summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po4598
1 files changed, 2516 insertions, 2082 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index a37d5df..48fe315 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -70,6 +70,8 @@
# linked checkout свързано изтегляне
# term управляваща дума (за git-bisect)
# mergetag етикет при сливане
+# packfile пакет
+# promisory гаратиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
# delta - разлика, делта, обект-разлика
# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
@@ -88,6 +90,7 @@
# ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
# manual, man page ръководство
# guide въведение
+# partial clone непълно хранилище
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -100,8 +103,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-01-07 07:50+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-11 22:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-03-16 07:29+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-16 09:53+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -152,7 +155,7 @@ msgstr ""
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:121 builtin/merge.c:1213
+#: advice.c:121 builtin/merge.c:1251
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
@@ -573,7 +576,7 @@ msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, койт
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4095 builtin/checkout.c:236 builtin/reset.c:148
+#: apply.c:4095 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:140
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
@@ -651,7 +654,7 @@ msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвър
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4545 builtin/fetch.c:761 builtin/fetch.c:1011
+#: apply.c:4545 builtin/fetch.c:775 builtin/fetch.c:1025
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
@@ -711,11 +714,11 @@ msgstr[1] ""
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2220 builtin/am.c:2223
-#: builtin/clone.c:116 builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:193
-#: builtin/submodule--helper.c:369 builtin/submodule--helper.c:860
-#: builtin/submodule--helper.c:863 builtin/submodule--helper.c:1230
-#: builtin/submodule--helper.c:1233 builtin/submodule--helper.c:1450
+#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257
+#: builtin/clone.c:118 builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:193
+#: builtin/submodule--helper.c:403 builtin/submodule--helper.c:1197
+#: builtin/submodule--helper.c:1200 builtin/submodule--helper.c:1567
+#: builtin/submodule--helper.c:1570 builtin/submodule--helper.c:1787
#: git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "път"
@@ -728,7 +731,7 @@ msgstr "без прилагане на промените напасващи н
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4927 builtin/am.c:2229
+#: apply.c:4927 builtin/am.c:2263
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
@@ -768,79 +771,79 @@ msgstr "прилагане на кръпката без промяна на ра
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4949
+#: apply.c:4950
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:4951
+#: apply.c:4952
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:4953
+#: apply.c:4954
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:4956 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:515
+#: apply.c:4957 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:515
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:4958
+#: apply.c:4959
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:4959 builtin/am.c:2208 builtin/interpret-trailers.c:95
+#: apply.c:4960 builtin/am.c:2242 builtin/interpret-trailers.c:95
#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
-#: builtin/pack-objects.c:3009
+#: builtin/pack-objects.c:3035
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:4960
+#: apply.c:4961
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4963 apply.c:4966
+#: apply.c:4964 apply.c:4967
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:4969
+#: apply.c:4970
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:4971
+#: apply.c:4972
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:4973
+#: apply.c:4974
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:4976
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:4976 builtin/add.c:292 builtin/check-ignore.c:21
-#: builtin/commit.c:1361 builtin/count-objects.c:96 builtin/fsck.c:640
-#: builtin/log.c:1896 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
+#: apply.c:4977 builtin/add.c:292 builtin/check-ignore.c:21
+#: builtin/commit.c:1276 builtin/count-objects.c:96 builtin/fsck.c:665
+#: builtin/log.c:1901 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:4978
+#: apply.c:4979
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:4981
+#: apply.c:4982
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:4983 builtin/am.c:2217
+#: apply.c:4984 builtin/am.c:2251
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:4984
+#: apply.c:4985
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -876,7 +879,7 @@ msgstr "ФОРМАТ"
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:437 builtin/log.c:1459
+#: archive.c:437 builtin/log.c:1462
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
@@ -884,11 +887,11 @@ msgstr "ПРЕФИКС"
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:439 builtin/blame.c:693 builtin/blame.c:694 builtin/config.c:62
-#: builtin/fast-export.c:1005 builtin/fast-export.c:1007 builtin/grep.c:861
-#: builtin/hash-object.c:102 builtin/ls-files.c:551 builtin/ls-files.c:554
+#: archive.c:439 builtin/blame.c:702 builtin/blame.c:703 builtin/config.c:62
+#: builtin/fast-export.c:1005 builtin/fast-export.c:1007 builtin/grep.c:869
+#: builtin/hash-object.c:103 builtin/ls-files.c:551 builtin/ls-files.c:554
#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568 builtin/read-tree.c:120
-#: parse-options.h:153
+#: parse-options.h:165
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
@@ -920,8 +923,8 @@ msgstr "добро компресиране"
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:458 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:106 builtin/clone.c:109
-#: builtin/submodule--helper.c:872 builtin/submodule--helper.c:1239
+#: archive.c:458 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:108 builtin/clone.c:111
+#: builtin/submodule--helper.c:1209 builtin/submodule--helper.c:1576
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
@@ -972,22 +975,22 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
-#: bisect.c:458
+#: bisect.c:460
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
-#: bisect.c:666
+#: bisect.c:668
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
-#: bisect.c:720
+#: bisect.c:722
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
-#: bisect.c:744
+#: bisect.c:746
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -996,7 +999,7 @@ msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:749
+#: bisect.c:751
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1005,7 +1008,7 @@ msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:754
+#: bisect.c:756
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1014,7 +1017,7 @@ msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:762
+#: bisect.c:764
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1025,7 +1028,7 @@ msgstr ""
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
-#: bisect.c:775
+#: bisect.c:777
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1041,31 +1044,31 @@ msgstr ""
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:862
+#: bisect.c:850
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:879 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:234
+#: bisect.c:869 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:235
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:930
+#: bisect.c:920
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:960
+#: bisect.c:950
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:979
+#: bisect.c:969
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:987
+#: bisect.c:977
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1074,7 +1077,7 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:1006
+#: bisect.c:996
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1084,47 +1087,47 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1012
+#: bisect.c:1002
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:1757
+#: blame.c:1758
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:1768
+#: blame.c:1769
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:1788
+#: blame.c:1789
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:1797 bundle.c:169 ref-filter.c:1981 sequencer.c:1177
-#: sequencer.c:2370 builtin/commit.c:1066 builtin/log.c:364 builtin/log.c:918
-#: builtin/log.c:1368 builtin/log.c:1697 builtin/log.c:1945 builtin/merge.c:369
+#: blame.c:1798 bundle.c:160 ref-filter.c:1978 sequencer.c:1699
+#: sequencer.c:2901 builtin/commit.c:976 builtin/log.c:366 builtin/log.c:920
+#: builtin/log.c:1371 builtin/log.c:1702 builtin/log.c:1950 builtin/merge.c:370
#: builtin/shortlog.c:191
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:1815
+#: blame.c:1816
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:1826
+#: blame.c:1827
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:1837
+#: blame.c:1838
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
@@ -1277,77 +1280,76 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:88 sequencer.c:1360 sequencer.c:1807 sequencer.c:2637
-#: sequencer.c:2663 sequencer.c:2754 sequencer.c:2856 builtin/commit.c:782
+#: bundle.c:88 sequencer.c:1879 sequencer.c:2337 builtin/commit.c:750
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: bundle.c:140
+#: bundle.c:139
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:193
+#: bundle.c:190
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
-#: bundle.c:200
+#: bundle.c:197
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
-#: bundle.c:202
+#: bundle.c:199
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
-#: bundle.c:261
+#: bundle.c:258
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: bundle.c:272
+#: bundle.c:269
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:314
+#: bundle.c:311
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:363
+#: bundle.c:360
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:453 builtin/log.c:181 builtin/log.c:1604 builtin/shortlog.c:296
+#: bundle.c:450 builtin/log.c:183 builtin/log.c:1607 builtin/shortlog.c:296
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:461
+#: bundle.c:458
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:473
+#: bundle.c:470
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bundle.c:501
+#: bundle.c:498
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
-#: color.c:301
+#: color.c:296
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:41 sequencer.c:1614 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
-#: builtin/am.c:1434 builtin/am.c:2069
+#: commit.c:41 sequencer.c:2141 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
+#: builtin/am.c:1436 builtin/am.c:2072
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -1357,7 +1359,7 @@ msgstr "„%s“ не може да се анализира"
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
-#: commit.c:1524
+#: commit.c:1506
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1463,69 +1465,69 @@ msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-#: config.c:1222
+#: config.c:1225
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1378
+#: config.c:1386
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1574
+#: config.c:1582
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:1906
+#: config.c:1914
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2093
+#: config.c:2101
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2136
+#: config.c:2144
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
-#: config.c:2162
+#: config.c:2170
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2187
+#: config.c:2195
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2189
+#: config.c:2197
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2248
+#: config.c:2256
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2591 config.c:2808
+#: config.c:2599 config.c:2816
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2698
+#: config.c:2706
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2700 builtin/remote.c:776
+#: config.c:2708 builtin/remote.c:776
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
@@ -1546,24 +1548,29 @@ msgstr ""
"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
"за достъп."
-#: connected.c:64 builtin/fsck.c:183 builtin/prune.c:141
+#: connected.c:66 builtin/fsck.c:198 builtin/prune.c:144
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
-#: connected.c:76
+#: connected.c:78
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:96
+#: connected.c:98
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:103
+#: connected.c:105
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
#: convert.c:205
#, c-format
+msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
+msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
+
+#: convert.c:207
+#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory."
@@ -1572,12 +1579,13 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:209
+#: convert.c:215
#, c-format
-msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
-msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
+msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
+msgstr ""
+"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
-#: convert.c:215
+#: convert.c:217
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
@@ -1588,12 +1596,6 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:219
-#, c-format
-msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
-msgstr ""
-"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
-
#: date.c:116
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
@@ -1694,7 +1696,7 @@ msgid ""
"'plain'"
msgstr ""
"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
-"„default“ (стандартно), „zebra“ (райе), „dimmed_zebra“ (притъмнено райе), "
+"„default“ (стандартно), „zebra“ (райе), „dimmed_zebra“ (тъмно райе), "
"„plain“ (обикновено)"
#: diff.c:341
@@ -1711,23 +1713,27 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3799
+#: diff.c:3822
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4127
+#: diff.c:4146
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4215
+#: diff.c:4149
+msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
+msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
+
+#: diff.c:4237
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4381
+#: diff.c:4403
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -1736,43 +1742,48 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4395
+#: diff.c:4417
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5446
+#: diff.c:5493
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:5449
+#: diff.c:5496
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
-#: diff.c:5452
+#: diff.c:5499
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-#: dir.c:2100
+#: dir.c:1866
+#, c-format
+msgid "could not open directory '%s'"
+msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
+
+#: dir.c:2108
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2219
+#: dir.c:2232
msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
msgstr ""
"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
-#: dir.c:3002 dir.c:3007
+#: dir.c:3024 dir.c:3029
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3032
+#: dir.c:3054
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -1791,184 +1802,193 @@ msgstr "Филтриране на съдържанието"
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
-#: fetch-pack.c:252
+#: fetch-object.c:17
+msgid "Remote with no URL"
+msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
+
+#: fetch-pack.c:253
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:264
-msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
-msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
+#: fetch-pack.c:265
+msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
+msgstr ""
+"git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:283 builtin/archive.c:63
+#: fetch-pack.c:284 builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
-#: fetch-pack.c:284
+#: fetch-pack.c:285
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
-#: fetch-pack.c:336
+#: fetch-pack.c:337
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:422
+#: fetch-pack.c:428
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:428
+#: fetch-pack.c:434
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:430
+#: fetch-pack.c:436
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:433
+#: fetch-pack.c:439
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:435
+#: fetch-pack.c:441
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:438
+#: fetch-pack.c:444
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
-#: fetch-pack.c:477
+#: fetch-pack.c:485
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:491
+#: fetch-pack.c:499
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:524
+#: fetch-pack.c:532
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:534 progress.c:229
+#: fetch-pack.c:542 progress.c:229
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:546
+#: fetch-pack.c:554
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:592
+#: fetch-pack.c:600
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:777
+#: fetch-pack.c:788
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:815
+#: fetch-pack.c:829
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:823
+#: fetch-pack.c:837
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:879
+#: fetch-pack.c:895
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:895
+#: fetch-pack.c:911
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:897
+#: fetch-pack.c:913
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:924
+#: fetch-pack.c:940
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:928
+#: fetch-pack.c:944
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:931
+#: fetch-pack.c:947
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
-#: fetch-pack.c:937
+#: fetch-pack.c:953
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
-#: fetch-pack.c:941
+#: fetch-pack.c:957
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
-#: fetch-pack.c:945
+#: fetch-pack.c:961
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
-#: fetch-pack.c:949
+#: fetch-pack.c:965
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:953
+#: fetch-pack.c:969
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:963
+#: fetch-pack.c:979
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
-#: fetch-pack.c:970
+#: fetch-pack.c:985
+msgid "Server supports filter"
+msgstr "Сървърът поддържа филтри"
+
+#: fetch-pack.c:993
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:976
+#: fetch-pack.c:999
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:980
+#: fetch-pack.c:1003
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:982
+#: fetch-pack.c:1005
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:993
+#: fetch-pack.c:1016
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1005
+#: fetch-pack.c:1028
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1167
+#: fetch-pack.c:1190
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1189
+#: fetch-pack.c:1212
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1192
+#: fetch-pack.c:1215
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
@@ -1991,17 +2011,18 @@ msgstr "Програмата не успя да запише самостоят
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-#: grep.c:2017
+#: grep.c:2022
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2034 builtin/clone.c:404 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:134
+#: grep.c:2039 setup.c:163 builtin/clone.c:407 builtin/diff.c:81
+#: builtin/rm.c:134
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:2045
+#: grep.c:2050
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -2151,19 +2172,18 @@ msgstr "не може да се ползва празно име като иде
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:416 builtin/commit.c:616
+#: ident.c:416 builtin/commit.c:582
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
-#: list-objects-filter-options.c:30
-msgid "multiple object filter types cannot be combined"
-msgstr "не може да комбинирате филтри по различен вид обекти"
+#: list-objects-filter-options.c:36
+msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
+msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
-#: list-objects-filter-options.c:41 list-objects-filter-options.c:68
-#, c-format
-msgid "invalid filter-spec expression '%s'"
-msgstr "указан е неправилен израз за филтър: „%s“"
+#: list-objects-filter-options.c:126
+msgid "cannot change partial clone promisor remote"
+msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
#: lockfile.c:151
#, c-format
@@ -2193,8 +2213,8 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:128 builtin/am.c:1943 builtin/am.c:1977 builtin/checkout.c:379
-#: builtin/checkout.c:600 builtin/clone.c:754
+#: merge.c:134 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:378
+#: builtin/checkout.c:599 builtin/clone.c:759
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
@@ -2211,62 +2231,62 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за п
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:752
+#: merge-recursive.c:771
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:763
+#: merge-recursive.c:782
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:777 merge-recursive.c:796
+#: merge-recursive.c:796 merge-recursive.c:815
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:786
+#: merge-recursive.c:805
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:828 builtin/cat-file.c:37
+#: merge-recursive.c:847 builtin/cat-file.c:37
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:830
+#: merge-recursive.c:849
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:854
+#: merge-recursive.c:873
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:865
+#: merge-recursive.c:884
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:870
+#: merge-recursive.c:889
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1010
+#: merge-recursive.c:1029
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:1014
+#: merge-recursive.c:1034
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1117
+#: merge-recursive.c:1146
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2275,7 +2295,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1122
+#: merge-recursive.c:1151
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2284,7 +2304,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1129
+#: merge-recursive.c:1158
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2293,7 +2313,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1134
+#: merge-recursive.c:1163
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2302,20 +2322,20 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1168
+#: merge-recursive.c:1197
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1168
+#: merge-recursive.c:1197
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1225
+#: merge-recursive.c:1254
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1250
+#: merge-recursive.c:1279
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -2324,145 +2344,145 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1255
+#: merge-recursive.c:1284
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1317
+#: merge-recursive.c:1346
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1350
+#: merge-recursive.c:1379
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1553
+#: merge-recursive.c:1582
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1568
+#: merge-recursive.c:1597
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-#: merge-recursive.c:1575 merge-recursive.c:1805
+#: merge-recursive.c:1604 merge-recursive.c:1834
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1632
+#: merge-recursive.c:1661
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:1635
+#: merge-recursive.c:1664
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:1704
+#: merge-recursive.c:1733
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:1704
+#: merge-recursive.c:1733
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:1714
+#: merge-recursive.c:1743
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:1721
+#: merge-recursive.c:1750
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:1757
+#: merge-recursive.c:1786
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:1771
+#: merge-recursive.c:1800
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1775 git-submodule.sh:932
+#: merge-recursive.c:1804 git-submodule.sh:879
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:1776
+#: merge-recursive.c:1805
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1870
+#: merge-recursive.c:1899
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1896
+#: merge-recursive.c:1925
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:1902
+#: merge-recursive.c:1931
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:1909
+#: merge-recursive.c:1938
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1918
+#: merge-recursive.c:1947
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1958
+#: merge-recursive.c:1987
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot merge (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: merge-recursive.c:1962
+#: merge-recursive.c:1991
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:1971
+#: merge-recursive.c:2000
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:2068
+#: merge-recursive.c:2097
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:2081
+#: merge-recursive.c:2110
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:2120
+#: merge-recursive.c:2149
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:2183
+#: merge-recursive.c:2212
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:2197 builtin/merge.c:656 builtin/merge.c:815
+#: merge-recursive.c:2228 builtin/merge.c:657 builtin/merge.c:816
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -2489,17 +2509,17 @@ msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
-#: notes-utils.c:42
+#: notes-utils.c:43
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr ""
"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
-#: notes-utils.c:101
+#: notes-utils.c:102
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
-#: notes-utils.c:111
+#: notes-utils.c:112
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
@@ -2509,7 +2529,7 @@ msgstr ""
#. the environment variable, the second %s is
#. its value.
#.
-#: notes-utils.c:141
+#: notes-utils.c:142
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
@@ -2519,30 +2539,30 @@ msgstr "Зададена е лоша стойност на променлива
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: packfile.c:556
+#: packfile.c:561
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1683
+#: packfile.c:1694
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1687
+#: packfile.c:1698
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
"да е отрязан)"
-#: parse-options.c:573
+#: parse-options.c:619
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:592
+#: parse-options.c:638
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -2550,17 +2570,17 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:598
+#: parse-options.c:644
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:601
+#: parse-options.c:647
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:640
+#: parse-options.c:686
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
@@ -2652,7 +2672,7 @@ msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: read-cache.c:1472
+#: read-cache.c:1473
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -2661,7 +2681,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1482
+#: read-cache.c:1483
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -2671,22 +2691,22 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:2370 sequencer.c:2731 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1048
+#: read-cache.c:2375 sequencer.c:3248 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1049
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:2442 sequencer.c:1369 sequencer.c:2096
+#: read-cache.c:2448 sequencer.c:1900 sequencer.c:2627
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:2455
+#: read-cache.c:2461
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:2467
+#: read-cache.c:2473
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -2705,18 +2725,18 @@ msgstr "обновяванията на указатели са забранен
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: refs/files-backend.c:1203 refs/packed-backend.c:1524
-#: refs/packed-backend.c:1534
+#: refs/files-backend.c:1203 refs/packed-backend.c:1528
+#: refs/packed-backend.c:1538
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1206 refs/packed-backend.c:1537
+#: refs/files-backend.c:1206 refs/packed-backend.c:1541
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1816
+#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1842
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
@@ -2910,130 +2930,140 @@ msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отдел
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1488 ref-filter.c:1519
+#: ref-filter.c:1364
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1491 ref-filter.c:1522
+#: ref-filter.c:1367
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1822
+#: ref-filter.c:1819
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:1889
+#: ref-filter.c:1886
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:1894
+#: ref-filter.c:1891
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:2156
+#: ref-filter.c:2152
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2250
+#: ref-filter.c:2246
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: remote.c:780
+#: remote.c:795
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:784
+#: remote.c:799
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:788
+#: remote.c:803
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:796
+#: remote.c:811
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
-#: remote.c:1711 remote.c:1813
+#: remote.c:1726 remote.c:1828
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1720
+#: remote.c:1735
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1723
+#: remote.c:1738
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1729
+#: remote.c:1744
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1744
+#: remote.c:1759
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1756
+#: remote.c:1771
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1767
+#: remote.c:1782
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1780
+#: remote.c:1795
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1802
+#: remote.c:1817
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:2106
+#: remote.c:2132
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2110
+#: remote.c:2136
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2113
+#: remote.c:2139
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:2117
+#: remote.c:2143
+#, c-format
+msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
+msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
+
+#: remote.c:2146
+#, c-format
+msgid " (use \"%s\" for details)\n"
+msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
+
+#: remote.c:2150
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2123
+#: remote.c:2156
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2126
+#: remote.c:2159
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -3041,11 +3071,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:2134
+#: remote.c:2167
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2137
+#: remote.c:2170
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -3060,28 +3090,28 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2147
+#: remote.c:2180
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: revision.c:2268
+#: revision.c:2277
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2271
+#: revision.c:2280
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2465
+#: revision.c:2477
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: run-command.c:645
+#: run-command.c:731
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:1188
+#: run-command.c:1274
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -3092,25 +3122,31 @@ msgstr ""
" git config advice.ignoredHook false"
#: send-pack.c:141
+msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
+msgstr ""
+"неочакван изчистващ пакет „flush“ при изчитане на състоянието от "
+"отдалеченото разпакетиране"
+
+#: send-pack.c:143
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr ""
"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
-#: send-pack.c:143
+#: send-pack.c:145
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:306
+#: send-pack.c:308
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:419
+#: send-pack.c:421
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:421
+#: send-pack.c:423
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -3118,32 +3154,37 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:433
+#: send-pack.c:435
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:438
+#: send-pack.c:440
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:218
+#: sequencer.c:158
+#, c-format
+msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
+msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
+
+#: sequencer.c:267
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:220
+#: sequencer.c:269
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:222
+#: sequencer.c:271
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:224
+#: sequencer.c:273
#, c-format
msgid "Unknown action: %d"
msgstr "Неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:281
+#: sequencer.c:330
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -3151,7 +3192,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:284
+#: sequencer.c:333
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -3161,43 +3202,43 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:297 sequencer.c:1718
+#: sequencer.c:346 sequencer.c:2245
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:300 sequencer.c:1595 sequencer.c:1723 sequencer.c:1737
-#: sequencer.c:2729 sequencer.c:2800 wrapper.c:656
+#: sequencer.c:349 sequencer.c:2124 sequencer.c:2250 sequencer.c:2264
+#: sequencer.c:3246 sequencer.c:3310 wrapper.c:656
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: sequencer.c:304
+#: sequencer.c:353
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:308 sequencer.c:1600 sequencer.c:1725
+#: sequencer.c:356 sequencer.c:2128 sequencer.c:2252
#, c-format
-msgid "failed to finalize '%s'."
-msgstr "„%s“ не може да се завърши."
+msgid "failed to finalize '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:332 sequencer.c:829 sequencer.c:1621 builtin/am.c:259
-#: builtin/commit.c:754 builtin/merge.c:1046
+#: sequencer.c:379 sequencer.c:1340 sequencer.c:2148 builtin/am.c:259
+#: builtin/commit.c:722 builtin/merge.c:1047
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:358
+#: sequencer.c:405
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:362
+#: sequencer.c:409
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:391
+#: sequencer.c:438
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
@@ -3205,20 +3246,20 @@ msgstr "%s: превъртане"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:477
+#: sequencer.c:526
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:496
+#: sequencer.c:542
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:516
+#: sequencer.c:562
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:600
+#: sequencer.c:658
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -3247,17 +3288,131 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:702
+#: sequencer.c:915
+msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
+msgstr ""
+"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
+"(prepare-commit-msg)"
+
+#: sequencer.c:922
+msgid ""
+"Your name and email address were configured automatically based\n"
+"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
+"You can suppress this message by setting them explicitly. Run the\n"
+"following command and follow the instructions in your editor to edit\n"
+"your configuration file:\n"
+"\n"
+" git config --global --edit\n"
+"\n"
+"After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
+"\n"
+" git commit --amend --reset-author\n"
+msgstr ""
+"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
+"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Можете да "
+"спрете\n"
+"това съобщение като изрично зададете стойностите. Изпълнете следната "
+"команда\n"
+"и следвайте инструкциите в текстовия ви редактор, за да редактирате\n"
+"конфигурационния файл:\n"
+"\n"
+" git config --global --edit\n"
+"\n"
+"След като направите това, можете да коригирате информацията за автора на\n"
+"текущото подаване чрез:\n"
+"\n"
+" git commit --amend --reset-author\n"
+
+#: sequencer.c:935
+msgid ""
+"Your name and email address were configured automatically based\n"
+"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
+"You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
+"\n"
+" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
+" git config --global user.email you@example.com\n"
+"\n"
+"After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
+"\n"
+" git commit --amend --reset-author\n"
+msgstr ""
+"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
+"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Можете да "
+"спрете\n"
+"това съобщение като изрично зададете стойностите:\n"
+"\n"
+" git config --global user.name \"Вашето Име\"\n"
+" git config --global user.email пенчо@example.com\n"
+"\n"
+"След като направите това, можете да коригирате информацията за автора на\n"
+"текущото подаване чрез:\n"
+"\n"
+" git commit --amend --reset-author\n"
+
+#: sequencer.c:975
+msgid "couldn't look up newly created commit"
+msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
+
+#: sequencer.c:977
+msgid "could not parse newly created commit"
+msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
+
+#: sequencer.c:1023
+msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
+msgstr ""
+"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
+"подаването"
+
+#: sequencer.c:1025
+msgid "detached HEAD"
+msgstr "несвързан връх „HEAD“"
+
+#: sequencer.c:1029
+msgid " (root-commit)"
+msgstr " (начално подаване)"
+
+#: sequencer.c:1050
+msgid "could not parse HEAD"
+msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
+
+#: sequencer.c:1052
+#, c-format
+msgid "HEAD %s is not a commit!"
+msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
+
+#: sequencer.c:1056 builtin/commit.c:1491
+msgid "could not parse HEAD commit"
+msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
+
+#: sequencer.c:1107 sequencer.c:1673
+msgid "unable to parse commit author"
+msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
+
+#: sequencer.c:1117 builtin/am.c:1630 builtin/merge.c:643
+msgid "git write-tree failed to write a tree"
+msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
+
+#: sequencer.c:1134 sequencer.c:1186
+#, c-format
+msgid "unable to read commit message from '%s'"
+msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
+
+#: sequencer.c:1154 builtin/am.c:1650 builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:826
+#: builtin/merge.c:851
+msgid "failed to write commit object"
+msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
+
+#: sequencer.c:1213
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:707
+#: sequencer.c:1218
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:836
+#: sequencer.c:1347
#, c-format
msgid ""
"unexpected 1st line of squash message:\n"
@@ -3268,7 +3423,7 @@ msgstr ""
"\n"
" %.*s"
-#: sequencer.c:842
+#: sequencer.c:1353
#, c-format
msgid ""
"invalid 1st line of squash message:\n"
@@ -3279,250 +3434,254 @@ msgstr ""
"\n"
" %.*s"
-#: sequencer.c:848 sequencer.c:873
+#: sequencer.c:1359 sequencer.c:1384
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:857 sequencer.c:2748
+#: sequencer.c:1368 sequencer.c:3265
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За смачкване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:859
+#: sequencer.c:1370
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:861
+#: sequencer.c:1372
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:867
+#: sequencer.c:1378
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:876 git-rebase--interactive.sh:446
+#: sequencer.c:1387 git-rebase--interactive.sh:452
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:884
+#: sequencer.c:1395
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:891
+#: sequencer.c:1402
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:896
+#: sequencer.c:1407
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:901
+#: sequencer.c:1412
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:967
+#: sequencer.c:1479
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:986
+#: sequencer.c:1498
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:994
+#: sequencer.c:1506
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:998
+#: sequencer.c:1510
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
-#: sequencer.c:1004
+#: sequencer.c:1516
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1023
+#: sequencer.c:1535
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1086 sequencer.c:1867
+#: sequencer.c:1600 sequencer.c:2397
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1137
+#: sequencer.c:1654
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1138
+#: sequencer.c:1655
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:1180
+#: sequencer.c:1702
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:1190
+#: sequencer.c:1712
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:1196
+#: sequencer.c:1718
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:1270
+#: sequencer.c:1792
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:1279
+#: sequencer.c:1801
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:1322
+#: sequencer.c:1844
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:1330
+#: sequencer.c:1852
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:1363 sequencer.c:2525 sequencer.c:2560 sequencer.c:2642
-#: sequencer.c:2668 sequencer.c:2758 sequencer.c:2859
+#: sequencer.c:1883 sequencer.c:3056 sequencer.c:3091
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: sequencer.c:1375
+#: sequencer.c:1906
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:1377
+#: sequencer.c:1908
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:1382
+#: sequencer.c:1913
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:1393
+#: sequencer.c:1924
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:1395
+#: sequencer.c:1926
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:1462
+#: sequencer.c:1993
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-#: sequencer.c:1465
+#: sequencer.c:1996
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:1531
+#: sequencer.c:2062
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:1569
+#: sequencer.c:2100
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:1570
+#: sequencer.c:2101
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:1573
+#: sequencer.c:2104
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:1588
+#: sequencer.c:2118
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:1646 sequencer.c:2230
+#: sequencer.c:2173 sequencer.c:2761
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:1648
+#: sequencer.c:2175
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1650 sequencer.c:1685
+#: sequencer.c:2177 sequencer.c:2212
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:1671 builtin/grep.c:713
+#: sequencer.c:2198 builtin/grep.c:720
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:1673
+#: sequencer.c:2200
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:1674
+#: sequencer.c:2201
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:1680
+#: sequencer.c:2207
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:1691
+#: sequencer.c:2218
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:1832 sequencer.c:2128
+#: sequencer.c:2324 sequencer.c:2679
+#, c-format
+msgid "could not update %s"
+msgstr "„%s“ не може да се обнови"
+
+#: sequencer.c:2362 sequencer.c:2659
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:1872 builtin/difftool.c:639
+#: sequencer.c:2402 builtin/difftool.c:639
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:1891
+#: sequencer.c:2421
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:1896
+#: sequencer.c:2426
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -3537,11 +3696,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:1902
+#: sequencer.c:2432
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:1908
+#: sequencer.c:2438
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -3558,17 +3717,17 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:1967
+#: sequencer.c:2497
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:1979
+#: sequencer.c:2509
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:1982 git-rebase.sh:175
+#: sequencer.c:2512 git-rebase.sh:178
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -3579,57 +3738,52 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:2064
+#: sequencer.c:2595
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:2106
+#: sequencer.c:2637
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:2136
+#: sequencer.c:2667
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:2141 sequencer.c:2745
+#: sequencer.c:2672 sequencer.c:3262
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:2148
-#, c-format
-msgid "could not update %s"
-msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-
-#: sequencer.c:2155
+#: sequencer.c:2686
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:2239
+#: sequencer.c:2770
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:2244
+#: sequencer.c:2775
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:2253
+#: sequencer.c:2784
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:2255
+#: sequencer.c:2786
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:2257
+#: sequencer.c:2788
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:2260
+#: sequencer.c:2791
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -3639,38 +3793,38 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:2270
+#: sequencer.c:2801
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:2350
+#: sequencer.c:2881
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:2354
+#: sequencer.c:2885
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:2387
+#: sequencer.c:2918
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:2492
+#: sequencer.c:3023
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:2495
+#: sequencer.c:3026
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:2529 sequencer.c:2564
+#: sequencer.c:3060 sequencer.c:3095
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: sequencer.c:2615
+#: sequencer.c:3146
#, c-format
msgid ""
"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
@@ -3678,7 +3832,7 @@ msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“. "
"Настройката се прескача."
-#: sequencer.c:2695
+#: sequencer.c:3212
#, c-format
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -3687,7 +3841,7 @@ msgstr ""
"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
-#: sequencer.c:2702
+#: sequencer.c:3219
#, c-format
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -3704,7 +3858,7 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: sequencer.c:2714
+#: sequencer.c:3231
#, c-format
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
@@ -3715,21 +3869,26 @@ msgstr ""
"continue“ след това.\n"
"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-#: sequencer.c:2727 sequencer.c:2794 wrapper.c:225 wrapper.c:395
+#: sequencer.c:3244 sequencer.c:3304 wrapper.c:225 wrapper.c:395
#: builtin/am.c:779
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: sequencer.c:2775
+#: sequencer.c:3285
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:2897
+#: sequencer.c:3401
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
+#: setup.c:122
+#, c-format
+msgid "'%s' is outside repository"
+msgstr "„%s“ е извън хранилището"
+
#: setup.c:171
#, c-format
msgid ""
@@ -3754,6 +3913,11 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
+#: setup.c:233
+#, c-format
+msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
+msgstr "опцията „%s“ трябва да е преди първия аргумент, който не е опция"
+
#: setup.c:252
#, c-format
msgid ""
@@ -3761,82 +3925,153 @@ msgid ""
"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
msgstr ""
-"нееднозначен аргумент „%s: както версия, така и път.\n"
+"нееднозначен аргумент „%s“: както версия, така и път.\n"
"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:501
+#: setup.c:388
+msgid "unable to set up work tree using invalid config"
+msgstr ""
+"не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
+
+#: setup.c:395
+msgid "this operation must be run in a work tree"
+msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
+
+#: setup.c:506
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-#: setup.c:509
+#: setup.c:514
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: setup.c:811
+#: setup.c:533
+#, c-format
+msgid "error opening '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се отвори"
+
+#: setup.c:535
+#, c-format
+msgid "too large to be a .git file: '%s'"
+msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
+
+#: setup.c:537
+#, c-format
+msgid "error reading %s"
+msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
+
+#: setup.c:539
+#, c-format
+msgid "invalid gitfile format: %s"
+msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
+
+#: setup.c:541
+#, c-format
+msgid "no path in gitfile: %s"
+msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
+
+#: setup.c:543
+#, c-format
+msgid "not a git repository: %s"
+msgstr "не е хранилище на Git: %s"
+
+#: setup.c:642
+#, c-format
+msgid "'$%s' too big"
+msgstr "„%s“ е прекалено голям"
+
+#: setup.c:656
+#, c-format
+msgid "not a git repository: '%s'"
+msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
+
+#: setup.c:685 setup.c:687 setup.c:718
#, c-format
-msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
+msgid "cannot chdir to '%s'"
+msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
+
+#: setup.c:690 setup.c:746 setup.c:756 setup.c:795 setup.c:803 setup.c:818
+msgid "cannot come back to cwd"
+msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
+
+#: setup.c:816
+#, c-format
+msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
-"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
+"нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
-#: setup.c:813 builtin/index-pack.c:1653
-msgid "Cannot come back to cwd"
-msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
+#: setup.c:827
+#, c-format
+msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
+msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
-#: setup.c:1052
+#: setup.c:1057
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:1064 setup.c:1070
+#: setup.c:1069 setup.c:1075
#, c-format
-msgid "Cannot change to '%s'"
-msgstr "Не може да се влезе в директорията „%s“"
+msgid "cannot change to '%s'"
+msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:1083
+#: setup.c:1088
#, c-format
msgid ""
-"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
+"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
"Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set)."
msgstr ""
-"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории (до точката на "
+"нито тази, нито която и да е от по-горните директории (до точката на "
"монтиране „%s“), не е хранилище на git.\n"
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1167
+#: setup.c:1172
#, c-format
msgid ""
-"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
+"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
"The owner of files must always have read and write permissions."
msgstr ""
-"Зададеният в „core.sharedRepository“ режим за достъп до файлове е неправилен "
+"зададеният в „core.sharedRepository“ режим за достъп до файлове е неправилен "
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: sha1_file.c:598
+#: setup.c:1215
+msgid "open /dev/null or dup failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
+
+#: setup.c:1230
+msgid "fork failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „fork“"
+
+#: setup.c:1235
+msgid "setsid failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
+
+#: sha1_file.c:592
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: sha1_file.c:624
+#: sha1_file.c:618
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: sha1_file.c:630
+#: sha1_file.c:624
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: sha1_file.c:636
+#: sha1_file.c:630
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: sha1_file.c:644
+#: sha1_file.c:638
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
@@ -3914,7 +4149,7 @@ msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:1065 builtin/branch.c:648 builtin/submodule--helper.c:1387
+#: submodule.c:1065 builtin/branch.c:648 builtin/submodule--helper.c:1724
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
@@ -3938,7 +4173,7 @@ msgstr "командата „git status“ не може да се изпълн
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1876
+#: submodule.c:1878
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -3946,18 +4181,18 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:1888 submodule.c:1944
+#: submodule.c:1890 submodule.c:1946
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:1892 builtin/submodule--helper.c:909
-#: builtin/submodule--helper.c:919
+#: submodule.c:1894 builtin/submodule--helper.c:1246
+#: builtin/submodule--helper.c:1256
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: submodule.c:1895
+#: submodule.c:1897
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -3968,20 +4203,20 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:1979
+#: submodule.c:1981
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:2023
+#: submodule.c:2025
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2043
+#: submodule.c:2045
msgid "BUG: returned path string doesn't match cwd?"
msgstr "ГРЕШКА: полученият низ за пътя не съвпада с върнатото от „cwd“"
-#: submodule.c:2062
+#: submodule.c:2064
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
@@ -4059,7 +4294,7 @@ msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:904
+#: transport.c:916
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -4068,7 +4303,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:908
+#: transport.c:920
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -4093,11 +4328,11 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:916
+#: transport.c:928
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport-helper.c:1074
+#: transport-helper.c:1079
#, c-format
msgid "Could not read ref %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
@@ -4118,7 +4353,7 @@ msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
-#: unpack-trees.c:107
+#: unpack-trees.c:108
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -4127,7 +4362,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
-#: unpack-trees.c:109
+#: unpack-trees.c:110
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -4136,7 +4371,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:112
+#: unpack-trees.c:113
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4145,7 +4380,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:114
+#: unpack-trees.c:115
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4154,7 +4389,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:117
+#: unpack-trees.c:118
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4163,7 +4398,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:119
+#: unpack-trees.c:120
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4172,7 +4407,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:124
+#: unpack-trees.c:125
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -4181,7 +4416,7 @@ msgstr ""
"Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:128
+#: unpack-trees.c:129
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -4190,7 +4425,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
-#: unpack-trees.c:130
+#: unpack-trees.c:131
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -4199,7 +4434,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:133
+#: unpack-trees.c:134
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -4208,7 +4443,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:135
+#: unpack-trees.c:136
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -4217,7 +4452,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:138
+#: unpack-trees.c:139
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -4226,7 +4461,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:140
+#: unpack-trees.c:141
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -4235,7 +4470,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:145
+#: unpack-trees.c:146
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -4245,7 +4480,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
-#: unpack-trees.c:147
+#: unpack-trees.c:148
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -4255,7 +4490,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:150
+#: unpack-trees.c:151
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4264,7 +4499,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:152
+#: unpack-trees.c:153
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4273,7 +4508,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:155
+#: unpack-trees.c:156
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4282,7 +4517,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:157
+#: unpack-trees.c:158
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4291,12 +4526,12 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:164
+#: unpack-trees.c:165
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
-#: unpack-trees.c:167
+#: unpack-trees.c:168
#, c-format
msgid ""
"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
@@ -4306,7 +4541,7 @@ msgstr ""
"актуални:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:169
+#: unpack-trees.c:170
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -4317,7 +4552,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:171
+#: unpack-trees.c:172
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -4328,7 +4563,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:173
+#: unpack-trees.c:174
#, c-format
msgid ""
"Cannot update submodule:\n"
@@ -4337,12 +4572,12 @@ msgstr ""
"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
"„%s“"
-#: unpack-trees.c:250
+#: unpack-trees.c:251
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Преустановяване на действието\n"
-#: unpack-trees.c:332
+#: unpack-trees.c:333
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
@@ -4375,18 +4610,44 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: worktree.c:245
+#: worktree.c:245 builtin/am.c:2147
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
+#: worktree.c:291
+#, c-format
+msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
+msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
+
+#: worktree.c:302
+#, c-format
+msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
+msgstr ""
+"файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
+
+#: worktree.c:314
+#, c-format
+msgid "'%s' does not exist"
+msgstr "„%s“ не съществува."
+
+#: worktree.c:320
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
+msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
+
+#: worktree.c:328
+#, c-format
+msgid "'%s' does not point back to '%s'"
+msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
+
#: wrapper.c:223 wrapper.c:393
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
#: wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:320 builtin/am.c:770
-#: builtin/am.c:862 builtin/merge.c:1043
+#: builtin/am.c:862 builtin/merge.c:1044
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
@@ -4400,161 +4661,161 @@ msgstr "няма достъп до „%s“"
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
-#: wt-status.c:150
+#: wt-status.c:151
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
-#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
+#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
+#: wt-status.c:180 wt-status.c:207
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:183
+#: wt-status.c:184
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
+#: wt-status.c:186 wt-status.c:190
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
"конфликта)"
-#: wt-status.c:187
+#: wt-status.c:188
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:198 wt-status.c:984
+#: wt-status.c:199 wt-status.c:1007
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:216 wt-status.c:993
+#: wt-status.c:217 wt-status.c:1016
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
-#: wt-status.c:220
+#: wt-status.c:221
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:222
+#: wt-status.c:223
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:223
+#: wt-status.c:224
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
"работното дърво)"
-#: wt-status.c:225
+#: wt-status.c:226
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
"подмодулите)"
-#: wt-status.c:237
+#: wt-status.c:238
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
-#: wt-status.c:252
+#: wt-status.c:253
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
-#: wt-status.c:254
+#: wt-status.c:255
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
-#: wt-status.c:256
+#: wt-status.c:257
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
-#: wt-status.c:258
+#: wt-status.c:259
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
-#: wt-status.c:260
+#: wt-status.c:261
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
-#: wt-status.c:262
+#: wt-status.c:263
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:264
+#: wt-status.c:265
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:274
+#: wt-status.c:275
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
-#: wt-status.c:276
+#: wt-status.c:277
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
-#: wt-status.c:278
+#: wt-status.c:279
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
-#: wt-status.c:280
+#: wt-status.c:281
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
-#: wt-status.c:282
+#: wt-status.c:283
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
-#: wt-status.c:284
+#: wt-status.c:285
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:287
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:289
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
-#: wt-status.c:370
+#: wt-status.c:369
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
-#: wt-status.c:372
+#: wt-status.c:371
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
-#: wt-status.c:374
+#: wt-status.c:373
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:824
+#: wt-status.c:847
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Има %d скатаване."
msgstr[1] "Има %d скатавания."
-#: wt-status.c:856
+#: wt-status.c:879
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:858
+#: wt-status.c:881
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:940
+#: wt-status.c:963
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -4562,241 +4823,241 @@ msgstr ""
"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1053
+#: wt-status.c:1076
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1056
+#: wt-status.c:1079
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1058
+#: wt-status.c:1081
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1063
+#: wt-status.c:1086
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1066
+#: wt-status.c:1089
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1076
+#: wt-status.c:1099
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1079
+#: wt-status.c:1102
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1083
+#: wt-status.c:1106
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1085
+#: wt-status.c:1108
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1087
+#: wt-status.c:1110
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1219
+#: wt-status.c:1242
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-#: wt-status.c:1221
+#: wt-status.c:1244
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1224
+#: wt-status.c:1247
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1235
+#: wt-status.c:1258
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1240
+#: wt-status.c:1263
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1243
+#: wt-status.c:1266
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1251
+#: wt-status.c:1274
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1264
+#: wt-status.c:1287
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1269
+#: wt-status.c:1292
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1283
+#: wt-status.c:1306
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1285
+#: wt-status.c:1308
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1287
+#: wt-status.c:1310
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1293
+#: wt-status.c:1316
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1297
+#: wt-status.c:1320
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1302
+#: wt-status.c:1325
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1305
+#: wt-status.c:1328
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1309
+#: wt-status.c:1332
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1314
+#: wt-status.c:1337
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1317
+#: wt-status.c:1340
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1319
+#: wt-status.c:1342
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1329
+#: wt-status.c:1352
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1334
+#: wt-status.c:1357
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1337
+#: wt-status.c:1360
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1339
+#: wt-status.c:1362
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1348
+#: wt-status.c:1371
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1353
+#: wt-status.c:1376
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1356
+#: wt-status.c:1379
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1358
+#: wt-status.c:1381
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1369
+#: wt-status.c:1392
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1373
+#: wt-status.c:1396
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1376
+#: wt-status.c:1399
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1573
+#: wt-status.c:1596
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1579
+#: wt-status.c:1602
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1581
+#: wt-status.c:1604
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1586
+#: wt-status.c:1609
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.c:1588
+#: wt-status.c:1611
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1591
+#: wt-status.c:1614
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1611
+#: wt-status.c:1634
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1612
+#: wt-status.c:1635
msgid "No commits yet"
msgstr "Все още липсват подавания"
-#: wt-status.c:1626
+#: wt-status.c:1649
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1628
+#: wt-status.c:1651
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1632
+#: wt-status.c:1655
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -4808,32 +5069,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1638
+#: wt-status.c:1661
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1640
+#: wt-status.c:1663
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1646
+#: wt-status.c:1669
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1651
+#: wt-status.c:1674
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1654
+#: wt-status.c:1677
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1657
+#: wt-status.c:1680
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -4842,67 +5103,71 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1660
+#: wt-status.c:1683
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1663
+#: wt-status.c:1686
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1666 wt-status.c:1671
+#: wt-status.c:1689 wt-status.c:1694
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1669
+#: wt-status.c:1692
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1673
+#: wt-status.c:1696
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1785
+#: wt-status.c:1809
msgid "No commits yet on "
msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1789
+#: wt-status.c:1813
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1818 wt-status.c:1826
+#: wt-status.c:1844
+msgid "different"
+msgstr "различен"
+
+#: wt-status.c:1846 wt-status.c:1854
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1821 wt-status.c:1824
+#: wt-status.c:1849 wt-status.c:1852
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2318
+#: wt-status.c:2358
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2324
+#: wt-status.c:2364
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2326
+#: wt-status.c:2366
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:437
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:440
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -4916,7 +5181,7 @@ msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:291
+#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:257
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
@@ -4965,7 +5230,7 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:291 builtin/clean.c:911 builtin/fetch.c:133 builtin/mv.c:124
+#: builtin/add.c:291 builtin/clean.c:911 builtin/fetch.c:146 builtin/mv.c:124
#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:207 builtin/push.c:541
#: builtin/remote.c:1333 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:164
msgid "dry run"
@@ -4975,7 +5240,7 @@ msgstr "пробно изпълнение"
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:295 builtin/checkout.c:1137 builtin/reset.c:310
+#: builtin/add.c:295 builtin/checkout.c:1128 builtin/reset.c:302
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
@@ -5104,10 +5369,10 @@ msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/add.c:449 builtin/check-ignore.c:176 builtin/checkout.c:281
-#: builtin/checkout.c:484 builtin/clean.c:958 builtin/commit.c:350
-#: builtin/diff-tree.c:114 builtin/mv.c:143 builtin/reset.c:249
-#: builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:311
+#: builtin/add.c:449 builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:280
+#: builtin/checkout.c:483 builtin/clean.c:958 builtin/commit.c:316
+#: builtin/diff-tree.c:114 builtin/mv.c:144 builtin/reset.c:241
+#: builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:326
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
@@ -5160,59 +5425,59 @@ msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:1013 builtin/clone.c:402
+#: builtin/am.c:1013 builtin/clone.c:405
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:1017
+#: builtin/am.c:1018
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1146 builtin/commit.c:376
+#: builtin/am.c:1148 builtin/commit.c:342
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1160
+#: builtin/am.c:1162
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1161
+#: builtin/am.c:1163
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1162
+#: builtin/am.c:1164
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1269
+#: builtin/am.c:1271
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1335
+#: builtin/am.c:1337
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1357
+#: builtin/am.c:1359
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: builtin/am.c:1550
+#: builtin/am.c:1554
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1552
+#: builtin/am.c:1556
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1571
+#: builtin/am.c:1575
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -5220,39 +5485,30 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1577
+#: builtin/am.c:1581
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1602
+#: builtin/am.c:1606
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1626 builtin/merge.c:642
-msgid "git write-tree failed to write a tree"
-msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-
-#: builtin/am.c:1633
+#: builtin/am.c:1637
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1646 builtin/commit.c:1798 builtin/merge.c:825
-#: builtin/merge.c:850
-msgid "failed to write commit object"
-msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-
-#: builtin/am.c:1679 builtin/am.c:1683
+#: builtin/am.c:1683 builtin/am.c:1687
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1699
+#: builtin/am.c:1703
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
"вход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-#: builtin/am.c:1704
+#: builtin/am.c:1708
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -5260,38 +5516,39 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1714
+#: builtin/am.c:1718
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1764
+#: builtin/am.c:1768
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1804 builtin/am.c:1876
+#: builtin/am.c:1808 builtin/am.c:1879
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1820
+#: builtin/am.c:1824
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1828
+#: builtin/am.c:1832
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1834
-#, c-format
-msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
-msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
+#: builtin/am.c:1838
+msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
+msgstr ""
+"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте опцията „git am --show-"
+"current-patch“ to see the failed patch"
-#: builtin/am.c:1879
+#: builtin/am.c:1882
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -5301,7 +5558,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1886
+#: builtin/am.c:1889
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -5312,17 +5569,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1993 builtin/am.c:1997 builtin/am.c:2009 builtin/reset.c:332
-#: builtin/reset.c:340
+#: builtin/am.c:1996 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2012 builtin/reset.c:324
+#: builtin/reset.c:332
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:2045
+#: builtin/am.c:2048
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2080
+#: builtin/am.c:2083
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -5333,138 +5590,147 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2143
+#: builtin/am.c:2174
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2210
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2177
+#: builtin/am.c:2211
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2183
+#: builtin/am.c:2217
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2185
+#: builtin/am.c:2219
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2187
+#: builtin/am.c:2221
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2188 builtin/init-db.c:484 builtin/prune-packed.c:57
-#: builtin/repack.c:180
+#: builtin/am.c:2222 builtin/init-db.c:484 builtin/prune-packed.c:57
+#: builtin/repack.c:182
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2190
+#: builtin/am.c:2224
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2193
+#: builtin/am.c:2227
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2195
+#: builtin/am.c:2229
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2197
+#: builtin/am.c:2231
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2199
+#: builtin/am.c:2233
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2201
+#: builtin/am.c:2235
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2204
+#: builtin/am.c:2238
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2207
+#: builtin/am.c:2241
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212 builtin/am.c:2215 builtin/am.c:2218
-#: builtin/am.c:2221 builtin/am.c:2224 builtin/am.c:2227 builtin/am.c:2230
-#: builtin/am.c:2236
+#: builtin/am.c:2243 builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249 builtin/am.c:2252
+#: builtin/am.c:2255 builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261 builtin/am.c:2264
+#: builtin/am.c:2270
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2226 builtin/fmt-merge-msg.c:665 builtin/fmt-merge-msg.c:668
-#: builtin/grep.c:845 builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:145 builtin/pull.c:203
-#: builtin/repack.c:189 builtin/repack.c:193 builtin/repack.c:195
-#: builtin/show-branch.c:631 builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:377
-#: parse-options.h:132 parse-options.h:134 parse-options.h:245
+#: builtin/am.c:2260 builtin/fmt-merge-msg.c:665 builtin/fmt-merge-msg.c:668
+#: builtin/grep.c:853 builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:145 builtin/pull.c:203
+#: builtin/repack.c:191 builtin/repack.c:195 builtin/repack.c:197
+#: builtin/show-branch.c:631 builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:382
+#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:257
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2232 builtin/branch.c:629 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:444 builtin/tag.c:412 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2266 builtin/branch.c:629 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:445 builtin/tag.c:418 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2267
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2273
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2241
+#: builtin/am.c:2275
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2244
+#: builtin/am.c:2278
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "синоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2247
+#: builtin/am.c:2281
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2250
+#: builtin/am.c:2284
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2254
+#: builtin/am.c:2287
+msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
+msgstr ""
+"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
+
+#: builtin/am.c:2290
+msgid "show the patch being applied."
+msgstr "показване на прилаганата кръпка."
+
+#: builtin/am.c:2294
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2256
+#: builtin/am.c:2296
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2258 builtin/commit.c:1636 builtin/merge.c:236
-#: builtin/pull.c:178 builtin/revert.c:112 builtin/tag.c:392
+#: builtin/am.c:2298 builtin/commit.c:1431 builtin/merge.c:237
+#: builtin/pull.c:178 builtin/revert.c:112 builtin/tag.c:398
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2259
+#: builtin/am.c:2299
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2262
+#: builtin/am.c:2302
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2280
+#: builtin/am.c:2320
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -5472,18 +5738,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2287
+#: builtin/am.c:2327
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2302
+#: builtin/am.c:2342
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2326
+#: builtin/am.c:2366
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -5492,7 +5758,7 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2332
+#: builtin/am.c:2372
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
@@ -5514,8 +5780,9 @@ msgid "git archive: Remote with no URL"
msgstr "git archive: Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
#: builtin/archive.c:58
-msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
-msgstr "git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
+msgid "git archive: expected ACK/NAK, got a flush packet"
+msgstr ""
+"git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
#: builtin/archive.c:61
#, c-format
@@ -5602,125 +5869,125 @@ msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕР
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:668
+#: builtin/blame.c:677
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
-#: builtin/blame.c:669
+#: builtin/blame.c:678
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:670
+#: builtin/blame.c:679
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:671
+#: builtin/blame.c:680
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:672
+#: builtin/blame.c:681
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:673
+#: builtin/blame.c:682
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
-#: builtin/blame.c:674
+#: builtin/blame.c:683
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:675
+#: builtin/blame.c:684
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:676
+#: builtin/blame.c:685
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:677
+#: builtin/blame.c:686
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:678
+#: builtin/blame.c:687
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:679
+#: builtin/blame.c:688
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:680
+#: builtin/blame.c:689
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:681
+#: builtin/blame.c:690
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:682
+#: builtin/blame.c:691
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:683
+#: builtin/blame.c:692
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:690
+#: builtin/blame.c:699
msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
-#: builtin/blame.c:692
+#: builtin/blame.c:701
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:693
+#: builtin/blame.c:702
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:694
+#: builtin/blame.c:703
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:695 builtin/blame.c:696
+#: builtin/blame.c:704 builtin/blame.c:705
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:695
+#: builtin/blame.c:704
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:696
+#: builtin/blame.c:705
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:697
+#: builtin/blame.c:706
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:697
+#: builtin/blame.c:706
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
-#: builtin/blame.c:744
+#: builtin/blame.c:753
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -5734,18 +6001,18 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:795
+#: builtin/blame.c:804
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:882
+#: builtin/blame.c:890
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:928
+#: builtin/blame.c:936
msgid "Blaming lines"
msgstr "Анотирани редове"
@@ -6037,17 +6304,17 @@ msgstr "извеждане само на неслетите клони"
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:622 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:405
+#: builtin/branch.c:622 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:411
msgid "key"
msgstr "КЛЮЧ"
-#: builtin/branch.c:623 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/tag.c:406
+#: builtin/branch.c:623 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/tag.c:412
msgid "field name to sort on"
msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
#: builtin/branch.c:625 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:408
#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:571 builtin/notes.c:574
-#: builtin/tag.c:408
+#: builtin/tag.c:414
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
@@ -6055,16 +6322,16 @@ msgstr "ОБЕКТ"
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:628 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:415
+#: builtin/branch.c:628 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:421
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:629 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:413
+#: builtin/branch.c:629 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:419
#: builtin/verify-tag.c:39
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:652 builtin/clone.c:730
+#: builtin/branch.c:652 builtin/clone.c:735
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
@@ -6163,7 +6430,7 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/cat-file.c:521
+#: builtin/cat-file.c:523
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -6171,7 +6438,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:522
+#: builtin/cat-file.c:524
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -6179,71 +6446,71 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:559
+#: builtin/cat-file.c:561
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (обект BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:560
+#: builtin/cat-file.c:562
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:561
+#: builtin/cat-file.c:563
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:563
+#: builtin/cat-file.c:565
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:564
+#: builtin/cat-file.c:566
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:566
+#: builtin/cat-file.c:568
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:568
+#: builtin/cat-file.c:570
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:569 git-submodule.sh:931
+#: builtin/cat-file.c:571 git-submodule.sh:878
msgid "blob"
msgstr "обект BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:570
+#: builtin/cat-file.c:572
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
-#: builtin/cat-file.c:572
+#: builtin/cat-file.c:574
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:573
+#: builtin/cat-file.c:575
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:575
+#: builtin/cat-file.c:577
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:578
+#: builtin/cat-file.c:580
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:581
+#: builtin/cat-file.c:583
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:583
+#: builtin/cat-file.c:585
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
@@ -6263,7 +6530,7 @@ msgstr "извеждане на всички атрибути, зададени
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
-#: builtin/check-attr.c:22 builtin/check-ignore.c:24 builtin/hash-object.c:99
+#: builtin/check-attr.c:22 builtin/check-ignore.c:24 builtin/hash-object.c:100
msgid "read file names from stdin"
msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
@@ -6271,7 +6538,7 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1118 builtin/gc.c:358
+#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1106 builtin/gc.c:358
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -6283,27 +6550,27 @@ msgstr "извеждане на несъвпадащите пътища"
msgid "ignore index when checking"
msgstr "прескачане на индекса при проверката"
-#: builtin/check-ignore.c:158
+#: builtin/check-ignore.c:159
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
msgstr "опцията „--stdin“ е несъвместима с имена на пътища"
-#: builtin/check-ignore.c:161
+#: builtin/check-ignore.c:162
msgid "-z only makes sense with --stdin"
msgstr "опцията „-z“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/check-ignore.c:163
+#: builtin/check-ignore.c:164
msgid "no path specified"
msgstr "не е зададен път"
-#: builtin/check-ignore.c:167
+#: builtin/check-ignore.c:168
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
msgstr "опцията „--quiet“ изисква да е подаден точно един път"
-#: builtin/check-ignore.c:169
+#: builtin/check-ignore.c:170
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
msgstr "опциите „--quiet“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/check-ignore.c:172
+#: builtin/check-ignore.c:173
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
msgstr "опцията „--non-matching“ изисква „--verbose“"
@@ -6361,9 +6628,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
#: builtin/checkout-index.c:173 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:866 builtin/submodule--helper.c:869
-#: builtin/submodule--helper.c:875 builtin/submodule--helper.c:1237
-#: builtin/worktree.c:552
+#: builtin/submodule--helper.c:1203 builtin/submodule--helper.c:1206
+#: builtin/submodule--helper.c:1212 builtin/submodule--helper.c:1574
+#: builtin/worktree.c:570
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -6408,81 +6675,81 @@ msgstr "някоя от необходимите версии липсва в п
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:232
+#: builtin/checkout.c:231
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:254 builtin/checkout.c:257 builtin/checkout.c:260
-#: builtin/checkout.c:263
+#: builtin/checkout.c:253 builtin/checkout.c:256 builtin/checkout.c:259
+#: builtin/checkout.c:262
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:266 builtin/checkout.c:269
+#: builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:268
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:272
+#: builtin/checkout.c:271
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:341 builtin/checkout.c:348
+#: builtin/checkout.c:340 builtin/checkout.c:347
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:506
+#: builtin/checkout.c:505
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:637
+#: builtin/checkout.c:636
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:678
+#: builtin/checkout.c:677
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:682 builtin/clone.c:684
+#: builtin/checkout.c:681 builtin/clone.c:689
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:686
+#: builtin/checkout.c:685
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:689
+#: builtin/checkout.c:688
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:693
+#: builtin/checkout.c:692
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:695 builtin/checkout.c:1051
+#: builtin/checkout.c:694 builtin/checkout.c:1039
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:697
+#: builtin/checkout.c:696
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:748
+#: builtin/checkout.c:747
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:754
+#: builtin/checkout.c:753
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -6504,7 +6771,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:773
+#: builtin/checkout.c:772
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -6531,164 +6798,164 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:814
+#: builtin/checkout.c:804
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:818
+#: builtin/checkout.c:808
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:848 builtin/checkout.c:1046
+#: builtin/checkout.c:836 builtin/checkout.c:1034
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:952
+#: builtin/checkout.c:940
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:992 builtin/worktree.c:247
+#: builtin/checkout.c:980 builtin/worktree.c:249
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1021
+#: builtin/checkout.c:1009
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1060
+#: builtin/checkout.c:1048
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1063 builtin/checkout.c:1067
+#: builtin/checkout.c:1051 builtin/checkout.c:1055
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1071 builtin/checkout.c:1074 builtin/checkout.c:1079
-#: builtin/checkout.c:1082
+#: builtin/checkout.c:1059 builtin/checkout.c:1062 builtin/checkout.c:1067
+#: builtin/checkout.c:1070
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1087
+#: builtin/checkout.c:1075
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1119 builtin/checkout.c:1121 builtin/clone.c:114
-#: builtin/remote.c:166 builtin/remote.c:168 builtin/worktree.c:369
-#: builtin/worktree.c:371
+#: builtin/checkout.c:1107 builtin/checkout.c:1109 builtin/clone.c:116
+#: builtin/remote.c:166 builtin/remote.c:168 builtin/worktree.c:387
+#: builtin/worktree.c:389
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1120
+#: builtin/checkout.c:1108
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1122
+#: builtin/checkout.c:1110
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1123
+#: builtin/checkout.c:1111
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1124 builtin/worktree.c:373
+#: builtin/checkout.c:1112 builtin/worktree.c:391
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1125
+#: builtin/checkout.c:1113
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1127
+#: builtin/checkout.c:1115
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1127
+#: builtin/checkout.c:1115
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1128
+#: builtin/checkout.c:1116
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1130
+#: builtin/checkout.c:1118
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1132
+#: builtin/checkout.c:1120
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1133
+#: builtin/checkout.c:1122
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1134 builtin/merge.c:238
+#: builtin/checkout.c:1124 builtin/merge.c:239
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1135 builtin/log.c:1496 parse-options.h:251
+#: builtin/checkout.c:1126 builtin/log.c:1499 parse-options.h:263
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1136
+#: builtin/checkout.c:1127
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1139
+#: builtin/checkout.c:1130
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1141
+#: builtin/checkout.c:1132
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1143
+#: builtin/checkout.c:1134
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1147 builtin/clone.c:81 builtin/fetch.c:137
-#: builtin/merge.c:235 builtin/pull.c:123 builtin/push.c:556
+#: builtin/checkout.c:1138 builtin/clone.c:83 builtin/fetch.c:150
+#: builtin/merge.c:236 builtin/pull.c:123 builtin/push.c:556
#: builtin/send-pack.c:173
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1177
+#: builtin/checkout.c:1168
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1194
+#: builtin/checkout.c:1185
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1199
+#: builtin/checkout.c:1190
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1235
+#: builtin/checkout.c:1226
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1242
+#: builtin/checkout.c:1233
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1246
+#: builtin/checkout.c:1237
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1250
+#: builtin/checkout.c:1241
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -6787,7 +7054,7 @@ msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
#
-#: builtin/clean.c:788 git-add--interactive.perl:1616
+#: builtin/clean.c:788 git-add--interactive.perl:1710
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
@@ -6810,11 +7077,11 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1692
+#: builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1786
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: builtin/clean.c:824 git-add--interactive.perl:1689
+#: builtin/clean.c:824 git-add--interactive.perl:1783
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
@@ -6844,8 +7111,8 @@ msgstr "интерактивно изтриване"
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:916 builtin/describe.c:530 builtin/describe.c:532
-#: builtin/grep.c:863 builtin/log.c:155 builtin/log.c:157
+#: builtin/clean.c:916 builtin/describe.c:533 builtin/describe.c:535
+#: builtin/grep.c:871 builtin/log.c:157 builtin/log.c:159
#: builtin/ls-files.c:548 builtin/name-rev.c:397 builtin/name-rev.c:399
#: builtin/show-ref.c:176
msgid "pattern"
@@ -6884,148 +7151,148 @@ msgstr ""
"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
-#: builtin/clone.c:39
+#: builtin/clone.c:40
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:83
+#: builtin/clone.c:85
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:84 builtin/clone.c:86 builtin/init-db.c:479
+#: builtin/clone.c:86 builtin/clone.c:88 builtin/init-db.c:479
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:88
+#: builtin/clone.c:90
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:90
+#: builtin/clone.c:92
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:92
+#: builtin/clone.c:94
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:94
+#: builtin/clone.c:96
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:96 builtin/clone.c:100
+#: builtin/clone.c:98 builtin/clone.c:102
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:96 builtin/clone.c:100
+#: builtin/clone.c:98 builtin/clone.c:102
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:103
+#: builtin/clone.c:105
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:104 builtin/init-db.c:476
+#: builtin/clone.c:106 builtin/init-db.c:476
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:105 builtin/init-db.c:477
+#: builtin/clone.c:107 builtin/init-db.c:477
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:107 builtin/clone.c:109 builtin/submodule--helper.c:873
-#: builtin/submodule--helper.c:1240
+#: builtin/clone.c:109 builtin/clone.c:111 builtin/submodule--helper.c:1210
+#: builtin/submodule--helper.c:1577
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:111
+#: builtin/clone.c:113
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:112 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/clone.c:114 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:113
+#: builtin/clone.c:115
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:115
+#: builtin/clone.c:117
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:117
+#: builtin/clone.c:119
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:118 builtin/fetch.c:138 builtin/grep.c:806
+#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:151 builtin/grep.c:813
#: builtin/pull.c:211
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:119
+#: builtin/clone.c:121
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:140 builtin/pack-objects.c:2991
-#: parse-options.h:142
+#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:153 builtin/pack-objects.c:3017
+#: parse-options.h:154
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:121
+#: builtin/clone.c:123
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:142
+#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:155
msgid "revision"
msgstr "версия"
-#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:143
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:156
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:125
+#: builtin/clone.c:127
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:127
+#: builtin/clone.c:129
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
-#: builtin/clone.c:129
+#: builtin/clone.c:131
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/init-db.c:485
+#: builtin/clone.c:132 builtin/init-db.c:485
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:131 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:133 builtin/init-db.c:486
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:132
+#: builtin/clone.c:134
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:133
+#: builtin/clone.c:135
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:134 builtin/fetch.c:160 builtin/pull.c:224
+#: builtin/clone.c:136 builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:224
#: builtin/push.c:567
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:136 builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:227
+#: builtin/clone.c:138 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:227
#: builtin/push.c:569
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:273
+#: builtin/clone.c:276
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -7033,43 +7300,43 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:326
+#: builtin/clone.c:329
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:398
+#: builtin/clone.c:401
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/clone.c:406
+#: builtin/clone.c:409
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:420
+#: builtin/clone.c:423
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clone.c:442
+#: builtin/clone.c:445
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:446
+#: builtin/clone.c:449
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:472
+#: builtin/clone.c:475
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:484
+#: builtin/clone.c:489
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -7080,103 +7347,103 @@ msgstr ""
"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
-#: builtin/clone.c:561
+#: builtin/clone.c:566
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:656
+#: builtin/clone.c:661
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: builtin/clone.c:672
+#: builtin/clone.c:677
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:721
+#: builtin/clone.c:726
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:751
+#: builtin/clone.c:756
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:796
+#: builtin/clone.c:801
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:859
+#: builtin/clone.c:864
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:861
+#: builtin/clone.c:866
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:894 builtin/receive-pack.c:1945
+#: builtin/clone.c:906 builtin/receive-pack.c:1946
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:898
+#: builtin/clone.c:910
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:911
+#: builtin/clone.c:923
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:914
+#: builtin/clone.c:926
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:927
+#: builtin/clone.c:939
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:933 builtin/fetch.c:1358
+#: builtin/clone.c:945 builtin/fetch.c:1455
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:943
+#: builtin/clone.c:955
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:953
+#: builtin/clone.c:965
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:968 builtin/clone.c:979 builtin/difftool.c:270
-#: builtin/worktree.c:253 builtin/worktree.c:283
+#: builtin/clone.c:980 builtin/clone.c:1001 builtin/difftool.c:270
+#: builtin/worktree.c:255 builtin/worktree.c:285
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:971
+#: builtin/clone.c:985
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:983
+#: builtin/clone.c:1005
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:985
+#: builtin/clone.c:1007
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1009
+#: builtin/clone.c:1031
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -7184,38 +7451,44 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1071
+#: builtin/clone.c:1093
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1073
+#: builtin/clone.c:1095
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1075
+#: builtin/clone.c:1097
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1078
+#: builtin/clone.c:1099
+msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
+msgstr ""
+"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
+"„file://“."
+
+#: builtin/clone.c:1102
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1083
+#: builtin/clone.c:1107
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1139 builtin/clone.c:1147
+#: builtin/clone.c:1169 builtin/clone.c:1177
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1150
+#: builtin/clone.c:1180
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -7251,70 +7524,15 @@ msgstr "Поле в знаци между колоните"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
-#: builtin/commit.c:39
+#: builtin/commit.c:37
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:44
+#: builtin/commit.c:42
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:49
-msgid ""
-"Your name and email address were configured automatically based\n"
-"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
-"You can suppress this message by setting them explicitly. Run the\n"
-"following command and follow the instructions in your editor to edit\n"
-"your configuration file:\n"
-"\n"
-" git config --global --edit\n"
-"\n"
-"After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
-"\n"
-" git commit --amend --reset-author\n"
-msgstr ""
-"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
-"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Можете да "
-"спрете\n"
-"това съобщение като изрично зададете стойностите. Изпълнете следната "
-"команда\n"
-"и следвайте инструкциите в текстовия ви редактор, за да редактирате\n"
-"конфигурационния файл:\n"
-"\n"
-" git config --global --edit\n"
-"\n"
-"След като направите това, можете да коригирате информацията за автора на\n"
-"текущото подаване чрез:\n"
-"\n"
-" git commit --amend --reset-author\n"
-
-#: builtin/commit.c:62
-msgid ""
-"Your name and email address were configured automatically based\n"
-"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
-"You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
-"\n"
-" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
-" git config --global user.email you@example.com\n"
-"\n"
-"After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
-"\n"
-" git commit --amend --reset-author\n"
-msgstr ""
-"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
-"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Можете да "
-"спрете\n"
-"това съобщение като изрично зададете стойностите:\n"
-"\n"
-" git config --global user.name \"Вашето Име\"\n"
-" git config --global user.email пенчо@example.com\n"
-"\n"
-"След като направите това, можете да коригирате информацията за автора на\n"
-"текущото подаване чрез:\n"
-"\n"
-" git commit --amend --reset-author\n"
-
-#: builtin/commit.c:74
+#: builtin/commit.c:47
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -7326,7 +7544,7 @@ msgstr ""
"с опцията „--allow-empty“, или да го изтриете от историята с командата:\n"
"„git reset HEAD^“.\n"
-#: builtin/commit.c:79
+#: builtin/commit.c:52
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -7341,11 +7559,11 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:86
+#: builtin/commit.c:59
msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr "В противен случай използвайте командата „git reset“\n"
-#: builtin/commit.c:89
+#: builtin/commit.c:62
msgid ""
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
@@ -7361,61 +7579,61 @@ msgstr ""
"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
"останалите подавания.\n"
-#: builtin/commit.c:318
+#: builtin/commit.c:284
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:359
+#: builtin/commit.c:325
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:365
+#: builtin/commit.c:331
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:378
+#: builtin/commit.c:344
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:380
+#: builtin/commit.c:346
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:405 builtin/commit.c:429 builtin/commit.c:478
+#: builtin/commit.c:371 builtin/commit.c:395 builtin/commit.c:444
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:461
+#: builtin/commit.c:427
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:463
+#: builtin/commit.c:429
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:471
+#: builtin/commit.c:437
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:490
+#: builtin/commit.c:456
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:587
+#: builtin/commit.c:553
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:589
+#: builtin/commit.c:555
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:608
+#: builtin/commit.c:574
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:660
+#: builtin/commit.c:626
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -7423,38 +7641,38 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:697 builtin/commit.c:730 builtin/commit.c:1114
+#: builtin/commit.c:663 builtin/commit.c:696 builtin/commit.c:1024
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:709 builtin/shortlog.c:309
+#: builtin/commit.c:675 builtin/shortlog.c:309
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:711
+#: builtin/commit.c:677
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:715
+#: builtin/commit.c:681
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:742 builtin/commit.c:750
+#: builtin/commit.c:710 builtin/commit.c:718
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за смачкване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:747
+#: builtin/commit.c:715
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:801
+#: builtin/commit.c:769
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:819
+#: builtin/commit.c:787
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -7469,7 +7687,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:824
+#: builtin/commit.c:792
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -7485,7 +7703,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:837
+#: builtin/commit.c:805
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -7494,7 +7712,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:844
+#: builtin/commit.c:813
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -7505,150 +7723,154 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:861
+#: builtin/commit.c:830
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:869
+#: builtin/commit.c:838
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:876
+#: builtin/commit.c:845
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:893
+#: builtin/commit.c:862
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:959
+#: builtin/commit.c:928
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:973 builtin/tag.c:252
+#: builtin/commit.c:942 builtin/tag.c:256
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1076
+#: builtin/commit.c:986
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1090
+#: builtin/commit.c:1000
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1104 builtin/commit.c:1349
+#: builtin/commit.c:1014 builtin/commit.c:1264
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1142
+#: builtin/commit.c:1052
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1172
+#: builtin/commit.c:1085
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1181
+#: builtin/commit.c:1094
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1184
+#: builtin/commit.c:1097
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1186
+#: builtin/commit.c:1099
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1189
+#: builtin/commit.c:1102
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1199
+#: builtin/commit.c:1112
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1201
-msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
-msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup“."
+#: builtin/commit.c:1114
+msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
+msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1209
+#: builtin/commit.c:1122
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1226
+#: builtin/commit.c:1139
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1228
+#: builtin/commit.c:1141
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:1240 builtin/tag.c:535
+#: builtin/commit.c:1155 builtin/tag.c:542
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-#: builtin/commit.c:1245
+#: builtin/commit.c:1160
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-#: builtin/commit.c:1363 builtin/commit.c:1648
+#: builtin/commit.c:1278 builtin/commit.c:1443
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1365 builtin/commit.c:1650
+#: builtin/commit.c:1280 builtin/commit.c:1445
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1367
+#: builtin/commit.c:1282
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1369
+#: builtin/commit.c:1284 builtin/commit.c:1447
+msgid "compute full ahead/behind values"
+msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
+
+#: builtin/commit.c:1286
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1369 builtin/commit.c:1652 builtin/push.c:542
-#: builtin/worktree.c:523
+#: builtin/commit.c:1286 builtin/commit.c:1449 builtin/push.c:542
+#: builtin/worktree.c:541
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1372 builtin/commit.c:1654
+#: builtin/commit.c:1289 builtin/commit.c:1451
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1375 builtin/commit.c:1657
+#: builtin/commit.c:1292 builtin/commit.c:1454
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1377 builtin/commit.c:1381 builtin/commit.c:1660
-#: builtin/fast-export.c:999 builtin/fast-export.c:1002 builtin/tag.c:390
+#: builtin/commit.c:1294 builtin/commit.c:1298 builtin/commit.c:1457
+#: builtin/fast-export.c:999 builtin/fast-export.c:1002 builtin/tag.c:396
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1378 builtin/commit.c:1660
+#: builtin/commit.c:1295 builtin/commit.c:1457
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1382
+#: builtin/commit.c:1299
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -7657,11 +7879,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1384 parse-options.h:155
+#: builtin/commit.c:1301 parse-options.h:167
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1385
+#: builtin/commit.c:1302
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -7670,216 +7892,190 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1387
+#: builtin/commit.c:1304
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1406
+#: builtin/commit.c:1323
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1469
-msgid "couldn't look up newly created commit"
-msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-
-#: builtin/commit.c:1471
-msgid "could not parse newly created commit"
-msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-
-#: builtin/commit.c:1516
-msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
-msgstr ""
-"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
-"подаването"
-
-#: builtin/commit.c:1518
-msgid "detached HEAD"
-msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-
-#: builtin/commit.c:1521
-msgid " (root-commit)"
-msgstr " (начално подаване)"
-
-#: builtin/commit.c:1618
+#: builtin/commit.c:1413
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1619
+#: builtin/commit.c:1414
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1621
+#: builtin/commit.c:1416
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1622 builtin/tag.c:388
+#: builtin/commit.c:1417 builtin/tag.c:393
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1418
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1418
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1624 builtin/gc.c:359
+#: builtin/commit.c:1419 builtin/gc.c:359
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1624
+#: builtin/commit.c:1419
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1625 builtin/merge.c:225 builtin/notes.c:402
-#: builtin/notes.c:565 builtin/tag.c:386
+#: builtin/commit.c:1420 builtin/merge.c:226 builtin/notes.c:402
+#: builtin/notes.c:565 builtin/tag.c:391
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit.c:1625
+#: builtin/commit.c:1420
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
-#: builtin/commit.c:1626 builtin/commit.c:1627 builtin/commit.c:1628
-#: builtin/commit.c:1629 parse-options.h:257 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1421 builtin/commit.c:1422 builtin/commit.c:1423
+#: builtin/commit.c:1424 parse-options.h:269 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1626
+#: builtin/commit.c:1421
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1627
+#: builtin/commit.c:1422
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1628
+#: builtin/commit.c:1423
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на указаното "
"ПОДАВАНЕ в предното без следа"
-#: builtin/commit.c:1629
+#: builtin/commit.c:1424
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за смачкване на "
"указаното ПОДАВАНЕ в предното"
-#: builtin/commit.c:1630
+#: builtin/commit.c:1425
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1631 builtin/log.c:1443 builtin/merge.c:239
+#: builtin/commit.c:1426 builtin/log.c:1446 builtin/merge.c:240
#: builtin/pull.c:149 builtin/revert.c:105
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1632
+#: builtin/commit.c:1427
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1633
+#: builtin/commit.c:1428
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1634
+#: builtin/commit.c:1429
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1634 builtin/tag.c:391
+#: builtin/commit.c:1429 builtin/tag.c:397
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: builtin/commit.c:1635
+#: builtin/commit.c:1430
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1637 builtin/merge.c:237 builtin/pull.c:179
+#: builtin/commit.c:1432 builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:179
#: builtin/revert.c:113
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit.c:1640
+#: builtin/commit.c:1435
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1641
+#: builtin/commit.c:1436
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1642
+#: builtin/commit.c:1437
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1643
+#: builtin/commit.c:1438
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1644
+#: builtin/commit.c:1439
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1645
+#: builtin/commit.c:1440
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1646
+#: builtin/commit.c:1441
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1647
+#: builtin/commit.c:1442
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1658
+#: builtin/commit.c:1455
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1659
+#: builtin/commit.c:1456
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1664
+#: builtin/commit.c:1461
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1666
+#: builtin/commit.c:1463
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1696
-msgid "could not parse HEAD commit"
-msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-
-#: builtin/commit.c:1741
+#: builtin/commit.c:1536
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1748
+#: builtin/commit.c:1543
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1767
+#: builtin/commit.c:1562
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1778
+#: builtin/commit.c:1573
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1783
+#: builtin/commit.c:1578
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1831
+#: builtin/commit.c:1613
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -8080,7 +8276,7 @@ msgstr "извеждане на размерите на обектите във
#: builtin/describe.c:22
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
-msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
+msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…]"
#: builtin/describe.c:23
msgid "git describe [<options>] --dirty"
@@ -8113,22 +8309,22 @@ msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вграде
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
-#: builtin/describe.c:314
+#: builtin/describe.c:317
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
-#: builtin/describe.c:316
+#: builtin/describe.c:319
#, c-format
msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
msgstr "Никоя версия и етикет не напасват точно. Търси се по описание\n"
-#: builtin/describe.c:363
+#: builtin/describe.c:366
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:389
+#: builtin/describe.c:392
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -8137,7 +8333,7 @@ msgstr ""
"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
-#: builtin/describe.c:393
+#: builtin/describe.c:396
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -8146,12 +8342,12 @@ msgstr ""
"Никой етикет не описва „%s“.\n"
"Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
-#: builtin/describe.c:423
+#: builtin/describe.c:426
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
-#: builtin/describe.c:426
+#: builtin/describe.c:429
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -8160,93 +8356,93 @@ msgstr ""
"открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
"търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
-#: builtin/describe.c:494
+#: builtin/describe.c:497
#, c-format
msgid "describe %s\n"
msgstr "описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:497 builtin/log.c:500
+#: builtin/describe.c:500 builtin/log.c:502
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:505
+#: builtin/describe.c:508
#, c-format
msgid "%s is neither a commit nor blob"
msgstr "„%s“ не е нито подаване, нито обект BLOB"
-#: builtin/describe.c:519
+#: builtin/describe.c:522
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
-#: builtin/describe.c:520
+#: builtin/describe.c:523
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr ""
"извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
"стандартната грешка"
-#: builtin/describe.c:521
+#: builtin/describe.c:524
msgid "use any ref"
msgstr "използване на произволен указател"
-#: builtin/describe.c:522
+#: builtin/describe.c:525
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
-#: builtin/describe.c:523
+#: builtin/describe.c:526
msgid "always use long format"
msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
-#: builtin/describe.c:524
+#: builtin/describe.c:527
msgid "only follow first parent"
msgstr "проследяване само на първия родител"
-#: builtin/describe.c:527
+#: builtin/describe.c:530
msgid "only output exact matches"
msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
-#: builtin/describe.c:529
+#: builtin/describe.c:532
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
-#: builtin/describe.c:531
+#: builtin/describe.c:534
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:533
+#: builtin/describe.c:536
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:535 builtin/name-rev.c:406
+#: builtin/describe.c:538 builtin/name-rev.c:406
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
-#: builtin/describe.c:536 builtin/describe.c:539
+#: builtin/describe.c:539 builtin/describe.c:542
msgid "mark"
msgstr "МАРКЕР"
-#: builtin/describe.c:537
+#: builtin/describe.c:540
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
-#: builtin/describe.c:540
+#: builtin/describe.c:543
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr ""
"добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
-#: builtin/describe.c:558
+#: builtin/describe.c:561
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
-#: builtin/describe.c:587
+#: builtin/describe.c:590
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
-#: builtin/describe.c:637
+#: builtin/describe.c:640
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
-#: builtin/describe.c:639
+#: builtin/describe.c:642
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
@@ -8435,95 +8631,101 @@ msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към из
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fetch.c:24
+#: builtin/fetch.c:25
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/fetch.c:25
+#: builtin/fetch.c:26
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
-#: builtin/fetch.c:26
+#: builtin/fetch.c:27
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
-#: builtin/fetch.c:27
+#: builtin/fetch.c:28
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:113 builtin/pull.c:188
+#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:188
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:191
+#: builtin/fetch.c:126 builtin/pull.c:191
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:194
+#: builtin/fetch.c:128 builtin/pull.c:194
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:118 builtin/pull.c:196
+#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:196
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/fetch.c:120
+#: builtin/fetch.c:131
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:122 builtin/pull.c:198
+#: builtin/fetch.c:133 builtin/pull.c:198
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:124
+#: builtin/fetch.c:135
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:126
+#: builtin/fetch.c:137
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:128 builtin/pull.c:201
+#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:201
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:129 builtin/fetch.c:152 builtin/pull.c:126
+#: builtin/fetch.c:141
+msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
+msgstr ""
+"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
+"хранилище и махане на променените"
+
+#: builtin/fetch.c:142 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:126
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:130
+#: builtin/fetch.c:143
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:134 builtin/pull.c:209
+#: builtin/fetch.c:147 builtin/pull.c:209
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:136
+#: builtin/fetch.c:149
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:139 builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:152 builtin/fetch.c:158 builtin/pull.c:212
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:141
+#: builtin/fetch.c:154
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:147 builtin/pull.c:215
+#: builtin/fetch.c:160 builtin/pull.c:215
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:149 builtin/log.c:1463
+#: builtin/fetch.c:162 builtin/log.c:1466
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/fetch.c:150
+#: builtin/fetch.c:163
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:153
+#: builtin/fetch.c:166
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -8531,91 +8733,91 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:157 builtin/pull.c:218
+#: builtin/fetch.c:170 builtin/pull.c:218
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:158 builtin/pull.c:220
+#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:220
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:221
+#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:221
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:417
+#: builtin/fetch.c:431
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:535
+#: builtin/fetch.c:549
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:628
+#: builtin/fetch.c:642
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:632
+#: builtin/fetch.c:646
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:645 builtin/fetch.c:725
+#: builtin/fetch.c:659 builtin/fetch.c:739
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:646
+#: builtin/fetch.c:660
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:655
+#: builtin/fetch.c:669
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:656 builtin/fetch.c:689 builtin/fetch.c:705
-#: builtin/fetch.c:720
+#: builtin/fetch.c:670 builtin/fetch.c:703 builtin/fetch.c:719
+#: builtin/fetch.c:734
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:675
+#: builtin/fetch.c:689
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:678
+#: builtin/fetch.c:692
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:681
+#: builtin/fetch.c:695
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:720
+#: builtin/fetch.c:734
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:725
+#: builtin/fetch.c:739
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:770
+#: builtin/fetch.c:784
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:790
+#: builtin/fetch.c:804
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:974
+#: builtin/fetch.c:892 builtin/fetch.c:988
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:889
+#: builtin/fetch.c:903
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -8625,50 +8827,57 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:944
+#: builtin/fetch.c:958
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:945
+#: builtin/fetch.c:959
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:977
+#: builtin/fetch.c:991
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:978 builtin/remote.c:1024
+#: builtin/fetch.c:992 builtin/remote.c:1024
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1001
+#: builtin/fetch.c:1015
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1020
+#: builtin/fetch.c:1034
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1023
+#: builtin/fetch.c:1037
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1256
+#: builtin/fetch.c:1277
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1258 builtin/remote.c:97
+#: builtin/fetch.c:1279 builtin/remote.c:97
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1276
+#: builtin/fetch.c:1325 builtin/fetch.c:1498
+msgid ""
+"--filter can only be used with the remote configured in core.partialClone"
+msgstr ""
+"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
+"настройката „core.partialClone“"
+
+#: builtin/fetch.c:1350
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -8676,41 +8885,41 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1299
+#: builtin/fetch.c:1394
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1342
+#: builtin/fetch.c:1439
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1344
+#: builtin/fetch.c:1441
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/fetch.c:1349
+#: builtin/fetch.c:1446
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1351
+#: builtin/fetch.c:1448
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1364
+#: builtin/fetch.c:1464
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1366
+#: builtin/fetch.c:1466
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1377
+#: builtin/fetch.c:1475
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1385
+#: builtin/fetch.c:1482
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
@@ -8778,7 +8987,7 @@ msgstr "цитиране подходящо за tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:414
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:420
msgid "respect format colors"
msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
@@ -8802,64 +9011,64 @@ msgstr "извеждане само на указателите, които съ
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/fsck.c:543
+#: builtin/fsck.c:568
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:635
+#: builtin/fsck.c:660
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:641
+#: builtin/fsck.c:666
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:642
+#: builtin/fsck.c:667
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:643
+#: builtin/fsck.c:668
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:644
+#: builtin/fsck.c:669
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:645
+#: builtin/fsck.c:670
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
# FIXME bad message
-#: builtin/fsck.c:646
+#: builtin/fsck.c:671
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване на указателите от журнала като глави (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:647
+#: builtin/fsck.c:672
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:648
+#: builtin/fsck.c:673
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:649
+#: builtin/fsck.c:674
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:651
+#: builtin/fsck.c:676
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:652 builtin/prune.c:107
+#: builtin/fsck.c:677 builtin/prune.c:108
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:653
+#: builtin/fsck.c:678
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:714
+#: builtin/fsck.c:742
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
@@ -8906,37 +9115,37 @@ msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сме
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:364
+#: builtin/gc.c:366
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:381
+#: builtin/gc.c:384
#, c-format
msgid "Failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "Неразпозната стойност на „gc.logexpiry“: %s"
-#: builtin/gc.c:409
+#: builtin/gc.c:412
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:411
+#: builtin/gc.c:414
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:412
+#: builtin/gc.c:415
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:437
+#: builtin/gc.c:440
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -8945,7 +9154,7 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:481
+#: builtin/gc.c:487
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -8956,12 +9165,12 @@ msgstr ""
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/grep.c:226
+#: builtin/grep.c:225
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
-#: builtin/grep.c:284
+#: builtin/grep.c:283
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
@@ -8970,259 +9179,259 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:293 builtin/index-pack.c:1495 builtin/index-pack.c:1688
+#: builtin/grep.c:292 builtin/index-pack.c:1523 builtin/index-pack.c:1712
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:453 builtin/grep.c:573 builtin/grep.c:615
+#: builtin/grep.c:460 builtin/grep.c:580 builtin/grep.c:622
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:630
+#: builtin/grep.c:637
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:696
+#: builtin/grep.c:703
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:783
+#: builtin/grep.c:790
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:785
+#: builtin/grep.c:792
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:787
+#: builtin/grep.c:794
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:789
+#: builtin/grep.c:796
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:791
+#: builtin/grep.c:798
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:794
+#: builtin/grep.c:801
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:796
+#: builtin/grep.c:803
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:798
+#: builtin/grep.c:805
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:800
+#: builtin/grep.c:807
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:802
+#: builtin/grep.c:809
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:805
+#: builtin/grep.c:812
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:807
+#: builtin/grep.c:814
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:811
+#: builtin/grep.c:818
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:814
+#: builtin/grep.c:821
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:817
+#: builtin/grep.c:824
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:820
+#: builtin/grep.c:827
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:823
+#: builtin/grep.c:830
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:824
+#: builtin/grep.c:831
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:825
+#: builtin/grep.c:832
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:827
+#: builtin/grep.c:834
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:829
+#: builtin/grep.c:836
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:831
+#: builtin/grep.c:838
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "синоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:834
+#: builtin/grep.c:841
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:836
+#: builtin/grep.c:843
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:838
+#: builtin/grep.c:846
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:847
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:849
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:851
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:846
+#: builtin/grep.c:854
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:849
+#: builtin/grep.c:857
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:859
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:853
+#: builtin/grep.c:861
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:862
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "синоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:865
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:867
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:870
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:864
+#: builtin/grep.c:872
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:874
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:878
+#: builtin/grep.c:886
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:888
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:882
+#: builtin/grep.c:890
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:886
+#: builtin/grep.c:894
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:886
+#: builtin/grep.c:894
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:889
+#: builtin/grep.c:898
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:952
+#: builtin/grep.c:962
msgid "no pattern given."
msgstr "липсва шаблон."
-#: builtin/grep.c:984
+#: builtin/grep.c:994
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:991
+#: builtin/grep.c:1001
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1026 builtin/index-pack.c:1491
+#: builtin/grep.c:1036 builtin/index-pack.c:1519
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1031
+#: builtin/grep.c:1041
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1055
+#: builtin/grep.c:1065
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1078
+#: builtin/grep.c:1088
msgid "option not supported with --recurse-submodules."
msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“."
-#: builtin/grep.c:1084
+#: builtin/grep.c:1094
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“."
-#: builtin/grep.c:1090
+#: builtin/grep.c:1100
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове."
-#: builtin/grep.c:1098
+#: builtin/grep.c:1108
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво."
-#: builtin/hash-object.c:82
+#: builtin/hash-object.c:83
msgid ""
"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <file>..."
@@ -9230,38 +9439,38 @@ msgstr ""
"git hash-object [-t ВИД] [-w] [--path=ФАЙЛ | --no-filters] [--stdin] [--] "
"ФАЙЛ…"
-#: builtin/hash-object.c:83
+#: builtin/hash-object.c:84
msgid "git hash-object --stdin-paths"
msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:95
+#: builtin/hash-object.c:96
msgid "type"
msgstr "ВИД"
-#: builtin/hash-object.c:95
+#: builtin/hash-object.c:96
msgid "object type"
msgstr "ВИД на обекта"
-#: builtin/hash-object.c:96
+#: builtin/hash-object.c:97
msgid "write the object into the object database"
msgstr "записване на обекта в базата от данни за обектите"
-#: builtin/hash-object.c:98
+#: builtin/hash-object.c:99
msgid "read the object from stdin"
msgstr "изчитане на обекта от стандартния вход"
-#: builtin/hash-object.c:100
+#: builtin/hash-object.c:101
msgid "store file as is without filters"
msgstr "запазване на файла както е — без филтри"
-#: builtin/hash-object.c:101
+#: builtin/hash-object.c:102
msgid ""
"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
msgstr ""
"създаване и хеширане на произволни данни за повредени обекти за трасиране на "
"Git"
-#: builtin/hash-object.c:102
+#: builtin/hash-object.c:103
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "обработване на ФАЙЛа все едно е с този път"
@@ -9395,154 +9604,154 @@ msgstr "„%s“ е синоним на „%s“"
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/index-pack.c:156
+#: builtin/index-pack.c:157
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:206
+#: builtin/index-pack.c:207
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:226
+#: builtin/index-pack.c:227
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:229
+#: builtin/index-pack.c:230
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:271
+#: builtin/index-pack.c:272
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:281
+#: builtin/index-pack.c:282
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:282
+#: builtin/index-pack.c:283
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:294
+#: builtin/index-pack.c:295
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:301
+#: builtin/index-pack.c:302
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:304 builtin/unpack-objects.c:93
+#: builtin/index-pack.c:305 builtin/unpack-objects.c:93
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:319
+#: builtin/index-pack.c:320
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:325
+#: builtin/index-pack.c:326
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:339
+#: builtin/index-pack.c:340
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:341
+#: builtin/index-pack.c:342
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:359
+#: builtin/index-pack.c:360
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:480
+#: builtin/index-pack.c:481
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:529
+#: builtin/index-pack.c:530
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:537
+#: builtin/index-pack.c:538
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:545
+#: builtin/index-pack.c:546
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:576
+#: builtin/index-pack.c:577
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:578
+#: builtin/index-pack.c:579
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:604
+#: builtin/index-pack.c:605
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:749 builtin/index-pack.c:755 builtin/index-pack.c:778
-#: builtin/index-pack.c:817 builtin/index-pack.c:826
+#: builtin/index-pack.c:750 builtin/index-pack.c:756 builtin/index-pack.c:779
+#: builtin/index-pack.c:818 builtin/index-pack.c:827
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:752 builtin/pack-objects.c:179
-#: builtin/pack-objects.c:273
+#: builtin/index-pack.c:753 builtin/pack-objects.c:182
+#: builtin/pack-objects.c:276
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:815
+#: builtin/index-pack.c:816
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:823
+#: builtin/index-pack.c:824
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:837
+#: builtin/index-pack.c:838
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект BLOB „%s“"
# FIXME perhaps invalid object
-#: builtin/index-pack.c:852
+#: builtin/index-pack.c:853
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен обект „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:855
+#: builtin/index-pack.c:856
msgid "Error in object"
msgstr "Грешка в обекта"
-#: builtin/index-pack.c:857
+#: builtin/index-pack.c:858
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:929 builtin/index-pack.c:960
+#: builtin/index-pack.c:930 builtin/index-pack.c:961
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
@@ -9620,80 +9829,81 @@ msgstr "добавеният обект не може да се компреси
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1409
-msgid "error while closing pack file"
-msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
+#: builtin/index-pack.c:1397
+#, c-format
+msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
+msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1421
+#: builtin/index-pack.c:1422
#, c-format
-msgid "cannot write keep file '%s'"
-msgstr ""
-"грешка при записването на файла „%s“, осигуряващ запазване на директория"
+msgid "cannot write %s file '%s'"
+msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1429
+#: builtin/index-pack.c:1430
#, c-format
-msgid "cannot close written keep file '%s'"
-msgstr ""
-"грешка при затварянето на записания файл „%s“, осигуряващ запазване на "
-"директория"
+msgid "cannot close written %s file '%s'"
+msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
+
+#: builtin/index-pack.c:1454
+msgid "error while closing pack file"
+msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1439
+#: builtin/index-pack.c:1468
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1447
+#: builtin/index-pack.c:1476
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1485
+#: builtin/index-pack.c:1513
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1553
+#: builtin/index-pack.c:1581
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1555
+#: builtin/index-pack.c:1583
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1603
+#: builtin/index-pack.c:1631
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1610
+#: builtin/index-pack.c:1638
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1623
-#, c-format
-msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
-msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
+#: builtin/index-pack.c:1675
+msgid "Cannot come back to cwd"
+msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1700 builtin/index-pack.c:1703
-#: builtin/index-pack.c:1719 builtin/index-pack.c:1723
+#: builtin/index-pack.c:1724 builtin/index-pack.c:1727
+#: builtin/index-pack.c:1743 builtin/index-pack.c:1747
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1739
+#: builtin/index-pack.c:1763
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1741
+#: builtin/index-pack.c:1765
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1749
+#: builtin/index-pack.c:1771
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
@@ -9880,124 +10090,124 @@ msgstr "опцията „--trailer“ е несъвместима с „--name-
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
-#: builtin/log.c:46
+#: builtin/log.c:48
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:47
+#: builtin/log.c:49
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:91
+#: builtin/log.c:93
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:151
+#: builtin/log.c:153
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: builtin/log.c:152
+#: builtin/log.c:154
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:153
+#: builtin/log.c:155
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:155
+#: builtin/log.c:157
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "специален формат само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:157
+#: builtin/log.c:159
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "без специален формат на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:158
+#: builtin/log.c:160
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:161
+#: builtin/log.c:163
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:257
+#: builtin/log.c:259
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:508
+#: builtin/log.c:510
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:523 builtin/log.c:617
+#: builtin/log.c:525 builtin/log.c:619
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:641
+#: builtin/log.c:643
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:762
+#: builtin/log.c:764
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:863
+#: builtin/log.c:865
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:879
+#: builtin/log.c:881
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:896
+#: builtin/log.c:898
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон."
-#: builtin/log.c:906
+#: builtin/log.c:908
msgid "Not a range."
msgstr "Не е диапазон."
-#: builtin/log.c:1012
+#: builtin/log.c:1014
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1092
+#: builtin/log.c:1095
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1119
+#: builtin/log.c:1122
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1169
+#: builtin/log.c:1172
msgid "Two output directories?"
msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-#: builtin/log.c:1276 builtin/log.c:1927 builtin/log.c:1929 builtin/log.c:1941
+#: builtin/log.c:1279 builtin/log.c:1932 builtin/log.c:1934 builtin/log.c:1946
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
-#: builtin/log.c:1286 builtin/notes.c:887 builtin/tag.c:516
+#: builtin/log.c:1289 builtin/notes.c:887 builtin/tag.c:522
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/log.c:1291
+#: builtin/log.c:1294
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "Точната база за сливане не може да се открие."
-#: builtin/log.c:1295
+#: builtin/log.c:1298
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -10007,234 +10217,234 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1315
+#: builtin/log.c:1318
msgid "Failed to find exact merge base"
msgstr "Точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1326
+#: builtin/log.c:1329
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1330
+#: builtin/log.c:1333
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1379
+#: builtin/log.c:1382
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1438
+#: builtin/log.c:1441
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1441
+#: builtin/log.c:1444
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1445
+#: builtin/log.c:1448
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1447
+#: builtin/log.c:1450
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1449
+#: builtin/log.c:1452
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1450
+#: builtin/log.c:1453
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1451
+#: builtin/log.c:1454
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1453
+#: builtin/log.c:1456
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1455
+#: builtin/log.c:1458
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1457
+#: builtin/log.c:1460
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1460
+#: builtin/log.c:1463
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1463
+#: builtin/log.c:1466
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1466
+#: builtin/log.c:1469
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1469
+#: builtin/log.c:1472
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1471
+#: builtin/log.c:1474
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) хешът да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1473
+#: builtin/log.c:1476
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1475
+#: builtin/log.c:1478
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1477
+#: builtin/log.c:1480
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1478
+#: builtin/log.c:1481
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1479
+#: builtin/log.c:1482
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1480 builtin/log.c:1482
+#: builtin/log.c:1483 builtin/log.c:1485
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1480
+#: builtin/log.c:1483
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1482
+#: builtin/log.c:1485
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1484
+#: builtin/log.c:1487
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1485
+#: builtin/log.c:1488
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1487
+#: builtin/log.c:1490
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1488
+#: builtin/log.c:1491
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1489 builtin/log.c:1492
+#: builtin/log.c:1492 builtin/log.c:1495
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1490
+#: builtin/log.c:1493
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1493
+#: builtin/log.c:1496
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1497
+#: builtin/log.c:1500
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1499
+#: builtin/log.c:1502
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1500
+#: builtin/log.c:1503
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1501
+#: builtin/log.c:1504
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1502
+#: builtin/log.c:1505
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към серията кръпки"
-#: builtin/log.c:1504
+#: builtin/log.c:1507
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1505
+#: builtin/log.c:1508
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1507
+#: builtin/log.c:1510
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1582
+#: builtin/log.c:1585
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1597
+#: builtin/log.c:1600
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1599
+#: builtin/log.c:1602
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1607
+#: builtin/log.c:1610
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1609
+#: builtin/log.c:1612
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1611
+#: builtin/log.c:1614
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1641
+#: builtin/log.c:1646
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1643
+#: builtin/log.c:1648
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1736
+#: builtin/log.c:1741
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1768
+#: builtin/log.c:1773
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:1812
+#: builtin/log.c:1817
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1862
+#: builtin/log.c:1867
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:1916
+#: builtin/log.c:1921
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -10390,7 +10600,7 @@ msgstr "взимане предвид на „url.БАЗА.insteadOf“"
msgid "exit with exit code 2 if no matching refs are found"
msgstr "изход с код 2, ако не се открият съвпадащи указатели"
-#: builtin/ls-remote.c:66
+#: builtin/ls-remote.c:67
msgid "show underlying ref in addition to the object pointed by it"
msgstr "извеждане на указателя заедно с обекта сочен от него"
@@ -10437,186 +10647,186 @@ msgstr ""
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "празна пощенска кутия mbox: „%s“"
-#: builtin/merge.c:48
+#: builtin/merge.c:49
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:49
+#: builtin/merge.c:50
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:50
+#: builtin/merge.c:51
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:107
+#: builtin/merge.c:108
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:144
+#: builtin/merge.c:145
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:145
+#: builtin/merge.c:146
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:150
+#: builtin/merge.c:151
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:137
+#: builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:137
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:203 builtin/pull.c:140
+#: builtin/merge.c:204 builtin/pull.c:140
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:204 builtin/pull.c:143
+#: builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:143
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(синоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:146
+#: builtin/merge.c:207 builtin/pull.c:146
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:209 builtin/pull.c:152
+#: builtin/merge.c:210 builtin/pull.c:152
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:211 builtin/pull.c:155
+#: builtin/merge.c:212 builtin/pull.c:155
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:213 builtin/pull.c:158
+#: builtin/merge.c:214 builtin/pull.c:158
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:214
+#: builtin/merge.c:215
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:216 builtin/pull.c:164
+#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:164
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:220 builtin/pull.c:167
+#: builtin/merge.c:221 builtin/pull.c:167
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:221 builtin/notes.c:777 builtin/pull.c:171
+#: builtin/merge.c:222 builtin/notes.c:777 builtin/pull.c:171
#: builtin/revert.c:109
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:222 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:223 builtin/pull.c:172
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:223 builtin/pull.c:175
+#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:175
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:176
+#: builtin/merge.c:225 builtin/pull.c:176
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:226
+#: builtin/merge.c:227
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:230
+#: builtin/merge.c:231
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:232
+#: builtin/merge.c:233
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:234 builtin/pull.c:183
+#: builtin/merge.c:235 builtin/pull.c:183
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:240
+#: builtin/merge.c:241
msgid "verify commit-msg hook"
msgstr ""
"проверка на куката при промяна на съобщението при подаване (commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:265
+#: builtin/merge.c:266
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:270
+#: builtin/merge.c:271
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:275
+#: builtin/merge.c:276
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:297 builtin/merge.c:314
+#: builtin/merge.c:298 builtin/merge.c:315
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:344
+#: builtin/merge.c:345
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се смачка)"
-#: builtin/merge.c:355
+#: builtin/merge.c:356
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Подаване със смачкване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:405
+#: builtin/merge.c:406
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:455
+#: builtin/merge.c:456
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:545
+#: builtin/merge.c:546
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:667
+#: builtin/merge.c:668
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:681
+#: builtin/merge.c:682
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:696
+#: builtin/merge.c:697
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:748
+#: builtin/merge.c:749
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:757
+#: builtin/merge.c:758
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:763
+#: builtin/merge.c:764
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -10631,72 +10841,72 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
"преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:799
+#: builtin/merge.c:800
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:819
+#: builtin/merge.c:820
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:872
+#: builtin/merge.c:873
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:911
+#: builtin/merge.c:912
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:913
+#: builtin/merge.c:914
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:915
+#: builtin/merge.c:916
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:920
+#: builtin/merge.c:921
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:973
+#: builtin/merge.c:974
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1075
+#: builtin/merge.c:1076
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1109
+#: builtin/merge.c:1110
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1174
+#: builtin/merge.c:1212
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1178
+#: builtin/merge.c:1216
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1190
+#: builtin/merge.c:1228
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1194
+#: builtin/merge.c:1232
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1210
+#: builtin/merge.c:1248
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -10704,7 +10914,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1217
+#: builtin/merge.c:1255
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -10712,121 +10922,121 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1220
+#: builtin/merge.c:1258
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1229
+#: builtin/merge.c:1267
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1237
+#: builtin/merge.c:1275
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1254
+#: builtin/merge.c:1292
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Подаване със смачкване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1256
+#: builtin/merge.c:1294
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1261
+#: builtin/merge.c:1299
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1263
+#: builtin/merge.c:1301
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1297
+#: builtin/merge.c:1335
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1300
+#: builtin/merge.c:1338
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1303
+#: builtin/merge.c:1341
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: builtin/merge.c:1306
+#: builtin/merge.c:1344
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1368
+#: builtin/merge.c:1403
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1377
+#: builtin/merge.c:1412
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1387
+#: builtin/merge.c:1422
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1428
+#: builtin/merge.c:1463
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1435
+#: builtin/merge.c:1470
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1460
+#: builtin/merge.c:1495
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1466
+#: builtin/merge.c:1501
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1489 builtin/merge.c:1568
+#: builtin/merge.c:1524 builtin/merge.c:1603
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1493
+#: builtin/merge.c:1528
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1559
+#: builtin/merge.c:1594
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1561
+#: builtin/merge.c:1596
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1570
+#: builtin/merge.c:1605
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1582
+#: builtin/merge.c:1617
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -10985,72 +11195,72 @@ msgstr "„%.*s“ вече е в индекса"
msgid "force move/rename even if target exists"
msgstr "принудително преместване/преименуване дори целта да съществува"
-#: builtin/mv.c:126
+#: builtin/mv.c:127
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "прескачане на грешките при преместване/преименуване"
-#: builtin/mv.c:167
+#: builtin/mv.c:168
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "целта „%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/mv.c:178
+#: builtin/mv.c:179
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Проверка на преименуването на обект от „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:182
+#: builtin/mv.c:183
msgid "bad source"
msgstr "неправилен обект"
-#: builtin/mv.c:185
+#: builtin/mv.c:186
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "директория не може да се премести в себе си"
-#: builtin/mv.c:188
+#: builtin/mv.c:189
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "директория не може да се премести върху файл"
-#: builtin/mv.c:197
+#: builtin/mv.c:198
msgid "source directory is empty"
msgstr "първоначалната директория е празна"
-#: builtin/mv.c:222
+#: builtin/mv.c:223
msgid "not under version control"
msgstr "не е под контрола на Git"
-#: builtin/mv.c:225
+#: builtin/mv.c:226
msgid "destination exists"
msgstr "целта съществува"
-#: builtin/mv.c:233
+#: builtin/mv.c:234
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "презаписване на „%s“"
-#: builtin/mv.c:236
+#: builtin/mv.c:237
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Презаписването е невъзможно"
-#: builtin/mv.c:239
+#: builtin/mv.c:240
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "множество източници за една цел"
-#: builtin/mv.c:241
+#: builtin/mv.c:242
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "целевата директория не съществува"
-#: builtin/mv.c:248
+#: builtin/mv.c:249
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
-#: builtin/mv.c:269
+#: builtin/mv.c:270
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:275 builtin/remote.c:712 builtin/repack.c:390
+#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:712 builtin/repack.c:394
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -11244,12 +11454,12 @@ msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:500
+#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:506
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:503
+#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:509
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
@@ -11503,7 +11713,7 @@ msgstr "опитът за изтриването на несъществуващ
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:943 builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:158
+#: builtin/notes.c:943 builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:160
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
@@ -11537,200 +11747,204 @@ msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:192 builtin/pack-objects.c:195
+#: builtin/pack-objects.c:195 builtin/pack-objects.c:198
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: builtin/pack-objects.c:788
+#: builtin/pack-objects.c:791
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:801
+#: builtin/pack-objects.c:804
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1081
+#: builtin/pack-objects.c:1084
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:2451
+#: builtin/pack-objects.c:2454
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2599
+#: builtin/pack-objects.c:2625
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:2902
+#: builtin/pack-objects.c:2928
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2906
+#: builtin/pack-objects.c:2932
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2936
+#: builtin/pack-objects.c:2962
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2938
+#: builtin/pack-objects.c:2964
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2940
+#: builtin/pack-objects.c:2966
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2943
+#: builtin/pack-objects.c:2969
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2944
+#: builtin/pack-objects.c:2970
msgid "version[,offset]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:2945
+#: builtin/pack-objects.c:2971
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:2948
+#: builtin/pack-objects.c:2974
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2950
+#: builtin/pack-objects.c:2976
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2952
+#: builtin/pack-objects.c:2978
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2954
+#: builtin/pack-objects.c:2980
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2956
+#: builtin/pack-objects.c:2982
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2958
+#: builtin/pack-objects.c:2984
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2960
+#: builtin/pack-objects.c:2986
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2962
+#: builtin/pack-objects.c:2988
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2964
+#: builtin/pack-objects.c:2990
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:2966
+#: builtin/pack-objects.c:2992
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:2968
+#: builtin/pack-objects.c:2994
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2970
+#: builtin/pack-objects.c:2996
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:2972
+#: builtin/pack-objects.c:2998
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2975
+#: builtin/pack-objects.c:3001
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:2978
+#: builtin/pack-objects.c:3004
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:2981
+#: builtin/pack-objects.c:3007
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:2984
+#: builtin/pack-objects.c:3010
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:2986
+#: builtin/pack-objects.c:3012
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2988
+#: builtin/pack-objects.c:3014
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2990
+#: builtin/pack-objects.c:3016
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2992
+#: builtin/pack-objects.c:3018
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2995
+#: builtin/pack-objects.c:3021
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:2997
+#: builtin/pack-objects.c:3023
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:2999
+#: builtin/pack-objects.c:3025
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3001
+#: builtin/pack-objects.c:3027
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3003
+#: builtin/pack-objects.c:3029
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3005
+#: builtin/pack-objects.c:3031
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3007
+#: builtin/pack-objects.c:3033
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3010
+#: builtin/pack-objects.c:3036
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3144
+#: builtin/pack-objects.c:3039
+msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
+msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3178
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
@@ -11758,15 +11972,19 @@ msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
msgid "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire ВРЕМЕ] [--] [ВРЪХ…]"
-#: builtin/prune.c:106
+#: builtin/prune.c:107
msgid "report pruned objects"
msgstr "информация за окастрените обекти"
-#: builtin/prune.c:109
+#: builtin/prune.c:110
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "окастряне на обектите по-стари от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/prune.c:123
+#: builtin/prune.c:112
+msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
+msgstr "ограничаване на обхождането до обекти извън гарантиращи пакети"
+
+#: builtin/prune.c:126
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
@@ -11867,7 +12085,7 @@ msgstr "За повече информация погледнете ръково
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:433 builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:453 git-rebase.sh:466
+#: builtin/pull.c:433 builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:453 git-rebase.sh:477
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
@@ -11892,27 +12110,27 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:817
+#: builtin/pull.c:819
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:865
+#: builtin/pull.c:867
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-#: builtin/pull.c:873
+#: builtin/pull.c:875
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:876
+#: builtin/pull.c:878
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:877
+#: builtin/pull.c:879
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:902
+#: builtin/pull.c:904
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -11922,7 +12140,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:907
+#: builtin/pull.c:909
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -11939,15 +12157,15 @@ msgstr ""
" $ git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:922
+#: builtin/pull.c:924
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:926
+#: builtin/pull.c:928
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:933
+#: builtin/pull.c:935
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -12348,41 +12566,45 @@ msgstr "git rebase--helper [ОПЦИЯ…]"
msgid "keep empty commits"
msgstr "запазване на празните подавания"
-#: builtin/rebase--helper.c:25
+#: builtin/rebase--helper.c:26 builtin/revert.c:123
+msgid "allow commits with empty messages"
+msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
+
+#: builtin/rebase--helper.c:27
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase--helper.c:27
+#: builtin/rebase--helper.c:29
msgid "abort rebase"
msgstr "преустановяване на пребазирането"
-#: builtin/rebase--helper.c:30
+#: builtin/rebase--helper.c:32
msgid "make rebase script"
msgstr "създаване на скрипт за пребазиране"
-#: builtin/rebase--helper.c:32
+#: builtin/rebase--helper.c:34
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--helper.c:34
+#: builtin/rebase--helper.c:36
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--helper.c:36
+#: builtin/rebase--helper.c:38
msgid "check the todo list"
msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--helper.c:38
+#: builtin/rebase--helper.c:40
msgid "skip unnecessary picks"
msgstr "прескачане на излишните команди за отбиране"
-#: builtin/rebase--helper.c:40
+#: builtin/rebase--helper.c:42
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr ""
"преподреждане на редовете за сливане на подаванията със и без смени на "
"съобщението"
-#: builtin/rebase--helper.c:42
+#: builtin/rebase--helper.c:44
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
@@ -12390,7 +12612,7 @@ msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в с
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:840
+#: builtin/receive-pack.c:841
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -12423,7 +12645,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:860
+#: builtin/receive-pack.c:861
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -12444,15 +12666,15 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1933
+#: builtin/receive-pack.c:1934
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1947
+#: builtin/receive-pack.c:1948
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
-#: builtin/reflog.c:531 builtin/reflog.c:536
+#: builtin/reflog.c:532 builtin/reflog.c:537
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време"
@@ -12987,96 +13209,96 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
-#: builtin/repack.c:168
+#: builtin/repack.c:170
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:170
+#: builtin/repack.c:172
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:173
+#: builtin/repack.c:175
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:175
+#: builtin/repack.c:177
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:177
+#: builtin/repack.c:179
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:179
+#: builtin/repack.c:181
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:182
+#: builtin/repack.c:184
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:184
+#: builtin/repack.c:186
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:185
+#: builtin/repack.c:187
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:186
+#: builtin/repack.c:188
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:188
+#: builtin/repack.c:190
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:190
+#: builtin/repack.c:192
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:191 builtin/repack.c:197
+#: builtin/repack.c:193 builtin/repack.c:199
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:192
+#: builtin/repack.c:194
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:194
+#: builtin/repack.c:196
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:196
+#: builtin/repack.c:198
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:198
+#: builtin/repack.c:200
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:200
+#: builtin/repack.c:202
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:210
+#: builtin/repack.c:212
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:214
+#: builtin/repack.c:216
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:406 builtin/worktree.c:146
+#: builtin/repack.c:410 builtin/worktree.c:148
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -13159,11 +13381,11 @@ msgstr "смяна на родителите на подаване"
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
-#: builtin/replace.c:443
+#: builtin/replace.c:444
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "без форматирано извеждане на съдържанието — за опцията „--edit“"
-#: builtin/replace.c:444
+#: builtin/replace.c:445
msgid "use this format"
msgstr "използване на този ФОРМАТ"
@@ -13222,103 +13444,107 @@ msgstr "Дървото, сочено от указателя „HEAD“, не м
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:113
+#: builtin/reset.c:111
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-#: builtin/reset.c:197
+#: builtin/reset.c:189
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:297
+#: builtin/reset.c:289
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
-#: builtin/reset.c:299
+#: builtin/reset.c:291
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво"
-#: builtin/reset.c:300
+#: builtin/reset.c:292
msgid "reset only HEAD"
msgstr "само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:302 builtin/reset.c:304
+#: builtin/reset.c:294 builtin/reset.c:296
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "указателя „HEAD“, индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:306
+#: builtin/reset.c:298
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "зануляване на указателя „HEAD“, но запазване на локалните промени"
-#: builtin/reset.c:312
+#: builtin/reset.c:304
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr ""
"отбелязване само на факта, че изтритите пътища ще бъдат добавени по-късно"
-#: builtin/reset.c:329
+#: builtin/reset.c:321
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Стойността „%s“ не е разпозната като съществуваща версия."
-#: builtin/reset.c:337
+#: builtin/reset.c:329
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "„%s“ не е разпознат като дърво."
-#: builtin/reset.c:346
+#: builtin/reset.c:338
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr ""
"опцията „--patch“ е несъвместима с всяка от опциите „--hard/--mixed/--soft“"
-#: builtin/reset.c:355
+#: builtin/reset.c:347
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
"изпълнете „git reset -- ПЪТ…“."
-#: builtin/reset.c:357
+#: builtin/reset.c:349
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Не може да извършите %s зануляване, когато сте задали ПЪТ."
-#: builtin/reset.c:367
+#: builtin/reset.c:359
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "В голо хранилище не може да извършите %s зануляване"
-#: builtin/reset.c:371
+#: builtin/reset.c:363
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "Опцията „-N“ е съвместима само с „--mixed“"
-#: builtin/reset.c:388
+#: builtin/reset.c:380
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Промени извън индекса след зануляването:"
-#: builtin/reset.c:394
+#: builtin/reset.c:386
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Индексът не може да бъде занулен към версия „%s“."
-#: builtin/reset.c:398
+#: builtin/reset.c:390
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:399
+#: builtin/rev-list.c:397
+msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
+msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
+
+#: builtin/rev-list.c:455
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
-#: builtin/rev-list.c:402
+#: builtin/rev-list.c:458
#, c-format
msgid "invalid sparse value '%s'"
msgstr "неправилна частична стойност: %s"
-#: builtin/rev-list.c:442
+#: builtin/rev-list.c:499
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-list.c:445
+#: builtin/rev-list.c:502
msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
msgstr "опцията „--use-bitmap-index“ е несъвместима с филтриране на обектите"
@@ -13422,10 +13648,6 @@ msgstr "добавяне на името на подаването"
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "запазване на първоначално празните подавания"
-#: builtin/revert.c:123
-msgid "allow commits with empty messages"
-msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-
#: builtin/revert.c:124
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "запазване на излишните, празни подавания"
@@ -13783,35 +14005,40 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:34 builtin/submodule--helper.c:1332
+#: builtin/submodule--helper.c:35 builtin/submodule--helper.c:1669
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:41 builtin/submodule--helper.c:1341
+#: builtin/submodule--helper.c:42 builtin/submodule--helper.c:1678
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:81
+#: builtin/submodule--helper.c:59
+msgid "submodule--helper print-default-remote takes no arguments"
+msgstr ""
+"командата „print-default-remote“ на „submodule--helper“ не приема аргументи"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:96
#, c-format
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:370 builtin/submodule--helper.c:861
+#: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:1198
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
-#: builtin/submodule--helper.c:375
+#: builtin/submodule--helper.c:409
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:426 builtin/submodule--helper.c:449
+#: builtin/submodule--helper.c:460 builtin/submodule--helper.c:483
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:464
+#: builtin/submodule--helper.c:498
#, c-format
msgid ""
"could not lookup configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
@@ -13820,55 +14047,55 @@ msgstr ""
"настройката „%s“ липсва. Приема се, че това хранилище е правилният източник "
"за себе си."
-#: builtin/submodule--helper.c:475
+#: builtin/submodule--helper.c:509
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:479
+#: builtin/submodule--helper.c:513
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:489
+#: builtin/submodule--helper.c:523
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:496
+#: builtin/submodule--helper.c:530
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:518
+#: builtin/submodule--helper.c:552
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:523
+#: builtin/submodule--helper.c:557
msgid "git submodule--helper init [<path>]"
msgstr "git submodule--helper name [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:591 builtin/submodule--helper.c:713
+#: builtin/submodule--helper.c:625 builtin/submodule--helper.c:747
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:626
+#: builtin/submodule--helper.c:660
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "указателят сочен от „HEAD“ в подмодула „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/submodule--helper.c:653
+#: builtin/submodule--helper.c:687 builtin/submodule--helper.c:856
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:677
+#: builtin/submodule--helper.c:711 builtin/submodule--helper.c:1021
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Заглушаване на изхода за състоянието на подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:678
+#: builtin/submodule--helper.c:712
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -13876,55 +14103,145 @@ msgstr ""
"Използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:679
+#: builtin/submodule--helper.c:713
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:684
+#: builtin/submodule--helper.c:718
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:708
+#: builtin/submodule--helper.c:742
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:796 builtin/submodule--helper.c:799
+#: builtin/submodule--helper.c:806
+#, c-format
+msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
+msgstr "Синхронизиране на адреса на подмодул за „%s“\n"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:812
+#, c-format
+msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
+msgstr "неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:826
+#, c-format
+msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
+msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:837
+#, c-format
+msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
+msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:885
+msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
+msgstr "Без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:887
+msgid "Recurse into nested submodules"
+msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:892
+msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
+msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [ПЪТ]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:946
+#, c-format
+msgid ""
+"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
+"really want to remove it including all of its history)"
+msgstr ""
+"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа директория „.git“.\n"
+"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:958
+#, c-format
+msgid ""
+"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
+"them"
+msgstr ""
+"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Можете да ги "
+"отхвърлите с опцията „-f“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:966
+#, c-format
+msgid "Cleared directory '%s'\n"
+msgstr "Директорията „%s“ е изчистена\n"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:968
+#, c-format
+msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
+msgstr ""
+"Директорията към работното дърво на подмодула „%s“ не може да бъде изтрита\n"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:977
+#, c-format
+msgid "could not create empty submodule directory %s"
+msgstr "празната директория за подмодула „%s“ не може да бъде създадена"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:993
+#, c-format
+msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
+msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1022
+msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
+msgstr ""
+"Изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
+"локални промени"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1023
+msgid "Unregister all submodules"
+msgstr "Премахване на регистрациите на всички подмодули"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1028
+msgid ""
+"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
+msgstr "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [ПЪТ…]]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1042
+msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
+msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1133 builtin/submodule--helper.c:1136
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:835
+#: builtin/submodule--helper.c:1172
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:842
+#: builtin/submodule--helper.c:1179
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:864
+#: builtin/submodule--helper.c:1201
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:867
+#: builtin/submodule--helper.c:1204
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:870
+#: builtin/submodule--helper.c:1207
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:876
+#: builtin/submodule--helper.c:1213
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:879 builtin/submodule--helper.c:1250
+#: builtin/submodule--helper.c:1216 builtin/submodule--helper.c:1587
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:884
+#: builtin/submodule--helper.c:1221
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -13932,85 +14249,85 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
-#: builtin/submodule--helper.c:915
+#: builtin/submodule--helper.c:1252
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:930
+#: builtin/submodule--helper.c:1267
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:995
+#: builtin/submodule--helper.c:1332
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:999
+#: builtin/submodule--helper.c:1336
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1028
+#: builtin/submodule--helper.c:1365
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1057
+#: builtin/submodule--helper.c:1394
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1190
+#: builtin/submodule--helper.c:1527
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:1201
+#: builtin/submodule--helper.c:1538
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:1231 builtin/submodule--helper.c:1451
+#: builtin/submodule--helper.c:1568 builtin/submodule--helper.c:1788
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:1234
+#: builtin/submodule--helper.c:1571
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1238
+#: builtin/submodule--helper.c:1575
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1242
+#: builtin/submodule--helper.c:1579
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:1245
+#: builtin/submodule--helper.c:1582
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:1247
+#: builtin/submodule--helper.c:1584
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:1248
+#: builtin/submodule--helper.c:1585
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1255
+#: builtin/submodule--helper.c:1592
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1268
+#: builtin/submodule--helper.c:1605
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1336
+#: builtin/submodule--helper.c:1673
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -14019,20 +14336,20 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:1452
+#: builtin/submodule--helper.c:1789
msgid "recurse into submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:1458
+#: builtin/submodule--helper.c:1795
msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper name embed-git-dir [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1517
+#: builtin/submodule--helper.c:1857
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1523
+#: builtin/submodule--helper.c:1863
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -14136,139 +14453,143 @@ msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
msgid "unable to write tag file"
msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
-#: builtin/tag.c:215
+#: builtin/tag.c:216
msgid "bad object type."
msgstr "неправилен вид обект."
-#: builtin/tag.c:261
+#: builtin/tag.c:265
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
-#: builtin/tag.c:268
+#: builtin/tag.c:272
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-#: builtin/tag.c:376
+#: builtin/tag.c:381
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:378
+#: builtin/tag.c:383
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:380
+#: builtin/tag.c:385
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:381
+#: builtin/tag.c:386
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:383
+#: builtin/tag.c:388
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:385
+#: builtin/tag.c:390
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:387
+#: builtin/tag.c:392
msgid "tag message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ за етикет"
-#: builtin/tag.c:389
+#: builtin/tag.c:394
+msgid "force edit of tag message"
+msgstr "принудително редактиране на съобщение за етикет"
+
+#: builtin/tag.c:395
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:393
+#: builtin/tag.c:399
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:394
+#: builtin/tag.c:400
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:395 builtin/update-ref.c:368
+#: builtin/tag.c:401 builtin/update-ref.c:368
msgid "create a reflog"
msgstr "създаване на журнал на указателите"
-#: builtin/tag.c:397
+#: builtin/tag.c:403
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:398
+#: builtin/tag.c:404
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:399 builtin/tag.c:401
+#: builtin/tag.c:405 builtin/tag.c:407
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:400 builtin/tag.c:402
+#: builtin/tag.c:406 builtin/tag.c:408
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които не съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:403
+#: builtin/tag.c:409
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите етикети"
-#: builtin/tag.c:404
+#: builtin/tag.c:410
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
-#: builtin/tag.c:409
+#: builtin/tag.c:415
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на ОБЕКТА"
-#: builtin/tag.c:453
+#: builtin/tag.c:459
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:475
+#: builtin/tag.c:481
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-n“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:477
+#: builtin/tag.c:483
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:479
+#: builtin/tag.c:485
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:481
+#: builtin/tag.c:487
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:483
+#: builtin/tag.c:489
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват режим на списък."
-#: builtin/tag.c:494
+#: builtin/tag.c:500
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:513
+#: builtin/tag.c:519
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:519
+#: builtin/tag.c:525
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:524
+#: builtin/tag.c:530
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:554
+#: builtin/tag.c:561
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/unpack-objects.c:494
+#: builtin/unpack-objects.c:498
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Разпакетиране на обектите"
@@ -14621,8 +14942,8 @@ msgid "print tag contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на ЕТИКЕТи"
#: builtin/worktree.c:17
-msgid "git worktree add [<options>] <path> [<branch>]"
-msgstr "git worktree add [ОПЦИЯ…] ПЪТ [КЛОН]"
+msgid "git worktree add [<options>] <path> [<commit-ish>]"
+msgstr "git worktree add [ОПЦИЯ…] ПЪТ [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ]"
#: builtin/worktree.c:18
msgid "git worktree list [<options>]"
@@ -14633,30 +14954,38 @@ msgid "git worktree lock [<options>] <path>"
msgstr "git worktree lock [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
#: builtin/worktree.c:20
+msgid "git worktree move <worktree> <new-path>"
+msgstr "git worktree move [ДЪРВО] [НОВ_ПЪТ]"
+
+#: builtin/worktree.c:21
msgid "git worktree prune [<options>]"
msgstr "git worktree prune [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/worktree.c:21
+#: builtin/worktree.c:22
+msgid "git worktree remove [<options>] <worktree>"
+msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
+
+#: builtin/worktree.c:23
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:58
+#: builtin/worktree.c:60
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
-#: builtin/worktree.c:64
+#: builtin/worktree.c:66
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
-#: builtin/worktree.c:69 builtin/worktree.c:78
+#: builtin/worktree.c:71 builtin/worktree.c:80
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: builtin/worktree.c:88
+#: builtin/worktree.c:90
#, c-format
msgid ""
"Removing worktrees/%s: short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read "
@@ -14665,105 +14994,189 @@ msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното "
"(очаквани: %<PRIuMAX> байта, получени: %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/worktree.c:96
+#: builtin/worktree.c:98
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
-#: builtin/worktree.c:112
+#: builtin/worktree.c:114
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
"местоположение"
-#: builtin/worktree.c:159
+#: builtin/worktree.c:161
msgid "report pruned working trees"
msgstr "докладване на окастрените работни дървета"
-#: builtin/worktree.c:161
+#: builtin/worktree.c:163
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "обявяване на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
-#: builtin/worktree.c:236
+#: builtin/worktree.c:238
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:267
+#: builtin/worktree.c:269
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:306
+#: builtin/worktree.c:308
#, c-format
msgid "Preparing %s (identifier %s)"
msgstr "Подготвяне на %s (идентификатор %s)"
-#: builtin/worktree.c:368
+#: builtin/worktree.c:385
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:370
+#: builtin/worktree.c:388
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:372
+#: builtin/worktree.c:390
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:374
+#: builtin/worktree.c:392
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:375
+#: builtin/worktree.c:393
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:377
+#: builtin/worktree.c:395
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:380
+#: builtin/worktree.c:398
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
-#: builtin/worktree.c:388
+#: builtin/worktree.c:406
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:453
+#: builtin/worktree.c:471
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:553
+#: builtin/worktree.c:571
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:565 builtin/worktree.c:598
+#: builtin/worktree.c:583 builtin/worktree.c:616 builtin/worktree.c:670
+#: builtin/worktree.c:809
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:567 builtin/worktree.c:600
+#: builtin/worktree.c:585 builtin/worktree.c:618
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:572
+#: builtin/worktree.c:590
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:574
+#: builtin/worktree.c:592
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:602
+#: builtin/worktree.c:620
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
+#: builtin/worktree.c:645
+msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
+msgstr ""
+"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
+
+#: builtin/worktree.c:672 builtin/worktree.c:811
+#, c-format
+msgid "'%s' is a main working tree"
+msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
+
+#: builtin/worktree.c:677
+#, c-format
+msgid "could not figure out destination name from '%s'"
+msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
+
+#: builtin/worktree.c:683
+#, c-format
+msgid "target '%s' already exists"
+msgstr "целта „%s“ вече съществува"
+
+#: builtin/worktree.c:690
+#, c-format
+msgid "cannot move a locked working tree, lock reason: %s"
+msgstr ""
+"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s"
+
+#: builtin/worktree.c:692
+msgid "cannot move a locked working tree"
+msgstr "не може да местите заключено работно дърво"
+
+#: builtin/worktree.c:695
+#, c-format
+msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
+msgstr ""
+"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
+
+#: builtin/worktree.c:700
+#, c-format
+msgid "failed to move '%s' to '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
+
+#: builtin/worktree.c:748
+#, c-format
+msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
+msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
+
+#: builtin/worktree.c:752
+#, c-format
+msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
+msgstr ""
+"работното дърво „%s“ не е чисто, за принудително изтриване е необходима "
+"опцията „--force“ "
+
+#: builtin/worktree.c:757
+#, c-format
+msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
+msgstr ""
+"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
+
+#: builtin/worktree.c:768 builtin/worktree.c:782
+#, c-format
+msgid "failed to delete '%s'"
+msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+
+#: builtin/worktree.c:794
+msgid "force removing even if the worktree is dirty"
+msgstr "принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто"
+
+#: builtin/worktree.c:815
+#, c-format
+msgid "cannot remove a locked working tree, lock reason: %s"
+msgstr ""
+"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s"
+
+#: builtin/worktree.c:817
+msgid "cannot remove a locked working tree"
+msgstr "не може да изтриете заключено работно дърво"
+
+#: builtin/worktree.c:820
+#, c-format
+msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
+msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
+
#: builtin/write-tree.c:14
msgid "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<prefix>/]"
msgstr "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=ПРЕФИКС/]"
@@ -14780,24 +15193,24 @@ msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорият
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
-#: upload-pack.c:24
+#: upload-pack.c:27
msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
msgstr "git upload-repack [ОПЦИЯ…] ДИРЕКТОРИЯ"
-#: upload-pack.c:1041
+#: upload-pack.c:1070
msgid "quit after a single request/response exchange"
msgstr "изход след първоначалната размяна на заявка и отговор"
-#: upload-pack.c:1043
+#: upload-pack.c:1072
msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
msgstr "изход след първоначалната обява на указатели"
-#: upload-pack.c:1045
+#: upload-pack.c:1074
msgid "do not try <directory>/.git/ if <directory> is no Git directory"
msgstr ""
"да не се търси „ДИРЕКТОРИЯ/.git/“, ако ДИРЕКТОРИЯта не е под контрола на Git"
-#: upload-pack.c:1047
+#: upload-pack.c:1076
msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
msgstr "трансферът да се преустанови след този БРОЙ секунди"
@@ -14820,6 +15233,20 @@ msgstr ""
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
+#: git.c:8
+msgid ""
+"git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]\n"
+" [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]\n"
+" [-p | --paginate | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]\n"
+" [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]\n"
+" <command> [<args>]"
+msgstr ""
+"git [--version] [--help] [-C ПЪТ] [-c ИМЕ=СТОЙНОСТ]\n"
+" [--exec-path[=ПЪТ]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]\n"
+" [-p | --paginate | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]\n"
+" [--git-dir=ПЪТ] [--work-tree=ПЪТ] [--namespace=ИМЕ]\n"
+" КОМАНДА [АРГ…]"
+
#: git.c:15
msgid ""
"'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some\n"
@@ -14835,21 +15262,67 @@ msgstr ""
"Български превод на книгата „Pro Git“ от Чакън и Страуб:\n"
"http://i-can.eu/progit2-bg/progit.html"
-#: http.c:339
+#: git.c:95
+#, c-format
+msgid "no directory given for --git-dir\n"
+msgstr "опцията „--git-dir“ изисква директория\n"
+
+#: git.c:109
+#, c-format
+msgid "no namespace given for --namespace\n"
+msgstr "опцията „--namespace“ изисква име\n"
+
+#: git.c:123
+#, c-format
+msgid "no directory given for --work-tree\n"
+msgstr "опцията „--work-tree“ изисква директория\n"
+
+#: git.c:137
+#, c-format
+msgid "no prefix given for --super-prefix\n"
+msgstr "опцията „--super-prefix“ изисква префикс\n"
+
+#: git.c:159
+#, c-format
+msgid "-c expects a configuration string\n"
+msgstr "опцията „-c“ изисква низ за настройка\n"
+
+#: git.c:197
+#, c-format
+msgid "no directory given for -C\n"
+msgstr "опцията „-C“ изисква директория\n"
+
+#: git.c:212
+#, c-format
+msgid "unknown option: %s\n"
+msgstr "непозната опция: „%s“\n"
+
+#: git.c:687
+#, c-format
+msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
+msgstr ""
+"неуспешно заместване на синонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на git\n"
+
+#: git.c:699
+#, c-format
+msgid "failed to run command '%s': %s\n"
+msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
+
+#: http.c:342
#, c-format
msgid "negative value for http.postbuffer; defaulting to %d"
msgstr ""
"отрицателна стойност за „http.postbuffer“. Ще се ползва стандартната: %d"
-#: http.c:360
+#: http.c:363
msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
msgstr "Управлението на делегирането не се поддържа от cURL < 7.22.0"
-#: http.c:369
+#: http.c:372
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:1791
+#: http.c:1857
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -14860,16 +15333,16 @@ msgstr ""
" ● заявен адрес: %s\n"
" ● пренасочване: %s"
-#: remote-curl.c:324
+#: remote-curl.c:345
#, c-format
msgid "redirecting to %s"
msgstr "пренасочване към „%s“"
-#: list-objects-filter-options.h:54
+#: list-objects-filter-options.h:59
msgid "args"
msgstr "АРГУМЕНТИ"
-#: list-objects-filter-options.h:55
+#: list-objects-filter-options.h:60
msgid "object filtering"
msgstr "филтриране по вид на обекта"
@@ -14978,23 +15451,23 @@ msgstr "Извеждане на състоянието на работното
msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване, проверка на етикети подписани с GPG"
-#: parse-options.h:145
+#: parse-options.h:157
msgid "expiry-date"
msgstr "период на валидност/запазване"
-#: parse-options.h:160
+#: parse-options.h:172
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
-#: parse-options.h:238
+#: parse-options.h:250
msgid "be more verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: parse-options.h:240
+#: parse-options.h:252
msgid "be more quiet"
msgstr "по-малко подробности"
-#: parse-options.h:246
+#: parse-options.h:258
msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
@@ -15235,7 +15708,7 @@ msgstr "Опит за просто сливане с „$pretty_name“"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Простото сливане не сработи, пробва се автоматично сливане."
-#: git-rebase.sh:58
+#: git-rebase.sh:60
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -15249,44 +15722,44 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: git-rebase.sh:160 git-rebase.sh:402
+#: git-rebase.sh:163 git-rebase.sh:409
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
-#: git-rebase.sh:171
+#: git-rebase.sh:174
msgid "Applied autostash."
msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
-#: git-rebase.sh:174
+#: git-rebase.sh:177
#, sh-format
msgid "Cannot store $stash_sha1"
msgstr "„${stash_sha1}“ не може да бъде запазен"
-#: git-rebase.sh:214
+#: git-rebase.sh:218
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: git-rebase.sh:219
+#: git-rebase.sh:223
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: git-rebase.sh:363
+#: git-rebase.sh:370
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: git-rebase.sh:374
+#: git-rebase.sh:381
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: git-rebase.sh:381
+#: git-rebase.sh:388
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: git-rebase.sh:384
+#: git-rebase.sh:391
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -15294,7 +15767,7 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: git-rebase.sh:424
+#: git-rebase.sh:435
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -15315,79 +15788,79 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени."
-#: git-rebase.sh:480
+#: git-rebase.sh:491
#, sh-format
msgid "invalid upstream '$upstream_name'"
msgstr "неправилна основа за сравнение „${upstream_name}“"
-#: git-rebase.sh:504
+#: git-rebase.sh:515
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr ""
"указателят „${onto_name}“ може да сочи към повече от една основа за "
"пребазирането"
-#: git-rebase.sh:507 git-rebase.sh:511
+#: git-rebase.sh:518 git-rebase.sh:522
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "указателят „${onto_name}“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
-#: git-rebase.sh:516
+#: git-rebase.sh:527
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Указателят „${onto_name}“ не сочи към подаване"
-#: git-rebase.sh:542
+#: git-rebase.sh:553
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch/commit '$branch_name'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „${branch_name}“"
-#: git-rebase.sh:575
+#: git-rebase.sh:586
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: git-rebase.sh:580
+#: git-rebase.sh:591
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Автоматично скатано: „${stash_abbrev}“"
-#: git-rebase.sh:584
+#: git-rebase.sh:595
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: git-rebase.sh:607
+#: git-rebase.sh:618
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален"
-#: git-rebase.sh:609
+#: git-rebase.sh:620
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален."
-#: git-rebase.sh:617
+#: git-rebase.sh:628
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален. Пребазирането е принудително."
-#: git-rebase.sh:619
+#: git-rebase.sh:630
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr ""
"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
"принудително."
-#: git-rebase.sh:631
+#: git-rebase.sh:642
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-#: git-rebase.sh:640
+#: git-rebase.sh:651
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-#: git-rebase.sh:650
+#: git-rebase.sh:661
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Превъртане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
@@ -15457,88 +15930,88 @@ msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
msgstr ""
"Състоянието на работната директория и индекса са запазени: „$stash_msg“"
-#: git-stash.sh:341
+#: git-stash.sh:340
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: git-stash.sh:489
+#: git-stash.sh:488
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "непозната опция: ${opt}"
-#: git-stash.sh:502
+#: git-stash.sh:501
msgid "No stash entries found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
-#: git-stash.sh:509
+#: git-stash.sh:508
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
-#: git-stash.sh:524
+#: git-stash.sh:523
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
-#: git-stash.sh:552
+#: git-stash.sh:551
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: git-stash.sh:563
+#: git-stash.sh:562
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
-#: git-stash.sh:571
+#: git-stash.sh:570
msgid "unable to refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-#: git-stash.sh:575
+#: git-stash.sh:574
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: git-stash.sh:583
+#: git-stash.sh:582
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: git-stash.sh:585
+#: git-stash.sh:584
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:594
+#: git-stash.sh:593
msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-#: git-stash.sh:619
+#: git-stash.sh:618
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-#: git-stash.sh:634
+#: git-stash.sh:633
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е скатан."
-#: git-stash.sh:648
+#: git-stash.sh:647
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново"
-#: git-stash.sh:657
+#: git-stash.sh:656
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-#: git-stash.sh:658
+#: git-stash.sh:657
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-#: git-stash.sh:666
+#: git-stash.sh:665
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: git-stash.sh:745
+#: git-stash.sh:744
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
@@ -15641,70 +16114,17 @@ msgid "Stopping at '$displaypath'; script returned non-zero status."
msgstr ""
"Спиране при „${displaypath}“ — изходният код от скрипта бе различен от 0."
-#: git-submodule.sh:433
-#, sh-format
-msgid "pathspec and --all are incompatible"
-msgstr "указването на път е несъвместимо с опцията „--all“"
-
-#: git-submodule.sh:438
-#, sh-format
-msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
-msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-
-#: git-submodule.sh:458
-#, sh-format
-msgid ""
-"Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory\n"
-"(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its history)"
-msgstr ""
-"Работното дърво на подмодул „${displaypath}“ съдържа директория „.git“.\n"
-"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-
-#: git-submodule.sh:466
-#, sh-format
-msgid ""
-"Submodule work tree '$displaypath' contains local modifications; use '-f' to "
-"discard them"
-msgstr ""
-"Работното дърво на подмодул „${displaypath}“ съдържа локални промени. "
-"Можете да го отхвърлите с опцията „-f“"
-
-#: git-submodule.sh:469
-#, sh-format
-msgid "Cleared directory '$displaypath'"
-msgstr "Директорията „${displaypath}“ е изчистена"
-
-#: git-submodule.sh:470
-#, sh-format
-msgid "Could not remove submodule work tree '$displaypath'"
-msgstr ""
-"Директорията към работното дърво на подмодула „${displaypath}“ не може да "
-"бъде изтрита"
-
-#: git-submodule.sh:473
-#, sh-format
-msgid "Could not create empty submodule directory '$displaypath'"
-msgstr ""
-"Празната директория за подмодула „${displaypath}“ не може да бъде създадена"
-
-#: git-submodule.sh:482
-#, sh-format
-msgid "Submodule '$name' ($url) unregistered for path '$displaypath'"
-msgstr ""
-"Премахната е регистрацията на подмодул „${name}“, сочещ към адрес „${url}“, "
-"за пътя „${displaypath}“"
-
-#: git-submodule.sh:637
+#: git-submodule.sh:584
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:647
+#: git-submodule.sh:594
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:652
+#: git-submodule.sh:599
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -15713,12 +16133,12 @@ msgstr ""
"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
"липсва"
-#: git-submodule.sh:670
+#: git-submodule.sh:617
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:676
+#: git-submodule.sh:623
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -15727,91 +16147,86 @@ msgstr ""
"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е доставен, но не съдържа обекта със сума\n"
"„$sha1“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
-#: git-submodule.sh:683
+#: git-submodule.sh:630
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:684
+#: git-submodule.sh:631
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:688
+#: git-submodule.sh:635
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:689
+#: git-submodule.sh:636
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:694
+#: git-submodule.sh:641
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:695
+#: git-submodule.sh:642
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:700
+#: git-submodule.sh:647
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:701
+#: git-submodule.sh:648
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:732
+#: git-submodule.sh:679
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:828
+#: git-submodule.sh:775
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:880
+#: git-submodule.sh:827
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:900
+#: git-submodule.sh:847
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:903
+#: git-submodule.sh:850
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:906
+#: git-submodule.sh:853
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа никое от подаванията "
"„${sha1_src}“ и „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:1077
-#, sh-format
-msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
-msgstr "Синхронизиране на адреса за пътя към подмодул „${displaypath}“"
-
#: git-parse-remote.sh:89
#, sh-format
msgid "See git-${cmd}(1) for details."
@@ -15867,7 +16282,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:211
+#: git-rebase--interactive.sh:213
#, sh-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -15886,84 +16301,84 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue"
-#: git-rebase--interactive.sh:236
+#: git-rebase--interactive.sh:238
#, sh-format
msgid "$sha1: not a commit that can be picked"
msgstr "$sha1: това не е подаване, което може да бъде отбрано"
-#: git-rebase--interactive.sh:275
+#: git-rebase--interactive.sh:277
#, sh-format
msgid "Invalid commit name: $sha1"
msgstr "Неправилно име на подаване: „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:317
+#: git-rebase--interactive.sh:319
msgid "Cannot write current commit's replacement sha1"
msgstr ""
"Заместващата сума по SHA1 за текущото подаване не може да бъде запазена"
-#: git-rebase--interactive.sh:369
+#: git-rebase--interactive.sh:371
#, sh-format
msgid "Fast-forward to $sha1"
msgstr "Превъртане до „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:371
+#: git-rebase--interactive.sh:373
#, sh-format
msgid "Cannot fast-forward to $sha1"
msgstr "Не може да се превърти до „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:380
+#: git-rebase--interactive.sh:382
#, sh-format
msgid "Cannot move HEAD to $first_parent"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се насочи към „$first_parent“"
-#: git-rebase--interactive.sh:385
+#: git-rebase--interactive.sh:387
#, sh-format
msgid "Refusing to squash a merge: $sha1"
msgstr "Подаването не може да се смачка: „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:400
+#: git-rebase--interactive.sh:405
#, sh-format
msgid "Error redoing merge $sha1"
msgstr "Грешка при повтарянето на сливането на „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:408
+#: git-rebase--interactive.sh:414
#, sh-format
msgid "Could not pick $sha1"
msgstr "„$sha1“ не може да се отбере."
-#: git-rebase--interactive.sh:417
+#: git-rebase--interactive.sh:423
#, sh-format
msgid "This is the commit message #${n}:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №${n}:"
-#: git-rebase--interactive.sh:422
+#: git-rebase--interactive.sh:428
#, sh-format
msgid "The commit message #${n} will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №${n} ще бъде прескочено."
-#: git-rebase--interactive.sh:433
+#: git-rebase--interactive.sh:439
#, sh-format
msgid "This is a combination of $count commit."
msgid_plural "This is a combination of $count commits."
msgstr[0] "Това е обединение от $count подаване."
msgstr[1] "Това е обединение от $count подавания."
-#: git-rebase--interactive.sh:442
+#: git-rebase--interactive.sh:448
#, sh-format
msgid "Cannot write $fixup_msg"
msgstr "Новото съобщение при подаване „$fixup_msg“ не може да бъде запазено"
-#: git-rebase--interactive.sh:445
+#: git-rebase--interactive.sh:451
msgid "This is a combination of 2 commits."
msgstr "Това е обединение от 2 подавания"
-#: git-rebase--interactive.sh:486 git-rebase--interactive.sh:529
-#: git-rebase--interactive.sh:532
+#: git-rebase--interactive.sh:492 git-rebase--interactive.sh:535
+#: git-rebase--interactive.sh:538
#, sh-format
msgid "Could not apply $sha1... $rest"
msgstr "Не може да се подаде $sha1… $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:560
+#: git-rebase--interactive.sh:567
#, sh-format
msgid ""
"Could not amend commit after successfully picking $sha1... $rest\n"
@@ -15979,31 +16394,31 @@ msgstr ""
"коригирате,\n"
"преди да можете да промените подаването."
-#: git-rebase--interactive.sh:575
+#: git-rebase--interactive.sh:582
#, sh-format
msgid "Stopped at $sha1_abbrev... $rest"
msgstr "Спиране при „$sha1_abbrev…“ $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:590
+#: git-rebase--interactive.sh:597
#, sh-format
msgid "Cannot '$squash_style' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „$squash_style“"
-#: git-rebase--interactive.sh:632
+#: git-rebase--interactive.sh:639
#, sh-format
msgid "Executing: $rest"
msgstr "В момента се изпълнява: $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:640
+#: git-rebase--interactive.sh:647
#, sh-format
msgid "Execution failed: $rest"
msgstr "Неуспешно изпълнение: $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:642
+#: git-rebase--interactive.sh:649
msgid "and made changes to the index and/or the working tree"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво"
-#: git-rebase--interactive.sh:644
+#: git-rebase--interactive.sh:651
msgid ""
"You can fix the problem, and then run\n"
"\n"
@@ -16014,7 +16429,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue"
#. TRANSLATORS: after these lines is a command to be issued by the user
-#: git-rebase--interactive.sh:657
+#: git-rebase--interactive.sh:664
#, sh-format
msgid ""
"Execution succeeded: $rest\n"
@@ -16029,29 +16444,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue"
-#: git-rebase--interactive.sh:668
+#: git-rebase--interactive.sh:675
#, sh-format
msgid "Unknown command: $command $sha1 $rest"
msgstr "Непозната команда: $command $sha1 $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:669
+#: git-rebase--interactive.sh:676
msgid "Please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "Коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: git-rebase--interactive.sh:704
+#: git-rebase--interactive.sh:711
#, sh-format
msgid "Successfully rebased and updated $head_name."
msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „$head_name“."
-#: git-rebase--interactive.sh:728
+#: git-rebase--interactive.sh:735
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: git-rebase--interactive.sh:763
+#: git-rebase--interactive.sh:771
msgid "Could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "Указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: git-rebase--interactive.sh:768
+#: git-rebase--interactive.sh:776
#, sh-format
msgid ""
"You have staged changes in your working tree.\n"
@@ -16081,11 +16496,11 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:785
+#: git-rebase--interactive.sh:793
msgid "Error trying to find the author identity to amend commit"
msgstr "Не може да бъде открит автор за поправянето на подаването"
-#: git-rebase--interactive.sh:790
+#: git-rebase--interactive.sh:798
msgid ""
"You have uncommitted changes in your working tree. Please commit them\n"
"first and then run 'git rebase --continue' again."
@@ -16093,11 +16508,11 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: git-rebase--interactive.sh:795 git-rebase--interactive.sh:799
+#: git-rebase--interactive.sh:803 git-rebase--interactive.sh:807
msgid "Could not commit staged changes."
msgstr "Промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: git-rebase--interactive.sh:827
+#: git-rebase--interactive.sh:836
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -16112,37 +16527,37 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:835 git-rebase--interactive.sh:995
+#: git-rebase--interactive.sh:844 git-rebase--interactive.sh:1008
msgid "Could not execute editor"
msgstr "Текстовият редактор не може да бъде стартиран"
-#: git-rebase--interactive.sh:848
+#: git-rebase--interactive.sh:860
#, sh-format
msgid "Could not checkout $switch_to"
msgstr "„$switch_to“ не може да се изтегли"
-#: git-rebase--interactive.sh:853
+#: git-rebase--interactive.sh:865
msgid "No HEAD?"
msgstr "Липсва указател „HEAD“"
-#: git-rebase--interactive.sh:854
+#: git-rebase--interactive.sh:866
#, sh-format
msgid "Could not create temporary $state_dir"
msgstr "Временната директория „$state_dir“ не може да бъде създадена"
-#: git-rebase--interactive.sh:856
+#: git-rebase--interactive.sh:869
msgid "Could not mark as interactive"
msgstr "Пребазирането не е интерактивно"
-#: git-rebase--interactive.sh:866 git-rebase--interactive.sh:871
+#: git-rebase--interactive.sh:879 git-rebase--interactive.sh:884
msgid "Could not init rewritten commits"
msgstr "Списъкът с презаписаните подавания не може да бъде създаден"
-#: git-rebase--interactive.sh:897
+#: git-rebase--interactive.sh:910
msgid "Could not generate todo list"
msgstr "Файлът с командите не може да се генерира"
-#: git-rebase--interactive.sh:973
+#: git-rebase--interactive.sh:986
#, sh-format
msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
@@ -16151,7 +16566,7 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команди)"
-#: git-rebase--interactive.sh:978
+#: git-rebase--interactive.sh:991
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -16161,7 +16576,7 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:985
+#: git-rebase--interactive.sh:998
msgid "Note that empty commits are commented out"
msgstr "Празните подавания са коментирани"
@@ -16307,7 +16722,7 @@ msgstr "Добавяне на неследени"
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Няма неследени файлове.\n"
-#: git-add--interactive.perl:985
+#: git-add--interactive.perl:1026
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for staging."
@@ -16316,7 +16731,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"добавено към индекса"
-#: git-add--interactive.perl:988
+#: git-add--interactive.perl:1029
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for stashing."
@@ -16325,7 +16740,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"скътано"
-#: git-add--interactive.perl:991
+#: git-add--interactive.perl:1032
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for unstaging."
@@ -16334,7 +16749,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"извадено от индекса."
-#: git-add--interactive.perl:994 git-add--interactive.perl:1003
+#: git-add--interactive.perl:1035 git-add--interactive.perl:1044
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for applying."
@@ -16343,7 +16758,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"набелязано за прилагане."
-#: git-add--interactive.perl:997 git-add--interactive.perl:1000
+#: git-add--interactive.perl:1038 git-add--interactive.perl:1041
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for discarding."
@@ -16352,16 +16767,16 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"набелязано за зануляване."
-#: git-add--interactive.perl:1013
+#: git-add--interactive.perl:1078
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for writing: %s"
msgstr "файлът за редактиране на парчето код не може да бъде отворен: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1014
+#: git-add--interactive.perl:1079
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1020
+#: git-add--interactive.perl:1085
#, perl-format
msgid ""
"---\n"
@@ -16376,7 +16791,7 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%s“ ще бъдат пропуснати.\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: git-add--interactive.perl:1028
+#: git-add--interactive.perl:1093
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -16386,7 +16801,7 @@ msgstr ""
"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
"редактирането — отказано.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1042
+#: git-add--interactive.perl:1107
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for reading: %s"
msgstr ""
@@ -16398,7 +16813,7 @@ msgstr ""
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
-#: git-add--interactive.perl:1134
+#: git-add--interactive.perl:1206
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
@@ -16406,7 +16821,7 @@ msgstr ""
"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
"„n“ (не)? "
-#: git-add--interactive.perl:1143
+#: git-add--interactive.perl:1215
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
@@ -16420,7 +16835,7 @@ msgstr ""
"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1149
+#: git-add--interactive.perl:1221
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
@@ -16434,7 +16849,7 @@ msgstr ""
"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла"
-#: git-add--interactive.perl:1155
+#: git-add--interactive.perl:1227
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
@@ -16448,7 +16863,7 @@ msgstr ""
"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1161
+#: git-add--interactive.perl:1233
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
@@ -16462,7 +16877,7 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1167
+#: git-add--interactive.perl:1239
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
@@ -16479,7 +16894,7 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
"дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1173
+#: git-add--interactive.perl:1245
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
@@ -16496,7 +16911,7 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1179
+#: git-add--interactive.perl:1251
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
@@ -16513,7 +16928,7 @@ msgstr ""
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1188
+#: git-add--interactive.perl:1266
msgid ""
"g - select a hunk to go to\n"
"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
@@ -16535,204 +16950,220 @@ msgstr ""
"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
"? — извеждане не помощта\n"
-#: git-add--interactive.perl:1219
+#: git-add--interactive.perl:1297
msgid "The selected hunks do not apply to the index!\n"
msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!\n"
-#: git-add--interactive.perl:1220
+#: git-add--interactive.perl:1298
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
-#: git-add--interactive.perl:1223
+#: git-add--interactive.perl:1301
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "Нищо не е приложено.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1234
+#: git-add--interactive.perl:1312
#, perl-format
msgid "ignoring unmerged: %s\n"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1243
+#: git-add--interactive.perl:1321
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1245
+#: git-add--interactive.perl:1323
msgid "No changes.\n"
msgstr "Няма промени.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1253
+#: git-add--interactive.perl:1331
msgid "Patch update"
msgstr "Обновяване на кръпка"
-#: git-add--interactive.perl:1305
+#: git-add--interactive.perl:1383
#, perl-format
-msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1306
+#: git-add--interactive.perl:1384
#, perl-format
-msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1307
+#: git-add--interactive.perl:1385
#, perl-format
-msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1310
+#: git-add--interactive.perl:1388
#, perl-format
-msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1311
+#: git-add--interactive.perl:1389
#, perl-format
-msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1312
+#: git-add--interactive.perl:1390
#, perl-format
-msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1315
+#: git-add--interactive.perl:1393
#, perl-format
-msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1316
+#: git-add--interactive.perl:1394
#, perl-format
-msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1317
+#: git-add--interactive.perl:1395
#, perl-format
-msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1320
+#: git-add--interactive.perl:1398
#, perl-format
-msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
-"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1321
+#: git-add--interactive.perl:1399
#, perl-format
-msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1322
+#: git-add--interactive.perl:1400
#, perl-format
-msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1325
+#: git-add--interactive.perl:1403
#, perl-format
-msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
-"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d,/"
+"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
"%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1326
+#: git-add--interactive.perl:1404
#, perl-format
-msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1327
+#: git-add--interactive.perl:1405
#, perl-format
-msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1330
+#: git-add--interactive.perl:1408
#, perl-format
-msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
-"n,q,a,d,/%s,?]? "
+"n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1331
+#: git-add--interactive.perl:1409
#, perl-format
-msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
-"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1332
+#: git-add--interactive.perl:1410
#, perl-format
-msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1335
+#: git-add--interactive.perl:1413
#, perl-format
-msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
-"q,a,d,/%s,?]? "
+"q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1336
+#: git-add--interactive.perl:1414
#, perl-format
-msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
-"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1337
+#: git-add--interactive.perl:1415
#, perl-format
-msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1515
+msgid "No other hunks to goto\n"
+msgstr "Няма други парчета\n"
-#: git-add--interactive.perl:1440
+#: git-add--interactive.perl:1522
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
-#: git-add--interactive.perl:1442
+#: git-add--interactive.perl:1524
msgid "go to which hunk? "
msgstr "към кое парче да се придвижи? "
-#: git-add--interactive.perl:1451
+#: git-add--interactive.perl:1533
#, perl-format
msgid "Invalid number: '%s'\n"
msgstr "Неправилен номер: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1456
+#: git-add--interactive.perl:1538
#, perl-format
msgid "Sorry, only %d hunk available.\n"
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available.\n"
msgstr[0] "Има само %d парче.\n"
msgstr[1] "Има само %d парчета.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1482
+#: git-add--interactive.perl:1564
+msgid "No other hunks to search\n"
+msgstr "Няма други парчета за търсене\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1568
msgid "search for regex? "
msgstr "да се търси с регулярен израз? "
-#: git-add--interactive.perl:1495
+#: git-add--interactive.perl:1581
#, perl-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s\n"
msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s\n"
-#: git-add--interactive.perl:1505
+#: git-add--interactive.perl:1591
msgid "No hunk matches the given pattern\n"
msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз\n"
-#: git-add--interactive.perl:1517 git-add--interactive.perl:1539
+#: git-add--interactive.perl:1603 git-add--interactive.perl:1625
msgid "No previous hunk\n"
msgstr "Няма друго парче преди това\n"
-#: git-add--interactive.perl:1526 git-add--interactive.perl:1545
+#: git-add--interactive.perl:1612 git-add--interactive.perl:1631
msgid "No next hunk\n"
msgstr "Няма друго парче след това\n"
-#: git-add--interactive.perl:1553
+#: git-add--interactive.perl:1637
+msgid "Sorry, cannot split this hunk\n"
+msgstr "Това парче не може да бъде разделено\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1643
#, perl-format
msgid "Split into %d hunk.\n"
msgid_plural "Split into %d hunks.\n"
msgstr[0] "Разделяне на %d парче.\n"
msgstr[1] "Разделяне на %d парчета.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1605
+#: git-add--interactive.perl:1653
+msgid "Sorry, cannot edit this hunk\n"
+msgstr "Това парче не може да бъде редактирано\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1699
msgid "Review diff"
msgstr "Преглед на разликата"
#. TRANSLATORS: please do not translate the command names
#. 'status', 'update', 'revert', etc.
-#: git-add--interactive.perl:1624
+#: git-add--interactive.perl:1718
msgid ""
"status - show paths with changes\n"
"update - add working tree state to the staged set of changes\n"
@@ -16753,90 +17184,98 @@ msgstr ""
" и индекса\n"
"add untracked — добавяне на неследените файлове към промените в индекса\n"
-#: git-add--interactive.perl:1641 git-add--interactive.perl:1646
-#: git-add--interactive.perl:1649 git-add--interactive.perl:1656
-#: git-add--interactive.perl:1660 git-add--interactive.perl:1666
+#: git-add--interactive.perl:1735 git-add--interactive.perl:1740
+#: git-add--interactive.perl:1743 git-add--interactive.perl:1750
+#: git-add--interactive.perl:1754 git-add--interactive.perl:1760
msgid "missing --"
msgstr "„--“ липсва"
-#: git-add--interactive.perl:1662
+#: git-add--interactive.perl:1756
#, perl-format
msgid "unknown --patch mode: %s"
msgstr "неизвестна стратегия за прилагане на кръпка: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1668 git-add--interactive.perl:1674
+#: git-add--interactive.perl:1762 git-add--interactive.perl:1768
#, perl-format
msgid "invalid argument %s, expecting --"
msgstr "указан е неправилен аргумент „%s“, а се очаква „--“."
-#: git-send-email.perl:126
+#: git-send-email.perl:130
msgid "local zone differs from GMT by a non-minute interval\n"
msgstr ""
"разликата между местния часови пояс и GMT съдържа дробна част от минута\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:133 git-send-email.perl:139
+#: git-send-email.perl:137 git-send-email.perl:143
msgid "local time offset greater than or equal to 24 hours\n"
msgstr "разликата между местния часовия пояс и GMT е 24 часа или повече\n"
-#: git-send-email.perl:207 git-send-email.perl:213
+#: git-send-email.perl:211 git-send-email.perl:217
msgid "the editor exited uncleanly, aborting everything"
msgstr ""
"текстовият редактор приключи работата с грешка, всичко се преустановява"
-#: git-send-email.perl:290
+#: git-send-email.perl:294
#, perl-format
msgid ""
"'%s' contains an intermediate version of the email you were composing.\n"
msgstr "„%s“ съдържа временна версия на подготвяното е-писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:295
+#: git-send-email.perl:299
#, perl-format
msgid "'%s.final' contains the composed email.\n"
msgstr "„%s.final“ съдържа подготвеното е-писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:313
+#: git-send-email.perl:317
msgid "--dump-aliases incompatible with other options\n"
msgstr "опцията „--dump-aliases“ е несъвместима с другите опции\n"
-#: git-send-email.perl:378 git-send-email.perl:629
+#: git-send-email.perl:383 git-send-email.perl:638
msgid "Cannot run git format-patch from outside a repository\n"
msgstr "Командата „git format-patch“ не може да се изпълни извън хранилище\n"
-#: git-send-email.perl:447
+#: git-send-email.perl:386
+msgid ""
+"`batch-size` and `relogin` must be specified together (via command-line or "
+"configuration option)\n"
+msgstr ""
+"„batch-size“ и „relogin“ трябва да се указват заедно (или чрез командния "
+"ред, или чрез настройките)\n"
+
+#: git-send-email.perl:456
#, perl-format
msgid "Unknown --suppress-cc field: '%s'\n"
msgstr "Непознато поле за опцията „--suppress-cc“: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:476
+#: git-send-email.perl:485
#, perl-format
msgid "Unknown --confirm setting: '%s'\n"
msgstr "Непозната стойност за „--confirm“: %s\n"
-#: git-send-email.perl:504
+#: git-send-email.perl:513
#, perl-format
msgid "warning: sendmail alias with quotes is not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: синоними за sendmail съдържащи кавички („\"“) не се "
"поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:506
+#: git-send-email.perl:515
#, perl-format
msgid "warning: `:include:` not supported: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „:include:“ не се поддържа: %s\n"
-#: git-send-email.perl:508
+#: git-send-email.perl:517
#, perl-format
msgid "warning: `/file` or `|pipe` redirection not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пренасочвания „/file“ или „|pipe“ не се поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:513
+#: git-send-email.perl:522
#, perl-format
msgid "warning: sendmail line is not recognized: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: редът за „sendmail“ не е разпознат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:595
+#: git-send-email.perl:604
#, perl-format
msgid ""
"File '%s' exists but it could also be the range of commits\n"
@@ -16851,12 +17290,12 @@ msgstr ""
" ● укажете „./%s“ за файл;\n"
" ● използвате опцията „--format-patch“ за диапазон.\n"
-#: git-send-email.perl:616
+#: git-send-email.perl:625
#, perl-format
msgid "Failed to opendir %s: %s"
msgstr "Директорията „%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:640
+#: git-send-email.perl:649
#, perl-format
msgid ""
"fatal: %s: %s\n"
@@ -16865,7 +17304,7 @@ msgstr ""
"ФАТАЛНА ГРЕШКА: %s: %s\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не са пратени никакви кръпки\n"
-#: git-send-email.perl:651
+#: git-send-email.perl:660
msgid ""
"\n"
"No patch files specified!\n"
@@ -16875,17 +17314,17 @@ msgstr ""
"Не са указани кръпки!\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:664
+#: git-send-email.perl:673
#, perl-format
msgid "No subject line in %s?"
msgstr "В „%s“ липсва тема"
-#: git-send-email.perl:674
+#: git-send-email.perl:683
#, perl-format
msgid "Failed to open for writing %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори за запис: %s"
-#: git-send-email.perl:684
+#: git-send-email.perl:694
msgid ""
"Lines beginning in \"GIT:\" will be removed.\n"
"Consider including an overall diffstat or table of contents\n"
@@ -16900,32 +17339,27 @@ msgstr ""
"\n"
"Изтрийте всичко, ако не искате да изпратите обобщаващо писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:707
-#, perl-format
-msgid "Failed to open %s.final: %s"
-msgstr "„%s.final“ не може да се отвори: %s"
-
-#: git-send-email.perl:710
+#: git-send-email.perl:718
#, perl-format
msgid "Failed to open %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:745
-msgid "To/Cc/Bcc fields are not interpreted yet, they have been ignored\n"
-msgstr ""
-"Полетата „To“/„Cc“/„Bcc“ все още не се интерпретират. Те бяха прескочени\n"
+#: git-send-email.perl:735
+#, perl-format
+msgid "Failed to open %s.final: %s"
+msgstr "„%s.final“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:754
+#: git-send-email.perl:778
msgid "Summary email is empty, skipping it\n"
msgstr "Обобщаващото писмо е празно и се прескача\n"
#. TRANSLATORS: please keep [y/N] as is.
-#: git-send-email.perl:786
+#: git-send-email.perl:813
#, perl-format
msgid "Are you sure you want to use <%s> [y/N]? "
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да ползвате „%s“ [y/N]? "
-#: git-send-email.perl:815
+#: git-send-email.perl:868
msgid ""
"The following files are 8bit, but do not declare a Content-Transfer-"
"Encoding.\n"
@@ -16933,11 +17367,11 @@ msgstr ""
"Следните файлове са 8 битови, но не са с обявена заглавна част „Content-"
"Transfer-Encoding“.\n"
-#: git-send-email.perl:820
+#: git-send-email.perl:873
msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
msgstr "Кое 8 битово кодиране се ползва [стандартно: UTF-8]? "
-#: git-send-email.perl:828
+#: git-send-email.perl:881
#, perl-format
msgid ""
"Refusing to send because the patch\n"
@@ -16950,22 +17384,22 @@ msgstr ""
"все още е с шаблонното заглавие „*** SUBJECT HERE ***“. Ползвайте опцията\n"
"„--force“, ако сте сигурни, че точно това искате да изпратите.\n"
-#: git-send-email.perl:847
+#: git-send-email.perl:900
msgid "To whom should the emails be sent (if anyone)?"
msgstr "На кой да се пратят е-писмата (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:865
+#: git-send-email.perl:918
#, perl-format
msgid "fatal: alias '%s' expands to itself\n"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „%s“ е синоним на себе си\n"
-#: git-send-email.perl:877
+#: git-send-email.perl:930
msgid "Message-ID to be used as In-Reply-To for the first email (if any)? "
msgstr ""
"Идентификатор на съобщение „Message-ID“, което да се използва за обявяването "
"на отговор „In-Reply-To“ (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:929 git-send-email.perl:937
+#: git-send-email.perl:988 git-send-email.perl:996
#, perl-format
msgid "error: unable to extract a valid address from: %s\n"
msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „%s“\n"
@@ -16973,18 +17407,18 @@ msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „
#. TRANSLATORS: Make sure to include [q] [d] [e] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:941
+#: git-send-email.perl:1000
msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
msgstr ""
"Какво да се направи с този адрес? „q“ (спиране), „d“ (изтриване), "
"„e“ (редактиране): "
-#: git-send-email.perl:1262
+#: git-send-email.perl:1317
#, perl-format
msgid "CA path \"%s\" does not exist"
msgstr "Пътят към сертификат „%s“ не съществува."
-#: git-send-email.perl:1337
+#: git-send-email.perl:1395
msgid ""
" The Cc list above has been expanded by additional\n"
" addresses found in the patch commit message. By default\n"
@@ -17012,131 +17446,131 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [q] [a] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1352
+#: git-send-email.perl:1410
msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[q]uit|[a]ll): "
msgstr ""
"Изпращане на е-писмото? „y“ (да), „n“ (не), „q“ (изход), „a“ (всичко): "
-#: git-send-email.perl:1355
+#: git-send-email.perl:1413
msgid "Send this email reply required"
msgstr "Изискване на отговор към това е-писмо"
-#: git-send-email.perl:1381
+#: git-send-email.perl:1439
msgid "The required SMTP server is not properly defined."
msgstr "Сървърът за SMTP не е настроен правилно."
-#: git-send-email.perl:1428
+#: git-send-email.perl:1486
#, perl-format
msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
msgstr "Сървърът не поддържа „STARTTLS“! %s"
-#: git-send-email.perl:1433 git-send-email.perl:1437
+#: git-send-email.perl:1491 git-send-email.perl:1495
#, perl-format
msgid "STARTTLS failed! %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на STARTTLS! %s"
-#: git-send-email.perl:1447
+#: git-send-email.perl:1505
msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
msgstr ""
"Подсистемата за SMTP не може да се инициализира. Проверете настройките и "
"използвайте опцията: „--smtp-debug“."
-#: git-send-email.perl:1465
+#: git-send-email.perl:1523
#, perl-format
msgid "Failed to send %s\n"
msgstr "„%s“ не може да бъде изпратен\n"
-#: git-send-email.perl:1468
+#: git-send-email.perl:1526
#, perl-format
msgid "Dry-Sent %s\n"
msgstr "Проба за изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1468
+#: git-send-email.perl:1526
#, perl-format
msgid "Sent %s\n"
msgstr "Изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1470
+#: git-send-email.perl:1528
msgid "Dry-OK. Log says:\n"
msgstr "Успех при пробата. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1470
+#: git-send-email.perl:1528
msgid "OK. Log says:\n"
msgstr "Успех. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1482
+#: git-send-email.perl:1540
msgid "Result: "
msgstr "Резултат: "
-#: git-send-email.perl:1485
+#: git-send-email.perl:1543
msgid "Result: OK\n"
msgstr "Резултат: успех\n"
-#: git-send-email.perl:1498
+#: git-send-email.perl:1556
#, perl-format
msgid "can't open file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: git-send-email.perl:1545 git-send-email.perl:1565
+#: git-send-email.perl:1603 git-send-email.perl:1623
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1551
+#: git-send-email.perl:1609
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „до: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1599
+#: git-send-email.perl:1657
#, perl-format
msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(не-mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1624
+#: git-send-email.perl:1682
#, perl-format
msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(тяло) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1730
+#: git-send-email.perl:1788
#, perl-format
msgid "(%s) Could not execute '%s'"
msgstr "(%s) Не може да бъде се изпълни „%s“"
-#: git-send-email.perl:1737
+#: git-send-email.perl:1795
#, perl-format
msgid "(%s) Adding %s: %s from: '%s'\n"
msgstr "(%s) Добавяне на „%s: %s“ от: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1741
+#: git-send-email.perl:1799
#, perl-format
msgid "(%s) failed to close pipe to '%s'"
msgstr "(%s) програмният канал не може да се затвори за изпълнението на „%s“"
-#: git-send-email.perl:1768
+#: git-send-email.perl:1826
msgid "cannot send message as 7bit"
msgstr "съобщението не може да се изпрати чрез 7 битови знаци"
-#: git-send-email.perl:1776
+#: git-send-email.perl:1834
msgid "invalid transfer encoding"
msgstr "неправилно кодиране за пренос"
-#: git-send-email.perl:1814 git-send-email.perl:1865 git-send-email.perl:1875
+#: git-send-email.perl:1872 git-send-email.perl:1923 git-send-email.perl:1933
#, perl-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s\n"
-#: git-send-email.perl:1817
+#: git-send-email.perl:1875
#, perl-format
msgid "%s: patch contains a line longer than 998 characters"
msgstr "„%s“: кръпката съдържа ред с над 988 знака"
-#: git-send-email.perl:1833
+#: git-send-email.perl:1891
#, perl-format
msgid "Skipping %s with backup suffix '%s'.\n"
msgstr "„%s“ се пропуска, защото е с разширение за архивен файл: „%s“.\n"
#. TRANSLATORS: please keep "[y|N]" as is.
-#: git-send-email.perl:1837
+#: git-send-email.perl:1895
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "