summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/git-gui/po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'git-gui/po')
-rw-r--r--git-gui/po/bg.po650
-rw-r--r--git-gui/po/sv.po2993
-rw-r--r--git-gui/po/vi.po2690
3 files changed, 4587 insertions, 1746 deletions
diff --git a/git-gui/po/bg.po b/git-gui/po/bg.po
index 89b3a4e..4d9b039 100644
--- a/git-gui/po/bg.po
+++ b/git-gui/po/bg.po
@@ -1,15 +1,15 @@
# Bulgarian translation of git-gui po-file.
-# Copyright (C) 2012, 2013, 2014 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
+# Copyright (C) 2012, 2013, 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
-# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012, 2013, 2014.
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012, 2013, 2014, 2015.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git-gui master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-01-13 20:45+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-13 21:31+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-07 07:37+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-07 07:46+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -18,33 +18,33 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: git-gui.sh:859
+#: git-gui.sh:861
#, tcl-format
msgid "Invalid font specified in %s:"
-msgstr "Указан е неправилен шрифт в %s:"
+msgstr "Указан е неправилен шрифт в „%s“:"
-#: git-gui.sh:912
+#: git-gui.sh:915
msgid "Main Font"
msgstr "Основен шрифт"
-#: git-gui.sh:913
+#: git-gui.sh:916
msgid "Diff/Console Font"
msgstr "Шрифт за разликите/конзолата"
-#: git-gui.sh:928 git-gui.sh:942 git-gui.sh:955 git-gui.sh:1045
-#: git-gui.sh:1064 git-gui.sh:3115
+#: git-gui.sh:931 git-gui.sh:945 git-gui.sh:958 git-gui.sh:1048
+#: git-gui.sh:1067 git-gui.sh:3125
msgid "git-gui: fatal error"
msgstr "git-gui: фатална грешка"
-#: git-gui.sh:929
+#: git-gui.sh:932
msgid "Cannot find git in PATH."
msgstr "Командата git липсва в пътя (PATH)."
-#: git-gui.sh:956
+#: git-gui.sh:959
msgid "Cannot parse Git version string:"
msgstr "Низът с версията на Git не може да бъде интерпретиран:"
-#: git-gui.sh:981
+#: git-gui.sh:984
#, tcl-format
msgid ""
"Git version cannot be determined.\n"
@@ -57,504 +57,509 @@ msgid ""
msgstr ""
"Версията на Git не може да бъде определена.\n"
"\n"
-"Версията на %s изглежда, че е „%s“.\n"
+"Версията на „%s“ изглежда, че е „%s“.\n"
"\n"
-"%s изисква Git, версия поне 1.5.0.\n"
+"„%s“ изисква Git, версия поне 1.5.0.\n"
"\n"
-"Да се приеме ли, че „%s“ е версия 1.5.0?\n"
+"Да се приеме ли, че „%s“ е версия „1.5.0“?\n"
-#: git-gui.sh:1278
+#: git-gui.sh:1281
msgid "Git directory not found:"
msgstr "Директорията на Git не е открита:"
-#: git-gui.sh:1312
+#: git-gui.sh:1315
msgid "Cannot move to top of working directory:"
msgstr "Не може да се премине към родителската директория."
-#: git-gui.sh:1320
+#: git-gui.sh:1323
msgid "Cannot use bare repository:"
msgstr "Голо хранилище не може да се използва:"
-#: git-gui.sh:1328
+#: git-gui.sh:1331
msgid "No working directory"
msgstr "Работната директория липсва"
-#: git-gui.sh:1500 lib/checkout_op.tcl:306
+#: git-gui.sh:1503 lib/checkout_op.tcl:306
msgid "Refreshing file status..."
msgstr "Обновяване на състоянието на файла…"
-#: git-gui.sh:1560
+#: git-gui.sh:1563
msgid "Scanning for modified files ..."
msgstr "Проверка за променени файлове…"
-#: git-gui.sh:1632
+#: git-gui.sh:1639
msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
-msgstr "Куката prepare-commit-msg се изпълнява в момента…"
+msgstr "Куката „prepare-commit-msg“ се изпълнява в момента…"
-#: git-gui.sh:1649
+#: git-gui.sh:1656
msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
-msgstr "Подаването е отхвърлено от куката prepare-commit-msg."
+msgstr "Подаването е отхвърлено от куката „prepare-commit-msg“."
-#: git-gui.sh:1807 lib/browser.tcl:252
+#: git-gui.sh:1814 lib/browser.tcl:252
msgid "Ready."
msgstr "Готово."
-#: git-gui.sh:1965
+#: git-gui.sh:1978
#, tcl-format
-msgid "Displaying only %s of %s files."
-msgstr "Показване на само %s от %s файла."
+msgid ""
+"Display limit (gui.maxfilesdisplayed = %s) reached, not showing all %s files."
+msgstr ""
+"Достигнат е максималният брой файлове за показване (gui.maxfilesdisplayed = "
+"%s). Файловете са общо %s."
-#: git-gui.sh:2091
+#: git-gui.sh:2101
msgid "Unmodified"
msgstr "Непроменен"
-#: git-gui.sh:2093
+#: git-gui.sh:2103
msgid "Modified, not staged"
msgstr "Променен, но не е в индекса"
-#: git-gui.sh:2094 git-gui.sh:2106
+#: git-gui.sh:2104 git-gui.sh:2116
msgid "Staged for commit"
msgstr "В индекса за подаване"
-#: git-gui.sh:2095 git-gui.sh:2107
+#: git-gui.sh:2105 git-gui.sh:2117
msgid "Portions staged for commit"
msgstr "Части са в индекса за подаване"
-#: git-gui.sh:2096 git-gui.sh:2108
+#: git-gui.sh:2106 git-gui.sh:2118
msgid "Staged for commit, missing"
msgstr "В индекса за подаване, но липсва"
-#: git-gui.sh:2098
+#: git-gui.sh:2108
msgid "File type changed, not staged"
msgstr "Видът на файла е сменен, но не е в индекса"
-#: git-gui.sh:2099 git-gui.sh:2100
+#: git-gui.sh:2109 git-gui.sh:2110
msgid "File type changed, old type staged for commit"
-msgstr "Видът на файла е сменен, в индекса е старият"
+msgstr "Видът на файла е сменен, но в индекса е все още старият"
-#: git-gui.sh:2101
+#: git-gui.sh:2111
msgid "File type changed, staged"
msgstr "Видът на файла е сменен и е в индекса"
-#: git-gui.sh:2102
+#: git-gui.sh:2112
msgid "File type change staged, modification not staged"
-msgstr "Видът на файла е сменен, промяната не е в индекса"
+msgstr "Видът на файла е сменен, но промяната не е в индекса"
-#: git-gui.sh:2103
+#: git-gui.sh:2113
msgid "File type change staged, file missing"
msgstr "Видът на файла е сменен, файлът липсва"
-#: git-gui.sh:2105
+#: git-gui.sh:2115
msgid "Untracked, not staged"
msgstr "Неследен"
-#: git-gui.sh:2110
+#: git-gui.sh:2120
msgid "Missing"
msgstr "Липсващ"
-#: git-gui.sh:2111
+#: git-gui.sh:2121
msgid "Staged for removal"
msgstr "В индекса за изтриване"
-#: git-gui.sh:2112
+#: git-gui.sh:2122
msgid "Staged for removal, still present"
msgstr "В индекса за изтриване, но още го има"
-#: git-gui.sh:2114 git-gui.sh:2115 git-gui.sh:2116 git-gui.sh:2117
-#: git-gui.sh:2118 git-gui.sh:2119
+#: git-gui.sh:2124 git-gui.sh:2125 git-gui.sh:2126 git-gui.sh:2127
+#: git-gui.sh:2128 git-gui.sh:2129
msgid "Requires merge resolution"
msgstr "Изисква коригиране при сливане"
-#: git-gui.sh:2154
+#: git-gui.sh:2164
msgid "Starting gitk... please wait..."
-msgstr "Стартиране на gitk…, изчакайте…"
+msgstr "Стартиране на „gitk“…, изчакайте…"
-#: git-gui.sh:2166
+#: git-gui.sh:2176
msgid "Couldn't find gitk in PATH"
-msgstr "В пътищата, определени от променливата PATH, липсва изпълним gitk"
+msgstr "Командата „gitk“ липсва в пътищата, определени от променливата PATH."
-#: git-gui.sh:2225
+#: git-gui.sh:2235
msgid "Couldn't find git gui in PATH"
-msgstr "В пътищата, определени от променливата PATH, липсва изпълним git gui"
+msgstr ""
+"Командата „git gui“ липсва в пътищата, определени от променливата PATH."
-#: git-gui.sh:2644 lib/choose_repository.tcl:40
+#: git-gui.sh:2654 lib/choose_repository.tcl:41
msgid "Repository"
msgstr "Хранилище"
-#: git-gui.sh:2645
+#: git-gui.sh:2655
msgid "Edit"
msgstr "Редактиране"
-#: git-gui.sh:2647 lib/choose_rev.tcl:567
+#: git-gui.sh:2657 lib/choose_rev.tcl:567
msgid "Branch"
msgstr "Клон"
-#: git-gui.sh:2650 lib/choose_rev.tcl:554
+#: git-gui.sh:2660 lib/choose_rev.tcl:554
msgid "Commit@@noun"
msgstr "Подаване"
-#: git-gui.sh:2653 lib/merge.tcl:123 lib/merge.tcl:152 lib/merge.tcl:170
+#: git-gui.sh:2663 lib/merge.tcl:123 lib/merge.tcl:152 lib/merge.tcl:170
msgid "Merge"
msgstr "Сливане"
-#: git-gui.sh:2654 lib/choose_rev.tcl:563
+#: git-gui.sh:2664 lib/choose_rev.tcl:563
msgid "Remote"
msgstr "Отдалечено хранилище"
-#: git-gui.sh:2657
+#: git-gui.sh:2667
msgid "Tools"
msgstr "Команди"
-#: git-gui.sh:2666
+#: git-gui.sh:2676
msgid "Explore Working Copy"
msgstr "Разглеждане на работното копие"
-#: git-gui.sh:2672
+#: git-gui.sh:2682
msgid "Git Bash"
-msgstr "Bash на Git"
+msgstr "Bash за Git"
-#: git-gui.sh:2682
+#: git-gui.sh:2692
msgid "Browse Current Branch's Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в текущия клон"
-#: git-gui.sh:2686
+#: git-gui.sh:2696
msgid "Browse Branch Files..."
-msgstr "Разглеждане на текущия клон"
+msgstr "Разглеждане на текущия клон…"
-#: git-gui.sh:2691
+#: git-gui.sh:2701
msgid "Visualize Current Branch's History"
msgstr "Визуализация на историята на текущия клон"
-#: git-gui.sh:2695
+#: git-gui.sh:2705
msgid "Visualize All Branch History"
msgstr "Визуализация на историята на всички клонове"
-#: git-gui.sh:2702
+#: git-gui.sh:2712
#, tcl-format
msgid "Browse %s's Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в %s"
-#: git-gui.sh:2704
+#: git-gui.sh:2714
#, tcl-format
msgid "Visualize %s's History"
msgstr "Визуализация на историята на %s"
-#: git-gui.sh:2709 lib/database.tcl:40 lib/database.tcl:66
+#: git-gui.sh:2719 lib/database.tcl:40 lib/database.tcl:66
msgid "Database Statistics"
msgstr "Статистика на базата от данни"
-#: git-gui.sh:2712 lib/database.tcl:33
+#: git-gui.sh:2722 lib/database.tcl:33
msgid "Compress Database"
msgstr "Компресиране на базата от данни"
-#: git-gui.sh:2715
+#: git-gui.sh:2725
msgid "Verify Database"
msgstr "Проверка на базата от данни"
-#: git-gui.sh:2722 git-gui.sh:2726 git-gui.sh:2730 lib/shortcut.tcl:8
+#: git-gui.sh:2732 git-gui.sh:2736 git-gui.sh:2740 lib/shortcut.tcl:8
#: lib/shortcut.tcl:40 lib/shortcut.tcl:72
msgid "Create Desktop Icon"
msgstr "Добавяне на икона на работния плот"
-#: git-gui.sh:2738 lib/choose_repository.tcl:192 lib/choose_repository.tcl:200
+#: git-gui.sh:2748 lib/choose_repository.tcl:193 lib/choose_repository.tcl:201
msgid "Quit"
msgstr "Спиране на програмата"
-#: git-gui.sh:2746
+#: git-gui.sh:2756
msgid "Undo"
msgstr "Отмяна"
-#: git-gui.sh:2749
+#: git-gui.sh:2759
msgid "Redo"
msgstr "Повторение"
-#: git-gui.sh:2753 git-gui.sh:3348
+#: git-gui.sh:2763 git-gui.sh:3368
msgid "Cut"
msgstr "Отрязване"
-#: git-gui.sh:2756 git-gui.sh:3351 git-gui.sh:3425 git-gui.sh:3510
+#: git-gui.sh:2766 git-gui.sh:3371 git-gui.sh:3445 git-gui.sh:3530
#: lib/console.tcl:69
msgid "Copy"
msgstr "Копиране"
-#: git-gui.sh:2759 git-gui.sh:3354
+#: git-gui.sh:2769 git-gui.sh:3374
msgid "Paste"
msgstr "Поставяне"
-#: git-gui.sh:2762 git-gui.sh:3357 lib/remote_branch_delete.tcl:39
+#: git-gui.sh:2772 git-gui.sh:3377 lib/remote_branch_delete.tcl:39
#: lib/branch_delete.tcl:28
msgid "Delete"
msgstr "Изтриване"
-#: git-gui.sh:2766 git-gui.sh:3361 git-gui.sh:3514 lib/console.tcl:71
+#: git-gui.sh:2776 git-gui.sh:3381 git-gui.sh:3534 lib/console.tcl:71
msgid "Select All"
msgstr "Избиране на всичко"
-#: git-gui.sh:2775
+#: git-gui.sh:2785
msgid "Create..."
msgstr "Създаване…"
-#: git-gui.sh:2781
+#: git-gui.sh:2791
msgid "Checkout..."
msgstr "Изтегляне…"
-#: git-gui.sh:2787
+#: git-gui.sh:2797
msgid "Rename..."
msgstr "Преименуване…"
-#: git-gui.sh:2792
+#: git-gui.sh:2802
msgid "Delete..."
msgstr "Изтриване…"
-#: git-gui.sh:2797
+#: git-gui.sh:2807
msgid "Reset..."
msgstr "Отмяна на промените…"
-#: git-gui.sh:2807
+#: git-gui.sh:2817
msgid "Done"
msgstr "Готово"
-#: git-gui.sh:2809
+#: git-gui.sh:2819
msgid "Commit@@verb"
msgstr "Подаване"
-#: git-gui.sh:2818 git-gui.sh:3289
+#: git-gui.sh:2828 git-gui.sh:3309
msgid "New Commit"
-msgstr "Подаване"
+msgstr "Ново подаване"
-#: git-gui.sh:2826 git-gui.sh:3296
+#: git-gui.sh:2836 git-gui.sh:3316
msgid "Amend Last Commit"
msgstr "Поправяне на последното подаване"
-#: git-gui.sh:2836 git-gui.sh:3250 lib/remote_branch_delete.tcl:101
+#: git-gui.sh:2846 git-gui.sh:3270 lib/remote_branch_delete.tcl:101
msgid "Rescan"
msgstr "Обновяване"
-#: git-gui.sh:2842
+#: git-gui.sh:2852
msgid "Stage To Commit"
msgstr "Към индекса за подаване"
-#: git-gui.sh:2848
+#: git-gui.sh:2858
msgid "Stage Changed Files To Commit"
msgstr "Всички променени файлове към индекса за подаване"
-#: git-gui.sh:2854
+#: git-gui.sh:2864
msgid "Unstage From Commit"
msgstr "Изваждане от индекса за подаване"
-#: git-gui.sh:2860 lib/index.tcl:442
+#: git-gui.sh:2870 lib/index.tcl:442
msgid "Revert Changes"
msgstr "Връщане на оригинала"
-#: git-gui.sh:2868 git-gui.sh:3561 git-gui.sh:3592
+#: git-gui.sh:2878 git-gui.sh:3581 git-gui.sh:3612
msgid "Show Less Context"
msgstr "По-малко контекст"
-#: git-gui.sh:2872 git-gui.sh:3565 git-gui.sh:3596
+#: git-gui.sh:2882 git-gui.sh:3585 git-gui.sh:3616
msgid "Show More Context"
msgstr "Повече контекст"
-#: git-gui.sh:2879 git-gui.sh:3263 git-gui.sh:3372
+#: git-gui.sh:2889 git-gui.sh:3283 git-gui.sh:3392
msgid "Sign Off"
msgstr "Подписване"
-#: git-gui.sh:2895
+#: git-gui.sh:2905
msgid "Local Merge..."
msgstr "Локално сливане…"
-#: git-gui.sh:2900
+#: git-gui.sh:2910
msgid "Abort Merge..."
msgstr "Преустановяване на сливане…"
-#: git-gui.sh:2912 git-gui.sh:2940
+#: git-gui.sh:2922 git-gui.sh:2950
msgid "Add..."
msgstr "Добавяне…"
-#: git-gui.sh:2916
+#: git-gui.sh:2926
msgid "Push..."
msgstr "Избутване…"
-#: git-gui.sh:2920
+#: git-gui.sh:2930
msgid "Delete Branch..."
msgstr "Изтриване на клон…"
-#: git-gui.sh:2930 git-gui.sh:3543
+#: git-gui.sh:2940 git-gui.sh:3563
msgid "Options..."
msgstr "Опции…"
-#: git-gui.sh:2941
+#: git-gui.sh:2951
msgid "Remove..."
msgstr "Премахване…"
-#: git-gui.sh:2950 lib/choose_repository.tcl:54
+#: git-gui.sh:2960 lib/choose_repository.tcl:55
msgid "Help"
msgstr "Помощ"
-#: git-gui.sh:2954 git-gui.sh:2958 lib/choose_repository.tcl:48
-#: lib/choose_repository.tcl:57 lib/about.tcl:14
+#: git-gui.sh:2964 git-gui.sh:2968 lib/choose_repository.tcl:49
+#: lib/choose_repository.tcl:58 lib/about.tcl:14
#, tcl-format
msgid "About %s"
msgstr "Относно %s"
-#: git-gui.sh:2982
+#: git-gui.sh:2992
msgid "Online Documentation"
msgstr "Документация в Интернет"
-#: git-gui.sh:2985 lib/choose_repository.tcl:51 lib/choose_repository.tcl:60
+#: git-gui.sh:2995 lib/choose_repository.tcl:52 lib/choose_repository.tcl:61
msgid "Show SSH Key"
msgstr "Показване на ключа за SSH"
-#: git-gui.sh:3004 git-gui.sh:3136
+#: git-gui.sh:3014 git-gui.sh:3146
msgid "Usage"
msgstr "Употреба"
-#: git-gui.sh:3085 lib/blame.tcl:573
+#: git-gui.sh:3095 lib/blame.tcl:573
msgid "Error"
msgstr "Грешка"
-#: git-gui.sh:3116
+#: git-gui.sh:3126
#, tcl-format
msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
msgstr ""
-"фатално: пътят %s не може да бъде открит: такъв файл или директория няма"
+"ФАТАЛНА ГРЕШКА: пътят %s не може да бъде открит: такъв файл или директория "
+"няма"
-#: git-gui.sh:3149
+#: git-gui.sh:3159
msgid "Current Branch:"
msgstr "Текущ клон:"
-#: git-gui.sh:3175
+#: git-gui.sh:3185
msgid "Staged Changes (Will Commit)"
msgstr "Промени в индекса (за подаване)"
-#: git-gui.sh:3195
+#: git-gui.sh:3205
msgid "Unstaged Changes"
msgstr "Промени извън индекса"
-#: git-gui.sh:3256
+#: git-gui.sh:3276
msgid "Stage Changed"
msgstr "Индексът е променен"
-#: git-gui.sh:3275 lib/transport.tcl:137 lib/transport.tcl:229
+#: git-gui.sh:3295 lib/transport.tcl:137 lib/transport.tcl:229
msgid "Push"
msgstr "Изтласкване"
-#: git-gui.sh:3310
+#: git-gui.sh:3330
msgid "Initial Commit Message:"
msgstr "Първоначално съобщение при подаване:"
-#: git-gui.sh:3311
+#: git-gui.sh:3331
msgid "Amended Commit Message:"
msgstr "Поправено съобщение при подаване:"
-#: git-gui.sh:3312
+#: git-gui.sh:3332
msgid "Amended Initial Commit Message:"
msgstr "Поправено първоначално съобщение при подаване:"
-#: git-gui.sh:3313
+#: git-gui.sh:3333
msgid "Amended Merge Commit Message:"
msgstr "Поправено съобщение при подаване със сливане:"
-#: git-gui.sh:3314
+#: git-gui.sh:3334
msgid "Merge Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване със сливане:"
-#: git-gui.sh:3315
+#: git-gui.sh:3335
msgid "Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване:"
-#: git-gui.sh:3364 git-gui.sh:3518 lib/console.tcl:73
+#: git-gui.sh:3384 git-gui.sh:3538 lib/console.tcl:73
msgid "Copy All"
msgstr "Копиране на всичко"
-#: git-gui.sh:3388 lib/blame.tcl:105
+#: git-gui.sh:3408 lib/blame.tcl:105
msgid "File:"
msgstr "Файл:"
-#: git-gui.sh:3506
+#: git-gui.sh:3526
msgid "Refresh"
msgstr "Обновяване"
-#: git-gui.sh:3527
+#: git-gui.sh:3547
msgid "Decrease Font Size"
msgstr "По-едър шрифт"
-#: git-gui.sh:3531
+#: git-gui.sh:3551
msgid "Increase Font Size"
msgstr "По-дребен шрифт"
-#: git-gui.sh:3539 lib/blame.tcl:294
+#: git-gui.sh:3559 lib/blame.tcl:294
msgid "Encoding"
msgstr "Кодиране"
-#: git-gui.sh:3550
+#: git-gui.sh:3570
msgid "Apply/Reverse Hunk"
msgstr "Прилагане/връщане на парче"
-#: git-gui.sh:3555
+#: git-gui.sh:3575
msgid "Apply/Reverse Line"
msgstr "Прилагане/връщане на ред"
-#: git-gui.sh:3574
+#: git-gui.sh:3594
msgid "Run Merge Tool"
msgstr "Изпълнение на програмата за сливане"
-#: git-gui.sh:3579
+#: git-gui.sh:3599
msgid "Use Remote Version"
msgstr "Версия от отдалеченото хранилище"
-#: git-gui.sh:3583
+#: git-gui.sh:3603
msgid "Use Local Version"
msgstr "Локална версия"
-#: git-gui.sh:3587
+#: git-gui.sh:3607
msgid "Revert To Base"
msgstr "Връщане към родителската версия"
-#: git-gui.sh:3605
+#: git-gui.sh:3625
msgid "Visualize These Changes In The Submodule"
msgstr "Визуализиране на промените в подмодула"
-#: git-gui.sh:3609
+#: git-gui.sh:3629
msgid "Visualize Current Branch History In The Submodule"
msgstr "Визуализация на историята на текущия клон в историята за подмодула"
-#: git-gui.sh:3613
+#: git-gui.sh:3633
msgid "Visualize All Branch History In The Submodule"
msgstr "Визуализация на историята на всички клони в историята за подмодула"
-#: git-gui.sh:3618
+#: git-gui.sh:3638
msgid "Start git gui In The Submodule"
msgstr "Стартиране на „git gui“ за подмодула"
-#: git-gui.sh:3653
+#: git-gui.sh:3673
msgid "Unstage Hunk From Commit"
msgstr "Изваждане на парчето от подаването"
-#: git-gui.sh:3655
+#: git-gui.sh:3675
msgid "Unstage Lines From Commit"
msgstr "Изваждане на редовете от подаването"
-#: git-gui.sh:3657
+#: git-gui.sh:3677
msgid "Unstage Line From Commit"
msgstr "Изваждане на реда от подаването"
-#: git-gui.sh:3660
+#: git-gui.sh:3680
msgid "Stage Hunk For Commit"
msgstr "Добавяне на парчето за подаване"
-#: git-gui.sh:3662
+#: git-gui.sh:3682
msgid "Stage Lines For Commit"
msgstr "Добавяне на редовете за подаване"
-#: git-gui.sh:3664
+#: git-gui.sh:3684
msgid "Stage Line For Commit"
msgstr "Добавяне на реда за подаване"
-#: git-gui.sh:3689
+#: git-gui.sh:3709
msgid "Initializing..."
msgstr "Инициализиране…"
-#: git-gui.sh:3832
+#: git-gui.sh:3852
#, tcl-format
msgid ""
"Possible environment issues exist.\n"
@@ -567,11 +572,11 @@ msgstr ""
"Възможно е да има проблем със средата.\n"
"\n"
"Най-вероятно следните променливи няма да бъдат\n"
-"взети под внимание от подпроцесите Git изпълнени\n"
+"взети под внимание от подпроцесите на Git\n"
"от %s:\n"
"\n"
-#: git-gui.sh:3861
+#: git-gui.sh:3881
msgid ""
"\n"
"This is due to a known issue with the\n"
@@ -581,7 +586,7 @@ msgstr ""
"Това е познат проблем и се дължи на\n"
"версията на Tcl включена в Cygwin."
-#: git-gui.sh:3866
+#: git-gui.sh:3886
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
@@ -593,9 +598,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"\n"
"\n"
-"Добър заместител на %s\n"
-"е да поставите настройките user.name и\n"
-"user.email в личния си файл ~/.gitconfig.\n"
+"Добър заместител на „%s“\n"
+"е да поставите настройките „user.name“ и\n"
+"„user.email“ в личния си файл „~/.gitconfig“.\n"
#: lib/spellcheck.tcl:57
msgid "Unsupported spell checker"
@@ -744,9 +749,9 @@ msgstr "[Към родителя]"
msgid "Browse Branch Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в клона"
-#: lib/browser.tcl:288 lib/choose_repository.tcl:406
-#: lib/choose_repository.tcl:493 lib/choose_repository.tcl:502
-#: lib/choose_repository.tcl:1029
+#: lib/browser.tcl:288 lib/choose_repository.tcl:422
+#: lib/choose_repository.tcl:509 lib/choose_repository.tcl:518
+#: lib/choose_repository.tcl:1074
msgid "Browse"
msgstr "Разглеждане"
@@ -762,12 +767,12 @@ msgstr "За изпълнението на „%s“ трябва да избер
#: lib/tools.tcl:91
#, tcl-format
msgid "Are you sure you want to run %1$s on file \"%2$s\"?"
-msgstr "Сигурни ли сте, че искате да стартирате „%1$s“ върху „%2$s“?"
+msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%1$s“ върху файла „%2$s“?"
#: lib/tools.tcl:95
#, tcl-format
msgid "Are you sure you want to run %s?"
-msgstr "Сигурни ли сте, че искате да стартирате „%s“?"
+msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%s“?"
#: lib/tools.tcl:116
#, tcl-format
@@ -797,7 +802,7 @@ msgstr "Клон за изтегляне"
msgid "Checkout"
msgstr "Изтегляне"
-#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/option.tcl:309 lib/branch_create.tcl:69
+#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/option.tcl:310 lib/branch_create.tcl:69
msgid "Options"
msgstr "Опции"
@@ -812,7 +817,7 @@ msgstr "Изтриване от локалния клон"
#: lib/transport.tcl:7
#, tcl-format
msgid "Fetching new changes from %s"
-msgstr "Доставяне на промените от %s"
+msgstr "Доставяне на промените от „%s“"
#: lib/transport.tcl:18
#, tcl-format
@@ -826,26 +831,25 @@ msgstr "Окастряне на следящите клони на изтрит
#: lib/transport.tcl:25
msgid "fetch all remotes"
-msgstr "доставяне на всички хранилища"
+msgstr "доставяне на всички отдалечени хранилища"
#: lib/transport.tcl:26
msgid "Fetching new changes from all remotes"
-msgstr "Доставяне на промените от всички отдалечени хранилища"
+msgstr "Доставяне на новите промени от всички отдалечени хранилища"
#: lib/transport.tcl:40
msgid "remote prune all remotes"
-msgstr "окастряне на всички клони следящи изтрити клони"
+msgstr "окастряне на всички следящи клони"
#: lib/transport.tcl:41
msgid "Pruning tracking branches deleted from all remotes"
msgstr ""
-"Окастряне на следящите клони на изтритите клони от всички отдалечени "
-"хранилища"
+"Окастряне на всички клони, които следят изтрити клони от отдалечени хранилища"
#: lib/transport.tcl:55
#, tcl-format
msgid "Pushing changes to %s"
-msgstr "Изтласкване на промените към %s"
+msgstr "Изтласкване на промените към „%s“"
#: lib/transport.tcl:93
#, tcl-format
@@ -855,7 +859,7 @@ msgstr "Изтласкване на всичко към „%s“"
#: lib/transport.tcl:111
#, tcl-format
msgid "Pushing %s %s to %s"
-msgstr "Изтласкване на %s %s към %s"
+msgstr "Изтласкване на %s „%s“ към „%s“"
#: lib/transport.tcl:132
msgid "Push Branches"
@@ -1031,7 +1035,7 @@ msgid ""
"If you like this text, it can be your font."
msgstr ""
"Това е примерен текст.\n"
-"Ако ви харесва как изглежда, изберете този шрифт."
+"Ако ви харесва как изглежда, изберете шрифта."
#: lib/option.tcl:11
#, tcl-format
@@ -1098,7 +1102,8 @@ msgstr "Напасване на следящите клонове"
#: lib/option.tcl:151
msgid "Use Textconv For Diffs and Blames"
-msgstr "Използване на „textconv“ за разликите и анотациите"
+msgstr ""
+"Преобразуване на текста с „textconv“ при анотиране и извеждане на разлики"
#: lib/option.tcl:152
msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
@@ -1106,7 +1111,7 @@ msgstr "Анотиране на копието само по променени
#: lib/option.tcl:153
msgid "Maximum Length of Recent Repositories List"
-msgstr "Максимален брой скоро ползвани хранилища"
+msgstr "Максимална дължина на списъка със скоро ползвани хранилища"
#: lib/option.tcl:154
msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
@@ -1122,7 +1127,7 @@ msgstr "Брой редове за контекста при извеждане
#: lib/option.tcl:157
msgid "Additional Diff Parameters"
-msgstr "Допълнителни параметри за разликите"
+msgstr "Допълнителни аргументи към „git diff“"
#: lib/option.tcl:158
msgid "Commit Message Text Width"
@@ -1138,45 +1143,62 @@ msgstr "Стандартно кодиране на файловете"
#: lib/option.tcl:161
msgid "Warn before committing to a detached head"
-msgstr "Предупреждение при подаване към несвързан връх"
+msgstr "Предупреждаване при подаването при несвързан връх"
#: lib/option.tcl:162
msgid "Staging of untracked files"
-msgstr "Добавяне на неследените файлове към индекса"
+msgstr "Вкарване на неследени файлове в индекса"
#: lib/option.tcl:163
msgid "Show untracked files"
msgstr "Показване на неследените файлове"
-#: lib/option.tcl:209
+#: lib/option.tcl:164
+msgid "Tab spacing"
+msgstr "Размер на табулацията в интервали"
+
+#: lib/option.tcl:210
msgid "Change"
msgstr "Смяна"
-#: lib/option.tcl:253
+#: lib/option.tcl:254
msgid "Spelling Dictionary:"
msgstr "Правописен речник:"
-#: lib/option.tcl:283
+#: lib/option.tcl:284
msgid "Change Font"
msgstr "Смяна на шрифта"
-#: lib/option.tcl:287
+#: lib/option.tcl:288
#, tcl-format
msgid "Choose %s"
msgstr "Избор на „%s“"
-#: lib/option.tcl:293
+#: lib/option.tcl:294
msgid "pt."
msgstr "тчк."
-#: lib/option.tcl:307
+#: lib/option.tcl:308
msgid "Preferences"
msgstr "Настройки"
-#: lib/option.tcl:344
+#: lib/option.tcl:345
msgid "Failed to completely save options:"
msgstr "Неуспешно запазване на настройките:"
+#: lib/encoding.tcl:443
+msgid "Default"
+msgstr "Стандартното"
+
+#: lib/encoding.tcl:448
+#, tcl-format
+msgid "System (%s)"
+msgstr "Системното (%s)"
+
+#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
+msgid "Other"
+msgstr "Друго"
+
#: lib/mergetool.tcl:8
msgid "Force resolution to the base version?"
msgstr "Да се използва базовата версия"
@@ -1208,7 +1230,7 @@ msgstr ""
#, tcl-format
msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
msgstr ""
-"Изглежда, че във файла „%s“ все още има некоригирани конфликти. Да се добави "
+"Изглежда, че все още има некоригирани конфликти във файла „%s“. Да се добави "
"ли файлът към индекса?"
#: lib/mergetool.tcl:60
@@ -1286,7 +1308,7 @@ msgstr "Подробности за командата"
#: lib/tools_dlg.tcl:49
msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
-msgstr "За създаване на подменюта използвайте за разделител знака „/“:"
+msgstr "За създаване на подменюта използвайте знака „/“ за разделител:"
#: lib/tools_dlg.tcl:60
msgid "Command:"
@@ -1346,7 +1368,7 @@ msgstr "Премахване"
#: lib/tools_dlg.tcl:231
msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
-msgstr "(команди към локалното хранилище са обозначени в синьо)"
+msgstr "(командите към локалното хранилище са обозначени в синьо)"
#: lib/tools_dlg.tcl:292
#, tcl-format
@@ -1379,7 +1401,7 @@ msgstr "Предишна поява"
#: lib/search.tcl:52
msgid "RegExp"
-msgstr "Рег. изр."
+msgstr "Рег. израз"
#: lib/search.tcl:54
msgid "Case"
@@ -1393,7 +1415,7 @@ msgstr "Клавишната комбинация не може да бъде з
msgid "Cannot write icon:"
msgstr "Иконата не може да бъде запазена:"
-#: lib/diff.tcl:64
+#: lib/diff.tcl:77
#, tcl-format
msgid ""
"No differences detected.\n"
@@ -1416,12 +1438,12 @@ msgstr ""
"Автоматично ще започне нова проверка дали няма други файлове в това "
"състояние."
-#: lib/diff.tcl:104
+#: lib/diff.tcl:117
#, tcl-format
msgid "Loading diff of %s..."
msgstr "Зареждане на разликите в „%s“…"
-#: lib/diff.tcl:125
+#: lib/diff.tcl:140
msgid ""
"LOCAL: deleted\n"
"REMOTE:\n"
@@ -1429,7 +1451,7 @@ msgstr ""
"ЛОКАЛНО: изтрит\n"
"ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
-#: lib/diff.tcl:130
+#: lib/diff.tcl:145
msgid ""
"REMOTE: deleted\n"
"LOCAL:\n"
@@ -1437,41 +1459,41 @@ msgstr ""
"ОТДАЛЕЧЕНО: изтрит\n"
"ЛОКАЛНО:\n"
-#: lib/diff.tcl:137
+#: lib/diff.tcl:152
msgid "LOCAL:\n"
msgstr "ЛОКАЛНО:\n"
-#: lib/diff.tcl:140
+#: lib/diff.tcl:155
msgid "REMOTE:\n"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
-#: lib/diff.tcl:202 lib/diff.tcl:337
+#: lib/diff.tcl:217 lib/diff.tcl:355
#, tcl-format
msgid "Unable to display %s"
-msgstr "Не може да бъде показан файлът „%s“"
+msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде показан"
-#: lib/diff.tcl:203
+#: lib/diff.tcl:218
msgid "Error loading file:"
msgstr "Грешка при зареждане на файл:"
-#: lib/diff.tcl:210
+#: lib/diff.tcl:225
msgid "Git Repository (subproject)"
-msgstr "Хранилище на Git (подпроект)"
+msgstr "Хранилище на Git (подмодул)"
-#: lib/diff.tcl:222
+#: lib/diff.tcl:237
msgid "* Binary file (not showing content)."
-msgstr "⁃ Двоичен файл (съдържанието не се показва)."
+msgstr "● Двоичен файл (съдържанието не се показва)."
-#: lib/diff.tcl:227
+#: lib/diff.tcl:242
#, tcl-format
msgid ""
"* Untracked file is %d bytes.\n"
"* Showing only first %d bytes.\n"
msgstr ""
-"⁃ Неследеният файл е %d байта.\n"
-"⁃ Показват се само първите %d байта.\n"
+"● Неследеният файл е %d байта.\n"
+"● Показват се само първите %d байта.\n"
-#: lib/diff.tcl:233
+#: lib/diff.tcl:248
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
@@ -1479,26 +1501,26 @@ msgid ""
"* To see the entire file, use an external editor.\n"
msgstr ""
"\n"
-"⁃ Неследеният файл е отрязан дотук %s.\n"
-"⁃ Използвайте външен редактор, за да видите целия файл.\n"
+"● Неследеният файл е отрязан дотук от програмата „%s“.\n"
+"● Използвайте външен редактор, за да видите целия файл.\n"
-#: lib/diff.tcl:338 lib/blame.tcl:1128
+#: lib/diff.tcl:356 lib/blame.tcl:1128
msgid "Error loading diff:"
msgstr "Грешка при зареждане на разлика:"
-#: lib/diff.tcl:557
+#: lib/diff.tcl:578
msgid "Failed to unstage selected hunk."
msgstr "Избраното парче не може да бъде извадено от индекса."
-#: lib/diff.tcl:564
+#: lib/diff.tcl:585
msgid "Failed to stage selected hunk."
-msgstr "Избраното парче не може да бъде добавен към индекса."
+msgstr "Избраното парче не може да бъде добавено към индекса."
-#: lib/diff.tcl:643
+#: lib/diff.tcl:664
msgid "Failed to unstage selected line."
msgstr "Избраният ред не може да бъде изваден от индекса."
-#: lib/diff.tcl:651
+#: lib/diff.tcl:672
msgid "Failed to stage selected line."
msgstr "Избраният ред не може да бъде добавен към индекса."
@@ -1512,7 +1534,7 @@ msgstr "От хранилище"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:88
msgid "Branches"
-msgstr "Клонове"
+msgstr "Клони"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:110
msgid "Delete Only If"
@@ -1539,7 +1561,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Следните клони не са слети напълно в „%s“:\n"
"\n"
-" ⁃ %s"
+" ● %s"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:190
#, tcl-format
@@ -1578,239 +1600,251 @@ msgstr "Не е избрано хранилище."
msgid "Scanning %s..."
msgstr "Претърсване на „%s“…"
-#: lib/choose_repository.tcl:32
+#: lib/choose_repository.tcl:33
msgid "Git Gui"
msgstr "ГПИ на Git"
-#: lib/choose_repository.tcl:91 lib/choose_repository.tcl:396
+#: lib/choose_repository.tcl:92 lib/choose_repository.tcl:412
msgid "Create New Repository"
msgstr "Създаване на ново хранилище"
-#: lib/choose_repository.tcl:97
+#: lib/choose_repository.tcl:98
msgid "New..."
msgstr "Ново…"
-#: lib/choose_repository.tcl:104 lib/choose_repository.tcl:480
+#: lib/choose_repository.tcl:105 lib/choose_repository.tcl:496
msgid "Clone Existing Repository"
msgstr "Клониране на съществуващо хранилище"
-#: lib/choose_repository.tcl:115
+#: lib/choose_repository.tcl:116
msgid "Clone..."
msgstr "Клониране…"
-#: lib/choose_repository.tcl:122 lib/choose_repository.tcl:1019
+#: lib/choose_repository.tcl:123 lib/choose_repository.tcl:1064
msgid "Open Existing Repository"
msgstr "Отваряне на съществуващо хранилище"
-#: lib/choose_repository.tcl:128
+#: lib/choose_repository.tcl:129
msgid "Open..."
msgstr "Отваряне…"
-#: lib/choose_repository.tcl:141
+#: lib/choose_repository.tcl:142
msgid "Recent Repositories"
msgstr "Скоро ползвани"
-#: lib/choose_repository.tcl:147
+#: lib/choose_repository.tcl:148
msgid "Open Recent Repository:"
msgstr "Отваряне на хранилище ползвано наскоро:"
-#: lib/choose_repository.tcl:315 lib/choose_repository.tcl:322
-#: lib/choose_repository.tcl:329
+#: lib/choose_repository.tcl:316 lib/choose_repository.tcl:323
+#: lib/choose_repository.tcl:330
#, tcl-format
msgid "Failed to create repository %s:"
msgstr "Неуспешно създаване на хранилището „%s“:"
-#: lib/choose_repository.tcl:391 lib/branch_create.tcl:33
+#: lib/choose_repository.tcl:407 lib/branch_create.tcl:33
msgid "Create"
msgstr "Създаване"
-#: lib/choose_repository.tcl:401
+#: lib/choose_repository.tcl:417
msgid "Directory:"
msgstr "Директория:"
-#: lib/choose_repository.tcl:431 lib/choose_repository.tcl:552
-#: lib/choose_repository.tcl:1053
+#: lib/choose_repository.tcl:447 lib/choose_repository.tcl:573
+#: lib/choose_repository.tcl:1098
msgid "Git Repository"
msgstr "Хранилище на Git"
-#: lib/choose_repository.tcl:456
+#: lib/choose_repository.tcl:472
#, tcl-format
msgid "Directory %s already exists."
msgstr "Вече съществува директория „%s“."
-#: lib/choose_repository.tcl:460
+#: lib/choose_repository.tcl:476
#, tcl-format
msgid "File %s already exists."
msgstr "Вече съществува файл „%s“."
-#: lib/choose_repository.tcl:475
+#: lib/choose_repository.tcl:491
msgid "Clone"
msgstr "Клониране"
-#: lib/choose_repository.tcl:488
+#: lib/choose_repository.tcl:504
msgid "Source Location:"
msgstr "Адрес на източника:"
-#: lib/choose_repository.tcl:497
+#: lib/choose_repository.tcl:513
msgid "Target Directory:"
msgstr "Целева директория:"
-#: lib/choose_repository.tcl:507
+#: lib/choose_repository.tcl:523
msgid "Clone Type:"
msgstr "Вид клониране:"
-#: lib/choose_repository.tcl:512
+#: lib/choose_repository.tcl:528
msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
msgstr "Стандартно (бързо, частично споделяне на файлове, твърди връзки)"
-#: lib/choose_repository.tcl:517
+#: lib/choose_repository.tcl:533
msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
msgstr "Пълно (бавно, пълноценно резервно копие)"
-#: lib/choose_repository.tcl:522
+#: lib/choose_repository.tcl:538
msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
msgstr "Споделено (най-бързо, не се препоръчва, не прави резервно копие)"
-#: lib/choose_repository.tcl:558 lib/choose_repository.tcl:605
-#: lib/choose_repository.tcl:751 lib/choose_repository.tcl:821
-#: lib/choose_repository.tcl:1059 lib/choose_repository.tcl:1067
+#: lib/choose_repository.tcl:545
+msgid "Recursively clone submodules too"
+msgstr "Рекурсивно клониране и на подмодулите"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:579 lib/choose_repository.tcl:626
+#: lib/choose_repository.tcl:772 lib/choose_repository.tcl:842
+#: lib/choose_repository.tcl:1104 lib/choose_repository.tcl:1112
#, tcl-format
msgid "Not a Git repository: %s"
msgstr "Това не е хранилище на Git: %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:594
+#: lib/choose_repository.tcl:615
msgid "Standard only available for local repository."
msgstr "Само локални хранилища могат да се клонират стандартно"
-#: lib/choose_repository.tcl:598
+#: lib/choose_repository.tcl:619
msgid "Shared only available for local repository."
msgstr "Само локални хранилища могат да се клонират споделено"
-#: lib/choose_repository.tcl:619
+#: lib/choose_repository.tcl:640
#, tcl-format
msgid "Location %s already exists."
-msgstr "Вече съществува местоположението „%s“."
+msgstr "Местоположението „%s“ вече съществува."
-#: lib/choose_repository.tcl:630
+#: lib/choose_repository.tcl:651
msgid "Failed to configure origin"
msgstr "Неуспешно настройване на хранилището-източник"
-#: lib/choose_repository.tcl:642
+#: lib/choose_repository.tcl:663
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обекти"
-#: lib/choose_repository.tcl:643
+#: lib/choose_repository.tcl:664
msgid "buckets"
msgstr "клетки"
-#: lib/choose_repository.tcl:667
+#: lib/choose_repository.tcl:688
#, tcl-format
msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
msgstr "Обектите/информацията/синонимите не могат да бъдат копирани: %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:703
+#: lib/choose_repository.tcl:724
#, tcl-format
msgid "Nothing to clone from %s."
msgstr "Няма какво да се клонира от „%s“."
-#: lib/choose_repository.tcl:705 lib/choose_repository.tcl:919
-#: lib/choose_repository.tcl:931
+#: lib/choose_repository.tcl:726 lib/choose_repository.tcl:940
+#: lib/choose_repository.tcl:952
msgid "The 'master' branch has not been initialized."
msgstr "Основният клон — „master“ не е инициализиран."
-#: lib/choose_repository.tcl:718
+#: lib/choose_repository.tcl:739
msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
msgstr "Не се поддържат твърди връзки. Преминава се към копиране."
-#: lib/choose_repository.tcl:730
+#: lib/choose_repository.tcl:751
#, tcl-format
msgid "Cloning from %s"
msgstr "Клониране на „%s“"
-#: lib/choose_repository.tcl:761
+#: lib/choose_repository.tcl:782
msgid "Copying objects"
msgstr "Копиране на обекти"
-#: lib/choose_repository.tcl:762
+#: lib/choose_repository.tcl:783
msgid "KiB"
msgstr "KiB"
-#: lib/choose_repository.tcl:786
+#: lib/choose_repository.tcl:807
#, tcl-format
msgid "Unable to copy object: %s"
msgstr "Неуспешно копиране на обект: %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:796
+#: lib/choose_repository.tcl:817
msgid "Linking objects"
msgstr "Създаване на връзки към обектите"
-#: lib/choose_repository.tcl:797
+#: lib/choose_repository.tcl:818
msgid "objects"
msgstr "обекти"
-#: lib/choose_repository.tcl:805
+#: lib/choose_repository.tcl:826
#, tcl-format
msgid "Unable to hardlink object: %s"
msgstr "Неуспешно създаване на твърда връзка към обект: %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:860
+#: lib/choose_repository.tcl:881
msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
msgstr ""
"Клоните и обектите не могат да бъдат изтеглени. За повече информация "
"погледнете изхода на конзолата."
-#: lib/choose_repository.tcl:871
+#: lib/choose_repository.tcl:892
msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
msgstr ""
"Етикетите не могат да бъдат изтеглени. За повече информация погледнете "
"изхода на конзолата."
-#: lib/choose_repository.tcl:895
+#: lib/choose_repository.tcl:916
msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
msgstr ""
-"Върхът HEAD не може да бъде определен. За повече информация погледнете "
+"Върхът „HEAD“ не може да бъде определен. За повече информация погледнете "
"изхода на конзолата."
-#: lib/choose_repository.tcl:904
+#: lib/choose_repository.tcl:925
#, tcl-format
msgid "Unable to cleanup %s"
-msgstr "Не може да се зачисти „%s“"
+msgstr "„%s“ не може да се зачисти"
-#: lib/choose_repository.tcl:910
+#: lib/choose_repository.tcl:931
msgid "Clone failed."
msgstr "Неуспешно клониране."
-#: lib/choose_repository.tcl:917
+#: lib/choose_repository.tcl:938
msgid "No default branch obtained."
msgstr "Не е получен клон по подразбиране."
-#: lib/choose_repository.tcl:928
+#: lib/choose_repository.tcl:949
#, tcl-format
msgid "Cannot resolve %s as a commit."
msgstr "Няма подаване отговарящо на „%s“."
-#: lib/choose_repository.tcl:940
+#: lib/choose_repository.tcl:961
msgid "Creating working directory"
msgstr "Създаване на работната директория"
-#: lib/choose_repository.tcl:941 lib/index.tcl:70 lib/index.tcl:136
+#: lib/choose_repository.tcl:962 lib/index.tcl:70 lib/index.tcl:136
#: lib/index.tcl:207
msgid "files"
msgstr "файлове"
-#: lib/choose_repository.tcl:970
+#: lib/choose_repository.tcl:981
+msgid "Cannot clone submodules."
+msgstr "Подмодулите не могат да се клонират."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:990
+msgid "Cloning submodules"
+msgstr "Клониране на подмодулите"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1015
msgid "Initial file checkout failed."
msgstr "Неуспешно първоначално изтегляне."
-#: lib/choose_repository.tcl:1014
+#: lib/choose_repository.tcl:1059
msgid "Open"
msgstr "Отваряне"
-#: lib/choose_repository.tcl:1024
+#: lib/choose_repository.tcl:1069
msgid "Repository:"
msgstr "Хранилище:"
-#: lib/choose_repository.tcl:1073
+#: lib/choose_repository.tcl:1118
#, tcl-format
msgid "Failed to open repository %s:"
msgstr "Неуспешно отваряне на хранилището „%s“:"
@@ -1849,7 +1883,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Клонът „%s“ съществува.\n"
"\n"
-"Той не може да бъде тривиално превъртян до %s.\n"
+"Той не може да бъде тривиално слят до „%s“.\n"
"Необходимо е сливане."
#: lib/checkout_op.tcl:243
@@ -2003,7 +2037,7 @@ msgstr "Изберете клон за следени."
#: lib/branch_create.tcl:141
#, tcl-format
msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
-msgstr "Клонът, който се следи „%s“ не съществува в отдалеченото хранилище."
+msgstr "Следящият клон — „%s“, не съществува в отдалеченото хранилище."
#: lib/console.tcl:59
msgid "Working... please wait..."
@@ -2023,7 +2057,7 @@ msgstr "Това несвързано изтегляне"
#: lib/choose_rev.tcl:60
msgid "Revision Expression:"
-msgstr "Израз за версия"
+msgstr "Израз за версия:"
#: lib/choose_rev.tcl:72
msgid "Local Branch"
@@ -2101,7 +2135,7 @@ msgstr "Идентификацията ви не може да бъде опре
#: lib/commit.tcl:80
msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
-msgstr "Неправилно поле GIT_COMMITTER_IDENT:"
+msgstr "Неправилно поле „GIT_COMMITTER_IDENT“:"
#: lib/commit.tcl:129
#, tcl-format
@@ -2157,7 +2191,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Няма промени за подаване.\n"
"\n"
-"Трябва да добавите поне 1 файл към индекса, преди да подадете.\n"
+"Трябва да добавите поне един файл към индекса, за да подадете.\n"
#: lib/commit.tcl:204
msgid ""
@@ -2173,9 +2207,9 @@ msgstr ""
"\n"
"Използвайте следния формат:\n"
"\n"
-"⁃ Първи ред: описание в едно изречение на промяната.\n"
-"⁃ Втори ред: празен.\n"
-"⁃ Останалите редове: опишете защо се налага тази промяна.\n"
+"● Първи ред: описание в едно изречение на промяната.\n"
+"● Втори ред: празен.\n"
+"● Останалите редове: опишете защо се налага тази промяна.\n"
#: lib/commit.tcl:235
msgid "Calling pre-commit hook..."
@@ -2194,13 +2228,12 @@ msgid ""
" \n"
" Do you really want to proceed with your Commit?"
msgstr ""
-"Ще подадете към несвързан връх. Това действие е опасно, защото при "
-"преминаването към който и да е клон ще загубите промените си и не е сигурно, "
-"че ще можете по-късно да ги възстановите чрез журнала на указателите. Най-"
-"вероятно трябва първо да създадете клон базиран на текущото състояние и да "
-"подадете към него.\n"
+"Ще подавате към несвързан връх. Това е опасно — при изтеглянето на друг клон "
+"ще изгубите промените си. След това може да е невъзможно да ги възстановите "
+"от журнала на указателите „reflog“. Най-вероятно трябва да отмените това "
+"подаване и да създадете клон, в който да подадете.\n"
" \n"
-"Сигурни ли сте, че искате да подадете точно сега?"
+"Сигурни ли сте, че искате да подадете към несвързан връх?"
#: lib/commit.tcl:290
msgid "Calling commit-msg hook..."
@@ -2212,7 +2245,7 @@ msgstr "Подаването е отхвърлено от куката за съ
#: lib/commit.tcl:318
msgid "Committing changes..."
-msgstr "Подаване на промените."
+msgstr "Подаване на промените…"
#: lib/commit.tcl:334
msgid "write-tree failed:"
@@ -2278,7 +2311,7 @@ msgstr "Изтриване, само ако промените са слети
#: lib/branch_delete.tcl:103
#, tcl-format
msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
-msgstr "Не всички промени в клоните са слети в %s:"
+msgstr "Не всички промени в клоните са слети в „%s“:"
#: lib/branch_delete.tcl:141
#, tcl-format
@@ -2324,7 +2357,7 @@ msgstr "Анотиране на родителското подаване"
#: lib/blame.tcl:466
#, tcl-format
msgid "Reading %s..."
-msgstr "%s се чете…"
+msgstr "Чете се „%s“…"
#: lib/blame.tcl:594
msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
@@ -2372,7 +2405,7 @@ msgstr "Първоначален файл:"
#: lib/blame.tcl:1057
msgid "Cannot find HEAD commit:"
-msgstr "Подаването за връх HEAD не може да се открие:"
+msgstr "Подаването за връх „HEAD“ не може да се открие:"
#: lib/blame.tcl:1112
msgid "Cannot find parent commit:"
@@ -2421,7 +2454,7 @@ msgstr "Отключване на индекса"
#: lib/index.tcl:298
#, tcl-format
msgid "Unstaging %s from commit"
-msgstr "Изваждане на %s от подаването"
+msgstr "Изваждане на „%s“ от подаването"
#: lib/index.tcl:337
msgid "Ready to commit."
@@ -2435,7 +2468,7 @@ msgstr "Добавяне на „%s“"
#: lib/index.tcl:380
#, tcl-format
msgid "Stage %d untracked files?"
-msgstr "Да се добавят ли %d на брой неследени файла към индекса?"
+msgstr "Да се вкарат ли %d неследени файла в индекса?"
#: lib/index.tcl:428
#, tcl-format
@@ -2466,19 +2499,6 @@ msgstr "Махане на промените в избраните файлов
msgid "Reverting %s"
msgstr "Махане на промените в „%s“"
-#: lib/encoding.tcl:443
-msgid "Default"
-msgstr "Стандартното"
-
-#: lib/encoding.tcl:448
-#, tcl-format
-msgid "System (%s)"
-msgstr "Системното (%s)"
-
-#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
-msgid "Other"
-msgstr "Друго"
-
#: lib/date.tcl:25
#, tcl-format
msgid "Invalid date from Git: %s"
@@ -2518,7 +2538,7 @@ msgstr "Компресиране на базата с данни за обект
#: lib/database.tcl:83
msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
-msgstr "Проверка на базата с данни за обектите с програмата fsck-objects"
+msgstr "Проверка на базата с данни за обектите с програмата „fsck-objects“"
#: lib/database.tcl:107
#, tcl-format
@@ -2532,7 +2552,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"В това хранилище в момента има към %i непакетирани обекти.\n"
"\n"
-"Зd добра производителност се препоръчва да компресирате базата с данни за "
+"За добра производителност се препоръчва да компресирате базата с данни за "
"обектите.\n"
"\n"
"Да се започне ли компресирането?"
@@ -2547,7 +2567,7 @@ msgstr "предупреждение"
#: lib/error.tcl:96
msgid "You must correct the above errors before committing."
-msgstr "Преди да можете да подадете, оправете горните грешки."
+msgstr "Преди да можете да подадете, коригирайте горните грешки."
#: lib/merge.tcl:13
msgid ""
@@ -2659,7 +2679,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Да се преустанови ли сливането?\n"
"\n"
-"В такъв случай *ВСИЧКИ* неподадени промени ще бъдат безвъзвратно загубени.\n"
+"В такъв случай ●ВСИЧКИ● неподадени промени ще бъдат безвъзвратно загубени.\n"
"\n"
"Наистина ли да се преустанови сливането?"
@@ -2673,7 +2693,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Да се занулят ли промените?\n"
"\n"
-"В такъв случай *ВСИЧКИ* неподадени промени ще бъдат безвъзвратно загубени.\n"
+"В такъв случай ●ВСИЧКИ● неподадени промени ще бъдат безвъзвратно загубени.\n"
"\n"
"Наистина ли да се занулят промените?"
diff --git a/git-gui/po/sv.po b/git-gui/po/sv.po
index fcb063f..1b4ad83 100644
--- a/git-gui/po/sv.po
+++ b/git-gui/po/sv.po
@@ -2,47 +2,51 @@
# Copyright (C) 2007-2008 Shawn Pearce, et al.
# This file is distributed under the same license as the git-gui package.
#
-# Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>, 2007-2008.
# Mikael Magnusson <mikachu@gmail.com>, 2008.
+# Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>, 2007-2008, 2015.
+#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-09-12 21:11+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-12 21:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-27 10:15+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-27 10:24+0100\n"
"Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
+"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
-#: git-gui.sh:781
+#: git-gui.sh:861
#, tcl-format
msgid "Invalid font specified in %s:"
msgstr "Ogiltigt teckensnitt angivet i %s:"
-#: git-gui.sh:831
+#: git-gui.sh:915
msgid "Main Font"
msgstr "Huvudteckensnitt"
-#: git-gui.sh:832
+#: git-gui.sh:916
msgid "Diff/Console Font"
msgstr "Diff/konsolteckensnitt"
-#: git-gui.sh:845 git-gui.sh:859 git-gui.sh:872 git-gui.sh:955 git-gui.sh:974
-#: git-gui.sh:2964
+#: git-gui.sh:931 git-gui.sh:945 git-gui.sh:958 git-gui.sh:1048
+#: git-gui.sh:1067 git-gui.sh:3125
msgid "git-gui: fatal error"
msgstr "git-gui: ödesdigert fel"
-#: git-gui.sh:846
+#: git-gui.sh:932
msgid "Cannot find git in PATH."
msgstr "Hittar inte git i PATH."
-#: git-gui.sh:873
+#: git-gui.sh:959
msgid "Cannot parse Git version string:"
msgstr "Kan inte tolka versionssträng från Git:"
-#: git-gui.sh:891
+#: git-gui.sh:984
#, tcl-format
msgid ""
"Git version cannot be determined.\n"
@@ -61,478 +65,505 @@ msgstr ""
"\n"
"Anta att \"%s\" är version 1.5.0?\n"
-#: git-gui.sh:1180
+#: git-gui.sh:1281
msgid "Git directory not found:"
msgstr "Git-katalogen hittades inte:"
-#: git-gui.sh:1201
+#: git-gui.sh:1315
msgid "Cannot move to top of working directory:"
msgstr "Kan inte gå till början på arbetskatalogen:"
-#: git-gui.sh:1209
+#: git-gui.sh:1323
msgid "Cannot use bare repository:"
msgstr "Kan inte använda naket arkiv:"
-#: git-gui.sh:1217
+#: git-gui.sh:1331
msgid "No working directory"
msgstr "Ingen arbetskatalog"
-#: git-gui.sh:1389 lib/checkout_op.tcl:306
+#: git-gui.sh:1503 lib/checkout_op.tcl:306
msgid "Refreshing file status..."
msgstr "Uppdaterar filstatus..."
-#: git-gui.sh:1445
+#: git-gui.sh:1563
msgid "Scanning for modified files ..."
msgstr "Söker efter ändrade filer..."
-#: git-gui.sh:1509
+#: git-gui.sh:1639
msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
msgstr ""
"Anropar kroken för förberedelse av incheckningsmeddelande (prepare-commit-"
"msg)..."
-#: git-gui.sh:1526
+#: git-gui.sh:1656
msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
msgstr ""
"Incheckningen avvisades av kroken för förberedelse av incheckningsmeddelande "
"(prepare-commit-msg)."
-#: git-gui.sh:1684 lib/browser.tcl:246
+#: git-gui.sh:1814 lib/browser.tcl:252
msgid "Ready."
msgstr "Klar."
-#: git-gui.sh:1842
+#: git-gui.sh:1978
#, tcl-format
-msgid "Displaying only %s of %s files."
-msgstr "Visar endast %s av %s filer."
+msgid ""
+"Display limit (gui.maxfilesdisplayed = %s) reached, not showing all %s files."
+msgstr ""
+"Visningsgräns (gui.maxfilesdisplayed = %s) nådd, visare inte samtliga %s "
+"filer."
-#: git-gui.sh:1968
+#: git-gui.sh:2101
msgid "Unmodified"
msgstr "Oförändrade"
-#: git-gui.sh:1970
+#: git-gui.sh:2103
msgid "Modified, not staged"
msgstr "Förändrade, ej köade"
-#: git-gui.sh:1971 git-gui.sh:1979
+#: git-gui.sh:2104 git-gui.sh:2116
msgid "Staged for commit"
msgstr "Köade för incheckning"
-#: git-gui.sh:1972 git-gui.sh:1980
+#: git-gui.sh:2105 git-gui.sh:2117
msgid "Portions staged for commit"
msgstr "Delar köade för incheckning"
-#: git-gui.sh:1973 git-gui.sh:1981
+#: git-gui.sh:2106 git-gui.sh:2118
msgid "Staged for commit, missing"
msgstr "Köade för incheckning, saknade"
-#: git-gui.sh:1975
+#: git-gui.sh:2108
msgid "File type changed, not staged"
msgstr "Filtyp ändrad, ej köade"
-#: git-gui.sh:1976
+#: git-gui.sh:2109 git-gui.sh:2110
+msgid "File type changed, old type staged for commit"
+msgstr "Filtyp ändrad, gammal typ köade för incheckning"
+
+#: git-gui.sh:2111
msgid "File type changed, staged"
msgstr "Filtyp ändrad, köade"
-#: git-gui.sh:1978
+#: git-gui.sh:2112
+msgid "File type change staged, modification not staged"
+msgstr "Filtypsändringar köade, innehållsändringar ej köade"
+
+#: git-gui.sh:2113
+msgid "File type change staged, file missing"
+msgstr "Filtypsändringar köade, fil saknas"
+
+#: git-gui.sh:2115
msgid "Untracked, not staged"
msgstr "Ej spårade, ej köade"
-#: git-gui.sh:1983
+#: git-gui.sh:2120
msgid "Missing"
msgstr "Saknade"
-#: git-gui.sh:1984
+#: git-gui.sh:2121
msgid "Staged for removal"
msgstr "Köade för borttagning"
-#: git-gui.sh:1985
+#: git-gui.sh:2122
msgid "Staged for removal, still present"
msgstr "Köade för borttagning, fortfarande närvarande"
-#: git-gui.sh:1987 git-gui.sh:1988 git-gui.sh:1989 git-gui.sh:1990
-#: git-gui.sh:1991 git-gui.sh:1992
+#: git-gui.sh:2124 git-gui.sh:2125 git-gui.sh:2126 git-gui.sh:2127
+#: git-gui.sh:2128 git-gui.sh:2129
msgid "Requires merge resolution"
msgstr "Kräver konflikthantering efter sammanslagning"
-#: git-gui.sh:2027
+#: git-gui.sh:2164
msgid "Starting gitk... please wait..."
msgstr "Startar gitk... vänta..."
-#: git-gui.sh:2039
+#: git-gui.sh:2176
msgid "Couldn't find gitk in PATH"
msgstr "Hittade inte gitk i PATH."
-#: git-gui.sh:2098
+#: git-gui.sh:2235
msgid "Couldn't find git gui in PATH"
msgstr "Hittade inte git gui i PATH."
-#: git-gui.sh:2515 lib/choose_repository.tcl:36
+#: git-gui.sh:2654 lib/choose_repository.tcl:41
msgid "Repository"
msgstr "Arkiv"
-#: git-gui.sh:2516
+#: git-gui.sh:2655
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"
-#: git-gui.sh:2518 lib/choose_rev.tcl:566
+#: git-gui.sh:2657 lib/choose_rev.tcl:567
msgid "Branch"
msgstr "Gren"
-#: git-gui.sh:2521 lib/choose_rev.tcl:553
+#: git-gui.sh:2660 lib/choose_rev.tcl:554
msgid "Commit@@noun"
msgstr "Incheckning"
-#: git-gui.sh:2524 lib/merge.tcl:121 lib/merge.tcl:150 lib/merge.tcl:168
+#: git-gui.sh:2663 lib/merge.tcl:123 lib/merge.tcl:152 lib/merge.tcl:170
msgid "Merge"
msgstr "Slå ihop"
-#: git-gui.sh:2525 lib/choose_rev.tcl:562
+#: git-gui.sh:2664 lib/choose_rev.tcl:563
msgid "Remote"
msgstr "Fjärrarkiv"
-#: git-gui.sh:2528
+#: git-gui.sh:2667
msgid "Tools"
msgstr "Verktyg"
-#: git-gui.sh:2537
+#: git-gui.sh:2676
msgid "Explore Working Copy"
msgstr "Utforska arbetskopia"
-#: git-gui.sh:2543
+#: git-gui.sh:2682
+msgid "Git Bash"
+msgstr "Git Bash"
+
+#: git-gui.sh:2692
msgid "Browse Current Branch's Files"
msgstr "Bläddra i grenens filer"
-#: git-gui.sh:2547
+#: git-gui.sh:2696
msgid "Browse Branch Files..."
msgstr "Bläddra filer på gren..."
-#: git-gui.sh:2552
+#: git-gui.sh:2701
msgid "Visualize Current Branch's History"
msgstr "Visualisera grenens historik"
-#: git-gui.sh:2556
+#: git-gui.sh:2705
msgid "Visualize All Branch History"
msgstr "Visualisera alla grenars historik"
-#: git-gui.sh:2563
+#: git-gui.sh:2712
#, tcl-format
msgid "Browse %s's Files"
msgstr "Bläddra i filer för %s"
-#: git-gui.sh:2565
+#: git-gui.sh:2714
#, tcl-format
msgid "Visualize %s's History"
msgstr "Visualisera historik för %s"
-#: git-gui.sh:2570 lib/database.tcl:40 lib/database.tcl:66
+#: git-gui.sh:2719 lib/database.tcl:40 lib/database.tcl:66
msgid "Database Statistics"
msgstr "Databasstatistik"
-#: git-gui.sh:2573 lib/database.tcl:33
+#: git-gui.sh:2722 lib/database.tcl:33
msgid "Compress Database"
msgstr "Komprimera databas"
-#: git-gui.sh:2576
+#: git-gui.sh:2725
msgid "Verify Database"
msgstr "Verifiera databas"
-#: git-gui.sh:2583 git-gui.sh:2587 git-gui.sh:2591 lib/shortcut.tcl:8
+#: git-gui.sh:2732 git-gui.sh:2736 git-gui.sh:2740 lib/shortcut.tcl:8
#: lib/shortcut.tcl:40 lib/shortcut.tcl:72
msgid "Create Desktop Icon"
msgstr "Skapa skrivbordsikon"
-#: git-gui.sh:2599 lib/choose_repository.tcl:188 lib/choose_repository.tcl:196
+#: git-gui.sh:2748 lib/choose_repository.tcl:193 lib/choose_repository.tcl:201
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"
-#: git-gui.sh:2607
+#: git-gui.sh:2756
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"
-#: git-gui.sh:2610
+#: git-gui.sh:2759
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"
-#: git-gui.sh:2614 git-gui.sh:3190
+#: git-gui.sh:2763 git-gui.sh:3368
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
-#: git-gui.sh:2617 git-gui.sh:3193 git-gui.sh:3267 git-gui.sh:3340
+#: git-gui.sh:2766 git-gui.sh:3371 git-gui.sh:3445 git-gui.sh:3530
#: lib/console.tcl:69
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
-#: git-gui.sh:2620 git-gui.sh:3196
+#: git-gui.sh:2769 git-gui.sh:3374
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"
-#: git-gui.sh:2623 git-gui.sh:3199 lib/branch_delete.tcl:28
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:39
+#: git-gui.sh:2772 git-gui.sh:3377 lib/remote_branch_delete.tcl:39
+#: lib/branch_delete.tcl:28
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
-#: git-gui.sh:2627 git-gui.sh:3203 git-gui.sh:3344 lib/console.tcl:71
+#: git-gui.sh:2776 git-gui.sh:3381 git-gui.sh:3534 lib/console.tcl:71
msgid "Select All"
msgstr "Markera alla"
-#: git-gui.sh:2636
+#: git-gui.sh:2785
msgid "Create..."
msgstr "Skapa..."
-#: git-gui.sh:2642
+#: git-gui.sh:2791
msgid "Checkout..."
msgstr "Checka ut..."
-#: git-gui.sh:2648
+#: git-gui.sh:2797
msgid "Rename..."
msgstr "Byt namn..."
-#: git-gui.sh:2653
+#: git-gui.sh:2802
msgid "Delete..."
msgstr "Ta bort..."
-#: git-gui.sh:2658
+#: git-gui.sh:2807
msgid "Reset..."
msgstr "Återställ..."
-#: git-gui.sh:2668
+#: git-gui.sh:2817
msgid "Done"
msgstr "Färdig"
-#: git-gui.sh:2670
+#: git-gui.sh:2819
msgid "Commit@@verb"
msgstr "Checka in"
-#: git-gui.sh:2679 git-gui.sh:3131
+#: git-gui.sh:2828 git-gui.sh:3309
msgid "New Commit"
msgstr "Ny incheckning"
-#: git-gui.sh:2687 git-gui.sh:3138
+#: git-gui.sh:2836 git-gui.sh:3316
msgid "Amend Last Commit"
msgstr "Lägg till föregående incheckning"
-#: git-gui.sh:2697 git-gui.sh:3092 lib/remote_branch_delete.tcl:101
+#: git-gui.sh:2846 git-gui.sh:3270 lib/remote_branch_delete.tcl:101
msgid "Rescan"
msgstr "Sök på nytt"
-#: git-gui.sh:2703
+#: git-gui.sh:2852
msgid "Stage To Commit"
msgstr "Köa för incheckning"
-#: git-gui.sh:2709
+#: git-gui.sh:2858
msgid "Stage Changed Files To Commit"
msgstr "Köa ändrade filer för incheckning"
-#: git-gui.sh:2715
+#: git-gui.sh:2864
msgid "Unstage From Commit"
msgstr "Ta bort från incheckningskö"
-#: git-gui.sh:2721 lib/index.tcl:415
+#: git-gui.sh:2870 lib/index.tcl:442
msgid "Revert Changes"
msgstr "Återställ ändringar"
-#: git-gui.sh:2729 git-gui.sh:3391 git-gui.sh:3422
+#: git-gui.sh:2878 git-gui.sh:3581 git-gui.sh:3612
msgid "Show Less Context"
msgstr "Visa mindre sammanhang"
-#: git-gui.sh:2733 git-gui.sh:3395 git-gui.sh:3426
+#: git-gui.sh:2882 git-gui.sh:3585 git-gui.sh:3616
msgid "Show More Context"
msgstr "Visa mer sammanhang"
-#: git-gui.sh:2740 git-gui.sh:3105 git-gui.sh:3214
+#: git-gui.sh:2889 git-gui.sh:3283 git-gui.sh:3392
msgid "Sign Off"
msgstr "Skriv under"
-#: git-gui.sh:2756
+#: git-gui.sh:2905
msgid "Local Merge..."
msgstr "Lokal sammanslagning..."
-#: git-gui.sh:2761
+#: git-gui.sh:2910
msgid "Abort Merge..."
msgstr "Avbryt sammanslagning..."
-#: git-gui.sh:2773 git-gui.sh:2801
+#: git-gui.sh:2922 git-gui.sh:2950
msgid "Add..."
msgstr "Lägg till..."
-#: git-gui.sh:2777
+#: git-gui.sh:2926
msgid "Push..."
msgstr "Sänd..."
-#: git-gui.sh:2781
+#: git-gui.sh:2930
msgid "Delete Branch..."
msgstr "Ta bort gren..."
-#: git-gui.sh:2791 git-gui.sh:3373
+#: git-gui.sh:2940 git-gui.sh:3563
msgid "Options..."
msgstr "Alternativ..."
-#: git-gui.sh:2802
+#: git-gui.sh:2951
msgid "Remove..."
msgstr "Ta bort..."
-#: git-gui.sh:2811 lib/choose_repository.tcl:50
+#: git-gui.sh:2960 lib/choose_repository.tcl:55
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
-#: git-gui.sh:2815 git-gui.sh:2819 lib/about.tcl:14
-#: lib/choose_repository.tcl:44 lib/choose_repository.tcl:53
+#: git-gui.sh:2964 git-gui.sh:2968 lib/choose_repository.tcl:49
+#: lib/choose_repository.tcl:58 lib/about.tcl:14
#, tcl-format
msgid "About %s"
msgstr "Om %s"
-#: git-gui.sh:2843
+#: git-gui.sh:2992
msgid "Online Documentation"
msgstr "Webbdokumentation"
-#: git-gui.sh:2846 lib/choose_repository.tcl:47 lib/choose_repository.tcl:56
+#: git-gui.sh:2995 lib/choose_repository.tcl:52 lib/choose_repository.tcl:61
msgid "Show SSH Key"
msgstr "Visa SSH-nyckel"
-#: git-gui.sh:2965
+#: git-gui.sh:3014 git-gui.sh:3146
+msgid "Usage"
+msgstr "Användning"
+
+#: git-gui.sh:3095 lib/blame.tcl:573
+msgid "Error"
+msgstr "Fel"
+
+#: git-gui.sh:3126
#, tcl-format
msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
msgstr ""
"ödesdigert: kunde inte ta status på sökvägen %s: Fil eller katalog saknas"
-#: git-gui.sh:2997
+#: git-gui.sh:3159
msgid "Current Branch:"
msgstr "Aktuell gren:"
-#: git-gui.sh:3023
+#: git-gui.sh:3185
msgid "Staged Changes (Will Commit)"
msgstr "Köade ändringar (kommer att checkas in)"
-#: git-gui.sh:3043
+#: git-gui.sh:3205
msgid "Unstaged Changes"
msgstr "Oköade ändringar"
-#: git-gui.sh:3098
+#: git-gui.sh:3276
msgid "Stage Changed"
msgstr "Köa ändrade"
-#: git-gui.sh:3117 lib/transport.tcl:107 lib/transport.tcl:196
+#: git-gui.sh:3295 lib/transport.tcl:137 lib/transport.tcl:229
msgid "Push"
msgstr "Sänd"
-#: git-gui.sh:3152
+#: git-gui.sh:3330
msgid "Initial Commit Message:"
msgstr "Inledande incheckningsmeddelande:"
-#: git-gui.sh:3153
+#: git-gui.sh:3331
msgid "Amended Commit Message:"
msgstr "Utökat incheckningsmeddelande:"
-#: git-gui.sh:3154
+#: git-gui.sh:3332
msgid "Amended Initial Commit Message:"
msgstr "Utökat inledande incheckningsmeddelande:"
-#: git-gui.sh:3155
+#: git-gui.sh:3333
msgid "Amended Merge Commit Message:"
msgstr "Utökat incheckningsmeddelande för sammanslagning:"
-#: git-gui.sh:3156
+#: git-gui.sh:3334
msgid "Merge Commit Message:"
msgstr "Incheckningsmeddelande för sammanslagning:"
-#: git-gui.sh:3157
+#: git-gui.sh:3335
msgid "Commit Message:"
msgstr "Incheckningsmeddelande:"
-#: git-gui.sh:3206 git-gui.sh:3348 lib/console.tcl:73
+#: git-gui.sh:3384 git-gui.sh:3538 lib/console.tcl:73
msgid "Copy All"
msgstr "Kopiera alla"
-#: git-gui.sh:3230 lib/blame.tcl:104
+#: git-gui.sh:3408 lib/blame.tcl:105
msgid "File:"
msgstr "Fil:"
-#: git-gui.sh:3336
+#: git-gui.sh:3526
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
-#: git-gui.sh:3357
+#: git-gui.sh:3547
msgid "Decrease Font Size"
msgstr "Minska teckensnittsstorlek"
-#: git-gui.sh:3361
+#: git-gui.sh:3551
msgid "Increase Font Size"
msgstr "Öka teckensnittsstorlek"
-#: git-gui.sh:3369 lib/blame.tcl:281
+#: git-gui.sh:3559 lib/blame.tcl:294
msgid "Encoding"
msgstr "Teckenkodning"
-#: git-gui.sh:3380
+#: git-gui.sh:3570
msgid "Apply/Reverse Hunk"
msgstr "Använd/återställ del"
-#: git-gui.sh:3385
+#: git-gui.sh:3575
msgid "Apply/Reverse Line"
msgstr "Använd/återställ rad"
-#: git-gui.sh:3404
+#: git-gui.sh:3594
msgid "Run Merge Tool"
msgstr "Starta verktyg för sammanslagning"
-#: git-gui.sh:3409
+#: git-gui.sh:3599
msgid "Use Remote Version"
msgstr "Använd versionen från fjärrarkivet"
-#: git-gui.sh:3413
+#: git-gui.sh:3603
msgid "Use Local Version"
msgstr "Använd lokala versionen"
-#: git-gui.sh:3417
+#: git-gui.sh:3607
msgid "Revert To Base"
msgstr "Återställ till basversionen"
-#: git-gui.sh:3435
+#: git-gui.sh:3625
msgid "Visualize These Changes In The Submodule"
msgstr "Visualisera ändringarna i undermodulen"
-#: git-gui.sh:3439
+#: git-gui.sh:3629
msgid "Visualize Current Branch History In The Submodule"
msgstr "Visualisera grenens historik i undermodulen"
-#: git-gui.sh:3443
+#: git-gui.sh:3633
msgid "Visualize All Branch History In The Submodule"
msgstr "Visualisera alla grenars historik i undermodulen"
-#: git-gui.sh:3448
+#: git-gui.sh:3638
msgid "Start git gui In The Submodule"
msgstr "Starta git gui i undermodulen"
-#: git-gui.sh:3483
+#: git-gui.sh:3673
msgid "Unstage Hunk From Commit"
msgstr "Ta bort del ur incheckningskö"
-#: git-gui.sh:3485
+#: git-gui.sh:3675
msgid "Unstage Lines From Commit"
msgstr "Ta bort rader ur incheckningskö"
-#: git-gui.sh:3487
+#: git-gui.sh:3677
msgid "Unstage Line From Commit"
msgstr "Ta bort rad ur incheckningskö"
-#: git-gui.sh:3490
+#: git-gui.sh:3680
msgid "Stage Hunk For Commit"
msgstr "Ställ del i incheckningskö"
-#: git-gui.sh:3492
+#: git-gui.sh:3682
msgid "Stage Lines For Commit"
msgstr "Ställ rader i incheckningskö"
-#: git-gui.sh:3494
+#: git-gui.sh:3684
msgid "Stage Line For Commit"
msgstr "Ställ rad i incheckningskö"
-#: git-gui.sh:3519
+#: git-gui.sh:3709
msgid "Initializing..."
msgstr "Initierar..."
-#: git-gui.sh:3658
+#: git-gui.sh:3852
#, tcl-format
msgid ""
"Possible environment issues exist.\n"
@@ -549,7 +580,7 @@ msgstr ""
"av %s:\n"
"\n"
-#: git-gui.sh:3687
+#: git-gui.sh:3881
msgid ""
"\n"
"This is due to a known issue with the\n"
@@ -559,7 +590,7 @@ msgstr ""
"Detta beror på ett känt problem med\n"
"Tcl-binären som följer med Cygwin."
-#: git-gui.sh:3692
+#: git-gui.sh:3886
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
@@ -576,314 +607,30 @@ msgstr ""
"user.name och user.email i din personliga\n"
"~/.gitconfig-fil.\n"
-#: lib/about.tcl:26
-msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
-msgstr "git-gui - ett grafiskt användargränssnitt för Git."
-
-#: lib/blame.tcl:72
-msgid "File Viewer"
-msgstr "Filvisare"
-
-#: lib/blame.tcl:78
-msgid "Commit:"
-msgstr "Incheckning:"
-
-#: lib/blame.tcl:271
-msgid "Copy Commit"
-msgstr "Kopiera incheckning"
-
-#: lib/blame.tcl:275
-msgid "Find Text..."
-msgstr "Sök text..."
-
-#: lib/blame.tcl:284
-msgid "Do Full Copy Detection"
-msgstr "Gör full kopieringsigenkänning"
-
-#: lib/blame.tcl:288
-msgid "Show History Context"
-msgstr "Visa historiksammanhang"
-
-#: lib/blame.tcl:291
-msgid "Blame Parent Commit"
-msgstr "Klandra föräldraincheckning"
-
-#: lib/blame.tcl:450
-#, tcl-format
-msgid "Reading %s..."
-msgstr "Läser %s..."
-
-#: lib/blame.tcl:581
-msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
-msgstr "Läser annoteringar för kopiering/flyttning..."
-
-#: lib/blame.tcl:601
-msgid "lines annotated"
-msgstr "rader annoterade"
-
-#: lib/blame.tcl:793
-msgid "Loading original location annotations..."
-msgstr "Läser in annotering av originalplacering..."
-
-#: lib/blame.tcl:796
-msgid "Annotation complete."
-msgstr "Annotering fullbordad."
-
-#: lib/blame.tcl:826
-msgid "Busy"
-msgstr "Upptagen"
-
-#: lib/blame.tcl:827
-msgid "Annotation process is already running."
-msgstr "Annoteringsprocess körs redan."
-
-#: lib/blame.tcl:866
-msgid "Running thorough copy detection..."
-msgstr "Kör grundlig kopieringsigenkänning..."
-
-#: lib/blame.tcl:934
-msgid "Loading annotation..."
-msgstr "Läser in annotering..."
-
-#: lib/blame.tcl:987
-msgid "Author:"
-msgstr "Författare:"
-
-#: lib/blame.tcl:991
-msgid "Committer:"
-msgstr "Incheckare:"
-
-#: lib/blame.tcl:996
-msgid "Original File:"
-msgstr "Ursprunglig fil:"
-
-#: lib/blame.tcl:1044
-msgid "Cannot find HEAD commit:"
-msgstr "Hittar inte incheckning för HEAD:"
-
-#: lib/blame.tcl:1099
-msgid "Cannot find parent commit:"
-msgstr "Hittar inte föräldraincheckning:"
-
-#: lib/blame.tcl:1114
-msgid "Unable to display parent"
-msgstr "Kan inte visa förälder"
-
-#: lib/blame.tcl:1115 lib/diff.tcl:323
-msgid "Error loading diff:"
-msgstr "Fel vid inläsning av differens:"
-
-#: lib/blame.tcl:1255
-msgid "Originally By:"
-msgstr "Ursprungligen av:"
-
-#: lib/blame.tcl:1261
-msgid "In File:"
-msgstr "I filen:"
-
-#: lib/blame.tcl:1266
-msgid "Copied Or Moved Here By:"
-msgstr "Kopierad eller flyttad hit av:"
-
-#: lib/branch_checkout.tcl:16 lib/branch_checkout.tcl:21
-msgid "Checkout Branch"
-msgstr "Checka ut gren"
-
-#: lib/branch_checkout.tcl:26
-msgid "Checkout"
-msgstr "Checka ut"
-
-#: lib/branch_checkout.tcl:30 lib/branch_create.tcl:37
-#: lib/branch_delete.tcl:34 lib/branch_rename.tcl:32 lib/browser.tcl:286
-#: lib/checkout_op.tcl:579 lib/choose_font.tcl:45 lib/merge.tcl:172
-#: lib/option.tcl:127 lib/remote_add.tcl:34 lib/remote_branch_delete.tcl:43
-#: lib/tools_dlg.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:202 lib/tools_dlg.tcl:345
-#: lib/transport.tcl:111
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: lib/branch_checkout.tcl:35 lib/browser.tcl:291 lib/tools_dlg.tcl:321
-msgid "Revision"
-msgstr "Revision"
+#: lib/line.tcl:17
+msgid "Goto Line:"
+msgstr "Gå till rad:"
-#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:287
-msgid "Options"
-msgstr "Alternativ"
+#: lib/line.tcl:23
+msgid "Go"
+msgstr "Gå"
-#: lib/branch_checkout.tcl:42 lib/branch_create.tcl:92
-msgid "Fetch Tracking Branch"
-msgstr "Hämta spårande gren"
-
-#: lib/branch_checkout.tcl:47
-msgid "Detach From Local Branch"
-msgstr "Koppla bort från lokal gren"
-
-#: lib/branch_create.tcl:23
-msgid "Create Branch"
-msgstr "Skapa gren"
-
-#: lib/branch_create.tcl:28
-msgid "Create New Branch"
-msgstr "Skapa ny gren"
-
-#: lib/branch_create.tcl:33 lib/choose_repository.tcl:389
-msgid "Create"
-msgstr "Skapa"
-
-#: lib/branch_create.tcl:42
-msgid "Branch Name"
-msgstr "Namn på gren"
-
-#: lib/branch_create.tcl:44 lib/remote_add.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:51
-msgid "Name:"
-msgstr "Namn:"
-
-#: lib/branch_create.tcl:57
-msgid "Match Tracking Branch Name"
-msgstr "Använd namn på spårad gren"
-
-#: lib/branch_create.tcl:66
-msgid "Starting Revision"
-msgstr "Inledande revision"
-
-#: lib/branch_create.tcl:72
-msgid "Update Existing Branch:"
-msgstr "Uppdatera befintlig gren:"
-
-#: lib/branch_create.tcl:75
-msgid "No"
-msgstr "Nej"
-
-#: lib/branch_create.tcl:80
-msgid "Fast Forward Only"
-msgstr "Endast snabbspolning"
-
-#: lib/branch_create.tcl:85 lib/checkout_op.tcl:571
-msgid "Reset"
-msgstr "Återställ"
-
-#: lib/branch_create.tcl:97
-msgid "Checkout After Creation"
-msgstr "Checka ut när skapad"
-
-#: lib/branch_create.tcl:132
-msgid "Please select a tracking branch."
-msgstr "Välj en gren att spåra."
-
-#: lib/branch_create.tcl:141
-#, tcl-format
-msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
-msgstr "Den spårade grenen %s är inte en gren i fjärrarkivet."
-
-#: lib/branch_create.tcl:154 lib/branch_rename.tcl:92
-msgid "Please supply a branch name."
-msgstr "Ange ett namn för grenen."
-
-#: lib/branch_create.tcl:165 lib/branch_rename.tcl:112
-#, tcl-format
-msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
-msgstr "\"%s\" kan inte användas som namn på grenen."
-
-#: lib/branch_delete.tcl:16
-msgid "Delete Branch"
-msgstr "Ta bort gren"
-
-#: lib/branch_delete.tcl:21
-msgid "Delete Local Branch"
-msgstr "Ta bort lokal gren"
-
-#: lib/branch_delete.tcl:39
-msgid "Local Branches"
-msgstr "Lokala grenar"
-
-#: lib/branch_delete.tcl:51
-msgid "Delete Only If Merged Into"
-msgstr "Ta bara bort om sammanslagen med"
-
-#: lib/branch_delete.tcl:53 lib/remote_branch_delete.tcl:120
-msgid "Always (Do not perform merge checks)"
-msgstr "Alltid (utför inte sammanslagningstest)"
-
-#: lib/branch_delete.tcl:103
-#, tcl-format
-msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
-msgstr "Följande grenar är inte till fullo sammanslagna med %s:"
-
-#: lib/branch_delete.tcl:115 lib/remote_branch_delete.tcl:218
-msgid ""
-"Recovering deleted branches is difficult.\n"
-"\n"
-"Delete the selected branches?"
-msgstr ""
-"Det kan vara svårt att återställa borttagna grenar.\n"
-"\n"
-"Ta bort de valda grenarna?"
-
-#: lib/branch_delete.tcl:141
-#, tcl-format
-msgid ""
-"Failed to delete branches:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Kunde inte ta bort grenar:\n"
-"%s"
-
-#: lib/branch_rename.tcl:15 lib/branch_rename.tcl:23
-msgid "Rename Branch"
-msgstr "Byt namn på gren"
-
-#: lib/branch_rename.tcl:28
-msgid "Rename"
-msgstr "Byt namn"
-
-#: lib/branch_rename.tcl:38
-msgid "Branch:"
-msgstr "Gren:"
-
-#: lib/branch_rename.tcl:46
-msgid "New Name:"
-msgstr "Nytt namn:"
-
-#: lib/branch_rename.tcl:81
-msgid "Please select a branch to rename."
-msgstr "Välj en gren att byta namn på."
-
-#: lib/branch_rename.tcl:102 lib/checkout_op.tcl:202
-#, tcl-format
-msgid "Branch '%s' already exists."
-msgstr "Grenen \"%s\" finns redan."
-
-#: lib/branch_rename.tcl:123
-#, tcl-format
-msgid "Failed to rename '%s'."
-msgstr "Kunde inte byta namn på \"%s\"."
-
-#: lib/browser.tcl:17
-msgid "Starting..."
-msgstr "Startar..."
-
-#: lib/browser.tcl:27
-msgid "File Browser"
-msgstr "Filbläddrare"
-
-#: lib/browser.tcl:126 lib/browser.tcl:143
-#, tcl-format
-msgid "Loading %s..."
-msgstr "Läser %s..."
+#: lib/console.tcl:59
+msgid "Working... please wait..."
+msgstr "Arbetar... vänta..."
-#: lib/browser.tcl:187
-msgid "[Up To Parent]"
-msgstr "[Upp till förälder]"
+#: lib/console.tcl:81 lib/checkout_op.tcl:146 lib/sshkey.tcl:55
+#: lib/database.tcl:30
+msgid "Close"
+msgstr "Stäng"
-#: lib/browser.tcl:269 lib/browser.tcl:276
-msgid "Browse Branch Files"
-msgstr "Bläddra filer på grenen"
+#: lib/console.tcl:186
+msgid "Success"
+msgstr "Lyckades"
-#: lib/browser.tcl:282 lib/choose_repository.tcl:404
-#: lib/choose_repository.tcl:491 lib/choose_repository.tcl:500
-#: lib/choose_repository.tcl:1027
-msgid "Browse"
-msgstr "Bläddra"
+#: lib/console.tcl:200
+msgid "Error: Command Failed"
+msgstr "Fel: Kommando misslyckades"
#: lib/checkout_op.tcl:85
#, tcl-format
@@ -895,11 +642,6 @@ msgstr "Hämtar %s från %s"
msgid "fatal: Cannot resolve %s"
msgstr "ödesdigert: Kunde inte slå upp %s"
-#: lib/checkout_op.tcl:146 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:30
-#: lib/sshkey.tcl:55
-msgid "Close"
-msgstr "Stäng"
-
#: lib/checkout_op.tcl:175
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' does not exist."
@@ -910,6 +652,11 @@ msgstr "Grenen \"%s\" finns inte."
msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
msgstr "Kunde inte konfigurera förenklad git-pull för '%s'."
+#: lib/checkout_op.tcl:202 lib/branch_rename.tcl:102
+#, tcl-format
+msgid "Branch '%s' already exists."
+msgstr "Grenen \"%s\" finns redan."
+
#: lib/checkout_op.tcl:229
#, tcl-format
msgid ""
@@ -1008,10 +755,23 @@ msgstr "Det kanske inte är så enkelt att återskapa förlorade incheckningar."
msgid "Reset '%s'?"
msgstr "Återställa \"%s\"?"
-#: lib/checkout_op.tcl:567 lib/merge.tcl:164 lib/tools_dlg.tcl:336
+#: lib/checkout_op.tcl:567 lib/merge.tcl:166 lib/tools_dlg.tcl:336
msgid "Visualize"
msgstr "Visualisera"
+#: lib/checkout_op.tcl:571 lib/branch_create.tcl:85
+msgid "Reset"
+msgstr "Återställ"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:579 lib/transport.tcl:141 lib/remote_add.tcl:34
+#: lib/browser.tcl:292 lib/merge.tcl:174 lib/branch_checkout.tcl:30
+#: lib/choose_font.tcl:45 lib/option.tcl:127 lib/tools_dlg.tcl:41
+#: lib/tools_dlg.tcl:202 lib/tools_dlg.tcl:345 lib/branch_rename.tcl:32
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:43 lib/branch_create.tcl:37
+#: lib/branch_delete.tcl:34
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
+
#: lib/checkout_op.tcl:635
#, tcl-format
msgid ""
@@ -1029,544 +789,442 @@ msgstr ""
"\n"
"Detta skulle inte ha hänt. %s kommer nu stängas och ge upp."
-#: lib/choose_font.tcl:41
-msgid "Select"
-msgstr "Välj"
-
-#: lib/choose_font.tcl:55
-msgid "Font Family"
-msgstr "Teckensnittsfamilj"
-
-#: lib/choose_font.tcl:76
-msgid "Font Size"
-msgstr "Storlek"
-
-#: lib/choose_font.tcl:93
-msgid "Font Example"
-msgstr "Exempel"
-
-#: lib/choose_font.tcl:105
-msgid ""
-"This is example text.\n"
-"If you like this text, it can be your font."
-msgstr ""
-"Detta är en exempeltext.\n"
-"Om du tycker om den här texten kan den vara ditt teckensnitt."
-
-#: lib/choose_repository.tcl:28
-msgid "Git Gui"
-msgstr "Git Gui"
-
-#: lib/choose_repository.tcl:87 lib/choose_repository.tcl:394
-msgid "Create New Repository"
-msgstr "Skapa nytt arkiv"
-
-#: lib/choose_repository.tcl:93
-msgid "New..."
-msgstr "Nytt..."
-
-#: lib/choose_repository.tcl:100 lib/choose_repository.tcl:478
-msgid "Clone Existing Repository"
-msgstr "Klona befintligt arkiv"
-
-#: lib/choose_repository.tcl:111
-msgid "Clone..."
-msgstr "Klona..."
-
-#: lib/choose_repository.tcl:118 lib/choose_repository.tcl:1017
-msgid "Open Existing Repository"
-msgstr "Öppna befintligt arkiv"
-
-#: lib/choose_repository.tcl:124
-msgid "Open..."
-msgstr "Öppna..."
-
-#: lib/choose_repository.tcl:137
-msgid "Recent Repositories"
-msgstr "Senaste arkiven"
-
-#: lib/choose_repository.tcl:143
-msgid "Open Recent Repository:"
-msgstr "Öppna tidigare arkiv:"
-
-#: lib/choose_repository.tcl:313 lib/choose_repository.tcl:320
-#: lib/choose_repository.tcl:327
+#: lib/transport.tcl:6 lib/remote_add.tcl:132
#, tcl-format
-msgid "Failed to create repository %s:"
-msgstr "Kunde inte skapa arkivet %s:"
-
-#: lib/choose_repository.tcl:399
-msgid "Directory:"
-msgstr "Katalog:"
-
-#: lib/choose_repository.tcl:429 lib/choose_repository.tcl:550
-#: lib/choose_repository.tcl:1051
-msgid "Git Repository"
-msgstr "Gitarkiv"
+msgid "fetch %s"
+msgstr "hämta %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:454
+#: lib/transport.tcl:7
#, tcl-format
-msgid "Directory %s already exists."
-msgstr "Katalogen %s finns redan."
+msgid "Fetching new changes from %s"
+msgstr "Hämtar nya ändringar från %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:458
+#: lib/transport.tcl:18
#, tcl-format
-msgid "File %s already exists."
-msgstr "Filen %s finns redan."
-
-#: lib/choose_repository.tcl:473
-msgid "Clone"
-msgstr "Klona"
-
-#: lib/choose_repository.tcl:486
-msgid "Source Location:"
-msgstr "Plats för källkod:"
+msgid "remote prune %s"
+msgstr "fjärrborttagning %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:495
-msgid "Target Directory:"
-msgstr "Målkatalog:"
+#: lib/transport.tcl:19
+#, tcl-format
+msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
+msgstr "Tar bort spårande grenar som tagits bort från %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:505
-msgid "Clone Type:"
-msgstr "Typ av klon:"
+#: lib/transport.tcl:25
+msgid "fetch all remotes"
+msgstr "hämta alla fjärrarkiv"
-#: lib/choose_repository.tcl:510
-msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
-msgstr "Standard (snabb, semiredundant, hårda länkar)"
+#: lib/transport.tcl:26
+msgid "Fetching new changes from all remotes"
+msgstr "Hämtar nya ändringar från alla fjärrarkiv"
-#: lib/choose_repository.tcl:515
-msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
-msgstr "Full kopia (långsammare, redundant säkerhetskopia)"
+#: lib/transport.tcl:40
+msgid "remote prune all remotes"
+msgstr "rensa alla fjärrarkiv"
-#: lib/choose_repository.tcl:520
-msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
-msgstr "Delad (snabbast, rekommenderas ej, ingen säkerhetskopia)"
+#: lib/transport.tcl:41
+msgid "Pruning tracking branches deleted from all remotes"
+msgstr "Rensar spårande grenar som tagits bort, från alla fjärrarkiv"
-#: lib/choose_repository.tcl:556 lib/choose_repository.tcl:603
-#: lib/choose_repository.tcl:749 lib/choose_repository.tcl:819
-#: lib/choose_repository.tcl:1057 lib/choose_repository.tcl:1065
+#: lib/transport.tcl:54 lib/transport.tcl:92 lib/transport.tcl:110
+#: lib/remote_add.tcl:162
#, tcl-format
-msgid "Not a Git repository: %s"
-msgstr "Inte ett Gitarkiv: %s"
-
-#: lib/choose_repository.tcl:592
-msgid "Standard only available for local repository."
-msgstr "Standard är endast tillgängligt för lokala arkiv."
-
-#: lib/choose_repository.tcl:596
-msgid "Shared only available for local repository."
-msgstr "Delat är endast tillgängligt för lokala arkiv."
+msgid "push %s"
+msgstr "sänd %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:617
+#: lib/transport.tcl:55
#, tcl-format
-msgid "Location %s already exists."
-msgstr "Platsen %s finns redan."
-
-#: lib/choose_repository.tcl:628
-msgid "Failed to configure origin"
-msgstr "Kunde inte konfigurera ursprung"
-
-#: lib/choose_repository.tcl:640
-msgid "Counting objects"
-msgstr "Räknar objekt"
-
-#: lib/choose_repository.tcl:641
-msgid "buckets"
-msgstr "hinkar"
+msgid "Pushing changes to %s"
+msgstr "Sänder ändringar till %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:665
+#: lib/transport.tcl:93
#, tcl-format
-msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
-msgstr "Kunde inte kopiera objekt/info/alternativ: %s"
+msgid "Mirroring to %s"
+msgstr "Speglar till %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:701
+#: lib/transport.tcl:111
#, tcl-format
-msgid "Nothing to clone from %s."
-msgstr "Ingenting att klona från %s."
+msgid "Pushing %s %s to %s"
+msgstr "Sänder %s %s till %s"
-#: lib/choose_repository.tcl:703 lib/choose_repository.tcl:917
-#: lib/choose_repository.tcl:929
-msgid "The 'master' branch has not been initialized."
-msgstr "Grenen \"master\" har inte initierats."
+#: lib/transport.tcl:132
+msgid "Push Branches"
+msgstr "Sänd grenar"
-#: lib/choose_repository.tcl:716
-msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
-msgstr "Hårda länkar är inte tillgängliga. Faller tillbaka på kopiering."
+#: lib/transport.tcl:147
+msgid "Source Branches"
+msgstr "Källgrenar"
-#: lib/choose_repository.tcl:728
-#, tcl-format
-msgid "Cloning from %s"
-msgstr "Klonar från %s"
+#: lib/transport.tcl:162
+msgid "Destination Repository"
+msgstr "Destinationsarkiv"
-#: lib/choose_repository.tcl:759
-msgid "Copying objects"
-msgstr "Kopierar objekt"
+#: lib/transport.tcl:165 lib/remote_branch_delete.tcl:51
+msgid "Remote:"
+msgstr "Fjärrarkiv:"
-#: lib/choose_repository.tcl:760
-msgid "KiB"
-msgstr "KiB"
+#: lib/transport.tcl:187 lib/remote_branch_delete.tcl:72
+msgid "Arbitrary Location:"
+msgstr "Godtycklig plats:"
-#: lib/choose_repository.tcl:784
-#, tcl-format
-msgid "Unable to copy object: %s"
-msgstr "Kunde inte kopiera objekt: %s"
+#: lib/transport.tcl:205
+msgid "Transfer Options"
+msgstr "Överföringsalternativ"
-#: lib/choose_repository.tcl:794
-msgid "Linking objects"
-msgstr "Länkar objekt"
+#: lib/transport.tcl:207
+msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
+msgstr "Tvinga överskrivning av befintlig gren (kan kasta bort ändringar)"
-#: lib/choose_repository.tcl:795
-msgid "objects"
-msgstr "objekt"
+#: lib/transport.tcl:211
+msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
+msgstr "Använd tunt paket (för långsamma nätverksanslutningar)"
-#: lib/choose_repository.tcl:803
-#, tcl-format
-msgid "Unable to hardlink object: %s"
-msgstr "Kunde inte hårdlänka objekt: %s"
+#: lib/transport.tcl:215
+msgid "Include tags"
+msgstr "Ta med taggar"
-#: lib/choose_repository.tcl:858
-msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
-msgstr "Kunde inte hämta grenar och objekt. Se konsolutdata för detaljer."
+#: lib/remote_add.tcl:20
+msgid "Add Remote"
+msgstr "Lägg till fjärrarkiv"
-#: lib/choose_repository.tcl:869
-msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
-msgstr "Kunde inte hämta taggar. Se konsolutdata för detaljer."
+#: lib/remote_add.tcl:25
+msgid "Add New Remote"
+msgstr "Lägg till nytt fjärrarkiv"
-#: lib/choose_repository.tcl:893
-msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
-msgstr "Kunde inte avgöra HEAD. Se konsolutdata för detaljer."
+#: lib/remote_add.tcl:30 lib/tools_dlg.tcl:37
+msgid "Add"
+msgstr "Lägg till"
-#: lib/choose_repository.tcl:902
-#, tcl-format
-msgid "Unable to cleanup %s"
-msgstr "Kunde inte städa upp %s"
+#: lib/remote_add.tcl:39
+msgid "Remote Details"
+msgstr "Detaljer för fjärrarkiv"
-#: lib/choose_repository.tcl:908
-msgid "Clone failed."
-msgstr "Kloning misslyckades."
+#: lib/remote_add.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:51 lib/branch_create.tcl:44
+msgid "Name:"
+msgstr "Namn:"
-#: lib/choose_repository.tcl:915
-msgid "No default branch obtained."
-msgstr "Hämtade ingen standardgren."
+#: lib/remote_add.tcl:50
+msgid "Location:"
+msgstr "Plats:"
-#: lib/choose_repository.tcl:926
-#, tcl-format
-msgid "Cannot resolve %s as a commit."
-msgstr "Kunde inte slå upp %s till någon incheckning."
+#: lib/remote_add.tcl:60
+msgid "Further Action"
+msgstr "Ytterligare åtgärd"
-#: lib/choose_repository.tcl:938
-msgid "Creating working directory"
-msgstr "Skapar arbetskatalog"
+#: lib/remote_add.tcl:63
+msgid "Fetch Immediately"
+msgstr "Hämta omedelbart"
-#: lib/choose_repository.tcl:939 lib/index.tcl:70 lib/index.tcl:133
-#: lib/index.tcl:201
-msgid "files"
-msgstr "filer"
+#: lib/remote_add.tcl:69
+msgid "Initialize Remote Repository and Push"
+msgstr "Initiera fjärrarkiv och sänd till"
-#: lib/choose_repository.tcl:968
-msgid "Initial file checkout failed."
-msgstr "Inledande filutcheckning misslyckades."
+#: lib/remote_add.tcl:75
+msgid "Do Nothing Else Now"
+msgstr "Gör ingent mer nu"
-#: lib/choose_repository.tcl:1012
-msgid "Open"
-msgstr "Öppna"
+#: lib/remote_add.tcl:100
+msgid "Please supply a remote name."
+msgstr "Ange ett namn för fjärrarkivet."
-#: lib/choose_repository.tcl:1022
-msgid "Repository:"
-msgstr "Arkiv:"
+#: lib/remote_add.tcl:113
+#, tcl-format
+msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
+msgstr "\"%s\" kan inte användas som namn på fjärrarkivet."
-#: lib/choose_repository.tcl:1071
+#: lib/remote_add.tcl:124
#, tcl-format
-msgid "Failed to open repository %s:"
-msgstr "Kunde inte öppna arkivet %s:"
+msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
+msgstr "Kunde inte lägga till fjärrarkivet \"%s\" på platsen \"%s\"."
-#: lib/choose_rev.tcl:52
-msgid "This Detached Checkout"
-msgstr "Denna frånkopplade utcheckning"
+#: lib/remote_add.tcl:133
+#, tcl-format
+msgid "Fetching the %s"
+msgstr "Hämtar %s"
-#: lib/choose_rev.tcl:60
-msgid "Revision Expression:"
-msgstr "Revisionsuttryck:"
+#: lib/remote_add.tcl:156
+#, tcl-format
+msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
+msgstr "Vet inte hur arkivet på platsen \"%s\" skall initieras."
-#: lib/choose_rev.tcl:72
-msgid "Local Branch"
-msgstr "Lokal gren"
+#: lib/remote_add.tcl:163
+#, tcl-format
+msgid "Setting up the %s (at %s)"
+msgstr "Konfigurerar %s (på %s)"
-#: lib/choose_rev.tcl:77
-msgid "Tracking Branch"
-msgstr "Spårande gren"
+#: lib/browser.tcl:17
+msgid "Starting..."
+msgstr "Startar..."
-#: lib/choose_rev.tcl:82 lib/choose_rev.tcl:543
-msgid "Tag"
-msgstr "Tagg"
+#: lib/browser.tcl:27
+msgid "File Browser"
+msgstr "Filbläddrare"
-#: lib/choose_rev.tcl:321
+#: lib/browser.tcl:132 lib/browser.tcl:149
#, tcl-format
-msgid "Invalid revision: %s"
-msgstr "Ogiltig revision: %s"
-
-#: lib/choose_rev.tcl:342
-msgid "No revision selected."
-msgstr "Ingen revision vald."
+msgid "Loading %s..."
+msgstr "Läser %s..."
-#: lib/choose_rev.tcl:350
-msgid "Revision expression is empty."
-msgstr "Revisionsuttrycket är tomt."
+#: lib/browser.tcl:193
+msgid "[Up To Parent]"
+msgstr "[Upp till förälder]"
-#: lib/choose_rev.tcl:536
-msgid "Updated"
-msgstr "Uppdaterad"
+#: lib/browser.tcl:275 lib/browser.tcl:282
+msgid "Browse Branch Files"
+msgstr "Bläddra filer på grenen"
-#: lib/choose_rev.tcl:564
-msgid "URL"
-msgstr "Webbadress"
+#: lib/browser.tcl:288 lib/choose_repository.tcl:422
+#: lib/choose_repository.tcl:509 lib/choose_repository.tcl:518
+#: lib/choose_repository.tcl:1074
+msgid "Browse"
+msgstr "Bläddra"
-#: lib/commit.tcl:9
-msgid ""
-"There is nothing to amend.\n"
-"\n"
-"You are about to create the initial commit. There is no commit before this "
-"to amend.\n"
-msgstr ""
-"Det finns ingenting att utöka.\n"
-"\n"
-"Du håller på att skapa den inledande incheckningen. Det finns ingen tidigare "
-"incheckning att utöka.\n"
+#: lib/browser.tcl:297 lib/branch_checkout.tcl:35 lib/tools_dlg.tcl:321
+msgid "Revision"
+msgstr "Revision"
-#: lib/commit.tcl:18
+#: lib/merge.tcl:13
msgid ""
-"Cannot amend while merging.\n"
+"Cannot merge while amending.\n"
"\n"
-"You are currently in the middle of a merge that has not been fully "
-"completed. You cannot amend the prior commit unless you first abort the "
-"current merge activity.\n"
+"You must finish amending this commit before starting any type of merge.\n"
msgstr ""
-"Kan inte utöka vid sammanslagning.\n"
+"Kan inte slå ihop vid utökning.\n"
"\n"
-"Du är i mitten av en sammanslagning som inte är fullbordad. Du kan inte "
-"utöka tidigare incheckningar om du inte först avbryter den pågående "
-"sammanslagningen.\n"
-
-#: lib/commit.tcl:48
-msgid "Error loading commit data for amend:"
-msgstr "Fel vid inläsning av incheckningsdata för utökning:"
-
-#: lib/commit.tcl:75
-msgid "Unable to obtain your identity:"
-msgstr "Kunde inte hämta din identitet:"
-
-#: lib/commit.tcl:80
-msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
-msgstr "Felaktig GIT_COMMITTER_IDENT:"
-
-#: lib/commit.tcl:129
-#, tcl-format
-msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
-msgstr "varning: Tcl stöder inte teckenkodningen \"%s\"."
+"Du måste göra färdig utökningen av incheckningen innan du påbörjar någon "
+"slags sammanslagning.\n"
-#: lib/commit.tcl:149
+#: lib/merge.tcl:27
msgid ""
"Last scanned state does not match repository state.\n"
"\n"
"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
-"rescan must be performed before another commit can be created.\n"
+"rescan must be performed before a merge can be performed.\n"
"\n"
"The rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
"Det senaste inlästa tillståndet motsvarar inte tillståndet i arkivet.\n"
"\n"
"Ett annat Git-program har ändrat arkivet sedan senaste avsökningen. Du måste "
-"utföra en ny sökning innan du kan göra en ny incheckning.\n"
+"utföra en ny sökning innan du kan utföra en sammanslagning.\n"
"\n"
"Sökningen kommer att startas automatiskt nu.\n"
-#: lib/commit.tcl:172
+#: lib/merge.tcl:45
#, tcl-format
msgid ""
-"Unmerged files cannot be committed.\n"
+"You are in the middle of a conflicted merge.\n"
"\n"
-"File %s has merge conflicts. You must resolve them and stage the file "
-"before committing.\n"
+"File %s has merge conflicts.\n"
+"\n"
+"You must resolve them, stage the file, and commit to complete the current "
+"merge. Only then can you begin another merge.\n"
msgstr ""
-"Osammanslagna filer kan inte checkas in.\n"
+"Du är mitt i en sammanslagning med konflikter.\n"
"\n"
-"Filen %s har sammanslagningskonflikter. Du måste lösa dem och köa filen "
-"innan du checkar in den.\n"
+"Filen %s har sammanslagningskonflikter.\n"
+"\n"
+"Du måste lösa dem, köa filen och checka in för att fullborda den aktuella "
+"sammanslagningen. När du gjort det kan du påbörja en ny sammanslagning.\n"
-#: lib/commit.tcl:180
+#: lib/merge.tcl:55
#, tcl-format
msgid ""
-"Unknown file state %s detected.\n"
+"You are in the middle of a change.\n"
"\n"
-"File %s cannot be committed by this program.\n"
+"File %s is modified.\n"
+"\n"
+"You should complete the current commit before starting a merge. Doing so "
+"will help you abort a failed merge, should the need arise.\n"
msgstr ""
-"Okänd filstatus %s upptäckt.\n"
+"Du är mitt i en ändring.\n"
"\n"
-"Filen %s kan inte checkas in av programmet.\n"
+"Filen %s har ändringar.\n"
+"\n"
+"Du bör fullborda den aktuella incheckningen innan du påbörjar en "
+"sammanslagning. Om du gör det blir det enklare att avbryta en misslyckad "
+"sammanslagning, om det skulle vara nödvändigt.\n"
+
+#: lib/merge.tcl:108
+#, tcl-format
+msgid "%s of %s"
+msgstr "%s av %s"
+
+#: lib/merge.tcl:122
+#, tcl-format
+msgid "Merging %s and %s..."
+msgstr "Slår ihop %s och %s..."
+
+#: lib/merge.tcl:133
+msgid "Merge completed successfully."
+msgstr "Sammanslagningen avslutades framgångsrikt."
-#: lib/commit.tcl:188
+#: lib/merge.tcl:135
+msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
+msgstr "Sammanslagningen misslyckades. Du måste lösa konflikterna."
+
+#: lib/merge.tcl:160
+#, tcl-format
+msgid "Merge Into %s"
+msgstr "Slå ihop i %s"
+
+#: lib/merge.tcl:179
+msgid "Revision To Merge"
+msgstr "Revisioner att slå ihop"
+
+#: lib/merge.tcl:214
msgid ""
-"No changes to commit.\n"
+"Cannot abort while amending.\n"
"\n"
-"You must stage at least 1 file before you can commit.\n"
+"You must finish amending this commit.\n"
msgstr ""
-"Inga ändringar att checka in.\n"
+"Kan inte avbryta vid utökning.\n"
"\n"
-"Du måste köa åtminstone en fil innan du kan checka in.\n"
+"Du måste göra dig färdig med att utöka incheckningen.\n"
-#: lib/commit.tcl:203
+#: lib/merge.tcl:224
msgid ""
-"Please supply a commit message.\n"
+"Abort merge?\n"
"\n"
-"A good commit message has the following format:\n"
+"Aborting the current merge will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
"\n"
-"- First line: Describe in one sentence what you did.\n"
-"- Second line: Blank\n"
-"- Remaining lines: Describe why this change is good.\n"
+"Continue with aborting the current merge?"
msgstr ""
-"Ange ett incheckningsmeddelande.\n"
+"Avbryt sammanslagning?\n"
"\n"
-"Ett bra incheckningsmeddelande har följande format:\n"
+"Om du avbryter sammanslagningen kommer *ALLA* ej incheckade ändringar att gå "
+"förlorade.\n"
"\n"
-"- Första raden: Beskriv i en mening vad du gjorde.\n"
-"- Andra raden: Tom\n"
-"- Följande rader: Beskriv varför det här är en bra ändring.\n"
-
-#: lib/commit.tcl:234
-msgid "Calling pre-commit hook..."
-msgstr "Anropar kroken före incheckning (pre-commit)..."
+"Gå vidare med att avbryta den aktuella sammanslagningen?"
-#: lib/commit.tcl:249
-msgid "Commit declined by pre-commit hook."
-msgstr "Incheckningen avvisades av kroken före incheckning (pre-commit)."
+#: lib/merge.tcl:230
+msgid ""
+"Reset changes?\n"
+"\n"
+"Resetting the changes will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
+"\n"
+"Continue with resetting the current changes?"
+msgstr ""
+"Återställ ändringar?\n"
+"\n"
+"Om du återställer ändringarna kommer *ALLA* ej incheckade ändringar att gå "
+"förlorade.\n"
+"\n"
+"Gå vidare med att återställa de aktuella ändringarna?"
-#: lib/commit.tcl:272
-msgid "Calling commit-msg hook..."
-msgstr "Anropar kroken för incheckningsmeddelande (commit-msg)..."
+#: lib/merge.tcl:241
+msgid "Aborting"
+msgstr "Avbryter"
-#: lib/commit.tcl:287
-msgid "Commit declined by commit-msg hook."
-msgstr "Incheckning avvisad av kroken för incheckningsmeddelande (commit-msg)."
+#: lib/merge.tcl:241
+msgid "files reset"
+msgstr "filer återställda"
-#: lib/commit.tcl:300
-msgid "Committing changes..."
-msgstr "Checkar in ändringar..."
+#: lib/merge.tcl:269
+msgid "Abort failed."
+msgstr "Misslyckades avbryta."
-#: lib/commit.tcl:316
-msgid "write-tree failed:"
-msgstr "write-tree misslyckades:"
+#: lib/merge.tcl:271
+msgid "Abort completed. Ready."
+msgstr "Avbrytning fullbordad. Redo."
-#: lib/commit.tcl:317 lib/commit.tcl:361 lib/commit.tcl:382
-msgid "Commit failed."
-msgstr "Incheckningen misslyckades."
+#: lib/tools.tcl:75
+#, tcl-format
+msgid "Running %s requires a selected file."
+msgstr "För att starta %s måste du välja en fil."
-#: lib/commit.tcl:334
+#: lib/tools.tcl:91
#, tcl-format
-msgid "Commit %s appears to be corrupt"
-msgstr "Incheckningen %s verkar vara trasig"
+msgid "Are you sure you want to run %1$s on file \"%2$s\"?"
+msgstr "Är du säker på att du vill starta %1$s med filen \"%2$s\"?"
-#: lib/commit.tcl:339
-msgid ""
-"No changes to commit.\n"
-"\n"
-"No files were modified by this commit and it was not a merge commit.\n"
-"\n"
-"A rescan will be automatically started now.\n"
-msgstr ""
-"Inga ändringar att checka in.\n"
-"\n"
-"Inga filer ändrades av incheckningen och det var inte en sammanslagning.\n"
-"\n"
-"En sökning kommer att startas automatiskt nu.\n"
+#: lib/tools.tcl:95
+#, tcl-format
+msgid "Are you sure you want to run %s?"
+msgstr "Är du säker på att du vill starta %s?"
-#: lib/commit.tcl:346
-msgid "No changes to commit."
-msgstr "Inga ändringar att checka in."
+#: lib/tools.tcl:116
+#, tcl-format
+msgid "Tool: %s"
+msgstr "Verktyg: %s"
-#: lib/commit.tcl:360
-msgid "commit-tree failed:"
-msgstr "commit-tree misslyckades:"
+#: lib/tools.tcl:117
+#, tcl-format
+msgid "Running: %s"
+msgstr "Exekverar: %s"
-#: lib/commit.tcl:381
-msgid "update-ref failed:"
-msgstr "update-ref misslyckades:"
+#: lib/tools.tcl:155
+#, tcl-format
+msgid "Tool completed successfully: %s"
+msgstr "Verktyget avslutades framgångsrikt: %s"
-#: lib/commit.tcl:469
+#: lib/tools.tcl:157
#, tcl-format
-msgid "Created commit %s: %s"
-msgstr "Skapade incheckningen %s: %s"
+msgid "Tool failed: %s"
+msgstr "Verktyget misslyckades: %s"
-#: lib/console.tcl:59
-msgid "Working... please wait..."
-msgstr "Arbetar... vänta..."
+#: lib/branch_checkout.tcl:16 lib/branch_checkout.tcl:21
+msgid "Checkout Branch"
+msgstr "Checka ut gren"
-#: lib/console.tcl:186
-msgid "Success"
-msgstr "Lyckades"
+#: lib/branch_checkout.tcl:26
+msgid "Checkout"
+msgstr "Checka ut"
-#: lib/console.tcl:200
-msgid "Error: Command Failed"
-msgstr "Fel: Kommando misslyckades"
+#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/option.tcl:310 lib/branch_create.tcl:69
+msgid "Options"
+msgstr "Alternativ"
-#: lib/database.tcl:42
-msgid "Number of loose objects"
-msgstr "Antal lösa objekt"
+#: lib/branch_checkout.tcl:42 lib/branch_create.tcl:92
+msgid "Fetch Tracking Branch"
+msgstr "Hämta spårande gren"
-#: lib/database.tcl:43
-msgid "Disk space used by loose objects"
-msgstr "Diskutrymme använt av lösa objekt"
+#: lib/branch_checkout.tcl:47
+msgid "Detach From Local Branch"
+msgstr "Koppla bort från lokal gren"
-#: lib/database.tcl:44
-msgid "Number of packed objects"
-msgstr "Antal packade objekt"
+#: lib/spellcheck.tcl:57
+msgid "Unsupported spell checker"
+msgstr "Stavningskontrollprogrammet stöds inte"
-#: lib/database.tcl:45
-msgid "Number of packs"
-msgstr "Antal paket"
+#: lib/spellcheck.tcl:65
+msgid "Spell checking is unavailable"
+msgstr "Stavningskontroll är ej tillgänglig"
-#: lib/database.tcl:46
-msgid "Disk space used by packed objects"
-msgstr "Diskutrymme använt av packade objekt"
+#: lib/spellcheck.tcl:68
+msgid "Invalid spell checking configuration"
+msgstr "Ogiltig inställning för stavningskontroll"
-#: lib/database.tcl:47
-msgid "Packed objects waiting for pruning"
-msgstr "Packade objekt som väntar på städning"
+#: lib/spellcheck.tcl:70
+#, tcl-format
+msgid "Reverting dictionary to %s."
+msgstr "Återställer ordlistan till %s."
-#: lib/database.tcl:48
-msgid "Garbage files"
-msgstr "Skräpfiler"
+#: lib/spellcheck.tcl:73
+msgid "Spell checker silently failed on startup"
+msgstr "Stavningskontroll misslyckades tyst vid start"
-#: lib/database.tcl:72
-msgid "Compressing the object database"
-msgstr "Komprimerar objektdatabasen"
+#: lib/spellcheck.tcl:80
+msgid "Unrecognized spell checker"
+msgstr "Stavningskontrollprogrammet känns inte igen"
-#: lib/database.tcl:83
-msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
-msgstr "Verifierar objektdatabasen med fsck-objects"
+#: lib/spellcheck.tcl:186
+msgid "No Suggestions"
+msgstr "Inga förslag"
-#: lib/database.tcl:107
-#, tcl-format
-msgid ""
-"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
-"\n"
-"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
-"the database.\n"
-"\n"
-"Compress the database now?"
-msgstr ""
-"Arkivet har för närvarande omkring %i lösa objekt.\n"
-"\n"
-"För att bibehålla optimal prestanda rekommenderas det å det bestämdaste att "
-"du komprimerar databasen.\n"
-"\n"
-"Komprimera databasen nu?"
+#: lib/spellcheck.tcl:388
+msgid "Unexpected EOF from spell checker"
+msgstr "Oväntat filslut från stavningskontroll"
-#: lib/date.tcl:25
+#: lib/spellcheck.tcl:392
+msgid "Spell Checker Failed"
+msgstr "Stavningskontroll misslyckades"
+
+#: lib/status_bar.tcl:87
#, tcl-format
-msgid "Invalid date from Git: %s"
-msgstr "Ogiltigt datum från Git: %s"
+msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
+msgstr "%s... %*i av %*i %s (%3i%%)"
-#: lib/diff.tcl:64
+#: lib/diff.tcl:77
#, tcl-format
msgid ""
"No differences detected.\n"
@@ -1589,12 +1247,12 @@ msgstr ""
"En sökning kommer automatiskt att startas för att hitta andra filer som kan "
"vara i samma tillstånd."
-#: lib/diff.tcl:104
+#: lib/diff.tcl:117
#, tcl-format
msgid "Loading diff of %s..."
msgstr "Läser differens för %s..."
-#: lib/diff.tcl:125
+#: lib/diff.tcl:140
msgid ""
"LOCAL: deleted\n"
"REMOTE:\n"
@@ -1602,7 +1260,7 @@ msgstr ""
"LOKAL: borttagen\n"
"FJÄRR:\n"
-#: lib/diff.tcl:130
+#: lib/diff.tcl:145
msgid ""
"REMOTE: deleted\n"
"LOCAL:\n"
@@ -1610,32 +1268,32 @@ msgstr ""
"FJÄRR: borttagen\n"
"LOKAL:\n"
-#: lib/diff.tcl:137
+#: lib/diff.tcl:152
msgid "LOCAL:\n"
msgstr "LOKAL:\n"
-#: lib/diff.tcl:140
+#: lib/diff.tcl:155
msgid "REMOTE:\n"
msgstr "FJÄRR:\n"
-#: lib/diff.tcl:202 lib/diff.tcl:322
+#: lib/diff.tcl:217 lib/diff.tcl:355
#, tcl-format
msgid "Unable to display %s"
msgstr "Kan inte visa %s"
-#: lib/diff.tcl:203
+#: lib/diff.tcl:218
msgid "Error loading file:"
msgstr "Fel vid läsning av fil:"
-#: lib/diff.tcl:210
+#: lib/diff.tcl:225
msgid "Git Repository (subproject)"
msgstr "Gitarkiv (underprojekt)"
-#: lib/diff.tcl:222
+#: lib/diff.tcl:237
msgid "* Binary file (not showing content)."
msgstr "* Binärfil (visar inte innehållet)."
-#: lib/diff.tcl:227
+#: lib/diff.tcl:242
#, tcl-format
msgid ""
"* Untracked file is %d bytes.\n"
@@ -1644,7 +1302,7 @@ msgstr ""
"* Den ospårade filen är %d byte.\n"
"* Visar endast inledande %d byte.\n"
-#: lib/diff.tcl:233
+#: lib/diff.tcl:248
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
@@ -1655,257 +1313,213 @@ msgstr ""
"* Den ospårade filen klipptes här av %s.\n"
"* För att se hela filen, använd ett externt redigeringsprogram.\n"
-#: lib/diff.tcl:485
+#: lib/diff.tcl:356 lib/blame.tcl:1128
+msgid "Error loading diff:"
+msgstr "Fel vid inläsning av differens:"
+
+#: lib/diff.tcl:578
msgid "Failed to unstage selected hunk."
msgstr "Kunde inte ta bort den valda delen från kön."
-#: lib/diff.tcl:492
+#: lib/diff.tcl:585
msgid "Failed to stage selected hunk."
msgstr "Kunde inte lägga till den valda delen till kön."
-#: lib/diff.tcl:571
+#: lib/diff.tcl:664
msgid "Failed to unstage selected line."
msgstr "Kunde inte ta bort den valda raden från kön."
-#: lib/diff.tcl:579
+#: lib/diff.tcl:672
msgid "Failed to stage selected line."
msgstr "Kunde inte lägga till den valda raden till kön."
-#: lib/encoding.tcl:443
-msgid "Default"
-msgstr "Standard"
+#: lib/remote.tcl:200
+msgid "Push to"
+msgstr "Sänd till"
-#: lib/encoding.tcl:448
-#, tcl-format
-msgid "System (%s)"
-msgstr "Systemets (%s)"
+#: lib/remote.tcl:218
+msgid "Remove Remote"
+msgstr "Ta bort fjärrarkiv"
-#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
-msgid "Other"
-msgstr "Annan"
+#: lib/remote.tcl:223
+msgid "Prune from"
+msgstr "Ta bort från"
-#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:116
-msgid "error"
-msgstr "fel"
+#: lib/remote.tcl:228
+msgid "Fetch from"
+msgstr "Hämta från"
-#: lib/error.tcl:36
-msgid "warning"
-msgstr "varning"
+#: lib/choose_font.tcl:41
+msgid "Select"
+msgstr "Välj"
-#: lib/error.tcl:96
-msgid "You must correct the above errors before committing."
-msgstr "Du måste rätta till felen ovan innan du checkar in."
+#: lib/choose_font.tcl:55
+msgid "Font Family"
+msgstr "Teckensnittsfamilj"
-#: lib/index.tcl:6
-msgid "Unable to unlock the index."
-msgstr "Kunde inte låsa upp indexet."
+#: lib/choose_font.tcl:76
+msgid "Font Size"
+msgstr "Storlek"
-#: lib/index.tcl:17
-msgid "Index Error"
-msgstr "Indexfel"
+#: lib/choose_font.tcl:93
+msgid "Font Example"
+msgstr "Exempel"
-#: lib/index.tcl:19
+#: lib/choose_font.tcl:105
msgid ""
-"Updating the Git index failed. A rescan will be automatically started to "
-"resynchronize git-gui."
+"This is example text.\n"
+"If you like this text, it can be your font."
msgstr ""
-"Misslyckades med att uppdatera Gitindexet. En omsökning kommer att startas "
-"automatiskt för att synkronisera om git-gui."
-
-#: lib/index.tcl:30
-msgid "Continue"
-msgstr "Fortsätt"
+"Detta är en exempeltext.\n"
+"Om du tycker om den här texten kan den vara ditt teckensnitt."
-#: lib/index.tcl:33
-msgid "Unlock Index"
-msgstr "Lås upp index"
+#: lib/option.tcl:11
+#, tcl-format
+msgid "Invalid global encoding '%s'"
+msgstr "Den globala teckenkodningen \"%s\" är ogiltig"
-#: lib/index.tcl:292
+#: lib/option.tcl:19
#, tcl-format
-msgid "Unstaging %s from commit"
-msgstr "Tar bort %s för incheckningskön"
+msgid "Invalid repo encoding '%s'"
+msgstr "Arkivets teckenkodning \"%s\" är ogiltig"
-#: lib/index.tcl:331
-msgid "Ready to commit."
-msgstr "Redo att checka in."
+#: lib/option.tcl:119
+msgid "Restore Defaults"
+msgstr "Återställ standardvärden"
-#: lib/index.tcl:344
-#, tcl-format
-msgid "Adding %s"
-msgstr "Lägger till %s"
+#: lib/option.tcl:123
+msgid "Save"
+msgstr "Spara"
-#: lib/index.tcl:401
+#: lib/option.tcl:133
#, tcl-format
-msgid "Revert changes in file %s?"
-msgstr "Återställ ändringarna i filen %s?"
+msgid "%s Repository"
+msgstr "Arkivet %s"
-#: lib/index.tcl:403
-#, tcl-format
-msgid "Revert changes in these %i files?"
-msgstr "Återställ ändringarna i dessa %i filer?"
+#: lib/option.tcl:134
+msgid "Global (All Repositories)"
+msgstr "Globalt (alla arkiv)"
-#: lib/index.tcl:411
-msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
-msgstr ""
-"Alla oköade ändringar kommer permanent gå förlorade vid återställningen."
+#: lib/option.tcl:140
+msgid "User Name"
+msgstr "Användarnamn"
-#: lib/index.tcl:414
-msgid "Do Nothing"
-msgstr "Gör ingenting"
+#: lib/option.tcl:141
+msgid "Email Address"
+msgstr "E-postadress"
-#: lib/index.tcl:432
-msgid "Reverting selected files"
-msgstr "Återställer valda filer"
+#: lib/option.tcl:143
+msgid "Summarize Merge Commits"
+msgstr "Summera sammanslagningsincheckningar"
-#: lib/index.tcl:436
-#, tcl-format
-msgid "Reverting %s"
-msgstr "Återställer %s"
+#: lib/option.tcl:144
+msgid "Merge Verbosity"
+msgstr "Pratsamhet för sammanslagningar"
-#: lib/merge.tcl:13
-msgid ""
-"Cannot merge while amending.\n"
-"\n"
-"You must finish amending this commit before starting any type of merge.\n"
-msgstr ""
-"Kan inte slå ihop vid utökning.\n"
-"\n"
-"Du måste göra färdig utökningen av incheckningen innan du påbörjar någon "
-"slags sammanslagning.\n"
+#: lib/option.tcl:145
+msgid "Show Diffstat After Merge"
+msgstr "Visa diffstatistik efter sammanslagning"
-#: lib/merge.tcl:27
-msgid ""
-"Last scanned state does not match repository state.\n"
-"\n"
-"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
-"rescan must be performed before a merge can be performed.\n"
-"\n"
-"The rescan will be automatically started now.\n"
-msgstr ""
-"Det senaste inlästa tillståndet motsvarar inte tillståndet i arkivet.\n"
-"\n"
-"Ett annat Git-program har ändrat arkivet sedan senaste avsökningen. Du måste "
-"utföra en ny sökning innan du kan utföra en sammanslagning.\n"
-"\n"
-"Sökningen kommer att startas automatiskt nu.\n"
+#: lib/option.tcl:146
+msgid "Use Merge Tool"
+msgstr "Använd verktyg för sammanslagning"
-#: lib/merge.tcl:45
-#, tcl-format
-msgid ""
-"You are in the middle of a conflicted merge.\n"
-"\n"
-"File %s has merge conflicts.\n"
-"\n"
-"You must resolve them, stage the file, and commit to complete the current "
-"merge. Only then can you begin another merge.\n"
-msgstr ""
-"Du är mitt i en sammanslagning med konflikter.\n"
-"\n"
-"Filen %s har sammanslagningskonflikter.\n"
-"\n"
-"Du måste lösa dem, köa filen och checka in för att fullborda den aktuella "
-"sammanslagningen. När du gjort det kan du påbörja en ny sammanslagning.\n"
+#: lib/option.tcl:148
+msgid "Trust File Modification Timestamps"
+msgstr "Lita på filändringstidsstämplar"
-#: lib/merge.tcl:55
-#, tcl-format
-msgid ""
-"You are in the middle of a change.\n"
-"\n"
-"File %s is modified.\n"
-"\n"
-"You should complete the current commit before starting a merge. Doing so "
-"will help you abort a failed merge, should the need arise.\n"
-msgstr ""
-"Du är mitt i en ändring.\n"
-"\n"
-"Filen %s har ändringar.\n"
-"\n"
-"Du bör fullborda den aktuella incheckningen innan du påbörjar en "
-"sammanslagning. Om du gör det blir det enklare att avbryta en misslyckad "
-"sammanslagning, om det skulle vara nödvändigt.\n"
+#: lib/option.tcl:149
+msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
+msgstr "Städa spårade grenar vid hämtning"
-#: lib/merge.tcl:107
-#, tcl-format
-msgid "%s of %s"
-msgstr "%s av %s"
+#: lib/option.tcl:150
+msgid "Match Tracking Branches"
+msgstr "Matcha spårade grenar"
-#: lib/merge.tcl:120
-#, tcl-format
-msgid "Merging %s and %s..."
-msgstr "Slår ihop %s och %s..."
+#: lib/option.tcl:151
+msgid "Use Textconv For Diffs and Blames"
+msgstr "Använd Textconv för diff och klandring"
-#: lib/merge.tcl:131
-msgid "Merge completed successfully."
-msgstr "Sammanslagningen avslutades framgångsrikt."
+#: lib/option.tcl:152
+msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
+msgstr "Klandra kopiering bara i ändrade filer"
-#: lib/merge.tcl:133
-msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
-msgstr "Sammanslagningen misslyckades. Du måste lösa konflikterna."
+#: lib/option.tcl:153
+msgid "Maximum Length of Recent Repositories List"
+msgstr "Max längd för lista över tidigare arkiv"
-#: lib/merge.tcl:158
-#, tcl-format
-msgid "Merge Into %s"
-msgstr "Slå ihop i %s"
+#: lib/option.tcl:154
+msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
+msgstr "Minsta antal tecken att klandra kopiering för"
-#: lib/merge.tcl:177
-msgid "Revision To Merge"
-msgstr "Revisioner att slå ihop"
+#: lib/option.tcl:155
+msgid "Blame History Context Radius (days)"
+msgstr "Historikradie för klandring (dagar)"
-#: lib/merge.tcl:212
-msgid ""
-"Cannot abort while amending.\n"
-"\n"
-"You must finish amending this commit.\n"
-msgstr ""
-"Kan inte avbryta vid utökning.\n"
-"\n"
-"Du måste göra dig färdig med att utöka incheckningen.\n"
+#: lib/option.tcl:156
+msgid "Number of Diff Context Lines"
+msgstr "Antal rader sammanhang i differenser"
-#: lib/merge.tcl:222
-msgid ""
-"Abort merge?\n"
-"\n"
-"Aborting the current merge will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
-"\n"
-"Continue with aborting the current merge?"
-msgstr ""
-"Avbryt sammanslagning?\n"
-"\n"
-"Om du avbryter sammanslagningen kommer *ALLA* ej incheckade ändringar att gå "
-"förlorade.\n"
-"\n"
-"Gå vidare med att avbryta den aktuella sammanslagningen?"
+#: lib/option.tcl:157
+msgid "Additional Diff Parameters"
+msgstr "Ytterligare diff-parametrar"
-#: lib/merge.tcl:228
-msgid ""
-"Reset changes?\n"
-"\n"
-"Resetting the changes will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
-"\n"
-"Continue with resetting the current changes?"
-msgstr ""
-"Återställ ändringar?\n"
-"\n"
-"Om du återställer ändringarna kommer *ALLA* ej incheckade ändringar att gå "
-"förlorade.\n"
-"\n"
-"Gå vidare med att återställa de aktuella ändringarna?"
+#: lib/option.tcl:158
+msgid "Commit Message Text Width"
+msgstr "Textbredd för incheckningsmeddelande"
-#: lib/merge.tcl:239
-msgid "Aborting"
-msgstr "Avbryter"
+#: lib/option.tcl:159
+msgid "New Branch Name Template"
+msgstr "Mall för namn på nya grenar"
-#: lib/merge.tcl:239
-msgid "files reset"
-msgstr "filer återställda"
+#: lib/option.tcl:160
+msgid "Default File Contents Encoding"
+msgstr "Standardteckenkodning för filinnehåll"
-#: lib/merge.tcl:267
-msgid "Abort failed."
-msgstr "Misslyckades avbryta."
+#: lib/option.tcl:161
+msgid "Warn before committing to a detached head"
+msgstr "Varna för incheckning på frånkopplat huvud"
-#: lib/merge.tcl:269
-msgid "Abort completed. Ready."
-msgstr "Avbrytning fullbordad. Redo."
+#: lib/option.tcl:162
+msgid "Staging of untracked files"
+msgstr "Köa ospårade filer"
+
+#: lib/option.tcl:163
+msgid "Show untracked files"
+msgstr "Visa ospårade filer"
+
+#: lib/option.tcl:164
+msgid "Tab spacing"
+msgstr "Blanksteg för tabulatortecken"
+
+#: lib/option.tcl:210
+msgid "Change"
+msgstr "Ändra"
+
+#: lib/option.tcl:254
+msgid "Spelling Dictionary:"
+msgstr "Stavningsordlista:"
+
+#: lib/option.tcl:284
+msgid "Change Font"
+msgstr "Byt teckensnitt"
+
+#: lib/option.tcl:288
+#, tcl-format
+msgid "Choose %s"
+msgstr "Välj %s"
+
+#: lib/option.tcl:294
+msgid "pt."
+msgstr "p."
+
+#: lib/option.tcl:308
+msgid "Preferences"
+msgstr "Inställningar"
+
+#: lib/option.tcl:345
+msgid "Failed to completely save options:"
+msgstr "Misslyckades med att helt spara alternativ:"
#: lib/mergetool.tcl:8
msgid "Force resolution to the base version?"
@@ -1952,21 +1566,21 @@ msgstr "Kan inte lösa borttagnings- eller länkkonflikter med ett verktyg"
msgid "Conflict file does not exist"
msgstr "Konfliktfil existerar inte"
-#: lib/mergetool.tcl:264
+#: lib/mergetool.tcl:246
#, tcl-format
msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
msgstr "Inte ett grafiskt verktyg för sammanslagning: %s"
-#: lib/mergetool.tcl:268
+#: lib/mergetool.tcl:275
#, tcl-format
msgid "Unsupported merge tool '%s'"
msgstr "Verktyget \"%s\" för sammanslagning stöds inte"
-#: lib/mergetool.tcl:303
+#: lib/mergetool.tcl:310
msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
msgstr "Verktyget för sammanslagning körs redan. Vill du avsluta det?"
-#: lib/mergetool.tcl:323
+#: lib/mergetool.tcl:330
#, tcl-format
msgid ""
"Error retrieving versions:\n"
@@ -1975,7 +1589,7 @@ msgstr ""
"Fel vid hämtning av versioner:\n"
"%s"
-#: lib/mergetool.tcl:343
+#: lib/mergetool.tcl:350
#, tcl-format
msgid ""
"Could not start the merge tool:\n"
@@ -1986,213 +1600,158 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: lib/mergetool.tcl:347
+#: lib/mergetool.tcl:354
msgid "Running merge tool..."
msgstr "Kör verktyg för sammanslagning..."
-#: lib/mergetool.tcl:375 lib/mergetool.tcl:383
+#: lib/mergetool.tcl:382 lib/mergetool.tcl:390
msgid "Merge tool failed."
msgstr "Verktyget för sammanslagning misslyckades."
-#: lib/option.tcl:11
-#, tcl-format
-msgid "Invalid global encoding '%s'"
-msgstr "Den globala teckenkodningen \"%s\" är ogiltig"
-
-#: lib/option.tcl:19
-#, tcl-format
-msgid "Invalid repo encoding '%s'"
-msgstr "Arkivets teckenkodning \"%s\" är ogiltig"
-
-#: lib/option.tcl:119
-msgid "Restore Defaults"
-msgstr "Återställ standardvärden"
-
-#: lib/option.tcl:123
-msgid "Save"
-msgstr "Spara"
-
-#: lib/option.tcl:133
-#, tcl-format
-msgid "%s Repository"
-msgstr "Arkivet %s"
-
-#: lib/option.tcl:134
-msgid "Global (All Repositories)"
-msgstr "Globalt (alla arkiv)"
-
-#: lib/option.tcl:140
-msgid "User Name"
-msgstr "Användarnamn"
-
-#: lib/option.tcl:141
-msgid "Email Address"
-msgstr "E-postadress"
-
-#: lib/option.tcl:143
-msgid "Summarize Merge Commits"
-msgstr "Summera sammanslagningsincheckningar"
+#: lib/tools_dlg.tcl:22
+msgid "Add Tool"
+msgstr "Lägg till verktyg"
-#: lib/option.tcl:144
-msgid "Merge Verbosity"
-msgstr "Pratsamhet för sammanslagningar"
+#: lib/tools_dlg.tcl:28
+msgid "Add New Tool Command"
+msgstr "Lägg till nytt verktygskommando"
-#: lib/option.tcl:145
-msgid "Show Diffstat After Merge"
-msgstr "Visa diffstatistik efter sammanslagning"
+#: lib/tools_dlg.tcl:34
+msgid "Add globally"
+msgstr "Lägg till globalt"
-#: lib/option.tcl:146
-msgid "Use Merge Tool"
-msgstr "Använd verktyg för sammanslagning"
+#: lib/tools_dlg.tcl:46
+msgid "Tool Details"
+msgstr "Detaljer för verktyg"
-#: lib/option.tcl:148
-msgid "Trust File Modification Timestamps"
-msgstr "Lita på filändringstidsstämplar"
+#: lib/tools_dlg.tcl:49
+msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
+msgstr "Använd \"/\"-avdelare för att skapa ett undermenyträd:"
-#: lib/option.tcl:149
-msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
-msgstr "Städa spårade grenar vid hämtning"
+#: lib/tools_dlg.tcl:60
+msgid "Command:"
+msgstr "Kommando:"
-#: lib/option.tcl:150
-msgid "Match Tracking Branches"
-msgstr "Matcha spårade grenar"
+#: lib/tools_dlg.tcl:71
+msgid "Show a dialog before running"
+msgstr "Visa dialog innan programmet startas"
-#: lib/option.tcl:151
-msgid "Use Textconv For Diffs and Blames"
-msgstr "Använd Textconv för diff och klandring"
+#: lib/tools_dlg.tcl:77
+msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
+msgstr "Be användaren välja en version (sätter $REVISION)"
-#: lib/option.tcl:152
-msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
-msgstr "Klandra kopiering bara i ändrade filer"
+#: lib/tools_dlg.tcl:82
+msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
+msgstr "Be användaren om ytterligare parametrar (sätter $ARGS)"
-#: lib/option.tcl:153
-msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
-msgstr "Minsta antal tecken att klandra kopiering för"
+#: lib/tools_dlg.tcl:89
+msgid "Don't show the command output window"
+msgstr "Visa inte kommandots utdatafönster"
-#: lib/option.tcl:154
-msgid "Blame History Context Radius (days)"
-msgstr "Historikradie för klandring (dagar)"
+#: lib/tools_dlg.tcl:94
+msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
+msgstr "Kör endast om en diff har markerats ($FILENAME är inte tomt)"
-#: lib/option.tcl:155
-msgid "Number of Diff Context Lines"
-msgstr "Antal rader sammanhang i differenser"
+#: lib/tools_dlg.tcl:118
+msgid "Please supply a name for the tool."
+msgstr "Ange ett namn för verktyget."
-#: lib/option.tcl:156
-msgid "Commit Message Text Width"
-msgstr "Textbredd för incheckningsmeddelande"
+#: lib/tools_dlg.tcl:126
+#, tcl-format
+msgid "Tool '%s' already exists."
+msgstr "Verktyget \"%s\" finns redan."
-#: lib/option.tcl:157
-msgid "New Branch Name Template"
-msgstr "Mall för namn på nya grenar"
+#: lib/tools_dlg.tcl:148
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not add tool:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kunde inte lägga till verktyget:\n"
+"%s"
-#: lib/option.tcl:158
-msgid "Default File Contents Encoding"
-msgstr "Standardteckenkodning för filinnehåll"
+#: lib/tools_dlg.tcl:187
+msgid "Remove Tool"
+msgstr "Ta bort verktyg"
-#: lib/option.tcl:204
-msgid "Change"
-msgstr "Ändra"
+#: lib/tools_dlg.tcl:193
+msgid "Remove Tool Commands"
+msgstr "Ta bort verktygskommandon"
-#: lib/option.tcl:231
-msgid "Spelling Dictionary:"
-msgstr "Stavningsordlista:"
+#: lib/tools_dlg.tcl:198
+msgid "Remove"
+msgstr "Ta bort"
-#: lib/option.tcl:261
-msgid "Change Font"
-msgstr "Byt teckensnitt"
+#: lib/tools_dlg.tcl:231
+msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
+msgstr "(Blått anger verktyg lokala för arkivet)"
-#: lib/option.tcl:265
+#: lib/tools_dlg.tcl:292
#, tcl-format
-msgid "Choose %s"
-msgstr "Välj %s"
-
-#: lib/option.tcl:271
-msgid "pt."
-msgstr "p."
-
-#: lib/option.tcl:285
-msgid "Preferences"
-msgstr "Inställningar"
-
-#: lib/option.tcl:322
-msgid "Failed to completely save options:"
-msgstr "Misslyckades med att helt spara alternativ:"
-
-#: lib/remote_add.tcl:20
-msgid "Add Remote"
-msgstr "Lägg till fjärrarkiv"
+msgid "Run Command: %s"
+msgstr "Kör kommandot: %s"
-#: lib/remote_add.tcl:25
-msgid "Add New Remote"
-msgstr "Lägg till nytt fjärrarkiv"
+#: lib/tools_dlg.tcl:306
+msgid "Arguments"
+msgstr "Argument"
-#: lib/remote_add.tcl:30 lib/tools_dlg.tcl:37
-msgid "Add"
-msgstr "Lägg till"
+#: lib/tools_dlg.tcl:341
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
-#: lib/remote_add.tcl:39
-msgid "Remote Details"
-msgstr "Detaljer för fjärrarkiv"
+#: lib/search.tcl:48
+msgid "Find:"
+msgstr "Sök:"
-#: lib/remote_add.tcl:50
-msgid "Location:"
-msgstr "Plats:"
+#: lib/search.tcl:50
+msgid "Next"
+msgstr "Nästa"
-#: lib/remote_add.tcl:60
-msgid "Further Action"
-msgstr "Ytterligare åtgärd"
+#: lib/search.tcl:51
+msgid "Prev"
+msgstr "Föreg"
-#: lib/remote_add.tcl:63
-msgid "Fetch Immediately"
-msgstr "Hämta omedelbart"
+#: lib/search.tcl:52
+msgid "RegExp"
+msgstr "Reg.uttr."
-#: lib/remote_add.tcl:69
-msgid "Initialize Remote Repository and Push"
-msgstr "Initiera fjärrarkiv och sänd till"
+#: lib/search.tcl:54
+msgid "Case"
+msgstr "Skiftläge"
-#: lib/remote_add.tcl:75
-msgid "Do Nothing Else Now"
-msgstr "Gör ingent mer nu"
-
-#: lib/remote_add.tcl:100
-msgid "Please supply a remote name."
-msgstr "Ange ett namn för fjärrarkivet."
+#: lib/branch_rename.tcl:15 lib/branch_rename.tcl:23
+msgid "Rename Branch"
+msgstr "Byt namn på gren"
-#: lib/remote_add.tcl:113
-#, tcl-format
-msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
-msgstr "\"%s\" kan inte användas som namn på fjärrarkivet."
+#: lib/branch_rename.tcl:28
+msgid "Rename"
+msgstr "Byt namn"
-#: lib/remote_add.tcl:124
-#, tcl-format
-msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
-msgstr "Kunde inte lägga till fjärrarkivet \"%s\" på platsen \"%s\"."
+#: lib/branch_rename.tcl:38
+msgid "Branch:"
+msgstr "Gren:"
-#: lib/remote_add.tcl:132 lib/transport.tcl:6
-#, tcl-format
-msgid "fetch %s"
-msgstr "hämta %s"
+#: lib/branch_rename.tcl:46
+msgid "New Name:"
+msgstr "Nytt namn:"
-#: lib/remote_add.tcl:133
-#, tcl-format
-msgid "Fetching the %s"
-msgstr "Hämtar %s"
+#: lib/branch_rename.tcl:81
+msgid "Please select a branch to rename."
+msgstr "Välj en gren att byta namn på."
-#: lib/remote_add.tcl:156
-#, tcl-format
-msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
-msgstr "Vet inte hur arkivet på platsen \"%s\" skall initieras."
+#: lib/branch_rename.tcl:92 lib/branch_create.tcl:154
+msgid "Please supply a branch name."
+msgstr "Ange ett namn för grenen."
-#: lib/remote_add.tcl:162 lib/transport.tcl:25 lib/transport.tcl:63
-#: lib/transport.tcl:81
+#: lib/branch_rename.tcl:112 lib/branch_create.tcl:165
#, tcl-format
-msgid "push %s"
-msgstr "sänd %s"
+msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
+msgstr "\"%s\" kan inte användas som namn på grenen."
-#: lib/remote_add.tcl:163
+#: lib/branch_rename.tcl:123
#, tcl-format
-msgid "Setting up the %s (at %s)"
-msgstr "Konfigurerar %s (på %s)"
+msgid "Failed to rename '%s'."
+msgstr "Kunde inte byta namn på \"%s\"."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
msgid "Delete Branch Remotely"
@@ -2202,14 +1761,6 @@ msgstr "Ta bort gren från fjärrarkiv"
msgid "From Repository"
msgstr "Från arkiv"
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:51 lib/transport.tcl:134
-msgid "Remote:"
-msgstr "Fjärrarkiv:"
-
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:72 lib/transport.tcl:154
-msgid "Arbitrary Location:"
-msgstr "Godtycklig plats:"
-
#: lib/remote_branch_delete.tcl:88
msgid "Branches"
msgstr "Grenar"
@@ -2222,6 +1773,10 @@ msgstr "Ta endast bort om"
msgid "Merged Into:"
msgstr "Sammanslagen i:"
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:120 lib/branch_delete.tcl:53
+msgid "Always (Do not perform merge checks)"
+msgstr "Alltid (utför inte sammanslagningstest)"
+
#: lib/remote_branch_delete.tcl:153
msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
msgstr "En gren krävs för \"Sammanslagen i\"."
@@ -2250,96 +1805,381 @@ msgstr ""
msgid "Please select one or more branches to delete."
msgstr "Välj en eller flera grenar att ta bort."
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:218 lib/branch_delete.tcl:115
+msgid ""
+"Recovering deleted branches is difficult.\n"
+"\n"
+"Delete the selected branches?"
+msgstr ""
+"Det kan vara svårt att återställa borttagna grenar.\n"
+"\n"
+"Ta bort de valda grenarna?"
+
#: lib/remote_branch_delete.tcl:227
#, tcl-format
msgid "Deleting branches from %s"
msgstr "Tar bort grenar från %s"
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:293
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:300
msgid "No repository selected."
msgstr "Inget arkiv markerat."
-#: lib/remote_branch_delete.tcl:298
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:305
#, tcl-format
msgid "Scanning %s..."
msgstr "Söker %s..."
-#: lib/remote.tcl:163
-msgid "Remove Remote"
-msgstr "Ta bort fjärrarkiv"
+#: lib/choose_repository.tcl:33
+msgid "Git Gui"
+msgstr "Git Gui"
-#: lib/remote.tcl:168
-msgid "Prune from"
-msgstr "Ta bort från"
+#: lib/choose_repository.tcl:92 lib/choose_repository.tcl:412
+msgid "Create New Repository"
+msgstr "Skapa nytt arkiv"
-#: lib/remote.tcl:173
-msgid "Fetch from"
-msgstr "Hämta från"
+#: lib/choose_repository.tcl:98
+msgid "New..."
+msgstr "Nytt..."
-#: lib/remote.tcl:215
-msgid "Push to"
-msgstr "Sänd till"
+#: lib/choose_repository.tcl:105 lib/choose_repository.tcl:496
+msgid "Clone Existing Repository"
+msgstr "Klona befintligt arkiv"
-#: lib/search.tcl:22
-msgid "Find:"
-msgstr "Sök:"
+#: lib/choose_repository.tcl:116
+msgid "Clone..."
+msgstr "Klona..."
-#: lib/search.tcl:24
-msgid "Next"
-msgstr "Nästa"
+#: lib/choose_repository.tcl:123 lib/choose_repository.tcl:1064
+msgid "Open Existing Repository"
+msgstr "Öppna befintligt arkiv"
-#: lib/search.tcl:25
-msgid "Prev"
-msgstr "Föreg"
+#: lib/choose_repository.tcl:129
+msgid "Open..."
+msgstr "Öppna..."
-#: lib/search.tcl:26
-msgid "Case-Sensitive"
-msgstr "Skilj på VERSALER/gemener"
+#: lib/choose_repository.tcl:142
+msgid "Recent Repositories"
+msgstr "Senaste arkiven"
-#: lib/shortcut.tcl:21 lib/shortcut.tcl:62
-msgid "Cannot write shortcut:"
-msgstr "Kan inte skriva genväg:"
+#: lib/choose_repository.tcl:148
+msgid "Open Recent Repository:"
+msgstr "Öppna tidigare arkiv:"
-#: lib/shortcut.tcl:137
-msgid "Cannot write icon:"
-msgstr "Kan inte skriva ikon:"
+#: lib/choose_repository.tcl:316 lib/choose_repository.tcl:323
+#: lib/choose_repository.tcl:330
+#, tcl-format
+msgid "Failed to create repository %s:"
+msgstr "Kunde inte skapa arkivet %s:"
-#: lib/spellcheck.tcl:57
-msgid "Unsupported spell checker"
-msgstr "Stavningskontrollprogrammet stöds inte"
+#: lib/choose_repository.tcl:407 lib/branch_create.tcl:33
+msgid "Create"
+msgstr "Skapa"
-#: lib/spellcheck.tcl:65
-msgid "Spell checking is unavailable"
-msgstr "Stavningskontroll är ej tillgänglig"
+#: lib/choose_repository.tcl:417
+msgid "Directory:"
+msgstr "Katalog:"
-#: lib/spellcheck.tcl:68
-msgid "Invalid spell checking configuration"
-msgstr "Ogiltig inställning för stavningskontroll"
+#: lib/choose_repository.tcl:447 lib/choose_repository.tcl:573
+#: lib/choose_repository.tcl:1098
+msgid "Git Repository"
+msgstr "Gitarkiv"
-#: lib/spellcheck.tcl:70
+#: lib/choose_repository.tcl:472
#, tcl-format
-msgid "Reverting dictionary to %s."
-msgstr "Återställer ordlistan till %s."
+msgid "Directory %s already exists."
+msgstr "Katalogen %s finns redan."
-#: lib/spellcheck.tcl:73
-msgid "Spell checker silently failed on startup"
-msgstr "Stavningskontroll misslyckades tyst vid start"
+#: lib/choose_repository.tcl:476
+#, tcl-format
+msgid "File %s already exists."
+msgstr "Filen %s finns redan."
-#: lib/spellcheck.tcl:80
-msgid "Unrecognized spell checker"
-msgstr "Stavningskontrollprogrammet känns inte igen"
+#: lib/choose_repository.tcl:491
+msgid "Clone"
+msgstr "Klona"
-#: lib/spellcheck.tcl:186
-msgid "No Suggestions"
-msgstr "Inga förslag"
+#: lib/choose_repository.tcl:504
+msgid "Source Location:"
+msgstr "Plats för källkod:"
-#: lib/spellcheck.tcl:388
-msgid "Unexpected EOF from spell checker"
-msgstr "Oväntat filslut från stavningskontroll"
+#: lib/choose_repository.tcl:513
+msgid "Target Directory:"
+msgstr "Målkatalog:"
-#: lib/spellcheck.tcl:392
-msgid "Spell Checker Failed"
-msgstr "Stavningskontroll misslyckades"
+#: lib/choose_repository.tcl:523
+msgid "Clone Type:"
+msgstr "Typ av klon:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:528
+msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
+msgstr "Standard (snabb, semiredundant, hårda länkar)"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:533
+msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
+msgstr "Full kopia (långsammare, redundant säkerhetskopia)"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:538
+msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
+msgstr "Delad (snabbast, rekommenderas ej, ingen säkerhetskopia)"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:545
+msgid "Recursively clone submodules too"
+msgstr "Klona även rekursivt undermoduler"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:579 lib/choose_repository.tcl:626
+#: lib/choose_repository.tcl:772 lib/choose_repository.tcl:842
+#: lib/choose_repository.tcl:1104 lib/choose_repository.tcl:1112
+#, tcl-format
+msgid "Not a Git repository: %s"
+msgstr "Inte ett Gitarkiv: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:615
+msgid "Standard only available for local repository."
+msgstr "Standard är endast tillgängligt för lokala arkiv."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:619
+msgid "Shared only available for local repository."
+msgstr "Delat är endast tillgängligt för lokala arkiv."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:640
+#, tcl-format
+msgid "Location %s already exists."
+msgstr "Platsen %s finns redan."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:651
+msgid "Failed to configure origin"
+msgstr "Kunde inte konfigurera ursprung"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:663
+msgid "Counting objects"
+msgstr "Räknar objekt"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:664
+msgid "buckets"
+msgstr "hinkar"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:688
+#, tcl-format
+msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
+msgstr "Kunde inte kopiera objekt/info/alternativ: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:724
+#, tcl-format
+msgid "Nothing to clone from %s."
+msgstr "Ingenting att klona från %s."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:726 lib/choose_repository.tcl:940
+#: lib/choose_repository.tcl:952
+msgid "The 'master' branch has not been initialized."
+msgstr "Grenen \"master\" har inte initierats."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:739
+msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
+msgstr "Hårda länkar är inte tillgängliga. Faller tillbaka på kopiering."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:751
+#, tcl-format
+msgid "Cloning from %s"
+msgstr "Klonar från %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:782
+msgid "Copying objects"
+msgstr "Kopierar objekt"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:783
+msgid "KiB"
+msgstr "KiB"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:807
+#, tcl-format
+msgid "Unable to copy object: %s"
+msgstr "Kunde inte kopiera objekt: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:817
+msgid "Linking objects"
+msgstr "Länkar objekt"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:818
+msgid "objects"
+msgstr "objekt"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:826
+#, tcl-format
+msgid "Unable to hardlink object: %s"
+msgstr "Kunde inte hårdlänka objekt: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:881
+msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
+msgstr "Kunde inte hämta grenar och objekt. Se konsolutdata för detaljer."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:892
+msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
+msgstr "Kunde inte hämta taggar. Se konsolutdata för detaljer."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:916
+msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
+msgstr "Kunde inte avgöra HEAD. Se konsolutdata för detaljer."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:925
+#, tcl-format
+msgid "Unable to cleanup %s"
+msgstr "Kunde inte städa upp %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:931
+msgid "Clone failed."
+msgstr "Kloning misslyckades."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:938
+msgid "No default branch obtained."
+msgstr "Hämtade ingen standardgren."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:949
+#, tcl-format
+msgid "Cannot resolve %s as a commit."
+msgstr "Kunde inte slå upp %s till någon incheckning."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:961
+msgid "Creating working directory"
+msgstr "Skapar arbetskatalog"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:962 lib/index.tcl:70 lib/index.tcl:136
+#: lib/index.tcl:207
+msgid "files"
+msgstr "filer"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:981
+msgid "Cannot clone submodules."
+msgstr "Kan inte klona undermoduler."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:990
+msgid "Cloning submodules"
+msgstr "Klonar undermoduler"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1015
+msgid "Initial file checkout failed."
+msgstr "Inledande filutcheckning misslyckades."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1059
+msgid "Open"
+msgstr "Öppna"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1069
+msgid "Repository:"
+msgstr "Arkiv:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1118
+#, tcl-format
+msgid "Failed to open repository %s:"
+msgstr "Kunde inte öppna arkivet %s:"
+
+#: lib/about.tcl:26
+msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
+msgstr "git-gui - ett grafiskt användargränssnitt för Git."
+
+#: lib/blame.tcl:73
+msgid "File Viewer"
+msgstr "Filvisare"
+
+#: lib/blame.tcl:79
+msgid "Commit:"
+msgstr "Incheckning:"
+
+#: lib/blame.tcl:280
+msgid "Copy Commit"
+msgstr "Kopiera incheckning"
+
+#: lib/blame.tcl:284
+msgid "Find Text..."
+msgstr "Sök text..."
+
+#: lib/blame.tcl:288
+msgid "Goto Line..."
+msgstr "Gå till rad..."
+
+#: lib/blame.tcl:297
+msgid "Do Full Copy Detection"
+msgstr "Gör full kopieringsigenkänning"
+
+#: lib/blame.tcl:301
+msgid "Show History Context"
+msgstr "Visa historiksammanhang"
+
+#: lib/blame.tcl:304
+msgid "Blame Parent Commit"
+msgstr "Klandra föräldraincheckning"
+
+#: lib/blame.tcl:466
+#, tcl-format
+msgid "Reading %s..."
+msgstr "Läser %s..."
+
+#: lib/blame.tcl:594
+msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
+msgstr "Läser annoteringar för kopiering/flyttning..."
+
+#: lib/blame.tcl:614
+msgid "lines annotated"
+msgstr "rader annoterade"
+
+#: lib/blame.tcl:806
+msgid "Loading original location annotations..."
+msgstr "Läser in annotering av originalplacering..."
+
+#: lib/blame.tcl:809
+msgid "Annotation complete."
+msgstr "Annotering fullbordad."
+
+#: lib/blame.tcl:839
+msgid "Busy"
+msgstr "Upptagen"
+
+#: lib/blame.tcl:840
+msgid "Annotation process is already running."
+msgstr "Annoteringsprocess körs redan."
+
+#: lib/blame.tcl:879
+msgid "Running thorough copy detection..."
+msgstr "Kör grundlig kopieringsigenkänning..."
+
+#: lib/blame.tcl:947
+msgid "Loading annotation..."
+msgstr "Läser in annotering..."
+
+#: lib/blame.tcl:1000
+msgid "Author:"
+msgstr "Författare:"
+
+#: lib/blame.tcl:1004
+msgid "Committer:"
+msgstr "Incheckare:"
+
+#: lib/blame.tcl:1009
+msgid "Original File:"
+msgstr "Ursprunglig fil:"
+
+#: lib/blame.tcl:1057
+msgid "Cannot find HEAD commit:"
+msgstr "Hittar inte incheckning för HEAD:"
+
+#: lib/blame.tcl:1112
+msgid "Cannot find parent commit:"
+msgstr "Hittar inte föräldraincheckning:"
+
+#: lib/blame.tcl:1127
+msgid "Unable to display parent"
+msgstr "Kan inte visa förälder"
+
+#: lib/blame.tcl:1269
+msgid "Originally By:"
+msgstr "Ursprungligen av:"
+
+#: lib/blame.tcl:1275
+msgid "In File:"
+msgstr "I filen:"
+
+#: lib/blame.tcl:1280
+msgid "Copied Or Moved Here By:"
+msgstr "Kopierad eller flyttad hit av:"
#: lib/sshkey.tcl:31
msgid "No keys found."
@@ -2390,189 +2230,480 @@ msgstr "Lyckades skapa nyckeln, men hittar inte någon nyckel."
msgid "Your key is in: %s"
msgstr "Din nyckel finns i: %s"
-#: lib/status_bar.tcl:86
+#: lib/branch_create.tcl:23
+msgid "Create Branch"
+msgstr "Skapa gren"
+
+#: lib/branch_create.tcl:28
+msgid "Create New Branch"
+msgstr "Skapa ny gren"
+
+#: lib/branch_create.tcl:42
+msgid "Branch Name"
+msgstr "Namn på gren"
+
+#: lib/branch_create.tcl:57
+msgid "Match Tracking Branch Name"
+msgstr "Använd namn på spårad gren"
+
+#: lib/branch_create.tcl:66
+msgid "Starting Revision"
+msgstr "Inledande revision"
+
+#: lib/branch_create.tcl:72
+msgid "Update Existing Branch:"
+msgstr "Uppdatera befintlig gren:"
+
+#: lib/branch_create.tcl:75
+msgid "No"
+msgstr "Nej"
+
+#: lib/branch_create.tcl:80
+msgid "Fast Forward Only"
+msgstr "Endast snabbspolning"
+
+#: lib/branch_create.tcl:97
+msgid "Checkout After Creation"
+msgstr "Checka ut när skapad"
+
+#: lib/branch_create.tcl:132
+msgid "Please select a tracking branch."
+msgstr "Välj en gren att spåra."
+
+#: lib/branch_create.tcl:141
#, tcl-format
-msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
-msgstr "%s... %*i av %*i %s (%3i%%)"
+msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
+msgstr "Den spårade grenen %s är inte en gren i fjärrarkivet."
-#: lib/tools_dlg.tcl:22
-msgid "Add Tool"
-msgstr "Lägg till verktyg"
+#: lib/shortcut.tcl:21 lib/shortcut.tcl:62
+msgid "Cannot write shortcut:"
+msgstr "Kan inte skriva genväg:"
-#: lib/tools_dlg.tcl:28
-msgid "Add New Tool Command"
-msgstr "Lägg till nytt verktygskommando"
+#: lib/shortcut.tcl:137
+msgid "Cannot write icon:"
+msgstr "Kan inte skriva ikon:"
-#: lib/tools_dlg.tcl:34
-msgid "Add globally"
-msgstr "Lägg till globalt"
+#: lib/choose_rev.tcl:52
+msgid "This Detached Checkout"
+msgstr "Denna frånkopplade utcheckning"
-#: lib/tools_dlg.tcl:46
-msgid "Tool Details"
-msgstr "Detaljer för verktyg"
+#: lib/choose_rev.tcl:60
+msgid "Revision Expression:"
+msgstr "Revisionsuttryck:"
-#: lib/tools_dlg.tcl:49
-msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
-msgstr "Använd \"/\"-avdelare för att skapa ett undermenyträd:"
+#: lib/choose_rev.tcl:72
+msgid "Local Branch"
+msgstr "Lokal gren"
-#: lib/tools_dlg.tcl:60
-msgid "Command:"
-msgstr "Kommando:"
+#: lib/choose_rev.tcl:77
+msgid "Tracking Branch"
+msgstr "Spårande gren"
-#: lib/tools_dlg.tcl:71
-msgid "Show a dialog before running"
-msgstr "Visa dialog innan programmet startas"
+#: lib/choose_rev.tcl:82 lib/choose_rev.tcl:544
+msgid "Tag"
+msgstr "Tagg"
-#: lib/tools_dlg.tcl:77
-msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
-msgstr "Be användaren välja en version (sätter $REVISION)"
+#: lib/choose_rev.tcl:321
+#, tcl-format
+msgid "Invalid revision: %s"
+msgstr "Ogiltig revision: %s"
-#: lib/tools_dlg.tcl:82
-msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
-msgstr "Be användaren om ytterligare parametrar (sätter $ARGS)"
+#: lib/choose_rev.tcl:342
+msgid "No revision selected."
+msgstr "Ingen revision vald."
-#: lib/tools_dlg.tcl:89
-msgid "Don't show the command output window"
-msgstr "Visa inte kommandots utdatafönster"
+#: lib/choose_rev.tcl:350
+msgid "Revision expression is empty."
+msgstr "Revisionsuttrycket är tomt."
-#: lib/tools_dlg.tcl:94
-msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
-msgstr "Kör endast om en diff har markerats ($FILENAME är inte tomt)"
+#: lib/choose_rev.tcl:537
+msgid "Updated"
+msgstr "Uppdaterad"
-#: lib/tools_dlg.tcl:118
-msgid "Please supply a name for the tool."
-msgstr "Ange ett namn för verktyget."
+#: lib/choose_rev.tcl:565
+msgid "URL"
+msgstr "Webbadress"
-#: lib/tools_dlg.tcl:126
+#: lib/commit.tcl:9
+msgid ""
+"There is nothing to amend.\n"
+"\n"
+"You are about to create the initial commit. There is no commit before this "
+"to amend.\n"
+msgstr ""
+"Det finns ingenting att utöka.\n"
+"\n"
+"Du håller på att skapa den inledande incheckningen. Det finns ingen tidigare "
+"incheckning att utöka.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:18
+msgid ""
+"Cannot amend while merging.\n"
+"\n"
+"You are currently in the middle of a merge that has not been fully "
+"completed. You cannot amend the prior commit unless you first abort the "
+"current merge activity.\n"
+msgstr ""
+"Kan inte utöka vid sammanslagning.\n"
+"\n"
+"Du är i mitten av en sammanslagning som inte är fullbordad. Du kan inte "
+"utöka tidigare incheckningar om du inte först avbryter den pågående "
+"sammanslagningen.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:48
+msgid "Error loading commit data for amend:"
+msgstr "Fel vid inläsning av incheckningsdata för utökning:"
+
+#: lib/commit.tcl:75
+msgid "Unable to obtain your identity:"
+msgstr "Kunde inte hämta din identitet:"
+
+#: lib/commit.tcl:80
+msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
+msgstr "Felaktig GIT_COMMITTER_IDENT:"
+
+#: lib/commit.tcl:129
#, tcl-format
-msgid "Tool '%s' already exists."
-msgstr "Verktyget \"%s\" finns redan."
+msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
+msgstr "varning: Tcl stöder inte teckenkodningen \"%s\"."
-#: lib/tools_dlg.tcl:148
+#: lib/commit.tcl:149
+msgid ""
+"Last scanned state does not match repository state.\n"
+"\n"
+"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
+"rescan must be performed before another commit can be created.\n"
+"\n"
+"The rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+"Det senaste inlästa tillståndet motsvarar inte tillståndet i arkivet.\n"
+"\n"
+"Ett annat Git-program har ändrat arkivet sedan senaste avsökningen. Du måste "
+"utföra en ny sökning innan du kan göra en ny incheckning.\n"
+"\n"
+"Sökningen kommer att startas automatiskt nu.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:173
#, tcl-format
msgid ""
-"Could not add tool:\n"
-"%s"
+"Unmerged files cannot be committed.\n"
+"\n"
+"File %s has merge conflicts. You must resolve them and stage the file "
+"before committing.\n"
msgstr ""
-"Kunde inte lägga till verktyget:\n"
-"%s"
+"Osammanslagna filer kan inte checkas in.\n"
+"\n"
+"Filen %s har sammanslagningskonflikter. Du måste lösa dem och köa filen "
+"innan du checkar in den.\n"
-#: lib/tools_dlg.tcl:187
-msgid "Remove Tool"
-msgstr "Ta bort verktyg"
+#: lib/commit.tcl:181
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Unknown file state %s detected.\n"
+"\n"
+"File %s cannot be committed by this program.\n"
+msgstr ""
+"Okänd filstatus %s upptäckt.\n"
+"\n"
+"Filen %s kan inte checkas in av programmet.\n"
-#: lib/tools_dlg.tcl:193
-msgid "Remove Tool Commands"
-msgstr "Ta bort verktygskommandon"
+#: lib/commit.tcl:189
+msgid ""
+"No changes to commit.\n"
+"\n"
+"You must stage at least 1 file before you can commit.\n"
+msgstr ""
+"Inga ändringar att checka in.\n"
+"\n"
+"Du måste köa åtminstone en fil innan du kan checka in.\n"
-#: lib/tools_dlg.tcl:198
-msgid "Remove"
-msgstr "Ta bort"
+#: lib/commit.tcl:204
+msgid ""
+"Please supply a commit message.\n"
+"\n"
+"A good commit message has the following format:\n"
+"\n"
+"- First line: Describe in one sentence what you did.\n"
+"- Second line: Blank\n"
+"- Remaining lines: Describe why this change is good.\n"
+msgstr ""
+"Ange ett incheckningsmeddelande.\n"
+"\n"
+"Ett bra incheckningsmeddelande har följande format:\n"
+"\n"
+"- Första raden: Beskriv i en mening vad du gjorde.\n"
+"- Andra raden: Tom\n"
+"- Följande rader: Beskriv varför det här är en bra ändring.\n"
-#: lib/tools_dlg.tcl:231
-msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
-msgstr "(Blått anger verktyg lokala för arkivet)"
+#: lib/commit.tcl:235
+msgid "Calling pre-commit hook..."
+msgstr "Anropar kroken före incheckning (pre-commit)..."
-#: lib/tools_dlg.tcl:292
-#, tcl-format
-msgid "Run Command: %s"
-msgstr "Kör kommandot: %s"
+#: lib/commit.tcl:250
+msgid "Commit declined by pre-commit hook."
+msgstr "Incheckningen avvisades av kroken före incheckning (pre-commit)."
-#: lib/tools_dlg.tcl:306
-msgid "Arguments"
-msgstr "Argument"
+#: lib/commit.tcl:269
+msgid ""
+"You are about to commit on a detached head. This is a potentially dangerous "
+"thing to do because if you switch to another branch you will lose your "
+"changes and it can be difficult to retrieve them later from the reflog. You "
+"should probably cancel this commit and create a new branch to continue.\n"
+" \n"
+" Do you really want to proceed with your Commit?"
+msgstr ""
+"Du är på väg att checka in på ett frånkopplat huvud. Det kan potentiellt "
+"vara farligt, eftersom du kommer förlora dina ändringar om du växlar till en "
+"annan gren och det kan vara svårt att hämta dem senare från ref-loggen. Du "
+"bör troligen avbryta incheckningen och skapa en ny gren för att fortsätta.\n"
+" \n"
+" Vill du verkligen fortsätta checka in?"
+
+#: lib/commit.tcl:290
+msgid "Calling commit-msg hook..."
+msgstr "Anropar kroken för incheckningsmeddelande (commit-msg)..."
-#: lib/tools_dlg.tcl:341
-msgid "OK"
-msgstr "OK"
+#: lib/commit.tcl:305
+msgid "Commit declined by commit-msg hook."
+msgstr "Incheckning avvisad av kroken för incheckningsmeddelande (commit-msg)."
-#: lib/tools.tcl:75
+#: lib/commit.tcl:318
+msgid "Committing changes..."
+msgstr "Checkar in ändringar..."
+
+#: lib/commit.tcl:334
+msgid "write-tree failed:"
+msgstr "write-tree misslyckades:"
+
+#: lib/commit.tcl:335 lib/commit.tcl:379 lib/commit.tcl:400
+msgid "Commit failed."
+msgstr "Incheckningen misslyckades."
+
+#: lib/commit.tcl:352
#, tcl-format
-msgid "Running %s requires a selected file."
-msgstr "För att starta %s måste du välja en fil."
+msgid "Commit %s appears to be corrupt"
+msgstr "Incheckningen %s verkar vara trasig"
-#: lib/tools.tcl:90
+#: lib/commit.tcl:357
+msgid ""
+"No changes to commit.\n"
+"\n"
+"No files were modified by this commit and it was not a merge commit.\n"
+"\n"
+"A rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+"Inga ändringar att checka in.\n"
+"\n"
+"Inga filer ändrades av incheckningen och det var inte en sammanslagning.\n"
+"\n"
+"En sökning kommer att startas automatiskt nu.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:364
+msgid "No changes to commit."
+msgstr "Inga ändringar att checka in."
+
+#: lib/commit.tcl:378
+msgid "commit-tree failed:"
+msgstr "commit-tree misslyckades:"
+
+#: lib/commit.tcl:399
+msgid "update-ref failed:"
+msgstr "update-ref misslyckades:"
+
+#: lib/commit.tcl:492
#, tcl-format
-msgid "Are you sure you want to run %s?"
-msgstr "Är du säker på att du vill starta %s?"
+msgid "Created commit %s: %s"
+msgstr "Skapade incheckningen %s: %s"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:16
+msgid "Delete Branch"
+msgstr "Ta bort gren"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:21
+msgid "Delete Local Branch"
+msgstr "Ta bort lokal gren"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:39
+msgid "Local Branches"
+msgstr "Lokala grenar"
-#: lib/tools.tcl:110
+#: lib/branch_delete.tcl:51
+msgid "Delete Only If Merged Into"
+msgstr "Ta bara bort om sammanslagen med"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:103
#, tcl-format
-msgid "Tool: %s"
-msgstr "Verktyg: %s"
+msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
+msgstr "Följande grenar är inte till fullo sammanslagna med %s:"
-#: lib/tools.tcl:111
+#: lib/branch_delete.tcl:141
#, tcl-format
-msgid "Running: %s"
-msgstr "Exekverar: %s"
+msgid ""
+"Failed to delete branches:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kunde inte ta bort grenar:\n"
+"%s"
+
+#: lib/index.tcl:6
+msgid "Unable to unlock the index."
+msgstr "Kunde inte låsa upp indexet."
+
+#: lib/index.tcl:17
+msgid "Index Error"
+msgstr "Indexfel"
+
+#: lib/index.tcl:19
+msgid ""
+"Updating the Git index failed. A rescan will be automatically started to "
+"resynchronize git-gui."
+msgstr ""
+"Misslyckades med att uppdatera Gitindexet. En omsökning kommer att startas "
+"automatiskt för att synkronisera om git-gui."
-#: lib/tools.tcl:149
+#: lib/index.tcl:30
+msgid "Continue"
+msgstr "Fortsätt"
+
+#: lib/index.tcl:33
+msgid "Unlock Index"
+msgstr "Lås upp index"
+
+#: lib/index.tcl:298
#, tcl-format
-msgid "Tool completed successfully: %s"
-msgstr "Verktyget avslutades framgångsrikt: %s"
+msgid "Unstaging %s from commit"
+msgstr "Tar bort %s för incheckningskön"
-#: lib/tools.tcl:151
+#: lib/index.tcl:337
+msgid "Ready to commit."
+msgstr "Redo att checka in."
+
+#: lib/index.tcl:350
#, tcl-format
-msgid "Tool failed: %s"
-msgstr "Verktyget misslyckades: %s"
+msgid "Adding %s"
+msgstr "Lägger till %s"
-#: lib/transport.tcl:7
+#: lib/index.tcl:380
#, tcl-format
-msgid "Fetching new changes from %s"
-msgstr "Hämtar nya ändringar från %s"
+msgid "Stage %d untracked files?"
+msgstr "Köa %d ospårade filer?"
-#: lib/transport.tcl:18
+#: lib/index.tcl:428
#, tcl-format
-msgid "remote prune %s"
-msgstr "fjärrborttagning %s"
+msgid "Revert changes in file %s?"
+msgstr "Återställ ändringarna i filen %s?"
-#: lib/transport.tcl:19
+#: lib/index.tcl:430
#, tcl-format
-msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
-msgstr "Tar bort spårande grenar som tagits bort från %s"
+msgid "Revert changes in these %i files?"
+msgstr "Återställ ändringarna i dessa %i filer?"
-#: lib/transport.tcl:26
+#: lib/index.tcl:438
+msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
+msgstr ""
+"Alla oköade ändringar kommer permanent gå förlorade vid återställningen."
+
+#: lib/index.tcl:441
+msgid "Do Nothing"
+msgstr "Gör ingenting"
+
+#: lib/index.tcl:459
+msgid "Reverting selected files"
+msgstr "Återställer valda filer"
+
+#: lib/index.tcl:463
#, tcl-format
-msgid "Pushing changes to %s"
-msgstr "Sänder ändringar till %s"
+msgid "Reverting %s"
+msgstr "Återställer %s"
-#: lib/transport.tcl:64
+#: lib/encoding.tcl:443
+msgid "Default"
+msgstr "Standard"
+
+#: lib/encoding.tcl:448
#, tcl-format
-msgid "Mirroring to %s"
-msgstr "Speglar till %s"
+msgid "System (%s)"
+msgstr "Systemets (%s)"
-#: lib/transport.tcl:82
+#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
+msgid "Other"
+msgstr "Annan"
+
+#: lib/date.tcl:25
#, tcl-format
-msgid "Pushing %s %s to %s"
-msgstr "Sänder %s %s till %s"
+msgid "Invalid date from Git: %s"
+msgstr "Ogiltigt datum från Git: %s"
-#: lib/transport.tcl:102
-msgid "Push Branches"
-msgstr "Sänd grenar"
+#: lib/database.tcl:42
+msgid "Number of loose objects"
+msgstr "Antal lösa objekt"
-#: lib/transport.tcl:117
-msgid "Source Branches"
-msgstr "Källgrenar"
+#: lib/database.tcl:43
+msgid "Disk space used by loose objects"
+msgstr "Diskutrymme använt av lösa objekt"
-#: lib/transport.tcl:131
-msgid "Destination Repository"
-msgstr "Destinationsarkiv"
+#: lib/database.tcl:44
+msgid "Number of packed objects"
+msgstr "Antal packade objekt"
-#: lib/transport.tcl:172
-msgid "Transfer Options"
-msgstr "Överföringsalternativ"
+#: lib/database.tcl:45
+msgid "Number of packs"
+msgstr "Antal paket"
-#: lib/transport.tcl:174
-msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
-msgstr "Tvinga överskrivning av befintlig gren (kan kasta bort ändringar)"
+#: lib/database.tcl:46
+msgid "Disk space used by packed objects"
+msgstr "Diskutrymme använt av packade objekt"
-#: lib/transport.tcl:178
-msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
-msgstr "Använd tunt paket (för långsamma nätverksanslutningar)"
+#: lib/database.tcl:47
+msgid "Packed objects waiting for pruning"
+msgstr "Packade objekt som väntar på städning"
-#: lib/transport.tcl:182
-msgid "Include tags"
-msgstr "Ta med taggar"
+#: lib/database.tcl:48
+msgid "Garbage files"
+msgstr "Skräpfiler"
+
+#: lib/database.tcl:72
+msgid "Compressing the object database"
+msgstr "Komprimerar objektdatabasen"
+
+#: lib/database.tcl:83
+msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
+msgstr "Verifierar objektdatabasen med fsck-objects"
+
+#: lib/database.tcl:107
+#, tcl-format
+msgid ""
+"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
+"\n"
+"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
+"the database.\n"
+"\n"
+"Compress the database now?"
+msgstr ""
+"Arkivet har för närvarande omkring %i lösa objekt.\n"
+"\n"
+"För att bibehålla optimal prestanda rekommenderas det å det bestämdaste att "
+"du komprimerar databasen.\n"
+"\n"
+"Komprimera databasen nu?"
+
+#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:116
+msgid "error"
+msgstr "fel"
+
+#: lib/error.tcl:36
+msgid "warning"
+msgstr "varning"
+
+#: lib/error.tcl:96
+msgid "You must correct the above errors before committing."
+msgstr "Du måste rätta till felen ovan innan du checkar in."
+
+#~ msgid "Displaying only %s of %s files."
+#~ msgstr "Visar endast %s av %s filer."
+
+#~ msgid "Case-Sensitive"
+#~ msgstr "Skilj på VERSALER/gemener"
#~ msgid "Cannot use funny .git directory:"
#~ msgstr "Kan inte använda underlig .git-katalog:"
diff --git a/git-gui/po/vi.po b/git-gui/po/vi.po
new file mode 100644
index 0000000..d956b59
--- /dev/null
+++ b/git-gui/po/vi.po
@@ -0,0 +1,2690 @@
+# Vietnamese translation for GIT-GUI
+# Bản dịch Tiếng Việt dành cho gói Git-gui.
+# This file is distributed under the same license as the git-core package.
+# First translated by Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: git-gui 0.19.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-26 13:42+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-27 07:48+0700\n"
+"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language: vi\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
+"X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+"X-Poedit-Basepath: ../\n"
+
+#: git-gui.sh:859
+#, tcl-format
+msgid "Invalid font specified in %s:"
+msgstr "Phông chữ không hợp lệ được đặc tả trong %s:"
+
+#: git-gui.sh:912
+msgid "Main Font"
+msgstr "Phông chữ chính"
+
+#: git-gui.sh:913
+msgid "Diff/Console Font"
+msgstr "Phông chữ cho Bảng điều khiển hay Diff"
+
+#: git-gui.sh:928 git-gui.sh:942 git-gui.sh:955 git-gui.sh:1045
+#: git-gui.sh:1064 git-gui.sh:3119
+msgid "git-gui: fatal error"
+msgstr "git-gui: lỗi nghiêm trọng"
+
+#: git-gui.sh:929
+msgid "Cannot find git in PATH."
+msgstr "Không tìm thấy git trong biến PATH."
+
+#: git-gui.sh:956
+msgid "Cannot parse Git version string:"
+msgstr "Không thể phân tích chuỗi phiên bản Git:"
+
+#: git-gui.sh:981
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Git version cannot be determined.\n"
+"\n"
+"%s claims it is version '%s'.\n"
+"\n"
+"%s requires at least Git 1.5.0 or later.\n"
+"\n"
+"Assume '%s' is version 1.5.0?\n"
+msgstr ""
+"Không thể nhận ra phiên bản của Git.\n"
+"\n"
+"%s nói đây là phiên bản '%s'.\n"
+"\n"
+"%s yêu cầu Git phiên bản từ 1.5.0 hay mới hơn.\n"
+"\n"
+"Cọi '%s' có phiên bản là 1.5.0?\n"
+
+#: git-gui.sh:1278
+msgid "Git directory not found:"
+msgstr "Không tìm thấy thư mục git:"
+
+#: git-gui.sh:1312
+msgid "Cannot move to top of working directory:"
+msgstr "Không thể di chuyển đến đỉnh của thư mục làm việc:"
+
+#: git-gui.sh:1320
+msgid "Cannot use bare repository:"
+msgstr "Không thể dùng kho trần:"
+
+#: git-gui.sh:1328
+msgid "No working directory"
+msgstr "Không có thư mục làm việc"
+
+#: git-gui.sh:1500 lib/checkout_op.tcl:306
+msgid "Refreshing file status..."
+msgstr "Cập nhật lại trạng thái tập tin..."
+
+#: git-gui.sh:1560
+msgid "Scanning for modified files ..."
+msgstr "Đang quét đĩa tìm tập tin thay đổi..."
+
+#: git-gui.sh:1636
+msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
+msgstr "Đang gọi móc prepare-commit-msg..."
+
+#: git-gui.sh:1653
+msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
+msgstr "Lần chuyển giao bị chối từ do móc prepare-commit-msg."
+
+#: git-gui.sh:1811 lib/browser.tcl:252
+msgid "Ready."
+msgstr "Sẵn sàng."
+
+#: git-gui.sh:1969
+#, tcl-format
+msgid "Displaying only %s of %s files."
+msgstr "Chỉ hiển thị %s trong số %s tập tin."
+
+#: git-gui.sh:2095
+msgid "Unmodified"
+msgstr "Không thay đổi gì"
+
+#: git-gui.sh:2097
+msgid "Modified, not staged"
+msgstr "Đã sửa nhưng chưa đánh dấu để chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2098 git-gui.sh:2110
+msgid "Staged for commit"
+msgstr "Đánh dấu để chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2099 git-gui.sh:2111
+msgid "Portions staged for commit"
+msgstr "Các phần được đánh dấu là cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2100 git-gui.sh:2112
+msgid "Staged for commit, missing"
+msgstr "Đã đánh dấu là cần chuyển giao, thiếu"
+
+#: git-gui.sh:2102
+msgid "File type changed, not staged"
+msgstr "Đã đổi kiểu tập tin nhưng chưa được đánh dấu cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2103 git-gui.sh:2104
+msgid "File type changed, old type staged for commit"
+msgstr "Đã đổi kiểu tập tin, kiểu cũ đã được đánh dấu cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2105
+msgid "File type changed, staged"
+msgstr "Đã đổi kiểu tập tin, đã được đánh dấu cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2106
+msgid "File type change staged, modification not staged"
+msgstr ""
+"Thay đổi kiểu tập tin đã được đánh dấu cần chuyển giao, nhưng các thay đổi "
+"thì chưa"
+
+#: git-gui.sh:2107
+msgid "File type change staged, file missing"
+msgstr ""
+"Thay đổi kiểu tập tin đã được đánh dấu cần chuyển giao, tập tin bị thiếu"
+
+#: git-gui.sh:2109
+msgid "Untracked, not staged"
+msgstr "Chưa được theo dõi, chưa đánh dấu là cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2114
+msgid "Missing"
+msgstr "Thiếu"
+
+#: git-gui.sh:2115
+msgid "Staged for removal"
+msgstr "Đã đánh dấu là cần gỡ bỏ"
+
+#: git-gui.sh:2116
+msgid "Staged for removal, still present"
+msgstr "Đã đánh dấu là cần gỡ bỏ, nhưng vẫn hiện diện"
+
+#: git-gui.sh:2118 git-gui.sh:2119 git-gui.sh:2120 git-gui.sh:2121
+#: git-gui.sh:2122 git-gui.sh:2123
+msgid "Requires merge resolution"
+msgstr "Các yêu cầu phân giải hòa trộn"
+
+#: git-gui.sh:2158
+msgid "Starting gitk... please wait..."
+msgstr "Đang khởi động gitk... vui lòng chờ..."
+
+#: git-gui.sh:2170
+msgid "Couldn't find gitk in PATH"
+msgstr "Không thể tìm thấy gitk trong PATH"
+
+#: git-gui.sh:2229
+msgid "Couldn't find git gui in PATH"
+msgstr "Không thể tìm thấy git gui trong PATH"
+
+#: git-gui.sh:2648 lib/choose_repository.tcl:40
+msgid "Repository"
+msgstr "Kho"
+
+#: git-gui.sh:2649
+msgid "Edit"
+msgstr "Chỉnh sửa"
+
+#: git-gui.sh:2651 lib/choose_rev.tcl:567
+msgid "Branch"
+msgstr "Nhánh"
+
+#: git-gui.sh:2654 lib/choose_rev.tcl:554
+msgid "Commit@@noun"
+msgstr "Chuyển giao@@noun"
+
+#: git-gui.sh:2657 lib/merge.tcl:123 lib/merge.tcl:152 lib/merge.tcl:170
+msgid "Merge"
+msgstr "Trộn"
+
+#: git-gui.sh:2658 lib/choose_rev.tcl:563
+msgid "Remote"
+msgstr "Máy chủ"
+
+#: git-gui.sh:2661
+msgid "Tools"
+msgstr "Công cụ"
+
+#: git-gui.sh:2670
+msgid "Explore Working Copy"
+msgstr "Quét dò thư mục làm việc"
+
+#: git-gui.sh:2676
+msgid "Git Bash"
+msgstr "Git Bash"
+
+#: git-gui.sh:2686
+msgid "Browse Current Branch's Files"
+msgstr "Duyệt các Tập tin ở nhánh hiện nay"
+
+#: git-gui.sh:2690
+msgid "Browse Branch Files..."
+msgstr "Duyệt các tập tin nhánh..."
+
+#: git-gui.sh:2695
+msgid "Visualize Current Branch's History"
+msgstr "Hiển thị trực quan lịch sử nhánh hiện nay"
+
+#: git-gui.sh:2699
+msgid "Visualize All Branch History"
+msgstr "Hiển thị trực quan lịch sử mọi nhánh"
+
+#: git-gui.sh:2706
+#, tcl-format
+msgid "Browse %s's Files"
+msgstr "Duyệt tập tin của %s..."
+
+#: git-gui.sh:2708
+#, tcl-format
+msgid "Visualize %s's History"
+msgstr "Duyệt lịch sử của %s trực quan"
+
+#: git-gui.sh:2713 lib/database.tcl:40 lib/database.tcl:66
+msgid "Database Statistics"
+msgstr "Thống kê cơ sở dữ liệu"
+
+#: git-gui.sh:2716 lib/database.tcl:33
+msgid "Compress Database"
+msgstr "Nén cơ sở dữ liệu"
+
+#: git-gui.sh:2719
+msgid "Verify Database"
+msgstr "Thẩm tra cơ sở dữ liệu"
+
+#: git-gui.sh:2726 git-gui.sh:2730 git-gui.sh:2734 lib/shortcut.tcl:8
+#: lib/shortcut.tcl:40 lib/shortcut.tcl:72
+msgid "Create Desktop Icon"
+msgstr "Tạo lối tắt ở màn hình nền"
+
+#: git-gui.sh:2742 lib/choose_repository.tcl:192 lib/choose_repository.tcl:200
+msgid "Quit"
+msgstr "Thoát"
+
+#: git-gui.sh:2750
+msgid "Undo"
+msgstr "Hủy lệnh vừa rồi"
+
+#: git-gui.sh:2753
+msgid "Redo"
+msgstr "Làm lại"
+
+#: git-gui.sh:2757 git-gui.sh:3362
+msgid "Cut"
+msgstr "Cắt"
+
+#: git-gui.sh:2760 git-gui.sh:3365 git-gui.sh:3439 git-gui.sh:3524
+#: lib/console.tcl:69
+msgid "Copy"
+msgstr "Chép"
+
+#: git-gui.sh:2763 git-gui.sh:3368
+msgid "Paste"
+msgstr "Dán"
+
+#: git-gui.sh:2766 git-gui.sh:3371 lib/branch_delete.tcl:28
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:39
+msgid "Delete"
+msgstr "Xóa bỏ"
+
+#: git-gui.sh:2770 git-gui.sh:3375 git-gui.sh:3528 lib/console.tcl:71
+msgid "Select All"
+msgstr "Chọn tất cả"
+
+#: git-gui.sh:2779
+msgid "Create..."
+msgstr "Tạo..."
+
+#: git-gui.sh:2785
+msgid "Checkout..."
+msgstr "Lấy ra..."
+
+#: git-gui.sh:2791
+msgid "Rename..."
+msgstr "Đổi tên..."
+
+#: git-gui.sh:2796
+msgid "Delete..."
+msgstr "Xóa..."
+
+#: git-gui.sh:2801
+msgid "Reset..."
+msgstr "Đặt lại.."
+
+#: git-gui.sh:2811
+msgid "Done"
+msgstr "Xong"
+
+#: git-gui.sh:2813
+msgid "Commit@@verb"
+msgstr "Chuyển giao@@verb"
+
+#: git-gui.sh:2822 git-gui.sh:3303
+msgid "New Commit"
+msgstr "Lần chuyển giao mới"
+
+#: git-gui.sh:2830 git-gui.sh:3310
+msgid "Amend Last Commit"
+msgstr "Tu bổ lần chuyển giao cuối"
+
+#: git-gui.sh:2840 git-gui.sh:3264 lib/remote_branch_delete.tcl:101
+msgid "Rescan"
+msgstr "Quét lại"
+
+#: git-gui.sh:2846
+msgid "Stage To Commit"
+msgstr "Đưa lên bệ phóng để chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2852
+msgid "Stage Changed Files To Commit"
+msgstr "Đánh dấu các tập tin đã thay đổi cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2858
+msgid "Unstage From Commit"
+msgstr "Đưa ra khỏi bệ phóng để không chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:2864 lib/index.tcl:442
+msgid "Revert Changes"
+msgstr "Hoàn nguyên các thay đổi"
+
+#: git-gui.sh:2872 git-gui.sh:3575 git-gui.sh:3606
+msgid "Show Less Context"
+msgstr "Hiện ít nội dung hơn"
+
+#: git-gui.sh:2876 git-gui.sh:3579 git-gui.sh:3610
+msgid "Show More Context"
+msgstr "Hiện chi tiết hơn"
+
+#: git-gui.sh:2883 git-gui.sh:3277 git-gui.sh:3386
+msgid "Sign Off"
+msgstr "Ký tên"
+
+#: git-gui.sh:2899
+msgid "Local Merge..."
+msgstr "Trộn nội bộ..."
+
+#: git-gui.sh:2904
+msgid "Abort Merge..."
+msgstr "Hủy bỏ hòa trộn..."
+
+#: git-gui.sh:2916 git-gui.sh:2944
+msgid "Add..."
+msgstr "Thêm..."
+
+#: git-gui.sh:2920
+msgid "Push..."
+msgstr "Đẩy lên..."
+
+#: git-gui.sh:2924
+msgid "Delete Branch..."
+msgstr "Xoá nhánh..."
+
+#: git-gui.sh:2934 git-gui.sh:3557
+msgid "Options..."
+msgstr "Tùy chọn..."
+
+#: git-gui.sh:2945
+msgid "Remove..."
+msgstr "Gỡ bỏ..."
+
+#: git-gui.sh:2954 lib/choose_repository.tcl:54
+msgid "Help"
+msgstr "Trợ giúp"
+
+#: git-gui.sh:2958 git-gui.sh:2962 lib/about.tcl:14
+#: lib/choose_repository.tcl:48 lib/choose_repository.tcl:57
+#, tcl-format
+msgid "About %s"
+msgstr "Giới thiệu về %s"
+
+#: git-gui.sh:2986
+msgid "Online Documentation"
+msgstr "Đọc tài liệu trực tuyến"
+
+#: git-gui.sh:2989 lib/choose_repository.tcl:51 lib/choose_repository.tcl:60
+msgid "Show SSH Key"
+msgstr "Hiện khoá SSH"
+
+#: git-gui.sh:3008 git-gui.sh:3140
+msgid "Usage"
+msgstr "Cách dùng"
+
+#: git-gui.sh:3089 lib/blame.tcl:573
+msgid "Error"
+msgstr "Lỗi"
+
+#: git-gui.sh:3120
+#, tcl-format
+msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
+msgstr ""
+"lỗi nghiêm trọng: không thể lấy thông tin về đường dẫn %s: Không có tập tin "
+"hoặc thư mục như vậy"
+
+#: git-gui.sh:3153
+msgid "Current Branch:"
+msgstr "Nhánh hiện hành:"
+
+#: git-gui.sh:3179
+msgid "Staged Changes (Will Commit)"
+msgstr "Đánh dấu các thay đổi (Sẽ chuyển giao)"
+
+#: git-gui.sh:3199
+msgid "Unstaged Changes"
+msgstr "Bỏ ra khỏi bệ phóng các thay đổi"
+
+#: git-gui.sh:3270
+msgid "Stage Changed"
+msgstr "Đặt lên bệ phóng các thay đổi"
+
+#: git-gui.sh:3289 lib/transport.tcl:137 lib/transport.tcl:229
+msgid "Push"
+msgstr "Đẩy lên"
+
+#: git-gui.sh:3324
+msgid "Initial Commit Message:"
+msgstr "Phần chú thích cho lần chuyển giao khởi tạo:"
+
+#: git-gui.sh:3325
+msgid "Amended Commit Message:"
+msgstr "Phần chú giải cho lần chuyển giao tu bổ:"
+
+#: git-gui.sh:3326
+msgid "Amended Initial Commit Message:"
+msgstr "Phần chú giải cho lần chuyển giao tu bổ lần khởi tạo:"
+
+#: git-gui.sh:3327
+msgid "Amended Merge Commit Message:"
+msgstr "Phần chú giải cho lần chuyển giao tu bổ lần hòa trộn"
+
+#: git-gui.sh:3328
+msgid "Merge Commit Message:"
+msgstr "Ghi chú của lần chuyển giao hòa trộn:"
+
+#: git-gui.sh:3329
+msgid "Commit Message:"
+msgstr "Chú thích của lần chuyển giao:"
+
+#: git-gui.sh:3378 git-gui.sh:3532 lib/console.tcl:73
+msgid "Copy All"
+msgstr "Chép tất cả"
+
+#: git-gui.sh:3402 lib/blame.tcl:105
+msgid "File:"
+msgstr "Tập tin:"
+
+#: git-gui.sh:3520
+msgid "Refresh"
+msgstr "Làm tươi lại"
+
+#: git-gui.sh:3541
+msgid "Decrease Font Size"
+msgstr "Giảm kích cỡ phông"
+
+#: git-gui.sh:3545
+msgid "Increase Font Size"
+msgstr "Tăng kích cỡ phông"
+
+#: git-gui.sh:3553 lib/blame.tcl:294
+msgid "Encoding"
+msgstr "Bảng mã"
+
+#: git-gui.sh:3564
+msgid "Apply/Reverse Hunk"
+msgstr "Áp dụng hay đảo ngược cả khối"
+
+#: git-gui.sh:3569
+msgid "Apply/Reverse Line"
+msgstr "Áp dụng hay đảo ngược dòng"
+
+#: git-gui.sh:3588
+msgid "Run Merge Tool"
+msgstr "Chạy công cụ hòa trộn"
+
+#: git-gui.sh:3593
+msgid "Use Remote Version"
+msgstr "Dùng phiên bản ở máy chủ"
+
+#: git-gui.sh:3597
+msgid "Use Local Version"
+msgstr "Dùng phiên bản ở máy nội bộ"
+
+#: git-gui.sh:3601
+msgid "Revert To Base"
+msgstr "Trở lại cơ bản"
+
+#: git-gui.sh:3619
+msgid "Visualize These Changes In The Submodule"
+msgstr "Hiển thị trực quan các thay đổi trong mô-đun con"
+
+#: git-gui.sh:3623
+msgid "Visualize Current Branch History In The Submodule"
+msgstr "Hiển thị trực quan lịch sử nhánh hiện tại trong mô-đun con"
+
+#: git-gui.sh:3627
+msgid "Visualize All Branch History In The Submodule"
+msgstr "Hiển thị trực quan lịch sử mọi nhánh trong mô-đun con"
+
+#: git-gui.sh:3632
+msgid "Start git gui In The Submodule"
+msgstr "Khởi chạy git gui trong mô-đun-con"
+
+#: git-gui.sh:3667
+msgid "Unstage Hunk From Commit"
+msgstr "Bỏ đánh dấu đoạn cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:3669
+msgid "Unstage Lines From Commit"
+msgstr "Bỏ đánh dấu các dòng cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:3671
+msgid "Unstage Line From Commit"
+msgstr "Bỏ đánh dấu dòng cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:3674
+msgid "Stage Hunk For Commit"
+msgstr "Đánh dấu đoạn cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:3676
+msgid "Stage Lines For Commit"
+msgstr "Đánh dấu các dòng cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:3678
+msgid "Stage Line For Commit"
+msgstr "Đánh dấu dòng cần chuyển giao"
+
+#: git-gui.sh:3703
+msgid "Initializing..."
+msgstr "Đang khởi tạo..."
+
+#: git-gui.sh:3846
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Possible environment issues exist.\n"
+"\n"
+"The following environment variables are probably\n"
+"going to be ignored by any Git subprocess run\n"
+"by %s:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Gần như chắc chắn là môi trường tồn tại.\n"
+"\n"
+"Các biến môi trường sau đây có lẽ sẽ bị bỏ qua bởi các tiến trình con git\n"
+"chạy bởi %s:\n"
+"\n"
+
+#: git-gui.sh:3875
+msgid ""
+"\n"
+"This is due to a known issue with the\n"
+"Tcl binary distributed by Cygwin."
+msgstr ""
+"\n"
+"Cái này có nguyên nhân bởi một lỗi phát ra từ\n"
+"Tcl phân phối bởi Cygwin."
+
+#: git-gui.sh:3880
+#, tcl-format
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"A good replacement for %s\n"
+"is placing values for the user.name and\n"
+"user.email settings into your personal\n"
+"~/.gitconfig file.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Thay thế tốt cho %s\n"
+"là thay thế các giá trị cài đặt cho user.name và\n"
+"user.email thành tập tin cá nhân của bạn\n"
+"~/.gitconfig.\n"
+
+#: lib/about.tcl:26
+msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
+msgstr "git-gui - công cụ đồ họa dành cho Git."
+
+#: lib/blame.tcl:73
+msgid "File Viewer"
+msgstr "Bộ Xem Tập Tin"
+
+#: lib/blame.tcl:79
+msgid "Commit:"
+msgstr "Lần chuyển giao:"
+
+#: lib/blame.tcl:280
+msgid "Copy Commit"
+msgstr "Chép lần chuyển giao"
+
+#: lib/blame.tcl:284
+msgid "Find Text..."
+msgstr "Tìm chữ..."
+
+#: lib/blame.tcl:288
+msgid "Goto Line..."
+msgstr "Nhảy đến dòng..."
+
+#: lib/blame.tcl:297
+msgid "Do Full Copy Detection"
+msgstr "Thực hiện dò tìm chép toàn bộ"
+
+#: lib/blame.tcl:301
+msgid "Show History Context"
+msgstr "Hiển thị nội dung của lịch sử"
+
+#: lib/blame.tcl:304
+msgid "Blame Parent Commit"
+msgstr "Xem công trạng của lần chuyển giao cha mẹ"
+
+#: lib/blame.tcl:466
+#, tcl-format
+msgid "Reading %s..."
+msgstr "Đang đọc %s..."
+
+#: lib/blame.tcl:594
+msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
+msgstr "Đang tải phần chú giải theo dõi chép/chuyển..."
+
+#: lib/blame.tcl:614
+msgid "lines annotated"
+msgstr "dòng chú giải"
+
+#: lib/blame.tcl:806
+msgid "Loading original location annotations..."
+msgstr "Đang tải các chú giải vị trí nguyên gốc..."
+
+#: lib/blame.tcl:809
+msgid "Annotation complete."
+msgstr "Chú giải hoàn tất."
+
+#: lib/blame.tcl:839
+msgid "Busy"
+msgstr "Bận"
+
+#: lib/blame.tcl:840
+msgid "Annotation process is already running."
+msgstr "Tiến trình chú giải đang diễn ra."
+
+#: lib/blame.tcl:879
+msgid "Running thorough copy detection..."
+msgstr "Đang chạy dò tìm sao chép toàn diện..."
+
+#: lib/blame.tcl:947
+msgid "Loading annotation..."
+msgstr "Đang tải phần chú giải..."
+
+#: lib/blame.tcl:1000
+msgid "Author:"
+msgstr "Tác giả:"
+
+#: lib/blame.tcl:1004
+msgid "Committer:"
+msgstr "Người chuyển giao:"
+
+#: lib/blame.tcl:1009
+msgid "Original File:"
+msgstr "Tập tin gốc:"
+
+#: lib/blame.tcl:1057
+msgid "Cannot find HEAD commit:"
+msgstr "Không thể tìm thấy HEAD của lần chuyển giao:"
+
+#: lib/blame.tcl:1112
+msgid "Cannot find parent commit:"
+msgstr "Không thể tìm thấy lần chuyển giao mẹ:"
+
+#: lib/blame.tcl:1127
+msgid "Unable to display parent"
+msgstr "Không thể hiển thị cha mẹ"
+
+#: lib/blame.tcl:1128 lib/diff.tcl:341
+msgid "Error loading diff:"
+msgstr "Gặp lỗi khi tải diff:"
+
+#: lib/blame.tcl:1269
+msgid "Originally By:"
+msgstr "Nguyên gốc bởi:"
+
+#: lib/blame.tcl:1275
+msgid "In File:"
+msgstr "Trong tập tin:"
+
+#: lib/blame.tcl:1280
+msgid "Copied Or Moved Here By:"
+msgstr "Đã chép hoặc Di chuyển đến đây bởi:"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:16 lib/branch_checkout.tcl:21
+msgid "Checkout Branch"
+msgstr "Lấy ra nhánh"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:26
+msgid "Checkout"
+msgstr "Lấy ra"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:30 lib/branch_create.tcl:37
+#: lib/branch_delete.tcl:34 lib/branch_rename.tcl:32 lib/browser.tcl:292
+#: lib/checkout_op.tcl:579 lib/choose_font.tcl:45 lib/merge.tcl:174
+#: lib/option.tcl:127 lib/remote_add.tcl:34 lib/remote_branch_delete.tcl:43
+#: lib/tools_dlg.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:202 lib/tools_dlg.tcl:345
+#: lib/transport.tcl:141
+msgid "Cancel"
+msgstr "Thôi"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:35 lib/browser.tcl:297 lib/tools_dlg.tcl:321
+msgid "Revision"
+msgstr "Điểm sửa đổi"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:309
+msgid "Options"
+msgstr "Tùy chọn"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:42 lib/branch_create.tcl:92
+msgid "Fetch Tracking Branch"
+msgstr "Lấy về nhánh được theo dõi"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:47
+msgid "Detach From Local Branch"
+msgstr "Tách rời từ Nhánh nội bộ"
+
+#: lib/branch_create.tcl:23
+msgid "Create Branch"
+msgstr "Tạo nhánh"
+
+#: lib/branch_create.tcl:28
+msgid "Create New Branch"
+msgstr "Tạo nhánh mới"
+
+#: lib/branch_create.tcl:33 lib/choose_repository.tcl:391
+msgid "Create"
+msgstr "Tạo"
+
+#: lib/branch_create.tcl:42
+msgid "Branch Name"
+msgstr "Tên nhánh"
+
+#: lib/branch_create.tcl:44 lib/remote_add.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:51
+msgid "Name:"
+msgstr "Tên:"
+
+#: lib/branch_create.tcl:57
+msgid "Match Tracking Branch Name"
+msgstr "Khớp với tên nhánh được theo dõi"
+
+#: lib/branch_create.tcl:66
+msgid "Starting Revision"
+msgstr "Điểm đầu"
+
+#: lib/branch_create.tcl:72
+msgid "Update Existing Branch:"
+msgstr "Cập nhật nhánh sẵn có:"
+
+#: lib/branch_create.tcl:75
+msgid "No"
+msgstr "Không"
+
+#: lib/branch_create.tcl:80
+msgid "Fast Forward Only"
+msgstr "Chỉ fast-forward"
+
+#: lib/branch_create.tcl:85 lib/checkout_op.tcl:571
+msgid "Reset"
+msgstr "Đặt lại"
+
+#: lib/branch_create.tcl:97
+msgid "Checkout After Creation"
+msgstr "Lấy ra sau khi tạo"
+
+#: lib/branch_create.tcl:132
+msgid "Please select a tracking branch."
+msgstr "Vui lòng chọn nhánh theo dõi."
+
+#: lib/branch_create.tcl:141
+#, tcl-format
+msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
+msgstr "Nhánh theo dõi %s không phải là một nhánh trên kho chứa máy chủ."
+
+#: lib/branch_create.tcl:154 lib/branch_rename.tcl:92
+msgid "Please supply a branch name."
+msgstr "Hãy cung cấp tên nhánh."
+
+#: lib/branch_create.tcl:165 lib/branch_rename.tcl:112
+#, tcl-format
+msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
+msgstr "'%s' không phải là một tên nhánh được chấp nhận."
+
+#: lib/branch_delete.tcl:16
+msgid "Delete Branch"
+msgstr "Xoá nhánh"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:21
+msgid "Delete Local Branch"
+msgstr "Xóa nhánh nội bộ"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:39
+msgid "Local Branches"
+msgstr "Nhánh nội bộ"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:51
+msgid "Delete Only If Merged Into"
+msgstr "Chỉ xóa nếu đã hòa trộn vào"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:53 lib/remote_branch_delete.tcl:120
+msgid "Always (Do not perform merge checks)"
+msgstr "Luôn (Không thực hiện kiểm tra hòa trộn)"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:103
+#, tcl-format
+msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
+msgstr "Các nhánh sau đây không được hòa trộn hoàn toàn vào %s:"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:115 lib/remote_branch_delete.tcl:218
+msgid ""
+"Recovering deleted branches is difficult.\n"
+"\n"
+"Delete the selected branches?"
+msgstr ""
+"Khôi phục các nhánh đã bị xóa là việc khó khăn.\n"
+"\n"
+"Xóa nhánh đã chọn chứ?"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:141
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Failed to delete branches:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Gặp lỗi khi xóa các nhánh:\n"
+"%s"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:15 lib/branch_rename.tcl:23
+msgid "Rename Branch"
+msgstr "Đổi tên nhánh"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:28
+msgid "Rename"
+msgstr "Đổi tên"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:38
+msgid "Branch:"
+msgstr "Nhánh:"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:46
+msgid "New Name:"
+msgstr "Tên mới:"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:81
+msgid "Please select a branch to rename."
+msgstr "Hãy chọn nhánh cần đổi tên."
+
+#: lib/branch_rename.tcl:102 lib/checkout_op.tcl:202
+#, tcl-format
+msgid "Branch '%s' already exists."
+msgstr "Nhánh '%s' đã có rồi."
+
+#: lib/branch_rename.tcl:123
+#, tcl-format
+msgid "Failed to rename '%s'."
+msgstr "Gặp lỗi khi đổi tên '%s'."
+
+#: lib/browser.tcl:17
+msgid "Starting..."
+msgstr "Đang khởi động..."
+
+#: lib/browser.tcl:27
+msgid "File Browser"
+msgstr "Bộ duyệt tập tin"
+
+#: lib/browser.tcl:132 lib/browser.tcl:149
+#, tcl-format
+msgid "Loading %s..."
+msgstr "Đang tải %s..."
+
+#: lib/browser.tcl:193
+msgid "[Up To Parent]"
+msgstr "[Tới cha mẹ]"
+
+#: lib/browser.tcl:275 lib/browser.tcl:282
+msgid "Browse Branch Files"
+msgstr "Duyệt các tập tin nhánh"
+
+#: lib/browser.tcl:288 lib/choose_repository.tcl:406
+#: lib/choose_repository.tcl:493 lib/choose_repository.tcl:502
+#: lib/choose_repository.tcl:1029
+msgid "Browse"
+msgstr "Tìm duyệt"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:85
+#, tcl-format
+msgid "Fetching %s from %s"
+msgstr "Đang lấy về %s từ %s"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:133
+#, tcl-format
+msgid "fatal: Cannot resolve %s"
+msgstr "gặp lỗi nghiêm trọng: Không thể phân giải %s"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:146 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:30
+#: lib/sshkey.tcl:55
+msgid "Close"
+msgstr "Đóng"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:175
+#, tcl-format
+msgid "Branch '%s' does not exist."
+msgstr "Chưa có nhánh '%s'"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:194
+#, tcl-format
+msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
+msgstr "Gặp lỗi khi cấu hình git-pull đơn giản dành cho '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:229
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Branch '%s' already exists.\n"
+"\n"
+"It cannot fast-forward to %s.\n"
+"A merge is required."
+msgstr ""
+"Nhánh '%s' đã sẵn có.\n"
+"\n"
+"Không thể fast-forward thành %s.\n"
+"Bạn cần phải hòa trộn."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:243
+#, tcl-format
+msgid "Merge strategy '%s' not supported."
+msgstr "Không hỗ trợ chiến lược hòa trộn '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:262
+#, tcl-format
+msgid "Failed to update '%s'."
+msgstr "Gặp lỗi khi cập nhật '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:274
+msgid "Staging area (index) is already locked."
+msgstr "Vùng bệ phóng (chỉ mục) đã bị khóa rồi."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:289
+msgid ""
+"Last scanned state does not match repository state.\n"
+"\n"
+"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
+"rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
+"\n"
+"The rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+"Trạng thái quét không khớp với trạng thái kho.\n"
+"\n"
+"Có Git khác đã sửa kho này kể từ lần quét cuối. Cần quét lại trước khi thực "
+"hiện việc chuyển nhánh.\n"
+"\n"
+"Sẽ thực hiện việc quét lại ngay bây giời.\n"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:345
+#, tcl-format
+msgid "Updating working directory to '%s'..."
+msgstr "Cập nhật thư mục làm việc thành '%s'..."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:346
+msgid "files checked out"
+msgstr "các tập tin cần lấy ra"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:376
+#, tcl-format
+msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
+msgstr "Hủy bỏ lấy ra '%s' (cần hòa trộn mức tập tin)."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:377
+msgid "File level merge required."
+msgstr "Cần mức hòa trộn tập tin."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:381
+#, tcl-format
+msgid "Staying on branch '%s'."
+msgstr "Đang ở trên nhánh '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:452
+msgid ""
+"You are no longer on a local branch.\n"
+"\n"
+"If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
+"Checkout'."
+msgstr ""
+"Bạn hiện không còn ở nhánh nội bộ.\n"
+"\n"
+"Nếu bạn muốn trên một nhánh, hãy tạo một cái từ 'Đây là lấy ra tách rời'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:503 lib/checkout_op.tcl:507
+#, tcl-format
+msgid "Checked out '%s'."
+msgstr "Đã lấy ra '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:535
+#, tcl-format
+msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
+msgstr "Đặt lại '%s' thành '%s' sẽ làm mất những lần chuyển giao sau đây:"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:557
+msgid "Recovering lost commits may not be easy."
+msgstr "Lấy lại những lần chuyển giao đã mất là không dễ."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:562
+#, tcl-format
+msgid "Reset '%s'?"
+msgstr "Đặt lại '%s'?"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:567 lib/merge.tcl:166 lib/tools_dlg.tcl:336
+msgid "Visualize"
+msgstr "Trực quan"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:635
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Failed to set current branch.\n"
+"\n"
+"This working directory is only partially switched. We successfully updated "
+"your files, but failed to update an internal Git file.\n"
+"\n"
+"This should not have occurred. %s will now close and give up."
+msgstr ""
+"Gặp lỗi khi đặt nhánh hiện hành.\n"
+"\n"
+"Thư mục làm việc chỉ chuyển không hoàn toàn. Chúng tôi cập nhật thành công "
+"các tập tin của bạn, nhưng lại gặp lỗi khi cập nhật một tập tin của Git.\n"
+"\n"
+"Điều này đáng lẽ không thể xảy ra. %s giờ sẽ đóng lại và đầu hàng."
+
+#: lib/choose_font.tcl:41
+msgid "Select"
+msgstr "Chọn"
+
+#: lib/choose_font.tcl:55
+msgid "Font Family"
+msgstr "Họ phông chữ"
+
+#: lib/choose_font.tcl:76
+msgid "Font Size"
+msgstr "Cỡ phông chữ"
+
+#: lib/choose_font.tcl:93
+msgid "Font Example"
+msgstr "Phông chữ ví dụ"
+
+#: lib/choose_font.tcl:105
+msgid ""
+"This is example text.\n"
+"If you like this text, it can be your font."
+msgstr ""
+"Đây là chữ mẫu.\n"
+"Nếu bạn thích chữ như thế này thì chọn phông chữ này."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:32
+msgid "Git Gui"
+msgstr "Git Gui"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:91 lib/choose_repository.tcl:396
+msgid "Create New Repository"
+msgstr "Tạo kho mới"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:97
+msgid "New..."
+msgstr "Mới..."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:104 lib/choose_repository.tcl:480
+msgid "Clone Existing Repository"
+msgstr "Nhân bản một kho sẵn có"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:115
+msgid "Clone..."
+msgstr "Nhân bản..."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:122 lib/choose_repository.tcl:1019
+msgid "Open Existing Repository"
+msgstr "Mở một kho đã có."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:128
+msgid "Open..."
+msgstr "Mở..."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:141
+msgid "Recent Repositories"
+msgstr "Các kho mới dùng"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:147
+msgid "Open Recent Repository:"
+msgstr "Mở kho mới dùng:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:315 lib/choose_repository.tcl:322
+#: lib/choose_repository.tcl:329
+#, tcl-format
+msgid "Failed to create repository %s:"
+msgstr "Gặp lỗi khi tạo kho %s:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:401
+msgid "Directory:"
+msgstr "Thư mục:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:431 lib/choose_repository.tcl:552
+#: lib/choose_repository.tcl:1053
+msgid "Git Repository"
+msgstr "Kho Git"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:456
+#, tcl-format
+msgid "Directory %s already exists."
+msgstr "Thư mục %s đã sẵn có."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:460
+#, tcl-format
+msgid "File %s already exists."
+msgstr "Tập tin %s đã có sẵn."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:475
+msgid "Clone"
+msgstr "Nhân bản"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:488
+msgid "Source Location:"
+msgstr "Vị trí nguồn:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:497
+msgid "Target Directory:"
+msgstr "Thư mục đích:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:507
+msgid "Clone Type:"
+msgstr "Kiểu nhân bản:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:512
+msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
+msgstr "Tiêu chuẩn (Nhanh, Semi-Redundant, Hardlinks)"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:517
+msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
+msgstr "Sao chép toàn bộ (Chậm hơn, Redundant Backup)"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:522
+msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
+msgstr "Chia sẻ (Nhanh nhất, Không nên dùng, No Backup)"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:558 lib/choose_repository.tcl:605
+#: lib/choose_repository.tcl:751 lib/choose_repository.tcl:821
+#: lib/choose_repository.tcl:1059 lib/choose_repository.tcl:1067
+#, tcl-format
+msgid "Not a Git repository: %s"
+msgstr "Không phải là kho git: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:594
+msgid "Standard only available for local repository."
+msgstr "Tiêu chuẩn chỉ sẵn sàng với kho nội bộ."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:598
+msgid "Shared only available for local repository."
+msgstr "'Chia sẻ' chỉ sẵn sàng với kho nội bộ."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:619
+#, tcl-format
+msgid "Location %s already exists."
+msgstr "Miền địa phương %s đã sẵn có."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:630
+msgid "Failed to configure origin"
+msgstr "Gặp lỗi khi cấu hình bản gốc"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:642
+msgid "Counting objects"
+msgstr "Đang đếm số đối tượng"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:643
+msgid "buckets"
+msgstr "xô"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:667
+#, tcl-format
+msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
+msgstr "Không thể sao chép objects/info/alternates: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:703
+#, tcl-format
+msgid "Nothing to clone from %s."
+msgstr "Không có gì để nhân bản từ %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:705 lib/choose_repository.tcl:919
+#: lib/choose_repository.tcl:931
+msgid "The 'master' branch has not been initialized."
+msgstr "Nhánh 'master' chưa được khởi tạo."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:718
+msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
+msgstr "Liên kết cứng không sẵn sàng. Trở lại chế độ sao chép."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:730
+#, tcl-format
+msgid "Cloning from %s"
+msgstr "Đang nhân bản từ %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:761
+msgid "Copying objects"
+msgstr "Đang chép các đối tượng"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:762
+msgid "KiB"
+msgstr "KiB"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:786
+#, tcl-format
+msgid "Unable to copy object: %s"
+msgstr "Không thể chép đối tượng: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:796
+msgid "Linking objects"
+msgstr "Đang liên kết các đối tượng"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:797
+msgid "objects"
+msgstr "đối tượng"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:805
+#, tcl-format
+msgid "Unable to hardlink object: %s"
+msgstr "Không thể tạo liên kết cứng đối tượng: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:860
+msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
+msgstr ""
+"Không thể lấy các nhánh và đối tượng. Xem kết xuất từ bảng điều khiển để có "
+"thêm thông tin."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:871
+msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
+msgstr ""
+"Không thể lấy về các thẻ. Hãy xem kết xuất từ bảng điều khiển để có thêm "
+"thông tin chi tiết."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:895
+msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
+msgstr ""
+"Không thể dò tìm HEAD. Hãy xem kết xuất từ bảng điều khiển để có thêm thông "
+"tin chi tiết."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:904
+#, tcl-format
+msgid "Unable to cleanup %s"
+msgstr "Không thể dọn sạch %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:910
+msgid "Clone failed."
+msgstr "Gặp lỗi khi nhân bản."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:917
+msgid "No default branch obtained."
+msgstr "Không tìm thấy nhánh mặc định."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:928
+#, tcl-format
+msgid "Cannot resolve %s as a commit."
+msgstr "Không thể phân giải %s như là một lần chuyển giao."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:940
+msgid "Creating working directory"
+msgstr "Đang tạo thư mục làm việc"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:941 lib/index.tcl:70 lib/index.tcl:136
+#: lib/index.tcl:207
+msgid "files"
+msgstr "tập tin"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:970
+msgid "Initial file checkout failed."
+msgstr "Lấy ra tập tin khởi tạo gặp lỗi."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1014
+msgid "Open"
+msgstr "Mở"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1024
+msgid "Repository:"
+msgstr "Kho:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1073
+#, tcl-format
+msgid "Failed to open repository %s:"
+msgstr "Gặp lỗi khi mở kho %s:"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:52
+msgid "This Detached Checkout"
+msgstr "Đây là việc lấy ra bị tách rời"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:60
+msgid "Revision Expression:"
+msgstr "Biểu thức điểm xét:"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:72
+msgid "Local Branch"
+msgstr "Nhánh nội bộ"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:77
+msgid "Tracking Branch"
+msgstr "Nhánh Theo dõi"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:82 lib/choose_rev.tcl:544
+msgid "Tag"
+msgstr "Thẻ"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:321
+#, tcl-format
+msgid "Invalid revision: %s"
+msgstr "Điểm xét duyệt không hợp lệ: %s"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:342
+msgid "No revision selected."
+msgstr "Chưa chọn điểm xét duyệt."
+
+#: lib/choose_rev.tcl:350
+msgid "Revision expression is empty."
+msgstr "Biểu thức chính quy rỗng."
+
+#: lib/choose_rev.tcl:537
+msgid "Updated"
+msgstr "Đã cập nhật"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:565
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: lib/commit.tcl:9
+msgid ""
+"There is nothing to amend.\n"
+"\n"
+"You are about to create the initial commit. There is no commit before this "
+"to amend.\n"
+msgstr ""
+"Ở đây chẳng có gì để tu bổ cả.\n"
+"\n"
+"Bạn đang tạo lần chuyển giao khởi tạo. Ở đây không có lần chuyển giao trước "
+"nào để mà tu bổ.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:18
+msgid ""
+"Cannot amend while merging.\n"
+"\n"
+"You are currently in the middle of a merge that has not been fully "
+"completed. You cannot amend the prior commit unless you first abort the "
+"current merge activity.\n"
+msgstr ""
+"Không thể tu bổ trong khi hòa trộn.\n"
+"\n"
+"Bạn hiện đang ở giữa quá trình hòa trôn, mà nó chưa hoàn tất. Bạn không thể "
+"tu bổ lần chuyển giao tiền nhiệm trừ phi bạn bãi bỏ lần hòa trộn hiện đang "
+"kích hoạt.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:48
+msgid "Error loading commit data for amend:"
+msgstr "Gặp lỗi khi tải dữ liệu chuyển giao cho lệnh tu bổ:"
+
+#: lib/commit.tcl:75
+msgid "Unable to obtain your identity:"
+msgstr "Không thể lấy được định danh của bạn:"
+
+#: lib/commit.tcl:80
+msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
+msgstr "GIT_COMMITTER_IDENT không hợp lệ:"
+
+#: lib/commit.tcl:129
+#, tcl-format
+msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
+msgstr "cảnh báo: Tcl không hỗ trợ bảng mã '%s'."
+
+#: lib/commit.tcl:149
+msgid ""
+"Last scanned state does not match repository state.\n"
+"\n"
+"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
+"rescan must be performed before another commit can be created.\n"
+"\n"
+"The rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+"Trạng thái quét không khớp với trạng thái kho.\n"
+"\n"
+"Có Git khác đã sửa kho này kể từ lần quét cuối. Cần quét lại trước khi thực "
+"hiện việc chuyển giao khác.\n"
+"\n"
+"Sẽ thực hiện việc quét lại ngay bây giời.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:173
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Unmerged files cannot be committed.\n"
+"\n"
+"File %s has merge conflicts. You must resolve them and stage the file "
+"before committing.\n"
+msgstr ""
+"Các tập tin chưa hòa trộn không thể được chuyển giao.\n"
+"\n"
+"Tập tin %s có xung đột hòa trộn. Bạn phải giải quyết chúng và đưa lên bệ "
+"phóng trước khi chuyển giao.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:181
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Unknown file state %s detected.\n"
+"\n"
+"File %s cannot be committed by this program.\n"
+msgstr ""
+"Tìm thấy trạng thái tập tim không hiểu %s.\n"
+"\n"
+"Tập tin %s không thể được chuyển giao bởi chương trình này.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:189
+msgid ""
+"No changes to commit.\n"
+"\n"
+"You must stage at least 1 file before you can commit.\n"
+msgstr ""
+"Không có thay đổi nào cần chuyển giao.\n"
+"\n"
+"Bạn phải đưa lên bệ phóng ít nhất là một tập tin trước khi có thể chuyển "
+"giao.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:204
+msgid ""
+"Please supply a commit message.\n"
+"\n"
+"A good commit message has the following format:\n"
+"\n"
+"- First line: Describe in one sentence what you did.\n"
+"- Second line: Blank\n"
+"- Remaining lines: Describe why this change is good.\n"
+msgstr ""
+"Hãy cung cấp lời chú giải cho lần chuyển giao.\n"
+"\n"
+"Lời chú giải tốt nhất nên có định dạng sau:\n"
+"\n"
+"- Dòng đầu tiên: Mô tả những gì bạn đã làm.\n"
+"- Dòng thứ hai: Để trống\n"
+"- Các dòng còn lại: Mô tả xem vì sao những thay đổi này là cần thiết.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:235
+msgid "Calling pre-commit hook..."
+msgstr "Đang gọi móc (hook) pre-commit..."
+
+#: lib/commit.tcl:250
+msgid "Commit declined by pre-commit hook."
+msgstr "Lần chuyển giao bị khước từ do móc pre-commit."
+
+#: lib/commit.tcl:269
+msgid ""
+"You are about to commit on a detached head. This is a potentially dangerous "
+"thing to do because if you switch to another branch you will lose your "
+"changes and it can be difficult to retrieve them later from the reflog. You "
+"should probably cancel this commit and create a new branch to continue.\n"
+" \n"
+" Do you really want to proceed with your Commit?"
+msgstr ""
+"Bạn thực hiện chuyển giao ở chỗ đã tách rời khỏi các đầu. Điều này là nguy "
+"hiểm bởi nếu bạn chuyển sang nhánh khác thì bạn sẽ mất những thay đổi này và "
+"việc lấy lại chúng từ reflog cũng khó khăn. Bạn gần như chắc chắn là nên hủy "
+"bỏ lần chuyển giao này và tạo một nhánh mới trước khi tiếp tục.\n"
+" \n"
+" Bạn có thực sự muốn tiếp tục chuyển giao?"
+
+#: lib/commit.tcl:290
+msgid "Calling commit-msg hook..."
+msgstr "Đang gọi móc commit-msg..."
+
+#: lib/commit.tcl:305
+msgid "Commit declined by commit-msg hook."
+msgstr "Lần chuyển giao bị khước từ do móc commit-msg."
+
+#: lib/commit.tcl:318
+msgid "Committing changes..."
+msgstr "Chuyển giao các thay đổi..."
+
+#: lib/commit.tcl:334
+msgid "write-tree failed:"
+msgstr "gặp lỗi khi write-tree:"
+
+#: lib/commit.tcl:335 lib/commit.tcl:379 lib/commit.tcl:400
+msgid "Commit failed."
+msgstr "Gặp lỗi khi chuyển giao."
+
+#: lib/commit.tcl:352
+#, tcl-format
+msgid "Commit %s appears to be corrupt"
+msgstr "Lần chuyển giao %s có vẻ đã hư hỏng"
+
+#: lib/commit.tcl:357
+msgid ""
+"No changes to commit.\n"
+"\n"
+"No files were modified by this commit and it was not a merge commit.\n"
+"\n"
+"A rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+"Không có thay đổi nào để chuyển giao.\n"
+"\n"
+"Không có tập tin nào được sửa bởi lần chuyển giao này và nó không phải là "
+"lần chuyển giao hòa trộn.\n"
+"\n"
+"Sẽ thực hiện việc quét lại ngay bây giờ.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:364
+msgid "No changes to commit."
+msgstr "Không có thay đổi nào để chuyển giao."
+
+#: lib/commit.tcl:378
+msgid "commit-tree failed:"
+msgstr "commit-tree gặp lỗi:"
+
+#: lib/commit.tcl:399
+msgid "update-ref failed:"
+msgstr "cập nhật tham chiếu thất bại:"
+
+#: lib/commit.tcl:492
+#, tcl-format
+msgid "Created commit %s: %s"
+msgstr "Lần chuyển giao đã tạo %s: %s"
+
+#: lib/console.tcl:59
+msgid "Working... please wait..."
+msgstr "Đang chạy.. vui lòng đợi..."
+
+#: lib/console.tcl:186
+msgid "Success"
+msgstr "Thành công"
+
+#: lib/console.tcl:200
+msgid "Error: Command Failed"
+msgstr "Lỗi: Câu lệnh gặp lỗi"
+
+#: lib/database.tcl:42
+msgid "Number of loose objects"
+msgstr "Số lượng đối tượng bị mất"
+
+#: lib/database.tcl:43
+msgid "Disk space used by loose objects"
+msgstr "Dung lượng đĩa được dùng bởi các đối tượng bị mất"
+
+#: lib/database.tcl:44
+msgid "Number of packed objects"
+msgstr "Số lượng đối tượng được đóng gói"
+
+#: lib/database.tcl:45
+msgid "Number of packs"
+msgstr "Số lượng gói"
+
+#: lib/database.tcl:46
+msgid "Disk space used by packed objects"
+msgstr "Dung lượng đĩa được dùng bởi các đối tượng gói"
+
+#: lib/database.tcl:47
+msgid "Packed objects waiting for pruning"
+msgstr "Các đối tượng gói chờ xén bớt"
+
+#: lib/database.tcl:48
+msgid "Garbage files"
+msgstr "Các tập tin rác"
+
+#: lib/database.tcl:72
+msgid "Compressing the object database"
+msgstr "Nén cơ sở dữ liệu đối tượng"
+
+#: lib/database.tcl:83
+msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
+msgstr "Đang kiểm tra cơ sở dữ liệu đối tượng bằng lệnh fsck"
+
+#: lib/database.tcl:107
+#, tcl-format
+msgid ""
+"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
+"\n"
+"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
+"the database.\n"
+"\n"
+"Compress the database now?"
+msgstr ""
+"Hiện kho này mất ước chừng khoảng %i đối tượng.\n"
+"\n"
+"Để tối ưu hóa hiệu suất, khuyến nghị bạn nên nén cơ sở dữ liệu của mình "
+"lại.\n"
+"\n"
+"Nén cơ sở dữ liệu chứ?"
+
+#: lib/date.tcl:25
+#, tcl-format
+msgid "Invalid date from Git: %s"
+msgstr "Ngày tháng không hợp lệ từ Git: %s"
+
+#: lib/diff.tcl:64
+#, tcl-format
+msgid ""
+"No differences detected.\n"
+"\n"
+"%s has no changes.\n"
+"\n"
+"The modification date of this file was updated by another application, but "
+"the content within the file was not changed.\n"
+"\n"
+"A rescan will be automatically started to find other files which may have "
+"the same state."
+msgstr ""
+"Không tìm thấy khác biệt gì.\n"
+"\n"
+"%s không thay đổi.\n"
+"\n"
+"Thời gian sửa đổi của tập tin này được cập nhật bởi ứng dụng khác, nhưng nội "
+"dung bên trong tập tin thì không thay đổi.\n"
+"\n"
+"Sẽ thực hiện quét lại một cách tự động để tìm các tập tin khác cái mà có thể "
+"có cùng tình trạng."
+
+#: lib/diff.tcl:104
+#, tcl-format
+msgid "Loading diff of %s..."
+msgstr "Đang tải diff của %s..."
+
+#: lib/diff.tcl:125
+msgid ""
+"LOCAL: deleted\n"
+"REMOTE:\n"
+msgstr ""
+"NỘIBỘ: đã xoá\n"
+"MÁYCHỦ:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:130
+msgid ""
+"REMOTE: deleted\n"
+"LOCAL:\n"
+msgstr ""
+"MÁYCHỦ: đã xoá\n"
+"NỘIBỘ:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:137
+msgid "LOCAL:\n"
+msgstr "NỘI-BỘ:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:140
+msgid "REMOTE:\n"
+msgstr "MÁY-CHỦ:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:202 lib/diff.tcl:340
+#, tcl-format
+msgid "Unable to display %s"
+msgstr "Không thể hiển thị %s"
+
+#: lib/diff.tcl:203
+msgid "Error loading file:"
+msgstr "Lỗi khi tải tập tin:"
+
+#: lib/diff.tcl:210
+msgid "Git Repository (subproject)"
+msgstr "Kho Git (dự án con)"
+
+#: lib/diff.tcl:222
+msgid "* Binary file (not showing content)."
+msgstr "* Tập tin nhị phân (không hiển thị nội dung)."
+
+#: lib/diff.tcl:227
+#, tcl-format
+msgid ""
+"* Untracked file is %d bytes.\n"
+"* Showing only first %d bytes.\n"
+msgstr ""
+"* Tập tin chưa theo dõi là %d byte.\n"
+"* Chỉ hiển thị %d byte đầu .\n"
+
+#: lib/diff.tcl:233
+#, tcl-format
+msgid ""
+"\n"
+"* Untracked file clipped here by %s.\n"
+"* To see the entire file, use an external editor.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"* Tập tin chưa theo dõi được cắt tại đây bởi %s.\n"
+"* Để xem toàn bộ tập tin, hãy dùng ứng dụng biên soạn bên ngoài.\n"
+
+#: lib/diff.tcl:560
+msgid "Failed to unstage selected hunk."
+msgstr "Gặp lỗi khi bỏ ra khỏi bệ phóng khối đã chọn"
+
+#: lib/diff.tcl:567
+msgid "Failed to stage selected hunk."
+msgstr "Gặp lỗi khi đưa lên bệ phóng khối đã chọn"
+
+#: lib/diff.tcl:646
+msgid "Failed to unstage selected line."
+msgstr "Gặp lỗi khi bỏ ra khỏi bệ phóng dòng đã chọn"
+
+#: lib/diff.tcl:654
+msgid "Failed to stage selected line."
+msgstr "Gặp lỗi khi đưa lên bệ phóng dòng đã chọn"
+
+#: lib/encoding.tcl:443
+msgid "Default"
+msgstr "Mặc định"
+
+#: lib/encoding.tcl:448
+#, tcl-format
+msgid "System (%s)"
+msgstr "Hệ thống (%s)"
+
+#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
+msgid "Other"
+msgstr "Khác"
+
+#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:116
+msgid "error"
+msgstr "lỗi"
+
+#: lib/error.tcl:36
+msgid "warning"
+msgstr "cảnh báo"
+
+#: lib/error.tcl:96
+msgid "You must correct the above errors before committing."
+msgstr "Bạn phải sửa các lỗi trên trước khi chuyển giao."
+
+#: lib/index.tcl:6
+msgid "Unable to unlock the index."
+msgstr "Không thể bỏ khóa bảng mục lục"
+
+#: lib/index.tcl:17
+msgid "Index Error"
+msgstr "Lỗi mục lục"
+
+#: lib/index.tcl:19
+msgid ""
+"Updating the Git index failed. A rescan will be automatically started to "
+"resynchronize git-gui."
+msgstr ""
+"Cập nhật mục lục cho Git gặp lỗi. Việc quét lại sẽ tự động được khởi chạy để "
+"đồng hóa lại với git-gui."
+
+#: lib/index.tcl:30
+msgid "Continue"
+msgstr "Tiếp tục"
+
+#: lib/index.tcl:33
+msgid "Unlock Index"
+msgstr "Bỏ khóa mục lục"
+
+#: lib/index.tcl:298
+#, tcl-format
+msgid "Unstaging %s from commit"
+msgstr "Bỏ %s ra khỏi việc chuyển giao"
+
+#: lib/index.tcl:337
+msgid "Ready to commit."
+msgstr "Đã chuyển giao rồi."
+
+#: lib/index.tcl:350
+#, tcl-format
+msgid "Adding %s"
+msgstr "Đang thêm %s"
+
+#: lib/index.tcl:380
+#, tcl-format
+msgid "Stage %d untracked files?"
+msgstr "Đưa %d tập tin chưa theo dõi lên bệ phóng để chuyển giao?"
+
+#: lib/index.tcl:428
+#, tcl-format
+msgid "Revert changes in file %s?"
+msgstr "Hoàn nguyên các thay đổi trong tập tin %s?"
+
+#: lib/index.tcl:430
+#, tcl-format
+msgid "Revert changes in these %i files?"
+msgstr "Hoàn nguyên các thay đổi trong %i tập tin?"
+
+#: lib/index.tcl:438
+msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
+msgstr ""
+"Mọi thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng sẽ mất vĩnh viễn do lệnh revert."
+
+#: lib/index.tcl:441
+msgid "Do Nothing"
+msgstr "Không làm gì"
+
+#: lib/index.tcl:459
+msgid "Reverting selected files"
+msgstr "Đang hoàn nguyên các tập tin đã chọn"
+
+#: lib/index.tcl:463
+#, tcl-format
+msgid "Reverting %s"
+msgstr "Đang hoàn nguyên %s"
+
+#: lib/line.tcl:17
+msgid "Goto Line:"
+msgstr "Nhảy đến dòng:"
+
+#: lib/line.tcl:23
+msgid "Go"
+msgstr "Nhảy"
+
+#: lib/merge.tcl:13
+msgid ""
+"Cannot merge while amending.\n"
+"\n"
+"You must finish amending this commit before starting any type of merge.\n"
+msgstr ""
+"Không thể hòa trộn trong khi tu bổ.\n"
+"\n"
+"Bạn phải hoàn tất việc tu bổ lần chuyển giao trước khi bắt đầu bất kỳ kiểu "
+"hòa trộn nào.\n"
+
+#: lib/merge.tcl:27
+msgid ""
+"Last scanned state does not match repository state.\n"
+"\n"
+"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
+"rescan must be performed before a merge can be performed.\n"
+"\n"
+"The rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+"Trạng thái quét không khớp với trạng thái kho.\n"
+"\n"
+"Có Git khác đã sửa kho này kể từ lần quét cuối. Cần quét lại trước khi thực "
+"hiện việc hòa trộn.\n"
+"\n"
+"Sẽ thực hiện việc quét lại ngay bây giời.\n"
+
+#: lib/merge.tcl:45
+#, tcl-format
+msgid ""
+"You are in the middle of a conflicted merge.\n"
+"\n"
+"File %s has merge conflicts.\n"
+"\n"
+"You must resolve them, stage the file, and commit to complete the current "
+"merge. Only then can you begin another merge.\n"
+msgstr ""
+"Bạn đang ở giữa việc thay đổi.\n"
+"\n"
+"Tập tin %s đã bị sửa đổi.\n"
+"\n"
+"Bạn nên hoàn thiện lần chuyển giao hiện nay trước khi hòa trộn. Chỉ có thế "
+"bạn mới có thể bắt đầu hòa trộn cái .\n"
+
+#: lib/merge.tcl:55
+#, tcl-format
+msgid ""
+"You are in the middle of a change.\n"
+"\n"
+"File %s is modified.\n"
+"\n"
+"You should complete the current commit before starting a merge. Doing so "
+"will help you abort a failed merge, should the need arise.\n"
+msgstr ""
+"Bạn đang ở giữa việc thay đổi.\n"
+"\n"
+"Tập tin %s đã bị sửa đổi.\n"
+"\n"
+"Bạn nên hoàn thiện lần chuyển giao hiện nay trước khi hòa trộn. Làm như vậy "
+"giúp bạn có thể loại bỏ việc lỗi trong hòa trộn.\n"
+
+#: lib/merge.tcl:108
+#, tcl-format
+msgid "%s of %s"
+msgstr "%s trên %s"
+
+#: lib/merge.tcl:122
+#, tcl-format
+msgid "Merging %s and %s..."
+msgstr "Đang hòa trộn %s và %s..."
+
+#: lib/merge.tcl:133
+msgid "Merge completed successfully."
+msgstr "Hòa trộn đã thực hiện thành công."
+
+#: lib/merge.tcl:135
+msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
+msgstr "Hòa trộn gặp lỗi. Cần giải quyết các xung đột trước."
+
+#: lib/merge.tcl:160
+#, tcl-format
+msgid "Merge Into %s"
+msgstr "Hòa trộn vào %s"
+
+#: lib/merge.tcl:179
+msgid "Revision To Merge"
+msgstr "Điểm cần hòa trộn"
+
+#: lib/merge.tcl:214
+msgid ""
+"Cannot abort while amending.\n"
+"\n"
+"You must finish amending this commit.\n"
+msgstr ""
+"Không thể hủy bỏ trong khi đang tu bổ.\n"
+"\n"
+"Bạn cần phải hoàn tất việc tu bổ lần chuyển giao này.\n"
+
+#: lib/merge.tcl:224
+msgid ""
+"Abort merge?\n"
+"\n"
+"Aborting the current merge will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
+"\n"
+"Continue with aborting the current merge?"
+msgstr ""
+"Bãi bỏ hòa trộn?\n"
+"\n"
+"Bãi bỏ hòa trộn hiện nay sẽ làm *TẤT CẢ* các thay đổi chưa được chuyển giao "
+"bị mất.\n"
+"\n"
+"Tiếp tục bãi bỏ việc hòa trộn hiện tại?"
+
+#: lib/merge.tcl:230
+msgid ""
+"Reset changes?\n"
+"\n"
+"Resetting the changes will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
+"\n"
+"Continue with resetting the current changes?"
+msgstr ""
+"Đặt lại mọi thay đổi?\n"
+"\n"
+"Việc đặt lại các thay đổi sẽ làm *MỌI* thay đổi chưa chuyển giao biến mất.\n"
+"\n"
+"Vẫn tiếp tục đặt lại các thay đổi hiện tại?"
+
+#: lib/merge.tcl:241
+msgid "Aborting"
+msgstr "Bãi bỏ"
+
+#: lib/merge.tcl:241
+msgid "files reset"
+msgstr "đặt lại các tập tin"
+
+#: lib/merge.tcl:269
+msgid "Abort failed."
+msgstr "Gặp lỗi khi bãi bỏ."
+
+#: lib/merge.tcl:271
+msgid "Abort completed. Ready."
+msgstr "Đã bãi bỏ xong. Sẵn sàng."
+
+#: lib/mergetool.tcl:8
+msgid "Force resolution to the base version?"
+msgstr "Buộc phân giải thành nhánh cơ sở?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:9
+msgid "Force resolution to this branch?"
+msgstr "Buộc phân giải thành nhánh này?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:10
+msgid "Force resolution to the other branch?"
+msgstr "Buộc phân giải thành nhánh khác?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:14
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
+"\n"
+"%s will be overwritten.\n"
+"\n"
+"This operation can be undone only by restarting the merge."
+msgstr ""
+"Chú ý là diff chỉ hiển thị những thay đổi xung đột.\n"
+"\n"
+"%s sẽ bị ghi đè.\n"
+"\n"
+"Thao tác này chỉ có thể bỏ dở bằng cách khởi động lại việc hòa trộn."
+
+#: lib/mergetool.tcl:45
+#, tcl-format
+msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
+msgstr ""
+"Tập tin %s có vẻ chưa được giải quyết xung đột, vẫn đánh dấu là cần chuyển "
+"giao?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:60
+#, tcl-format
+msgid "Adding resolution for %s"
+msgstr "Đang phân giải cho %s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:141
+msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
+msgstr "Không thể phân giải xung đột xóa hay liên kết dùng một công cụ"
+
+#: lib/mergetool.tcl:146
+msgid "Conflict file does not exist"
+msgstr "Tập tin xung đột không tồn tại"
+
+#: lib/mergetool.tcl:246
+#, tcl-format
+msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
+msgstr "Không phải là một công cụ hòa trộn GUI: '%s'"
+
+#: lib/mergetool.tcl:275
+#, tcl-format
+msgid "Unsupported merge tool '%s'"
+msgstr "Không hỗ trợ công cụ trộn '%s'"
+
+#: lib/mergetool.tcl:310
+msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
+msgstr "Công cụ hòa trộn đang chạy rồi, chấm dứt nó?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:330
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Error retrieving versions:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Gặp lỗi khi truy lại phiên bản:\n"
+"%s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:350
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not start the merge tool:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Không thể khởi chạy công cụ hòa trộn:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:354
+msgid "Running merge tool..."
+msgstr "Đang chạy công cụ trộn..."
+
+#: lib/mergetool.tcl:382 lib/mergetool.tcl:390
+msgid "Merge tool failed."
+msgstr "Công cụ trộn gặp lỗi."
+
+#: lib/option.tcl:11
+#, tcl-format
+msgid "Invalid global encoding '%s'"
+msgstr "Bảng mã toàn cục không hợp lệ '%s'"
+
+#: lib/option.tcl:19
+#, tcl-format
+msgid "Invalid repo encoding '%s'"
+msgstr "Bảng mã kho chứa không hợp lệ '%s'"
+
+#: lib/option.tcl:119
+msgid "Restore Defaults"
+msgstr "Phục hồi thành mặc định"
+
+#: lib/option.tcl:123
+msgid "Save"
+msgstr "Ghi lại"
+
+#: lib/option.tcl:133
+#, tcl-format
+msgid "%s Repository"
+msgstr "%s kho"
+
+#: lib/option.tcl:134
+msgid "Global (All Repositories)"
+msgstr "Toàn cục (Mọi kho)"
+
+#: lib/option.tcl:140
+msgid "User Name"
+msgstr "Tên người dùng"
+
+#: lib/option.tcl:141
+msgid "Email Address"
+msgstr "Địa chỉ thư điện tử"
+
+#: lib/option.tcl:143
+msgid "Summarize Merge Commits"
+msgstr "Tổng hợp về hòa trộn các lần chuyển giao"
+
+#: lib/option.tcl:144
+msgid "Merge Verbosity"
+msgstr "Chi tiết việc hòa trộn"
+
+#: lib/option.tcl:145
+msgid "Show Diffstat After Merge"
+msgstr "Hiển thị thống kê khác biệt sau hòa trộn"
+
+#: lib/option.tcl:146
+msgid "Use Merge Tool"
+msgstr "Dùng Công cụ trộn"
+
+#: lib/option.tcl:148
+msgid "Trust File Modification Timestamps"
+msgstr "Tin dấu vết thời gian sửa đổi tập tin"
+
+#: lib/option.tcl:149
+msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
+msgstr "Xén các nhánh theo dõi trong khi lấy về"
+
+#: lib/option.tcl:150
+msgid "Match Tracking Branches"
+msgstr "Khớp nhánh theo dõi"
+
+#: lib/option.tcl:151
+msgid "Use Textconv For Diffs and Blames"
+msgstr "Dùng Textconv Cho Diffs và Blames"
+
+#: lib/option.tcl:152
+msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
+msgstr "Chỉ chép blame trên các tập tin thay đổi"
+
+#: lib/option.tcl:153
+msgid "Maximum Length of Recent Repositories List"
+msgstr "Số lượng kho mới dùng tối đa được lưu trữ"
+
+#: lib/option.tcl:154
+msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
+msgstr "Chữ tối thiểu để blame chép vào"
+
+#: lib/option.tcl:155
+msgid "Blame History Context Radius (days)"
+msgstr "Bán kính ngữ cảnh lịch sử blame (ngày)"
+
+#: lib/option.tcl:156
+msgid "Number of Diff Context Lines"
+msgstr "Số dòng nội dung Diff"
+
+#: lib/option.tcl:157
+msgid "Additional Diff Parameters"
+msgstr "Đối số bổ xung cho Diff"
+
+#: lib/option.tcl:158
+msgid "Commit Message Text Width"
+msgstr "Chiều rộng của phần chú thích"
+
+#: lib/option.tcl:159
+msgid "New Branch Name Template"
+msgstr "Mẫu tên nhánh mới"
+
+#: lib/option.tcl:160
+msgid "Default File Contents Encoding"
+msgstr "Bảng mã dành cho nội dung tập tin mặc định"
+
+#: lib/option.tcl:161
+msgid "Warn before committing to a detached head"
+msgstr "Cảnh báo trước khi chuyển giao một đầu bị tách rời"
+
+#: lib/option.tcl:162
+msgid "Staging of untracked files"
+msgstr "Đánh dấu những tập tin chưa được theo dõi là cần chuyển giao"
+
+#: lib/option.tcl:163
+msgid "Show untracked files"
+msgstr "Hiện các tập tin chưa được theo dõi"
+
+#: lib/option.tcl:209
+msgid "Change"
+msgstr "Thay đổi"
+
+#: lib/option.tcl:253
+msgid "Spelling Dictionary:"
+msgstr "Từ điển chính tả:"
+
+#: lib/option.tcl:283
+msgid "Change Font"
+msgstr "Đổi phông chữ"
+
+#: lib/option.tcl:287
+#, tcl-format
+msgid "Choose %s"
+msgstr "Chọn %s"
+
+#: lib/option.tcl:293
+msgid "pt."
+msgstr "pt."
+
+#: lib/option.tcl:307
+msgid "Preferences"
+msgstr "Cá nhân hóa"
+
+#: lib/option.tcl:344
+msgid "Failed to completely save options:"
+msgstr "Gặp lỗi khi hoàn tất ghi lại các tùy chọn:"
+
+#: lib/remote_add.tcl:20
+msgid "Add Remote"
+msgstr "Thêm máy chủ"
+
+#: lib/remote_add.tcl:25
+msgid "Add New Remote"
+msgstr "Thêm máy chủ mới"
+
+#: lib/remote_add.tcl:30 lib/tools_dlg.tcl:37
+msgid "Add"
+msgstr "Thêm vào"
+
+#: lib/remote_add.tcl:39
+msgid "Remote Details"
+msgstr "Chi tiết về máy chủ"
+
+#: lib/remote_add.tcl:50
+msgid "Location:"
+msgstr "Vị trí:"
+
+#: lib/remote_add.tcl:60
+msgid "Further Action"
+msgstr "Hành động thêm"
+
+#: lib/remote_add.tcl:63
+msgid "Fetch Immediately"
+msgstr "Lấy về ngay lập tức"
+
+#: lib/remote_add.tcl:69
+msgid "Initialize Remote Repository and Push"
+msgstr "Khởi tạo Kho máy chủ và đẩy dữ liệu lên"
+
+#: lib/remote_add.tcl:75
+msgid "Do Nothing Else Now"
+msgstr "Không làm gì cả"
+
+#: lib/remote_add.tcl:100
+msgid "Please supply a remote name."
+msgstr "Hãy cung cấp tên máy chủ."
+
+#: lib/remote_add.tcl:113
+#, tcl-format
+msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
+msgstr "'%s' không phải là tên máy chủ được chấp nhận."
+
+#: lib/remote_add.tcl:124
+#, tcl-format
+msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
+msgstr "Gặp lỗi khi thêm máy chủ '%s' của vị trí '%s'."
+
+#: lib/remote_add.tcl:132 lib/transport.tcl:6
+#, tcl-format
+msgid "fetch %s"
+msgstr "lấy về %s"
+
+#: lib/remote_add.tcl:133
+#, tcl-format
+msgid "Fetching the %s"
+msgstr "Đang lấy về %s"
+
+#: lib/remote_add.tcl:156
+#, tcl-format
+msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
+msgstr "Không hiểu làm thế nào để khởi tạo kho chứa tại vị trí '%s'."
+
+#: lib/remote_add.tcl:162 lib/transport.tcl:54 lib/transport.tcl:92
+#: lib/transport.tcl:110
+#, tcl-format
+msgid "push %s"
+msgstr "đẩy %s lên máy chủ"
+
+#: lib/remote_add.tcl:163
+#, tcl-format
+msgid "Setting up the %s (at %s)"
+msgstr "Cài đặt '%s' (tại %s)"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
+msgid "Delete Branch Remotely"
+msgstr "Xóa nhánh trên máy chủ"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:48
+msgid "From Repository"
+msgstr "Từ Kho"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:51 lib/transport.tcl:165
+msgid "Remote:"
+msgstr "Máy chủ:"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:72 lib/transport.tcl:187
+msgid "Arbitrary Location:"
+msgstr "Địa điểm tùy ý:"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:88
+msgid "Branches"
+msgstr "Nhánh"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:110
+msgid "Delete Only If"
+msgstr "Chỉ xoá Nếu"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:112
+msgid "Merged Into:"
+msgstr "Đã trộn vào:"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:153
+msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
+msgstr "Cần một nhánh cho 'Hòa trộn vào'."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:185
+#, tcl-format
+msgid ""
+"The following branches are not completely merged into %s:\n"
+"\n"
+" - %s"
+msgstr ""
+"Các nhánh sau đây không được hòa trộn hoàn toàn vào %s:\n"
+"\n"
+" - %s"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:190
+#, tcl-format
+msgid ""
+"One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
+"necessary commits. Try fetching from %s first."
+msgstr ""
+"Một hay nhiều hơn kiểm tra hòa trộn không đạt bởi vì bạn đã không lấy về "
+"những lần chuyển giao cần thiết. Hãy lấy về từ %s trước đã."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:208
+msgid "Please select one or more branches to delete."
+msgstr "Xin hãy chọn một hay nhiều nhánh cần xóa."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:227
+#, tcl-format
+msgid "Deleting branches from %s"
+msgstr "Đang xoá các nhánh từ %s"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:300
+msgid "No repository selected."
+msgstr "Chưa chọn kho."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:305
+#, tcl-format
+msgid "Scanning %s..."
+msgstr "Đang quét: %s..."
+
+#: lib/remote.tcl:200
+msgid "Push to"
+msgstr "Đẩy lên"
+
+#: lib/remote.tcl:218
+msgid "Remove Remote"
+msgstr "Gỡ bỏ Máy chủ"
+
+#: lib/remote.tcl:223
+msgid "Prune from"
+msgstr "Xén từ"
+
+#: lib/remote.tcl:228
+msgid "Fetch from"
+msgstr "Lấy về từ"
+
+#: lib/search.tcl:48
+msgid "Find:"
+msgstr "Tìm:"
+
+#: lib/search.tcl:50
+msgid "Next"
+msgstr "Tiếp"
+
+#: lib/search.tcl:51
+msgid "Prev"
+msgstr "Trước"
+
+#: lib/search.tcl:52
+msgid "RegExp"
+msgstr "BTCQ"
+
+#: lib/search.tcl:54
+msgid "Case"
+msgstr "Hoa"
+
+#: lib/shortcut.tcl:21 lib/shortcut.tcl:62
+msgid "Cannot write shortcut:"
+msgstr "Không thể ghi lối tắt:"
+
+#: lib/shortcut.tcl:137
+msgid "Cannot write icon:"
+msgstr "Không thể ghi biểu tượng:"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:57
+msgid "Unsupported spell checker"
+msgstr "Không hỗ trợ kiểm tra chính tả"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:65
+msgid "Spell checking is unavailable"
+msgstr "Kiểm tra chính tả không sẵn sàng"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:68
+msgid "Invalid spell checking configuration"
+msgstr "Cấu hình bộ soát chính tả không hợp lệ"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:70
+#, tcl-format
+msgid "Reverting dictionary to %s."
+msgstr "Đang hoàn nguyên từ điển thành %s."
+
+#: lib/spellcheck.tcl:73
+msgid "Spell checker silently failed on startup"
+msgstr "Phần kiểm tra chính tả đã gặp lỗi khi khởi động"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:80
+msgid "Unrecognized spell checker"
+msgstr "Không chấp nhận bộ kiểm tra chính tả"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:186
+msgid "No Suggestions"
+msgstr "Không có gợi ý"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:388
+msgid "Unexpected EOF from spell checker"
+msgstr "Gặp kết thúc bất ngờ từ bộ kiểm tra chính tả"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:392
+msgid "Spell Checker Failed"
+msgstr "Kiểm tra chính tả không thành công"
+
+#: lib/sshkey.tcl:31
+msgid "No keys found."
+msgstr "Không tìm thấy khóa nào."
+
+#: lib/sshkey.tcl:34
+#, tcl-format
+msgid "Found a public key in: %s"
+msgstr "Tìm thấy khoá công khai trong: %s"
+
+#: lib/sshkey.tcl:40
+msgid "Generate Key"
+msgstr "Tạo khoá"
+
+#: lib/sshkey.tcl:58
+msgid "Copy To Clipboard"
+msgstr "Chép vào clipboard"
+
+#: lib/sshkey.tcl:72
+msgid "Your OpenSSH Public Key"
+msgstr "Khóa công OpenSSH của bạn"
+
+#: lib/sshkey.tcl:80
+msgid "Generating..."
+msgstr "Đang tạo..."
+
+#: lib/sshkey.tcl:86
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not start ssh-keygen:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Không thể chạy ssh-keygen:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: lib/sshkey.tcl:113
+msgid "Generation failed."
+msgstr "Việc tạo khoá đã thất bại."
+
+#: lib/sshkey.tcl:120
+msgid "Generation succeeded, but no keys found."
+msgstr "Việc tạo thành công nhưng lại không tìm thấy khóa."
+
+#: lib/sshkey.tcl:123
+#, tcl-format
+msgid "Your key is in: %s"
+msgstr "Khóa của bạn trong: %s"
+
+#: lib/status_bar.tcl:87
+#, tcl-format
+msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
+msgstr "%s ... %*i trong %*i %s (%3i%%)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:22
+msgid "Add Tool"
+msgstr "Thêm công cụ"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:28
+msgid "Add New Tool Command"
+msgstr "Thêm lệnh công cụ mới"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:34
+msgid "Add globally"
+msgstr "Thêm toàn cục"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:46
+msgid "Tool Details"
+msgstr "Chi tiết công cụ"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:49
+msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
+msgstr "Dùng dấu ngăn cách '/' để tạo cây trình đơn con:"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:60
+msgid "Command:"
+msgstr "Lệnh:"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:71
+msgid "Show a dialog before running"
+msgstr "Hiển thị hộp thoại trước khi chạy"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:77
+msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
+msgstr "Hỏi người dùng chọn điểm xem xét (đặt biến $REVISION)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:82
+msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
+msgstr "Hỏi người dùng các đối số bổ xung thêm (đặt biến $ARGS)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:89
+msgid "Don't show the command output window"
+msgstr "Không hiển thị cửa sổ kết xuất câu lệnh"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:94
+msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
+msgstr "Chỉ chạy nếu diff được chọn (biến $FILENAME không rỗng)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:118
+msgid "Please supply a name for the tool."
+msgstr "Hãy cung cấp tên cho công cụ."
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:126
+#, tcl-format
+msgid "Tool '%s' already exists."
+msgstr "Công cụ '%s' đã sẵn có."
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:148
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not add tool:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Không thể thêm công cụ:\n"
+"%s"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:187
+msgid "Remove Tool"
+msgstr "Gỡ bỏ công cụ"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:193
+msgid "Remove Tool Commands"
+msgstr "Gỡ bỏ công cụ lệnh"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:198
+msgid "Remove"
+msgstr "Gỡ bỏ"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:231
+msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
+msgstr "(Các công cụ chỉ thị kho-nội-bộ xanh)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:292
+#, tcl-format
+msgid "Run Command: %s"
+msgstr "Chạy lệnh: %s"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:306
+msgid "Arguments"
+msgstr "Đối số"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:341
+msgid "OK"
+msgstr "Đồng ý"
+
+#: lib/tools.tcl:75
+#, tcl-format
+msgid "Running %s requires a selected file."
+msgstr "Chạy %s yêu cầu cần phải chọn một tập tin."
+
+#: lib/tools.tcl:91
+#, tcl-format
+msgid "Are you sure you want to run %1$s on file \"%2$s\"?"
+msgstr "Bạn có chắc là muốn chạy %1$s trên tập tin \"%2$s\" không?"
+
+#: lib/tools.tcl:95
+#, tcl-format
+msgid "Are you sure you want to run %s?"
+msgstr "Bạn có chắc là muốn chạy %s không?"
+
+#: lib/tools.tcl:116
+#, tcl-format
+msgid "Tool: %s"
+msgstr "Công cụ: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:117
+#, tcl-format
+msgid "Running: %s"
+msgstr "Đang chạy: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:155
+#, tcl-format
+msgid "Tool completed successfully: %s"
+msgstr "Công cụ được biên dịch thành công: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:157
+#, tcl-format
+msgid "Tool failed: %s"
+msgstr "Công cụ gặp lỗi: %s"
+
+#: lib/transport.tcl:7
+#, tcl-format
+msgid "Fetching new changes from %s"
+msgstr "Lấy các thay đổi mới từ %s"
+
+#: lib/transport.tcl:18
+#, tcl-format
+msgid "remote prune %s"
+msgstr "xén bớt trên máy chủ %s"
+
+#: lib/transport.tcl:19
+#, tcl-format
+msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
+msgstr "Xén bớt các nhánh theo dõi bị xóa từ %s"
+
+#: lib/transport.tcl:25
+msgid "fetch all remotes"
+msgstr "lấy về từ tất cả các máy chủ"
+
+#: lib/transport.tcl:26
+msgid "Fetching new changes from all remotes"
+msgstr "Đang lấy các thay đổi mới từ mọi máy chủ"
+
+#: lib/transport.tcl:40
+msgid "remote prune all remotes"
+msgstr "xén bớt mọi máy chủ"
+
+#: lib/transport.tcl:41
+msgid "Pruning tracking branches deleted from all remotes"
+msgstr "Xén tỉa các nhánh đã theo dõi bị xóa từ mọi máy chủ"
+
+#: lib/transport.tcl:55
+#, tcl-format
+msgid "Pushing changes to %s"
+msgstr "Đang đẩy các nhánh lên %s"
+
+#: lib/transport.tcl:93
+#, tcl-format
+msgid "Mirroring to %s"
+msgstr "Bản sao đến %s"
+
+#: lib/transport.tcl:111
+#, tcl-format
+msgid "Pushing %s %s to %s"
+msgstr "Đang (đẩy) %s %s lên %s"
+
+#: lib/transport.tcl:132
+msgid "Push Branches"
+msgstr "Đẩy lên các nhánh"
+
+#: lib/transport.tcl:147
+msgid "Source Branches"
+msgstr "Nhánh nguồn"
+
+#: lib/transport.tcl:162
+msgid "Destination Repository"
+msgstr "Kho chứa đích"
+
+#: lib/transport.tcl:205
+msgid "Transfer Options"
+msgstr "Tùy chọn truyền"
+
+#: lib/transport.tcl:207
+msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
+msgstr "Ép buộc ghi đè nhánh sẵn có (có thể sẽ loại bỏ các thay đổi)"
+
+#: lib/transport.tcl:211
+msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
+msgstr "Dùng gói mỏng (dành cho kết nối mạng chậm)"
+
+#: lib/transport.tcl:215
+msgid "Include tags"
+msgstr "Bao gồm các thẻ"
+
+#~ msgid "Case-Sensitive"
+#~ msgstr "Có phân biệt HOA/thường"