summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po7357
1 files changed, 4607 insertions, 2750 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 036918f..cc6bc1a 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -7,6 +7,8 @@
# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
# ------------------------
# range диапазон
+# base база
+# tip връх
# unreachable object недостижим обект
# dangling objects обект извън клон
# fast-forward превъртане
@@ -38,6 +40,7 @@
# replace refs заместващи указатели
# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
# thin pack съкратен пакет
+# pack file пакетен файл
# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
@@ -103,6 +106,18 @@
# collection/series of patches поредица от кръпки
# recieve получавам
# BOM маркер за поредността на байтовете
+# acknowledgment line ред за потвърждение
+# wanted-ref искан указател
+# chunk откъс
+# clean filter декодиращ филтър
+# smudge filter кодиращ филтър
+# loose object непакетиран обект
+# flush изчистване на буферите
+# flush packet изчистващ пакет
+# fork създаване на процес
+# capabilities възможности
+# remote-helper насрещна помощна програма
+#
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -110,12 +125,19 @@
# HEAD as a reference vs head of a branch
# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
# git fetch --al работи подобно на --all
+# ------------------------
+# export PO_FILE=bg.po
+# msgattrib --only-fuzzy $PO_FILE > todo1.po
+# msgattrib --untranslated $PO_FILE > todo2.po
+# msgcat todo1.po todo2.po > todo.po
+# grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
+# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-06-16 22:06+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-17 13:16+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-09-04 08:50+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-09-09 11:28+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -124,37 +146,37 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: advice.c:92
+#: advice.c:97
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:137
+#: advice.c:150
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:139
+#: advice.c:152
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:141
+#: advice.c:154
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:143
+#: advice.c:156
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:145
+#: advice.c:158
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:147
+#: advice.c:160
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:155
+#: advice.c:168
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -162,23 +184,23 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:163
+#: advice.c:176
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:168 builtin/merge.c:1250
+#: advice.c:181 builtin/merge.c:1286
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:170
+#: advice.c:183
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:171
+#: advice.c:184
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:177
+#: advice.c:190
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
@@ -207,100 +229,100 @@ msgstr ""
" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
"\n"
-#: apply.c:58
+#: apply.c:59
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:74
+#: apply.c:75
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:122
+#: apply.c:125
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
-#: apply.c:124
+#: apply.c:127
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
-#: apply.c:127
+#: apply.c:130
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
-#: apply.c:138
+#: apply.c:141
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
-#: apply.c:141
+#: apply.c:144
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
-#: apply.c:821
+#: apply.c:826
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
-#: apply.c:830
+#: apply.c:835
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
-#: apply.c:904
+#: apply.c:909
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-#: apply.c:942
+#: apply.c:947
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
-#: apply.c:948
+#: apply.c:953
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
-#: apply.c:949
+#: apply.c:954
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
-#: apply.c:954
+#: apply.c:959
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
-#: apply.c:983
+#: apply.c:988
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
-#: apply.c:1301
+#: apply.c:1306
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
-#: apply.c:1473
+#: apply.c:1478
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-#: apply.c:1542
+#: apply.c:1547
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:1562
+#: apply.c:1567
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -315,71 +337,71 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1575
+#: apply.c:1580
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1763
+#: apply.c:1768
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1765
+#: apply.c:1770
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: apply.c:1799
+#: apply.c:1804
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: apply.c:1836
+#: apply.c:1841
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1838
+#: apply.c:1843
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-#: apply.c:1841
+#: apply.c:1846
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: apply.c:1988
+#: apply.c:1993
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:2025
+#: apply.c:2030
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: apply.c:2185
+#: apply.c:2190
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: apply.c:2271
+#: apply.c:2276
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: apply.c:2275
+#: apply.c:2280
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2934
+#: apply.c:2939
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3055
+#: apply.c:3060
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -388,13 +410,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3067
+#: apply.c:3072
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3073
+#: apply.c:3078
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -403,316 +425,316 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3095
+#: apply.c:3100
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3103
+#: apply.c:3108
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3149
+#: apply.c:3154
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3159
+#: apply.c:3164
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3167
+#: apply.c:3172
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3185
+#: apply.c:3190
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3198
+#: apply.c:3203
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3204
+#: apply.c:3209
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3225
+#: apply.c:3230
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3347
+#: apply.c:3352
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3396 apply.c:3407 apply.c:3453 setup.c:278
+#: apply.c:3404 apply.c:3415 apply.c:3461 setup.c:278
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3404
+#: apply.c:3412
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3433 apply.c:3673
+#: apply.c:3441 apply.c:3681
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3516 apply.c:3687
+#: apply.c:3524 apply.c:3696
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3525 apply.c:3695
+#: apply.c:3533 apply.c:3704
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3560
+#: apply.c:3568
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: apply.c:3563
+#: apply.c:3571
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3579 apply.c:3583
+#: apply.c:3587 apply.c:3591
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3595
+#: apply.c:3603
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3609
+#: apply.c:3617
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3614
+#: apply.c:3622
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3640
+#: apply.c:3648
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3712
+#: apply.c:3721
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3714
+#: apply.c:3723
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3864 apply.c:3866
+#: apply.c:3874 apply.c:3876
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3922
+#: apply.c:3932
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3925
+#: apply.c:3935
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3945
+#: apply.c:3955
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3950
+#: apply.c:3960
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:3970
+#: apply.c:3980
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:3974
+#: apply.c:3984
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:3989
+#: apply.c:3999
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4080
+#: apply.c:4091
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4087
+#: apply.c:4098
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4090
+#: apply.c:4101
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4095 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:140
+#: apply.c:4106 builtin/checkout.c:237 builtin/reset.c:140
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: apply.c:4099
+#: apply.c:4110
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4109
+#: apply.c:4120
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4247
+#: apply.c:4258
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4282
+#: apply.c:4292
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4288
+#: apply.c:4298
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4296
+#: apply.c:4306
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4302 apply.c:4446
+#: apply.c:4312 apply.c:4457
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4343
+#: apply.c:4355
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4347
+#: apply.c:4359
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4417
+#: apply.c:4429
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4515
+#: apply.c:4527
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4523
+#: apply.c:4535
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4526
+#: apply.c:4538
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4537
+#: apply.c:4549
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4545 builtin/fetch.c:786 builtin/fetch.c:1036
+#: apply.c:4557 builtin/fetch.c:780 builtin/fetch.c:1048
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4559
+#: apply.c:4571
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4563
+#: apply.c:4575
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4673
+#: apply.c:4685
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4681
+#: apply.c:4693
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4700
+#: apply.c:4712
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4837
+#: apply.c:4849
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4864
+#: apply.c:4876
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4870 apply.c:4885
+#: apply.c:4882 apply.c:4897
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4878
+#: apply.c:4890
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -721,258 +743,312 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4894 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
+#: apply.c:4906 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257
-#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:126 builtin/pull.c:198
-#: builtin/submodule--helper.c:405 builtin/submodule--helper.c:1210
-#: builtin/submodule--helper.c:1213 builtin/submodule--helper.c:1584
-#: builtin/submodule--helper.c:1587 builtin/submodule--helper.c:1807
-#: git-add--interactive.perl:197
+#: apply.c:4933 apply.c:4936 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257
+#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:115 builtin/merge.c:260
+#: builtin/pull.c:198 builtin/submodule--helper.c:406
+#: builtin/submodule--helper.c:1355 builtin/submodule--helper.c:1358
+#: builtin/submodule--helper.c:1729 builtin/submodule--helper.c:1732
+#: builtin/submodule--helper.c:1952 git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "път"
-#: apply.c:4922
+#: apply.c:4934
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4925
+#: apply.c:4937
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4927 builtin/am.c:2263
+#: apply.c:4939 builtin/am.c:2263
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4928
+#: apply.c:4940
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4931
+#: apply.c:4943
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4933
+#: apply.c:4945
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4937
+#: apply.c:4949
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:4939
+#: apply.c:4951
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4941
+#: apply.c:4953
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:4943
+#: apply.c:4955
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:4945
+#: apply.c:4957
+msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
+msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
+
+#: apply.c:4959
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:4947
+#: apply.c:4961
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4950
+#: apply.c:4964
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:4952
+#: apply.c:4966
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:4954
+#: apply.c:4968
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:4957 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:515
+#: apply.c:4971 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:516
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4973
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:4960 builtin/am.c:2242 builtin/interpret-trailers.c:95
+#: apply.c:4974 builtin/am.c:2242 builtin/interpret-trailers.c:95
#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
-#: builtin/pack-objects.c:3177
+#: builtin/pack-objects.c:3202
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:4961
+#: apply.c:4975
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4964 apply.c:4967
+#: apply.c:4978 apply.c:4981
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:4970
+#: apply.c:4984
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:4972
+#: apply.c:4986
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:4974
+#: apply.c:4988
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:4976
+#: apply.c:4990
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:4977 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
-#: builtin/commit.c:1301 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:666
-#: builtin/log.c:1901 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:124
+#: apply.c:4991 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
+#: builtin/commit.c:1301 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:671
+#: builtin/log.c:1914 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:124
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:4979
+#: apply.c:4993
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:4982
+#: apply.c:4996
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:4984 builtin/am.c:2251
+#: apply.c:4998 builtin/am.c:2251
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4999
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
-#: archive.c:13
+#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
-#: archive.c:14
+#: archive.c:15
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
-#: archive.c:15
+#: archive.c:16
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
"[ПЪТ…]"
-#: archive.c:16
+#: archive.c:17
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:351 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
+#: archive.c:363 builtin/add.c:176 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:298
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:434
+#: archive.c:446
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:434
+#: archive.c:446
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:435 builtin/log.c:1462
+#: archive.c:447 builtin/log.c:1473
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:436
+#: archive.c:448
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:437 builtin/blame.c:813 builtin/blame.c:814 builtin/config.c:127
-#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1009 builtin/grep.c:869
-#: builtin/hash-object.c:103 builtin/ls-files.c:551 builtin/ls-files.c:554
-#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568 builtin/read-tree.c:119
+#: archive.c:449 builtin/blame.c:816 builtin/blame.c:817 builtin/config.c:126
+#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:873
+#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:552 builtin/ls-files.c:555
+#: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:570 builtin/read-tree.c:119
#: parse-options.h:165
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:438 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:450 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:440
+#: archive.c:452
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:441
+#: archive.c:453
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:442
+#: archive.c:454
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
-#: archive.c:443
+#: archive.c:455
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
-#: archive.c:451
+#: archive.c:463
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
-#: archive.c:454
+#: archive.c:466
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:456 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:110 builtin/clone.c:113
-#: builtin/submodule--helper.c:1222 builtin/submodule--helper.c:1593
+#: archive.c:468 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
+#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1738
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:457 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:469 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:458 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:489
+#: archive.c:470 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
+#: builtin/notes.c:491
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:459 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:471 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:466
+#: archive.c:478
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:468
+#: archive.c:480
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:470
+#: archive.c:482
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:492
+#: archive.c:504
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:499
+#: archive.c:511
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
+#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:344
+#, c-format
+msgid "cannot stream blob %s"
+msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
+
+#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:361
+#, c-format
+msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
+msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
+
+#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:352
+#, c-format
+msgid "cannot read %s"
+msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: archive-tar.c:458
+#, c-format
+msgid "unable to start '%s' filter"
+msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
+
+#: archive-tar.c:461
+msgid "unable to redirect descriptor"
+msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
+
+#: archive-tar.c:468
+#, c-format
+msgid "'%s' filter reported error"
+msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
+
+#: archive-zip.c:313
+#, c-format
+msgid "path is not valid UTF-8: %s"
+msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
+
+#: archive-zip.c:317
+#, c-format
+msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
+msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
+
+#: archive-zip.c:470 builtin/pack-objects.c:216 builtin/pack-objects.c:219
+#, c-format
+msgid "deflate error (%d)"
+msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
+
+#: archive-zip.c:605
+#, c-format
+msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
+msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
+
#: attr.c:218
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
@@ -986,22 +1062,22 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
-#: bisect.c:461
+#: bisect.c:467
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
-#: bisect.c:669
+#: bisect.c:675
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
-#: bisect.c:723
+#: bisect.c:729
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
-#: bisect.c:747
+#: bisect.c:753
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -1010,7 +1086,7 @@ msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:752
+#: bisect.c:758
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1019,7 +1095,7 @@ msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:757
+#: bisect.c:763
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1028,7 +1104,7 @@ msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:765
+#: bisect.c:771
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1039,7 +1115,7 @@ msgstr ""
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
-#: bisect.c:778
+#: bisect.c:784
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1050,36 +1126,36 @@ msgstr ""
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
-#: bisect.c:811
+#: bisect.c:817
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:851
+#: bisect.c:857
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:870 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:236
+#: bisect.c:876 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:921
+#: bisect.c:927 builtin/merge.c:137
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:951
+#: bisect.c:957
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:970
+#: bisect.c:976
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:978
+#: bisect.c:984
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1088,7 +1164,7 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:997
+#: bisect.c:1003
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1098,52 +1174,53 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1003
+#: bisect.c:1009
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:1756
+#: blame.c:1784
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:1767
+#: blame.c:1798
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:1787
+#: blame.c:1819
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:1796 bundle.c:160 ref-filter.c:2075 sequencer.c:1861
-#: sequencer.c:3632 builtin/commit.c:981 builtin/log.c:366 builtin/log.c:920
-#: builtin/log.c:1371 builtin/log.c:1702 builtin/log.c:1950 builtin/merge.c:372
+#: blame.c:1828 bundle.c:162 ref-filter.c:2154 sequencer.c:1874
+#: sequencer.c:3772 builtin/commit.c:994 builtin/log.c:372 builtin/log.c:926
+#: builtin/log.c:1381 builtin/log.c:1713 builtin/log.c:1963 builtin/merge.c:404
+#: builtin/pack-objects.c:3029 builtin/pack-objects.c:3044
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:1814
+#: blame.c:1846
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:1825
+#: blame.c:1857
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:1836
+#: blame.c:1868
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
-#: branch.c:54
+#: branch.c:52
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -1156,88 +1233,88 @@ msgstr ""
"информацията за следения клон чрез:\n"
"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
-#: branch.c:68
+#: branch.c:66
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
-#: branch.c:94
+#: branch.c:92
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
"пребазиране."
-#: branch.c:95
+#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
-#: branch.c:99
+#: branch.c:97
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:100
+#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
-#: branch.c:105
+#: branch.c:103
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:106
+#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
-#: branch.c:110
+#: branch.c:108
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:111
+#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
-#: branch.c:120
+#: branch.c:118
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
-#: branch.c:157
+#: branch.c:155
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
-#: branch.c:190
+#: branch.c:188
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
-#: branch.c:209
+#: branch.c:207
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
-#: branch.c:214
+#: branch.c:212
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
-#: branch.c:234
+#: branch.c:232
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
-#: branch.c:236
+#: branch.c:234
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
-#: branch.c:238
+#: branch.c:236
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -1256,101 +1333,101 @@ msgstr ""
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
-#: branch.c:281
+#: branch.c:279
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: branch.c:301
+#: branch.c:299
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
-#: branch.c:306
+#: branch.c:304
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
-#: branch.c:360
+#: branch.c:358
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
-#: branch.c:383
+#: branch.c:381
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
-#: bundle.c:34
+#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
-#: bundle.c:62
+#: bundle.c:64
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:88 sequencer.c:2081 sequencer.c:2558 builtin/commit.c:755
+#: bundle.c:90 sequencer.c:2092 sequencer.c:2578 builtin/commit.c:768
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: bundle.c:139
+#: bundle.c:141
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:190
+#: bundle.c:192
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
-#: bundle.c:197
+#: bundle.c:199
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
-#: bundle.c:199
+#: bundle.c:201
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
-#: bundle.c:258
+#: bundle.c:260
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: bundle.c:269
+#: bundle.c:271
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:311
+#: bundle.c:313
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:360
+#: bundle.c:362
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:450 builtin/log.c:183 builtin/log.c:1607 builtin/shortlog.c:303
+#: bundle.c:453 builtin/log.c:187 builtin/log.c:1618 builtin/shortlog.c:304
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:458
+#: bundle.c:461
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:470
+#: bundle.c:473
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bundle.c:498
+#: bundle.c:501
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
@@ -1359,19 +1436,19 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:43 sequencer.c:2364 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
-#: builtin/am.c:1436 builtin/am.c:2072 builtin/replace.c:376
+#: commit.c:48 sequencer.c:2384 builtin/am.c:422 builtin/am.c:466
+#: builtin/am.c:1438 builtin/am.c:2072 builtin/replace.c:376
#: builtin/replace.c:448
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: commit.c:45
+#: commit.c:50
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
-#: commit.c:182
+#: commit.c:191
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
@@ -1394,7 +1471,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1540
+#: commit.c:1629
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1404,186 +1481,396 @@ msgstr ""
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
-#: commit-graph.c:669
+#: commit-graph.c:83
+#, c-format
+msgid "graph file %s is too small"
+msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията „%s“ е твърде малък"
+
+#: commit-graph.c:90
+#, c-format
+msgid "graph signature %X does not match signature %X"
+msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
+
+#: commit-graph.c:97
+#, c-format
+msgid "graph version %X does not match version %X"
+msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
+
+#: commit-graph.c:104
+#, c-format
+msgid "hash version %X does not match version %X"
+msgstr "версията на отпечатъка на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
+
+#: commit-graph.c:128
+#, c-format
+msgid "improper chunk offset %08x%08x"
+msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
+
+#: commit-graph.c:164
+#, c-format
+msgid "chunk id %08x appears multiple times"
+msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
+
+#: commit-graph.c:261
+#, c-format
+msgid "could not find commit %s"
+msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
+
+#: commit-graph.c:565 builtin/pack-objects.c:2568
+#, c-format
+msgid "unable to get type of object %s"
+msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
+
+#: commit-graph.c:730
+#, c-format
+msgid "error adding pack %s"
+msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
+
+#: commit-graph.c:732
+#, c-format
+msgid "error opening index for %s"
+msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
+
+#: commit-graph.c:773
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-#: commit-graph.c:696
+#: commit-graph.c:800
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:707 builtin/init-db.c:516 builtin/init-db.c:521
+#: commit-graph.c:806
#, c-format
-msgid "cannot mkdir %s"
-msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
+msgid "unable to create leading directories of %s"
+msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
+
+#: commit-graph.c:904
+msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
+msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
-#: config.c:187
+#: config.c:123
+#, c-format
+msgid ""
+"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
+"\t%s\n"
+"from\n"
+"\t%s\n"
+"This might be due to circular includes."
+msgstr ""
+"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
+" %s\n"
+"от\n"
+" %s\n"
+"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
+
+#: config.c:139
+#, c-format
+msgid "could not expand include path '%s'"
+msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
+
+#: config.c:150
+msgid "relative config includes must come from files"
+msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
+
+#: config.c:190
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
-#: config.c:788
+#: config.c:348
+#, c-format
+msgid "key does not contain a section: %s"
+msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
+
+#: config.c:354
+#, c-format
+msgid "key does not contain variable name: %s"
+msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
+
+#: config.c:378 sequencer.c:2206
+#, c-format
+msgid "invalid key: %s"
+msgstr "неправилен ключ: „%s“"
+
+#: config.c:384
+#, c-format
+msgid "invalid key (newline): %s"
+msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
+
+#: config.c:420 config.c:432
+#, c-format
+msgid "bogus config parameter: %s"
+msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
+
+#: config.c:467
+#, c-format
+msgid "bogus format in %s"
+msgstr "неправилен формат в „%s“"
+
+#: config.c:793
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
-#: config.c:792
+#: config.c:797
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
-#: config.c:796
+#: config.c:801
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
-#: config.c:800
+#: config.c:805
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
-#: config.c:804
+#: config.c:809
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
-#: config.c:808
+#: config.c:813
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
-#: config.c:936
+#: config.c:952
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
-#: config.c:936
+#: config.c:952
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
-#: config.c:942
+#: config.c:958
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
-#: config.c:947
+#: config.c:963
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
-#: config.c:950
+#: config.c:966
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
-#: config.c:953
+#: config.c:969
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
-#: config.c:956
+#: config.c:972
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
-#: config.c:959
+#: config.c:975
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
-#: config.c:962
+#: config.c:978
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
-#: config.c:1057
+#: config.c:1073
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-#: config.c:1066
+#: config.c:1082
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
-#: config.c:1171 config.c:1182
+#: config.c:1173
+#, c-format
+msgid "abbrev length out of range: %d"
+msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
+
+#: config.c:1187 config.c:1198
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-#: config.c:1307
+#: config.c:1290
+msgid "core.commentChar should only be one character"
+msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
+
+#: config.c:1323
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1473
+#: config.c:1403
+#, c-format
+msgid "malformed value for %s"
+msgstr "неправилна стойност за „%s“"
+
+#: config.c:1429
+#, c-format
+msgid "malformed value for %s: %s"
+msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
+
+#: config.c:1430
+msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
+msgstr ""
+"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
+"на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
+"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
+"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
+
+#: config.c:1489 builtin/pack-objects.c:3279
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1681
+#: config.c:1610
+#, c-format
+msgid "unable to load config blob object '%s'"
+msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
+
+#: config.c:1613
+#, c-format
+msgid "reference '%s' does not point to a blob"
+msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
+
+#: config.c:1630
+#, c-format
+msgid "unable to resolve config blob '%s'"
+msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
+
+#: config.c:1660
+#, c-format
+msgid "failed to parse %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
+
+#: config.c:1700
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2013
+#: config.c:2032
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2200
+#: config.c:2202
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2243
+#: config.c:2245
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
-#: config.c:2269
+#: config.c:2271
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2294
+#: config.c:2296
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2296
+#: config.c:2298
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2402
+#: config.c:2379
+#, c-format
+msgid "invalid section name '%s'"
+msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
+
+#: config.c:2411
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2766 config.c:3019
+#: config.c:2440
+#, c-format
+msgid "failed to write new configuration file %s"
+msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
+
+#: config.c:2691 config.c:3015
+#, c-format
+msgid "could not lock config file %s"
+msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
+
+#: config.c:2702
+#, c-format
+msgid "opening %s"
+msgstr "отваряне на „%s“"
+
+#: config.c:2737 builtin/config.c:324
+#, c-format
+msgid "invalid pattern: %s"
+msgstr "неправилен шаблон: %s"
+
+#: config.c:2762
+#, c-format
+msgid "invalid config file %s"
+msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
+
+#: config.c:2775 config.c:3028
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2905
+#: config.c:2786
+#, c-format
+msgid "unable to mmap '%s'"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
+
+#: config.c:2795 config.c:3033
+#, c-format
+msgid "chmod on %s failed"
+msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
+
+#: config.c:2880 config.c:3130
+#, c-format
+msgid "could not write config file %s"
+msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
+
+#: config.c:2914
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2907 builtin/remote.c:779
+#: config.c:2916 builtin/remote.c:781
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
+#: config.c:3006
+#, c-format
+msgid "invalid section name: %s"
+msgstr "неправилно име на раздел: %s"
+
+#: config.c:3173
+#, c-format
+msgid "missing value for '%s'"
+msgstr "липсва стойност за „%s“"
+
#: connect.c:61
-msgid "The remote end hung up upon initial contact"
-msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
+msgid "the remote end hung up upon initial contact"
+msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
#: connect.c:63
msgid ""
@@ -1597,62 +1884,220 @@ msgstr ""
"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
"за достъп."
-#: connected.c:66 builtin/fsck.c:201 builtin/prune.c:145
+#: connect.c:81
+#, c-format
+msgid "server doesn't support '%s'"
+msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
+
+#: connect.c:103
+#, c-format
+msgid "server doesn't support feature '%s'"
+msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
+
+#: connect.c:114
+msgid "expected flush after capabilities"
+msgstr ""
+"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
+
+#: connect.c:233
+#, c-format
+msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
+msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
+
+#: connect.c:252
+msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
+msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
+
+#: connect.c:273
+#, c-format
+msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
+msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
+
+#: connect.c:275
+msgid "repository on the other end cannot be shallow"
+msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
+
+#: connect.c:310 fetch-pack.c:183 builtin/archive.c:63
+#, c-format
+msgid "remote error: %s"
+msgstr "отдалечена грешка: %s"
+
+#: connect.c:316
+msgid "invalid packet"
+msgstr "неправилен пакет"
+
+#: connect.c:336
+#, c-format
+msgid "protocol error: unexpected '%s'"
+msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
+
+#: connect.c:444
+#, c-format
+msgid "invalid ls-refs response: %s"
+msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
+
+#: connect.c:448
+msgid "expected flush after ref listing"
+msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
+
+#: connect.c:547
+#, c-format
+msgid "protocol '%s' is not supported"
+msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
+
+#: connect.c:598
+msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
+msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
+
+#: connect.c:638 connect.c:701
+#, c-format
+msgid "Looking up %s ... "
+msgstr "Търсене на „%s“… "
+
+#: connect.c:642
+#, c-format
+msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
+msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
+
+#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
+#: connect.c:646 connect.c:717
+#, c-format
+msgid ""
+"done.\n"
+"Connecting to %s (port %s) ... "
+msgstr ""
+"готово.\n"
+"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
+
+#: connect.c:668 connect.c:745
+#, c-format
+msgid ""
+"unable to connect to %s:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"неуспешно свързване към „%s“:\n"
+"%s"
+
+#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
+#: connect.c:674 connect.c:751
+msgid "done."
+msgstr "действието завърши."
+
+#: connect.c:705
+#, c-format
+msgid "unable to look up %s (%s)"
+msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
+
+#: connect.c:711
+#, c-format
+msgid "unknown port %s"
+msgstr "непознат порт „%s“"
+
+#: connect.c:848 connect.c:1174
+#, c-format
+msgid "strange hostname '%s' blocked"
+msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
+
+#: connect.c:850
+#, c-format
+msgid "strange port '%s' blocked"
+msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
+
+#: connect.c:860
+#, c-format
+msgid "cannot start proxy %s"
+msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
+
+#: connect.c:927
+msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
+msgstr ""
+"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
+"\n"
+" git help pull"
+
+#: connect.c:1122
+msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
+msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
+
+#: connect.c:1134
+msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
+msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
+
+#: connect.c:1151
+msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
+msgstr ""
+"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
+
+#: connect.c:1262
+#, c-format
+msgid "strange pathname '%s' blocked"
+msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
+
+#: connect.c:1307
+msgid "unable to fork"
+msgstr "неуспешно създаване на процес"
+
+#: connected.c:68 builtin/fsck.c:203 builtin/prune.c:146
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
-#: connected.c:78
+#: connected.c:80
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:98
+#: connected.c:100
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:105
+#: connected.c:107
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
-#: convert.c:206
+#: convert.c:194
+#, c-format
+msgid "illegal crlf_action %d"
+msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
+
+#: convert.c:207
#, c-format
-msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
+msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
-#: convert.c:208
+#: convert.c:209
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
-"The file will have its original line endings in your working directory."
+"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:216
+#: convert.c:217
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
-#: convert.c:218
+#: convert.c:219
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
-"The file will have its original line endings in your working directory."
+"The file will have its original line endings in your working directory"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
"„%s“.\n"
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:279
+#: convert.c:280
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
"кодиране „%s“"
-#: convert.c:286
+#: convert.c:287
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
@@ -1661,14 +2106,14 @@ msgstr ""
"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
-#: convert.c:304
+#: convert.c:305
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
"„%s“"
-#: convert.c:306
+#: convert.c:307
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
@@ -1678,20 +2123,72 @@ msgstr ""
"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
"поредността на байтовете)."
-#: convert.c:424
+#: convert.c:425 convert.c:496
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
-#: convert.c:467
+#: convert.c:468
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
-#: convert.c:1225
+#: convert.c:674
+#, c-format
+msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
+msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
+
+#: convert.c:694
+#, c-format
+msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
+msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
+
+#: convert.c:701
+#, c-format
+msgid "external filter '%s' failed %d"
+msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
+
+#: convert.c:736 convert.c:739
+#, c-format
+msgid "read from external filter '%s' failed"
+msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
+
+#: convert.c:742 convert.c:796
+#, c-format
+msgid "external filter '%s' failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
+
+#: convert.c:844
+msgid "unexpected filter type"
+msgstr "неочакван вид филтър"
+
+#: convert.c:855
+msgid "path name too long for external filter"
+msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
+
+#: convert.c:929
+#, c-format
+msgid ""
+"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
+"been filtered"
+msgstr ""
+"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
+"филтрирани"
+
+#: convert.c:1228
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
+#: convert.c:1402 convert.c:1436
+#, c-format
+msgid "%s: clean filter '%s' failed"
+msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
+
+#: convert.c:1480
+#, c-format
+msgid "%s: smudge filter %s failed"
+msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
+
#: date.c:116
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
@@ -1765,42 +2262,55 @@ msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: diffcore-rename.c:535
+#: diffcore-rename.c:536
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
-#: diff.c:74
+#: diff.c:108
#, c-format
msgid "option '%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-#: diff.c:152
+#: diff.c:158
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
-#: diff.c:157
+#: diff.c:163
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
-#: diff.c:281
+#: diff.c:291
msgid ""
-"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'zebra', 'dimmed_zebra', "
-"'plain'"
+"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
+"'dimmed-zebra', 'plain'"
msgstr ""
"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
-"„default“ (стандартно), „zebra“ (райе), „dimmed_zebra“ (тъмно райе), "
-"„plain“ (обикновено)"
+"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
+"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
-#: diff.c:341
+#: diff.c:316
+#, c-format
+msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
+msgstr "непознатата стойност „%s“ на настройката „color-moved-ws“ се прескача"
+
+#: diff.c:323
+msgid ""
+"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
+"space modes"
+msgstr ""
+"color-moved-ws: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
+"за знаците за интервали"
+
+#: diff.c:394
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:401
+#: diff.c:454
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -1809,27 +2319,27 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3823
+#: diff.c:4096
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4153
+#: diff.c:4427
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4156
+#: diff.c:4430
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4244
+#: diff.c:4508
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4410
+#: diff.c:4674
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -1838,48 +2348,63 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4424
+#: diff.c:4688
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5500
+#: diff.c:5766
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:5503
+#: diff.c:5769
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
-#: diff.c:5506
+#: diff.c:5772
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-#: dir.c:1867
+#: dir.c:569
+#, c-format
+msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
+msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
+
+#: dir.c:958
+#, c-format
+msgid "cannot use %s as an exclude file"
+msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
+
+#: dir.c:1873
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2109
+#: dir.c:2115
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2233
-msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
+#: dir.c:2239
+msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
-"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
+"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3075 dir.c:3080
+#: dir.c:3037
+#, c-format
+msgid "index file corrupt in repo %s"
+msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
+
+#: dir.c:3082 dir.c:3087
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3109
+#: dir.c:3116
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -1889,219 +2414,273 @@ msgstr "директорията на git не може да се мигрира
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
-#: entry.c:177
+#: entry.c:178
msgid "Filtering content"
msgstr "Филтриране на съдържанието"
-#: entry.c:435
+#: entry.c:437
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
+#: environment.c:150
+#, c-format
+msgid "bad git namespace path \"%s\""
+msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
+
+#: environment.c:332
+#, c-format
+msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
+msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
+
+#: exec-cmd.c:361
+#, c-format
+msgid "too many args to run %s"
+msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
+
#: fetch-object.c:17
msgid "Remote with no URL"
msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:254
+#: fetch-pack.c:152
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:266
+#: fetch-pack.c:164
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
-"git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
+"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:285 builtin/archive.c:63
-#, c-format
-msgid "remote error: %s"
-msgstr "отдалечена грешка: %s"
-
-#: fetch-pack.c:286
+#: fetch-pack.c:184
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
-msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
+msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:338
+#: fetch-pack.c:254
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:429 fetch-pack.c:1310
+#: fetch-pack.c:342 fetch-pack.c:1257
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:435 fetch-pack.c:1316
+#: fetch-pack.c:348 fetch-pack.c:1263
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:437 fetch-pack.c:1318
+#: fetch-pack.c:350 fetch-pack.c:1265
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:440 fetch-pack.c:1321
+#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1268
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:442 fetch-pack.c:1323
+#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1270
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:445 fetch-pack.c:1326
+#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1273
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
-msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
+msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:486
+#: fetch-pack.c:399
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:500
+#: fetch-pack.c:416
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:533
+#: fetch-pack.c:447
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:543 progress.c:229
+#: fetch-pack.c:459 progress.c:229
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:555
+#: fetch-pack.c:471
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:601
+#: fetch-pack.c:517
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:828
+#: fetch-pack.c:764
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:869
+#: fetch-pack.c:803
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:877
+#: fetch-pack.c:811
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:944
+#: fetch-pack.c:879
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:960
+#: fetch-pack.c:895
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:962
+#: fetch-pack.c:897
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:989
+#: fetch-pack.c:926
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:993
+#: fetch-pack.c:930
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:996
+#: fetch-pack.c:933
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
-#: fetch-pack.c:1002
+#: fetch-pack.c:939
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
-#: fetch-pack.c:1006
+#: fetch-pack.c:943
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
-#: fetch-pack.c:1010
+#: fetch-pack.c:947
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
-#: fetch-pack.c:1014
+#: fetch-pack.c:951
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:1018
+#: fetch-pack.c:955
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:1028
+#: fetch-pack.c:965
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
-#: fetch-pack.c:1034 fetch-pack.c:1204
+#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1150
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:1042
+#: fetch-pack.c:979
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:1048
+#: fetch-pack.c:985
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:1052
+#: fetch-pack.c:989
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:1054
+#: fetch-pack.c:991
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:1065
+#: fetch-pack.c:1004
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1077 fetch-pack.c:1414
+#: fetch-pack.c:1016 fetch-pack.c:1393
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1199
+#: fetch-pack.c:1145
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1584
+#: fetch-pack.c:1191
+#, c-format
+msgid "error reading section header '%s'"
+msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:1197
+#, c-format
+msgid "expected '%s', received '%s'"
+msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:1236
+#, c-format
+msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
+msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:1241
+#, c-format
+msgid "error processing acks: %d"
+msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
+
+#: fetch-pack.c:1278
+#, c-format
+msgid "error processing shallow info: %d"
+msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
+
+#: fetch-pack.c:1294
+#, c-format
+msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
+msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:1304
+#, c-format
+msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
+msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:1308
+#, c-format
+msgid "error processing wanted refs: %d"
+msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
+
+#: fetch-pack.c:1603
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1610
+#: fetch-pack.c:1621 builtin/clone.c:664
+msgid "remote did not send all necessary objects"
+msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
+
+#: fetch-pack.c:1647
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1613
+#: fetch-pack.c:1650
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
-#: gpg-interface.c:185
+#: gpg-interface.c:253
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-#: gpg-interface.c:210
+#: gpg-interface.c:279
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
-#: gpg-interface.c:213
+#: gpg-interface.c:282
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
@@ -2111,18 +2690,18 @@ msgstr "Програмата не успя да запише самостоят
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-#: grep.c:2020
+#: grep.c:2115
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2037 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:81
+#: grep.c:2132 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
#: builtin/rm.c:134
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:2048
+#: grep.c:2143
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -2201,7 +2780,7 @@ msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "Популярните въведения в Git са:"
-#: help.c:467
+#: help.c:552
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -2210,36 +2789,36 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:526
+#: help.c:611
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:548
+#: help.c:633
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не съществува."
-#: help.c:553
+#: help.c:638
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
-#: help.c:558
+#: help.c:643
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
"имате предвид „%s“."
-#: help.c:566
+#: help.c:651
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-#: help.c:570
+#: help.c:655
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -2253,16 +2832,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Най-близките команди са"
-#: help.c:585
+#: help.c:670
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
-#: help.c:652
+#: help.c:738
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: help.c:656
+#: help.c:742
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -2333,7 +2912,7 @@ msgstr "не може да се ползва празно име като иде
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:416 builtin/commit.c:587
+#: ident.c:416 builtin/commit.c:600
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
@@ -2370,129 +2949,129 @@ msgstr ""
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
-#: merge.c:71
+#: merge.c:40
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:136 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:378
-#: builtin/checkout.c:606 builtin/clone.c:761
+#: merge.c:105 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:380
+#: builtin/checkout.c:608 builtin/clone.c:763
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: merge-recursive.c:298
+#: merge-recursive.c:303
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:320
+#: merge-recursive.c:325
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
"преустановено."
-#: merge-recursive.c:328
+#: merge-recursive.c:333
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
"Сливането е преустановено."
-#: merge-recursive.c:410
+#: merge-recursive.c:415
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:881
+#: merge-recursive.c:886
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:892
+#: merge-recursive.c:897
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:906 merge-recursive.c:925
+#: merge-recursive.c:911 merge-recursive.c:930
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:915
+#: merge-recursive.c:920
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:957 builtin/cat-file.c:37
+#: merge-recursive.c:962 builtin/cat-file.c:39
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:959
+#: merge-recursive.c:964
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:983
+#: merge-recursive.c:988
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:994
+#: merge-recursive.c:999
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:999
+#: merge-recursive.c:1004
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1186
+#: merge-recursive.c:1191
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-#: merge-recursive.c:1193
+#: merge-recursive.c:1198
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-#: merge-recursive.c:1200
+#: merge-recursive.c:1205
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
"подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1208 merge-recursive.c:1220
+#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
-#: merge-recursive.c:1211 merge-recursive.c:1223
+#: merge-recursive.c:1216 merge-recursive.c:1228
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
-#: merge-recursive.c:1245
+#: merge-recursive.c:1250
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
"от подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1249
+#: merge-recursive.c:1254
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
-#: merge-recursive.c:1250
+#: merge-recursive.c:1255
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr ""
"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
"подмодула:\n"
-#: merge-recursive.c:1253
+#: merge-recursive.c:1258
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -2508,31 +3087,31 @@ msgstr ""
"\n"
"Това приема предложеното.\n"
-#: merge-recursive.c:1262
+#: merge-recursive.c:1267
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-#: merge-recursive.c:1321
+#: merge-recursive.c:1326
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:1326
+#: merge-recursive.c:1331
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1358
+#: merge-recursive.c:1363
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1423
+#: merge-recursive.c:1434
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
-#: merge-recursive.c:1475
+#: merge-recursive.c:1501
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2541,7 +3120,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1480
+#: merge-recursive.c:1506
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2550,7 +3129,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1487
+#: merge-recursive.c:1513
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2559,7 +3138,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1492
+#: merge-recursive.c:1518
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2568,33 +3147,33 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1526
+#: merge-recursive.c:1552
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1526
+#: merge-recursive.c:1552
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1580 merge-recursive.c:1736 merge-recursive.c:2368
-#: merge-recursive.c:3086
+#: merge-recursive.c:1606 merge-recursive.c:1762 merge-recursive.c:2394
+#: merge-recursive.c:3129
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-#: merge-recursive.c:1594
+#: merge-recursive.c:1620
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1599
+#: merge-recursive.c:1625
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
-#: merge-recursive.c:1625
+#: merge-recursive.c:1651
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -2603,29 +3182,29 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1630
+#: merge-recursive.c:1656
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1694
+#: merge-recursive.c:1720
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1733
+#: merge-recursive.c:1759
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1745
+#: merge-recursive.c:1771
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-#: merge-recursive.c:1951
+#: merge-recursive.c:1977
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -2636,7 +3215,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:1983
+#: merge-recursive.c:2009
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -2645,7 +3224,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-recursive.c:1993
+#: merge-recursive.c:2019
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -2655,7 +3234,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-recursive.c:2085
+#: merge-recursive.c:2111
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -2664,7 +3243,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2330
+#: merge-recursive.c:2356
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -2673,128 +3252,131 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-recursive.c:2736
+#: merge-recursive.c:2762
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2751
+#: merge-recursive.c:2777
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-#: merge-recursive.c:2758 merge-recursive.c:3089
+#: merge-recursive.c:2784 merge-recursive.c:3132
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:2914
+#: merge-recursive.c:2941
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:2917
+#: merge-recursive.c:2944
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:2986
+#: merge-recursive.c:3013
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:2986
+#: merge-recursive.c:3013
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:2997
+#: merge-recursive.c:3024
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:3004
+#: merge-recursive.c:3031
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:3046
+#: merge-recursive.c:3076
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3055 git-submodule.sh:895
+#: merge-recursive.c:3098 git-submodule.sh:865
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:3056
+#: merge-recursive.c:3099
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3178
+#: merge-recursive.c:3221
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3204
+#: merge-recursive.c:3247
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3210
+#: merge-recursive.c:3253
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3217
+#: merge-recursive.c:3260
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3226
+#: merge-recursive.c:3269
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3267
+#: merge-recursive.c:3303
#, c-format
-msgid "Dirty index: cannot merge (dirty: %s)"
+msgid ""
+"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
+" %s"
msgstr ""
-"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
+"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
+" %s"
-#: merge-recursive.c:3271
+#: merge-recursive.c:3314
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:3280
+#: merge-recursive.c:3323
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3379
+#: merge-recursive.c:3422
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3392
+#: merge-recursive.c:3435
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3431
+#: merge-recursive.c:3474
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3495
+#: merge-recursive.c:3540
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3511 builtin/merge.c:659 builtin/merge.c:816
+#: merge-recursive.c:3556 builtin/merge.c:689 builtin/merge.c:846
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: notes-merge.c:272
+#: notes-merge.c:274
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
@@ -2811,23 +3393,23 @@ msgstr ""
"\n"
" git notes merge --abort"
-#: notes-merge.c:279
+#: notes-merge.c:281
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
-#: notes-utils.c:43
+#: notes-utils.c:45
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr ""
"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
-#: notes-utils.c:102
+#: notes-utils.c:104
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
-#: notes-utils.c:112
+#: notes-utils.c:114
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
@@ -2837,40 +3419,60 @@ msgstr ""
#. the environment variable, the second %s is
#. its value.
#.
-#: notes-utils.c:142
+#: notes-utils.c:144
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
-#: object.c:242
+#: object.c:54
+#, c-format
+msgid "invalid object type \"%s\""
+msgstr "неправилен вид обект: „%s“"
+
+#: object.c:173
+#, c-format
+msgid "object %s is a %s, not a %s"
+msgstr "обектът „%s“ е %s, а не %s"
+
+#: object.c:233
+#, c-format
+msgid "object %s has unknown type id %d"
+msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
+
+#: object.c:246
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
+#: object.c:266 object.c:277
+#, c-format
+msgid "sha1 mismatch %s"
+msgstr "разлика в SHA1: „%s“"
+
#: packfile.c:563
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1742
+#: packfile.c:1745
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1746
+#: packfile.c:1749
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
"да е отрязан)"
-#: parse-options.c:621
+#: parse-options.c:672
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:640
+#: parse-options.c:691
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -2878,17 +3480,17 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:646
+#: parse-options.c:697
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:649
+#: parse-options.c:700
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:688
+#: parse-options.c:739
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
@@ -2981,11 +3583,74 @@ msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат о
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
+#: pkt-line.c:104
+msgid "flush packet write failed"
+msgstr "неуспешно изчистване на буферите при запис на пакет"
+
+#: pkt-line.c:142 pkt-line.c:228
+msgid "protocol error: impossibly long line"
+msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
+
+#: pkt-line.c:158 pkt-line.c:160
+msgid "packet write with format failed"
+msgstr "неуспешен запис на пакет с формат"
+
+#: pkt-line.c:192
+msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
+msgstr ""
+"неуспешен запис на пакетен файл — данните надвишават максималният размер на "
+"пакет"
+
+#: pkt-line.c:199 pkt-line.c:206
+msgid "packet write failed"
+msgstr "неуспешен запис на пакет"
+
+#: pkt-line.c:291
+msgid "read error"
+msgstr "грешка при четене"
+
+#: pkt-line.c:299
+msgid "the remote end hung up unexpectedly"
+msgstr "отдалеченото хранилище неочаквано прекъсна връзката"
+
+#: pkt-line.c:327
+#, c-format
+msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
+msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
+
+#: pkt-line.c:337 pkt-line.c:342
+#, c-format
+msgid "protocol error: bad line length %d"
+msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
+
#: pretty.c:962
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: read-cache.c:1500
+#: range-diff.c:48
+msgid "could not start `log`"
+msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
+
+#: range-diff.c:51
+msgid "could not read `log` output"
+msgstr ""
+"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
+
+#: range-diff.c:66 sequencer.c:4540
+#, c-format
+msgid "could not parse commit '%s'"
+msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
+
+#: range-diff.c:196
+msgid "failed to generate diff"
+msgstr "неуспешно търсене на разлика"
+
+#: range-diff.c:421 range-diff.c:423
+#, c-format
+msgid "could not parse log for '%s'"
+msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
+
+#: read-cache.c:1579
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -2994,7 +3659,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1510
+#: read-cache.c:1589
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -3004,227 +3669,329 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:2404 sequencer.c:4338 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1048
+#: read-cache.c:2580 sequencer.c:4503 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1083
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:2477 sequencer.c:2102 sequencer.c:3234
+#: read-cache.c:2653 sequencer.c:2113 sequencer.c:3374
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:2490
+#: read-cache.c:2666
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:2502
+#: read-cache.c:2678
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: refs.c:732 sequencer.c:4334 sequencer.c:4393 wrapper.c:225 wrapper.c:395
-#: builtin/am.c:779
+#: refs.c:192
+#, c-format
+msgid "%s does not point to a valid object!"
+msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
+
+#: refs.c:579
+#, c-format
+msgid "ignoring dangling symref %s"
+msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
+
+#: refs.c:581 ref-filter.c:2067
+#, c-format
+msgid "ignoring broken ref %s"
+msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
+
+#: refs.c:685
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for writing: %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
+
+#: refs.c:695 refs.c:746
+#, c-format
+msgid "could not read ref '%s'"
+msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
+
+#: refs.c:701
+#, c-format
+msgid "ref '%s' already exists"
+msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
+
+#: refs.c:706
+#, c-format
+msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
+msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
+
+#: refs.c:714 sequencer.c:385 sequencer.c:2366 sequencer.c:2492
+#: sequencer.c:2506 sequencer.c:2733 sequencer.c:4501 sequencer.c:4564
+#: wrapper.c:656
+#, c-format
+msgid "could not write to '%s'"
+msgstr "в „%s“ не може да се пише"
+
+#: refs.c:741 sequencer.c:4499 sequencer.c:4558 wrapper.c:225 wrapper.c:395
+#: builtin/am.c:780
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: refs.c:1880
+#: refs.c:748
+#, c-format
+msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
+msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
+
+#: refs.c:879
+#, c-format
+msgid "log for ref %s has gap after %s"
+msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
+
+#: refs.c:885
+#, c-format
+msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
+msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
+
+#: refs.c:943
+#, c-format
+msgid "log for %s is empty"
+msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
+
+#: refs.c:1035
+#, c-format
+msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
+msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
+
+#: refs.c:1111
+#, c-format
+msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
+msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
+
+#: refs.c:1853
+#, c-format
+msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
+msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
+
+#: refs.c:1885
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
+#: refs.c:1981 refs.c:2011
+#, c-format
+msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
+msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
+
+#: refs.c:1987 refs.c:2022
+#, c-format
+msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
+msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
+
#: refs/files-backend.c:1191
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: refs/files-backend.c:1205 refs/packed-backend.c:1531
-#: refs/packed-backend.c:1541
+#: refs/files-backend.c:1205 refs/packed-backend.c:1532
+#: refs/packed-backend.c:1542
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1208 refs/packed-backend.c:1544
+#: refs/files-backend.c:1208 refs/packed-backend.c:1545
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1850
+#: refspec.c:137
+#, c-format
+msgid "invalid refspec '%s'"
+msgstr "неправилен указател: „%s“"
+
+#: ref-filter.c:38 wt-status.c:1850
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
-#: ref-filter.c:36
+#: ref-filter.c:39
#, c-format
msgid "ahead %d"
msgstr "напред с %d"
-#: ref-filter.c:37
+#: ref-filter.c:40
#, c-format
msgid "behind %d"
msgstr "назад с %d"
-#: ref-filter.c:38
+#: ref-filter.c:41
#, c-format
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "напред с %d, назад с %d"
-#: ref-filter.c:121
+#: ref-filter.c:137
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-#: ref-filter.c:123
+#: ref-filter.c:139
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:145
+#: ref-filter.c:161
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:149
+#: ref-filter.c:165
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:151
+#: ref-filter.c:167
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
-#: ref-filter.c:206
+#: ref-filter.c:222
+#, c-format
+msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
+msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
+
+#: ref-filter.c:234
+#, c-format
+msgid "%%(objectsize) does not take arguments"
+msgstr "%%(objectsize) не приема аргументи"
+
+#: ref-filter.c:246
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:215
+#: ref-filter.c:255
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:235
+#: ref-filter.c:275
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
-#: ref-filter.c:264
+#: ref-filter.c:304
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:266
+#: ref-filter.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:281
+#: ref-filter.c:321
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
-#: ref-filter.c:285
+#: ref-filter.c:325
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
-#: ref-filter.c:315
+#: ref-filter.c:355
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:327
+#: ref-filter.c:367
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:334
+#: ref-filter.c:374
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:343
+#: ref-filter.c:383
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:351
+#: ref-filter.c:391
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:369
+#: ref-filter.c:409
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:464
+#: ref-filter.c:505
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:491
+#: ref-filter.c:532
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:608
+#: ref-filter.c:656
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:671
+#: ref-filter.c:719
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:673
+#: ref-filter.c:721
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:675
+#: ref-filter.c:723
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:703
+#: ref-filter.c:751
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:705
+#: ref-filter.c:753
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:707
+#: ref-filter.c:755
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:722
+#: ref-filter.c:770
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:779
+#: ref-filter.c:827
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1387
+#: ref-filter.c:1416
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: ref-filter.c:1390
+#: ref-filter.c:1419
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
-#: ref-filter.c:1393
+#: ref-filter.c:1422
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
@@ -3232,7 +3999,7 @@ msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached at " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1401
+#: ref-filter.c:1430
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
@@ -3240,149 +4007,144 @@ msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached from " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1408
+#: ref-filter.c:1437
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
-#: ref-filter.c:1412
+#: ref-filter.c:1441
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1442
+#: ref-filter.c:1475 ref-filter.c:1623
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1445
+#: ref-filter.c:1483
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1902
+#: ref-filter.c:1980
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:1984
+#: ref-filter.c:2062
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:1989
-#, c-format
-msgid "ignoring broken ref %s"
-msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-
-#: ref-filter.c:2261
+#: ref-filter.c:2340
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2365
+#: ref-filter.c:2444
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: remote.c:605
+#: remote.c:606
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:609
+#: remote.c:610
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:613
+#: remote.c:614
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:621
+#: remote.c:622
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
-#: remote.c:1534 remote.c:1635
+#: remote.c:1536 remote.c:1637
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1543
+#: remote.c:1545
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1546
+#: remote.c:1548
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1552
+#: remote.c:1554
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1567
+#: remote.c:1569
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1579
+#: remote.c:1581
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1589
+#: remote.c:1591
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1602
+#: remote.c:1604
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1624
+#: remote.c:1626
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:1939
+#: remote.c:1951
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:1943
+#: remote.c:1955
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:1946
+#: remote.c:1958
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:1950
+#: remote.c:1962
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
-#: remote.c:1953
+#: remote.c:1965
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
-#: remote.c:1957
+#: remote.c:1969
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:1963
+#: remote.c:1975
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:1966
+#: remote.c:1978
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -3390,11 +4152,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:1974
+#: remote.c:1986
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:1977
+#: remote.c:1989
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -3409,20 +4171,35 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:1987
+#: remote.c:1999
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: revision.c:2289
+#: replace-object.c:20
+#, c-format
+msgid "bad replace ref name: %s"
+msgstr "неправилно име на указател за замяна: „%s“"
+
+#: replace-object.c:29
+#, c-format
+msgid "duplicate replace ref: %s"
+msgstr "повтарящ се указател за замяна: „%s“"
+
+#: replace-object.c:72
+#, c-format
+msgid "replace depth too high for object %s"
+msgstr "дълбочината на замяна е прекалено голяма за обекта: „%s“"
+
+#: revision.c:2305
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2292
+#: revision.c:2308
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2489
+#: revision.c:2505
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
@@ -3440,32 +4217,32 @@ msgstr ""
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
" git config advice.ignoredHook false"
-#: send-pack.c:141
+#: send-pack.c:142
msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
msgstr ""
"неочакван изчистващ пакет „flush“ при изчитане на състоянието от "
"отдалеченото разпакетиране"
-#: send-pack.c:143
+#: send-pack.c:144
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr ""
"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
-#: send-pack.c:145
+#: send-pack.c:146
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:308
+#: send-pack.c:309
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:421
+#: send-pack.c:422
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:423
+#: send-pack.c:424
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -3473,42 +4250,42 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:435
+#: send-pack.c:436
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:440
+#: send-pack.c:441
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:175
+#: sequencer.c:177
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-#: sequencer.c:275
+#: sequencer.c:278
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:301
+#: sequencer.c:304
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:303
+#: sequencer.c:306
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:305
+#: sequencer.c:308
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:307
+#: sequencer.c:310
#, c-format
-msgid "Unknown action: %d"
-msgstr "Неизвестно действие: %d"
+msgid "unknown action: %d"
+msgstr "неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:364
+#: sequencer.c:367
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -3516,7 +4293,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:367
+#: sequencer.c:370
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -3526,45 +4303,39 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:380 sequencer.c:2468
+#: sequencer.c:383 sequencer.c:2488
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:382 sequencer.c:2346 sequencer.c:2472 sequencer.c:2486
-#: sequencer.c:2694 sequencer.c:4336 sequencer.c:4399 wrapper.c:656
-#, c-format
-msgid "could not write to '%s'"
-msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-
-#: sequencer.c:387
+#: sequencer.c:390
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:392 sequencer.c:2351 sequencer.c:2474 sequencer.c:2488
-#: sequencer.c:2702
+#: sequencer.c:395 sequencer.c:2371 sequencer.c:2494 sequencer.c:2508
+#: sequencer.c:2741
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:415 sequencer.c:804 sequencer.c:1493 sequencer.c:2371
-#: sequencer.c:2684 sequencer.c:2788 builtin/am.c:259 builtin/commit.c:727
-#: builtin/merge.c:1046
+#: sequencer.c:418 sequencer.c:816 sequencer.c:1505 sequencer.c:2391
+#: sequencer.c:2723 sequencer.c:2827 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:740
+#: builtin/merge.c:1081
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:441
+#: sequencer.c:444
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:445
+#: sequencer.c:448
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:474
+#: sequencer.c:477
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
@@ -3572,20 +4343,35 @@ msgstr "%s: превъртане"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:563
+#: sequencer.c:566
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:579
+#: sequencer.c:582
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:592
+#: sequencer.c:595
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:749
+#: sequencer.c:723 sequencer.c:740
+#, c-format
+msgid "could not parse '%s' (looking for '%s')"
+msgstr "„%s“ не може да се анализира (търси се „%s“)"
+
+#: sequencer.c:731
+#, c-format
+msgid "bad quoting on %s value in '%s'"
+msgstr "лошо цитиране на стойността на „%s“ в „%s“"
+
+#: sequencer.c:747
+#, c-format
+msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
+msgstr "неправилен формат на дата „%s“ в „%s“"
+
+#: sequencer.c:761
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -3614,17 +4400,17 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:818
+#: sequencer.c:830
msgid "writing root commit"
msgstr "запазване на начално подаване"
-#: sequencer.c:1043
+#: sequencer.c:1055
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1050
+#: sequencer.c:1062
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -3653,7 +4439,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1063
+#: sequencer.c:1075
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -3679,325 +4465,354 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1103
+#: sequencer.c:1115
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1105
+#: sequencer.c:1117
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1151
+#: sequencer.c:1163
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1153
+#: sequencer.c:1165
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1157
+#: sequencer.c:1169
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1178
+#: sequencer.c:1190
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1180
+#: sequencer.c:1192
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1184 builtin/commit.c:1528
+#: sequencer.c:1196 builtin/commit.c:1528
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1235 sequencer.c:1832
+#: sequencer.c:1247 sequencer.c:1845
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1245 builtin/am.c:1630 builtin/merge.c:645
+#: sequencer.c:1257 builtin/am.c:1632 builtin/merge.c:675
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1262 sequencer.c:1317
+#: sequencer.c:1274 sequencer.c:1329
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1284 builtin/am.c:1650 builtin/commit.c:1631 builtin/merge.c:825
-#: builtin/merge.c:850
+#: sequencer.c:1296 builtin/am.c:1653 builtin/commit.c:1631 builtin/merge.c:855
+#: builtin/merge.c:880
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1344
+#: sequencer.c:1356
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1349
+#: sequencer.c:1361
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1500 sequencer.c:1525
+#: sequencer.c:1457 sequencer.c:1565
+#, c-format
+msgid "unknown command: %d"
+msgstr "непозната команда: %d"
+
+#: sequencer.c:1512 sequencer.c:1537
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1510 sequencer.c:4355
+#: sequencer.c:1522 sequencer.c:4520
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1512 sequencer.c:2729
+#: sequencer.c:1524 sequencer.c:2768
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1514
+#: sequencer.c:1526
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1520
+#: sequencer.c:1532
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1527 git-rebase--interactive.sh:457
+#: sequencer.c:1539 git-rebase--preserve-merges.sh:441
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1535
+#: sequencer.c:1547
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1542
+#: sequencer.c:1554
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1548
+#: sequencer.c:1560
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1553
-#, c-format
-msgid "unknown command: %d"
-msgstr "непозната команда: %d"
-
-#: sequencer.c:1631
+#: sequencer.c:1643
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1638
+#: sequencer.c:1650
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1657
+#: sequencer.c:1669
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1665
+#: sequencer.c:1677
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1669
+#: sequencer.c:1681
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
-#: sequencer.c:1675
+#: sequencer.c:1687
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1694
+#: sequencer.c:1706
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1759
+#: sequencer.c:1771
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1813
+#: sequencer.c:1826
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1814
+#: sequencer.c:1827
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:1864
-msgid "empty commit set passed"
-msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-
-#: sequencer.c:1874
+#: sequencer.c:1885
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:1881
+#: sequencer.c:1892
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:1961
+#: sequencer.c:1972
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:1970
+#: sequencer.c:1981
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2029
+#: sequencer.c:2040
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2037
+#: sequencer.c:2048
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2085 sequencer.c:4138 sequencer.c:4173
+#: sequencer.c:2096 sequencer.c:4277 sequencer.c:4333
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: sequencer.c:2108
+#: sequencer.c:2119
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2110
+#: sequencer.c:2121
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2115
+#: sequencer.c:2126
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2126
+#: sequencer.c:2137
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2128
+#: sequencer.c:2139
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2195
-#, c-format
-msgid "invalid key: %s"
-msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-
-#: sequencer.c:2198
+#: sequencer.c:2209
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2269
+#: sequencer.c:2285
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2285
+#: sequencer.c:2301
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2323
+#: sequencer.c:2335 sequencer.c:3775
+msgid "empty commit set passed"
+msgstr "зададено е празно множество от подавания"
+
+#: sequencer.c:2343
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2324
+#: sequencer.c:2344
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:2327
+#: sequencer.c:2347
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:2341
+#: sequencer.c:2361
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2396 sequencer.c:3403
+#: sequencer.c:2416 sequencer.c:3543
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2398
+#: sequencer.c:2418
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2400 sequencer.c:2435
+#: sequencer.c:2420 sequencer.c:2455
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2421 builtin/grep.c:720
+#: sequencer.c:2441 builtin/grep.c:721
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2423
+#: sequencer.c:2443
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2424
+#: sequencer.c:2444
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2430
+#: sequencer.c:2450
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2441
+#: sequencer.c:2461
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:2545 sequencer.c:3321
+#: sequencer.c:2565 sequencer.c:3461
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:2583 sequencer.c:3301
+#: sequencer.c:2603 sequencer.c:3441
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:2618 sequencer.c:2622 builtin/difftool.c:639
+#: sequencer.c:2618
+#, c-format
+msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
+
+#: sequencer.c:2626
+#, c-format
+msgid ""
+"You can amend the commit now, with\n"
+"\n"
+" git commit --amend %s\n"
+"\n"
+"Once you are satisfied with your changes, run\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
+msgstr ""
+"Може да промените подаването с командата:\n"
+"\n"
+" git commit --amend %s\n"
+"\n"
+"След като привършите, продължете с командата:\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
+
+#: sequencer.c:2636
+#, c-format
+msgid "Could not apply %s... %.*s"
+msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
+
+#: sequencer.c:2643
+#, c-format
+msgid "Could not merge %.*s"
+msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
+
+#: sequencer.c:2654 sequencer.c:2658 builtin/difftool.c:640
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:2641
+#: sequencer.c:2680 sequencer.c:3095
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:2646
+#: sequencer.c:2685
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -4012,11 +4827,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2652
+#: sequencer.c:2691
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:2658
+#: sequencer.c:2697
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -4033,62 +4848,81 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2771
+#: sequencer.c:2758
+#, c-format
+msgid "illegal label name: '%.*s'"
+msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
+
+#: sequencer.c:2810
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:2776
+#: sequencer.c:2815
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:2811
+#: sequencer.c:2850
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2829
+#: sequencer.c:2868
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:2861
+#: sequencer.c:2895
+#, c-format
+msgid "could not resolve '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
+
+#: sequencer.c:2921
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:2884
+#: sequencer.c:2943
#, c-format
-msgid "could not resolve '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
+msgid "unable to parse '%.*s'"
+msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
+
+#: sequencer.c:2952
+#, c-format
+msgid "nothing to merge: '%.*s'"
+msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:2906
+#: sequencer.c:2964
+msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
+msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
+
+#: sequencer.c:2979
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:2916 sequencer.c:2941
+#: sequencer.c:2989 sequencer.c:3015
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
-#: sequencer.c:3005
+#: sequencer.c:3127
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3021
+#: sequencer.c:3143
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3088
+#: sequencer.c:3211
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3100
+#: sequencer.c:3223
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3103 git-rebase.sh:188
+#: sequencer.c:3226 git-rebase.sh:188
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -4099,7 +4933,7 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:3134
+#: sequencer.c:3257
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -4122,48 +4956,48 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3202
+#: sequencer.c:3325
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:3264
+#: sequencer.c:3404
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:3309
+#: sequencer.c:3449
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:3314 sequencer.c:4352
+#: sequencer.c:3454 sequencer.c:4517
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:3328
+#: sequencer.c:3468
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:3414
+#: sequencer.c:3554
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:3423
+#: sequencer.c:3563
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:3425
+#: sequencer.c:3565
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:3427
+#: sequencer.c:3567
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:3430
+#: sequencer.c:3570
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -4173,47 +5007,47 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:3455 sequencer.c:3493
+#: sequencer.c:3595 sequencer.c:3633
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:3508
+#: sequencer.c:3648
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:3515
+#: sequencer.c:3655
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:3612
+#: sequencer.c:3752
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:3616
+#: sequencer.c:3756
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:3649
+#: sequencer.c:3791
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:4098
+#: sequencer.c:4238
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:4101
+#: sequencer.c:4241
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:4142 sequencer.c:4177
+#: sequencer.c:4281 sequencer.c:4337
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: sequencer.c:4236
+#: sequencer.c:4396
#, c-format
msgid ""
"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
@@ -4221,7 +5055,7 @@ msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“. "
"Настройката се прескача."
-#: sequencer.c:4302
+#: sequencer.c:4466
#, c-format
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -4230,7 +5064,7 @@ msgstr ""
"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
-#: sequencer.c:4309
+#: sequencer.c:4473
#, c-format
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -4247,7 +5081,7 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: sequencer.c:4321
+#: sequencer.c:4486
#, c-format
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
@@ -4258,12 +5092,7 @@ msgstr ""
"continue“ след това.\n"
"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-#: sequencer.c:4375
-#, c-format
-msgid "could not parse commit '%s'"
-msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-
-#: sequencer.c:4490
+#: sequencer.c:4660
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -4428,12 +5257,48 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“
#: setup.c:1226
msgid "fork failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „fork“"
+msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
#: setup.c:1231
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
+#: sha1-file.c:381
+#, c-format
+msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
+msgstr ""
+"директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
+"alternates“"
+
+#: sha1-file.c:432
+#, c-format
+msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
+msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
+
+#: sha1-file.c:503
+#, c-format
+msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
+msgstr ""
+"%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
+"дълбоко влагане"
+
+#: sha1-file.c:510
+#, c-format
+msgid "unable to normalize object directory: %s"
+msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
+
+#: sha1-file.c:565
+msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
+msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
+
+#: sha1-file.c:583
+msgid "unable to read alternates file"
+msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
+
+#: sha1-file.c:590
+msgid "unable to move new alternates file into place"
+msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
+
#: sha1-file.c:625
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
@@ -4459,16 +5324,213 @@ msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: sha1-name.c:442
+#: sha1-file.c:781
+#, c-format
+msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
+msgstr ""
+"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
+
+#: sha1-file.c:806
+msgid "mmap failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
+
+#: sha1-file.c:973
+#, c-format
+msgid "object file %s is empty"
+msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
+
+#: sha1-file.c:1093 sha1-file.c:2206
+#, c-format
+msgid "corrupt loose object '%s'"
+msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
+
+#: sha1-file.c:1095 sha1-file.c:2210
+#, c-format
+msgid "garbage at end of loose object '%s'"
+msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
+
+#: sha1-file.c:1137
+msgid "invalid object type"
+msgstr "неправилен вид обект"
+
+#: sha1-file.c:1219
+#, c-format
+msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
+msgstr ""
+"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
+"type“"
+
+#: sha1-file.c:1222
+#, c-format
+msgid "unable to unpack %s header"
+msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
+
+#: sha1-file.c:1228
+#, c-format
+msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
+msgstr ""
+"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
+
+#: sha1-file.c:1231
+#, c-format
+msgid "unable to parse %s header"
+msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
+
+#: sha1-file.c:1422
+#, c-format
+msgid "failed to read object %s"
+msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: sha1-file.c:1426
+#, c-format
+msgid "replacement %s not found for %s"
+msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
+
+#: sha1-file.c:1430
+#, c-format
+msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
+msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
+
+#: sha1-file.c:1434
+#, c-format
+msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
+msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
+
+#: sha1-file.c:1536
+#, c-format
+msgid "unable to write sha1 filename %s"
+msgstr "грешка при записа на файла със сумите по SHA1 „%s“"
+
+#: sha1-file.c:1543
+#, c-format
+msgid "unable to set permission to '%s'"
+msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
+
+#: sha1-file.c:1550
+msgid "file write error"
+msgstr "грешка при запис на файл"
+
+#: sha1-file.c:1569
+msgid "error when closing sha1 file"
+msgstr "грешка при затварянето на файла със сумите по SHA1"
+
+#: sha1-file.c:1635
+#, c-format
+msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
+msgstr ""
+"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
+
+#: sha1-file.c:1637
+msgid "unable to create temporary file"
+msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
+
+#: sha1-file.c:1661
+msgid "unable to write sha1 file"
+msgstr "не може да се пише във файла със сумите по SHA1"
+
+#: sha1-file.c:1667
+#, c-format
+msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
+msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
+
+#: sha1-file.c:1671
+#, c-format
+msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
+msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
+
+#: sha1-file.c:1675
+#, c-format
+msgid "confused by unstable object source data for %s"
+msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
+
+#: sha1-file.c:1685 builtin/pack-objects.c:899
+#, c-format
+msgid "failed utime() on %s"
+msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
+
+#: sha1-file.c:1760
+#, c-format
+msgid "cannot read sha1_file for %s"
+msgstr "файлът със сумите по SHA1 на „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: sha1-file.c:1805
+msgid "corrupt commit"
+msgstr "повредено подаване"
+
+#: sha1-file.c:1813
+msgid "corrupt tag"
+msgstr "повреден етикет"
+
+#: sha1-file.c:1906
+#, c-format
+msgid "read error while indexing %s"
+msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
+
+#: sha1-file.c:1909
+#, c-format
+msgid "short read while indexing %s"
+msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
+
+#: sha1-file.c:1980 sha1-file.c:1989
+#, c-format
+msgid "%s: failed to insert into database"
+msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
+
+#: sha1-file.c:1995
+#, c-format
+msgid "%s: unsupported file type"
+msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
+
+#: sha1-file.c:2019
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid object"
+msgstr "„%s“ е неправилен обект"
+
+#: sha1-file.c:2021
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid '%s' object"
+msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
+
+#: sha1-file.c:2048 builtin/index-pack.c:158
+#, c-format
+msgid "unable to open %s"
+msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
+
+#: sha1-file.c:2217 sha1-file.c:2269
+#, c-format
+msgid "sha1 mismatch for %s (expected %s)"
+msgstr "неправилна сума по SHA1 за „%s“ (трябва да е %s)"
+
+#: sha1-file.c:2241
+#, c-format
+msgid "unable to mmap %s"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
+
+#: sha1-file.c:2246
+#, c-format
+msgid "unable to unpack header of %s"
+msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
+
+#: sha1-file.c:2252
+#, c-format
+msgid "unable to parse header of %s"
+msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
+
+#: sha1-file.c:2263
+#, c-format
+msgid "unable to unpack contents of %s"
+msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
+
+#: sha1-name.c:444
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
-#: sha1-name.c:453
+#: sha1-name.c:455
msgid "The candidates are:"
msgstr "Възможностите са:"
-#: sha1-name.c:695
+#: sha1-name.c:699
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -4527,36 +5589,46 @@ msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
-#: submodule.c:837
+#: submodule.c:839
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:1069 builtin/branch.c:651 builtin/submodule--helper.c:1743
+#: submodule.c:1071 builtin/branch.c:670 builtin/submodule--helper.c:1888
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: submodule.c:1375
+#: submodule.c:1377
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1513
+#: submodule.c:1515
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1526
+#: submodule.c:1528
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1619
+#: submodule.c:1543
+#, c-format
+msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
+msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се махне в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1633
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1718
+#: submodule.c:1685
+#, c-format
+msgid "Submodule '%s' could not be updated."
+msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
+
+#: submodule.c:1734
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -4564,18 +5636,18 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:1730 submodule.c:1786
+#: submodule.c:1746 submodule.c:1802
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:1734 builtin/submodule--helper.c:1261
-#: builtin/submodule--helper.c:1271
+#: submodule.c:1750 builtin/submodule--helper.c:1406
+#: builtin/submodule--helper.c:1416
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: submodule.c:1737
+#: submodule.c:1753
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -4586,30 +5658,30 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:1821
+#: submodule.c:1837
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1865
+#: submodule.c:1881
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:1904
+#: submodule.c:1920
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
-#: submodule-config.c:230
+#: submodule-config.c:231
#, c-format
msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
msgstr "игнориране на подозрително име на подмодул: „%s“"
-#: submodule-config.c:294
+#: submodule-config.c:295
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
msgstr "настройката „submodule.fetchjobs“ не приема отрицателни стойности"
-#: submodule-config.c:467
+#: submodule-config.c:468
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
@@ -4625,7 +5697,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата к
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:293
+#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:294
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
@@ -4644,7 +5716,7 @@ msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде проч
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-#: trailer.c:1008 builtin/am.c:46
+#: trailer.c:1008 builtin/am.c:47
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
@@ -4673,16 +5745,39 @@ msgstr "временният файл не може да се преименув
msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
+#: transport.c:142
+#, c-format
+msgid "could not read bundle '%s'"
+msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде прочетена"
+
#: transport.c:208
#, c-format
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:584
+#: transport.c:586
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-#: transport.c:996
+#: transport.c:659
+msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
+msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
+
+#: transport.c:785
+#, c-format
+msgid "unknown value for config '%s': %s"
+msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
+
+#: transport.c:851
+#, c-format
+msgid "transport '%s' not allowed"
+msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
+
+#: transport.c:903
+msgid "git-over-rsync is no longer supported"
+msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
+
+#: transport.c:998
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -4691,7 +5786,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:1000
+#: transport.c:1002
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -4716,32 +5811,216 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:1008
+#: transport.c:1010
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport-helper.c:1087
+#: transport.c:1148
+msgid "failed to push all needed submodules"
+msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
+
+#: transport.c:1270 transport-helper.c:643
+msgid "operation not supported by protocol"
+msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
+
+#: transport.c:1352
+#, c-format
+msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
+msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
+
+#: transport-helper.c:51 transport-helper.c:80
+msgid "full write to remote helper failed"
+msgstr "неуспешен пълен запис към насрещната помощна програма"
+
+#: transport-helper.c:132
+#, c-format
+msgid "unable to find remote helper for '%s'"
+msgstr "насрещната помощна програма за „%s“ не може да бъде открита"
+
+#: transport-helper.c:148 transport-helper.c:557
+msgid "can't dup helper output fd"
+msgstr ""
+"файловият дескриптор от насрещната помощна програма не може да се дублира с "
+"„dup“"
+
+#: transport-helper.c:199
+#, c-format
+msgid ""
+"unknown mandatory capability %s; this remote helper probably needs newer "
+"version of Git"
+msgstr ""
+"непозната задължителна способност „%s“. Насрещната помощна програма "
+"вероятно изисква нова версия на Git"
+
+#: transport-helper.c:205
+msgid "this remote helper should implement refspec capability"
+msgstr ""
+"насрещната помощна програма трябва да поддържа способност за изброяване на "
+"указатели"
+
+#: transport-helper.c:272 transport-helper.c:412
+#, c-format
+msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
+msgstr "„%s“ неочаквано върна: „%s“"
+
+#: transport-helper.c:401
+#, c-format
+msgid "%s also locked %s"
+msgstr "„%s“ заключи и „%s“"
+
+#: transport-helper.c:479
+msgid "couldn't run fast-import"
+msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
+
+#: transport-helper.c:502
+msgid "error while running fast-import"
+msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
+
+#: transport-helper.c:531 transport-helper.c:1091
+#, c-format
+msgid "could not read ref %s"
+msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
+
+#: transport-helper.c:576
#, c-format
-msgid "Could not read ref %s"
-msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
+msgid "unknown response to connect: %s"
+msgstr "неочакван отговор при свързване: „%s“"
-#: tree-walk.c:31
+#: transport-helper.c:598
+msgid "setting remote service path not supported by protocol"
+msgstr "протоколът не поддържа задаването на път на отдалечената услуга"
+
+#: transport-helper.c:600
+msgid "invalid remote service path"
+msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
+
+#: transport-helper.c:646
+#, c-format
+msgid "can't connect to subservice %s"
+msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
+
+#: transport-helper.c:713
+#, c-format
+msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
+msgstr ""
+"очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
+
+#: transport-helper.c:766
+#, c-format
+msgid "helper reported unexpected status of %s"
+msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
+
+#: transport-helper.c:827
+#, c-format
+msgid "helper %s does not support dry-run"
+msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
+
+#: transport-helper.c:830
+#, c-format
+msgid "helper %s does not support --signed"
+msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
+
+#: transport-helper.c:833
+#, c-format
+msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
+msgstr ""
+"насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
+
+#: transport-helper.c:840
+#, c-format
+msgid "helper %s does not support 'push-option'"
+msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
+
+#: transport-helper.c:932
+msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
+msgstr ""
+"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
+"изброяване на указателите"
+
+#: transport-helper.c:937
+#, c-format
+msgid "helper %s does not support 'force'"
+msgstr ""
+"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
+
+#: transport-helper.c:984
+msgid "couldn't run fast-export"
+msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
+
+#: transport-helper.c:989
+msgid "error while running fast-export"
+msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
+
+#: transport-helper.c:1014
+#, c-format
+msgid ""
+"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
+"Perhaps you should specify a branch such as 'master'.\n"
+msgstr ""
+"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
+"направено. Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
+
+#: transport-helper.c:1077
+#, c-format
+msgid "malformed response in ref list: %s"
+msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
+
+#: transport-helper.c:1230
+#, c-format
+msgid "read(%s) failed"
+msgstr "неуспешно четене на „%s“"
+
+#: transport-helper.c:1257
+#, c-format
+msgid "write(%s) failed"
+msgstr "неуспешен запис в „%s“"
+
+#: transport-helper.c:1306
+#, c-format
+msgid "%s thread failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
+
+#: transport-helper.c:1310
+#, c-format
+msgid "%s thread failed to join: %s"
+msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
+
+#: transport-helper.c:1329 transport-helper.c:1333
+#, c-format
+msgid "can't start thread for copying data: %s"
+msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
+
+#: transport-helper.c:1370
+#, c-format
+msgid "%s process failed to wait"
+msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
+
+#: transport-helper.c:1374
+#, c-format
+msgid "%s process failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
+
+#: transport-helper.c:1392 transport-helper.c:1401
+msgid "can't start thread for copying data"
+msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
+
+#: tree-walk.c:33
msgid "too-short tree object"
msgstr "прекалено кратък обект-дърво"
-#: tree-walk.c:37
+#: tree-walk.c:39
msgid "malformed mode in tree entry"
msgstr "неправилни права за достъп в запис в дърво"
-#: tree-walk.c:41
+#: tree-walk.c:43
msgid "empty filename in tree entry"
msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
-#: tree-walk.c:113
+#: tree-walk.c:115
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
-#: unpack-trees.c:111
+#: unpack-trees.c:112
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -4750,7 +6029,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
-#: unpack-trees.c:113
+#: unpack-trees.c:114
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -4759,7 +6038,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:116
+#: unpack-trees.c:117
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4768,7 +6047,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:118
+#: unpack-trees.c:119
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4777,7 +6056,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:121
+#: unpack-trees.c:122
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4786,7 +6065,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:123
+#: unpack-trees.c:124
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4795,7 +6074,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:128
+#: unpack-trees.c:129
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -4804,7 +6083,7 @@ msgstr ""
"Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:132
+#: unpack-trees.c:133
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -4813,7 +6092,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
-#: unpack-trees.c:134
+#: unpack-trees.c:135
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -4822,7 +6101,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:137
+#: unpack-trees.c:138
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -4831,7 +6110,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:139
+#: unpack-trees.c:140
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -4840,7 +6119,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:142
+#: unpack-trees.c:143
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -4849,7 +6128,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:144
+#: unpack-trees.c:145
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -4858,7 +6137,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:150
+#: unpack-trees.c:151
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -4868,7 +6147,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
-#: unpack-trees.c:152
+#: unpack-trees.c:153
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -4878,7 +6157,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:155
+#: unpack-trees.c:156
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4887,7 +6166,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:157
+#: unpack-trees.c:158
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4896,7 +6175,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:160
+#: unpack-trees.c:161
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4905,7 +6184,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:162
+#: unpack-trees.c:163
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4914,12 +6193,12 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:170
+#: unpack-trees.c:171
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
-#: unpack-trees.c:173
+#: unpack-trees.c:174
#, c-format
msgid ""
"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
@@ -4929,7 +6208,7 @@ msgstr ""
"актуални:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:175
+#: unpack-trees.c:176
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -4940,7 +6219,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:177
+#: unpack-trees.c:178
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -4951,7 +6230,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:179
+#: unpack-trees.c:180
#, c-format
msgid ""
"Cannot update submodule:\n"
@@ -4960,12 +6239,12 @@ msgstr ""
"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
"„%s“"
-#: unpack-trees.c:262
+#: unpack-trees.c:254
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Преустановяване на действието\n"
-#: unpack-trees.c:344
+#: unpack-trees.c:336
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
@@ -5034,8 +6313,8 @@ msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
-#: wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:320 builtin/am.c:770
-#: builtin/am.c:862 builtin/merge.c:1043
+#: wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:321 builtin/am.c:771
+#: builtin/am.c:863 builtin/merge.c:1078
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
@@ -5541,21 +6820,21 @@ msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2366
+#: wt-status.c:2376
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2372
+#: wt-status.c:2382
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2374
+#: wt-status.c:2384
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:442
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:443
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -5569,7 +6848,7 @@ msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:266
+#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:279
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
@@ -5582,7 +6861,7 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:892
+#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:893
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -5618,9 +6897,9 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:289 builtin/clean.c:911 builtin/fetch.c:145 builtin/mv.c:123
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:212 builtin/push.c:557
-#: builtin/remote.c:1342 builtin/rm.c:240 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/add.c:289 builtin/clean.c:906 builtin/fetch.c:134 builtin/mv.c:123
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:212 builtin/push.c:557
+#: builtin/remote.c:1344 builtin/rm.c:240 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
@@ -5628,7 +6907,7 @@ msgstr "пробно изпълнение"
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:293 builtin/checkout.c:1135 builtin/reset.c:302
+#: builtin/add.c:293 builtin/checkout.c:1144 builtin/reset.c:302
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
@@ -5677,19 +6956,15 @@ msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:307 builtin/update-index.c:974
-msgid "(+/-)x"
-msgstr "(+/-)x"
-
-#: builtin/add.c:307 builtin/update-index.c:975
+#: builtin/add.c:308 builtin/update-index.c:973
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/add.c:309
+#: builtin/add.c:310
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
-#: builtin/add.c:324
+#: builtin/add.c:325
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -5720,152 +6995,152 @@ msgstr ""
"\n"
"За повече информация погледнете „git help submodule“."
-#: builtin/add.c:352
+#: builtin/add.c:353
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
-#: builtin/add.c:370
+#: builtin/add.c:371
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
-#: builtin/add.c:378
+#: builtin/add.c:379
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:416
+#: builtin/add.c:417
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:423
+#: builtin/add.c:424
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:427
+#: builtin/add.c:428
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:442
+#: builtin/add.c:443
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:443
+#: builtin/add.c:444
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/add.c:448 builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:280
-#: builtin/checkout.c:483 builtin/clean.c:958 builtin/commit.c:325
-#: builtin/diff-tree.c:114 builtin/mv.c:144 builtin/reset.c:241
-#: builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:328
+#: builtin/add.c:449 builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:282
+#: builtin/checkout.c:485 builtin/clean.c:953 builtin/commit.c:338
+#: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:492 builtin/mv.c:144
+#: builtin/reset.c:241 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: builtin/am.c:414
+#: builtin/am.c:415
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:498
+#: builtin/am.c:499
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:539
+#: builtin/am.c:540
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:576
+#: builtin/am.c:577
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:602
+#: builtin/am.c:603
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:790
+#: builtin/am.c:791
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:855
+#: builtin/am.c:856
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:903
+#: builtin/am.c:904
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:908 builtin/am.c:920
+#: builtin/am.c:909 builtin/am.c:921
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:915
+#: builtin/am.c:916
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:1008
+#: builtin/am.c:1009
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:1013 builtin/clone.c:407
+#: builtin/am.c:1014 builtin/clone.c:408
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:1018
+#: builtin/am.c:1019
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1148 builtin/commit.c:351
+#: builtin/am.c:1149 builtin/commit.c:364
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1162
+#: builtin/am.c:1163
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1163
+#: builtin/am.c:1164
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1164
+#: builtin/am.c:1165
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1271
+#: builtin/am.c:1272
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1337
+#: builtin/am.c:1338
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1359
+#: builtin/am.c:1360
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: builtin/am.c:1554
+#: builtin/am.c:1556
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1556
+#: builtin/am.c:1558
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1575
+#: builtin/am.c:1577
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -5873,30 +7148,30 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1581
+#: builtin/am.c:1583
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1606
+#: builtin/am.c:1608
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1637
+#: builtin/am.c:1640
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1683 builtin/am.c:1687
+#: builtin/am.c:1686 builtin/am.c:1690
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1703
+#: builtin/am.c:1706
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
"вход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-#: builtin/am.c:1708
+#: builtin/am.c:1711
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -5904,28 +7179,28 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1718
+#: builtin/am.c:1721
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1768
+#: builtin/am.c:1771
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1808 builtin/am.c:1879
+#: builtin/am.c:1811 builtin/am.c:1879
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1824
+#: builtin/am.c:1828
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1832
+#: builtin/am.c:1834
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
@@ -6003,8 +7278,8 @@ msgstr "изоставена опция, съществува по истори
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2222 builtin/init-db.c:484 builtin/prune-packed.c:57
-#: builtin/repack.c:192
+#: builtin/am.c:2222 builtin/init-db.c:485 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:299
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
@@ -6049,17 +7324,17 @@ msgstr "пропускане на всичко преди реда за отря
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2260 builtin/commit.c:1332 builtin/fmt-merge-msg.c:665
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:668 builtin/grep.c:853 builtin/merge.c:208
-#: builtin/pull.c:150 builtin/pull.c:208 builtin/repack.c:201
-#: builtin/repack.c:205 builtin/repack.c:207 builtin/show-branch.c:631
-#: builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:383 parse-options.h:144
+#: builtin/am.c:2260 builtin/commit.c:1332 builtin/fmt-merge-msg.c:670
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:673 builtin/grep.c:857 builtin/merge.c:237
+#: builtin/pull.c:150 builtin/pull.c:208 builtin/repack.c:308
+#: builtin/repack.c:312 builtin/repack.c:314 builtin/show-branch.c:650
+#: builtin/show-ref.c:170 builtin/tag.c:384 parse-options.h:144
#: parse-options.h:146 parse-options.h:258
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2266 builtin/branch.c:632 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:543 builtin/tag.c:419 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2266 builtin/branch.c:651 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:543 builtin/tag.c:420 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
@@ -6106,8 +7381,8 @@ msgstr "дата за подаване различна от първонача
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2298 builtin/commit.c:1468 builtin/merge.c:239
-#: builtin/pull.c:183 builtin/revert.c:112 builtin/tag.c:399
+#: builtin/am.c:2298 builtin/commit.c:1468 builtin/merge.c:271
+#: builtin/pull.c:183 builtin/revert.c:113 builtin/tag.c:400
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
@@ -6250,160 +7525,160 @@ msgstr "опцията „--write-terms“ изисква точно два ар
msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
msgstr "опцията „--bisect-clean-state“ не приема аргументи"
-#: builtin/blame.c:29
+#: builtin/blame.c:31
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
-#: builtin/blame.c:34
+#: builtin/blame.c:36
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:404
+#: builtin/blame.c:406
#, c-format
msgid "expecting a color: %s"
msgstr "трябва да е цвят: %s"
-#: builtin/blame.c:411
+#: builtin/blame.c:413
msgid "must end with a color"
msgstr "трябва да завършва с цвят"
-#: builtin/blame.c:697
+#: builtin/blame.c:700
#, c-format
msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines“"
-#: builtin/blame.c:715
+#: builtin/blame.c:718
msgid "invalid value for blame.coloring"
msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
-#: builtin/blame.c:786
+#: builtin/blame.c:789
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
-#: builtin/blame.c:787
+#: builtin/blame.c:790
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:788
+#: builtin/blame.c:791
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:789
+#: builtin/blame.c:792
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:790
+#: builtin/blame.c:793
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:791
+#: builtin/blame.c:794
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
-#: builtin/blame.c:792
+#: builtin/blame.c:795
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:793
+#: builtin/blame.c:796
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:794
+#: builtin/blame.c:797
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:795
+#: builtin/blame.c:798
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:796
+#: builtin/blame.c:799
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:797
+#: builtin/blame.c:800
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:798
+#: builtin/blame.c:801
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:799
+#: builtin/blame.c:802
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:800
+#: builtin/blame.c:803
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:801
+#: builtin/blame.c:804
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:802
+#: builtin/blame.c:805
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr ""
"оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
-#: builtin/blame.c:803
+#: builtin/blame.c:806
msgid "color lines by age"
msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
-#: builtin/blame.c:810
+#: builtin/blame.c:813
msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
-#: builtin/blame.c:812
+#: builtin/blame.c:815
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:813
+#: builtin/blame.c:816
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:814
+#: builtin/blame.c:817
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:815 builtin/blame.c:816
+#: builtin/blame.c:818 builtin/blame.c:819
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:815
+#: builtin/blame.c:818
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:816
+#: builtin/blame.c:819
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:817
+#: builtin/blame.c:820
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:817
+#: builtin/blame.c:820
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
-#: builtin/blame.c:866
+#: builtin/blame.c:869
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -6417,50 +7692,50 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:917
+#: builtin/blame.c:920
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:1003
+#: builtin/blame.c:1007
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:1049
+#: builtin/blame.c:1053
msgid "Blaming lines"
msgstr "Анотирани редове"
-#: builtin/branch.c:27
+#: builtin/branch.c:28
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
-#: builtin/branch.c:28
+#: builtin/branch.c:29
msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
-#: builtin/branch.c:29
+#: builtin/branch.c:30
msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
-#: builtin/branch.c:30
+#: builtin/branch.c:31
msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
-#: builtin/branch.c:31
+#: builtin/branch.c:32
msgid "git branch [<options>] (-c | -C) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-c | -C) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
-#: builtin/branch.c:32
+#: builtin/branch.c:33
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
-#: builtin/branch.c:33
+#: builtin/branch.c:34
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--format]"
-#: builtin/branch.c:146
+#: builtin/branch.c:151
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -6469,7 +7744,7 @@ msgstr ""
"изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
" но още не е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:150
+#: builtin/branch.c:155
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -6478,12 +7753,12 @@ msgstr ""
"отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
" „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:164
+#: builtin/branch.c:169
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:168
+#: builtin/branch.c:173
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -6492,113 +7767,113 @@ msgstr ""
"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
-#: builtin/branch.c:181
+#: builtin/branch.c:186
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
-#: builtin/branch.c:212
+#: builtin/branch.c:217
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
-#: builtin/branch.c:218
+#: builtin/branch.c:223
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:232
+#: builtin/branch.c:237
#, c-format
msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
-#: builtin/branch.c:247
+#: builtin/branch.c:252
#, c-format
msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:248
+#: builtin/branch.c:253
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:263
+#: builtin/branch.c:268
#, c-format
msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
-#: builtin/branch.c:264
+#: builtin/branch.c:269
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
-#: builtin/branch.c:271
+#: builtin/branch.c:276
#, c-format
msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:272
+#: builtin/branch.c:277
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:416 builtin/tag.c:58
+#: builtin/branch.c:421 builtin/tag.c:59
msgid "unable to parse format string"
msgstr "форматиращият низ не може да бъде анализиран: %s"
-#: builtin/branch.c:453
+#: builtin/branch.c:458
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
-#: builtin/branch.c:457
+#: builtin/branch.c:462
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
-#: builtin/branch.c:474
+#: builtin/branch.c:479
msgid "cannot copy the current branch while not on any."
msgstr "не можете да копирате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:476
+#: builtin/branch.c:481
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:487
+#: builtin/branch.c:492
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:514
+#: builtin/branch.c:519
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:516
+#: builtin/branch.c:521
msgid "Branch copy failed"
msgstr "Неуспешно копиране на клон"
-#: builtin/branch.c:520
+#: builtin/branch.c:525
#, c-format
msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е копиран"
-#: builtin/branch.c:523
+#: builtin/branch.c:528
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е преименуван"
-#: builtin/branch.c:529
+#: builtin/branch.c:534
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:538
+#: builtin/branch.c:543
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:540
+#: builtin/branch.c:545
msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е копиран, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:556
+#: builtin/branch.c:561
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -6609,189 +7884,193 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:589
+#: builtin/branch.c:602
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:591
+#: builtin/branch.c:604
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените "
"клони"
-#: builtin/branch.c:592
+#: builtin/branch.c:605
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:593
+#: builtin/branch.c:606
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:595
+#: builtin/branch.c:608
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:597
+#: builtin/branch.c:610
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:597
+#: builtin/branch.c:610
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:598
+#: builtin/branch.c:611
msgid "Unset the upstream info"
msgstr "без клон-източник"
-#: builtin/branch.c:599
+#: builtin/branch.c:612
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:600
+#: builtin/branch.c:613
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:602 builtin/branch.c:604
+#: builtin/branch.c:615 builtin/branch.c:617
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:603 builtin/branch.c:605
+#: builtin/branch.c:616 builtin/branch.c:618
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:608
+#: builtin/branch.c:621
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:609
+#: builtin/branch.c:622
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:611
+#: builtin/branch.c:624
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:612
+#: builtin/branch.c:625
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:626
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:614
+#: builtin/branch.c:627
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:615
+#: builtin/branch.c:628
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:616
+#: builtin/branch.c:629
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:617
+#: builtin/branch.c:630
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:631
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:634
+msgid "deprecated synonym for --create-reflog"
+msgstr "синоним на „--create-reflog“ (остаряло)"
+
+#: builtin/branch.c:639
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:640
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:622
+#: builtin/branch.c:641
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:623
+#: builtin/branch.c:642
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:624
+#: builtin/branch.c:643
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:625 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/ls-remote.c:70
-#: builtin/tag.c:412
+#: builtin/branch.c:644 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/ls-remote.c:70
+#: builtin/tag.c:413
msgid "key"
msgstr "КЛЮЧ"
-#: builtin/branch.c:626 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/ls-remote.c:71
-#: builtin/tag.c:413
+#: builtin/branch.c:645 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/ls-remote.c:71
+#: builtin/tag.c:414
msgid "field name to sort on"
msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
-#: builtin/branch.c:628 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:408
-#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:571 builtin/notes.c:574
-#: builtin/tag.c:415
+#: builtin/branch.c:647 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:410
+#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:573 builtin/notes.c:576
+#: builtin/tag.c:416
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:648
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:631 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:422
+#: builtin/branch.c:650 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:423
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:632 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:420
+#: builtin/branch.c:651 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:421
#: builtin/verify-tag.c:39
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:655 builtin/clone.c:737
+#: builtin/branch.c:674 builtin/clone.c:739
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:678
+#: builtin/branch.c:697
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:693 builtin/branch.c:745 builtin/branch.c:754
+#: builtin/branch.c:717 builtin/branch.c:769 builtin/branch.c:778
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:721
+#: builtin/branch.c:745
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:726
+#: builtin/branch.c:750
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:733
+#: builtin/branch.c:757
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:736
+#: builtin/branch.c:760
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:751
+#: builtin/branch.c:775
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "прекалено много клони за копиране"
-#: builtin/branch.c:760
+#: builtin/branch.c:784
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
-#: builtin/branch.c:765
+#: builtin/branch.c:789
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
-#: builtin/branch.c:769
+#: builtin/branch.c:793
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -6799,35 +8078,35 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:772 builtin/branch.c:794 builtin/branch.c:810
+#: builtin/branch.c:796 builtin/branch.c:818 builtin/branch.c:834
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:776
+#: builtin/branch.c:800
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:788
+#: builtin/branch.c:812
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:792
+#: builtin/branch.c:816
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:798
+#: builtin/branch.c:822
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:837
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
-#: builtin/branch.c:816
+#: builtin/branch.c:840
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -6848,7 +8127,7 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/cat-file.c:525
+#: builtin/cat-file.c:577
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -6856,7 +8135,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:526
+#: builtin/cat-file.c:578
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -6864,74 +8143,78 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:563
+#: builtin/cat-file.c:615
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:564
+#: builtin/cat-file.c:616
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:565
+#: builtin/cat-file.c:617
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:567
+#: builtin/cat-file.c:619
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:568
+#: builtin/cat-file.c:620
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:570
+#: builtin/cat-file.c:622
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:572
+#: builtin/cat-file.c:624
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:573 git-submodule.sh:894
+#: builtin/cat-file.c:625 git-submodule.sh:864
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:574
+#: builtin/cat-file.c:626
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
-#: builtin/cat-file.c:576
+#: builtin/cat-file.c:628
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:577
+#: builtin/cat-file.c:629
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:579
+#: builtin/cat-file.c:631
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:582
+#: builtin/cat-file.c:634
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:585
+#: builtin/cat-file.c:637
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:587
+#: builtin/cat-file.c:639
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
+#: builtin/cat-file.c:641
+msgid "do not order --batch-all-objects output"
+msgstr "без подреждане на изхода от „--batch-all-objects“"
+
#: builtin/check-attr.c:12
msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
msgstr "git check-attr [-a | --all | АТРИБУТ…] [--] ПЪТ…"
@@ -6948,7 +8231,7 @@ msgstr "извеждане на всички атрибути, зададени
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
-#: builtin/check-attr.c:22 builtin/check-ignore.c:24 builtin/hash-object.c:100
+#: builtin/check-attr.c:22 builtin/check-ignore.c:24 builtin/hash-object.c:101
msgid "read file names from stdin"
msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
@@ -6956,7 +8239,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1113 builtin/gc.c:500
+#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1120 builtin/gc.c:503
+#: builtin/worktree.c:447
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -7046,9 +8330,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
#: builtin/checkout-index.c:173 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1216 builtin/submodule--helper.c:1219
-#: builtin/submodule--helper.c:1227 builtin/submodule--helper.c:1591
-#: builtin/worktree.c:610
+#: builtin/submodule--helper.c:1361 builtin/submodule--helper.c:1364
+#: builtin/submodule--helper.c:1372 builtin/submodule--helper.c:1736
+#: builtin/worktree.c:620
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -7060,114 +8344,114 @@ msgstr "при създаването на нови файлове да се д
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
-#: builtin/checkout.c:27
+#: builtin/checkout.c:29
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:28
+#: builtin/checkout.c:30
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:136 builtin/checkout.c:169
+#: builtin/checkout.c:138 builtin/checkout.c:171
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:138 builtin/checkout.c:171
+#: builtin/checkout.c:140 builtin/checkout.c:173
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:154
+#: builtin/checkout.c:156
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:198
+#: builtin/checkout.c:200
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:215
+#: builtin/checkout.c:217
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:231
+#: builtin/checkout.c:233
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:253 builtin/checkout.c:256 builtin/checkout.c:259
-#: builtin/checkout.c:262
+#: builtin/checkout.c:255 builtin/checkout.c:258 builtin/checkout.c:261
+#: builtin/checkout.c:264
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:268
+#: builtin/checkout.c:267 builtin/checkout.c:270
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:271
+#: builtin/checkout.c:273
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:340 builtin/checkout.c:347
+#: builtin/checkout.c:342 builtin/checkout.c:349
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:506
+#: builtin/checkout.c:508
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:643
+#: builtin/checkout.c:645
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:684
+#: builtin/checkout.c:686
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:688 builtin/clone.c:691
+#: builtin/checkout.c:690 builtin/clone.c:692
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:692
+#: builtin/checkout.c:694
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:695
+#: builtin/checkout.c:697
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:699
+#: builtin/checkout.c:701
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:701 builtin/checkout.c:1046
+#: builtin/checkout.c:703 builtin/checkout.c:1052
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:703
+#: builtin/checkout.c:705
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:754
+#: builtin/checkout.c:756
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:760
+#: builtin/checkout.c:762
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -7189,7 +8473,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:779
+#: builtin/checkout.c:781
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -7216,164 +8500,164 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:811
+#: builtin/checkout.c:813
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:815
+#: builtin/checkout.c:817
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:843 builtin/checkout.c:1041
+#: builtin/checkout.c:845 builtin/checkout.c:1047
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:947
+#: builtin/checkout.c:952
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:987 builtin/worktree.c:240 builtin/worktree.c:389
+#: builtin/checkout.c:993 builtin/worktree.c:241 builtin/worktree.c:396
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1016
+#: builtin/checkout.c:1022
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1055
+#: builtin/checkout.c:1061
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1058 builtin/checkout.c:1062
+#: builtin/checkout.c:1064 builtin/checkout.c:1068
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1066 builtin/checkout.c:1069 builtin/checkout.c:1074
-#: builtin/checkout.c:1077
+#: builtin/checkout.c:1072 builtin/checkout.c:1075 builtin/checkout.c:1080
+#: builtin/checkout.c:1083
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1082
+#: builtin/checkout.c:1088
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1114 builtin/checkout.c:1116 builtin/clone.c:118
-#: builtin/remote.c:167 builtin/remote.c:169 builtin/worktree.c:433
-#: builtin/worktree.c:435
+#: builtin/checkout.c:1121 builtin/checkout.c:1123 builtin/clone.c:119
+#: builtin/remote.c:168 builtin/remote.c:170 builtin/worktree.c:440
+#: builtin/worktree.c:442
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1115
+#: builtin/checkout.c:1122
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1117
+#: builtin/checkout.c:1124
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1118
+#: builtin/checkout.c:1125
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1119 builtin/worktree.c:437
+#: builtin/checkout.c:1126 builtin/worktree.c:444
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1120
+#: builtin/checkout.c:1127
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1122
+#: builtin/checkout.c:1129
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1122
+#: builtin/checkout.c:1129
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1123
+#: builtin/checkout.c:1131
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1125
+#: builtin/checkout.c:1134
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1127
+#: builtin/checkout.c:1136
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1129
+#: builtin/checkout.c:1138
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1131 builtin/merge.c:241
+#: builtin/checkout.c:1140 builtin/merge.c:273
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1133 builtin/log.c:1499 parse-options.h:264
+#: builtin/checkout.c:1142 builtin/log.c:1510 parse-options.h:264
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1134
+#: builtin/checkout.c:1143
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1137
+#: builtin/checkout.c:1146
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1139
+#: builtin/checkout.c:1148
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1141
+#: builtin/checkout.c:1150
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1145 builtin/clone.c:85 builtin/fetch.c:149
-#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:128 builtin/push.c:572
+#: builtin/checkout.c:1154 builtin/clone.c:86 builtin/fetch.c:138
+#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:128 builtin/push.c:572
#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1175
+#: builtin/checkout.c:1184
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1192
+#: builtin/checkout.c:1201
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1197
-msgid "Missing branch name; try -b"
-msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
+#: builtin/checkout.c:1206
+msgid "missing branch name; try -b"
+msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1233
+#: builtin/checkout.c:1243
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1240
+#: builtin/checkout.c:1250
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1244
+#: builtin/checkout.c:1254
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1248
+#: builtin/checkout.c:1258
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -7381,37 +8665,67 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/clean.c:26
+#: builtin/checkout.c:1278
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
+"We found %d remotes with a reference that matched. So we fell back\n"
+"on trying to resolve the argument as a path, but failed there too!\n"
+"\n"
+"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
+"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
+"\n"
+" git checkout --track origin/<name>\n"
+"\n"
+"If you'd like to always have checkouts of an ambiguous <name> prefer\n"
+"one remote, e.g. the 'origin' remote, consider setting\n"
+"checkout.defaultRemote=origin in your config."
+msgstr ""
+"„%s“ съвпада с повече от един отдалечен клон — открити са %d възможности.\n"
+"Пробата аргументът да се тълкува като път също бе неуспешна.\n"
+"\n"
+"Ако искате да изтеглите клона от конкретно хранилище, напр. „origin“,\n"
+"изрично го укажете към опцията „--track“:\n"
+"\n"
+" git checkout --track origin/ИМЕ_НА_КЛОН\n"
+"\n"
+"Ако искате винаги да се предпочита конкретно хранилище при нееднозначно\n"
+"ИМЕ_НА_КЛОН, напр. „origin“, задайте следната настройка в конфигурационния\n"
+"файл:\n"
+"\n"
+" checkout.defaultRemote=origin"
+
+#: builtin/clean.c:27
msgid ""
"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
msgstr "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e ШАБЛОН] [-x | -X] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/clean.c:30
+#: builtin/clean.c:31
#, c-format
msgid "Removing %s\n"
msgstr "Изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:31
+#: builtin/clean.c:32
#, c-format
msgid "Would remove %s\n"
msgstr "Файлът „%s“ ще бъде изтрит\n"
-#: builtin/clean.c:32
+#: builtin/clean.c:33
#, c-format
msgid "Skipping repository %s\n"
msgstr "Прескачане на хранилището „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:33
+#: builtin/clean.c:34
#, c-format
msgid "Would skip repository %s\n"
msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
-#: builtin/clean.c:34
+#: builtin/clean.c:35
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:579
+#: builtin/clean.c:297 git-add--interactive.perl:579
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -7424,7 +8738,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:306 git-add--interactive.perl:588
+#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:588
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -7445,39 +8759,39 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:522 git-add--interactive.perl:554
+#: builtin/clean.c:517 git-add--interactive.perl:554
#: git-add--interactive.perl:559
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
-#: builtin/clean.c:664
+#: builtin/clean.c:659
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:701
+#: builtin/clean.c:696
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:722
+#: builtin/clean.c:717
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:763
+#: builtin/clean.c:758
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
#
-#: builtin/clean.c:788 git-add--interactive.perl:1717
+#: builtin/clean.c:783 git-add--interactive.perl:1717
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
-#: builtin/clean.c:796
+#: builtin/clean.c:791
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -7495,64 +8809,64 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1793
+#: builtin/clean.c:818 git-add--interactive.perl:1793
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: builtin/clean.c:824 git-add--interactive.perl:1790
+#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1790
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: builtin/clean.c:832
+#: builtin/clean.c:827
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
-#: builtin/clean.c:848
+#: builtin/clean.c:843
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:910
+#: builtin/clean.c:905
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:912
+#: builtin/clean.c:907
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:913
+#: builtin/clean.c:908
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:915
+#: builtin/clean.c:910
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:916 builtin/describe.c:533 builtin/describe.c:535
-#: builtin/grep.c:871 builtin/log.c:157 builtin/log.c:159
-#: builtin/ls-files.c:548 builtin/name-rev.c:397 builtin/name-rev.c:399
-#: builtin/show-ref.c:176
+#: builtin/clean.c:911 builtin/describe.c:545 builtin/describe.c:547
+#: builtin/grep.c:875 builtin/log.c:161 builtin/log.c:163
+#: builtin/ls-files.c:549 builtin/name-rev.c:415 builtin/name-rev.c:417
+#: builtin/show-ref.c:177
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
-#: builtin/clean.c:917
+#: builtin/clean.c:912
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:918
+#: builtin/clean.c:913
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:920
+#: builtin/clean.c:915
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:938
+#: builtin/clean.c:933
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-#: builtin/clean.c:942
+#: builtin/clean.c:937
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -7560,7 +8874,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:945
+#: builtin/clean.c:940
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -7569,150 +8883,150 @@ msgstr ""
"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
-#: builtin/clone.c:42
+#: builtin/clone.c:43
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:87
+#: builtin/clone.c:88
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:88 builtin/clone.c:90 builtin/init-db.c:479
+#: builtin/clone.c:89 builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:480
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:92
+#: builtin/clone.c:93
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:94
+#: builtin/clone.c:95
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:96
+#: builtin/clone.c:97
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:98
+#: builtin/clone.c:99
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:100 builtin/clone.c:104
+#: builtin/clone.c:101 builtin/clone.c:105
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:100 builtin/clone.c:104
+#: builtin/clone.c:101 builtin/clone.c:105
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:108
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:108 builtin/init-db.c:476
+#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:477
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:477
+#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:478
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:113 builtin/submodule--helper.c:1223
-#: builtin/submodule--helper.c:1594
+#: builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:114 builtin/submodule--helper.c:1368
+#: builtin/submodule--helper.c:1739
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1225
-#: builtin/submodule--helper.c:1596
+#: builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1370
+#: builtin/submodule--helper.c:1741
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:116 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
-#: builtin/pack-objects.c:3166 builtin/repack.c:213
+#: builtin/clone.c:117 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/pack-objects.c:3191 builtin/repack.c:320
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:117
+#: builtin/clone.c:118
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:119
+#: builtin/clone.c:120
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:121
+#: builtin/clone.c:122
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:150 builtin/grep.c:813
+#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:139 builtin/grep.c:814
#: builtin/pull.c:216
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:123
+#: builtin/clone.c:124
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:152 builtin/pack-objects.c:3157
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:141 builtin/pack-objects.c:3182
#: parse-options.h:154
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:125
+#: builtin/clone.c:126
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:154
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:166
msgid "revision"
msgstr "версия"
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:155
+#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:144
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:129
+#: builtin/clone.c:130
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:131
+#: builtin/clone.c:132
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
-#: builtin/clone.c:133
+#: builtin/clone.c:134
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:134 builtin/init-db.c:485
+#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:486
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:487
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:136
+#: builtin/clone.c:137
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:137
+#: builtin/clone.c:138
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:138 builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:229
+#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:229
#: builtin/push.c:583
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:140 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:232
+#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:232
#: builtin/push.c:585
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:278
+#: builtin/clone.c:279
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -7720,43 +9034,43 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:331
+#: builtin/clone.c:332
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:403
+#: builtin/clone.c:404
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/clone.c:411
+#: builtin/clone.c:412
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:425
+#: builtin/clone.c:426
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clone.c:447
+#: builtin/clone.c:448
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:451
+#: builtin/clone.c:452
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:477
+#: builtin/clone.c:478
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:491
+#: builtin/clone.c:492
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -7767,103 +9081,99 @@ msgstr ""
"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
-#: builtin/clone.c:568
+#: builtin/clone.c:569
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:663
-msgid "remote did not send all necessary objects"
-msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-
-#: builtin/clone.c:679
+#: builtin/clone.c:680
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:728
+#: builtin/clone.c:730
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:758
+#: builtin/clone.c:760
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:803
+#: builtin/clone.c:805
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:866
+#: builtin/clone.c:868
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:868
+#: builtin/clone.c:870
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:907 builtin/receive-pack.c:1947
+#: builtin/clone.c:910 builtin/receive-pack.c:1935
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:911
+#: builtin/clone.c:914
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:924
+#: builtin/clone.c:927
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:927
+#: builtin/clone.c:930
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:940
+#: builtin/clone.c:943
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:946 builtin/fetch.c:1460
+#: builtin/clone.c:949 builtin/fetch.c:1512
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:956
+#: builtin/clone.c:959
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:966
+#: builtin/clone.c:969
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:981 builtin/clone.c:1002 builtin/difftool.c:270
-#: builtin/worktree.c:246 builtin/worktree.c:276
+#: builtin/clone.c:984 builtin/clone.c:1005 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/worktree.c:247 builtin/worktree.c:277
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:986
+#: builtin/clone.c:989
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1006
+#: builtin/clone.c:1009
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1008
+#: builtin/clone.c:1011
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1032
+#: builtin/clone.c:1035
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -7871,44 +9181,44 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1093
+#: builtin/clone.c:1096
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1095
+#: builtin/clone.c:1098
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1097
+#: builtin/clone.c:1100
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1099
+#: builtin/clone.c:1102
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1102
+#: builtin/clone.c:1105
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1107
+#: builtin/clone.c:1110
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1169 builtin/clone.c:1177
+#: builtin/clone.c:1180 builtin/clone.c:1188
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1180
+#: builtin/clone.c:1191
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -7944,15 +9254,15 @@ msgstr "Поле в знаци между колоните"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
-#: builtin/commit.c:37
+#: builtin/commit.c:38
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:42
+#: builtin/commit.c:43
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:47
+#: builtin/commit.c:48
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -7964,7 +9274,7 @@ msgstr ""
"с опцията „--allow-empty“, или да го изтриете от историята с командата:\n"
"„git reset HEAD^“.\n"
-#: builtin/commit.c:52
+#: builtin/commit.c:53
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -7979,11 +9289,11 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:59
+#: builtin/commit.c:60
msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr "В противен случай използвайте командата „git reset“\n"
-#: builtin/commit.c:62
+#: builtin/commit.c:63
msgid ""
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
@@ -7999,61 +9309,61 @@ msgstr ""
"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
"останалите подавания.\n"
-#: builtin/commit.c:293
+#: builtin/commit.c:306
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:334
+#: builtin/commit.c:347
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:340
+#: builtin/commit.c:353
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:353
+#: builtin/commit.c:366
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:355
+#: builtin/commit.c:368
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:380 builtin/commit.c:403 builtin/commit.c:449
+#: builtin/commit.c:393 builtin/commit.c:416 builtin/commit.c:462
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:432
+#: builtin/commit.c:445
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:434
+#: builtin/commit.c:447
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:442
+#: builtin/commit.c:455
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:461
+#: builtin/commit.c:474
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:558
+#: builtin/commit.c:571
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:560
+#: builtin/commit.c:573
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:579
+#: builtin/commit.c:592
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:631
+#: builtin/commit.c:644
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -8061,38 +9371,38 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:668 builtin/commit.c:701 builtin/commit.c:1029
+#: builtin/commit.c:681 builtin/commit.c:714 builtin/commit.c:1042
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:680 builtin/shortlog.c:316
+#: builtin/commit.c:693 builtin/shortlog.c:317
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:682
+#: builtin/commit.c:695
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:686
+#: builtin/commit.c:699
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:715 builtin/commit.c:723
+#: builtin/commit.c:728 builtin/commit.c:736
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:720
+#: builtin/commit.c:733
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:774
+#: builtin/commit.c:787
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:792
+#: builtin/commit.c:805
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -8107,7 +9417,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:797
+#: builtin/commit.c:810
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -8123,7 +9433,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:810
+#: builtin/commit.c:823
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -8132,7 +9442,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:818
+#: builtin/commit.c:831
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -8143,105 +9453,105 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:835
+#: builtin/commit.c:848
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:843
+#: builtin/commit.c:856
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:850
+#: builtin/commit.c:863
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:867
+#: builtin/commit.c:880
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:933
+#: builtin/commit.c:946
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:947 builtin/tag.c:257
+#: builtin/commit.c:960 builtin/tag.c:258
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:991
+#: builtin/commit.c:1004
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1005
+#: builtin/commit.c:1018
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1019 builtin/commit.c:1269
+#: builtin/commit.c:1032 builtin/commit.c:1269
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1057
+#: builtin/commit.c:1070
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1090
+#: builtin/commit.c:1103
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1099
+#: builtin/commit.c:1112
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1102
+#: builtin/commit.c:1115
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1104
+#: builtin/commit.c:1117
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1107
+#: builtin/commit.c:1120
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1117
+#: builtin/commit.c:1130
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1119
+#: builtin/commit.c:1132
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1127
+#: builtin/commit.c:1140
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1144
+#: builtin/commit.c:1157
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1146
+#: builtin/commit.c:1159
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:1160 builtin/tag.c:543
+#: builtin/commit.c:1173 builtin/tag.c:544
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-#: builtin/commit.c:1165
+#: builtin/commit.c:1178
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
@@ -8266,7 +9576,7 @@ msgid "version"
msgstr "версия"
#: builtin/commit.c:1311 builtin/commit.c:1486 builtin/push.c:558
-#: builtin/worktree.c:581
+#: builtin/worktree.c:591
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
@@ -8279,7 +9589,7 @@ msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1323 builtin/commit.c:1494
-#: builtin/fast-export.c:1001 builtin/fast-export.c:1004 builtin/tag.c:397
+#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/tag.c:398
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
@@ -8340,7 +9650,7 @@ msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съ
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1454 builtin/tag.c:394
+#: builtin/commit.c:1454 builtin/merge.c:261 builtin/tag.c:395
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
@@ -8352,7 +9662,7 @@ msgstr "АВТОР"
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1456 builtin/gc.c:501
+#: builtin/commit.c:1456 builtin/gc.c:504
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
@@ -8360,8 +9670,8 @@ msgstr "ДАТА"
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1457 builtin/merge.c:228 builtin/notes.c:402
-#: builtin/notes.c:565 builtin/tag.c:392
+#: builtin/commit.c:1457 builtin/merge.c:257 builtin/notes.c:404
+#: builtin/notes.c:567 builtin/tag.c:393
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
@@ -8399,8 +9709,8 @@ msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1463 builtin/log.c:1446 builtin/merge.c:242
-#: builtin/pull.c:154 builtin/revert.c:105
+#: builtin/commit.c:1463 builtin/log.c:1457 builtin/merge.c:274
+#: builtin/pull.c:154 builtin/revert.c:106
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
@@ -8416,7 +9726,7 @@ msgstr "редактиране на подаване"
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1466 builtin/tag.c:398
+#: builtin/commit.c:1466 builtin/tag.c:399
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
@@ -8424,8 +9734,8 @@ msgstr "кои празни знаци и #коментари да се маха
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1469 builtin/merge.c:240 builtin/pull.c:184
-#: builtin/revert.c:113
+#: builtin/commit.c:1469 builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:184
+#: builtin/revert.c:114
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -8505,57 +9815,67 @@ msgstr "Неизвършване на подаване поради нереда
#: builtin/commit.c:1650
msgid ""
-"Repository has been updated, but unable to write\n"
+"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
msgstr ""
-"Хранилището е обновено, но новият файл за индекс „new_index“\n"
+"хранилището е обновено, но новият файл за индекс „new_index“\n"
"не е записан. Проверете дали дискът не е препълнен или не сте\n"
"превишили дисковата си квота. След това изпълнете „git reset HEAD“."
-#: builtin/commit-graph.c:9
+#: builtin/commit-graph.c:10
msgid "git commit-graph [--object-dir <objdir>]"
msgstr "git commit-graph [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/commit-graph.c:10 builtin/commit-graph.c:16
+#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:23
msgid "git commit-graph read [--object-dir <objdir>]"
msgstr "git commit-graph read [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:21
+#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:18
+msgid "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>]"
+msgstr "git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
+
+#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:28
msgid ""
-"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--stdin-packs|--"
-"stdin-commits]"
+"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--reachable|--"
+"stdin-packs|--stdin-commits]"
msgstr ""
-"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append] [--stdin-packs|--"
-"stdin-commits]"
+"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append] [--reachable|--"
+"stdin-packs|--stdin-commits]"
-#: builtin/commit-graph.c:39 builtin/commit-graph.c:92
-#: builtin/commit-graph.c:147 builtin/fetch.c:161 builtin/log.c:1466
+#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:77
+#: builtin/commit-graph.c:131 builtin/commit-graph.c:184 builtin/fetch.c:150
+#: builtin/log.c:1477
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/commit-graph.c:40 builtin/commit-graph.c:93
-#: builtin/commit-graph.c:148
+#: builtin/commit-graph.c:49 builtin/commit-graph.c:78
+#: builtin/commit-graph.c:132 builtin/commit-graph.c:185
msgid "The object directory to store the graph"
msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
-#: builtin/commit-graph.c:95
+#: builtin/commit-graph.c:134
+msgid "start walk at all refs"
+msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
+
+#: builtin/commit-graph.c:136
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
-#: builtin/commit-graph.c:97
+#: builtin/commit-graph.c:138
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
-#: builtin/commit-graph.c:99
+#: builtin/commit-graph.c:140
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:108
-msgid "cannot use both --stdin-commits and --stdin-packs"
-msgstr "опциите „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
+#: builtin/commit-graph.c:149
+msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
+msgstr ""
+"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
#: builtin/config.c:10
msgid "git config [<options>]"
@@ -8566,167 +9886,203 @@ msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
msgid "unrecognized --type argument, %s"
msgstr "непознат аргумент „--type“: %s"
-#: builtin/config.c:123
+#: builtin/config.c:113
+msgid "only one type at a time"
+msgstr "само по един вид"
+
+#: builtin/config.c:122
msgid "Config file location"
msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
-#: builtin/config.c:124
+#: builtin/config.c:123
msgid "use global config file"
msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:125
+#: builtin/config.c:124
msgid "use system config file"
msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:126
+#: builtin/config.c:125
msgid "use repository config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
-#: builtin/config.c:127
+#: builtin/config.c:126
msgid "use given config file"
msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
-#: builtin/config.c:128
+#: builtin/config.c:127
msgid "blob-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
-#: builtin/config.c:128
+#: builtin/config.c:127
msgid "read config from given blob object"
msgstr ""
"изчитане на конфигурацията от BLOB с този ИДЕНТИФИКАТОР на съдържанието"
-#: builtin/config.c:129
+#: builtin/config.c:128
msgid "Action"
msgstr "Действие"
-#: builtin/config.c:130
+#: builtin/config.c:129
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:131
+#: builtin/config.c:130
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:132
+#: builtin/config.c:131
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr ""
"извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:133
+#: builtin/config.c:132
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
-#: builtin/config.c:134
+#: builtin/config.c:133
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr ""
"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:135
+#: builtin/config.c:134
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:136
+#: builtin/config.c:135
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:137
+#: builtin/config.c:136
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:138
+#: builtin/config.c:137
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/config.c:139
+#: builtin/config.c:138
msgid "remove a section: name"
msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
-#: builtin/config.c:140
+#: builtin/config.c:139
msgid "list all"
msgstr "изброяване на всички"
-#: builtin/config.c:141
+#: builtin/config.c:140
msgid "open an editor"
msgstr "отваряне на редактор"
-#: builtin/config.c:142
+#: builtin/config.c:141
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
-#: builtin/config.c:143
+#: builtin/config.c:142
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер (стандартният изход е терминал)"
-#: builtin/config.c:144
+#: builtin/config.c:143
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:145
+#: builtin/config.c:144
msgid "value is given this type"
msgstr "стойността е от този вид"
-#: builtin/config.c:146
+#: builtin/config.c:145
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа)"
-#: builtin/config.c:147
+#: builtin/config.c:146
msgid "value is decimal number"
msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
-#: builtin/config.c:148
+#: builtin/config.c:147
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
-#: builtin/config.c:149
+#: builtin/config.c:148
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
-#: builtin/config.c:150
+#: builtin/config.c:149
msgid "value is an expiry date"
msgstr "стойността е период на валидност/запазване"
-#: builtin/config.c:151
+#: builtin/config.c:150
msgid "Other"
msgstr "Други"
-#: builtin/config.c:152
+#: builtin/config.c:151
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/config.c:153
+#: builtin/config.c:152
msgid "show variable names only"
msgstr "извеждане на имената на променливите"
-#: builtin/config.c:154
+#: builtin/config.c:153
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/config.c:155
+#: builtin/config.c:154
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
"обект-BLOB, команден ред)"
-#: builtin/config.c:156
+#: builtin/config.c:155
msgid "value"
msgstr "СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:156
+#: builtin/config.c:155
msgid "with --get, use default value when missing entry"
msgstr "с „--get“ се използва стандартна СТОЙНОСТ при липсваща"
-#: builtin/config.c:332
+#: builtin/config.c:168
+#, c-format
+msgid "wrong number of arguments, should be %d"
+msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е точно %d"
+
+#: builtin/config.c:170
+#, c-format
+msgid "wrong number of arguments, should be from %d to %d"
+msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е от %d до %d включително"
+
+#: builtin/config.c:304
+#, c-format
+msgid "invalid key pattern: %s"
+msgstr "неправилен шаблон за ключ: „%s“"
+
+#: builtin/config.c:340
#, c-format
msgid "failed to format default config value: %s"
msgstr "неуспешно форматиране на стандартната стойност на настройка: %s"
-#: builtin/config.c:431
+#: builtin/config.c:397
+#, c-format
+msgid "cannot parse color '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се анализира като цвят"
+
+#: builtin/config.c:439
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:575
+#: builtin/config.c:492 builtin/config.c:724
+msgid "not in a git directory"
+msgstr "не е в директория под Git"
+
+#: builtin/config.c:495
+msgid "writing to stdin is not supported"
+msgstr "не се поддържа записване в стандартния вход"
+
+#: builtin/config.c:498
+msgid "writing config blobs is not supported"
+msgstr "обекти-BLOB в настройките не се поддържат"
+
+#: builtin/config.c:583
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -8741,20 +10097,70 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:603
+#: builtin/config.c:606
+msgid "only one config file at a time"
+msgstr "само по един конфигурационен файл"
+
+#: builtin/config.c:611
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "„--local“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:606
+#: builtin/config.c:614
msgid "--blob can only be used inside a git repository"
msgstr "„--blob“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:735
+#: builtin/config.c:633
+msgid "$HOME not set"
+msgstr "променливата „HOME“ не е зададена"
+
+#: builtin/config.c:670
+msgid "--get-color and variable type are incoherent"
+msgstr "опцията „--get-color“ не съответства на вида на променливата"
+
+#: builtin/config.c:675
+msgid "only one action at a time"
+msgstr "само по едно действие"
+
+#: builtin/config.c:688
+msgid "--name-only is only applicable to --list or --get-regexp"
+msgstr ""
+"опцията „--name-only“ е приложима само към опциите „--list“ и „--get-regexp“"
+
+#: builtin/config.c:694
+msgid ""
+"--show-origin is only applicable to --get, --get-all, --get-regexp, and --"
+"list"
+msgstr ""
+"опцията „--show-origin“ е приложима само към опциите „--get“, „--get-all“, "
+"„--get-regexp“ и „--list“"
+
+#: builtin/config.c:700
+msgid "--default is only applicable to --get"
+msgstr "опцията „--default“ е приложима само към опцията „--get“"
+
+#: builtin/config.c:713
+#, c-format
+msgid "unable to read config file '%s'"
+msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: builtin/config.c:716
+msgid "error processing config file(s)"
+msgstr "грешка при обработката на конфигурационен файл"
+
+#: builtin/config.c:726
+msgid "editing stdin is not supported"
+msgstr "не се поддържа редактиране на стандартния вход"
+
+#: builtin/config.c:728
+msgid "editing blobs is not supported"
+msgstr "не се поддържа редактиране на обекти-BLOB"
+
+#: builtin/config.c:742
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/config.c:748
+#: builtin/config.c:755
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -8764,6 +10170,11 @@ msgstr ""
"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
"replace-all“."
+#: builtin/config.c:829 builtin/config.c:840
+#, c-format
+msgid "no such section: %s"
+msgstr "такъв раззел няма: %s"
+
#: builtin/count-objects.c:90
msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
@@ -8772,57 +10183,57 @@ msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
-#: builtin/describe.c:22
+#: builtin/describe.c:26
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/describe.c:23
+#: builtin/describe.c:27
msgid "git describe [<options>] --dirty"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] --dirty"
-#: builtin/describe.c:57
+#: builtin/describe.c:62
msgid "head"
msgstr "основно"
-#: builtin/describe.c:57
+#: builtin/describe.c:62
msgid "lightweight"
msgstr "кратко"
-#: builtin/describe.c:57
+#: builtin/describe.c:62
msgid "annotated"
msgstr "анотирано"
-#: builtin/describe.c:267
+#: builtin/describe.c:272
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "не съществува анотиран етикет „%s“"
-#: builtin/describe.c:271
+#: builtin/describe.c:276
#, c-format
msgid "annotated tag %s has no embedded name"
msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
-#: builtin/describe.c:273
+#: builtin/describe.c:278
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
-#: builtin/describe.c:317
+#: builtin/describe.c:322
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
-#: builtin/describe.c:319
+#: builtin/describe.c:324
#, c-format
msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
msgstr "Никоя версия и етикет не напасват точно. Търси се по описание\n"
-#: builtin/describe.c:366
+#: builtin/describe.c:378
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:392
+#: builtin/describe.c:404
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -8831,7 +10242,7 @@ msgstr ""
"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
-#: builtin/describe.c:396
+#: builtin/describe.c:408
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -8840,12 +10251,12 @@ msgstr ""
"Никой етикет не описва „%s“.\n"
"Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
-#: builtin/describe.c:426
+#: builtin/describe.c:438
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
-#: builtin/describe.c:429
+#: builtin/describe.c:441
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -8854,93 +10265,93 @@ msgstr ""
"открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
"търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
-#: builtin/describe.c:497
+#: builtin/describe.c:509
#, c-format
msgid "describe %s\n"
msgstr "описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:500 builtin/log.c:502
+#: builtin/describe.c:512 builtin/log.c:508
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:508
+#: builtin/describe.c:520
#, c-format
msgid "%s is neither a commit nor blob"
msgstr "„%s“ не е нито подаване, нито обект-BLOB"
-#: builtin/describe.c:522
+#: builtin/describe.c:534
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
-#: builtin/describe.c:523
+#: builtin/describe.c:535
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr ""
"извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
"стандартната грешка"
-#: builtin/describe.c:524
+#: builtin/describe.c:536
msgid "use any ref"
msgstr "използване на произволен указател"
-#: builtin/describe.c:525
+#: builtin/describe.c:537
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
-#: builtin/describe.c:526
+#: builtin/describe.c:538
msgid "always use long format"
msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
-#: builtin/describe.c:527
+#: builtin/describe.c:539
msgid "only follow first parent"
msgstr "проследяване само на първия родител"
-#: builtin/describe.c:530
+#: builtin/describe.c:542
msgid "only output exact matches"
msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
-#: builtin/describe.c:532
+#: builtin/describe.c:544
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
-#: builtin/describe.c:534
+#: builtin/describe.c:546
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:536
+#: builtin/describe.c:548
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:538 builtin/name-rev.c:406
+#: builtin/describe.c:550 builtin/name-rev.c:424
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
-#: builtin/describe.c:539 builtin/describe.c:542
+#: builtin/describe.c:551 builtin/describe.c:554
msgid "mark"
msgstr "МАРКЕР"
-#: builtin/describe.c:540
+#: builtin/describe.c:552
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
-#: builtin/describe.c:543
+#: builtin/describe.c:555
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr ""
"добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
-#: builtin/describe.c:561
+#: builtin/describe.c:573
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
-#: builtin/describe.c:590
+#: builtin/describe.c:602
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
-#: builtin/describe.c:640
+#: builtin/describe.c:652
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
-#: builtin/describe.c:642
+#: builtin/describe.c:654
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
@@ -8954,50 +10365,50 @@ msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито сим
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:356
+#: builtin/diff.c:363
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:399
+#: builtin/diff.c:407
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:408
+#: builtin/diff.c:416
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта-BLOB: „%s“"
-#: builtin/diff.c:413
+#: builtin/diff.c:421
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
-#: builtin/difftool.c:29
+#: builtin/difftool.c:30
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/difftool.c:259
+#: builtin/difftool.c:260
#, c-format
msgid "failed: %d"
msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
-#: builtin/difftool.c:301
+#: builtin/difftool.c:302
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/difftool.c:303
+#: builtin/difftool.c:304
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:311
+#: builtin/difftool.c:312
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:412
+#: builtin/difftool.c:413
msgid ""
"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -9005,55 +10416,55 @@ msgstr ""
"комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
"в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
-#: builtin/difftool.c:632
+#: builtin/difftool.c:633
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
-#: builtin/difftool.c:634
+#: builtin/difftool.c:635
msgid "working tree file has been left."
msgstr "работното дърво е изоставено."
-#: builtin/difftool.c:645
+#: builtin/difftool.c:646
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "в „%s“ има временни файлове."
-#: builtin/difftool.c:646
+#: builtin/difftool.c:647
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
-#: builtin/difftool.c:695
+#: builtin/difftool.c:696
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:697
+#: builtin/difftool.c:698
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:699
+#: builtin/difftool.c:700
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
-#: builtin/difftool.c:704
+#: builtin/difftool.c:705
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:705
-msgid "<tool>"
+#: builtin/difftool.c:706
+msgid "tool"
msgstr "ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:706
+#: builtin/difftool.c:707
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:708
+#: builtin/difftool.c:709
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr ""
"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
"tool“"
-#: builtin/difftool.c:711
+#: builtin/difftool.c:712
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
"code"
@@ -9061,165 +10472,161 @@ msgstr ""
"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
"ненулев код"
-#: builtin/difftool.c:713
-msgid "<command>"
-msgstr "КОМАНДА"
-
-#: builtin/difftool.c:714
+#: builtin/difftool.c:715
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "команда за разглеждане на разлики"
-#: builtin/difftool.c:738
+#: builtin/difftool.c:739
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
-#: builtin/difftool.c:745
+#: builtin/difftool.c:746
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
-#: builtin/fast-export.c:27
+#: builtin/fast-export.c:29
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:1000
+#: builtin/fast-export.c:1006
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:1002
+#: builtin/fast-export.c:1008
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:1005
+#: builtin/fast-export.c:1011
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:1008
+#: builtin/fast-export.c:1014
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1010
+#: builtin/fast-export.c:1016
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1012
+#: builtin/fast-export.c:1018
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
-#: builtin/fast-export.c:1014
+#: builtin/fast-export.c:1020
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:1016
+#: builtin/fast-export.c:1022
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:1017
+#: builtin/fast-export.c:1023
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1018
+#: builtin/fast-export.c:1024
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
-#: builtin/fast-export.c:1019
+#: builtin/fast-export.c:1025
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
-#: builtin/fast-export.c:1020
+#: builtin/fast-export.c:1026
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fetch.c:26
+#: builtin/fetch.c:27
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/fetch.c:27
+#: builtin/fetch.c:28
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
-#: builtin/fetch.c:28
+#: builtin/fetch.c:29
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
-#: builtin/fetch.c:29
+#: builtin/fetch.c:30
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:123 builtin/pull.c:193
+#: builtin/fetch.c:112 builtin/pull.c:193
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:125 builtin/pull.c:196
+#: builtin/fetch.c:114 builtin/pull.c:196
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:199
+#: builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:199
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:128 builtin/pull.c:201
+#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:201
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/fetch.c:130
+#: builtin/fetch.c:119
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:132 builtin/pull.c:203
+#: builtin/fetch.c:121 builtin/pull.c:203
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:134
+#: builtin/fetch.c:123
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:136
+#: builtin/fetch.c:125
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:206
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:140
+#: builtin/fetch.c:129
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и махане на променените"
-#: builtin/fetch.c:141 builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:131
+#: builtin/fetch.c:130 builtin/fetch.c:153 builtin/pull.c:131
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:142
+#: builtin/fetch.c:131
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:146 builtin/pull.c:214
+#: builtin/fetch.c:135 builtin/pull.c:214
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:148
+#: builtin/fetch.c:137
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:151 builtin/fetch.c:157 builtin/pull.c:217
+#: builtin/fetch.c:140 builtin/fetch.c:146 builtin/pull.c:217
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:153
+#: builtin/fetch.c:142
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:220
+#: builtin/fetch.c:148 builtin/pull.c:220
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:162
+#: builtin/fetch.c:151
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:165
+#: builtin/fetch.c:154
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -9227,101 +10634,105 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:169 builtin/pull.c:223
+#: builtin/fetch.c:158 builtin/pull.c:223
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:170 builtin/pull.c:225
+#: builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:225
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:160 builtin/pull.c:226
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:172 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
#: builtin/send-pack.c:172
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/fetch.c:172 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
#: builtin/send-pack.c:173
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/fetch.c:442
+#: builtin/fetch.c:167
+msgid "report that we have only objects reachable from this object"
+msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
+
+#: builtin/fetch.c:418
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:560
+#: builtin/fetch.c:552
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:653
+#: builtin/fetch.c:645
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:657
+#: builtin/fetch.c:649
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:670 builtin/fetch.c:750
+#: builtin/fetch.c:662 builtin/fetch.c:744
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:671
+#: builtin/fetch.c:663
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:680
+#: builtin/fetch.c:672
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:681 builtin/fetch.c:714 builtin/fetch.c:730
-#: builtin/fetch.c:745
+#: builtin/fetch.c:673 builtin/fetch.c:708 builtin/fetch.c:724
+#: builtin/fetch.c:739
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:700
+#: builtin/fetch.c:694
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:703
+#: builtin/fetch.c:697
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:706
+#: builtin/fetch.c:700
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:745
+#: builtin/fetch.c:739
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:750
+#: builtin/fetch.c:744
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:795
+#: builtin/fetch.c:790
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:815
+#: builtin/fetch.c:811
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:903 builtin/fetch.c:999
+#: builtin/fetch.c:900 builtin/fetch.c:1011
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:914
+#: builtin/fetch.c:911
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -9331,57 +10742,57 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:969
+#: builtin/fetch.c:981
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:970
+#: builtin/fetch.c:982
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1002
+#: builtin/fetch.c:1014
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1003 builtin/remote.c:1033
+#: builtin/fetch.c:1015 builtin/remote.c:1035
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1026
+#: builtin/fetch.c:1038
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1045
+#: builtin/fetch.c:1057
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1048
+#: builtin/fetch.c:1060
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1287
+#: builtin/fetch.c:1339
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1289 builtin/remote.c:98
+#: builtin/fetch.c:1341 builtin/remote.c:99
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1335 builtin/fetch.c:1503
+#: builtin/fetch.c:1387 builtin/fetch.c:1555
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in core.partialClone"
msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „core.partialClone“"
-#: builtin/fetch.c:1358
+#: builtin/fetch.c:1410
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -9389,69 +10800,69 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1395
+#: builtin/fetch.c:1447
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1444
+#: builtin/fetch.c:1496
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1446
+#: builtin/fetch.c:1498
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/fetch.c:1451
+#: builtin/fetch.c:1503
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1453
+#: builtin/fetch.c:1505
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1469
+#: builtin/fetch.c:1521
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1471
+#: builtin/fetch.c:1523
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1480
+#: builtin/fetch.c:1532
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1487
+#: builtin/fetch.c:1539
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:15
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:17
msgid ""
"git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ] | --no-log] [--file ФАЙЛ]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:666
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr ""
"вмъкване на журнал състоящ се от не повече от БРОЙ записа от съкратения "
"журнал"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:669
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "синоним на „--log“ (остаряло)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:672
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
msgid "text"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:673
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "за начало на съобщението да се ползва ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:679
msgid "file to read from"
msgstr "файл, от който да се чете"
@@ -9491,7 +10902,7 @@ msgstr "цитиране подходящо за tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:421
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:422
msgid "respect format colors"
msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
@@ -9515,82 +10926,82 @@ msgstr "извеждане само на указателите, които съ
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/fsck.c:569
+#: builtin/fsck.c:574
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:661
+#: builtin/fsck.c:666
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:667
+#: builtin/fsck.c:672
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:668
+#: builtin/fsck.c:673
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:669
+#: builtin/fsck.c:674
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:670
+#: builtin/fsck.c:675
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:671
+#: builtin/fsck.c:676
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
# FIXME bad message
-#: builtin/fsck.c:672
+#: builtin/fsck.c:677
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване на указателите от журнала като глави (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:673
+#: builtin/fsck.c:678
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:674
+#: builtin/fsck.c:679
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:675
+#: builtin/fsck.c:680
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:677
+#: builtin/fsck.c:682
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:678 builtin/prune.c:109
+#: builtin/fsck.c:683 builtin/prune.c:110
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:679
+#: builtin/fsck.c:684
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:745
+#: builtin/fsck.c:750
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-#: builtin/gc.c:33
+#: builtin/gc.c:34
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:88
+#: builtin/gc.c:90
#, c-format
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
-#: builtin/gc.c:452
+#: builtin/gc.c:455
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: builtin/gc.c:461
+#: builtin/gc.c:464
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -9607,58 +11018,58 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:502
+#: builtin/gc.c:505
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:504
+#: builtin/gc.c:507
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:505
+#: builtin/gc.c:508
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:508
+#: builtin/gc.c:511
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:511
+#: builtin/gc.c:514
msgid "repack all other packs except the largest pack"
msgstr "препакетиране на всичко без най-големия пакет"
-#: builtin/gc.c:528
+#: builtin/gc.c:531
#, c-format
msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на „gc.logexpiry“ %s"
-#: builtin/gc.c:539
+#: builtin/gc.c:542
#, c-format
msgid "failed to parse prune expiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на периода за окастряне: %s"
-#: builtin/gc.c:559
+#: builtin/gc.c:562
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:561
+#: builtin/gc.c:564
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:562
+#: builtin/gc.c:565
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:598
+#: builtin/gc.c:601
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -9667,7 +11078,7 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:645
+#: builtin/gc.c:652
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -9692,7 +11103,8 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:293 builtin/index-pack.c:1535 builtin/index-pack.c:1727
+#: builtin/grep.c:293 builtin/index-pack.c:1536 builtin/index-pack.c:1728
+#: builtin/pack-objects.c:2636
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
@@ -9707,244 +11119,252 @@ msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:703
+#: builtin/grep.c:704
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:790
+#: builtin/grep.c:791
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:792
+#: builtin/grep.c:793
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:794
+#: builtin/grep.c:795
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:796
+#: builtin/grep.c:797
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:798
+#: builtin/grep.c:799
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:801
+#: builtin/grep.c:802
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:803
+#: builtin/grep.c:804
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:805
+#: builtin/grep.c:806
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:807
+#: builtin/grep.c:808
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:809
+#: builtin/grep.c:810
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:812
+#: builtin/grep.c:813
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:814
+#: builtin/grep.c:815
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:818
+#: builtin/grep.c:819
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:821
+#: builtin/grep.c:822
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:824
+#: builtin/grep.c:825
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:827
+#: builtin/grep.c:828
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:831
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:831
+#: builtin/grep.c:832
+msgid "show column number of first match"
+msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
+
+#: builtin/grep.c:833
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:832
+#: builtin/grep.c:834
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:834
+#: builtin/grep.c:836
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:836
+#: builtin/grep.c:838
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:838
+#: builtin/grep.c:840
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "синоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:843
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:845
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:846
+#: builtin/grep.c:848
+msgid "show only matching parts of a line"
+msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
+
+#: builtin/grep.c:850
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:847
+#: builtin/grep.c:851
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:849
+#: builtin/grep.c:853
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:855
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:858
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:861
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:863
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:861
+#: builtin/grep.c:865
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:866
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "синоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:865
+#: builtin/grep.c:869
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:867
+#: builtin/grep.c:871
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:870
+#: builtin/grep.c:874
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:872
+#: builtin/grep.c:876
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:878
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:886
+#: builtin/grep.c:890
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:888
+#: builtin/grep.c:892
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:890
+#: builtin/grep.c:894
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:894
+#: builtin/grep.c:898
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:894
+#: builtin/grep.c:898
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:902
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:962
-msgid "no pattern given."
-msgstr "липсва шаблон."
+#: builtin/grep.c:966
+msgid "no pattern given"
+msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:994
+#: builtin/grep.c:1002
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1001
+#: builtin/grep.c:1009
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1036 builtin/index-pack.c:1531
+#: builtin/grep.c:1044 builtin/index-pack.c:1532 builtin/pack-objects.c:2632
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1041
+#: builtin/grep.c:1049 builtin/pack-objects.c:3286
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1065
+#: builtin/grep.c:1073
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1088
-msgid "option not supported with --recurse-submodules."
-msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“."
+#: builtin/grep.c:1096
+msgid "option not supported with --recurse-submodules"
+msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“"
-#: builtin/grep.c:1094
-msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
-msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“."
+#: builtin/grep.c:1102
+msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
+msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1100
-msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
+#: builtin/grep.c:1108
+msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
-"файлове."
+"файлове"
-#: builtin/grep.c:1108
-msgid "both --cached and trees are given."
-msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво."
+#: builtin/grep.c:1116
+msgid "both --cached and trees are given"
+msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
-#: builtin/hash-object.c:83
+#: builtin/hash-object.c:84
msgid ""
"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <file>..."
@@ -9952,97 +11372,101 @@ msgstr ""
"git hash-object [-t ВИД] [-w] [--path=ФАЙЛ | --no-filters] [--stdin] [--] "
"ФАЙЛ…"
-#: builtin/hash-object.c:84
+#: builtin/hash-object.c:85
msgid "git hash-object --stdin-paths"
msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:96
+#: builtin/hash-object.c:97
msgid "type"
msgstr "ВИД"
-#: builtin/hash-object.c:96
+#: builtin/hash-object.c:97
msgid "object type"
msgstr "ВИД на обекта"
-#: builtin/hash-object.c:97
+#: builtin/hash-object.c:98
msgid "write the object into the object database"
msgstr "записване на обекта в базата от данни за обектите"
-#: builtin/hash-object.c:99
+#: builtin/hash-object.c:100
msgid "read the object from stdin"
msgstr "изчитане на обекта от стандартния вход"
-#: builtin/hash-object.c:101
+#: builtin/hash-object.c:102
msgid "store file as is without filters"
msgstr "запазване на файла както е — без филтри"
-#: builtin/hash-object.c:102
+#: builtin/hash-object.c:103
msgid ""
"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
msgstr ""
"създаване и хеширане на произволни данни за повредени обекти за трасиране на "
"Git"
-#: builtin/hash-object.c:103
+#: builtin/hash-object.c:104
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "обработване на ФАЙЛа все едно е с този път"
-#: builtin/help.c:45
+#: builtin/help.c:46
msgid "print all available commands"
msgstr "показване на всички налични команди"
-#: builtin/help.c:46
+#: builtin/help.c:47
msgid "exclude guides"
msgstr "без въведения"
-#: builtin/help.c:47
+#: builtin/help.c:48
msgid "print list of useful guides"
msgstr "показване на списък с въведения"
-#: builtin/help.c:48
+#: builtin/help.c:49
+msgid "print all configuration variable names"
+msgstr "показване на имената на всички конфигуриращи променливи"
+
+#: builtin/help.c:51
msgid "show man page"
msgstr "показване на страница от ръководството"
-#: builtin/help.c:49
+#: builtin/help.c:52
msgid "show manual in web browser"
msgstr "показване на страница от ръководството в уеб браузър"
-#: builtin/help.c:51
+#: builtin/help.c:54
msgid "show info page"
msgstr "показване на информационна страница"
-#: builtin/help.c:53
+#: builtin/help.c:56
msgid "print command description"
msgstr "извеждане на описанието на команда"
-#: builtin/help.c:58
+#: builtin/help.c:61
msgid "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<command>]"
msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [КОМАНДА]"
-#: builtin/help.c:70
+#: builtin/help.c:73
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "непознат формат на помощта „%s“"
-#: builtin/help.c:97
+#: builtin/help.c:100
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "Неуспешно стартиране на „emacsclient“."
-#: builtin/help.c:110
+#: builtin/help.c:113
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "Версията на „emacsclient“ не може да се анализира."
-#: builtin/help.c:118
+#: builtin/help.c:121
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d (< 22)."
-#: builtin/help.c:136 builtin/help.c:158 builtin/help.c:168 builtin/help.c:176
+#: builtin/help.c:139 builtin/help.c:161 builtin/help.c:171 builtin/help.c:179
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: builtin/help.c:214
+#: builtin/help.c:217
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -10051,7 +11475,7 @@ msgstr ""
"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
-#: builtin/help.c:226
+#: builtin/help.c:229
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -10060,35 +11484,34 @@ msgstr ""
"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
-#: builtin/help.c:343
+#: builtin/help.c:346
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:360
+#: builtin/help.c:363
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:368
+#: builtin/help.c:371
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:415
+#: builtin/help.c:418
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е синоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:442 builtin/help.c:459
+#: builtin/help.c:445 builtin/help.c:475
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/index-pack.c:158
-#, c-format
-msgid "unable to open %s"
-msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
+#: builtin/help.c:459
+msgid "'git help config' for more information"
+msgstr "За повече информация изпълнете „git help config“"
#: builtin/index-pack.c:208
#, c-format
@@ -10124,11 +11547,11 @@ msgstr "грешка при четене на входните данни"
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:303
+#: builtin/index-pack.c:303 builtin/pack-objects.c:590
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:306 builtin/unpack-objects.c:93
+#: builtin/index-pack.c:306 builtin/unpack-objects.c:94
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
@@ -10196,8 +11619,8 @@ msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:754 builtin/pack-objects.c:198
-#: builtin/pack-objects.c:292
+#: builtin/index-pack.c:754 builtin/pack-objects.c:143
+#: builtin/pack-objects.c:203 builtin/pack-objects.c:297
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -10217,178 +11640,178 @@ msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъ
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:842 builtin/index-pack.c:860
+#: builtin/index-pack.c:842 builtin/index-pack.c:861
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "грешка при проверката на пакетирани обекти"
# FIXME perhaps invalid object or pack
-#: builtin/index-pack.c:857
+#: builtin/index-pack.c:858
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен обект „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:862
+#: builtin/index-pack.c:863
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:934 builtin/index-pack.c:965
+#: builtin/index-pack.c:935 builtin/index-pack.c:966
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1135
+#: builtin/index-pack.c:1136
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1135
+#: builtin/index-pack.c:1136
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1169
+#: builtin/index-pack.c:1170
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1174
+#: builtin/index-pack.c:1175
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1177
+#: builtin/index-pack.c:1178
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1189
+#: builtin/index-pack.c:1190
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1212
+#: builtin/index-pack.c:1213
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1223
+#: builtin/index-pack.c:1224 builtin/pack-objects.c:2407
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1265
+#: builtin/index-pack.c:1266
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1271
+#: builtin/index-pack.c:1272
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1283
+#: builtin/index-pack.c:1284
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1287
+#: builtin/index-pack.c:1288
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1311
+#: builtin/index-pack.c:1312
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1388
+#: builtin/index-pack.c:1389
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1402
+#: builtin/index-pack.c:1403
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1427
+#: builtin/index-pack.c:1428
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1435
+#: builtin/index-pack.c:1436
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1459
+#: builtin/index-pack.c:1460
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1473
+#: builtin/index-pack.c:1474
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1481
+#: builtin/index-pack.c:1482
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1525
+#: builtin/index-pack.c:1526 builtin/pack-objects.c:2645
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1594
+#: builtin/index-pack.c:1595
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1596
+#: builtin/index-pack.c:1597
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1644
+#: builtin/index-pack.c:1645
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1651
+#: builtin/index-pack.c:1652
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1688
+#: builtin/index-pack.c:1689
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1739 builtin/index-pack.c:1742
-#: builtin/index-pack.c:1758 builtin/index-pack.c:1762
+#: builtin/index-pack.c:1740 builtin/index-pack.c:1743
+#: builtin/index-pack.c:1759 builtin/index-pack.c:1763
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1778
+#: builtin/index-pack.c:1779
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1780
+#: builtin/index-pack.c:1781
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1786
+#: builtin/index-pack.c:1787
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/index-pack.c:1836 builtin/unpack-objects.c:578
+#: builtin/index-pack.c:1837 builtin/unpack-objects.c:580
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
@@ -10407,73 +11830,73 @@ msgstr "не може да се получи информация чрез „st
msgid "cannot opendir '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/init-db.c:77
+#: builtin/init-db.c:78
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/init-db.c:79
+#: builtin/init-db.c:80
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
msgstr "не може да се създаде символна връзка „%s“ в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:85
+#: builtin/init-db.c:86
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:89
+#: builtin/init-db.c:90
#, c-format
msgid "ignoring template %s"
msgstr "игнориране на шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:120
+#: builtin/init-db.c:121
#, c-format
msgid "templates not found in %s"
msgstr "няма шаблони в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:135
+#: builtin/init-db.c:136
#, c-format
msgid "not copying templates from '%s': %s"
msgstr "шаблоните няма да бъдат копирани от „%s“: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:328
+#: builtin/init-db.c:329
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
-#: builtin/init-db.c:331
+#: builtin/init-db.c:332
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:348 builtin/init-db.c:351
+#: builtin/init-db.c:349 builtin/init-db.c:352
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
-#: builtin/init-db.c:404
+#: builtin/init-db.c:405
#, c-format
msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
msgstr ""
"Инициализиране наново на съществуващо, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:405
+#: builtin/init-db.c:406
#, c-format
msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране наново на съществуващо хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:409
+#: builtin/init-db.c:410
#, c-format
msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:410
+#: builtin/init-db.c:411
#, c-format
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:458
+#: builtin/init-db.c:459
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -10481,22 +11904,27 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:481
+#: builtin/init-db.c:482
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:482
+#: builtin/init-db.c:483
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:525
+#: builtin/init-db.c:517 builtin/init-db.c:522
+#, c-format
+msgid "cannot mkdir %s"
+msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
+
+#: builtin/init-db.c:526
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:546
+#: builtin/init-db.c:547
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -10505,7 +11933,7 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:574
+#: builtin/init-db.c:575
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
@@ -10570,124 +11998,124 @@ msgstr "опцията „--trailer“ е несъвместима с „--name-
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
-#: builtin/log.c:48
+#: builtin/log.c:51
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:49
+#: builtin/log.c:52
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:93
+#: builtin/log.c:96
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:153
+#: builtin/log.c:157
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: builtin/log.c:154
+#: builtin/log.c:158
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:155
+#: builtin/log.c:159
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:157
+#: builtin/log.c:161
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "специален формат само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:159
+#: builtin/log.c:163
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "без специален формат на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:160
+#: builtin/log.c:164
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:163
+#: builtin/log.c:167
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:259
+#: builtin/log.c:265
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:510
+#: builtin/log.c:516
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:525 builtin/log.c:619
+#: builtin/log.c:531 builtin/log.c:625
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:643
+#: builtin/log.c:649
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:764
+#: builtin/log.c:770
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:865
+#: builtin/log.c:871
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:881
+#: builtin/log.c:887
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:898
+#: builtin/log.c:904
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон."
-#: builtin/log.c:908
+#: builtin/log.c:914
msgid "Not a range."
msgstr "Не е диапазон."
-#: builtin/log.c:1014
+#: builtin/log.c:1020
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1095
+#: builtin/log.c:1101
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1122
+#: builtin/log.c:1128
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1172
+#: builtin/log.c:1178
msgid "Two output directories?"
msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-#: builtin/log.c:1279 builtin/log.c:1932 builtin/log.c:1934 builtin/log.c:1946
+#: builtin/log.c:1285 builtin/log.c:1945 builtin/log.c:1947 builtin/log.c:1959
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
-#: builtin/log.c:1289 builtin/notes.c:887 builtin/tag.c:523
+#: builtin/log.c:1295 builtin/notes.c:889 builtin/tag.c:524
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/log.c:1294
+#: builtin/log.c:1300
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "Точната база за сливане не може да се открие."
-#: builtin/log.c:1298
+#: builtin/log.c:1304
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -10697,234 +12125,234 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1318
+#: builtin/log.c:1324
msgid "Failed to find exact merge base"
msgstr "Точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1329
+#: builtin/log.c:1335
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1333
+#: builtin/log.c:1339
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1382
+#: builtin/log.c:1392
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1441
+#: builtin/log.c:1452
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1444
+#: builtin/log.c:1455
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1448
+#: builtin/log.c:1459
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1450
+#: builtin/log.c:1461
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1452
+#: builtin/log.c:1463
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1453
+#: builtin/log.c:1464
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1454
+#: builtin/log.c:1465
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1456
+#: builtin/log.c:1467
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1458
+#: builtin/log.c:1469
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1460
+#: builtin/log.c:1471
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1463
+#: builtin/log.c:1474
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1466
+#: builtin/log.c:1477
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1469
+#: builtin/log.c:1480
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1472
+#: builtin/log.c:1483
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1474
+#: builtin/log.c:1485
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) хешът да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1476
+#: builtin/log.c:1487
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1478
+#: builtin/log.c:1489
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1480
+#: builtin/log.c:1491
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1481
+#: builtin/log.c:1492
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1482
+#: builtin/log.c:1493
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1483 builtin/log.c:1485
+#: builtin/log.c:1494 builtin/log.c:1496
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1483
+#: builtin/log.c:1494
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1485
+#: builtin/log.c:1496
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1487
+#: builtin/log.c:1498
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1488
+#: builtin/log.c:1499
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1490
+#: builtin/log.c:1501
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1491
+#: builtin/log.c:1502
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1492 builtin/log.c:1495
+#: builtin/log.c:1503 builtin/log.c:1506
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1493
+#: builtin/log.c:1504
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1496
+#: builtin/log.c:1507
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1500
+#: builtin/log.c:1511
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1502
+#: builtin/log.c:1513
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1503
+#: builtin/log.c:1514
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1504
+#: builtin/log.c:1515
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1505
+#: builtin/log.c:1516
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1507
+#: builtin/log.c:1518
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1508
+#: builtin/log.c:1519
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1510
+#: builtin/log.c:1521
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1585
+#: builtin/log.c:1596
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1600
-msgid "-n and -k are mutually exclusive."
-msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими."
+#: builtin/log.c:1611
+msgid "-n and -k are mutually exclusive"
+msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1602
-msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive."
-msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими."
+#: builtin/log.c:1613
+msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
+msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1610
+#: builtin/log.c:1621
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1612
+#: builtin/log.c:1623
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1614
+#: builtin/log.c:1625
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1646
+#: builtin/log.c:1657
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1648
+#: builtin/log.c:1659
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1741
+#: builtin/log.c:1752
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1773
+#: builtin/log.c:1785
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:1817
+#: builtin/log.c:1829
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1867
+#: builtin/log.c:1880
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:1921
+#: builtin/log.c:1934
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -10932,109 +12360,109 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/ls-files.c:468
+#: builtin/ls-files.c:469
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/ls-files.c:517
+#: builtin/ls-files.c:518
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
-#: builtin/ls-files.c:519
+#: builtin/ls-files.c:520
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
-#: builtin/ls-files.c:521
+#: builtin/ls-files.c:522
msgid "use lowercase letters for 'fsmonitor clean' files"
msgstr "малки букви за файловете за командата „fsmonitor clean“"
-#: builtin/ls-files.c:523
+#: builtin/ls-files.c:524
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/ls-files.c:525
+#: builtin/ls-files.c:526
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "извеждане на изтритите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:527
+#: builtin/ls-files.c:528
msgid "show modified files in the output"
msgstr "извеждане на променените файлове"
-#: builtin/ls-files.c:529
+#: builtin/ls-files.c:530
msgid "show other files in the output"
msgstr "извеждане на другите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:531
+#: builtin/ls-files.c:532
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/ls-files.c:534
+#: builtin/ls-files.c:535
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
-#: builtin/ls-files.c:536
+#: builtin/ls-files.c:537
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
-#: builtin/ls-files.c:538
+#: builtin/ls-files.c:539
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
-#: builtin/ls-files.c:540
+#: builtin/ls-files.c:541
msgid "show line endings of files"
msgstr "извеждане на знаците за край на ред във файловете"
-#: builtin/ls-files.c:542
+#: builtin/ls-files.c:543
msgid "don't show empty directories"
msgstr "без извеждане на празните директории"
-#: builtin/ls-files.c:545
+#: builtin/ls-files.c:546
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "извеждане на неслетите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:547
+#: builtin/ls-files.c:548
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
-#: builtin/ls-files.c:549
+#: builtin/ls-files.c:550
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
-#: builtin/ls-files.c:552
+#: builtin/ls-files.c:553
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:555
+#: builtin/ls-files.c:556
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr ""
"изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:557
+#: builtin/ls-files.c:558
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
-#: builtin/ls-files.c:560
+#: builtin/ls-files.c:561
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
-#: builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/ls-files.c:564
msgid "recurse through submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/ls-files.c:565
+#: builtin/ls-files.c:566
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
-#: builtin/ls-files.c:566
+#: builtin/ls-files.c:567
msgid "tree-ish"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
-#: builtin/ls-files.c:567
+#: builtin/ls-files.c:568
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
-#: builtin/ls-files.c:569
+#: builtin/ls-files.c:570
msgid "show debugging data"
msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
@@ -11084,39 +12512,39 @@ msgstr "изход с код 2, ако не се открият съвпадащ
msgid "show underlying ref in addition to the object pointed by it"
msgstr "извеждане на указателя заедно с обекта сочен от него"
-#: builtin/ls-tree.c:29
+#: builtin/ls-tree.c:30
msgid "git ls-tree [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git ls-tree [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
-#: builtin/ls-tree.c:127
+#: builtin/ls-tree.c:128
msgid "only show trees"
msgstr "извеждане само на дървета"
-#: builtin/ls-tree.c:129
+#: builtin/ls-tree.c:130
msgid "recurse into subtrees"
msgstr "рекурсивно обхождане поддърветата"
-#: builtin/ls-tree.c:131
+#: builtin/ls-tree.c:132
msgid "show trees when recursing"
msgstr "извеждане на дърветата при рекурсивното обхождане"
-#: builtin/ls-tree.c:134
+#: builtin/ls-tree.c:135
msgid "terminate entries with NUL byte"
msgstr "разделяне на обектите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/ls-tree.c:135
+#: builtin/ls-tree.c:136
msgid "include object size"
msgstr "извеждане на размера на обекта"
-#: builtin/ls-tree.c:137 builtin/ls-tree.c:139
+#: builtin/ls-tree.c:138 builtin/ls-tree.c:140
msgid "list only filenames"
msgstr "извеждане само имената на файловете"
-#: builtin/ls-tree.c:142
+#: builtin/ls-tree.c:143
msgid "use full path names"
msgstr "използване на пълните имена на пътищата"
-#: builtin/ls-tree.c:144
+#: builtin/ls-tree.c:145
msgid "list entire tree; not just current directory (implies --full-name)"
msgstr ""
"извеждане на цялото дърво, не само на текущата директория (включва опцията "
@@ -11143,170 +12571,170 @@ msgstr "git merge --continue"
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:147
+#: builtin/merge.c:176
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:148
+#: builtin/merge.c:177
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:153
+#: builtin/merge.c:182
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:203 builtin/pull.c:142
+#: builtin/merge.c:232 builtin/pull.c:142
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:145
+#: builtin/merge.c:235 builtin/pull.c:145
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:207 builtin/pull.c:148
+#: builtin/merge.c:236 builtin/pull.c:148
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(синоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:209 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:151
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:212 builtin/pull.c:157
+#: builtin/merge.c:241 builtin/pull.c:157
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:214 builtin/pull.c:160
+#: builtin/merge.c:243 builtin/pull.c:160
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:216 builtin/pull.c:163
+#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:163
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:217
+#: builtin/merge.c:246
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:219 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:169
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:223 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:252 builtin/pull.c:172
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:224 builtin/notes.c:777 builtin/pull.c:176
-#: builtin/revert.c:109
+#: builtin/merge.c:253 builtin/notes.c:779 builtin/pull.c:176
+#: builtin/revert.c:110
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:225 builtin/pull.c:177
+#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:177
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:226 builtin/pull.c:180
+#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:180
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:227 builtin/pull.c:181
+#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:181
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:229
+#: builtin/merge.c:258
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:233
+#: builtin/merge.c:265
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:235
+#: builtin/merge.c:267
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:237 builtin/pull.c:188
+#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:188
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:243
+#: builtin/merge.c:275
msgid "verify commit-msg hook"
msgstr ""
"проверка на куката при промяна на съобщението при подаване (commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:268
+#: builtin/merge.c:300
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:273
+#: builtin/merge.c:305
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:278
+#: builtin/merge.c:310
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:300 builtin/merge.c:317
+#: builtin/merge.c:332 builtin/merge.c:349
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:347
+#: builtin/merge.c:379
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:358
+#: builtin/merge.c:390
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:408
+#: builtin/merge.c:440
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:458
+#: builtin/merge.c:491
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:548
+#: builtin/merge.c:578
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:669
+#: builtin/merge.c:699
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:683
+#: builtin/merge.c:713
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:698
+#: builtin/merge.c:728
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:749
+#: builtin/merge.c:779
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:758
+#: builtin/merge.c:788
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:764
+#: builtin/merge.c:794
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -11321,72 +12749,72 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
"преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:800
+#: builtin/merge.c:830
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:819
+#: builtin/merge.c:849
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:872
+#: builtin/merge.c:902
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:911
+#: builtin/merge.c:941
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:913
+#: builtin/merge.c:943
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:915
+#: builtin/merge.c:945
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:920
+#: builtin/merge.c:950
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:973
+#: builtin/merge.c:1007
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1075
+#: builtin/merge.c:1110
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1109
+#: builtin/merge.c:1144
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1211
+#: builtin/merge.c:1247
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1215
+#: builtin/merge.c:1251
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1227
+#: builtin/merge.c:1263
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1231
+#: builtin/merge.c:1267
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1247
+#: builtin/merge.c:1283
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -11394,7 +12822,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1254
+#: builtin/merge.c:1290
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -11402,165 +12830,165 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1257
+#: builtin/merge.c:1293
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1266
+#: builtin/merge.c:1302
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1274
+#: builtin/merge.c:1310
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1291
+#: builtin/merge.c:1327
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1293
+#: builtin/merge.c:1329
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1298
+#: builtin/merge.c:1334
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1300
+#: builtin/merge.c:1336
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1334
+#: builtin/merge.c:1370
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1337
+#: builtin/merge.c:1373
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1340
+#: builtin/merge.c:1376
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: builtin/merge.c:1343
+#: builtin/merge.c:1379
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1402
+#: builtin/merge.c:1438
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1411
+#: builtin/merge.c:1447
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1421
+#: builtin/merge.c:1457
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1462
+#: builtin/merge.c:1498
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1469
+#: builtin/merge.c:1505
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1494
+#: builtin/merge.c:1530
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1500
+#: builtin/merge.c:1536
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1523 builtin/merge.c:1602
+#: builtin/merge.c:1559 builtin/merge.c:1638
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1527
+#: builtin/merge.c:1563
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1593
+#: builtin/merge.c:1629
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1595
+#: builtin/merge.c:1631
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1604
+#: builtin/merge.c:1640
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1616
+#: builtin/merge.c:1652
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
"Автоматичното сливане завърши успешно. Самото подаване не е извършено, "
"защото бе зададена опцията „--no-commit“.\n"
-#: builtin/merge-base.c:30
+#: builtin/merge-base.c:31
msgid "git merge-base [-a | --all] <commit> <commit>..."
msgstr "git merge-base [-a | --all] ПОДАВАНЕ ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/merge-base.c:31
+#: builtin/merge-base.c:32
msgid "git merge-base [-a | --all] --octopus <commit>..."
msgstr "git merge-base [-a | --all] --octopus ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/merge-base.c:32
+#: builtin/merge-base.c:33
msgid "git merge-base --independent <commit>..."
msgstr "git merge-base --independent ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/merge-base.c:33
+#: builtin/merge-base.c:34
msgid "git merge-base --is-ancestor <commit> <commit>"
msgstr "git merge-base --is-ancestor ПОДАВАНЕ_1 ПОДАВАНЕ_2"
-#: builtin/merge-base.c:34
+#: builtin/merge-base.c:35
msgid "git merge-base --fork-point <ref> [<commit>]"
msgstr "git merge-base --fork-point УКАЗАТЕЛ [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/merge-base.c:220
+#: builtin/merge-base.c:221
msgid "output all common ancestors"
msgstr "извеждане на всички общи предшественици"
-#: builtin/merge-base.c:222
+#: builtin/merge-base.c:223
msgid "find ancestors for a single n-way merge"
msgstr ""
"откриване на предшествениците за еднократно сливане на множество истории"
-#: builtin/merge-base.c:224
+#: builtin/merge-base.c:225
msgid "list revs not reachable from others"
msgstr "извеждане на недостижимите от другите указатели"
-#: builtin/merge-base.c:226
+#: builtin/merge-base.c:227
msgid "is the first one ancestor of the other?"
msgstr "ПОДАВАНЕ_1 предшественик ли е на ПОДАВАНЕ_2?"
-#: builtin/merge-base.c:228
+#: builtin/merge-base.c:229
msgid "find where <commit> forked from reflog of <ref>"
msgstr "откриване къде ПОДАВАНЕто се е отклонило от историята на УКАЗАТЕЛя"
@@ -11635,19 +13063,19 @@ msgstr "указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
msgid "Merging %s with %s\n"
msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
-#: builtin/mktree.c:65
+#: builtin/mktree.c:66
msgid "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
-#: builtin/mktree.c:153
+#: builtin/mktree.c:154
msgid "input is NUL terminated"
msgstr "входните записи са разделени с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/mktree.c:154 builtin/write-tree.c:25
+#: builtin/mktree.c:155 builtin/write-tree.c:25
msgid "allow missing objects"
msgstr "разрешаване на липсващи обекти"
-#: builtin/mktree.c:155
+#: builtin/mktree.c:156
msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "разрешаване на създаването на повече от едно дърво"
@@ -11660,7 +13088,7 @@ msgstr "git mv [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ… ЦЕЛ"
msgid "Directory %s is in index and no submodule?"
msgstr "Директорията „%s“ е в индекса, но не е подмодул"
-#: builtin/mv.c:84 builtin/rm.c:288
+#: builtin/mv.c:84
msgid "Please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"За да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
@@ -11740,62 +13168,62 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:715 builtin/repack.c:409
+#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:716 builtin/repack.c:494
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
-#: builtin/name-rev.c:338
+#: builtin/name-rev.c:355
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/name-rev.c:339
+#: builtin/name-rev.c:356
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
-#: builtin/name-rev.c:340
+#: builtin/name-rev.c:357
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:395
+#: builtin/name-rev.c:413
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
-#: builtin/name-rev.c:396
+#: builtin/name-rev.c:414
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
-#: builtin/name-rev.c:398
+#: builtin/name-rev.c:416
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "използване само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:400
+#: builtin/name-rev.c:418
msgid "ignore refs matching <pattern>"
msgstr "игнориране на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:402
+#: builtin/name-rev.c:420
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
-#: builtin/name-rev.c:403
+#: builtin/name-rev.c:421
msgid "read from stdin"
msgstr "четене от стандартния вход"
-#: builtin/name-rev.c:404
+#: builtin/name-rev.c:422
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
-#: builtin/name-rev.c:410
+#: builtin/name-rev.c:428
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
-#: builtin/notes.c:26
+#: builtin/notes.c:28
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] [list [<object>]]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] [list [ОБЕКТ]]"
-#: builtin/notes.c:27
+#: builtin/notes.c:29
msgid ""
"git notes [--ref <notes-ref>] add [-f] [--allow-empty] [-m <msg> | -F <file> "
"| (-c | -C) <object>] [<object>]"
@@ -11803,12 +13231,12 @@ msgstr ""
"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] add [-f] [--allow-empty] [-m СЪОБЩЕНИЕ "
"| -F ФАЙЛ | (-c | -C) ОБЕКТ] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:28
+#: builtin/notes.c:30
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] copy [-f] <from-object> <to-object>"
msgstr ""
"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] copy [-f] ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ"
-#: builtin/notes.c:29
+#: builtin/notes.c:31
msgid ""
"git notes [--ref <notes-ref>] append [--allow-empty] [-m <msg> | -F <file> | "
"(-c | -C) <object>] [<object>]"
@@ -11816,158 +13244,158 @@ msgstr ""
"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] append [--allow-empty] [-m СЪОБЩЕНИЕ | "
"-F ФАЙЛ | (-c | -C) ОБЕКТ] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:30
+#: builtin/notes.c:32
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] edit [--allow-empty] [<object>]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] edit [--allow-empty] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:31
+#: builtin/notes.c:33
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] show [<object>]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] show [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:32
+#: builtin/notes.c:34
msgid ""
"git notes [--ref <notes-ref>] merge [-v | -q] [-s <strategy>] <notes-ref>"
msgstr ""
"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] merge [-v | -q] [-s СТРАТЕГИЯ] "
"УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:33
+#: builtin/notes.c:35
msgid "git notes merge --commit [-v | -q]"
msgstr "git notes merge --commit [-v | -q]"
-#: builtin/notes.c:34
+#: builtin/notes.c:36
msgid "git notes merge --abort [-v | -q]"
msgstr "git notes merge --abort [-v | -q]"
-#: builtin/notes.c:35
+#: builtin/notes.c:37
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] remove [<object>...]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] remove [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/notes.c:36
+#: builtin/notes.c:38
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] prune [-n] [-v]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] prune [-n] [-v]"
-#: builtin/notes.c:37
+#: builtin/notes.c:39
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] get-ref"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] get-ref"
-#: builtin/notes.c:42
+#: builtin/notes.c:44
msgid "git notes [list [<object>]]"
msgstr "git notes [list [ОБЕКТ]]"
-#: builtin/notes.c:47
+#: builtin/notes.c:49
msgid "git notes add [<options>] [<object>]"
msgstr "git notes add [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:52
+#: builtin/notes.c:54
msgid "git notes copy [<options>] <from-object> <to-object>"
msgstr "git notes copy [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ"
-#: builtin/notes.c:53
+#: builtin/notes.c:55
msgid "git notes copy --stdin [<from-object> <to-object>]..."
msgstr "git notes copy --stdin [ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ…]"
-#: builtin/notes.c:58
+#: builtin/notes.c:60
msgid "git notes append [<options>] [<object>]"
msgstr "git notes append [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:63
+#: builtin/notes.c:65
msgid "git notes edit [<object>]"
msgstr "git notes edit [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:68
+#: builtin/notes.c:70
msgid "git notes show [<object>]"
msgstr "git notes show [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:73
+#: builtin/notes.c:75
msgid "git notes merge [<options>] <notes-ref>"
msgstr "git notes merge [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:74
+#: builtin/notes.c:76
msgid "git notes merge --commit [<options>]"
msgstr "git notes merge --commit [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/notes.c:75
+#: builtin/notes.c:77
msgid "git notes merge --abort [<options>]"
msgstr "git notes merge --abort [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/notes.c:80
+#: builtin/notes.c:82
msgid "git notes remove [<object>]"
msgstr "git notes remove [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:85
+#: builtin/notes.c:87
msgid "git notes prune [<options>]"
msgstr "git notes prune [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/notes.c:90
+#: builtin/notes.c:92
msgid "git notes get-ref"
msgstr "git notes get-ref"
-#: builtin/notes.c:95
+#: builtin/notes.c:97
msgid "Write/edit the notes for the following object:"
msgstr "Записване/редактиране на бележките за следния обект:"
-#: builtin/notes.c:148
+#: builtin/notes.c:150
#, c-format
msgid "unable to start 'show' for object '%s'"
msgstr "действието „show“ не може да се изпълни за обект „%s“"
-#: builtin/notes.c:152
+#: builtin/notes.c:154
msgid "could not read 'show' output"
msgstr "изведената информация от действието „show“ не може да се прочете"
-#: builtin/notes.c:160
+#: builtin/notes.c:162
#, c-format
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "действието „show“ не може да се завърши за обект „%s“"
-#: builtin/notes.c:195
+#: builtin/notes.c:197
msgid "please supply the note contents using either -m or -F option"
msgstr "задайте съдържанието на бележката с някоя от опциите „-m“ или „-F“"
-#: builtin/notes.c:204
+#: builtin/notes.c:206
msgid "unable to write note object"
msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан"
-#: builtin/notes.c:206
+#: builtin/notes.c:208
#, c-format
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:507
+#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:508
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:510
+#: builtin/notes.c:238 builtin/tag.c:511
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: builtin/notes.c:255 builtin/notes.c:306 builtin/notes.c:308
-#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:517
-#: builtin/notes.c:522 builtin/notes.c:600 builtin/notes.c:662
+#: builtin/notes.c:257 builtin/notes.c:308 builtin/notes.c:310
+#: builtin/notes.c:378 builtin/notes.c:433 builtin/notes.c:519
+#: builtin/notes.c:524 builtin/notes.c:602 builtin/notes.c:664
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/notes.c:258
+#: builtin/notes.c:260
#, c-format
msgid "failed to read object '%s'."
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен."
-#: builtin/notes.c:262
+#: builtin/notes.c:264
#, c-format
msgid "cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr ""
"съдържанието на бележка не може да се вземе от обект, който не е BLOB: „%s“."
-#: builtin/notes.c:302
+#: builtin/notes.c:304
#, c-format
msgid "malformed input line: '%s'."
msgstr "входен ред с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/notes.c:317
+#: builtin/notes.c:319
#, c-format
msgid "failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
@@ -11975,49 +13403,49 @@ msgstr "бележката не може да се копира от „%s“ к
#. TRANSLATORS: the first %s will be replaced by a git
#. notes command: 'add', 'merge', 'remove', etc.
#.
-#: builtin/notes.c:349
+#: builtin/notes.c:351
#, c-format
msgid "refusing to %s notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
"няма да се извърши „%s“ върху бележките в „%s“, защото са извън „refs/"
"notes/“."
-#: builtin/notes.c:369 builtin/notes.c:424 builtin/notes.c:500
-#: builtin/notes.c:512 builtin/notes.c:588 builtin/notes.c:655
-#: builtin/notes.c:805 builtin/notes.c:952 builtin/notes.c:973
+#: builtin/notes.c:371 builtin/notes.c:426 builtin/notes.c:502
+#: builtin/notes.c:514 builtin/notes.c:590 builtin/notes.c:657
+#: builtin/notes.c:807 builtin/notes.c:954 builtin/notes.c:975
msgid "too many parameters"
msgstr "прекалено много параметри"
-#: builtin/notes.c:382 builtin/notes.c:668
+#: builtin/notes.c:384 builtin/notes.c:670
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
msgstr "няма бележки за обекта „%s“."
-#: builtin/notes.c:403 builtin/notes.c:566
+#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
msgid "note contents as a string"
msgstr "низ, който е съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:406 builtin/notes.c:569
+#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:571
msgid "note contents in a file"
msgstr "ФАЙЛ със съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:572
+#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:574
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "преизползване и редактиране на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575
+#: builtin/notes.c:414 builtin/notes.c:577
msgid "reuse specified note object"
msgstr "преизползване на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:415 builtin/notes.c:578
+#: builtin/notes.c:417 builtin/notes.c:580
msgid "allow storing empty note"
msgstr "приемане и на празни бележки"
-#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:487
+#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:489
msgid "replace existing notes"
msgstr "замяна на съществуващите бележки"
-#: builtin/notes.c:441
+#: builtin/notes.c:443
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -12026,31 +13454,31 @@ msgstr ""
"Не може да се добави бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:456 builtin/notes.c:535
+#: builtin/notes.c:458 builtin/notes.c:537
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Презаписване на съществуващите бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:467 builtin/notes.c:627 builtin/notes.c:892
+#: builtin/notes.c:469 builtin/notes.c:629 builtin/notes.c:894
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Изтриване на бележката за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:488
+#: builtin/notes.c:490
msgid "read objects from stdin"
msgstr "изчитане на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:490
+#: builtin/notes.c:492
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr ""
"зареждане на настройките за КОМАНДАта, която презаписва подавания (включва "
"опцията „--stdin“)"
-#: builtin/notes.c:508
+#: builtin/notes.c:510
msgid "too few parameters"
msgstr "прекалено малко параметри"
-#: builtin/notes.c:529
+#: builtin/notes.c:531
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -12059,12 +13487,12 @@ msgstr ""
"Не може да се копира бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:541
+#: builtin/notes.c:543
#, c-format
msgid "missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr "няма бележки за обекта-източник „%s“. Не може да се копира."
-#: builtin/notes.c:593
+#: builtin/notes.c:595
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -12075,52 +13503,52 @@ msgstr ""
"Вместо това ги използвайте с подкомандата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
"C“.\n"
-#: builtin/notes.c:688
+#: builtin/notes.c:690
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:690
+#: builtin/notes.c:692
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_REF“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:692
+#: builtin/notes.c:694
msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
msgstr "работната директория на „git notes merge“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/notes.c:712
+#: builtin/notes.c:714
msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:714
+#: builtin/notes.c:716
msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се открие."
-#: builtin/notes.c:716
+#: builtin/notes.c:718
msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се анализира."
-#: builtin/notes.c:729
+#: builtin/notes.c:731
msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
msgstr "не може да се открие към какво сочи „NOTES_MERGE_REF“"
-#: builtin/notes.c:732
+#: builtin/notes.c:734
msgid "failed to finalize notes merge"
msgstr "неуспешно сливане на бележките"
-#: builtin/notes.c:758
+#: builtin/notes.c:760
#, c-format
msgid "unknown notes merge strategy %s"
msgstr "непозната стратегия за сливане на бележки „%s“"
-#: builtin/notes.c:774
+#: builtin/notes.c:776
msgid "General options"
msgstr "Общи опции"
-#: builtin/notes.c:776
+#: builtin/notes.c:778
msgid "Merge options"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/notes.c:778
+#: builtin/notes.c:780
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -12130,46 +13558,46 @@ msgstr ""
"„union“ (обединяване), „cat_sort_uniq“ (обединяване, подреждане, уникални "
"резултати)"
-#: builtin/notes.c:780
+#: builtin/notes.c:782
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:782
+#: builtin/notes.c:784
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "завършване на сливането чрез подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:784
+#: builtin/notes.c:786
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Преустановяване на корекцията при сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:786
+#: builtin/notes.c:788
msgid "abort notes merge"
msgstr "преустановяване на сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:797
+#: builtin/notes.c:799
msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
msgstr "опциите „--commit“, „--abort“ и „-s“/„--strategy“ са несъвместими"
-#: builtin/notes.c:802
+#: builtin/notes.c:804
msgid "must specify a notes ref to merge"
msgstr "трябва да укажете указател към бележка за сливане."
-#: builtin/notes.c:826
+#: builtin/notes.c:828
#, c-format
msgid "unknown -s/--strategy: %s"
msgstr "неизвестна стратегия към опцията „-s“/„--strategy“: „%s“"
-#: builtin/notes.c:863
+#: builtin/notes.c:865
#, c-format
msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "в момента се извършва сливане на бележките в „%s“ при „%s“"
-#: builtin/notes.c:866
+#: builtin/notes.c:868
#, c-format
msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
msgstr "не може да се запази връзка към указателя на текущата бележка („%s“)."
-#: builtin/notes.c:868
+#: builtin/notes.c:870
#, c-format
msgid ""
"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
@@ -12180,36 +13608,36 @@ msgstr ""
"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
"командата „git notes merge --abort“.\n"
-#: builtin/notes.c:890
+#: builtin/notes.c:892
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:902
+#: builtin/notes.c:904
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "опитът за изтриването на несъществуваща бележка не се счита за грешка"
-#: builtin/notes.c:905
+#: builtin/notes.c:907
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:943 builtin/prune.c:107 builtin/worktree.c:151
+#: builtin/notes.c:945 builtin/prune.c:108 builtin/worktree.c:152
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
-#: builtin/notes.c:944
+#: builtin/notes.c:946
msgid "report pruned notes"
msgstr "докладване на окастрените обекти"
-#: builtin/notes.c:986
+#: builtin/notes.c:988
msgid "notes-ref"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:987
+#: builtin/notes.c:989
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1022
+#: builtin/notes.c:1024
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -12227,237 +13655,397 @@ msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:211 builtin/pack-objects.c:214
+#: builtin/pack-objects.c:414
#, c-format
-msgid "deflate error (%d)"
-msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
+msgid "bad packed object CRC for %s"
+msgstr "лоша контролна сума за пакетирания обект „%s“"
+
+#: builtin/pack-objects.c:425
+#, c-format
+msgid "corrupt packed object for %s"
+msgstr "пакетиран обект с грешки за „%s“"
+
+#: builtin/pack-objects.c:556
+#, c-format
+msgid "recursive delta detected for object %s"
+msgstr "рекурсивна разлика за обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:810
+#: builtin/pack-objects.c:756
+#, c-format
+msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
+msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<PRIu32>"
+
+#: builtin/pack-objects.c:769
+#, c-format
+msgid "packfile is invalid: %s"
+msgstr "неправилен пакетен файл: „%s“"
+
+#: builtin/pack-objects.c:773
+#, c-format
+msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
+msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде повторно отворен"
+
+#: builtin/pack-objects.c:777
+msgid "unable to seek in reused packfile"
+msgstr "неуспешно търсене в преизползван пакетен файл"
+
+#: builtin/pack-objects.c:788
+msgid "unable to read from reused packfile"
+msgstr "неуспешно четене от преизползван пакетен файл"
+
+#: builtin/pack-objects.c:816
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:823
+#: builtin/pack-objects.c:829
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1106
+#: builtin/pack-objects.c:891 builtin/update-index.c:88
+#, c-format
+msgid "failed to stat %s"
+msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
+
+#: builtin/pack-objects.c:944
+#, c-format
+msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
+msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
+
+#: builtin/pack-objects.c:1112
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1765
+#: builtin/pack-objects.c:1489
+#, c-format
+msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
+msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
+
+#: builtin/pack-objects.c:1498
+#, c-format
+msgid "delta base offset out of bound for %s"
+msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
+
+#: builtin/pack-objects.c:1771
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1895
+#: builtin/pack-objects.c:1913
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/pack-objects.c:1910
+#: builtin/pack-objects.c:1928
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:2564
+#: builtin/pack-objects.c:1995 builtin/pack-objects.c:2011
+#: builtin/pack-objects.c:2021
+#, c-format
+msgid "object %s cannot be read"
+msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
+
+#: builtin/pack-objects.c:1998 builtin/pack-objects.c:2025
+#, c-format
+msgid "object %s inconsistent object length (%lu vs %lu)"
+msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%lu, а не %lu)"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2035
+msgid "suboptimal pack - out of memory"
+msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2366
+#, c-format
+msgid "Delta compression using up to %d threads"
+msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2502
+#, c-format
+msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
+msgstr ""
+"обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
+"пакетирани"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2586
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2735
+#: builtin/pack-objects.c:2592
+msgid "inconsistency with delta count"
+msgstr "неправилен брой разлики"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2671
+#, c-format
+msgid ""
+"expected edge object ID, got garbage:\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
+" %s"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2677
+#, c-format
+msgid ""
+"expected object ID, got garbage:\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
+" %s"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2757
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:3067
+#: builtin/pack-objects.c:2816 builtin/pack-objects.c:2924
+msgid "cannot open pack index"
+msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2847
+#, c-format
+msgid "loose object at %s could not be examined"
+msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2932
+msgid "unable to force loose object"
+msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3019
+#, c-format
+msgid "not a rev '%s'"
+msgstr "„%s“ не е версия"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3022
+#, c-format
+msgid "bad revision '%s'"
+msgstr "неправилна версия „%s“"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3042
+msgid "unable to add recent objects"
+msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3092
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3071
+#: builtin/pack-objects.c:3096
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3102
+#: builtin/pack-objects.c:3127
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3104
+#: builtin/pack-objects.c:3129
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3106
+#: builtin/pack-objects.c:3131
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3109
+#: builtin/pack-objects.c:3134
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3110
-msgid "version[,offset]"
+#: builtin/pack-objects.c:3135
+msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3111
+#: builtin/pack-objects.c:3136
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3114
+#: builtin/pack-objects.c:3139
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3116
+#: builtin/pack-objects.c:3141
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3118
+#: builtin/pack-objects.c:3143
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3120
+#: builtin/pack-objects.c:3145
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3122
+#: builtin/pack-objects.c:3147
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3124
+#: builtin/pack-objects.c:3149
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3126
+#: builtin/pack-objects.c:3151
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3128
+#: builtin/pack-objects.c:3153
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3130
+#: builtin/pack-objects.c:3155
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3132
+#: builtin/pack-objects.c:3157
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3134
+#: builtin/pack-objects.c:3159
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3136
+#: builtin/pack-objects.c:3161
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3138
+#: builtin/pack-objects.c:3163
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3141
+#: builtin/pack-objects.c:3166
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3144
+#: builtin/pack-objects.c:3169
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3147
+#: builtin/pack-objects.c:3172
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3150
+#: builtin/pack-objects.c:3175
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3152
+#: builtin/pack-objects.c:3177
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3154
+#: builtin/pack-objects.c:3179
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3156
+#: builtin/pack-objects.c:3181
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3158
+#: builtin/pack-objects.c:3183
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3161
+#: builtin/pack-objects.c:3186
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3163
+#: builtin/pack-objects.c:3188
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3165
+#: builtin/pack-objects.c:3190
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3167
+#: builtin/pack-objects.c:3192
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3169
+#: builtin/pack-objects.c:3194
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3171
+#: builtin/pack-objects.c:3196
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3173
+#: builtin/pack-objects.c:3198
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3175
+#: builtin/pack-objects.c:3200
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3178
+#: builtin/pack-objects.c:3203
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3181
+#: builtin/pack-objects.c:3206
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3205
+#: builtin/pack-objects.c:3230
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3210
+#: builtin/pack-objects.c:3235
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3338
+#: builtin/pack-objects.c:3291
+msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
+msgstr ""
+"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
+"файлове за пренос"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3293
+msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
+msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3298
+msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
+msgstr ""
+"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
+"индекс"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3301
+msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
+msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3307
+msgid "cannot use --filter without --stdout"
+msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3363
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
+#: builtin/pack-objects.c:3382
+#, c-format
+msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
+msgstr ""
+"Общо %<PRIu32> (разлики %<PRIu32>), преизползвани %<PRIu32> (разлики "
+"%<PRIu32>)"
+
#: builtin/pack-refs.c:7
msgid "git pack-refs [<options>]"
msgstr "git pack-refs [ОПЦИЯ…]"
@@ -12470,31 +14058,31 @@ msgstr "пакетиране на всичко"
msgid "prune loose refs (default)"
msgstr "окастряне на недостижимите указатели (стандартно)"
-#: builtin/prune-packed.c:8
+#: builtin/prune-packed.c:9
msgid "git prune-packed [-n | --dry-run] [-q | --quiet]"
msgstr "git prune-packed [-n | --dry-run] [-q | --quiet]"
-#: builtin/prune-packed.c:41
+#: builtin/prune-packed.c:42
msgid "Removing duplicate objects"
msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
-#: builtin/prune.c:11
+#: builtin/prune.c:12
msgid "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire ВРЕМЕ] [--] [ВРЪХ…]"
-#: builtin/prune.c:108
+#: builtin/prune.c:109
msgid "report pruned objects"
msgstr "информация за окастрените обекти"
-#: builtin/prune.c:111
+#: builtin/prune.c:112
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "окастряне на обектите по-стари от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/prune.c:113
+#: builtin/prune.c:114
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr "ограничаване на обхождането до обекти извън гарантиращи пакети"
-#: builtin/prune.c:127
+#: builtin/prune.c:128
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
@@ -12519,7 +14107,7 @@ msgstr "Опции при сливане"
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:166 builtin/rebase--helper.c:23 builtin/revert.c:121
+#: builtin/pull.c:166 builtin/rebase--helper.c:23 builtin/revert.c:122
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
@@ -12595,7 +14183,7 @@ msgstr "За повече информация погледнете ръково
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:438 builtin/pull.c:453 builtin/pull.c:458 git-rebase.sh:523
+#: builtin/pull.c:438 builtin/pull.c:453 builtin/pull.c:458 git-rebase.sh:576
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
@@ -12620,27 +14208,27 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:826
+#: builtin/pull.c:829
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:874
+#: builtin/pull.c:877
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-#: builtin/pull.c:882
+#: builtin/pull.c:885
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:885
+#: builtin/pull.c:888
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:886
+#: builtin/pull.c:889
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:911
+#: builtin/pull.c:914
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -12650,7 +14238,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:916
+#: builtin/pull.c:919
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -12667,15 +14255,15 @@ msgstr ""
" $ git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:931
+#: builtin/pull.c:934
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:935
+#: builtin/pull.c:938
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:942
+#: builtin/pull.c:945
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -12906,8 +14494,8 @@ msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
#: builtin/push.c:561 builtin/send-pack.c:181
-msgid "refname>:<expect"
-msgstr "УКАЗАТЕЛ>:<ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
+msgid "<refname>:<expect>"
+msgstr "УКАЗАТЕЛ:ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
#: builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:182
msgid "require old value of ref to be at this value"
@@ -12985,6 +14573,39 @@ msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместим
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
+#: builtin/range-diff.c:8
+msgid "git range-diff [<options>] <old-base>..<old-tip> <new-base>..<new-tip>"
+msgstr "git range-diff [ОПЦИЯ…] СТАРА_БАЗА..СТАР_ВРЪХ НОВА_БАЗА..НОВ_ВРЪХ"
+
+#: builtin/range-diff.c:9
+msgid "git range-diff [<options>] <old-tip>...<new-tip>"
+msgstr "git range-diff [ОПЦИЯ…] СТАР_ВРЪХ...НОВ_ВРЪХ"
+
+#: builtin/range-diff.c:10
+msgid "git range-diff [<options>] <base> <old-tip> <new-tip>"
+msgstr "git range-diff [ОПЦИЯ…] БАЗА СТАР_ВРЪХ НОВ_ВРЪХ"
+
+#: builtin/range-diff.c:26
+msgid "Percentage by which creation is weighted"
+msgstr "Процент за оценка на създаването"
+
+#: builtin/range-diff.c:28
+msgid "use simple diff colors"
+msgstr "използване на прости цветове за разликите"
+
+#: builtin/range-diff.c:75 builtin/range-diff.c:79
+#, c-format
+msgid "no .. in range: '%s'"
+msgstr "„..“ липсва в диапазона „%s“"
+
+#: builtin/range-diff.c:89
+msgid "single arg format must be symmetric range"
+msgstr "вариантът с единствен аргумент изисква симетричен диапазон"
+
+#: builtin/range-diff.c:104
+msgid "need two commit ranges"
+msgstr "необходими са два диапазона с подавания"
+
#: builtin/read-tree.c:40
msgid ""
"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) "
@@ -13068,7 +14689,7 @@ msgstr "git rebase--helper [ОПЦИЯ…]"
msgid "keep empty commits"
msgstr "запазване на празните подавания"
-#: builtin/rebase--helper.c:26 builtin/revert.c:123
+#: builtin/rebase--helper.c:26 builtin/revert.c:124
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
@@ -13123,11 +14744,11 @@ msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в с
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-#: builtin/receive-pack.c:31
+#: builtin/receive-pack.c:32
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:842
+#: builtin/receive-pack.c:830
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -13160,7 +14781,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:862
+#: builtin/receive-pack.c:850
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -13181,24 +14802,24 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1935
+#: builtin/receive-pack.c:1923
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1949
+#: builtin/receive-pack.c:1937
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
-#: builtin/reflog.c:532 builtin/reflog.c:537
+#: builtin/reflog.c:536 builtin/reflog.c:541
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време"
-#: builtin/remote.c:14
+#: builtin/remote.c:15
msgid "git remote [-v | --verbose]"
msgstr "git remote [-v | --verbose]"
-#: builtin/remote.c:15
+#: builtin/remote.c:16
msgid ""
"git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] <name> <url>"
@@ -13206,83 +14827,83 @@ msgstr ""
"git remote add [-t КЛОН] [-m ОСНОВЕН_КЛОН] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:16 builtin/remote.c:36
+#: builtin/remote.c:17 builtin/remote.c:37
msgid "git remote rename <old> <new>"
msgstr "git remote rename СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:17 builtin/remote.c:41
+#: builtin/remote.c:18 builtin/remote.c:42
msgid "git remote remove <name>"
msgstr "git remote remove ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:18 builtin/remote.c:46
+#: builtin/remote.c:19 builtin/remote.c:47
msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
msgstr "git remote set-head ИМЕ (-a | --auto | -d | --delete | КЛОН)"
-#: builtin/remote.c:19
+#: builtin/remote.c:20
msgid "git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>"
msgstr "git remote [-v | --verbose] show [-n] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:20
+#: builtin/remote.c:21
msgid "git remote prune [-n | --dry-run] <name>"
msgstr "git remote prune [-n | --dry-run] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:21
+#: builtin/remote.c:22
msgid ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]"
msgstr ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(ГРУПА | "
"ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ)…]"
-#: builtin/remote.c:22
+#: builtin/remote.c:23
msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches [--add] ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:23 builtin/remote.c:72
+#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:73
msgid "git remote get-url [--push] [--all] <name>"
msgstr "git remote get-url [--push] [--all] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:77
+#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:78
msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
msgstr "git remote set-url [--push] ИМЕ НОВ_АДРЕС [СТАР_АДРЕС]"
-#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:78
+#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:79
msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
msgstr "git remote set-url --add ИМЕ НОВ_АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:79
+#: builtin/remote.c:27 builtin/remote.c:80
msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
msgstr "git remote set-url --delete ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:31
+#: builtin/remote.c:32
msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
msgstr "git remote add [ОПЦИЯ…] ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:51
+#: builtin/remote.c:52
msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:52
+#: builtin/remote.c:53
msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches --add ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:57
+#: builtin/remote.c:58
msgid "git remote show [<options>] <name>"
msgstr "git remote show [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:62
+#: builtin/remote.c:63
msgid "git remote prune [<options>] <name>"
msgstr "git remote prune [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:67
+#: builtin/remote.c:68
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
msgstr "git remote update [ОПЦИЯ…] [ГРУПА | ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ…]"
-#: builtin/remote.c:96
+#: builtin/remote.c:97
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Обновяване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:128
+#: builtin/remote.c:129
msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
"\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
@@ -13290,90 +14911,86 @@ msgstr ""
"Използването само на „--mirror“ е опасно. Вместо това\n"
"ползвайте „--mirror=fetch“ или „--mirror=push“"
-#: builtin/remote.c:145
+#: builtin/remote.c:146
#, c-format
msgid "unknown mirror argument: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--mirror“: %s"
-#: builtin/remote.c:161
+#: builtin/remote.c:162
msgid "fetch the remote branches"
msgstr "отдалечените клони не могат да бъдат доставени"
-#: builtin/remote.c:163
+#: builtin/remote.c:164
msgid "import all tags and associated objects when fetching"
msgstr "внасяне на всички етикети и принадлежащите им обекти при доставяне"
-#: builtin/remote.c:166
+#: builtin/remote.c:167
msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
msgstr "може и да не се доставят никакви етикети (чрез опцията „--no-tags“)"
-#: builtin/remote.c:168
+#: builtin/remote.c:169
msgid "branch(es) to track"
msgstr "клон/и за следене"
-#: builtin/remote.c:169
+#: builtin/remote.c:170
msgid "master branch"
msgstr "основен клон"
-#: builtin/remote.c:170
-msgid "push|fetch"
-msgstr "издърпване|доставяне"
-
-#: builtin/remote.c:171
+#: builtin/remote.c:172
msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
msgstr ""
"настройване на отдалечено хранилище, от което да се издърпва или доставя"
-#: builtin/remote.c:183
+#: builtin/remote.c:184
msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
msgstr ""
"няма смисъл да се указва основен клон при използване на опцията „--mirror“"
-#: builtin/remote.c:185
+#: builtin/remote.c:186
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:192 builtin/remote.c:634
+#: builtin/remote.c:193 builtin/remote.c:635
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:196 builtin/remote.c:638
+#: builtin/remote.c:197 builtin/remote.c:639
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:236
+#: builtin/remote.c:237
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде настроен"
-#: builtin/remote.c:342
+#: builtin/remote.c:343
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не могат да бъдат получени"
-#: builtin/remote.c:441 builtin/remote.c:449
+#: builtin/remote.c:442 builtin/remote.c:450
msgid "(matching)"
msgstr "(съвпадащи)"
-#: builtin/remote.c:453
+#: builtin/remote.c:454
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:627 builtin/remote.c:762 builtin/remote.c:861
+#: builtin/remote.c:628 builtin/remote.c:764 builtin/remote.c:863
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "Такова отдалечено хранилище няма: %s"
-#: builtin/remote.c:644
+#: builtin/remote.c:645
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:664
+#: builtin/remote.c:665
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -13384,17 +15001,17 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:700
+#: builtin/remote.c:701
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:734
+#: builtin/remote.c:735
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:799
+#: builtin/remote.c:801
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -13408,121 +15025,121 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:813
+#: builtin/remote.c:815
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:914
+#: builtin/remote.c:916
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:917
+#: builtin/remote.c:919
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:919
+#: builtin/remote.c:921
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
-#: builtin/remote.c:921
+#: builtin/remote.c:923
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:962
+#: builtin/remote.c:964
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече "
"от 1 клон"
-#: builtin/remote.c:971
+#: builtin/remote.c:973
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:973
+#: builtin/remote.c:975
#, c-format
msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране (със сливания) върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:976
+#: builtin/remote.c:978
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:980
+#: builtin/remote.c:982
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:983
+#: builtin/remote.c:985
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:986
+#: builtin/remote.c:988
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s и с отдалечения клон „%s“\n"
-#: builtin/remote.c:1029
+#: builtin/remote.c:1031
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1032
+#: builtin/remote.c:1034
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1036
+#: builtin/remote.c:1038
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1039
+#: builtin/remote.c:1041
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се превърти"
-#: builtin/remote.c:1042
+#: builtin/remote.c:1044
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1049
+#: builtin/remote.c:1051
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1052
+#: builtin/remote.c:1054
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1056
+#: builtin/remote.c:1058
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1059
+#: builtin/remote.c:1061
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1127
+#: builtin/remote.c:1129
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1154
+#: builtin/remote.c:1156
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1155
+#: builtin/remote.c:1157
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1156 builtin/remote.c:1172 builtin/remote.c:1311
+#: builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1174 builtin/remote.c:1313
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
@@ -13530,25 +15147,25 @@ msgstr "(без адрес)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1170 builtin/remote.c:1172
+#: builtin/remote.c:1172 builtin/remote.c:1174
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1174 builtin/remote.c:1176 builtin/remote.c:1178
+#: builtin/remote.c:1176 builtin/remote.c:1178 builtin/remote.c:1180
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1174
+#: builtin/remote.c:1176
msgid "(not queried)"
msgstr "(без проверка)"
-#: builtin/remote.c:1176
+#: builtin/remote.c:1178
msgid "(unknown)"
msgstr "(непознат)"
-#: builtin/remote.c:1180
+#: builtin/remote.c:1182
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -13557,170 +15174,170 @@ msgstr ""
"хранилище\n"
" не е еднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1192
+#: builtin/remote.c:1194
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1195 builtin/remote.c:1221
+#: builtin/remote.c:1197 builtin/remote.c:1223
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1204
+#: builtin/remote.c:1206
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1212
+#: builtin/remote.c:1214
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1218
+#: builtin/remote.c:1220
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1239
+#: builtin/remote.c:1241
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1241
+#: builtin/remote.c:1243
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1256
+#: builtin/remote.c:1258
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1258
+#: builtin/remote.c:1260
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1268
+#: builtin/remote.c:1270
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1276
+#: builtin/remote.c:1278
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1278
+#: builtin/remote.c:1280
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1296
+#: builtin/remote.c:1298
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1297
+#: builtin/remote.c:1299
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1307
+#: builtin/remote.c:1309
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1308
+#: builtin/remote.c:1310
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1324
+#: builtin/remote.c:1326
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1327
+#: builtin/remote.c:1329
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1372
+#: builtin/remote.c:1374
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1435 builtin/remote.c:1489 builtin/remote.c:1557
+#: builtin/remote.c:1437 builtin/remote.c:1491 builtin/remote.c:1559
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1451
+#: builtin/remote.c:1453
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1458
+#: builtin/remote.c:1460
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1475
+#: builtin/remote.c:1477
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1477
+#: builtin/remote.c:1479
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1505
+#: builtin/remote.c:1507
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1531
+#: builtin/remote.c:1533
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1533
+#: builtin/remote.c:1535
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1535
+#: builtin/remote.c:1537
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
-#: builtin/remote.c:1542
+#: builtin/remote.c:1544
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1581
+#: builtin/remote.c:1583
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1589
+#: builtin/remote.c:1591
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
-#: builtin/remote.c:1591
+#: builtin/remote.c:1593
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/remote.c:1607
+#: builtin/remote.c:1609
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
-#: builtin/remote.c:1638
+#: builtin/remote.c:1640
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/repack.c:18
+#: builtin/repack.c:20
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/repack.c:23
+#: builtin/repack.c:25
msgid ""
"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
@@ -13729,100 +15346,100 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
-#: builtin/repack.c:180
+#: builtin/repack.c:287
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:182
+#: builtin/repack.c:289
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:185
+#: builtin/repack.c:292
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:187
+#: builtin/repack.c:294
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:189
+#: builtin/repack.c:296
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:191
+#: builtin/repack.c:298
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:194
+#: builtin/repack.c:301
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:196
+#: builtin/repack.c:303
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:197
+#: builtin/repack.c:304
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:198
+#: builtin/repack.c:305
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:200
+#: builtin/repack.c:307
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:202
+#: builtin/repack.c:309
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:203 builtin/repack.c:209
+#: builtin/repack.c:310 builtin/repack.c:316
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:204
+#: builtin/repack.c:311
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:206
+#: builtin/repack.c:313
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:208
+#: builtin/repack.c:315
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:210
+#: builtin/repack.c:317
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:212
+#: builtin/repack.c:319
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:214
+#: builtin/repack.c:321
msgid "do not repack this pack"
msgstr "без препакетиране на този пакет"
-#: builtin/repack.c:224
+#: builtin/repack.c:331
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:228
+#: builtin/repack.c:335
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:425 builtin/worktree.c:139
+#: builtin/repack.c:510 builtin/worktree.c:140
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -13851,10 +15468,109 @@ msgstr "git replace -d ОБЕКТ…"
msgid "git replace [--format=<format>] [-l [<pattern>]]"
msgstr "git replace [--format=ФОРМАТ] [-l [ШАБЛОН]]"
-#: builtin/replace.c:371 builtin/replace.c:415 builtin/replace.c:445
+#: builtin/replace.c:57 builtin/replace.c:203 builtin/replace.c:206
#, c-format
-msgid "Not a valid object name: '%s'"
-msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
+msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
+msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
+
+#: builtin/replace.c:86
+#, c-format
+msgid ""
+"invalid replace format '%s'\n"
+"valid formats are 'short', 'medium' and 'long'"
+msgstr ""
+"неправилен формат са заместване: „%s“\n"
+"възможните формати са „short“ (кратък), „medium“ (среден) и „long“ (дълъг)"
+
+#: builtin/replace.c:121
+#, c-format
+msgid "replace ref '%s' not found"
+msgstr "указателят за замяна „%s“ не може да бъде открит"
+
+#: builtin/replace.c:137
+#, c-format
+msgid "Deleted replace ref '%s'"
+msgstr "Указателят за замяна е изтрит: „%s“"
+
+#: builtin/replace.c:149
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid ref name"
+msgstr "„%s“ е неправилно име за указател за замяна"
+
+#: builtin/replace.c:154
+#, c-format
+msgid "replace ref '%s' already exists"
+msgstr "указателят за замяна „%s“ вече съществува"
+
+#: builtin/replace.c:174
+#, c-format
+msgid ""
+"Objects must be of the same type.\n"
+"'%s' points to a replaced object of type '%s'\n"
+"while '%s' points to a replacement object of type '%s'."
+msgstr ""
+"Обектите трябва да са еднакъв вид.\n"
+"„%s“ сочи към заменен обект „%s“,\n"
+"а „%s“ сочи към заместващ обект от вид „%s“."
+
+#: builtin/replace.c:225
+#, c-format
+msgid "unable to open %s for writing"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
+
+#: builtin/replace.c:238
+msgid "cat-file reported failure"
+msgstr "изпълнението на „cat-file“ завърши с грешка"
+
+#: builtin/replace.c:254
+#, c-format
+msgid "unable to open %s for reading"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за четене"
+
+#: builtin/replace.c:268
+msgid "unable to spawn mktree"
+msgstr "не може да се създаде процес за „mktree“"
+
+#: builtin/replace.c:272
+msgid "unable to read from mktree"
+msgstr "не може да се прочете от „mktree“"
+
+#: builtin/replace.c:281
+msgid "mktree reported failure"
+msgstr "„mktree“ завърши с грешка"
+
+#: builtin/replace.c:285
+msgid "mktree did not return an object name"
+msgstr "„mktree“ не върна име на обект"
+
+#: builtin/replace.c:294
+#, c-format
+msgid "unable to fstat %s"
+msgstr "„fstat“ не може да се изпълни върху „%s“"
+
+#: builtin/replace.c:299
+msgid "unable to write object to database"
+msgstr "обектът не може да бъде записан в базата от данни"
+
+#: builtin/replace.c:318 builtin/replace.c:371 builtin/replace.c:415
+#: builtin/replace.c:445
+#, c-format
+msgid "not a valid object name: '%s'"
+msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
+
+#: builtin/replace.c:322
+#, c-format
+msgid "unable to get object type for %s"
+msgstr "не може да се определи видът на обекта „%s“"
+
+#: builtin/replace.c:338
+msgid "editing object file failed"
+msgstr "неуспешно редактиране на файла с обектите"
+
+#: builtin/replace.c:347
+#, c-format
+msgid "new object is the same as the old one: '%s'"
+msgstr "новият и старият обект са един и същ: „%s“"
#: builtin/replace.c:407
#, c-format
@@ -13877,8 +15593,8 @@ msgstr ""
#: builtin/replace.c:460
#, c-format
-msgid "the original commit '%s' has a gpg signature."
-msgstr "Първоначалното подаване „%s“ е с подпис на GPG."
+msgid "the original commit '%s' has a gpg signature"
+msgstr "първоначалното подаване „%s“ е с подпис на GPG"
#: builtin/replace.c:461
msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
@@ -13889,6 +15605,16 @@ msgstr "Подписът ще бъде премахнат в заменящот
msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
msgstr "заменящото подаване за „%s“ не може да бъде записано"
+#: builtin/replace.c:479
+#, c-format
+msgid "graft for '%s' unnecessary"
+msgstr "присадката за „%s“ е излишна"
+
+#: builtin/replace.c:482
+#, c-format
+msgid "new commit is the same as the old one: '%s'"
+msgstr "новото и старото подаване са едно и също: „%s“"
+
#: builtin/replace.c:514
#, c-format
msgid ""
@@ -13930,6 +15656,42 @@ msgstr "без форматирано извеждане на съдържани
msgid "use this format"
msgstr "използване на този ФОРМАТ"
+#: builtin/replace.c:556
+msgid "--format cannot be used when not listing"
+msgstr "опцията „--format“ изисква извеждане на списък"
+
+#: builtin/replace.c:564
+msgid "-f only makes sense when writing a replacement"
+msgstr "опцията „-f“ изисква запазването на заместител"
+
+#: builtin/replace.c:568
+msgid "--raw only makes sense with --edit"
+msgstr "опцията „--raw“ изисква „--edit“"
+
+#: builtin/replace.c:574
+msgid "-d needs at least one argument"
+msgstr "опцията „-d“ изисква поне един аргумент"
+
+#: builtin/replace.c:580
+msgid "bad number of arguments"
+msgstr "неправилен брой аргументи"
+
+#: builtin/replace.c:586
+msgid "-e needs exactly one argument"
+msgstr "опцията „-e“ изисква поне един аргумент"
+
+#: builtin/replace.c:592
+msgid "-g needs at least one argument"
+msgstr "опцията „-g“ изисква поне един аргумент"
+
+#: builtin/replace.c:598
+msgid "--convert-graft-file takes no argument"
+msgstr "опцията „--convert-graft-file“ не приема аргументи"
+
+#: builtin/replace.c:604
+msgid "only one pattern can be given with -l"
+msgstr "опцията „-l“ приема точно един шаблон"
+
#: builtin/rerere.c:13
msgid "git rerere [clear | forget <path>... | status | remaining | diff | gc]"
msgstr "git rerere [clear | forget ПЪТ… | status | remaining | diff | gc]"
@@ -14068,24 +15830,24 @@ msgstr "Индексът не може да бъде занулен към ве
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:397
+#: builtin/rev-list.c:399
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
-#: builtin/rev-list.c:455
+#: builtin/rev-list.c:457
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
-#: builtin/rev-list.c:458
+#: builtin/rev-list.c:460
#, c-format
msgid "invalid sparse value '%s'"
msgstr "неправилна частична стойност: %s"
-#: builtin/rev-list.c:499
+#: builtin/rev-list.c:501
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-list.c:502
+#: builtin/rev-list.c:504
msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
msgstr "опцията „--use-bitmap-index“ е несъвместима с филтриране на обектите"
@@ -14120,84 +15882,84 @@ msgstr ""
"За повече информация за първия вариант изпълнете „git rev-parse --parseopt -"
"h“"
-#: builtin/revert.c:23
+#: builtin/revert.c:24
msgid "git revert [<options>] <commit-ish>..."
msgstr "git revert [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/revert.c:24
+#: builtin/revert.c:25
msgid "git revert <subcommand>"
msgstr "git revert ПОДКОМАНДА"
-#: builtin/revert.c:29
+#: builtin/revert.c:30
msgid "git cherry-pick [<options>] <commit-ish>..."
msgstr "git cherry-pick [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/revert.c:30
+#: builtin/revert.c:31
msgid "git cherry-pick <subcommand>"
msgstr "git cherry-pick ПОДКОМАНДА"
-#: builtin/revert.c:90
+#: builtin/revert.c:91
#, c-format
msgid "%s: %s cannot be used with %s"
msgstr "%s: опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/revert.c:99
+#: builtin/revert.c:100
msgid "end revert or cherry-pick sequence"
msgstr "завършване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:100
+#: builtin/revert.c:101
msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
msgstr "продължаване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:101
+#: builtin/revert.c:102
msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
msgstr "отмяна на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:102
+#: builtin/revert.c:103
msgid "don't automatically commit"
msgstr "без автоматично подаване"
-#: builtin/revert.c:103
+#: builtin/revert.c:104
msgid "edit the commit message"
msgstr "редактиране на съобщението при подаване"
-#: builtin/revert.c:106
+#: builtin/revert.c:107
msgid "parent-number"
msgstr "номер на родителя"
-#: builtin/revert.c:107
+#: builtin/revert.c:108
msgid "select mainline parent"
msgstr "избор на основния родител"
-#: builtin/revert.c:109
+#: builtin/revert.c:110
msgid "merge strategy"
msgstr "стратегия на сливане"
-#: builtin/revert.c:110
+#: builtin/revert.c:111
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/revert.c:111
+#: builtin/revert.c:112
msgid "option for merge strategy"
msgstr "опция за стратегията на сливане"
-#: builtin/revert.c:120
+#: builtin/revert.c:121
msgid "append commit name"
msgstr "добавяне на името на подаването"
-#: builtin/revert.c:122
+#: builtin/revert.c:123
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "запазване на първоначално празните подавания"
-#: builtin/revert.c:124
+#: builtin/revert.c:125
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "запазване на излишните, празни подавания"
-#: builtin/revert.c:214
+#: builtin/revert.c:219
msgid "revert failed"
msgstr "неуспешна отмяна"
-#: builtin/revert.c:227
+#: builtin/revert.c:232
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "неуспешно отбиране"
@@ -14272,6 +16034,12 @@ msgstr ""
"изходният код да е 0, дори ако никой файл нe e напаснал с шаблона за "
"изтриване"
+#: builtin/rm.c:288
+msgid "please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
+msgstr ""
+"за да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
+"или ги скатайте"
+
#: builtin/rm.c:306
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
@@ -14351,8 +16119,8 @@ msgid "Show the email address of each author"
msgstr "Извеждане на адреса на е-поща за всеки автор"
#: builtin/shortlog.c:271
-msgid "w[,i1[,i2]]"
-msgstr "ШИРОЧИНА[,ОТСТЪП_1[,ОТСТЪП_2]]"
+msgid "<w>[,<i1>[,<i2>]]"
+msgstr "<ШИРОЧИНА>[,<ОТСТЪП_1>[,<ОТСТЪП_2>]]"
#: builtin/shortlog.c:272
msgid "Linewrap output"
@@ -14360,11 +16128,11 @@ msgstr ""
"Пренасяне на редовете до тази обща ШИРОЧИНА (76), с ОТСТЪП_1 (6) за първия "
"ред и ОТСТЪП_2 (9) за останалите"
-#: builtin/shortlog.c:298
+#: builtin/shortlog.c:299
msgid "too many arguments given outside repository"
msgstr "прекалено много аргументи извън хранилище"
-#: builtin/show-branch.c:12
+#: builtin/show-branch.c:13
msgid ""
"git show-branch [-a | --all] [-r | --remotes] [--topo-order | --date-order]\n"
"\t\t[--current] [--color[=<when>] | --no-color] [--sparse]\n"
@@ -14376,133 +16144,133 @@ msgstr ""
" [--more=БРОЙ | --list | --independent | --merge-base]\n"
" [--no-name | --sha1-name] [--topics] [(РЕВИЗИЯ | УКАЗАТЕЛ)…]"
-#: builtin/show-branch.c:16
+#: builtin/show-branch.c:17
msgid "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
msgstr "git show-branch (-g | --reflog)[=БРОЙ[,БАЗА]] [--list] [УКАЗАТЕЛ]"
-#: builtin/show-branch.c:376
+#: builtin/show-branch.c:395
#, c-format
msgid "ignoring %s; cannot handle more than %d ref"
msgid_plural "ignoring %s; cannot handle more than %d refs"
msgstr[0] "„%s“ се прескача — не може да се обработят повече от %d указател"
msgstr[1] "„%s“ се прескача — не може да се обработят повече от %d указатели"
-#: builtin/show-branch.c:530
+#: builtin/show-branch.c:549
#, c-format
msgid "no matching refs with %s"
msgstr "никой указател не съвпада с „%s“"
-#: builtin/show-branch.c:626
+#: builtin/show-branch.c:645
msgid "show remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане на следящите и локалните клони"
-#: builtin/show-branch.c:628
+#: builtin/show-branch.c:647
msgid "show remote-tracking branches"
msgstr "извеждане на следящите клони"
-#: builtin/show-branch.c:630
+#: builtin/show-branch.c:649
msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
msgstr "оцветяване на „*!+-“ според клоните"
-#: builtin/show-branch.c:632
+#: builtin/show-branch.c:651
msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ подавания от общия предшественик"
-#: builtin/show-branch.c:634
+#: builtin/show-branch.c:653
msgid "synonym to more=-1"
msgstr "синоним на „more=-1“"
-#: builtin/show-branch.c:635
+#: builtin/show-branch.c:654
msgid "suppress naming strings"
msgstr "без низове за имената на клоните"
-#: builtin/show-branch.c:637
+#: builtin/show-branch.c:656
msgid "include the current branch"
msgstr "включване и на текущия клон"
-#: builtin/show-branch.c:639
+#: builtin/show-branch.c:658
msgid "name commits with their object names"
msgstr "именуване на подаванията с имената им на обекти"
-#: builtin/show-branch.c:641
+#: builtin/show-branch.c:660
msgid "show possible merge bases"
msgstr "извеждане на възможните бази за сливания"
-#: builtin/show-branch.c:643
+#: builtin/show-branch.c:662
msgid "show refs unreachable from any other ref"
msgstr "извеждане на недостижимите указатели"
-#: builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/show-branch.c:664
msgid "show commits in topological order"
msgstr "извеждане на подаванията в топологическа подредба"
-#: builtin/show-branch.c:648
+#: builtin/show-branch.c:667
msgid "show only commits not on the first branch"
msgstr "извеждане само на подаванията, които не са от първия клон"
-#: builtin/show-branch.c:650
+#: builtin/show-branch.c:669
msgid "show merges reachable from only one tip"
msgstr "извеждане на сливанията, които могат да се достигнат само от един връх"
-#: builtin/show-branch.c:652
+#: builtin/show-branch.c:671
msgid "topologically sort, maintaining date order where possible"
msgstr ""
"топологическа подредба, при запазване на подредбата по дата, доколкото е\n"
"възможно"
-#: builtin/show-branch.c:655
+#: builtin/show-branch.c:674
msgid "<n>[,<base>]"
msgstr "БРОЙ[,БАЗА]"
-#: builtin/show-branch.c:656
+#: builtin/show-branch.c:675
msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
msgstr "показване на най-много БРОЙ журнални записа с начало съответната БАЗА"
-#: builtin/show-branch.c:690
+#: builtin/show-branch.c:711
msgid ""
"--reflog is incompatible with --all, --remotes, --independent or --merge-base"
msgstr ""
"опцията „--reflog“ е несъвместима с опциите „--all“, „--remotes“, „--"
"independent“ и „--merge-base“"
-#: builtin/show-branch.c:714
+#: builtin/show-branch.c:735
msgid "no branches given, and HEAD is not valid"
msgstr "не е зададен клон, а указателят „HEAD“ е неправилен"
-#: builtin/show-branch.c:717
+#: builtin/show-branch.c:738
msgid "--reflog option needs one branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква точно едно име на клон"
-#: builtin/show-branch.c:720
+#: builtin/show-branch.c:741
#, c-format
msgid "only %d entry can be shown at one time."
msgid_plural "only %d entries can be shown at one time."
msgstr[0] "само %d запис може да бъде показан наведнъж."
msgstr[1] "само %d записа може да бъде показани наведнъж."
-#: builtin/show-branch.c:724
+#: builtin/show-branch.c:745
#, c-format
msgid "no such ref %s"
msgstr "такъв указател няма: %s"
-#: builtin/show-branch.c:808
+#: builtin/show-branch.c:829
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d rev."
msgid_plural "cannot handle more than %d revs."
msgstr[0] "не може да се обработи повече от %d указател."
msgstr[1] "не може да се обработят повече от %d указатели."
-#: builtin/show-branch.c:812
+#: builtin/show-branch.c:833
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref."
msgstr "„%s“ е неправилен указател."
-#: builtin/show-branch.c:815
+#: builtin/show-branch.c:836
#, c-format
msgid "cannot find commit %s (%s)"
msgstr "подаването „%s“ (%s) липсва"
-#: builtin/show-ref.c:10
+#: builtin/show-ref.c:11
msgid ""
"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
"hash[=<n>]] [--abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [<pattern>...]"
@@ -14510,41 +16278,41 @@ msgstr ""
"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
"hash[=ЧИСЛО]] [--abbrev[=ЧИСЛО]] [--tags] [--heads] [--] [ШАБЛОН…]"
-#: builtin/show-ref.c:11
+#: builtin/show-ref.c:12
msgid "git show-ref --exclude-existing[=<pattern>]"
msgstr "git show-ref --exclude-existing[=ШАБЛОН]"
-#: builtin/show-ref.c:159
+#: builtin/show-ref.c:160
msgid "only show tags (can be combined with heads)"
msgstr "извеждане на етикетите (може да се комбинира с върховете)"
-#: builtin/show-ref.c:160
+#: builtin/show-ref.c:161
msgid "only show heads (can be combined with tags)"
msgstr "извеждане на върховете (може да се комбинира с етикетите)"
-#: builtin/show-ref.c:161
+#: builtin/show-ref.c:162
msgid "stricter reference checking, requires exact ref path"
msgstr "строга проверка на указателите, изисква се указател с пълен път"
-#: builtin/show-ref.c:164 builtin/show-ref.c:166
+#: builtin/show-ref.c:165 builtin/show-ref.c:167
msgid "show the HEAD reference, even if it would be filtered out"
msgstr "задължително извеждане и на указателя HEAD"
-#: builtin/show-ref.c:168
+#: builtin/show-ref.c:169
msgid "dereference tags into object IDs"
msgstr "да се извеждат идентификаторите на обектите-етикети"
-#: builtin/show-ref.c:170
+#: builtin/show-ref.c:171
msgid "only show SHA1 hash using <n> digits"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ цифри от всяка сума по SHA1"
-#: builtin/show-ref.c:174
+#: builtin/show-ref.c:175
msgid "do not print results to stdout (useful with --verify)"
msgstr ""
"без извеждане на резултатите на стандартния изход (полезно с опцията „--"
"verify“)"
-#: builtin/show-ref.c:176
+#: builtin/show-ref.c:177
msgid "show refs from stdin that aren't in local repository"
msgstr ""
"извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
@@ -14566,12 +16334,12 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:37 builtin/submodule--helper.c:1688
+#: builtin/submodule--helper.c:37 builtin/submodule--helper.c:1833
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:44 builtin/submodule--helper.c:1697
+#: builtin/submodule--helper.c:44 builtin/submodule--helper.c:1842
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
@@ -14581,25 +16349,63 @@ msgid "submodule--helper print-default-remote takes no arguments"
msgstr ""
"командата „print-default-remote“ на „submodule--helper“ не приема аргументи"
-#: builtin/submodule--helper.c:98
+#: builtin/submodule--helper.c:99
#, c-format
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:406 builtin/submodule--helper.c:1211
+#: builtin/submodule--helper.c:407 builtin/submodule--helper.c:1356
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
-#: builtin/submodule--helper.c:411
+#: builtin/submodule--helper.c:412
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:462 builtin/submodule--helper.c:485
+#: builtin/submodule--helper.c:469 builtin/submodule--helper.c:606
+#: builtin/submodule--helper.c:629
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:500
+#: builtin/submodule--helper.c:521
+#, c-format
+msgid "Entering '%s'\n"
+msgstr "Влизане в „%s“\n"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:524
+#, c-format
+msgid ""
+"run_command returned non-zero status for %s\n"
+"."
+msgstr ""
+"изпълнената команда завърши с ненулев изход за „%s“\n"
+"."
+
+#: builtin/submodule--helper.c:545
+#, c-format
+msgid ""
+"run_command returned non-zero status while recursing in the nested "
+"submodules of %s\n"
+"."
+msgstr ""
+"изпълнената команда завърши с ненулев изход при обхождане на подмодулите, "
+"вложени в „%s“\n"
+"."
+
+#: builtin/submodule--helper.c:561
+msgid "Suppress output of entering each submodule command"
+msgstr "Без извеждане на изход при въвеждането на всяка команда за подмодули"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:563 builtin/submodule--helper.c:1040
+msgid "Recurse into nested submodules"
+msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:568
+msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] <command>"
+msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] КОМАНДА"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:644
#, c-format
msgid ""
"could not lookup configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
@@ -14608,55 +16414,55 @@ msgstr ""
"настройката „%s“ липсва. Приема се, че това хранилище е правилният източник "
"за себе си."
-#: builtin/submodule--helper.c:511
+#: builtin/submodule--helper.c:655
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:515
+#: builtin/submodule--helper.c:659
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:525
+#: builtin/submodule--helper.c:669
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:532
+#: builtin/submodule--helper.c:676
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:554
+#: builtin/submodule--helper.c:698
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:559
+#: builtin/submodule--helper.c:703
msgid "git submodule--helper init [<path>]"
msgstr "git submodule--helper name [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:631 builtin/submodule--helper.c:757
+#: builtin/submodule--helper.c:775 builtin/submodule--helper.c:901
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:670
+#: builtin/submodule--helper.c:814
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "указателят сочен от „HEAD“ в подмодула „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/submodule--helper.c:697 builtin/submodule--helper.c:866
+#: builtin/submodule--helper.c:841 builtin/submodule--helper.c:1010
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:721 builtin/submodule--helper.c:1031
+#: builtin/submodule--helper.c:865 builtin/submodule--helper.c:1176
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Заглушаване на изхода за състоянието на подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:722
+#: builtin/submodule--helper.c:866
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -14664,51 +16470,47 @@ msgstr ""
"Използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:723
+#: builtin/submodule--helper.c:867
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:728
+#: builtin/submodule--helper.c:872
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:752
+#: builtin/submodule--helper.c:896
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:816
+#: builtin/submodule--helper.c:960
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Синхронизиране на адреса на подмодул за „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:822
+#: builtin/submodule--helper.c:966
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:836
+#: builtin/submodule--helper.c:980
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/submodule--helper.c:847
+#: builtin/submodule--helper.c:991
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
-#: builtin/submodule--helper.c:895
+#: builtin/submodule--helper.c:1038
msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "Без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:897
-msgid "Recurse into nested submodules"
-msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:902
+#: builtin/submodule--helper.c:1045
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:956
+#: builtin/submodule--helper.c:1099
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -14717,7 +16519,7 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа директория „.git“.\n"
"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: builtin/submodule--helper.c:968
+#: builtin/submodule--helper.c:1111
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -14726,83 +16528,83 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Можете да ги "
"отхвърлите с опцията „-f“"
-#: builtin/submodule--helper.c:976
+#: builtin/submodule--helper.c:1119
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Директорията „%s“ е изчистена\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:978
+#: builtin/submodule--helper.c:1121
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „%s“ не може да бъде изтрита\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:987
+#: builtin/submodule--helper.c:1132
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "празната директория за подмодула „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1003
+#: builtin/submodule--helper.c:1148
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1032
+#: builtin/submodule--helper.c:1177
msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
"Изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
"локални промени"
-#: builtin/submodule--helper.c:1033
+#: builtin/submodule--helper.c:1178
msgid "Unregister all submodules"
msgstr "Премахване на регистрациите на всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1038
+#: builtin/submodule--helper.c:1183
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1052
+#: builtin/submodule--helper.c:1197
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1145 builtin/submodule--helper.c:1148
+#: builtin/submodule--helper.c:1290 builtin/submodule--helper.c:1293
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1184
+#: builtin/submodule--helper.c:1329
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1191
+#: builtin/submodule--helper.c:1336
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1214
+#: builtin/submodule--helper.c:1359
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1217
+#: builtin/submodule--helper.c:1362
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1220
+#: builtin/submodule--helper.c:1365
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1228
+#: builtin/submodule--helper.c:1373
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:1231 builtin/submodule--helper.c:1606
+#: builtin/submodule--helper.c:1376 builtin/submodule--helper.c:1751
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1236
+#: builtin/submodule--helper.c:1381
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -14810,85 +16612,85 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
-#: builtin/submodule--helper.c:1267
+#: builtin/submodule--helper.c:1412
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1281
+#: builtin/submodule--helper.c:1426
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1347
+#: builtin/submodule--helper.c:1492
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:1351
+#: builtin/submodule--helper.c:1496
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1380
+#: builtin/submodule--helper.c:1525
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1409
+#: builtin/submodule--helper.c:1554
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1544
+#: builtin/submodule--helper.c:1689
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:1555
+#: builtin/submodule--helper.c:1700
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:1585 builtin/submodule--helper.c:1808
+#: builtin/submodule--helper.c:1730 builtin/submodule--helper.c:1953
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:1588
+#: builtin/submodule--helper.c:1733
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1592
+#: builtin/submodule--helper.c:1737
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1598
+#: builtin/submodule--helper.c:1743
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:1601
+#: builtin/submodule--helper.c:1746
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:1603
+#: builtin/submodule--helper.c:1748
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:1604
+#: builtin/submodule--helper.c:1749
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1611
+#: builtin/submodule--helper.c:1756
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1624
+#: builtin/submodule--helper.c:1769
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1692
+#: builtin/submodule--helper.c:1837
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -14897,20 +16699,20 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:1809
+#: builtin/submodule--helper.c:1954
msgid "recurse into submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:1815
+#: builtin/submodule--helper.c:1960
msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper name embed-git-dir [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1901
+#: builtin/submodule--helper.c:2071
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1907
+#: builtin/submodule--helper.c:2077
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -14935,15 +16737,15 @@ msgstr "изтриване на символен указател"
msgid "shorten ref output"
msgstr "кратка информация за указателя"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:363
msgid "reason"
msgstr "причина"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:363
msgid "reason of the update"
msgstr "причина за обновяването"
-#: builtin/tag.c:24
+#: builtin/tag.c:25
msgid ""
"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>] <tagname> "
"[<head>]"
@@ -14951,11 +16753,11 @@ msgstr ""
"git tag [-a | -s | -u ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ] [-f] [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ] "
"ЕТИКЕТ [ВРЪХ]"
-#: builtin/tag.c:25
+#: builtin/tag.c:26
msgid "git tag -d <tagname>..."
msgstr "git tag -d ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/tag.c:26
+#: builtin/tag.c:27
msgid ""
"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--no-contains <commit>] [--"
"points-at <object>]\n"
@@ -14964,21 +16766,21 @@ msgstr ""
"git tag -l [-n[БРОЙ]] [--contains ПОДАВАНЕ] [--points-at ОБЕКТ]\n"
" [--format=ФОРМАТ] [--[no-]merged [ПОДАВАНЕ]] [ШАБЛОН…]"
-#: builtin/tag.c:28
+#: builtin/tag.c:29
msgid "git tag -v [--format=<format>] <tagname>..."
msgstr "git tag -v [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/tag.c:86
+#: builtin/tag.c:87
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "етикетът „%s“ не е открит."
-#: builtin/tag.c:102
+#: builtin/tag.c:103
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Изтрит е етикетът „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/tag.c:132
+#: builtin/tag.c:133
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -14991,7 +16793,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/tag.c:136
+#: builtin/tag.c:137
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -15006,151 +16808,151 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги "
"изтриете вие.\n"
-#: builtin/tag.c:190
+#: builtin/tag.c:191
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
-#: builtin/tag.c:192
+#: builtin/tag.c:193
msgid "unable to write tag file"
msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
-#: builtin/tag.c:217
+#: builtin/tag.c:218
msgid "bad object type."
msgstr "неправилен вид обект."
-#: builtin/tag.c:266
+#: builtin/tag.c:267
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
-#: builtin/tag.c:273
+#: builtin/tag.c:274
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-#: builtin/tag.c:382
+#: builtin/tag.c:383
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:384
+#: builtin/tag.c:385
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:386
+#: builtin/tag.c:387
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:387
+#: builtin/tag.c:388
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:389
+#: builtin/tag.c:390
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:391
+#: builtin/tag.c:392
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:393
+#: builtin/tag.c:394
msgid "tag message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ за етикет"
-#: builtin/tag.c:395
+#: builtin/tag.c:396
msgid "force edit of tag message"
msgstr "принудително редактиране на съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:396
+#: builtin/tag.c:397
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:400
+#: builtin/tag.c:401
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:401
+#: builtin/tag.c:402
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:402 builtin/update-ref.c:368
+#: builtin/tag.c:403 builtin/update-ref.c:369
msgid "create a reflog"
msgstr "създаване на журнал на указателите"
-#: builtin/tag.c:404
+#: builtin/tag.c:405
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:405
+#: builtin/tag.c:406
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:406 builtin/tag.c:408
+#: builtin/tag.c:407 builtin/tag.c:409
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:407 builtin/tag.c:409
+#: builtin/tag.c:408 builtin/tag.c:410
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които не съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:410
+#: builtin/tag.c:411
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите етикети"
-#: builtin/tag.c:411
+#: builtin/tag.c:412
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
-#: builtin/tag.c:416
+#: builtin/tag.c:417
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на ОБЕКТА"
-#: builtin/tag.c:460
+#: builtin/tag.c:461
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:482
+#: builtin/tag.c:483
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-n“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:484
+#: builtin/tag.c:485
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:486
+#: builtin/tag.c:487
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:488
+#: builtin/tag.c:489
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:490
+#: builtin/tag.c:491
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват режим на списък."
-#: builtin/tag.c:501
+#: builtin/tag.c:502
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:520
+#: builtin/tag.c:521
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:526
+#: builtin/tag.c:527
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:531
+#: builtin/tag.c:532
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:562
+#: builtin/tag.c:563
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/unpack-objects.c:498
+#: builtin/unpack-objects.c:500
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Разпакетиране на обектите"
@@ -15159,11 +16961,6 @@ msgstr "Разпакетиране на обектите"
msgid "failed to create directory %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/update-index.c:88
-#, c-format
-msgid "failed to stat %s"
-msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-
#: builtin/update-index.c:98
#, c-format
msgid "failed to create file %s"
@@ -15224,153 +17021,153 @@ msgstr ""
msgid " OK"
msgstr " Добре"
-#: builtin/update-index.c:589
+#: builtin/update-index.c:588
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:946
+#: builtin/update-index.c:944
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:949
+#: builtin/update-index.c:947
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:952
+#: builtin/update-index.c:950
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:954
+#: builtin/update-index.c:952
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:956
+#: builtin/update-index.c:954
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:958
+#: builtin/update-index.c:956
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:961
+#: builtin/update-index.c:959
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:965
+#: builtin/update-index.c:963
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:969
+#: builtin/update-index.c:967
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:970
+#: builtin/update-index.c:968
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:979
+#: builtin/update-index.c:977
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:982
+#: builtin/update-index.c:980
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:985
+#: builtin/update-index.c:983
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:988
+#: builtin/update-index.c:986
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:991
+#: builtin/update-index.c:989
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:993
+#: builtin/update-index.c:991
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:993
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:997
+#: builtin/update-index.c:995
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:1001
+#: builtin/update-index.c:999
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:1005
+#: builtin/update-index.c:1003
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:1009
+#: builtin/update-index.c:1007
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:1013
+#: builtin/update-index.c:1011
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:1016
+#: builtin/update-index.c:1014
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:1018
+#: builtin/update-index.c:1016
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:1022
+#: builtin/update-index.c:1020
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:1024
+#: builtin/update-index.c:1022
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1026
+#: builtin/update-index.c:1024
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1028
+#: builtin/update-index.c:1026
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
-#: builtin/update-index.c:1030
+#: builtin/update-index.c:1028
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr ""
"включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1032
+#: builtin/update-index.c:1030
msgid "write out the index even if is not flagged as changed"
msgstr "запис на индекса, дори да не е отбелязан като променен"
-#: builtin/update-index.c:1034
+#: builtin/update-index.c:1032
msgid "enable or disable file system monitor"
msgstr "включване или изключване на наблюдението на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1036
+#: builtin/update-index.c:1034
msgid "mark files as fsmonitor valid"
msgstr "отбелязване на файловете, че могат да се следят чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1039
+#: builtin/update-index.c:1037
msgid "clear fsmonitor valid bit"
msgstr "изчистване на флага за следенето чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1138
+#: builtin/update-index.c:1136
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -15378,7 +17175,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я или я "
"изтрийте, за да включите разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1147
+#: builtin/update-index.c:1145
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -15386,7 +17183,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я или "
"я изтрийте, за да изключите разделянето на индекса."
-#: builtin/update-index.c:1158
+#: builtin/update-index.c:1156
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -15394,11 +17191,11 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я "
"или я изтрийте, за да изключите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1162
+#: builtin/update-index.c:1160
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
-#: builtin/update-index.c:1170
+#: builtin/update-index.c:1168
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -15406,29 +17203,29 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я "
"или я изтрийте, за да включите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1174
+#: builtin/update-index.c:1172
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Кешът за неследените файлове е включен за „%s“"
-#: builtin/update-index.c:1182
+#: builtin/update-index.c:1180
msgid "core.fsmonitor is unset; set it if you really want to enable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ не е зададена. Задайте я, за да включите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1186
+#: builtin/update-index.c:1184
msgid "fsmonitor enabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е включено"
-#: builtin/update-index.c:1189
+#: builtin/update-index.c:1187
msgid ""
"core.fsmonitor is set; remove it if you really want to disable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ е зададена. Изтрийте я, за да изключите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1193
+#: builtin/update-index.c:1191
msgid "fsmonitor disabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е изключено"
@@ -15444,21 +17241,21 @@ msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ НОВА_С
msgid "git update-ref [<options>] --stdin [-z]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] --stdin [-z]"
-#: builtin/update-ref.c:363
+#: builtin/update-ref.c:364
msgid "delete the reference"
msgstr "изтриване на указателя"
-#: builtin/update-ref.c:365
+#: builtin/update-ref.c:366
msgid "update <refname> not the one it points to"
msgstr "обновяване на ИМЕто_НА_УКАЗАТЕЛя, а не това, към което сочи"
-#: builtin/update-ref.c:366
+#: builtin/update-ref.c:367
msgid "stdin has NUL-terminated arguments"
msgstr ""
"някои от елементите подадени на стандартния вход завършват с нулевия знак "
"„NUL“"
-#: builtin/update-ref.c:367
+#: builtin/update-ref.c:368
msgid "read updates from stdin"
msgstr "изчитане на указателите от стандартния вход"
@@ -15487,15 +17284,15 @@ msgstr ""
msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
msgstr "трансферът да се преустанови след този БРОЙ секунди"
-#: builtin/verify-commit.c:18
+#: builtin/verify-commit.c:20
msgid "git verify-commit [-v | --verbose] <commit>..."
msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/verify-commit.c:73
+#: builtin/verify-commit.c:76
msgid "print commit contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на подаването"
-#: builtin/verify-commit.c:74 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/verify-commit.c:77 builtin/verify-tag.c:38
msgid "print raw gpg status output"
msgstr "извеждане на необработения изход от състоянието на „gpg“"
@@ -15547,23 +17344,23 @@ msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:58
+#: builtin/worktree.c:59
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
-#: builtin/worktree.c:64
+#: builtin/worktree.c:65
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
-#: builtin/worktree.c:69 builtin/worktree.c:78
+#: builtin/worktree.c:70 builtin/worktree.c:79
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: builtin/worktree.c:88
+#: builtin/worktree.c:89
#, c-format
msgid ""
"Removing worktrees/%s: short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read "
@@ -15572,202 +17369,202 @@ msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното "
"(очаквани: %<PRIuMAX> байта, получени: %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/worktree.c:96
+#: builtin/worktree.c:97
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
-#: builtin/worktree.c:105
+#: builtin/worktree.c:106
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
"местоположение"
-#: builtin/worktree.c:152
+#: builtin/worktree.c:153
msgid "report pruned working trees"
msgstr "докладване на окастрените работни дървета"
-#: builtin/worktree.c:154
+#: builtin/worktree.c:155
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "обявяване на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
-#: builtin/worktree.c:229
+#: builtin/worktree.c:230
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:260
+#: builtin/worktree.c:261
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:373 builtin/worktree.c:379
+#: builtin/worktree.c:380 builtin/worktree.c:386
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:375
+#: builtin/worktree.c:382
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr ""
"Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
"„%s“)"
-#: builtin/worktree.c:384
+#: builtin/worktree.c:391
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:390
+#: builtin/worktree.c:397
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
-#: builtin/worktree.c:431
+#: builtin/worktree.c:438
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:434
+#: builtin/worktree.c:441
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:436
+#: builtin/worktree.c:443
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:438
+#: builtin/worktree.c:445
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:439
+#: builtin/worktree.c:446
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:441
+#: builtin/worktree.c:449
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:444
+#: builtin/worktree.c:452
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
-#: builtin/worktree.c:452
+#: builtin/worktree.c:460
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:511
+#: builtin/worktree.c:521
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:611
+#: builtin/worktree.c:621
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:623 builtin/worktree.c:656 builtin/worktree.c:710
-#: builtin/worktree.c:850
+#: builtin/worktree.c:633 builtin/worktree.c:666 builtin/worktree.c:720
+#: builtin/worktree.c:860
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:625 builtin/worktree.c:658
+#: builtin/worktree.c:635 builtin/worktree.c:668
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:630
+#: builtin/worktree.c:640
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:632
+#: builtin/worktree.c:642
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:660
+#: builtin/worktree.c:670
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/worktree.c:685
+#: builtin/worktree.c:695
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
-#: builtin/worktree.c:712 builtin/worktree.c:852
+#: builtin/worktree.c:722 builtin/worktree.c:862
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:717
+#: builtin/worktree.c:727
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
-#: builtin/worktree.c:723
+#: builtin/worktree.c:733
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "целта „%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:730
+#: builtin/worktree.c:740
#, c-format
msgid "cannot move a locked working tree, lock reason: %s"
msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s"
-#: builtin/worktree.c:732
+#: builtin/worktree.c:742
msgid "cannot move a locked working tree"
msgstr "не може да местите заключено работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:735
+#: builtin/worktree.c:745
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr ""
"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
-#: builtin/worktree.c:740
+#: builtin/worktree.c:750
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/worktree.c:788
+#: builtin/worktree.c:798
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
-#: builtin/worktree.c:792
+#: builtin/worktree.c:802
#, c-format
msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
msgstr ""
"работното дърво „%s“ не е чисто, за принудително изтриване е необходима "
"опцията „--force“ "
-#: builtin/worktree.c:797
+#: builtin/worktree.c:807
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr ""
"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
-#: builtin/worktree.c:808 builtin/worktree.c:822
+#: builtin/worktree.c:818 builtin/worktree.c:832
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/worktree.c:834
+#: builtin/worktree.c:844
msgid "force removing even if the worktree is dirty"
msgstr "принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто"
-#: builtin/worktree.c:856
+#: builtin/worktree.c:866
#, c-format
msgid "cannot remove a locked working tree, lock reason: %s"
msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s"
-#: builtin/worktree.c:858
+#: builtin/worktree.c:868
msgid "cannot remove a locked working tree"
msgstr "не може да изтриете заключено работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:861
+#: builtin/worktree.c:871
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
@@ -15784,7 +17581,7 @@ msgstr "ПРЕФИКС/"
msgid "write tree object for a subdirectory <prefix>"
msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорията започваща с тази ПРЕФИКС"
-#: builtin/write-tree.c:31
+#: builtin/write-tree.c:30
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
@@ -15872,13 +17669,13 @@ msgstr "опцията „-C“ изисква директория\n"
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "непозната опция: „%s“\n"
-#: git.c:765
+#: git.c:770
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
"неуспешно заместване на синонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на git\n"
-#: git.c:777
+#: git.c:782
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
@@ -16335,255 +18132,259 @@ msgid "Applies a quilt patchset onto the current branch"
msgstr "Прилагане на поредица от кръпки от quilt към текущия клон"
#: command-list.h:144
+msgid "Compare two commit ranges (e.g. two versions of a branch)"
+msgstr "Сравняване на два диапазона от подавания (напр. две версии на клон)"
+
+#: command-list.h:145
msgid "Reads tree information into the index"
msgstr "Изчитане на информация за обект-дърво в индекса"
-#: command-list.h:145
+#: command-list.h:146
msgid "Reapply commits on top of another base tip"
msgstr "Прилагане на подаванията върху друг връх"
-#: command-list.h:146
+#: command-list.h:147
msgid "Receive what is pushed into the repository"
msgstr "Получаване на изтласканото в хранилището"
-#: command-list.h:147
+#: command-list.h:148
msgid "Manage reflog information"
msgstr "Управление на информацията в журнала на указателите"
-#: command-list.h:148
+#: command-list.h:149
msgid "Manage set of tracked repositories"
msgstr "Управление на набор от следени хранилища"
-#: command-list.h:149
+#: command-list.h:150
msgid "Pack unpacked objects in a repository"
msgstr "Пакетиране на непакетираните обекти в хранилище"
-#: command-list.h:150
+#: command-list.h:151
msgid "Create, list, delete refs to replace objects"
msgstr "Създаване, извеждане, изтриване на указатели за замяна на обекти"
-#: command-list.h:151
+#: command-list.h:152
msgid "Generates a summary of pending changes"
msgstr "Обобщение на предстоящите промени"
-#: command-list.h:152
+#: command-list.h:153
msgid "Reuse recorded resolution of conflicted merges"
msgstr "Преизползване на вече запазено коригиране на конфликт при сливане"
-#: command-list.h:153
+#: command-list.h:154
msgid "Reset current HEAD to the specified state"
msgstr "Привеждане на указателя „HEAD“ към зададеното състояние"
-#: command-list.h:154
+#: command-list.h:155
msgid "Revert some existing commits"
msgstr "Отменяне на съществуващи подавания"
-#: command-list.h:155
+#: command-list.h:156
msgid "Lists commit objects in reverse chronological order"
msgstr "Извеждане на подаванията в обратна хронологическа подредба"
-#: command-list.h:156
+#: command-list.h:157
msgid "Pick out and massage parameters"
msgstr "Избор и промяна на параметри"
-#: command-list.h:157
+#: command-list.h:158
msgid "Remove files from the working tree and from the index"
msgstr "Изтриване на файлове от работното дърво и индекса"
-#: command-list.h:158
+#: command-list.h:159
msgid "Send a collection of patches as emails"
msgstr "Изпращане на поредица от кръпки по е-поща"
-#: command-list.h:159
+#: command-list.h:160
msgid "Push objects over Git protocol to another repository"
msgstr "Изтласкване на обекти по протокола на Git към друго хранилище"
-#: command-list.h:160
+#: command-list.h:161
msgid "Restricted login shell for Git-only SSH access"
msgstr "Ограничена входна обвивка за достъп през SSH само до Git"
-#: command-list.h:161
+#: command-list.h:162
msgid "Summarize 'git log' output"
msgstr "Обобщен изход от „git log“"
-#: command-list.h:162
+#: command-list.h:163
msgid "Show various types of objects"
msgstr "Извеждане на различните видове обекти в Git"
-#: command-list.h:163
+#: command-list.h:164
msgid "Show branches and their commits"
msgstr "Извеждане на клоните и подаванията в тях"
-#: command-list.h:164
+#: command-list.h:165
msgid "Show packed archive index"
msgstr "Извеждане на индекса на пакетирания архив"
-#: command-list.h:165
+#: command-list.h:166
msgid "List references in a local repository"
msgstr "Извеждане на указателите в локално хранилище"
-#: command-list.h:166
+#: command-list.h:167
msgid "Git's i18n setup code for shell scripts"
msgstr "Настройки на Git за интернационализация на скриптовете на обвивката"
-#: command-list.h:167
+#: command-list.h:168
msgid "Common Git shell script setup code"
msgstr "Настройки на Git за скриптовете на обвивката"
-#: command-list.h:168
+#: command-list.h:169
msgid "Stash the changes in a dirty working directory away"
msgstr "Скатаване на неподадените промени в работното дърво"
-#: command-list.h:169
+#: command-list.h:170
msgid "Add file contents to the staging area"
msgstr "Добавяне на съдържанието на файла към индекса"
-#: command-list.h:170
+#: command-list.h:171
msgid "Show the working tree status"
msgstr "Извеждане на състоянието на работното дърво"
-#: command-list.h:171
+#: command-list.h:172
msgid "Remove unnecessary whitespace"
msgstr "Премахване на излишните знаци за интервали"
-#: command-list.h:172
+#: command-list.h:173
msgid "Initialize, update or inspect submodules"
msgstr "Инициализиране, обновяване или разглеждане на подмодули"
-#: command-list.h:173
+#: command-list.h:174
msgid "Bidirectional operation between a Subversion repository and Git"
msgstr "Двупосочна работа между хранилища под Subversion и Git"
-#: command-list.h:174
+#: command-list.h:175
msgid "Read, modify and delete symbolic refs"
msgstr "Извеждане, промяна и изтриване на символни указатели"
-#: command-list.h:175
+#: command-list.h:176
msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване, проверка на етикети подписани с GPG"
-#: command-list.h:176
+#: command-list.h:177
msgid "Creates a temporary file with a blob's contents"
msgstr "Създаване на временен файл със същото съдържание като обектът-BLOB"
-#: command-list.h:177
+#: command-list.h:178
msgid "Unpack objects from a packed archive"
msgstr "Разпакетиране на обекти от пакетиран архив"
-#: command-list.h:178
+#: command-list.h:179
msgid "Register file contents in the working tree to the index"
msgstr "Регистриране на съдържанието на файловете от работното дърво в индекса"
-#: command-list.h:179
+#: command-list.h:180
msgid "Update the object name stored in a ref safely"
msgstr "Безопасно обновяване на името на обект в указател"
-#: command-list.h:180
+#: command-list.h:181
msgid "Update auxiliary info file to help dumb servers"
msgstr ""
"Обновяване на файла с допълнителна информация в помощ на опростените сървъри"
-#: command-list.h:181
+#: command-list.h:182
msgid "Send archive back to git-archive"
msgstr "Изпращане на архива обратно към „git-archive“"
-#: command-list.h:182
+#: command-list.h:183
msgid "Send objects packed back to git-fetch-pack"
msgstr "Изпращане на пакетираните обекти обратно към „git-fetch-pack“"
-#: command-list.h:183
+#: command-list.h:184
msgid "Show a Git logical variable"
msgstr "Извеждане на логическа променлива на Git"
-#: command-list.h:184
+#: command-list.h:185
msgid "Check the GPG signature of commits"
msgstr "Проверка на подписите GPG върху подаванията"
-#: command-list.h:185
+#: command-list.h:186
msgid "Validate packed Git archive files"
msgstr "Проверка на пакетираните архивни файлове на Git"
-#: command-list.h:186
+#: command-list.h:187
msgid "Check the GPG signature of tags"
msgstr "Проверка на подписите GPG върху етикетите"
-#: command-list.h:187
+#: command-list.h:188
msgid "Git web interface (web frontend to Git repositories)"
msgstr "Уеб интерфейс на Git"
-#: command-list.h:188
+#: command-list.h:189
msgid "Show logs with difference each commit introduces"
msgstr "Извеждане на журнал с разликите, въведени с всяко подаване"
-#: command-list.h:189
+#: command-list.h:190
msgid "Manage multiple working trees"
msgstr "Управление на множество работни дървета"
-#: command-list.h:190
+#: command-list.h:191
msgid "Create a tree object from the current index"
msgstr "Създаване на обект-дърво от текущия индекс"
-#: command-list.h:191
+#: command-list.h:192
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "Указване на атрибути към път"
-#: command-list.h:192
+#: command-list.h:193
msgid "Git command-line interface and conventions"
msgstr "Команден ред и конвенции на Git"
-#: command-list.h:193
+#: command-list.h:194
msgid "A Git core tutorial for developers"
msgstr "Въвеждащ урок в Git за разработчици"
-#: command-list.h:194
+#: command-list.h:195
msgid "Git for CVS users"
msgstr "Git за потребители на CVS"
-#: command-list.h:195
+#: command-list.h:196
msgid "Tweaking diff output"
msgstr "Настройване на изгледа на разликите"
-#: command-list.h:196
+#: command-list.h:197
msgid "A useful minimum set of commands for Everyday Git"
msgstr "Полезен минимален набор от команди за ежедневната работа с Git"
-#: command-list.h:197
+#: command-list.h:198
msgid "A Git Glossary"
msgstr "Речник с термините на Git"
-#: command-list.h:198
+#: command-list.h:199
msgid "Hooks used by Git"
msgstr "Куки на Git"
-#: command-list.h:199
+#: command-list.h:200
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
-#: command-list.h:200
+#: command-list.h:201
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-#: command-list.h:201
+#: command-list.h:202
msgid "Git namespaces"
msgstr "Пространства от имена на Git"
-#: command-list.h:202
+#: command-list.h:203
msgid "Git Repository Layout"
msgstr "Устройство на хранилището на Git"
-#: command-list.h:203
+#: command-list.h:204
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "Указване на версии и диапазони в Git"
-#: command-list.h:204
+#: command-list.h:205
msgid "A tutorial introduction to Git: part two"
msgstr "Въвеждащ урок за Git: втора част"
-#: command-list.h:205
+#: command-list.h:206
msgid "A tutorial introduction to Git"
msgstr "Въвеждащ урок за Git"
-#: command-list.h:206
+#: command-list.h:207
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
@@ -16838,7 +18639,7 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: git-rebase.sh:173 git-rebase.sh:442
+#: git-rebase.sh:173 git-rebase.sh:454
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
@@ -16852,30 +18653,30 @@ msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
msgid "Cannot store $stash_sha1"
msgstr "„${stash_sha1}“ не може да бъде запазен"
-#: git-rebase.sh:229
+#: git-rebase.sh:236
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: git-rebase.sh:234
+#: git-rebase.sh:241
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: git-rebase.sh:403
+#: git-rebase.sh:415
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: git-rebase.sh:414
+#: git-rebase.sh:426
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: git-rebase.sh:421
+#: git-rebase.sh:433
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: git-rebase.sh:424
+#: git-rebase.sh:436
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -16883,7 +18684,7 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: git-rebase.sh:468
+#: git-rebase.sh:480
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -16904,83 +18705,97 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени."
-#: git-rebase.sh:509
+#: git-rebase.sh:545
msgid "error: cannot combine '--signoff' with '--preserve-merges'"
msgstr "грешка: опциите „--signoff“ и „--preserve-merges“ са несъвместими"
-#: git-rebase.sh:537
+#: git-rebase.sh:556
+msgid "error: cannot combine '--preserve_merges' with '--rebase-merges'"
+msgstr ""
+"грешка: опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
+
+#: git-rebase.sh:562
+msgid "error: cannot combine '--rebase_merges' with '--strategy-option'"
+msgstr ""
+"грешка: опциите „--rebase_merges“ и „--strategy-option“ са несъвместими"
+
+#: git-rebase.sh:564
+msgid "error: cannot combine '--rebase_merges' with '--strategy'"
+msgstr "грешка: опциите „--rebase_merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
+
+#: git-rebase.sh:590
#, sh-format
msgid "invalid upstream '$upstream_name'"
msgstr "неправилна основа за сравнение „${upstream_name}“"
-#: git-rebase.sh:561
+#: git-rebase.sh:614
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr ""
"указателят „${onto_name}“ може да сочи към повече от една основа за "
"пребазирането"
-#: git-rebase.sh:564 git-rebase.sh:568
+#: git-rebase.sh:617 git-rebase.sh:621
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "указателят „${onto_name}“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
-#: git-rebase.sh:573
+#: git-rebase.sh:626
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Указателят „${onto_name}“ не сочи към подаване"
-#: git-rebase.sh:599
+#: git-rebase.sh:652
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch/commit '$branch_name'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „${branch_name}“"
-#: git-rebase.sh:632
+#: git-rebase.sh:685
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: git-rebase.sh:637
+#: git-rebase.sh:690
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Автоматично скатано: „${stash_abbrev}“"
-#: git-rebase.sh:641
+#: git-rebase.sh:694
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: git-rebase.sh:664
+#: git-rebase.sh:717
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален"
-#: git-rebase.sh:666
+#: git-rebase.sh:719
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален."
-#: git-rebase.sh:674
+#: git-rebase.sh:727
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален. Пребазирането е принудително."
-#: git-rebase.sh:676
+#: git-rebase.sh:729
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr ""
"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
"принудително."
-#: git-rebase.sh:688
+#: git-rebase.sh:741
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-#: git-rebase.sh:697
+#: git-rebase.sh:750
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-#: git-rebase.sh:707
+#: git-rebase.sh:760
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Превъртане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
@@ -17223,28 +19038,17 @@ msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:354
-#, sh-format
-msgid "Entering '$displaypath'"
-msgstr "Влизане в „${displaypath}“"
-
-#: git-submodule.sh:374
-#, sh-format
-msgid "Stopping at '$displaypath'; script returned non-zero status."
-msgstr ""
-"Спиране при „${displaypath}“ — изходният код от скрипта бе различен от 0."
-
-#: git-submodule.sh:600
+#: git-submodule.sh:565
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:610
+#: git-submodule.sh:575
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:615
+#: git-submodule.sh:580
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -17253,12 +19057,12 @@ msgstr ""
"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
"липсва"
-#: git-submodule.sh:633
+#: git-submodule.sh:603
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:639
+#: git-submodule.sh:609
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -17267,80 +19071,80 @@ msgstr ""
"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е доставен, но не съдържа обекта със сума\n"
"„$sha1“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
-#: git-submodule.sh:646
+#: git-submodule.sh:616
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:647
+#: git-submodule.sh:617
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:651
+#: git-submodule.sh:621
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:652
+#: git-submodule.sh:622
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:657
+#: git-submodule.sh:627
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:658
+#: git-submodule.sh:628
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:663
+#: git-submodule.sh:633
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:664
+#: git-submodule.sh:634
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:695
+#: git-submodule.sh:665
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:791
+#: git-submodule.sh:761
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:843
+#: git-submodule.sh:813
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:863
+#: git-submodule.sh:833
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:866
+#: git-submodule.sh:836
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:869
+#: git-submodule.sh:839
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
@@ -17352,12 +19156,7 @@ msgstr ""
msgid "See git-${cmd}(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството на „git-${cmd}(1)“"
-#: git-rebase--interactive.sh:142
-#, sh-format
-msgid "Rebasing ($new_count/$total)"
-msgstr "Пребазиране ($new_count/$total)"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:158
+#: git-rebase--interactive.sh:43
msgid ""
"\n"
"Commands:\n"
@@ -17397,7 +19196,7 @@ msgstr ""
"Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
"последователно отгоре-надолу.\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:179
+#: git-rebase--interactive.sh:64 git-rebase--preserve-merges.sh:173
msgid ""
"\n"
"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -17406,7 +19205,7 @@ msgstr ""
"Не изтривайте редове. Подаванията могат да се прескачат с командата "
"„drop“.\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:183
+#: git-rebase--interactive.sh:68 git-rebase--preserve-merges.sh:177
msgid ""
"\n"
"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -17414,7 +19213,125 @@ msgstr ""
"\n"
"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:221
+#: git-rebase--interactive.sh:108 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+msgid "could not detach HEAD"
+msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:147 git-rebase--preserve-merges.sh:816
+msgid ""
+"\n"
+"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
+"To continue rebase after editing, run:\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"В момента редактирате файла с командите на текущото интерактивно "
+"пребазиране.\n"
+"За да продължите пребазирането след това, изпълнете:\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:155 git-rebase--interactive.sh:241
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:824 git-rebase--preserve-merges.sh:910
+msgid "Could not execute editor"
+msgstr "Текстовият редактор не може да бъде стартиран"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:176 git-rebase--preserve-merges.sh:845
+#, sh-format
+msgid "Could not checkout $switch_to"
+msgstr "„$switch_to“ не може да се изтегли"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:183 git-rebase--preserve-merges.sh:852
+msgid "No HEAD?"
+msgstr "Липсва указател „HEAD“"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:184 git-rebase--preserve-merges.sh:853
+#, sh-format
+msgid "Could not create temporary $state_dir"
+msgstr "Временната директория „$state_dir“ не може да бъде създадена"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:187 git-rebase--preserve-merges.sh:856
+msgid "Could not mark as interactive"
+msgstr "Пребазирането не е интерактивно"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:219 git-rebase--preserve-merges.sh:888
+#, sh-format
+msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
+msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
+msgstr[0] ""
+"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команда)"
+msgstr[1] ""
+"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команди)"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:224
+msgid ""
+"\n"
+"\tHowever, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
+"\n"
+"\t"
+msgstr ""
+"\n"
+" Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
+"\n"
+" "
+
+#: git-rebase--interactive.sh:231 git-rebase--preserve-merges.sh:900
+msgid "Note that empty commits are commented out"
+msgstr "Празните подавания са коментирани"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:280
+msgid "Could not generate todo list"
+msgstr "Файлът с командите не може да се генерира"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:136
+#, sh-format
+msgid "Rebasing ($new_count/$total)"
+msgstr "Пребазиране ($new_count/$total)"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:152
+msgid ""
+"\n"
+"Commands:\n"
+"p, pick <commit> = use commit\n"
+"r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
+"e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
+"s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
+"f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
+"x, exec <commit> = run command (the rest of the line) using shell\n"
+"d, drop <commit> = remove commit\n"
+"l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
+"t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
+"m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
+". create a merge commit using the original merge commit's\n"
+". message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
+". specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
+"\n"
+"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Команди:\n"
+" p, pick ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването\n"
+" r, reword ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването, но смяна на съобщението му\n"
+" e, edit ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването и спиране при него за още "
+"промени\n"
+" s, squash ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му\n"
+" f, fixup ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на "
+"съобщението\n"
+" x, exec ПОДАВАНЕ — изпълнение на команда към обвивката: останалата част на "
+"реда\n"
+" d, drop ПОДАВАНЕ — прескачане на подаването\n"
+" l, label ЕТИКЕТ — задаване на етикет на указаното от HEAD\n"
+" t, reset ЕТИКЕТ — занулявяне на HEAD към ЕТИКЕТа\n"
+" m, merge [-C ПОДАВАНЕ | -c ПОДАВАНЕ] ЕТИКЕТ [# ЕДИН_РЕД]\n"
+" създаване на подаване със сливане със съобщението от първоначалното\n"
+" подаване (или съобщението от ЕДИН_РЕД, ако не е зададено подаване\n"
+" със сливане. С опцията „-c ПОДАВАНЕ“, може да смените съобщението.\n"
+"\n"
+"Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
+"последователно отгоре-надолу.\n"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:215
#, sh-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -17433,84 +19350,84 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue"
-#: git-rebase--interactive.sh:246
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:240
#, sh-format
msgid "$sha1: not a commit that can be picked"
msgstr "$sha1: това не е подаване, което може да бъде отбрано"
-#: git-rebase--interactive.sh:285
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:279
#, sh-format
msgid "Invalid commit name: $sha1"
msgstr "Неправилно име на подаване: „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:325
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:309
msgid "Cannot write current commit's replacement sha1"
msgstr ""
"Заместващата сума по SHA1 за текущото подаване не може да бъде запазена"
-#: git-rebase--interactive.sh:376
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:360
#, sh-format
msgid "Fast-forward to $sha1"
msgstr "Превъртане до „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:378
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:362
#, sh-format
msgid "Cannot fast-forward to $sha1"
msgstr "Не може да се превърти до „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:387
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:371
#, sh-format
msgid "Cannot move HEAD to $first_parent"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се насочи към „$first_parent“"
-#: git-rebase--interactive.sh:392
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:376
#, sh-format
msgid "Refusing to squash a merge: $sha1"
msgstr "Подаването не може да се смачка: „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:410
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:394
#, sh-format
msgid "Error redoing merge $sha1"
msgstr "Грешка при повтарянето на сливането на „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:419
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:403
#, sh-format
msgid "Could not pick $sha1"
msgstr "„$sha1“ не може да се отбере."
-#: git-rebase--interactive.sh:428
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:412
#, sh-format
msgid "This is the commit message #${n}:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №${n}:"
-#: git-rebase--interactive.sh:433
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:417
#, sh-format
msgid "The commit message #${n} will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №${n} ще бъде прескочено."
-#: git-rebase--interactive.sh:444
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:428
#, sh-format
msgid "This is a combination of $count commit."
msgid_plural "This is a combination of $count commits."
msgstr[0] "Това е обединение от $count подаване."
msgstr[1] "Това е обединение от $count подавания."
-#: git-rebase--interactive.sh:453
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:437
#, sh-format
msgid "Cannot write $fixup_msg"
msgstr "Новото съобщение при подаване „$fixup_msg“ не може да бъде запазено"
-#: git-rebase--interactive.sh:456
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:440
msgid "This is a combination of 2 commits."
msgstr "Това е обединение от 2 подавания"
-#: git-rebase--interactive.sh:497 git-rebase--interactive.sh:540
-#: git-rebase--interactive.sh:543
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:481 git-rebase--preserve-merges.sh:524
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:527
#, sh-format
msgid "Could not apply $sha1... $rest"
msgstr "Не може да се подаде $sha1… $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:572
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:556
#, sh-format
msgid ""
"Could not amend commit after successfully picking $sha1... $rest\n"
@@ -17526,31 +19443,31 @@ msgstr ""
"коригирате,\n"
"преди да можете да промените подаването."
-#: git-rebase--interactive.sh:587
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:571
#, sh-format
msgid "Stopped at $sha1_abbrev... $rest"
msgstr "Спиране при „$sha1_abbrev…“ $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:602
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:586
#, sh-format
msgid "Cannot '$squash_style' without a previous commit"
msgstr "Без предходно подаване не може да се изпълни „$squash_style“"
-#: git-rebase--interactive.sh:644
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:628
#, sh-format
msgid "Executing: $rest"
msgstr "В момента се изпълнява: $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:652
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:636
#, sh-format
msgid "Execution failed: $rest"
msgstr "Неуспешно изпълнение: $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:654
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:638
msgid "and made changes to the index and/or the working tree"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво"
-#: git-rebase--interactive.sh:656
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:640
msgid ""
"You can fix the problem, and then run\n"
"\n"
@@ -17561,7 +19478,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue"
#. TRANSLATORS: after these lines is a command to be issued by the user
-#: git-rebase--interactive.sh:669
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:653
#, sh-format
msgid ""
"Execution succeeded: $rest\n"
@@ -17576,29 +19493,25 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue"
-#: git-rebase--interactive.sh:680
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:664
#, sh-format
msgid "Unknown command: $command $sha1 $rest"
msgstr "Непозната команда: $command $sha1 $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:681
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:665
msgid "Please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "Коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: git-rebase--interactive.sh:716
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:700
#, sh-format
msgid "Successfully rebased and updated $head_name."
msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „$head_name“."
-#: git-rebase--interactive.sh:740
-msgid "could not detach HEAD"
-msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:778
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:757
msgid "Could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "Указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: git-rebase--interactive.sh:783
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:762
#, sh-format
msgid ""
"You have staged changes in your working tree.\n"
@@ -17628,11 +19541,11 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:800
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:779
msgid "Error trying to find the author identity to amend commit"
msgstr "Не може да бъде открит автор за поправянето на подаването"
-#: git-rebase--interactive.sh:805
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:784
msgid ""
"You have uncommitted changes in your working tree. Please commit them\n"
"first and then run 'git rebase --continue' again."
@@ -17640,77 +19553,21 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: git-rebase--interactive.sh:810 git-rebase--interactive.sh:814
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:789 git-rebase--preserve-merges.sh:793
msgid "Could not commit staged changes."
msgstr "Промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: git-rebase--interactive.sh:843
-msgid ""
-"\n"
-"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
-"To continue rebase after editing, run:\n"
-" git rebase --continue\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"В момента редактирате файла с командите на текущото интерактивно "
-"пребазиране.\n"
-"За да продължите пребазирането след това, изпълнете:\n"
-" git rebase --continue\n"
-"\n"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:851 git-rebase--interactive.sh:937
-msgid "Could not execute editor"
-msgstr "Текстовият редактор не може да бъде стартиран"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:872
-#, sh-format
-msgid "Could not checkout $switch_to"
-msgstr "„$switch_to“ не може да се изтегли"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:879
-msgid "No HEAD?"
-msgstr "Липсва указател „HEAD“"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:880
-#, sh-format
-msgid "Could not create temporary $state_dir"
-msgstr "Временната директория „$state_dir“ не може да бъде създадена"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:883
-msgid "Could not mark as interactive"
-msgstr "Пребазирането не е интерактивно"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:915
-#, sh-format
-msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
-msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
-msgstr[0] ""
-"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команда)"
-msgstr[1] ""
-"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команди)"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:920
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:893
msgid ""
"\n"
-"\tHowever, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
+"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
"\n"
-"\t"
msgstr ""
"\n"
-" Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
+"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-" "
-
-#: git-rebase--interactive.sh:927
-msgid "Note that empty commits are commented out"
-msgstr "Празните подавания са коментирани"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:980
-msgid "Could not generate todo list"
-msgstr "Файлът с командите не може да се генерира"
-#: git-rebase--interactive.sh:1001 git-rebase--interactive.sh:1006
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:942 git-rebase--preserve-merges.sh:947
msgid "Could not init rewritten commits"
msgstr "Списъкът с презаписаните подавания не може да бъде създаден"
@@ -18604,108 +20461,108 @@ msgstr "Сървърът не поддържа „STARTTLS“! %s"
msgid "STARTTLS failed! %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на STARTTLS! %s"
-#: git-send-email.perl:1512
+#: git-send-email.perl:1511
msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
msgstr ""
"Подсистемата за SMTP не може да се инициализира. Проверете настройките и "
"използвайте опцията: „--smtp-debug“."
-#: git-send-email.perl:1530
+#: git-send-email.perl:1529
#, perl-format
msgid "Failed to send %s\n"
msgstr "„%s“ не може да бъде изпратен\n"
-#: git-send-email.perl:1533
+#: git-send-email.perl:1532
#, perl-format
msgid "Dry-Sent %s\n"
msgstr "Проба за изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1533
+#: git-send-email.perl:1532
#, perl-format
msgid "Sent %s\n"
msgstr "Изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1535
+#: git-send-email.perl:1534
msgid "Dry-OK. Log says:\n"
msgstr "Успех при пробата. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1535
+#: git-send-email.perl:1534
msgid "OK. Log says:\n"
msgstr "Успех. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1547
+#: git-send-email.perl:1546
msgid "Result: "
msgstr "Резултат: "
-#: git-send-email.perl:1550
+#: git-send-email.perl:1549
msgid "Result: OK\n"
msgstr "Резултат: успех\n"
-#: git-send-email.perl:1568
+#: git-send-email.perl:1567
#, perl-format
msgid "can't open file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: git-send-email.perl:1615 git-send-email.perl:1635
+#: git-send-email.perl:1614 git-send-email.perl:1634
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1621
+#: git-send-email.perl:1620
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „до: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1674
+#: git-send-email.perl:1673
#, perl-format
msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(не-mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1699
+#: git-send-email.perl:1698
#, perl-format
msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(тяло) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1817
+#: git-send-email.perl:1809
#, perl-format
msgid "(%s) Could not execute '%s'"
msgstr "(%s) Не може да бъде се изпълни „%s“"
-#: git-send-email.perl:1824
+#: git-send-email.perl:1816
#, perl-format
msgid "(%s) Adding %s: %s from: '%s'\n"
msgstr "(%s) Добавяне на „%s: %s“ от: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1828
+#: git-send-email.perl:1820
#, perl-format
msgid "(%s) failed to close pipe to '%s'"
msgstr "(%s) програмният канал не може да се затвори за изпълнението на „%s“"
-#: git-send-email.perl:1855
+#: git-send-email.perl:1850
msgid "cannot send message as 7bit"
msgstr "съобщението не може да се изпрати чрез 7 битови знаци"
-#: git-send-email.perl:1863
+#: git-send-email.perl:1858
msgid "invalid transfer encoding"
msgstr "неправилно кодиране за пренос"
-#: git-send-email.perl:1901 git-send-email.perl:1952 git-send-email.perl:1962
+#: git-send-email.perl:1899 git-send-email.perl:1951 git-send-email.perl:1961
#, perl-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s\n"
-#: git-send-email.perl:1904
+#: git-send-email.perl:1902
#, perl-format
msgid "%s: patch contains a line longer than 998 characters"
msgstr "„%s“: кръпката съдържа ред с над 988 знака"
-#: git-send-email.perl:1920
+#: git-send-email.perl:1919
#, perl-format
msgid "Skipping %s with backup suffix '%s'.\n"
msgstr "„%s“ се пропуска, защото е с разширение за архивен файл: „%s“.\n"
#. TRANSLATORS: please keep "[y|N]" as is.
-#: git-send-email.perl:1924
+#: git-send-email.perl:1923
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "