summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po4973
1 files changed, 2554 insertions, 2419 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 19be171..45bf4cc 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -82,6 +82,8 @@
# alternate алтернативен източник
# superproject обхващащ проект
# split index разделяне на индекса
+# truncate отрязвам
+# format string форматиращ низ
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -94,8 +96,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-24 21:54+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-24 17:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-10-08 09:48+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-10-14 11:52+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -139,14 +141,14 @@ msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
-"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
+"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
#: advice.c:112
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:117 builtin/merge.c:1184
+#: advice.c:117 builtin/merge.c:1211
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
@@ -197,90 +199,90 @@ msgstr "непозната опция за знаците за интервал
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:126
+#: apply.c:125
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
-#: apply.c:128
+#: apply.c:127
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
-#: apply.c:131
+#: apply.c:130
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
-#: apply.c:142
+#: apply.c:141
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
-#: apply.c:145
+#: apply.c:144
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
-#: apply.c:836
+#: apply.c:845
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
-#: apply.c:845
+#: apply.c:854
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
-#: apply.c:929
+#: apply.c:928
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-#: apply.c:967
+#: apply.c:966
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
-#: apply.c:973
+#: apply.c:972
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
-#: apply.c:974
+#: apply.c:973
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
-#: apply.c:979
+#: apply.c:978
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
-#: apply.c:1008
+#: apply.c:1007
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
-#: apply.c:1326
+#: apply.c:1325
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
-#: apply.c:1498
+#: apply.c:1497
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-#: apply.c:1567
+#: apply.c:1566
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:1587
+#: apply.c:1586
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -295,71 +297,71 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1600
+#: apply.c:1599
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1770
+#: apply.c:1787
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1772
+#: apply.c:1789
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: apply.c:1806
+#: apply.c:1823
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: apply.c:1843
+#: apply.c:1860
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1845
+#: apply.c:1862
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-#: apply.c:1848
+#: apply.c:1865
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: apply.c:1995
+#: apply.c:2012
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:2032
+#: apply.c:2049
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: apply.c:2193
+#: apply.c:2209
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: apply.c:2276
+#: apply.c:2295
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: apply.c:2280
+#: apply.c:2299
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2933
+#: apply.c:2958
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3052
+#: apply.c:3077
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -368,13 +370,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3064
+#: apply.c:3089
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3070
+#: apply.c:3095
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -383,316 +385,316 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3092
+#: apply.c:3117
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3100
+#: apply.c:3125
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3146
+#: apply.c:3171
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3156
+#: apply.c:3181
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3164
+#: apply.c:3189
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3182
+#: apply.c:3207
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3195
+#: apply.c:3220
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3201
+#: apply.c:3226
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3222
+#: apply.c:3247
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3344
+#: apply.c:3369
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 setup.c:277
+#: apply.c:3418 apply.c:3429 apply.c:3475 setup.c:277
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3400
+#: apply.c:3426
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3429 apply.c:3669
+#: apply.c:3455 apply.c:3695
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3512 apply.c:3683
+#: apply.c:3538 apply.c:3709
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3521 apply.c:3691
+#: apply.c:3547 apply.c:3717
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3556
+#: apply.c:3582
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: apply.c:3559
+#: apply.c:3585
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3575 apply.c:3579
+#: apply.c:3601 apply.c:3605
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3591
+#: apply.c:3617
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3605
+#: apply.c:3631
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3610
+#: apply.c:3636
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3636
+#: apply.c:3662
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3708
+#: apply.c:3734
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3710
+#: apply.c:3736
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3860 apply.c:3862
+#: apply.c:3886 apply.c:3888
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3918
+#: apply.c:3944
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3921
+#: apply.c:3947
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3941
+#: apply.c:3967
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3946
+#: apply.c:3972
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:3966
+#: apply.c:3992
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:3970
+#: apply.c:3996
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:3985
+#: apply.c:4011
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4076
+#: apply.c:4102
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4083
+#: apply.c:4109
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4086
+#: apply.c:4112
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4091 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:138
+#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:148
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: apply.c:4095
+#: apply.c:4121
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4105
+#: apply.c:4131
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4243
+#: apply.c:4269
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4278
+#: apply.c:4304
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4284
+#: apply.c:4310
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4292
+#: apply.c:4318
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4298 apply.c:4442
+#: apply.c:4324 apply.c:4468
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4339
+#: apply.c:4365
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4343
+#: apply.c:4369
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4413
+#: apply.c:4439
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4511
+#: apply.c:4537
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4519
+#: apply.c:4545
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4522
+#: apply.c:4548
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4533
+#: apply.c:4559
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4541 builtin/fetch.c:738 builtin/fetch.c:988
+#: apply.c:4567 builtin/fetch.c:760 builtin/fetch.c:1010
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4555
+#: apply.c:4581
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4559
+#: apply.c:4585
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4669
+#: apply.c:4695
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4677
+#: apply.c:4703
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4696
+#: apply.c:4722
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4833
+#: apply.c:4859
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4860
+#: apply.c:4886
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4866 apply.c:4881
+#: apply.c:4892 apply.c:4907
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4874
+#: apply.c:4900
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -701,138 +703,139 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4890 builtin/add.c:513 builtin/mv.c:299 builtin/rm.c:391
+#: apply.c:4916 builtin/add.c:515 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260
-#: builtin/clone.c:115 builtin/fetch.c:93 builtin/pull.c:187
-#: builtin/submodule--helper.c:304 builtin/submodule--helper.c:629
-#: builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
-#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161
+#: apply.c:4947 apply.c:4950 builtin/am.c:2256 builtin/am.c:2259
+#: builtin/clone.c:116 builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:187
+#: builtin/submodule--helper.c:301 builtin/submodule--helper.c:622
+#: builtin/submodule--helper.c:625 builtin/submodule--helper.c:992
+#: builtin/submodule--helper.c:995 builtin/submodule--helper.c:1212
#: git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "път"
-#: apply.c:4922
+#: apply.c:4948
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4925
+#: apply.c:4951
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4927 builtin/am.c:2266
+#: apply.c:4953 builtin/am.c:2265
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4928
+#: apply.c:4954
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4931
+#: apply.c:4957
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4933
+#: apply.c:4959
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4937
+#: apply.c:4963
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:4939
+#: apply.c:4965
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4941
+#: apply.c:4967
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:4943
+#: apply.c:4969
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:4945
+#: apply.c:4971
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:4947
+#: apply.c:4973
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4949
+#: apply.c:4975
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:4951
+#: apply.c:4977
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:4953
+#: apply.c:4979
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:4956 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:515
+#: apply.c:4982 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:513
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:4958
+#: apply.c:4984
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:4959 builtin/am.c:2245
+#: apply.c:4985 builtin/am.c:2244 builtin/interpret-trailers.c:95
+#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:4960
+#: apply.c:4986
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4963 apply.c:4966
+#: apply.c:4989 apply.c:4992
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:4969
+#: apply.c:4995
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:4971
+#: apply.c:4997
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:4973
+#: apply.c:4999
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:5001
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:4976 builtin/add.c:270 builtin/check-ignore.c:21
-#: builtin/commit.c:1340 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:651
-#: builtin/log.c:1877 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
+#: apply.c:5002 builtin/add.c:272 builtin/check-ignore.c:21
+#: builtin/commit.c:1347 builtin/count-objects.c:96 builtin/fsck.c:640
+#: builtin/log.c:1889 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:4978
+#: apply.c:5004
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:4981
+#: apply.c:5007
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:4983 builtin/am.c:2254
+#: apply.c:5009 builtin/am.c:2253
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:4984
+#: apply.c:5010
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -855,108 +858,108 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:333 builtin/add.c:154 builtin/add.c:492 builtin/rm.c:300
+#: archive.c:351 builtin/add.c:156 builtin/add.c:494 builtin/rm.c:299
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:418
+#: archive.c:436
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:418
+#: archive.c:436
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:419 builtin/log.c:1446
+#: archive.c:437 builtin/log.c:1452
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:420
+#: archive.c:438
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:421 builtin/blame.c:693 builtin/blame.c:694 builtin/config.c:61
-#: builtin/fast-export.c:989 builtin/fast-export.c:991 builtin/grep.c:1080
-#: builtin/hash-object.c:102 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
-#: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:567 builtin/read-tree.c:120
+#: archive.c:439 builtin/blame.c:693 builtin/blame.c:694 builtin/config.c:61
+#: builtin/fast-export.c:1005 builtin/fast-export.c:1007 builtin/grep.c:859
+#: builtin/hash-object.c:102 builtin/ls-files.c:547 builtin/ls-files.c:550
+#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568 builtin/read-tree.c:120
#: parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:422 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:440 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:424
+#: archive.c:442
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:425
+#: archive.c:443
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:426
+#: archive.c:444
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
-#: archive.c:427
+#: archive.c:445
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
-#: archive.c:435
+#: archive.c:453
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
-#: archive.c:438
+#: archive.c:456
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:440 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:105 builtin/clone.c:108
-#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:982
+#: archive.c:458 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:106 builtin/clone.c:109
+#: builtin/submodule--helper.c:634 builtin/submodule--helper.c:1001
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:441 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:459 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:442 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:488
+#: archive.c:460 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:489
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:443 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:461 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:450
+#: archive.c:468
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:452
+#: archive.c:470
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:454
+#: archive.c:472
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:476
+#: archive.c:494
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:483
+#: archive.c:501
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
-#: attr.c:214
+#: attr.c:218
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
-#: attr.c:410
+#: attr.c:415
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -1033,31 +1036,31 @@ msgstr ""
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:849
+#: bisect.c:850
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:866 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:256
+#: bisect.c:867 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:234
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:917
+#: bisect.c:918
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:947
+#: bisect.c:948
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:967
+#: bisect.c:968
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:975
+#: bisect.c:976
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1066,7 +1069,7 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:994
+#: bisect.c:995
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1076,7 +1079,7 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1000
+#: bisect.c:1001
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
@@ -1097,10 +1100,10 @@ msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:1797 bundle.c:164 ref-filter.c:1919 sequencer.c:1166
-#: sequencer.c:2328 builtin/commit.c:1058 builtin/log.c:356 builtin/log.c:907
-#: builtin/log.c:1357 builtin/log.c:1683 builtin/log.c:1926 builtin/merge.c:360
-#: builtin/shortlog.c:177
+#: blame.c:1797 bundle.c:169 ref-filter.c:1932 sequencer.c:1168
+#: sequencer.c:2351 builtin/commit.c:1065 builtin/log.c:357 builtin/log.c:911
+#: builtin/log.c:1361 builtin/log.c:1690 builtin/log.c:1938 builtin/merge.c:369
+#: builtin/shortlog.c:191
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -1142,45 +1145,44 @@ msgstr ""
#: branch.c:93
#, c-format
-msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
+msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
-"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
+"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
"пребазиране."
#: branch.c:94
#, c-format
-msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
-msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
+msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
+msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
#: branch.c:98
#, c-format
-msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
-msgstr ""
-"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
+msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
+msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:99
#, c-format
-msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
-msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
+msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
+msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
#: branch.c:104
#, c-format
-msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
+msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:105
#, c-format
-msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
+msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
#: branch.c:109
#, c-format
-msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
+msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:110
#, c-format
-msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
+msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
#: branch.c:119
@@ -1202,21 +1204,21 @@ msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
-#: branch.c:198
+#: branch.c:197
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
-#: branch.c:218
+#: branch.c:217
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
-#: branch.c:220
+#: branch.c:219
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
-#: branch.c:222
+#: branch.c:221
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -1235,22 +1237,22 @@ msgstr ""
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
-#: branch.c:265
+#: branch.c:264
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: branch.c:285
+#: branch.c:284
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
-#: branch.c:290
+#: branch.c:289
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
-#: branch.c:344
+#: branch.c:343
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
@@ -1270,7 +1272,9 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:88 sequencer.c:1344 sequencer.c:1770 builtin/commit.c:778
+#: bundle.c:88 sequencer.c:1346 sequencer.c:1793 sequencer.c:2500
+#: sequencer.c:2583 sequencer.c:2609 sequencer.c:2687 sequencer.c:2807
+#: sequencer.c:2949 builtin/commit.c:782
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -1279,57 +1283,57 @@ msgstr "„%s“ не може да се отвори"
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:186
+#: bundle.c:193
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
-#: bundle.c:193
+#: bundle.c:200
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
-#: bundle.c:195
+#: bundle.c:202
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
-#: bundle.c:254
+#: bundle.c:261
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: bundle.c:265
+#: bundle.c:272
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:307
+#: bundle.c:314
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:356
+#: bundle.c:363
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:446 builtin/log.c:173 builtin/log.c:1589 builtin/shortlog.c:282
+#: bundle.c:453 builtin/log.c:174 builtin/log.c:1597 builtin/shortlog.c:296
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:454
+#: bundle.c:461
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:466
+#: bundle.c:473
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bundle.c:494
+#: bundle.c:501
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
@@ -1338,8 +1342,8 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:41 sequencer.c:1582 builtin/am.c:420 builtin/am.c:456
-#: builtin/am.c:1469 builtin/am.c:2107
+#: commit.c:41 sequencer.c:1600 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
+#: builtin/am.c:1467 builtin/am.c:2105
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -1349,7 +1353,7 @@ msgstr "„%s“ не може да се анализира"
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
-#: commit.c:1511
+#: commit.c:1517
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1363,156 +1367,156 @@ msgstr ""
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
-#: config.c:186
+#: config.c:187
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
-#: config.c:720
+#: config.c:721
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
-#: config.c:724
+#: config.c:725
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
-#: config.c:728
+#: config.c:729
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
-#: config.c:732
+#: config.c:733
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
-#: config.c:736
+#: config.c:737
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
-#: config.c:740
+#: config.c:741
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
-#: config.c:868
+#: config.c:869
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
-#: config.c:868
+#: config.c:869
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
-#: config.c:874
+#: config.c:875
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
-#: config.c:879
+#: config.c:880
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
-#: config.c:882
+#: config.c:883
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
-#: config.c:885
+#: config.c:886
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
-#: config.c:888
+#: config.c:889
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
-#: config.c:891
+#: config.c:892
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
-#: config.c:894
+#: config.c:895
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
-#: config.c:989
+#: config.c:990
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-#: config.c:1084 config.c:1095
+#: config.c:1085 config.c:1096
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-#: config.c:1212
+#: config.c:1213
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1368
+#: config.c:1372
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1564
+#: config.c:1568
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:1894
+#: config.c:1900
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2064
+#: config.c:2087
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2085
+#: config.c:2130
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
-#: config.c:2111
+#: config.c:2156
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2122
+#: config.c:2167
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2124
+#: config.c:2169
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2183
+#: config.c:2228
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2517 config.c:2745
+#: config.c:2571 config.c:2789
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2635
+#: config.c:2678
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2637 builtin/remote.c:775
+#: config.c:2680 builtin/remote.c:776
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
@@ -1533,19 +1537,19 @@ msgstr ""
"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
"за достъп."
-#: connected.c:63 builtin/fsck.c:191 builtin/prune.c:141
+#: connected.c:64 builtin/fsck.c:183 builtin/prune.c:141
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
-#: connected.c:75
+#: connected.c:76
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:95
+#: connected.c:96
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:102
+#: connected.c:103
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
@@ -1658,29 +1662,38 @@ msgstr "файлът с подредбата на съответствията
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
-#: diff.c:63
+#: diff.c:74
#, c-format
msgid "option '%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-#: diff.c:125
+#: diff.c:152
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
-#: diff.c:130
+#: diff.c:157
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
-#: diff.c:282
+#: diff.c:281
+msgid ""
+"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'zebra', 'dimmed_zebra', "
+"'plain'"
+msgstr ""
+"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
+"„default“ (стандартно), „zebra“ (райе), „dimmed_zebra“ (притъмнено райе), "
+"„plain“ (обикновено)"
+
+#: diff.c:341
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:342
+#: diff.c:398
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -1689,23 +1702,23 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3101
+#: diff.c:3861
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:3427
+#: diff.c:4189
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:3517
+#: diff.c:4279
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:3680
+#: diff.c:4445
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -1714,230 +1727,234 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3694
+#: diff.c:4459
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:4716
+#: diff.c:5505
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:4719
+#: diff.c:5508
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
-#: diff.c:4722
+#: diff.c:5511
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-#: dir.c:1948
+#: dir.c:1983
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2067
+#: dir.c:2102
msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
msgstr ""
"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
-#: dir.c:2846 dir.c:2851
+#: dir.c:2885 dir.c:2890
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:2876
+#: dir.c:2915
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
-#: entry.c:281
+#: entry.c:176
+msgid "Filtering content"
+msgstr "Филтриране на съдържанието"
+
+#: entry.c:417
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
-#: fetch-pack.c:251
+#: fetch-pack.c:252
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:263
+#: fetch-pack.c:264
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
-#: fetch-pack.c:282 builtin/archive.c:63
+#: fetch-pack.c:283 builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
-#: fetch-pack.c:283
+#: fetch-pack.c:284
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
-#: fetch-pack.c:335
+#: fetch-pack.c:336
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:421
+#: fetch-pack.c:422
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:427
+#: fetch-pack.c:428
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:429
+#: fetch-pack.c:430
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:432
+#: fetch-pack.c:433
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:434
+#: fetch-pack.c:435
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:437
+#: fetch-pack.c:438
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
-#: fetch-pack.c:476
+#: fetch-pack.c:477
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:490
+#: fetch-pack.c:491
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:523
+#: fetch-pack.c:524
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:533 progress.c:237
+#: fetch-pack.c:534 progress.c:242
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:545
+#: fetch-pack.c:546
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:591
+#: fetch-pack.c:592
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:775
+#: fetch-pack.c:776
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:813
+#: fetch-pack.c:814
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:821
+#: fetch-pack.c:822
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:877
+#: fetch-pack.c:878
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:893
+#: fetch-pack.c:894
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:895
+#: fetch-pack.c:896
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:922
+#: fetch-pack.c:923
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:926
+#: fetch-pack.c:927
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:929
+#: fetch-pack.c:930
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
-#: fetch-pack.c:935
+#: fetch-pack.c:936
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
-#: fetch-pack.c:939
+#: fetch-pack.c:940
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
-#: fetch-pack.c:943
+#: fetch-pack.c:944
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
-#: fetch-pack.c:947
+#: fetch-pack.c:948
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:951
+#: fetch-pack.c:952
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:961
+#: fetch-pack.c:962
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
-#: fetch-pack.c:968
+#: fetch-pack.c:969
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:974
+#: fetch-pack.c:975
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:978
+#: fetch-pack.c:979
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:980
+#: fetch-pack.c:981
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:991
+#: fetch-pack.c:992
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1003
+#: fetch-pack.c:1004
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1165
+#: fetch-pack.c:1166
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1187
+#: fetch-pack.c:1188
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1190
+#: fetch-pack.c:1191
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
@@ -1950,7 +1967,7 @@ msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
-#: gpg-interface.c:213
+#: gpg-interface.c:214
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
@@ -1960,20 +1977,20 @@ msgstr "Програмата не успя да запише самостоят
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-#: grep.c:1981
+#: grep.c:1970
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:1998 builtin/clone.c:403 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:134
+#: grep.c:1987 builtin/clone.c:404 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:134
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:2009
+#: grep.c:1998
#, c-format
msgid "'%s': short read"
-msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
+msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
#: help.c:179
#, c-format
@@ -2120,12 +2137,12 @@ msgstr "не може да се ползва празно име като иде
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:416 builtin/commit.c:612
+#: ident.c:416 builtin/commit.c:616
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
-#: lockfile.c:152
+#: lockfile.c:151
#, c-format
msgid ""
"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
@@ -2144,7 +2161,7 @@ msgstr ""
"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
-#: lockfile.c:160
+#: lockfile.c:159
#, c-format
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
@@ -2153,80 +2170,80 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:96 builtin/am.c:1980 builtin/am.c:2015 builtin/checkout.c:377
-#: builtin/checkout.c:591 builtin/clone.c:753
+#: merge.c:96 builtin/am.c:1978 builtin/am.c:2013 builtin/checkout.c:380
+#: builtin/checkout.c:595 builtin/clone.c:754
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: merge-recursive.c:210
+#: merge-recursive.c:235
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:232 merge-recursive.c:240
+#: merge-recursive.c:257 merge-recursive.c:265
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
-#: merge-recursive.c:304
+#: merge-recursive.c:329
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:728
+#: merge-recursive.c:752
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:739
+#: merge-recursive.c:763
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:753 merge-recursive.c:772
+#: merge-recursive.c:777 merge-recursive.c:796
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:762
+#: merge-recursive.c:786
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:804 builtin/cat-file.c:36
+#: merge-recursive.c:828 builtin/cat-file.c:37
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:806
+#: merge-recursive.c:830
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:830
+#: merge-recursive.c:854
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:841
+#: merge-recursive.c:865
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:846
+#: merge-recursive.c:870
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:986
+#: merge-recursive.c:1010
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:990
+#: merge-recursive.c:1014
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1093
+#: merge-recursive.c:1117
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2235,7 +2252,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1098
+#: merge-recursive.c:1122
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2244,7 +2261,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1105
+#: merge-recursive.c:1129
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2253,7 +2270,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1110
+#: merge-recursive.c:1134
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2262,20 +2279,20 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1144
+#: merge-recursive.c:1168
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1144
+#: merge-recursive.c:1168
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1201
+#: merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1226
+#: merge-recursive.c:1250
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -2284,143 +2301,143 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1231
+#: merge-recursive.c:1255
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1293
+#: merge-recursive.c:1317
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1326
+#: merge-recursive.c:1350
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1529
+#: merge-recursive.c:1553
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1544
+#: merge-recursive.c:1568
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-#: merge-recursive.c:1551 merge-recursive.c:1781
+#: merge-recursive.c:1575 merge-recursive.c:1805
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1608
+#: merge-recursive.c:1632
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:1611
+#: merge-recursive.c:1635
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:1680
+#: merge-recursive.c:1704
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:1680
+#: merge-recursive.c:1704
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:1690
+#: merge-recursive.c:1714
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:1697
+#: merge-recursive.c:1721
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:1733
+#: merge-recursive.c:1757
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:1747
+#: merge-recursive.c:1771
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1751 git-submodule.sh:945
+#: merge-recursive.c:1775 git-submodule.sh:944
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:1752
+#: merge-recursive.c:1776
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1846
+#: merge-recursive.c:1870
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1872
+#: merge-recursive.c:1896
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:1878
+#: merge-recursive.c:1902
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:1884
+#: merge-recursive.c:1908
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1893
+#: merge-recursive.c:1917
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1930
-msgid "Already up-to-date!"
+#: merge-recursive.c:1954
+msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:1939
+#: merge-recursive.c:1963
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:2022
+#: merge-recursive.c:2060
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:2035
+#: merge-recursive.c:2073
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:2074
+#: merge-recursive.c:2112
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:2137
+#: merge-recursive.c:2175
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:2151 builtin/merge.c:646 builtin/merge.c:793
+#: merge-recursive.c:2189 builtin/merge.c:655 builtin/merge.c:814
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: notes-merge.c:273
+#: notes-merge.c:272
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
@@ -2437,7 +2454,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git notes merge --abort"
-#: notes-merge.c:280
+#: notes-merge.c:279
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr ""
@@ -2468,16 +2485,35 @@ msgstr ""
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
-#: object.c:240
+#: object.c:239
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
+#: packfile.c:556
+msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
+msgstr ""
+"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
+
+#: packfile.c:1683
+#, c-format
+msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
+msgstr ""
+"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
+"индексът да е повреден)"
+
+#: packfile.c:1687
+#, c-format
+msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
+msgstr ""
+"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
+"да е отрязан)"
+
#: parse-options.c:573
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:591
+#: parse-options.c:592
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -2485,17 +2521,17 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:597
+#: parse-options.c:598
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:600
+#: parse-options.c:601
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:634
+#: parse-options.c:640
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
@@ -2504,7 +2540,7 @@ msgstr "-ЧИСЛО"
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: path.c:890
+#: path.c:891
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
@@ -2578,7 +2614,7 @@ msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
-#: pathspec.c:575
+#: pathspec.c:571
msgid ""
"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
"use . instead if you meant to match all paths"
@@ -2587,12 +2623,12 @@ msgstr ""
"следващи версии на Git. Ако искате съвпадение с всички пътища, използвайте: "
"„.“"
-#: pathspec.c:599
+#: pathspec.c:595
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
-#: pretty.c:963
+#: pretty.c:962
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
@@ -2615,50 +2651,51 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:2308 builtin/merge.c:1019
+#: read-cache.c:2316 builtin/merge.c:1046
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:2383 sequencer.c:1353 sequencer.c:2054
+#: read-cache.c:2394 sequencer.c:1355 sequencer.c:2077
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:2396
+#: read-cache.c:2407
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:2408
+#: read-cache.c:2419
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: refs.c:622
+#: refs.c:638
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: refs.c:1769
+#: refs.c:1779
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs/files-backend.c:1664
+#: refs/files-backend.c:1136
+#, c-format
+msgid "could not remove reference %s"
+msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
+
+#: refs/files-backend.c:1150 refs/packed-backend.c:1430
+#: refs/packed-backend.c:1440
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1667
+#: refs/files-backend.c:1153 refs/packed-backend.c:1443
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-#: refs/files-backend.c:1676
-#, c-format
-msgid "could not remove reference %s"
-msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-
#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1811
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
@@ -2678,157 +2715,157 @@ msgstr "назад с %d"
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "напред с %d, назад с %d"
-#: ref-filter.c:105
+#: ref-filter.c:104
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-#: ref-filter.c:107
+#: ref-filter.c:106
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:121
+#: ref-filter.c:126
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:125
+#: ref-filter.c:130
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:127
+#: ref-filter.c:132
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
-#: ref-filter.c:167
+#: ref-filter.c:172
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:174
+#: ref-filter.c:179
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:181
+#: ref-filter.c:186
#, c-format
msgid "%%(trailers) does not take arguments"
msgstr "%%(trailers) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:200
+#: ref-filter.c:205
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:202
+#: ref-filter.c:207
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:215
+#: ref-filter.c:220
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
-#: ref-filter.c:219
+#: ref-filter.c:224
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
-#: ref-filter.c:246
+#: ref-filter.c:251
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:258
+#: ref-filter.c:263
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:262
+#: ref-filter.c:267
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:268
+#: ref-filter.c:273
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:272
+#: ref-filter.c:277
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:287
+#: ref-filter.c:292
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:378
+#: ref-filter.c:382
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:404
+#: ref-filter.c:408
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:508
+#: ref-filter.c:520
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:568
+#: ref-filter.c:580
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:570
+#: ref-filter.c:582
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:572
+#: ref-filter.c:584
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:598
+#: ref-filter.c:610
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:600
+#: ref-filter.c:612
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:602
+#: ref-filter.c:614
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:615
+#: ref-filter.c:627
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:670
+#: ref-filter.c:682
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
-msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
+msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1254
+#: ref-filter.c:1268
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: ref-filter.c:1257
+#: ref-filter.c:1271
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
@@ -2836,7 +2873,7 @@ msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached at " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1265
+#: ref-filter.c:1279
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
@@ -2844,110 +2881,110 @@ msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached from " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1272
+#: ref-filter.c:1286
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
-#: ref-filter.c:1276
+#: ref-filter.c:1290
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1426 ref-filter.c:1457
+#: ref-filter.c:1439 ref-filter.c:1470
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1429 ref-filter.c:1460
+#: ref-filter.c:1442 ref-filter.c:1473
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1760
+#: ref-filter.c:1773
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:1827
+#: ref-filter.c:1840
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:1832
+#: ref-filter.c:1845
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:2095
+#: ref-filter.c:2107
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2176
+#: ref-filter.c:2201
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: remote.c:747
+#: remote.c:750
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:751
+#: remote.c:754
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:755
+#: remote.c:758
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:763
+#: remote.c:766
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
-#: remote.c:1680 remote.c:1782
+#: remote.c:1681 remote.c:1783
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1689
+#: remote.c:1690
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1692
+#: remote.c:1693
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1698
+#: remote.c:1699
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1713
+#: remote.c:1714
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1725
+#: remote.c:1726
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1736
+#: remote.c:1737
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1749
+#: remote.c:1750
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1771
+#: remote.c:1772
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
@@ -2962,7 +2999,7 @@ msgstr " (за да коригирате това, използвайте „gi
#: remote.c:2083
#, c-format
-msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
+msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
#: remote.c:2087
@@ -3007,16 +3044,16 @@ msgstr[1] ""
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: revision.c:2187
+#: revision.c:2256
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2190
+#: revision.c:2259
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2384
+#: revision.c:2453
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
@@ -3059,24 +3096,24 @@ msgstr "получаващата страна не поддържа изтлас
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:216
+#: sequencer.c:218
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:218
+#: sequencer.c:220
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:220
+#: sequencer.c:222
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:222
+#: sequencer.c:224
#, c-format
msgid "Unknown action: %d"
msgstr "Неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:279
+#: sequencer.c:281
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -3084,7 +3121,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:282
+#: sequencer.c:284
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -3094,42 +3131,43 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:295 sequencer.c:1685
+#: sequencer.c:297 sequencer.c:1704
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:298 sequencer.c:1563 sequencer.c:1690 sequencer.c:1704
+#: sequencer.c:300 sequencer.c:1581 sequencer.c:1709 sequencer.c:1723
+#: sequencer.c:2733 sequencer.c:2749
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: sequencer.c:302
+#: sequencer.c:304
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:306 sequencer.c:1568 sequencer.c:1692
+#: sequencer.c:308 sequencer.c:1586 sequencer.c:1711
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се завърши."
-#: sequencer.c:330 sequencer.c:817 sequencer.c:1589 builtin/am.c:258
-#: builtin/commit.c:750 builtin/merge.c:1017
+#: sequencer.c:332 sequencer.c:819 sequencer.c:1607 builtin/am.c:259
+#: builtin/commit.c:754 builtin/merge.c:1044
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:356
+#: sequencer.c:358
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:360
+#: sequencer.c:362
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:389
+#: sequencer.c:391
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
@@ -3137,20 +3175,20 @@ msgstr "%s: превъртане"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:472
+#: sequencer.c:474
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:491
+#: sequencer.c:493
msgid "could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
-#: sequencer.c:511
+#: sequencer.c:513
msgid "unable to update cache tree\n"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
-#: sequencer.c:595
+#: sequencer.c:597
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -3179,17 +3217,17 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:697
+#: sequencer.c:699
#, c-format
msgid "could not parse commit %s\n"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:702
+#: sequencer.c:704
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s\n"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:824
+#: sequencer.c:826
#, c-format
msgid ""
"unexpected 1st line of squash message:\n"
@@ -3200,7 +3238,7 @@ msgstr ""
"\n"
" %.*s"
-#: sequencer.c:830
+#: sequencer.c:832
#, c-format
msgid ""
"invalid 1st line of squash message:\n"
@@ -3211,239 +3249,240 @@ msgstr ""
"\n"
" %.*s"
-#: sequencer.c:836 sequencer.c:861
+#: sequencer.c:838 sequencer.c:863
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:845
+#: sequencer.c:847 sequencer.c:2681
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За смачкване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:847
+#: sequencer.c:849
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:849
+#: sequencer.c:851
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:855
+#: sequencer.c:857
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:864 git-rebase--interactive.sh:445
+#: sequencer.c:866 git-rebase--interactive.sh:446
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:872
+#: sequencer.c:874
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:879
+#: sequencer.c:881
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:884
+#: sequencer.c:886
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:889
+#: sequencer.c:891
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:955
+#: sequencer.c:957
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:973
+#: sequencer.c:975
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:981
+#: sequencer.c:983
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:985
+#: sequencer.c:987
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
-#: sequencer.c:991
+#: sequencer.c:993
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1012
+#: sequencer.c:1014
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1075 sequencer.c:1830
+#: sequencer.c:1077 sequencer.c:1853
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1126
+#: sequencer.c:1128
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1127
+#: sequencer.c:1129
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:1169
+#: sequencer.c:1171
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:1179
+#: sequencer.c:1181
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:1186
+#: sequencer.c:1188
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:1306
+#: sequencer.c:1308
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:1314
+#: sequencer.c:1316
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:1347
+#: sequencer.c:1349 sequencer.c:2503 sequencer.c:2588 sequencer.c:2614
+#: sequencer.c:2691 sequencer.c:2810 sequencer.c:2951
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: sequencer.c:1359
+#: sequencer.c:1361
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:1361
+#: sequencer.c:1363
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:1366
+#: sequencer.c:1368
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:1377
+#: sequencer.c:1379
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:1379
+#: sequencer.c:1381
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:1442
+#: sequencer.c:1448
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-#: sequencer.c:1445
+#: sequencer.c:1451
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:1502
+#: sequencer.c:1517
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:1540
+#: sequencer.c:1555
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:1541
+#: sequencer.c:1556
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:1544
+#: sequencer.c:1559
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:1558
+#: sequencer.c:1574
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:1614 sequencer.c:2188
+#: sequencer.c:1632 sequencer.c:2211
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:1616
+#: sequencer.c:1634
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1618 sequencer.c:1652
+#: sequencer.c:1636 sequencer.c:1671
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:1638 builtin/grep.c:929
+#: sequencer.c:1657 builtin/grep.c:711
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:1640
+#: sequencer.c:1659
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:1641
+#: sequencer.c:1660
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:1647
+#: sequencer.c:1666
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:1658
+#: sequencer.c:1677
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:1795 sequencer.c:2086
+#: sequencer.c:1818 sequencer.c:2109
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:1835 builtin/difftool.c:633
+#: sequencer.c:1858 builtin/difftool.c:640
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:1851
+#: sequencer.c:1874
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:1856
+#: sequencer.c:1879
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -3458,11 +3497,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:1862
+#: sequencer.c:1885
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:1868
+#: sequencer.c:1891
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -3479,17 +3518,17 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:1925
+#: sequencer.c:1948
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:1937
+#: sequencer.c:1960
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:1940 git-rebase.sh:173
+#: sequencer.c:1963 git-rebase.sh:175
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -3500,57 +3539,57 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:2022
+#: sequencer.c:2045
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:2064
+#: sequencer.c:2087
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:2094
+#: sequencer.c:2117
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:2099
+#: sequencer.c:2122 sequencer.c:2678
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:2106
+#: sequencer.c:2129
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:2113
+#: sequencer.c:2136
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:2197
+#: sequencer.c:2220
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:2202
+#: sequencer.c:2225
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:2211
+#: sequencer.c:2234
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:2213
+#: sequencer.c:2236
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:2215
+#: sequencer.c:2238
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:2218
+#: sequencer.c:2241
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -3560,24 +3599,111 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:2228
+#: sequencer.c:2251
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:2308
+#: sequencer.c:2331
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:2312
+#: sequencer.c:2335
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:2345
+#: sequencer.c:2368
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
+#: sequencer.c:2471
+msgid "make_script: unhandled options"
+msgstr "make_script: неподдържани опции"
+
+#: sequencer.c:2474
+msgid "make_script: error preparing revisions"
+msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
+
+#: sequencer.c:2510
+#, c-format
+msgid "unusable todo list: '%s'"
+msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
+
+#: sequencer.c:2516
+#, c-format
+msgid "unable to open '%s' for writing"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
+
+#: sequencer.c:2561
+#, c-format
+msgid "unrecognized setting %s for optionrebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
+msgstr ""
+"Непозната стойност „%s“ за настройката „optionrebase.missingCommitsCheck“. "
+"Настройката се прескача."
+
+#: sequencer.c:2641
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
+"Dropped commits (newer to older):\n"
+msgstr ""
+"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
+"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
+
+#: sequencer.c:2648
+#, c-format
+msgid ""
+"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
+"\n"
+"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
+"warnings.\n"
+"The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"За да не получавате това съобщение, изрично ползвайте командата „drop“.\n"
+"\n"
+"Настройката „rebase.missingCommitsCheck“ управлява нивото на предупреждение\n"
+"Възможните стойности са „ignore“ (пренебрегване), „warn“ (само "
+"предупреждение)\n"
+"или „error“ (считане за грешка).\n"
+
+#: sequencer.c:2660
+#, c-format
+msgid ""
+"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
+"continue'.\n"
+"Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
+msgstr ""
+"Може да промените това с командите „git rebase --edit-todo“ и „git rebase --"
+"continue“ след това.\n"
+"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
+
+#: sequencer.c:2708
+#, c-format
+msgid "could not parse commit '%s'"
+msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
+
+#: sequencer.c:2727 sequencer.c:2742 wrapper.c:225 wrapper.c:395
+#: builtin/am.c:775
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for writing"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
+
+#: sequencer.c:2756
+#, c-format
+msgid "could not truncate '%s'"
+msgstr "неуспешно отрязване чрез „truncate“ върху „%s“"
+
+#: sequencer.c:2848
+msgid "the script was already rearranged."
+msgstr "скриптът вече е преподреден."
+
+#: sequencer.c:2953
+#, c-format
+msgid "could not finish '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се завърши"
+
#: setup.c:171
#, c-format
msgid ""
@@ -3614,36 +3740,36 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:504
+#: setup.c:499
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-#: setup.c:512
+#: setup.c:507
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: setup.c:810
+#: setup.c:806
#, c-format
msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
-#: setup.c:812 builtin/index-pack.c:1652
+#: setup.c:808 builtin/index-pack.c:1653
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: setup.c:1050
+#: setup.c:1046
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:1062 setup.c:1068
+#: setup.c:1058 setup.c:1064
#, c-format
msgid "Cannot change to '%s'"
msgstr "Не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:1081
+#: setup.c:1077
#, c-format
msgid ""
"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -3654,7 +3780,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1173
+#: setup.c:1159
#, c-format
msgid ""
"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -3664,60 +3790,41 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: sha1_file.c:560
+#: sha1_file.c:528
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: sha1_file.c:586
+#: sha1_file.c:554
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: sha1_file.c:592
+#: sha1_file.c:560
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: sha1_file.c:598
+#: sha1_file.c:566
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: sha1_file.c:606
+#: sha1_file.c:574
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: sha1_file.c:1245
-msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
-msgstr ""
-"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-
-#: sha1_file.c:2729
-#, c-format
-msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
-msgstr ""
-"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
-"индексът да е повреден)"
-
-#: sha1_file.c:2733
-#, c-format
-msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
-msgstr ""
-"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
-"да е отрязан)"
-
-#: sha1_name.c:419
+#: sha1_name.c:420
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
-#: sha1_name.c:430
+#: sha1_name.c:431
msgid "The candidates are:"
msgstr "Възможностите са:"
-#: sha1_name.c:589
+#: sha1_name.c:590
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -3741,66 +3848,71 @@ msgstr ""
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
-#: submodule.c:70 submodule.c:104
+#: submodule.c:93 submodule.c:127
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
-#: submodule.c:74 submodule.c:108
+#: submodule.c:97 submodule.c:131
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
-#: submodule.c:82
+#: submodule.c:105
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
-#: submodule.c:115
+#: submodule.c:138
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
-#: submodule.c:126
+#: submodule.c:149
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-#: submodule.c:165
-msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
-msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
-
-#: submodule.c:376
+#: submodule.c:309
#, c-format
msgid "in unpopulated submodule '%s'"
msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
-#: submodule.c:407
+#: submodule.c:340
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
-#: submodule.c:1337
+#: submodule.c:799
+#, c-format
+msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
+msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
+
+#: submodule.c:1021 builtin/branch.c:641 builtin/submodule--helper.c:1149
+msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
+msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
+
+#: submodule.c:1304
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1475
+#: submodule.c:1442
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1488
+#: submodule.c:1455
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1581
+#: submodule.c:1548
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1845
+#: submodule.c:1809
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -3808,18 +3920,18 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:1857 submodule.c:1913
+#: submodule.c:1821 submodule.c:1877
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:1861 builtin/submodule--helper.c:678
-#: builtin/submodule--helper.c:688
+#: submodule.c:1825 builtin/submodule--helper.c:671
+#: builtin/submodule--helper.c:681
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: submodule.c:1864
+#: submodule.c:1828
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -3830,94 +3942,98 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:1948
+#: submodule.c:1912
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1992
+#: submodule.c:1956
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2012
+#: submodule.c:1976
msgid "BUG: returned path string doesn't match cwd?"
msgstr "ГРЕШКА: полученият низ за пътя не съвпада с върнатото от „cwd“"
-#: submodule.c:2031
+#: submodule.c:1995
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
-#: submodule-config.c:420
+#: submodule-config.c:263
+msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
+msgstr "настройката „submodule.fetchjobs“ не приема отрицателни стойности"
+
+#: submodule-config.c:436
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
-#: trailer.c:241
+#: trailer.c:238
#, c-format
msgid "running trailer command '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
-#: trailer.c:474 trailer.c:478 trailer.c:482 trailer.c:536 trailer.c:540
-#: trailer.c:544
+#: trailer.c:485 trailer.c:490 trailer.c:495 trailer.c:549 trailer.c:553
+#: trailer.c:557
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:526 trailer.c:531 builtin/remote.c:290
+#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:290
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
-#: trailer.c:703
+#: trailer.c:730
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
-#: trailer.c:723
+#: trailer.c:750
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: trailer.c:726
+#: trailer.c:753
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-#: trailer.c:950 builtin/am.c:45
+#: trailer.c:1008 builtin/am.c:46
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: trailer.c:952
+#: trailer.c:1010
#, c-format
msgid "file %s is not a regular file"
msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
-#: trailer.c:954
+#: trailer.c:1012
#, c-format
msgid "file %s is not writable by user"
msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
-#: trailer.c:966
+#: trailer.c:1024
msgid "could not open temporary file"
msgstr "временният файл не може да се отвори"
-#: trailer.c:1002
+#: trailer.c:1064
#, c-format
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
-#: transport.c:63
+#: transport.c:62
#, c-format
msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
-#: transport.c:152
+#: transport.c:151
#, c-format
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:890
+#: transport.c:888
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -3926,7 +4042,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:894
+#: transport.c:892
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -3951,7 +4067,7 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:902
+#: transport.c:900
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
@@ -3972,11 +4088,11 @@ msgstr "неправилни права за достъп в запис в дъ
msgid "empty filename in tree entry"
msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
-#: tree-walk.c:113
+#: tree-walk.c:114
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
-#: unpack-trees.c:105
+#: unpack-trees.c:106
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -3985,7 +4101,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
-#: unpack-trees.c:107
+#: unpack-trees.c:108
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -3994,7 +4110,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:110
+#: unpack-trees.c:111
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4003,7 +4119,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:112
+#: unpack-trees.c:113
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4012,7 +4128,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:115
+#: unpack-trees.c:116
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4021,7 +4137,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:117
+#: unpack-trees.c:118
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4030,7 +4146,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:122
+#: unpack-trees.c:123
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -4039,7 +4155,7 @@ msgstr ""
"Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:126
+#: unpack-trees.c:127
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -4048,7 +4164,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
-#: unpack-trees.c:128
+#: unpack-trees.c:129
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -4057,7 +4173,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:131
+#: unpack-trees.c:132
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -4066,7 +4182,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:133
+#: unpack-trees.c:134
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -4075,7 +4191,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:136
+#: unpack-trees.c:137
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -4084,7 +4200,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:138
+#: unpack-trees.c:139
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -4093,7 +4209,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:143
+#: unpack-trees.c:144
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -4103,7 +4219,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
-#: unpack-trees.c:145
+#: unpack-trees.c:146
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -4113,7 +4229,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:148
+#: unpack-trees.c:149
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4122,7 +4238,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:150
+#: unpack-trees.c:151
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4131,7 +4247,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:153
+#: unpack-trees.c:154
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4140,7 +4256,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:155
+#: unpack-trees.c:156
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4149,22 +4265,22 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:162
+#: unpack-trees.c:163
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
-#: unpack-trees.c:165
+#: unpack-trees.c:166
#, c-format
msgid ""
-"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up-to-date:\n"
+"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
"%s"
msgstr ""
"Частичното изтегляне не може да бъде обновено: следните записи не са "
"актуални:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:167
+#: unpack-trees.c:168
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -4175,7 +4291,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:169
+#: unpack-trees.c:170
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -4186,7 +4302,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:171
+#: unpack-trees.c:172
#, c-format
msgid ""
"Cannot update submodule:\n"
@@ -4195,17 +4311,12 @@ msgstr ""
"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
"„%s“"
-#: unpack-trees.c:248
+#: unpack-trees.c:249
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Преустановяване на действието\n"
-#: unpack-trees.c:277
-#, c-format
-msgid "submodule update strategy not supported for submodule '%s'"
-msgstr "подмодулът „%s“ не поддържа стратегията за обновяване като подмодул"
-
-#: unpack-trees.c:346
+#: unpack-trees.c:331
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
@@ -4248,13 +4359,8 @@ msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
-#: wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:766
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for writing"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-
-#: wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:319 builtin/am.c:757
-#: builtin/am.c:849 builtin/merge.c:1014
+#: wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:320 builtin/am.c:766
+#: builtin/am.c:858 builtin/merge.c:1041
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
@@ -4278,205 +4384,205 @@ msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
msgid "could not close %s"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: wt-status.c:152
+#: wt-status.c:150
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
-#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
+#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:181 wt-status.c:208
+#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:185
+#: wt-status.c:183
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:187 wt-status.c:191
+#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
"конфликта)"
-#: wt-status.c:189
+#: wt-status.c:187
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:200 wt-status.c:981
+#: wt-status.c:198 wt-status.c:979
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:218 wt-status.c:990
+#: wt-status.c:216 wt-status.c:988
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
-#: wt-status.c:222
+#: wt-status.c:220
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:224
+#: wt-status.c:222
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:225
+#: wt-status.c:223
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
"работното дърво)"
-#: wt-status.c:227
+#: wt-status.c:225
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
"подмодулите)"
-#: wt-status.c:239
+#: wt-status.c:237
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
-#: wt-status.c:254
+#: wt-status.c:252
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
-#: wt-status.c:256
+#: wt-status.c:254
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
-#: wt-status.c:258
+#: wt-status.c:256
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
-#: wt-status.c:260
+#: wt-status.c:258
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
-#: wt-status.c:262
+#: wt-status.c:260
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
-#: wt-status.c:264
+#: wt-status.c:262
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:266
+#: wt-status.c:264
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:276
+#: wt-status.c:274
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
-#: wt-status.c:278
+#: wt-status.c:276
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
-#: wt-status.c:280
+#: wt-status.c:278
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
-#: wt-status.c:282
+#: wt-status.c:280
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
-#: wt-status.c:284
+#: wt-status.c:282
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:284
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:286
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
-#: wt-status.c:290
+#: wt-status.c:288
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
-#: wt-status.c:372
+#: wt-status.c:370
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
-#: wt-status.c:374
+#: wt-status.c:372
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
-#: wt-status.c:376
+#: wt-status.c:374
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:821
+#: wt-status.c:819
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Има %d скатаване."
msgstr[1] "Има %d скатавания."
-#: wt-status.c:853
+#: wt-status.c:851
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:855
+#: wt-status.c:853
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:937
+#: wt-status.c:935
msgid ""
-"Do not touch the line above.\n"
-"Everything below will be removed."
+"Do not modify or remove the line above.\n"
+"Everything below it will be ignored."
msgstr ""
-"Не променяйте горния ред.\n"
+"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1049
+#: wt-status.c:1048
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1052
+#: wt-status.c:1051
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1054
+#: wt-status.c:1053
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1059
+#: wt-status.c:1058
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1062
+#: wt-status.c:1061
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1072
+#: wt-status.c:1071
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1075
+#: wt-status.c:1074
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1079
+#: wt-status.c:1078
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1081
+#: wt-status.c:1080
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1083
+#: wt-status.c:1082
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
@@ -4780,7 +4886,7 @@ msgstr "освен това в индекса има неподадени про
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:436
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:437
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -4794,7 +4900,7 @@ msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:87 builtin/commit.c:292
+#: builtin/add.c:87 builtin/commit.c:291
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
@@ -4803,114 +4909,114 @@ msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/add.c:151
+#: builtin/add.c:153
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:211 builtin/rev-parse.c:873
+#: builtin/add.c:213 builtin/rev-parse.c:888
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/add.c:222
+#: builtin/add.c:224
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
-#: builtin/add.c:226
+#: builtin/add.c:228
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
-#: builtin/add.c:229
+#: builtin/add.c:231
msgid "editing patch failed"
msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
-#: builtin/add.c:232
+#: builtin/add.c:234
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
-#: builtin/add.c:234
+#: builtin/add.c:236
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
-#: builtin/add.c:239
+#: builtin/add.c:241
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/add.c:249
+#: builtin/add.c:251
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:269 builtin/clean.c:907 builtin/fetch.c:110 builtin/mv.c:124
+#: builtin/add.c:271 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:132 builtin/mv.c:124
#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:201 builtin/push.c:529
-#: builtin/remote.c:1332 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/remote.c:1333 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:164
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
-#: builtin/add.c:272
+#: builtin/add.c:274
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:273 builtin/checkout.c:1162 builtin/reset.c:299
+#: builtin/add.c:275 builtin/checkout.c:1172 builtin/reset.c:310
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
-#: builtin/add.c:274
+#: builtin/add.c:276
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
-#: builtin/add.c:275
+#: builtin/add.c:277
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
-#: builtin/add.c:276
+#: builtin/add.c:278
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
-#: builtin/add.c:277
+#: builtin/add.c:279
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
-#: builtin/add.c:278
+#: builtin/add.c:280
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
-#: builtin/add.c:281
+#: builtin/add.c:283
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
-#: builtin/add.c:283
+#: builtin/add.c:285
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
-#: builtin/add.c:284
+#: builtin/add.c:286
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr ""
"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
-#: builtin/add.c:285
+#: builtin/add.c:287
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:286 builtin/update-index.c:952
+#: builtin/add.c:288 builtin/update-index.c:954
msgid "(+/-)x"
msgstr "(+/-)x"
-#: builtin/add.c:286 builtin/update-index.c:953
+#: builtin/add.c:288 builtin/update-index.c:955
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/add.c:288
+#: builtin/add.c:290
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
-#: builtin/add.c:303
+#: builtin/add.c:305
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -4927,10 +5033,8 @@ msgid ""
"\n"
"See \"git help submodule\" for more information."
msgstr ""
-"Изтеглили сте допълнително хранилище в текущото. Когато клонирате "
-"обхващащото\n"
-"хранилище няма да получити вграденото, защото външното хранилище няма "
-"представа\n"
+"Изтеглили сте допълнително хранилище в текущото. Когато клонирате обхващащото\n"
+"хранилище няма да получите вграденото, защото външното хранилище няма представа\n"
"за вътрешното. За да добавите подмодул, изпълнете:\n"
"\n"
" git submodule add АДРЕС %s\n"
@@ -4941,152 +5045,152 @@ msgstr ""
"\n"
"За повече информация погледнете „git help submodule“."
-#: builtin/add.c:331
+#: builtin/add.c:333
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
-#: builtin/add.c:349
+#: builtin/add.c:351
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
-#: builtin/add.c:357
+#: builtin/add.c:359
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:394
+#: builtin/add.c:396
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:401
+#: builtin/add.c:403
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:405
+#: builtin/add.c:407
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:420
+#: builtin/add.c:422
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:421
+#: builtin/add.c:423
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/add.c:426 builtin/check-ignore.c:176 builtin/checkout.c:282
-#: builtin/checkout.c:475 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:351
-#: builtin/mv.c:144 builtin/reset.c:238 builtin/rm.c:272
-#: builtin/submodule--helper.c:244
+#: builtin/add.c:428 builtin/check-ignore.c:176 builtin/checkout.c:282
+#: builtin/checkout.c:479 builtin/clean.c:957 builtin/commit.c:350
+#: builtin/mv.c:143 builtin/reset.c:249 builtin/rm.c:271
+#: builtin/submodule--helper.c:243
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: builtin/am.c:413
+#: builtin/am.c:414
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:489
+#: builtin/am.c:498
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:530
+#: builtin/am.c:539
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:567
+#: builtin/am.c:576
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:593
+#: builtin/am.c:602
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:777
+#: builtin/am.c:786
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:842
+#: builtin/am.c:851
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:889
+#: builtin/am.c:899
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:892 builtin/am.c:900
+#: builtin/am.c:904 builtin/am.c:916
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:897
+#: builtin/am.c:911
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:986
+#: builtin/am.c:1004
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:991 builtin/clone.c:401
+#: builtin/am.c:1009 builtin/clone.c:402
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:995
+#: builtin/am.c:1013
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1120 builtin/commit.c:377
+#: builtin/am.c:1142 builtin/commit.c:376
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1171
+#: builtin/am.c:1193
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1172
+#: builtin/am.c:1194
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1173
+#: builtin/am.c:1195
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1304
+#: builtin/am.c:1302
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1370
+#: builtin/am.c:1368
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1392
+#: builtin/am.c:1390
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: builtin/am.c:1586
+#: builtin/am.c:1584
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1588
+#: builtin/am.c:1586
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1607
+#: builtin/am.c:1605
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -5094,39 +5198,39 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1613
+#: builtin/am.c:1611
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1638
+#: builtin/am.c:1636
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1662 builtin/merge.c:632
+#: builtin/am.c:1660 builtin/merge.c:641
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: builtin/am.c:1669
+#: builtin/am.c:1667
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1682 builtin/commit.c:1767 builtin/merge.c:803
-#: builtin/merge.c:828
+#: builtin/am.c:1680 builtin/commit.c:1776 builtin/merge.c:824
+#: builtin/merge.c:849
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1715 builtin/am.c:1719
+#: builtin/am.c:1713 builtin/am.c:1717
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1735
+#: builtin/am.c:1733
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
"вход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-#: builtin/am.c:1740
+#: builtin/am.c:1738
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -5134,38 +5238,38 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1750
+#: builtin/am.c:1748
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1800
+#: builtin/am.c:1798
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1840 builtin/am.c:1912
+#: builtin/am.c:1838 builtin/am.c:1910
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1856
+#: builtin/am.c:1854
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1864
+#: builtin/am.c:1862
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1870
+#: builtin/am.c:1868
#, c-format
msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
-#: builtin/am.c:1915
+#: builtin/am.c:1913
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -5175,7 +5279,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1922
+#: builtin/am.c:1920
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -5186,17 +5290,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:2031 builtin/am.c:2035 builtin/am.c:2047 builtin/reset.c:323
-#: builtin/reset.c:331
+#: builtin/am.c:2029 builtin/am.c:2033 builtin/am.c:2045 builtin/reset.c:332
+#: builtin/reset.c:340
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:2083
+#: builtin/am.c:2081
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2117
+#: builtin/am.c:2116
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -5207,139 +5311,138 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2180
+#: builtin/am.c:2179
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2213
+#: builtin/am.c:2212
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2214
+#: builtin/am.c:2213
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2220
+#: builtin/am.c:2219
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2222
+#: builtin/am.c:2221
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2223
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2225 builtin/init-db.c:484 builtin/prune-packed.c:57
+#: builtin/am.c:2224 builtin/init-db.c:484 builtin/prune-packed.c:57
#: builtin/repack.c:180
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2226
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2229
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2232
+#: builtin/am.c:2231
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2234
+#: builtin/am.c:2233
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2236
+#: builtin/am.c:2235
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2238
+#: builtin/am.c:2237
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2241
+#: builtin/am.c:2240
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2244
+#: builtin/am.c:2243
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249 builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255
-#: builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261 builtin/am.c:2264 builtin/am.c:2267
-#: builtin/am.c:2273
+#: builtin/am.c:2245 builtin/am.c:2248 builtin/am.c:2251 builtin/am.c:2254
+#: builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260 builtin/am.c:2263 builtin/am.c:2266
+#: builtin/am.c:2272
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2263 builtin/fmt-merge-msg.c:663 builtin/fmt-merge-msg.c:666
-#: builtin/grep.c:1064 builtin/merge.c:202 builtin/pull.c:142
-#: builtin/pull.c:197 builtin/repack.c:189 builtin/repack.c:193
-#: builtin/repack.c:195 builtin/show-branch.c:631 builtin/show-ref.c:169
-#: builtin/tag.c:399 parse-options.h:132 parse-options.h:134
-#: parse-options.h:245
+#: builtin/am.c:2262 builtin/fmt-merge-msg.c:664 builtin/fmt-merge-msg.c:667
+#: builtin/grep.c:843 builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:142 builtin/pull.c:197
+#: builtin/repack.c:189 builtin/repack.c:193 builtin/repack.c:195
+#: builtin/show-branch.c:631 builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:377
+#: parse-options.h:132 parse-options.h:134 parse-options.h:245
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2269 builtin/branch.c:596 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:444 builtin/tag.c:434 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2268 builtin/branch.c:622 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:444 builtin/tag.c:412 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2269
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2276
+#: builtin/am.c:2275
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2278
+#: builtin/am.c:2277
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2280
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "синоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2284
+#: builtin/am.c:2283
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2287
+#: builtin/am.c:2286
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2291
+#: builtin/am.c:2290
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2293
+#: builtin/am.c:2292
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2295 builtin/commit.c:1605 builtin/merge.c:233
-#: builtin/pull.c:172 builtin/revert.c:112 builtin/tag.c:414
+#: builtin/am.c:2294 builtin/commit.c:1614 builtin/merge.c:236
+#: builtin/pull.c:172 builtin/revert.c:112 builtin/tag.c:392
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2296
+#: builtin/am.c:2295
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2299
+#: builtin/am.c:2298
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2317
+#: builtin/am.c:2316
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -5347,18 +5450,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2324
+#: builtin/am.c:2323
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2339
+#: builtin/am.c:2338
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2363
+#: builtin/am.c:2362
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -5367,7 +5470,7 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2369
+#: builtin/am.c:2368
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
@@ -5590,14 +5693,18 @@ msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
#: builtin/branch.c:31
+msgid "git branch [<options>] (-c | -C) [<old-branch>] <new-branch>"
+msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-c | -C) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
+
+#: builtin/branch.c:32
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
-#: builtin/branch.c:32
+#: builtin/branch.c:33
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--format]"
-#: builtin/branch.c:145
+#: builtin/branch.c:146
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -5606,7 +5713,7 @@ msgstr ""
"изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
" но още не е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:149
+#: builtin/branch.c:150
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -5615,12 +5722,12 @@ msgstr ""
"отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
" „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:163
+#: builtin/branch.c:164
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:167
+#: builtin/branch.c:168
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -5629,92 +5736,113 @@ msgstr ""
"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
-#: builtin/branch.c:180
+#: builtin/branch.c:181
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
-#: builtin/branch.c:211
+#: builtin/branch.c:212
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
-#: builtin/branch.c:217
+#: builtin/branch.c:218
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:231
+#: builtin/branch.c:232
#, c-format
msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
-#: builtin/branch.c:246
+#: builtin/branch.c:247
#, c-format
msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:247
+#: builtin/branch.c:248
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:262
+#: builtin/branch.c:263
#, c-format
msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
-#: builtin/branch.c:263
+#: builtin/branch.c:264
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
-#: builtin/branch.c:270
+#: builtin/branch.c:271
#, c-format
msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:271
+#: builtin/branch.c:272
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:445
+#: builtin/branch.c:417 builtin/tag.c:58
+msgid "unable to parse format string"
+msgstr "форматиращият низ не може да бъде анализиран: %s"
+
+#: builtin/branch.c:450
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
-#: builtin/branch.c:449
+#: builtin/branch.c:454
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
-#: builtin/branch.c:464
+#: builtin/branch.c:470
+msgid "cannot copy the current branch while not on any."
+msgstr "не можете да копирате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
+
+#: builtin/branch.c:472
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:474
+#: builtin/branch.c:483
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:491
+#: builtin/branch.c:504
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:494
+#: builtin/branch.c:506
+msgid "Branch copy failed"
+msgstr "Неуспешно копиране на клон"
+
+#: builtin/branch.c:510
+#, c-format
+msgid "Copied a misnamed branch '%s' away"
+msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е копиран"
+
+#: builtin/branch.c:513
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
-msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
+msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е преименуван"
-#: builtin/branch.c:497
+#: builtin/branch.c:519
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:506
+#: builtin/branch.c:528
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:522
+#: builtin/branch.c:530
+msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
+msgstr "Клонът е копиран, но конфигурационният файл не е обновен"
+
+#: builtin/branch.c:546
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -5725,179 +5853,187 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:555
+#: builtin/branch.c:579
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:557
+#: builtin/branch.c:581
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените "
"клони"
-#: builtin/branch.c:558
+#: builtin/branch.c:582
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:559
+#: builtin/branch.c:583
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:561
-msgid "change upstream info"
-msgstr "смяна на следения клон"
+#: builtin/branch.c:585
+msgid "do not use"
+msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:563
+#: builtin/branch.c:587
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:563
+#: builtin/branch.c:587
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:564
+#: builtin/branch.c:588
msgid "Unset the upstream info"
msgstr "без клон-източник"
-#: builtin/branch.c:565
+#: builtin/branch.c:589
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:566
+#: builtin/branch.c:590
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:568 builtin/branch.c:570
+#: builtin/branch.c:592 builtin/branch.c:594
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:569 builtin/branch.c:571
+#: builtin/branch.c:593 builtin/branch.c:595
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:574
+#: builtin/branch.c:598
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:575
+#: builtin/branch.c:599
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:577
+#: builtin/branch.c:601
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:578
+#: builtin/branch.c:602
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:579
+#: builtin/branch.c:603
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:580
+#: builtin/branch.c:604
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:581
+#: builtin/branch.c:605
+msgid "copy a branch and its reflog"
+msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
+
+#: builtin/branch.c:606
+msgid "copy a branch, even if target exists"
+msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
+
+#: builtin/branch.c:607
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:582
+#: builtin/branch.c:608
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:584
+#: builtin/branch.c:610
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:585
+#: builtin/branch.c:611
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:586
+#: builtin/branch.c:612
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:587
+#: builtin/branch.c:613
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:588
+#: builtin/branch.c:614
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:589 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:427
+#: builtin/branch.c:615 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:405
msgid "key"
msgstr "КЛЮЧ"
-#: builtin/branch.c:590 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:428
+#: builtin/branch.c:616 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/tag.c:406
msgid "field name to sort on"
msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
-#: builtin/branch.c:592 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:407
-#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:570 builtin/notes.c:573
-#: builtin/tag.c:430
+#: builtin/branch.c:618 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:408
+#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:571 builtin/notes.c:574
+#: builtin/tag.c:408
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:593
+#: builtin/branch.c:619
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:595 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:435
+#: builtin/branch.c:621 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:415
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:596 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:434
+#: builtin/branch.c:622 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:413
#: builtin/verify-tag.c:39
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:615
-msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
-msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-
-#: builtin/branch.c:619 builtin/clone.c:728
+#: builtin/branch.c:645 builtin/clone.c:729
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:642
+#: builtin/branch.c:668
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:653 builtin/branch.c:705
+#: builtin/branch.c:680 builtin/branch.c:732 builtin/branch.c:741
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:681
+#: builtin/branch.c:708
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:686
+#: builtin/branch.c:713
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:693
+#: builtin/branch.c:720
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:696
+#: builtin/branch.c:723
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:711
-msgid "too many branches for a rename operation"
-msgstr "Прекалено много клони за преименуване"
+#: builtin/branch.c:738
+msgid "too many branches for a copy operation"
+msgstr "прекалено много клони за копиране"
-#: builtin/branch.c:716
-msgid "too many branches to set new upstream"
-msgstr "Зададени са прекалено много клони за следене"
+#: builtin/branch.c:747
+msgid "too many arguments for a rename operation"
+msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
-#: builtin/branch.c:720
+#: builtin/branch.c:752
+msgid "too many arguments to set new upstream"
+msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
+
+#: builtin/branch.c:756
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -5905,57 +6041,45 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:723 builtin/branch.c:745 builtin/branch.c:766
+#: builtin/branch.c:759 builtin/branch.c:781 builtin/branch.c:800
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:727
+#: builtin/branch.c:763
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:739
-msgid "too many branches to unset upstream"
-msgstr "Прекалено много клони за махане на следене"
+#: builtin/branch.c:775
+msgid "too many arguments to unset upstream"
+msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:743
+#: builtin/branch.c:779
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:749
+#: builtin/branch.c:785
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:763
+#: builtin/branch.c:797
msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
msgstr "Няма никакъв смисъл ръчно да създавате „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:769
+#: builtin/branch.c:803
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
-#: builtin/branch.c:772
-#, c-format
+#: builtin/branch.c:806
msgid ""
-"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
-"track or --set-upstream-to\n"
+"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
+"'--set-upstream-to' instead."
msgstr ""
-"Опцията „--set-upstream“ вече е остаряла и предстои да бъде махната. "
-"Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
-
-#: builtin/branch.c:789
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"If you wanted to make '%s' track '%s', do this:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"За да накарате „%s“ да следи „%s“, изпълнете следната команда:\n"
-"\n"
+"Опцията „--set-upstream“ вече не се поддържа. Използвайте „--track“ или „--"
+"set-upstream-to“"
#: builtin/bundle.c:45
#, c-format
@@ -5970,7 +6094,7 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/cat-file.c:519
+#: builtin/cat-file.c:521
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -5978,7 +6102,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:520
+#: builtin/cat-file.c:522
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -5986,71 +6110,71 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:557
+#: builtin/cat-file.c:559
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (обект BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:558
+#: builtin/cat-file.c:560
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:559
+#: builtin/cat-file.c:561
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:561
+#: builtin/cat-file.c:563
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:562
+#: builtin/cat-file.c:564
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:564
+#: builtin/cat-file.c:566
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:566
+#: builtin/cat-file.c:568
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:567 git-submodule.sh:944
+#: builtin/cat-file.c:569 git-submodule.sh:943
msgid "blob"
msgstr "обект BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:568
+#: builtin/cat-file.c:570
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
-#: builtin/cat-file.c:570
+#: builtin/cat-file.c:572
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:571
+#: builtin/cat-file.c:573
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:573
+#: builtin/cat-file.c:575
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:576
+#: builtin/cat-file.c:578
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:579
+#: builtin/cat-file.c:581
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:581
+#: builtin/cat-file.c:583
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
@@ -6078,7 +6202,7 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1143 builtin/gc.c:357
+#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1153 builtin/gc.c:358
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -6168,9 +6292,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
#: builtin/checkout-index.c:175 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:635 builtin/submodule--helper.c:638
-#: builtin/submodule--helper.c:644 builtin/submodule--helper.c:980
-#: builtin/worktree.c:478
+#: builtin/submodule--helper.c:628 builtin/submodule--helper.c:631
+#: builtin/submodule--helper.c:637 builtin/submodule--helper.c:999
+#: builtin/worktree.c:498
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -6242,54 +6366,54 @@ msgstr ""
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:497
+#: builtin/checkout.c:501
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:628
+#: builtin/checkout.c:632
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:669
+#: builtin/checkout.c:673
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:673 builtin/clone.c:682
+#: builtin/checkout.c:677 builtin/clone.c:683
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:677
+#: builtin/checkout.c:681
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:680
+#: builtin/checkout.c:684
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:684
+#: builtin/checkout.c:688
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:686 builtin/checkout.c:1075
+#: builtin/checkout.c:690 builtin/checkout.c:1086
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:688
+#: builtin/checkout.c:692
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:739
+#: builtin/checkout.c:743
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:745
+#: builtin/checkout.c:749
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -6311,7 +6435,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:764
+#: builtin/checkout.c:768
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -6338,164 +6462,164 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:800
+#: builtin/checkout.c:809
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:804
+#: builtin/checkout.c:813
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:832 builtin/checkout.c:1070
+#: builtin/checkout.c:843 builtin/checkout.c:1081
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:976
+#: builtin/checkout.c:987
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1016 builtin/worktree.c:215
+#: builtin/checkout.c:1027 builtin/worktree.c:233
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1045
+#: builtin/checkout.c:1056
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1084
+#: builtin/checkout.c:1095
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1087 builtin/checkout.c:1091
+#: builtin/checkout.c:1098 builtin/checkout.c:1102
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1095 builtin/checkout.c:1098 builtin/checkout.c:1103
-#: builtin/checkout.c:1106
+#: builtin/checkout.c:1106 builtin/checkout.c:1109 builtin/checkout.c:1114
+#: builtin/checkout.c:1117
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1111
+#: builtin/checkout.c:1122
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1144 builtin/checkout.c:1146 builtin/clone.c:113
-#: builtin/remote.c:166 builtin/remote.c:168 builtin/worktree.c:328
-#: builtin/worktree.c:330
+#: builtin/checkout.c:1154 builtin/checkout.c:1156 builtin/clone.c:114
+#: builtin/remote.c:166 builtin/remote.c:168 builtin/worktree.c:346
+#: builtin/worktree.c:348
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1145
+#: builtin/checkout.c:1155
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1147
+#: builtin/checkout.c:1157
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1148
+#: builtin/checkout.c:1158
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1149 builtin/worktree.c:332
+#: builtin/checkout.c:1159 builtin/worktree.c:350
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1150
+#: builtin/checkout.c:1160
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1152
+#: builtin/checkout.c:1162
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1152
+#: builtin/checkout.c:1162
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1153
+#: builtin/checkout.c:1163
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1155
+#: builtin/checkout.c:1165
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1157
+#: builtin/checkout.c:1167
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1158
+#: builtin/checkout.c:1168
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1159 builtin/merge.c:235
+#: builtin/checkout.c:1169 builtin/merge.c:238
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1160 builtin/log.c:1483 parse-options.h:251
+#: builtin/checkout.c:1170 builtin/log.c:1489 parse-options.h:251
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1161
+#: builtin/checkout.c:1171
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1164
+#: builtin/checkout.c:1174
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1166
+#: builtin/checkout.c:1176
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1168
+#: builtin/checkout.c:1178
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1172 builtin/clone.c:80 builtin/fetch.c:114
-#: builtin/merge.c:232 builtin/pull.c:120 builtin/push.c:544
+#: builtin/checkout.c:1182 builtin/clone.c:81 builtin/fetch.c:136
+#: builtin/merge.c:235 builtin/pull.c:120 builtin/push.c:544
#: builtin/send-pack.c:173
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1203
+#: builtin/checkout.c:1212
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1220
+#: builtin/checkout.c:1229
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1225
+#: builtin/checkout.c:1234
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1261
+#: builtin/checkout.c:1270
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1268
+#: builtin/checkout.c:1277
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1272
+#: builtin/checkout.c:1281
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1276
+#: builtin/checkout.c:1285
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -6533,7 +6657,7 @@ msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clean.c:298 git-add--interactive.perl:572
+#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:572
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -6546,7 +6670,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:581
+#: builtin/clean.c:305 git-add--interactive.perl:581
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -6567,39 +6691,39 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:518 git-add--interactive.perl:547
+#: builtin/clean.c:521 git-add--interactive.perl:547
#: git-add--interactive.perl:552
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
-#: builtin/clean.c:660
+#: builtin/clean.c:663
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:697
+#: builtin/clean.c:700
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:718
+#: builtin/clean.c:721
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:759
+#: builtin/clean.c:762
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
#
-#: builtin/clean.c:784 git-add--interactive.perl:1616
+#: builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1616
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
-#: builtin/clean.c:792
+#: builtin/clean.c:795
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -6617,63 +6741,63 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1692
+#: builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1692
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1689
+#: builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1689
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: builtin/clean.c:828
+#: builtin/clean.c:831
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
-#: builtin/clean.c:844
+#: builtin/clean.c:847
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:906
+#: builtin/clean.c:909
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:908
+#: builtin/clean.c:911
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:909
+#: builtin/clean.c:912
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:911
+#: builtin/clean.c:914
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:912 builtin/describe.c:452 builtin/describe.c:454
-#: builtin/grep.c:1082 builtin/ls-files.c:546 builtin/name-rev.c:397
+#: builtin/clean.c:915 builtin/describe.c:463 builtin/describe.c:465
+#: builtin/grep.c:861 builtin/ls-files.c:544 builtin/name-rev.c:397
#: builtin/name-rev.c:399 builtin/show-ref.c:176
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
-#: builtin/clean.c:913
+#: builtin/clean.c:916
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:914
+#: builtin/clean.c:917
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:916
+#: builtin/clean.c:919
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:934
+#: builtin/clean.c:937
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-#: builtin/clean.c:938
+#: builtin/clean.c:941
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -6681,7 +6805,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:941
+#: builtin/clean.c:944
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -6690,146 +6814,146 @@ msgstr ""
"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
-#: builtin/clone.c:38
+#: builtin/clone.c:39
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:82
+#: builtin/clone.c:83
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:83 builtin/clone.c:85 builtin/init-db.c:479
+#: builtin/clone.c:84 builtin/clone.c:86 builtin/init-db.c:479
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:87
+#: builtin/clone.c:88
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:89
+#: builtin/clone.c:90
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:91
+#: builtin/clone.c:92
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:93
+#: builtin/clone.c:94
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:95 builtin/clone.c:99
+#: builtin/clone.c:96 builtin/clone.c:100
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:95 builtin/clone.c:99
+#: builtin/clone.c:96 builtin/clone.c:100
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:102
+#: builtin/clone.c:103
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:103 builtin/init-db.c:476
+#: builtin/clone.c:104 builtin/init-db.c:476
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:104 builtin/init-db.c:477
+#: builtin/clone.c:105 builtin/init-db.c:477
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:106 builtin/clone.c:108 builtin/submodule--helper.c:642
-#: builtin/submodule--helper.c:983
+#: builtin/clone.c:107 builtin/clone.c:109 builtin/submodule--helper.c:635
+#: builtin/submodule--helper.c:1002
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:110
+#: builtin/clone.c:111
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:111 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/clone.c:112 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:112
+#: builtin/clone.c:113
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:114
+#: builtin/clone.c:115
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:116
+#: builtin/clone.c:117
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:117 builtin/fetch.c:115 builtin/grep.c:1025
+#: builtin/clone.c:118 builtin/fetch.c:137 builtin/grep.c:804
#: builtin/pull.c:205
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:118
+#: builtin/clone.c:119
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:119 builtin/fetch.c:117 builtin/pack-objects.c:2932
+#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:139 builtin/pack-objects.c:2938
#: parse-options.h:142
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:120
+#: builtin/clone.c:121
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:119
+#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:141
msgid "revision"
msgstr "версия"
-#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:120
+#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:142
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:124
+#: builtin/clone.c:125
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:126
+#: builtin/clone.c:127
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
-#: builtin/clone.c:128
+#: builtin/clone.c:129
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:129 builtin/init-db.c:485
+#: builtin/clone.c:130 builtin/init-db.c:485
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:131 builtin/init-db.c:486
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:131
+#: builtin/clone.c:132
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:132
+#: builtin/clone.c:133
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:133 builtin/fetch.c:137 builtin/push.c:555
+#: builtin/clone.c:134 builtin/fetch.c:159 builtin/push.c:555
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:135 builtin/fetch.c:139 builtin/push.c:557
+#: builtin/clone.c:136 builtin/fetch.c:161 builtin/push.c:557
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:272
+#: builtin/clone.c:273
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -6837,43 +6961,43 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:325
+#: builtin/clone.c:326
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:397
+#: builtin/clone.c:398
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/clone.c:405
+#: builtin/clone.c:406
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:419
+#: builtin/clone.c:420
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clone.c:441
+#: builtin/clone.c:442
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:445
+#: builtin/clone.c:446
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:470
+#: builtin/clone.c:471
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:482
+#: builtin/clone.c:483
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -6884,103 +7008,103 @@ msgstr ""
"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
-#: builtin/clone.c:559
+#: builtin/clone.c:560
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:654
+#: builtin/clone.c:655
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: builtin/clone.c:670
+#: builtin/clone.c:671
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:719
+#: builtin/clone.c:720
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:750
+#: builtin/clone.c:751
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:792
+#: builtin/clone.c:796
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:855
+#: builtin/clone.c:859
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:857
+#: builtin/clone.c:861
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:890 builtin/receive-pack.c:1945
+#: builtin/clone.c:894 builtin/receive-pack.c:1944
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:894
+#: builtin/clone.c:898
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:907
+#: builtin/clone.c:911
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:910
+#: builtin/clone.c:914
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:923
+#: builtin/clone.c:927
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:929 builtin/fetch.c:1337
+#: builtin/clone.c:933 builtin/fetch.c:1360
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:939
+#: builtin/clone.c:943
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:949
+#: builtin/clone.c:953
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:964 builtin/clone.c:975 builtin/difftool.c:260
-#: builtin/worktree.c:222 builtin/worktree.c:252
+#: builtin/clone.c:968 builtin/clone.c:979 builtin/difftool.c:270
+#: builtin/worktree.c:240 builtin/worktree.c:270
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:967
+#: builtin/clone.c:971
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:979
+#: builtin/clone.c:983
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:981
+#: builtin/clone.c:985
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1005
+#: builtin/clone.c:1009
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -6988,43 +7112,43 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1067
+#: builtin/clone.c:1071
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1069
+#: builtin/clone.c:1073
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1071
+#: builtin/clone.c:1075
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1074
+#: builtin/clone.c:1078
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1079
+#: builtin/clone.c:1083
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1083
+#: builtin/clone.c:1087
#, c-format
msgid "Don't know how to clone %s"
msgstr "Не се поддържа клониране на връзки от вида „%s“ "
-#: builtin/clone.c:1138 builtin/clone.c:1146
+#: builtin/clone.c:1142 builtin/clone.c:1150
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1149
+#: builtin/clone.c:1153
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -7168,61 +7292,61 @@ msgstr ""
"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
"останалите подавания.\n"
-#: builtin/commit.c:319
+#: builtin/commit.c:318
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:360
+#: builtin/commit.c:359
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:366
+#: builtin/commit.c:365
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:379
+#: builtin/commit.c:378
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:381
+#: builtin/commit.c:380
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:405 builtin/commit.c:428 builtin/commit.c:477
+#: builtin/commit.c:405 builtin/commit.c:429 builtin/commit.c:478
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:459
+#: builtin/commit.c:461
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:461
+#: builtin/commit.c:463
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:470
+#: builtin/commit.c:471
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:489
+#: builtin/commit.c:490
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:583
+#: builtin/commit.c:587
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:585
+#: builtin/commit.c:589
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:604
+#: builtin/commit.c:608
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:656
+#: builtin/commit.c:660
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -7230,38 +7354,38 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:693 builtin/commit.c:726 builtin/commit.c:1093
+#: builtin/commit.c:697 builtin/commit.c:730 builtin/commit.c:1100
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:705 builtin/shortlog.c:295
+#: builtin/commit.c:709 builtin/shortlog.c:309
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:707
+#: builtin/commit.c:711
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:711
+#: builtin/commit.c:715
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:738 builtin/commit.c:746
+#: builtin/commit.c:742 builtin/commit.c:750
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за смачкване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:743
+#: builtin/commit.c:747
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:797
+#: builtin/commit.c:801
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:815
+#: builtin/commit.c:819
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -7276,7 +7400,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:820
+#: builtin/commit.c:824
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -7292,7 +7416,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:833
+#: builtin/commit.c:837
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -7301,7 +7425,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:840
+#: builtin/commit.c:844
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -7312,153 +7436,153 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:857
+#: builtin/commit.c:861
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:865
+#: builtin/commit.c:869
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:872
+#: builtin/commit.c:876
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:889
+#: builtin/commit.c:893
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:951
+#: builtin/commit.c:958
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:965 builtin/tag.c:274
+#: builtin/commit.c:972 builtin/tag.c:252
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1068
+#: builtin/commit.c:1075
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1083 builtin/commit.c:1328
+#: builtin/commit.c:1090 builtin/commit.c:1335
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1121
+#: builtin/commit.c:1128
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1151
+#: builtin/commit.c:1158
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1160
+#: builtin/commit.c:1167
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1163
+#: builtin/commit.c:1170
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1165
+#: builtin/commit.c:1172
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1168
+#: builtin/commit.c:1175
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1178
+#: builtin/commit.c:1185
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1180
+#: builtin/commit.c:1187
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup“."
-#: builtin/commit.c:1188
+#: builtin/commit.c:1195
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1205
+#: builtin/commit.c:1212
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1207
+#: builtin/commit.c:1214
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:1219 builtin/tag.c:552
+#: builtin/commit.c:1226 builtin/tag.c:535
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-#: builtin/commit.c:1224
+#: builtin/commit.c:1231
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-#: builtin/commit.c:1342 builtin/commit.c:1617
+#: builtin/commit.c:1349 builtin/commit.c:1626
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1344 builtin/commit.c:1619
+#: builtin/commit.c:1351 builtin/commit.c:1628
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1346
+#: builtin/commit.c:1353
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1348
+#: builtin/commit.c:1355
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1348 builtin/commit.c:1621 builtin/push.c:530
-#: builtin/worktree.c:449
+#: builtin/commit.c:1355 builtin/commit.c:1630 builtin/push.c:530
+#: builtin/worktree.c:469
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1351 builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1358 builtin/commit.c:1632
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1354 builtin/commit.c:1626
+#: builtin/commit.c:1361 builtin/commit.c:1635
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1356 builtin/commit.c:1629 builtin/fast-export.c:983
-#: builtin/fast-export.c:986 builtin/tag.c:412
+#: builtin/commit.c:1363 builtin/commit.c:1638 builtin/fast-export.c:999
+#: builtin/fast-export.c:1002 builtin/tag.c:390
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1357 builtin/commit.c:1629
+#: builtin/commit.c:1364 builtin/commit.c:1638
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1360
+#: builtin/commit.c:1367
msgid "show ignored files"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/commit.c:1361 parse-options.h:155
+#: builtin/commit.c:1368 parse-options.h:155
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1362
+#: builtin/commit.c:1369
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -7467,205 +7591,206 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1364
+#: builtin/commit.c:1371
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1440
+#: builtin/commit.c:1449
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: builtin/commit.c:1442
+#: builtin/commit.c:1451
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: builtin/commit.c:1487
+#: builtin/commit.c:1496
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: builtin/commit.c:1490
+#: builtin/commit.c:1499
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: builtin/commit.c:1587
+#: builtin/commit.c:1596
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1588
+#: builtin/commit.c:1597
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1590
+#: builtin/commit.c:1599
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1591 builtin/tag.c:410
+#: builtin/commit.c:1600 builtin/tag.c:388
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1592
+#: builtin/commit.c:1601
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1592
+#: builtin/commit.c:1601
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1593 builtin/gc.c:358
+#: builtin/commit.c:1602 builtin/gc.c:359
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1593
+#: builtin/commit.c:1602
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:222 builtin/notes.c:401
-#: builtin/notes.c:564 builtin/tag.c:408
+#: builtin/commit.c:1603 builtin/merge.c:225 builtin/notes.c:402
+#: builtin/notes.c:565 builtin/tag.c:386
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit.c:1594
+#: builtin/commit.c:1603
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
-#: builtin/commit.c:1595 builtin/commit.c:1596 builtin/commit.c:1597
-#: builtin/commit.c:1598 parse-options.h:257 ref-filter.h:77
+#: builtin/commit.c:1604 builtin/commit.c:1605 builtin/commit.c:1606
+#: builtin/commit.c:1607 parse-options.h:257 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1595
+#: builtin/commit.c:1604
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1605
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1606
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на указаното "
"ПОДАВАНЕ в предното без следа"
-#: builtin/commit.c:1598
+#: builtin/commit.c:1607
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за смачкване на "
"указаното ПОДАВАНЕ в предното"
-#: builtin/commit.c:1599
+#: builtin/commit.c:1608
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1600 builtin/log.c:1430 builtin/revert.c:105
+#: builtin/commit.c:1609 builtin/log.c:1436 builtin/merge.c:239
+#: builtin/revert.c:105
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1601
+#: builtin/commit.c:1610
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1602
+#: builtin/commit.c:1611
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1603
+#: builtin/commit.c:1612
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1603 builtin/tag.c:413
+#: builtin/commit.c:1612 builtin/tag.c:391
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: builtin/commit.c:1604
+#: builtin/commit.c:1613
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1606 builtin/merge.c:234 builtin/pull.c:173
+#: builtin/commit.c:1615 builtin/merge.c:237 builtin/pull.c:173
#: builtin/revert.c:113
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit.c:1609
+#: builtin/commit.c:1618
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1610
+#: builtin/commit.c:1619
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1611
+#: builtin/commit.c:1620
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1612
+#: builtin/commit.c:1621
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1613
+#: builtin/commit.c:1622
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1623
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1615
+#: builtin/commit.c:1624
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1616
+#: builtin/commit.c:1625
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1627
+#: builtin/commit.c:1636
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1628
+#: builtin/commit.c:1637
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1633
+#: builtin/commit.c:1642
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1635
+#: builtin/commit.c:1644
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1665
+#: builtin/commit.c:1674
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:1710
+#: builtin/commit.c:1719
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1717
+#: builtin/commit.c:1726
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1736
+#: builtin/commit.c:1745
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1747
-#, c-format
-msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
-msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-
-#: builtin/commit.c:1752
+#: builtin/commit.c:1756
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1800
+#: builtin/commit.c:1761
+#, c-format
+msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
+msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
+
+#: builtin/commit.c:1809
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -7837,12 +7962,12 @@ msgstr ""
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "„--local“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:621
+#: builtin/config.c:624
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/config.c:633
+#: builtin/config.c:637
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -7852,11 +7977,11 @@ msgstr ""
"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
"replace-all“."
-#: builtin/count-objects.c:87
+#: builtin/count-objects.c:88
msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
-#: builtin/count-objects.c:97
+#: builtin/count-objects.c:98
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
@@ -7880,47 +8005,47 @@ msgstr "кратко"
msgid "annotated"
msgstr "анотирано"
-#: builtin/describe.c:253
+#: builtin/describe.c:264
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "не съществува анотиран етикет „%s“"
-#: builtin/describe.c:257
+#: builtin/describe.c:268
#, c-format
msgid "annotated tag %s has no embedded name"
msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
-#: builtin/describe.c:259
+#: builtin/describe.c:270
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
-#: builtin/describe.c:286 builtin/log.c:489
+#: builtin/describe.c:297 builtin/log.c:493
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:289
+#: builtin/describe.c:300
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:306
+#: builtin/describe.c:317
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
-#: builtin/describe.c:308
+#: builtin/describe.c:319
#, c-format
msgid "searching to describe %s\n"
msgstr "търсене за описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:355
+#: builtin/describe.c:366
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:382
+#: builtin/describe.c:393
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -7929,7 +8054,7 @@ msgstr ""
"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
-#: builtin/describe.c:386
+#: builtin/describe.c:397
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -7938,12 +8063,12 @@ msgstr ""
"Никой етикет не описва „%s“.\n"
"Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
-#: builtin/describe.c:416
+#: builtin/describe.c:427
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
-#: builtin/describe.c:419
+#: builtin/describe.c:430
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -7952,78 +8077,78 @@ msgstr ""
"открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
"търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
-#: builtin/describe.c:441
+#: builtin/describe.c:452
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
-#: builtin/describe.c:442
+#: builtin/describe.c:453
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr ""
"извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
"стандартната грешка"
-#: builtin/describe.c:443
+#: builtin/describe.c:454
msgid "use any ref"
msgstr "използване на произволен указател"
-#: builtin/describe.c:444
+#: builtin/describe.c:455
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
-#: builtin/describe.c:445
+#: builtin/describe.c:456
msgid "always use long format"
msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
-#: builtin/describe.c:446
+#: builtin/describe.c:457
msgid "only follow first parent"
msgstr "проследяване само на първия родител"
-#: builtin/describe.c:449
+#: builtin/describe.c:460
msgid "only output exact matches"
msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
-#: builtin/describe.c:451
+#: builtin/describe.c:462
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
-#: builtin/describe.c:453
+#: builtin/describe.c:464
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:455
+#: builtin/describe.c:466
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:457 builtin/name-rev.c:406
+#: builtin/describe.c:468 builtin/name-rev.c:406
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
-#: builtin/describe.c:458 builtin/describe.c:461
+#: builtin/describe.c:469 builtin/describe.c:472
msgid "mark"
msgstr "МАРКЕР"
-#: builtin/describe.c:459
+#: builtin/describe.c:470
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
-#: builtin/describe.c:462
+#: builtin/describe.c:473
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr ""
"добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
-#: builtin/describe.c:480
+#: builtin/describe.c:491
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
-#: builtin/describe.c:509
+#: builtin/describe.c:520
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
-#: builtin/describe.c:552
+#: builtin/describe.c:563
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
-#: builtin/describe.c:554
+#: builtin/describe.c:565
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
@@ -8037,21 +8162,21 @@ msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито сим
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:359
+#: builtin/diff.c:357
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:402
+#: builtin/diff.c:400
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:411
+#: builtin/diff.c:409
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта BLOB: „%s“"
-#: builtin/diff.c:416
+#: builtin/diff.c:414
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
@@ -8060,27 +8185,27 @@ msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/difftool.c:249
+#: builtin/difftool.c:259
#, c-format
msgid "failed: %d"
msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
-#: builtin/difftool.c:291
+#: builtin/difftool.c:301
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/difftool.c:293
+#: builtin/difftool.c:303
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:301
+#: builtin/difftool.c:311
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:403
+#: builtin/difftool.c:412
msgid ""
"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -8088,55 +8213,55 @@ msgstr ""
"комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
"в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
-#: builtin/difftool.c:626
+#: builtin/difftool.c:633
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
-#: builtin/difftool.c:628
+#: builtin/difftool.c:635
msgid "working tree file has been left."
msgstr "работното дърво е изоставено."
-#: builtin/difftool.c:639
+#: builtin/difftool.c:646
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "в „%s“ има временни файлове."
-#: builtin/difftool.c:640
+#: builtin/difftool.c:647
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
-#: builtin/difftool.c:689
+#: builtin/difftool.c:696
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:691
+#: builtin/difftool.c:698
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:693
+#: builtin/difftool.c:700
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
-#: builtin/difftool.c:699
+#: builtin/difftool.c:706
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:700
+#: builtin/difftool.c:707
msgid "<tool>"
msgstr "ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:701
+#: builtin/difftool.c:708
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:703
+#: builtin/difftool.c:710
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr ""
"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
"tool“"
-#: builtin/difftool.c:706
+#: builtin/difftool.c:713
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
"code"
@@ -8144,19 +8269,19 @@ msgstr ""
"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
"ненулев код"
-#: builtin/difftool.c:708
+#: builtin/difftool.c:715
msgid "<command>"
msgstr "КОМАНДА"
-#: builtin/difftool.c:709
+#: builtin/difftool.c:716
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "команда за разглеждане на разлики"
-#: builtin/difftool.c:733
+#: builtin/difftool.c:740
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
-#: builtin/difftool.c:740
+#: builtin/difftool.c:747
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
@@ -8164,143 +8289,143 @@ msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:982
+#: builtin/fast-export.c:998
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:984
+#: builtin/fast-export.c:1000
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:987
+#: builtin/fast-export.c:1003
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:990
+#: builtin/fast-export.c:1006
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:992
+#: builtin/fast-export.c:1008
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:994
+#: builtin/fast-export.c:1010
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
-#: builtin/fast-export.c:996
+#: builtin/fast-export.c:1012
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:998
+#: builtin/fast-export.c:1014
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:999
+#: builtin/fast-export.c:1015
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1000
+#: builtin/fast-export.c:1016
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
-#: builtin/fast-export.c:1001
+#: builtin/fast-export.c:1017
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
-#: builtin/fast-export.c:1002
+#: builtin/fast-export.c:1018
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fetch.c:22
+#: builtin/fetch.c:23
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/fetch.c:23
+#: builtin/fetch.c:24
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
-#: builtin/fetch.c:24
+#: builtin/fetch.c:25
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
-#: builtin/fetch.c:25
+#: builtin/fetch.c:26
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:90 builtin/pull.c:182
+#: builtin/fetch.c:112 builtin/pull.c:182
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:92 builtin/pull.c:185
+#: builtin/fetch.c:114 builtin/pull.c:185
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:94 builtin/pull.c:188
+#: builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:188
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:95 builtin/pull.c:190
+#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:190
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/fetch.c:97
+#: builtin/fetch.c:119
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:99 builtin/pull.c:192
+#: builtin/fetch.c:121 builtin/pull.c:192
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:101
+#: builtin/fetch.c:123
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:103
+#: builtin/fetch.c:125
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:105 builtin/pull.c:195
+#: builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:195
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:106 builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:123
+#: builtin/fetch.c:128 builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:123
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:107
+#: builtin/fetch.c:129
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:111 builtin/pull.c:203
+#: builtin/fetch.c:133 builtin/pull.c:203
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:113
+#: builtin/fetch.c:135
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:116 builtin/fetch.c:122 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:138 builtin/fetch.c:144 builtin/pull.c:206
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:118
+#: builtin/fetch.c:140
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:209
+#: builtin/fetch.c:146 builtin/pull.c:209
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:126 builtin/log.c:1450
+#: builtin/fetch.c:148 builtin/log.c:1456
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/fetch.c:127
+#: builtin/fetch.c:149
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:130
+#: builtin/fetch.c:152
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -8308,91 +8433,91 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:134 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:212
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:135 builtin/pull.c:214
+#: builtin/fetch.c:157 builtin/pull.c:214
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:136 builtin/pull.c:215
+#: builtin/fetch.c:158 builtin/pull.c:215
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:394
+#: builtin/fetch.c:416
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:512
+#: builtin/fetch.c:534
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:605
+#: builtin/fetch.c:627
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:609
+#: builtin/fetch.c:631
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:622 builtin/fetch.c:702
+#: builtin/fetch.c:644 builtin/fetch.c:724
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:623
+#: builtin/fetch.c:645
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:632
+#: builtin/fetch.c:654
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:633 builtin/fetch.c:666 builtin/fetch.c:682
-#: builtin/fetch.c:697
+#: builtin/fetch.c:655 builtin/fetch.c:688 builtin/fetch.c:704
+#: builtin/fetch.c:719
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:652
+#: builtin/fetch.c:674
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:655
+#: builtin/fetch.c:677
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:658
+#: builtin/fetch.c:680
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:697
+#: builtin/fetch.c:719
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:702
+#: builtin/fetch.c:724
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:747
+#: builtin/fetch.c:769
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:767
+#: builtin/fetch.c:789
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:855 builtin/fetch.c:951
+#: builtin/fetch.c:877 builtin/fetch.c:973
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:866
+#: builtin/fetch.c:888
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -8402,55 +8527,55 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:921
+#: builtin/fetch.c:943
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:922
+#: builtin/fetch.c:944
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:954
+#: builtin/fetch.c:976
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:955 builtin/remote.c:1023
+#: builtin/fetch.c:977 builtin/remote.c:1024
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:978
+#: builtin/fetch.c:1000
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:997
+#: builtin/fetch.c:1019
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1000
+#: builtin/fetch.c:1022
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1076
+#: builtin/fetch.c:1098
#, c-format
msgid "Don't know how to fetch from %s"
msgstr "Не се поддържа доставяне от „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1236
+#: builtin/fetch.c:1258
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1238 builtin/remote.c:97
+#: builtin/fetch.c:1260 builtin/remote.c:97
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1256
+#: builtin/fetch.c:1278
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -8458,41 +8583,41 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1279
+#: builtin/fetch.c:1301
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1321
+#: builtin/fetch.c:1344
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1323
+#: builtin/fetch.c:1346
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/fetch.c:1328
+#: builtin/fetch.c:1351
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1330
+#: builtin/fetch.c:1353
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1349
+#: builtin/fetch.c:1366
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1351
+#: builtin/fetch.c:1368
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1362
+#: builtin/fetch.c:1379
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1370
+#: builtin/fetch.c:1387
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
@@ -8502,25 +8627,25 @@ msgid ""
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ] | --no-log] [--file ФАЙЛ]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:664
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:665
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr ""
"вмъкване на журнал състоящ се от не повече от БРОЙ записа от съкратения "
"журнал"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:667
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:668
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "синоним на „--log“ (остаряло)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:670
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
msgid "text"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:672
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "за начало на съобщението да се ползва ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:672
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:673
msgid "file to read from"
msgstr "файл, от който да се чете"
@@ -8560,102 +8685,106 @@ msgstr "цитиране подходящо за tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:42
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:414
+msgid "respect format colors"
+msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:43
msgid "print only refs which points at the given object"
msgstr "извеждане само на указателите, сочещи към ОБЕКТА"
-#: builtin/for-each-ref.c:44
+#: builtin/for-each-ref.c:45
msgid "print only refs that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:45
+#: builtin/for-each-ref.c:46
msgid "print only refs that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:46
+#: builtin/for-each-ref.c:47
msgid "print only refs which contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/for-each-ref.c:47
+#: builtin/for-each-ref.c:48
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/fsck.c:554
+#: builtin/fsck.c:543
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:646
+#: builtin/fsck.c:635
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:652
+#: builtin/fsck.c:641
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:653
+#: builtin/fsck.c:642
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:654
+#: builtin/fsck.c:643
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:655
+#: builtin/fsck.c:644
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:656
+#: builtin/fsck.c:645
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
# FIXME bad message
-#: builtin/fsck.c:657
+#: builtin/fsck.c:646
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване на указателите от журнала като глави (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:658
+#: builtin/fsck.c:647
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:659
+#: builtin/fsck.c:648
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:660
+#: builtin/fsck.c:649
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:662
+#: builtin/fsck.c:651
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:663 builtin/prune.c:107
+#: builtin/fsck.c:652 builtin/prune.c:107
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:664
+#: builtin/fsck.c:653
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:725
+#: builtin/fsck.c:714
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-#: builtin/gc.c:26
+#: builtin/gc.c:27
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:79
+#: builtin/gc.c:80
#, c-format
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
-#: builtin/gc.c:311
+#: builtin/gc.c:312
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: builtin/gc.c:320
+#: builtin/gc.c:321
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -8672,49 +8801,49 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:359
+#: builtin/gc.c:360
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:361
+#: builtin/gc.c:362
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:362
+#: builtin/gc.c:363
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:363
+#: builtin/gc.c:364
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:380
+#: builtin/gc.c:381
#, c-format
msgid "Failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "Неразпозната стойност на „gc.logexpiry“: %s"
-#: builtin/gc.c:408
+#: builtin/gc.c:409
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:410
+#: builtin/gc.c:411
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:411
+#: builtin/gc.c:412
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:436
+#: builtin/gc.c:437
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -8723,7 +8852,7 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:480
+#: builtin/gc.c:481
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -8734,12 +8863,12 @@ msgstr ""
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/grep.c:235
+#: builtin/grep.c:226
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
-#: builtin/grep.c:293
+#: builtin/grep.c:284
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
@@ -8748,263 +8877,255 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:302 builtin/index-pack.c:1494 builtin/index-pack.c:1692
+#: builtin/grep.c:293 builtin/index-pack.c:1495 builtin/index-pack.c:1693
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:788 builtin/grep.c:829
+#: builtin/grep.c:451 builtin/grep.c:571 builtin/grep.c:613
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:848
+#: builtin/grep.c:628
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:912
+#: builtin/grep.c:694
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:999
+#: builtin/grep.c:781
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1001
+#: builtin/grep.c:783
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:1003
+#: builtin/grep.c:785
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:1005
+#: builtin/grep.c:787
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:1007
+#: builtin/grep.c:789
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:1009
-msgid "basename"
-msgstr "ОСНОВНО ИМЕ"
-
-#: builtin/grep.c:1010
-msgid "prepend parent project's basename to output"
-msgstr "добавяне на ОСНОВНОто ИМЕ на проекта към изхода"
-
-#: builtin/grep.c:1013
+#: builtin/grep.c:792
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:1015
+#: builtin/grep.c:794
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:1017
+#: builtin/grep.c:796
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:1019
+#: builtin/grep.c:798
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:1021
+#: builtin/grep.c:800
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:1024
+#: builtin/grep.c:803
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:1026
+#: builtin/grep.c:805
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:1030
+#: builtin/grep.c:809
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:1033
+#: builtin/grep.c:812
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:1036
+#: builtin/grep.c:815
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:1039
+#: builtin/grep.c:818
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:1042
+#: builtin/grep.c:821
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:1043
+#: builtin/grep.c:822
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:1044
+#: builtin/grep.c:823
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:1046
+#: builtin/grep.c:825
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:1048
+#: builtin/grep.c:827
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:1050
+#: builtin/grep.c:829
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "синоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:1053
+#: builtin/grep.c:832
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:1055
+#: builtin/grep.c:834
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:1057
+#: builtin/grep.c:836
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:1058
+#: builtin/grep.c:837
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:1060
+#: builtin/grep.c:839
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:1062
+#: builtin/grep.c:841
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:1065
+#: builtin/grep.c:844
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:1068
+#: builtin/grep.c:847
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:1070
+#: builtin/grep.c:849
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:1072
+#: builtin/grep.c:851
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:1073
+#: builtin/grep.c:852
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "синоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:1076
+#: builtin/grep.c:855
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:1078
+#: builtin/grep.c:857
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:1081
+#: builtin/grep.c:860
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:1083
+#: builtin/grep.c:862
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:1085
+#: builtin/grep.c:864
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:1097
+#: builtin/grep.c:876
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:1099
+#: builtin/grep.c:878
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:1101
+#: builtin/grep.c:880
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:1105
+#: builtin/grep.c:884
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:1105
+#: builtin/grep.c:884
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:1108
+#: builtin/grep.c:887
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:1172
+#: builtin/grep.c:950
msgid "no pattern given."
msgstr "липсва шаблон."
-#: builtin/grep.c:1204
+#: builtin/grep.c:982
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1211
+#: builtin/grep.c:989
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1245 builtin/index-pack.c:1490
+#: builtin/grep.c:1023 builtin/index-pack.c:1491
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1250
+#: builtin/grep.c:1028
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1281
+#: builtin/grep.c:1052
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1304
+#: builtin/grep.c:1075
msgid "option not supported with --recurse-submodules."
msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“."
-#: builtin/grep.c:1310
+#: builtin/grep.c:1081
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“."
-#: builtin/grep.c:1316
+#: builtin/grep.c:1087
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове."
-#: builtin/grep.c:1324
+#: builtin/grep.c:1095
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво."
@@ -9097,12 +9218,12 @@ msgstr "Версията на „emacsclient“ не може да се анал
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d (< 22)."
-#: builtin/help.c:133 builtin/help.c:154 builtin/help.c:163 builtin/help.c:171
+#: builtin/help.c:133 builtin/help.c:155 builtin/help.c:165 builtin/help.c:173
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: builtin/help.c:208
+#: builtin/help.c:211
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -9111,7 +9232,7 @@ msgstr ""
"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
-#: builtin/help.c:220
+#: builtin/help.c:223
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -9120,366 +9241,366 @@ msgstr ""
"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
-#: builtin/help.c:337
+#: builtin/help.c:340
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:354
+#: builtin/help.c:357
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:362
+#: builtin/help.c:365
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:404
+#: builtin/help.c:407
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "Указване на атрибути към път"
-#: builtin/help.c:405
+#: builtin/help.c:408
msgid "Everyday Git With 20 Commands Or So"
msgstr "Ежедневието в Git в рамките на 20-ина команди"
-#: builtin/help.c:406
+#: builtin/help.c:409
msgid "A Git glossary"
msgstr "Речник с термините на Git"
-#: builtin/help.c:407
+#: builtin/help.c:410
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
-#: builtin/help.c:408
+#: builtin/help.c:411
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-#: builtin/help.c:409
+#: builtin/help.c:412
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "Указване на версии и диапазони в Git"
-#: builtin/help.c:410
+#: builtin/help.c:413
msgid "A tutorial introduction to Git (for version 1.5.1 or newer)"
msgstr "Въвеждащ урок за Git (версии поне 1.5.1)"
-#: builtin/help.c:411
+#: builtin/help.c:414
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
-#: builtin/help.c:423
+#: builtin/help.c:426
msgid "The common Git guides are:\n"
msgstr "Популярните пътеводители в Git са:\n"
-#: builtin/help.c:441
+#: builtin/help.c:444
#, c-format
-msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
-msgstr "„git %s“ е синоним на „%s“"
+msgid "'%s' is aliased to '%s'"
+msgstr "„%s“ е синоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:463 builtin/help.c:480
+#: builtin/help.c:466 builtin/help.c:483
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/index-pack.c:155
+#: builtin/index-pack.c:156
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:205
+#: builtin/index-pack.c:206
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:225
+#: builtin/index-pack.c:226
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:228
+#: builtin/index-pack.c:229
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:270
+#: builtin/index-pack.c:271
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:280
+#: builtin/index-pack.c:281
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:281
+#: builtin/index-pack.c:282
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:293
+#: builtin/index-pack.c:294
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:300
+#: builtin/index-pack.c:301
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:303 builtin/unpack-objects.c:93
+#: builtin/index-pack.c:304 builtin/unpack-objects.c:93
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:318
+#: builtin/index-pack.c:319
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:324
+#: builtin/index-pack.c:325
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:338
+#: builtin/index-pack.c:339
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:340
+#: builtin/index-pack.c:341
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:358
+#: builtin/index-pack.c:359
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:479
+#: builtin/index-pack.c:480
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:528
+#: builtin/index-pack.c:529
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:536
+#: builtin/index-pack.c:537
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:544
+#: builtin/index-pack.c:545
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:575
+#: builtin/index-pack.c:576
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:577
+#: builtin/index-pack.c:578
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:603
+#: builtin/index-pack.c:604
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:748 builtin/index-pack.c:754 builtin/index-pack.c:777
-#: builtin/index-pack.c:816 builtin/index-pack.c:825
+#: builtin/index-pack.c:749 builtin/index-pack.c:755 builtin/index-pack.c:778
+#: builtin/index-pack.c:817 builtin/index-pack.c:826
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:751 builtin/pack-objects.c:167
-#: builtin/pack-objects.c:261
+#: builtin/index-pack.c:752 builtin/pack-objects.c:168
+#: builtin/pack-objects.c:262
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:814
+#: builtin/index-pack.c:815
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:822
+#: builtin/index-pack.c:823
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:836
+#: builtin/index-pack.c:837
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект BLOB „%s“"
# FIXME perhaps invalid object
-#: builtin/index-pack.c:851
+#: builtin/index-pack.c:852
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен обект „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:854
+#: builtin/index-pack.c:855
msgid "Error in object"
msgstr "Грешка в обекта"
-#: builtin/index-pack.c:856
+#: builtin/index-pack.c:857
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:928 builtin/index-pack.c:959
+#: builtin/index-pack.c:929 builtin/index-pack.c:960
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1130
+#: builtin/index-pack.c:1131
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1130
+#: builtin/index-pack.c:1131
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1164
+#: builtin/index-pack.c:1165
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1169
+#: builtin/index-pack.c:1170
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1172
+#: builtin/index-pack.c:1173
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1184
+#: builtin/index-pack.c:1185
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1207
+#: builtin/index-pack.c:1208
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1218
+#: builtin/index-pack.c:1219
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1260
+#: builtin/index-pack.c:1261
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1266
+#: builtin/index-pack.c:1267
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1278
+#: builtin/index-pack.c:1279
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1282
+#: builtin/index-pack.c:1283
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1306
+#: builtin/index-pack.c:1307
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1382
+#: builtin/index-pack.c:1383
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1408
+#: builtin/index-pack.c:1409
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1420
+#: builtin/index-pack.c:1421
#, c-format
msgid "cannot write keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при записването на файла „%s“, осигуряващ запазване на директория"
-#: builtin/index-pack.c:1428
+#: builtin/index-pack.c:1429
#, c-format
msgid "cannot close written keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при затварянето на записания файл „%s“, осигуряващ запазване на "
"директория"
-#: builtin/index-pack.c:1438
+#: builtin/index-pack.c:1439
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1446
+#: builtin/index-pack.c:1447
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1484
+#: builtin/index-pack.c:1485
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1552
+#: builtin/index-pack.c:1553
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1554
+#: builtin/index-pack.c:1555
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1602
+#: builtin/index-pack.c:1603
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1609
+#: builtin/index-pack.c:1610
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1622
+#: builtin/index-pack.c:1623
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1704 builtin/index-pack.c:1707
-#: builtin/index-pack.c:1723 builtin/index-pack.c:1727
+#: builtin/index-pack.c:1705 builtin/index-pack.c:1708
+#: builtin/index-pack.c:1724 builtin/index-pack.c:1728
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1743
+#: builtin/index-pack.c:1744
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1745
+#: builtin/index-pack.c:1746
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1753
+#: builtin/index-pack.c:1754
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
@@ -9614,136 +9735,168 @@ msgstr ""
"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer "
"ЛЕКСЕМА[(=|:)СТОЙНОСТ])…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/interpret-trailers.c:26
+#: builtin/interpret-trailers.c:92
msgid "edit files in place"
msgstr "директно редактиране на файловете"
-#: builtin/interpret-trailers.c:27
+#: builtin/interpret-trailers.c:93
msgid "trim empty trailers"
msgstr "изчистване на празните епилози"
-#: builtin/interpret-trailers.c:28
+#: builtin/interpret-trailers.c:96
+msgid "where to place the new trailer"
+msgstr "къде да се постави новият епилог"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:98
+msgid "action if trailer already exists"
+msgstr "действие, ако епилог вече съществува"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:100
+msgid "action if trailer is missing"
+msgstr "действи при липсващ епилог"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:102
+msgid "output only the trailers"
+msgstr "извеждане само на епилозите"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:103
+msgid "do not apply config rules"
+msgstr "без прилагане на правилата за настройките"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:104
+msgid "join whitespace-continued values"
+msgstr "сливане на стойностите последване от знаци за интервали"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:105
+msgid "set parsing options"
+msgstr "опции при анализ"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:107
msgid "trailer"
msgstr "епилог"
-#: builtin/interpret-trailers.c:29
+#: builtin/interpret-trailers.c:108
msgid "trailer(s) to add"
msgstr "епилог(зи) за добавяне"
-#: builtin/interpret-trailers.c:42
+#: builtin/interpret-trailers.c:117
+msgid "--trailer with --only-input does not make sense"
+msgstr "опцията „--trailer“ е несъвместима с „--name-only“"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:127
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
-#: builtin/log.c:45
+#: builtin/log.c:46
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:46
+#: builtin/log.c:47
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:90
+#: builtin/log.c:91
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:147
+#: builtin/log.c:148
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: builtin/log.c:148
+#: builtin/log.c:149
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:149
+#: builtin/log.c:150
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:150
+#: builtin/log.c:151
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:153
+#: builtin/log.c:154
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:249
+#: builtin/log.c:250
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:497
+#: builtin/log.c:501
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:512 builtin/log.c:606
+#: builtin/log.c:516 builtin/log.c:610
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:630
+#: builtin/log.c:634
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:751
+#: builtin/log.c:755
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:852
+#: builtin/log.c:856
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:868
+#: builtin/log.c:872
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:885
+#: builtin/log.c:889
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон."
-#: builtin/log.c:895
+#: builtin/log.c:899
msgid "Not a range."
msgstr "Не е диапазон."
-#: builtin/log.c:1001
+#: builtin/log.c:1005
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1081
+#: builtin/log.c:1085
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1108
+#: builtin/log.c:1112
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1158
+#: builtin/log.c:1162
msgid "Two output directories?"
msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-#: builtin/log.c:1265 builtin/log.c:1908 builtin/log.c:1910 builtin/log.c:1922
+#: builtin/log.c:1269 builtin/log.c:1920 builtin/log.c:1922 builtin/log.c:1934
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
-#: builtin/log.c:1275 builtin/notes.c:886 builtin/tag.c:533
+#: builtin/log.c:1279 builtin/notes.c:887 builtin/tag.c:516
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/log.c:1280
+#: builtin/log.c:1284
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "Точната база за сливане не може да се открие."
-#: builtin/log.c:1284
+#: builtin/log.c:1288
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -9753,226 +9906,234 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1304
+#: builtin/log.c:1308
msgid "Failed to find exact merge base"
msgstr "Точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1315
+#: builtin/log.c:1319
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1319
+#: builtin/log.c:1323
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1368
+#: builtin/log.c:1372
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1425
+#: builtin/log.c:1431
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1428
+#: builtin/log.c:1434
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1432
+#: builtin/log.c:1438
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1434
+#: builtin/log.c:1440
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1436
+#: builtin/log.c:1442
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1437
+#: builtin/log.c:1443
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1438
+#: builtin/log.c:1444
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1440
+#: builtin/log.c:1446
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1442
+#: builtin/log.c:1448
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1444
+#: builtin/log.c:1450
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1447
+#: builtin/log.c:1453
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1450
+#: builtin/log.c:1456
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1453
+#: builtin/log.c:1459
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1456
+#: builtin/log.c:1462
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1458
+#: builtin/log.c:1464
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) хешът да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1460
+#: builtin/log.c:1466
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1462
+#: builtin/log.c:1468
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1464
+#: builtin/log.c:1470
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1465
+#: builtin/log.c:1471
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1466
+#: builtin/log.c:1472
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1467 builtin/log.c:1469
+#: builtin/log.c:1473 builtin/log.c:1475
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1467
+#: builtin/log.c:1473
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1469
+#: builtin/log.c:1475
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1471
+#: builtin/log.c:1477
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1472
+#: builtin/log.c:1478
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1474
+#: builtin/log.c:1480
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1475
+#: builtin/log.c:1481
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1476 builtin/log.c:1479
+#: builtin/log.c:1482 builtin/log.c:1485
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1477
+#: builtin/log.c:1483
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1480
+#: builtin/log.c:1486
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1484
+#: builtin/log.c:1490
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1486
+#: builtin/log.c:1492
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1487
+#: builtin/log.c:1493
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1488
+#: builtin/log.c:1494
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1489
+#: builtin/log.c:1495
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към серията кръпки"
-#: builtin/log.c:1491
+#: builtin/log.c:1497
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1492
+#: builtin/log.c:1498
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1567
+#: builtin/log.c:1500
+msgid "show progress while generating patches"
+msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
+
+#: builtin/log.c:1575
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1582
+#: builtin/log.c:1590
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1584
+#: builtin/log.c:1592
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1592
+#: builtin/log.c:1600
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1594
+#: builtin/log.c:1602
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1596
+#: builtin/log.c:1604
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1626
+#: builtin/log.c:1634
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1628
+#: builtin/log.c:1636
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1722
+#: builtin/log.c:1729
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1794
+#: builtin/log.c:1761
+msgid "Generating patches"
+msgstr "Създаване на кръпки"
+
+#: builtin/log.c:1805
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1843
+#: builtin/log.c:1855
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:1897
+#: builtin/log.c:1909
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -9980,105 +10141,105 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/ls-files.c:468
+#: builtin/ls-files.c:466
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/ls-files.c:517
+#: builtin/ls-files.c:515
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
-#: builtin/ls-files.c:519
+#: builtin/ls-files.c:517
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
-#: builtin/ls-files.c:521
+#: builtin/ls-files.c:519
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/ls-files.c:523
+#: builtin/ls-files.c:521
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "извеждане на изтритите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:525
+#: builtin/ls-files.c:523
msgid "show modified files in the output"
msgstr "извеждане на променените файлове"
-#: builtin/ls-files.c:527
+#: builtin/ls-files.c:525
msgid "show other files in the output"
msgstr "извеждане на другите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:529
+#: builtin/ls-files.c:527
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/ls-files.c:532
+#: builtin/ls-files.c:530
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
-#: builtin/ls-files.c:534
+#: builtin/ls-files.c:532
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
-#: builtin/ls-files.c:536
+#: builtin/ls-files.c:534
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
-#: builtin/ls-files.c:538
+#: builtin/ls-files.c:536
msgid "show line endings of files"
msgstr "извеждане на знаците за край на ред във файловете"
-#: builtin/ls-files.c:540
+#: builtin/ls-files.c:538
msgid "don't show empty directories"
msgstr "без извеждане на празните директории"
-#: builtin/ls-files.c:543
+#: builtin/ls-files.c:541
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "извеждане на неслетите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:545
+#: builtin/ls-files.c:543
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
-#: builtin/ls-files.c:547
+#: builtin/ls-files.c:545
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
-#: builtin/ls-files.c:550
+#: builtin/ls-files.c:548
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:553
+#: builtin/ls-files.c:551
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr ""
"изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:555
+#: builtin/ls-files.c:553
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
-#: builtin/ls-files.c:558
+#: builtin/ls-files.c:556
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
-#: builtin/ls-files.c:561
+#: builtin/ls-files.c:559
msgid "recurse through submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/ls-files.c:561
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
-#: builtin/ls-files.c:564
+#: builtin/ls-files.c:562
msgid "tree-ish"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
-#: builtin/ls-files.c:565
+#: builtin/ls-files.c:563
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
-#: builtin/ls-files.c:567
+#: builtin/ls-files.c:565
msgid "show debugging data"
msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
@@ -10171,181 +10332,186 @@ msgstr ""
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "празна пощенска кутия mbox: „%s“"
-#: builtin/merge.c:47
+#: builtin/merge.c:48
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:48
+#: builtin/merge.c:49
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:49
+#: builtin/merge.c:50
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:104
+#: builtin/merge.c:107
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:141
+#: builtin/merge.c:144
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:142
+#: builtin/merge.c:145
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:147
+#: builtin/merge.c:150
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:197 builtin/pull.c:134
+#: builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:134
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:137
+#: builtin/merge.c:203 builtin/pull.c:137
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:140
+#: builtin/merge.c:204 builtin/pull.c:140
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(синоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:203 builtin/pull.c:143
+#: builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:143
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:146
+#: builtin/merge.c:209 builtin/pull.c:146
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:208 builtin/pull.c:149
+#: builtin/merge.c:211 builtin/pull.c:149
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:210 builtin/pull.c:152
+#: builtin/merge.c:213 builtin/pull.c:152
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:211
+#: builtin/merge.c:214
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:213 builtin/pull.c:158
+#: builtin/merge.c:216 builtin/pull.c:158
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:220 builtin/pull.c:161
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:218 builtin/notes.c:776 builtin/pull.c:165
+#: builtin/merge.c:221 builtin/notes.c:777 builtin/pull.c:165
#: builtin/revert.c:109
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:219 builtin/pull.c:166
+#: builtin/merge.c:222 builtin/pull.c:166
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:220 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:223 builtin/pull.c:169
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:221 builtin/pull.c:170
+#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:170
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:223
+#: builtin/merge.c:226
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:227
+#: builtin/merge.c:230
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:229
+#: builtin/merge.c:232
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:231 builtin/pull.c:177
+#: builtin/merge.c:234 builtin/pull.c:177
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:259
+#: builtin/merge.c:240
+msgid "verify commit-msg hook"
+msgstr ""
+"проверка на куката при промяна на съобщението при подаване (commit-msg)"
+
+#: builtin/merge.c:265
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:264
+#: builtin/merge.c:270
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:269
+#: builtin/merge.c:275
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:288 builtin/merge.c:305
+#: builtin/merge.c:297 builtin/merge.c:314
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:335
+#: builtin/merge.c:344
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се смачка)"
-#: builtin/merge.c:346
+#: builtin/merge.c:355
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Подаване със смачкване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:396
+#: builtin/merge.c:405
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:447
+#: builtin/merge.c:456
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:537
+#: builtin/merge.c:546
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:657
+#: builtin/merge.c:666
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:671
+#: builtin/merge.c:680
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:686
+#: builtin/merge.c:695
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:738
+#: builtin/merge.c:747
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:747
+#: builtin/merge.c:756
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:753
+#: builtin/merge.c:762
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -10360,72 +10526,72 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
"преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:777
+#: builtin/merge.c:798
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:797
+#: builtin/merge.c:818
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:850
+#: builtin/merge.c:871
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:889
+#: builtin/merge.c:910
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:891
+#: builtin/merge.c:912
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:893
+#: builtin/merge.c:914
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:898
+#: builtin/merge.c:919
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:945
+#: builtin/merge.c:972
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1046
+#: builtin/merge.c:1073
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1080
+#: builtin/merge.c:1107
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1145
+#: builtin/merge.c:1172
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1149
+#: builtin/merge.c:1176
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1161
+#: builtin/merge.c:1188
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1165
+#: builtin/merge.c:1192
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1181
+#: builtin/merge.c:1208
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -10433,7 +10599,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1188
+#: builtin/merge.c:1215
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -10441,121 +10607,121 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1191
+#: builtin/merge.c:1218
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1200
+#: builtin/merge.c:1227
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1208
+#: builtin/merge.c:1235
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1225
+#: builtin/merge.c:1252
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Подаване със смачкване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1227
+#: builtin/merge.c:1254
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1232
+#: builtin/merge.c:1259
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1234
+#: builtin/merge.c:1261
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1268
+#: builtin/merge.c:1295
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1271
+#: builtin/merge.c:1298
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1274
+#: builtin/merge.c:1301
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: builtin/merge.c:1277
+#: builtin/merge.c:1304
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1339
+#: builtin/merge.c:1366
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1348
-msgid "Already up-to-date."
+#: builtin/merge.c:1375
+msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1358
+#: builtin/merge.c:1385
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1399
+#: builtin/merge.c:1426
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1406
+#: builtin/merge.c:1433
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1431
-msgid "Already up-to-date. Yeeah!"
+#: builtin/merge.c:1458
+msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1437
+#: builtin/merge.c:1464
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1460 builtin/merge.c:1539
+#: builtin/merge.c:1487 builtin/merge.c:1566
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1464
+#: builtin/merge.c:1491
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1530
+#: builtin/merge.c:1557
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1532
+#: builtin/merge.c:1559
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1541
+#: builtin/merge.c:1568
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1553
+#: builtin/merge.c:1580
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -10699,7 +10865,7 @@ msgstr "git mv [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ… ЦЕЛ"
msgid "Directory %s is in index and no submodule?"
msgstr "Директорията „%s“ е в индекса, но не е подмодул"
-#: builtin/mv.c:85 builtin/rm.c:290
+#: builtin/mv.c:85 builtin/rm.c:289
msgid "Please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"За да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
@@ -10718,68 +10884,68 @@ msgstr "принудително преместване/преименуване
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "прескачане на грешките при преместване/преименуване"
-#: builtin/mv.c:168
+#: builtin/mv.c:167
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "целта „%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/mv.c:179
+#: builtin/mv.c:178
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Проверка на преименуването на обект от „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:183
+#: builtin/mv.c:182
msgid "bad source"
msgstr "неправилен обект"
-#: builtin/mv.c:186
+#: builtin/mv.c:185
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "директория не може да се премести в себе си"
-#: builtin/mv.c:189
+#: builtin/mv.c:188
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "директория не може да се премести върху файл"
-#: builtin/mv.c:198
+#: builtin/mv.c:197
msgid "source directory is empty"
msgstr "първоначалната директория е празна"
-#: builtin/mv.c:223
+#: builtin/mv.c:222
msgid "not under version control"
msgstr "не е под контрола на Git"
-#: builtin/mv.c:226
+#: builtin/mv.c:225
msgid "destination exists"
msgstr "целта съществува"
-#: builtin/mv.c:234
+#: builtin/mv.c:233
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "презаписване на „%s“"
-#: builtin/mv.c:237
+#: builtin/mv.c:236
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Презаписването е невъзможно"
-#: builtin/mv.c:240
+#: builtin/mv.c:239
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "множество източници за една цел"
-#: builtin/mv.c:242
+#: builtin/mv.c:241
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "целевата директория не съществува"
-#: builtin/mv.c:249
+#: builtin/mv.c:248
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
-#: builtin/mv.c:270
+#: builtin/mv.c:269
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:711 builtin/repack.c:390
+#: builtin/mv.c:275 builtin/remote.c:712 builtin/repack.c:390
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -10973,19 +11139,19 @@ msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:517
+#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:500
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:520
+#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:503
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
#: builtin/notes.c:255 builtin/notes.c:306 builtin/notes.c:308
-#: builtin/notes.c:375 builtin/notes.c:430 builtin/notes.c:516
-#: builtin/notes.c:521 builtin/notes.c:599 builtin/notes.c:661
+#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:517
+#: builtin/notes.c:522 builtin/notes.c:600 builtin/notes.c:662
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "не може да се открие към какво сочи „%s“."
@@ -11014,49 +11180,49 @@ msgstr "бележката не може да се копира от „%s“ к
#. TRANSLATORS: the first %s will be replaced by a git
#. notes command: 'add', 'merge', 'remove', etc.
#.
-#: builtin/notes.c:348
+#: builtin/notes.c:349
#, c-format
msgid "refusing to %s notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
"няма да се извърши „%s“ върху бележките в „%s“, защото са извън „refs/"
"notes/“."
-#: builtin/notes.c:368 builtin/notes.c:423 builtin/notes.c:499
-#: builtin/notes.c:511 builtin/notes.c:587 builtin/notes.c:654
-#: builtin/notes.c:804 builtin/notes.c:951 builtin/notes.c:972
+#: builtin/notes.c:369 builtin/notes.c:424 builtin/notes.c:500
+#: builtin/notes.c:512 builtin/notes.c:588 builtin/notes.c:655
+#: builtin/notes.c:805 builtin/notes.c:952 builtin/notes.c:973
msgid "too many parameters"
msgstr "прекалено много параметри"
-#: builtin/notes.c:381 builtin/notes.c:667
+#: builtin/notes.c:382 builtin/notes.c:668
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
msgstr "няма бележки за обекта „%s“."
-#: builtin/notes.c:402 builtin/notes.c:565
+#: builtin/notes.c:403 builtin/notes.c:566
msgid "note contents as a string"
msgstr "низ, който е съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
+#: builtin/notes.c:406 builtin/notes.c:569
msgid "note contents in a file"
msgstr "ФАЙЛ със съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:571
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:572
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "преизползване и редактиране на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:574
+#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575
msgid "reuse specified note object"
msgstr "преизползване на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:414 builtin/notes.c:577
+#: builtin/notes.c:415 builtin/notes.c:578
msgid "allow storing empty note"
msgstr "приемане и на празни бележки"
-#: builtin/notes.c:415 builtin/notes.c:486
+#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:487
msgid "replace existing notes"
msgstr "замяна на съществуващите бележки"
-#: builtin/notes.c:440
+#: builtin/notes.c:441
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -11065,31 +11231,31 @@ msgstr ""
"Не може да се добави бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:455 builtin/notes.c:534
+#: builtin/notes.c:456 builtin/notes.c:535
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Презаписване на съществуващите бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:466 builtin/notes.c:626 builtin/notes.c:891
+#: builtin/notes.c:467 builtin/notes.c:627 builtin/notes.c:892
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Изтриване на бележката за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:487
+#: builtin/notes.c:488
msgid "read objects from stdin"
msgstr "изчитане на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:489
+#: builtin/notes.c:490
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr ""
"зареждане на настройките за КОМАНДАта, която презаписва подавания (включва "
"опцията „--stdin“)"
-#: builtin/notes.c:507
+#: builtin/notes.c:508
msgid "too few parameters"
msgstr "прекалено малко параметри"
-#: builtin/notes.c:528
+#: builtin/notes.c:529
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -11098,12 +11264,12 @@ msgstr ""
"Не може да се копира бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:540
+#: builtin/notes.c:541
#, c-format
msgid "missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr "няма бележки за обекта-източник „%s“. Не може да се копира."
-#: builtin/notes.c:592
+#: builtin/notes.c:593
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -11114,52 +11280,52 @@ msgstr ""
"Вместо това ги използвайте с подкомандата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
"C“.\n"
-#: builtin/notes.c:687
+#: builtin/notes.c:688
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:689
+#: builtin/notes.c:690
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_REF“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:691
+#: builtin/notes.c:692
msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
msgstr "работната директория на „git notes merge“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/notes.c:711
+#: builtin/notes.c:712
msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:713
+#: builtin/notes.c:714
msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се открие."
-#: builtin/notes.c:715
+#: builtin/notes.c:716
msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се анализира."
-#: builtin/notes.c:728
+#: builtin/notes.c:729
msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
msgstr "не може да се открие към какво сочи „NOTES_MERGE_REF“"
-#: builtin/notes.c:731
+#: builtin/notes.c:732
msgid "failed to finalize notes merge"
msgstr "неуспешно сливане на бележките"
-#: builtin/notes.c:757
+#: builtin/notes.c:758
#, c-format
msgid "unknown notes merge strategy %s"
msgstr "непозната стратегия за сливане на бележки „%s“"
-#: builtin/notes.c:773
+#: builtin/notes.c:774
msgid "General options"
msgstr "Общи опции"
-#: builtin/notes.c:775
+#: builtin/notes.c:776
msgid "Merge options"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/notes.c:777
+#: builtin/notes.c:778
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -11169,46 +11335,46 @@ msgstr ""
"„union“ (обединяване), „cat_sort_uniq“ (обединяване, подреждане, уникални "
"резултати)"
-#: builtin/notes.c:779
+#: builtin/notes.c:780
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:781
+#: builtin/notes.c:782
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "завършване на сливането чрез подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:783
+#: builtin/notes.c:784
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Преустановяване на корекцията при сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:785
+#: builtin/notes.c:786
msgid "abort notes merge"
msgstr "преустановяване на сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:796
+#: builtin/notes.c:797
msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
msgstr "опциите „--commit“, „--abort“ и „-s“/„--strategy“ са несъвместими"
-#: builtin/notes.c:801
+#: builtin/notes.c:802
msgid "must specify a notes ref to merge"
msgstr "трябва да укажете указател към бележка за сливане."
-#: builtin/notes.c:825
+#: builtin/notes.c:826
#, c-format
msgid "unknown -s/--strategy: %s"
msgstr "неизвестна стратегия към опцията „-s“/„--strategy“: „%s“"
-#: builtin/notes.c:862
+#: builtin/notes.c:863
#, c-format
msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "в момента се извършва сливане на бележките в „%s“ при „%s“"
-#: builtin/notes.c:865
+#: builtin/notes.c:866
#, c-format
msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
msgstr "не може да се запази връзка към указателя на текущата бележка („%s“)."
-#: builtin/notes.c:867
+#: builtin/notes.c:868
#, c-format
msgid ""
"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
@@ -11219,239 +11385,239 @@ msgstr ""
"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
"командата „git notes merge --abort“.\n"
-#: builtin/notes.c:889
+#: builtin/notes.c:890
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:901
+#: builtin/notes.c:902
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "опитът за изтриването на несъществуваща бележка не се счита за грешка"
-#: builtin/notes.c:904
+#: builtin/notes.c:905
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:942 builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:128
+#: builtin/notes.c:943 builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:146
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
-#: builtin/notes.c:943
+#: builtin/notes.c:944
msgid "report pruned notes"
msgstr "докладване на окастрените обекти"
-#: builtin/notes.c:985
+#: builtin/notes.c:986
msgid "notes-ref"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:986
+#: builtin/notes.c:987
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1021
+#: builtin/notes.c:1022
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:30
+#: builtin/pack-objects.c:31
msgid ""
"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:31
+#: builtin/pack-objects.c:32
msgid ""
"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:180 builtin/pack-objects.c:183
+#: builtin/pack-objects.c:181 builtin/pack-objects.c:184
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: builtin/pack-objects.c:776
+#: builtin/pack-objects.c:777
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:789
+#: builtin/pack-objects.c:790
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1069
+#: builtin/pack-objects.c:1070
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:2434
+#: builtin/pack-objects.c:2440
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2843
+#: builtin/pack-objects.c:2849
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2847
+#: builtin/pack-objects.c:2853
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2877
+#: builtin/pack-objects.c:2883
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2879
+#: builtin/pack-objects.c:2885
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2881
+#: builtin/pack-objects.c:2887
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2884
+#: builtin/pack-objects.c:2890
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2885
+#: builtin/pack-objects.c:2891
msgid "version[,offset]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:2886
+#: builtin/pack-objects.c:2892
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:2889
+#: builtin/pack-objects.c:2895
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2891
+#: builtin/pack-objects.c:2897
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2893
+#: builtin/pack-objects.c:2899
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2895
+#: builtin/pack-objects.c:2901
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2897
+#: builtin/pack-objects.c:2903
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2899
+#: builtin/pack-objects.c:2905
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2901
+#: builtin/pack-objects.c:2907
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2903
+#: builtin/pack-objects.c:2909
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2905
+#: builtin/pack-objects.c:2911
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:2907
+#: builtin/pack-objects.c:2913
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:2909
+#: builtin/pack-objects.c:2915
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2911
+#: builtin/pack-objects.c:2917
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:2913
+#: builtin/pack-objects.c:2919
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2916
+#: builtin/pack-objects.c:2922
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:2919
+#: builtin/pack-objects.c:2925
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:2922
+#: builtin/pack-objects.c:2928
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:2925
+#: builtin/pack-objects.c:2931
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:2927
+#: builtin/pack-objects.c:2933
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2929
+#: builtin/pack-objects.c:2935
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2931
+#: builtin/pack-objects.c:2937
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2933
+#: builtin/pack-objects.c:2939
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2936
+#: builtin/pack-objects.c:2942
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:2938
+#: builtin/pack-objects.c:2944
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:2940
+#: builtin/pack-objects.c:2946
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:2942
+#: builtin/pack-objects.c:2948
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:2944
+#: builtin/pack-objects.c:2950
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:2946
+#: builtin/pack-objects.c:2952
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2948
+#: builtin/pack-objects.c:2954
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3075
+#: builtin/pack-objects.c:3081
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
@@ -11467,11 +11633,11 @@ msgstr "пакетиране на всичко"
msgid "prune loose refs (default)"
msgstr "окастряне на недостижимите указатели (стандартно)"
-#: builtin/prune-packed.c:7
+#: builtin/prune-packed.c:8
msgid "git prune-packed [-n | --dry-run] [-q | --quiet]"
msgstr "git prune-packed [-n | --dry-run] [-q | --quiet]"
-#: builtin/prune-packed.c:40
+#: builtin/prune-packed.c:41
msgid "Removing duplicate objects"
msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
@@ -11512,7 +11678,7 @@ msgstr "Опции при сливане"
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:155 builtin/rebase--helper.c:19 builtin/revert.c:121
+#: builtin/pull.c:155 builtin/rebase--helper.c:21 builtin/revert.c:121
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
@@ -11533,7 +11699,7 @@ msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:399
+#: builtin/pull.c:403
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -11541,14 +11707,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:401
+#: builtin/pull.c:405
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:402
+#: builtin/pull.c:406
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -11556,7 +11722,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:405
+#: builtin/pull.c:409
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -11567,44 +11733,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:410 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:414 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:412 builtin/pull.c:427 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:416 builtin/pull.c:431 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:414 builtin/pull.c:429 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:418 builtin/pull.c:433 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:415 builtin/pull.c:430
+#: builtin/pull.c:419 builtin/pull.c:434
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:417 builtin/pull.c:423 builtin/pull.c:432
+#: builtin/pull.c:421 builtin/pull.c:427 builtin/pull.c:436
#: git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:417 builtin/pull.c:432 builtin/pull.c:437 git-rebase.sh:456
+#: builtin/pull.c:421 builtin/pull.c:436 builtin/pull.c:441 git-rebase.sh:466
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:425 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:429 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:434 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:438 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:439
+#: builtin/pull.c:443
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -11613,27 +11779,27 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:792
+#: builtin/pull.c:796
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:840
+#: builtin/pull.c:844
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-#: builtin/pull.c:848
+#: builtin/pull.c:852
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:851
+#: builtin/pull.c:855
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:852
+#: builtin/pull.c:856
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:877
+#: builtin/pull.c:881
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -11643,7 +11809,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:882
+#: builtin/pull.c:886
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -11660,15 +11826,15 @@ msgstr ""
" $ git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:897
+#: builtin/pull.c:901
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:901
+#: builtin/pull.c:905
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:908
+#: builtin/pull.c:912
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -12064,19 +12230,49 @@ msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-t
msgid "git rebase--helper [<options>]"
msgstr "git rebase--helper [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/rebase--helper.c:20
+#: builtin/rebase--helper.c:22
+msgid "keep empty commits"
+msgstr "запазване на празните подавания"
+
+#: builtin/rebase--helper.c:23
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase--helper.c:22
+#: builtin/rebase--helper.c:25
msgid "abort rebase"
msgstr "преустановяване на пребазирането"
-#: builtin/receive-pack.c:28
+#: builtin/rebase--helper.c:28
+msgid "make rebase script"
+msgstr "създаване на скрипт за пребазиране"
+
+#: builtin/rebase--helper.c:30
+msgid "shorten SHA-1s in the todo list"
+msgstr "съкратени суми по SHA1 в списъка за изпълнение"
+
+#: builtin/rebase--helper.c:32
+msgid "expand SHA-1s in the todo list"
+msgstr "пълни суми по SHA1 в списъка за изпълнение"
+
+#: builtin/rebase--helper.c:34
+msgid "check the todo list"
+msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
+
+#: builtin/rebase--helper.c:36
+msgid "skip unnecessary picks"
+msgstr "прескачане на излишните команди за отбиране"
+
+#: builtin/rebase--helper.c:38
+msgid "rearrange fixup/squash lines"
+msgstr ""
+"преподреждане на редовете за сливане на подаванията със и без смени на "
+"съобщението"
+
+#: builtin/receive-pack.c:29
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:838
+#: builtin/receive-pack.c:839
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -12109,7 +12305,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:858
+#: builtin/receive-pack.c:859
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -12130,11 +12326,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1933
+#: builtin/receive-pack.c:1932
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1947
+#: builtin/receive-pack.c:1946
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -12289,12 +12485,12 @@ msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:191 builtin/remote.c:630
+#: builtin/remote.c:191 builtin/remote.c:631
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:634
+#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:635
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
@@ -12317,17 +12513,17 @@ msgstr "(съвпадащи)"
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:623 builtin/remote.c:758 builtin/remote.c:857
+#: builtin/remote.c:624 builtin/remote.c:759 builtin/remote.c:858
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "Такова отдалечено хранилище няма: %s"
-#: builtin/remote.c:640
+#: builtin/remote.c:641
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:660
+#: builtin/remote.c:661
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -12338,17 +12534,17 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:696
+#: builtin/remote.c:697
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:730
+#: builtin/remote.c:731
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:795
+#: builtin/remote.c:796
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -12362,116 +12558,116 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:809
+#: builtin/remote.c:810
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:910
+#: builtin/remote.c:911
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:913
+#: builtin/remote.c:914
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:915
+#: builtin/remote.c:916
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
-#: builtin/remote.c:917
+#: builtin/remote.c:918
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:958
+#: builtin/remote.c:959
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече "
"от 1 клон"
-#: builtin/remote.c:966
+#: builtin/remote.c:967
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:967
+#: builtin/remote.c:968
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:970
+#: builtin/remote.c:971
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:973
+#: builtin/remote.c:974
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:976
+#: builtin/remote.c:977
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s и с отдалечения клон „%s“\n"
-#: builtin/remote.c:1019
+#: builtin/remote.c:1020
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1022
+#: builtin/remote.c:1023
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1026
+#: builtin/remote.c:1027
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1029
+#: builtin/remote.c:1030
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се превърти"
-#: builtin/remote.c:1032
+#: builtin/remote.c:1033
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1039
+#: builtin/remote.c:1040
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1042
+#: builtin/remote.c:1043
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1046
+#: builtin/remote.c:1047
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1049
+#: builtin/remote.c:1050
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1117
+#: builtin/remote.c:1118
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1144
+#: builtin/remote.c:1145
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1145
+#: builtin/remote.c:1146
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1146 builtin/remote.c:1162 builtin/remote.c:1301
+#: builtin/remote.c:1147 builtin/remote.c:1163 builtin/remote.c:1302
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
@@ -12479,25 +12675,25 @@ msgstr "(без адрес)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1160 builtin/remote.c:1162
+#: builtin/remote.c:1161 builtin/remote.c:1163
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1164 builtin/remote.c:1166 builtin/remote.c:1168
+#: builtin/remote.c:1165 builtin/remote.c:1167 builtin/remote.c:1169
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1164
+#: builtin/remote.c:1165
msgid "(not queried)"
msgstr "(без проверка)"
-#: builtin/remote.c:1166
+#: builtin/remote.c:1167
msgid "(unknown)"
msgstr "(непознат)"
-#: builtin/remote.c:1170
+#: builtin/remote.c:1171
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -12506,161 +12702,161 @@ msgstr ""
"хранилище\n"
" не е еднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1182
+#: builtin/remote.c:1183
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1185 builtin/remote.c:1211
+#: builtin/remote.c:1186 builtin/remote.c:1212
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1194
+#: builtin/remote.c:1195
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1202
+#: builtin/remote.c:1203
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1208
+#: builtin/remote.c:1209
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1229
+#: builtin/remote.c:1230
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1231
+#: builtin/remote.c:1232
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1246
+#: builtin/remote.c:1247
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1248
+#: builtin/remote.c:1249
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1258
+#: builtin/remote.c:1259
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1266
+#: builtin/remote.c:1267
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1268
+#: builtin/remote.c:1269
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1286
+#: builtin/remote.c:1287
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1287
+#: builtin/remote.c:1288
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1297
+#: builtin/remote.c:1298
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1299
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1314
+#: builtin/remote.c:1315
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1317
+#: builtin/remote.c:1318
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1362
+#: builtin/remote.c:1363
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1425 builtin/remote.c:1479 builtin/remote.c:1547
+#: builtin/remote.c:1426 builtin/remote.c:1480 builtin/remote.c:1548
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1441
+#: builtin/remote.c:1442
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1448
+#: builtin/remote.c:1449
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1465
+#: builtin/remote.c:1466
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1467
+#: builtin/remote.c:1468
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1495
+#: builtin/remote.c:1496
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1521
+#: builtin/remote.c:1522
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1523
+#: builtin/remote.c:1524
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1525
+#: builtin/remote.c:1526
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
-#: builtin/remote.c:1532
+#: builtin/remote.c:1533
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1573
+#: builtin/remote.c:1572
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1581
+#: builtin/remote.c:1580
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
-#: builtin/remote.c:1583
+#: builtin/remote.c:1582
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/remote.c:1597
+#: builtin/remote.c:1598
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
-#: builtin/remote.c:1628
+#: builtin/remote.c:1629
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
@@ -12767,7 +12963,7 @@ msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:406 builtin/worktree.c:116
+#: builtin/repack.c:406 builtin/worktree.c:134
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -12900,123 +13096,123 @@ msgstr "слято (merge)"
msgid "keep"
msgstr "запазващо (keep)"
-#: builtin/reset.c:77
+#: builtin/reset.c:78
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "Указателят „HEAD“ е повреден."
-#: builtin/reset.c:79
+#: builtin/reset.c:80
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "Дървото, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:85
+#: builtin/reset.c:86
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:103
+#: builtin/reset.c:113
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-#: builtin/reset.c:186
+#: builtin/reset.c:197
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:286
+#: builtin/reset.c:297
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
-#: builtin/reset.c:288
+#: builtin/reset.c:299
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво"
-#: builtin/reset.c:289
+#: builtin/reset.c:300
msgid "reset only HEAD"
msgstr "само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:291 builtin/reset.c:293
+#: builtin/reset.c:302 builtin/reset.c:304
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "указателя „HEAD“, индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:295
+#: builtin/reset.c:306
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "зануляване на указателя „HEAD“, но запазване на локалните промени"
-#: builtin/reset.c:301
+#: builtin/reset.c:312
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr ""
"отбелязване само на факта, че изтритите пътища ще бъдат добавени по-късно"
-#: builtin/reset.c:320
+#: builtin/reset.c:329
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Стойността „%s“ не е разпозната като съществуваща версия."
-#: builtin/reset.c:328
+#: builtin/reset.c:337
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "„%s“ не е разпознат като дърво."
-#: builtin/reset.c:337
+#: builtin/reset.c:346
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr ""
"опцията „--patch“ е несъвместима с всяка от опциите „--hard/--mixed/--soft“"
-#: builtin/reset.c:346
+#: builtin/reset.c:355
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
"изпълнете „git reset -- ПЪТ…“."
-#: builtin/reset.c:348
+#: builtin/reset.c:357
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Не може да извършите %s зануляване, когато сте задали ПЪТ."
-#: builtin/reset.c:358
+#: builtin/reset.c:367
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "В голо хранилище не може да извършите %s зануляване"
-#: builtin/reset.c:362
+#: builtin/reset.c:371
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "Опцията „-N“ е съвместима само с „--mixed“"
-#: builtin/reset.c:379
+#: builtin/reset.c:388
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Промени извън индекса след зануляването:"
-#: builtin/reset.c:385
+#: builtin/reset.c:394
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Индексът не може да бъде занулен към версия „%s“."
-#: builtin/reset.c:389
+#: builtin/reset.c:398
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:358
+#: builtin/rev-list.c:361
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-parse.c:394
+#: builtin/rev-parse.c:402
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТ…]"
-#: builtin/rev-parse.c:399
+#: builtin/rev-parse.c:407
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "зададеният низ „--“ да се тълкува като аргумент"
-#: builtin/rev-parse.c:401
+#: builtin/rev-parse.c:409
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "спиране на анализа след първия аргумент, който не е опция"
-#: builtin/rev-parse.c:404
+#: builtin/rev-parse.c:412
msgid "output in stuck long form"
msgstr "изход в дългия формат"
-#: builtin/rev-parse.c:535
+#: builtin/rev-parse.c:545
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -13108,11 +13304,11 @@ msgstr "позволяване на празни съобщения при по
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "запазване на излишните, празни подавания"
-#: builtin/revert.c:212
+#: builtin/revert.c:214
msgid "revert failed"
msgstr "неуспешна отмяна"
-#: builtin/revert.c:225
+#: builtin/revert.c:227
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "неуспешно отбиране"
@@ -13187,17 +13383,17 @@ msgstr ""
"изходният код да е 0, дори ако никой файл нe e напаснал с шаблона за "
"изтриване"
-#: builtin/rm.c:308
+#: builtin/rm.c:307
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "без използването на опцията „-r“ „%s“ няма да се изтрие рекурсивно"
-#: builtin/rm.c:347
+#: builtin/rm.c:346
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: „%s“ не може да се изтрие"
-#: builtin/rm.c:370
+#: builtin/rm.c:369
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
@@ -13233,27 +13429,27 @@ msgstr "извеждане на състоянието от отдалечена
msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] [<path>...]]"
msgstr "git shortlog [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/shortlog.c:249
+#: builtin/shortlog.c:263
msgid "Group by committer rather than author"
msgstr "Групиране по подаващ, а не по автор"
-#: builtin/shortlog.c:251
+#: builtin/shortlog.c:265
msgid "sort output according to the number of commits per author"
msgstr "подредба на подаванията по броя подавания от автор"
-#: builtin/shortlog.c:253
+#: builtin/shortlog.c:267
msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
msgstr "Без описания на подаванията — да се показва само броя подавания"
-#: builtin/shortlog.c:255
+#: builtin/shortlog.c:269
msgid "Show the email address of each author"
msgstr "Извеждане на адреса на е-поща за всеки автор"
-#: builtin/shortlog.c:256
+#: builtin/shortlog.c:270
msgid "w[,i1[,i2]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ОТСТЪП_1[,ОТСТЪП_2]]"
-#: builtin/shortlog.c:257
+#: builtin/shortlog.c:271
msgid "Linewrap output"
msgstr ""
"Пренасяне на редовете до тази обща ШИРОЧИНА (76), с ОТСТЪП_1 (6) за първия "
@@ -13461,35 +13657,35 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:25 builtin/submodule--helper.c:1075
+#: builtin/submodule--helper.c:24 builtin/submodule--helper.c:1094
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:32 builtin/submodule--helper.c:1084
+#: builtin/submodule--helper.c:31 builtin/submodule--helper.c:1103
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:72
+#: builtin/submodule--helper.c:71
#, c-format
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:305 builtin/submodule--helper.c:630
+#: builtin/submodule--helper.c:302 builtin/submodule--helper.c:623
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
-#: builtin/submodule--helper.c:310
+#: builtin/submodule--helper.c:307
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:356 builtin/submodule--helper.c:380
+#: builtin/submodule--helper.c:350 builtin/submodule--helper.c:374
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:395
+#: builtin/submodule--helper.c:389
#, c-format
msgid ""
"could not lookup configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
@@ -13498,81 +13694,81 @@ msgstr ""
"настройката „%s“ липсва. Приема се, че това хранилище е правилният източник "
"за себе си."
-#: builtin/submodule--helper.c:406
+#: builtin/submodule--helper.c:400
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:410
+#: builtin/submodule--helper.c:404
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:420
+#: builtin/submodule--helper.c:414
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:427
+#: builtin/submodule--helper.c:421
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:443
+#: builtin/submodule--helper.c:437
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:448
+#: builtin/submodule--helper.c:442
msgid "git submodule--helper init [<path>]"
msgstr "git submodule--helper name [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:476
+#: builtin/submodule--helper.c:470
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:482
+#: builtin/submodule--helper.c:475
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:565 builtin/submodule--helper.c:568
+#: builtin/submodule--helper.c:558 builtin/submodule--helper.c:561
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:604
+#: builtin/submodule--helper.c:597
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:611
+#: builtin/submodule--helper.c:604
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:633
+#: builtin/submodule--helper.c:626
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:636
+#: builtin/submodule--helper.c:629
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:639
+#: builtin/submodule--helper.c:632
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:645
+#: builtin/submodule--helper.c:638
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:648 builtin/submodule--helper.c:993
+#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:1012
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:653
+#: builtin/submodule--helper.c:646
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -13580,85 +13776,85 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
-#: builtin/submodule--helper.c:684
+#: builtin/submodule--helper.c:677
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:699
+#: builtin/submodule--helper.c:692
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:764
+#: builtin/submodule--helper.c:757
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:768
+#: builtin/submodule--helper.c:761
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:793
+#: builtin/submodule--helper.c:790
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:814
+#: builtin/submodule--helper.c:819
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:942
+#: builtin/submodule--helper.c:952
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:953
+#: builtin/submodule--helper.c:963
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:974 builtin/submodule--helper.c:1162
+#: builtin/submodule--helper.c:993 builtin/submodule--helper.c:1213
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:977
+#: builtin/submodule--helper.c:996
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:981
+#: builtin/submodule--helper.c:1000
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:985
+#: builtin/submodule--helper.c:1004
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
-msgstr "Плитко клониране, ограничено до указания брой версии"
+msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:988
+#: builtin/submodule--helper.c:1007
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:990
+#: builtin/submodule--helper.c:1009
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:991
+#: builtin/submodule--helper.c:1010
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:998
+#: builtin/submodule--helper.c:1017
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1008
+#: builtin/submodule--helper.c:1030
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1079
+#: builtin/submodule--helper.c:1098
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -13667,20 +13863,20 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:1163
+#: builtin/submodule--helper.c:1214
msgid "recurse into submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:1169
+#: builtin/submodule--helper.c:1220
msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper name embed-git-dir [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1232
+#: builtin/submodule--helper.c:1278
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1238
+#: builtin/submodule--helper.c:1284
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -13693,23 +13889,23 @@ msgstr "git symbolic-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ [УКАЗАТЕЛ]"
msgid "git symbolic-ref -d [-q] <name>"
msgstr "git symbolic-ref -d [-q] ИМЕ"
-#: builtin/symbolic-ref.c:41
+#: builtin/symbolic-ref.c:40
msgid "suppress error message for non-symbolic (detached) refs"
msgstr "без извеждане на грешка за несвързани (несимволни) указатели"
-#: builtin/symbolic-ref.c:42
+#: builtin/symbolic-ref.c:41
msgid "delete symbolic ref"
msgstr "изтриване на символен указател"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43
+#: builtin/symbolic-ref.c:42
msgid "shorten ref output"
msgstr "кратка информация за указателя"
-#: builtin/symbolic-ref.c:44 builtin/update-ref.c:363
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
msgid "reason"
msgstr "причина"
-#: builtin/symbolic-ref.c:44 builtin/update-ref.c:363
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
msgid "reason of the update"
msgstr "причина за обновяването"
@@ -13738,17 +13934,17 @@ msgstr ""
msgid "git tag -v [--format=<format>] <tagname>..."
msgstr "git tag -v [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/tag.c:84
+#: builtin/tag.c:86
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "етикетът „%s“ не е открит."
-#: builtin/tag.c:100
+#: builtin/tag.c:102
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Изтрит е етикетът „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/tag.c:129
+#: builtin/tag.c:131
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -13761,7 +13957,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/tag.c:133
+#: builtin/tag.c:135
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -13776,142 +13972,142 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги "
"изтриете вие.\n"
-#: builtin/tag.c:211
+#: builtin/tag.c:189
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
-#: builtin/tag.c:213
+#: builtin/tag.c:191
msgid "unable to write tag file"
msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
-#: builtin/tag.c:237
+#: builtin/tag.c:215
msgid "bad object type."
msgstr "неправилен вид обект."
-#: builtin/tag.c:283
+#: builtin/tag.c:261
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
-#: builtin/tag.c:290
+#: builtin/tag.c:268
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-#: builtin/tag.c:398
+#: builtin/tag.c:376
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:400
+#: builtin/tag.c:378
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:402
+#: builtin/tag.c:380
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:403
+#: builtin/tag.c:381
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:405
+#: builtin/tag.c:383
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:407
+#: builtin/tag.c:385
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:409
+#: builtin/tag.c:387
msgid "tag message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ за етикет"
-#: builtin/tag.c:411
+#: builtin/tag.c:389
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:415
+#: builtin/tag.c:393
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:416
+#: builtin/tag.c:394
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:417 builtin/update-ref.c:369
+#: builtin/tag.c:395 builtin/update-ref.c:368
msgid "create a reflog"
msgstr "създаване на журнал на указателите"
-#: builtin/tag.c:419
+#: builtin/tag.c:397
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:420
+#: builtin/tag.c:398
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:421 builtin/tag.c:423
+#: builtin/tag.c:399 builtin/tag.c:401
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:422 builtin/tag.c:424
+#: builtin/tag.c:400 builtin/tag.c:402
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които не съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:425
+#: builtin/tag.c:403
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите етикети"
-#: builtin/tag.c:426
+#: builtin/tag.c:404
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
-#: builtin/tag.c:431
+#: builtin/tag.c:409
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на ОБЕКТА"
-#: builtin/tag.c:470
+#: builtin/tag.c:453
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:492
+#: builtin/tag.c:475
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-n“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:494
+#: builtin/tag.c:477
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:496
+#: builtin/tag.c:479
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:498
+#: builtin/tag.c:481
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:500
+#: builtin/tag.c:483
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват режим на списък."
-#: builtin/tag.c:511
+#: builtin/tag.c:494
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:530
+#: builtin/tag.c:513
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:536
+#: builtin/tag.c:519
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:541
+#: builtin/tag.c:524
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:571
+#: builtin/tag.c:554
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
@@ -13990,137 +14186,137 @@ msgstr ""
msgid " OK"
msgstr " Добре"
-#: builtin/update-index.c:569
+#: builtin/update-index.c:571
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:924
+#: builtin/update-index.c:926
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:927
+#: builtin/update-index.c:929
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:930
+#: builtin/update-index.c:932
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:932
+#: builtin/update-index.c:934
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:934
+#: builtin/update-index.c:936
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:936
+#: builtin/update-index.c:938
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:939
+#: builtin/update-index.c:941
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:943
+#: builtin/update-index.c:945
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:947
+#: builtin/update-index.c:949
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:948
+#: builtin/update-index.c:950
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:957
+#: builtin/update-index.c:959
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:960
+#: builtin/update-index.c:962
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:963
+#: builtin/update-index.c:965
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:966
+#: builtin/update-index.c:968
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:969
+#: builtin/update-index.c:971
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:971
+#: builtin/update-index.c:973
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:973
+#: builtin/update-index.c:975
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:975
+#: builtin/update-index.c:977
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:979
+#: builtin/update-index.c:981
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:983
+#: builtin/update-index.c:985
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:987
+#: builtin/update-index.c:989
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:991
+#: builtin/update-index.c:993
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:994
+#: builtin/update-index.c:996
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:996
+#: builtin/update-index.c:998
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:1000
+#: builtin/update-index.c:1002
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:1002
+#: builtin/update-index.c:1004
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1004
+#: builtin/update-index.c:1006
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1006
+#: builtin/update-index.c:1008
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
-#: builtin/update-index.c:1008
+#: builtin/update-index.c:1010
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr ""
"включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1108
+#: builtin/update-index.c:1107
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -14128,7 +14324,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я или я "
"изтрийте, за да включите разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1117
+#: builtin/update-index.c:1116
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -14136,7 +14332,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я или "
"я изтрийте, за да изключите разделянето на индекса."
-#: builtin/update-index.c:1128
+#: builtin/update-index.c:1127
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -14144,11 +14340,11 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я "
"или я изтрийте, за да изключите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1132
+#: builtin/update-index.c:1131
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
-#: builtin/update-index.c:1140
+#: builtin/update-index.c:1139
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -14156,7 +14352,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я "
"или я изтрийте, за да включите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1144
+#: builtin/update-index.c:1143
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Кешът за неследените файлове е включен за „%s“"
@@ -14173,21 +14369,21 @@ msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ НОВА_С
msgid "git update-ref [<options>] --stdin [-z]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] --stdin [-z]"
-#: builtin/update-ref.c:364
+#: builtin/update-ref.c:363
msgid "delete the reference"
msgstr "изтриване на указателя"
-#: builtin/update-ref.c:366
+#: builtin/update-ref.c:365
msgid "update <refname> not the one it points to"
msgstr "обновяване на ИМЕто_НА_УКАЗАТЕЛя, а не това, към което сочи"
-#: builtin/update-ref.c:367
+#: builtin/update-ref.c:366
msgid "stdin has NUL-terminated arguments"
msgstr ""
"някои от елементите подадени на стандартния вход завършват с нулевия знак "
"„NUL“"
-#: builtin/update-ref.c:368
+#: builtin/update-ref.c:367
msgid "read updates from stdin"
msgstr "изчитане на указателите от стандартния вход"
@@ -14251,105 +14447,114 @@ msgstr "git worktree prune [ОПЦИЯ…]"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:44
+#: builtin/worktree.c:46
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
-#: builtin/worktree.c:50
+#: builtin/worktree.c:52
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
-#: builtin/worktree.c:55
+#: builtin/worktree.c:57 builtin/worktree.c:66
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: builtin/worktree.c:66
+#: builtin/worktree.c:76
+#, c-format
+msgid ""
+"Removing worktrees/%s: short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read "
+"%<PRIuMAX>)"
+msgstr ""
+"Изтриване на „worktrees/%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното "
+"(очаквани: %<PRIuMAX> байта, получени: %<PRIuMAX>)"
+
+#: builtin/worktree.c:84
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
-#: builtin/worktree.c:82
+#: builtin/worktree.c:100
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
"местоположение"
-#: builtin/worktree.c:129
+#: builtin/worktree.c:147
msgid "report pruned working trees"
msgstr "докладване на окастрените работни дървета"
-#: builtin/worktree.c:131
+#: builtin/worktree.c:149
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "обявяване на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
-#: builtin/worktree.c:205
+#: builtin/worktree.c:223
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:236
+#: builtin/worktree.c:254
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:275
+#: builtin/worktree.c:293
#, c-format
msgid "Preparing %s (identifier %s)"
msgstr "Подготвяне на %s (идентификатор %s)"
-#: builtin/worktree.c:327
+#: builtin/worktree.c:345
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:329
+#: builtin/worktree.c:347
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:331
+#: builtin/worktree.c:349
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:333
+#: builtin/worktree.c:351
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:334
+#: builtin/worktree.c:352
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:342
+#: builtin/worktree.c:360
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:479
+#: builtin/worktree.c:499
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:491 builtin/worktree.c:524
+#: builtin/worktree.c:511 builtin/worktree.c:544
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:493 builtin/worktree.c:526
+#: builtin/worktree.c:513 builtin/worktree.c:546
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:498
+#: builtin/worktree.c:518
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:500
+#: builtin/worktree.c:520
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:528
+#: builtin/worktree.c:548
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
@@ -14374,24 +14579,24 @@ msgstr "само за изчистване на грешки"
msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
msgstr "git upload-repack [ОПЦИЯ…] ДИРЕКТОРИЯ"
-#: upload-pack.c:1041
+#: upload-pack.c:1040
msgid "quit after a single request/response exchange"
msgstr "изход след първоначалната размяна на заявка и отговор"
-#: upload-pack.c:1043
+#: upload-pack.c:1042
msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
msgstr "изход след първоначалната обява на указатели"
-#: upload-pack.c:1045
+#: upload-pack.c:1044
msgid "do not try <directory>/.git/ if <directory> is no Git directory"
msgstr ""
"да не се търси „ДИРЕКТОРИЯ/.git/“, ако ДИРЕКТОРИЯта не е под контрола на Git"
-#: upload-pack.c:1047
+#: upload-pack.c:1046
msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
msgstr "трансферът да се преустанови след този БРОЙ секунди"
-#: credential-cache--daemon.c:224
+#: credential-cache--daemon.c:222
#, c-format
msgid ""
"The permissions on your socket directory are too loose; other\n"
@@ -14406,7 +14611,7 @@ msgstr ""
"\n"
" chmod 0700 %s"
-#: credential-cache--daemon.c:272
+#: credential-cache--daemon.c:271
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
@@ -14416,30 +14621,28 @@ msgid ""
"concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'\n"
"to read about a specific subcommand or concept."
msgstr ""
-"„git help -a“ извежда наличните подкоманди, а „git help -g“ извежда "
-"наличните\n"
-"ръководства. За помощ за специфична КОМАНДА ползвайте „git help КОМАНДА“, а "
-"за\n"
+"„git help -a“ извежда наличните подкоманди, а „git help -g“ извежда наличните\n"
+"ръководства. За помощ за специфична КОМАНДА ползвайте „git help КОМАНДА“, а за\n"
"някое определено ПОНЯТИЕ използвайте „git help ПОНЯТИЕ“.\n"
"\n"
"Български превод на книгата „Pro Git“ от Чакън и Страуб:\n"
"http://i-can.eu/progit2-bg/progit.html"
-#: http.c:337
+#: http.c:338
#, c-format
msgid "negative value for http.postbuffer; defaulting to %d"
msgstr ""
"отрицателна стойност за „http.postbuffer“. Ще се ползва стандартната: %d"
-#: http.c:358
+#: http.c:359
msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
msgstr "Управлението на делегирането не се поддържа от cURL < 7.22.0"
-#: http.c:367
+#: http.c:368
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:1764
+#: http.c:1768
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -14816,7 +15019,7 @@ msgstr "Не може да се открие общо подаване с „$pr
#: git-merge-octopus.sh:77
#, sh-format
-msgid "Already up-to-date with $pretty_name"
+msgid "Already up to date with $pretty_name"
msgstr "Вече е обновено до „$pretty_name“"
#: git-merge-octopus.sh:89
@@ -14835,54 +15038,56 @@ msgstr "Простото сливане не сработи, пробва се
#: git-rebase.sh:58
msgid ""
-"When you have resolved this problem, run \"git rebase --continue\".\n"
-"If you prefer to skip this patch, run \"git rebase --skip\" instead.\n"
-"To check out the original branch and stop rebasing, run \"git rebase --abort"
-"\"."
+"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
+"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
+"You can instead skip this commit: run \"git rebase --skip\".\n"
+"To abort and get back to the state before \"git rebase\", run \"git rebase --"
+"abort\"."
msgstr ""
-"След коригирането на този проблем изпълнете „git rebase --continue“.\n"
+"След коригирането на конфликтите, отбележете решаването им чрез:\n"
+"„git add/rm ФАЙЛ_С_КОНФЛИКТ…“ и изпълнете „git rebase --continue“.\n"
"Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „git rebase --skip“.\n"
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: git-rebase.sh:158 git-rebase.sh:397
+#: git-rebase.sh:160 git-rebase.sh:402
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
-#: git-rebase.sh:169
+#: git-rebase.sh:171
msgid "Applied autostash."
msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
-#: git-rebase.sh:172
+#: git-rebase.sh:174
#, sh-format
msgid "Cannot store $stash_sha1"
msgstr "„${stash_sha1}“ не може да бъде запазен"
-#: git-rebase.sh:212
+#: git-rebase.sh:214
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: git-rebase.sh:217
+#: git-rebase.sh:219
msgid "It looks like git-am is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: git-rebase.sh:358
+#: git-rebase.sh:363
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: git-rebase.sh:369
+#: git-rebase.sh:374
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: git-rebase.sh:376
+#: git-rebase.sh:381
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: git-rebase.sh:379
+#: git-rebase.sh:384
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -14890,7 +15095,7 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: git-rebase.sh:419
+#: git-rebase.sh:424
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -14911,106 +15116,106 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени."
-#: git-rebase.sh:470
+#: git-rebase.sh:480
#, sh-format
msgid "invalid upstream $upstream_name"
msgstr "неправилна основа за сравнение „${upstream_name}“"
-#: git-rebase.sh:494
+#: git-rebase.sh:504
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr ""
"указателят „${onto_name}“ може да сочи към повече от една основа за "
"пребазирането"
-#: git-rebase.sh:497 git-rebase.sh:501
+#: git-rebase.sh:507 git-rebase.sh:511
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "указателят „${onto_name}“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
-#: git-rebase.sh:506
+#: git-rebase.sh:516
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Указателят „${onto_name}“ не сочи към подаване"
-#: git-rebase.sh:529
+#: git-rebase.sh:539
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch: $branch_name"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „${branch_name}“"
-#: git-rebase.sh:562
+#: git-rebase.sh:572
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: git-rebase.sh:567
+#: git-rebase.sh:577
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Автоматично скатано: „${stash_abbrev}“"
-#: git-rebase.sh:571
+#: git-rebase.sh:581
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: git-rebase.sh:591
+#: git-rebase.sh:601
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален."
-#: git-rebase.sh:595
+#: git-rebase.sh:605
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr ""
"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
"принудително."
-#: git-rebase.sh:606
+#: git-rebase.sh:616
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-#: git-rebase.sh:615
+#: git-rebase.sh:625
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-#: git-rebase.sh:625
+#: git-rebase.sh:635
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Превъртане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
-#: git-stash.sh:54
+#: git-stash.sh:61
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr "Командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
-#: git-stash.sh:95
+#: git-stash.sh:102
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: git-stash.sh:110
+#: git-stash.sh:117
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:125
+#: git-stash.sh:132
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: git-stash.sh:145 git-stash.sh:158
+#: git-stash.sh:152 git-stash.sh:165
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:162
+#: git-stash.sh:169
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: git-stash.sh:165
+#: git-stash.sh:172
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "Временният индекс не може да бъде изтрит"
-#: git-stash.sh:178
+#: git-stash.sh:185
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:210
+#: git-stash.sh:217
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr ""
@@ -15026,7 +15231,7 @@ msgstr ""
#. $ git stash save --blah-blah 2>&1 | head -n 2
#. error: unknown option for 'stash save': --blah-blah
#. To provide a message, use git stash save -- '--blah-blah'
-#: git-stash.sh:266
+#: git-stash.sh:273
#, sh-format
msgid ""
"error: unknown option for 'stash save': $option\n"
@@ -15035,110 +15240,110 @@ msgstr ""
"грешка: командата „git stash save“ не поддържа опция „${option}“\n"
" За да зададете съобщение, изпълнете „git stash save -- '${option}'“"
-#: git-stash.sh:281
+#: git-stash.sh:288
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: git-stash.sh:289
+#: git-stash.sh:296
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: git-stash.sh:294
+#: git-stash.sh:301
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: git-stash.sh:298
+#: git-stash.sh:305
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:299
+#: git-stash.sh:306
#, sh-format
msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
msgstr ""
"Състоянието на работната директория и индекса са запазени: „$stash_msg“"
-#: git-stash.sh:326
+#: git-stash.sh:334
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: git-stash.sh:474
+#: git-stash.sh:482
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "непозната опция: ${opt}"
-#: git-stash.sh:487
+#: git-stash.sh:495
msgid "No stash entries found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
-#: git-stash.sh:494
+#: git-stash.sh:502
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
-#: git-stash.sh:509
+#: git-stash.sh:517
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
-#: git-stash.sh:537
+#: git-stash.sh:545
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: git-stash.sh:548
+#: git-stash.sh:556
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
-#: git-stash.sh:556
+#: git-stash.sh:564
msgid "unable to refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-#: git-stash.sh:560
+#: git-stash.sh:568
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: git-stash.sh:568
+#: git-stash.sh:576
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: git-stash.sh:570
+#: git-stash.sh:578
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:579
+#: git-stash.sh:587
msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-#: git-stash.sh:604
+#: git-stash.sh:612
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-#: git-stash.sh:619
+#: git-stash.sh:627
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е скатан."
-#: git-stash.sh:633
+#: git-stash.sh:641
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново"
-#: git-stash.sh:642
+#: git-stash.sh:650
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-#: git-stash.sh:643
+#: git-stash.sh:651
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-#: git-stash.sh:651
+#: git-stash.sh:659
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: git-stash.sh:730
+#: git-stash.sh:738
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
@@ -15294,17 +15499,17 @@ msgstr ""
"Премахната е регистрацията на подмодул „${name}“, сочещ към адрес „${url}“, "
"за пътя „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:638
+#: git-submodule.sh:637
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:648
+#: git-submodule.sh:647
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:653
+#: git-submodule.sh:652
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -15313,12 +15518,12 @@ msgstr ""
"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
"липсва"
-#: git-submodule.sh:671
+#: git-submodule.sh:670
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:677
+#: git-submodule.sh:676
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -15327,93 +15532,93 @@ msgstr ""
"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е доставен, но не съдържа обекта със сума\n"
"„$sha1“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
-#: git-submodule.sh:684
+#: git-submodule.sh:683
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:685
+#: git-submodule.sh:684
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:689
+#: git-submodule.sh:688
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:690
+#: git-submodule.sh:689
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:695
+#: git-submodule.sh:694
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:696
+#: git-submodule.sh:695
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:701
+#: git-submodule.sh:700
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:702
+#: git-submodule.sh:701
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:733
+#: git-submodule.sh:732
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:841
+#: git-submodule.sh:840
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:893
+#: git-submodule.sh:892
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:913
+#: git-submodule.sh:912
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:916
+#: git-submodule.sh:915
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:919
+#: git-submodule.sh:918
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа никое от подаванията "
"„${sha1_src}“ и „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:1065
+#: git-submodule.sh:1064
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$sm_path'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:1137
+#: git-submodule.sh:1136
#, sh-format
msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
msgstr "Синхронизиране на адреса за пътя към подмодул „${displaypath}“"
@@ -15432,13 +15637,13 @@ msgstr "Пребазиране ($new_count/$total)"
msgid ""
"\n"
"Commands:\n"
-" p, pick = use commit\n"
-" r, reword = use commit, but edit the commit message\n"
-" e, edit = use commit, but stop for amending\n"
-" s, squash = use commit, but meld into previous commit\n"
-" f, fixup = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
-" x, exec = run command (the rest of the line) using shell\n"
-" d, drop = remove commit\n"
+"p, pick = use commit\n"
+"r, reword = use commit, but edit the commit message\n"
+"e, edit = use commit, but stop for amending\n"
+"s, squash = use commit, but meld into previous commit\n"
+"f, fixup = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
+"x, exec = run command (the rest of the line) using shell\n"
+"d, drop = remove commit\n"
"\n"
"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
msgstr ""
@@ -15527,49 +15732,49 @@ msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се насочи к
msgid "Refusing to squash a merge: $sha1"
msgstr "Подаването не може да се смачка: „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:399
+#: git-rebase--interactive.sh:400
#, sh-format
msgid "Error redoing merge $sha1"
msgstr "Грешка при повтарянето на сливането на „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:407
+#: git-rebase--interactive.sh:408
#, sh-format
msgid "Could not pick $sha1"
msgstr "„$sha1“ не може да се отбере."
-#: git-rebase--interactive.sh:416
+#: git-rebase--interactive.sh:417
#, sh-format
msgid "This is the commit message #${n}:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №${n}:"
-#: git-rebase--interactive.sh:421
+#: git-rebase--interactive.sh:422
#, sh-format
msgid "The commit message #${n} will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №${n} ще бъде прескочено."
-#: git-rebase--interactive.sh:432
+#: git-rebase--interactive.sh:433
#, sh-format
msgid "This is a combination of $count commit."
msgid_plural "This is a combination of $count commits."
msgstr[0] "Това е обединение от $count подаване."
msgstr[1] "Това е обединение от $count подавания."
-#: git-rebase--interactive.sh:441
+#: git-rebase--interactive.sh:442
#, sh-format
msgid "Cannot write $fixup_msg"
msgstr "Новото съобщение при подаване „$fixup_msg“ не може да бъде запазено"
-#: git-rebase--interactive.sh:444
+#: git-rebase--interactive.sh:445
msgid "This is a combination of 2 commits."
msgstr "Това е обединение от 2 подавания"
-#: git-rebase--interactive.sh:485 git-rebase--interactive.sh:528
-#: git-rebase--interactive.sh:531
+#: git-rebase--interactive.sh:486 git-rebase--interactive.sh:529
+#: git-rebase--interactive.sh:532
#, sh-format
msgid "Could not apply $sha1... $rest"
msgstr "Не може да се подаде $sha1… $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:559
+#: git-rebase--interactive.sh:560
#, sh-format
msgid ""
"Could not amend commit after successfully picking $sha1... $rest\n"
@@ -15585,31 +15790,31 @@ msgstr ""
"коригирате,\n"
"преди да можете да промените подаването."
-#: git-rebase--interactive.sh:574
+#: git-rebase--interactive.sh:575
#, sh-format
msgid "Stopped at $sha1_abbrev... $rest"
msgstr "Спиране при „$sha1_abbrev…“ $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:589
+#: git-rebase--interactive.sh:590
#, sh-format
msgid "Cannot '$squash_style' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „$squash_style“"
-#: git-rebase--interactive.sh:631
+#: git-rebase--interactive.sh:632
#, sh-format
msgid "Executing: $rest"
msgstr "В момента се изпълнява: $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:639
+#: git-rebase--interactive.sh:640
#, sh-format
msgid "Execution failed: $rest"
msgstr "Неуспешно изпълнение: $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:641
+#: git-rebase--interactive.sh:642
msgid "and made changes to the index and/or the working tree"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво"
-#: git-rebase--interactive.sh:643
+#: git-rebase--interactive.sh:644
msgid ""
"You can fix the problem, and then run\n"
"\n"
@@ -15620,7 +15825,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue"
#. TRANSLATORS: after these lines is a command to be issued by the user
-#: git-rebase--interactive.sh:656
+#: git-rebase--interactive.sh:657
#, sh-format
msgid ""
"Execution succeeded: $rest\n"
@@ -15635,99 +15840,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue"
-#: git-rebase--interactive.sh:667
+#: git-rebase--interactive.sh:668
#, sh-format
msgid "Unknown command: $command $sha1 $rest"
msgstr "Непозната команда: $command $sha1 $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:668
+#: git-rebase--interactive.sh:669
msgid "Please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "Коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: git-rebase--interactive.sh:703
+#: git-rebase--interactive.sh:704
#, sh-format
msgid "Successfully rebased and updated $head_name."
msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „$head_name“."
-#: git-rebase--interactive.sh:750
-msgid "Could not skip unnecessary pick commands"
-msgstr "Излишните команди да отбиране не могат да бъдат прескочени"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:908
-#, sh-format
-msgid ""
-"Warning: the SHA-1 is missing or isn't a commit in the following line:\n"
-" - $line"
-msgstr ""
-"Предупреждение: сумата по SHA1, указана към командата на реда:\n"
-" - $line\n"
-" липсва или не е представлява подаване"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:941
-#, sh-format
-msgid ""
-"Warning: the command isn't recognized in the following line:\n"
-" - $line"
-msgstr ""
-"Предупреждение: непозната команда на ред:\n"
-" - $line"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:980
+#: git-rebase--interactive.sh:749
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: git-rebase--interactive.sh:1018
-msgid ""
-"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
-"Dropped commits (newer to older):"
-msgstr ""
-"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
-"\n"
-"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:1026
-msgid ""
-"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
-"\n"
-"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
-"warnings.\n"
-"The possible behaviours are: ignore, warn, error."
-msgstr ""
-"За да не получавате това съобщение, изрично ползвайте командата „drop“.\n"
-"\n"
-"Настройката „rebase.missingCommitsCheck“ управлява нивото на предупреждение\n"
-"Възможните стойности са „ignore“ (пренебрегване), „warn“ (само "
-"предупреждение)\n"
-"или „error“ (считане за грешка)."
-
-#: git-rebase--interactive.sh:1037
-#, sh-format
-msgid ""
-"Unrecognized setting $check_level for option rebase.missingCommitsCheck. "
-"Ignoring."
-msgstr ""
-"Непозната стойност „$check_level“ за настройката „rebase."
-"missingCommitsCheck“.\n"
-"Настройката се прескача."
-
-#: git-rebase--interactive.sh:1054
-msgid ""
-"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
-"continue'."
-msgstr ""
-"Можете да промените това с командите „git rebase --edit-todo“ и „git rebase "
-"--continue“ след това."
-
-#: git-rebase--interactive.sh:1055
-msgid "Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'."
-msgstr ""
-"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“."
-
-#: git-rebase--interactive.sh:1083
+#: git-rebase--interactive.sh:784
msgid "Could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "Указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: git-rebase--interactive.sh:1088
+#: git-rebase--interactive.sh:789
#, sh-format
msgid ""
"You have staged changes in your working tree.\n"
@@ -15757,11 +15892,11 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:1105
+#: git-rebase--interactive.sh:806
msgid "Error trying to find the author identity to amend commit"
msgstr "Не може да бъде открит автор за поправянето на подаването"
-#: git-rebase--interactive.sh:1110
+#: git-rebase--interactive.sh:811
msgid ""
"You have uncommitted changes in your working tree. Please commit them\n"
"first and then run 'git rebase --continue' again."
@@ -15769,11 +15904,11 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: git-rebase--interactive.sh:1115 git-rebase--interactive.sh:1119
+#: git-rebase--interactive.sh:816 git-rebase--interactive.sh:820
msgid "Could not commit staged changes."
msgstr "Промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: git-rebase--interactive.sh:1147
+#: git-rebase--interactive.sh:848
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -15787,33 +15922,33 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:1155 git-rebase--interactive.sh:1313
+#: git-rebase--interactive.sh:856 git-rebase--interactive.sh:1015
msgid "Could not execute editor"
msgstr "Текстовият редактор не може да бъде стартиран"
-#: git-rebase--interactive.sh:1168
+#: git-rebase--interactive.sh:869
#, sh-format
msgid "Could not checkout $switch_to"
msgstr "„$switch_to“ не може да се изтегли"
-#: git-rebase--interactive.sh:1173
+#: git-rebase--interactive.sh:874
msgid "No HEAD?"
msgstr "Липсва указател „HEAD“"
-#: git-rebase--interactive.sh:1174
+#: git-rebase--interactive.sh:875
#, sh-format
msgid "Could not create temporary $state_dir"
msgstr "Временната директория „$state_dir“ не може да бъде създадена"
-#: git-rebase--interactive.sh:1176
+#: git-rebase--interactive.sh:877
msgid "Could not mark as interactive"
msgstr "Пребазирането не е интерактивно"
-#: git-rebase--interactive.sh:1186 git-rebase--interactive.sh:1191
+#: git-rebase--interactive.sh:887 git-rebase--interactive.sh:892
msgid "Could not init rewritten commits"
msgstr "Списъкът с презаписаните подавания не може да бъде създаден"
-#: git-rebase--interactive.sh:1291
+#: git-rebase--interactive.sh:993
#, sh-format
msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
@@ -15822,7 +15957,7 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команди)"
-#: git-rebase--interactive.sh:1296
+#: git-rebase--interactive.sh:998
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -15832,7 +15967,7 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:1303
+#: git-rebase--interactive.sh:1005
msgid "Note that empty commits are commented out"
msgstr "Празните подавания са коментирани"
@@ -16450,64 +16585,64 @@ msgstr ""
msgid "local time offset greater than or equal to 24 hours\n"
msgstr "разликата между местния часовия пояс и GMT е 24 часа или повече\n"
-#: git-send-email.perl:208 git-send-email.perl:214
+#: git-send-email.perl:207 git-send-email.perl:213
msgid "the editor exited uncleanly, aborting everything"
msgstr ""
"текстовият редактор приключи работата с грешка, всичко се преустановява"
-#: git-send-email.perl:291
+#: git-send-email.perl:290
#, perl-format
msgid ""
"'%s' contains an intermediate version of the email you were composing.\n"
msgstr "„%s“ съдържа временна версия на подготвяното е-писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:296
+#: git-send-email.perl:295
#, perl-format
msgid "'%s.final' contains the composed email.\n"
msgstr "„%s.final“ съдържа подготвеното е-писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:314
+#: git-send-email.perl:313
msgid "--dump-aliases incompatible with other options\n"
msgstr "опцията „--dump-aliases“ е несъвместима с другите опции\n"
-#: git-send-email.perl:379 git-send-email.perl:634
+#: git-send-email.perl:378 git-send-email.perl:629
msgid "Cannot run git format-patch from outside a repository\n"
msgstr "Командата „git format-patch“ не може да се изпълни извън хранилище\n"
-#: git-send-email.perl:448
+#: git-send-email.perl:447
#, perl-format
msgid "Unknown --suppress-cc field: '%s'\n"
msgstr "Непознато поле за опцията „--suppress-cc“: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:477
+#: git-send-email.perl:476
#, perl-format
msgid "Unknown --confirm setting: '%s'\n"
msgstr "Непозната стойност за „--confirm“: %s\n"
-#: git-send-email.perl:509
+#: git-send-email.perl:504
#, perl-format
msgid "warning: sendmail alias with quotes is not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: синоними за sendmail съдържащи кавички („\"“) не се "
"поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:511
+#: git-send-email.perl:506
#, perl-format
msgid "warning: `:include:` not supported: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „:include:“ не се поддържа: %s\n"
-#: git-send-email.perl:513
+#: git-send-email.perl:508
#, perl-format
msgid "warning: `/file` or `|pipe` redirection not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пренасочвания „/file“ или „|pipe“ не се поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:518
+#: git-send-email.perl:513
#, perl-format
msgid "warning: sendmail line is not recognized: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: редът за „sendmail“ не е разпознат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:600
+#: git-send-email.perl:595
#, perl-format
msgid ""
"File '%s' exists but it could also be the range of commits\n"
@@ -16522,12 +16657,12 @@ msgstr ""
" ● укажете „./%s“ за файл;\n"
" ● използвате опцията „--format-patch“ за диапазон.\n"
-#: git-send-email.perl:621
+#: git-send-email.perl:616
#, perl-format
msgid "Failed to opendir %s: %s"
msgstr "Директорията „%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:645
+#: git-send-email.perl:640
#, perl-format
msgid ""
"fatal: %s: %s\n"
@@ -16536,7 +16671,7 @@ msgstr ""
"ФАТАЛНА ГРЕШКА: %s: %s\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не са пратени никакви кръпки\n"
-#: git-send-email.perl:656
+#: git-send-email.perl:651
msgid ""
"\n"
"No patch files specified!\n"
@@ -16546,17 +16681,17 @@ msgstr ""
"Не са указани кръпки!\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:669
+#: git-send-email.perl:664
#, perl-format
msgid "No subject line in %s?"
msgstr "В „%s“ липсва тема"
-#: git-send-email.perl:679
+#: git-send-email.perl:674
#, perl-format
msgid "Failed to open for writing %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори за запис: %s"
-#: git-send-email.perl:689
+#: git-send-email.perl:684
msgid ""
"Lines beginning in \"GIT:\" will be removed.\n"
"Consider including an overall diffstat or table of contents\n"
@@ -16571,32 +16706,32 @@ msgstr ""
"\n"
"Изтрийте всичко, ако не искате да изпратите обобщаващо писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:712
+#: git-send-email.perl:707
#, perl-format
msgid "Failed to open %s.final: %s"
msgstr "„%s.final“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:715
+#: git-send-email.perl:710
#, perl-format
msgid "Failed to open %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:750
+#: git-send-email.perl:745
msgid "To/Cc/Bcc fields are not interpreted yet, they have been ignored\n"
msgstr ""
"Полетата „To“/„Cc“/„Bcc“ все още не се интерпретират. Те бяха прескочени\n"
-#: git-send-email.perl:759
+#: git-send-email.perl:754
msgid "Summary email is empty, skipping it\n"
msgstr "Обобщаващото писмо е празно и се прескача\n"
#. TRANSLATORS: please keep [y/N] as is.
-#: git-send-email.perl:791
+#: git-send-email.perl:786
#, perl-format
msgid "Are you sure you want to use <%s> [y/N]? "
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да ползвате „%s“ [y/N]? "
-#: git-send-email.perl:820
+#: git-send-email.perl:815
msgid ""
"The following files are 8bit, but do not declare a Content-Transfer-"
"Encoding.\n"
@@ -16604,11 +16739,11 @@ msgstr ""
"Следните файлове са 8 битови, но не са с обявена заглавна част „Content-"
"Transfer-Encoding“.\n"
-#: git-send-email.perl:825
+#: git-send-email.perl:820
msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
msgstr "Кое 8 битово кодиране се ползва [стандартно: UTF-8]? "
-#: git-send-email.perl:833
+#: git-send-email.perl:828
#, perl-format
msgid ""
"Refusing to send because the patch\n"
@@ -16621,22 +16756,22 @@ msgstr ""
"все още е с шаблонното заглавие „*** SUBJECT HERE ***“. Ползвайте опцията\n"
"„--force“, ако сте сигурни, че точно това искате да изпратите.\n"
-#: git-send-email.perl:852
+#: git-send-email.perl:847
msgid "To whom should the emails be sent (if anyone)?"
msgstr "На кой да се пратят е-писмата (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:870
+#: git-send-email.perl:865
#, perl-format
msgid "fatal: alias '%s' expands to itself\n"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „%s“ е синоним на себе си\n"
-#: git-send-email.perl:882
+#: git-send-email.perl:877
msgid "Message-ID to be used as In-Reply-To for the first email (if any)? "
msgstr ""
"Идентификатор на съобщение „Message-ID“, което да се използва за обявяването "
"на отговор „In-Reply-To“ (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:932 git-send-email.perl:940
+#: git-send-email.perl:927 git-send-email.perl:935
#, perl-format
msgid "error: unable to extract a valid address from: %s\n"
msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „%s“\n"
@@ -16644,18 +16779,18 @@ msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „
#. TRANSLATORS: Make sure to include [q] [d] [e] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:944
+#: git-send-email.perl:939
msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
msgstr ""
"Какво да се направи с този адрес? „q“ (спиране), „d“ (изтриване), "
"„e“ (редактиране): "
-#: git-send-email.perl:1245
+#: git-send-email.perl:1260
#, perl-format
msgid "CA path \"%s\" does not exist"
msgstr "Пътят към сертификат „%s“ не съществува."
-#: git-send-email.perl:1320
+#: git-send-email.perl:1335
msgid ""
" The Cc list above has been expanded by additional\n"
" addresses found in the patch commit message. By default\n"
@@ -16683,131 +16818,131 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [q] [a] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1335
+#: git-send-email.perl:1350
msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[q]uit|[a]ll): "
msgstr ""
"Изпращане на е-писмото? „y“ (да), „n“ (не), „q“ (изход), „a“ (всичко): "
-#: git-send-email.perl:1338
+#: git-send-email.perl:1353
msgid "Send this email reply required"
msgstr "Изискване на отговор към това е-писмо"
-#: git-send-email.perl:1364
+#: git-send-email.perl:1379
msgid "The required SMTP server is not properly defined."
msgstr "Сървърът за SMTP не е настроен правилно."
-#: git-send-email.perl:1411
+#: git-send-email.perl:1426
#, perl-format
msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
msgstr "Сървърът не поддържа „STARTTLS“! %s"
-#: git-send-email.perl:1416 git-send-email.perl:1420
+#: git-send-email.perl:1431 git-send-email.perl:1435
#, perl-format
msgid "STARTTLS failed! %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на STARTTLS! %s"
-#: git-send-email.perl:1430
+#: git-send-email.perl:1445
msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
msgstr ""
"Подсистемата за SMTP не може да се инициализира. Проверете настройките и "
"използвайте опцията: „--smtp-debug“."
-#: git-send-email.perl:1448
+#: git-send-email.perl:1463
#, perl-format
msgid "Failed to send %s\n"
msgstr "„%s“ не може да бъде изпратен\n"
-#: git-send-email.perl:1451
+#: git-send-email.perl:1466
#, perl-format
msgid "Dry-Sent %s\n"
msgstr "Проба за изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1451
+#: git-send-email.perl:1466
#, perl-format
msgid "Sent %s\n"
msgstr "Изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1453
+#: git-send-email.perl:1468
msgid "Dry-OK. Log says:\n"
msgstr "Успех при пробата. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1453
+#: git-send-email.perl:1468
msgid "OK. Log says:\n"
msgstr "Успех. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1465
+#: git-send-email.perl:1480
msgid "Result: "
msgstr "Резултат: "
-#: git-send-email.perl:1468
+#: git-send-email.perl:1483
msgid "Result: OK\n"
msgstr "Резултат: успех\n"
-#: git-send-email.perl:1481
+#: git-send-email.perl:1496
#, perl-format
msgid "can't open file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: git-send-email.perl:1528 git-send-email.perl:1548
+#: git-send-email.perl:1543 git-send-email.perl:1563
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1534
+#: git-send-email.perl:1549
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „до: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1582
+#: git-send-email.perl:1597
#, perl-format
msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(не-mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1605
+#: git-send-email.perl:1622
#, perl-format
msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(тяло) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1711
+#: git-send-email.perl:1728
#, perl-format
msgid "(%s) Could not execute '%s'"
msgstr "(%s) Не може да бъде се изпълни „%s“"
-#: git-send-email.perl:1718
+#: git-send-email.perl:1735
#, perl-format
msgid "(%s) Adding %s: %s from: '%s'\n"
msgstr "(%s) Добавяне на „%s: %s“ от: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1722
+#: git-send-email.perl:1739
#, perl-format
msgid "(%s) failed to close pipe to '%s'"
msgstr "(%s) програмният канал не може да се затвори за изпълнението на „%s“"
-#: git-send-email.perl:1749
+#: git-send-email.perl:1766
msgid "cannot send message as 7bit"
msgstr "съобщението не може да се изпрати чрез 7 битови знаци"
-#: git-send-email.perl:1757
+#: git-send-email.perl:1774
msgid "invalid transfer encoding"
msgstr "неправилно кодиране за пренос"
-#: git-send-email.perl:1795 git-send-email.perl:1846 git-send-email.perl:1856
+#: git-send-email.perl:1812 git-send-email.perl:1863 git-send-email.perl:1873
#, perl-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s\n"
-#: git-send-email.perl:1798
+#: git-send-email.perl:1815
#, perl-format
msgid "%s: patch contains a line longer than 998 characters"
msgstr "„%s“: кръпката съдържа ред с над 988 знака"
-#: git-send-email.perl:1814
+#: git-send-email.perl:1831
#, perl-format
msgid "Skipping %s with backup suffix '%s'.\n"
msgstr "„%s“ се пропуска, защото е с разширение за архивен файл: „%s“.\n"
#. TRANSLATORS: please keep "[y|N]" as is.
-#: git-send-email.perl:1818
+#: git-send-email.perl:1835
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "