summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/ca.po7572
1 files changed, 4119 insertions, 3453 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 5fa5ec3..a7bc71f 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -1,5 +1,4 @@
# Catalan translations for Git.
-# Copyright (C) 2014 Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the Git package.
# Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>, 2014-2016.
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2016-2017
@@ -43,7 +42,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-05-05 09:35+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-24 21:54+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-18 20:41+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
@@ -54,37 +53,37 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
-#: advice.c:55
+#: advice.c:58
#, c-format
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "pista: %.*s\n"
-#: advice.c:83
+#: advice.c:86
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fer «cherry pick» no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
-#: advice.c:85
+#: advice.c:88
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Cometre no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
-#: advice.c:87
+#: advice.c:90
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Fusionar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
-#: advice.c:89
+#: advice.c:92
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Baixar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
-#: advice.c:91
+#: advice.c:94
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Revertir no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
-#: advice.c:93
+#: advice.c:96
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "No és possible %s perquè teniu fitxers sense fusionar."
-#: advice.c:101
+#: advice.c:104
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -93,23 +92,23 @@ msgstr ""
"'git add/rm <fitxer>' segons sigui apropiat per a marcar la\n"
"resolució i feu una comissió."
-#: advice.c:109
+#: advice.c:112
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "S'està sortint a causa d'un conflicte no resolt."
-#: advice.c:114 builtin/merge.c:1185
+#: advice.c:117 builtin/merge.c:1184
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
-#: advice.c:116
+#: advice.c:119
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Si us plau, cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
-#: advice.c:117
+#: advice.c:120
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "S'està sortint a causa d'una fusió no terminada."
-#: advice.c:123
+#: advice.c:126
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
@@ -136,170 +135,186 @@ msgstr ""
"\n"
" git checkout -b <nom-de-branca-nova>\n"
-#: apply.c:57
+#: apply.c:58
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "opció d'espai en blanc '%s' no reconeguda"
-#: apply.c:73
+#: apply.c:74
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "opció d'ignora l'espai en blanc '%s' no reconeguda"
-#: apply.c:125
+#: apply.c:126
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "--reject i --3way no es poden usar junts."
-#: apply.c:127
+#: apply.c:128
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "--cached i --3way no es poden usar junts."
-#: apply.c:130
+#: apply.c:131
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "--3way fora d'un dipòsit"
-#: apply.c:141
+#: apply.c:142
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index fora d'un dipòsit"
-#: apply.c:144
+#: apply.c:145
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
-#: apply.c:845
+#: apply.c:836
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "No es pot preparar l'expressió regular de marca de temps %s"
-#: apply.c:854
+#: apply.c:845
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "regexec ha retornat %d per l'entrada: %s"
-#: apply.c:938
+#: apply.c:929
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
-#: apply.c:977
+#: apply.c:967
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
-msgstr "git apply: git-diff dolent - /dev/null esperat, %s rebut en la línia %d"
+msgstr ""
+"git apply: git-diff dolent - /dev/null esperat, %s rebut en la línia %d"
-#: apply.c:983
+#: apply.c:973
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
-msgstr "git apply: git-diff dolent - nom de fitxer nou inconsistent en la línia %d"
+msgstr ""
+"git apply: git-diff dolent - nom de fitxer nou inconsistent en la línia %d"
-#: apply.c:984
+#: apply.c:974
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
-msgstr "git apply: git-diff dolent - nom de fitxer antic inconsistent en la línia %d"
+msgstr ""
+"git apply: git-diff dolent - nom de fitxer antic inconsistent en la línia %d"
-#: apply.c:990
+#: apply.c:979
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff dolent - /dev/null esperat en la línia %d"
-#: apply.c:1488
+#: apply.c:1008
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid mode on line %d: %s"
+msgstr "línia d'identitat no vàlida: %s"
+
+#: apply.c:1326
+#, c-format
+msgid "inconsistent header lines %d and %d"
+msgstr ""
+
+#: apply.c:1498
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "recompte: línia inesperada: %.*s"
-#: apply.c:1557
+#: apply.c:1567
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "fragment de pedaç sense capçalera a la línia %d: %.*s"
-#: apply.c:1577
+#: apply.c:1587
#, c-format
msgid ""
-"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname component (line %d)"
+"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
+"component (line %d)"
msgid_plural ""
-"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname components (line %d)"
+"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
+"components (line %d)"
msgstr[0] ""
-"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar %d component de nom "
-"de camí inicial (línia %d)"
+"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
+"%d component de nom de camí inicial (línia %d)"
msgstr[1] ""
-"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar %d components de nom "
-"de camí inicial (línia %d)"
+"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
+"%d components de nom de camí inicial (línia %d)"
-#: apply.c:1589
+#: apply.c:1600
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
-msgstr "a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer (línia %d)"
+msgstr ""
+"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer (línia %d)"
-#: apply.c:1759
+#: apply.c:1770
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou depèn dels continguts antics"
-#: apply.c:1761
+#: apply.c:1772
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit encara té continguts"
-#: apply.c:1795
+#: apply.c:1806
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "pedaç malmès a la línia %d"
-#: apply.c:1832
+#: apply.c:1843
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "el fitxer nou %s depèn dels continguts antics"
-#: apply.c:1834
+#: apply.c:1845
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "el fitxer suprimit %s encara té continguts"
-#: apply.c:1837
+#: apply.c:1848
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** advertència: el fitxer %s queda buit però no se suprimeix"
-#: apply.c:1984
+#: apply.c:1995
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "pedaç binari malmès a la línia %d: %.*s"
-#: apply.c:2021
+#: apply.c:2032
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "pedaç binari no reconegut a la línia %d"
-#: apply.c:2182
+#: apply.c:2193
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "pedaç amb només escombraries a la línia %d"
-#: apply.c:2265
+#: apply.c:2276
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
-#: apply.c:2269
+#: apply.c:2280
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
-#: apply.c:2922
+#: apply.c:2933
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "inici de línia no vàlid: '%c'"
-#: apply.c:3041
+#: apply.c:3052
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament d'%d línia)."
msgstr[1] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament de %d línies)."
-#: apply.c:3053
+#: apply.c:3064
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "El context s'ha reduït a (%ld/%ld) per a aplicar el fragment a %d"
-#: apply.c:3059
+#: apply.c:3070
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -308,555 +323,575 @@ msgstr ""
"tot cercant:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3081
+#: apply.c:3092
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "manquen les dades de pedaç binari de '%s'"
-#: apply.c:3089
+#: apply.c:3100
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr "no es pot aplicar al revés un pedaç binari sense el tros revés a '%s'"
-#: apply.c:3135
+#: apply.c:3146
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
-msgstr "no es pot aplicar un pedaç binari a '%s' sense la línia d'índex completa"
+msgstr ""
+"no es pot aplicar un pedaç binari a '%s' sense la línia d'índex completa"
-#: apply.c:3145
+#: apply.c:3156
#, c-format
-msgid "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
-msgstr "el pedaç s'aplica a '%s' (%s), el qual no coincideix amb els continguts actuals."
+msgid ""
+"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
+msgstr ""
+"el pedaç s'aplica a '%s' (%s), el qual no coincideix amb els continguts "
+"actuals."
-#: apply.c:3153
+#: apply.c:3164
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "el pedaç s'aplica a un '%s' buit però no és buit"
-#: apply.c:3171
+#: apply.c:3182
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr "no es pot llegir la postimatge %s necessària per a '%s'"
-#: apply.c:3184
+#: apply.c:3195
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "el pedaç binari no s'aplica a '%s'"
-#: apply.c:3190
+#: apply.c:3201
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
-msgstr "el pedaç binari a '%s' crea un resultat incorrecte (esperant %s, %s rebut)"
+msgstr ""
+"el pedaç binari a '%s' crea un resultat incorrecte (esperant %s, %s rebut)"
-#: apply.c:3211
+#: apply.c:3222
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
-#: apply.c:3333
+#: apply.c:3344
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "no es pot agafar %s"
-#: apply.c:3381 apply.c:3392 apply.c:3438 setup.c:253
+#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 setup.c:277
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir %s"
-#: apply.c:3389
+#: apply.c:3400
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "s'està llegint de '%s' més enllà d'un enllaç simbòlic"
-#: apply.c:3418 apply.c:3658
+#: apply.c:3429 apply.c:3669
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "el camí %s s'ha canviat de nom / s'ha suprimit"
-#: apply.c:3501 apply.c:3672
+#: apply.c:3512 apply.c:3683
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: no existeix en l'índex"
-#: apply.c:3510 apply.c:3680
+#: apply.c:3521 apply.c:3691
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: no coincideix amb l'índex"
-#: apply.c:3545
+#: apply.c:3556
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
-msgstr "al dipòsit li manca el blob necessari per a retrocedir a una fusió de 3 vies."
+msgstr ""
+"al dipòsit li manca el blob necessari per a retrocedir a una fusió de 3 vies."
-#: apply.c:3548
+#: apply.c:3559
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "S'està retrocedint a una fusió de 3 vies...\n"
-#: apply.c:3564 apply.c:3568
+#: apply.c:3575 apply.c:3579
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de '%s'"
-#: apply.c:3580
+#: apply.c:3591
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "S'ha produït un error en retrocedir a una fusió de 3 vies...\n"
-#: apply.c:3594
+#: apply.c:3605
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a '%s' amb conflictes.\n"
-#: apply.c:3599
+#: apply.c:3610
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "S'ha aplicat el pedaç a '%s' netament.\n"
-#: apply.c:3625
+#: apply.c:3636
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "el pedaç d'eliminació deixa els continguts dels fitxers"
-#: apply.c:3697
+#: apply.c:3708
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: tipus erroni"
-#: apply.c:3699
+#: apply.c:3710
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s és del tipus %o, s'esperava %o"
-#: apply.c:3850 apply.c:3852
+#: apply.c:3860 apply.c:3862
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "camí no vàlid: %s"
-#: apply.c:3908
+#: apply.c:3918
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: ja existeix en l'índex"
-#: apply.c:3911
+#: apply.c:3921
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: ja existeix en el directori de treball"
-#: apply.c:3931
+#: apply.c:3941
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o)"
-#: apply.c:3936
+#: apply.c:3946
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o) de %s"
-#: apply.c:3956
+#: apply.c:3966
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "el fitxer afectat '%s' és més enllà d'un enllaç simbòlic"
-#: apply.c:3960
+#: apply.c:3970
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: el pedaç no s'aplica"
-#: apply.c:3975
+#: apply.c:3985
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
-#: apply.c:4066
+#: apply.c:4076
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr "falta la informació sha1 o és inútil per al submòdul %s"
-#: apply.c:4073
+#: apply.c:4083
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "canvi de mode per a %s, el qual no està en el HEAD actual"
-#: apply.c:4076
+#: apply.c:4086
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "falta informació sha1 o és inútil (%s)."
-#: apply.c:4081 builtin/checkout.c:252 builtin/reset.c:135
+#: apply.c:4091 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:138
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí '%s'"
-#: apply.c:4085
+#: apply.c:4095
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "no s'ha pogut afegir %s a l'índex temporal"
-#: apply.c:4095
+#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex temporal a %s"
-#: apply.c:4233
+#: apply.c:4243
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "no s'ha pogut eliminar %s de l'índex"
-#: apply.c:4268
+#: apply.c:4278
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "pedaç malmès per al submòdul %s"
-#: apply.c:4274
+#: apply.c:4284
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat al fitxer novament creat '%s'"
-#: apply.c:4282
+#: apply.c:4292
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
-msgstr "no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat %s"
+msgstr ""
+"no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat "
+"%s"
-#: apply.c:4288 apply.c:4432
+#: apply.c:4298 apply.c:4442
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
-#: apply.c:4329
+#: apply.c:4339
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure a '%s'"
-#: apply.c:4333
+#: apply.c:4343
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "s'està tancant el fitxer '%s'"
-#: apply.c:4403
+#: apply.c:4413
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer '%s' mode %o"
-#: apply.c:4501
+#: apply.c:4511
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "El pedaç %s s'ha aplicat netament."
-#: apply.c:4509
+#: apply.c:4519
msgid "internal error"
msgstr "error intern"
-#: apply.c:4512
+#: apply.c:4522
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebuig..."
msgstr[1] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebutjos..."
-#: apply.c:4523
+#: apply.c:4533
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "s'està truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
-#: apply.c:4531 builtin/fetch.c:739 builtin/fetch.c:988
+#: apply.c:4541 builtin/fetch.c:738 builtin/fetch.c:988
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "no es pot obrir %s"
-#: apply.c:4545
+#: apply.c:4555
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "El tros #%d s'ha aplicat netament."
-#: apply.c:4549
+#: apply.c:4559
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "S'ha rebutjat el tros #%d."
-#: apply.c:4659
+#: apply.c:4669
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "S'ha omès el pedaç '%s'."
-#: apply.c:4667
+#: apply.c:4677
msgid "unrecognized input"
msgstr "entrada no reconeguda"
-#: apply.c:4686
+#: apply.c:4696
msgid "unable to read index file"
msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
-#: apply.c:4823
+#: apply.c:4833
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "no es pot obrir el pedaç '%s': %s"
-#: apply.c:4850
+#: apply.c:4860
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "s'ha silenciat %d error d'espai en blanc"
msgstr[1] "s'han silenciat %d errors d'espai en blanc"
-#: apply.c:4856 apply.c:4871
+#: apply.c:4866 apply.c:4881
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d línia afegeix errors d'espai en blanc."
msgstr[1] "%d línies afegeixen errors d'espai en blanc."
-#: apply.c:4864
+#: apply.c:4874
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
-msgstr[0] "S'ha aplicat %d línia després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
-msgstr[1] "S'han aplicat %d línies després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
+msgstr[0] ""
+"S'ha aplicat %d línia després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
+msgstr[1] ""
+"S'han aplicat %d línies després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
-#: apply.c:4880 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:391
+#: apply.c:4890 builtin/add.c:513 builtin/mv.c:299 builtin/rm.c:391
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
-#: apply.c:4911 apply.c:4914 builtin/am.c:2276 builtin/am.c:2279 builtin/clone.c:113
-#: builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180 builtin/submodule--helper.c:304
-#: builtin/submodule--helper.c:629 builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
-#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161 git-add--interactive.perl:239
+#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260
+#: builtin/clone.c:115 builtin/fetch.c:93 builtin/pull.c:187
+#: builtin/submodule--helper.c:304 builtin/submodule--helper.c:629
+#: builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
+#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161
+#: git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "camí"
-#: apply.c:4912
+#: apply.c:4922
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
-#: apply.c:4915
+#: apply.c:4925
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
-#: apply.c:4917 builtin/am.c:2285
+#: apply.c:4927 builtin/am.c:2266
msgid "num"
msgstr "número"
-#: apply.c:4918
+#: apply.c:4928
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
-msgstr "elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència tradicionals"
+msgstr ""
+"elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència "
+"tradicionals"
-#: apply.c:4921
+#: apply.c:4931
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
-#: apply.c:4923
+#: apply.c:4933
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
-msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
+msgstr ""
+"en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
-#: apply.c:4927
+#: apply.c:4937
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
-#: apply.c:4929
+#: apply.c:4939
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
-#: apply.c:4931
+#: apply.c:4941
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
-#: apply.c:4933
+#: apply.c:4943
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
-#: apply.c:4935
+#: apply.c:4945
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
-#: apply.c:4937
+#: apply.c:4947
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "accepta un pedaç que toqui fora de l'àrea de treball"
-#: apply.c:4939
+#: apply.c:4949
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
-#: apply.c:4941
+#: apply.c:4951
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
-#: apply.c:4943
+#: apply.c:4953
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
-#: apply.c:4946 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:515
+#: apply.c:4956 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:515
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "els camins se separen amb el caràcter NUL"
-#: apply.c:4948
+#: apply.c:4958
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
-#: apply.c:4949 builtin/am.c:2264
+#: apply.c:4959 builtin/am.c:2245
msgid "action"
msgstr "acció"
-#: apply.c:4950
+#: apply.c:4960
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
-msgstr "detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
+msgstr ""
+"detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
-#: apply.c:4953 apply.c:4956
+#: apply.c:4963 apply.c:4966
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4969
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "aplica el pedaç al revés"
-#: apply.c:4961
+#: apply.c:4971
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "no esperis almenys una línia de context"
-#: apply.c:4963
+#: apply.c:4973
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.rej corresponents"
-#: apply.c:4965
+#: apply.c:4975
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "permet trossos encavalcants"
-#: apply.c:4966 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19 builtin/commit.c:1337
-#: builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:651 builtin/log.c:1867 builtin/mv.c:122
-#: builtin/read-tree.c:134
+#: apply.c:4976 builtin/add.c:270 builtin/check-ignore.c:21
+#: builtin/commit.c:1340 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:651
+#: builtin/log.c:1877 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
msgid "be verbose"
msgstr "sigues detallat"
-#: apply.c:4968
+#: apply.c:4978
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
-#: apply.c:4971
+#: apply.c:4981
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
-#: apply.c:4973 builtin/am.c:2273
+#: apply.c:4983 builtin/am.c:2254
msgid "root"
msgstr "arrel"
-#: apply.c:4974
+#: apply.c:4984
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
-#: archive.c:12
+#: archive.c:13
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
-#: archive.c:13
+#: archive.c:14
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
-#: archive.c:14
-msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
-msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
-
#: archive.c:15
+msgid ""
+"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
+msgstr ""
+"git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [<opcions>] <arbre> "
+"[<camí>...]"
+
+#: archive.c:16
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
-#: archive.c:332 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:300
+#: archive.c:333 builtin/add.c:154 builtin/add.c:492 builtin/rm.c:300
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "l'especificació de camí '%s' no ha coincidit amb cap fitxer"
-#: archive.c:417
+#: archive.c:418
msgid "fmt"
msgstr "format"
-#: archive.c:417
+#: archive.c:418
msgid "archive format"
msgstr "format d'arxiu"
-#: archive.c:418 builtin/log.c:1436
+#: archive.c:419 builtin/log.c:1446
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
-#: archive.c:419
+#: archive.c:420
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
-#: archive.c:420 builtin/blame.c:2598 builtin/blame.c:2599 builtin/config.c:60
-#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:1061
-#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552 builtin/notes.c:401
-#: builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:129 parse-options.h:153
+#: archive.c:421 builtin/blame.c:693 builtin/blame.c:694 builtin/config.c:61
+#: builtin/fast-export.c:989 builtin/fast-export.c:991 builtin/grep.c:1080
+#: builtin/hash-object.c:102 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
+#: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:567 builtin/read-tree.c:120
+#: parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "fitxer"
-#: archive.c:421 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:422 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
-#: archive.c:423
+#: archive.c:424
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
-#: archive.c:424
+#: archive.c:425
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
-#: archive.c:425
+#: archive.c:426
msgid "store only"
msgstr "només emmagatzema"
-#: archive.c:426
+#: archive.c:427
msgid "compress faster"
msgstr "comprimeix més ràpidament"
-#: archive.c:434
+#: archive.c:435
msgid "compress better"
msgstr "comprimeix millor"
-#: archive.c:437
+#: archive.c:438
msgid "list supported archive formats"
msgstr "llista els formats d'arxiu admesos"
-#: archive.c:439 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:106
+#: archive.c:440 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:105 builtin/clone.c:108
#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:982
msgid "repo"
msgstr "dipòsit"
-#: archive.c:440 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:441 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
-#: archive.c:441 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
+#: archive.c:442 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:488
msgid "command"
msgstr "ordre"
-#: archive.c:442 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:443 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remota"
-#: archive.c:449
+#: archive.c:450
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Opció inesperada --remote"
-#: archive.c:451
+#: archive.c:452
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "L'opció --exec només es pot usar junt amb --remote"
-#: archive.c:453
+#: archive.c:454
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Opció inesperada --output"
-#: archive.c:475
+#: archive.c:476
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Format d'arxiu desconegut '%s'"
-#: archive.c:482
+#: archive.c:483
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Paràmetre no admès per al format '%s': -%d"
-#: attr.c:212
+#: attr.c:214
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "%.*s no és un nom d'atribut vàlid"
-#: attr.c:408
+#: attr.c:410
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -864,27 +899,22 @@ msgstr ""
"Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
"Useu '\\!' per exclamació capdavantera literal."
-#: bisect.c:444
-#, c-format
-msgid "Could not open file '%s'"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer '%s'"
-
-#: bisect.c:449
+#: bisect.c:447
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Comentari amb cometes errònies en el fitxer '%s': %s"
-#: bisect.c:657
+#: bisect.c:655
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "No podem bisecar més!\n"
-#: bisect.c:710
+#: bisect.c:708
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "No és un nom de comissió vàlid %s"
-#: bisect.c:734
+#: bisect.c:732
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -893,7 +923,7 @@ msgstr ""
"La base de fusió %s és errònia.\n"
"Això vol dir que el defecte s'ha arreglat entre %s i [%s].\n"
-#: bisect.c:739
+#: bisect.c:737
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -902,7 +932,7 @@ msgstr ""
"La base de fusió %s és nova.\n"
"La propietat s'ha canviat entre %s i [%s].\n"
-#: bisect.c:744
+#: bisect.c:742
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -911,7 +941,7 @@ msgstr ""
"La base de fusió %s és %s.\n"
"Això vol dir que la primera comissió '%s' és entre %s i [%s].\n"
-#: bisect.c:752
+#: bisect.c:750
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -922,7 +952,7 @@ msgstr ""
"git bisect no pot funcionar correctament en aquest cas.\n"
"Potser heu confós les revisions %s i %s?\n"
-#: bisect.c:765
+#: bisect.c:763
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -930,39 +960,40 @@ msgid ""
"We continue anyway."
msgstr ""
"s'ha d'ometre la base de fusió entre %s i [%s].\n"
-"Llavors, no podem estar segurs de que la primera comissió %s sigui entre %s i %s.\n"
+"Llavors, no podem estar segurs de que la primera comissió %s sigui entre %s "
+"i %s.\n"
"Continuem de totes maneres."
-#: bisect.c:800
+#: bisect.c:798
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisecant: s'ha de provar una base de fusió\n"
-#: bisect.c:851
+#: bisect.c:849
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "es necessita una revisió %s"
-#: bisect.c:868 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:255
+#: bisect.c:866 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:256
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer '%s'"
-#: bisect.c:919
+#: bisect.c:917
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer '%s'"
-#: bisect.c:949
+#: bisect.c:947
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "la lectura de les referències de bisecció ha fallat"
-#: bisect.c:969
+#: bisect.c:967
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s era ambdós %s i %s\n"
-#: bisect.c:977
+#: bisect.c:975
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -971,15 +1002,16 @@ msgstr ""
"No s'ha trobat cap comissió comprovable.\n"
"Potser heu començat amb paràmetres de camí dolents?\n"
-#: bisect.c:996
+#: bisect.c:994
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(aproximadament %d pas)"
msgstr[1] "(aproximadament %d passos)"
-#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
-#. "(roughly %d steps)" translation
+#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
+#. steps)" translation.
+#.
#: bisect.c:1000
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
@@ -987,6 +1019,44 @@ msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Bisecant: manca %d revisió a provar després d'aquesta %s\n"
msgstr[1] "Bisecant: manquen %d revisions a provar després d'aquesta %s\n"
+#: blame.c:1757
+msgid "--contents and --reverse do not blend well."
+msgstr "--contents i --reverse no funcionen bé juntes."
+
+#: blame.c:1768
+msgid "cannot use --contents with final commit object name"
+msgstr "no es pot usar --contents amb el nom d'objecte de la comissió final"
+
+#: blame.c:1788
+msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
+msgstr ""
+"--reverse i --first-parent-together requereixen una última comissió "
+"especificada"
+
+#: blame.c:1797 bundle.c:164 ref-filter.c:1919 sequencer.c:1166
+#: sequencer.c:2328 builtin/commit.c:1058 builtin/log.c:356 builtin/log.c:907
+#: builtin/log.c:1357 builtin/log.c:1683 builtin/log.c:1926 builtin/merge.c:360
+#: builtin/shortlog.c:177
+msgid "revision walk setup failed"
+msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
+
+#: blame.c:1815
+msgid ""
+"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
+msgstr ""
+"--reverse --first-parent junts requereixen un rang de la cadena de mares "
+"primeres"
+
+#: blame.c:1826
+#, c-format
+msgid "no such path %s in %s"
+msgstr "no hi ha tal camí %s en %s"
+
+#: blame.c:1837
+#, c-format
+msgid "cannot read blob %s for path %s"
+msgstr "no es pot llegir el blob %s per al camí %s"
+
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
@@ -1008,7 +1078,9 @@ msgstr "No s'està establint la branca %s com a la seva pròpia font."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
-msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la branca remota %s de %s per rebasar."
+msgstr ""
+"La branca %s està configurada per a seguir la branca remota %s de %s fent "
+"«rebase»."
#: branch.c:94
#, c-format
@@ -1018,7 +1090,8 @@ msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la branca remota %s de %s."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
-msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la branca local %s per rebasar."
+msgstr ""
+"La branca %s està configurada per a seguir la branca local %s fent «rebase»."
#: branch.c:99
#, c-format
@@ -1028,7 +1101,9 @@ msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la branca local %s."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
-msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la referència remota %s per rebasar."
+msgstr ""
+"La branca %s està configurada per a seguir la referència remota %s fent "
+"«rebase»."
#: branch.c:105
#, c-format
@@ -1038,7 +1113,9 @@ msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la referència remota %s."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
-msgstr "La branca %s està configurada per a seguir la referència local %s per rebasar."
+msgstr ""
+"La branca %s està configurada per a seguir la referència local %s fent "
+"«rebase»."
#: branch.c:110
#, c-format
@@ -1071,7 +1148,9 @@ msgstr "No es pot actualitzar la branca actual a la força."
#: branch.c:218
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
-msgstr "No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial '%s' no és una branca."
+msgstr ""
+"No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial '%s' no és "
+"una branca."
#: branch.c:220
#, c-format
@@ -1119,7 +1198,7 @@ msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: '%s'."
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "'%s' ja s'ha agafat a '%s'"
-#: branch.c:364
+#: branch.c:366
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "La HEAD de l'arbre de treball %s no està actualitzat"
@@ -1129,91 +1208,85 @@ msgstr "La HEAD de l'arbre de treball %s no està actualitzat"
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "'%s' no sembla un fitxer de farcell v2"
-#: bundle.c:61
+#: bundle.c:62
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:87 sequencer.c:1341 sequencer.c:1767 builtin/commit.c:777
+#: bundle.c:88 sequencer.c:1344 sequencer.c:1770 builtin/commit.c:778
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s'"
-#: bundle.c:139
+#: bundle.c:140
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequisits:"
-#: bundle.c:163 ref-filter.c:1852 sequencer.c:1162 sequencer.c:2321 builtin/blame.c:2811
-#: builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:353 builtin/log.c:897 builtin/log.c:1347 builtin/log.c:1673
-#: builtin/log.c:1916 builtin/merge.c:359 builtin/shortlog.c:176
-msgid "revision walk setup failed"
-msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
-
-#: bundle.c:185
+#: bundle.c:186
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell conté aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell conté aquestes %d referències:"
-#: bundle.c:192
+#: bundle.c:193
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "El farcell registra una història completa."
-#: bundle.c:194
+#: bundle.c:195
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "El farcell requereix aquesta referència:"
msgstr[1] "El farcell requereix aquestes %d referències:"
-#: bundle.c:253
+#: bundle.c:254
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "No s'ha pogut executar el pack-objects"
-#: bundle.c:264
+#: bundle.c:265
msgid "pack-objects died"
msgstr "El pack-objects s'ha mort"
-#: bundle.c:304
+#: bundle.c:307
msgid "rev-list died"
msgstr "El rev-list s'ha mort"
-#: bundle.c:353
+#: bundle.c:356
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència '%s'"
-#: bundle.c:443 builtin/log.c:170 builtin/log.c:1579 builtin/shortlog.c:281
+#: bundle.c:446 builtin/log.c:173 builtin/log.c:1589 builtin/shortlog.c:282
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
-#: bundle.c:451
+#: bundle.c:454
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "S'està refusant crear un farcell buit."
-#: bundle.c:463
+#: bundle.c:466
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "no es pot crear '%s'"
-#: bundle.c:491
+#: bundle.c:494
msgid "index-pack died"
msgstr "L'index-pack s'ha mort"
-#: color.c:300
+#: color.c:301
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
-#: commit.c:40 sequencer.c:1579 builtin/am.c:419 builtin/am.c:455 builtin/am.c:1489
-#: builtin/am.c:2126
+#: commit.c:41 sequencer.c:1582 builtin/am.c:420 builtin/am.c:456
+#: builtin/am.c:1469 builtin/am.c:2107
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
-#: commit.c:42
+#: commit.c:43
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s no és una comissió!"
@@ -1233,161 +1306,166 @@ msgstr ""
msgid "memory exhausted"
msgstr "memòria esgotada"
-#: config.c:191
+#: config.c:186
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr ""
-#: config.c:711
+#: config.c:720
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob %s"
-#: config.c:715
+#: config.c:724
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el fitxer %s"
-#: config.c:719
+#: config.c:728
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "línia de configuració %d errònia en l'entrada estàndard"
-#: config.c:723
+#: config.c:732
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob de submòdul %s"
-#: config.c:727
+#: config.c:736
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en la línia d'ordres %s"
-#: config.c:731
+#: config.c:740
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en %s"
-#: config.c:859
+#: config.c:868
msgid "out of range"
msgstr "fora de rang"
-#: config.c:859
+#: config.c:868
msgid "invalid unit"
msgstr "unitat no vàlida"
-#: config.c:865
+#: config.c:874
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni '%s' per '%s': %s"
-#: config.c:870
+#: config.c:879
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni '%s' per '%s' en el blob %s: %s"
-#: config.c:873
+#: config.c:882
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric '%s' erroni per '%s' en el fitxer %s: %s"
-#: config.c:876
+#: config.c:885
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
-msgstr "valor de configuració numèric '%s' erroni per '%s' en l'entrada estàndard: %s"
+msgstr ""
+"valor de configuració numèric '%s' erroni per '%s' en l'entrada estàndard: %s"
-#: config.c:879
+#: config.c:888
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
-msgstr "valor de configuració numèric '%s' erroni' per '%s' en el blob de submòdul %s: %s"
+msgstr ""
+"valor de configuració numèric '%s' erroni' per '%s' en el blob de submòdul "
+"%s: %s"
-#: config.c:882
+#: config.c:891
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
-msgstr "valor de configuració numèric '%s' erroni per '%s' en la línia d'ordres %s: %s"
+msgstr ""
+"valor de configuració numèric '%s' erroni per '%s' en la línia d'ordres %s: "
+"%s"
-#: config.c:885
+#: config.c:894
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric dolent '%s' per '%s' en %s: %s"
-#: config.c:980
+#: config.c:989
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en expandir el directori d'usuari en: '%s'"
-#: config.c:1075 config.c:1086
+#: config.c:1084 config.c:1095
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de zlib dolent %d"
-#: config.c:1203
+#: config.c:1212
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "mode de creació d'objecte no vàlid: %s"
-#: config.c:1359
+#: config.c:1368
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de paquet %d Erroni"
-#: config.c:1557
+#: config.c:1564
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la configuració de la línia d'ordres"
-#: config.c:1611
+#: config.c:1894
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "un error desconegut ha ocorregut en llegir els fitxers de configuració"
-#: config.c:1970
+#: config.c:2064
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s no vàlid: %s"
-#: config.c:1991
+#: config.c:2085
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
-#: config.c:2017
+#: config.c:2111
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
-#: config.c:2028
+#: config.c:2122
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar '%s' de la configuració de la línia d'ordres"
-#: config.c:2030
+#: config.c:2124
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "variable de configuració '%s' errònia en el fitxer '%s' a la línia %d"
-#: config.c:2089
+#: config.c:2183
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s té múltiples valors"
-#: config.c:2423 config.c:2648
+#: config.c:2517 config.c:2745
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "ha fallat fstat a %s"
-#: config.c:2541
+#: config.c:2635
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir '%s' a '%s'"
-#: config.c:2543 builtin/remote.c:774
+#: config.c:2637 builtin/remote.c:775
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "no s'ha pogut desestablir '%s'"
-#: connect.c:49
+#: connect.c:50
msgid "The remote end hung up upon initial contact"
msgstr "El costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
-#: connect.c:51
+#: connect.c:52
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
@@ -1399,7 +1477,7 @@ msgstr ""
"Si us plau, assegureu-vos que tingueu els permisos\n"
"d'accés correctes i que el dipòsit existeixi."
-#: connected.c:63 builtin/fsck.c:190 builtin/prune.c:140
+#: connected.c:63 builtin/fsck.c:191 builtin/prune.c:141
msgid "Checking connectivity"
msgstr "S'està comprovant la connectivitat"
@@ -1415,101 +1493,103 @@ msgstr "escriptura fallada al rev-list"
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "s'ha produït un error en tancar l'stdin del rev-list"
-#: convert.c:201
+#: convert.c:205
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory."
msgstr ""
"LF reemplaçarà CRLF en %s.\n"
-"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre directori de treball."
+"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
+"directori de treball."
-#: convert.c:205
+#: convert.c:209
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
msgstr "LF reemplaçaria CRLF en %s."
-#: convert.c:211
+#: convert.c:215
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory."
msgstr ""
"CRLF reemplaçarà LF en %s.\n"
-"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre directori de treball."
+"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
+"directori de treball."
-#: convert.c:215
+#: convert.c:219
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr "CRLF reemplaçaria LF en %s"
-#: date.c:97
+#: date.c:116
msgid "in the future"
msgstr "en el futur"
-#: date.c:103
+#: date.c:122
#, c-format
-msgid "%lu second ago"
-msgid_plural "%lu seconds ago"
-msgstr[0] "fa %lu segon"
-msgstr[1] "fa %lu segons"
+msgid "%<PRIuMAX> second ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
+msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> segon"
+msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> segons"
-#: date.c:110
+#: date.c:129
#, c-format
-msgid "%lu minute ago"
-msgid_plural "%lu minutes ago"
-msgstr[0] "fa %lu minut"
-msgstr[1] "fa %lu minuts"
+msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
+msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> minut"
+msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> minuts"
-#: date.c:117
+#: date.c:136
#, c-format
-msgid "%lu hour ago"
-msgid_plural "%lu hours ago"
-msgstr[0] "fa %lu hora"
-msgstr[1] "fa %lu hores"
+msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
+msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> hora"
+msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> hores"
-#: date.c:124
+#: date.c:143
#, c-format
-msgid "%lu day ago"
-msgid_plural "%lu days ago"
-msgstr[0] "fa %lu dia"
-msgstr[1] "fa %lu dies"
+msgid "%<PRIuMAX> day ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
+msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> dia"
+msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> dies"
-#: date.c:130
+#: date.c:149
#, c-format
-msgid "%lu week ago"
-msgid_plural "%lu weeks ago"
-msgstr[0] "fa %lu setmana"
-msgstr[1] "fa %lu setmanes"
+msgid "%<PRIuMAX> week ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
+msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> setmana"
+msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> setmanes"
-#: date.c:137
+#: date.c:156
#, c-format
-msgid "%lu month ago"
-msgid_plural "%lu months ago"
-msgstr[0] "fa %lu mes"
-msgstr[1] "fa %lu mesos"
+msgid "%<PRIuMAX> month ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
+msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> mes"
+msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> mesos"
-#: date.c:148
+#: date.c:167
#, c-format
-msgid "%lu year"
-msgid_plural "%lu years"
-msgstr[0] "%lu any"
-msgstr[1] "%lu anys"
+msgid "%<PRIuMAX> year"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
+msgstr[0] "%<PRIuMAX> any"
+msgstr[1] "%<PRIuMAX> anys"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
-#: date.c:151
+#: date.c:170
#, c-format
-msgid "%s, %lu month ago"
-msgid_plural "%s, %lu months ago"
-msgstr[0] "fa %s i %lu mes"
-msgstr[1] "fa %s i %lu mesos"
+msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
+msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
+msgstr[0] "fa %s i %<PRIuMAX> mes"
+msgstr[1] "fa %s i %<PRIuMAX> mesos"
-#: date.c:156 date.c:161
+#: date.c:175 date.c:180
#, c-format
-msgid "%lu year ago"
-msgid_plural "%lu years ago"
-msgstr[0] "fa %lu any"
-msgstr[1] "fa %lu anys"
+msgid "%<PRIuMAX> year ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
+msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> any"
+msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> anys"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
@@ -1520,27 +1600,30 @@ msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres '%s'"
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "S'està realitzant una detecció inexacta de canvis de nom"
-#: diff.c:62
+#: diff.c:63
#, c-format
msgid "option '%s' requires a value"
msgstr "l'opció '%s' requereix un valor"
-#: diff.c:124
+#: diff.c:125
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
-msgstr " S'ha produït un error en analitzar el percentatge limitant de dirstat '%s'\n"
+msgstr ""
+" S'ha produït un error en analitzar el percentatge limitant de dirstat "
+"'%s'\n"
-#: diff.c:129
+#: diff.c:130
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Paràmetre de dirstat desconegut '%s'\n"
-#: diff.c:281
+#: diff.c:282
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
-msgstr "Valor desconegut de la variable de configuració de 'diff.submodule': '%s'"
+msgstr ""
+"Valor desconegut de la variable de configuració de 'diff.submodule': '%s'"
-#: diff.c:344
+#: diff.c:342
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -1549,20 +1632,20 @@ msgstr ""
"S'han trobat errors en la variable de configuració 'diff.dirstat':\n"
"%s"
-#: diff.c:3102
+#: diff.c:3101
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "el diff external s'ha mort, s'està aturant a %s"
-#: diff.c:3428
+#: diff.c:3427
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check i -s són mutualment exclusius"
-#: diff.c:3518
+#: diff.c:3517
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
-#: diff.c:3681
+#: diff.c:3680
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -1571,276 +1654,283 @@ msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
"%s"
-#: diff.c:3695
+#: diff.c:3694
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
-msgstr "S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: '%s'"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: '%s'"
-#: diff.c:4719
+#: diff.c:4716
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr "s'ha omès la detecció de canvi de nom a causa de massa fitxers."
-#: diff.c:4722
+#: diff.c:4719
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
-msgstr "només s'han trobat còpies des de camins modificats a causa de massa fitxers."
+msgstr ""
+"només s'han trobat còpies des de camins modificats a causa de massa fitxers."
-#: diff.c:4725
+#: diff.c:4722
#, c-format
-msgid "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
-msgstr "potser voleu establir la vostra variable %s a almenys %d i tornar a intentar l'ordre."
+msgid ""
+"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
+msgstr ""
+"potser voleu establir la vostra variable %s a almenys %d i tornar a intentar "
+"l'ordre."
-#: dir.c:1899
+#: dir.c:1948
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "s'ha produït un error en obtenir el nombre i la informació del nucli"
-#: dir.c:2018
+#: dir.c:2067
msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
-msgstr "La memòria cau no seguida està inhabilitada en aquest sistema o ubicació."
+msgstr ""
+"La memòria cau no seguida està inhabilitada en aquest sistema o ubicació."
-#: dir.c:2776 dir.c:2781
+#: dir.c:2846 dir.c:2851
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "no s'ha pogut crear directoris per %s"
-#: dir.c:2806
+#: dir.c:2876
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut migrar el directori de '%s' a '%s'"
-#: entry.c:280
+#: entry.c:281
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «stat» sobre el fitxer '%s'"
-#: fetch-pack.c:249
+#: fetch-pack.c:251
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
-#: fetch-pack.c:261
+#: fetch-pack.c:263
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git fetch-pack: ACK/NAK esperat, EOF rebut"
-#: fetch-pack.c:280 builtin/archive.c:63
+#: fetch-pack.c:282 builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "error remot: %s"
-#: fetch-pack.c:281
+#: fetch-pack.c:283
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: ACK/NAK esperat, '%s' rebut"
-#: fetch-pack.c:333
+#: fetch-pack.c:335
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc requereix multi_ack_detailed"
-#: fetch-pack.c:419
+#: fetch-pack.c:421
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "línia de shallow no vàlida: %s"
-#: fetch-pack.c:425
+#: fetch-pack.c:427
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "línia d'unshallow no vàlida: %s"
-#: fetch-pack.c:427
+#: fetch-pack.c:429
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "objecte no trobat: %s"
-#: fetch-pack.c:430
+#: fetch-pack.c:432
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "error en objecte: %s"
-#: fetch-pack.c:432
+#: fetch-pack.c:434
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "no s'ha trobat cap shallow: %s"
-#: fetch-pack.c:435
+#: fetch-pack.c:437
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
-#: fetch-pack.c:474
+#: fetch-pack.c:476
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "%s %d %s rebut"
-#: fetch-pack.c:488
+#: fetch-pack.c:490
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "comissió no vàlida %s"
-#: fetch-pack.c:521
+#: fetch-pack.c:523
msgid "giving up"
msgstr "s'està rendint"
-#: fetch-pack.c:531 progress.c:235
+#: fetch-pack.c:533 progress.c:237
msgid "done"
msgstr "fet"
-#: fetch-pack.c:543
+#: fetch-pack.c:545
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "s'ha rebut %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:589
+#: fetch-pack.c:591
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "S'està marcant %s com a complet"
-#: fetch-pack.c:737
+#: fetch-pack.c:775
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "ja es té %s (%s)"
-#: fetch-pack.c:775
+#: fetch-pack.c:813
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
-msgstr "fetch-pack: no s'ha pogut bifurcar del demultiplexor de banda lateral"
+msgstr "fetch-pack: no s'ha pogut bifurcar del desmultiplexor de banda lateral"
-#: fetch-pack.c:783
+#: fetch-pack.c:821
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
-#: fetch-pack.c:839
+#: fetch-pack.c:877
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: no es pot bifurcar de %s"
-#: fetch-pack.c:855
+#: fetch-pack.c:893
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s ha fallat"
-#: fetch-pack.c:857
+#: fetch-pack.c:895
msgid "error in sideband demultiplexer"
-msgstr "error en demultiplexor de banda lateral"
+msgstr "error en desmultiplexor de banda lateral"
-#: fetch-pack.c:884
+#: fetch-pack.c:922
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "El servidor no permet clients superficials"
-#: fetch-pack.c:888
+#: fetch-pack.c:926
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "El servidor accepta multi_ack_detailed"
-#: fetch-pack.c:891
+#: fetch-pack.c:929
msgid "Server supports no-done"
msgstr "El servidor accepta no-done"
-#: fetch-pack.c:897
+#: fetch-pack.c:935
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "El servidor accepta multi_ack"
-#: fetch-pack.c:901
+#: fetch-pack.c:939
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "El servidor accepta side-band-64k"
-#: fetch-pack.c:905
+#: fetch-pack.c:943
msgid "Server supports side-band"
msgstr "El servidor accepta banda lateral"
-#: fetch-pack.c:909
+#: fetch-pack.c:947
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "El servidor accepta allow-tip-sha1-in-want"
-#: fetch-pack.c:913
+#: fetch-pack.c:951
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "El servidor accepta allow-reachable-sha1-in-want"
-#: fetch-pack.c:923
+#: fetch-pack.c:961
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "El servidor accepta ofs-delta"
-#: fetch-pack.c:930
+#: fetch-pack.c:968
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "La versió del servidor és %.*s"
-#: fetch-pack.c:936
+#: fetch-pack.c:974
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "El servidor no admet --shallow-since"
-#: fetch-pack.c:940
+#: fetch-pack.c:978
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "El servidor no admet --shallow-exclude"
-#: fetch-pack.c:942
+#: fetch-pack.c:980
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "El servidor no admet --deepen"
-#: fetch-pack.c:953
+#: fetch-pack.c:991
msgid "no common commits"
msgstr "cap comissió en comú"
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:1003
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: l'obtenció ha fallat."
-#: fetch-pack.c:1127
+#: fetch-pack.c:1165
msgid "no matching remote head"
msgstr "no hi ha cap HEAD remot coincident"
-#: fetch-pack.c:1149
+#: fetch-pack.c:1187
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "no existeix la referència remota %s"
-#: fetch-pack.c:1152
+#: fetch-pack.c:1190
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "El servidor no permet sol·licitar objectes no anunciats %s"
-#: gpg-interface.c:185
+#: gpg-interface.c:181
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg ha fallat en signar les dades"
-#: gpg-interface.c:215
+#: gpg-interface.c:211
msgid "could not create temporary file"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer temporal"
-#: gpg-interface.c:217
+#: gpg-interface.c:213
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en escriure la signatura separada a '%s'"
-#: graph.c:96
+#: graph.c:97
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "ignora el color invàlid '%.*s' en log.graphColors"
-#: grep.c:1796
+#: grep.c:1981
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "'%s': no s'ha pogut llegir %s"
-#: grep.c:1813 builtin/clone.c:399 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:133
+#: grep.c:1998 builtin/clone.c:403 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:134
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en fer stat a '%s'"
-#: grep.c:1824
+#: grep.c:2009
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "'%s': lectura curta"
-#: help.c:218
+#: help.c:179
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "ordres de git disponibles en '%s'"
-#: help.c:225
+#: help.c:186
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "ordres de git disponibles d'altres llocs en el vostre $PATH"
-#: help.c:256
+#: help.c:217
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
-msgstr "Aquestes són ordres del Git habitualment usades en diverses situacions:"
+msgstr ""
+"Aquestes són ordres del Git habitualment usades en diverses situacions:"
-#: help.c:321
+#: help.c:281
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -1849,30 +1939,53 @@ msgstr ""
"'%s' sembla una ordre de git, però no hem pogut\n"
"executar-la. Pot ser que git-%s estigui malmès?"
-#: help.c:376
+#: help.c:336
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Ai. El vostre sistema no informa de cap ordre de Git."
-#: help.c:398
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
-"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
+#: help.c:358
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
-"ADVERTÈNCIA: Heu invocat una ordre de Git amb nom '%s', la qual no existeix.\n"
+"ADVERTÈNCIA: Heu invocat una ordre de Git amb nom '%s', la qual no "
+"existeix.\n"
"S'està continuant sota l'assumpció que volíeu dir '%s'"
-#: help.c:403
+#: help.c:363
#, c-format
-msgid "in %0.1f seconds automatically..."
-msgstr "en %0.1f segons automàticament..."
+msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
+msgstr ""
-#: help.c:410
+#: help.c:368
+#, c-format
+msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
+msgstr ""
+
+#: help.c:376
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: '%s' no és una ordre de git. Vegeu 'git --help'."
-#: help.c:414 help.c:480
+#: help.c:380
+msgid ""
+"\n"
+"The most similar command is"
+msgid_plural ""
+"\n"
+"The most similar commands are"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: help.c:395
+msgid "git version [<options>]"
+msgstr "git version [<opcions>]"
+
+#: help.c:456
+#, c-format
+msgid "%s: %s - %s"
+msgstr "%s: %s - %s"
+
+#: help.c:460
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -1886,12 +1999,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Volíeu dir un d'aquests?"
-#: help.c:476
-#, c-format
-msgid "%s: %s - %s"
-msgstr "%s: %s - %s"
-
-#: ident.c:343
+#: ident.c:342
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
@@ -1916,35 +2024,40 @@ msgstr ""
"per a establir la identitat predeterminada del vostre compte.\n"
"Ometeu --global per a establir la identitat només en aquest dipòsit.\n"
-#: ident.c:367
+#: ident.c:366
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
-msgstr "no s'ha proporcionat cap adreça electrònica i la detecció automàtica està inhabilitada"
+msgstr ""
+"no s'ha proporcionat cap adreça electrònica i la detecció automàtica està "
+"inhabilitada"
-#: ident.c:372
+#: ident.c:371
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
-msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament una adreça de correu vàlida ('%s' rebut)"
+msgstr ""
+"no s'ha pogut detectar automàticament una adreça de correu vàlida ('%s' "
+"rebut)"
-#: ident.c:382
+#: ident.c:381
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
-msgstr "no s'ha proporcionat cap nom i la detecció automàtica està inhabilitada"
+msgstr ""
+"no s'ha proporcionat cap nom i la detecció automàtica està inhabilitada"
-#: ident.c:388
+#: ident.c:387
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament el nom ('%s' rebut)"
-#: ident.c:396
+#: ident.c:395
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr ""
-#: ident.c:402
+#: ident.c:401
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr ""
-#: ident.c:417 builtin/commit.c:611
+#: ident.c:416 builtin/commit.c:612
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "format de data no vàlid: %s"
@@ -1978,256 +2091,268 @@ msgstr "No s'ha pogut crear '%s.lock': %s"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "s'ha produït un error en llegir la memòria cau"
-#: merge.c:96 builtin/am.c:1999 builtin/am.c:2034 builtin/checkout.c:393 builtin/checkout.c:607
-#: builtin/clone.c:749
+#: merge.c:96 builtin/am.c:1980 builtin/am.c:2015 builtin/checkout.c:377
+#: builtin/checkout.c:591 builtin/clone.c:753
msgid "unable to write new index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
-#: merge-recursive.c:209
+#: merge-recursive.c:210
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(comissió errònia)\n"
-#: merge-recursive.c:231 merge-recursive.c:239
+#: merge-recursive.c:232 merge-recursive.c:240
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "addinfo_cache ha fallat per al camí '%s'"
-#: merge-recursive.c:303
+#: merge-recursive.c:304
msgid "error building trees"
msgstr "error en construir arbres"
-#: merge-recursive.c:727
+#: merge-recursive.c:728
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "s'ha produït un error en crear el camí '%s'%s"
-#: merge-recursive.c:738
+#: merge-recursive.c:739
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "S'està eliminant %s per a fer espai per al subdirectori\n"
-#: merge-recursive.c:752 merge-recursive.c:771
+#: merge-recursive.c:753 merge-recursive.c:772
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": potser un conflicte D/F?"
-#: merge-recursive.c:761
+#: merge-recursive.c:762
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr "s'està refusant perdre el fitxer no seguit a '%s'"
-#: merge-recursive.c:803 builtin/cat-file.c:34
+#: merge-recursive.c:804 builtin/cat-file.c:36
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s '%s'"
-#: merge-recursive.c:805
+#: merge-recursive.c:806
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "blob esperat per a %s '%s'"
-#: merge-recursive.c:829
+#: merge-recursive.c:830
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "s'ha produït un error en obrir '%s': %s"
-#: merge-recursive.c:840
+#: merge-recursive.c:841
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "s'ha produït un error en fer l'enllaç simbòlic '%s': %s"
-#: merge-recursive.c:845
+#: merge-recursive.c:846
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr "no se sap què fer amb %06o %s '%s'"
-#: merge-recursive.c:985
+#: merge-recursive.c:986
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "S'ha produït un error en executar la fusió interna"
-#: merge-recursive.c:989
+#: merge-recursive.c:990
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "No s'ha pogut afegir %s a la base de dades"
-#: merge-recursive.c:1092
+#: merge-recursive.c:1093
#, c-format
-msgid "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left in tree."
+msgid ""
+"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
+"in tree."
msgstr ""
-"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s s'ha deixat en "
-"l'arbre."
+"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
+"s'ha deixat en l'arbre."
-#: merge-recursive.c:1097
+#: merge-recursive.c:1098
#, c-format
-msgid "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s left in tree."
+msgid ""
+"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
+"left in tree."
msgstr ""
-"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s de %s s'ha deixat en "
-"l'arbre."
+"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s "
+"de %s s'ha deixat en l'arbre."
-#: merge-recursive.c:1104
+#: merge-recursive.c:1105
#, c-format
-msgid "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left in tree at %s."
+msgid ""
+"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
+"in tree at %s."
msgstr ""
-"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s s'ha deixat en "
-"l'arbre a %s."
+"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
+"s'ha deixat en l'arbre a %s."
-#: merge-recursive.c:1109
+#: merge-recursive.c:1110
#, c-format
msgid ""
-"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s left in tree at %s."
+"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
+"left in tree at %s."
msgstr ""
-"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s de %s s'ha deixat en "
-"l'arbre a %s."
+"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s "
+"de %s s'ha deixat en l'arbre a %s."
-#: merge-recursive.c:1143
+#: merge-recursive.c:1144
msgid "rename"
msgstr "canvi de nom"
-#: merge-recursive.c:1143
+#: merge-recursive.c:1144
msgid "renamed"
msgstr "canviat de nom"
-#: merge-recursive.c:1200
+#: merge-recursive.c:1201
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s és un directori en %s; s'està afegint com a %s en lloc d'això"
-#: merge-recursive.c:1225
+#: merge-recursive.c:1226
#, c-format
msgid ""
-"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s\"->\"%s\" in \"%s"
-"\"%s"
+"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
+"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
msgstr ""
-"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en la branca \"%s\" canvi de "
-"nom \"%s\"->\"%s\" en \"%s\"%s"
+"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en la "
+"branca \"%s\" canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:1230
+#: merge-recursive.c:1231
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (deixat sense resolució)"
-#: merge-recursive.c:1292
+#: merge-recursive.c:1293
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
-"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de nom %s->%s en %s"
+"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de "
+"nom %s->%s en %s"
-#: merge-recursive.c:1325
+#: merge-recursive.c:1326
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "S'està canviant el nom de %s a %s i %s a %s en lloc d'això"
-#: merge-recursive.c:1528
+#: merge-recursive.c:1529
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
-msgstr "CONFLICTE (canvi de nom/afegiment): Canvi de nom %s->%s en %s. %s afegit en %s"
+msgstr ""
+"CONFLICTE (canvi de nom/afegiment): Canvi de nom %s->%s en %s. %s afegit en "
+"%s"
-#: merge-recursive.c:1543
+#: merge-recursive.c:1544
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "S'està afegint %s fusionat"
-#: merge-recursive.c:1550 merge-recursive.c:1780
+#: merge-recursive.c:1551 merge-recursive.c:1781
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "S'està afegint com a %s en lloc d'això"
-#: merge-recursive.c:1607
+#: merge-recursive.c:1608
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s"
-#: merge-recursive.c:1610
+#: merge-recursive.c:1611
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "l'objecte %s no és un blob"
-#: merge-recursive.c:1679
+#: merge-recursive.c:1680
msgid "modify"
msgstr "modificació"
-#: merge-recursive.c:1679
+#: merge-recursive.c:1680
msgid "modified"
msgstr "modificat"
-#: merge-recursive.c:1689
+#: merge-recursive.c:1690
msgid "content"
msgstr "contingut"
-#: merge-recursive.c:1696
+#: merge-recursive.c:1697
msgid "add/add"
msgstr "afegiment/afegiment"
-#: merge-recursive.c:1732
+#: merge-recursive.c:1733
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "S'ha omès %s (el fusionat és igual a l'existent)"
-#: merge-recursive.c:1746
+#: merge-recursive.c:1747
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "S'està autofusionant %s"
-#: merge-recursive.c:1750 git-submodule.sh:944
+#: merge-recursive.c:1751 git-submodule.sh:945
msgid "submodule"
msgstr "submòdul"
-#: merge-recursive.c:1751
+#: merge-recursive.c:1752
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "CONFLICTE (%s): Conflicte de fusió en %s"
-#: merge-recursive.c:1845
+#: merge-recursive.c:1846
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "S'està eliminant %s"
-#: merge-recursive.c:1871
+#: merge-recursive.c:1872
msgid "file/directory"
msgstr "fitxer/directori"
-#: merge-recursive.c:1877
+#: merge-recursive.c:1878
msgid "directory/file"
msgstr "directori/fitxer"
-#: merge-recursive.c:1883
+#: merge-recursive.c:1884
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
-msgstr "CONFLICTE (%s): Hi ha un directori amb nom %s en %s. S'està afegint %s com a %s"
+msgstr ""
+"CONFLICTE (%s): Hi ha un directori amb nom %s en %s. S'està afegint %s com a "
+"%s"
-#: merge-recursive.c:1892
+#: merge-recursive.c:1893
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "S'està afegint %s"
-#: merge-recursive.c:1929
+#: merge-recursive.c:1930
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Ja està al dia!"
-#: merge-recursive.c:1938
+#: merge-recursive.c:1939
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "la fusió dels arbres %s i %s ha fallat"
-#: merge-recursive.c:2021
+#: merge-recursive.c:2022
msgid "Merging:"
msgstr "Fusionant:"
-#: merge-recursive.c:2034
+#: merge-recursive.c:2035
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "s'ha trobat %u avantpassat en comú:"
msgstr[1] "s'han trobat %u avantpassats en comú:"
-#: merge-recursive.c:2073
+#: merge-recursive.c:2074
msgid "merge returned no commit"
msgstr "la fusió no ha retornat cap comissió"
-#: merge-recursive.c:2136
+#: merge-recursive.c:2137
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'objecte '%s'"
-#: merge-recursive.c:2150 builtin/merge.c:645 builtin/merge.c:792
+#: merge-recursive.c:2151 builtin/merge.c:646 builtin/merge.c:793
msgid "Unable to write index."
msgstr "No s'ha pogut escriure l'índex."
@@ -2235,35 +2360,37 @@ msgstr "No s'ha pogut escriure l'índex."
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
-"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to commit/abort the previous "
-"merge before you start a new notes merge."
+"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
+"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
msgstr ""
"No heu acabat la vostra fusió de notes prèvia (%s existeix).\n"
-"Si us plau, useu 'git notes merge --commit' o 'git notes merge --abort' per a cometre/avortar la "
-"fusió prèvia abans de començar una fusió de notes nova."
+"Si us plau, useu 'git notes merge --commit' o 'git notes merge --abort' per "
+"a cometre/avortar la fusió prèvia abans de començar una fusió de notes nova."
#: notes-merge.c:280
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió de notes (%s existeix)."
-#: notes-utils.c:41
+#: notes-utils.c:42
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr "No es pot cometre un arbre de notes no inicialitzat / no referenciat"
-#: notes-utils.c:100
+#: notes-utils.c:101
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Valor de notes.rewriteMode erroni: '%s'"
-#: notes-utils.c:110
+#: notes-utils.c:111
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "S'està refusant reescriure les notes en %s (fora de refs/notes/)"
-#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
-#. environment variable, the second %s is its value
-#: notes-utils.c:137
+#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
+#. the environment variable, the second %s is
+#. its value.
+#.
+#: notes-utils.c:141
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Valor erroni de %s: '%s'"
@@ -2273,28 +2400,29 @@ msgstr "Valor erroni de %s: '%s'"
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'objecte: %s"
-#: parse-options.c:572
+#: parse-options.c:573
msgid "..."
msgstr "..."
-#: parse-options.c:590
+#: parse-options.c:591
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "ús: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
-#. one in "usage: %s" translation
-#: parse-options.c:594
+#. one in "usage: %s" translation.
+#.
+#: parse-options.c:597
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " o: %s"
-#: parse-options.c:597
+#: parse-options.c:600
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:631
+#: parse-options.c:634
msgid "-NUM"
msgstr "-NUM"
@@ -2303,100 +2431,103 @@ msgstr "-NUM"
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "nom d'objecte mal format '%s'"
-#: path.c:810
+#: path.c:890
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "No s'ha pogut fer %s escrivible pel grup"
-#: pathspec.c:125
+#: pathspec.c:129
msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
-msgstr "El caràcter d'escapament '\\' no està permès com a últim caràcter en un valor d'un atribut"
+msgstr ""
+"El caràcter d'escapament '\\' no està permès com a últim caràcter en un "
+"valor d'un atribut"
-#: pathspec.c:143
+#: pathspec.c:147
msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
msgstr "només es permet una especificació 'attr:'."
-#: pathspec.c:146
+#: pathspec.c:150
msgid "attr spec must not be empty"
msgstr "una especificació d'atribut no pot estar buida"
-#: pathspec.c:189
+#: pathspec.c:193
#, c-format
msgid "invalid attribute name %s"
msgstr "nom d'atribut no vàlid %s"
-#: pathspec.c:254
+#: pathspec.c:258
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
-msgstr "els ajusts d'especificació de camí 'glob' i 'noglob' globals són incompatibles"
+msgstr ""
+"els ajusts d'especificació de camí 'glob' i 'noglob' globals són "
+"incompatibles"
-#: pathspec.c:261
-msgid "global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global pathspec settings"
+#: pathspec.c:265
+msgid ""
+"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
+"pathspec settings"
msgstr ""
-"l'ajust d'especificació de camí 'literal' global és incompatible amb tots els altres ajusts "
-"d'especificació de camí globals"
+"l'ajust d'especificació de camí 'literal' global és incompatible amb tots "
+"els altres ajusts d'especificació de camí globals"
-#: pathspec.c:301
+#: pathspec.c:305
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "paràmetre no vàlid per a la màgia d'especificació de camí 'prefix'"
-#: pathspec.c:322
+#: pathspec.c:326
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Màgia d'especificació de camí no vàlida '%.*s' en '%s'"
-#: pathspec.c:327
+#: pathspec.c:331
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "')' mancant al final de la màgia d'especificació de camí en '%s'"
-#: pathspec.c:365
+#: pathspec.c:369
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Màgia d'especificació de camí no implementada '%c' en '%s'"
-#: pathspec.c:421 pathspec.c:443
-#, c-format
-msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
-msgstr "L'especificació '%s' és en el submòdul '%.*s'"
-
-#: pathspec.c:483
+#: pathspec.c:428
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: 'literal' i 'glob' són incompatibles"
-#: pathspec.c:496
+#: pathspec.c:441
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: '%s' és fora del dipòsit"
-#: pathspec.c:584
+#: pathspec.c:515
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "'%s' (mnemònic: '%c')"
-#: pathspec.c:594
+#: pathspec.c:525
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
-msgstr "%s: aquesta ordre no està admesa amb la màgia d'especificació de camí: %s"
+msgstr ""
+"%s: aquesta ordre no està admesa amb la màgia d'especificació de camí: %s"
-#: pathspec.c:644
+#: pathspec.c:575
msgid ""
-"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please use . instead if "
-"you meant to match all paths"
+"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
+"use . instead if you meant to match all paths"
msgstr ""
-"es faran no vàlides les cadenes buides com especificacions de camí en versions futures. Si us "
-"plau, useu . en lloc d'això si volíeu coincidir amb tots els camins"
+"es faran no vàlides les cadenes buides com especificacions de camí en "
+"versions futures. Si us plau, useu . en lloc d'això si volíeu coincidir amb "
+"tots els camins"
-#: pathspec.c:668
+#: pathspec.c:599
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "l'especificació de camí '%s' és més enllà d'un enllaç simbòlic"
-#: pretty.c:982
+#: pretty.c:963
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el format --pretty"
-#: read-cache.c:1442
+#: read-cache.c:1443
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -2405,7 +2536,7 @@ msgstr ""
"index.version està establerta, però el valor no és vàlid.\n"
"S'està usant la versió %i"
-#: read-cache.c:1452
+#: read-cache.c:1453
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -2414,46 +2545,51 @@ msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION està establerta, però el valor no és vàlid.\n"
"S'està usant la versió %i"
-#: read-cache.c:2375 sequencer.c:1350 sequencer.c:2048
+#: read-cache.c:2308 builtin/merge.c:1019
+#, c-format
+msgid "could not close '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut tancar '%s'"
+
+#: read-cache.c:2383 sequencer.c:1353 sequencer.c:2054
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "no s'ha pogut fer stat a '%s'"
-#: read-cache.c:2388
+#: read-cache.c:2396
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir el directori git: %s"
-#: read-cache.c:2400
+#: read-cache.c:2408
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "no s'ha pogut desenllaçar: %s"
-#: refs.c:620 builtin/merge.c:844
+#: refs.c:622
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per a escriptura"
-#: refs.c:1667
+#: refs.c:1769
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr ""
-#: refs/files-backend.c:1631
+#: refs/files-backend.c:1664
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "no s'ha pogut suprimir la referència %s: %s"
-#: refs/files-backend.c:1634
+#: refs/files-backend.c:1667
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "no s'ha pogut suprimir les referències: %s"
-#: refs/files-backend.c:1643
+#: refs/files-backend.c:1676
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "no s'ha pogut eliminar la referència %s"
-#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1780
+#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1811
msgid "gone"
msgstr "no hi és"
@@ -2472,312 +2608,320 @@ msgstr "darrere per %d"
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "davant per %d, darrere per %d"
-#: ref-filter.c:104
+#: ref-filter.c:105
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "format esperat: %%(color:<color>)"
-#: ref-filter.c:106
+#: ref-filter.c:107
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "color no reconegut: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:120
+#: ref-filter.c:121
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "valor enter esperat pel nom de referència:lstrip=%s"
-#: ref-filter.c:124
+#: ref-filter.c:125
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "valor enter esperat pel nom de referència:rstrip=%s"
-#: ref-filter.c:126
+#: ref-filter.c:127
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(%s) desconegut: %s"
-#: ref-filter.c:166
+#: ref-filter.c:167
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) no accepta paràmetres"
-#: ref-filter.c:173
+#: ref-filter.c:174
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) no accepta paràmetres"
-#: ref-filter.c:180
+#: ref-filter.c:181
#, c-format
msgid "%%(trailers) does not take arguments"
msgstr "%%(trailers) no accepta paràmetres"
-#: ref-filter.c:199
+#: ref-filter.c:200
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "valor positiu esperat conté:lines=%s"
-#: ref-filter.c:201
+#: ref-filter.c:202
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(contents) no reconegut: %s"
-#: ref-filter.c:214
+#: ref-filter.c:215
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "valor positiu esperat nom d'objecte:curt=%s"
-#: ref-filter.c:218
+#: ref-filter.c:219
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(objectname) no reconegut: %s"
-#: ref-filter.c:245
+#: ref-filter.c:246
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "format esperat: %%(align:<amplada>,<posició>)"
-#: ref-filter.c:257
+#: ref-filter.c:258
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "posició no reconeguda:%s"
-#: ref-filter.c:261
+#: ref-filter.c:262
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "amplada no reconeguda:%s"
-#: ref-filter.c:267
+#: ref-filter.c:268
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(align) no reconegut: %s"
-#: ref-filter.c:271
+#: ref-filter.c:272
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "amplada positiva esperada amb l'àtom %%(align)"
-#: ref-filter.c:286
+#: ref-filter.c:287
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(if) no reconegut: %s"
-#: ref-filter.c:371
+#: ref-filter.c:378
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "nom de camp mal format: %.*s"
-#: ref-filter.c:397
+#: ref-filter.c:404
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "nom de camp desconegut: %.*s"
-#: ref-filter.c:501
+#: ref-filter.c:508
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(if) sense un àtom %%(then)"
-#: ref-filter.c:561
+#: ref-filter.c:568
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(then) sense un àtom %%(if)"
-#: ref-filter.c:563
+#: ref-filter.c:570
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(then) més d'un cop"
-#: ref-filter.c:565
+#: ref-filter.c:572
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(then) després de %%(else)"
-#: ref-filter.c:591
+#: ref-filter.c:598
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(else) sense un àtom %%(if)"
-#: ref-filter.c:593
+#: ref-filter.c:600
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(else) sense un àtom %%(then)"
-#: ref-filter.c:595
+#: ref-filter.c:602
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(else) més d'un cop"
-#: ref-filter.c:608
+#: ref-filter.c:615
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
-#: ref-filter.c:663
+#: ref-filter.c:670
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "cadena de format mal format %s"
-#: ref-filter.c:1247
+#: ref-filter.c:1254
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
-msgstr "(cap branca, s'està rebasant %s)"
+msgstr "(cap branca, s'està fent «rebase» %s)"
-#: ref-filter.c:1250
+#: ref-filter.c:1257
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(cap branca, bisecció començada en %s)"
-#. TRANSLATORS: make sure this matches
-#. "HEAD detached at " in wt-status.c
-#: ref-filter.c:1256
+#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
+#. detached at " in wt-status.c
+#.
+#: ref-filter.c:1265
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(HEAD separat a %s)"
-#. TRANSLATORS: make sure this matches
-#. "HEAD detached from " in wt-status.c
-#: ref-filter.c:1261
+#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
+#. detached from " in wt-status.c
+#.
+#: ref-filter.c:1272
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "(HEAD separat de %s)"
-#: ref-filter.c:1265
+#: ref-filter.c:1276
msgid "(no branch)"
msgstr "(cap branca)"
-#: ref-filter.c:1420 ref-filter.c:1451
+#: ref-filter.c:1426 ref-filter.c:1457
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "manca l'objecte %s per a %s"
-#: ref-filter.c:1423 ref-filter.c:1454
+#: ref-filter.c:1429 ref-filter.c:1460
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "parse_object_buffer ha fallat en %s per a %s"
-#: ref-filter.c:1692
+#: ref-filter.c:1760
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "objecte mal format a '%s'"
-#: ref-filter.c:1759
+#: ref-filter.c:1827
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "s'està ignorant la referència amb nom malmès %s"
-#: ref-filter.c:1764
+#: ref-filter.c:1832
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "s'està ignorant la referència trencada %s"
-#: ref-filter.c:2028
+#: ref-filter.c:2095
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "format: manca l'àtom %%(end)"
-#: ref-filter.c:2109
+#: ref-filter.c:2176
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "nom d'objecte %s mal format"
-#: remote.c:754
+#: remote.c:747
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "No es poden obtenir ambdós %s i %s a %s"
-#: remote.c:758
+#: remote.c:751
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "%s generalment segueix %s, no %s"
-#: remote.c:762
+#: remote.c:755
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "%s segueix ambdós %s i %s"
-#: remote.c:770
+#: remote.c:763
msgid "Internal error"
msgstr "Error intern"
-#: remote.c:1685 remote.c:1787
+#: remote.c:1680 remote.c:1782
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "HEAD no assenyala cap branca"
-#: remote.c:1694
+#: remote.c:1689
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "no hi ha tal branca: '%s'"
-#: remote.c:1697
+#: remote.c:1692
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "cap font configurada per a la branca '%s'"
-#: remote.c:1703
+#: remote.c:1698
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "la branca font '%s' no s'emmagatzema com a branca amb seguiment remot"
-#: remote.c:1718
+#: remote.c:1713
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
-msgstr "el destí de pujada '%s' en el remot '%s' no té cap branca amb seguiment remot"
+msgstr ""
+"el destí de pujada '%s' en el remot '%s' no té cap branca amb seguiment remot"
-#: remote.c:1730
+#: remote.c:1725
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "la branca '%s' no té cap remot al qual pujar"
-#: remote.c:1741
+#: remote.c:1736
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "les especificacions de referència de '%s' no inclouen '%s'"
-#: remote.c:1754
+#: remote.c:1749
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "push no té destí (push.default és 'nothing')"
-#: remote.c:1776
+#: remote.c:1771
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "no es pot resoldre una pujada 'simple' a un sol destí"
-#: remote.c:2081
+#: remote.c:2076
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "La vostra branca està basada en '%s', però la font no hi és.\n"
-#: remote.c:2085
+#: remote.c:2080
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (useu \"git branch --unset-upstream\" per a arreglar)\n"
-#: remote.c:2088
+#: remote.c:2083
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "La vostra branca està al dia amb '%s'.\n"
-#: remote.c:2092
+#: remote.c:2087
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "La vostra branca està davant de '%s' per %d comissió.\n"
msgstr[1] "La vostra branca està davant de '%s' per %d comissions.\n"
-#: remote.c:2098
+#: remote.c:2093
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (useu \"git push\" per a publicar les vostres comissions locals)\n"
-#: remote.c:2101
+#: remote.c:2096
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
-msgid_plural "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
-msgstr[0] "La vostra branca està darrere de '%s' per %d comissió, i pot avançar-se ràpidament.\n"
-msgstr[1] "La vostra branca està darrere de '%s' per %d comissions, i pot avançar-se ràpidament.\n"
+msgid_plural ""
+"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
+msgstr[0] ""
+"La vostra branca està darrere de '%s' per %d comissió, i pot avançar-se "
+"ràpidament.\n"
+msgstr[1] ""
+"La vostra branca està darrere de '%s' per %d comissions, i pot avançar-se "
+"ràpidament.\n"
-#: remote.c:2109
+#: remote.c:2104
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (useu \"git pull\" per a actualitzar la vostra branca local)\n"
-#: remote.c:2112
+#: remote.c:2107
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -2792,81 +2936,79 @@ msgstr[1] ""
"La vostra branca i '%s' han divergit,\n"
"i tenen %d i %d comissions distintes cada una, respectivament.\n"
-#: remote.c:2122
+#: remote.c:2117
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (useu \"git pull\" per a fusionar la branca remota a la vostra)\n"
-#: revision.c:2158
+#: revision.c:2187
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "la vostra branca actual sembla malmesa"
-#: revision.c:2161
+#: revision.c:2190
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "la vostra branca actual '%s' encara no té cap comissió"
-#: revision.c:2355
+#: revision.c:2384
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "--first-parent és incompatible amb --bisect"
-#: run-command.c:125
+#: run-command.c:644
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "s'ha produït un error en obrir /dev/null"
-#: run-command.c:127
-#, c-format
-msgid "dup2(%d,%d) failed"
-msgstr "dup2(%d,%d) ha fallat"
-
-#: send-pack.c:150
+#: send-pack.c:151
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'estat del desempaquetament remot: %s"
-#: send-pack.c:152
+#: send-pack.c:153
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "s'ha produït un error en el desempaquetament remot: %s"
-#: send-pack.c:315
+#: send-pack.c:316
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "s'ha produït un error en signar el certificat de pujada"
-#: send-pack.c:428
+#: send-pack.c:429
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "el destí receptor no admet pujar --signed"
-#: send-pack.c:430
-msgid "not sending a push certificate since the receiving end does not support --signed push"
+#: send-pack.c:431
+msgid ""
+"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
+"signed push"
msgstr ""
-"no s'està enviant una certificació de pujada perquè el destí receptor no admet pujar --signed"
+"no s'està enviant una certificació de pujada perquè el destí receptor no "
+"admet pujar --signed"
-#: send-pack.c:442
+#: send-pack.c:443
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "el destí receptor no admet pujar --atomic"
-#: send-pack.c:447
+#: send-pack.c:448
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "el destí receptor no admet opcions de pujada"
-#: sequencer.c:215
+#: sequencer.c:216
msgid "revert"
msgstr "revertir"
-#: sequencer.c:217
+#: sequencer.c:218
msgid "cherry-pick"
msgstr "cherry-pick"
-#: sequencer.c:219
+#: sequencer.c:220
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:221
+#: sequencer.c:222
#, c-format
msgid "Unknown action: %d"
msgstr "Acció desconeguda: %d"
-#: sequencer.c:278
+#: sequencer.c:279
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -2874,7 +3016,7 @@ msgstr ""
"després de resoldre els conflictes, marqueu els camins\n"
"corregits amb 'git add <camins>' o 'git rm <camins>'"
-#: sequencer.c:281
+#: sequencer.c:282
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -2884,63 +3026,63 @@ msgstr ""
"corregits amb 'git add <camins>' o 'git rm <camins>'\n"
"i cometeu el resultat amb 'git commit'"
-#: sequencer.c:294 sequencer.c:1682
+#: sequencer.c:295 sequencer.c:1685
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "no s'ha pogut bloquejar '%s'"
-#: sequencer.c:297 sequencer.c:1560 sequencer.c:1687 sequencer.c:1701
+#: sequencer.c:298 sequencer.c:1563 sequencer.c:1690 sequencer.c:1704
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure a '%s'"
-#: sequencer.c:301
+#: sequencer.c:302
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure el terminador de línia a '%s'"
-#: sequencer.c:305 sequencer.c:1565 sequencer.c:1689
+#: sequencer.c:306 sequencer.c:1568 sequencer.c:1692
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'."
msgstr "s'ha produït un error en finalitzar '%s'."
-#: sequencer.c:329 sequencer.c:814 sequencer.c:1586 builtin/am.c:257 builtin/commit.c:749
-#: builtin/merge.c:1018
+#: sequencer.c:330 sequencer.c:817 sequencer.c:1589 builtin/am.c:258
+#: builtin/commit.c:750 builtin/merge.c:1017
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir '%s'"
-#: sequencer.c:355
+#: sequencer.c:356
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "els vostres canvis locals se sobreescriurien per %s."
-#: sequencer.c:359
+#: sequencer.c:360
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "cometeu els vostres canvis o emmagatzemeu-los per a procedir."
-#: sequencer.c:388
+#: sequencer.c:389
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: avanç ràpid"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
-#. * "rebase -i".
+#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:470
+#: sequencer.c:472
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
-#: sequencer.c:489
+#: sequencer.c:491
msgid "could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "no s'ha pogut resoldre la comissió HEAD\n"
-#: sequencer.c:509
+#: sequencer.c:511
msgid "unable to update cache tree\n"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'arbre cau\n"
-#: sequencer.c:592
+#: sequencer.c:595
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -2957,7 +3099,8 @@ msgid ""
" git rebase --continue\n"
msgstr ""
"teniu canvis «staged» en el vostre arbre de treball\n"
-"Si aquests canvis estan pensats per fer «squash» a la comissió prèvia, executeu:\n"
+"Si aquests canvis estan pensats per fer «squash» a la comissió prèvia, "
+"executeu:\n"
"\n"
" git commit --amend %s\n"
"\n"
@@ -2969,17 +3112,17 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:694
+#: sequencer.c:697
#, c-format
msgid "could not parse commit %s\n"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió %s\n"
-#: sequencer.c:699
+#: sequencer.c:702
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s\n"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió pare %s\n"
-#: sequencer.c:821
+#: sequencer.c:824
#, c-format
msgid ""
"unexpected 1st line of squash message:\n"
@@ -2990,7 +3133,7 @@ msgstr ""
"\n"
"\t%.*s"
-#: sequencer.c:827
+#: sequencer.c:830
#, c-format
msgid ""
"invalid 1st line of squash message:\n"
@@ -3001,229 +3144,230 @@ msgstr ""
"\n"
"\t%.*s"
-#: sequencer.c:833 sequencer.c:858
+#: sequencer.c:836 sequencer.c:861
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Això és una combinació de %d comissions."
-#: sequencer.c:842
+#: sequencer.c:845
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "cal un HEAD per reparar-ho"
-#: sequencer.c:844
+#: sequencer.c:847
msgid "could not read HEAD"
msgstr "no s'ha pogut llegir HEAD"
-#: sequencer.c:846
+#: sequencer.c:849
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió de HEAD"
-#: sequencer.c:852
+#: sequencer.c:855
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "no es pot escriure '%s'"
-#: sequencer.c:861 git-rebase--interactive.sh:445
+#: sequencer.c:864 git-rebase--interactive.sh:445
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Aquest és el 1r missatge de comissió:"
-#: sequencer.c:869
+#: sequencer.c:872
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió: %s"
-#: sequencer.c:876
+#: sequencer.c:879
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Aquest és el missatge de comissió #%d:"
-#: sequencer.c:881
+#: sequencer.c:884
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "El missatge de comissió núm. #%d s'ometrà:"
-#: sequencer.c:886
+#: sequencer.c:889
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "ordre desconeguda: %d"
-#: sequencer.c:952
+#: sequencer.c:955
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "el vostre fitxer d'índex està sense fusionar."
-#: sequencer.c:970
+#: sequencer.c:973
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "la comissió %s és una fusió però no s'ha donat cap opció -m."
-#: sequencer.c:978
+#: sequencer.c:981
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "la comissió %s no té pare %d"
-#: sequencer.c:982
+#: sequencer.c:985
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
-msgstr "s'ha especificat la línia principal però la comissió %s no és una fusió."
+msgstr ""
+"s'ha especificat la línia principal però la comissió %s no és una fusió."
-#: sequencer.c:988
+#: sequencer.c:991
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "no es pot obtenir el missatge de comissió de %s"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1009
+#: sequencer.c:1012
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: no es pot analitzar la comissió pare %s"
-#: sequencer.c:1071 sequencer.c:1827
+#: sequencer.c:1075 sequencer.c:1830
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut canviar el nom '%s' a '%s'"
-#: sequencer.c:1122
+#: sequencer.c:1126
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "no s'ha pogut revertir %s... %s"
-#: sequencer.c:1123
+#: sequencer.c:1127
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "no s'ha pogut aplicar %s... %s"
-#: sequencer.c:1165
+#: sequencer.c:1169
msgid "empty commit set passed"
msgstr "conjunt de comissions buit passat"
-#: sequencer.c:1175
+#: sequencer.c:1179
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: s'ha produït un error en llegir l'índex"
-#: sequencer.c:1182
+#: sequencer.c:1186
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: s'ha produït un error en actualitzar l'índex"
-#: sequencer.c:1303
+#: sequencer.c:1306
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "línia no vàlida %d: %.*s"
-#: sequencer.c:1311
+#: sequencer.c:1314
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "No es pot '%s' sense una comissió prèvia"
-#: sequencer.c:1344
+#: sequencer.c:1347
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "no s'ha pogut llegir '%s'."
-#: sequencer.c:1356
+#: sequencer.c:1359
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "si us plau, corregiu-ho això usant 'git rebase --edit-todo'."
-#: sequencer.c:1358
+#: sequencer.c:1361
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "full d'instruccions inusable: '%s'"
-#: sequencer.c:1363
+#: sequencer.c:1366
msgid "no commits parsed."
msgstr "no s'ha analitzat cap comissió."
-#: sequencer.c:1374
+#: sequencer.c:1377
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr "no es pot fer «cherry pick» durant una reversió."
-#: sequencer.c:1376
+#: sequencer.c:1379
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "no es pot revertir durant un «cherry pick»."
-#: sequencer.c:1439
+#: sequencer.c:1442
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "clau no vàlida: %s"
-#: sequencer.c:1442
+#: sequencer.c:1445
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
-#: sequencer.c:1499
+#: sequencer.c:1502
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "full d'opcions mal format: '%s'"
-#: sequencer.c:1537
+#: sequencer.c:1540
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr "un «cherry pick» o una reversió ja està en curs"
-#: sequencer.c:1538
+#: sequencer.c:1541
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "intenteu \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-#: sequencer.c:1541
+#: sequencer.c:1544
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el directori de seqüenciador '%s'"
-#: sequencer.c:1555
+#: sequencer.c:1558
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "no s'ha pogut bloquejar HEAD"
-#: sequencer.c:1611 sequencer.c:2181
+#: sequencer.c:1614 sequencer.c:2188
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "ni hi ha cap «cherry pick» ni cap reversió en curs"
-#: sequencer.c:1613
+#: sequencer.c:1616
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "no es pot resoldre HEAD"
-#: sequencer.c:1615 sequencer.c:1649
+#: sequencer.c:1618 sequencer.c:1652
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "no es pot avortar des d'una branca que encara ha de nàixer"
-#: sequencer.c:1635 builtin/grep.c:910
+#: sequencer.c:1638 builtin/grep.c:929
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "no es pot obrir '%s'"
-#: sequencer.c:1637
+#: sequencer.c:1640
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "no es pot llegir '%s': %s"
-#: sequencer.c:1638
+#: sequencer.c:1641
msgid "unexpected end of file"
msgstr "final de fitxer inesperat"
-#: sequencer.c:1644
+#: sequencer.c:1647
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr "el fitxer HEAD emmagatzemat abans de fer «cherry pick» '%s' és malmès"
-#: sequencer.c:1655
+#: sequencer.c:1658
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr "Sembla que heu mogut HEAD sense rebobinar, comproveu-ho HEAD"
-#: sequencer.c:1792 sequencer.c:2080
+#: sequencer.c:1795 sequencer.c:2086
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "No es pot llegir HEAD"
-#: sequencer.c:1832 builtin/difftool.c:616
+#: sequencer.c:1835 builtin/difftool.c:633
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut copiar '%s' a '%s'"
-#: sequencer.c:1848
+#: sequencer.c:1851
msgid "could not read index"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'índex"
-#: sequencer.c:1853
+#: sequencer.c:1856
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -3238,11 +3382,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:1859
+#: sequencer.c:1862
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "i ha fet canvis a l'índex i/o l'arbre de treball\n"
-#: sequencer.c:1865
+#: sequencer.c:1868
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -3258,17 +3402,17 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:1920 git-rebase.sh:169
-#, c-format
-msgid "Applied autostash."
+#: sequencer.c:1925
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "S'ha aplicat el magatzem automàtic."
-#: sequencer.c:1932
+#: sequencer.c:1937
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "no es pot emmagatzemar %s"
-#: sequencer.c:1934 git-rebase.sh:173
+#: sequencer.c:1940 git-rebase.sh:173
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -3279,57 +3423,57 @@ msgstr ""
"Els vostres canvis estan segurs en el magatzem.\n"
"Podeu executar \"git stash pop\" o \"git stash drop\" en qualsevol moment.\n"
-#: sequencer.c:2016
+#: sequencer.c:2022
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Aturat a %s... %.*s\n"
-#: sequencer.c:2058
+#: sequencer.c:2064
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "ordre %d desconeguda"
-#: sequencer.c:2088
+#: sequencer.c:2094
msgid "could not read orig-head"
msgstr "No s'ha pogut llegir orig-head"
-#: sequencer.c:2092
+#: sequencer.c:2099
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "no s'ha pogut llegir 'onto'"
-#: sequencer.c:2099
+#: sequencer.c:2106
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
-#: sequencer.c:2106
+#: sequencer.c:2113
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar HEAD a %s"
-#: sequencer.c:2190
+#: sequencer.c:2197
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
-msgstr "No es pot rebasar: Teniu canvis «unstaged»."
+msgstr "No es pot fer «rebase»: teniu canvis «unstaged»."
-#: sequencer.c:2195
+#: sequencer.c:2202
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "No s'ha pogut eliminar CHERRY_PICK_HEAD"
-#: sequencer.c:2204
+#: sequencer.c:2211
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "no es pot esmenar una comissió no existent"
-#: sequencer.c:2206
+#: sequencer.c:2213
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "fitxer no vàlid: '%s'"
-#: sequencer.c:2208
+#: sequencer.c:2215
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "contingut no vàlid: '%s'"
-#: sequencer.c:2211
+#: sequencer.c:2218
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -3339,34 +3483,35 @@ msgstr ""
"Teniu canvis no comesos en el vostre arbre de treball. Si us plau,\n"
"primer cometeu-los i després executeu 'git rebase --continue' de nou."
-#: sequencer.c:2221
+#: sequencer.c:2228
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "No s'ha pogut cometre els canvis «staged»."
-#: sequencer.c:2301
+#: sequencer.c:2308
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: no es pot fer «cherry pick» a %s"
-#: sequencer.c:2305
+#: sequencer.c:2312
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: revisió dolenta"
-#: sequencer.c:2338
+#: sequencer.c:2345
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "no es pot revertir com a comissió inicial"
-#: setup.c:165
+#: setup.c:171
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
"Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
msgstr ""
"%s: no hi ha tal camí en l'arbre de treball.\n"
-"Useu 'git <ordre> -- <camí>...' per a especificar camins que no existeixin localment."
+"Useu 'git <ordre> -- <camí>...' per a especificar camins que no existeixin "
+"localment."
-#: setup.c:178
+#: setup.c:184
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -3377,7 +3522,7 @@ msgstr ""
"Useu '--' per a separar els camins de les revisions, com això:\n"
"'git <ordre> [<revisió>...] -- [<fitxer>...]'"
-#: setup.c:228
+#: setup.c:252
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -3388,72 +3533,76 @@ msgstr ""
"Useu '--' per a separar els camins de les revisions, com això:\n"
"'git <ordre> [<revisió>...] -- [<fitxer>...]'"
-#: setup.c:475
+#: setup.c:504
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "S'esperava una versió de dipòsit de git <= %d, s'ha trobat %d"
-#: setup.c:483
+#: setup.c:512
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "s'han trobat extensions de dipòsit desconegudes:"
-#: setup.c:776
+#: setup.c:810
#, c-format
msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr "No és un dipòsit de git (ni cap dels directoris pares): %s"
-#: setup.c:778 builtin/index-pack.c:1646
+#: setup.c:812 builtin/index-pack.c:1652
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "No es pot tornar al directori de treball actual"
-#: setup.c:1010
+#: setup.c:1050
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "No s'ha pogut llegir el directori de treball actual"
-#: setup.c:1022 setup.c:1028
+#: setup.c:1062 setup.c:1068
#, c-format
msgid "Cannot change to '%s'"
msgstr "No es pot canviar a '%s'"
-#: setup.c:1041
+#: setup.c:1081
#, c-format
msgid ""
"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
"Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set)."
msgstr ""
"No un dipòsit de git (ni cap pare fins al punt de muntatge %s)\n"
-"S'atura a la frontera de sistema de fitxers (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM no està establert)."
+"S'atura a la frontera de sistema de fitxers (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM "
+"no està establert)."
-#: setup.c:1106
+#: setup.c:1173
#, c-format
msgid ""
"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
"The owner of files must always have read and write permissions."
msgstr ""
-"Hi ha un problema amb el valor de mode de fitxer core.sharedRepository (0%.3o).\n"
-"El propietari dels fitxers sempre ha de tenir permisos de lectura i escriptura."
+"Hi ha un problema amb el valor de mode de fitxer core.sharedRepository "
+"(0%.3o).\n"
+"El propietari dels fitxers sempre ha de tenir permisos de lectura i "
+"escriptura."
-#: sha1_file.c:559
+#: sha1_file.c:560
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "el camí '%s' no existeix"
-#: sha1_file.c:585
+#: sha1_file.c:586
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
-msgstr "Encara no se suporta el dipòsit de referència '%s' com a agafament enllaçat."
+msgstr ""
+"Encara no se suporta el dipòsit de referència '%s' com a agafament enllaçat."
-#: sha1_file.c:591
+#: sha1_file.c:592
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "el dipòsit de referència '%s' no és un dipòsit local."
-#: sha1_file.c:597
+#: sha1_file.c:598
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "el dipòsit de referència '%s' és superficial"
-#: sha1_file.c:605
+#: sha1_file.c:606
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "el dipòsit de referència '%s' és empeltat"
@@ -3462,26 +3611,28 @@ msgstr "el dipòsit de referència '%s' és empeltat"
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr "desplaçament abans de la fi del fitxer de paquet (.idx trencat?)"
-#: sha1_file.c:2721
+#: sha1_file.c:2729
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
-msgstr "desplaçament abans d'inici d'índex de paquet per a %s (índex corromput?)"
+msgstr ""
+"desplaçament abans d'inici d'índex de paquet per a %s (índex corromput?)"
-#: sha1_file.c:2725
+#: sha1_file.c:2733
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
-msgstr "desplaçament més enllà de la fi d'índex de paquet per a %s (índex truncat?)"
+msgstr ""
+"desplaçament més enllà de la fi d'índex de paquet per a %s (índex truncat?)"
-#: sha1_name.c:409
+#: sha1_name.c:419
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "l'SHA1 %s curt és ambigu"
-#: sha1_name.c:420
+#: sha1_name.c:430
msgid "The candidates are:"
msgstr "Els candidats són:"
-#: sha1_name.c:580
+#: sha1_name.c:589
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -3505,69 +3656,85 @@ msgstr ""
"suprimiu-les. Desactiveu aquest missatge executant\n"
"\"git config advice.objectNameWarning false\""
-#: submodule.c:67 submodule.c:101
+#: submodule.c:70 submodule.c:104
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
-msgstr "No es pot canviar un .gitmodules no fusionat, primer resoleu els conflictes de fusió"
+msgstr ""
+"No es pot canviar un .gitmodules no fusionat, primer resoleu els conflictes "
+"de fusió"
-#: submodule.c:71 submodule.c:105
+#: submodule.c:74 submodule.c:108
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "No s'ha pogut trobar la secció en .gitmodules on path=%s"
-#: submodule.c:79
+#: submodule.c:82
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "No s'ha pogut actualitzar l'entrada de .gitmodules %s"
-#: submodule.c:112
+#: submodule.c:115
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "No s'ha pogut eliminar l'entrada de .gitmodules per a %s"
-#: submodule.c:123
+#: submodule.c:126
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "l'allistament del .gitmodules actualitzat ha fallat"
-#: submodule.c:161
+#: submodule.c:165
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
msgstr "no es permeten els valors negatius a submodule.fetchJobs"
-#: submodule.c:1194
+#: submodule.c:376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "in unpopulated submodule '%s'"
+msgstr "S'està ometent el submòdul '%s'"
+
+#: submodule.c:407
+#, c-format
+msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
+msgstr "L'especificació '%s' és en el submòdul '%.*s'"
+
+#: submodule.c:1337
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "'%s' no reconegut com un dipòsit git"
-#: submodule.c:1332
+#: submodule.c:1475
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "no s'ha pogut iniciar 'git status' al submòdul '%s'"
-#: submodule.c:1345
+#: submodule.c:1488
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "no s'ha pogut executar 'git status' al submòdul '%s'"
-#: submodule.c:1421
+#: submodule.c:1581
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "el submòdul '%s' té l'índex brut"
-#: submodule.c:1678
+#: submodule.c:1845
#, c-format
-msgid "relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
-msgstr "no està admès relocate_gitdir per al submòdul '%s' amb més d'un arbre de treball"
+msgid ""
+"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
+msgstr ""
+"no està admès relocate_gitdir per al submòdul '%s' amb més d'un arbre de "
+"treball"
-#: submodule.c:1690 submodule.c:1746
+#: submodule.c:1857 submodule.c:1913
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "no s'ha trobat el nom pel submòdul '%s'"
-#: submodule.c:1694 builtin/submodule--helper.c:678 builtin/submodule--helper.c:688
+#: submodule.c:1861 builtin/submodule--helper.c:678
+#: builtin/submodule--helper.c:688
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el directori '%s'"
-#: submodule.c:1697
+#: submodule.c:1864
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -3578,93 +3745,94 @@ msgstr ""
"'%s' a\n"
"'%s'\n"
-#: submodule.c:1781
+#: submodule.c:1948
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en cercar recursivament al camí de submòdul '%s'"
-#: submodule.c:1825
+#: submodule.c:1992
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "no s'ha pogut iniciar ls-files a .."
-#: submodule.c:1845
+#: submodule.c:2012
msgid "BUG: returned path string doesn't match cwd?"
msgstr "ERRADA: la cadena del camí retornada no coincideix amb cwd?"
-#: submodule.c:1864
+#: submodule.c:2031
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "ls-tree ha retornat un codi de retorn %d no esperat"
-#: submodule-config.c:380
+#: submodule-config.c:420
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s"
-#: trailer.c:240
+#: trailer.c:241
#, c-format
msgid "running trailer command '%s' failed"
msgstr "l'execució de l'ordre de remolc '%s' ha fallat"
-#: trailer.c:473 trailer.c:477 trailer.c:481 trailer.c:535 trailer.c:539 trailer.c:543
+#: trailer.c:474 trailer.c:478 trailer.c:482 trailer.c:536 trailer.c:540
+#: trailer.c:544
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "valor desconegut '%s' per a la clau '%s'"
-#: trailer.c:525 trailer.c:530 builtin/remote.c:289
+#: trailer.c:526 trailer.c:531 builtin/remote.c:290
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "més d'un %s"
-#: trailer.c:702
+#: trailer.c:703
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "testimoni de remolc buit en el remolc '%.*s'"
-#: trailer.c:722
+#: trailer.c:723
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer d'entrada '%s'"
-#: trailer.c:725
+#: trailer.c:726
msgid "could not read from stdin"
msgstr "no s'ha pogut llegir des d'stdin"
-#: trailer.c:949 builtin/am.c:44
+#: trailer.c:950 builtin/am.c:45
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "no s'ha pogut fer stat a %s"
-#: trailer.c:951
+#: trailer.c:952
#, c-format
msgid "file %s is not a regular file"
msgstr "el fitxer %s no és un fitxer regular"
-#: trailer.c:953
+#: trailer.c:954
#, c-format
msgid "file %s is not writable by user"
msgstr "el fitxer %s no és gravable per l'usuari"
-#: trailer.c:965
+#: trailer.c:966
msgid "could not open temporary file"
msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer temporal"
-#: trailer.c:1001
+#: trailer.c:1002
#, c-format
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "no s'ha pogut canviar el nom del fitxer temporal a %s"
-#: transport.c:62
+#: transport.c:63
#, c-format
msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
msgstr "Canviaria la font de '%s' a '%s' de '%s'\n"
-#: transport.c:151
+#: transport.c:152
#, c-format
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: opció de profunditat no vàlida '%s'"
-#: transport.c:889
+#: transport.c:890
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -3673,7 +3841,7 @@ msgstr ""
"Els camins de submòdul següents contenen canvis que no\n"
"es poden trobar en cap remot:\n"
-#: transport.c:893
+#: transport.c:894
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -3699,11 +3867,11 @@ msgstr ""
"\n"
"per a pujar-los a un remot.\n"
-#: transport.c:901
+#: transport.c:902
msgid "Aborting."
msgstr "S'està avortant."
-#: transport-helper.c:1080
+#: transport-helper.c:1071
#, c-format
msgid "Could not read ref %s"
msgstr "No s'ha pogut llegir la referència %s"
@@ -3724,43 +3892,49 @@ msgstr "nom de fitxer buit en una entrada d'arbre"
msgid "too-short tree file"
msgstr "fitxer d'arbre massa curt"
-#: unpack-trees.c:104
+#: unpack-trees.c:105
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
"%%sPlease commit your changes or stash them before you switch branches."
msgstr ""
-"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per agafar:\n"
-"%%sSi us plau, cometeu els vostres canvis o emmagatzemeu-los abans de canviar de branca."
+"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per "
+"agafar:\n"
+"%%sSi us plau, cometeu els vostres canvis o emmagatzemeu-los abans de "
+"canviar de branca."
-#: unpack-trees.c:106
+#: unpack-trees.c:107
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
"%%s"
msgstr ""
-"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per agafar:\n"
+"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per "
+"agafar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:109
+#: unpack-trees.c:110
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
"%%sPlease commit your changes or stash them before you merge."
msgstr ""
-"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per fusionar:\n"
-"%%sSi us plau, cometeu els vostres canvis o emmagatzemeu-los abans de fusionar."
+"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per "
+"fusionar:\n"
+"%%sSi us plau, cometeu els vostres canvis o emmagatzemeu-los abans de "
+"fusionar."
-#: unpack-trees.c:111
+#: unpack-trees.c:112
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
"%%s"
msgstr ""
-"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per fusionar:\n"
+"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per "
+"fusionar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:114
+#: unpack-trees.c:115
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -3769,7 +3943,7 @@ msgstr ""
"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per %s:\n"
"%%sSi us plau, cometeu els vostres canvis o emmagatzemeu-los abans de %s."
-#: unpack-trees.c:116
+#: unpack-trees.c:117
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -3778,7 +3952,7 @@ msgstr ""
"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per %s:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:121
+#: unpack-trees.c:122
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -3787,43 +3961,47 @@ msgstr ""
"En actualitzar els directoris següents perdria fitxers no seguits en el:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:125
+#: unpack-trees.c:126
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
"%%sPlease move or remove them before you switch branches."
msgstr ""
-"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per agafar:\n"
+"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per "
+"agafar:\n"
"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de canviar de branca."
-#: unpack-trees.c:127
+#: unpack-trees.c:128
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
"%%s"
msgstr ""
-"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per agafar:\n"
+"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per "
+"agafar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:130
+#: unpack-trees.c:131
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
"%%sPlease move or remove them before you merge."
msgstr ""
-"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per fusionar:\n"
+"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per "
+"fusionar:\n"
"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de fusionar."
-#: unpack-trees.c:132
+#: unpack-trees.c:133
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
"%%s"
msgstr ""
-"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per fusionar:\n"
+"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per "
+"fusionar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:135
+#: unpack-trees.c:136
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -3832,7 +4010,7 @@ msgstr ""
"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per %s:\n"
"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de %s."
-#: unpack-trees.c:137
+#: unpack-trees.c:138
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -3841,94 +4019,106 @@ msgstr ""
"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per %s:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:142
+#: unpack-trees.c:143
#, c-format
msgid ""
-"The following untracked working tree files would be overwritten by checkout:\n"
+"The following untracked working tree files would be overwritten by "
+"checkout:\n"
"%%sPlease move or remove them before you switch branches."
msgstr ""
-"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per agafar:\n"
+"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per "
+"agafar:\n"
"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de canviar de branca."
-#: unpack-trees.c:144
+#: unpack-trees.c:145
#, c-format
msgid ""
-"The following untracked working tree files would be overwritten by checkout:\n"
+"The following untracked working tree files would be overwritten by "
+"checkout:\n"
"%%s"
msgstr ""
-"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per agafar:\n"
+"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per "
+"agafar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:147
+#: unpack-trees.c:148
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
"%%sPlease move or remove them before you merge."
msgstr ""
-"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per fusionar:\n"
+"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per "
+"fusionar:\n"
"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de fusionar."
-#: unpack-trees.c:149
+#: unpack-trees.c:150
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
"%%s"
msgstr ""
-"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per fusionar:\n"
+"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per "
+"fusionar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:152
+#: unpack-trees.c:153
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
"%%sPlease move or remove them before you %s."
msgstr ""
-"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per %s:\n"
+"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per "
+"%s:\n"
"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de %s."
-#: unpack-trees.c:154
+#: unpack-trees.c:155
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
"%%s"
msgstr ""
-"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per %s:\n"
+"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per "
+"%s:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:161
+#: unpack-trees.c:162
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "L'entrada '%s' encavalca amb '%s'. No es pot vincular."
-#: unpack-trees.c:164
+#: unpack-trees.c:165
#, c-format
msgid ""
"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up-to-date:\n"
"%s"
msgstr ""
-"No es pot actualitzar l'agafament parcial: les entrades següents no estan al dia:\n"
+"No es pot actualitzar l'agafament parcial: les entrades següents no estan al "
+"dia:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:166
+#: unpack-trees.c:167
#, c-format
msgid ""
-"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout update:\n"
+"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
+"update:\n"
"%s"
msgstr ""
-"Els fitxers següents en l'arbre de treball se sobreescriurien per actualitzar l'agafament "
-"parcial:\n"
+"Els fitxers següents en l'arbre de treball se sobreescriurien per "
+"actualitzar l'agafament parcial:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:168
+#: unpack-trees.c:169
#, c-format
msgid ""
-"The following working tree files would be removed by sparse checkout update:\n"
+"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
+"update:\n"
"%s"
msgstr ""
-"Els fitxers següents en l'arbre de treball s'eliminarien per actualitzar l'agafament parcial:\n"
+"Els fitxers següents en l'arbre de treball s'eliminarien per actualitzar "
+"l'agafament parcial:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:170
+#: unpack-trees.c:171
#, c-format
msgid ""
"Cannot update submodule:\n"
@@ -3937,17 +4127,17 @@ msgstr ""
"No es pot actualitzar el submòdul:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:247
+#: unpack-trees.c:248
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "S'està avortant\n"
-#: unpack-trees.c:272
+#: unpack-trees.c:277
#, c-format
msgid "submodule update strategy not supported for submodule '%s'"
msgstr "el submòdul'%s' té una estratègia d'actualització no admesa"
-#: unpack-trees.c:340
+#: unpack-trees.c:346
msgid "Checking out files"
msgstr "S'estan agafant fitxers"
@@ -3980,182 +4170,195 @@ msgstr "número de port no vàlid"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "segment de camí '..' no vàlid"
-#: worktree.c:285
+#: worktree.c:245
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en llegir '%s'"
-#: wrapper.c:222 wrapper.c:392
+#: wrapper.c:223 wrapper.c:393
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s' per a lectura i escriptura"
-#: wrapper.c:224 wrapper.c:394 builtin/am.c:766
+#: wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:766
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s' per a escriptura"
-#: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:318 builtin/am.c:757 builtin/am.c:849
-#: builtin/commit.c:1700 builtin/merge.c:1015 builtin/pull.c:341
+#: wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:319 builtin/am.c:757
+#: builtin/am.c:849 builtin/merge.c:1014
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s' per a lectura"
-#: wrapper.c:581 wrapper.c:602
+#: wrapper.c:424 wrapper.c:624
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "no s'ha pogut accedir a '%s'"
-#: wrapper.c:610
+#: wrapper.c:632
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "no s'ha pogut obtenir el directori de treball actual"
-#: wrapper.c:634
+#: wrapper.c:656
#, c-format
msgid "could not write to %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure a %s"
-#: wrapper.c:636
+#: wrapper.c:658
#, c-format
msgid "could not close %s"
msgstr "no s'ha pogut tancar %s"
-#: wt-status.c:151
+#: wt-status.c:152
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Camins sense fusionar:"
-#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
+#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (useu \"git reset %s <fitxer>...\" per a fer «unstage»)"
-#: wt-status.c:180 wt-status.c:207
+#: wt-status.c:181 wt-status.c:208
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr " (useu \"git rm --cached <fitxer>...\" per a fer «unstage»)"
-#: wt-status.c:184
+#: wt-status.c:185
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (useu \"git add <fitxer>...\" per a senyalar resolució)"
-#: wt-status.c:186 wt-status.c:190
+#: wt-status.c:187 wt-status.c:191
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
-msgstr " (useu \"git add/rm <fitxer>...\" segons sigui apropiat per a senyalar resolució)"
+msgstr ""
+" (useu \"git add/rm <fitxer>...\" segons sigui apropiat per a senyalar "
+"resolució)"
-#: wt-status.c:188
+#: wt-status.c:189
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (useu \"git rm <fitxer>...\" per a senyalar resolució)"
-#: wt-status.c:199 wt-status.c:958
+#: wt-status.c:200 wt-status.c:981
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Canvis a cometre:"
-#: wt-status.c:217 wt-status.c:967
+#: wt-status.c:218 wt-status.c:990
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Canvis no «staged» per a cometre:"
-#: wt-status.c:221
+#: wt-status.c:222
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr " (useu \"git add <fitxer>...\" per a actualitzar què es cometrà)"
-#: wt-status.c:223
+#: wt-status.c:224
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr " (useu \"git add/rm <fitxer>...\" per a actualitzar què es cometrà)"
-#: wt-status.c:224
-msgid " (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
+#: wt-status.c:225
+msgid ""
+" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
-" (useu \"git checkout -- <fitxer>...\" per a descartar els canvis en el directori de treball)"
+" (useu \"git checkout -- <fitxer>...\" per a descartar els canvis en el "
+"directori de treball)"
-#: wt-status.c:226
+#: wt-status.c:227
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
-msgstr " (cometeu o descarteu el contingut modificat o no seguit en els submòduls)"
+msgstr ""
+" (cometeu o descarteu el contingut modificat o no seguit en els submòduls)"
-#: wt-status.c:238
+#: wt-status.c:239
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
-msgstr " (useu \"git %s <fitxer>...\" per a incloure-ho en el qual es cometrà)"
+msgstr ""
+" (useu \"git %s <fitxer>...\" per a incloure-ho en el qual es cometrà)"
-#: wt-status.c:253
+#: wt-status.c:254
msgid "both deleted:"
msgstr "suprimit per ambdós:"
-#: wt-status.c:255
+#: wt-status.c:256
msgid "added by us:"
msgstr "afegit per nosaltres:"
-#: wt-status.c:257
+#: wt-status.c:258
msgid "deleted by them:"
msgstr "suprimit per ells:"
-#: wt-status.c:259
+#: wt-status.c:260
msgid "added by them:"
msgstr "afegit per ells:"
-#: wt-status.c:261
+#: wt-status.c:262
msgid "deleted by us:"
msgstr "suprimit per nosaltres:"
-#: wt-status.c:263
+#: wt-status.c:264
msgid "both added:"
msgstr "afegit per ambdós:"
-#: wt-status.c:265
+#: wt-status.c:266
msgid "both modified:"
msgstr "modificat per ambdós:"
-#: wt-status.c:275
+#: wt-status.c:276
msgid "new file:"
msgstr "fitxer nou:"
-#: wt-status.c:277
+#: wt-status.c:278
msgid "copied:"
msgstr "copiat:"
-#: wt-status.c:279
+#: wt-status.c:280
msgid "deleted:"
msgstr "suprimit:"
-#: wt-status.c:281
+#: wt-status.c:282
msgid "modified:"
msgstr "modificat:"
-#: wt-status.c:283
+#: wt-status.c:284
msgid "renamed:"
msgstr "canviat de nom:"
-#: wt-status.c:285
+#: wt-status.c:286
msgid "typechange:"
msgstr "canviat de tipus:"
-#: wt-status.c:287
+#: wt-status.c:288
msgid "unknown:"
msgstr "desconegut:"
-#: wt-status.c:289
+#: wt-status.c:290
msgid "unmerged:"
msgstr "sense fusionar:"
-#: wt-status.c:371
+#: wt-status.c:372
msgid "new commits, "
msgstr "comissions noves, "
-#: wt-status.c:373
+#: wt-status.c:374
msgid "modified content, "
msgstr "contingut modificat, "
-#: wt-status.c:375
+#: wt-status.c:376
msgid "untracked content, "
msgstr "contingut no seguit, "
-#: wt-status.c:831
+#: wt-status.c:821
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Your stash currently has %d entry"
+msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
+msgstr[0] "Actualment esteu fent «rebase»."
+msgstr[1] "Actualment esteu fent «rebase»."
+
+#: wt-status.c:853
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Submòduls canviats però no actualitzats:"
-#: wt-status.c:833
+#: wt-status.c:855
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Canvis de submòdul a cometre:"
-#: wt-status.c:914
+#: wt-status.c:937
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
@@ -4163,221 +4366,243 @@ msgstr ""
"No toqueu la línia a dalt.\n"
"Tot el que hi ha a sota s'eliminarà."
-#: wt-status.c:1026
+#: wt-status.c:1049
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Teniu camins sense fusionar."
-#: wt-status.c:1029
+#: wt-status.c:1052
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i executeu \"git commit\")"
-#: wt-status.c:1031
+#: wt-status.c:1054
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (useu \"git merge --abort\" per a avortar la fusió)"
-#: wt-status.c:1036
+#: wt-status.c:1059
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Tots els conflictes estan arreglats però encara esteu fusionant."
-#: wt-status.c:1039
+#: wt-status.c:1062
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (useu \"git commit\" per a concloure la fusió)"
-#: wt-status.c:1049
+#: wt-status.c:1072
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "Esteu enmig d'una sessió am."
-#: wt-status.c:1052
+#: wt-status.c:1075
msgid "The current patch is empty."
msgstr "El pedaç actual està buit."
-#: wt-status.c:1056
+#: wt-status.c:1079
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i després executeu \"git am --continue\")"
-#: wt-status.c:1058
+#: wt-status.c:1081
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (useu \"git am --skip\" per a ometre aquest pedaç)"
-#: wt-status.c:1060
+#: wt-status.c:1083
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr " (useu \"git am --abort\" per a restaurar la branca original)"
-#: wt-status.c:1189
+#: wt-status.c:1214
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "Manca git-rebase-todo."
-#: wt-status.c:1191
+#: wt-status.c:1216
msgid "No commands done."
msgstr "No s'ha fet cap ordre."
-#: wt-status.c:1194
+#: wt-status.c:1219
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Última ordre feta (%d ordre feta):"
msgstr[1] "Últimes ordres fetes (%d ordres fetes):"
-#: wt-status.c:1205
+#: wt-status.c:1230
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " (vegeu més en el fitxer %s)"
-#: wt-status.c:1210
+#: wt-status.c:1235
msgid "No commands remaining."
msgstr "No manca cap ordre."
-#: wt-status.c:1213
+#: wt-status.c:1238
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Ordre següent a fer (manca %d ordre):"
msgstr[1] "Ordres següents a fer (manquen %d ordres):"
-#: wt-status.c:1221
+#: wt-status.c:1246
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr " (useu \"git rebase --edit-todo\" per a veure i editar)"
-#: wt-status.c:1234
+#: wt-status.c:1259
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
-msgstr "Actualment esteu rebasant la branca '%s' en '%s'."
+msgstr "Actualment esteu fent «rebase» de la branca '%s' en '%s'."
-#: wt-status.c:1239
+#: wt-status.c:1264
msgid "You are currently rebasing."
-msgstr "Actualment esteu rebasant."
+msgstr "Actualment esteu fent «rebase»."
-#: wt-status.c:1253
+#: wt-status.c:1278
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
-msgstr " (arregleu els conflictes i després executeu \"git rebase --continue\")"
+msgstr ""
+" (arregleu els conflictes i després executeu \"git rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1255
+#: wt-status.c:1280
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (useu \"git rebase --skip\" per a ometre aquest pedaç)"
-#: wt-status.c:1257
+#: wt-status.c:1282
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr " (useu \"git rebase --abort\" per a agafar la branca original)"
-#: wt-status.c:1263
+#: wt-status.c:1288
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
-msgstr " (tots els conflictes estan arreglats: executeu \"git rebase --continue\")"
+msgstr ""
+" (tots els conflictes estan arreglats: executeu \"git rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1267
+#: wt-status.c:1292
#, c-format
-msgid "You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
-msgstr "Actualment esteu dividint una comissió mentre rebaseu la branca '%s' en '%s'."
+msgid ""
+"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
+msgstr ""
+"Actualment esteu dividint una comissió mentre es fa «rebase» de la branca "
+"'%s' en '%s'."
-#: wt-status.c:1272
+#: wt-status.c:1297
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
-msgstr "Actualment esteu dividint una comissió durant un rebasament."
+msgstr "Actualment esteu dividint una comissió durant un «rebase»."
-#: wt-status.c:1275
+#: wt-status.c:1300
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
-" (Una vegada que el vostre directori de treball sigui net, executeu \"git rebase --continue\")"
+" (Una vegada que el vostre directori de treball sigui net, executeu \"git "
+"rebase --continue\")"
-#: wt-status.c:1279
+#: wt-status.c:1304
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
-msgstr "Actualment esteu editant una comissió mentre es fa «rebase» de la branca '%s' en '%s'."
+msgstr ""
+"Actualment esteu editant una comissió mentre es fa «rebase» de la branca "
+"'%s' en '%s'."
-#: wt-status.c:1284
+#: wt-status.c:1309
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "Actualment esteu editant una comissió durant un «rebase»."
-#: wt-status.c:1287
+#: wt-status.c:1312
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr " (useu \"git commit --amend\" per a esmenar la comissió actual)"
-#: wt-status.c:1289
-msgid " (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
-msgstr " (useu \"git rebase --continue\" una vegada que estigueu satisfet amb els vostres canvis)"
+#: wt-status.c:1314
+msgid ""
+" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
+msgstr ""
+" (useu \"git rebase --continue\" una vegada que estigueu satisfet amb els "
+"vostres canvis)"
-#: wt-status.c:1299
+#: wt-status.c:1324
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "Actualment esteu fent «cherry pick» a la comissió %s."
-#: wt-status.c:1304
+#: wt-status.c:1329
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i executeu \"git cherry-pick --continue\")"
-#: wt-status.c:1307
+#: wt-status.c:1332
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
-msgstr " (tots els conflictes estan arreglats: executeu \"git cherry-pick --continue\")"
+msgstr ""
+" (tots els conflictes estan arreglats: executeu \"git cherry-pick --continue"
+"\")"
-#: wt-status.c:1309
+#: wt-status.c:1334
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
-msgstr " (useu \"git cherry-pick --abort\" per a cancel·lar l'operació de «cherry pick»)"
+msgstr ""
+" (useu \"git cherry-pick --abort\" per a cancel·lar l'operació de «cherry "
+"pick»)"
-#: wt-status.c:1318
+#: wt-status.c:1343
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "Actualment esteu revertint la comissió %s."
-#: wt-status.c:1323
+#: wt-status.c:1348
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i executeu \"git revert --continue\")"
-#: wt-status.c:1326
+#: wt-status.c:1351
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
-msgstr " (tots els conflictes estan arreglats: executeu \"git revert --continue\")"
+msgstr ""
+" (tots els conflictes estan arreglats: executeu \"git revert --continue\")"
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1353
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
-msgstr " (useu \"git revert --abort\" per a cancel·lar l'operació de reversió)"
+msgstr ""
+" (useu \"git revert --abort\" per a cancel·lar l'operació de reversió)"
-#: wt-status.c:1339
+#: wt-status.c:1364
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "Actualment esteu bisecant, heu començat des de la branca '%s'."
-#: wt-status.c:1343
+#: wt-status.c:1368
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "Actualment esteu bisecant."
-#: wt-status.c:1346
+#: wt-status.c:1371
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr " (useu \"git bisect reset\" per a tornar a la branca original)"
-#: wt-status.c:1543
+#: wt-status.c:1568
msgid "On branch "
msgstr "En la branca "
-#: wt-status.c:1549
+#: wt-status.c:1574
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "«rebase» interactiu en progrés; sobre "
-#: wt-status.c:1551
+#: wt-status.c:1576
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "«rebase» en progrés; sobre "
-#: wt-status.c:1556
+#: wt-status.c:1581
msgid "HEAD detached at "
msgstr "HEAD separat a "
-#: wt-status.c:1558
+#: wt-status.c:1583
msgid "HEAD detached from "
msgstr "HEAD separat de "
-#: wt-status.c:1561
+#: wt-status.c:1586
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Actualment no s'és en cap branca."
-#: wt-status.c:1579
+#: wt-status.c:1606
msgid "Initial commit"
msgstr "Comissió inicial"
-#: wt-status.c:1593
+#: wt-status.c:1607
+#, fuzzy
+msgid "No commits yet"
+msgstr "no s'ha analitzat cap comissió."
+
+#: wt-status.c:1621
msgid "Untracked files"
msgstr "Fitxers no seguits"
-#: wt-status.c:1595
+#: wt-status.c:1623
msgid "Ignored files"
msgstr "Fitxers ignorats"
-#: wt-status.c:1599
+#: wt-status.c:1627
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -4389,251 +4614,290 @@ msgstr ""
"oblidar-vos d'afegir fitxers nous vosaltres mateixos (vegeu\n"
"'git help status')."
-#: wt-status.c:1605
+#: wt-status.c:1633
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Els fitxers no seguits no estan llistats%s"
-#: wt-status.c:1607
+#: wt-status.c:1635
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (useu l'opció -u per a mostrar els fitxers no seguits)"
-#: wt-status.c:1613
+#: wt-status.c:1641
msgid "No changes"
msgstr "Sense canvis"
-#: wt-status.c:1618
+#: wt-status.c:1646
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
-msgstr "no hi ha canvis afegits a cometre (useu \"git add\" o \"git commit -a\")\n"
+msgstr ""
+"no hi ha canvis afegits a cometre (useu \"git add\" o \"git commit -a\")\n"
-#: wt-status.c:1621
+#: wt-status.c:1649
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "no hi ha canvis afegits a cometre\n"
-#: wt-status.c:1624
+#: wt-status.c:1652
#, c-format
-msgid "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to track)\n"
+msgid ""
+"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
+"track)\n"
msgstr ""
-"no hi ha res afegit a cometre però existeixen fitxers no seguits (useu \"git add\" per a seguir-"
-"los)\n"
+"no hi ha res afegit a cometre però existeixen fitxers no seguits (useu \"git "
+"add\" per a seguir-los)\n"
-#: wt-status.c:1627
+#: wt-status.c:1655
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "no hi ha res afegit a cometre però existeixen fitxer no seguits\n"
-#: wt-status.c:1630
+#: wt-status.c:1658
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
-msgstr "no hi ha res a cometre (creeu/copieu fitxers i useu \"git add\" per a seguir-los)\n"
+msgstr ""
+"no hi ha res a cometre (creeu/copieu fitxers i useu \"git add\" per a seguir-"
+"los)\n"
-#: wt-status.c:1633 wt-status.c:1638
+#: wt-status.c:1661 wt-status.c:1666
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "no hi ha res a cometre\n"
-#: wt-status.c:1636
+#: wt-status.c:1664
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
-msgstr "no hi ha res a cometre (useu -u per a mostrar els fitxers no seguits)\n"
+msgstr ""
+"no hi ha res a cometre (useu -u per a mostrar els fitxers no seguits)\n"
-#: wt-status.c:1640
+#: wt-status.c:1668
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "no hi ha res a cometre, l'arbre de treball està net\n"
-#: wt-status.c:1749
-msgid "Initial commit on "
-msgstr "Comissió inicial en "
+#: wt-status.c:1780
+#, fuzzy
+msgid "No commits yet on "
+msgstr "No s'ha fet cap ordre."
-#: wt-status.c:1753
+#: wt-status.c:1784
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (sense branca)"
-#: wt-status.c:1782 wt-status.c:1790
+#: wt-status.c:1813 wt-status.c:1821
msgid "behind "
msgstr "darrere "
-#: wt-status.c:1785 wt-status.c:1788
+#: wt-status.c:1816 wt-status.c:1819
msgid "ahead "
msgstr "davant per "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2280
+#: wt-status.c:2311
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "no es pot %s: Teniu canvis «unstaged»."
-#: wt-status.c:2286
+#: wt-status.c:2317
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "addicionalment, el vostre índex conté canvis sense cometre."
-#: wt-status.c:2288
+#: wt-status.c:2319
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "no es pot %s: El vostre índex conté canvis sense cometre."
-#: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:432
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:436
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en desenllaçar '%s'"
-#: builtin/add.c:22
+#: builtin/add.c:24
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [<opcions>] [--] <especificació-de-camí>..."
-#: builtin/add.c:80
+#: builtin/add.c:82
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "estat de diff inesperat %c"
-#: builtin/add.c:85 builtin/commit.c:291
+#: builtin/add.c:87 builtin/commit.c:292
msgid "updating files failed"
msgstr "s'ha produït un error en actualitzar els fitxers"
-#: builtin/add.c:95
+#: builtin/add.c:97
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "elimina '%s'\n"
-#: builtin/add.c:149
+#: builtin/add.c:151
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Canvis «unstaged» després d'actualitzar l'índex:"
-#: builtin/add.c:209 builtin/rev-parse.c:872
+#: builtin/add.c:211 builtin/rev-parse.c:873
msgid "Could not read the index"
msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex"
-#: builtin/add.c:220
+#: builtin/add.c:222
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per a escriptura."
-#: builtin/add.c:224
+#: builtin/add.c:226
msgid "Could not write patch"
msgstr "No s'ha pogut escriure el pedaç"
-#: builtin/add.c:227
+#: builtin/add.c:229
msgid "editing patch failed"
msgstr "l'edició del pedaç ha fallat"
-#: builtin/add.c:230
+#: builtin/add.c:232
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "No s'ha pogut fer stat a '%s'"
-#: builtin/add.c:232
+#: builtin/add.c:234
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "El pedaç és buit. S'ha avortat."
-#: builtin/add.c:237
+#: builtin/add.c:239
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "No s'ha pogut aplicar '%s'"
-#: builtin/add.c:247
+#: builtin/add.c:249
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
-msgstr "Els camins següents s'ignoren per un dels vostres fitxers .gitignore:\n"
+msgstr ""
+"Els camins següents s'ignoren per un dels vostres fitxers .gitignore:\n"
-#: builtin/add.c:266 builtin/clean.c:876 builtin/fetch.c:115 builtin/mv.c:123
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:198 builtin/push.c:524 builtin/remote.c:1328
-#: builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:163
+#: builtin/add.c:269 builtin/clean.c:907 builtin/fetch.c:110 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:201 builtin/push.c:529
+#: builtin/remote.c:1332 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:164
msgid "dry run"
msgstr "marxa en sec"
-#: builtin/add.c:269
+#: builtin/add.c:272
msgid "interactive picking"
msgstr "recull interactiu"
-#: builtin/add.c:270 builtin/checkout.c:1177 builtin/reset.c:286
+#: builtin/add.c:273 builtin/checkout.c:1162 builtin/reset.c:299
msgid "select hunks interactively"
msgstr "selecciona els trossos interactivament"
-#: builtin/add.c:271
+#: builtin/add.c:274
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "edita la diferència actual i aplica-la"
-#: builtin/add.c:272
+#: builtin/add.c:275
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "permet afegir fitxers que d'altra manera s'ignoren"
-#: builtin/add.c:273
+#: builtin/add.c:276
msgid "update tracked files"
msgstr "actualitza els fitxers seguits"
-#: builtin/add.c:274
+#: builtin/add.c:277
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "registra només el fet de que el camí s'afegirà més tard"
-#: builtin/add.c:275
+#: builtin/add.c:278
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "afegeix els canvis de tots els fitxers seguits i no seguits"
-#: builtin/add.c:278
+#: builtin/add.c:281
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
-msgstr "ignora els camins eliminats en l'arbre de treball (el mateix que --no-all)"
+msgstr ""
+"ignora els camins eliminats en l'arbre de treball (el mateix que --no-all)"
-#: builtin/add.c:280
+#: builtin/add.c:283
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "no afegeixis, només actualitza l'índex"
-#: builtin/add.c:281
+#: builtin/add.c:284
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr "només omet els fitxers que no es poden afegir a causa d'errors"
-#: builtin/add.c:282
+#: builtin/add.c:285
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
-msgstr "comproveu si els fitxers - fins i tot els absents - s'ignoren en marxa en sec"
+msgstr ""
+"comproveu si els fitxers - fins i tot els absents - s'ignoren en marxa en sec"
-#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:951
+#: builtin/add.c:286 builtin/update-index.c:952
msgid "(+/-)x"
msgstr "(+/-)x"
-#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:952
+#: builtin/add.c:286 builtin/update-index.c:953
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "passa per alt el bit executable dels fitxers llistats"
-#: builtin/add.c:305
+#: builtin/add.c:288
+#, fuzzy
+msgid "warn when adding an embedded repository"
+msgstr "crea un dipòsit nu"
+
+#: builtin/add.c:303
+#, c-format
+msgid ""
+"You've added another git repository inside your current repository.\n"
+"Clones of the outer repository will not contain the contents of\n"
+"the embedded repository and will not know how to obtain it.\n"
+"If you meant to add a submodule, use:\n"
+"\n"
+"\tgit submodule add <url> %s\n"
+"\n"
+"If you added this path by mistake, you can remove it from the\n"
+"index with:\n"
+"\n"
+"\tgit rm --cached %s\n"
+"\n"
+"See \"git help submodule\" for more information."
+msgstr ""
+
+#: builtin/add.c:331
+#, fuzzy, c-format
+msgid "adding embedded git repository: %s"
+msgstr "--stdin requereix d'un dipòsit git"
+
+#: builtin/add.c:349
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Useu -f si realment els voleu afegir.\n"
-#: builtin/add.c:312
+#: builtin/add.c:357
msgid "adding files failed"
msgstr "l'afegiment de fitxers ha fallat"
-#: builtin/add.c:348
+#: builtin/add.c:394
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "-A i -u són mútuament incompatibles"
-#: builtin/add.c:355
+#: builtin/add.c:401
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "L'opció --ignore-missing només es pot usar junt amb --dry-run"
-#: builtin/add.c:359
+#: builtin/add.c:405
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "el paràmetre --chmod '%s' ha de ser o -x o +x"
-#: builtin/add.c:374
+#: builtin/add.c:420
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "No s'ha especificat res, no s'ha afegit res.\n"
-#: builtin/add.c:375
+#: builtin/add.c:421
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Potser volíeu dir 'git add .'?\n"
-#: builtin/add.c:380 builtin/check-ignore.c:172 builtin/checkout.c:298 builtin/checkout.c:491
-#: builtin/clean.c:920 builtin/commit.c:350 builtin/mv.c:143 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:271
+#: builtin/add.c:426 builtin/check-ignore.c:176 builtin/checkout.c:282
+#: builtin/checkout.c:475 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:351
+#: builtin/mv.c:144 builtin/reset.c:238 builtin/rm.c:272
#: builtin/submodule--helper.c:244
msgid "index file corrupt"
msgstr "fitxer d'índex malmès"
-#: builtin/am.c:412
+#: builtin/am.c:413
msgid "could not parse author script"
msgstr "no s'ha pogut analitzar l'script d'autor"
@@ -4681,7 +4945,7 @@ msgstr "desplaçament de zona de temps no vàlid"
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "La detecció de format de pedaç ha fallat."
-#: builtin/am.c:991 builtin/clone.c:397
+#: builtin/am.c:991 builtin/clone.c:401
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en crear el directori '%s'"
@@ -4690,48 +4954,54 @@ msgstr "s'ha produït un error en crear el directori '%s'"
msgid "Failed to split patches."
msgstr "S'ha produït un error en dividir els pedaços."
-#: builtin/am.c:1127 builtin/commit.c:376
+#: builtin/am.c:1120 builtin/commit.c:377
msgid "unable to write index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'índex"
-#: builtin/am.c:1178
+#: builtin/am.c:1171
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "Quan hàgiu resolt aquest problema, executeu \"%s --continue\"."
-#: builtin/am.c:1179
+#: builtin/am.c:1172
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
-msgstr "Si preferiu ometre aquest pedaç, executeu \"%s --skip\" en lloc d'això."
+msgstr ""
+"Si preferiu ometre aquest pedaç, executeu \"%s --skip\" en lloc d'això."
-#: builtin/am.c:1180
+#: builtin/am.c:1173
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
-msgstr "Per a restaurar la branca original i deixar d'apedaçar, executeu \"%s --abort\"."
+msgstr ""
+"Per a restaurar la branca original i deixar d'apedaçar, executeu \"%s --abort"
+"\"."
-#: builtin/am.c:1315
-msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
-msgstr "El pedaç és buit. S'ha dividit malament?"
+#: builtin/am.c:1304
+#, fuzzy
+msgid "Patch is empty."
+msgstr "El pedaç actual està buit."
-#: builtin/am.c:1386 builtin/log.c:1557
-#, c-format
-msgid "invalid ident line: %s"
+#: builtin/am.c:1370
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "línia d'identitat no vàlida: %s"
-#: builtin/am.c:1413
+#: builtin/am.c:1392
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió %s"
-#: builtin/am.c:1606
+#: builtin/am.c:1586
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
-msgstr "Al dipòsit li manquen els blobs necessaris per a retrocedir a una fusió de 3 vies."
+msgstr ""
+"Al dipòsit li manquen els blobs necessaris per a retrocedir a una fusió de 3 "
+"vies."
-#: builtin/am.c:1608
+#: builtin/am.c:1588
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "S'està usant la informació d'índex per a reconstruir un arbre base..."
-#: builtin/am.c:1627
+#: builtin/am.c:1607
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -4739,36 +5009,38 @@ msgstr ""
"Heu editat el vostre pedaç a mà?\n"
"No s'aplica als blobs recordats en el seu índex."
-#: builtin/am.c:1633
+#: builtin/am.c:1613
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "S'està retrocedint a apedaçar la base i una fusió de 3 vies..."
-#: builtin/am.c:1658
+#: builtin/am.c:1638
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "S'ha produït un error en fusionar els canvis."
-#: builtin/am.c:1682 builtin/merge.c:631
+#: builtin/am.c:1662 builtin/merge.c:632
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "git write-tree ha fallat en escriure un arbre"
-#: builtin/am.c:1689
+#: builtin/am.c:1669
msgid "applying to an empty history"
msgstr "s'està aplicant a una història buida"
-#: builtin/am.c:1702 builtin/commit.c:1764 builtin/merge.c:802 builtin/merge.c:827
+#: builtin/am.c:1682 builtin/commit.c:1767 builtin/merge.c:803
+#: builtin/merge.c:828
msgid "failed to write commit object"
msgstr "s'ha produït un error en escriure l'objecte de comissió"
-#: builtin/am.c:1735 builtin/am.c:1739
+#: builtin/am.c:1715 builtin/am.c:1719
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "no es pot reprendre: %s no existeix."
-#: builtin/am.c:1755
+#: builtin/am.c:1735
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
-msgstr "no es pot ser interactiu sense que stdin estigui connectada a un terminal."
+msgstr ""
+"no es pot ser interactiu sense que stdin estigui connectada a un terminal."
-#: builtin/am.c:1760
+#: builtin/am.c:1740
msgid "Commit Body is:"
msgstr "El cos de la comissió és:"
@@ -4776,35 +5048,37 @@ msgstr "El cos de la comissió és:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1770
+#: builtin/am.c:1750
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
-msgstr "Voleu aplicar-lo? [y]es/[n]o/[e]dita/[v]isualitza el pedaç/[a]ccepta'ls tots: "
+msgstr ""
+"Voleu aplicar-lo? [y]es/[n]o/[e]dita/[v]isualitza el pedaç/[a]ccepta'ls "
+"tots: "
-#: builtin/am.c:1820
+#: builtin/am.c:1800
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr "Índex brut: no es poden aplicar pedaços (bruts: %s)"
-#: builtin/am.c:1860 builtin/am.c:1932
+#: builtin/am.c:1840 builtin/am.c:1912
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "S'està aplicant: %.*s"
-#: builtin/am.c:1876
+#: builtin/am.c:1856
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Sense canvis -- El pedaç ja s'ha aplicat."
-#: builtin/am.c:1884
+#: builtin/am.c:1864
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "El pedaç ha fallat a %s %.*s"
-#: builtin/am.c:1890
+#: builtin/am.c:1870
#, c-format
msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
msgstr "La còpia del pedaç que ha fallat es troba en: %s"
-#: builtin/am.c:1935
+#: builtin/am.c:1915
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -4814,24 +5088,25 @@ msgstr ""
"Si no hi ha res per fer «stage», probablement alguna altra cosa ja ha\n"
"introduït els mateixos canvis; potser voleu ometre aquest pedaç."
-#: builtin/am.c:1942
+#: builtin/am.c:1922
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
-"Did you forget to use 'git add'?"
+"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
+"such.\n"
+"You might run `git rm` on a file to accept \"deleted by them\" for it."
msgstr ""
-"Encara teniu camins sense fusionar en el vostre índex.\n"
-"Heu oblidat d'usar 'git add'?"
-#: builtin/am.c:2050 builtin/am.c:2054 builtin/am.c:2066 builtin/reset.c:308 builtin/reset.c:316
+#: builtin/am.c:2031 builtin/am.c:2035 builtin/am.c:2047 builtin/reset.c:323
+#: builtin/reset.c:331
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'objecte '%s'."
-#: builtin/am.c:2102
+#: builtin/am.c:2083
msgid "failed to clean index"
msgstr "s'ha produït un error en netejar l'índex"
-#: builtin/am.c:2136
+#: builtin/am.c:2117
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -4839,130 +5114,136 @@ msgstr ""
"Sembla que heu mogut HEAD després de l'última fallada de 'am'.\n"
"No s'està rebobinant a ORIG_HEAD"
-#: builtin/am.c:2199
+#: builtin/am.c:2180
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Valor no vàlid per a --patch-format: %s"
-#: builtin/am.c:2232
+#: builtin/am.c:2213
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [<opcions>] [(<bústia> | <directori-de-correu>)...]"
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2214
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [<opcions>] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2220
msgid "run interactively"
msgstr "executa interactivament"
-#: builtin/am.c:2241
+#: builtin/am.c:2222
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "opció històrica -- no-op"
-#: builtin/am.c:2243
+#: builtin/am.c:2224
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "permet retrocedir a una fusió de 3 vies si és necessari"
-#: builtin/am.c:2244 builtin/init-db.c:483 builtin/prune-packed.c:57 builtin/repack.c:178
+#: builtin/am.c:2225 builtin/init-db.c:484 builtin/prune-packed.c:57
+#: builtin/repack.c:180
msgid "be quiet"
msgstr "silenciós"
-#: builtin/am.c:2246
+#: builtin/am.c:2227
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "afegeix una línia Signed-off-by al missatge de comissió"
-#: builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2230
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "recodifica en utf8 (per defecte)"
-#: builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2232
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "passa la bandera -k al git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2253
+#: builtin/am.c:2234
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "passa la bandera -b al git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2255
+#: builtin/am.c:2236
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "passa la bandera -m al git-mailinfo"
-#: builtin/am.c:2257
+#: builtin/am.c:2238
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr "passa la bandera --keep-cr al git-mailsplit per al format mbox"
-#: builtin/am.c:2260
+#: builtin/am.c:2241
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
-msgstr "no passis la bandera --keep-cr al git-mailsplit independent de am.keepcr"
+msgstr ""
+"no passis la bandera --keep-cr al git-mailsplit independent de am.keepcr"
-#: builtin/am.c:2263
+#: builtin/am.c:2244
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "elimina tot abans d'una línia de tisores"
-#: builtin/am.c:2265 builtin/am.c:2268 builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274 builtin/am.c:2277
-#: builtin/am.c:2280 builtin/am.c:2283 builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2292
+#: builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249 builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255
+#: builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261 builtin/am.c:2264 builtin/am.c:2267
+#: builtin/am.c:2273
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "passa-ho a través del git-apply"
-#: builtin/am.c:2282 builtin/fmt-merge-msg.c:662 builtin/fmt-merge-msg.c:665 builtin/grep.c:1045
-#: builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:135 builtin/pull.c:194 builtin/repack.c:187
-#: builtin/repack.c:191 builtin/show-branch.c:637 builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:398
-#: parse-options.h:132 parse-options.h:134 parse-options.h:245
+#: builtin/am.c:2263 builtin/fmt-merge-msg.c:663 builtin/fmt-merge-msg.c:666
+#: builtin/grep.c:1064 builtin/merge.c:202 builtin/pull.c:142
+#: builtin/pull.c:197 builtin/repack.c:189 builtin/repack.c:193
+#: builtin/repack.c:195 builtin/show-branch.c:631 builtin/show-ref.c:169
+#: builtin/tag.c:399 parse-options.h:132 parse-options.h:134
+#: parse-options.h:245
msgid "n"
msgstr "n"
-#: builtin/am.c:2288 builtin/branch.c:592 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:443
-#: builtin/tag.c:433 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/am.c:2269 builtin/branch.c:596 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:444 builtin/tag.c:434 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "format"
-#: builtin/am.c:2289
+#: builtin/am.c:2270
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "el format en el qual estan els pedaços"
-#: builtin/am.c:2295
+#: builtin/am.c:2276
msgid "override error message when patch failure occurs"
-msgstr "passa per alt el missatge d'error quan s'ocorre una fallada en apedaçar"
+msgstr ""
+"passa per alt el missatge d'error quan s'ocorre una fallada en apedaçar"
-#: builtin/am.c:2297
+#: builtin/am.c:2278
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "segueix aplicant pedaços després de resoldre un conflicte"
-#: builtin/am.c:2300
+#: builtin/am.c:2281
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "sinònims de --continue"
-#: builtin/am.c:2303
+#: builtin/am.c:2284
msgid "skip the current patch"
msgstr "omet el pedaç actual"
-#: builtin/am.c:2306
+#: builtin/am.c:2287
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr "restaura la branca original i avorta l'operació d'apedaçament."
-#: builtin/am.c:2310
+#: builtin/am.c:2291
msgid "lie about committer date"
msgstr "menteix sobre la data del comitent"
-#: builtin/am.c:2312
+#: builtin/am.c:2293
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "usa el marc de temps actual per la data d'autor"
-#: builtin/am.c:2314 builtin/commit.c:1600 builtin/merge.c:232 builtin/pull.c:165
-#: builtin/revert.c:111 builtin/tag.c:413
+#: builtin/am.c:2295 builtin/commit.c:1605 builtin/merge.c:233
+#: builtin/pull.c:172 builtin/revert.c:112 builtin/tag.c:414
msgid "key-id"
msgstr "ID de clau"
-#: builtin/am.c:2315
+#: builtin/am.c:2296
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "signa les comissions amb GPG"
-#: builtin/am.c:2318
+#: builtin/am.c:2299
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ús intern per al git-rebase)"
-#: builtin/am.c:2333
+#: builtin/am.c:2317
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -4970,16 +5251,18 @@ msgstr ""
"Fa molt que l'opció -b/--binary no ha fet res, i\n"
"s'eliminarà. Si us plau, no l'useu més."
-#: builtin/am.c:2340
+#: builtin/am.c:2324
msgid "failed to read the index"
msgstr "S'ha produït un error en llegir l'índex"
-#: builtin/am.c:2355
+#: builtin/am.c:2339
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
-msgstr "un directori de rebasament anterior %s encara existeix però s'ha donat una bústia."
+msgstr ""
+"un directori de «rebase» anterior %s encara existeix però s'ha donat una "
+"bústia."
-#: builtin/am.c:2379
+#: builtin/am.c:2363
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -4988,7 +5271,7 @@ msgstr ""
"S'ha trobat un directori %s extraviat.\n"
"Useu \"git am --abort\" per a eliminar-lo."
-#: builtin/am.c:2385
+#: builtin/am.c:2369
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "Una operació de resolució no està en curs; no reprenem."
@@ -5038,190 +5321,173 @@ msgstr "realitza 'git bisect next'"
msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr "actualitza BISECT_HEAD en lloc d'agafar la comissió actual"
-#: builtin/blame.c:33
+#: builtin/blame.c:27
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [<opcions>] [<opcions-de-revisió>] [<revisió>] [--] fitxer"
-#: builtin/blame.c:38
+#: builtin/blame.c:32
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "es documenten les <opcions-de-revisió> en git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:1777
-msgid "Blaming lines"
-msgstr "S'està fent un «blame»"
-
-#: builtin/blame.c:2573
+#: builtin/blame.c:668
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Mostra les entrades «blame» mentre les trobem, incrementalment"
-#: builtin/blame.c:2574
+#: builtin/blame.c:669
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
-msgstr "Mostra un SHA-1 en blanc per les comissions de frontera (Per defecte: desactivat)"
+msgstr ""
+"Mostra un SHA-1 en blanc per les comissions de frontera (Per defecte: "
+"desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2575
+#: builtin/blame.c:670
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
-msgstr "No tractis les comissions d'arrel com a límits (Per defecte: desactivat)"
+msgstr ""
+"No tractis les comissions d'arrel com a límits (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2576
+#: builtin/blame.c:671
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Mostra les estadístiques de preu de treball"
-#: builtin/blame.c:2577
+#: builtin/blame.c:672
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Força l'informe de progrés"
-#: builtin/blame.c:2578
+#: builtin/blame.c:673
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Mostra la puntuació de sortida de les entrades «blame»"
-#: builtin/blame.c:2579
+#: builtin/blame.c:674
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr "Mostra el nom de fitxer original (Per defecte: automàtic)"
-#: builtin/blame.c:2580
+#: builtin/blame.c:675
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr "Mostra el número de línia original (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2581
+#: builtin/blame.c:676
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Presenta en un format dissenyat per consumpció per màquina"
-#: builtin/blame.c:2582
+#: builtin/blame.c:677
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr "Mostra el format de porcellana amb informació de comissió per línia"
-#: builtin/blame.c:2583
+#: builtin/blame.c:678
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
-msgstr "Usa el mateix mode de sortida que git-annotate (Per defecte: desactivat)"
+msgstr ""
+"Usa el mateix mode de sortida que git-annotate (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2584
+#: builtin/blame.c:679
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Mostra la marca de temps crua (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2585
+#: builtin/blame.c:680
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Mostra l'SHA1 de comissió llarg (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2586
+#: builtin/blame.c:681
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Omet el nom d'autor i la marca de temps (Per defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2587
+#: builtin/blame.c:682
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
-msgstr "Mostra l'adreça de correu electrònic de l'autor en lloc del nom (Per defecte: desactivat)"
+msgstr ""
+"Mostra l'adreça de correu electrònic de l'autor en lloc del nom (Per "
+"defecte: desactivat)"
-#: builtin/blame.c:2588
+#: builtin/blame.c:683
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Ignora les diferències d'espai en blanc"
-#: builtin/blame.c:2595
+#: builtin/blame.c:690
msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
msgstr "Usa un heurístic experimental per a millorar les diferències"
-#: builtin/blame.c:2597
+#: builtin/blame.c:692
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Gasta cicles extres per a trobar una coincidència millor"
-#: builtin/blame.c:2598
+#: builtin/blame.c:693
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Usa les revisions de <fitxer> en lloc d'invocar git-rev-list"
-#: builtin/blame.c:2599
+#: builtin/blame.c:694
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Usa els continguts de <fitxer> com a la imatge final"
-#: builtin/blame.c:2600 builtin/blame.c:2601
+#: builtin/blame.c:695 builtin/blame.c:696
msgid "score"
msgstr "puntuació"
-#: builtin/blame.c:2600
+#: builtin/blame.c:695
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr "Troba còpies de línia dins i a través dels fitxers"
-#: builtin/blame.c:2601
+#: builtin/blame.c:696
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr "Troba moviments de línia dins i a través dels fitxers"
-#: builtin/blame.c:2602
+#: builtin/blame.c:697
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:2602
+#: builtin/blame.c:697
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr "Processa només el rang de línies n,m, comptant des d'1"
-#: builtin/blame.c:2649
+#: builtin/blame.c:744
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
-msgstr "no es pot usar --progress amb els formats --incremental o de porcellana"
-
-#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
-#. display width for a relative timestamp in "git blame"
-#. output. For C locale, "4 years, 11 months ago", which
-#. takes 22 places, is the longest among various forms of
-#. relative timestamps, but your language may need more or
-#. fewer display columns.
-#: builtin/blame.c:2697
+msgstr ""
+"no es pot usar --progress amb els formats --incremental o de porcellana"
+
+#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the
+#. maximum display width for a relative timestamp in
+#. "git blame" output. For C locale, "4 years, 11
+#. months ago", which takes 22 places, is the longest
+#. among various forms of relative timestamps, but
+#. your language may need more or fewer display
+#. columns.
+#.
+#: builtin/blame.c:795
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "fa 4 anys i 11 mesos"
-#: builtin/blame.c:2777
-msgid "--contents and --reverse do not blend well."
-msgstr "--contents i --reverse no funcionen bé juntes."
-
-#: builtin/blame.c:2797
-msgid "cannot use --contents with final commit object name"
-msgstr "no es pot usar --contents amb el nom d'objecte de la comissió final"
-
-#: builtin/blame.c:2802
-msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
-msgstr "--reverse i --first-parent-together requereixen una última comissió especificada"
-
-#: builtin/blame.c:2829
-msgid "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
-msgstr "--reverse --first-parent junts requereixen un rang de la cadena de mares primeres"
-
-#: builtin/blame.c:2840
-#, c-format
-msgid "no such path %s in %s"
-msgstr "no hi ha tal camí %s en %s"
-
-#: builtin/blame.c:2851
-#, c-format
-msgid "cannot read blob %s for path %s"
-msgstr "no es pot llegir el blob %s per al camí %s"
-
-#: builtin/blame.c:2870
+#: builtin/blame.c:882
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "el fitxer %s té només %lu línia"
msgstr[1] "el fitxer %s té només %lu línies"
-#: builtin/branch.c:26
+#: builtin/blame.c:928
+msgid "Blaming lines"
+msgstr "S'està fent un «blame»"
+
+#: builtin/branch.c:27
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [<opcions>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
-#: builtin/branch.c:27
+#: builtin/branch.c:28
msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
msgstr "git branch [<opcions>] [-l] [-f] <nom-de-branca> [<punt-inicial>]"
-#: builtin/branch.c:28
+#: builtin/branch.c:29
msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
msgstr "git branch [<opcions>] [-r] (-d | -D) <nom-de-branca>..."
-#: builtin/branch.c:29
+#: builtin/branch.c:30
msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [<opcions>] (-m | -M) [<branca-antiga>] <branca-nova>"
-#: builtin/branch.c:30
+#: builtin/branch.c:31
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
msgstr "git branch [<opcions>] [-r | -a] [--points-at]"
-#: builtin/branch.c:31
+#: builtin/branch.c:32
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
msgstr "git branch [<opcions>] [-r | -a] [--format]"
-#: builtin/branch.c:144
+#: builtin/branch.c:145
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -5231,7 +5497,7 @@ msgstr ""
" fusionat a '%s', però encara no\n"
" s'ha fusionat a HEAD."
-#: builtin/branch.c:148
+#: builtin/branch.c:149
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -5241,12 +5507,12 @@ msgstr ""
" s'ha fusionat a '%s', encara que està\n"
" fusionada a HEAD."
-#: builtin/branch.c:162
+#: builtin/branch.c:163
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "No s'ha pogut trobar l'objecte de comissió de '%s'"
-#: builtin/branch.c:166
+#: builtin/branch.c:167
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -5255,91 +5521,93 @@ msgstr ""
"La branca '%s' no està totalment fusionada.\n"
"Si esteu segur que la voleu suprimir, executeu 'git branch -D %s'."
-#: builtin/branch.c:179
+#: builtin/branch.c:180
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "L'actualització del fitxer de configuració ha fallat"
-#: builtin/branch.c:210
+#: builtin/branch.c:211
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "no es pot usar -a amb -d"
-#: builtin/branch.c:216
+#: builtin/branch.c:217
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "No s'ha pogut trobar l'objecte de comissió de HEAD"
-#: builtin/branch.c:230
+#: builtin/branch.c:231
#, c-format
msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "No es pot suprimir la branca '%s' agafada a '%s'"
-#: builtin/branch.c:245
+#: builtin/branch.c:246
#, c-format
msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
msgstr "no s'ha trobat la branca amb seguiment remot '%s'."
-#: builtin/branch.c:246
+#: builtin/branch.c:247
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "no s'ha trobat la branca '%s'."
-#: builtin/branch.c:261
+#: builtin/branch.c:262
#, c-format
msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
msgstr "Error en suprimir la branca amb seguiment remot '%s'"
-#: builtin/branch.c:262
+#: builtin/branch.c:263
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Error en suprimir la branca '%s'"
-#: builtin/branch.c:269
+#: builtin/branch.c:270
#, c-format
msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
msgstr "S'ha suprimit la branca amb seguiment remot %s (era %s).\n"
-#: builtin/branch.c:270
+#: builtin/branch.c:271
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "S'ha suprimit la branca %s (era %s).\n"
-#: builtin/branch.c:441
+#: builtin/branch.c:445
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "S'està fent «rebase» en la branca %s a %s"
-#: builtin/branch.c:445
+#: builtin/branch.c:449
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "La branca %s s'està bisecant a %s"
-#: builtin/branch.c:460
+#: builtin/branch.c:464
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr "no es pot canviar el nom de la branca actual mentre no s'és a cap."
-#: builtin/branch.c:470
+#: builtin/branch.c:474
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Nom de branca no vàlid: '%s'"
-#: builtin/branch.c:487
+#: builtin/branch.c:491
msgid "Branch rename failed"
msgstr "El canvi de nom de branca ha fallat"
-#: builtin/branch.c:490
+#: builtin/branch.c:494
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "S'ha canviat el nom de la branca mal anomenada '%s'"
-#: builtin/branch.c:493
+#: builtin/branch.c:497
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "S'ha canviat el nom de la branca a %s, però HEAD no està actualitzat!"
-#: builtin/branch.c:502
+#: builtin/branch.c:506
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
-msgstr "La branca està canviada de nom, però l'actualització del fitxer de configuració ha fallat"
+msgstr ""
+"La branca està canviada de nom, però l'actualització del fitxer de "
+"configuració ha fallat"
-#: builtin/branch.c:518
+#: builtin/branch.c:522
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -5350,219 +5618,225 @@ msgstr ""
" %s\n"
"S'eliminaran les línies que comencin amb '%c'.\n"
-#: builtin/branch.c:551
+#: builtin/branch.c:555
msgid "Generic options"
msgstr "Opcions genèriques"
-#: builtin/branch.c:553
+#: builtin/branch.c:557
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr "mostra el hash i l'assumpte, doneu dues vegades per la branca font"
-#: builtin/branch.c:554
+#: builtin/branch.c:558
msgid "suppress informational messages"
msgstr "omet els missatges informatius"
-#: builtin/branch.c:555
+#: builtin/branch.c:559
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "configura el mode de seguiment (vegeu git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:557
+#: builtin/branch.c:561
msgid "change upstream info"
msgstr "canvia la informació de font"
-#: builtin/branch.c:559
+#: builtin/branch.c:563
msgid "upstream"
msgstr "font"
-#: builtin/branch.c:559
+#: builtin/branch.c:563
msgid "change the upstream info"
msgstr "canvia la informació de font"
-#: builtin/branch.c:560
+#: builtin/branch.c:564
msgid "Unset the upstream info"
msgstr "Desestableix la informació de font"
-#: builtin/branch.c:561
+#: builtin/branch.c:565
msgid "use colored output"
msgstr "usa sortida colorada"
-#: builtin/branch.c:562
+#: builtin/branch.c:566
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "actua en branques amb seguiment remot"
-#: builtin/branch.c:564 builtin/branch.c:566
+#: builtin/branch.c:568 builtin/branch.c:570
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "imprimeix només les branques que continguin la comissió"
-#: builtin/branch.c:565 builtin/branch.c:567
+#: builtin/branch.c:569 builtin/branch.c:571
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "imprimeix només les branques que no continguin la comissió"
-#: builtin/branch.c:570
+#: builtin/branch.c:574
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Accions de git-branch específiques:"
-#: builtin/branch.c:571
+#: builtin/branch.c:575
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "llista les branques amb seguiment remot i les locals"
-#: builtin/branch.c:573
+#: builtin/branch.c:577
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "suprimeix la branca si està completament fusionada"
-#: builtin/branch.c:574
+#: builtin/branch.c:578
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "suprimeix la branca (encara que no estigui fusionada)"
-#: builtin/branch.c:575
+#: builtin/branch.c:579
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr "mou/canvia de nom una branca i el seu registre de referència"
-#: builtin/branch.c:576
+#: builtin/branch.c:580
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "mou/canvia de nom una branca, encara que el destí existeixi"
-#: builtin/branch.c:577
+#: builtin/branch.c:581
msgid "list branch names"
msgstr "llista els noms de branca"
-#: builtin/branch.c:578
+#: builtin/branch.c:582
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "crea el registre de referència de la branca"
-#: builtin/branch.c:580
+#: builtin/branch.c:584
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "edita la descripció de la branca"
-#: builtin/branch.c:581
+#: builtin/branch.c:585
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "força creació, moviment/canvi de nom, supressió"
-#: builtin/branch.c:582
+#: builtin/branch.c:586
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "imprimeix només les branques que s'han fusionat"
-#: builtin/branch.c:583
+#: builtin/branch.c:587
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "imprimeix només les branques que no s'han fusionat"
-#: builtin/branch.c:584
+#: builtin/branch.c:588
msgid "list branches in columns"
msgstr "llista les branques en columnes"
-#: builtin/branch.c:585 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:426
+#: builtin/branch.c:589 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:427
msgid "key"
msgstr "clau"
-#: builtin/branch.c:586 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:427
+#: builtin/branch.c:590 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:428
msgid "field name to sort on"
msgstr "nom del camp en el qual ordenar"
-#: builtin/branch.c:588 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:407
-#: builtin/notes.c:567 builtin/notes.c:570 builtin/tag.c:429
+#: builtin/branch.c:592 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:407
+#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:570 builtin/notes.c:573
+#: builtin/tag.c:430
msgid "object"
msgstr "objecte"
-#: builtin/branch.c:589
+#: builtin/branch.c:593
msgid "print only branches of the object"
msgstr "imprimeix només les branques de l'objecte"
-#: builtin/branch.c:591 builtin/for-each-ref.c:47 builtin/tag.c:434
+#: builtin/branch.c:595 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:435
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "l'ordenació i el filtratge distingeixen entre majúscules i minúscules"
-#: builtin/branch.c:592 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/tag.c:433 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/branch.c:596 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:434
+#: builtin/verify-tag.c:39
msgid "format to use for the output"
msgstr "format a usar en la sortida"
-#: builtin/branch.c:611
+#: builtin/branch.c:615
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "S'ha produït un error en resoldre HEAD com a referència vàlida."
-#: builtin/branch.c:615 builtin/clone.c:724
+#: builtin/branch.c:619 builtin/clone.c:728
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "HEAD no trobat sota refs/heads!"
-#: builtin/branch.c:638
+#: builtin/branch.c:642
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "--column i --verbose són incompatibles"
-#: builtin/branch.c:649 builtin/branch.c:701
+#: builtin/branch.c:653 builtin/branch.c:705
msgid "branch name required"
msgstr "cal el nom de branca"
-#: builtin/branch.c:677
+#: builtin/branch.c:681
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "No es pot donar descripció a un HEAD separat"
-#: builtin/branch.c:682
+#: builtin/branch.c:686
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "no es pot editar la descripció de més d'una branca"
-#: builtin/branch.c:689
+#: builtin/branch.c:693
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "Encara no hi ha cap comissió en la branca '%s'."
-#: builtin/branch.c:692
+#: builtin/branch.c:696
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "No hi ha branca amb nom '%s'."
-#: builtin/branch.c:707
+#: builtin/branch.c:711
msgid "too many branches for a rename operation"
msgstr "hi ha massa branques per a una operació de canvi de nom"
-#: builtin/branch.c:712
+#: builtin/branch.c:716
msgid "too many branches to set new upstream"
msgstr "hi ha massa branques per a establir una nova font"
-#: builtin/branch.c:716
+#: builtin/branch.c:720
#, c-format
-msgid "could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
-msgstr "no s'ha pogut establir la font de HEAD com a %s quan no assenyala cap branca."
+msgid ""
+"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
+msgstr ""
+"no s'ha pogut establir la font de HEAD com a %s quan no assenyala cap branca."
-#: builtin/branch.c:719 builtin/branch.c:741 builtin/branch.c:762
+#: builtin/branch.c:723 builtin/branch.c:745 builtin/branch.c:766
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "no hi ha tal branca '%s'"
-#: builtin/branch.c:723
+#: builtin/branch.c:727
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "la branca '%s' no existeix"
-#: builtin/branch.c:735
+#: builtin/branch.c:739
msgid "too many branches to unset upstream"
msgstr "hi ha massa branques per a desestablir la font"
-#: builtin/branch.c:739
+#: builtin/branch.c:743
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
-msgstr "no s'ha pogut desestablir la font de HEAD perquè no assenyala cap branca."
+msgstr ""
+"no s'ha pogut desestablir la font de HEAD perquè no assenyala cap branca."
-#: builtin/branch.c:745
+#: builtin/branch.c:749
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "La branca '%s' no té informació de font"
-#: builtin/branch.c:759
+#: builtin/branch.c:763
msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
msgstr "no té sentit crear 'HEAD' manualment"
-#: builtin/branch.c:765
+#: builtin/branch.c:769
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
-msgstr "les opcions -a i -r a 'git branch' no tenen sentit amb un nom de branca"
+msgstr ""
+"les opcions -a i -r a 'git branch' no tenen sentit amb un nom de branca"
-#: builtin/branch.c:768
+#: builtin/branch.c:772
#, c-format
msgid ""
-"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --track or --set-"
-"upstream-to\n"
+"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
+"track or --set-upstream-to\n"
msgstr ""
-"La bandera --set-upstream està en desús i s'eliminarà. Considereu usar --track o --set-upstream-"
-"to\n"
+"La bandera --set-upstream està en desús i s'eliminarà. Considereu usar --"
+"track o --set-upstream-to\n"
-#: builtin/branch.c:785
+#: builtin/branch.c:789
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -5586,311 +5860,322 @@ msgstr "Cal un dipòsit per a fer un farcell."
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "Cal un dipòsit per a desfer un farcell."
-#: builtin/cat-file.c:513
+#: builtin/cat-file.c:519
msgid ""
-"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -p | <type> | --"
-"textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
+"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
+"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
msgstr ""
-"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -p | <tipus> | --"
-"textconv | --filters [--path=<camí>]) <objecte>"
+"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
+"p | <tipus> | --textconv | --filters [--path=<camí>]) <objecte>"
-#: builtin/cat-file.c:514
-msgid "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --filters]"
-msgstr "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --filters]"
+#: builtin/cat-file.c:520
+msgid ""
+"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
+"filters]"
+msgstr ""
+"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
+"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:551
+#: builtin/cat-file.c:557
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr "<tipus> pot ser un de: blob, tree, commit, tag"
-#: builtin/cat-file.c:552
+#: builtin/cat-file.c:558
msgid "show object type"
msgstr "mostra el tipus de l'objecte"
-#: builtin/cat-file.c:553
+#: builtin/cat-file.c:559
msgid "show object size"
msgstr "mostra la mida de l'objecte"
-#: builtin/cat-file.c:555
+#: builtin/cat-file.c:561
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "surt amb zero quan no hi ha error"
-#: builtin/cat-file.c:556
+#: builtin/cat-file.c:562
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "imprimeix bellament el contingut de l'objecte"
-#: builtin/cat-file.c:558
+#: builtin/cat-file.c:564
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr "en els objectes de blob, executa textconv en el contingut de l'objecte"
-#: builtin/cat-file.c:560
+#: builtin/cat-file.c:566
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
-msgstr "en els objectes de blob, executa els filtres en el contingut de l'objecte"
+msgstr ""
+"en els objectes de blob, executa els filtres en el contingut de l'objecte"
-#: builtin/cat-file.c:561 git-submodule.sh:943
+#: builtin/cat-file.c:567 git-submodule.sh:944
msgid "blob"
msgstr "blob"
-#: builtin/cat-file.c:562
+#: builtin/cat-file.c:568
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "usa un camí específic per a --textconv/--filters"
-#: builtin/cat-file.c:564
+#: builtin/cat-file.c:570
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "permet que -s i -t funcionin amb objectes trencats/malmesos"
-#: builtin/cat-file.c:565
+#: builtin/cat-file.c:571
msgid "buffer --batch output"
msgstr "posa la sortida de --batch en memòria intermèdia"
-#: builtin/cat-file.c:567
+#: builtin/cat-file.c:573
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
-msgstr "mostra la informació i contingut dels objectes rebuts de l'entrada estàndard"
+msgstr ""
+"mostra la informació i contingut dels objectes rebuts de l'entrada estàndard"
-#: builtin/cat-file.c:570
+#: builtin/cat-file.c:576
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "mostra informació sobre els objectes rebuts de l'entrada estàndard"
-#: builtin/cat-file.c:573
+#: builtin/cat-file.c:579
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
-msgstr "segueix els enllaços simbòlics en l'arbre (s'usa amb --batch o --batch-check)"
+msgstr ""
+"segueix els enllaços simbòlics en l'arbre (s'usa amb --batch o --batch-check)"
-#: builtin/cat-file.c:575
+#: builtin/cat-file.c:581
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "mostra tots els objectes amb --batch o --batch-check"
-#: builtin/check-attr.c:11
+#: builtin/check-attr.c:12
msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
msgstr "git check-attr [-a | --all | <atribut>...] [--] <nom-de-camí>..."
-#: builtin/check-attr.c:12
+#: builtin/check-attr.c:13
msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...]"
msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <atribut>...]"
-#: builtin/check-attr.c:19
+#: builtin/check-attr.c:20
msgid "report all attributes set on file"
msgstr "informa de tots els atributs establerts en el fitxer"
-#: builtin/check-attr.c:20
+#: builtin/check-attr.c:21
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "usa .gitattributes només des de l'índex"
-#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:98
+#: builtin/check-attr.c:22 builtin/check-ignore.c:24 builtin/hash-object.c:99
msgid "read file names from stdin"
msgstr "llegeix els noms de fitxer d'stdin"
-#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:24
+#: builtin/check-attr.c:24 builtin/check-ignore.c:26
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "acaba els registres d'entrada i de sortida amb un caràcter NUL"
-#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1158 builtin/gc.c:356
+#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1143 builtin/gc.c:357
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "omet els informes de progrés"
-#: builtin/check-ignore.c:26
+#: builtin/check-ignore.c:28
msgid "show non-matching input paths"
msgstr "mostra els camins d'entrada que no coincideixin"
-#: builtin/check-ignore.c:28
+#: builtin/check-ignore.c:30
msgid "ignore index when checking"
msgstr "ignora l'índex en comprovar"
-#: builtin/check-ignore.c:154
+#: builtin/check-ignore.c:158
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
msgstr "no es pot especificar noms de camí amb --stdin"
-#: builtin/check-ignore.c:157
+#: builtin/check-ignore.c:161
msgid "-z only makes sense with --stdin"
msgstr "-z només té sentit amb --stdin"
-#: builtin/check-ignore.c:159
+#: builtin/check-ignore.c:163
msgid "no path specified"
msgstr "cap camí especificat"
-#: builtin/check-ignore.c:163
+#: builtin/check-ignore.c:167
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
msgstr "--quiet només és vàlid amb un sol nom de camí"
-#: builtin/check-ignore.c:165
+#: builtin/check-ignore.c:169
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
msgstr "no es pot tenir ambdós --quiet i --verbose"
-#: builtin/check-ignore.c:168
+#: builtin/check-ignore.c:172
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
msgstr "--non-matching és vàlid només amb --verbose"
-#: builtin/check-mailmap.c:8
+#: builtin/check-mailmap.c:9
msgid "git check-mailmap [<options>] <contact>..."
msgstr "git check-mailmap [<opcions>] <contacte>..."
-#: builtin/check-mailmap.c:13
+#: builtin/check-mailmap.c:14
msgid "also read contacts from stdin"
msgstr "també llegeix els contactes des d'stdin"
-#: builtin/check-mailmap.c:24
+#: builtin/check-mailmap.c:25
#, c-format
msgid "unable to parse contact: %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el contacte: %s"
-#: builtin/check-mailmap.c:47
+#: builtin/check-mailmap.c:48
msgid "no contacts specified"
msgstr "no hi ha contactes especificats"
-#: builtin/checkout-index.c:127
+#: builtin/checkout-index.c:128
msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [<opcions>] [--] [<fitxer>...]"
-#: builtin/checkout-index.c:144
+#: builtin/checkout-index.c:145
msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
msgstr "«stage» ha de ser entre 1 i 3 o all"
-#: builtin/checkout-index.c:160
+#: builtin/checkout-index.c:161
msgid "check out all files in the index"
msgstr "agafa tots els fitxers en l'índex"
-#: builtin/checkout-index.c:161
+#: builtin/checkout-index.c:162
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "força la sobreescriptura de fitxers existents"
-#: builtin/checkout-index.c:163
+#: builtin/checkout-index.c:164
msgid "no warning for existing files and files not in index"
-msgstr "cap advertència per a fitxers existents i fitxers que no siguin a l'índex"
+msgstr ""
+"cap advertència per a fitxers existents i fitxers que no siguin a l'índex"
-#: builtin/checkout-index.c:165
+#: builtin/checkout-index.c:166
msgid "don't checkout new files"
msgstr "no agafis fitxers nous"
-#: builtin/checkout-index.c:167
+#: builtin/checkout-index.c:168
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "actualitza la informació d'estadístiques en el fitxer d'índex"
-#: builtin/checkout-index.c:171
+#: builtin/checkout-index.c:172
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "llegeix la llista de camins des de l'entrada estàndard"
-#: builtin/checkout-index.c:173
+#: builtin/checkout-index.c:174
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "escriu el contingut a fitxers temporals"
-#: builtin/checkout-index.c:174 builtin/column.c:30 builtin/submodule--helper.c:635
-#: builtin/submodule--helper.c:638 builtin/submodule--helper.c:644 builtin/submodule--helper.c:980
-#: builtin/worktree.c:477
+#: builtin/checkout-index.c:175 builtin/column.c:31
+#: builtin/submodule--helper.c:635 builtin/submodule--helper.c:638
+#: builtin/submodule--helper.c:644 builtin/submodule--helper.c:980
+#: builtin/worktree.c:478
msgid "string"
msgstr "cadena"
-#: builtin/checkout-index.c:175
+#: builtin/checkout-index.c:176
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "en crear fitxers, anteposa <cadena>"
-#: builtin/checkout-index.c:177
+#: builtin/checkout-index.c:178
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "copia els fitxers des de «stage» amb nom"
-#: builtin/checkout.c:27
+#: builtin/checkout.c:26
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [<opcions>] <branca>"
-#: builtin/checkout.c:28
+#: builtin/checkout.c:27
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [<opcions>] [<branca>] -- <fitxer>..."
-#: builtin/checkout.c:153 builtin/checkout.c:186
+#: builtin/checkout.c:135 builtin/checkout.c:168
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "el camí '%s' no té la nostra versió"
-#: builtin/checkout.c:155 builtin/checkout.c:188
+#: builtin/checkout.c:137 builtin/checkout.c:170
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "el camí '%s' no té la seva versió"
-#: builtin/checkout.c:171
+#: builtin/checkout.c:153
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "el camí '%s' no té totes les versions necessàries"
-#: builtin/checkout.c:215
+#: builtin/checkout.c:197
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "el camí '%s' no té les versions necessàries"
-#: builtin/checkout.c:232
+#: builtin/checkout.c:214
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "camí '%s': no es pot fusionar"
-#: builtin/checkout.c:249
+#: builtin/checkout.c:231
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "No s'ha pogut afegir el resultat de fusió per a '%s'"
-#: builtin/checkout.c:269 builtin/checkout.c:272 builtin/checkout.c:275 builtin/checkout.c:278
+#: builtin/checkout.c:253 builtin/checkout.c:256 builtin/checkout.c:259
+#: builtin/checkout.c:262
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "'%s' no es pot usar amb actualització de camins"
-#: builtin/checkout.c:281 builtin/checkout.c:284
+#: builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:268
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "'%s' no es pot usar amb %s"
-#: builtin/checkout.c:287
+#: builtin/checkout.c:271
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
-msgstr "No es poden actualitzar els camins i canviar a la branca '%s' a la vegada."
+msgstr ""
+"No es poden actualitzar els camins i canviar a la branca '%s' a la vegada."
-#: builtin/checkout.c:358 builtin/checkout.c:365
+#: builtin/checkout.c:342 builtin/checkout.c:349
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "el camí '%s' està sense fusionar"
-#: builtin/checkout.c:513
+#: builtin/checkout.c:497
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "heu de primer resoldre el vostre índex actual"
-#: builtin/checkout.c:644
+#: builtin/checkout.c:628
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "No es pot fer reflog per a '%s': %s\n"
-#: builtin/checkout.c:685
+#: builtin/checkout.c:669
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD ara és a"
-#: builtin/checkout.c:689 builtin/clone.c:678
+#: builtin/checkout.c:673 builtin/clone.c:682
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar HEAD"
-#: builtin/checkout.c:693
+#: builtin/checkout.c:677
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Restableix la branca '%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:696
+#: builtin/checkout.c:680
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Ja en '%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:700
+#: builtin/checkout.c:684
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "S'ha canviat i restablert a la branca '%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:702 builtin/checkout.c:1090
+#: builtin/checkout.c:686 builtin/checkout.c:1075
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "S'ha canviat a la branca nova '%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:704
+#: builtin/checkout.c:688
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "S'ha canviat a la branca '%s'\n"
-#: builtin/checkout.c:755
+#: builtin/checkout.c:739
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " ... i %d més.\n"
-#: builtin/checkout.c:761
+#: builtin/checkout.c:745
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -5913,7 +6198,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:780
+#: builtin/checkout.c:764
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -5940,161 +6225,160 @@ msgstr[1] ""
" git branch <nom-de-branca-nova> %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:816
+#: builtin/checkout.c:800
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "error intern en el passeig per revisions"
-#: builtin/checkout.c:820
+#: builtin/checkout.c:804
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "La posició de HEAD anterior era"
-#: builtin/checkout.c:847 builtin/checkout.c:1085
+#: builtin/checkout.c:832 builtin/checkout.c:1070
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Sou en una branca que encara ha de néixer"
-#: builtin/checkout.c:991
+#: builtin/checkout.c:976
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "s'esperava només una referència, s'han donat %d."
-#: builtin/checkout.c:1031 builtin/worktree.c:214
+#: builtin/checkout.c:1016 builtin/worktree.c:215
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "referència no vàlida: %s"
-#: builtin/checkout.c:1060
+#: builtin/checkout.c:1045
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "la referència no és un arbre: %s"
-#: builtin/checkout.c:1099
+#: builtin/checkout.c:1084
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "els camins no es poden usar amb canvi de branca"
-#: builtin/checkout.c:1102 builtin/checkout.c:1106
+#: builtin/checkout.c:1087 builtin/checkout.c:1091
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "'%s' no es pot usar amb canvi de branca"
-#: builtin/checkout.c:1110 builtin/checkout.c:1113 builtin/checkout.c:1118 builtin/checkout.c:1121
+#: builtin/checkout.c:1095 builtin/checkout.c:1098 builtin/checkout.c:1103
+#: builtin/checkout.c:1106
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "'%s' no es pot usar amb '%s'"
-#: builtin/checkout.c:1126
+#: builtin/checkout.c:1111
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr "No es pot canviar la branca a la no comissió '%s'"
-#: builtin/checkout.c:1159 builtin/checkout.c:1161 builtin/clone.c:111 builtin/remote.c:165
-#: builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:329 builtin/worktree.c:331
+#: builtin/checkout.c:1144 builtin/checkout.c:1146 builtin/clone.c:113
+#: builtin/remote.c:166 builtin/remote.c:168 builtin/worktree.c:328
+#: builtin/worktree.c:330
msgid "branch"
msgstr "branca"
-#: builtin/checkout.c:1160
+#: builtin/checkout.c:1145
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "crea i agafa una branca nova"
-#: builtin/checkout.c:1162
+#: builtin/checkout.c:1147
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "crea/restableix i agafa una branca"
-#: builtin/checkout.c:1163
+#: builtin/checkout.c:1148
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "crea un registre de referència per a la branca nova"
-#: builtin/checkout.c:1164 builtin/worktree.c:333
+#: builtin/checkout.c:1149 builtin/worktree.c:332
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "separa HEAD a la comissió anomenada"
-#: builtin/checkout.c:1165
+#: builtin/checkout.c:1150
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "estableix la informació de font de la branca nova"
-#: builtin/checkout.c:1167
+#: builtin/checkout.c:1152
msgid "new-branch"
msgstr "branca-nova"
-#: builtin/checkout.c:1167
+#: builtin/checkout.c:1152
msgid "new unparented branch"
msgstr "branca òrfena nova"
-#: builtin/checkout.c:1168
+#: builtin/checkout.c:1153
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "agafa la versió nostra dels fitxers sense fusionar"
-#: builtin/checkout.c:1170
+#: builtin/checkout.c:1155
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "agafa la versió seva dels fitxers sense fusionar"
-#: builtin/checkout.c:1172
+#: builtin/checkout.c:1157
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "agafa a la força (descarta qualsevol modificació local)"
-#: builtin/checkout.c:1173
+#: builtin/checkout.c:1158
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "realitza una fusió de 3 vies amb la branca nova"
-#: builtin/checkout.c:1174 builtin/merge.c:234
+#: builtin/checkout.c:1159 builtin/merge.c:235
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "actualitza els fitxers ignorats (per defecte)"
-#: builtin/checkout.c:1175 builtin/log.c:1473 parse-options.h:251
+#: builtin/checkout.c:1160 builtin/log.c:1483 parse-options.h:251
msgid "style"
msgstr "estil"
-#: builtin/checkout.c:1176
+#: builtin/checkout.c:1161
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "estil de conflicte (fusió o diff3)"
-#: builtin/checkout.c:1179
+#: builtin/checkout.c:1164
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "no limitis les especificacions de camí només a entrades disperses"
-#: builtin/checkout.c:1181
+#: builtin/checkout.c:1166
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr "dubta 'git checkout <cap-branca-així>'"
-#: builtin/checkout.c:1183
+#: builtin/checkout.c:1168
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "no comprovis si altre arbre de treball té la referència donada"
-#: builtin/checkout.c:1187 builtin/clone.c:78 builtin/fetch.c:119 builtin/merge.c:231
-#: builtin/pull.c:117 builtin/push.c:539 builtin/send-pack.c:172
+#: builtin/checkout.c:1172 builtin/clone.c:80 builtin/fetch.c:114
+#: builtin/merge.c:232 builtin/pull.c:120 builtin/push.c:544
+#: builtin/send-pack.c:173
msgid "force progress reporting"
msgstr "força l'informe de progrés"
-#: builtin/checkout.c:1224
+#: builtin/checkout.c:1203
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "-b, -B i --orphan són mutualment exclusius"
-#: builtin/checkout.c:1241
+#: builtin/checkout.c:1220
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "--track necessita un nom de branca"
-#: builtin/checkout.c:1246
+#: builtin/checkout.c:1225
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Manca el nom de branca; proveu -b"
-#: builtin/checkout.c:1282
+#: builtin/checkout.c:1261
msgid "invalid path specification"
msgstr "especificació de camí no vàlida"
-#: builtin/checkout.c:1289
+#: builtin/checkout.c:1268
#, c-format
-msgid ""
-"Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
-"Did you intend to checkout '%s' which can not be resolved as commit?"
+msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr ""
-"No es poden actualitzar els camins i canviar a la branca '%s' a la vegada.\n"
-"Volíeu agafar '%s', la qual no es pot resoldre com a comissió?"
-#: builtin/checkout.c:1294
+#: builtin/checkout.c:1272
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: --detach no accepta un paràmetre de camí '%s'"
-#: builtin/checkout.c:1298
+#: builtin/checkout.c:1276
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -6102,36 +6386,38 @@ msgstr ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force i --merge són incompatibles en\n"
"agafar de l'índex."
-#: builtin/clean.c:25
-msgid "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
-msgstr "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <patró>] [-x | -X] [--] <camins>..."
+#: builtin/clean.c:26
+msgid ""
+"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
+msgstr ""
+"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <patró>] [-x | -X] [--] <camins>..."
-#: builtin/clean.c:29
+#: builtin/clean.c:30
#, c-format
msgid "Removing %s\n"
msgstr "S'està eliminant %s\n"
-#: builtin/clean.c:30
+#: builtin/clean.c:31
#, c-format
msgid "Would remove %s\n"
msgstr "Eliminaria %s\n"
-#: builtin/clean.c:31
+#: builtin/clean.c:32
#, c-format
msgid "Skipping repository %s\n"
msgstr "S'està ometent el dipòsit %s\n"
-#: builtin/clean.c:32
+#: builtin/clean.c:33
#, c-format
msgid "Would skip repository %s\n"
msgstr "Ometria el dipòsit %s\n"
-#: builtin/clean.c:33
+#: builtin/clean.c:34
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "s'ha produït un error en eliminar %s"
-#: builtin/clean.c:297 git-add--interactive.perl:614
+#: builtin/clean.c:298 git-add--interactive.perl:572
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -6144,7 +6430,7 @@ msgstr ""
"foo - selecciona un ítem basat en un prefix únic\n"
" - (buit) no seleccionis res\n"
-#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:623
+#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:581
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -6165,37 +6451,38 @@ msgstr ""
"* - tria tots els ítems\n"
" - (buit) finalitza la selecció\n"
-#: builtin/clean.c:517 git-add--interactive.perl:589 git-add--interactive.perl:594
+#: builtin/clean.c:518 git-add--interactive.perl:547
+#: git-add--interactive.perl:552
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Perdó (%s)?\n"
-#: builtin/clean.c:659
+#: builtin/clean.c:660
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Introduïu els patrons a ignorar>> "
-#: builtin/clean.c:696
+#: builtin/clean.c:697
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ADVERTÈNCIA: No es poden trobar ítems que coincideixin amb: %s"
-#: builtin/clean.c:717
+#: builtin/clean.c:718
msgid "Select items to delete"
msgstr "Selecciona els ítems a suprimir"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:758
+#: builtin/clean.c:759
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Voleu eliminar %s [y/N]? "
-#: builtin/clean.c:783 git-add--interactive.perl:1660
+#: builtin/clean.c:784 git-add--interactive.perl:1616
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Adéu.\n"
-#: builtin/clean.c:791
+#: builtin/clean.c:792
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -6213,15 +6500,15 @@ msgstr ""
"help - aquesta pantalla\n"
"? - ajuda de selecció de l'avís"
-#: builtin/clean.c:818 git-add--interactive.perl:1736
+#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1692
msgid "*** Commands ***"
msgstr "*** Ordres ***"
-#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1733
+#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1689
msgid "What now"
msgstr "I ara què"
-#: builtin/clean.c:827
+#: builtin/clean.c:828
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Eliminaria l'ítem següent:"
@@ -6231,183 +6518,196 @@ msgstr[1] "Eliminaria els ítems següents:"
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "No hi ha més fitxers a netejar; s'està sortint."
-#: builtin/clean.c:875
+#: builtin/clean.c:906
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "no imprimeixis els noms dels fitxers eliminats"
-#: builtin/clean.c:877
+#: builtin/clean.c:908
msgid "force"
msgstr "força"
-#: builtin/clean.c:878
+#: builtin/clean.c:909
msgid "interactive cleaning"
msgstr "neteja interactiva"
-#: builtin/clean.c:880
+#: builtin/clean.c:911
msgid "remove whole directories"
msgstr "elimina directoris sencers"
-#: builtin/clean.c:881 builtin/describe.c:449 builtin/describe.c:451 builtin/grep.c:1063
-#: builtin/ls-files.c:546 builtin/name-rev.c:348 builtin/name-rev.c:350 builtin/show-ref.c:176
+#: builtin/clean.c:912 builtin/describe.c:452 builtin/describe.c:454
+#: builtin/grep.c:1082 builtin/ls-files.c:546 builtin/name-rev.c:397
+#: builtin/name-rev.c:399 builtin/show-ref.c:176
msgid "pattern"
msgstr "patró"
-#: builtin/clean.c:882
+#: builtin/clean.c:913
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "afegiu <patró> per a ignorar les regles"
-#: builtin/clean.c:883
+#: builtin/clean.c:914
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "elimina els fitxers ignorats, també"
-#: builtin/clean.c:885
+#: builtin/clean.c:916
msgid "remove only ignored files"
msgstr "elimina només els fitxers ignorats"
-#: builtin/clean.c:903
+#: builtin/clean.c:934
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "-x i -X no es poden usar junts"
-#: builtin/clean.c:907
-msgid "clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to clean"
+#: builtin/clean.c:938
+msgid ""
+"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
+"clean"
msgstr ""
-"clean.requireForce està establerta a veritat i ni -i, -n ni -f s'han indicat; refusant netejar"
+"clean.requireForce està establerta a veritat i ni -i, -n ni -f s'han "
+"indicat; refusant netejar"
-#: builtin/clean.c:910
-msgid "clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to clean"
+#: builtin/clean.c:941
+msgid ""
+"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
+"refusing to clean"
msgstr ""
-"clean.requireForce és per defecte veritat i ni -i, -n ni -f s'han indicat; refusant netejar"
+"clean.requireForce és per defecte veritat i ni -i, -n ni -f s'han indicat; "
+"refusant netejar"
-#: builtin/clone.c:37
+#: builtin/clone.c:38
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [<opcions>] [--] <dipòsit> [<directori>]"
-#: builtin/clone.c:80
+#: builtin/clone.c:82
msgid "don't create a checkout"
msgstr "no facis cap agafament"
-#: builtin/clone.c:81 builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:478
+#: builtin/clone.c:83 builtin/clone.c:85 builtin/init-db.c:479
msgid "create a bare repository"
msgstr "crea un dipòsit nu"
-#: builtin/clone.c:85
+#: builtin/clone.c:87
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr "crea un dipòsit mirall (implica bare)"
-#: builtin/clone.c:87
+#: builtin/clone.c:89
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "per a clonar des d'un dipòsit local"
-#: builtin/clone.c:89
+#: builtin/clone.c:91
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "no usis enllaços durs locals, sempre copia"
-#: builtin/clone.c:91
+#: builtin/clone.c:93
msgid "setup as shared repository"
msgstr "configura com a dipòsit compartit"
-#: builtin/clone.c:93 builtin/clone.c:97
+#: builtin/clone.c:95 builtin/clone.c:99
msgid "pathspec"
msgstr "especificació de camí"
-#: builtin/clone.c:93 builtin/clone.c:97
+#: builtin/clone.c:95 builtin/clone.c:99
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "inicialitza els submòduls en el clon"
-#: builtin/clone.c:100
+#: builtin/clone.c:102
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "nombre de submòduls clonats en paral·lel"
-#: builtin/clone.c:101 builtin/init-db.c:475
+#: builtin/clone.c:103 builtin/init-db.c:476
msgid "template-directory"
msgstr "directori-de-plantilla"
-#: builtin/clone.c:102 builtin/init-db.c:476
+#: builtin/clone.c:104 builtin/init-db.c:477
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "directori des del qual s'usaran les plantilles"
-#: builtin/clone.c:104 builtin/clone.c:106 builtin/submodule--helper.c:642
+#: builtin/clone.c:106 builtin/clone.c:108 builtin/submodule--helper.c:642
#: builtin/submodule--helper.c:983
msgid "reference repository"
msgstr "dipòsit de referència"
-#: builtin/clone.c:108
+#: builtin/clone.c:110
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "usa --reference només en clonar"
-#: builtin/clone.c:109 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:43
+#: builtin/clone.c:111 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
msgid "name"
msgstr "nom"
-#: builtin/clone.c:110
+#: builtin/clone.c:112
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "usa <nom> en lloc de 'origin' per a seguir la font"
-#: builtin/clone.c:112
+#: builtin/clone.c:114
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "agafa <branca> en lloc del HEAD del remot"
-#: builtin/clone.c:114
+#: builtin/clone.c:116
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "camí a git-upload-pack en el remot"
-#: builtin/clone.c:115 builtin/fetch.c:120 builtin/grep.c:1006 builtin/pull.c:202
+#: builtin/clone.c:117 builtin/fetch.c:115 builtin/grep.c:1025
+#: builtin/pull.c:205
msgid "depth"
msgstr "profunditat"
-#: builtin/clone.c:116
+#: builtin/clone.c:118
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "crea un clon superficial de tal profunditat"
-#: builtin/clone.c:117 builtin/fetch.c:122 builtin/pack-objects.c:2918 parse-options.h:142
+#: builtin/clone.c:119 builtin/fetch.c:117 builtin/pack-objects.c:2932
+#: parse-options.h:142
msgid "time"
msgstr "hora"
-#: builtin/clone.c:118
+#: builtin/clone.c:120
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "crea un clon superficial des d'una hora específica"
-#: builtin/clone.c:119 builtin/fetch.c:124
+#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:119
msgid "revision"
msgstr "revisió"
-#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:125
+#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:120
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "aprofundeix la història d'un clon superficial, excloent una revisió"
-#: builtin/clone.c:122
+#: builtin/clone.c:124
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr "clona només una branca, HEAD o --branch"
-#: builtin/clone.c:124
+#: builtin/clone.c:126
+msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
+msgstr ""
+
+#: builtin/clone.c:128
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "qualsevol submòdul clonat serà superficial"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/init-db.c:484
+#: builtin/clone.c:129 builtin/init-db.c:485
msgid "gitdir"
msgstr "directori de git"
-#: builtin/clone.c:126 builtin/init-db.c:485
+#: builtin/clone.c:130 builtin/init-db.c:486
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "separa el directori de git de l'arbre de treball"
-#: builtin/clone.c:127
+#: builtin/clone.c:131
msgid "key=value"
msgstr "clau=valor"
-#: builtin/clone.c:128
+#: builtin/clone.c:132
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "estableix la configuració dins del dipòsit nou"
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:140 builtin/push.c:550
+#: builtin/clone.c:133 builtin/fetch.c:137 builtin/push.c:555
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "usa només adreces IPv4"
-#: builtin/clone.c:131 builtin/fetch.c:142 builtin/push.c:552
+#: builtin/clone.c:135 builtin/fetch.c:139 builtin/push.c:557
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "usa només adreces IPv6"
-#: builtin/clone.c:268
+#: builtin/clone.c:272
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -6415,42 +6715,42 @@ msgstr ""
"No s'ha pogut endevinar cap nom de directori.\n"
"Si us plau, especifiqueu un directori en la línia d'ordres"
-#: builtin/clone.c:321
+#: builtin/clone.c:325
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr "info: No s'ha pogut afegir un alternatiu per a '%s': %s\n"
-#: builtin/clone.c:393
+#: builtin/clone.c:397
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en obrir '%s'"
-#: builtin/clone.c:401
+#: builtin/clone.c:405
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "%s existeix i no és directori"
-#: builtin/clone.c:415
+#: builtin/clone.c:419
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "s'ha produït un error en fer stat a '%s'\n"
-#: builtin/clone.c:437
+#: builtin/clone.c:441
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en crear l'enllaç '%s'"
-#: builtin/clone.c:441
+#: builtin/clone.c:445
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en copiar el fitxer a '%s'"
-#: builtin/clone.c:466
+#: builtin/clone.c:470
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "fet.\n"
-#: builtin/clone.c:478
+#: builtin/clone.c:482
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -6461,177 +6761,185 @@ msgstr ""
"'git status' i tornar a intentar l'agafament amb\n"
"'git checkout -f HEAD'\n"
-#: builtin/clone.c:555
+#: builtin/clone.c:559
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr "No s'ha pogut trobar la branca remota %s per a clonar."
-#: builtin/clone.c:650
+#: builtin/clone.c:654
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "el remot no ha enviat tots els objectes necessaris"
-#: builtin/clone.c:666
+#: builtin/clone.c:670
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar %s"
-#: builtin/clone.c:715
+#: builtin/clone.c:719
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
-msgstr "el HEAD remot es refereix a una referència que no existeix; no s'ha pogut agafar.\n"
+msgstr ""
+"el HEAD remot es refereix a una referència que no existeix; no s'ha pogut "
+"agafar.\n"
-#: builtin/clone.c:746
+#: builtin/clone.c:750
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "no s'ha pogut agafar l'arbre de treball"
-#: builtin/clone.c:786
+#: builtin/clone.c:792
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "no s'ha pogut escriure els paràmetres al fitxer de configuració"
-#: builtin/clone.c:849
+#: builtin/clone.c:855
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "no es pot reempaquetar per a netejar"
-#: builtin/clone.c:851
+#: builtin/clone.c:857
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "no es pot desenllaçar el fitxer d'alternatives temporal"
-#: builtin/clone.c:884 builtin/receive-pack.c:1900
+#: builtin/clone.c:890 builtin/receive-pack.c:1945
msgid "Too many arguments."
msgstr "Hi ha massa paràmetres."
-#: builtin/clone.c:888
+#: builtin/clone.c:894
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Heu d'especificar un dipòsit per a clonar."
-#: builtin/clone.c:901
+#: builtin/clone.c:907
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "les opcions --bare i --origin %s són incompatibles."
-#: builtin/clone.c:904
+#: builtin/clone.c:910
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "--bare i --separate-git-dir són incompatibles."
-#: builtin/clone.c:917
+#: builtin/clone.c:923
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "el dipòsit '%s' no existeix"
-#: builtin/clone.c:923 builtin/fetch.c:1337
+#: builtin/clone.c:929 builtin/fetch.c:1337
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "la profunditat %s no és nombre positiu"
-#: builtin/clone.c:933
+#: builtin/clone.c:939
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "el camí destí '%s' ja existeix i no és un directori buit."
-#: builtin/clone.c:943
+#: builtin/clone.c:949
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "l'arbre de treball '%s' ja existeix."
-#: builtin/clone.c:958 builtin/clone.c:969 builtin/difftool.c:252 builtin/worktree.c:221
-#: builtin/worktree.c:251
+#: builtin/clone.c:964 builtin/clone.c:975 builtin/difftool.c:260
+#: builtin/worktree.c:222 builtin/worktree.c:252
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "no s'han pogut crear els directoris inicials de '%s'"
-#: builtin/clone.c:961
+#: builtin/clone.c:967
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el directori d'arbre de treball '%s'"
-#: builtin/clone.c:973
+#: builtin/clone.c:979
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "S'està clonant al dipòsit nu '%s'...\n"
-#: builtin/clone.c:975
+#: builtin/clone.c:981
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "S'està clonant a '%s'...\n"
-#: builtin/clone.c:999
-msgid "clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-able"
-msgstr "clone --recursive no és compatible amb ambdós --reference i --reference-if-able"
+#: builtin/clone.c:1005
+msgid ""
+"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
+"able"
+msgstr ""
+"clone --recursive no és compatible amb ambdós --reference i --reference-if-"
+"able"
-#: builtin/clone.c:1055
+#: builtin/clone.c:1067
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--depth s'ignora en els clons locals; useu file:// en lloc d'això."
-#: builtin/clone.c:1057
+#: builtin/clone.c:1069
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
-msgstr "--shallow-since s'ignora en els clons locals; useu file:// en lloc d'això."
+msgstr ""
+"--shallow-since s'ignora en els clons locals; useu file:// en lloc d'això."
-#: builtin/clone.c:1059
+#: builtin/clone.c:1071
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
-msgstr "--shallow-exclude s'ignora en els clons locals; useu file:// en lloc d'això."
+msgstr ""
+"--shallow-exclude s'ignora en els clons locals; useu file:// en lloc d'això."
-#: builtin/clone.c:1062
+#: builtin/clone.c:1074
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "el dipòsit font és superficial, s'està ignorant --local"
-#: builtin/clone.c:1067
+#: builtin/clone.c:1079
msgid "--local is ignored"
msgstr "--local s'ignora"
-#: builtin/clone.c:1071
+#: builtin/clone.c:1083
#, c-format
msgid "Don't know how to clone %s"
msgstr "No se sap com clonar %s"
-#: builtin/clone.c:1126 builtin/clone.c:1134
+#: builtin/clone.c:1138 builtin/clone.c:1146
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "La branca remota %s no es troba en la font %s"
-#: builtin/clone.c:1137
+#: builtin/clone.c:1149
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Sembla que heu clonat un dipòsit buit."
-#: builtin/column.c:9
+#: builtin/column.c:10
msgid "git column [<options>]"
msgstr "git column [<opcions>]"
-#: builtin/column.c:26
+#: builtin/column.c:27
msgid "lookup config vars"
msgstr "cerca les variables de configuració"
-#: builtin/column.c:27 builtin/column.c:28
+#: builtin/column.c:28 builtin/column.c:29
msgid "layout to use"
msgstr "disposició a usar"
-#: builtin/column.c:29
+#: builtin/column.c:30
msgid "Maximum width"
msgstr "Amplada màxima"
-#: builtin/column.c:30
+#: builtin/column.c:31
msgid "Padding space on left border"
msgstr "Espai d'encoixinada en el marge esquerre"
-#: builtin/column.c:31
+#: builtin/column.c:32
msgid "Padding space on right border"
msgstr "Espai d'encoixinada en el marge dret"
-#: builtin/column.c:32
+#: builtin/column.c:33
msgid "Padding space between columns"
msgstr "Espai d'encoixinada entre columnes"
-#: builtin/column.c:51
+#: builtin/column.c:52
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "--command ha de ser el primer paràmetre"
-#: builtin/commit.c:38
+#: builtin/commit.c:39
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [<opcions>] [--] <especificació-de-camí>..."
-#: builtin/commit.c:43
+#: builtin/commit.c:44
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [<opcions>] [--] <especificació-de-camí>..."
-#: builtin/commit.c:48
+#: builtin/commit.c:49
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6658,7 +6966,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: builtin/commit.c:61
+#: builtin/commit.c:62
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6684,7 +6992,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: builtin/commit.c:73
+#: builtin/commit.c:74
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -6694,7 +7002,7 @@ msgstr ""
"deixaria buida. Podeu repetir la vostra ordre amb --allow-empty, o\n"
"podeu eliminar la comissió per complet amb \"git reset HEAD^\".\n"
-#: builtin/commit.c:78
+#: builtin/commit.c:79
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -6702,17 +7010,18 @@ msgid ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
msgstr ""
-"El «cherry pick» previ ja està buit, possiblement a causa de resolució de conflicte.\n"
+"El «cherry pick» previ ja està buit, possiblement a causa de resolució de "
+"conflicte.\n"
"Si el voleu cometre de totes maneres, useu:\n"
"\n"
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:85
+#: builtin/commit.c:86
msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr "D'altra manera, si us plau, useu 'git reset'\n"
-#: builtin/commit.c:88
+#: builtin/commit.c:89
msgid ""
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
@@ -6728,61 +7037,61 @@ msgstr ""
"Llavors \"git cherry-pick --continue\" reprendrà\n"
"com a «cherry pick» les comissions restants.\n"
-#: builtin/commit.c:318
+#: builtin/commit.c:319
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "s'ha produït un error en desempaquetar l'objecte d'arbre HEAD"
-#: builtin/commit.c:359
+#: builtin/commit.c:360
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "no s'ha pogut crear un índex temporal"
-#: builtin/commit.c:365
+#: builtin/commit.c:366
msgid "interactive add failed"
msgstr "l'afegiment interactiu ha fallat"
-#: builtin/commit.c:378
+#: builtin/commit.c:379
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex temporal"
-#: builtin/commit.c:380
+#: builtin/commit.c:381
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "S'ha produït un error en actualitzar l'arbre principal de memòria cau"
-#: builtin/commit.c:404 builtin/commit.c:427 builtin/commit.c:476
+#: builtin/commit.c:405 builtin/commit.c:428 builtin/commit.c:477
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer new_index"
-#: builtin/commit.c:458
+#: builtin/commit.c:459
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "no es pot fer una comissió parcial durant una fusió."
-#: builtin/commit.c:460
+#: builtin/commit.c:461
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "no es pot fer una comissió parcial durant un «cherry pick»."
-#: builtin/commit.c:469
+#: builtin/commit.c:470
msgid "cannot read the index"
msgstr "no es pot llegir l'índex"
-#: builtin/commit.c:488
+#: builtin/commit.c:489
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex temporal"
-#: builtin/commit.c:582
+#: builtin/commit.c:583
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "a la comissió '%s' li manca la capçalera d'autor"
-#: builtin/commit.c:584
+#: builtin/commit.c:585
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "la comissió '%s' té una línia d'autor mal formada"
-#: builtin/commit.c:603
+#: builtin/commit.c:604
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "paràmetre --author mal format"
-#: builtin/commit.c:655
+#: builtin/commit.c:656
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -6790,38 +7099,38 @@ msgstr ""
"no es pot seleccionar un caràcter de comentari que\n"
"no sigui usat en el missatge de comissió actual"
-#: builtin/commit.c:692 builtin/commit.c:725 builtin/commit.c:1096
+#: builtin/commit.c:693 builtin/commit.c:726 builtin/commit.c:1093
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió %s"
-#: builtin/commit.c:704 builtin/shortlog.c:294
+#: builtin/commit.c:705 builtin/shortlog.c:295
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(s'està llegint el missatge de registre des de l'entrada estàndard)\n"
-#: builtin/commit.c:706
+#: builtin/commit.c:707
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "no s'ha pogut llegir el registre des de l'entrada estàndard"
-#: builtin/commit.c:710
+#: builtin/commit.c:711
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de registre '%s'"
-#: builtin/commit.c:737 builtin/commit.c:745
+#: builtin/commit.c:738 builtin/commit.c:746
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "no s'ha pogut llegir SQUASH_MSG"
-#: builtin/commit.c:742
+#: builtin/commit.c:743
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "no s'ha pogut llegir MERGE_MSG"
-#: builtin/commit.c:796
+#: builtin/commit.c:797
msgid "could not write commit template"
msgstr "no s'ha pogut escriure la plantilla de comissió"
-#: builtin/commit.c:814
+#: builtin/commit.c:815
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -6836,7 +7145,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"i intenteu-ho de nou.\n"
-#: builtin/commit.c:819
+#: builtin/commit.c:820
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -6851,7 +7160,7 @@ msgstr ""
"\t%s\n"
"i intenteu-ho de nou.\n"
-#: builtin/commit.c:832
+#: builtin/commit.c:833
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -6861,7 +7170,7 @@ msgstr ""
"S'ignoraran les línies començant amb '%c', i un missatge de\n"
"comissió buit avorta la comissió.\n"
-#: builtin/commit.c:839
+#: builtin/commit.c:840
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -6872,339 +7181,352 @@ msgstr ""
"Es retindran les línies començants amb '%c'; podeu eliminar-les vosaltres\n"
"mateixos si voleu. Un missatge buit avorta la comissió.\n"
-#: builtin/commit.c:859
+#: builtin/commit.c:857
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sAutor: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:867
+#: builtin/commit.c:865
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sData: %s"
-#: builtin/commit.c:874
+#: builtin/commit.c:872
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sComitent: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:892
+#: builtin/commit.c:889
msgid "Cannot read index"
msgstr "No es pot llegir l'índex"
-#: builtin/commit.c:954
+#: builtin/commit.c:951
msgid "Error building trees"
msgstr "Error en construir arbres"
-#: builtin/commit.c:968 builtin/tag.c:273
+#: builtin/commit.c:965 builtin/tag.c:274
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Si us plau, proveïu el missatge usant l'opció -m o l'opció -F.\n"
-#: builtin/commit.c:1071
+#: builtin/commit.c:1068
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"--author '%s' no és 'Nom <adreça-de-correu-electrònic>' i no coincideix amb\n"
"cap autor existent"
-#: builtin/commit.c:1086 builtin/commit.c:1325
+#: builtin/commit.c:1083 builtin/commit.c:1328
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Mode de fitxers no seguits no vàlid '%s'"
-#: builtin/commit.c:1124
+#: builtin/commit.c:1121
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "--long i -z són incompatibles"
-#: builtin/commit.c:1154
+#: builtin/commit.c:1151
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Usar ambdós --reset-author i --author no té sentit"
-#: builtin/commit.c:1163
+#: builtin/commit.c:1160
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "No teniu res a esmenar."
-#: builtin/commit.c:1166
+#: builtin/commit.c:1163
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "Esteu enmig d'una fusió -- no es pot esmenar."
-#: builtin/commit.c:1168
+#: builtin/commit.c:1165
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "Esteu enmig d'un «cherry pick» -- no es pot esmenar."
-#: builtin/commit.c:1171
+#: builtin/commit.c:1168
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Les opcions --squash i --fixup no es poden usar juntes"
-#: builtin/commit.c:1181
+#: builtin/commit.c:1178
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Només un de -c/-C/-F/--fixup es pot usar."
-#: builtin/commit.c:1183
+#: builtin/commit.c:1180
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
msgstr "L'opció -m no es pot combinar amb -c/-C/-F/--fixup."
-#: builtin/commit.c:1191
+#: builtin/commit.c:1188
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr "--reset-author només es pot usar amb -C, -c o --amend."
-#: builtin/commit.c:1208
+#: builtin/commit.c:1205
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr "Només un de --include/--only/--all/--interactive/--patch es pot usar."
-#: builtin/commit.c:1210
+#: builtin/commit.c:1207
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "--include/--only no té sentit sense camí."
-#: builtin/commit.c:1212
-msgid "Explicit paths specified without -i or -o; assuming --only paths..."
-msgstr "S'han especificat camins explícits sense -i o -o; s'està presumint --only camins..."
-
-#: builtin/commit.c:1224 builtin/tag.c:551
+#: builtin/commit.c:1219 builtin/tag.c:552
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Mode de neteja no vàlid %s"
-#: builtin/commit.c:1229
+#: builtin/commit.c:1224
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "-a no té sentit amb camins."
-#: builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1612
+#: builtin/commit.c:1342 builtin/commit.c:1617
msgid "show status concisely"
msgstr "mostra l'estat concisament"
-#: builtin/commit.c:1341 builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1344 builtin/commit.c:1619
msgid "show branch information"
msgstr "mostra la informació de branca"
-#: builtin/commit.c:1343
+#: builtin/commit.c:1346
+#, fuzzy
+msgid "show stash information"
+msgstr "mostra la informació de branca"
+
+#: builtin/commit.c:1348
msgid "version"
msgstr "versió"
-#: builtin/commit.c:1343 builtin/commit.c:1616 builtin/push.c:525 builtin/worktree.c:448
+#: builtin/commit.c:1348 builtin/commit.c:1621 builtin/push.c:530
+#: builtin/worktree.c:449
msgid "machine-readable output"
msgstr "sortida llegible per màquina"
-#: builtin/commit.c:1346 builtin/commit.c:1618
+#: builtin/commit.c:1351 builtin/commit.c:1623
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "mostra l'estat en format llarg (per defecte)"
-#: builtin/commit.c:1349 builtin/commit.c:1621
+#: builtin/commit.c:1354 builtin/commit.c:1626
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "acaba les entrades amb NUL"
-#: builtin/commit.c:1351 builtin/commit.c:1624 builtin/fast-export.c:981 builtin/fast-export.c:984
-#: builtin/tag.c:411
+#: builtin/commit.c:1356 builtin/commit.c:1629 builtin/fast-export.c:983
+#: builtin/fast-export.c:986 builtin/tag.c:412
msgid "mode"
msgstr "mode"
-#: builtin/commit.c:1352 builtin/commit.c:1624
+#: builtin/commit.c:1357 builtin/commit.c:1629
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
-msgstr "mostra els fitxers no seguits, modes opcionals: all, normal, no. (Per defecte: all)"
+msgstr ""
+"mostra els fitxers no seguits, modes opcionals: all, normal, no. (Per "
+"defecte: all)"
-#: builtin/commit.c:1355
+#: builtin/commit.c:1360
msgid "show ignored files"
msgstr "mostra els fitxers ignorats"
-#: builtin/commit.c:1356 parse-options.h:155
+#: builtin/commit.c:1361 parse-options.h:155
msgid "when"
msgstr "quan"
-#: builtin/commit.c:1357
-msgid "ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. (Default: all)"
-msgstr "ignora els canvis als submòduls, opcional quan: all, dirty, untracked. (Per defecte: all)"
+#: builtin/commit.c:1362
+msgid ""
+"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
+"(Default: all)"
+msgstr ""
+"ignora els canvis als submòduls, opcional quan: all, dirty, untracked. (Per "
+"defecte: all)"
-#: builtin/commit.c:1359
+#: builtin/commit.c:1364
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "mostra els fitxers no seguits en columnes"
-#: builtin/commit.c:1435
+#: builtin/commit.c:1440
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió novament creada"
-#: builtin/commit.c:1437
+#: builtin/commit.c:1442
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió novament creada"
-#: builtin/commit.c:1482
+#: builtin/commit.c:1487
msgid "detached HEAD"
msgstr "HEAD separat"
-#: builtin/commit.c:1485
+#: builtin/commit.c:1490
msgid " (root-commit)"
msgstr " (comissió d'arrel)"
-#: builtin/commit.c:1582
+#: builtin/commit.c:1587
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "omet el resum després d'una comissió reeixida"
-#: builtin/commit.c:1583
+#: builtin/commit.c:1588
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "mostra la diferència en la plantilla de missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1585
+#: builtin/commit.c:1590
msgid "Commit message options"
msgstr "Opcions de missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1586 builtin/tag.c:409
+#: builtin/commit.c:1591 builtin/tag.c:410
msgid "read message from file"
msgstr "llegiu el missatge des d'un fitxer"
-#: builtin/commit.c:1587
+#: builtin/commit.c:1592
msgid "author"
msgstr "autor"
-#: builtin/commit.c:1587
+#: builtin/commit.c:1592
msgid "override author for commit"
msgstr "autor corregit de la comissió"
-#: builtin/commit.c:1588 builtin/gc.c:357
+#: builtin/commit.c:1593 builtin/gc.c:358
msgid "date"
msgstr "data"
-#: builtin/commit.c:1588
+#: builtin/commit.c:1593
msgid "override date for commit"
msgstr "data corregida de la comissió"
-#: builtin/commit.c:1589 builtin/merge.c:221 builtin/notes.c:398 builtin/notes.c:561
-#: builtin/tag.c:407
+#: builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:222 builtin/notes.c:401
+#: builtin/notes.c:564 builtin/tag.c:408
msgid "message"
msgstr "missatge"
-#: builtin/commit.c:1589
+#: builtin/commit.c:1594
msgid "commit message"
msgstr "missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1590 builtin/commit.c:1591 builtin/commit.c:1592 builtin/commit.c:1593
-#: parse-options.h:257 ref-filter.h:77
+#: builtin/commit.c:1595 builtin/commit.c:1596 builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1598 parse-options.h:257 ref-filter.h:77
msgid "commit"
msgstr "comissió"
-#: builtin/commit.c:1590
+#: builtin/commit.c:1595
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "reusa i edita el missatge de la comissió especificada"
-#: builtin/commit.c:1591
+#: builtin/commit.c:1596
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "reusa el missatge de la comissió especificada"
-#: builtin/commit.c:1592
+#: builtin/commit.c:1597
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
-msgstr "usa el missatge formatat de «squash» automàtic per a corregir la comissió especificada"
+msgstr ""
+"usa el missatge formatat de «squash» automàtic per a corregir la comissió "
+"especificada"
-#: builtin/commit.c:1593
+#: builtin/commit.c:1598
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
-msgstr "usa el missatge formatat de «squash» automàtic per a «squash» a la comissió especificada"
+msgstr ""
+"usa el missatge formatat de «squash» automàtic per a «squash» a la comissió "
+"especificada"
-#: builtin/commit.c:1594
+#: builtin/commit.c:1599
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr "l'autor de la comissió ja sóc jo (s'usa amb -C/-c/--amend)"
-#: builtin/commit.c:1595 builtin/log.c:1420 builtin/revert.c:104
+#: builtin/commit.c:1600 builtin/log.c:1430 builtin/revert.c:105
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "afegeix Signed-off-by:"
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1601
msgid "use specified template file"
msgstr "usa el fitxer de plantilla especificat"
-#: builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1602
msgid "force edit of commit"
msgstr "força l'edició de la comissió"
-#: builtin/commit.c:1598
+#: builtin/commit.c:1603
msgid "default"
msgstr "per defecte"
-#: builtin/commit.c:1598 builtin/tag.c:412
+#: builtin/commit.c:1603 builtin/tag.c:413
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "com suprimir els espais i #comentaris del missatge"
-#: builtin/commit.c:1599
+#: builtin/commit.c:1604
msgid "include status in commit message template"
msgstr "inclou l'estat en la plantilla de missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1601 builtin/merge.c:233 builtin/pull.c:166 builtin/revert.c:112
+#: builtin/commit.c:1606 builtin/merge.c:234 builtin/pull.c:173
+#: builtin/revert.c:113
msgid "GPG sign commit"
msgstr "signa la comissió amb GPG"
-#: builtin/commit.c:1604
+#: builtin/commit.c:1609
msgid "Commit contents options"
msgstr "Opcions dels continguts de les comissions"
-#: builtin/commit.c:1605
+#: builtin/commit.c:1610
msgid "commit all changed files"
msgstr "comet tots els fitxers canviats"
-#: builtin/commit.c:1606
+#: builtin/commit.c:1611
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "afegeix els fitxers especificats a l'índex per a cometre"
-#: builtin/commit.c:1607
+#: builtin/commit.c:1612
msgid "interactively add files"
msgstr "afegeix els fitxers interactivament"
-#: builtin/commit.c:1608
+#: builtin/commit.c:1613
msgid "interactively add changes"
msgstr "afegeix els canvis interactivament"
-#: builtin/commit.c:1609
+#: builtin/commit.c:1614
msgid "commit only specified files"
msgstr "comet només els fitxers especificats"
-#: builtin/commit.c:1610
+#: builtin/commit.c:1615
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr "evita els ganxos de precomissió i missatge de comissió"
-#: builtin/commit.c:1611
+#: builtin/commit.c:1616
msgid "show what would be committed"
msgstr "mostra què es cometria"
-#: builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1627
msgid "amend previous commit"
msgstr "esmena la comissió anterior"
-#: builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1628
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "evita el ganxo de post escriptura"
-#: builtin/commit.c:1628
+#: builtin/commit.c:1633
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "està bé registrar un canvi buit"
-#: builtin/commit.c:1630
+#: builtin/commit.c:1635
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "està bé registrar un canvi amb missatge buit"
-#: builtin/commit.c:1659
+#: builtin/commit.c:1665
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió HEAD"
-#: builtin/commit.c:1707
+#: builtin/commit.c:1710
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Fitxer MERGE_HEAD malmès (%s)"
-#: builtin/commit.c:1714
+#: builtin/commit.c:1717
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "no s'ha pogut llegir MERGE_MODE"
-#: builtin/commit.c:1733
+#: builtin/commit.c:1736
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió: %s"
-#: builtin/commit.c:1744
+#: builtin/commit.c:1747
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "S'està avortant la comissió; no heu editat el missatge.\n"
-#: builtin/commit.c:1749
+#: builtin/commit.c:1752
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "S'està avortant la comissió a causa d'un missatge de comissió buit.\n"
-#: builtin/commit.c:1797
+#: builtin/commit.c:1800
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -7215,143 +7537,146 @@ msgstr ""
"que la quota no estigui excedida, i després\n"
"\"git reset HEAD\" per a recuperar."
-#: builtin/config.c:9
+#: builtin/config.c:10
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [<opcions>]"
-#: builtin/config.c:56
+#: builtin/config.c:57
msgid "Config file location"
msgstr "Ubicació del fitxer de configuració"
-#: builtin/config.c:57
+#: builtin/config.c:58
msgid "use global config file"
msgstr "usa el fitxer de configuració global"
-#: builtin/config.c:58
+#: builtin/config.c:59
msgid "use system config file"
msgstr "usa el fitxer de configuració del sistema"
-#: builtin/config.c:59
+#: builtin/config.c:60
msgid "use repository config file"
msgstr "usa el fitxer de configuració del dipòsit"
-#: builtin/config.c:60
+#: builtin/config.c:61
msgid "use given config file"
msgstr "usa el fitxer de configuració donat"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:62
msgid "blob-id"
msgstr "ID de blob"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:62
msgid "read config from given blob object"
msgstr "llegeix la configuració de l'objecte de blob donat"
-#: builtin/config.c:62
+#: builtin/config.c:63
msgid "Action"
msgstr "Acció"
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:64
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "obtén valor: nom [regex-de-valors]"
-#: builtin/config.c:64
+#: builtin/config.c:65
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "obtén tots els valors: clau [regex-de-valors]"
-#: builtin/config.c:65
+#: builtin/config.c:66
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr "obtén valors de regexp: regex-de-noms [regex-de-valors]"
-#: builtin/config.c:66
+#: builtin/config.c:67
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "obtén el valor específic per a l'URL: secció[.variable] URL"
-#: builtin/config.c:67
+#: builtin/config.c:68
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
-msgstr "reemplaça totes les variables que coincideixen: nom valor [regex_de_valors]"
+msgstr ""
+"reemplaça totes les variables que coincideixen: nom valor [regex_de_valors]"
-#: builtin/config.c:68
+#: builtin/config.c:69
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "afegeix una variable nova: nom valor"
-#: builtin/config.c:69
+#: builtin/config.c:70
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "elimina una variable: nom [regex-de-valors]"
-#: builtin/config.c:70
+#: builtin/config.c:71
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "elimina totes les coincidències: nom [regex-de-valors]"
-#: builtin/config.c:71
+#: builtin/config.c:72
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "canvia el nom de secció: nom-antic nom-nou"
-#: builtin/config.c:72
+#: builtin/config.c:73
msgid "remove a section: name"
msgstr "elimina una secció: nom"
-#: builtin/config.c:73
+#: builtin/config.c:74
msgid "list all"
msgstr "llista tots"
-#: builtin/config.c:74
+#: builtin/config.c:75
msgid "open an editor"
msgstr "obre un editor"
-#: builtin/config.c:75
+#: builtin/config.c:76
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "troba el color configurat: ranura [per defecte]"
-#: builtin/config.c:76
+#: builtin/config.c:77
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "troba l'ajust de color: ranura [stdout-és-tty]"
-#: builtin/config.c:77
+#: builtin/config.c:78
msgid "Type"
msgstr "Tipus"
-#: builtin/config.c:78
+#: builtin/config.c:79
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "el valor és \"true\" o \"false\""
-#: builtin/config.c:79
+#: builtin/config.c:80
msgid "value is decimal number"
msgstr "el valor és un nombre decimal"
-#: builtin/config.c:80
+#: builtin/config.c:81
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "el valor és --bool o --int"
-#: builtin/config.c:81
+#: builtin/config.c:82
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "el valor és un camí (nom de fitxer o directori)"
-#: builtin/config.c:82
+#: builtin/config.c:83
msgid "Other"
msgstr "Altre"
-#: builtin/config.c:83
+#: builtin/config.c:84
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "acaba els valors amb un octet NUL"
-#: builtin/config.c:84
+#: builtin/config.c:85
msgid "show variable names only"
msgstr "mostra només els noms de variable"
-#: builtin/config.c:85
+#: builtin/config.c:86
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "respecta les directives d'inclusió en cercar"
-#: builtin/config.c:86
+#: builtin/config.c:87
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
-msgstr "mostra l'origen de la configuració (fitxer, entrada estàndard, blob, línia d'ordres)"
+msgstr ""
+"mostra l'origen de la configuració (fitxer, entrada estàndard, blob, línia "
+"d'ordres)"
-#: builtin/config.c:328
+#: builtin/config.c:327
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el valor de color per defecte"
-#: builtin/config.c:472
+#: builtin/config.c:471
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -7366,12 +7691,17 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:615
+#: builtin/config.c:499
+#, fuzzy
+msgid "--local can only be used inside a git repository"
+msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
+
+#: builtin/config.c:621
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "no es pot crear el fitxer de configuració '%s'"
-#: builtin/config.c:627
+#: builtin/config.c:633
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -7380,75 +7710,75 @@ msgstr ""
"no es pot sobreescriure múltiples valors amb un sol valor\n"
" Useu una expressió regular, --add o --replace-all per a canviar %s."
-#: builtin/count-objects.c:86
+#: builtin/count-objects.c:87
msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
-#: builtin/count-objects.c:96
+#: builtin/count-objects.c:97
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "imprimeix les mides en un format llegible pels humans"
-#: builtin/describe.c:18
+#: builtin/describe.c:19
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
msgstr "git describe [<opcions>] [<comissió>...]"
-#: builtin/describe.c:19
+#: builtin/describe.c:20
msgid "git describe [<options>] --dirty"
msgstr "git describe [<opcions>] --dirty"
-#: builtin/describe.c:53
+#: builtin/describe.c:54
msgid "head"
msgstr "davant per"
-#: builtin/describe.c:53
+#: builtin/describe.c:54
msgid "lightweight"
msgstr "lleuger"
-#: builtin/describe.c:53
+#: builtin/describe.c:54
msgid "annotated"
msgstr "anotat"
-#: builtin/describe.c:250
+#: builtin/describe.c:253
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "l'etiqueta anotada %s no és disponible"
-#: builtin/describe.c:254
+#: builtin/describe.c:257
#, c-format
msgid "annotated tag %s has no embedded name"
msgstr "l'etiqueta anotada %s no té nom incrustat"
-#: builtin/describe.c:256
+#: builtin/describe.c:259
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "l'etiqueta '%s' realment és '%s' aquí"
-#: builtin/describe.c:283 builtin/log.c:487
+#: builtin/describe.c:286 builtin/log.c:489
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "%s no és un nom d'objecte vàlid"
-#: builtin/describe.c:286
+#: builtin/describe.c:289
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "%s no és un objecte de '%s' vàlid"
-#: builtin/describe.c:303
+#: builtin/describe.c:306
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "cap etiqueta coincideix exactament amb '%s'"
-#: builtin/describe.c:305
+#: builtin/describe.c:308
#, c-format
msgid "searching to describe %s\n"
msgstr "s'està cercant per a descriure %s\n"
-#: builtin/describe.c:352
+#: builtin/describe.c:355
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "s'ha finalitzat la cerca a %s\n"
-#: builtin/describe.c:379
+#: builtin/describe.c:382
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -7457,7 +7787,7 @@ msgstr ""
"Cap etiqueta anotada pot descriure '%s'.\n"
"No obstant, hi havia etiquetes no anotades: proveu --tags."
-#: builtin/describe.c:383
+#: builtin/describe.c:386
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -7466,12 +7796,12 @@ msgstr ""
"Cap etiqueta pot descriure '%s'.\n"
"Proveu --always, o creeu algunes etiquetes."
-#: builtin/describe.c:413
+#: builtin/describe.c:416
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "%lu comissions travessades\n"
-#: builtin/describe.c:416
+#: builtin/describe.c:419
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -7480,75 +7810,75 @@ msgstr ""
"s'han trobat més de %i etiquetes: s'han llistat les %i més recents\n"
"s'ha renunciat la cerca a %s\n"
-#: builtin/describe.c:438
+#: builtin/describe.c:441
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "troba l'etiqueta que vingui després de la comissió"
-#: builtin/describe.c:439
+#: builtin/describe.c:442
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr "estratègia de cerca de depuració en stderr"
-#: builtin/describe.c:440
+#: builtin/describe.c:443
msgid "use any ref"
msgstr "usa qualsevol referència"
-#: builtin/describe.c:441
+#: builtin/describe.c:444
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "usa qualsevol etiqueta, fins i tot aquelles sense anotar"
-#: builtin/describe.c:442
+#: builtin/describe.c:445
msgid "always use long format"
msgstr "sempre usa el format llarg"
-#: builtin/describe.c:443
+#: builtin/describe.c:446
msgid "only follow first parent"
msgstr "només segueix la primera mare"
-#: builtin/describe.c:446
+#: builtin/describe.c:449
msgid "only output exact matches"
msgstr "emet només coincidències exactes"
-#: builtin/describe.c:448
+#: builtin/describe.c:451
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "considera les <n> etiquetes més recents (per defecte: 10)"
-#: builtin/describe.c:450
+#: builtin/describe.c:453
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "només considera les etiquetes que coincideixen amb <patró>"
-#: builtin/describe.c:452
+#: builtin/describe.c:455
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "no consideris les etiquetes que no coincideixen amb <patró>"
-#: builtin/describe.c:454 builtin/name-rev.c:357
+#: builtin/describe.c:457 builtin/name-rev.c:406
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "mostra l'objecte de comissió abreviat com a sistema alternatiu"
-#: builtin/describe.c:455 builtin/describe.c:458
+#: builtin/describe.c:458 builtin/describe.c:461
msgid "mark"
msgstr "marca"
-#: builtin/describe.c:456
+#: builtin/describe.c:459
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "annexa <marca> en l'arbre de treball brut (per defecte: \"-dirty\")"
-#: builtin/describe.c:459
+#: builtin/describe.c:462
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr "annexa <marca> en l'arbre de treball brut (per defecte: \"-broken\")"
-#: builtin/describe.c:477
+#: builtin/describe.c:480
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "--long és incompatible amb --abbrev=0"
-#: builtin/describe.c:506
+#: builtin/describe.c:509
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "No s'ha trobat cap nom, no es pot descriure res."
-#: builtin/describe.c:549
+#: builtin/describe.c:552
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "--dirty és incompatible amb les comissions"
-#: builtin/describe.c:551
+#: builtin/describe.c:554
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "--broken és incompatible amb les comissions"
@@ -7557,345 +7887,352 @@ msgstr "--broken és incompatible amb les comissions"
msgid "'%s': not a regular file or symlink"
msgstr "'%s': no és ni fitxer regular ni enllaç simbòlic"
-#: builtin/diff.c:234
+#: builtin/diff.c:235
#, c-format
msgid "invalid option: %s"
msgstr "opció no vàlida: %s"
-#: builtin/diff.c:358
+#: builtin/diff.c:359
msgid "Not a git repository"
msgstr "No és un dipòsit de git"
-#: builtin/diff.c:401
+#: builtin/diff.c:402
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "s'ha donat un objecte no vàlid '%s'."
-#: builtin/diff.c:410
+#: builtin/diff.c:411
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "s'ha donat més de dos blobs: '%s"
-#: builtin/diff.c:417
+#: builtin/diff.c:416
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "s'ha donat l'objecte no gestionat '%s'."
-#: builtin/difftool.c:28
+#: builtin/difftool.c:29
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr "git difftool [<opcions>] [<commit> [<commit>]] [--] [<camí>...]"
-#: builtin/difftool.c:241
+#: builtin/difftool.c:249
#, c-format
msgid "failed: %d"
msgstr "ha fallat: %d"
-#: builtin/difftool.c:283
+#: builtin/difftool.c:291
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
-#: builtin/difftool.c:285
+#: builtin/difftool.c:293
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer d'enllaç simbòlic %s"
-#: builtin/difftool.c:293
+#: builtin/difftool.c:301
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "No es pot llegir l'objecte %s per l'enllaç simbòlic %s"
-#: builtin/difftool.c:395
+#: builtin/difftool.c:403
msgid ""
"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
msgstr ""
-#: builtin/difftool.c:609
+#: builtin/difftool.c:626
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "s'han modificat ambdós fitxers: '%s' i '%s'."
-#: builtin/difftool.c:611
+#: builtin/difftool.c:628
msgid "working tree file has been left."
msgstr "s'ha deixat un fitxer de l'arbre de treball."
-#: builtin/difftool.c:622
+#: builtin/difftool.c:639
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "existeix un fitxer temporal a %s'."
-#: builtin/difftool.c:623
+#: builtin/difftool.c:640
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "podeu netejar o recuperar-los."
-#: builtin/difftool.c:669
+#: builtin/difftool.c:689
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "utilitza `diff.guitool` en comptes de `diff.tool`"
-#: builtin/difftool.c:671
+#: builtin/difftool.c:691
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "fes un diff de tot el directori"
-#: builtin/difftool.c:673
+#: builtin/difftool.c:693
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "no preguntis abans d'executar l'eina diff"
-#: builtin/difftool.c:679
+#: builtin/difftool.c:699
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "utilitza enllaços simbòlics en mode dir-diff"
-#: builtin/difftool.c:680
+#: builtin/difftool.c:700
msgid "<tool>"
msgstr "<tool>"
-#: builtin/difftool.c:681
+#: builtin/difftool.c:701
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "utilitza l'eina de diff especificada"
-#: builtin/difftool.c:683
+#: builtin/difftool.c:703
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
-msgstr "imprimeix una llista de totes les eines diff que podeu usar amb `--tool`"
+msgstr ""
+"imprimeix una llista de totes les eines diff que podeu usar amb `--tool`"
-#: builtin/difftool.c:686
-msgid "make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit code"
+#: builtin/difftool.c:706
+msgid ""
+"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
+"code"
msgstr ""
-#: builtin/difftool.c:688
+#: builtin/difftool.c:708
msgid "<command>"
msgstr "<command>"
-#: builtin/difftool.c:689
+#: builtin/difftool.c:709
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "especifiqueu una ordre personalitzada per veure diffs"
-#: builtin/difftool.c:713
+#: builtin/difftool.c:733
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "no s'ha proporcionat <tool> per --tool=<tool>"
-#: builtin/difftool.c:720
+#: builtin/difftool.c:740
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "no s'ha proporcionat <cmd> per --extcmd=<cmd>"
-#: builtin/fast-export.c:25
+#: builtin/fast-export.c:26
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [opcions-de-llista-de-revisions]"
-#: builtin/fast-export.c:980
+#: builtin/fast-export.c:982
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "mostra el progrés després de <n> objectes"
-#: builtin/fast-export.c:982
+#: builtin/fast-export.c:984
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "selecciona la gestió de les etiquetes signades"
-#: builtin/fast-export.c:985
+#: builtin/fast-export.c:987
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "selecciona la gestió de les etiquetes que etiquetin objectes filtrats"
-#: builtin/fast-export.c:988
+#: builtin/fast-export.c:990
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Bolca les marques a aquest fitxer"
-#: builtin/fast-export.c:990
+#: builtin/fast-export.c:992
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Importa les marques d'aquest fitxer"
-#: builtin/fast-export.c:992
+#: builtin/fast-export.c:994
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Fingeix un etiquetador quan els en manca un a les etiquetes"
-#: builtin/fast-export.c:994
+#: builtin/fast-export.c:996
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Imprimeix l'arbre complet de cada comissió"
-#: builtin/fast-export.c:996
+#: builtin/fast-export.c:998
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Usa la característica done per a acabar el corrent"
-#: builtin/fast-export.c:997
+#: builtin/fast-export.c:999
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Omet l'emissió de dades de blob"
-#: builtin/fast-export.c:998
+#: builtin/fast-export.c:1000
msgid "refspec"
msgstr "especificació de referència"
-#: builtin/fast-export.c:999
+#: builtin/fast-export.c:1001
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Aplica l'especificació de referència a les referències exportades"
-#: builtin/fast-export.c:1000
+#: builtin/fast-export.c:1002
msgid "anonymize output"
msgstr "anonimitza la sortida"
-#: builtin/fetch.c:21
+#: builtin/fetch.c:22
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [<opcions>] [<dipòsit> [<especificació-de-referència>...]]"
-#: builtin/fetch.c:22
+#: builtin/fetch.c:23
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [<opcions>] <grup>"
-#: builtin/fetch.c:23
+#: builtin/fetch.c:24
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [<opcions>] [(<dipòsit> | <grup>)...]"
-#: builtin/fetch.c:24
+#: builtin/fetch.c:25
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [<opcions>]"
-#: builtin/fetch.c:95 builtin/pull.c:175
+#: builtin/fetch.c:90 builtin/pull.c:182
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "obtén de tots els remots"
-#: builtin/fetch.c:97 builtin/pull.c:178
+#: builtin/fetch.c:92 builtin/pull.c:185
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "annexa a .git/FETCH_HEAD en lloc de sobreescriure"
-#: builtin/fetch.c:99 builtin/pull.c:181
+#: builtin/fetch.c:94 builtin/pull.c:188
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "camí al qual pujar el paquet al costat remot"
-#: builtin/fetch.c:100 builtin/pull.c:183
+#: builtin/fetch.c:95 builtin/pull.c:190
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "força la sobreescriptura de la branca local"
-#: builtin/fetch.c:102
+#: builtin/fetch.c:97
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "obtén de múltiples remots"
-#: builtin/fetch.c:104 builtin/pull.c:185
+#: builtin/fetch.c:99 builtin/pull.c:192
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "obtén totes les etiquetes i tots els objectes associats"
-#: builtin/fetch.c:106
+#: builtin/fetch.c:101
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "no obtinguis les etiquetes (--no-tags)"
-#: builtin/fetch.c:108
+#: builtin/fetch.c:103
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "nombre de submòduls obtinguts en paral·lel"
-#: builtin/fetch.c:110 builtin/pull.c:188
+#: builtin/fetch.c:105 builtin/pull.c:195
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "poda les branques amb seguiment remot que ja no estiguin en el remot"
-#: builtin/fetch.c:111 builtin/pull.c:191
+#: builtin/fetch.c:106 builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:123
msgid "on-demand"
msgstr "sota demanda"
-#: builtin/fetch.c:112 builtin/pull.c:192
+#: builtin/fetch.c:107
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "controla l'obtenció recursiva de submòduls"
-#: builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:200
+#: builtin/fetch.c:111 builtin/pull.c:203
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "retén el paquet baixat"
-#: builtin/fetch.c:118
+#: builtin/fetch.c:113
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "permet l'actualització de la referència HEAD"
-#: builtin/fetch.c:121 builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:203
+#: builtin/fetch.c:116 builtin/fetch.c:122 builtin/pull.c:206
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "aprofundeix la història d'un clon superficial"
-#: builtin/fetch.c:123
+#: builtin/fetch.c:118
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "aprofundeix la història d'un clon superficial basat en temps"
-#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:209
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "converteix en un dipòsit complet"
-#: builtin/fetch.c:131 builtin/log.c:1440
+#: builtin/fetch.c:126 builtin/log.c:1450
msgid "dir"
msgstr "directori"
-#: builtin/fetch.c:132
+#: builtin/fetch.c:127
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "anteposa això a la sortida de camí del submòdul"
-#: builtin/fetch.c:135
-msgid "default mode for recursion"
-msgstr "mode de recursivitat per defecte"
+#: builtin/fetch.c:130
+msgid ""
+"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
+"files)"
+msgstr ""
-#: builtin/fetch.c:137 builtin/pull.c:209
+#: builtin/fetch.c:134 builtin/pull.c:212
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "accepta les referències que actualitzin .git/shallow"
-#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:211
+#: builtin/fetch.c:135 builtin/pull.c:214
msgid "refmap"
msgstr "mapa de referències"
-#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:136 builtin/pull.c:215
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "mostra el mapa de referències d'obtenció"
-#: builtin/fetch.c:395
+#: builtin/fetch.c:394
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "No s'ha pogut trobar la referència HEAD remota"
-#: builtin/fetch.c:513
+#: builtin/fetch.c:512
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "la configuració fetch.output conté un valor no vàlid %s"
-#: builtin/fetch.c:606
+#: builtin/fetch.c:605
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "objecte %s no trobat"
-#: builtin/fetch.c:610
+#: builtin/fetch.c:609
msgid "[up to date]"
msgstr "[al dia]"
-#: builtin/fetch.c:623 builtin/fetch.c:703
+#: builtin/fetch.c:622 builtin/fetch.c:702
msgid "[rejected]"
msgstr "[rebutjat]"
-#: builtin/fetch.c:624
+#: builtin/fetch.c:623
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "no es pot obtenir en la branca actual"
-#: builtin/fetch.c:633
+#: builtin/fetch.c:632
msgid "[tag update]"
msgstr "[actualització d'etiqueta]"
-#: builtin/fetch.c:634 builtin/fetch.c:667 builtin/fetch.c:683 builtin/fetch.c:698
+#: builtin/fetch.c:633 builtin/fetch.c:666 builtin/fetch.c:682
+#: builtin/fetch.c:697
msgid "unable to update local ref"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar la referència local"
-#: builtin/fetch.c:653
+#: builtin/fetch.c:652
msgid "[new tag]"
msgstr "[etiqueta nova]"
-#: builtin/fetch.c:656
+#: builtin/fetch.c:655
msgid "[new branch]"
msgstr "[branca nova]"
-#: builtin/fetch.c:659
+#: builtin/fetch.c:658
msgid "[new ref]"
msgstr "[referència nova]"
-#: builtin/fetch.c:698
+#: builtin/fetch.c:697
msgid "forced update"
msgstr "actualització forçada"
-#: builtin/fetch.c:703
+#: builtin/fetch.c:702
msgid "non-fast-forward"
msgstr "sense avanç ràpid"
-#: builtin/fetch.c:748
+#: builtin/fetch.c:747
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s no ha enviat tots els objectes necessaris\n"
-#: builtin/fetch.c:768
+#: builtin/fetch.c:767
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
-msgstr "rebutja %s perquè no es permet que les arrels superficials s'actualitzin"
+msgstr ""
+"rebutja %s perquè no es permet que les arrels superficials s'actualitzin"
#: builtin/fetch.c:855 builtin/fetch.c:951
#, c-format
@@ -7926,7 +8263,7 @@ msgstr " (%s s'ha tornat penjant)"
msgid "[deleted]"
msgstr "[suprimit]"
-#: builtin/fetch.c:955 builtin/remote.c:1022
+#: builtin/fetch.c:955 builtin/remote.c:1023
msgid "(none)"
msgstr "(cap)"
@@ -7955,7 +8292,7 @@ msgstr "No se sap com obtenir de %s"
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "S'està obtenint %s\n"
-#: builtin/fetch.c:1238 builtin/remote.c:96
+#: builtin/fetch.c:1238 builtin/remote.c:97
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "No s'ha pogut obtenir %s"
@@ -7988,100 +8325,104 @@ msgstr "--depth i --unshallow no es poden usar junts"
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "--unshallow en un dipòsit complet no té sentit"
-#: builtin/fetch.c:1352
+#: builtin/fetch.c:1349
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "fetch --all no accepta un paràmetre de dipòsit"
-#: builtin/fetch.c:1354
+#: builtin/fetch.c:1351
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "fetch --all no té sentit amb especificacions de referència"
-#: builtin/fetch.c:1365
+#: builtin/fetch.c:1362
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "No hi ha tal remot ni tal grup remot: %s"
-#: builtin/fetch.c:1373
+#: builtin/fetch.c:1370
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Obtenir un grup i especificar referències no té sentit"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:14
-msgid "git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
-msgstr "git fmt-merge-msg [-m <missatge>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <fitxer>]"
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:15
+msgid ""
+"git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
+msgstr ""
+"git fmt-merge-msg [-m <missatge>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <fitxer>]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:663
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:664
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr "emplena el registre amb <n> entrades del registre curt com a màxim"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:666
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:667
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "àlies per --log (en desús)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:669
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:670
msgid "text"
msgstr "text"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:670
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "usa <text> com a inici de missatge"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:672
msgid "file to read from"
msgstr "fitxer del qual llegir"
-#: builtin/for-each-ref.c:9
+#: builtin/for-each-ref.c:10
msgid "git for-each-ref [<options>] [<pattern>]"
msgstr "git for-each-ref [<opcions>] [<patró>]"
-#: builtin/for-each-ref.c:10
+#: builtin/for-each-ref.c:11
msgid "git for-each-ref [--points-at <object>]"
msgstr "git for-each-ref [--points-at <objecte>]"
-#: builtin/for-each-ref.c:11
+#: builtin/for-each-ref.c:12
msgid "git for-each-ref [(--merged | --no-merged) [<commit>]]"
msgstr "git for-each-ref [(--merged | --no-merged) [<comissió>]]"
-#: builtin/for-each-ref.c:12
+#: builtin/for-each-ref.c:13
msgid "git for-each-ref [--contains [<commit>]] [--no-contains [<commit>]]"
-msgstr "git for-each-ref [--contains [<comissió>]] [--no-contains [<comissió>]]"
+msgstr ""
+"git for-each-ref [--contains [<comissió>]] [--no-contains [<comissió>]]"
-#: builtin/for-each-ref.c:27
+#: builtin/for-each-ref.c:28
msgid "quote placeholders suitably for shells"
-msgstr "posa els marcadors de posició de forma adequada per a intèrprets d'ordres"
+msgstr ""
+"posa els marcadors de posició de forma adequada per a intèrprets d'ordres"
-#: builtin/for-each-ref.c:29
+#: builtin/for-each-ref.c:30
msgid "quote placeholders suitably for perl"
msgstr "posa els marcadors de posició entre cometes adequades per al perl"
-#: builtin/for-each-ref.c:31
+#: builtin/for-each-ref.c:32
msgid "quote placeholders suitably for python"
msgstr "posa els marcadors de posició entre cometes adequades per al python"
-#: builtin/for-each-ref.c:33
+#: builtin/for-each-ref.c:34
msgid "quote placeholders suitably for Tcl"
msgstr "posa els marcadors de posició entre cometes adequades per al Tcl"
-#: builtin/for-each-ref.c:36
+#: builtin/for-each-ref.c:37
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "mostra només <n> referències coincidents"
-#: builtin/for-each-ref.c:41
+#: builtin/for-each-ref.c:42
msgid "print only refs which points at the given object"
msgstr "imprimeix només les referències que assenyalin l'objecte donat"
-#: builtin/for-each-ref.c:43
+#: builtin/for-each-ref.c:44
msgid "print only refs that are merged"
msgstr "imprimeix només les referències que s'han fusionat"
-#: builtin/for-each-ref.c:44
+#: builtin/for-each-ref.c:45
msgid "print only refs that are not merged"
msgstr "imprimeix només les referències que no s'han fusionat"
-#: builtin/for-each-ref.c:45
+#: builtin/for-each-ref.c:46
msgid "print only refs which contain the commit"
msgstr "imprimeix només les referències que continguin la comissió"
-#: builtin/for-each-ref.c:46
+#: builtin/for-each-ref.c:47
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "imprimeix només les referències que no continguin la comissió"
@@ -8145,21 +8486,21 @@ msgstr "mostra els noms detallats dels objectes abastables"
msgid "Checking objects"
msgstr "S'estan comprovant els objectes"
-#: builtin/gc.c:25
+#: builtin/gc.c:26
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [<opcions>]"
-#: builtin/gc.c:78
+#: builtin/gc.c:79
#, c-format
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "S'ha produït un error en fer fstat %s: %s"
-#: builtin/gc.c:310
+#: builtin/gc.c:311
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "No es pot fer stat en %s"
-#: builtin/gc.c:319
+#: builtin/gc.c:320
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -8174,391 +8515,422 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:358
+#: builtin/gc.c:359
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "poda objectes sense referència"
-#: builtin/gc.c:360
+#: builtin/gc.c:361
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "sigues més exhaustiu (el temps d'execució augmenta)"
-#: builtin/gc.c:361
+#: builtin/gc.c:362
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "habilita el mode de recollida d'escombraries automàtica"
-#: builtin/gc.c:362
+#: builtin/gc.c:363
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr "força l'execució de gc encara que hi pugui haver un altre gc executant"
-#: builtin/gc.c:379
+#: builtin/gc.c:380
#, c-format
msgid "Failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el valor gc.logexpiry %s"
-#: builtin/gc.c:407
+#: builtin/gc.c:408
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
-msgstr "S'està empaquetant el dipòsit automàticament en el fons per rendiment òptim.\n"
+msgstr ""
+"S'està empaquetant el dipòsit automàticament en el fons per rendiment "
+"òptim.\n"
-#: builtin/gc.c:409
+#: builtin/gc.c:410
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "S'està empaquetant automàticament el dipòsit per rendiment òptim.\n"
-#: builtin/gc.c:410
+#: builtin/gc.c:411
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr "Vegeu \"git help gc\" per neteja manual.\n"
-#: builtin/gc.c:431
+#: builtin/gc.c:436
#, c-format
-msgid "gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
-msgstr "gc ja s'està executant en la màquina '%s' pid %<PRIuMAX> (useu --force si no)"
+msgid ""
+"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
+msgstr ""
+"gc ja s'està executant en la màquina '%s' pid %<PRIuMAX> (useu --force si no)"
-#: builtin/gc.c:475
-msgid "There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
-msgstr "Hi ha massa objectes solts inabastables; executeu 'git prune' per a eliminar-los."
+#: builtin/gc.c:480
+msgid ""
+"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
+msgstr ""
+"Hi ha massa objectes solts inabastables; executeu 'git prune' per a eliminar-"
+"los."
-#: builtin/grep.c:25
+#: builtin/grep.c:27
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [<opcions>] [-e] <patró> [<revisió>...] [[--] <camí>...]"
-#: builtin/grep.c:232
+#: builtin/grep.c:235
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: s'ha produït un error en crear fil: %s"
-#: builtin/grep.c:290
+#: builtin/grep.c:293
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "s'ha especificat un nombre de fils no vàlid (%d) per a %s"
-#: builtin/grep.c:769 builtin/grep.c:810
+#. TRANSLATORS: %s is the configuration
+#. variable for tweaking threads, currently
+#. grep.threads
+#.
+#: builtin/grep.c:302 builtin/index-pack.c:1494 builtin/index-pack.c:1692
+#, c-format
+msgid "no threads support, ignoring %s"
+msgstr "no hi ha suport de fils, s'està ignorant %s"
+
+#: builtin/grep.c:788 builtin/grep.c:829
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'arbre (%s)"
-#: builtin/grep.c:829
+#: builtin/grep.c:848
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "no es pot fer grep des d'un objecte de tipus %s"
-#: builtin/grep.c:893
+#: builtin/grep.c:912
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "l'opció `%c' espera un valor numèric"
-#: builtin/grep.c:980
+#: builtin/grep.c:999
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "cerca en l'índex en lloc de l'arbre de treball"
-#: builtin/grep.c:982
+#: builtin/grep.c:1001
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "cerca en continguts no gestionats per git"
-#: builtin/grep.c:984
+#: builtin/grep.c:1003
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "cerca tant en fitxers seguits com en no seguits"
-#: builtin/grep.c:986
+#: builtin/grep.c:1005
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "ignora els fitxers especificats mitjançant '.gitignore'"
-#: builtin/grep.c:988
+#: builtin/grep.c:1007
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "cerca recursivament a cada submòdul"
-#: builtin/grep.c:990
+#: builtin/grep.c:1009
msgid "basename"
msgstr "nom base"
-#: builtin/grep.c:991
+#: builtin/grep.c:1010
msgid "prepend parent project's basename to output"
msgstr "anteposa això a la sortida del nom base del projecte pare"
-#: builtin/grep.c:994
+#: builtin/grep.c:1013
msgid "show non-matching lines"
msgstr "mostra les línies no coincidents"
-#: builtin/grep.c:996
+#: builtin/grep.c:1015
msgid "case insensitive matching"
msgstr "coincidència insensible a majúscula i minúscula"
-#: builtin/grep.c:998
+#: builtin/grep.c:1017
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "coincideix amb els patrons només als límits de paraula"
-#: builtin/grep.c:1000
+#: builtin/grep.c:1019
msgid "process binary files as text"
msgstr "processa els fitxers binaris com a text"
-#: builtin/grep.c:1002
+#: builtin/grep.c:1021
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "no coincideixis amb els patrons en els fitxers binaris"
-#: builtin/grep.c:1005
+#: builtin/grep.c:1024
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr "processa els fitxers binaris amb filtres de textconv"
-#: builtin/grep.c:1007
+#: builtin/grep.c:1026
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "descendeix com a màxim <profunditat> nivells"
-#: builtin/grep.c:1011
+#: builtin/grep.c:1030
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "usa les expressions regulars POSIX esteses"
-#: builtin/grep.c:1014
+#: builtin/grep.c:1033
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "usa les expressions regulars POSIX bàsiques (per defecte)"
-#: builtin/grep.c:1017
+#: builtin/grep.c:1036
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "interpreta els patrons com a cadenes fixes"
-#: builtin/grep.c:1020
+#: builtin/grep.c:1039
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "usa les expressions regulars compatibles amb Perl"
-#: builtin/grep.c:1023
+#: builtin/grep.c:1042
msgid "show line numbers"
msgstr "mostra els números de línia"
-#: builtin/grep.c:1024
+#: builtin/grep.c:1043
msgid "don't show filenames"
msgstr "no mostris els noms de fitxer"
-#: builtin/grep.c:1025
+#: builtin/grep.c:1044
msgid "show filenames"
msgstr "mostra els noms de fitxer"
-#: builtin/grep.c:1027
+#: builtin/grep.c:1046
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr "mostra els noms de fitxer relatius al directori superior"
-#: builtin/grep.c:1029
+#: builtin/grep.c:1048
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "mostra només els noms de fitxer en lloc de les línies coincidents"
-#: builtin/grep.c:1031
+#: builtin/grep.c:1050
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "sinònim de --files-with-matches"
-#: builtin/grep.c:1034
+#: builtin/grep.c:1053
msgid "show only the names of files without match"
msgstr "mostra només els noms dels fitxers sense coincidència"
-#: builtin/grep.c:1036
+#: builtin/grep.c:1055
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "imprimeix NUL després dels noms de fitxer"
-#: builtin/grep.c:1038
+#: builtin/grep.c:1057
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "mostra el nombre de coincidències en lloc de les línies coincidents"
-#: builtin/grep.c:1039
+#: builtin/grep.c:1058
msgid "highlight matches"
msgstr "ressalta les coincidències"
-#: builtin/grep.c:1041
+#: builtin/grep.c:1060
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "imprimeix una línia buida entre coincidències de fitxers distints"
-#: builtin/grep.c:1043
+#: builtin/grep.c:1062
msgid "show filename only once above matches from same file"
-msgstr "mostra el nom de fitxer només una vegada a dalt de les coincidències del mateix fitxer"
+msgstr ""
+"mostra el nom de fitxer només una vegada a dalt de les coincidències del "
+"mateix fitxer"
-#: builtin/grep.c:1046
+#: builtin/grep.c:1065
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "mostra <n> línies de context abans i després d'una coincidència"
-#: builtin/grep.c:1049
+#: builtin/grep.c:1068
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "mostra <n> línies de context abans d'una coincidència"
-#: builtin/grep.c:1051
+#: builtin/grep.c:1070
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "mostra <n> línies de context després d'una coincidència"
-#: builtin/grep.c:1053
+#: builtin/grep.c:1072
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "usa <n> fils de treball"
-#: builtin/grep.c:1054
+#: builtin/grep.c:1073
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "drecera per -C NUM"
-#: builtin/grep.c:1057
+#: builtin/grep.c:1076
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "mostra una línia amb el nom de funció abans de les coincidències"
-#: builtin/grep.c:1059
+#: builtin/grep.c:1078
msgid "show the surrounding function"
msgstr "mostra la funció circumdant"
-#: builtin/grep.c:1062
+#: builtin/grep.c:1081
msgid "read patterns from file"
msgstr "llegeix els patrons des d'un fitxer"
-#: builtin/grep.c:1064
+#: builtin/grep.c:1083
msgid "match <pattern>"
msgstr "coincideix amb <patró>"
-#: builtin/grep.c:1066
+#: builtin/grep.c:1085
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "combina els patrons especificats amb -e"
-#: builtin/grep.c:1078
+#: builtin/grep.c:1097
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr "indica coincidència amb estat de sortida sense sortida textual"
-#: builtin/grep.c:1080
+#: builtin/grep.c:1099
msgid "show only matches from files that match all patterns"
-msgstr "mostra només les coincidències dels fitxers que coincideixin amb tots els patrons"
+msgstr ""
+"mostra només les coincidències dels fitxers que coincideixin amb tots els "
+"patrons"
-#: builtin/grep.c:1082
+#: builtin/grep.c:1101
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "mostra l'arbre d'anàlisis de l'expressió de grep"
-#: builtin/grep.c:1086
+#: builtin/grep.c:1105
msgid "pager"
msgstr "paginador"
-#: builtin/grep.c:1086
+#: builtin/grep.c:1105
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "mostra els fitxers coincidents en el paginador"
-#: builtin/grep.c:1089
+#: builtin/grep.c:1108
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr "permet la invocació de grep(1) (ignorat per aquesta compilació)"
-#: builtin/grep.c:1153
+#: builtin/grep.c:1172
msgid "no pattern given."
msgstr "cap patró donat."
-#: builtin/grep.c:1189
+#: builtin/grep.c:1204
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "--no-index o --untracked no es pot usar amb revisions"
-#: builtin/grep.c:1195
+#: builtin/grep.c:1211
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "no s'ha pogut resoldre la revisió: %s"
-#: builtin/grep.c:1228 builtin/index-pack.c:1485
+#: builtin/grep.c:1245 builtin/index-pack.c:1490
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "s'ha especificat un nombre de fils no vàlid (%d)"
-#: builtin/grep.c:1251
+#: builtin/grep.c:1250
+#, fuzzy
+msgid "no threads support, ignoring --threads"
+msgstr "no hi ha suport de fils, s'està ignorant %s"
+
+#: builtin/grep.c:1281
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "--open-files-in-pager només funciona en l'arbre de treball"
-#: builtin/grep.c:1274
+#: builtin/grep.c:1304
msgid "option not supported with --recurse-submodules."
msgstr "opció no admesa amb --recurse-submodules."
-#: builtin/grep.c:1280
+#: builtin/grep.c:1310
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
msgstr "--cached o --untracked no es pot usar amb --no-index."
-#: builtin/grep.c:1286
+#: builtin/grep.c:1316
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
msgstr "--[no-]exclude-standard no es pot usar per als continguts seguits."
-#: builtin/grep.c:1294
+#: builtin/grep.c:1324
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "s'han donat ambdós --caches i arbres."
-#: builtin/hash-object.c:81
-msgid "git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file> | --no-filters] [--stdin] [--] <file>..."
+#: builtin/hash-object.c:82
+msgid ""
+"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file> | --no-filters] [--stdin] "
+"[--] <file>..."
msgstr ""
-"git hash-object [-t <tipus>] [-w] [--path=<fitxer> | --no-filters] [--stdin] [--] <fitxer>..."
+"git hash-object [-t <tipus>] [-w] [--path=<fitxer> | --no-filters] [--stdin] "
+"[--] <fitxer>..."
-#: builtin/hash-object.c:82
+#: builtin/hash-object.c:83
msgid "git hash-object --stdin-paths"
msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:94
+#: builtin/hash-object.c:95
msgid "type"
msgstr "tipus"
-#: builtin/hash-object.c:94
+#: builtin/hash-object.c:95
msgid "object type"
msgstr "tipus d'objecte"
-#: builtin/hash-object.c:95
+#: builtin/hash-object.c:96
msgid "write the object into the object database"
msgstr "escriu l'objecte a la base de dades d'objectes"
-#: builtin/hash-object.c:97
+#: builtin/hash-object.c:98
msgid "read the object from stdin"
msgstr "llegeix l'objecte des d'stdin"
-#: builtin/hash-object.c:99
+#: builtin/hash-object.c:100
msgid "store file as is without filters"
msgstr "emmagatzema el fitxer tal com és sense filtres"
-#: builtin/hash-object.c:100
-msgid "just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
-msgstr "només suma qualsevol brossa aleatòria per a crear objectes malmesos per a depurar al Git"
-
#: builtin/hash-object.c:101
+msgid ""
+"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
+msgstr ""
+"només suma qualsevol brossa aleatòria per a crear objectes malmesos per a "
+"depurar al Git"
+
+#: builtin/hash-object.c:102
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "processa el fitxer com si fos d'aquest camí"
-#: builtin/help.c:42
+#: builtin/help.c:43
msgid "print all available commands"
msgstr "imprimeix totes les ordres disponibles"
-#: builtin/help.c:43
+#: builtin/help.c:44
msgid "exclude guides"
msgstr "exclou guies"
-#: builtin/help.c:44
+#: builtin/help.c:45
msgid "print list of useful guides"
msgstr "imprimeix la llista de guies útils"
-#: builtin/help.c:45
+#: builtin/help.c:46
msgid "show man page"
msgstr "mostra la pàgina de manual"
-#: builtin/help.c:46
+#: builtin/help.c:47
msgid "show manual in web browser"
msgstr "mostra la pàgina de manual en el navegador web"
-#: builtin/help.c:48
+#: builtin/help.c:49
msgid "show info page"
msgstr "mostra la pàgina d'informació"
-#: builtin/help.c:54
+#: builtin/help.c:55
msgid "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<command>]"
msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<ordre>]"
-#: builtin/help.c:66
+#: builtin/help.c:67
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "format d'ajuda no reconegut '%s'"
-#: builtin/help.c:93
+#: builtin/help.c:94
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "S'ha produït un error'ha produït un error en iniciar emacsclient."
-#: builtin/help.c:106
+#: builtin/help.c:107
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "S'ha produït un error en analitzar la versió d'emacsclient."
-#: builtin/help.c:114
+#: builtin/help.c:115
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "la versió d'emacsclient '%d' és massa vella (< 22)."
-#: builtin/help.c:132 builtin/help.c:153 builtin/help.c:162 builtin/help.c:170
+#: builtin/help.c:133 builtin/help.c:154 builtin/help.c:163 builtin/help.c:171
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en executar '%s'"
-#: builtin/help.c:207
+#: builtin/help.c:208
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -8567,7 +8939,7 @@ msgstr ""
"'%s': camí a un visualitzador de manuals no compatible.\n"
"Si us plau, considereu usar 'man.<eina>.cmd' en lloc d'això."
-#: builtin/help.c:219
+#: builtin/help.c:220
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -8576,132 +8948,132 @@ msgstr ""
"'%s': ordre per a un visualitzador de manuals compatible.\n"
"Si us plau, considereu usar 'man.<eina>.path' en lloc d'això."
-#: builtin/help.c:336
+#: builtin/help.c:337
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "'%s': visualitzador de manuals desconegut."
-#: builtin/help.c:353
+#: builtin/help.c:354
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "cap visualitzador de manuals ha gestionat la sol·licitud"
-#: builtin/help.c:361
+#: builtin/help.c:362
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr "cap visualitzador d'informació ha gestionat la sol·licitud"
-#: builtin/help.c:403
+#: builtin/help.c:404
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "La definició d'atributs per camí"
-#: builtin/help.c:404
+#: builtin/help.c:405
msgid "Everyday Git With 20 Commands Or So"
msgstr "Git quotidià amb més o menys 20 ordres"
-#: builtin/help.c:405
+#: builtin/help.c:406
msgid "A Git glossary"
msgstr "Un glossari de Git"
-#: builtin/help.c:406
+#: builtin/help.c:407
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Especifica els fitxers intencionalment no seguits a ignorar"
-#: builtin/help.c:407
+#: builtin/help.c:408
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "La definició de les propietats de submòduls"
-#: builtin/help.c:408
+#: builtin/help.c:409
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "L'especificació de revisions i rangs per al Git"
-#: builtin/help.c:409
+#: builtin/help.c:410
msgid "A tutorial introduction to Git (for version 1.5.1 or newer)"
msgstr "Una introducció tutorial al Git (per a la versió 1.5.1 o més nova)"
-#: builtin/help.c:410
+#: builtin/help.c:411
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Una visió de conjunt de fluxos de treball recomanats amb Git"
-#: builtin/help.c:422
+#: builtin/help.c:423
msgid "The common Git guides are:\n"
msgstr "Les guies de Git comunes són:\n"
-#: builtin/help.c:440
+#: builtin/help.c:441
#, c-format
msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
msgstr "`git %s' és un àlies de `%s'"
-#: builtin/help.c:462 builtin/help.c:479
+#: builtin/help.c:463 builtin/help.c:480
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "ús: %s%s"
-#: builtin/index-pack.c:154
+#: builtin/index-pack.c:155
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir %s"
-#: builtin/index-pack.c:204
+#: builtin/index-pack.c:205
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "hi ha una discordança de tipus d'objecte a %s"
-#: builtin/index-pack.c:224
+#: builtin/index-pack.c:225
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "no s'ha rebut l'objecte esperat %s"
-#: builtin/index-pack.c:227
+#: builtin/index-pack.c:228
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "objecte %s: tipus %s esperat, %s trobat"
-#: builtin/index-pack.c:269
+#: builtin/index-pack.c:270
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "no es pot omplir %d octet"
msgstr[1] "no es pot omplir %d octets"
-#: builtin/index-pack.c:279
+#: builtin/index-pack.c:280
msgid "early EOF"
msgstr "EOF prematur"
-#: builtin/index-pack.c:280
+#: builtin/index-pack.c:281
msgid "read error on input"
msgstr "error de lectura d'entrada"
-#: builtin/index-pack.c:292
+#: builtin/index-pack.c:293
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "s'han usat més octets que hi havia disponibles"
-#: builtin/index-pack.c:299
+#: builtin/index-pack.c:300
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "paquet massa gran per a la definició actual d'off_t"
-#: builtin/index-pack.c:302 builtin/unpack-objects.c:92
+#: builtin/index-pack.c:303 builtin/unpack-objects.c:93
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "el paquet supera la mida màxima permesa"
-#: builtin/index-pack.c:317
+#: builtin/index-pack.c:318
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear '%s'"
-#: builtin/index-pack.c:323
+#: builtin/index-pack.c:324
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "no es pot obrir el fitxer de paquet '%s'"
-#: builtin/index-pack.c:337
+#: builtin/index-pack.c:338
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "hi ha una discordança de signatura de paquet"
-#: builtin/index-pack.c:339
+#: builtin/index-pack.c:340
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "la versió de paquet %<PRIu32> no és compatible"
-#: builtin/index-pack.c:357
+#: builtin/index-pack.c:358
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "el paquet té un objecte dolent a la posició %<PRIuMAX>: %s"
@@ -8713,7 +9085,8 @@ msgstr "la inflació ha retornat %d"
#: builtin/index-pack.c:528
msgid "offset value overflow for delta base object"
-msgstr "desbordament de valor de desplaçament per a l'objecte base de diferències"
+msgstr ""
+"desbordament de valor de desplaçament per a l'objecte base de diferències"
#: builtin/index-pack.c:536
msgid "delta base offset is out of bound"
@@ -8733,19 +9106,21 @@ msgstr "no es pot fer pread en el fitxer de paquet"
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "el final del fitxer de paquet és prematur, manca %<PRIuMAX> octet"
-msgstr[1] "el final del fitxer de paquet és prematur, manquen %<PRIuMAX> octets"
+msgstr[1] ""
+"el final del fitxer de paquet és prematur, manquen %<PRIuMAX> octets"
#: builtin/index-pack.c:603
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "hi ha una inconsistència seriosa d'inflació"
-#: builtin/index-pack.c:749 builtin/index-pack.c:755 builtin/index-pack.c:778
+#: builtin/index-pack.c:748 builtin/index-pack.c:754 builtin/index-pack.c:777
#: builtin/index-pack.c:816 builtin/index-pack.c:825
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr "S'HA TROBAT UNA COL·LISIÓ SHA1 AMB %s !"
-#: builtin/index-pack.c:752 builtin/pack-objects.c:164 builtin/pack-objects.c:257
+#: builtin/index-pack.c:751 builtin/pack-objects.c:167
+#: builtin/pack-objects.c:261
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir %s"
@@ -8765,293 +9140,291 @@ msgstr "no es pot llegir l'objecte existent %s"
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "objecte de blob no vàlid %s"
-#: builtin/index-pack.c:850
+#: builtin/index-pack.c:851
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "%s no vàlid"
-#: builtin/index-pack.c:853
+#: builtin/index-pack.c:854
msgid "Error in object"
msgstr "Error en objecte"
-#: builtin/index-pack.c:855
+#: builtin/index-pack.c:856
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "No tots els objectes fills de %s són abastables"
-#: builtin/index-pack.c:927 builtin/index-pack.c:958
+#: builtin/index-pack.c:928 builtin/index-pack.c:959
msgid "failed to apply delta"
msgstr "s'ha produït un error en aplicar la diferència"
-#: builtin/index-pack.c:1128
+#: builtin/index-pack.c:1130
msgid "Receiving objects"
msgstr "S'estan rebent objectes"
-#: builtin/index-pack.c:1128
+#: builtin/index-pack.c:1130
msgid "Indexing objects"
msgstr "S'estan indexant objectes"
-#: builtin/index-pack.c:1160
+#: builtin/index-pack.c:1164
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "el paquet és malmès (discordança SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1165
+#: builtin/index-pack.c:1169
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "no es pot fer fstat en el fitxer de paquet"
-#: builtin/index-pack.c:1168
+#: builtin/index-pack.c:1172
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "el paquet té brossa al seu final"
-#: builtin/index-pack.c:1179
+#: builtin/index-pack.c:1184
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr "confusió més enllà de la bogeria en parse_pack_objects()"
-#: builtin/index-pack.c:1202
+#: builtin/index-pack.c:1207
msgid "Resolving deltas"
msgstr "S'estan resolent les diferències"
-#: builtin/index-pack.c:1213
+#: builtin/index-pack.c:1218
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "no s'ha pogut crear fil: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1255
+#: builtin/index-pack.c:1260
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr "confusió més enllà de la bogeria"
-#: builtin/index-pack.c:1261
+#: builtin/index-pack.c:1266
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "s'ha completat amb %d objecte local"
msgstr[1] "s'ha completat amb %d objectes locals"
-#: builtin/index-pack.c:1273
+#: builtin/index-pack.c:1278
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr "Suma de verificació final no esperada per a %s (corrupció de disc?)"
-#: builtin/index-pack.c:1277
+#: builtin/index-pack.c:1282
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "El paquet té %d diferència no resolta"
msgstr[1] "El paquet té %d diferències no resoltes"
-#: builtin/index-pack.c:1301
+#: builtin/index-pack.c:1306
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "no s'ha pogut desinflar l'objecte annexat (%d)"
-#: builtin/index-pack.c:1377
+#: builtin/index-pack.c:1382
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "l'objecte local %s és malmès"
-#: builtin/index-pack.c:1403
+#: builtin/index-pack.c:1408
msgid "error while closing pack file"
msgstr "error en tancar el fitxer de paquet"
-#: builtin/index-pack.c:1415
+#: builtin/index-pack.c:1420
#, c-format
msgid "cannot write keep file '%s'"
msgstr "no es pot escriure el fitxer a retenir '%s'"
-#: builtin/index-pack.c:1423
+#: builtin/index-pack.c:1428
#, c-format
msgid "cannot close written keep file '%s'"
msgstr "no es pot tancar el fitxer escrit a retenir '%s'"
-#: builtin/index-pack.c:1433
+#: builtin/index-pack.c:1438
msgid "cannot store pack file"
msgstr "no es pot emmagatzemar el fitxer de paquet"
-#: builtin/index-pack.c:1441
+#: builtin/index-pack.c:1446
msgid "cannot store index file"
msgstr "no es pot emmagatzemar el fitxer d'índex"
-#: builtin/index-pack.c:1479
+#: builtin/index-pack.c:1484
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "pack.indexversion=%<PRIu32> dolent"
-#: builtin/index-pack.c:1489 builtin/index-pack.c:1686
-#, c-format
-msgid "no threads support, ignoring %s"
-msgstr "no hi ha suport de fils, s'està ignorant %s"
-
-#: builtin/index-pack.c:1547
+#: builtin/index-pack.c:1552
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "No es pot obrir el fitxer de paquet existent '%s'"
-#: builtin/index-pack.c:1549
+#: builtin/index-pack.c:1554
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "No es pot obrir el fitxer d'índex de paquets existent de '%s'"
-#: builtin/index-pack.c:1596
+#: builtin/index-pack.c:1602
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "sense diferències: %d objecte"
msgstr[1] "sense diferències: %d objectes"
-#: builtin/index-pack.c:1603
+#: builtin/index-pack.c:1609
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "longitud de cadena = %d: %lu objecte"
msgstr[1] "longitud de cadena = %d: %lu objectes"
-#: builtin/index-pack.c:1616
+#: builtin/index-pack.c:1622
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "el nom del fitxer de paquet '%s' no acaba amb '.pack'"
-#: builtin/index-pack.c:1698 builtin/index-pack.c:1701 builtin/index-pack.c:1717
-#: builtin/index-pack.c:1721
+#: builtin/index-pack.c:1704 builtin/index-pack.c:1707
+#: builtin/index-pack.c:1723 builtin/index-pack.c:1727
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "%s dolent"
-#: builtin/index-pack.c:1737
+#: builtin/index-pack.c:1743
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "--fix-thin no es pot usar sense --stdin"
-#: builtin/index-pack.c:1739
+#: builtin/index-pack.c:1745
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "--stdin requereix d'un dipòsit git"
-#: builtin/index-pack.c:1747
+#: builtin/index-pack.c:1753
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "s'ha donat --verify sense nom de fitxer de paquet"
-#: builtin/init-db.c:54
+#: builtin/init-db.c:55
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "no es pot fer stat en '%s'"
-#: builtin/init-db.c:60
+#: builtin/init-db.c:61
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
msgstr "no es pot fer stat en la plantilla '%s'"
-#: builtin/init-db.c:65
+#: builtin/init-db.c:66
#, c-format
msgid "cannot opendir '%s'"
msgstr "no es pot fer opendir en el directori '%s'"
-#: builtin/init-db.c:76
+#: builtin/init-db.c:77
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
msgstr "no es pot fer readlink en '%s'"
-#: builtin/init-db.c:78
+#: builtin/init-db.c:79
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
msgstr "no es pot fer symlink en '%s' '%s'"
-#: builtin/init-db.c:84
+#: builtin/init-db.c:85
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
msgstr "no es pot copiar '%s' a '%s'"
-#: builtin/init-db.c:88
+#: builtin/init-db.c:89
#, c-format
msgid "ignoring template %s"
msgstr "s'està ignorant la plantilla %s"
-#: builtin/init-db.c:119
+#: builtin/init-db.c:120
#, c-format
msgid "templates not found %s"
msgstr "no s'han trobat les plantilles %s"
-#: builtin/init-db.c:134
+#: builtin/init-db.c:135
#, c-format
msgid "not copying templates from '%s': %s"
msgstr "no s'està copiant plantilles de '%s': %s"
-#: builtin/init-db.c:327
+#: builtin/init-db.c:328
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "no s'ha pogut gestionar el tipus de fitxer %d"
-#: builtin/init-db.c:330
+#: builtin/init-db.c:331
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "no s'ha pogut moure %s a %s"
-#: builtin/init-db.c:347 builtin/init-db.c:350
+#: builtin/init-db.c:348 builtin/init-db.c:351
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "%s ja existeix"
-#: builtin/init-db.c:403
+#: builtin/init-db.c:404
#, c-format
msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "S'ha reinicialitzat el dipòsit compartit existent del Git en %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:404
+#: builtin/init-db.c:405
#, c-format
msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
msgstr "S'ha reinicialitzat el dipòsit existent del Git en %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:408
+#: builtin/init-db.c:409
#, c-format
msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "S'ha inicialitzat un dipòsit compartit buit del Git en %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:409
+#: builtin/init-db.c:410
#, c-format
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "S'ha inicialitzat un dipòsit buit del Git en %s%s\n"
-#: builtin/init-db.c:457
+#: builtin/init-db.c:458
msgid ""
-"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--shared[=<permissions>]] "
-"[<directory>]"
+"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
+"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
msgstr ""
-"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<directori-de-plantilla>] [--shared[=<permisos>]] "
-"[<directori>]"
+"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<directori-de-plantilla>] [--"
+"shared[=<permisos>]] [<directori>]"
-#: builtin/init-db.c:480
+#: builtin/init-db.c:481
msgid "permissions"
msgstr "permisos"
-#: builtin/init-db.c:481
+#: builtin/init-db.c:482
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr "especifica que el dipòsit de git es compartirà entre diversos usuaris"
-#: builtin/init-db.c:515 builtin/init-db.c:520
+#: builtin/init-db.c:516 builtin/init-db.c:521
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "no es pot mkdir %s"
-#: builtin/init-db.c:524
+#: builtin/init-db.c:525
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "no es pot canviar de directori a %s"
-#: builtin/init-db.c:545
+#: builtin/init-db.c:546
#, c-format
msgid ""
-"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-dir=<directory>)"
-msgstr "no es permet %s (o --work-tree=<directori>) sense especificar %s (o --git-dir=<directori>)"
+"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
+"dir=<directory>)"
+msgstr ""
+"no es permet %s (o --work-tree=<directori>) sense especificar %s (o --git-"
+"dir=<directori>)"
-#: builtin/init-db.c:573
+#: builtin/init-db.c:574
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "No es pot accedir a l'arbre de treball '%s'"
#: builtin/interpret-trailers.c:15
msgid ""
-"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer <token>[(=|:)<value>])...] "
-"[<file>...]"
+"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer "
+"<token>[(=|:)<value>])...] [<file>...]"
msgstr ""
-"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer <testimoni>[(=|:)<valor>])...] "
-"[<fitxer>...]"
+"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer "
+"<testimoni>[(=|:)<valor>])...] [<fitxer>...]"
#: builtin/interpret-trailers.c:26
msgid "edit files in place"
@@ -9073,333 +9446,343 @@ msgstr "remolcs a afegir"
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "no s'ha donat cap fitxer d'entrada per a edició in situ"
-#: builtin/log.c:44
+#: builtin/log.c:45
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [<opcions>] [<rang-de-revisions>] [[--] <camí>...]"
-#: builtin/log.c:45
+#: builtin/log.c:46
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [<opcions>] <objecte>..."
-#: builtin/log.c:89
+#: builtin/log.c:90
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "opció --decorate no vàlida: %s"
-#: builtin/log.c:144
+#: builtin/log.c:147
msgid "suppress diff output"
msgstr "omet la sortida de diferències"
-#: builtin/log.c:145
+#: builtin/log.c:148
msgid "show source"
msgstr "mostra la font"
-#: builtin/log.c:146
+#: builtin/log.c:149
msgid "Use mail map file"
msgstr "Usa el fitxer de mapa de correu"
-#: builtin/log.c:147
+#: builtin/log.c:150
msgid "decorate options"
msgstr "opcions de decoració"
-#: builtin/log.c:150
+#: builtin/log.c:153
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr "Processa el rang de línies n,m en el fitxer, comptant des d'1"
-#: builtin/log.c:246
+#: builtin/log.c:249
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Sortida final: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:493
+#: builtin/log.c:497
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: fitxer dolent"
-#: builtin/log.c:507 builtin/log.c:601
+#: builtin/log.c:512 builtin/log.c:606
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "No es pot llegir l'objecte %s"
-#: builtin/log.c:625
+#: builtin/log.c:630
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Tipus desconegut: %d"
-#: builtin/log.c:746
+#: builtin/log.c:751
msgid "format.headers without value"
msgstr "format.headers sense valor"
-#: builtin/log.c:846
+#: builtin/log.c:852
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "el nom del directori de sortida és massa llarg"
-#: builtin/log.c:861
+#: builtin/log.c:868
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "No es pot obrir el fitxer de pedaç %s"
-#: builtin/log.c:875
+#: builtin/log.c:885
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Cal exactament un rang."
-#: builtin/log.c:885
+#: builtin/log.c:895
msgid "Not a range."
msgstr "No és un rang."
-#: builtin/log.c:991
+#: builtin/log.c:1001
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "La carta de presentació necessita el format de correu electrònic"
-#: builtin/log.c:1071
+#: builtin/log.c:1081
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "in-reply-to boig: %s"
-#: builtin/log.c:1098
+#: builtin/log.c:1108
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [<opcions>] [<des-de> | <rang-de-revisions>]"
-#: builtin/log.c:1148
+#: builtin/log.c:1158
msgid "Two output directories?"
msgstr "Hi ha dos directoris de sortida?"
-#: builtin/log.c:1255 builtin/log.c:1898 builtin/log.c:1900 builtin/log.c:1912
+#: builtin/log.c:1265 builtin/log.c:1908 builtin/log.c:1910 builtin/log.c:1922
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Comissió desconeguda %s"
-#: builtin/log.c:1265 builtin/notes.c:883 builtin/tag.c:532
+#: builtin/log.c:1275 builtin/notes.c:886 builtin/tag.c:533
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "S'ha produït un error en resoldre '%s' com a referència vàlida."
-#: builtin/log.c:1270
+#: builtin/log.c:1280
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "No s'ha pogut trobar la base exacta de fusió."
-#: builtin/log.c:1274
+#: builtin/log.c:1284
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
"Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually."
msgstr ""
-"S'ha produït un error en obtenir la font. Si voleu registrar la comissió base\n"
+"S'ha produït un error en obtenir la font. Si voleu registrar la comissió "
+"base\n"
"automàticament, si us plau, useu git branch --set-upstream-to per a\n"
"seguir una branca remota. O podeu especificar la comissió base manualment\n"
"amb --base=<id-de-comissió-base>."
-#: builtin/log.c:1294
+#: builtin/log.c:1304
msgid "Failed to find exact merge base"
msgstr "S'ha produït un error en trobar la base exacta de fusió."
-#: builtin/log.c:1305
+#: builtin/log.c:1315
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "la comissió base ha de ser l'avantpassat de la llista de revisions"
-#: builtin/log.c:1309
+#: builtin/log.c:1319
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "la comissió base no ha de ser en la llista de revisions"
-#: builtin/log.c:1358
+#: builtin/log.c:1368
msgid "cannot get patch id"
msgstr "no es pot obtenir l'id del pedaç"
-#: builtin/log.c:1415
+#: builtin/log.c:1425
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "usa [PATCH n/m] fins i tot amb un sol pedaç"
-#: builtin/log.c:1418
+#: builtin/log.c:1428
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "usa [PATCH] fins i tot amb múltiples pedaços"
-#: builtin/log.c:1422
+#: builtin/log.c:1432
msgid "print patches to standard out"
msgstr "imprimeix els pedaços a la sortida estàndard"
-#: builtin/log.c:1424
+#: builtin/log.c:1434
msgid "generate a cover letter"
msgstr "genera una carta de presentació"
-#: builtin/log.c:1426
+#: builtin/log.c:1436
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "usa una seqüència de números per als noms dels fitxers de sortida"
-#: builtin/log.c:1427
+#: builtin/log.c:1437
msgid "sfx"
msgstr "sufix"
-#: builtin/log.c:1428
+#: builtin/log.c:1438
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "usa <sufix> en lloc de '.patch'"
-#: builtin/log.c:1430
+#: builtin/log.c:1440
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "comença numerant els pedaços a <n> en lloc d'1"
-#: builtin/log.c:1432
+#: builtin/log.c:1442
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "marca la sèrie com a l'enèsima llançada"
-#: builtin/log.c:1434
+#: builtin/log.c:1444
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Usa [RFC PATCH] en lloc de [PATCH]"
-#: builtin/log.c:1437
+#: builtin/log.c:1447
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Usa [<prefix>] en lloc de [PATCH]"
-#: builtin/log.c:1440
+#: builtin/log.c:1450
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "emmagatzema els fitxers resultants a <directori>"
-#: builtin/log.c:1443
+#: builtin/log.c:1453
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "no despullis/afegeixis [PATCH]"
-#: builtin/log.c:1446
+#: builtin/log.c:1456
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "no emetis diferències binàries"
-#: builtin/log.c:1448
+#: builtin/log.c:1458
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "emet un hash de tots zeros en la capçalera From"
-#: builtin/log.c:1450
+#: builtin/log.c:1460
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "no incloguis pedaços que coincideixin amb comissions a la font"
-#: builtin/log.c:1452
+#: builtin/log.c:1462
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
-msgstr "mostra el format de pedaç en lloc del per defecte (pedaç + estadístiques)"
+msgstr ""
+"mostra el format de pedaç en lloc del per defecte (pedaç + estadístiques)"
-#: builtin/log.c:1454
+#: builtin/log.c:1464
msgid "Messaging"
msgstr "Missatgeria"
-#: builtin/log.c:1455
+#: builtin/log.c:1465
msgid "header"
msgstr "capçalera"
-#: builtin/log.c:1456
+#: builtin/log.c:1466
msgid "add email header"
msgstr "afegeix una capçalera de correu electrònic"
-#: builtin/log.c:1457 builtin/log.c:1459
+#: builtin/log.c:1467 builtin/log.c:1469
msgid "email"
msgstr "correu electrònic"
-#: builtin/log.c:1457
+#: builtin/log.c:1467
msgid "add To: header"
msgstr "afegeix la capçalera To:"
-#: builtin/log.c:1459
+#: builtin/log.c:1469
msgid "add Cc: header"
msgstr "afegeix la capçalera Cc:"
-#: builtin/log.c:1461
+#: builtin/log.c:1471
msgid "ident"
msgstr "identitat"
-#: builtin/log.c:1462
+#: builtin/log.c:1472
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
-msgstr "estableix l'adreça From a <identitat> (o la identitat del comitent si manca)"
+msgstr ""
+"estableix l'adreça From a <identitat> (o la identitat del comitent si manca)"
-#: builtin/log.c:1464
+#: builtin/log.c:1474
msgid "message-id"
msgstr "ID de missatge"
-#: builtin/log.c:1465
+#: builtin/log.c:1475
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr "fes que el primer missatge sigui una resposta a <ID de missatge>"
-#: builtin/log.c:1466 builtin/log.c:1469
+#: builtin/log.c:1476 builtin/log.c:1479
msgid "boundary"
msgstr "límit"
-#: builtin/log.c:1467
+#: builtin/log.c:1477
msgid "attach the patch"
msgstr "ajunta el pedaç"
-#: builtin/log.c:1470
+#: builtin/log.c:1480
msgid "inline the patch"
msgstr "posa el pedaç en el cos"
-#: builtin/log.c:1474
+#: builtin/log.c:1484
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr "habilita l'enfilada de missatges, estils: shallow, deep"
-#: builtin/log.c:1476
+#: builtin/log.c:1486
msgid "signature"
msgstr "signatura"
-#: builtin/log.c:1477
+#: builtin/log.c:1487
msgid "add a signature"
msgstr "afegeix una signatura"
-#: builtin/log.c:1478
+#: builtin/log.c:1488
msgid "base-commit"
msgstr "comissió base"
-#: builtin/log.c:1479
+#: builtin/log.c:1489
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "afegeix la informació d'arbre prerequerida a la sèrie de pedaços"
-#: builtin/log.c:1481
+#: builtin/log.c:1491
msgid "add a signature from a file"
msgstr "afegeix una signatura des d'un fitxer"
-#: builtin/log.c:1482
+#: builtin/log.c:1492
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "no imprimeixis els noms de fitxer del pedaç"
-#: builtin/log.c:1572
+#: builtin/log.c:1567
+#, c-format
+msgid "invalid ident line: %s"
+msgstr "línia d'identitat no vàlida: %s"
+
+#: builtin/log.c:1582
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "-n i -k són mutualment exclusius."
-#: builtin/log.c:1574
+#: builtin/log.c:1584
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive."
msgstr "--subject-prefix/--rfc i -k són mutualment exclusius."
-#: builtin/log.c:1582
+#: builtin/log.c:1592
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "--name-only no té sentit"
-#: builtin/log.c:1584
+#: builtin/log.c:1594
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "--name-status no té sentit"
-#: builtin/log.c:1586
+#: builtin/log.c:1596
msgid "--check does not make sense"
msgstr "--check no té sentit"
-#: builtin/log.c:1616
+#: builtin/log.c:1626
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr "sortida estàndard o directori, quin dels dos?"
-#: builtin/log.c:1618
+#: builtin/log.c:1628
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "No s'ha pogut crear el directori '%s'"
-#: builtin/log.c:1712
+#: builtin/log.c:1722
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de signatura '%s'"
-#: builtin/log.c:1784
+#: builtin/log.c:1794
msgid "Failed to create output files"
msgstr "S'ha produït un error en crear els fitxers de sortida"
-#: builtin/log.c:1833
+#: builtin/log.c:1843
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [<font> [<cap> [<límit>]]]"
-#: builtin/log.c:1887
+#: builtin/log.c:1897
#, c-format
-msgid "Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
+msgid ""
+"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar una branca remota seguida. Si us plau, especifiqueu <font> manualment.\n"
+"No s'ha pogut trobar una branca remota seguida. Si us plau, especifiqueu "
+"<font> manualment.\n"
#: builtin/ls-files.c:468
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
@@ -9415,7 +9798,8 @@ msgstr "usa lletres minúscules per als fitxers 'assume unchanged'"
#: builtin/ls-files.c:521
msgid "show cached files in the output (default)"
-msgstr "mostra en la sortida els fitxers desats en la memòria cau (per defecte)"
+msgstr ""
+"mostra en la sortida els fitxers desats en la memòria cau (per defecte)"
#: builtin/ls-files.c:523
msgid "show deleted files in the output"
@@ -9495,7 +9879,8 @@ msgstr "arbre"
#: builtin/ls-files.c:565
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
-msgstr "pretén que els camins eliminats després de <arbre> encara siguin presents"
+msgstr ""
+"pretén que els camins eliminats després de <arbre> encara siguin presents"
#: builtin/ls-files.c:567
msgid "show debugging data"
@@ -9548,211 +9933,221 @@ msgstr "surt amb codi de sortida 2 si no es troba cap referència coincident"
msgid "show underlying ref in addition to the object pointed by it"
msgstr "mostra la referència subjacent a més de l'objecte que senyali"
-#: builtin/ls-tree.c:28
+#: builtin/ls-tree.c:29
msgid "git ls-tree [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git ls-tree [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
-#: builtin/ls-tree.c:126
+#: builtin/ls-tree.c:127
msgid "only show trees"
msgstr "mostra només els arbres"
-#: builtin/ls-tree.c:128
+#: builtin/ls-tree.c:129
msgid "recurse into subtrees"
msgstr "inclou recursivament als subarbres"
-#: builtin/ls-tree.c:130
+#: builtin/ls-tree.c:131
msgid "show trees when recursing"
-msgstr "mostra els arbres en recursar"
+msgstr "mostra els arbres quan es treballa recursivament"
-#: builtin/ls-tree.c:133
+#: builtin/ls-tree.c:134
msgid "terminate entries with NUL byte"
msgstr "acaba les entrades amb un octet NUL"
-#: builtin/ls-tree.c:134
+#: builtin/ls-tree.c:135
msgid "include object size"
msgstr "mida de l'objecte d'inclusió"
-#: builtin/ls-tree.c:136 builtin/ls-tree.c:138
+#: builtin/ls-tree.c:137 builtin/ls-tree.c:139
msgid "list only filenames"
msgstr "llista només els noms de fitxer"
-#: builtin/ls-tree.c:141
+#: builtin/ls-tree.c:142
msgid "use full path names"
msgstr "usa els noms de camí complets"
-#: builtin/ls-tree.c:143
+#: builtin/ls-tree.c:144
msgid "list entire tree; not just current directory (implies --full-name)"
-msgstr "llista l'arbre sencer; no només el directori actual (implica --full-name)"
+msgstr ""
+"llista l'arbre sencer; no només el directori actual (implica --full-name)"
-#: builtin/merge.c:46
+#: builtin/mailsplit.c:241
+#, c-format
+msgid "empty mbox: '%s'"
+msgstr ""
+
+#: builtin/merge.c:47
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [<opcions>] [<comissió>...]"
-#: builtin/merge.c:47
+#: builtin/merge.c:48
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:48
+#: builtin/merge.c:49
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:103
+#: builtin/merge.c:104
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "l'opció `m' requereix un valor"
-#: builtin/merge.c:140
+#: builtin/merge.c:141
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "No s'ha pogut trobar l'estratègia de fusió '%s'.\n"
-#: builtin/merge.c:141
+#: builtin/merge.c:142
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Les estratègies disponibles són:"
-#: builtin/merge.c:146
+#: builtin/merge.c:147
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Les estratègies personalitzades disponibles són:"
-#: builtin/merge.c:196 builtin/pull.c:127
+#: builtin/merge.c:197 builtin/pull.c:134
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "no mostris les estadístiques de diferència al final de la fusió"
-#: builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:130
+#: builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:137
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "mostra les estadístiques de diferència al final de la fusió"
-#: builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:133
+#: builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:140
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(sinònim de --stat)"
-#: builtin/merge.c:202 builtin/pull.c:136
+#: builtin/merge.c:203 builtin/pull.c:143
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
-msgstr "afegeix (com a màxim <n>) entrades del registre curt al missatge de comissió de fusió"
+msgstr ""
+"afegeix (com a màxim <n>) entrades del registre curt al missatge de comissió "
+"de fusió"
-#: builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:139
+#: builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:146
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "crea una única comissió en lloc de fusionar"
-#: builtin/merge.c:207 builtin/pull.c:142
+#: builtin/merge.c:208 builtin/pull.c:149
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "realitza una comissió si la fusió té èxit (per defecte)"
-#: builtin/merge.c:209 builtin/pull.c:145
+#: builtin/merge.c:210 builtin/pull.c:152
msgid "edit message before committing"
msgstr "edita el missatge abans de cometre"
-#: builtin/merge.c:210
+#: builtin/merge.c:211
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "permet l'avanç ràpid (per defecte)"
-#: builtin/merge.c:212 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:213 builtin/pull.c:158
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "avorta si l'avanç ràpid no és possible"
-#: builtin/merge.c:216 builtin/pull.c:154
+#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:161
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "verifica que la comissió anomenada tingui una signatura GPG vàlida"
-#: builtin/merge.c:217 builtin/notes.c:773 builtin/pull.c:158 builtin/revert.c:108
+#: builtin/merge.c:218 builtin/notes.c:776 builtin/pull.c:165
+#: builtin/revert.c:109
msgid "strategy"
msgstr "estratègia"
-#: builtin/merge.c:218 builtin/pull.c:159
+#: builtin/merge.c:219 builtin/pull.c:166
msgid "merge strategy to use"
msgstr "estratègia de fusió a usar"
-#: builtin/merge.c:219 builtin/pull.c:162
+#: builtin/merge.c:220 builtin/pull.c:169
msgid "option=value"
msgstr "opció=valor"
-#: builtin/merge.c:220 builtin/pull.c:163
+#: builtin/merge.c:221 builtin/pull.c:170
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "opció per a l'estratègia de fusió seleccionada"
-#: builtin/merge.c:222
+#: builtin/merge.c:223
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "missatge de comissió de fusió (per a una fusió no d'avanç ràpid)"
-#: builtin/merge.c:226
+#: builtin/merge.c:227
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "avorta la fusió en curs actual"
-#: builtin/merge.c:228
+#: builtin/merge.c:229
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "continua la fusió en curs actual"
-#: builtin/merge.c:230 builtin/pull.c:170
+#: builtin/merge.c:231 builtin/pull.c:177
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "permet fusionar històries no relacionades"
-#: builtin/merge.c:258
+#: builtin/merge.c:259
msgid "could not run stash."
msgstr "no s'ha pogut executar stash."
-#: builtin/merge.c:263
+#: builtin/merge.c:264
msgid "stash failed"
msgstr "l'emmagatzemament ha fallat"
-#: builtin/merge.c:268
+#: builtin/merge.c:269
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "no és un objecte vàlid: %s"
-#: builtin/merge.c:287 builtin/merge.c:304
+#: builtin/merge.c:288 builtin/merge.c:305
msgid "read-tree failed"
msgstr "read-tree ha fallat"
-#: builtin/merge.c:334
+#: builtin/merge.c:335
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (res a fer «squash»)"
-#: builtin/merge.c:345
+#: builtin/merge.c:346
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Comissió «squash» -- no s'està actualitzant HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:395
+#: builtin/merge.c:396
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr "Cap missatge de fusió -- no s'està actualitzant HEAD\n"
-#: builtin/merge.c:446
+#: builtin/merge.c:447
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "'%s' no assenyala una comissió"
-#: builtin/merge.c:536
+#: builtin/merge.c:537
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Cadena branch.%s.mergeoptions dolenta: %s"
-#: builtin/merge.c:656
+#: builtin/merge.c:657
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "No s'està gestionant res a part de la fusió de dos caps."
-#: builtin/merge.c:670
+#: builtin/merge.c:671
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Opció desconeguda de merge-recursive: -X%s"
-#: builtin/merge.c:685
+#: builtin/merge.c:686
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure %s"
-#: builtin/merge.c:737
+#: builtin/merge.c:738
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "No s'ha pogut llegir de '%s'"
-#: builtin/merge.c:746
+#: builtin/merge.c:747
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
-msgstr "No s'està cometent la fusió; useu 'git commit' per a completar la fusió.\n"
+msgstr ""
+"No s'està cometent la fusió; useu 'git commit' per a completar la fusió.\n"
-#: builtin/merge.c:752
+#: builtin/merge.c:753
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -9768,73 +10163,70 @@ msgstr ""
"S'ignoraran les línies que comencin amb '%c', i un missatge buit\n"
"avorta la comissió.\n"
-#: builtin/merge.c:776
+#: builtin/merge.c:777
msgid "Empty commit message."
msgstr "El missatge de comissió és buit."
-#: builtin/merge.c:796
+#: builtin/merge.c:797
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Meravellós.\n"
-#: builtin/merge.c:851
+#: builtin/merge.c:850
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
-msgstr "La fusió automàtica ha fallat; arregleu els conflictes i després cometeu el resultat.\n"
+msgstr ""
+"La fusió automàtica ha fallat; arregleu els conflictes i després cometeu el "
+"resultat.\n"
-#: builtin/merge.c:890
+#: builtin/merge.c:889
msgid "No current branch."
msgstr "No hi ha cap branca actual."
-#: builtin/merge.c:892
+#: builtin/merge.c:891
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "No hi ha cap remot per a la branca actual."
-#: builtin/merge.c:894
+#: builtin/merge.c:893
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "No hi ha cap font per defecte definida per a la branca actual."
-#: builtin/merge.c:899
+#: builtin/merge.c:898
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "No hi ha cap branca amb seguiment remot per a %s de %s"
-#: builtin/merge.c:946
+#: builtin/merge.c:945
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Valor dolent '%s' en l'entorn '%s'"
-#: builtin/merge.c:1020
-#, c-format
-msgid "could not close '%s'"
-msgstr "no s'ha pogut tancar '%s'"
-
-#: builtin/merge.c:1047
+#: builtin/merge.c:1046
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "no és quelcom que puguem fusionar en %s: %s"
-#: builtin/merge.c:1081
+#: builtin/merge.c:1080
msgid "not something we can merge"
msgstr "no és quelcom que puguem fusionar"
-#: builtin/merge.c:1146
+#: builtin/merge.c:1145
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "--abort no accepta paràmetres"
-#: builtin/merge.c:1150
+#: builtin/merge.c:1149
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "No hi ha fusió a avortar (manca MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1162
+#: builtin/merge.c:1161
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "--continue no accepta paràmetres"
-#: builtin/merge.c:1166
+#: builtin/merge.c:1165
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "No hi ha fusió en progrés (manca MERGE_HEAD)."
-#: builtin/merge.c:1182
+#: builtin/merge.c:1181
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -9842,7 +10234,7 @@ msgstr ""
"No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix).\n"
"Si us plau, cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
-#: builtin/merge.c:1189
+#: builtin/merge.c:1188
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -9850,192 +10242,198 @@ msgstr ""
"No heu conclòs el vostre «cherry pick» (CHERRY_PICK_HEAD existeix).\n"
"Si us plau, cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
-#: builtin/merge.c:1192
+#: builtin/merge.c:1191
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr "No heu conclòs el vostre «cherry pick» (CHERRY_PICK_HEAD existeix)."
-#: builtin/merge.c:1201
+#: builtin/merge.c:1200
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "No podeu combinar --squash amb --no-ff."
-#: builtin/merge.c:1209
+#: builtin/merge.c:1208
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
-msgstr "No hi ha una comissió especificada i merge.defaultToUpstream no està establert."
+msgstr ""
+"No hi ha una comissió especificada i merge.defaultToUpstream no està "
+"establert."
-#: builtin/merge.c:1226
+#: builtin/merge.c:1225
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Una comissió «squash» a un HEAD buit encara no es permet"
-#: builtin/merge.c:1228
+#: builtin/merge.c:1227
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr "Una comissió no d'avanç ràpid no té sentit a un HEAD buit"
-#: builtin/merge.c:1233
+#: builtin/merge.c:1232
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "%s - no és una cosa que puguem fusionar"
-#: builtin/merge.c:1235
+#: builtin/merge.c:1234
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Es pot fusionar només una comissió a un HEAD buit"
-#: builtin/merge.c:1269
+#: builtin/merge.c:1268
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG no fiable, suposadament de %s."
-#: builtin/merge.c:1272
+#: builtin/merge.c:1271
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG dolenta suposadament de %s."
-#: builtin/merge.c:1275
+#: builtin/merge.c:1274
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "La comissió %s no té signatura GPG."
-#: builtin/merge.c:1278
+#: builtin/merge.c:1277
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "La comissió %s té una signatura GPG bona de %s\n"
-#: builtin/merge.c:1340
+#: builtin/merge.c:1339
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "s'està refusant fusionar històries no relacionades"
-#: builtin/merge.c:1349
+#: builtin/merge.c:1348
msgid "Already up-to-date."
msgstr "Ja està al dia."
-#: builtin/merge.c:1359
+#: builtin/merge.c:1358
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "S'estan actualitzant %s..%s\n"
-#: builtin/merge.c:1400
+#: builtin/merge.c:1399
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "S'està intentant una fusió molt trivial en l'índex...\n"
-#: builtin/merge.c:1407
+#: builtin/merge.c:1406
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "No.\n"
-#: builtin/merge.c:1432
+#: builtin/merge.c:1431
msgid "Already up-to-date. Yeeah!"
msgstr "Ja està al dia. Estupend!"
-#: builtin/merge.c:1438
+#: builtin/merge.c:1437
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "No és possible avançar ràpidament, s'està avortant."
-#: builtin/merge.c:1461 builtin/merge.c:1540
+#: builtin/merge.c:1460 builtin/merge.c:1539
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "S'està rebobinant l'arbre a la pristina...\n"
-#: builtin/merge.c:1465
+#: builtin/merge.c:1464
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "S'està intentant l'estratègia de fusió %s...\n"
-#: builtin/merge.c:1531
+#: builtin/merge.c:1530
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Cap estratègia de fusió ha gestionat la fusió.\n"
-#: builtin/merge.c:1533
+#: builtin/merge.c:1532
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "L'estratègia de fusió %s ha fallat.\n"
-#: builtin/merge.c:1542
+#: builtin/merge.c:1541
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr "S'està usant el %s per a preparar la resolució a mà.\n"
-#: builtin/merge.c:1554
+#: builtin/merge.c:1553
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
-msgstr "La fusió automàtica ha sortit bé; s'ha aturat abans de cometre com s'havia demanat\n"
+msgstr ""
+"La fusió automàtica ha sortit bé; s'ha aturat abans de cometre com s'havia "
+"demanat\n"
-#: builtin/merge-base.c:29
+#: builtin/merge-base.c:30
msgid "git merge-base [-a | --all] <commit> <commit>..."
msgstr "git merge-base [-a | --all] <comissió> <comissió>..."
-#: builtin/merge-base.c:30
+#: builtin/merge-base.c:31
msgid "git merge-base [-a | --all] --octopus <commit>..."
msgstr "git merge-base [-a | --all] --octopus <comissió>..."
-#: builtin/merge-base.c:31
+#: builtin/merge-base.c:32
msgid "git merge-base --independent <commit>..."
msgstr "git merge-base --independent <comissió>..."
-#: builtin/merge-base.c:32
+#: builtin/merge-base.c:33
msgid "git merge-base --is-ancestor <commit> <commit>"
msgstr "git merge-base --is-ancestor <comissió> <comissió>"
-#: builtin/merge-base.c:33
+#: builtin/merge-base.c:34
msgid "git merge-base --fork-point <ref> [<commit>]"
msgstr "git merge-base --fork-point <referència> [<comissió>]"
-#: builtin/merge-base.c:217
+#: builtin/merge-base.c:218
msgid "output all common ancestors"
msgstr "emet tots els avantpassats comuns"
-#: builtin/merge-base.c:219
+#: builtin/merge-base.c:220
msgid "find ancestors for a single n-way merge"
msgstr "troba els avantpassats per a una sola fusió d'n vies"
-#: builtin/merge-base.c:221
+#: builtin/merge-base.c:222
msgid "list revs not reachable from others"
msgstr "llista les revisions no abastables d'altres"
-#: builtin/merge-base.c:223
+#: builtin/merge-base.c:224
msgid "is the first one ancestor of the other?"
msgstr "és la primera un avantpassat de l'altre?"
-#: builtin/merge-base.c:225
+#: builtin/merge-base.c:226
msgid "find where <commit> forked from reflog of <ref>"
-msgstr "troba on <comissió> s'ha bifurcat del registre de referències de <referència>"
+msgstr ""
+"troba on <comissió> s'ha bifurcat del registre de referències de <referència>"
-#: builtin/merge-file.c:8
+#: builtin/merge-file.c:9
msgid ""
-"git merge-file [<options>] [-L <name1> [-L <orig> [-L <name2>]]] <file1> <orig-file> <file2>"
+"git merge-file [<options>] [-L <name1> [-L <orig> [-L <name2>]]] <file1> "
+"<orig-file> <file2>"
msgstr ""
-"git merge-file [<opcions>] [-L <nom1> [-L <original> [-L <nom2>]]] <fitxer1> <fitxer-original> "
-"<fitxer2>"
+"git merge-file [<opcions>] [-L <nom1> [-L <original> [-L <nom2>]]] <fitxer1> "
+"<fitxer-original> <fitxer2>"
-#: builtin/merge-file.c:32
+#: builtin/merge-file.c:33
msgid "send results to standard output"
msgstr "envia els resultats a la sortida estàndard"
-#: builtin/merge-file.c:33
+#: builtin/merge-file.c:34
msgid "use a diff3 based merge"
msgstr "usa una fusió basada en diff3"
-#: builtin/merge-file.c:34
+#: builtin/merge-file.c:35
msgid "for conflicts, use our version"
msgstr "en conflictes, usa la nostra versió"
-#: builtin/merge-file.c:36
+#: builtin/merge-file.c:37
msgid "for conflicts, use their version"
msgstr "en conflictes, usa la seva versió"
-#: builtin/merge-file.c:38
+#: builtin/merge-file.c:39
msgid "for conflicts, use a union version"
msgstr "en conflictes, usa una versió d'unió"
-#: builtin/merge-file.c:41
+#: builtin/merge-file.c:42
msgid "for conflicts, use this marker size"
msgstr "en conflictes, usa aquesta mida de marcador"
-#: builtin/merge-file.c:42
+#: builtin/merge-file.c:43
msgid "do not warn about conflicts"
msgstr "no avisis de conflictes"
-#: builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/merge-file.c:45
msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
msgstr "estableix les etiquetes per a fitxer1/fitxer-original/fitxer2"
@@ -10074,416 +10472,429 @@ msgstr "S'està fusionant %s amb %s\n"
msgid "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
-#: builtin/mktree.c:152
+#: builtin/mktree.c:153
msgid "input is NUL terminated"
msgstr "l'entrada és acabada amb NUL"
-#: builtin/mktree.c:153 builtin/write-tree.c:24
+#: builtin/mktree.c:154 builtin/write-tree.c:25
msgid "allow missing objects"
msgstr "permet els objectes absents"
-#: builtin/mktree.c:154
+#: builtin/mktree.c:155
msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "permet la creació de més d'un arbre"
-#: builtin/mv.c:16
+#: builtin/mv.c:17
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [<opcions>] <font>... <destí>"
-#: builtin/mv.c:82
+#: builtin/mv.c:83
#, c-format
msgid "Directory %s is in index and no submodule?"
msgstr "El directori %s és en l'índex i no hi ha cap submòdul?"
-#: builtin/mv.c:84 builtin/rm.c:290
+#: builtin/mv.c:85 builtin/rm.c:290
msgid "Please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
-"Si us plau, «stage» els vostres canvis a .gitmodules o feu «stage» dels mateixos per a procedir"
+"Si us plau, «stage» els vostres canvis a .gitmodules o feu «stage» dels "
+"mateixos per a procedir"
-#: builtin/mv.c:102
+#: builtin/mv.c:103
#, c-format
msgid "%.*s is in index"
msgstr "%.*s és en l'índex"
-#: builtin/mv.c:124
+#: builtin/mv.c:125
msgid "force move/rename even if target exists"
msgstr "força el moviment / canvi de nom encara que el destí existeixi"
-#: builtin/mv.c:125
+#: builtin/mv.c:126
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "omet els errors de moviment / canvi de nom"
-#: builtin/mv.c:167
+#: builtin/mv.c:168
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "el destí '%s' no és un directori"
-#: builtin/mv.c:178
+#: builtin/mv.c:179
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "S'està comprovant el canvi de nom de '%s' a '%s'\n"
-#: builtin/mv.c:182
+#: builtin/mv.c:183
msgid "bad source"
msgstr "font dolenta"
-#: builtin/mv.c:185
+#: builtin/mv.c:186
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "no es pot moure un directori a dins d'ell mateix"
-#: builtin/mv.c:188
+#: builtin/mv.c:189
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "no es pot moure un directori sobre un fitxer"
-#: builtin/mv.c:197
+#: builtin/mv.c:198
msgid "source directory is empty"
msgstr "el directori font està buit"
-#: builtin/mv.c:222
+#: builtin/mv.c:223
msgid "not under version control"
msgstr "no està sota control de versions"
-#: builtin/mv.c:225
+#: builtin/mv.c:226
msgid "destination exists"
msgstr "el destí existeix"
-#: builtin/mv.c:233
+#: builtin/mv.c:234
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "s'està sobreescrivint '%s'"
-#: builtin/mv.c:236
+#: builtin/mv.c:237
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "No es pot sobreescriure"
-#: builtin/mv.c:239
+#: builtin/mv.c:240
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "múltiples fonts per al mateix destí"
-#: builtin/mv.c:241
+#: builtin/mv.c:242
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "el directori destí no existeix"
-#: builtin/mv.c:248
+#: builtin/mv.c:249
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, origen=%s, destí=%s"
-#: builtin/mv.c:269
+#: builtin/mv.c:270
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "S'està canviant el nom de %s a %s\n"
-#: builtin/mv.c:275 builtin/remote.c:710 builtin/repack.c:384
+#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:711 builtin/repack.c:390
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "el canvi del nom de '%s' ha fallat"
-#: builtin/name-rev.c:289
+#: builtin/name-rev.c:338
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [<opcions>] <comissió>..."
-#: builtin/name-rev.c:290
+#: builtin/name-rev.c:339
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [<opcions>] --all"
-#: builtin/name-rev.c:291
+#: builtin/name-rev.c:340
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [<opcions>] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:346
+#: builtin/name-rev.c:395
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "imprimeix només els noms (sense SHA-1)"
-#: builtin/name-rev.c:347
+#: builtin/name-rev.c:396
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "només usa les etiquetes per a anomenar les comissions"
-#: builtin/name-rev.c:349
+#: builtin/name-rev.c:398
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "només usa les referències que coincideixin amb <patró>"
-#: builtin/name-rev.c:351
+#: builtin/name-rev.c:400
msgid "ignore refs matching <pattern>"
msgstr "ignora les referències que coincideixin amb <patró>"
-#: builtin/name-rev.c:353
+#: builtin/name-rev.c:402
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr "llista totes les comissions abastables de totes les referències"
-#: builtin/name-rev.c:354
+#: builtin/name-rev.c:403
msgid "read from stdin"
msgstr "llegeix d'stdin"
-#: builtin/name-rev.c:355
+#: builtin/name-rev.c:404
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "permet imprimir els noms `undefined` (per defecte)"
-#: builtin/name-rev.c:361
+#: builtin/name-rev.c:410
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "dereferencia les etiquetes en l'entrada (ús intern)"
-#: builtin/notes.c:25
+#: builtin/notes.c:26
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] [list [<object>]]"
msgstr "git notes [--ref <referència-de-notes>] [llista [<objecte>]]"
-#: builtin/notes.c:26
+#: builtin/notes.c:27
msgid ""
-"git notes [--ref <notes-ref>] add [-f] [--allow-empty] [-m <msg> | -F <file> | (-c | -C) "
-"<object>] [<object>]"
+"git notes [--ref <notes-ref>] add [-f] [--allow-empty] [-m <msg> | -F <file> "
+"| (-c | -C) <object>] [<object>]"
msgstr ""
-"git notes [--ref <referència-de-notes>] add [-f] [--allow-empty] [-m <missatge> | -F <fitxer> | "
-"(-c | -C) <objecte>] [<objecte>]"
+"git notes [--ref <referència-de-notes>] add [-f] [--allow-empty] [-m "
+"<missatge> | -F <fitxer> | (-c | -C) <objecte>] [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:27
+#: builtin/notes.c:28
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] copy [-f] <from-object> <to-object>"
-msgstr "git notes [--ref <referència-de-notes>] copy [-f] <d'objecte> <a-objecte>"
+msgstr ""
+"git notes [--ref <referència-de-notes>] copy [-f] <d'objecte> <a-objecte>"
-#: builtin/notes.c:28
+#: builtin/notes.c:29
msgid ""
-"git notes [--ref <notes-ref>] append [--allow-empty] [-m <msg> | -F <file> | (-c | -C) <object>] "
-"[<object>]"
+"git notes [--ref <notes-ref>] append [--allow-empty] [-m <msg> | -F <file> | "
+"(-c | -C) <object>] [<object>]"
msgstr ""
-"git notes [--ref <referència-de-notes>] append [--allow-empty] [-m <missatge> | -F <fitxer> | (-"
-"c | -C) <objecte>] [<objecte>]"
+"git notes [--ref <referència-de-notes>] append [--allow-empty] [-m "
+"<missatge> | -F <fitxer> | (-c | -C) <objecte>] [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:29
+#: builtin/notes.c:30
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] edit [--allow-empty] [<object>]"
-msgstr "git notes [--ref <referència-de-notes>] edit [--allow-empty] [<objecte>]"
+msgstr ""
+"git notes [--ref <referència-de-notes>] edit [--allow-empty] [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:30
+#: builtin/notes.c:31
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] show [<object>]"
msgstr "git notes [--ref <referència-de-notes>] show [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:31
-msgid "git notes [--ref <notes-ref>] merge [-v | -q] [-s <strategy>] <notes-ref>"
+#: builtin/notes.c:32
+msgid ""
+"git notes [--ref <notes-ref>] merge [-v | -q] [-s <strategy>] <notes-ref>"
msgstr ""
-"git notes [--ref <referència-de-notes>] merge [-v | -q] [-s <estratègia>] <referència-de-notes>"
+"git notes [--ref <referència-de-notes>] merge [-v | -q] [-s <estratègia>] "
+"<referència-de-notes>"
-#: builtin/notes.c:32
+#: builtin/notes.c:33
msgid "git notes merge --commit [-v | -q]"
msgstr "git notes merge --commit [-v | -q]"
-#: builtin/notes.c:33
+#: builtin/notes.c:34
msgid "git notes merge --abort [-v | -q]"
msgstr "git notes merge --abort [-v | -q]"
-#: builtin/notes.c:34
+#: builtin/notes.c:35
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] remove [<object>...]"
msgstr "git notes [--ref <referència-de-notes>] remove [<objecte>...]"
-#: builtin/notes.c:35
+#: builtin/notes.c:36
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] prune [-n | -v]"
msgstr "git notes [--ref <referència-de-notes>] prune [-n | -v]"
-#: builtin/notes.c:36
+#: builtin/notes.c:37
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] get-ref"
msgstr "git notes [--ref <referència-de-notes>] get-ref"
-#: builtin/notes.c:41
+#: builtin/notes.c:42
msgid "git notes [list [<object>]]"
msgstr "git notes [llista [<objecte>]]"
-#: builtin/notes.c:46
+#: builtin/notes.c:47
msgid "git notes add [<options>] [<object>]"
msgstr "git notes add [<opcions>] [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:51
+#: builtin/notes.c:52
msgid "git notes copy [<options>] <from-object> <to-object>"
msgstr "git notes copy [<opcions>] <d'objecte> <a-objecte>"
-#: builtin/notes.c:52
+#: builtin/notes.c:53
msgid "git notes copy --stdin [<from-object> <to-object>]..."
msgstr "git notes copy --stdin [<d'objecte> <a-objecte>]..."
-#: builtin/notes.c:57
+#: builtin/notes.c:58
msgid "git notes append [<options>] [<object>]"
msgstr "git notes append [<opcions>] [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:62
+#: builtin/notes.c:63
msgid "git notes edit [<object>]"
msgstr "git notes edit [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:67
+#: builtin/notes.c:68
msgid "git notes show [<object>]"
msgstr "git notes show [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:72
+#: builtin/notes.c:73
msgid "git notes merge [<options>] <notes-ref>"
msgstr "git notes merge [<opcions>] <referència-de-notes>"
-#: builtin/notes.c:73
+#: builtin/notes.c:74
msgid "git notes merge --commit [<options>]"
msgstr "git notes merge --commit [<opcions>]"
-#: builtin/notes.c:74
+#: builtin/notes.c:75
msgid "git notes merge --abort [<options>]"
msgstr "git notes merge --abort [<opcions>]"
-#: builtin/notes.c:79
+#: builtin/notes.c:80
msgid "git notes remove [<object>]"
msgstr "git notes remove [<objecte>]"
-#: builtin/notes.c:84
+#: builtin/notes.c:85
msgid "git notes prune [<options>]"
msgstr "git notes prune [<opcions>]"
-#: builtin/notes.c:89
+#: builtin/notes.c:90
msgid "git notes get-ref"
msgstr "git notes get-ref"
-#: builtin/notes.c:94
+#: builtin/notes.c:95
msgid "Write/edit the notes for the following object:"
msgstr "Escriviu/editeu les notes per l'objecte següent:"
-#: builtin/notes.c:147
+#: builtin/notes.c:148
#, c-format
msgid "unable to start 'show' for object '%s'"
msgstr "no s'ha pogut iniciar 'show' per a l'objecte '%s'"
-#: builtin/notes.c:151
+#: builtin/notes.c:152
msgid "could not read 'show' output"
msgstr "no s'ha pogut llegir la sortida de 'show'"
-#: builtin/notes.c:159
+#: builtin/notes.c:160
#, c-format
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "S'ha produït un error en finalitzar 'show' per a l'objecte '%s'"
-#: builtin/notes.c:194
+#: builtin/notes.c:195
msgid "please supply the note contents using either -m or -F option"
-msgstr "si us plau, proveïu els continguts de la nota fent servir l'opció -m o l'opció -F"
+msgstr ""
+"si us plau, proveïu els continguts de la nota fent servir l'opció -m o "
+"l'opció -F"
-#: builtin/notes.c:203
+#: builtin/notes.c:204
msgid "unable to write note object"
msgstr "no s'ha pogut escriure l'objecte de nota"
-#: builtin/notes.c:205
+#: builtin/notes.c:206
#, c-format
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "s'han deixat els continguts de la nota en %s"
-#: builtin/notes.c:233 builtin/tag.c:516
+#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:517
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "no es pot llegir '%s'"
-#: builtin/notes.c:235 builtin/tag.c:519
+#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:520
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir '%s'"
-#: builtin/notes.c:254 builtin/notes.c:305 builtin/notes.c:307 builtin/notes.c:372
-#: builtin/notes.c:427 builtin/notes.c:513 builtin/notes.c:518 builtin/notes.c:596
-#: builtin/notes.c:658
+#: builtin/notes.c:255 builtin/notes.c:306 builtin/notes.c:308
+#: builtin/notes.c:375 builtin/notes.c:430 builtin/notes.c:516
+#: builtin/notes.c:521 builtin/notes.c:599 builtin/notes.c:661
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "s'ha produït un error en resoldre '%s' com a referència vàlida."
-#: builtin/notes.c:257
+#: builtin/notes.c:258
#, c-format
msgid "failed to read object '%s'."
msgstr "s'ha produït un error en llegir l'objecte '%s'."
-#: builtin/notes.c:261
+#: builtin/notes.c:262
#, c-format
msgid "cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr "no es pot llegir les dades de node de l'objecte no de blob '%s'."
-#: builtin/notes.c:301
+#: builtin/notes.c:302
#, c-format
msgid "malformed input line: '%s'."
msgstr "línia d'entrada mal formada: '%s'."
-#: builtin/notes.c:316
+#: builtin/notes.c:317
#, c-format
msgid "failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en copiar les notes de '%s' a '%s'"
-#. TRANSLATORS: the first %s will be replaced by a
-#. git notes command: 'add', 'merge', 'remove', etc.
-#: builtin/notes.c:345
+#. TRANSLATORS: the first %s will be replaced by a git
+#. notes command: 'add', 'merge', 'remove', etc.
+#.
+#: builtin/notes.c:348
#, c-format
msgid "refusing to %s notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr "s'està refusant %s les notes en %s (fora de refs/notes/)"
-#: builtin/notes.c:365 builtin/notes.c:420 builtin/notes.c:496 builtin/notes.c:508
-#: builtin/notes.c:584 builtin/notes.c:651 builtin/notes.c:801 builtin/notes.c:948
-#: builtin/notes.c:969
+#: builtin/notes.c:368 builtin/notes.c:423 builtin/notes.c:499
+#: builtin/notes.c:511 builtin/notes.c:587 builtin/notes.c:654
+#: builtin/notes.c:804 builtin/notes.c:951 builtin/notes.c:972
msgid "too many parameters"
msgstr "massa paràmetres"
-#: builtin/notes.c:378 builtin/notes.c:664
+#: builtin/notes.c:381 builtin/notes.c:667
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
msgstr "no s'ha trobat cap nota per a l'objecte %s."
-#: builtin/notes.c:399 builtin/notes.c:562
+#: builtin/notes.c:402 builtin/notes.c:565
msgid "note contents as a string"
msgstr "anota els continguts com a cadena"
-#: builtin/notes.c:402 builtin/notes.c:565
+#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
msgid "note contents in a file"
msgstr "anota els continguts en un fitxer"
-#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
+#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:571
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "reusa i edita l'objecte de nota especificat"
-#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:571
+#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:574
msgid "reuse specified note object"
msgstr "reusa l'objecte de nota especificat"
-#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:574
+#: builtin/notes.c:414 builtin/notes.c:577
msgid "allow storing empty note"
msgstr "permet l'emmagatzematge d'una nota buida"
-#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:483
+#: builtin/notes.c:415 builtin/notes.c:486
msgid "replace existing notes"
msgstr "reemplaça les notes existents"
-#: builtin/notes.c:437
+#: builtin/notes.c:440
#, c-format
-msgid "Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite existing notes"
+msgid ""
+"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
+"existing notes"
msgstr ""
-"No es poden afegir les notes. S'han trobat notes existents de l'objecte %s. Useu '-f' per a "
-"sobreescriure les notes existents."
+"No es poden afegir les notes. S'han trobat notes existents de l'objecte %s. "
+"Useu '-f' per a sobreescriure les notes existents."
-#: builtin/notes.c:452 builtin/notes.c:531
+#: builtin/notes.c:455 builtin/notes.c:534
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "S'estan sobreescrivint les notes existents de l'objecte %s\n"
-#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:623 builtin/notes.c:888
+#: builtin/notes.c:466 builtin/notes.c:626 builtin/notes.c:891
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "S'està eliminant la nota de l'objecte %s\n"
-#: builtin/notes.c:484
+#: builtin/notes.c:487
msgid "read objects from stdin"
msgstr "llegeix els objectes des d'stdin"
-#: builtin/notes.c:486
+#: builtin/notes.c:489
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
-msgstr "carrega la configuració de reescriptura per a <ordre> (implica --stdin)"
+msgstr ""
+"carrega la configuració de reescriptura per a <ordre> (implica --stdin)"
-#: builtin/notes.c:504
+#: builtin/notes.c:507
msgid "too few parameters"
msgstr "hi ha massa pocs paràmetres"
-#: builtin/notes.c:525
+#: builtin/notes.c:528
#, c-format
-msgid "Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite existing notes"
+msgid ""
+"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
+"existing notes"
msgstr ""
-"No es poden copiar les notes. S'han trobat notes existents de l'objecte %s. Useu '-f' per a "
-"sobreescriure les notes existents."
+"No es poden copiar les notes. S'han trobat notes existents de l'objecte %s. "
+"Useu '-f' per a sobreescriure les notes existents."
-#: builtin/notes.c:537
+#: builtin/notes.c:540
#, c-format
msgid "missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr "manquen notes a l'objecte font %s. No es pot copiar."
-#: builtin/notes.c:589
+#: builtin/notes.c:592
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -10492,318 +10903,342 @@ msgstr ""
"Es desaconsellen les opcions -m/-F/-c/-C en favor de la subordre 'edit'.\n"
"Si us plau, useu 'git notes add -f -m/-F/-c/-C' en lloc d'això.\n"
-#: builtin/notes.c:684
+#: builtin/notes.c:687
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "s'ha produït un error en suprimir la referència NOTES_MERGE_PARTIAL"
-#: builtin/notes.c:686
+#: builtin/notes.c:689
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
msgstr "s'ha produït un error en suprimir la referència NOTES_MERGE_REF"
-#: builtin/notes.c:688
+#: builtin/notes.c:691
msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
-msgstr "s'ha produït un error en eliminar l'arbre de treball de 'git notes merge'"
+msgstr ""
+"s'ha produït un error en eliminar l'arbre de treball de 'git notes merge'"
-#: builtin/notes.c:708
+#: builtin/notes.c:711
msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "s'ha produït un error en llegir la referència NOTES_MERGE_PARTIAL"
-#: builtin/notes.c:710
+#: builtin/notes.c:713
msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "no s'ha pogut trobar cap comissió de NOTES_MERGE_PARTIAL."
-#: builtin/notes.c:712
+#: builtin/notes.c:715
msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió de NOTES_MERGE_PARTIAL."
-#: builtin/notes.c:725
+#: builtin/notes.c:728
msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
msgstr "s'ha produït un error en resoldre NOTES_MERGE_REF"
-#: builtin/notes.c:728
+#: builtin/notes.c:731
msgid "failed to finalize notes merge"
msgstr "s'ha produït un error en finalitzar la fusió de notes"
-#: builtin/notes.c:754
+#: builtin/notes.c:757
#, c-format
msgid "unknown notes merge strategy %s"
msgstr "estratègia de fusió de notes desconeguda %s"
-#: builtin/notes.c:770
+#: builtin/notes.c:773
msgid "General options"
msgstr "Opcions generals"
-#: builtin/notes.c:772
+#: builtin/notes.c:775
msgid "Merge options"
msgstr "Opcions de fusió"
-#: builtin/notes.c:774
-msgid "resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/cat_sort_uniq)"
+#: builtin/notes.c:777
+msgid ""
+"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
+"cat_sort_uniq)"
msgstr ""
-"resol els conflictes de nota usant l'estratègia donada (manual/ours/theirs/union/cat_sort_uniq)"
+"resol els conflictes de nota usant l'estratègia donada (manual/ours/theirs/"
+"union/cat_sort_uniq)"
-#: builtin/notes.c:776
+#: builtin/notes.c:779
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "S'estan cometent les notes sense fusionar"
-#: builtin/notes.c:778
+#: builtin/notes.c:781
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "finalitza la fusió de notes cometent les notes sense fusionar"
-#: builtin/notes.c:780
+#: builtin/notes.c:783
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "S'està avortant la resolució de fusió de notes"
-#: builtin/notes.c:782
+#: builtin/notes.c:785
msgid "abort notes merge"
msgstr "avorta la fusió de notes"
-#: builtin/notes.c:793
+#: builtin/notes.c:796
msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
msgstr "no es pot combinar --commit, --abort i -s/--strategy"
-#: builtin/notes.c:798
+#: builtin/notes.c:801
msgid "must specify a notes ref to merge"
msgstr "cal especificar una referència de notes a fusionar"
-#: builtin/notes.c:822
+#: builtin/notes.c:825
#, c-format
msgid "unknown -s/--strategy: %s"
msgstr "-s/--strategy desconeguda: %s"
-#: builtin/notes.c:859
+#: builtin/notes.c:862
#, c-format
msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "una fusió de notes a %s ja està en curs a %s"
-#: builtin/notes.c:862
+#: builtin/notes.c:865
#, c-format
msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
-msgstr "s'ha produït un error en emmagatzemar l'enllaç a la referència de notes actual (%s)"
+msgstr ""
+"s'ha produït un error en emmagatzemar l'enllaç a la referència de notes "
+"actual (%s)"
-#: builtin/notes.c:864
+#: builtin/notes.c:867
#, c-format
msgid ""
-"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with 'git notes merge --"
-"commit', or abort the merge with 'git notes merge --abort'.\n"
+"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
+"'git notes merge --commit', or abort the merge with 'git notes merge --"
+"abort'.\n"
msgstr ""
-"La fusió de notes automàtica ha fallat. Arregleu els conflictes en %s i cometeu el resultat amb "
-"'git notes merge --commit', o avorteu la fusió amb 'git notes merge --abort'.\n"
+"La fusió de notes automàtica ha fallat. Arregleu els conflictes en %s i "
+"cometeu el resultat amb 'git notes merge --commit', o avorteu la fusió amb "
+"'git notes merge --abort'.\n"
-#: builtin/notes.c:886
+#: builtin/notes.c:889
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "L'objecte %s no té cap nota\n"
-#: builtin/notes.c:898
+#: builtin/notes.c:901
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "l'intent d'eliminar una nota no existent no és un error"
-#: builtin/notes.c:901
+#: builtin/notes.c:904
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "llegeix els noms d'objecte des de l'entrada estàndard"
-#: builtin/notes.c:939 builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:127
+#: builtin/notes.c:942 builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:128
msgid "do not remove, show only"
msgstr "no eliminis, només mostra"
-#: builtin/notes.c:940
+#: builtin/notes.c:943
msgid "report pruned notes"
msgstr "informa de notes podades"
-#: builtin/notes.c:982
+#: builtin/notes.c:985
msgid "notes-ref"
msgstr "referència de notes"
-#: builtin/notes.c:983
+#: builtin/notes.c:986
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "usa les notes de <referència-de-notes>"
-#: builtin/notes.c:1018
+#: builtin/notes.c:1021
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "subordre desconeguda: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:29
-msgid "git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
+#: builtin/pack-objects.c:30
+msgid ""
+"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
-"git pack-objects --stdout [<opcions>...] [< <llista-de-referències> | < <llista-de-objectes>]"
+"git pack-objects --stdout [<opcions>...] [< <llista-de-referències> | < "
+"<llista-de-objectes>]"
-#: builtin/pack-objects.c:30
-msgid "git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
+#: builtin/pack-objects.c:31
+msgid ""
+"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
-"git pack-objects [<opcions>...] <nom-base> [< <llista-de-referències> | < <llista-de-objectes>]"
+"git pack-objects [<opcions>...] <nom-base> [< <llista-de-referències> | < "
+"<llista-de-objectes>]"
-#: builtin/pack-objects.c:177 builtin/pack-objects.c:180
+#: builtin/pack-objects.c:180 builtin/pack-objects.c:183
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "error de deflació (%d)"
-#: builtin/pack-objects.c:770
+#: builtin/pack-objects.c:776
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
-"s'està inhabilitant l'escriptura de mapes de bits, es divideixen els paquets a causa de pack."
-"packSizeLimit"
+"s'està inhabilitant l'escriptura de mapes de bits, es divideixen els paquets "
+"a causa de pack.packSizeLimit"
-#: builtin/pack-objects.c:783
+#: builtin/pack-objects.c:789
msgid "Writing objects"
msgstr "S'estan escrivint els objectes"
-#: builtin/pack-objects.c:1063
+#: builtin/pack-objects.c:1069
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
-msgstr "s'està inhabilitant l'escriptura de mapes de bits, perquè alguns objectes no s'empaqueten"
+msgstr ""
+"s'està inhabilitant l'escriptura de mapes de bits, perquè alguns objectes no "
+"s'empaqueten"
-#: builtin/pack-objects.c:2426
+#: builtin/pack-objects.c:2434
msgid "Compressing objects"
msgstr "S'estan comprimint objectes"
-#: builtin/pack-objects.c:2829
+#: builtin/pack-objects.c:2843
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "versió d'índex no compatible %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2833
+#: builtin/pack-objects.c:2847
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "versió d'índex dolenta '%s'"
-#: builtin/pack-objects.c:2863
+#: builtin/pack-objects.c:2877
msgid "do not show progress meter"
msgstr "no mostris l'indicador de progrés"
-#: builtin/pack-objects.c:2865
+#: builtin/pack-objects.c:2879
msgid "show progress meter"
msgstr "mostra l'indicador de progrés"
-#: builtin/pack-objects.c:2867
+#: builtin/pack-objects.c:2881
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "mostra l'indicador de progrés durant la fase d'escriptura d'objectes"
-#: builtin/pack-objects.c:2870
+#: builtin/pack-objects.c:2884
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr "similar a --all-progress quan l'indicador de progrés es mostra"
-#: builtin/pack-objects.c:2871
+#: builtin/pack-objects.c:2885
msgid "version[,offset]"
msgstr "versió[,desplaçament]"
-#: builtin/pack-objects.c:2872
+#: builtin/pack-objects.c:2886
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
-msgstr "escriu el fitxer d'índex de paquet en la versió de format d'índex especificada"
+msgstr ""
+"escriu el fitxer d'índex de paquet en la versió de format d'índex "
+"especificada"
-#: builtin/pack-objects.c:2875
+#: builtin/pack-objects.c:2889
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "mida màxima de cada fitxer de paquet de sortida"
-#: builtin/pack-objects.c:2877
+#: builtin/pack-objects.c:2891
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
-msgstr "ignora els objectes prestats d'un emmagatzemament d'objectes alternatiu"
+msgstr ""
+"ignora els objectes prestats d'un emmagatzemament d'objectes alternatiu"
-#: builtin/pack-objects.c:2879
+#: builtin/pack-objects.c:2893
msgid "ignore packed objects"
msgstr "ignora els objectes empaquetats"
-#: builtin/pack-objects.c:2881
+#: builtin/pack-objects.c:2895
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "limita la finestra d'empaquetament per objectes"
-#: builtin/pack-objects.c:2883
+#: builtin/pack-objects.c:2897
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
-msgstr "limita la finestra d'empaquetament per memòria a més del límit d'objectes"
+msgstr ""
+"limita la finestra d'empaquetament per memòria a més del límit d'objectes"
-#: builtin/pack-objects.c:2885
+#: builtin/pack-objects.c:2899
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
-msgstr "longitud màxima de la cadena de diferències permesa en el paquet resultant"
+msgstr ""
+"longitud màxima de la cadena de diferències permesa en el paquet resultant"
-#: builtin/pack-objects.c:2887
+#: builtin/pack-objects.c:2901
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "reusa les diferències existents"
-#: builtin/pack-objects.c:2889
+#: builtin/pack-objects.c:2903
msgid "reuse existing objects"
msgstr "reusa els objectes existents"
-#: builtin/pack-objects.c:2891
+#: builtin/pack-objects.c:2905
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "usa objectes OFS_DELTA"
-#: builtin/pack-objects.c:2893
+#: builtin/pack-objects.c:2907
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr "usa fils en cercar les millores coincidències de diferències"
-#: builtin/pack-objects.c:2895
+#: builtin/pack-objects.c:2909
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "no creïs una emissió de paquet buida"
-#: builtin/pack-objects.c:2897
+#: builtin/pack-objects.c:2911
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "llegeix els paràmetres de revisió des de l'entrada estàndard"
-#: builtin/pack-objects.c:2899
+#: builtin/pack-objects.c:2913
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "limita els objectes als quals encara no s'hagin empaquetat"
-#: builtin/pack-objects.c:2902
+#: builtin/pack-objects.c:2916
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr "inclou els objectes abastables de qualsevol referència"
-#: builtin/pack-objects.c:2905
+#: builtin/pack-objects.c:2919
msgid "include objects referred by reflog entries"
-msgstr "inclou els objectes als quals facin referència les entrades del registre de referències"
+msgstr ""
+"inclou els objectes als quals facin referència les entrades del registre de "
+"referències"
-#: builtin/pack-objects.c:2908
+#: builtin/pack-objects.c:2922
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "inclou els objectes als quals faci referència l'índex"
-#: builtin/pack-objects.c:2911
+#: builtin/pack-objects.c:2925
msgid "output pack to stdout"
msgstr "emet el paquet a stdout"
-#: builtin/pack-objects.c:2913
+#: builtin/pack-objects.c:2927
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
-msgstr "inclou els objectes d'etiqueta que facin referència als objectes a empaquetar"
+msgstr ""
+"inclou els objectes d'etiqueta que facin referència als objectes a empaquetar"
-#: builtin/pack-objects.c:2915
+#: builtin/pack-objects.c:2929
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "retén els objectes inabastables"
-#: builtin/pack-objects.c:2917
+#: builtin/pack-objects.c:2931
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "empaqueta els objectes inabastables solts"
-#: builtin/pack-objects.c:2919
+#: builtin/pack-objects.c:2933
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "desempaqueta els objectes inabastables més nous que <hora>"
-#: builtin/pack-objects.c:2922
+#: builtin/pack-objects.c:2936
msgid "create thin packs"
msgstr "crea paquets prims"
-#: builtin/pack-objects.c:2924
+#: builtin/pack-objects.c:2938
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "crea paquets adequats per a les obtencions superficials"
-#: builtin/pack-objects.c:2926
+#: builtin/pack-objects.c:2940
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "ignora els paquets que tinguin un fitxer .keep corresponent"
-#: builtin/pack-objects.c:2928
+#: builtin/pack-objects.c:2942
msgid "pack compression level"
msgstr "nivell de compressió de paquet"
-#: builtin/pack-objects.c:2930
+#: builtin/pack-objects.c:2944
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr "no amaguis les comissions per empelt"
-#: builtin/pack-objects.c:2932
+#: builtin/pack-objects.c:2946
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
-msgstr "usa un índex de mapa de bits, si està disponible, per a accelerar el recompte d'objectes"
+msgstr ""
+"usa un índex de mapa de bits, si està disponible, per a accelerar el "
+"recompte d'objectes"
-#: builtin/pack-objects.c:2934
+#: builtin/pack-objects.c:2948
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr "escriu un índex de mapa de bits junt amb l'índex de paquet"
-#: builtin/pack-objects.c:3061
+#: builtin/pack-objects.c:3075
msgid "Counting objects"
msgstr "S'estan comptant els objectes"
@@ -10843,53 +11278,64 @@ msgstr "fes caducar els objectes més vells que <hora>"
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "no es pot podar en un dipòsit d'objectes preciosos"
-#: builtin/pull.c:51 builtin/pull.c:53
+#: builtin/pull.c:54 builtin/pull.c:56
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Valor no vàlid per a %s: %s"
-#: builtin/pull.c:73
+#: builtin/pull.c:76
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git pull [<opcions>] [<dipòsit> [<especificació-de-referència>...]]"
-#: builtin/pull.c:121
+#: builtin/pull.c:124
+#, fuzzy
+msgid "control for recursive fetching of submodules"
+msgstr "controla l'obtenció recursiva de submòduls"
+
+#: builtin/pull.c:128
msgid "Options related to merging"
msgstr "Opcions relacionades amb fusionar"
-#: builtin/pull.c:124
+#: builtin/pull.c:131
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
-msgstr "incorpora els canvis per rebasar en lloc de fusionar"
+msgstr "incorpora els canvis fent «rebase» en lloc de fusionar"
-#: builtin/pull.c:148 builtin/rebase--helper.c:18 builtin/revert.c:120
+#: builtin/pull.c:155 builtin/rebase--helper.c:19 builtin/revert.c:121
msgid "allow fast-forward"
msgstr "permet l'avanç ràpid"
-#: builtin/pull.c:157
+#: builtin/pull.c:164
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "automàticament emmagatzema/desempila abans i després de fer «rebase»"
-#: builtin/pull.c:173
+#: builtin/pull.c:180
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Opcions relacionades amb obtenir"
-#: builtin/pull.c:195
+#: builtin/pull.c:198
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "nombre de submòduls baixats en paral·lel"
-#: builtin/pull.c:284
+#: builtin/pull.c:287
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Valor no vàlid per a pull.ff: %s"
-#: builtin/pull.c:397
-msgid "There is no candidate for rebasing against among the refs that you just fetched."
-msgstr "No hi ha cap candidat sobre el qual rebasar entre les referències que acabeu d'obtenir."
-
#: builtin/pull.c:399
-msgid "There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
-msgstr "No hi ha candidats per a fusionar entre les referències que acabeu d'obtenir."
+msgid ""
+"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
+"fetched."
+msgstr ""
+"No hi ha cap candidat sobre el qual fer «rebase» entre les referències que "
+"acabeu d'obtenir."
-#: builtin/pull.c:400
+#: builtin/pull.c:401
+msgid ""
+"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
+msgstr ""
+"No hi ha candidats per a fusionar entre les referències que acabeu d'obtenir."
+
+#: builtin/pull.c:402
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -10897,7 +11343,7 @@ msgstr ""
"Generalment això vol dir que heu proveït una especificació de\n"
"referència de comodí que no tenia cap coincidència en el costat remot."
-#: builtin/pull.c:403
+#: builtin/pull.c:405
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -10908,40 +11354,44 @@ msgstr ""
"Perquè aquest no és el remot configurat per defecte per a la vostra\n"
"branca actual, heu d'especificar una branca en la línia d'ordres."
-#: builtin/pull.c:408 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:410 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Actualment no sou en cap branca."
-#: builtin/pull.c:410 builtin/pull.c:425 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:412 builtin/pull.c:427 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Si us plau, especifiqueu sobre què branca voleu fer «rebase»."
-#: builtin/pull.c:412 builtin/pull.c:427 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:414 builtin/pull.c:429 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Si us plau, especifiqueu amb què branca voleu fusionar."
-#: builtin/pull.c:413 builtin/pull.c:428
+#: builtin/pull.c:415 builtin/pull.c:430
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "Vegeu git-pull(1) per detalls."
-#: builtin/pull.c:415 builtin/pull.c:421 builtin/pull.c:430 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:417 builtin/pull.c:423 builtin/pull.c:432
+#: git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "<remot>"
-#: builtin/pull.c:415 builtin/pull.c:430 builtin/pull.c:435 git-rebase.sh:456
+#: builtin/pull.c:417 builtin/pull.c:432 builtin/pull.c:437 git-rebase.sh:456
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "<branca>"
-#: builtin/pull.c:423 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:425 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "No hi ha cap informació de seguiment per a la branca actual."
-#: builtin/pull.c:432 git-parse-remote.sh:95
-msgid "If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
-msgstr "Si voleu establir informació de seguiment per a aquesta branca, podeu fer-ho amb:"
+#: builtin/pull.c:434 git-parse-remote.sh:95
+msgid ""
+"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
+msgstr ""
+"Si voleu establir informació de seguiment per a aquesta branca, podeu fer-ho "
+"amb:"
-#: builtin/pull.c:437
+#: builtin/pull.c:439
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -10950,27 +11400,28 @@ msgstr ""
"La vostra configuració especifica fusionar amb la referència '%s'\n"
"del remot, però no s'ha obtingut tal referència."
-#: builtin/pull.c:754
+#: builtin/pull.c:792
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "s'està ignorant --verify-signatures en fer «rebase»"
-#: builtin/pull.c:801
+#: builtin/pull.c:840
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "l'opció --[no-]-autostash és vàlid només amb --rebase."
-#: builtin/pull.c:809
+#: builtin/pull.c:848
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
-msgstr "S'està actualitzant una branca no nascuda amb canvis afegits a l'índex."
+msgstr ""
+"S'està actualitzant una branca no nascuda amb canvis afegits a l'índex."
-#: builtin/pull.c:812
+#: builtin/pull.c:851
msgid "pull with rebase"
msgstr "baixar fent «rebase»"
-#: builtin/pull.c:813
+#: builtin/pull.c:852
msgid "please commit or stash them."
msgstr "si us plau, cometeu-los o emmagatzemeu-los."
-#: builtin/pull.c:838
+#: builtin/pull.c:877
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -10981,7 +11432,7 @@ msgstr ""
"s'està avançant ràpidament el vostre arbre de treball des de\n"
"la comissió %s."
-#: builtin/pull.c:843
+#: builtin/pull.c:882
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -10992,41 +11443,47 @@ msgid ""
"to recover."
msgstr ""
"No es pot avançar ràpidament el vostre arbre de treball.\n"
-"Després d'assegurar que hàgiu desat qualsevol cosa preciosa de la sortida de\n"
+"Després d'assegurar que hàgiu desat qualsevol cosa preciosa de la sortida "
+"de\n"
"$ git diff %s\n"
"executeu\n"
"$ git reset --hard\n"
"per a recuperar."
-#: builtin/pull.c:858
+#: builtin/pull.c:897
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "No es poden fusionar múltiples branques a un HEAD buit."
-#: builtin/pull.c:862
+#: builtin/pull.c:901
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "No es pot fer «rebase» sobre múltiples branques."
-#: builtin/push.c:16
+#: builtin/pull.c:908
+msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
+msgstr ""
+
+#: builtin/push.c:17
msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [<opcions>] [<dipòsit> [<especificació-de-referència>...]]"
-#: builtin/push.c:89
+#: builtin/push.c:90
msgid "tag shorthand without <tag>"
msgstr "abreviatura d'etiqueta sense <tag>"
-#: builtin/push.c:99
+#: builtin/push.c:100
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "--delete només accepta noms de referència de destí senzills"
-#: builtin/push.c:143
+#: builtin/push.c:144
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
msgstr ""
"\n"
-"Per a triar qualsevol opció permanentment, vegeu push.default a 'git help config'."
+"Per a triar qualsevol opció permanentment, vegeu push.default a 'git help "
+"config'."
-#: builtin/push.c:146
+#: builtin/push.c:147
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -11051,7 +11508,7 @@ msgstr ""
" git push %s %s\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:161
+#: builtin/push.c:162
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -11066,7 +11523,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:<nom-de-branca-remota>\n"
-#: builtin/push.c:175
+#: builtin/push.c:176
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -11079,12 +11536,13 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:183
+#: builtin/push.c:184
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
-msgstr "La branca actual %s té múltiples branques fonts, s'està refusant pujar."
+msgstr ""
+"La branca actual %s té múltiples branques fonts, s'està refusant pujar."
-#: builtin/push.c:186
+#: builtin/push.c:187
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -11095,11 +11553,14 @@ msgstr ""
"branca actual '%s', sense dir-me què pujar per a actualitzar\n"
"quina branca remota."
-#: builtin/push.c:245
-msgid "You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
-msgstr "No heu especificat cap especificació de referència a pujar, i push.default és \"nothing\"."
+#: builtin/push.c:246
+msgid ""
+"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
+msgstr ""
+"No heu especificat cap especificació de referència a pujar, i push.default "
+"és \"nothing\"."
-#: builtin/push.c:252
+#: builtin/push.c:253
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -11111,7 +11572,7 @@ msgstr ""
"els canvis remots (per exemple, 'git pull ...') abans de pujar de nou.\n"
"Vegeu la 'Nota sobre avanços ràpids' a 'git push --help' per detalls."
-#: builtin/push.c:258
+#: builtin/push.c:259
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -11124,7 +11585,7 @@ msgstr ""
"abans de pujar de nou.\n"
"Vegeu la 'Nota sobre avanços ràpids' a 'git push --help' per detalls."
-#: builtin/push.c:264
+#: builtin/push.c:265
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -11139,11 +11600,12 @@ msgstr ""
"pujar de nou.\n"
"Vegeu la 'Nota sobre avanços ràpids' a 'git push --help' per detalls."
-#: builtin/push.c:271
+#: builtin/push.c:272
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
-msgstr "S'han rebutjat les actualitzacions perquè l'etiqueta ja existeix en el remot."
+msgstr ""
+"S'han rebutjat les actualitzacions perquè l'etiqueta ja existeix en el remot."
-#: builtin/push.c:274
+#: builtin/push.c:275
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -11154,25 +11616,26 @@ msgstr ""
"fer que assenyali un objecte no de comissió, sense usar l'opció\n"
"'--force'.\n"
-#: builtin/push.c:334
+#: builtin/push.c:335
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "S'està pujant a %s\n"
-#: builtin/push.c:338
+#: builtin/push.c:339
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en pujar algunes referències a '%s'"
-#: builtin/push.c:369
+#: builtin/push.c:370
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "dipòsit dolent '%s'"
-#: builtin/push.c:370
+#: builtin/push.c:371
msgid ""
"No configured push destination.\n"
-"Either specify the URL from the command-line or configure a remote repository using\n"
+"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
+"repository using\n"
"\n"
" git remote add <name> <url>\n"
"\n"
@@ -11181,7 +11644,8 @@ msgid ""
" git push <name>\n"
msgstr ""
"No hi ha cap destí de pujada configurat.\n"
-"Especifiqueu l'URL des de la línia d'ordres o bé configureu un dipòsit remot fent servir\n"
+"Especifiqueu l'URL des de la línia d'ordres o bé configureu un dipòsit remot "
+"fent servir\n"
"\n"
" git remote add <nom> <url>\n"
"\n"
@@ -11189,205 +11653,206 @@ msgstr ""
"\n"
" git push <nom>\n"
-#: builtin/push.c:388
+#: builtin/push.c:389
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "--all i --tags són incompatibles"
-#: builtin/push.c:389
+#: builtin/push.c:390
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "--all no es pot combinar amb especificacions de referència"
-#: builtin/push.c:394
+#: builtin/push.c:395
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "--mirror i --tags són incompatibles"
-#: builtin/push.c:395
+#: builtin/push.c:396
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "--mirror no es pot combinar amb especificacions de referència"
-#: builtin/push.c:400
+#: builtin/push.c:401
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "--all i --mirror són incompatibles"
-#: builtin/push.c:518
+#: builtin/push.c:523
msgid "repository"
msgstr "dipòsit"
-#: builtin/push.c:519 builtin/send-pack.c:162
+#: builtin/push.c:524 builtin/send-pack.c:163
msgid "push all refs"
msgstr "puja totes les referències"
-#: builtin/push.c:520 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:525 builtin/send-pack.c:165
msgid "mirror all refs"
msgstr "reflecteix totes les referències"
-#: builtin/push.c:522
+#: builtin/push.c:527
msgid "delete refs"
msgstr "suprimeix les referències"
-#: builtin/push.c:523
+#: builtin/push.c:528
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "puja les etiquetes (no es pot usar amb --all o --mirror)"
-#: builtin/push.c:526 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/push.c:531 builtin/send-pack.c:166
msgid "force updates"
msgstr "força les actualitzacions"
-#: builtin/push.c:528 builtin/send-pack.c:179
+#: builtin/push.c:533 builtin/send-pack.c:180
msgid "refname>:<expect"
msgstr "nom-de-referència>:<esperat"
-#: builtin/push.c:529 builtin/send-pack.c:180
+#: builtin/push.c:534 builtin/send-pack.c:181
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "requereix que el valor antic de la referència sigui d'aquest valor"
-#: builtin/push.c:532
+#: builtin/push.c:537
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "controla la pujada recursiva dels submòduls"
-#: builtin/push.c:534 builtin/send-pack.c:173
+#: builtin/push.c:539 builtin/send-pack.c:174
msgid "use thin pack"
msgstr "usa el paquet prim"
-#: builtin/push.c:535 builtin/push.c:536 builtin/send-pack.c:159 builtin/send-pack.c:160
+#: builtin/push.c:540 builtin/push.c:541 builtin/send-pack.c:160
+#: builtin/send-pack.c:161
msgid "receive pack program"
msgstr "programa que rep els paquets"
-#: builtin/push.c:537
+#: builtin/push.c:542
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "estableix la font per a git pull/status"
-#: builtin/push.c:540
+#: builtin/push.c:545
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "poda les referències eliminades localment"
-#: builtin/push.c:542
+#: builtin/push.c:547
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "evita el ganxo de prepujada"
-#: builtin/push.c:543
+#: builtin/push.c:548
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr "puja les etiquetes absents però rellevants"
-#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:167
+#: builtin/push.c:551 builtin/send-pack.c:168
msgid "GPG sign the push"
msgstr "signa la pujada amb GPG"
-#: builtin/push.c:548 builtin/send-pack.c:174
+#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:175
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "demana una transacció atòmica al costat remot"
-#: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:170
+#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:171
msgid "server-specific"
msgstr "específic al servidor"
-#: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:171
+#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:172
msgid "option to transmit"
msgstr "opció a transmetre"
-#: builtin/push.c:563
+#: builtin/push.c:568
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr "--delete és incompatible amb --all, --mirror i --tags"
-#: builtin/push.c:565
+#: builtin/push.c:570
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "--delete no té sentit sense referències"
-#: builtin/push.c:584
+#: builtin/push.c:589
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "les opcions de pujada no han de tenir caràcters de línia nova"
#: builtin/read-tree.c:40
msgid ""
-"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) [-u [--exclude-per-"
-"directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--index-output=<file>] (--empty | <tree-"
-"ish1> [<tree-ish2> [<tree-ish3>]])"
+"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) "
+"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
+"index-output=<file>] (--empty | <tree-ish1> [<tree-ish2> [<tree-ish3>]])"
msgstr ""
-"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) [-u [--exclude-per-"
-"directory=<ignoral-de-git>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--index-output=<fitxer>] (--empty | "
-"<arbre1> [<arbre2> [<arbre3>]])"
+"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) "
+"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
+"index-output=<fitxer>] (--empty | <arbre1> [<arbre2> [<arbre3>]])"
-#: builtin/read-tree.c:130
+#: builtin/read-tree.c:121
msgid "write resulting index to <file>"
msgstr "escriu l'índex resultant al <fitxer>"
-#: builtin/read-tree.c:133
+#: builtin/read-tree.c:124
msgid "only empty the index"
msgstr "només buida l'índex"
-#: builtin/read-tree.c:135
+#: builtin/read-tree.c:126
msgid "Merging"
msgstr "S'està fusionant"
-#: builtin/read-tree.c:137
+#: builtin/read-tree.c:128
msgid "perform a merge in addition to a read"
msgstr "realitza una fusió a més d'una lectura"
-#: builtin/read-tree.c:139
+#: builtin/read-tree.c:130
msgid "3-way merge if no file level merging required"
msgstr "fusió de 3 vies si no cal fusió a nivell de fitxers"
-#: builtin/read-tree.c:141
+#: builtin/read-tree.c:132
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
msgstr "fusió de 3 vies en presència d'afegiments i eliminacions"
-#: builtin/read-tree.c:143
+#: builtin/read-tree.c:134
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
msgstr "el mateix que -m, però descarta les entrades no fusionades"
-#: builtin/read-tree.c:144
+#: builtin/read-tree.c:135
msgid "<subdirectory>/"
msgstr "<subdirectori>/"
-#: builtin/read-tree.c:145
+#: builtin/read-tree.c:136
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
msgstr "llegiu l'arbre a l'índex sota <subdirectori>/"
-#: builtin/read-tree.c:148
+#: builtin/read-tree.c:139
msgid "update working tree with merge result"
msgstr "actualitza l'arbre de treball amb el resultat de fusió"
-#: builtin/read-tree.c:150
+#: builtin/read-tree.c:141
msgid "gitignore"
msgstr "gitignore"
-#: builtin/read-tree.c:151
+#: builtin/read-tree.c:142
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
msgstr "permet que els fitxers explícitament ignorats se sobreescriguin"
-#: builtin/read-tree.c:154
+#: builtin/read-tree.c:145
msgid "don't check the working tree after merging"
msgstr "no comprovis l'arbre de treball després de fusionar"
-#: builtin/read-tree.c:155
+#: builtin/read-tree.c:146
msgid "don't update the index or the work tree"
msgstr "no actualitzis l'índex ni l'arbre de treball"
-#: builtin/read-tree.c:157
+#: builtin/read-tree.c:148
msgid "skip applying sparse checkout filter"
msgstr "omet l'aplicació del filtre d'agafament parcial"
-#: builtin/read-tree.c:159
+#: builtin/read-tree.c:150
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "depura unpack-trees"
-#: builtin/rebase--helper.c:7
+#: builtin/rebase--helper.c:8
msgid "git rebase--helper [<options>]"
msgstr "git rebase--helper [<opcions>]"
-#: builtin/rebase--helper.c:19
+#: builtin/rebase--helper.c:20
msgid "continue rebase"
msgstr "continua el «rebase»"
-#: builtin/rebase--helper.c:21
+#: builtin/rebase--helper.c:22
msgid "abort rebase"
msgstr "avorta el «rebase»"
-#: builtin/receive-pack.c:27
+#: builtin/receive-pack.c:28
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack <git-dir>"
-#: builtin/receive-pack.c:795
+#: builtin/receive-pack.c:838
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -11418,7 +11883,7 @@ msgstr ""
"predeterminat, establiu la variable de configuració\n"
"'receive.denyCurrentBranch' a 'refuse'."
-#: builtin/receive-pack.c:815
+#: builtin/receive-pack.c:858
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -11440,110 +11905,112 @@ msgstr ""
"\n"
"Per a silenciar aquest missatge, podeu establir-la a 'refuse'."
-#: builtin/receive-pack.c:1888
+#: builtin/receive-pack.c:1933
msgid "quiet"
msgstr "silenciós"
-#: builtin/receive-pack.c:1902
+#: builtin/receive-pack.c:1947
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Heu d'especificar un directori."
-#: builtin/reflog.c:423
+#: builtin/reflog.c:424
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "'%s' per a '%s' no és una marca de temps vàlida"
-#: builtin/reflog.c:540 builtin/reflog.c:545
+#: builtin/reflog.c:541 builtin/reflog.c:546
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "'%s' no és una marca de temps vàlida"
-#: builtin/remote.c:12
+#: builtin/remote.c:13
msgid "git remote [-v | --verbose]"
msgstr "git remote [-v | --verbose]"
-#: builtin/remote.c:13
+#: builtin/remote.c:14
msgid ""
-"git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--mirror=<fetch|push>] "
-"<name> <url>"
+"git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
+"mirror=<fetch|push>] <name> <url>"
msgstr ""
-"git remote add [-t <branca>] [-m <mestra>] [-f] [--tags | --no-tags] [--mirror=<fetch|push>] "
-"<nom> <url>"
+"git remote add [-t <branca>] [-m <mestra>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
+"mirror=<fetch|push>] <nom> <url>"
-#: builtin/remote.c:14 builtin/remote.c:34
+#: builtin/remote.c:15 builtin/remote.c:35
msgid "git remote rename <old> <new>"
msgstr "git remote rename <antic> <nou>"
-#: builtin/remote.c:15 builtin/remote.c:39
+#: builtin/remote.c:16 builtin/remote.c:40
msgid "git remote remove <name>"
msgstr "git remote remove <nom>"
-#: builtin/remote.c:16 builtin/remote.c:44
+#: builtin/remote.c:17 builtin/remote.c:45
msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
msgstr "git remote set-head <nom> (-a | --auto | -d | --delete | <branca>)"
-#: builtin/remote.c:17
+#: builtin/remote.c:18
msgid "git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>"
msgstr "git remote [-v | --verbose] show [-n] <nom>"
-#: builtin/remote.c:18
+#: builtin/remote.c:19
msgid "git remote prune [-n | --dry-run] <name>"
msgstr "git remote prune [-n | --dry-run] <nom>"
-#: builtin/remote.c:19
-msgid "git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]"
-msgstr "git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<grup> | <remot>)...]"
-
#: builtin/remote.c:20
+msgid ""
+"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]"
+msgstr ""
+"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<grup> | <remot>)...]"
+
+#: builtin/remote.c:21
msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches [--add] <nom> <branca>..."
-#: builtin/remote.c:21 builtin/remote.c:70
+#: builtin/remote.c:22 builtin/remote.c:71
msgid "git remote get-url [--push] [--all] <name>"
msgstr "git remote get-url [--push] [--all] <nom>"
-#: builtin/remote.c:22 builtin/remote.c:75
+#: builtin/remote.c:23 builtin/remote.c:76
msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
msgstr "git remote set-url [--push] <nom> <url-nou> [<url-antic>]"
-#: builtin/remote.c:23 builtin/remote.c:76
+#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:77
msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
msgstr "git remote set-url --add <nom> <url-nou>"
-#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:77
+#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:78
msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
msgstr "git remote set-url --delete <nom> <url>"
-#: builtin/remote.c:29
+#: builtin/remote.c:30
msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
msgstr "git remote add [<opcions>] <nom> <url>"
-#: builtin/remote.c:49
+#: builtin/remote.c:50
msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches <nom> <branca>..."
-#: builtin/remote.c:50
+#: builtin/remote.c:51
msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches --add <nom> <branca>..."
-#: builtin/remote.c:55
+#: builtin/remote.c:56
msgid "git remote show [<options>] <name>"
msgstr "git remote show [<opcions>] <nom>"
-#: builtin/remote.c:60
+#: builtin/remote.c:61
msgid "git remote prune [<options>] <name>"
msgstr "git remote prune [<opcions>] <nom>"
-#: builtin/remote.c:65
+#: builtin/remote.c:66
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
msgstr "git remote update [<opcions>] [<grup> | <remot>]..."
-#: builtin/remote.c:94
+#: builtin/remote.c:95
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "S'està actualitzant %s"
-#: builtin/remote.c:126
+#: builtin/remote.c:127
msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
"\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
@@ -11552,107 +12019,110 @@ msgstr ""
"\t plau, useu --mirror=fetch o\n"
"\t --mirror=push en lloc d'això"
-#: builtin/remote.c:143
+#: builtin/remote.c:144
#, c-format
msgid "unknown mirror argument: %s"
msgstr "paràmetre de reflexió desconegut: %s"
-#: builtin/remote.c:159
+#: builtin/remote.c:160
msgid "fetch the remote branches"
msgstr "obtén les branques remotes"
-#: builtin/remote.c:161
+#: builtin/remote.c:162
msgid "import all tags and associated objects when fetching"
msgstr "en obtenir, importa totes les etiquetes i tots els objectes"
-#: builtin/remote.c:164
+#: builtin/remote.c:165
msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
msgstr "o no obtinguis cap etiqueta (--no-tags)"
-#: builtin/remote.c:166
+#: builtin/remote.c:167
msgid "branch(es) to track"
msgstr "branques a seguir"
-#: builtin/remote.c:167
+#: builtin/remote.c:168
msgid "master branch"
msgstr "branca mestra"
-#: builtin/remote.c:168
+#: builtin/remote.c:169
msgid "push|fetch"
msgstr "push|fetch"
-#: builtin/remote.c:169
+#: builtin/remote.c:170
msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
msgstr "estableix el remot com a mirall al qual pujar o del qual obtenir"
-#: builtin/remote.c:181
+#: builtin/remote.c:182
msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
msgstr "especificar una branca mestra no té sentit amb --mirror"
-#: builtin/remote.c:183
+#: builtin/remote.c:184
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
-msgstr "especificar les branques a seguir té sentit només amb miralls d'obtenció"
+msgstr ""
+"especificar les branques a seguir té sentit només amb miralls d'obtenció"
-#: builtin/remote.c:190 builtin/remote.c:629
+#: builtin/remote.c:191 builtin/remote.c:630
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "el remot %s ja existeix."
-#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:633
+#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:634
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "'%s' no és un nom de remot vàlid"
-#: builtin/remote.c:234
+#: builtin/remote.c:235
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "No s'ha pogut configurar la mestra '%s'"
-#: builtin/remote.c:336
+#: builtin/remote.c:337
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
-msgstr "No s'ha pogut obtenir el mapa d'obtenció de l'especificació de referència %s"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut obtenir el mapa d'obtenció de l'especificació de referència %s"
-#: builtin/remote.c:437 builtin/remote.c:445
+#: builtin/remote.c:438 builtin/remote.c:446
msgid "(matching)"
msgstr "(coincident)"
-#: builtin/remote.c:449
+#: builtin/remote.c:450
msgid "(delete)"
msgstr "(suprimir)"
-#: builtin/remote.c:622 builtin/remote.c:757 builtin/remote.c:856
+#: builtin/remote.c:623 builtin/remote.c:758 builtin/remote.c:857
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "No hi ha tal remot: %s"
-#: builtin/remote.c:639
+#: builtin/remote.c:640
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de la secció de configuració '%s' a '%s'"
-#: builtin/remote.c:659
+#: builtin/remote.c:660
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
"\t%s\n"
"\tPlease update the configuration manually if necessary."
msgstr ""
-"No s'està actualitzant l'especificació de referències d'obtenció no per defecte\n"
+"No s'està actualitzant l'especificació de referències d'obtenció no per "
+"defecte\n"
"\t%s\n"
"\tSi us plau, actualitzeu la configuració manualment si és necessari."
-#: builtin/remote.c:695
+#: builtin/remote.c:696
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "la supressió de '%s' ha fallat"
-#: builtin/remote.c:729
+#: builtin/remote.c:730
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "la creació de '%s' ha fallat"
-#: builtin/remote.c:794
+#: builtin/remote.c:795
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -11663,631 +12133,650 @@ msgstr[0] ""
"Nota: Una branca fora de la jerarquia refs/remotes/ no s'ha eliminat;\n"
"per a suprimir-la, useu:"
msgstr[1] ""
-"Nota: Algunes branques fora de la jerarquia refs/remotes/ no s'han eliminat;\n"
+"Nota: Algunes branques fora de la jerarquia refs/remotes/ no s'han "
+"eliminat;\n"
"per a suprimir-les, useu:"
-#: builtin/remote.c:808
+#: builtin/remote.c:809
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "No s'ha pogut eliminar la secció de configuració '%s'"
-#: builtin/remote.c:909
+#: builtin/remote.c:910
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " nou (la pròxima obtenció emmagatzemarà a remotes/%s)"
-#: builtin/remote.c:912
+#: builtin/remote.c:913
msgid " tracked"
msgstr " seguit"
-#: builtin/remote.c:914
+#: builtin/remote.c:915
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " estancat (useu 'git remote prune' per a eliminar)"
-#: builtin/remote.c:916
+#: builtin/remote.c:917
msgid " ???"
msgstr " ???"
-#: builtin/remote.c:957
+#: builtin/remote.c:958
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr "branch.%s.merge no vàlid; no es pot fer «rebase» sobre > 1 branca"
-#: builtin/remote.c:965
+#: builtin/remote.c:966
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "es fa «rebase» interactivament sobre el remot %s"
-#: builtin/remote.c:966
+#: builtin/remote.c:967
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "es fa «rebase» sobre el remot %s"
-#: builtin/remote.c:969
+#: builtin/remote.c:970
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr "es fusiona amb el remot %s"
-#: builtin/remote.c:972
+#: builtin/remote.c:973
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "es fusiona amb el remot %s"
-#: builtin/remote.c:975
+#: builtin/remote.c:976
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s i amb el remot %s\n"
-#: builtin/remote.c:1018
+#: builtin/remote.c:1019
msgid "create"
msgstr "crea"
-#: builtin/remote.c:1021
+#: builtin/remote.c:1022
msgid "delete"
msgstr "suprimeix"
-#: builtin/remote.c:1025
+#: builtin/remote.c:1026
msgid "up to date"
msgstr "al dia"
-#: builtin/remote.c:1028
+#: builtin/remote.c:1029
msgid "fast-forwardable"
msgstr "avanç ràpid possible"
-#: builtin/remote.c:1031
+#: builtin/remote.c:1032
msgid "local out of date"
msgstr "local no actualitzat"
-#: builtin/remote.c:1038
+#: builtin/remote.c:1039
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s força a %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1041
+#: builtin/remote.c:1042
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s puja a %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1045
+#: builtin/remote.c:1046
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s força a %s"
-#: builtin/remote.c:1048
+#: builtin/remote.c:1049
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s puja a %s"
-#: builtin/remote.c:1116
+#: builtin/remote.c:1117
msgid "do not query remotes"
msgstr "no consultis els remots"
-#: builtin/remote.c:1143
+#: builtin/remote.c:1144
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "* remot %s"
-#: builtin/remote.c:1144
+#: builtin/remote.c:1145
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " URL d'obtenció: %s"
-#: builtin/remote.c:1145 builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1297
+#: builtin/remote.c:1146 builtin/remote.c:1162 builtin/remote.c:1301
msgid "(no URL)"
msgstr "(sense URL)"
-#. TRANSLATORS: the colon ':' should align with
-#. the one in " Fetch URL: %s" translation
-#: builtin/remote.c:1156 builtin/remote.c:1158
+#. TRANSLATORS: the colon ':' should align
+#. with the one in " Fetch URL: %s"
+#. translation.
+#.
+#: builtin/remote.c:1160 builtin/remote.c:1162
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " URL de pujada: %s"
-#: builtin/remote.c:1160 builtin/remote.c:1162 builtin/remote.c:1164
+#: builtin/remote.c:1164 builtin/remote.c:1166 builtin/remote.c:1168
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " Branca de HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1160
+#: builtin/remote.c:1164
msgid "(not queried)"
msgstr "(no consultat)"
-#: builtin/remote.c:1162
+#: builtin/remote.c:1166
msgid "(unknown)"
msgstr "(desconegut)"
-#: builtin/remote.c:1166
+#: builtin/remote.c:1170
#, c-format
-msgid " HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
-msgstr " Branca de HEAD (el HEAD remot és ambigu, pot ser un dels següents):\n"
+msgid ""
+" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
+msgstr ""
+" Branca de HEAD (el HEAD remot és ambigu, pot ser un dels següents):\n"
-#: builtin/remote.c:1178
+#: builtin/remote.c:1182
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Branca remota:%s"
msgstr[1] " Branques remotes:%s"
-#: builtin/remote.c:1181 builtin/remote.c:1207
+#: builtin/remote.c:1185 builtin/remote.c:1211
msgid " (status not queried)"
msgstr " (estat no consultat)"
-#: builtin/remote.c:1190
+#: builtin/remote.c:1194
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Branca local configurada per a 'git pull':"
msgstr[1] " Branques locals configurades per a 'git pull':"
-#: builtin/remote.c:1198
+#: builtin/remote.c:1202
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " 'git push' reflectirà les referències locals"
-#: builtin/remote.c:1204
+#: builtin/remote.c:1208
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Referència local configurada per a 'git push'%s:"
msgstr[1] " Referències locals configurades per a 'git push'%s:"
-#: builtin/remote.c:1225
+#: builtin/remote.c:1229
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "estableix refs/remotes/<name>/HEAD segons el remot"
-#: builtin/remote.c:1227
+#: builtin/remote.c:1231
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "suprimeix refs/remotes/<name>/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1242
+#: builtin/remote.c:1246
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "No es pot determinar el HEAD remot"
-#: builtin/remote.c:1244
+#: builtin/remote.c:1248
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
-msgstr "Múltiples branques de HEAD remotes. Si us plau, trieu-ne una explícitament amb:"
+msgstr ""
+"Múltiples branques de HEAD remotes. Si us plau, trieu-ne una explícitament "
+"amb:"
-#: builtin/remote.c:1254
+#: builtin/remote.c:1258
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "No s'ha pogut suprimir %s"
-#: builtin/remote.c:1262
+#: builtin/remote.c:1266
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "No és una referència vàlida: %s"
-#: builtin/remote.c:1264
+#: builtin/remote.c:1268
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "No s'ha pogut configurar %s"
-#: builtin/remote.c:1282
+#: builtin/remote.c:1286
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr " %s es tornarà penjant!"
-#: builtin/remote.c:1283
+#: builtin/remote.c:1287
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr " %s s'ha tornat penjant!"
-#: builtin/remote.c:1293
+#: builtin/remote.c:1297
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "S'està podant %s"
-#: builtin/remote.c:1294
+#: builtin/remote.c:1298
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "URL: %s"
-#: builtin/remote.c:1310
+#: builtin/remote.c:1314
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " * [podaria] %s"
-#: builtin/remote.c:1313
+#: builtin/remote.c:1317
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " * [podat] %s"
-#: builtin/remote.c:1358
+#: builtin/remote.c:1362
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "poda els remots després d'obtenir-los"
-#: builtin/remote.c:1421 builtin/remote.c:1475 builtin/remote.c:1543
+#: builtin/remote.c:1425 builtin/remote.c:1479 builtin/remote.c:1547
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "No hi ha tal remot '%s'"
-#: builtin/remote.c:1437
+#: builtin/remote.c:1441
msgid "add branch"
msgstr "afegeix branca"
-#: builtin/remote.c:1444
+#: builtin/remote.c:1448
msgid "no remote specified"
msgstr "cap remot especificat"
-#: builtin/remote.c:1461
+#: builtin/remote.c:1465
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "consulta els URL de pujada en lloc dels URL d'obtenció"
-#: builtin/remote.c:1463
+#: builtin/remote.c:1467
msgid "return all URLs"
msgstr "retorna tots els URL"
-#: builtin/remote.c:1491
+#: builtin/remote.c:1495
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "cap URL configurat per al remot '%s'"
-#: builtin/remote.c:1517
+#: builtin/remote.c:1521
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "manipula els URL de pujada"
-#: builtin/remote.c:1519
+#: builtin/remote.c:1523
msgid "add URL"
msgstr "afegeix URL"
-#: builtin/remote.c:1521
+#: builtin/remote.c:1525
msgid "delete URLs"
msgstr "suprimeix URLs"
-#: builtin/remote.c:1528
+#: builtin/remote.c:1532
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "--add --delete no té sentit"
-#: builtin/remote.c:1569
+#: builtin/remote.c:1573
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Patró d'URL antic no vàlid: %s"
-#: builtin/remote.c:1577
+#: builtin/remote.c:1581
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "No s'ha trobat tal URL: %s"
-#: builtin/remote.c:1579
+#: builtin/remote.c:1583
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "No se suprimiran tots els URL no de pujada"
-#: builtin/remote.c:1593
+#: builtin/remote.c:1597
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "sigues detallat; s'ha de col·locar abans d'una subordre"
-#: builtin/remote.c:1624
+#: builtin/remote.c:1628
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Subordre desconeguda: %s"
-#: builtin/repack.c:17
+#: builtin/repack.c:18
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [<opcions>]"
-#: builtin/repack.c:22
+#: builtin/repack.c:23
msgid ""
"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
msgstr ""
-#: builtin/repack.c:166
+#: builtin/repack.c:168
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "empaqueta-ho tot en un únic paquet"
-#: builtin/repack.c:168
+#: builtin/repack.c:170
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr "el mateix que -a, i solta els objectes inabastables"
-#: builtin/repack.c:171
+#: builtin/repack.c:173
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr "elimina els paquets redundants, i executeu git-prune-packed"
-#: builtin/repack.c:173
+#: builtin/repack.c:175
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "passa --no-reuse-delta a git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:175
+#: builtin/repack.c:177
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr "passa --no-reuse-object a git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:177
+#: builtin/repack.c:179
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "no executis git-update-server-info"
-#: builtin/repack.c:180
+#: builtin/repack.c:182
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "passa --local a git-pack-objects"
-#: builtin/repack.c:182
+#: builtin/repack.c:184
msgid "write bitmap index"
msgstr "escriu índex de mapa de bits"
-#: builtin/repack.c:183
+#: builtin/repack.c:185
msgid "approxidate"
msgstr "data aproximada"
-#: builtin/repack.c:184
+#: builtin/repack.c:186
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr "amb -A, no soltis els objectes més vells que aquest"
-#: builtin/repack.c:186
+#: builtin/repack.c:188
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "amb -a, reempaqueta els objectes inabastables"
-#: builtin/repack.c:188
+#: builtin/repack.c:190
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "mida de la finestra que s'usa per a compressió de diferències"
-#: builtin/repack.c:189 builtin/repack.c:193
+#: builtin/repack.c:191 builtin/repack.c:197
msgid "bytes"
msgstr "octets"
-#: builtin/repack.c:190
+#: builtin/repack.c:192
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
-msgstr "el mateix que l'anterior, però limita la mida de memòria en lloc del nombre d'entrades"
+msgstr ""
+"el mateix que l'anterior, però limita la mida de memòria en lloc del nombre "
+"d'entrades"
-#: builtin/repack.c:192
+#: builtin/repack.c:194
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "limita la profunditat màxima de les diferències"
-#: builtin/repack.c:194
+#: builtin/repack.c:196
+#, fuzzy
+msgid "limits the maximum number of threads"
+msgstr "limita la profunditat màxima de les diferències"
+
+#: builtin/repack.c:198
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "mida màxima de cada fitxer de paquet"
-#: builtin/repack.c:196
+#: builtin/repack.c:200
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "reempaqueta els objectes en paquets marcats amb .keep"
-#: builtin/repack.c:206
+#: builtin/repack.c:210
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "no es pot suprimir paquets en un dipòsit d'objectes preciosos"
-#: builtin/repack.c:210
+#: builtin/repack.c:214
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "--keep-unreachable i -A són incompatibles"
-#: builtin/repack.c:400 builtin/worktree.c:115
+#: builtin/repack.c:406 builtin/worktree.c:116
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en eliminar '%s'"
-#: builtin/replace.c:19
+#: builtin/replace.c:20
msgid "git replace [-f] <object> <replacement>"
msgstr "git replace [-f] <objecte> <reemplaçament>"
-#: builtin/replace.c:20
+#: builtin/replace.c:21
msgid "git replace [-f] --edit <object>"
msgstr "git replace [-f] --edit <objecte>"
-#: builtin/replace.c:21
+#: builtin/replace.c:22
msgid "git replace [-f] --graft <commit> [<parent>...]"
msgstr "git replace [-f] --graft <comissió> [<mare>...]"
-#: builtin/replace.c:22
+#: builtin/replace.c:23
msgid "git replace -d <object>..."
msgstr "git replace -d <objecte>..."
-#: builtin/replace.c:23
+#: builtin/replace.c:24
msgid "git replace [--format=<format>] [-l [<pattern>]]"
msgstr "git replace [--format=<format>] [-l [<patró>]]"
-#: builtin/replace.c:330 builtin/replace.c:368 builtin/replace.c:396
+#: builtin/replace.c:331 builtin/replace.c:369 builtin/replace.c:397
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'"
msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: '%s'"
-#: builtin/replace.c:360
+#: builtin/replace.c:361
#, c-format
msgid "bad mergetag in commit '%s'"
msgstr "etiqueta de fusió dolenta en la comissió '%s'"
-#: builtin/replace.c:362
+#: builtin/replace.c:363
#, c-format
msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
msgstr "etiqueta de fusió mal formada en la comissió '%s'"
-#: builtin/replace.c:373
+#: builtin/replace.c:374
#, c-format
msgid ""
-"original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit instead of --graft"
+"original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
+"instead of --graft"
msgstr ""
-"la comissió original '%s' conté l'etiqueta de fusió '%s' que es descarta; useu --edit en lloc de "
-"--graft"
+"la comissió original '%s' conté l'etiqueta de fusió '%s' que es descarta; "
+"useu --edit en lloc de --graft"
-#: builtin/replace.c:406
+#: builtin/replace.c:407
#, c-format
msgid "the original commit '%s' has a gpg signature."
msgstr "la comissió original '%s' té una signatura gpg."
-#: builtin/replace.c:407
+#: builtin/replace.c:408
msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
msgstr "s'eliminarà la signatura en la comissió de reemplaçament!"
-#: builtin/replace.c:413
+#: builtin/replace.c:414
#, c-format
msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure la comissió de reemplaçament per a: '%s'"
-#: builtin/replace.c:437
+#: builtin/replace.c:438
msgid "list replace refs"
msgstr "llista les referències reemplaçades"
-#: builtin/replace.c:438
+#: builtin/replace.c:439
msgid "delete replace refs"
msgstr "suprimeix les referències reemplaçades"
-#: builtin/replace.c:439
+#: builtin/replace.c:440
msgid "edit existing object"
msgstr "edita un objecte existent"
-#: builtin/replace.c:440
+#: builtin/replace.c:441
msgid "change a commit's parents"
msgstr "canvia les mares d'una comissió"
-#: builtin/replace.c:441
+#: builtin/replace.c:442
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "reemplaça la referència si existeix"
-#: builtin/replace.c:442
+#: builtin/replace.c:443
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "no imprimeixis bellament els continguts per a --edit"
-#: builtin/replace.c:443
+#: builtin/replace.c:444
msgid "use this format"
msgstr "usa aquest format"
-#: builtin/rerere.c:12
+#: builtin/rerere.c:13
msgid "git rerere [clear | forget <path>... | status | remaining | diff | gc]"
msgstr "git rerere [clear | forget <camí>... | status | remaining | diff | gc]"
-#: builtin/rerere.c:58
+#: builtin/rerere.c:59
msgid "register clean resolutions in index"
msgstr "registra les resolucions netes en l'índex"
-#: builtin/reset.c:26
-msgid "git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
-msgstr "git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<comissió>]"
+#: builtin/reset.c:29
+msgid ""
+"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
+msgstr ""
+"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<comissió>]"
-#: builtin/reset.c:27
+#: builtin/reset.c:30
msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <paths>..."
msgstr "git reset [-q] [<arbre>] [--] <camins>..."
-#: builtin/reset.c:28
+#: builtin/reset.c:31
msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<paths>...]"
msgstr "git reset --patch [<arbre>] [--] [<camins>...]"
-#: builtin/reset.c:34
+#: builtin/reset.c:37
msgid "mixed"
msgstr "mixt"
-#: builtin/reset.c:34
+#: builtin/reset.c:37
msgid "soft"
msgstr "suau"
-#: builtin/reset.c:34
+#: builtin/reset.c:37
msgid "hard"
msgstr "dur"
-#: builtin/reset.c:34
+#: builtin/reset.c:37
msgid "merge"
msgstr "fusió"
-#: builtin/reset.c:34
+#: builtin/reset.c:37
msgid "keep"
msgstr "reteniment"
-#: builtin/reset.c:74
+#: builtin/reset.c:77
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "No teniu un HEAD vàlid."
-#: builtin/reset.c:76
+#: builtin/reset.c:79
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "S'ha produït un error en trobar l'arbre de HEAD."
-#: builtin/reset.c:82
+#: builtin/reset.c:85
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "S'ha produït un error en cercar l'arbre de %s."
-#: builtin/reset.c:100
+#: builtin/reset.c:103
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "HEAD ara és a %s"
-#: builtin/reset.c:183
+#: builtin/reset.c:186
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "No es pot fer un restabliment de %s enmig d'una fusió."
-#: builtin/reset.c:276
+#: builtin/reset.c:286
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "sigues silenciós, només informa d'errors"
-#: builtin/reset.c:278
+#: builtin/reset.c:288
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "restableix HEAD i l'índex"
-#: builtin/reset.c:279
+#: builtin/reset.c:289
msgid "reset only HEAD"
msgstr "restableix només HEAD"
-#: builtin/reset.c:281 builtin/reset.c:283
+#: builtin/reset.c:291 builtin/reset.c:293
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "restableix HEAD, l'índex i l'arbre de treball"
-#: builtin/reset.c:285
+#: builtin/reset.c:295
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "restableix HEAD però retén els canvis locals"
-#: builtin/reset.c:288
+#: builtin/reset.c:301
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr "registra només el fet de que els camins eliminats s'afegiran després"
-#: builtin/reset.c:305
+#: builtin/reset.c:320
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "S'ha produït un error en resoldre '%s' com a revisió vàlida."
-#: builtin/reset.c:313
+#: builtin/reset.c:328
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "S'ha produït un error en resoldre '%s' com a arbre vàlid."
-#: builtin/reset.c:322
+#: builtin/reset.c:337
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr "--patch és incompatible amb --{hard,mixed,soft}"
-#: builtin/reset.c:331
+#: builtin/reset.c:346
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
-msgstr "--mixed amb camins està en desús; useu 'git reset -- <camins>' en lloc d'això."
+msgstr ""
+"--mixed amb camins està en desús; useu 'git reset -- <camins>' en lloc "
+"d'això."
-#: builtin/reset.c:333
+#: builtin/reset.c:348
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "No es pot restablir de %s amb camins."
-#: builtin/reset.c:343
+#: builtin/reset.c:358
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "el restabliment de %s no es permet en un dipòsit nu"
-#: builtin/reset.c:347
+#: builtin/reset.c:362
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "-N només es pot usar amb --mixed"
-#: builtin/reset.c:364
+#: builtin/reset.c:379
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Canvis «unstaged» després del restabliment:"
-#: builtin/reset.c:370
+#: builtin/reset.c:385
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "No s'ha pogut restablir el fitxer d'índex a la revisió '%s'."
-#: builtin/reset.c:374
+#: builtin/reset.c:389
msgid "Could not write new index file."
msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer d'índex nou."
-#: builtin/rev-list.c:354
+#: builtin/rev-list.c:358
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "el rev-list no permet mostrar notes"
-#: builtin/rev-parse.c:393
+#: builtin/rev-parse.c:394
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [<opcions>] -- [<paràmetres>...]"
-#: builtin/rev-parse.c:398
+#: builtin/rev-parse.c:399
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "retén el `--` passat com a paràmetre"
-#: builtin/rev-parse.c:400
+#: builtin/rev-parse.c:401
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "deixa d'analitzar després del primer paràmetre no d'opció"
-#: builtin/rev-parse.c:403
+#: builtin/rev-parse.c:404
msgid "output in stuck long form"
msgstr "emet en forma llarga enganxada"
-#: builtin/rev-parse.c:534
+#: builtin/rev-parse.c:535
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -12299,98 +12788,99 @@ msgstr ""
" or: git rev-parse --sq-quote [<paràmetre>...]\n"
" or: git rev-parse [<opcions>] [<paràmetre>...]\n"
"\n"
-"Executeu \"git rev-parse --parseopt -h\" per més informació sobre l'ús inicial."
+"Executeu \"git rev-parse --parseopt -h\" per més informació sobre l'ús "
+"inicial."
-#: builtin/revert.c:22
+#: builtin/revert.c:23
msgid "git revert [<options>] <commit-ish>..."
msgstr "git revert [<opcions>] <comissió>..."
-#: builtin/revert.c:23
+#: builtin/revert.c:24
msgid "git revert <subcommand>"
msgstr "git revert <subordre>"
-#: builtin/revert.c:28
+#: builtin/revert.c:29
msgid "git cherry-pick [<options>] <commit-ish>..."
msgstr "git cherry-pick [<opcions>] <comissió>..."
-#: builtin/revert.c:29
+#: builtin/revert.c:30
msgid "git cherry-pick <subcommand>"
msgstr "git cherry-pick <subordre>"
-#: builtin/revert.c:89
+#: builtin/revert.c:90
#, c-format
msgid "%s: %s cannot be used with %s"
msgstr "%s: %s no es pot usar amb %s"
-#: builtin/revert.c:98
+#: builtin/revert.c:99
msgid "end revert or cherry-pick sequence"
msgstr "acaba la seqüència de reversió o el «cherry pick»"
-#: builtin/revert.c:99
+#: builtin/revert.c:100
msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
msgstr "reprèn la seqüència de reversió o el «cherry pick»"
-#: builtin/revert.c:100
+#: builtin/revert.c:101
msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
msgstr "cancel·la la seqüència de reversió o el «cherry pick»"
-#: builtin/revert.c:101
+#: builtin/revert.c:102
msgid "don't automatically commit"
msgstr "no cometis automàticament"
-#: builtin/revert.c:102
+#: builtin/revert.c:103
msgid "edit the commit message"
msgstr "edita el missatge de comissió"
-#: builtin/revert.c:105
+#: builtin/revert.c:106
msgid "parent-number"
msgstr "número del pare"
-#: builtin/revert.c:106
+#: builtin/revert.c:107
msgid "select mainline parent"
msgstr "selecciona la línia principal del pare"
-#: builtin/revert.c:108
+#: builtin/revert.c:109
msgid "merge strategy"
msgstr "estratègia de fusió"
-#: builtin/revert.c:109
+#: builtin/revert.c:110
msgid "option"
msgstr "opció"
-#: builtin/revert.c:110
+#: builtin/revert.c:111
msgid "option for merge strategy"
msgstr "opció d'estratègia de fusió"
-#: builtin/revert.c:119
+#: builtin/revert.c:120
msgid "append commit name"
msgstr "nom de la comissió a annexar"
-#: builtin/revert.c:121
+#: builtin/revert.c:122
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "preserva les comissions inicialment buides"
-#: builtin/revert.c:122
+#: builtin/revert.c:123
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "permet les comissions amb missatges buits"
-#: builtin/revert.c:123
+#: builtin/revert.c:124
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "retén les comissions redundants i buides"
-#: builtin/revert.c:211
+#: builtin/revert.c:212
msgid "revert failed"
msgstr "la reversió ha fallat"
-#: builtin/revert.c:224
+#: builtin/revert.c:225
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "el «cherry pick» ha fallat"
-#: builtin/rm.c:17
+#: builtin/rm.c:18
msgid "git rm [<options>] [--] <file>..."
msgstr "git rm [<opcions>] [--] <fitxer>..."
-#: builtin/rm.c:205
+#: builtin/rm.c:206
msgid ""
"the following file has staged content different from both the\n"
"file and the HEAD:"
@@ -12404,7 +12894,7 @@ msgstr[1] ""
"els fitxers següents tenen contingut «stage» diferent d'ambdós\n"
"el fitxer i el HEAD:"
-#: builtin/rm.c:210
+#: builtin/rm.c:211
msgid ""
"\n"
"(use -f to force removal)"
@@ -12412,13 +12902,13 @@ msgstr ""
"\n"
"(useu -f per a forçar l'eliminació)"
-#: builtin/rm.c:214
+#: builtin/rm.c:215
msgid "the following file has changes staged in the index:"
msgid_plural "the following files have changes staged in the index:"
msgstr[0] "el fitxer següent té canvis «staged» en l'índex:"
msgstr[1] "els fitxers següents tenen canvis «staged» en l'índex:"
-#: builtin/rm.c:218 builtin/rm.c:227
+#: builtin/rm.c:219 builtin/rm.c:228
msgid ""
"\n"
"(use --cached to keep the file, or -f to force removal)"
@@ -12426,29 +12916,29 @@ msgstr ""
"\n"
"(useu --cached per a retenir el fitxer, o -f per a forçar l'eliminació)"
-#: builtin/rm.c:224
+#: builtin/rm.c:225
msgid "the following file has local modifications:"
msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "el fitxer següent té modificacions locals:"
msgstr[1] "els fitxers següents tenen modificacions locals:"
-#: builtin/rm.c:242
+#: builtin/rm.c:243
msgid "do not list removed files"
msgstr "no llistis els fitxers eliminats"
-#: builtin/rm.c:243
+#: builtin/rm.c:244
msgid "only remove from the index"
msgstr "només elimina de l'índex"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:245
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "passa per alt la comprovació d'actualitat"
-#: builtin/rm.c:245
+#: builtin/rm.c:246
msgid "allow recursive removal"
msgstr "permet l'eliminació recursiva"
-#: builtin/rm.c:247
+#: builtin/rm.c:248
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr "surt amb estat zero encara que res hagi coincidit"
@@ -12467,61 +12957,64 @@ msgstr "git rm: no s'ha pogut eliminar %s"
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "no s'ha pogut suprimir '%s'"
-#: builtin/send-pack.c:18
+#: builtin/send-pack.c:19
msgid ""
-"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<git-receive-pack>] [--"
-"verbose] [--thin] [--atomic] [<host>:]<directory> [<ref>...]\n"
+"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<git-"
+"receive-pack>] [--verbose] [--thin] [--atomic] [<host>:]<directory> "
+"[<ref>...]\n"
" --all and explicit <ref> specification are mutually exclusive."
msgstr ""
-"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<paquet-del-git-receive>] "
-"[--verbose] [--thin] [--atomic] [<màquina>:]<directori> [<referència>...]\n"
+"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-"
+"pack=<paquet-del-git-receive>] [--verbose] [--thin] [--atomic] "
+"[<màquina>:]<directori> [<referència>...]\n"
" --all i especificació <referència> explícita són mutualment exclusius."
-#: builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/send-pack.c:162
msgid "remote name"
msgstr "nom del remot"
-#: builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/send-pack.c:176
msgid "use stateless RPC protocol"
msgstr "usa el protocol RPC sense estat"
-#: builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/send-pack.c:177
msgid "read refs from stdin"
msgstr "llegeix les referències des d'stdin"
-#: builtin/send-pack.c:177
+#: builtin/send-pack.c:178
msgid "print status from remote helper"
msgstr "imprimeix l'estat des de l'ajudant remot"
-#: builtin/shortlog.c:13
+#: builtin/shortlog.c:14
msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] [<path>...]]"
msgstr "git shortlog [<opcions>] [<rang-de-revisions>] [[--] [<camí>...]]"
-#: builtin/shortlog.c:248
+#: builtin/shortlog.c:249
msgid "Group by committer rather than author"
msgstr ""
-#: builtin/shortlog.c:250
+#: builtin/shortlog.c:251
msgid "sort output according to the number of commits per author"
msgstr "ordena la sortida segons el nombre de comissions per autor"
-#: builtin/shortlog.c:252
+#: builtin/shortlog.c:253
msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
-msgstr "Omet les descripcions de comissió, només proveeix el recompte de comissions"
+msgstr ""
+"Omet les descripcions de comissió, només proveeix el recompte de comissions"
-#: builtin/shortlog.c:254
+#: builtin/shortlog.c:255
msgid "Show the email address of each author"
msgstr "Mostra l'adreça de correu electrònic de cada autor"
-#: builtin/shortlog.c:255
+#: builtin/shortlog.c:256
msgid "w[,i1[,i2]]"
msgstr "w[,i1[,i2]]"
-#: builtin/shortlog.c:256
+#: builtin/shortlog.c:257
msgid "Linewrap output"
msgstr "Ajusta les línies de la sortida"
-#: builtin/show-branch.c:10
+#: builtin/show-branch.c:12
msgid ""
"git show-branch [-a | --all] [-r | --remotes] [--topo-order | --date-order]\n"
"\t\t[--current] [--color[=<when>] | --no-color] [--sparse]\n"
@@ -12533,134 +13026,136 @@ msgstr ""
"\t\t [--more=<n> | --list | --independent | --merge-base]\n"
"\t\t [--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<revisió> | <glob>)...]"
-#: builtin/show-branch.c:14
+#: builtin/show-branch.c:16
msgid "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
msgstr "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<referència>]"
-#: builtin/show-branch.c:374
+#: builtin/show-branch.c:376
#, c-format
msgid "ignoring %s; cannot handle more than %d ref"
msgid_plural "ignoring %s; cannot handle more than %d refs"
msgstr[0] "s'està ignorant %s; no es pot gestionar més de %d referència"
msgstr[1] "s'està ignorant %s; no es poden gestionar més de %d referències"
-#: builtin/show-branch.c:536
+#: builtin/show-branch.c:530
#, c-format
msgid "no matching refs with %s"
msgstr "no hi ha referències coincidents amb %s"
-#: builtin/show-branch.c:632
+#: builtin/show-branch.c:626
msgid "show remote-tracking and local branches"
msgstr "mostra les branques amb seguiment remot i les locals"
-#: builtin/show-branch.c:634
+#: builtin/show-branch.c:628
msgid "show remote-tracking branches"
msgstr "mostra les branques amb seguiment remot"
-#: builtin/show-branch.c:636
+#: builtin/show-branch.c:630
msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
msgstr "colora '*!+-' corresponent a la branca"
-#: builtin/show-branch.c:638
+#: builtin/show-branch.c:632
msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
msgstr "mostra <n> comissions després de l'avantpassat comú"
-#: builtin/show-branch.c:640
+#: builtin/show-branch.c:634
msgid "synonym to more=-1"
msgstr "sinònim de more=-1"
-#: builtin/show-branch.c:641
+#: builtin/show-branch.c:635
msgid "suppress naming strings"
msgstr "omet l'anomenar cadenes"
-#: builtin/show-branch.c:643
+#: builtin/show-branch.c:637
msgid "include the current branch"
msgstr "inclou la branca actual"
-#: builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/show-branch.c:639
msgid "name commits with their object names"
msgstr "anomena les comissions amb els seus noms d'objecte"
-#: builtin/show-branch.c:647
+#: builtin/show-branch.c:641
msgid "show possible merge bases"
msgstr "mostra les bases de fusió possibles"
-#: builtin/show-branch.c:649
+#: builtin/show-branch.c:643
msgid "show refs unreachable from any other ref"
msgstr "mostra les referències inabastables de qualsevol altra referència"
-#: builtin/show-branch.c:651
+#: builtin/show-branch.c:645
msgid "show commits in topological order"
msgstr "mostra les comissions en ordre topològic"
-#: builtin/show-branch.c:654
+#: builtin/show-branch.c:648
msgid "show only commits not on the first branch"
msgstr "mostra només les comissions que no siguin en la primera branca"
-#: builtin/show-branch.c:656
+#: builtin/show-branch.c:650
msgid "show merges reachable from only one tip"
msgstr "mostra les fusions abastables de només una punta"
-#: builtin/show-branch.c:658
+#: builtin/show-branch.c:652
msgid "topologically sort, maintaining date order where possible"
msgstr "ordena topològicament, mantenint l'ordre de dates on sigui possible"
-#: builtin/show-branch.c:661
+#: builtin/show-branch.c:655
msgid "<n>[,<base>]"
msgstr "<n>[,<base>]"
-#: builtin/show-branch.c:662
+#: builtin/show-branch.c:656
msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
msgstr "mostra les <n> entrades més recents començant a la base"
-#: builtin/show-branch.c:696
-msgid "--reflog is incompatible with --all, --remotes, --independent or --merge-base"
-msgstr "--reflog és incompatible amb --all, --remotes, --independent o --merge-base"
+#: builtin/show-branch.c:690
+msgid ""
+"--reflog is incompatible with --all, --remotes, --independent or --merge-base"
+msgstr ""
+"--reflog és incompatible amb --all, --remotes, --independent o --merge-base"
-#: builtin/show-branch.c:720
+#: builtin/show-branch.c:714
msgid "no branches given, and HEAD is not valid"
msgstr "no s'ha donat cap branca, i HEAD no és vàlid"
-#: builtin/show-branch.c:723
+#: builtin/show-branch.c:717
msgid "--reflog option needs one branch name"
msgstr "l'opció --reflog necessita un nom de branca"
-#: builtin/show-branch.c:726
+#: builtin/show-branch.c:720
#, c-format
msgid "only %d entry can be shown at one time."
msgid_plural "only %d entries can be shown at one time."
msgstr[0] "es pot mostrar només %d entrada a la vegada."
msgstr[1] "es poden mostrar només %d entrades a la vegada."
-#: builtin/show-branch.c:730
+#: builtin/show-branch.c:724
#, c-format
msgid "no such ref %s"
msgstr "no hi ha tal referència %s"
-#: builtin/show-branch.c:814
+#: builtin/show-branch.c:808
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d rev."
msgid_plural "cannot handle more than %d revs."
msgstr[0] "no es pot gestionar més d'%d revisió."
msgstr[1] "no es poden gestionar més de %d revisions."
-#: builtin/show-branch.c:818
+#: builtin/show-branch.c:812
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref."
msgstr "'%s' no és una referència vàlida."
-#: builtin/show-branch.c:821
+#: builtin/show-branch.c:815
#, c-format
msgid "cannot find commit %s (%s)"
msgstr "no es pot trobar la comissió %s (%s)"
#: builtin/show-ref.c:10
msgid ""
-"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --hash[=<n>]] [--"
-"abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [<pattern>...]"
+"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
+"hash[=<n>]] [--abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [<pattern>...]"
msgstr ""
-"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --hash[=<n>]] [--"
-"abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [<patró>...]"
+"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
+"hash[=<n>]] [--abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [<patró>...]"
#: builtin/show-ref.c:11
msgid "git show-ref --exclude-existing[=<pattern>]"
@@ -12676,7 +13171,9 @@ msgstr "mostra només els caps (es pot combinar amb tags)"
#: builtin/show-ref.c:161
msgid "stricter reference checking, requires exact ref path"
-msgstr "comprovació de referència més estricta, requereix el camí de referència exacte"
+msgstr ""
+"comprovació de referència més estricta, requereix el camí de referència "
+"exacte"
#: builtin/show-ref.c:164 builtin/show-ref.c:166
msgid "show the HEAD reference, even if it would be filtered out"
@@ -12698,33 +13195,34 @@ msgstr "no imprimeixis els resultats a stdout (útil amb --verify)"
msgid "show refs from stdin that aren't in local repository"
msgstr "mostra les referències d'stdin que no siguin en el dipòsit local"
-#: builtin/stripspace.c:17
+#: builtin/stripspace.c:18
msgid "git stripspace [-s | --strip-comments]"
msgstr "git stripspace [-s | --strip-comments]"
-#: builtin/stripspace.c:18
+#: builtin/stripspace.c:19
msgid "git stripspace [-c | --comment-lines]"
msgstr "git stripspace [-c | --comment-lines]"
-#: builtin/stripspace.c:35
+#: builtin/stripspace.c:36
msgid "skip and remove all lines starting with comment character"
-msgstr "omet i elimina totes les línies que comencin amb el caràcter de comentari"
+msgstr ""
+"omet i elimina totes les línies que comencin amb el caràcter de comentari"
-#: builtin/stripspace.c:38
+#: builtin/stripspace.c:39
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "anteposa el caràcter de comentari i un espai a cada línia"
-#: builtin/submodule--helper.c:24 builtin/submodule--helper.c:1075
+#: builtin/submodule--helper.c:25 builtin/submodule--helper.c:1075
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "No hi ha tal referència: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:31 builtin/submodule--helper.c:1084
+#: builtin/submodule--helper.c:32 builtin/submodule--helper.c:1084
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "S'espera un nom de referència ple, s'ha rebut %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:71
+#: builtin/submodule--helper.c:72
#, c-format
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "no es pot despullar un component de l'url '%s'"
@@ -12745,7 +13243,8 @@ msgstr "No s'ha trobat cap url per al camí de submòdul '%s' a .gitmodules"
#: builtin/submodule--helper.c:395
#, c-format
msgid ""
-"could not lookup configuration '%s'. Assuming this repository is its own authoritative upstream."
+"could not lookup configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
+"authoritative upstream."
msgstr ""
#: builtin/submodule--helper.c:406
@@ -12761,12 +13260,16 @@ msgstr "S'ha registrat el submòdul '%s' (%s) per al camí '%s'\n"
#: builtin/submodule--helper.c:420
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
-msgstr "advertència: se suggereix el mode d'actualització per ordre per al submòdul '%s'\n"
+msgstr ""
+"advertència: se suggereix el mode d'actualització per ordre per al submòdul "
+"'%s'\n"
#: builtin/submodule--helper.c:427
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
-msgstr "S'ha produït un error en registrar el mode d'actualització per al camí de submòdul '%s'"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en registrar el mode d'actualització per al camí de "
+"submòdul '%s'"
#: builtin/submodule--helper.c:443
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
@@ -12822,11 +13325,11 @@ msgstr "força el progrés del clonatge"
#: builtin/submodule--helper.c:653
msgid ""
-"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference <repository>] [--name "
-"<name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
+"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
+"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
msgstr ""
-"git submodule--helper clone [--prefix=<camí>] [--quiet] [--reference <dipòsit>] [--name <nom>] "
-"[--depth <profunditat>] --url <url> --path <camí>"
+"git submodule--helper clone [--prefix=<camí>] [--quiet] [--reference "
+"<dipòsit>] [--name <nom>] [--depth <profunditat>] --url <url> --path <camí>"
#: builtin/submodule--helper.c:684
#, c-format
@@ -12906,11 +13409,11 @@ msgstr "valor dolent per al paràmetre update"
#: builtin/submodule--helper.c:1079
#, c-format
msgid ""
-"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but the superproject is "
-"not on any branch"
+"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
+"the superproject is not on any branch"
msgstr ""
-"La branca de submòdul (%s) està configurada per a heretar la branca del superprojecte, però el "
-"superprojecte no és en cap branca"
+"La branca de submòdul (%s) està configurada per a heretar la branca del "
+"superprojecte, però el superprojecte no és en cap branca"
#: builtin/submodule--helper.c:1163
msgid "recurse into submodules"
@@ -12920,81 +13423,81 @@ msgstr "inclou recursivament als submòduls"
msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper embed-git-dir [<camí>]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1226
-msgid "submodule--helper subcommand must be called with a subcommand"
-msgstr "s'ha d'executar la subordre submodule--helper amb una subordre"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:1233
+#: builtin/submodule--helper.c:1232
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "%s no admet --super-prefix"
-#: builtin/submodule--helper.c:1239
+#: builtin/submodule--helper.c:1238
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "'%s' no és una subordre vàlida de submodule--helper"
-#: builtin/symbolic-ref.c:7
+#: builtin/symbolic-ref.c:8
msgid "git symbolic-ref [<options>] <name> [<ref>]"
msgstr "git symbolic-ref [<opcions>] <nom> [<referència>]"
-#: builtin/symbolic-ref.c:8
+#: builtin/symbolic-ref.c:9
msgid "git symbolic-ref -d [-q] <name>"
msgstr "git symbolic-ref -d [-q] <nom>"
-#: builtin/symbolic-ref.c:40
+#: builtin/symbolic-ref.c:41
msgid "suppress error message for non-symbolic (detached) refs"
msgstr "omet el missatge d'error de referències no simbòliques (separades)"
-#: builtin/symbolic-ref.c:41
+#: builtin/symbolic-ref.c:42
msgid "delete symbolic ref"
msgstr "suprimeix la referència simbòlica"
-#: builtin/symbolic-ref.c:42
+#: builtin/symbolic-ref.c:43
msgid "shorten ref output"
msgstr "escurça la sortida de referències"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
+#: builtin/symbolic-ref.c:44 builtin/update-ref.c:363
msgid "reason"
msgstr "raó"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
+#: builtin/symbolic-ref.c:44 builtin/update-ref.c:363
msgid "reason of the update"
msgstr "raó de l'actualització"
-#: builtin/tag.c:23
-msgid "git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>] <tagname> [<head>]"
+#: builtin/tag.c:24
+msgid ""
+"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>] <tagname> "
+"[<head>]"
msgstr ""
-"git tag [-a | -s | -u <id-de-clau>] [-f] [-m <missatge> | -F <fitxer>] <nom-d'etiqueta> [<cap>]"
+"git tag [-a | -s | -u <id-de-clau>] [-f] [-m <missatge> | -F <fitxer>] <nom-"
+"d'etiqueta> [<cap>]"
-#: builtin/tag.c:24
+#: builtin/tag.c:25
msgid "git tag -d <tagname>..."
msgstr "git tag -d <nom-d'etiqueta>..."
-#: builtin/tag.c:25
+#: builtin/tag.c:26
msgid ""
-"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--no-contains <commit>] [--points-at <object>]\n"
+"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--no-contains <commit>] [--"
+"points-at <object>]\n"
"\t\t[--format=<format>] [--[no-]merged [<commit>]] [<pattern>...]"
msgstr ""
-"git tag -l [-n[<nombre>]] [--contains <comissió>] [--no-contains <comissió>] [--points-at "
-"<objecte>]\n"
+"git tag -l [-n[<nombre>]] [--contains <comissió>] [--no-contains <comissió>] "
+"[--points-at <objecte>]\n"
"\t\t[--format=<format>] [--[no-]merged [<comissió>]] [<patró>...]"
-#: builtin/tag.c:27
+#: builtin/tag.c:28
msgid "git tag -v [--format=<format>] <tagname>..."
msgstr "git tag -v [--format=<format>] <nom-d'etiqueta>..."
-#: builtin/tag.c:83
+#: builtin/tag.c:84
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "no s'ha trobat l'etiqueta '%s'."
-#: builtin/tag.c:99
+#: builtin/tag.c:100
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "S'ha suprimit l'etiqueta '%s' (era %s)\n"
-#: builtin/tag.c:128
+#: builtin/tag.c:129
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -13007,605 +13510,626 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Les línies que comencin amb '%c' s'ignoraran.\n"
-#: builtin/tag.c:132
+#: builtin/tag.c:133
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Write a message for tag:\n"
" %s\n"
-"Lines starting with '%c' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
+"Lines starting with '%c' will be kept; you may remove them yourself if you "
+"want to.\n"
msgstr ""
"\n"
"Escriviu el missatge de l'etiqueta:\n"
" %s\n"
-"Les línies que comencin amb '%c' es retindran; podeu eliminar-les per vós mateix si voleu.\n"
+"Les línies que comencin amb '%c' es retindran; podeu eliminar-les per vós "
+"mateix si voleu.\n"
-#: builtin/tag.c:210
+#: builtin/tag.c:211
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "no s'ha pogut signar l'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:212
+#: builtin/tag.c:213
msgid "unable to write tag file"
msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:236
+#: builtin/tag.c:237
msgid "bad object type."
msgstr "el tipus d'objecte és dolent."
-#: builtin/tag.c:282
+#: builtin/tag.c:283
msgid "no tag message?"
msgstr "no hi ha cap missatge d'etiqueta?"
-#: builtin/tag.c:289
+#: builtin/tag.c:290
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "S'ha deixat el missatge de l'etiqueta en %s\n"
-#: builtin/tag.c:397
+#: builtin/tag.c:398
msgid "list tag names"
msgstr "llista els noms d'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:399
+#: builtin/tag.c:400
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "imprimeix <n> línies de cada missatge d'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:401
+#: builtin/tag.c:402
msgid "delete tags"
msgstr "suprimeix les etiquetes"
-#: builtin/tag.c:402
+#: builtin/tag.c:403
msgid "verify tags"
msgstr "verifica les etiquetes"
-#: builtin/tag.c:404
+#: builtin/tag.c:405
msgid "Tag creation options"
msgstr "Opcions de creació d'etiquetes"
-#: builtin/tag.c:406
+#: builtin/tag.c:407
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "etiqueta anotada, necessita un missatge"
-#: builtin/tag.c:408
+#: builtin/tag.c:409
msgid "tag message"
msgstr "missatge d'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:410
+#: builtin/tag.c:411
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "etiqueta anotada i signada per GPG"
-#: builtin/tag.c:414
+#: builtin/tag.c:415
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "usa una altra clau per a signar l'etiqueta"
-#: builtin/tag.c:415
+#: builtin/tag.c:416
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "reemplaça l'etiqueta si existeix"
-#: builtin/tag.c:416 builtin/update-ref.c:368
+#: builtin/tag.c:417 builtin/update-ref.c:369
msgid "create a reflog"
msgstr "crea un registre de referències"
-#: builtin/tag.c:418
+#: builtin/tag.c:419
msgid "Tag listing options"
msgstr "Opcions de llistat d'etiquetes"
-#: builtin/tag.c:419
+#: builtin/tag.c:420
msgid "show tag list in columns"
msgstr "mostra la llista d'etiquetes en columnes"
-#: builtin/tag.c:420 builtin/tag.c:422
+#: builtin/tag.c:421 builtin/tag.c:423
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "imprimeix només les etiquetes que continguin la comissió"
-#: builtin/tag.c:421 builtin/tag.c:423
+#: builtin/tag.c:422 builtin/tag.c:424
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "imprimeix només les etiquetes que no continguin la comissió"
-#: builtin/tag.c:424
+#: builtin/tag.c:425
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "imprimeix només les etiquetes que s'han fusionat"
-#: builtin/tag.c:425
+#: builtin/tag.c:426
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "imprimeix només les etiquetes que no s'han fusionat"
-#: builtin/tag.c:430
+#: builtin/tag.c:431
msgid "print only tags of the object"
msgstr "imprimeix només les etiquetes de l'objecte"
-#: builtin/tag.c:469
+#: builtin/tag.c:470
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "--column i -n són incompatibles"
-#: builtin/tag.c:491
+#: builtin/tag.c:492
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "es permet l'opció -n només amb mode llista"
-#: builtin/tag.c:493
+#: builtin/tag.c:494
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "es permet l'opció --contains només amb mode llista"
-#: builtin/tag.c:495
+#: builtin/tag.c:496
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "es permet l'opció --no-contains només amb mode llista"
-#: builtin/tag.c:497
+#: builtin/tag.c:498
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "es permet --points-at option només amb mode llista"
-#: builtin/tag.c:499
+#: builtin/tag.c:500
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "es permeten les opcions --merged i --no-merged només amb mode llista"
-#: builtin/tag.c:510
+#: builtin/tag.c:511
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "només es permet una opció -F o -m."
-#: builtin/tag.c:529
+#: builtin/tag.c:530
msgid "too many params"
msgstr "massa paràmetres"
-#: builtin/tag.c:535
+#: builtin/tag.c:536
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "'%s' no és un nom d'etiqueta vàlid."
-#: builtin/tag.c:540
+#: builtin/tag.c:541
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "l'etiqueta '%s' ja existeix"
-#: builtin/tag.c:570
+#: builtin/tag.c:571
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Etiqueta '%s' actualitzada (era %s)\n"
-#: builtin/unpack-objects.c:493
+#: builtin/unpack-objects.c:494
msgid "Unpacking objects"
msgstr "S'estan desempaquetant els objectes"
-#: builtin/update-index.c:79
+#: builtin/update-index.c:80
#, c-format
msgid "failed to create directory %s"
msgstr "s'ha produït un error en crear el directori %s"
-#: builtin/update-index.c:85
+#: builtin/update-index.c:86
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "s'ha produït un error en fer stat a %s"
-#: builtin/update-index.c:95
+#: builtin/update-index.c:96
#, c-format
msgid "failed to create file %s"
msgstr "s'ha produït un error en crear el fitxer %s"
-#: builtin/update-index.c:103
+#: builtin/update-index.c:104
#, c-format
msgid "failed to delete file %s"
msgstr "s'ha produït un error en suprimir el fitxer %s"
-#: builtin/update-index.c:110 builtin/update-index.c:216
+#: builtin/update-index.c:111 builtin/update-index.c:217
#, c-format
msgid "failed to delete directory %s"
msgstr "s'ha produït un error en suprimir el directori %s"
-#: builtin/update-index.c:135
+#: builtin/update-index.c:136
#, c-format
msgid "Testing mtime in '%s' "
msgstr "S'està provant mtime en '%s' "
-#: builtin/update-index.c:149
+#: builtin/update-index.c:150
msgid "directory stat info does not change after adding a new file"
-msgstr "la informació d'stat de directori no canvia després d'afegir un fitxer nou"
+msgstr ""
+"la informació d'stat de directori no canvia després d'afegir un fitxer nou"
-#: builtin/update-index.c:162
+#: builtin/update-index.c:163
msgid "directory stat info does not change after adding a new directory"
-msgstr "la informació d'stat de directori no canvia després d'afegir un directori nou"
+msgstr ""
+"la informació d'stat de directori no canvia després d'afegir un directori nou"
-#: builtin/update-index.c:175
+#: builtin/update-index.c:176
msgid "directory stat info changes after updating a file"
-msgstr "la informació d'stat de directori canvia després d'actualitzar un fitxer"
+msgstr ""
+"la informació d'stat de directori canvia després d'actualitzar un fitxer"
-#: builtin/update-index.c:186
+#: builtin/update-index.c:187
msgid "directory stat info changes after adding a file inside subdirectory"
-msgstr "la informació d'stat de directori canvia després d'afegir un fitxer dins d'un subdirectori"
+msgstr ""
+"la informació d'stat de directori canvia després d'afegir un fitxer dins "
+"d'un subdirectori"
-#: builtin/update-index.c:197
+#: builtin/update-index.c:198
msgid "directory stat info does not change after deleting a file"
-msgstr "la informació d'stat de directori no canvia després de suprimir un fitxer"
+msgstr ""
+"la informació d'stat de directori no canvia després de suprimir un fitxer"
-#: builtin/update-index.c:210
+#: builtin/update-index.c:211
msgid "directory stat info does not change after deleting a directory"
-msgstr "la informació d'stat de directori no canvia després de suprimir un directori"
+msgstr ""
+"la informació d'stat de directori no canvia després de suprimir un directori"
-#: builtin/update-index.c:217
+#: builtin/update-index.c:218
msgid " OK"
msgstr " D'acord"
-#: builtin/update-index.c:568
+#: builtin/update-index.c:569
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [<opcions>] [--] [<fitxer>...]"
-#: builtin/update-index.c:923
+#: builtin/update-index.c:924
msgid "continue refresh even when index needs update"
-msgstr "continua l'actualització encara que l'índex necessiti una actualització"
+msgstr ""
+"continua l'actualització encara que l'índex necessiti una actualització"
-#: builtin/update-index.c:926
+#: builtin/update-index.c:927
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "actualitza: ignora els submòduls"
-#: builtin/update-index.c:929
+#: builtin/update-index.c:930
msgid "do not ignore new files"
msgstr "no ignoris els fitxers nous"
-#: builtin/update-index.c:931
+#: builtin/update-index.c:932
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "deixa que els fitxers reemplacin els directoris i viceversa"
-#: builtin/update-index.c:933
+#: builtin/update-index.c:934
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "tingues en compte els fitxers absents de l'arbre de treball"
-#: builtin/update-index.c:935
+#: builtin/update-index.c:936
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "actualitza encara que l'índex contingui entrades no fusionades"
-#: builtin/update-index.c:938
+#: builtin/update-index.c:939
msgid "refresh stat information"
msgstr "actualitza la informació d'estadístiques"
-#: builtin/update-index.c:942
+#: builtin/update-index.c:943
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr "com --refresh, però ignora l'ajust assume-unchanged"
-#: builtin/update-index.c:946
+#: builtin/update-index.c:947
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "<mode>,<objecte>,<camí>"
-#: builtin/update-index.c:947
+#: builtin/update-index.c:948
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "afegeix l'entrada especificada a l'índex"
-#: builtin/update-index.c:956
+#: builtin/update-index.c:957
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "marca els fitxers com a \"no canviant\""
-#: builtin/update-index.c:959
+#: builtin/update-index.c:960
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "neteja el bit assumed-unchanged"
-#: builtin/update-index.c:962
+#: builtin/update-index.c:963
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "marca els fitxers com a \"només índex\""
-#: builtin/update-index.c:965
+#: builtin/update-index.c:966
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "neteja el bit skip-worktree"
-#: builtin/update-index.c:968
+#: builtin/update-index.c:969
msgid "add to index only; do not add content to object database"
-msgstr "només afegeix a l'índex; no afegeixis el contingut a la base de dades d'objectes"
+msgstr ""
+"només afegeix a l'índex; no afegeixis el contingut a la base de dades "
+"d'objectes"
-#: builtin/update-index.c:970
+#: builtin/update-index.c:971
msgid "remove named paths even if present in worktree"
-msgstr "elimina els camins anomenats encara que estiguin presents en l'arbre de treball"
+msgstr ""
+"elimina els camins anomenats encara que estiguin presents en l'arbre de "
+"treball"
-#: builtin/update-index.c:972
+#: builtin/update-index.c:973
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr "amb --stdin: les línies d'entrada acaben amb octets nuls"
-#: builtin/update-index.c:974
+#: builtin/update-index.c:975
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "llegeix la llista de camins a actualitzar des de l'entrada estàndard"
-#: builtin/update-index.c:978
+#: builtin/update-index.c:979
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "afegeix les entrades de l'entrada estàndard a l'índex"
-#: builtin/update-index.c:982
+#: builtin/update-index.c:983
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr "reemplena les «stage» #2 i #3 per als camins llistats"
-#: builtin/update-index.c:986
+#: builtin/update-index.c:987
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "només actualitza les entrades que difereixin de HEAD"
-#: builtin/update-index.c:990
+#: builtin/update-index.c:991
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "ignora els fitxers absents de l'arbre de treball"
-#: builtin/update-index.c:993
+#: builtin/update-index.c:994
msgid "report actions to standard output"
msgstr "informa de les accions en la sortida estàndard"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:996
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr "(per a porcellanes) oblida't dels conflictes no resolts ni desats"
-#: builtin/update-index.c:999
+#: builtin/update-index.c:1000
msgid "write index in this format"
msgstr "escriu l'índex en aquest format"
-#: builtin/update-index.c:1001
+#: builtin/update-index.c:1002
msgid "enable or disable split index"
msgstr "habilita o inhabilita l'índex dividit"
-#: builtin/update-index.c:1003
+#: builtin/update-index.c:1004
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "habilita/inhabilita la memòria cau no seguida"
-#: builtin/update-index.c:1005
+#: builtin/update-index.c:1006
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "prova si el sistema de fitxers admet la memòria cau no seguida"
-#: builtin/update-index.c:1007
+#: builtin/update-index.c:1008
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr "habilita la memòria cau no seguida sense provar el sistema de fitxers"
-#: builtin/update-index.c:1107
+#: builtin/update-index.c:1108
msgid ""
-"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to enable split index"
+"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
+"enable split index"
msgstr ""
-"core.splitIndex està establert a fals; elimineu-lo o canviar-lo, si realment voleu habilitar "
-"l'índex dividit"
+"core.splitIndex està establert a fals; elimineu-lo o canviar-lo, si realment "
+"voleu habilitar l'índex dividit"
-#: builtin/update-index.c:1116
+#: builtin/update-index.c:1117
msgid ""
-"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to disable split index"
+"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
+"disable split index"
msgstr ""
-"core.splitIndex està establert a cert; elimineu-lo o canvieu-lo, si realment voleu inhabilitar "
-"l'índex dividit"
+"core.splitIndex està establert a cert; elimineu-lo o canvieu-lo, si realment "
+"voleu inhabilitar l'índex dividit"
-#: builtin/update-index.c:1127
+#: builtin/update-index.c:1128
+#, fuzzy
msgid ""
-"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you e want to disable the untracked "
-"cache"
+"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
+"to disable the untracked cache"
msgstr ""
-"core.untrackedCache està establert a cert; elimineu-lo o canvieu-lo, si realment voleu "
-"inhabilitar el cau no seguit"
+"core.untrackedCache està establert a cert; elimineu-lo o canvieu-lo, si "
+"realment voleu inhabilitar el cau no seguit"
-#: builtin/update-index.c:1131
+#: builtin/update-index.c:1132
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "La memòria cau no seguida està inhabilitada"
-#: builtin/update-index.c:1139
+#: builtin/update-index.c:1140
msgid ""
-"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want to enable the "
-"untracked cache"
+"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
+"to enable the untracked cache"
msgstr ""
-"core.untrackedCache està establert a fals; elimineu-lo o canviar-lo, si realment voleu habilitar "
-"el cau no seguit"
+"core.untrackedCache està establert a fals; elimineu-lo o canviar-lo, si "
+"realment voleu habilitar el cau no seguit"
-#: builtin/update-index.c:1143
+#: builtin/update-index.c:1144
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "La memòria cau no seguida està habilitada per a '%s'"
-#: builtin/update-ref.c:9
+#: builtin/update-ref.c:10
msgid "git update-ref [<options>] -d <refname> [<old-val>]"
msgstr "git update-ref [<opcions>] -d <nom-de-referència> [<valor-antic>]"
-#: builtin/update-ref.c:10
+#: builtin/update-ref.c:11
msgid "git update-ref [<options>] <refname> <new-val> [<old-val>]"
-msgstr "git update-ref [<opcions>] <nom-de-referència> <valor-nou> [<valor-antic>]"
+msgstr ""
+"git update-ref [<opcions>] <nom-de-referència> <valor-nou> [<valor-antic>]"
-#: builtin/update-ref.c:11
+#: builtin/update-ref.c:12
msgid "git update-ref [<options>] --stdin [-z]"
msgstr "git update-ref [<opcions>] --stdin [-z]"
-#: builtin/update-ref.c:363
+#: builtin/update-ref.c:364
msgid "delete the reference"
msgstr "suprimeix la referència"
-#: builtin/update-ref.c:365
+#: builtin/update-ref.c:366
msgid "update <refname> not the one it points to"
msgstr "actualitza <nom de referència>, no la que assenyali"
-#: builtin/update-ref.c:366
+#: builtin/update-ref.c:367
msgid "stdin has NUL-terminated arguments"
msgstr "stdin té paràmetres acabats amb NUL"
-#: builtin/update-ref.c:367
+#: builtin/update-ref.c:368
msgid "read updates from stdin"
msgstr "llegeix les actualitzacions des d'stdin"
-#: builtin/update-server-info.c:6
+#: builtin/update-server-info.c:7
msgid "git update-server-info [--force]"
msgstr "git update-server-info [--force]"
-#: builtin/update-server-info.c:14
+#: builtin/update-server-info.c:15
msgid "update the info files from scratch"
msgstr "actualitza els fitxers d'informació des de zero"
-#: builtin/verify-commit.c:17
+#: builtin/verify-commit.c:18
msgid "git verify-commit [-v | --verbose] <commit>..."
msgstr "git verify-commit [-v | --verbose] <comissió>..."
-#: builtin/verify-commit.c:72
+#: builtin/verify-commit.c:73
msgid "print commit contents"
msgstr "imprimeix els continguts de la comissió"
-#: builtin/verify-commit.c:73 builtin/verify-tag.c:37
+#: builtin/verify-commit.c:74 builtin/verify-tag.c:38
msgid "print raw gpg status output"
msgstr "imprimeix la sortida crua de l'estat gpg"
-#: builtin/verify-pack.c:54
+#: builtin/verify-pack.c:55
msgid "git verify-pack [-v | --verbose] [-s | --stat-only] <pack>..."
msgstr "git verify-pack [-v | --verbose] [-s | --stat-only] <paquet>..."
-#: builtin/verify-pack.c:64
+#: builtin/verify-pack.c:65
msgid "verbose"
msgstr "detallat"
-#: builtin/verify-pack.c:66
+#: builtin/verify-pack.c:67
msgid "show statistics only"
msgstr "mostra només estadístiques"
-#: builtin/verify-tag.c:18
+#: builtin/verify-tag.c:19
msgid "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=<format>] <tag>..."
msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=<format>] <etiqueta>..."
-#: builtin/verify-tag.c:36
+#: builtin/verify-tag.c:37
msgid "print tag contents"
msgstr "imprimeix els continguts de l'etiqueta"
-#: builtin/worktree.c:15
+#: builtin/worktree.c:16
msgid "git worktree add [<options>] <path> [<branch>]"
msgstr "git worktree add [<opcions>] <camí> [<branca>]"
-#: builtin/worktree.c:16
+#: builtin/worktree.c:17
msgid "git worktree list [<options>]"
msgstr "git worktree list [<opcions>]"
-#: builtin/worktree.c:17
+#: builtin/worktree.c:18
msgid "git worktree lock [<options>] <path>"
msgstr "git worktree lock [<opcions>] <camí>"
-#: builtin/worktree.c:18
+#: builtin/worktree.c:19
msgid "git worktree prune [<options>]"
msgstr "git worktree prune [<opcions>]"
-#: builtin/worktree.c:19
+#: builtin/worktree.c:20
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock <camí>"
-#: builtin/worktree.c:43
+#: builtin/worktree.c:44
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Eliminació de worktrees/%s: no és un directori vàlid"
-#: builtin/worktree.c:49
+#: builtin/worktree.c:50
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Eliminació de worktrees/%s: el fitxer gitdir no existeix"
-#: builtin/worktree.c:54
+#: builtin/worktree.c:55
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr "Eliminació de worktrees/%s: no s'ha pogut llegir el fitxer gitdir (%s)"
-#: builtin/worktree.c:65
+#: builtin/worktree.c:66
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Eliminació de worktrees/%s: fitxer gitdir no vàlid"
-#: builtin/worktree.c:81
+#: builtin/worktree.c:82
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
-msgstr "Eliminació de worktrees/%s: el fitxer gitdir es refereix a una ubicació no existent"
+msgstr ""
+"Eliminació de worktrees/%s: el fitxer gitdir es refereix a una ubicació no "
+"existent"
-#: builtin/worktree.c:128
+#: builtin/worktree.c:129
msgid "report pruned working trees"
msgstr "informa dels arbres de treball podats"
-#: builtin/worktree.c:130
+#: builtin/worktree.c:131
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "fes caducar els arbres de treball més vells que <hora>"
-#: builtin/worktree.c:204
+#: builtin/worktree.c:205
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "'%s' ja existeix"
-#: builtin/worktree.c:235
+#: builtin/worktree.c:236
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear directori de '%s'"
-#: builtin/worktree.c:274
+#: builtin/worktree.c:275
#, c-format
msgid "Preparing %s (identifier %s)"
msgstr "S'està preparant %s (identificador %s)"
-#: builtin/worktree.c:328
+#: builtin/worktree.c:327
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "agafa <branca> encara que sigui agafada en altre arbre de treball"
-#: builtin/worktree.c:330
+#: builtin/worktree.c:329
msgid "create a new branch"
msgstr "crea una branca nova"
-#: builtin/worktree.c:332
+#: builtin/worktree.c:331
msgid "create or reset a branch"
msgstr "crea o restableix una branca"
-#: builtin/worktree.c:334
+#: builtin/worktree.c:333
msgid "populate the new working tree"
msgstr "emplena l'arbre de treball nou"
-#: builtin/worktree.c:335
+#: builtin/worktree.c:334
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "mantén l'arbre de treball nou bloquejat"
-#: builtin/worktree.c:343
+#: builtin/worktree.c:342
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "-b, -B i --detach són mutualment exclusius"
-#: builtin/worktree.c:478
+#: builtin/worktree.c:479
msgid "reason for locking"
msgstr "raó per bloquejar"
-#: builtin/worktree.c:490 builtin/worktree.c:523
+#: builtin/worktree.c:491 builtin/worktree.c:524
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "'%s' no és un arbre de treball"
-#: builtin/worktree.c:492 builtin/worktree.c:525
+#: builtin/worktree.c:493 builtin/worktree.c:526
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "No es pot bloquejar ni desbloquejar l'arbre de treball principal"
-#: builtin/worktree.c:497
+#: builtin/worktree.c:498
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "'%s' ja està bloquejat, raó: '%s'"
-#: builtin/worktree.c:499
+#: builtin/worktree.c:500
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "'%s' ja està bloquejat"
-#: builtin/worktree.c:527
+#: builtin/worktree.c:528
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "'%s' no està bloquejat"
-#: builtin/write-tree.c:13
+#: builtin/write-tree.c:14
msgid "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<prefix>/]"
msgstr "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<prefix>/]"
-#: builtin/write-tree.c:26
+#: builtin/write-tree.c:27
msgid "<prefix>/"
msgstr "<prefix>/"
-#: builtin/write-tree.c:27
+#: builtin/write-tree.c:28
msgid "write tree object for a subdirectory <prefix>"
msgstr "escriu l'objecte d'arbre per a un subdirectori <prefix>"
-#: builtin/write-tree.c:30
+#: builtin/write-tree.c:31
msgid "only useful for debugging"
msgstr "només útil per a la depuració"
-#: upload-pack.c:22
+#: upload-pack.c:23
msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
msgstr "git upload-pack [<opcions>] <directori>"
-#: upload-pack.c:1040
+#: upload-pack.c:1041
msgid "quit after a single request/response exchange"
msgstr "surt després d'un sol intercanvi de sol·licitud/resposta"
-#: upload-pack.c:1042
+#: upload-pack.c:1043
msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
msgstr "surt immediatament després de l'anunci inicial de referència"
-#: upload-pack.c:1044
+#: upload-pack.c:1045
msgid "do not try <directory>/.git/ if <directory> is no Git directory"
-msgstr "no intentis <directori>/.git/ si <directori> no és cap directori del Git"
+msgstr ""
+"no intentis <directori>/.git/ si <directori> no és cap directori del Git"
-#: upload-pack.c:1046
+#: upload-pack.c:1047
msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
msgstr "interromp la transferència després de <n> segons d'inactivitat"
-#: credential-cache--daemon.c:223
+#: credential-cache--daemon.c:224
#, c-format
msgid ""
"The permissions on your socket directory are too loose; other\n"
@@ -13619,11 +14143,11 @@ msgstr ""
"\n"
"\tchmod 0700 %s"
-#: credential-cache--daemon.c:271
+#: credential-cache--daemon.c:272
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "imprimeix els missatges de depuració a stderr"
-#: git.c:14
+#: git.c:15
msgid ""
"'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some\n"
"concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'\n"
@@ -13633,20 +14157,20 @@ msgstr ""
"algunes guies de concepte. Vegeu 'git help <ordre>' o\n"
"'git help <concepte>' per a llegir sobre una subordre o concepte específic."
-#: http.c:336
+#: http.c:337
#, c-format
msgid "negative value for http.postbuffer; defaulting to %d"
msgstr ""
-#: http.c:357
+#: http.c:358
msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
msgstr "No s'admet el control de delegació amb el cURL < 7.22.0"
-#: http.c:366
+#: http.c:367
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "No s'admet l'enganx de clau pública amb cURL < 7.44.0"
-#: http.c:1766
+#: http.c:1764
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -13657,7 +14181,7 @@ msgstr ""
" petició: %s\n"
" redirecció: %s"
-#: remote-curl.c:323
+#: remote-curl.c:324
#, c-format
msgid "redirecting to %s"
msgstr "s'està redirigint a %s"
@@ -13708,7 +14232,8 @@ msgstr "Registra els canvis al dipòsit"
#: common-cmds.h:23
msgid "Show changes between commits, commit and working tree, etc"
-msgstr "Mostra els canvis entre comissions, la comissió i l'arbre de treball, etc."
+msgstr ""
+"Mostra els canvis entre comissions, la comissió i l'arbre de treball, etc."
#: common-cmds.h:24
msgid "Download objects and refs from another repository"
@@ -13740,7 +14265,8 @@ msgstr "Obtén i integra amb un altre dipòsit o una branca local"
#: common-cmds.h:31
msgid "Update remote refs along with associated objects"
-msgstr "Actualitza les referències remotes juntament amb els objectes associats"
+msgstr ""
+"Actualitza les referències remotes juntament amb els objectes associats"
#: common-cmds.h:32
msgid "Reapply commits on top of another base tip"
@@ -13764,7 +14290,8 @@ msgstr "Mostra l'estat de l'arbre de treball"
#: common-cmds.h:37
msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
-msgstr "Crea, llista, suprimeix o verifica un objecte d'etiqueta signat amb GPG"
+msgstr ""
+"Crea, llista, suprimeix o verifica un objecte d'etiqueta signat amb GPG"
#: parse-options.h:145
msgid "expiry-date"
@@ -13788,7 +14315,8 @@ msgstr "usa <n> xifres per presentar els SHA-1"
#: rerere.h:40
msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
-msgstr "actualitza l'índex amb la resolució de conflicte reusada si és possible"
+msgstr ""
+"actualitza l'índex amb la resolució de conflicte reusada si és possible"
#: git-bisect.sh:54
msgid "You need to start by \"git bisect start\""
@@ -13817,8 +14345,11 @@ msgstr "HEAD dolent - Cal un HEAD"
#: git-bisect.sh:167
#, sh-format
-msgid "Checking out '$start_head' failed. Try 'git bisect reset <valid-branch>'."
-msgstr "L'agafament de '$start_head' ha fallat. Proveu 'git bisect reset <branca-vàlida>'."
+msgid ""
+"Checking out '$start_head' failed. Try 'git bisect reset <valid-branch>'."
+msgstr ""
+"L'agafament de '$start_head' ha fallat. Proveu 'git bisect reset <branca-"
+"vàlida>'."
#: git-bisect.sh:177
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
@@ -13969,7 +14500,8 @@ msgstr "no es pot canviar el significat del terme '$term'"
#: git-bisect.sh:606
#, sh-format
msgid "Invalid command: you're currently in a $TERM_BAD/$TERM_GOOD bisect."
-msgstr "Ordre no vàlida: actualment esteu en una bisecció $TERM_BAD/$TERM_GOOD."
+msgstr ""
+"Ordre no vàlida: actualment esteu en una bisecció $TERM_BAD/$TERM_GOOD."
#: git-bisect.sh:636
msgid "no terms defined"
@@ -13985,8 +14517,12 @@ msgstr ""
"Les opcions admeses són: --term-good|--term-old i --term-bad|--term-new."
#: git-merge-octopus.sh:46
-msgid "Error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge"
-msgstr "Error: Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per fusionar"
+msgid ""
+"Error: Your local changes to the following files would be overwritten by "
+"merge"
+msgstr ""
+"Error: Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per "
+"fusionar"
#: git-merge-octopus.sh:61
msgid "Automated merge did not work."
@@ -14018,23 +14554,31 @@ msgstr "S'està intentant una fusió simple amb $pretty_name"
#: git-merge-octopus.sh:102
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
-msgstr "La fusió simple no ha funcionat, s'està intentant una fusió automàtica."
+msgstr ""
+"La fusió simple no ha funcionat, s'està intentant una fusió automàtica."
#: git-rebase.sh:58
msgid ""
"When you have resolved this problem, run \"git rebase --continue\".\n"
"If you prefer to skip this patch, run \"git rebase --skip\" instead.\n"
-"To check out the original branch and stop rebasing, run \"git rebase --abort\"."
+"To check out the original branch and stop rebasing, run \"git rebase --abort"
+"\"."
msgstr ""
"Quan hàgiu resolt aquest problema, executeu \"git rebase --continue\".\n"
-"Si preferiu ometre aquest pedaç, executeu \"git rebase --skip\" en lloc d'això.\n"
-"Per a agafar la branca original i deixar de fer «rebase», executeu \"git rebase --abort\"."
+"Si preferiu ometre aquest pedaç, executeu \"git rebase --skip\" en lloc "
+"d'això.\n"
+"Per a agafar la branca original i deixar de fer «rebase», executeu \"git "
+"rebase --abort\"."
#: git-rebase.sh:158 git-rebase.sh:397
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "No s'ha pogut tornar a $head_name"
+#: git-rebase.sh:169
+msgid "Applied autostash."
+msgstr "S'ha aplicat el magatzem automàtic."
+
#: git-rebase.sh:172
#, sh-format
msgid "Cannot store $stash_sha1"
@@ -14050,7 +14594,7 @@ msgstr "Sembla que git-am està en curs. No es pot fer «rebase»."
#: git-rebase.sh:358
msgid "No rebase in progress?"
-msgstr "No hi ha rebasament en curs?"
+msgstr "No hi ha un «rebase» en curs?"
#: git-rebase.sh:369
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
@@ -14081,7 +14625,7 @@ msgid ""
"valuable there."
msgstr ""
"Sembla que ja hi ha un directori $state_dir_base, i\n"
-"em pregunto si esteu enmig d'un altre rebasament. Si aquest és el\n"
+"em pregunto si esteu enmig d'un altre «rebase». Si aquest és el\n"
"cas, si us plau, proveu\n"
"\t$cmd_live_rebase\n"
"Si no és el cas, si us plau,\n"
@@ -14144,46 +14688,48 @@ msgstr "Canvis de $mb a $onto:"
#: git-rebase.sh:615
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
-msgstr "Primer, s'està rebobinant el cap per a reproduir el vostre treball al damunt..."
+msgstr ""
+"Primer, s'està rebobinant el cap per a reproduir el vostre treball al "
+"damunt..."
#: git-rebase.sh:625
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "S'ha avançat $branch_name ràpidament a $onto_name."
-#: git-stash.sh:53
+#: git-stash.sh:54
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr "git stash clear amb paràmetres no està implementat"
-#: git-stash.sh:94
+#: git-stash.sh:95
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Encara no teniu la comissió inicial"
-#: git-stash.sh:109
+#: git-stash.sh:110
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "No es pot desar l'estat d'índex actual"
-#: git-stash.sh:124
+#: git-stash.sh:125
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "No es pot desar els fitxers no seguits"
-#: git-stash.sh:144 git-stash.sh:157
+#: git-stash.sh:145 git-stash.sh:158
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "No es pot desar l'estat d'arbre de treball actual"
-#: git-stash.sh:161
+#: git-stash.sh:162
msgid "No changes selected"
msgstr "No hi ha canvis seleccionats"
-#: git-stash.sh:164
+#: git-stash.sh:165
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "No es pot eliminar l'índex temporal (això no pot passar)"
-#: git-stash.sh:177
+#: git-stash.sh:178
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "No es pot registrar l'estat de l'arbre de treball"
-#: git-stash.sh:209
+#: git-stash.sh:210
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr "No es pot actualitzar $ref_stash amb $w_commit"
@@ -14198,7 +14744,7 @@ msgstr "No es pot actualitzar $ref_stash amb $w_commit"
#. $ git stash save --blah-blah 2>&1 | head -n 2
#. error: unknown option for 'stash save': --blah-blah
#. To provide a message, use git stash save -- '--blah-blah'
-#: git-stash.sh:265
+#: git-stash.sh:266
#, sh-format
msgid ""
"error: unknown option for 'stash save': $option\n"
@@ -14207,113 +14753,118 @@ msgstr ""
"error: opció desconeguda de 'stash save': $option\n"
" Per a proveir un missatge, useu git stash save -- '$option'"
-#: git-stash.sh:278
+#: git-stash.sh:281
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "No es poden usar --patch i --include-untracked o --all a la vegada."
-#: git-stash.sh:286
+#: git-stash.sh:289
msgid "No local changes to save"
msgstr "No hi ha canvis locals a desar"
-#: git-stash.sh:291
+#: git-stash.sh:294
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "No es pot inicialitzar el magatzem"
-#: git-stash.sh:295
+#: git-stash.sh:298
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "No es pot desar l'estat actual"
-#: git-stash.sh:296
+#: git-stash.sh:299
#, sh-format
msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
msgstr "S'han desat el directori de treball i l'estat d'índex $stash_msg"
-#: git-stash.sh:323
+#: git-stash.sh:326
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "No es poden eliminar els canvis de l'arbre de treball"
-#: git-stash.sh:471
+#: git-stash.sh:474
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "opció desconeguda: $opt"
-#: git-stash.sh:484
-msgid "No stash found."
+#: git-stash.sh:487
+#, fuzzy
+msgid "No stash entries found."
msgstr "No s'ha trobat cap magatzem."
-#: git-stash.sh:491
+#: git-stash.sh:494
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "S'han especificat massa revisions: $REV"
-#: git-stash.sh:506
+#: git-stash.sh:509
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "$reference no és una referència vàlida"
-#: git-stash.sh:534
+#: git-stash.sh:537
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "'$args' no és una comissió de tipus magatzem"
-#: git-stash.sh:545
+#: git-stash.sh:548
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "'$args' no és una referència de magatzem"
-#: git-stash.sh:553
+#: git-stash.sh:556
msgid "unable to refresh index"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar l'índex"
-#: git-stash.sh:557
+#: git-stash.sh:560
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "No es pot aplicar un magatzem enmig d'una fusió"
-#: git-stash.sh:565
+#: git-stash.sh:568
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr "Hi ha conflictes en l'índex. Proveu-ho sense --index."
-#: git-stash.sh:567
+#: git-stash.sh:570
msgid "Could not save index tree"
msgstr "No s'ha pogut desar l'arbre d'índex"
-#: git-stash.sh:576
-msgid "Could not restore untracked files from stash"
+#: git-stash.sh:579
+#, fuzzy
+msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
msgstr "No s'ha pogut restaurar els fitxers no seguits des d'emmagatzematge"
-#: git-stash.sh:601
+#: git-stash.sh:604
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "No es pot fer «unstage» dels fitxers modificats"
-#: git-stash.sh:616
+#: git-stash.sh:619
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "L'índex no estava sense emmagatzemar."
-#: git-stash.sh:630
-msgid "The stash is kept in case you need it again."
+#: git-stash.sh:633
+#, fuzzy
+msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Es conserva el magatzem en cas de que el necessiteu altra vegada."
-#: git-stash.sh:639
+#: git-stash.sh:642
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "${REV} ($s) descartada"
-#: git-stash.sh:640
+#: git-stash.sh:643
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "${REV}: No s'ha pogut descartar l'entrada de magatzem"
-#: git-stash.sh:648
+#: git-stash.sh:651
msgid "No branch name specified"
msgstr "Cap nom de branca especificat"
-#: git-stash.sh:727
+#: git-stash.sh:730
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(Per restaurar-les teclegeu \"git stash apply\")"
#: git-submodule.sh:181
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
-msgstr "El camí relatiu només es pot usar des del nivell superior de l'arbre de treball"
+msgstr ""
+"El camí relatiu només es pot usar des del nivell superior de l'arbre de "
+"treball"
#: git-submodule.sh:191
#, sh-format
@@ -14330,7 +14881,7 @@ msgstr "'$sm_path' ja existeix en l'índex"
msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
msgstr "'$sm_path' ja existeix en l'índex i no és submòdul"
-#: git-submodule.sh:218
+#: git-submodule.sh:219
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -14341,75 +14892,82 @@ msgstr ""
"$sm_path\n"
"Useu -f si realment voleu afegir-lo."
-#: git-submodule.sh:236
+#: git-submodule.sh:237
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "S'està afegint el dipòsit existent a '$sm_path' a l'índex"
-#: git-submodule.sh:238
+#: git-submodule.sh:239
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "'$sm_path' ja existeix i no és un dipòsit de git vàlid"
-#: git-submodule.sh:246
+#: git-submodule.sh:247
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
-msgstr "Es troba un directori de git per a '$sm_name' localment amb els remots:"
+msgstr ""
+"Es troba un directori de git per a '$sm_name' localment amb els remots:"
-#: git-submodule.sh:248
+#: git-submodule.sh:249
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
" $realrepo\n"
-"use the '--force' option. If the local git directory is not the correct repo\n"
-"or you are unsure what this means choose another name with the '--name' option."
+"use the '--force' option. If the local git directory is not the correct "
+"repo\n"
+"or you are unsure what this means choose another name with the '--name' "
+"option."
msgstr ""
"Si voleu reusar aquest directori de git local en lloc de clonar de nou de\n"
" $realrepo\n"
-"useu l'opció '--force'. Si el directori de git local no és el dipòsit correcte\n"
-"o no esteu segur de què vol dir això, trieu un altre nom amb l'opció '--name'."
+"useu l'opció '--force'. Si el directori de git local no és el dipòsit "
+"correcte\n"
+"o no esteu segur de què vol dir això, trieu un altre nom amb l'opció '--"
+"name'."
-#: git-submodule.sh:254
+#: git-submodule.sh:255
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
-msgstr "S'està reactivant el directori de git local per al submòdul '$sm_name'."
+msgstr ""
+"S'està reactivant el directori de git local per al submòdul '$sm_name'."
-#: git-submodule.sh:266
+#: git-submodule.sh:267
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "No s'ha pogut agafar el submòdul '$sm_path'"
-#: git-submodule.sh:271
+#: git-submodule.sh:272
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "S'ha produït un error en afegir el submòdul '$sm_path'"
-#: git-submodule.sh:280
+#: git-submodule.sh:281
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "S'ha produït un error en registrar el submòdul '$sm_path'"
-#: git-submodule.sh:341
+#: git-submodule.sh:342
#, sh-format
msgid "Entering '$displaypath'"
msgstr "S'està entrant '$displaypath'"
-#: git-submodule.sh:361
+#: git-submodule.sh:362
#, sh-format
msgid "Stopping at '$displaypath'; script returned non-zero status."
-msgstr "S'està aturant a '$displaypath'; l'script ha retornat un estat no zero."
+msgstr ""
+"S'està aturant a '$displaypath'; l'script ha retornat un estat no zero."
-#: git-submodule.sh:432
+#: git-submodule.sh:433
#, sh-format
msgid "pathspec and --all are incompatible"
msgstr "--pathspec i --all són incompatibles"
-#: git-submodule.sh:437
+#: git-submodule.sh:438
#, sh-format
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Useu '--all' si realment voleu desinicialitzar tots els submòduls"
-#: git-submodule.sh:457
+#: git-submodule.sh:458
#, sh-format
msgid ""
"Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory\n"
@@ -14418,139 +14976,150 @@ msgstr ""
"L'arbre de treball de submòdul '$displaypath' conté un directori .git\n"
"(useu 'rm -rf' si realment voleu eliminar-lo, incloent tota la seva història)"
-#: git-submodule.sh:465
+#: git-submodule.sh:466
#, sh-format
-msgid "Submodule work tree '$displaypath' contains local modifications; use '-f' to discard them"
+msgid ""
+"Submodule work tree '$displaypath' contains local modifications; use '-f' to "
+"discard them"
msgstr ""
-"L'arbre de treball de submòdul '$displaypath' conté modificacions locals; useu '-f' per a "
-"descartar-les"
+"L'arbre de treball de submòdul '$displaypath' conté modificacions locals; "
+"useu '-f' per a descartar-les"
-#: git-submodule.sh:468
+#: git-submodule.sh:469
#, sh-format
msgid "Cleared directory '$displaypath'"
msgstr "S'ha netejat el directori '$displaypath'"
-#: git-submodule.sh:469
+#: git-submodule.sh:470
#, sh-format
msgid "Could not remove submodule work tree '$displaypath'"
msgstr "No s'ha pogut eliminar l'arbre de treball de submòdul '$displaypath'"
-#: git-submodule.sh:472
+#: git-submodule.sh:473
#, sh-format
msgid "Could not create empty submodule directory '$displaypath'"
msgstr "No s'ha pogut crear el directori de submòdul buit '$displaypath'"
-#: git-submodule.sh:481
+#: git-submodule.sh:482
#, sh-format
msgid "Submodule '$name' ($url) unregistered for path '$displaypath'"
msgstr "Submòdul '$name' ($url) no registrat per al camí '$displaypath'"
-#: git-submodule.sh:637
+#: git-submodule.sh:638
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
-msgstr "No s'ha pogut trobar la revisió actual en el camí de submòdul '$displaypath'"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut trobar la revisió actual en el camí de submòdul '$displaypath'"
-#: git-submodule.sh:647
+#: git-submodule.sh:648
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "No s'ha pogut obtenir en el camí de submòdul '$sm_path'"
-#: git-submodule.sh:652
+#: git-submodule.sh:653
#, sh-format
-msgid "Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path '$sm_path'"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar la revisió actual de ${remote_name}/${branch} en el camí de submòdul "
+msgid ""
+"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
"'$sm_path'"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut trobar la revisió actual de ${remote_name}/${branch} en el "
+"camí de submòdul '$sm_path'"
-#: git-submodule.sh:670
+#: git-submodule.sh:671
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "No s'ha pogut obtenir en el camí de submòdul '$displaypath'"
-#: git-submodule.sh:676
+#: git-submodule.sh:677
#, sh-format
msgid ""
-"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. Direct fetching of that "
-"commit failed."
+"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
+"Direct fetching of that commit failed."
msgstr ""
-"S'ha obtingut en el camí de submòdul '$displaypath', però no contenia $sha1. L'obtenció directa "
-"d'aquella comissió ha fallat."
+"S'ha obtingut en el camí de submòdul '$displaypath', però no contenia $sha1. "
+"L'obtenció directa d'aquella comissió ha fallat."
-#: git-submodule.sh:683
+#: git-submodule.sh:684
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr "No s'ha pogut agafar '$sha1' en el camí de submòdul '$displaypath'"
-#: git-submodule.sh:684
+#: git-submodule.sh:685
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Camí de submòdul '$displaypath': s'ha agafat '$sha1'"
-#: git-submodule.sh:688
+#: git-submodule.sh:689
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
-msgstr "No s'ha pogut fer «rebase» '$sha1' en el camí de submòdul '$displaypath'"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut fer «rebase» '$sha1' en el camí de submòdul '$displaypath'"
-#: git-submodule.sh:689
+#: git-submodule.sh:690
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Camí de submòdul '$displaypath': s'ha fet «rebase» en '$sha1'"
-#: git-submodule.sh:694
+#: git-submodule.sh:695
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr "No s'ha pogut fusionar '$sha1' en el camí de submòdul '$displaypath'"
-#: git-submodule.sh:695
+#: git-submodule.sh:696
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Camí de submòdul '$displaypath': s'ha fusionat en '$sha1'"
-#: git-submodule.sh:700
+#: git-submodule.sh:701
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
-msgstr "L'execució de '$command $sha1' ha fallat en el camí de submòdul '$displaypath'"
+msgstr ""
+"L'execució de '$command $sha1' ha fallat en el camí de submòdul "
+"'$displaypath'"
-#: git-submodule.sh:701
+#: git-submodule.sh:702
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Camí de submòdul '$displaypath': '$command $sha1'"
-#: git-submodule.sh:732
+#: git-submodule.sh:733
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
-msgstr "S'ha produït un error en recorre recursivament dins del camí de submòdul '$displaypath'"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en recorre recursivament dins del camí de submòdul "
+"'$displaypath'"
-#: git-submodule.sh:840
+#: git-submodule.sh:841
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "L'opció --cached no es pot usar amb l'opció --files"
-#: git-submodule.sh:892
+#: git-submodule.sh:893
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "mode inesperat $mod_dst"
-#: git-submodule.sh:912
+#: git-submodule.sh:913
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr " Avís: $display_name no conté la comissió $sha1_src"
-#: git-submodule.sh:915
+#: git-submodule.sh:916
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr " Avís: $display_name no conté la comissió $sha1_dst"
-#: git-submodule.sh:918
+#: git-submodule.sh:919
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr " Avís: $display_name no conté les comissions $sha1_src i $sha1_dst"
-#: git-submodule.sh:1064
+#: git-submodule.sh:1065
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$sm_path'"
-msgstr "S'ha produït un error en cercar recursivament al camí de submòdul '$sm_path'"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en cercar recursivament al camí de submòdul '$sm_path'"
-#: git-submodule.sh:1136
+#: git-submodule.sh:1137
#, sh-format
msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
msgstr "S'està sincronitzant l'url de submòdul per a '$displaypath'"
@@ -14585,8 +15154,10 @@ msgstr ""
" r, reword = usa la comissió, però edita el missatge de comissió\n"
" e, edit = usa la comissió, però atura't per a esmenar\n"
" s, squash = usa la comissió, però fusiona'l a la comissió prèvia\n"
-" f, fixup = com \"squash\", però descarta el missatge de registre d'aquesta comissió\n"
-" x, exec = executa l'ordre (el reste de la línia) usant l'intèrpret d'ordres\n"
+" f, fixup = com \"squash\", però descarta el missatge de registre d'aquesta "
+"comissió\n"
+" x, exec = executa l'ordre (el reste de la línia) usant l'intèrpret "
+"d'ordres\n"
" d, drop = elimina la comissió\n"
"\n"
"Es pot canviar l'ordre d'aquestes línies; s'executen de dalt a baix.\n"
@@ -14597,7 +15168,8 @@ msgid ""
"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
msgstr ""
"\n"
-"No elimineu cap línia. Useu 'drop' explícitament per a eliminar una comissió.\n"
+"No elimineu cap línia. Useu 'drop' explícitament per a eliminar una "
+"comissió.\n"
#: git-rebase--interactive.sh:175
msgid ""
@@ -14696,7 +15268,8 @@ msgstr "No es pot escriure $fixup_msg"
msgid "This is a combination of 2 commits."
msgstr "Això és una combinació de 2 comissions."
-#: git-rebase--interactive.sh:485 git-rebase--interactive.sh:528 git-rebase--interactive.sh:531
+#: git-rebase--interactive.sh:485 git-rebase--interactive.sh:528
+#: git-rebase--interactive.sh:531
#, sh-format
msgid "Could not apply $sha1... $rest"
msgstr "No s'ha pogut aplicar $sha1... $rest"
@@ -14706,10 +15279,12 @@ msgstr "No s'ha pogut aplicar $sha1... $rest"
msgid ""
"Could not amend commit after successfully picking $sha1... $rest\n"
"This is most likely due to an empty commit message, or the pre-commit hook\n"
-"failed. If the pre-commit hook failed, you may need to resolve the issue before\n"
+"failed. If the pre-commit hook failed, you may need to resolve the issue "
+"before\n"
"you are able to reword the commit."
msgstr ""
-"No s'ha pogut esmenar la comissió després d'escollir amb èxit $sha1... $rest\n"
+"No s'ha pogut esmenar la comissió després d'escollir amb èxit $sha1... "
+"$rest\n"
"Això és probablement a causa d'un missatge de comissió buit, o el ganxo de\n"
"precomissió ha fallat. Si el ganxo de precomissió ha fallat, pot ser que\n"
"necessiteu resoldre el problema abans que pugueu canviar el missatge de\n"
@@ -14777,7 +15352,7 @@ msgstr "Si us plau, arregleu això usant 'git rebase --edit-todo'."
#: git-rebase--interactive.sh:703
#, sh-format
msgid "Successfully rebased and updated $head_name."
-msgstr "S'ha rebasat i actualitzat $head_name amb èxit."
+msgstr "S'ha fet «rebase» i actualitzat $head_name amb èxit."
#: git-rebase--interactive.sh:750
msgid "Could not skip unnecessary pick commands"
@@ -14810,34 +15385,45 @@ msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
"Dropped commits (newer to older):"
msgstr ""
-"Advertència: pot ser que algunes comissions s'hagin descartat accidentalment.\n"
+"Advertència: pot ser que algunes comissions s'hagin descartat "
+"accidentalment.\n"
"Les comissions descartades (més nova a més vella):"
#: git-rebase--interactive.sh:1026
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
"\n"
-"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of warnings.\n"
+"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
+"warnings.\n"
"The possible behaviours are: ignore, warn, error."
msgstr ""
-"Per a evitar aquest missatge, useu \"drop\" per a eliminar explícitament una comissió.\n"
+"Per a evitar aquest missatge, useu \"drop\" per a eliminar explícitament una "
+"comissió.\n"
"\n"
-"Useu 'git config rebase.missingCommitsCheck' per a canviar el nivell d'advertències.\n"
+"Useu 'git config rebase.missingCommitsCheck' per a canviar el nivell "
+"d'advertències.\n"
"Els comportaments possibles són: ignore, warn, error."
#: git-rebase--interactive.sh:1037
#, sh-format
-msgid "Unrecognized setting $check_level for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
+msgid ""
+"Unrecognized setting $check_level for option rebase.missingCommitsCheck. "
+"Ignoring."
msgstr ""
-"No s'ha reconegut l'ajust $check_level per a l'opció rebase.missingCommitsCheck. S'està ignorant."
+"No s'ha reconegut l'ajust $check_level per a l'opció rebase."
+"missingCommitsCheck. S'està ignorant."
#: git-rebase--interactive.sh:1054
-msgid "You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --continue'."
-msgstr "Podeu arreglar això amb 'git rebase --edit-todo' i després 'git rebase --continue'."
+msgid ""
+"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
+"continue'."
+msgstr ""
+"Podeu arreglar això amb 'git rebase --edit-todo' i després 'git rebase --"
+"continue'."
#: git-rebase--interactive.sh:1055
msgid "Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'."
-msgstr "O podeu avortar el rebasament amb 'git rebase --abort'."
+msgstr "O podeu avortar el «rebase» amb 'git rebase --abort'."
#: git-rebase--interactive.sh:1083
msgid "Could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
@@ -14876,7 +15462,9 @@ msgstr ""
#: git-rebase--interactive.sh:1105
msgid "Error trying to find the author identity to amend commit"
-msgstr "Hi ha hagut un error en intentar trobar la identitat d'autor per a esmenar la comissió"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut un error en intentar trobar la identitat d'autor per a esmenar "
+"la comissió"
#: git-rebase--interactive.sh:1110
msgid ""
@@ -14899,8 +15487,8 @@ msgid ""
"\n"
msgstr ""
"\n"
-"Esteu editant el fitxer de coses a fer d'un rebasament interactiu en marxa.\n"
-"Per a continuar el rebasament després d'editar, executeu:\n"
+"Esteu editant el fitxer de coses a fer d'un «rebase» interactiu en marxa.\n"
+"Per a continuar el «rebase» després d'editar, executeu:\n"
" git rebase --continue\n"
"\n"
@@ -14944,7 +15532,7 @@ msgid ""
"\n"
msgstr ""
"\n"
-"No obstant, si elimineu tot, s'avortarà el rebasament.\n"
+"No obstant, si elimineu tot, s'avortarà el «rebase».\n"
"\n"
#: git-rebase--interactive.sh:1303
@@ -14959,7 +15547,9 @@ msgstr "ús: $dashless $USAGE"
#: git-sh-setup.sh:190
#, sh-format
msgid "Cannot chdir to $cdup, the toplevel of the working tree"
-msgstr "No es pot canviar de directori a $cdup, el nivell superior de l'arbre de treball"
+msgstr ""
+"No es pot canviar de directori a $cdup, el nivell superior de l'arbre de "
+"treball"
#: git-sh-setup.sh:199 git-sh-setup.sh:206
#, sh-format
@@ -14968,7 +15558,7 @@ msgstr "fatal: no es pot usar $program_name sense un arbre de treball."
#: git-sh-setup.sh:220
msgid "Cannot rebase: You have unstaged changes."
-msgstr "No es pot rebasar: Teniu canvis «unstaged»."
+msgstr "No es pot fer «rebase»: teniu canvis «unstaged»."
#: git-sh-setup.sh:223
msgid "Cannot rewrite branches: You have unstaged changes."
@@ -14989,7 +15579,8 @@ msgstr "No es pot fer «rebase»: El vostre índex conté canvis sense cometre."
#: git-sh-setup.sh:245
msgid "Cannot pull with rebase: Your index contains uncommitted changes."
-msgstr "No es pot baixar fent «rebase»: El vostre índex conté canvis sense cometre."
+msgstr ""
+"No es pot baixar fent «rebase»: El vostre índex conté canvis sense cometre."
#: git-sh-setup.sh:248
#, sh-format
@@ -15002,88 +15593,89 @@ msgstr "Addicionalment, el vostre índex conté canvis sense cometre."
#: git-sh-setup.sh:372
msgid "You need to run this command from the toplevel of the working tree."
-msgstr "Heu d'executar aquesta ordre des del nivell superior de l'arbre de treball."
+msgstr ""
+"Heu d'executar aquesta ordre des del nivell superior de l'arbre de treball."
#: git-sh-setup.sh:377
msgid "Unable to determine absolute path of git directory"
msgstr "No s'ha pogut determinar el camí absolut del directori de git"
#. TRANSLATORS: you can adjust this to align "git add -i" status menu
-#: git-add--interactive.perl:238
+#: git-add--interactive.perl:196
#, perl-format
msgid "%12s %12s %s"
msgstr ""
-#: git-add--interactive.perl:239
+#: git-add--interactive.perl:197
msgid "staged"
msgstr "staged"
-#: git-add--interactive.perl:239
+#: git-add--interactive.perl:197
msgid "unstaged"
msgstr "unstaged"
-#: git-add--interactive.perl:288 git-add--interactive.perl:313
+#: git-add--interactive.perl:246 git-add--interactive.perl:271
msgid "binary"
msgstr "binari"
-#: git-add--interactive.perl:297 git-add--interactive.perl:351
+#: git-add--interactive.perl:255 git-add--interactive.perl:309
msgid "nothing"
msgstr "res"
-#: git-add--interactive.perl:333 git-add--interactive.perl:348
+#: git-add--interactive.perl:291 git-add--interactive.perl:306
msgid "unchanged"
msgstr "sense canvis"
-#: git-add--interactive.perl:644
+#: git-add--interactive.perl:602
#, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "afegit %d camí\n"
msgstr[1] "afegits %d camins\n"
-#: git-add--interactive.perl:647
+#: git-add--interactive.perl:605
#, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "actualitzat %d camí\n"
msgstr[1] "actualitzats %d camins\n"
-#: git-add--interactive.perl:650
+#: git-add--interactive.perl:608
#, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "revertit %d camí\n"
msgstr[1] "revertits %d camins\n"
-#: git-add--interactive.perl:653
+#: git-add--interactive.perl:611
#, perl-format
msgid "touched %d path\n"
msgid_plural "touched %d paths\n"
msgstr[0] "modificat %d camí\n"
msgstr[1] "modificat %d camins\n"
-#: git-add--interactive.perl:662
+#: git-add--interactive.perl:620
msgid "Update"
msgstr "Actualitza"
-#: git-add--interactive.perl:674
+#: git-add--interactive.perl:632
msgid "Revert"
msgstr "Reverteix"
-#: git-add--interactive.perl:697
+#: git-add--interactive.perl:655
#, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "nota: %s està ara sense seguiment.\n"
-#: git-add--interactive.perl:708
+#: git-add--interactive.perl:666
msgid "Add untracked"
msgstr "Afegeix sense seguiment"
-#: git-add--interactive.perl:714
+#: git-add--interactive.perl:672
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Sense fitxers no seguits.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1030
+#: git-add--interactive.perl:985
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for staging."
@@ -15091,7 +15683,7 @@ msgstr ""
"Si el pedaç s'aplica correctament, el tros editat es marcarà immediatament\n"
"per «staging»."
-#: git-add--interactive.perl:1033
+#: git-add--interactive.perl:988
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for stashing."
@@ -15099,7 +15691,7 @@ msgstr ""
"Si el pedaç s'aplica correctament, el tros editat es marcarà immediatament\n"
"per «stashing»."
-#: git-add--interactive.perl:1036
+#: git-add--interactive.perl:991
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for unstaging."
@@ -15107,7 +15699,7 @@ msgstr ""
"Si el pedaç s'aplica correctament, el tros editat es marcarà immediatament\n"
"per «unstaging»."
-#: git-add--interactive.perl:1039 git-add--interactive.perl:1048
+#: git-add--interactive.perl:994 git-add--interactive.perl:1003
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for applying."
@@ -15115,7 +15707,7 @@ msgstr ""
"Si el pedaç s'aplica correctament, el tros editat es marcarà immediatament\n"
"per aplicar-se."
-#: git-add--interactive.perl:1042 git-add--interactive.perl:1045
+#: git-add--interactive.perl:997 git-add--interactive.perl:1000
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for discarding."
@@ -15123,16 +15715,17 @@ msgstr ""
"Si el pedaç s'aplica correctament, el tros editat es marcarà immediatament\n"
"per descartar-se."
-#: git-add--interactive.perl:1058
+#: git-add--interactive.perl:1013
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for writing: %s"
msgstr "s'ha produït un error en escriure al fitxer d'edició del tros: %s"
-#: git-add--interactive.perl:1059
+#: git-add--interactive.perl:1014
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
-msgstr "Mode d'edició de trossos manual - vegeu més avall per una guia ràpida.\n"
+msgstr ""
+"Mode d'edició de trossos manual - vegeu més avall per una guia ràpida.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1065
+#: git-add--interactive.perl:1020
#, perl-format
msgid ""
"---\n"
@@ -15146,17 +15739,18 @@ msgstr ""
"Les línies que comencin per %s seran suprimides.\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: git-add--interactive.perl:1073
+#: git-add--interactive.perl:1028
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
"aborted and the hunk is left unchanged.\n"
msgstr ""
"Si no s'aplica correctament, tindreu una oportunitat per editar-lo\n"
-"de nou. Si totes les línies del tros se suprimeixen, llavors l'edició s'avorta\n"
+"de nou. Si totes les línies del tros se suprimeixen, llavors l'edició "
+"s'avorta\n"
"i el tros es deixa sense cap canvi.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1087
+#: git-add--interactive.perl:1042
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for reading: %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir al fitxer d'edició del tros: %s"
@@ -15167,11 +15761,14 @@ msgstr "s'ha produït un error en llegir al fitxer d'edició del tros: %s"
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
-#: git-add--interactive.perl:1178
-msgid "Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
-msgstr "El tros editat no s'aplica. Editeu-lo de nou (si responeu \"no\" es descartarà) [y/n]? "
+#: git-add--interactive.perl:1134
+msgid ""
+"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
+msgstr ""
+"El tros editat no s'aplica. Editeu-lo de nou (si responeu \"no\" es "
+"descartarà) [y/n]? "
-#: git-add--interactive.perl:1187
+#: git-add--interactive.perl:1143
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
@@ -15185,7 +15782,7 @@ msgstr ""
"a - fes «stage» d'aquest tros i tota la resta de trossos del fitxer\n"
"d - no facis «stage» d'aquest tros o de cap altre restant del fitxer"
-#: git-add--interactive.perl:1193
+#: git-add--interactive.perl:1149
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
@@ -15199,7 +15796,7 @@ msgstr ""
"a - fes «stash» d'aquest tros i tota la resta de trossos del fitxer\n"
"d - no facis «stash» d'aquest tros o de cap altre restant del fitxer"
-#: git-add--interactive.perl:1199
+#: git-add--interactive.perl:1155
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
@@ -15213,7 +15810,7 @@ msgstr ""
"a - fes «unstage» d'aquest tros i tota la resta de trossos del fitxer\n"
"d - no facis «unstage» d'aquest tros o de cap altre restant del fitxer"
-#: git-add--interactive.perl:1205
+#: git-add--interactive.perl:1161
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
@@ -15222,7 +15819,7 @@ msgid ""
"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file"
msgstr ""
-#: git-add--interactive.perl:1211
+#: git-add--interactive.perl:1167
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
@@ -15231,7 +15828,7 @@ msgid ""
"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file"
msgstr ""
-#: git-add--interactive.perl:1217
+#: git-add--interactive.perl:1173
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
@@ -15240,7 +15837,7 @@ msgid ""
"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file"
msgstr ""
-#: git-add--interactive.perl:1223
+#: git-add--interactive.perl:1179
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
@@ -15249,7 +15846,7 @@ msgid ""
"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file"
msgstr ""
-#: git-add--interactive.perl:1232
+#: git-add--interactive.perl:1188
msgid ""
"g - select a hunk to go to\n"
"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
@@ -15262,280 +15859,289 @@ msgid ""
"? - print help\n"
msgstr ""
-#: git-add--interactive.perl:1263
+#: git-add--interactive.perl:1219
msgid "The selected hunks do not apply to the index!\n"
msgstr "Els trossos seleccionats no apliquen a l'índex\n"
-#: git-add--interactive.perl:1264
+#: git-add--interactive.perl:1220
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Voleu aplicar-los igualment a l'arbre de treball"
-#: git-add--interactive.perl:1267
+#: git-add--interactive.perl:1223
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "No s'ha aplicat res.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1278
+#: git-add--interactive.perl:1234
#, perl-format
msgid "ignoring unmerged: %s\n"
msgstr "s'està ignorant %s no fusionat\n"
-#: git-add--interactive.perl:1287
+#: git-add--interactive.perl:1243
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Només s'han canviat els fitxers binaris.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1289
+#: git-add--interactive.perl:1245
msgid "No changes.\n"
msgstr "Sense canvis.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1297
+#: git-add--interactive.perl:1253
msgid "Patch update"
msgstr "Actualització del pedaç"
-#: git-add--interactive.perl:1349
+#: git-add--interactive.perl:1305
#, perl-format
msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Canvia el mode de «stage» [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1350
+#: git-add--interactive.perl:1306
#, perl-format
msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Suprimeix «stage» [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1351
+#: git-add--interactive.perl:1307
#, perl-format
msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Fer un «stage» d'aquest tros [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1354
+#: git-add--interactive.perl:1310
#, perl-format
msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Canvia el mode de «stash» [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1355
+#: git-add--interactive.perl:1311
#, perl-format
msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Suprimeix «stage» [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1356
+#: git-add--interactive.perl:1312
#, perl-format
msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Fer un «stash» d'aquest tros [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1359
+#: git-add--interactive.perl:1315
#, perl-format
msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Canvia el mode de «unstage» [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1360
+#: git-add--interactive.perl:1316
#, perl-format
msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Suprimeix «Unstage» [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1361
+#: git-add--interactive.perl:1317
#, perl-format
msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Fer un «unstage» d'aquest tros [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1364
+#: git-add--interactive.perl:1320
#, perl-format
msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Aplica el canvi de mode a l'índex [y,n,q,a,d,/%s,?]?"
-#: git-add--interactive.perl:1365
+#: git-add--interactive.perl:1321
#, perl-format
msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Aplica l'esborrat a l'índex [y,n,q,a,d,/%s,?]?"
-#: git-add--interactive.perl:1366
+#: git-add--interactive.perl:1322
#, perl-format
msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Aplica aquest tros a l'índex [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1369
+#: git-add--interactive.perl:1325
#, perl-format
msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Descarta el canvi de mode des de l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr ""
+"Descarta el canvi de mode des de l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1370
+#: git-add--interactive.perl:1326
#, perl-format
msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Descarta l'esborrat des de l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1371
+#: git-add--interactive.perl:1327
#, perl-format
msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Descarta aquest tros des de l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]?"
-#: git-add--interactive.perl:1374
+#: git-add--interactive.perl:1330
#, perl-format
msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Descarta el canvi de mode des de l'índex i l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr ""
+"Descarta el canvi de mode des de l'índex i l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/"
+"%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1375
+#: git-add--interactive.perl:1331
#, perl-format
msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Descarta la supressió des de l'índex i l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr ""
+"Descarta la supressió des de l'índex i l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1376
+#: git-add--interactive.perl:1332
#, perl-format
msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Descarta aquest tros des de l'índex i l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr ""
+"Descarta aquest tros des de l'índex i l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1379
+#: git-add--interactive.perl:1335
#, perl-format
msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Aplica el canvi de mode a l'índex i l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr ""
+"Aplica el canvi de mode a l'índex i l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1380
+#: git-add--interactive.perl:1336
#, perl-format
msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Aplica la supressió a l'índex i l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1381
+#: git-add--interactive.perl:1337
#, perl-format
msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Aplica aquest tros a l'índex i l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1484
+#: git-add--interactive.perl:1440
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "vés a quin tros (<ret> per veure'n més)? "
-#: git-add--interactive.perl:1486
+#: git-add--interactive.perl:1442
msgid "go to which hunk? "
msgstr "vés a quin tros? "
-#: git-add--interactive.perl:1495
+#: git-add--interactive.perl:1451
#, perl-format
msgid "Invalid number: '%s'\n"
msgstr "Número no vàlid: '%s'\n"
-#: git-add--interactive.perl:1500
+#: git-add--interactive.perl:1456
#, perl-format
msgid "Sorry, only %d hunk available.\n"
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available.\n"
msgstr[0] "Només %d tros disponible.\n"
msgstr[1] "Només %d trossos disponibles.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1526
+#: git-add--interactive.perl:1482
msgid "search for regex? "
msgstr "Cerca per expressió regular? "
-#: git-add--interactive.perl:1539
+#: git-add--interactive.perl:1495
#, perl-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s\n"
msgstr "Expressió regular de cerca mal formada %s: %s\n"
-#: git-add--interactive.perl:1549
+#: git-add--interactive.perl:1505
msgid "No hunk matches the given pattern\n"
msgstr "No hi ha trossos que coincideixin amb el patró donat\n"
-#: git-add--interactive.perl:1561 git-add--interactive.perl:1583
+#: git-add--interactive.perl:1517 git-add--interactive.perl:1539
msgid "No previous hunk\n"
msgstr "Sense tros previ\n"
-#: git-add--interactive.perl:1570 git-add--interactive.perl:1589
+#: git-add--interactive.perl:1526 git-add--interactive.perl:1545
msgid "No next hunk\n"
msgstr "No hi ha tros següent\n"
-#: git-add--interactive.perl:1597
+#: git-add--interactive.perl:1553
#, perl-format
msgid "Split into %d hunk.\n"
msgid_plural "Split into %d hunks.\n"
msgstr[0] "Divideix en %d tros.\n"
msgstr[1] "Divideix en %d trossos.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1649
+#: git-add--interactive.perl:1605
msgid "Review diff"
msgstr "Reviseu les diferències"
#. TRANSLATORS: please do not translate the command names
#. 'status', 'update', 'revert', etc.
-#: git-add--interactive.perl:1668
+#: git-add--interactive.perl:1624
msgid ""
"status - show paths with changes\n"
"update - add working tree state to the staged set of changes\n"
"revert - revert staged set of changes back to the HEAD version\n"
"patch - pick hunks and update selectively\n"
"diff - view diff between HEAD and index\n"
-"add untracked - add contents of untracked files to the staged set of changes\n"
+"add untracked - add contents of untracked files to the staged set of "
+"changes\n"
msgstr ""
-#: git-add--interactive.perl:1685 git-add--interactive.perl:1690 git-add--interactive.perl:1693
-#: git-add--interactive.perl:1700 git-add--interactive.perl:1704 git-add--interactive.perl:1710
+#: git-add--interactive.perl:1641 git-add--interactive.perl:1646
+#: git-add--interactive.perl:1649 git-add--interactive.perl:1656
+#: git-add--interactive.perl:1660 git-add--interactive.perl:1666
msgid "missing --"
msgstr "manca --"
-#: git-add--interactive.perl:1706
+#: git-add--interactive.perl:1662
#, perl-format
msgid "unknown --patch mode: %s"
msgstr "desconegut --patch mode: %s"
-#: git-add--interactive.perl:1712 git-add--interactive.perl:1718
+#: git-add--interactive.perl:1668 git-add--interactive.perl:1674
#, perl-format
msgid "invalid argument %s, expecting --"
msgstr "argument %s no vàlid, s'esperava --"
-#: git-send-email.perl:121
+#: git-send-email.perl:126
msgid "local zone differs from GMT by a non-minute interval\n"
msgstr "la zona local difereix de GMT per un interval que no és de minuts\n"
-#: git-send-email.perl:128 git-send-email.perl:134
+#: git-send-email.perl:133 git-send-email.perl:139
msgid "local time offset greater than or equal to 24 hours\n"
msgstr "el desplaçament de la zona local és més gran o igual a 24 hores\n"
-#: git-send-email.perl:202 git-send-email.perl:208
+#: git-send-email.perl:208 git-send-email.perl:214
msgid "the editor exited uncleanly, aborting everything"
msgstr "l'editor no ha sortit correctament, avortant-ho tot"
-#: git-send-email.perl:282
+#: git-send-email.perl:291
#, perl-format
-msgid "'%s' contains an intermediate version of the email you were composing.\n"
+msgid ""
+"'%s' contains an intermediate version of the email you were composing.\n"
msgstr "'%s' conté una versió intermèdia del correu que estàveu redactant.\n"
-#: git-send-email.perl:287
+#: git-send-email.perl:296
#, perl-format
msgid "'%s.final' contains the composed email.\n"
msgstr "'%s.final' conté el correu redactat.\n"
-#: git-send-email.perl:305
+#: git-send-email.perl:314
msgid "--dump-aliases incompatible with other options\n"
msgstr "--dump-aliases és incompatible amb altres opcions\n"
-#: git-send-email.perl:368 git-send-email.perl:623
+#: git-send-email.perl:379 git-send-email.perl:634
msgid "Cannot run git format-patch from outside a repository\n"
msgstr "No es pot executar git format-patch des de fora del dipòsit\n"
-#: git-send-email.perl:437
+#: git-send-email.perl:448
#, perl-format
msgid "Unknown --suppress-cc field: '%s'\n"
msgstr "Camp --suppress-cc desconegut: '%s'\n"
-#: git-send-email.perl:466
+#: git-send-email.perl:477
#, perl-format
msgid "Unknown --confirm setting: '%s'\n"
msgstr "--confirm setting desconegut: '%s'\n"
-#: git-send-email.perl:498
+#: git-send-email.perl:509
#, perl-format
msgid "warning: sendmail alias with quotes is not supported: %s\n"
msgstr "avís: el sobrenom de sendmail amb cometes no està suportat: %s\n"
-#: git-send-email.perl:500
+#: git-send-email.perl:511
#, perl-format
msgid "warning: `:include:` not supported: %s\n"
msgstr "avís: `:include:` no està suportat: %s\n"
-#: git-send-email.perl:502
+#: git-send-email.perl:513
#, perl-format
msgid "warning: `/file` or `|pipe` redirection not supported: %s\n"
msgstr "avís: les redireccions `/file` or `|pipe no són admeses: %s\n"
-#: git-send-email.perl:507
+#: git-send-email.perl:518
#, perl-format
msgid "warning: sendmail line is not recognized: %s\n"
msgstr "avís: no es pot reconèixer la línia sendmail: %s\n"
-#: git-send-email.perl:589
+#: git-send-email.perl:600
#, perl-format
msgid ""
"File '%s' exists but it could also be the range of commits\n"
@@ -15550,12 +16156,12 @@ msgstr ""
" * Dient \"./%s\" si volíeu especificar aquest fitxer; o\n"
" * Proporcionant l'opció --format-patch si volíeu especificar un rang.\n"
-#: git-send-email.perl:610
+#: git-send-email.perl:621
#, perl-format
msgid "Failed to opendir %s: %s"
msgstr "S'ha produït un error a l'obrir el directori %s: %s"
-#: git-send-email.perl:634
+#: git-send-email.perl:645
#, perl-format
msgid ""
"fatal: %s: %s\n"
@@ -15564,7 +16170,7 @@ msgstr ""
"fatal: %s: %s\n"
"avís: no s'han enviat pedaços\n"
-#: git-send-email.perl:645
+#: git-send-email.perl:656
msgid ""
"\n"
"No patch files specified!\n"
@@ -15574,17 +16180,17 @@ msgstr ""
"No s'han especificat fitxers de pedaç\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:658
+#: git-send-email.perl:669
#, perl-format
msgid "No subject line in %s?"
msgstr "Sense assumpte a %s?"
-#: git-send-email.perl:668
+#: git-send-email.perl:679
#, perl-format
msgid "Failed to open for writing %s: %s"
msgstr "S'ha produït un error en obrir per escriptura %s: %s"
-#: git-send-email.perl:678
+#: git-send-email.perl:689
msgid ""
"Lines beginning in \"GIT:\" will be removed.\n"
"Consider including an overall diffstat or table of contents\n"
@@ -15598,60 +16204,68 @@ msgstr ""
"\n"
"Netegeu el contingut del cos si no voleu enviar un resum.\n"
-#: git-send-email.perl:701
+#: git-send-email.perl:712
#, perl-format
msgid "Failed to open %s.final: %s"
msgstr "S'ha produït un error en obrir %s.final: %s"
-#: git-send-email.perl:704
+#: git-send-email.perl:715
#, perl-format
msgid "Failed to open %s: %s"
msgstr "S'ha produït un error en obrir %s: %s"
-#: git-send-email.perl:739
+#: git-send-email.perl:750
msgid "To/Cc/Bcc fields are not interpreted yet, they have been ignored\n"
msgstr "Els camps A/Cc/Bcc no s'interpreten encara, s'ignoraran\n"
-#: git-send-email.perl:748
+#: git-send-email.perl:759
msgid "Summary email is empty, skipping it\n"
msgstr "El correu electrònic de resum està buit, s'omet\n"
#. TRANSLATORS: please keep [y/N] as is.
-#: git-send-email.perl:780
+#: git-send-email.perl:791
#, perl-format
msgid "Are you sure you want to use <%s> [y/N]? "
msgstr "Esteu segur que voleu usar <%s> [y/N]? "
-#: git-send-email.perl:809
-msgid "The following files are 8bit, but do not declare a Content-Transfer-Encoding.\n"
-msgstr "Els fitxers següents són 8bit, però no declaren un Content-Transfer-Encoding.\n"
+#: git-send-email.perl:820
+msgid ""
+"The following files are 8bit, but do not declare a Content-Transfer-"
+"Encoding.\n"
+msgstr ""
+"Els fitxers següents són 8bit, però no declaren un Content-Transfer-"
+"Encoding.\n"
-#: git-send-email.perl:814
+#: git-send-email.perl:825
msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
msgstr "Quina codificació de 8 bits hauria de declarar [UTF-8]? "
-#: git-send-email.perl:822
+#: git-send-email.perl:833
#, perl-format
msgid ""
"Refusing to send because the patch\n"
"\t%s\n"
-"has the template subject '*** SUBJECT HERE ***'. Pass --force if you really want to send.\n"
+"has the template subject '*** SUBJECT HERE ***'. Pass --force if you really "
+"want to send.\n"
msgstr ""
-#: git-send-email.perl:841
+#: git-send-email.perl:852
msgid "To whom should the emails be sent (if anyone)?"
-msgstr "A qui s'haurien d'enviar els correus electrònics (si s'han d'enviar a algú)?"
+msgstr ""
+"A qui s'haurien d'enviar els correus electrònics (si s'han d'enviar a algú)?"
-#: git-send-email.perl:859
+#: git-send-email.perl:870
#, perl-format
msgid "fatal: alias '%s' expands to itself\n"
msgstr "fatal: l'àlias '%s' s'espandeix a si mateix\n"
-#: git-send-email.perl:871
+#: git-send-email.perl:882
msgid "Message-ID to be used as In-Reply-To for the first email (if any)? "
-msgstr "S'ha d'usar el Message-ID com a In-Reply-To pel primer correu (si n'hi ha cap)? "
+msgstr ""
+"S'ha d'usar el Message-ID com a In-Reply-To pel primer correu (si n'hi ha "
+"cap)? "
-#: git-send-email.perl:921 git-send-email.perl:929
+#: git-send-email.perl:932 git-send-email.perl:940
#, perl-format
msgid "error: unable to extract a valid address from: %s\n"
msgstr "error: no s'ha pogut extreure una adreça vàlida de: %s\n"
@@ -15659,16 +16273,16 @@ msgstr "error: no s'ha pogut extreure una adreça vàlida de: %s\n"
#. TRANSLATORS: Make sure to include [q] [d] [e] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:933
+#: git-send-email.perl:944
msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
msgstr "Què fer amb aquesta adreça? ([q]surt|[d]escarta|[e]dita): "
-#: git-send-email.perl:1234
+#: git-send-email.perl:1245
#, perl-format
msgid "CA path \"%s\" does not exist"
msgstr "el camí CA \"%s\" no existeix"
-#: git-send-email.perl:1309
+#: git-send-email.perl:1320
msgid ""
" The Cc list above has been expanded by additional\n"
" addresses found in the patch commit message. By default\n"
@@ -15695,128 +16309,175 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [q] [a] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1324
+#: git-send-email.perl:1335
msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[q]uit|[a]ll): "
msgstr "Voleu enviar aquest correu electrònic? ([y]sí|[n]o|[q]surt|[a]tot): "
-#: git-send-email.perl:1327
+#: git-send-email.perl:1338
msgid "Send this email reply required"
msgstr "Requereix contestació a l'enviar correu"
-#: git-send-email.perl:1353
+#: git-send-email.perl:1364
msgid "The required SMTP server is not properly defined."
msgstr "El servidor SMTP requerit no està correctament definit."
-#: git-send-email.perl:1397
+#: git-send-email.perl:1411
#, perl-format
msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
msgstr "El servidor no admet STARTTLS! %s"
-#: git-send-email.perl:1403
+#: git-send-email.perl:1416 git-send-email.perl:1420
+#, perl-format
+msgid "STARTTLS failed! %s"
+msgstr ""
+
+#: git-send-email.perl:1430
msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
msgstr ""
-"No s'ha pogut inicialitzar SMTP correctament. Comproveu-ho la configuració i useu --smtp-debug."
+"No s'ha pogut inicialitzar SMTP correctament. Comproveu-ho la configuració i "
+"useu --smtp-debug."
-#: git-send-email.perl:1421
+#: git-send-email.perl:1448
#, perl-format
msgid "Failed to send %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en enviar %s\n"
-#: git-send-email.perl:1424
+#: git-send-email.perl:1451
#, perl-format
msgid "Dry-Sent %s\n"
msgstr "Simulació d'enviament %s\n"
-#: git-send-email.perl:1424
+#: git-send-email.perl:1451
#, perl-format
msgid "Sent %s\n"
msgstr "Enviat %s\n"
-#: git-send-email.perl:1426
+#: git-send-email.perl:1453
msgid "Dry-OK. Log says:\n"
msgstr "Simulació de correcte. El registre diu:\n"
-#: git-send-email.perl:1426
+#: git-send-email.perl:1453
msgid "OK. Log says:\n"
msgstr "Correcte. El registre diu: \n"
-#: git-send-email.perl:1438
+#: git-send-email.perl:1465
msgid "Result: "
msgstr "Resultat: "
-#: git-send-email.perl:1441
+#: git-send-email.perl:1468
msgid "Result: OK\n"
msgstr "Resultat: correcte\n"
-#: git-send-email.perl:1454
+#: git-send-email.perl:1481
#, perl-format
msgid "can't open file %s"
msgstr "no es pot obrir el fitxer %s"
-#: git-send-email.perl:1501 git-send-email.perl:1521
+#: git-send-email.perl:1528 git-send-email.perl:1548
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) S'està afegint cc: %s des de la línia '%s'\n"
-#: git-send-email.perl:1507
+#: git-send-email.perl:1534
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) S'està afegint a: %s des de la línia '%s'\n"
-#: git-send-email.perl:1555
+#: git-send-email.perl:1582
#, perl-format
msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) S'està afegint cc: %s des de la línia '%s'\n"
-#: git-send-email.perl:1578
+#: git-send-email.perl:1605
#, perl-format
msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(cos) S'està afegint cc: %s des de la línia '%s'\n"
-#: git-send-email.perl:1676
+#: git-send-email.perl:1711
#, perl-format
msgid "(%s) Could not execute '%s'"
msgstr "(%s) no s'ha pogut executar '%s'"
-#: git-send-email.perl:1683
+#: git-send-email.perl:1718
#, perl-format
msgid "(%s) Adding %s: %s from: '%s'\n"
msgstr "(%s) S'està afegint %s: %s des de: '%s'\n"
-#: git-send-email.perl:1687
+#: git-send-email.perl:1722
#, perl-format
msgid "(%s) failed to close pipe to '%s'"
msgstr "(%s) s'ha produït un error en tancar el conducte '%s'"
-#: git-send-email.perl:1714
+#: git-send-email.perl:1749
msgid "cannot send message as 7bit"
msgstr "no es pot enviar el missatge en 7 bits"
-#: git-send-email.perl:1722
+#: git-send-email.perl:1757
msgid "invalid transfer encoding"
msgstr "codificació de transferència invàlida"
-#: git-send-email.perl:1741 git-send-email.perl:1792 git-send-email.perl:1802
+#: git-send-email.perl:1795 git-send-email.perl:1846 git-send-email.perl:1856
#, perl-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
-#: git-send-email.perl:1744
+#: git-send-email.perl:1798
#, perl-format
msgid "%s: patch contains a line longer than 998 characters"
msgstr "%s: el pedaç conté una línia més gran de 998 caràcters"
-#: git-send-email.perl:1760
+#: git-send-email.perl:1814
#, perl-format
msgid "Skipping %s with backup suffix '%s'.\n"
msgstr "S'està ometent %s amb el sufix de còpia de seguretat '%s'.\n"
#. TRANSLATORS: please keep "[y|N]" as is.
-#: git-send-email.perl:1764
+#: git-send-email.perl:1818
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Esteu segur que voleu enviar %s? [y|N]: "
+#~ msgid "Could not open file '%s'"
+#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer '%s'"
+
+#~ msgid "in %0.1f seconds automatically..."
+#~ msgstr "en %0.1f segons automàticament..."
+
+#~ msgid "dup2(%d,%d) failed"
+#~ msgstr "dup2(%d,%d) ha fallat"
+
+#~ msgid "Initial commit on "
+#~ msgstr "Comissió inicial en "
+
+#~ msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
+#~ msgstr "El pedaç és buit. S'ha dividit malament?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You still have unmerged paths in your index.\n"
+#~ "Did you forget to use 'git add'?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Encara teniu camins sense fusionar en el vostre índex.\n"
+#~ "Heu oblidat d'usar 'git add'?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
+#~ "Did you intend to checkout '%s' which can not be resolved as commit?"
+#~ msgstr ""
+#~ "No es poden actualitzar els camins i canviar a la branca '%s' a la "
+#~ "vegada.\n"
+#~ "Volíeu agafar '%s', la qual no es pot resoldre com a comissió?"
+
+#~ msgid "Explicit paths specified without -i or -o; assuming --only paths..."
+#~ msgstr ""
+#~ "S'han especificat camins explícits sense -i o -o; s'està presumint --only "
+#~ "camins..."
+
+#~ msgid "default mode for recursion"
+#~ msgstr "mode de recursivitat per defecte"
+
+#~ msgid "submodule--helper subcommand must be called with a subcommand"
+#~ msgstr "s'ha d'executar la subordre submodule--helper amb una subordre"
+
#, fuzzy
#~ msgid "object of unknown type"
#~ msgstr "tipus d'objecte"
@@ -15899,11 +16560,14 @@ msgstr "Esteu segur que voleu enviar %s? [y|N]: "
#~ "If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
#~ "marked for discarding"
#~ msgstr ""
-#~ "Si el pedaç s'aplica correctament, el tros editat es marcarà immediatament\n"
+#~ "Si el pedaç s'aplica correctament, el tros editat es marcarà "
+#~ "immediatament\n"
#~ "per descartar-se."
#~ msgid "Use an experimental blank-line-based heuristic to improve diffs"
-#~ msgstr "Usa un heurístic experimental basat en línies en blanc per a millorar les diferències"
+#~ msgstr ""
+#~ "Usa un heurístic experimental basat en línies en blanc per a millorar les "
+#~ "diferències"
#~ msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
#~ msgstr "Intel·ligent... s'està esmenant l'últim amb índex brut."
@@ -15923,7 +16587,9 @@ msgstr "Esteu segur que voleu enviar %s? [y|N]: "
#~ msgid ""
#~ "\n"
-#~ "(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its history)"
+#~ "(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its "
+#~ "history)"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
-#~ "(useu 'rm -rf' si realment voleu eliminar-lo, incloent tota la seva història)"
+#~ "(useu 'rm -rf' si realment voleu eliminar-lo, incloent tota la seva "
+#~ "història)"