summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po139
1 files changed, 70 insertions, 69 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 201f809..8328531 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -187,7 +187,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.34\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2022-01-11 09:38+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-01-17 08:34+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-16 10:50+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
@@ -1095,8 +1095,8 @@ msgstr "непозната опция за игнориране на знаци
#: builtin/checkout.c:1644 builtin/checkout.c:1754 builtin/checkout.c:1757
#: builtin/clone.c:906 builtin/commit.c:358 builtin/commit.c:361
#: builtin/commit.c:1196 builtin/describe.c:593 builtin/diff-tree.c:155
-#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2033
-#: builtin/fetch.c:2038 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
+#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2038
+#: builtin/fetch.c:2043 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
#: builtin/log.c:1946 builtin/log.c:1948 builtin/ls-files.c:778
#: builtin/merge.c:1403 builtin/merge.c:1405 builtin/pack-objects.c:4073
#: builtin/push.c:592 builtin/push.c:630 builtin/push.c:636 builtin/push.c:641
@@ -2184,7 +2184,7 @@ msgstr "вече съществува клон с име „%s“."
# FIXME
#: branch.c:313
#, c-format
-msgid "cannot force update the branch '%s'checked out at '%s'"
+msgid "cannot force update the branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr ""
"не може принудително да обновите клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
@@ -6121,7 +6121,7 @@ msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от да
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1448
+#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1453
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
@@ -7420,41 +7420,41 @@ msgstr "указател не може да се обнови с грешно и
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "неуспешно обновяване на указателя (update_ref) „%s“: %s"
-#: refs.c:2069
+#: refs.c:2067
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-#: refs.c:2152
+#: refs.c:2150
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs.c:2163
+#: refs.c:2161
msgid "ref updates aborted by hook"
msgstr "обновяванията на указатели са преустановени от кука"
-#: refs.c:2271 refs.c:2301
+#: refs.c:2269 refs.c:2299
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-#: refs.c:2277 refs.c:2312
+#: refs.c:2275 refs.c:2310
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
-#: refs/files-backend.c:1268
+#: refs/files-backend.c:1267
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: refs/files-backend.c:1282 refs/packed-backend.c:1549
+#: refs/files-backend.c:1281 refs/packed-backend.c:1549
#: refs/packed-backend.c:1559
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1285 refs/packed-backend.c:1562
+#: refs/files-backend.c:1284 refs/packed-backend.c:1562
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
@@ -8533,7 +8533,8 @@ msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:999 builtin/fetch.c:1411 builtin/grep.c:772
+#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:1004 builtin/fetch.c:1416
+#: builtin/grep.c:772
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
@@ -9509,7 +9510,7 @@ msgstr "протоколът не поддържа задаването на п
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1474
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1479
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
@@ -13828,7 +13829,7 @@ msgstr "опциите „%s“ и „%s %s“ са несъвместими"
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2047
+#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2052
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
@@ -15778,70 +15779,70 @@ msgstr "запазване на гра̀фа с подаванията след
msgid "accept refspecs from stdin"
msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/fetch.c:587
+#: builtin/fetch.c:592
msgid "couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:761
+#: builtin/fetch.c:766
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:862
+#: builtin/fetch.c:867
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:866
+#: builtin/fetch.c:871
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуален]"
-#: builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:896 builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:883 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:973
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:880
+#: builtin/fetch.c:885
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:881
+#: builtin/fetch.c:886
msgid "checked out in another worktree"
msgstr "изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/fetch.c:891
+#: builtin/fetch.c:896
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:892 builtin/fetch.c:929 builtin/fetch.c:951
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:897 builtin/fetch.c:934 builtin/fetch.c:956
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:896
+#: builtin/fetch.c:901
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
-#: builtin/fetch.c:918
+#: builtin/fetch.c:923
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:921
+#: builtin/fetch.c:926
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:924
+#: builtin/fetch.c:929
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:973
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:1071
+#: builtin/fetch.c:1076
msgid ""
"fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled; to re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -15854,7 +15855,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates true"
-#: builtin/fetch.c:1075
+#: builtin/fetch.c:1080
#, c-format
msgid ""
"it took %.2f seconds to check forced updates; you can use\n"
@@ -15868,23 +15869,23 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
-#: builtin/fetch.c:1107
+#: builtin/fetch.c:1112
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:1136
+#: builtin/fetch.c:1141
#, c-format
msgid "rejected %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на „%s“, защото плитките върхове не може да бъдат обновявани"
-#: builtin/fetch.c:1226 builtin/fetch.c:1374
+#: builtin/fetch.c:1231 builtin/fetch.c:1379
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1247
+#: builtin/fetch.c:1252
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -15894,50 +15895,50 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1344
+#: builtin/fetch.c:1349
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1345
+#: builtin/fetch.c:1350
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1377
+#: builtin/fetch.c:1382
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1378 builtin/remote.c:1128
+#: builtin/fetch.c:1383 builtin/remote.c:1128
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1400
+#: builtin/fetch.c:1405
#, c-format
msgid "refusing to fetch into branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "не може да доставите в клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1420
+#: builtin/fetch.c:1425
#, c-format
msgid "option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1423
+#: builtin/fetch.c:1428
#, c-format
msgid "option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1450
+#: builtin/fetch.c:1455
#, c-format
msgid "the object %s does not exist"
msgstr "обектът „%s“ не съществува"
-#: builtin/fetch.c:1638
+#: builtin/fetch.c:1643
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr ""
"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1650
+#: builtin/fetch.c:1655
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to '%s' from '%s' when it does not point to "
@@ -15946,19 +15947,19 @@ msgstr ""
"следеното от „HEAD“ не може да се смени от „%2$s“ на „%1$s“, защото второто "
"не сочи към никой клон."
-#: builtin/fetch.c:1663
+#: builtin/fetch.c:1668
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1665
+#: builtin/fetch.c:1670
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1667
+#: builtin/fetch.c:1672
msgid "unknown branch type"
msgstr "непознат вид клон"
-#: builtin/fetch.c:1669
+#: builtin/fetch.c:1674
msgid ""
"no source branch found;\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option"
@@ -15966,22 +15967,22 @@ msgstr ""
"не е открит клон за следене;\n"
"трябва изрично да зададете точно един клон с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1799 builtin/fetch.c:1862
+#: builtin/fetch.c:1804 builtin/fetch.c:1867
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1809 builtin/fetch.c:1864
+#: builtin/fetch.c:1814 builtin/fetch.c:1869
#, c-format
msgid "could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1821
+#: builtin/fetch.c:1826
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1925
+#: builtin/fetch.c:1930
msgid ""
"no remote repository specified; please specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched"
@@ -15989,49 +15990,49 @@ msgstr ""
"не сте указали отдалечено хранилище; задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1961
+#: builtin/fetch.c:1966
msgid "you need to specify a tag name"
msgstr "трябва да укажете име на етикет"
-#: builtin/fetch.c:2027
+#: builtin/fetch.c:2032
msgid "--negotiate-only needs one or more --negotiate-tip=*"
msgstr ""
"Опцията „--negotiate-only“ изисква една или повече опции „--negotiate-tip=*“"
-#: builtin/fetch.c:2031
+#: builtin/fetch.c:2036
msgid "negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:2040
+#: builtin/fetch.c:2045
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не може да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2057
+#: builtin/fetch.c:2062
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не може да добавите аргумент-хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2059
+#: builtin/fetch.c:2064
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "към „git fetch --all“ не може да добавите аргумент-указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:2068
+#: builtin/fetch.c:2073
#, c-format
msgid "no such remote or remote group: %s"
msgstr "няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:2076
+#: builtin/fetch.c:2081
msgid "fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "доставянето на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:2092
+#: builtin/fetch.c:2097
msgid "must supply remote when using --negotiate-only"
msgstr "опцията „--negotiate-only“ изисква хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2097
+#: builtin/fetch.c:2102
msgid "protocol does not support --negotiate-only, exiting"
msgstr "протоколът не поддържа опцията „--negotiate-only“, изход от програмата"
-#: builtin/fetch.c:2116
+#: builtin/fetch.c:2121
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -16039,12 +16040,12 @@ msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „extensions.partialclone“"
-#: builtin/fetch.c:2120
+#: builtin/fetch.c:2125
msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
msgstr ""
"опцията „--atomic“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2124
+#: builtin/fetch.c:2129
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr "опцията „--stdin“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"