summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po146
1 files changed, 61 insertions, 85 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 2cb51af..66e2b7e 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -115,8 +115,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-30 18:50+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-04-30 18:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-05 09:35+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-07 09:24+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -1247,7 +1247,7 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:87 sequencer.c:1339 sequencer.c:1760 builtin/commit.c:777
+#: bundle.c:87 sequencer.c:1341 sequencer.c:1767 builtin/commit.c:777
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -1256,7 +1256,7 @@ msgstr "„%s“ не може да се отвори"
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:163 ref-filter.c:1852 sequencer.c:1162 sequencer.c:2299
+#: bundle.c:163 ref-filter.c:1852 sequencer.c:1162 sequencer.c:2321
#: builtin/blame.c:2811 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:353
#: builtin/log.c:897 builtin/log.c:1347 builtin/log.c:1673 builtin/log.c:1916
#: builtin/merge.c:359 builtin/shortlog.c:176
@@ -1322,7 +1322,7 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:40 sequencer.c:1572 builtin/am.c:419 builtin/am.c:455
+#: commit.c:40 sequencer.c:1579 builtin/am.c:419 builtin/am.c:455
#: builtin/am.c:1489 builtin/am.c:2126
#, c-format
msgid "could not parse %s"
@@ -2579,9 +2579,9 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:2375
+#: read-cache.c:2375 sequencer.c:1350 sequencer.c:2048
#, c-format
-msgid "could not stat '%s"
+msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
#: read-cache.c:2388
@@ -3056,12 +3056,12 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:294 sequencer.c:1675
+#: sequencer.c:294 sequencer.c:1682
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:297 sequencer.c:1553 sequencer.c:1680 sequencer.c:1694
+#: sequencer.c:297 sequencer.c:1560 sequencer.c:1687 sequencer.c:1701
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
@@ -3071,12 +3071,12 @@ msgstr "в „%s“ не може да се пише"
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:305 sequencer.c:1558 sequencer.c:1682
+#: sequencer.c:305 sequencer.c:1565 sequencer.c:1689
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се завърши."
-#: sequencer.c:329 sequencer.c:814 sequencer.c:1579 builtin/am.c:257
+#: sequencer.c:329 sequencer.c:814 sequencer.c:1586 builtin/am.c:257
#: builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1018
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
@@ -3251,7 +3251,7 @@ msgstr "неуспешно извличане на съобщението за
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1071 sequencer.c:1820
+#: sequencer.c:1071 sequencer.c:1827
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
@@ -3280,132 +3280,132 @@ msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:1302
+#: sequencer.c:1303
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:1310
+#: sequencer.c:1311
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:1342
+#: sequencer.c:1344
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: sequencer.c:1349
+#: sequencer.c:1356
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:1351
+#: sequencer.c:1358
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:1356
+#: sequencer.c:1363
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:1367
+#: sequencer.c:1374
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:1369
+#: sequencer.c:1376
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:1432
+#: sequencer.c:1439
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-#: sequencer.c:1435
+#: sequencer.c:1442
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:1492
+#: sequencer.c:1499
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:1530
+#: sequencer.c:1537
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:1531
+#: sequencer.c:1538
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:1534
+#: sequencer.c:1541
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:1548
+#: sequencer.c:1555
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:1604 sequencer.c:2159
+#: sequencer.c:1611 sequencer.c:2181
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:1606
+#: sequencer.c:1613
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1608 sequencer.c:1642
+#: sequencer.c:1615 sequencer.c:1649
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:1628 builtin/grep.c:910
+#: sequencer.c:1635 builtin/grep.c:910
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:1630
+#: sequencer.c:1637
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:1631
+#: sequencer.c:1638
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:1637
+#: sequencer.c:1644
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:1648
+#: sequencer.c:1655
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:1785 sequencer.c:2058
+#: sequencer.c:1792 sequencer.c:2080
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:1825 builtin/difftool.c:616
+#: sequencer.c:1832 builtin/difftool.c:616
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:1841
+#: sequencer.c:1848
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:1846
+#: sequencer.c:1853
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -3420,11 +3420,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:1852
+#: sequencer.c:1859
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:1858
+#: sequencer.c:1865
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -3441,17 +3441,17 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:1913 git-rebase.sh:169
+#: sequencer.c:1920 git-rebase.sh:169
#, c-format
msgid "Applied autostash."
msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
-#: sequencer.c:1925
+#: sequencer.c:1932
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:1927 git-rebase.sh:173
+#: sequencer.c:1934 git-rebase.sh:173
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -3462,57 +3462,57 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:2009
+#: sequencer.c:2016
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:2036
+#: sequencer.c:2058
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:2066
+#: sequencer.c:2088
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:2070
+#: sequencer.c:2092
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:2077
+#: sequencer.c:2099
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:2084
+#: sequencer.c:2106
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:2168
+#: sequencer.c:2190
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:2173
+#: sequencer.c:2195
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:2182
+#: sequencer.c:2204
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:2184
+#: sequencer.c:2206
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:2186
+#: sequencer.c:2208
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:2189
+#: sequencer.c:2211
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -3522,21 +3522,21 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:2199
+#: sequencer.c:2221
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:2279
+#: sequencer.c:2301
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:2283
+#: sequencer.c:2305
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:2316
+#: sequencer.c:2338
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
@@ -13376,7 +13376,7 @@ msgstr "директория за определянето на относите
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:356 builtin/submodule--helper.c:382
+#: builtin/submodule--helper.c:356 builtin/submodule--helper.c:380
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
@@ -13693,30 +13693,6 @@ msgstr "липсва съобщение за етикета"
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-#: builtin/tag.c:312
-msgid "tag: tagging "
-msgstr "tag: етикиране "
-
-#: builtin/tag.c:320
-msgid "object of unknown type"
-msgstr "обект от непознат вид"
-
-#: builtin/tag.c:327
-msgid "commit object"
-msgstr "обект-подаване"
-
-#: builtin/tag.c:335
-msgid "tree object"
-msgstr "обект-дърво"
-
-#: builtin/tag.c:338
-msgid "blob object"
-msgstr "обект-blob"
-
-#: builtin/tag.c:341
-msgid "other tag object"
-msgstr "друг обект-етикет"
-
#: builtin/tag.c:397
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"