afegir el resultat de fusió per a «%s»"
-#: builtin/checkout.c:253 builtin/checkout.c:256 builtin/checkout.c:259
-#: builtin/checkout.c:262
+#: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:268
+#: builtin/checkout.c:271
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "«%s» no es pot usar amb actualització de camins"
-#: builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:268
+#: builtin/checkout.c:274 builtin/checkout.c:277
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "«%s» no es pot usar amb %s"
-#: builtin/checkout.c:271
+#: builtin/checkout.c:280
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"No es poden actualitzar els camins i canviar a la branca «%s» a la vegada."
-#: builtin/checkout.c:340 builtin/checkout.c:347
+#: builtin/checkout.c:349 builtin/checkout.c:356
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "el camí «%s» està sense fusionar"
-#: builtin/checkout.c:505
+#: builtin/checkout.c:608
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "heu de primer resoldre el vostre índex actual"
-#: builtin/checkout.c:636
+#: builtin/checkout.c:745
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "No es pot fer reflog per a «%s»: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:677
+#: builtin/checkout.c:786
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD ara és a"
-#: builtin/checkout.c:681 builtin/clone.c:689
+#: builtin/checkout.c:790 builtin/clone.c:692
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar HEAD"
-#: builtin/checkout.c:685
+#: builtin/checkout.c:794
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Restableix la branca «%s»\n"
-#: builtin/checkout.c:688
+#: builtin/checkout.c:797
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Ja en «%s»\n"
-#: builtin/checkout.c:692
+#: builtin/checkout.c:801
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "S'ha canviat i restablert a la branca «%s»\n"
-#: builtin/checkout.c:694 builtin/checkout.c:1039
+#: builtin/checkout.c:803 builtin/checkout.c:1166
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "S'ha canviat a la branca nova «%s»\n"
-#: builtin/checkout.c:696
+#: builtin/checkout.c:805
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "S'ha canviat a la branca «%s»\n"
-#: builtin/checkout.c:747
+#: builtin/checkout.c:856
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " ... i %d més.\n"
-#: builtin/checkout.c:753
+#: builtin/checkout.c:862
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -6664,7 +8813,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:772
+#: builtin/checkout.c:881
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -6691,162 +8840,163 @@ msgstr[1] ""
" git branch <nom-de-branca-nova> %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:804
+#: builtin/checkout.c:913
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "error intern en el passeig per revisions"
-#: builtin/checkout.c:808
+#: builtin/checkout.c:917
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "La posició de HEAD anterior era"
-#: builtin/checkout.c:836 builtin/checkout.c:1034
+#: builtin/checkout.c:945 builtin/checkout.c:1161
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Sou en una branca que encara ha de néixer"
-#: builtin/checkout.c:940
+#: builtin/checkout.c:1066
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "s'esperava només una referència, s'han donat %d."
-#: builtin/checkout.c:980 builtin/worktree.c:249
+#: builtin/checkout.c:1107 builtin/worktree.c:289 builtin/worktree.c:444
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "referència no vàlida: %s"
-#: builtin/checkout.c:1009
+#: builtin/checkout.c:1136
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "la referència no és un arbre: %s"
-#: builtin/checkout.c:1048
+#: builtin/checkout.c:1175
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "els camins no es poden usar amb canvi de branca"
-#: builtin/checkout.c:1051 builtin/checkout.c:1055
+#: builtin/checkout.c:1178 builtin/checkout.c:1182
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "«%s» no es pot usar amb canvi de branca"
-#: builtin/checkout.c:1059 builtin/checkout.c:1062 builtin/checkout.c:1067
-#: builtin/checkout.c:1070
+#: builtin/checkout.c:1186 builtin/checkout.c:1189 builtin/checkout.c:1194
+#: builtin/checkout.c:1197
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "«%s» no es pot usar amb «%s»"
-#: builtin/checkout.c:1075
+#: builtin/checkout.c:1202
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr "No es pot canviar la branca a la no comissió «%s»"
-#: builtin/checkout.c:1107 builtin/checkout.c:1109 builtin/clone.c:116
-#: builtin/remote.c:166 builtin/remote.c:168 builtin/worktree.c:387
-#: builtin/worktree.c:389
+#: builtin/checkout.c:1235 builtin/checkout.c:1237 builtin/clone.c:119
+#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:488
+#: builtin/worktree.c:490
msgid "branch"
msgstr "branca"
-#: builtin/checkout.c:1108
+#: builtin/checkout.c:1236
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "crea i agafa una branca nova"
-#: builtin/checkout.c:1110
+#: builtin/checkout.c:1238
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "crea/restableix i agafa una branca"
-#: builtin/checkout.c:1111
+#: builtin/checkout.c:1239
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "crea un registre de referència per a la branca nova"
-#: builtin/checkout.c:1112 builtin/worktree.c:391
+#: builtin/checkout.c:1240 builtin/worktree.c:492
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "separa HEAD a la comissió anomenada"
-#: builtin/checkout.c:1113
+#: builtin/checkout.c:1241
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "estableix la informació de font de la branca nova"
-#: builtin/checkout.c:1115
+#: builtin/checkout.c:1243
msgid "new-branch"
msgstr "branca-nova"
-#: builtin/checkout.c:1115
+#: builtin/checkout.c:1243
msgid "new unparented branch"
msgstr "branca òrfena nova"
-#: builtin/checkout.c:1116
+#: builtin/checkout.c:1245
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "agafa la versió nostra dels fitxers sense fusionar"
-#: builtin/checkout.c:1118
+#: builtin/checkout.c:1248
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "agafa la versió seva dels fitxers sense fusionar"
-#: builtin/checkout.c:1120
+#: builtin/checkout.c:1250
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "agafa a la força (descarta qualsevol modificació local)"
-#: builtin/checkout.c:1122
+#: builtin/checkout.c:1252
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "realitza una fusió de 3 vies amb la branca nova"
-#: builtin/checkout.c:1124 builtin/merge.c:239
+#: builtin/checkout.c:1254 builtin/merge.c:275
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "actualitza els fitxers ignorats (per defecte)"
-#: builtin/checkout.c:1126 builtin/log.c:1499 parse-options.h:263
+#: builtin/checkout.c:1256 builtin/log.c:1573 parse-options.h:274
msgid "style"
msgstr "estil"
-#: builtin/checkout.c:1127
+#: builtin/checkout.c:1257
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "estil de conflicte (fusió o diff3)"
-#: builtin/checkout.c:1130
+#: builtin/checkout.c:1260
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "no limitis les especificacions de camí només a entrades disperses"
-#: builtin/checkout.c:1132
+#: builtin/checkout.c:1262
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr "dubta 'git checkout <cap-branca-així>'"
-#: builtin/checkout.c:1134
+#: builtin/checkout.c:1264
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "no comprovis si altre arbre de treball té la referència donada"
-#: builtin/checkout.c:1138 builtin/clone.c:83 builtin/fetch.c:150
-#: builtin/merge.c:236 builtin/pull.c:123 builtin/push.c:556
-#: builtin/send-pack.c:173
+#: builtin/checkout.c:1268 builtin/clone.c:86 builtin/fetch.c:141
+#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:129 builtin/push.c:572
+#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "força l'informe de progrés"
-#: builtin/checkout.c:1168
+#: builtin/checkout.c:1298
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "-b, -B i --orphan són mútuament excloents"
-#: builtin/checkout.c:1185
+#: builtin/checkout.c:1315
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "--track necessita un nom de branca"
-#: builtin/checkout.c:1190
-msgid "Missing branch name; try -b"
+#: builtin/checkout.c:1320
+#, fuzzy
+msgid "missing branch name; try -b"
msgstr "Manca el nom de branca; proveu -b"
-#: builtin/checkout.c:1226
+#: builtin/checkout.c:1357
msgid "invalid path specification"
msgstr "especificació de camí no vàlida"
-#: builtin/checkout.c:1233
+#: builtin/checkout.c:1364
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr ""
"«%s» no és una comissió i la branca «%s» no es pot crear a partir d'aquesta "
"comissió"
-#: builtin/checkout.c:1237
+#: builtin/checkout.c:1368
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: --detach no accepta un paràmetre de camí «%s»"
-#: builtin/checkout.c:1241
+#: builtin/checkout.c:1372
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -6854,38 +9004,55 @@ msgstr ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force i --merge són incompatibles en\n"
"agafar de l'índex."
-#: builtin/clean.c:26
+#: builtin/checkout.c:1392
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
+"We found %d remotes with a reference that matched. So we fell back\n"
+"on trying to resolve the argument as a path, but failed there too!\n"
+"\n"
+"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
+"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
+"\n"
+" git checkout --track origin/<name>\n"
+"\n"
+"If you'd like to always have checkouts of an ambiguous <name> prefer\n"
+"one remote, e.g. the 'origin' remote, consider setting\n"
+"checkout.defaultRemote=origin in your config."
+msgstr ""
+
+#: builtin/clean.c:27
msgid ""
"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
msgstr ""
"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <patró>] [-x | -X] [--] <camins>..."
-#: builtin/clean.c:30
+#: builtin/clean.c:31
#, c-format
msgid "Removing %s\n"
msgstr "S'està eliminant %s\n"
-#: builtin/clean.c:31
+#: builtin/clean.c:32
#, c-format
msgid "Would remove %s\n"
msgstr "Eliminaria %s\n"
-#: builtin/clean.c:32
+#: builtin/clean.c:33
#, c-format
msgid "Skipping repository %s\n"
msgstr "S'està ometent el dipòsit %s\n"
-#: builtin/clean.c:33
+#: builtin/clean.c:34
#, c-format
msgid "Would skip repository %s\n"
msgstr "Ometria el dipòsit %s\n"
-#: builtin/clean.c:34
+#: builtin/clean.c:35
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "s'ha produït un error en eliminar %s"
-#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:572
+#: builtin/clean.c:298 git-add--interactive.perl:579
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -6898,7 +9065,7 @@ msgstr ""
"foo - selecciona un ítem basat en un prefix únic\n"
" - (buit) no seleccionis res\n"
-#: builtin/clean.c:306 git-add--interactive.perl:581
+#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:588
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -6919,38 +9086,38 @@ msgstr ""
"* - tria tots els ítems\n"
" - (buit) finalitza la selecció\n"
-#: builtin/clean.c:522 git-add--interactive.perl:547
-#: git-add--interactive.perl:552
+#: builtin/clean.c:518 git-add--interactive.perl:554
+#: git-add--interactive.perl:559
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Perdó (%s)?\n"
-#: builtin/clean.c:664
+#: builtin/clean.c:660
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Introduïu els patrons a ignorar>> "
-#: builtin/clean.c:701
+#: builtin/clean.c:697
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ADVERTÈNCIA: No es poden trobar ítems que coincideixin amb: %s"
-#: builtin/clean.c:722
+#: builtin/clean.c:718
msgid "Select items to delete"
msgstr "Selecciona els ítems a suprimir"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:763
+#: builtin/clean.c:759
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Voleu eliminar %s [y/N]? "
-#: builtin/clean.c:788 git-add--interactive.perl:1710
+#: builtin/clean.c:784 git-add--interactive.perl:1717
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Adeu.\n"
-#: builtin/clean.c:796
+#: builtin/clean.c:792
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -6968,64 +9135,64 @@ msgstr ""
"help - aquesta pantalla\n"
"? - ajuda de selecció de l'avís"
-#: builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1786
+#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1793
msgid "*** Commands ***"
msgstr "*** Ordres ***"
-#: builtin/clean.c:824 git-add--interactive.perl:1783
+#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1790
msgid "What now"
msgstr "I ara què"
-#: builtin/clean.c:832
+#: builtin/clean.c:828
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Eliminaria l'ítem següent:"
msgstr[1] "Eliminaria els ítems següents:"
-#: builtin/clean.c:848
+#: builtin/clean.c:844
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "No hi ha més fitxers a netejar; s'està sortint."
-#: builtin/clean.c:910
+#: builtin/clean.c:906
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "no imprimeixis els noms dels fitxers eliminats"
-#: builtin/clean.c:912
+#: builtin/clean.c:908
msgid "force"
msgstr "força"
-#: builtin/clean.c:913
+#: builtin/clean.c:909
msgid "interactive cleaning"
msgstr "neteja interactiva"
-#: builtin/clean.c:915
+#: builtin/clean.c:911
msgid "remove whole directories"
msgstr "elimina directoris sencers"
-#: builtin/clean.c:916 builtin/describe.c:533 builtin/describe.c:535
-#: builtin/grep.c:871 builtin/log.c:157 builtin/log.c:159
-#: builtin/ls-files.c:548 builtin/name-rev.c:397 builtin/name-rev.c:399
-#: builtin/show-ref.c:176
+#: builtin/clean.c:912 builtin/describe.c:545 builtin/describe.c:547
+#: builtin/grep.c:886 builtin/log.c:166 builtin/log.c:168
+#: builtin/ls-files.c:556 builtin/name-rev.c:415 builtin/name-rev.c:417
+#: builtin/show-ref.c:178
msgid "pattern"
msgstr "patró"
-#: builtin/clean.c:917
+#: builtin/clean.c:913
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "afegiu <patró> per a ignorar les regles"
-#: builtin/clean.c:918
+#: builtin/clean.c:914
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "elimina els fitxers ignorats, també"
-#: builtin/clean.c:920
+#: builtin/clean.c:916
msgid "remove only ignored files"
msgstr "elimina només els fitxers ignorats"
-#: builtin/clean.c:938
+#: builtin/clean.c:934
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "-x i -X no es poden usar junts"
-#: builtin/clean.c:942
+#: builtin/clean.c:938
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -7033,7 +9200,7 @@ msgstr ""
"clean.requireForce està establerta en cert i ni -i, -n ni -f s'han indicat; "
"refusant netejar"
-#: builtin/clean.c:945
+#: builtin/clean.c:941
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -7041,145 +9208,147 @@ msgstr ""
"clean.requireForce és per defecte cert i ni -i, -n ni -f s'han indicat; "
"refusant netejar"
-#: builtin/clone.c:40
+#: builtin/clone.c:43
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [<opcions>] [--] <dipòsit> [<directori>]"
-#: builtin/clone.c:85
+#: builtin/clone.c:88
msgid "don't create a checkout"
msgstr "no facis cap agafament"
-#: builtin/clone.c:86 builtin/clone.c:88 builtin/init-db.c:479
+#: builtin/clone.c:89 builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:481
msgid "create a bare repository"
msgstr "crea un dipòsit nu"
-#: builtin/clone.c:90
+#: builtin/clone.c:93
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr "crea un dipòsit mirall (implica bare)"
-#: builtin/clone.c:92
+#: builtin/clone.c:95
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "per a clonar des d'un dipòsit local"
-#: builtin/clone.c:94
+#: builtin/clone.c:97
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "no usis enllaços durs locals, sempre copia"
-#: builtin/clone.c:96
+#: builtin/clone.c:99
msgid "setup as shared repository"
msgstr "configura com a dipòsit compartit"
-#: builtin/clone.c:98 builtin/clone.c:102
+#: builtin/clone.c:101 builtin/clone.c:105
msgid "pathspec"
msgstr "especificació de camí"
-#: builtin/clone.c:98 builtin/clone.c:102
+#: builtin/clone.c:101 builtin/clone.c:105
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "inicialitza els submòduls en el clon"
-#: builtin/clone.c:105
+#: builtin/clone.c:108
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "nombre de submòduls clonats en paral·lel"
-#: builtin/clone.c:106 builtin/init-db.c:476
+#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:478
msgid "template-directory"
msgstr "directori-de-plantilla"
-#: builtin/clone.c:107 builtin/init-db.c:477
+#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:479
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "directori des del qual s'usaran les plantilles"
-#: builtin/clone.c:109 builtin/clone.c:111 builtin/submodule--helper.c:1210
-#: builtin/submodule--helper.c:1577
+#: builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:114 builtin/submodule--helper.c:1375
+#: builtin/submodule--helper.c:1856
msgid "reference repository"
msgstr "dipòsit de referència"
-#: builtin/clone.c:113
+#: builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1377
+#: builtin/submodule--helper.c:1858
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "usa --reference només en clonar"
-#: builtin/clone.c:114 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/clone.c:117 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3299 builtin/repack.c:329
msgid "name"
msgstr "nom"
-#: builtin/clone.c:115
+#: builtin/clone.c:118
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "usa <nom> en lloc de 'origin' per a seguir la font"
-#: builtin/clone.c:117
+#: builtin/clone.c:120
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "agafa <branca> en lloc de la HEAD del remot"
-#: builtin/clone.c:119
+#: builtin/clone.c:122
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "camí a git-upload-pack en el remot"
-#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:151 builtin/grep.c:813
-#: builtin/pull.c:211
+#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:825
+#: builtin/pull.c:217
msgid "depth"
msgstr "profunditat"
-#: builtin/clone.c:121
+#: builtin/clone.c:124
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "crea un clon superficial de tal profunditat"
-#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:153 builtin/pack-objects.c:3017
-#: parse-options.h:154
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3290
msgid "time"
msgstr "hora"
-#: builtin/clone.c:123
+#: builtin/clone.c:126
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "crea un clon superficial des d'una hora específica"
-#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:155
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
+#: builtin/rebase.c:813
msgid "revision"
msgstr "revisió"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:156
+#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:147
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "aprofundeix la història d'un clon superficial, excloent una revisió"
-#: builtin/clone.c:127
+#: builtin/clone.c:130
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr "clona només una branca, HEAD o --branch"
-#: builtin/clone.c:129
+#: builtin/clone.c:132
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"no cloneu cap etiqueta, i feu que els «fetch» següents no els segueixen"
-#: builtin/clone.c:131
+#: builtin/clone.c:134
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "qualsevol submòdul clonat serà superficial"
-#: builtin/clone.c:132 builtin/init-db.c:485
+#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:487
msgid "gitdir"
msgstr "directori de git"
-#: builtin/clone.c:133 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:488
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "separa el directori de git de l'arbre de treball"
-#: builtin/clone.c:134
+#: builtin/clone.c:137
msgid "key=value"
msgstr "clau=valor"
-#: builtin/clone.c:135
+#: builtin/clone.c:138
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "estableix la configuració dins del dipòsit nou"
-#: builtin/clone.c:136 builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:224
-#: builtin/push.c:567
+#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:230
+#: builtin/push.c:583
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "usa només adreces IPv4"
-#: builtin/clone.c:138 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:227
-#: builtin/push.c:569
+#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:233
+#: builtin/push.c:585
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "usa només adreces IPv6"
-#: builtin/clone.c:276
+#: builtin/clone.c:279
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -7187,42 +9356,47 @@ msgstr ""
"No s'ha pogut endevinar cap nom de directori.\n"
"Especifiqueu un directori en la línia d'ordres"
-#: builtin/clone.c:329
+#: builtin/clone.c:332
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr "info: No s'ha pogut afegir un alternatiu per a «%s»: %s\n"
-#: builtin/clone.c:401
+#: builtin/clone.c:404
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»"
-#: builtin/clone.c:409
+#: builtin/clone.c:412
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "%s existeix i no és directori"
-#: builtin/clone.c:423
+#: builtin/clone.c:426
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "s'ha produït un error en fer stat a '%s'\n"
-#: builtin/clone.c:445
+#: builtin/clone.c:443
+#, c-format
+msgid "failed to unlink '%s'"
+msgstr "s'ha produït un error en desenllaçar «%s»"
+
+#: builtin/clone.c:448
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en crear l'enllaç «%s»"
-#: builtin/clone.c:449
+#: builtin/clone.c:452
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en copiar el fitxer a «%s»"
-#: builtin/clone.c:475
+#: builtin/clone.c:478
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "fet.\n"
-#: builtin/clone.c:489
+#: builtin/clone.c:492
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -7233,101 +9407,97 @@ msgstr ""
"'git status' i tornar a intentar l'agafament amb\n"
"'git checkout -f HEAD'\n"
-#: builtin/clone.c:566
+#: builtin/clone.c:569
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr "No s'ha pogut trobar la branca remota %s per a clonar."
-#: builtin/clone.c:661
-msgid "remote did not send all necessary objects"
-msgstr "el remot no ha enviat tots els objectes necessaris"
-
-#: builtin/clone.c:677
+#: builtin/clone.c:680
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar %s"
-#: builtin/clone.c:726
+#: builtin/clone.c:730
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"la HEAD remot es refereix a una referència que no existeix; no s'ha pogut "
"agafar.\n"
-#: builtin/clone.c:756
+#: builtin/clone.c:761
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "no s'ha pogut agafar l'arbre de treball"
-#: builtin/clone.c:801
+#: builtin/clone.c:806
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "no s'han pogut escriure els paràmetres al fitxer de configuració"
-#: builtin/clone.c:864
+#: builtin/clone.c:869
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "no es pot reempaquetar per a netejar"
-#: builtin/clone.c:866
+#: builtin/clone.c:871
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "no es pot desenllaçar el fitxer d'alternatives temporal"
-#: builtin/clone.c:906 builtin/receive-pack.c:1946
+#: builtin/clone.c:911 builtin/receive-pack.c:1941
msgid "Too many arguments."
msgstr "Hi ha massa paràmetres."
-#: builtin/clone.c:910
+#: builtin/clone.c:915
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Heu d'especificar un dipòsit per a clonar."
-#: builtin/clone.c:923
+#: builtin/clone.c:928
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "les opcions --bare i --origin %s són incompatibles."
-#: builtin/clone.c:926
+#: builtin/clone.c:931
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "--bare i --separate-git-dir són incompatibles."
-#: builtin/clone.c:939
+#: builtin/clone.c:944
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "el dipòsit «%s» no existeix"
-#: builtin/clone.c:945 builtin/fetch.c:1455
+#: builtin/clone.c:950 builtin/fetch.c:1606
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "la profunditat %s no és nombre positiu"
-#: builtin/clone.c:955
+#: builtin/clone.c:960
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "el camí destí «%s» ja existeix i no és un directori buit."
-#: builtin/clone.c:965
+#: builtin/clone.c:970
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "l'arbre de treball «%s» ja existeix."
-#: builtin/clone.c:980 builtin/clone.c:1001 builtin/difftool.c:270
-#: builtin/worktree.c:255 builtin/worktree.c:285
+#: builtin/clone.c:985 builtin/clone.c:1006 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:325
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "no s'han pogut crear els directoris inicials de «%s»"
-#: builtin/clone.c:985
+#: builtin/clone.c:990
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el directori d'arbre de treball «%s»"
-#: builtin/clone.c:1005
+#: builtin/clone.c:1010
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "S'està clonant al dipòsit nu «%s»...\n"
-#: builtin/clone.c:1007
+#: builtin/clone.c:1012
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "S'està clonant a «%s»...\n"
-#: builtin/clone.c:1031
+#: builtin/clone.c:1036
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -7335,38 +9505,38 @@ msgstr ""
"clone --recursive no és compatible amb ambdós --reference i --reference-if-"
"able"
-#: builtin/clone.c:1093
+#: builtin/clone.c:1097
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--depth s'ignora en els clons locals; useu file:// en lloc d'això."
-#: builtin/clone.c:1095
+#: builtin/clone.c:1099
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--shallow-since s'ignora en els clons locals; useu file:// en lloc d'això."
-#: builtin/clone.c:1097
+#: builtin/clone.c:1101
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--shallow-exclude s'ignora en els clons locals; useu file:// en lloc d'això."
-#: builtin/clone.c:1099
+#: builtin/clone.c:1103
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--filter s'ignora en els clons locals; useu file:// en lloc d'això."
-#: builtin/clone.c:1102
+#: builtin/clone.c:1106
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "el dipòsit font és superficial, s'està ignorant --local"
-#: builtin/clone.c:1107
+#: builtin/clone.c:1111
msgid "--local is ignored"
msgstr "--local s'ignora"
-#: builtin/clone.c:1169 builtin/clone.c:1177
+#: builtin/clone.c:1181 builtin/clone.c:1189
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "La branca remota %s no es troba en la font %s"
-#: builtin/clone.c:1180
+#: builtin/clone.c:1192
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Sembla que heu clonat un dipòsit buit."
@@ -7398,19 +9568,19 @@ msgstr "Espai d'encoixinada en el marge dret"
msgid "Padding space between columns"
msgstr "Espai d'encoixinada entre columnes"
-#: builtin/column.c:52
+#: builtin/column.c:51
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "--command ha de ser el primer paràmetre"
-#: builtin/commit.c:37
+#: builtin/commit.c:40
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [<opcions>] [--] <especificació-de-camí>..."
-#: builtin/commit.c:42
+#: builtin/commit.c:45
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [<opcions>] [--] <especificació-de-camí>..."
-#: builtin/commit.c:47
+#: builtin/commit.c:50
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -7420,7 +9590,7 @@ msgstr ""
"deixaria buida. Podeu repetir la vostra ordre amb --allow-empty, o\n"
"podeu eliminar la comissió per complet amb \"git reset HEAD^\".\n"
-#: builtin/commit.c:52
+#: builtin/commit.c:55
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -7435,11 +9605,11 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:59
+#: builtin/commit.c:62
msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr "D'altra manera, useu «git reset»\n"
-#: builtin/commit.c:62
+#: builtin/commit.c:65
msgid ""
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
@@ -7455,61 +9625,61 @@ msgstr ""
"Llavors \"git cherry-pick --continue\" reprendrà\n"
"com a «cherry pick» les comissions restants.\n"
-#: builtin/commit.c:284
+#: builtin/commit.c:311
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "s'ha produït un error en desempaquetar l'objecte d'arbre HEAD"
-#: builtin/commit.c:325
+#: builtin/commit.c:352
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "no s'ha pogut crear un índex temporal"
-#: builtin/commit.c:331
+#: builtin/commit.c:358
msgid "interactive add failed"
msgstr "l'afegiment interactiu ha fallat"
-#: builtin/commit.c:344
+#: builtin/commit.c:371
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex temporal"
-#: builtin/commit.c:346
+#: builtin/commit.c:373
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "S'ha produït un error en actualitzar l'arbre principal de memòria cau"
-#: builtin/commit.c:371 builtin/commit.c:395 builtin/commit.c:444
+#: builtin/commit.c:398 builtin/commit.c:421 builtin/commit.c:467
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer new_index"
-#: builtin/commit.c:427
+#: builtin/commit.c:450
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "no es pot fer una comissió parcial durant una fusió."
-#: builtin/commit.c:429
+#: builtin/commit.c:452
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "no es pot fer una comissió parcial durant un «cherry pick»."
-#: builtin/commit.c:437
+#: builtin/commit.c:460
msgid "cannot read the index"
msgstr "no es pot llegir l'índex"
-#: builtin/commit.c:456
+#: builtin/commit.c:479
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex temporal"
-#: builtin/commit.c:553
+#: builtin/commit.c:577
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "a la comissió «%s» li manca la capçalera d'autor"
-#: builtin/commit.c:555
+#: builtin/commit.c:579
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "la comissió «%s» té una línia d'autor mal formada"
-#: builtin/commit.c:574
+#: builtin/commit.c:598
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "paràmetre --author mal format"
-#: builtin/commit.c:626
+#: builtin/commit.c:650
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -7517,38 +9687,38 @@ msgstr ""
"no es pot seleccionar un caràcter de comentari que\n"
"no sigui usat en el missatge de comissió actual"
-#: builtin/commit.c:663 builtin/commit.c:696 builtin/commit.c:1024
+#: builtin/commit.c:687 builtin/commit.c:720 builtin/commit.c:1049
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió %s"
-#: builtin/commit.c:675 builtin/shortlog.c:309
+#: builtin/commit.c:699 builtin/shortlog.c:317
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(s'està llegint el missatge de registre des de l'entrada estàndard)\n"
-#: builtin/commit.c:677
+#: builtin/commit.c:701
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "no s'ha pogut llegir el registre des de l'entrada estàndard"
-#: builtin/commit.c:681
+#: builtin/commit.c:705
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de registre «%s»"
-#: builtin/commit.c:710 builtin/commit.c:718
+#: builtin/commit.c:734 builtin/commit.c:742
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "no s'ha pogut llegir SQUASH_MSG"
-#: builtin/commit.c:715
+#: builtin/commit.c:739
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "no s'ha pogut llegir MERGE_MSG"
-#: builtin/commit.c:769
+#: builtin/commit.c:793
msgid "could not write commit template"
msgstr "no s'ha pogut escriure la plantilla de comissió"
-#: builtin/commit.c:787
+#: builtin/commit.c:811
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -7563,7 +9733,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"i intenteu-ho de nou.\n"
-#: builtin/commit.c:792
+#: builtin/commit.c:816
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -7578,7 +9748,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"i intenteu-ho de nou.\n"
-#: builtin/commit.c:805
+#: builtin/commit.c:829
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -7588,7 +9758,7 @@ msgstr ""
"S'ignoraran les línies començant amb '%c', i un missatge de\n"
"comissió buit avorta la comissió.\n"
-#: builtin/commit.c:813
+#: builtin/commit.c:837
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -7600,149 +9770,150 @@ msgstr ""
"vosaltres\n"
"mateixos si voleu. Un missatge buit avorta la comissió.\n"
-#: builtin/commit.c:830
+#: builtin/commit.c:854
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sAutor: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:838
+#: builtin/commit.c:862
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sData: %s"
-#: builtin/commit.c:845
+#: builtin/commit.c:869
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sComitent: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:862
+#: builtin/commit.c:887
msgid "Cannot read index"
msgstr "No es pot llegir l'índex"
-#: builtin/commit.c:928
+#: builtin/commit.c:953
msgid "Error building trees"
msgstr "Error en construir arbres"
-#: builtin/commit.c:942 builtin/tag.c:256
+#: builtin/commit.c:967 builtin/tag.c:258
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Especifiqueu el missatge usant l'opció -m o l'opció -F.\n"
-#: builtin/commit.c:986
+#: builtin/commit.c:1011
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"--author «%s» no és «Nom <adreça-electrònica>» i no coincideix amb\n"
"cap autor existent"
-#: builtin/commit.c:1000
+#: builtin/commit.c:1025
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "mode ignorat no vàlid «%s»"
-#: builtin/commit.c:1014 builtin/commit.c:1264
+#: builtin/commit.c:1039 builtin/commit.c:1276
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Mode de fitxers no seguits no vàlid «%s»"
-#: builtin/commit.c:1052
+#: builtin/commit.c:1077
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "--long i -z són incompatibles"
-#: builtin/commit.c:1085
+#: builtin/commit.c:1110
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Usar ambdós --reset-author i --author no té sentit"
-#: builtin/commit.c:1094
+#: builtin/commit.c:1119
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "No teniu res a esmenar."
-#: builtin/commit.c:1097
+#: builtin/commit.c:1122
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "Esteu enmig d'una fusió -- no es pot esmenar."
-#: builtin/commit.c:1099
+#: builtin/commit.c:1124
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "Esteu enmig d'un «cherry pick» -- no es pot esmenar."
-#: builtin/commit.c:1102
+#: builtin/commit.c:1127
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Les opcions --squash i --fixup no es poden usar juntes"
-#: builtin/commit.c:1112
+#: builtin/commit.c:1137
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Només un de -c/-C/-F/--fixup es pot usar."
-#: builtin/commit.c:1114
+#: builtin/commit.c:1139
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "L'opció -m no es pot combinar amb -c/-C/-F/."
-#: builtin/commit.c:1122
+#: builtin/commit.c:1147
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr "--reset-author només es pot usar amb -C, -c o --amend."
-#: builtin/commit.c:1139
+#: builtin/commit.c:1164
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr "Només un de --include/--only/--all/--interactive/--patch es pot usar."
-#: builtin/commit.c:1141
+#: builtin/commit.c:1166
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "--include/--only no té sentit sense camí."
-#: builtin/commit.c:1155 builtin/tag.c:542
+#: builtin/commit.c:1180 builtin/tag.c:546
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Mode de neteja no vàlid %s"
-#: builtin/commit.c:1160
+#: builtin/commit.c:1185
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "-a no té sentit amb camins."
-#: builtin/commit.c:1278 builtin/commit.c:1443
+#: builtin/commit.c:1311 builtin/commit.c:1495
msgid "show status concisely"
msgstr "mostra l'estat concisament"
-#: builtin/commit.c:1280 builtin/commit.c:1445
+#: builtin/commit.c:1313 builtin/commit.c:1497
msgid "show branch information"
msgstr "mostra la informació de branca"
-#: builtin/commit.c:1282
+#: builtin/commit.c:1315
msgid "show stash information"
msgstr "mostra la informació de «stash»"
-#: builtin/commit.c:1284 builtin/commit.c:1447
+#: builtin/commit.c:1317 builtin/commit.c:1499
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr ""
-#: builtin/commit.c:1286
+#: builtin/commit.c:1319
msgid "version"
msgstr "versió"
-#: builtin/commit.c:1286 builtin/commit.c:1449 builtin/push.c:542
-#: builtin/worktree.c:541
+#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1501 builtin/push.c:558
+#: builtin/worktree.c:639
msgid "machine-readable output"
msgstr "sortida llegible per màquina"
-#: builtin/commit.c:1289 builtin/commit.c:1451
+#: builtin/commit.c:1322 builtin/commit.c:1503
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "mostra l'estat en format llarg (per defecte)"
-#: builtin/commit.c:1292 builtin/commit.c:1454
+#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1506
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "acaba les entrades amb NUL"
-#: builtin/commit.c:1294 builtin/commit.c:1298 builtin/commit.c:1457
-#: builtin/fast-export.c:999 builtin/fast-export.c:1002 builtin/tag.c:396
+#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1509
+#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/rebase.c:892
+#: builtin/tag.c:400
msgid "mode"
msgstr "mode"
-#: builtin/commit.c:1295 builtin/commit.c:1457
+#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1509
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"mostra els fitxers no seguits, modes opcionals: all, normal, no. (Per "
"defecte: all)"
-#: builtin/commit.c:1299
+#: builtin/commit.c:1332
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -7750,11 +9921,11 @@ msgstr ""
"mostra els fitxers ignorats, modes opcionals: traditional, matching, no. "
"(Per defecte: traditional, matching, no.)"
-#: builtin/commit.c:1301 parse-options.h:167
+#: builtin/commit.c:1334 parse-options.h:164
msgid "when"
msgstr "quan"
-#: builtin/commit.c:1302
+#: builtin/commit.c:1335
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -7762,189 +9933,199 @@ msgstr ""
"ignora els canvis als submòduls, opcional quan: all, dirty, untracked. (Per "
"defecte: all)"
-#: builtin/commit.c:1304
+#: builtin/commit.c:1337
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "mostra els fitxers no seguits en columnes"
-#: builtin/commit.c:1323
+#: builtin/commit.c:1338
+#, fuzzy
+msgid "do not detect renames"
+msgstr "no consultis els remots"
+
+#: builtin/commit.c:1340
+msgid "detect renames, optionally set similarity index"
+msgstr ""
+
+#: builtin/commit.c:1360
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr ""
-#: builtin/commit.c:1413
+#: builtin/commit.c:1465
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "omet el resum després d'una comissió reeixida"
-#: builtin/commit.c:1414
+#: builtin/commit.c:1466
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "mostra la diferència en la plantilla de missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1416
+#: builtin/commit.c:1468
msgid "Commit message options"
msgstr "Opcions de missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1417 builtin/tag.c:393
+#: builtin/commit.c:1469 builtin/merge.c:263 builtin/tag.c:397
msgid "read message from file"
msgstr "llegiu el missatge des d'un fitxer"
-#: builtin/commit.c:1418
+#: builtin/commit.c:1470
msgid "author"
msgstr "autor"
-#: builtin/commit.c:1418
+#: builtin/commit.c:1470
msgid "override author for commit"
msgstr "autor corregit de la comissió"
-#: builtin/commit.c:1419 builtin/gc.c:359
+#: builtin/commit.c:1471 builtin/gc.c:518
msgid "date"
msgstr "data"
-#: builtin/commit.c:1419
+#: builtin/commit.c:1471
msgid "override date for commit"
msgstr "data corregida de la comissió"
-#: builtin/commit.c:1420 builtin/merge.c:226 builtin/notes.c:402
-#: builtin/notes.c:565 builtin/tag.c:391
+#: builtin/commit.c:1472 builtin/merge.c:259 builtin/notes.c:409
+#: builtin/notes.c:572 builtin/tag.c:395
msgid "message"
msgstr "missatge"
-#: builtin/commit.c:1420
+#: builtin/commit.c:1472
msgid "commit message"
msgstr "missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1421 builtin/commit.c:1422 builtin/commit.c:1423
-#: builtin/commit.c:1424 parse-options.h:269 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1473 builtin/commit.c:1474 builtin/commit.c:1475
+#: builtin/commit.c:1476 ref-filter.h:92 parse-options.h:280
msgid "commit"
msgstr "comissió"
-#: builtin/commit.c:1421
+#: builtin/commit.c:1473
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "reusa i edita el missatge de la comissió especificada"
-#: builtin/commit.c:1422
+#: builtin/commit.c:1474
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "reusa el missatge de la comissió especificada"
-#: builtin/commit.c:1423
+#: builtin/commit.c:1475
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"usa el missatge formatat de «squash» automàtic per a corregir la comissió "
"especificada"
-#: builtin/commit.c:1424
+#: builtin/commit.c:1476
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"usa el missatge formatat de «squash» automàtic per a «squash» a la comissió "
"especificada"
-#: builtin/commit.c:1425
+#: builtin/commit.c:1477
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
-msgstr "l'autor de la comissió ja soc jo (s'usa amb -C/-c/--amend)"
+msgstr "l'autor de la comissió ja sóc jo (s'usa amb -C/-c/--amend)"
-#: builtin/commit.c:1426 builtin/log.c:1446 builtin/merge.c:240
-#: builtin/pull.c:149 builtin/revert.c:105
+#: builtin/commit.c:1478 builtin/log.c:1520 builtin/merge.c:276
+#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:106
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "afegeix Signed-off-by:"
-#: builtin/commit.c:1427
+#: builtin/commit.c:1479
msgid "use specified template file"
msgstr "usa el fitxer de plantilla especificat"
-#: builtin/commit.c:1428
+#: builtin/commit.c:1480
msgid "force edit of commit"
msgstr "força l'edició de la comissió"
-#: builtin/commit.c:1429
+#: builtin/commit.c:1481
msgid "default"
msgstr "per defecte"
-#: builtin/commit.c:1429 builtin/tag.c:397
+#: builtin/commit.c:1481 builtin/tag.c:401
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "com suprimir els espais i #comentaris del missatge"
-#: builtin/commit.c:1430
+#: builtin/commit.c:1482
msgid "include status in commit message template"
msgstr "inclou l'estat en la plantilla de missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1432 builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:179
-#: builtin/revert.c:113
+#: builtin/commit.c:1484 builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:185
+#: builtin/revert.c:114
msgid "GPG sign commit"
msgstr "signa la comissió amb GPG"
-#: builtin/commit.c:1435
+#: builtin/commit.c:1487
msgid "Commit contents options"
msgstr "Opcions dels continguts de les comissions"
-#: builtin/commit.c:1436
+#: builtin/commit.c:1488
msgid "commit all changed files"
msgstr "comet tots els fitxers canviats"
-#: builtin/commit.c:1437
+#: builtin/commit.c:1489
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "afegeix els fitxers especificats a l'índex per a cometre"
-#: builtin/commit.c:1438
+#: builtin/commit.c:1490
msgid "interactively add files"
msgstr "afegeix els fitxers interactivament"
-#: builtin/commit.c:1439
+#: builtin/commit.c:1491
msgid "interactively add changes"
msgstr "afegeix els canvis interactivament"
-#: builtin/commit.c:1440
+#: builtin/commit.c:1492
msgid "commit only specified files"
msgstr "comet només els fitxers especificats"
-#: builtin/commit.c:1441
+#: builtin/commit.c:1493
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr "evita els lligams de precomissió i missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1442
+#: builtin/commit.c:1494
msgid "show what would be committed"
msgstr "mostra què es cometria"
-#: builtin/commit.c:1455
+#: builtin/commit.c:1507
msgid "amend previous commit"
msgstr "esmena la comissió anterior"
-#: builtin/commit.c:1456
+#: builtin/commit.c:1508
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "evita el lligam de post escriptura"
-#: builtin/commit.c:1461
+#: builtin/commit.c:1513
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "està bé registrar un canvi buit"
-#: builtin/commit.c:1463
+#: builtin/commit.c:1515
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "està bé registrar un canvi amb missatge buit"
-#: builtin/commit.c:1536
+#: builtin/commit.c:1588
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Fitxer MERGE_HEAD malmès (%s)"
-#: builtin/commit.c:1543
+#: builtin/commit.c:1595
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "no s'ha pogut llegir MERGE_MODE"
-#: builtin/commit.c:1562
+#: builtin/commit.c:1614
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió: %s"
-#: builtin/commit.c:1573
+#: builtin/commit.c:1625
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "S'està avortant la comissió a causa d'un missatge de comissió buit.\n"
-#: builtin/commit.c:1578
+#: builtin/commit.c:1630
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "S'està avortant la comissió; no heu editat el missatge.\n"
-#: builtin/commit.c:1613
+#: builtin/commit.c:1665
+#, fuzzy
msgid ""
-"Repository has been updated, but unable to write\n"
+"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
msgstr ""
@@ -7953,150 +10134,267 @@ msgstr ""
"que la quota no estigui excedida, i després\n"
"«git reset HEAD» per a recuperar."
-#: builtin/config.c:10
+#: builtin/commit-graph.c:10
+msgid "git commit-graph [--object-dir <objdir>]"
+msgstr ""
+
+#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:23
+msgid "git commit-graph read [--object-dir <objdir>]"
+msgstr ""
+
+#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:18
+msgid "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>]"
+msgstr ""
+
+#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:28
+msgid ""
+"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--reachable|--"
+"stdin-packs|--stdin-commits]"
+msgstr ""
+
+#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:78
+#: builtin/commit-graph.c:132 builtin/commit-graph.c:190 builtin/fetch.c:153
+#: builtin/log.c:1540
+msgid "dir"
+msgstr "directori"
+
+#: builtin/commit-graph.c:49 builtin/commit-graph.c:79
+#: builtin/commit-graph.c:133 builtin/commit-graph.c:191
+msgid "The object directory to store the graph"
+msgstr ""
+
+#: builtin/commit-graph.c:135
+msgid "start walk at all refs"
+msgstr ""
+
+#: builtin/commit-graph.c:137
+msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
+msgstr ""
+
+#: builtin/commit-graph.c:139
+msgid "start walk at commits listed by stdin"
+msgstr ""
+
+#: builtin/commit-graph.c:141
+msgid "include all commits already in the commit-graph file"
+msgstr ""
+
+#: builtin/commit-graph.c:150
+msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
+msgstr ""
+
+#: builtin/config.c:11
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [<opcions>]"
-#: builtin/config.c:58
+#: builtin/config.c:103
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unrecognized --type argument, %s"
+msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
+
+#: builtin/config.c:115
+#, fuzzy
+msgid "only one type at a time"
+msgstr "emet només coincidències exactes"
+
+#: builtin/config.c:124
msgid "Config file location"
msgstr "Ubicació del fitxer de configuració"
-#: builtin/config.c:59
+#: builtin/config.c:125
msgid "use global config file"
msgstr "usa el fitxer de configuració global"
-#: builtin/config.c:60
+#: builtin/config.c:126
msgid "use system config file"
msgstr "usa el fitxer de configuració del sistema"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:127
msgid "use repository config file"
msgstr "usa el fitxer de configuració del dipòsit"
-#: builtin/config.c:62
+#: builtin/config.c:128
+#, fuzzy
+msgid "use per-worktree config file"
+msgstr "usa el fitxer de configuració del dipòsit"
+
+#: builtin/config.c:129
msgid "use given config file"
msgstr "usa el fitxer de configuració donat"
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:130
msgid "blob-id"
msgstr "ID de blob"
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:130
msgid "read config from given blob object"
msgstr "llegeix la configuració de l'objecte de blob donat"
-#: builtin/config.c:64
+#: builtin/config.c:131
msgid "Action"
msgstr "Acció"
-#: builtin/config.c:65
+#: builtin/config.c:132
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "obtén valor: nom [regex-de-valors]"
-#: builtin/config.c:66
+#: builtin/config.c:133
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "obtén tots els valors: clau [regex-de-valors]"
-#: builtin/config.c:67
+#: builtin/config.c:134
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr "obtén valors de regexp: regex-de-noms [regex-de-valors]"
-#: builtin/config.c:68
+#: builtin/config.c:135
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "obtén el valor específic per a l'URL: secció[.variable] URL"
-#: builtin/config.c:69
+#: builtin/config.c:136
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr ""
"reemplaça totes les variables que coincideixen: nom valor [regex_de_valors]"
-#: builtin/config.c:70
+#: builtin/config.c:137
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "afegeix una variable nova: nom valor"
-#: builtin/config.c:71
+#: builtin/config.c:138
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "elimina una variable: nom [regex-de-valors]"
-#: builtin/config.c:72
+#: builtin/config.c:139
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "elimina totes les coincidències: nom [regex-de-valors]"
-#: builtin/config.c:73
+#: builtin/config.c:140
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "canvia el nom de secció: nom-antic nom-nou"
-#: builtin/config.c:74
+#: builtin/config.c:141
msgid "remove a section: name"
msgstr "elimina una secció: nom"
-#: builtin/config.c:75
+#: builtin/config.c:142
msgid "list all"
msgstr "llista tots"
-#: builtin/config.c:76
+#: builtin/config.c:143
msgid "open an editor"
msgstr "obre un editor"
-#: builtin/config.c:77
+#: builtin/config.c:144
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "troba el color configurat: ranura [per defecte]"
-#: builtin/config.c:78
+#: builtin/config.c:145
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "troba el paràmetre de color: ranura [stdout-és-tty]"
-#: builtin/config.c:79
+#: builtin/config.c:146
msgid "Type"
msgstr "Tipus"
-#: builtin/config.c:80
+#: builtin/config.c:147
+#, fuzzy
+msgid "value is given this type"
+msgstr "el valor és una data de venciment"
+
+#: builtin/config.c:148
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "el valor és \"true\" o \"false\""
-#: builtin/config.c:81
+#: builtin/config.c:149
msgid "value is decimal number"
msgstr "el valor és un nombre decimal"
-#: builtin/config.c:82
+#: builtin/config.c:150
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "el valor és --bool o --int"
-#: builtin/config.c:83
+#: builtin/config.c:151
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "el valor és un camí (nom de fitxer o directori)"
-#: builtin/config.c:84
+#: builtin/config.c:152
msgid "value is an expiry date"
msgstr "el valor és una data de venciment"
-#: builtin/config.c:85
+#: builtin/config.c:153
msgid "Other"
msgstr "Altre"
-#: builtin/config.c:86
+#: builtin/config.c:154
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "acaba els valors amb un octet NUL"
-#: builtin/config.c:87
+#: builtin/config.c:155
msgid "show variable names only"
msgstr "mostra només els noms de variable"
-#: builtin/config.c:88
+#: builtin/config.c:156
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "respecta les directives d'inclusió en cercar"
-#: builtin/config.c:89
+#: builtin/config.c:157
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"mostra l'origen de la configuració (fitxer, entrada estàndard, blob, línia "
"d'ordres)"
-#: builtin/config.c:335
+#: builtin/config.c:158
+msgid "value"
+msgstr "valor"
+
+#: builtin/config.c:158
+msgid "with --get, use default value when missing entry"
+msgstr ""
+
+#: builtin/config.c:171
+#, c-format
+msgid "wrong number of arguments, should be %d"
+msgstr ""
+
+#: builtin/config.c:173
+#, c-format
+msgid "wrong number of arguments, should be from %d to %d"
+msgstr ""
+
+#: builtin/config.c:307
+#, c-format
+msgid "invalid key pattern: %s"
+msgstr "patró de la clau no vàlid: %s"
+
+#: builtin/config.c:343
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to format default config value: %s"
+msgstr "s'ha produït un error en crear el fitxer %s"
+
+#: builtin/config.c:400
+#, c-format
+msgid "cannot parse color '%s'"
+msgstr "no es pot analitzar el color «%s»"
+
+#: builtin/config.c:442
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el valor de color per defecte"
-#: builtin/config.c:479
+#: builtin/config.c:495 builtin/config.c:741
+#, fuzzy
+msgid "not in a git directory"
+msgstr "no és en un dipòsit de git"
+
+#: builtin/config.c:498
+#, fuzzy
+msgid "writing to stdin is not supported"
+msgstr "No s'admet una profunditat negativa en --deepen"
+
+#: builtin/config.c:501
+#, fuzzy
+msgid "writing config blobs is not supported"
+msgstr "avís: el sobrenom de sendmail amb cometes no està suportat: %s\n"
+
+#: builtin/config.c:586
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -8111,16 +10409,79 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:507
+#: builtin/config.c:610
+msgid "only one config file at a time"
+msgstr ""
+
+#: builtin/config.c:615
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "--local només es pot usar dins d'un dipòsit git"
-#: builtin/config.c:632
+#: builtin/config.c:618
+#, fuzzy
+msgid "--blob can only be used inside a git repository"
+msgstr "--local només es pot usar dins d'un dipòsit git"
+
+#: builtin/config.c:637
+#, fuzzy
+msgid "$HOME not set"
+msgstr "no usar"
+
+#: builtin/config.c:657
+msgid ""
+"--worktree cannot be used with multiple working trees unless the config\n"
+"extension worktreeConfig is enabled. Please read \"CONFIGURATION FILE\"\n"
+"section in \"git help worktree\" for details"
+msgstr ""
+
+#: builtin/config.c:687
+msgid "--get-color and variable type are incoherent"
+msgstr ""
+
+#: builtin/config.c:692
+msgid "only one action at a time"
+msgstr ""
+
+#: builtin/config.c:705
+msgid "--name-only is only applicable to --list or --get-regexp"
+msgstr ""
+
+#: builtin/config.c:711
+msgid ""
+"--show-origin is only applicable to --get, --get-all, --get-regexp, and --"
+"list"
+msgstr ""
+
+#: builtin/config.c:717
+msgid "--default is only applicable to --get"
+msgstr ""
+
+#: builtin/config.c:730
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to read config file '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de signatura «%s»"
+
+#: builtin/config.c:733
+#, fuzzy
+msgid "error processing config file(s)"
+msgstr "usa el fitxer de configuració del dipòsit"
+
+#: builtin/config.c:743
+#, fuzzy
+msgid "editing stdin is not supported"
+msgstr "No s'admet una profunditat negativa en --deepen"
+
+#: builtin/config.c:745
+#, fuzzy
+msgid "editing blobs is not supported"
+msgstr "No s'admet una profunditat negativa en --deepen"
+
+#: builtin/config.c:759
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "no es pot crear el fitxer de configuració %s"
-#: builtin/config.c:645
+#: builtin/config.c:772
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -8129,65 +10490,70 @@ msgstr ""
"no es poden sobreescriure múltiples valors amb un sol valor\n"
" Useu una expressió regular, --add o --replace-all per a canviar %s."
-#: builtin/count-objects.c:88
+#: builtin/config.c:846 builtin/config.c:857
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no such section: %s"
+msgstr "no hi ha tal referència %s"
+
+#: builtin/count-objects.c:90
msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
-#: builtin/count-objects.c:98
+#: builtin/count-objects.c:100
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "imprimeix les mides en un format llegible pels humans"
-#: builtin/describe.c:22
+#: builtin/describe.c:26
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
msgstr "git describe [<opcions>] [<comissió>...]"
-#: builtin/describe.c:23
+#: builtin/describe.c:27
msgid "git describe [<options>] --dirty"
msgstr "git describe [<opcions>] --dirty"
-#: builtin/describe.c:57
+#: builtin/describe.c:62
msgid "head"
msgstr "davant per"
-#: builtin/describe.c:57
+#: builtin/describe.c:62
msgid "lightweight"
msgstr "lleuger"
-#: builtin/describe.c:57
+#: builtin/describe.c:62
msgid "annotated"
msgstr "anotat"
-#: builtin/describe.c:267
+#: builtin/describe.c:272
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "l'etiqueta anotada %s no és disponible"
-#: builtin/describe.c:271
+#: builtin/describe.c:276
#, c-format
msgid "annotated tag %s has no embedded name"
msgstr "l'etiqueta anotada %s no té nom incrustat"
-#: builtin/describe.c:273
+#: builtin/describe.c:278
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "l'etiqueta «%s» realment és «%s» aquí"
-#: builtin/describe.c:317
+#: builtin/describe.c:322
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "cap etiqueta coincideix exactament amb «%s»"
-#: builtin/describe.c:319
+#: builtin/describe.c:324
#, c-format
msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
msgstr ""
-#: builtin/describe.c:366
+#: builtin/describe.c:378
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "s'ha finalitzat la cerca a %s\n"
-#: builtin/describe.c:392
+#: builtin/describe.c:404
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -8196,7 +10562,7 @@ msgstr ""
"Cap etiqueta anotada pot descriure «%s».\n"
"No obstant, hi havia etiquetes no anotades: proveu --tags."
-#: builtin/describe.c:396
+#: builtin/describe.c:408
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -8205,12 +10571,12 @@ msgstr ""
"Cap etiqueta pot descriure «%s».\n"
"Proveu --always, o creeu algunes etiquetes."
-#: builtin/describe.c:426
+#: builtin/describe.c:438
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "%lu comissions travessades\n"
-#: builtin/describe.c:429
+#: builtin/describe.c:441
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -8219,90 +10585,90 @@ msgstr ""
"s'han trobat més de %i etiquetes: s'han llistat les %i més recents\n"
"s'ha renunciat la cerca a %s\n"
-#: builtin/describe.c:497
+#: builtin/describe.c:509
#, c-format
msgid "describe %s\n"
msgstr "descriu %s\n"
-#: builtin/describe.c:500 builtin/log.c:502
+#: builtin/describe.c:512 builtin/log.c:513
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "%s no és un nom d'objecte vàlid"
-#: builtin/describe.c:508
+#: builtin/describe.c:520
#, c-format
msgid "%s is neither a commit nor blob"
msgstr "%s no és una comissió o un blob"
-#: builtin/describe.c:522
+#: builtin/describe.c:534
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "troba l'etiqueta que vingui després de la comissió"
-#: builtin/describe.c:523
+#: builtin/describe.c:535
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr "estratègia de cerca de depuració en stderr"
-#: builtin/describe.c:524
+#: builtin/describe.c:536
msgid "use any ref"
msgstr "usa qualsevol referència"
-#: builtin/describe.c:525
+#: builtin/describe.c:537
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "usa qualsevol etiqueta, fins i tot aquelles sense anotar"
-#: builtin/describe.c:526
+#: builtin/describe.c:538
msgid "always use long format"
msgstr "sempre usa el format llarg"
-#: builtin/describe.c:527
+#: builtin/describe.c:539
msgid "only follow first parent"
msgstr "només segueix la primera mare"
-#: builtin/describe.c:530
+#: builtin/describe.c:542
msgid "only output exact matches"
msgstr "emet només coincidències exactes"
-#: builtin/describe.c:532
+#: builtin/describe.c:544
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "considera les <n> etiquetes més recents (per defecte: 10)"
-#: builtin/describe.c:534
+#: builtin/describe.c:546
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "només considera les etiquetes que coincideixen amb <patró>"
-#: builtin/describe.c:536
+#: builtin/describe.c:548
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "no consideris les etiquetes que no coincideixen amb <patró>"
-#: builtin/describe.c:538 builtin/name-rev.c:406
+#: builtin/describe.c:550 builtin/name-rev.c:424
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "mostra l'objecte de comissió abreviat com a sistema alternatiu"
-#: builtin/describe.c:539 builtin/describe.c:542
+#: builtin/describe.c:551 builtin/describe.c:554
msgid "mark"
msgstr "marca"
-#: builtin/describe.c:540
+#: builtin/describe.c:552
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "annexa <marca> en l'arbre de treball brut (per defecte: \"-dirty\")"
-#: builtin/describe.c:543
+#: builtin/describe.c:555
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr "annexa <marca> en l'arbre de treball brut (per defecte: \"-broken\")"
-#: builtin/describe.c:561
+#: builtin/describe.c:573
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "--long és incompatible amb --abbrev=0"
-#: builtin/describe.c:590
+#: builtin/describe.c:602
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "No s'ha trobat cap nom, no es pot descriure res."
-#: builtin/describe.c:640
+#: builtin/describe.c:652
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "--dirty és incompatible amb les comissions"
-#: builtin/describe.c:642
+#: builtin/describe.c:654
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "--broken és incompatible amb les comissions"
@@ -8316,50 +10682,50 @@ msgstr "«%s»: no és ni fitxer regular ni enllaç simbòlic"
msgid "invalid option: %s"
msgstr "opció no vàlida: %s"
-#: builtin/diff.c:356
+#: builtin/diff.c:363
msgid "Not a git repository"
msgstr "No és un dipòsit de git"
-#: builtin/diff.c:399
+#: builtin/diff.c:407
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "s'ha donat un objecte no vàlid «%s»."
-#: builtin/diff.c:408
+#: builtin/diff.c:416
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "s'ha donat més de dos blobs: «%s»"
-#: builtin/diff.c:413
+#: builtin/diff.c:421
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "s'ha donat l'objecte no gestionat «%s»."
-#: builtin/difftool.c:29
+#: builtin/difftool.c:30
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr "git difftool [<opcions>] [<commit> [<commit>]] [--] [<camí>...]"
-#: builtin/difftool.c:259
+#: builtin/difftool.c:260
#, c-format
msgid "failed: %d"
msgstr "ha fallat: %d"
-#: builtin/difftool.c:301
+#: builtin/difftool.c:302
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
-#: builtin/difftool.c:303
+#: builtin/difftool.c:304
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer d'enllaç simbòlic %s"
-#: builtin/difftool.c:311
+#: builtin/difftool.c:312
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "No es pot llegir l'objecte %s per l'enllaç simbòlic %s"
-#: builtin/difftool.c:412
+#: builtin/difftool.c:413
msgid ""
"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -8367,33 +10733,33 @@ msgstr ""
"els formats de diff combinats ('-c' and '--cc') no són admesos \n"
"en el mode diff per directoris ('-d' and '--dir-diff')."
-#: builtin/difftool.c:632
+#: builtin/difftool.c:633
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "s'han modificat ambdós fitxers: «%s» i «%s»."
-#: builtin/difftool.c:634
+#: builtin/difftool.c:635
msgid "working tree file has been left."
msgstr "s'ha deixat un fitxer de l'arbre de treball."
-#: builtin/difftool.c:645
+#: builtin/difftool.c:646
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "existeix un fitxer temporal a %s'."
-#: builtin/difftool.c:646
+#: builtin/difftool.c:647
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "podeu netejar o recuperar-los."
-#: builtin/difftool.c:695
+#: builtin/difftool.c:696
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "utilitza `diff.guitool` en comptes de `diff.tool`"
-#: builtin/difftool.c:697
+#: builtin/difftool.c:698
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "fes un diff de tot el directori"
-#: builtin/difftool.c:699
+#: builtin/difftool.c:700
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "no preguntis abans d'executar l'eina diff"
@@ -8402,7 +10768,8 @@ msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "utilitza enllaços simbòlics en mode dir-diff"
#: builtin/difftool.c:706
-msgid "<tool>"
+#, fuzzy
+msgid "tool"
msgstr "<tool>"
#: builtin/difftool.c:707
@@ -8422,10 +10789,6 @@ msgstr ""
"fes que 'git-difftool' surti quan l'eina de diff invocada torna un codi de "
"sortida diferent de zero"
-#: builtin/difftool.c:714
-msgid "<command>"
-msgstr "<command>"
-
#: builtin/difftool.c:715
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "especifiqueu una ordre personalitzada per veure diffs"
@@ -8438,151 +10801,148 @@ msgstr "no s'ha proporcionat <tool> per --tool=<tool>"
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "no s'ha proporcionat <cmd> per --extcmd=<cmd>"
-#: builtin/fast-export.c:26
+#: builtin/fast-export.c:29
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [opcions-de-llista-de-revisions]"
-#: builtin/fast-export.c:998
+#: builtin/fast-export.c:1006
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "mostra el progrés després de <n> objectes"
-#: builtin/fast-export.c:1000
+#: builtin/fast-export.c:1008
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "selecciona la gestió de les etiquetes signades"
-#: builtin/fast-export.c:1003
+#: builtin/fast-export.c:1011
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "selecciona la gestió de les etiquetes que etiquetin objectes filtrats"
-#: builtin/fast-export.c:1006
+#: builtin/fast-export.c:1014
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Bolca les marques a aquest fitxer"
-#: builtin/fast-export.c:1008
+#: builtin/fast-export.c:1016
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Importa les marques d'aquest fitxer"
-#: builtin/fast-export.c:1010
+#: builtin/fast-export.c:1018
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Fingeix un etiquetador quan els en manca un a les etiquetes"
-#: builtin/fast-export.c:1012
+#: builtin/fast-export.c:1020
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Imprimeix l'arbre complet de cada comissió"
-#: builtin/fast-export.c:1014
+#: builtin/fast-export.c:1022
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Usa la característica done per a acabar el corrent"
-#: builtin/fast-export.c:1015
+#: builtin/fast-export.c:1023
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Omet l'emissió de dades de blob"
-#: builtin/fast-export.c:1016
+#: builtin/fast-export.c:1024 builtin/log.c:1588
msgid "refspec"
msgstr "especificació de referència"
-#: builtin/fast-export.c:1017
+#: builtin/fast-export.c:1025
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Aplica l'especificació de referència a les referències exportades"
-#: builtin/fast-export.c:1018
+#: builtin/fast-export.c:1026
msgid "anonymize output"
msgstr "anonimitza la sortida"
-#: builtin/fetch.c:25
+#: builtin/fetch.c:28
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [<opcions>] [<dipòsit> [<especificació-de-referència>...]]"
-#: builtin/fetch.c:26
+#: builtin/fetch.c:29
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [<opcions>] <grup>"
-#: builtin/fetch.c:27
+#: builtin/fetch.c:30
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [<opcions>] [(<dipòsit> | <grup>)...]"
-#: builtin/fetch.c:28
+#: builtin/fetch.c:31
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [<opcions>]"
-#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:188
+#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:194
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "obtén de tots els remots"
-#: builtin/fetch.c:126 builtin/pull.c:191
+#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:197
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "annexa a .git/FETCH_HEAD en lloc de sobreescriure"
-#: builtin/fetch.c:128 builtin/pull.c:194
+#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:200
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "camí al qual pujar el paquet al costat remot"
-#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:196
-msgid "force overwrite of local branch"
+#: builtin/fetch.c:120
+#, fuzzy
+msgid "force overwrite of local reference"
msgstr "força la sobreescriptura de la branca local"
-#: builtin/fetch.c:131
+#: builtin/fetch.c:122
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "obtén de múltiples remots"
-#: builtin/fetch.c:133 builtin/pull.c:198
+#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:204
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "obtén totes les etiquetes i tots els objectes associats"
-#: builtin/fetch.c:135
+#: builtin/fetch.c:126
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "no obtinguis les etiquetes (--no-tags)"
-#: builtin/fetch.c:137
+#: builtin/fetch.c:128
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "nombre de submòduls obtinguts en paral·lel"
-#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:201
+#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:207
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "poda les branques amb seguiment remot que ja no estiguin en el remot"
-#: builtin/fetch.c:141
+#: builtin/fetch.c:132
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
-#: builtin/fetch.c:142 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:126
+#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:132
msgid "on-demand"
msgstr "sota demanda"
-#: builtin/fetch.c:143
+#: builtin/fetch.c:134
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "controla l'obtenció recursiva de submòduls"
-#: builtin/fetch.c:147 builtin/pull.c:209
+#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:215
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "retén el paquet baixat"
-#: builtin/fetch.c:149
+#: builtin/fetch.c:140
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "permet l'actualització de la referència HEAD"
-#: builtin/fetch.c:152 builtin/fetch.c:158 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:218
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "aprofundeix la història d'un clon superficial"
-#: builtin/fetch.c:154
+#: builtin/fetch.c:145
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "aprofundeix la història d'un clon superficial basat en temps"
-#: builtin/fetch.c:160 builtin/pull.c:215
+#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:221
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "converteix en un dipòsit complet"
-#: builtin/fetch.c:162 builtin/log.c:1466
-msgid "dir"
-msgstr "directori"
-
-#: builtin/fetch.c:163
+#: builtin/fetch.c:154
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "anteposa això a la sortida de camí del submòdul"
-#: builtin/fetch.c:166
+#: builtin/fetch.c:157
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -8590,90 +10950,108 @@ msgstr ""
"per defecte per a l'obtenció recursiva de submòduls (prioritat més baixa que "
"els fitxers de configuració)"
-#: builtin/fetch.c:170 builtin/pull.c:218
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:224
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "accepta les referències que actualitzin .git/shallow"
-#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:220
+#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:226
msgid "refmap"
msgstr "mapa de referències"
-#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:221
+#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:227
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "mostra el mapa de referències d'obtenció"
-#: builtin/fetch.c:431
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/send-pack.c:172
+msgid "server-specific"
+msgstr "específic al servidor"
+
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/send-pack.c:173
+msgid "option to transmit"
+msgstr "opció a transmetre"
+
+#: builtin/fetch.c:170
+msgid "report that we have only objects reachable from this object"
+msgstr ""
+
+#: builtin/fetch.c:470
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "No s'ha pogut trobar la referència HEAD remota"
-#: builtin/fetch.c:549
+#: builtin/fetch.c:609
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "la configuració fetch.output conté un valor no vàlid %s"
-#: builtin/fetch.c:642
+#: builtin/fetch.c:702
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "objecte %s no trobat"
-#: builtin/fetch.c:646
+#: builtin/fetch.c:706
msgid "[up to date]"
msgstr "[al dia]"
-#: builtin/fetch.c:659 builtin/fetch.c:739
+#: builtin/fetch.c:719 builtin/fetch.c:735 builtin/fetch.c:807
msgid "[rejected]"
msgstr "[rebutjat]"
-#: builtin/fetch.c:660
+#: builtin/fetch.c:720
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "no es pot obtenir en la branca actual"
-#: builtin/fetch.c:669
+#: builtin/fetch.c:730
msgid "[tag update]"
msgstr "[actualització d'etiqueta]"
-#: builtin/fetch.c:670 builtin/fetch.c:703 builtin/fetch.c:719
-#: builtin/fetch.c:734
+#: builtin/fetch.c:731 builtin/fetch.c:771 builtin/fetch.c:787
+#: builtin/fetch.c:802
msgid "unable to update local ref"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar la referència local"
-#: builtin/fetch.c:689
+#: builtin/fetch.c:735
+msgid "would clobber existing tag"
+msgstr ""
+
+#: builtin/fetch.c:757
msgid "[new tag]"
msgstr "[etiqueta nova]"
-#: builtin/fetch.c:692
+#: builtin/fetch.c:760
msgid "[new branch]"
msgstr "[branca nova]"
-#: builtin/fetch.c:695
+#: builtin/fetch.c:763
msgid "[new ref]"
msgstr "[referència nova]"
-#: builtin/fetch.c:734
+#: builtin/fetch.c:802
msgid "forced update"
msgstr "actualització forçada"
-#: builtin/fetch.c:739
+#: builtin/fetch.c:807
msgid "non-fast-forward"
msgstr "sense avanç ràpid"
-#: builtin/fetch.c:784
+#: builtin/fetch.c:853
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s no ha enviat tots els objectes necessaris\n"
-#: builtin/fetch.c:804
+#: builtin/fetch.c:874
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"rebutja %s perquè no es permet que les arrels superficials s'actualitzin"
-#: builtin/fetch.c:892 builtin/fetch.c:988
+#: builtin/fetch.c:963 builtin/fetch.c:1085
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "De %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:903
+#: builtin/fetch.c:974
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -8683,55 +11061,55 @@ msgstr ""
" intenteu executar 'git remote prune %s' per a eliminar\n"
" qualsevol branca antiga o conflictiva"
-#: builtin/fetch.c:958
+#: builtin/fetch.c:1055
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s es tornarà penjant)"
-#: builtin/fetch.c:959
+#: builtin/fetch.c:1056
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s s'ha tornat penjant)"
-#: builtin/fetch.c:991
+#: builtin/fetch.c:1088
msgid "[deleted]"
msgstr "[suprimit]"
-#: builtin/fetch.c:992 builtin/remote.c:1024
+#: builtin/fetch.c:1089 builtin/remote.c:1036
msgid "(none)"
msgstr "(cap)"
-#: builtin/fetch.c:1015
+#: builtin/fetch.c:1112
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "S'està refusant obtenir en la branca actual %s d'un dipòsit no nu"
-#: builtin/fetch.c:1034
+#: builtin/fetch.c:1131
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "L'opció \"%s\" amb valor \"%s\" no és vàlida per a %s"
-#: builtin/fetch.c:1037
+#: builtin/fetch.c:1134
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "S'ignora l'opció \"%s\" per a %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1277
+#: builtin/fetch.c:1433
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "S'està obtenint %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1279 builtin/remote.c:97
+#: builtin/fetch.c:1435 builtin/remote.c:100
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "No s'ha pogut obtenir %s"
-#: builtin/fetch.c:1325 builtin/fetch.c:1498
+#: builtin/fetch.c:1481 builtin/fetch.c:1649
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in core.partialClone"
msgstr ""
-#: builtin/fetch.c:1350
+#: builtin/fetch.c:1504
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -8739,66 +11117,66 @@ msgstr ""
"Cap dipòsit remot especificat. Especifiqueu un URL o\n"
"un nom remot del qual es deuen obtenir les revisions noves."
-#: builtin/fetch.c:1394
+#: builtin/fetch.c:1541
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Necessiteu especificar un nom d'etiqueta."
-#: builtin/fetch.c:1439
+#: builtin/fetch.c:1590
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "No s'admet una profunditat negativa en --deepen"
-#: builtin/fetch.c:1441
+#: builtin/fetch.c:1592
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "--deepen i --depth són mútuament excloents"
-#: builtin/fetch.c:1446
+#: builtin/fetch.c:1597
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "--depth i --unshallow no es poden usar junts"
-#: builtin/fetch.c:1448
+#: builtin/fetch.c:1599
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "--unshallow en un dipòsit complet no té sentit"
-#: builtin/fetch.c:1464
+#: builtin/fetch.c:1615
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "fetch --all no accepta un paràmetre de dipòsit"
-#: builtin/fetch.c:1466
+#: builtin/fetch.c:1617
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "fetch --all no té sentit amb especificacions de referència"
-#: builtin/fetch.c:1475
+#: builtin/fetch.c:1626
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "No hi ha tal remot ni tal grup remot: %s"
-#: builtin/fetch.c:1482
+#: builtin/fetch.c:1633
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Obtenir un grup i especificar referències no té sentit"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:15
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:18
msgid ""
"git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m <missatge>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <fitxer>]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:666
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:672
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr "emplena el registre amb <n> entrades del registre curt com a màxim"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:669
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:675
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "àlies per --log (en desús)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:672
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
msgid "text"
msgstr "text"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:673
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:679
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "usa <text> com a inici de missatge"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:680
msgid "file to read from"
msgstr "fitxer del qual llegir"
@@ -8840,7 +11218,7 @@ msgstr "posa els marcadors de posició entre cometes adequades per al Tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "mostra només <n> referències coincidents"
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:420
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:424
msgid "respect format colors"
msgstr "respecta els colors del format"
@@ -8864,81 +11242,86 @@ msgstr "imprimeix només les referències que continguin la comissió"
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "imprimeix només les referències que no continguin la comissió"
-#: builtin/fsck.c:568
+#: builtin/fsck.c:598
msgid "Checking object directories"
msgstr "S'estan comprovant els directoris d'objecte"
-#: builtin/fsck.c:660
+#: builtin/fsck.c:693
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [<opcions>] [<objecte>...]"
-#: builtin/fsck.c:666
+#: builtin/fsck.c:699
msgid "show unreachable objects"
msgstr "mostra els objectes inabastables"
-#: builtin/fsck.c:667
+#: builtin/fsck.c:700
msgid "show dangling objects"
msgstr "mostra els objectes penjants"
-#: builtin/fsck.c:668
+#: builtin/fsck.c:701
msgid "report tags"
msgstr "informa de les etiquetes"
-#: builtin/fsck.c:669
+#: builtin/fsck.c:702
msgid "report root nodes"
msgstr "informa dels nodes d'arrel"
-#: builtin/fsck.c:670
+#: builtin/fsck.c:703
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "fes els objectes d'índex nodes de cap"
-#: builtin/fsck.c:671
+#: builtin/fsck.c:704
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "fes que els registres de referències siguin nodes de cap (per defecte)"
-#: builtin/fsck.c:672
+#: builtin/fsck.c:705
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "també considera els paquets i els objectes alternatius"
-#: builtin/fsck.c:673
+#: builtin/fsck.c:706
msgid "check only connectivity"
msgstr "comprova només la connectivitat"
-#: builtin/fsck.c:674
+#: builtin/fsck.c:707
msgid "enable more strict checking"
msgstr "habilita la comprovació més estricta"
-#: builtin/fsck.c:676
+#: builtin/fsck.c:709
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "escriu objectes penjants a .git/lost-found"
-#: builtin/fsck.c:677 builtin/prune.c:108
+#: builtin/fsck.c:710 builtin/prune.c:110
msgid "show progress"
msgstr "mostra el progrés"
-#: builtin/fsck.c:678
+#: builtin/fsck.c:711
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "mostra els noms detallats dels objectes abastables"
-#: builtin/fsck.c:742
+#: builtin/fsck.c:776
msgid "Checking objects"
msgstr "S'estan comprovant els objectes"
-#: builtin/gc.c:27
+#: builtin/gc.c:34
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [<opcions>]"
-#: builtin/gc.c:80
+#: builtin/gc.c:90
#, c-format
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "S'ha produït un error en fer fstat %s: %s"
-#: builtin/gc.c:312
+#: builtin/gc.c:461 builtin/init-db.c:55
+#, c-format
+msgid "cannot stat '%s'"
+msgstr "no es pot fer stat en «%s»"
+
+#: builtin/gc.c:470 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:510
#, c-format
-msgid "Can't stat %s"
-msgstr "No es pot fer stat en %s"
+msgid "cannot read '%s'"
+msgstr "no es pot llegir «%s»"
-#: builtin/gc.c:321
+#: builtin/gc.c:477
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -8953,68 +11336,77 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:360
+#: builtin/gc.c:519
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "poda objectes sense referència"
-#: builtin/gc.c:362
+#: builtin/gc.c:521
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "sigues més exhaustiu (el temps d'execució augmenta)"
-#: builtin/gc.c:363
+#: builtin/gc.c:522
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "habilita el mode de recollida d'escombraries automàtica"
-#: builtin/gc.c:366
+#: builtin/gc.c:525
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr "força l'execució de gc encara que hi pugui haver un altre gc executant"
-#: builtin/gc.c:384
-#, c-format
-msgid "Failed to parse gc.logexpiry value %s"
+#: builtin/gc.c:528
+msgid "repack all other packs except the largest pack"
+msgstr ""
+
+#: builtin/gc.c:545
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
+msgstr "No s'ha pogut analitzar el valor gc.logexpiry %s"
+
+#: builtin/gc.c:556
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to parse prune expiry value %s"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el valor gc.logexpiry %s"
-#: builtin/gc.c:412
+#: builtin/gc.c:576
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"S'està empaquetant el dipòsit automàticament en el fons per rendiment "
"òptim.\n"
-#: builtin/gc.c:414
+#: builtin/gc.c:578
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "S'està empaquetant automàticament el dipòsit per rendiment òptim.\n"
-#: builtin/gc.c:415
+#: builtin/gc.c:579
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr "Vegeu \"git help gc\" per neteja manual.\n"
-#: builtin/gc.c:440
+#: builtin/gc.c:619
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
msgstr ""
"gc ja s'està executant en la màquina «%s» pid %<PRIuMAX> (useu --force si no)"
-#: builtin/gc.c:487
+#: builtin/gc.c:670
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
"Hi ha massa objectes solts inabastables; executeu 'git prune' per a eliminar-"
"los."
-#: builtin/grep.c:27
+#: builtin/grep.c:28
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [<opcions>] [-e] <patró> [<revisió>...] [[--] <camí>...]"
-#: builtin/grep.c:225
+#: builtin/grep.c:224
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: s'ha produït un error en crear fil: %s"
-#: builtin/grep.c:283
+#: builtin/grep.c:278
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "s'ha especificat un nombre de fils no vàlid (%d) per a %s"
@@ -9023,249 +11415,275 @@ msgstr "s'ha especificat un nombre de fils no vàlid (%d) per a %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:292 builtin/index-pack.c:1523 builtin/index-pack.c:1712
+#: builtin/grep.c:286 builtin/index-pack.c:1506 builtin/index-pack.c:1697
+#: builtin/pack-objects.c:2719
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "no hi ha suport de fils, s'està ignorant %s"
-#: builtin/grep.c:460 builtin/grep.c:580 builtin/grep.c:622
+#: builtin/grep.c:458 builtin/grep.c:579 builtin/grep.c:620
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'arbre (%s)"
-#: builtin/grep.c:637
+#: builtin/grep.c:635
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "no es pot fer grep des d'un objecte de tipus %s"
-#: builtin/grep.c:703
+#: builtin/grep.c:701
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "l'opció «%c» espera un valor numèric"
-#: builtin/grep.c:790
+#: builtin/grep.c:800
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "cerca en l'índex en lloc de l'arbre de treball"
-#: builtin/grep.c:792
+#: builtin/grep.c:802
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "cerca en continguts no gestionats per git"
-#: builtin/grep.c:794
+#: builtin/grep.c:804
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "cerca tant en fitxers seguits com en no seguits"
-#: builtin/grep.c:796
+#: builtin/grep.c:806
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "ignora els fitxers especificats mitjançant '.gitignore'"
-#: builtin/grep.c:798
+#: builtin/grep.c:808
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "cerca recursivament a cada submòdul"
-#: builtin/grep.c:801
+#: builtin/grep.c:811
msgid "show non-matching lines"
msgstr "mostra les línies no coincidents"
-#: builtin/grep.c:803
+#: builtin/grep.c:813
msgid "case insensitive matching"
msgstr "coincidència insensible a majúscula i minúscula"
-#: builtin/grep.c:805
+#: builtin/grep.c:815
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "coincideix amb els patrons només als límits de paraula"
-#: builtin/grep.c:807
+#: builtin/grep.c:817
msgid "process binary files as text"
msgstr "processa els fitxers binaris com a text"
-#: builtin/grep.c:809
+#: builtin/grep.c:819
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "no coincideixis amb els patrons en els fitxers binaris"
-#: builtin/grep.c:812
+#: builtin/grep.c:822
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr "processa els fitxers binaris amb filtres de textconv"
-#: builtin/grep.c:814
+#: builtin/grep.c:824
+#, fuzzy
+msgid "search in subdirectories (default)"
+msgstr "poda les referències soltes (per defecte)"
+
+#: builtin/grep.c:826
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "descendeix com a màxim <profunditat> nivells"
-#: builtin/grep.c:818
+#: builtin/grep.c:830
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "usa les expressions regulars POSIX ampliades"
-#: builtin/grep.c:821
+#: builtin/grep.c:833
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "usa les expressions regulars POSIX bàsiques (per defecte)"
-#: builtin/grep.c:824
+#: builtin/grep.c:836
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "interpreta els patrons com a cadenes fixes"
-#: builtin/grep.c:827
+#: builtin/grep.c:839
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "usa les expressions regulars compatibles amb Perl"
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:842
msgid "show line numbers"
msgstr "mostra els números de línia"
-#: builtin/grep.c:831
+#: builtin/grep.c:843
+#, fuzzy
+msgid "show column number of first match"
+msgstr "mostra només els noms dels fitxers sense coincidència"
+
+#: builtin/grep.c:844
msgid "don't show filenames"
msgstr "no mostris els noms de fitxer"
-#: builtin/grep.c:832
+#: builtin/grep.c:845
msgid "show filenames"
msgstr "mostra els noms de fitxer"
-#: builtin/grep.c:834
+#: builtin/grep.c:847
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr "mostra els noms de fitxer relatius al directori superior"
-#: builtin/grep.c:836
+#: builtin/grep.c:849
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "mostra només els noms de fitxer en lloc de les línies coincidents"
-#: builtin/grep.c:838
+#: builtin/grep.c:851
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "sinònim de --files-with-matches"
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:854
msgid "show only the names of files without match"
msgstr "mostra només els noms dels fitxers sense coincidència"
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:856
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "imprimeix NUL després dels noms de fitxer"
-#: builtin/grep.c:846
+#: builtin/grep.c:859
+#, fuzzy
+msgid "show only matching parts of a line"
+msgstr "mostra les línies no coincidents"
+
+#: builtin/grep.c:861
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "mostra el nombre de coincidències en lloc de les línies coincidents"
-#: builtin/grep.c:847
+#: builtin/grep.c:862
msgid "highlight matches"
msgstr "ressalta les coincidències"
-#: builtin/grep.c:849
+#: builtin/grep.c:864
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "imprimeix una línia buida entre coincidències de fitxers distints"
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:866
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"mostra el nom de fitxer només una vegada a dalt de les coincidències del "
"mateix fitxer"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:869
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "mostra <n> línies de context abans i després d'una coincidència"
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:872
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "mostra <n> línies de context abans d'una coincidència"
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:874
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "mostra <n> línies de context després d'una coincidència"
-#: builtin/grep.c:861
+#: builtin/grep.c:876
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "usa <n> fils de treball"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:877
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "drecera per -C NUM"
-#: builtin/grep.c:865
+#: builtin/grep.c:880
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "mostra una línia amb el nom de funció abans de les coincidències"
-#: builtin/grep.c:867
+#: builtin/grep.c:882
msgid "show the surrounding function"
msgstr "mostra la funció circumdant"
-#: builtin/grep.c:870
+#: builtin/grep.c:885
msgid "read patterns from file"
msgstr "llegeix els patrons des d'un fitxer"
-#: builtin/grep.c:872
+#: builtin/grep.c:887
msgid "match <pattern>"
msgstr "coincideix amb <patró>"
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:889
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "combina els patrons especificats amb -e"
-#: builtin/grep.c:886
+#: builtin/grep.c:901
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr "indica coincidència amb estat de sortida sense sortida textual"
-#: builtin/grep.c:888
+#: builtin/grep.c:903
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"mostra només les coincidències dels fitxers que coincideixin amb tots els "
"patrons"
-#: builtin/grep.c:890
+#: builtin/grep.c:905
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "mostra l'arbre d'anàlisi de l'expressió grep"
-#: builtin/grep.c:894
+#: builtin/grep.c:909
msgid "pager"
msgstr "paginador"
-#: builtin/grep.c:894
+#: builtin/grep.c:909
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "mostra els fitxers coincidents en el paginador"
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:913
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr "permet la invocació de grep(1) (ignorat per aquesta compilació)"
-#: builtin/grep.c:962
-msgid "no pattern given."
+#: builtin/grep.c:977
+#, fuzzy
+msgid "no pattern given"
msgstr "cap patró donat."
-#: builtin/grep.c:994
+#: builtin/grep.c:1013
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "--no-index o --untracked no es pot usar amb revisions"
-#: builtin/grep.c:1001
+#: builtin/grep.c:1020
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "no s'ha pogut resoldre la revisió: %s"
-#: builtin/grep.c:1036 builtin/index-pack.c:1519
-#, c-format
-msgid "invalid number of threads specified (%d)"
-msgstr "s'ha especificat un nombre de fils no vàlid (%d)"
+#: builtin/grep.c:1051
+#, fuzzy
+msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
+msgstr "no hi ha suport de fils, s'està ignorant --threads"
-#: builtin/grep.c:1041
+#: builtin/grep.c:1054 builtin/pack-objects.c:3395
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "no hi ha suport de fils, s'està ignorant --threads"
-#: builtin/grep.c:1065
+#: builtin/grep.c:1057 builtin/index-pack.c:1503 builtin/pack-objects.c:2716
+#, c-format
+msgid "invalid number of threads specified (%d)"
+msgstr "s'ha especificat un nombre de fils no vàlid (%d)"
+
+#: builtin/grep.c:1080
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "--open-files-in-pager només funciona en l'arbre de treball"
-#: builtin/grep.c:1088
-msgid "option not supported with --recurse-submodules."
+#: builtin/grep.c:1103
+#, fuzzy
+msgid "option not supported with --recurse-submodules"
msgstr "opció no admesa amb --recurse-submodules."
-#: builtin/grep.c:1094
-msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
+#: builtin/grep.c:1109
+#, fuzzy
+msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "--cached o --untracked no es pot usar amb --no-index."
-#: builtin/grep.c:1100
-msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
+#: builtin/grep.c:1115
+#, fuzzy
+msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr "--[no-]exclude-standard no es pot usar per als continguts seguits."
-#: builtin/grep.c:1108
-msgid "both --cached and trees are given."
+#: builtin/grep.c:1123
+#, fuzzy
+msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "s'han donat ambdós --caches i arbres."
-#: builtin/hash-object.c:83
+#: builtin/hash-object.c:84
msgid ""
"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <file>..."
@@ -9273,93 +11691,103 @@ msgstr ""
"git hash-object [-t <tipus>] [-w] [--path=<fitxer> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <fitxer>..."
-#: builtin/hash-object.c:84
+#: builtin/hash-object.c:85
msgid "git hash-object --stdin-paths"
msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:96
+#: builtin/hash-object.c:97
msgid "type"
msgstr "tipus"
-#: builtin/hash-object.c:96
+#: builtin/hash-object.c:97
msgid "object type"
msgstr "tipus d'objecte"
-#: builtin/hash-object.c:97
+#: builtin/hash-object.c:98
msgid "write the object into the object database"
msgstr "escriu l'objecte a la base de dades d'objectes"
-#: builtin/hash-object.c:99
+#: builtin/hash-object.c:100
msgid "read the object from stdin"
msgstr "llegeix l'objecte des de stdin"
-#: builtin/hash-object.c:101
+#: builtin/hash-object.c:102
msgid "store file as is without filters"
msgstr "emmagatzema el fitxer tal com és sense filtres"
-#: builtin/hash-object.c:102
+#: builtin/hash-object.c:103
msgid ""
"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
msgstr ""
"només suma qualsevol brossa aleatòria per a crear objectes malmesos per a "
"depurar al Git"
-#: builtin/hash-object.c:103
+#: builtin/hash-object.c:104
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "processa el fitxer com si fos d'aquest camí"
-#: builtin/help.c:43
+#: builtin/help.c:46
msgid "print all available commands"
msgstr "imprimeix totes les ordres disponibles"
-#: builtin/help.c:44
+#: builtin/help.c:47
msgid "exclude guides"
msgstr "exclou guies"
-#: builtin/help.c:45
+#: builtin/help.c:48
msgid "print list of useful guides"
msgstr "imprimeix la llista de guies útils"
-#: builtin/help.c:46
+#: builtin/help.c:49
+#, fuzzy
+msgid "print all configuration variable names"
+msgstr "no es pot crear el fitxer de configuració %s"
+
+#: builtin/help.c:51
msgid "show man page"
msgstr "mostra la pàgina de manual"
-#: builtin/help.c:47
+#: builtin/help.c:52
msgid "show manual in web browser"
msgstr "mostra la pàgina de manual en el navegador web"
-#: builtin/help.c:49
+#: builtin/help.c:54
msgid "show info page"
msgstr "mostra la pàgina d'informació"
-#: builtin/help.c:55
+#: builtin/help.c:56
+#, fuzzy
+msgid "print command description"
+msgstr "imprimeix els continguts de la comissió"
+
+#: builtin/help.c:61
msgid "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<command>]"
msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<ordre>]"
-#: builtin/help.c:67
+#: builtin/help.c:73
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "format d'ajuda no reconegut «%s»"
-#: builtin/help.c:94
+#: builtin/help.c:100
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "S'ha produït un error'ha produït un error en iniciar emacsclient."
-#: builtin/help.c:107
+#: builtin/help.c:113
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "S'ha produït un error en analitzar la versió d'emacsclient."
-#: builtin/help.c:115
+#: builtin/help.c:121
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "la versió d'emacsclient «%d» és massa vella (< 22)."
-#: builtin/help.c:133 builtin/help.c:155 builtin/help.c:165 builtin/help.c:173
+#: builtin/help.c:139 builtin/help.c:161 builtin/help.c:171 builtin/help.c:179
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en executar «%s»"
-#: builtin/help.c:211
+#: builtin/help.c:217
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -9368,7 +11796,7 @@ msgstr ""
"«%s»: camí a un visualitzador de manuals no compatible.\n"
"Considereu usar 'man.<eina>.cmd' en lloc d'això."
-#: builtin/help.c:223
+#: builtin/help.c:229
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -9377,160 +11805,128 @@ msgstr ""
"«%s»: ordre per a un visualitzador de manuals compatible.\n"
"Considereu usar 'man.<eina>.path' en lloc d'això."
-#: builtin/help.c:340
+#: builtin/help.c:346
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "«%s»: visualitzador de manuals desconegut."
-#: builtin/help.c:357
+#: builtin/help.c:363
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "cap visualitzador de manuals ha gestionat la sol·licitud"
-#: builtin/help.c:365
+#: builtin/help.c:371
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr "cap visualitzador d'informació ha gestionat la sol·licitud"
-#: builtin/help.c:407
-msgid "Defining attributes per path"
-msgstr "La definició d'atributs per camí"
-
-#: builtin/help.c:408
-msgid "Everyday Git With 20 Commands Or So"
-msgstr "Git quotidià amb més o menys 20 ordres"
-
-#: builtin/help.c:409
-msgid "A Git glossary"
-msgstr "Un glossari de Git"
-
-#: builtin/help.c:410
-msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
-msgstr "Especifica els fitxers intencionalment no seguits a ignorar"
-
-#: builtin/help.c:411
-msgid "Defining submodule properties"
-msgstr "La definició de les propietats de submòduls"
-
-#: builtin/help.c:412
-msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
-msgstr "L'especificació de revisions i rangs per al Git"
-
-#: builtin/help.c:413
-msgid "A tutorial introduction to Git (for version 1.5.1 or newer)"
-msgstr "Una introducció tutorial al Git (per a la versió 1.5.1 o més nova)"
-
-#: builtin/help.c:414
-msgid "An overview of recommended workflows with Git"
-msgstr "Una visió de conjunt de fluxos de treball recomanats amb Git"
-
-#: builtin/help.c:426
-msgid "The common Git guides are:\n"
-msgstr "Les guies de Git comunes són:\n"
-
-#: builtin/help.c:444
+#: builtin/help.c:430 builtin/help.c:441 git.c:322
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "«%s» és un àlies de «%s»"
-#: builtin/help.c:466 builtin/help.c:483
+#: builtin/help.c:444
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad alias.%s string: %s"
+msgstr "Cadena branch.%s.mergeoptions incorrecta: %s"
+
+#: builtin/help.c:473 builtin/help.c:503
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "ús: %s%s"
-#: builtin/index-pack.c:157
-#, c-format
-msgid "unable to open %s"
-msgstr "no s'ha pogut obrir %s"
+#: builtin/help.c:487
+msgid "'git help config' for more information"
+msgstr ""
-#: builtin/index-pack.c:207
+#: builtin/index-pack.c:184
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "hi ha una discordança de tipus d'objecte a %s"
-#: builtin/index-pack.c:227
+#: builtin/index-pack.c:204
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "no s'ha rebut l'objecte esperat %s"
-#: builtin/index-pack.c:230
+#: builtin/index-pack.c:207
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "objecte %s: s'esperava el tipus %s, s'ha trobat %s"
-#: builtin/index-pack.c:272
+#: builtin/index-pack.c:249
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "no es pot omplir %d octet"
msgstr[1] "no es pot omplir %d octets"
-#: builtin/index-pack.c:282
+#: builtin/index-pack.c:259
msgid "early EOF"
msgstr "EOF prematur"
-#: builtin/index-pack.c:283
+#: builtin/index-pack.c:260
msgid "read error on input"
msgstr "error de lectura d'entrada"
-#: builtin/index-pack.c:295
+#: builtin/index-pack.c:272
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "s'han usat més octets que hi havia disponibles"
-#: builtin/index-pack.c:302
+#: builtin/index-pack.c:279 builtin/pack-objects.c:598
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "paquet massa gran per a la definició actual d'off_t"
-#: builtin/index-pack.c:305 builtin/unpack-objects.c:93
+#: builtin/index-pack.c:282 builtin/unpack-objects.c:94
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "el paquet supera la mida màxima permesa"
-#: builtin/index-pack.c:320
+#: builtin/index-pack.c:297
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear «%s»"
-#: builtin/index-pack.c:326
+#: builtin/index-pack.c:303
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "no es pot obrir el fitxer de paquet «%s»"
-#: builtin/index-pack.c:340
+#: builtin/index-pack.c:317
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "hi ha una discordança de signatura de paquet"
-#: builtin/index-pack.c:342
+#: builtin/index-pack.c:319
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "la versió de paquet %<PRIu32> no és compatible"
-#: builtin/index-pack.c:360
+#: builtin/index-pack.c:337
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "el paquet té un objecte incorrecte a la posició %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:481
+#: builtin/index-pack.c:457
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "la inflació ha retornat %d"
-#: builtin/index-pack.c:530
+#: builtin/index-pack.c:506
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr ""
"desbordament de valor de desplaçament per a l'objecte base de diferències"
-#: builtin/index-pack.c:538
+#: builtin/index-pack.c:514
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "el desplaçament de base de diferències està fora de límits"
-#: builtin/index-pack.c:546
+#: builtin/index-pack.c:522
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "tipus d'objecte desconegut %d"
-#: builtin/index-pack.c:577
+#: builtin/index-pack.c:553
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "no es pot fer pread en el fitxer de paquet"
-#: builtin/index-pack.c:579
+#: builtin/index-pack.c:555
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
@@ -9538,203 +11934,204 @@ msgstr[0] "el final del fitxer de paquet és prematur, manca %<PRIuMAX> octet"
msgstr[1] ""
"el final del fitxer de paquet és prematur, manquen %<PRIuMAX> octets"
-#: builtin/index-pack.c:605
+#: builtin/index-pack.c:581
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "hi ha una inconsistència seriosa d'inflació"
-#: builtin/index-pack.c:750 builtin/index-pack.c:756 builtin/index-pack.c:779
-#: builtin/index-pack.c:818 builtin/index-pack.c:827
+#: builtin/index-pack.c:726 builtin/index-pack.c:732 builtin/index-pack.c:755
+#: builtin/index-pack.c:794 builtin/index-pack.c:803
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr "S'HA TROBAT UNA COL·LISIÓ SHA1 AMB %s !"
-#: builtin/index-pack.c:753 builtin/pack-objects.c:182
-#: builtin/pack-objects.c:276
+#: builtin/index-pack.c:729 builtin/pack-objects.c:151
+#: builtin/pack-objects.c:211 builtin/pack-objects.c:305
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir %s"
-#: builtin/index-pack.c:816
+#: builtin/index-pack.c:792
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "no es pot llegir la informació d'objecte existent %s"
-#: builtin/index-pack.c:824
+#: builtin/index-pack.c:800
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "no es pot llegir l'objecte existent %s"
-#: builtin/index-pack.c:838
+#: builtin/index-pack.c:814
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "objecte de blob no vàlid %s"
-#: builtin/index-pack.c:853
+#: builtin/index-pack.c:817 builtin/index-pack.c:836
+#, fuzzy
+msgid "fsck error in packed object"
+msgstr "ignora els objectes empaquetats"
+
+#: builtin/index-pack.c:833
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "%s no vàlid"
-#: builtin/index-pack.c:856
-msgid "Error in object"
-msgstr "Error en objecte"
-
-#: builtin/index-pack.c:858
+#: builtin/index-pack.c:838
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "No tots els objectes fills de %s són abastables"
-#: builtin/index-pack.c:930 builtin/index-pack.c:961
+#: builtin/index-pack.c:910 builtin/index-pack.c:941
msgid "failed to apply delta"
msgstr "s'ha produït un error en aplicar la diferència"
-#: builtin/index-pack.c:1131
+#: builtin/index-pack.c:1109
msgid "Receiving objects"
msgstr "S'estan rebent objectes"
-#: builtin/index-pack.c:1131
+#: builtin/index-pack.c:1109
msgid "Indexing objects"
msgstr "S'estan indexant objectes"
-#: builtin/index-pack.c:1165
+#: builtin/index-pack.c:1143
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "el paquet és malmès (discordança SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1170
+#: builtin/index-pack.c:1148
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "no es pot fer fstat en el fitxer de paquet"
-#: builtin/index-pack.c:1173
+#: builtin/index-pack.c:1151
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "el paquet té brossa al seu final"
-#: builtin/index-pack.c:1185
+#: builtin/index-pack.c:1163
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr "confusió més enllà de la bogeria en parse_pack_objects()"
-#: builtin/index-pack.c:1208
+#: builtin/index-pack.c:1186
msgid "Resolving deltas"
msgstr "S'estan resolent les diferències"
-#: builtin/index-pack.c:1219
+#: builtin/index-pack.c:1196 builtin/pack-objects.c:2492
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1261
+#: builtin/index-pack.c:1237
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr "confusió més enllà de la bogeria"
-#: builtin/index-pack.c:1267
+#: builtin/index-pack.c:1243
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "s'ha completat amb %d objecte local"
msgstr[1] "s'ha completat amb %d objectes locals"
-#: builtin/index-pack.c:1279
+#: builtin/index-pack.c:1255
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr "Suma de verificació final no esperada per a %s (corrupció de disc?)"
-#: builtin/index-pack.c:1283
+#: builtin/index-pack.c:1259
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "El paquet té %d diferència no resolta"
msgstr[1] "El paquet té %d diferències no resoltes"
-#: builtin/index-pack.c:1307
+#: builtin/index-pack.c:1283
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "no s'ha pogut desinflar l'objecte annexat (%d)"
-#: builtin/index-pack.c:1383
+#: builtin/index-pack.c:1360
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "l'objecte local %s és malmès"
-#: builtin/index-pack.c:1397
+#: builtin/index-pack.c:1374
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "el nom del fitxer de paquet «%s» no acaba amb '.pack'"
-#: builtin/index-pack.c:1422
+#: builtin/index-pack.c:1399
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "no es pot escriure «%s» al fitxer «%s»"
-#: builtin/index-pack.c:1430
+#: builtin/index-pack.c:1407
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "no es pot tancar el fitxer escrit a mantenir «%s»"
-#: builtin/index-pack.c:1454
+#: builtin/index-pack.c:1431
msgid "error while closing pack file"
msgstr "error en tancar el fitxer de paquet"
-#: builtin/index-pack.c:1468
+#: builtin/index-pack.c:1445
msgid "cannot store pack file"
msgstr "no es pot emmagatzemar el fitxer de paquet"
-#: builtin/index-pack.c:1476
+#: builtin/index-pack.c:1453
msgid "cannot store index file"
msgstr "no es pot emmagatzemar el fitxer d'índex"
-#: builtin/index-pack.c:1513
+#: builtin/index-pack.c:1497 builtin/pack-objects.c:2727
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "pack.indexversion=%<PRIu32> incorrecte"
-#: builtin/index-pack.c:1581
+#: builtin/index-pack.c:1565
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "No es pot obrir el fitxer de paquet existent «%s»"
-#: builtin/index-pack.c:1583
+#: builtin/index-pack.c:1567
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "No es pot obrir el fitxer d'índex de paquets existent de «%s»"
-#: builtin/index-pack.c:1631
+#: builtin/index-pack.c:1615
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "sense diferències: %d objecte"
msgstr[1] "sense diferències: %d objectes"
-#: builtin/index-pack.c:1638
+#: builtin/index-pack.c:1622
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "longitud de cadena = %d: %lu objecte"
msgstr[1] "longitud de cadena = %d: %lu objectes"
-#: builtin/index-pack.c:1675
+#: builtin/index-pack.c:1659
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "No es pot tornar al directori de treball actual"
-#: builtin/index-pack.c:1724 builtin/index-pack.c:1727
-#: builtin/index-pack.c:1743 builtin/index-pack.c:1747
+#: builtin/index-pack.c:1708 builtin/index-pack.c:1711
+#: builtin/index-pack.c:1727 builtin/index-pack.c:1731
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "%s incorrecte"
-#: builtin/index-pack.c:1763
+#: builtin/index-pack.c:1747
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "--fix-thin no es pot usar sense --stdin"
-#: builtin/index-pack.c:1765
+#: builtin/index-pack.c:1749
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "--stdin requereix un dipòsit git"
-#: builtin/index-pack.c:1771
+#: builtin/index-pack.c:1755
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "s'ha donat --verify sense nom de fitxer de paquet"
-#: builtin/init-db.c:55
-#, c-format
-msgid "cannot stat '%s'"
-msgstr "no es pot fer stat en «%s»"
+#: builtin/index-pack.c:1803 builtin/unpack-objects.c:580
+#, fuzzy
+msgid "fsck error in pack objects"
+msgstr "error en objecte: %s"
#: builtin/init-db.c:61
#, c-format
@@ -9746,72 +12143,72 @@ msgstr "no es pot fer stat en la plantilla «%s»"
msgid "cannot opendir '%s'"
msgstr "no es pot fer opendir en el directori «%s»"
-#: builtin/init-db.c:77
+#: builtin/init-db.c:78
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
msgstr "no es pot fer readlink en «%s»"
-#: builtin/init-db.c:79
+#: builtin/init-db.c:80
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
msgstr "no es pot fer symlink en «%s» «%s»"
-#: builtin/init-db.c:85
+#: builtin/init-db.c:86
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
msgstr "no es pot copiar «%s» a «%s»"
-#: builtin/init-db.c:89
+#: builtin/init-db.c:90
#, c-format
msgid "ignoring template %s"
msgstr "s'està ignorant la plantilla %s"
-#: builtin/init-db.c:120
-#, c-format
-msgid "templates not found %s"
+#: builtin/init-db.c:121
+#, fuzzy, c-format
+msgid "templates not found in %s"
msgstr "no s'han trobat les plantilles %s"
-#: builtin/init-db.c:135
+#: builtin/init-db.c:136
#, c-format
msgid "not copying templates from '%s': %s"
msgstr "no s'estan copiant plantilles de «%s»: %s"
-#: builtin/init-db.c:328
+#: builtin/init-db.c:329
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "no s'ha pogut gestionar el tipus de fitxer %d"
-#: builtin/init-db.c:331
+#: builtin/init-db.c:332
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "no s'ha pogut moure %s a %s"
-#: builtin/init-db.c:348 builtin/init-db.c:351
+#: builtin/init-db.c:349 builtin/init-db.c:352
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "%s ja existeix"
-#: builtin/init-db.c:404
+#: builtin/init-db.c:405
#, c-format
msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "S'ha reinicialitzat el dipòsit compartit existent del Git en %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:405
+#: builtin/init-db.c:406
#, c-format
msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
msgstr "S'ha reinicialitzat el dipòsit existent del Git en %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:409
+#: builtin/init-db.c:410
#, c-format
msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "S'ha inicialitzat un dipòsit compartit buit del Git en %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:410
+#: builtin/init-db.c:411
#, c-format
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "S'ha inicialitzat un dipòsit buit del Git en %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:458
+#: builtin/init-db.c:460
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -9819,25 +12216,25 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<directori-de-plantilla>] [--"
"shared[=<permisos>]] [<directori>]"
-#: builtin/init-db.c:481
+#: builtin/init-db.c:483
msgid "permissions"
msgstr "permisos"
-#: builtin/init-db.c:482
+#: builtin/init-db.c:484
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr "especifica que el dipòsit de git es compartirà entre diversos usuaris"
-#: builtin/init-db.c:516 builtin/init-db.c:521
+#: builtin/init-db.c:518 builtin/init-db.c:523
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "no es pot mkdir %s"
-#: builtin/init-db.c:525
+#: builtin/init-db.c:527
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "no es pot canviar de directori a %s"
-#: builtin/init-db.c:546
+#: builtin/init-db.c:548
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -9846,7 +12243,7 @@ msgstr ""
"no es permet %s (o --work-tree=<directori>) sense especificar %s (o --git-"
"dir=<directori>)"
-#: builtin/init-db.c:574
+#: builtin/init-db.c:576
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "No es pot accedir a l'arbre de treball «%s»"
@@ -9859,172 +12256,176 @@ msgstr ""
"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer "
"<testimoni>[(=|:)<valor>])...] [<fitxer>...]"
-#: builtin/interpret-trailers.c:92
+#: builtin/interpret-trailers.c:94
msgid "edit files in place"
msgstr "edita els fitxers in situ"
-#: builtin/interpret-trailers.c:93
+#: builtin/interpret-trailers.c:95
msgid "trim empty trailers"
msgstr "escurça els remolcs buits"
-#: builtin/interpret-trailers.c:96
+#: builtin/interpret-trailers.c:98
msgid "where to place the new trailer"
msgstr "on ubica"
-#: builtin/interpret-trailers.c:98
+#: builtin/interpret-trailers.c:100
msgid "action if trailer already exists"
msgstr "acció si el «trailer» ja existeix"
-#: builtin/interpret-trailers.c:100
+#: builtin/interpret-trailers.c:102
msgid "action if trailer is missing"
msgstr "acció si el «trailer» falta"
-#: builtin/interpret-trailers.c:102
+#: builtin/interpret-trailers.c:104
msgid "output only the trailers"
msgstr "mostra només els «trailer»"
-#: builtin/interpret-trailers.c:103
+#: builtin/interpret-trailers.c:105
msgid "do not apply config rules"
msgstr "no apliquis les regles de configuració"
-#: builtin/interpret-trailers.c:104
+#: builtin/interpret-trailers.c:106
msgid "join whitespace-continued values"
msgstr "uneix els valors continus amb espais en blanc"
-#: builtin/interpret-trailers.c:105
+#: builtin/interpret-trailers.c:107
msgid "set parsing options"
msgstr "estableix les opcions d'anàlisi"
-#: builtin/interpret-trailers.c:107
+#: builtin/interpret-trailers.c:109
+msgid "do not treat --- specially"
+msgstr ""
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:110
msgid "trailer"
msgstr "remolc"
-#: builtin/interpret-trailers.c:108
+#: builtin/interpret-trailers.c:111
msgid "trailer(s) to add"
msgstr "remolcs a afegir"
-#: builtin/interpret-trailers.c:117
+#: builtin/interpret-trailers.c:120
msgid "--trailer with --only-input does not make sense"
msgstr "--trailer amb --only-input no té sentit"
-#: builtin/interpret-trailers.c:127
+#: builtin/interpret-trailers.c:130
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "no s'ha donat cap fitxer d'entrada per a edició in situ"
-#: builtin/log.c:48
+#: builtin/log.c:54
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [<opcions>] [<rang-de-revisions>] [[--] <camí>...]"
-#: builtin/log.c:49
+#: builtin/log.c:55
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [<opcions>] <objecte>..."
-#: builtin/log.c:93
+#: builtin/log.c:99
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "opció --decorate no vàlida: %s"
-#: builtin/log.c:153
+#: builtin/log.c:162
msgid "suppress diff output"
msgstr "omet la sortida de diferències"
-#: builtin/log.c:154
+#: builtin/log.c:163
msgid "show source"
msgstr "mostra la font"
-#: builtin/log.c:155
+#: builtin/log.c:164
msgid "Use mail map file"
msgstr "Usa el fitxer de mapa de correu"
-#: builtin/log.c:157
+#: builtin/log.c:166
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "només decora les referències que coincideixin amb <patró>"
-#: builtin/log.c:159
+#: builtin/log.c:168
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "no decoris les referències que coincideixen amb <patró>"
-#: builtin/log.c:160
+#: builtin/log.c:169
msgid "decorate options"
msgstr "opcions de decoració"
-#: builtin/log.c:163
+#: builtin/log.c:172
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr "Processa el rang de línies n,m en el fitxer, comptant des d'1"
-#: builtin/log.c:259
+#: builtin/log.c:270
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Sortida final: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:510
+#: builtin/log.c:522
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: fitxer incorrecte"
-#: builtin/log.c:525 builtin/log.c:619
+#: builtin/log.c:537 builtin/log.c:631
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "No es pot llegir l'objecte %s"
-#: builtin/log.c:643
+#: builtin/log.c:655
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Tipus desconegut: %d"
-#: builtin/log.c:764
+#: builtin/log.c:776
msgid "format.headers without value"
msgstr "format.headers sense valor"
-#: builtin/log.c:865
+#: builtin/log.c:877
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "el nom del directori de sortida és massa llarg"
-#: builtin/log.c:881
+#: builtin/log.c:893
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "No es pot obrir el fitxer de pedaç %s"
-#: builtin/log.c:898
+#: builtin/log.c:910
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Cal exactament un rang."
-#: builtin/log.c:908
+#: builtin/log.c:920
msgid "Not a range."
msgstr "No és un rang."
-#: builtin/log.c:1014
+#: builtin/log.c:1043
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "La carta de presentació necessita el format de correu electrònic"
-#: builtin/log.c:1095
+#: builtin/log.c:1119
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "in-reply-to boig: %s"
-#: builtin/log.c:1122
+#: builtin/log.c:1146
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [<opcions>] [<des-de> | <rang-de-revisions>]"
-#: builtin/log.c:1172
+#: builtin/log.c:1204
msgid "Two output directories?"
msgstr "Hi ha dos directoris de sortida?"
-#: builtin/log.c:1279 builtin/log.c:1932 builtin/log.c:1934 builtin/log.c:1946
+#: builtin/log.c:1311 builtin/log.c:2054 builtin/log.c:2056 builtin/log.c:2068
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Comissió desconeguda %s"
-#: builtin/log.c:1289 builtin/notes.c:887 builtin/tag.c:522
+#: builtin/log.c:1321 builtin/notes.c:894 builtin/tag.c:526
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "S'ha produït un error en resoldre «%s» com a referència vàlida."
-#: builtin/log.c:1294
+#: builtin/log.c:1326
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "No s'ha pogut trobar la base exacta de fusió."
-#: builtin/log.c:1298
+#: builtin/log.c:1330
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -10036,228 +12437,281 @@ msgstr ""
"seguir una branca remota. O podeu especificar la comissió base manualment\n"
"amb --base=<id-de-comissió-base>."
-#: builtin/log.c:1318
+#: builtin/log.c:1350
msgid "Failed to find exact merge base"
msgstr "S'ha produït un error en trobar la base exacta de fusió."
-#: builtin/log.c:1329
+#: builtin/log.c:1361
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "la comissió base ha de ser l'avantpassat de la llista de revisions"
-#: builtin/log.c:1333
+#: builtin/log.c:1365
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "la comissió base no ha de ser en la llista de revisions"
-#: builtin/log.c:1382
+#: builtin/log.c:1418
msgid "cannot get patch id"
msgstr "no es pot obtenir l'id del pedaç"
-#: builtin/log.c:1441
+#: builtin/log.c:1470
+#, fuzzy
+msgid "failed to infer range-diff ranges"
+msgstr "s'ha produït un error en executar «%s»"
+
+#: builtin/log.c:1515
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "usa [PATCH n/m] fins i tot amb un sol pedaç"
-#: builtin/log.c:1444
+#: builtin/log.c:1518
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "usa [PATCH] fins i tot amb múltiples pedaços"
-#: builtin/log.c:1448
+#: builtin/log.c:1522
msgid "print patches to standard out"
msgstr "imprimeix els pedaços a la sortida estàndard"
-#: builtin/log.c:1450
+#: builtin/log.c:1524
msgid "generate a cover letter"
msgstr "genera una carta de presentació"
-#: builtin/log.c:1452
+#: builtin/log.c:1526
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "usa una seqüència de números per als noms dels fitxers de sortida"
-#: builtin/log.c:1453
+#: builtin/log.c:1527
msgid "sfx"
msgstr "sufix"
-#: builtin/log.c:1454
+#: builtin/log.c:1528
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "usa <sufix> en lloc de '.patch'"
-#: builtin/log.c:1456
+#: builtin/log.c:1530
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "comença numerant els pedaços a <n> en lloc d'1"
-#: builtin/log.c:1458
+#: builtin/log.c:1532
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "marca la sèrie com a l'enèsima llançada"
-#: builtin/log.c:1460
+#: builtin/log.c:1534
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Usa [RFC PATCH] en lloc de [PATCH]"
-#: builtin/log.c:1463
+#: builtin/log.c:1537
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Usa [<prefix>] en lloc de [PATCH]"
-#: builtin/log.c:1466
+#: builtin/log.c:1540
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "emmagatzema els fitxers resultants a <directori>"
-#: builtin/log.c:1469
+#: builtin/log.c:1543
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "no despullis/afegeixis [PATCH]"
-#: builtin/log.c:1472
+#: builtin/log.c:1546
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "no emetis diferències binàries"
-#: builtin/log.c:1474
+#: builtin/log.c:1548
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "emet un hash de tots zeros en la capçalera From"
-#: builtin/log.c:1476
+#: builtin/log.c:1550
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "no incloguis pedaços que coincideixin amb comissions a la font"
-#: builtin/log.c:1478
+#: builtin/log.c:1552
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"mostra el format de pedaç en lloc del per defecte (pedaç + estadístiques)"
-#: builtin/log.c:1480
+#: builtin/log.c:1554
msgid "Messaging"
msgstr "Missatgeria"
-#: builtin/log.c:1481
+#: builtin/log.c:1555
msgid "header"
msgstr "capçalera"
-#: builtin/log.c:1482
+#: builtin/log.c:1556
msgid "add email header"
msgstr "afegeix una capçalera de correu electrònic"
-#: builtin/log.c:1483 builtin/log.c:1485
+#: builtin/log.c:1557 builtin/log.c:1559
msgid "email"
msgstr "correu electrònic"
-#: builtin/log.c:1483
+#: builtin/log.c:1557
msgid "add To: header"
msgstr "afegeix la capçalera To:"
-#: builtin/log.c:1485
+#: builtin/log.c:1559
msgid "add Cc: header"
msgstr "afegeix la capçalera Cc:"
-#: builtin/log.c:1487
+#: builtin/log.c:1561
msgid "ident"
msgstr "identitat"
-#: builtin/log.c:1488
+#: builtin/log.c:1562
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"estableix l'adreça From a <identitat> (o la identitat del comitent si manca)"
-#: builtin/log.c:1490
+#: builtin/log.c:1564
msgid "message-id"
msgstr "ID de missatge"
-#: builtin/log.c:1491
+#: builtin/log.c:1565
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr "fes que el primer missatge sigui una resposta a <ID de missatge>"
-#: builtin/log.c:1492 builtin/log.c:1495
+#: builtin/log.c:1566 builtin/log.c:1569
msgid "boundary"
msgstr "límit"
-#: builtin/log.c:1493
+#: builtin/log.c:1567
msgid "attach the patch"
msgstr "adjunta el pedaç"
-#: builtin/log.c:1496
+#: builtin/log.c:1570
msgid "inline the patch"
msgstr "posa el pedaç en el cos"
-#: builtin/log.c:1500
+#: builtin/log.c:1574
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr "habilita l'enfilada de missatges, estils: shallow, deep"
-#: builtin/log.c:1502
+#: builtin/log.c:1576
msgid "signature"
msgstr "signatura"
-#: builtin/log.c:1503
+#: builtin/log.c:1577
msgid "add a signature"
msgstr "afegeix una signatura"
-#: builtin/log.c:1504
+#: builtin/log.c:1578
msgid "base-commit"
msgstr "comissió base"
-#: builtin/log.c:1505
+#: builtin/log.c:1579
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
-msgstr "afegeix la informació d'arbre prerequerida a la sèrie de pedaços"
+msgstr "afegeix la informació d'arbre requerida a la sèrie de pedaços"
-#: builtin/log.c:1507
+#: builtin/log.c:1581
msgid "add a signature from a file"
msgstr "afegeix una signatura des d'un fitxer"
-#: builtin/log.c:1508
+#: builtin/log.c:1582
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "no imprimeixis els noms de fitxer del pedaç"
-#: builtin/log.c:1510
+#: builtin/log.c:1584
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "mostra el progrés durant la generació de pedaços"
#: builtin/log.c:1585
+msgid "rev"
+msgstr "rev"
+
+#: builtin/log.c:1586
+msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
+msgstr ""
+
+#: builtin/log.c:1589
+msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
+msgstr ""
+
+#: builtin/log.c:1591
+msgid "percentage by which creation is weighted"
+msgstr ""
+
+#: builtin/log.c:1666
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "línia d'identitat no vàlida: %s"
-#: builtin/log.c:1600
-msgid "-n and -k are mutually exclusive."
+#: builtin/log.c:1681
+#, fuzzy
+msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "-n i -k són mútuament excloents."
-#: builtin/log.c:1602
-msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive."
+#: builtin/log.c:1683
+#, fuzzy
+msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "--subject-prefix/--rfc i -k són mútuament excloents."
-#: builtin/log.c:1610
+#: builtin/log.c:1691
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "--name-only no té sentit"
-#: builtin/log.c:1612
+#: builtin/log.c:1693
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "--name-status no té sentit"
-#: builtin/log.c:1614
+#: builtin/log.c:1695
msgid "--check does not make sense"
msgstr "--check no té sentit"
-#: builtin/log.c:1646
+#: builtin/log.c:1727
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr "sortida estàndard o directori, quin dels dos?"
-#: builtin/log.c:1648
+#: builtin/log.c:1729
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "No s'ha pogut crear el directori «%s»"
-#: builtin/log.c:1741
+#: builtin/log.c:1816
+msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
+msgstr ""
+
+#: builtin/log.c:1820
+msgid "Interdiff:"
+msgstr ""
+
+#: builtin/log.c:1821
+#, c-format
+msgid "Interdiff against v%d:"
+msgstr ""
+
+#: builtin/log.c:1827
+msgid "--creation-factor requires --range-diff"
+msgstr ""
+
+#: builtin/log.c:1831
+msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
+msgstr ""
+
+#: builtin/log.c:1839
+msgid "Range-diff:"
+msgstr ""
+
+#: builtin/log.c:1840
+#, c-format
+msgid "Range-diff against v%d:"
+msgstr ""
+
+#: builtin/log.c:1851
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de signatura «%s»"
-#: builtin/log.c:1773
+#: builtin/log.c:1887
msgid "Generating patches"
msgstr "S'estan generant els pedaços"
-#: builtin/log.c:1817
+#: builtin/log.c:1931
msgid "Failed to create output files"
msgstr "S'ha produït un error en crear els fitxers de sortida"
-#: builtin/log.c:1867
+#: builtin/log.c:1989
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [<font> [<cap> [<límit>]]]"
-#: builtin/log.c:1921
+#: builtin/log.c:2043
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -10265,113 +12719,113 @@ msgstr ""
"No s'ha pogut trobar una branca remota seguida. Especifiqueu <font> "
"manualment.\n"
-#: builtin/ls-files.c:468
+#: builtin/ls-files.c:469
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [<opcions>] [<fitxer>...]"
-#: builtin/ls-files.c:517
+#: builtin/ls-files.c:525
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "identifica l'estat de fitxer amb etiquetes"
-#: builtin/ls-files.c:519
+#: builtin/ls-files.c:527
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "usa lletres minúscules per als fitxers 'assume unchanged'"
-#: builtin/ls-files.c:521
+#: builtin/ls-files.c:529
msgid "use lowercase letters for 'fsmonitor clean' files"
msgstr "usa lletres minúscules per als fitxers 'fsmonitor clean'"
-#: builtin/ls-files.c:523
+#: builtin/ls-files.c:531
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr ""
"mostra en la sortida els fitxers desats en la memòria cau (per defecte)"
-#: builtin/ls-files.c:525
+#: builtin/ls-files.c:533
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "mostra en la sortida els fitxers suprimits"
-#: builtin/ls-files.c:527
+#: builtin/ls-files.c:535
msgid "show modified files in the output"
msgstr "mostra en la sortida els fitxers modificats"
-#: builtin/ls-files.c:529
+#: builtin/ls-files.c:537
msgid "show other files in the output"
msgstr "mostra en la sortida els altres fitxers"
-#: builtin/ls-files.c:531
+#: builtin/ls-files.c:539
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "mostra en la sortida els fitxers ignorats"
-#: builtin/ls-files.c:534
+#: builtin/ls-files.c:542
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "mostra en la sortida el nom d'objecte dels continguts «stage»"
-#: builtin/ls-files.c:536
+#: builtin/ls-files.c:544
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "mostra els fitxers en el sistema de fitxers que s'han d'eliminar"
-#: builtin/ls-files.c:538
+#: builtin/ls-files.c:546
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "mostra només els noms dels directoris 'other'"
-#: builtin/ls-files.c:540
+#: builtin/ls-files.c:548
msgid "show line endings of files"
msgstr "mostra els terminadors de línia dels fitxers"
-#: builtin/ls-files.c:542
+#: builtin/ls-files.c:550
msgid "don't show empty directories"
msgstr "no mostris els directoris buits"
-#: builtin/ls-files.c:545
+#: builtin/ls-files.c:553
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "mostra en la sortida els fitxers sense fusionar"
-#: builtin/ls-files.c:547
+#: builtin/ls-files.c:555
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "mostra la informació de resolució de desfet"
-#: builtin/ls-files.c:549
+#: builtin/ls-files.c:557
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "omet els fitxers coincidents amb el patró"
-#: builtin/ls-files.c:552
+#: builtin/ls-files.c:560
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "els patrons d'exclusió es llegeixen de <fitxer>"
-#: builtin/ls-files.c:555
+#: builtin/ls-files.c:563
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr "llegeix els patrons addicionals d'exclusió per directori en <fitxer>"
-#: builtin/ls-files.c:557
+#: builtin/ls-files.c:565
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "afegeix les exclusions estàndards de git"
-#: builtin/ls-files.c:560
+#: builtin/ls-files.c:569
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "fes que la sortida sigui relativa al directori superior del projecte"
-#: builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/ls-files.c:572
msgid "recurse through submodules"
msgstr "inclou recursivament als submòduls"
-#: builtin/ls-files.c:565
+#: builtin/ls-files.c:574
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "si qualsevol <fitxer> no és en l'índex, tracta-ho com a error"
-#: builtin/ls-files.c:566
+#: builtin/ls-files.c:575
msgid "tree-ish"
msgstr "arbre"
-#: builtin/ls-files.c:567
+#: builtin/ls-files.c:576
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"pretén que els camins eliminats després de <arbre> encara siguin presents"
-#: builtin/ls-files.c:569
+#: builtin/ls-files.c:578
msgid "show debugging data"
msgstr "mostra les dades de depuració"
-#: builtin/ls-remote.c:7
+#: builtin/ls-remote.c:9
msgid ""
"git ls-remote [--heads] [--tags] [--refs] [--upload-pack=<exec>]\n"
" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
@@ -10382,75 +12836,75 @@ msgstr ""
" [--exit-code] [--get-url] [--symref]\n"
" [<dipòsit> [<referències>...]]"
-#: builtin/ls-remote.c:52
+#: builtin/ls-remote.c:59
msgid "do not print remote URL"
msgstr "no imprimeixis l'URL remot"
-#: builtin/ls-remote.c:53 builtin/ls-remote.c:55
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:885
msgid "exec"
msgstr "executable"
-#: builtin/ls-remote.c:54 builtin/ls-remote.c:56
+#: builtin/ls-remote.c:61 builtin/ls-remote.c:63
msgid "path of git-upload-pack on the remote host"
msgstr "camí a git-upload-pack en la màquina remota"
-#: builtin/ls-remote.c:58
+#: builtin/ls-remote.c:65
msgid "limit to tags"
msgstr "limita a etiquetes"
-#: builtin/ls-remote.c:59
+#: builtin/ls-remote.c:66
msgid "limit to heads"
msgstr "limita a caps"
-#: builtin/ls-remote.c:60
+#: builtin/ls-remote.c:67
msgid "do not show peeled tags"
msgstr "no mostris les etiquetes pelades"
-#: builtin/ls-remote.c:62
+#: builtin/ls-remote.c:69
msgid "take url.<base>.insteadOf into account"
msgstr "tingues en compte url.<base>.insteadOf"
-#: builtin/ls-remote.c:64
+#: builtin/ls-remote.c:73
msgid "exit with exit code 2 if no matching refs are found"
msgstr "surt amb codi de sortida 2 si no es troba cap referència coincident"
-#: builtin/ls-remote.c:67
+#: builtin/ls-remote.c:76
msgid "show underlying ref in addition to the object pointed by it"
msgstr "mostra la referència subjacent a més de l'objecte que senyali"
-#: builtin/ls-tree.c:29
+#: builtin/ls-tree.c:30
msgid "git ls-tree [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git ls-tree [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
-#: builtin/ls-tree.c:127
+#: builtin/ls-tree.c:128
msgid "only show trees"
msgstr "mostra només els arbres"
-#: builtin/ls-tree.c:129
+#: builtin/ls-tree.c:130
msgid "recurse into subtrees"
msgstr "inclou recursivament als subarbres"
-#: builtin/ls-tree.c:131
+#: builtin/ls-tree.c:132
msgid "show trees when recursing"
msgstr "mostra els arbres quan es treballa recursivament"
-#: builtin/ls-tree.c:134
+#: builtin/ls-tree.c:135
msgid "terminate entries with NUL byte"
msgstr "acaba les entrades amb un octet NUL"
-#: builtin/ls-tree.c:135
+#: builtin/ls-tree.c:136
msgid "include object size"
msgstr "mida de l'objecte d'inclusió"
-#: builtin/ls-tree.c:137 builtin/ls-tree.c:139
+#: builtin/ls-tree.c:138 builtin/ls-tree.c:140
msgid "list only filenames"
msgstr "llista només els noms de fitxer"
-#: builtin/ls-tree.c:142
+#: builtin/ls-tree.c:143
msgid "use full path names"
msgstr "usa els noms de camí complets"
-#: builtin/ls-tree.c:144
+#: builtin/ls-tree.c:145
msgid "list entire tree; not just current directory (implies --full-name)"
msgstr ""
"llista l'arbre sencer; no només el directori actual (implica --full-name)"
@@ -10460,183 +12914,183 @@ msgstr ""
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "mbox buit: «%s»"
-#: builtin/merge.c:49
+#: builtin/merge.c:52
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [<opcions>] [<comissió>...]"
-#: builtin/merge.c:50
+#: builtin/merge.c:53
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:51
+#: builtin/merge.c:54
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:108
+#: builtin/merge.c:111
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "l'opció «m» requereix un valor"
-#: builtin/merge.c:145
+#: builtin/merge.c:177
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "No s'ha pogut trobar l'estratègia de fusió «%s».\n"
-#: builtin/merge.c:146
+#: builtin/merge.c:178
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Les estratègies disponibles són:"
-#: builtin/merge.c:151
+#: builtin/merge.c:183
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Les estratègies personalitzades disponibles són:"
-#: builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:137
+#: builtin/merge.c:234 builtin/pull.c:143
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "no mostris les estadístiques de diferència al final de la fusió"
-#: builtin/merge.c:204 builtin/pull.c:140
+#: builtin/merge.c:237 builtin/pull.c:146
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "mostra les estadístiques de diferència al final de la fusió"
-#: builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:143
+#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:149
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(sinònim de --stat)"
-#: builtin/merge.c:207 builtin/pull.c:146
+#: builtin/merge.c:240 builtin/pull.c:152
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"afegeix (com a màxim <n>) entrades del registre curt al missatge de comissió "
"de fusió"
-#: builtin/merge.c:210 builtin/pull.c:152
+#: builtin/merge.c:243 builtin/pull.c:158
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "crea una única comissió en lloc de fusionar"
-#: builtin/merge.c:212 builtin/pull.c:155
+#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:161
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "realitza una comissió si la fusió té èxit (per defecte)"
-#: builtin/merge.c:214 builtin/pull.c:158
+#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:164
msgid "edit message before committing"
msgstr "edita el missatge abans de cometre"
-#: builtin/merge.c:215
+#: builtin/merge.c:248
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "permet l'avanç ràpid (per defecte)"
-#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:164
+#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:170
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "avorta si l'avanç ràpid no és possible"
-#: builtin/merge.c:221 builtin/pull.c:167
+#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:173
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "verifica que la comissió anomenada tingui una signatura GPG vàlida"
-#: builtin/merge.c:222 builtin/notes.c:777 builtin/pull.c:171
-#: builtin/revert.c:109
+#: builtin/merge.c:255 builtin/notes.c:784 builtin/pull.c:177
+#: builtin/rebase.c:898 builtin/rebase--interactive.c:186 builtin/revert.c:110
msgid "strategy"
msgstr "estratègia"
-#: builtin/merge.c:223 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:178
msgid "merge strategy to use"
msgstr "estratègia de fusió a usar"
-#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:175
+#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:181
msgid "option=value"
msgstr "opció=valor"
-#: builtin/merge.c:225 builtin/pull.c:176
+#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:182
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "opció per a l'estratègia de fusió seleccionada"
-#: builtin/merge.c:227
+#: builtin/merge.c:260
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "missatge de comissió de fusió (per a una fusió no d'avanç ràpid)"
-#: builtin/merge.c:231
+#: builtin/merge.c:267
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "avorta la fusió en curs actual"
-#: builtin/merge.c:233
+#: builtin/merge.c:269
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "continua la fusió en curs actual"
-#: builtin/merge.c:235 builtin/pull.c:183
+#: builtin/merge.c:271 builtin/pull.c:189
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "permet fusionar històries no relacionades"
-#: builtin/merge.c:241
+#: builtin/merge.c:277
msgid "verify commit-msg hook"
msgstr "verifica el lligam de missatge de comissió"
-#: builtin/merge.c:266
+#: builtin/merge.c:302
msgid "could not run stash."
msgstr "no s'ha pogut executar «stash»."
-#: builtin/merge.c:271
+#: builtin/merge.c:307
msgid "stash failed"
msgstr "l'«stash» ha fallat"
-#: builtin/merge.c:276
+#: builtin/merge.c:312
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "no és un objecte vàlid: %s"
-#: builtin/merge.c:298 builtin/merge.c:315
+#: builtin/merge.c:334 builtin/merge.c:351
msgid "read-tree failed"
msgstr "read-tree ha fallat"
-#: builtin/merge.c:345
+#: builtin/merge.c:381
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (res a fer «squash»)"
-#: builtin/merge.c:356
+#: builtin/merge.c:392
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Comissió «squash» -- no s'està actualitzant HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:406
+#: builtin/merge.c:442
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr "Cap missatge de fusió -- no s'està actualitzant HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:456
+#: builtin/merge.c:493
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "«%s» no assenyala una comissió"
-#: builtin/merge.c:546
+#: builtin/merge.c:580
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Cadena branch.%s.mergeoptions incorrecta: %s"
-#: builtin/merge.c:668
+#: builtin/merge.c:701
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "No s'està gestionant res a part de la fusió de dos caps."
-#: builtin/merge.c:682
+#: builtin/merge.c:715
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Opció desconeguda de merge-recursive: -X%s"
-#: builtin/merge.c:697
+#: builtin/merge.c:730
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure %s"
-#: builtin/merge.c:749
+#: builtin/merge.c:782
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "No s'ha pogut llegir de «%s»"
-#: builtin/merge.c:758
+#: builtin/merge.c:791
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"No s'està cometent la fusió; useu 'git commit' per a completar la fusió.\n"
-#: builtin/merge.c:764
+#: builtin/merge.c:797
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -10652,70 +13106,70 @@ msgstr ""
"S'ignoraran les línies que comencin amb '%c', i un missatge buit\n"
"avorta la comissió.\n"
-#: builtin/merge.c:800
+#: builtin/merge.c:833
msgid "Empty commit message."
msgstr "El missatge de comissió és buit."
-#: builtin/merge.c:820
+#: builtin/merge.c:852
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Meravellós.\n"
-#: builtin/merge.c:873
+#: builtin/merge.c:905
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"La fusió automàtica ha fallat; arregleu els conflictes i després cometeu el "
"resultat.\n"
-#: builtin/merge.c:912
+#: builtin/merge.c:944
msgid "No current branch."
msgstr "No hi ha cap branca actual."
-#: builtin/merge.c:914
+#: builtin/merge.c:946
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "No hi ha cap remot per a la branca actual."
-#: builtin/merge.c:916
+#: builtin/merge.c:948
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "No hi ha cap font per defecte definida per a la branca actual."
-#: builtin/merge.c:921
+#: builtin/merge.c:953
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "No hi ha cap branca amb seguiment remot per a %s de %s"
-#: builtin/merge.c:974
+#: builtin/merge.c:1010
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Valor incorrecte «%s» en l'entorn «%s»"
-#: builtin/merge.c:1076
+#: builtin/merge.c:1113
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "no és quelcom que puguem fusionar en %s: %s"
-#: builtin/merge.c:1110
+#: builtin/merge.c:1147
msgid "not something we can merge"
msgstr "no és quelcom que puguem fusionar"
-#: builtin/merge.c:1212
+#: builtin/merge.c:1250
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "--abort no accepta paràmetres"
-#: builtin/merge.c:1216
+#: builtin/merge.c:1254
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "No hi ha fusió a avortar (manca MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1228
+#: builtin/merge.c:1266
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "--continue no accepta paràmetres"
-#: builtin/merge.c:1232
+#: builtin/merge.c:1270
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "No hi ha cap fusió en curs (manca MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1248
+#: builtin/merge.c:1286
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -10723,7 +13177,7 @@ msgstr ""
"No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix).\n"
"Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
-#: builtin/merge.c:1255
+#: builtin/merge.c:1293
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -10731,157 +13185,137 @@ msgstr ""
"No heu conclòs el vostre «cherry pick» (CHERRY_PICK_HEAD existeix).\n"
"Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
-#: builtin/merge.c:1258
+#: builtin/merge.c:1296
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr "No heu conclòs el vostre «cherry pick» (CHERRY_PICK_HEAD existeix)."
-#: builtin/merge.c:1267
+#: builtin/merge.c:1305
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "No podeu combinar --squash amb --no-ff."
-#: builtin/merge.c:1275
+#: builtin/merge.c:1313
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"No hi ha una comissió especificada i merge.defaultToUpstream no està "
"establert."
-#: builtin/merge.c:1292
+#: builtin/merge.c:1330
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Una comissió «squash» a un HEAD buit encara no es permet"
-#: builtin/merge.c:1294
+#: builtin/merge.c:1332
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr "Una comissió no d'avanç ràpid no té sentit a un HEAD buit"
-#: builtin/merge.c:1299
+#: builtin/merge.c:1337
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "%s - no és una cosa que puguem fusionar"
-#: builtin/merge.c:1301
+#: builtin/merge.c:1339
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Es pot fusionar només una comissió a un HEAD buit"
-#: builtin/merge.c:1335
-#, c-format
-msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
-msgstr "La comissió %s té una signatura GPG no fiable, suposadament de %s."
-
-#: builtin/merge.c:1338
-#, c-format
-msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
-msgstr "La comissió %s té una signatura GPG incorrecta suposadament de %s."
-
-#: builtin/merge.c:1341
-#, c-format
-msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
-msgstr "La comissió %s no té signatura GPG."
-
-#: builtin/merge.c:1344
-#, c-format
-msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
-msgstr "La comissió %s té una signatura GPG bona de %s\n"
-
-#: builtin/merge.c:1403
+#: builtin/merge.c:1421
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "s'està refusant fusionar històries no relacionades"
-#: builtin/merge.c:1412
+#: builtin/merge.c:1430
msgid "Already up to date."
msgstr "Ja està al dia."
-#: builtin/merge.c:1422
+#: builtin/merge.c:1440
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "S'estan actualitzant %s..%s\n"
-#: builtin/merge.c:1463
+#: builtin/merge.c:1482
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "S'està intentant una fusió molt trivial en l'índex...\n"
-#: builtin/merge.c:1470
+#: builtin/merge.c:1489
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "No.\n"
-#: builtin/merge.c:1495
+#: builtin/merge.c:1514
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Ja està al dia. Estupend!"
-#: builtin/merge.c:1501
+#: builtin/merge.c:1520
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "No és possible avançar ràpidament, s'està avortant."
-#: builtin/merge.c:1524 builtin/merge.c:1603
+#: builtin/merge.c:1543 builtin/merge.c:1622
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "S'està rebobinant l'arbre a la pristina...\n"
-#: builtin/merge.c:1528
+#: builtin/merge.c:1547
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "S'està intentant l'estratègia de fusió %s...\n"
-#: builtin/merge.c:1594
+#: builtin/merge.c:1613
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Cap estratègia de fusió ha gestionat la fusió.\n"
-#: builtin/merge.c:1596
+#: builtin/merge.c:1615
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "L'estratègia de fusió %s ha fallat.\n"
-#: builtin/merge.c:1605
+#: builtin/merge.c:1624
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr "S'està usant el %s per a preparar la resolució a mà.\n"
-#: builtin/merge.c:1617
+#: builtin/merge.c:1636
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
"La fusió automàtica ha sortit bé; s'ha aturat abans de cometre com s'havia "
"demanat\n"
-#: builtin/merge-base.c:30
+#: builtin/merge-base.c:32
msgid "git merge-base [-a | --all] <commit> <commit>..."
msgstr "git merge-base [-a | --all] <comissió> <comissió>..."
-#: builtin/merge-base.c:31
+#: builtin/merge-base.c:33
msgid "git merge-base [-a | --all] --octopus <commit>..."
msgstr "git merge-base [-a | --all] --octopus <comissió>..."
-#: builtin/merge-base.c:32
+#: builtin/merge-base.c:34
msgid "git merge-base --independent <commit>..."
msgstr "git merge-base --independent <comissió>..."
-#: builtin/merge-base.c:33
+#: builtin/merge-base.c:35
msgid "git merge-base --is-ancestor <commit> <commit>"
msgstr "git merge-base --is-ancestor <comissió> <comissió>"
-#: builtin/merge-base.c:34
+#: builtin/merge-base.c:36
msgid "git merge-base --fork-point <ref> [<commit>]"
msgstr "git merge-base --fork-point <referència> [<comissió>]"
-#: builtin/merge-base.c:220
+#: builtin/merge-base.c:153
msgid "output all common ancestors"
msgstr "emet tots els avantpassats comuns"
-#: builtin/merge-base.c:222
+#: builtin/merge-base.c:155
msgid "find ancestors for a single n-way merge"
msgstr "troba els avantpassats per a una sola fusió d'n vies"
-#: builtin/merge-base.c:224
+#: builtin/merge-base.c:157
msgid "list revs not reachable from others"
msgstr "llista les revisions no abastables d'altres"
-#: builtin/merge-base.c:226
+#: builtin/merge-base.c:159
msgid "is the first one ancestor of the other?"
msgstr "és la primera un avantpassat de l'altre?"
-#: builtin/merge-base.c:228
+#: builtin/merge-base.c:161
msgid "find where <commit> forked from reflog of <ref>"
msgstr ""
"troba on <comissió> s'ha bifurcat del registre de referències de <referència>"
@@ -10894,35 +13328,35 @@ msgstr ""
"git merge-file [<opcions>] [-L <nom1> [-L <original> [-L <nom2>]]] <fitxer1> "
"<fitxer-original> <fitxer2>"
-#: builtin/merge-file.c:33
+#: builtin/merge-file.c:35
msgid "send results to standard output"
msgstr "envia els resultats a la sortida estàndard"
-#: builtin/merge-file.c:34
+#: builtin/merge-file.c:36
msgid "use a diff3 based merge"
msgstr "usa una fusió basada en diff3"
-#: builtin/merge-file.c:35
+#: builtin/merge-file.c:37
msgid "for conflicts, use our version"
msgstr "en conflictes, usa la nostra versió"
-#: builtin/merge-file.c:37
+#: builtin/merge-file.c:39
msgid "for conflicts, use their version"
msgstr "en conflictes, usa la seva versió"
-#: builtin/merge-file.c:39
+#: builtin/merge-file.c:41
msgid "for conflicts, use a union version"
msgstr "en conflictes, usa una versió d'unió"
-#: builtin/merge-file.c:42
+#: builtin/merge-file.c:44
msgid "for conflicts, use this marker size"
msgstr "en conflictes, usa aquesta mida de marcador"
-#: builtin/merge-file.c:43
+#: builtin/merge-file.c:45
msgid "do not warn about conflicts"
msgstr "no avisis de conflictes"
-#: builtin/merge-file.c:45
+#: builtin/merge-file.c:47
msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
msgstr "estableix les etiquetes per a fitxer1/fitxer-original/fitxer2"
@@ -10957,47 +13391,64 @@ msgstr "no s'ha pogut resoldre la referència «%s»"
msgid "Merging %s with %s\n"
msgstr "S'està fusionant %s amb %s\n"
-#: builtin/mktree.c:65
+#: builtin/mktree.c:66
msgid "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
-#: builtin/mktree.c:153
+#: builtin/mktree.c:154
msgid "input is NUL terminated"
msgstr "l'entrada és acabada amb NUL"
-#: builtin/mktree.c:154 builtin/write-tree.c:25
+#: builtin/mktree.c:155 builtin/write-tree.c:25
msgid "allow missing objects"
msgstr "permet els objectes absents"
-#: builtin/mktree.c:155
+#: builtin/mktree.c:156
msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "permet la creació de més d'un arbre"
+#: builtin/multi-pack-index.c:8
+msgid "git multi-pack-index [--object-dir=<dir>] (write|verify)"
+msgstr ""
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:21
+msgid "object directory containing set of packfile and pack-index pairs"
+msgstr ""
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:39
+msgid "too many arguments"
+msgstr "hi ha massa paràmetres"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:48
+#, c-format
+msgid "unrecognized verb: %s"
+msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
+
#: builtin/mv.c:17
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [<opcions>] <font>... <destí>"
-#: builtin/mv.c:83
+#: builtin/mv.c:82
#, c-format
msgid "Directory %s is in index and no submodule?"
msgstr "El directori %s és en l'índex i no hi ha cap submòdul?"
-#: builtin/mv.c:85 builtin/rm.c:289
+#: builtin/mv.c:84
msgid "Please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"Feu «stage» dels vostres canvis a .gitmodules o feu «stash» dels mateixos "
"per a procedir"
-#: builtin/mv.c:103
+#: builtin/mv.c:102
#, c-format
msgid "%.*s is in index"
msgstr "%.*s és en l'índex"
-#: builtin/mv.c:125
+#: builtin/mv.c:124
msgid "force move/rename even if target exists"
msgstr "força el moviment / canvi de nom encara que el destí existeixi"
-#: builtin/mv.c:127
+#: builtin/mv.c:126
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "omet els errors de moviment / canvi de nom"
@@ -11062,60 +13513,60 @@ msgstr "%s, origen=%s, destí=%s"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "S'està canviant el nom de %s a %s\n"
-#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:712 builtin/repack.c:394
+#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:511
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "el canvi del nom de «%s» ha fallat"
-#: builtin/name-rev.c:338
+#: builtin/name-rev.c:355
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [<opcions>] <comissió>..."
-#: builtin/name-rev.c:339
+#: builtin/name-rev.c:356
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [<opcions>] --all"
-#: builtin/name-rev.c:340
+#: builtin/name-rev.c:357
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [<opcions>] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:395
+#: builtin/name-rev.c:413
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "imprimeix només els noms (sense SHA-1)"
-#: builtin/name-rev.c:396
+#: builtin/name-rev.c:414
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "només usa les etiquetes per a anomenar les comissions"
-#: builtin/name-rev.c:398
+#: builtin/name-rev.c:416
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "només usa les referències que coincideixin amb <patró>"
-#: builtin/name-rev.c:400
+#: builtin/name-rev.c:418
msgid "ignore refs matching <pattern>"
msgstr "ignora les referències que coincideixin amb <patró>"
-#: builtin/name-rev.c:402
+#: builtin/name-rev.c:420
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr "llista totes les comissions abastables de totes les referències"
-#: builtin/name-rev.c:403
+#: builtin/name-rev.c:421
msgid "read from stdin"
msgstr "llegeix de stdin"
-#: builtin/name-rev.c:404
+#: builtin/name-rev.c:422
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "permet imprimir els noms `undefined` (per defecte)"
-#: builtin/name-rev.c:410
+#: builtin/name-rev.c:428
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "desreferencia les etiquetes en l'entrada (ús intern)"
-#: builtin/notes.c:26
+#: builtin/notes.c:28
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] [list [<object>]]"
msgstr "git notes [--ref <referència-de-notes>] [llista [<objecte>]]"
-#: builtin/notes.c:27
+#: builtin/notes.c:29
msgid ""
"git notes [--ref <notes-ref>] add [-f] [--allow-empty] [-m <msg> | -F <file> "
"| (-c | -C) <object>] [<object>]"
@@ -11123,12 +13574,12 @@ msgstr ""
"git notes [--ref <referència-de-notes>] add [-f] [--allow-empty] [-m "
"<missatge> | -F <fitxer> | (-c | -C) <objecte>] [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:28
+#: builtin/notes.c:30
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] copy [-f] <from-object> <to-object>"
msgstr ""
"git notes [--ref <referència-de-notes>] copy [-f] <d'objecte> <a-objecte>"
-#: builtin/notes.c:29
+#: builtin/notes.c:31
msgid ""
"git notes [--ref <notes-ref>] append [--allow-empty] [-m <msg> | -F <file> | "
"(-c | -C) <object>] [<object>]"
@@ -11136,159 +13587,154 @@ msgstr ""
"git notes [--ref <referència-de-notes>] append [--allow-empty] [-m "
"<missatge> | -F <fitxer> | (-c | -C) <objecte>] [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:30
+#: builtin/notes.c:32
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] edit [--allow-empty] [<object>]"
msgstr ""
"git notes [--ref <referència-de-notes>] edit [--allow-empty] [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:31
+#: builtin/notes.c:33
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] show [<object>]"
msgstr "git notes [--ref <referència-de-notes>] show [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:32
+#: builtin/notes.c:34
msgid ""
"git notes [--ref <notes-ref>] merge [-v | -q] [-s <strategy>] <notes-ref>"
msgstr ""
"git notes [--ref <referència-de-notes>] merge [-v | -q] [-s <estratègia>] "
"<referència-de-notes>"
-#: builtin/notes.c:33
+#: builtin/notes.c:35
msgid "git notes merge --commit [-v | -q]"
msgstr "git notes merge --commit [-v | -q]"
-#: builtin/notes.c:34
+#: builtin/notes.c:36
msgid "git notes merge --abort [-v | -q]"
msgstr "git notes merge --abort [-v | -q]"
-#: builtin/notes.c:35
+#: builtin/notes.c:37
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] remove [<object>...]"
msgstr "git notes [--ref <referència-de-notes>] remove [<objecte>...]"
-#: builtin/notes.c:36
+#: builtin/notes.c:38
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] prune [-n] [-v]"
msgstr "git notes [--ref <referència-de-notes>] prune [-n] [-v]"
-#: builtin/notes.c:37
+#: builtin/notes.c:39
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] get-ref"
msgstr "git notes [--ref <referència-de-notes>] get-ref"
-#: builtin/notes.c:42
+#: builtin/notes.c:44
msgid "git notes [list [<object>]]"
msgstr "git notes [llista [<objecte>]]"
-#: builtin/notes.c:47
+#: builtin/notes.c:49
msgid "git notes add [<options>] [<object>]"
msgstr "git notes add [<opcions>] [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:52
+#: builtin/notes.c:54
msgid "git notes copy [<options>] <from-object> <to-object>"
msgstr "git notes copy [<opcions>] <d'objecte> <a-objecte>"
-#: builtin/notes.c:53
+#: builtin/notes.c:55
msgid "git notes copy --stdin [<from-object> <to-object>]..."
msgstr "git notes copy --stdin [<d'objecte> <a-objecte>]..."
-#: builtin/notes.c:58
+#: builtin/notes.c:60
msgid "git notes append [<options>] [<object>]"
msgstr "git notes append [<opcions>] [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:63
+#: builtin/notes.c:65
msgid "git notes edit [<object>]"
msgstr "git notes edit [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:68
+#: builtin/notes.c:70
msgid "git notes show [<object>]"
msgstr "git notes show [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:73
+#: builtin/notes.c:75
msgid "git notes merge [<options>] <notes-ref>"
msgstr "git notes merge [<opcions>] <referència-de-notes>"
-#: builtin/notes.c:74
+#: builtin/notes.c:76
msgid "git notes merge --commit [<options>]"
msgstr "git notes merge --commit [<opcions>]"
-#: builtin/notes.c:75
+#: builtin/notes.c:77
msgid "git notes merge --abort [<options>]"
msgstr "git notes merge --abort [<opcions>]"
-#: builtin/notes.c:80
+#: builtin/notes.c:82
msgid "git notes remove [<object>]"
msgstr "git notes remove [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:85
+#: builtin/notes.c:87
msgid "git notes prune [<options>]"
msgstr "git notes prune [<opcions>]"
-#: builtin/notes.c:90
+#: builtin/notes.c:92
msgid "git notes get-ref"
msgstr "git notes get-ref"
-#: builtin/notes.c:95
+#: builtin/notes.c:97
msgid "Write/edit the notes for the following object:"
msgstr "Escriviu/editeu les notes per l'objecte següent:"
-#: builtin/notes.c:148
+#: builtin/notes.c:150
#, c-format
msgid "unable to start 'show' for object '%s'"
msgstr "no s'ha pogut iniciar 'show' per a l'objecte «%s»"
-#: builtin/notes.c:152
+#: builtin/notes.c:154
msgid "could not read 'show' output"
msgstr "no s'ha pogut llegir la sortida de 'show'"
-#: builtin/notes.c:160
+#: builtin/notes.c:162
#, c-format
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "S'ha produït un error en finalitzar 'show' per a l'objecte «%s»"
-#: builtin/notes.c:195
+#: builtin/notes.c:197
msgid "please supply the note contents using either -m or -F option"
msgstr ""
"especifiqueu el contingut de la nota fent servir l'opció -m o l'opció -F"
-#: builtin/notes.c:204
+#: builtin/notes.c:206
msgid "unable to write note object"
msgstr "no s'ha pogut escriure l'objecte de nota"
-#: builtin/notes.c:206
+#: builtin/notes.c:208
#, c-format
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "s'han deixat els continguts de la nota en %s"
-#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:506
-#, c-format
-msgid "cannot read '%s'"
-msgstr "no es pot llegir «%s»"
-
-#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:509
+#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:513
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir «%s»"
-#: builtin/notes.c:255 builtin/notes.c:306 builtin/notes.c:308
-#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:517
-#: builtin/notes.c:522 builtin/notes.c:600 builtin/notes.c:662
+#: builtin/notes.c:263 builtin/notes.c:313 builtin/notes.c:315
+#: builtin/notes.c:383 builtin/notes.c:438 builtin/notes.c:524
+#: builtin/notes.c:529 builtin/notes.c:607 builtin/notes.c:669
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "s'ha produït un error en resoldre «%s» com a referència vàlida."
-#: builtin/notes.c:258
+#: builtin/notes.c:265
#, c-format
msgid "failed to read object '%s'."
msgstr "s'ha produït un error en llegir l'objecte «%s»."
-#: builtin/notes.c:262
+#: builtin/notes.c:268
#, c-format
msgid "cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr "no es poden llegir les dades de node de l'objecte no de blob «%s»."
-#: builtin/notes.c:302
+#: builtin/notes.c:309
#, c-format
msgid "malformed input line: '%s'."
msgstr "línia d'entrada mal formada: «%s»."
-#: builtin/notes.c:317
+#: builtin/notes.c:324
#, c-format
msgid "failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en copiar les notes de «%s» a «%s»"
@@ -11296,47 +13742,47 @@ msgstr "s'ha produït un error en copiar les notes de «%s» a «%s»"
#. TRANSLATORS: the first %s will be replaced by a git
#. notes command: 'add', 'merge', 'remove', etc.
#.
-#: builtin/notes.c:349
+#: builtin/notes.c:356
#, c-format
msgid "refusing to %s notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "s'està refusant %s les notes en %s (fora de refs/notes/)"
-#: builtin/notes.c:369 builtin/notes.c:424 builtin/notes.c:500
-#: builtin/notes.c:512 builtin/notes.c:588 builtin/notes.c:655
-#: builtin/notes.c:805 builtin/notes.c:952 builtin/notes.c:973
+#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:507
+#: builtin/notes.c:519 builtin/notes.c:595 builtin/notes.c:662
+#: builtin/notes.c:812 builtin/notes.c:959 builtin/notes.c:980
msgid "too many parameters"
msgstr "massa paràmetres"
-#: builtin/notes.c:382 builtin/notes.c:668
+#: builtin/notes.c:389 builtin/notes.c:675
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
msgstr "no s'ha trobat cap nota per a l'objecte %s."
-#: builtin/notes.c:403 builtin/notes.c:566
+#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:573
msgid "note contents as a string"
msgstr "anota els continguts com a cadena"
-#: builtin/notes.c:406 builtin/notes.c:569
+#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:576
msgid "note contents in a file"
msgstr "anota els continguts en un fitxer"
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:572
+#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:579
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "reusa i edita l'objecte de nota especificat"
-#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575
+#: builtin/notes.c:419 builtin/notes.c:582
msgid "reuse specified note object"
msgstr "reusa l'objecte de nota especificat"
-#: builtin/notes.c:415 builtin/notes.c:578
+#: builtin/notes.c:422 builtin/notes.c:585
msgid "allow storing empty note"
msgstr "permet l'emmagatzematge d'una nota buida"
-#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:487
+#: builtin/notes.c:423 builtin/notes.c:494
msgid "replace existing notes"
msgstr "reemplaça les notes existents"
-#: builtin/notes.c:441
+#: builtin/notes.c:448
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -11345,30 +13791,30 @@ msgstr ""
"No es poden afegir les notes. S'han trobat notes existents de l'objecte %s. "
"Useu '-f' per a sobreescriure les notes existents."
-#: builtin/notes.c:456 builtin/notes.c:535
+#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:542
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "S'estan sobreescrivint les notes existents de l'objecte %s\n"
-#: builtin/notes.c:467 builtin/notes.c:627 builtin/notes.c:892
+#: builtin/notes.c:474 builtin/notes.c:634 builtin/notes.c:899
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "S'està eliminant la nota de l'objecte %s\n"
-#: builtin/notes.c:488
+#: builtin/notes.c:495
msgid "read objects from stdin"
msgstr "llegeix els objectes des de stdin"
-#: builtin/notes.c:490
+#: builtin/notes.c:497
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr ""
"carrega la configuració de reescriptura per a <ordre> (implica --stdin)"
-#: builtin/notes.c:508
+#: builtin/notes.c:515
msgid "too few parameters"
msgstr "hi ha massa pocs paràmetres"
-#: builtin/notes.c:529
+#: builtin/notes.c:536
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -11377,12 +13823,12 @@ msgstr ""
"No es poden copiar les notes. S'han trobat notes existents de l'objecte %s. "
"Useu '-f' per a sobreescriure les notes existents."
-#: builtin/notes.c:541
+#: builtin/notes.c:548
#, c-format
msgid "missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr "manquen notes a l'objecte font %s. No es pot copiar."
-#: builtin/notes.c:593
+#: builtin/notes.c:600
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -11391,53 +13837,53 @@ msgstr ""
"Es desaconsellen les opcions -m/-F/-c/-C en favor de la subordre 'edit'.\n"
"Useu «git notes add -f -m/-F/-c/-C» en lloc d'això.\n"
-#: builtin/notes.c:688
+#: builtin/notes.c:695
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "s'ha produït un error en suprimir la referència NOTES_MERGE_PARTIAL"
-#: builtin/notes.c:690
+#: builtin/notes.c:697
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
msgstr "s'ha produït un error en suprimir la referència NOTES_MERGE_REF"
-#: builtin/notes.c:692
+#: builtin/notes.c:699
msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
msgstr ""
"s'ha produït un error en eliminar l'arbre de treball de 'git notes merge'"
-#: builtin/notes.c:712
+#: builtin/notes.c:719
msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "s'ha produït un error en llegir la referència NOTES_MERGE_PARTIAL"
-#: builtin/notes.c:714
+#: builtin/notes.c:721
msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "no s'ha pogut trobar cap comissió de NOTES_MERGE_PARTIAL."
-#: builtin/notes.c:716
+#: builtin/notes.c:723
msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió de NOTES_MERGE_PARTIAL."
-#: builtin/notes.c:729
+#: builtin/notes.c:736
msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
msgstr "s'ha produït un error en resoldre NOTES_MERGE_REF"
-#: builtin/notes.c:732
+#: builtin/notes.c:739
msgid "failed to finalize notes merge"
msgstr "s'ha produït un error en finalitzar la fusió de notes"
-#: builtin/notes.c:758
+#: builtin/notes.c:765
#, c-format
msgid "unknown notes merge strategy %s"
msgstr "estratègia de fusió de notes desconeguda %s"
-#: builtin/notes.c:774
+#: builtin/notes.c:781
msgid "General options"
msgstr "Opcions generals"
-#: builtin/notes.c:776
+#: builtin/notes.c:783
msgid "Merge options"
msgstr "Opcions de fusió"
-#: builtin/notes.c:778
+#: builtin/notes.c:785
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -11445,48 +13891,48 @@ msgstr ""
"resol els conflictes de nota usant l'estratègia donada (manual/ours/theirs/"
"union/cat_sort_uniq)"
-#: builtin/notes.c:780
+#: builtin/notes.c:787
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "S'estan cometent les notes sense fusionar"
-#: builtin/notes.c:782
+#: builtin/notes.c:789
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "finalitza la fusió de notes cometent les notes sense fusionar"
-#: builtin/notes.c:784
+#: builtin/notes.c:791
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "S'està avortant la resolució de fusió de notes"
-#: builtin/notes.c:786
+#: builtin/notes.c:793
msgid "abort notes merge"
msgstr "avorta la fusió de notes"
-#: builtin/notes.c:797
+#: builtin/notes.c:804
msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
msgstr "no es pot combinar --commit, --abort i -s/--strategy"
-#: builtin/notes.c:802
+#: builtin/notes.c:809
msgid "must specify a notes ref to merge"
msgstr "cal especificar una referència de notes a fusionar"
-#: builtin/notes.c:826
+#: builtin/notes.c:833
#, c-format
msgid "unknown -s/--strategy: %s"
msgstr "-s/--strategy desconeguda: %s"
-#: builtin/notes.c:863
+#: builtin/notes.c:870
#, c-format
msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "una fusió de notes a %s ja està en curs a %s"
-#: builtin/notes.c:866
+#: builtin/notes.c:873
#, c-format
msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
msgstr ""
"s'ha produït un error en emmagatzemar l'enllaç a la referència de notes "
"actual (%s)"
-#: builtin/notes.c:868
+#: builtin/notes.c:875
#, c-format
msgid ""
"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
@@ -11497,334 +13943,528 @@ msgstr ""
"cometeu el resultat amb 'git notes merge --commit', o avorteu la fusió amb "
"'git notes merge --abort'.\n"
-#: builtin/notes.c:890
+#: builtin/notes.c:897
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "L'objecte %s no té cap nota\n"
-#: builtin/notes.c:902
+#: builtin/notes.c:909
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "l'intent d'eliminar una nota no existent no és un error"
-#: builtin/notes.c:905
+#: builtin/notes.c:912
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "llegeix els noms d'objecte des de l'entrada estàndard"
-#: builtin/notes.c:943 builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:160
+#: builtin/notes.c:950 builtin/prune.c:108 builtin/worktree.c:164
msgid "do not remove, show only"
msgstr "no eliminis, només mostra"
-#: builtin/notes.c:944
+#: builtin/notes.c:951
msgid "report pruned notes"
msgstr "informa de notes podades"
-#: builtin/notes.c:986
+#: builtin/notes.c:993
msgid "notes-ref"
msgstr "referència de notes"
-#: builtin/notes.c:987
+#: builtin/notes.c:994
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "usa les notes de <referència-de-notes>"
-#: builtin/notes.c:1022
+#: builtin/notes.c:1029
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "subordre desconeguda: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:33
+#: builtin/pack-objects.c:51
msgid ""
"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [<opcions>...] [< <llista-de-referències> | < "
"<llista-de-objectes>]"
-#: builtin/pack-objects.c:34
+#: builtin/pack-objects.c:52
msgid ""
"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects [<opcions>...] <nom-base> [< <llista-de-referències> | < "
"<llista-de-objectes>]"
-#: builtin/pack-objects.c:195 builtin/pack-objects.c:198
+#: builtin/pack-objects.c:422
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad packed object CRC for %s"
+msgstr "ignora els objectes empaquetats"
+
+#: builtin/pack-objects.c:433
+#, fuzzy, c-format
+msgid "corrupt packed object for %s"
+msgstr "ignora els objectes empaquetats"
+
+#: builtin/pack-objects.c:564
+#, fuzzy, c-format
+msgid "recursive delta detected for object %s"
+msgstr "no s'ha rebut l'objecte esperat %s"
+
+#: builtin/pack-objects.c:775
#, c-format
-msgid "deflate error (%d)"
-msgstr "error de deflació (%d)"
+msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:788
+#, fuzzy, c-format
+msgid "packfile is invalid: %s"
+msgstr "%s no vàlid"
+
+#: builtin/pack-objects.c:792
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
+msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
+
+#: builtin/pack-objects.c:796
+#, fuzzy
+msgid "unable to seek in reused packfile"
+msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
+
+#: builtin/pack-objects.c:807
+#, fuzzy
+msgid "unable to read from reused packfile"
+msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
-#: builtin/pack-objects.c:791
+#: builtin/pack-objects.c:835
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"s'està inhabilitant l'escriptura de mapes de bits, es divideixen els paquets "
"a causa de pack.packSizeLimit"
-#: builtin/pack-objects.c:804
+#: builtin/pack-objects.c:848
msgid "Writing objects"
msgstr "S'estan escrivint els objectes"
-#: builtin/pack-objects.c:1084
+#: builtin/pack-objects.c:910 builtin/update-index.c:88
+#, c-format
+msgid "failed to stat %s"
+msgstr "s'ha produït un error en fer stat a %s"
+
+#: builtin/pack-objects.c:963
+#, c-format
+msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:1157
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"s'està inhabilitant l'escriptura de mapes de bits, perquè alguns objectes no "
"s'empaqueten"
-#: builtin/pack-objects.c:2454
+#: builtin/pack-objects.c:1585
+#, fuzzy, c-format
+msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
+msgstr "el desplaçament de base de diferències està fora de límits"
+
+#: builtin/pack-objects.c:1594
+#, fuzzy, c-format
+msgid "delta base offset out of bound for %s"
+msgstr "el desplaçament de base de diferències està fora de límits"
+
+#: builtin/pack-objects.c:1863
+msgid "Counting objects"
+msgstr "S'estan comptant els objectes"
+
+#: builtin/pack-objects.c:1998
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to get size of %s"
+msgstr "no s'ha pogut moure %s a %s"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2013
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to parse object header of %s"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte: %s"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2083 builtin/pack-objects.c:2099
+#: builtin/pack-objects.c:2109
+#, fuzzy, c-format
+msgid "object %s cannot be read"
+msgstr "objecte %s no trobat"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2086 builtin/pack-objects.c:2113
+#, c-format
+msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:2123
+msgid "suboptimal pack - out of memory"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:2451
+#, c-format
+msgid "Delta compression using up to %d threads"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:2583
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
+msgstr "inclou els objectes abastables de qualsevol referència"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2670
msgid "Compressing objects"
msgstr "S'estan comprimint els objectes"
-#: builtin/pack-objects.c:2625
+#: builtin/pack-objects.c:2676
+msgid "inconsistency with delta count"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:2753
+#, c-format
+msgid ""
+"expected edge object ID, got garbage:\n"
+" %s"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:2759
+#, c-format
+msgid ""
+"expected object ID, got garbage:\n"
+" %s"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:2855
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "valor no vàlid per a --missing"
-#: builtin/pack-objects.c:2928
+#: builtin/pack-objects.c:2914 builtin/pack-objects.c:3022
+#, fuzzy
+msgid "cannot open pack index"
+msgstr "no es pot fer pread en el fitxer de paquet"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2945
+#, c-format
+msgid "loose object at %s could not be examined"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:3030
+#, fuzzy
+msgid "unable to force loose object"
+msgstr "no s'ha pogut escriure l'objecte de nota"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3120
+#, fuzzy, c-format
+msgid "not a rev '%s'"
+msgstr "no es pot llegir «%s»"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3123
+#, c-format
+msgid "bad revision '%s'"
+msgstr "revisió incorrecte «%s»"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3148
+msgid "unable to add recent objects"
+msgstr "no s'han pogut afegir els objectes recents"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3201
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "versió d'índex no compatible %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2932
+#: builtin/pack-objects.c:3205
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "versió d'índex incorrecta «%s»"
-#: builtin/pack-objects.c:2962
+#: builtin/pack-objects.c:3235
msgid "do not show progress meter"
msgstr "no mostris l'indicador de progrés"
-#: builtin/pack-objects.c:2964
+#: builtin/pack-objects.c:3237
msgid "show progress meter"
msgstr "mostra l'indicador de progrés"
-#: builtin/pack-objects.c:2966
+#: builtin/pack-objects.c:3239
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "mostra l'indicador de progrés durant la fase d'escriptura d'objectes"
-#: builtin/pack-objects.c:2969
+#: builtin/pack-objects.c:3242
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr "similar a --all-progress quan l'indicador de progrés es mostra"
-#: builtin/pack-objects.c:2970
-msgid "version[,offset]"
-msgstr "versió[,desplaçament]"
+#: builtin/pack-objects.c:3243
+msgid "<version>[,<offset>]"
+msgstr "<versió>[,<desplaçament>]"
-#: builtin/pack-objects.c:2971
+#: builtin/pack-objects.c:3244
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"escriu el fitxer d'índex de paquet en la versió de format d'índex "
"especificada"
-#: builtin/pack-objects.c:2974
+#: builtin/pack-objects.c:3247
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "mida màxima de cada fitxer de paquet de sortida"
-#: builtin/pack-objects.c:2976
+#: builtin/pack-objects.c:3249
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "ignora els objectes prestats d'un emmagatzematge d'objectes alternatiu"
-#: builtin/pack-objects.c:2978
+#: builtin/pack-objects.c:3251
msgid "ignore packed objects"
msgstr "ignora els objectes empaquetats"
-#: builtin/pack-objects.c:2980
+#: builtin/pack-objects.c:3253
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "limita la finestra d'empaquetament per objectes"
-#: builtin/pack-objects.c:2982
+#: builtin/pack-objects.c:3255
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"limita la finestra d'empaquetament per memòria a més del límit d'objectes"
-#: builtin/pack-objects.c:2984
+#: builtin/pack-objects.c:3257
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"longitud màxima de la cadena de diferències permesa en el paquet resultant"
-#: builtin/pack-objects.c:2986
+#: builtin/pack-objects.c:3259
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "reusa les diferències existents"
-#: builtin/pack-objects.c:2988
+#: builtin/pack-objects.c:3261
msgid "reuse existing objects"
msgstr "reusa els objectes existents"
-#: builtin/pack-objects.c:2990
+#: builtin/pack-objects.c:3263
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "usa objectes OFS_DELTA"
-#: builtin/pack-objects.c:2992
+#: builtin/pack-objects.c:3265
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr "usa fils en cercar les millores coincidències de diferències"
-#: builtin/pack-objects.c:2994
+#: builtin/pack-objects.c:3267
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "no creïs una emissió de paquet buida"
-#: builtin/pack-objects.c:2996
+#: builtin/pack-objects.c:3269
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "llegeix els paràmetres de revisió des de l'entrada estàndard"
-#: builtin/pack-objects.c:2998
+#: builtin/pack-objects.c:3271
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "limita els objectes als quals encara no s'hagin empaquetat"
-#: builtin/pack-objects.c:3001
+#: builtin/pack-objects.c:3274
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr "inclou els objectes abastables de qualsevol referència"
-#: builtin/pack-objects.c:3004
+#: builtin/pack-objects.c:3277
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr ""
"inclou els objectes als quals facin referència les entrades del registre de "
"referències"
-#: builtin/pack-objects.c:3007
+#: builtin/pack-objects.c:3280
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "inclou els objectes als quals faci referència l'índex"
-#: builtin/pack-objects.c:3010
+#: builtin/pack-objects.c:3283
msgid "output pack to stdout"
msgstr "emet el paquet a stdout"
-#: builtin/pack-objects.c:3012
+#: builtin/pack-objects.c:3285
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"inclou els objectes d'etiqueta que facin referència als objectes a empaquetar"
-#: builtin/pack-objects.c:3014
+#: builtin/pack-objects.c:3287
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "retén els objectes inabastables"
-#: builtin/pack-objects.c:3016
+#: builtin/pack-objects.c:3289
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "empaqueta els objectes inabastables solts"
-#: builtin/pack-objects.c:3018
+#: builtin/pack-objects.c:3291
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "desempaqueta els objectes inabastables més nous que <hora>"
-#: builtin/pack-objects.c:3021
+#: builtin/pack-objects.c:3294
msgid "create thin packs"
msgstr "crea paquets prims"
-#: builtin/pack-objects.c:3023
+#: builtin/pack-objects.c:3296
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "crea paquets adequats per a les obtencions superficials"
-#: builtin/pack-objects.c:3025
+#: builtin/pack-objects.c:3298
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "ignora els paquets que tinguin un fitxer .keep corresponent"
-#: builtin/pack-objects.c:3027
+#: builtin/pack-objects.c:3300
+#, fuzzy
+msgid "ignore this pack"
+msgstr "usa el paquet prim"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3302
msgid "pack compression level"
msgstr "nivell de compressió de paquet"
-#: builtin/pack-objects.c:3029
+#: builtin/pack-objects.c:3304
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr "no amaguis les comissions per empelt"
-#: builtin/pack-objects.c:3031
+#: builtin/pack-objects.c:3306
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"usa un índex de mapa de bits, si està disponible, per a accelerar el "
"recompte d'objectes"
-#: builtin/pack-objects.c:3033
+#: builtin/pack-objects.c:3308
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr "escriu un índex de mapa de bits juntament amb l'índex de paquet"
-#: builtin/pack-objects.c:3036
+#: builtin/pack-objects.c:3311
msgid "handling for missing objects"
msgstr "gestió dels objectes absents"
-#: builtin/pack-objects.c:3039
+#: builtin/pack-objects.c:3314
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr ""
-#: builtin/pack-objects.c:3178
-msgid "Counting objects"
-msgstr "S'estan comptant els objectes"
+#: builtin/pack-objects.c:3316
+#, fuzzy
+msgid "respect islands during delta compression"
+msgstr "mida de la finestra que s'usa per a compressió de diferències"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3340
+#, c-format
+msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:3345
+#, c-format
+msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:3399
+msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:3401
+msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
+msgstr ""
+
+#: builtin/pack-objects.c:3406
+#, fuzzy
+msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
+msgstr "--fix-thin no es pot usar sense --stdin"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3409
+#, fuzzy
+msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
+msgstr "--keep-unreachable i -A són incompatibles"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3415
+#, fuzzy
+msgid "cannot use --filter without --stdout"
+msgstr "no es pot usar -a amb -d"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3474
+#, fuzzy
+msgid "Enumerating objects"
+msgstr "S'estan escrivint els objectes"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3493
+#, c-format
+msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
+msgstr ""
-#: builtin/pack-refs.c:6
+#: builtin/pack-refs.c:7
msgid "git pack-refs [<options>]"
msgstr "git pack-refs [<opcions>]"
-#: builtin/pack-refs.c:14
+#: builtin/pack-refs.c:15
msgid "pack everything"
msgstr "empaqueta-ho tot"
-#: builtin/pack-refs.c:15
+#: builtin/pack-refs.c:16
msgid "prune loose refs (default)"
msgstr "poda les referències soltes (per defecte)"
-#: builtin/prune-packed.c:8
+#: builtin/prune-packed.c:9
msgid "git prune-packed [-n | --dry-run] [-q | --quiet]"
msgstr "git prune-packed [-n | --dry-run] [-q | --quiet]"
-#: builtin/prune-packed.c:41
+#: builtin/prune-packed.c:42
msgid "Removing duplicate objects"
msgstr "S'estan eliminant objectes duplicats"
-#: builtin/prune.c:11
+#: builtin/prune.c:12
msgid "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire <hora>] [--] [<head>...]"
-#: builtin/prune.c:107
+#: builtin/prune.c:109
msgid "report pruned objects"
msgstr "informa d'objectes podats"
-#: builtin/prune.c:110
+#: builtin/prune.c:112
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "fes caducar els objectes més vells que <hora>"
-#: builtin/prune.c:112
+#: builtin/prune.c:114
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr ""
-#: builtin/prune.c:126
+#: builtin/prune.c:129
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "no es pot podar en un dipòsit d'objectes preciosos"
-#: builtin/pull.c:54 builtin/pull.c:56
+#: builtin/pull.c:60 builtin/pull.c:62
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Valor no vàlid per a %s: %s"
-#: builtin/pull.c:76
+#: builtin/pull.c:82
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git pull [<opcions>] [<dipòsit> [<especificació-de-referència>...]]"
-#: builtin/pull.c:127
+#: builtin/pull.c:133
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "controla l'obtenció recursiva de submòduls"
-#: builtin/pull.c:131
+#: builtin/pull.c:137
msgid "Options related to merging"
msgstr "Opcions relacionades amb fusionar"
-#: builtin/pull.c:134
+#: builtin/pull.c:140
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "incorpora els canvis fent «rebase» en lloc de fusionar"
-#: builtin/pull.c:161 builtin/rebase--helper.c:23 builtin/revert.c:121
+#: builtin/pull.c:167 builtin/rebase--interactive.c:147 builtin/revert.c:122
msgid "allow fast-forward"
msgstr "permet l'avanç ràpid"
-#: builtin/pull.c:170
+#: builtin/pull.c:176
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr ""
"fes «stash» i «stash pop» automàticament abans i després de fer «rebase»"
-#: builtin/pull.c:186
+#: builtin/pull.c:192
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Opcions relacionades amb obtenir"
-#: builtin/pull.c:204
+#: builtin/pull.c:202
+msgid "force overwrite of local branch"
+msgstr "força la sobreescriptura de la branca local"
+
+#: builtin/pull.c:210
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "nombre de submòduls baixats en paral·lel"
-#: builtin/pull.c:299
+#: builtin/pull.c:305
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Valor no vàlid per a pull.ff: %s"
-#: builtin/pull.c:415
+#: builtin/pull.c:421
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -11832,13 +14472,13 @@ msgstr ""
"No hi ha cap candidat sobre el qual fer «rebase» entre les referències que "
"acabeu d'obtenir."
-#: builtin/pull.c:417
+#: builtin/pull.c:423
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"No hi ha candidats per a fusionar entre les referències que acabeu d'obtenir."
-#: builtin/pull.c:418
+#: builtin/pull.c:424
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -11846,7 +14486,7 @@ msgstr ""
"Generalment això vol dir que heu proveït una especificació de\n"
"referència de comodí que no tenia cap coincidència en el costat remot."
-#: builtin/pull.c:421
+#: builtin/pull.c:427
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -11857,44 +14497,44 @@ msgstr ""
"Perquè aquest no és el remot configurat per defecte per a la vostra\n"
"branca actual, heu d'especificar una branca en la línia d'ordres."
-#: builtin/pull.c:426 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:432 builtin/rebase.c:760 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Actualment no sou en cap branca."
-#: builtin/pull.c:428 builtin/pull.c:443 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:434 builtin/pull.c:449 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Especifiqueu sobre què branca voleu fer «rebase»."
-#: builtin/pull.c:430 builtin/pull.c:445 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:436 builtin/pull.c:451 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Especifiqueu amb quina branca voleu fusionar."
-#: builtin/pull.c:431 builtin/pull.c:446
+#: builtin/pull.c:437 builtin/pull.c:452
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "Vegeu git-pull(1) per detalls."
-#: builtin/pull.c:433 builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:448
-#: git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:445 builtin/pull.c:454
+#: builtin/rebase.c:766 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "<remot>"
-#: builtin/pull.c:433 builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:453 git-rebase.sh:477
-#: git-parse-remote.sh:65
+#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:454 builtin/pull.c:459
+#: git-legacy-rebase.sh:548 git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "<branca>"
-#: builtin/pull.c:441 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:447 builtin/rebase.c:758 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "No hi ha cap informació de seguiment per a la branca actual."
-#: builtin/pull.c:450 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:456 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Si voleu establir informació de seguiment per a aquesta branca, podeu fer-ho "
"amb:"
-#: builtin/pull.c:455
+#: builtin/pull.c:461
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -11903,28 +14543,33 @@ msgstr ""
"La vostra configuració especifica fusionar amb la referència «%s»\n"
"del remot, però no s'ha obtingut tal referència."
-#: builtin/pull.c:819
+#: builtin/pull.c:565
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to access commit %s"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió %s"
+
+#: builtin/pull.c:843
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "s'està ignorant --verify-signatures en fer «rebase»"
-#: builtin/pull.c:867
+#: builtin/pull.c:891
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "l'opció --[no-]-autostash és vàlid només amb --rebase."
-#: builtin/pull.c:875
+#: builtin/pull.c:899
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr ""
"S'està actualitzant una branca no nascuda amb canvis afegits a l'índex."
-#: builtin/pull.c:878
+#: builtin/pull.c:902
msgid "pull with rebase"
msgstr "baixar fent «rebase»"
-#: builtin/pull.c:879
+#: builtin/pull.c:903
msgid "please commit or stash them."
msgstr "cometeu-los o emmagatzemeu-los."
-#: builtin/pull.c:904
+#: builtin/pull.c:928
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -11935,7 +14580,7 @@ msgstr ""
"s'està avançant ràpidament el vostre arbre de treball des de\n"
"la comissió %s."
-#: builtin/pull.c:909
+#: builtin/pull.c:934
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -11953,33 +14598,33 @@ msgstr ""
"$ git reset --hard\n"
"per a recuperar."
-#: builtin/pull.c:924
+#: builtin/pull.c:949
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "No es poden fusionar múltiples branques a un HEAD buit."
-#: builtin/pull.c:928
+#: builtin/pull.c:953
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "No es pot fer «rebase» sobre múltiples branques."
-#: builtin/pull.c:935
+#: builtin/pull.c:960
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"no es pot fer «rebase» amb modificacions als submòduls enregistrades "
"localment"
-#: builtin/push.c:17
+#: builtin/push.c:19
msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [<opcions>] [<dipòsit> [<especificació-de-referència>...]]"
-#: builtin/push.c:92
+#: builtin/push.c:111
msgid "tag shorthand without <tag>"
msgstr "abreviatura d'etiqueta sense <tag>"
-#: builtin/push.c:102
+#: builtin/push.c:121
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "--delete només accepta noms de referència de destí senzills"
-#: builtin/push.c:146
+#: builtin/push.c:165
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -11988,7 +14633,7 @@ msgstr ""
"Per a triar qualsevol opció permanentment, vegeu push.default a 'git help "
"config'."
-#: builtin/push.c:149
+#: builtin/push.c:168
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -12013,7 +14658,7 @@ msgstr ""
" git push %s %s\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:164
+#: builtin/push.c:183
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -12028,7 +14673,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:<nom-de-branca-remota>\n"
-#: builtin/push.c:178
+#: builtin/push.c:197
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -12041,13 +14686,13 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:186
+#: builtin/push.c:205
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr ""
"La branca actual %s té múltiples branques fonts, s'està refusant pujar."
-#: builtin/push.c:189
+#: builtin/push.c:208
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -12058,14 +14703,14 @@ msgstr ""
"branca actual «%s», sense dir-me què pujar per a actualitzar\n"
"quina branca remota."
-#: builtin/push.c:248
+#: builtin/push.c:267
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"No heu especificat cap especificació de referència a pujar, i push.default "
"és \"nothing\"."
-#: builtin/push.c:255
+#: builtin/push.c:274
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -12077,7 +14722,7 @@ msgstr ""
"els canvis remots (per exemple, 'git pull ...') abans de pujar de nou.\n"
"Vegeu la 'Nota sobre avanços ràpids' a 'git push --help' per detalls."
-#: builtin/push.c:261
+#: builtin/push.c:280
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -12090,7 +14735,7 @@ msgstr ""
"abans de pujar de nou.\n"
"Vegeu la 'Nota sobre avanços ràpids' a 'git push --help' per detalls."
-#: builtin/push.c:267
+#: builtin/push.c:286
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -12105,12 +14750,12 @@ msgstr ""
"pujar de nou.\n"
"Vegeu la 'Nota sobre avanços ràpids' a 'git push --help' per detalls."
-#: builtin/push.c:274
+#: builtin/push.c:293
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"S'han rebutjat les actualitzacions perquè l'etiqueta ja existeix en el remot."
-#: builtin/push.c:277
+#: builtin/push.c:296
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -12121,22 +14766,22 @@ msgstr ""
"fer que assenyali un objecte no de comissió, sense usar l'opció\n"
"'--force'.\n"
-#: builtin/push.c:337
+#: builtin/push.c:357
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "S'està pujant a %s\n"
-#: builtin/push.c:341
+#: builtin/push.c:361
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en pujar algunes referències a «%s»"
-#: builtin/push.c:372
+#: builtin/push.c:395
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "dipòsit incorrecte «%s»"
-#: builtin/push.c:373
+#: builtin/push.c:396
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -12158,115 +14803,143 @@ msgstr ""
"\n"
" git push <nom>\n"
-#: builtin/push.c:391
-msgid "--all and --tags are incompatible"
-msgstr "--all i --tags són incompatibles"
-
-#: builtin/push.c:392
-msgid "--all can't be combined with refspecs"
-msgstr "--all no es pot combinar amb especificacions de referència"
-
-#: builtin/push.c:397
-msgid "--mirror and --tags are incompatible"
-msgstr "--mirror i --tags són incompatibles"
-
-#: builtin/push.c:398
-msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
-msgstr "--mirror no es pot combinar amb especificacions de referència"
-
-#: builtin/push.c:403
-msgid "--all and --mirror are incompatible"
-msgstr "--all i --mirror són incompatibles"
-
-#: builtin/push.c:535
+#: builtin/push.c:551
msgid "repository"
msgstr "dipòsit"
-#: builtin/push.c:536 builtin/send-pack.c:163
+#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:164
msgid "push all refs"
msgstr "puja totes les referències"
-#: builtin/push.c:537 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:166
msgid "mirror all refs"
msgstr "reflecteix totes les referències"
-#: builtin/push.c:539
+#: builtin/push.c:555
msgid "delete refs"
msgstr "suprimeix les referències"
-#: builtin/push.c:540
+#: builtin/push.c:556
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "puja les etiquetes (no es pot usar amb --all o --mirror)"
-#: builtin/push.c:543 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:559 builtin/send-pack.c:167
msgid "force updates"
msgstr "força les actualitzacions"
-#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:180
-msgid "refname>:<expect"
+#: builtin/push.c:561 builtin/send-pack.c:181
+#, fuzzy
+msgid "<refname>:<expect>"
msgstr "nom-de-referència>:<esperat"
-#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:181
+#: builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:182
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "requereix que el valor antic de la referència sigui d'aquest valor"
-#: builtin/push.c:549
+#: builtin/push.c:565
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "controla la pujada recursiva dels submòduls"
-#: builtin/push.c:551 builtin/send-pack.c:174
+#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:175
msgid "use thin pack"
msgstr "usa el paquet prim"
-#: builtin/push.c:552 builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:160
-#: builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:568 builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/send-pack.c:162
msgid "receive pack program"
msgstr "programa que rep els paquets"
-#: builtin/push.c:554
+#: builtin/push.c:570
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "estableix la font per a git pull/status"
-#: builtin/push.c:557
+#: builtin/push.c:573
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "poda les referències eliminades localment"
-#: builtin/push.c:559
+#: builtin/push.c:575
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "evita el lligam de prepujada"
-#: builtin/push.c:560
+#: builtin/push.c:576
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr "puja les etiquetes absents però rellevants"
-#: builtin/push.c:563 builtin/send-pack.c:168
+#: builtin/push.c:579 builtin/send-pack.c:169
msgid "GPG sign the push"
msgstr "signa la pujada amb GPG"
-#: builtin/push.c:565 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:581 builtin/send-pack.c:176
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "demana una transacció atòmica al costat remot"
-#: builtin/push.c:566 builtin/send-pack.c:171
-msgid "server-specific"
-msgstr "específic al servidor"
-
-#: builtin/push.c:566 builtin/send-pack.c:172
-msgid "option to transmit"
-msgstr "opció a transmetre"
-
-#: builtin/push.c:583
+#: builtin/push.c:599
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr "--delete és incompatible amb --all, --mirror i --tags"
-#: builtin/push.c:585
+#: builtin/push.c:601
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "--delete no té sentit sense referències"
#: builtin/push.c:604
+msgid "--all and --tags are incompatible"
+msgstr "--all i --tags són incompatibles"
+
+#: builtin/push.c:606
+msgid "--all can't be combined with refspecs"
+msgstr "--all no es pot combinar amb especificacions de referència"
+
+#: builtin/push.c:610
+msgid "--mirror and --tags are incompatible"
+msgstr "--mirror i --tags són incompatibles"
+
+#: builtin/push.c:612
+msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
+msgstr "--mirror no es pot combinar amb especificacions de referència"
+
+#: builtin/push.c:615
+msgid "--all and --mirror are incompatible"
+msgstr "--all i --mirror són incompatibles"
+
+#: builtin/push.c:634
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "les opcions de pujada no han de tenir caràcters de línia nova"
+#: builtin/range-diff.c:8
+msgid "git range-diff [<options>] <old-base>..<old-tip> <new-base>..<new-tip>"
+msgstr ""
+
+#: builtin/range-diff.c:9
+#, fuzzy
+msgid "git range-diff [<options>] <old-tip>...<new-tip>"
+msgstr "git merge [<opcions>] [<comissió>...]"
+
+#: builtin/range-diff.c:10
+#, fuzzy
+msgid "git range-diff [<options>] <base> <old-tip> <new-tip>"
+msgstr "git mv [<opcions>] <font>... <destí>"
+
+#: builtin/range-diff.c:21
+msgid "Percentage by which creation is weighted"
+msgstr ""
+
+#: builtin/range-diff.c:23
+msgid "use simple diff colors"
+msgstr "utilitza colors simples de diff"
+
+#: builtin/range-diff.c:61 builtin/range-diff.c:65
+#, c-format
+msgid "no .. in range: '%s'"
+msgstr "cap .. en rang: «%s»"
+
+#: builtin/range-diff.c:75
+msgid "single arg format must be symmetric range"
+msgstr "el format de l'argument únic ha de ser de rang simètric"
+
+#: builtin/range-diff.c:90
+msgid "need two commit ranges"
+msgstr "calen dos rangs de comissió"
+
#: builtin/read-tree.c:40
msgid ""
"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) "
@@ -12277,123 +14950,705 @@ msgstr ""
"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
"index-output=<fitxer>] (--empty | <arbre1> [<arbre2> [<arbre3>]])"
-#: builtin/read-tree.c:121
+#: builtin/read-tree.c:123
msgid "write resulting index to <file>"
msgstr "escriu l'índex resultant al <fitxer>"
-#: builtin/read-tree.c:124
+#: builtin/read-tree.c:126
msgid "only empty the index"
msgstr "només buida l'índex"
-#: builtin/read-tree.c:126
+#: builtin/read-tree.c:128
msgid "Merging"
msgstr "S'està fusionant"
-#: builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/read-tree.c:130
msgid "perform a merge in addition to a read"
msgstr "realitza una fusió a més d'una lectura"
-#: builtin/read-tree.c:130
+#: builtin/read-tree.c:132
msgid "3-way merge if no file level merging required"
msgstr "fusió de 3 vies si no cal fusió a nivell de fitxers"
-#: builtin/read-tree.c:132
+#: builtin/read-tree.c:134
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
msgstr "fusió de 3 vies en presència d'afegiments i eliminacions"
-#: builtin/read-tree.c:134
+#: builtin/read-tree.c:136
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
msgstr "el mateix que -m, però descarta les entrades no fusionades"
-#: builtin/read-tree.c:135
+#: builtin/read-tree.c:137
msgid "<subdirectory>/"
msgstr "<subdirectori>/"
-#: builtin/read-tree.c:136
+#: builtin/read-tree.c:138
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
msgstr "llegiu l'arbre a l'índex sota <subdirectori>/"
-#: builtin/read-tree.c:139
+#: builtin/read-tree.c:141
msgid "update working tree with merge result"
msgstr "actualitza l'arbre de treball amb el resultat de fusió"
-#: builtin/read-tree.c:141
+#: builtin/read-tree.c:143
msgid "gitignore"
msgstr "gitignore"
-#: builtin/read-tree.c:142
+#: builtin/read-tree.c:144
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
msgstr "permet que els fitxers explícitament ignorats se sobreescriguin"
-#: builtin/read-tree.c:145
+#: builtin/read-tree.c:147
msgid "don't check the working tree after merging"
msgstr "no comprovis l'arbre de treball després de fusionar"
-#: builtin/read-tree.c:146
+#: builtin/read-tree.c:148
msgid "don't update the index or the work tree"
msgstr "no actualitzis l'índex ni l'arbre de treball"
-#: builtin/read-tree.c:148
+#: builtin/read-tree.c:150
msgid "skip applying sparse checkout filter"
msgstr "omet l'aplicació del filtre d'agafament parcial"
-#: builtin/read-tree.c:150
+#: builtin/read-tree.c:152
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "depura unpack-trees"
-#: builtin/rebase--helper.c:8
-msgid "git rebase--helper [<options>]"
+#: builtin/rebase.c:29
+#, fuzzy
+msgid ""
+"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] [<upstream>] "
+"[<branch>]"
+msgstr ""
+"git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [<opcions>] <arbre> "
+"[<camí>...]"
+
+#: builtin/rebase.c:31
+msgid ""
+"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] --root [<branch>]"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase.c:33
+msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
+msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
+
+#: builtin/rebase.c:119
+#, c-format
+msgid "%s requires an interactive rebase"
+msgstr "%s requereix un «rebase» interactiu"
+
+#: builtin/rebase.c:171
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not get 'onto': '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut establir «%s» a «%s»"
+
+#: builtin/rebase.c:186
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid orig-head: '%s'"
+msgstr "fitxer no vàlid: «%s»"
+
+#: builtin/rebase.c:214
+#, c-format
+msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase.c:259
+#, c-format
+msgid "Could not read '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut llegir «%s»"
+
+#: builtin/rebase.c:277
+#, c-format
+msgid "Cannot store %s"
+msgstr "No es pot emmagatzemar %s"
+
+#: builtin/rebase.c:337
+msgid ""
+"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
+"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
+"You can instead skip this commit: run \"git rebase --skip\".\n"
+"To abort and get back to the state before \"git rebase\", run \"git rebase --"
+"abort\"."
+msgstr ""
+"Resoleu tots els conflictes manualment, marqueu-los com a resolts amb\n"
+"«git add/rm <fitxers amb conflicte>», llavors executeu «git rebase --"
+"continue».\n"
+"Podeu en comptes ometre aquesta comissió: executeu «git rebase --skip».\n"
+"Per a avortar i tornar a l'estat anterior abans de l'ordre «git rebase», "
+"executeu «git rebase --abort»."
+
+#: builtin/rebase.c:561
+msgid "could not determine HEAD revision"
+msgstr "no s'ha pogut determinar la revisió de HEAD"
+
+#: builtin/rebase.c:752
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Please specify which branch you want to rebase against.\n"
+"See git-rebase(1) for details.\n"
+"\n"
+" git rebase '<branch>'\n"
+"\n"
+msgstr "Especifiqueu sobre què branca voleu fer «rebase»."
+
+#: builtin/rebase.c:768
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
+"\n"
+" git branch --set-upstream-to=%s/<branch> %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Si voleu establir informació de seguiment per a aquesta branca, podeu fer-ho "
+"amb:"
+
+#: builtin/rebase.c:814
+msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
+msgstr "fes un «rebase» en la branca donada en comptes de la font"
+
+#: builtin/rebase.c:816
+msgid "allow pre-rebase hook to run"
+msgstr "permet al lligam pre-rebase executar-se"
+
+#: builtin/rebase.c:818
+msgid "be quiet. implies --no-stat"
+msgstr "silenciós. Implica --no-stat"
+
+#: builtin/rebase.c:821
+msgid "display a diffstat of what changed upstream"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase.c:824
+#, fuzzy
+msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
+msgstr "no mostris les estadístiques de diferència al final de la fusió"
+
+#: builtin/rebase.c:827
+#, fuzzy
+msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
+msgstr "afegeix una línia «Signed-off-by» al missatge de comissió"
+
+#: builtin/rebase.c:829 builtin/rebase.c:833 builtin/rebase.c:835
+msgid "passed to 'git am'"
+msgstr "passa-ho a «git am»"
+
+#: builtin/rebase.c:837 builtin/rebase.c:839
+msgid "passed to 'git apply'"
+msgstr "passa-ho a «git-apply»"
+
+#: builtin/rebase.c:841 builtin/rebase.c:844
+msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
+msgstr "«cherry pick» totes les comissions, inclús les no canviades"
+
+#: builtin/rebase.c:846
+msgid "continue"
+msgstr "continua"
+
+#: builtin/rebase.c:849
+msgid "skip current patch and continue"
+msgstr "omet el pedaç actual i continua"
+
+#: builtin/rebase.c:851
+msgid "abort and check out the original branch"
+msgstr "interromp i agafa la branca original"
+
+#: builtin/rebase.c:854
+msgid "abort but keep HEAD where it is"
+msgstr "interromp però manté HEAD on és"
+
+#: builtin/rebase.c:855
+msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
+msgstr "edita la llista de coses a fer durant un «rebase» interactiu"
+
+#: builtin/rebase.c:858
+#, fuzzy
+msgid "show the patch file being applied or merged"
+msgstr "mostra el pedaç que s'està aplicant."
+
+#: builtin/rebase.c:861
+#, fuzzy
+msgid "use merging strategies to rebase"
+msgstr "estratègia de fusió a usar"
+
+#: builtin/rebase.c:865
+msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase.c:869
+msgid "try to recreate merges instead of ignoring them"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase.c:873
+msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase.c:876
+#, fuzzy
+msgid "preserve empty commits during rebase"
+msgstr "preserva les comissions inicialment buides"
+
+#: builtin/rebase.c:878
+msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase.c:884
+#, fuzzy
+msgid "automatically stash/stash pop before and after"
+msgstr ""
+"fes «stash» i «stash pop» automàticament abans i després de fer «rebase»"
+
+#: builtin/rebase.c:886
+msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase.c:890
+#, fuzzy
+msgid "allow rebasing commits with empty messages"
+msgstr "permet les comissions amb missatges buits"
+
+#: builtin/rebase.c:893
+msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase.c:896
+#, fuzzy
+msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
+msgstr "git merge-base --fork-point <referència> [<comissió>]"
+
+#: builtin/rebase.c:898
+#, fuzzy
+msgid "use the given merge strategy"
+msgstr "opció d'estratègia de fusió"
+
+#: builtin/rebase.c:900 builtin/revert.c:111
+msgid "option"
+msgstr "opció"
+
+#: builtin/rebase.c:901
+msgid "pass the argument through to the merge strategy"
+msgstr "passa l'argument a l'estratègia de fussió"
+
+#: builtin/rebase.c:904
+msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
+msgstr "fes «rebase» de totes les comissions accessibles fins l'arrel"
+
+#: builtin/rebase.c:920
+#, c-format
+msgid "could not exec %s"
+msgstr "no s'ha pogut executar %s"
+
+#: builtin/rebase.c:938 git-legacy-rebase.sh:213
+msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
+msgstr "Sembla que «git am» està en curs. No es pot fer «rebase»."
+
+#: builtin/rebase.c:979 git-legacy-rebase.sh:387
+msgid "No rebase in progress?"
+msgstr "No hi ha un «rebase» en curs?"
+
+#: builtin/rebase.c:982 git-legacy-rebase.sh:398
+msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
+msgstr "L'acció --edit-todo només es pot usar durant un «rebase» interactiu."
+
+#: builtin/rebase.c:995 git-legacy-rebase.sh:405
+msgid "Cannot read HEAD"
+msgstr "No es pot llegir HEAD"
+
+#: builtin/rebase.c:1008 git-legacy-rebase.sh:408
+msgid ""
+"You must edit all merge conflicts and then\n"
+"mark them as resolved using git add"
+msgstr ""
+"Heu d'editar tots els conflictes de fusió i després\n"
+"marcar-los com a resolts fent servir git add"
+
+#: builtin/rebase.c:1026
+msgid "could not discard worktree changes"
+msgstr "no s'han pogut descartar els canvis de l'arbre de treball"
+
+#: builtin/rebase.c:1044
+#, c-format
+msgid "could not move back to %s"
+msgstr "no s'ha pogut tornar a %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1055 builtin/rm.c:368
+#, c-format
+msgid "could not remove '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut suprimir «%s»"
+
+#: builtin/rebase.c:1081
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"It seems that there is already a %s directory, and\n"
+"I wonder if you are in the middle of another rebase. If that is the\n"
+"case, please try\n"
+"\t%s\n"
+"If that is not the case, please\n"
+"\t%s\n"
+"and run me again. I am stopping in case you still have something\n"
+"valuable there.\n"
+msgstr ""
+"Sembla que ja hi ha un directori $state_dir_base, i\n"
+"em pregunto si esteu enmig d'un altre «rebase». Si aquest és el\n"
+"cas, proveu\n"
+"\t$cmd_live_rebase\n"
+"Si no és el cas, \n"
+"\t$cmd_clear_stale_rebase\n"
+"i executeu-me de nou. M'aturo per si encara hi teniu alguna cosa\n"
+"de valor."
+
+#: builtin/rebase.c:1102
+#, fuzzy
+msgid "switch `C' expects a numerical value"
+msgstr "l'opció «%c» espera un valor numèric"
+
+#: builtin/rebase.c:1139
+#, c-format
+msgid "Unknown mode: %s"
+msgstr "Mode desconegut: %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1161
+msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
+msgstr "--strategy requereix --merge o --interactive"
+
+#: builtin/rebase.c:1204
+#, c-format
+msgid ""
+"error: cannot combine interactive options (--interactive, --exec, --rebase-"
+"merges, --preserve-merges, --keep-empty, --root + --onto) with am options "
+"(%s)"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase.c:1209
+#, c-format
+msgid ""
+"error: cannot combine merge options (--merge, --strategy, --strategy-option) "
+"with am options (%s)"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase.c:1229 git-legacy-rebase.sh:528
+msgid "error: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
+msgstr "error: no es pot combinar «--preserve-merges» amb «--rebase-merges»"
+
+#: builtin/rebase.c:1234 git-legacy-rebase.sh:534
+msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
+msgstr "error: no es pot combinar «--rebase-merges» amb «--strategy-option»"
+
+#: builtin/rebase.c:1237 git-legacy-rebase.sh:536
+msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
+msgstr "error: no es pot combinar «--rebase-merges» amb «--strategy»"
+
+#: builtin/rebase.c:1261
+#, c-format
+msgid "invalid upstream '%s'"
+msgstr "font no vàlida: «%s»"
+
+#: builtin/rebase.c:1267
+msgid "Could not create new root commit"
+msgstr "no s'ha pogut crear una comissió arrel nova"
+
+#: builtin/rebase.c:1285
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s': need exactly one merge base"
+msgstr "Cal exactament un rang."
+
+#: builtin/rebase.c:1292
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
+msgstr "No assenyala una comissió vàlida: $onto_name"
+
+#: builtin/rebase.c:1317
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
+msgstr "fatal: no hi ha tal branca: $branch_name"
+
+#: builtin/rebase.c:1325 builtin/submodule--helper.c:37
+#: builtin/submodule--helper.c:1930
+#, c-format
+msgid "No such ref: %s"
+msgstr "No hi ha tal referència: %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1337
+#, fuzzy
+msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
+msgstr "no s'ha pogut resoldre la comissió HEAD"
+
+#: builtin/rebase.c:1377 git-legacy-rebase.sh:657
+msgid "Cannot autostash"
+msgstr "No es pot emmagatzemar automàticament"
+
+#: builtin/rebase.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unexpected stash response: '%s'"
+msgstr "final de fitxer inesperat"
+
+#: builtin/rebase.c:1386
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not create directory for '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut crear el directori «%s»"
+
+#: builtin/rebase.c:1389
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Created autostash: %s\n"
+msgstr "S'ha creat un magatzem automàtic: $stash_abbrev"
+
+#: builtin/rebase.c:1392
+#, fuzzy
+msgid "could not reset --hard"
+msgstr "No s'ha pogut llegir orig-head"
+
+#: builtin/rebase.c:1393 builtin/reset.c:113
+#, c-format
+msgid "HEAD is now at %s"
+msgstr "HEAD ara és a %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1409 git-legacy-rebase.sh:666
+msgid "Please commit or stash them."
+msgstr "Cometeu-los o emmagatzemeu-los."
+
+#: builtin/rebase.c:1436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not parse '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1447
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not switch to %s"
+msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
+
+#: builtin/rebase.c:1458 git-legacy-rebase.sh:689
+#, sh-format
+msgid "HEAD is up to date."
+msgstr "HEAD està al dia."
+
+#: builtin/rebase.c:1460
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Current branch %s is up to date.\n"
+msgstr "La branca actual $branch_name està al dia."
+
+#: builtin/rebase.c:1468 git-legacy-rebase.sh:699
+#, fuzzy, sh-format
+msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
+msgstr "La branca actual $branch_name està al dia; «rebase» forçat."
+
+#: builtin/rebase.c:1470
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
+msgstr "La branca actual $branch_name està al dia; «rebase» forçat."
+
+#: builtin/rebase.c:1478 git-legacy-rebase.sh:208
+msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
+msgstr "El lligam pre-«rebase» ha refusat a fer «rebase»."
+
+#: builtin/rebase.c:1484
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Changes from %s to %s:\n"
+msgstr "Canvis de $mb a $onto:"
+
+#: builtin/rebase.c:1507
+#, fuzzy, c-format
+msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
+msgstr ""
+"Primer, s'està rebobinant HEAD per a reproduir el vostre treball al damunt..."
+
+#: builtin/rebase.c:1513
+#, fuzzy
+msgid "Could not detach HEAD"
+msgstr "no s'ha pogut separar HEAD"
+
+#: builtin/rebase.c:1522
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Fast-forwarded %s to %s. \n"
+msgstr "Avanç ràpid a $sha1"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:24
+#, fuzzy
+msgid "no HEAD?"
+msgstr "No hi ha cap HEAD?"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:51
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create temporary %s"
+msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer temporal"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:57
+#, fuzzy
+msgid "could not mark as interactive"
+msgstr "No s'ha pogut marcar com a interactiu"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:101
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not open %s"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:114
+#, fuzzy
+msgid "could not generate todo list"
+msgstr "no s'ha pogut escriure la llista per a fer"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:129
+#, fuzzy
+msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--helper [<opcions>]"
-#: builtin/rebase--helper.c:24
+#: builtin/rebase--interactive.c:148
msgid "keep empty commits"
msgstr "mantén les comissions buides"
-#: builtin/rebase--helper.c:26 builtin/revert.c:123
+#: builtin/rebase--interactive.c:150 builtin/revert.c:124
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "permet les comissions amb missatges buits"
-#: builtin/rebase--helper.c:27
+#: builtin/rebase--interactive.c:151
+#, fuzzy
+msgid "rebase merge commits"
+msgstr "etiqueta de fusió incorrecta en la comissió «%s»"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:153
+msgid "keep original branch points of cousins"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:155
+msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:156
+#, fuzzy
+msgid "sign commits"
+msgstr "signa les comissions amb GPG"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:158
msgid "continue rebase"
msgstr "continua el «rebase»"
-#: builtin/rebase--helper.c:29
-msgid "abort rebase"
-msgstr "avorta el «rebase»"
+#: builtin/rebase--interactive.c:160
+#, fuzzy
+msgid "skip commit"
+msgstr "comissió"
-#: builtin/rebase--helper.c:32
-msgid "make rebase script"
-msgstr "fes un script de «rebase»"
+#: builtin/rebase--interactive.c:161
+#, fuzzy
+msgid "edit the todo list"
+msgstr "comprova la llista a fer"
-#: builtin/rebase--helper.c:34
+#: builtin/rebase--interactive.c:163
+#, fuzzy
+msgid "show the current patch"
+msgstr "omet el pedaç actual"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:166
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "escurça els ids de les comissions en la llista per a fer"
-#: builtin/rebase--helper.c:36
+#: builtin/rebase--interactive.c:168
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "expandeix els ids de els comissions en la llista per a fer"
-#: builtin/rebase--helper.c:38
+#: builtin/rebase--interactive.c:170
msgid "check the todo list"
msgstr "comprova la llista a fer"
-#: builtin/rebase--helper.c:40
-msgid "skip unnecessary picks"
-msgstr "omet els «picks» no necessaris"
-
-#: builtin/rebase--helper.c:42
+#: builtin/rebase--interactive.c:172
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr "reorganitza les línies «fixup/pick»"
-#: builtin/rebase--helper.c:44
+#: builtin/rebase--interactive.c:174
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "expandeix les ordres exec en la llista per a fer"
-#: builtin/receive-pack.c:30
+#: builtin/rebase--interactive.c:175
+msgid "onto"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:177
+#, fuzzy
+msgid "restrict-revision"
+msgstr "revisió"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:177
+#, fuzzy
+msgid "restrict revision"
+msgstr "revisió"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:178
+msgid "squash-onto"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:179
+msgid "squash onto"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:181
+#, fuzzy
+msgid "the upstream commit"
+msgstr "Desassigna la informació de font"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:182
+#, fuzzy
+msgid "head-name"
+msgstr "canvi de nom"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:182
+#, fuzzy
+msgid "head name"
+msgstr "davant per "
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:187
+#, fuzzy
+msgid "rebase strategy"
+msgstr "estratègia de fusió"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:188
+#, fuzzy
+msgid "strategy-opts"
+msgstr "estratègia"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:189
+#, fuzzy
+msgid "strategy options"
+msgstr "opcions de decoració"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:190
+msgid "switch-to"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:191
+msgid "the branch or commit to checkout"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:192
+#, fuzzy
+msgid "onto-name"
+msgstr "nom"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:192
+#, fuzzy
+msgid "onto name"
+msgstr "nom del remot"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:193
+#, fuzzy
+msgid "cmd"
+msgstr "ordre"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:193
+#, fuzzy
+msgid "the command to run"
+msgstr "No s'ha fet cap ordre."
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:220
+msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:226
+msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
+msgstr ""
+
+#: builtin/receive-pack.c:33
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack <git-dir>"
-#: builtin/receive-pack.c:841
+#: builtin/receive-pack.c:830
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -12424,7 +15679,7 @@ msgstr ""
"predeterminat, establiu la variable de configuració\n"
"'receive.denyCurrentBranch' a 'refuse'."
-#: builtin/receive-pack.c:861
+#: builtin/receive-pack.c:850
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -12446,24 +15701,24 @@ msgstr ""
"\n"
"Per a silenciar aquest missatge, podeu establir-la a 'refuse'."
-#: builtin/receive-pack.c:1934
+#: builtin/receive-pack.c:1929
msgid "quiet"
msgstr "silenciós"
-#: builtin/receive-pack.c:1948
+#: builtin/receive-pack.c:1943
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Heu d'especificar un directori."
-#: builtin/reflog.c:532 builtin/reflog.c:537
+#: builtin/reflog.c:563 builtin/reflog.c:568
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "«%s» no és una marca de temps vàlida"
-#: builtin/remote.c:13
+#: builtin/remote.c:16
msgid "git remote [-v | --verbose]"
msgstr "git remote [-v | --verbose]"
-#: builtin/remote.c:14
+#: builtin/remote.c:17
msgid ""
"git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] <name> <url>"
@@ -12471,82 +15726,82 @@ msgstr ""
"git remote add [-t <branca>] [-m <mestra>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] <nom> <url>"
-#: builtin/remote.c:15 builtin/remote.c:35
+#: builtin/remote.c:18 builtin/remote.c:38
msgid "git remote rename <old> <new>"
msgstr "git remote rename <antic> <nou>"
-#: builtin/remote.c:16 builtin/remote.c:40
+#: builtin/remote.c:19 builtin/remote.c:43
msgid "git remote remove <name>"
msgstr "git remote remove <nom>"
-#: builtin/remote.c:17 builtin/remote.c:45
+#: builtin/remote.c:20 builtin/remote.c:48
msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
msgstr "git remote set-head <nom> (-a | --auto | -d | --delete | <branca>)"
-#: builtin/remote.c:18
+#: builtin/remote.c:21
msgid "git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>"
msgstr "git remote [-v | --verbose] show [-n] <nom>"
-#: builtin/remote.c:19
+#: builtin/remote.c:22
msgid "git remote prune [-n | --dry-run] <name>"
msgstr "git remote prune [-n | --dry-run] <nom>"
-#: builtin/remote.c:20
+#: builtin/remote.c:23
msgid ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]"
msgstr ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<grup> | <remot>)...]"
-#: builtin/remote.c:21
+#: builtin/remote.c:24
msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches [--add] <nom> <branca>..."
-#: builtin/remote.c:22 builtin/remote.c:71
+#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:74
msgid "git remote get-url [--push] [--all] <name>"
msgstr "git remote get-url [--push] [--all] <nom>"
-#: builtin/remote.c:23 builtin/remote.c:76
+#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:79
msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
msgstr "git remote set-url [--push] <nom> <url-nou> [<url-antic>]"
-#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:77
+#: builtin/remote.c:27 builtin/remote.c:80
msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
msgstr "git remote set-url --add <nom> <url-nou>"
-#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:78
+#: builtin/remote.c:28 builtin/remote.c:81
msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
msgstr "git remote set-url --delete <nom> <url>"
-#: builtin/remote.c:30
+#: builtin/remote.c:33
msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
msgstr "git remote add [<opcions>] <nom> <url>"
-#: builtin/remote.c:50
+#: builtin/remote.c:53
msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches <nom> <branca>..."
-#: builtin/remote.c:51
+#: builtin/remote.c:54
msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches --add <nom> <branca>..."
-#: builtin/remote.c:56
+#: builtin/remote.c:59
msgid "git remote show [<options>] <name>"
msgstr "git remote show [<opcions>] <nom>"
-#: builtin/remote.c:61
+#: builtin/remote.c:64
msgid "git remote prune [<options>] <name>"
msgstr "git remote prune [<opcions>] <nom>"
-#: builtin/remote.c:66
+#: builtin/remote.c:69
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
msgstr "git remote update [<opcions>] [<grup> | <remot>]..."
-#: builtin/remote.c:95
+#: builtin/remote.c:98
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "S'està actualitzant %s"
-#: builtin/remote.c:127
+#: builtin/remote.c:130
msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
"\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
@@ -12555,88 +15810,84 @@ msgstr ""
"\t useu --mirror=fetch o\n"
"\t --mirror=push en lloc d'això"
-#: builtin/remote.c:144
+#: builtin/remote.c:147
#, c-format
msgid "unknown mirror argument: %s"
msgstr "paràmetre de reflexió desconegut: %s"
-#: builtin/remote.c:160
+#: builtin/remote.c:163
msgid "fetch the remote branches"
msgstr "obtén les branques remotes"
-#: builtin/remote.c:162
+#: builtin/remote.c:165
msgid "import all tags and associated objects when fetching"
msgstr "en obtenir, importa totes les etiquetes i tots els objectes"
-#: builtin/remote.c:165
+#: builtin/remote.c:168
msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
msgstr "o no obtinguis cap etiqueta (--no-tags)"
-#: builtin/remote.c:167
+#: builtin/remote.c:170
msgid "branch(es) to track"
msgstr "branques a seguir"
-#: builtin/remote.c:168
+#: builtin/remote.c:171
msgid "master branch"
msgstr "branca mestra"
-#: builtin/remote.c:169
-msgid "push|fetch"
-msgstr "push|fetch"
-
-#: builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:173
msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
msgstr "estableix el remot com a mirall al qual pujar o del qual obtenir"
-#: builtin/remote.c:182
+#: builtin/remote.c:185
msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
msgstr "especificar una branca mestra no té sentit amb --mirror"
-#: builtin/remote.c:184
+#: builtin/remote.c:187
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
msgstr ""
"especificar les branques a seguir té sentit només amb miralls d'obtenció"
-#: builtin/remote.c:191 builtin/remote.c:631
+#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:636
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "el remot %s ja existeix."
-#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:635
+#: builtin/remote.c:198 builtin/remote.c:640
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "«%s» no és un nom de remot vàlid"
-#: builtin/remote.c:235
+#: builtin/remote.c:238
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "No s'ha pogut configurar la mestra «%s»"
-#: builtin/remote.c:337
+#: builtin/remote.c:344
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr ""
"No s'ha pogut obtenir el mapa d'obtenció de l'especificació de referència %s"
-#: builtin/remote.c:438 builtin/remote.c:446
+#: builtin/remote.c:443 builtin/remote.c:451
msgid "(matching)"
msgstr "(coincident)"
-#: builtin/remote.c:450
+#: builtin/remote.c:455
msgid "(delete)"
msgstr "(suprimir)"
-#: builtin/remote.c:624 builtin/remote.c:759 builtin/remote.c:858
-#, c-format
-msgid "No such remote: %s"
-msgstr "No hi ha tal remot: %s"
+#: builtin/remote.c:629 builtin/remote.c:765 builtin/remote.c:864
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No such remote: '%s'"
+msgstr "No hi ha tal remot «%s»"
-#: builtin/remote.c:641
+#: builtin/remote.c:646
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de la secció de configuració «%s» a «%s»"
-#: builtin/remote.c:661
+#: builtin/remote.c:666
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -12648,17 +15899,17 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"\tActualitzeu la configuració manualment si és necessari."
-#: builtin/remote.c:697
+#: builtin/remote.c:702
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "la supressió de «%s» ha fallat"
-#: builtin/remote.c:731
+#: builtin/remote.c:736
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "la creació de «%s» ha fallat"
-#: builtin/remote.c:796
+#: builtin/remote.c:802
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -12673,113 +15924,118 @@ msgstr[1] ""
"eliminat;\n"
"per a suprimir-les, useu:"
-#: builtin/remote.c:810
+#: builtin/remote.c:816
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "No s'ha pogut eliminar la secció de configuració «%s»"
-#: builtin/remote.c:911
+#: builtin/remote.c:917
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " nou (la pròxima obtenció emmagatzemarà a remotes/%s)"
-#: builtin/remote.c:914
+#: builtin/remote.c:920
msgid " tracked"
msgstr " seguit"
-#: builtin/remote.c:916
+#: builtin/remote.c:922
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " estancat (useu 'git remote prune' per a eliminar)"
-#: builtin/remote.c:918
+#: builtin/remote.c:924
msgid " ???"
msgstr " ???"
-#: builtin/remote.c:959
+#: builtin/remote.c:965
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr "branch.%s.merge no vàlid; no es pot fer «rebase» sobre > 1 branca"
-#: builtin/remote.c:967
+#: builtin/remote.c:974
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "es fa «rebase» interactivament sobre el remot %s"
-#: builtin/remote.c:968
+#: builtin/remote.c:976
+#, fuzzy, c-format
+msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
+msgstr "es fa «rebase» interactivament sobre el remot %s"
+
+#: builtin/remote.c:979
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "es fa «rebase» sobre el remot %s"
-#: builtin/remote.c:971
+#: builtin/remote.c:983
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr "es fusiona amb el remot %s"
-#: builtin/remote.c:974
+#: builtin/remote.c:986
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "es fusiona amb el remot %s"
-#: builtin/remote.c:977
+#: builtin/remote.c:989
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s i amb el remot %s\n"
-#: builtin/remote.c:1020
+#: builtin/remote.c:1032
msgid "create"
msgstr "crea"
-#: builtin/remote.c:1023
+#: builtin/remote.c:1035
msgid "delete"
msgstr "suprimeix"
-#: builtin/remote.c:1027
+#: builtin/remote.c:1039
msgid "up to date"
msgstr "al dia"
-#: builtin/remote.c:1030
+#: builtin/remote.c:1042
msgid "fast-forwardable"
msgstr "avanç ràpid possible"
-#: builtin/remote.c:1033
+#: builtin/remote.c:1045
msgid "local out of date"
msgstr "local no actualitzat"
-#: builtin/remote.c:1040
+#: builtin/remote.c:1052
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s força a %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1043
+#: builtin/remote.c:1055
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s puja a %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1047
+#: builtin/remote.c:1059
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s força a %s"
-#: builtin/remote.c:1050
+#: builtin/remote.c:1062
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s puja a %s"
-#: builtin/remote.c:1118
+#: builtin/remote.c:1130
msgid "do not query remotes"
msgstr "no consultis els remots"
-#: builtin/remote.c:1145
+#: builtin/remote.c:1157
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "* remot %s"
-#: builtin/remote.c:1146
+#: builtin/remote.c:1158
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " URL d'obtenció: %s"
-#: builtin/remote.c:1147 builtin/remote.c:1163 builtin/remote.c:1302
+#: builtin/remote.c:1159 builtin/remote.c:1175 builtin/remote.c:1314
msgid "(no URL)"
msgstr "(sense URL)"
@@ -12787,194 +16043,194 @@ msgstr "(sense URL)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1161 builtin/remote.c:1163
+#: builtin/remote.c:1173 builtin/remote.c:1175
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " URL de pujada: %s"
-#: builtin/remote.c:1165 builtin/remote.c:1167 builtin/remote.c:1169
+#: builtin/remote.c:1177 builtin/remote.c:1179 builtin/remote.c:1181
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " Branca de HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1165
+#: builtin/remote.c:1177
msgid "(not queried)"
msgstr "(no consultat)"
-#: builtin/remote.c:1167
+#: builtin/remote.c:1179
msgid "(unknown)"
msgstr "(desconegut)"
-#: builtin/remote.c:1171
+#: builtin/remote.c:1183
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
msgstr ""
" Branca de HEAD (la HEAD remot és ambigua, pot ser un dels següents):\n"
-#: builtin/remote.c:1183
+#: builtin/remote.c:1195
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Branca remota:%s"
msgstr[1] " Branques remotes:%s"
-#: builtin/remote.c:1186 builtin/remote.c:1212
+#: builtin/remote.c:1198 builtin/remote.c:1224
msgid " (status not queried)"
msgstr " (estat no consultat)"
-#: builtin/remote.c:1195
+#: builtin/remote.c:1207
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Branca local configurada per a «git pull»:"
msgstr[1] " Branques locals configurades per a «git pull»:"
-#: builtin/remote.c:1203
+#: builtin/remote.c:1215
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " «git push» reflectirà les referències locals"
-#: builtin/remote.c:1209
+#: builtin/remote.c:1221
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Referència local configurada per a «git push»%s:"
msgstr[1] " Referències locals configurades per a «git push»%s:"
-#: builtin/remote.c:1230
+#: builtin/remote.c:1242
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "estableix refs/remotes/<name>/HEAD segons el remot"
-#: builtin/remote.c:1232
+#: builtin/remote.c:1244
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "suprimeix refs/remotes/<name>/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1247
+#: builtin/remote.c:1259
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "No es pot determinar la HEAD remota"
-#: builtin/remote.c:1249
+#: builtin/remote.c:1261
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr "Múltiples branques de HEAD remotes. Trieu-ne una explícitament amb:"
-#: builtin/remote.c:1259
+#: builtin/remote.c:1271
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "No s'ha pogut suprimir %s"
-#: builtin/remote.c:1267
+#: builtin/remote.c:1279
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "No és una referència vàlida: %s"
-#: builtin/remote.c:1269
+#: builtin/remote.c:1281
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "No s'ha pogut configurar %s"
-#: builtin/remote.c:1287
+#: builtin/remote.c:1299
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr " %s es tornarà penjant!"
-#: builtin/remote.c:1288
+#: builtin/remote.c:1300
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr " %s s'ha tornat penjant!"
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1310
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "S'està podant %s"
-#: builtin/remote.c:1299
+#: builtin/remote.c:1311
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "URL: %s"
-#: builtin/remote.c:1315
+#: builtin/remote.c:1327
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " * [podaria] %s"
-#: builtin/remote.c:1318
+#: builtin/remote.c:1330
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " * [podat] %s"
-#: builtin/remote.c:1363
+#: builtin/remote.c:1375
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "poda els remots després d'obtenir-los"
-#: builtin/remote.c:1426 builtin/remote.c:1480 builtin/remote.c:1548
+#: builtin/remote.c:1438 builtin/remote.c:1492 builtin/remote.c:1560
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "No hi ha tal remot «%s»"
-#: builtin/remote.c:1442
+#: builtin/remote.c:1454
msgid "add branch"
msgstr "afegeix branca"
-#: builtin/remote.c:1449
+#: builtin/remote.c:1461
msgid "no remote specified"
msgstr "cap remot especificat"
-#: builtin/remote.c:1466
+#: builtin/remote.c:1478
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "consulta els URL de pujada en lloc dels URL d'obtenció"
-#: builtin/remote.c:1468
+#: builtin/remote.c:1480
msgid "return all URLs"
msgstr "retorna tots els URL"
-#: builtin/remote.c:1496
+#: builtin/remote.c:1508
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "cap URL configurat per al remot «%s»"
-#: builtin/remote.c:1522
+#: builtin/remote.c:1534
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "manipula els URL de pujada"
-#: builtin/remote.c:1524
+#: builtin/remote.c:1536
msgid "add URL"
msgstr "afegeix URL"
-#: builtin/remote.c:1526
+#: builtin/remote.c:1538
msgid "delete URLs"
msgstr "suprimeix els URL"
-#: builtin/remote.c:1533
+#: builtin/remote.c:1545
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "--add --delete no té sentit"
-#: builtin/remote.c:1572
+#: builtin/remote.c:1584
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Patró d'URL antic no vàlid: %s"
-#: builtin/remote.c:1580
+#: builtin/remote.c:1592
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "No s'ha trobat tal URL: %s"
-#: builtin/remote.c:1582
+#: builtin/remote.c:1594
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "No se suprimiran tots els URL no de pujada"
-#: builtin/remote.c:1598
+#: builtin/remote.c:1610
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "sigues detallat; s'ha de col·locar abans d'una subordre"
-#: builtin/remote.c:1629
+#: builtin/remote.c:1641
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Subordre desconeguda: %s"
-#: builtin/repack.c:18
+#: builtin/repack.c:22
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [<opcions>]"
-#: builtin/repack.c:23
+#: builtin/repack.c:27
msgid ""
"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
@@ -12984,129 +16240,243 @@ msgstr ""
"--no-write-bitmap-index o inhabiliteu el paràmetre de configuració pack."
"writebitmaps."
-#: builtin/repack.c:170
+#: builtin/repack.c:294
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "empaqueta-ho tot en un únic paquet"
-#: builtin/repack.c:172
+#: builtin/repack.c:296
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr "el mateix que -a, i solta els objectes inabastables"
-#: builtin/repack.c:175
+#: builtin/repack.c:299
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr "elimina els paquets redundants, i executeu git-prune-packed"
-#: builtin/repack.c:177
+#: builtin/repack.c:301
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "passa --no-reuse-delta a git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:179
+#: builtin/repack.c:303
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr "passa --no-reuse-object a git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:181
+#: builtin/repack.c:305
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "no executis git-update-server-info"
-#: builtin/repack.c:184
+#: builtin/repack.c:308
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "passa --local a git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:186
+#: builtin/repack.c:310
msgid "write bitmap index"
msgstr "escriu índex de mapa de bits"
-#: builtin/repack.c:187
+#: builtin/repack.c:312
+#, fuzzy
+msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
+msgstr "passa --local a git-pack-objects"
+
+#: builtin/repack.c:313
msgid "approxidate"
msgstr "data aproximada"
-#: builtin/repack.c:188
+#: builtin/repack.c:314
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr "amb -A, no soltis els objectes més vells que aquest"
-#: builtin/repack.c:190
+#: builtin/repack.c:316
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "amb -a, reempaqueta els objectes inabastables"
-#: builtin/repack.c:192
+#: builtin/repack.c:318
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "mida de la finestra que s'usa per a compressió de diferències"
-#: builtin/repack.c:193 builtin/repack.c:199
+#: builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:325
msgid "bytes"
msgstr "octets"
-#: builtin/repack.c:194
+#: builtin/repack.c:320
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"el mateix que l'anterior, però limita la mida de memòria en lloc del nombre "
"d'entrades"
-#: builtin/repack.c:196
+#: builtin/repack.c:322
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "limita la profunditat màxima de les diferències"
-#: builtin/repack.c:198
+#: builtin/repack.c:324
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "limita el nombre màxim de fils"
-#: builtin/repack.c:200
+#: builtin/repack.c:326
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "mida màxima de cada fitxer de paquet"
-#: builtin/repack.c:202
+#: builtin/repack.c:328
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "reempaqueta els objectes en paquets marcats amb .keep"
-#: builtin/repack.c:212
+#: builtin/repack.c:330
+#, fuzzy
+msgid "do not repack this pack"
+msgstr "crea paquets prims"
+
+#: builtin/repack.c:340
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "no es poden suprimir paquets en un dipòsit d'objectes preciosos"
-#: builtin/repack.c:216
+#: builtin/repack.c:344
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "--keep-unreachable i -A són incompatibles"
-#: builtin/repack.c:410 builtin/worktree.c:148
+#: builtin/repack.c:527
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en eliminar «%s»"
-#: builtin/replace.c:20
+#: builtin/replace.c:22
msgid "git replace [-f] <object> <replacement>"
msgstr "git replace [-f] <objecte> <reemplaçament>"
-#: builtin/replace.c:21
+#: builtin/replace.c:23
msgid "git replace [-f] --edit <object>"
msgstr "git replace [-f] --edit <objecte>"
-#: builtin/replace.c:22
+#: builtin/replace.c:24
msgid "git replace [-f] --graft <commit> [<parent>...]"
msgstr "git replace [-f] --graft <comissió> [<mare>...]"
-#: builtin/replace.c:23
+#: builtin/replace.c:25
+msgid "git replace [-f] --convert-graft-file"
+msgstr "git replace [-f] --convert-graft-file"
+
+#: builtin/replace.c:26
msgid "git replace -d <object>..."
msgstr "git replace -d <objecte>..."
-#: builtin/replace.c:24
+#: builtin/replace.c:27
msgid "git replace [--format=<format>] [-l [<pattern>]]"
msgstr "git replace [--format=<format>] [-l [<patró>]]"
-#: builtin/replace.c:331 builtin/replace.c:369 builtin/replace.c:397
+#: builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:203 builtin/replace.c:206
#, c-format
-msgid "Not a valid object name: '%s'"
+msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
+msgstr "s'ha produït un error en resoldre «%s» com a referència vàlida"
+
+#: builtin/replace.c:86
+#, c-format
+msgid ""
+"invalid replace format '%s'\n"
+"valid formats are 'short', 'medium' and 'long'"
+msgstr ""
+
+#: builtin/replace.c:121
+#, fuzzy, c-format
+msgid "replace ref '%s' not found"
+msgstr "no s'ha trobat la branca «%s»."
+
+#: builtin/replace.c:137
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Deleted replace ref '%s'"
+msgstr "suprimeix les referències reemplaçades"
+
+#: builtin/replace.c:149
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid ref name"
+msgstr "«%s» no és un nom de remot vàlid"
+
+#: builtin/replace.c:154
+#, fuzzy, c-format
+msgid "replace ref '%s' already exists"
+msgstr "el destí «%s» ja existeix"
+
+#: builtin/replace.c:174
+#, c-format
+msgid ""
+"Objects must be of the same type.\n"
+"'%s' points to a replaced object of type '%s'\n"
+"while '%s' points to a replacement object of type '%s'."
+msgstr ""
+
+#: builtin/replace.c:225
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to open %s for writing"
+msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a escriptura"
+
+#: builtin/replace.c:238
+msgid "cat-file reported failure"
+msgstr ""
+
+#: builtin/replace.c:254
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to open %s for reading"
+msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
+
+#: builtin/replace.c:268
+#, fuzzy
+msgid "unable to spawn mktree"
+msgstr "no s'ha pogut llegir l'arbre (%s)"
+
+#: builtin/replace.c:272
+#, fuzzy
+msgid "unable to read from mktree"
+msgstr "no s'ha pogut llegir l'arbre (%s)"
+
+#: builtin/replace.c:281
+#, fuzzy
+msgid "mktree reported failure"
+msgstr "la reversió ha fallat"
+
+#: builtin/replace.c:285
+#, fuzzy
+msgid "mktree did not return an object name"
+msgstr "el remot no ha enviat tots els objectes necessaris"
+
+#: builtin/replace.c:294
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to fstat %s"
+msgstr "no s'ha pogut actualitzar %s"
+
+#: builtin/replace.c:299
+#, fuzzy
+msgid "unable to write object to database"
+msgstr "no s'ha pogut escriure l'objecte de nota"
+
+#: builtin/replace.c:318 builtin/replace.c:371 builtin/replace.c:415
+#: builtin/replace.c:445
+#, fuzzy, c-format
+msgid "not a valid object name: '%s'"
msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: «%s»"
-#: builtin/replace.c:361
+#: builtin/replace.c:322
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to get object type for %s"
+msgstr "no es pot fer grep des d'un objecte de tipus %s"
+
+#: builtin/replace.c:338
+#, fuzzy
+msgid "editing object file failed"
+msgstr "la lectura de les referències de bisecció ha fallat"
+
+#: builtin/replace.c:347
+#, c-format
+msgid "new object is the same as the old one: '%s'"
+msgstr ""
+
+#: builtin/replace.c:407
#, c-format
msgid "bad mergetag in commit '%s'"
msgstr "etiqueta de fusió incorrecta en la comissió «%s»"
-#: builtin/replace.c:363
+#: builtin/replace.c:409
#, c-format
msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
msgstr "etiqueta de fusió mal formada en la comissió «%s»"
-#: builtin/replace.c:374
+#: builtin/replace.c:421
#, c-format
msgid ""
"original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
@@ -13115,222 +16485,299 @@ msgstr ""
"la comissió original «%s» conté l'etiqueta de fusió «%s» que es descarta; "
"useu --edit en lloc de --graft"
-#: builtin/replace.c:407
-#, c-format
-msgid "the original commit '%s' has a gpg signature."
+#: builtin/replace.c:460
+#, fuzzy, c-format
+msgid "the original commit '%s' has a gpg signature"
msgstr "la comissió original «%s» té una signatura gpg."
-#: builtin/replace.c:408
+#: builtin/replace.c:461
msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
msgstr "s'eliminarà la signatura en la comissió de reemplaçament!"
-#: builtin/replace.c:414
+#: builtin/replace.c:471
#, c-format
msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure la comissió de reemplaçament per a: «%s»"
-#: builtin/replace.c:438
+#: builtin/replace.c:479
+#, c-format
+msgid "graft for '%s' unnecessary"
+msgstr ""
+
+#: builtin/replace.c:482
+#, c-format
+msgid "new commit is the same as the old one: '%s'"
+msgstr ""
+
+#: builtin/replace.c:514
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"could not convert the following graft(s):\n"
+"%s"
+msgstr "Eliminaria l'ítem següent:"
+
+#: builtin/replace.c:535
msgid "list replace refs"
msgstr "llista les referències reemplaçades"
-#: builtin/replace.c:439
+#: builtin/replace.c:536
msgid "delete replace refs"
msgstr "suprimeix les referències reemplaçades"
-#: builtin/replace.c:440
+#: builtin/replace.c:537
msgid "edit existing object"
msgstr "edita un objecte existent"
-#: builtin/replace.c:441
+#: builtin/replace.c:538
msgid "change a commit's parents"
msgstr "canvia les mares d'una comissió"
-#: builtin/replace.c:442
+#: builtin/replace.c:539
+#, fuzzy
+msgid "convert existing graft file"
+msgstr "força la sobreescriptura de fitxers existents"
+
+#: builtin/replace.c:540
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "reemplaça la referència si existeix"
-#: builtin/replace.c:444
+#: builtin/replace.c:542
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "no imprimeixis bellament els continguts per a --edit"
-#: builtin/replace.c:445
+#: builtin/replace.c:543
msgid "use this format"
msgstr "usa aquest format"
+#: builtin/replace.c:556
+#, fuzzy
+msgid "--format cannot be used when not listing"
+msgstr "--fix-thin no es pot usar sense --stdin"
+
+#: builtin/replace.c:564
+#, fuzzy
+msgid "-f only makes sense when writing a replacement"
+msgstr "-z només té sentit amb --stdin"
+
+#: builtin/replace.c:568
+#, fuzzy
+msgid "--raw only makes sense with --edit"
+msgstr "-z només té sentit amb --stdin"
+
+#: builtin/replace.c:574
+msgid "-d needs at least one argument"
+msgstr ""
+
+#: builtin/replace.c:580
+msgid "bad number of arguments"
+msgstr ""
+
+#: builtin/replace.c:586
+#, fuzzy
+msgid "-e needs exactly one argument"
+msgstr "Cal exactament un rang."
+
+#: builtin/replace.c:592
+msgid "-g needs at least one argument"
+msgstr ""
+
+#: builtin/replace.c:598
+#, fuzzy
+msgid "--convert-graft-file takes no argument"
+msgstr "--continue no accepta paràmetres"
+
+#: builtin/replace.c:604
+#, fuzzy
+msgid "only one pattern can be given with -l"
+msgstr "combina els patrons especificats amb -e"
+
#: builtin/rerere.c:13
msgid "git rerere [clear | forget <path>... | status | remaining | diff | gc]"
msgstr "git rerere [clear | forget <camí>... | status | remaining | diff | gc]"
-#: builtin/rerere.c:59
+#: builtin/rerere.c:60
msgid "register clean resolutions in index"
msgstr "registra les resolucions netes en l'índex"
-#: builtin/reset.c:29
+#: builtin/rerere.c:79
+msgid "'git rerere forget' without paths is deprecated"
+msgstr ""
+
+#: builtin/rerere.c:111
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to generate diff for '%s'"
+msgstr "s'ha produït un error en executar «%s»"
+
+#: builtin/reset.c:31
msgid ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
msgstr ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<comissió>]"
-#: builtin/reset.c:30
+#: builtin/reset.c:32
msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <paths>..."
msgstr "git reset [-q] [<arbre>] [--] <camins>..."
-#: builtin/reset.c:31
+#: builtin/reset.c:33
msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<paths>...]"
msgstr "git reset --patch [<arbre>] [--] [<camins>...]"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "mixed"
msgstr "mixt"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "soft"
msgstr "suau"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "hard"
msgstr "dur"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "merge"
msgstr "fusió"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "keep"
msgstr "reteniment"
-#: builtin/reset.c:78
+#: builtin/reset.c:80
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "No teniu un HEAD vàlid."
-#: builtin/reset.c:80
+#: builtin/reset.c:82
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "S'ha produït un error en trobar l'arbre de HEAD."
-#: builtin/reset.c:86
+#: builtin/reset.c:88
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "S'ha produït un error en cercar l'arbre de %s."
-#: builtin/reset.c:111
-#, c-format
-msgid "HEAD is now at %s"
-msgstr "HEAD ara és a %s"
-
-#: builtin/reset.c:189
+#: builtin/reset.c:192
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "No es pot fer un restabliment de %s enmig d'una fusió."
-#: builtin/reset.c:289
+#: builtin/reset.c:292
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "sigues silenciós, només informa d'errors"
-#: builtin/reset.c:291
+#: builtin/reset.c:294
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "restableix HEAD i l'índex"
-#: builtin/reset.c:292
+#: builtin/reset.c:295
msgid "reset only HEAD"
msgstr "restableix només HEAD"
-#: builtin/reset.c:294 builtin/reset.c:296
+#: builtin/reset.c:297 builtin/reset.c:299
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "restableix HEAD, l'índex i l'arbre de treball"
-#: builtin/reset.c:298
+#: builtin/reset.c:301
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "restableix HEAD però retén els canvis locals"
-#: builtin/reset.c:304
+#: builtin/reset.c:307
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr "registra només el fet que els camins eliminats s'afegiran després"
-#: builtin/reset.c:321
+#: builtin/reset.c:325
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "S'ha produït un error en resoldre «%s» com a revisió vàlida."
-#: builtin/reset.c:329
+#: builtin/reset.c:333
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "S'ha produït un error en resoldre «%s» com a arbre vàlid."
-#: builtin/reset.c:338
+#: builtin/reset.c:342
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr "--patch és incompatible amb --{hard,mixed,soft}"
-#: builtin/reset.c:347
+#: builtin/reset.c:351
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"--mixed amb camins està en desús; useu 'git reset -- <camins>' en lloc "
"d'això."
-#: builtin/reset.c:349
+#: builtin/reset.c:353
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "No es pot restablir de %s amb camins."
-#: builtin/reset.c:359
+#: builtin/reset.c:363
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "el restabliment de %s no es permet en un dipòsit nu"
-#: builtin/reset.c:363
+#: builtin/reset.c:367
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "-N només es pot usar amb --mixed"
-#: builtin/reset.c:380
+#: builtin/reset.c:387
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Canvis «unstaged» després del restabliment:"
-#: builtin/reset.c:386
+#: builtin/reset.c:390
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"It took %.2f seconds to enumerate unstaged changes after reset. You can\n"
+"use '--quiet' to avoid this. Set the config setting reset.quiet to true\n"
+"to make this the default.\n"
+msgstr ""
+
+#: builtin/reset.c:400
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "No s'ha pogut restablir el fitxer d'índex a la revisió «%s»."
-#: builtin/reset.c:390
+#: builtin/reset.c:404
msgid "Could not write new index file."
msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer d'índex nou."
-#: builtin/rev-list.c:397
+#: builtin/rev-list.c:403
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr ""
-#: builtin/rev-list.c:455
+#: builtin/rev-list.c:461
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "el filtratge d'objectes requereix --objects"
-#: builtin/rev-list.c:458
+#: builtin/rev-list.c:464
#, c-format
msgid "invalid sparse value '%s'"
msgstr "valor parcial no vàlid: «%s»"
-#: builtin/rev-list.c:499
+#: builtin/rev-list.c:505
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "el rev-list no permet mostrar notes"
-#: builtin/rev-list.c:502
+#: builtin/rev-list.c:508
msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
msgstr "no es pot combinar --use-bitmap-index amb el filtratge d'objectes"
-#: builtin/rev-parse.c:402
+#: builtin/rev-parse.c:407
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [<opcions>] -- [<paràmetres>...]"
-#: builtin/rev-parse.c:407
+#: builtin/rev-parse.c:412
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "retén el «--» passat com a paràmetre"
-#: builtin/rev-parse.c:409
+#: builtin/rev-parse.c:414
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "deixa d'analitzar després del primer paràmetre no d'opció"
-#: builtin/rev-parse.c:412
+#: builtin/rev-parse.c:417
msgid "output in stuck long form"
msgstr "emet en forma llarga enganxada"
-#: builtin/rev-parse.c:545
+#: builtin/rev-parse.c:550
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -13345,84 +16792,80 @@ msgstr ""
"Executeu \"git rev-parse --parseopt -h\" per més informació sobre l'ús "
"inicial."
-#: builtin/revert.c:23
+#: builtin/revert.c:24
msgid "git revert [<options>] <commit-ish>..."
msgstr "git revert [<opcions>] <comissió>..."
-#: builtin/revert.c:24
+#: builtin/revert.c:25
msgid "git revert <subcommand>"
msgstr "git revert <subordre>"
-#: builtin/revert.c:29
+#: builtin/revert.c:30
msgid "git cherry-pick [<options>] <commit-ish>..."
msgstr "git cherry-pick [<opcions>] <comissió>..."
-#: builtin/revert.c:30
+#: builtin/revert.c:31
msgid "git cherry-pick <subcommand>"
msgstr "git cherry-pick <subordre>"
-#: builtin/revert.c:90
+#: builtin/revert.c:91
#, c-format
msgid "%s: %s cannot be used with %s"
msgstr "%s: %s no es pot usar amb %s"
-#: builtin/revert.c:99
+#: builtin/revert.c:100
msgid "end revert or cherry-pick sequence"
msgstr "acaba la seqüència de reversió o el «cherry pick»"
-#: builtin/revert.c:100
+#: builtin/revert.c:101
msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
msgstr "reprèn la seqüència de reversió o el «cherry pick»"
-#: builtin/revert.c:101
+#: builtin/revert.c:102
msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
msgstr "cancel·la la seqüència de reversió o el «cherry pick»"
-#: builtin/revert.c:102
+#: builtin/revert.c:103
msgid "don't automatically commit"
msgstr "no cometis automàticament"
-#: builtin/revert.c:103
+#: builtin/revert.c:104
msgid "edit the commit message"
msgstr "edita el missatge de comissió"
-#: builtin/revert.c:106
+#: builtin/revert.c:107
msgid "parent-number"
msgstr "número del pare"
-#: builtin/revert.c:107
+#: builtin/revert.c:108
msgid "select mainline parent"
msgstr "selecciona la línia principal del pare"
-#: builtin/revert.c:109
+#: builtin/revert.c:110
msgid "merge strategy"
msgstr "estratègia de fusió"
-#: builtin/revert.c:110
-msgid "option"
-msgstr "opció"
-
-#: builtin/revert.c:111
+#: builtin/revert.c:112
msgid "option for merge strategy"
msgstr "opció d'estratègia de fusió"
-#: builtin/revert.c:120
+#: builtin/revert.c:121
msgid "append commit name"
msgstr "nom de la comissió a annexar"
-#: builtin/revert.c:122
+#: builtin/revert.c:123
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "preserva les comissions inicialment buides"
-#: builtin/revert.c:124
+#: builtin/revert.c:125
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "retén les comissions redundants i buides"
-#: builtin/revert.c:214
+#: builtin/revert.c:219
msgid "revert failed"
msgstr "la reversió ha fallat"
-#: builtin/revert.c:227
+#: builtin/revert.c:232
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "el «cherry pick» ha fallat"
@@ -13472,42 +16915,44 @@ msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "el fitxer següent té modificacions locals:"
msgstr[1] "els fitxers següents tenen modificacions locals:"
-#: builtin/rm.c:243
+#: builtin/rm.c:241
msgid "do not list removed files"
msgstr "no llistis els fitxers eliminats"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:242
msgid "only remove from the index"
msgstr "només elimina de l'índex"
-#: builtin/rm.c:245
+#: builtin/rm.c:243
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "passa per alt la comprovació d'actualitat"
-#: builtin/rm.c:246
+#: builtin/rm.c:244
msgid "allow recursive removal"
msgstr "permet l'eliminació recursiva"
-#: builtin/rm.c:248
+#: builtin/rm.c:246
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr "surt amb estat zero encara que res hagi coincidit"
-#: builtin/rm.c:307
+#: builtin/rm.c:288
+#, fuzzy
+msgid "please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
+msgstr ""
+"Feu «stage» dels vostres canvis a .gitmodules o feu «stash» dels mateixos "
+"per a procedir"
+
+#: builtin/rm.c:306
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "no s'està eliminant «%s» recursivament sense -r"
-#: builtin/rm.c:346
+#: builtin/rm.c:345
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: no s'ha pogut eliminar %s"
-#: builtin/rm.c:369
-#, c-format
-msgid "could not remove '%s'"
-msgstr "no s'ha pogut suprimir «%s»"
-
-#: builtin/send-pack.c:19
+#: builtin/send-pack.c:20
msgid ""
"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<git-"
"receive-pack>] [--verbose] [--thin] [--atomic] [<host>:]<directory> "
@@ -13519,52 +16964,77 @@ msgstr ""
"[<màquina>:]<directori> [<referència>...]\n"
" --all i especificació <referència> explícita són mútuament excloents."
-#: builtin/send-pack.c:162
+#: builtin/send-pack.c:163
msgid "remote name"
msgstr "nom del remot"
-#: builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/send-pack.c:177
msgid "use stateless RPC protocol"
msgstr "usa el protocol RPC sense estat"
-#: builtin/send-pack.c:177
+#: builtin/send-pack.c:178
msgid "read refs from stdin"
msgstr "llegeix les referències des de stdin"
-#: builtin/send-pack.c:178
+#: builtin/send-pack.c:179
msgid "print status from remote helper"
msgstr "imprimeix l'estat des de l'ajudant remot"
+#: builtin/serve.c:7
+#, fuzzy
+msgid "git serve [<options>]"
+msgstr "git repack [<opcions>]"
+
+#: builtin/serve.c:17 builtin/upload-pack.c:23
+msgid "quit after a single request/response exchange"
+msgstr "surt després d'un sol intercanvi de sol·licitud/resposta"
+
+#: builtin/serve.c:19
+#, fuzzy
+msgid "exit immediately after advertising capabilities"
+msgstr "surt immediatament després de l'anunci inicial de referència"
+
#: builtin/shortlog.c:14
-msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] [<path>...]]"
+#, fuzzy
+msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git shortlog [<opcions>] [<rang-de-revisions>] [[--] [<camí>...]]"
-#: builtin/shortlog.c:263
+#: builtin/shortlog.c:15
+#, fuzzy
+msgid "git log --pretty=short | git shortlog [<options>]"
+msgstr "git worktree list [<opcions>]"
+
+#: builtin/shortlog.c:264
msgid "Group by committer rather than author"
msgstr "Agrupa per «comitter» en comptes de per autor"
-#: builtin/shortlog.c:265
+#: builtin/shortlog.c:266
msgid "sort output according to the number of commits per author"
msgstr "ordena la sortida segons el nombre de comissions per autor"
-#: builtin/shortlog.c:267
+#: builtin/shortlog.c:268
msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
msgstr ""
"Omet les descripcions de comissió, només proveeix el recompte de comissions"
-#: builtin/shortlog.c:269
+#: builtin/shortlog.c:270
msgid "Show the email address of each author"
msgstr "Mostra l'adreça electrònica de cada autor"
-#: builtin/shortlog.c:270
-msgid "w[,i1[,i2]]"
-msgstr "w[,i1[,i2]]"
-
#: builtin/shortlog.c:271
+msgid "<w>[,<i1>[,<i2>]]"
+msgstr ""
+
+#: builtin/shortlog.c:272
msgid "Linewrap output"
msgstr "Ajusta les línies de la sortida"
-#: builtin/show-branch.c:12
+#: builtin/shortlog.c:299
+#, fuzzy
+msgid "too many arguments given outside repository"
+msgstr "hi ha massa arguments per a desassignar la font"
+
+#: builtin/show-branch.c:13
msgid ""
"git show-branch [-a | --all] [-r | --remotes] [--topo-order | --date-order]\n"
"\t\t[--current] [--color[=<when>] | --no-color] [--sparse]\n"
@@ -13576,130 +17046,130 @@ msgstr ""
"\t\t[--more=<n> | --list | --independent | --merge-base]\n"
"\t\t[--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<revisió> | <glob>)...]"
-#: builtin/show-branch.c:16
+#: builtin/show-branch.c:17
msgid "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
msgstr "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<referència>]"
-#: builtin/show-branch.c:376
+#: builtin/show-branch.c:395
#, c-format
msgid "ignoring %s; cannot handle more than %d ref"
msgid_plural "ignoring %s; cannot handle more than %d refs"
msgstr[0] "s'està ignorant %s; no es pot gestionar més de %d referència"
msgstr[1] "s'està ignorant %s; no es poden gestionar més de %d referències"
-#: builtin/show-branch.c:530
+#: builtin/show-branch.c:549
#, c-format
msgid "no matching refs with %s"
msgstr "no hi ha referències coincidents amb %s"
-#: builtin/show-branch.c:626
+#: builtin/show-branch.c:646
msgid "show remote-tracking and local branches"
msgstr "mostra les branques amb seguiment remot i les locals"
-#: builtin/show-branch.c:628
+#: builtin/show-branch.c:648
msgid "show remote-tracking branches"
msgstr "mostra les branques amb seguiment remot"
-#: builtin/show-branch.c:630
+#: builtin/show-branch.c:650
msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
msgstr "colora '*!+-' corresponent a la branca"
-#: builtin/show-branch.c:632
+#: builtin/show-branch.c:652
msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
msgstr "mostra <n> comissions després de l'avantpassat comú"
-#: builtin/show-branch.c:634
+#: builtin/show-branch.c:654
msgid "synonym to more=-1"
msgstr "sinònim de more=-1"
-#: builtin/show-branch.c:635
+#: builtin/show-branch.c:655
msgid "suppress naming strings"
msgstr "omet anomenar cadenes"
-#: builtin/show-branch.c:637
+#: builtin/show-branch.c:657
msgid "include the current branch"
msgstr "inclou la branca actual"
-#: builtin/show-branch.c:639
+#: builtin/show-branch.c:659
msgid "name commits with their object names"
msgstr "anomena les comissions amb els seus noms d'objecte"
-#: builtin/show-branch.c:641
+#: builtin/show-branch.c:661
msgid "show possible merge bases"
msgstr "mostra les bases de fusió possibles"
-#: builtin/show-branch.c:643
+#: builtin/show-branch.c:663
msgid "show refs unreachable from any other ref"
msgstr "mostra les referències inabastables de qualsevol altra referència"
-#: builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/show-branch.c:665
msgid "show commits in topological order"
msgstr "mostra les comissions en ordre topològic"
-#: builtin/show-branch.c:648
+#: builtin/show-branch.c:668
msgid "show only commits not on the first branch"
msgstr "mostra només les comissions que no siguin en la primera branca"
-#: builtin/show-branch.c:650
+#: builtin/show-branch.c:670
msgid "show merges reachable from only one tip"
msgstr "mostra les fusions abastables de només una punta"
-#: builtin/show-branch.c:652
+#: builtin/show-branch.c:672
msgid "topologically sort, maintaining date order where possible"
msgstr "ordena topològicament, mantenint l'ordre de dates on sigui possible"
-#: builtin/show-branch.c:655
+#: builtin/show-branch.c:675
msgid "<n>[,<base>]"
msgstr "<n>[,<base>]"
-#: builtin/show-branch.c:656
+#: builtin/show-branch.c:676
msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
msgstr "mostra les <n> entrades més recents començant a la base"
-#: builtin/show-branch.c:690
+#: builtin/show-branch.c:712
msgid ""
"--reflog is incompatible with --all, --remotes, --independent or --merge-base"
msgstr ""
"--reflog és incompatible amb --all, --remotes, --independent o --merge-base"
-#: builtin/show-branch.c:714
+#: builtin/show-branch.c:736
msgid "no branches given, and HEAD is not valid"
msgstr "no s'ha donat cap branca, i HEAD no és vàlid"
-#: builtin/show-branch.c:717
+#: builtin/show-branch.c:739
msgid "--reflog option needs one branch name"
msgstr "l'opció --reflog necessita un nom de branca"
-#: builtin/show-branch.c:720
+#: builtin/show-branch.c:742
#, c-format
msgid "only %d entry can be shown at one time."
msgid_plural "only %d entries can be shown at one time."
msgstr[0] "es pot mostrar només %d entrada a la vegada."
msgstr[1] "es poden mostrar només %d entrades a la vegada."
-#: builtin/show-branch.c:724
+#: builtin/show-branch.c:746
#, c-format
msgid "no such ref %s"
msgstr "no hi ha tal referència %s"
-#: builtin/show-branch.c:808
+#: builtin/show-branch.c:830
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d rev."
msgid_plural "cannot handle more than %d revs."
msgstr[0] "no es pot gestionar més d'%d revisió."
msgstr[1] "no es poden gestionar més de %d revisions."
-#: builtin/show-branch.c:812
+#: builtin/show-branch.c:834
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref."
msgstr "«%s» no és una referència vàlida."
-#: builtin/show-branch.c:815
+#: builtin/show-branch.c:837
#, c-format
msgid "cannot find commit %s (%s)"
msgstr "no es pot trobar la comissió %s (%s)"
-#: builtin/show-ref.c:10
+#: builtin/show-ref.c:11
msgid ""
"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
"hash[=<n>]] [--abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [<pattern>...]"
@@ -13707,41 +17177,41 @@ msgstr ""
"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
"hash[=<n>]] [--abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [<patró>...]"
-#: builtin/show-ref.c:11
+#: builtin/show-ref.c:12
msgid "git show-ref --exclude-existing[=<pattern>]"
msgstr "git show-ref --exclude-existing[=<patró>]"
-#: builtin/show-ref.c:159
+#: builtin/show-ref.c:161
msgid "only show tags (can be combined with heads)"
msgstr "mostra només les etiquetes (es pot combinar amb heads)"
-#: builtin/show-ref.c:160
+#: builtin/show-ref.c:162
msgid "only show heads (can be combined with tags)"
msgstr "mostra només els caps (es pot combinar amb tags)"
-#: builtin/show-ref.c:161
+#: builtin/show-ref.c:163
msgid "stricter reference checking, requires exact ref path"
msgstr ""
"comprovació de referència més estricta, requereix el camí de referència "
"exacte"
-#: builtin/show-ref.c:164 builtin/show-ref.c:166
+#: builtin/show-ref.c:166 builtin/show-ref.c:168
msgid "show the HEAD reference, even if it would be filtered out"
msgstr "mostra la referència HEAD, encara que es filtrés"
-#: builtin/show-ref.c:168
+#: builtin/show-ref.c:170
msgid "dereference tags into object IDs"
msgstr "desreferencia les etiquetes a ID d'objecte"
-#: builtin/show-ref.c:170
+#: builtin/show-ref.c:172
msgid "only show SHA1 hash using <n> digits"
msgstr "mostra el hash SHA1 usant només <n> xifres"
-#: builtin/show-ref.c:174
+#: builtin/show-ref.c:176
msgid "do not print results to stdout (useful with --verify)"
msgstr "no imprimeixis els resultats a stdout (útil amb --verify)"
-#: builtin/show-ref.c:176
+#: builtin/show-ref.c:178
msgid "show refs from stdin that aren't in local repository"
msgstr "mostra les referències de stdin que no siguin en el dipòsit local"
@@ -13762,150 +17232,176 @@ msgstr ""
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "anteposa el caràcter de comentari i un espai a cada línia"
-#: builtin/submodule--helper.c:35 builtin/submodule--helper.c:1669
-#, c-format
-msgid "No such ref: %s"
-msgstr "No hi ha tal referència: %s"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:42 builtin/submodule--helper.c:1678
+#: builtin/submodule--helper.c:44 builtin/submodule--helper.c:1939
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "S'espera un nom de referència ple, s'ha rebut %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:59
+#: builtin/submodule--helper.c:61
msgid "submodule--helper print-default-remote takes no arguments"
msgstr ""
-#: builtin/submodule--helper.c:96
+#: builtin/submodule--helper.c:99
#, c-format
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "no es pot despullar un component de l'url «%s»"
-#: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:1198
+#: builtin/submodule--helper.c:407 builtin/submodule--helper.c:1363
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "àncora alternativa per als camins relatius"
-#: builtin/submodule--helper.c:409
+#: builtin/submodule--helper.c:412
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=<camí>] [<camí>...]"
-#: builtin/submodule--helper.c:460 builtin/submodule--helper.c:483
+#: builtin/submodule--helper.c:469 builtin/submodule--helper.c:626
+#: builtin/submodule--helper.c:649
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "No s'ha trobat cap url per al camí de submòdul «%s» a .gitmodules"
-#: builtin/submodule--helper.c:498
+#: builtin/submodule--helper.c:521
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Entering '%s'\n"
+msgstr "s'està sobreescrivint «%s»"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:524
#, c-format
msgid ""
-"could not lookup configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
+"run_command returned non-zero status for %s\n"
+"."
+msgstr ""
+
+#: builtin/submodule--helper.c:545
+#, c-format
+msgid ""
+"run_command returned non-zero status while recursing in the nested "
+"submodules of %s\n"
+"."
+msgstr ""
+
+#: builtin/submodule--helper.c:561
+#, fuzzy
+msgid "Suppress output of entering each submodule command"
+msgstr "Omet la sortida d'inicialitzar un submòdul"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:563 builtin/submodule--helper.c:1048
+msgid "Recurse into nested submodules"
+msgstr "Inclou recursivament els submòduls imbrincats"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:568
+#, fuzzy
+msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] <command>"
+msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<camí>]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:595
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"could not look up configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
"authoritative upstream."
msgstr ""
"no s'ha pogut trobar la configuració «%s». S'assumeix que aquest dipòsit és "
"el seu dipòsit font autoritzat."
-#: builtin/submodule--helper.c:509
+#: builtin/submodule--helper.c:663
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "S'ha produït un error en registrar l'url per al camí de submòdul «%s»"
-#: builtin/submodule--helper.c:513
+#: builtin/submodule--helper.c:667
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "S'ha registrat el submòdul «%s» (%s) per al camí «%s»\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:523
+#: builtin/submodule--helper.c:677
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr ""
"advertència: se suggereix el mode d'actualització per ordre per al submòdul "
"«%s»\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:530
+#: builtin/submodule--helper.c:684
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"S'ha produït un error en registrar el mode d'actualització per al camí de "
"submòdul «%s»"
-#: builtin/submodule--helper.c:552
+#: builtin/submodule--helper.c:706
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Omet la sortida d'inicialitzar un submòdul"
-#: builtin/submodule--helper.c:557
+#: builtin/submodule--helper.c:711
msgid "git submodule--helper init [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [<camí>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:625 builtin/submodule--helper.c:747
+#: builtin/submodule--helper.c:783 builtin/submodule--helper.c:909
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "No s'ha trobat cap mapatge de submòdul a .gitmodules per al camí «%s»"
-#: builtin/submodule--helper.c:660
+#: builtin/submodule--helper.c:822
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "no s'ha pogut resoldre la referència a HEAD dins del submòdul «%s»"
-#: builtin/submodule--helper.c:687 builtin/submodule--helper.c:856
+#: builtin/submodule--helper.c:849 builtin/submodule--helper.c:1018
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en cercar recursivament al submòdul «%s»"
-#: builtin/submodule--helper.c:711 builtin/submodule--helper.c:1021
+#: builtin/submodule--helper.c:873 builtin/submodule--helper.c:1182
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Suprimeix la sortida de l'estat del submòdul"
-#: builtin/submodule--helper.c:712
+#: builtin/submodule--helper.c:874
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
msgstr ""
-#: builtin/submodule--helper.c:713
+#: builtin/submodule--helper.c:875
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "inclou recursivament els submòduls imbrincats"
-#: builtin/submodule--helper.c:718
+#: builtin/submodule--helper.c:880
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<camí>...]"
-#: builtin/submodule--helper.c:742
+#: builtin/submodule--helper.c:904
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name <camí>"
-#: builtin/submodule--helper.c:806
+#: builtin/submodule--helper.c:968
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "S'està sincronitzant l'url del submòdul per a «%s»\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:812
+#: builtin/submodule--helper.c:974
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en registrar l'url per al camí del submòdul «%s»"
-#: builtin/submodule--helper.c:826
+#: builtin/submodule--helper.c:988
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr ""
"s'ha produït un error en obtenir el remot per defecte pel submòdul «%s»"
-#: builtin/submodule--helper.c:837
+#: builtin/submodule--helper.c:999
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en actualitzar el remot pel submòdul «%s»"
-#: builtin/submodule--helper.c:885
+#: builtin/submodule--helper.c:1046
msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "Omet la sortida de la sincronització de l'url del submòdul"
-#: builtin/submodule--helper.c:887
-msgid "Recurse into nested submodules"
-msgstr "Inclou recursivament els submòduls imbrincats"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:892
+#: builtin/submodule--helper.c:1053
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<camí>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:946
+#: builtin/submodule--helper.c:1107
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -13914,7 +17410,7 @@ msgstr ""
"L'arbre de treball de submòdul «%s» conté un directori .git\n"
"(useu 'rm -rf' si realment voleu eliminar-lo, incloent tota la seva història)"
-#: builtin/submodule--helper.c:958
+#: builtin/submodule--helper.c:1119
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -13923,82 +17419,82 @@ msgstr ""
"L'arbre de treball del submòdul «%s» conté modificacions locals; useu '-f' "
"per a descartar-les"
-#: builtin/submodule--helper.c:966
+#: builtin/submodule--helper.c:1127
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "S'ha netejat el directori «%s»\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:968
+#: builtin/submodule--helper.c:1129
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr "No s'ha pogut eliminar l'arbre de treball de submòdul «%s»\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:977
+#: builtin/submodule--helper.c:1138
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "no s'ha pogut crear el directori de submòdul buit %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:993
+#: builtin/submodule--helper.c:1154
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "S'ha desregistrat el submòdul «%s» (%s) per al camí «%s»\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1022
+#: builtin/submodule--helper.c:1183
msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
"Suprimeix els arbres de treball dels submòduls fins i tot si contenen canvis "
"locals"
-#: builtin/submodule--helper.c:1023
+#: builtin/submodule--helper.c:1184
msgid "Unregister all submodules"
msgstr "Desregistra recursivament tots els submòduls"
-#: builtin/submodule--helper.c:1028
+#: builtin/submodule--helper.c:1189
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<camí>...]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1042
+#: builtin/submodule--helper.c:1203
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Useu '--all' si realment voleu desinicialitzar tots els submòduls"
-#: builtin/submodule--helper.c:1133 builtin/submodule--helper.c:1136
+#: builtin/submodule--helper.c:1297 builtin/submodule--helper.c:1300
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "el submòdul «%s» no pot afegir un alternatiu: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1172
+#: builtin/submodule--helper.c:1336
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr "No es reconeix el valor «%s» per a submodule.alternateErrorStrategy"
-#: builtin/submodule--helper.c:1179
+#: builtin/submodule--helper.c:1343
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "No es reconeix el valor «%s» per a submodule.alternateLocation"
-#: builtin/submodule--helper.c:1201
+#: builtin/submodule--helper.c:1366
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "a on es clonarà el submòdul nou"
-#: builtin/submodule--helper.c:1204
+#: builtin/submodule--helper.c:1369
msgid "name of the new submodule"
msgstr "nom del submòdul nou"
-#: builtin/submodule--helper.c:1207
+#: builtin/submodule--helper.c:1372
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "url del qual clonar el submòdul"
-#: builtin/submodule--helper.c:1213
+#: builtin/submodule--helper.c:1380
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "profunditat dels clons superficials"
-#: builtin/submodule--helper.c:1216 builtin/submodule--helper.c:1587
+#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1868
msgid "force cloning progress"
msgstr "força el progrés del clonatge"
-#: builtin/submodule--helper.c:1221
+#: builtin/submodule--helper.c:1388
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -14006,82 +17502,96 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<camí>] [--quiet] [--reference "
"<dipòsit>] [--name <nom>] [--depth <profunditat>] --url <url> --path <camí>"
-#: builtin/submodule--helper.c:1252
+#: builtin/submodule--helper.c:1419
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "el clonatge de «%s» al camí de submòdul «%s» ha fallat"
-#: builtin/submodule--helper.c:1267
+#: builtin/submodule--helper.c:1433
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obtenir el directori de submòdul per a «%s»"
-#: builtin/submodule--helper.c:1332
+#: builtin/submodule--helper.c:1469
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en registrar el mode d'actualització per al camí de "
+"submòdul «%s»"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1473
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en registrar el mode d'actualització per al camí de "
+"submòdul «%s»"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1566
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "El camí de submòdul «%s» no està inicialitzat"
-#: builtin/submodule--helper.c:1336
+#: builtin/submodule--helper.c:1570
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Potser voleu usar 'update --init'?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1365
+#: builtin/submodule--helper.c:1600
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "S'està ometent el submòdul no fusionat %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1394
+#: builtin/submodule--helper.c:1629
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "S'està ometent el submòdul «%s»"
-#: builtin/submodule--helper.c:1527
+#: builtin/submodule--helper.c:1773
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "S'ha produït un error en clonar «%s». S'ha programat un reintent"
-#: builtin/submodule--helper.c:1538
+#: builtin/submodule--helper.c:1784
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr "S'ha produït un error per segon cop en clonar «%s», s'està avortant"
-#: builtin/submodule--helper.c:1568 builtin/submodule--helper.c:1788
+#: builtin/submodule--helper.c:1847 builtin/submodule--helper.c:2089
msgid "path into the working tree"
msgstr "camí a l'arbre de treball"
-#: builtin/submodule--helper.c:1571
+#: builtin/submodule--helper.c:1850
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "camí a l'arbre de treball, a través de fronteres de submòduls niats"
-#: builtin/submodule--helper.c:1575
+#: builtin/submodule--helper.c:1854
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr "rebase, merge, checkout o none"
-#: builtin/submodule--helper.c:1579
+#: builtin/submodule--helper.c:1860
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Crea un clon superficial truncat al nombre de revisions especificat"
-#: builtin/submodule--helper.c:1582
+#: builtin/submodule--helper.c:1863
msgid "parallel jobs"
msgstr "tasques paral·leles"
-#: builtin/submodule--helper.c:1584
+#: builtin/submodule--helper.c:1865
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "si el clonatge inicial ha de seguir la recomanació de superficialitat"
-#: builtin/submodule--helper.c:1585
+#: builtin/submodule--helper.c:1866
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "no imprimeixis el progrés del clonatge"
-#: builtin/submodule--helper.c:1592
+#: builtin/submodule--helper.c:1873
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=<camí>] [<camí>...]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1605
+#: builtin/submodule--helper.c:1886
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "valor incorrecte per al paràmetre update"
-#: builtin/submodule--helper.c:1673
+#: builtin/submodule--helper.c:1934
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -14090,20 +17600,46 @@ msgstr ""
"La branca de submòdul (%s) està configurada per a heretar la branca del "
"superprojecte, però el superprojecte no és en cap branca"
-#: builtin/submodule--helper.c:1789
+#: builtin/submodule--helper.c:2057
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
+msgstr "no s'ha trobat el nom pel submòdul «%s»"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2090
msgid "recurse into submodules"
msgstr "inclou recursivament als submòduls"
-#: builtin/submodule--helper.c:1795
+#: builtin/submodule--helper.c:2096
msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper embed-git-dir [<camí>...]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1857
+#: builtin/submodule--helper.c:2152
+msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
+msgstr ""
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2157
+#, fuzzy
+msgid "git submodule--helper config name [value]"
+msgstr "git submodule--helper name <camí>"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2158
+#, fuzzy
+msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
+msgstr "git submodule--helper init [<camí>]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2175 git-submodule.sh:169
+#, fuzzy, sh-format
+msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
+msgstr ""
+"Feu «stage» dels vostres canvis a .gitmodules o feu «stash» dels mateixos "
+"per a procedir"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2225
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "%s no admet --super-prefix"
-#: builtin/submodule--helper.c:1863
+#: builtin/submodule--helper.c:2231
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "«%s» no és una subordre vàlida de submodule--helper"
@@ -14128,15 +17664,15 @@ msgstr "suprimeix la referència simbòlica"
msgid "shorten ref output"
msgstr "escurça la sortida de referències"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:363
msgid "reason"
msgstr "raó"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:363
msgid "reason of the update"
msgstr "raó de l'actualització"
-#: builtin/tag.c:24
+#: builtin/tag.c:25
msgid ""
"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>] <tagname> "
"[<head>]"
@@ -14144,11 +17680,11 @@ msgstr ""
"git tag [-a | -s | -u <id-de-clau>] [-f] [-m <missatge> | -F <fitxer>] <nom-"
"d'etiqueta> [<cap>]"
-#: builtin/tag.c:25
+#: builtin/tag.c:26
msgid "git tag -d <tagname>..."
msgstr "git tag -d <nom-d'etiqueta>..."
-#: builtin/tag.c:26
+#: builtin/tag.c:27
msgid ""
"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--no-contains <commit>] [--"
"points-at <object>]\n"
@@ -14158,21 +17694,21 @@ msgstr ""
"[--points-at <objecte>]\n"
"\t\t[--format=<format>] [--[no-]merged [<comissió>]] [<patró>...]"
-#: builtin/tag.c:28
+#: builtin/tag.c:29
msgid "git tag -v [--format=<format>] <tagname>..."
msgstr "git tag -v [--format=<format>] <nom-d'etiqueta>..."
-#: builtin/tag.c:86
+#: builtin/tag.c:87
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "no s'ha trobat l'etiqueta «%s»."
-#: builtin/tag.c:102
+#: builtin/tag.c:103
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "S'ha suprimit l'etiqueta «%s» (era %s)\n"
-#: builtin/tag.c:131
+#: builtin/tag.c:133
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -14185,7 +17721,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Les línies que comencin amb '%c' s'ignoraran.\n"
-#: builtin/tag.c:135
+#: builtin/tag.c:137
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -14200,151 +17736,151 @@ msgstr ""
"Les línies que comencin amb '%c' es retindran; podeu eliminar-les per vós "
"mateix si voleu.\n"
-#: builtin/tag.c:189
+#: builtin/tag.c:191
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "no s'ha pogut signar l'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:191
+#: builtin/tag.c:193
msgid "unable to write tag file"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:216
+#: builtin/tag.c:218
msgid "bad object type."
msgstr "el tipus d'objecte és incorrecte."
-#: builtin/tag.c:265
+#: builtin/tag.c:267
msgid "no tag message?"
msgstr "no hi ha cap missatge d'etiqueta?"
-#: builtin/tag.c:272
+#: builtin/tag.c:274
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "S'ha deixat el missatge de l'etiqueta en %s\n"
-#: builtin/tag.c:381
+#: builtin/tag.c:385
msgid "list tag names"
msgstr "llista els noms d'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:383
+#: builtin/tag.c:387
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "imprimeix <n> línies de cada missatge d'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:385
+#: builtin/tag.c:389
msgid "delete tags"
msgstr "suprimeix les etiquetes"
-#: builtin/tag.c:386
+#: builtin/tag.c:390
msgid "verify tags"
msgstr "verifica les etiquetes"
-#: builtin/tag.c:388
+#: builtin/tag.c:392
msgid "Tag creation options"
msgstr "Opcions de creació d'etiquetes"
-#: builtin/tag.c:390
+#: builtin/tag.c:394
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "etiqueta anotada, necessita un missatge"
-#: builtin/tag.c:392
+#: builtin/tag.c:396
msgid "tag message"
msgstr "missatge d'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:394
+#: builtin/tag.c:398
msgid "force edit of tag message"
msgstr "força l'edició del missatge de l'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:395
+#: builtin/tag.c:399
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "etiqueta anotada i signada per GPG"
-#: builtin/tag.c:399
+#: builtin/tag.c:403
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "usa una altra clau per a signar l'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:400
+#: builtin/tag.c:404
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "reemplaça l'etiqueta si existeix"
-#: builtin/tag.c:401 builtin/update-ref.c:368
+#: builtin/tag.c:405 builtin/update-ref.c:369
msgid "create a reflog"
msgstr "crea un registre de referències"
-#: builtin/tag.c:403
+#: builtin/tag.c:407
msgid "Tag listing options"
msgstr "Opcions de llistat d'etiquetes"
-#: builtin/tag.c:404
+#: builtin/tag.c:408
msgid "show tag list in columns"
msgstr "mostra la llista d'etiquetes en columnes"
-#: builtin/tag.c:405 builtin/tag.c:407
+#: builtin/tag.c:409 builtin/tag.c:411
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "imprimeix només les etiquetes que continguin la comissió"
-#: builtin/tag.c:406 builtin/tag.c:408
+#: builtin/tag.c:410 builtin/tag.c:412
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "imprimeix només les etiquetes que no continguin la comissió"
-#: builtin/tag.c:409
+#: builtin/tag.c:413
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "imprimeix només les etiquetes que s'han fusionat"
-#: builtin/tag.c:410
+#: builtin/tag.c:414
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "imprimeix només les etiquetes que no s'han fusionat"
-#: builtin/tag.c:415
+#: builtin/tag.c:419
msgid "print only tags of the object"
msgstr "imprimeix només les etiquetes de l'objecte"
-#: builtin/tag.c:459
+#: builtin/tag.c:463
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "--column i -n són incompatibles"
-#: builtin/tag.c:481
+#: builtin/tag.c:485
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "es permet l'opció -n només amb mode llista"
-#: builtin/tag.c:483
+#: builtin/tag.c:487
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "es permet l'opció --contains només amb mode llista"
-#: builtin/tag.c:485
+#: builtin/tag.c:489
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "es permet l'opció --no-contains només amb mode llista"
-#: builtin/tag.c:487
+#: builtin/tag.c:491
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "es permet --points-at option només amb mode llista"
-#: builtin/tag.c:489
+#: builtin/tag.c:493
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "es permeten les opcions --merged i --no-merged només amb mode llista"
-#: builtin/tag.c:500
+#: builtin/tag.c:504
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "només es permet una opció -F o -m."
-#: builtin/tag.c:519
+#: builtin/tag.c:523
msgid "too many params"
msgstr "massa paràmetres"
-#: builtin/tag.c:525
+#: builtin/tag.c:529
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "«%s» no és un nom d'etiqueta vàlid."
-#: builtin/tag.c:530
+#: builtin/tag.c:534
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "l'etiqueta «%s» ja existeix"
-#: builtin/tag.c:561
+#: builtin/tag.c:565
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Etiqueta «%s» actualitzada (era %s)\n"
-#: builtin/unpack-objects.c:498
+#: builtin/unpack-objects.c:500
msgid "Unpacking objects"
msgstr "S'estan desempaquetant els objectes"
@@ -14353,11 +17889,6 @@ msgstr "S'estan desempaquetant els objectes"
msgid "failed to create directory %s"
msgstr "s'ha produït un error en crear el directori %s"
-#: builtin/update-index.c:88
-#, c-format
-msgid "failed to stat %s"
-msgstr "s'ha produït un error en fer stat a %s"
-
#: builtin/update-index.c:98
#, c-format
msgid "failed to create file %s"
@@ -14413,148 +17944,148 @@ msgstr ""
msgid " OK"
msgstr " D'acord"
-#: builtin/update-index.c:579
+#: builtin/update-index.c:588
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [<opcions>] [--] [<fitxer>...]"
-#: builtin/update-index.c:936
+#: builtin/update-index.c:961
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"continua l'actualització encara que l'índex necessiti una actualització"
-#: builtin/update-index.c:939
+#: builtin/update-index.c:964
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "actualitza: ignora els submòduls"
-#: builtin/update-index.c:942
+#: builtin/update-index.c:967
msgid "do not ignore new files"
msgstr "no ignoris els fitxers nous"
-#: builtin/update-index.c:944
+#: builtin/update-index.c:969
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "deixa que els fitxers reemplacin els directoris i viceversa"
-#: builtin/update-index.c:946
+#: builtin/update-index.c:971
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "tingues en compte els fitxers absents de l'arbre de treball"
-#: builtin/update-index.c:948
+#: builtin/update-index.c:973
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "actualitza encara que l'índex contingui entrades no fusionades"
-#: builtin/update-index.c:951
+#: builtin/update-index.c:976
msgid "refresh stat information"
msgstr "actualitza la informació d'estadístiques"
-#: builtin/update-index.c:955
+#: builtin/update-index.c:980
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr "com --refresh, però ignora el paràmetre assume-unchanged"
-#: builtin/update-index.c:959
+#: builtin/update-index.c:984
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "<mode>,<objecte>,<camí>"
-#: builtin/update-index.c:960
+#: builtin/update-index.c:985
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "afegeix l'entrada especificada a l'índex"
-#: builtin/update-index.c:969
+#: builtin/update-index.c:994
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "marca els fitxers com a \"no canviant\""
-#: builtin/update-index.c:972
+#: builtin/update-index.c:997
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "neteja el bit assumed-unchanged"
-#: builtin/update-index.c:975
+#: builtin/update-index.c:1000
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "marca els fitxers com a \"només índex\""
-#: builtin/update-index.c:978
+#: builtin/update-index.c:1003
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "neteja el bit skip-worktree"
-#: builtin/update-index.c:981
+#: builtin/update-index.c:1006
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr ""
"només afegeix a l'índex; no afegeixis el contingut a la base de dades "
"d'objectes"
-#: builtin/update-index.c:983
+#: builtin/update-index.c:1008
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr ""
"elimina els camins anomenats encara que estiguin presents en l'arbre de "
"treball"
-#: builtin/update-index.c:985
+#: builtin/update-index.c:1010
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr "amb --stdin: les línies d'entrada acaben amb octets nuls"
-#: builtin/update-index.c:987
+#: builtin/update-index.c:1012
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "llegeix la llista de camins a actualitzar des de l'entrada estàndard"
-#: builtin/update-index.c:991
+#: builtin/update-index.c:1016
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "afegeix les entrades de l'entrada estàndard a l'índex"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:1020
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr "reemplena les «stage» #2 i #3 per als camins llistats"
-#: builtin/update-index.c:999
+#: builtin/update-index.c:1024
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "només actualitza les entrades que difereixin de HEAD"
-#: builtin/update-index.c:1003
+#: builtin/update-index.c:1028
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "ignora els fitxers absents de l'arbre de treball"
-#: builtin/update-index.c:1006
+#: builtin/update-index.c:1031
msgid "report actions to standard output"
msgstr "informa de les accions en la sortida estàndard"
-#: builtin/update-index.c:1008
+#: builtin/update-index.c:1033
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr "(per a porcellanes) oblida't dels conflictes no resolts ni desats"
-#: builtin/update-index.c:1012
+#: builtin/update-index.c:1037
msgid "write index in this format"
msgstr "escriu l'índex en aquest format"
-#: builtin/update-index.c:1014
+#: builtin/update-index.c:1039
msgid "enable or disable split index"
msgstr "habilita o inhabilita l'índex dividit"
-#: builtin/update-index.c:1016
+#: builtin/update-index.c:1041
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "habilita/inhabilita la memòria cau no seguida"
-#: builtin/update-index.c:1018
+#: builtin/update-index.c:1043
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "prova si el sistema de fitxers admet la memòria cau no seguida"
-#: builtin/update-index.c:1020
+#: builtin/update-index.c:1045
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr "habilita la memòria cau no seguida sense provar el sistema de fitxers"
-#: builtin/update-index.c:1022
+#: builtin/update-index.c:1047
msgid "write out the index even if is not flagged as changed"
msgstr ""
-#: builtin/update-index.c:1024
+#: builtin/update-index.c:1049
msgid "enable or disable file system monitor"
msgstr "habilita o inhabilita el monitor del sistema de fitxers"
-#: builtin/update-index.c:1026
+#: builtin/update-index.c:1051
msgid "mark files as fsmonitor valid"
msgstr "marca els fitxers com a vàlids pel fsmonitor"
-#: builtin/update-index.c:1029
+#: builtin/update-index.c:1054
msgid "clear fsmonitor valid bit"
msgstr "neteja el bit de validesa del fsmonitor"
-#: builtin/update-index.c:1127
+#: builtin/update-index.c:1153
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -14562,7 +18093,7 @@ msgstr ""
"core.splitIndex està establert a fals; elimineu-lo o canviar-lo, si realment "
"voleu habilitar l'índex dividit"
-#: builtin/update-index.c:1136
+#: builtin/update-index.c:1162
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -14570,7 +18101,7 @@ msgstr ""
"core.splitIndex està establert a cert; elimineu-lo o canvieu-lo, si realment "
"voleu inhabilitar l'índex dividit"
-#: builtin/update-index.c:1147
+#: builtin/update-index.c:1173
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -14578,11 +18109,11 @@ msgstr ""
"core.untrackedCache està establert a cert; elimineu-lo o canvieu-lo, si "
"realment voleu inhabilitar el cau no seguit"
-#: builtin/update-index.c:1151
+#: builtin/update-index.c:1177
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "La memòria cau no seguida està inhabilitada"
-#: builtin/update-index.c:1159
+#: builtin/update-index.c:1185
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -14590,29 +18121,29 @@ msgstr ""
"core.untrackedCache està establert a fals; elimineu-lo o canviar-lo, si "
"realment voleu habilitar el cau no seguit"
-#: builtin/update-index.c:1163
+#: builtin/update-index.c:1189
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "La memòria cau no seguida està habilitada per a «%s»"
-#: builtin/update-index.c:1171
+#: builtin/update-index.c:1197
msgid "core.fsmonitor is unset; set it if you really want to enable fsmonitor"
msgstr ""
"core.fsmonitor està establert a fals; establiu-lo a cert si realment voleu "
"habilitar fsmonitor"
-#: builtin/update-index.c:1175
+#: builtin/update-index.c:1201
msgid "fsmonitor enabled"
msgstr "fsmonitor habilitat"
-#: builtin/update-index.c:1178
+#: builtin/update-index.c:1204
msgid ""
"core.fsmonitor is set; remove it if you really want to disable fsmonitor"
msgstr ""
"core.fsmonitor està establert a cert; elimineu-lo si realment voleu "
"inhabilitar fsmonitor"
-#: builtin/update-index.c:1182
+#: builtin/update-index.c:1208
msgid "fsmonitor disabled"
msgstr "fsmonitor inhabilitat"
@@ -14629,19 +18160,19 @@ msgstr ""
msgid "git update-ref [<options>] --stdin [-z]"
msgstr "git update-ref [<opcions>] --stdin [-z]"
-#: builtin/update-ref.c:363
+#: builtin/update-ref.c:364
msgid "delete the reference"
msgstr "suprimeix la referència"
-#: builtin/update-ref.c:365
+#: builtin/update-ref.c:366
msgid "update <refname> not the one it points to"
msgstr "actualitza <nom de referència>, no la que assenyali"
-#: builtin/update-ref.c:366
+#: builtin/update-ref.c:367
msgid "stdin has NUL-terminated arguments"
msgstr "stdin té paràmetres acabats amb NUL"
-#: builtin/update-ref.c:367
+#: builtin/update-ref.c:368
msgid "read updates from stdin"
msgstr "llegeix les actualitzacions des de stdin"
@@ -14653,15 +18184,32 @@ msgstr "git update-server-info [--force]"
msgid "update the info files from scratch"
msgstr "actualitza els fitxers d'informació des de zero"
-#: builtin/verify-commit.c:18
+#: builtin/upload-pack.c:11
+msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
+msgstr "git upload-pack [<opcions>] <directori>"
+
+#: builtin/upload-pack.c:25
+msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
+msgstr "surt immediatament després de l'anunci inicial de referència"
+
+#: builtin/upload-pack.c:27
+msgid "do not try <directory>/.git/ if <directory> is no Git directory"
+msgstr ""
+"no intentis <directori>/.git/ si <directori> no és cap directori del Git"
+
+#: builtin/upload-pack.c:29
+msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
+msgstr "interromp la transferència després de <n> segons d'inactivitat"
+
+#: builtin/verify-commit.c:20
msgid "git verify-commit [-v | --verbose] <commit>..."
msgstr "git verify-commit [-v | --verbose] <comissió>..."
-#: builtin/verify-commit.c:73
+#: builtin/verify-commit.c:76
msgid "print commit contents"
msgstr "imprimeix els continguts de la comissió"
-#: builtin/verify-commit.c:74 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/verify-commit.c:77 builtin/verify-tag.c:38
msgid "print raw gpg status output"
msgstr "imprimeix la sortida crua de l'estat gpg"
@@ -14713,22 +18261,27 @@ msgstr "git worktree lock [<opcions>] <arbre de treball>"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock <camí>"
-#: builtin/worktree.c:60
+#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:871
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to delete '%s'"
+msgstr "s'ha produït un error en executar «%s»"
+
+#: builtin/worktree.c:79
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Eliminació de worktrees/%s: no és un directori vàlid"
-#: builtin/worktree.c:66
+#: builtin/worktree.c:85
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Eliminació de worktrees/%s: el fitxer gitdir no existeix"
-#: builtin/worktree.c:71 builtin/worktree.c:80
+#: builtin/worktree.c:90 builtin/worktree.c:99
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr "Eliminació de worktrees/%s: no s'ha pogut llegir el fitxer gitdir (%s)"
-#: builtin/worktree.c:90
+#: builtin/worktree.c:109
#, c-format
msgid ""
"Removing worktrees/%s: short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read "
@@ -14737,183 +18290,225 @@ msgstr ""
"S'estan suprimint els arbres de treball/%s: lectura curta (s'esperaven "
"%<PRIuMAX> bytes, llegits %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/worktree.c:98
+#: builtin/worktree.c:117
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Eliminació de worktrees/%s: fitxer gitdir no vàlid"
-#: builtin/worktree.c:114
+#: builtin/worktree.c:126
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Eliminació de worktrees/%s: el fitxer gitdir es refereix a una ubicació no "
"existent"
-#: builtin/worktree.c:161
+#: builtin/worktree.c:165
msgid "report pruned working trees"
msgstr "informa dels arbres de treball podats"
-#: builtin/worktree.c:163
+#: builtin/worktree.c:167
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "fes caducar els arbres de treball més vells que <hora>"
-#: builtin/worktree.c:238
+#: builtin/worktree.c:234
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "«%s» ja existeix"
-#: builtin/worktree.c:269
+#: builtin/worktree.c:251
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to re-add worktree '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut llegir l'arbre (%s)"
+
+#: builtin/worktree.c:256
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' is a missing but locked worktree;\n"
+"use 'add -f -f' to override, or 'unlock' and 'prune' or 'remove' to clear"
+msgstr ""
+
+#: builtin/worktree.c:258
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' is a missing but already registered worktree;\n"
+"use 'add -f' to override, or 'prune' or 'remove' to clear"
+msgstr ""
+
+#: builtin/worktree.c:309
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear directori de «%s»"
-#: builtin/worktree.c:308
+#: builtin/worktree.c:428 builtin/worktree.c:434
#, c-format
-msgid "Preparing %s (identifier %s)"
-msgstr "S'està preparant %s (identificador %s)"
+msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
+msgstr "S'està preparant l'arbre de treball (branca nova «%s»)"
-#: builtin/worktree.c:385
+#: builtin/worktree.c:430
+#, c-format
+msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
+msgstr ""
+
+#: builtin/worktree.c:439
+#, c-format
+msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
+msgstr "S'està preparant l'arbre de treball (s'està agafant «%s»)"
+
+#: builtin/worktree.c:445
+#, c-format
+msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
+msgstr "S'està preparant l'arbre de treball (HEAD %s separat)"
+
+#: builtin/worktree.c:486
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "agafa <branca> encara que sigui agafada en altre arbre de treball"
-#: builtin/worktree.c:388
+#: builtin/worktree.c:489
msgid "create a new branch"
msgstr "crea una branca nova"
-#: builtin/worktree.c:390
+#: builtin/worktree.c:491
msgid "create or reset a branch"
msgstr "crea o restableix una branca"
-#: builtin/worktree.c:392
+#: builtin/worktree.c:493
msgid "populate the new working tree"
msgstr "emplena l'arbre de treball nou"
-#: builtin/worktree.c:393
+#: builtin/worktree.c:494
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "mantén l'arbre de treball nou bloquejat"
-#: builtin/worktree.c:395
+#: builtin/worktree.c:497
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "configura el mode de seguiment (vegeu git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:398
+#: builtin/worktree.c:500
#, fuzzy
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "la branca font «%s» no s'emmagatzema com a branca amb seguiment remot"
-#: builtin/worktree.c:406
+#: builtin/worktree.c:508
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "-b, -B i --detach són mútuament excloents"
-#: builtin/worktree.c:471
+#: builtin/worktree.c:569
#, fuzzy
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "--local només es pot usar dins d'un dipòsit git"
-#: builtin/worktree.c:571
+#: builtin/worktree.c:669
msgid "reason for locking"
msgstr "raó per bloquejar"
-#: builtin/worktree.c:583 builtin/worktree.c:616 builtin/worktree.c:670
-#: builtin/worktree.c:809
+#: builtin/worktree.c:681 builtin/worktree.c:714 builtin/worktree.c:772
+#: builtin/worktree.c:899
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "«%s» no és un arbre de treball"
-#: builtin/worktree.c:585 builtin/worktree.c:618
+#: builtin/worktree.c:683 builtin/worktree.c:716
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "No es pot bloquejar ni desbloquejar l'arbre de treball principal"
-#: builtin/worktree.c:590
+#: builtin/worktree.c:688
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "«%s» ja està bloquejat, raó: «%s»"
-#: builtin/worktree.c:592
+#: builtin/worktree.c:690
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "«%s» ja està bloquejat"
-#: builtin/worktree.c:620
+#: builtin/worktree.c:718
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "«%s» no està bloquejat"
-#: builtin/worktree.c:645
+#: builtin/worktree.c:743
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
-#: builtin/worktree.c:672 builtin/worktree.c:811
+#: builtin/worktree.c:751
+#, fuzzy
+msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
+msgstr "força el moviment / canvi de nom encara que el destí existeixi"
+
+#: builtin/worktree.c:774 builtin/worktree.c:901
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "«%s» és un arbre de treball principal"
-#: builtin/worktree.c:677
+#: builtin/worktree.c:779
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "no s'ha pogut deduir el nom de destí des de «%s»"
-#: builtin/worktree.c:683
+#: builtin/worktree.c:785
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "el destí «%s» ja existeix"
-#: builtin/worktree.c:690
+#: builtin/worktree.c:793
#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot move a locked working tree, lock reason: %s"
+msgid ""
+"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
+"use 'move -f -f' to override or unlock first"
msgstr "No es poden eliminar els canvis de l'arbre de treball"
-#: builtin/worktree.c:692
+#: builtin/worktree.c:795
#, fuzzy
-msgid "cannot move a locked working tree"
-msgstr "No es pot registrar l'estat de l'arbre de treball"
+msgid ""
+"cannot move a locked working tree;\n"
+"use 'move -f -f' to override or unlock first"
+msgstr "No es poden eliminar els canvis de l'arbre de treball"
-#: builtin/worktree.c:695
+#: builtin/worktree.c:798
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
-msgstr ""
+msgstr "la validació ha fallat, no es pot moure l'arbre de treball: %s"
-#: builtin/worktree.c:700
+#: builtin/worktree.c:803
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en moure «%s» a «%s»"
-#: builtin/worktree.c:748
+#: builtin/worktree.c:851
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
-#: builtin/worktree.c:752
+#: builtin/worktree.c:855
#, c-format
msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
msgstr ""
-#: builtin/worktree.c:757
+#: builtin/worktree.c:860
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr "no s'ha pogut executar 'git status' al submòdul «%s»"
-#: builtin/worktree.c:768 builtin/worktree.c:782
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to delete '%s'"
-msgstr "s'ha produït un error en executar «%s»"
-
-#: builtin/worktree.c:794
+#: builtin/worktree.c:883
#, fuzzy
-msgid "force removing even if the worktree is dirty"
+msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr "força el moviment / canvi de nom encara que el destí existeixi"
-#: builtin/worktree.c:815
+#: builtin/worktree.c:906
#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot remove a locked working tree, lock reason: %s"
+msgid ""
+"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
+"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
msgstr "No es poden eliminar els canvis de l'arbre de treball"
-#: builtin/worktree.c:817
+#: builtin/worktree.c:908
#, fuzzy
-msgid "cannot remove a locked working tree"
-msgstr "No es pot registrar l'estat de l'arbre de treball"
+msgid ""
+"cannot remove a locked working tree;\n"
+"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
+msgstr "No es poden eliminar els canvis de l'arbre de treball"
-#: builtin/worktree.c:820
+#: builtin/worktree.c:911
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr ""
@@ -14930,31 +18525,10 @@ msgstr "<prefix>/"
msgid "write tree object for a subdirectory <prefix>"
msgstr "escriu l'objecte d'arbre per a un subdirectori <prefix>"
-#: builtin/write-tree.c:31
+#: builtin/write-tree.c:30
msgid "only useful for debugging"
msgstr "només útil per a la depuració"
-#: upload-pack.c:27
-msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
-msgstr "git upload-pack [<opcions>] <directori>"
-
-#: upload-pack.c:1070
-msgid "quit after a single request/response exchange"
-msgstr "surt després d'un sol intercanvi de sol·licitud/resposta"
-
-#: upload-pack.c:1072
-msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
-msgstr "surt immediatament després de l'anunci inicial de referència"
-
-#: upload-pack.c:1074
-msgid "do not try <directory>/.git/ if <directory> is no Git directory"
-msgstr ""
-"no intentis <directori>/.git/ si <directori> no és cap directori del Git"
-
-#: upload-pack.c:1076
-msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
-msgstr "interromp la transferència després de <n> segons d'inactivitat"
-
#: credential-cache--daemon.c:222
#, c-format
msgid ""
@@ -14973,16 +18547,27 @@ msgstr ""
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "imprimeix els missatges de depuració a stderr"
-#: git.c:8
+#: t/helper/test-reach.c:152
+#, fuzzy, c-format
+msgid "commit %s is not marked reachable"
+msgstr "la comissió %s no té pare %d"
+
+#: t/helper/test-reach.c:162
+#, fuzzy
+msgid "too many commits marked reachable"
+msgstr "masses comissions per escriure un graf"
+
+#: git.c:27
msgid ""
"git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]\n"
" [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]\n"
-" [-p | --paginate | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]\n"
+" [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--"
+"bare]\n"
" [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]\n"
" <command> [<args>]"
msgstr ""
-#: git.c:15
+#: git.c:34
msgid ""
"'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some\n"
"concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'\n"
@@ -14992,65 +18577,95 @@ msgstr ""
"algunes guies de concepte. Vegeu 'git help <ordre>' o\n"
"'git help <concepte>' per a llegir sobre una subordre o concepte específic."
-#: git.c:95
+#: git.c:173
#, c-format
msgid "no directory given for --git-dir\n"
msgstr "no s'ha especificat un directori per --git-dir\n"
-#: git.c:109
+#: git.c:187
#, c-format
msgid "no namespace given for --namespace\n"
msgstr "no s'ha especificat un nom d'espai per --namespace\n"
-#: git.c:123
+#: git.c:201
#, c-format
msgid "no directory given for --work-tree\n"
msgstr "no s'ha especificat un directori per --work-tree\n"
-#: git.c:137
+#: git.c:215
#, fuzzy, c-format
msgid "no prefix given for --super-prefix\n"
msgstr "%s no admet --super-prefix"
-#: git.c:159
+#: git.c:237
#, c-format
msgid "-c expects a configuration string\n"
msgstr "-c espera una cadena de configuració\n"
-#: git.c:197
+#: git.c:275
#, c-format
msgid "no directory given for -C\n"
msgstr "no s'ha especificat un directori per -C\n"
-#: git.c:212
+#: git.c:300
#, c-format
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "opció desconeguda: %s\n"
-#: git.c:687
+#: git.c:719
+#, c-format
+msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
+msgstr ""
+
+#: git.c:802
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
-#: git.c:699
+#: git.c:814
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "s'ha produït un error en obrir «%s»: %s"
-#: http.c:342
+#: http.c:374
#, c-format
msgid "negative value for http.postbuffer; defaulting to %d"
msgstr "valor negatiu per http.postbuffer; utilitzant el valor %d"
-#: http.c:363
+#: http.c:395
msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
msgstr "No s'admet el control de delegació amb el cURL < 7.22.0"
-#: http.c:372
+#: http.c:404
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "No s'admet l'enganx de clau pública amb cURL < 7.44.0"
-#: http.c:1857
+#: http.c:837
+#, fuzzy
+msgid "CURLSSLOPT_NO_REVOKE not suported with cURL < 7.44.0"
+msgstr "No s'admet l'enganx de clau pública amb cURL < 7.44.0"
+
+#: http.c:910
+#, fuzzy
+msgid "Protocol restrictions not supported with cURL < 7.19.4"
+ms