summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po22080
1 files changed, 8766 insertions, 13314 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 8328531..934784f 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -29,7 +29,7 @@
# git bundle пратка на git
# bisect двоично търсене
# am прилагам поредица от кръпки
-# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
+# working directory/tree/worktree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
# switch to branch преминавам към клон
# sparse entry/blob частично изтеглена директория/път/обект-BLOB
# sparse index частичен индекс
@@ -48,8 +48,8 @@
# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
-# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
-# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
+# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промѐни между работното дърво и индекса)
+# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промѐни от подаването и „HEAD“)
# commit-ish указател към подаване
# sequence последователност/поредица
# whitespace symbol знаци за интервали
@@ -88,7 +88,7 @@
# nested tag - непряк етикет
# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
# unrelated histories - независими истории
-# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
+# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промѐни
# hunk парче
# binary patch двоична кръпка
# reverse-apply прилагам в обратна посока
@@ -153,7 +153,7 @@
# end packet пакет за край
# identity самоличност, информация за
# boundary commit гранично подаване
-# integrate (changes) внасяне (на промени)
+# integrate (changes) внасяне (на промѐни)
# overflow data данни за отместването
# reverse index обратен индекс (а не обърнат, за да не се бърка с reverse key index)
# preferred предпочитан
@@ -168,6 +168,23 @@
# zealous merge засилено сливане
# unregister отчислявам
# marked counting изброяване
+# good/bad commit добро/лошо подаване
+# unreferenced object обект, към който нищо не сочи
+# reference = ref указател
+# revision = rev версия
+# specifier уточнение
+# unset изчиствам (стойност/настройка)
+# batch пакетен режим
+# skip-worktree bit флага файл само за индекса/прескачане на работното дърво
+# IPC комуникация между процеси
+# thread pool запас нишки
+# listener thread слушаща нишка
+# health thread нишка за следене на състоянието
+# cruft ненужни обекти
+# traverse обхождам
+# timestamp времево клеймо
+# bare repository голо хранилище
+#
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -185,10 +202,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.34\n"
+"Project-Id-Version: git 2.37\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2022-01-17 08:34+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2022-01-16 10:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-06-22 15:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-06-22 15:44+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -197,239 +214,176 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: add-interactive.c:380
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
-#: add-interactive.c:533 add-interactive.c:834 reset.c:65 sequencer.c:3509
-#: sequencer.c:3974 sequencer.c:4136 builtin/rebase.c:1233
-#: builtin/rebase.c:1642
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: add-interactive.c:588 git-add--interactive.perl:269
-#: git-add--interactive.perl:294
msgid "binary"
msgstr "двоично"
-#: add-interactive.c:646 git-add--interactive.perl:278
-#: git-add--interactive.perl:332
msgid "nothing"
msgstr "нищо"
-#: add-interactive.c:647 git-add--interactive.perl:314
-#: git-add--interactive.perl:329
msgid "unchanged"
-msgstr "няма промени"
+msgstr "няма промѐни"
-#: add-interactive.c:684 git-add--interactive.perl:641
msgid "Update"
msgstr "Обновяване"
-#: add-interactive.c:701 add-interactive.c:889
#, c-format
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
-#: add-interactive.c:707 add-interactive.c:896 reset.c:89 sequencer.c:3713
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: add-interactive.c:710 git-add--interactive.perl:626
#, c-format, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл обновен\n"
msgstr[1] "%d файла обновени\n"
-#: add-interactive.c:728 git-add--interactive.perl:676
#, c-format, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
-#: add-interactive.c:733 apply.c:4151 builtin/checkout.c:306
-#: builtin/reset.c:167
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: add-interactive.c:763 git-add--interactive.perl:653
msgid "Revert"
msgstr "Отмяна"
-#: add-interactive.c:779
msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
msgstr "Указателят „HEAD^{tree}“ не може да бъде анализиран"
-#: add-interactive.c:817 git-add--interactive.perl:629
#, c-format, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
-msgstr[0] "%d файл с отменени промени\n"
-msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
+msgstr[0] "%d файл с отменени промѐни\n"
+msgstr[1] "%d файла с отменени промѐни\n"
-#: add-interactive.c:868 git-add--interactive.perl:693
#, c-format
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Няма неследени файлове.\n"
-#: add-interactive.c:872 git-add--interactive.perl:687
msgid "Add untracked"
msgstr "Добавяне на неследени"
-#: add-interactive.c:899 git-add--interactive.perl:623
#, c-format, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл добавен\n"
msgstr[1] "%d файла добавени\n"
-#: add-interactive.c:929
#, c-format
msgid "ignoring unmerged: %s"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“"
-#: add-interactive.c:941 add-patch.c:1752 git-add--interactive.perl:1371
#, c-format
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
-#: add-interactive.c:943 add-patch.c:1750 git-add--interactive.perl:1373
#, c-format
msgid "No changes.\n"
-msgstr "Няма промени.\n"
+msgstr "Няма промѐни.\n"
-#: add-interactive.c:947 git-add--interactive.perl:1381
msgid "Patch update"
msgstr "Обновяване на кръпка"
-#: add-interactive.c:986 git-add--interactive.perl:1794
msgid "Review diff"
msgstr "Преглед на разликата"
-#: add-interactive.c:1014
msgid "show paths with changes"
-msgstr "извеждане на пътищата с промени"
+msgstr "извеждане на пътищата с промѐни"
-#: add-interactive.c:1016
msgid "add working tree state to the staged set of changes"
-msgstr "добавяне на състоянието на работното дърво към промените в индекса"
+msgstr "добавяне на състоянието на работното дърво към промѐните в индекса"
-#: add-interactive.c:1018
msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
msgstr "връщане на състоянието на индекса към соченото от „HEAD“"
-#: add-interactive.c:1020
msgid "pick hunks and update selectively"
msgstr "интерактивни избор и промяна на парчета код"
-#: add-interactive.c:1022
msgid "view diff between HEAD and index"
msgstr "разлика между соченото от „HEAD“ и индекса"
-#: add-interactive.c:1024
msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
msgstr "добавяне на съдържанието на неследените файлове към индекса"
-#: add-interactive.c:1032 add-interactive.c:1081
msgid "Prompt help:"
msgstr "Помощ:"
-#: add-interactive.c:1034
msgid "select a single item"
msgstr "избор на eдин елемент"
-#: add-interactive.c:1036
msgid "select a range of items"
msgstr "избор на поредица от елементи"
-#: add-interactive.c:1038
msgid "select multiple ranges"
msgstr "избор на няколко поредици от елементи"
-#: add-interactive.c:1040 add-interactive.c:1085
msgid "select item based on unique prefix"
msgstr "избор на базата на уникален префикс"
-#: add-interactive.c:1042
msgid "unselect specified items"
msgstr "изваждане на указаното от избора"
-#: add-interactive.c:1044
msgid "choose all items"
msgstr "избор на всички елементи"
-#: add-interactive.c:1046
msgid "(empty) finish selecting"
msgstr "(празно) приключване на избирането"
-#: add-interactive.c:1083
msgid "select a numbered item"
msgstr "избор на номериран елемент"
-#: add-interactive.c:1087
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(празно) без избор на нищо"
-#: add-interactive.c:1095 builtin/clean.c:839 git-add--interactive.perl:1898
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: add-interactive.c:1096 builtin/clean.c:840 git-add--interactive.perl:1895
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: add-interactive.c:1148 git-add--interactive.perl:213
msgid "staged"
msgstr "в индекса"
-#: add-interactive.c:1148 git-add--interactive.perl:213
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
-#: add-interactive.c:1148 apply.c:5020 apply.c:5023 builtin/am.c:2367
-#: builtin/am.c:2370 builtin/bugreport.c:107 builtin/clone.c:128
-#: builtin/fetch.c:153 builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:194
-#: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:1858
-#: builtin/submodule--helper.c:1861 builtin/submodule--helper.c:2504
-#: builtin/submodule--helper.c:2507 builtin/submodule--helper.c:2574
-#: builtin/submodule--helper.c:2579 builtin/submodule--helper.c:2812
-#: git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "път"
-#: add-interactive.c:1155
msgid "could not refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
#
-#: add-interactive.c:1169 builtin/clean.c:804 git-add--interactive.perl:1805
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
-#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1433
#, c-format, perl-format
msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1434
#, c-format, perl-format
msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:36 git-add--interactive.perl:1435
#, c-format, perl-format
msgid "Stage addition [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на добавянето [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:37 git-add--interactive.perl:1436
#, c-format, perl-format
msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:39
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"staging."
@@ -437,7 +391,6 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"добавено към индекса."
-#: add-patch.c:42
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
@@ -451,27 +404,22 @@ msgstr ""
"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
-#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1439
#, c-format, perl-format
msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:57 git-add--interactive.perl:1440
#, c-format, perl-format
msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:58 git-add--interactive.perl:1441
#, c-format, perl-format
msgid "Stash addition [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на добавянето [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:59 git-add--interactive.perl:1442
#, c-format, perl-format
msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:61
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"stashing."
@@ -479,7 +427,6 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"скътано."
-#: add-patch.c:64
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
@@ -493,27 +440,22 @@ msgstr ""
"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
-#: add-patch.c:80 git-add--interactive.perl:1445
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:81 git-add--interactive.perl:1446
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:82 git-add--interactive.perl:1447
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage addition [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на добавянето [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:83 git-add--interactive.perl:1448
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:85
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"unstaging."
@@ -521,7 +463,6 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"извадено от индекса."
-#: add-patch.c:88
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
@@ -535,28 +476,23 @@ msgstr ""
"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
-#: add-patch.c:103 git-add--interactive.perl:1451
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:104 git-add--interactive.perl:1452
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:105 git-add--interactive.perl:1453
#, c-format, perl-format
msgid "Apply addition to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на добавянето към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:106 git-add--interactive.perl:1454
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:108 add-patch.c:176 add-patch.c:221
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"applying."
@@ -564,7 +500,6 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"набелязано за прилагане."
-#: add-patch.c:111
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
@@ -578,33 +513,24 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
-#: add-patch.c:126 git-add--interactive.perl:1457
-#: git-add--interactive.perl:1475
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
"%s,?]? "
-#: add-patch.c:127 git-add--interactive.perl:1458
-#: git-add--interactive.perl:1476
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:128 git-add--interactive.perl:1459
-#: git-add--interactive.perl:1477
#, c-format, perl-format
msgid "Discard addition from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на добавянето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:129 git-add--interactive.perl:1460
-#: git-add--interactive.perl:1478
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:131 add-patch.c:154 add-patch.c:199
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"discarding."
@@ -612,7 +538,6 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"набелязано за зануляване."
-#: add-patch.c:134 add-patch.c:202
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
@@ -629,31 +554,26 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
"дърво\n"
-#: add-patch.c:149 add-patch.c:194 git-add--interactive.perl:1463
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
"n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:150 add-patch.c:195 git-add--interactive.perl:1464
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:151 add-patch.c:196 git-add--interactive.perl:1465
#, c-format, perl-format
msgid "Discard addition from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на добавянето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:152 add-patch.c:197 git-add--interactive.perl:1466
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:157
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
@@ -670,30 +590,25 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво\n"
-#: add-patch.c:171 add-patch.c:216 git-add--interactive.perl:1469
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
"q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:172 add-patch.c:217 git-add--interactive.perl:1470
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:173 add-patch.c:218 git-add--interactive.perl:1471
#, c-format, perl-format
msgid "Apply addition to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на добавянето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:174 add-patch.c:219 git-add--interactive.perl:1472
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:179
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
@@ -710,7 +625,6 @@ msgstr ""
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво\n"
-#: add-patch.c:224
msgid ""
"y - apply this hunk to worktree\n"
"n - do not apply this hunk to worktree\n"
@@ -724,34 +638,27 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
-#: add-patch.c:343
#, c-format
msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на парчето „%.*s“ не може да се анализира"
-#: add-patch.c:362 add-patch.c:366
#, c-format
msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на оцветеното парче „%.*s“ не може да се анализира"
-#: add-patch.c:420
msgid "could not parse diff"
msgstr "разликата не може да се анализира"
-#: add-patch.c:439
msgid "could not parse colored diff"
msgstr "оцветената разлика не може да се анализира"
-#: add-patch.c:453
#, c-format
msgid "failed to run '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: add-patch.c:612
msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
msgstr "изходът от „interactive.diffFilter“ не напасва"
-#: add-patch.c:613
msgid ""
"Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
"between its input and output lines."
@@ -759,7 +666,6 @@ msgstr ""
"Обработените редове на изхода на ползвания филтър, трябва\n"
"да се отнасят едно към едно спрямо редовете на входа."
-#: add-patch.c:791
#, c-format
msgid ""
"expected context line #%d in\n"
@@ -768,7 +674,6 @@ msgstr ""
"очаква се ред №%d от контекста в\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:806
#, c-format
msgid ""
"hunks do not overlap:\n"
@@ -781,11 +686,9 @@ msgstr ""
" не завършва с:\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:1082 git-add--interactive.perl:1115
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
-#: add-patch.c:1086
#, c-format
msgid ""
"---\n"
@@ -799,8 +702,8 @@ msgstr ""
"За да пропуснете редовете, започващи с „%c“: изтрийте ги.\n"
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати.\n"
+#. #-#-#-#-# git-add--interactive.perl.po #-#-#-#-#
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: add-patch.c:1100 git-add--interactive.perl:1129
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -810,27 +713,26 @@ msgstr ""
"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
"редактирането — отказано.\n"
-#: add-patch.c:1133
msgid "could not parse hunk header"
msgstr "заглавната част парчето не може да се анализира"
-#: add-patch.c:1178
msgid "'git apply --cached' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
+#. #-#-#-#-# add-patch.c.po #-#-#-#-#
#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
#. The program will only accept that input at this point.
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
#.
+#. #-#-#-#-# git-add--interactive.perl.po #-#-#-#-#
#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
#. The program will only accept that input
#. at this point.
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
-#: add-patch.c:1247 git-add--interactive.perl:1244
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
@@ -838,19 +740,15 @@ msgstr ""
"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
"„n“ (не)? "
-#: add-patch.c:1290
msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
msgstr "Избраните парчета не може да се добавят в индекса!"
-#: add-patch.c:1291 git-add--interactive.perl:1348
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
-#: add-patch.c:1298 git-add--interactive.perl:1351
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "Нищо не е приложено.\n"
-#: add-patch.c:1355
msgid ""
"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
"J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
@@ -872,73 +770,57 @@ msgstr ""
"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
"? — извеждане не помощта\n"
-#: add-patch.c:1517 add-patch.c:1527
msgid "No previous hunk"
msgstr "Няма друго парче преди това"
-#: add-patch.c:1522 add-patch.c:1532
msgid "No next hunk"
msgstr "Няма друго парче след това"
-#: add-patch.c:1538
msgid "No other hunks to goto"
msgstr "Няма други парчета"
-#: add-patch.c:1549 git-add--interactive.perl:1608
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
-#: add-patch.c:1550 git-add--interactive.perl:1610
msgid "go to which hunk? "
msgstr "към кое парче да се придвижи? "
-#: add-patch.c:1561
#, c-format
msgid "Invalid number: '%s'"
msgstr "Неправилен номер: „%s“"
-#: add-patch.c:1566
#, c-format
msgid "Sorry, only %d hunk available."
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available."
msgstr[0] "Има само %d парче."
msgstr[1] "Има само %d парчета."
-#: add-patch.c:1575
msgid "No other hunks to search"
msgstr "Няма други парчета за търсене"
-#: add-patch.c:1581 git-add--interactive.perl:1663
msgid "search for regex? "
msgstr "да се търси с регулярен израз? "
-#: add-patch.c:1596
#, c-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s"
msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s"
-#: add-patch.c:1613
msgid "No hunk matches the given pattern"
msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз"
-#: add-patch.c:1620
msgid "Sorry, cannot split this hunk"
msgstr "Това парче не може да бъде разделено"
-#: add-patch.c:1624
#, c-format
msgid "Split into %d hunks."
msgstr "Разделяне на %d парчета."
-#: add-patch.c:1628
msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
-#: add-patch.c:1680
msgid "'git apply' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
-#: advice.c:78
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -946,39 +828,32 @@ msgid ""
msgstr ""
"\n"
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
+"\n"
" git config advice.%s false"
-#: advice.c:94
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:178
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:180
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:182
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:184
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:186
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:188
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:196
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -986,27 +861,21 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:204
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:209 builtin/merge.c:1382
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:211
msgid "Please, commit your changes before merging."
-msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
+msgstr "Промѐните трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:212
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:217
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: advice.c:227
#, c-format
msgid ""
"The following paths and/or pathspecs matched paths that exist\n"
@@ -1016,7 +885,6 @@ msgstr ""
"Следните пътища напасват с пътища извън дефиницията за частично\n"
"изтегляне и няма да се обновят в индекса:\n"
-#: advice.c:234
msgid ""
"If you intend to update such entries, try one of the following:\n"
"* Use the --sparse option.\n"
@@ -1026,7 +894,6 @@ msgstr ""
" ⁃ ползвайте опцията „--sparse“\n"
" ⁃ изключете или променете правилата за частичност."
-#: advice.c:242
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
@@ -1051,9 +918,9 @@ msgstr ""
"Бележка: преминаване към „%s“.\n"
"\n"
"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
-"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
+"промѐни и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промѐни ще "
"бъдат\n"
-"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
+"забравени и никой клон няма да се промѐни.\n"
"\n"
"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, може да\n"
"направите това като зададете име на клон към опцията „-c“ на командата\n"
@@ -1069,106 +936,72 @@ msgstr ""
"detachedHead“\n"
"да е „false“ (лъжа̀).\n"
-#: alias.c:50
msgid "cmdline ends with \\"
msgstr "командният ред завършва с „/“"
-#: alias.c:51
msgid "unclosed quote"
msgstr "кавичка без еш"
-#: apply.c:70
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:86
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:136 archive.c:584 range-diff.c:559 revision.c:2303 revision.c:2307
-#: revision.c:2316 revision.c:2321 revision.c:2527 revision.c:2870
-#: revision.c:2874 revision.c:2880 revision.c:2883 revision.c:2885
-#: builtin/add.c:510 builtin/add.c:512 builtin/add.c:529 builtin/add.c:541
-#: builtin/branch.c:727 builtin/checkout.c:467 builtin/checkout.c:470
-#: builtin/checkout.c:1644 builtin/checkout.c:1754 builtin/checkout.c:1757
-#: builtin/clone.c:906 builtin/commit.c:358 builtin/commit.c:361
-#: builtin/commit.c:1196 builtin/describe.c:593 builtin/diff-tree.c:155
-#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2038
-#: builtin/fetch.c:2043 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
-#: builtin/log.c:1946 builtin/log.c:1948 builtin/ls-files.c:778
-#: builtin/merge.c:1403 builtin/merge.c:1405 builtin/pack-objects.c:4073
-#: builtin/push.c:592 builtin/push.c:630 builtin/push.c:636 builtin/push.c:641
-#: builtin/rebase.c:1193 builtin/rebase.c:1195 builtin/rebase.c:1199
-#: builtin/repack.c:684 builtin/repack.c:715 builtin/reset.c:426
-#: builtin/reset.c:462 builtin/rev-list.c:541 builtin/show-branch.c:710
-#: builtin/stash.c:1707 builtin/stash.c:1710 builtin/submodule--helper.c:1316
-#: builtin/submodule--helper.c:2975 builtin/tag.c:526 builtin/tag.c:572
-#: builtin/worktree.c:702
#, c-format
msgid "options '%s' and '%s' cannot be used together"
msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими"
-#: apply.c:139 apply.c:150 apply.c:153
#, c-format
msgid "'%s' outside a repository"
msgstr "„%s“ извън хранилище"
-#: apply.c:800
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
-msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
+msgstr "Регулярният израз за времевото клеймо „%s“ не може за бъде компилиран"
-#: apply.c:809
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
-#: apply.c:883
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-#: apply.c:921
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
-#: apply.c:927
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
-#: apply.c:928
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
-#: apply.c:933
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
-#: apply.c:962
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
-#: apply.c:1281
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
-#: apply.c:1371
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -1183,81 +1016,65 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1384
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1480
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-#: apply.c:1549
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:1752
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1754
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: apply.c:1788
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: apply.c:1825
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1827
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-#: apply.c:1830
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: apply.c:1978
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:2015
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: apply.c:2177
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: apply.c:2263
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: apply.c:2267
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2936
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3057
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -1266,13 +1083,11 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3069
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3075
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -1281,318 +1096,255 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3097
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3105
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3152
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3163
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3171
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3189
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3202
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3209
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3230
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3353
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:104 pack-revindex.c:214
-#: setup.c:309
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3413
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3442 apply.c:3711
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3549 apply.c:3726
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3558 apply.c:3734 apply.c:3978
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3595
msgid "repository lacks the necessary blob to perform 3-way merge."
msgstr "в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за тройно сливане."
-#: apply.c:3598
#, c-format
msgid "Performing three-way merge...\n"
msgstr "Тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3614 apply.c:3618
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3630
#, c-format
msgid "Failed to perform three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3644
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3649
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3666
#, c-format
msgid "Falling back to direct application...\n"
msgstr "Преминаване към пряко прилагане…\n"
-#: apply.c:3678
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3751
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3753
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3918 apply.c:3920 read-cache.c:889 read-cache.c:918
-#: read-cache.c:1381
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3976
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3980
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:4000
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:4005
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:4025
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:4029
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:4044
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4136
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4143
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4146
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4155
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4165
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4303
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4337
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4343
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4351
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4357 apply.c:4502
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4400 builtin/bisect--helper.c:540 builtin/gc.c:2258
-#: builtin/gc.c:2293
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4404
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4474
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4572
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4580
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4583
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4594
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „%.*s.rej“"
-#: apply.c:4602
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4616
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4620
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4749
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4758
msgid "No valid patches in input (allow with \"--allow-empty\")"
msgstr ""
"На входа няма непразни кръпки (те се приемат при опция „--allow-empty“)"
-#: apply.c:4779
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4936
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4963
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4969 apply.c:4984
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4977
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -1601,348 +1353,269 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4993 builtin/add.c:704 builtin/mv.c:338 builtin/rm.c:430
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:5021
msgid "don't apply changes matching the given path"
-msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
+msgstr "без прилагане на промѐните напасващи на дадения път"
-#: apply.c:5024
msgid "apply changes matching the given path"
-msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
+msgstr "прилагане на промѐните напасващи на дадения път"
-#: apply.c:5026 builtin/am.c:2376
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:5027
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:5030
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:5032
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
-msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
+msgstr "извеждане на статистика на промѐните без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:5036
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:5038
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:5040
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:5042
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:5044
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
-#: apply.c:5046
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:5048
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:5051
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:5053
msgid "attempt three-way merge, fall back on normal patch if that fails"
msgstr ""
"пробване с тройно сливане, ако това не сработи — стандартно прилагане на "
"кръпка"
-#: apply.c:5055
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:5058 builtin/checkout-index.c:196
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:5060
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:5061 builtin/am.c:2352 builtin/am.c:2355
-#: builtin/interpret-trailers.c:98 builtin/interpret-trailers.c:100
-#: builtin/interpret-trailers.c:102 builtin/pack-objects.c:3960
-#: builtin/rebase.c:1051
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:5062
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:5065 apply.c:5068
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
-"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
+"игнориране на промѐните в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:5071
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:5073
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:5075
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:5077
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:5080
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:5083
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5085 builtin/am.c:2364
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:5086
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
-#: apply.c:5089
msgid "don't return error for empty patches"
msgstr "да не се връща грешка при празни кръпки"
-#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
-#: archive-tar.c:265 archive-zip.c:358
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
-#: archive-tar.c:447
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
-#: archive-tar.c:450
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
-#: archive-tar.c:457
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
-#: archive-zip.c:318
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
-#: archive-zip.c:322
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:469 builtin/pack-objects.c:365 builtin/pack-objects.c:368
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: archive-zip.c:603
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
-msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
+msgstr "времевото клеймо е твърде голямо за тази система: %<PRIuMAX>"
-#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
-#: archive.c:15
-msgid "git archive --list"
-msgstr "git archive --list"
-
-#: archive.c:16
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
"[ПЪТ…]"
-#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:188 archive.c:341 builtin/gc.c:497 builtin/notes.c:238
-#: builtin/tag.c:578
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: archive.c:426 builtin/add.c:215 builtin/add.c:671 builtin/rm.c:334
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:450
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "такъв указател няма: %.*s"
-#: archive.c:456
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
-#: archive.c:469
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "не е обект-дърво: %s"
-#: archive.c:481
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "текущата работна директория не е следена"
-#: archive.c:522
#, c-format
msgid "File not found: %s"
msgstr "Файлът „%s“ липсва"
-#: archive.c:524
#, c-format
msgid "Not a regular file: %s"
msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
-#: archive.c:551
+#, c-format
+msgid "unclosed quote: '%s'"
+msgstr "кавичка без еш: „%s“"
+
+#, c-format
+msgid "missing colon: '%s'"
+msgstr "липсва двоеточие: „%s“"
+
+#, c-format
+msgid "empty file name: '%s'"
+msgstr "празно име на файл: „%s“"
+
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:551
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:552 builtin/log.c:1790
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:553
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:554 archive.c:557 builtin/blame.c:880 builtin/blame.c:884
-#: builtin/blame.c:885 builtin/commit-tree.c:115 builtin/config.c:135
-#: builtin/fast-export.c:1181 builtin/fast-export.c:1183
-#: builtin/fast-export.c:1187 builtin/grep.c:935 builtin/hash-object.c:103
-#: builtin/ls-files.c:654 builtin/ls-files.c:657 builtin/notes.c:410
-#: builtin/notes.c:576 builtin/read-tree.c:115 parse-options.h:190
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:555
msgid "add untracked file to archive"
msgstr "добавяне на неследените файлове към архива"
-#: archive.c:558 builtin/archive.c:88
+msgid "path:content"
+msgstr "път:съдържание"
+
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:560
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:561
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:563
msgid "set compression level"
msgstr "задаване на нивото на компресиране"
-#: archive.c:566
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:568 builtin/archive.c:89 builtin/clone.c:118 builtin/clone.c:121
-#: builtin/submodule--helper.c:1870 builtin/submodule--helper.c:2513
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:569 builtin/archive.c:90
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "получаване на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:570 builtin/archive.c:91 builtin/difftool.c:708
-#: builtin/notes.c:496
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:571 builtin/archive.c:92
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:578
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:580 fetch-pack.c:300 revision.c:2887 builtin/add.c:544
-#: builtin/add.c:576 builtin/checkout.c:1763 builtin/commit.c:370
-#: builtin/fast-export.c:1230 builtin/index-pack.c:1848 builtin/log.c:2115
-#: builtin/reset.c:435 builtin/reset.c:493 builtin/rm.c:281
-#: builtin/stash.c:1719 builtin/worktree.c:508 http-fetch.c:144
-#: http-fetch.c:153
#, c-format
msgid "the option '%s' requires '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква „%s“"
-#: archive.c:582
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:606
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:615
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
-#: attr.c:203
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
-#: attr.c:364
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
-#: attr.c:404
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -1950,22 +1623,18 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
-#: bisect.c:488
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
-#: bisect.c:698
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
-#: bisect.c:764
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
-#: bisect.c:789
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -1974,7 +1643,6 @@ msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:794
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1983,7 +1651,6 @@ msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:799
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1992,7 +1659,6 @@ msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:807
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -2003,7 +1669,6 @@ msgstr ""
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
-#: bisect.c:820
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -2014,36 +1679,29 @@ msgstr ""
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
-#: bisect.c:859
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:909
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:939
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:985 builtin/merge.c:155
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:1025
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:1055
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:1064
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -2052,7 +1710,6 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:1093
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -2062,54 +1719,40 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1099
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:2776
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:2790
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:2811
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:2820 bundle.c:224 midx.c:1042 ref-filter.c:2370 remote.c:2158
-#: sequencer.c:2352 sequencer.c:4899 submodule.c:883 builtin/commit.c:1114
-#: builtin/log.c:429 builtin/log.c:1036 builtin/log.c:1644 builtin/log.c:2071
-#: builtin/log.c:2362 builtin/merge.c:431 builtin/pack-objects.c:3373
-#: builtin/pack-objects.c:3775 builtin/pack-objects.c:3790
-#: builtin/shortlog.c:255
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:2838
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:2849
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:2860
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
-#: branch.c:77
msgid ""
"cannot inherit upstream tracking configuration of multiple refs when "
"rebasing is requested"
@@ -2117,32 +1760,26 @@ msgstr ""
"настроените множество указатели, които да се следят, не може да се наследят "
"при пребазиране"
-#: branch.c:88
#, c-format
msgid "not setting branch '%s' as its own upstream"
msgstr ""
"клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация"
-#: branch.c:144
#, c-format
msgid "branch '%s' set up to track '%s' by rebasing."
msgstr "клонът „%s“ ще следи „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:145
#, c-format
msgid "branch '%s' set up to track '%s'."
msgstr "клонът „%s“ ще следи „%s“."
-#: branch.c:148
#, c-format
msgid "branch '%s' set up to track:"
msgstr "клонът „%s“ ще следи:"
-#: branch.c:160
msgid "unable to write upstream branch configuration"
msgstr "настройките за следения клон не може да бъдат записани"
-#: branch.c:162
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
@@ -2152,54 +1789,83 @@ msgstr ""
"След корекция на грешката, може да обновите\n"
"информацията за следения клон чрез:"
-#: branch.c:203
#, c-format
msgid "asked to inherit tracking from '%s', but no remote is set"
msgstr ""
"заявка за наследяване на следенето от „%s“, но не е зададено отдалечено "
"хранилище"
-#: branch.c:209
#, c-format
msgid "asked to inherit tracking from '%s', but no merge configuration is set"
msgstr ""
"заявка за наследяване на следенето от „%s“, но не е настроен режим за "
"пребазиране"
-#: branch.c:252
#, c-format
-msgid "not tracking: ambiguous information for ref %s"
-msgstr "няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
+msgid "not tracking: ambiguous information for ref '%s'"
+msgstr "не се следени: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
+
+#. #-#-#-#-# branch.c.po #-#-#-#-#
+#. TRANSLATORS: This is a line listing a remote with duplicate
+#. refspecs in the advice message below. For RTL languages you'll
+#. probably want to swap the "%s" and leading " " space around.
+#.
+#. #-#-#-#-# object-name.c.po #-#-#-#-#
+#. TRANSLATORS: This is line item of ambiguous object output
+#. from describe_ambiguous_object() above. For RTL languages
+#. you'll probably want to swap the "%s" and leading " " space
+#. around.
+#.
+#, c-format
+msgid " %s\n"
+msgstr " %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The second argument is a \n-delimited list of
+#. duplicate refspecs, composed above.
+#.
+#, c-format
+msgid ""
+"There are multiple remotes whose fetch refspecs map to the remote\n"
+"tracking ref '%s':\n"
+"%s\n"
+"This is typically a configuration error.\n"
+"\n"
+"To support setting up tracking branches, ensure that\n"
+"different remotes' fetch refspecs map into different\n"
+"tracking namespaces."
+msgstr ""
+"Има повече от едно отдалечено хранилище, чийто указател за изтегляне "
+"отговаря на „%s“:\n"
+"%s\n"
+"Най-често това е грешка в настройките.\n"
+"\n"
+"За конфигурирането на следящи клони трябва указателите за изтегляне да "
+"съответстват\n"
+"на различни пространства от имена."
-#: branch.c:287
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name"
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон"
-#: branch.c:307
#, c-format
msgid "a branch named '%s' already exists"
msgstr "вече съществува клон с име „%s“."
# FIXME
-#: branch.c:313
#, c-format
msgid "cannot force update the branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr ""
"не може принудително да обновите клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
-#: branch.c:336
#, c-format
msgid "cannot set up tracking information; starting point '%s' is not a branch"
msgstr ""
"настройките за следенето не може да се зададат — началото „%s“ не е клон"
-#: branch.c:338
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
-#: branch.c:340
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -2218,8698 +1884,144 @@ msgstr ""
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
-#: branch.c:384 builtin/replace.c:321 builtin/replace.c:377
-#: builtin/replace.c:423 builtin/replace.c:453
#, c-format
msgid "not a valid object name: '%s'"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
-#: branch.c:404
#, c-format
msgid "ambiguous object name: '%s'"
msgstr "името на обект не е еднозначно: „%s“"
-#: branch.c:409
#, c-format
msgid "not a valid branch point: '%s'"
msgstr "неправилно място за начало на клон: „%s“"
-#: branch.c:469
-#, c-format
-msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
-msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
-
-#: branch.c:494
-#, c-format
-msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
-msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
-
-#: bundle.c:44
-#, c-format
-msgid "unrecognized bundle hash algorithm: %s"
-msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми за пратки „%s“"
-
-#: bundle.c:48
-#, c-format
-msgid "unknown capability '%s'"
-msgstr "непозната възможност „%s“"
-
-#: bundle.c:74
-#, c-format
-msgid "'%s' does not look like a v2 or v3 bundle file"
-msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2 или 3"
-
-#: bundle.c:113
-#, c-format
-msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
-msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-
-#: bundle.c:140 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2620 sequencer.c:3406
-#: builtin/commit.c:862
-#, c-format
-msgid "could not open '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-
-#: bundle.c:198
-msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
-msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-
-#: bundle.c:201
-msgid "need a repository to verify a bundle"
-msgstr "за проверката на пратка е необходимо хранилище"
-
-#: bundle.c:257
-#, c-format
-msgid "The bundle contains this ref:"
-msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
-msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
-msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
-
-#: bundle.c:264
-msgid "The bundle records a complete history."
-msgstr "Пратката съдържа пълна история."
-
-#: bundle.c:266
-#, c-format
-msgid "The bundle requires this ref:"
-msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
-msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
-msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
-
-#: bundle.c:333
-msgid "unable to dup bundle descriptor"
-msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
-
-#: bundle.c:340
-msgid "Could not spawn pack-objects"
-msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-
-#: bundle.c:351
-msgid "pack-objects died"
-msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-
-#: bundle.c:400
-#, c-format
-msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
-msgstr ""
-"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-
-#: bundle.c:504
-#, c-format
-msgid "unsupported bundle version %d"
-msgstr "неподдържана версия на индекса %d"
-
-#: bundle.c:506
-#, c-format
-msgid "cannot write bundle version %d with algorithm %s"
-msgstr "пратка %d не може да се запише с алгоритъм %s"
-
-#: bundle.c:524 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1953 builtin/shortlog.c:399
-#, c-format
-msgid "unrecognized argument: %s"
-msgstr "непознат аргумент: %s"
-
-#: bundle.c:553
-msgid "Refusing to create empty bundle."
-msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-
-#: bundle.c:563
-#, c-format
-msgid "cannot create '%s'"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-
-#: bundle.c:588
-msgid "index-pack died"
-msgstr "командата „git index-pack“ не завърши успешно"
-
-#: chunk-format.c:117
-msgid "terminating chunk id appears earlier than expected"
-msgstr "идентификаторът за краен откъс се явява по-рано от очакваното"
-
-#: chunk-format.c:126
-#, c-format
-msgid "improper chunk offset(s) %<PRIx64> and %<PRIx64>"
-msgstr "неправилно отместване на откъс/и %<PRIx64> и %<PRIx64>"
-
-#: chunk-format.c:133
-#, c-format
-msgid "duplicate chunk ID %<PRIx32> found"
-msgstr "повтарящ се идентификатор на откъс %<PRIx32>"
-
-#: chunk-format.c:147
-#, c-format
-msgid "final chunk has non-zero id %<PRIx32>"
-msgstr "ненулев идентификатор за краен откъс %<PRIx32>"
-
-#: color.c:354
-#, c-format
-msgid "invalid color value: %.*s"
-msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-
-#: commit-graph.c:204 midx.c:51
-msgid "invalid hash version"
-msgstr "неправилна версия на контролна сума"
-
-#: commit-graph.c:262
-msgid "commit-graph file is too small"
-msgstr "файлът за гра̀фа с подаванията е твърде малък"
-
-#: commit-graph.c:355
-#, c-format
-msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
-msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-
-#: commit-graph.c:362
-#, c-format
-msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
-msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-
-#: commit-graph.c:369
-#, c-format
-msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
-msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-
-#: commit-graph.c:386
-#, c-format
-msgid "commit-graph file is too small to hold %u chunks"
-msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък, за да съдържа %u откъси"
-
-#: commit-graph.c:482
-msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
-msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:492
-msgid "commit-graph chain does not match"
-msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
-
-#: commit-graph.c:540
-#, c-format
-msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
-msgstr ""
-"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
-
-#: commit-graph.c:564
-msgid "unable to find all commit-graph files"
-msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не може да бъдат открити"
-
-#: commit-graph.c:749 commit-graph.c:786
-msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
-msgstr ""
-"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
-
-#: commit-graph.c:770
-#, c-format
-msgid "could not find commit %s"
-msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-
-#: commit-graph.c:803
-msgid "commit-graph requires overflow generation data but has none"
-msgstr ""
-"графът с подаванията изисква генериране на данни за отместването, но такива "
-"липсват"
-
-#: commit-graph.c:1108 builtin/am.c:1369
-#, c-format
-msgid "unable to parse commit %s"
-msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-
-#: commit-graph.c:1370 builtin/pack-objects.c:3070
-#, c-format
-msgid "unable to get type of object %s"
-msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-
-#: commit-graph.c:1401
-msgid "Loading known commits in commit graph"
-msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:1418
-msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
-msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-
-#: commit-graph.c:1438
-msgid "Clearing commit marks in commit graph"
-msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:1457
-msgid "Computing commit graph topological levels"
-msgstr "Изчисляване на топологичните нива в гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:1510
-msgid "Computing commit graph generation numbers"
-msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:1591
-msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
-msgstr "Изчисляване на филтрите на Блум на пътищата с промяна при подаването"
-
-#: commit-graph.c:1668
-msgid "Collecting referenced commits"
-msgstr "Събиране на свързаните подавания"
-
-#: commit-graph.c:1693
-#, c-format
-msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
-msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
-msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
-msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-
-#: commit-graph.c:1706
-#, c-format
-msgid "error adding pack %s"
-msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-
-#: commit-graph.c:1710
-#, c-format
-msgid "error opening index for %s"
-msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-
-#: commit-graph.c:1747
-msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
-msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-
-#: commit-graph.c:1765
-msgid "Finding extra edges in commit graph"
-msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:1814
-msgid "failed to write correct number of base graph ids"
-msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-
-#: commit-graph.c:1845 midx.c:1149
-#, c-format
-msgid "unable to create leading directories of %s"
-msgstr "родителските директории на „%s“ не може да бъдат създадени"
-
-#: commit-graph.c:1858
-msgid "unable to create temporary graph layer"
-msgstr "не може да бъде създаден временен слой за гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:1863
-#, c-format
-msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
-msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не може да бъдат зададени"
-
-#: commit-graph.c:1920
-#, c-format
-msgid "Writing out commit graph in %d pass"
-msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
-msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
-msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-
-#: commit-graph.c:1956
-msgid "unable to open commit-graph chain file"
-msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
-
-#: commit-graph.c:1972
-msgid "failed to rename base commit-graph file"
-msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-
-#: commit-graph.c:1992
-msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
-msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-
-#: commit-graph.c:2125
-msgid "Scanning merged commits"
-msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
-
-#: commit-graph.c:2169
-msgid "Merging commit-graph"
-msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
-
-#: commit-graph.c:2277
-msgid "attempting to write a commit-graph, but 'core.commitGraph' is disabled"
-msgstr ""
-"опит за запис на гра̀фа с подаванията, но настройката „core.commitGraph“ е "
-"изключена"
-
-#: commit-graph.c:2384
-msgid "too many commits to write graph"
-msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-
-#: commit-graph.c:2482
-msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
-msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-
-#: commit-graph.c:2492
-#, c-format
-msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
-msgstr ""
-"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
-"е преди „%s“, а не трябва"
-
-#: commit-graph.c:2502 commit-graph.c:2517
-#, c-format
-msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
-msgstr ""
-"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
-"трябва да е %u"
-
-#: commit-graph.c:2509
-#, c-format
-msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
-msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-
-#: commit-graph.c:2527
-msgid "Verifying commits in commit graph"
-msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-
-#: commit-graph.c:2542
-#, c-format
-msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
-msgstr ""
-"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
-"анализира"
-
-#: commit-graph.c:2549
-#, c-format
-msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
-msgstr ""
-"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
-"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-
-#: commit-graph.c:2559
-#, c-format
-msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
-msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-
-#: commit-graph.c:2568
-#, c-format
-msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
-msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-
-#: commit-graph.c:2582
-#, c-format
-msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
-msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-
-#: commit-graph.c:2587
-#, c-format
-msgid ""
-"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
-msgstr ""
-"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
-"не е"
-
-#: commit-graph.c:2591
-#, c-format
-msgid ""
-"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
-msgstr ""
-"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
-"другаде е"
-
-#: commit-graph.c:2608
-#, c-format
-msgid "commit-graph generation for commit %s is %<PRIuMAX> < %<PRIuMAX>"
-msgstr ""
-"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX> < "
-"%<PRIuMAX>"
-
-#: commit-graph.c:2614
-#, c-format
-msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
-msgstr ""
-"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
-"%<PRIuMAX>"
-
-#: commit.c:53 sequencer.c:3109 builtin/am.c:399 builtin/am.c:444
-#: builtin/am.c:449 builtin/am.c:1448 builtin/am.c:2123 builtin/replace.c:456
-#, c-format
-msgid "could not parse %s"
-msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-
-#: commit.c:55
-#, c-format
-msgid "%s %s is not a commit!"
-msgstr "%s %s не е подаване!"
-
-#: commit.c:196
-msgid ""
-"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
-"and will be removed in a future Git version.\n"
-"\n"
-"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
-"to convert the grafts into replace refs.\n"
-"\n"
-"Turn this message off by running\n"
-"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
-msgstr ""
-"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
-"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
-"\n"
-"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
-"указатели с командата:\n"
-"\n"
-" git replace --convert-graft-file\n"
-"\n"
-"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
-"\n"
-" git config advice.graftFileDeprecated false"
-
-#: commit.c:1241
-#, c-format
-msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
-msgstr ""
-"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-
-#: commit.c:1245
-#, c-format
-msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
-msgstr ""
-"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-
-#: commit.c:1248
-#, c-format
-msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
-msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-
-#: commit.c:1251
-#, c-format
-msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
-msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-
-#: commit.c:1505
-msgid ""
-"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
-"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
-"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
-msgstr ""
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
-"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
-"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
-
-#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "паметта свърши"
-
-#: config.c:125
-#, c-format
-msgid ""
-"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
-"\t%s\n"
-"from\n"
-"\t%s\n"
-"This might be due to circular includes."
-msgstr ""
-"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
-" %s\n"
-"от\n"
-" %s\n"
-"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
-
-#: config.c:141
-#, c-format
-msgid "could not expand include path '%s'"
-msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
-
-#: config.c:152
-msgid "relative config includes must come from files"
-msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
-
-#: config.c:201
-msgid "relative config include conditionals must come from files"
-msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
-
-#: config.c:398
-#, c-format
-msgid "invalid config format: %s"
-msgstr "неправилен формат на настройка: %s"
-
-#: config.c:402
-#, c-format
-msgid "missing environment variable name for configuration '%.*s'"
-msgstr "липсва име на променлива на средата за настройката „%.*s“"
-
-#: config.c:407
-#, c-format
-msgid "missing environment variable '%s' for configuration '%.*s'"
-msgstr "липсва променлива на средата „%s“ за настройката „%.*s“"
-
-#: config.c:443
-#, c-format
-msgid "key does not contain a section: %s"
-msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
-
-#: config.c:448
-#, c-format
-msgid "key does not contain variable name: %s"
-msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-
-#: config.c:470 sequencer.c:2806
-#, c-format
-msgid "invalid key: %s"
-msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-
-#: config.c:475
-#, c-format
-msgid "invalid key (newline): %s"
-msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
-
-#: config.c:495
-msgid "empty config key"
-msgstr "празен ключ за настройка"
-
-#: config.c:513 config.c:525
-#, c-format
-msgid "bogus config parameter: %s"
-msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
-
-#: config.c:539 config.c:556 config.c:563 config.c:572
-#, c-format
-msgid "bogus format in %s"
-msgstr "неправилен формат в „%s“"
-
-#: config.c:606
-#, c-format
-msgid "bogus count in %s"
-msgstr "неправилен брой в „%s“"
-
-#: config.c:610
-#, c-format
-msgid "too many entries in %s"
-msgstr "прекалено много записи в „%s“"
-
-#: config.c:620
-#, c-format
-msgid "missing config key %s"
-msgstr "ключът за настройка „%s“ липсва"
-
-#: config.c:628
-#, c-format
-msgid "missing config value %s"
-msgstr "стойността за настройка „%s“ липсва"
-
-#: config.c:979
-#, c-format
-msgid "bad config line %d in blob %s"
-msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
-
-#: config.c:983
-#, c-format
-msgid "bad config line %d in file %s"
-msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
-
-#: config.c:987
-#, c-format
-msgid "bad config line %d in standard input"
-msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
-
-#: config.c:991
-#, c-format
-msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
-msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
-
-#: config.c:995
-#, c-format
-msgid "bad config line %d in command line %s"
-msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
-
-#: config.c:999
-#, c-format
-msgid "bad config line %d in %s"
-msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
-
-#: config.c:1136
-msgid "out of range"
-msgstr "извън диапазона"
-
-#: config.c:1136
-msgid "invalid unit"
-msgstr "неправилна мерна единица"
-
-#: config.c:1137
-#, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
-
-#: config.c:1147
-#, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
-
-#: config.c:1150
-#, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
-
-#: config.c:1153
-#, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
-
-#: config.c:1156
-#, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
-
-#: config.c:1159
-#, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
-
-#: config.c:1162
-#, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
-
-#: config.c:1241
-#, c-format
-msgid "bad boolean config value '%s' for '%s'"
-msgstr "неправилна булева стойност „%s“ за „%s“"
-
-#: config.c:1259
-#, c-format
-msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
-msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-
-#: config.c:1268
-#, c-format
-msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
-msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
-
-#: config.c:1361
-#, c-format
-msgid "abbrev length out of range: %d"
-msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
-
-#: config.c:1375 config.c:1386
-#, c-format
-msgid "bad zlib compression level %d"
-msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-
-#: config.c:1476
-msgid "core.commentChar should only be one character"
-msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
-
-#: config.c:1509
-#, c-format
-msgid "invalid mode for object creation: %s"
-msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-
-#: config.c:1584
-#, c-format
-msgid "malformed value for %s"
-msgstr "неправилна стойност за „%s“"
-
-#: config.c:1610
-#, c-format
-msgid "malformed value for %s: %s"
-msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-
-#: config.c:1611
-msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
-msgstr ""
-"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
-"на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
-"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
-"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-
-#: config.c:1672 builtin/pack-objects.c:4053
-#, c-format
-msgid "bad pack compression level %d"
-msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-
-#: config.c:1795
-#, c-format
-msgid "unable to load config blob object '%s'"
-msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
-
-#: config.c:1798
-#, c-format
-msgid "reference '%s' does not point to a blob"
-msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
-
-#: config.c:1816
-#, c-format
-msgid "unable to resolve config blob '%s'"
-msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
-
-#: config.c:1861
-#, c-format
-msgid "failed to parse %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
-
-#: config.c:1917
-msgid "unable to parse command-line config"
-msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-
-#: config.c:2285
-msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
-msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-
-#: config.c:2459
-#, c-format
-msgid "Invalid %s: '%s'"
-msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-
-#: config.c:2504
-#, c-format
-msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
-msgstr ""
-"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
-"%d"
-
-#: config.c:2550
-#, c-format
-msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
-msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-
-#: config.c:2552
-#, c-format
-msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
-msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-
-#: config.c:2637
-#, c-format
-msgid "invalid section name '%s'"
-msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-
-#: config.c:2669
-#, c-format
-msgid "%s has multiple values"
-msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-
-#: config.c:2698
-#, c-format
-msgid "failed to write new configuration file %s"
-msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-
-#: config.c:2950 config.c:3277
-#, c-format
-msgid "could not lock config file %s"
-msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-
-#: config.c:2961
-#, c-format
-msgid "opening %s"
-msgstr "отваряне на „%s“"
-
-#: config.c:2998 builtin/config.c:361
-#, c-format
-msgid "invalid pattern: %s"
-msgstr "неправилен шаблон: %s"
-
-#: config.c:3023
-#, c-format
-msgid "invalid config file %s"
-msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-
-#: config.c:3036 config.c:3290
-#, c-format
-msgid "fstat on %s failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-
-#: config.c:3047
-#, c-format
-msgid "unable to mmap '%s'%s"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“%s"
-
-#: config.c:3057 config.c:3295
-#, c-format
-msgid "chmod on %s failed"
-msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-
-#: config.c:3142 config.c:3392
-#, c-format
-msgid "could not write config file %s"
-msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-
-#: config.c:3176
-#, c-format
-msgid "could not set '%s' to '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-
-#: config.c:3178 builtin/remote.c:662 builtin/remote.c:860 builtin/remote.c:868
-#, c-format
-msgid "could not unset '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-
-#: config.c:3268
-#, c-format
-msgid "invalid section name: %s"
-msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-
-#: config.c:3435
-#, c-format
-msgid "missing value for '%s'"
-msgstr "липсва стойност за „%s“"
-
-#: connect.c:61
-msgid "the remote end hung up upon initial contact"
-msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
-
-#: connect.c:63
-msgid ""
-"Could not read from remote repository.\n"
-"\n"
-"Please make sure you have the correct access rights\n"
-"and the repository exists."
-msgstr ""
-"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
-"\n"
-"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
-"за достъп."
-
-#: connect.c:81
-#, c-format
-msgid "server doesn't support '%s'"
-msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
-
-#: connect.c:118
-#, c-format
-msgid "server doesn't support feature '%s'"
-msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
-
-#: connect.c:129
-msgid "expected flush after capabilities"
-msgstr ""
-"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
-
-#: connect.c:265
-#, c-format
-msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
-msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
-
-#: connect.c:286
-msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
-msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
-
-#: connect.c:308
-#, c-format
-msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
-msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
-
-#: connect.c:310
-msgid "repository on the other end cannot be shallow"
-msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
-
-#: connect.c:349
-msgid "invalid packet"
-msgstr "неправилен пакет"
-
-#: connect.c:369
-#, c-format
-msgid "protocol error: unexpected '%s'"
-msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
-
-#: connect.c:499
-#, c-format
-msgid "unknown object format '%s' specified by server"
-msgstr "сървърът указа непознат формат на обект: „%s“"
-
-#: connect.c:528
-#, c-format
-msgid "invalid ls-refs response: %s"
-msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
-
-#: connect.c:532
-msgid "expected flush after ref listing"
-msgstr "след изброяването на указателите се очаква изчистване на буферите"
-
-#: connect.c:535
-msgid "expected response end packet after ref listing"
-msgstr "след изброяването на указателите се очаква пакет за край"
-
-#: connect.c:670
-#, c-format
-msgid "protocol '%s' is not supported"
-msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
-
-#: connect.c:721
-msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
-msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
-
-#: connect.c:761 connect.c:824
-#, c-format
-msgid "Looking up %s ... "
-msgstr "Търсене на „%s“… "
-
-#: connect.c:765
-#, c-format
-msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
-msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
-
-#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
-#: connect.c:769 connect.c:840
-#, c-format
-msgid ""
-"done.\n"
-"Connecting to %s (port %s) ... "
-msgstr ""
-"готово.\n"
-"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
-
-#: connect.c:791 connect.c:868
-#, c-format
-msgid ""
-"unable to connect to %s:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"неуспешно свързване към „%s“:\n"
-"%s"
-
-#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
-#: connect.c:797 connect.c:874
-msgid "done."
-msgstr "действието завърши."
-
-#: connect.c:828
-#, c-format
-msgid "unable to look up %s (%s)"
-msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
-
-#: connect.c:834
-#, c-format
-msgid "unknown port %s"
-msgstr "непознат порт „%s“"
-
-#: connect.c:971 connect.c:1303
-#, c-format
-msgid "strange hostname '%s' blocked"
-msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
-
-#: connect.c:973
-#, c-format
-msgid "strange port '%s' blocked"
-msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
-
-#: connect.c:983
-#, c-format
-msgid "cannot start proxy %s"
-msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
-
-#: connect.c:1054
-msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
-msgstr ""
-"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
-"\n"
-" git help pull"
-
-#: connect.c:1194
-msgid "newline is forbidden in git:// hosts and repo paths"
-msgstr ""
-"знакът за нов ред не е позволен в адресите и в пътищата до хранилищата "
-"„git://“"
-
-#: connect.c:1251
-msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
-msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
-
-#: connect.c:1263
-msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
-msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
-
-#: connect.c:1280
-msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
-msgstr ""
-"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
-
-#: connect.c:1392
-#, c-format
-msgid "strange pathname '%s' blocked"
-msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
-
-#: connect.c:1440
-msgid "unable to fork"
-msgstr "неуспешно създаване на процес"
-
-#: connected.c:109 builtin/fsck.c:189 builtin/prune.c:57
-msgid "Checking connectivity"
-msgstr "Проверка на свързаността"
-
-#: connected.c:122
-msgid "Could not run 'git rev-list'"
-msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-
-#: connected.c:146
-msgid "failed write to rev-list"
-msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-
-#: connected.c:151
-msgid "failed to close rev-list's stdin"
-msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
-
-#: convert.c:183
-#, c-format
-msgid "illegal crlf_action %d"
-msgstr "неправилно действие за край на ред (crlf_action): %d"
-
-#: convert.c:196
-#, c-format
-msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
-msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
-
-#: convert.c:198
-#, c-format
-msgid ""
-"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
-"The file will have its original line endings in your working directory"
-msgstr ""
-"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
-"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
-"директория."
-
-#: convert.c:206
-#, c-format
-msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
-msgstr ""
-"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
-
-#: convert.c:208
-#, c-format
-msgid ""
-"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
-"The file will have its original line endings in your working directory"
-msgstr ""
-"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
-"„%s“.\n"
-"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
-"директория."
-
-#: convert.c:273
-#, c-format
-msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
-msgstr ""
-"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
-"кодиране „%s“"
-
-#: convert.c:280
-#, c-format
-msgid ""
-"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%.*s as "
-"working-tree-encoding."
-msgstr ""
-"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
-"„UTF-%.*s“ като кодиране за работното дърво."
-
-#: convert.c:293
-#, c-format
-msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
-msgstr ""
-"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
-"„%s“"
-
-#: convert.c:295
-#, c-format
-msgid ""
-"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
-"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
-msgstr ""
-"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
-"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
-"поредността на байтовете)."
-
-#: convert.c:408 convert.c:479
-#, c-format
-msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
-msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
-
-#: convert.c:451
-#, c-format
-msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
-msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
-
-#: convert.c:654
-#, c-format
-msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
-msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
-
-#: convert.c:674
-#, c-format
-msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
-msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
-
-#: convert.c:681
-#, c-format
-msgid "external filter '%s' failed %d"
-msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
-
-#: convert.c:716 convert.c:719
-#, c-format
-msgid "read from external filter '%s' failed"
-msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
-
-#: convert.c:722 convert.c:777
-#, c-format
-msgid "external filter '%s' failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
-
-#: convert.c:826
-msgid "unexpected filter type"
-msgstr "неочакван вид филтър"
-
-#: convert.c:837
-msgid "path name too long for external filter"
-msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
-
-#: convert.c:935
-#, c-format
-msgid ""
-"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
-"been filtered"
-msgstr ""
-"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
-"филтрирани"
-
-#: convert.c:1236
-msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
-msgstr ""
-"„true“/„false“ (истина/лъжа̀) не може да са кодирания на работното дърво"
-
-#: convert.c:1416 convert.c:1449
-#, c-format
-msgid "%s: clean filter '%s' failed"
-msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
-
-#: convert.c:1492
-#, c-format
-msgid "%s: smudge filter %s failed"
-msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
-
-#: credential.c:96
-#, c-format
-msgid "skipping credential lookup for key: credential.%s"
-msgstr "прескачане на търсенето на идентификация според ключа: „credential.%s“"
-
-#: credential.c:112
-msgid "refusing to work with credential missing host field"
-msgstr "адресът трябва задължително да съдържа хост"
-
-#: credential.c:114
-msgid "refusing to work with credential missing protocol field"
-msgstr "адресът трябва задължително да съдържа протокол"
-
-#: credential.c:395
-#, c-format
-msgid "url contains a newline in its %s component: %s"
-msgstr "адресът съдържа нов ред в частта за %s: %s"
-
-#: credential.c:439
-#, c-format
-msgid "url has no scheme: %s"
-msgstr "адресът е без схема: %s"
-
-#: credential.c:512
-#, c-format
-msgid "credential url cannot be parsed: %s"
-msgstr "адресът за идентификация не може да се анализира: „%s“"
-
-#: date.c:138
-msgid "in the future"
-msgstr "в бъдещето"
-
-#: date.c:144
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> second ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
-
-#: date.c:151
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
-
-#: date.c:158
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
-
-#: date.c:165
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> day ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
-
-#: date.c:171
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> week ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
-
-#: date.c:178
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> month ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
-
-#: date.c:189
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> year"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
-msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
-msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
-
-#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
-#: date.c:192
-#, c-format
-msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
-msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
-msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
-msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
-
-#: date.c:197 date.c:202
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> year ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
-
-#: delta-islands.c:272
-msgid "Propagating island marks"
-msgstr "Разпространяване на границите на групите"
-
-#: delta-islands.c:290
-#, c-format
-msgid "bad tree object %s"
-msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
-
-#: delta-islands.c:334
-#, c-format
-msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
-msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
-
-#: delta-islands.c:390
-#, c-format
-msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
-msgstr ""
-"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
-"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
-
-#: delta-islands.c:467
-#, c-format
-msgid "Marked %d islands, done.\n"
-msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
-
-#: diff-merges.c:70
-#, c-format
-msgid "unknown value for --diff-merges: %s"
-msgstr "непозната стойност за опцията „--diff-merges“: „%s“"
-
-#: diff-lib.c:561
-msgid "--merge-base does not work with ranges"
-msgstr "опцията „--merge-base“ не работи с диапазони"
-
-#: diff-lib.c:563
-msgid "--merge-base only works with commits"
-msgstr "опцията „--merge-base“ работи само с подавания"
-
-#: diff-lib.c:580
-msgid "unable to get HEAD"
-msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде получен"
-
-#: diff-lib.c:587
-msgid "no merge base found"
-msgstr "липсва база за сливане"
-
-#: diff-lib.c:589
-msgid "multiple merge bases found"
-msgstr "много бази за сливане"
-
-#: diff-no-index.c:237
-msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
-msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
-
-#: diff-no-index.c:262
-msgid ""
-"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
-"tree"
-msgstr ""
-"Не е хранилище на git. Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
-"пътища извън работно дърво"
-
-#: diff.c:158
-#, c-format
-msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
-msgstr ""
-" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
-"директории\n"
-
-#: diff.c:163
-#, c-format
-msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
-msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
-
-#: diff.c:299
-msgid ""
-"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
-"'dimmed-zebra', 'plain'"
-msgstr ""
-"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
-"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), „dimmed-"
-"zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
-
-#: diff.c:327
-#, c-format
-msgid ""
-"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
-"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
-msgstr ""
-"неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, възможните "
-"стойности са „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
-"знаци), „ignore-space-at-eol“ (пренебрегване на промените на празните знаци "
-"в края на реда), „ignore-all-space“ (пренебрегване на всички празни знаци), "
-"„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
-"форматиране)"
-
-#: diff.c:335
-msgid ""
-"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
-"whitespace modes"
-msgstr ""
-"„color-moved-ws“: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
-"за празни знаци"
-
-#: diff.c:412
-#, c-format
-msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
-msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-
-#: diff.c:472
-#, c-format
-msgid ""
-"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
-"%s"
-
-#: diff.c:4237
-#, c-format
-msgid "external diff died, stopping at %s"
-msgstr ""
-"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-
-#: diff.c:4589
-#, c-format
-msgid "options '%s', '%s', '%s', and '%s' cannot be used together"
-msgstr "опциите „%s“, „%s“, „%s“ и „%s“ са несъвместими"
-
-#: diff.c:4593 builtin/difftool.c:736 builtin/log.c:1982 builtin/worktree.c:506
-#, c-format
-msgid "options '%s', '%s', and '%s' cannot be used together"
-msgstr "опциите „%s“, „%s“ и „%s“ са несъвместими"
-
-#: diff.c:4597
-#, c-format
-msgid "options '%s' and '%s' cannot be used together, use '%s' with '%s'"
-msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими, използвайте „%s“ с „%s“"
-
-#: diff.c:4601
-#, c-format
-msgid ""
-"options '%s' and '%s' cannot be used together, use '%s' with '%s' and '%s'"
-msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими, използвайте „%s“ с „%s“ и „%s“"
-
-#: diff.c:4681
-msgid "--follow requires exactly one pathspec"
-msgstr "опцията „--follow“ изисква точно един път"
-
-#: diff.c:4729
-#, c-format
-msgid "invalid --stat value: %s"
-msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
-
-#: diff.c:4734 diff.c:4739 diff.c:4744 diff.c:4749 diff.c:5277
-#: parse-options.c:217 parse-options.c:221
-#, c-format
-msgid "%s expects a numerical value"
-msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-
-#: diff.c:4766
-#, c-format
-msgid ""
-"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
-"%s"
-
-#: diff.c:4851
-#, c-format
-msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
-msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
-
-#: diff.c:4875
-#, c-format
-msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
-msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
-
-#: diff.c:4889
-#, c-format
-msgid "unable to resolve '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се открие"
-
-#: diff.c:4939 diff.c:4945
-#, c-format
-msgid "%s expects <n>/<m> form"
-msgstr ""
-"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
-"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
-
-#: diff.c:4957
-#, c-format
-msgid "%s expects a character, got '%s'"
-msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
-
-#: diff.c:4978
-#, c-format
-msgid "bad --color-moved argument: %s"
-msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
-
-#: diff.c:4997
-#, c-format
-msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
-msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
-
-#: diff.c:5037
-msgid ""
-"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
-"\"histogram\""
-msgstr ""
-"опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
-"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
-"„histogram“ (хистограмен)"
-
-#: diff.c:5073 diff.c:5093
-#, c-format
-msgid "invalid argument to %s"
-msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
-
-#: diff.c:5197
-#, c-format
-msgid "invalid regex given to -I: '%s'"
-msgstr "неправилен регулярен израз подаден към „-I“: „%s“"
-
-#: diff.c:5246
-#, c-format
-msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
-msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-
-#: diff.c:5302
-#, c-format
-msgid "bad --word-diff argument: %s"
-msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
-
-#: diff.c:5338
-msgid "Diff output format options"
-msgstr "Формат на изхода за разликите"
-
-#: diff.c:5340 diff.c:5346
-msgid "generate patch"
-msgstr "създаване на кръпки"
-
-#: diff.c:5343 builtin/log.c:179
-msgid "suppress diff output"
-msgstr "без извеждане на разликите"
-
-#: diff.c:5348 diff.c:5462 diff.c:5469
-msgid "<n>"
-msgstr "БРОЙ"
-
-#: diff.c:5349 diff.c:5352
-msgid "generate diffs with <n> lines context"
-msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
-
-#: diff.c:5354
-msgid "generate the diff in raw format"
-msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
-
-#: diff.c:5357
-msgid "synonym for '-p --raw'"
-msgstr "псевдоним на „-p --raw“"
-
-#: diff.c:5361
-msgid "synonym for '-p --stat'"
-msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-
-#: diff.c:5365
-msgid "machine friendly --stat"
-msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
-
-#: diff.c:5368
-msgid "output only the last line of --stat"
-msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
-
-#: diff.c:5370 diff.c:5378
-msgid "<param1,param2>..."
-msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
-
-#: diff.c:5371
-msgid ""
-"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
-msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
-
-#: diff.c:5375
-msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
-msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
-
-#: diff.c:5379
-msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
-msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛ…,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
-
-#: diff.c:5383
-msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
-msgstr ""
-"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
-"празните знаци"
-
-#: diff.c:5386
-msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
-msgstr ""
-"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
-"режима на достъп"
-
-#: diff.c:5389
-msgid "show only names of changed files"
-msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
-
-#: diff.c:5392
-msgid "show only names and status of changed files"
-msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
-
-#: diff.c:5394
-msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
-msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
-
-#: diff.c:5395
-msgid "generate diffstat"
-msgstr "извеждане на статистика за промените"
-
-#: diff.c:5397 diff.c:5400 diff.c:5403
-msgid "<width>"
-msgstr "ШИРОЧИНА"
-
-#: diff.c:5398
-msgid "generate diffstat with a given width"
-msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
-
-#: diff.c:5401
-msgid "generate diffstat with a given name width"
-msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
-
-#: diff.c:5404
-msgid "generate diffstat with a given graph width"
-msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
-
-#: diff.c:5406
-msgid "<count>"
-msgstr "БРОЙ"
-
-#: diff.c:5407
-msgid "generate diffstat with limited lines"
-msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
-
-#: diff.c:5410
-msgid "generate compact summary in diffstat"
-msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
-
-#: diff.c:5413
-msgid "output a binary diff that can be applied"
-msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
-
-#: diff.c:5416
-msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
-msgstr ""
-"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
-"преди и след промяната"
-
-#: diff.c:5418
-msgid "show colored diff"
-msgstr "разлики в цвят"
-
-#: diff.c:5419
-msgid "<kind>"
-msgstr "ВИД"
-
-#: diff.c:5420
-msgid ""
-"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
-"diff"
-msgstr ""
-"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
-"преди и след разликата,"
-
-#: diff.c:5423
-msgid ""
-"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
-"--numstat"
-msgstr ""
-"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
-"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
-
-#: diff.c:5426 diff.c:5429 diff.c:5432 diff.c:5541
-msgid "<prefix>"
-msgstr "ПРЕФИКС"
-
-#: diff.c:5427
-msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
-msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
-
-#: diff.c:5430
-msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
-msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
-
-#: diff.c:5433
-msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
-msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
-
-#: diff.c:5436
-msgid "do not show any source or destination prefix"
-msgstr "без префикс за източника и целта"
-
-#: diff.c:5439
-msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
-msgstr ""
-"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
-"БРОЙ редове"
-
-#: diff.c:5443 diff.c:5448 diff.c:5453
-msgid "<char>"
-msgstr "ЗНАК"
-
-#: diff.c:5444
-msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
-msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
-
-#: diff.c:5449
-msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
-msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
-
-#: diff.c:5454
-msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
-msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
-
-#: diff.c:5457
-msgid "Diff rename options"
-msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
-
-#: diff.c:5458
-msgid "<n>[/<m>]"
-msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
-
-#: diff.c:5459
-msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
-msgstr ""
-"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
-
-#: diff.c:5463
-msgid "detect renames"
-msgstr "засичане на преименуванията"
-
-#: diff.c:5467
-msgid "omit the preimage for deletes"
-msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
-
-#: diff.c:5470
-msgid "detect copies"
-msgstr "засичане на копиранията"
-
-#: diff.c:5474
-msgid "use unmodified files as source to find copies"
-msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
-
-#: diff.c:5476
-msgid "disable rename detection"
-msgstr "без търсене на преименувания"
-
-#: diff.c:5479
-msgid "use empty blobs as rename source"
-msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
-
-#: diff.c:5481
-msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
-msgstr ""
-"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
-"на файл"
-
-#: diff.c:5484
-msgid ""
-"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
-"given limit"
-msgstr ""
-"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
-
-#: diff.c:5486
-msgid "Diff algorithm options"
-msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
-
-#: diff.c:5488
-msgid "produce the smallest possible diff"
-msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
-
-#: diff.c:5491
-msgid "ignore whitespace when comparing lines"
-msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
-
-#: diff.c:5494
-msgid "ignore changes in amount of whitespace"
-msgstr "без промени в празните знаци"
-
-#: diff.c:5497
-msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
-msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
-
-#: diff.c:5500
-msgid "ignore carrier-return at the end of line"
-msgstr "без промени в знаците за край на ред"
-
-#: diff.c:5503
-msgid "ignore changes whose lines are all blank"
-msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
-
-#: diff.c:5505 diff.c:5527 diff.c:5530 diff.c:5575
-msgid "<regex>"
-msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
-
-#: diff.c:5506
-msgid "ignore changes whose all lines match <regex>"
-msgstr "без промени в редовете, които напасват РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ"
-
-#: diff.c:5509
-msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
-msgstr ""
-"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
-
-#: diff.c:5512
-msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
-msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
-
-#: diff.c:5516
-msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
-msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
-
-#: diff.c:5518
-msgid "<algorithm>"
-msgstr "АЛГОРИТЪМ"
-
-#: diff.c:5519
-msgid "choose a diff algorithm"
-msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
-
-#: diff.c:5521
-msgid "<text>"
-msgstr "ТЕКСТ"
-
-#: diff.c:5522
-msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
-msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
-
-#: diff.c:5524 diff.c:5533 diff.c:5536
-msgid "<mode>"
-msgstr "РЕЖИМ"
-
-#: diff.c:5525
-msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
-msgstr ""
-"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
-
-#: diff.c:5528
-msgid "use <regex> to decide what a word is"
-msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
-
-#: diff.c:5531
-msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
-msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
-
-#: diff.c:5534
-msgid "moved lines of code are colored differently"
-msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
-
-#: diff.c:5537
-msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
-msgstr ""
-"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
-
-#: diff.c:5540
-msgid "Other diff options"
-msgstr "Други опции за разлики"
-
-#: diff.c:5542
-msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
-msgstr ""
-"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
-"се ползват относителни пътища"
-
-#: diff.c:5546
-msgid "treat all files as text"
-msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
-
-#: diff.c:5548
-msgid "swap two inputs, reverse the diff"
-msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
-
-#: diff.c:5550
-msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
-msgstr ""
-"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
-"случай — с 0"
-
-#: diff.c:5552
-msgid "disable all output of the program"
-msgstr "без всякакъв изход от програмата"
-
-#: diff.c:5554
-msgid "allow an external diff helper to be executed"
-msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
-
-#: diff.c:5556
-msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
-msgstr ""
-"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
-
-#: diff.c:5558
-msgid "<when>"
-msgstr "КОГА"
-
-#: diff.c:5559
-msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
-msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
-
-#: diff.c:5562
-msgid "<format>"
-msgstr "ФОРМАТ"
-
-#: diff.c:5563
-msgid "specify how differences in submodules are shown"
-msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
-
-#: diff.c:5567
-msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
-msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-
-#: diff.c:5570
-msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
-msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-
-#: diff.c:5572
-msgid "<string>"
-msgstr "НИЗ"
-
-#: diff.c:5573
-msgid ""
-"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
-"string"
-msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
-
-#: diff.c:5576
-msgid ""
-"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
-"regex"
-msgstr ""
-"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
-"на регулярния израз"
-
-#: diff.c:5579
-msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
-msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
-
-#: diff.c:5582
-msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
-msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
-
-#: diff.c:5585
-msgid "control the order in which files appear in the output"
-msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
-
-#: diff.c:5586 diff.c:5589
-msgid "<path>"
-msgstr "ПЪТ"
-
-#: diff.c:5587
-msgid "show the change in the specified path first"
-msgstr "първо извеждане на промяната в указания път"
-
-#: diff.c:5590
-msgid "skip the output to the specified path"
-msgstr "прескачане на изхода към указания път"
-
-#: diff.c:5592
-msgid "<object-id>"
-msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
-
-#: diff.c:5593
-msgid ""
-"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
-"object"
-msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
-
-#: diff.c:5595
-msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
-msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
-
-#: diff.c:5596
-msgid "select files by diff type"
-msgstr "избор на файловете по вид разлика"
-
-#: diff.c:5598
-msgid "<file>"
-msgstr "ФАЙЛ"
-
-#: diff.c:5599
-msgid "Output to a specific file"
-msgstr "Изход към указания файл"
-
-#: diff.c:6257
-msgid "exhaustive rename detection was skipped due to too many files."
-msgstr ""
-"пълното търсене на преименувания на обекти се прескача поради многото "
-"файлове."
-
-#: diff.c:6260
-msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
-msgstr ""
-"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
-"файлове."
-
-#: diff.c:6263
-#, c-format
-msgid ""
-"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
-msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-
-#: diffcore-order.c:24
-#, c-format
-msgid "failed to read orderfile '%s'"
-msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: diffcore-rename.c:1564
-msgid "Performing inexact rename detection"
-msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
-
-#: diffcore-rotate.c:29
-#, c-format
-msgid "No such path '%s' in the diff"
-msgstr "Няма път на име „%s“ в разликата"
-
-#: dir.c:593
-#, c-format
-msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
-msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
-
-#: dir.c:733 dir.c:762 dir.c:775
-#, c-format
-msgid "unrecognized pattern: '%s'"
-msgstr "непознат шаблон: „%s“"
-
-#: dir.c:790 dir.c:804
-#, c-format
-msgid "unrecognized negative pattern: '%s'"
-msgstr "непознат отрицателен шаблон: „%s“"
-
-#: dir.c:820
-#, c-format
-msgid "your sparse-checkout file may have issues: pattern '%s' is repeated"
-msgstr ""
-"файлът определящ частичността на изтегленото хранилище може да има проблем: "
-"шаблонът „%s“ се повтаря"
-
-#: dir.c:828
-msgid "disabling cone pattern matching"
-msgstr "изключване на пътеводното напасване"
-
-#: dir.c:1212
-#, c-format
-msgid "cannot use %s as an exclude file"
-msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
-
-#: dir.c:2418
-#, c-format
-msgid "could not open directory '%s'"
-msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-
-#: dir.c:2720
-msgid "failed to get kernel name and information"
-msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-
-#: dir.c:2844
-msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
-msgstr ""
-"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-
-#: dir.c:3112
-msgid ""
-"No directory name could be guessed.\n"
-"Please specify a directory on the command line"
-msgstr ""
-"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
-"Задайте директорията изрично на командния ред"
-
-#: dir.c:3800
-#, c-format
-msgid "index file corrupt in repo %s"
-msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-
-#: dir.c:3847 dir.c:3852
-#, c-format
-msgid "could not create directories for %s"
-msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-
-#: dir.c:3881
-#, c-format
-msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
-msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
-
-#: editor.c:74
-#, c-format
-msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
-msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
-
-#: entry.c:179
-msgid "Filtering content"
-msgstr "Филтриране на съдържанието"
-
-#: entry.c:500
-#, c-format
-msgid "could not stat file '%s'"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
-
-#: environment.c:145
-#, c-format
-msgid "bad git namespace path \"%s\""
-msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
-
-#: exec-cmd.c:363
-#, c-format
-msgid "too many args to run %s"
-msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:194
-msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
-msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-
-#: fetch-pack.c:197
-msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
-msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
-
-#: fetch-pack.c:208
-msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
-msgstr ""
-"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-
-#: fetch-pack.c:228
-#, c-format
-msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
-msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:239
-msgid "unable to write to remote"
-msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-
-#: fetch-pack.c:395 fetch-pack.c:1439
-#, c-format
-msgid "invalid shallow line: %s"
-msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:401 fetch-pack.c:1445
-#, c-format
-msgid "invalid unshallow line: %s"
-msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:403 fetch-pack.c:1447
-#, c-format
-msgid "object not found: %s"
-msgstr "обектът „%s“ липсва"
-
-#: fetch-pack.c:406 fetch-pack.c:1450
-#, c-format
-msgid "error in object: %s"
-msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:408 fetch-pack.c:1452
-#, c-format
-msgid "no shallow found: %s"
-msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-
-#: fetch-pack.c:411 fetch-pack.c:1456
-#, c-format
-msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
-msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:451
-#, c-format
-msgid "got %s %d %s"
-msgstr "получено бе %s %d %s"
-
-#: fetch-pack.c:468
-#, c-format
-msgid "invalid commit %s"
-msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:499
-msgid "giving up"
-msgstr "преустановяване"
-
-#: fetch-pack.c:512 progress.c:339
-msgid "done"
-msgstr "действието завърши"
-
-#: fetch-pack.c:524
-#, c-format
-msgid "got %s (%d) %s"
-msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-
-#: fetch-pack.c:560
-#, c-format
-msgid "Marking %s as complete"
-msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-
-#: fetch-pack.c:775
-#, c-format
-msgid "already have %s (%s)"
-msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-
-#: fetch-pack.c:861
-msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
-msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-
-#: fetch-pack.c:869
-msgid "protocol error: bad pack header"
-msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-
-#: fetch-pack.c:965
-#, c-format
-msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
-msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:971
-msgid "fetch-pack: invalid index-pack output"
-msgstr "fetch-pack: неправилен изход от командата „index-pack“"
-
-#: fetch-pack.c:988
-#, c-format
-msgid "%s failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:990
-msgid "error in sideband demultiplexer"
-msgstr "грешка в демултиплексора"
-
-#: fetch-pack.c:1035
-#, c-format
-msgid "Server version is %.*s"
-msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-
-#: fetch-pack.c:1043 fetch-pack.c:1049 fetch-pack.c:1052 fetch-pack.c:1058
-#: fetch-pack.c:1062 fetch-pack.c:1066 fetch-pack.c:1070 fetch-pack.c:1074
-#: fetch-pack.c:1078 fetch-pack.c:1082 fetch-pack.c:1086 fetch-pack.c:1090
-#: fetch-pack.c:1096 fetch-pack.c:1102 fetch-pack.c:1107 fetch-pack.c:1112
-#, c-format
-msgid "Server supports %s"
-msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:1045
-msgid "Server does not support shallow clients"
-msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-
-#: fetch-pack.c:1105
-msgid "Server does not support --shallow-since"
-msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-
-#: fetch-pack.c:1110
-msgid "Server does not support --shallow-exclude"
-msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-
-#: fetch-pack.c:1114
-msgid "Server does not support --deepen"
-msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-
-#: fetch-pack.c:1116
-msgid "Server does not support this repository's object format"
-msgstr "Сървърът не поддържа форма̀та на обектите на това хранилище"
-
-#: fetch-pack.c:1129
-msgid "no common commits"
-msgstr "няма общи подавания"
-
-#: fetch-pack.c:1138 fetch-pack.c:1485 builtin/clone.c:1130
-msgid "source repository is shallow, reject to clone."
-msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова няма да се клонира."
-
-#: fetch-pack.c:1144 fetch-pack.c:1681
-msgid "git fetch-pack: fetch failed."
-msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-
-#: fetch-pack.c:1258
-#, c-format
-msgid "mismatched algorithms: client %s; server %s"
-msgstr "различни алгоритми — на клиента: „%s“, на сървъра: „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:1262
-#, c-format
-msgid "the server does not support algorithm '%s'"
-msgstr "сървърът не поддържа алгоритъм „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:1295
-msgid "Server does not support shallow requests"
-msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-
-#: fetch-pack.c:1302
-msgid "Server supports filter"
-msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-
-#: fetch-pack.c:1345 fetch-pack.c:2063
-msgid "unable to write request to remote"
-msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-
-#: fetch-pack.c:1363
-#, c-format
-msgid "error reading section header '%s'"
-msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:1369
-#, c-format
-msgid "expected '%s', received '%s'"
-msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:1403
-#, c-format
-msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
-msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:1408
-#, c-format
-msgid "error processing acks: %d"
-msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-
-#: fetch-pack.c:1418
-msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
-msgstr ""
-"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-
-#: fetch-pack.c:1420
-msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
-msgstr ""
-"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
-"други раздели"
-
-#: fetch-pack.c:1461
-#, c-format
-msgid "error processing shallow info: %d"
-msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-
-#: fetch-pack.c:1510
-#, c-format
-msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
-msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:1515
-#, c-format
-msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
-msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-
-#: fetch-pack.c:1520
-#, c-format
-msgid "error processing wanted refs: %d"
-msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-
-#: fetch-pack.c:1550
-msgid "git fetch-pack: expected response end packet"
-msgstr "git fetch-pack: очаква се пакет за край на отговора"
-
-#: fetch-pack.c:1959
-msgid "no matching remote head"
-msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-
-#: fetch-pack.c:1982 builtin/clone.c:581
-msgid "remote did not send all necessary objects"
-msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-
-#: fetch-pack.c:2085
-msgid "unexpected 'ready' from remote"
-msgstr "неочаквано състояние за готовност от отдалечено хранилище"
-
-#: fetch-pack.c:2108
-#, c-format
-msgid "no such remote ref %s"
-msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-
-#: fetch-pack.c:2111
-#, c-format
-msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
-msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
-
-#: gpg-interface.c:329 gpg-interface.c:457 gpg-interface.c:974
-#: gpg-interface.c:990
-msgid "could not create temporary file"
-msgstr "не може да се създаде временен файл"
-
-#: gpg-interface.c:332 gpg-interface.c:460
-#, c-format
-msgid "failed writing detached signature to '%s'"
-msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
-
-#: gpg-interface.c:451
-msgid ""
-"gpg.ssh.allowedSignersFile needs to be configured and exist for ssh "
-"signature verification"
-msgstr ""
-"настройката „gpg.ssh.allowedSignersFile“ трябва да е зададена за проверка на "
-"подписите на ssh"
-
-#: gpg-interface.c:480
-msgid ""
-"ssh-keygen -Y find-principals/verify is needed for ssh signature "
-"verification (available in openssh version 8.2p1+)"
-msgstr ""
-"За проверка на подписите е необходима командата (достъпна от openssh ≥ "
-"8.2p1+):\n"
-"\n"
-" ssh-keygen -Y find-principals/verify"
-
-#: gpg-interface.c:536
-#, c-format
-msgid "ssh signing revocation file configured but not found: %s"
-msgstr ""
-"файлът за отхвърляне на подписи на ssh е настроен, но не може да се открие: "
-"%s"
-
-#: gpg-interface.c:624
-#, c-format
-msgid "bad/incompatible signature '%s'"
-msgstr "лош/несъвместим подпис „%s“"
-
-#: gpg-interface.c:801 gpg-interface.c:806
-#, c-format
-msgid "failed to get the ssh fingerprint for key '%s'"
-msgstr "отпечатъкът по ssh на ключа „%s“ не може да бъде получен"
-
-#: gpg-interface.c:829
-msgid ""
-"either user.signingkey or gpg.ssh.defaultKeyCommand needs to be configured"
-msgstr ""
-"Поне една от настройките „user.signingkey“ или „gpg.ssh.defaultKeyCommand“ "
-"трябва да е зададена"
-
-#: gpg-interface.c:851
-#, c-format
-msgid "gpg.ssh.defaultKeyCommand succeeded but returned no keys: %s %s"
-msgstr ""
-"командата „gpg.ssh.defaultKeyCommand“ завърши успешно, но не върна никакви "
-"ключове: %s %s"
-
-#: gpg-interface.c:857
-#, c-format
-msgid "gpg.ssh.defaultKeyCommand failed: %s %s"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „gpg.ssh.defaultKeyCommand“: %s %s"
-
-#: gpg-interface.c:945
-msgid "gpg failed to sign the data"
-msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните"
-
-#: gpg-interface.c:967
-msgid "user.signingkey needs to be set for ssh signing"
-msgstr ""
-"за подписване със ssh е необходимо да зададете настройката „user.signingkey“"
-
-#: gpg-interface.c:978
-#, c-format
-msgid "failed writing ssh signing key to '%s'"
-msgstr "неуспешно запазване на ключа за подписване на ssh в „%s“"
-
-#: gpg-interface.c:996
-#, c-format
-msgid "failed writing ssh signing key buffer to '%s'"
-msgstr "неуспешно запазване на буфера за подписване на ssh в „%s“"
-
-#: gpg-interface.c:1014
-msgid ""
-"ssh-keygen -Y sign is needed for ssh signing (available in openssh version "
-"8.2p1+)"
-msgstr ""
-"За подписване със ssh е необходима командата (достъпна от openssh ≥ "
-"8.2p1+):\n"
-"\n"
-" ssh-keygen -Y"
-
-#: gpg-interface.c:1026
-#, c-format
-msgid "failed reading ssh signing data buffer from '%s'"
-msgstr "неуспешно прочитане на буфера за подписване на ssh от „%s“"
-
-#: graph.c:98
-#, c-format
-msgid "ignored invalid color '%.*s' in log.graphColors"
-msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-
-#: grep.c:531
-msgid ""
-"given pattern contains NULL byte (via -f <file>). This is only supported "
-"with -P under PCRE v2"
-msgstr ""
-"зададеният шаблон съдържа нулев знак (идва от -f „ФАЙЛ“). Това се поддържа "
-"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
-
-#: grep.c:1942
-#, c-format
-msgid "'%s': unable to read %s"
-msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: grep.c:1959 setup.c:177 builtin/clone.c:302 builtin/diff.c:90
-#: builtin/rm.c:136
-#, c-format
-msgid "failed to stat '%s'"
-msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-
-#: grep.c:1970
-#, c-format
-msgid "'%s': short read"
-msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
-
-#: help.c:24
-msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
-msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
-
-#: help.c:25
-msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
-msgstr "работа по текущата промяна (погледнете: „git help everyday“)"
-
-#: help.c:26
-msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
-msgstr "преглед на историята и състоянието (погледнете: „git help revisions“)"
-
-#: help.c:27
-msgid "grow, mark and tweak your common history"
-msgstr "увеличаване, отбелязване и промяна на общата история"
-
-#: help.c:28
-msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
-msgstr "съвместна работа (погледнете: „git help workflows“)"
-
-#: help.c:32
-msgid "Main Porcelain Commands"
-msgstr "Основни команди от потребителско ниво"
-
-#: help.c:33
-msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
-msgstr "Помощни команди / Променящи"
-
-#: help.c:34
-msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
-msgstr "Помощни команди / Запитващи"
-
-#: help.c:35
-msgid "Interacting with Others"
-msgstr "Съвместна работа с други хора"
-
-#: help.c:36
-msgid "Low-level Commands / Manipulators"
-msgstr "Команди от ниско ниво / Променящи"
-
-#: help.c:37
-msgid "Low-level Commands / Interrogators"
-msgstr "Команди от ниско ниво / Запитващи"
-
-#: help.c:38
-msgid "Low-level Commands / Syncing Repositories"
-msgstr "Команди от ниско ниво / Синхронизация на хранилища"
-
-#: help.c:39
-msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
-msgstr "Команди от ниско ниво / Допълнителни инструменти"
-
-#: help.c:313
-#, c-format
-msgid "available git commands in '%s'"
-msgstr "налични команди на git от „%s“"
-
-#: help.c:320
-msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
-msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
-
-#: help.c:329
-msgid "These are common Git commands used in various situations:"
-msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-
-#: help.c:378 git.c:100
-#, c-format
-msgid "unsupported command listing type '%s'"
-msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
-
-#: help.c:418
-msgid "The Git concept guides are:"
-msgstr "Ръководствата за концепциите в Git са:"
-
-#: help.c:442
-msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
-msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
-
-#: help.c:447
-msgid "External commands"
-msgstr "Външни команди"
-
-#: help.c:462
-msgid "Command aliases"
-msgstr "Псевдоними на командите"
-
-#: help.c:543
-#, c-format
-msgid ""
-"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
-"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
-msgstr ""
-"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
-"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-
-#: help.c:565 help.c:662
-#, c-format
-msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
-msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-
-#: help.c:613
-msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
-msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-
-#: help.c:635
-#, c-format
-msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
-msgstr ""
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
-"не съществува."
-
-#: help.c:640
-#, c-format
-msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
-msgstr ""
-"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
-
-#: help.c:646
-#, c-format
-msgid "Run '%s' instead [y/N]? "
-msgstr "Да се изпълни „%s“ вместо това [y/N]? "
-
-#: help.c:654
-#, c-format
-msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
-msgstr ""
-"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
-"имате предвид „%s“."
-
-#: help.c:666
-msgid ""
-"\n"
-"The most similar command is"
-msgid_plural ""
-"\n"
-"The most similar commands are"
-msgstr[0] ""
-"\n"
-"Най-близката команда е"
-msgstr[1] ""
-"\n"
-"Най-близките команди са"
-
-#: help.c:706
-msgid "git version [<options>]"
-msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
-
-#: help.c:761
-#, c-format
-msgid "%s: %s - %s"
-msgstr "%s: %s — %s"
-
-#: help.c:765
-msgid ""
-"\n"
-"Did you mean this?"
-msgid_plural ""
-"\n"
-"Did you mean one of these?"
-msgstr[0] ""
-"\n"
-"Команда с подобно име е:"
-msgstr[1] ""
-"\n"
-"Команди с подобно име са:"
-
-#: hook.c:27
-#, c-format
-msgid ""
-"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
-"You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
-msgstr ""
-"Куката „%s“ се прескача, защото липсват права за изпълнение.\n"
-"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
-" git config advice.ignoredHook false"
-
-#: ident.c:353
-msgid "Author identity unknown\n"
-msgstr "Липсва информация за автора\n"
-
-#: ident.c:356
-msgid "Committer identity unknown\n"
-msgstr "Липсва информация за подалия\n"
-
-#: ident.c:362
-msgid ""
-"\n"
-"*** Please tell me who you are.\n"
-"\n"
-"Run\n"
-"\n"
-" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
-" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
-"\n"
-"to set your account's default identity.\n"
-"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"●●● Въведете самоличност.\n"
-"\n"
-"Изпълнете:\n"
-"\n"
-" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
-" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
-"\n"
-"и въведете данни за себе си.\n"
-"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
-"хранилище.\n"
-"\n"
-
-#: ident.c:397
-msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
-msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
-
-#: ident.c:402
-#, c-format
-msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
-msgstr ""
-"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
-"„%s“)"
-
-#: ident.c:419
-msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
-msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
-
-#: ident.c:425
-#, c-format
-msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
-msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
-
-#: ident.c:433
-#, c-format
-msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
-msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
-
-#: ident.c:439
-#, c-format
-msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
-msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-
-#: ident.c:454 builtin/commit.c:648
-#, c-format
-msgid "invalid date format: %s"
-msgstr "неправилен формат на дата: %s"
-
-#: list-objects-filter-options.c:83
-msgid "expected 'tree:<depth>'"
-msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
-
-#: list-objects-filter-options.c:98
-msgid "sparse:path filters support has been dropped"
-msgstr "поддръжката на филтри със „sparse:path“ е премахната"
-
-#: list-objects-filter-options.c:105
-#, c-format
-msgid "'%s' for 'object:type=<type>' is not a valid object type"
-msgstr "„%s“ не е правилна стойност за вид на обект в „object:type=ВИД“"
-
-#: list-objects-filter-options.c:124
-#, c-format
-msgid "invalid filter-spec '%s'"
-msgstr "неправилен филтър: „%s“"
-
-#: list-objects-filter-options.c:140
-#, c-format
-msgid "must escape char in sub-filter-spec: '%c'"
-msgstr "знак за екраниране в подфилтър: „%c“"
-
-#: list-objects-filter-options.c:182
-msgid "expected something after combine:"
-msgstr "добавете нещо след комбинирането:"
-
-#: list-objects-filter-options.c:264
-msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
-msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
-
-#: list-objects-filter-options.c:376
-msgid "unable to upgrade repository format to support partial clone"
-msgstr ""
-"не може да се извърши частично клониране, защото форматът на хранилището не "
-"може да се обнови"
-
-#: list-objects-filter.c:532
-#, c-format
-msgid "unable to access sparse blob in '%s'"
-msgstr "няма достъп до частично изтегления обект-BLOB в „%s“"
-
-#: list-objects-filter.c:535
-#, c-format
-msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
-msgstr ""
-"данните от филтъра за частични изтегляния в „%s“ не може да бъдат анализирани"
-
-#: list-objects.c:127
-#, c-format
-msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
-msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
-
-#: list-objects.c:140
-#, c-format
-msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
-msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
-
-#: list-objects.c:398
-#, c-format
-msgid "unable to load root tree for commit %s"
-msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
-
-#: lockfile.c:152
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
-"\n"
-"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
-"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
-"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
-"may have crashed in this repository earlier:\n"
-"remove the file manually to continue."
-msgstr ""
-"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
-"\n"
-"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
-"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
-"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
-"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
-"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
-
-#: lockfile.c:160
-#, c-format
-msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
-msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
-
-#: ls-refs.c:37
-#, c-format
-msgid "invalid value '%s' for lsrefs.unborn"
-msgstr "неправилна стойност „%s“ за „lsrefs.unborn“"
-
-#: ls-refs.c:174
-#, c-format
-msgid "unexpected line: '%s'"
-msgstr "неочакван ред: „%s“"
-
-#: ls-refs.c:178
-msgid "expected flush after ls-refs arguments"
-msgstr "след аргументите към „ls-refs“ се очаква изчистване на буферите"
-
-#: mailinfo.c:1050
-msgid "quoted CRLF detected"
-msgstr "цитирани знаци CRLF"
-
-#: mailinfo.c:1254 builtin/am.c:184 builtin/mailinfo.c:46
-#, c-format
-msgid "bad action '%s' for '%s'"
-msgstr "неправилно действие „%s“ за „%s“"
-
-#: merge-ort.c:1584 merge-recursive.c:1211
-#, c-format
-msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
-msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-
-#: merge-ort.c:1593 merge-recursive.c:1218
-#, c-format
-msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
-msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-
-#: merge-ort.c:1602 merge-recursive.c:1225
-#, c-format
-msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
-msgstr ""
-"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
-"подаванията)"
-
-#: merge-ort.c:1612 merge-ort.c:1620
-#, c-format
-msgid "Note: Fast-forwarding submodule %s to %s"
-msgstr "Бележка: Превъртане на подмодула „%s“ към „%s“"
-
-#: merge-ort.c:1642
-#, c-format
-msgid "Failed to merge submodule %s"
-msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“"
-
-#: merge-ort.c:1649
-#, c-format
-msgid ""
-"Failed to merge submodule %s, but a possible merge resolution exists:\n"
-"%s\n"
-msgstr ""
-"Неуспешно сливане на подмодула „%s“, но е открито възможно решение:\n"
-"%s\n"
-
-#: merge-ort.c:1653 merge-recursive.c:1281
-#, c-format
-msgid ""
-"If this is correct simply add it to the index for example\n"
-"by using:\n"
-"\n"
-" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
-"\n"
-"which will accept this suggestion.\n"
-msgstr ""
-"Ако това е така, добавете го към индекса с команда като следната:\n"
-"\n"
-" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
-"\n"
-"Това приема предложеното.\n"
-
-#: merge-ort.c:1666
-#, c-format
-msgid ""
-"Failed to merge submodule %s, but multiple possible merges exist:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Неуспешно сливане на подмодула „%s“, но са открити множество решения:\n"
-"%s"
-
-#: merge-ort.c:1887 merge-recursive.c:1372
-msgid "Failed to execute internal merge"
-msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-
-#: merge-ort.c:1892 merge-recursive.c:1377
-#, c-format
-msgid "Unable to add %s to database"
-msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-
-#: merge-ort.c:1899 merge-recursive.c:1410
-#, c-format
-msgid "Auto-merging %s"
-msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-
-#: merge-ort.c:2038 merge-recursive.c:2132
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
-"implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
-"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-
-#: merge-ort.c:2048 merge-recursive.c:2142
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
-"implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): повече от един път "
-"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
-"на тези пътища там: %s."
-
-#: merge-ort.c:2106
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to rename %s to; it was "
-"renamed to multiple other directories, with no destination getting a "
-"majority of the files."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (раздвояване при преименуване на директория): Не е ясно как и къде "
-"да се преименува „%s“, защото е преместен в няколко нови директории, без "
-"никоя от тях да е по-честа цел."
-
-#: merge-ort.c:2260 merge-recursive.c:2478
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
-"renamed."
-msgstr ""
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
-"„%s“ също е с променено име."
-
-#: merge-ort.c:2400 merge-recursive.c:3261
-#, c-format
-msgid ""
-"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
-"moving it to %s."
-msgstr ""
-"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
-"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
-
-#: merge-ort.c:2407 merge-recursive.c:3268
-#, c-format
-msgid ""
-"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
-"%s; moving it to %s."
-msgstr ""
-"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
-"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
-
-#: merge-ort.c:2420 merge-recursive.c:3264
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
-"in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
-"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-
-#: merge-ort.c:2428 merge-recursive.c:3271
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
-"was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
-"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-
-#: merge-ort.c:2584
-#, c-format
-msgid "CONFLICT (rename/rename): %s renamed to %s in %s and to %s in %s."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“ "
-"и на „%s“ в „%s“."
-
-#: merge-ort.c:2679
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (rename involved in collision): rename of %s -> %s has content "
-"conflicts AND collides with another path; this may result in nested conflict "
-"markers."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (има и преименуване в промените): „%s“ е преименуван на „%s“, но "
-"има и промени в съдържанието, а и има съвпадение на пътя. Може да се "
-"получат вложени маркери за конфликт."
-
-#: merge-ort.c:2698 merge-ort.c:2722
-#, c-format
-msgid "CONFLICT (rename/delete): %s renamed to %s in %s, but deleted in %s."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
-"е изтрит в „%s“."
-
-#: merge-ort.c:3212 merge-recursive.c:3022
-#, c-format
-msgid "cannot read object %s"
-msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-
-#: merge-ort.c:3215 merge-recursive.c:3025
-#, c-format
-msgid "object %s is not a blob"
-msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-
-#: merge-ort.c:3644
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (file/directory): directory in the way of %s from %s; moving it to "
-"%s instead."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (файл/директория): директория на мястото на „%s“ от „%s“, вместо "
-"това се извършва преместване в „%s“."
-
-#: merge-ort.c:3721
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed both "
-"of them so each can be recorded somewhere."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (различни видове): „%s“ е различен вид обект в двата варианта. И "
-"двата се преименуват, за да може всичко да е отразено."
-
-#: merge-ort.c:3728
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed one "
-"of them so each can be recorded somewhere."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (различни видове): „%s“ е различен вид обект в двата варианта. "
-"Извършва се преименуване в единия, за да може всичко да е отразено."
-
-#: merge-ort.c:3819 merge-recursive.c:3101
-msgid "content"
-msgstr "съдържание"
-
-#: merge-ort.c:3821 merge-recursive.c:3105
-msgid "add/add"
-msgstr "добавяне/добавяне"
-
-#: merge-ort.c:3823 merge-recursive.c:3150
-msgid "submodule"
-msgstr "ПОДМОДУЛ"
-
-#: merge-ort.c:3825 merge-recursive.c:3151
-#, c-format
-msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
-msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-
-#: merge-ort.c:3869
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (modify/delete): %s deleted in %s and modified in %s. Version %s "
-"of %s left in tree."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (промяна/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а е променен в %s. Версия "
-"%s на „%s“ е оставена в дървото."
-
-#: merge-ort.c:4165
-#, c-format
-msgid ""
-"Note: %s not up to date and in way of checking out conflicted version; old "
-"copy renamed to %s"
-msgstr ""
-"Бележка: „%s“ не е актуален и пречи за преминаването към версията с "
-"конфликт. Старият вариант е преименуван на „%s“"
-
-#. TRANSLATORS: The %s arguments are: 1) tree hash of a merge
-#. base, and 2-3) the trees for the two trees we're merging.
-#.
-#: merge-ort.c:4534
-#, c-format
-msgid "collecting merge info failed for trees %s, %s, %s"
-msgstr "неуспешно събиране на информацията за сливането на „%s“, „%s“ и „%s“"
-
-#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3716
-#, c-format
-msgid ""
-"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
-" %s"
-msgstr ""
-"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
-" %s"
-
-#: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3482 builtin/merge.c:405
-msgid "Already up to date."
-msgstr "Вече е обновено."
-
-#: merge-recursive.c:353
-msgid "(bad commit)\n"
-msgstr "(лошо подаване)\n"
-
-#: merge-recursive.c:381
-#, c-format
-msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
-msgstr ""
-"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
-"преустановено."
-
-#: merge-recursive.c:390
-#, c-format
-msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
-msgstr ""
-"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
-"Сливането е преустановено."
-
-#: merge-recursive.c:881
-#, c-format
-msgid "failed to create path '%s'%s"
-msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-
-#: merge-recursive.c:892
-#, c-format
-msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
-msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-
-#: merge-recursive.c:906 merge-recursive.c:925
-msgid ": perhaps a D/F conflict?"
-msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-
-#: merge-recursive.c:915
-#, c-format
-msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
-msgstr ""
-"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:956 builtin/cat-file.c:41
-#, c-format
-msgid "cannot read object %s '%s'"
-msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-
-#: merge-recursive.c:961
-#, c-format
-msgid "blob expected for %s '%s'"
-msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-
-#: merge-recursive.c:986
-#, c-format
-msgid "failed to open '%s': %s"
-msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-
-#: merge-recursive.c:997
-#, c-format
-msgid "failed to symlink '%s': %s"
-msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-
-#: merge-recursive.c:1002
-#, c-format
-msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
-msgstr ""
-"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-
-#: merge-recursive.c:1233 merge-recursive.c:1246
-#, c-format
-msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
-msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
-
-#: merge-recursive.c:1236 merge-recursive.c:1249
-#, c-format
-msgid "Fast-forwarding submodule %s"
-msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:1273
-#, c-format
-msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
-msgstr ""
-"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
-"от подаванията)"
-
-#: merge-recursive.c:1277
-#, c-format
-msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
-msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
-
-#: merge-recursive.c:1278
-msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
-msgstr ""
-"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
-"подмодула:\n"
-
-#: merge-recursive.c:1290
-#, c-format
-msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
-msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-
-#: merge-recursive.c:1434
-#, c-format
-msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
-msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
-
-#: merge-recursive.c:1506
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
-"in tree."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
-"е оставена в дървото."
-
-#: merge-recursive.c:1511
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
-"left in tree."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
-"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-
-#: merge-recursive.c:1518
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
-"in tree at %s."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
-"е оставена в дървото: %s."
-
-#: merge-recursive.c:1523
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
-"left in tree at %s."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
-"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-
-#: merge-recursive.c:1558
-msgid "rename"
-msgstr "преименуване"
-
-#: merge-recursive.c:1558
-msgid "renamed"
-msgstr "преименуван"
-
-#: merge-recursive.c:1609 merge-recursive.c:2515 merge-recursive.c:3178
-#, c-format
-msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
-msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:1619
-#, c-format
-msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
-msgstr ""
-"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-
-#: merge-recursive.c:1677
-#, c-format
-msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
-"„%s“ е добавен в „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:1708
-#, c-format
-msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
-msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:1713
-#, c-format
-msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
-msgstr ""
-"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
-"Вместо него се добавя „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:1740
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
-"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
-"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-
-#: merge-recursive.c:1745
-msgid " (left unresolved)"
-msgstr " (некоригиран конфликт)"
-
-#: merge-recursive.c:1837
-#, c-format
-msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
-"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:2100
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
-"directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
-"getting a majority of the files."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (раздвояване при преименуване на директория): Не е ясно къде да се "
-"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
-"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-
-#: merge-recursive.c:2234
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
-">%s in %s"
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
-"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:3089
-msgid "modify"
-msgstr "промяна"
-
-#: merge-recursive.c:3089
-msgid "modified"
-msgstr "променен"
-
-#: merge-recursive.c:3128
-#, c-format
-msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
-msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-
-#: merge-recursive.c:3181
-#, c-format
-msgid "Adding as %s instead"
-msgstr "Добавяне като „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:3385
-#, c-format
-msgid "Removing %s"
-msgstr "Изтриване на „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:3408
-msgid "file/directory"
-msgstr "файл/директория"
-
-#: merge-recursive.c:3413
-msgid "directory/file"
-msgstr "директория/файл"
-
-#: merge-recursive.c:3420
-#, c-format
-msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
-"като „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:3429
-#, c-format
-msgid "Adding %s"
-msgstr "Добавяне на „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:3438
-#, c-format
-msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
-msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:3491
-#, c-format
-msgid "merging of trees %s and %s failed"
-msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:3585
-msgid "Merging:"
-msgstr "Сливане:"
-
-#: merge-recursive.c:3598
-#, c-format
-msgid "found %u common ancestor:"
-msgid_plural "found %u common ancestors:"
-msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
-msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-
-#: merge-recursive.c:3648
-msgid "merge returned no commit"
-msgstr "сливането не върна подаване"
-
-#: merge-recursive.c:3816
-#, c-format
-msgid "Could not parse object '%s'"
-msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:3834 builtin/merge.c:720 builtin/merge.c:906
-#: builtin/stash.c:489
-msgid "Unable to write index."
-msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-
-#: merge.c:41
-msgid "failed to read the cache"
-msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-
-#: merge.c:102 rerere.c:704 builtin/am.c:1988 builtin/am.c:2022
-#: builtin/checkout.c:598 builtin/checkout.c:853 builtin/clone.c:706
-#: builtin/stash.c:269
-msgid "unable to write new index file"
-msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-
-#: midx.c:78
-msgid "multi-pack-index OID fanout is of the wrong size"
-msgstr "неправилен размер на откъс (OID fanout) на индекса за множество пакети"
-
-#: midx.c:111
-#, c-format
-msgid "multi-pack-index file %s is too small"
-msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
-
-#: midx.c:127
-#, c-format
-msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
-msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
-
-#: midx.c:132
-#, c-format
-msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
-msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
-
-#: midx.c:137
-#, c-format
-msgid "multi-pack-index hash version %u does not match version %u"
-msgstr ""
-"версията на контролната сума на индекса за множество пакети %u не съвпада с "
-"%u"
-
-#: midx.c:154
-msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
-msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
-
-#: midx.c:156
-msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
-msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
-
-#: midx.c:158
-msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
-msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
-
-#: midx.c:160
-msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
-msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
-
-#: midx.c:176
-#, c-format
-msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
-msgstr ""
-"неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
-"преди „%s“"
-
-#: midx.c:224
-#, c-format
-msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
-msgstr ""
-"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
-
-#: midx.c:274
-msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
-msgstr ""
-"индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
-"„off_t“ е недостатъчен"
-
-#: midx.c:505
-#, c-format
-msgid "failed to add packfile '%s'"
-msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
-
-#: midx.c:511
-#, c-format
-msgid "failed to open pack-index '%s'"
-msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
-
-#: midx.c:579
-#, c-format
-msgid "failed to locate object %d in packfile"
-msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
-
-#: midx.c:895
-msgid "cannot store reverse index file"
-msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-
-#: midx.c:993
-#, c-format
-msgid "could not parse line: %s"
-msgstr "редът не може да се анализира: „%s“"
-
-#: midx.c:995
-#, c-format
-msgid "malformed line: %s"
-msgstr "неправилен ред: „%s“."
-
-#: midx.c:1162
-msgid "ignoring existing multi-pack-index; checksum mismatch"
-msgstr ""
-"индексът за множество пакети се прескача, защото контролната сума не съвпада"
-
-#: midx.c:1187
-msgid "could not load pack"
-msgstr "пакетът не може да се зареди"
-
-#: midx.c:1193
-#, c-format
-msgid "could not open index for %s"
-msgstr "индексът за „%s“ не може да се отвори"
-
-#: midx.c:1204
-msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
-msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
-
-#: midx.c:1247
-#, c-format
-msgid "unknown preferred pack: '%s'"
-msgstr "непознат предпочитан пакет: %s"
-
-#: midx.c:1292
-#, c-format
-msgid "cannot select preferred pack %s with no objects"
-msgstr ""
-"не може да изберете „%s“, който не съдържа обекти, за предпочитан пакет"
-
-#: midx.c:1324
-#, c-format
-msgid "did not see pack-file %s to drop"
-msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
-
-#: midx.c:1370
-#, c-format
-msgid "preferred pack '%s' is expired"
-msgstr "предпочитаният пакет „%s“ е остарял"
-
-#: midx.c:1383
-msgid "no pack files to index."
-msgstr "няма пакетни файлове за индексиране"
-
-#: midx.c:1420
-msgid "could not write multi-pack bitmap"
-msgstr "многопакетната битова маска не може да бъде запазена"
-
-#: midx.c:1430
-msgid "could not write multi-pack-index"
-msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде запазен"
-
-#: midx.c:1489 builtin/clean.c:37
-#, c-format
-msgid "failed to remove %s"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-
-#: midx.c:1522
-#, c-format
-msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
-msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
-
-#: midx.c:1585
-msgid "multi-pack-index file exists, but failed to parse"
-msgstr "файлът с индекса за множество пакети, но не може да бъде анализиран"
-
-#: midx.c:1593
-msgid "incorrect checksum"
-msgstr "неправилна контролна сума"
-
-#: midx.c:1596
-msgid "Looking for referenced packfiles"
-msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
-
-#: midx.c:1611
-#, c-format
-msgid ""
-"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
-msgstr ""
-"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
-"%<PRIx32> = fanout[%d]"
-
-#: midx.c:1616
-msgid "the midx contains no oid"
-msgstr "във файла с индекса за множество пакети няма идентификатори на обекти"
-
-#: midx.c:1625
-msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
-msgstr ""
-"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти във файл с индекс към "
-"множество пакетни файлове"
-
-#: midx.c:1634
-#, c-format
-msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-msgstr ""
-"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-
-#: midx.c:1654
-msgid "Sorting objects by packfile"
-msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
-
-#: midx.c:1661
-msgid "Verifying object offsets"
-msgstr "Проверка на отместването на обекти"
-
-#: midx.c:1677
-#, c-format
-msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
-msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
-
-#: midx.c:1683
-#, c-format
-msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
-msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
-
-#: midx.c:1692
-#, c-format
-msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-
-#: midx.c:1719
-msgid "Counting referenced objects"
-msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
-
-#: midx.c:1729
-msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
-msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
-
-#: midx.c:1921
-msgid "could not start pack-objects"
-msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-
-#: midx.c:1941
-msgid "could not finish pack-objects"
-msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
-
-#: name-hash.c:542
-#, c-format
-msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
-msgstr "не може да се създаде нишка за директории (lazy_dir): %s"
-
-#: name-hash.c:564
-#, c-format
-msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
-msgstr "не може да се създаде нишка за имена (lazy_name): %s"
-
-#: name-hash.c:570
-#, c-format
-msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
-msgstr "не може да се изчака нишка за имена (lazy_name): %s"
-
-#: notes-merge.c:277
-#, c-format
-msgid ""
-"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
-"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
-"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
-msgstr ""
-"Не сте завършили предишното сливане на бележки. (Указателят „%s“ "
-"съществува).\n"
-"За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
-"\n"
-" git notes merge --commit\n"
-"\n"
-"За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
-"\n"
-" git notes merge --abort"
-
-#: notes-merge.c:284
-#, c-format
-msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
-msgstr ""
-"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
-
-#: notes-utils.c:46
-msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
-msgstr ""
-"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
-
-#: notes-utils.c:105
-#, c-format
-msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
-msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
-
-#: notes-utils.c:115
-#, c-format
-msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
-msgstr ""
-"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
-
-#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
-#. the environment variable, the second %s is
-#. its value.
-#.
-#: notes-utils.c:145
-#, c-format
-msgid "Bad %s value: '%s'"
-msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
-
-#: object-file.c:456
-#, c-format
-msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
-msgstr ""
-"директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
-"alternates“"
-
-#: object-file.c:514
-#, c-format
-msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
-msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
-
-#: object-file.c:588
-#, c-format
-msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
-msgstr ""
-"%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
-"дълбоко влагане"
-
-#: object-file.c:595
-#, c-format
-msgid "unable to normalize object directory: %s"
-msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
-
-#: object-file.c:638
-msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
-msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
-
-#: object-file.c:656
-msgid "unable to read alternates file"
-msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
-
-#: object-file.c:663
-msgid "unable to move new alternates file into place"
-msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
-
-#: object-file.c:741
-#, c-format
-msgid "path '%s' does not exist"
-msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-
-#: object-file.c:762
-#, c-format
-msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
-msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-
-#: object-file.c:768
-#, c-format
-msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
-msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-
-#: object-file.c:774
-#, c-format
-msgid "reference repository '%s' is shallow"
-msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-
-#: object-file.c:782
-#, c-format
-msgid "reference repository '%s' is grafted"
-msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-
-#: object-file.c:813
-#, c-format
-msgid "could not find object directory matching %s"
-msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
-
-#: object-file.c:863
-#, c-format
-msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
-msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
-
-#: object-file.c:1013
-#, c-format
-msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
-msgstr ""
-"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
-
-#: object-file.c:1048
-#, c-format
-msgid "mmap failed%s"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“%s"
-
-#: object-file.c:1214
-#, c-format
-msgid "object file %s is empty"
-msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-
-#: object-file.c:1333 object-file.c:2542
-#, c-format
-msgid "corrupt loose object '%s'"
-msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-
-#: object-file.c:1335 object-file.c:2546
-#, c-format
-msgid "garbage at end of loose object '%s'"
-msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
-
-#: object-file.c:1457
-#, c-format
-msgid "unable to parse %s header"
-msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-
-#: object-file.c:1459
-msgid "invalid object type"
-msgstr "неправилен вид обект"
-
-#: object-file.c:1470
-#, c-format
-msgid "unable to unpack %s header"
-msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-
-#: object-file.c:1474
-#, c-format
-msgid "header for %s too long, exceeds %d bytes"
-msgstr "заглавната част на „%s“ е прекалено дълга — надхвърля %d байта"
-
-#: object-file.c:1704
-#, c-format
-msgid "failed to read object %s"
-msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: object-file.c:1708
-#, c-format
-msgid "replacement %s not found for %s"
-msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-
-#: object-file.c:1712
-#, c-format
-msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
-msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-
-#: object-file.c:1716
-#, c-format
-msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
-msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-
-#: object-file.c:1821
-#, c-format
-msgid "unable to write file %s"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-
-#: object-file.c:1828
-#, c-format
-msgid "unable to set permission to '%s'"
-msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да бъдат зададени"
-
-#: object-file.c:1835
-msgid "file write error"
-msgstr "грешка при запис на файл"
-
-#: object-file.c:1858
-msgid "error when closing loose object file"
-msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-
-#: object-file.c:1925
-#, c-format
-msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
-msgstr ""
-"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-
-#: object-file.c:1927
-msgid "unable to create temporary file"
-msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-
-#: object-file.c:1951
-msgid "unable to write loose object file"
-msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-
-#: object-file.c:1957
-#, c-format
-msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
-msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-
-#: object-file.c:1961
-#, c-format
-msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
-msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-
-#: object-file.c:1965
-#, c-format
-msgid "confused by unstable object source data for %s"
-msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-
-#: object-file.c:1976 builtin/pack-objects.c:1243
-#, c-format
-msgid "failed utime() on %s"
-msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-
-#: object-file.c:2054
-#, c-format
-msgid "cannot read object for %s"
-msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-
-#: object-file.c:2105
-msgid "corrupt commit"
-msgstr "повредено подаване"
-
-#: object-file.c:2113
-msgid "corrupt tag"
-msgstr "повреден етикет"
-
-#: object-file.c:2213
-#, c-format
-msgid "read error while indexing %s"
-msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-
-#: object-file.c:2216
-#, c-format
-msgid "short read while indexing %s"
-msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-
-#: object-file.c:2289 object-file.c:2299
-#, c-format
-msgid "%s: failed to insert into database"
-msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-
-#: object-file.c:2305
-#, c-format
-msgid "%s: unsupported file type"
-msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-
-#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1453
-#, c-format
-msgid "%s is not a valid object"
-msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-
-#: object-file.c:2331
-#, c-format
-msgid "%s is not a valid '%s' object"
-msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-
-#: object-file.c:2358
-#, c-format
-msgid "unable to open %s"
-msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-
-#: object-file.c:2553
-#, c-format
-msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
-msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-
-#: object-file.c:2576
-#, c-format
-msgid "unable to mmap %s"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-
-#: object-file.c:2582
-#, c-format
-msgid "unable to unpack header of %s"
-msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-
-#: object-file.c:2587
-#, c-format
-msgid "unable to parse header of %s"
-msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-
-#: object-file.c:2598
-#, c-format
-msgid "unable to unpack contents of %s"
-msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
-
-#: object-name.c:480
-#, c-format
-msgid "short object ID %s is ambiguous"
-msgstr "късият идентификатор на обект „%s“ не е еднозначен"
-
-#: object-name.c:491
-msgid "The candidates are:"
-msgstr "Възможностите са:"
-
-#: object-name.c:790
-msgid ""
-"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
-"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
-"may be created by mistake. For example,\n"
-"\n"
-" git switch -c $br $(git rev-parse ...)\n"
-"\n"
-"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
-"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
-"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
-msgstr ""
-"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват\n"
-"с 40 шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
-"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
-"\n"
-" git switch -c $br $(git rev-parse …)\n"
-"\n"
-"където стойността на променливата на средата „$br“ е празна, при което\n"
-"се създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте.\n"
-"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
-"\n"
-" git config advice.objectNameWarning false"
-
-#: object-name.c:910
-#, c-format
-msgid "log for '%.*s' only goes back to %s"
-msgstr "журналът за „%.*s“ стига само до „%s“"
-
-#: object-name.c:918
-#, c-format
-msgid "log for '%.*s' only has %d entries"
-msgstr "журналът за „%.*s“ съдържа само %d записа"
-
-#: object-name.c:1696
-#, c-format
-msgid "path '%s' exists on disk, but not in '%.*s'"
-msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не и в „%.*s“"
-
-#: object-name.c:1702
-#, c-format
-msgid ""
-"path '%s' exists, but not '%s'\n"
-"hint: Did you mean '%.*s:%s' aka '%.*s:./%s'?"
-msgstr ""
-"пътят „%s“ съществува на диска, но не е в „%s“\n"
-"Пробвайте с „%.*s:%s“, което е същото като „%.*s:./%s“."
-
-#: object-name.c:1711
-#, c-format
-msgid "path '%s' does not exist in '%.*s'"
-msgstr "пътят „%s“ не съществува в „%.*s“"
-
-#: object-name.c:1739
-#, c-format
-msgid ""
-"path '%s' is in the index, but not at stage %d\n"
-"hint: Did you mean ':%d:%s'?"
-msgstr ""
-"пътят „%s“ е в индекса, но не версия %d\n"
-"Пробвайте с „%d:%s“."
-
-#: object-name.c:1755
-#, c-format
-msgid ""
-"path '%s' is in the index, but not '%s'\n"
-"hint: Did you mean ':%d:%s' aka ':%d:./%s'?"
-msgstr ""
-"пътят „%s“ е в индекса, но не в „%s“\n"
-"Пробвайте с „%d:%s“, което е същото като „%d:./%s“."
-
-#: object-name.c:1763
-#, c-format
-msgid "path '%s' exists on disk, but not in the index"
-msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не е в индекса"
-
-#: object-name.c:1765
-#, c-format
-msgid "path '%s' does not exist (neither on disk nor in the index)"
-msgstr "пътят „%s“ не съществува нито на диска, нито в индекса"
-
-#: object-name.c:1778
-msgid "relative path syntax can't be used outside working tree"
-msgstr "относителен път не може да се ползва извън работното дърво"
-
-#: object-name.c:1916
-#, c-format
-msgid "invalid object name '%.*s'."
-msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-
-#: object.c:53
-#, c-format
-msgid "invalid object type \"%s\""
-msgstr "неправилен вид обект: „%s“"
-
-#: object.c:173
-#, c-format
-msgid "object %s is a %s, not a %s"
-msgstr "обектът „%s“ е %s, а не %s"
-
-#: object.c:250
-#, c-format
-msgid "object %s has unknown type id %d"
-msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
-
-#: object.c:263
-#, c-format
-msgid "unable to parse object: %s"
-msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-
-#: object.c:283 object.c:295
-#, c-format
-msgid "hash mismatch %s"
-msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
-
-#: pack-bitmap.c:353
-msgid "multi-pack bitmap is missing required reverse index"
-msgstr "задължителният обратен индекс липсва в многопакетната битова маска"
-
-#: pack-bitmap.c:429
-msgid "load_reverse_index: could not open pack"
-msgstr ""
-"load_reverse_index: пакетът не може да се отвори (при зареждане на обратния "
-"индекс)"
-
-#: pack-bitmap.c:1069 pack-bitmap.c:1075 builtin/pack-objects.c:2424
-#, c-format
-msgid "unable to get size of %s"
-msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-
-#: pack-bitmap.c:1935
-#, c-format
-msgid "could not find %s in pack %s at offset %<PRIuMAX>"
-msgstr "„%s“ липсва в пакет „%s“ при отместване %<PRIuMAX>"
-
-#: pack-bitmap.c:1971 builtin/rev-list.c:92
-#, c-format
-msgid "unable to get disk usage of %s"
-msgstr "използваното място за „%s“ не може да бъде получено"
-
-#: pack-revindex.c:221
-#, c-format
-msgid "reverse-index file %s is too small"
-msgstr "файлът с обратния индекс „%s“ е твърде малък"
-
-#: pack-revindex.c:226
-#, c-format
-msgid "reverse-index file %s is corrupt"
-msgstr "файлът с обратния индекс „%s“ е повреден"
-
-#: pack-revindex.c:234
-#, c-format
-msgid "reverse-index file %s has unknown signature"
-msgstr "непознат подпис за файла на обратния индекс „%s“"
-
-#: pack-revindex.c:238
-#, c-format
-msgid "reverse-index file %s has unsupported version %<PRIu32>"
-msgstr "версия %2$<PRIu32> на файла с обратен индекс „%1$s“ не се поддържа"
-
-#: pack-revindex.c:243
-#, c-format
-msgid "reverse-index file %s has unsupported hash id %<PRIu32>"
-msgstr ""
-"идентификатор на контролна сума %2$<PRIu32> на файла с обратен индекс „%1$s“ "
-"не се поддържа"
-
-#: pack-write.c:251
-msgid "cannot both write and verify reverse index"
-msgstr "обратният индекс не може едновременно да се записва и да се проверява"
-
-#: pack-write.c:270
-#, c-format
-msgid "could not stat: %s"
-msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
-
-#: pack-write.c:282
-#, c-format
-msgid "failed to make %s readable"
-msgstr "не може да се дадат права за четене на „%s“"
-
-#: pack-write.c:520
-#, c-format
-msgid "could not write '%s' promisor file"
-msgstr "гарантиращият файл „%s“ не може да се запише"
-
-#: packfile.c:627
-msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
-msgstr ""
-"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-
-#: packfile.c:657
-#, c-format
-msgid "packfile %s cannot be mapped%s"
-msgstr "не може да се изпълни „mmap“ върху пакетния файл „%s“%s"
-
-#: packfile.c:1924
-#, c-format
-msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
-msgstr ""
-"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
-"индексът да е повреден)"
-
-#: packfile.c:1928
-#, c-format
-msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
-msgstr ""
-"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
-"да е отрязан)"
-
-#: parse-options-cb.c:21 parse-options-cb.c:25 builtin/commit-graph.c:175
-#, c-format
-msgid "option `%s' expects a numerical value"
-msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-
-#: parse-options-cb.c:42
-#, c-format
-msgid "malformed expiration date '%s'"
-msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
-
-#: parse-options-cb.c:55
-#, c-format
-msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
-msgstr ""
-"опцията „%s“ изисква някоя от стойностите: „always“ (винаги), "
-"„auto“ (автоматично) или „never“ (никога)"
-
-#: parse-options-cb.c:133 parse-options-cb.c:150
-#, c-format
-msgid "malformed object name '%s'"
-msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-
-#: parse-options-cb.c:307
-#, c-format
-msgid "option `%s' expects \"%s\" or \"%s\""
-msgstr "опцията „%s“ изисква някоя от стойностите: „%s“ или „%s“"
-
-#: parse-options.c:58
-#, c-format
-msgid "%s requires a value"
-msgstr "опцията „%s“ изисква аргумент"
-
-#: parse-options.c:93
-#, c-format
-msgid "%s is incompatible with %s"
-msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими"
-
-#: parse-options.c:98
-#, c-format
-msgid "%s : incompatible with something else"
-msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с нещо"
-
-#: parse-options.c:112 parse-options.c:116
-#, c-format
-msgid "%s takes no value"
-msgstr "опцията „%s“ не приема аргументи"
-
-#: parse-options.c:114
-#, c-format
-msgid "%s isn't available"
-msgstr "опцията „%s“ не е налична"
-
-#: parse-options.c:237
-#, c-format
-msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
-msgstr ""
-"„%s“ очаква неотрицателно цяло число, евентуално със суфикс „k“/„m“/„g“"
-
-#: parse-options.c:393
-#, c-format
-msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
-msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%s“ или „--%s%s“)"
-
-#: parse-options.c:428 parse-options.c:436
-#, c-format
-msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
-msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
-
-#: parse-options.c:678 parse-options.c:1054
-#, c-format
-msgid "alias of --%s"
-msgstr "псевдоним на „--%s“"
-
-#: parse-options.c:892
-#, c-format
-msgid "unknown option `%s'"
-msgstr "непозната опция: „%s“"
-
-#: parse-options.c:894
-#, c-format
-msgid "unknown switch `%c'"
-msgstr "непознат флаг „%c“"
-
-#: parse-options.c:896
-#, c-format
-msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
-msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
-
-#: parse-options.c:920
-msgid "..."
-msgstr "…"
-
-#: parse-options.c:934
-#, c-format
-msgid "usage: %s"
-msgstr "употреба: %s"
-
-#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
-#. one in "usage: %s" translation.
-#.
-#: parse-options.c:949
-#, c-format
-msgid " or: %s"
-msgstr " или: %s"
-
-#. TRANSLATORS: You should only need to translate this format
-#. string if your language is a RTL language (e.g. Arabic,
-#. Hebrew etc.), not if it's a LTR language (e.g. German,
-#. Russian, Chinese etc.).
-#. *
-#. When a translated usage string has an embedded "\n" it's
-#. because options have wrapped to the next line. The line
-#. after the "\n" will then be padded to align with the
-#. command name, such as N_("git cmd [opt]\n<8
-#. spaces>[opt2]"), where the 8 spaces are the same length as
-#. "git cmd ".
-#. *
-#. This format string prints out that already-translated
-#. line. The "%*s" is whitespace padding to account for the
-#. padding at the start of the line that we add in this
-#. function. The "%s" is a line in the (hopefully already
-#. translated) N_() usage string, which contained embedded
-#. newlines before we split it up.
-#.
-#: parse-options.c:970
-#, c-format
-msgid "%*s%s"
-msgstr "%*s%s"
-
-#: parse-options.c:993
-#, c-format
-msgid " %s"
-msgstr " %s"
-
-#: parse-options.c:1040
-msgid "-NUM"
-msgstr "-ЧИСЛО"
-
-#: path.c:922
-#, c-format
-msgid "Could not make %s writable by group"
-msgstr "Не може да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
-
-#: pathspec.c:150
-msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
-msgstr ""
-"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
-
-#: pathspec.c:168
-msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
-msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
-
-#: pathspec.c:171
-msgid "attr spec must not be empty"
-msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
-
-#: pathspec.c:214
-#, c-format
-msgid "invalid attribute name %s"
-msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
-
-#: pathspec.c:279
-msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
-msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
-
-#: pathspec.c:286
-msgid ""
-"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
-"pathspec settings"
-msgstr ""
-"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
-"други глобални настройки за пътища"
-
-#: pathspec.c:326
-msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
-msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
-
-#: pathspec.c:347
-#, c-format
-msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
-msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
-
-#: pathspec.c:352
-#, c-format
-msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
-msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
-
-#: pathspec.c:390
-#, c-format
-msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
-msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
-
-#: pathspec.c:449
-#, c-format
-msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
-msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
-
-#: pathspec.c:465
-#, c-format
-msgid "%s: '%s' is outside repository at '%s'"
-msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището при „%s“"
-
-#: pathspec.c:541
-#, c-format
-msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
-msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
-
-#: pathspec.c:551
-#, c-format
-msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
-msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
-
-#: pathspec.c:618
-#, c-format
-msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
-msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
-
-#: pathspec.c:663
-#, c-format
-msgid "line is badly quoted: %s"
-msgstr "неправилно цитиран ред: %s"
-
-#: pkt-line.c:92
-msgid "unable to write flush packet"
-msgstr "пакетът за изчистване на буферите не може да се запише"
-
-#: pkt-line.c:99
-msgid "unable to write delim packet"
-msgstr "разделящият пакет не може да се запише"
-
-#: pkt-line.c:106
-msgid "unable to write response end packet"
-msgstr "пакетът за край на отговора не може да се запише"
-
-#: pkt-line.c:113
-msgid "flush packet write failed"
-msgstr "неуспешно изчистване на буферите при запис на пакет"
-
-#: pkt-line.c:153
-msgid "protocol error: impossibly long line"
-msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
-
-#: pkt-line.c:169 pkt-line.c:171
-msgid "packet write with format failed"
-msgstr "неуспешен запис на пакет с формат"
-
-#: pkt-line.c:204 pkt-line.c:252
-msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
-msgstr ""
-"неуспешен запис на пакетен файл — данните надвишават максималният размер на "
-"пакет"
-
-#: pkt-line.c:222
-#, c-format
-msgid "packet write failed: %s"
-msgstr "неуспешен запис на пакет: %s"
-
-#: pkt-line.c:349 pkt-line.c:350
-msgid "read error"
-msgstr "грешка при четене"
-
-#: pkt-line.c:360 pkt-line.c:361
-msgid "the remote end hung up unexpectedly"
-msgstr "отдалеченото хранилище неочаквано прекъсна връзката"
-
-#: pkt-line.c:417 pkt-line.c:419
-#, c-format
-msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
-msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
-
-#: pkt-line.c:434 pkt-line.c:436 pkt-line.c:442 pkt-line.c:444
-#, c-format
-msgid "protocol error: bad line length %d"
-msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
-
-#: pkt-line.c:472 sideband.c:165
-#, c-format
-msgid "remote error: %s"
-msgstr "отдалечена грешка: %s"
-
-#: preload-index.c:125
-msgid "Refreshing index"
-msgstr "Обновяване на индекса"
-
-#: preload-index.c:144
-#, c-format
-msgid "unable to create threaded lstat: %s"
-msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
-
-#: pretty.c:1051
-msgid "unable to parse --pretty format"
-msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-
-#: promisor-remote.c:31
-msgid "promisor-remote: unable to fork off fetch subprocess"
-msgstr "хранилище-гарант: неуспешно създаване на процес за доставяне"
-
-#: promisor-remote.c:38 promisor-remote.c:40
-msgid "promisor-remote: could not write to fetch subprocess"
-msgstr "хранилище-гарант: не може да се пише към процеса за доставяне"
-
-#: promisor-remote.c:44
-msgid "promisor-remote: could not close stdin to fetch subprocess"
-msgstr ""
-"хранилище-гарант: стандартният вход на процеса за доставяне не може да се "
-"затвори"
-
-#: promisor-remote.c:54
-#, c-format
-msgid "promisor remote name cannot begin with '/': %s"
-msgstr ""
-"името отдалеченото хранилище-гарант не може за започва със знака „/“: %s"
-
-#: protocol-caps.c:103
-msgid "object-info: expected flush after arguments"
-msgstr "object-info: след аргументите се очаква изчистване на буферите"
-
-#: prune-packed.c:35
-msgid "Removing duplicate objects"
-msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
-
-#: range-diff.c:67
-msgid "could not start `log`"
-msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
-
-#: range-diff.c:69
-msgid "could not read `log` output"
-msgstr ""
-"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-
-#: range-diff.c:97 sequencer.c:5602
-#, c-format
-msgid "could not parse commit '%s'"
-msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-
-#: range-diff.c:111
-#, c-format
-msgid ""
-"could not parse first line of `log` output: did not start with 'commit ': "
-"'%s'"
-msgstr ""
-"първият ред от изхода на командата „log“ не може да се анализира, защото не "
-"започва с „commit “: „%s“"
-
-#: range-diff.c:137
-#, c-format
-msgid "could not parse git header '%.*s'"
-msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
-
-#: range-diff.c:304
-msgid "failed to generate diff"
-msgstr "неуспешно търсене на разлика"
-
-#: range-diff.c:562 range-diff.c:564
-#, c-format
-msgid "could not parse log for '%s'"
-msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
-
-#: read-cache.c:723
-#, c-format
-msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
-msgstr ""
-"няма да бъде добавен псевдоним за файл „%s“ („%s“ вече съществува в индекса)"
-
-#: read-cache.c:739
-msgid "cannot create an empty blob in the object database"
-msgstr "в базата от данни за обектите не може да се създаде празен обект-BLOB"
-
-#: read-cache.c:761
-#, c-format
-msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
-msgstr ""
-"%s: може да добавяте само обикновени файлове, символни връзки и директории "
-"на git"
-
-#: read-cache.c:766 builtin/submodule--helper.c:3242
-#, c-format
-msgid "'%s' does not have a commit checked out"
-msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
-
-#: read-cache.c:818
-#, c-format
-msgid "unable to index file '%s'"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде индексиран"
-
-#: read-cache.c:837
-#, c-format
-msgid "unable to add '%s' to index"
-msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
-
-#: read-cache.c:848
-#, c-format
-msgid "unable to stat '%s'"
-msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
-
-#: read-cache.c:1386
-#, c-format
-msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
-msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
-
-#: read-cache.c:1601
-msgid "Refresh index"
-msgstr "Обновяване на индекса"
-
-#: read-cache.c:1733
-#, c-format
-msgid ""
-"index.version set, but the value is invalid.\n"
-"Using version %i"
-msgstr ""
-"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
-"Ще се ползва версия %i"
-
-#: read-cache.c:1743
-#, c-format
-msgid ""
-"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
-"Using version %i"
-msgstr ""
-"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
-"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
-"Ще се ползва версия %i"
-
-#: read-cache.c:1799
-#, c-format
-msgid "bad signature 0x%08x"
-msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
-
-#: read-cache.c:1802
-#, c-format
-msgid "bad index version %d"
-msgstr "неправилна версия на индекса %d"
-
-#: read-cache.c:1811
-msgid "bad index file sha1 signature"
-msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
-
-#: read-cache.c:1845
-#, c-format
-msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
-msgstr ""
-"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
-
-#: read-cache.c:1847
-#, c-format
-msgid "ignoring %.4s extension"
-msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
-
-#: read-cache.c:1884
-#, c-format
-msgid "unknown index entry format 0x%08x"
-msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
-
-#: read-cache.c:1900
-#, c-format
-msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
-msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
-
-#: read-cache.c:1957
-msgid "unordered stage entries in index"
-msgstr "неподредени записи в индекса"
-
-#: read-cache.c:1960
-#, c-format
-msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
-msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
-
-#: read-cache.c:1963
-#, c-format
-msgid "unordered stage entries for '%s'"
-msgstr "неподредени записи за „%s“"
-
-#: read-cache.c:2078 read-cache.c:2384 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
-#: submodule.c:1662 builtin/add.c:600 builtin/check-ignore.c:183
-#: builtin/checkout.c:527 builtin/checkout.c:719 builtin/clean.c:1013
-#: builtin/commit.c:378 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:519
-#: builtin/mv.c:148 builtin/reset.c:499 builtin/rm.c:293
-#: builtin/submodule--helper.c:327 builtin/submodule--helper.c:3202
-msgid "index file corrupt"
-msgstr "файлът с индекса е повреден"
-
-#: read-cache.c:2222
-#, c-format
-msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
-msgstr ""
-"не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша "
-"(load_cache_entries): %s"
-
-#: read-cache.c:2235
-#, c-format
-msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
-msgstr ""
-"не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша "
-"(load_cache_entries): %s"
-
-#: read-cache.c:2268
-#, c-format
-msgid "%s: index file open failed"
-msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
-
-#: read-cache.c:2272
-#, c-format
-msgid "%s: cannot stat the open index"
-msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
-
-#: read-cache.c:2276
-#, c-format
-msgid "%s: index file smaller than expected"
-msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
-
-#: read-cache.c:2280
-#, c-format
-msgid "%s: unable to map index file%s"
-msgstr "%s: неуспешно изпълнение на „mmap“ върху индексния файл%s"
-
-#: read-cache.c:2323
-#, c-format
-msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
-msgstr ""
-"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса "
-"(load_index_extensions): %s"
-
-#: read-cache.c:2350
-#, c-format
-msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
-msgstr ""
-"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса "
-"(load_index_extensions): %s"
-
-#: read-cache.c:2396
-#, c-format
-msgid "could not freshen shared index '%s'"
-msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
-
-#: read-cache.c:2455
-#, c-format
-msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
-msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-
-#: read-cache.c:3086 strbuf.c:1191 wrapper.c:641 builtin/merge.c:1150
-#, c-format
-msgid "could not close '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-
-#: read-cache.c:3129
-msgid "failed to convert to a sparse-index"
-msgstr "индексът не може да бъде превърнат в частичен"
-
-#: read-cache.c:3200
-#, c-format
-msgid "could not stat '%s'"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-
-#: read-cache.c:3213
-#, c-format
-msgid "unable to open git dir: %s"
-msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-
-#: read-cache.c:3225
-#, c-format
-msgid "unable to unlink: %s"
-msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-
-#: read-cache.c:3254
-#, c-format
-msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
-msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да бъдат поправени"
-
-#: read-cache.c:3411
-#, c-format
-msgid "%s: cannot drop to stage #0"
-msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
-
-#: rebase-interactive.c:11
-msgid ""
-"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
-"continue'.\n"
-"Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
-msgstr ""
-"Може да промените това с командите „git rebase --edit-todo“ и „git rebase --"
-"continue“ след това.\n"
-"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-
-#: rebase-interactive.c:33
-#, c-format
-msgid ""
-"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
-msgstr ""
-"Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“. "
-"Настройката се прескача."
-
-#: rebase-interactive.c:42
-msgid ""
-"\n"
-"Commands:\n"
-"p, pick <commit> = use commit\n"
-"r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
-"e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
-"s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
-"f, fixup [-C | -c] <commit> = like \"squash\" but keep only the previous\n"
-" commit's log message, unless -C is used, in which case\n"
-" keep only this commit's message; -c is same as -C but\n"
-" opens the editor\n"
-"x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
-"b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')\n"
-"d, drop <commit> = remove commit\n"
-"l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
-"t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
-"m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
-". create a merge commit using the original merge commit's\n"
-". message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
-". specified); use -c <commit> to reword the commit message\n"
-"\n"
-"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Команди:\n"
-" p, pick ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването\n"
-" r, reword ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването, но промяна на съобщението му\n"
-" e, edit ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването и спиране при него за още "
-"промени\n"
-" s, squash ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му\n"
-" f, fixup [-C | -c] ПОДАВАНЕ\n"
-" — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на\n"
-" съобщението. С „-C“ се използва само съобщението на\n"
-" настоящото, а с „-c“ освен това се отваря редакторът\n"
-" x, exec ПОДАВАНЕ — изпълнение на команда към обвивката: останалата част "
-"на\n"
-" реда\n"
-" b, break — спиране (може да продължите пребазирането с командата\n"
-" „git rebase --continue“)\n"
-" d, drop ПОДАВАНЕ — прескачане на подаването\n"
-" l, label ЕТИКЕТ — задаване на етикет на указаното от HEAD\n"
-" t, reset ЕТИКЕТ — зануляване на HEAD към ЕТИКЕТа\n"
-" m, merge [-C ПОДАВАНЕ | -c ПОДАВАНЕ] ЕТИКЕТ [# ЕДИН_РЕД]\n"
-" — създаване на подаване със сливане със съобщението от\n"
-" първоначалното подаване (или съобщението от ЕДИН_РЕД,\n"
-" ако не е зададено подаване със сливане. С опцията\n"
-" „-c ПОДАВАНЕ“, може да смените съобщението.\n"
-"\n"
-"Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
-"последователно отгоре-надолу.\n"
-
-#: rebase-interactive.c:66
-#, c-format
-msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
-msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
-msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
-msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
-
-#: rebase-interactive.c:75
-msgid ""
-"\n"
-"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Не изтривайте редове. Подаванията може да се прескачат с командата „drop“.\n"
-
-#: rebase-interactive.c:78
-msgid ""
-"\n"
-"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
-
-#: rebase-interactive.c:84
-msgid ""
-"\n"
-"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
-"To continue rebase after editing, run:\n"
-" git rebase --continue\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"В момента редактирате файла с командите на текущото интерактивно "
-"пребазиране.\n"
-"За да продължите пребазирането след това, изпълнете:\n"
-" git rebase --continue\n"
-"\n"
-
-#: rebase-interactive.c:89
-msgid ""
-"\n"
-"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
-"\n"
-
-#: rebase-interactive.c:113 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3883
-#: sequencer.c:3909 sequencer.c:5708 builtin/fsck.c:328 builtin/gc.c:1791
-#: builtin/rebase.c:190
-#, c-format
-msgid "could not write '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се запише"
-
-#: rebase-interactive.c:119
-#, c-format
-msgid "could not write '%s'."
-msgstr "„%s“ не може да се запише."
-
-#: rebase-interactive.c:196
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
-"Dropped commits (newer to older):\n"
-msgstr ""
-"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
-"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
-
-#: rebase-interactive.c:203
-#, c-format
-msgid ""
-"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
-"\n"
-"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
-"warnings.\n"
-"The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"За да не получавате това съобщение, изрично ползвайте командата „drop“.\n"
-"\n"
-"Настройката „rebase.missingCommitsCheck“ управлява нивото на предупреждение\n"
-"Възможните стойности са „ignore“ (пренебрегване), „warn“ (само "
-"предупреждение)\n"
-"или „error“ (считане за грешка).\n"
-
-#: rebase.c:29
-#, c-format
-msgid "%s: 'preserve' superseded by 'merges'"
-msgstr "%s: „merges“ заменя „preserve“"
-
-#: ref-filter.c:42 wt-status.c:2048
-msgid "gone"
-msgstr "изтрит"
-
-#: ref-filter.c:43
-#, c-format
-msgid "ahead %d"
-msgstr "напред с %d"
-
-#: ref-filter.c:44
-#, c-format
-msgid "behind %d"
-msgstr "назад с %d"
-
-#: ref-filter.c:45
-#, c-format
-msgid "ahead %d, behind %d"
-msgstr "напред с %d, назад с %d"
-
-#: ref-filter.c:235
-#, c-format
-msgid "expected format: %%(color:<color>)"
-msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-
-#: ref-filter.c:237
-#, c-format
-msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
-msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-
-#: ref-filter.c:259
-#, c-format
-msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
-msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
-
-#: ref-filter.c:263
-#, c-format
-msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
-msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-
-#: ref-filter.c:265 ref-filter.c:344 ref-filter.c:377 ref-filter.c:431
-#: ref-filter.c:443 ref-filter.c:462 ref-filter.c:534 ref-filter.c:560
-#, c-format
-msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
-msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
-
-#: ref-filter.c:320
-#, c-format
-msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
-msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
-
-#: ref-filter.c:352
-#, c-format
-msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
-msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
-
-#: ref-filter.c:364
-#, c-format
-msgid "%%(body) does not take arguments"
-msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-
-#: ref-filter.c:396
-#, c-format
-msgid "expected %%(trailers:key=<value>)"
-msgstr "очаква се %%(trailers:key=ЕПИЛОГ)"
-
-#: ref-filter.c:398
-#, c-format
-msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
-msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
-
-#: ref-filter.c:429
-#, c-format
-msgid "positive value expected contents:lines=%s"
-msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-
-#: ref-filter.c:458
-#, c-format
-msgid "positive value expected '%s' in %%(%s)"
-msgstr "очаква се положителна стойност за „%s“ в %%(%s)"
-
-#: ref-filter.c:476
-#, c-format
-msgid "unrecognized email option: %s"
-msgstr "непозната опция за е-поща: %s"
-
-#: ref-filter.c:506
-#, c-format
-msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
-msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-
-#: ref-filter.c:518
-#, c-format
-msgid "unrecognized position:%s"
-msgstr "непозната позиция: %s"
-
-#: ref-filter.c:525
-#, c-format
-msgid "unrecognized width:%s"
-msgstr "непозната широчина: %s"
-
-#: ref-filter.c:542
-#, c-format
-msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
-msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-
-#: ref-filter.c:568
-#, c-format
-msgid "%%(rest) does not take arguments"
-msgstr "%%(rest) не приема аргументи"
-
-#: ref-filter.c:680
-#, c-format
-msgid "malformed field name: %.*s"
-msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-
-#: ref-filter.c:707
-#, c-format
-msgid "unknown field name: %.*s"
-msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-
-#: ref-filter.c:711
-#, c-format
-msgid ""
-"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
-msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
-
-#: ref-filter.c:844 ref-filter.c:910 ref-filter.c:946 ref-filter.c:948
-#, c-format
-msgid "format: %%(%s) atom used without a %%(%s) atom"
-msgstr "формат: лексемата %%(%s) е използвана без съответната ѝ %%(%s)"
-
-#: ref-filter.c:912
-#, c-format
-msgid "format: %%(then) atom used more than once"
-msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-
-#: ref-filter.c:914
-#, c-format
-msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
-msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-
-#: ref-filter.c:950
-#, c-format
-msgid "format: %%(else) atom used more than once"
-msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-
-#: ref-filter.c:965
-#, c-format
-msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
-msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-
-#: ref-filter.c:1027
-#, c-format
-msgid "malformed format string %s"
-msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-
-#: ref-filter.c:1033
-#, c-format
-msgid "this command reject atom %%(%.*s)"
-msgstr "тази команда отхвърли лексемата %%(%.*s)"
-
-#: ref-filter.c:1040
-#, c-format
-msgid "--format=%.*s cannot be used with --python, --shell, --tcl"
-msgstr ""
-"опцията „--format=%.*s“ е несъвместима с „--python“, „--shell“, „--tcl“"
-
-#: ref-filter.c:1706
-#, c-format
-msgid "(no branch, rebasing %s)"
-msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-
-#: ref-filter.c:1709
-#, c-format
-msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
-msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
-
-#: ref-filter.c:1712
-#, c-format
-msgid "(no branch, bisect started on %s)"
-msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
-
-#: ref-filter.c:1716
-#, c-format
-msgid "(HEAD detached at %s)"
-msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
-
-#: ref-filter.c:1719
-#, c-format
-msgid "(HEAD detached from %s)"
-msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“)"
-
-#: ref-filter.c:1722
-msgid "(no branch)"
-msgstr "(извън клон)"
-
-#: ref-filter.c:1754 ref-filter.c:1972
-#, c-format
-msgid "missing object %s for %s"
-msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-
-#: ref-filter.c:1764
-#, c-format
-msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
-msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-
-#: ref-filter.c:2155
-#, c-format
-msgid "malformed object at '%s'"
-msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-
-#: ref-filter.c:2245
-#, c-format
-msgid "ignoring ref with broken name %s"
-msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-
-#: ref-filter.c:2250 refs.c:676
-#, c-format
-msgid "ignoring broken ref %s"
-msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-
-#: ref-filter.c:2629
-#, c-format
-msgid "format: %%(end) atom missing"
-msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-
-#: ref-filter.c:2740
-#, c-format
-msgid "malformed object name %s"
-msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-
-#: ref-filter.c:2745
-#, c-format
-msgid "option `%s' must point to a commit"
-msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
-
-#: refs.c:261
-#, c-format
-msgid "%s does not point to a valid object!"
-msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
-
-#: refs.c:563
-#, c-format
-msgid ""
-"Using '%s' as the name for the initial branch. This default branch name\n"
-"is subject to change. To configure the initial branch name to use in all\n"
-"of your new repositories, which will suppress this warning, call:\n"
-"\n"
-"\tgit config --global init.defaultBranch <name>\n"
-"\n"
-"Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and\n"
-"'development'. The just-created branch can be renamed via this command:\n"
-"\n"
-"\tgit branch -m <name>\n"
-msgstr ""
-"Първоначалният клон ще се казва „%s“. Това може да се промени. Може да "
-"зададете\n"
-"настройката и да спрете това съобщение. За това изпълнете:\n"
-"\n"
-" git config --global init.defaultBranch ИМЕ\n"
-"\n"
-"Често ползвани варианти вместо „master“ са „main“, „trunk“ и „development“.\n"
-"За да преименувата току що създаден клон, изпълнете:\n"
-"\n"
-" git branch -m ИМЕ\n"
-
-#: refs.c:585
-#, c-format
-msgid "could not retrieve `%s`"
-msgstr "„%s“ не може да бъде получен"
-
-#: refs.c:595
-#, c-format
-msgid "invalid branch name: %s = %s"
-msgstr "неправилно име на клон: „%s = %s“"
-
-#: refs.c:674
-#, c-format
-msgid "ignoring dangling symref %s"
-msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-
-#: refs.c:925
-#, c-format
-msgid "log for ref %s has gap after %s"
-msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
-
-#: refs.c:932
-#, c-format
-msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
-msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
-
-#: refs.c:997
-#, c-format
-msgid "log for %s is empty"
-msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
-
-#: refs.c:1090
-#, c-format
-msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
-msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
-
-#: refs.c:1168
-#, c-format
-msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
-msgstr "неуспешно обновяване на указателя (update_ref) „%s“: %s"
-
-#: refs.c:2067
-#, c-format
-msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
-msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-
-#: refs.c:2150
-msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
-msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-
-#: refs.c:2161
-msgid "ref updates aborted by hook"
-msgstr "обновяванията на указатели са преустановени от кука"
-
-#: refs.c:2269 refs.c:2299
-#, c-format
-msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
-msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-
-#: refs.c:2275 refs.c:2310
-#, c-format
-msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
-msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
-
-#: refs/files-backend.c:1267
-#, c-format
-msgid "could not remove reference %s"
-msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-
-#: refs/files-backend.c:1281 refs/packed-backend.c:1549
-#: refs/packed-backend.c:1559
-#, c-format
-msgid "could not delete reference %s: %s"
-msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-
-#: refs/files-backend.c:1284 refs/packed-backend.c:1562
-#, c-format
-msgid "could not delete references: %s"
-msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-
-#: refspec.c:170
-#, c-format
-msgid "invalid refspec '%s'"
-msgstr "неправилен указател: „%s“"
-
-#: remote.c:402
-#, c-format
-msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
-msgstr ""
-"съкращението за отдалечено хранилище не може за започва със знака „/“: %s"
-
-#: remote.c:450
-msgid "more than one receivepack given, using the first"
-msgstr "зададен е повече от един пакет за получаване, ще се ползва първият"
-
-#: remote.c:458
-msgid "more than one uploadpack given, using the first"
-msgstr "зададен е повече от един пакет за изпращане, ще се ползва първият"
-
-#: remote.c:699
-#, c-format
-msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
-msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-
-#: remote.c:703
-#, c-format
-msgid "%s usually tracks %s, not %s"
-msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-
-#: remote.c:707
-#, c-format
-msgid "%s tracks both %s and %s"
-msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-
-#: remote.c:775
-#, c-format
-msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
-msgstr "ключ „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
-
-#: remote.c:785
-#, c-format
-msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
-msgstr "стойност „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
-
-#: remote.c:1192
-#, c-format
-msgid "src refspec %s does not match any"
-msgstr "указателят на версия-източник „%s“ не съвпада с никой обект"
-
-#: remote.c:1197
-#, c-format
-msgid "src refspec %s matches more than one"
-msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съвпада с повече от един обект"
-
-#. TRANSLATORS: "matches '%s'%" is the <dst> part of "git push
-#. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
-#. the <src>.
-#.
-#: remote.c:1212
-#, c-format
-msgid ""
-"The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
-"starting with \"refs/\"). We tried to guess what you meant by:\n"
-"\n"
-"- Looking for a ref that matches '%s' on the remote side.\n"
-"- Checking if the <src> being pushed ('%s')\n"
-" is a ref in \"refs/{heads,tags}/\". If so we add a corresponding\n"
-" refs/{heads,tags}/ prefix on the remote side.\n"
-"\n"
-"Neither worked, so we gave up. You must fully qualify the ref."
-msgstr ""
-"Зададената цел не е пълно име на указател (не започва с „refs/“).\n"
-"Бяха пробвани следните варианти:\n"
-"\n"
-" ⁃ указател от отдалеченото хранилище, който да съответства на „%s“;\n"
-" ⁃ дали изтласкваният ИЗТОЧНИК („%s“) е указател в „refs/{heads,tags}/“.\n"
-" При съвпадение се добавя съответен префикс „refs/{heads,tags}/“ за\n"
-" отдалеченото хранилище.\n"
-"\n"
-"Никой от вариантите не сработи. Трябва сами да укажете пълното име на\n"
-"указателя."
-
-#: remote.c:1232
-#, c-format
-msgid ""
-"The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
-"Did you mean to create a new branch by pushing to\n"
-"'%s:refs/heads/%s'?"
-msgstr ""
-"ИЗТОЧНИКът е обект-подаване. Не целите ли всъщност да създадете нов клон "
-"като\n"
-"изтласкате към „%s:refs/heads/%s“?"
-
-#: remote.c:1237
-#, c-format
-msgid ""
-"The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
-"Did you mean to create a new tag by pushing to\n"
-"'%s:refs/tags/%s'?"
-msgstr ""
-"ИЗТОЧНИКът е обект-етикет. Не целите ли всъщност да създадете нов клон "
-"като\n"
-"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-
-#: remote.c:1242
-#, c-format
-msgid ""
-"The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
-"Did you mean to tag a new tree by pushing to\n"
-"'%s:refs/tags/%s'?"
-msgstr ""
-"ИЗТОЧНИКът е обект-дърво. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
-"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-
-#: remote.c:1247
-#, c-format
-msgid ""
-"The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
-"Did you mean to tag a new blob by pushing to\n"
-"'%s:refs/tags/%s'?"
-msgstr ""
-"ИЗТОЧНИКът е обект-BLOB. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
-"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-
-#: remote.c:1283
-#, c-format
-msgid "%s cannot be resolved to branch"
-msgstr "не е открит клон съответстващ на „%s“"
-
-#: remote.c:1294
-#, c-format
-msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
-msgstr "„%s“ не може да се изтрие: отдалечения указател не съществува"
-
-#: remote.c:1306
-#, c-format
-msgid "dst refspec %s matches more than one"
-msgstr "указателят на версия-цел „%s“ съвпада с повече от един обект"
-
-#: remote.c:1313
-#, c-format
-msgid "dst ref %s receives from more than one src"
-msgstr ""
-"указателят на версия-цел „%s“ съответства и ще получава от повече от един "
-"източник"
-
-#: remote.c:1834 remote.c:1941
-msgid "HEAD does not point to a branch"
-msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-
-#: remote.c:1843
-#, c-format
-msgid "no such branch: '%s'"
-msgstr "няма клон на име „%s“"
-
-#: remote.c:1846
-#, c-format
-msgid "no upstream configured for branch '%s'"
-msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-
-#: remote.c:1852
-#, c-format
-msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
-msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-
-#: remote.c:1867
-#, c-format
-msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
-msgstr ""
-"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
-"хранилището „%s“"
-
-#: remote.c:1882
-#, c-format
-msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
-msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-
-#: remote.c:1892
-#, c-format
-msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
-msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-
-#: remote.c:1905
-msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
-msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-
-#: remote.c:1927
-msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
-msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-
-#: remote.c:2060
-#, c-format
-msgid "couldn't find remote ref %s"
-msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
-
-#: remote.c:2073
-#, c-format
-msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
-msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
-
-#: remote.c:2236
-#, c-format
-msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
-msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-
-#: remote.c:2240
-msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
-msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-
-#: remote.c:2243
-#, c-format
-msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
-msgstr "Клонът е обновен към „%s“.\n"
-
-#: remote.c:2247
-#, c-format
-msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
-msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
-
-#: remote.c:2250
-#, c-format
-msgid " (use \"%s\" for details)\n"
-msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
-
-#: remote.c:2254
-#, c-format
-msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
-msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
-msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
-msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-
-#: remote.c:2260
-msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
-msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-
-#: remote.c:2263
-#, c-format
-msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
-msgid_plural ""
-"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
-msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-
-#: remote.c:2271
-msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
-msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-
-#: remote.c:2274
-#, c-format
-msgid ""
-"Your branch and '%s' have diverged,\n"
-"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
-msgid_plural ""
-"Your branch and '%s' have diverged,\n"
-"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
-msgstr[0] ""
-"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
-"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-msgstr[1] ""
-"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
-"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-
-#: remote.c:2284
-msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
-msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-
-#: remote.c:2476
-#, c-format
-msgid "cannot parse expected object name '%s'"
-msgstr "очакваното име на обект „%s“ не може да бъде анализирано"
-
-#: replace-object.c:21
-#, c-format
-msgid "bad replace ref name: %s"
-msgstr "неправилно име на указател за замяна: „%s“"
-
-#: replace-object.c:30
-#, c-format
-msgid "duplicate replace ref: %s"
-msgstr "повтарящ се указател за замяна: „%s“"
-
-#: replace-object.c:82
-#, c-format
-msgid "replace depth too high for object %s"
-msgstr "дълбочината на замяна е прекалено голяма за обекта: „%s“"
-
-#: rerere.c:201 rerere.c:210 rerere.c:213
-msgid "corrupt MERGE_RR"
-msgstr "повреден „MERGE_RR“ (запис за коригиране на конфликт)"
-
-#: rerere.c:248 rerere.c:253
-msgid "unable to write rerere record"
-msgstr "приложеното коригиране на конфликт не може да бъде записано"
-
-#: rerere.c:479
-#, c-format
-msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
-msgstr "грешки при записването на „%s“ (%s)"
-
-#: rerere.c:482 builtin/gc.c:2263 builtin/gc.c:2298
-#, c-format
-msgid "failed to flush '%s'"
-msgstr "грешка при изчистването на буферите при записването на „%s“"
-
-#: rerere.c:487 rerere.c:1023
-#, c-format
-msgid "could not parse conflict hunks in '%s'"
-msgstr "парчетата с конфликти в „%s“ не може да се анализират"
-
-#: rerere.c:668
-#, c-format
-msgid "failed utime() on '%s'"
-msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-
-#: rerere.c:678
-#, c-format
-msgid "writing '%s' failed"
-msgstr "неуспешен запис на „%s“"
-
-#: rerere.c:698
-#, c-format
-msgid "Staged '%s' using previous resolution."
-msgstr ""
-"„%s“ е добавен към индекса с преизползване на запазена корекция при сливане"
-
-#: rerere.c:737
-#, c-format
-msgid "Recorded resolution for '%s'."
-msgstr "Корекцията на конфликта при сливане на „%s“ е запазена."
-
-#: rerere.c:772
-#, c-format
-msgid "Resolved '%s' using previous resolution."
-msgstr ""
-"Конфликтът при сливане на „%s“ е коригиран с преизползване на предишна "
-"корекция."
-
-#: rerere.c:787
-#, c-format
-msgid "cannot unlink stray '%s'"
-msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтрие"
-
-#: rerere.c:791
-#, c-format
-msgid "Recorded preimage for '%s'"
-msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-
-#: rerere.c:865 submodule.c:2121 builtin/log.c:2017
-#: builtin/submodule--helper.c:1777 builtin/submodule--helper.c:1820
-#, c-format
-msgid "could not create directory '%s'"
-msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-
-#: rerere.c:1041
-#, c-format
-msgid "failed to update conflicted state in '%s'"
-msgstr "конфликтът в „%s“ не може да се обнови"
-
-#: rerere.c:1052 rerere.c:1059
-#, c-format
-msgid "no remembered resolution for '%s'"
-msgstr "липсва запазена корекция на конфликт при „%s“"
-
-#: rerere.c:1061
-#, c-format
-msgid "cannot unlink '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се изтрие"
-
-#: rerere.c:1071
-#, c-format
-msgid "Updated preimage for '%s'"
-msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е обновен"
-
-#: rerere.c:1080
-#, c-format
-msgid "Forgot resolution for '%s'\n"
-msgstr "Запазената корекция на конфликт при „%s“ е премахната\n"
-
-#: rerere.c:1191
-msgid "unable to open rr-cache directory"
-msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
-
-#: reset.c:42
-msgid "could not determine HEAD revision"
-msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-
-#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3700
-#, c-format
-msgid "failed to find tree of %s"
-msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-
-#: revision.c:2347
-msgid "--unpacked=<packfile> no longer supported"
-msgstr "опцията „--unpacked=ПАКЕТЕН_ФАЙЛ“ вече не се поддържа"
-
-#: revision.c:2686
-msgid "your current branch appears to be broken"
-msgstr "Текущият клон е повреден"
-
-#: revision.c:2689
-#, c-format
-msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
-msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-
-#: revision.c:2891
-msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
-msgstr ""
-"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
-"p“ и „-s“"
-
-#: run-command.c:1262
-#, c-format
-msgid "cannot create async thread: %s"
-msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
-
-#: send-pack.c:150
-msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
-msgstr ""
-"неочакван изчистващ пакет „flush“ при изчитане на състоянието от "
-"отдалеченото разпакетиране"
-
-#: send-pack.c:152
-#, c-format
-msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
-msgstr ""
-"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
-
-#: send-pack.c:154
-#, c-format
-msgid "remote unpack failed: %s"
-msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-
-#: send-pack.c:378
-msgid "failed to sign the push certificate"
-msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-
-#: send-pack.c:435
-msgid "send-pack: unable to fork off fetch subprocess"
-msgstr "send-pack: неуспешно създаване на процес"
-
-#: send-pack.c:457
-msgid "push negotiation failed; proceeding anyway with push"
-msgstr "неуспешно договаряне на изтласкване, но се продължава с изтласкването"
-
-#: send-pack.c:528
-msgid "the receiving end does not support this repository's hash algorithm"
-msgstr ""
-"отсрещната страна не поддържа алгоритъма за контролни суми на това хранилище"
-
-#: send-pack.c:537
-msgid "the receiving end does not support --signed push"
-msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-
-#: send-pack.c:539
-msgid ""
-"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
-"signed push"
-msgstr ""
-"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
-"използва сертификат"
-
-#: send-pack.c:546
-msgid "the receiving end does not support --atomic push"
-msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-
-#: send-pack.c:551
-msgid "the receiving end does not support push options"
-msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-
-#: sequencer.c:197
-#, c-format
-msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
-msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-
-#: sequencer.c:325
-#, c-format
-msgid "could not delete '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-
-#: sequencer.c:345 sequencer.c:4751 builtin/rebase.c:563 builtin/rebase.c:1297
-#: builtin/rm.c:409
-#, c-format
-msgid "could not remove '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-
-#: sequencer.c:355
-msgid "revert"
-msgstr "отмяна"
-
-#: sequencer.c:357
-msgid "cherry-pick"
-msgstr "отбиране"
-
-#: sequencer.c:359
-msgid "rebase"
-msgstr "пребазиране"
-
-#: sequencer.c:361
-#, c-format
-msgid "unknown action: %d"
-msgstr "неизвестно действие: %d"
-
-#: sequencer.c:420
-msgid ""
-"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
-"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
-msgstr ""
-"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните пътища с:\n"
-"\n"
-" git add ПЪТ…\n"
-"\n"
-"или\n"
-"\n"
-" git rm ПЪТ…"
-
-#: sequencer.c:423
-msgid ""
-"After resolving the conflicts, mark them with\n"
-"\"git add/rm <pathspec>\", then run\n"
-"\"git cherry-pick --continue\".\n"
-"You can instead skip this commit with \"git cherry-pick --skip\".\n"
-"To abort and get back to the state before \"git cherry-pick\",\n"
-"run \"git cherry-pick --abort\"."
-msgstr ""
-"След коригирането на конфликтите отбележете решаването им чрез:\n"
-"\n"
-" git add/rm ПЪТ…\n"
-"\n"
-"и изпълнете:\n"
-"\n"
-" git cherry-pick --continue\n"
-"\n"
-"Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете:\n"
-"\n"
-" git cherry-pick --skip\n"
-"\n"
-"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
-"изпълнете:\n"
-"\n"
-" git cherry-pick --abort"
-
-#: sequencer.c:430
-msgid ""
-"After resolving the conflicts, mark them with\n"
-"\"git add/rm <pathspec>\", then run\n"
-"\"git revert --continue\".\n"
-"You can instead skip this commit with \"git revert --skip\".\n"
-"To abort and get back to the state before \"git revert\",\n"
-"run \"git revert --abort\"."
-msgstr ""
-"След коригирането на конфликтите отбележете решаването им чрез:\n"
-"\n"
-" git add/rm ПЪТ…\n"
-"\n"
-"и изпълнете:\n"
-"\n"
-" git revert --continue\n"
-"\n"
-"Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете:\n"
-"\n"
-" git revert --skip\n"
-"\n"
-"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
-"изпълнете:\n"
-"\n"
-" git revert --abort"
-
-#: sequencer.c:448 sequencer.c:3292
-#, c-format
-msgid "could not lock '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-
-#: sequencer.c:450 sequencer.c:3091 sequencer.c:3296 sequencer.c:3310
-#: sequencer.c:3561 sequencer.c:5618 strbuf.c:1188 wrapper.c:639
-#, c-format
-msgid "could not write to '%s'"
-msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-
-#: sequencer.c:455
-#, c-format
-msgid "could not write eol to '%s'"
-msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-
-#: sequencer.c:460 sequencer.c:3096 sequencer.c:3298 sequencer.c:3312
-#: sequencer.c:3569
-#, c-format
-msgid "failed to finalize '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-
-#: sequencer.c:473 sequencer.c:1934 sequencer.c:3116 sequencer.c:3551
-#: sequencer.c:3679 builtin/am.c:289 builtin/commit.c:834 builtin/merge.c:1148
-#, c-format
-msgid "could not read '%s'"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: sequencer.c:499
-#, c-format
-msgid "your local changes would be overwritten by %s."
-msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-
-#: sequencer.c:503
-msgid "commit your changes or stash them to proceed."
-msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-
-#: sequencer.c:535
-#, c-format
-msgid "%s: fast-forward"
-msgstr "%s: превъртане"
-
-#: sequencer.c:574 builtin/tag.c:614
-#, c-format
-msgid "Invalid cleanup mode %s"
-msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-
-#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
-#. "rebase".
-#.
-#: sequencer.c:685
-#, c-format
-msgid "%s: Unable to write new index file"
-msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-
-#: sequencer.c:699
-msgid "unable to update cache tree"
-msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-
-#: sequencer.c:713
-msgid "could not resolve HEAD commit"
-msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-
-#: sequencer.c:793
-#, c-format
-msgid "no key present in '%.*s'"
-msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-
-#: sequencer.c:804
-#, c-format
-msgid "unable to dequote value of '%s'"
-msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-
-#: sequencer.c:841 wrapper.c:209 wrapper.c:379 builtin/am.c:756
-#: builtin/am.c:848 builtin/rebase.c:694
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for reading"
-msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-
-#: sequencer.c:851
-msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
-msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-
-#: sequencer.c:856
-msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
-msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-
-#: sequencer.c:861
-msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
-msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-
-#: sequencer.c:865
-#, c-format
-msgid "unknown variable '%s'"
-msgstr "непозната променлива „%s“"
-
-#: sequencer.c:870
-msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
-msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-
-#: sequencer.c:872
-msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
-msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-
-#: sequencer.c:874
-msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
-msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-
-#: sequencer.c:939
-#, c-format
-msgid ""
-"you have staged changes in your working tree\n"
-"If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
-"\n"
-" git commit --amend %s\n"
-"\n"
-"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
-"\n"
-" git commit %s\n"
-"\n"
-"In both cases, once you're done, continue with:\n"
-"\n"
-" git rebase --continue\n"
-msgstr ""
-"в това работно дърво има скатани промени.\n"
-"Ако искате да ги вкарате в предишното подаване, изпълнете:\n"
-"\n"
-" git commit --amend %s\n"
-"\n"
-"Ако искате да създадете ново подаване, изпълнете:\n"
-"\n"
-" git commit %s\n"
-"\n"
-"И в двата случая продължавате след това с командата:\n"
-"\n"
-" git rebase --continue\n"
-
-#: sequencer.c:1225
-msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
-msgstr ""
-"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
-"(prepare-commit-msg)"
-
-#: sequencer.c:1231
-msgid ""
-"Your name and email address were configured automatically based\n"
-"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
-"You can suppress this message by setting them explicitly. Run the\n"
-"following command and follow the instructions in your editor to edit\n"
-"your configuration file:\n"
-"\n"
-" git config --global --edit\n"
-"\n"
-"After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
-"\n"
-" git commit --amend --reset-author\n"
-msgstr ""
-"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
-"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Може да спрете\n"
-"това съобщение като изрично зададете стойностите. Изпълнете следната "
-"команда\n"
-"и следвайте инструкциите в текстовия ви редактор, за да редактирате\n"
-"конфигурационния файл:\n"
-"\n"
-" git config --global --edit\n"
-"\n"
-"След като направите това, може да коригирате информацията за автора на\n"
-"текущото подаване чрез:\n"
-"\n"
-" git commit --amend --reset-author\n"
-
-#: sequencer.c:1244
-msgid ""
-"Your name and email address were configured automatically based\n"
-"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
-"You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
-"\n"
-" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
-" git config --global user.email you@example.com\n"
-"\n"
-"After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
-"\n"
-" git commit --amend --reset-author\n"
-msgstr ""
-"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
-"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Може да спрете\n"
-"това съобщение като изрично зададете стойностите:\n"
-"\n"
-" git config --global user.name \"Вашето Име\"\n"
-" git config --global user.email пенчо@example.com\n"
-"\n"
-"След като направите това, може да коригирате информацията за автора на\n"
-"текущото подаване чрез:\n"
-"\n"
-" git commit --amend --reset-author\n"
-
-#: sequencer.c:1288
-msgid "couldn't look up newly created commit"
-msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-
-#: sequencer.c:1290
-msgid "could not parse newly created commit"
-msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-
-#: sequencer.c:1339
-msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
-msgstr ""
-"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
-"подаването"
-
-#: sequencer.c:1342
-msgid "detached HEAD"
-msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-
-#: sequencer.c:1346
-msgid " (root-commit)"
-msgstr " (начално подаване)"
-
-#: sequencer.c:1367
-msgid "could not parse HEAD"
-msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-
-#: sequencer.c:1369
-#, c-format
-msgid "HEAD %s is not a commit!"
-msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-
-#: sequencer.c:1373 sequencer.c:1451 builtin/commit.c:1708
-msgid "could not parse HEAD commit"
-msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-
-#: sequencer.c:1429 sequencer.c:2314
-msgid "unable to parse commit author"
-msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-
-#: sequencer.c:1440 builtin/am.c:1643 builtin/merge.c:710
-msgid "git write-tree failed to write a tree"
-msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-
-#: sequencer.c:1473 sequencer.c:1593
-#, c-format
-msgid "unable to read commit message from '%s'"
-msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-
-#: sequencer.c:1504 sequencer.c:1536
-#, c-format
-msgid "invalid author identity '%s'"
-msgstr "неправилна самоличност за автор: „%s“"
-
-#: sequencer.c:1510
-msgid "corrupt author: missing date information"
-msgstr "повредена информация за автор: липсва дата"
-
-#: sequencer.c:1549 builtin/am.c:1670 builtin/commit.c:1822 builtin/merge.c:915
-#: builtin/merge.c:940 t/helper/test-fast-rebase.c:78
-msgid "failed to write commit object"
-msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-
-#: sequencer.c:1576 sequencer.c:4523 t/helper/test-fast-rebase.c:199
-#: t/helper/test-fast-rebase.c:217
-#, c-format
-msgid "could not update %s"
-msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-
-#: sequencer.c:1625
-#, c-format
-msgid "could not parse commit %s"
-msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-
-#: sequencer.c:1630
-#, c-format
-msgid "could not parse parent commit %s"
-msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-
-#: sequencer.c:1713 sequencer.c:1994
-#, c-format
-msgid "unknown command: %d"
-msgstr "непозната команда: %d"
-
-#: sequencer.c:1755
-msgid "This is the 1st commit message:"
-msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-
-#: sequencer.c:1756
-#, c-format
-msgid "This is the commit message #%d:"
-msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-
-#: sequencer.c:1757
-msgid "The 1st commit message will be skipped:"
-msgstr "Съобщението при подаване №1 ще бъде прескочено:"
-
-#: sequencer.c:1758
-#, c-format
-msgid "The commit message #%d will be skipped:"
-msgstr "Съобщението при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-
-#: sequencer.c:1759
-#, c-format
-msgid "This is a combination of %d commits."
-msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-
-#: sequencer.c:1906 sequencer.c:1963
-#, c-format
-msgid "cannot write '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се запази"
-
-#: sequencer.c:1953
-msgid "need a HEAD to fixup"
-msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-
-#: sequencer.c:1955 sequencer.c:3596
-msgid "could not read HEAD"
-msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-
-#: sequencer.c:1957
-msgid "could not read HEAD's commit message"
-msgstr ""
-"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-
-#: sequencer.c:1981
-#, c-format
-msgid "could not read commit message of %s"
-msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-
-#: sequencer.c:2091
-msgid "your index file is unmerged."
-msgstr "индексът не е слят."
-
-#: sequencer.c:2098
-msgid "cannot fixup root commit"
-msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-
-#: sequencer.c:2117
-#, c-format
-msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
-msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-
-#: sequencer.c:2125 sequencer.c:2133
-#, c-format
-msgid "commit %s does not have parent %d"
-msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-
-#: sequencer.c:2139
-#, c-format
-msgid "cannot get commit message for %s"
-msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
-
-#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
-#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:2158
-#, c-format
-msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
-msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-
-#: sequencer.c:2224
-#, c-format
-msgid "could not rename '%s' to '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-
-#: sequencer.c:2284
-#, c-format
-msgid "could not revert %s... %s"
-msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-
-#: sequencer.c:2285
-#, c-format
-msgid "could not apply %s... %s"
-msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-
-#: sequencer.c:2306
-#, c-format
-msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
-msgstr "прескачане на %s %s — кръпката вече е приложена\n"
-
-#: sequencer.c:2364
-#, c-format
-msgid "git %s: failed to read the index"
-msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-
-#: sequencer.c:2372
-#, c-format
-msgid "git %s: failed to refresh the index"
-msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-
-#: sequencer.c:2452
-#, c-format
-msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
-msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-
-#: sequencer.c:2461
-#, c-format
-msgid "missing arguments for %s"
-msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-
-#: sequencer.c:2504
-#, c-format
-msgid "could not parse '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-
-#: sequencer.c:2565
-#, c-format
-msgid "invalid line %d: %.*s"
-msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-
-#: sequencer.c:2576
-#, c-format
-msgid "cannot '%s' without a previous commit"
-msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-
-#: sequencer.c:2624 builtin/rebase.c:184
-#, c-format
-msgid "could not read '%s'."
-msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-
-#: sequencer.c:2662
-msgid "cancelling a cherry picking in progress"
-msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
-
-#: sequencer.c:2671
-msgid "cancelling a revert in progress"
-msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
-
-#: sequencer.c:2711
-msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
-msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-
-#: sequencer.c:2713
-#, c-format
-msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
-msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-
-#: sequencer.c:2718
-msgid "no commits parsed."
-msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-
-#: sequencer.c:2729
-msgid "cannot cherry-pick during a revert."
-msgstr ""
-"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-
-#: sequencer.c:2731
-msgid "cannot revert during a cherry-pick."
-msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-
-#: sequencer.c:2809
-#, c-format
-msgid "invalid value for %s: %s"
-msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-
-#: sequencer.c:2918
-msgid "unusable squash-onto"
-msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-
-#: sequencer.c:2938
-#, c-format
-msgid "malformed options sheet: '%s'"
-msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-
-#: sequencer.c:3033 sequencer.c:4902
-msgid "empty commit set passed"
-msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-
-#: sequencer.c:3050
-msgid "revert is already in progress"
-msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
-
-#: sequencer.c:3052
-#, c-format
-msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
-msgstr "използвайте „git revert (--continue | %s--abort | --quit)“"
-
-#: sequencer.c:3055
-msgid "cherry-pick is already in progress"
-msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
-
-#: sequencer.c:3057
-#, c-format
-msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
-msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-
-#: sequencer.c:3071
-#, c-format
-msgid "could not create sequencer directory '%s'"
-msgstr ""
-"директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
-"създадена"
-
-#: sequencer.c:3086
-msgid "could not lock HEAD"
-msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-
-#: sequencer.c:3146 sequencer.c:4612
-msgid "no cherry-pick or revert in progress"
-msgstr ""
-"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-
-#: sequencer.c:3148 sequencer.c:3159
-msgid "cannot resolve HEAD"
-msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-
-#: sequencer.c:3150 sequencer.c:3194
-msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
-msgstr ""
-"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
-"предстои да бъде създаден"
-
-#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:1004 builtin/fetch.c:1416
-#: builtin/grep.c:772
-#, c-format
-msgid "cannot open '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-
-#: sequencer.c:3182
-#, c-format
-msgid "cannot read '%s': %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-
-#: sequencer.c:3183
-msgid "unexpected end of file"
-msgstr "неочакван край на файл"
-
-#: sequencer.c:3189
-#, c-format
-msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
-msgstr ""
-"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
-"повреден"
-
-#: sequencer.c:3200
-msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
-msgstr ""
-"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
-"Не се правят промени."
-
-#: sequencer.c:3241
-msgid "no revert in progress"
-msgstr "в момента не тече пребазиране"
-
-#: sequencer.c:3250
-msgid "no cherry-pick in progress"
-msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
-
-#: sequencer.c:3260
-msgid "failed to skip the commit"
-msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
-
-#: sequencer.c:3267
-msgid "there is nothing to skip"
-msgstr "няма какво да се прескочи"
-
-#: sequencer.c:3270
-#, c-format
-msgid ""
-"have you committed already?\n"
-"try \"git %s --continue\""
-msgstr ""
-"подали ли сте вече? Пробвайте с:\n"
-"\n"
-" git %s --continue"
-
-#: sequencer.c:3432 sequencer.c:4503
-msgid "cannot read HEAD"
-msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-
-#: sequencer.c:3449
-#, c-format
-msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-
-#: sequencer.c:3457
-#, c-format
-msgid ""
-"You can amend the commit now, with\n"
-"\n"
-" git commit --amend %s\n"
-"\n"
-"Once you are satisfied with your changes, run\n"
-"\n"
-" git rebase --continue\n"
-msgstr ""
-"Може да промените подаването с командата:\n"
-"\n"
-" git commit --amend %s\n"
-"\n"
-"След като привършите, продължете с командата:\n"
-"\n"
-" git rebase --continue\n"
-
-#: sequencer.c:3467
-#, c-format
-msgid "Could not apply %s... %.*s"
-msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-
-#: sequencer.c:3474
-#, c-format
-msgid "Could not merge %.*s"
-msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-
-#: sequencer.c:3488 sequencer.c:3492 builtin/difftool.c:633
-#, c-format
-msgid "could not copy '%s' to '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-
-#: sequencer.c:3503
-#, c-format
-msgid "Executing: %s\n"
-msgstr "В момента се изпълнява: %s\n"
-
-#: sequencer.c:3514
-#, c-format
-msgid ""
-"execution failed: %s\n"
-"%sYou can fix the problem, and then run\n"
-"\n"
-" git rebase --continue\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"неуспешно изпълнение: %s\n"
-"%sМоже да коригирате проблема, след което изпълнете:\n"
-"\n"
-" git rebase --continue\n"
-"\n"
-
-#: sequencer.c:3520
-msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
-msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
-
-#: sequencer.c:3526
-#, c-format
-msgid ""
-"execution succeeded: %s\n"
-"but left changes to the index and/or the working tree\n"
-"Commit or stash your changes, and then run\n"
-"\n"
-" git rebase --continue\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Успешно изпълнение: %s\n"
-"Остават още промени в индекса или работното дърво.\n"
-"Трябва да ги подадете или скатаете и след това изпълнете:\n"
-"\n"
-" git rebase --continue\n"
-"\n"
-
-#: sequencer.c:3586
-#, c-format
-msgid "illegal label name: '%.*s'"
-msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-
-#: sequencer.c:3659
-msgid "writing fake root commit"
-msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-
-#: sequencer.c:3664
-msgid "writing squash-onto"
-msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-
-#: sequencer.c:3743
-#, c-format
-msgid "could not resolve '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-
-#: sequencer.c:3775
-msgid "cannot merge without a current revision"
-msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-
-#: sequencer.c:3797
-#, c-format
-msgid "unable to parse '%.*s'"
-msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-
-#: sequencer.c:3806
-#, c-format
-msgid "nothing to merge: '%.*s'"
-msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-
-#: sequencer.c:3818
-msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
-msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-
-#: sequencer.c:3873
-#, c-format
-msgid "could not get commit message of '%s'"
-msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-
-#: sequencer.c:4019
-#, c-format
-msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
-msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-
-#: sequencer.c:4035
-msgid "merge: Unable to write new index file"
-msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-
-#: sequencer.c:4116
-msgid "Cannot autostash"
-msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-
-#: sequencer.c:4119
-#, c-format
-msgid "Unexpected stash response: '%s'"
-msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-
-#: sequencer.c:4125
-#, c-format
-msgid "Could not create directory for '%s'"
-msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-
-#: sequencer.c:4128
-#, c-format
-msgid "Created autostash: %s\n"
-msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-
-#: sequencer.c:4132
-msgid "could not reset --hard"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-
-#: sequencer.c:4157
-#, c-format
-msgid "Applied autostash.\n"
-msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-
-#: sequencer.c:4169
-#, c-format
-msgid "cannot store %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-
-#: sequencer.c:4172
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"Your changes are safe in the stash.\n"
-"You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"Промените ви са надеждно скатани. Може да пробвате да ги приложите чрез\n"
-"„git stash pop“ или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато "
-"поискате.\n"
-
-#: sequencer.c:4177
-msgid "Applying autostash resulted in conflicts."
-msgstr "Конфликти при прилагането на автоматично скатаното."
-
-#: sequencer.c:4178
-msgid "Autostash exists; creating a new stash entry."
-msgstr "Вече има запис за автоматично скатано, затова се създава нов запис."
-
-#: sequencer.c:4252
-msgid "could not detach HEAD"
-msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-
-#: sequencer.c:4267
-#, c-format
-msgid "Stopped at HEAD\n"
-msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-
-#: sequencer.c:4269
-#, c-format
-msgid "Stopped at %s\n"
-msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-
-#: sequencer.c:4301
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not execute the todo command\n"
-"\n"
-" %.*s\n"
-"It has been rescheduled; To edit the command before continuing, please\n"
-"edit the todo list first:\n"
-"\n"
-" git rebase --edit-todo\n"
-" git rebase --continue\n"
-msgstr ""
-"Следната запланувана команда не може да бъде изпълнена:\n"
-"\n"
-" %.*s\n"
-"\n"
-"Тя е запланувана за по-късно. За да редактирате командата преди "
-"изпълнение,\n"
-"редактирайте списъка за изпълнение:\n"
-"\n"
-" git rebase --edit-todo\n"
-" git rebase --continue\n"
-
-#: sequencer.c:4347
-#, c-format
-msgid "Rebasing (%d/%d)%s"
-msgstr "Пребазиране (%d/%d)%s"
-
-#: sequencer.c:4393
-#, c-format
-msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
-msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-
-#: sequencer.c:4463
-#, c-format
-msgid "unknown command %d"
-msgstr "непозната команда %d"
-
-#: sequencer.c:4511
-msgid "could not read orig-head"
-msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-
-#: sequencer.c:4516
-msgid "could not read 'onto'"
-msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-
-#: sequencer.c:4530
-#, c-format
-msgid "could not update HEAD to %s"
-msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-
-#: sequencer.c:4590
-#, c-format
-msgid "Successfully rebased and updated %s.\n"
-msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „%s“.\n"
-
-#: sequencer.c:4642
-msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
-msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-
-#: sequencer.c:4651
-msgid "cannot amend non-existing commit"
-msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-
-#: sequencer.c:4653
-#, c-format
-msgid "invalid file: '%s'"
-msgstr "неправилен файл: „%s“"
-
-#: sequencer.c:4655
-#, c-format
-msgid "invalid contents: '%s'"
-msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-
-#: sequencer.c:4658
-msgid ""
-"\n"
-"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
-"first and then run 'git rebase --continue' again."
-msgstr ""
-"\n"
-"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
-"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-
-#: sequencer.c:4694 sequencer.c:4733
-#, c-format
-msgid "could not write file: '%s'"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-
-#: sequencer.c:4749
-msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
-msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-
-#: sequencer.c:4759
-msgid "could not commit staged changes."
-msgstr "промените в индекса не може да бъдат подадени."
-
-#: sequencer.c:4879
-#, c-format
-msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
-msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-
-#: sequencer.c:4883
-#, c-format
-msgid "%s: bad revision"
-msgstr "%s: неправилна версия"
-
-#: sequencer.c:4918
-msgid "can't revert as initial commit"
-msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-
-#: sequencer.c:5189 sequencer.c:5418
-#, c-format
-msgid "skipped previously applied commit %s"
-msgstr "прескачане на вече приложеното подаване „%s“"
-
-#: sequencer.c:5259 sequencer.c:5434
-msgid "use --reapply-cherry-picks to include skipped commits"
-msgstr ""
-"може да включите пропуснатите подавания с опцията „--reapply-cherry-picks“"
-
-#: sequencer.c:5405
-msgid "make_script: unhandled options"
-msgstr "make_script: неподдържани опции"
-
-#: sequencer.c:5408
-msgid "make_script: error preparing revisions"
-msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-
-#: sequencer.c:5666 sequencer.c:5683
-msgid "nothing to do"
-msgstr "няма какво да се прави"
-
-#: sequencer.c:5702
-msgid "could not skip unnecessary pick commands"
-msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-
-#: sequencer.c:5802
-msgid "the script was already rearranged."
-msgstr "скриптът вече е преподреден."
-
-#: setup.c:134
-#, c-format
-msgid "'%s' is outside repository at '%s'"
-msgstr "„%s“ е извън хранилището при „%s“"
-
-#: setup.c:186
-#, c-format
-msgid ""
-"%s: no such path in the working tree.\n"
-"Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
-msgstr ""
-"%s: в това работно дърво няма такъв път.\n"
-"За да указвате пътища, които локално не съществуват, използвайте:\n"
-"\n"
-" git КОМАНДА -- ПЪТ…"
-
-#: setup.c:199
-#, c-format
-msgid ""
-"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
-"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
-"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
-msgstr ""
-"нееднозначен аргумент „%s: непозната версия или пътят не е част от работното "
-"дърво.\n"
-"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
-"\n"
-" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-
-#: setup.c:265
-#, c-format
-msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
-msgstr "опцията „%s“ трябва да е преди първия аргумент, който не е опция"
-
-#: setup.c:284
-#, c-format
-msgid ""
-"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
-"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
-"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
-msgstr ""
-"нееднозначен аргумент „%s“: както версия, така и път.\n"
-"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
-"\n"
-" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-
-#: setup.c:420
-msgid "unable to set up work tree using invalid config"
-msgstr ""
-"не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
-
-#: setup.c:424 builtin/rev-parse.c:895
-msgid "this operation must be run in a work tree"
-msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
-
-#: setup.c:722
-#, c-format
-msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
-msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-
-#: setup.c:730
-msgid "unknown repository extension found:"
-msgid_plural "unknown repository extensions found:"
-msgstr[0] "открито е непознато разширение в хранилището:"
-msgstr[1] "открити са непознати разширения в хранилището:"
-
-#: setup.c:744
-msgid "repo version is 0, but v1-only extension found:"
-msgid_plural "repo version is 0, but v1-only extensions found:"
-msgstr[0] "версията на хранилището е 0, но е открито разширение за версия 1:"
-msgstr[1] "версията на хранилището е 0, но са открити разширения за версия 1:"
-
-#: setup.c:765
-#, c-format
-msgid "error opening '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-
-#: setup.c:767
-#, c-format
-msgid "too large to be a .git file: '%s'"
-msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
-
-#: setup.c:769
-#, c-format
-msgid "error reading %s"
-msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
-
-#: setup.c:771
-#, c-format
-msgid "invalid gitfile format: %s"
-msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
-
-#: setup.c:773
-#, c-format
-msgid "no path in gitfile: %s"
-msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
-
-#: setup.c:775
-#, c-format
-msgid "not a git repository: %s"
-msgstr "не е хранилище на Git: %s"
-
-#: setup.c:877
-#, c-format
-msgid "'$%s' too big"
-msgstr "„%s“ е прекалено голям"
-
-#: setup.c:891
-#, c-format
-msgid "not a git repository: '%s'"
-msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
-
-#: setup.c:920 setup.c:922 setup.c:953
-#, c-format
-msgid "cannot chdir to '%s'"
-msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-
-#: setup.c:925 setup.c:981 setup.c:991 setup.c:1030 setup.c:1038
-msgid "cannot come back to cwd"
-msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-
-#: setup.c:1052
-#, c-format
-msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
-msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
-
-#: setup.c:1295
-msgid "Unable to read current working directory"
-msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-
-#: setup.c:1304 setup.c:1310
-#, c-format
-msgid "cannot change to '%s'"
-msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-
-#: setup.c:1315
-#, c-format
-msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
-msgstr ""
-"нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
-"git: %s"
-
-#: setup.c:1321
-#, c-format
-msgid ""
-"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
-"Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set)."
-msgstr ""
-"нито тази, нито която и да е от по-горните директории (до точката на "
-"монтиране „%s“), не е хранилище на git.\n"
-"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
-"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-
-#: setup.c:1446
-#, c-format
-msgid ""
-"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
-"The owner of files must always have read and write permissions."
-msgstr ""
-"зададеният в „core.sharedRepository“ режим за достъп до файлове е неправилен "
-"(0%.3o).\n"
-"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-
-#: setup.c:1508
-msgid "fork failed"
-msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
-
-#: setup.c:1513
-msgid "setsid failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
-
-#: sparse-index.c:289
-#, c-format
-msgid "index entry is a directory, but not sparse (%08x)"
-msgstr "обектът в индекса е директория, но не частично изтеглена (%08x)"
-
-#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
-#: strbuf.c:850
-#, c-format
-msgid "%u.%2.2u GiB"
-msgstr "%u.%2.2u GiB"
-
-#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
-#: strbuf.c:852
-#, c-format
-msgid "%u.%2.2u GiB/s"
-msgstr "%u.%2.2u GiB/s"
-
-#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
-#: strbuf.c:860
-#, c-format
-msgid "%u.%2.2u MiB"
-msgstr "%u.%2.2u MiB"
-
-#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
-#: strbuf.c:862
-#, c-format
-msgid "%u.%2.2u MiB/s"
-msgstr "%u.%2.2u MiB/s"
-
-#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
-#: strbuf.c:869
-#, c-format
-msgid "%u.%2.2u KiB"
-msgstr "%u.%2.2u KiB"
-
-#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
-#: strbuf.c:871
-#, c-format
-msgid "%u.%2.2u KiB/s"
-msgstr "%u.%2.2u KiB/s"
-
-#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
-#: strbuf.c:877
-#, c-format
-msgid "%u byte"
-msgid_plural "%u bytes"
-msgstr[0] "%u байт"
-msgstr[1] "%u байта"
-
-#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
-#: strbuf.c:879
-#, c-format
-msgid "%u byte/s"
-msgid_plural "%u bytes/s"
-msgstr[0] "%u байт/сек."
-msgstr[1] "%u байта/сек."
-
-#: strbuf.c:1186 wrapper.c:207 wrapper.c:377 builtin/am.c:765
-#: builtin/rebase.c:650
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for writing"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-
-#: strbuf.c:1195
-#, c-format
-msgid "could not edit '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се редактира"
-
-#: submodule-config.c:237
-#, c-format
-msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
-msgstr "игнориране на подозрително име на подмодул: „%s“"
-
-#: submodule-config.c:304
-msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
-msgstr "настройката „submodule.fetchjobs“ не приема отрицателни стойности"
-
-#: submodule-config.c:402
-#, c-format
-msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
-msgstr ""
-"„%s“ се прескача, защото е възможно да се тълкува като опция за командния "
-"ред: %s"
-
-#: submodule-config.c:499
-#, c-format
-msgid "invalid value for %s"
-msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
-
-#: submodule-config.c:767
-#, c-format
-msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
-msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
-
-#: submodule.c:114 submodule.c:143
-msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
-msgstr ""
-"Неслетите файлове „.gitmodules“ не може да бъдат променяни. Първо "
-"коригирайте конфликтите"
-
-#: submodule.c:118 submodule.c:147
-#, c-format
-msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
-msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
-
-#: submodule.c:154
-#, c-format
-msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
-msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
-
-#: submodule.c:165
-msgid "staging updated .gitmodules failed"
-msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-
-#: submodule.c:358
-#, c-format
-msgid "in unpopulated submodule '%s'"
-msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
-
-#: submodule.c:389
-#, c-format
-msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
-msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
-
-#: submodule.c:466
-#, c-format
-msgid "bad --ignore-submodules argument: %s"
-msgstr "неправилен аргумент за „--ignore-submodules“: „%s“"
-
-#: submodule.c:844
-#, c-format
-msgid ""
-"Submodule in commit %s at path: '%s' collides with a submodule named the "
-"same. Skipping it."
-msgstr ""
-"Подмодулът при подаване %s на пътя „%s“ е различен от другия модул със "
-"същото име, затова първият се прескача."
-
-#: submodule.c:954
-#, c-format
-msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
-msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-
-#: submodule.c:1042
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not run 'git rev-list <commits> --not --remotes -n 1' command in "
-"submodule %s"
-msgstr ""
-"Командата „git rev-list ПОДАВАНИЯ --not --remotes -n 1“ не може да се "
-"изпълни в подмодула „%s“"
-
-#: submodule.c:1165
-#, c-format
-msgid "process for submodule '%s' failed"
-msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
-
-#: submodule.c:1194 builtin/branch.c:699 builtin/submodule--helper.c:2714
-msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
-msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-
-#: submodule.c:1205
-#, c-format
-msgid "Pushing submodule '%s'\n"
-msgstr "Изтласкване на подмодула „%s“\n"
-
-#: submodule.c:1208
-#, c-format
-msgid "Unable to push submodule '%s'\n"
-msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде изтласкан\n"
-
-#: submodule.c:1491
-#, c-format
-msgid "Fetching submodule %s%s\n"
-msgstr "Доставяне на подмодула „%s%s“\n"
-
-#: submodule.c:1525
-#, c-format
-msgid "Could not access submodule '%s'\n"
-msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен\n"
-
-#: submodule.c:1680
-#, c-format
-msgid ""
-"Errors during submodule fetch:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Грешки при доставяне на подмодул:\n"
-"%s"
-
-#: submodule.c:1705
-#, c-format
-msgid "'%s' not recognized as a git repository"
-msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-
-#: submodule.c:1722
-#, c-format
-msgid "Could not run 'git status --porcelain=2' in submodule %s"
-msgstr ""
-"Командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-
-#: submodule.c:1763
-#, c-format
-msgid "'git status --porcelain=2' failed in submodule %s"
-msgstr ""
-"командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-
-#: submodule.c:1838
-#, c-format
-msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
-msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-
-#: submodule.c:1851
-#, c-format
-msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
-msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-
-#: submodule.c:1868
-#, c-format
-msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
-msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се изтрие в подмодула „%s“"
-
-#: submodule.c:1895 submodule.c:2210
-#, c-format
-msgid "could not recurse into submodule '%s'"
-msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-
-#: submodule.c:1917
-msgid "could not reset submodule index"
-msgstr "неуспешно зануляване на индекса на подмодула"
-
-#: submodule.c:1959
-#, c-format
-msgid "submodule '%s' has dirty index"
-msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-
-#: submodule.c:2013
-#, c-format
-msgid "Submodule '%s' could not be updated."
-msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
-
-#: submodule.c:2081
-#, c-format
-msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
-msgstr "„%s“ (директория на подмодул) е в директорията на git: „%.*s“"
-
-#: submodule.c:2102
-#, c-format
-msgid ""
-"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
-msgstr ""
-"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
-"работно дърво"
-
-#: submodule.c:2114 submodule.c:2174
-#, c-format
-msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
-msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-
-#: submodule.c:2118
-#, c-format
-msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
-msgstr "„%s“ не може да се премести в съществуваща директория на git"
-
-#: submodule.c:2124
-#, c-format
-msgid ""
-"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
-"'%s' to\n"
-"'%s'\n"
-msgstr ""
-"Мигриране на директорията на git — „%s%s“ от:\n"
-"„%s“ към\n"
-"„%s“\n"
-
-#: submodule.c:2255
-msgid "could not start ls-files in .."
-msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-
-#: submodule.c:2295
-#, c-format
-msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
-msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
-
-#: symlinks.c:244
-#, c-format
-msgid "failed to lstat '%s'"
-msgstr "не може да бъде получена информация чрез „lstat“ за „%s“"
-
-#: trailer.c:244
-#, c-format
-msgid "running trailer command '%s' failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
-
-#: trailer.c:493 trailer.c:498 trailer.c:503 trailer.c:562 trailer.c:566
-#: trailer.c:570
-#, c-format
-msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
-msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
-
-#: trailer.c:547 trailer.c:552 trailer.c:557 builtin/remote.c:299
-#: builtin/remote.c:327
-#, c-format
-msgid "more than one %s"
-msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
-
-#: trailer.c:743
-#, c-format
-msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
-msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
-
-#: trailer.c:763
-#, c-format
-msgid "could not read input file '%s'"
-msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: trailer.c:766 builtin/mktag.c:89 imap-send.c:1573
-msgid "could not read from stdin"
-msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-
-#: trailer.c:1024 wrapper.c:684
-#, c-format
-msgid "could not stat %s"
-msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
-
-#: trailer.c:1026
-#, c-format
-msgid "file %s is not a regular file"
-msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
-
-#: trailer.c:1028
-#, c-format
-msgid "file %s is not writable by user"
-msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
-
-#: trailer.c:1040
-msgid "could not open temporary file"
-msgstr "временният файл не може да се отвори"
-
-#: trailer.c:1080
-#, c-format
-msgid "could not rename temporary file to %s"
-msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
-
-#: transport-helper.c:62 transport-helper.c:91
-msgid "full write to remote helper failed"
-msgstr "неуспешен пълен запис към насрещната помощна програма"
-
-#: transport-helper.c:145
-#, c-format
-msgid "unable to find remote helper for '%s'"
-msgstr "насрещната помощна програма за „%s“ не може да бъде открита"
-
-#: transport-helper.c:161 transport-helper.c:575
-msgid "can't dup helper output fd"
-msgstr ""
-"файловият дескриптор от насрещната помощна програма не може да се дублира с "
-"„dup“"
-
-#: transport-helper.c:214
-#, c-format
-msgid ""
-"unknown mandatory capability %s; this remote helper probably needs newer "
-"version of Git"
-msgstr ""
-"непозната задължителна способност „%s“. Насрещната помощна програма "
-"вероятно изисква нова версия на Git"
-
-#: transport-helper.c:220
-msgid "this remote helper should implement refspec capability"
-msgstr ""
-"насрещната помощна програма трябва да поддържа способност за изброяване на "
-"указатели"
-
-#: transport-helper.c:287 transport-helper.c:429
-#, c-format
-msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
-msgstr "„%s“ неочаквано върна: „%s“"
-
-#: transport-helper.c:417
-#, c-format
-msgid "%s also locked %s"
-msgstr "„%s“ заключи и „%s“"
-
-#: transport-helper.c:497
-msgid "couldn't run fast-import"
-msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
-
-#: transport-helper.c:520
-msgid "error while running fast-import"
-msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-
-#: transport-helper.c:549 transport-helper.c:1251
-#, c-format
-msgid "could not read ref %s"
-msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
-
-#: transport-helper.c:594
-#, c-format
-msgid "unknown response to connect: %s"
-msgstr "неочакван отговор при свързване: „%s“"
-
-#: transport-helper.c:616
-msgid "setting remote service path not supported by protocol"
-msgstr "протоколът не поддържа задаването на път на отдалечената услуга"
-
-#: transport-helper.c:618
-msgid "invalid remote service path"
-msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1479
-msgid "operation not supported by protocol"
-msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
-
-#: transport-helper.c:664
-#, c-format
-msgid "can't connect to subservice %s"
-msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
-
-#: transport-helper.c:693 transport.c:404
-msgid "--negotiate-only requires protocol v2"
-msgstr "опцията „--negotiate-only“ изисква версия 2 на протокола"
-
-#: transport-helper.c:755
-msgid "'option' without a matching 'ok/error' directive"
-msgstr "опция без съответстваща директива за успех или грешка"
-
-#: transport-helper.c:798
-#, c-format
-msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
-msgstr ""
-"очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
-
-#: transport-helper.c:859
-#, c-format
-msgid "helper reported unexpected status of %s"
-msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
-
-#: transport-helper.c:942
-#, c-format
-msgid "helper %s does not support dry-run"
-msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
-
-#: transport-helper.c:945
-#, c-format
-msgid "helper %s does not support --signed"
-msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
-
-#: transport-helper.c:948
-#, c-format
-msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
-msgstr ""
-"насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
-
-#: transport-helper.c:953
-#, c-format
-msgid "helper %s does not support --atomic"
-msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--atomic“"
-
-#: transport-helper.c:957
-#, c-format
-msgid "helper %s does not support --%s"
-msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „%s“"
-
-#: transport-helper.c:964
-#, c-format
-msgid "helper %s does not support 'push-option'"
-msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
-
-#: transport-helper.c:1064
-msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
-msgstr ""
-"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
-"изброяване на указателите"
-
-#: transport-helper.c:1069
-#, c-format
-msgid "helper %s does not support 'force'"
-msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--force“"
-
-#: transport-helper.c:1116
-msgid "couldn't run fast-export"
-msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
-
-#: transport-helper.c:1121
-msgid "error while running fast-export"
-msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
-
-#: transport-helper.c:1146
-#, c-format
-msgid ""
-"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
-"Perhaps you should specify a branch.\n"
-msgstr ""
-"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели —\n"
-"нищо няма да бъде направено. Пробвайте да укажете клон.\n"
-
-#: transport-helper.c:1228
-#, c-format
-msgid "unsupported object format '%s'"
-msgstr "обект с неподдържан формат „%s“"
-
-#: transport-helper.c:1237
-#, c-format
-msgid "malformed response in ref list: %s"
-msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-
-#: transport-helper.c:1389
-#, c-format
-msgid "read(%s) failed"
-msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-
-#: transport-helper.c:1416
-#, c-format
-msgid "write(%s) failed"
-msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-
-#: transport-helper.c:1465
-#, c-format
-msgid "%s thread failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-
-#: transport-helper.c:1469
-#, c-format
-msgid "%s thread failed to join: %s"
-msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-
-#: transport-helper.c:1488 transport-helper.c:1492
-#, c-format
-msgid "can't start thread for copying data: %s"
-msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-
-#: transport-helper.c:1529
-#, c-format
-msgid "%s process failed to wait"
-msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-
-#: transport-helper.c:1533
-#, c-format
-msgid "%s process failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-
-#: transport-helper.c:1551 transport-helper.c:1560
-msgid "can't start thread for copying data"
-msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
-
-#: transport.c:116
#, c-format
-msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
-msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
-
-#: transport.c:145
-#, c-format
-msgid "could not read bundle '%s'"
-msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде прочетена"
-
-#: transport.c:227
-#, c-format
-msgid "transport: invalid depth option '%s'"
-msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-
-#: transport.c:279
-msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
-msgstr ""
-"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
-
-#: transport.c:280
-msgid "server options require protocol version 2 or later"
-msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
-
-#: transport.c:407
-msgid "server does not support wait-for-done"
-msgstr "сървърът не поддържа „wait-for-done“"
-
-#: transport.c:759
-msgid "could not parse transport.color.* config"
-msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-
-#: transport.c:834
-msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
-msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
-
-#: transport.c:967
-#, c-format
-msgid "unknown value for config '%s': %s"
-msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
+msgid "submodule '%s': unable to find submodule"
+msgstr "подмодул „%s“: подмодулът липсва"
-#: transport.c:1033
-#, c-format
-msgid "transport '%s' not allowed"
-msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
-
-#: transport.c:1082
-msgid "git-over-rsync is no longer supported"
-msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
-
-#: transport.c:1185
#, c-format
msgid ""
-"The following submodule paths contain changes that can\n"
-"not be found on any remote:\n"
-msgstr ""
-"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
-"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-
-#: transport.c:1189
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Please try\n"
-"\n"
-"\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
-"\n"
-"or cd to the path and use\n"
-"\n"
-"\tgit push\n"
-"\n"
-"to push them to a remote.\n"
-"\n"
+"You may try updating the submodules using 'git checkout %s && git submodule "
+"update --init'"
msgstr ""
+"Може да обновите подмодулите с командата:\n"
"\n"
-"Пробвайте да ги изтласкате чрез командата:\n"
-"\n"
-" git push --recurse-submodules=on-demand\n"
-"\n"
-"или отидете в съответната директория и изпълнете:\n"
-"\n"
-" git push\n"
-"\n"
-
-#: transport.c:1197
-msgid "Aborting."
-msgstr "Преустановяване на действието."
-
-#: transport.c:1343
-msgid "failed to push all needed submodules"
-msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
-
-#: tree-walk.c:33
-msgid "too-short tree object"
-msgstr "прекалено кратък обект-дърво"
-
-#: tree-walk.c:39
-msgid "malformed mode in tree entry"
-msgstr "неправилни права за достъп в запис в дърво"
-
-#: tree-walk.c:43
-msgid "empty filename in tree entry"
-msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
-
-#: tree-walk.c:118
-msgid "too-short tree file"
-msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
-
-#: unpack-trees.c:118
-#, c-format
-msgid ""
-"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
-"%%sPlease commit your changes or stash them before you switch branches."
-msgstr ""
-"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
-"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
-
-#: unpack-trees.c:120
-#, c-format
-msgid ""
-"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
-"%%s"
-msgstr ""
-"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
-"%%s"
-
-#: unpack-trees.c:123
-#, c-format
-msgid ""
-"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
-"%%sPlease commit your changes or stash them before you merge."
-msgstr ""
-"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
-"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
-
-#: unpack-trees.c:125
-#, c-format
-msgid ""
-"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
-"%%s"
-msgstr ""
-"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
-"%%s"
+" git checkout %s && git submodule update --init"
-#: unpack-trees.c:128
#, c-format
-msgid ""
-"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
-"%%sPlease commit your changes or stash them before you %s."
-msgstr ""
-"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
-"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
+msgid "submodule '%s': cannot create branch '%s'"
+msgstr "подмодул „%s“: клонът „%s“ не може да се създаде"
-#: unpack-trees.c:130
#, c-format
-msgid ""
-"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
-"%%s"
-msgstr ""
-"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
-"%%s"
-
-#: unpack-trees.c:135
-#, c-format
-msgid ""
-"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
-"%s"
-
-#: unpack-trees.c:138
-#, c-format
-msgid ""
-"Refusing to remove the current working directory:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Текущата работна директория няма да бъде изтрита:\n"
-"%s"
-
-#: unpack-trees.c:142
-#, c-format
-msgid ""
-"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you switch branches."
-msgstr ""
-"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
-"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
-
-#: unpack-trees.c:144
-#, c-format
-msgid ""
-"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
-"%%s"
-msgstr ""
-"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
-"%%s"
-
-#: unpack-trees.c:147
-#, c-format
-msgid ""
-"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you merge."
-msgstr ""
-"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
-"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-
-#: unpack-trees.c:149
-#, c-format
-msgid ""
-"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
-"%%s"
-msgstr ""
-"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
-"%%s"
-
-#: unpack-trees.c:152
-#, c-format
-msgid ""
-"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you %s."
-msgstr ""
-"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
-"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-
-#: unpack-trees.c:154
-#, c-format
-msgid ""
-"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
-"%%s"
-msgstr ""
-"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
-"%%s"
-
-#: unpack-trees.c:160
-#, c-format
-msgid ""
-"The following untracked working tree files would be overwritten by "
-"checkout:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you switch branches."
-msgstr ""
-"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
-"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
-
-#: unpack-trees.c:162
-#, c-format
-msgid ""
-"The following untracked working tree files would be overwritten by "
-"checkout:\n"
-"%%s"
-msgstr ""
-"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
-"%%s"
-
-#: unpack-trees.c:165
-#, c-format
-msgid ""
-"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you merge."
-msgstr ""
-"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
-"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-
-#: unpack-trees.c:167
-#, c-format
-msgid ""
-"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
-"%%s"
-msgstr ""
-"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
-"%%s"
-
-#: unpack-trees.c:170
-#, c-format
-msgid ""
-"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you %s."
-msgstr ""
-"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
-"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-
-#: unpack-trees.c:172
-#, c-format
-msgid ""
-"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
-"%%s"
-msgstr ""
-"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
-"%%s"
-
-#: unpack-trees.c:180
-#, c-format
-msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
-msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
-
-#: unpack-trees.c:183
-#, c-format
-msgid ""
-"Cannot update submodule:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
-"„%s“"
-
-#: unpack-trees.c:186
-#, c-format
-msgid ""
-"The following paths are not up to date and were left despite sparse "
-"patterns:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Следните пътища не обновени и са оставени въпреки шаблоните за частично "
-"изтегляне:\n"
-"%s"
-
-#: unpack-trees.c:188
-#, c-format
-msgid ""
-"The following paths are unmerged and were left despite sparse patterns:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Следните пътища не са слети и са оставени въпреки шаблоните за частично "
-"изтегляне:\n"
-"%s"
-
-#: unpack-trees.c:190
-#, c-format
-msgid ""
-"The following paths were already present and thus not updated despite sparse "
-"patterns:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Следните пътища вече съществуваха и са оставени въпреки шаблоните за "
-"частично изтегляне:\n"
-"%s"
-
-#: unpack-trees.c:270
-#, c-format
-msgid "Aborting\n"
-msgstr "Преустановяване на действието\n"
-
-#: unpack-trees.c:297
-#, c-format
-msgid ""
-"After fixing the above paths, you may want to run `git sparse-checkout "
-"reapply`.\n"
-msgstr ""
-"След корекцията на грешките в пътищата по-горе, вероятно ще трябва\n"
-"да изпълните командата:\n"
-"\n"
-" git sparse-checkout reapply\n"
-
-#: unpack-trees.c:358
-msgid "Updating files"
-msgstr "Обновяване на файлове"
-
-#: unpack-trees.c:390
-msgid ""
-"the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
-"on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
-"colliding group is in the working tree:\n"
-msgstr ""
-"следните пътища са в конфликт (напр. при разлика в регистъра\n"
-"във файлови системи, които не различават главни от малки букви)\n"
-"и само един от участниците в конфликта е в работното дърво:\n"
-
-#: unpack-trees.c:1636
-msgid "Updating index flags"
-msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
-
-#: unpack-trees.c:2803
-#, c-format
-msgid "worktree and untracked commit have duplicate entries: %s"
-msgstr ""
-"работното дърво и неследеното подаване съдържат повтарящи се обекти: %s"
-
-#: upload-pack.c:1565
-msgid "expected flush after fetch arguments"
-msgstr "след аргументите на „fetch“ се очаква изчистване на буферите"
-
-#: urlmatch.c:163
-msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
-msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
-
-#: urlmatch.c:187 urlmatch.c:346 urlmatch.c:405
-#, c-format
-msgid "invalid %XX escape sequence"
-msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
-
-#: urlmatch.c:215
-msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
-msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
-
-#: urlmatch.c:232
-msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
-msgstr "при схема „file:“ не може да указвате номер на порт"
-
-#: urlmatch.c:247
-msgid "invalid characters in host name"
-msgstr "неправилни знаци в името на машина"
-
-#: urlmatch.c:292 urlmatch.c:303
-msgid "invalid port number"
-msgstr "неправилен номер на порт"
-
-#: urlmatch.c:371
-msgid "invalid '..' path segment"
-msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-
-#: walker.c:170
-msgid "Fetching objects"
-msgstr "Доставяне на обектите"
-
-#: worktree.c:238 builtin/am.c:2209 builtin/bisect--helper.c:156
-#, c-format
-msgid "failed to read '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: worktree.c:305
-#, c-format
-msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
-msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
-
-#: worktree.c:316
-#, c-format
-msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
-msgstr ""
-"файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
-
-#: worktree.c:328
-#, c-format
-msgid "'%s' does not exist"
-msgstr "„%s“ не съществува."
-
-#: worktree.c:334
-#, c-format
-msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
-msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
-
-#: worktree.c:343
-#, c-format
-msgid "'%s' does not point back to '%s'"
-msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
-
-#: worktree.c:604
-msgid "not a directory"
-msgstr "не е директория"
-
-#: worktree.c:613
-msgid ".git is not a file"
-msgstr "„.git“ не е файл"
-
-#: worktree.c:615
-msgid ".git file broken"
-msgstr "„.git“ е повреден"
-
-#: worktree.c:617
-msgid ".git file incorrect"
-msgstr "„.git“ е неправилен"
-
-#: worktree.c:723
-msgid "not a valid path"
-msgstr "неправилен път"
-
-#: worktree.c:729
-msgid "unable to locate repository; .git is not a file"
-msgstr "не може да се открие хранилище: „.git“ не е файл"
-
-#: worktree.c:733
-msgid "unable to locate repository; .git file does not reference a repository"
-msgstr "не може да се открие хранилище: файлът „.git“ не сочи към хранилище"
-
-#: worktree.c:737
-msgid "unable to locate repository; .git file broken"
-msgstr "не може да се открие хранилище: „.git“ е повреден"
-
-#: worktree.c:743
-msgid "gitdir unreadable"
-msgstr "директорията „gitdir“ не може да се прочете"
-
-#: worktree.c:747
-msgid "gitdir incorrect"
-msgstr "неправилна директория „gitdir“"
-
-#: worktree.c:772
-msgid "not a valid directory"
-msgstr "не е валидна директория"
-
-#: worktree.c:778
-msgid "gitdir file does not exist"
-msgstr "файлът „gitdir“ не съществува"
-
-#: worktree.c:783 worktree.c:792
-#, c-format
-msgid "unable to read gitdir file (%s)"
-msgstr "файлът „gitdir“ не може да бъде прочетен (%s)"
-
-#: worktree.c:802
-#, c-format
-msgid "short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read %<PRIuMAX>)"
-msgstr ""
-"изчитането върна по-малко байтове от очакваното (очаквани: %<PRIuMAX> байта, "
-"получени: %<PRIuMAX>)"
-
-#: worktree.c:810
-msgid "invalid gitdir file"
-msgstr "неправилен файл „gitdir“"
-
-#: worktree.c:818
-msgid "gitdir file points to non-existent location"
-msgstr "файлът „gitdir“ сочи несъществуващо местоположение"
-
-#: wrapper.c:151
-#, c-format
-msgid "could not setenv '%s'"
-msgstr "променливата на средата „%s“ не може да се зададе чрез „setenv“"
-
-#: wrapper.c:203
-#, c-format
-msgid "unable to create '%s'"
-msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-
-#: wrapper.c:205 wrapper.c:375
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for reading and writing"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
-
-#: wrapper.c:406 wrapper.c:607
-#, c-format
-msgid "unable to access '%s'"
-msgstr "няма достъп до „%s“"
-
-#: wrapper.c:615
-msgid "unable to get current working directory"
-msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
-
-#: wt-status.c:158
-msgid "Unmerged paths:"
-msgstr "Неслети пътища:"
-
-#: wt-status.c:187 wt-status.c:219
-msgid " (use \"git restore --staged <file>...\" to unstage)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git restore --staged ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-
-#: wt-status.c:190 wt-status.c:222
-#, c-format
-msgid " (use \"git restore --source=%s --staged <file>...\" to unstage)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git restore --source=%s --staged ФАЙЛ…“, за да извадите "
-"ФАЙЛа от индекса)"
-
-#: wt-status.c:193 wt-status.c:225
-msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-
-#: wt-status.c:197
-msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-
-#: wt-status.c:199 wt-status.c:203
-msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
-"конфликта)"
-
-#: wt-status.c:201
-msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-
-#: wt-status.c:211 wt-status.c:1131
-msgid "Changes to be committed:"
-msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-
-#: wt-status.c:234 wt-status.c:1140
-msgid "Changes not staged for commit:"
-msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
-
-#: wt-status.c:238
-msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-
-#: wt-status.c:240
-msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-
-#: wt-status.c:241
-msgid ""
-" (use \"git restore <file>...\" to discard changes in working directory)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git restore ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в работната "
-"директория)"
-
-#: wt-status.c:243
-msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
-msgstr ""
-" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
-"подмодулите)"
-
-#: wt-status.c:254
-#, c-format
-msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
-
-#: wt-status.c:266
-msgid "both deleted:"
-msgstr "изтрити в двата случая:"
-
-#: wt-status.c:268
-msgid "added by us:"
-msgstr "добавени от вас:"
-
-#: wt-status.c:270
-msgid "deleted by them:"
-msgstr "изтрити от тях:"
-
-#: wt-status.c:272
-msgid "added by them:"
-msgstr "добавени от тях:"
-
-#: wt-status.c:274
-msgid "deleted by us:"
-msgstr "изтрити от вас:"
-
-#: wt-status.c:276
-msgid "both added:"
-msgstr "добавени и в двата случая:"
-
-#: wt-status.c:278
-msgid "both modified:"
-msgstr "променени и в двата случая:"
-
-#: wt-status.c:288
-msgid "new file:"
-msgstr "нов файл:"
-
-#: wt-status.c:290
-msgid "copied:"
-msgstr "копиран:"
-
-#: wt-status.c:292
-msgid "deleted:"
-msgstr "изтрит:"
-
-#: wt-status.c:294
-msgid "modified:"
-msgstr "променен:"
-
-#: wt-status.c:296
-msgid "renamed:"
-msgstr "преименуван:"
-
-#: wt-status.c:298
-msgid "typechange:"
-msgstr "смяна на вида:"
-
-#: wt-status.c:300
-msgid "unknown:"
-msgstr "непозната промяна:"
-
-#: wt-status.c:302
-msgid "unmerged:"
-msgstr "неслят:"
-
-#: wt-status.c:382
-msgid "new commits, "
-msgstr "нови подавания, "
-
-#: wt-status.c:384
-msgid "modified content, "
-msgstr "променено съдържание, "
-
-#: wt-status.c:386
-msgid "untracked content, "
-msgstr "неследено съдържание, "
-
-#: wt-status.c:964
-#, c-format
-msgid "Your stash currently has %d entry"
-msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
-msgstr[0] "Има %d скатаване."
-msgstr[1] "Има %d скатавания."
-
-#: wt-status.c:995
-msgid "Submodules changed but not updated:"
-msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-
-#: wt-status.c:997
-msgid "Submodule changes to be committed:"
-msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-
-#: wt-status.c:1079
-msgid ""
-"Do not modify or remove the line above.\n"
-"Everything below it will be ignored."
-msgstr ""
-"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
-"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-
-#: wt-status.c:1171
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"It took %.2f seconds to compute the branch ahead/behind values.\n"
-"You can use '--no-ahead-behind' to avoid this.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Изчисляването на броя различаващи се подавания отне %.2f сек.\n"
-"За да избегнете това, ползвайте „--no-ahead-behind“.\n"
-
-#: wt-status.c:1201
-msgid "You have unmerged paths."
-msgstr "Някои пътища не са слети."
-
-#: wt-status.c:1204
-msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
-msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-
-#: wt-status.c:1206
-msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
-msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-
-#: wt-status.c:1210
-msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
-msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-
-#: wt-status.c:1213
-msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
-msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-
-#: wt-status.c:1224
-msgid "You are in the middle of an am session."
-msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-
-#: wt-status.c:1227
-msgid "The current patch is empty."
-msgstr "Текущата кръпка е празна."
-
-#: wt-status.c:1232
-msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
-msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-
-#: wt-status.c:1234
-msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
-msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-
-#: wt-status.c:1237
-msgid ""
-" (use \"git am --allow-empty\" to record this patch as an empty commit)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git am --allow-empty“, за да включите кръпката като празно "
-"подаване)"
-
-#: wt-status.c:1239
-msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-
-#: wt-status.c:1372
-msgid "git-rebase-todo is missing."
-msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-
-#: wt-status.c:1374
-msgid "No commands done."
-msgstr "Не са изпълнени команди."
-
-#: wt-status.c:1377
-#, c-format
-msgid "Last command done (%d command done):"
-msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
-msgstr[0] "Последно изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
-msgstr[1] "Последно изпълнени команди (изпълнени са общо %d команди):"
-
-#: wt-status.c:1388
-#, c-format
-msgid " (see more in file %s)"
-msgstr " (повече информация има във файла „%s“)"
-
-#: wt-status.c:1393
-msgid "No commands remaining."
-msgstr "Не остават повече команди."
-
-#: wt-status.c:1396
-#, c-format
-msgid "Next command to do (%d remaining command):"
-msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
-msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
-msgstr[1] "Следващи команди за изпълнение (остават още %d команди):"
-
-#: wt-status.c:1404
-msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-
-#: wt-status.c:1416
-#, c-format
-msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
-msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-
-#: wt-status.c:1421
-msgid "You are currently rebasing."
-msgstr "В момента пребазирате."
-
-#: wt-status.c:1434
-msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
-msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-
-#: wt-status.c:1436
-msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
-msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-
-#: wt-status.c:1438
-msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-
-#: wt-status.c:1445
-msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
-msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-
-#: wt-status.c:1449
-#, c-format
-msgid ""
-"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
-msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-
-#: wt-status.c:1454
-msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
-msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-
-#: wt-status.c:1457
-msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
-msgstr ""
-" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
-"continue“)"
-
-#: wt-status.c:1461
-#, c-format
-msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
-msgstr ""
-"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-
-#: wt-status.c:1466
-msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
-msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-
-#: wt-status.c:1469
-msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-
-#: wt-status.c:1471
-msgid ""
-" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-
-#: wt-status.c:1482
-msgid "Cherry-pick currently in progress."
-msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
-
-#: wt-status.c:1485
-#, c-format
-msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
-msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-
-#: wt-status.c:1492
-msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
-msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-
-#: wt-status.c:1495
-msgid " (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
-msgstr " (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-
-#: wt-status.c:1498
-msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
-msgstr ""
-" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-
-#: wt-status.c:1500
-msgid " (use \"git cherry-pick --skip\" to skip this patch)"
-msgstr " (използвайте „git cherry-pick --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-
-#: wt-status.c:1502
-msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
-"отбиране)"
-
-#: wt-status.c:1512
-msgid "Revert currently in progress."
-msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
-
-#: wt-status.c:1515
-#, c-format
-msgid "You are currently reverting commit %s."
-msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-
-#: wt-status.c:1521
-msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
-msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-
-#: wt-status.c:1524
-msgid " (run \"git revert --continue\" to continue)"
-msgstr " (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
-
-#: wt-status.c:1527
-msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
-msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-
-#: wt-status.c:1529
-msgid " (use \"git revert --skip\" to skip this patch)"
-msgstr " (използвайте „git revert --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-
-#: wt-status.c:1531
-msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
-"подаване)"
-
-#: wt-status.c:1541
-#, c-format
-msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
-msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-
-#: wt-status.c:1545
-msgid "You are currently bisecting."
-msgstr "В момента търсите двоично."
-
-#: wt-status.c:1548
-msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
-msgstr ""
-" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
-"състояние и клон)"
-
-#: wt-status.c:1559
-msgid "You are in a sparse checkout."
-msgstr "Вие сте в частично изтегляне."
-
-#: wt-status.c:1562
-#, c-format
-msgid "You are in a sparse checkout with %d%% of tracked files present."
-msgstr ""
-"Намирате се в частично изтеглено хранилище с %d%% налични, следени файла."
-
-#: wt-status.c:1806
-msgid "On branch "
-msgstr "На клон "
-
-#: wt-status.c:1813
-msgid "interactive rebase in progress; onto "
-msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-
-#: wt-status.c:1815
-msgid "rebase in progress; onto "
-msgstr "извършвате пребазиране върху "
-
-#: wt-status.c:1820
-msgid "HEAD detached at "
-msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-
-#: wt-status.c:1822
-msgid "HEAD detached from "
-msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-
-#: wt-status.c:1825
-msgid "Not currently on any branch."
-msgstr "Извън всички клони."
-
-#: wt-status.c:1842
-msgid "Initial commit"
-msgstr "Първоначално подаване"
-
-#: wt-status.c:1843
-msgid "No commits yet"
-msgstr "Все още липсват подавания"
-
-#: wt-status.c:1857
-msgid "Untracked files"
-msgstr "Неследени файлове"
-
-#: wt-status.c:1859
-msgid "Ignored files"
-msgstr "Игнорирани файлове"
-
-#: wt-status.c:1863
-#, c-format
-msgid ""
-"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
-"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
-"new files yourself (see 'git help status')."
-msgstr ""
-"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
-"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“ ще ускори\n"
-"изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
-"За повече подробности погледнете „git status help“."
-
-#: wt-status.c:1869
-#, c-format
-msgid "Untracked files not listed%s"
-msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-
-#: wt-status.c:1871
-msgid " (use -u option to show untracked files)"
-msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-
-#: wt-status.c:1877
-msgid "No changes"
-msgstr "Няма промени"
-
-#: wt-status.c:1882
-#, c-format
-msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
-msgstr ""
-"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
-"„git commit -a“)\n"
-
-#: wt-status.c:1886
-#, c-format
-msgid "no changes added to commit\n"
-msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-
-#: wt-status.c:1890
-#, c-format
-msgid ""
-"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
-"track)\n"
-msgstr ""
-"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
-"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-
-#: wt-status.c:1894
-#, c-format
-msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
-msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-
-#: wt-status.c:1898
-#, c-format
-msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
-msgstr ""
-"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
-"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-
-#: wt-status.c:1902 wt-status.c:1908
-#, c-format
-msgid "nothing to commit\n"
-msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-
-#: wt-status.c:1905
-#, c-format
-msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
-msgstr ""
-"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
-"неследените файлове)\n"
-
-#: wt-status.c:1910
-#, c-format
-msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
-msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-
-#: wt-status.c:2015
-msgid "No commits yet on "
-msgstr "Все още липсват подавания в "
-
-#: wt-status.c:2019
-msgid "HEAD (no branch)"
-msgstr "HEAD (извън клон)"
-
-#: wt-status.c:2050
-msgid "different"
-msgstr "различен"
-
-#: wt-status.c:2052 wt-status.c:2060
-msgid "behind "
-msgstr "назад с "
-
-#: wt-status.c:2055 wt-status.c:2058
-msgid "ahead "
-msgstr "напред с "
-
-#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2596
-#, c-format
-msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
-msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-
-#: wt-status.c:2602
-msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
-msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-
-#: wt-status.c:2604
-#, c-format
-msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
-msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:205
-msgid "could not send IPC command"
-msgstr "командата за комуникация между процеси не може да бъде пратена"
-
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:212
-msgid "could not read IPC response"
-msgstr "отговорът за комуникацията между процеси не може да бъде прочетен"
-
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:892
-#, c-format
-msgid "could not start accept_thread '%s'"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „accept_thread“ върху нишката „%s“"
-
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:904
-#, c-format
-msgid "could not start worker[0] for '%s'"
-msgstr "не може да се стартира нишката worker[0] за „%s“"
+msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
+msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:347
#, c-format
-msgid "failed to unlink '%s'"
-msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
+msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
-#: builtin/add.c:26
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/add.c:64
#, c-format
msgid "cannot chmod %cx '%s'"
msgstr "правата на „%2$s“ не може да се зададат да са %1$cx"
-#: builtin/add.c:106
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:111 builtin/commit.c:298
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
-#: builtin/add.c:121
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/add.c:205
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
-msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
+msgstr "Промѐни, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:313 builtin/rev-parse.c:993
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/add.c:326
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
-#: builtin/add.c:329
msgid "editing patch failed"
msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
-#: builtin/add.c:332
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
-#: builtin/add.c:334
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
-#: builtin/add.c:340
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/add.c:348
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:368 builtin/clean.c:927 builtin/fetch.c:174 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:208 builtin/push.c:550
-#: builtin/remote.c:1429 builtin/rm.c:244 builtin/send-pack.c:194
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
-#: builtin/add.c:369 builtin/check-ignore.c:22 builtin/commit.c:1484
-#: builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:789 builtin/log.c:2313
-#: builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:120
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: builtin/add.c:371
msgid "interactive picking"
-msgstr "интерактивно отбиране на промени"
+msgstr "интерактивно отбиране на промѐни"
-#: builtin/add.c:372 builtin/checkout.c:1581 builtin/reset.c:409
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
-#: builtin/add.c:373
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
-#: builtin/add.c:374
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
-#: builtin/add.c:375
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
-#: builtin/add.c:376
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr "уеднаквяване на знаците за край на файл (включва опцията „-u“)"
-#: builtin/add.c:377
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
-#: builtin/add.c:378
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
-msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
+msgstr "добавяне на всички промѐни в следените и неследените файлове"
-#: builtin/add.c:381
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
-#: builtin/add.c:383
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
-#: builtin/add.c:384
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr "прескачане на файловете, които не може да бъдат добавени поради грешки"
-#: builtin/add.c:385
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:386 builtin/mv.c:128 builtin/rm.c:251
msgid "allow updating entries outside of the sparse-checkout cone"
msgstr ""
"обновяване и на записите извън пътеводния сегмент на частичното изтегляне"
-#: builtin/add.c:388 builtin/update-index.c:1004
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/add.c:390
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
-#: builtin/add.c:392
-msgid "backend for `git stash -p`"
-msgstr "реализация на „git stash -p“"
-
-#: builtin/add.c:410
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -10940,12 +2052,10 @@ msgstr ""
"\n"
"За повече информация погледнете „git help submodule“."
-#: builtin/add.c:439
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
-#: builtin/add.c:459
msgid ""
"Use -f if you really want to add them.\n"
"Turn this message off by running\n"
@@ -10956,27 +2066,21 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.addIgnoredFile false"
-#: builtin/add.c:474
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:548
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:569 builtin/checkout.c:1751 builtin/commit.c:364
-#: builtin/reset.c:429 builtin/rm.c:275 builtin/stash.c:1713
#, c-format
msgid "'%s' and pathspec arguments cannot be used together"
msgstr "опцията „%s“ и път са несъвместими"
-#: builtin/add.c:580
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:582
msgid ""
"Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
"Turn this message off by running\n"
@@ -10987,70 +2091,78 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.addEmptyPathspec false"
-#: builtin/am.c:202
+msgid "index file corrupt"
+msgstr "файлът с индекса е повреден"
+
+#, c-format
+msgid "bad action '%s' for '%s'"
+msgstr "неправилно действие „%s“ за „%s“"
+
+#, c-format
+msgid "invalid value for '%s': '%s'"
+msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
+
#, c-format
-msgid "Invalid value for --empty: %s"
-msgstr "Неправилна стойност за „--empty“: „%s“"
+msgid "could not read '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/am.c:392
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:482
+#, c-format
+msgid "could not parse %s"
+msgstr "„%s“ не може да се анализира"
+
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:524
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:562
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:588
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:776
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for reading"
+msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
+
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for writing"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
+
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:841
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:889
msgid "invalid timestamp"
-msgstr "неправилна стойност за време"
+msgstr "неправилна стойност за времево клеймо"
-#: builtin/am.c:894 builtin/am.c:906
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:901
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:994
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:999 builtin/clone.c:300
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:1004
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не може да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1153
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr ""
@@ -11058,7 +2170,6 @@ msgstr ""
"\n"
" %s --continue“"
-#: builtin/am.c:1154
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr ""
@@ -11066,7 +2177,6 @@ msgstr ""
"\n"
" %s --skip"
-#: builtin/am.c:1159
#, c-format
msgid "To record the empty patch as an empty commit, run \"%s --allow-empty\"."
msgstr ""
@@ -11074,7 +2184,6 @@ msgstr ""
"\n"
" %s --allow-empty"
-#: builtin/am.c:1161
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr ""
@@ -11082,33 +2191,31 @@ msgstr ""
"\n"
" %s --abort"
-#: builtin/am.c:1256
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“. Празните знаци в края на "
"редовете може да се загубят."
-#: builtin/am.c:1344
#, c-format
msgid "missing author line in commit %s"
msgstr "липсва ред за авторство в подаването „%s“"
-#: builtin/am.c:1347
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1566
+#, c-format
+msgid "unable to parse commit %s"
+msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
+
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1568
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1587
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -11116,24 +2223,25 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1593
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1619
msgid "Failed to merge in the changes."
-msgstr "Неуспешно сливане на промените."
+msgstr "Неуспешно сливане на промѐните."
+
+msgid "git write-tree failed to write a tree"
+msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: builtin/am.c:1651
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1703 builtin/am.c:1707
+msgid "failed to write commit object"
+msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
+
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1725
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -11141,94 +2249,80 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1735
#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1781 builtin/commit.c:409
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1785
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не може да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1827
#, c-format
msgid "Skipping: %.*s"
msgstr "Прескачане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1832
#, c-format
msgid "Creating an empty commit: %.*s"
msgstr "Създаване на празно подаване: %.*s"
-#: builtin/am.c:1836
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1847 builtin/am.c:1916
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1864
msgid "No changes -- Patch already applied."
-msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
+msgstr "Без промѐни — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1870
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1874
msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
msgstr ""
"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте:\n"
"\n"
" git am --show-current-patch=diff"
-#: builtin/am.c:1920
msgid "No changes - recorded it as an empty commit."
-msgstr "Няма промени — създаване на празно подаване."
+msgstr "Няма промѐни — създаване на празно подаване."
-#: builtin/am.c:1922
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
"already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
msgstr ""
-"Без промени — възможно е да не сте изпълнили „git add“.\n"
+"Без промѐни — възможно е да не сте изпълнили „git add“.\n"
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
-"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
+"кръпка е довела до същите промѐни и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1930
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
"such.\n"
"You might run `git rm` on a file to accept \"deleted by them\" for it."
msgstr ""
-"Индексът все още съдържа неслети промени.\n"
+"Индексът все още съдържа неслети промѐни.\n"
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:2038 builtin/am.c:2042 builtin/am.c:2054 builtin/reset.c:448
-#: builtin/reset.c:456
+msgid "unable to write new index file"
+msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
+
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:2090 builtin/am.c:2166
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2134
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -11239,173 +2333,119 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2242
-#, c-format
-msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
-msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-
-#: builtin/am.c:2285
#, c-format
-msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
-msgstr "Неправилна стойност за „--show-current-patch“: „%s“"
+msgid "failed to read '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/am.c:2289
#, c-format
msgid "options '%s=%s' and '%s=%s' cannot be used together"
msgstr "опциите „%s=%s“ и „%s=%s“ са несъвместими"
-#: builtin/am.c:2320
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2321
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2327
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2329
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2331
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2332 builtin/init-db.c:547 builtin/prune-packed.c:16
-#: builtin/repack.c:642 builtin/stash.c:962
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2334
msgid "add a Signed-off-by trailer to the commit message"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2337
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2339
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2341
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2343
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2345
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2348
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2351
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2353
msgid "pass it through git-mailinfo"
msgstr "прекарване през „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2356 builtin/am.c:2359 builtin/am.c:2362 builtin/am.c:2365
-#: builtin/am.c:2368 builtin/am.c:2371 builtin/am.c:2374 builtin/am.c:2377
-#: builtin/am.c:2383
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2373 builtin/commit.c:1515 builtin/fmt-merge-msg.c:18
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:21 builtin/grep.c:919 builtin/merge.c:263
-#: builtin/pull.c:142 builtin/pull.c:204 builtin/pull.c:221
-#: builtin/rebase.c:1046 builtin/repack.c:653 builtin/repack.c:657
-#: builtin/repack.c:659 builtin/show-branch.c:649 builtin/show-ref.c:172
-#: builtin/tag.c:445 parse-options.h:154 parse-options.h:175
-#: parse-options.h:317
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2379 builtin/branch.c:680 builtin/bugreport.c:109
-#: builtin/for-each-ref.c:41 builtin/replace.c:555 builtin/tag.c:479
-#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2380
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2386
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2388
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2391
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2394
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2397
msgid "restore the original branch and abort the patching operation"
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката"
-#: builtin/am.c:2400
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is"
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“"
-#: builtin/am.c:2404
msgid "show the patch being applied"
msgstr "показване на прилаганата кръпка"
-#: builtin/am.c:2408
msgid "record the empty patch as an empty commit"
msgstr "прилагане на празна кръпка като празно подаване"
-#: builtin/am.c:2412
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2414
msgid "use current timestamp for author date"
-msgstr "използване на текущото време като това за автор"
+msgstr "използване на текущото времево клеймо като това за автор"
-#: builtin/am.c:2416 builtin/commit-tree.c:118 builtin/commit.c:1643
-#: builtin/merge.c:302 builtin/pull.c:179 builtin/rebase.c:1099
-#: builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:460
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2417 builtin/rebase.c:1100
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2420
msgid "how to handle empty patches"
msgstr "как да се обработват празните подавания"
-#: builtin/am.c:2423
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2441
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -11413,18 +2453,15 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2448
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2463
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2487
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -11433,57 +2470,38 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Може да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2493
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
-#: builtin/am.c:2503
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
-#: builtin/apply.c:8
msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
-#: builtin/archive.c:18
msgid "could not redirect output"
msgstr "изходът не може да бъде пренасочен"
-#: builtin/archive.c:35
msgid "git archive: Remote with no URL"
msgstr "git archive: Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
-#: builtin/archive.c:59
msgid "git archive: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: builtin/archive.c:62
#, c-format
msgid "git archive: NACK %s"
msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
-#: builtin/archive.c:63
msgid "git archive: protocol error"
msgstr "git archive: протоколна грешка"
-#: builtin/archive.c:67
msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
-#: builtin/bisect--helper.c:24
msgid "git bisect--helper --bisect-reset [<commit>]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-reset [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/bisect--helper.c:25
-msgid ""
-"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
-"term-new]"
-msgstr ""
-"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
-"term-new]"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:26
msgid ""
"git bisect--helper --bisect-start [--term-{new,bad}=<term> --term-{old,good}"
"=<term>] [--no-checkout] [--first-parent] [<bad> [<good>...]] [--] "
@@ -11492,79 +2510,56 @@ msgstr ""
"git bisect--helper --bisect-start [--term-{new,bad}=ЛОШО --term-{old,good}"
"=ДОБРО] [--no-checkout] [--first-parent] [ЛОШО [ДОБРО…]] [--] [ПЪТ…]"
-#: builtin/bisect--helper.c:28
-msgid "git bisect--helper --bisect-next"
-msgstr "git bisect--helper --bisect-next"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:29
msgid "git bisect--helper --bisect-state (bad|new) [<rev>]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-state (ЛОШО) [ВЕРСИЯ]"
-#: builtin/bisect--helper.c:30
msgid "git bisect--helper --bisect-state (good|old) [<rev>...]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-state (ДОБРО) [ВЕРСИЯ…]"
-#: builtin/bisect--helper.c:31
msgid "git bisect--helper --bisect-replay <filename>"
msgstr "git bisect--helper --bisect-replay ИМЕ_НА_ФАЙЛ"
-#: builtin/bisect--helper.c:32
msgid "git bisect--helper --bisect-skip [(<rev>|<range>)...]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-skip [(ВЕРСИЯ|ДИАПАЗОН)…]"
-#: builtin/bisect--helper.c:33
-msgid "git bisect--helper --bisect-visualize"
-msgstr "git bisect--helper --bisect-visualize"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:34
msgid "git bisect--helper --bisect-run <cmd>..."
msgstr "git bisect--helper --bisect-run КОМАНДА…"
-#: builtin/bisect--helper.c:109
#, c-format
msgid "cannot open file '%s' in mode '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори в режим „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:116
#, c-format
msgid "could not write to file '%s'"
msgstr "във файла „%s“ не може да се пише"
-#: builtin/bisect--helper.c:154
#, c-format
msgid "cannot open file '%s' for reading"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен за четене"
-#: builtin/bisect--helper.c:170
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid term"
msgstr "„%s“ е неправилна управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:174
#, c-format
msgid "can't use the builtin command '%s' as a term"
msgstr "„%s“ е вградена команда и не може да се използва като управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:184
#, c-format
msgid "can't change the meaning of the term '%s'"
msgstr "не може да смените значението на управляващата дума „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:194
msgid "please use two different terms"
msgstr "използвайте две различни управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:210
#, c-format
msgid "We are not bisecting.\n"
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:218
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid commit"
msgstr "„%s“ не е подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:227
#, c-format
msgid ""
"could not check out original HEAD '%s'. Try 'git bisect reset <commit>'."
@@ -11572,27 +2567,22 @@ msgstr ""
"първоначално указаното „%s“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
"изтеглено. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
-#: builtin/bisect--helper.c:271
#, c-format
msgid "Bad bisect_write argument: %s"
msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:276
#, c-format
msgid "couldn't get the oid of the rev '%s'"
msgstr "идентификаторът на обект на версия „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/bisect--helper.c:288
#, c-format
msgid "couldn't open the file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/bisect--helper.c:314
#, c-format
msgid "Invalid command: you're currently in a %s/%s bisect"
msgstr "Неправилна команда: в момента се изпълнява двоично търсене по %s/%s."
-#: builtin/bisect--helper.c:341
#, c-format
msgid ""
"You need to give me at least one %s and %s revision.\n"
@@ -11601,7 +2591,6 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:345
#, c-format
msgid ""
"You need to start by \"git bisect start\".\n"
@@ -11612,7 +2601,6 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:365
#, c-format
msgid "bisecting only with a %s commit"
msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
@@ -11621,15 +2609,26 @@ msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:373
msgid "Are you sure [Y/n]? "
msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:434
+msgid "status: waiting for both good and bad commits\n"
+msgstr "състояние: чакане и за добро, и за лошо подаване\n"
+
+#, c-format
+msgid "status: waiting for bad commit, %d good commit known\n"
+msgid_plural "status: waiting for bad commit, %d good commits known\n"
+msgstr[0] "състояние: чакане за лошо подаване, известно е %d добро подаване\n"
+msgstr[1] ""
+"състояние: чакане за лошо подаване, известни са %d добри подавания\n"
+
+msgid "status: waiting for good commit(s), bad commit known\n"
+msgstr ""
+"състояние: чакане за добро подаване, известно е поне едно лошо подаване\n"
+
msgid "no terms defined"
msgstr "не са указани управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:437
#, c-format
msgid ""
"Your current terms are %s for the old state\n"
@@ -11638,7 +2637,6 @@ msgstr ""
"Текущите управляващи думи са: %s за старото състояние\n"
"и %s за новото състояние.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:447
#, c-format
msgid ""
"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
@@ -11647,56 +2645,45 @@ msgstr ""
"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „%s“\n"
"Поддържат се опциите „--term-good“/„--term-old“ и „--term-bad„/„--term-new“."
-#: builtin/bisect--helper.c:514 builtin/bisect--helper.c:1038
msgid "revision walk setup failed\n"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:536
#, c-format
msgid "could not open '%s' for appending"
msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори за добавяне"
-#: builtin/bisect--helper.c:655 builtin/bisect--helper.c:668
msgid "'' is not a valid term"
msgstr "„“ е неправилна управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:678
#, c-format
msgid "unrecognized option: '%s'"
msgstr "непозната опция: %s"
-#: builtin/bisect--helper.c:682
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
msgstr "„%s“ не изглежда като указател към версия"
-#: builtin/bisect--helper.c:713
msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
-#: builtin/bisect--helper.c:728
#, c-format
msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
msgstr ""
"Неуспешно преминаване към „%s“. Изпълнете командата „git bisect start "
"СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
-#: builtin/bisect--helper.c:749
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr ""
"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
"„cogito“"
-#: builtin/bisect--helper.c:752
msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
-#: builtin/bisect--helper.c:772
#, c-format
msgid "invalid ref: '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:830
msgid "You need to start by \"git bisect start\"\n"
msgstr "Започнете като изпълните командата „git bisect start“\n"
@@ -11704,83 +2691,75 @@ msgstr "Започнете като изпълните командата „git
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:841
msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
msgstr "Да се извърши ли автоматично? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:859
msgid "Please call `--bisect-state` with at least one argument"
msgstr "опцията „--bisect-state“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/bisect--helper.c:872
#, c-format
msgid "'git bisect %s' can take only one argument."
msgstr "Командата „git bisect %s“ приема само един аргумент."
-#: builtin/bisect--helper.c:884 builtin/bisect--helper.c:897
#, c-format
msgid "Bad rev input: %s"
msgstr "Неправилна версия: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:904
#, c-format
msgid "Bad rev input (not a commit): %s"
msgstr "Неправилна версия (не е подаване): „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:936
msgid "We are not bisecting."
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене."
-#: builtin/bisect--helper.c:986
#, c-format
msgid "'%s'?? what are you talking about?"
msgstr ""
"Непозната команда „%s“. Възможностите са: „start“, „skip“, „good“, „bad“ (и "
"вариантите им)"
-#: builtin/bisect--helper.c:998
#, c-format
msgid "cannot read file '%s' for replaying"
msgstr ""
"файлът „%s“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят командите от него "
"наново"
-#: builtin/bisect--helper.c:1107 builtin/bisect--helper.c:1274
+#, c-format
+msgid "running %s\n"
+msgstr "изпълнение на %s\n"
+
msgid "bisect run failed: no command provided."
msgstr "неуспешно двоично търсене, не е зададена команда."
-#: builtin/bisect--helper.c:1116
#, c-format
-msgid "running %s\n"
-msgstr "изпълнение на %s\n"
+msgid "unable to verify '%s' on good revision"
+msgstr "„%s“ не може да провери с добра версия"
+
+#, c-format
+msgid "bogus exit code %d for good revision"
+msgstr "неправилен изходен код %d за добро подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:1120
#, c-format
msgid "bisect run failed: exit code %d from '%s' is < 0 or >= 128"
msgstr ""
"неуспешно двоично търсене: изходният код от командата „%2$s“ е %1$d — това е "
"извън интервала [0, 128)"
-#: builtin/bisect--helper.c:1136
#, c-format
msgid "cannot open file '%s' for writing"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: builtin/bisect--helper.c:1152
msgid "bisect run cannot continue any more"
msgstr "двоичното търсене не може да продължи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1154
#, c-format
msgid "bisect run success"
msgstr "успешно двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1157
#, c-format
msgid "bisect found first bad commit"
msgstr "двоичното търсене откри първото лошо подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:1160
#, c-format
msgid ""
"bisect run failed: 'git bisect--helper --bisect-state %s' exited with error "
@@ -11789,247 +2768,181 @@ msgstr ""
"неуспешно двоично търсене: „git bisect--helper --bisect-state %s“ завърши с "
"код за грешка: %d"
-#: builtin/bisect--helper.c:1192
msgid "reset the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1194
msgid "check whether bad or good terms exist"
msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1196
msgid "print out the bisect terms"
msgstr "извеждане на управляващите думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1198
msgid "start the bisect session"
msgstr "начало на двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1200
msgid "find the next bisection commit"
msgstr "откриване на следващото подаване при двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1202
msgid "mark the state of ref (or refs)"
msgstr "задаване на състоянието на указателя/ите"
-#: builtin/bisect--helper.c:1204
msgid "list the bisection steps so far"
msgstr "извеждане на стъпките на двоичното търсене досега"
-#: builtin/bisect--helper.c:1206
msgid "replay the bisection process from the given file"
msgstr "наново изпълнение на двоичното търсене чрез дадения файл"
-#: builtin/bisect--helper.c:1208
msgid "skip some commits for checkout"
msgstr "прескачане на някои подавания при изтегляне"
-#: builtin/bisect--helper.c:1210
msgid "visualize the bisection"
msgstr "визуализиране на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1212
-msgid "use <cmd>... to automatically bisect."
-msgstr ""
-"за автоматично определяне на състоянието при двоичното търсене да се ползва "
-"тази КОМАНДА…"
+msgid "use <cmd>... to automatically bisect"
+msgstr "за автоматично двоично търсене да се ползва тази КОМАНДА…"
-#: builtin/bisect--helper.c:1214
msgid "no log for BISECT_WRITE"
msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
-#: builtin/bisect--helper.c:1229
msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:1234
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:1243
msgid "--bisect-next requires 0 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1254
msgid "--bisect-log requires 0 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-log“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1259
msgid "no logfile given"
msgstr "не е зададен журнален файл"
-#: builtin/blame.c:32
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
-#: builtin/blame.c:37
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:406
#, c-format
msgid "expecting a color: %s"
msgstr "трябва да е цвят: %s"
-#: builtin/blame.c:413
msgid "must end with a color"
msgstr "трябва да завършва с цвят"
-#: builtin/blame.c:724
-#, c-format
-msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
-msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines“"
-
-#: builtin/blame.c:742
-msgid "invalid value for blame.coloring"
-msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
-
-#: builtin/blame.c:841
#, c-format
msgid "cannot find revision %s to ignore"
msgstr "версията за прескачане „%s“ не може да бъде открита"
-#: builtin/blame.c:863
msgid "show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "извеждане на авторството с намирането му, последователно"
-#: builtin/blame.c:864
msgid "do not show object names of boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"без извеждане на имената на обектите за граничните подавания (стандартно "
"опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:865
msgid "do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:866
msgid "show work cost statistics"
msgstr "извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:867 builtin/checkout.c:1536 builtin/clone.c:94
-#: builtin/commit-graph.c:75 builtin/commit-graph.c:228 builtin/fetch.c:180
-#: builtin/merge.c:301 builtin/multi-pack-index.c:103
-#: builtin/multi-pack-index.c:154 builtin/multi-pack-index.c:180
-#: builtin/multi-pack-index.c:208 builtin/pull.c:120 builtin/push.c:566
-#: builtin/send-pack.c:202
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:868
msgid "show output score for blame entries"
msgstr "извеждане на допълнителна информация за определянето на авторството"
-#: builtin/blame.c:869
msgid "show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:870
msgid "show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"извеждане на първоначалния номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:871
msgid "show in a format designed for machine consumption"
msgstr "извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:872
msgid "show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:873
msgid "use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:874
msgid "show raw timestamp (Default: off)"
-msgstr "извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
+msgstr ""
+"извеждане на неформатирани времеви клейма (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:875
msgid "show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:876
msgid "suppress author name and timestamp (Default: off)"
-msgstr "без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
+msgstr ""
+"без име на автор и времево клеймо на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:877
msgid "show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:878
msgid "ignore whitespace differences"
msgstr "без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:879 builtin/log.c:1838
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
-#: builtin/blame.c:879
msgid "ignore <rev> when blaming"
msgstr "прескачане на ВЕРСията при извеждане на авторството"
-#: builtin/blame.c:880
msgid "ignore revisions from <file>"
msgstr "прескачане на версиите указани във ФАЙЛа"
-#: builtin/blame.c:881
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr ""
"оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
-#: builtin/blame.c:882
msgid "color lines by age"
msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
-#: builtin/blame.c:883
msgid "spend extra cycles to find better match"
msgstr "допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:884
msgid "use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "изчитане на версиите от ФАЙЛа, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:885
msgid "use <file>'s contents as the final image"
msgstr "използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:886 builtin/blame.c:887
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:886
msgid "find line copies within and across files"
msgstr ""
"търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:887
msgid "find line movements within and across files"
msgstr ""
"търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:888
msgid "range"
msgstr "диапазон"
-#: builtin/blame.c:889
msgid "process only line range <start>,<end> or function :<funcname>"
msgstr ""
"информация само за редовете в диапазона НАЧАЛО,КРАЙ или само на :ФУНКЦИЯта"
-#: builtin/blame.c:947
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -12043,50 +2956,44 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:998
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:1114
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:1159
msgid "Blaming lines"
msgstr "Редове с авторство"
-#: builtin/branch.c:29
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged] [--no-merged]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged] [--no-merged]"
-#: builtin/branch.c:30
-msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
-msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
+msgid ""
+"git branch [<options>] [-f] [--recurse-submodules] <branch-name> [<start-"
+"point>]"
+msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-f] [--recurse-submodules] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
+
+msgid "git branch [<options>] [-l] [<pattern>...]"
+msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [ШАБЛОН…]"
-#: builtin/branch.c:31
msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
-#: builtin/branch.c:32
msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
-#: builtin/branch.c:33
msgid "git branch [<options>] (-c | -C) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-c | -C) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
-#: builtin/branch.c:34
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
-#: builtin/branch.c:35
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--format]"
-#: builtin/branch.c:153
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -12095,7 +3002,6 @@ msgstr ""
"изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
" но още не е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:157
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -12104,12 +3010,10 @@ msgstr ""
"отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
" „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:171
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:175
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -12118,112 +3022,88 @@ msgstr ""
"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
-#: builtin/branch.c:188
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
-#: builtin/branch.c:223
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "опциите „-a“ и „-d“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:230
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:247
#, c-format
msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "Не може да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
-#: builtin/branch.c:262
#, c-format
msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:263
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:294
#, c-format
msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:295
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:445 builtin/tag.c:63
msgid "unable to parse format string"
msgstr "форматиращият низ не може да бъде анализиран: %s"
-#: builtin/branch.c:476
msgid "could not resolve HEAD"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
-#: builtin/branch.c:482
#, c-format
msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
-#: builtin/branch.c:497
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
-#: builtin/branch.c:501
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
-#: builtin/branch.c:518
msgid "cannot copy the current branch while not on any."
msgstr "не може да копирате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:520
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не може да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:531
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:560
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:562
msgid "Branch copy failed"
msgstr "Неуспешно копиране на клон"
-#: builtin/branch.c:566
#, c-format
msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е копиран"
-#: builtin/branch.c:569
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е преименуван"
-#: builtin/branch.c:575
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:584
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:586
msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е копиран, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:602
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -12234,179 +3114,151 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:637
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:639
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на контролната сума и темата. Повтарянето на опцията прибавя "
"отдалечените клони"
-#: builtin/branch.c:640
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:642
msgid "set branch tracking configuration"
msgstr "настройване кой клон да се следи"
-#: builtin/branch.c:645
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:647
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:647
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:648
msgid "unset the upstream info"
msgstr "изчистване на информацията за клон-източник"
-#: builtin/branch.c:649
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:650
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:652 builtin/branch.c:654
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:653 builtin/branch.c:655
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:658
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:659
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:661
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:662
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:663
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:664
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:665
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:666
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:667
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:668
msgid "show current branch name"
msgstr "извеждане на името на текущия клон"
-#: builtin/branch.c:669
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:671
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:672
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:673
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:674
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:675
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:677 builtin/for-each-ref.c:45 builtin/notes.c:413
-#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:579 builtin/notes.c:582
-#: builtin/tag.c:475
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:678
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:679 builtin/for-each-ref.c:51 builtin/tag.c:482
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:680 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/tag.c:480
-#: builtin/verify-tag.c:38
+msgid "recurse through submodules"
+msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
+
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:703 builtin/clone.c:678
+msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
+msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
+
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:742 builtin/branch.c:798 builtin/branch.c:807
+msgid ""
+"branch with --recurse-submodules can only be used if submodule."
+"propagateBranches is enabled"
+msgstr ""
+"може да се ползва клон с опцията „--recurse-submodules“, само ако "
+"настройката „submodule.propagateBranches“ е зададена"
+
+msgid "--recurse-submodules can only be used to create branches"
+msgstr ""
+"опцията „--recurse-submodules“ може да се ползва само за създаването на клони"
+
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:774
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:779
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:786
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:789
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:804
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "прекалено много клони за копиране"
-#: builtin/branch.c:813
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
-#: builtin/branch.c:818
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
-#: builtin/branch.c:822
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -12414,31 +3266,25 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:825 builtin/branch.c:848
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:829
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:842
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:846
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:852
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:862
msgid ""
"The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
"Did you mean to use: -a|-r --list <pattern>?"
@@ -12446,7 +3292,6 @@ msgstr ""
"опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон.\n"
"Пробвайте с: „-a|-r --list ШАБЛОН“"
-#: builtin/branch.c:866
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -12454,32 +3299,25 @@ msgstr ""
"опцията „--set-upstream“ вече не се поддържа. Използвайте „--track“ или „--"
"set-upstream-to“"
-#: builtin/bugreport.c:16
msgid "git version:\n"
msgstr "версия на git:\n"
-#: builtin/bugreport.c:22
#, c-format
msgid "uname() failed with error '%s' (%d)\n"
msgstr "грешка при изпълнението на „uname()“ — „%s“ (%d)\n"
-#: builtin/bugreport.c:32
msgid "compiler info: "
msgstr "компилатор: "
-#: builtin/bugreport.c:35
msgid "libc info: "
msgstr "библиотека на C: "
-#: builtin/bugreport.c:49
msgid "not run from a git repository - no hooks to show\n"
msgstr "командата е стартирана извън хранилище на Git, затова няма куки\n"
-#: builtin/bugreport.c:62
msgid "git bugreport [-o|--output-directory <file>] [-s|--suffix <format>]"
msgstr "git bugreport [-o|--output-directory ФАЙЛ] [-s|--suffix ФОРМАТ]"
-#: builtin/bugreport.c:69
msgid ""
"Thank you for filling out a Git bug report!\n"
"Please answer the following questions to help us understand your issue.\n"
@@ -12515,483 +3353,468 @@ msgstr ""
"Разгледайте останалата част от доклада за грешка по-долу.\n"
"Може да изтриете редовете, които не искате да споделите.\n"
-#: builtin/bugreport.c:108
msgid "specify a destination for the bugreport file"
msgstr "укажете файла, в който да се запази докладът за грешка"
-#: builtin/bugreport.c:110
msgid "specify a strftime format suffix for the filename"
msgstr "укажете суфикса на файла във формат за „strftime“"
-#: builtin/bugreport.c:132
#, c-format
msgid "could not create leading directories for '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: builtin/bugreport.c:139
msgid "System Info"
msgstr "Информация за системата"
-#: builtin/bugreport.c:142
msgid "Enabled Hooks"
msgstr "Включени куки"
-#: builtin/bugreport.c:149
#, c-format
msgid "unable to write to %s"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: builtin/bugreport.c:159
#, c-format
msgid "Created new report at '%s'.\n"
msgstr "Новият доклад е създаден в „%s“.\n"
-#: builtin/bundle.c:15 builtin/bundle.c:23
msgid "git bundle create [<options>] <file> <git-rev-list args>"
msgstr "git bundle create [ОПЦИЯ…] ФАЙЛ АРГУМЕНТ_ЗА_git_rev-list…"
-#: builtin/bundle.c:16 builtin/bundle.c:28
msgid "git bundle verify [<options>] <file>"
msgstr "git bundle verify [ОПЦИЯ…] ФАЙЛ…"
-#: builtin/bundle.c:17 builtin/bundle.c:33
msgid "git bundle list-heads <file> [<refname>...]"
msgstr "git bundle list-heads ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
-#: builtin/bundle.c:18 builtin/bundle.c:38
msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
msgstr "git bundle unbundle ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
-#: builtin/bundle.c:65 builtin/pack-objects.c:3876
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:67 builtin/bundle.c:167 builtin/pack-objects.c:3878
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:69 builtin/pack-objects.c:3880
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/bundle.c:72 builtin/pack-objects.c:3883
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:74
msgid "specify bundle format version"
msgstr "версия на пратката"
-#: builtin/bundle.c:94
msgid "Need a repository to create a bundle."
msgstr "За създаването на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/bundle.c:107
msgid "do not show bundle details"
msgstr "без подробна информация за пратките"
-#: builtin/bundle.c:126
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
-#: builtin/bundle.c:182
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/bundle.c:185
msgid "Unbundling objects"
msgstr "Разпакетиране на пратки от обекти"
-#: builtin/bundle.c:219 builtin/remote.c:1733
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/cat-file.c:622
+#, c-format
+msgid "cannot read object %s '%s'"
+msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
+
+msgid "flush is only for --buffer mode"
+msgstr "изчистването на буферите (flush) се ползва само за „--buffer“"
+
+msgid "empty command in input"
+msgstr "празна команда на входа"
+
+#, c-format
+msgid "whitespace before command: '%s'"
+msgstr "празни знаци преди командата „%s“"
+
+#, c-format
+msgid "%s requires arguments"
+msgstr "командата „%s“ изисква аргумент"
+
+#, c-format
+msgid "%s takes no arguments"
+msgstr "командата „%s“ не приема аргументи"
+
+#, c-format
+msgid "unknown command: '%s'"
+msgstr "непозната команда: „%s“"
+
+msgid "only one batch option may be specified"
+msgstr "може да укажете само една пакетна опция"
+
+msgid "git cat-file <type> <object>"
+msgstr "git cat-file ВИД ОБЕКТ"
+
+msgid "git cat-file (-e | -p) <object>"
+msgstr "git cat-file (-e | -p) ОБЕКТ"
+
+msgid "git cat-file (-t | -s) [--allow-unknown-type] <object>"
+msgstr "git cat-file (-t | -s) [--allow-unknown-type] ОБЕКТ"
+
msgid ""
-"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
-"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
+"git cat-file (--batch | --batch-check | --batch-command) [--batch-all-"
+"objects]\n"
+" [--buffer] [--follow-symlinks] [--unordered]\n"
+" [--textconv | --filters]"
msgstr ""
-"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
-"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
+"git cat-file (--batch | --batch-check | --batch-command) [--batch-all-"
+"objects]\n"
+" [--buffer] [--follow-symlinks] [--unordered]\n"
+" [--textconv | --filters]"
-#: builtin/cat-file.c:623
msgid ""
-"git cat-file (--batch[=<format>] | --batch-check[=<format>]) [--follow-"
-"symlinks] [--textconv | --filters]"
+"git cat-file (--textconv | --filters)\n"
+" [<rev>:<path|tree-ish> | --path=<path|tree-ish> <rev>]"
msgstr ""
-"git cat-file (--batch[=ФОРМАТ] | --batch-check[=ФОРМАТ]) [--follow-symlinks] "
-"[--textconv | --filters]"
+"git cat-file (--textconv | --filters)\n"
+" [ВЕРСИЯ:ПЪТ|ДЪРВО | --path=ПЪТ|ДЪРВО ВЕРСИЯ]"
-#: builtin/cat-file.c:644
-msgid "only one batch option may be specified"
-msgstr "може да укажете само една пакетна опция"
+msgid "Check object existence or emit object contents"
+msgstr "Проверка за съществуването на обекта или извеждане на съдържанието му"
-#: builtin/cat-file.c:662
-msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
-msgstr ""
-"ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
-"„tag“ (етикет)"
+msgid "check if <object> exists"
+msgstr "проверка дали ОБЕКТът съществува"
+
+msgid "pretty-print <object> content"
+msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на ОБЕКТа"
-#: builtin/cat-file.c:663
-msgid "show object type"
-msgstr "извеждане на вида на обект"
+msgid "Emit [broken] object attributes"
+msgstr "Извеждане на атрибутите на обектите (с грешки)"
+
+msgid "show object type (one of 'blob', 'tree', 'commit', 'tag', ...)"
+msgstr ""
+"показване на обекти от този ВИД: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), "
+"„commit“ (подаване), „tag“ (етикет и т.н.…)"
-#: builtin/cat-file.c:664
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:666
-msgid "exit with zero when there's no error"
-msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-
-#: builtin/cat-file.c:667
-msgid "pretty-print object's content"
-msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
+msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
+msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:669
-msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
+msgid "Batch objects requested on stdin (or --batch-all-objects)"
msgstr ""
-"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
-"на съдържанието на обекта-BLOB"
+"Пакетно извеждане на заявените обекти на стандартния изход (или „--batch-all-"
+"objects“)"
-#: builtin/cat-file.c:671
-msgid "for blob objects, run filters on object's content"
-msgstr ""
-"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
+msgid "show full <object> or <rev> contents"
+msgstr "извеждане на пълното съдържание на ОБЕКТа или ВЕРСИЯта"
-#: builtin/cat-file.c:672
-msgid "blob"
-msgstr "обект-BLOB"
+msgid "like --batch, but don't emit <contents>"
+msgstr "като „--batch“, но без извеждане на съдържанието"
-#: builtin/cat-file.c:673
-msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
-msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
+msgid "read commands from stdin"
+msgstr "изчитане на командите от стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:675
-msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
-msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
+msgid "with --batch[-check]: ignores stdin, batches all known objects"
+msgstr ""
+"с „--batch[-check]“: данните от стандартния вход се прескачат, всички обекти "
+"се извеждат пакетно"
+
+msgid "Change or optimize batch output"
+msgstr "Промяна или оптимизиране на пакетното извеждане"
-#: builtin/cat-file.c:676
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:678
-msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
+msgid "follow in-tree symlinks"
+msgstr "следване на символните връзки в работното дърво"
+
+msgid "do not order objects before emitting them"
+msgstr "без подредба на обектите преди извеждането им"
+
+msgid ""
+"Emit object (blob or tree) with conversion or filter (stand-alone, or with "
+"batch)"
msgstr ""
-"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
+"Извеждане на обект (BLOB или дърво) с преобразуване или филтриране (както "
+"единично, така и в пакет)"
-#: builtin/cat-file.c:682
-msgid "show info about objects fed from the standard input"
-msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
+msgid "run textconv on object's content"
+msgstr "да се изпълни програмата от „textconv“ върху съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:686
-msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
+msgid "run filters on object's content"
+msgstr "да се изпълнят филтрите върху съдържанието на обекта"
+
+msgid "blob|tree"
+msgstr "обект-BLOB|дърво"
+
+msgid "use a <path> for (--textconv | --filters); Not with 'batch'"
msgstr ""
-"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
-"batch-check“)"
+"опциите „--textconv“/„--filters“ изискват ПЪТ, а пакетният режим (batch) не"
+
+#, c-format
+msgid "'%s=<%s>' needs '%s' or '%s'"
+msgstr "„%s=<%s>“ изисква „%s“ или „%s“"
+
+msgid "path|tree-ish"
+msgstr "ПЪТ|ДЪРВО"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' requires a batch mode"
+msgstr "опцията „%s“ изисква пакетен режим"
+
+#, c-format
+msgid "'-%c' is incompatible with batch mode"
+msgstr "опцията „-%c“ е несъвместима с пакетния режим"
+
+msgid "batch modes take no arguments"
+msgstr "пакетните режими не приемат никакви опции"
+
+#, c-format
+msgid "<rev> required with '%s'"
+msgstr "опцията „%s“ изисква версия"
+
+#, c-format
+msgid "<object> required with '-%c'"
+msgstr "опцията „-%c“ изисква обект"
-#: builtin/cat-file.c:688
-msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
-msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
+msgid "too many arguments"
+msgstr "прекалено много аргументи"
-#: builtin/cat-file.c:690
-msgid "do not order --batch-all-objects output"
-msgstr "без подреждане на изхода от „--batch-all-objects“"
+#, c-format
+msgid "only two arguments allowed in <type> <object> mode, not %d"
+msgstr "в режим с посочен ВИД ОБЕКТ се изискват точно два аргумента, а не %d"
-#: builtin/check-attr.c:13
msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
msgstr "git check-attr [-a | --all | АТРИБУТ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/check-attr.c:14
msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...]"
msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | АТРИБУТ…]"
-#: builtin/check-attr.c:21
msgid "report all attributes set on file"
msgstr "извеждане на всички атрибути, зададени върху файл"
-#: builtin/check-attr.c:22
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
-#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:25 builtin/hash-object.c:100
msgid "read file names from stdin"
msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
-#: builtin/check-attr.c:25 builtin/check-ignore.c:27
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1532 builtin/gc.c:550
-#: builtin/worktree.c:493
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
-#: builtin/check-ignore.c:29
msgid "show non-matching input paths"
msgstr "извеждане на несъвпадащите пътища"
-#: builtin/check-ignore.c:31
msgid "ignore index when checking"
msgstr "прескачане на индекса при проверката"
-#: builtin/check-ignore.c:165
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
msgstr "опцията „--stdin“ е несъвместима с имена на пътища"
-#: builtin/check-ignore.c:168
msgid "-z only makes sense with --stdin"
msgstr "опцията „-z“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/check-ignore.c:170
msgid "no path specified"
msgstr "не е зададен път"
-#: builtin/check-ignore.c:174
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
msgstr "опцията „--quiet“ изисква да е подаден точно един път"
-#: builtin/check-ignore.c:176
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
msgstr "опциите „--quiet“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/check-ignore.c:179
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
msgstr "опцията „--non-matching“ изисква „--verbose“"
-#: builtin/check-mailmap.c:9
msgid "git check-mailmap [<options>] <contact>..."
msgstr "git check-mailmap [ОПЦИЯ…] КОНТАКТ…"
-#: builtin/check-mailmap.c:14
msgid "also read contacts from stdin"
msgstr "четене на контакти и от стандартния вход"
-#: builtin/check-mailmap.c:25
#, c-format
msgid "unable to parse contact: %s"
msgstr "контактът не може да бъде анализиран: %s"
-#: builtin/check-mailmap.c:48
msgid "no contacts specified"
msgstr "не са указани контакти"
-#: builtin/checkout--worker.c:110
msgid "git checkout--worker [<options>]"
msgstr "git checkout--worker [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/checkout--worker.c:118 builtin/checkout-index.c:201
-#: builtin/column.c:31 builtin/column.c:32 builtin/submodule--helper.c:1864
-#: builtin/submodule--helper.c:1867 builtin/submodule--helper.c:1875
-#: builtin/submodule--helper.c:2511 builtin/submodule--helper.c:2577
-#: builtin/worktree.c:491 builtin/worktree.c:728
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
-#: builtin/checkout--worker.c:119 builtin/checkout-index.c:202
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:152
msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/checkout-index.c:169
msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
msgstr "етапът трябва да е „1“, „2“, „3“ или „all“ (всички)"
-#: builtin/checkout-index.c:187
msgid "check out all files in the index"
msgstr "изтегляне на всички файлове в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:188
+msgid "do not skip files with skip-worktree set"
+msgstr ""
+"без прескачане на файловете със зададен флаг, че са само за индекса (за "
+"прескачане на работното дърво)"
+
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "презаписване на файловете, дори и да съществуват"
-#: builtin/checkout-index.c:190
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr "без предупреждения при липсващи файлове и файлове не в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:192
msgid "don't checkout new files"
msgstr "без изтегляне на нови файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:194
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "обновяване на информацията получена чрез „stat“ за файловете в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:198
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "изчитане на пътищата от стандартния вход"
-#: builtin/checkout-index.c:200
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:204
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
-#: builtin/checkout.c:33
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:34
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:39
msgid "git switch [<options>] [<branch>]"
msgstr "git switch [ОПЦИЯ…] КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:44
msgid "git restore [<options>] [--source=<branch>] <file>..."
msgstr "git restore [ОПЦИЯ…] [--source=КЛОН] ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:198 builtin/checkout.c:237
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:200 builtin/checkout.c:239
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:216
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:269
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:286
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:302
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:419
#, c-format
msgid "Recreated %d merge conflict"
msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
-#: builtin/checkout.c:424
#, c-format
msgid "Updated %d path from %s"
msgid_plural "Updated %d paths from %s"
msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
-#: builtin/checkout.c:431
#, c-format
msgid "Updated %d path from the index"
msgid_plural "Updated %d paths from the index"
msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
-#: builtin/checkout.c:454 builtin/checkout.c:457 builtin/checkout.c:460
-#: builtin/checkout.c:464
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:474
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:478
#, c-format
msgid "neither '%s' or '%s' is specified"
msgstr "не е указано нито „%s“, нито „%s“"
-#: builtin/checkout.c:482
#, c-format
msgid "'%s' must be used when '%s' is not specified"
msgstr "опцията „%s“ е задължителна, когато „%s“ не е зададена"
-#: builtin/checkout.c:487 builtin/checkout.c:492
#, c-format
msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%1$s“, така и с „%2$s“"
-#: builtin/checkout.c:566 builtin/checkout.c:573
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:747
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:797
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
"%s"
msgstr ""
-"не може да се продължи с промени в следните файлове, които са добавени в "
+"не може да се продължи с промѐни в следните файлове, които са добавени в "
"индекса:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:890
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:934
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:938 builtin/clone.c:609 t/helper/test-fast-rebase.c:203
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:942
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:945
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:949
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
-msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
+msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промѐните\n"
-#: builtin/checkout.c:951 builtin/checkout.c:1388
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:953
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:1004
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:1010
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -13013,7 +3836,6 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:1029
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -13034,25 +3856,21 @@ msgstr[0] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
msgstr[1] ""
-"Ако все пак искате да запазите тези промени чрез създаване на клон,\n"
+"Ако все пак искате да запазите тези промѐни чрез създаване на клон,\n"
"сега е най-подходящият за това чрез командата:\n"
"\n"
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:1064
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:1068
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:1114 builtin/checkout.c:1383
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
-#: builtin/checkout.c:1196
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -13061,7 +3879,6 @@ msgstr ""
"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
-#: builtin/checkout.c:1203
msgid ""
"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
@@ -13083,51 +3900,47 @@ msgstr ""
"\n"
" checkout.defaultRemote=origin"
-#: builtin/checkout.c:1213
#, c-format
msgid "'%s' matched multiple (%d) remote tracking branches"
msgstr "„%s“ напасва с множество (%d) отдалечени клони"
-#: builtin/checkout.c:1279
msgid "only one reference expected"
msgstr "очаква се само един указател"
-#: builtin/checkout.c:1296
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1342 builtin/worktree.c:269 builtin/worktree.c:436
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1355 builtin/checkout.c:1725
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1402
#, c-format
msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1404
#, c-format
msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1405 builtin/checkout.c:1413
#, c-format
msgid "a branch is expected, got '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1408
#, c-format
msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1424
+msgid ""
+"If you want to detach HEAD at the commit, try again with the --detach option."
+msgstr ""
+"Ако искате да откъснете указателя „HEAD“ при подаването, ползвайте отново, "
+"като добавите опции „--detach“."
+
msgid ""
"cannot switch branch while merging\n"
"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -13135,7 +3948,6 @@ msgstr ""
"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1428
msgid ""
"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -13144,7 +3956,6 @@ msgstr ""
"клон.\n"
"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1432
msgid ""
"cannot switch branch while rebasing\n"
"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -13152,7 +3963,6 @@ msgstr ""
"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1436
msgid ""
"cannot switch branch while cherry-picking\n"
"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -13160,7 +3970,6 @@ msgstr ""
"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1440
msgid ""
"cannot switch branch while reverting\n"
"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -13168,129 +3977,97 @@ msgstr ""
"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1444
msgid "you are switching branch while bisecting"
msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
-#: builtin/checkout.c:1451
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1454 builtin/checkout.c:1458 builtin/checkout.c:1462
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1466 builtin/checkout.c:1469 builtin/checkout.c:1472
-#: builtin/checkout.c:1477 builtin/checkout.c:1482
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1479
#, c-format
msgid "'%s' cannot take <start-point>"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
-#: builtin/checkout.c:1487
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1494
msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
-#: builtin/checkout.c:1537
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1538 builtin/log.c:1825 parse-options.h:323
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1539
msgid "conflict style (merge, diff3, or zdiff3)"
msgstr ""
"действие при конфликт („merge“ — сливане или тройна разлика с „diff3“ или "
"„zdiff3“)"
-#: builtin/checkout.c:1551 builtin/worktree.c:488
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1553
-msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
-msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-
-#: builtin/checkout.c:1556
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
-msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
+msgstr "принудително изтегляне (вашите промѐни ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1558
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1558
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1560 builtin/merge.c:305
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1563
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1576
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1579
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1583
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1640
#, c-format
msgid "options '-%c', '-%c', and '%s' cannot be used together"
msgstr "опциите „-%c“, „-%c“ и „%s“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1681
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1686
#, c-format
msgid "missing branch name; try -%c"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-%c“"
-#: builtin/checkout.c:1718
#, c-format
msgid "could not resolve %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/checkout.c:1734
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1741
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1745
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1770
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -13298,117 +4075,92 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1775
msgid "you must specify path(s) to restore"
msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
-#: builtin/checkout.c:1800 builtin/checkout.c:1802 builtin/checkout.c:1854
-#: builtin/checkout.c:1856 builtin/clone.c:126 builtin/remote.c:170
-#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2959
-#: builtin/submodule--helper.c:3253 builtin/worktree.c:484
-#: builtin/worktree.c:486
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1801
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1803
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1804
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1806
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1807
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1855
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1857
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1859
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1861
msgid "throw away local modifications"
-msgstr "зануляване на локалните промени"
+msgstr "зануляване на локалните промѐни"
-#: builtin/checkout.c:1897
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
-#: builtin/checkout.c:1899
msgid "restore the index"
msgstr "възстановяване на индекса"
-#: builtin/checkout.c:1901
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1903
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
-#: builtin/checkout.c:1904
msgid "use overlay mode"
msgstr "използване на припокриващ режим"
-#: builtin/clean.c:29
msgid ""
"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
msgstr "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e ШАБЛОН] [-x | -X] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/clean.c:33
#, c-format
msgid "Removing %s\n"
msgstr "Изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:34
#, c-format
msgid "Would remove %s\n"
msgstr "Файлът „%s“ ще бъде изтрит\n"
-#: builtin/clean.c:35
#, c-format
msgid "Skipping repository %s\n"
msgstr "Прескачане на хранилището „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:36
#, c-format
msgid "Would skip repository %s\n"
msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
-#: builtin/clean.c:38
+#, c-format
+msgid "failed to remove %s"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
+
#, c-format
msgid "could not lstat %s\n"
msgstr "не може да се получи информация чрез „lstat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:39
msgid "Refusing to remove current working directory\n"
msgstr "Текущата работна директория няма да бъде изтрита\n"
-#: builtin/clean.c:40
msgid "Would refuse to remove current working directory\n"
msgstr "Текущата работна директория няма да бъде изтрита\n"
-#: builtin/clean.c:326 git-add--interactive.perl:593
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -13421,7 +4173,6 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:330 git-add--interactive.perl:602
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -13442,33 +4193,26 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:545 git-add--interactive.perl:568
-#: git-add--interactive.perl:573
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
-#: builtin/clean.c:685
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:719
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:740
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:781
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
-#: builtin/clean.c:812
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -13486,52 +4230,38 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:848
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
-#: builtin/clean.c:864
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:926
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:928
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:929
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:931
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:932 builtin/describe.c:565 builtin/describe.c:567
-#: builtin/grep.c:937 builtin/log.c:184 builtin/log.c:186
-#: builtin/ls-files.c:651 builtin/name-rev.c:535 builtin/name-rev.c:537
-#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
-#: builtin/clean.c:933
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:934
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:936
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:951
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -13539,7 +4269,6 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:954
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -13548,219 +4277,169 @@ msgstr ""
"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
-#: builtin/clean.c:966
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-#: builtin/clone.c:45
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:96
msgid "don't clone shallow repository"
msgstr "без клониране на плитко хранилище"
-#: builtin/clone.c:98
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:99 builtin/clone.c:101 builtin/init-db.c:542
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:103
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:105
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:107
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:109
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:111
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:111
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:115
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:116 builtin/init-db.c:539
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:117 builtin/init-db.c:540
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:119 builtin/clone.c:121 builtin/submodule--helper.c:1871
-#: builtin/submodule--helper.c:2514 builtin/submodule--helper.c:3260
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:123 builtin/submodule--helper.c:1873
-#: builtin/submodule--helper.c:2516
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:124 builtin/column.c:27 builtin/fmt-merge-msg.c:27
-#: builtin/init-db.c:550 builtin/merge-file.c:48 builtin/merge.c:290
-#: builtin/pack-objects.c:3944 builtin/repack.c:665
-#: builtin/submodule--helper.c:3262 t/helper/test-simple-ipc.c:595
-#: t/helper/test-simple-ipc.c:597
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:125
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:127
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:129
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:181 builtin/grep.c:876
-#: builtin/pull.c:212
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:131
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:132 builtin/fetch.c:183 builtin/pack-objects.c:3933
-#: builtin/pull.c:215
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:133
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:134 builtin/fetch.c:185 builtin/fetch.c:208
-#: builtin/pull.c:218 builtin/pull.c:243 builtin/rebase.c:1022
msgid "revision"
msgstr "ВЕРСИЯ"
-#: builtin/clone.c:135 builtin/fetch.c:186 builtin/pull.c:219
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:137 builtin/submodule--helper.c:1883
-#: builtin/submodule--helper.c:2530
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:139
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
-#: builtin/clone.c:141
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/init-db.c:548
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/init-db.c:549
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:144
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:145
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:147 builtin/fetch.c:203 builtin/ls-remote.c:77
-#: builtin/pull.c:234 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:200
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/clone.c:147 builtin/fetch.c:203 builtin/ls-remote.c:77
-#: builtin/pull.c:235 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:201
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/clone.c:148 builtin/fetch.c:204 builtin/pull.c:238
-#: builtin/push.c:576
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:150 builtin/fetch.c:206 builtin/pull.c:241
-#: builtin/push.c:578
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:154
+msgid "apply partial clone filters to submodules"
+msgstr "прилагане на филтрите за непълно хранилище към подмодулите"
+
msgid "any cloned submodules will use their remote-tracking branch"
msgstr "всички клонирани подмодули ще ползват следящите си клони"
-#: builtin/clone.c:156
msgid "initialize sparse-checkout file to include only files at root"
msgstr ""
"инициализиране на файла за частично изтегляне („.git/info/sparse-checkout“) "
"да съдържа само файловете в основната директория"
-#: builtin/clone.c:231
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:304
+#, c-format
+msgid "failed to stat '%s'"
+msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
+
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:322
#, c-format
msgid "failed to start iterator over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:353
+#, c-format
+msgid "failed to unlink '%s'"
+msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:357
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:362
#, c-format
msgid "failed to iterate over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:389
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:403
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -13773,104 +4452,85 @@ msgstr ""
"\n"
" git restore --source=HEAD :/\n"
-#: builtin/clone.c:480
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:597
+msgid "remote did not send all necessary objects"
+msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
+
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:645
msgid "failed to initialize sparse-checkout"
msgstr "частичното изтегляне не може да се инициализира"
-#: builtin/clone.c:668
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:701
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:779
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не може да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:842
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:844
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:886
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:890 contrib/scalar/scalar.c:414
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:903
#, c-format
msgid "options '%s' and '%s %s' cannot be used together"
msgstr "опциите „%s“ и „%s %s“ са несъвместими"
-#: builtin/clone.c:920
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2052
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:934
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:940
#, c-format
msgid "repository path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "пътят в хранилището „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:954
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:969 builtin/clone.c:990 builtin/difftool.c:256
-#: builtin/log.c:2012 builtin/worktree.c:281 builtin/worktree.c:313
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:974
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:994
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:996
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1025
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -13878,96 +4538,82 @@ msgstr ""
"опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1080 builtin/remote.c:200 builtin/remote.c:710
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
-#: builtin/clone.c:1121
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1123
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1125
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1127
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1132
+msgid "source repository is shallow, reject to clone."
+msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова няма да се клонира."
+
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1137
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1216 builtin/clone.c:1276
+msgid "cannot clone from filtered bundle"
+msgstr "не може да се клонира от филтрирана пратка"
+
msgid "remote transport reported error"
msgstr "отдалеченият транспорт върна грешка"
-#: builtin/clone.c:1228 builtin/clone.c:1239
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1242
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
-#: builtin/column.c:10
msgid "git column [<options>]"
msgstr "git column [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/column.c:27
msgid "lookup config vars"
msgstr "извеждане на настройките"
-#: builtin/column.c:28 builtin/column.c:29
msgid "layout to use"
msgstr "как да се подреди резултата"
-#: builtin/column.c:30
msgid "maximum width"
msgstr "максимална широчина"
-#: builtin/column.c:31
msgid "padding space on left border"
msgstr "поле в знаци отляво"
-#: builtin/column.c:32
msgid "padding space on right border"
msgstr "поле в знаци отдясно"
-#: builtin/column.c:33
msgid "padding space between columns"
msgstr "поле в знаци между колоните"
-#: builtin/column.c:51
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
-#: builtin/commit-graph.c:13
msgid ""
"git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow] [--[no-]progress]"
msgstr ""
"git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow] [--"
"[no-]progress]"
-#: builtin/commit-graph.c:16
msgid ""
"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--"
"split[=<strategy>]] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--changed-"
@@ -13977,98 +4623,81 @@ msgstr ""
"split[=СТРАТЕГИЯ]] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--changed-"
"paths] [--[no-]max-new-filters <n>] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
-#: builtin/commit-graph.c:51 builtin/fetch.c:192 builtin/log.c:1794
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/commit-graph.c:52
msgid "the object directory to store the graph"
msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
-#: builtin/commit-graph.c:73
msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
msgstr ""
"ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
-#: builtin/commit-graph.c:100
#, c-format
msgid "Could not open commit-graph '%s'"
msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
-#: builtin/commit-graph.c:137
#, c-format
msgid "unrecognized --split argument, %s"
msgstr "непознат аргумент към „--split“: %s"
-#: builtin/commit-graph.c:150
#, c-format
msgid "unexpected non-hex object ID: %s"
msgstr "неочакван, нешестнайсетичен идентификатор на обект: %s"
-#: builtin/commit-graph.c:155
#, c-format
msgid "invalid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/commit-graph.c:205
+#, c-format
+msgid "option `%s' expects a numerical value"
+msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
+
msgid "start walk at all refs"
msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
-#: builtin/commit-graph.c:207
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
-#: builtin/commit-graph.c:209
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
-#: builtin/commit-graph.c:211
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:213
msgid "enable computation for changed paths"
msgstr "включване на изчисленията за променените пътища"
-#: builtin/commit-graph.c:215
msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:219
msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
-#: builtin/commit-graph.c:221
msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
msgstr ""
"максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
"граф"
-#: builtin/commit-graph.c:223
msgid "only expire files older than a given date-time"
msgstr "обявяване за остарели само на файловете по-стари от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/commit-graph.c:225
msgid "maximum number of changed-path Bloom filters to compute"
-msgstr "максимален брой промени в пътищата следени от филтрите на Блум"
+msgstr "максимален брой промѐни в пътищата следени от филтрите на Блум"
-#: builtin/commit-graph.c:251
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr ""
"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
-#: builtin/commit-graph.c:282
msgid "Collecting commits from input"
msgstr "Получаване на подаванията от входа"
-#: builtin/commit-graph.c:328 builtin/multi-pack-index.c:259
#, c-format
msgid "unrecognized subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/commit-tree.c:18
msgid ""
"git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
"<file>)...] <tree>"
@@ -14076,70 +4705,52 @@ msgstr ""
"git commit-tree [(-p РОДИТЕЛ)…] [-S[ИДЕНТИФИКАТОР]] [(-m СЪОБЩЕНИЕ)…] [(-F "
"ФАЙЛ)…] ДЪРВО"
-#: builtin/commit-tree.c:31
#, c-format
msgid "duplicate parent %s ignored"
msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:134 builtin/log.c:577
#, c-format
msgid "not a valid object name %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
-#: builtin/commit-tree.c:94
#, c-format
msgid "git commit-tree: failed to read '%s'"
msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/commit-tree.c:96
#, c-format
msgid "git commit-tree: failed to close '%s'"
msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се затвори"
-#: builtin/commit-tree.c:109
msgid "parent"
msgstr "родител"
-#: builtin/commit-tree.c:110
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-#: builtin/commit-tree.c:112 builtin/commit.c:1627 builtin/merge.c:284
-#: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:573 builtin/stash.c:1677
-#: builtin/tag.c:454
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit-tree.c:113 builtin/commit.c:1627
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
-#: builtin/commit-tree.c:116
msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit-tree.c:119 builtin/commit.c:1644 builtin/merge.c:303
-#: builtin/pull.c:180 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit-tree.c:131
msgid "must give exactly one tree"
msgstr "трябва да е точно едно дърво"
-#: builtin/commit-tree.c:138
msgid "git commit-tree: failed to read"
msgstr "git commit-tree: не може да се прочете"
-#: builtin/commit.c:42
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:47
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:52
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -14151,7 +4762,6 @@ msgstr ""
"с опцията „--allow-empty“, или да го изтриете от историята с командата:\n"
"„git reset HEAD^“.\n"
-#: builtin/commit.c:57
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -14166,21 +4776,18 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:64
msgid "Otherwise, please use 'git rebase --skip'\n"
msgstr ""
"В противен случай използвайте командата:\n"
"\n"
" git rebase --skip\n"
-#: builtin/commit.c:67
msgid "Otherwise, please use 'git cherry-pick --skip'\n"
msgstr ""
"В противен случай използвайте командата:\n"
"\n"
" git cherry-pick --skip\n"
-#: builtin/commit.c:70
msgid ""
"and then use:\n"
"\n"
@@ -14202,69 +4809,57 @@ msgstr ""
" git cherry-pick --skip\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:325
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:375
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:387
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:396
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:411
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:413
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:438 builtin/commit.c:461 builtin/commit.c:509
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс (new_index) не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:490
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:492
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:494
msgid "cannot do a partial commit during a rebase."
msgstr "по време на пребазиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:502
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:521
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:619
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:621
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:640
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:693
+#, c-format
+msgid "invalid date format: %s"
+msgstr "неправилен формат на дата: %s"
+
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -14272,81 +4867,72 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:747 builtin/commit.c:781 builtin/commit.c:1166
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:759 builtin/shortlog.c:416
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:761
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:765
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:802
#, c-format
msgid "options '%s' and '%s:%s' cannot be used together"
msgstr "опциите „--%s“ и „--%s:%s“ са несъвместими"
-#: builtin/commit.c:814 builtin/commit.c:830
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:821
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:881
+#, c-format
+msgid "could not open '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се отвори"
+
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:894
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
"with '%c' will be ignored.\n"
msgstr ""
-"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
+"Въведете съобщението за подаване на промѐните. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/commit.c:896
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
"with '%c' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
msgstr ""
-"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
+"Въведете съобщението за подаване на промѐните. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:900
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
"with '%c' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
msgstr ""
-"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
+"Въведете съобщението за подаване на промѐните. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие.\n"
-#: builtin/commit.c:904
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
"with '%c' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
"An empty message aborts the commit.\n"
msgstr ""
-"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
+"Въведете съобщението за подаване на промѐните. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:916
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a merge.\n"
@@ -14361,7 +4947,6 @@ msgstr ""
" git update-ref -d MERGE_HEAD\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:921
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a cherry-pick.\n"
@@ -14376,177 +4961,120 @@ msgstr ""
" git update-ref -d CHERRY_PICK_HEAD\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:948
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:956
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:963
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:981
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1026
msgid "unable to pass trailers to --trailers"
msgstr "епилогът не може да се подаде на „--trailers“"
-#: builtin/commit.c:1066
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:1080 builtin/tag.c:316
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1124
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1138
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1156 builtin/commit.c:1451
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1227
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot reword."
msgstr ""
-"В момента се извършва сливане, не може да промените съобщение при подаване."
+"В момента се извършва сливане, не може да променѝте съобщение при подаване."
-#: builtin/commit.c:1229
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot reword."
msgstr ""
-"В момента се извършва отбиране на подаване, не може да промените съобщение "
+"В момента се извършва отбиране на подаване, не може да промeнѝте съобщение "
"при подаване."
-#: builtin/commit.c:1232
#, c-format
msgid "reword option of '%s' and path '%s' cannot be used together"
msgstr "опцията за промяна на съобщението „%s“ и пътят „%s“ са несъвместими"
-#: builtin/commit.c:1234
#, c-format
msgid "reword option of '%s' and '%s' cannot be used together"
msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими"
-#: builtin/commit.c:1254
-msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
-msgstr "опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими"
-
-#: builtin/commit.c:1261
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1264
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не може да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1266
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не може да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1268
msgid "You are in the middle of a rebase -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва пребазиране, не може да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1271
-msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
-msgstr "опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-
-#: builtin/commit.c:1281
-msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
-msgstr "опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-
-#: builtin/commit.c:1283
-msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
-msgstr "опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-
-#: builtin/commit.c:1292
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1310
-msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
-msgstr ""
-"опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
-"несъвместими."
-
-#: builtin/commit.c:1338
#, c-format
msgid "unknown option: --fixup=%s:%s"
msgstr "непозната опция: --fixup=%s:%s"
-#: builtin/commit.c:1355
#, c-format
msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
-#: builtin/commit.c:1486 builtin/commit.c:1655
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1488 builtin/commit.c:1657
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1490
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1492 builtin/commit.c:1659
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1494
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1494 builtin/commit.c:1661 builtin/push.c:551
-#: builtin/worktree.c:690
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1497 builtin/commit.c:1663
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1500 builtin/commit.c:1666
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1506 builtin/commit.c:1669
-#: builtin/fast-export.c:1172 builtin/fast-export.c:1175
-#: builtin/fast-export.c:1178 builtin/rebase.c:1111 parse-options.h:337
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1503 builtin/commit.c:1669
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1507
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -14555,210 +5083,165 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1509 parse-options.h:192
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1510
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
msgstr ""
-"игнориране на промените в подмодулите. Опция с незадължителна стойност — "
-"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
+"игнориране на промѐните в подмодулите. Опция с незадължителна стойност — "
+"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промѐни), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1512
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1513
msgid "do not detect renames"
msgstr "без засичане на преименуванията"
-#: builtin/commit.c:1515
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
-#: builtin/commit.c:1538
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1620
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1621
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1623
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1624 builtin/merge.c:288 builtin/tag.c:456
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1625
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1625
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1626 builtin/gc.c:551
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1626
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1628 builtin/commit.c:1629 builtin/commit.c:1635
-#: parse-options.h:329 ref-filter.h:89
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1628
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1629
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
#. TRANSLATORS: Leave "[(amend|reword):]" as-is,
#. and only translate <commit>.
#.
-#: builtin/commit.c:1634
msgid "[(amend|reword):]commit"
msgstr "[(amend|reword):]подаване"
-#: builtin/commit.c:1634
msgid ""
"use autosquash formatted message to fixup or amend/reword specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предходното без следа или за промяна на подаването или съобщението"
-#: builtin/commit.c:1635
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1636
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1637 builtin/interpret-trailers.c:111
msgid "trailer"
msgstr "ЕПИЛОГ"
-#: builtin/commit.c:1637
msgid "add custom trailer(s)"
msgstr "добавяне на друг ЕПИЛОГ"
-#: builtin/commit.c:1638 builtin/log.c:1769 builtin/merge.c:306
-#: builtin/pull.c:146 builtin/revert.c:110
msgid "add a Signed-off-by trailer"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“"
-#: builtin/commit.c:1639
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1640
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1642
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1647
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1648
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1649
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1650
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1651
msgid "interactively add changes"
-msgstr "интерактивно добавяне на промени"
+msgstr "интерактивно добавяне на промѐни"
-#: builtin/commit.c:1652
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1653
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1654
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1667
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1668
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1675
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1677
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1753
+msgid "could not parse HEAD commit"
+msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
+
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1760
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1781
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1788
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1793
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1804
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message body.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1840
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -14770,230 +5253,184 @@ msgstr ""
"\n"
" git restore --staged :/"
-#: builtin/config.c:11
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/config.c:109 builtin/env--helper.c:27
#, c-format
msgid "unrecognized --type argument, %s"
msgstr "непознат аргумент към „--type“: %s"
-#: builtin/config.c:121
msgid "only one type at a time"
msgstr "само по един вид"
-#: builtin/config.c:130
msgid "Config file location"
msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
-#: builtin/config.c:131
msgid "use global config file"
msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:132
msgid "use system config file"
msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:133
msgid "use repository config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
-#: builtin/config.c:134
msgid "use per-worktree config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на работното копие"
-#: builtin/config.c:135
msgid "use given config file"
msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
-#: builtin/config.c:136
msgid "blob-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
-#: builtin/config.c:136
msgid "read config from given blob object"
msgstr ""
"изчитане на конфигурацията от BLOB с този ИДЕНТИФИКАТОР на съдържанието"
-#: builtin/config.c:137
msgid "Action"
msgstr "Действие"
-#: builtin/config.c:138
msgid "get value: name [value-pattern]"
msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:139
msgid "get all values: key [value-pattern]"
msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:140
msgid "get values for regexp: name-regex [value-pattern]"
msgstr ""
"извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
"[ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:141
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
-#: builtin/config.c:142
msgid "replace all matching variables: name value [value-pattern]"
msgstr ""
"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ [ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:143
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:144
msgid "remove a variable: name [value-pattern]"
msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:145
msgid "remove all matches: name [value-pattern]"
msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:146
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/config.c:147
msgid "remove a section: name"
msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
-#: builtin/config.c:148
msgid "list all"
msgstr "изброяване на всички"
-#: builtin/config.c:149
msgid "use string equality when comparing values to 'value-pattern'"
msgstr "дословно равенство при сравняване със ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:150
msgid "open an editor"
msgstr "отваряне на редактор"
-#: builtin/config.c:151
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
-#: builtin/config.c:152
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер (стандартният изход е терминал)"
-#: builtin/config.c:153
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:154 builtin/env--helper.c:43
+msgid "type"
+msgstr "ВИД"
+
msgid "value is given this type"
msgstr "стойността е от този вид"
-#: builtin/config.c:155
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа̀)"
-#: builtin/config.c:156
msgid "value is decimal number"
msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
-#: builtin/config.c:157
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
-#: builtin/config.c:158
msgid "value is --bool or string"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или низ"
-#: builtin/config.c:159
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
-#: builtin/config.c:160
msgid "value is an expiry date"
msgstr "стойността е период на валидност/запазване"
-#: builtin/config.c:161
msgid "Other"
msgstr "Други"
-#: builtin/config.c:162
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/config.c:163
msgid "show variable names only"
msgstr "извеждане на имената на променливите"
-#: builtin/config.c:164
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/config.c:165
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
"обект-BLOB, команден ред)"
-#: builtin/config.c:166
msgid "show scope of config (worktree, local, global, system, command)"
msgstr ""
"извеждане на обхвата на настройката „worktree“ (работно дърво), "
"„local“ (хранилище), „global“ (потребител), „system“ (система), "
"„command“ (команда)"
-#: builtin/config.c:167 builtin/env--helper.c:45
msgid "value"
msgstr "СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:167
msgid "with --get, use default value when missing entry"
msgstr "с „--get“ се използва стандартна СТОЙНОСТ при липсваща"
-#: builtin/config.c:181
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be %d"
msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е точно %d"
-#: builtin/config.c:183
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be from %d to %d"
msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е от %d до %d включително"
-#: builtin/config.c:339
#, c-format
msgid "invalid key pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон за ключ: „%s“"
-#: builtin/config.c:377
+#, c-format
+msgid "invalid pattern: %s"
+msgstr "неправилен шаблон: %s"
+
#, c-format
msgid "failed to format default config value: %s"
msgstr "неуспешно форматиране на стандартната стойност на настройка: %s"
-#: builtin/config.c:441
#, c-format
msgid "cannot parse color '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира като цвят"
-#: builtin/config.c:483
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:536 builtin/config.c:833
msgid "not in a git directory"
msgstr "не е в директория под Git"
-#: builtin/config.c:539
msgid "writing to stdin is not supported"
msgstr "не се поддържа записване в стандартния вход"
-#: builtin/config.c:542
msgid "writing config blobs is not supported"
msgstr "обекти-BLOB в настройките не се поддържат"
-#: builtin/config.c:627
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -15008,27 +5445,21 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:652
msgid "only one config file at a time"
msgstr "само по един конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:658
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "„--local“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:660
msgid "--blob can only be used inside a git repository"
msgstr "„--blob“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:662
msgid "--worktree can only be used inside a git repository"
msgstr "„--worktree“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:684
msgid "$HOME not set"
msgstr "стойността „$HOME“ не е зададена"
-#: builtin/config.c:708
msgid ""
"--worktree cannot be used with multiple working trees unless the config\n"
"extension worktreeConfig is enabled. Please read \"CONFIGURATION FILE\"\n"
@@ -15039,20 +5470,16 @@ msgstr ""
"повече информация вижте раздела „CONFIGURATION FILE“ в\n"
"„git help worktree“"
-#: builtin/config.c:743
msgid "--get-color and variable type are incoherent"
msgstr "опцията „--get-color“ не съответства на вида на променливата"
-#: builtin/config.c:748
msgid "only one action at a time"
msgstr "само по едно действие"
-#: builtin/config.c:761
msgid "--name-only is only applicable to --list or --get-regexp"
msgstr ""
"опцията „--name-only“ е приложима само към опциите „--list“ и „--get-regexp“"
-#: builtin/config.c:767
msgid ""
"--show-origin is only applicable to --get, --get-all, --get-regexp, and --"
"list"
@@ -15060,60 +5487,45 @@ msgstr ""
"опцията „--show-origin“ е приложима само към опциите „--get“, „--get-all“, "
"„--get-regexp“ и „--list“"
-#: builtin/config.c:773
msgid "--default is only applicable to --get"
msgstr "опцията „--default“ е приложима само към опцията „--get“"
-#: builtin/config.c:806
msgid "--fixed-value only applies with 'value-pattern'"
msgstr "опцията „--fixed-value“ е приложима само със ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:822
#, c-format
msgid "unable to read config file '%s'"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/config.c:825
msgid "error processing config file(s)"
msgstr "грешка при обработката на конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:835
msgid "editing stdin is not supported"
msgstr "не се поддържа редактиране на стандартния вход"
-#: builtin/config.c:837
msgid "editing blobs is not supported"
msgstr "не се поддържа редактиране на обекти-BLOB"
-#: builtin/config.c:851
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/config.c:864
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
" Use a regexp, --add or --replace-all to change %s."
msgstr ""
"множество стойности не може да се замени с една.\n"
-"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
+"За да променѝте „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
"replace-all“."
-#: builtin/config.c:943 builtin/config.c:954
#, c-format
msgid "no such section: %s"
msgstr "такъв раззел няма: %s"
-#: builtin/count-objects.c:90
-msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
-msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
-
-#: builtin/count-objects.c:100
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
-#: builtin/credential-cache--daemon.c:227
#, c-format
msgid ""
"The permissions on your socket directory are too loose; other\n"
@@ -15128,74 +5540,59 @@ msgstr ""
"\n"
" chmod 0700 %s"
-#: builtin/credential-cache--daemon.c:276
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
-#: builtin/credential-cache--daemon.c:316
msgid "credential-cache--daemon unavailable; no unix socket support"
msgstr ""
"демонът за кеша с идентификациите е недостъпен (credential-cache--daemon) — "
"липсва поддръжка на гнезда на unix"
-#: builtin/credential-cache.c:180
msgid "credential-cache unavailable; no unix socket support"
msgstr ""
"кешът с идентификациите е недостъпен — липсва поддръжка на гнезда на unix"
-#: builtin/credential-store.c:66
#, c-format
msgid "unable to get credential storage lock in %d ms"
msgstr ""
"ключалката на хранилището на идентификациите не бе получена в рамките на %d "
"ms"
-#: builtin/describe.c:26
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/describe.c:27
msgid "git describe [<options>] --dirty"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] --dirty"
-#: builtin/describe.c:63
msgid "head"
msgstr "основно"
-#: builtin/describe.c:63
msgid "lightweight"
msgstr "кратко"
-#: builtin/describe.c:63
msgid "annotated"
msgstr "анотирано"
-#: builtin/describe.c:277
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "не съществува анотиран етикет „%s“"
-#: builtin/describe.c:281
#, c-format
msgid "tag '%s' is externally known as '%s'"
msgstr "етикетът „%s“ е известен другаде като „%s“"
-#: builtin/describe.c:328
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
-#: builtin/describe.c:330
#, c-format
msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
msgstr "Никоя версия и етикет не напасват точно. Търси се по описание\n"
-#: builtin/describe.c:397
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:424
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -15204,7 +5601,6 @@ msgstr ""
"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
-#: builtin/describe.c:428
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -15213,12 +5609,10 @@ msgstr ""
"Никой етикет не описва „%s“.\n"
"Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
-#: builtin/describe.c:458
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
-msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
+msgstr "обходени са %lu подавания\n"
-#: builtin/describe.c:461
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -15227,152 +5621,119 @@ msgstr ""
"открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
"търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
-#: builtin/describe.c:529
#, c-format
msgid "describe %s\n"
msgstr "описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:532
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:540
#, c-format
msgid "%s is neither a commit nor blob"
msgstr "„%s“ не е нито подаване, нито обект-BLOB"
-#: builtin/describe.c:554
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
-#: builtin/describe.c:555
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr ""
"извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
"стандартната грешка"
-#: builtin/describe.c:556
msgid "use any ref"
msgstr "използване на произволен указател"
-#: builtin/describe.c:557
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
-#: builtin/describe.c:558
msgid "always use long format"
msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
-#: builtin/describe.c:559
msgid "only follow first parent"
msgstr "проследяване само на първия родител"
-#: builtin/describe.c:562
msgid "only output exact matches"
msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
-#: builtin/describe.c:564
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
-#: builtin/describe.c:566
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:568
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:570 builtin/name-rev.c:544
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
-#: builtin/describe.c:571 builtin/describe.c:574
msgid "mark"
msgstr "МАРКЕР"
-#: builtin/describe.c:572
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
-#: builtin/describe.c:575
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr ""
"добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
-#: builtin/describe.c:622
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
-#: builtin/describe.c:673 builtin/describe.c:675
#, c-format
msgid "option '%s' and commit-ishes cannot be used together"
msgstr "опциите „%s“ и указателите към обекти са несъвместими"
-#: builtin/diff-tree.c:157
msgid "--merge-base only works with two commits"
msgstr "опцията „--merge-base“ изисква точно две подавания"
-#: builtin/diff.c:92
#, c-format
msgid "'%s': not a regular file or symlink"
msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито символна връзка"
-#: builtin/diff.c:259
#, c-format
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:376
#, c-format
msgid "%s...%s: no merge base"
msgstr "„%s..%s“: липсва база за сливане"
-#: builtin/diff.c:491
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:537 builtin/grep.c:698
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:548
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта-BLOB: „%s“"
-#: builtin/diff.c:553
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:587
#, c-format
msgid "%s...%s: multiple merge bases, using %s"
msgstr "%s...%s: много бази за сливане, ще се ползва „%s“"
-#: builtin/difftool.c:31
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/difftool.c:287
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/difftool.c:289
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:297
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:421
msgid ""
"combined diff formats ('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode ('-d' and '--dir-diff')."
@@ -15380,60 +5741,51 @@ msgstr ""
"комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
"в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
-#: builtin/difftool.c:626
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
-#: builtin/difftool.c:628
msgid "working tree file has been left."
msgstr "работното дърво е изоставено."
-#: builtin/difftool.c:639
+#, c-format
+msgid "could not copy '%s' to '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
+
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "в „%s“ има временни файлове."
-#: builtin/difftool.c:640
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
-#: builtin/difftool.c:645
#, c-format
msgid "failed: %d"
msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
-#: builtin/difftool.c:690
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:692
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:694
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
-#: builtin/difftool.c:699
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:700
msgid "tool"
msgstr "ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:701
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:703
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr ""
"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
"tool“"
-#: builtin/difftool.c:706
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non-zero exit "
"code"
@@ -15441,50 +5793,36 @@ msgstr ""
"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА за разлики "
"завърши с ненулев код"
-#: builtin/difftool.c:709
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "команда за разглеждане на разлики"
-#: builtin/difftool.c:710
msgid "passed to `diff`"
msgstr "подава се към „diff“"
-#: builtin/difftool.c:726
msgid "difftool requires worktree or --no-index"
msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
-#: builtin/difftool.c:744
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
-#: builtin/difftool.c:751
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
-#: builtin/env--helper.c:6
msgid "git env--helper --type=[bool|ulong] <options> <env-var>"
msgstr "git env--helper --type=[bool|ulong] ОПЦИИ ПРОМЕНЛИВИ"
-#: builtin/env--helper.c:42 builtin/hash-object.c:96
-msgid "type"
-msgstr "ВИД"
-
-#: builtin/env--helper.c:46
msgid "default for git_env_*(...) to fall back on"
msgstr "стандартна, резервна стойност за „git_env_*(…)“"
-#: builtin/env--helper.c:48
msgid "be quiet only use git_env_*() value as exit code"
msgstr ""
"без извеждане на информация — стойността на „git_env_*()“ да е изходен код"
-#: builtin/env--helper.c:67
#, c-format
msgid "option `--default' expects a boolean value with `--type=bool`, not `%s`"
msgstr ""
"опцията „--default“ изисква булева стойност при „--type=bool“, а не „%s“"
-#: builtin/env--helper.c:82
#, c-format
msgid ""
"option `--default' expects an unsigned long value with `--type=ulong`, not `"
@@ -15493,247 +5831,192 @@ msgstr ""
"опцията „--default“ изисква целочислена стойност без знак при „--"
"type=ulong“, а не „%s“"
-#: builtin/fast-export.c:29
-msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
-msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
+msgid "git fast-export [<rev-list-opts>]"
+msgstr "git fast-export [ОПЦИЯ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ…]"
-#: builtin/fast-export.c:843
msgid "Error: Cannot export nested tags unless --mark-tags is specified."
msgstr ""
"Грешка: непреките етикети не се изнасят, освен ако не зададете „--mark-tags“."
-#: builtin/fast-export.c:1152
msgid "--anonymize-map token cannot be empty"
msgstr "опцията „--anonymize-map“ изисква аргумент"
-#: builtin/fast-export.c:1171
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:1173
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:1176
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:1179
msgid "select handling of commit messages in an alternate encoding"
msgstr ""
"как да се обработват съобщенията за подаване, които са в друго кодиране"
-#: builtin/fast-export.c:1182
msgid "dump marks to this file"
msgstr "запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1184
msgid "import marks from this file"
msgstr "внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1188
msgid "import marks from this file if it exists"
msgstr "внасяне на маркерите от този ФАЙЛ, ако съществува"
-#: builtin/fast-export.c:1190
msgid "fake a tagger when tags lack one"
msgstr ""
"да се използва изкуствено име на човек при липса на създател на етикета"
-#: builtin/fast-export.c:1192
msgid "output full tree for each commit"
msgstr "извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:1194
msgid "use the done feature to terminate the stream"
msgstr "използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:1195
msgid "skip output of blob data"
msgstr "без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1196 builtin/log.c:1841
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
-#: builtin/fast-export.c:1197
msgid "apply refspec to exported refs"
msgstr "прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
-#: builtin/fast-export.c:1198
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fast-export.c:1199
msgid "from:to"
msgstr "ОТ:КЪМ"
-#: builtin/fast-export.c:1200
msgid "convert <from> to <to> in anonymized output"
msgstr "заместване ОТ със КЪМ в анонимизирания изход"
-#: builtin/fast-export.c:1203
msgid "reference parents which are not in fast-export stream by object id"
msgstr ""
"указване на родителите, които не са в потока на бързо изнасяне, с "
"идентификатор на обект"
-#: builtin/fast-export.c:1205
msgid "show original object ids of blobs/commits"
msgstr "извеждане на първоначалните идентификатори на обектите BLOB/подавяния"
-#: builtin/fast-export.c:1207
msgid "label tags with mark ids"
msgstr "задаване на идентификатори на маркери на етикетите"
-#: builtin/fast-import.c:3090
#, c-format
msgid "Missing from marks for submodule '%s'"
msgstr "Липсват маркери „от“ за подмодула „%s“"
-#: builtin/fast-import.c:3092
#, c-format
msgid "Missing to marks for submodule '%s'"
msgstr "Липсват маркери „до“ за подмодула „%s“"
-#: builtin/fast-import.c:3227
#, c-format
msgid "Expected 'mark' command, got %s"
msgstr "Очаква се команда „mark“, а бе получена: „%s“"
-#: builtin/fast-import.c:3232
#, c-format
msgid "Expected 'to' command, got %s"
msgstr "Очаква се команда „to“, а бе получена: „%s“"
-#: builtin/fast-import.c:3324
msgid "Expected format name:filename for submodule rewrite option"
msgstr "опцията за презапис на подмодул изисква формат: име:име_на_файл"
-#: builtin/fast-import.c:3379
#, c-format
msgid "feature '%s' forbidden in input without --allow-unsafe-features"
msgstr "„%s“ изисква изричното задаване на опцията „--allow-unsafe-features“"
-#: builtin/fetch-pack.c:242
#, c-format
msgid "Lockfile created but not reported: %s"
msgstr "Заключващият файл е създаден, но не е докладван: „%s“"
-#: builtin/fetch.c:36
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/fetch.c:37
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
-#: builtin/fetch.c:38
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
-#: builtin/fetch.c:39
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:123
msgid "fetch.parallel cannot be negative"
msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
-#: builtin/fetch.c:146 builtin/pull.c:189
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:148 builtin/pull.c:249
msgid "set upstream for git pull/fetch"
msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
-#: builtin/fetch.c:150 builtin/pull.c:192
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:152
msgid "use atomic transaction to update references"
msgstr "изискване на атомарни операции за обновяване на указателите"
-#: builtin/fetch.c:154 builtin/pull.c:195
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:155
msgid "force overwrite of local reference"
msgstr "принудително презаписване на локален указател"
-#: builtin/fetch.c:157
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:199
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:161
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:163
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:165
msgid "modify the refspec to place all refs within refs/prefetch/"
msgstr ""
"промяна на указателя, така че и той, както останалите, да бъде в „refs/"
"prefetch/“"
-#: builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:202
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:169
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и презаписване на променените"
-#: builtin/fetch.c:170 builtin/fetch.c:195 builtin/pull.c:123
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:171
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:176
msgid "write fetched references to the FETCH_HEAD file"
msgstr "запазване на доставените указатели във файла „FETCH_HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:210
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:179
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:182 builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:213
-#: builtin/pull.c:222
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:184 builtin/pull.c:216
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:190 builtin/pull.c:225
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:193
+msgid "re-fetch without negotiating common commits"
+msgstr "повторно доставяне без договаряне на общите подавания"
+
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:196
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -15741,108 +6024,82 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:200 builtin/pull.c:228
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:230
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:202 builtin/pull.c:231
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:209 builtin/pull.c:244
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "докладване, че всички обекти може са достижими при започване от този"
-#: builtin/fetch.c:211
msgid "do not fetch a packfile; instead, print ancestors of negotiation tips"
msgstr ""
"без доставяне на пакетни файлове, вместо това да се извеждат предшественици "
"на договорните върхове"
-#: builtin/fetch.c:214 builtin/fetch.c:216
msgid "run 'maintenance --auto' after fetching"
msgstr "изпълняване на „maintenance --auto“ след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:218 builtin/pull.c:247
msgid "check for forced-updates on all updated branches"
msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
-#: builtin/fetch.c:220
msgid "write the commit-graph after fetching"
msgstr "запазване на гра̀фа с подаванията след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:222
msgid "accept refspecs from stdin"
msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/fetch.c:592
msgid "couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:766
-#, c-format
-msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
-msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-
-#: builtin/fetch.c:867
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:871
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуален]"
-#: builtin/fetch.c:883 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:973
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:885
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:886
msgid "checked out in another worktree"
msgstr "изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/fetch.c:896
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:897 builtin/fetch.c:934 builtin/fetch.c:956
-#: builtin/fetch.c:968
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:901
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
-#: builtin/fetch.c:923
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:926
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:929
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:968
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:973
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:1076
+#, c-format
+msgid "cannot open '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
+
msgid ""
"fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled; to re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -15855,7 +6112,6 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates true"
-#: builtin/fetch.c:1080
#, c-format
msgid ""
"it took %.2f seconds to check forced updates; you can use\n"
@@ -15869,23 +6125,19 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
-#: builtin/fetch.c:1112
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:1141
#, c-format
msgid "rejected %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на „%s“, защото плитките върхове не може да бъдат обновявани"
-#: builtin/fetch.c:1231 builtin/fetch.c:1379
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1252
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -15895,50 +6147,44 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1349
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1350
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1382
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1383 builtin/remote.c:1128
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1405
#, c-format
msgid "refusing to fetch into branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "не може да доставите в клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1425
#, c-format
msgid "option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1428
#, c-format
msgid "option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1455
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid object"
+msgstr "„%s“ е неправилен обект"
+
#, c-format
msgid "the object %s does not exist"
msgstr "обектът „%s“ не съществува"
-#: builtin/fetch.c:1643
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr ""
"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1655
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to '%s' from '%s' when it does not point to "
@@ -15947,19 +6193,15 @@ msgstr ""
"следеното от „HEAD“ не може да се смени от „%2$s“ на „%1$s“, защото второто "
"не сочи към никой клон."
-#: builtin/fetch.c:1668
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1670
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1672
msgid "unknown branch type"
msgstr "непознат вид клон"
-#: builtin/fetch.c:1674
msgid ""
"no source branch found;\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option"
@@ -15967,22 +6209,18 @@ msgstr ""
"не е открит клон за следене;\n"
"трябва изрично да зададете точно един клон с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1804 builtin/fetch.c:1867
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1814 builtin/fetch.c:1869
#, c-format
msgid "could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1826
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1930
msgid ""
"no remote repository specified; please specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched"
@@ -15990,49 +6228,39 @@ msgstr ""
"не сте указали отдалечено хранилище; задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1966
msgid "you need to specify a tag name"
msgstr "трябва да укажете име на етикет"
-#: builtin/fetch.c:2032
-msgid "--negotiate-only needs one or more --negotiate-tip=*"
+msgid "--negotiate-only needs one or more --negotiation-tip=*"
msgstr ""
-"Опцията „--negotiate-only“ изисква една или повече опции „--negotiate-tip=*“"
+"Опцията „--negotiate-only“ изисква една или повече опции „--negotiation-"
+"tip=*“"
-#: builtin/fetch.c:2036
msgid "negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:2045
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не може да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2062
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не може да добавите аргумент-хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2064
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "към „git fetch --all“ не може да добавите аргумент-указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:2073
#, c-format
msgid "no such remote or remote group: %s"
msgstr "няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:2081
msgid "fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "доставянето на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:2097
msgid "must supply remote when using --negotiate-only"
msgstr "опцията „--negotiate-only“ изисква хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2102
msgid "protocol does not support --negotiate-only, exiting"
msgstr "протоколът не поддържа опцията „--negotiate-only“, изход от програмата"
-#: builtin/fetch.c:2121
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -16040,149 +6268,115 @@ msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „extensions.partialclone“"
-#: builtin/fetch.c:2125
msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
msgstr ""
"опцията „--atomic“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2129
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr "опцията „--stdin“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:7
msgid ""
"git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ] | --no-log] [--file ФАЙЛ]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:19
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr ""
"вмъкване на журнал състоящ се от не повече от БРОЙ записа от съкратения "
"журнал"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:22
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "псевдоним на „--log“ (ОСТАРЯЛО)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:25
msgid "text"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:26
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "за начало на съобщението да се ползва ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:28
msgid "use <name> instead of the real target branch"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо истинския клон-цел"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:29
msgid "file to read from"
msgstr "файл, от който да се чете"
-#: builtin/for-each-ref.c:10
msgid "git for-each-ref [<options>] [<pattern>]"
msgstr "git for-each-ref [ОПЦИЯ…] [ШАБЛОН]"
-#: builtin/for-each-ref.c:11
msgid "git for-each-ref [--points-at <object>]"
msgstr "git for-each-ref [--points ОБЕКТ]"
-#: builtin/for-each-ref.c:12
msgid "git for-each-ref [--merged [<commit>]] [--no-merged [<commit>]]"
msgstr "git for-each-ref [--merged [ПОДАВАНЕ]] [--no-merged [ПОДАВАНЕ]]"
-#: builtin/for-each-ref.c:13
msgid "git for-each-ref [--contains [<commit>]] [--no-contains [<commit>]]"
msgstr "git for-each-ref [--contains [ПОДАВАНЕ]] [--no-contains [ПОДАВАНЕ]]"
-#: builtin/for-each-ref.c:31
msgid "quote placeholders suitably for shells"
msgstr "цитиране подходящо за командни интерпретатори на обвивката"
-#: builtin/for-each-ref.c:33
msgid "quote placeholders suitably for perl"
msgstr "цитиране подходящо за perl"
-#: builtin/for-each-ref.c:35
msgid "quote placeholders suitably for python"
msgstr "цитиране подходящо за python"
-#: builtin/for-each-ref.c:37
msgid "quote placeholders suitably for Tcl"
msgstr "цитиране подходящо за tcl"
-#: builtin/for-each-ref.c:40
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:42 builtin/tag.c:481
msgid "respect format colors"
msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
-#: builtin/for-each-ref.c:45
msgid "print only refs which points at the given object"
msgstr "извеждане само на указателите, сочещи към ОБЕКТА"
-#: builtin/for-each-ref.c:47
msgid "print only refs that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:48
msgid "print only refs that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:49
msgid "print only refs which contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/for-each-ref.c:50
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/for-each-repo.c:9
msgid "git for-each-repo --config=<config> <command-args>"
msgstr "git for-each-repo --config=НАСТРОЙКА АРГУМЕНТ…"
-#: builtin/for-each-repo.c:34
msgid "config"
msgstr "настройка"
-#: builtin/for-each-repo.c:35
msgid "config key storing a list of repository paths"
msgstr "настройка, която съдържа списък с пътища към хранилища"
-#: builtin/for-each-repo.c:43
msgid "missing --config=<config>"
msgstr "липсва --config=НАСТРОЙКА"
-#: builtin/fsck.c:69 builtin/fsck.c:128 builtin/fsck.c:129
msgid "unknown"
msgstr "непознат"
#. TRANSLATORS: e.g. error in tree 01bfda: <more explanation>
-#: builtin/fsck.c:78 builtin/fsck.c:100
#, c-format
msgid "error in %s %s: %s"
msgstr "грешка в %s „%s“: %s"
#. TRANSLATORS: e.g. warning in tree 01bfda: <more explanation>
-#: builtin/fsck.c:94
#, c-format
msgid "warning in %s %s: %s"
msgstr "предупреждение за %s „%s“: %s"
-#: builtin/fsck.c:124 builtin/fsck.c:127
#, c-format
msgid "broken link from %7s %s"
msgstr "скъсана връзка от %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:136
msgid "wrong object type in link"
msgstr "неправилен вид обект във връзката"
-#: builtin/fsck.c:152
#, c-format
msgid ""
"broken link from %7s %s\n"
@@ -16191,246 +6385,299 @@ msgstr ""
"скъсана връзка от %7s %s\n"
" към %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:264
+msgid "Checking connectivity"
+msgstr "Проверка на свързаността"
+
#, c-format
msgid "missing %s %s"
msgstr "липсващ обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:291
#, c-format
msgid "unreachable %s %s"
msgstr "недостижим обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:311
#, c-format
msgid "dangling %s %s"
msgstr "извън клон: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:321
msgid "could not create lost-found"
msgstr "„lost-found“ не може да се създаде"
-#: builtin/fsck.c:332
+#, c-format
+msgid "could not write '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се запише"
+
#, c-format
msgid "could not finish '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: builtin/fsck.c:349
#, c-format
msgid "Checking %s"
msgstr "Проверка на „%s“"
-#: builtin/fsck.c:387
#, c-format
msgid "Checking connectivity (%d objects)"
msgstr "Проверка на свързаността (%d обекта)"
-#: builtin/fsck.c:406
#, c-format
msgid "Checking %s %s"
msgstr "Проверяване на %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:411
msgid "broken links"
msgstr "скъсани връзки"
-#: builtin/fsck.c:420
#, c-format
msgid "root %s"
msgstr "начална директория „%s“"
-#: builtin/fsck.c:428
#, c-format
msgid "tagged %s %s (%s) in %s"
msgstr "приложен етикет „%s“ върху „%s“ (%s) в „%s“"
-#: builtin/fsck.c:457
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing"
msgstr "%s: липсващ или повреден обект"
-#: builtin/fsck.c:482
#, c-format
msgid "%s: invalid reflog entry %s"
msgstr "%s: неправилен запис в журнала за указатели „%s“"
-#: builtin/fsck.c:496
#, c-format
msgid "Checking reflog %s->%s"
msgstr "Проверка на журнала на указателите: „%s“ до „%s“"
-#: builtin/fsck.c:530
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer %s"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:537
#, c-format
msgid "%s: not a commit"
msgstr "%s: не е подаване!"
-#: builtin/fsck.c:591
msgid "notice: No default references"
msgstr "внимание: няма указатели по подразбиране"
-#: builtin/fsck.c:621
#, c-format
msgid "%s: hash-path mismatch, found at: %s"
msgstr "%s: разлика в контролната сума при: %s"
-#: builtin/fsck.c:624
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
msgstr "%s: развален или липсващ обект: %s"
-#: builtin/fsck.c:628
#, c-format
msgid "%s: object is of unknown type '%s': %s"
msgstr "%s: обектът е непознат вид „%s“: %s"
-#: builtin/fsck.c:645
#, c-format
msgid "%s: object could not be parsed: %s"
msgstr "„%s“: не може да се анализира: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:665
#, c-format
msgid "bad sha1 file: %s"
msgstr "неправилен ред с контролна сума по SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:686
msgid "Checking object directory"
msgstr "Проверка на директория с обекти"
-#: builtin/fsck.c:689
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:705
#, c-format
msgid "Checking %s link"
msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
#
-#: builtin/fsck.c:710 builtin/index-pack.c:859
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен указател „%s“"
-#: builtin/fsck.c:717
#, c-format
msgid "%s points to something strange (%s)"
msgstr "„%s“ сочи към нещо необичайно (%s)"
-#: builtin/fsck.c:723
#, c-format
msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
msgstr "%s: несвързаният връх „HEAD“ не сочи към нищо"
-#: builtin/fsck.c:727
#, c-format
msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
msgstr "предупреждение: „%s“ сочи към все още несъществуващ клон (%s)"
-#: builtin/fsck.c:739
msgid "Checking cache tree"
msgstr "Проверка на дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:744
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1 в дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:753
msgid "non-tree in cache-tree"
msgstr "в дървото на кеша има нещо, което не е дърво"
-#: builtin/fsck.c:784
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:790
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:791
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:792
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:793
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:794
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
-#: builtin/fsck.c:795
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване и на указателите от журнала с указателите (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:796
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:797
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:798 builtin/mktag.c:76
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:800
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:801 builtin/prune.c:146
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:802
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:862 builtin/index-pack.c:261
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-#: builtin/fsck.c:890
#, c-format
msgid "%s: object missing"
msgstr "„%s“: липсващ обект"
-#: builtin/fsck.c:901
#, c-format
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
-#: builtin/gc.c:39
+msgid "git fsmonitor--daemon start [<options>]"
+msgstr "git fsmonitor--daemon start [ОПЦИЯ…]"
+
+msgid "git fsmonitor--daemon run [<options>]"
+msgstr "git fsmonitor--daemon run [ОПЦИЯ…]"
+
+msgid "git fsmonitor--daemon stop"
+msgstr "git fsmonitor--daemon stop"
+
+msgid "git fsmonitor--daemon status"
+msgstr "git fsmonitor--daemon status"
+
+#, c-format
+msgid "value of '%s' out of range: %d"
+msgstr "дължината на „%s“ e извън интервала: %d"
+
+#, c-format
+msgid "value of '%s' not bool or int: %d"
+msgstr "СТОЙНОСТТА на „%s“ не е нито булева, нито целочислена, а трябва: %d"
+
+#, c-format
+msgid "fsmonitor-daemon is watching '%s'\n"
+msgstr "fsmonitor-daemon наблюдава „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "fsmonitor-daemon is not watching '%s'\n"
+msgstr "fsmonitor-daemon не наблюдава „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "could not create fsmonitor cookie '%s'"
+msgstr "бисквитката за fsmonitor „%s“ не може да бъде създадена"
+
+#, c-format
+msgid "fsmonitor: cookie_result '%d' != SEEN"
+msgstr "fsmonitor: резултатът от бисквитката (cookie_result) „%d“ != SEEN"
+
+#, c-format
+msgid "could not start IPC thread pool on '%s'"
+msgstr ""
+"неуспешно стартиране на запаса нишки за комуникация между процеси върху „%s“"
+
+msgid "could not start fsmonitor listener thread"
+msgstr "слушащата нишка на fsmonitor не може да се стартира"
+
+msgid "could not start fsmonitor health thread"
+msgstr ""
+"нишката за следенето на състоянието на fsmonitor не може да се стартира"
+
+msgid "could not initialize listener thread"
+msgstr "слушащата нишка не може да се стартира"
+
+msgid "could not initialize health thread"
+msgstr "нишката за следенето на състоянието не може да се стартира"
+
+#, c-format
+msgid "could not cd home '%s'"
+msgstr "директорията не може да се смени да е домашната „%s“"
+
+#, c-format
+msgid "fsmonitor--daemon is already running '%s'"
+msgstr "процесът „fsmonitor--daemon“ вече е стартирал в „%s“"
+
+#, c-format
+msgid "running fsmonitor-daemon in '%s'\n"
+msgstr "процесът „fsmonitor-daemon“ се стартира в „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "starting fsmonitor-daemon in '%s'\n"
+msgstr "стартиране на процеса „fsmonitor-daemon“ в „%s“\n"
+
+msgid "daemon failed to start"
+msgstr "неуспешно стартиране на процеса"
+
+msgid "daemon not online yet"
+msgstr "демонът все още не е на линия"
+
+msgid "daemon terminated"
+msgstr "демонът е убит"
+
+msgid "detach from console"
+msgstr "отделяне от конзолата"
+
+msgid "use <n> ipc worker threads"
+msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
+
+msgid "max seconds to wait for background daemon startup"
+msgstr "секунди изчакване на демона да стартира"
+
+#, c-format
+msgid "invalid 'ipc-threads' value (%d)"
+msgstr "неправилна стойност за „ipc-threads“: %d"
+
+#, c-format
+msgid "Unhandled subcommand '%s'"
+msgstr "Неподдържана подкоманда: „%s“"
+
+msgid "fsmonitor--daemon not supported on this platform"
+msgstr "„fsmonitor--daemon“ не се поддържа на тази платформа"
+
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:93
#, c-format
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
-#: builtin/gc.c:129
#, c-format
msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/gc.c:488 builtin/init-db.c:57
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/gc.c:504
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -16446,58 +6693,50 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:552
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:554
+msgid "pack unreferenced objects separately"
+msgstr "пакетиране на обектите, към които нищо не сочи, отделно"
+
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:555
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:558
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:561
msgid "repack all other packs except the largest pack"
msgstr "препакетиране на всичко без най-големия пакет"
-#: builtin/gc.c:577
#, c-format
-msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
-msgstr "неразпозната стойност на „gc.logexpiry“ %s"
+msgid "failed to parse gc.logExpiry value %s"
+msgstr "неразпозната стойност на „gc.logExpiry“ %s"
-#: builtin/gc.c:588
#, c-format
msgid "failed to parse prune expiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на периода за окастряне: %s"
-#: builtin/gc.c:608
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:610
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:611
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:652
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -16506,505 +6745,389 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:707
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
"Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти.\n"
"Използвайте „git prune“, за да ги окастрите."
-#: builtin/gc.c:717
msgid ""
"git maintenance run [--auto] [--[no-]quiet] [--task=<task>] [--schedule]"
msgstr ""
"git maintenance run [--auto] [--[no-]quiet] [--task=ЗАДАЧА] [--schedule]"
-#: builtin/gc.c:747
msgid "--no-schedule is not allowed"
msgstr "опцията „--no-schedule“ не е позволена"
-#: builtin/gc.c:752
#, c-format
msgid "unrecognized --schedule argument '%s'"
msgstr "непознат аргумент към „--schedule“: %s"
-#: builtin/gc.c:870
msgid "failed to write commit-graph"
msgstr "графът с подаванията не може да бъде записан"
-#: builtin/gc.c:906
msgid "failed to prefetch remotes"
msgstr "неуспешно предварително доставяне на отдалечените клони"
-#: builtin/gc.c:1022
msgid "failed to start 'git pack-objects' process"
msgstr "процесът за командата „git pack-objects“ не може да бъде стартиран"
-#: builtin/gc.c:1039
msgid "failed to finish 'git pack-objects' process"
msgstr "процесът за командата „git pack-objects“ не може да завърши"
-#: builtin/gc.c:1090
msgid "failed to write multi-pack-index"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде записан"
-#: builtin/gc.c:1106
msgid "'git multi-pack-index expire' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git multi-pack-index expire“"
-#: builtin/gc.c:1165
msgid "'git multi-pack-index repack' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git multi-pack-index repack“"
-#: builtin/gc.c:1174
msgid ""
"skipping incremental-repack task because core.multiPackIndex is disabled"
msgstr ""
"задачата „incremental-repack“ се прескача, защото настройката „core."
"multiPackIndex“ е изключена"
-#: builtin/gc.c:1278
#, c-format
msgid "lock file '%s' exists, skipping maintenance"
msgstr "заключващият файл „%s“ съществува. Действието се прескача"
-#: builtin/gc.c:1308
#, c-format
msgid "task '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на задачата „%s“"
-#: builtin/gc.c:1390
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid task"
msgstr "„%s“ не е правилна задача"
-#: builtin/gc.c:1395
#, c-format
msgid "task '%s' cannot be selected multiple times"
msgstr "задачата „%s“ не може да се избере повече от веднъж"
-#: builtin/gc.c:1410
msgid "run tasks based on the state of the repository"
msgstr "изпълняване на задачи според състоянието на хранилището"
-#: builtin/gc.c:1411
msgid "frequency"
msgstr "честота"
-#: builtin/gc.c:1412
msgid "run tasks based on frequency"
msgstr "изпълняване на задачи по график"
-#: builtin/gc.c:1415
msgid "do not report progress or other information over stderr"
msgstr "без извеждане на напредъка и друга информация на стандартния изход"
-#: builtin/gc.c:1416
msgid "task"
msgstr "задача"
-#: builtin/gc.c:1417
msgid "run a specific task"
msgstr "изпълнение на определена задача"
-#: builtin/gc.c:1434
msgid "use at most one of --auto and --schedule=<frequency>"
msgstr "опциите „--auto“ и „--schedule=ЧЕСТОТА“ са несъвместими"
-#: builtin/gc.c:1477
msgid "failed to run 'git config'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git config“"
-#: builtin/gc.c:1629
#, c-format
msgid "failed to expand path '%s'"
msgstr "грешка при заместването на пътя „%s“"
-#: builtin/gc.c:1656 builtin/gc.c:1694
msgid "failed to start launchctl"
msgstr "неуспешно стартиране на „launchctl“."
-#: builtin/gc.c:1769 builtin/gc.c:2237
#, c-format
msgid "failed to create directories for '%s'"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: builtin/gc.c:1796
#, c-format
msgid "failed to bootstrap service %s"
msgstr "услугата „%s“ не може се настрои първоначално"
-#: builtin/gc.c:1889
msgid "failed to create temp xml file"
msgstr "неуспешно създаване на временен файл за xml"
-#: builtin/gc.c:1979
msgid "failed to start schtasks"
msgstr "задачите за периодично изпълнение не може да се стартират"
-#: builtin/gc.c:2063
msgid "failed to run 'crontab -l'; your system might not support 'cron'"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „crontab -l“. Системата ви може да не поддържа "
"„cron“"
-#: builtin/gc.c:2080
msgid "failed to run 'crontab'; your system might not support 'cron'"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „crontab“. Системата ви може да не поддържа „cron“"
-#: builtin/gc.c:2084
msgid "failed to open stdin of 'crontab'"
msgstr "стандартният вход на „crontab“ не може да се отвори"
-#: builtin/gc.c:2126
msgid "'crontab' died"
msgstr "процесът на „crontab“ умря"
-#: builtin/gc.c:2191
msgid "failed to start systemctl"
msgstr "неуспешно стартиране на „systemctl“"
-#: builtin/gc.c:2201
msgid "failed to run systemctl"
msgstr "неуспешно изпълнение на „systemctl“"
-#: builtin/gc.c:2210 builtin/gc.c:2215 builtin/worktree.c:62
-#: builtin/worktree.c:944
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/gc.c:2395
+#, c-format
+msgid "failed to flush '%s'"
+msgstr "грешка при изчистването на буферите при записването на „%s“"
+
#, c-format
msgid "unrecognized --scheduler argument '%s'"
msgstr "непознат аргумент към „--scheduler“: %s"
-#: builtin/gc.c:2420
msgid "neither systemd timers nor crontab are available"
msgstr "липсват както таймери на systemd, така и crontab"
-#: builtin/gc.c:2435
#, c-format
msgid "%s scheduler is not available"
msgstr "планиращият модул „%s“ липсва"
-#: builtin/gc.c:2449
msgid "another process is scheduling background maintenance"
msgstr "друг процес задава поддръжката на заден фон"
-#: builtin/gc.c:2471
msgid "git maintenance start [--scheduler=<scheduler>]"
msgstr "git maintenance start [--scheduler=ПЛАНИРАЩ_МОДУЛ]"
-#: builtin/gc.c:2480
msgid "scheduler"
msgstr "ПЛАНИРАЩ_МОДУЛ"
-#: builtin/gc.c:2481
msgid "scheduler to trigger git maintenance run"
msgstr "ПЛАНИРАЩият_МОДУЛ, който да изпълнява задачите"
-#: builtin/gc.c:2495
msgid "failed to add repo to global config"
msgstr "неуспешно добавяне на хранилище към файла с глобални настройки"
-#: builtin/gc.c:2504
msgid "git maintenance <subcommand> [<options>]"
msgstr "git maintenance ПОДКОМАНДА [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:2523
#, c-format
msgid "invalid subcommand: %s"
msgstr "неправилна подкоманда: „%s“"
-#: builtin/grep.c:30
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/grep.c:239
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
-#: builtin/grep.c:293
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
+#. #-#-#-#-# grep.c.po #-#-#-#-#
#. TRANSLATORS: %s is the configuration
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:301 builtin/index-pack.c:1582 builtin/index-pack.c:1785
-#: builtin/pack-objects.c:3142
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:488 builtin/grep.c:617 builtin/grep.c:657
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:672
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:752
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:851
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:853
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:855
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:857
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:859
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:862
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:864
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:866
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:868
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:870
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:873
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:875
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:877
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:881
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:884
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:887
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:890
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:893
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:894
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:895
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:896
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:898
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:900
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:902
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:905
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:907
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:910
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:912
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:913
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:915
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:917
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:920
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:923
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:925
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:927
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:928
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:931
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:933
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:936
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:938
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:940
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:952
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:954
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:957
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:957
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:961
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:1027
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1063
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--no-index“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1071
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1101
msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
msgstr "опциите „--untracked“ и „--recurse-submodules“ са несъвместими"
-#: builtin/grep.c:1105
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1108 builtin/pack-objects.c:4059
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1111 builtin/index-pack.c:1579 builtin/pack-objects.c:3139
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1145
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "опцията „--open-files-in-pager“ изисква търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1171
-msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
-msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-
-#: builtin/grep.c:1174
-msgid "--untracked cannot be used with --cached"
-msgstr "опциите „--untracked“ и „--cached“ са несъвместими"
-
-#: builtin/grep.c:1180
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1188
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
-#: builtin/hash-object.c:83
msgid ""
"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <file>..."
@@ -17012,109 +7135,78 @@ msgstr ""
"git hash-object [-t ВИД] [-w] [--path=ФАЙЛ | --no-filters] [--stdin] [--] "
"ФАЙЛ…"
-#: builtin/hash-object.c:84
-msgid "git hash-object --stdin-paths"
-msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-
-#: builtin/hash-object.c:96
msgid "object type"
msgstr "ВИД на обекта"
-#: builtin/hash-object.c:97
msgid "write the object into the object database"
msgstr "записване на обекта в базата от данни за обектите"
-#: builtin/hash-object.c:99
msgid "read the object from stdin"
msgstr "изчитане на обекта от стандартния вход"
-#: builtin/hash-object.c:101
msgid "store file as is without filters"
msgstr "запазване на файла както е — без филтри"
-#: builtin/hash-object.c:102
msgid ""
"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
msgstr ""
"създаване и изчисляване на контролни суми на произволни данни за повредени "
"обекти за трасиране на Git"
-#: builtin/hash-object.c:103
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "обработване на ФАЙЛа все едно е с този път"
-#: builtin/help.c:55
msgid "print all available commands"
msgstr "показване на всички налични команди"
-#: builtin/help.c:57
+msgid "show external commands in --all"
+msgstr "извеждане на външните команди при „--all“"
+
+msgid "show aliases in --all"
+msgstr "извеждане на псевдонимите при „--all“"
+
msgid "exclude guides"
msgstr "без въведения"
-#: builtin/help.c:58
msgid "show man page"
msgstr "показване на страница от ръководството"
-#: builtin/help.c:59
msgid "show manual in web browser"
msgstr "показване на страница от ръководството в уеб браузър"
-#: builtin/help.c:61
msgid "show info page"
msgstr "показване на информационна страница"
-#: builtin/help.c:63
msgid "print command description"
msgstr "извеждане на описанието на команда"
-#: builtin/help.c:65
msgid "print list of useful guides"
msgstr "показване на списък с въведения"
-#: builtin/help.c:67
msgid "print all configuration variable names"
msgstr "показване на имената на всички конфигуриращи променливи"
-#: builtin/help.c:78
-msgid ""
-"git help [-a|--all] [--[no-]verbose]]\n"
-" [[-i|--info] [-m|--man] [-w|--web]] [<command>]"
-msgstr ""
-"git help [-a|--all] [--[no-]verbose]]\n"
-" [[-i|--info] [-m|--man] [-w|--web]] [КОМАНДА]"
+msgid "git help [[-i|--info] [-m|--man] [-w|--web]] [<command>]"
+msgstr "git help [[-i|--info] [-m|--man] [-w|--web]] [КОМАНДА…]"
-#: builtin/help.c:80
-msgid "git help [-g|--guides]"
-msgstr "git help [-g|--guides]"
-
-#: builtin/help.c:81
-msgid "git help [-c|--config]"
-msgstr "git help [-c|--config]"
-
-#: builtin/help.c:196
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "непознат формат на помощта „%s“"
-#: builtin/help.c:222
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "Неуспешно стартиране на „emacsclient“."
-#: builtin/help.c:235
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "Версията на „emacsclient“ не може да се анализира."
-#: builtin/help.c:243
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d (< 22)."
-#: builtin/help.c:261 builtin/help.c:283 builtin/help.c:293 builtin/help.c:301
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: builtin/help.c:339
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -17123,7 +7215,6 @@ msgstr ""
"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
-#: builtin/help.c:351
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -17132,415 +7223,340 @@ msgstr ""
"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
-#: builtin/help.c:466
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:482
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:489
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:550 builtin/help.c:561 git.c:348
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:564 git.c:380
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
-#: builtin/help.c:580
-msgid "this option doesn't take any other arguments"
-msgstr "опцията не приема аргументи"
+#, c-format
+msgid "the '%s' option doesn't take any non-option arguments"
+msgstr "опцията „%s“ не приема аргументи"
+
+msgid ""
+"the '--no-[external-commands|aliases]' options can only be used with '--all'"
+msgstr "опциите „--no-[external-commands|aliases]“ изискват опцията „--all“"
-#: builtin/help.c:601 builtin/help.c:628
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/help.c:623
msgid "'git help config' for more information"
msgstr "За повече информация изпълнете „git help config“"
-#: builtin/index-pack.c:221
+msgid "git hook run [--ignore-missing] <hook-name> [-- <hook-args>]"
+msgstr "git hook run [--ignore-missing] КУКА [-- АРГУМЕНТ_ЗА_КУКА…]"
+
+msgid "silently ignore missing requested <hook-name>"
+msgstr "прескачане на заявена КУКА, която липсва"
+
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:241
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:244
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:294
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:304
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:305
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:317
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:324 builtin/pack-objects.c:756
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:327 builtin/unpack-objects.c:95
-msgid "pack exceeds maximum allowed size"
-msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
+#, c-format
+msgid "pack exceeds maximum allowed size (%s)"
+msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер (%s)"
-#: builtin/index-pack.c:358
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:360
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:376
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:482
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:531
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:539
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:547
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:578
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:580
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:606
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:751 builtin/index-pack.c:757 builtin/index-pack.c:781
-#: builtin/index-pack.c:820 builtin/index-pack.c:829
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:754 builtin/pack-objects.c:292
-#: builtin/pack-objects.c:352 builtin/pack-objects.c:458
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:818
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:826
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:840
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:843 builtin/index-pack.c:862
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "грешка при проверката на пакетирани