summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/bg.po139
-rw-r--r--po/fr.po139
-rw-r--r--po/id.po185
-rw-r--r--po/sv.po143
-rw-r--r--po/tr.po182
-rw-r--r--po/zh_CN.po139
6 files changed, 476 insertions, 451 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 201f809..8328531 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -187,7 +187,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.34\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2022-01-11 09:38+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-01-17 08:34+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-16 10:50+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
@@ -1095,8 +1095,8 @@ msgstr "непозната опция за игнориране на знаци
#: builtin/checkout.c:1644 builtin/checkout.c:1754 builtin/checkout.c:1757
#: builtin/clone.c:906 builtin/commit.c:358 builtin/commit.c:361
#: builtin/commit.c:1196 builtin/describe.c:593 builtin/diff-tree.c:155
-#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2033
-#: builtin/fetch.c:2038 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
+#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2038
+#: builtin/fetch.c:2043 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
#: builtin/log.c:1946 builtin/log.c:1948 builtin/ls-files.c:778
#: builtin/merge.c:1403 builtin/merge.c:1405 builtin/pack-objects.c:4073
#: builtin/push.c:592 builtin/push.c:630 builtin/push.c:636 builtin/push.c:641
@@ -2184,7 +2184,7 @@ msgstr "вече съществува клон с име „%s“."
# FIXME
#: branch.c:313
#, c-format
-msgid "cannot force update the branch '%s'checked out at '%s'"
+msgid "cannot force update the branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr ""
"не може принудително да обновите клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
@@ -6121,7 +6121,7 @@ msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от да
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1448
+#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1453
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
@@ -7420,41 +7420,41 @@ msgstr "указател не може да се обнови с грешно и
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "неуспешно обновяване на указателя (update_ref) „%s“: %s"
-#: refs.c:2069
+#: refs.c:2067
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-#: refs.c:2152
+#: refs.c:2150
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs.c:2163
+#: refs.c:2161
msgid "ref updates aborted by hook"
msgstr "обновяванията на указатели са преустановени от кука"
-#: refs.c:2271 refs.c:2301
+#: refs.c:2269 refs.c:2299
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-#: refs.c:2277 refs.c:2312
+#: refs.c:2275 refs.c:2310
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
-#: refs/files-backend.c:1268
+#: refs/files-backend.c:1267
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: refs/files-backend.c:1282 refs/packed-backend.c:1549
+#: refs/files-backend.c:1281 refs/packed-backend.c:1549
#: refs/packed-backend.c:1559
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1285 refs/packed-backend.c:1562
+#: refs/files-backend.c:1284 refs/packed-backend.c:1562
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
@@ -8533,7 +8533,8 @@ msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:999 builtin/fetch.c:1411 builtin/grep.c:772
+#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:1004 builtin/fetch.c:1416
+#: builtin/grep.c:772
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
@@ -9509,7 +9510,7 @@ msgstr "протоколът не поддържа задаването на п
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1474
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1479
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
@@ -13828,7 +13829,7 @@ msgstr "опциите „%s“ и „%s %s“ са несъвместими"
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2047
+#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2052
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
@@ -15778,70 +15779,70 @@ msgstr "запазване на гра̀фа с подаванията след
msgid "accept refspecs from stdin"
msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/fetch.c:587
+#: builtin/fetch.c:592
msgid "couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:761
+#: builtin/fetch.c:766
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:862
+#: builtin/fetch.c:867
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:866
+#: builtin/fetch.c:871
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуален]"
-#: builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:896 builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:883 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:973
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:880
+#: builtin/fetch.c:885
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:881
+#: builtin/fetch.c:886
msgid "checked out in another worktree"
msgstr "изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/fetch.c:891
+#: builtin/fetch.c:896
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:892 builtin/fetch.c:929 builtin/fetch.c:951
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:897 builtin/fetch.c:934 builtin/fetch.c:956
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:896
+#: builtin/fetch.c:901
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
-#: builtin/fetch.c:918
+#: builtin/fetch.c:923
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:921
+#: builtin/fetch.c:926
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:924
+#: builtin/fetch.c:929
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:973
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:1071
+#: builtin/fetch.c:1076
msgid ""
"fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled; to re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -15854,7 +15855,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates true"
-#: builtin/fetch.c:1075
+#: builtin/fetch.c:1080
#, c-format
msgid ""
"it took %.2f seconds to check forced updates; you can use\n"
@@ -15868,23 +15869,23 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
-#: builtin/fetch.c:1107
+#: builtin/fetch.c:1112
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:1136
+#: builtin/fetch.c:1141
#, c-format
msgid "rejected %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на „%s“, защото плитките върхове не може да бъдат обновявани"
-#: builtin/fetch.c:1226 builtin/fetch.c:1374
+#: builtin/fetch.c:1231 builtin/fetch.c:1379
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1247
+#: builtin/fetch.c:1252
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -15894,50 +15895,50 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1344
+#: builtin/fetch.c:1349
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1345
+#: builtin/fetch.c:1350
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1377
+#: builtin/fetch.c:1382
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1378 builtin/remote.c:1128
+#: builtin/fetch.c:1383 builtin/remote.c:1128
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1400
+#: builtin/fetch.c:1405
#, c-format
msgid "refusing to fetch into branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "не може да доставите в клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1420
+#: builtin/fetch.c:1425
#, c-format
msgid "option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1423
+#: builtin/fetch.c:1428
#, c-format
msgid "option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1450
+#: builtin/fetch.c:1455
#, c-format
msgid "the object %s does not exist"
msgstr "обектът „%s“ не съществува"
-#: builtin/fetch.c:1638
+#: builtin/fetch.c:1643
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr ""
"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1650
+#: builtin/fetch.c:1655
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to '%s' from '%s' when it does not point to "
@@ -15946,19 +15947,19 @@ msgstr ""
"следеното от „HEAD“ не може да се смени от „%2$s“ на „%1$s“, защото второто "
"не сочи към никой клон."
-#: builtin/fetch.c:1663
+#: builtin/fetch.c:1668
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1665
+#: builtin/fetch.c:1670
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1667
+#: builtin/fetch.c:1672
msgid "unknown branch type"
msgstr "непознат вид клон"
-#: builtin/fetch.c:1669
+#: builtin/fetch.c:1674
msgid ""
"no source branch found;\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option"
@@ -15966,22 +15967,22 @@ msgstr ""
"не е открит клон за следене;\n"
"трябва изрично да зададете точно един клон с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1799 builtin/fetch.c:1862
+#: builtin/fetch.c:1804 builtin/fetch.c:1867
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1809 builtin/fetch.c:1864
+#: builtin/fetch.c:1814 builtin/fetch.c:1869
#, c-format
msgid "could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1821
+#: builtin/fetch.c:1826
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1925
+#: builtin/fetch.c:1930
msgid ""
"no remote repository specified; please specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched"
@@ -15989,49 +15990,49 @@ msgstr ""
"не сте указали отдалечено хранилище; задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1961
+#: builtin/fetch.c:1966
msgid "you need to specify a tag name"
msgstr "трябва да укажете име на етикет"
-#: builtin/fetch.c:2027
+#: builtin/fetch.c:2032
msgid "--negotiate-only needs one or more --negotiate-tip=*"
msgstr ""
"Опцията „--negotiate-only“ изисква една или повече опции „--negotiate-tip=*“"
-#: builtin/fetch.c:2031
+#: builtin/fetch.c:2036
msgid "negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:2040
+#: builtin/fetch.c:2045
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не може да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2057
+#: builtin/fetch.c:2062
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не може да добавите аргумент-хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2059
+#: builtin/fetch.c:2064
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "към „git fetch --all“ не може да добавите аргумент-указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:2068
+#: builtin/fetch.c:2073
#, c-format
msgid "no such remote or remote group: %s"
msgstr "няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:2076
+#: builtin/fetch.c:2081
msgid "fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "доставянето на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:2092
+#: builtin/fetch.c:2097
msgid "must supply remote when using --negotiate-only"
msgstr "опцията „--negotiate-only“ изисква хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2097
+#: builtin/fetch.c:2102
msgid "protocol does not support --negotiate-only, exiting"
msgstr "протоколът не поддържа опцията „--negotiate-only“, изход от програмата"
-#: builtin/fetch.c:2116
+#: builtin/fetch.c:2121
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -16039,12 +16040,12 @@ msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „extensions.partialclone“"
-#: builtin/fetch.c:2120
+#: builtin/fetch.c:2125
msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
msgstr ""
"опцията „--atomic“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2124
+#: builtin/fetch.c:2129
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr "опцията „--stdin“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index 1f8d179..fc00401 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -77,7 +77,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2022-01-11 09:38+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-01-17 08:34+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-12 21:11+0100\n"
"Last-Translator: Cédric Malard <c.malard-git@valdun.net>\n"
"Language-Team: Jean-Noël Avila <jn.avila@free.fr>\n"
@@ -979,8 +979,8 @@ msgstr "option d'ignorance d'espace non reconnue '%s'"
#: builtin/checkout.c:1644 builtin/checkout.c:1754 builtin/checkout.c:1757
#: builtin/clone.c:906 builtin/commit.c:358 builtin/commit.c:361
#: builtin/commit.c:1196 builtin/describe.c:593 builtin/diff-tree.c:155
-#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2033
-#: builtin/fetch.c:2038 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
+#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2038
+#: builtin/fetch.c:2043 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
#: builtin/log.c:1946 builtin/log.c:1948 builtin/ls-files.c:778
#: builtin/merge.c:1403 builtin/merge.c:1405 builtin/pack-objects.c:4073
#: builtin/push.c:592 builtin/push.c:630 builtin/push.c:636 builtin/push.c:641
@@ -2060,7 +2060,7 @@ msgstr "Une branche nommée '%s' existe déjà"
#: branch.c:313
#, c-format
-msgid "cannot force update the branch '%s'checked out at '%s'"
+msgid "cannot force update the branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr ""
"impossible de forcer la mise à jour de la branche '%s' extraite dans '%s'"
@@ -5981,7 +5981,7 @@ msgstr "%s : échec de l'insertion dans la base de données"
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "%s : type de fichier non supporté"
-#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1448
+#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1453
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "%s n'est pas un objet valide"
@@ -7266,41 +7266,41 @@ msgstr "refus de mettre à jour une réf avec un nom cassé '%s'"
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "échec de update_ref pour la réf '%s' : %s"
-#: refs.c:2069
+#: refs.c:2067
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "mises à jour multiples pour la réf '%s' non permises"
-#: refs.c:2152
+#: refs.c:2150
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "mises à jour des références interdites en environnement de quarantaine"
-#: refs.c:2163
+#: refs.c:2161
msgid "ref updates aborted by hook"
msgstr "mises à jour des références annulées par le crochet"
-#: refs.c:2271 refs.c:2301
+#: refs.c:2269 refs.c:2299
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "'%s' existe ; impossible de créer '%s'"
-#: refs.c:2277 refs.c:2312
+#: refs.c:2275 refs.c:2310
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "impossible de traiter '%s' et '%s' en même temps"
-#: refs/files-backend.c:1268
+#: refs/files-backend.c:1267
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "impossible de supprimer la référence %s"
-#: refs/files-backend.c:1282 refs/packed-backend.c:1549
+#: refs/files-backend.c:1281 refs/packed-backend.c:1549
#: refs/packed-backend.c:1559
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "impossible de supprimer la référence %s : %s"
-#: refs/files-backend.c:1285 refs/packed-backend.c:1562
+#: refs/files-backend.c:1284 refs/packed-backend.c:1562
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "impossible de supprimer les références : %s"
@@ -8349,7 +8349,8 @@ msgstr "impossible de résoudre HEAD"
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "impossible d'abandonner depuis une branche non encore créée"
-#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:999 builtin/fetch.c:1411 builtin/grep.c:772
+#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:1004 builtin/fetch.c:1416
+#: builtin/grep.c:772
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "impossible d'ouvrir '%s'"
@@ -9318,7 +9319,7 @@ msgstr ""
msgid "invalid remote service path"
msgstr "chemin de service distant invalide"
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1474
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1479
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "option non supportée par le protocole"
@@ -13599,7 +13600,7 @@ msgstr "les options '%s' et '%s %s' ne peuvent pas être utilisées ensemble"
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "le dépôt '%s' n'existe pas"
-#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2047
+#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2052
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "la profondeur %s n'est pas un entier positif"
@@ -15532,71 +15533,71 @@ msgstr "écrire le graphe de commits après le rapatriement"
msgid "accept refspecs from stdin"
msgstr "lire les spécificateurs de référence depuis l'entrée standard"
-#: builtin/fetch.c:587
+#: builtin/fetch.c:592
msgid "couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "impossible de trouver la référence HEAD distante"
-#: builtin/fetch.c:761
+#: builtin/fetch.c:766
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr ""
"le paramètre de configuration fetch.output contient une valeur invalide %s"
-#: builtin/fetch.c:862
+#: builtin/fetch.c:867
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "objet %s non trouvé"
-#: builtin/fetch.c:866
+#: builtin/fetch.c:871
msgid "[up to date]"
msgstr "[à jour]"
-#: builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:896 builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:883 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:973
msgid "[rejected]"
msgstr "[rejeté]"
-#: builtin/fetch.c:880
+#: builtin/fetch.c:885
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "impossible de récupérer dans la branche actuelle"
-#: builtin/fetch.c:881
+#: builtin/fetch.c:886
msgid "checked out in another worktree"
msgstr "extrait dans un autre arbre de travail"
-#: builtin/fetch.c:891
+#: builtin/fetch.c:896
msgid "[tag update]"
msgstr "[mise à jour de l'étiquette]"
-#: builtin/fetch.c:892 builtin/fetch.c:929 builtin/fetch.c:951
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:897 builtin/fetch.c:934 builtin/fetch.c:956
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "unable to update local ref"
msgstr "impossible de mettre à jour la référence locale"
-#: builtin/fetch.c:896
+#: builtin/fetch.c:901
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "écraserait l'étiquette existante"
-#: builtin/fetch.c:918
+#: builtin/fetch.c:923
msgid "[new tag]"
msgstr "[nouvelle étiquette]"
-#: builtin/fetch.c:921
+#: builtin/fetch.c:926
msgid "[new branch]"
msgstr "[nouvelle branche]"
-#: builtin/fetch.c:924
+#: builtin/fetch.c:929
msgid "[new ref]"
msgstr "[nouvelle référence]"
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "forced update"
msgstr "mise à jour forcée"
-#: builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:973
msgid "non-fast-forward"
msgstr "pas en avance rapide"
-#: builtin/fetch.c:1071
+#: builtin/fetch.c:1076
msgid ""
"fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled; to re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -15606,7 +15607,7 @@ msgstr ""
"mais ceci a été désactivé. Pour ré-activer, utilisez le drapeau\n"
"'--show-forced-updates' ou lancez 'git config fetch.showForcedUpdates true'"
-#: builtin/fetch.c:1075
+#: builtin/fetch.c:1080
#, c-format
msgid ""
"it took %.2f seconds to check forced updates; you can use\n"
@@ -15618,24 +15619,24 @@ msgstr ""
"Vous pouvez utiliser '--no-show-forced-updates' ou lancer\n"
"'git config fetch.showForcedUpdates false' pour éviter cette vérification\n"
-#: builtin/fetch.c:1107
+#: builtin/fetch.c:1112
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s n'a pas envoyé tous les objets nécessaires\n"
-#: builtin/fetch.c:1136
+#: builtin/fetch.c:1141
#, c-format
msgid "rejected %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"%s rejeté parce que les mises à jour de racines superficielles ne sont pas "
"permises"
-#: builtin/fetch.c:1226 builtin/fetch.c:1374
+#: builtin/fetch.c:1231 builtin/fetch.c:1379
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "Depuis %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1247
+#: builtin/fetch.c:1252
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -15644,49 +15645,49 @@ msgstr ""
"des références locales n'ont pas pu être mises à jour ; essayez de lancer\n"
" 'git remote prune %s' pour supprimer des branches anciennes en conflit"
-#: builtin/fetch.c:1344
+#: builtin/fetch.c:1349
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s sera en suspens)"
-#: builtin/fetch.c:1345
+#: builtin/fetch.c:1350
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s est devenu en suspens)"
-#: builtin/fetch.c:1377
+#: builtin/fetch.c:1382
msgid "[deleted]"
msgstr "[supprimé]"
-#: builtin/fetch.c:1378 builtin/remote.c:1128
+#: builtin/fetch.c:1383 builtin/remote.c:1128
msgid "(none)"
msgstr "(aucun(e))"
-#: builtin/fetch.c:1400
+#: builtin/fetch.c:1405
#, c-format
msgid "refusing to fetch into branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "refus de récupérer dans la branche '%s' extraite dans '%s'"
-#: builtin/fetch.c:1420
+#: builtin/fetch.c:1425
#, c-format
msgid "option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "la valeur \"%2$s\" de l'option \"%1$s\" est invalide pour %3$s"
-#: builtin/fetch.c:1423
+#: builtin/fetch.c:1428
#, c-format
msgid "option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "l'option \"%s\" est ignorée pour %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1450
+#: builtin/fetch.c:1455
#, c-format
msgid "the object %s does not exist"
msgstr "l'objet %s n'existe pas"
-#: builtin/fetch.c:1638
+#: builtin/fetch.c:1643
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr "branches multiples détectées, imcompatible avec --set-upstream"
-#: builtin/fetch.c:1650
+#: builtin/fetch.c:1655
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to '%s' from '%s' when it does not point to "
@@ -15695,19 +15696,19 @@ msgstr ""
"impossible de régler la branche amont de HEAD à '%s' depuis '%s' qui ne "
"pointe sur aucune branche."
-#: builtin/fetch.c:1663
+#: builtin/fetch.c:1668
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "dépôt amont non défini pour la branche de suivi à distance"
-#: builtin/fetch.c:1665
+#: builtin/fetch.c:1670
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "dépôt amont non défini pour l'étiquette distante"
-#: builtin/fetch.c:1667
+#: builtin/fetch.c:1672
msgid "unknown branch type"
msgstr "type de branche inconnu"
-#: builtin/fetch.c:1669
+#: builtin/fetch.c:1674
msgid ""
"no source branch found;\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option"
@@ -15715,22 +15716,22 @@ msgstr ""
"aucune branche source trouvée.\n"
"Vous devez spécifier exactement une branche avec l'option --set-upstream"
-#: builtin/fetch.c:1799 builtin/fetch.c:1862
+#: builtin/fetch.c:1804 builtin/fetch.c:1867
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Récupération de %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1809 builtin/fetch.c:1864
+#: builtin/fetch.c:1814 builtin/fetch.c:1869
#, c-format
msgid "could not fetch %s"
msgstr "impossible de récupérer %s"
-#: builtin/fetch.c:1821
+#: builtin/fetch.c:1826
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "impossible de récupérer '%s' (code de sortie : %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1925
+#: builtin/fetch.c:1930
msgid ""
"no remote repository specified; please specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched"
@@ -15738,50 +15739,50 @@ msgstr ""
"Aucun dépôt distant spécifié. Veuillez spécifier une URL ou un nom\n"
"distant depuis lesquels les nouvelles révisions devraient être récupérées"
-#: builtin/fetch.c:1961
+#: builtin/fetch.c:1966
msgid "you need to specify a tag name"
msgstr "Vous devez spécifier un nom d'étiquette"
-#: builtin/fetch.c:2027
+#: builtin/fetch.c:2032
msgid "--negotiate-only needs one or more --negotiate-tip=*"
msgstr "--negotiate-only nécessite au moins un --negotiate-tip=*"
-#: builtin/fetch.c:2031
+#: builtin/fetch.c:2036
msgid "negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "une profondeur négative dans --deepen n'est pas supportée"
-#: builtin/fetch.c:2040
+#: builtin/fetch.c:2045
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "--unshallow sur un dépôt complet n'a pas de sens"
-#: builtin/fetch.c:2057
+#: builtin/fetch.c:2062
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "fetch --all n'accepte pas d'argument de dépôt"
-#: builtin/fetch.c:2059
+#: builtin/fetch.c:2064
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "fetch --all n'a pas de sens avec des spécifications de référence"
-#: builtin/fetch.c:2068
+#: builtin/fetch.c:2073
#, c-format
msgid "no such remote or remote group: %s"
msgstr "distant ou groupe distant inexistant : %s"
-#: builtin/fetch.c:2076
+#: builtin/fetch.c:2081
msgid "fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr ""
"la récupération d'un groupe avec des spécifications de référence n'a pas de "
"sens"
-#: builtin/fetch.c:2092
+#: builtin/fetch.c:2097
msgid "must supply remote when using --negotiate-only"
msgstr "le distant doit être fourni lors de l'utilisation de --negotiate-only"
-#: builtin/fetch.c:2097
+#: builtin/fetch.c:2102
msgid "protocol does not support --negotiate-only, exiting"
msgstr "Le protocole ne prend pas en charge --negotiate-only, abandon"
-#: builtin/fetch.c:2116
+#: builtin/fetch.c:2121
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -15789,11 +15790,11 @@ msgstr ""
"--filter ne peut être utilisé qu'avec le dépôt distant configuré dans "
"extensions.partialclone"
-#: builtin/fetch.c:2120
+#: builtin/fetch.c:2125
msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
msgstr "--atomic ne peut être utilisée qu'en récupérant depuis un seul distant"
-#: builtin/fetch.c:2124
+#: builtin/fetch.c:2129
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr "--stdin ne peut être utilisée qu'en récupérant depuis un seul distant"
diff --git a/po/id.po b/po/id.po
index f772f09..faddb8d 100644
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2022-01-11 09:38+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-01-17 08:34+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-14 09:35+0700\n"
"Last-Translator: Bagas Sanjaya <bagasdotme@gmail.com>\n"
"Language-Team: Indonesian\n"
@@ -863,8 +863,8 @@ msgstr "opsi abai spasi putih tidak dikenal '%s'"
#: builtin/checkout.c:1644 builtin/checkout.c:1754 builtin/checkout.c:1757
#: builtin/clone.c:906 builtin/commit.c:358 builtin/commit.c:361
#: builtin/commit.c:1196 builtin/describe.c:593 builtin/diff-tree.c:155
-#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2033
-#: builtin/fetch.c:2038 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
+#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2038
+#: builtin/fetch.c:2043 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
#: builtin/log.c:1946 builtin/log.c:1948 builtin/ls-files.c:778
#: builtin/merge.c:1403 builtin/merge.c:1405 builtin/pack-objects.c:4073
#: builtin/push.c:592 builtin/push.c:630 builtin/push.c:636 builtin/push.c:641
@@ -1897,12 +1897,15 @@ msgstr ""
#: branch.c:203
#, c-format
msgid "asked to inherit tracking from '%s', but no remote is set"
-msgstr "diminta mewariskan pelacakan dari '%s', tetapi tidak ada remote yang disetel"
+msgstr ""
+"diminta mewariskan pelacakan dari '%s', tetapi tidak ada remote yang disetel"
#: branch.c:209
#, c-format
msgid "asked to inherit tracking from '%s', but no merge configuration is set"
-msgstr "diminta mewariskan pelacakan dari '%s', tetapi tidak ada konfigurasi penggabungan yang disetel"
+msgstr ""
+"diminta mewariskan pelacakan dari '%s', tetapi tidak ada konfigurasi "
+"penggabungan yang disetel"
#: branch.c:252
#, c-format
@@ -1921,13 +1924,15 @@ msgstr "sebuah cabang bernama '%s' sudah ada"
#: branch.c:313
#, c-format
-msgid "cannot force update the branch '%s'checked out at '%s'"
+msgid "cannot force update the branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "tidak dapat memperbarui paksa cabang '%s' yang ter-check out pada '%s'"
#: branch.c:336
#, c-format
msgid "cannot set up tracking information; starting point '%s' is not a branch"
-msgstr "tidak dapat menyiapkan informasi pelacakan; titik awal '%s' bukan sebuah cabang"
+msgstr ""
+"tidak dapat menyiapkan informasi pelacakan; titik awal '%s' bukan sebuah "
+"cabang"
#: branch.c:338
#, c-format
@@ -3260,14 +3265,16 @@ msgstr "Opsi '%s', '%s', dan '%s' tidak dapat digunakan bersamaan"
#: diff.c:4597
#, c-format
msgid "options '%s' and '%s' cannot be used together, use '%s' with '%s'"
-msgstr "opsi '%s' dan '%s' tidak dapat digunakan bersamaan, gunakan '%s' dengan '%s'"
+msgstr ""
+"opsi '%s' dan '%s' tidak dapat digunakan bersamaan, gunakan '%s' dengan '%s'"
#: diff.c:4601
#, c-format
msgid ""
"options '%s' and '%s' cannot be used together, use '%s' with '%s' and '%s'"
msgstr ""
-"opsi '%s' dan '%s' tidak dapat digunakan bersamaan, gunakan '%s' dengan '%s' dan '%s'"
+"opsi '%s' dan '%s' tidak dapat digunakan bersamaan, gunakan '%s' dengan '%s' "
+"dan '%s'"
#: diff.c:4681
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
@@ -5592,7 +5599,7 @@ msgstr ""
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr ""
-#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1448
+#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1453
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr ""
@@ -6820,41 +6827,41 @@ msgstr ""
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr ""
-#: refs.c:2069
+#: refs.c:2067
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr ""
-#: refs.c:2152
+#: refs.c:2150
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr ""
-#: refs.c:2163
+#: refs.c:2161
msgid "ref updates aborted by hook"
msgstr ""
-#: refs.c:2271 refs.c:2301
+#: refs.c:2269 refs.c:2299
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr ""
-#: refs.c:2277 refs.c:2312
+#: refs.c:2275 refs.c:2310
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr ""
-#: refs/files-backend.c:1268
+#: refs/files-backend.c:1267
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr ""
-#: refs/files-backend.c:1282 refs/packed-backend.c:1549
+#: refs/files-backend.c:1281 refs/packed-backend.c:1549
#: refs/packed-backend.c:1559
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr ""
-#: refs/files-backend.c:1285 refs/packed-backend.c:1562
+#: refs/files-backend.c:1284 refs/packed-backend.c:1562
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr ""
@@ -7831,7 +7838,8 @@ msgstr ""
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
-#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:999 builtin/fetch.c:1411 builtin/grep.c:772
+#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:1004 builtin/fetch.c:1416
+#: builtin/grep.c:772
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr ""
@@ -8731,7 +8739,7 @@ msgstr ""
msgid "invalid remote service path"
msgstr ""
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1474
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1479
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr ""
@@ -9539,7 +9547,8 @@ msgstr " (gunakan \"git am --skip\" untuk lewati tambalan ini)"
msgid ""
" (use \"git am --allow-empty\" to record this patch as an empty commit)"
msgstr ""
-" (gunakan \"git am --allow-empty\" untuk merekam tambalan ini sebagai komit kosong)"
+" (gunakan \"git am --allow-empty\" untuk merekam tambalan ini sebagai komit "
+"kosong)"
#: wt-status.c:1239
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
@@ -10180,7 +10189,9 @@ msgstr ""
#: builtin/am.c:1159
#, c-format
msgid "To record the empty patch as an empty commit, run \"%s --allow-empty\"."
-msgstr "Untuk merekam tambalan kosong sebagai komit kosong, jalankan \"%s --allow-empty\"."
+msgstr ""
+"Untuk merekam tambalan kosong sebagai komit kosong, jalankan \"%s --allow-"
+"empty\"."
#: builtin/am.c:1161
#, c-format
@@ -12846,7 +12857,7 @@ msgstr "opsi '%s' dan '%s %s' tidak dapat digunakan bersamaan"
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "repositori '%s' tidak ada"
-#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2047
+#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2052
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "kedalaman %s bukan bilangan positif"
@@ -14625,7 +14636,9 @@ msgstr "jumlah submodul yang diambil secara bersamaan"
#: builtin/fetch.c:165
msgid "modify the refspec to place all refs within refs/prefetch/"
-msgstr "modifikasi spek referensi untuk tempatkan semua referensi di dalam refs/prefetch/"
+msgstr ""
+"modifikasi spek referensi untuk tempatkan semua referensi di dalam refs/"
+"prefetch/"
#: builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:202
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
@@ -14718,81 +14731,82 @@ msgstr "tulis grafik komit setelah pengambilan"
msgid "accept refspecs from stdin"
msgstr "terima spek referensi dari masukan standar"
-#: builtin/fetch.c:587
+#: builtin/fetch.c:592
msgid "couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "tidak dapat menemukan referensi remote HEAD"
-#: builtin/fetch.c:761
+#: builtin/fetch.c:766
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "konfigurasi fetch.output berisi nilai tidak valid %s"
-#: builtin/fetch.c:862
+#: builtin/fetch.c:867
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "objek %s tidak ditemukan"
-#: builtin/fetch.c:866
+#: builtin/fetch.c:871
msgid "[up to date]"
msgstr "[terkini]"
-#: builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:896 builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:883 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:973
msgid "[rejected]"
msgstr "[tertolak]"
-#: builtin/fetch.c:880
+#: builtin/fetch.c:885
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "tidak dapat mengambil di cabang saat ini"
-#: builtin/fetch.c:881
+#: builtin/fetch.c:886
msgid "checked out in another worktree"
msgstr "ter-check out di dalam pohon kerja lainnya"
-#: builtin/fetch.c:891
+#: builtin/fetch.c:896
msgid "[tag update]"
msgstr "[pembaruan tag]"
-#: builtin/fetch.c:892 builtin/fetch.c:929 builtin/fetch.c:951
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:897 builtin/fetch.c:934 builtin/fetch.c:956
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "unable to update local ref"
msgstr "tidak dapat memperbarui referensi lokal"
-#: builtin/fetch.c:896
+#: builtin/fetch.c:901
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "akan klob tag yang ada"
-#: builtin/fetch.c:918
+#: builtin/fetch.c:923
msgid "[new tag]"
msgstr "[tag baru]"
-#: builtin/fetch.c:921
+#: builtin/fetch.c:926
msgid "[new branch]"
msgstr "[cabang baru]"
-#: builtin/fetch.c:924
+#: builtin/fetch.c:929
msgid "[new ref]"
msgstr "[referensi baru]"
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "forced update"
msgstr "pembaruan terpaksa"
-#: builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:973
msgid "non-fast-forward"
msgstr "bukan-maju-cepat"
-#: builtin/fetch.c:1071
+#: builtin/fetch.c:1076
msgid ""
"fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled; to re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
"flag or run 'git config fetch.showForcedUpdates true'"
msgstr ""
"fetch secara normal mengindikasikan cabang mana ada pembaruan terpaksa,\n"
-"tapi pemeriksaan tersebut sudah dinonaktifkan. Untuk aktifkan kembali, gunakan\n"
-"bendera '--show-forced-updates' atau jalankan 'git config fetch.showForcedUpdates "
-"true'."
+"tapi pemeriksaan tersebut sudah dinonaktifkan. Untuk aktifkan kembali, "
+"gunakan\n"
+"bendera '--show-forced-updates' atau jalankan 'git config fetch."
+"showForcedUpdates true'."
-#: builtin/fetch.c:1075
+#: builtin/fetch.c:1080
#, c-format
msgid ""
"it took %.2f seconds to check forced updates; you can use\n"
@@ -14805,22 +14819,22 @@ msgstr ""
"'git config fetch.showForcedUpdates false'\n"
"untuk menghindari pemeriksaan ini.\n"
-#: builtin/fetch.c:1107
+#: builtin/fetch.c:1112
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s tidak mengirim semua objek yang diperlukan\n"
-#: builtin/fetch.c:1136
+#: builtin/fetch.c:1141
#, c-format
msgid "rejected %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr "tolak %s karena akar dangkal tidak diperkenankan untuk diperbarui"
-#: builtin/fetch.c:1226 builtin/fetch.c:1374
+#: builtin/fetch.c:1231 builtin/fetch.c:1379
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "Dari %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1247
+#: builtin/fetch.c:1252
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -14829,70 +14843,70 @@ msgstr ""
"beberapa referensi lokal tidak dapat diperbarui; coba jalankan\n"
" 'git remote prune %s' untuk hapus cabang yang lama dan berkonflik"
-#: builtin/fetch.c:1344
+#: builtin/fetch.c:1349
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s akan menjadi terjuntai)"
-#: builtin/fetch.c:1345
+#: builtin/fetch.c:1350
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s telah menjadi terjuntai)"
-#: builtin/fetch.c:1377
+#: builtin/fetch.c:1382
msgid "[deleted]"
msgstr "[dihapus]"
-#: builtin/fetch.c:1378 builtin/remote.c:1128
+#: builtin/fetch.c:1383 builtin/remote.c:1128
msgid "(none)"
msgstr "(tidak ada)"
-#: builtin/fetch.c:1400
+#: builtin/fetch.c:1405
#, c-format
msgid "refusing to fetch into branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "menolak mengambil ke dalam cabang '%s' yang ter-checkout pada '%s'"
-#: builtin/fetch.c:1420
+#: builtin/fetch.c:1425
#, c-format
msgid "option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "opsi \"%s\" nilai \"%s\" tidak valid untuk %s"
-#: builtin/fetch.c:1423
+#: builtin/fetch.c:1428
#, c-format
msgid "option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "opsi \"%s\" diabaikan untuk %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1450
+#: builtin/fetch.c:1455
#, c-format
msgid "the object %s does not exist"
msgstr "objek '%s' tidak ada"
-#: builtin/fetch.c:1638
+#: builtin/fetch.c:1643
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr "banyak cabang terdeteksi, tidak kompatibel dengan --set-upstream"
-#: builtin/fetch.c:1650
+#: builtin/fetch.c:1655
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to '%s' from '%s' when it does not point to "
"any branch."
msgstr ""
-"tidak dapat menyetel hulu HEAD ke %s dari '%s' ketika itu tak menunjuk pada cabang "
-"apapun."
+"tidak dapat menyetel hulu HEAD ke %s dari '%s' ketika itu tak menunjuk pada "
+"cabang apapun."
-#: builtin/fetch.c:1663
+#: builtin/fetch.c:1668
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "tidak setel hulu untuk cabang remote pelacak remote"
-#: builtin/fetch.c:1665
+#: builtin/fetch.c:1670
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "tidak setel hulu untuk tag remote"
-#: builtin/fetch.c:1667
+#: builtin/fetch.c:1672
msgid "unknown branch type"
msgstr "tipe cabang tidak diketahui"
-#: builtin/fetch.c:1669
+#: builtin/fetch.c:1674
msgid ""
"no source branch found;\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option"
@@ -14900,22 +14914,22 @@ msgstr ""
"cabang sumber tidak ditemukan;\n"
"Anda harus sebutkan tepat satu cabang dengan opsi --set-upstream."
-#: builtin/fetch.c:1799 builtin/fetch.c:1862
+#: builtin/fetch.c:1804 builtin/fetch.c:1867
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Mengambil %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1809 builtin/fetch.c:1864
+#: builtin/fetch.c:1814 builtin/fetch.c:1869
#, c-format
msgid "could not fetch %s"
msgstr "tidak dapat mengambil %s"
-#: builtin/fetch.c:1821
+#: builtin/fetch.c:1826
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "tidak dapat mengambil '%s' (kode keluar: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1925
+#: builtin/fetch.c:1930
msgid ""
"no remote repository specified; please specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched"
@@ -14923,48 +14937,48 @@ msgstr ""
"repositori remote tidak disebutkan; mohon sebutkan baik URL atau nama\n"
"remote yang mana revisi baru sebaiknya diambil"
-#: builtin/fetch.c:1961
+#: builtin/fetch.c:1966
msgid "you need to specify a tag name"
msgstr "Anda perlu sebutkan sebuah nama tag"
-#: builtin/fetch.c:2027
+#: builtin/fetch.c:2032
msgid "--negotiate-only needs one or more --negotiate-tip=*"
msgstr "--negotiate-only perlu satu atau lebih --negotiate-tip=*"
-#: builtin/fetch.c:2031
+#: builtin/fetch.c:2036
msgid "negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "kedalaman negatif pada --deepen tidak didukung"
-#: builtin/fetch.c:2040
+#: builtin/fetch.c:2045
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "--unshallow pada repositori penuh tidak masuk akal"
-#: builtin/fetch.c:2057
+#: builtin/fetch.c:2062
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "fetch --all tidak mengambil argumen repositori"
-#: builtin/fetch.c:2059
+#: builtin/fetch.c:2064
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "fetch --all tidak masuk akal dengan spek referensi"
-#: builtin/fetch.c:2068
+#: builtin/fetch.c:2073
#, c-format
msgid "no such remote or remote group: %s"
msgstr "tidak ada remote atau grup remote seperti: %s"
-#: builtin/fetch.c:2076
+#: builtin/fetch.c:2081
msgid "fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "mengambil sebuah grup dan menyebutkan spek referensi tidak masuk akal"
-#: builtin/fetch.c:2092
+#: builtin/fetch.c:2097
msgid "must supply remote when using --negotiate-only"
msgstr "harus suplai remote ketika menggunakan --negotiate-only"
-#: builtin/fetch.c:2097
+#: builtin/fetch.c:2102
msgid "protocol does not support --negotiate-only, exiting"
msgstr "protokol tidak mendukung --negotiate-only, keluar."
-#: builtin/fetch.c:2116
+#: builtin/fetch.c:2121
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -14972,11 +14986,11 @@ msgstr ""
"--filter hanya dapat digunakan dengan remote yang terkonfigurasi di "
"extensions.partialclone"
-#: builtin/fetch.c:2120
+#: builtin/fetch.c:2125
msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
msgstr "--atomic hanya dapat digunakan saat mengambil dari satu remote"
-#: builtin/fetch.c:2124
+#: builtin/fetch.c:2129
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr "--stdin hanya dapat digunakan saat mengambil dari satu remote"
@@ -18947,7 +18961,8 @@ msgstr ""
" git config pull.ff only # hanya maju cepat\n"
"\n"
"Anda dapat mengganti \"git config\" dengan \"git config --global\" untuk\n"
-"menyetel preferensi asali untuk semua repositori. Anda juga dapat melewatkan\n"
+"menyetel preferensi asali untuk semua repositori. Anda juga dapat "
+"melewatkan\n"
"--rebase, --no-rebase, atau --ff-only pada baris perintah untuk menimpa\n"
"asali terkonfigurasi untuk setiap invokasi.\n"
@@ -21976,7 +21991,9 @@ msgstr ""
#: builtin/stash.c:1474
msgid "Can't use --staged and --include-untracked or --all at the same time"
-msgstr "Tidak dapat menggunakan --staged dan --include-untracked atau --all pada waktu yang bersamaan"
+msgstr ""
+"Tidak dapat menggunakan --staged dan --include-untracked atau --all pada "
+"waktu yang bersamaan"
#: builtin/stash.c:1492
msgid "Did you forget to 'git add'?"
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 002d273..fd32ede 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.34.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2022-01-11 09:38+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-01-17 08:34+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-11 16:34+0100\n"
"Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
@@ -904,8 +904,8 @@ msgstr "okänt alternativ för ignore-whitespace: \"%s\""
#: builtin/checkout.c:1644 builtin/checkout.c:1754 builtin/checkout.c:1757
#: builtin/clone.c:906 builtin/commit.c:358 builtin/commit.c:361
#: builtin/commit.c:1196 builtin/describe.c:593 builtin/diff-tree.c:155
-#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2033
-#: builtin/fetch.c:2038 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
+#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2038
+#: builtin/fetch.c:2043 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
#: builtin/log.c:1946 builtin/log.c:1948 builtin/ls-files.c:778
#: builtin/merge.c:1403 builtin/merge.c:1405 builtin/pack-objects.c:4073
#: builtin/push.c:592 builtin/push.c:630 builtin/push.c:636 builtin/push.c:641
@@ -1967,12 +1967,6 @@ msgstr "det finns redan en gren som heter \"%s\""
#: branch.c:313
#, c-format
-msgid "cannot force update the branch '%s'checked out at '%s'"
-msgstr ""
-"kan inte tvinga uppdatering av grenen \"%s\" som är utcheckad på \"%s\""
-
-#: branch.c:313
-#, c-format
msgid "cannot force update the branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr ""
"kan inte tvinga uppdatering av grenen \"%s\" som är utcheckad på \"%s\""
@@ -5803,7 +5797,7 @@ msgstr "%s: misslyckades lägga in i databasen"
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "%s: filtypen stöds ej"
-#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1448
+#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1453
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "%s är inte ett giltigt objekt"
@@ -7076,41 +7070,41 @@ msgstr "vägrar uppdatera referens med trasigt namn \"%s\""
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "update_ref misslyckades för referensen \"%s\": %s"
-#: refs.c:2069
+#: refs.c:2067
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "flera uppdateringar för referensen \"%s\" tillåts inte"
-#: refs.c:2152
+#: refs.c:2150
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "referensuppdateringar förbjudna i karantänmiljö"
-#: refs.c:2163
+#: refs.c:2161
msgid "ref updates aborted by hook"
msgstr "referensuppdateringar avbrutna av krok"
-#: refs.c:2271 refs.c:2301
+#: refs.c:2269 refs.c:2299
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "\"%s\" finns; kan inte skapa \"%s\""
-#: refs.c:2277 refs.c:2312
+#: refs.c:2275 refs.c:2310
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "kan inte hantera \"%s\" och \"%s\" samtidigt"
-#: refs/files-backend.c:1268
+#: refs/files-backend.c:1267
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "kunde inte ta bort referensen %s"
-#: refs/files-backend.c:1282 refs/packed-backend.c:1549
+#: refs/files-backend.c:1281 refs/packed-backend.c:1549
#: refs/packed-backend.c:1559
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "kunde inte ta bort referensen %s: %s"
-#: refs/files-backend.c:1285 refs/packed-backend.c:1562
+#: refs/files-backend.c:1284 refs/packed-backend.c:1562
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "kunde inte ta bort referenser: %s"
@@ -8141,7 +8135,8 @@ msgstr "kan inte bestämma HEAD"
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "kan inte avbryta från en gren som ännu inte är född"
-#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:999 builtin/fetch.c:1411 builtin/grep.c:772
+#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:1004 builtin/fetch.c:1416
+#: builtin/grep.c:772
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "kan inte öppna \"%s\""
@@ -9096,7 +9091,7 @@ msgstr "protkollet stöder inte att sätta sökväg till fjärrtjänst"
msgid "invalid remote service path"
msgstr "felaktig sökväg till fjärrtjänst"
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1474
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1479
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "funktionen stöds inte av protokollet"
@@ -13300,7 +13295,7 @@ msgstr "flaggorna \"%s\" och \"%s %s\" kan inte användas samtidigt"
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "arkivet \"%s\" finns inte"
-#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2047
+#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2052
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "djupet %s är inte ett positivt tal"
@@ -15183,70 +15178,70 @@ msgstr "skriv incheckingsgrafen efter hämtning"
msgid "accept refspecs from stdin"
msgstr "ta emot referenser från standard in"
-#: builtin/fetch.c:587
+#: builtin/fetch.c:592
msgid "couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "kunde inte hitta fjärr-referensen HEAD"
-#: builtin/fetch.c:761
+#: builtin/fetch.c:766
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "konfigurationen för fetch.output innehåller ogiltigt värde %s"
-#: builtin/fetch.c:862
+#: builtin/fetch.c:867
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "objektet %s hittades inte"
-#: builtin/fetch.c:866
+#: builtin/fetch.c:871
msgid "[up to date]"
msgstr "[àjour]"
-#: builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:896 builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:883 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:973
msgid "[rejected]"
msgstr "[refuserad]"
-#: builtin/fetch.c:880
+#: builtin/fetch.c:885
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "kan inte hämta i aktuell gren"
-#: builtin/fetch.c:881
+#: builtin/fetch.c:886
msgid "checked out in another worktree"
msgstr "utcheckat i en annan arbetskatalog"
-#: builtin/fetch.c:891
+#: builtin/fetch.c:896
msgid "[tag update]"
msgstr "[uppdaterad tagg]"
-#: builtin/fetch.c:892 builtin/fetch.c:929 builtin/fetch.c:951
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:897 builtin/fetch.c:934 builtin/fetch.c:956
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "unable to update local ref"
msgstr "kunde inte uppdatera lokal ref"
-#: builtin/fetch.c:896
+#: builtin/fetch.c:901
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "skulle skriva över befintlig tagg"
-#: builtin/fetch.c:918
+#: builtin/fetch.c:923
msgid "[new tag]"
msgstr "[ny tagg]"
-#: builtin/fetch.c:921
+#: builtin/fetch.c:926
msgid "[new branch]"
msgstr "[ny gren]"
-#: builtin/fetch.c:924
+#: builtin/fetch.c:929
msgid "[new ref]"
msgstr "[ny ref]"
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "forced update"
msgstr "tvingad uppdatering"
-#: builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:973
msgid "non-fast-forward"
msgstr "ej snabbspolad"
-#: builtin/fetch.c:1071
+#: builtin/fetch.c:1076
msgid ""
"fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled; to re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -15257,7 +15252,7 @@ msgstr ""
"av; för att slå på igen, använd flaggan \"--show-forced-updates\" eller kör\n"
"\"git config fetch.showForcedUpdates true\""
-#: builtin/fetch.c:1075
+#: builtin/fetch.c:1080
#, c-format
msgid ""
"it took %.2f seconds to check forced updates; you can use\n"
@@ -15270,22 +15265,22 @@ msgstr ""
"showForcedUpdates\n"
"false\" för att undvika testet\n"
-#: builtin/fetch.c:1107
+#: builtin/fetch.c:1112
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s sände inte alla nödvändiga objekt\n"
-#: builtin/fetch.c:1136
+#: builtin/fetch.c:1141
#, c-format
msgid "rejected %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr "avvisade %s då grunda rötter inte tillåts uppdateras"
-#: builtin/fetch.c:1226 builtin/fetch.c:1374
+#: builtin/fetch.c:1231 builtin/fetch.c:1379
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "Från %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1247
+#: builtin/fetch.c:1252
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -15294,49 +15289,49 @@ msgstr ""
"vissa lokala referenser kunde inte uppdateras; testa att köra\n"
" \"git remote prune %s\" för att ta bort gamla grenar som står i konflikt"
-#: builtin/fetch.c:1344
+#: builtin/fetch.c:1349
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s kommer bli dinglande)"
-#: builtin/fetch.c:1345
+#: builtin/fetch.c:1350
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s har blivit dinglande)"
-#: builtin/fetch.c:1377
+#: builtin/fetch.c:1382
msgid "[deleted]"
msgstr "[borttagen]"
-#: builtin/fetch.c:1378 builtin/remote.c:1128
+#: builtin/fetch.c:1383 builtin/remote.c:1128
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"
-#: builtin/fetch.c:1400
+#: builtin/fetch.c:1405
#, c-format
msgid "refusing to fetch into branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "vägrar hämta till grenen \"%s\" som är utcheckad på \"%s\""
-#: builtin/fetch.c:1420
+#: builtin/fetch.c:1425
#, c-format
msgid "option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "flaggan \"%s\" med värdet \"%s\" är inte giltigt för %s"
-#: builtin/fetch.c:1423
+#: builtin/fetch.c:1428
#, c-format
msgid "option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "flaggan \"%s\" ignoreras för %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1450
+#: builtin/fetch.c:1455
#, c-format
msgid "the object %s does not exist"
msgstr "objektet %s finns inte"
-#: builtin/fetch.c:1638
+#: builtin/fetch.c:1643
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr "flera grenar upptäcktes, inkompatibelt med --set-upstream"
-#: builtin/fetch.c:1650
+#: builtin/fetch.c:1655
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to '%s' from '%s' when it does not point to "
@@ -15345,19 +15340,19 @@ msgstr ""
"kunde inte sätta uppström för HEAD till \"%s\" från \"%s\" när det inte "
"pekar mot någon gren."
-#: builtin/fetch.c:1663
+#: builtin/fetch.c:1668
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "ställer inte in uppströmsgren för en fjärrspårande gren på fjärren"
-#: builtin/fetch.c:1665
+#: builtin/fetch.c:1670
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "ställer inte in uppström för en fjärrtag"
-#: builtin/fetch.c:1667
+#: builtin/fetch.c:1672
msgid "unknown branch type"
msgstr "okänd grentyp"
-#: builtin/fetch.c:1669
+#: builtin/fetch.c:1674
msgid ""
"no source branch found;\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option"
@@ -15365,22 +15360,22 @@ msgstr ""
"hittade ingen källgren;\n"
"du måste ange exakt en gren med flaggan --set-upstream"
-#: builtin/fetch.c:1799 builtin/fetch.c:1862
+#: builtin/fetch.c:1804 builtin/fetch.c:1867
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Hämtar %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1809 builtin/fetch.c:1864
+#: builtin/fetch.c:1814 builtin/fetch.c:1869
#, c-format
msgid "could not fetch %s"
msgstr "kunde inte hämta %s"
-#: builtin/fetch.c:1821
+#: builtin/fetch.c:1826
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "kunde inte hämta \"%s\" (felkod: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1925
+#: builtin/fetch.c:1930
msgid ""
"no remote repository specified; please specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched"
@@ -15388,48 +15383,48 @@ msgstr ""
"inget fjärrarkiv angavs; ange antingen en URL eller namnet på ett\n"
"fjärrarkiv som nya incheckningar ska hämtas från"
-#: builtin/fetch.c:1961
+#: builtin/fetch.c:1966
msgid "you need to specify a tag name"
msgstr "du måste ange namnet på en tagg"
-#: builtin/fetch.c:2027
+#: builtin/fetch.c:2032
msgid "--negotiate-only needs one or more --negotiate-tip=*"
msgstr "--negotiate-only behöver en eller flera --negotiate-tip=*"
-#: builtin/fetch.c:2031
+#: builtin/fetch.c:2036
msgid "negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "negativa djup stöds inte i --deepen"
-#: builtin/fetch.c:2040
+#: builtin/fetch.c:2045
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "--unshallow kan inte användas på ett komplett arkiv"
-#: builtin/fetch.c:2057
+#: builtin/fetch.c:2062
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "fetch --all tar inte namnet på ett arkiv som argument"
-#: builtin/fetch.c:2059
+#: builtin/fetch.c:2064
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "fetch --all kan inte anges med referensspecifikationer"
-#: builtin/fetch.c:2068
+#: builtin/fetch.c:2073
#, c-format
msgid "no such remote or remote group: %s"
msgstr "fjärren eller fjärrgruppen finns inte: %s"
-#: builtin/fetch.c:2076
+#: builtin/fetch.c:2081
msgid "fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "kan inte hämta från grupp och ange referensspecifikationer"
-#: builtin/fetch.c:2092
+#: builtin/fetch.c:2097
msgid "must supply remote when using --negotiate-only"
msgstr "måste ange fjärr när --negotiate-only anges"
-#: builtin/fetch.c:2097
+#: builtin/fetch.c:2102
msgid "protocol does not support --negotiate-only, exiting"
msgstr "protokollet stöder inte --negotiate-only, avslutar"
-#: builtin/fetch.c:2116
+#: builtin/fetch.c:2121
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -15437,11 +15432,11 @@ msgstr ""
"--filter kan endast användas med fjärren konfigurerad i extensions."
"partialclone"
-#: builtin/fetch.c:2120
+#: builtin/fetch.c:2125
msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
msgstr "--atomic kan bara användas vid hämtning från en fjärr"
-#: builtin/fetch.c:2124
+#: builtin/fetch.c:2129
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr "--stdin kan bara användas vid hämtning fårn en fjärr"
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 0842752..6afb871 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -90,7 +90,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git Turkish Localization Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2022-01-11 09:38+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-01-17 08:34+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-11 18:00+0300\n"
"Last-Translator: Emir SARI <emir_sari@icloud.com>\n"
"Language-Team: Turkish (https://github.com/bitigchi/git-po/)\n"
@@ -977,8 +977,8 @@ msgstr "tanımlanamayan boşluk yok sayma seçeneği '%s'"
#: builtin/checkout.c:1644 builtin/checkout.c:1754 builtin/checkout.c:1757
#: builtin/clone.c:906 builtin/commit.c:358 builtin/commit.c:361
#: builtin/commit.c:1196 builtin/describe.c:593 builtin/diff-tree.c:155
-#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2033
-#: builtin/fetch.c:2038 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
+#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2038
+#: builtin/fetch.c:2043 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
#: builtin/log.c:1946 builtin/log.c:1948 builtin/ls-files.c:778
#: builtin/merge.c:1403 builtin/merge.c:1405 builtin/pack-objects.c:4073
#: builtin/push.c:592 builtin/push.c:630 builtin/push.c:636 builtin/push.c:641
@@ -1966,8 +1966,9 @@ msgstr "%s ikili nesnesi %s yolunda okunamıyor"
msgid ""
"cannot inherit upstream tracking configuration of multiple refs when "
"rebasing is requested"
-msgstr "yeniden temellendirme istendiğinde birden çok başvurunun üst kaynak "
-"izleme yapılandırması miras alınamıyor"
+msgstr ""
+"yeniden temellendirme istendiğinde birden çok başvurunun üst kaynak izleme "
+"yapılandırması miras alınamıyor"
#: branch.c:88
#, c-format
@@ -2007,13 +2008,15 @@ msgstr ""
#: branch.c:203
#, c-format
msgid "asked to inherit tracking from '%s', but no remote is set"
-msgstr "'%s' konumundan izleme miras istendi; ancak bir uzak konum ayarlanmamış"
+msgstr ""
+"'%s' konumundan izleme miras istendi; ancak bir uzak konum ayarlanmamış"
#: branch.c:209
#, c-format
msgid "asked to inherit tracking from '%s', but no merge configuration is set"
-msgstr "'%s' konumundan izleme miras istendi; ancak bir birleştirme "
-"yapılandırması ayarlanmamış"
+msgstr ""
+"'%s' konumundan izleme miras istendi; ancak bir birleştirme yapılandırması "
+"ayarlanmamış"
#: branch.c:252
#, c-format
@@ -2032,7 +2035,7 @@ msgstr "'%s' adında bir dal halihazırda var"
#: branch.c:313
#, c-format
-msgid "cannot force update the branch '%s'checked out at '%s'"
+msgid "cannot force update the branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "'%s' dalı zorla güncellenemiyor, '%s' konumunda çıkış yapılmış"
#: branch.c:336
@@ -3429,15 +3432,17 @@ msgstr "'%s', '%s' ve '%s' seçenekleri birlikte kullanılamaz"
#: diff.c:4597
#, c-format
msgid "options '%s' and '%s' cannot be used together, use '%s' with '%s'"
-msgstr "'%s' ve '%s' seçenekleri birlikte kullanılamaz, '%s' seçeneğini '%s' "
-"ile kullanın"
+msgstr ""
+"'%s' ve '%s' seçenekleri birlikte kullanılamaz, '%s' seçeneğini '%s' ile "
+"kullanın"
#: diff.c:4601
#, c-format
msgid ""
"options '%s' and '%s' cannot be used together, use '%s' with '%s' and '%s'"
-msgstr "'%s' ve '%s' seçenekleri birlikte kullanılamaz, '%s' seçeneğini '%s' "
-"ve '%s' ile kullanın"
+msgstr ""
+"'%s' ve '%s' seçenekleri birlikte kullanılamaz, '%s' seçeneğini '%s' ve '%s' "
+"ile kullanın"
#: diff.c:4681
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
@@ -5867,7 +5872,7 @@ msgstr "%s: veritabanına ekleme başarısız"
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "%s: desteklenmeyen dosya türü"
-#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1448
+#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1453
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "%s geçerli bir nesne değil"
@@ -7130,41 +7135,41 @@ msgstr "hatalı ada iye '%s' başvurusunu güncelleme reddediliyor"
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "'%s' başvurusu için update_ref başarısız oldu: %s"
-#: refs.c:2069
+#: refs.c:2067
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "'%s' başvurusu için birden çok güncellemeye izin verilmiyor"
-#: refs.c:2152
+#: refs.c:2150
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "başvuru güncellemeleri karantina ortamı içinde yasak"
-#: refs.c:2163
+#: refs.c:2161
msgid "ref updates aborted by hook"
msgstr "başvuru güncellemeleri kanca tarafından iptal edildi"
-#: refs.c:2271 refs.c:2301
+#: refs.c:2269 refs.c:2299
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "'%s' mevcut; '%s' oluşturulamıyor"
-#: refs.c:2277 refs.c:2312
+#: refs.c:2275 refs.c:2310
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "'%s' ve '%s' aynı anda işlenemiyor"
-#: refs/files-backend.c:1268
+#: refs/files-backend.c:1267
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "%s başvurusu kaldırılamadı"
-#: refs/files-backend.c:1282 refs/packed-backend.c:1549
+#: refs/files-backend.c:1281 refs/packed-backend.c:1549
#: refs/packed-backend.c:1559
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "%s başvurusu silinemedi: %s"
-#: refs/files-backend.c:1285 refs/packed-backend.c:1562
+#: refs/files-backend.c:1284 refs/packed-backend.c:1562
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "başvurular silinemedi: %s"
@@ -8193,7 +8198,8 @@ msgstr "HEAD çözülemiyor"
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "daha doğmamış bir daldan iptal edilemiyor"
-#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:999 builtin/fetch.c:1411 builtin/grep.c:772
+#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:1004 builtin/fetch.c:1416
+#: builtin/grep.c:772
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "'%s' açılamıyor"
@@ -9143,7 +9149,7 @@ msgstr "uzak servis yolu ayarlama protokol tarafından desteklenmiyor"
msgid "invalid remote service path"
msgstr "geçersiz uzak konum servis yolu"
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1474
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1479
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "işlem protokol tarafından desteklenmiyor"
@@ -10667,7 +10673,8 @@ msgstr "Eğer bu yamayı atlamayı yeğliyorsanız \"%s --skip\" çalıştırın
#: builtin/am.c:1159
#, c-format
msgid "To record the empty patch as an empty commit, run \"%s --allow-empty\"."
-msgstr "Boş yamayı boş işleme kaydı olarak yazmak için \"%s --allow-empty\" "
+msgstr ""
+"Boş yamayı boş işleme kaydı olarak yazmak için \"%s --allow-empty\" "
"çalıştırın."
#: builtin/am.c:1161
@@ -13347,7 +13354,7 @@ msgstr "'%s' ve '%s %s' seçenekleri birlikte kullanılamaz"
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "'%s' deposu mevcut değil"
-#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2047
+#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2052
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "%s derinliği pozitif bir sayı değil"
@@ -13932,7 +13939,8 @@ msgstr "Bir seç-al'ın tam ortasındasınız -- ileti değiştirilemiyor."
#: builtin/commit.c:1232
#, c-format
msgid "reword option of '%s' and path '%s' cannot be used together"
-msgstr "'%s' ögesinin yeniden yazım seçeneği ve '%s' yolu birlikte kullanılamaz"
+msgstr ""
+"'%s' ögesinin yeniden yazım seçeneği ve '%s' yolu birlikte kullanılamaz"
#: builtin/commit.c:1234
#, c-format
@@ -15248,70 +15256,70 @@ msgstr "getirdikten sonra işleme grafiğini yaz"
msgid "accept refspecs from stdin"
msgstr "başvuru belirteçlerini stdin'den oku"
-#: builtin/fetch.c:587
+#: builtin/fetch.c:592
msgid "couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "uzak HEAD başvurusu bulunamadı"
-#: builtin/fetch.c:761
+#: builtin/fetch.c:766
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "fetch.output yapılandırması geçersiz değer içeriyor: %s"
-#: builtin/fetch.c:862
+#: builtin/fetch.c:867
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "%s nesnesi bulunamadı"
-#: builtin/fetch.c:866
+#: builtin/fetch.c:871
msgid "[up to date]"
msgstr "[güncel]"
-#: builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:896 builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:883 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:973
msgid "[rejected]"
msgstr "[reddedildi]"
-#: builtin/fetch.c:880
+#: builtin/fetch.c:885
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "geçerli dalda getirme yapılamıyor"
-#: builtin/fetch.c:881
+#: builtin/fetch.c:886
msgid "checked out in another worktree"
msgstr "başka bir çalışma ağacında çıkış yapıldı"
-#: builtin/fetch.c:891
+#: builtin/fetch.c:896
msgid "[tag update]"
msgstr "[etiket güncellemesi]"
-#: builtin/fetch.c:892 builtin/fetch.c:929 builtin/fetch.c:951
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:897 builtin/fetch.c:934 builtin/fetch.c:956
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "unable to update local ref"
msgstr "yerel başvuru güncellenemiyor"
-#: builtin/fetch.c:896
+#: builtin/fetch.c:901
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "var olan etiketi değiştirecektir"
-#: builtin/fetch.c:918
+#: builtin/fetch.c:923
msgid "[new tag]"
msgstr "[yeni etiket]"
-#: builtin/fetch.c:921
+#: builtin/fetch.c:926
msgid "[new branch]"
msgstr "[yeni dal]"
-#: builtin/fetch.c:924
+#: builtin/fetch.c:929
msgid "[new ref]"
msgstr "[yeni başvuru]"
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "forced update"
msgstr "zorlanmış güncelleme"
-#: builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:973
msgid "non-fast-forward"
msgstr "ileri sarım değil"
-#: builtin/fetch.c:1071
+#: builtin/fetch.c:1076
msgid ""
"fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled; to re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -15321,7 +15329,7 @@ msgstr ""
"ancak bu denetleme kapatılmış. Yeniden açmak için '--show-forced-updates'\n"
"bayrağını kullanın veya 'git config fetch.showForcedUpdates true' çalıştırın."
-#: builtin/fetch.c:1075
+#: builtin/fetch.c:1080
#, c-format
msgid ""
"it took %.2f seconds to check forced updates; you can use\n"
@@ -15329,26 +15337,27 @@ msgid ""
"false'\n"
"to avoid this check\n"
msgstr ""
-"Zorla güncellemeleri denetleme %.2f saniye sürdü. '--no-show-forced-updates'\n"
+"Zorla güncellemeleri denetleme %.2f saniye sürdü. '--no-show-forced-"
+"updates'\n"
"kullanarak veya 'git config fetch.showForcedUpdates false' çalıştırarak\n"
"bu denetlemeden kaçınabilirsiniz.\n"
-#: builtin/fetch.c:1107
+#: builtin/fetch.c:1112
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s tüm gerekli nesneleri göndermedi\n"
-#: builtin/fetch.c:1136
+#: builtin/fetch.c:1141
#, c-format
msgid "rejected %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr "%s reddedildi; çünkü sığ köklerin güncellenmesine izin verilmiyor"
-#: builtin/fetch.c:1226 builtin/fetch.c:1374
+#: builtin/fetch.c:1231 builtin/fetch.c:1379
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "Şu konumdan: %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1247
+#: builtin/fetch.c:1252
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -15357,49 +15366,49 @@ msgstr ""
"bazı yerel başvurular güncellenemedi; 'git remote prune %s'\n"
"kullanarak eski ve çakışan dalları kaldırmayı deneyin"
-#: builtin/fetch.c:1344
+#: builtin/fetch.c:1349
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s sarkacak)"
-#: builtin/fetch.c:1345
+#: builtin/fetch.c:1350
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s sarkmaya başladı)"
-#: builtin/fetch.c:1377
+#: builtin/fetch.c:1382
msgid "[deleted]"
msgstr "[silindi]"
-#: builtin/fetch.c:1378 builtin/remote.c:1128
+#: builtin/fetch.c:1383 builtin/remote.c:1128
msgid "(none)"
msgstr "(hiçbiri)"
-#: builtin/fetch.c:1400
+#: builtin/fetch.c:1405
#, c-format
msgid "refusing to fetch into branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "'%s' dalına getirme reddediliyor, '%s' konumunda çıkış yapıldı"
-#: builtin/fetch.c:1420
+#: builtin/fetch.c:1425
#, c-format
msgid "option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "\"%s\" seçeneği \"%s\" değeri %s için geçerli değil"
-#: builtin/fetch.c:1423
+#: builtin/fetch.c:1428
#, c-format
msgid "option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "\"%s\" seçeneği %s için yok sayılıyor\n"
-#: builtin/fetch.c:1450
+#: builtin/fetch.c:1455
#, c-format
msgid "the object %s does not exist"
msgstr "%s diye bir nesne yok"
-#: builtin/fetch.c:1638
+#: builtin/fetch.c:1643
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr "birden çok dal algılandı, --set-upstream ile uyumsuz"
-#: builtin/fetch.c:1650
+#: builtin/fetch.c:1655
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to '%s' from '%s' when it does not point to "
@@ -15408,19 +15417,19 @@ msgstr ""
"HEAD'in üst kaynağı '%s' olarak '%s' konumundan ayarlanamadı; çünkü herhangi "
"bir dala işaret etmiyor."
-#: builtin/fetch.c:1663
+#: builtin/fetch.c:1668
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "bir uzak konum uzak izleme dalı için üstkaynak ayarlanmıyor"
-#: builtin/fetch.c:1665
+#: builtin/fetch.c:1670
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "bir uzak konum etiketi için üstkaynak ayarlanmıyor"
-#: builtin/fetch.c:1667
+#: builtin/fetch.c:1672
msgid "unknown branch type"
msgstr "bilinmeyen dal türü"
-#: builtin/fetch.c:1669
+#: builtin/fetch.c:1674
msgid ""
"no source branch found;\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option"
@@ -15428,22 +15437,22 @@ msgstr ""
"Kaynak dal bulunamadı.\n"
"--set-upstream seçeneği ile tam olarak bir dal belirtmeniz gerekiyor."
-#: builtin/fetch.c:1799 builtin/fetch.c:1862
+#: builtin/fetch.c:1804 builtin/fetch.c:1867
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "%s getiriliyor\n"
-#: builtin/fetch.c:1809 builtin/fetch.c:1864
+#: builtin/fetch.c:1814 builtin/fetch.c:1869
#, c-format
msgid "could not fetch %s"
msgstr "%s getirilemedi"
-#: builtin/fetch.c:1821
+#: builtin/fetch.c:1826
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "'%s' getirilemedi (çıkış kodu: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1925
+#: builtin/fetch.c:1930
msgid ""
"no remote repository specified; please specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched"
@@ -15451,50 +15460,50 @@ msgstr ""
"Bir uzak dal belirtilmedi. Lütfen yeni revizyonların\n"
"getirileceği bir URL veya uzak konum adı belirtin."
-#: builtin/fetch.c:1961
+#: builtin/fetch.c:1966
msgid "you need to specify a tag name"
msgstr "bir etiket adı belirtmeniz gerekiyor"
-#: builtin/fetch.c:2027
+#: builtin/fetch.c:2032
msgid "--negotiate-only needs one or more --negotiate-tip=*"
msgstr ""
"--negotiate-only'nin bir veya daha çok --negotiate-tip=* gereksinimi var"
-#: builtin/fetch.c:2031
+#: builtin/fetch.c:2036
msgid "negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "--deepen içinde negatif derinlik desteklenmiyor"
-#: builtin/fetch.c:2040
+#: builtin/fetch.c:2045
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "tam bir depo üzerinde --unshallow bir anlam ifade etmiyor"
-#: builtin/fetch.c:2057
+#: builtin/fetch.c:2062
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "fetch --all bir depo argümanı almıyor"
-#: builtin/fetch.c:2059
+#: builtin/fetch.c:2064
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "fetch --all başvuru belirteçleri ile birlikte bir anlam ifade etmiyor"
-#: builtin/fetch.c:2068
+#: builtin/fetch.c:2073
#, c-format
msgid "no such remote or remote group: %s"
msgstr "böyle bir uzak konum veya uzak konum grubu yok: %s"
-#: builtin/fetch.c:2076
+#: builtin/fetch.c:2081
msgid "fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr ""
"bir grubu getirme ve başvuru belirteçleri tanımlama bir anlam ifade etmiyor"
-#: builtin/fetch.c:2092
+#: builtin/fetch.c:2097
msgid "must supply remote when using --negotiate-only"
msgstr "--negotiate-only kullanırken uzak konum sağlanmalıdır"
-#: builtin/fetch.c:2097
+#: builtin/fetch.c:2102
msgid "protocol does not support --negotiate-only, exiting"
msgstr "protokol, --negotiate-only desteklemediğinden çıkılıyor"
-#: builtin/fetch.c:2116
+#: builtin/fetch.c:2121
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -15502,11 +15511,11 @@ msgstr ""
"--filter yalnızca extensions.partialclone içinde yapılandırılmış uzak konum "
"ile kullanılabilir."
-#: builtin/fetch.c:2120
+#: builtin/fetch.c:2125
msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
msgstr "--atomic yalnızca bir uzak konumdan getirirken kullanılabilir"
-#: builtin/fetch.c:2124
+#: builtin/fetch.c:2129
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr ""
"--stdin seçeneği yalnızca bir uzak konumdan getirilirken kullanılabilir"
@@ -22317,8 +22326,9 @@ msgstr "git sparse-checkout reapply [--[no-]cone] [--[no-]sparse-index]"
#: builtin/sparse-checkout.c:785
msgid "must be in a sparse-checkout to reapply sparsity patterns"
-msgstr "aralıklılık dizgilerinin yeniden uygulanması için bir aralıklı çıkış "
-"içinde olmalı"
+msgstr ""
+"aralıklılık dizgilerinin yeniden uygulanması için bir aralıklı çıkış içinde "
+"olmalı"
#: builtin/sparse-checkout.c:803
msgid "git sparse-checkout disable"
@@ -22695,8 +22705,7 @@ msgid ""
"."
msgstr ""
"run_command, %s ögesinin iç içe geçmiş altmodülleri içinde özyinelerken "
-"sıfır olmayan durum döndürdü"
-"."
+"sıfır olmayan durum döndürdü."
#: builtin/submodule--helper.c:561
msgid "suppress output of entering each submodule command"
@@ -24653,7 +24662,8 @@ msgstr "uzak konum HEAD'i bir dal değil: '%.*s'"
#: contrib/scalar/scalar.c:317
msgid "failed to get default branch name from remote; using local default"
-msgstr "uzak konumdan öntanımlı dal adı alınamadı; yerel öntanımlı kullanılıyor"
+msgstr ""
+"uzak konumdan öntanımlı dal adı alınamadı; yerel öntanımlı kullanılıyor"
#: contrib/scalar/scalar.c:330
msgid "failed to get default branch name"
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 418639d..484f2d8 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -144,7 +144,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2022-01-11 09:38+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-01-17 08:34+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-11 18:18+0000\n"
"Last-Translator: Fangyi Zhou <me@fangyi.io>\n"
"Language-Team: GitHub <https://github.com/jiangxin/git/>\n"
@@ -1011,8 +1011,8 @@ msgstr "未能识别的空白字符忽略选项 '%s'"
#: builtin/checkout.c:1644 builtin/checkout.c:1754 builtin/checkout.c:1757
#: builtin/clone.c:906 builtin/commit.c:358 builtin/commit.c:361
#: builtin/commit.c:1196 builtin/describe.c:593 builtin/diff-tree.c:155
-#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2033
-#: builtin/fetch.c:2038 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
+#: builtin/difftool.c:733 builtin/fast-export.c:1245 builtin/fetch.c:2038
+#: builtin/fetch.c:2043 builtin/index-pack.c:1852 builtin/init-db.c:560
#: builtin/log.c:1946 builtin/log.c:1948 builtin/ls-files.c:778
#: builtin/merge.c:1403 builtin/merge.c:1405 builtin/pack-objects.c:4073
#: builtin/push.c:592 builtin/push.c:630 builtin/push.c:636 builtin/push.c:641
@@ -2051,7 +2051,7 @@ msgstr "一个名为 '%s' 的分支已经存在"
#: branch.c:313
#, c-format
-msgid "cannot force update the branch '%s'checked out at '%s'"
+msgid "cannot force update the branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "无法强制更新检出于 '%2$s' 的分支 '%1$s'"
#: branch.c:336
@@ -5788,7 +5788,7 @@ msgstr "%s:无法插入数据库"
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "%s:不支持的文件类型"
-#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1448
+#: object-file.c:2329 builtin/fetch.c:1453
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "%s 不是一个有效的对象"
@@ -7037,41 +7037,41 @@ msgstr "拒绝更新有错误名称 '%s' 的引用"
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "对引用 '%s' 执行 update_ref 失败:%s"
-#: refs.c:2069
+#: refs.c:2067
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "不允许对引用 '%s' 多次更新"
-#: refs.c:2152
+#: refs.c:2150
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "在隔离环境中禁止更新引用"
-#: refs.c:2163
+#: refs.c:2161
msgid "ref updates aborted by hook"
msgstr "引用更新被钩子中止"
-#: refs.c:2271 refs.c:2301
+#: refs.c:2269 refs.c:2299
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "'%s' 已存在,无法创建 '%s'"
-#: refs.c:2277 refs.c:2312
+#: refs.c:2275 refs.c:2310
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "无法同时处理 '%s' 和 '%s'"
-#: refs/files-backend.c:1268
+#: refs/files-backend.c:1267
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "无法删除引用 %s"
-#: refs/files-backend.c:1282 refs/packed-backend.c:1549
+#: refs/files-backend.c:1281 refs/packed-backend.c:1549
#: refs/packed-backend.c:1559
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "无法删除引用 %s:%s"
-#: refs/files-backend.c:1285 refs/packed-backend.c:1562
+#: refs/files-backend.c:1284 refs/packed-backend.c:1562
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "无法删除引用:%s"
@@ -8087,7 +8087,8 @@ msgstr "不能解析 HEAD"
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "不能从尚未建立的分支终止"
-#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:999 builtin/fetch.c:1411 builtin/grep.c:772
+#: sequencer.c:3180 builtin/fetch.c:1004 builtin/fetch.c:1416
+#: builtin/grep.c:772
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "不能打开 '%s'"
@@ -9023,7 +9024,7 @@ msgstr "协议不支持设置远程服务路径"
msgid "invalid remote service path"
msgstr "无效的远程服务路径"
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1474
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1479
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "协议不支持该操作"
@@ -13190,7 +13191,7 @@ msgstr "选项 '%s' 和 '%s %s' 不能同时使用"
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "仓库 '%s' 不存在"
-#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2047
+#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2052
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "深度 %s 不是一个正数"
@@ -15036,70 +15037,70 @@ msgstr "抓取后写提交图"
msgid "accept refspecs from stdin"
msgstr "从标准输入获取引用规格"
-#: builtin/fetch.c:587
+#: builtin/fetch.c:592
msgid "couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "无法发现远程 HEAD 引用"
-#: builtin/fetch.c:761
+#: builtin/fetch.c:766
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "配置变量 fetch.output 包含无效值 %s"
-#: builtin/fetch.c:862
+#: builtin/fetch.c:867
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "对象 %s 未发现"
-#: builtin/fetch.c:866
+#: builtin/fetch.c:871
msgid "[up to date]"
msgstr "[最新]"
-#: builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:896 builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:883 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:973
msgid "[rejected]"
msgstr "[已拒绝]"
-#: builtin/fetch.c:880
+#: builtin/fetch.c:885
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "当前分支下不能执行获取操作"
-#: builtin/fetch.c:881
+#: builtin/fetch.c:886
msgid "checked out in another worktree"
msgstr "已在另一个工作树中检出"
-#: builtin/fetch.c:891
+#: builtin/fetch.c:896
msgid "[tag update]"
msgstr "[标签更新]"
-#: builtin/fetch.c:892 builtin/fetch.c:929 builtin/fetch.c:951
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:897 builtin/fetch.c:934 builtin/fetch.c:956
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "unable to update local ref"
msgstr "不能更新本地引用"
-#: builtin/fetch.c:896
+#: builtin/fetch.c:901
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "会破坏现有的标签"
-#: builtin/fetch.c:918
+#: builtin/fetch.c:923
msgid "[new tag]"
msgstr "[新标签]"
-#: builtin/fetch.c:921
+#: builtin/fetch.c:926
msgid "[new branch]"
msgstr "[新分支]"
-#: builtin/fetch.c:924
+#: builtin/fetch.c:929
msgid "[new ref]"
msgstr "[新引用]"
-#: builtin/fetch.c:963
+#: builtin/fetch.c:968
msgid "forced update"
msgstr "强制更新"
-#: builtin/fetch.c:968
+#: builtin/fetch.c:973
msgid "non-fast-forward"
msgstr "非快进"
-#: builtin/fetch.c:1071
+#: builtin/fetch.c:1076
msgid ""
"fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled; to re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -15109,7 +15110,7 @@ msgstr ""
"要重新启用,请使用 '--show-forced-updates' 选项或运行\n"
"'git config fetch.showForcedUpdates true'"
-#: builtin/fetch.c:1075
+#: builtin/fetch.c:1080
#, c-format
msgid ""
"it took %.2f seconds to check forced updates; you can use\n"
@@ -15120,22 +15121,22 @@ msgstr ""
"花了 %.2f 秒来检查强制更新;您可以使用 '--no-show-forced-updates'\n"
"或运行 'git config fetch.showForcedUpdates false' 以避免此项检查\n"
-#: builtin/fetch.c:1107
+#: builtin/fetch.c:1112
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s 未发送所有必需的对象\n"
-#: builtin/fetch.c:1136
+#: builtin/fetch.c:1141
#, c-format
msgid "rejected %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr "拒绝 %s 因为浅克隆的根不允许被更新"
-#: builtin/fetch.c:1226 builtin/fetch.c:1374
+#: builtin/fetch.c:1231 builtin/fetch.c:1379
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "来自 %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1247
+#: builtin/fetch.c:1252
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -15145,69 +15146,69 @@ msgstr ""
" 'git remote prune %s' 来删除旧的、有冲突的分支"
# 译者:注意保持前导空格
-#: builtin/fetch.c:1344
+#: builtin/fetch.c:1349
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s 将成为悬空状态)"
# 译者:注意保持前导空格
-#: builtin/fetch.c:1345
+#: builtin/fetch.c:1350
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s 已成为悬空状态)"
-#: builtin/fetch.c:1377
+#: builtin/fetch.c:1382
msgid "[deleted]"
msgstr "[已删除]"
-#: builtin/fetch.c:1378 builtin/remote.c:1128
+#: builtin/fetch.c:1383 builtin/remote.c:1128
msgid "(none)"
msgstr "(无)"
-#: builtin/fetch.c:1400
+#: builtin/fetch.c:1405
#, c-format
msgid "refusing to fetch into branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "拒绝获取于 '%2$s' 检出的分支 '%1$s'"
-#: builtin/fetch.c:1420
+#: builtin/fetch.c:1425
#, c-format
msgid "option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "选项 \"%s\" 的值 \"%s\" 对于 %s 是无效的"
-#: builtin/fetch.c:1423
+#: builtin/fetch.c:1428
#, c-format
msgid "option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "选项 \"%s\" 为 %s 所忽略\n"
-#: builtin/fetch.c:1450
+#: builtin/fetch.c:1455
#, c-format
msgid "the object %s does not exist"
msgstr "对象 '%s' 不存在"
-#: builtin/fetch.c:1638
+#: builtin/fetch.c:1643
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr "检测到多分支,和 --set-upstream 不兼容"
-#: builtin/fetch.c:1650
+#: builtin/fetch.c:1655
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to '%s' from '%s' when it does not point to "
"any branch."
msgstr "无法在不指向任何分支时将 HEAD 的上游从 '%s' 设置为 '%s'。"
-#: builtin/fetch.c:1663
+#: builtin/fetch.c:1668
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "没有为一个远程跟踪分支设置上游"
-#: builtin/fetch.c:1665
+#: builtin/fetch.c:1670
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "没有为一个远程标签设置上游"
-#: builtin/fetch.c:1667
+#: builtin/fetch.c:1672
msgid "unknown branch type"
msgstr "未知的分支类型"
-#: builtin/fetch.c:1669
+#: builtin/fetch.c:1674
msgid ""
"no source branch found;\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option"
@@ -15215,79 +15216,79 @@ msgstr ""
"未发现源分支;\n"
"您需要使用 --set-upstream 选项指定一个分支"
-#: builtin/fetch.c:1799 builtin/fetch.c:1862
+#: builtin/fetch.c:1804 builtin/fetch.c:1867
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "正在获取 %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1809 builtin/fetch.c:1864
+#: builtin/fetch.c:1814 builtin/fetch.c:1869
#, c-format
msgid "could not fetch %s"
msgstr "不能获取 %s"
-#: builtin/fetch.c:1821
+#: builtin/fetch.c:1826
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "无法获取 '%s'(退出码:%d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1925
+#: builtin/fetch.c:1930
msgid ""
"no remote repository specified; please specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched"
msgstr "未指定远程仓库;请指定一个用于获取新版本的 URL 或远程仓库名"
-#: builtin/fetch.c:1961
+#: builtin/fetch.c:1966
msgid "you need to specify a tag name"
msgstr "您需要指定一个标签名称"
-#: builtin/fetch.c:2027
+#: builtin/fetch.c:2032
msgid "--negotiate-only needs one or more --negotiate-tip=*"
msgstr "--negotiate-only 需要一个或多个 --negotiate-tip=*"
-#: builtin/fetch.c:2031
+#: builtin/fetch.c:2036
msgid "negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "--deepen 不支持负数深度"
-#: builtin/fetch.c:2040
+#: builtin/fetch.c:2045
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "对于一个完整的仓库,参数 --unshallow 没有意义"
-#: builtin/fetch.c:2057
+#: builtin/fetch.c:2062
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "fetch --all 不能带一个仓库参数"
-#: builtin/fetch.c:2059
+#: builtin/fetch.c:2064
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "fetch --all 带引用规格没有任何意义"
-#: builtin/fetch.c:2068
+#: builtin/fetch.c:2073
#, c-format
msgid "no such remote or remote group: %s"
msgstr "没有这样的远程或远程组:%s"
-#: builtin/fetch.c:2076
+#: builtin/fetch.c:2081
msgid "fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "获取组并指定引用规格没有意义"
-#: builtin/fetch.c:2092
+#: builtin/fetch.c:2097
msgid "must supply remote when using --negotiate-only"
msgstr "在使用 --negotiate-only 时必须提供远程仓库"
-#: builtin/fetch.c:2097
+#: builtin/fetch.c:2102
msgid "protocol does not support --negotiate-only, exiting"
msgstr "协议不支持 --negotiate-only,退出"
-#: builtin/fetch.c:2116
+#: builtin/fetch.c:2121
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
msgstr "只可以将 --filter 用于在 extensions.partialclone 中配置的远程仓库"
-#: builtin/fetch.c:2120
+#: builtin/fetch.c:2125
msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
msgstr "--atomic 仅在从一个远程仓库获取的时候可用"
-#: builtin/fetch.c:2124
+#: builtin/fetch.c:2129
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr "--stdin 仅在从一个远程仓库获取的时候可用"