summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/vi.po8827
1 files changed, 4588 insertions, 4239 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 40b9996..72ba44e 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,10 +7,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.33.0-rc2\n"
+"Project-Id-Version: git v2.34.0 round 2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-08-14 07:56+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-08-14 14:53+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-11-04 08:34+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-08 08:35+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
@@ -21,216 +21,216 @@ msgstr ""
"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
"X-Generator: Poedit 3.0\n"
-#: add-interactive.c:376
+#: add-interactive.c:380
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Hả (%s)?"
-#: add-interactive.c:529 add-interactive.c:830 reset.c:64 sequencer.c:3493
-#: sequencer.c:3964 sequencer.c:4119 builtin/rebase.c:1528
-#: builtin/rebase.c:1953
+#: add-interactive.c:533 add-interactive.c:834 reset.c:65 sequencer.c:3512
+#: sequencer.c:3979 sequencer.c:4141 builtin/rebase.c:1233
+#: builtin/rebase.c:1642
msgid "could not read index"
msgstr "không thể đọc bảng mục lục"
-#: add-interactive.c:584 git-add--interactive.perl:269
+#: add-interactive.c:588 git-add--interactive.perl:269
#: git-add--interactive.perl:294
msgid "binary"
msgstr "nhị phân"
-#: add-interactive.c:642 git-add--interactive.perl:278
+#: add-interactive.c:646 git-add--interactive.perl:278
#: git-add--interactive.perl:332
msgid "nothing"
msgstr "không có gì"
-#: add-interactive.c:643 git-add--interactive.perl:314
+#: add-interactive.c:647 git-add--interactive.perl:314
#: git-add--interactive.perl:329
msgid "unchanged"
msgstr "không thay đổi"
-#: add-interactive.c:680 git-add--interactive.perl:641
+#: add-interactive.c:684 git-add--interactive.perl:641
msgid "Update"
msgstr "Cập nhật"
-#: add-interactive.c:697 add-interactive.c:885
+#: add-interactive.c:701 add-interactive.c:889
#, c-format
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "không thể đưa “%s” lên bệ phóng"
-#: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:88 sequencer.c:3707
+#: add-interactive.c:707 add-interactive.c:896 reset.c:89 sequencer.c:3718
msgid "could not write index"
msgstr "không thể ghi bảng mục lục"
-#: add-interactive.c:706 git-add--interactive.perl:626
+#: add-interactive.c:710 git-add--interactive.perl:626
#, c-format, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "đã cập nhật %d đường dẫn\n"
-#: add-interactive.c:724 git-add--interactive.perl:676
+#: add-interactive.c:728 git-add--interactive.perl:676
#, c-format, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "chú ý: %s giờ đã bỏ theo dõi.\n"
-#: add-interactive.c:729 apply.c:4127 builtin/checkout.c:298
-#: builtin/reset.c:145
+#: add-interactive.c:733 apply.c:4149 builtin/checkout.c:298
+#: builtin/reset.c:151
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
-#: add-interactive.c:759 git-add--interactive.perl:653
+#: add-interactive.c:763 git-add--interactive.perl:653
msgid "Revert"
msgstr "Hoàn nguyên"
-#: add-interactive.c:775
+#: add-interactive.c:779
msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
msgstr "Không thể phân tích cú pháp HEAD^{tree}"
-#: add-interactive.c:813 git-add--interactive.perl:629
+#: add-interactive.c:817 git-add--interactive.perl:629
#, c-format, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "đã hoàn nguyên %d đường dẫn\n"
-#: add-interactive.c:864 git-add--interactive.perl:693
+#: add-interactive.c:868 git-add--interactive.perl:693
#, c-format
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Không có tập tin nào chưa được theo dõi.\n"
-#: add-interactive.c:868 git-add--interactive.perl:687
+#: add-interactive.c:872 git-add--interactive.perl:687
msgid "Add untracked"
msgstr "Thêm các cái chưa được theo dõi"
-#: add-interactive.c:895 git-add--interactive.perl:623
+#: add-interactive.c:899 git-add--interactive.perl:623
#, c-format, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "đã thêm %d đường dẫn\n"
-#: add-interactive.c:925
+#: add-interactive.c:929
#, c-format
msgid "ignoring unmerged: %s"
msgstr "bỏ qua những thứ chưa hòa trộn: %s"
-#: add-interactive.c:937 add-patch.c:1752 git-add--interactive.perl:1369
+#: add-interactive.c:941 add-patch.c:1752 git-add--interactive.perl:1369
#, c-format
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Chỉ có các tập tin nhị phân là thay đổi.\n"
-#: add-interactive.c:939 add-patch.c:1750 git-add--interactive.perl:1371
+#: add-interactive.c:943 add-patch.c:1750 git-add--interactive.perl:1371
#, c-format
msgid "No changes.\n"
msgstr "Không có thay đổi nào.\n"
-#: add-interactive.c:943 git-add--interactive.perl:1379
+#: add-interactive.c:947 git-add--interactive.perl:1379
msgid "Patch update"
msgstr "Cập nhật miếng vá"
-#: add-interactive.c:982 git-add--interactive.perl:1792
+#: add-interactive.c:986 git-add--interactive.perl:1792
msgid "Review diff"
msgstr "Xem xét lại diff"
-#: add-interactive.c:1010
+#: add-interactive.c:1014
msgid "show paths with changes"
msgstr "hiển thị đường dẫn với các thay đổi"
-#: add-interactive.c:1012
+#: add-interactive.c:1016
msgid "add working tree state to the staged set of changes"
msgstr ""
"thêm trạng thái cây làm việc vào tập hợp các thay đổi đã được đưa lên bệ "
"phóng"
-#: add-interactive.c:1014
+#: add-interactive.c:1018
msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
msgstr ""
"hoàn nguyên lại tập hợp các thay đổi đã được đưa lên bệ phóng trở lại phiên "
"bản HEAD"
-#: add-interactive.c:1016
+#: add-interactive.c:1020
msgid "pick hunks and update selectively"
msgstr "chọn các “khúc” và cập nhật có tuyển chọn"
-#: add-interactive.c:1018
+#: add-interactive.c:1022
msgid "view diff between HEAD and index"
msgstr "xem khác biệt giữa HEAD và mục lục"
-#: add-interactive.c:1020
+#: add-interactive.c:1024
msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
msgstr ""
"thêm nội dung của các tập tin chưa được theo dõi vào tập hợp các thay đổi đã "
"được đưa lên bệ phóng"
-#: add-interactive.c:1028 add-interactive.c:1077
+#: add-interactive.c:1032 add-interactive.c:1081
msgid "Prompt help:"
msgstr "Trợ giúp về nhắc:"
-#: add-interactive.c:1030
+#: add-interactive.c:1034
msgid "select a single item"
msgstr "chọn một mục đơn"
-#: add-interactive.c:1032
+#: add-interactive.c:1036
msgid "select a range of items"
msgstr "chọn một vùng các mục"
-#: add-interactive.c:1034
+#: add-interactive.c:1038
msgid "select multiple ranges"
msgstr "chọn nhiều vùng"
-#: add-interactive.c:1036 add-interactive.c:1081
+#: add-interactive.c:1040 add-interactive.c:1085
msgid "select item based on unique prefix"
msgstr "chọn mục dựa trên tiền tố duy nhất"
-#: add-interactive.c:1038
+#: add-interactive.c:1042
msgid "unselect specified items"
msgstr "bỏ chọn các mục đã cho"
-#: add-interactive.c:1040
+#: add-interactive.c:1044
msgid "choose all items"
msgstr "chọn tất cả các mục"
-#: add-interactive.c:1042
+#: add-interactive.c:1046
msgid "(empty) finish selecting"
msgstr "(để trống) hoàn tất chọn lựa"
-#: add-interactive.c:1079
+#: add-interactive.c:1083
msgid "select a numbered item"
msgstr "tùy chọn mục bằng số"
-#: add-interactive.c:1083
+#: add-interactive.c:1087
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(để trống) không chọn gì"
-#: add-interactive.c:1091 builtin/clean.c:813 git-add--interactive.perl:1896
+#: add-interactive.c:1095 builtin/clean.c:813 git-add--interactive.perl:1896
msgid "*** Commands ***"
msgstr "*** Lệnh ***"
-#: add-interactive.c:1092 builtin/clean.c:814 git-add--interactive.perl:1893
+#: add-interactive.c:1096 builtin/clean.c:814 git-add--interactive.perl:1893
msgid "What now"
msgstr "Giờ thì sao"
-#: add-interactive.c:1144 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1148 git-add--interactive.perl:213
msgid "staged"
msgstr "đã đưa lên bệ phóng"
-#: add-interactive.c:1144 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1148 git-add--interactive.perl:213
msgid "unstaged"
msgstr "chưa đưa lên bệ phóng"
-#: add-interactive.c:1144 apply.c:4994 apply.c:4997 builtin/am.c:2309
-#: builtin/am.c:2312 builtin/bugreport.c:135 builtin/clone.c:128
-#: builtin/fetch.c:152 builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:190
-#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1886
-#: builtin/submodule--helper.c:1889 builtin/submodule--helper.c:2343
-#: builtin/submodule--helper.c:2346 builtin/submodule--helper.c:2589
-#: builtin/submodule--helper.c:2890 builtin/submodule--helper.c:2893
+#: add-interactive.c:1148 apply.c:5016 apply.c:5019 builtin/am.c:2311
+#: builtin/am.c:2314 builtin/bugreport.c:107 builtin/clone.c:128
+#: builtin/fetch.c:152 builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:190
+#: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:1857
+#: builtin/submodule--helper.c:1860 builtin/submodule--helper.c:2503
+#: builtin/submodule--helper.c:2506 builtin/submodule--helper.c:2573
+#: builtin/submodule--helper.c:2578 builtin/submodule--helper.c:2811
#: git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "đường-dẫn"
-#: add-interactive.c:1151
+#: add-interactive.c:1155
msgid "could not refresh index"
msgstr "không thể đọc lại bảng mục lục"
-#: add-interactive.c:1165 builtin/clean.c:778 git-add--interactive.perl:1803
+#: add-interactive.c:1169 builtin/clean.c:778 git-add--interactive.perl:1803
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Tạm biệt.\n"
@@ -604,7 +604,7 @@ msgid ""
"Lines starting with %c will be removed.\n"
msgstr ""
"---\n"
-"Để gỡ bỏ dòng “%c”, sửa chúng thành những dòng ' ' (ngữ cảnh).\n"
+"Để gỡ bỏ dòng “%c”, sửa chúng thành những dòng “ ” (ngữ cảnh).\n"
"Để gõ bỏ dòng “%c”, xóa chúng đi.\n"
"Những dòng bắt đầu bằng %c sẽ bị loại bỏ.\n"
@@ -745,7 +745,7 @@ msgstr "Rất tiếc, không thể sửa khúc này"
msgid "'git apply' failed"
msgstr "“git apply” gặp lỗi"
-#: advice.c:145
+#: advice.c:78
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -754,45 +754,45 @@ msgstr ""
"\n"
"Tắt lời nhắn này bằng \"git config advice.%s false\""
-#: advice.c:161
+#: advice.c:94
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sgợi ý: %.*s%s\n"
-#: advice.c:252
+#: advice.c:178
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Cherry-picking là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
"hòa trộn."
-#: advice.c:254
+#: advice.c:180
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:256
+#: advice.c:182
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:258
+#: advice.c:184
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:260
+#: advice.c:186
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
-#: advice.c:262
+#: advice.c:188
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr ""
"Việc này không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
"hòa trộn."
-#: advice.c:270
+#: advice.c:196
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -800,41 +800,49 @@ msgstr ""
"Sửa chúng trong cây làm việc, và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
-#: advice.c:278
+#: advice.c:204
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
-#: advice.c:283 builtin/merge.c:1375
+#: advice.c:209 builtin/merge.c:1379
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
-#: advice.c:285
+#: advice.c:211
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
-#: advice.c:286
+#: advice.c:212
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
-#: advice.c:296
+#: advice.c:217
+msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
+msgstr "Thực hiện lệnh chuyển-tiếp-nhanh là không thể được, đang bỏ qua."
+
+#: advice.c:227
#, c-format
msgid ""
-"The following pathspecs didn't match any eligible path, but they do match "
-"index\n"
-"entries outside the current sparse checkout:\n"
+"The following paths and/or pathspecs matched paths that exist\n"
+"outside of your sparse-checkout definition, so will not be\n"
+"updated in the index:\n"
msgstr ""
-"Các đặc tả đường dẫn sau đây không khớp với bất kỳ đường dẫn thích hợp nào,\n"
-"nhưng chúng khớp với các mục mục lục bên ngoài \"sparse checkout\" hiện "
-"tại:\n"
+"Các đường dẫn và/hoặc đặc tả đường dẫn sau đây khớp với các đường dẫn tồn "
+"tại\n"
+"bên ngoài định nghĩa “sparse-checkout” của bạn, vì vậy sẽ không\n"
+"cập nhật trong chỉ mục:\n"
-#: advice.c:303
+#: advice.c:234
msgid ""
-"Disable or modify the sparsity rules if you intend to update such entries."
+"If you intend to update such entries, try one of the following:\n"
+"* Use the --sparse option.\n"
+"* Disable or modify the sparsity rules."
msgstr ""
-"Vô hiệu hóa hoặc sửa đổi các quy tắc sparsity nếu bạn có ý định cập nhật các "
-"mục như vậy."
+"Nếu bạn có ý định cập nhật các mục như vậy, hãy thử một trong các mục sau:\n"
+"* Sử dụng tùy chọn --sparse.\n"
+"* Vô hiệu hóa hoặc sửa đổi các quy tắc thưa thớt."
-#: advice.c:310
+#: advice.c:242
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
@@ -1013,48 +1021,48 @@ msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
-#: apply.c:1977
+#: apply.c:1978
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
-#: apply.c:2014
+#: apply.c:2015
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
-#: apply.c:2176
+#: apply.c:2177
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
-#: apply.c:2262
+#: apply.c:2263
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
-#: apply.c:2266
+#: apply.c:2267
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "không thể mở hay đọc %s"
-#: apply.c:2935
+#: apply.c:2936
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
-#: apply.c:3056
+#: apply.c:3057
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
-#: apply.c:3068
+#: apply.c:3069
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "Ngữ cảnh bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
-#: apply.c:3074
+#: apply.c:3075
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -1063,448 +1071,449 @@ msgstr ""
"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3096
+#: apply.c:3097
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
-#: apply.c:3104
+#: apply.c:3105
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược khúc thành "
"“%s”"
-#: apply.c:3151
+#: apply.c:3152
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr ""
"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
"đủ"
-#: apply.c:3162
+#: apply.c:3163
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr ""
"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
-#: apply.c:3170
+#: apply.c:3171
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
-#: apply.c:3188
+#: apply.c:3189
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
-#: apply.c:3201
+#: apply.c:3202
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
-#: apply.c:3208
+#: apply.c:3209
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
"%s)"
-#: apply.c:3229
+#: apply.c:3230
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
-#: apply.c:3352
+#: apply.c:3353
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "không thể lấy ra %s"
-#: apply.c:3404 apply.c:3415 apply.c:3461 midx.c:98 pack-revindex.c:214
+#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:102 pack-revindex.c:214
#: setup.c:308
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
-#: apply.c:3412
+#: apply.c:3413
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
-#: apply.c:3441 apply.c:3687
+#: apply.c:3442 apply.c:3709
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
-#: apply.c:3527 apply.c:3702
+#: apply.c:3549 apply.c:3724
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
-#: apply.c:3536 apply.c:3710 apply.c:3954
+#: apply.c:3558 apply.c:3732 apply.c:3976
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
-#: apply.c:3571
+#: apply.c:3593
msgid "repository lacks the necessary blob to perform 3-way merge."
msgstr "kho thiếu đối tượng blob cần thiết để thực hiện hòa trộn “3-way”."
-#: apply.c:3574
+#: apply.c:3596
#, c-format
msgid "Performing three-way merge...\n"
msgstr "Đang thực hiện hòa trộn “3-đường”…\n"
-#: apply.c:3590 apply.c:3594
+#: apply.c:3612 apply.c:3616
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
-#: apply.c:3606
+#: apply.c:3628
#, c-format
msgid "Failed to perform three-way merge...\n"
msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
-#: apply.c:3620
+#: apply.c:3642
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
-#: apply.c:3625
+#: apply.c:3647
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
-#: apply.c:3642
+#: apply.c:3664
#, c-format
msgid "Falling back to direct application...\n"
msgstr "Đang trở lại ứng dụng chi phối…\n"
-#: apply.c:3654
+#: apply.c:3676
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
-#: apply.c:3727
+#: apply.c:3749
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: sai kiểu"
-#: apply.c:3729
+#: apply.c:3751
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
-#: apply.c:3894 apply.c:3896 read-cache.c:863 read-cache.c:892
-#: read-cache.c:1353
+#: apply.c:3916 apply.c:3918 read-cache.c:876 read-cache.c:905
+#: read-cache.c:1368
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
-#: apply.c:3952
+#: apply.c:3974
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
-#: apply.c:3956
+#: apply.c:3978
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
-#: apply.c:3976
+#: apply.c:3998
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
-#: apply.c:3981
+#: apply.c:4003
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
-#: apply.c:4001
+#: apply.c:4023
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
-#: apply.c:4005
+#: apply.c:4027
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
-#: apply.c:4020
+#: apply.c:4042
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
-#: apply.c:4112
+#: apply.c:4134
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
-#: apply.c:4119
+#: apply.c:4141
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
-#: apply.c:4122
+#: apply.c:4144
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
-#: apply.c:4131
+#: apply.c:4153
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
-#: apply.c:4141
+#: apply.c:4163
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "không thể ghi mục lục tạm vào %s"
-#: apply.c:4279
+#: apply.c:4301
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
-#: apply.c:4313
+#: apply.c:4335
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
-#: apply.c:4319
+#: apply.c:4341
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kê về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
-#: apply.c:4327
+#: apply.c:4349
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
-#: apply.c:4333 apply.c:4478
+#: apply.c:4355 apply.c:4500
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
-#: apply.c:4376 builtin/bisect--helper.c:525
+#: apply.c:4398 builtin/bisect--helper.c:540 builtin/gc.c:2241
+#: builtin/gc.c:2276
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
-#: apply.c:4380
+#: apply.c:4402
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
-#: apply.c:4450
+#: apply.c:4472
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
-#: apply.c:4548
+#: apply.c:4570
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
-#: apply.c:4556
+#: apply.c:4578
msgid "internal error"
msgstr "lỗi nội bộ"
-#: apply.c:4559
+#: apply.c:4581
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
-#: apply.c:4570
+#: apply.c:4592
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
-#: apply.c:4578 builtin/fetch.c:993 builtin/fetch.c:1394
+#: apply.c:4600 builtin/fetch.c:998 builtin/fetch.c:1408
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "không mở được “%s”"
-#: apply.c:4592
+#: apply.c:4614
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
-#: apply.c:4596
+#: apply.c:4618
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "Đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
-#: apply.c:4725
+#: apply.c:4747
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Bỏ qua đường dẫn “%s”."
-#: apply.c:4733
+#: apply.c:4755
msgid "unrecognized input"
msgstr "không thừa nhận đầu vào"
-#: apply.c:4753
+#: apply.c:4775
msgid "unable to read index file"
msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
-#: apply.c:4910
+#: apply.c:4932
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
-#: apply.c:4937
+#: apply.c:4959
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
-#: apply.c:4943 apply.c:4958
+#: apply.c:4965 apply.c:4980
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
-#: apply.c:4951
+#: apply.c:4973
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
-#: apply.c:4967 builtin/add.c:678 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:423
+#: apply.c:4989 builtin/add.c:707 builtin/mv.c:338 builtin/rm.c:429
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: apply.c:4995
+#: apply.c:5017
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:5020
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
-#: apply.c:5000 builtin/am.c:2318
+#: apply.c:5022 builtin/am.c:2320
msgid "num"
msgstr "số"
-#: apply.c:5001
+#: apply.c:5023
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
-#: apply.c:5004
+#: apply.c:5026
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
-#: apply.c:5006
+#: apply.c:5028
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
-#: apply.c:5010
+#: apply.c:5032
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr ""
"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
-#: apply.c:5012
+#: apply.c:5034
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
-#: apply.c:5014
+#: apply.c:5036
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
-#: apply.c:5016
+#: apply.c:5038
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:5040
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "đánh dấu các tập tin mới với “git add --intent-to-add”"
-#: apply.c:5020
+#: apply.c:5042
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
-#: apply.c:5022
+#: apply.c:5044
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
-#: apply.c:5025
+#: apply.c:5047
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
-#: apply.c:5027
+#: apply.c:5049
msgid "attempt three-way merge, fall back on normal patch if that fails"
msgstr ""
"thử hòa trộn kiểu three-way, quay lại dán bình thường nếu không thể thực "
"hiện được"
-#: apply.c:5029
+#: apply.c:5051
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
-#: apply.c:5032 builtin/checkout-index.c:196 builtin/ls-files.c:617
+#: apply.c:5054 builtin/checkout-index.c:196
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
-#: apply.c:5034
+#: apply.c:5056
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng ngữ cảnh khớp"
-#: apply.c:5035 builtin/am.c:2294 builtin/am.c:2297
+#: apply.c:5057 builtin/am.c:2296 builtin/am.c:2299
#: builtin/interpret-trailers.c:98 builtin/interpret-trailers.c:100
-#: builtin/interpret-trailers.c:102 builtin/pack-objects.c:3991
-#: builtin/rebase.c:1347
+#: builtin/interpret-trailers.c:102 builtin/pack-objects.c:3960
+#: builtin/rebase.c:1051
msgid "action"
msgstr "hành động"
-#: apply.c:5036
+#: apply.c:5058
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
-#: apply.c:5039 apply.c:5042
+#: apply.c:5061 apply.c:5064
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi tìm ngữ cảnh"
-#: apply.c:5045
+#: apply.c:5067
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
-#: apply.c:5047
+#: apply.c:5069
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng ngữ cảnh"
-#: apply.c:5049
+#: apply.c:5071
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
-#: apply.c:5051
+#: apply.c:5073
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
-#: apply.c:5052 builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1481 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:756
-#: builtin/log.c:2297 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: apply.c:5074 builtin/add.c:372 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1483 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:788
+#: builtin/log.c:2297 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:120
msgid "be verbose"
msgstr "chi tiết"
-#: apply.c:5054
+#: apply.c:5076
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr ""
"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
-#: apply.c:5057
+#: apply.c:5079
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
-#: apply.c:5059 builtin/am.c:2306
+#: apply.c:5081 builtin/am.c:2308
msgid "root"
msgstr "gốc"
-#: apply.c:5060
+#: apply.c:5082
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
@@ -1576,152 +1585,151 @@ msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
msgid "cannot read %s"
msgstr "không thể đọc %s"
-#: archive.c:342 sequencer.c:460 sequencer.c:1915 sequencer.c:3095
-#: sequencer.c:3537 sequencer.c:3665 builtin/am.c:262 builtin/commit.c:833
-#: builtin/merge.c:1144
+#: archive.c:341 sequencer.c:473 sequencer.c:1932 sequencer.c:3114
+#: sequencer.c:3556 sequencer.c:3684 builtin/am.c:263 builtin/commit.c:834
+#: builtin/merge.c:1145
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "không thể đọc “%s”"
-#: archive.c:427 builtin/add.c:205 builtin/add.c:645 builtin/rm.c:328
+#: archive.c:426 builtin/add.c:215 builtin/add.c:674 builtin/rm.c:334
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
-#: archive.c:451
+#: archive.c:450
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "không có tham chiếu nào như thế: %.*s"
-#: archive.c:457
+#: archive.c:456
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "không phải là tên đối tượng hợp lệ: “%s”"
-#: archive.c:470
+#: archive.c:469
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "không phải là đối tượng cây: “%s”"
-#: archive.c:482
+#: archive.c:481
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "thư mục làm việc hiện hành chưa được theo dõi"
-#: archive.c:523
+#: archive.c:522
#, c-format
msgid "File not found: %s"
msgstr "Không tìm thấy tập tin: %s"
-#: archive.c:525
+#: archive.c:524
#, c-format
msgid "Not a regular file: %s"
msgstr "Không phải một tập tin thường: %s"
-#: archive.c:552
+#: archive.c:551
msgid "fmt"
msgstr "định_dạng"
-#: archive.c:552
+#: archive.c:551
msgid "archive format"
msgstr "định dạng lưu trữ"
-#: archive.c:553 builtin/log.c:1775
+#: archive.c:552 builtin/log.c:1775
msgid "prefix"
msgstr "tiền_tố"
-#: archive.c:554
+#: archive.c:553
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
-#: archive.c:555 archive.c:558 builtin/blame.c:884 builtin/blame.c:888
-#: builtin/blame.c:889 builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:135
-#: builtin/fast-export.c:1207 builtin/fast-export.c:1209
-#: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:921 builtin/hash-object.c:105
-#: builtin/ls-files.c:653 builtin/ls-files.c:656 builtin/notes.c:412
-#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:191
+#: archive.c:554 archive.c:557 builtin/blame.c:880 builtin/blame.c:884
+#: builtin/blame.c:885 builtin/commit-tree.c:115 builtin/config.c:135
+#: builtin/fast-export.c:1208 builtin/fast-export.c:1210
+#: builtin/fast-export.c:1214 builtin/grep.c:935 builtin/hash-object.c:103
+#: builtin/ls-files.c:651 builtin/ls-files.c:654 builtin/notes.c:410
+#: builtin/notes.c:576 builtin/read-tree.c:115 parse-options.h:190
msgid "file"
msgstr "tập_tin"
-#: archive.c:556
+#: archive.c:555
msgid "add untracked file to archive"
msgstr "thêm các tập tin không được theo dõi vào kho lưu"
-#: archive.c:559 builtin/archive.c:90
+#: archive.c:558 builtin/archive.c:88
msgid "write the archive to this file"
msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
-#: archive.c:561
+#: archive.c:560
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
-#: archive.c:562
+#: archive.c:561
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
-#: archive.c:564
+#: archive.c:563
msgid "set compression level"
msgstr "đặt mức nén"
-#: archive.c:567
+#: archive.c:566
msgid "list supported archive formats"
msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
-#: archive.c:569 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:118 builtin/clone.c:121
-#: builtin/submodule--helper.c:1898 builtin/submodule--helper.c:2352
-#: builtin/submodule--helper.c:2902
+#: archive.c:568 builtin/archive.c:89 builtin/clone.c:118 builtin/clone.c:121
+#: builtin/submodule--helper.c:1869 builtin/submodule--helper.c:2512
msgid "repo"
msgstr "kho"
-#: archive.c:570 builtin/archive.c:92
+#: archive.c:569 builtin/archive.c:90
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
-#: archive.c:571 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:717
-#: builtin/notes.c:498
+#: archive.c:570 builtin/archive.c:91 builtin/difftool.c:714
+#: builtin/notes.c:496
msgid "command"
msgstr "lệnh"
-#: archive.c:572 builtin/archive.c:94
+#: archive.c:571 builtin/archive.c:92
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-archive trên máy chủ"
-#: archive.c:579
+#: archive.c:578
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Gặp tùy chọn không cần --remote"
-#: archive.c:581
+#: archive.c:580
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
-#: archive.c:583
+#: archive.c:582
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
-#: archive.c:585
+#: archive.c:584
msgid "Options --add-file and --remote cannot be used together"
msgstr "Các tùy chọn --add-file và --remote không thể sử dụng cùng với nhau"
-#: archive.c:607
+#: archive.c:606
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
-#: archive.c:616
+#: archive.c:615
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
-#: attr.c:202
+#: attr.c:203
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%.*s không phải tên thuộc tính hợp lệ"
-#: attr.c:363
+#: attr.c:364
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s không được phép: %s:%d"
-#: attr.c:403
+#: attr.c:404
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -1729,22 +1737,22 @@ msgstr ""
"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
-#: bisect.c:489
+#: bisect.c:488
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Nội dung được trích dẫn sai trong tập tin “%s”: %s"
-#: bisect.c:699
+#: bisect.c:698
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
-#: bisect.c:766
+#: bisect.c:764
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
-#: bisect.c:791
+#: bisect.c:789
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -1753,7 +1761,7 @@ msgstr ""
"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
-#: bisect.c:796
+#: bisect.c:794
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1762,7 +1770,7 @@ msgstr ""
"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
-#: bisect.c:801
+#: bisect.c:799
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1771,7 +1779,7 @@ msgstr ""
"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
-#: bisect.c:809
+#: bisect.c:807
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1782,7 +1790,7 @@ msgstr ""
"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
-#: bisect.c:822
+#: bisect.c:820
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1794,36 +1802,36 @@ msgstr ""
"%s.\n"
"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
-#: bisect.c:861
+#: bisect.c:859
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
-#: bisect.c:911
+#: bisect.c:909
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
-#: bisect.c:941 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:298
+#: bisect.c:939
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
-#: bisect.c:987 builtin/merge.c:153
+#: bisect.c:985 builtin/merge.c:154
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
-#: bisect.c:1027
+#: bisect.c:1025
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
-#: bisect.c:1057
+#: bisect.c:1055
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s là cả %s và %s\n"
-#: bisect.c:1066
+#: bisect.c:1064
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1832,7 +1840,7 @@ msgstr ""
"Không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
-#: bisect.c:1095
+#: bisect.c:1093
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1841,7 +1849,7 @@ msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1101
+#: bisect.c:1099
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
@@ -1860,11 +1868,12 @@ msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"cùng sử dụng --reverse và --first-parent cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
-#: blame.c:2820 bundle.c:224 ref-filter.c:2278 remote.c:2041 sequencer.c:2333
-#: sequencer.c:4865 submodule.c:844 builtin/commit.c:1113 builtin/log.c:414
-#: builtin/log.c:1021 builtin/log.c:1629 builtin/log.c:2056 builtin/log.c:2346
-#: builtin/merge.c:428 builtin/pack-objects.c:3343 builtin/pack-objects.c:3806
-#: builtin/pack-objects.c:3821 builtin/shortlog.c:255
+#: blame.c:2820 bundle.c:224 midx.c:1039 ref-filter.c:2370 remote.c:2041
+#: sequencer.c:2350 sequencer.c:4902 submodule.c:883 builtin/commit.c:1114
+#: builtin/log.c:414 builtin/log.c:1021 builtin/log.c:1629 builtin/log.c:2056
+#: builtin/log.c:2346 builtin/merge.c:429 builtin/pack-objects.c:3373
+#: builtin/pack-objects.c:3775 builtin/pack-objects.c:3790
+#: builtin/shortlog.c:255
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
@@ -2046,8 +2055,8 @@ msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 hay v3 bundle (định dạng
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:140 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2593 sequencer.c:3385
-#: builtin/commit.c:861
+#: bundle.c:140 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2618 sequencer.c:3404
+#: builtin/commit.c:862
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "không thể mở “%s”"
@@ -2103,7 +2112,7 @@ msgstr "phiên bản bundle %d không được hỗ trợ"
msgid "cannot write bundle version %d with algorithm %s"
msgstr "không thể ghi phiên bản bundle %d với thuật toán %s"
-#: bundle.c:524 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1938 builtin/shortlog.c:396
+#: bundle.c:524 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1938 builtin/shortlog.c:399
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
@@ -2145,7 +2154,7 @@ msgstr "mảnh cuối cùng có id không bằng không %<PRIx32>"
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
-#: commit-graph.c:204 midx.c:47
+#: commit-graph.c:204 midx.c:51
msgid "invalid hash version"
msgstr "phiên bản băm không hợp lệ"
@@ -2192,202 +2201,202 @@ msgstr ""
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "không thể tìm thấy tất cả các tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
-#: commit-graph.c:745 commit-graph.c:782
+#: commit-graph.c:746 commit-graph.c:783
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"vị trí lần chuyển giao không hợp lệ. đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có vẻ như đã "
"bị hỏng"
-#: commit-graph.c:766
+#: commit-graph.c:767
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s"
-#: commit-graph.c:799
+#: commit-graph.c:800
msgid "commit-graph requires overflow generation data but has none"
msgstr "commit-graph yêu cầu dữ liệu tạo tràn nhưng không có"
-#: commit-graph.c:1075 builtin/am.c:1341
+#: commit-graph.c:1105 builtin/am.c:1342
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
-#: commit-graph.c:1337 builtin/pack-objects.c:3057
+#: commit-graph.c:1367 builtin/pack-objects.c:3070
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "không thể lấy kiểu của đối tượng “%s”"
-#: commit-graph.c:1368
+#: commit-graph.c:1398
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Đang tải các lần chuyển giao chưa biết trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1385
+#: commit-graph.c:1415
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr ""
"Mở rộng các lần chuyển giao có thể tiếp cận được trong trong đồ thị lần "
"chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1405
+#: commit-graph.c:1435
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Đang dọn dẹp các đánh dấu lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1424
+#: commit-graph.c:1454
msgid "Computing commit graph topological levels"
msgstr "Đang tính mức hình học tô-pô tạo đồ thị các lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1477
+#: commit-graph.c:1507
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Đang tính toán số tạo đồ thị các lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1558
+#: commit-graph.c:1588
msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
msgstr "Đang tính toán chuyển giao các bộ lọc Bloom đường dẫn bị thay đổi"
-#: commit-graph.c:1635
+#: commit-graph.c:1665
msgid "Collecting referenced commits"
msgstr "Đang sưu tập các lần chuyển giao được tham chiếu"
-#: commit-graph.c:1660
+#: commit-graph.c:1690
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] ""
"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong %d gói"
-#: commit-graph.c:1673
+#: commit-graph.c:1703
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "gặp lỗi thêm gói %s"
-#: commit-graph.c:1677
+#: commit-graph.c:1707
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "gặp lỗi khi mở mục lục cho “%s”"
-#: commit-graph.c:1714
+#: commit-graph.c:1744
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr ""
"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong số các đối "
"tượng đã đóng gói"
-#: commit-graph.c:1732
+#: commit-graph.c:1762
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Đang tìm các cạnh mở tộng trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1781
+#: commit-graph.c:1811
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "gặp lỗi khi ghi số đúng của mã đồ họa cơ sở"
-#: commit-graph.c:1812 midx.c:911
+#: commit-graph.c:1842 midx.c:1146
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
-#: commit-graph.c:1825
+#: commit-graph.c:1855
msgid "unable to create temporary graph layer"
msgstr "không thể tạo lớp sơ đồ tạm thời"
-#: commit-graph.c:1830
+#: commit-graph.c:1860
#, c-format
msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
msgstr "không thể chỉnh sửa quyền chia sẻ thành “%s”"
-#: commit-graph.c:1887
+#: commit-graph.c:1917
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Đang ghi ra đồ thị các lần chuyển giao trong lần %d"
-#: commit-graph.c:1923
+#: commit-graph.c:1953
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "không thể mở tập tin mắt xích đồ thị chuyển giao"
-#: commit-graph.c:1939
+#: commit-graph.c:1969
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "gặp lỗi khi đổi tên tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
-#: commit-graph.c:1959
+#: commit-graph.c:1989
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "gặp lỗi khi đổi tên tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao tạm thời"
-#: commit-graph.c:2092
+#: commit-graph.c:2122
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Đang quét các lần chuyển giao đã hòa trộn"
-#: commit-graph.c:2136
+#: commit-graph.c:2166
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Đang hòa trộn đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
-#: commit-graph.c:2244
+#: commit-graph.c:2274
msgid "attempting to write a commit-graph, but 'core.commitGraph' is disabled"
msgstr ""
"cố gắng để ghi một đồ thị các lần chuyển giao, nhưng “core.commitGraph” bị "
"vô hiệu hóa"
-#: commit-graph.c:2351
+#: commit-graph.c:2381
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
-#: commit-graph.c:2449
+#: commit-graph.c:2479
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr ""
"tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có tổng kiểm không đúng và có vẻ như là "
"đã hỏng"
-#: commit-graph.c:2459
+#: commit-graph.c:2489
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr "đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có thứ tự OID không đúng: %s sau %s"
-#: commit-graph.c:2469 commit-graph.c:2484
+#: commit-graph.c:2499 commit-graph.c:2514
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có giá trị fanout không đúng: fanout[%d] = %u != "
"%u"
-#: commit-graph.c:2476
+#: commit-graph.c:2506
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao từ %s đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
-#: commit-graph.c:2494
+#: commit-graph.c:2524
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Đang thẩm tra các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:2509
+#: commit-graph.c:2539
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao %s từ cơ sở dữ liệu đối tượng cho đồ "
"thị lần chuyển giao"
-#: commit-graph.c:2516
+#: commit-graph.c:2546
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"OID cây gốc cho lần chuyển giao %s trong đồ-thị-các-lần-chuyển-giao là %s != "
"%s"
-#: commit-graph.c:2526
+#: commit-graph.c:2556
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr ""
"danh sách cha mẹ đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho lần chuyển giao %s là quá dài"
-#: commit-graph.c:2535
+#: commit-graph.c:2565
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "cha mẹ đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho %s là %s != %s"
-#: commit-graph.c:2549
+#: commit-graph.c:2579
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr ""
"danh sách cha mẹ đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho lần chuyển giao %s bị chấm "
"dứt quá sớm"
-#: commit-graph.c:2554
+#: commit-graph.c:2584
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -2395,7 +2404,7 @@ msgstr ""
"đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có con số không lần tạo cho lần chuyển giao %s, "
"nhưng không phải số không ở chỗ khác"
-#: commit-graph.c:2558
+#: commit-graph.c:2588
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -2403,32 +2412,32 @@ msgstr ""
"đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có con số không phải không lần tạo cho lần chuyển "
"giao %s, nhưng số không ở chỗ khác"
-#: commit-graph.c:2575
+#: commit-graph.c:2605
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %<PRIuMAX> < %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"tạo đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho lần chuyển giao %s là %<PRIuMAX> < "
"%<PRIuMAX>"
-#: commit-graph.c:2581
+#: commit-graph.c:2611
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"ngày chuyển giao cho lần chuyển giao %s trong đồ-thị-các-lần-chuyển-giao là "
"%<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
-#: commit.c:52 sequencer.c:3088 builtin/am.c:372 builtin/am.c:417
-#: builtin/am.c:422 builtin/am.c:1420 builtin/am.c:2067 builtin/replace.c:457
+#: commit.c:53 sequencer.c:3107 builtin/am.c:373 builtin/am.c:418
+#: builtin/am.c:423 builtin/am.c:1421 builtin/am.c:2068 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
-#: commit.c:54
+#: commit.c:55
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
-#: commit.c:194
+#: commit.c:196
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
@@ -2448,28 +2457,28 @@ msgstr ""
"Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
-#: commit.c:1237
+#: commit.c:1239
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG không đáng tin, được cho là bởi %s."
-#: commit.c:1241
+#: commit.c:1243
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG sai, được cho là bởi %s."
-#: commit.c:1244
+#: commit.c:1246
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Lần chuyển giao %s không có chữ ký GPG."
-#: commit.c:1247
+#: commit.c:1249
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG tốt bởi %s\n"
-#: commit.c:1501
+#: commit.c:1503
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -2483,7 +2492,7 @@ msgstr ""
msgid "memory exhausted"
msgstr "hết bộ nhớ"
-#: config.c:126
+#: config.c:125
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
@@ -2498,35 +2507,35 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"Nguyên nhân có thể là gồm quẩn vòng."
-#: config.c:142
+#: config.c:141
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "không thể khai triển đường dẫn “%s”"
-#: config.c:153
+#: config.c:152
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "các bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
-#: config.c:199
+#: config.c:201
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "các điều kiện bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
-#: config.c:396
+#: config.c:398
#, c-format
msgid "invalid config format: %s"
msgstr "định dạng cấu hình không hợp lệ: %s"
-#: config.c:400
+#: config.c:402
#, c-format
msgid "missing environment variable name for configuration '%.*s'"
-msgstr "thiếu tên biến môi trường cho cấu hình '%.*s'"
+msgstr "thiếu tên biến môi trường cho cấu hình “%.*s”"
-#: config.c:405
+#: config.c:407
#, c-format
msgid "missing environment variable '%s' for configuration '%.*s'"
-msgstr "thiếu biến môi trường '%s' cho cấu hình '%.*s'"
+msgstr "thiếu biến môi trường “%s” cho cấu hình “%.*s”"
-#: config.c:442
+#: config.c:443
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "khóa không chứa một phần: %s"
@@ -2536,297 +2545,297 @@ msgstr "khóa không chứa một phần: %s"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "khóa không chứa bất kỳ một tên biến nào: %s"
-#: config.c:472 sequencer.c:2785
+#: config.c:470 sequencer.c:2804
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "khóa không đúng: %s"
-#: config.c:478
+#: config.c:475
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "khóa không hợp lệ (dòng mới): %s"
-#: config.c:511
+#: config.c:495
msgid "empty config key"
msgstr "khóa cấu hình trống rỗng"
-#: config.c:529 config.c:541
+#: config.c:513 config.c:525
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "tham số cấu hình không có thực: %s"
-#: config.c:555 config.c:572 config.c:579 config.c:588
+#: config.c:539 config.c:556 config.c:563 config.c:572
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "định dạng không có thực trong %s"
-#: config.c:622
+#: config.c:606
#, c-format
msgid "bogus count in %s"
msgstr "số lượng không có thực trong %s"
-#: config.c:626
+#: config.c:610
#, c-format
msgid "too many entries in %s"
msgstr "quá nhiều mục tin trong %s"
-#: config.c:636
+#: config.c:620
#, c-format
msgid "missing config key %s"
msgstr "thiếu khóa cấu hình “%s”"
-#: config.c:644
+#: config.c:628
#, c-format
msgid "missing config value %s"
msgstr "thiếu giá trị cấu hình “%s”"
-#: config.c:995
+#: config.c:979
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
-#: config.c:999
+#: config.c:983
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
-#: config.c:1003
+#: config.c:987
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
-#: config.c:1007
+#: config.c:991
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
-#: config.c:1011
+#: config.c:995
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
-#: config.c:1015
+#: config.c:999
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
-#: config.c:1152
+#: config.c:1136
msgid "out of range"
msgstr "nằm ngoài phạm vi"
-#: config.c:1152
+#: config.c:1136
msgid "invalid unit"
msgstr "đơn vị không hợp lệ"
-#: config.c:1153
+#: config.c:1137
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
-#: config.c:1163
+#: config.c:1147
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
-#: config.c:1166
+#: config.c:1150
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
-#: config.c:1169
+#: config.c:1153
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr ""
"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
-#: config.c:1172
+#: config.c:1156
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr ""
"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
-#: config.c:1175
+#: config.c:1159
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
-#: config.c:1178
+#: config.c:1162
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
-#: config.c:1257
+#: config.c:1241
#, c-format
msgid "bad boolean config value '%s' for '%s'"
msgstr "sai giá trị kiểu lô-gíc của cấu hình “%s” cho “%s”"
-#: config.c:1275
+#: config.c:1259
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
-#: config.c:1284
+#: config.c:1268
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "“%s” dành cho “%s” không phải là dấu vết thời gian hợp lệ"
-#: config.c:1377
+#: config.c:1361
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr "chiều dài abbrev nằm ngoài phạm vi: %d"
-#: config.c:1391 config.c:1402
+#: config.c:1375 config.c:1386
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "mức nén zlib %d là sai"
-#: config.c:1494
+#: config.c:1476
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr "core.commentChar chỉ được có một ký tự"
-#: config.c:1527
+#: config.c:1509
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
-#: config.c:1599
+#: config.c:1581
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "giá trị cho %s sai dạng"
-#: config.c:1625
+#: config.c:1607
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "giá trị cho %s sai dạng: %s"
-#: config.c:1626
+#: config.c:1608
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr "phải là một trong số nothing, matching, simple, upstream hay current"
-#: config.c:1687 builtin/pack-objects.c:4084
+#: config.c:1669 builtin/pack-objects.c:4053
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
-#: config.c:1809
+#: config.c:1792
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "không thể tải đối tượng blob cấu hình “%s”"
-#: config.c:1812
+#: config.c:1795
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "tham chiếu “%s” không chỉ đến một blob nào cả"
-#: config.c:1829
+#: config.c:1813
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt “%s”"
-#: config.c:1874
+#: config.c:1858
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "gặp lỗi khi phân tích cú pháp %s"
-#: config.c:1930
+#: config.c:1914
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
-#: config.c:2294
+#: config.c:2282
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
-#: config.c:2468
+#: config.c:2456
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
-#: config.c:2513
+#: config.c:2501
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
-#: config.c:2559
+#: config.c:2547
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
-#: config.c:2561
+#: config.c:2549
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
-#: config.c:2645
+#: config.c:2633
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "tên của phần không hợp lệ “%s”"
-#: config.c:2677
+#: config.c:2665
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s có đa giá trị"
-#: config.c:2706
+#: config.c:2694
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin cấu hình “%s”"
-#: config.c:2958 config.c:3285
+#: config.c:2946 config.c:3273
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "không thể khóa tập tin cấu hình %s"
-#: config.c:2969
+#: config.c:2957
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "đang mở “%s”"
-#: config.c:3006 builtin/config.c:361
+#: config.c:2994 builtin/config.c:361
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "mẫu không hợp lệ: %s"
-#: config.c:3031
+#: config.c:3019
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "tập tin cấu hình “%s” không hợp lệ"
-#: config.c:3044 config.c:3298
+#: config.c:3032 config.c:3286
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
-#: config.c:3055
+#: config.c:3043
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'%s"
msgstr "không thể mmap “%s”%s"
-#: config.c:3065 config.c:3303
+#: config.c:3053 config.c:3291
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "chmod trên %s gặp lỗi"
-#: config.c:3150 config.c:3400
+#: config.c:3138 config.c:3388
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "không thể ghi tập tin cấu hình “%s”"
-#: config.c:3184
+#: config.c:3172
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
-#: config.c:3186 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
+#: config.c:3174 builtin/remote.c:662 builtin/remote.c:860 builtin/remote.c:868
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
-#: config.c:3276
+#: config.c:3264
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "tên của phần không hợp lệ: %s"
-#: config.c:3443
+#: config.c:3431
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "thiếu giá trị cho cho “%s”"
@@ -2861,72 +2870,72 @@ msgstr "máy chủ không hỗ trợ tính năng “%s”"
msgid "expected flush after capabilities"
msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau các capabilities"
-#: connect.c:263
+#: connect.c:265
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr "bỏ qua capabilities sau dòng đầu tiên “%s”"
-#: connect.c:284
+#: connect.c:286
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr "lỗi giao thức: không cần capabilities^{}"
-#: connect.c:306
+#: connect.c:308
#, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr "lỗi giao thức: cần sha-1 shallow, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: connect.c:308
+#: connect.c:310
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "kho đã ở điểm cuối khoác nên không thể được shallow"
-#: connect.c:347
+#: connect.c:349
msgid "invalid packet"
msgstr "gói không hợp lệ"
-#: connect.c:367
+#: connect.c:369
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "lỗi giao thức: không cần “%s”"
-#: connect.c:497
+#: connect.c:499
#, c-format
msgid "unknown object format '%s' specified by server"
msgstr "không hiểu định dạng đối tượng “%s” được chỉ định bởi máy phục vụ"
-#: connect.c:526
+#: connect.c:528
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "trả về của ls-refs không hợp lệ: %s"
-#: connect.c:530
+#: connect.c:532
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau khi liệt kê tham chiếu"
-#: connect.c:533
+#: connect.c:535
msgid "expected response end packet after ref listing"
msgstr "cần nhận được trả lời là kết thúc gói sau khi liệt kê tham chiếu"
-#: connect.c:666
+#: connect.c:670
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "giao thức “%s” chưa được hỗ trợ"
-#: connect.c:717
+#: connect.c:721
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "không thể đặt SO_KEEPALIVE trên ổ cắm"
-#: connect.c:757 connect.c:820
+#: connect.c:761 connect.c:824
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "Đang tìm kiếm %s … "
-#: connect.c:761
+#: connect.c:765
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "không tìm được %s (cổng %s) (%s)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
-#: connect.c:765 connect.c:836
+#: connect.c:769 connect.c:840
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
@@ -2935,7 +2944,7 @@ msgstr ""
"xong.\n"
"Đang kết nối đến %s (cổng %s) … "
-#: connect.c:787 connect.c:864
+#: connect.c:791 connect.c:868
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
@@ -2945,77 +2954,77 @@ msgstr ""
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
-#: connect.c:793 connect.c:870
+#: connect.c:797 connect.c:874
msgid "done."
msgstr "hoàn tất."
-#: connect.c:824
+#: connect.c:828
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "không thể tìm thấy %s (%s)"
-#: connect.c:830
+#: connect.c:834
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "không hiểu cổng %s"
-#: connect.c:967 connect.c:1299
+#: connect.c:971 connect.c:1303
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "đã khóa tên máy lạ “%s”"
-#: connect.c:969
+#: connect.c:973
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "đã khóa cổng lạ “%s”"
-#: connect.c:979
+#: connect.c:983
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "không thể khởi chạy ủy nhiệm “%s”"
-#: connect.c:1050
+#: connect.c:1054
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr "chưa chỉ định đường dẫn; xem'git help pull” để biết cú pháp url hợp lệ"
-#: connect.c:1190
+#: connect.c:1194
msgid "newline is forbidden in git:// hosts and repo paths"
msgstr "newline bị cấm trong các git:// máy chủ và đường dẫn repo"
-#: connect.c:1247
+#: connect.c:1251
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -4"
-#: connect.c:1259
+#: connect.c:1263
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -6"
-#: connect.c:1276
+#: connect.c:1280
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ đặt cổng"
-#: connect.c:1388
+#: connect.c:1392
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "đã khóa tên đường dẫn lạ “%s”"
-#: connect.c:1436
+#: connect.c:1440
msgid "unable to fork"
msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình con"
-#: connected.c:108 builtin/fsck.c:189 builtin/prune.c:45
+#: connected.c:109 builtin/fsck.c:189 builtin/prune.c:45
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
-#: connected.c:120
+#: connected.c:122
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
-#: connected.c:144
+#: connected.c:146
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
-#: connected.c:149
+#: connected.c:151
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
@@ -3159,17 +3168,17 @@ msgstr "từ chối làm việc với giấy chứng thực thiếu trường m
msgid "refusing to work with credential missing protocol field"
msgstr "từ chối làm việc với giấy chứng thực thiếu trường giao thức"
-#: credential.c:394
+#: credential.c:395
#, c-format
msgid "url contains a newline in its %s component: %s"
msgstr "url có chứa một dấu xuống dòng trong thành phần %s của nó: %s"
-#: credential.c:438
+#: credential.c:439
#, c-format
msgid "url has no scheme: %s"
msgstr "url không có lược đồ: %s"
-#: credential.c:511
+#: credential.c:512
#, c-format
msgid "credential url cannot be parsed: %s"
msgstr "không thể phân tích cú pháp giấy chứng thực url: %s"
@@ -3263,23 +3272,23 @@ msgstr "Đã đánh dấu %d island, xong.\n"
msgid "unknown value for --diff-merges: %s"
msgstr "không hiểu giá trị cho --diff-merges: %s"
-#: diff-lib.c:557
+#: diff-lib.c:561
msgid "--merge-base does not work with ranges"
msgstr "--merge-base không hoạt động với phạm vi"
-#: diff-lib.c:559
+#: diff-lib.c:563
msgid "--merge-base only works with commits"
msgstr "--merge-base chỉ hoạt động với các lần chuyển giao"
-#: diff-lib.c:576
+#: diff-lib.c:580
msgid "unable to get HEAD"
msgstr "không thể lấy HEAD"
-#: diff-lib.c:583
+#: diff-lib.c:587
msgid "no merge base found"
msgstr "không tìm thấy cơ sở để hòa trộn"
-#: diff-lib.c:585
+#: diff-lib.c:589
msgid "multiple merge bases found"
msgstr "có nhiều cơ sở để hòa trộn"
@@ -3295,17 +3304,17 @@ msgstr ""
"Không phải là một thư mục git. Dùng --no-index để so sánh hai đường dẫn bên "
"ngoài một cây làm việc"
-#: diff.c:156
+#: diff.c:157
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
-#: diff.c:161
+#: diff.c:162
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
-#: diff.c:297
+#: diff.c:298
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
@@ -3313,7 +3322,7 @@ msgstr ""
"cài đặt màu đã di chuyển phải là một trong “no”, “default”, “blocks”, "
"“zebra”, “dimmed-zebra”, “plain”"
-#: diff.c:325
+#: diff.c:326
#, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
@@ -3323,7 +3332,7 @@ msgstr ""
"change”, “ignore-space-at-eol”, “ignore-all-space”, “allow-indentation-"
"change”"
-#: diff.c:333
+#: diff.c:334
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
"whitespace modes"
@@ -3331,12 +3340,12 @@ msgstr ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change không thể tổ hợp cùng với các chế "
"độ khoảng trắng khác"
-#: diff.c:410
+#: diff.c:411
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
-#: diff.c:470
+#: diff.c:471
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -3345,26 +3354,26 @@ msgstr ""
"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
"%s"
-#: diff.c:4282
+#: diff.c:4290
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
-#: diff.c:4634
+#: diff.c:4642
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
-#: diff.c:4637
+#: diff.c:4645
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn -G, -S, và --find-object loại từ lẫn nhau"
-#: diff.c:4640
+#: diff.c:4648
msgid ""
"-G and --pickaxe-regex are mutually exclusive, use --pickaxe-regex with -S"
msgstr ""
"-G và --pickaxe-regex là loại trừ lẫn nhau, dùng --pickaxe-regex với -S"
-#: diff.c:4643
+#: diff.c:4651
msgid ""
"--pickaxe-all and --find-object are mutually exclusive, use --pickaxe-all "
"with -G and -S"
@@ -3372,22 +3381,22 @@ msgstr ""
"tùy chọn --pickaxe-all và --find-object loại từ lẫn nhau, hãy dùng --pickaxe-"
"all với -G và -S"
-#: diff.c:4722
+#: diff.c:4730
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
-#: diff.c:4770
+#: diff.c:4778
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "giá trị --stat không hợp lệ: “%s”"
-#: diff.c:4775 diff.c:4780 diff.c:4785 diff.c:4790 diff.c:5318
-#: parse-options.c:197 parse-options.c:201 builtin/commit-graph.c:180
+#: diff.c:4783 diff.c:4788 diff.c:4793 diff.c:4798 diff.c:5326
+#: parse-options.c:217 parse-options.c:221
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số"
-#: diff.c:4807
+#: diff.c:4815
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -3396,42 +3405,42 @@ msgstr ""
"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
"%s"
-#: diff.c:4892
+#: diff.c:4900
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "không hiểu lớp thay đổi “%c” trong --diff-filter=%s"
-#: diff.c:4916
+#: diff.c:4924
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "không hiểu giá trị sau ws-error-highlight=%.*s"
-#: diff.c:4930
+#: diff.c:4938
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "không thể phân giải “%s”"
-#: diff.c:4980 diff.c:4986
+#: diff.c:4988 diff.c:4994
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr "%s cần dạng <n>/<m>"
-#: diff.c:4998
+#: diff.c:5006
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "%s cần một ký tự, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: diff.c:5019
+#: diff.c:5027
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "đối số --color-moved sai: %s"
-#: diff.c:5038
+#: diff.c:5046
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "chế độ “%s” không hợp lệ trong --color-moved-ws"
-#: diff.c:5078
+#: diff.c:5086
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
@@ -3439,155 +3448,155 @@ msgstr ""
"tùy chọn diff-algorithm chấp nhận \"myers\", \"minimal\", \"patience\" và "
"\"histogram\""
-#: diff.c:5114 diff.c:5134
+#: diff.c:5122 diff.c:5142
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "tham số cho %s không hợp lệ"
-#: diff.c:5238
+#: diff.c:5246
#, c-format
msgid "invalid regex given to -I: '%s'"
msgstr "đưa cho -I biểu thức chính quy không hợp lệ: “%s”"
-#: diff.c:5287
+#: diff.c:5295
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
-#: diff.c:5343
+#: diff.c:5351
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "đối số --word-diff sai: %s"
-#: diff.c:5379
+#: diff.c:5387
msgid "Diff output format options"
msgstr "Các tùy chọn định dạng khi xuất các khác biệt"
-#: diff.c:5381 diff.c:5387
+#: diff.c:5389 diff.c:5395
msgid "generate patch"
msgstr "tạo miếng vá"
-#: diff.c:5384 builtin/log.c:179
+#: diff.c:5392 builtin/log.c:179
msgid "suppress diff output"
msgstr "chặn mọi kết xuất từ diff"
-#: diff.c:5389 diff.c:5503 diff.c:5510
+#: diff.c:5397 diff.c:5511 diff.c:5518
msgid "<n>"
msgstr "<n>"
-#: diff.c:5390 diff.c:5393
+#: diff.c:5398 diff.c:5401
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "tạo khác biệt với <n> dòng ngữ cảnh"
-#: diff.c:5395
+#: diff.c:5403
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "tạo khác biệt ở định dạng thô"
-#: diff.c:5398
+#: diff.c:5406
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "đồng nghĩa với “-p --raw”"
-#: diff.c:5402
+#: diff.c:5410
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "đồng nghĩa với “-p --stat”"
-#: diff.c:5406
+#: diff.c:5414
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "--stat thuận tiện cho máy đọc"
-#: diff.c:5409
+#: diff.c:5417
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "chỉ xuất những dòng cuối của --stat"
-#: diff.c:5411 diff.c:5419
+#: diff.c:5419 diff.c:5427
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "<tham_số_1,tham_số_2>…"
-#: diff.c:5412
+#: diff.c:5420
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr "đầu ra phân phối của số lượng thay đổi tương đối cho mỗi thư mục con"
-#: diff.c:5416
+#: diff.c:5424
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "đồng nghĩa với --dirstat=cumulative"
-#: diff.c:5420
+#: diff.c:5428
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "đồng nghĩa với --dirstat=files,param1,param2…"
-#: diff.c:5424
+#: diff.c:5432
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"cảnh báo nếu các thay đổi đưa ra các bộ tạo xung đột hay lỗi khoảng trắng"
-#: diff.c:5427
+#: diff.c:5435
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr "tổng hợp dạng xúc tích như là tạo, đổi tên và các thay đổi chế độ"
-#: diff.c:5430
+#: diff.c:5438
msgid "show only names of changed files"
msgstr "chỉ hiển thị tên của các tập tin đổi"
-#: diff.c:5433
+#: diff.c:5441
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "chỉ hiển thị tên tập tin và tình trạng của các tập tin bị thay đổi"
-#: diff.c:5435
+#: diff.c:5443
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "<rộng>[,<name-width>[,<số-lượng>]]"
-#: diff.c:5436
+#: diff.c:5444
msgid "generate diffstat"
msgstr "tạo diffstat"
-#: diff.c:5438 diff.c:5441 diff.c:5444
+#: diff.c:5446 diff.c:5449 diff.c:5452
msgid "<width>"
msgstr "<rộng>"
-#: diff.c:5439
+#: diff.c:5447
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "tạo diffstat với độ rộng đã cho"
-#: diff.c:5442
+#: diff.c:5450
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "tạo diffstat với tên độ rộng đã cho"
-#: diff.c:5445
+#: diff.c:5453
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "tạo diffstat với độ rộng đồ thị đã cho"
-#: diff.c:5447
+#: diff.c:5455
msgid "<count>"
msgstr "<số_lượng>"
-#: diff.c:5448
+#: diff.c:5456
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "tạo diffstat với các dòng bị giới hạn"
-#: diff.c:5451
+#: diff.c:5459
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "tạo tổng hợp xúc tích trong diffstat"
-#: diff.c:5454
+#: diff.c:5462
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "xuất ra một khác biệt dạng nhị phân cái mà có thể được áp dụng"
-#: diff.c:5457
+#: diff.c:5465
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"hiển thị đầy đủ các tên đối tượng pre- và post-image trên các dòng \"mục lục"
"\""
-#: diff.c:5459
+#: diff.c:5467
msgid "show colored diff"
msgstr "hiển thị thay đổi được tô màu"
-#: diff.c:5460
+#: diff.c:5468
msgid "<kind>"
msgstr "<kiểu>"
-#: diff.c:5461
+#: diff.c:5469
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
@@ -3595,7 +3604,7 @@ msgstr ""
"tô sáng các lỗi về khoảng trắng trong các dòng “context”, “old” và “new” "
"trong khác biệt"
-#: diff.c:5464
+#: diff.c:5472
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
@@ -3603,89 +3612,89 @@ msgstr ""
"không munge tên đường dẫn và sử dụng NUL làm bộ phân tách trường đầu ra "
"trong --raw hay --numstat"
-#: diff.c:5467 diff.c:5470 diff.c:5473 diff.c:5582
+#: diff.c:5475 diff.c:5478 diff.c:5481 diff.c:5590
msgid "<prefix>"
msgstr "<tiền_tố>"
-#: diff.c:5468
+#: diff.c:5476
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "hiển thị tiền tố nguồn đã cho thay cho \"a/\""
-#: diff.c:5471
+#: diff.c:5479
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "hiển thị tiền tố đích đã cho thay cho \"b/\""
-#: diff.c:5474
+#: diff.c:5482
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "treo vào trước một tiền tố bổ sung cho mỗi dòng kết xuất"
-#: diff.c:5477
+#: diff.c:5485
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "đừng hiển thị bất kỳ tiền tố nguồn hay đích"
-#: diff.c:5480
+#: diff.c:5488
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"hiển thị ngữ cảnh giữa các khúc khác biệt khi đạt đến số lượng dòng đã chỉ "
"định"
-#: diff.c:5484 diff.c:5489 diff.c:5494
+#: diff.c:5492 diff.c:5497 diff.c:5502
msgid "<char>"
msgstr "<ký_tự>"
-#: diff.c:5485
+#: diff.c:5493
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một dòng được thêm mới thay cho “+”"
-#: diff.c:5490
+#: diff.c:5498
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một dòng đã cũ thay cho “-”"
-#: diff.c:5495
+#: diff.c:5503
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một ngữ cảnh thay cho “”"
-#: diff.c:5498
+#: diff.c:5506
msgid "Diff rename options"
msgstr "Tùy chọn khác biệt đổi tên"
-#: diff.c:5499
+#: diff.c:5507
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "<n>[/<m>]"
-#: diff.c:5500
+#: diff.c:5508
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr "ngắt các thay đổi ghi lại hoàn thiện thành cặp của xóa và tạo"
-#: diff.c:5504
+#: diff.c:5512
msgid "detect renames"
msgstr "dò tìm các tên thay đổi"
-#: diff.c:5508
+#: diff.c:5516
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "bỏ qua preimage (tiền ảnh??) cho các việc xóa"
-#: diff.c:5511
+#: diff.c:5519
msgid "detect copies"
msgstr "dò bản sao"
-#: diff.c:5515
+#: diff.c:5523
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "dùng các tập tin không bị chỉnh sửa như là nguồn để tìm các bản sao"
-#: diff.c:5517
+#: diff.c:5525
msgid "disable rename detection"
msgstr "tắt dò tìm đổi tên"
-#: diff.c:5520
+#: diff.c:5528
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "dùng các blob trống rống như là nguồn đổi tên"
-#: diff.c:5522
+#: diff.c:5530
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr "tiếp tục liệt kê lịch sử của một tập tin ngoài đổi tên"
-#: diff.c:5525
+#: diff.c:5533
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
@@ -3693,160 +3702,160 @@ msgstr ""
"ngăn cản dò tìm đổi tên/bản sao nếu số lượng của đích đổi tên/bản sao vượt "
"quá giới hạn đưa ra"
-#: diff.c:5527
+#: diff.c:5535
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Tùy chọn thuật toán khác biệt"
-#: diff.c:5529
+#: diff.c:5537
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "sản sinh khác biệt ít nhất có thể"
-#: diff.c:5532
+#: diff.c:5540
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi so sánh các dòng"
-#: diff.c:5535
+#: diff.c:5543
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "lờ đi sự thay đổi do số lượng khoảng trắng gây ra"
-#: diff.c:5538
+#: diff.c:5546
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi ở cuối dòng EOL"
-#: diff.c:5541
+#: diff.c:5549
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "bỏ qua ký tự về đầu dòng tại cuối dòng"
-#: diff.c:5544
+#: diff.c:5552
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "bỏ qua các thay đổi cho toàn bộ các dòng là trống"
-#: diff.c:5546 diff.c:5568 diff.c:5571 diff.c:5616
+#: diff.c:5554 diff.c:5576 diff.c:5579 diff.c:5624
msgid "<regex>"
msgstr "<regex>"
-#: diff.c:5547
+#: diff.c:5555
msgid "ignore changes whose all lines match <regex>"
msgstr "bỏ qua các thay đổi có tất cả các dòng khớp <regex>"
-#: diff.c:5550
+#: diff.c:5558
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr "heuristic để dịch hạn biên của khối khác biệt cho dễ đọc"
-#: diff.c:5553
+#: diff.c:5561
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"patience diff\""
-#: diff.c:5557
+#: diff.c:5565
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"histogram diff\""
-#: diff.c:5559
+#: diff.c:5567
msgid "<algorithm>"
msgstr "<thuật toán>"
-#: diff.c:5560
+#: diff.c:5568
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "chọn một thuật toán khác biệt"
-#: diff.c:5562
+#: diff.c:5570
msgid "<text>"
msgstr "<văn bản>"
-#: diff.c:5563
+#: diff.c:5571
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"anchored diff\""
-#: diff.c:5565 diff.c:5574 diff.c:5577
+#: diff.c:5573 diff.c:5582 diff.c:5585
msgid "<mode>"
msgstr "<chế độ>"
-#: diff.c:5566
+#: diff.c:5574
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
"hiển thị khác biệt từ, sử dụng <chế độ> để bỏ giới hạn các từ bị thay đổi"
-#: diff.c:5569
+#: diff.c:5577
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "dùng <regex> để quyết định từ là cái gì"
-#: diff.c:5572
+#: diff.c:5580
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "tương đương với --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
-#: diff.c:5575
+#: diff.c:5583
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "các dòng di chuyển của mã mà được tô màu khác nhau"
-#: diff.c:5578
+#: diff.c:5586
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr "cách bỏ qua khoảng trắng trong --color-moved"
-#: diff.c:5581
+#: diff.c:5589
msgid "Other diff options"
msgstr "Các tùy chọn khác biệt khác"
-#: diff.c:5583
+#: diff.c:5591
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"khi chạy từ thư mục con, thực thi các thay đổi bên ngoài và hiển thị các "
"đường dẫn liên quan"
-#: diff.c:5587
+#: diff.c:5595
msgid "treat all files as text"
msgstr "coi mọi tập tin là dạng văn bản thường"
-#: diff.c:5589
+#: diff.c:5597
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "tráo đổi hai đầu vào, đảo ngược khác biệt"
-#: diff.c:5591
+#: diff.c:5599
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr "thoát với mã 1 nếu không có khác biệt gì, 0 nếu ngược lại"
-#: diff.c:5593
+#: diff.c:5601
msgid "disable all output of the program"
msgstr "tắt mọi kết xuất của chương trình"
-#: diff.c:5595
+#: diff.c:5603
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "cho phép mộ bộ hỗ trợ xuất khác biệt ở bên ngoài được phép thực thi"
-#: diff.c:5597
+#: diff.c:5605
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
"chạy các bộ lọc văn bản thông thường bên ngoài khi so sánh các tập tin nhị "
"phân"
-#: diff.c:5599
+#: diff.c:5607
msgid "<when>"
msgstr "<khi>"
-#: diff.c:5600
+#: diff.c:5608
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "bỏ qua các thay đổi trong mô-đun-con trong khi tạo khác biệt"
-#: diff.c:5603
+#: diff.c:5611
msgid "<format>"
msgstr "<định dạng>"
-#: diff.c:5604
+#: diff.c:5612
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "chi định khác biệt bao nhiêu trong các mô đun con được hiển thị"
-#: diff.c:5608
+#: diff.c:5616
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "ẩn các mục “git add -N” từ bảng mục lục"
-#: diff.c:5611
+#: diff.c:5619
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "coi các mục “git add -N” như là có thật trong bảng mục lục"
-#: diff.c:5613
+#: diff.c:5621
msgid "<string>"
msgstr "<chuỗi>"
-#: diff.c:5614
+#: diff.c:5622
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
@@ -3854,7 +3863,7 @@ msgstr ""
"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của "
"chuỗi được chỉ ra"
-#: diff.c:5617
+#: diff.c:5625
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
@@ -3862,35 +3871,35 @@ msgstr ""
"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của biểu "
"thức chính quy được chỉ ra"
-#: diff.c:5620
+#: diff.c:5628
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "hiển thị tất cả các thay đổi trong một bộ các thay đổi với -S hay -G"
-#: diff.c:5623
+#: diff.c:5631
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "coi <chuỗi> trong -S như là biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
-#: diff.c:5626
+#: diff.c:5634
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "điều khiển thứ tự xuát hiện các tập tin trong kết xuất"
-#: diff.c:5627 diff.c:5630
+#: diff.c:5635 diff.c:5638
msgid "<path>"
msgstr "<đường-dẫn>"
-#: diff.c:5628
+#: diff.c:5636
msgid "show the change in the specified path first"
msgstr "hiển thị các thay đổi trong đường dẫn đã cho đầu tiên"
-#: diff.c:5631
+#: diff.c:5639
msgid "skip the output to the specified path"
msgstr "bỏ qua đầu ra đến đường dẫn đã cho"
-#: diff.c:5633
+#: diff.c:5641
msgid "<object-id>"
msgstr "<mã-số-đối-tượng>"
-#: diff.c:5634
+#: diff.c:5642
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
@@ -3898,32 +3907,32 @@ msgstr ""
"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của đối "
"tượng được chỉ ra"
-#: diff.c:5636
+#: diff.c:5644
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
-#: diff.c:5637
+#: diff.c:5645
msgid "select files by diff type"
msgstr "chọn các tập tin theo kiểu khác biệt"
-#: diff.c:5639
+#: diff.c:5647
msgid "<file>"
msgstr "<tập_tin>"
-#: diff.c:5640
+#: diff.c:5648
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Xuất ra một tập tin cụ thể"
-#: diff.c:6298
+#: diff.c:6306
msgid "exhaustive rename detection was skipped due to too many files."
msgstr "nhận thấy đổi tên toàn diện đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
-#: diff.c:6301
+#: diff.c:6309
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
-#: diff.c:6304
+#: diff.c:6312
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -3936,7 +3945,7 @@ msgstr ""
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
-#: diffcore-rename.c:1514
+#: diffcore-rename.c:1564
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
@@ -3974,338 +3983,417 @@ msgstr "vô hiệu khớp mẫu nón"
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "không thể dùng %s như là một tập tin loại trừ"
-#: dir.c:2351
+#: dir.c:2464
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
-#: dir.c:2653
+#: dir.c:2766
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
-#: dir.c:2777
+#: dir.c:2890
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr "bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này"
-#: dir.c:3610
+#: dir.c:3158
+msgid ""
+"No directory name could be guessed.\n"
+"Please specify a directory on the command line"
+msgstr ""
+"Không đoán được thư mục tên là gì.\n"
+"Vui lòng chỉ định tên một thư mục trên dòng lệnh"
+
+#: dir.c:3837
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng trong kho %s"
-#: dir.c:3657 dir.c:3662
+#: dir.c:3884 dir.c:3889
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
-#: dir.c:3691
+#: dir.c:3918
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "không thể di dời thư mục git từ “%s” sang “%s”"
-#: editor.c:74
+#: editor.c:77
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr "gợi ý: Chờ trình biên soạn của bạn đóng tập tin…%c"
-#: entry.c:176
+#: entry.c:177
msgid "Filtering content"
msgstr "Nội dung lọc"
-#: entry.c:497
+#: entry.c:498
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
-#: environment.c:152
+#: environment.c:143
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr "đường dẫn không gian tên git \"%s\" sai"
-#: environment.c:334
-#, c-format
-msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
-msgstr "không thể đặt GIT_DIR thành “%s”"
-
#: exec-cmd.c:363
#, c-format
msgid "too many args to run %s"
msgstr "quá nhiều tham số để chạy %s"
-#: fetch-pack.c:182
+#: fetch-pack.c:193
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
-#: fetch-pack.c:185
+#: fetch-pack.c:196
msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
msgstr "git fetch-pack: cần một gói đẩy sau danh sách shallow"
-#: fetch-pack.c:196
+#: fetch-pack.c:207
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được một gói flush"
-#: fetch-pack.c:216
+#: fetch-pack.c:227
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: fetch-pack.c:227
+#: fetch-pack.c:238
msgid "unable to write to remote"
msgstr "không thể ghi lên máy phục vụ"
-#: fetch-pack.c:288
+#: fetch-pack.c:299
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
-#: fetch-pack.c:383 fetch-pack.c:1423
+#: fetch-pack.c:394 fetch-pack.c:1434
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
-#: fetch-pack.c:389 fetch-pack.c:1429
+#: fetch-pack.c:400 fetch-pack.c:1440
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
-#: fetch-pack.c:391 fetch-pack.c:1431
+#: fetch-pack.c:402 fetch-pack.c:1442
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "không tìm thấy đối tượng: %s"
-#: fetch-pack.c:394 fetch-pack.c:1434
+#: fetch-pack.c:405 fetch-pack.c:1445
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
-#: fetch-pack.c:396 fetch-pack.c:1436
+#: fetch-pack.c:407 fetch-pack.c:1447
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "không tìm shallow nào: %s"
-#: fetch-pack.c:399 fetch-pack.c:1440
+#: fetch-pack.c:410 fetch-pack.c:1451
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
-#: fetch-pack.c:439
+#: fetch-pack.c:450
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "nhận %s %d - %s"
-#: fetch-pack.c:456
+#: fetch-pack.c:467
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
-#: fetch-pack.c:487
+#: fetch-pack.c:498
msgid "giving up"
msgstr "chịu thua"
-#: fetch-pack.c:500 progress.c:339
+#: fetch-pack.c:511 progress.c:339
msgid "done"
msgstr "xong"
-#: fetch-pack.c:512
+#: fetch-pack.c:523
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "nhận %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:548
+#: fetch-pack.c:559
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
-#: fetch-pack.c:763
+#: fetch-pack.c:774
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
-#: fetch-pack.c:849
+#: fetch-pack.c:860
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
-#: fetch-pack.c:857
+#: fetch-pack.c:868
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
-#: fetch-pack.c:951
+#: fetch-pack.c:962
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
-#: fetch-pack.c:957
+#: fetch-pack.c:968
msgid "fetch-pack: invalid index-pack output"
msgstr "fetch-pack: kết xuất index-pack không hợp lệ"
-#: fetch-pack.c:974
+#: fetch-pack.c:985
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s gặp lỗi"
-#: fetch-pack.c:976
+#: fetch-pack.c:987
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
-#: fetch-pack.c:1019
+#: fetch-pack.c:1030
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
-#: fetch-pack.c:1027 fetch-pack.c:1033 fetch-pack.c:1036 fetch-pack.c:1042
-#: fetch-pack.c:1046 fetch-pack.c:1050 fetch-pack.c:1054 fetch-pack.c:1058
-#: fetch-pack.c:1062 fetch-pack.c:1066 fetch-pack.c:1070 fetch-pack.c:1074
-#: fetch-pack.c:1080 fetch-pack.c:1086 fetch-pack.c:1091 fetch-pack.c:1096
+#: fetch-pack.c:1038 fetch-pack.c:1044 fetch-pack.c:1047 fetch-pack.c:1053
+#: fetch-pack.c:1057 fetch-pack.c:1061 fetch-pack.c:1065 fetch-pack.c:1069
+#: fetch-pack.c:1073 fetch-pack.c:1077 fetch-pack.c:1081 fetch-pack.c:1085
+#: fetch-pack.c:1091 fetch-pack.c:1097 fetch-pack.c:1102 fetch-pack.c:1107
#, c-format
msgid "Server supports %s"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ %s"
-#: fetch-pack.c:1029
+#: fetch-pack.c:1040
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
-#: fetch-pack.c:1089
+#: fetch-pack.c:1100
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
-#: fetch-pack.c:1094
+#: fetch-pack.c:1105
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
-#: fetch-pack.c:1098
+#: fetch-pack.c:1109
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
-#: fetch-pack.c:1100
+#: fetch-pack.c:1111
msgid "Server does not support this repository's object format"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ định dạng đối tượng của kho này"
-#: fetch-pack.c:1113
+#: fetch-pack.c:1124
msgid "no common commits"
msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
-#: fetch-pack.c:1122 fetch-pack.c:1469 builtin/clone.c:1238
+#: fetch-pack.c:1133 fetch-pack.c:1480 builtin/clone.c:1130
msgid "source repository is shallow, reject to clone."
msgstr "kho nguồn là nông, nên bỏ từ chối nhân bản."
-#: fetch-pack.c:1128 fetch-pack.c:1660
+#: fetch-pack.c:1139 fetch-pack.c:1671
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
-#: fetch-pack.c:1242
+#: fetch-pack.c:1253
#, c-format
msgid "mismatched algorithms: client %s; server %s"
msgstr "các thuật toán không khớp nhau: máy khách %s; máy chủ %s"
-#: fetch-pack.c:1246
+#: fetch-pack.c:1257
#, c-format
msgid "the server does not support algorithm '%s'"
msgstr "máy chủ không hỗ trợ thuật toán “%s”"
-#: fetch-pack.c:1279
+#: fetch-pack.c:1290
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ yêu cầu shallow"
-#: fetch-pack.c:1286
+#: fetch-pack.c:1297
msgid "Server supports filter"
msgstr "Máy chủ hỗ trợ bộ lọc"
-#: fetch-pack.c:1329 fetch-pack.c:2043
+#: fetch-pack.c:1340 fetch-pack.c:2053
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "không thể ghi các yêu cầu lên máy phục vụ"
-#: fetch-pack.c:1347
+#: fetch-pack.c:1358
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đọc phần đầu của đoạn %s"
-#: fetch-pack.c:1353
+#: fetch-pack.c:1364
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "cần “%s”, nhưng lại nhận “%s”"
-#: fetch-pack.c:1387
+#: fetch-pack.c:1398
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "gặp dòng không được thừa nhận: “%s”"
-#: fetch-pack.c:1392
+#: fetch-pack.c:1403
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "gặp lỗi khi xử lý tín hiệu trả lời: %d"
-#: fetch-pack.c:1402
+#: fetch-pack.c:1413
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr "cần tập tin gói để gửi sau “ready”"
-#: fetch-pack.c:1404
+#: fetch-pack.c:1415
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr "không cần thêm phần nào để gửi sau “ready”"
-#: fetch-pack.c:1445
+#: fetch-pack.c:1456
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "lỗi xử lý thông tin shallow: %d"
-#: fetch-pack.c:1494
+#: fetch-pack.c:1505
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "cần wanted-ref, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: fetch-pack.c:1499
+#: fetch-pack.c:1510
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "wanted-ref không được mong đợi: “%s”"
-#: fetch-pack.c:1504
+#: fetch-pack.c:1515
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "lỗi khi xử lý wanted refs: %d"
-#: fetch-pack.c:1534
+#: fetch-pack.c:1545
msgid "git fetch-pack: expected response end packet"
msgstr "git fetch-pack: cần nhận được trả lời là kết thúc gói"
-#: fetch-pack.c:1939
+#: fetch-pack.c:1949
msgid "no matching remote head"
msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
-#: fetch-pack.c:1962 builtin/clone.c:697
+#: fetch-pack.c:1972 builtin/clone.c:581
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "máy chủ đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết"
-#: fetch-pack.c:2065
+#: fetch-pack.c:2075
msgid "unexpected 'ready' from remote"
-msgstr "gặp 'ready' đột xuất từ máy chủ"
+msgstr "gặp “ready” đột xuất từ máy chủ"
-#: fetch-pack.c:2088
+#: fetch-pack.c:2098
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
-#: fetch-pack.c:2091
+#: fetch-pack.c:2101
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr ""
"Máy phục vụ không cho phép yêu cầu cho đối tượng không được báo trước %s"
-#: gpg-interface.c:273
+#: gpg-interface.c:329 gpg-interface.c:451 gpg-interface.c:902
+#: gpg-interface.c:918
msgid "could not create temporary file"
msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
-#: gpg-interface.c:276
+#: gpg-interface.c:332 gpg-interface.c:454
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
-#: gpg-interface.c:470
+#: gpg-interface.c:445
+msgid ""
+"gpg.ssh.allowedSignersFile needs to be configured and exist for ssh "
+"signature verification"
+msgstr ""
+"gpg.ssh.allowedSignersFile cần được cấu hình và tồn tại để xác minh chữ ký "
+"ssh"
+
+#: gpg-interface.c:469
+msgid ""
+"ssh-keygen -Y find-principals/verify is needed for ssh signature "
+"verification (available in openssh version 8.2p1+)"
+msgstr ""
+"ssh-keygen -Y find-principals/verify là cần thiết để xác minh chữ ký ssh (có "
+"sẵn trong phiên bản openssh 8.2p1+)"
+
+#: gpg-interface.c:523
+#, c-format
+msgid "ssh signing revocation file configured but not found: %s"
+msgstr "tập tin thu hồi chữ ký ssh đã được cấu hình nhưng không tìm thấy: %s"
+
+#: gpg-interface.c:576
+#, c-format
+msgid "bad/incompatible signature '%s'"
+msgstr "chữ sai / không tương thích “%s”"
+
+#: gpg-interface.c:735 gpg-interface.c:740
+#, c-format
+msgid "failed to get the ssh fingerprint for key '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi lấy dấu vân tay ssh cho khóa “%s”"
+
+#: gpg-interface.c:762
+msgid ""
+"either user.signingkey or gpg.ssh.defaultKeyCommand needs to be configured"
+msgstr ""
+"hoặc là user.signingkey hoặc gpg.ssh.defaultKeyCommand cần được cấu hình"
+
+#: gpg-interface.c:780
+#, c-format
+msgid "gpg.ssh.defaultKeyCommand succeeded but returned no keys: %s %s"
+msgstr ""
+"gpg.ssh.defaultKeyCommand thành công nhưng lại không trả về khóa nào: %s %s"
+
+#: gpg-interface.c:786
+#, c-format
+msgid "gpg.ssh.defaultKeyCommand failed: %s %s"
+msgstr "gpg.ssh.defaultKeyCommand gặp lỗi: %s %s"
+
+#: gpg-interface.c:874
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
+#: gpg-interface.c:895
+msgid "user.signingkey needs to be set for ssh signing"
+msgstr "user.signingkey cần được đặt cho ký ssh"
+
+#: gpg-interface.c:906
+#, c-format
+msgid "failed writing ssh signing key to '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi ghi chìa khóa ký ssh vào “%s”"
+
+#: gpg-interface.c:924
+#, c-format
+msgid "failed writing ssh signing key buffer to '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi ghi bộ đệm chìa khóa ký ssh vào “%s”"
+
+#: gpg-interface.c:942
+msgid ""
+"ssh-keygen -Y sign is needed for ssh signing (available in openssh version "
+"8.2p1+)"
+msgstr ""
+"ssh-keygen -Y sign là cần thiết cho ký ssh (sẵn có trong openssh phiên bản "
+"8.2p1+)"
+
+#: gpg-interface.c:954
+#, c-format
+msgid "failed reading ssh signing data buffer from '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ đệm dữ liệu chữ ký ssh từ “%s”"
+
#: graph.c:98
#, c-format
msgid "ignored invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
-#: grep.c:531
+#: grep.c:533
msgid ""
"given pattern contains NULL byte (via -f <file>). This is only supported "
"with -P under PCRE v2"
@@ -4313,109 +4401,109 @@ msgstr ""
"mẫu đã cho có chứa NULL byte (qua -f <file>). Điều này chỉ được hỗ trợ với -"
"P dưới PCRE v2"
-#: grep.c:1895
+#: grep.c:1928
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
-#: grep.c:1912 setup.c:176 builtin/clone.c:416 builtin/diff.c:90
+#: grep.c:1945 setup.c:176 builtin/clone.c:302 builtin/diff.c:90
#: builtin/rm.c:136
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
-#: grep.c:1923
+#: grep.c:1956
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "“%s”: đọc ngắn"
-#: help.c:23
+#: help.c:24
msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
msgstr "bắt đầu một vùng làm việc (xem thêm: git help tutorial)"
-#: help.c:24
+#: help.c:25
msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
msgstr "làm việc trên thay đổi hiện tại (xem thêm: git help everyday)"
-#: help.c:25
+#: help.c:26
msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
msgstr "xem xét lịch sử tình trạng (xem thêm: git help revisions)"
-#: help.c:26
+#: help.c:27
msgid "grow, mark and tweak your common history"
msgstr "thêm, ghi dấu và chỉnh lịch sử chung của bạn"
-#: help.c:27
+#: help.c:28
msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
msgstr "làm việc nhóm (xem thêm: git help workflows)"
-#: help.c:31
+#: help.c:32
msgid "Main Porcelain Commands"
msgstr "Các lệnh Porcelain chính"
-#: help.c:32
+#: help.c:33
msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
msgstr "Lệnh/thao tác thứ cấp"
-#: help.c:33
+#: help.c:34
msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
msgstr "Lệnh/bộ hỏi thứ cấp"
-#: help.c:34
+#: help.c:35
msgid "Interacting with Others"
msgstr "Tương tác với những cái khác"
-#: help.c:35
+#: help.c:36
msgid "Low-level Commands / Manipulators"
msgstr "Lệnh/thao tác ở mức thấp"
-#: help.c:36
+#: help.c:37
msgid "Low-level Commands / Interrogators"
msgstr "Lệnh/bộ hỏi ở mức thấp"
-#: help.c:37
+#: help.c:38
msgid "Low-level Commands / Syncing Repositories"
msgstr "Lệnh/Đồng bộ kho ở mức thấp"
-#: help.c:38
+#: help.c:39
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
msgstr "Lệnh/Hỗ trợ nội tại ở mức thấp"
-#: help.c:300
+#: help.c:313
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
-#: help.c:307
+#: help.c:320
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
-#: help.c:316
+#: help.c:329
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
-#: help.c:365 git.c:100
+#: help.c:378 git.c:100
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "không hỗ trợ liệt kê lệnh kiểu “%s”"
-#: help.c:405
+#: help.c:418
msgid "The Git concept guides are:"
msgstr "Các chỉ dẫn khái niệm về Git là:"
-#: help.c:429
+#: help.c:442
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr "Xem “git help <lệnh>” để đọc các đặc tả của lệnh con"
-#: help.c:434
+#: help.c:447
msgid "External commands"
msgstr "Các lệnh bên ngoài"
-#: help.c:449
+#: help.c:462
msgid "Command aliases"
msgstr "Các bí danh lệnh"
-#: help.c:527
+#: help.c:543
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -4424,31 +4512,36 @@ msgstr ""
"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
-#: help.c:543 help.c:631
+#: help.c:565 help.c:662
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
-#: help.c:591
+#: help.c:613
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
-#: help.c:613
+#: help.c:635
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn."
-#: help.c:618
+#: help.c:640
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr "Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”."
-#: help.c:623
+#: help.c:646
+#, c-format
+msgid "Run '%s' instead? (y/N)"
+msgstr "Chạy “%s” để thay thế? (y/N)"
+
+#: help.c:654
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr "Tiếp tục trong %0.1f giây,và coi rằng ý bạn là “%s”."
-#: help.c:635
+#: help.c:666
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -4459,16 +4552,16 @@ msgstr[0] ""
"\n"
"Những lệnh giống nhất là"
-#: help.c:675
+#: help.c:706
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [<các tùy chọn>]"
-#: help.c:730
+#: help.c:761
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
-#: help.c:734
+#: help.c:765
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -4479,6 +4572,15 @@ msgstr[0] ""
"\n"
"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
+#: hook.c:27
+#, c-format
+msgid ""
+"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
+"You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
+msgstr ""
+"Móc “%s” bị bỏ qua bởi vì nó không thể đặt là thực thi được.\n"
+"Bạn có thể tắt cảnh báo này bằng “git config advice.ignoredHook false“."
+
#: ident.c:353
msgid "Author identity unknown\n"
msgstr "Chưa biết định danh tác giả\n"
@@ -4541,7 +4643,7 @@ msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
-#: ident.c:454 builtin/commit.c:647
+#: ident.c:454 builtin/commit.c:648
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
@@ -4633,9 +4735,14 @@ msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
#: ls-refs.c:37
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for lsrefs.unborn"
-msgstr "giá trị '%s' không hợp lệ cho lsrefs.unborn"
+msgstr "giá trị “%s” không hợp lệ cho lsrefs.unborn"
-#: ls-refs.c:167
+#: ls-refs.c:174
+#, c-format
+msgid "unexpected line: '%s'"
+msgstr "dòng không cần: “%s”"
+
+#: ls-refs.c:178
msgid "expected flush after ls-refs arguments"
msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau tham số ls-refs (liệt kê tham chiếu)"
@@ -4643,39 +4750,39 @@ msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau tham số ls-refs (liệt kê th
msgid "quoted CRLF detected"
msgstr "phát hiện CRLF được trích dẫn"
-#: mailinfo.c:1254 builtin/am.c:176 builtin/mailinfo.c:46
+#: mailinfo.c:1254 builtin/am.c:177 builtin/mailinfo.c:46
#, c-format
msgid "bad action '%s' for '%s'"
msgstr "thao tác sai “%s” cho “%s”"
-#: merge-ort.c:1569 merge-recursive.c:1201
+#: merge-ort.c:1584 merge-recursive.c:1211
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không lấy ra được)"
-#: merge-ort.c:1578 merge-recursive.c:1208
+#: merge-ort.c:1593 merge-recursive.c:1218
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không hiện diện)"
-#: merge-ort.c:1587 merge-recursive.c:1215
+#: merge-ort.c:1602 merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không theo sau nền-hòa-"
"trộn)"
-#: merge-ort.c:1597 merge-ort.c:1604
+#: merge-ort.c:1612 merge-ort.c:1620
#, c-format
msgid "Note: Fast-forwarding submodule %s to %s"
msgstr "Chú ý: Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” sang “%s”"
-#: merge-ort.c:1625
+#: merge-ort.c:1642
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s”"
-#: merge-ort.c:1632
+#: merge-ort.c:1649
#, c-format
msgid ""
"Failed to merge submodule %s, but a possible merge resolution exists:\n"
@@ -4684,7 +4791,7 @@ msgstr ""
"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s”, nhưng có cách giải quyết:\n"
"%s\n"
-#: merge-ort.c:1636 merge-recursive.c:1269
+#: merge-ort.c:1653 merge-recursive.c:1281
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -4701,7 +4808,7 @@ msgstr ""
"\n"
"cái mà sẽ chấp nhận gợi ý này.\n"
-#: merge-ort.c:1649
+#: merge-ort.c:1666
#, c-format
msgid ""
"Failed to merge submodule %s, but multiple possible merges exist:\n"
@@ -4710,21 +4817,21 @@ msgstr ""
"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s”, nhưng có nhiều cách giải quyết:\n"
"%s"
-#: merge-ort.c:1868 merge-recursive.c:1358
+#: merge-ort.c:1887 merge-recursive.c:1372
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
-#: merge-ort.c:1873 merge-recursive.c:1363
+#: merge-ort.c:1892 merge-recursive.c:1377
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
-#: merge-ort.c:1880 merge-recursive.c:1396
+#: merge-ort.c:1899 merge-recursive.c:1410
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
-#: merge-ort.c:2019 merge-recursive.c:2118
+#: merge-ort.c:2038 merge-recursive.c:2132
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4733,7 +4840,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Tập tin/thư mục đã sẵn có tại %s theo cách "
"của các đổi tên thư mục ngầm đặt (các) đường dẫn sau ở đây: %s."
-#: merge-ort.c:2029 merge-recursive.c:2128
+#: merge-ort.c:2048 merge-recursive.c:2142
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4742,7 +4849,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Không thể ánh xạ một đường dẫn thành %s; "
"các đổi tên thư mục ngầm cố đặt các đường dẫn ở đây: %s"
-#: merge-ort.c:2087
+#: merge-ort.c:2106
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to rename %s to; it was "
@@ -4753,7 +4860,7 @@ msgstr ""
"thành; nó đã bị đổi tên thành nhiều thư mục khác, với không đích đến nhận "
"một phần nhiều của các tập tin."
-#: merge-ort.c:2241 merge-recursive.c:2464
+#: merge-ort.c:2260 merge-recursive.c:2478
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4762,7 +4869,7 @@ msgstr ""
"CẢNH BÁO: tránh áp dụng %s -> %s đổi thên thành %s, bởi vì bản thân %s cũng "
"bị đổi tên."
-#: merge-ort.c:2385 merge-recursive.c:3247
+#: merge-ort.c:2400 merge-recursive.c:3261
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4771,7 +4878,7 @@ msgstr ""
"Đường dẫn đã được cập nhật: %s được thêm vào trong %s bên trong một thư mục "
"đã được đổi tên trong %s; di chuyển nó đến %s."
-#: merge-ort.c:2392 merge-recursive.c:3254
+#: merge-ort.c:2407 merge-recursive.c:3268
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4780,7 +4887,7 @@ msgstr ""
"Đường dẫn đã được cập nhật: %s được đổi tên thành %s trong %s, bên trong một "
"thư mục đã được đổi tên trong %s; di chuyển nó đến %s."
-#: merge-ort.c:2405 merge-recursive.c:3250
+#: merge-ort.c:2420 merge-recursive.c:3264
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4789,7 +4896,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (vị trí tệp): %s được thêm vào trong %s trong một thư mục đã được "
"đổi tên thành %s, đoán là nó nên được di chuyển đến %s."
-#: merge-ort.c:2413 merge-recursive.c:3257
+#: merge-ort.c:2428 merge-recursive.c:3271
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4798,13 +4905,13 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (vị trí tệp): %s được đổi tên thành %s trong %s, bên trong một thư "
"mục đã được đổi tên thành %s, đoán là nó nên được di chuyển đến %s."
-#: merge-ort.c:2569
+#: merge-ort.c:2584
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): %s renamed to %s in %s and to %s in %s."
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s và thành %s trong %s."
-#: merge-ort.c:2664
+#: merge-ort.c:2679
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename involved in collision): rename of %s -> %s has content "
@@ -4815,23 +4922,23 @@ msgstr ""
"VÀ va chạm với một đường dẫn khác; điều này có thể dẫn đến tạo ra các xung "
"đột lồng nhau."
-#: merge-ort.c:2683 merge-ort.c:2707
+#: merge-ort.c:2698 merge-ort.c:2722
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/delete): %s renamed to %s in %s, but deleted in %s."
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/xóa): Đổi tên %s->%s trong %s, nhưng lại bị xóa trong %s."
-#: merge-ort.c:3182 merge-recursive.c:3008
+#: merge-ort.c:3212 merge-recursive.c:3022
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
-#: merge-ort.c:3185 merge-recursive.c:3011
+#: merge-ort.c:3215 merge-recursive.c:3025
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
-#: merge-ort.c:3613
+#: merge-ort.c:3644
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file/directory): directory in the way of %s from %s; moving it to "
@@ -4840,7 +4947,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (tập tin/thư mục): thư mục theo cách của %s từ %s; thay vào đó, di "
"chuyển nó đến %s."
-#: merge-ort.c:3689
+#: merge-ort.c:3721
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed both "
@@ -4849,7 +4956,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (các kiểu riêng biệt): %s có các kiểu khác nhau ở mỗi bên; đã đổi "
"tên cả hai trong số chúng để mỗi cái có thể được ghi lại ở đâu đó."
-#: merge-ort.c:3696
+#: merge-ort.c:3728
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed one "
@@ -4858,24 +4965,24 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (các kiểu riêng biệt): %s có các loại khác nhau ở mỗi bên; đã đổi "
"tên một trong số chúng để mỗi cái có thể được ghi lại ở đâu đó."
-#: merge-ort.c:3796 merge-recursive.c:3087
+#: merge-ort.c:3819 merge-recursive.c:3101
msgid "content"
msgstr "nội dung"
-#: merge-ort.c:3798 merge-recursive.c:3091
+#: merge-ort.c:3821 merge-recursive.c:3105
msgid "add/add"
msgstr "thêm/thêm"
-#: merge-ort.c:3800 merge-recursive.c:3136
+#: merge-ort.c:3823 merge-recursive.c:3150
msgid "submodule"
msgstr "mô-đun-con"
-#: merge-ort.c:3802 merge-recursive.c:3137
+#: merge-ort.c:3825 merge-recursive.c:3151
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
-#: merge-ort.c:3833
+#: merge-ort.c:3856
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (modify/delete): %s deleted in %s and modified in %s. Version %s "
@@ -4884,7 +4991,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (sửa/xóa): %s bị xóa trong %s và sửa trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree)."
-#: merge-ort.c:4120
+#: merge-ort.c:4152
#, c-format
msgid ""
"Note: %s not up to date and in way of checking out conflicted version; old "
@@ -4896,12 +5003,12 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: The %s arguments are: 1) tree hash of a merge
#. base, and 2-3) the trees for the two trees we're merging.
#.
-#: merge-ort.c:4487
+#: merge-ort.c:4521
#, c-format
msgid "collecting merge info failed for trees %s, %s, %s"
msgstr "thu thập thông tin hòa trộn gặp lỗi cho cây %s, %s, %s"
-#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3702
+#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3716
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4911,109 +5018,109 @@ msgstr ""
"hòa trộn:\n"
" %s"
-#: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3468 builtin/merge.c:402
+#: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3482 builtin/merge.c:403
msgid "Already up to date."
msgstr "Đã cập nhật rồi."
-#: merge-recursive.c:352
+#: merge-recursive.c:353
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(commit sai)\n"
-#: merge-recursive.c:375
+#: merge-recursive.c:381
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr "add_cacheinfo gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị bãi bỏ."
-#: merge-recursive.c:384
+#: merge-recursive.c:390
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"add_cacheinfo gặp lỗi khi làm mới đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị "
"bãi bỏ."
-#: merge-recursive.c:872
+#: merge-recursive.c:881
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
-#: merge-recursive.c:883
+#: merge-recursive.c:892
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
-#: merge-recursive.c:897 merge-recursive.c:916
+#: merge-recursive.c:906 merge-recursive.c:925
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
-#: merge-recursive.c:906
+#: merge-recursive.c:915
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
-#: merge-recursive.c:947 builtin/cat-file.c:41
+#: merge-recursive.c:956 builtin/cat-file.c:41
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:952
+#: merge-recursive.c:961
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "mong đợi đối tượng blob cho %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:977
+#: merge-recursive.c:986
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
-#: merge-recursive.c:988
+#: merge-recursive.c:997
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
-#: merge-recursive.c:993
+#: merge-recursive.c:1002
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
-#: merge-recursive.c:1223 merge-recursive.c:1235
+#: merge-recursive.c:1233 merge-recursive.c:1246
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” đến lần chuyển giao sau đây:"
-#: merge-recursive.c:1226 merge-recursive.c:1238
+#: merge-recursive.c:1236 merge-recursive.c:1249
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s”"
-#: merge-recursive.c:1261
+#: merge-recursive.c:1273
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không tìm thấy các lần chuyển giao "
"theo sau hòa trộn)"
-#: merge-recursive.c:1265
+#: merge-recursive.c:1277
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không chuyển tiếp nhanh được)"
-#: merge-recursive.c:1266
+#: merge-recursive.c:1278
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr "Tìm thấy một giải pháp hòa trộn có thể cho mô-đun-con:\n"
-#: merge-recursive.c:1278
+#: merge-recursive.c:1290
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (thấy nhiều hòa trộn đa trùng)"
-#: merge-recursive.c:1420
+#: merge-recursive.c:1434
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr ""
"Lỗi: từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó ghi vào "
"%s."
-#: merge-recursive.c:1492
+#: merge-recursive.c:1506
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -5022,7 +5129,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree)."
-#: merge-recursive.c:1497
+#: merge-recursive.c:1511
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -5031,7 +5138,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
"của %s còn lại trong cây (tree)."
-#: merge-recursive.c:1504
+#: merge-recursive.c:1518
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -5040,7 +5147,7 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
"còn lại trong cây (tree) tại %s."
-#: merge-recursive.c:1509
+#: merge-recursive.c:1523
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -5049,45 +5156,45 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
"của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
-#: merge-recursive.c:1544
+#: merge-recursive.c:1558
msgid "rename"
msgstr "đổi tên"
-#: merge-recursive.c:1544
+#: merge-recursive.c:1558
msgid "renamed"
msgstr "đã đổi tên"
-#: merge-recursive.c:1595 merge-recursive.c:2501 merge-recursive.c:3164
+#: merge-recursive.c:1609 merge-recursive.c:2515 merge-recursive.c:3178
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
-#: merge-recursive.c:1605
+#: merge-recursive.c:1619
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”, ngay cả khi nó ở trên "
"đường."
-#: merge-recursive.c:1663
+#: merge-recursive.c:1677
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm trong %s"
-#: merge-recursive.c:1694
+#: merge-recursive.c:1708
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
-#: merge-recursive.c:1699
+#: merge-recursive.c:1713
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó đang thêm "
"thành %s"
-#: merge-recursive.c:1726
+#: merge-recursive.c:1740
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -5096,17 +5203,17 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:1731
+#: merge-recursive.c:1745
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (cần giải quyết)"
-#: merge-recursive.c:1823
+#: merge-recursive.c:1837
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
-#: merge-recursive.c:2086
+#: merge-recursive.c:2100
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -5117,7 +5224,7 @@ msgstr ""
"vì thư mục %s đã bị đổi tên thành nhiều thư mục khác, với không đích đến "
"nhận một phần nhiều của các tập tin."
-#: merge-recursive.c:2220
+#: merge-recursive.c:2234
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -5126,80 +5233,80 @@ msgstr ""
"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên thư mục %s->%s trong %s. Đổi tên thư mục "
"%s->%s trong %s"
-#: merge-recursive.c:3075
+#: merge-recursive.c:3089
msgid "modify"
msgstr "sửa đổi"
-#: merge-recursive.c:3075
+#: merge-recursive.c:3089
msgid "modified"
msgstr "đã sửa"
-#: merge-recursive.c:3114
+#: merge-recursive.c:3128
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
-#: merge-recursive.c:3167
+#: merge-recursive.c:3181
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
-#: merge-recursive.c:3371
+#: merge-recursive.c:3385
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Đang xóa %s"
-#: merge-recursive.c:3394
+#: merge-recursive.c:3408
msgid "file/directory"
msgstr "tập-tin/thư-mục"
-#: merge-recursive.c:3399
+#: merge-recursive.c:3413
msgid "directory/file"
msgstr "thư-mục/tập-tin"
-#: merge-recursive.c:3406
+#: merge-recursive.c:3420
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
"%s"
-#: merge-recursive.c:3415
+#: merge-recursive.c:3429
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Thêm \"%s\""
-#: merge-recursive.c:3424
+#: merge-recursive.c:3438
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "XUNG ĐỘT (thêm/thêm): Xung đột hòa trộn trong %s"
-#: merge-recursive.c:3477
+#: merge-recursive.c:3491
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
-#: merge-recursive.c:3571
+#: merge-recursive.c:3585
msgid "Merging:"
msgstr "Đang trộn:"
-#: merge-recursive.c:3584
+#: merge-recursive.c:3598
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
-#: merge-recursive.c:3634
+#: merge-recursive.c:3648
msgid "merge returned no commit"
msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
-#: merge-recursive.c:3799
+#: merge-recursive.c:3816
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
-#: merge-recursive.c:3817 builtin/merge.c:717 builtin/merge.c:901
-#: builtin/stash.c:473
+#: merge-recursive.c:3834 builtin/merge.c:718 builtin/merge.c:904
+#: builtin/stash.c:489
msgid "Unable to write index."
msgstr "Không thể ghi bảng mục lục."
@@ -5207,190 +5314,222 @@ msgstr "Không thể ghi bảng mục lục."
msgid "failed to read the cache"
msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
-#: merge.c:108 rerere.c:704 builtin/am.c:1932 builtin/am.c:1966
-#: builtin/checkout.c:590 builtin/checkout.c:844 builtin/clone.c:821
-#: builtin/stash.c:267
+#: merge.c:102 rerere.c:704 builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1967
+#: builtin/checkout.c:590 builtin/checkout.c:842 builtin/clone.c:706
+#: builtin/stash.c:269
msgid "unable to write new index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: midx.c:74
+#: midx.c:78
msgid "multi-pack-index OID fanout is of the wrong size"
msgstr "fanout OID nhiều gói chỉ mục có kích thước sai"
-#: midx.c:105
+#: midx.c:109
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr "tập tin đồ thị multi-pack-index %s quá nhỏ"
-#: midx.c:121
+#: midx.c:125
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr "chữ ký multi-pack-index 0x%08x không khớp chữ ký 0x%08x"
-#: midx.c:126
+#: midx.c:130
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr "không nhận ra phiên bản %d của multi-pack-index"
-#: midx.c:131
+#: midx.c:135
#, c-format
msgid "multi-pack-index hash version %u does not match version %u"
msgstr "phiên bản băm multi-pack-index %u không khớp phiên bản %u"
-#: midx.c:148
+#: midx.c:152
msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh pack-name cần thiết"
-#: midx.c:150
+#: midx.c:154
msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh OID fanout cần thiết"
-#: midx.c:152
+#: midx.c:156
msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh OID lookup cần thiết"
-#: midx.c:154
+#: midx.c:158
msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh các khoảng bù đối tượng cần thiết"
-#: midx.c:170
+#: midx.c:174
#, c-format
msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
msgstr "các tên gói multi-pack-index không đúng thứ tự: “%s” trước “%s”"
-#: midx.c:214
+#: midx.c:221
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
msgstr "pack-int-id sai: %u (%u các gói tổng)"
-#: midx.c:264
+#: midx.c:271
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr "multi-pack-index lưu trữ một khoảng bù 64-bít, nhưng off_t là quá nhỏ"
-#: midx.c:490
+#: midx.c:502
#, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi thêm tập tin gói “%s”"
-#: midx.c:496
+#: midx.c:508
#, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi mở pack-index “%s”"
-#: midx.c:564
+#: midx.c:576
#, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "gặp lỗi khi phân bổ đối tượng “%d” trong tập tin gói"
-#: midx.c:880 builtin/index-pack.c:1533
+#: midx.c:892
msgid "cannot store reverse index file"
msgstr "không thể lưu trữ tập tin ghi mục lục đảo ngược"
-#: midx.c:920
+#: midx.c:990
+#, c-format
+msgid "could not parse line: %s"
+msgstr "không thể phân tích cú pháp dòng: %s"
+
+#: midx.c:992
+#, c-format
+msgid "malformed line: %s"
+msgstr "dòng dị hình: %s"
+
+#: midx.c:1159
msgid "ignoring existing multi-pack-index; checksum mismatch"
msgstr "bỏ qua multi-pack-index sẵn có; tổng kiểm không khớp"
-#: midx.c:943
-msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
-msgstr "Đang thêm tập tin gói từ multi-pack-index"
+#: midx.c:1184
+msgid "could not load pack"
+msgstr "không thể tải gói"
-#: midx.c:989
+#: midx.c:1190
#, c-format
-msgid "did not see pack-file %s to drop"
-msgstr "đã không thấy tập tin gói %s để mà xóa"
+msgid "could not open index for %s"
+msgstr "không thể mở mục lục cho %s"
-#: midx.c:1034
+#: midx.c:1201
+msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
+msgstr "Đang thêm tập tin gói từ multi-pack-index"
+
+#: midx.c:1244
#, c-format
msgid "unknown preferred pack: '%s'"
msgstr "không hiểu \"preferred pack\": %s"
-#: midx.c:1039
+#: midx.c:1289
+#, c-format
+msgid "cannot select preferred pack %s with no objects"
+msgstr "không thể chọn gói ưa dùng %s với không đối tượng nào"
+
+#: midx.c:1321
+#, c-format
+msgid "did not see pack-file %s to drop"
+msgstr "đã không thấy tập tin gói %s để mà xóa"
+
+#: midx.c:1367
#, c-format
msgid "preferred pack '%s' is expired"
msgstr "\"preferred pack\" “%s” đã hết hạn"
-#: midx.c:1055
+#: midx.c:1380
msgid "no pack files to index."
msgstr "không có tập tin gói để đánh mục lục."
-#: midx.c:1135 builtin/clean.c:37
+#: midx.c:1417
+msgid "could not write multi-pack bitmap"
+msgstr "không thể ghi “multi-pack bitmap”"
+
+#: midx.c:1427
+msgid "could not write multi-pack-index"
+msgstr "không thể ghi “multi-pack-index”"
+
+#: midx.c:1486 builtin/clean.c:37
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ %s"
-#: midx.c:1166
+#: midx.c:1517
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "gặp lỗi khi xóa multi-pack-index tại %s"
-#: midx.c:1225
+#: midx.c:1577
msgid "multi-pack-index file exists, but failed to parse"
msgstr "đã có tập tin multi-pack-index, nhưng gặp lỗi khi phân tích cú pháp"
-#: midx.c:1233
+#: midx.c:1585
msgid "incorrect checksum"
msgstr "tổng kiểm không đúng"
-#: midx.c:1236
+#: midx.c:1588
msgid "Looking for referenced packfiles"
msgstr "Đang khóa cho các gói bị tham chiếu"
-#: midx.c:1251
+#: midx.c:1603
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
msgstr "fanout cũ sai thứ tự: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:1256
+#: midx.c:1608
msgid "the midx contains no oid"
msgstr "midx chẳng chứa oid nào"
-#: midx.c:1265
+#: midx.c:1617
msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
msgstr "Thẩm tra thứ tự OID trong multi-pack-index"
-#: midx.c:1274
+#: midx.c:1626
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr "lookup cũ sai thứ tự: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:1294
+#: midx.c:1646
msgid "Sorting objects by packfile"
msgstr "Đang sắp xếp các đối tượng theo tập tin gói"
-#: midx.c:1301
+#: midx.c:1653
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Đang thẩm tra các khoảng bù đối tượng"
-#: midx.c:1317
+#: midx.c:1669
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "gặp lỗi khi tải mục gói cho oid[%d] = %s"
-#: midx.c:1323
+#: midx.c:1675
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "gặp lỗi khi tải pack-index cho tập tin gói %s"
-#: midx.c:1332
+#: midx.c:1684
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr ""
"khoảng bù đối tượng không đúng cho oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: midx.c:1357
+#: midx.c:1709
msgid "Counting referenced objects"
msgstr "Đang đếm các đối tượng được tham chiếu"
-#: midx.c:1367
+#: midx.c:1719
msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
msgstr "Đang tìm và xóa các gói không được tham chiếu"
-#: midx.c:1558
+#: midx.c:1911
msgid "could not start pack-objects"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về các đối tượng gói"
-#: midx.c:1578
+#: midx.c:1931
msgid "could not finish pack-objects"
msgstr "không thể hoàn thiện các đối tượng gói"
@@ -5451,259 +5590,259 @@ msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
-#: object-file.c:526
+#: object-file.c:459
#, c-format
msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
msgstr ""
"thư mục đối tượng %s không tồn tại; kiểm tra .git/objects/info/alternates"
-#: object-file.c:584
+#: object-file.c:517
#, c-format
msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
msgstr "không thể thường hóa đường dẫn đối tượng thay thế: “%s”"
-#: object-file.c:658
+#: object-file.c:591
#, c-format
msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
msgstr "%s: đang bỏ qua kho đối tượng thay thế, lồng nhau quá sâu"
-#: object-file.c:665
+#: object-file.c:598
#, c-format
msgid "unable to normalize object directory: %s"
msgstr "không thể chuẩn hóa thư mục đối tượng: “%s”"
-#: object-file.c:708
+#: object-file.c:641
msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
msgstr "không thể fdopen tập tin khóa thay thế"
-#: object-file.c:726
+#: object-file.c:659
msgid "unable to read alternates file"
msgstr "không thể đọc tập tin thay thế"
-#: object-file.c:733
+#: object-file.c:666
msgid "unable to move new alternates file into place"
msgstr "không thể di chuyển tập tin thay thế vào chỗ"
-#: object-file.c:768
+#: object-file.c:701
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "đường dẫn “%s” không tồn tại"
-#: object-file.c:789
+#: object-file.c:722
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "kho tham chiếu “%s” như là lấy ra liên kết vẫn chưa được hỗ trợ."
-#: object-file.c:795
+#: object-file.c:728
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "kho tham chiếu “%s” không phải là một kho nội bộ."
-#: object-file.c:801
+#: object-file.c:734
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "kho tham chiếu “%s” là nông"
-#: object-file.c:809
+#: object-file.c:742
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "kho tham chiếu “%s” bị cấy ghép"
-#: object-file.c:869
+#: object-file.c:773
+#, c-format
+msgid "could not find object directory matching %s"
+msgstr "không thể tìm thấy thư mục đối tượng khớp với “%s”"
+
+#: object-file.c:823
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "dòng không hợp lệ trong khi phân tích các tham chiếu thay thế: %s"
-#: object-file.c:1019
+#: object-file.c:973
#, c-format
msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
msgstr "đang cố để mmap %<PRIuMAX> vượt quá giới hạn %<PRIuMAX>"
-#: object-file.c:1054
+#: object-file.c:1008
#, c-format
msgid "mmap failed%s"
msgstr "mmap gặp lỗi%s"
-#: object-file.c:1218
+#: object-file.c:1174
#, c-format
msgid "object file %s is empty"
msgstr "tập tin đối tượng %s trống rỗng"
-#: object-file.c:1353 object-file.c:2548
+#: object-file.c:1293 object-file.c:2499
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "đối tượng mất hỏng “%s”"
-#: object-file.c:1355 object-file.c:2552
+#: object-file.c:1295 object-file.c:2503
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "gặp rác tại cuối của đối tượng bị mất “%s”"
-#: object-file.c:1397
+#: object-file.c:1417
+#, c-format
+msgid "unable to parse %s header"
+msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
+
+#: object-file.c:1419
msgid "invalid object type"
msgstr "kiểu đối tượng không hợp lệ"
-#: object-file.c:1481
-#, c-format
-msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
-msgstr "không thể giải nén phần đầu gói %s với --allow-unknown-type"
-
-#: object-file.c:1484
+#: object-file.c:1430
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "không thể giải gói phần đầu %s"
-#: object-file.c:1490
-#, c-format
-msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
-msgstr "không thể phân tích phần đầu gói %s với --allow-unknown-type"
-
-#: object-file.c:1493
+#: object-file.c:1434
#, c-format
-msgid "unable to parse %s header"
-msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
+msgid "header for %s too long, exceeds %d bytes"
+msgstr "phần đầu cho %s quá dài, vượt quá %d byte"
-#: object-file.c:1717
+#: object-file.c:1664
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "gặp lỗi khi đọc đối tượng “%s”"
-#: object-file.c:1721
+#: object-file.c:1668
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "c%s thay thế không được tìm thấy cho %s"
-#: object-file.c:1725
+#: object-file.c:1672
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "đối tượng mất %s (được lưu trong %s) bị hỏng"
-#: object-file.c:1729
+#: object-file.c:1676
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "đối tượng đã đóng gói %s (được lưu trong %s) bị hỏng"
-#: object-file.c:1834
+#: object-file.c:1781
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "không thể ghi tập tin %s"
-#: object-file.c:1841
+#: object-file.c:1788
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "không thể đặt quyền thành “%s”"
-#: object-file.c:1848
+#: object-file.c:1795
msgid "file write error"
msgstr "lỗi ghi tập tin"
-#: object-file.c:1868
+#: object-file.c:1815
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin đối tượng"
-#: object-file.c:1933
+#: object-file.c:1882
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"không đủ thẩm quyền để thêm một đối tượng vào cơ sở dữ liệu kho chứa %s"
-#: object-file.c:1935
+#: object-file.c:1884
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
-#: object-file.c:1959
+#: object-file.c:1908
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "không thể ghi tập tin đối tượng đã mất"
-#: object-file.c:1965
+#: object-file.c:1914
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "không thể xả nén đối tượng mới %s (%d)"
-#: object-file.c:1969
+#: object-file.c:1918
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "deflateEnd trên đối tượng %s gặp lỗi (%d)"
-#: object-file.c:1973
+#: object-file.c:1922
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "chưa rõ ràng baowir dữ liệu nguồn đối tượng không ổn định cho %s"
-#: object-file.c:1983 builtin/pack-objects.c:1237
+#: object-file.c:1933 builtin/pack-objects.c:1243
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "gặp lỗi utime() trên “%s”"
-#: object-file.c:2060
+#: object-file.c:2011
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng cho %s"
-#: object-file.c:2111
+#: object-file.c:2062
msgid "corrupt commit"
msgstr "lần chuyển giao sai hỏng"
-#: object-file.c:2119
+#: object-file.c:2070
msgid "corrupt tag"
msgstr "thẻ sai hỏng"
-#: object-file.c:2219
+#: object-file.c:2170
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "gặp lỗi đọc khi đánh mục lục %s"
-#: object-file.c:2222
+#: object-file.c:2173
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "không đọc ngắn khi đánh mục lục %s"
-#: object-file.c:2295 object-file.c:2305
+#: object-file.c:2246 object-file.c:2256
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "%s: gặp lỗi khi thêm vào cơ sở dữ liệu"
-#: object-file.c:2311
+#: object-file.c:2262
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "%s: kiểu tập tin không được hỗ trợ"
-#: object-file.c:2335
+#: object-file.c:2286 builtin/fetch.c:1445
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "%s không phải là một đối tượng hợp lệ"
-#: object-file.c:2337
+#: object-file.c:2288
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "%s không phải là một đối tượng “%s” hợp lệ"
-#: object-file.c:2364 builtin/index-pack.c:192
+#: object-file.c:2315
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "không thể mở %s"
-#: object-file.c:2559 object-file.c:2612
+#: object-file.c:2510
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "mã băm không khớp cho %s (cần %s)"
-#: object-file.c:2583
+#: object-file.c:2533
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "không thể mmap %s"
-#: object-file.c:2588
+#: object-file.c:2539
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "không thể giải gói phần đầu của “%s”"
-#: object-file.c:2594
+#: object-file.c:2544
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
-#: object-file.c:2605
+#: object-file.c:2555
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "không thể giải gói nội dung của “%s”"
@@ -5832,12 +5971,25 @@ msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "mã băm không khớp %s"
-#: pack-bitmap.c:868 pack-bitmap.c:874 builtin/pack-objects.c:2411
+#: pack-bitmap.c:348
+msgid "multi-pack bitmap is missing required reverse index"
+msgstr "ánh xạ multi-pack thiếu mục lục để dành cần thiết"
+
+#: pack-bitmap.c:424
+msgid "load_reverse_index: could not open pack"
+msgstr "load_reverse_index: không thể mở gói"
+
+#: pack-bitmap.c:1064 pack-bitmap.c:1070 builtin/pack-objects.c:2424
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "không thể lấy kích cỡ của %s"
-#: pack-bitmap.c:1571 builtin/rev-list.c:92
+#: pack-bitmap.c:1916
+#, c-format
+msgid "could not find %s in pack %s at offset %<PRIuMAX>"
+msgstr "không thể tìm thấy %s trong gói “%s” tại vị trí %<PRIuMAX>"
+
+#: pack-bitmap.c:1952 builtin/rev-list.c:92
#, c-format
msgid "unable to get disk usage of %s"
msgstr "không thể dung lượng đĩa đã dùng của %s"
@@ -5867,46 +6019,46 @@ msgstr "tệp chỉ mục ngược %s có phiên bản không được hỗ tr
msgid "reverse-index file %s has unsupported hash id %<PRIu32>"
msgstr "tệp chỉ mục ngược %s có id mã băm không được hỗ trợ %<PRIu32>"
-#: pack-write.c:250
+#: pack-write.c:251
msgid "cannot both write and verify reverse index"
msgstr "không thể cùng lúc đọc và xác minh được bảng mục lục đảo ngược"
-#: pack-write.c:271
+#: pack-write.c:270
#, c-format
msgid "could not stat: %s"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê: %s"
-#: pack-write.c:283
+#: pack-write.c:282
#, c-format
msgid "failed to make %s readable"
msgstr "gặp lỗi làm cho %s đọc được"
-#: pack-write.c:522
+#: pack-write.c:520
#, c-format
msgid "could not write '%s' promisor file"
msgstr "không thể ghi tập tin promisor “%s”"
-#: packfile.c:625
+#: packfile.c:626
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
-#: packfile.c:655
+#: packfile.c:656
#, c-format
msgid "packfile %s cannot be mapped%s"
msgstr "tập tin gói %s không thể được ánh xạ %s"
-#: packfile.c:1934
+#: packfile.c:1923
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
-#: packfile.c:1938
+#: packfile.c:1927
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"vị trí tương đối vượt quá cuối của chỉ mục gói cho %s (mục lục bị cắt cụt à?)"
-#: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24
+#: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24 builtin/commit-graph.c:175
#, c-format
msgid "option `%s' expects a numerical value"
msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số"
@@ -5926,71 +6078,71 @@ msgstr "tùy chọn “%s” cần \"always\", \"auto\", hoặc \"never\""
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
-#: parse-options.c:38
+#: parse-options.c:58
#, c-format
msgid "%s requires a value"
msgstr "“%s” yêu cầu một giá trị"
-#: parse-options.c:73
+#: parse-options.c:93
#, c-format
msgid "%s is incompatible with %s"
msgstr "%s là xung khắc với %s"
-#: parse-options.c:78
+#: parse-options.c:98
#, c-format
msgid "%s : incompatible with something else"
msgstr "%s : xung khắc với các cái khác"
-#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:317
+#: parse-options.c:112 parse-options.c:116
#, c-format
msgid "%s takes no value"
msgstr "%s k nhận giá trị"
-#: parse-options.c:94
+#: parse-options.c:114
#, c-format
msgid "%s isn't available"
msgstr "%s không sẵn có"
-#: parse-options.c:217
+#: parse-options.c:237
#, c-format
msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
msgstr "%s cần một giá trị dạng số không âm với một hậu tố tùy chọn k/m/g"
-#: parse-options.c:386
+#: parse-options.c:393
#, c-format
msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
msgstr "tùy chọn chưa rõ rang: %s (nên là --%s%s hay --%s%s)"
-#: parse-options.c:420 parse-options.c:428
+#: parse-options.c:427 parse-options.c:435
#, c-format
msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
msgstr "có phải ý bạn là “--%s“ (với hai dấu gạch ngang)?"
-#: parse-options.c:668 parse-options.c:988
+#: parse-options.c:677 parse-options.c:1053
#, c-format
msgid "alias of --%s"
msgstr "bí danh của --%s"
-#: parse-options.c:879
+#: parse-options.c:891
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "không hiểu tùy chọn “%s”"
-#: parse-options.c:881
+#: parse-options.c:893
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "không hiểu tùy chọn “%c”"
-#: parse-options.c:883
+#: parse-options.c:895
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "không hiểu tùy chọn non-ascii trong chuỗi: “%s”"
-#: parse-options.c:907
+#: parse-options.c:919
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:926
+#: parse-options.c:933
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "cách dùng: %s"
@@ -5998,49 +6150,73 @@ msgstr "cách dùng: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:932
+#: parse-options.c:948
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " hoặc: %s"
-#: parse-options.c:935
+#. TRANSLATORS: You should only need to translate this format
+#. string if your language is a RTL language (e.g. Arabic,
+#. Hebrew etc.), not if it's a LTR language (e.g. German,
+#. Russian, Chinese etc.).
+#. *
+#. When a translated usage string has an embedded "\n" it's
+#. because options have wrapped to the next line. The line
+#. after the "\n" will then be padded to align with the
+#. command name, such as N_("git cmd [opt]\n<8
+#. spaces>[opt2]"), where the 8 spaces are the same length as
+#. "git cmd ".
+#. *
+#. This format string prints out that already-translated
+#. line. The "%*s" is whitespace padding to account for the
+#. padding at the start of the line that we add in this
+#. function. The "%s" is a line in the (hopefully already
+#. translated) N_() usage string, which contained embedded
+#. newlines before we split it up.
+#.
+#: parse-options.c:969
+#, c-format
+msgid "%*s%s"
+msgstr "%*s%s"
+
+#: parse-options.c:992
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:974
+#: parse-options.c:1039
msgid "-NUM"
msgstr "-SỐ"
-#: path.c:915
+#: path.c:922
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
-#: pathspec.c:151
+#: pathspec.c:150
msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
msgstr ""
"Ký tự thoát chuỗi “\\” không được phép là ký tự cuối trong giá trị thuộc tính"
-#: pathspec.c:169
+#: pathspec.c:168
msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
msgstr "Chỉ có một đặc tả “attr:” là được phép."
-#: pathspec.c:172
+#: pathspec.c:171
msgid "attr spec must not be empty"
msgstr "đặc tả attr phải không được để trống"
-#: pathspec.c:215
+#: pathspec.c:214
#, c-format
msgid "invalid attribute name %s"
msgstr "tên thuộc tính không hợp lệ %s"
-#: pathspec.c:280
+#: pathspec.c:279
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr ""
"các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
-#: pathspec.c:287
+#: pathspec.c:286
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
@@ -6048,51 +6224,51 @@ msgstr ""
"cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
"tả đường dẫn toàn cục khác"
-#: pathspec.c:327
+#: pathspec.c:326
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
-#: pathspec.c:348
+#: pathspec.c:347
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
-#: pathspec.c:353
+#: pathspec.c:352
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
-#: pathspec.c:391
+#: pathspec.c:390
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
-#: pathspec.c:450
+#: pathspec.c:449
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
-#: pathspec.c:466
+#: pathspec.c:465
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository at '%s'"
msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa tại “%s”"
-#: pathspec.c:542
+#: pathspec.c:541
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "“%s” (mnemonic: “%c”)"
-#: pathspec.c:552
+#: pathspec.c:551
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
-#: pathspec.c:619
+#: pathspec.c:618
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
-#: pathspec.c:664
+#: pathspec.c:663
#, c-format
msgid "line is badly quoted: %s"
msgstr "dòng được trích dẫn sai: %s"
@@ -6113,7 +6289,7 @@ msgstr "không thể ghi gói cuối trả về"
msgid "flush packet write failed"
msgstr "gặp lỗi khi ghi vào tập tin gói lúc đẩy dữ liệu lên bộ nhớ"
-#: pkt-line.c:153 pkt-line.c:265
+#: pkt-line.c:153
msgid "protocol error: impossibly long line"
msgstr "lỗi giao thức: không thể làm được dòng dài"
@@ -6121,7 +6297,7 @@ msgstr "lỗi giao thức: không thể làm được dòng dài"
msgid "packet write with format failed"
msgstr "gặp lỗi khi ghi gói có định dạng"
-#: pkt-line.c:204
+#: pkt-line.c:204 pkt-line.c:252
msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
msgstr "gặp lỗi khi ghi gói - dữ liệu vượt quá cỡ vói tối đa"
@@ -6130,25 +6306,25 @@ msgstr "gặp lỗi khi ghi gói - dữ liệu vượt quá cỡ vói tối đa"
msgid "packet write failed: %s"
msgstr "gặp lỗi khi ghi gói: %s"
-#: pkt-line.c:328 pkt-line.c:329
+#: pkt-line.c:349 pkt-line.c:350
msgid "read error"
msgstr "lỗi đọc"
-#: pkt-line.c:339 pkt-line.c:340
+#: pkt-line.c:360 pkt-line.c:361
msgid "the remote end hung up unexpectedly"
msgstr "máy chủ bị treo bất ngờ"
-#: pkt-line.c:369 pkt-line.c:371
+#: pkt-line.c:390 pkt-line.c:392
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
msgstr "lỗi giao thức: ký tự chiều dài dòng bị sai: %.4s"
-#: pkt-line.c:386 pkt-line.c:388 pkt-line.c:394 pkt-line.c:396
+#: pkt-line.c:407 pkt-line.c:409 pkt-line.c:415 pkt-line.c:417
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length %d"
msgstr "lỗi giao thức: chiều dài dòng bị sai %d"
-#: pkt-line.c:413 sideband.c:165
+#: pkt-line.c:434 sideband.c:165
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "lỗi máy chủ: %s"
@@ -6162,7 +6338,7 @@ msgstr "Làm mới bảng mục lục"
msgid "unable to create threaded lstat: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến trình lstat: %s"
-#: pretty.c:988
+#: pretty.c:1051
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
@@ -6192,20 +6368,20 @@ msgstr "object-info: cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau các tham số"
msgid "Removing duplicate objects"
msgstr "Đang gỡ các đối tượng trùng lặp"
-#: range-diff.c:78
+#: range-diff.c:67
msgid "could not start `log`"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “log“"
-#: range-diff.c:80
+#: range-diff.c:69
msgid "could not read `log` output"
msgstr "không thể đọc kết xuất “log”"
-#: range-diff.c:101 sequencer.c:5550
+#: range-diff.c:97 sequencer.c:5605
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
-#: range-diff.c:115
+#: range-diff.c:111
#, c-format
msgid ""
"could not parse first line of `log` output: did not start with 'commit ': "
@@ -6214,12 +6390,12 @@ msgstr ""
"không thể phân tích cú pháp dòng đầu tiên của đầu ra “log”: không bắt đầu "
"bằng “commit ”: “%s”"
-#: range-diff.c:140
+#: range-diff.c:137
#, c-format
msgid "could not parse git header '%.*s'"
msgstr "không thể phân tích cú pháp phần đầu git “%.*s”"
-#: range-diff.c:307
+#: range-diff.c:304
msgid "failed to generate diff"
msgstr "gặp lỗi khi tạo khác biệt"
@@ -6248,7 +6424,7 @@ msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
msgstr ""
"%s: chỉ có thể thêm tập tin thông thường, liên kết mềm hoặc git-directories"
-#: read-cache.c:753
+#: read-cache.c:753 builtin/submodule--helper.c:3241
#, c-format
msgid "'%s' does not have a commit checked out"
msgstr "“%s” không có một lần chuyển giao nào được lấy ra"
@@ -6268,16 +6444,16 @@ msgstr "không thể thêm %s vào bảng mục lục"
msgid "unable to stat '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kê “%s”"
-#: read-cache.c:1358
+#: read-cache.c:1373
#, c-format
msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
msgstr "%s có vẻ không phải là tập tin và cũng chẳng phải là một thư mục"
-#: read-cache.c:1573
+#: read-cache.c:1588
msgid "Refresh index"
msgstr "Làm tươi mới bảng mục lục"
-#: read-cache.c:1705
+#: read-cache.c:1720
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -6286,7 +6462,7 @@ msgstr ""
"index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
"Dùng phiên bản %i"
-#: read-cache.c:1715
+#: read-cache.c:1730
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -6295,143 +6471,143 @@ msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
"Dùng phiên bản %i"
-#: read-cache.c:1771
+#: read-cache.c:1786
#, c-format
msgid "bad signature 0x%08x"
msgstr "chữ ký sai 0x%08x"
-#: read-cache.c:1774
+#: read-cache.c:1789
#, c-format
msgid "bad index version %d"
msgstr "phiên bản mục lục sai %d"
-#: read-cache.c:1783
+#: read-cache.c:1798
msgid "bad index file sha1 signature"
msgstr "chữ ký dạng sha1 cho tập tin mục lục không đúng"
-#: read-cache.c:1817
+#: read-cache.c:1832
#, c-format
msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
msgstr "mục lục dùng phần mở rộng %.4s, cái mà chúng tôi không hiểu được"
-#: read-cache.c:1819
+#: read-cache.c:1834
#, c-format
msgid "ignoring %.4s extension"
msgstr "đang lờ đi phần mở rộng %.4s"
-#: read-cache.c:1856
+#: read-cache.c:1871
#, c-format
msgid "unknown index entry format 0x%08x"
msgstr "không hiểu định dạng mục lục 0x%08x"
-#: read-cache.c:1872
+#: read-cache.c:1887
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
msgstr "trường tên sai sạng trong mục lục, gần đường dẫn “%s”"
-#: read-cache.c:1929
+#: read-cache.c:1944
msgid "unordered stage entries in index"
msgstr "các mục tin stage không đúng thứ tự trong mục lục"
-#: read-cache.c:1932
+#: read-cache.c:1947
#, c-format
msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
msgstr "nhiều mục stage cho tập tin hòa trộn “%s”"
-#: read-cache.c:1935
+#: read-cache.c:1950
#, c-format
msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "các mục tin stage không đúng thứ tự cho “%s”"
-#: read-cache.c:2041 read-cache.c:2339 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
-#: submodule.c:1622 builtin/add.c:575 builtin/check-ignore.c:183
-#: builtin/checkout.c:519 builtin/checkout.c:706 builtin/clean.c:987
-#: builtin/commit.c:377 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:505
-#: builtin/mv.c:146 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:291
-#: builtin/submodule--helper.c:333
+#: read-cache.c:2065 read-cache.c:2363 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
+#: submodule.c:1662 builtin/add.c:603 builtin/check-ignore.c:183
+#: builtin/checkout.c:519 builtin/checkout.c:708 builtin/clean.c:987
+#: builtin/commit.c:378 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:519
+#: builtin/mv.c:148 builtin/reset.c:253 builtin/rm.c:293
+#: builtin/submodule--helper.c:327 builtin/submodule--helper.c:3201
msgid "index file corrupt"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
-#: read-cache.c:2185
+#: read-cache.c:2209
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến load_cache_entries: %s"
-#: read-cache.c:2198
+#: read-cache.c:2222
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "không thể gia nhập tuyến load_cache_entries: %s"
-#: read-cache.c:2231
+#: read-cache.c:2255
#, c-format
msgid "%s: index file open failed"
msgstr "%s: mở tập tin mục lục gặp lỗi"
-#: read-cache.c:2235
+#: read-cache.c:2259
#, c-format
msgid "%s: cannot stat the open index"
msgstr "%s: không thể lấy thống kê bảng mục lục đã mở"
-#: read-cache.c:2239
+#: read-cache.c:2263
#, c-format
msgid "%s: index file smaller than expected"
msgstr "%s: tập tin mục lục nhỏ hơn mong đợi"
-#: read-cache.c:2243
+#: read-cache.c:2267
#, c-format
msgid "%s: unable to map index file%s"
msgstr "%s: không thể ánh xạ tập tin mục lục%s"
-#: read-cache.c:2286
+#: read-cache.c:2310
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến load_index_extensions: %s"
-#: read-cache.c:2313
+#: read-cache.c:2337
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr "không thể gia nhập tuyến load_index_extensions: %s"
-#: read-cache.c:2351
+#: read-cache.c:2375
#, c-format
msgid "could not freshen shared index '%s'"
msgstr "không thể làm tươi mới mục lục đã chia sẻ “%s”"
-#: read-cache.c:2398
+#: read-cache.c:2434
#, c-format
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "mục lục bị hỏng, cần %s trong %s, nhưng lại nhận được %s"
-#: read-cache.c:3032 strbuf.c:1173 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1146
+#: read-cache.c:3065 strbuf.c:1179 wrapper.c:641 builtin/merge.c:1147
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "không thể đóng “%s”"
-#: read-cache.c:3075
+#: read-cache.c:3108
msgid "failed to convert to a sparse-index"
msgstr "gặp lỗi khi chuyển đổi sang \"sparse-index\""
-#: read-cache.c:3146 sequencer.c:2684 sequencer.c:4440
+#: read-cache.c:3179
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
-#: read-cache.c:3159
+#: read-cache.c:3192
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "không thể mở thư mục git: %s"
-#: read-cache.c:3171
+#: read-cache.c:3204
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "không thể bỏ liên kết (unlink): “%s”"
-#: read-cache.c:3200
+#: read-cache.c:3233
#, c-format
msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
msgstr "không thể sửa các bít phân quyền trên “%s”"
-#: read-cache.c:3349
+#: read-cache.c:3390
#, c-format
msgid "%s: cannot drop to stage #0"
msgstr "%s: không thể xóa bỏ stage #0"
@@ -6513,7 +6689,7 @@ msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
msgstr[0] "Cải tổ %s vào %s (%d lệnh )"
-#: rebase-interactive.c:75 git-rebase--preserve-merges.sh:218
+#: rebase-interactive.c:75
msgid ""
"\n"
"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -6522,7 +6698,7 @@ msgstr ""
"Đừng xóa bất kỳ dòng nào. Dùng “drop” một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
"chuyển giao.\n"
-#: rebase-interactive.c:78 git-rebase--preserve-merges.sh:222
+#: rebase-interactive.c:78
msgid ""
"\n"
"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -6530,7 +6706,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Nếu bạn xóa bỏ một dòng ở đây thì LẦN CHUYỂN GIAO ĐÓ SẼ MẤT.\n"
-#: rebase-interactive.c:84 git-rebase--preserve-merges.sh:861
+#: rebase-interactive.c:84
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -6544,7 +6720,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:89 git-rebase--preserve-merges.sh:938
+#: rebase-interactive.c:89
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -6554,14 +6730,14 @@ msgstr ""
"Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ mọi thứ, việc cải tổ sẽ bị bãi bỏ.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:113 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3836
-#: sequencer.c:3862 sequencer.c:5656 builtin/fsck.c:328 builtin/rebase.c:271
+#: rebase-interactive.c:113 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3888
+#: sequencer.c:3914 sequencer.c:5711 builtin/fsck.c:328 builtin/gc.c:1789
+#: builtin/rebase.c:190
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "không thể ghi “%s”"
-#: rebase-interactive.c:119 builtin/rebase.c:203 builtin/rebase.c:229
-#: builtin/rebase.c:253
+#: rebase-interactive.c:119
#, c-format
msgid "could not write '%s'."
msgstr "không thể ghi “%s”."
@@ -6593,12 +6769,10 @@ msgstr ""
"Cánh ứng xử có thể là: ignore, warn, error.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:236 rebase-interactive.c:241 sequencer.c:2597
-#: builtin/rebase.c:189 builtin/rebase.c:214 builtin/rebase.c:240
-#: builtin/rebase.c:265
+#: rebase.c:29
#, c-format
-msgid "could not read '%s'."
-msgstr "không thể đọc “%s”."
+msgid "%s: 'preserve' superseded by 'merges'"
+msgstr "%s: “preserve” bị cấm bởi “merges”"
#: ref-filter.c:42 wt-status.c:2036
msgid "gone"
@@ -6619,132 +6793,142 @@ msgstr "đằng sau %d"
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "trước %d, sau %d"
-#: ref-filter.c:230
+#: ref-filter.c:235
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "cần định dạng: %%(color:<color>)"
-#: ref-filter.c:232
+#: ref-filter.c:237
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
-msgstr "không nhận ra màu: %%(màu:%s)"
+msgstr "không nhận ra màu: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:254
+#: ref-filter.c:259
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:lstrip=%s"
-#: ref-filter.c:258
+#: ref-filter.c:263
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:rstrip=%s"
-#: ref-filter.c:260
+#: ref-filter.c:265
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận %%(%s): %s"
-#: ref-filter.c:315
+#: ref-filter.c:320
#, c-format
msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
msgstr "%%(objecttype) không nhận các đối số"
-#: ref-filter.c:339
+#: ref-filter.c:344
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
-msgstr "tham số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
+msgstr "tham số không được thừa nhận %%(objectsize): %s"
-#: ref-filter.c:347
+#: ref-filter.c:352
#, c-format
msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
msgstr "%%(deltabase) không nhận các đối số"
-#: ref-filter.c:359
+#: ref-filter.c:364
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) không nhận các đối số"
-#: ref-filter.c:372
+#: ref-filter.c:377
#, c-format
msgid "unrecognized %%(subject) argument: %s"
msgstr "tham số không được thừa nhận %%(subject): %s"
-#: ref-filter.c:391
+#: ref-filter.c:396
#, c-format
msgid "expected %%(trailers:key=<value>)"
msgstr "cần %%(trailers:key=<giá trị>)"
-#: ref-filter.c:393
+#: ref-filter.c:398
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "không hiểu tham số %%(trailers): %s"
-#: ref-filter.c:424
+#: ref-filter.c:429
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:lines=%s"
-#: ref-filter.c:426
+#: ref-filter.c:431
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:441
+#: ref-filter.c:443
+#, c-format
+msgid "unrecognized %%(raw) argument: %s"
+msgstr "đối số không được thừa nhận %%(raw): %s"
+
+#: ref-filter.c:458
#, c-format
msgid "positive value expected '%s' in %%(%s)"
msgstr "cần giá trị dương “%s” trong %%(%s)"
-#: ref-filter.c:445
+#: ref-filter.c:462
#, c-format
msgid "unrecognized argument '%s' in %%(%s)"
msgstr "đối số “%s” không được thừa nhận trong %%(%s)"
-#: ref-filter.c:459
+#: ref-filter.c:476
#, c-format
msgid "unrecognized email option: %s"
msgstr "không nhận ra tùy chọn thư điện tử: “%s”"
-#: ref-filter.c:489
+#: ref-filter.c:506
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "cần định dạng: %%(align:<width>,<position>)"
-#: ref-filter.c:501
+#: ref-filter.c:518
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "vị trí không được thừa nhận:%s"
-#: ref-filter.c:508
+#: ref-filter.c:525
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "chiều rộng không được thừa nhận:%s"
-#: ref-filter.c:517
+#: ref-filter.c:534
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:525
+#: ref-filter.c:542
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
-#: ref-filter.c:543
+#: ref-filter.c:560
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận %%(if): %s"
-#: ref-filter.c:645
+#: ref-filter.c:568
+#, c-format
+msgid "%%(rest) does not take arguments"
+msgstr "%%(rest) không nhận các đối số"
+
+#: ref-filter.c:680
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
-#: ref-filter.c:672
+#: ref-filter.c:707
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
-#: ref-filter.c:676
+#: ref-filter.c:711
#, c-format
msgid ""
"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
@@ -6752,126 +6936,136 @@ msgstr ""
"không phải là một kho git, nhưng trường “%.*s” yêu cầu truy cập vào dữ liệu "
"đối tượng"
-#: ref-filter.c:801
+#: ref-filter.c:844
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(if) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
-#: ref-filter.c:865
+#: ref-filter.c:910
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
-#: ref-filter.c:867
+#: ref-filter.c:912
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng nhiều hơn một lần"
-#: ref-filter.c:869
+#: ref-filter.c:914
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng sau %%(else)"
-#: ref-filter.c:897
+#: ref-filter.c:946
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
-#: ref-filter.c:899
+#: ref-filter.c:948
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
-#: ref-filter.c:901
+#: ref-filter.c:950
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng nhiều hơn một lần"
-#: ref-filter.c:916
+#: ref-filter.c:965
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
-#: ref-filter.c:973
+#: ref-filter.c:1027
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
-#: ref-filter.c:1621
+#: ref-filter.c:1033
+#, c-format
+msgid "this command reject atom %%(%.*s)"
+msgstr "lệnh này từ chối atom %%(%.*s)"
+
+#: ref-filter.c:1040
+#, c-format
+msgid "--format=%.*s cannot be used with --python, --shell, --tcl"
+msgstr "--format=%.*s không thể được dùng với --python, --shell, --tcl"
+
+#: ref-filter.c:1706
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(không nhánh, đang cải tổ %s)"
-#: ref-filter.c:1624
+#: ref-filter.c:1709
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
msgstr "(không nhánh, đang cải tổ HEAD %s đã tách rời)"
-#: ref-filter.c:1627
+#: ref-filter.c:1712
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s)"
-#: ref-filter.c:1631
+#: ref-filter.c:1716
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
-#: ref-filter.c:1634
+#: ref-filter.c:1719
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
-msgstr "(HEAD được tách rời từ %s)"
+msgstr "(HEAD được tách rời khỏi %s)"
-#: ref-filter.c:1637
+#: ref-filter.c:1722
msgid "(no branch)"
msgstr "(không nhánh)"
-#: ref-filter.c:1669 ref-filter.c:1880
+#: ref-filter.c:1754 ref-filter.c:1972
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
-#: ref-filter.c:1679
+#: ref-filter.c:1764
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
-#: ref-filter.c:2064
+#: ref-filter.c:2155
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
-#: ref-filter.c:2153
+#: ref-filter.c:2245
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
-#: ref-filter.c:2158 refs.c:676
+#: ref-filter.c:2250 refs.c:673
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
-#: ref-filter.c:2502
+#: ref-filter.c:2623
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
-#: ref-filter.c:2596
+#: ref-filter.c:2726
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
-#: ref-filter.c:2601
+#: ref-filter.c:2731
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "tùy chọn “%s” phải chỉ đến một lần chuyển giao"
-#: refs.c:264
+#: refs.c:261
#, c-format
msgid "%s does not point to a valid object!"
msgstr "“%s” không chỉ đến một lần chuyển giao hợp lệ nào cả!"
-#: refs.c:566
+#: refs.c:563
#, c-format
msgid ""
"Using '%s' as the name for the initial branch. This default branch name\n"
@@ -6885,92 +7079,92 @@ msgid ""
"\n"
"\tgit branch -m <name>\n"
msgstr ""
-"Sử dụng '%s' làm tên cho nhánh ban đầu. Tên nhánh mặc định này\n"
+"Sử dụng “%s” làm tên cho nhánh ban đầu. Tên nhánh mặc định này\n"
"có thể thay đổi. Để cấu hình tên nhánh khởi đầu sử dụng trong tất cả\n"
"kho lưu trữ mới của bạn, cái mà sẽ ngăn chặn cảnh báo này, gọi lệnh:\n"
"\n"
"\tgit config --global init.defaultBranch <tên>\n"
"\n"
-"Tên thường được chọn thay cho 'master' là 'main', 'trunk' và\n"
-"'development'. Nhánh vừa tạo có thể được đổi tên thông qua lệnh:\n"
+"Tên thường được chọn thay cho “master” là “main”, “trunk” và\n"
+"“development”. Nhánh vừa tạo có thể được đổi tên thông qua lệnh:\n"
"\n"
"\tgit branch -m <tên>\n"
-#: refs.c:588
+#: refs.c:585
#, c-format
msgid "could not retrieve `%s`"
msgstr "không thể lấy về “%s”"
-#: refs.c:598
+#: refs.c:595
#, c-format
msgid "invalid branch name: %s = %s"
msgstr "tên nhánh không hợp lệ: %s = %s"
-#: refs.c:674
+#: refs.c:671
#, c-format
msgid "ignoring dangling symref %s"
msgstr "đang lờ đi tham chiếu mềm thừa %s"
-#: refs.c:922
+#: refs.c:920
#, c-format
msgid "log for ref %s has gap after %s"
msgstr "nhật ký cho tham chiếu %s có khoảng trống sau %s"
-#: refs.c:929
+#: refs.c:927
#, c-format
msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
msgstr "nhật ký cho tham chiếu %s kết thúc bất ngờ trên %s"
-#: refs.c:994
+#: refs.c:992
#, c-format
msgid "log for %s is empty"
msgstr "nhật ký cho %s trống rỗng"
-#: refs.c:1086
+#: refs.c:1084
#, c-format
msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
msgstr "từ chối cập nhật tham chiếu với tên sai “%s”"
-#: refs.c:1157
+#: refs.c:1155
#, c-format
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "update_ref bị lỗi cho ref “%s”: %s"
-#: refs.c:2051
+#: refs.c:2062
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "không cho phép đa cập nhật cho tham chiếu “%s”"
-#: refs.c:2131
+#: refs.c:2142
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "cập nhật tham chiếu bị cấm trong môi trường kiểm tra"
-#: refs.c:2142
+#: refs.c:2153
msgid "ref updates aborted by hook"
msgstr "các cập nhật tham chiếu bị bãi bỏ bởi móc"
-#: refs.c:2242 refs.c:2272
+#: refs.c:2253 refs.c:2283
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "“%s” sẵn có; không thể tạo “%s”"
-#: refs.c:2248 refs.c:2283
+#: refs.c:2259 refs.c:2294
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "không thể xử lý “%s” và “%s” cùng một lúc"
-#: refs/files-backend.c:1228
+#: refs/files-backend.c:1271
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
-#: refs/files-backend.c:1242 refs/packed-backend.c:1542
-#: refs/packed-backend.c:1552
+#: refs/files-backend.c:1285 refs/packed-backend.c:1549
+#: refs/packed-backend.c:1559
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
-#: refs/files-backend.c:1245 refs/packed-backend.c:1555
+#: refs/files-backend.c:1288 refs/packed-backend.c:1562
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
@@ -7274,7 +7468,7 @@ msgstr "không thể ghi bản ghi rerere"
msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
msgstr "gặp lỗi đọc khi đang ghi “%s” (%s)"
-#: rerere.c:482
+#: rerere.c:482 builtin/gc.c:2246 builtin/gc.c:2281
#, c-format
msgid "failed to flush '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đẩy dữ liệu “%s” lên đĩa"
@@ -7319,8 +7513,8 @@ msgstr "không thể unlink stray “%s”"
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Preimage đã được ghi lại cho “%s”"
-#: rerere.c:865 submodule.c:2076 builtin/log.c:2002
-#: builtin/submodule--helper.c:1805 builtin/submodule--helper.c:1848
+#: rerere.c:865 submodule.c:2121 builtin/log.c:2002
+#: builtin/submodule--helper.c:1776 builtin/submodule--helper.c:1819
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục “%s”"
@@ -7358,45 +7552,40 @@ msgstr "không thể mở thư mục rr-cache"
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "không thể dò tìm điểm xét duyệt HEAD"
-#: reset.c:69 reset.c:75 sequencer.c:3689
+#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3705
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "gặp lỗi khi tìm cây của %s"
-#: revision.c:2344
+#: revision.c:2259
+msgid "--unsorted-input is incompatible with --no-walk"
+msgstr "--unsorted-input xung khắc với --no-walk"
+
+#: revision.c:2346
msgid "--unpacked=<packfile> no longer supported"
msgstr "--unpacked=<packfile> không còn được hỗ trợ nữa"
-#: revision.c:2684
+#: revision.c:2655 revision.c:2659
+msgid "--no-walk is incompatible with --unsorted-input"
+msgstr "--no-walk xung khắc với --unsorted-input"
+
+#: revision.c:2690
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
-#: revision.c:2687
+#: revision.c:2693
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
-#: revision.c:2893
+#: revision.c:2895
msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
msgstr "-L vẫn chưa hỗ trợ định dạng khác biệt nào ngoài -p và -s"
-#: run-command.c:766
-msgid "open /dev/null failed"
-msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
-
-#: run-command.c:1274
+#: run-command.c:1278
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
-msgstr "không thể tạo tuyến async: %s"
-
-#: run-command.c:1344
-#, c-format
-msgid ""
-"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
-"You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
-msgstr ""
-"Móc “%s” bị bỏ qua bởi vì nó không thể đặt là thực thi được.\n"
-"Bạn có thể tắt cảnh báo này bằng “git config advice.ignoredHook false“."
+msgstr "không thể tạo tuyến trình async: %s"
#: send-pack.c:150
msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
@@ -7417,23 +7606,23 @@ msgstr "máy chủ gặp lỗi unpack: %s"
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
-#: send-pack.c:433
+#: send-pack.c:435
msgid "send-pack: unable to fork off fetch subprocess"
msgstr "send-pack: không thể rẽ nhánh tuyến trình con fetch"
-#: send-pack.c:455
+#: send-pack.c:457
msgid "push negotiation failed; proceeding anyway with push"
msgstr "đẩy đàm phán thất bại; vẫn tiếp tục xử lý bằng lệnh đẩy"
-#: send-pack.c:526
+#: send-pack.c:528
msgid "the receiving end does not support this repository's hash algorithm"
msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
-#: send-pack.c:535
+#: send-pack.c:537
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
-#: send-pack.c:537
+#: send-pack.c:539
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -7441,47 +7630,48 @@ msgstr ""
"đừng gửi giấy chứng nhận đẩy trước khi kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --"
"signed"
-#: send-pack.c:544
+#: send-pack.c:546
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
-#: send-pack.c:549
+#: send-pack.c:551
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
-#: sequencer.c:196
+#: sequencer.c:197
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "chế độ dọn dẹp ghi chú các lần chuyển giao không hợp lệ “%s”"
-#: sequencer.c:324
+#: sequencer.c:325
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "không thể xóa bỏ “%s”"
-#: sequencer.c:344 builtin/rebase.c:757 builtin/rebase.c:1592 builtin/rm.c:402
+#: sequencer.c:345 sequencer.c:4754 builtin/rebase.c:563 builtin/rebase.c:1297
+#: builtin/rm.c:408
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "không thể gỡ bỏ “%s”"
-#: sequencer.c:354
+#: sequencer.c:355
msgid "revert"
msgstr "hoàn nguyên"
-#: sequencer.c:356
+#: sequencer.c:357
msgid "cherry-pick"
msgstr "cherry-pick"
-#: sequencer.c:358
+#: sequencer.c:359
msgid "rebase"
msgstr "rebase"
-#: sequencer.c:360
+#: sequencer.c:361
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "không nhận ra thao tác: %d"
-#: sequencer.c:419
+#: sequencer.c:420
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -7489,53 +7679,75 @@ msgstr ""
"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
"với lệnh “git add </các/đường/dẫn>” hoặc “git rm </các/đường/dẫn>”"
-#: sequencer.c:422
+#: sequencer.c:423
msgid ""
-"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
-"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
-"and commit the result with 'git commit'"
+"After resolving the conflicts, mark them with\n"
+"\"git add/rm <pathspec>\", then run\n"
+"\"git cherry-pick --continue\".\n"
+"You can instead skip this commit with \"git cherry-pick --skip\".\n"
+"To abort and get back to the state before \"git cherry-pick\",\n"
+"run \"git cherry-pick --abort\"."
msgstr ""
-"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
-"với lệnh “git add </các/đường/dẫn>” hoặc “git rm </các/đường/dẫn>”\n"
-"và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
+"Sau khi giải quyết vấn đề xung đột, hãy đánh dấu bằng\n"
+"\"git add/rm <pathspec>\", sai đó chạy\n"
+"\"git cherry-pick --continue\".\n"
+"Bạn có thể bỏ qua lần chuyển giao này với \"git cherry-pick --skip\".\n"
+"Để bãi bỏ và quay trở lại trạng thái trước khi \"git cherry-pick\",\n"
+"chạy \"git cherry-pick --abort\"."
+
+#: sequencer.c:430
+msgid ""
+"After resolving the conflicts, mark them with\n"
+"\"git add/rm <pathspec>\", then run\n"
+"\"git revert --continue\".\n"
+"You can instead skip this commit with \"git revert --skip\".\n"
+"To abort and get back to the state before \"git revert\",\n"
+"run \"git revert --abort\"."
+msgstr ""
+"Sau khi giải quyết vấn đề này, hãy đánh dấu chúng bằng\n"
+"\"git add/rm <đặc_tả_đường_dẫn_xung_đột>\", sau đó chạy\n"
+"\"git revert --continue\".\n"
+"Bạn có thể bỏ qua lần chuyển giao này với \"git rebase --skip\".\n"
+"Để bãi bỏ và quay trở lại trạng thái trước \"git revert\",\n"
+"chạy \"git revert --abort\"."
-#: sequencer.c:435 sequencer.c:3271
+#: sequencer.c:448 sequencer.c:3290
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "không thể khóa “%s”"
-#: sequencer.c:437 sequencer.c:3070 sequencer.c:3275 sequencer.c:3289
-#: sequencer.c:3547 sequencer.c:5566 strbuf.c:1170 wrapper.c:631
+#: sequencer.c:450 sequencer.c:3089 sequencer.c:3294 sequencer.c:3308
+#: sequencer.c:3566 sequencer.c:5621 strbuf.c:1176 wrapper.c:639
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "không thể ghi vào “%s”"
-#: sequencer.c:442
+#: sequencer.c:455
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "không thể ghi eol vào “%s”"
-#: sequencer.c:447 sequencer.c:3075 sequencer.c:3277 sequencer.c:3291
-#: sequencer.c:3555
+#: sequencer.c:460 sequencer.c:3094 sequencer.c:3296 sequencer.c:3310
+#: sequencer.c:3574
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành “%s”"
-#: sequencer.c:486
+#: sequencer.c:499
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh %s."
-#: sequencer.c:490
+#: sequencer.c:503
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
-#: sequencer.c:522
+#: sequencer.c:535
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
-#: sequencer.c:561 builtin/tag.c:609
+#: sequencer.c:574 builtin/tag.c:610
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
@@ -7543,65 +7755,65 @@ msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase".
#.
-#: sequencer.c:671
+#: sequencer.c:685
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: sequencer.c:685
+#: sequencer.c:699
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm"
-#: sequencer.c:699
+#: sequencer.c:713
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "không thể phân giải lần chuyển giao HEAD"
-#: sequencer.c:779
+#: sequencer.c:793
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "không có khóa hiện diện trong “%.*s”"
-#: sequencer.c:790
+#: sequencer.c:804
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "không thể giải trích dẫn giá trị của “%s”"
-#: sequencer.c:827 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:729
-#: builtin/am.c:821 builtin/merge.c:1141 builtin/rebase.c:910
+#: sequencer.c:841 wrapper.c:209 wrapper.c:379 builtin/am.c:730
+#: builtin/am.c:822 builtin/rebase.c:694
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
-#: sequencer.c:837
+#: sequencer.c:851
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "“GIT_AUTHOR_NAME” đã sẵn đưa ra rồi"
-#: sequencer.c:842
+#: sequencer.c:856
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "“GIT_AUTHOR_EMAIL” đã sẵn đưa ra rồi"
-#: sequencer.c:847
+#: sequencer.c:861
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "“GIT_AUTHOR_DATE” đã sẵn đưa ra rồi"
-#: sequencer.c:851
+#: sequencer.c:865
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "không hiểu biến “%s”"
-#: sequencer.c:856
+#: sequencer.c:870
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_NAME”"
-#: sequencer.c:858
+#: sequencer.c:872
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_EMAIL”"
-#: sequencer.c:860
+#: sequencer.c:874
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_DATE”"
-#: sequencer.c:925
+#: sequencer.c:939
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -7630,11 +7842,11 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:1212
+#: sequencer.c:1229
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr "móc “prepare-commit-msg” bị lỗi"
-#: sequencer.c:1218
+#: sequencer.c:1235
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7665,7 +7877,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1231
+#: sequencer.c:1248
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7693,346 +7905,351 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1273
+#: sequencer.c:1290
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao mới hơn đã được tạo"
-#: sequencer.c:1275
+#: sequencer.c:1292
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr ""
"không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
-#: sequencer.c:1321
+#: sequencer.c:1338
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr "không thể phân giải HEAD sau khi tạo lần chuyển giao"
-#: sequencer.c:1323
+#: sequencer.c:1340
msgid "detached HEAD"
msgstr "đã rời khỏi HEAD"
-#: sequencer.c:1327
+#: sequencer.c:1344
msgid " (root-commit)"
msgstr " (root-commit)"
-#: sequencer.c:1348
+#: sequencer.c:1365
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "không thể phân tích HEAD"
-#: sequencer.c:1350
+#: sequencer.c:1367
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "HEAD %s không phải là một lần chuyển giao!"
-#: sequencer.c:1354 sequencer.c:1432 builtin/commit.c:1705
+#: sequencer.c:1371 sequencer.c:1449 builtin/commit.c:1707
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
-#: sequencer.c:1410 sequencer.c:2295
+#: sequencer.c:1427 sequencer.c:2312
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "không thể phân tích tác giả của lần chuyển giao"
-#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1615 builtin/merge.c:707
+#: sequencer.c:1438 builtin/am.c:1616 builtin/merge.c:708
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "lệnh git write-tree gặp lỗi khi ghi một cây"
-#: sequencer.c:1454 sequencer.c:1574
+#: sequencer.c:1471 sequencer.c:1591
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) từ “%s”"
-#: sequencer.c:1485 sequencer.c:1517
+#: sequencer.c:1502 sequencer.c:1534
#, c-format
msgid "invalid author identity '%s'"
msgstr "định danh tác giả không hợp lệ “%s”"
-#: sequencer.c:1491
+#: sequencer.c:1508
msgid "corrupt author: missing date information"
-msgstr "tác giả sai hỏng: thiếu thông tin này tháng"
+msgstr "tác giả sai hỏng: thiếu thông tin ngày tháng"
-#: sequencer.c:1530 builtin/am.c:1642 builtin/commit.c:1819 builtin/merge.c:910
-#: builtin/merge.c:935 t/helper/test-fast-rebase.c:78
+#: sequencer.c:1547 builtin/am.c:1643 builtin/commit.c:1821 builtin/merge.c:913
+#: builtin/merge.c:938 t/helper/test-fast-rebase.c:78
msgid "failed to write commit object"
msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao"
-#: sequencer.c:1557 sequencer.c:4492 t/helper/test-fast-rebase.c:199
+#: sequencer.c:1574 sequencer.c:4526 t/helper/test-fast-rebase.c:199
#: t/helper/test-fast-rebase.c:217
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "không thể cập nhật %s"
-#: sequencer.c:1606
+#: sequencer.c:1623
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao %s"
-#: sequencer.c:1611
+#: sequencer.c:1628
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”"
-#: sequencer.c:1694 sequencer.c:1975
+#: sequencer.c:1711 sequencer.c:1992
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
-#: sequencer.c:1736 git-rebase--preserve-merges.sh:486
+#: sequencer.c:1753
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ nhất:"
-#: sequencer.c:1737
+#: sequencer.c:1754
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d:"
-#: sequencer.c:1738
+#: sequencer.c:1755
msgid "The 1st commit message will be skipped:"
msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ nhất sẽ bị bỏ qua:"
-#: sequencer.c:1739
+#: sequencer.c:1756
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d sẽ bị bỏ qua:"
-#: sequencer.c:1740
+#: sequencer.c:1757
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Đây là tổ hợp của %d lần chuyển giao."
-#: sequencer.c:1887 sequencer.c:1944
+#: sequencer.c:1904 sequencer.c:1961
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "không thể ghi “%s”"
-#: sequencer.c:1934
+#: sequencer.c:1951
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "cần một HEAD để sửa"
-#: sequencer.c:1936 sequencer.c:3582
+#: sequencer.c:1953 sequencer.c:3601
msgid "could not read HEAD"
msgstr "không thể đọc HEAD"
-#: sequencer.c:1938
+#: sequencer.c:1955
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của HEAD"
-#: sequencer.c:1962
+#: sequencer.c:1979
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của %s"
-#: sequencer.c:2072
+#: sequencer.c:2089
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
-#: sequencer.c:2079
+#: sequencer.c:2096
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "không thể sửa chữa lần chuyển giao gốc"
-#: sequencer.c:2098
+#: sequencer.c:2115
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
-#: sequencer.c:2106 sequencer.c:2114
+#: sequencer.c:2123 sequencer.c:2131
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
-#: sequencer.c:2120
+#: sequencer.c:2137
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:2139
+#: sequencer.c:2156
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
-#: sequencer.c:2205
+#: sequencer.c:2222
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "không thể đổi tên “%s” thành “%s”"
-#: sequencer.c:2265
+#: sequencer.c:2282
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
-#: sequencer.c:2266
+#: sequencer.c:2283
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
-#: sequencer.c:2287
+#: sequencer.c:2304
#, c-format
msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
msgstr "xóa %s %s -- vá nội dung thượng nguồn đã có\n"
-#: sequencer.c:2345
+#: sequencer.c:2362
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: sequencer.c:2352
+#: sequencer.c:2370
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
-#: sequencer.c:2425
+#: sequencer.c:2450
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "%s không nhận các đối số: “%s”"
-#: sequencer.c:2434
+#: sequencer.c:2459
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "thiếu đối số cho %s"
-#: sequencer.c:2477
+#: sequencer.c:2502
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
-#: sequencer.c:2538
+#: sequencer.c:2563
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "dòng không hợp lệ %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2549
+#: sequencer.c:2574
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "không thể “%s” thể mà không có lần chuyển giao kế trước"
-#: sequencer.c:2635
+#: sequencer.c:2622 builtin/rebase.c:184
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'."
+msgstr "không thể đọc “%s”."
+
+#: sequencer.c:2660
msgid "cancelling a cherry picking in progress"
msgstr "đang hủy bỏ thao tác cherry pick đang thực hiện"
-#: sequencer.c:2644
+#: sequencer.c:2669
msgid "cancelling a revert in progress"
msgstr "đang hủy bỏ các thao tác hoàn nguyên đang thực hiện"
-#: sequencer.c:2690
+#: sequencer.c:2709
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "vui lòng sửa lỗi này bằng cách dùng “git rebase --edit-todo”."
-#: sequencer.c:2692
+#: sequencer.c:2711
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
-#: sequencer.c:2697
+#: sequencer.c:2716
msgid "no commits parsed."
msgstr "không có lần chuyển giao nào được phân tích."
-#: sequencer.c:2708
+#: sequencer.c:2727
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr "không thể cherry-pick trong khi hoàn nguyên."
-#: sequencer.c:2710
+#: sequencer.c:2729
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "không thể thực hiện việc hoàn nguyên trong khi đang cherry-pick."
-#: sequencer.c:2788
+#: sequencer.c:2807
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ: %s"
-#: sequencer.c:2897
+#: sequencer.c:2916
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "squash-onto không dùng được"
-#: sequencer.c:2917
+#: sequencer.c:2936
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "bảng tùy chọn dị hình: “%s”"
-#: sequencer.c:3012 sequencer.c:4868
+#: sequencer.c:3031 sequencer.c:4905
msgid "empty commit set passed"
msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
-#: sequencer.c:3029
+#: sequencer.c:3048
msgid "revert is already in progress"
msgstr "có thao tác hoàn nguyên đang được thực hiện"
-#: sequencer.c:3031
+#: sequencer.c:3050
#, c-format
msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "hãy thử \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
-#: sequencer.c:3034
+#: sequencer.c:3053
msgid "cherry-pick is already in progress"
msgstr "có thao tác “cherry-pick” đang được thực hiện"
-#: sequencer.c:3036
+#: sequencer.c:3055
#, c-format
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
-#: sequencer.c:3050
+#: sequencer.c:3069
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "không thể tạo thư mục xếp dãy “%s”"
-#: sequencer.c:3065
+#: sequencer.c:3084
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "không thể khóa HEAD"
-#: sequencer.c:3125 sequencer.c:4581
+#: sequencer.c:3144 sequencer.c:4615
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
-#: sequencer.c:3127 sequencer.c:3138
+#: sequencer.c:3146 sequencer.c:3157
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "không thể phân giải HEAD"
-#: sequencer.c:3129 sequencer.c:3173
+#: sequencer.c:3148 sequencer.c:3192
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
-#: sequencer.c:3159 builtin/grep.c:758
+#: sequencer.c:3178 builtin/grep.c:772
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "không mở được “%s”"
-#: sequencer.c:3161
+#: sequencer.c:3180
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "không thể đọc “%s”: %s"
-#: sequencer.c:3162
+#: sequencer.c:3181
msgid "unexpected end of file"
msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
-#: sequencer.c:3168
+#: sequencer.c:3187
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
-#: sequencer.c:3179
+#: sequencer.c:3198
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi, Không thể tua, kiểm tra HEAD của "
"bạn!"
-#: sequencer.c:3220
+#: sequencer.c:3239
msgid "no revert in progress"
msgstr "không có tiến trình hoàn nguyên nào"
-#: sequencer.c:3229
+#: sequencer.c:3248
msgid "no cherry-pick in progress"
msgstr "không có cherry-pick đang được thực hiện"
-#: sequencer.c:3239
+#: sequencer.c:3258
msgid "failed to skip the commit"
msgstr "gặp lỗi khi bỏ qua đối tượng chuyển giao"
-#: sequencer.c:3246
+#: sequencer.c:3265
msgid "there is nothing to skip"
msgstr "ở đây không có gì để mà bỏ qua cả"
-#: sequencer.c:3249
+#: sequencer.c:3268
#, c-format
msgid ""
"have you committed already?\n"
@@ -8041,16 +8258,16 @@ msgstr ""
"bạn đã sẵn sàng chuyển giao chưa?\n"
"thử \"git %s --continue\""
-#: sequencer.c:3411 sequencer.c:4472
+#: sequencer.c:3430 sequencer.c:4506
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "không thể đọc HEAD"
-#: sequencer.c:3428
+#: sequencer.c:3447
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
-#: sequencer.c:3436
+#: sequencer.c:3455
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -8069,27 +8286,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3446
+#: sequencer.c:3465
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Không thể áp dụng %s… %.*s"
-#: sequencer.c:3453
+#: sequencer.c:3472
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Không hòa trộn %.*s"
-#: sequencer.c:3467 sequencer.c:3471 builtin/difftool.c:644
+#: sequencer.c:3486 sequencer.c:3490 builtin/difftool.c:639
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
-#: sequencer.c:3483
+#: sequencer.c:3502
#, c-format
msgid "Executing: %s\n"
msgstr "Đang thực thi: %s\n"
-#: sequencer.c:3498
+#: sequencer.c:3517
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -8104,11 +8321,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3504
+#: sequencer.c:3523
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "và tạo các thay đổi bảng mục lục và/hay cây làm việc\n"
-#: sequencer.c:3510
+#: sequencer.c:3529
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -8125,90 +8342,90 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3572
+#: sequencer.c:3591
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "tên nhãn dị hình: “%.*s”"
-#: sequencer.c:3645
+#: sequencer.c:3664
msgid "writing fake root commit"
msgstr "ghi lần chuyển giao gốc giả"
-#: sequencer.c:3650
+#: sequencer.c:3669
msgid "writing squash-onto"
msgstr "đang ghi squash-onto"
-#: sequencer.c:3734
+#: sequencer.c:3748
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "không thể phân giải “%s”"
-#: sequencer.c:3767
+#: sequencer.c:3780
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "không thể hòa trộn mà không có một điểm xét duyệt hiện tại"
-#: sequencer.c:3789
+#: sequencer.c:3802
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "không thể phân tích “%.*s”"
-#: sequencer.c:3798
+#: sequencer.c:3811
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "chẳng có gì để hòa trộn: “%.*s”"
-#: sequencer.c:3810
+#: sequencer.c:3823
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "hòa trộn octopus không thể được thực thi trên đỉnh của một [new root]"
-#: sequencer.c:3826
+#: sequencer.c:3878
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "không thể lấy chú thích của lần chuyển giao của “%s”"
-#: sequencer.c:4009
+#: sequencer.c:4024
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "không thể ngay cả khi thử hòa trộn “%.*s”"
-#: sequencer.c:4025
+#: sequencer.c:4040
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "merge: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-#: sequencer.c:4099
+#: sequencer.c:4121
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Không thể autostash"
-#: sequencer.c:4102
+#: sequencer.c:4124
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Gặp đáp ứng stash không cần: “%s”"
-#: sequencer.c:4108
+#: sequencer.c:4130
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Không thể tạo thư mục cho “%s”"
-#: sequencer.c:4111
+#: sequencer.c:4133
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Đã tạo autostash: %s\n"
-#: sequencer.c:4115
+#: sequencer.c:4137
msgid "could not reset --hard"
msgstr "không thể reset --hard"
-#: sequencer.c:4140
+#: sequencer.c:4162
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Đã áp dụng autostash.\n"
-#: sequencer.c:4152
+#: sequencer.c:4174
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "không thử lưu “%s”"
-#: sequencer.c:4155
+#: sequencer.c:4177
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -8220,29 +8437,29 @@ msgstr ""
"Bạn có thể chạy lệnh \"git stash pop\" hay \"git stash drop\" bất kỳ lúc "
"nào.\n"
-#: sequencer.c:4160
+#: sequencer.c:4182
msgid "Applying autostash resulted in conflicts."
msgstr "Áp dụng autostash có hiệu quả trong các xung đột."
-#: sequencer.c:4161
+#: sequencer.c:4183
msgid "Autostash exists; creating a new stash entry."
msgstr "Autostash đã sẵn có; nên tạo một mục stash mới."
-#: sequencer.c:4233 git-rebase--preserve-merges.sh:769
+#: sequencer.c:4255
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "không thể tách rời HEAD"
-#: sequencer.c:4248
+#: sequencer.c:4270
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Dừng lại ở HEAD\n"
-#: sequencer.c:4250
+#: sequencer.c:4272
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Dừng lại ở %s\n"
-#: sequencer.c:4258
+#: sequencer.c:4304
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -8263,58 +8480,58 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:4304
+#: sequencer.c:4350
#, c-format
msgid "Rebasing (%d/%d)%s"
msgstr "Đang cải tổ (%d/%d)%s"
-#: sequencer.c:4350
+#: sequencer.c:4396
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Dừng lại ở %s… %.*s\n"
-#: sequencer.c:4421
+#: sequencer.c:4466
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
-#: sequencer.c:4480
+#: sequencer.c:4514
msgid "could not read orig-head"
msgstr "không thể đọc orig-head"
-#: sequencer.c:4485
+#: sequencer.c:4519
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "không thể đọc “onto”."
-#: sequencer.c:4499
+#: sequencer.c:4533
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "không thể cập nhật HEAD thành %s"
-#: sequencer.c:4559
+#: sequencer.c:4593
#, c-format
msgid "Successfully rebased and updated %s.\n"
msgstr "Cài tổ và cập nhật %s một cách thành công.\n"
-#: sequencer.c:4611
+#: sequencer.c:4645
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "không thể cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
-#: sequencer.c:4620
+#: sequencer.c:4654
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "không thể tu bỏ một lần chuyển giao không tồn tại"
-#: sequencer.c:4622
+#: sequencer.c:4656
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "tập tin không hợp lệ: “%s”"
-#: sequencer.c:4624
+#: sequencer.c:4658
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "nội dung không hợp lệ: “%s”"
-#: sequencer.c:4627
+#: sequencer.c:4661
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -8324,50 +8541,60 @@ msgstr ""
"Bạn có các thay đổi chưa chuyển giao trong thư mục làm việc. Vui lòng\n"
"chuyển giao chúng trước và sau đó chạy lệnh “git rebase --continue” lần nữa."
-#: sequencer.c:4663 sequencer.c:4702
+#: sequencer.c:4697 sequencer.c:4736
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "không thể ghi tập tin: “%s”"
-#: sequencer.c:4718
+#: sequencer.c:4752
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "không thể xóa bỏ CHERRY_PICK_HEAD"
-#: sequencer.c:4725
+#: sequencer.c:4762
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "không thể chuyển giao các thay đổi đã đưa lên bệ phóng."
-#: sequencer.c:4845
+#: sequencer.c:4882
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
-#: sequencer.c:4849
+#: sequencer.c:4886
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
-#: sequencer.c:4884
+#: sequencer.c:4921
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
-#: sequencer.c:5361
+#: sequencer.c:5192 sequencer.c:5421
+#, c-format
+msgid "skipped previously applied commit %s"
+msgstr "bỏ qua lần chuyển giao được áp dụng kế trước %s"
+
+#: sequencer.c:5262 sequencer.c:5437
+msgid "use --reapply-cherry-picks to include skipped commits"
+msgstr ""
+"dùng --reapply-cherry-picks để bao gồm các lần chuyển giao đã bị bỏ qua"
+
+#: sequencer.c:5408
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: các tùy chọn được không xử lý"
-#: sequencer.c:5364
+#: sequencer.c:5411
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: lỗi chuẩn bị điểm hiệu chỉnh"
-#: sequencer.c:5614 sequencer.c:5631
+#: sequencer.c:5669 sequencer.c:5686
msgid "nothing to do"
msgstr "không có gì để làm"
-#: sequencer.c:5650
+#: sequencer.c:5705
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "không thể bỏ qua các lệnh cậy (pick) không cần thiết"
-#: sequencer.c:5750
+#: sequencer.c:5805
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "văn lệnh đã sẵn được sắp đặt rồi."
@@ -8524,27 +8751,15 @@ msgstr ""
"gặp vấn đề với giá trị chế độ tập tin core.sharedRepository (0%.3o).\n"
"người sở hữu tập tin phải luôn có quyền đọc và ghi."
-#: setup.c:1430
-msgid "open /dev/null or dup failed"
-msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null” hay dup"
-
-#: setup.c:1445
+#: setup.c:1443
msgid "fork failed"
msgstr "gặp lỗi khi rẽ nhánh tiến trình"
-#: setup.c:1450 t/helper/test-simple-ipc.c:285
+#: setup.c:1448
msgid "setsid failed"
msgstr "setsid gặp lỗi"
-#: sparse-index.c:162
-msgid "attempting to use sparse-index without cone mode"
-msgstr "cố gắng sử dụng chỉ mục thưa thớt mà không có chế độ hình nón"
-
-#: sparse-index.c:176
-msgid "unable to update cache-tree, staying full"
-msgstr "không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm, chỗ chứa bị đầy"
-
-#: sparse-index.c:263
+#: sparse-index.c:273
#, c-format
msgid "index entry is a directory, but not sparse (%08x)"
msgstr "mục tin mục lục là một thư mục, nhưng không \"sparse\" (%08x)"
@@ -8599,13 +8814,13 @@ msgid "%u byte/s"
msgid_plural "%u bytes/s"
msgstr[0] "%u byte/giây"
-#: strbuf.c:1168 wrapper.c:199 wrapper.c:369 builtin/am.c:738
-#: builtin/rebase.c:866
+#: strbuf.c:1174 wrapper.c:207 wrapper.c:377 builtin/am.c:739
+#: builtin/rebase.c:650
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
-#: strbuf.c:1177
+#: strbuf.c:1183
#, c-format
msgid "could not edit '%s'"
msgstr "không thể sửa “%s”"
@@ -8631,7 +8846,7 @@ msgstr ""
msgid "invalid value for %s"
msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ"
-#: submodule-config.c:766
+#: submodule-config.c:767
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Không thể cập nhật mục .gitmodules %s"
@@ -8656,22 +8871,22 @@ msgstr "Không thể gỡ bỏ mục .gitmodules dành cho %s"
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "gặp lỗi khi tổ chức .gitmodules đã cập nhật"
-#: submodule.c:328
+#: submodule.c:358
#, c-format
msgid "in unpopulated submodule '%s'"
msgstr "trong mô-đun-con không có gì “%s”"
-#: submodule.c:359
+#: submodule.c:389
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Đặc tả đường dẫn “%s” thì ở trong mô-đun-con “%.*s”"
-#: submodule.c:436
+#: submodule.c:466
#, c-format
msgid "bad --ignore-submodules argument: %s"
msgstr "đối số --ignore-submodules sai: %s"
-#: submodule.c:805
+#: submodule.c:844
#, c-format
msgid ""
"Submodule in commit %s at path: '%s' collides with a submodule named the "
@@ -8680,13 +8895,13 @@ msgstr ""
"Mô-đun-con trong lần chuyển giao %s tại đường dẫn: “%s” va chạm với mô-đun-"
"con cùng tên. Nên bỏ qua nó."
-#: submodule.c:908
+#: submodule.c:954
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr ""
"mục tin mô-đun-con “%s” (%s) là một %s, không phải là một lần chuyển giao"
-#: submodule.c:993
+#: submodule.c:1042
#, c-format
msgid ""
"Could not run 'git rev-list <commits> --not --remotes -n 1' command in "
@@ -8695,36 +8910,36 @@ msgstr ""
"Không thể chạy lệnh “git rev-list <các lần chuyển giao> --not --remotes -n "
"1” trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1116
+#: submodule.c:1165
#, c-format
msgid "process for submodule '%s' failed"
msgstr "xử lý cho mô-đun-con “%s” gặp lỗi"
-#: submodule.c:1145 builtin/branch.c:691 builtin/submodule--helper.c:2486
+#: submodule.c:1194 builtin/branch.c:692 builtin/submodule--helper.c:2713
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Gặp lỗi khi phân giải HEAD như là một tham chiếu hợp lệ."
-#: submodule.c:1156
+#: submodule.c:1205
#, c-format
msgid "Pushing submodule '%s'\n"
msgstr "Đẩy lên mô-đun-con “%s”\n"
-#: submodule.c:1159
+#: submodule.c:1208
#, c-format
msgid "Unable to push submodule '%s'\n"
msgstr "Không thể đẩy lên mô-đun-con “%s”\n"
-#: submodule.c:1451
+#: submodule.c:1491
#, c-format
msgid "Fetching submodule %s%s\n"
msgstr "Đang lấy về mô-đun-con %s%s\n"
-#: submodule.c:1485
+#: submodule.c:1525
#, c-format
msgid "Could not access submodule '%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập mô-đun-con “%s”\n"
-#: submodule.c:1640
+#: submodule.c:1680
#, c-format
msgid ""
"Errors during submodule fetch:\n"
@@ -8733,61 +8948,61 @@ msgstr ""
"Có lỗi khi lấy về mô-đun-con:\n"
" “%s”"
-#: submodule.c:1665
+#: submodule.c:1705
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "không nhận ra “%s” là một kho git"
-#: submodule.c:1682
+#: submodule.c:1722
#, c-format
msgid "Could not run 'git status --porcelain=2' in submodule %s"
msgstr "Không thể chạy “git status --porcelain=2” trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1723
+#: submodule.c:1763
#, c-format
msgid "'git status --porcelain=2' failed in submodule %s"
msgstr "“git status --porcelain=2” gặp lỗi trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1798
+#: submodule.c:1838
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "không thể lấy thống kê “git status” trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1811
+#: submodule.c:1851
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "không thể chạy “git status” trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1826
+#: submodule.c:1868
#, c-format
msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
msgstr "Không thể đặt core.worktree trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1853 submodule.c:2163
+#: submodule.c:1895 submodule.c:2210
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "không thể đệ quy vào trong mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:1874
+#: submodule.c:1917
msgid "could not reset submodule index"
msgstr "không thể đặt lại mục lục của mô-đun-con"
-#: submodule.c:1916
+#: submodule.c:1959
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "mô-đun-con “%s” có mục lục còn bẩn"
-#: submodule.c:1968
+#: submodule.c:2013
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Mô-đun-con “%s” không thể được cập nhật."
-#: submodule.c:2036
+#: submodule.c:2081
#, c-format
msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
msgstr "thư mục git mô đun con “%s” là bên trong git DIR “%.*s”"
-#: submodule.c:2057
+#: submodule.c:2102
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -8795,17 +9010,17 @@ msgstr ""
"relocate_gitdir cho mô-đun-con “%s” với nhiều hơn một cây làm việc là chưa "
"được hỗ trợ"
-#: submodule.c:2069 submodule.c:2128
+#: submodule.c:2114 submodule.c:2174
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "không thể tìm kiếm tên cho mô-đun-con “%s”"
-#: submodule.c:2073
+#: submodule.c:2118
#, c-format
msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
msgstr "từ chối di chuyển “%s” vào trong một thư mục git sẵn có"
-#: submodule.c:2080
+#: submodule.c:2124
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -8816,11 +9031,11 @@ msgstr ""
"“%s” sang\n"
"“%s”\n"
-#: submodule.c:2208
+#: submodule.c:2255
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về ls-files trong .."
-#: submodule.c:2248
+#: submodule.c:2295
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "ls-tree trả về mã không như mong đợi %d"
@@ -8842,7 +9057,7 @@ msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "không hiểu giá trị “%s” cho khóa “%s”"
#: trailer.c:547 trailer.c:552 trailer.c:557 builtin/remote.c:299
-#: builtin/remote.c:324
+#: builtin/remote.c:327
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "nhiều hơn một %s"
@@ -8857,11 +9072,11 @@ msgstr "thẻ thừa trống rỗng trong phần thừa “%.*s”"
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "không đọc được tập tin đầu vào “%s”"
-#: trailer.c:766 builtin/mktag.c:88 imap-send.c:1577
+#: trailer.c:766 builtin/mktag.c:89 imap-send.c:1573
msgid "could not read from stdin"
msgstr "không thể đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: trailer.c:1024 wrapper.c:676
+#: trailer.c:1024 wrapper.c:684
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về %s"
@@ -8929,7 +9144,7 @@ msgstr "không thể chạy fast-import"
msgid "error while running fast-import"
msgstr "gặp lỗi trong khi chạy fast-import"
-#: transport-helper.c:549 transport-helper.c:1247
+#: transport-helper.c:549 transport-helper.c:1251
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "không thể đọc tham chiếu %s"
@@ -8947,7 +9162,7 @@ msgstr "giao thức này không hỗ trợ cài đặt đường dẫn dịch v
msgid "invalid remote service path"
msgstr "đường dẫn dịch vụ máy chủ không hợp lệ"
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1477
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1475
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "thao tác không được gia thức hỗ trợ"
@@ -8956,7 +9171,7 @@ msgstr "thao tác không được gia thức hỗ trợ"
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "không thể kết nối đến dịch vụ phụ %s"
-#: transport-helper.c:693 transport.c:400
+#: transport-helper.c:693 transport.c:404
msgid "--negotiate-only requires protocol v2"
msgstr "--negotiate-only cần giao thức v2"
@@ -8969,59 +9184,59 @@ msgstr "“option” không có chỉ thị “ok/error” tương ứng"
msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr "cần ok/error, nhưng bộ hỗ trợ lại nói “%s”"
-#: transport-helper.c:855
+#: transport-helper.c:859
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "bộ hỗ trợ báo cáo rằng không cần tình trạng của %s"
-#: transport-helper.c:938
+#: transport-helper.c:942
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "helper %s không hỗ trợ dry-run"
-#: transport-helper.c:941
+#: transport-helper.c:945
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "helper %s không hỗ trợ --signed"
-#: transport-helper.c:944
+#: transport-helper.c:948
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr "helper %s không hỗ trợ --signed=if-asked"
-#: transport-helper.c:949
+#: transport-helper.c:953
#, c-format
msgid "helper %s does not support --atomic"
msgstr "helper %s không hỗ trợ --atomic"
-#: transport-helper.c:953
+#: transport-helper.c:957
#, c-format
msgid "helper %s does not support --%s"
msgstr "helper %s không hỗ trợ --%s"
-#: transport-helper.c:960
+#: transport-helper.c:964
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "helper %s không hỗ trợ “push-option”"
-#: transport-helper.c:1060
+#: transport-helper.c:1064
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr "remote-helper không hỗ trợ push; cần đặc tả tham chiếu"
-#: transport-helper.c:1065
+#: transport-helper.c:1069
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr "helper %s không hỗ trợ “force”"
-#: transport-helper.c:1112
+#: transport-helper.c:1116
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "không thể chạy fast-export"
-#: transport-helper.c:1117
+#: transport-helper.c:1121
msgid "error while running fast-export"
msgstr "gặp lỗi trong khi chạy fast-export"
-#: transport-helper.c:1142
+#: transport-helper.c:1146
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -9031,52 +9246,52 @@ msgstr ""
"cả.\n"
"Tuy nhiên bạn nên chỉ định một nhánh.\n"
-#: transport-helper.c:1224
+#: transport-helper.c:1228
#, c-format
msgid "unsupported object format '%s'"
msgstr "không hỗ trợ định dạng đối tượng “%s”"
-#: transport-helper.c:1233
+#: transport-helper.c:1237
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "đáp ứng sai dạng trong danh sách tham chiếu: %s"
-#: transport-helper.c:1385
+#: transport-helper.c:1389
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "read(%s) gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1412
+#: transport-helper.c:1416
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "write(%s) gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1461
+#: transport-helper.c:1465
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "tuyến trình %s gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1465
+#: transport-helper.c:1469
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "tuyến trình %s gặp lỗi khi gia nhập: %s"
-#: transport-helper.c:1484 transport-helper.c:1488
+#: transport-helper.c:1488 transport-helper.c:1492
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "không thể khởi chạy tuyến trình để sao chép dữ liệu: %s"
-#: transport-helper.c:1525
+#: transport-helper.c:1529
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "xử lý %s gặp lỗi khi đợi"
-#: transport-helper.c:1529
+#: transport-helper.c:1533
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "xử lý %s gặp lỗi"
-#: transport-helper.c:1547 transport-helper.c:1556
+#: transport-helper.c:1551 transport-helper.c:1560
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "không thể khởi chạy tuyến trình cho việc chép dữ liệu"
@@ -9090,46 +9305,46 @@ msgstr "Không thể đặt thượng nguồn của “%s” thành “%s” c
msgid "could not read bundle '%s'"
msgstr "không thể đọc bó “%s”"
-#: transport.c:223
+#: transport.c:227
#, c-format
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "vận chuyển: tùy chọn độ sâu “%s” không hợp lệ"
-#: transport.c:275
+#: transport.c:279
msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
msgstr "xem protocol.version trong “git help config” để có thêm thông tin"
-#: transport.c:276
+#: transport.c:280
msgid "server options require protocol version 2 or later"
msgstr "các tùy chọn máy chủ yêu cầu giao thức phiên bản 2 hoặc mới hơn"
-#: transport.c:403
+#: transport.c:407
msgid "server does not support wait-for-done"
msgstr "máy chủ không hỗ trợ wait-for-done"
-#: transport.c:755
+#: transport.c:759
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "không thể phân tích cú pháp cấu hình transport.color.*"
-#: transport.c:830
+#: transport.c:834
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "việc hỗ trợ giao thức v2 chưa được thực hiện"
-#: transport.c:965
+#: transport.c:967
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "không hiểu giá trị cho cho cấu hình “%s”: %s"
-#: transport.c:1031
+#: transport.c:1033
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "không cho phép phương thức vận chuyển “%s”"
-#: transport.c:1084
+#: transport.c:1082
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "git-over-rsync không còn được hỗ trợ nữa"
-#: transport.c:1187
+#: transport.c:1185
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -9138,7 +9353,7 @@ msgstr ""
"Các đường dẫn mô-đun-con sau đây có chứa các thay đổi cái mà\n"
"có thể được tìm thấy trên mọi máy phục vụ:\n"
-#: transport.c:1191
+#: transport.c:1189
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9165,11 +9380,11 @@ msgstr ""
"để đẩy chúng lên máy phục vụ.\n"
"\n"
-#: transport.c:1199
+#: transport.c:1197
msgid "Aborting."
msgstr "Bãi bỏ."
-#: transport.c:1346
+#: transport.c:1344
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "gặp lỗi khi đẩy dữ liệu của tất cả các mô-đun-con cần thiết"
@@ -9455,17 +9670,17 @@ msgstr ""
"HOA/thường trên một hệ thống tập tin không phân biệt HOA/thường)\n"
"và chỉ một từ cùng một nhóm xung đột là trong cây làm việc hiện tại:\n"
-#: unpack-trees.c:1618
+#: unpack-trees.c:1620
msgid "Updating index flags"
msgstr "Đang cập nhật các cờ mục lục"
-#: unpack-trees.c:2718
+#: unpack-trees.c:2772
#, c-format
msgid "worktree and untracked commit have duplicate entries: %s"
msgstr ""
"cây làm việc và lần chuyển giao không được theo dõi có các mục trùng lặp: %s"
-#: upload-pack.c:1548
+#: upload-pack.c:1561
msgid "expected flush after fetch arguments"
msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau các tham số của lệnh fetch"
@@ -9502,7 +9717,7 @@ msgstr "đoạn đường dẫn “..” không hợp lệ"
msgid "Fetching objects"
msgstr "Đang lấy về các đối tượng"
-#: worktree.c:236 builtin/am.c:2152
+#: worktree.c:236 builtin/am.c:2154 builtin/bisect--helper.c:156
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đọc “%s”"
@@ -9599,17 +9814,27 @@ msgstr "tập tin gitdir (thư mục git) không hợp lệ"
msgid "gitdir file points to non-existent location"
msgstr "tập tin gitdir chỉ đến vị trí không tồn tại"
-#: wrapper.c:197 wrapper.c:367
+#: wrapper.c:151
+#, c-format
+msgid "could not setenv '%s'"
+msgstr "không thể setenv “%s”"
+
+#: wrapper.c:203
+#, c-format
+msgid "unable to create '%s'"
+msgstr "không thể tạo “%s”"
+
+#: wrapper.c:205 wrapper.c:375
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "không thể mở “%s” để đọc và ghi"
-#: wrapper.c:398 wrapper.c:599
+#: wrapper.c:406 wrapper.c:607
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "không thể truy cập “%s”"
-#: wrapper.c:607
+#: wrapper.c:615
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "không thể lấy thư mục làm việc hiện hành"
@@ -10172,25 +10397,25 @@ msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr ""
"không thể %s: Mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:182
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:183
msgid "could not send IPC command"
msgstr "không thể gửi lệnh IPC"
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:189
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:190
msgid "could not read IPC response"
msgstr "không thể đọc đáp ứng IPC"
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:866
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:870
#, c-format
msgid "could not start accept_thread '%s'"
msgstr "không thể khởi chạy accept_thread “%s”"
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:878
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:882
#, c-format
msgid "could not start worker[0] for '%s'"
msgstr "không thể khởi chạy bộ làm việc worker[0] cho “%s”"
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:461
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:347
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi bỏ liên kết (unlink) “%s”"
@@ -10199,138 +10424,137 @@ msgstr "gặp lỗi khi bỏ liên kết (unlink) “%s”"
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [<các tùy chọn>] [--] <pathspec>…"
-#: builtin/add.c:61
+#: builtin/add.c:64
#, c-format
msgid "cannot chmod %cx '%s'"
-msgstr "không thể chmod %cx '%s'"
+msgstr "không thể chmod %cx “%s”"
-#: builtin/add.c:99
+#: builtin/add.c:106
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
-#: builtin/add.c:104 builtin/commit.c:297
+#: builtin/add.c:111 builtin/commit.c:298
msgid "updating files failed"
msgstr "cập nhật tập tin gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:114
+#: builtin/add.c:121
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "gỡ bỏ “%s”\n"
-#: builtin/add.c:198
+#: builtin/add.c:205
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr ""
"Đưa ra khỏi bệ phóng các thay đổi sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
-#: builtin/add.c:307 builtin/rev-parse.c:993
+#: builtin/add.c:317 builtin/rev-parse.c:993
msgid "Could not read the index"
msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
-#: builtin/add.c:318
-#, c-format
-msgid "Could not open '%s' for writing."
-msgstr "Không thể mở “%s” để ghi."
-
-#: builtin/add.c:322
+#: builtin/add.c:330
msgid "Could not write patch"
msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
-#: builtin/add.c:325
+#: builtin/add.c:333
msgid "editing patch failed"
msgstr "gặp lỗi khi sửa miếng vá"
-#: builtin/add.c:328
+#: builtin/add.c:336
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
-#: builtin/add.c:330
+#: builtin/add.c:338
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Miếng vá trống rỗng. Nên bỏ qua."
-#: builtin/add.c:335
+#: builtin/add.c:343
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Không thể áp dụng miếng vá “%s”"
-#: builtin/add.c:343
+#: builtin/add.c:351
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
"của bạn:\n"
-#: builtin/add.c:363 builtin/clean.c:901 builtin/fetch.c:173 builtin/mv.c:124
+#: builtin/add.c:371 builtin/clean.c:901 builtin/fetch.c:173 builtin/mv.c:124
#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:550
-#: builtin/remote.c:1427 builtin/rm.c:243 builtin/send-pack.c:190
+#: builtin/remote.c:1429 builtin/rm.c:244 builtin/send-pack.c:194
msgid "dry run"
msgstr "chạy thử"
-#: builtin/add.c:366
+#: builtin/add.c:374
msgid "interactive picking"
msgstr "sửa bằng cách tương tác"
-#: builtin/add.c:367 builtin/checkout.c:1562 builtin/reset.c:308
+#: builtin/add.c:375 builtin/checkout.c:1560 builtin/reset.c:314
msgid "select hunks interactively"
msgstr "chọn “hunks” theo kiểu tương tác"
-#: builtin/add.c:368
+#: builtin/add.c:376
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "sửa diff hiện nay và áp dụng nó"
-#: builtin/add.c:369
+#: builtin/add.c:377
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "cho phép thêm các tập tin bị bỏ qua khác"
-#: builtin/add.c:370
+#: builtin/add.c:378
msgid "update tracked files"
msgstr "cập nhật các tập tin được theo dõi"
-#: builtin/add.c:371
+#: builtin/add.c:379
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr "thường hóa lại EOL của các tập tin được theo dõi (ý là -u)"
-#: builtin/add.c:372
+#: builtin/add.c:380
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "chỉ ghi lại sự việc mà đường dẫn sẽ được thêm vào sau"
-#: builtin/add.c:373
+#: builtin/add.c:381
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr ""
"thêm các thay đổi từ tất cả các tập tin có cũng như không được theo dõi dấu "
"vết"
-#: builtin/add.c:376
+#: builtin/add.c:384
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"lờ đi các đường dẫn bị gỡ bỏ trong cây thư mục làm việc (giống với --no-all)"
-#: builtin/add.c:378
+#: builtin/add.c:386
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "không thêm, chỉ làm tươi mới bảng mục lục"
-#: builtin/add.c:379
+#: builtin/add.c:387
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr "chie bỏ qua những tập tin mà nó không thể được thêm vào bởi vì gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:380
+#: builtin/add.c:388
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
-#: builtin/add.c:382 builtin/update-index.c:1006
+#: builtin/add.c:389 builtin/mv.c:128 builtin/rm.c:251
+msgid "allow updating entries outside of the sparse-checkout cone"
+msgstr "cho phép cập nhật các mục ở ngoài “sparse-checkout cone”"
+
+#: builtin/add.c:391 builtin/update-index.c:1004
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "ghi đè lên bít thi hành của các tập tin được liệt kê"
-#: builtin/add.c:384
+#: builtin/add.c:393
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "cảnh báo khi thêm một kho nhúng"
-#: builtin/add.c:386
+#: builtin/add.c:395
msgid "backend for `git stash -p`"
msgstr "ứng dụng chạy phía sau cho “git stash -p”"
-#: builtin/add.c:404
+#: builtin/add.c:413
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -10361,12 +10585,12 @@ msgstr ""
"\n"
"Xem \"git help submodule\" để biết thêm chi tiết."
-#: builtin/add.c:432
+#: builtin/add.c:442
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "thêm cần một kho git nhúng: %s"
-#: builtin/add.c:451
+#: builtin/add.c:462
msgid ""
"Use -f if you really want to add them.\n"
"Turn this message off by running\n"
@@ -10376,51 +10600,51 @@ msgstr ""
"Tắt thông báo này bằng cách chạy lệnh\n"
"\"git config advice.addIgnoredFile false\""
-#: builtin/add.c:460
+#: builtin/add.c:477
msgid "adding files failed"
msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
-#: builtin/add.c:488
+#: builtin/add.c:513
msgid "--dry-run is incompatible with --interactive/--patch"
msgstr "--dry-run xung khắc với --interactive/--patch"
-#: builtin/add.c:490 builtin/commit.c:357
+#: builtin/add.c:515 builtin/commit.c:358
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --interactive/--patch"
msgstr "--pathspec-from-file xung khắc với --interactive/--patch"
-#: builtin/add.c:507
+#: builtin/add.c:532
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --edit"
msgstr "--pathspec-from-file xung khắc với --edit"
-#: builtin/add.c:519
+#: builtin/add.c:544
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
-#: builtin/add.c:522
+#: builtin/add.c:547
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
-#: builtin/add.c:526
+#: builtin/add.c:551
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "--chmod tham số “%s” phải hoặc là -x hay +x"
-#: builtin/add.c:544 builtin/checkout.c:1733 builtin/commit.c:363
-#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:273 builtin/stash.c:1633
+#: builtin/add.c:572 builtin/checkout.c:1731 builtin/commit.c:364
+#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:275 builtin/stash.c:1650
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr "--pathspec-from-file xung khắc với các tham số đặc tả đường dẫn"
-#: builtin/add.c:551 builtin/checkout.c:1745 builtin/commit.c:369
-#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:279 builtin/stash.c:1639
+#: builtin/add.c:579 builtin/checkout.c:1743 builtin/commit.c:370
+#: builtin/reset.c:340 builtin/rm.c:281 builtin/stash.c:1656
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "--pathspec-file-nul cần --pathspec-from-file"
-#: builtin/add.c:555
+#: builtin/add.c:583
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
-#: builtin/add.c:557
+#: builtin/add.c:585
msgid ""
"Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
"Turn this message off by running\n"
@@ -10430,109 +10654,109 @@ msgstr ""
"Tắt thông báo này bằng cách chạy lệnh\n"
"\"git config advice.addEmptyPathspec false\""
-#: builtin/am.c:365
+#: builtin/am.c:366
msgid "could not parse author script"
msgstr "không thể phân tích cú pháp văn lệnh tác giả"
-#: builtin/am.c:455
+#: builtin/am.c:456
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "“%s” bị xóa bởi móc applypatch-msg"
-#: builtin/am.c:497
+#: builtin/am.c:498
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Dòng đầu vào dị hình: “%s”."
-#: builtin/am.c:535
+#: builtin/am.c:536
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ “%s” tới “%s”"
-#: builtin/am.c:561
+#: builtin/am.c:562
msgid "fseek failed"
msgstr "fseek gặp lỗi"
-#: builtin/am.c:749
+#: builtin/am.c:750
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
-#: builtin/am.c:814
+#: builtin/am.c:815
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr "Chỉ có một sê-ri miếng vá StGIT được áp dụng một lúc"
-#: builtin/am.c:862
+#: builtin/am.c:863
msgid "invalid timestamp"
msgstr "dấu thời gian không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:867 builtin/am.c:879
+#: builtin/am.c:868 builtin/am.c:880
msgid "invalid Date line"
msgstr "dòng Ngày tháng không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:874
+#: builtin/am.c:875
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "độ lệch múi giờ không hợp lệ"
-#: builtin/am.c:967
+#: builtin/am.c:968
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Dò tìm định dạng miếng vá gặp lỗi."
-#: builtin/am.c:972 builtin/clone.c:414
+#: builtin/am.c:973 builtin/clone.c:300
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
-#: builtin/am.c:977
+#: builtin/am.c:978
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Gặp lỗi khi chia nhỏ các miếng vá."
-#: builtin/am.c:1126
+#: builtin/am.c:1127
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "Khi bạn đã giải quyết xong trục trặc này, hãy chạy \"%s --continue\"."
-#: builtin/am.c:1127
+#: builtin/am.c:1128
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr ""
"Nếu bạn muốn bỏ qua miếng vá này, hãy chạy lệnh \"%s --skip\" để thay thế."
-#: builtin/am.c:1128
+#: builtin/am.c:1129
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "Để phục hồi lại nhánh gốc và dừng vá, hãy chạy \"%s --abort\"."
-#: builtin/am.c:1223
+#: builtin/am.c:1224
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Miếng vá được gửi với format=flowed; khoảng trống ở cuối của các dòng có thể "
"bị mất."
-#: builtin/am.c:1251
+#: builtin/am.c:1252
msgid "Patch is empty."
msgstr "Miếng vá trống rỗng."
-#: builtin/am.c:1316
+#: builtin/am.c:1317
#, c-format
msgid "missing author line in commit %s"
msgstr "thiếu dòng tác giả trong lần chuyển gia %s"
-#: builtin/am.c:1319
+#: builtin/am.c:1320
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "dòng định danh không hợp lệ: %.*s"
-#: builtin/am.c:1538
+#: builtin/am.c:1539
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để thực hiện “3-way merge”."
-#: builtin/am.c:1540
+#: builtin/am.c:1541
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr ""
"Sử dụng thông tin trong bảng mục lục để cấu trúc lại một cây (tree) cơ sở…"
-#: builtin/am.c:1559
+#: builtin/am.c:1560
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -10540,24 +10764,24 @@ msgstr ""
"Bạn đã sửa miếng vá của mình bằng cách thủ công à?\n"
"Nó không thể áp dụng các blob đã được ghi lại trong bảng mục lục của nó."
-#: builtin/am.c:1565
+#: builtin/am.c:1566
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Đang dùng phương án dự phòng: vá bản cơ sở và “hòa trộn 3-đường”…"
-#: builtin/am.c:1591
+#: builtin/am.c:1592
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Gặp lỗi khi trộn vào các thay đổi."
-#: builtin/am.c:1623
+#: builtin/am.c:1624
msgid "applying to an empty history"
msgstr "áp dụng vào một lịch sử trống rỗng"
-#: builtin/am.c:1675 builtin/am.c:1679
+#: builtin/am.c:1676 builtin/am.c:1680
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "không thể phục hồi: %s không tồn tại."
-#: builtin/am.c:1697
+#: builtin/am.c:1698
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
@@ -10565,37 +10789,37 @@ msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1707
+#: builtin/am.c:1708
#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Áp dụng? đồng ý [y]/khô[n]g/chỉnh sửa [e]/hiển thị miếng [v]á/chấp nhận tất "
"cả [a]: "
-#: builtin/am.c:1753 builtin/commit.c:408
+#: builtin/am.c:1754 builtin/commit.c:409
msgid "unable to write index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu mục lục"
-#: builtin/am.c:1757
+#: builtin/am.c:1758
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể áp dụng các miếng vá (bẩn: %s)"
-#: builtin/am.c:1797 builtin/am.c:1865
+#: builtin/am.c:1798 builtin/am.c:1865
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Áp dụng: %.*s"
-#: builtin/am.c:1814
+#: builtin/am.c:1815
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Không thay đổi gì cả -- Miếng vá đã được áp dụng rồi."
-#: builtin/am.c:1820
+#: builtin/am.c:1821
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Gặp lỗi khi vá tại %s %.*s"
-#: builtin/am.c:1824
+#: builtin/am.c:1825
msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
msgstr "Dùng “git am --show-current-patch=diff” để xem miếng vá bị lỗi"
@@ -10623,17 +10847,17 @@ msgstr ""
"Bạn có lẽ muốn chạy “git rm“ trên một tập tin để chấp nhận \"được xóa bởi họ"
"\" cho nó."
-#: builtin/am.c:1982 builtin/am.c:1986 builtin/am.c:1998 builtin/reset.c:347
-#: builtin/reset.c:355
+#: builtin/am.c:1983 builtin/am.c:1987 builtin/am.c:1999 builtin/reset.c:353
+#: builtin/reset.c:361
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”."
-#: builtin/am.c:2034
+#: builtin/am.c:2035 builtin/am.c:2111
msgid "failed to clean index"
msgstr "gặp lỗi khi dọn bảng mục lục"
-#: builtin/am.c:2078
+#: builtin/am.c:2079
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -10641,160 +10865,160 @@ msgstr ""
"Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi kể từ lần “am” thất bại cuối cùng.\n"
"Không thể chuyển tới ORIG_HEAD"
-#: builtin/am.c:2185
+#: builtin/am.c:2187
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ cho --patch-format: %s"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2229
#, c-format
msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ cho --show-current-patch: %s"
-#: builtin/am.c:2231
+#: builtin/am.c:2233
#, c-format
msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
msgstr "--show-current-patch=%s xung khắc với --show-current-patch=%s"
-#: builtin/am.c:2262
+#: builtin/am.c:2264
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [<các tùy chọn>] [(<mbox>|<Maildir>)…]"
-#: builtin/am.c:2263
+#: builtin/am.c:2265
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [<các tùy chọn>] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2269
+#: builtin/am.c:2271
msgid "run interactively"
msgstr "chạy kiểu tương tác"
-#: builtin/am.c:2271
+#: builtin/am.c:2273
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "tùy chọn lịch sử -- không-toán-tử"
-#: builtin/am.c:2273
+#: builtin/am.c:2275
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "cho phép quay trở lại để hòa trộn kiểu “3way” nếu cần"
-#: builtin/am.c:2274 builtin/init-db.c:547 builtin/prune-packed.c:16
-#: builtin/repack.c:472 builtin/stash.c:945
+#: builtin/am.c:2276 builtin/init-db.c:547 builtin/prune-packed.c:16
+#: builtin/repack.c:640 builtin/stash.c:961
msgid "be quiet"
msgstr "im lặng"
-#: builtin/am.c:2276
+#: builtin/am.c:2278
msgid "add a Signed-off-by trailer to the commit message"
msgstr "thêm dòng Signed-off-by vào cuối ghi chú của lần chuyển giao"
-#: builtin/am.c:2279
+#: builtin/am.c:2281
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "chuyển mã thành utf8 (mặc định)"
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2283
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -k cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2283
+#: builtin/am.c:2285
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -b cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2285
+#: builtin/am.c:2287
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "chuyển cờ -m cho git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2287
+#: builtin/am.c:2289
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr "chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit với định dạng mbox"
-#: builtin/am.c:2290
+#: builtin/am.c:2292
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"đừng chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit không phụ thuộc vào am.keepcr"
-#: builtin/am.c:2293
+#: builtin/am.c:2295
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "cắt mọi thứ trước dòng scissors"
-#: builtin/am.c:2295
+#: builtin/am.c:2297
msgid "pass it through git-mailinfo"
msgstr "chuyển nó qua git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2298 builtin/am.c:2301 builtin/am.c:2304 builtin/am.c:2307
-#: builtin/am.c:2310 builtin/am.c:2313 builtin/am.c:2316 builtin/am.c:2319
-#: builtin/am.c:2325
+#: builtin/am.c:2300 builtin/am.c:2303 builtin/am.c:2306 builtin/am.c:2309
+#: builtin/am.c:2312 builtin/am.c:2315 builtin/am.c:2318 builtin/am.c:2321
+#: builtin/am.c:2327
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "chuyển nó qua git-apply"
-#: builtin/am.c:2315 builtin/commit.c:1512 builtin/fmt-merge-msg.c:17
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:905 builtin/merge.c:261
+#: builtin/am.c:2317 builtin/commit.c:1514 builtin/fmt-merge-msg.c:17
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:919 builtin/merge.c:262
#: builtin/pull.c:141 builtin/pull.c:200 builtin/pull.c:217
-#: builtin/rebase.c:1342 builtin/repack.c:483 builtin/repack.c:487
-#: builtin/repack.c:489 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
-#: builtin/tag.c:447 parse-options.h:155 parse-options.h:176
-#: parse-options.h:317
+#: builtin/rebase.c:1046 builtin/repack.c:651 builtin/repack.c:655
+#: builtin/repack.c:657 builtin/show-branch.c:649 builtin/show-ref.c:172
+#: builtin/tag.c:445 parse-options.h:154 parse-options.h:175
+#: parse-options.h:316
msgid "n"
msgstr "n"
-#: builtin/am.c:2321 builtin/branch.c:672 builtin/bugreport.c:137
-#: builtin/for-each-ref.c:40 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:481
+#: builtin/am.c:2323 builtin/branch.c:673 builtin/bugreport.c:109
+#: builtin/for-each-ref.c:40 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:479
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "định dạng"
-#: builtin/am.c:2322
+#: builtin/am.c:2324
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "định dạng (các) miếng vá theo"
-#: builtin/am.c:2328
+#: builtin/am.c:2330
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "đè lên các lời nhắn lỗi khi xảy ra lỗi vá nghiêm trọng"
-#: builtin/am.c:2330
+#: builtin/am.c:2332
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "tiếp tục áp dụng các miếng vá sau khi giải quyết xung đột"
-#: builtin/am.c:2333
+#: builtin/am.c:2335
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "đồng nghĩa với --continue"
-#: builtin/am.c:2336
+#: builtin/am.c:2338
msgid "skip the current patch"
msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành"
-#: builtin/am.c:2339
+#: builtin/am.c:2341
msgid "restore the original branch and abort the patching operation"
msgstr "phục hồi lại nhánh gốc và loại bỏ thao tác vá"
-#: builtin/am.c:2342
+#: builtin/am.c:2344
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is"
msgstr "bỏ qua thao tác vá nhưng vẫn giữ HEAD nơi nó chỉ đến"
-#: builtin/am.c:2346
+#: builtin/am.c:2348
msgid "show the patch being applied"
msgstr "hiển thị miếng vá đã được áp dụng rồi"
-#: builtin/am.c:2351
+#: builtin/am.c:2353
msgid "lie about committer date"
msgstr "nói dối về ngày chuyển giao"
-#: builtin/am.c:2353
+#: builtin/am.c:2355
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "dùng dấu thời gian hiện tại cho ngày tác giả"
-#: builtin/am.c:2355 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1640
-#: builtin/merge.c:298 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:537
-#: builtin/rebase.c:1395 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:462
+#: builtin/am.c:2357 builtin/commit-tree.c:118 builtin/commit.c:1642
+#: builtin/merge.c:299 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:1099
+#: builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:460
msgid "key-id"
msgstr "mã-số-khóa"
-#: builtin/am.c:2356 builtin/rebase.c:538 builtin/rebase.c:1396
+#: builtin/am.c:2358 builtin/rebase.c:1100
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "Các lần chuyển giao ký-GPG"
-#: builtin/am.c:2359
+#: builtin/am.c:2361
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(dùng nội bộ cho git-rebase)"
-#: builtin/am.c:2377
+#: builtin/am.c:2379
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -10802,16 +11026,16 @@ msgstr ""
"Tùy chọn -b/--binary đã không dùng từ lâu rồi, và\n"
"nó sẽ được bỏ đi. Xin đừng sử dụng nó thêm nữa."
-#: builtin/am.c:2384
+#: builtin/am.c:2386
msgid "failed to read the index"
msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: builtin/am.c:2399
+#: builtin/am.c:2401
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr "thư mục rebase trước %s không sẵn có nhưng mbox lại đưa ra."
-#: builtin/am.c:2423
+#: builtin/am.c:2425
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -10820,11 +11044,11 @@ msgstr ""
"Tìm thấy thư mục lạc %s.\n"
"Dùng \"git am --abort\" để loại bỏ nó đi."
-#: builtin/am.c:2429
+#: builtin/am.c:2431
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "Thao tác phân giải không được tiến hành, chúng ta không phục hồi lại."
-#: builtin/am.c:2439
+#: builtin/am.c:2441
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "chế độ tương tác yêu cầu có các miếng vá trên dòng lệnh"
@@ -10832,44 +11056,35 @@ msgstr "chế độ tương tác yêu cầu có các miếng vá trên dòng l
msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
msgstr "git apply [<các tùy chọn>] [<miếng-vá>…]"
-#: builtin/archive.c:17
-#, c-format
-msgid "could not create archive file '%s'"
-msgstr "không thể tạo tập tin kho (lưu trữ, nén) “%s”"
-
-#: builtin/archive.c:20
+#: builtin/archive.c:18
msgid "could not redirect output"
msgstr "không thể chuyển hướng kết xuất"
-#: builtin/archive.c:37
+#: builtin/archive.c:35
msgid "git archive: Remote with no URL"
msgstr "git archive: Máy chủ không có địa chỉ URL"
-#: builtin/archive.c:61
+#: builtin/archive.c:59
msgid "git archive: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr "git archive: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được gói flush"
-#: builtin/archive.c:64
+#: builtin/archive.c:62
#, c-format
msgid "git archive: NACK %s"
msgstr "git archive: NACK %s"
-#: builtin/archive.c:65
+#: builtin/archive.c:63
msgid "git archive: protocol error"
msgstr "git archive: lỗi giao thức"
-#: builtin/archive.c:69
+#: builtin/archive.c:67
msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: cần một flush (đẩy dữ liệu lên đĩa)"
-#: builtin/bisect--helper.c:23
+#: builtin/bisect--helper.c:24
msgid "git bisect--helper --bisect-reset [<commit>]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-reset [<lần_chuyển_giao>]"
-#: builtin/bisect--helper.c:24
-msgid "git bisect--helper --bisect-next-check <good_term> <bad_term> [<term>]"
-msgstr "git bisect--helper --bisect-next-check <lúc_sai> <lúc_đúng> [<term>]"
-
#: builtin/bisect--helper.c:25
msgid ""
"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
@@ -10906,48 +11121,61 @@ msgstr "git bisect--helper --bisect-replay <tên_tập_tin>"
#: builtin/bisect--helper.c:32
msgid "git bisect--helper --bisect-skip [(<rev>|<range>)...]"
-msgstr "git bisect--helper --bisect-skip [(<rev>|<vùng>)...]"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-skip [(<rev>|<vùng>)…]"
-#: builtin/bisect--helper.c:107
+#: builtin/bisect--helper.c:33
+msgid "git bisect--helper --bisect-visualize"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-visualize"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:34
+msgid "git bisect--helper --bisect-run <cmd>..."
+msgstr "git bisect--helper --bisect-run <lệnh>…"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:109
#, c-format
msgid "cannot open file '%s' in mode '%s'"
msgstr "không thể mở tập tin “%s” ở chế độ “%s”"
-#: builtin/bisect--helper.c:114
+#: builtin/bisect--helper.c:116
#, c-format
msgid "could not write to file '%s'"
msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s”"
-#: builtin/bisect--helper.c:155
+#: builtin/bisect--helper.c:154
+#, c-format
+msgid "cannot open file '%s' for reading"
+msgstr "không thể mở tập tin “%s” để đọc"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:170
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid term"
msgstr "“%s” không phải một thời hạn hợp lệ"
-#: builtin/bisect--helper.c:159
+#: builtin/bisect--helper.c:174
#, c-format
msgid "can't use the builtin command '%s' as a term"
msgstr "không thể dùng lệnh tích hợp “%s” như là một thời kỳ"
-#: builtin/bisect--helper.c:169
+#: builtin/bisect--helper.c:184
#, c-format
msgid "can't change the meaning of the term '%s'"
msgstr "không thể thay đổi nghĩa của thời kỳ “%s”"
-#: builtin/bisect--helper.c:179
+#: builtin/bisect--helper.c:194
msgid "please use two different terms"
msgstr "vui lòng dùng hai thời kỳ khác nhau"
-#: builtin/bisect--helper.c:195
+#: builtin/bisect--helper.c:210
#, c-format
msgid "We are not bisecting.\n"
msgstr "Chúng tôi đang không bisect.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:203
+#: builtin/bisect--helper.c:218
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid commit"
msgstr "“%s” không phải một lần chuyển giao hợp lệ"
-#: builtin/bisect--helper.c:212
+#: builtin/bisect--helper.c:227
#, c-format
msgid ""
"could not check out original HEAD '%s'. Try 'git bisect reset <commit>'."
@@ -10955,27 +11183,27 @@ msgstr ""
"không thể lấy ra HEAD nguyên thủy của “%s”. Hãy thử “git bisect reset <lần-"
"chuyển-giao>”."
-#: builtin/bisect--helper.c:256
+#: builtin/bisect--helper.c:271
#, c-format
msgid "Bad bisect_write argument: %s"
msgstr "Đối số bisect_write sai: %s"
-#: builtin/bisect--helper.c:261
+#: builtin/bisect--helper.c:276
#, c-format
msgid "couldn't get the oid of the rev '%s'"
msgstr "không thể lấy oid của điểm xét duyệt “%s”"
-#: builtin/bisect--helper.c:273
+#: builtin/bisect--helper.c:288
#, c-format
msgid "couldn't open the file '%s'"
msgstr "không thể mở tập tin “%s”"
-#: builtin/bisect--helper.c:299
+#: builtin/bisect--helper.c:314
#, c-format
msgid "Invalid command: you're currently in a %s/%s bisect"
msgstr "Lệnh không hợp lệ: bạn hiện đang ở một bisect %s/%s"
-#: builtin/bisect--helper.c:326
+#: builtin/bisect--helper.c:341
#, c-format
msgid ""
"You need to give me at least one %s and %s revision.\n"
@@ -10984,7 +11212,7 @@ msgstr ""
"Bạn phải chỉ cho tôi ít nhất một điểm %s và một %s.\n"
"Bạn có thể sử dụng \"git bisect %s\" và \"git bisect %s\" cho cái đó."
-#: builtin/bisect--helper.c:330
+#: builtin/bisect--helper.c:345
#, c-format
msgid ""
"You need to start by \"git bisect start\".\n"
@@ -10995,7 +11223,7 @@ msgstr ""
"Bạn sau đó cần phải chỉ cho tôi ít nhất một điểm xét duyệt %s và một %s.\n"
"Bạn có thể sử dụng \"git bisect %s\" và \"git bisect %s\" cho chúng."
-#: builtin/bisect--helper.c:350
+#: builtin/bisect--helper.c:365
#, c-format
msgid "bisecting only with a %s commit"
msgstr "chỉ thực hiện việc bisect với một lần chuyển giao %s"
@@ -11004,15 +11232,15 @@ msgstr "chỉ thực hiện việc bisect với một lần chuyển giao %s"
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:358
+#: builtin/bisect--helper.c:373
msgid "Are you sure [Y/n]? "
msgstr "Bạn có chắc chắn chưa [Y/n]? "
-#: builtin/bisect--helper.c:419
+#: builtin/bisect--helper.c:434
msgid "no terms defined"
msgstr "chưa định nghĩa thời kỳ nào"
-#: builtin/bisect--helper.c:422
+#: builtin/bisect--helper.c:437
#, c-format
msgid ""
"Your current terms are %s for the old state\n"
@@ -11021,7 +11249,7 @@ msgstr ""
"Bạn hiện tại đang ở thời kỳ %s cho tình trạng cũ\n"
"và %s cho tình trạng mới.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:432
+#: builtin/bisect--helper.c:447
#, c-format
msgid ""
"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
@@ -11030,52 +11258,52 @@ msgstr ""
"tham số không hợp lệ %s cho “git bisect terms”.\n"
"Các tùy chọn hỗ trợ là: --term-good|--term-old và --term-bad|--term-new."
-#: builtin/bisect--helper.c:499 builtin/bisect--helper.c:1023
+#: builtin/bisect--helper.c:514 builtin/bisect--helper.c:1038
msgid "revision walk setup failed\n"
msgstr "gặp lỗi cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:521
+#: builtin/bisect--helper.c:536
#, c-format
msgid "could not open '%s' for appending"
msgstr "không thể mở “%s” để nối thêm"
-#: builtin/bisect--helper.c:640 builtin/bisect--helper.c:653
+#: builtin/bisect--helper.c:655 builtin/bisect--helper.c:668
msgid "'' is not a valid term"
msgstr "” không phải một thời hạn hợp lệ"
-#: builtin/bisect--helper.c:663
+#: builtin/bisect--helper.c:678
#, c-format
msgid "unrecognized option: '%s'"
msgstr "tùy chọn không được thừa nhận: “%s”"
-#: builtin/bisect--helper.c:667
+#: builtin/bisect--helper.c:682
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
msgstr "“%s” không có vẻ như là một điểm xét duyệt hợp lệ"
-#: builtin/bisect--helper.c:698
+#: builtin/bisect--helper.c:713
msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "sai HEAD - Tôi cần một HEAD"
-#: builtin/bisect--helper.c:713
+#: builtin/bisect--helper.c:728
#, c-format
msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
msgstr "lấy ra “%s” ra gặp lỗi. Hãy thử \"git bisect reset <nhánh_hợp_lệ>\"."
-#: builtin/bisect--helper.c:734
+#: builtin/bisect--helper.c:749
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr "sẽ không di chuyển nửa bước trên cây được cg-seek"
-#: builtin/bisect--helper.c:737
+#: builtin/bisect--helper.c:752
msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "sai HEAD - tham chiếu mềm kỳ lạ"
-#: builtin/bisect--helper.c:757
+#: builtin/bisect--helper.c:772
#, c-format
msgid "invalid ref: '%s'"
msgstr "refspec không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/bisect--helper.c:815
+#: builtin/bisect--helper.c:830
msgid "You need to start by \"git bisect start\"\n"
msgstr "Bạn cần khởi đầu bằng \"git bisect start\"\n"
@@ -11083,105 +11311,151 @@ msgstr "Bạn cần khởi đầu bằng \"git bisect start\"\n"
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:826
+#: builtin/bisect--helper.c:841
msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
msgstr "Bạn có muốn tôi thực hiện điều này cho bạn không [Y/n]? "
-#: builtin/bisect--helper.c:844
+#: builtin/bisect--helper.c:859
msgid "Please call `--bisect-state` with at least one argument"
msgstr "Hãy gọi “--bisect-state” với ít nhất một đối số"
-#: builtin/bisect--helper.c:857
+#: builtin/bisect--helper.c:872
#, c-format
msgid "'git bisect %s' can take only one argument."
msgstr "“git bisect %s” có thể lấy chỉ một đối số."
-#: builtin/bisect--helper.c:869 builtin/bisect--helper.c:882
+#: builtin/bisect--helper.c:884 builtin/bisect--helper.c:897
#, c-format
msgid "Bad rev input: %s"
msgstr "Đầu vào rev sai: %s"
-#: builtin/bisect--helper.c:889
+#: builtin/bisect--helper.c:904
#, c-format
msgid "Bad rev input (not a commit): %s"
msgstr "Đầu vào rev sai (không phải là lần chuyển giao): %s"
-#: builtin/bisect--helper.c:921
+#: builtin/bisect--helper.c:936
msgid "We are not bisecting."
msgstr "Chúng tôi không bisect."
-#: builtin/bisect--helper.c:971
+#: builtin/bisect--helper.c:986
#, c-format
msgid "'%s'?? what are you talking about?"
-msgstr "'%s'?? bạn đang nói gì thế?"
+msgstr "“%s”?? bạn đang nói gì thế?"
-#: builtin/bisect--helper.c:983
+#: builtin/bisect--helper.c:998
#, c-format
msgid "cannot read file '%s' for replaying"
-msgstr "không thể đọc tập tin '%s' để thao diễn lại"
+msgstr "không thể đọc tập tin “%s” để thao diễn lại"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1107 builtin/bisect--helper.c:1274
+msgid "bisect run failed: no command provided."
+msgstr "bisect chạy gặp lỗi: không đưa ra lệnh."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1116
+#, c-format
+msgid "running %s\n"
+msgstr "đang chạy %s\n"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1120
+#, c-format
+msgid "bisect run failed: exit code %d from '%s' is < 0 or >= 128"
+msgstr "chạy bisect gặp lỗi: mã trả về %d từ lệnh “%s” là < 0 hoặc >= 128"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1136
+#, c-format
+msgid "cannot open file '%s' for writing"
+msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1152
+msgid "bisect run cannot continue any more"
+msgstr "bisect không thể tiếp tục thêm được nữa"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1154
+#, c-format
+msgid "bisect run success"
+msgstr "bisect chạy thành công"
-#: builtin/bisect--helper.c:1056
+#: builtin/bisect--helper.c:1157
+#, c-format
+msgid "bisect found first bad commit"
+msgstr "bisect tìm thấy lần chuyển giao sai đầu tiên"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1160
+#, c-format
+msgid ""
+"bisect run failed: 'git bisect--helper --bisect-state %s' exited with error "
+"code %d"
+msgstr ""
+"chạy bisect gặp lỗi: “git bisect--helper --bisect-state %s” đã thoát ra với "
+"mã lỗi %d"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1192
msgid "reset the bisection state"
msgstr "đặt lại trạng di chuyển nửa bước"
-#: builtin/bisect--helper.c:1058
+#: builtin/bisect--helper.c:1194
msgid "check whether bad or good terms exist"
msgstr "kiểm tra xem các thời điểm xấu/tốt có tồn tại không"
-#: builtin/bisect--helper.c:1060
+#: builtin/bisect--helper.c:1196
msgid "print out the bisect terms"
msgstr "in ra các thời điểm di chuyển nửa bước"
-#: builtin/bisect--helper.c:1062
+#: builtin/bisect--helper.c:1198
msgid "start the bisect session"
msgstr "bắt đầu phiên di chuyển nửa bước"
-#: builtin/bisect--helper.c:1064
+#: builtin/bisect--helper.c:1200
msgid "find the next bisection commit"
msgstr "tìm lần chuyển giao không di chuyển phân đôi"
-#: builtin/bisect--helper.c:1066
+#: builtin/bisect--helper.c:1202
msgid "mark the state of ref (or refs)"
msgstr "đánh dấu trạng thái ref (hoặc refs)"
-#: builtin/bisect--helper.c:1068
+#: builtin/bisect--helper.c:1204
msgid "list the bisection steps so far"
msgstr "liệt kê các bước bisection đi quá xa"
-#: builtin/bisect--helper.c:1070
+#: builtin/bisect--helper.c:1206
msgid "replay the bisection process from the given file"
msgstr "phát lại quá trình bisection từ tệp đã cho"
-#: builtin/bisect--helper.c:1072
+#: builtin/bisect--helper.c:1208
msgid "skip some commits for checkout"
msgstr "bỏ qua một số lần chuyển giao để lấy ra"
-#: builtin/bisect--helper.c:1074
+#: builtin/bisect--helper.c:1210
+msgid "visualize the bisection"
+msgstr "Trực quan việc di chuyển nửa bước"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1212
+msgid "use <cmd>... to automatically bisect."
+msgstr "dùng <cmd>… để bisect một cách tự động."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1214
msgid "no log for BISECT_WRITE"
msgstr "không có nhật ký cho BISECT_WRITE"
-#: builtin/bisect--helper.c:1089
+#: builtin/bisect--helper.c:1229
msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
msgstr ""
"--bisect-reset requires không nhận đối số cũng không nhận lần chuyển giao"
-#: builtin/bisect--helper.c:1094
-msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
-msgstr "--bisect-next-check cần 2 hoặc 3 tham số"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:1100
+#: builtin/bisect--helper.c:1234
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "--bisect-terms cần 0 hoặc 1 tham số"
-#: builtin/bisect--helper.c:1109
+#: builtin/bisect--helper.c:1243
msgid "--bisect-next requires 0 arguments"
msgstr "--bisect-next cần 0 tham số"
-#: builtin/bisect--helper.c:1120
+#: builtin/bisect--helper.c:1254
msgid "--bisect-log requires 0 arguments"
msgstr "--bisect-log cần 0 tham số"
-#: builtin/bisect--helper.c:1125
+#: builtin/bisect--helper.c:1259
msgid "no logfile given"
msgstr "chưa chỉ ra tập tin ghi nhật ký"
@@ -11193,152 +11467,154 @@ msgstr "git blame [<các tùy chọn>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <tập-tin>"
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "<rev-opts> được mô tả trong tài liệu git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:410
+#: builtin/blame.c:406
#, c-format
msgid "expecting a color: %s"
msgstr "cần một màu: %s"
-#: builtin/blame.c:417
+#: builtin/blame.c:413
msgid "must end with a color"
msgstr "phải kết thúc bằng một màu"
-#: builtin/blame.c:728
+#: builtin/blame.c:724
#, c-format
msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
msgstr "màu không hợp lệ “%s” trong color.blame.repeatedLines"
-#: builtin/blame.c:746
+#: builtin/blame.c:742
msgid "invalid value for blame.coloring"
msgstr "màu không hợp lệ cho blame.coloring"
-#: builtin/blame.c:845
+#: builtin/blame.c:841
#, c-format
msgid "cannot find revision %s to ignore"
msgstr "không thể tìm thấy điểm xét duyệt %s để mà bỏ qua"
-#: builtin/blame.c:867
+#: builtin/blame.c:863
msgid "show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "hiển thị các mục “blame” như là chúng ta thấy chúng, tăng dần"
-#: builtin/blame.c:868
+#: builtin/blame.c:864
msgid "do not show object names of boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"đừng hiển thị tên đối tượng của những lần chuyển giao biên giới (Mặc định: "
"off)"
-#: builtin/blame.c:869
+#: builtin/blame.c:865
msgid "do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr "không coi các lần chuyển giao gốc là giới hạn (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:870
+#: builtin/blame.c:866
msgid "show work cost statistics"
msgstr "hiển thị thống kê công sức làm việc"
-#: builtin/blame.c:871 builtin/checkout.c:1519 builtin/clone.c:94
-#: builtin/commit-graph.c:84 builtin/commit-graph.c:222 builtin/fetch.c:179
-#: builtin/merge.c:297 builtin/multi-pack-index.c:55 builtin/pull.c:119
-#: builtin/push.c:566 builtin/send-pack.c:198
+#: builtin/blame.c:867 builtin/checkout.c:1517 builtin/clone.c:94
+#: builtin/commit-graph.c:75 builtin/commit-graph.c:228 builtin/fetch.c:179
+#: builtin/merge.c:298 builtin/multi-pack-index.c:103
+#: builtin/multi-pack-index.c:154 builtin/multi-pack-index.c:178
+#: builtin/multi-pack-index.c:204 builtin/pull.c:119 builtin/push.c:566
+#: builtin/send-pack.c:202
msgid "force progress reporting"
msgstr "ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
-#: builtin/blame.c:872
+#: builtin/blame.c:868
msgid "show output score for blame entries"
msgstr "hiển thị kết xuất điểm số cho các mục tin “blame”"
-#: builtin/blame.c:873
+#: builtin/blame.c:869
msgid "show original filename (Default: auto)"
msgstr "hiển thị tên tập tin gốc (Mặc định: auto)"
-#: builtin/blame.c:874
+#: builtin/blame.c:870
msgid "show original linenumber (Default: off)"
msgstr "hiển thị số dòng gốc (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:875
+#: builtin/blame.c:871
msgid "show in a format designed for machine consumption"
msgstr "hiển thị ở định dạng đã thiết kế cho dùng bằng máy"
-#: builtin/blame.c:876
+#: builtin/blame.c:872
msgid "show porcelain format with per-line commit information"
msgstr "hiển thị định dạng “porcelain” với thông tin chuyển giao mỗi dòng"
-#: builtin/blame.c:877
+#: builtin/blame.c:873
msgid "use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr "dùng cùng chế độ xuất ra với git-annotate (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:878
+#: builtin/blame.c:874
msgid "show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "hiển thị dấu vết thời gian dạng thô (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:879
+#: builtin/blame.c:875
msgid "show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "hiển thị SHA1 của lần chuyển giao dạng dài (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:880
+#: builtin/blame.c:876
msgid "suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "không hiển thị tên tác giả và dấu vết thời gian (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:881
+#: builtin/blame.c:877
msgid "show author email instead of name (Default: off)"
msgstr "hiển thị thư điện tử của tác giả thay cho tên (Mặc định: off)"
-#: builtin/blame.c:882
+#: builtin/blame.c:878
msgid "ignore whitespace differences"
msgstr "bỏ qua các khác biệt do khoảng trắng gây ra"
-#: builtin/blame.c:883 builtin/log.c:1823
+#: builtin/blame.c:879 builtin/log.c:1823
msgid "rev"
msgstr "rev"
-#: builtin/blame.c:883
+#: builtin/blame.c:879
msgid "ignore <rev> when blaming"
msgstr "bỏ qua <rev> khi blame"
-#: builtin/blame.c:884
+#: builtin/blame.c:880
msgid "ignore revisions from <file>"
msgstr "bỏ qua các điểm xét duyệt từ <tập tin>"
-#: builtin/blame.c:885
+#: builtin/blame.c:881
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr "siêu dữ liệu dư thừa màu từ dòng trước khác hẳn"
-#: builtin/blame.c:886
+#: builtin/blame.c:882
msgid "color lines by age"
msgstr "các dòng màu theo tuổi"
-#: builtin/blame.c:887
+#: builtin/blame.c:883
msgid "spend extra cycles to find better match"
msgstr "tiêu thụ thêm năng tài nguyên máy móc để tìm kiếm tốt hơn nữa"
-#: builtin/blame.c:888
+#: builtin/blame.c:884
msgid "use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr ""
"sử dụng các điểm xét duyệt (revision) từ <tập tin> thay vì gọi “git-rev-list”"
-#: builtin/blame.c:889
+#: builtin/blame.c:885
msgid "use <file>'s contents as the final image"
msgstr "sử dụng nội dung của <tập tin> như là ảnh cuối cùng"
-#: builtin/blame.c:890 builtin/blame.c:891
+#: builtin/blame.c:886 builtin/blame.c:887
msgid "score"
msgstr "điểm số"
-#: builtin/blame.c:890
+#: builtin/blame.c:886
msgid "find line copies within and across files"
msgstr "tìm các bản sao chép dòng trong và ngang qua tập tin"
-#: builtin/blame.c:891
+#: builtin/blame.c:887
msgid "find line movements within and across files"
msgstr "tìm các di chuyển dòng trong và ngang qua tập tin"
-#: builtin/blame.c:892
+#: builtin/blame.c:888
msgid "range"
msgstr "vùng"
-#: builtin/blame.c:893
+#: builtin/blame.c:889
msgid "process only line range <start>,<end> or function :<funcname>"
msgstr "xử lý chỉ dòng vùng <đầu>,<cuối> hoặc tính năng :<funcname>"
-#: builtin/blame.c:945
+#: builtin/blame.c:944
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"--progress không được dùng cùng với --incremental hay các định dạng porcelain"
@@ -11351,17 +11627,17 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:996
+#: builtin/blame.c:995
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "4 năm, 11 tháng trước"
-#: builtin/blame.c:1112
+#: builtin/blame.c:1111
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "tập tin %s chỉ có %lu dòng"
-#: builtin/blame.c:1157
+#: builtin/blame.c:1156
msgid "Blaming lines"
msgstr "Các dòng blame"
@@ -11462,74 +11738,74 @@ msgstr "Đã xóa nhánh theo dõi máy chủ \"%s\" (từng là %s).\n"
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Nhánh “%s” đã bị xóa (từng là %s)\n"
-#: builtin/branch.c:440 builtin/tag.c:63
+#: builtin/branch.c:441 builtin/tag.c:63
msgid "unable to parse format string"
msgstr "không thể phân tích chuỗi định dạng"
-#: builtin/branch.c:471
+#: builtin/branch.c:472
msgid "could not resolve HEAD"
msgstr "không thể phân giải HEAD"
-#: builtin/branch.c:477
+#: builtin/branch.c:478
#, c-format
msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
msgstr "HEAD (%s) chỉ bên ngoài của refs/heads/"
-#: builtin/branch.c:492
+#: builtin/branch.c:493
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Nhánh %s đang được cải tổ lại tại %s"
-#: builtin/branch.c:496
+#: builtin/branch.c:497
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Nhánh %s đang được di chuyển phân đôi (bisect) tại %s"
-#: builtin/branch.c:513
+#: builtin/branch.c:514
msgid "cannot copy the current branch while not on any."
msgstr "không thể sao chép nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
-#: builtin/branch.c:515
+#: builtin/branch.c:516
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
-#: builtin/branch.c:526
+#: builtin/branch.c:527
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Tên nhánh không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/branch.c:555
+#: builtin/branch.c:556
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Gặp lỗi khi đổi tên nhánh"
-#: builtin/branch.c:557
+#: builtin/branch.c:558
msgid "Branch copy failed"
msgstr "Gặp lỗi khi sao chép nhánh"
-#: builtin/branch.c:561
+#: builtin/branch.c:562
#, c-format
msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
msgstr "Đã tạo một bản sao của nhánh khuyết danh “%s”"
-#: builtin/branch.c:564
+#: builtin/branch.c:565
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh “%s” đi"
-#: builtin/branch.c:570
+#: builtin/branch.c:571
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
-#: builtin/branch.c:579
+#: builtin/branch.c:580
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
-#: builtin/branch.c:581
+#: builtin/branch.c:582
msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
msgstr "Nhánh đã được sao chép, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
-#: builtin/branch.c:597
+#: builtin/branch.c:598
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -11540,180 +11816,180 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Những dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được cắt bỏ.\n"
-#: builtin/branch.c:631
+#: builtin/branch.c:632
msgid "Generic options"
msgstr "Tùy chọn chung"
-#: builtin/branch.c:633
+#: builtin/branch.c:634
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr "hiển thị mã băm và chủ đề, đưa ra hai lần cho nhánh thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:634
+#: builtin/branch.c:635
msgid "suppress informational messages"
msgstr "không xuất các thông tin"
-#: builtin/branch.c:635
+#: builtin/branch.c:636
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "cài đặt chế độ theo dõi (xem git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:637
+#: builtin/branch.c:638
msgid "do not use"
msgstr "không dùng"
-#: builtin/branch.c:639 builtin/rebase.c:533
+#: builtin/branch.c:640
msgid "upstream"
msgstr "thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:639
+#: builtin/branch.c:640
msgid "change the upstream info"
msgstr "thay đổi thông tin thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:641
msgid "unset the upstream info"
msgstr "bỏ đặt thông tin thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:641
+#: builtin/branch.c:642
msgid "use colored output"
msgstr "tô màu kết xuất"
-#: builtin/branch.c:642
+#: builtin/branch.c:643
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "thao tác trên nhánh “remote-tracking”"
-#: builtin/branch.c:644 builtin/branch.c:646
+#: builtin/branch.c:645 builtin/branch.c:647
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó chứa lần chuyển giao"
-#: builtin/branch.c:645 builtin/branch.c:647
+#: builtin/branch.c:646 builtin/branch.c:648
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó không chứa lần chuyển giao"
-#: builtin/branch.c:650
+#: builtin/branch.c:651
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Hành động git-branch:"
-#: builtin/branch.c:651
+#: builtin/branch.c:652
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "liệt kê cả nhánh “remote-tracking” và nội bộ"
-#: builtin/branch.c:653
+#: builtin/branch.c:654
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "xóa một toàn bộ nhánh đã hòa trộn"
-#: builtin/branch.c:654
+#: builtin/branch.c:655
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "xóa nhánh (cho dù là chưa được hòa trộn)"
-#: builtin/branch.c:655
+#: builtin/branch.c:656
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr "di chuyển hay đổi tên một nhánh và reflog của nó"
-#: builtin/branch.c:656
+#: builtin/branch.c:657
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "di chuyển hoặc đổi tên một nhánh ngay cả khi đích đã có sẵn"
-#: builtin/branch.c:657
+#: builtin/branch.c:658
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "sao chép một nhánh và reflog của nó"
-#: builtin/branch.c:658
+#: builtin/branch.c:659
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "sao chép một nhánh ngay cả khi đích đã có sẵn"
-#: builtin/branch.c:659
+#: builtin/branch.c:660
msgid "list branch names"
msgstr "liệt kê các tên nhánh"
-#: builtin/branch.c:660
+#: builtin/branch.c:661
msgid "show current branch name"
msgstr "hiển thị nhánh hiện hành"
-#: builtin/branch.c:661
+#: builtin/branch.c:662
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "tạo reflog của nhánh"
-#: builtin/branch.c:663
+#: builtin/branch.c:664
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "sửa mô tả cho nhánh"
-#: builtin/branch.c:664
+#: builtin/branch.c:665
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "buộc tạo, di chuyển/đổi tên, xóa"
-#: builtin/branch.c:665
+#: builtin/branch.c:666
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó được hòa trộn"
-#: builtin/branch.c:666
+#: builtin/branch.c:667
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó không được hòa trộn"
-#: builtin/branch.c:667
+#: builtin/branch.c:668
msgid "list branches in columns"
msgstr "liệt kê các nhánh trong các cột"
-#: builtin/branch.c:669 builtin/for-each-ref.c:44 builtin/notes.c:415
-#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
-#: builtin/tag.c:477
+#: builtin/branch.c:670 builtin/for-each-ref.c:44 builtin/notes.c:413
+#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:579 builtin/notes.c:582
+#: builtin/tag.c:475
msgid "object"
msgstr "đối tượng"
-#: builtin/branch.c:670
+#: builtin/branch.c:671
msgid "print only branches of the object"
msgstr "chỉ hiển thị các nhánh của đối tượng"
-#: builtin/branch.c:671 builtin/for-each-ref.c:50 builtin/tag.c:484
+#: builtin/branch.c:672 builtin/for-each-ref.c:50 builtin/tag.c:482
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "sắp xếp và lọc là phân biệt HOA thường"
-#: builtin/branch.c:672 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:482
+#: builtin/branch.c:673 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:480
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format to use for the output"
msgstr "định dạng sẽ dùng cho đầu ra"
-#: builtin/branch.c:695 builtin/clone.c:794
+#: builtin/branch.c:696 builtin/clone.c:678
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "Không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
-#: builtin/branch.c:719
+#: builtin/branch.c:720
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "tùy chọn --column và --verbose xung khắc nhau"
-#: builtin/branch.c:734 builtin/branch.c:790 builtin/branch.c:799
+#: builtin/branch.c:735 builtin/branch.c:792 builtin/branch.c:801
msgid "branch name required"
msgstr "cần chỉ ra tên nhánh"
-#: builtin/branch.c:766
+#: builtin/branch.c:768
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Không thể đưa ra mô tả HEAD đã tách rời"
-#: builtin/branch.c:771
+#: builtin/branch.c:773
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "không thể sửa mô tả cho nhiều hơn một nhánh"
-#: builtin/branch.c:778
+#: builtin/branch.c:780
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "Vẫn chưa chuyển giao trên nhánh “%s”."
-#: builtin/branch.c:781
+#: builtin/branch.c:783
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Không có nhánh nào có tên “%s”."
-#: builtin/branch.c:796
+#: builtin/branch.c:798
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "quá nhiều nhánh dành cho thao tác sao chép"
-#: builtin/branch.c:805
+#: builtin/branch.c:807
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "quá nhiều tham số cho thao tác đổi tên"
-#: builtin/branch.c:810
+#: builtin/branch.c:812
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "quá nhiều tham số để đặt thượng nguồn mới"
-#: builtin/branch.c:814
+#: builtin/branch.c:816
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -11721,30 +11997,30 @@ msgstr ""
"không thể đặt thượng nguồn của HEAD thành %s khi mà nó chẳng chỉ đến nhánh "
"nào cả."
-#: builtin/branch.c:817 builtin/branch.c:840
+#: builtin/branch.c:819 builtin/branch.c:842
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "không có nhánh nào như thế “%s”"
-#: builtin/branch.c:821
+#: builtin/branch.c:823
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "chưa có nhánh “%s”"
-#: builtin/branch.c:834
+#: builtin/branch.c:836
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "quá nhiều tham số để bỏ đặt thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:838
+#: builtin/branch.c:840
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr "không thể bỏ đặt thượng nguồn của HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả."
-#: builtin/branch.c:844
+#: builtin/branch.c:846
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Nhánh “%s” không có thông tin thượng nguồn"
-#: builtin/branch.c:854
+#: builtin/branch.c:856
msgid ""
"The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
"Did you mean to use: -a|-r --list <pattern>?"
@@ -11753,7 +12029,7 @@ msgstr ""
"nhánh.\n"
"Có phải ý bạn là dùng: -a|-r --list <mẫu>?"
-#: builtin/branch.c:858
+#: builtin/branch.c:860
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -11761,33 +12037,33 @@ msgstr ""
"tùy chọn --set-upstream đã không còn được hỗ trợ nữa. Vui lòng dùng “--"
"track” hoặc “--set-upstream-to” để thay thế."
-#: builtin/bugreport.c:15
+#: builtin/bugreport.c:16
msgid "git version:\n"
msgstr "phiên bản git:\n"
-#: builtin/bugreport.c:21
+#: builtin/bugreport.c:22
#, c-format
msgid "uname() failed with error '%s' (%d)\n"
msgstr "uname() gặp lỗi “%s” (%d)\n"
-#: builtin/bugreport.c:31
+#: builtin/bugreport.c:32
msgid "compiler info: "
msgstr "thông tin trình biên dịch: "
-#: builtin/bugreport.c:34
+#: builtin/bugreport.c:35
msgid "libc info: "
msgstr "thông tin libc: "
-#: builtin/bugreport.c:80
+#: builtin/bugreport.c:49
msgid "not run from a git repository - no hooks to show\n"
msgstr "không chạy từ một kho git - nên chẳng có móc nào để mà hiển thị cả\n"
-#: builtin/bugreport.c:90
+#: builtin/bugreport.c:62
msgid "git bugreport [-o|--output-directory <file>] [-s|--suffix <format>]"
msgstr ""
"git bugreport [-o|--output-directory <tập_tin>] [-s|--suffix <định_dạng>]"
-#: builtin/bugreport.c:97
+#: builtin/bugreport.c:69
msgid ""
"Thank you for filling out a Git bug report!\n"
"Please answer the following questions to help us understand your issue.\n"
@@ -11821,39 +12097,34 @@ msgstr ""
"Vui lòng xen xét phần còn lại của báo cáo lỗi bên dưới.\n"
"Bạn có thể xóa bất kỳ dòng nào bạn không muốn chia sẻ.\n"
-#: builtin/bugreport.c:136
+#: builtin/bugreport.c:108
msgid "specify a destination for the bugreport file"
msgstr "chỉ định thư mục định để tạo tập tin báo cáo lỗi"
-#: builtin/bugreport.c:138
+#: builtin/bugreport.c:110
msgid "specify a strftime format suffix for the filename"
msgstr ""
"chỉ định chuỗi định dạng thời gian strftime dùng làm hậu tố cho tên tập tin"
-#: builtin/bugreport.c:160
+#: builtin/bugreport.c:132
#, c-format
msgid "could not create leading directories for '%s'"
msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu cho “%s”"
-#: builtin/bugreport.c:167
+#: builtin/bugreport.c:139
msgid "System Info"
msgstr "Thông tin hệ thống"
-#: builtin/bugreport.c:170
+#: builtin/bugreport.c:142
msgid "Enabled Hooks"
msgstr "Các Móc đã được bật"
-#: builtin/bugreport.c:177
-#, c-format
-msgid "couldn't create a new file at '%s'"
-msgstr "không thể tạo tập tin mới tại “%s”"
-
-#: builtin/bugreport.c:180
+#: builtin/bugreport.c:149
#, c-format
msgid "unable to write to %s"
msgstr "không thể ghi vào %s"
-#: builtin/bugreport.c:190
+#: builtin/bugreport.c:159
#, c-format
msgid "Created new report at '%s'.\n"
msgstr "Đã tạo báo cáo mới tại “%s”\n"
@@ -11874,53 +12145,53 @@ msgstr "git bundle list-heads <tập tin> [<tên tham chiếu>…]"
msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
msgstr "git bundle unbundle <tập tin> [<tên tham chiếu>…]"
-#: builtin/bundle.c:67 builtin/pack-objects.c:3907
+#: builtin/bundle.c:65 builtin/pack-objects.c:3876
msgid "do not show progress meter"
msgstr "không hiển thị bộ đo tiến trình"
-#: builtin/bundle.c:69 builtin/pack-objects.c:3909
+#: builtin/bundle.c:67 builtin/bundle.c:167 builtin/pack-objects.c:3878
msgid "show progress meter"
msgstr "hiển thị bộ đo tiến trình"
-#: builtin/bundle.c:71 builtin/pack-objects.c:3911
+#: builtin/bundle.c:69 builtin/pack-objects.c:3880
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "hiển thị bộ đo tiến triển trong suốt pha ghi đối tượng"
-#: builtin/bundle.c:74 builtin/pack-objects.c:3914
+#: builtin/bundle.c:72 builtin/pack-objects.c:3883
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr "tương tự --all-progress khi bộ đo tiến trình được xuất hiện"
-#: builtin/bundle.c:76
+#: builtin/bundle.c:74
msgid "specify bundle format version"
msgstr "chỉ điịnh định dạng cho bundle"
-#: builtin/bundle.c:96
+#: builtin/bundle.c:94
msgid "Need a repository to create a bundle."
msgstr "Cần một kho chứa để có thể tạo một bundle."
-#: builtin/bundle.c:109
+#: builtin/bundle.c:107
msgid "do not show bundle details"
msgstr "không hiển thị chi tiết bundle (bó)"
-#: builtin/bundle.c:128
+#: builtin/bundle.c:126
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
msgstr "“%s” tốt\n"
-#: builtin/bundle.c:179
+#: builtin/bundle.c:182
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "Cần một kho chứa để có thể giải nén một bundle."
-#: builtin/bundle.c:191 builtin/remote.c:1700
-msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
-msgstr "chi tiết; phải được đặt trước một lệnh-con"
+#: builtin/bundle.c:185
+msgid "Unbundling objects"
+msgstr "Tháo rời các đối tượng"
-#: builtin/bundle.c:213 builtin/remote.c:1731
+#: builtin/bundle.c:219 builtin/remote.c:1733
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Không hiểu câu lệnh con: %s"
-#: builtin/cat-file.c:596
+#: builtin/cat-file.c:622
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -11928,7 +12199,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <kiểu> | --textconv) | --filters) [--path=<đường/dẫn>] <đối_tượng>"
-#: builtin/cat-file.c:597
+#: builtin/cat-file.c:623
msgid ""
"git cat-file (--batch[=<format>] | --batch-check[=<format>]) [--follow-"
"symlinks] [--textconv | --filters]"
@@ -11936,72 +12207,72 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch[=<định dạng>] | --batch-check[=<định dạng>]) [--follow-"
"symlinks] [--textconv | --filters]"
-#: builtin/cat-file.c:618
+#: builtin/cat-file.c:644
msgid "only one batch option may be specified"
msgstr "chỉ một tùy chọn batch được chỉ ra"
-#: builtin/cat-file.c:636
+#: builtin/cat-file.c:662
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr "<kiểu> là một trong số: blob, tree, commit hoặc tag"
-#: builtin/cat-file.c:637
+#: builtin/cat-file.c:663
msgid "show object type"
msgstr "hiển thị kiểu đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:638
+#: builtin/cat-file.c:664
msgid "show object size"
msgstr "hiển thị kích thước đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:640
+#: builtin/cat-file.c:666
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "thoát với 0 khi không có lỗi"
-#: builtin/cat-file.c:641
+#: builtin/cat-file.c:667
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "in nội dung đối tượng dạng dễ đọc"
-#: builtin/cat-file.c:643
+#: builtin/cat-file.c:669
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh textconv trên nội dung của đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:645
+#: builtin/cat-file.c:671
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh filters trên nội dung của đối tượng"
-#: builtin/cat-file.c:646
+#: builtin/cat-file.c:672
msgid "blob"
msgstr "blob"
-#: builtin/cat-file.c:647
+#: builtin/cat-file.c:673
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "dùng một đường dẫn rõ ràng cho --textconv/--filters"
-#: builtin/cat-file.c:649
+#: builtin/cat-file.c:675
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "cho phép -s và -t để làm việc với các đối tượng sai/hỏng"
-#: builtin/cat-file.c:650
+#: builtin/cat-file.c:676
msgid "buffer --batch output"
msgstr "đệm kết xuất --batch"
-#: builtin/cat-file.c:652
+#: builtin/cat-file.c:678
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"hiển thị thông tin và nội dung của các đối tượng lấy từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/cat-file.c:656
+#: builtin/cat-file.c:682
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "hiển thị các thông tin về đối tượng fed từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/cat-file.c:660
+#: builtin/cat-file.c:686
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr "theo liên kết mềm trong-cây (được dùng với --batch hay --batch-check)"
-#: builtin/cat-file.c:662
+#: builtin/cat-file.c:688
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "hiển thị mọi đối tượng với --batch hay --batch-check"
-#: builtin/cat-file.c:664
+#: builtin/cat-file.c:690
msgid "do not order --batch-all-objects output"
msgstr "đừng sắp xếp đầu ra --batch-all-objects"
@@ -12021,7 +12292,7 @@ msgstr "báo cáo tất cả các thuộc tính đặt trên tập tin"
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "chỉ dùng .gitattributes từ bảng mục lục"
-#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:25 builtin/hash-object.c:102
+#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:25 builtin/hash-object.c:100
msgid "read file names from stdin"
msgstr "đọc tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn"
@@ -12029,8 +12300,8 @@ msgstr "đọc tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn"
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "chấm dứt các bản ghi vào và ra bằng ký tự NULL"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1515 builtin/gc.c:549
-#: builtin/worktree.c:493
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1513 builtin/gc.c:549
+#: builtin/worktree.c:494
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "chặn các báo cáo tiến trình hoạt động"
@@ -12088,11 +12359,10 @@ msgid "git checkout--worker [<options>]"
msgstr "git checkout--worker [<các tùy chọn>]"
#: builtin/checkout--worker.c:118 builtin/checkout-index.c:201
-#: builtin/column.c:31 builtin/submodule--helper.c:1892
-#: builtin/submodule--helper.c:1895 builtin/submodule--helper.c:1903
-#: builtin/submodule--helper.c:2350 builtin/submodule--helper.c:2896
-#: builtin/submodule--helper.c:2899 builtin/worktree.c:491
-#: builtin/worktree.c:728
+#: builtin/column.c:31 builtin/column.c:32 builtin/submodule--helper.c:1863
+#: builtin/submodule--helper.c:1866 builtin/submodule--helper.c:1874
+#: builtin/submodule--helper.c:2510 builtin/submodule--helper.c:2576
+#: builtin/worktree.c:492 builtin/worktree.c:729
msgid "string"
msgstr "chuỗi"
@@ -12242,11 +12512,11 @@ msgstr "“%s” hay “%s” không thể được sử dụng với %s"
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "đường dẫn “%s” không được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:734
+#: builtin/checkout.c:736
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã"
-#: builtin/checkout.c:788
+#: builtin/checkout.c:786
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -12256,50 +12526,50 @@ msgstr ""
"sau:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:881
+#: builtin/checkout.c:879
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Không thể thực hiện reflog cho “%s”: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:923
+#: builtin/checkout.c:921
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD hiện giờ tại"
-#: builtin/checkout.c:927 builtin/clone.c:725 t/helper/test-fast-rebase.c:203
+#: builtin/checkout.c:925 builtin/clone.c:609 t/helper/test-fast-rebase.c:203
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "không thể cập nhật HEAD"
-#: builtin/checkout.c:931
+#: builtin/checkout.c:929
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Đặt lại nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:934
+#: builtin/checkout.c:932
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Đã sẵn sàng trên “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:938
+#: builtin/checkout.c:936
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển tới và đặt lại nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:940 builtin/checkout.c:1371
+#: builtin/checkout.c:938 builtin/checkout.c:1369
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:942
+#: builtin/checkout.c:940
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển đến nhánh “%s”\n"
-#: builtin/checkout.c:993
+#: builtin/checkout.c:991
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " … và nhiều hơn %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:999
+#: builtin/checkout.c:997
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -12318,7 +12588,7 @@ msgstr[0] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:1018
+#: builtin/checkout.c:1016
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -12339,19 +12609,19 @@ msgstr[0] ""
" git branch <tên_nhánh_mới> %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:1053
+#: builtin/checkout.c:1051
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét duyệt"
-#: builtin/checkout.c:1057
+#: builtin/checkout.c:1055
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Vị trí trước kia của HEAD là"
-#: builtin/checkout.c:1097 builtin/checkout.c:1366
+#: builtin/checkout.c:1095 builtin/checkout.c:1364
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
-#: builtin/checkout.c:1179
+#: builtin/checkout.c:1177
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -12360,7 +12630,7 @@ msgstr ""
"“%s” không thể là cả tập tin nội bộ và một nhánh theo dõi.\n"
"Vui long dùng -- (và tùy chọn thêm --no-guess) để tránh lẫn lộn"
-#: builtin/checkout.c:1186
+#: builtin/checkout.c:1184
msgid ""
"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
@@ -12380,51 +12650,51 @@ msgstr ""
"chưa rõ ràng, ví dụ máy chủ “origin”, cân nhắc cài đặt\n"
"checkout.defaultRemote=origin trong cấu hình của bạn."
-#: builtin/checkout.c:1196
+#: builtin/checkout.c:1194
#, c-format
msgid "'%s' matched multiple (%d) remote tracking branches"
msgstr "“%s” khớp với nhiều (%d) nhánh máy chủ được theo dõi"
-#: builtin/checkout.c:1262
+#: builtin/checkout.c:1260
msgid "only one reference expected"
msgstr "chỉ cần một tham chiếu"
-#: builtin/checkout.c:1279
+#: builtin/checkout.c:1277
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "chỉ cần một tham chiếu, nhưng lại đưa ra %d."
-#: builtin/checkout.c:1325 builtin/worktree.c:268 builtin/worktree.c:436
+#: builtin/checkout.c:1323 builtin/worktree.c:269 builtin/worktree.c:437
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "tham chiếu không hợp lệ: %s"
-#: builtin/checkout.c:1338 builtin/checkout.c:1707
+#: builtin/checkout.c:1336 builtin/checkout.c:1705
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "tham chiếu không phải là một cây:%s"
-#: builtin/checkout.c:1385
+#: builtin/checkout.c:1383
#, c-format
msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
msgstr "cần một nhánh, nhưng lại nhận được thẻ “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1387
+#: builtin/checkout.c:1385
#, c-format
msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
msgstr "cần một nhánh, nhưng lại nhận được nhánh máy phục vụ “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1388 builtin/checkout.c:1396
+#: builtin/checkout.c:1386 builtin/checkout.c:1394
#, c-format
msgid "a branch is expected, got '%s'"
msgstr "cần một nhánh, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1391
+#: builtin/checkout.c:1389
#, c-format
msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
msgstr "cần một nhánh, nhưng lại nhận được “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1407
+#: builtin/checkout.c:1405
msgid ""
"cannot switch branch while merging\n"
"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12432,7 +12702,7 @@ msgstr ""
"không thể chuyển nhánh trong khi đang hòa trộn\n"
"Cân nhắc dung \"git merge --quit\" hoặc \"git worktree add\"."
-#: builtin/checkout.c:1411
+#: builtin/checkout.c:1409
msgid ""
"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12440,7 +12710,7 @@ msgstr ""
"không thể chuyển nhanh ở giữa một phiên am\n"
"Cân nhắc dùng \"git am --quit\" hoặc \"git worktree add\"."
-#: builtin/checkout.c:1415
+#: builtin/checkout.c:1413
msgid ""
"cannot switch branch while rebasing\n"
"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12448,7 +12718,7 @@ msgstr ""
"không thể chuyển nhánh trong khi cải tổ\n"
"Cân nhắc dùng \"git rebase --quit\" hay \"git worktree add\"."
-#: builtin/checkout.c:1419
+#: builtin/checkout.c:1417
msgid ""
"cannot switch branch while cherry-picking\n"
"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12456,7 +12726,7 @@ msgstr ""
"không thể chuyển nhánh trong khi cherry-picking\n"
"Cân nhắc dùng \"git cherry-pick --quit\" hay \"git worktree add\"."
-#: builtin/checkout.c:1423
+#: builtin/checkout.c:1421
msgid ""
"cannot switch branch while reverting\n"
"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12464,143 +12734,143 @@ msgstr ""
"không thể chuyển nhánh trong khi hoàn nguyên\n"
"Cân nhắc dùng \"git revert --quit\" hoặc \"git worktree add\"."
-#: builtin/checkout.c:1427
+#: builtin/checkout.c:1425
msgid "you are switching branch while bisecting"
msgstr ""
"bạn hiện tại đang thực hiện việc chuyển nhánh trong khi đang di chuyển nửa "
"bước"
-#: builtin/checkout.c:1434
+#: builtin/checkout.c:1432
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "các đường dẫn không thể dùng cùng với các nhánh chuyển"
-#: builtin/checkout.c:1437 builtin/checkout.c:1441 builtin/checkout.c:1445
+#: builtin/checkout.c:1435 builtin/checkout.c:1439 builtin/checkout.c:1443
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các nhánh chuyển"
-#: builtin/checkout.c:1449 builtin/checkout.c:1452 builtin/checkout.c:1455
-#: builtin/checkout.c:1460 builtin/checkout.c:1465
+#: builtin/checkout.c:1447 builtin/checkout.c:1450 builtin/checkout.c:1453
+#: builtin/checkout.c:1458 builtin/checkout.c:1463
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "“%s” không thể được dùng với “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1462
+#: builtin/checkout.c:1460
#, c-format
msgid "'%s' cannot take <start-point>"
msgstr "“%s” không thể nhận <điểm-đầu>"
-#: builtin/checkout.c:1470
+#: builtin/checkout.c:1468
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr "Không thể chuyển nhánh đến một thứ không phải là lần chuyển giao “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1477
+#: builtin/checkout.c:1475
msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "thiếu tham số là nhánh hoặc lần chuyển giao"
-#: builtin/checkout.c:1520
+#: builtin/checkout.c:1518
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1521 builtin/log.c:1810 parse-options.h:323
+#: builtin/checkout.c:1519 builtin/log.c:1810 parse-options.h:322
msgid "style"
msgstr "kiểu"
-#: builtin/checkout.c:1522
+#: builtin/checkout.c:1520
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hoặc diff3)"
-#: builtin/checkout.c:1534 builtin/worktree.c:488
+#: builtin/checkout.c:1532 builtin/worktree.c:489
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao theo tên"
-#: builtin/checkout.c:1535
+#: builtin/checkout.c:1533
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "đặt thông tin thượng nguồn cho nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1537
+#: builtin/checkout.c:1535
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "ép buộc lấy ra (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
-#: builtin/checkout.c:1539
+#: builtin/checkout.c:1537
msgid "new-branch"
msgstr "nhánh-mới"
-#: builtin/checkout.c:1539
+#: builtin/checkout.c:1537
msgid "new unparented branch"
msgstr "nhánh không cha mới"
-#: builtin/checkout.c:1541 builtin/merge.c:301
+#: builtin/checkout.c:1539 builtin/merge.c:302
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
-#: builtin/checkout.c:1544
+#: builtin/checkout.c:1542
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "không kiểm tra nếu cây làm việc khác đang giữ tham chiếu đã cho"
-#: builtin/checkout.c:1557
+#: builtin/checkout.c:1555
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr ""
"lấy ra (checkout) phiên bản của chúng ta cho các tập tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:1560
+#: builtin/checkout.c:1558
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr ""
"lấy ra (checkout) phiên bản của chúng họ cho các tập tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/checkout.c:1564
+#: builtin/checkout.c:1562
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "không giới hạn đặc tả đường dẫn thành chỉ các mục rải rác"
-#: builtin/checkout.c:1622
+#: builtin/checkout.c:1620
#, c-format
msgid "-%c, -%c and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "-%c, -%c và --orphan loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/checkout.c:1626
+#: builtin/checkout.c:1624
msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
msgstr "-p và --overlay loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/checkout.c:1663
+#: builtin/checkout.c:1661
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "--track cần tên một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1668
+#: builtin/checkout.c:1666
#, c-format
msgid "missing branch name; try -%c"
msgstr "thiếu tên nhánh; hãy thử -%c"
-#: builtin/checkout.c:1700
+#: builtin/checkout.c:1698
#, c-format
msgid "could not resolve %s"
msgstr "không thể phân giải “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1716
+#: builtin/checkout.c:1714
msgid "invalid path specification"
msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
-#: builtin/checkout.c:1723
+#: builtin/checkout.c:1721
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr ""
"“%s” không phải là một lần chuyển giao và một nhánh'%s” không thể được tạo "
"từ đó"
-#: builtin/checkout.c:1727
+#: builtin/checkout.c:1725
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn “%s”"
-#: builtin/checkout.c:1736
+#: builtin/checkout.c:1734
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "--pathspec-from-file xung khắc với --detach"
-#: builtin/checkout.c:1739 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1630
+#: builtin/checkout.c:1737 builtin/reset.c:331 builtin/stash.c:1647
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "--pathspec-from-file xung khắc với --patch"
-#: builtin/checkout.c:1752
+#: builtin/checkout.c:1750
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -12608,71 +12878,71 @@ msgstr ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
"checkout bảng mục lục (index)."
-#: builtin/checkout.c:1757
+#: builtin/checkout.c:1755
msgid "you must specify path(s) to restore"
msgstr "bạn phải chỉ định các thư mục muốn hồi phục"
-#: builtin/checkout.c:1783 builtin/checkout.c:1785 builtin/checkout.c:1834
-#: builtin/checkout.c:1836 builtin/clone.c:126 builtin/remote.c:170
-#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2736
-#: builtin/submodule--helper.c:2887 builtin/worktree.c:484
-#: builtin/worktree.c:486
+#: builtin/checkout.c:1781 builtin/checkout.c:1783 builtin/checkout.c:1832
+#: builtin/checkout.c:1834 builtin/clone.c:126 builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2958
+#: builtin/submodule--helper.c:3252 builtin/worktree.c:485
+#: builtin/worktree.c:487
msgid "branch"
msgstr "nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1784
+#: builtin/checkout.c:1782
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1786
+#: builtin/checkout.c:1784
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "tạo/đặt_lại và checkout một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1787
+#: builtin/checkout.c:1785
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1789
+#: builtin/checkout.c:1787
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
-msgstr "đoán thứ hai “git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>” (mặc định)"
+msgstr "gợi ý thứ hai “git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>” (mặc định)"
-#: builtin/checkout.c:1790
+#: builtin/checkout.c:1788
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "dùng chế độ che phủ (mặc định)"
-#: builtin/checkout.c:1835
+#: builtin/checkout.c:1833
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "tạo và chuyển đến một nhánh mới"
-#: builtin/checkout.c:1837
+#: builtin/checkout.c:1835
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "tạo/đặt_lại và chuyển đến một nhánh"
-#: builtin/checkout.c:1839
+#: builtin/checkout.c:1837
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
-msgstr "gợi ý thứ hai \"git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>\""
+msgstr "gợi ý thứ hai \"git switch <không-nhánh-nào-như-vậy>\""
-#: builtin/checkout.c:1841
+#: builtin/checkout.c:1839
msgid "throw away local modifications"
msgstr "vứt bỏ các sửa đổi địa phương"
-#: builtin/checkout.c:1875
+#: builtin/checkout.c:1873
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "lấy ra từ tree-ish nào"
-#: builtin/checkout.c:1877
+#: builtin/checkout.c:1875
msgid "restore the index"
msgstr "phục hồi bảng mục lục"
-#: builtin/checkout.c:1879
+#: builtin/checkout.c:1877
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "phục hồi cây làm việc (mặc định)"
-#: builtin/checkout.c:1881
+#: builtin/checkout.c:1879
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "bỏ qua những thứ chưa hòa trộn: %s"
-#: builtin/checkout.c:1882
+#: builtin/checkout.c:1880
msgid "use overlay mode"
msgstr "dùng chế độ che phủ"
@@ -12812,8 +13082,8 @@ msgid "remove whole directories"
msgstr "gỡ bỏ toàn bộ thư mục"
#: builtin/clean.c:906 builtin/describe.c:565 builtin/describe.c:567
-#: builtin/grep.c:923 builtin/log.c:184 builtin/log.c:186
-#: builtin/ls-files.c:650 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
+#: builtin/grep.c:937 builtin/log.c:184 builtin/log.c:186
+#: builtin/ls-files.c:648 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
msgstr "mẫu"
@@ -12902,19 +13172,20 @@ msgstr "thư-mục-mẫu"
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "thư mục mà tại đó các mẫu sẽ được dùng"
-#: builtin/clone.c:119 builtin/clone.c:121 builtin/submodule--helper.c:1899
-#: builtin/submodule--helper.c:2353 builtin/submodule--helper.c:2903
+#: builtin/clone.c:119 builtin/clone.c:121 builtin/submodule--helper.c:1870
+#: builtin/submodule--helper.c:2513 builtin/submodule--helper.c:3259
msgid "reference repository"
msgstr "kho tham chiếu"
-#: builtin/clone.c:123 builtin/submodule--helper.c:1901
-#: builtin/submodule--helper.c:2355 builtin/submodule--helper.c:2905
+#: builtin/clone.c:123 builtin/submodule--helper.c:1872
+#: builtin/submodule--helper.c:2515
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "chỉ dùng --reference khi nhân bản"
#: builtin/clone.c:124 builtin/column.c:27 builtin/init-db.c:550
-#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3975 builtin/repack.c:495
-#: t/helper/test-simple-ipc.c:696 t/helper/test-simple-ipc.c:698
+#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3944 builtin/repack.c:663
+#: builtin/submodule--helper.c:3261 t/helper/test-simple-ipc.c:595
+#: t/helper/test-simple-ipc.c:597
msgid "name"
msgstr "tên"
@@ -12930,7 +13201,7 @@ msgstr "lấy ra <nhánh> thay cho HEAD của máy chủ"
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "đường dẫn đến git-upload-pack trên máy chủ"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:180 builtin/grep.c:862
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:180 builtin/grep.c:876
#: builtin/pull.c:208
msgid "depth"
msgstr "độ-sâu"
@@ -12939,7 +13210,7 @@ msgstr "độ-sâu"
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "tạo bản sao không đầy đủ cho mức sâu đã cho"
-#: builtin/clone.c:132 builtin/fetch.c:182 builtin/pack-objects.c:3964
+#: builtin/clone.c:132 builtin/fetch.c:182 builtin/pack-objects.c:3933
#: builtin/pull.c:211
msgid "time"
msgstr "thời-gian"
@@ -12949,7 +13220,7 @@ msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "tạo bản sao không đầy đủ từ thời điểm đã cho"
#: builtin/clone.c:134 builtin/fetch.c:184 builtin/fetch.c:207
-#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1318
+#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1022
msgid "revision"
msgstr "điểm xét duyệt"
@@ -12957,8 +13228,8 @@ msgstr "điểm xét duyệt"
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao shallow, bằng điểm xét duyệt loại trừ"
-#: builtin/clone.c:137 builtin/submodule--helper.c:1911
-#: builtin/submodule--helper.c:2369
+#: builtin/clone.c:137 builtin/submodule--helper.c:1882
+#: builtin/submodule--helper.c:2529
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr "chỉ nhân bản một nhánh, HEAD hoặc --branch"
@@ -12989,12 +13260,12 @@ msgid "set config inside the new repository"
msgstr "đặt cấu hình bên trong một kho chứa mới"
#: builtin/clone.c:147 builtin/fetch.c:202 builtin/ls-remote.c:77
-#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:196
+#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:200
msgid "server-specific"
msgstr "đặc-tả-máy-phục-vụ"
#: builtin/clone.c:147 builtin/fetch.c:202 builtin/ls-remote.c:77
-#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:197
+#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:201
msgid "option to transmit"
msgstr "tùy chọn để chuyển giao"
@@ -13016,50 +13287,42 @@ msgstr "mọi mô-đun-con nhân bản sẽ dung nhánh theo dõi máy chủ c
msgid "initialize sparse-checkout file to include only files at root"
msgstr "khởi tạo tập tin sparse-checkout để bao gồm chỉ các tập tin ở gốc"
-#: builtin/clone.c:292
-msgid ""
-"No directory name could be guessed.\n"
-"Please specify a directory on the command line"
-msgstr ""
-"Không đoán được thư mục tên là gì.\n"
-"Vui lòng chỉ định tên một thư mục trên dòng lệnh"
-
-#: builtin/clone.c:345
+#: builtin/clone.c:231
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr "thông tin: không thể thêm thay thế cho “%s”: %s\n"
-#: builtin/clone.c:418
+#: builtin/clone.c:304
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "%s có tồn tại nhưng lại không phải là một thư mục"
-#: builtin/clone.c:436
+#: builtin/clone.c:322
#, c-format
msgid "failed to start iterator over '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi bắt đầu lặp qua “%s”"
-#: builtin/clone.c:467
+#: builtin/clone.c:353
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi tạo được liên kết mềm %s"
-#: builtin/clone.c:471
+#: builtin/clone.c:357
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi sao chép tập tin và “%s”"
-#: builtin/clone.c:476
+#: builtin/clone.c:362
#, c-format
msgid "failed to iterate over '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi lặp qua “%s”"
-#: builtin/clone.c:503
+#: builtin/clone.c:389
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "hoàn tất.\n"
-#: builtin/clone.c:517
+#: builtin/clone.c:403
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -13069,105 +13332,105 @@ msgstr ""
"Bạn kiểm tra kỹ xem cái gì được lấy ra bằng lệnh “git status”\n"
"và thử lấy ra với lệnh “git restore --source=HEAD :/”\n"
-#: builtin/clone.c:594
+#: builtin/clone.c:480
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
-#: builtin/clone.c:713
+#: builtin/clone.c:597
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "không thể cập nhật %s"
-#: builtin/clone.c:761
+#: builtin/clone.c:645
msgid "failed to initialize sparse-checkout"
msgstr "gặp lỗi khi khởi tạo sparse-checkout"
-#: builtin/clone.c:784
+#: builtin/clone.c:668
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr "refers HEAD máy chủ chỉ đến ref không tồn tại, không thể lấy ra.\n"
-#: builtin/clone.c:816
+#: builtin/clone.c:701
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "không thể lấy ra (checkout) cây làm việc"
-#: builtin/clone.c:894
+#: builtin/clone.c:779
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "không thể ghi các tham số vào tập tin cấu hình"
-#: builtin/clone.c:957
+#: builtin/clone.c:842
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "không thể đóng gói để dọn dẹp"
-#: builtin/clone.c:959
+#: builtin/clone.c:844
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "không thể bỏ liên kết tập tin thay thế tạm thời"
-#: builtin/clone.c:1001 builtin/receive-pack.c:2490
+#: builtin/clone.c:886 builtin/receive-pack.c:2493
msgid "Too many arguments."
msgstr "Có quá nhiều đối số."
-#: builtin/clone.c:1005
+#: builtin/clone.c:890
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
-#: builtin/clone.c:1018
+#: builtin/clone.c:903
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
-#: builtin/clone.c:1021
+#: builtin/clone.c:906
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "tùy chọn --bare và --separate-git-dir xung khắc nhau."
-#: builtin/clone.c:1035
+#: builtin/clone.c:920
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "kho chứa “%s” chưa tồn tại"
-#: builtin/clone.c:1039 builtin/fetch.c:2014
+#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2029
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "độ sâu %s không phải là một số nguyên dương"
-#: builtin/clone.c:1049
+#: builtin/clone.c:934
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "đường dẫn đích “%s” đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
-#: builtin/clone.c:1055
+#: builtin/clone.c:940
#, c-format
msgid "repository path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr ""
"đường dẫn kho chứa “%s” đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
-#: builtin/clone.c:1069
+#: builtin/clone.c:954
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "cây làm việc “%s” đã sẵn tồn tại rồi."
-#: builtin/clone.c:1084 builtin/clone.c:1105 builtin/difftool.c:272
-#: builtin/log.c:1997 builtin/worktree.c:280 builtin/worktree.c:312
+#: builtin/clone.c:969 builtin/clone.c:990 builtin/difftool.c:262
+#: builtin/log.c:1997 builtin/worktree.c:281 builtin/worktree.c:313
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
-#: builtin/clone.c:1089
+#: builtin/clone.c:974
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir “%s”"
-#: builtin/clone.c:1109
+#: builtin/clone.c:994
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare “%s”…\n"
-#: builtin/clone.c:1111
+#: builtin/clone.c:996
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Đang nhân bản thành “%s”…\n"
-#: builtin/clone.c:1135
+#: builtin/clone.c:1025
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -13175,50 +13438,50 @@ msgstr ""
"nhân bản --recursive không tương thích với cả hai --reference và --reference-"
"if-able"
-#: builtin/clone.c:1188 builtin/remote.c:200 builtin/remote.c:705
+#: builtin/clone.c:1080 builtin/remote.c:200 builtin/remote.c:710
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "“%s” không phải tên máy chủ hợp lệ"
-#: builtin/clone.c:1229
+#: builtin/clone.c:1121
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
-#: builtin/clone.c:1231
+#: builtin/clone.c:1123
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--shallow-since bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay "
"thế."
-#: builtin/clone.c:1233
+#: builtin/clone.c:1125
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--shallow-exclude bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay "
"thế."
-#: builtin/clone.c:1235
+#: builtin/clone.c:1127
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"--filter bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
-#: builtin/clone.c:1240
+#: builtin/clone.c:1132
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "kho nguồn là nông, nên bỏ qua --local"
-#: builtin/clone.c:1245
+#: builtin/clone.c:1137
msgid "--local is ignored"
msgstr "--local bị lờ đi"
-#: builtin/clone.c:1324 builtin/clone.c:1383
+#: builtin/clone.c:1216 builtin/clone.c:1276
msgid "remote transport reported error"
msgstr "vận chuyển máy mạng đã báo cáo lỗi"
-#: builtin/clone.c:1336 builtin/clone.c:1344
+#: builtin/clone.c:1228 builtin/clone.c:1239
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong thượng nguồn %s"
-#: builtin/clone.c:1347
+#: builtin/clone.c:1242
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
@@ -13254,14 +13517,14 @@ msgstr "chèn thêm khoảng trắng giữa các cột"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "--command phải là đối số đầu tiên"
-#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:22
+#: builtin/commit-graph.c:13
msgid ""
"git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow] [--[no-]progress]"
msgstr ""
"git commit-graph verify [--object-dir </thư/mục/đối/tượng>] [--shallow] [--"
"[no-]progress]"
-#: builtin/commit-graph.c:14 builtin/commit-graph.c:27
+#: builtin/commit-graph.c:16
msgid ""
"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--"
"split[=<strategy>]] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--changed-"
@@ -13272,102 +13535,100 @@ msgstr ""
"paths] [--[no-]max-new-filters <n>] [--[no-]progress] <các tùy chọn chia "
"tách>"
-#: builtin/commit-graph.c:64
-#, c-format
-msgid "could not find object directory matching %s"
-msgstr "không thể tìm thấy thư mục đối tượng khớp với “%s”"
-
-#: builtin/commit-graph.c:80 builtin/commit-graph.c:210
-#: builtin/commit-graph.c:316 builtin/fetch.c:191 builtin/log.c:1779
+#: builtin/commit-graph.c:51 builtin/fetch.c:191 builtin/log.c:1779
msgid "dir"
msgstr "tmục"
-#: builtin/commit-graph.c:81 builtin/commit-graph.c:211
-#: builtin/commit-graph.c:317
+#: builtin/commit-graph.c:52
msgid "the object directory to store the graph"
msgstr "thư mục đối tượng để lưu đồ thị"
-#: builtin/commit-graph.c:83
+#: builtin/commit-graph.c:73
msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
msgstr ""
"nếu đồ-thị-các-lần-chuyển-giao bị chia cắt, thì chỉ thẩm tra tập tin đỉnh"
-#: builtin/commit-graph.c:106
+#: builtin/commit-graph.c:100
#, c-format
msgid "Could not open commit-graph '%s'"
msgstr "Không thể mở đồ thị chuyển giao “%s”"
-#: builtin/commit-graph.c:142
+#: builtin/commit-graph.c:137
#, c-format
msgid "unrecognized --split argument, %s"
msgstr "đối số --split không được thừa nhận, %s"
-#: builtin/commit-graph.c:155
+#: builtin/commit-graph.c:150
#, c-format
msgid "unexpected non-hex object ID: %s"
msgstr "nhận được ID đối tượng không phải dạng hex không cần: %s"
-#: builtin/commit-graph.c:160
+#: builtin/commit-graph.c:155
#, c-format
msgid "invalid object: %s"
msgstr "đối tượng không hợp lệ: %s"
-#: builtin/commit-graph.c:213
+#: builtin/commit-graph.c:205
msgid "start walk at all refs"
msgstr "bắt đầu di chuyển tại mọi tham chiếu"
-#: builtin/commit-graph.c:215
+#: builtin/commit-graph.c:207
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"quét dó các mục lục gói được liệt kê bởi đầu vào tiêu chuẩn cho các lần "
"chuyển giao"
-#: builtin/commit-graph.c:217
+#: builtin/commit-graph.c:209
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr ""
"bắt đầu di chuyển tại các lần chuyển giao được liệt kê bởi đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/commit-graph.c:219
+#: builtin/commit-graph.c:211
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"bao gồm mọi lần chuyển giao đã sẵn có trongười tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-"
"giao"
-#: builtin/commit-graph.c:221
+#: builtin/commit-graph.c:213
msgid "enable computation for changed paths"
msgstr "cho phép tính toán các đường dẫn đã bị thay đổi"
-#: builtin/commit-graph.c:224
+#: builtin/commit-graph.c:215
msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
msgstr "cho phép ghi một tập tin đồ họa các lần chuyển giao lớn lên"
-#: builtin/commit-graph.c:228
+#: builtin/commit-graph.c:219
msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
msgstr ""
"số lượng tối đa của các lần chuyển giao trong một đồ-thị-các-lần-chuyển-giao "
"chia cắt không-cơ-sở"
-#: builtin/commit-graph.c:230
+#: builtin/commit-graph.c:221
msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
msgstr "tỷ lệ tối đa giữa hai mức của một đồ-thị-các-lần-chuyển-giao chia cắt"
-#: builtin/commit-graph.c:232
+#: builtin/commit-graph.c:223
msgid "only expire files older than a given date-time"
msgstr "chỉ làm hết hạn các tập tin khi nó cũ hơn khoảng <thời gian> đưa ra"
-#: builtin/commit-graph.c:234
+#: builtin/commit-graph.c:225
msgid "maximum number of changed-path Bloom filters to compute"
msgstr "số tối đa các bộ lọc các đường dẫn thay đổi Bloom để tính toán"
-#: builtin/commit-graph.c:255
+#: builtin/commit-graph.c:251
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr ""
"không thể sử dụng hơn một --reachable, --stdin-commits, hay --stdin-packs"
-#: builtin/commit-graph.c:287
+#: builtin/commit-graph.c:282
msgid "Collecting commits from input"
msgstr "Sưu tập các lần chuyển giao từ đầu vào"
+#: builtin/commit-graph.c:328 builtin/multi-pack-index.c:255
+#, c-format
+msgid "unrecognized subcommand: %s"
+msgstr "không hiểu câu lệnh con: %s"
+
#: builtin/commit-tree.c:18
msgid ""
"git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
@@ -13381,70 +13642,65 @@ msgstr ""
msgid "duplicate parent %s ignored"
msgstr "cha mẹ bị trùng lặp %s đã bị bỏ qua"
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:562
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:134 builtin/log.c:562
#, c-format
msgid "not a valid object name %s"
msgstr "không phải là tên đối tượng hợp lệ “%s”"
-#: builtin/commit-tree.c:93
-#, c-format
-msgid "git commit-tree: failed to open '%s'"
-msgstr "git commit-tree: gặp lỗi khi mở “%s”"
-
-#: builtin/commit-tree.c:96
+#: builtin/commit-tree.c:94
#, c-format
msgid "git commit-tree: failed to read '%s'"
msgstr "git commit-tree: gặp lỗi khi đọc “%s”"
-#: builtin/commit-tree.c:98
+#: builtin/commit-tree.c:96
#, c-format
msgid "git commit-tree: failed to close '%s'"
msgstr "git commit-tree: gặp lỗi khi đóng “%s”"
-#: builtin/commit-tree.c:111
+#: builtin/commit-tree.c:109
msgid "parent"
msgstr "cha-mẹ"
-#: builtin/commit-tree.c:112
+#: builtin/commit-tree.c:110
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "mã số của đối tượng chuyển giao cha mẹ"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1624 builtin/merge.c:282
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1601
-#: builtin/tag.c:456
+#: builtin/commit-tree.c:112 builtin/commit.c:1626 builtin/merge.c:283
+#: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:573 builtin/stash.c:1618
+#: builtin/tag.c:454
msgid "message"
msgstr "chú thích"
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1624
+#: builtin/commit-tree.c:113 builtin/commit.c:1626
msgid "commit message"
msgstr "chú thích của lần chuyển giao"
-#: builtin/commit-tree.c:118
+#: builtin/commit-tree.c:116
msgid "read commit log message from file"
msgstr "đọc chú thích nhật ký lần chuyển giao từ tập tin"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1641 builtin/merge.c:299
+#: builtin/commit-tree.c:119 builtin/commit.c:1643 builtin/merge.c:300
#: builtin/pull.c:176 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "Ký lần chuyển giao dùng GPG"
-#: builtin/commit-tree.c:133
+#: builtin/commit-tree.c:131
msgid "must give exactly one tree"
msgstr "phải đưa ra chính xác một cây"
-#: builtin/commit-tree.c:140
+#: builtin/commit-tree.c:138
msgid "git commit-tree: failed to read"
msgstr "git commit-tree: gặp lỗi khi đọc"
-#: builtin/commit.c:41
+#: builtin/commit.c:42
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [<các tùy chọn>] [--] <pathspec>…"
-#: builtin/commit.c:46
+#: builtin/commit.c:47
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [<các tùy chọn>] [--] <pathspec>…"
-#: builtin/commit.c:51
+#: builtin/commit.c:52
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -13457,7 +13713,7 @@ msgstr ""
"hoặc là bạn gỡ bỏ các lần chuyển giao một cách hoàn toàn bằng lệnh:\n"
"\"git reset HEAD^\".\n"
-#: builtin/commit.c:56
+#: builtin/commit.c:57
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -13472,15 +13728,15 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:63
+#: builtin/commit.c:64
msgid "Otherwise, please use 'git rebase --skip'\n"
msgstr "Nếu không được thì dùng lệnh \"git rebase --skip\"\n"
-#: builtin/commit.c:66
+#: builtin/commit.c:67
msgid "Otherwise, please use 'git cherry-pick --skip'\n"
msgstr "Nếu không được thì dùng lệnh \"git cherry-pick --skip\"\n"
-#: builtin/commit.c:69
+#: builtin/commit.c:70
msgid ""
"and then use:\n"
"\n"
@@ -13502,76 +13758,76 @@ msgstr ""
" git cherry-pick --skip\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:324
+#: builtin/commit.c:325
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ HEAD đối tượng cây"
-#: builtin/commit.c:360
+#: builtin/commit.c:361
msgid "--pathspec-from-file with -a does not make sense"
msgstr "--pathspec-from-file với -a là không có ý nghĩa gì"
-#: builtin/commit.c:374
+#: builtin/commit.c:375
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
-#: builtin/commit.c:386
+#: builtin/commit.c:387
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:395
+#: builtin/commit.c:396
msgid "interactive add failed"
msgstr "gặp lỗi khi thêm bằng cách tương"
-#: builtin/commit.c:410
+#: builtin/commit.c:411
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "không thể cập nhật bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:412
+#: builtin/commit.c:413
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Gặp lỗi khi cập nhật cây bộ nhớ đệm"
-#: builtin/commit.c:437 builtin/commit.c:460 builtin/commit.c:508
+#: builtin/commit.c:438 builtin/commit.c:461 builtin/commit.c:509
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới (new_index)"
-#: builtin/commit.c:489
+#: builtin/commit.c:490
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr ""
"không thể thực hiện việc chuyển giao cục bộ trong khi đang được hòa trộn."
-#: builtin/commit.c:491
+#: builtin/commit.c:492
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr ""
"không thể thực hiện việc chuyển giao bộ phận trong khi đang cherry-pick."
-#: builtin/commit.c:493
+#: builtin/commit.c:494
msgid "cannot do a partial commit during a rebase."
msgstr ""
"không thể thực hiện việc chuyển giao cục bộ trong khi đang thực hiện cải tổ."
-#: builtin/commit.c:501
+#: builtin/commit.c:502
msgid "cannot read the index"
msgstr "không đọc được bảng mục lục"
-#: builtin/commit.c:520
+#: builtin/commit.c:521
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
-#: builtin/commit.c:618
+#: builtin/commit.c:619
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "lần chuyển giao “%s” thiếu phần tác giả ở đầu"
-#: builtin/commit.c:620
+#: builtin/commit.c:621
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "lần chuyển giao “%s” có phần tác giả ở đầu dị dạng"
-#: builtin/commit.c:639
+#: builtin/commit.c:640
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "đối số cho --author bị dị hình"
-#: builtin/commit.c:692
+#: builtin/commit.c:693
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -13579,43 +13835,43 @@ msgstr ""
"không thể chọn một ký tự ghi chú cái mà không được dùng\n"
"trong phần ghi chú hiện tại"
-#: builtin/commit.c:746 builtin/commit.c:780 builtin/commit.c:1165
+#: builtin/commit.c:747 builtin/commit.c:781 builtin/commit.c:1166
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
-#: builtin/commit.c:758 builtin/shortlog.c:413
+#: builtin/commit.c:759 builtin/shortlog.c:416
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
-#: builtin/commit.c:760
+#: builtin/commit.c:761
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/commit.c:764
+#: builtin/commit.c:765
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "không đọc được tệp nhật ký “%s”"
-#: builtin/commit.c:801
+#: builtin/commit.c:802
#, c-format
msgid "cannot combine -m with --fixup:%s"
msgstr "không thể kết hợp “-m” với “--fixup”:%s"
-#: builtin/commit.c:813 builtin/commit.c:829
+#: builtin/commit.c:814 builtin/commit.c:830
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
-#: builtin/commit.c:820
+#: builtin/commit.c:821
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
-#: builtin/commit.c:880
+#: builtin/commit.c:881
msgid "could not write commit template"
msgstr "không thể ghi mẫu chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:893
+#: builtin/commit.c:894
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -13624,7 +13880,7 @@ msgstr ""
"Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn. Những\n"
"dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua.\n"
-#: builtin/commit.c:895
+#: builtin/commit.c:896
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -13635,7 +13891,7 @@ msgstr ""
"bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua, nếu phần chú thích rỗng sẽ hủy bỏ lần "
"chuyển giao.\n"
-#: builtin/commit.c:899
+#: builtin/commit.c:900
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -13645,7 +13901,7 @@ msgstr ""
"được\n"
"bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn thế.\n"
-#: builtin/commit.c:903
+#: builtin/commit.c:904
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -13657,7 +13913,7 @@ msgstr ""
"bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn thế.\n"
"Phần chú thích này nếu trống rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
-#: builtin/commit.c:915
+#: builtin/commit.c:916
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a merge.\n"
@@ -13671,7 +13927,7 @@ msgstr ""
"\tgit update-ref -d MERGE_HEAD\n"
"và thử lại.\n"
-#: builtin/commit.c:920
+#: builtin/commit.c:921
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a cherry-pick.\n"
@@ -13685,76 +13941,76 @@ msgstr ""
"\tgit update-ref -d CHERRY_PICK_HEAD\n"
"và thử lại.\n"
-#: builtin/commit.c:947
+#: builtin/commit.c:948
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sTác giả: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:955
+#: builtin/commit.c:956
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sNgày tháng: %s"
-#: builtin/commit.c:962
+#: builtin/commit.c:963
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sNgười chuyển giao: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:980
+#: builtin/commit.c:981
msgid "Cannot read index"
msgstr "Không đọc được bảng mục lục"
-#: builtin/commit.c:1025
+#: builtin/commit.c:1026
msgid "unable to pass trailers to --trailers"
msgstr "không thể chuyển phần đuôi cho “--trailers”"
-#: builtin/commit.c:1065
+#: builtin/commit.c:1066
msgid "Error building trees"
msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
-#: builtin/commit.c:1079 builtin/tag.c:319
+#: builtin/commit.c:1080 builtin/tag.c:317
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Xin hãy cung cấp lời chú giải hoặc là dùng tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
-#: builtin/commit.c:1123
+#: builtin/commit.c:1124
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"--author “%s” không phải là “Họ và tên <thư điện tửl>” và không khớp bất kỳ "
"tác giả nào sẵn có"
-#: builtin/commit.c:1137
+#: builtin/commit.c:1138
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Chế độ bỏ qua không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/commit.c:1155 builtin/commit.c:1448
+#: builtin/commit.c:1156 builtin/commit.c:1450
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Chế độ cho các tập tin chưa được theo dõi không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/commit.c:1195
+#: builtin/commit.c:1196
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "hai tùy chọn --long và -z không tương thích với nhau"
-#: builtin/commit.c:1226
+#: builtin/commit.c:1227
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot reword."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện việc “reword”."
-#: builtin/commit.c:1228
+#: builtin/commit.c:1229
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot reword."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện việc "
"“reword”."
-#: builtin/commit.c:1231
+#: builtin/commit.c:1232
#, c-format
msgid "cannot combine reword option of --fixup with path '%s'"
-msgstr "không thể tổ hợp tùy chọn \"reword\" của --fixup với đường dẫn '%s'"
+msgstr "không thể tổ hợp tùy chọn \"reword\" của --fixup với đường dẫn “%s”"
-#: builtin/commit.c:1233
+#: builtin/commit.c:1234
msgid ""
"reword option of --fixup is mutually exclusive with --patch/--interactive/--"
"all/--include/--only"
@@ -13762,109 +14018,109 @@ msgstr ""
"tùy chọn \"reword\" của --fixup là loại trừ qua lại với --patch/--"
"interactive/--all/--include/--only"
-#: builtin/commit.c:1252
+#: builtin/commit.c:1253
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
-#: builtin/commit.c:1261
+#: builtin/commit.c:1260
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Không có gì để mà “tu bổ” cả."
-#: builtin/commit.c:1264
+#: builtin/commit.c:1263
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện việc “tu bổ”."
-#: builtin/commit.c:1266
+#: builtin/commit.c:1265
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện việc “tu "
"bổ”."
-#: builtin/commit.c:1268
+#: builtin/commit.c:1267
msgid "You are in the middle of a rebase -- cannot amend."
msgstr ""
"Bạn đang ở giữa của quá trình cải tổ -- nên không thể thực hiện việc “tu bổ”."
-#: builtin/commit.c:1271
+#: builtin/commit.c:1270
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
-#: builtin/commit.c:1281
+#: builtin/commit.c:1280
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Chỉ được dùng một trong số tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup."
-#: builtin/commit.c:1283
+#: builtin/commit.c:1282
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F."
-#: builtin/commit.c:1292
+#: builtin/commit.c:1291
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
-#: builtin/commit.c:1310
+#: builtin/commit.c:1309
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được "
"sử dụng."
-#: builtin/commit.c:1338
+#: builtin/commit.c:1337
#, c-format
msgid "unknown option: --fixup=%s:%s"
msgstr "không hiểu tùy chọn: --fixup=%s:%s"
-#: builtin/commit.c:1352
+#: builtin/commit.c:1354
#, c-format
msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgstr "các đường dẫn “%s …” với tùy chọn -a không hợp lý"
-#: builtin/commit.c:1483 builtin/commit.c:1652
+#: builtin/commit.c:1485 builtin/commit.c:1654
msgid "show status concisely"
msgstr "hiển thị trạng thái ở dạng súc tích"
-#: builtin/commit.c:1485 builtin/commit.c:1654
+#: builtin/commit.c:1487 builtin/commit.c:1656
msgid "show branch information"
msgstr "hiển thị thông tin nhánh"
-#: builtin/commit.c:1487
+#: builtin/commit.c:1489
msgid "show stash information"
msgstr "hiển thị thông tin về tạm cất"
-#: builtin/commit.c:1489 builtin/commit.c:1656
+#: builtin/commit.c:1491 builtin/commit.c:1658
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "tính đầy đủ giá trị trước/sau"
-#: builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1493
msgid "version"
msgstr "phiên bản"
-#: builtin/commit.c:1491 builtin/commit.c:1658 builtin/push.c:551
-#: builtin/worktree.c:690
+#: builtin/commit.c:1493 builtin/commit.c:1660 builtin/push.c:551
+#: builtin/worktree.c:691
msgid "machine-readable output"
msgstr "kết xuất dạng máy-có-thể-đọc"
-#: builtin/commit.c:1494 builtin/commit.c:1660
+#: builtin/commit.c:1496 builtin/commit.c:1662
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "hiển thị trạng thái ở định dạng dài (mặc định)"
-#: builtin/commit.c:1497 builtin/commit.c:1663
+#: builtin/commit.c:1499 builtin/commit.c:1665
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "chấm dứt các mục bằng NUL"
-#: builtin/commit.c:1499 builtin/commit.c:1503 builtin/commit.c:1666
-#: builtin/fast-export.c:1198 builtin/fast-export.c:1201
-#: builtin/fast-export.c:1204 builtin/rebase.c:1407 parse-options.h:337
+#: builtin/commit.c:1501 builtin/commit.c:1505 builtin/commit.c:1668
+#: builtin/fast-export.c:1199 builtin/fast-export.c:1202
+#: builtin/fast-export.c:1205 builtin/rebase.c:1111 parse-options.h:336
msgid "mode"
msgstr "chế độ"
-#: builtin/commit.c:1500 builtin/commit.c:1666
+#: builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1668
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"hiển thị các tập tin chưa được theo dõi dấu vết, các chế độ tùy chọn: all, "
"normal, no. (Mặc định: all)"
-#: builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1506
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -13872,11 +14128,11 @@ msgstr ""
"hiển thị các tập tin bị bỏ qua, các chế độ tùy chọn: traditional, matching, "
"no. (Mặc định: traditional)"
-#: builtin/commit.c:1506 parse-options.h:193
+#: builtin/commit.c:1508 parse-options.h:192
msgid "when"
msgstr "khi"
-#: builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit.c:1509
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -13884,199 +14140,199 @@ msgstr ""
"bỏ qua các thay đổi trong mô-đun-con, tùy chọn khi: all, dirty, untracked. "
"(Mặc định: all)"
-#: builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1511
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "hiển thị danh sách các tập-tin chưa được theo dõi trong các cột"
-#: builtin/commit.c:1510
+#: builtin/commit.c:1512
msgid "do not detect renames"
msgstr "không dò tìm các tên thay đổi"
-#: builtin/commit.c:1512
+#: builtin/commit.c:1514
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "dò các tên thay đổi, tùy ý đặt mục lục tương tự"
-#: builtin/commit.c:1535
+#: builtin/commit.c:1537
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr ""
"Không hỗ trỡ tổ hợp các tham số các tập tin bị bỏ qua và không được theo dõi"
-#: builtin/commit.c:1617
+#: builtin/commit.c:1619
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "không hiển thị tổng kết sau khi chuyển giao thành công"
-#: builtin/commit.c:1618
+#: builtin/commit.c:1620
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "hiển thị sự khác biệt trong mẫu tin nhắn chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1620
+#: builtin/commit.c:1622
msgid "Commit message options"
msgstr "Các tùy chọn ghi chú commit"
-#: builtin/commit.c:1621 builtin/merge.c:286 builtin/tag.c:458
+#: builtin/commit.c:1623 builtin/merge.c:287 builtin/tag.c:456
msgid "read message from file"
msgstr "đọc chú thích từ tập tin"
-#: builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1624
msgid "author"
msgstr "tác giả"
-#: builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1624
msgid "override author for commit"
msgstr "ghi đè tác giả cho commit"
-#: builtin/commit.c:1623 builtin/gc.c:550
+#: builtin/commit.c:1625 builtin/gc.c:550
msgid "date"
msgstr "ngày tháng"
-#: builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1625
msgid "override date for commit"
msgstr "ghi đè ngày tháng cho lần chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1625 builtin/commit.c:1626 builtin/commit.c:1632
-#: parse-options.h:329 ref-filter.h:90
+#: builtin/commit.c:1627 builtin/commit.c:1628 builtin/commit.c:1634
+#: parse-options.h:328 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "lần_chuyển_giao"
-#: builtin/commit.c:1625
+#: builtin/commit.c:1627
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao đã cho nhưng có cho sửa chữa"
-#: builtin/commit.c:1626
+#: builtin/commit.c:1628
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao đã cho"
#. TRANSLATORS: Leave "[(amend|reword):]" as-is,
#. and only translate <commit>.
#.
-#: builtin/commit.c:1631
+#: builtin/commit.c:1633
msgid "[(amend|reword):]commit"
msgstr "[(amend|reword):]commit"
-#: builtin/commit.c:1631
+#: builtin/commit.c:1633
msgid ""
"use autosquash formatted message to fixup or amend/reword specified commit"
msgstr ""
"dùng ghi chú có định dạng autosquash để sửa chữa hoặc tu bổ/reword lần "
"chuyển giao đã chỉ ra"
-#: builtin/commit.c:1632
+#: builtin/commit.c:1634
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"dùng lời nhắn có định dạng tự động nén để nén lại các lần chuyển giao đã chỉ "
"ra"
-#: builtin/commit.c:1633
+#: builtin/commit.c:1635
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"lần chuyển giao nhận tôi là tác giả (được dùng với tùy chọn -C/-c/--amend)"
-#: builtin/commit.c:1634 builtin/interpret-trailers.c:111
+#: builtin/commit.c:1636 builtin/interpret-trailers.c:111
msgid "trailer"
msgstr "bộ dò vết"
-#: builtin/commit.c:1634
+#: builtin/commit.c:1636
msgid "add custom trailer(s)"
msgstr "thêm đuôi tự chọn"
-#: builtin/commit.c:1635 builtin/log.c:1754 builtin/merge.c:302
+#: builtin/commit.c:1637 builtin/log.c:1754 builtin/merge.c:303
#: builtin/pull.c:145 builtin/revert.c:110
msgid "add a Signed-off-by trailer"
msgstr "thêm dòng Signed-off-by vào cuối"
-#: builtin/commit.c:1636
+#: builtin/commit.c:1638
msgid "use specified template file"
msgstr "sử dụng tập tin mẫu đã cho"
-#: builtin/commit.c:1637
+#: builtin/commit.c:1639
msgid "force edit of commit"
msgstr "ép buộc sửa lần commit"
-#: builtin/commit.c:1639
+#: builtin/commit.c:1641
msgid "include status in commit message template"
msgstr "bao gồm các trạng thái trong mẫu ghi chú chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1644
+#: builtin/commit.c:1646
msgid "Commit contents options"
msgstr "Các tùy nội dung ghi chú commit"
-#: builtin/commit.c:1645
+#: builtin/commit.c:1647
msgid "commit all changed files"
msgstr "chuyển giao tất cả các tập tin có thay đổi"
-#: builtin/commit.c:1646
+#: builtin/commit.c:1648
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục để chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1647
+#: builtin/commit.c:1649
msgid "interactively add files"
msgstr "thêm các tập-tin bằng tương tác"
-#: builtin/commit.c:1648
+#: builtin/commit.c:1650
msgid "interactively add changes"
msgstr "thêm các thay đổi bằng tương tác"
-#: builtin/commit.c:1649
+#: builtin/commit.c:1651
msgid "commit only specified files"
msgstr "chỉ chuyển giao các tập tin đã chỉ ra"
-#: builtin/commit.c:1650
+#: builtin/commit.c:1652
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr "vòng qua móc (hook) pre-commit và commit-msg"
-#: builtin/commit.c:1651
+#: builtin/commit.c:1653
msgid "show what would be committed"
msgstr "hiển thị xem cái gì có thể được chuyển giao"
-#: builtin/commit.c:1664
+#: builtin/commit.c:1666
msgid "amend previous commit"
msgstr "“tu bổ” (amend) lần commit trước"
-#: builtin/commit.c:1665
+#: builtin/commit.c:1667
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "vòng qua móc (hook) post-rewrite"
-#: builtin/commit.c:1672
+#: builtin/commit.c:1674
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "ok để ghi lại một thay đổi trống rỗng"
-#: builtin/commit.c:1674
+#: builtin/commit.c:1676
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "ok để ghi các thay đổi với lời nhắn trống rỗng"
-#: builtin/commit.c:1750
+#: builtin/commit.c:1752
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
-#: builtin/commit.c:1757
+#: builtin/commit.c:1759
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
-#: builtin/commit.c:1778
+#: builtin/commit.c:1780
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của lần chuyển giao: %s"
-#: builtin/commit.c:1785
+#: builtin/commit.c:1787
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Bãi bỏ việc chuyển giao bởi vì phần chú thích của nó trống rỗng.\n"
-#: builtin/commit.c:1790
+#: builtin/commit.c:1792
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr ""
"Đang bỏ qua việc chuyển giao; bạn đã không biên soạn phần chú thích "
"(message).\n"
-#: builtin/commit.c:1801
+#: builtin/commit.c:1803
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message body.\n"
msgstr ""
"Bãi bỏ việc chuyển giao bởi vì phần thân chú thích của nó trống rỗng.\n"
-#: builtin/commit.c:1837
+#: builtin/commit.c:1839
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -14443,7 +14699,7 @@ msgstr "in thông tin gỡ lỗi ra đầu ra lỗi tiêu chuẩn"
msgid "credential-cache--daemon unavailable; no unix socket support"
msgstr "credential-cache--daemon không sẵn có; không hỗ trợ unix socket"
-#: builtin/credential-cache.c:154
+#: builtin/credential-cache.c:180
msgid "credential-cache unavailable; no unix socket support"
msgstr "credential-cache không sẵn có; không hỗ trợ unix socket"
@@ -14643,7 +14899,7 @@ msgstr "%s…%s: không có cơ sở hòa trộn"
msgid "Not a git repository"
msgstr "Không phải là kho git"
-#: builtin/diff.c:532 builtin/grep.c:684
+#: builtin/diff.c:532 builtin/grep.c:698
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "đối tượng đã cho “%s” không hợp lệ."
@@ -14669,113 +14925,111 @@ msgstr ""
"git difftool [<các tùy chọn>] [<lần_chuyển_giao> [<lần_chuyển_giao>]] [--] </"
"đường/dẫn>…]"
-#: builtin/difftool.c:261
-#, c-format
-msgid "failed: %d"
-msgstr "gặp lỗi: %d"
-
-#: builtin/difftool.c:303
+#: builtin/difftool.c:293
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
-#: builtin/difftool.c:305
+#: builtin/difftool.c:295
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "không đọc được tập tin liên kết mềm %s"
-#: builtin/difftool.c:313
+#: builtin/difftool.c:303
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s cho liên kết mềm %s"
-#: builtin/difftool.c:413
+#: builtin/difftool.c:427
msgid ""
-"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
-"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
+"combined diff formats ('-c' and '--cc') are not supported in\n"
+"directory diff mode ('-d' and '--dir-diff')."
msgstr ""
"các định dạng diff tổ hợp(“-c” và “--cc”) chưa được hỗ trợ trong\n"
"chế độ diff thư mục(“-d” và “--dir-diff”)."
-#: builtin/difftool.c:637
+#: builtin/difftool.c:632
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "cả hai tập tin đã bị sửa: “%s” và “%s”."
-#: builtin/difftool.c:639
+#: builtin/difftool.c:634
msgid "working tree file has been left."
msgstr "cây làm việc ở bên trái."
-#: builtin/difftool.c:650
+#: builtin/difftool.c:645
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "các tập tin tạm đã sẵn có trong “%s”."
-#: builtin/difftool.c:651
+#: builtin/difftool.c:646
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "bạn có lẽ muốn dọn dẹp hay phục hồi ở đây."
-#: builtin/difftool.c:699
+#: builtin/difftool.c:651
+#, c-format
+msgid "failed: %d"
+msgstr "gặp lỗi: %d"
+
+#: builtin/difftool.c:696
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "dùng “diff.guitool“ thay vì dùng “diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:701
+#: builtin/difftool.c:698
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "thực hiện một diff toàn thư mục"
-#: builtin/difftool.c:703
+#: builtin/difftool.c:700
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "đừng nhắc khi khởi chạy công cụ diff"
-#: builtin/difftool.c:708
+#: builtin/difftool.c:705
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "dùng liên kết mềm trong diff-thư-mục"
-#: builtin/difftool.c:709
+#: builtin/difftool.c:706
msgid "tool"
msgstr "công cụ"
-#: builtin/difftool.c:710
+#: builtin/difftool.c:707
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "dùng công cụ diff đã cho"
-#: builtin/difftool.c:712
+#: builtin/difftool.c:709
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr "in ra danh sách các công cụ dif cái mà có thẻ dùng với “--tool“"
-#: builtin/difftool.c:715
+#: builtin/difftool.c:712
msgid ""
-"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
+"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non-zero exit "
"code"
-msgstr ""
-"làm cho “git-difftool” thoát khi gọi công cụ diff trả về mã không phải số "
-"không"
+msgstr "làm cho “git-difftool” thoát khi gọi công cụ diff trả về mã khác không"
-#: builtin/difftool.c:718
+#: builtin/difftool.c:715
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "chỉ định một lệnh tùy ý để xem diff"
-#: builtin/difftool.c:719
+#: builtin/difftool.c:716
msgid "passed to `diff`"
msgstr "chuyển cho “diff”"
-#: builtin/difftool.c:734
+#: builtin/difftool.c:732
msgid "difftool requires worktree or --no-index"
msgstr "difftool cần cây làm việc hoặc --no-index"
-#: builtin/difftool.c:741
+#: builtin/difftool.c:739
msgid "--dir-diff is incompatible with --no-index"
msgstr "--dir-diff xung khắc với --no-index"
-#: builtin/difftool.c:744
+#: builtin/difftool.c:742
msgid "--gui, --tool and --extcmd are mutually exclusive"
msgstr "--gui, --tool và --extcmd loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/difftool.c:752
+#: builtin/difftool.c:750
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "chưa đưa ra <công_cụ> cho --tool=<công_cụ>"
-#: builtin/difftool.c:759
+#: builtin/difftool.c:757
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "chưa đưa ra <lệnh> cho --extcmd=<lệnh>"
@@ -14783,7 +15037,7 @@ msgstr "chưa đưa ra <lệnh> cho --extcmd=<lệnh>"
msgid "git env--helper --type=[bool|ulong] <options> <env-var>"
msgstr "git env--helper --type=[bool|ulong] <các tùy chọn> <env-var>"
-#: builtin/env--helper.c:42 builtin/hash-object.c:98
+#: builtin/env--helper.c:42 builtin/hash-object.c:96
msgid "type"
msgstr "kiểu"
@@ -14814,98 +15068,98 @@ msgstr ""
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [rev-list-opts]"
-#: builtin/fast-export.c:868
+#: builtin/fast-export.c:869
msgid "Error: Cannot export nested tags unless --mark-tags is specified."
msgstr "Lỗi: không thể xuất thẻ lồng nhau trừ khi --mark-tags được chỉ định."
-#: builtin/fast-export.c:1177
+#: builtin/fast-export.c:1178
msgid "--anonymize-map token cannot be empty"
msgstr "--anonymize-map thẻ không thể là rỗng"
-#: builtin/fast-export.c:1197
+#: builtin/fast-export.c:1198
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "hiển thị tiến triển sau <n> đối tượng"
-#: builtin/fast-export.c:1199
+#: builtin/fast-export.c:1200
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "chọn điều khiển của thẻ đã ký"
-#: builtin/fast-export.c:1202
+#: builtin/fast-export.c:1203
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "chọn sự xử lý của các thẻ, cái mà đánh thẻ các đối tượng được lọc ra"
-#: builtin/fast-export.c:1205
+#: builtin/fast-export.c:1206
msgid "select handling of commit messages in an alternate encoding"
msgstr ""
"chọn bộ xử lý cho các ghi chú của lần chuyển giao theo một bộ mã thay thế"
-#: builtin/fast-export.c:1208
+#: builtin/fast-export.c:1209
msgid "dump marks to this file"
msgstr "đổ các đánh dấu này vào tập-tin"
-#: builtin/fast-export.c:1210
+#: builtin/fast-export.c:1211
msgid "import marks from this file"
msgstr "nhập vào đánh dấu từ tập tin này"
-#: builtin/fast-export.c:1214
+#: builtin/fast-export.c:1215
msgid "import marks from this file if it exists"
msgstr "nhập vào đánh dấu từ tập tin sẵn có"
-#: builtin/fast-export.c:1216
+#: builtin/fast-export.c:1217
msgid "fake a tagger when tags lack one"
msgstr "làm giả một cái thẻ khi thẻ bị thiếu một cái"
-#: builtin/fast-export.c:1218
+#: builtin/fast-export.c:1219
msgid "output full tree for each commit"
msgstr "xuất ra toàn bộ cây cho mỗi lần chuyển giao"
-#: builtin/fast-export.c:1220
+#: builtin/fast-export.c:1221
msgid "use the done feature to terminate the stream"
msgstr "sử dụng tính năng done để chấm dứt luồng dữ liệu"
-#: builtin/fast-export.c:1221
+#: builtin/fast-export.c:1222
msgid "skip output of blob data"
msgstr "bỏ qua kết xuất của dữ liệu blob"
-#: builtin/fast-export.c:1222 builtin/log.c:1826
+#: builtin/fast-export.c:1223 builtin/log.c:1826
msgid "refspec"
msgstr "refspec"
-#: builtin/fast-export.c:1223
+#: builtin/fast-export.c:1224
msgid "apply refspec to exported refs"
msgstr "áp dụng refspec cho refs đã xuất"
-#: builtin/fast-export.c:1224
+#: builtin/fast-export.c:1225
msgid "anonymize output"
msgstr "kết xuất anonymize"
-#: builtin/fast-export.c:1225
+#: builtin/fast-export.c:1226
msgid "from:to"
msgstr "từ:đến"
-#: builtin/fast-export.c:1226
+#: builtin/fast-export.c:1227
msgid "convert <from> to <to> in anonymized output"
msgstr "chuyển đổi <from> sang <to> đầu ra ẩn danh"
-#: builtin/fast-export.c:1229
+#: builtin/fast-export.c:1230
msgid "reference parents which are not in fast-export stream by object id"
msgstr ""
"các cha mẹ tham chiếu cái mà không trong luồng dữ liệu fast-export bởi mã id "
"đối tượng"
-#: builtin/fast-export.c:1231
+#: builtin/fast-export.c:1232
msgid "show original object ids of blobs/commits"
msgstr "hiển thị các mã id nguyên gốc của blobs/commits"
-#: builtin/fast-export.c:1233
+#: builtin/fast-export.c:1234
msgid "label tags with mark ids"
msgstr "gắn thẻ với các mã ID đánh dấu"
-#: builtin/fast-export.c:1256
+#: builtin/fast-export.c:1257
msgid "--anonymize-map without --anonymize does not make sense"
msgstr "--anonymize-map mà không có --anonymize là không hợp lý"
-#: builtin/fast-export.c:1271
+#: builtin/fast-export.c:1272
msgid "Cannot pass both --import-marks and --import-marks-if-exists"
msgstr "Không thể chuyển qua cả hai --import-marks và --import-marks-if-exists"
@@ -15106,62 +15360,62 @@ msgstr "chấp nhận tham chiếu từ đầu vào tiêu chuẩn"
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Không thể tìm thấy máy chủ cho tham chiếu HEAD"
-#: builtin/fetch.c:757
+#: builtin/fetch.c:760
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "phần cấu hình fetch.output có chứa giá-trị không hợp lệ %s"
-#: builtin/fetch.c:856
+#: builtin/fetch.c:862
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "không tìm thấy đối tượng %s"
-#: builtin/fetch.c:860
+#: builtin/fetch.c:866
msgid "[up to date]"
msgstr "[đã cập nhật]"
-#: builtin/fetch.c:873 builtin/fetch.c:889 builtin/fetch.c:961
+#: builtin/fetch.c:879 builtin/fetch.c:895 builtin/fetch.c:967
msgid "[rejected]"
msgstr "[Bị từ chối]"
-#: builtin/fetch.c:874
+#: builtin/fetch.c:880
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "không thể fetch (lấy) về nhánh hiện hành"
-#: builtin/fetch.c:884
+#: builtin/fetch.c:890
msgid "[tag update]"
msgstr "[cập nhật thẻ]"
-#: builtin/fetch.c:885 builtin/fetch.c:922 builtin/fetch.c:944
-#: builtin/fetch.c:956
+#: builtin/fetch.c:891 builtin/fetch.c:928 builtin/fetch.c:950
+#: builtin/fetch.c:962
msgid "unable to update local ref"
msgstr "không thể cập nhật tham chiếu nội bộ"
-#: builtin/fetch.c:889
+#: builtin/fetch.c:895
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "nên xóa chồng các thẻ có sẵn"
-#: builtin/fetch.c:911
+#: builtin/fetch.c:917
msgid "[new tag]"
msgstr "[thẻ mới]"
-#: builtin/fetch.c:914
+#: builtin/fetch.c:920
msgid "[new branch]"
msgstr "[nhánh mới]"
-#: builtin/fetch.c:917
+#: builtin/fetch.c:923
msgid "[new ref]"
msgstr "[ref (tham chiếu) mới]"
-#: builtin/fetch.c:956
+#: builtin/fetch.c:962
msgid "forced update"
msgstr "cưỡng bức cập nhật"
-#: builtin/fetch.c:961
+#: builtin/fetch.c:967
msgid "non-fast-forward"
msgstr "không-phải-chuyển-tiếp-nhanh"
-#: builtin/fetch.c:1065
+#: builtin/fetch.c:1070
msgid ""
"Fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled. To re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -15171,7 +15425,7 @@ msgstr ""
"nhưng lựa chọn bị tắt. Để kích hoạt lại, sử dụng cờ\n"
"“--show-forced-updates” hoặc chạy “git config fetch.showForcedUpdates true”."
-#: builtin/fetch.c:1069
+#: builtin/fetch.c:1074
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to check forced updates. You can use\n"
@@ -15184,22 +15438,22 @@ msgstr ""
"false”\n"
"để tránh kiểm tra này.\n"
-#: builtin/fetch.c:1101
+#: builtin/fetch.c:1105
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết\n"
-#: builtin/fetch.c:1129
+#: builtin/fetch.c:1134
#, c-format
msgid "rejected %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr "từ chối %s bởi vì các gốc nông thì không được phép cập nhật"
-#: builtin/fetch.c:1206 builtin/fetch.c:1357
+#: builtin/fetch.c:1223 builtin/fetch.c:1371
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "Từ %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1228
+#: builtin/fetch.c:1244
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -15208,58 +15462,63 @@ msgstr ""
"một số tham chiếu nội bộ không thể được cập nhật; hãy thử chạy\n"
" “git remote prune %s” để bỏ đi những nhánh cũ, hay bị xung đột"
-#: builtin/fetch.c:1327
+#: builtin/fetch.c:1341
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s sẽ trở thành không đầu (không được quản lý))"
-#: builtin/fetch.c:1328
+#: builtin/fetch.c:1342
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s đã trở thành không đầu (không được quản lý))"
-#: builtin/fetch.c:1360
+#: builtin/fetch.c:1374
msgid "[deleted]"
msgstr "[đã xóa]"
-#: builtin/fetch.c:1361 builtin/remote.c:1118
+#: builtin/fetch.c:1375 builtin/remote.c:1128
msgid "(none)"
msgstr "(không)"
-#: builtin/fetch.c:1384
+#: builtin/fetch.c:1398
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr ""
"Từ chối việc lấy vào trong nhánh hiện tại %s của một kho chứa không phải kho "
"trần (bare)"
-#: builtin/fetch.c:1403
+#: builtin/fetch.c:1417
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Tùy chọn \"%s\" có giá trị \"%s\" là không hợp lệ cho %s"
-#: builtin/fetch.c:1406
+#: builtin/fetch.c:1420
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Tùy chọn \"%s\" bị bỏ qua với %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1618
+#: builtin/fetch.c:1447
+#, c-format
+msgid "the object %s does not exist"
+msgstr "đối tượng “%s” không tồn tại"
+
+#: builtin/fetch.c:1633
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr "phát hiện nhiều nhánh, không tương thích với --set-upstream"
-#: builtin/fetch.c:1633
+#: builtin/fetch.c:1648
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "không cài đặt thượng nguồn cho một nhánh được theo dõi trên máy chủ"
-#: builtin/fetch.c:1635
+#: builtin/fetch.c:1650
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "không cài đặt thượng nguồn cho một thẻ nhánh trên máy chủ"
-#: builtin/fetch.c:1637
+#: builtin/fetch.c:1652
msgid "unknown branch type"
msgstr "không hiểu kiểu nhánh"
-#: builtin/fetch.c:1639
+#: builtin/fetch.c:1654
msgid ""
"no source branch found.\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
@@ -15267,22 +15526,22 @@ msgstr ""
"không tìm thấy nhánh nguồn.\n"
"bạn cần phải chỉ định chính xác một nhánh với tùy chọn --set-upstream."
-#: builtin/fetch.c:1768 builtin/fetch.c:1831
+#: builtin/fetch.c:1783 builtin/fetch.c:1846
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Đang lấy “%s” về\n"
-#: builtin/fetch.c:1778 builtin/fetch.c:1833 builtin/remote.c:101
+#: builtin/fetch.c:1793 builtin/fetch.c:1848 builtin/remote.c:101
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "Không thể lấy“%s” về"
-#: builtin/fetch.c:1790
+#: builtin/fetch.c:1805
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "không thể lấy “%s” (mã thoát: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1894
+#: builtin/fetch.c:1909
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -15290,56 +15549,56 @@ msgstr ""
"Chưa chỉ ra kho chứa máy chủ. Xin hãy chỉ định hoặc là URL hoặc\n"
"tên máy chủ từ cái mà những điểm xét duyệt mới có thể được fetch (lấy về)."
-#: builtin/fetch.c:1930
+#: builtin/fetch.c:1945
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Bạn phải định rõ tên thẻ."
-#: builtin/fetch.c:1994
+#: builtin/fetch.c:2009
msgid "--negotiate-only needs one or more --negotiate-tip=*"
msgstr "--negotiate-only cần một tham số hay nhiều --negotiate-tip=* hơn"
-#: builtin/fetch.c:1998
+#: builtin/fetch.c:2013
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Mức sâu là số âm trong --deepen là không được hỗ trợ"
-#: builtin/fetch.c:2000
+#: builtin/fetch.c:2015
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn --deepen và --depth loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/fetch.c:2005
+#: builtin/fetch.c:2020
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "tùy chọn --depth và --unshallow không thể sử dụng cùng với nhau"
-#: builtin/fetch.c:2007
+#: builtin/fetch.c:2022
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "--unshallow trên kho hoàn chỉnh là không hợp lý"
-#: builtin/fetch.c:2024
+#: builtin/fetch.c:2039
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không lấy đối số kho chứa"
-#: builtin/fetch.c:2026
+#: builtin/fetch.c:2041
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không hợp lý với refspecs"
-#: builtin/fetch.c:2035
+#: builtin/fetch.c:2050
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Không có nhóm máy chủ hay máy chủ như thế: %s"
-#: builtin/fetch.c:2042
+#: builtin/fetch.c:2057
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Việc lấy về cả một nhóm và chỉ định refspecs không hợp lý"
-#: builtin/fetch.c:2058
+#: builtin/fetch.c:2073
msgid "must supply remote when using --negotiate-only"
msgstr "phải cung cấp máy chủ khi sử dụng --negotiate-only"
-#: builtin/fetch.c:2063
+#: builtin/fetch.c:2078
msgid "Protocol does not support --negotiate-only, exiting."
msgstr "Giao thức không hỗ trợ --negotiate-only, nên thoát."
-#: builtin/fetch.c:2082
+#: builtin/fetch.c:2097
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -15347,11 +15606,11 @@ msgstr ""
"--filter chỉ có thể được dùng với máy chủ được cấu hình bằng extensions."
"partialclone"
-#: builtin/fetch.c:2086
+#: builtin/fetch.c:2101
msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
msgstr "--atomic chỉ có thể dùng khi lấy về từ một máy chủ"
-#: builtin/fetch.c:2090
+#: builtin/fetch.c:2105
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr "--stdin chỉ có thể dùng khi lấy về từ một máy chủ"
@@ -15422,7 +15681,7 @@ msgstr "trích dẫn để phù hợp cho Tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "hiển thị chỉ <n> tham chiếu khớp"
-#: builtin/for-each-ref.c:41 builtin/tag.c:483
+#: builtin/for-each-ref.c:41 builtin/tag.c:481
msgid "respect format colors"
msgstr "các màu định dạng lưu tâm"
@@ -15578,129 +15837,139 @@ msgstr "%s: không phải là một lần chuyển giao"
msgid "notice: No default references"
msgstr "cảnh báo: Không có các tham chiếu mặc định"
-#: builtin/fsck.c:606
+#: builtin/fsck.c:621
+#, c-format
+msgid "%s: hash-path mismatch, found at: %s"
+msgstr "%s: đường dẫn mã băm không khớp, tìm thấy tại: %s"
+
+#: builtin/fsck.c:624
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
msgstr "%s: thiếu đối tượng hoặc hỏng: %s"
-#: builtin/fsck.c:619
+#: builtin/fsck.c:628
+#, c-format
+msgid "%s: object is of unknown type '%s': %s"
+msgstr "%s: đối tượng có kiểu chưa biết “%s”: %s"
+
+#: builtin/fsck.c:644
#, c-format
msgid "%s: object could not be parsed: %s"
msgstr "%s: không thể phân tích cú đối tượng: %s"
-#: builtin/fsck.c:639
+#: builtin/fsck.c:664
#, c-format
msgid "bad sha1 file: %s"
msgstr "tập tin sha1 sai: %s"
-#: builtin/fsck.c:654
+#: builtin/fsck.c:685
msgid "Checking object directory"
msgstr "Đang kiểm tra thư mục đối tượng"
-#: builtin/fsck.c:657
+#: builtin/fsck.c:688
msgid "Checking object directories"
msgstr "Đang kiểm tra các thư mục đối tượng"
-#: builtin/fsck.c:672
+#: builtin/fsck.c:704
#, c-format
msgid "Checking %s link"
msgstr "Đang lấy liên kết %s"
-#: builtin/fsck.c:677 builtin/index-pack.c:864
+#: builtin/fsck.c:709 builtin/index-pack.c:859
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "%s không hợp lệ"
-#: builtin/fsck.c:684
+#: builtin/fsck.c:716
#, c-format
msgid "%s points to something strange (%s)"
msgstr "%s chỉ đến thứ gì đó xa lạ (%s)"
-#: builtin/fsck.c:690
+#: builtin/fsck.c:722
#, c-format
msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
msgstr "%s: HEAD đã tách rời không chỉ vào đâu cả"
-#: builtin/fsck.c:694
+#: builtin/fsck.c:726
#, c-format
msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
msgstr "chú ý: %s chỉ đến một nhánh chưa sinh (%s)"
-#: builtin/fsck.c:706
+#: builtin/fsck.c:738
msgid "Checking cache tree"
msgstr "Đang kiểm tra cây nhớ tạm"
-#: builtin/fsck.c:711
+#: builtin/fsck.c:743
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
msgstr "%s: con trỏ sha1 không hợp lệ trong cache-tree"
-#: builtin/fsck.c:720
+#: builtin/fsck.c:752
msgid "non-tree in cache-tree"
msgstr "non-tree trong cache-tree"
-#: builtin/fsck.c:751
+#: builtin/fsck.c:783
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [<các tùy chọn>] [<đối-tượng>…]"
-#: builtin/fsck.c:757
+#: builtin/fsck.c:789
msgid "show unreachable objects"
msgstr "hiển thị các đối tượng không thể đọc được"
-#: builtin/fsck.c:758
+#: builtin/fsck.c:790
msgid "show dangling objects"
msgstr "hiển thị các đối tượng không được quản lý"
-#: builtin/fsck.c:759
+#: builtin/fsck.c:791
msgid "report tags"
msgstr "báo cáo các thẻ"
-#: builtin/fsck.c:760
+#: builtin/fsck.c:792
msgid "report root nodes"
msgstr "báo cáo node gốc"
-#: builtin/fsck.c:761
+#: builtin/fsck.c:793
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "tạo “index objects head nodes”"
-#: builtin/fsck.c:762
+#: builtin/fsck.c:794
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "tạo “reflogs head nodes” (mặc định)"
-#: builtin/fsck.c:763
+#: builtin/fsck.c:795
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "cũng cân nhắc đến các đối tượng gói và thay thế"
-#: builtin/fsck.c:764
+#: builtin/fsck.c:796
msgid "check only connectivity"
msgstr "chỉ kiểm tra kết nối"
-#: builtin/fsck.c:765 builtin/mktag.c:75
+#: builtin/fsck.c:797 builtin/mktag.c:76
msgid "enable more strict checking"
msgstr "cho phép kiểm tra hạn chế hơn"
-#: builtin/fsck.c:767
+#: builtin/fsck.c:799
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "ghi các đối tượng không được quản lý trong .git/lost-found"
-#: builtin/fsck.c:768 builtin/prune.c:134
+#: builtin/fsck.c:800 builtin/prune.c:134
msgid "show progress"
msgstr "hiển thị quá trình"
-#: builtin/fsck.c:769
+#: builtin/fsck.c:801
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "hiển thị tên chi tiết cho các đối tượng đọc được"
-#: builtin/fsck.c:828 builtin/index-pack.c:262
+#: builtin/fsck.c:861 builtin/index-pack.c:261
msgid "Checking objects"
msgstr "Đang kiểm tra các đối tượng"
-#: builtin/fsck.c:856
+#: builtin/fsck.c:889
#, c-format
msgid "%s: object missing"
msgstr "%s: thiếu đối tượng"
-#: builtin/fsck.c:867
+#: builtin/fsck.c:900
#, c-format
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "tham số không hợp lệ: cần sha1, nhưng lại nhận được “%s”"
@@ -15724,7 +15993,7 @@ msgstr "gặp lỗi khi phân tích “%s” giá trị “%s”"
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
-#: builtin/gc.c:496 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:573
+#: builtin/gc.c:496 builtin/notes.c:238 builtin/tag.c:574
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "không thể đọc “%s”"
@@ -15733,7 +16002,7 @@ msgstr "không thể đọc “%s”"
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
-"and remove %s.\n"
+"and remove %s\n"
"Automatic cleanup will not be performed until the file is removed.\n"
"\n"
"%s"
@@ -15821,148 +16090,188 @@ msgstr "--no-schedule không được phép"
msgid "unrecognized --schedule argument '%s'"
msgstr "đối số --schedule không được thừa nhận %s"
-#: builtin/gc.c:869
+#: builtin/gc.c:868
msgid "failed to write commit-graph"
msgstr "gặp lỗi khi ghi đồ thị các lần chuyển giao"
-#: builtin/gc.c:905
+#: builtin/gc.c:904
msgid "failed to prefetch remotes"
msgstr "gặp lỗi khi tải trước các máy chủ"
-#: builtin/gc.c:1022
+#: builtin/gc.c:1020
msgid "failed to start 'git pack-objects' process"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thông tin thống kê về tiến trình “git pack-objects”"
-#: builtin/gc.c:1039
+#: builtin/gc.c:1037
msgid "failed to finish 'git pack-objects' process"
msgstr "gặp lỗi khi hoàn tất tiến trình “git pack-objects”"
-#: builtin/gc.c:1091
+#: builtin/gc.c:1088
msgid "failed to write multi-pack-index"
msgstr "gặp lỗi khi ghi multi-pack-index"
-#: builtin/gc.c:1109
+#: builtin/gc.c:1104
msgid "'git multi-pack-index expire' failed"
msgstr "gặp lỗi khi chạy “git multi-pack-index expire”"
-#: builtin/gc.c:1170
+#: builtin/gc.c:1163
msgid "'git multi-pack-index repack' failed"
msgstr "gặp lỗi khi chạy “git multi-pack-index repack”"
-#: builtin/gc.c:1179
+#: builtin/gc.c:1172
msgid ""
"skipping incremental-repack task because core.multiPackIndex is disabled"
msgstr "bỏ qua tác vụ incremental-repack vì core.multiPackIndex bị vô hiệu hóa"
-#: builtin/gc.c:1283
+#: builtin/gc.c:1276
#, c-format
msgid "lock file '%s' exists, skipping maintenance"
msgstr "đã có khóa của tập tin “%s”, bỏ qua bảo trì"
-#: builtin/gc.c:1313
+#: builtin/gc.c:1306
#, c-format
msgid "task '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi thực hiện nhiệm vụ “%s”"
-#: builtin/gc.c:1395
+#: builtin/gc.c:1388
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid task"
msgstr "“%s” không phải một nhiệm vụ hợp lệ"
-#: builtin/gc.c:1400
+#: builtin/gc.c:1393
#, c-format
msgid "task '%s' cannot be selected multiple times"
msgstr "nhiệm vụ “%s” không được chọn nhiều lần"
-#: builtin/gc.c:1415
+#: builtin/gc.c:1408
msgid "run tasks based on the state of the repository"
msgstr "chạy nhiệm vụ dựa trên trạng thái của kho chứa"
-#: builtin/gc.c:1416
+#: builtin/gc.c:1409
msgid "frequency"
msgstr "tần số"
-#: builtin/gc.c:1417
+#: builtin/gc.c:1410
msgid "run tasks based on frequency"
msgstr "chạy nhiệm vụ dựa trên tần suất"
-#: builtin/gc.c:1420
+#: builtin/gc.c:1413
msgid "do not report progress or other information over stderr"
msgstr "đừng báo cáo diễn tiến hay các thông tin khác ra đầu lỗi tiêu chuẩn"
-#: builtin/gc.c:1421
+#: builtin/gc.c:1414
msgid "task"
msgstr "tác vụ"
-#: builtin/gc.c:1422
+#: builtin/gc.c:1415
msgid "run a specific task"
msgstr "chạy một nhiệm vụ cụ thể"
-#: builtin/gc.c:1439
+#: builtin/gc.c:1432
msgid "use at most one of --auto and --schedule=<frequency>"
msgstr "dùng nhiều nhất là một trong --auto và --schedule=<frequency>"
-#: builtin/gc.c:1482
+#: builtin/gc.c:1475
msgid "failed to run 'git config'"
msgstr "gặp lỗi khi chạy “git config”"
-#: builtin/gc.c:1547
+#: builtin/gc.c:1627
#, c-format
msgid "failed to expand path '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi khai triển đường dẫn “%s”"
-#: builtin/gc.c:1576
+#: builtin/gc.c:1654 builtin/gc.c:1692
msgid "failed to start launchctl"
msgstr "gặp lỗi khi khởi chạy launchctl"
-#: builtin/gc.c:1613
+#: builtin/gc.c:1767 builtin/gc.c:2220
#, c-format
msgid "failed to create directories for '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi tạo thư mục cho \"%s\""
-#: builtin/gc.c:1674
+#: builtin/gc.c:1794
#, c-format
msgid "failed to bootstrap service %s"
msgstr "gặp lỗi khi mồi dịch vụ %s"
-#: builtin/gc.c:1745
+#: builtin/gc.c:1887
msgid "failed to create temp xml file"
msgstr "gặp lỗi khi tạo tập tin xml tạm thời"
-#: builtin/gc.c:1835
+#: builtin/gc.c:1977
msgid "failed to start schtasks"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thông tin thống kê về schtasks"
-#: builtin/gc.c:1879
+#: builtin/gc.c:2046
msgid "failed to run 'crontab -l'; your system might not support 'cron'"
msgstr ""
"gặp lỗi khi chạy “crontab -l”; hệ thống của bạn có thể không hỗ trợ “cron”"
-#: builtin/gc.c:1896
+#: builtin/gc.c:2063
msgid "failed to run 'crontab'; your system might not support 'cron'"
msgstr "gặp lỗi khi chạy “crontab”; hiển thị của bạn có lẽ không hỗ trợ “cron”"
-#: builtin/gc.c:1900
+#: builtin/gc.c:2067
msgid "failed to open stdin of 'crontab'"
msgstr "gặp lỗi khi mở đầu vào tiêu chuẩn của “crontab”"
-#: builtin/gc.c:1942
+#: builtin/gc.c:2109
msgid "'crontab' died"
msgstr "“crontab” đã chết"
-#: builtin/gc.c:1976
+#: builtin/gc.c:2174
+msgid "failed to start systemctl"
+msgstr "gặp lỗi khi khởi chạy systemctl"
+
+#: builtin/gc.c:2184
+msgid "failed to run systemctl"
+msgstr "gặp lỗi khi chạy systemctl"
+
+#: builtin/gc.c:2193 builtin/gc.c:2198 builtin/worktree.c:62
+#: builtin/worktree.c:945
+#, c-format
+msgid "failed to delete '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi xóa “%s”"
+
+#: builtin/gc.c:2378
+#, c-format
+msgid "unrecognized --scheduler argument '%s'"
+msgstr "đối số --scheduler không được thừa nhận “%s”"
+
+#: builtin/gc.c:2403
+msgid "neither systemd timers nor crontab are available"
+msgstr "hoặc là bộ lập lịch systemd hoặc là crontab không sẵn có"
+
+#: builtin/gc.c:2418
+#, c-format
+msgid "%s scheduler is not available"
+msgstr "bộ lên lịch %s không sẵn có"
+
+#: builtin/gc.c:2432
msgid "another process is scheduling background maintenance"
msgstr "một tiến trình khác được lập kế hoạch chạy nền để bảo trì"
-#: builtin/gc.c:2000
+#: builtin/gc.c:2454
+msgid "git maintenance start [--scheduler=<scheduler>]"
+msgstr "git maintenance start [--scheduler=<bộ lên lịch>]"
+
+#: builtin/gc.c:2463
+msgid "scheduler"
+msgstr "bộ lên lịch"
+
+#: builtin/gc.c:2464
+msgid "scheduler to trigger git maintenance run"
+msgstr "bộ lên lịch để kích hoạt chạy chương trình bảo trì git"
+
+#: builtin/gc.c:2478
msgid "failed to add repo to global config"
msgstr "gặp lỗi khi thêm cấu hình toàn cục"
-#: builtin/gc.c:2010
+#: builtin/gc.c:2487
msgid "git maintenance <subcommand> [<options>]"
msgstr "git maintenance run <lệnh_con> [<các tùy chọn>]"
-#: builtin/gc.c:2029
+#: builtin/gc.c:2506
#, c-format
msgid "invalid subcommand: %s"
msgstr "lện con không hợp lệ: %s"
@@ -15971,12 +16280,12 @@ msgstr "lện con không hợp lệ: %s"
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [<các tùy chọn>] [-e] <mẫu> [<rev>…] [[--] </đường/dẫn>…]"
-#: builtin/grep.c:223
+#: builtin/grep.c:239
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: gặp lỗi tạo tuyến (thread): %s"
-#: builtin/grep.c:277
+#: builtin/grep.c:293
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "số tuyến đã cho không hợp lệ (%d) cho %s"
@@ -15985,263 +16294,263 @@ msgstr "số tuyến đã cho không hợp lệ (%d) cho %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:285 builtin/index-pack.c:1588 builtin/index-pack.c:1791
-#: builtin/pack-objects.c:3129
+#: builtin/grep.c:301 builtin/index-pack.c:1582 builtin/index-pack.c:1785
+#: builtin/pack-objects.c:3142
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "không hỗ trợ đa tuyến, bỏ qua %s"
-#: builtin/grep.c:473 builtin/grep.c:603 builtin/grep.c:643
+#: builtin/grep.c:488 builtin/grep.c:617 builtin/grep.c:657
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "không thể đọc cây (%s)"
-#: builtin/grep.c:658
+#: builtin/grep.c:672
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "không thể thực hiện lệnh grep (lọc tìm) từ đối tượng thuộc kiểu %s"
-#: builtin/grep.c:738
+#: builtin/grep.c:752
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "chuyển đến “%c” cần một giá trị bằng số"
-#: builtin/grep.c:837
+#: builtin/grep.c:851
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "tìm trong bảng mục lục thay vì trong cây làm việc"
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:853
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "tìm trong nội dung không được quản lý bởi git"
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:855
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "tìm kiếm các tập tin được và chưa được theo dõi dấu vết"
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:857
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "các tập tin bị bỏ qua được chỉ định thông qua “.gitignore”"
-#: builtin/grep.c:845
+#: builtin/grep.c:859
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "tìm kiếm đệ quy trong từng mô-đun-con"
-#: builtin/grep.c:848
+#: builtin/grep.c:862
msgid "show non-matching lines"
msgstr "hiển thị những dòng không khớp với mẫu"
-#: builtin/grep.c:850
+#: builtin/grep.c:864
msgid "case insensitive matching"
msgstr "phân biệt HOA/thường"
-#: builtin/grep.c:852
+#: builtin/grep.c:866
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "chỉ khớp mẫu tại đường ranh giới từ"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:868
msgid "process binary files as text"
msgstr "xử lý tập tin nhị phân như là dạng văn bản thường"
-#: builtin/grep.c:856
+#: builtin/grep.c:870
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "không khớp mẫu trong các tập tin nhị phân"
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:873
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr "xử lý tập tin nhị phân với các bộ lọc “textconv”"
-#: builtin/grep.c:861
+#: builtin/grep.c:875
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "tìm kiếm trong thư mục con (mặc định)"
-#: builtin/grep.c:863
+#: builtin/grep.c:877
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "hạ xuống ít nhất là mức <sâu>"
-#: builtin/grep.c:867
+#: builtin/grep.c:881
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "dùng biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
-#: builtin/grep.c:870
+#: builtin/grep.c:884
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "sử dụng biểu thức chính quy kiểu POSIX (mặc định)"
-#: builtin/grep.c:873
+#: builtin/grep.c:887
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "diễn dịch các mẫu như là chuỗi cố định"
-#: builtin/grep.c:876
+#: builtin/grep.c:890
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "sử dụng biểu thức chính quy tương thích Perl"
-#: builtin/grep.c:879
+#: builtin/grep.c:893
msgid "show line numbers"
msgstr "hiển thị số của dòng"
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:894
msgid "show column number of first match"
msgstr "hiển thị số cột của khớp với mẫu đầu tiên"
-#: builtin/grep.c:881
+#: builtin/grep.c:895
msgid "don't show filenames"
msgstr "không hiển thị tên tập tin"
-#: builtin/grep.c:882
+#: builtin/grep.c:896
msgid "show filenames"
msgstr "hiển thị các tên tập tin"
-#: builtin/grep.c:884
+#: builtin/grep.c:898
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr "hiển thị tên tập tin tương đối với thư mục đỉnh (top)"
-#: builtin/grep.c:886
+#: builtin/grep.c:900
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "chỉ hiển thị tên tập tin thay vì những dòng khớp với mẫu"
-#: builtin/grep.c:888
+#: builtin/grep.c:902
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "đồng nghĩa với --files-with-matches"
-#: builtin/grep.c:891
+#: builtin/grep.c:905
msgid "show only the names of files without match"
msgstr "chỉ hiển thị tên cho những tập tin không khớp với mẫu"
-#: builtin/grep.c:893
+#: builtin/grep.c:907
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "thêm NUL vào sau tên tập tin"
-#: builtin/grep.c:896
+#: builtin/grep.c:910
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "chỉ hiển thị những phần khớp với mẫu của một dòng"
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:912
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "hiển thị số lượng khớp thay vì những dòng khớp với mẫu"
-#: builtin/grep.c:899
+#: builtin/grep.c:913
msgid "highlight matches"
msgstr "tô sáng phần khớp mẫu"
-#: builtin/grep.c:901
+#: builtin/grep.c:915
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "hiển thị dòng trống giữa các lần khớp từ các tập tin khác biệt"
-#: builtin/grep.c:903
+#: builtin/grep.c:917
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"hiển thị tên tập tin một lần phía trên các lần khớp từ cùng một tập tin"
-#: builtin/grep.c:906
+#: builtin/grep.c:920
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung phía trước và sau các lần khớp"
-#: builtin/grep.c:909
+#: builtin/grep.c:923
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung trước khớp"
-#: builtin/grep.c:911
+#: builtin/grep.c:925
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "hiển thị <n> dòng nội dung sau khớp"
-#: builtin/grep.c:913
+#: builtin/grep.c:927
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "dùng <n> tuyến trình làm việc"
-#: builtin/grep.c:914
+#: builtin/grep.c:928
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "dạng viết tắt của -C SỐ"
-#: builtin/grep.c:917
+#: builtin/grep.c:931
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "hiển thị dòng vói tên hàm trước các lần khớp"
-#: builtin/grep.c:919
+#: builtin/grep.c:933
msgid "show the surrounding function"
msgstr "hiển thị hàm bao quanh"
-#: builtin/grep.c:922
+#: builtin/grep.c:936
msgid "read patterns from file"
msgstr "đọc mẫu từ tập-tin"
-#: builtin/grep.c:924
+#: builtin/grep.c:938
msgid "match <pattern>"
msgstr "match <mẫu>"
-#: builtin/grep.c:926
+#: builtin/grep.c:940
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "tổ hợp mẫu được chỉ ra với tùy chọn -e"
-#: builtin/grep.c:938
+#: builtin/grep.c:952
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr "đưa ra gợi ý với trạng thái thoát mà không có kết xuất"
-#: builtin/grep.c:940
+#: builtin/grep.c:954
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr "chỉ hiển thị những cái khớp từ tập tin mà nó khớp toàn bộ các mẫu"
-#: builtin/grep.c:943
+#: builtin/grep.c:957
msgid "pager"
msgstr "dàn trang"
-#: builtin/grep.c:943
+#: builtin/grep.c:957
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "hiển thị các tập tin khớp trong trang giấy"
-#: builtin/grep.c:947
+#: builtin/grep.c:961
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr "cho phép gọi grep(1) (bị bỏ qua bởi lần dịch này)"
-#: builtin/grep.c:1013
+#: builtin/grep.c:1027
msgid "no pattern given"
msgstr "chưa chỉ ra mẫu"
-#: builtin/grep.c:1049
+#: builtin/grep.c:1063
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "--no-index hay --untracked không được sử dụng cùng với revs"
-#: builtin/grep.c:1057
+#: builtin/grep.c:1071
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt: %s"
-#: builtin/grep.c:1087
+#: builtin/grep.c:1101
msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
msgstr "tùy chọn --untracked không được hỗ trợ với --recurse-submodules"
-#: builtin/grep.c:1091
+#: builtin/grep.c:1105
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "tổ hợp tùy chọn không hợp lệ, bỏ qua --threads"
-#: builtin/grep.c:1094 builtin/pack-objects.c:4090
+#: builtin/grep.c:1108 builtin/pack-objects.c:4059
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "không hỗ trợ đa tuyến, bỏ qua --threads"
-#: builtin/grep.c:1097 builtin/index-pack.c:1585 builtin/pack-objects.c:3126
+#: builtin/grep.c:1111 builtin/index-pack.c:1579 builtin/pack-objects.c:3139
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "số tuyến chỉ ra không hợp lệ (%d)"
-#: builtin/grep.c:1131
+#: builtin/grep.c:1145
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "--open-files-in-pager chỉ làm việc trên cây-làm-việc"
-#: builtin/grep.c:1157
+#: builtin/grep.c:1171
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "--cached hay --untracked không được sử dụng với --no-index"
-#: builtin/grep.c:1160
+#: builtin/grep.c:1174
msgid "--untracked cannot be used with --cached"
msgstr "--untracked không thể được sử dụng với tùy chọn --cached"
-#: builtin/grep.c:1166
+#: builtin/grep.c:1180
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr "--[no-]exclude-standard không thể sử dụng cho nội dung lưu dấu vết"
-#: builtin/grep.c:1174
+#: builtin/grep.c:1188
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "cả hai --cached và các cây phải được chỉ ra"
-#: builtin/hash-object.c:85
+#: builtin/hash-object.c:83
msgid ""
"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <file>..."
@@ -16249,95 +16558,107 @@ msgstr ""
"git hash-object [-t <kiểu>] [-w] [--path=<tập-tin> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <tập-tin>…"
-#: builtin/hash-object.c:86
+#: builtin/hash-object.c:84
msgid "git hash-object --stdin-paths"
msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:98
+#: builtin/hash-object.c:96
msgid "object type"
msgstr "kiểu đối tượng"
-#: builtin/hash-object.c:99
+#: builtin/hash-object.c:97
msgid "write the object into the object database"
msgstr "ghi đối tượng vào dữ liệu đối tượng"
-#: builtin/hash-object.c:101
+#: builtin/hash-object.c:99
msgid "read the object from stdin"
msgstr "đọc đối tượng từ đầu vào tiêu chuẩn stdin"
-#: builtin/hash-object.c:103
+#: builtin/hash-object.c:101
msgid "store file as is without filters"
msgstr "lưu các tập tin mà nó không có các bộ lọc"
-#: builtin/hash-object.c:104
+#: builtin/hash-object.c:102
msgid ""
"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
msgstr "chỉ cần băm rác ngẫu nhiên để tạo một đối tượng hỏng để mà gỡ lỗi Git"
-#: builtin/hash-object.c:105
+#: builtin/hash-object.c:103
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "xử lý tập tin như là nó đang ở thư mục này"
-#: builtin/help.c:47
+#: builtin/help.c:55
msgid "print all available commands"
msgstr "hiển thị danh sách các câu lệnh người dùng có thể sử dụng"
-#: builtin/help.c:48
+#: builtin/help.c:57
msgid "exclude guides"
msgstr "hướng dẫn loại trừ"
-#: builtin/help.c:49
-msgid "print list of useful guides"
-msgstr "hiển thị danh sách các hướng dẫn hữu dụng"
-
-#: builtin/help.c:50
-msgid "print all configuration variable names"
-msgstr "in ra tất cả các tên biến cấu hình"
-
-#: builtin/help.c:52
+#: builtin/help.c:58
msgid "show man page"
msgstr "hiển thị trang man"
-#: builtin/help.c:53
+#: builtin/help.c:59
msgid "show manual in web browser"
msgstr "hiển thị hướng dẫn sử dụng trong trình duyệt web"
-#: builtin/help.c:55
+#: builtin/help.c:61
msgid "show info page"
-msgstr "hiện trang info"
+msgstr "hiển thị trang info"
-#: builtin/help.c:57
+#: builtin/help.c:63
msgid "print command description"
msgstr "hiển thị mô tả lệnh"
-#: builtin/help.c:62
-msgid "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<command>]"
-msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<lệnh>]"
+#: builtin/help.c:65
+msgid "print list of useful guides"
+msgstr "hiển thị danh sách các hướng dẫn hữu dụng"
+
+#: builtin/help.c:67
+msgid "print all configuration variable names"
+msgstr "in ra tất cả các tên biến cấu hình"
+
+#: builtin/help.c:78
+msgid ""
+"git help [-a|--all] [--[no-]verbose]]\n"
+" [[-i|--info] [-m|--man] [-w|--web]] [<command>]"
+msgstr ""
+"git help [-a|--all] [--[no-]verbose]]\n"
+" [[-i|--info] [-m|--man] [-w|--web]] [<lệnh>]"
+
+#: builtin/help.c:80
+msgid "git help [-g|--guides]"
+msgstr "git help [-g|--guides]"
+
+#: builtin/help.c:81
+msgid "git help [-c|--config]"
+msgstr "git help [-c|--config]"
-#: builtin/help.c:163
+#: builtin/help.c:196
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "không nhận ra định dạng trợ giúp “%s”"
-#: builtin/help.c:190
+#: builtin/help.c:223
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "Gặp lỗi khi khởi chạy emacsclient."
-#: builtin/help.c:203
+#: builtin/help.c:236
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "Gặp lỗi khi phân tích phiên bản emacsclient."
-#: builtin/help.c:211
+#: builtin/help.c:244
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "phiên bản của emacsclient “%d” quá cũ (< 22)."
-#: builtin/help.c:229 builtin/help.c:251 builtin/help.c:261 builtin/help.c:269
+#: builtin/help.c:262 builtin/help.c:284 builtin/help.c:294 builtin/help.c:302
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi thực thi “%s”"
-#: builtin/help.c:307
+#: builtin/help.c:340
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -16346,7 +16667,7 @@ msgstr ""
"“%s”: đường dẫn không hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
"Hãy cân nhắc đến việc sử dụng “man.<tool>.cmd” để thay thế."
-#: builtin/help.c:319
+#: builtin/help.c:352
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -16355,325 +16676,316 @@ msgstr ""
"“%s”: cmd (lệnh) hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
"Hãy cân nhắc đến việc sử dụng “man.<tool>.path” để thay thế."
-#: builtin/help.c:436
+#: builtin/help.c:467
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "“%s”: không rõ chương trình xem man."
-#: builtin/help.c:452
+#: builtin/help.c:483
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng manpage tiếp hợp với yêu cầu"
-#: builtin/help.c:459
+#: builtin/help.c:490
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng info tiếp hợp với yêu cầu"
-#: builtin/help.c:517 builtin/help.c:528 git.c:348
+#: builtin/help.c:551 builtin/help.c:562 git.c:348
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "“%s” được đặt bí danh thành “%s”"
-#: builtin/help.c:531 git.c:380
+#: builtin/help.c:565 git.c:380
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "chuỗi alias.%s sai: %s"
-#: builtin/help.c:561 builtin/help.c:591
+#: builtin/help.c:581
+msgid "this option doesn't take any other arguments"
+msgstr "tùy chọn này không nhận tham số nào khác"
+
+#: builtin/help.c:602 builtin/help.c:629
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "cách dùng: %s%s"
-#: builtin/help.c:575
+#: builtin/help.c:624
msgid "'git help config' for more information"
msgstr "Chạy lệnh “git help config” để có thêm thông tin"
-#: builtin/index-pack.c:222
+#: builtin/index-pack.c:221
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "kiểu đối tượng không khớp tại %s"
-#: builtin/index-pack.c:242
+#: builtin/index-pack.c:241
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "không thể lấy về đối tượng cần %s"
-#: builtin/index-pack.c:245
+#: builtin/index-pack.c:244
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "đối tượng %s: cần kiểu %s nhưng lại nhận được %s"
-#: builtin/index-pack.c:295
+#: builtin/index-pack.c:294
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "không thể điền thêm vào %d byte"
-#: builtin/index-pack.c:305
+#: builtin/index-pack.c:304
msgid "early EOF"
msgstr "gặp kết thúc tập tin EOF quá sớm"
-#: builtin/index-pack.c:306
+#: builtin/index-pack.c:305
msgid "read error on input"
msgstr "lỗi đọc ở đầu vào"
-#: builtin/index-pack.c:318
+#: builtin/index-pack.c:317
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "sử dụng nhiều hơn số lượng byte mà nó sẵn có"
-#: builtin/index-pack.c:325 builtin/pack-objects.c:756
+#: builtin/index-pack.c:324 builtin/pack-objects.c:756
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "gói quá lớn so với định nghĩa hiện tại của kiểu off_t"
-#: builtin/index-pack.c:328 builtin/unpack-objects.c:95
+#: builtin/index-pack.c:327 builtin/unpack-objects.c:95
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "gói đã vượt quá cỡ tối đa được phép"
-#: builtin/index-pack.c:343
-#, c-format
-msgid "unable to create '%s'"
-msgstr "không thể tạo “%s”"
-
-#: builtin/index-pack.c:349
-#, c-format
-msgid "cannot open packfile '%s'"
-msgstr "không thể mở packfile “%s”"
-
-#: builtin/index-pack.c:363
+#: builtin/index-pack.c:358
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "chữ ký cho gói không khớp"
-#: builtin/index-pack.c:365
+#: builtin/index-pack.c:360
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "không hỗ trợ phiên bản gói %<PRIu32>"
-#: builtin/index-pack.c:381
+#: builtin/index-pack.c:376
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "gói có đối tượng sai tại khoảng bù %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:487
+#: builtin/index-pack.c:482
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "xả nén trả về %d"
-#: builtin/index-pack.c:536
+#: builtin/index-pack.c:531
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "tràn giá trị khoảng bù cho đối tượng delta cơ sở"
-#: builtin/index-pack.c:544
+#: builtin/index-pack.c:539
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta nằm ngoài phạm vi"
-#: builtin/index-pack.c:552
+#: builtin/index-pack.c:547
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "không hiểu kiểu đối tượng %d"
-#: builtin/index-pack.c:583
+#: builtin/index-pack.c:578
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "không thể chạy hàm pread cho tập tin gói"
-#: builtin/index-pack.c:585
+#: builtin/index-pack.c:580
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "tập tin gói bị kết thúc sớm, thiếu %<PRIuMAX> byte"
-#: builtin/index-pack.c:611
+#: builtin/index-pack.c:606
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "sự mâu thuẫn xả nén nghiêm trọng"
-#: builtin/index-pack.c:756 builtin/index-pack.c:762 builtin/index-pack.c:786
-#: builtin/index-pack.c:825 builtin/index-pack.c:834
+#: builtin/index-pack.c:751 builtin/index-pack.c:757 builtin/index-pack.c:781
+#: builtin/index-pack.c:820 builtin/index-pack.c:829
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr "SỰ VA CHẠM SHA1 ĐÃ XẢY RA VỚI %s!"
-#: builtin/index-pack.c:759 builtin/pack-objects.c:292
+#: builtin/index-pack.c:754 builtin/pack-objects.c:292
#: builtin/pack-objects.c:352 builtin/pack-objects.c:458
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "không thể đọc %s"
-#: builtin/index-pack.c:823
+#: builtin/index-pack.c:818
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "không thể đọc thông tin đối tượng sẵn có %s"
-#: builtin/index-pack.c:831
+#: builtin/index-pack.c:826
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng đã tồn tại %s"
-#: builtin/index-pack.c:845
+#: builtin/index-pack.c:840
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "đối tượng blob không hợp lệ %s"
-#: builtin/index-pack.c:848 builtin/index-pack.c:867
+#: builtin/index-pack.c:843 builtin/index-pack.c:862
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "lỗi fsck trong đối tượng đóng gói"
-#: builtin/index-pack.c:869
+#: builtin/index-pack.c:864
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Không phải tất cả các đối tượng con của %s là có thể với tới được"
-#: builtin/index-pack.c:930 builtin/index-pack.c:977
+#: builtin/index-pack.c:925 builtin/index-pack.c:972
msgid "failed to apply delta"
msgstr "gặp lỗi khi áp dụng delta"
-#: builtin/index-pack.c:1160
+#: builtin/index-pack.c:1156
msgid "Receiving objects"
msgstr "Đang nhận về các đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1160
+#: builtin/index-pack.c:1156
msgid "Indexing objects"
msgstr "Các đối tượng bảng mục lục"
-#: builtin/index-pack.c:1194
+#: builtin/index-pack.c:1190
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "gói bị sai hỏng (SHA1 không khớp)"
-#: builtin/index-pack.c:1199
+#: builtin/index-pack.c:1195
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "không thể lấy thông tin thống kê packfile"
-#: builtin/index-pack.c:1202
+#: builtin/index-pack.c:1198
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "pack có phần thừa ở cuối"
-#: builtin/index-pack.c:1214
+#: builtin/index-pack.c:1210
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ khi chạy hàm parse_pack_objects()"
-#: builtin/index-pack.c:1237
+#: builtin/index-pack.c:1233
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Đang phân giải các delta"
-#: builtin/index-pack.c:1248 builtin/pack-objects.c:2892
+#: builtin/index-pack.c:1244 builtin/pack-objects.c:2905
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "không thể tạo tuyến: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1281
+#: builtin/index-pack.c:1277
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ"
-#: builtin/index-pack.c:1287
+#: builtin/index-pack.c:1283
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "đầy đủ với %d đối tượng nội bộ"
-#: builtin/index-pack.c:1299
+#: builtin/index-pack.c:1295
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr "Gặp tổng kiểm tra tail không cần cho %s (đĩa hỏng?)"
-#: builtin/index-pack.c:1303
+#: builtin/index-pack.c:1299
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "gói có %d delta chưa được giải quyết"
-#: builtin/index-pack.c:1327
+#: builtin/index-pack.c:1323
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "không thể xả nén đối tượng nối thêm (%d)"
-#: builtin/index-pack.c:1423
+#: builtin/index-pack.c:1419
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "đối tượng nội bộ %s bị hỏng"
-#: builtin/index-pack.c:1444
+#: builtin/index-pack.c:1440
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.%s'"
msgstr "tên tập tin tập tin gói “%s” không được kết thúc “.%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1468
+#: builtin/index-pack.c:1464
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "không thể ghi %s tập tin “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1476
+#: builtin/index-pack.c:1472
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "không thể đóng tập tin được ghi %s “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1502
+#: builtin/index-pack.c:1489
+#, c-format
+msgid "unable to rename temporary '*.%s' file to '%s'"
+msgstr "không thể đổi tên tập tin tạm thời “*.%s” thành “%s”"
+
+#: builtin/index-pack.c:1514
msgid "error while closing pack file"
msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin gói"
-#: builtin/index-pack.c:1516
-msgid "cannot store pack file"
-msgstr "không thể lưu tập tin gói"
-
-#: builtin/index-pack.c:1524
-msgid "cannot store index file"
-msgstr "không thể lưu trữ tập tin ghi mục lục"
-
-#: builtin/index-pack.c:1579 builtin/pack-objects.c:3137
+#: builtin/index-pack.c:1573 builtin/pack-objects.c:3150
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "sai pack.indexversion=%<PRIu32>"
-#: builtin/index-pack.c:1649
+#: builtin/index-pack.c:1643
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Không thể mở tập tin gói đã sẵn có “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1651
+#: builtin/index-pack.c:1645
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Không thể mở tập tin idx của gói cho “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1699
+#: builtin/index-pack.c:1693
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "không delta: %d đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1706
+#: builtin/index-pack.c:1700
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "chiều dài xích = %d: %lu đối tượng"
-#: builtin/index-pack.c:1748
+#: builtin/index-pack.c:1742
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Không thể quay lại cwd"
-#: builtin/index-pack.c:1802 builtin/index-pack.c:1805
-#: builtin/index-pack.c:1821 builtin/index-pack.c:1825
+#: builtin/index-pack.c:1796 builtin/index-pack.c:1799
+#: builtin/index-pack.c:1819 builtin/index-pack.c:1823
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "%s sai"
-#: builtin/index-pack.c:1831 builtin/init-db.c:379 builtin/init-db.c:614
+#: builtin/index-pack.c:1829 builtin/init-db.c:379 builtin/init-db.c:614
#, c-format
msgid "unknown hash algorithm '%s'"
msgstr "không hiểu thuật toán băm dữ liệu “%s”"
-#: builtin/index-pack.c:1850
+#: builtin/index-pack.c:1848
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "--fix-thin không thể được dùng mà không có --stdin"
-#: builtin/index-pack.c:1852
+#: builtin/index-pack.c:1850
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "--stdin cần một kho git"
-#: builtin/index-pack.c:1854
+#: builtin/index-pack.c:1852
msgid "--object-format cannot be used with --stdin"
msgstr "--object-format không thể được dùng với --stdin"
-#: builtin/index-pack.c:1869
+#: builtin/index-pack.c:1867
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "dùng tùy chọn --verify mà không đưa ra tên packfile"
-#: builtin/index-pack.c:1935 builtin/unpack-objects.c:584
+#: builtin/index-pack.c:1933 builtin/unpack-objects.c:584
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "lỗi fsck trong các đối tượng gói"
@@ -17315,132 +17627,136 @@ msgstr ""
"Không tìm thấy nhánh mạng được theo dõi, hãy chỉ định <thượng-nguồn> một "
"cách thủ công.\n"
-#: builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/ls-files.c:561
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [<các tùy chọn>] [<tập-tin>…]"
-#: builtin/ls-files.c:619
+#: builtin/ls-files.c:615
+msgid "separate paths with the NUL character"
+msgstr "các đường dẫn được ngăn cách bởi ký tự NULL"
+
+#: builtin/ls-files.c:617
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "nhận dạng các trạng thái tập tin với thẻ"
-#: builtin/ls-files.c:621
+#: builtin/ls-files.c:619
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr ""
"dùng chữ cái viết thường cho các tập tin “assume unchanged” (giả định không "
"thay đổi)"
-#: builtin/ls-files.c:623
+#: builtin/ls-files.c:621
msgid "use lowercase letters for 'fsmonitor clean' files"
msgstr "dùng chữ cái viết thường cho các tập tin “fsmonitor clean”"
-#: builtin/ls-files.c:625
+#: builtin/ls-files.c:623
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "hiển thị các tập tin được nhớ tạm vào đầu ra (mặc định)"
-#: builtin/ls-files.c:627
+#: builtin/ls-files.c:625
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin đã xóa trong kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:629
+#: builtin/ls-files.c:627
msgid "show modified files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin đã bị sửa đổi ra kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:631
+#: builtin/ls-files.c:629
msgid "show other files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin khác trong kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:633
+#: builtin/ls-files.c:631
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin bị bỏ qua trong kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:636
+#: builtin/ls-files.c:634
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "hiển thị tên đối tượng của nội dung được đặt lên bệ phóng ra kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:638
+#: builtin/ls-files.c:636
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "hiển thị các tập tin trên hệ thống tập tin mà nó cần được gỡ bỏ"
-#: builtin/ls-files.c:640
+#: builtin/ls-files.c:638
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "chỉ hiển thị tên của các thư mục “khác”"
-#: builtin/ls-files.c:642
+#: builtin/ls-files.c:640
msgid "show line endings of files"
msgstr "hiển thị kết thúc dòng của các tập tin"
-#: builtin/ls-files.c:644
+#: builtin/ls-files.c:642
msgid "don't show empty directories"
msgstr "không hiển thị thư mục rỗng"
-#: builtin/ls-files.c:647
+#: builtin/ls-files.c:645
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "hiển thị các tập tin chưa hòa trộn trong kết xuất"
-#: builtin/ls-files.c:649
+#: builtin/ls-files.c:647
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "hiển thị thông tin resolve-undo"
-#: builtin/ls-files.c:651
+#: builtin/ls-files.c:649
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "bỏ qua những tập tin khớp với một mẫu"
-#: builtin/ls-files.c:654
-msgid "exclude patterns are read from <file>"
-msgstr "mẫu loại trừ được đọc từ <tập tin>"
+#: builtin/ls-files.c:652
+msgid "read exclude patterns from <file>"
+msgstr "đọc mẫu cần loại trừ từ <tập-tin>"
-#: builtin/ls-files.c:657
+#: builtin/ls-files.c:655
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr "đọc thêm các mẫu ngoại trừ mỗi thư mục trong <tập tin>"
-#: builtin/ls-files.c:659
+#: builtin/ls-files.c:657
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "thêm loại trừ tiêu chuẩn kiểu git"
-#: builtin/ls-files.c:663
+#: builtin/ls-files.c:661
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "làm cho kết xuất liên quan đến thư mục ở mức cao nhất (gốc) của dự án"
-#: builtin/ls-files.c:666
+#: builtin/ls-files.c:664
msgid "recurse through submodules"
msgstr "đệ quy xuyên qua mô-đun con"
-#: builtin/ls-files.c:668
+#: builtin/ls-files.c:666
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "nếu <tập tin> bất kỳ không ở trong bảng mục lục, xử lý nó như một lỗi"
-#: builtin/ls-files.c:669
+#: builtin/ls-files.c:667
msgid "tree-ish"
msgstr "tree-ish"
-#: builtin/ls-files.c:670
+#: builtin/ls-files.c:668
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"giả định rằng các đường dẫn đã bị gỡ bỏ kể từ <tree-ish> nay vẫn hiện diện"
-#: builtin/ls-files.c:672
+#: builtin/ls-files.c:670
msgid "show debugging data"
msgstr "hiển thị dữ liệu gỡ lỗi"
-#: builtin/ls-files.c:674
+#: builtin/ls-files.c:672
msgid "suppress duplicate entries"
msgstr "chặn các mục tin trùng lặp"
#: builtin/ls-remote.c:9
msgid ""
"git ls-remote [--heads] [--tags] [--refs] [--upload-pack=<exec>]\n"
-" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
-" [--symref] [<repository> [<refs>...]]"
+" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
+" [--symref] [<repository> [<refs>...]]"
msgstr ""
"git ls-remote [--heads] [--tags] [--refs] [--upload-pack=<exec>]\n"
-" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
-" [--symref] [<kho> [<các tham chiếu>…]]"
+" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
+" [--symref] [<kho> [<các tham chiếu>…]]"
#: builtin/ls-remote.c:60
msgid "do not print remote URL"
msgstr "không hiển thị URL máy chủ"
-#: builtin/ls-remote.c:61 builtin/ls-remote.c:63 builtin/rebase.c:1399
+#: builtin/ls-remote.c:61 builtin/ls-remote.c:63 builtin/rebase.c:1103
msgid "exec"
msgstr "thực thi"
@@ -17557,7 +17873,7 @@ msgstr "hành động khi CR được trích dẫn được tìm thấy"
msgid "use headers in message's body"
msgstr "sử dụng phần đầu trong nội dung thư"
-#: builtin/mailsplit.c:241
+#: builtin/mailsplit.c:239
#, c-format
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "mbox trống rỗng: “%s”"
@@ -17672,144 +17988,144 @@ msgstr "không thể phân giải tham chiếu %s"
msgid "Merging %s with %s\n"
msgstr "Đang hòa trộn %s với %s\n"
-#: builtin/merge.c:58
+#: builtin/merge.c:59
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [<các tùy chọn>] [<commit>…]"
-#: builtin/merge.c:123
+#: builtin/merge.c:124
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "switch “m” yêu cầu một giá trị"
-#: builtin/merge.c:146
+#: builtin/merge.c:147
#, c-format
msgid "option `%s' requires a value"
msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
-#: builtin/merge.c:199
+#: builtin/merge.c:200
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Không tìm thấy chiến lược hòa trộn “%s”.\n"
-#: builtin/merge.c:200
+#: builtin/merge.c:201
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Các chiến lược sẵn sàng là:"
-#: builtin/merge.c:205
+#: builtin/merge.c:206
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Các chiến lược tùy chỉnh sẵn sàng là:"
-#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:133
+#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:133
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "không hiển thị thống kê khác biệt tại cuối của lần hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:136
+#: builtin/merge.c:260 builtin/pull.c:136
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "hiển thị thống kê khác biệt tại cuối của hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:260 builtin/pull.c:139
+#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:139
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(đồng nghĩa với --stat)"
-#: builtin/merge.c:262 builtin/pull.c:142
+#: builtin/merge.c:263 builtin/pull.c:142
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr "thêm (ít nhất <n>) mục từ shortlog cho ghi chú chuyển giao hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:148
+#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:148
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "tạo một lần chuyển giao đưon thay vì thực hiện việc hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:151
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "thực hiện chuyển giao nếu hòa trộn thành công (mặc định)"
-#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:154
+#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:154
msgid "edit message before committing"
msgstr "sửa chú thích trước khi chuyển giao"
-#: builtin/merge.c:271
+#: builtin/merge.c:272
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "cho phép chuyển-tiếp-nhanh (mặc định)"
-#: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:161
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "bỏ qua nếu chuyển-tiếp-nhanh không thể được"
-#: builtin/merge.c:277 builtin/pull.c:164
+#: builtin/merge.c:278 builtin/pull.c:164
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "thẩm tra xem lần chuyển giao có tên đó có chữ ký GPG hợp lệ hay không"
-#: builtin/merge.c:278 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:168
-#: builtin/rebase.c:540 builtin/rebase.c:1413 builtin/revert.c:114
+#: builtin/merge.c:279 builtin/notes.c:785 builtin/pull.c:168
+#: builtin/rebase.c:1117 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "chiến lược"
-#: builtin/merge.c:279 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:280 builtin/pull.c:169
msgid "merge strategy to use"
msgstr "chiến lược hòa trộn sẽ dùng"
-#: builtin/merge.c:280 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:172
msgid "option=value"
msgstr "tùy_chọn=giá_trị"
-#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:173
+#: builtin/merge.c:282 builtin/pull.c:173
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "tùy chọn cho chiến lược hòa trộn đã chọn"
-#: builtin/merge.c:283
+#: builtin/merge.c:284
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr ""
"hòa trộn ghi chú của lần chuyển giao (dành cho hòa trộn không-chuyển-tiếp-"
"nhanh)"
-#: builtin/merge.c:290
+#: builtin/merge.c:291
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "bãi bỏ quá trình hòa trộn hiện tại đang thực hiện"
-#: builtin/merge.c:292
+#: builtin/merge.c:293
msgid "--abort but leave index and working tree alone"
msgstr "--abort nhưng để lại bảng mục lục và cây làm việc"
-#: builtin/merge.c:294
+#: builtin/merge.c:295
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "tiếp tục quá trình hòa trộn hiện tại đang thực hiện"
-#: builtin/merge.c:296 builtin/pull.c:180
+#: builtin/merge.c:297 builtin/pull.c:180
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "cho phép hòa trộn lịch sử không liên quan"
-#: builtin/merge.c:303
+#: builtin/merge.c:304
msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
msgstr "vòng qua móc (hook) pre-merge-commit và commit-msg"
-#: builtin/merge.c:320
+#: builtin/merge.c:321
msgid "could not run stash."
msgstr "không thể chạy stash."
-#: builtin/merge.c:325
+#: builtin/merge.c:326
msgid "stash failed"
msgstr "lệnh tạm cất gặp lỗi"
-#: builtin/merge.c:330
+#: builtin/merge.c:331
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "không phải là một đối tượng hợp lệ: %s"
-#: builtin/merge.c:352 builtin/merge.c:369
+#: builtin/merge.c:353 builtin/merge.c:370
msgid "read-tree failed"
msgstr "read-tree gặp lỗi"
-#: builtin/merge.c:400
+#: builtin/merge.c:401
msgid "Already up to date. (nothing to squash)"
msgstr "Đã cập nhật rồi. (không có gì để squash)"
-#: builtin/merge.c:414
+#: builtin/merge.c:415
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Squash commit -- không cập nhật HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:464
+#: builtin/merge.c:465
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr "Không có lời chú thích hòa trộn -- nên không cập nhật HEAD\n"
@@ -17824,33 +18140,33 @@ msgstr "“%s” không chỉ đến một lần chuyển giao nào cả"
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Chuỗi branch.%s.mergeoptions sai: %s"
-#: builtin/merge.c:729
+#: builtin/merge.c:730
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Không cầm nắm gì ngoài hai head hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:742
+#: builtin/merge.c:743
#, c-format
-msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
-msgstr "Không hiểu tùy chọn cho merge-recursive: -X%s"
+msgid "unknown strategy option: -X%s"
+msgstr "không hiểu chiến lược: -X%s"
-#: builtin/merge.c:761 t/helper/test-fast-rebase.c:223
+#: builtin/merge.c:762 t/helper/test-fast-rebase.c:223
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "không thể ghi %s"
-#: builtin/merge.c:813
+#: builtin/merge.c:814
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "Không thể đọc từ “%s”"
-#: builtin/merge.c:822
+#: builtin/merge.c:823
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Vẫn chưa hòa trộn các lần chuyển giao; sử dụng lệnh “git commit” để hoàn tất "
"việc hòa trộn.\n"
-#: builtin/merge.c:828
+#: builtin/merge.c:829
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -17862,11 +18178,11 @@ msgstr ""
"topic.\n"
"\n"
-#: builtin/merge.c:833
+#: builtin/merge.c:834
msgid "An empty message aborts the commit.\n"
msgstr "Nếu phần chú thích rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
-#: builtin/merge.c:836
+#: builtin/merge.c:837
#, c-format
msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -17875,75 +18191,75 @@ msgstr ""
"Những dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua, và nếu phần chú\n"
"thích rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
-#: builtin/merge.c:889
+#: builtin/merge.c:892
msgid "Empty commit message."
msgstr "Chú thích của lần commit (chuyển giao) bị trống rỗng."
-#: builtin/merge.c:904
+#: builtin/merge.c:907
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Tuyệt vời.\n"
-#: builtin/merge.c:965
+#: builtin/merge.c:968
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Việc tự động hòa trộn gặp lỗi; hãy sửa các xung đột sau đó chuyển giao kết "
"quả.\n"
-#: builtin/merge.c:1004
+#: builtin/merge.c:1007
msgid "No current branch."
msgstr "Không phải nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:1006
+#: builtin/merge.c:1009
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Không có máy chủ cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:1008
+#: builtin/merge.c:1011
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Không có thượng nguồn mặc định được định nghĩa cho nhánh hiện hành."
-#: builtin/merge.c:1013
+#: builtin/merge.c:1016
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Không nhánh mạng theo dõi cho %s từ %s"
-#: builtin/merge.c:1070
+#: builtin/merge.c:1073
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Giá trị sai “%s” trong biến môi trường “%s”"
-#: builtin/merge.c:1173
+#: builtin/merge.c:1174
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "không phải là một thứ gì đó mà chúng tôi có thể hòa trộn trong %s: %s"
-#: builtin/merge.c:1207
+#: builtin/merge.c:1208
msgid "not something we can merge"
msgstr "không phải là thứ gì đó mà chúng tôi có thể hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:1317
+#: builtin/merge.c:1321
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "--abort không nhận các đối số"
-#: builtin/merge.c:1321
+#: builtin/merge.c:1325
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Ở đây không có lần hòa trộn nào được hủy bỏ giữa chừng cả (thiếu MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1339
+#: builtin/merge.c:1343
msgid "--quit expects no arguments"
msgstr "--quit không nhận các đối số"
-#: builtin/merge.c:1352
+#: builtin/merge.c:1356
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "--continue không nhận đối số"
-#: builtin/merge.c:1356
+#: builtin/merge.c:1360
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "Ở đây không có lần hòa trộn nào đang được xử lý cả (thiếu MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1372
+#: builtin/merge.c:1376
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -17951,7 +18267,7 @@ msgstr ""
"Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại).\n"
"Hãy chuyển giao các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:1379
+#: builtin/merge.c:1383
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -17959,90 +18275,86 @@ msgstr ""
"Bạn chưa kết thúc việc cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD vẫn tồn tại).\n"
"Hãy chuyển giao các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
-#: builtin/merge.c:1382
+#: builtin/merge.c:1386
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD vẫn tồn tại)."
-#: builtin/merge.c:1396
+#: builtin/merge.c:1400
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Bạn không thể kết hợp --squash với --no-ff."
-#: builtin/merge.c:1398
+#: builtin/merge.c:1402
msgid "You cannot combine --squash with --commit."
msgstr "Bạn không thể kết hợp --squash với --commit."
-#: builtin/merge.c:1414
+#: builtin/merge.c:1418
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr "Không chỉ ra lần chuyển giao và merge.defaultToUpstream chưa được đặt."
-#: builtin/merge.c:1431
+#: builtin/merge.c:1435
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Squash commit vào một head trống rỗng vẫn chưa được hỗ trợ"
-#: builtin/merge.c:1433
+#: builtin/merge.c:1437
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Chuyển giao không-chuyển-tiếp-nhanh không hợp lý ở trong một head trống rỗng"
-#: builtin/merge.c:1438
+#: builtin/merge.c:1442
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "%s - không phải là thứ gì đó mà chúng tôi có thể hòa trộn"
-#: builtin/merge.c:1440
+#: builtin/merge.c:1444
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr ""
"Không thể hòa trộn một cách đúng đắn một lần chuyển giao vào một head rỗng"
-#: builtin/merge.c:1521
+#: builtin/merge.c:1531
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "từ chối hòa trộn lịch sử không liên quan"
-#: builtin/merge.c:1540
+#: builtin/merge.c:1550
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Đang cập nhật %s..%s\n"
-#: builtin/merge.c:1587
+#: builtin/merge.c:1598
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Đang thử hòa trộn kiểu “trivial in-index”…\n"
-#: builtin/merge.c:1594
+#: builtin/merge.c:1605
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Không.\n"
-#: builtin/merge.c:1625
-msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
-msgstr "Thực hiện lệnh chuyển-tiếp-nhanh là không thể được, đang bỏ qua."
-
-#: builtin/merge.c:1653 builtin/merge.c:1719
+#: builtin/merge.c:1664 builtin/merge.c:1730
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Đang tua lại cây thành thời xa xưa…\n"
-#: builtin/merge.c:1657
+#: builtin/merge.c:1668
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Đang thử chiến lược hòa trộn %s…\n"
-#: builtin/merge.c:1709
+#: builtin/merge.c:1720
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Không có chiến lược hòa trộn nào được nắm giữ (handle) sự hòa trộn.\n"
-#: builtin/merge.c:1711
+#: builtin/merge.c:1722
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Hòa trộn với chiến lược %s gặp lỗi.\n"
-#: builtin/merge.c:1721
+#: builtin/merge.c:1732
#, c-format
msgid "Using the %s strategy to prepare resolving by hand.\n"
msgstr "Sử dụng chiến lược %s để chuẩn bị giải quyết bằng tay.\n"
-#: builtin/merge.c:1735
+#: builtin/merge.c:1746
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -18078,17 +18390,17 @@ msgstr "không thể đọc đối tượng được đánh thẻ %s"
msgid "object '%s' tagged as '%s', but is a '%s' type"
msgstr "đối tượng %s được đánh thẻ là %s, không phải là kiểu %s"
-#: builtin/mktag.c:97
+#: builtin/mktag.c:98
msgid "tag on stdin did not pass our strict fsck check"
msgstr ""
"thẻ trên stdin đã không vượt qua kiểm tra fsck nghiêm ngặt của chúng tôi"
-#: builtin/mktag.c:100
+#: builtin/mktag.c:101
msgid "tag on stdin did not refer to a valid object"
msgstr ""
"thẻ trên đầu vào tiêu chuẩn không chỉ đến một lần chuyển giao hợp lệ nào cả"
-#: builtin/mktag.c:103 builtin/tag.c:243
+#: builtin/mktag.c:104 builtin/tag.c:243
msgid "unable to write tag file"
msgstr "không thể ghi vào tập tin lưu thẻ"
@@ -18109,34 +18421,50 @@ msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "cho phép tạo nhiều hơn một cây"
#: builtin/multi-pack-index.c:10
-msgid "git multi-pack-index [<options>] write [--preferred-pack=<pack>]"
-msgstr "git multi-pack-index [<các tùy chọn>] write [--preferred-pack=<cỡ>]"
+msgid ""
+"git multi-pack-index [<options>] write [--preferred-pack=<pack>][--refs-"
+"snapshot=<path>]"
+msgstr ""
+"git multi-pack-index [<các tùy chọn>] write [--preferred-pack=<gói>][--refs-"
+"snapshot=</đường/dẫn>]"
-#: builtin/multi-pack-index.c:13
+#: builtin/multi-pack-index.c:14
msgid "git multi-pack-index [<options>] verify"
msgstr "git multi-pack-index [<các tùy chọn>] verify"
-#: builtin/multi-pack-index.c:16
+#: builtin/multi-pack-index.c:17
msgid "git multi-pack-index [<options>] expire"
msgstr "git multi-pack-index [<các tùy chọn>] expire"
-#: builtin/multi-pack-index.c:19
+#: builtin/multi-pack-index.c:20
msgid "git multi-pack-index [<options>] repack [--batch-size=<size>]"
msgstr "git multi-pack-index [<các-tùy-chọn>] repack [--batch-size=<cỡ>]"
-#: builtin/multi-pack-index.c:54
+#: builtin/multi-pack-index.c:57
msgid "object directory containing set of packfile and pack-index pairs"
msgstr "thư mục đối tượng có chứa một bộ các tập tin gói và cặp pack-index"
-#: builtin/multi-pack-index.c:69
+#: builtin/multi-pack-index.c:98
msgid "preferred-pack"
msgstr "preferred-pack"
-#: builtin/multi-pack-index.c:70
+#: builtin/multi-pack-index.c:99
msgid "pack for reuse when computing a multi-pack bitmap"
msgstr "gói được sử dụng khi tính toán một \"multi-pack bitmap\""
-#: builtin/multi-pack-index.c:128
+#: builtin/multi-pack-index.c:100
+msgid "write multi-pack bitmap"
+msgstr "ghi multi-pack bitmap"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:105
+msgid "write multi-pack index containing only given indexes"
+msgstr "ghi mục lục multi-pack chỉ chứa các mục lục đã cho"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:107
+msgid "refs snapshot for selecting bitmap commits"
+msgstr "ảnh chụp nhanh refs để chọn các lần chuyển giao ánh xạ"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:202
msgid ""
"during repack, collect pack-files of smaller size into a batch that is "
"larger than this size"
@@ -18144,11 +18472,6 @@ msgstr ""
"trong suốt quá trình đóng gói lại, gom các tập tin gói có kích cỡ nhỏ hơn "
"vào một bó cái mà lớn hơn kích thước này"
-#: builtin/multi-pack-index.c:179
-#, c-format
-msgid "unrecognized subcommand: %s"
-msgstr "không hiểu câu lệnh con: %s"
-
#: builtin/mv.c:18
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [<các tùy chọn>] <nguồn>… <đích>"
@@ -18176,72 +18499,72 @@ msgstr "ép buộc di chuyển hay đổi tên thậm chí cả khi đích đã
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "bỏ qua các lỗi liên quan đến di chuyển, đổi tên"
-#: builtin/mv.c:170
+#: builtin/mv.c:172
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "có đích “%s” nhưng đây không phải là một thư mục"
-#: builtin/mv.c:181
+#: builtin/mv.c:184
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Đang kiểm tra việc đổi tên của “%s” thành “%s”\n"
-#: builtin/mv.c:185
+#: builtin/mv.c:190
msgid "bad source"
msgstr "nguồn sai"
-#: builtin/mv.c:188
+#: builtin/mv.c:193
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "không thể di chuyển một thư mục vào trong chính nó được"
-#: builtin/mv.c:191
+#: builtin/mv.c:196
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "không di chuyển được thư mục thông qua tập tin"
-#: builtin/mv.c:200
+#: builtin/mv.c:205
msgid "source directory is empty"
msgstr "thư mục nguồn là trống rỗng"
-#: builtin/mv.c:225
+#: builtin/mv.c:231
msgid "not under version control"
msgstr "không nằm dưới sự quản lý mã nguồn"
-#: builtin/mv.c:227
+#: builtin/mv.c:233
msgid "conflicted"
msgstr "bị xung đột"
-#: builtin/mv.c:230
+#: builtin/mv.c:236
msgid "destination exists"
msgstr "đích đã tồn tại sẵn rồi"
-#: builtin/mv.c:238
+#: builtin/mv.c:244
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "đang ghi đè lên “%s”"
-#: builtin/mv.c:241
+#: builtin/mv.c:247
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Không thể ghi đè"
-#: builtin/mv.c:244
+#: builtin/mv.c:250
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "nhiều nguồn cho cùng một đích"
-#: builtin/mv.c:246
+#: builtin/mv.c:252
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "thư mục đích không tồn tại"
-#: builtin/mv.c:253
+#: builtin/mv.c:280
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, nguồn=%s, đích=%s"
-#: builtin/mv.c:274
+#: builtin/mv.c:308
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Đổi tên %s thành %s\n"
-#: builtin/mv.c:280 builtin/remote.c:785 builtin/repack.c:667
+#: builtin/mv.c:314 builtin/remote.c:790 builtin/repack.c:853
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi đổi tên “%s”"
@@ -18419,48 +18742,48 @@ msgstr "không thể đọc kết xuất “show”"
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành “show” cho đối tượng “%s”"
-#: builtin/notes.c:197
+#: builtin/notes.c:195
msgid "please supply the note contents using either -m or -F option"
msgstr ""
"xin hãy áp dụng nội dung của ghi chú sử dụng hoặc là tùy chọn -m hoặc là -F"
-#: builtin/notes.c:206
+#: builtin/notes.c:204
msgid "unable to write note object"
msgstr "không thể ghi đối tượng ghi chú (note)"
-#: builtin/notes.c:208
+#: builtin/notes.c:206
#, c-format
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "nội dung ghi chú còn lại %s"
-#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:576
+#: builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:577
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "không thể mở hay đọc “%s”"
-#: builtin/notes.c:263 builtin/notes.c:313 builtin/notes.c:315
-#: builtin/notes.c:383 builtin/notes.c:438 builtin/notes.c:526
-#: builtin/notes.c:531 builtin/notes.c:610 builtin/notes.c:672
+#: builtin/notes.c:261 builtin/notes.c:311 builtin/notes.c:313
+#: builtin/notes.c:381 builtin/notes.c:436 builtin/notes.c:524
+#: builtin/notes.c:529 builtin/notes.c:608 builtin/notes.c:670
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "gặp lỗi khi phân giải “%s” như là một tham chiếu hợp lệ."
-#: builtin/notes.c:265
+#: builtin/notes.c:263
#, c-format
msgid "failed to read object '%s'."
msgstr "gặp lỗi khi đọc đối tượng “%s”."
-#: builtin/notes.c:268
+#: builtin/notes.c:266
#, c-format
msgid "cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr "không thể đọc dữ liệu ghi chú từ đối tượng không-blob “%s”."
-#: builtin/notes.c:309
+#: builtin/notes.c:307
#, c-format
msgid "malformed input line: '%s'."
msgstr "dòng đầu vào dị hình: “%s”."
-#: builtin/notes.c:324
+#: builtin/notes.c:322
#, c-format
msgid "failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ “%s” sang “%s”"
@@ -18468,48 +18791,48 @@ msgstr "gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ “%s” sang “%s”"
#. TRANSLATORS: the first %s will be replaced by a git
#. notes command: 'add', 'merge', 'remove', etc.
#.
-#: builtin/notes.c:356
+#: builtin/notes.c:354
#, c-format
msgid "refusing to %s notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "từ chối %s ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
-#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:509
-#: builtin/notes.c:521 builtin/notes.c:598 builtin/notes.c:665
-#: builtin/notes.c:815 builtin/notes.c:963 builtin/notes.c:985
-#: builtin/prune-packed.c:25 builtin/tag.c:586
+#: builtin/notes.c:374 builtin/notes.c:429 builtin/notes.c:507
+#: builtin/notes.c:519 builtin/notes.c:596 builtin/notes.c:663
+#: builtin/notes.c:813 builtin/notes.c:961 builtin/notes.c:983
+#: builtin/prune-packed.c:25 builtin/tag.c:587
msgid "too many arguments"
msgstr "có quá nhiều đối số"
-#: builtin/notes.c:389 builtin/notes.c:678
+#: builtin/notes.c:387 builtin/notes.c:676
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
msgstr "không tìm thấy ghi chú cho đối tượng %s."
-#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:576
+#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:574
msgid "note contents as a string"
msgstr "nội dung ghi chú (note) nằm trong một chuỗi"
-#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:579
+#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:577
msgid "note contents in a file"
msgstr "nội dung ghi chú (note) nằm trong một tập tin"
-#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:582
+#: builtin/notes.c:414 builtin/notes.c:580
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "dùng lại nhưng có sửa chữa đối tượng note đã chỉ ra"
-#: builtin/notes.c:419 builtin/notes.c:585
+#: builtin/notes.c:417 builtin/notes.c:583
msgid "reuse specified note object"
msgstr "dùng lại đối tượng ghi chú (note) đã chỉ ra"
-#: builtin/notes.c:422 builtin/notes.c:588
+#: builtin/notes.c:420 builtin/notes.c:586
msgid "allow storing empty note"
msgstr "cho lưu trữ ghi chú trống rỗng"
-#: builtin/notes.c:423 builtin/notes.c:496
+#: builtin/notes.c:421 builtin/notes.c:494
msgid "replace existing notes"
msgstr "thay thế ghi chú trước"
-#: builtin/notes.c:448
+#: builtin/notes.c:446
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -18518,29 +18841,29 @@ msgstr ""
"Không thể thêm các ghi chú. Đã tìm thấy các ghi chú đã có sẵn cho đối tượng "
"%s. Sử dụng tùy chọn “-f” để ghi đè lên các ghi chú cũ"
-#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:544
+#: builtin/notes.c:461 builtin/notes.c:542
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Đang ghi đè lên ghi chú cũ cho đối tượng %s\n"
-#: builtin/notes.c:475 builtin/notes.c:637 builtin/notes.c:902
+#: builtin/notes.c:473 builtin/notes.c:635 builtin/notes.c:900
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Đang gỡ bỏ ghi chú (note) cho đối tượng %s\n"
-#: builtin/notes.c:497
+#: builtin/notes.c:495
msgid "read objects from stdin"
msgstr "đọc các đối tượng từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/notes.c:499
+#: builtin/notes.c:497
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr "tải cấu hình chép lại cho <lệnh> (ngầm định là --stdin)"
-#: builtin/notes.c:517
+#: builtin/notes.c:515
msgid "too few arguments"
msgstr "quá ít đối số"
-#: builtin/notes.c:538
+#: builtin/notes.c:536
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -18549,12 +18872,12 @@ msgstr ""
"Không thể sao chép các ghi chú. Đã tìm thấy các ghi chú đã có sẵn cho đối "
"tượng %s. Sử dụng tùy chọn “-f” để ghi đè lên các ghi chú cũ"
-#: builtin/notes.c:550
+#: builtin/notes.c:548
#, c-format
msgid "missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr "thiếu ghi chú trên đối tượng nguồn %s. Không thể sao chép."
-#: builtin/notes.c:603
+#: builtin/notes.c:601
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -18563,52 +18886,52 @@ msgstr ""
"Các tùy chọn -m/-F/-c/-C đã cổ không còn dùng nữa cho lệnh con “edit”.\n"
"Xin hãy sử dụng lệnh sau để thay thế: “git notes add -f -m/-F/-c/-C”.\n"
-#: builtin/notes.c:698
+#: builtin/notes.c:696
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "gặp lỗi khi xóa tham chiếu NOTES_MERGE_PARTIAL"
-#: builtin/notes.c:700
+#: builtin/notes.c:698
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
msgstr "gặp lỗi khi xóa tham chiếu NOTES_MERGE_REF"
-#: builtin/notes.c:702
+#: builtin/notes.c:700
msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ cây làm việc “git notes merge”"
-#: builtin/notes.c:722
+#: builtin/notes.c:720
msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "gặp lỗi khi đọc tham chiếu NOTES_MERGE_PARTIAL"
-#: builtin/notes.c:724
+#: builtin/notes.c:722
msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao từ NOTES_MERGE_PARTIAL."
-#: builtin/notes.c:726
+#: builtin/notes.c:724
msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "không thể phân tích cú pháp lần chuyển giao từ NOTES_MERGE_PARTIAL."
-#: builtin/notes.c:739
+#: builtin/notes.c:737
msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
msgstr "gặp lỗi khi phân giải NOTES_MERGE_REF"
-#: builtin/notes.c:742
+#: builtin/notes.c:740
msgid "failed to finalize notes merge"
msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành hòa trộn ghi chú"
-#: builtin/notes.c:768
+#: builtin/notes.c:766
#, c-format
msgid "unknown notes merge strategy %s"
msgstr "không hiểu chiến lược hòa trộn ghi chú %s"
-#: builtin/notes.c:784
+#: builtin/notes.c:782
msgid "General options"
msgstr "Tùy chọn chung"
-#: builtin/notes.c:786
+#: builtin/notes.c:784
msgid "Merge options"
msgstr "Tùy chọn về hòa trộn"
-#: builtin/notes.c:788
+#: builtin/notes.c:786
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -18616,48 +18939,48 @@ msgstr ""
"phân giải các xung đột “notes” sử dụng chiến lược đã đưa ra (manual/ours/"
"theirs/union/cat_sort_uniq)"
-#: builtin/notes.c:790
+#: builtin/notes.c:788
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Chuyển giao các note chưa được hòa trộn"
-#: builtin/notes.c:792
+#: builtin/notes.c:790
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr ""
"các note cuối cùng được hòa trộn bởi các note chưa hòa trộn của lần chuyển "
"giao"
-#: builtin/notes.c:794
+#: builtin/notes.c:792
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Hủy bỏ phân giải ghi chú (note) hòa trộn"
-#: builtin/notes.c:796
+#: builtin/notes.c:794
msgid "abort notes merge"
msgstr "bỏ qua hòa trộn các ghi chú (note)"
-#: builtin/notes.c:807
+#: builtin/notes.c:805
msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
msgstr "không thể trộn lẫn --commit, --abort hay -s/--strategy"
-#: builtin/notes.c:812
+#: builtin/notes.c:810
msgid "must specify a notes ref to merge"
msgstr "bạn phải chỉ định tham chiếu ghi chú để hòa trộn"
-#: builtin/notes.c:836
+#: builtin/notes.c:834
#, c-format
msgid "unknown -s/--strategy: %s"
msgstr "không hiểu -s/--strategy: %s"
-#: builtin/notes.c:873
+#: builtin/notes.c:871
#, c-format
msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "một ghi chú hòa trộn vào %s đã sẵn trong quá trình xử lý tại %s"
-#: builtin/notes.c:876
+#: builtin/notes.c:874
#, c-format
msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
msgstr "gặp lỗi khi lưu liên kết đến tham chiếu ghi chú hiện tại (%s)"
-#: builtin/notes.c:878
+#: builtin/notes.c:876
#, c-format
msgid ""
"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
@@ -18668,41 +18991,41 @@ msgstr ""
"chuyển giao kết quả bằng “git notes merge --commit”, hoặc bãi bỏ việc hòa "
"trộn bằng “git notes merge --abort”.\n"
-#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:589
+#: builtin/notes.c:895 builtin/tag.c:590
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Gặp lỗi khi phân giải “%s” như là một tham chiếu hợp lệ."
-#: builtin/notes.c:900
+#: builtin/notes.c:898
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Đối tượng %s không có ghi chú (note)\n"
-#: builtin/notes.c:912
+#: builtin/notes.c:910
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "cố gắng gỡ bỏ một note chưa từng tồn tại không phải là một lỗi"
-#: builtin/notes.c:915
+#: builtin/notes.c:913
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "đọc tên đối tượng từ thiết bị nhập chuẩn"
-#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:132 builtin/worktree.c:146
+#: builtin/notes.c:952 builtin/prune.c:132 builtin/worktree.c:147
msgid "do not remove, show only"
msgstr "không gỡ bỏ, chỉ hiển thị"
-#: builtin/notes.c:955
+#: builtin/notes.c:953
msgid "report pruned notes"
msgstr "báo cáo các đối tượng đã prune"
-#: builtin/notes.c:998
+#: builtin/notes.c:996
msgid "notes-ref"
msgstr "notes-ref"
-#: builtin/notes.c:999
+#: builtin/notes.c:997
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "dùng “notes” từ <notes-ref>"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1735
+#: builtin/notes.c:1032 builtin/stash.c:1752
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "không hiểu câu lệnh con: %s"
@@ -18755,83 +19078,87 @@ msgstr "đã sắp xếp %u đối tượng, cần %<PRIu32>"
msgid "expected object at offset %<PRIuMAX> in pack %s"
msgstr "cần đối tượng tại khoảng bù %<PRIuMAX> trong gói: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1155
+#: builtin/pack-objects.c:1160
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr "tắt ghi bitmap, các gói bị chia nhỏ bởi vì pack.packSizeLimit"
-#: builtin/pack-objects.c:1168
+#: builtin/pack-objects.c:1173
msgid "Writing objects"
msgstr "Đang ghi lại các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:1229 builtin/update-index.c:90
+#: builtin/pack-objects.c:1235 builtin/update-index.c:90
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thông tin thống kê về %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1281
+#: builtin/pack-objects.c:1268
+msgid "failed to write bitmap index"
+msgstr "gặp lỗi khi ghi mục lục ánh xạ"
+
+#: builtin/pack-objects.c:1294
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "đã ghi %<PRIu32> đối tượng trong khi cần %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1523
+#: builtin/pack-objects.c:1536
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr "tắt ghi bitmap, như vậy một số đối tượng sẽ không được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:1971
+#: builtin/pack-objects.c:1984
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta bị tràn trong gói cho %s"
-#: builtin/pack-objects.c:1980
+#: builtin/pack-objects.c:1993
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta nằm ngoài phạm cho %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2261
+#: builtin/pack-objects.c:2274
msgid "Counting objects"
msgstr "Đang đếm các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:2426
+#: builtin/pack-objects.c:2439
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "không thể phân tích phần đầu đối tượng của “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:2496 builtin/pack-objects.c:2512
-#: builtin/pack-objects.c:2522
+#: builtin/pack-objects.c:2509 builtin/pack-objects.c:2525
+#: builtin/pack-objects.c:2535
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2499 builtin/pack-objects.c:2526
+#: builtin/pack-objects.c:2512 builtin/pack-objects.c:2539
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr ""
"đối tượng %s không nhất quán về chiều dài đối tượng (%<PRIuMAX> so với "
"%<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2536
+#: builtin/pack-objects.c:2549
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "suboptimal pack - hết bộ nhớ"
-#: builtin/pack-objects.c:2851
+#: builtin/pack-objects.c:2864
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Nén delta dùng tới %d tuyến trình"
-#: builtin/pack-objects.c:2990
+#: builtin/pack-objects.c:3003
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr "không thể đóng gói các đối tượng tiếp cận được từ thẻ “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:3076
+#: builtin/pack-objects.c:3089
msgid "Compressing objects"
msgstr "Đang nén các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3082
+#: builtin/pack-objects.c:3095
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "mâu thuẫn với số lượng delta"
-#: builtin/pack-objects.c:3161
+#: builtin/pack-objects.c:3174
#, c-format
msgid ""
"value of uploadpack.blobpackfileuri must be of the form '<object-hash> <pack-"
@@ -18840,7 +19167,7 @@ msgstr ""
"giá trị của uploadpack.blobpackfileuri phải có dạng “<object-hash> <pack-"
"hash> <uri>” (nhận “%s”)"
-#: builtin/pack-objects.c:3164
+#: builtin/pack-objects.c:3177
#, c-format
msgid ""
"object already configured in another uploadpack.blobpackfileuri (got '%s')"
@@ -18848,17 +19175,18 @@ msgstr ""
"đối tượng đã được cấu hình trong một uploadpack.blobpackfileuri khác (đã "
"nhận “%s”)"
-#: builtin/pack-objects.c:3199
+#: builtin/pack-objects.c:3212
#, c-format
msgid "could not get type of object %s in pack %s"
msgstr "không thể lấy kiểu của đối tượng “%s” trong gói “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:3321 builtin/pack-objects.c:3335
+#: builtin/pack-objects.c:3340 builtin/pack-objects.c:3351
+#: builtin/pack-objects.c:3365
#, c-format
msgid "could not find pack '%s'"
msgstr "không thể tìm thấy gói “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:3378
+#: builtin/pack-objects.c:3408
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -18867,7 +19195,7 @@ msgstr ""
"cần ID đối tượng cạnh, nhận được rác:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:3384
+#: builtin/pack-objects.c:3414
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -18876,248 +19204,248 @@ msgstr ""
"cần ID đối tượng, nhận được rác:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:3482
+#: builtin/pack-objects.c:3507
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "giá trị cho --missing không hợp lệ"
-#: builtin/pack-objects.c:3541 builtin/pack-objects.c:3650
+#: builtin/pack-objects.c:3532 builtin/pack-objects.c:3619
msgid "cannot open pack index"
msgstr "không thể mở mục lục của gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3572
+#: builtin/pack-objects.c:3541
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "đối tượng mất tại %s không thể đã kiểm tra"
-#: builtin/pack-objects.c:3658
+#: builtin/pack-objects.c:3627
msgid "unable to force loose object"
msgstr "không thể buộc mất đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3788
+#: builtin/pack-objects.c:3757
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "không phải một rev “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:3791 builtin/rev-parse.c:1061
+#: builtin/pack-objects.c:3760 builtin/rev-parse.c:1061
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "điểm xem xét sai “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:3819
+#: builtin/pack-objects.c:3788
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "không thể thêm các đối tượng mới dùng"
-#: builtin/pack-objects.c:3872
+#: builtin/pack-objects.c:3841
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "phiên bản mục lục không được hỗ trợ %s"
-#: builtin/pack-objects.c:3876
+#: builtin/pack-objects.c:3845
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "phiên bản mục lục sai “%s”"
-#: builtin/pack-objects.c:3915
+#: builtin/pack-objects.c:3884
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "<phiên bản>[,offset]"
-#: builtin/pack-objects.c:3916
+#: builtin/pack-objects.c:3885
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr "ghi tập tin bảng mục lục gói (pack) ở phiên bản định dạng idx đã cho"
-#: builtin/pack-objects.c:3919
+#: builtin/pack-objects.c:3888
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "kcíh thước tối đa cho tập tin gói được tạo"
-#: builtin/pack-objects.c:3921
+#: builtin/pack-objects.c:3890
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "bỏ qua các đối tượng vay mượn từ kho đối tượng thay thế"
-#: builtin/pack-objects.c:3923
+#: builtin/pack-objects.c:3892
msgid "ignore packed objects"
msgstr "bỏ qua các đối tượng đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3925
+#: builtin/pack-objects.c:3894
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "giới hạn cửa sổ đóng gói theo đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3927
+#: builtin/pack-objects.c:3896
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr "giới hạn cửa sổ đóng gói theo bộ nhớ cộng thêm với giới hạn đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3929
+#: builtin/pack-objects.c:3898
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr "độ dài tối đa của chuỗi móc xích “delta” được phép trong gói kết quả"
-#: builtin/pack-objects.c:3931
+#: builtin/pack-objects.c:3900
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "dùng lại các delta sẵn có"
-#: builtin/pack-objects.c:3933
+#: builtin/pack-objects.c:3902
msgid "reuse existing objects"
msgstr "dùng lại các đối tượng sẵn có"
-#: builtin/pack-objects.c:3935
+#: builtin/pack-objects.c:3904
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "dùng các đối tượng OFS_DELTA"
-#: builtin/pack-objects.c:3937
+#: builtin/pack-objects.c:3906
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr "sử dụng các tuyến trình khi tìm kiếm cho các mẫu khớp delta tốt nhất"
-#: builtin/pack-objects.c:3939
+#: builtin/pack-objects.c:3908
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "không thể tạo kết xuất gói trống rỗng"
-#: builtin/pack-objects.c:3941
+#: builtin/pack-objects.c:3910
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "đọc tham số “revision” từ thiết bị nhập chuẩn"
-#: builtin/pack-objects.c:3943
+#: builtin/pack-objects.c:3912
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "giới hạn các đối tượng thành những cái mà chúng vẫn chưa được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3946
+#: builtin/pack-objects.c:3915
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr "bao gồm các đối tượng có thể đọc được từ bất kỳ tham chiếu nào"
-#: builtin/pack-objects.c:3949
+#: builtin/pack-objects.c:3918
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "bao gồm các đối tượng được tham chiếu bởi các mục reflog"
-#: builtin/pack-objects.c:3952
+#: builtin/pack-objects.c:3921
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "bao gồm các đối tượng được tham chiếu bởi mục lục"
-#: builtin/pack-objects.c:3955
+#: builtin/pack-objects.c:3924
msgid "read packs from stdin"
msgstr "đọc các gói từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/pack-objects.c:3957
+#: builtin/pack-objects.c:3926
msgid "output pack to stdout"
msgstr "xuất gói ra đầu ra tiêu chuẩn"
-#: builtin/pack-objects.c:3959
+#: builtin/pack-objects.c:3928
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr "bao gồm các đối tượng tham chiếu đến các đối tượng được đóng gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3961
+#: builtin/pack-objects.c:3930
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "giữ lại các đối tượng không thể đọc được"
-#: builtin/pack-objects.c:3963
+#: builtin/pack-objects.c:3932
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "pack mất các đối tượng không thể đọc được"
-#: builtin/pack-objects.c:3965
+#: builtin/pack-objects.c:3934
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr ""
"xả nén (gỡ khỏi gói) các đối tượng không thể đọc được mới hơn <thời-gian>"
-#: builtin/pack-objects.c:3968
+#: builtin/pack-objects.c:3937
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "sử dụng thuật toán “sparse reachability”"
-#: builtin/pack-objects.c:3970
+#: builtin/pack-objects.c:3939
msgid "create thin packs"
msgstr "tạo gói nhẹ"
-#: builtin/pack-objects.c:3972
+#: builtin/pack-objects.c:3941
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "tạo gói để phù hợp cho lấy về nông (shallow)"
-#: builtin/pack-objects.c:3974
+#: builtin/pack-objects.c:3943
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "bỏ qua các gói mà nó có tập tin .keep đi kèm"
-#: builtin/pack-objects.c:3976
+#: builtin/pack-objects.c:3945
msgid "ignore this pack"
msgstr "bỏ qua gói này"
-#: builtin/pack-objects.c:3978
+#: builtin/pack-objects.c:3947
msgid "pack compression level"
msgstr "mức nén gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3980
+#: builtin/pack-objects.c:3949
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr "không ẩn các lần chuyển giao bởi “grafts”"
-#: builtin/pack-objects.c:3982
+#: builtin/pack-objects.c:3951
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr "dùng mục lục ánh xạ nếu có thể được để nâng cao tốc độ đếm đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3984
+#: builtin/pack-objects.c:3953
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr "ghi một mục lục ánh xạ cùng với mục lục gói"
-#: builtin/pack-objects.c:3988
+#: builtin/pack-objects.c:3957
msgid "write a bitmap index if possible"
msgstr "ghi mục lục ánh xạ nếu được"
-#: builtin/pack-objects.c:3992
+#: builtin/pack-objects.c:3961
msgid "handling for missing objects"
msgstr "xử lý cho thiếu đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:3995
+#: builtin/pack-objects.c:3964
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "không thể đóng gói các đối tượng trong các tập tin gói hứa hẹn"
-#: builtin/pack-objects.c:3997
+#: builtin/pack-objects.c:3966
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "tôn trọng island trong suốt quá trình nén “delta”"
-#: builtin/pack-objects.c:3999
+#: builtin/pack-objects.c:3968
msgid "protocol"
msgstr "giao thức"
-#: builtin/pack-objects.c:4000
+#: builtin/pack-objects.c:3969
msgid "exclude any configured uploadpack.blobpackfileuri with this protocol"
msgstr "loại trừ bất kỳ cấu hình uploadpack.blobpackfileuri với giao thức này"
-#: builtin/pack-objects.c:4033
+#: builtin/pack-objects.c:4002
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "mức sau xích delta %d là quá sâu, buộc dùng %d"
-#: builtin/pack-objects.c:4038
+#: builtin/pack-objects.c:4007
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr "pack.deltaCacheLimit là quá cao, ép dùng %d"
-#: builtin/pack-objects.c:4094
+#: builtin/pack-objects.c:4063
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"--max-pack-size không thể được sử dụng để xây dựng một gói để vận chuyển"
-#: builtin/pack-objects.c:4096
+#: builtin/pack-objects.c:4065
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "giới hạn kích thước tối thiểu của gói là 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:4101
+#: builtin/pack-objects.c:4070
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr "--thin không thể được dùng để xây dựng gói đánh mục lục được"
-#: builtin/pack-objects.c:4104
+#: builtin/pack-objects.c:4073
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "--keep-unreachable và --unpack-unreachable xung khắc nhau"
-#: builtin/pack-objects.c:4110
+#: builtin/pack-objects.c:4079
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "không thể dùng tùy chọn --filter mà không có --stdout"
-#: builtin/pack-objects.c:4112
+#: builtin/pack-objects.c:4081
msgid "cannot use --filter with --stdin-packs"
msgstr "không thể dùng tùy chọn --filter với --stdin-packs"
-#: builtin/pack-objects.c:4116
+#: builtin/pack-objects.c:4085
msgid "cannot use internal rev list with --stdin-packs"
msgstr "không thể dùng danh sách rev bên trong với --stdin-packs"
-#: builtin/pack-objects.c:4175
+#: builtin/pack-objects.c:4144
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Đánh số các đối tượng"
-#: builtin/pack-objects.c:4212
+#: builtin/pack-objects.c:4181
#, c-format
msgid ""
"Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), pack-"
@@ -19134,9 +19462,9 @@ msgid ""
"and let us know you still use it by sending an e-mail\n"
"to <git@vger.kernel.org>. Thanks.\n"
msgstr ""
-"'git pack-redundant' được đề cử để loại bỏ.\n"
+"“git pack-redundant” được đề cử để loại bỏ.\n"
"Nếu bạn vẫn sử dụng lệnh này, vui lòng bổ sung\n"
-"thêm một tùy chọn, '--i-still-use-this', trên dòng lệnh\n"
+"thêm một tùy chọn, “--i-still-use-this”, trên dòng lệnh\n"
"và cho chúng tôi biết bạn vẫn sử dụng nó bằng cách gửi e-mail\n"
"đến <git@vger.kernel.org>. Cảm ơn.\n"
@@ -19172,7 +19500,7 @@ msgstr "các đối tượng hết hạn cũ hơn khoảng <thời gian>"
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr "giới hạn giao đến các đối tượng nằm ngoài các tập tin gói hứa hẹn"
-#: builtin/prune.c:152
+#: builtin/prune.c:151
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "không thể tỉa bớt trong một kho đối_tượng_vĩ_đại"
@@ -19197,11 +19525,11 @@ msgstr "Các tùy chọn liên quan đến hòa trộn"
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "các thay đổi hợp nhất bằng cải tổ thay vì hòa trộn"
-#: builtin/pull.c:158 builtin/rebase.c:491 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:158 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "cho phép chuyển-tiếp-nhanh"
-#: builtin/pull.c:167 parse-options.h:340
+#: builtin/pull.c:167 parse-options.h:339
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "tự động stash/stash pop trước và sau"
@@ -19258,7 +19586,7 @@ msgstr ""
"theo mặc định cho nhánh hiện tại của bạn, bạn phải chỉ định\n"
"một nhánh trên dòng lệnh."
-#: builtin/pull.c:456 builtin/rebase.c:1248
+#: builtin/pull.c:456 builtin/rebase.c:951
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Hiện tại bạn chẳng ở nhánh nào cả."
@@ -19275,7 +19603,7 @@ msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "Xem git-pull(1) để biết thêm chi tiết."
#: builtin/pull.c:463 builtin/pull.c:469 builtin/pull.c:478
-#: builtin/rebase.c:1254
+#: builtin/rebase.c:957
msgid "<remote>"
msgstr "<máy chủ>"
@@ -19283,7 +19611,7 @@ msgstr "<máy chủ>"
msgid "<branch>"
msgstr "<nhánh>"
-#: builtin/pull.c:471 builtin/rebase.c:1246
+#: builtin/pull.c:471 builtin/rebase.c:949
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Ở đây không có thông tin theo dõi cho nhánh hiện hành."
@@ -19311,11 +19639,11 @@ msgstr "không thể truy cập lần chuyển giao “%s”"
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "bỏ qua --verify-signatures khi rebase"
-#: builtin/pull.c:930
+#: builtin/pull.c:936
msgid ""
-"Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is\n"
-"discouraged. You can squelch this message by running one of the following\n"
-"commands sometime before your next pull:\n"
+"You have divergent branches and need to specify how to reconcile them.\n"
+"You can do so by running one of the following commands sometime before\n"
+"your next pull:\n"
"\n"
" git config pull.rebase false # merge (the default strategy)\n"
" git config pull.rebase true # rebase\n"
@@ -19327,11 +19655,9 @@ msgid ""
"or --ff-only on the command line to override the configured default per\n"
"invocation.\n"
msgstr ""
-"Kéo mà không chỉ định làm thế nào để hòa giải các nhánh phân kỳ là khác nhau "
-"là\n"
-"không khuyến khích. Bạn có thể dịu thông báo này bằng cách chạy một trong "
-"những lệnh sau đây\n"
-"các lệnh thỉnh thoảng trước khi thực hiện lệnh pull tiếp theo của bạn:\n"
+"Bạn có các nhánh phân kỳ và cần chỉ định cách hòa hợp chúng.\n"
+"Bạn có thể làm như vậy bằng cách chạy một trong những lệnh sau đây\n"
+"thỉnh thoảng trước khi thực hiện lệnh pull tiếp theo của bạn:\n"
"\n"
" git config pull.rebase false # merge (chiến lược mặc định)\n"
" git config pull.rebase true # rebase\n"
@@ -19341,24 +19667,24 @@ msgstr ""
"mặc định\n"
"ưu tiên cho tất cả các kho. Bạn cũng có thể chuyển qua --rebase, --no-"
"rebase,\n"
-"hoặc --ff-only trên dòng lệnh để ghi đè mặc định được cấu hình cho mỗi\n"
+"hoặc --ff-only trên dòng lệnh để ghi đè các mặc định đã cấu hình cho mỗi\n"
"lần gọi.\n"
-#: builtin/pull.c:990
+#: builtin/pull.c:1010
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr ""
"Đang cập nhật một nhánh chưa được sinh ra với các thay đổi được thêm vào "
"bảng mục lục."
-#: builtin/pull.c:994
+#: builtin/pull.c:1014
msgid "pull with rebase"
msgstr "pull với rebase"
-#: builtin/pull.c:995
+#: builtin/pull.c:1015
msgid "please commit or stash them."
msgstr "xin hãy chuyển giao hoặc tạm cất (stash) chúng."
-#: builtin/pull.c:1020
+#: builtin/pull.c:1040
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -19369,7 +19695,7 @@ msgstr ""
"đang chuyển-tiếp-nhanh cây làm việc của bạn từ\n"
"lần chuyển giaot %s."
-#: builtin/pull.c:1026
+#: builtin/pull.c:1046
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -19387,15 +19713,23 @@ msgstr ""
"$ git reset --hard\n"
"để khôi phục lại."
-#: builtin/pull.c:1041
+#: builtin/pull.c:1061
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Không thể hòa trộn nhiều nhánh vào trong một head trống rỗng."
-#: builtin/pull.c:1045
+#: builtin/pull.c:1066
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Không thể thực hiện lệnh rebase (cải tổ) trên nhiều nhánh."
-#: builtin/pull.c:1065
+#: builtin/pull.c:1068
+msgid "Cannot fast-forward to multiple branches."
+msgstr "Không thể thực hiện chuyển tiếp nhanh trên nhiều nhánh."
+
+#: builtin/pull.c:1082
+msgid "Need to specify how to reconcile divergent branches."
+msgstr "Caanfchir định làm thế nào để giải quyết các nhánh phân kỳ."
+
+#: builtin/pull.c:1096
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"không thể cải tổ với các thay đổi mô-đun-con được ghi lại một cách cục bộ"
@@ -19579,15 +19913,15 @@ msgstr "Đang đẩy lên %s\n"
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đẩy tới một số tham chiếu đến “%s”"
-#: builtin/push.c:544
+#: builtin/push.c:544 builtin/submodule--helper.c:3258
msgid "repository"
msgstr "kho"
-#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:189
+#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:193
msgid "push all refs"
msgstr "đẩy tất cả các tham chiếu"
-#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:191
+#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:195
msgid "mirror all refs"
msgstr "mirror tất cả các tham chiếu"
@@ -19599,19 +19933,19 @@ msgstr "xóa các tham chiếu"
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "đẩy các thẻ (không dùng cùng với --all hay --mirror)"
-#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:192
+#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:196
msgid "force updates"
msgstr "ép buộc cập nhật"
-#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:204
+#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:208
msgid "<refname>:<expect>"
msgstr "<tên-tham-chiếu>:<cần>"
-#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:205
+#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:209
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "yêu cầu giá-trị cũ của tham chiếu thì là giá-trị này"
-#: builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:208
+#: builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:212
msgid "require remote updates to be integrated locally"
msgstr "yêu cầu máy chủ cập nhật để thích hợp với máy cục bộ"
@@ -19619,12 +19953,12 @@ msgstr "yêu cầu máy chủ cập nhật để thích hợp với máy cục b
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "điều khiển việc đẩy lên (push) đệ qui của mô-đun-con"
-#: builtin/push.c:561 builtin/send-pack.c:199
+#: builtin/push.c:561 builtin/send-pack.c:203
msgid "use thin pack"
msgstr "tạo gói nhẹ"
-#: builtin/push.c:562 builtin/push.c:563 builtin/send-pack.c:186
-#: builtin/send-pack.c:187
+#: builtin/push.c:562 builtin/push.c:563 builtin/send-pack.c:190
+#: builtin/send-pack.c:191
msgid "receive pack program"
msgstr "chương trình nhận gói"
@@ -19644,11 +19978,11 @@ msgstr "vòng qua móc tiền-đẩy (pre-push)"
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr "push phần bị thiếu nhưng các thẻ lại thích hợp"
-#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:193
+#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:197
msgid "GPG sign the push"
msgstr "ký lần đẩy dùng GPG"
-#: builtin/push.c:574 builtin/send-pack.c:200
+#: builtin/push.c:574 builtin/send-pack.c:204
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "yêu cầu giao dịch hạt nhân bên phía máy chủ"
@@ -19759,84 +20093,83 @@ msgstr "cần hai vùng lần chuyển giao"
#: builtin/read-tree.c:41
msgid ""
"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) "
-"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
-"index-output=<file>] (--empty | <tree-ish1> [<tree-ish2> [<tree-ish3>]])"
+"[-u | -i]] [--no-sparse-checkout] [--index-output=<file>] (--empty | <tree-"
+"ish1> [<tree-ish2> [<tree-ish3>]])"
msgstr ""
-"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<tiền-"
-"tố>) [-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] "
-"[--index-output=<tập-tin>] (--empty | <tree-ish1> [<tree-ish2> [<tree-"
-"ish3>]])"
+"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --"
+"prefix=<tiền_tố>) [-u | -i]] [--no-sparse-checkout] [--index-"
+"output=<tập_tin>] (--empty | <tree-ish1> [<tree-ish2> [<tree-ish3>]])"
-#: builtin/read-tree.c:124
+#: builtin/read-tree.c:116
msgid "write resulting index to <file>"
msgstr "ghi mục lục kết quả vào <tập-tin>"
-#: builtin/read-tree.c:127
+#: builtin/read-tree.c:119
msgid "only empty the index"
msgstr "chỉ với bảng mục lục trống rỗng"
-#: builtin/read-tree.c:129
+#: builtin/read-tree.c:121
msgid "Merging"
msgstr "Hòa trộn"
-#: builtin/read-tree.c:131
+#: builtin/read-tree.c:123
msgid "perform a merge in addition to a read"
msgstr "thực hiện một hòa trộn thêm vào việc đọc"
-#: builtin/read-tree.c:133
+#: builtin/read-tree.c:125
msgid "3-way merge if no file level merging required"
msgstr ""
"hòa trộn kiểu “3-way” nếu không có tập tin mức hòa trộn nào được yêu cầu"
-#: builtin/read-tree.c:135
+#: builtin/read-tree.c:127
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
msgstr "hòa trộn 3-way trong sự hiện diện của “adds” và “removes”"
-#: builtin/read-tree.c:137
+#: builtin/read-tree.c:129
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
msgstr "giống với -m, nhưng bỏ qua các mục chưa được hòa trộn"
-#: builtin/read-tree.c:138
+#: builtin/read-tree.c:130
msgid "<subdirectory>/"
msgstr "<thư-mục-con>/"
-#: builtin/read-tree.c:139
+#: builtin/read-tree.c:131
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
msgstr "đọc cây vào trong bảng mục lục dưới <thư_mục_con>/"
-#: builtin/read-tree.c:142
+#: builtin/read-tree.c:134
msgid "update working tree with merge result"
msgstr "cập nhật cây làm việc với kết quả hòa trộn"
-#: builtin/read-tree.c:144
+#: builtin/read-tree.c:136
msgid "gitignore"
msgstr "gitignore"
-#: builtin/read-tree.c:145
+#: builtin/read-tree.c:137
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
msgstr "cho phép các tập tin rõ ràng bị lờ đi được ghi đè"
-#: builtin/read-tree.c:148
+#: builtin/read-tree.c:140
msgid "don't check the working tree after merging"
msgstr "không kiểm tra cây làm việc sau hòa trộn"
-#: builtin/read-tree.c:149
+#: builtin/read-tree.c:141
msgid "don't update the index or the work tree"
msgstr "không cập nhật bảng mục lục hay cây làm việc"
-#: builtin/read-tree.c:151
+#: builtin/read-tree.c:143
msgid "skip applying sparse checkout filter"
msgstr "bỏ qua áp dụng bộ lọc lấy ra (checkout) thưa thớt"
-#: builtin/read-tree.c:153
+#: builtin/read-tree.c:145
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "gỡ lỗi “unpack-trees”"
-#: builtin/read-tree.c:157
+#: builtin/read-tree.c:149
msgid "suppress feedback messages"
msgstr "không xuất các thông tin phản hồi"
-#: builtin/read-tree.c:188
+#: builtin/read-tree.c:183
msgid "You need to resolve your current index first"
msgstr "Bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã"
@@ -19859,193 +20192,44 @@ msgstr ""
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:194 builtin/rebase.c:218 builtin/rebase.c:245
-#, c-format
-msgid "unusable todo list: '%s'"
-msgstr "danh sách cần làm không dùng được: “%s”"
-
-#: builtin/rebase.c:311
+#: builtin/rebase.c:230
#, c-format
msgid "could not create temporary %s"
msgstr "không thể tạo %s tạm thời"
-#: builtin/rebase.c:317
+#: builtin/rebase.c:236
msgid "could not mark as interactive"
msgstr "không thể đánh dấu là tương tác"
-#: builtin/rebase.c:370
+#: builtin/rebase.c:289
msgid "could not generate todo list"
msgstr "không thể tạo danh sách cần làm"
-#: builtin/rebase.c:412
+#: builtin/rebase.c:331
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "lần chuyển giao cơ sỏ phải được chỉ định với --upstream hoặc --onto"
-#: builtin/rebase.c:481
-msgid "git rebase--interactive [<options>]"
-msgstr "git rebase--interactive [<các tùy chọn>]"
-
-#: builtin/rebase.c:494 builtin/rebase.c:1389
-msgid "keep commits which start empty"
-msgstr "bỏ qua các lần chuyển giao mà nó bắt đầu trống rỗng"
-
-#: builtin/rebase.c:498 builtin/revert.c:128
-msgid "allow commits with empty messages"
-msgstr "chấp nhận chuyển giao mà không ghi chú gì"
-
-#: builtin/rebase.c:500
-msgid "rebase merge commits"
-msgstr "cải tổ các lần chuyển giao hòa trộn"
-
-#: builtin/rebase.c:502
-msgid "keep original branch points of cousins"
-msgstr "giữ các điểm nhánh nguyên bản của các anh em họ"
-
-#: builtin/rebase.c:504
-msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
-msgstr "di chuyển các lần chuyển giao bắt đầu bằng squash!/fixup!"
-
-#: builtin/rebase.c:505
-msgid "sign commits"
-msgstr "ký các lần chuyển giao"
-
-#: builtin/rebase.c:507 builtin/rebase.c:1328
-msgid "display a diffstat of what changed upstream"
-msgstr "hiển thị một diffstat của những thay đổi thượng nguồn"
-
-#: builtin/rebase.c:509
-msgid "continue rebase"
-msgstr "tiếp tục cải tổ"
-
-#: builtin/rebase.c:511
-msgid "skip commit"
-msgstr "bỏ qua lần chuyển giao"
-
-#: builtin/rebase.c:512
-msgid "edit the todo list"
-msgstr "sửa danh sách cần làm"
-
-#: builtin/rebase.c:514
-msgid "show the current patch"
-msgstr "hiển thị miếng vá hiện hành"
-
-#: builtin/rebase.c:517
-msgid "shorten commit ids in the todo list"
-msgstr "rút ngắn mã chuyển giao trong danh sách cần làm"
-
-#: builtin/rebase.c:519
-msgid "expand commit ids in the todo list"
-msgstr "khai triển mã chuyển giao trong danh sách cần làm"
-
-#: builtin/rebase.c:521
-msgid "check the todo list"
-msgstr "kiểm tra danh sách cần làm"
-
-#: builtin/rebase.c:523
-msgid "rearrange fixup/squash lines"
-msgstr "sắp xếp lại các dòng fixup/squash"
-
-#: builtin/rebase.c:525
-msgid "insert exec commands in todo list"
-msgstr "chèn các lệnh thực thi trong danh sách cần làm"
-
-#: builtin/rebase.c:526
-msgid "onto"
-msgstr "lên trên"
-
-#: builtin/rebase.c:529
-msgid "restrict-revision"
-msgstr "điểm-xét-duyệt-hạn-chế"
-
-#: builtin/rebase.c:529
-msgid "restrict revision"
-msgstr "điểm xét duyệt hạn chế"
-
-#: builtin/rebase.c:531
-msgid "squash-onto"
-msgstr "squash-lên-trên"
-
-#: builtin/rebase.c:532
-msgid "squash onto"
-msgstr "squash lên trên"
-
-#: builtin/rebase.c:534
-msgid "the upstream commit"
-msgstr "lần chuyển giao thượng nguồn"
-
-#: builtin/rebase.c:536
-msgid "head-name"
-msgstr "tên-đầu"
-
-#: builtin/rebase.c:536
-msgid "head name"
-msgstr "tên đầu"
-
-#: builtin/rebase.c:541
-msgid "rebase strategy"
-msgstr "chiến lược cải tổ"
-
-#: builtin/rebase.c:542
-msgid "strategy-opts"
-msgstr "tùy-chọn-chiến-lược"
-
-#: builtin/rebase.c:543
-msgid "strategy options"
-msgstr "các tùy chọn chiến lược"
-
-#: builtin/rebase.c:544
-msgid "switch-to"
-msgstr "chuyển-đến"
-
-#: builtin/rebase.c:545
-msgid "the branch or commit to checkout"
-msgstr "nhánh hay lần chuyển giao lần lấy ra"
-
-#: builtin/rebase.c:546
-msgid "onto-name"
-msgstr "onto-name"
-
-#: builtin/rebase.c:546
-msgid "onto name"
-msgstr "tên lên trên"
-
-#: builtin/rebase.c:547
-msgid "cmd"
-msgstr "lệnh"
-
-#: builtin/rebase.c:547
-msgid "the command to run"
-msgstr "lệnh muốn chạy"
-
-#: builtin/rebase.c:550 builtin/rebase.c:1422
-msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
-msgstr "lập lịch lại một cách tự động bất kỳ “exec“ bị lỗi"
-
-#: builtin/rebase.c:566
-msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
-msgstr "--[no-]rebase-cousins không có tác dụng khi không có --rebase-merges"
-
-#: builtin/rebase.c:582
+#: builtin/rebase.c:390
#, c-format
msgid "%s requires the merge backend"
msgstr "%s cần một ứng dụng hòa trộn chạy phía sau"
-#: builtin/rebase.c:625
+#: builtin/rebase.c:432
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "không thể đặt lấy “onto”: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:642
+#: builtin/rebase.c:449
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "orig-head không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:667
+#: builtin/rebase.c:474
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "đang bỏ qua allow_rerere_autoupdate không hợp lệ: “%s”"
-#: builtin/rebase.c:813 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:597
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -20060,7 +20244,7 @@ msgstr ""
"Để bãi bỏ và quay trở lại trạng thái trước \"git rebase\", chạy \"git rebase "
"--abort\"."
-#: builtin/rebase.c:896
+#: builtin/rebase.c:680
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -20079,7 +20263,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Kết quả là git không thể cải tổ lại chúng."
-#: builtin/rebase.c:1222
+#: builtin/rebase.c:925
#, c-format
msgid ""
"unrecognized empty type '%s'; valid values are \"drop\", \"keep\", and \"ask"
@@ -20088,7 +20272,7 @@ msgstr ""
"kiểu rỗng không được nhận dạng “%s”; giá trị hợp lệ là \"drop\", \"keep\", "
"và \"ask\"."
-#: builtin/rebase.c:1240
+#: builtin/rebase.c:943
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -20105,7 +20289,7 @@ msgstr ""
" git rebase “<nhánh>”\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1256
+#: builtin/rebase.c:959
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -20119,188 +20303,197 @@ msgstr ""
" git branch --set-upstream-to=%s/<nhánh> %s\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1286
+#: builtin/rebase.c:989
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "các lệnh thực thi không thể chứa các ký tự dòng mới"
-#: builtin/rebase.c:1290
+#: builtin/rebase.c:993
msgid "empty exec command"
msgstr "lệnh thực thi trống rỗng"
-#: builtin/rebase.c:1319
+#: builtin/rebase.c:1023
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "cải tổ vào nhánh đã cho thay cho thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:1321
+#: builtin/rebase.c:1025
msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
msgstr ""
"sử dụng các cơ sở hòa trộn của thượng nguồn và nhánh như là cơ sở hiện tại"
-#: builtin/rebase.c:1323
+#: builtin/rebase.c:1027
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "cho phép móc (hook) pre-rebase được chạy"
-#: builtin/rebase.c:1325
+#: builtin/rebase.c:1029
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "hãy im lặng. ý là --no-stat"
-#: builtin/rebase.c:1331
+#: builtin/rebase.c:1032
+msgid "display a diffstat of what changed upstream"
+msgstr "hiển thị một diffstat của những thay đổi thượng nguồn"
+
+#: builtin/rebase.c:1035
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "đừng hiển thị diffstat của những thay đổi thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:1334
+#: builtin/rebase.c:1038
msgid "add a Signed-off-by trailer to each commit"
msgstr "thêm dòng Signed-off-by vào cuối cho từng lần chuyển giao"
-#: builtin/rebase.c:1337
+#: builtin/rebase.c:1041
msgid "make committer date match author date"
msgstr "làm ngày tháng chuyển giao khớp với ngày của tác giả"
-#: builtin/rebase.c:1339
+#: builtin/rebase.c:1043
msgid "ignore author date and use current date"
msgstr "bỏ qua ngày tác giả và sử dụng ngày tháng hiện tại"
-#: builtin/rebase.c:1341
+#: builtin/rebase.c:1045
msgid "synonym of --reset-author-date"
msgstr "đồng nghĩa với --reset-author-date"
-#: builtin/rebase.c:1343 builtin/rebase.c:1347
+#: builtin/rebase.c:1047 builtin/rebase.c:1051
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "chuyển cho “git apply”"
-#: builtin/rebase.c:1345
+#: builtin/rebase.c:1049
msgid "ignore changes in whitespace"
msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra"
-#: builtin/rebase.c:1349 builtin/rebase.c:1352
+#: builtin/rebase.c:1053 builtin/rebase.c:1056
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr ""
"cherry-pick tất cả các lần chuyển giao, ngay cả khi không có thay đổi gì"
-#: builtin/rebase.c:1354
+#: builtin/rebase.c:1058
msgid "continue"
msgstr "tiếp tục"
-#: builtin/rebase.c:1357
+#: builtin/rebase.c:1061
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành và tiếp tục"
-#: builtin/rebase.c:1359
+#: builtin/rebase.c:1063
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "bãi bỏ và lấy ra nhánh nguyên thủy"
-#: builtin/rebase.c:1362
+#: builtin/rebase.c:1066
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "bãi bỏ nhưng vẫn vẫn giữ HEAD chỉ đến nó"
-#: builtin/rebase.c:1363
+#: builtin/rebase.c:1067
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "sửa danh sách cần làm trong quá trình “rebase” (cải tổ) tương tác"
-#: builtin/rebase.c:1366
+#: builtin/rebase.c:1070
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "hiển thị miếng vá đã được áp dụng hay hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1369
+#: builtin/rebase.c:1073
msgid "use apply strategies to rebase"
msgstr "dùng chiến lược áp dụng để cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:1373
+#: builtin/rebase.c:1077
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "dùng chiến lược hòa trộn để cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:1377
+#: builtin/rebase.c:1081
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr "để người dùng sửa danh sách các lần chuyển giao muốn cải tổ"
-#: builtin/rebase.c:1381
+#: builtin/rebase.c:1085
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(ĐÃ LẠC HẬU) hay thử tạo lại các hòa trộn thay vì bỏ qua chúng"
-#: builtin/rebase.c:1386
+#: builtin/rebase.c:1090
msgid "how to handle commits that become empty"
msgstr "xử lý các lần chuyển giao mà nó trở thành trống rỗng như thế nào"
-#: builtin/rebase.c:1393
+#: builtin/rebase.c:1093
+msgid "keep commits which start empty"
+msgstr "bỏ qua các lần chuyển giao mà nó bắt đầu trống rỗng"
+
+#: builtin/rebase.c:1097
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr "di chuyển các lần chuyển giao mà bắt đầu bằng squash!/fixup! dưới -i"
-#: builtin/rebase.c:1400
+#: builtin/rebase.c:1104
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr "thêm các dòng thực thi sau từng lần chuyển giao của danh sách sửa được"
-#: builtin/rebase.c:1404
+#: builtin/rebase.c:1108
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "chấp nhận cải tổ các chuyển giao mà không ghi chú gì"
-#: builtin/rebase.c:1408
+#: builtin/rebase.c:1112
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "cố thử cải tổ các hòa trộn thay vì bỏ qua chúng"
-#: builtin/rebase.c:1411
+#: builtin/rebase.c:1115
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr "dùng “merge-base --fork-point” để định nghĩa lại thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:1413
+#: builtin/rebase.c:1117
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "dùng chiến lược hòa trộn đã cho"
-#: builtin/rebase.c:1415 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1119 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "tùy chọn"
-#: builtin/rebase.c:1416
+#: builtin/rebase.c:1120
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "chuyển thao số đến chiến lược hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1419
+#: builtin/rebase.c:1123
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "cải tổ tất các các lần chuyển giao cho đến root"
-#: builtin/rebase.c:1424
+#: builtin/rebase.c:1126
+msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
+msgstr "lập lịch lại một cách tự động bất kỳ “exec“ bị lỗi"
+
+#: builtin/rebase.c:1128
msgid "apply all changes, even those already present upstream"
msgstr ""
"áp dụng mọi thay đổi, ngay cả khi những thứ đó đã sẵn có ở thượng nguồn"
-#: builtin/rebase.c:1442
+#: builtin/rebase.c:1149
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Hình như đang trong quá trình thực hiện lệnh “git am”. Không thể rebase."
-#: builtin/rebase.c:1483
-msgid ""
-"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
-msgstr ""
-"git rebase --preserve-merges đã lạc hậu. Hãy dùng --rebase-merges để thay "
-"thế."
+#: builtin/rebase.c:1180
+msgid "--preserve-merges was replaced by --rebase-merges"
+msgstr "--preserve-merges đã bị thay thế bằng --rebase-merges"
-#: builtin/rebase.c:1488
+#: builtin/rebase.c:1193
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
msgstr "không thể kết hợp “--keep-base” với “--onto”"
-#: builtin/rebase.c:1490
+#: builtin/rebase.c:1195
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
msgstr "không thể kết hợp “--keep-base” với “--root”"
-#: builtin/rebase.c:1494
+#: builtin/rebase.c:1199
msgid "cannot combine '--root' with '--fork-point'"
msgstr "không thể kết hợp “--root” với “--fork-point”"
-#: builtin/rebase.c:1497
+#: builtin/rebase.c:1202
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Không có tiến trình rebase nào phải không?"
-#: builtin/rebase.c:1501
+#: builtin/rebase.c:1206
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Hành động “--edit-todo” chỉ có thể dùng trong quá trình “rebase” (sửa lịch "
"sử) tương tác."
-#: builtin/rebase.c:1524 t/helper/test-fast-rebase.c:122
+#: builtin/rebase.c:1229 t/helper/test-fast-rebase.c:122
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Không thể đọc HEAD"
-#: builtin/rebase.c:1536
+#: builtin/rebase.c:1241
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -20308,16 +20501,16 @@ msgstr ""
"Bạn phải sửa tất cả các lần hòa trộn xung đột và sau\n"
"đó đánh dấu chúng là cần xử lý sử dụng lệnh git add"
-#: builtin/rebase.c:1555
+#: builtin/rebase.c:1260
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "không thể loại bỏ các thay đổi cây-làm-việc"
-#: builtin/rebase.c:1574
+#: builtin/rebase.c:1279
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "không thể quay trở lại %s"
-#: builtin/rebase.c:1620
+#: builtin/rebase.c:1325
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -20338,141 +20531,132 @@ msgstr ""
"và chạy TÔI lần nữa. TÔI dừng lại trong trường hợp bạn vẫn\n"
"có một số thứ quý giá ở đây.\n"
-#: builtin/rebase.c:1648
+#: builtin/rebase.c:1353
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "tùy chọn “%c” cần một giá trị bằng số"
-#: builtin/rebase.c:1690
+#: builtin/rebase.c:1395
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Không hiểu chế độ: %s"
-#: builtin/rebase.c:1729
+#: builtin/rebase.c:1434
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr "--strategy cần --merge hay --interactive"
-#: builtin/rebase.c:1759
+#: builtin/rebase.c:1463
msgid "cannot combine apply options with merge options"
msgstr "không thể tổ hợp các tùy chọn áp dụng với các tùy chọn hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1772
+#: builtin/rebase.c:1476
#, c-format
msgid "Unknown rebase backend: %s"
msgstr "Không hiểu ứng dụng chạy phía sau lệnh cải tổ: %s"
-#: builtin/rebase.c:1802
+#: builtin/rebase.c:1505
msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
msgstr "--reschedule-failed-exec cần --exec hay --interactive"
-#: builtin/rebase.c:1822
-msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
-msgstr "không thể kết hợp “--preserve-merges” với “--rebase-merges”"
-
-#: builtin/rebase.c:1826
-msgid ""
-"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
-msgstr "không thể kết hợp “--preserve-merges” với “--reschedule-failed-exec”"
-
-#: builtin/rebase.c:1850
+#: builtin/rebase.c:1536
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "thượng nguồn không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1856
+#: builtin/rebase.c:1542
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Không thể tạo lần chuyển giao gốc mới"
-#: builtin/rebase.c:1882
+#: builtin/rebase.c:1568
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
msgstr "“%s”: cần chính xác một cơ sở hòa trộn với nhánh"
-#: builtin/rebase.c:1885
+#: builtin/rebase.c:1571
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "“%s”: cần chính xác một cơ sở hòa trộn"
-#: builtin/rebase.c:1893
+#: builtin/rebase.c:1580
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Không chỉ đến một lần chuyển giao không hợp lệ “%s”"
-#: builtin/rebase.c:1921
+#: builtin/rebase.c:1607
#, c-format
-msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
-msgstr "nghiêm trọng: không có nhánh/lần chuyển giao “%s” như thế"
+msgid "no such branch/commit '%s'"
+msgstr "không có nhánh/lần chuyển giao “%s” như thế"
-#: builtin/rebase.c:1929 builtin/submodule--helper.c:39
-#: builtin/submodule--helper.c:2431
+#: builtin/rebase.c:1618 builtin/submodule--helper.c:39
+#: builtin/submodule--helper.c:2658
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Không có tham chiếu nào như thế: %s"
-#: builtin/rebase.c:1940
+#: builtin/rebase.c:1629
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Không thể phân giải lần chuyển giao HEAD đến một điểm xét duyệt"
-#: builtin/rebase.c:1961
+#: builtin/rebase.c:1650
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Xin hãy chuyển giao hoặc tạm cất (stash) chúng."
-#: builtin/rebase.c:1997
+#: builtin/rebase.c:1686
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "không thể chuyển đến %s"
-#: builtin/rebase.c:2008
+#: builtin/rebase.c:1697
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "HEAD đã cập nhật."
-#: builtin/rebase.c:2010
+#: builtin/rebase.c:1699
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Nhánh hiện tại %s đã được cập nhật rồi.\n"
-#: builtin/rebase.c:2018
+#: builtin/rebase.c:1707
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "HEAD hiện đã được cập nhật rồi, bị ép buộc rebase."
-#: builtin/rebase.c:2020
+#: builtin/rebase.c:1709
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Nhánh hiện tại %s đã được cập nhật rồi, lệnh rebase ép buộc.\n"
-#: builtin/rebase.c:2028
+#: builtin/rebase.c:1717
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Móc (hook) pre-rebase từ chối rebase."
-#: builtin/rebase.c:2035
+#: builtin/rebase.c:1724
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Thay đổi thành %s:\n"
-#: builtin/rebase.c:2038
+#: builtin/rebase.c:1727
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Thay đổi từ %s thành %s:\n"
-#: builtin/rebase.c:2063
+#: builtin/rebase.c:1752
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Trước tiên, di chuyển head để xem lại các công việc trên đỉnh của nó…\n"
-#: builtin/rebase.c:2072
+#: builtin/rebase.c:1761
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Không thể tách rời HEAD"
-#: builtin/rebase.c:2081
+#: builtin/rebase.c:1770
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh %s đến %s.\n"
-#: builtin/receive-pack.c:34
+#: builtin/receive-pack.c:35
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack <thư-mục-git>"
-#: builtin/receive-pack.c:1275
+#: builtin/receive-pack.c:1280
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -20502,7 +20686,7 @@ msgstr ""
"Để chấm dứt lời nhắn này và vẫn giữ cách ứng xử mặc định, hãy đặt\n"
"biến cấu hình “receive.denyCurrentBranch” thành “refuse”."
-#: builtin/receive-pack.c:1295
+#: builtin/receive-pack.c:1300
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -20523,11 +20707,11 @@ msgstr ""
"\n"
"Để chấm dứt lời nhắn này, bạn hãy đặt nó thành “refuse”."
-#: builtin/receive-pack.c:2478
+#: builtin/receive-pack.c:2480
msgid "quiet"
msgstr "im lặng"
-#: builtin/receive-pack.c:2492
+#: builtin/receive-pack.c:2495
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Bạn phải chỉ định thư mục."
@@ -20568,7 +20752,7 @@ msgstr "Đánh dấu các đối tượng tiếp cận được…"
msgid "%s points nowhere!"
msgstr "%s chẳng chỉ đến đâu cả!"
-#: builtin/reflog.c:699
+#: builtin/reflog.c:700
msgid "no reflog specified to delete"
msgstr "chưa chỉ ra reflog để xóa"
@@ -20723,7 +20907,7 @@ msgstr "đang chỉ định một nhánh master không hợp lý với tùy ch
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
msgstr "chỉ định những nhánh để theo dõi chỉ hợp lý với các “fetch mirror”"
-#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:700
+#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:705
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "máy chủ %s đã tồn tại rồi."
@@ -20733,25 +20917,30 @@ msgstr "máy chủ %s đã tồn tại rồi."
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Không thể cài đặt nhánh master “%s”"
-#: builtin/remote.c:355
+#: builtin/remote.c:322
+#, c-format
+msgid "unhandled branch.%s.rebase=%s; assuming 'true'"
+msgstr "nhánh chưa được quản lý.%s.rebase=%s; giả định là “true”"
+
+#: builtin/remote.c:366
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Không thể lấy ánh xạ (map) fetch cho đặc tả tham chiếu %s"
-#: builtin/remote.c:454 builtin/remote.c:462
+#: builtin/remote.c:460 builtin/remote.c:468
msgid "(matching)"
msgstr "(khớp)"
-#: builtin/remote.c:466
+#: builtin/remote.c:472
msgid "(delete)"
msgstr "(xóa)"
-#: builtin/remote.c:655
+#: builtin/remote.c:660
#, c-format
msgid "could not set '%s'"
msgstr "không thể đặt “%s”"
-#: builtin/remote.c:660
+#: builtin/remote.c:665
#, c-format
msgid ""
"The %s configuration remote.pushDefault in:\n"
@@ -20762,17 +20951,17 @@ msgstr ""
"\t%s:%d\n"
"bây giờ tên trên máy chủ không tồn tại “%s”"
-#: builtin/remote.c:691 builtin/remote.c:836 builtin/remote.c:943
+#: builtin/remote.c:696 builtin/remote.c:841 builtin/remote.c:948
#, c-format
msgid "No such remote: '%s'"
msgstr "Không có máy chủ nào như vậy: “%s”"
-#: builtin/remote.c:710
+#: builtin/remote.c:715
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Không thể đổi tên phần của cấu hình từ “%s” thành “%s”"
-#: builtin/remote.c:730
+#: builtin/remote.c:735
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -20783,17 +20972,17 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"\tXin hãy cập nhật phần cấu hình một cách thủ công nếu thấy cần thiết."
-#: builtin/remote.c:770
+#: builtin/remote.c:775
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi xóa “%s”"
-#: builtin/remote.c:804
+#: builtin/remote.c:809
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "gặp lỗi khi tạo “%s”"
-#: builtin/remote.c:882
+#: builtin/remote.c:887
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -20805,119 +20994,119 @@ msgstr[0] ""
"đi;\n"
"để xóa đi, sử dụng:"
-#: builtin/remote.c:896
+#: builtin/remote.c:901
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Không thể gỡ bỏ phần cấu hình “%s”"
-#: builtin/remote.c:999
+#: builtin/remote.c:1009
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " mới (lần lấy về tiếp theo sẽ lưu trong remotes/%s)"
-#: builtin/remote.c:1002
+#: builtin/remote.c:1012
msgid " tracked"
msgstr " được theo dõi"
-#: builtin/remote.c:1004
+#: builtin/remote.c:1014
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " cũ rích (dùng “git remote prune” để gỡ bỏ)"
-#: builtin/remote.c:1006
+#: builtin/remote.c:1016
msgid " ???"
msgstr " ???"
-#: builtin/remote.c:1047
+#: builtin/remote.c:1057
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr "branch.%s.merge không hợp lệ; không thể cải tổ về phía > 1 nhánh"
-#: builtin/remote.c:1056
+#: builtin/remote.c:1066
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "thực hiện rebase một cách tương tác trên máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:1058
+#: builtin/remote.c:1068
#, c-format
msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
msgstr ""
"thực hiện cải tổ (với các hòa trộn) một cách tương tác lên trên máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:1061
+#: builtin/remote.c:1071
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "thực hiện rebase trên máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:1065
+#: builtin/remote.c:1075
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " hòa trộn với máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:1068
+#: builtin/remote.c:1078
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "hòa trộn với máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:1071
+#: builtin/remote.c:1081
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s và với máy chủ %s\n"
-#: builtin/remote.c:1114
+#: builtin/remote.c:1124
msgid "create"
msgstr "tạo"
-#: builtin/remote.c:1117
+#: builtin/remote.c:1127
msgid "delete"
msgstr "xóa"
-#: builtin/remote.c:1121
+#: builtin/remote.c:1131
msgid "up to date"
msgstr "đã cập nhật"
-#: builtin/remote.c:1124
+#: builtin/remote.c:1134
msgid "fast-forwardable"
msgstr "có-thể-chuyển-tiếp-nhanh"
-#: builtin/remote.c:1127
+#: builtin/remote.c:1137
msgid "local out of date"
msgstr "dữ liệu nội bộ đã cũ"
-#: builtin/remote.c:1134
+#: builtin/remote.c:1144
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s ép buộc thành %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1137
+#: builtin/remote.c:1147
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s đẩy lên thành %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1141
+#: builtin/remote.c:1151
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s ép buộc thành %s"
-#: builtin/remote.c:1144
+#: builtin/remote.c:1154
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s đẩy lên thành %s"
-#: builtin/remote.c:1212
+#: builtin/remote.c:1222
msgid "do not query remotes"
msgstr "không truy vấn các máy chủ"
-#: builtin/remote.c:1239
+#: builtin/remote.c:1243
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "* máy chủ %s"
-#: builtin/remote.c:1240
+#: builtin/remote.c:1244
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " URL để lấy về: %s"
-#: builtin/remote.c:1241 builtin/remote.c:1257 builtin/remote.c:1396
+#: builtin/remote.c:1245 builtin/remote.c:1261 builtin/remote.c:1398
msgid "(no URL)"
msgstr "(không có URL)"
@@ -20925,181 +21114,185 @@ msgstr "(không có URL)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1255 builtin/remote.c:1257
+#: builtin/remote.c:1259 builtin/remote.c:1261
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " URL để đẩy lên: %s"
-#: builtin/remote.c:1259 builtin/remote.c:1261 builtin/remote.c:1263
+#: builtin/remote.c:1263 builtin/remote.c:1265 builtin/remote.c:1267
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " Nhánh HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1259
+#: builtin/remote.c:1263
msgid "(not queried)"
msgstr "(không yêu cầu)"
-#: builtin/remote.c:1261
+#: builtin/remote.c:1265
msgid "(unknown)"
msgstr "(không hiểu)"
-#: builtin/remote.c:1265
+#: builtin/remote.c:1269
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
msgstr " nhánh HEAD (HEAD máy chủ chưa rõ ràng, có lẽ là một trong số sau):\n"
-#: builtin/remote.c:1277
+#: builtin/remote.c:1281
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Những nhánh trên máy chủ:%s"
-#: builtin/remote.c:1280 builtin/remote.c:1306
+#: builtin/remote.c:1284 builtin/remote.c:1310
msgid " (status not queried)"
msgstr " (trạng thái không được yêu cầu)"
-#: builtin/remote.c:1289
+#: builtin/remote.c:1293
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Những nhánh nội bộ đã được cấu hình cho lệnh “git pull”:"
-#: builtin/remote.c:1297
+#: builtin/remote.c:1301
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " refs nội bộ sẽ được phản chiếu bởi lệnh “git push”"
-#: builtin/remote.c:1303
+#: builtin/remote.c:1307
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Những tham chiếu nội bộ được cấu hình cho lệnh “git push”%s:"
-#: builtin/remote.c:1324
+#: builtin/remote.c:1328
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "đặt refs/remotes/<tên>/HEAD cho phù hợp với máy chủ"
-#: builtin/remote.c:1326
+#: builtin/remote.c:1330
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "xóa refs/remotes/<tên>/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1341
+#: builtin/remote.c:1344
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Không thể xác định được HEAD máy chủ"
-#: builtin/remote.c:1343
+#: builtin/remote.c:1346
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr "Nhiều nhánh HEAD máy chủ. Hãy chọn rõ ràng một:"
-#: builtin/remote.c:1353
+#: builtin/remote.c:1356
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "Không thể xóa bỏ %s"
-#: builtin/remote.c:1361
+#: builtin/remote.c:1364
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Không phải là tham chiếu hợp lệ: %s"
-#: builtin/remote.c:1363
+#: builtin/remote.c:1366
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "Không thể cài đặt %s"
-#: builtin/remote.c:1381
+#: builtin/remote.c:1384
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr " %s sẽ trở thành không đầu (không được quản lý)!"
-#: builtin/remote.c:1382
+#: builtin/remote.c:1385
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr " %s đã trở thành không đầu (không được quản lý)!"
-#: builtin/remote.c:1392
+#: builtin/remote.c:1394
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Đang xén bớt %s"
-#: builtin/remote.c:1393
+#: builtin/remote.c:1395
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "URL: %s"
-#: builtin/remote.c:1409
+#: builtin/remote.c:1411
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " * [nên xén bớt] %s"
-#: builtin/remote.c:1412
+#: builtin/remote.c:1414
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " * [đã bị xén] %s"
-#: builtin/remote.c:1457
+#: builtin/remote.c:1459
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "cắt máy chủ sau khi lấy về"
-#: builtin/remote.c:1521 builtin/remote.c:1577 builtin/remote.c:1647
+#: builtin/remote.c:1523 builtin/remote.c:1579 builtin/remote.c:1649
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Không có máy chủ nào có tên “%s”"
-#: builtin/remote.c:1539
+#: builtin/remote.c:1541
msgid "add branch"
msgstr "thêm nhánh"
-#: builtin/remote.c:1546
+#: builtin/remote.c:1548
msgid "no remote specified"
msgstr "chưa chỉ ra máy chủ nào"
-#: builtin/remote.c:1563
+#: builtin/remote.c:1565
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "truy vấn đẩy URL thay vì lấy"
-#: builtin/remote.c:1565
+#: builtin/remote.c:1567
msgid "return all URLs"
msgstr "trả về mọi URL"
-#: builtin/remote.c:1595
+#: builtin/remote.c:1597
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "không có URL nào được cấu hình cho nhánh “%s”"
-#: builtin/remote.c:1621
+#: builtin/remote.c:1623
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "đẩy các “URL” bằng tay"
-#: builtin/remote.c:1623
+#: builtin/remote.c:1625
msgid "add URL"
msgstr "thêm URL"
-#: builtin/remote.c:1625
+#: builtin/remote.c:1627
msgid "delete URLs"
msgstr "xóa URLs"
-#: builtin/remote.c:1632
+#: builtin/remote.c:1634
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "--add --delete không hợp lý"
-#: builtin/remote.c:1673
+#: builtin/remote.c:1675
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Kiểu mẫu URL cũ không hợp lệ: %s"
-#: builtin/remote.c:1681
+#: builtin/remote.c:1683
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Không tìm thấy URL như vậy: %s"
-#: builtin/remote.c:1683
+#: builtin/remote.c:1685
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Sẽ không xóa những địa chỉ URL không-push"
-#: builtin/repack.c:26
+#: builtin/remote.c:1702
+msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
+msgstr "chi tiết; phải được đặt trước một lệnh-con"
+
+#: builtin/repack.c:28
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [<các tùy chọn>]"
-#: builtin/repack.c:31
+#: builtin/repack.c:33
msgid ""
"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
@@ -21107,143 +21300,156 @@ msgstr ""
"Gia tăng repack là không tương thích với chỉ mục bitmap. Dùng\n"
"--no-write-bitmap-index hay tắt cấu hình pack.writebitmaps."
-#: builtin/repack.c:198
+#: builtin/repack.c:201
msgid "could not start pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"không thể lấy thông tin thống kê pack-objects để mà đóng gói lại các đối "
"tượng hứa hẹn"
-#: builtin/repack.c:270 builtin/repack.c:630
+#: builtin/repack.c:273 builtin/repack.c:816
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
"repack: Đang chỉ cần các dòng ID đối tượng dạng thập lục phân đầy dủ từ pack-"
"objects."
-#: builtin/repack.c:294
+#: builtin/repack.c:297
msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
msgstr "không thể hoàn tất pack-objects để đóng gói các đối tượng hứa hẹn"
-#: builtin/repack.c:309
+#: builtin/repack.c:312
#, c-format
msgid "cannot open index for %s"
msgstr "không thể mở mục lục cho “%s”"
-#: builtin/repack.c:368
+#: builtin/repack.c:371
#, c-format
msgid "pack %s too large to consider in geometric progression"
msgstr "gói %s là quá lớn để được xem là trong tiến trình hình học"
-#: builtin/repack.c:401 builtin/repack.c:408 builtin/repack.c:413
+#: builtin/repack.c:404 builtin/repack.c:411 builtin/repack.c:416
#, c-format
msgid "pack %s too large to roll up"
msgstr "gói %s là quá lớn để được cuộn lại"
-#: builtin/repack.c:460
+#: builtin/repack.c:496
+#, c-format
+msgid "could not open tempfile %s for writing"
+msgstr "không thể mở tập tin tạm %s để ghi"
+
+#: builtin/repack.c:514
+msgid "could not close refs snapshot tempfile"
+msgstr "không thể đóng tập tin tạm thời chụp nhanh các tham chiếu"
+
+#: builtin/repack.c:628
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "đóng gói mọi thứ trong một gói đơn"
-#: builtin/repack.c:462
+#: builtin/repack.c:630
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr "giống với -a, và chỉnh sửa các đối tượng không đọc được thiếu sót"
-#: builtin/repack.c:465
+#: builtin/repack.c:633
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr "xóa bỏ các gói dư thừa, và chạy git-prune-packed"
-#: builtin/repack.c:467
+#: builtin/repack.c:635
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "chuyển --no-reuse-delta cho git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:469
+#: builtin/repack.c:637
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr "chuyển --no-reuse-object cho git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:471
+#: builtin/repack.c:639
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "không chạy git-update-server-info"
-#: builtin/repack.c:474
+#: builtin/repack.c:642
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "chuyển --local cho git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:476
+#: builtin/repack.c:644
msgid "write bitmap index"
msgstr "ghi mục lục ánh xạ"
-#: builtin/repack.c:478
+#: builtin/repack.c:646
msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
msgstr "chuyển --delta-islands cho git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:479
+#: builtin/repack.c:647
msgid "approxidate"
msgstr "ngày ước tính"
-#: builtin/repack.c:480
+#: builtin/repack.c:648
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr "với -A, các đối tượng cũ hơn khoảng thời gian này thì không bị mất"
-#: builtin/repack.c:482
+#: builtin/repack.c:650
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "với -a, đóng gói lại các đối tượng không thể đọc được"
-#: builtin/repack.c:484
+#: builtin/repack.c:652
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "kích thước cửa sổ được dùng cho nén “delta”"
-#: builtin/repack.c:485 builtin/repack.c:491
+#: builtin/repack.c:653 builtin/repack.c:659
msgid "bytes"
msgstr "byte"
-#: builtin/repack.c:486
+#: builtin/repack.c:654
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr "giống như trên, nhưng giới hạn kích thước bộ nhớ hay vì số lượng"
-#: builtin/repack.c:488
+#: builtin/repack.c:656
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "giới hạn độ sâu tối đa của “delta”"
-#: builtin/repack.c:490
+#: builtin/repack.c:658
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "giới hạn số lượng tối đa tuyến trình"
-#: builtin/repack.c:492
+#: builtin/repack.c:660
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "kích thước tối đa cho từng tập tin gói"
-#: builtin/repack.c:494
+#: builtin/repack.c:662
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "đóng gói lại các đối tượng trong các gói đã đánh dấu bằng .keep"
-#: builtin/repack.c:496
+#: builtin/repack.c:664
msgid "do not repack this pack"
msgstr "đừng đóng gói lại gói này"
-#: builtin/repack.c:498
+#: builtin/repack.c:666
msgid "find a geometric progression with factor <N>"
msgstr "tìm một tiến trình hình học với hệ số <N>"
-#: builtin/repack.c:508
+#: builtin/repack.c:668
+msgid "write a multi-pack index of the resulting packs"
+msgstr "ghi mục lục “multi-pack” của các gói kết quả"
+
+#: builtin/repack.c:678
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "không thể xóa các gói trong một kho đối_tượng_vĩ_đại"
-#: builtin/repack.c:512
+#: builtin/repack.c:682
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "--keep-unreachable và -A xung khắc nhau"
-#: builtin/repack.c:527
+#: builtin/repack.c:713
msgid "--geometric is incompatible with -A, -a"
msgstr "--geometric là xung khắc với tùy chọn -A, -a"
-#: builtin/repack.c:639
+#: builtin/repack.c:825
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Không có gì mới để mà đóng gói."
-#: builtin/repack.c:669
+#: builtin/repack.c:855
#, c-format
msgid "missing required file: %s"
msgstr "thiếu tập tin cần thiết: %s"
-#: builtin/repack.c:671
+#: builtin/repack.c:857
#, c-format
msgid "could not unlink: %s"
msgstr "không thể bỏ liên kết: %s"
@@ -21554,93 +21760,93 @@ msgstr "hòa trộn"
msgid "keep"
msgstr "giữ lại"
-#: builtin/reset.c:83
+#: builtin/reset.c:89
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "Bạn không có HEAD nào hợp lệ."
-#: builtin/reset.c:85
+#: builtin/reset.c:91
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "Gặp lỗi khi tìm cây của HEAD."
-#: builtin/reset.c:91
+#: builtin/reset.c:97
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Gặp lỗi khi tìm cây của %s."
-#: builtin/reset.c:116
+#: builtin/reset.c:122
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "HEAD hiện giờ tại %s"
-#: builtin/reset.c:195
+#: builtin/reset.c:201
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Không thể thực hiện một %s reset ở giữa của quá trình hòa trộn."
-#: builtin/reset.c:295 builtin/stash.c:589 builtin/stash.c:663
-#: builtin/stash.c:687
+#: builtin/reset.c:301 builtin/stash.c:605 builtin/stash.c:679
+#: builtin/stash.c:703
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "làm việc ở chế độ im lặng, chỉ hiển thị khi có lỗi"
-#: builtin/reset.c:297
+#: builtin/reset.c:303
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "đặt lại (reset) HEAD và bảng mục lục"
-#: builtin/reset.c:298
+#: builtin/reset.c:304
msgid "reset only HEAD"
msgstr "chỉ đặt lại (reset) HEAD"
-#: builtin/reset.c:300 builtin/reset.c:302
+#: builtin/reset.c:306 builtin/reset.c:308
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "đặt lại HEAD, bảng mục lục và cây làm việc"
-#: builtin/reset.c:304
+#: builtin/reset.c:310
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "đặt lại HEAD nhưng giữ lại các thay đổi nội bộ"
-#: builtin/reset.c:310
+#: builtin/reset.c:316
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr "chỉ ghi lại những đường dẫn thực sự sẽ được thêm vào sau này"
-#: builtin/reset.c:344
+#: builtin/reset.c:350
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Gặp lỗi khi phân giải “%s” như là điểm xét duyệt hợp lệ."
-#: builtin/reset.c:352
+#: builtin/reset.c:358
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "Gặp lỗi khi phân giải “%s” như là một cây (tree) hợp lệ."
-#: builtin/reset.c:361
+#: builtin/reset.c:367
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr "--patch xung khắc với --{hard,mixed,soft}"
-#: builtin/reset.c:371
+#: builtin/reset.c:377
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"--mixed với các đường dẫn không còn dùng nữa; hãy thay thế bằng lệnh “git "
"reset -- </các/đường/dẫn>”."
-#: builtin/reset.c:373
+#: builtin/reset.c:379
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Không thể thực hiện lệnh %s reset với các đường dẫn."
-#: builtin/reset.c:388
+#: builtin/reset.c:394
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "%s reset không được phép trên kho thuần"
-#: builtin/reset.c:392
+#: builtin/reset.c:398
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "-N chỉ được dùng khi có --mixed"
-#: builtin/reset.c:413
+#: builtin/reset.c:419
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Những thay đổi được đưa ra khỏi bệ phóng sau khi reset:"
-#: builtin/reset.c:416
+#: builtin/reset.c:422
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -21651,16 +21857,16 @@ msgstr ""
"\n"
"Cần %.2f giây để kiểm đếm các thay đổi chưa đưa lên bệ phóng sau khi đặt "
"lại.\n"
-"Bạn có thể sử dụng '--quiet' để tránh việc này. Đặt reset.quiet thành true "
+"Bạn có thể sử dụng “--quiet” để tránh việc này. Đặt reset.quiet thành true "
"trong\n"
"cài đặt config nếu bạn muốn thực hiện nó như là mặc định.\n"
-#: builtin/reset.c:434
+#: builtin/reset.c:440
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Không thể đặt lại (reset) bảng mục lục thành điểm xét duyệt “%s”."
-#: builtin/reset.c:439
+#: builtin/reset.c:445
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới."
@@ -21702,7 +21908,7 @@ msgstr "đầu vào chấm dứt bất thường"
#: builtin/rev-parse.c:442
msgid "no usage string given before the `--' separator"
-msgstr "không có chuỗi cách dùng nào được đưa ra trước dấu phân cách '--'"
+msgstr "không có chuỗi cách dùng nào được đưa ra trước dấu phân cách “--”"
#: builtin/rev-parse.c:548
msgid "Needed a single revision"
@@ -21840,15 +22046,19 @@ msgstr "nối thêm tên lần chuyển giao"
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "cấm khởi tạo lần chuyển giao trống rỗng"
+#: builtin/revert.c:128
+msgid "allow commits with empty messages"
+msgstr "chấp nhận chuyển giao mà không ghi chú gì"
+
#: builtin/revert.c:129
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "giữ lại các lần chuyển giao dư thừa, rỗng"
-#: builtin/revert.c:237
+#: builtin/revert.c:241
msgid "revert failed"
msgstr "hoàn nguyên gặp lỗi"
-#: builtin/revert.c:250
+#: builtin/revert.c:254
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "cherry-pick gặp lỗi"
@@ -21893,70 +22103,70 @@ msgid "the following file has local modifications:"
msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "những tập tin sau đây có những thay đổi nội bộ:"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:245
msgid "do not list removed files"
msgstr "không liệt kê các tập tin đã gỡ bỏ"
-#: builtin/rm.c:245
+#: builtin/rm.c:246
msgid "only remove from the index"
msgstr "chỉ gỡ bỏ từ mục lục"
-#: builtin/rm.c:246
+#: builtin/rm.c:247
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "ghi đè lên kiểm tra cập nhật"
-#: builtin/rm.c:247
+#: builtin/rm.c:248
msgid "allow recursive removal"
msgstr "cho phép gỡ bỏ đệ qui"
-#: builtin/rm.c:249
+#: builtin/rm.c:250
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr "thoát ra với trạng thái khác không thậm chí nếu không có gì khớp"
-#: builtin/rm.c:283
+#: builtin/rm.c:285
msgid "No pathspec was given. Which files should I remove?"
msgstr "Không đưa ra đặc tả đường dẫn. Tôi nên loại bỏ các tập tin nào?"
-#: builtin/rm.c:310
+#: builtin/rm.c:315
msgid "please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"hãy đưa các thay đổi của bạn vào .gitmodules hay tạm cất chúng đi để xử lý"
-#: builtin/rm.c:331
+#: builtin/rm.c:337
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "không thể gỡ bỏ “%s” một cách đệ qui mà không có tùy chọn -r"
-#: builtin/rm.c:379
+#: builtin/rm.c:385
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: không thể gỡ bỏ %s"
#: builtin/send-pack.c:20
msgid ""
-"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<git-"
-"receive-pack>] [--verbose] [--thin] [--atomic] [<host>:]<directory> "
-"[<ref>...]\n"
-" --all and explicit <ref> specification are mutually exclusive."
+"git send-pack [--mirror] [--dry-run] [--force]\n"
+" [--receive-pack=<git-receive-pack>]\n"
+" [--verbose] [--thin] [--atomic]\n"
+" [<host>:]<directory> (--all | <ref>...)"
msgstr ""
-"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<git-"
-"receive-pack>] [--verbose] [--thin] [--atomic] [<máy>:]<thư/mục> [<các-tham-"
-"chiếu>…]\n"
-" --all và đặc tả <ref> rõ ràng là loại trừ lẫn nhau."
+"git send-pack [--mirror] [--dry-run] [--force]\n"
+" [--receive-pack=<git-receive-pack>]\n"
+" [--verbose] [--thin] [--atomic]\n"
+" [<host>:]<thư mục> (--all | <tham chiếu>…)"
-#: builtin/send-pack.c:188
+#: builtin/send-pack.c:192
msgid "remote name"
msgstr "tên máy dịch vụ"
-#: builtin/send-pack.c:201
+#: builtin/send-pack.c:205
msgid "use stateless RPC protocol"
msgstr "dùng giao thức RPC không ổn định"
-#: builtin/send-pack.c:202
+#: builtin/send-pack.c:206
msgid "read refs from stdin"
msgstr "đọc tham chiếu từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/send-pack.c:203
+#: builtin/send-pack.c:207
msgid "print status from remote helper"
msgstr "in các trạng thái từ phần hướng dẫn trên máy dịch vụ"
@@ -22014,21 +22224,21 @@ msgstr "trường"
msgid "group by field"
msgstr "nhóm theo trường"
-#: builtin/shortlog.c:391
+#: builtin/shortlog.c:394
msgid "too many arguments given outside repository"
msgstr "quá nhiều tham số đưa ra ngoài kho chứa"
#: builtin/show-branch.c:13
msgid ""
"git show-branch [-a | --all] [-r | --remotes] [--topo-order | --date-order]\n"
-"\t\t[--current] [--color[=<when>] | --no-color] [--sparse]\n"
-"\t\t[--more=<n> | --list | --independent | --merge-base]\n"
-"\t\t[--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<rev> | <glob>)...]"
+" [--current] [--color[=<when>] | --no-color] [--sparse]\n"
+" [--more=<n> | --list | --independent | --merge-base]\n"
+" [--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<rev> | <glob>)...]"
msgstr ""
"git show-branch [-a | --all] [-r | --remotes] [--topo-order | --date-order]\n"
-"\t\t[--current] [--color[=<khi>] | --no-color] [--sparse]\n"
-"\t\t[--more=<n> | --list | --independent | --merge-base]\n"
-"\t\t[--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<rev> | <glob>)…]"
+" [--current] [--color[=<when>] | --no-color] [--sparse]\n"
+" [--more=<n> | --list | --independent | --merge-base]\n"
+" [--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<rev> | <glob>)…]"
#: builtin/show-branch.c:17
msgid "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
@@ -22040,113 +22250,113 @@ msgid "ignoring %s; cannot handle more than %d ref"
msgid_plural "ignoring %s; cannot handle more than %d refs"
msgstr[0] "đang bỏ qua %s; không thể xử lý nhiều hơn %d tham chiếu"
-#: builtin/show-branch.c:548
+#: builtin/show-branch.c:547
#, c-format
msgid "no matching refs with %s"
msgstr "không tham chiếu nào khớp với %s"
-#: builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/show-branch.c:644
msgid "show remote-tracking and local branches"
msgstr "hiển thị các nhánh remote-tracking và nội bộ"
-#: builtin/show-branch.c:647
+#: builtin/show-branch.c:646
msgid "show remote-tracking branches"
msgstr "hiển thị các nhánh remote-tracking"
-#: builtin/show-branch.c:649
+#: builtin/show-branch.c:648
msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
msgstr "màu “*!+-” tương ứng với nhánh"
-#: builtin/show-branch.c:651
+#: builtin/show-branch.c:650
msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
msgstr "hiển thị thêm <n> lần chuyển giao sau cha mẹ chung"
-#: builtin/show-branch.c:653
+#: builtin/show-branch.c:652
msgid "synonym to more=-1"
msgstr "đồng nghĩa với more=-1"
-#: builtin/show-branch.c:654
+#: builtin/show-branch.c:653
msgid "suppress naming strings"
msgstr "chặn các chuỗi đặt tên"
-#: builtin/show-branch.c:656
+#: builtin/show-branch.c:655
msgid "include the current branch"
msgstr "bao gồm nhánh hiện hành"
-#: builtin/show-branch.c:658
+#: builtin/show-branch.c:657
msgid "name commits with their object names"
msgstr "đặt tên các lần chuyển giao bằng các tên của đối tượng của chúng"
-#: builtin/show-branch.c:660
+#: builtin/show-branch.c:659
msgid "show possible merge bases"
msgstr "hiển thị mọi cơ sở có thể dùng để hòa trộn"
-#: builtin/show-branch.c:662
+#: builtin/show-branch.c:661
msgid "show refs unreachable from any other ref"
msgstr "hiển thị các tham chiếu không thể được đọc bởi bất kỳ tham chiếu khác"
-#: builtin/show-branch.c:664
+#: builtin/show-branch.c:663
msgid "show commits in topological order"
msgstr "hiển thị các lần chuyển giao theo thứ tự tôpô"
-#: builtin/show-branch.c:667
+#: builtin/show-branch.c:666
msgid "show only commits not on the first branch"
msgstr "chỉ hiển thị các lần chuyển giao không nằm trên nhánh đầu tiên"
-#: builtin/show-branch.c:669
+#: builtin/show-branch.c:668
msgid "show merges reachable from only one tip"
msgstr "hiển thị các lần hòa trộn có thể đọc được chỉ từ một đầu mút"
-#: builtin/show-branch.c:671
+#: builtin/show-branch.c:670
msgid "topologically sort, maintaining date order where possible"
msgstr "sắp xếp hình thái học, bảo trì thứ tự ngày nếu có thể"
-#: builtin/show-branch.c:674
+#: builtin/show-branch.c:673
msgid "<n>[,<base>]"
msgstr "<n>[,<cơ_sở>]"
-#: builtin/show-branch.c:675
+#: builtin/show-branch.c:674
msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
msgstr "hiển thị <n> các mục “ref-log” gần nhất kể từ nền (base)"
-#: builtin/show-branch.c:711
+#: builtin/show-branch.c:710
msgid ""
"--reflog is incompatible with --all, --remotes, --independent or --merge-base"
msgstr ""
"--reflog là không tương thích với các tùy chọn --all, --remotes, --"
"independent hay --merge-base"
-#: builtin/show-branch.c:735
+#: builtin/show-branch.c:734
msgid "no branches given, and HEAD is not valid"
msgstr "chưa đưa ra nhánh, và HEAD không hợp lệ"
-#: builtin/show-branch.c:738
+#: builtin/show-branch.c:737
msgid "--reflog option needs one branch name"
msgstr "--reflog cần tên một nhánh"
-#: builtin/show-branch.c:741
+#: builtin/show-branch.c:740
#, c-format
msgid "only %d entry can be shown at one time."
msgid_plural "only %d entries can be shown at one time."
msgstr[0] "chỉ có thể hiển thị cùng lúc %d hạng mục."
-#: builtin/show-branch.c:745
+#: builtin/show-branch.c:744
#, c-format
msgid "no such ref %s"
msgstr "không có tham chiếu nào như thế %s"
-#: builtin/show-branch.c:831
+#: builtin/show-branch.c:828
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d rev."
msgid_plural "cannot handle more than %d revs."
msgstr[0] "không thể xử lý nhiều hơn %d điểm xét duyệt."
-#: builtin/show-branch.c:835
+#: builtin/show-branch.c:832
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref."
msgstr "“%s” không phải tham chiếu hợp lệ."
-#: builtin/show-branch.c:838
+#: builtin/show-branch.c:835
#, c-format
msgid "cannot find commit %s (%s)"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s (%s)"
@@ -22221,70 +22431,84 @@ msgstr ""
"không thể phân tích cú pháp cây làm việc này (tập tin sparse-checkout có lẽ "
"không tồn tại)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:227
+#: builtin/sparse-checkout.c:173
+#, c-format
+msgid ""
+"directory '%s' contains untracked files, but is not in the sparse-checkout "
+"cone"
+msgstr ""
+"thư mục “%s” có chứa các tập tin chưa được theo dõi, nhưng lại không trong "
+"“sparse-checkout cone”"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:181
+#, c-format
+msgid "failed to remove directory '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ thư mục \"%s\""
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:321
msgid "failed to create directory for sparse-checkout file"
msgstr "gặp lỗi khi tạo thư mục cho tập tin sparse-checkout"
-#: builtin/sparse-checkout.c:268
+#: builtin/sparse-checkout.c:362
msgid "unable to upgrade repository format to enable worktreeConfig"
msgstr "không thể nâng cấp định dạng kho lưu trữ để kích hoạt worktreeConfig"
-#: builtin/sparse-checkout.c:270
+#: builtin/sparse-checkout.c:364
msgid "failed to set extensions.worktreeConfig setting"
msgstr "gặp lỗi khi đặt cài đặt extensions.worktreeConfig"
-#: builtin/sparse-checkout.c:290
+#: builtin/sparse-checkout.c:384
msgid "git sparse-checkout init [--cone] [--[no-]sparse-index]"
msgstr "git sparse-checkout init [--cone] [--[no-]sparse-index]"
-#: builtin/sparse-checkout.c:310
+#: builtin/sparse-checkout.c:404
msgid "initialize the sparse-checkout in cone mode"
msgstr "khởi tạo sparse-checkout trong chế độ nón"
-#: builtin/sparse-checkout.c:312
+#: builtin/sparse-checkout.c:406
msgid "toggle the use of a sparse index"
msgstr "bật tắt việc sử dụng một \"sparse index\""
-#: builtin/sparse-checkout.c:340
+#: builtin/sparse-checkout.c:434
msgid "failed to modify sparse-index config"
msgstr "gặp lỗi khi sửa cấu hình \"sparse-index\""
-#: builtin/sparse-checkout.c:361
+#: builtin/sparse-checkout.c:455
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
-#: builtin/sparse-checkout.c:413
+#: builtin/sparse-checkout.c:507
#, c-format
msgid "could not normalize path %s"
msgstr "không thể thường hóa đường dẫn “%s”"
-#: builtin/sparse-checkout.c:425
+#: builtin/sparse-checkout.c:519
msgid "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | <patterns>)"
msgstr "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | <các mẫu>)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:450
+#: builtin/sparse-checkout.c:544
#, c-format
msgid "unable to unquote C-style string '%s'"
msgstr "không thể bỏ trích dẫn chuỗi kiểu C “%s”"
-#: builtin/sparse-checkout.c:504 builtin/sparse-checkout.c:528
+#: builtin/sparse-checkout.c:598 builtin/sparse-checkout.c:622
msgid "unable to load existing sparse-checkout patterns"
msgstr "không thể tải các mẫu sparse-checkout"
-#: builtin/sparse-checkout.c:573
+#: builtin/sparse-checkout.c:667
msgid "read patterns from standard in"
msgstr "đọc các mẫu từ đầu vào tiêu chuẩn"
-#: builtin/sparse-checkout.c:588
+#: builtin/sparse-checkout.c:682
msgid "git sparse-checkout reapply"
msgstr "git sparse-checkout reapply"
-#: builtin/sparse-checkout.c:607
+#: builtin/sparse-checkout.c:701
msgid "git sparse-checkout disable"
msgstr "git sparse-checkout disable"
-#: builtin/sparse-checkout.c:638
+#: builtin/sparse-checkout.c:732
msgid "error while refreshing working directory"
msgstr "gặp lỗi khi đọc lại thư mục làm việc"
@@ -22320,7 +22544,7 @@ msgstr ""
" [--pathspec-from-file=<tập_tin> [--pathspec-file-nul]]\n"
" [--] [<đặc/tả/đường/dẫn>…]]"
-#: builtin/stash.c:34 builtin/stash.c:87
+#: builtin/stash.c:34
msgid ""
"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
@@ -22350,6 +22574,14 @@ msgstr ""
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <lời nhắn>]\n"
" [--] [<đặc/tả/đường/dẫn>…]]"
+#: builtin/stash.c:87
+msgid ""
+"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
+msgstr ""
+"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<ghi chú>]"
+
#: builtin/stash.c:130
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash-like commit"
@@ -22373,7 +22605,7 @@ msgstr "“%s” không phải một tham chiếu hợp lệ"
msgid "git stash clear with arguments is unimplemented"
msgstr "git stash clear với các tham số là chưa được thực hiện"
-#: builtin/stash.c:431
+#: builtin/stash.c:447
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Untracked file in way of tracked file! Renaming\n"
@@ -22384,166 +22616,166 @@ msgstr ""
" %s -> %s\n"
" để nhường chỗ.\n"
-#: builtin/stash.c:492
+#: builtin/stash.c:508
msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "không thể áp dụng một stash ở giữa của quá trình hòa trộn"
-#: builtin/stash.c:503
+#: builtin/stash.c:519
#, c-format
msgid "could not generate diff %s^!."
msgstr "không thể tạo diff %s^!."
-#: builtin/stash.c:510
+#: builtin/stash.c:526
msgid "conflicts in index. Try without --index."
msgstr "xung đột trong bảng mục lục. Hãy thử mà không dùng tùy chọn --index."
-#: builtin/stash.c:516
+#: builtin/stash.c:532
msgid "could not save index tree"
msgstr "không thể ghi lại cây chỉ mục"
-#: builtin/stash.c:525
-msgid "could not restore untracked files from stash"
-msgstr "không thể phục hồi các tập tin chưa theo dõi từ mục cất đi (stash)"
-
-#: builtin/stash.c:539
+#: builtin/stash.c:552
#, c-format
msgid "Merging %s with %s"
msgstr "Đang hòa trộn %s với %s"
-#: builtin/stash.c:549
+#: builtin/stash.c:562
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Bảng mục lục đã không được bỏ stash."
-#: builtin/stash.c:591 builtin/stash.c:689
+#: builtin/stash.c:575
+msgid "could not restore untracked files from stash"
+msgstr "không thể phục hồi các tập tin chưa theo dõi từ mục cất đi (stash)"
+
+#: builtin/stash.c:607 builtin/stash.c:705
msgid "attempt to recreate the index"
msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
-#: builtin/stash.c:635
+#: builtin/stash.c:651
#, c-format
msgid "Dropped %s (%s)"
msgstr "Đã xóa %s (%s)"
-#: builtin/stash.c:638
+#: builtin/stash.c:654
#, c-format
msgid "%s: Could not drop stash entry"
msgstr "%s: Không thể xóa bỏ mục stash"
-#: builtin/stash.c:651
+#: builtin/stash.c:667
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash reference"
msgstr "”%s” không phải tham chiếu đến stash"
-#: builtin/stash.c:701
+#: builtin/stash.c:717
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Các mục tạm cất (stash) được giữ trong trường hợp bạn lại cần nó."
-#: builtin/stash.c:724
+#: builtin/stash.c:740
msgid "No branch name specified"
msgstr "Chưa chỉ ra tên của nhánh"
-#: builtin/stash.c:808
+#: builtin/stash.c:824
msgid "failed to parse tree"
msgstr "gặp lỗi khi phân tích cây"
-#: builtin/stash.c:819
+#: builtin/stash.c:835
msgid "failed to unpack trees"
msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ cây"
-#: builtin/stash.c:839
+#: builtin/stash.c:855
msgid "include untracked files in the stash"
msgstr "bao gồm các tập tin không được theo dõi trong stash"
-#: builtin/stash.c:842
+#: builtin/stash.c:858
msgid "only show untracked files in the stash"
msgstr "chỉ hiển thị các tập tin không được theo dõi trong stash"
-#: builtin/stash.c:929 builtin/stash.c:966
+#: builtin/stash.c:945 builtin/stash.c:982
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Không thể cập nhật %s với %s"
-#: builtin/stash.c:947 builtin/stash.c:1602 builtin/stash.c:1667
+#: builtin/stash.c:963 builtin/stash.c:1619 builtin/stash.c:1684
msgid "stash message"
msgstr "phần chú thích cho stash"
-#: builtin/stash.c:957
+#: builtin/stash.c:973
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "\"git stash store\" cần một đối số <lần chuyển giao>"
-#: builtin/stash.c:1171
+#: builtin/stash.c:1187
msgid "No changes selected"
msgstr "Chưa có thay đổi nào được chọn"
-#: builtin/stash.c:1271
+#: builtin/stash.c:1287
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Bạn chưa còn có lần chuyển giao khởi tạo"
-#: builtin/stash.c:1298
+#: builtin/stash.c:1314
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái bảng mục lục hiện hành"
-#: builtin/stash.c:1307
+#: builtin/stash.c:1323
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Không thể ghi lại các tập tin chưa theo dõi"
-#: builtin/stash.c:1318 builtin/stash.c:1327
+#: builtin/stash.c:1334 builtin/stash.c:1343
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái cây-làm-việc hiện hành"
-#: builtin/stash.c:1355
+#: builtin/stash.c:1371
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái cây làm việc hiện hành"
-#: builtin/stash.c:1404
+#: builtin/stash.c:1420
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Không thể dùng --patch và --include-untracked hay --all cùng một lúc"
-#: builtin/stash.c:1422
+#: builtin/stash.c:1438
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Có lẽ bạn đã quên “git add ” phải không?"
-#: builtin/stash.c:1437
+#: builtin/stash.c:1453
msgid "No local changes to save"
msgstr "Không có thay đổi nội bộ nào được ghi lại"
-#: builtin/stash.c:1444
+#: builtin/stash.c:1460
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Không thể khởi tạo stash"
-#: builtin/stash.c:1459
+#: builtin/stash.c:1475
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Không thể ghi lại trạng thái hiện hành"
-#: builtin/stash.c:1464
+#: builtin/stash.c:1480
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Đã ghi lại thư mục làm việc và trạng thái mục lục %s"
-#: builtin/stash.c:1554
+#: builtin/stash.c:1571
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Không thể gỡ bỏ các thay đổi cây-làm-việc"
-#: builtin/stash.c:1593 builtin/stash.c:1658
+#: builtin/stash.c:1610 builtin/stash.c:1675
msgid "keep index"
msgstr "giữ nguyên bảng mục lục"
-#: builtin/stash.c:1595 builtin/stash.c:1660
+#: builtin/stash.c:1612 builtin/stash.c:1677
msgid "stash in patch mode"
msgstr "cất đi ở chế độ miếng vá"
-#: builtin/stash.c:1596 builtin/stash.c:1661
+#: builtin/stash.c:1613 builtin/stash.c:1678
msgid "quiet mode"
msgstr "chế độ im lặng"
-#: builtin/stash.c:1598 builtin/stash.c:1663
+#: builtin/stash.c:1615 builtin/stash.c:1680
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "bao gồm các tập tin không được theo dõi trong stash"
-#: builtin/stash.c:1600 builtin/stash.c:1665
+#: builtin/stash.c:1617 builtin/stash.c:1682
msgid "include ignore files"
msgstr "bao gồm các tập tin bị bỏ qua"
-#: builtin/stash.c:1700
+#: builtin/stash.c:1717
msgid ""
"the stash.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -22567,7 +22799,7 @@ msgstr "giữ và xóa bỏ mọi dòng bắt đầu bằng ký tự ghi chú"
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "treo trước ký tự ghi chú và ký tự khoảng trắng cho từng dòng"
-#: builtin/submodule--helper.c:46 builtin/submodule--helper.c:2440
+#: builtin/submodule--helper.c:46 builtin/submodule--helper.c:2667
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Cần tên tham chiếu dạng đầy đủ, nhưng lại nhận được %s"
@@ -22581,27 +22813,35 @@ msgstr "submodule--helper print-default-remote takes không nhận tham số"
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "không thể cắt bỏ một thành phần ra khỏi “%s” url"
-#: builtin/submodule--helper.c:411 builtin/submodule--helper.c:1887
-#: builtin/submodule--helper.c:2891
+#: builtin/submodule--helper.c:211
+#, c-format
+msgid ""
+"could not look up configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
+"authoritative upstream."
+msgstr ""
+"không thể tìm thấy cấu hình “%s”. Coi rằng đây là kho thượng nguồn có quyền "
+"sở hữu chính nó."
+
+#: builtin/submodule--helper.c:405 builtin/submodule--helper.c:1858
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "điểm neo thay thế cho các đường dẫn tương đối"
-#: builtin/submodule--helper.c:416
+#: builtin/submodule--helper.c:410
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=</đường/dẫn>] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:474 builtin/submodule--helper.c:631
-#: builtin/submodule--helper.c:654
+#: builtin/submodule--helper.c:468 builtin/submodule--helper.c:605
+#: builtin/submodule--helper.c:628
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Không tìm thấy url cho đường dẫn mô-đun-con “%s” trong .gitmodules"
-#: builtin/submodule--helper.c:526
+#: builtin/submodule--helper.c:520
#, c-format
msgid "Entering '%s'\n"
msgstr "Đang vào “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:529
+#: builtin/submodule--helper.c:523
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status for %s\n"
@@ -22610,7 +22850,7 @@ msgstr ""
"run_command trả về trạng thái khác không cho %s\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:551
+#: builtin/submodule--helper.c:545
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status while recursing in the nested "
@@ -22621,78 +22861,69 @@ msgstr ""
"con lồng nhau của %s\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:567
+#: builtin/submodule--helper.c:561
msgid "suppress output of entering each submodule command"
msgstr "chặn kết xuất của từng lệnh mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:569 builtin/submodule--helper.c:890
-#: builtin/submodule--helper.c:1489
+#: builtin/submodule--helper.c:563 builtin/submodule--helper.c:864
+#: builtin/submodule--helper.c:1453
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "đệ quy vào trong mô-đun-con lồng nhau"
-#: builtin/submodule--helper.c:574
+#: builtin/submodule--helper.c:568
msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <lệnh>"
-#: builtin/submodule--helper.c:601
-#, c-format
-msgid ""
-"could not look up configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
-"authoritative upstream."
-msgstr ""
-"không thể tìm thấy cấu hình “%s”. Coi rằng đây là kho thượng nguồn có quyền "
-"sở hữu chính nó."
-
-#: builtin/submodule--helper.c:668
+#: builtin/submodule--helper.c:642
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi đăng ký url cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:672
+#: builtin/submodule--helper.c:646
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Mô-đun-con “%s” (%s) được đăng ký cho đường dẫn “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:682
+#: builtin/submodule--helper.c:656
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "cảnh báo: chế độ lệnh cập nhật được gợi ý cho mô-đun-con “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:689
+#: builtin/submodule--helper.c:663
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi đăng ký chế độ cập nhật cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:711
+#: builtin/submodule--helper.c:685
msgid "suppress output for initializing a submodule"
msgstr "chặn kết xuất của khởi tạo một mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:716
+#: builtin/submodule--helper.c:690
msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [<các tùy chọn>] [</đường/dẫn>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:789 builtin/submodule--helper.c:924
+#: builtin/submodule--helper.c:763 builtin/submodule--helper.c:898
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr ""
"không tìm thấy ánh xạ (mapping) mô-đun-con trong .gitmodules cho đường dẫn "
"“%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:837
+#: builtin/submodule--helper.c:811
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "không thể phân giải tham chiếu HEAD bên trong mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:864 builtin/submodule--helper.c:1459
+#: builtin/submodule--helper.c:838 builtin/submodule--helper.c:1423
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đệ quy vào trong mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:888 builtin/submodule--helper.c:1625
+#: builtin/submodule--helper.c:862 builtin/submodule--helper.c:1589
msgid "suppress submodule status output"
msgstr "chặn kết xuất về tình trạng mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:889
+#: builtin/submodule--helper.c:863
msgid ""
"use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -22700,102 +22931,102 @@ msgstr ""
"dùng lần chuyển giao lưu trong mục lục thay cho cái được lưu trong HEAD mô-"
"đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:895
+#: builtin/submodule--helper.c:869
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr ""
"git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:919
+#: builtin/submodule--helper.c:893
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name </đường/dẫn>"
-#: builtin/submodule--helper.c:991
+#: builtin/submodule--helper.c:965
#, c-format
msgid "* %s %s(blob)->%s(submodule)"
msgstr ""
"* %s %s(blob)->%s(\n"
")"
-#: builtin/submodule--helper.c:994
+#: builtin/submodule--helper.c:968
#, c-format
msgid "* %s %s(submodule)->%s(blob)"
msgstr "* %s %s(mô-đun-con)->%s(blob)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1007
+#: builtin/submodule--helper.c:981
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1057
+#: builtin/submodule--helper.c:1031
#, c-format
msgid "couldn't hash object from '%s'"
msgstr "không thể băm đối tượng từ “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1061
+#: builtin/submodule--helper.c:1035
#, c-format
msgid "unexpected mode %o\n"
msgstr "gặp chế độ không như mong chờ %o\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1302
+#: builtin/submodule--helper.c:1276
msgid "use the commit stored in the index instead of the submodule HEAD"
msgstr "hùng lần chuyển giao đã lưu trong mục lục thay cho HEAD mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:1304
+#: builtin/submodule--helper.c:1278
msgid "compare the commit in the index with that in the submodule HEAD"
msgstr "để so sánh lần trong mục lục với cái trong HEAD mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:1306
+#: builtin/submodule--helper.c:1280
msgid "skip submodules with 'ignore_config' value set to 'all'"
msgstr ""
"bỏ qua các mô-đun-con với giá trị của “ignore_config” được đặt thành “all”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1308
+#: builtin/submodule--helper.c:1282
msgid "limit the summary size"
msgstr "giới hạn kích cỡ tổng hợp"
-#: builtin/submodule--helper.c:1313
+#: builtin/submodule--helper.c:1287
msgid "git submodule--helper summary [<options>] [<commit>] [--] [<path>]"
msgstr ""
"git submodule--helper summary [<các tùy chọn>] [<lần_chuyển_giao>] [--] [</"
"đường/dẫn>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1337
+#: builtin/submodule--helper.c:1311
msgid "could not fetch a revision for HEAD"
msgstr "không thể lấy về một điểm xem xét cho HEAD"
-#: builtin/submodule--helper.c:1342
+#: builtin/submodule--helper.c:1316
msgid "--cached and --files are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn --cached và --files loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/submodule--helper.c:1409
+#: builtin/submodule--helper.c:1373
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Url mô-đun-con đồng bộ hóa cho “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1415
+#: builtin/submodule--helper.c:1379
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đăng ký url cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1429
+#: builtin/submodule--helper.c:1393
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi lấy máy chủ mặc định cho mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1440
+#: builtin/submodule--helper.c:1404
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi cập nhật cho mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1487
+#: builtin/submodule--helper.c:1451
msgid "suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "chặn kết xuất của url mô-đun-con đồng bộ"
-#: builtin/submodule--helper.c:1494
+#: builtin/submodule--helper.c:1458
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [</đường/dẫn>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1548
+#: builtin/submodule--helper.c:1512
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -22804,7 +23035,7 @@ msgstr ""
"Cây làm việc mô-đun-con “%s” có chứa thư mục .git (dùng “rm -rf” nếu bạn "
"thực sự muốn gỡ bỏ nó cùng với toàn bộ lịch sử của chúng)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1560
+#: builtin/submodule--helper.c:1524
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -22813,45 +23044,45 @@ msgstr ""
"Cây làm việc mô-đun-con “%s” chứa các thay đổi nội bộ; hãy dùng “-f” để loại "
"bỏ chúng đi"
-#: builtin/submodule--helper.c:1568
+#: builtin/submodule--helper.c:1532
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Đã xóa thư mục “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1570
+#: builtin/submodule--helper.c:1534
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr "Không thể gỡ bỏ cây làm việc mô-đun-con “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1581
+#: builtin/submodule--helper.c:1545
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "không thể tạo thư mục mô-đun-con rỗng “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1597
+#: builtin/submodule--helper.c:1561
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Mô-đun-con “%s” (%s) được đăng ký cho đường dẫn “%s”\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1626
+#: builtin/submodule--helper.c:1590
msgid "remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr "gỡ bỏ cây làm việc của mô-đun-con ngay cả khi nó có thay đổi nội bộ"
-#: builtin/submodule--helper.c:1627
+#: builtin/submodule--helper.c:1591
msgid "unregister all submodules"
msgstr "bỏ đăng ký tất cả các trong mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:1632
+#: builtin/submodule--helper.c:1596
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [</đường/dẫn>…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1646
+#: builtin/submodule--helper.c:1610
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Dùng “--all” nếu bạn thực sự muốn hủy khởi tạo mọi mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:1690
+#: builtin/submodule--helper.c:1655
msgid ""
"An alternate computed from a superproject's alternate is invalid.\n"
"To allow Git to clone without an alternate in such a case, set\n"
@@ -22866,67 +23097,67 @@ msgstr ""
"bằng\n"
"“--reference-if-able” thay vì dùng “--reference”."
-#: builtin/submodule--helper.c:1729 builtin/submodule--helper.c:1732
+#: builtin/submodule--helper.c:1700 builtin/submodule--helper.c:1703
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "mô-đun-con “%s” không thể thêm thay thế: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1768
+#: builtin/submodule--helper.c:1739
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr "Giá trị “%s” cho submodule.alternateErrorStrategy không được thừa nhận"
-#: builtin/submodule--helper.c:1775
+#: builtin/submodule--helper.c:1746
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Giá trị “%s” cho submodule.alternateLocation không được thừa nhận"
-#: builtin/submodule--helper.c:1800
+#: builtin/submodule--helper.c:1771
#, c-format
msgid "refusing to create/use '%s' in another submodule's git dir"
msgstr "từ chối tạo/dùng “%s” trong một thư mục git của mô đun con"
-#: builtin/submodule--helper.c:1841
+#: builtin/submodule--helper.c:1812
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "việc sao “%s” vào đường dẫn mô-đun-con “%s” gặp lỗi"
-#: builtin/submodule--helper.c:1846
+#: builtin/submodule--helper.c:1817
#, c-format
msgid "directory not empty: '%s'"
msgstr "thư mục không trống: “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1858
+#: builtin/submodule--helper.c:1829
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "không thể lấy thư mục mô-đun-con cho “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1890 builtin/submodule--helper.c:2894
+#: builtin/submodule--helper.c:1861
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "nhân bản mô-đun-con mới vào chỗ nào"
-#: builtin/submodule--helper.c:1893 builtin/submodule--helper.c:2897
+#: builtin/submodule--helper.c:1864
msgid "name of the new submodule"
msgstr "tên của mô-đun-con mới"
-#: builtin/submodule--helper.c:1896 builtin/submodule--helper.c:2900
+#: builtin/submodule--helper.c:1867
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "url nơi mà nhân bản mô-đun-con từ đó"
-#: builtin/submodule--helper.c:1904 builtin/submodule--helper.c:2907
+#: builtin/submodule--helper.c:1875 builtin/submodule--helper.c:3264
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "chiều sâu lịch sử khi tạo bản sao"
-#: builtin/submodule--helper.c:1907 builtin/submodule--helper.c:2365
-#: builtin/submodule--helper.c:2909
+#: builtin/submodule--helper.c:1878 builtin/submodule--helper.c:2525
+#: builtin/submodule--helper.c:3257
msgid "force cloning progress"
msgstr "ép buộc tiến trình nhân bản"
-#: builtin/submodule--helper.c:1909 builtin/submodule--helper.c:2367
+#: builtin/submodule--helper.c:1880 builtin/submodule--helper.c:2527
msgid "disallow cloning into non-empty directory"
msgstr "làm đầy đủ dữ liệu cho bản sao vào trong một thư mục trống rỗng"
-#: builtin/submodule--helper.c:1916
+#: builtin/submodule--helper.c:1887
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] [--single-branch] --url "
@@ -22936,85 +23167,183 @@ msgstr ""
"<kho>] [--name <tên>] [--depth <sâu>] [--single-branch] --url <url> --path </"
"đường/dẫn>"
-#: builtin/submodule--helper.c:1953
+#: builtin/submodule--helper.c:1924
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
msgstr "Chế độ cập nhật “%s” không hợp lệ cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:1957
+#: builtin/submodule--helper.c:1928
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Chế độ cập nhật “%s” không hợp lệ được cấu hình cho đường dẫn mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:2058
+#: builtin/submodule--helper.c:2043
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “%s” chưa được khởi tạo"
-#: builtin/submodule--helper.c:2062
+#: builtin/submodule--helper.c:2047
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Có lẽ bạn là bạn muốn dùng \"update --init\" phải không?"
-#: builtin/submodule--helper.c:2092
+#: builtin/submodule--helper.c:2077
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Bỏ qua các mô-đun-con chưa được hòa trộn %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:2121
+#: builtin/submodule--helper.c:2106
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Bỏ qua mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:2271
+#: builtin/submodule--helper.c:2256
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Gặp lỗi khi nhân bản “%s”. Thử lại lịch trình"
-#: builtin/submodule--helper.c:2282
+#: builtin/submodule--helper.c:2267
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr "Gặp lỗi khi nhân bản “%s” lần thứ hai nên bãi bỏ"
-#: builtin/submodule--helper.c:2344 builtin/submodule--helper.c:2590
+#: builtin/submodule--helper.c:2372
+#, c-format
+msgid "Unable to checkout '%s' in submodule path '%s'"
+msgstr "Không thể lấy ra “%s” trong đường dẫn mô-đun-con “%s”"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2376
+#, c-format
+msgid "Unable to rebase '%s' in submodule path '%s'"
+msgstr "Không thể cải tổ “%s” trong đường dẫn mô-đun-con “%s”"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2380
+#, c-format
+msgid "Unable to merge '%s' in submodule path '%s'"
+msgstr "Không thể hòa trộn (merge) “%s” trong đường dẫn mô-đun-con “%s”"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2384
+#, c-format
+msgid "Execution of '%s %s' failed in submodule path '%s'"
+msgstr ""
+"Thực hiện không thành công lệnh “%s %s” trong đường dẫn mô-đun-con “%s”"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2408
+#, c-format
+msgid "Submodule path '%s': checked out '%s'\n"
+msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “%s”: đã checkout “%s”\n"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2412
+#, c-format
+msgid "Submodule path '%s': rebased into '%s'\n"
+msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “%s”: được rebase vào trong “%s”\n"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2416
+#, c-format
+msgid "Submodule path '%s': merged in '%s'\n"
+msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “%s”: được hòa trộn vào “%s”\n"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2420
+#, c-format
+msgid "Submodule path '%s': '%s %s'\n"
+msgstr "Đường dẫn mô-đun-con “%s”: “%s %s”\n"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2444
+#, c-format
+msgid "Unable to fetch in submodule path '%s'; trying to directly fetch %s:"
+msgstr ""
+"Không thể lấy về trong đường dẫn mô-đun-con “%s”; thử lấy về trực tiếp %s:"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2453
+#, c-format
+msgid ""
+"Fetched in submodule path '%s', but it did not contain %s. Direct fetching "
+"of that commit failed."
+msgstr ""
+"Đã lấy về từ đường dẫn mô-đun con “%s”, nhưng nó không chứa %s. Lấy về trực "
+"tiếp lần chuyển giao gặp lỗi đó."
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2504 builtin/submodule--helper.c:2574
+#: builtin/submodule--helper.c:2812
msgid "path into the working tree"
msgstr "đường dẫn đến cây làm việc"
-#: builtin/submodule--helper.c:2347
+#: builtin/submodule--helper.c:2507 builtin/submodule--helper.c:2579
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "đường dẫn đến cây làm việc, chéo biên giới mô-đun-con lồng nhau"
-#: builtin/submodule--helper.c:2351
+#: builtin/submodule--helper.c:2511 builtin/submodule--helper.c:2577
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr "rebase, merge, checkout hoặc không làm gì cả"
-#: builtin/submodule--helper.c:2357
+#: builtin/submodule--helper.c:2517
msgid "create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr ""
"tạo một bản sao nông được cắt ngắn thành số lượng điểm xét duyệt đã cho"
-#: builtin/submodule--helper.c:2360
+#: builtin/submodule--helper.c:2520
msgid "parallel jobs"
msgstr "công việc đồng thời"
-#: builtin/submodule--helper.c:2362
+#: builtin/submodule--helper.c:2522
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "nhân bản lần đầu có nên theo khuyến nghị là nông hay không"
-#: builtin/submodule--helper.c:2363
+#: builtin/submodule--helper.c:2523
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "đừng in tiến trình nhân bản"
-#: builtin/submodule--helper.c:2374
+#: builtin/submodule--helper.c:2534
msgid "git submodule--helper update-clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr ""
"git submodule--helper update-clone [--prefix=</đường/dẫn>] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2387
+#: builtin/submodule--helper.c:2547
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "giá trị cho tham số cập nhật bị sai"
-#: builtin/submodule--helper.c:2435
+#: builtin/submodule--helper.c:2565
+msgid "suppress output for update by rebase or merge"
+msgstr "chặn kết xuất cho cập nhật bởi cải tổ hoặc hòa trộn"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2566
+msgid "force checkout updates"
+msgstr "ép buộc lấy ra các cập nhật"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2568
+msgid "don't fetch new objects from the remote site"
+msgstr "đừng lấy các đối tượng mới từ địa chỉ trên mạng"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2570
+msgid "overrides update mode in case the repository is a fresh clone"
+msgstr "ghi đè chế độ cập nhật trong trường hợp kho lưu trữ là bản sao mới"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2571
+msgid "depth for shallow fetch"
+msgstr "chiều sâu lịch sử muốn lấy về"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2581
+msgid "sha1"
+msgstr "sha1"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2582
+msgid "SHA1 expected by superproject"
+msgstr "SHA1 là cần thiết cho superproject"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2584
+msgid "subsha1"
+msgstr "subsha1"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2585
+msgid "SHA1 of submodule's HEAD"
+msgstr "SHA1 của HEAD của mô-đun-con"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2591
+msgid "git submodule--helper run-update-procedure [<options>] <path>"
+msgstr ""
+"git submodule--helper run-update-procedure [<các tùy chọn>] </đường/dẫn>"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2662
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -23023,143 +23352,194 @@ msgstr ""
"Nhánh mô-đun-con (%s) được cấu hình kế thừa nhánh từ siêu dự án, nhưng siêu "
"dự án lại không trên bất kỳ nhánh nào"
-#: builtin/submodule--helper.c:2558
+#: builtin/submodule--helper.c:2780
#, c-format
msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
msgstr "không thể lấy thẻ quản kho cho mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:2591
+#: builtin/submodule--helper.c:2813
msgid "recurse into submodules"
msgstr "đệ quy vào trong mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:2597
+#: builtin/submodule--helper.c:2819
msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [<các tùy chọn>] [</đường/dẫn>…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2653
+#: builtin/submodule--helper.c:2875
msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
msgstr "chọn nếu nó là an toàn để ghi vào tập tin .gitmodules"
-#: builtin/submodule--helper.c:2656
+#: builtin/submodule--helper.c:2878
msgid "unset the config in the .gitmodules file"
msgstr "bỏ đặt cấu hình trong tập tin .gitmodules"
-#: builtin/submodule--helper.c:2661
+#: builtin/submodule--helper.c:2883
msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
msgstr "git submodule--helper config <tên> [<giá trị>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2662
+#: builtin/submodule--helper.c:2884
msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
msgstr "git submodule--helper config --unset <tên>"
-#: builtin/submodule--helper.c:2663
+#: builtin/submodule--helper.c:2885
msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
-#: builtin/submodule--helper.c:2682 git-submodule.sh:150
-#, sh-format
+#: builtin/submodule--helper.c:2904 builtin/submodule--helper.c:3120
+#: builtin/submodule--helper.c:3276
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "hãy đảm bảo rằng tập tin .gitmodules có trong cây làm việc"
-#: builtin/submodule--helper.c:2698
+#: builtin/submodule--helper.c:2920
msgid "suppress output for setting url of a submodule"
msgstr "chặn kết xuất cho cài đặt url của một mô-đun-con"
-#: builtin/submodule--helper.c:2702
+#: builtin/submodule--helper.c:2924
msgid "git submodule--helper set-url [--quiet] <path> <newurl>"
msgstr "git submodule--helper set-url [--quiet] </đường/dẫn> <url_mới>"
-#: builtin/submodule--helper.c:2735
+#: builtin/submodule--helper.c:2957
msgid "set the default tracking branch to master"
msgstr "đặt nhánh theo dõi mặc định thành master"
-#: builtin/submodule--helper.c:2737
+#: builtin/submodule--helper.c:2959
msgid "set the default tracking branch"
msgstr "đặt nhánh theo dõi mặc định"
-#: builtin/submodule--helper.c:2741
+#: builtin/submodule--helper.c:2963
msgid "git submodule--helper set-branch [-q|--quiet] (-d|--default) <path>"
msgstr ""
"git submodule--helper set-branch [-q|--quiet](-d|--default)</đường/dẫn>"
-#: builtin/submodule--helper.c:2742
+#: builtin/submodule--helper.c:2964
msgid ""
"git submodule--helper set-branch [-q|--quiet] (-b|--branch) <branch> <path>"
msgstr ""
"git submodule--helper set-branch [-q|--quiet] (-b|--branch) <nhánh> </đường/"
"dẫn>"
-#: builtin/submodule--helper.c:2749
+#: builtin/submodule--helper.c:2971
msgid "--branch or --default required"
msgstr "cần --branch hoặc --default"
-#: builtin/submodule--helper.c:2752
+#: builtin/submodule--helper.c:2974
msgid "--branch and --default are mutually exclusive"
msgstr "Các tùy chọn --branch và --default loại từ lẫn nhau"
-#: builtin/submodule--helper.c:2815
+#: builtin/submodule--helper.c:3037
#, c-format
msgid "Adding existing repo at '%s' to the index\n"
msgstr "Đang thêm repo có sẵn tại “%s” vào bảng mục lục\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:2818
+#: builtin/submodule--helper.c:3040
#, c-format
msgid "'%s' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "“%s” đã tồn tại từ trước và không phải là một kho git hợp lệ"
-#: builtin/submodule--helper.c:2828
+#: builtin/submodule--helper.c:3053
#, c-format
-msgid "A git directory for '%s' is found locally with remote(s):"
-msgstr "Thư mục git cho “%s” được tìm thấy một cách cục bộ với các máy chủ:"
+msgid "A git directory for '%s' is found locally with remote(s):\n"
+msgstr "Thư mục git cho “%s” được tìm thấy một cách cục bộ với các máy chủ:\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:2833
+#: builtin/submodule--helper.c:3060
#, c-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
" %s\n"
"use the '--force' option. If the local git directory is not the correct "
"repo\n"
-"or if you are unsure what this means, choose another name with the '--name' "
-"option.\n"
+"or you are unsure what this means choose another name with the '--name' "
+"option."
msgstr ""
-"Nếu bạn muốn sử dụng lại thư mục nội bộ này thay vì nhân bản lại lần nữa từ\n"
+"Nếu bạn muốn sử dụng lại thư mục git nội bộ này thay vì nhân bản lại lần nữa "
+"từ\n"
" %s\n"
-"dùng tùy chọn “--force”. Nếu thư mục git nội bộ không phải là một kho đúng\n"
-"hoặc là bạn không chắc chắn điều đó nghĩa là gì thì chọn tên khác với tùy "
-"chọn “--name”.\n"
+"dùng tùy chọn “--force”. Nếu thư mục git nội bộ không phải là một kho đúng "
+"hoặc\n"
+"là bạn không chắc chắn điều đó nghĩa là gì thì chọn tên khác với tùy chọn “--"
+"name”."
-#: builtin/submodule--helper.c:2842
+#: builtin/submodule--helper.c:3072
#, c-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '%s'\n"
msgstr "Phục hồi sự hoạt động của thư mục git nội bộ cho mô-đun-con “%s”.\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:2875
+#: builtin/submodule--helper.c:3109
#, c-format
msgid "unable to checkout submodule '%s'"
msgstr "không thể lấy ra mô-đun-con “%s”"
-#: builtin/submodule--helper.c:2888
-msgid "branch of repository to checkout on cloning"
-msgstr "nhánh của kho để lấy ra khi nhân bản"
+#: builtin/submodule--helper.c:3148
+#, c-format
+msgid "Failed to add submodule '%s'"
+msgstr "Gặp lỗi khi thêm mô-đun-con “%s”"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:3152 builtin/submodule--helper.c:3157
+#: builtin/submodule--helper.c:3165
+#, c-format
+msgid "Failed to register submodule '%s'"
+msgstr "Gặp lỗi khi đăng ký mô-đun-con “%s”"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:3221
+#, c-format
+msgid "'%s' already exists in the index"
+msgstr "”%s” thực sự đã tồn tại ở bảng mục lục rồi"
-#: builtin/submodule--helper.c:2910
+#: builtin/submodule--helper.c:3224
+#, c-format
+msgid "'%s' already exists in the index and is not a submodule"
+msgstr ""
+"”%s” thực sự đã tồn tại ở bảng mục lục rồi và không phải là một mô-đun-con"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:3253
+msgid "branch of repository to add as submodule"
+msgstr "nhánh của kho để thêm như là mô-đun-con"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:3254
msgid "allow adding an otherwise ignored submodule path"
msgstr "cho phép thêm một đường dẫn mô-đun-con bị bỏ qua khác"
-#: builtin/submodule--helper.c:2917
+#: builtin/submodule--helper.c:3256
+msgid "print only error messages"
+msgstr "chỉ hiển thị các thông điệp báo lỗi"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:3260
+msgid "borrow the objects from reference repositories"
+msgstr "vay mượn các đối tượng từ kho thay thế"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:3262
msgid ""
-"git submodule--helper add-clone [<options>...] --url <url> --path <path> --"
-"name <name>"
+"sets the submodule’s name to the given string instead of defaulting to its "
+"path"
msgstr ""
-"git submodule--helper add-clone [<các tùy chọn>...] --url <url> --path </"
-"đường/dẫn> --name <tên>"
+"đặt tên của submodule bằng chuỗi đã cho thay vì mặc định là đường dẫn của nó"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:3269
+msgid "git submodule--helper add [<options>] [--] <repository> [<path>]"
+msgstr "git submodule--helper add [<các tùy chọn>] [--] <kho> [</đường/dẫn>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2985 git.c:449 git.c:724
+#: builtin/submodule--helper.c:3297
+msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
+msgstr ""
+"Đường dẫn tương đối chỉ có thể dùng từ thư mục ở mức cao nhất của cây làm "
+"việc"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:3305
+#, c-format
+msgid "repo URL: '%s' must be absolute or begin with ./|../"
+msgstr "repo URL: “%s” phải là đường dẫn tuyệt đối hoặc là bắt đầu bằng ./|../"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:3340
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid submodule name"
+msgstr "“%s” không phải là một tên mô-đun-con hợp lệ"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:3404 git.c:449 git.c:723
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "%s không hỗ trợ --super-prefix"
-#: builtin/submodule--helper.c:2991
+#: builtin/submodule--helper.c:3410
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "“%s” không phải là lệnh con submodule--helper hợp lệ"
@@ -23184,21 +23564,21 @@ msgstr "xóa tham chiếu mềm"
msgid "shorten ref output"
msgstr "làm ngắn kết xuất ref (tham chiếu)"
-#: builtin/symbolic-ref.c:45 builtin/update-ref.c:499
+#: builtin/symbolic-ref.c:45 builtin/update-ref.c:505
msgid "reason"
msgstr "lý do"
-#: builtin/symbolic-ref.c:45 builtin/update-ref.c:499
+#: builtin/symbolic-ref.c:45 builtin/update-ref.c:505
msgid "reason of the update"
msgstr "lý do cập nhật"
#: builtin/tag.c:25
msgid ""
"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>]\n"
-"\t\t<tagname> [<head>]"
+" <tagname> [<head>]"
msgstr ""
"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <tập-tin>]\n"
-"\t\t<tên-thẻ> [<head>]"
+" <tên-thẻ> [<head>]"
#: builtin/tag.c:27
msgid "git tag -d <tagname>..."
@@ -23208,12 +23588,12 @@ msgstr "git tag -d <tên-thẻ>…"
msgid ""
"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--no-contains <commit>] [--"
"points-at <object>]\n"
-"\t\t[--format=<format>] [--merged <commit>] [--no-merged <commit>] "
+" [--format=<format>] [--merged <commit>] [--no-merged <commit>] "
"[<pattern>...]"
msgstr ""
"git tag -l [-n[<số>]] [--contains <lần_chuyển_giao>] [--no-contains "
"<lần_chuyển_giao>] [--points-at <đối-tượng>]\n"
-"\t\t[--format=<định_dạng>] [--merged <lần_chuyển_giao>] [--no-merged "
+" [--format=<định_dạng>] [--merged <lần_chuyển_giao>] [--no-merged "
"[<lần_chuyển_giao>]] [<mẫu>…]"
#: builtin/tag.c:30
@@ -23279,131 +23659,131 @@ msgstr ""
msgid "bad object type."
msgstr "kiểu đối tượng sai."
-#: builtin/tag.c:328
+#: builtin/tag.c:326
msgid "no tag message?"
msgstr "không có chú thích gì cho cho thẻ à?"
-#: builtin/tag.c:335
+#: builtin/tag.c:333
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Nội dung ghi chú còn lại %s\n"
-#: builtin/tag.c:446
+#: builtin/tag.c:444
msgid "list tag names"
msgstr "chỉ liệt kê tên các thẻ"
-#: builtin/tag.c:448
+#: builtin/tag.c:446
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "hiển thị <n> dòng cho mỗi ghi chú"
-#: builtin/tag.c:450
+#: builtin/tag.c:448
msgid "delete tags"
msgstr "xóa thẻ"
-#: builtin/tag.c:451
+#: builtin/tag.c:449
msgid "verify tags"
msgstr "thẩm tra thẻ"
-#: builtin/tag.c:453
+#: builtin/tag.c:451
msgid "Tag creation options"
msgstr "Tùy chọn tạo thẻ"
-#: builtin/tag.c:455
+#: builtin/tag.c:453
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "để chú giải cho thẻ, cần một lời ghi chú"
-#: builtin/tag.c:457
+#: builtin/tag.c:455
msgid "tag message"
msgstr "phần chú thích cho thẻ"
-#: builtin/tag.c:459
+#: builtin/tag.c:457
msgid "force edit of tag message"
msgstr "ép buộc sửa thẻ lần commit"
-#: builtin/tag.c:460
+#: builtin/tag.c:458
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "thẻ chú giải và ký kiểu GPG"
-#: builtin/tag.c:463
+#: builtin/tag.c:461
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "dùng kháo khác để ký thẻ"
-#: builtin/tag.c:464
+#: builtin/tag.c:462
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "thay thế nếu thẻ đó đã có trước"
-#: builtin/tag.c:465 builtin/update-ref.c:505
+#: builtin/tag.c:463 builtin/update-ref.c:511
msgid "create a reflog"
msgstr "tạo một reflog"
-#: builtin/tag.c:467
+#: builtin/tag.c:465
msgid "Tag listing options"
msgstr "Các tùy chọn liệt kê thẻ"
-#: builtin/tag.c:468
+#: builtin/tag.c:466
msgid "show tag list in columns"
msgstr "hiển thị danh sách thẻ trong các cột"
-#: builtin/tag.c:469 builtin/tag.c:471
+#: builtin/tag.c:467 builtin/tag.c:469
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó chứa lần chuyển giao"
-#: builtin/tag.c:470 builtin/tag.c:472
+#: builtin/tag.c:468 builtin/tag.c:470
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "chỉ hiển thị những thẻ mà nó không chứa lần chuyển giao"
-#: builtin/tag.c:473
+#: builtin/tag.c:471
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "chỉ hiển thị những thẻ mà nó được hòa trộn"
-#: builtin/tag.c:474
+#: builtin/tag.c:472
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "chỉ hiển thị những thẻ mà nó không được hòa trộn"
-#: builtin/tag.c:478
+#: builtin/tag.c:476
msgid "print only tags of the object"
msgstr "chỉ hiển thị các thẻ của đối tượng"
-#: builtin/tag.c:526
+#: builtin/tag.c:525
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "--column và -n xung khắc nhau"
-#: builtin/tag.c:548
+#: builtin/tag.c:546
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "tùy chọn -n chỉ cho phép dùng trong chế độ liệt kê"
-#: builtin/tag.c:550
+#: builtin/tag.c:548
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "tùy chọn --contains chỉ cho phép dùng trong chế độ liệt kê"
-#: builtin/tag.c:552
+#: builtin/tag.c:550
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "tùy chọn --no-contains chỉ cho phép dùng trong chế độ liệt kê"
-#: builtin/tag.c:554
+#: builtin/tag.c:552
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "tùy chọn --points-at chỉ cho phép dùng trong chế độ liệt kê"
-#: builtin/tag.c:556
+#: builtin/tag.c:554
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr ""
"tùy chọn --merged và --no-merged chỉ cho phép dùng trong chế độ liệt kê"
-#: builtin/tag.c:567
+#: builtin/tag.c:568
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "chỉ có một tùy chọn -F hoặc -m là được phép."
-#: builtin/tag.c:592
+#: builtin/tag.c:593
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "“%s” không phải thẻ hợp lệ."
-#: builtin/tag.c:597
+#: builtin/tag.c:598
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "thẻ “%s” đã tồn tại rồi"
-#: builtin/tag.c:628
+#: builtin/tag.c:629
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Đã cập nhật thẻ “%s” (trước là %s)\n"
@@ -23417,201 +23797,196 @@ msgstr "Đang giải nén các đối tượng"
msgid "failed to create directory %s"
msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
-#: builtin/update-index.c:100
-#, c-format
-msgid "failed to create file %s"
-msgstr "gặp lỗi khi tạo tập tin %s"
-
-#: builtin/update-index.c:108
+#: builtin/update-index.c:106
#, c-format
msgid "failed to delete file %s"
msgstr "gặp lỗi khi xóa tập tin %s"
-#: builtin/update-index.c:115 builtin/update-index.c:221
+#: builtin/update-index.c:113 builtin/update-index.c:219
#, c-format
msgid "failed to delete directory %s"
msgstr "gặp lỗi khi xóa thư mục %s"
-#: builtin/update-index.c:140
+#: builtin/update-index.c:138
#, c-format
msgid "Testing mtime in '%s' "
msgstr "Đang kiểm thử mtime trong “%s” "
-#: builtin/update-index.c:154
+#: builtin/update-index.c:152
msgid "directory stat info does not change after adding a new file"
msgstr "thông tin thống kê thư mục không thay đổi sau khi thêm tập tin mới"
-#: builtin/update-index.c:167
+#: builtin/update-index.c:165
msgid "directory stat info does not change after adding a new directory"
msgstr "thông tin thống kê thư mục không thay đổi sau khi thêm thư mục mới"
-#: builtin/update-index.c:180
+#: builtin/update-index.c:178
msgid "directory stat info changes after updating a file"
msgstr "thông tin thống kê thư mục thay đổi sau khi cập nhật tập tin"
-#: builtin/update-index.c:191
+#: builtin/update-index.c:189
msgid "directory stat info changes after adding a file inside subdirectory"
msgstr ""
"thông tin thống kê thư mục thay đổi sau khi thêm tập tin mới vào trong thư "
"mục con"
-#: builtin/update-index.c:202
+#: builtin/update-index.c:200
msgid "directory stat info does not change after deleting a file"
msgstr "thông tin thống kê thư mục không thay đổi sau khi xóa tập tin"
-#: builtin/update-index.c:215
+#: builtin/update-index.c:213
msgid "directory stat info does not change after deleting a directory"
msgstr "thông tin thống kê thư mục không thay đổi sau khi xóa thư mục"
-#: builtin/update-index.c:222
+#: builtin/update-index.c:220
msgid " OK"
msgstr " Đồng ý"
-#: builtin/update-index.c:591
+#: builtin/update-index.c:589
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [<các tùy chọn>] [--] [<tập-tin>…]"
-#: builtin/update-index.c:976
+#: builtin/update-index.c:974
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr "tiếp tục làm mới ngay cả khi bảng mục lục cần được cập nhật"
-#: builtin/update-index.c:979
+#: builtin/update-index.c:977
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "refresh: lờ đi mô-đun-con"
-#: builtin/update-index.c:982
+#: builtin/update-index.c:980
msgid "do not ignore new files"
msgstr "không bỏ qua các tập tin mới tạo"
-#: builtin/update-index.c:984
+#: builtin/update-index.c:982
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "để các tập tin thay thế các thư mục và “vice-versa”"
-#: builtin/update-index.c:986
+#: builtin/update-index.c:984
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "thông báo các tập-tin thiếu trong thư-mục làm việc"
-#: builtin/update-index.c:988
+#: builtin/update-index.c:986
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr ""
"làm tươi mới thậm chí khi bảng mục lục chứa các mục tin chưa được hòa trộn"
-#: builtin/update-index.c:991
+#: builtin/update-index.c:989
msgid "refresh stat information"
msgstr "lấy lại thông tin thống kê"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:993
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr "giống --refresh, nhưng bỏ qua các cài đặt “assume-unchanged”"
-#: builtin/update-index.c:999
+#: builtin/update-index.c:997
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "<chế_độ>,<đối_tượng>,<đường_dẫn>"
-#: builtin/update-index.c:1000
+#: builtin/update-index.c:998
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục"
-#: builtin/update-index.c:1010
+#: builtin/update-index.c:1008
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "đánh dấu các tập tin là \"không thay đổi\""
-#: builtin/update-index.c:1013
+#: builtin/update-index.c:1011
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "xóa bít assumed-unchanged (giả định là không thay đổi)"