summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/sv.po562
1 files changed, 296 insertions, 266 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index ad663f3..06a586a 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.26.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-06 14:25+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-03-09 20:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-11 15:26+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-17 18:30+0100\n"
"Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
@@ -210,8 +210,8 @@ msgstr "köad"
msgid "unstaged"
msgstr "ej köad"
-#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2197
-#: builtin/am.c:2200 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
+#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2254 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:189 builtin/submodule--helper.c:409
#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
@@ -1307,7 +1307,7 @@ msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] "%d rad applicerade efter att ha rättat fel i blanksteg."
msgstr[1] "%d rader applicerade efter att ha rättat fel i blanksteg."
-#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:406
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil"
@@ -1319,7 +1319,7 @@ msgstr "tillämpa inte ändringar som motsvarar given sökväg"
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "tillämpa ändringar som motsvarar given sökväg"
-#: apply.c:4973 builtin/am.c:2206
+#: apply.c:4973 builtin/am.c:2260
msgid "num"
msgstr "antal"
@@ -1383,7 +1383,7 @@ msgstr "sökvägar avdelas med NUL-tecken"
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "se till att åtminstone <n> rader sammanhang är lika"
-#: apply.c:5008 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:5008 builtin/am.c:2239 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
#: builtin/pack-objects.c:3457 builtin/rebase.c:1508
msgid "action"
@@ -1427,7 +1427,7 @@ msgstr "tolerera felaktigt detekterade saknade nyradstecken vid filslut"
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "lite inte på antalet linjer i styckehuvuden"
-#: apply.c:5032 builtin/am.c:2194
+#: apply.c:5032 builtin/am.c:2248
msgid "root"
msgstr "rot"
@@ -1454,7 +1454,7 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <arkiv> [--exec <kmd>] --list"
-#: archive.c:372 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:299
+#: archive.c:372 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några filer"
@@ -1911,7 +1911,7 @@ msgstr ""
"som redan finns på fjärren kan du behöva köra \"git fetch\"\n"
"för att hämta den.\n"
"\n"
-"Om du har tänkt sända in en ny lokal gren som skall\n"
+"Om du har tänkt sända in en ny lokal gren som ska\n"
"spåra dess fjärrmotsvarighet kan du använda \"git push -u\"\n"
"för att ställa in uppströmskonfigurationen när du sänder in."
@@ -2026,8 +2026,8 @@ msgstr "index-pack dog"
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "felaktigt färgvärde: %.*s"
-#: commit.c:51 sequencer.c:2719 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
-#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:457
+#: commit.c:51 sequencer.c:2719 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
+#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2014 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "kunde inte tolka %s"
@@ -2150,7 +2150,7 @@ msgstr "ogiltig incheckningsposition. incheckningsgrafen är troligtvis trasig"
msgid "could not find commit %s"
msgstr "kunde inte hitta incheckningen %s"
-#: commit-graph.c:852 builtin/am.c:1287
+#: commit-graph.c:852 builtin/am.c:1292
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "kunde inte tolka incheckningen %s"
@@ -3156,7 +3156,7 @@ msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "ogiltigt värde för --stat: %s"
#: diff.c:4681 diff.c:4686 diff.c:4691 diff.c:4696 diff.c:5209
-#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
+#: parse-options.c:197 parse-options.c:201
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "%s förväntar ett numeriskt värde"
@@ -3735,7 +3735,7 @@ msgstr "kunde inte migrera git-katalog från \"%s\" till \"%s\""
#: editor.c:73
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
-msgstr "tips: Väntar på att textredigeringsprogrammet skall stänga filen...%c"
+msgstr "tips: Väntar på att textredigeringsprogrammet ska stänga filen...%c"
#: entry.c:178
msgid "Filtering content"
@@ -4325,9 +4325,9 @@ msgstr "Kunde inte skapa \"%s.lock\": %s"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "misslyckades läsa cachen"
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1874 builtin/am.c:1908
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1879 builtin/am.c:1913
#: builtin/checkout.c:541 builtin/checkout.c:800 builtin/clone.c:810
-#: builtin/stash.c:264
+#: builtin/stash.c:265
msgid "unable to write new index file"
msgstr "kunde inte skriva ny indexfil"
@@ -4390,7 +4390,7 @@ msgstr "misslyckades skapa symboliska länken \"%s\": %s"
#: merge-recursive.c:995
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
-msgstr "vet inte hur %06o %s \"%s\" skall hanteras"
+msgstr "vet inte hur %06o %s \"%s\" ska hanteras"
#: merge-recursive.c:1191
#, c-format
@@ -4521,32 +4521,32 @@ msgstr "namnbyte"
msgid "renamed"
msgstr "namnbytt"
-#: merge-recursive.c:1606 merge-recursive.c:2530 merge-recursive.c:3175
+#: merge-recursive.c:1577 merge-recursive.c:2472 merge-recursive.c:3117
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Vägrar förlora lortig fil vid \"%s\""
-#: merge-recursive.c:1616
+#: merge-recursive.c:1587
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr "Vägrar förlora ospårad fil vid %s, trots att den är i vägen."
-#: merge-recursive.c:1674
+#: merge-recursive.c:1645
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr "KONFLIKT (namnbyte/tillägg): Namnbyte %s->%s i %s. Lade till %s i %s"
-#: merge-recursive.c:1705
+#: merge-recursive.c:1676
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s är en katalog i %s lägger till som %s istället"
-#: merge-recursive.c:1710
+#: merge-recursive.c:1681
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr "Vägrar förlora ospårad fil vid %s; lägger till som %s istället"
-#: merge-recursive.c:1737
+#: merge-recursive.c:1708
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -4555,28 +4555,28 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbyte \"%s\"->\"%s\" på grenen \"%s\" "
"namnbyte \"%s\"->\"%s\" i \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:1742
+#: merge-recursive.c:1713
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (lämnad olöst)"
-#: merge-recursive.c:1851
+#: merge-recursive.c:1793
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbyte %s->%s i %s. Namnbyte %s->%s i %s"
-#: merge-recursive.c:2114
+#: merge-recursive.c:2056
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
"directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
"getting a majority of the files."
msgstr ""
-"KONFLIKT (namnändrad delad katalog): Osäker på var %s skall placeras då "
+"KONFLIKT (namnändrad delad katalog): Osäker på var %s ska placeras då "
"katalogen %s bytte namn till flera andra kataloger, utan att någon "
"destination fick en majoritet av filerna."
-#: merge-recursive.c:2146
+#: merge-recursive.c:2088
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4585,7 +4585,7 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (implicit nämnändrad kat): Befintlig fil/kat vid %s är i vägen för "
"implicit namnändrad(e) katalog(er) som lägger dit följande sökväg(ar): %s."
-#: merge-recursive.c:2156
+#: merge-recursive.c:2098
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4594,7 +4594,7 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (implicit namnändrad kat): Kan inte koppla mer än en sökväg till "
"%s; implicita katalognamnändringar försökte lägga följande sökvägar där: %s"
-#: merge-recursive.c:2248
+#: merge-recursive.c:2190
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4603,7 +4603,7 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbytt katalog %s->%s i %s. Namnbytt katalog "
"%s->%s i %s"
-#: merge-recursive.c:2493
+#: merge-recursive.c:2435
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4612,52 +4612,52 @@ msgstr ""
"VARNING: Undviker att applicera namnändring %s -> %s på %s, då %s själv har "
"bytt namn."
-#: merge-recursive.c:3019
+#: merge-recursive.c:2961
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "kan inte läsa objektet %s"
-#: merge-recursive.c:3022
+#: merge-recursive.c:2964
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "objektet %s är inte en blob"
-#: merge-recursive.c:3086
+#: merge-recursive.c:3028
msgid "modify"
msgstr "ändra"
-#: merge-recursive.c:3086
+#: merge-recursive.c:3028
msgid "modified"
msgstr "ändrad"
-#: merge-recursive.c:3098
+#: merge-recursive.c:3040
msgid "content"
msgstr "innehåll"
-#: merge-recursive.c:3102
+#: merge-recursive.c:3044
msgid "add/add"
msgstr "tillägg/tillägg"
-#: merge-recursive.c:3125
+#: merge-recursive.c:3067
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Hoppade över %s (sammanslagen samma som befintlig)"
-#: merge-recursive.c:3147 git-submodule.sh:1003
+#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:1003
msgid "submodule"
msgstr "undermodul"
-#: merge-recursive.c:3148
+#: merge-recursive.c:3090
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "KONFLIKT (%s): Sammanslagningskonflikt i %s"
-#: merge-recursive.c:3178
+#: merge-recursive.c:3120
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Lägger till som %s istället"
-#: merge-recursive.c:3261
+#: merge-recursive.c:3203
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4666,7 +4666,7 @@ msgstr ""
"Uppdaterad sökväg: %s lade till %s inuti en katalog som bytte namn i %s; "
"flyttar den till %s."
-#: merge-recursive.c:3264
+#: merge-recursive.c:3206
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4675,7 +4675,7 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (filplacering): %s lade till %s inuti en katalog som bytte namn i "
"%s, föreslår att den bör flyttas till%s."
-#: merge-recursive.c:3268
+#: merge-recursive.c:3210
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4684,7 +4684,7 @@ msgstr ""
"Uppdaterad sökväg: %s bytte namn till %s i %s, inuti en katalog som bytte "
"namn i %s; flyttar den till %s."
-#: merge-recursive.c:3271
+#: merge-recursive.c:3213
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4693,60 +4693,60 @@ msgstr ""
"KONFLIKT (filplacering): %s bytte namn till %s i %s, inuti en katalog som "
"bytte namn i %s; flyttar den till %s."
-#: merge-recursive.c:3385
+#: merge-recursive.c:3327
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Tar bort %s"
-#: merge-recursive.c:3408
+#: merge-recursive.c:3350
msgid "file/directory"
msgstr "fil/katalog"
-#: merge-recursive.c:3413
+#: merge-recursive.c:3355
msgid "directory/file"
msgstr "katalog/fil"
-#: merge-recursive.c:3420
+#: merge-recursive.c:3362
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"KONFLIKT (%s): Det finns en katalog med namnet %s i %s. Lägger till %s som %s"
-#: merge-recursive.c:3429
+#: merge-recursive.c:3371
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Lägger till %s"
-#: merge-recursive.c:3438
+#: merge-recursive.c:3380
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "KONFLIKT (tillägg/tillägg): Sammanslagningskonflikt i %s"
-#: merge-recursive.c:3482
+#: merge-recursive.c:3424
msgid "Already up to date!"
msgstr "Redan à jour!"
-#: merge-recursive.c:3491
+#: merge-recursive.c:3433
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "sammanslagning av träden %s och %s misslyckades"
-#: merge-recursive.c:3595
+#: merge-recursive.c:3537
msgid "Merging:"
msgstr "Slår ihop:"
-#: merge-recursive.c:3608
+#: merge-recursive.c:3550
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "hittade %u gemensam förfader:"
msgstr[1] "hittade %u gemensamma förfäder:"
-#: merge-recursive.c:3658
+#: merge-recursive.c:3600
msgid "merge returned no commit"
msgstr "sammanslagningen returnerade ingen incheckning"
-#: merge-recursive.c:3717
+#: merge-recursive.c:3659
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4756,12 +4756,12 @@ msgstr ""
"sammanslagning:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3814
+#: merge-recursive.c:3756
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Kunde inte tolka objektet \"%s\""
-#: merge-recursive.c:3832 builtin/merge.c:697 builtin/merge.c:877
+#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:697 builtin/merge.c:877
msgid "Unable to write index."
msgstr "Kunde inte skriva indexet."
@@ -5033,7 +5033,7 @@ msgstr "%s är inkompatibel med %s"
msgid "%s : incompatible with something else"
msgstr "%s: inkompatibelt med något annat"
-#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:319
+#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:317
#, c-format
msgid "%s takes no value"
msgstr "%s tar inget värde"
@@ -5043,41 +5043,41 @@ msgstr "%s tar inget värde"
msgid "%s isn't available"
msgstr "%s är inte tillgängligt"
-#: parse-options.c:219
+#: parse-options.c:217
#, c-format
msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
msgstr "%s förväntar ett icke-negativt heltalsvärde, med valfritt k/m/g-suffix"
-#: parse-options.c:388
+#: parse-options.c:386
#, c-format
msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
msgstr "tvetydig flagga: %s (kan vara --%s%s eller --%s%s)"
-#: parse-options.c:422 parse-options.c:430
+#: parse-options.c:420 parse-options.c:428
#, c-format
msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
msgstr "menade du \"--%s\" (med två bindestreck)?"
-#: parse-options.c:859
+#: parse-options.c:857
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "okänd flagga \"%s\""
-#: parse-options.c:861
+#: parse-options.c:859
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "okänd flagga \"%c\""
-#: parse-options.c:863
+#: parse-options.c:861
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "okänd icke-ascii-flagga i strängen: \"%s\""
-#: parse-options.c:887
+#: parse-options.c:885
msgid "..."
msgstr "..."
-#: parse-options.c:906
+#: parse-options.c:904
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "användning: %s"
@@ -5085,21 +5085,21 @@ msgstr "användning: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:912
+#: parse-options.c:910
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " eller: %s"
-#: parse-options.c:915
+#: parse-options.c:913
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:954
+#: parse-options.c:952
msgid "-NUM"
msgstr "-TAL"
-#: parse-options.c:968
+#: parse-options.c:966
#, c-format
msgid "alias of --%s"
msgstr "alias för --%s"
@@ -5423,7 +5423,7 @@ msgstr "osorterade köposter för \"%s\""
#: submodule.c:1619 builtin/add.c:532 builtin/check-ignore.c:181
#: builtin/checkout.c:470 builtin/checkout.c:656 builtin/clean.c:967
#: builtin/commit.c:367 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:485
-#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:271
+#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:290
#: builtin/submodule--helper.c:332
msgid "index file corrupt"
msgstr "indexfilen trasig"
@@ -5707,7 +5707,7 @@ msgstr "oväntat objekt-id vid skrivning \"%s\""
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "kunde inte skriva till \"%s\""
-#: refs.c:860 strbuf.c:1155 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
+#: refs.c:860 strbuf.c:1155 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:719
#: builtin/rebase.c:1029
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
@@ -6488,7 +6488,7 @@ msgstr "felaktigt incheckningsmeddelandestädningsläge \"%s\""
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "kunde inte ta bort \"%s\""
-#: sequencer.c:315 builtin/rebase.c:785 builtin/rebase.c:1750 builtin/rm.c:369
+#: sequencer.c:315 builtin/rebase.c:785 builtin/rebase.c:1750 builtin/rm.c:385
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "kunde inte ta bort \"%s\""
@@ -6545,7 +6545,7 @@ msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "misslyckades färdigställa \"%s\""
#: sequencer.c:440 sequencer.c:1613 sequencer.c:2726 sequencer.c:3167
-#: sequencer.c:3276 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:787 builtin/merge.c:1120
+#: sequencer.c:3276 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:787 builtin/merge.c:1120
#: builtin/rebase.c:593
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
@@ -6596,8 +6596,8 @@ msgstr "ingen nyckel i \"%.*s\""
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "kan inte ta bort citering av värdet \"%s\""
-#: sequencer.c:794 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
-#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1117 builtin/rebase.c:1072
+#: sequencer.c:794 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:710
+#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1117 builtin/rebase.c:1072
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för läsning"
@@ -6648,11 +6648,11 @@ msgid ""
" git rebase --continue\n"
msgstr ""
"du har köade ändringar i din arbetskatalog.\n"
-"Om ändringarna skall läggas in i föregående incheckning, kör:\n"
+"Om ändringarna ska läggas in i föregående incheckning, kör:\n"
"\n"
" git commit --amend %s\n"
"\n"
-"Om de skall checkas in i en egen incheckning, kör:\n"
+"Om de ska checkas in i en egen incheckning, kör:\n"
"\n"
" git commit %s\n"
"\n"
@@ -6753,7 +6753,7 @@ msgstr "kunde inte tolka HEAD:s incheckning"
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "kunde inte tolka incheckningens författare"
-#: sequencer.c:1353 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:687
+#: sequencer.c:1353 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:687
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "git write-tree misslyckades skriva ett träd"
@@ -6762,7 +6762,7 @@ msgstr "git write-tree misslyckades skriva ett träd"
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande från \"%s\""
-#: sequencer.c:1413 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1673 builtin/merge.c:886
+#: sequencer.c:1413 builtin/am.c:1588 builtin/commit.c:1673 builtin/merge.c:886
#: builtin/merge.c:911
msgid "failed to write commit object"
msgstr "kunde inte skriva incheckningsobjekt"
@@ -8738,7 +8738,11 @@ msgstr "felaktigt portnummer"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "felaktigt \"..\"-sökvägssegment"
-#: worktree.c:259 builtin/am.c:2084
+#: walker.c:170
+msgid "Fetching objects"
+msgstr "Hämtar objekt"
+
+#: worktree.c:259 builtin/am.c:2099
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "misslyckades läsa \"%s\""
@@ -8824,12 +8828,12 @@ msgstr "Ändringar ej i incheckningskön:"
#: wt-status.c:238
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
-" (använd \"git add <fil>...\" för att uppdatera vad som skall checkas in)"
+" (använd \"git add <fil>...\" för att uppdatera vad som ska checkas in)"
#: wt-status.c:240
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
-" (använd \"git add/rm <fil>...\" för att uppdatera vad som skall checkas in)"
+" (använd \"git add/rm <fil>...\" för att uppdatera vad som ska checkas in)"
#: wt-status.c:241
msgid ""
@@ -8847,7 +8851,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
-" (använd \"git %s <fil>...\" för att ta med i det som skall checkas in)"
+" (använd \"git %s <fil>...\" för att ta med i det som ska checkas in)"
#: wt-status.c:268
msgid "both deleted:"
@@ -9368,7 +9372,7 @@ msgstr "Följande sökvägar ignoreras av en av dina .gitignore-filer:\n"
#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:203 builtin/push.c:548
-#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "testkörning"
@@ -9504,12 +9508,12 @@ msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "--chmod-parametern \"%s\" måste antingen vara -x eller +x"
#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1675 builtin/commit.c:354
-#: builtin/reset.c:327
+#: builtin/reset.c:327 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1509
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr "--pathspec-from-file är inkompatibelt med sökvägsangivelsesparametrar"
#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1687 builtin/commit.c:360
-#: builtin/reset.c:333
+#: builtin/reset.c:333 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1515
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "--pathspec-file-nul kräver --pathspec-from-file"
@@ -9528,109 +9532,109 @@ msgstr ""
"Slå av detta meddelande genom att köra\n"
"\"git config advice.addEmptyPathspec false\""
-#: builtin/am.c:347
+#: builtin/am.c:352
msgid "could not parse author script"
msgstr "kunde inte tolka författarskript"
-#: builtin/am.c:431
+#: builtin/am.c:436
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "\"%s\" togs bort av kroken applypatch-msg"
-#: builtin/am.c:473
+#: builtin/am.c:478
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Felaktig indatarad: \"%s\"."
-#: builtin/am.c:511
+#: builtin/am.c:516
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Misslyckades kopiera anteckningar från \"%s\" till \"%s\""
-#: builtin/am.c:537
+#: builtin/am.c:542
msgid "fseek failed"
msgstr "\"fseek\" misslyckades"
-#: builtin/am.c:725
+#: builtin/am.c:730
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "kunde inte tolka patchen \"%s\""
-#: builtin/am.c:790
+#: builtin/am.c:795
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr "Endast en StGIT-patchserie kan tillämpas åt gången"
-#: builtin/am.c:838
+#: builtin/am.c:843
msgid "invalid timestamp"
msgstr "ogiltig tidsstämpel"
-#: builtin/am.c:843 builtin/am.c:855
+#: builtin/am.c:848 builtin/am.c:860
msgid "invalid Date line"
msgstr "ogiltig \"Date\"-rad"
-#: builtin/am.c:850
+#: builtin/am.c:855
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "ogiltig tidszons-offset"
-#: builtin/am.c:943
+#: builtin/am.c:948
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Misslyckades detektera patchformat."
-#: builtin/am.c:948 builtin/clone.c:409
+#: builtin/am.c:953 builtin/clone.c:409
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "misslyckades skapa katalogen \"%s\""
-#: builtin/am.c:953
+#: builtin/am.c:958
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Misslyckades dela patchar."
-#: builtin/am.c:1084
+#: builtin/am.c:1089
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "När du har löst problemet, kör \"%s --continue\"."
-#: builtin/am.c:1085
+#: builtin/am.c:1090
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Om du hellre vill hoppa över patchen, kör \"%s --skip\" i stället."
-#: builtin/am.c:1086
+#: builtin/am.c:1091
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr ""
"För att återgå till ursprunglig gren och sluta patcha, kör \"%s --abort\"."
-#: builtin/am.c:1169
+#: builtin/am.c:1174
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Patch sänd med format=flowed; blanksteg på slut av rader kan ha tappats."
-#: builtin/am.c:1197
+#: builtin/am.c:1202
msgid "Patch is empty."
msgstr "Patchen är tom."
-#: builtin/am.c:1262
+#: builtin/am.c:1267
#, c-format
msgid "missing author line in commit %s"
msgstr "saknad \"author\"-rad i incheckningen %s"
-#: builtin/am.c:1265
+#: builtin/am.c:1270
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "ogiltig ident-rad: %.*s"
-#: builtin/am.c:1484
+#: builtin/am.c:1489
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"Arkivet saknar objekt som behövs för att falla tillbaka på 3-"
"vägssammanslagning."
-#: builtin/am.c:1486
+#: builtin/am.c:1491
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Använder indexinfo för att återskapa ett basträd..."
-#: builtin/am.c:1505
+#: builtin/am.c:1510
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -9638,25 +9642,25 @@ msgstr ""
"Har du handredigerat din patch?\n"
"Den kan inte tillämpas på blobbar som antecknats i dess index."
-#: builtin/am.c:1511
+#: builtin/am.c:1516
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr ""
"Faller tillbaka på att patcha grundversionen och trevägssammanslagning..."
-#: builtin/am.c:1537
+#: builtin/am.c:1542
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Misslyckades slå ihop ändringarna."
-#: builtin/am.c:1569
+#: builtin/am.c:1574
msgid "applying to an empty history"
msgstr "tillämpar på en tom historik"
-#: builtin/am.c:1616 builtin/am.c:1620
+#: builtin/am.c:1621 builtin/am.c:1625
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "kan inte återuppta: %s finns inte."
-#: builtin/am.c:1638
+#: builtin/am.c:1643
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Incheckningskroppen är:"
@@ -9664,40 +9668,41 @@ msgstr "Incheckningskroppen är:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1648
+#: builtin/am.c:1653
#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr "Tillämpa? Y=ja/N=nej/E=redigera/V=visa patch/A=godta alla: "
-#: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:398
+#: builtin/am.c:1700 builtin/commit.c:398
msgid "unable to write index file"
msgstr "kan inte skriva indexfil"
-#: builtin/am.c:1699
+#: builtin/am.c:1704
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr "Smutsigt index: kan inte tillämpa patchar (smutsiga: %s)"
-#: builtin/am.c:1739 builtin/am.c:1807
+#: builtin/am.c:1744 builtin/am.c:1812
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Tillämpar: %.*s"
-#: builtin/am.c:1756
+#: builtin/am.c:1761
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Inga ändringar -- Patchen har redan tillämpats."
-#: builtin/am.c:1762
+#: builtin/am.c:1767
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Patch misslyckades på %s %.*s"
-#: builtin/am.c:1766
-msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
+#: builtin/am.c:1771
+msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
msgstr ""
-"Använd \"git am --show-current-patch\" för att se patchen som misslyckades"
+"Använd \"git am --show-current-patch=diff\" för att se patchen som "
+"misslyckades"
-#: builtin/am.c:1810
+#: builtin/am.c:1815
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -9707,7 +9712,7 @@ msgstr ""
"Om det inte är något kvar att köa kan det hända att något annat redan\n"
"introducerat samma ändringar; kanske du bör hoppa över patchen."
-#: builtin/am.c:1817
+#: builtin/am.c:1822
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -9719,17 +9724,17 @@ msgstr ""
"lösta.\n"
"Du kan köra \"git rm\" för att godta \"borttagen av dem\" för den."
-#: builtin/am.c:1924 builtin/am.c:1928 builtin/am.c:1940 builtin/reset.c:346
+#: builtin/am.c:1929 builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1945 builtin/reset.c:346
#: builtin/reset.c:354
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "Kan inte tolka objektet \"%s\"."
-#: builtin/am.c:1976
+#: builtin/am.c:1981
msgid "failed to clean index"
msgstr "misslyckades städa upp indexet"
-#: builtin/am.c:2020
+#: builtin/am.c:2025
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -9737,75 +9742,85 @@ msgstr ""
"Du verkar ha flyttat HEAD sedan \"am\" sist misslyckades.\n"
"Återställer inte till ORIG_HEAD"
-#: builtin/am.c:2117
+#: builtin/am.c:2132
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Felaktigt värde för --patch-format: %s"
-#: builtin/am.c:2153
+#: builtin/am.c:2172
+#, c-format
+msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
+msgstr "Felaktigt värde för --show-current-patch: %s"
+
+#: builtin/am.c:2176
+#, c-format
+msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
+msgstr "--show-current-patch=%s är inkompatibelt med --show-current-patch=%s"
+
+#: builtin/am.c:2207
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [<flaggor>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
-#: builtin/am.c:2154
+#: builtin/am.c:2208
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [<flaggor>] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2160
+#: builtin/am.c:2214
msgid "run interactively"
msgstr "kör interaktivt"
-#: builtin/am.c:2162
+#: builtin/am.c:2216
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "historisk flagga -- no-op"
-#: builtin/am.c:2164
+#: builtin/am.c:2218
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "tillåt falla tillbaka på trevägssammanslagning om nödvändigt"
-#: builtin/am.c:2165 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:811
+#: builtin/am.c:2219 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:812
msgid "be quiet"
msgstr "var tyst"
-#: builtin/am.c:2167
+#: builtin/am.c:2221
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "lägg till \"Signed-off-by\"-rad i incheckningsmeddelandet"
-#: builtin/am.c:2170
+#: builtin/am.c:2224
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "koda om till utf8 (standard)"
-#: builtin/am.c:2172
+#: builtin/am.c:2226
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "sänd flaggan -k till git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2174
+#: builtin/am.c:2228
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "sänd flaggan -b till git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2230
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "sänd flaggan -m till git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2178
+#: builtin/am.c:2232
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr "sänd flaggan --keep-cr till git-mailsplit för mbox-formatet"
-#: builtin/am.c:2181
+#: builtin/am.c:2235
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr "sänd inte flaggan --keep-cr till git-mailsplit oberoende av am.keepcr"
-#: builtin/am.c:2184
+#: builtin/am.c:2238
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "ta bort allting före en saxlinje"
-#: builtin/am.c:2186 builtin/am.c:2189 builtin/am.c:2192 builtin/am.c:2195
-#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
-#: builtin/am.c:2213
+#: builtin/am.c:2240 builtin/am.c:2243 builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255 builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261
+#: builtin/am.c:2267
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "sänd det genom git-apply"
-#: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1391 builtin/fmt-merge-msg.c:670
+#: builtin/am.c:2257 builtin/commit.c:1391 builtin/fmt-merge-msg.c:670
#: builtin/fmt-merge-msg.c:673 builtin/grep.c:871 builtin/merge.c:250
#: builtin/pull.c:140 builtin/pull.c:199 builtin/rebase.c:1505
#: builtin/repack.c:315 builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:321
@@ -9814,66 +9829,66 @@ msgstr "sänd det genom git-apply"
msgid "n"
msgstr "n"
-#: builtin/am.c:2209 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/am.c:2263 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "format"
-#: builtin/am.c:2210
+#: builtin/am.c:2264
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "format för patch(ar)"
-#: builtin/am.c:2216
+#: builtin/am.c:2270
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "överstyr felmeddelanden när patchfel uppstår"
-#: builtin/am.c:2218
+#: builtin/am.c:2272
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "fortsätt applicera patchar efter att ha löst en konflikt"
-#: builtin/am.c:2221
+#: builtin/am.c:2275
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "synonymer till --continue"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2278
msgid "skip the current patch"
msgstr "hoppa över den aktuella grenen"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2281
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr "återställ originalgrenen och avbryt patchningen."
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2284
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr "avbryt patchningen men behåll HEAD där det är."
-#: builtin/am.c:2233
-msgid "show the patch being applied."
-msgstr "visa patchen som tillämpas."
+#: builtin/am.c:2288
+msgid "show the patch being applied"
+msgstr "visa patchen som tillämpas"
-#: builtin/am.c:2237
+#: builtin/am.c:2293
msgid "lie about committer date"
msgstr "ljug om incheckningsdatum"
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2295
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "använd nuvarande tidsstämpel för författardatum"
-#: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1512
+#: builtin/am.c:2297 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1512
#: builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:174 builtin/rebase.c:517
#: builtin/rebase.c:1556 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
msgid "key-id"
msgstr "nyckel-id"
-#: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:518 builtin/rebase.c:1557
+#: builtin/am.c:2298 builtin/rebase.c:518 builtin/rebase.c:1557
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "GPG-signera incheckningar"
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2301
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(används internt av git-rebase)"
-#: builtin/am.c:2263
+#: builtin/am.c:2319
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -9881,16 +9896,16 @@ msgstr ""
"Flaggan -b/--binary har varit utan funktion länge, och\n"
"kommer tas bort. Vi ber dig att inte använda den längre."
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2326
msgid "failed to read the index"
msgstr "misslyckades läsa indexet"
-#: builtin/am.c:2285
+#: builtin/am.c:2341
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr "tidigare rebase-katalog %s finns fortfarande, men mbox angavs."
-#: builtin/am.c:2309
+#: builtin/am.c:2365
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -9899,11 +9914,11 @@ msgstr ""
"Kvarbliven katalog %s hittades.\n"
"Använd \"git am --abort\" för att ta bort den."
-#: builtin/am.c:2315
+#: builtin/am.c:2371
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "Lösningsoperation pågår inte, vi återupptar inte."
-#: builtin/am.c:2325
+#: builtin/am.c:2381
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "interaktivt läge kräver patchar på kommandoraden"
@@ -11318,7 +11333,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git checkout --track origin/<namn>\n"
"\n"
-"Om du alltid vill att utcheckningar med tvetydiga <namn> skall\n"
+"Om du alltid vill att utcheckningar med tvetydiga <namn> ska\n"
"föredra en fjärr, t.ex fjärren \"origin\" kan du ställa in\n"
"checkout.defaultRemote=origin i din konfiguration."
@@ -11539,7 +11554,7 @@ msgstr "git checkout: --detach tar inte en sökväg som argument \"%s\""
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "--pathspec-from-file är inkompatibelt med --detach"
-#: builtin/checkout.c:1681 builtin/reset.c:324
+#: builtin/checkout.c:1681 builtin/reset.c:324 builtin/stash.c:1506
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "--pathspec-from-file är inkompatibelt med --patch"
@@ -12218,7 +12233,7 @@ msgid "id of a parent commit object"
msgstr "id på ett förälderincheckningsobjekt"
#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:271
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1472
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1477
#: builtin/tag.c:412
msgid "message"
msgstr "meddelande"
@@ -12810,7 +12825,7 @@ msgstr "kat"
#: builtin/commit-graph.c:69 builtin/commit-graph.c:126
#: builtin/commit-graph.c:211
msgid "The object directory to store the graph"
-msgstr "Objektkatalogen där grafen skall lagras"
+msgstr "Objektkatalogen där grafen ska lagras"
#: builtin/commit-graph.c:71
msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
@@ -13914,7 +13929,7 @@ msgid ""
"remote name from which new revisions should be fetched."
msgstr ""
"Inget fjärrarkiv angavs. Ange antingen en URL eller namnet på ett\n"
-"fjärrarkiv som nya incheckningar skall hämtas från."
+"fjärrarkiv som nya incheckningar ska hämtas från."
#: builtin/fetch.c:1730
msgid "You need to specify a tag name."
@@ -15185,7 +15200,7 @@ msgstr "behörigheter"
#: builtin/init-db.c:492
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
-msgstr "ange att git-arkivet skall delas bland flera användare"
+msgstr "ange att git-arkivet ska delas bland flera användare"
#: builtin/init-db.c:529 builtin/init-db.c:534
#, c-format
@@ -15229,7 +15244,7 @@ msgstr "ta bort tomma släprader"
#: builtin/interpret-trailers.c:99
msgid "where to place the new trailer"
-msgstr "var nya släprader skall placeras"
+msgstr "var nya släprader ska placeras"
#: builtin/interpret-trailers.c:101
msgid "action if trailer already exists"
@@ -15623,7 +15638,7 @@ msgstr "kan inte använda --check"
#: builtin/log.c:1854
msgid "standard output, or directory, which one?"
-msgstr "standard ut, eller katalog, vilken skall det vara?"
+msgstr "standard ut, eller katalog, vilken ska det vara?"
#: builtin/log.c:1958
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
@@ -16963,7 +16978,7 @@ msgstr "anteckningar-ref"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "använd anteckningar från <anteckningsref>"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1610
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1643
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "okänt underkommando: %s"
@@ -17212,7 +17227,7 @@ msgstr "skriv paket på standard ut"
#: builtin/pack-objects.c:3425
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
-msgstr "inkludera taggobjekt som refererar objekt som skall packas"
+msgstr "inkludera taggobjekt som refererar objekt som ska packas"
#: builtin/pack-objects.c:3427
msgid "keep unreachable objects"
@@ -17291,7 +17306,7 @@ msgstr "pack.deltaCacheLimit är för högt, påtvingar %d"
#: builtin/pack-objects.c:3551
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
-"--max-pack-size kan inte användas för att bygga ett paket som skall överföras"
+"--max-pack-size kan inte användas för att bygga ett paket som ska överföras"
#: builtin/pack-objects.c:3553
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
@@ -17639,7 +17654,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Du sänder till fjärren \"%s\", som inte är uppströms för den\n"
"aktuella grenen \"%s\", utan att tala om för mig vad som\n"
-"skall sändas för att uppdatera fjärrgrenen."
+"ska sändas för att uppdatera fjärrgrenen."
#: builtin/push.c:270
msgid ""
@@ -18336,10 +18351,6 @@ msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr ""
"(AVRÅDS) försök återskapa sammanslagningar istället för att ignorera dem"
-#: builtin/rebase.c:1546
-msgid "{drop,keep,ask}"
-msgstr "{drop,keep,ask}"
-
#: builtin/rebase.c:1547
msgid "how to handle commits that become empty"
msgstr "hur incheckningar som blir tomma ska hanteras"
@@ -19721,8 +19732,8 @@ msgstr "HEAD är nu på %s"
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Kan inte utföra en %s återställning mitt i en sammanslagning."
-#: builtin/reset.c:294 builtin/stash.c:519 builtin/stash.c:594
-#: builtin/stash.c:618
+#: builtin/reset.c:294 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:595
+#: builtin/stash.c:619
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "var tyst, rapportera endast fel"
@@ -19983,37 +19994,41 @@ msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "följande fil har lokala ändringar:"
msgstr[1] "följande filer har lokala ändringar:"
-#: builtin/rm.c:242
+#: builtin/rm.c:243
msgid "do not list removed files"
msgstr "lista inte borttagna filer"
-#: builtin/rm.c:243
+#: builtin/rm.c:244
msgid "only remove from the index"
msgstr "ta bara bort från indexet"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:245
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "överstyr àjour-testet"
-#: builtin/rm.c:245
+#: builtin/rm.c:246
msgid "allow recursive removal"
msgstr "tillåt rekursiv borttagning"
-#: builtin/rm.c:247
+#: builtin/rm.c:248
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr "avsluta med nollstatus även om inget träffades"
-#: builtin/rm.c:289
+#: builtin/rm.c:282
+msgid "No pathspec was given. Which files should I remove?"
+msgstr "Ingen sökvägsangivelse gavs. Vilka filer ska jag ta bort?"
+
+#: builtin/rm.c:305
msgid "please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"löa dina ändringar i .gitmodules eller använd \"stash\" för att fortsätta"
-#: builtin/rm.c:307
+#: builtin/rm.c:323
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "tar inte bort \"%s\" rekursivt utan -r"
-#: builtin/rm.c:346
+#: builtin/rm.c:362
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: kan inte ta bort %s"
@@ -20330,15 +20345,15 @@ msgstr "inaktivera gles utcheckning"
msgid "error while refreshing working directory"
msgstr "fel vid uppdatering av arbetskatalog"
-#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
+#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:38
msgid "git stash list [<options>]"
msgstr "git stash list [<flaggor>]"
-#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
+#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:43
msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
msgstr "git stash show [<flaggor>] [<stash>]"
-#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
+#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:48
msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
@@ -20346,25 +20361,27 @@ msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
-#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
+#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:63
msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
msgstr "git stash branch <grennamn> [<stash>]"
-#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
+#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:68
msgid "git stash clear"
msgstr "git stash clear"
-#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
+#: builtin/stash.c:28
msgid ""
"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
+" [--pathspec-from-file=<file> [--pathspec-file-nul]]\n"
" [--] [<pathspec>...]]"
msgstr ""
"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <meddelande>]\n"
+" [--pathspec-from-file=<fil> [--pathspec-file-nul]]\n"
" [--] [<sökväg>...]]"
-#: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
+#: builtin/stash.c:32 builtin/stash.c:85
msgid ""
"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
@@ -20372,186 +20389,196 @@ msgstr ""
"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<meddelande>]"
-#: builtin/stash.c:52
+#: builtin/stash.c:53
msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
-#: builtin/stash.c:57
+#: builtin/stash.c:58
msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
-#: builtin/stash.c:72
+#: builtin/stash.c:73
msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
msgstr "git stash store [-m|--message <meddelande>] [-q|--quiet] <incheckning>"
-#: builtin/stash.c:127
+#: builtin/stash.c:78
+msgid ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
+" [--] [<pathspec>...]]"
+msgstr ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <meddelande>]\n"
+" [--] [<sökväg>...]]"
+
+#: builtin/stash.c:128
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash-like commit"
msgstr "\"%s\" är inte en \"stash\"-liknande incheckning"
-#: builtin/stash.c:147
+#: builtin/stash.c:148
#, c-format
msgid "Too many revisions specified:%s"
msgstr "För många revisioner angivna:%s"
-#: builtin/stash.c:161 git-legacy-stash.sh:549
+#: builtin/stash.c:162 git-legacy-stash.sh:549
msgid "No stash entries found."
msgstr "Inga \"stash\"-poster hittades."
-#: builtin/stash.c:175
+#: builtin/stash.c:176
#, c-format
msgid "%s is not a valid reference"
msgstr "%s är inte en giltigt referens"
-#: builtin/stash.c:224 git-legacy-stash.sh:75
+#: builtin/stash.c:225 git-legacy-stash.sh:75
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr "\"git stash clear\" med parametrar har inte implementerats"
-#: builtin/stash.c:403
+#: builtin/stash.c:404
msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "kan inte tillämpa en \"stash\" mitt i en sammanslagning"
-#: builtin/stash.c:414
+#: builtin/stash.c:415
#, c-format
msgid "could not generate diff %s^!."
msgstr "kunde inte skapa diff %s^!."
-#: builtin/stash.c:421
+#: builtin/stash.c:422
msgid "conflicts in index.Try without --index."
msgstr "konflikter i indexet. Testa utan --index."
-#: builtin/stash.c:427
+#: builtin/stash.c:428
msgid "could not save index tree"
msgstr "kunde inte spara indexträd"
-#: builtin/stash.c:436
+#: builtin/stash.c:437
msgid "could not restore untracked files from stash"
msgstr "kunde inte återställa ospårade filer från stash-post"
-#: builtin/stash.c:450
+#: builtin/stash.c:451
#, c-format
msgid "Merging %s with %s"
msgstr "Slår ihop %s med %s"
-#: builtin/stash.c:460 git-legacy-stash.sh:681
+#: builtin/stash.c:461 git-legacy-stash.sh:681
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Indexet har inte tagits upp ur \"stash\":en"
-#: builtin/stash.c:521 builtin/stash.c:620
+#: builtin/stash.c:522 builtin/stash.c:621
msgid "attempt to recreate the index"
msgstr "försök återskapa indexet"
-#: builtin/stash.c:554
+#: builtin/stash.c:555
#, c-format
msgid "Dropped %s (%s)"
msgstr "Kastade %s (%s)"
-#: builtin/stash.c:557
+#: builtin/stash.c:558
#, c-format
msgid "%s: Could not drop stash entry"
msgstr "%s: Kunde inte kasta \"stash\"-post"
-#: builtin/stash.c:582
+#: builtin/stash.c:583
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash reference"
msgstr "\"%s\" är inte en \"stash\"-referens"
-#: builtin/stash.c:632 git-legacy-stash.sh:695
+#: builtin/stash.c:633 git-legacy-stash.sh:695
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Stash-posten behålls ifall du behöver den igen."
-#: builtin/stash.c:655 git-legacy-stash.sh:713
+#: builtin/stash.c:656 git-legacy-stash.sh:713
msgid "No branch name specified"
msgstr "Inget grennamn angavs"
-#: builtin/stash.c:795 builtin/stash.c:832
+#: builtin/stash.c:796 builtin/stash.c:833
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Kan inte uppdatera %s med %s"
-#: builtin/stash.c:813 builtin/stash.c:1473 builtin/stash.c:1509
+#: builtin/stash.c:814 builtin/stash.c:1478 builtin/stash.c:1543
msgid "stash message"
msgstr "\"stash\"-meddelande"
-#: builtin/stash.c:823
+#: builtin/stash.c:824
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "\"git stash store\" kräver ett <incheckning>-argument"
-#: builtin/stash.c:1048 git-legacy-stash.sh:218
+#: builtin/stash.c:1049 git-legacy-stash.sh:218
msgid "No changes selected"
msgstr "Inga ändringar valda"
-#: builtin/stash.c:1148 git-legacy-stash.sh:150
+#: builtin/stash.c:1149 git-legacy-stash.sh:150
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Du har inte den första incheckningen ännu"
-#: builtin/stash.c:1175 git-legacy-stash.sh:165
+#: builtin/stash.c:1176 git-legacy-stash.sh:165
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Kan inte spara aktuellt tillstånd för indexet"
-#: builtin/stash.c:1184 git-legacy-stash.sh:180
+#: builtin/stash.c:1185 git-legacy-stash.sh:180
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Kan inte spara ospårade filer"
-#: builtin/stash.c:1195 builtin/stash.c:1204 git-legacy-stash.sh:201
+#: builtin/stash.c:1196 builtin/stash.c:1205 git-legacy-stash.sh:201
#: git-legacy-stash.sh:214
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Kan inte spara aktuellt tillstånd för arbetskatalogen"
-#: builtin/stash.c:1232 git-legacy-stash.sh:234
+#: builtin/stash.c:1233 git-legacy-stash.sh:234
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Kan inte registrera tillstånd för arbetskatalog"
-#: builtin/stash.c:1281 git-legacy-stash.sh:338
+#: builtin/stash.c:1282 git-legacy-stash.sh:338
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Kan inte använda --patch och --include-untracked eller --all samtidigt"
-#: builtin/stash.c:1297
+#: builtin/stash.c:1298
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Glömde du använda \"git add\"?"
-#: builtin/stash.c:1312 git-legacy-stash.sh:346
+#: builtin/stash.c:1313 git-legacy-stash.sh:346
msgid "No local changes to save"
msgstr "Inga lokala ändringar att spara"
-#: builtin/stash.c:1319 git-legacy-stash.sh:351
+#: builtin/stash.c:1320 git-legacy-stash.sh:351
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Kan inte initiera \"stash\""
-#: builtin/stash.c:1334 git-legacy-stash.sh:355
+#: builtin/stash.c:1335 git-legacy-stash.sh:355
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Kan inte spara aktuell status"
-#: builtin/stash.c:1339
+#: builtin/stash.c:1340
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Sparade arbetskatalogen och indexstatus %s"
-#: builtin/stash.c:1429 git-legacy-stash.sh:385
+#: builtin/stash.c:1430 git-legacy-stash.sh:385
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Kan inte ta bort ändringar i arbetskatalogen"
-#: builtin/stash.c:1464 builtin/stash.c:1500
+#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1534
msgid "keep index"
msgstr "behåll indexet"
-#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1502
+#: builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1536
msgid "stash in patch mode"
msgstr "\"stash\" i \"patch\"-läge"
-#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
+#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1537
msgid "quiet mode"
msgstr "tyst läge"
-#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1505
+#: builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1539
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "ta med ospårade filer i \"stash\""
-#: builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1507
+#: builtin/stash.c:1476 builtin/stash.c:1541
msgid "include ignore files"
msgstr "ta med ignorerade filer"
-#: builtin/stash.c:1567
+#: builtin/stash.c:1600
#, c-format
msgid "could not exec %s"
msgstr "kunde inte köra %s"
@@ -20827,7 +20854,7 @@ msgstr "Värdet \"%s\" i submodule.alternateLocation förstås inte"
#: builtin/submodule--helper.c:1398
msgid "where the new submodule will be cloned to"
-msgstr "var den nya undermodulen skall klonas till"
+msgstr "var den nya undermodulen ska klonas till"
#: builtin/submodule--helper.c:1401
msgid "name of the new submodule"
@@ -20941,7 +20968,7 @@ msgstr "parallella jobb"
#: builtin/submodule--helper.c:1921
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
-msgstr "om den första klonen skall följa rekommendation för grund kloning"
+msgstr "om den första klonen ska följa rekommendation för grund kloning"
#: builtin/submodule--helper.c:1922
msgid "don't print cloning progress"
@@ -22210,41 +22237,41 @@ msgstr "kan inte packa upp anrop; zlib-slutfel %d"
msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
msgstr "dum http-transport stöder inte grunda arkiv"
-#: remote-curl.c:1037
+#: remote-curl.c:1038
msgid "fetch failed."
msgstr "mottagning misslyckades."
-#: remote-curl.c:1085
+#: remote-curl.c:1086
msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
msgstr "kan inte hämta med sha1 över smart http"
-#: remote-curl.c:1129 remote-curl.c:1135
+#: remote-curl.c:1130 remote-curl.c:1136
#, c-format
msgid "protocol error: expected sha/ref, got '%s'"
msgstr "protokollfel: förväntade sha/ref, fick \"%s\""
-#: remote-curl.c:1147 remote-curl.c:1262
+#: remote-curl.c:1148 remote-curl.c:1263
#, c-format
msgid "http transport does not support %s"
msgstr "http-transporten stöder inte %s"
-#: remote-curl.c:1183
+#: remote-curl.c:1184
msgid "git-http-push failed"
msgstr "git-http-push misslyckades"
-#: remote-curl.c:1368
+#: remote-curl.c:1369
msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
msgstr "remote-curl: användning: git remote-curl <fjärr> [<url>]"
-#: remote-curl.c:1400
+#: remote-curl.c:1401
msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
msgstr "remote-curl: fel vid läsning av kommandoström från git"
-#: remote-curl.c:1407
+#: remote-curl.c:1408
msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
msgstr "remote-curl: försökte ta emot utan lokalt arkiv"
-#: remote-curl.c:1447
+#: remote-curl.c:1448
#, c-format
msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
msgstr "remote-curl: okänt kommando \"%s\" från git"
@@ -22279,7 +22306,7 @@ msgstr "använd <n> siffror för att visa SHA-1:or"
#: parse-options.h:336
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
-msgstr "hur blanksteg och #kommentarer skall tas bort från meddelande"
+msgstr "hur blanksteg och #kommentarer ska tas bort från meddelande"
#: parse-options.h:337
msgid "read pathspec from file"
@@ -23612,11 +23639,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Du har köade ändringar i din arbetskatalog.\n"
"Om det är meningen att ändringarna\n"
-"skall läggas in i föregående incheckning, kör:\n"
+"ska läggas in i föregående incheckning, kör:\n"
"\n"
" git commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
"\n"
-"Om de skall checkas in i en egen incheckning, kör:\n"
+"Om de ska checkas in i en egen incheckning, kör:\n"
"\n"
" git commit $gpg_sign_opt_quoted\n"
"\n"
@@ -24223,7 +24250,7 @@ msgstr ""
#: git-send-email.perl:918
msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
-msgstr "Vilken åttabitarsteckenkodning skall jag ange [UTF-8]? "
+msgstr "Vilken åttabitarsteckenkodning ska jag ange [UTF-8]? "
#: git-send-email.perl:926
#, perl-format
@@ -24240,7 +24267,7 @@ msgstr ""
#: git-send-email.perl:945
msgid "To whom should the emails be sent (if anyone)?"
-msgstr "Till vem skall breven sändas (om någon)?"
+msgstr "Till vem ska breven sändas (om någon)?"
#: git-send-email.perl:963
#, perl-format
@@ -24426,6 +24453,9 @@ msgstr ""
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Vill du verkligen sända %s? [y=ja, n=nej]: "
+#~ msgid "{drop,keep,ask}"
+#~ msgstr "{drop,keep,ask}"
+
#~ msgid "Stage mode change [y,n,a,q,d%s,?]? "
#~ msgstr "Köa ändrat läge [y,n,a,q,d%s,?]? "