summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/bg.po7313
1 files changed, 4244 insertions, 3069 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index cc6bc1a..ed66936 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -13,7 +13,7 @@
# dangling objects обект извън клон
# fast-forward превъртане
# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
-# automatic merge автоманично сливаве (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
+# automatic merge автоматично сливане (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
# real merge същинско сливане (а не превъртане)
# three-way merge тройно сливане
# octopus merge множествено сливане
@@ -22,7 +22,7 @@
# merge base база за сливане
# force (push) принудително изтласквам
# stash/index индекс
-# squash commit вкарвам подаване в преднходното
+# squash commit вкарвам подаване в предходното
# fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
# root commit начално подаване
# remote-tracking branch следящ клон
@@ -77,7 +77,7 @@
# term управляваща дума (за git-bisect)
# mergetag етикет при сливане
# packfile пакет
-# promisory гаратиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
+# promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
# delta - разлика, делта, обект-разлика
# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
@@ -87,7 +87,7 @@
# binary patch двоична кръпка
# reverse-apply прилагам в обратна посока
# todo file файл с команди
-# todo command запланувава команда
+# todo command запланувана команда
# alternate алтернативен източник
# superproject обхващащ проект
# split index разделяне на индекса
@@ -117,7 +117,16 @@
# fork създаване на процес
# capabilities възможности
# remote-helper насрещна помощна програма
-#
+# command alias псевдоним на команда
+# rerere преизползване на запазена корекция на сливане с конфликт
+# preimage предварителен вариант
+# offset отместване
+# multi-pack-index индекс за множество пакети
+# range diff диапазонна разлика
+# inter diff разлика в разликите
+# ssl backend реализация на SSL
+# delta island група разлики
+# island marks граници на групите
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -134,10 +143,10 @@
# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git master\n"
+"Project-Id-Version: git 2.20\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-09-04 08:50+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-09 11:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-11-20 10:05+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-11-30 23:17+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -146,37 +155,37 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: advice.c:97
+#: advice.c:99
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:150
+#: advice.c:152
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:152
+#: advice.c:154
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:154
+#: advice.c:156
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:156
+#: advice.c:158
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:158
+#: advice.c:160
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:160
+#: advice.c:162
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:168
+#: advice.c:170
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -184,23 +193,23 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:176
+#: advice.c:178
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:181 builtin/merge.c:1286
+#: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:183
+#: advice.c:185
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:184
+#: advice.c:186
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:190
+#: advice.c:192
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
@@ -307,22 +316,22 @@ msgstr ""
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
-#: apply.c:1306
+#: apply.c:1307
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
-#: apply.c:1478
+#: apply.c:1479
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-#: apply.c:1547
+#: apply.c:1548
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:1567
+#: apply.c:1568
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -337,71 +346,71 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1580
+#: apply.c:1581
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1768
+#: apply.c:1769
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1770
+#: apply.c:1771
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: apply.c:1804
+#: apply.c:1805
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: apply.c:1841
+#: apply.c:1842
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1843
+#: apply.c:1844
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-#: apply.c:1846
+#: apply.c:1847
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: apply.c:1993
+#: apply.c:1994
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:2030
+#: apply.c:2031
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: apply.c:2190
+#: apply.c:2193
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: apply.c:2276
+#: apply.c:2279
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: apply.c:2280
+#: apply.c:2283
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2939
+#: apply.c:2942
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3060
+#: apply.c:3063
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -410,13 +419,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3072
+#: apply.c:3075
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3078
+#: apply.c:3081
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -425,316 +434,316 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3100
+#: apply.c:3103
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3108
+#: apply.c:3111
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3154
+#: apply.c:3158
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3164
+#: apply.c:3168
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3172
+#: apply.c:3176
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3190
+#: apply.c:3194
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3203
+#: apply.c:3207
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3209
+#: apply.c:3213
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3230
+#: apply.c:3234
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3352
+#: apply.c:3356
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3404 apply.c:3415 apply.c:3461 setup.c:278
+#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3412
+#: apply.c:3416
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3441 apply.c:3681
+#: apply.c:3445 apply.c:3688
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3524 apply.c:3696
+#: apply.c:3531 apply.c:3703
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3533 apply.c:3704
+#: apply.c:3540 apply.c:3711
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3568
+#: apply.c:3575
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: apply.c:3571
+#: apply.c:3578
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3587 apply.c:3591
+#: apply.c:3594 apply.c:3598
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3603
+#: apply.c:3610
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3617
+#: apply.c:3624
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3622
+#: apply.c:3629
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3648
+#: apply.c:3655
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3721
+#: apply.c:3728
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3723
+#: apply.c:3730
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3874 apply.c:3876
+#: apply.c:3881 apply.c:3883
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3932
+#: apply.c:3939
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3935
+#: apply.c:3942
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3955
+#: apply.c:3962
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3960
+#: apply.c:3967
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:3980
+#: apply.c:3987
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:3984
+#: apply.c:3991
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:3999
+#: apply.c:4006
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4091
+#: apply.c:4098
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4098
+#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4101
+#: apply.c:4108
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4106 builtin/checkout.c:237 builtin/reset.c:140
+#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: apply.c:4110
+#: apply.c:4117
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4120
+#: apply.c:4127
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4258
+#: apply.c:4265
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4292
+#: apply.c:4299
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4298
+#: apply.c:4305
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4306
+#: apply.c:4313
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4312 apply.c:4457
+#: apply.c:4319 apply.c:4464
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4355
+#: apply.c:4362
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4359
+#: apply.c:4366
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4429
+#: apply.c:4436
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4527
+#: apply.c:4534
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4535
+#: apply.c:4542
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4538
+#: apply.c:4545
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4549
+#: apply.c:4556
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4557 builtin/fetch.c:780 builtin/fetch.c:1048
+#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4571
+#: apply.c:4578
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4575
+#: apply.c:4582
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4685
+#: apply.c:4692
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4693
+#: apply.c:4700
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4712
+#: apply.c:4719
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4849
+#: apply.c:4874
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4876
+#: apply.c:4901
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4882 apply.c:4897
+#: apply.c:4907 apply.c:4922
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4890
+#: apply.c:4915
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -743,144 +752,145 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4906 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
+#: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4933 apply.c:4936 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257
-#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:115 builtin/merge.c:260
-#: builtin/pull.c:198 builtin/submodule--helper.c:406
-#: builtin/submodule--helper.c:1355 builtin/submodule--helper.c:1358
-#: builtin/submodule--helper.c:1729 builtin/submodule--helper.c:1732
-#: builtin/submodule--helper.c:1952 git-add--interactive.perl:197
+#: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
+#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
+#: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
+#: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
+#: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
+#: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "път"
-#: apply.c:4934
+#: apply.c:4959
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4937
+#: apply.c:4962
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4939 builtin/am.c:2263
+#: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4940
+#: apply.c:4965
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4943
+#: apply.c:4968
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4945
+#: apply.c:4970
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4949
+#: apply.c:4974
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:4951
+#: apply.c:4976
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4953
+#: apply.c:4978
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:4955
+#: apply.c:4980
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:4957
+#: apply.c:4982
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4984
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:4961
+#: apply.c:4986
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4964
+#: apply.c:4989
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:4966
+#: apply.c:4991
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:4968
+#: apply.c:4993
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:4971 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:516
+#: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:4973
+#: apply.c:4998
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:4974 builtin/am.c:2242 builtin/interpret-trailers.c:95
-#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
-#: builtin/pack-objects.c:3202
+#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
+#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
+#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:839
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:5000
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4978 apply.c:4981
+#: apply.c:5003 apply.c:5006
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:4984
+#: apply.c:5009
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:4986
+#: apply.c:5011
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:4988
+#: apply.c:5013
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:4990
+#: apply.c:5015
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:4991 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
-#: builtin/commit.c:1301 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:671
-#: builtin/log.c:1914 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:124
+#: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
+#: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
+#: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
+#: builtin/rebase--interactive.c:157
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:4993
+#: apply.c:5018
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:5021
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:4998 builtin/am.c:2251
+#: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:4999
+#: apply.c:5024
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -903,114 +913,114 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:363 builtin/add.c:176 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:298
+#: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:446
+#: archive.c:453
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:446
+#: archive.c:453
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:447 builtin/log.c:1473
+#: archive.c:454 builtin/log.c:1536
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:448
+#: archive.c:455
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:449 builtin/blame.c:816 builtin/blame.c:817 builtin/config.c:126
-#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:873
-#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:552 builtin/ls-files.c:555
-#: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:570 builtin/read-tree.c:119
-#: parse-options.h:165
+#: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
+#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
+#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
+#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
+#: parse-options.h:162
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:450 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:457 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:452
+#: archive.c:459
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:453
+#: archive.c:460
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:454
+#: archive.c:461
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
-#: archive.c:455
+#: archive.c:462
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
-#: archive.c:463
+#: archive.c:470
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
-#: archive.c:466
+#: archive.c:473
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:468 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
-#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1738
+#: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
+#: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:469 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:476 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:470 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
-#: builtin/notes.c:491
+#: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
+#: builtin/notes.c:496
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:471 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:478 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:478
+#: archive.c:485
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:480
+#: archive.c:487
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:482
+#: archive.c:489
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:504
+#: archive.c:511
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:511
+#: archive.c:518
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
-#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:344
+#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
-#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:361
+#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
-#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:352
+#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1029,32 +1039,32 @@ msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасоче
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
-#: archive-zip.c:313
+#: archive-zip.c:314
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
-#: archive-zip.c:317
+#: archive-zip.c:318
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:470 builtin/pack-objects.c:216 builtin/pack-objects.c:219
+#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: archive-zip.c:605
+#: archive-zip.c:609
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
-#: attr.c:218
+#: attr.c:212
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
-#: attr.c:415
+#: attr.c:409
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -1062,22 +1072,22 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
-#: bisect.c:467
+#: bisect.c:468
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
-#: bisect.c:675
+#: bisect.c:676
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
-#: bisect.c:729
+#: bisect.c:730
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
-#: bisect.c:753
+#: bisect.c:754
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -1086,7 +1096,7 @@ msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:758
+#: bisect.c:759
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1095,7 +1105,7 @@ msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:763
+#: bisect.c:764
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1104,7 +1114,7 @@ msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:771
+#: bisect.c:772
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1115,7 +1125,7 @@ msgstr ""
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
-#: bisect.c:784
+#: bisect.c:785
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1126,36 +1136,36 @@ msgstr ""
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
-#: bisect.c:817
+#: bisect.c:818
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:857
+#: bisect.c:858
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:876 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
+#: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:927 builtin/merge.c:137
+#: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:957
+#: bisect.c:958
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:976
+#: bisect.c:977
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:984
+#: bisect.c:985
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1164,7 +1174,7 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:1003
+#: bisect.c:1004
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1174,48 +1184,48 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1009
+#: bisect.c:1010
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:1784
+#: blame.c:1787
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:1798
+#: blame.c:1801
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:1819
+#: blame.c:1822
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:1828 bundle.c:162 ref-filter.c:2154 sequencer.c:1874
-#: sequencer.c:3772 builtin/commit.c:994 builtin/log.c:372 builtin/log.c:926
-#: builtin/log.c:1381 builtin/log.c:1713 builtin/log.c:1963 builtin/merge.c:404
-#: builtin/pack-objects.c:3029 builtin/pack-objects.c:3044
+#: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
+#: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
+#: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
+#: builtin/pack-objects.c:3135 builtin/pack-objects.c:3150
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:1846
+#: blame.c:1849
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:1857
+#: blame.c:1860
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:1868
+#: blame.c:1871
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
@@ -1368,7 +1378,8 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 sequencer.c:2092 sequencer.c:2578 builtin/commit.c:768
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
+#: builtin/commit.c:774
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -1395,39 +1406,43 @@ msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
-#: bundle.c:260
+#: bundle.c:267
+msgid "unable to dup bundle descriptor"
+msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
+
+#: bundle.c:274
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: bundle.c:271
+#: bundle.c:285
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:313
+#: bundle.c:327
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:362
+#: bundle.c:376
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:453 builtin/log.c:187 builtin/log.c:1618 builtin/shortlog.c:304
+#: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:461
+#: bundle.c:464
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:473
+#: bundle.c:474
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bundle.c:501
+#: bundle.c:498
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
@@ -1436,19 +1451,19 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:48 sequencer.c:2384 builtin/am.c:422 builtin/am.c:466
-#: builtin/am.c:1438 builtin/am.c:2072 builtin/replace.c:376
+#: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
+#: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
#: builtin/replace.c:448
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: commit.c:50
+#: commit.c:52
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
-#: commit.c:191
+#: commit.c:193
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
@@ -1471,7 +1486,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1629
+#: commit.c:1115
+#, c-format
+msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
+msgstr ""
+"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
+
+#: commit.c:1118
+#, c-format
+msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
+msgstr ""
+"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
+
+#: commit.c:1121
+#, c-format
+msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
+msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
+
+#: commit.c:1124
+#, c-format
+msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
+msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
+
+#: commit.c:1378
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1481,74 +1518,90 @@ msgstr ""
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
-#: commit-graph.c:83
+#: commit-graph.c:108
#, c-format
msgid "graph file %s is too small"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията „%s“ е твърде малък"
-#: commit-graph.c:90
+#: commit-graph.c:115
#, c-format
msgid "graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:97
+#: commit-graph.c:122
#, c-format
msgid "graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:104
+#: commit-graph.c:129
#, c-format
msgid "hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на отпечатъка на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:128
+#: commit-graph.c:153
#, c-format
msgid "improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
-#: commit-graph.c:164
+#: commit-graph.c:189
#, c-format
msgid "chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
-#: commit-graph.c:261
+#: commit-graph.c:308
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:565 builtin/pack-objects.c:2568
+#: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:730
+#: commit-graph.c:651
+msgid "Annotating commits in commit graph"
+msgstr "Анотиране на подаванията в гра̀фа"
+
+#: commit-graph.c:691
+msgid "Computing commit graph generation numbers"
+msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
+msgid "Finding commits for commit graph"
+msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа"
+
+#: commit-graph.c:812
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:732
+#: commit-graph.c:814
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:773
+#: commit-graph.c:868
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-#: commit-graph.c:800
+#: commit-graph.c:895
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:806
+#: commit-graph.c:902 midx.c:769
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:904
+#: commit-graph.c:1002
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
+#: commit-graph.c:1046
+msgid "Verifying commits in commit graph"
+msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
+
#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
@@ -1591,7 +1644,7 @@ msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:378 sequencer.c:2206
+#: config.c:378 sequencer.c:2296
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
@@ -1713,17 +1766,17 @@ msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е са
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1403
+#: config.c:1395
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“"
-#: config.c:1429
+#: config.c:1421
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: config.c:1430
+#: config.c:1422
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
@@ -1731,139 +1784,139 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1489 builtin/pack-objects.c:3279
+#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3389
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1610
+#: config.c:1602
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
-#: config.c:1613
+#: config.c:1605
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
-#: config.c:1630
+#: config.c:1622
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
-#: config.c:1660
+#: config.c:1652
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
-#: config.c:1700
+#: config.c:1705
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2032
+#: config.c:2037
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2202
+#: config.c:2207
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2245
+#: config.c:2250
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
-#: config.c:2271
+#: config.c:2276
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2296
+#: config.c:2319
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2298
+#: config.c:2321
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2379
+#: config.c:2402
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2411
+#: config.c:2434
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2440
+#: config.c:2463
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2691 config.c:3015
+#: config.c:2714 config.c:3038
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2702
+#: config.c:2725
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:2737 builtin/config.c:324
+#: config.c:2760 builtin/config.c:327
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:2762
+#: config.c:2785
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:2775 config.c:3028
+#: config.c:2798 config.c:3051
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2786
+#: config.c:2809
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:2795 config.c:3033
+#: config.c:2818 config.c:3056
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:2880 config.c:3130
+#: config.c:2903 config.c:3153
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:2914
+#: config.c:2937
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2916 builtin/remote.c:781
+#: config.c:2939 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3006
+#: config.c:3029
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3173
+#: config.c:3196
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -1917,7 +1970,7 @@ msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плит
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
-#: connect.c:310 fetch-pack.c:183 builtin/archive.c:63
+#: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
@@ -2037,7 +2090,7 @@ msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:68 builtin/fsck.c:203 builtin/prune.c:146
+#: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
@@ -2179,12 +2232,12 @@ msgstr ""
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
-#: convert.c:1402 convert.c:1436
+#: convert.c:1398 convert.c:1432
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
-#: convert.c:1480
+#: convert.c:1476
#, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
@@ -2257,12 +2310,38 @@ msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
+#: delta-islands.c:268
+msgid "Propagating island marks"
+msgstr "Разпространяване на границите на групите"
+
+#: delta-islands.c:286
+#, c-format
+msgid "bad tree object %s"
+msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
+
+#: delta-islands.c:330
+#, c-format
+msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
+msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
+
+#: delta-islands.c:386
+#, c-format
+msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
+msgstr ""
+"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
+"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
+
+#: delta-islands.c:462
+#, c-format
+msgid "Marked %d islands, done.\n"
+msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
+
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: diffcore-rename.c:536
+#: diffcore-rename.c:544
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
@@ -2319,27 +2398,27 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4096
+#: diff.c:4140
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4427
+#: diff.c:4482
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4430
+#: diff.c:4485
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4508
+#: diff.c:4563
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4674
+#: diff.c:4729
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2348,68 +2427,68 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4688
+#: diff.c:4743
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5766
+#: diff.c:5823
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:5769
+#: diff.c:5826
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
-#: diff.c:5772
+#: diff.c:5829
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-#: dir.c:569
+#: dir.c:576
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
-#: dir.c:958
+#: dir.c:965
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
-#: dir.c:1873
+#: dir.c:1880
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2115
+#: dir.c:2122
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2239
+#: dir.c:2246
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3037
+#: dir.c:3047
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-#: dir.c:3082 dir.c:3087
+#: dir.c:3092 dir.c:3097
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3116
+#: dir.c:3126
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
-#: editor.c:61
+#: editor.c:73
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
@@ -2418,7 +2497,7 @@ msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да зат
msgid "Filtering content"
msgstr "Филтриране на съдържанието"
-#: entry.c:437
+#: entry.c:465
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
@@ -2442,78 +2521,78 @@ msgstr "прекалено много аргументи за изпълнени
msgid "Remote with no URL"
msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:152
+#: fetch-pack.c:151
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:164
+#: fetch-pack.c:163
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:184
+#: fetch-pack.c:183
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:254
+#: fetch-pack.c:253
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:342 fetch-pack.c:1257
+#: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:348 fetch-pack.c:1263
+#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:350 fetch-pack.c:1265
+#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1268
+#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1270
+#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1273
+#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:399
+#: fetch-pack.c:404
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:416
+#: fetch-pack.c:421
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:447
+#: fetch-pack.c:452
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:459 progress.c:229
+#: fetch-pack.c:464 progress.c:229
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:471
+#: fetch-pack.c:476
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:517
+#: fetch-pack.c:522
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
@@ -2581,7 +2660,7 @@ msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
-#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1150
+#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
@@ -2602,85 +2681,96 @@ msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclu
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:1004
+#: fetch-pack.c:1008
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1016 fetch-pack.c:1393
+#: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1145
+#: fetch-pack.c:1153
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1191
+#: fetch-pack.c:1199
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1197
+#: fetch-pack.c:1205
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1236
+#: fetch-pack.c:1244
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1241
+#: fetch-pack.c:1249
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1278
+#: fetch-pack.c:1259
+msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
+msgstr ""
+"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
+
+#: fetch-pack.c:1261
+msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
+msgstr ""
+"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
+"други раздели"
+
+#: fetch-pack.c:1298
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1294
+#: fetch-pack.c:1314
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1304
+#: fetch-pack.c:1324
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1308
+#: fetch-pack.c:1328
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1603
+#: fetch-pack.c:1642
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1621 builtin/clone.c:664
+#: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:1647
+#: fetch-pack.c:1686
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1650
+#: fetch-pack.c:1689
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
-#: gpg-interface.c:253
+#: gpg-interface.c:318
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-#: gpg-interface.c:279
+#: gpg-interface.c:344
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
-#: gpg-interface.c:282
+#: gpg-interface.c:347
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
@@ -2690,18 +2780,18 @@ msgstr "Програмата не успя да запише самостоят
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-#: grep.c:2115
+#: grep.c:2113
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2132 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
+#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
#: builtin/rm.c:134
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:2143
+#: grep.c:2141
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -2758,29 +2848,41 @@ msgstr "Команди от ниско ниво/Синхронизация на
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
msgstr "Команди от ниско ниво/Допълнителни инструменти"
-#: help.c:293
+#: help.c:296
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
-#: help.c:300
+#: help.c:303
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
-#: help.c:309
+#: help.c:312
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:358 git.c:90
+#: help.c:361 git.c:90
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
-#: help.c:405
+#: help.c:408
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "Популярните въведения в Git са:"
-#: help.c:552
+#: help.c:517
+msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
+msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
+
+#: help.c:522
+msgid "External commands"
+msgstr "Външни команди"
+
+#: help.c:530
+msgid "Command aliases"
+msgstr "Псевдоними на командите"
+
+#: help.c:594
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -2789,36 +2891,36 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:611
+#: help.c:653
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:633
+#: help.c:675
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не съществува."
-#: help.c:638
+#: help.c:680
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
-#: help.c:643
+#: help.c:685
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
"имате предвид „%s“."
-#: help.c:651
+#: help.c:693
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-#: help.c:655
+#: help.c:697
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -2832,16 +2934,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Най-близките команди са"
-#: help.c:670
+#: help.c:712
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
-#: help.c:738
+#: help.c:780
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: help.c:742
+#: help.c:784
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -2855,7 +2957,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
-#: ident.c:342
+#: ident.c:345
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
@@ -2882,46 +2984,50 @@ msgstr ""
"хранилище.\n"
"\n"
-#: ident.c:366
+#: ident.c:369
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
-#: ident.c:371
+#: ident.c:374
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr ""
"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
"„%s“)"
-#: ident.c:381
+#: ident.c:384
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
-#: ident.c:387
+#: ident.c:390
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
-#: ident.c:395
+#: ident.c:398
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
-#: ident.c:401
+#: ident.c:404
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:416 builtin/commit.c:600
+#: ident.c:419 builtin/commit.c:606
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
-#: list-objects-filter-options.c:36
+#: list-objects-filter-options.c:35
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
-#: list-objects-filter-options.c:126
+#: list-objects-filter-options.c:58
+msgid "only 'tree:0' is supported"
+msgstr "поддържа се единствено „tree:0“"
+
+#: list-objects-filter-options.c:137
msgid "cannot change partial clone promisor remote"
msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
@@ -2949,129 +3055,129 @@ msgstr ""
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
-#: merge.c:40
+#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:105 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:380
-#: builtin/checkout.c:608 builtin/clone.c:763
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
+#: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: merge-recursive.c:303
+#: merge-recursive.c:323
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:325
+#: merge-recursive.c:345
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
"преустановено."
-#: merge-recursive.c:333
+#: merge-recursive.c:353
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
"Сливането е преустановено."
-#: merge-recursive.c:415
+#: merge-recursive.c:435
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:886
+#: merge-recursive.c:906
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:897
+#: merge-recursive.c:917
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:911 merge-recursive.c:930
+#: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:920
+#: merge-recursive.c:940
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:962 builtin/cat-file.c:39
+#: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:964
+#: merge-recursive.c:984
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:988
+#: merge-recursive.c:1008
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:999
+#: merge-recursive.c:1019
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:1004
+#: merge-recursive.c:1024
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1191
+#: merge-recursive.c:1212
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-#: merge-recursive.c:1198
+#: merge-recursive.c:1219
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-#: merge-recursive.c:1205
+#: merge-recursive.c:1226
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
"подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
+#: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
-#: merge-recursive.c:1216 merge-recursive.c:1228
+#: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
-#: merge-recursive.c:1250
+#: merge-recursive.c:1271
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
"от подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1254
+#: merge-recursive.c:1275
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
-#: merge-recursive.c:1255
+#: merge-recursive.c:1276
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr ""
"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
"подмодула:\n"
-#: merge-recursive.c:1258
+#: merge-recursive.c:1279
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -3087,31 +3193,31 @@ msgstr ""
"\n"
"Това приема предложеното.\n"
-#: merge-recursive.c:1267
+#: merge-recursive.c:1288
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-#: merge-recursive.c:1326
+#: merge-recursive.c:1358
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:1331
+#: merge-recursive.c:1363
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1363
+#: merge-recursive.c:1395
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1434
+#: merge-recursive.c:1416
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
-#: merge-recursive.c:1501
+#: merge-recursive.c:1483
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3120,7 +3226,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1506
+#: merge-recursive.c:1488
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3129,7 +3235,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1513
+#: merge-recursive.c:1495
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3138,7 +3244,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1518
+#: merge-recursive.c:1500
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3147,33 +3253,33 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1552
+#: merge-recursive.c:1534
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1552
+#: merge-recursive.c:1534
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1606 merge-recursive.c:1762 merge-recursive.c:2394
-#: merge-recursive.c:3129
+#: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
+#: merge-recursive.c:3124
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-#: merge-recursive.c:1620
+#: merge-recursive.c:1602
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1625
+#: merge-recursive.c:1607
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
-#: merge-recursive.c:1651
+#: merge-recursive.c:1633
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -3182,29 +3288,29 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1656
+#: merge-recursive.c:1638
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1720
+#: merge-recursive.c:1699
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1759
+#: merge-recursive.c:1734
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1771
+#: merge-recursive.c:1746
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-#: merge-recursive.c:1977
+#: merge-recursive.c:1952
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -3215,7 +3321,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:2009
+#: merge-recursive.c:1984
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -3224,7 +3330,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-recursive.c:2019
+#: merge-recursive.c:1994
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -3234,7 +3340,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-recursive.c:2111
+#: merge-recursive.c:2086
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -3243,7 +3349,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2356
+#: merge-recursive.c:2331
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -3252,89 +3358,89 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-recursive.c:2762
+#: merge-recursive.c:2737
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2777
+#: merge-recursive.c:2763
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-#: merge-recursive.c:2784 merge-recursive.c:3132
+#: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:2941
+#: merge-recursive.c:2934
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:2944
+#: merge-recursive.c:2937
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:3013
+#: merge-recursive.c:3006
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:3013
+#: merge-recursive.c:3006
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3024
+#: merge-recursive.c:3017
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:3031
+#: merge-recursive.c:3024
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:3076
+#: merge-recursive.c:3071
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3098 git-submodule.sh:865
+#: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:3099
+#: merge-recursive.c:3094
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3221
+#: merge-recursive.c:3216
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3247
+#: merge-recursive.c:3242
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3253
+#: merge-recursive.c:3248
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3260
+#: merge-recursive.c:3255
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3269
+#: merge-recursive.c:3264
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3303
+#: merge-recursive.c:3300
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3343,40 +3449,178 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3314
+#: merge-recursive.c:3311
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:3323
+#: merge-recursive.c:3320
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3422
+#: merge-recursive.c:3419
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3435
+#: merge-recursive.c:3432
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3474
+#: merge-recursive.c:3471
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3540
+#: merge-recursive.c:3537
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3556 builtin/merge.c:689 builtin/merge.c:846
+#: merge-recursive.c:3553 builtin/merge.c:691 builtin/merge.c:849
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: notes-merge.c:274
+#: midx.c:65
+#, c-format
+msgid "multi-pack-index file %s is too small"
+msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
+
+#: midx.c:81
+#, c-format
+msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
+msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
+
+#: midx.c:86
+#, c-format
+msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
+msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
+
+#: midx.c:91
+#, c-format
+msgid "hash version %u does not match"
+msgstr "версията на отпечатъка %u не съвпада"
+
+#: midx.c:105
+msgid "invalid chunk offset (too large)"
+msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
+
+#: midx.c:129
+msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
+msgstr ""
+"идентификаторът за краен откъс на индекс за множество пакети се явява по-"
+"рано от очакваното"
+
+#: midx.c:142
+msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
+msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
+
+#: midx.c:144
+msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
+msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
+
+#: midx.c:146
+msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
+msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
+
+#: midx.c:148
+msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
+msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
+
+#: midx.c:162
+#, c-format
+msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
+msgstr ""
+"неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
+"преди „%s“"
+
+#: midx.c:205
+#, c-format
+msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs"
+msgstr "неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети"
+
+#: midx.c:246
+msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
+msgstr ""
+"индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
+"„off_t“ е недостатъчен"
+
+#: midx.c:271
+msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
+msgstr ""
+"грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
+"пакети"
+
+#: midx.c:407
+#, c-format
+msgid "failed to add packfile '%s'"
+msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
+
+#: midx.c:413
+#, c-format
+msgid "failed to open pack-index '%s'"
+msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
+
+#: midx.c:507
+#, c-format
+msgid "failed to locate object %d in packfile"
+msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
+
+#: midx.c:943
+#, c-format
+msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
+msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
+
+#: midx.c:981
+#, c-format
+msgid ""
+"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
+msgstr ""
+"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
+"%<PRIx32> = fanout[%d]"
+
+#: midx.c:992
+#, c-format
+msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
+msgstr ""
+"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
+
+#: midx.c:996
+msgid "Verifying object offsets"
+msgstr "Проверка на отместването на обекти"
+
+#: midx.c:1004
+#, c-format
+msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
+msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
+
+#: midx.c:1010
+#, c-format
+msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
+msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
+
+#: midx.c:1019
+#, c-format
+msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
+msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
+
+#: name-hash.c:532
+#, c-format
+msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
+msgstr "не може да се създаде нишка за директории: %s"
+
+#: name-hash.c:554
+#, c-format
+msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
+msgstr "не може да се създаде нишка за имена: %s"
+
+#: name-hash.c:560
+#, c-format
+msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
+msgstr "не може да се изчака нишка за имена: %s"
+
+#: notes-merge.c:275
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
@@ -3393,7 +3637,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git notes merge --abort"
-#: notes-merge.c:281
+#: notes-merge.c:282
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr ""
@@ -3449,19 +3693,19 @@ msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран
msgid "sha1 mismatch %s"
msgstr "разлика в SHA1: „%s“"
-#: packfile.c:563
+#: packfile.c:607
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1745
+#: packfile.c:1864
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1749
+#: packfile.c:1868
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
@@ -3494,17 +3738,17 @@ msgstr " %s"
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
-#: parse-options-cb.c:44
+#: parse-options-cb.c:37
#, c-format
msgid "malformed expiration date '%s'"
msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
-#: parse-options-cb.c:112
+#: parse-options-cb.c:109
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: path.c:892
+#: path.c:894
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
@@ -3623,34 +3867,47 @@ msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за д
msgid "protocol error: bad line length %d"
msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
+#: preload-index.c:118
+msgid "Refreshing index"
+msgstr "Обновяване на индекса"
+
+#: preload-index.c:137
+#, c-format
+msgid "unable to create threaded lstat: %s"
+msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
+
#: pretty.c:962
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: range-diff.c:48
+#: range-diff.c:56
msgid "could not start `log`"
msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
-#: range-diff.c:51
+#: range-diff.c:59
msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:66 sequencer.c:4540
+#: range-diff.c:74 sequencer.c:4764
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: range-diff.c:196
+#: range-diff.c:224
msgid "failed to generate diff"
msgstr "неуспешно търсене на разлика"
-#: range-diff.c:421 range-diff.c:423
+#: range-diff.c:455 range-diff.c:457
#, c-format
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: read-cache.c:1579
+#: read-cache.c:1490
+msgid "Refresh index"
+msgstr "Обновяване на индекса"
+
+#: read-cache.c:1604
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -3659,7 +3916,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1589
+#: read-cache.c:1614
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -3669,135 +3926,267 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:2580 sequencer.c:4503 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1083
+#: read-cache.c:1792
+#, c-format
+msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
+msgstr "неправилно име на поле в индекса, близо до пътя „%s“"
+
+#: read-cache.c:1960 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111 builtin/add.c:458
+#: builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:289 builtin/checkout.c:585
+#: builtin/checkout.c:953 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:343
+#: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:489 builtin/mv.c:144
+#: builtin/reset.c:244 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
+msgid "index file corrupt"
+msgstr "файлът с индекса е повреден"
+
+#: read-cache.c:2101
+#, c-format
+msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
+msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
+
+#: read-cache.c:2114
+#, c-format
+msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
+msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
+
+#: read-cache.c:2200
+#, c-format
+msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
+msgstr ""
+"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
+
+#: read-cache.c:2227
+#, c-format
+msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
+msgstr ""
+"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
+
+#: read-cache.c:2953 sequencer.c:4727 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1086
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:2653 sequencer.c:2113 sequencer.c:3374
+#: read-cache.c:3026 sequencer.c:2203 sequencer.c:3592
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:2666
+#: read-cache.c:3039
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:2678
+#: read-cache.c:3051
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+#: rebase-interactive.c:10
+msgid ""
+"\n"
+"Commands:\n"
+"p, pick <commit> = use commit\n"
+"r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
+"e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
+"s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
+"f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
+"x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
+"b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')\n"
+"d, drop <commit> = remove commit\n"
+"l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
+"t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
+"m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
+". create a merge commit using the original merge commit's\n"
+". message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
+". specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
+"\n"
+"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Команди:\n"
+" p, pick ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването\n"
+" r, reword ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването, но смяна на съобщението му\n"
+" e, edit ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването и спиране при него за още промени\n"
+" s, squash ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му\n"
+" f, fixup ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на\n"
+" съобщението\n"
+" x, exec ПОДАВАНЕ — изпълнение на команда към обвивката: останалата част на\n"
+" реда\n"
+" b, break — спиране (може да продължите пребазирането с командата\n"
+" „git rebase --continue“)\n"
+" d, drop ПОДАВАНЕ — прескачане на подаването\n"
+" l, label ЕТИКЕТ — задаване на етикет на указаното от HEAD\n"
+" t, reset ЕТИКЕТ — зануляване на HEAD към ЕТИКЕТа\n"
+" m, merge [-C ПОДАВАНЕ | -c ПОДАВАНЕ] ЕТИКЕТ [# ЕДИН_РЕД]\n"
+" — създаване на подаване със сливане със съобщението от\n"
+" първоначалното подаване (или съобщението от ЕДИН_РЕД,\n"
+" ако не е зададено подаване със сливане. С опцията\n"
+" „-c ПОДАВАНЕ“, може да смените съобщението.\n"
+"\n"
+"Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
+"последователно отгоре-надолу.\n"
+
+#: rebase-interactive.c:31 git-rebase--preserve-merges.sh:173
+msgid ""
+"\n"
+"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Не изтривайте редове. Подаванията могат да се прескачат с командата "
+"„drop“.\n"
+
+#: rebase-interactive.c:34 git-rebase--preserve-merges.sh:177
+msgid ""
+"\n"
+"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
+
+#: rebase-interactive.c:40 git-rebase--preserve-merges.sh:816
+msgid ""
+"\n"
+"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
+"To continue rebase after editing, run:\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"В момента редактирате файла с командите на текущото интерактивно "
+"пребазиране.\n"
+"За да продължите пребазирането след това, изпълнете:\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+
+#: rebase-interactive.c:45 git-rebase--preserve-merges.sh:893
+msgid ""
+"\n"
+"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
+"\n"
+
+#: rebase-interactive.c:51 git-rebase--preserve-merges.sh:900
+msgid "Note that empty commits are commented out"
+msgstr "Празните подавания са коментирани"
+
+#: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2186
+#: sequencer.c:4505 sequencer.c:4561 sequencer.c:4836
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'."
+msgstr "от „%s“ не може да се чете."
+
#: refs.c:192
#, c-format
msgid "%s does not point to a valid object!"
msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
-#: refs.c:579
+#: refs.c:583
#, c-format
msgid "ignoring dangling symref %s"
msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-#: refs.c:581 ref-filter.c:2067
+#: refs.c:585 ref-filter.c:1951
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: refs.c:685
+#: refs.c:711
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
-#: refs.c:695 refs.c:746
+#: refs.c:721 refs.c:772
#, c-format
msgid "could not read ref '%s'"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
-#: refs.c:701
+#: refs.c:727
#, c-format
msgid "ref '%s' already exists"
msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
-#: refs.c:706
+#: refs.c:732
#, c-format
msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
-#: refs.c:714 sequencer.c:385 sequencer.c:2366 sequencer.c:2492
-#: sequencer.c:2506 sequencer.c:2733 sequencer.c:4501 sequencer.c:4564
+#: refs.c:740 sequencer.c:394 sequencer.c:2510 sequencer.c:2636
+#: sequencer.c:2650 sequencer.c:2877 sequencer.c:4725 sequencer.c:4788
#: wrapper.c:656
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: refs.c:741 sequencer.c:4499 sequencer.c:4558 wrapper.c:225 wrapper.c:395
-#: builtin/am.c:780
+#: refs.c:767 sequencer.c:4723 sequencer.c:4782 wrapper.c:225 wrapper.c:395
+#: builtin/am.c:728
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: refs.c:748
+#: refs.c:774
#, c-format
msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
-#: refs.c:879
+#: refs.c:905
#, c-format
msgid "log for ref %s has gap after %s"
msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
-#: refs.c:885
+#: refs.c:911
#, c-format
msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
-#: refs.c:943
+#: refs.c:969
#, c-format
msgid "log for %s is empty"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
-#: refs.c:1035
+#: refs.c:1061
#, c-format
msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
-#: refs.c:1111
+#: refs.c:1137
#, c-format
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
-#: refs.c:1853
+#: refs.c:1911
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-#: refs.c:1885
+#: refs.c:1943
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs.c:1981 refs.c:2011
+#: refs.c:2039 refs.c:2069
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-#: refs.c:1987 refs.c:2022
+#: refs.c:2045 refs.c:2080
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
-#: refs/files-backend.c:1191
+#: refs/files-backend.c:1227
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: refs/files-backend.c:1205 refs/packed-backend.c:1532
+#: refs/files-backend.c:1241 refs/packed-backend.c:1532
#: refs/packed-backend.c:1542
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1208 refs/packed-backend.c:1545
+#: refs/files-backend.c:1244 refs/packed-backend.c:1545
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
@@ -3807,191 +4196,197 @@ msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
msgid "invalid refspec '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: ref-filter.c:38 wt-status.c:1850
+#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1855
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
-#: ref-filter.c:39
+#: ref-filter.c:40
#, c-format
msgid "ahead %d"
msgstr "напред с %d"
-#: ref-filter.c:40
+#: ref-filter.c:41
#, c-format
msgid "behind %d"
msgstr "назад с %d"
-#: ref-filter.c:41
+#: ref-filter.c:42
#, c-format
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "напред с %d, назад с %d"
-#: ref-filter.c:137
+#: ref-filter.c:138
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-#: ref-filter.c:139
+#: ref-filter.c:140
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:161
+#: ref-filter.c:162
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:165
+#: ref-filter.c:166
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:167
+#: ref-filter.c:168
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
-#: ref-filter.c:222
+#: ref-filter.c:223
#, c-format
msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:234
+#: ref-filter.c:235
#, c-format
msgid "%%(objectsize) does not take arguments"
msgstr "%%(objectsize) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:246
+#: ref-filter.c:247
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:255
+#: ref-filter.c:256
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:275
+#: ref-filter.c:278
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
-#: ref-filter.c:304
+#: ref-filter.c:307
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:306
+#: ref-filter.c:309
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:321
+#: ref-filter.c:324
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
-#: ref-filter.c:325
+#: ref-filter.c:328
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
-#: ref-filter.c:355
+#: ref-filter.c:358
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:367
+#: ref-filter.c:370
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:374
+#: ref-filter.c:377
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:383
+#: ref-filter.c:386
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:391
+#: ref-filter.c:394
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:409
+#: ref-filter.c:412
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:505
+#: ref-filter.c:508
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:532
+#: ref-filter.c:535
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:656
+#: ref-filter.c:539
+#, c-format
+msgid ""
+"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
+msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
+
+#: ref-filter.c:663
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:719
+#: ref-filter.c:726
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:721
+#: ref-filter.c:728
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:723
+#: ref-filter.c:730
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:751
+#: ref-filter.c:758
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:753
+#: ref-filter.c:760
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:755
+#: ref-filter.c:762
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:770
+#: ref-filter.c:777
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:827
+#: ref-filter.c:834
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1416
+#: ref-filter.c:1424
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: ref-filter.c:1419
+#: ref-filter.c:1427
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
-#: ref-filter.c:1422
+#: ref-filter.c:1430
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
@@ -3999,7 +4394,7 @@ msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached at " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1430
+#: ref-filter.c:1438
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
@@ -4007,144 +4402,144 @@ msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached from " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1437
+#: ref-filter.c:1445
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
-#: ref-filter.c:1441
+#: ref-filter.c:1449
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1475 ref-filter.c:1623
+#: ref-filter.c:1483 ref-filter.c:1638
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1483
+#: ref-filter.c:1491
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1980
+#: ref-filter.c:1857
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:2062
+#: ref-filter.c:1946
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:2340
+#: ref-filter.c:2232
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2444
+#: ref-filter.c:2338
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: remote.c:606
+#: remote.c:607
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:610
+#: remote.c:611
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:614
+#: remote.c:615
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:622
+#: remote.c:623
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
-#: remote.c:1536 remote.c:1637
+#: remote.c:1569 remote.c:1670
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1545
+#: remote.c:1578
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1548
+#: remote.c:1581
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1554
+#: remote.c:1587
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1569
+#: remote.c:1602
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1581
+#: remote.c:1614
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1591
+#: remote.c:1624
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1604
+#: remote.c:1637
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1626
+#: remote.c:1659
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:1951
+#: remote.c:1935
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:1955
+#: remote.c:1939
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:1958
+#: remote.c:1942
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:1962
+#: remote.c:1946
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
-#: remote.c:1965
+#: remote.c:1949
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
-#: remote.c:1969
+#: remote.c:1953
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:1975
+#: remote.c:1959
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:1978
+#: remote.c:1962
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -4152,11 +4547,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:1986
+#: remote.c:1970
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:1989
+#: remote.c:1973
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -4171,43 +4566,149 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:1999
+#: remote.c:1983
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: replace-object.c:20
+#: replace-object.c:21
#, c-format
msgid "bad replace ref name: %s"
msgstr "неправилно име на указател за замяна: „%s“"
-#: replace-object.c:29
+#: replace-object.c:30
#, c-format
msgid "duplicate replace ref: %s"
msgstr "повтарящ се указател за замяна: „%s“"
-#: replace-object.c:72
+#: replace-object.c:73
#, c-format
msgid "replace depth too high for object %s"
msgstr "дълбочината на замяна е прекалено голяма за обекта: „%s“"
-#: revision.c:2305
+#: rerere.c:217 rerere.c:226 rerere.c:229
+msgid "corrupt MERGE_RR"
+msgstr "повреден „MERGE_RR“ (запис за коригиране на конфликт)"
+
+#: rerere.c:264 rerere.c:269
+msgid "unable to write rerere record"
+msgstr "приложеното коригиране на конфликт не може да бъде записано"
+
+#: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3136 sequencer.c:3162
+#, c-format
+msgid "could not write '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се запише"
+
+#: rerere.c:495
+#, c-format
+msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
+msgstr "грешки при записването на „%s“ (%s)"
+
+#: rerere.c:498
+#, c-format
+msgid "failed to flush '%s'"
+msgstr "грешка при изчистването на буферите при записването на „%s“"
+
+#: rerere.c:503 rerere.c:1039
+#, c-format
+msgid "could not parse conflict hunks in '%s'"
+msgstr "парчетата с конфликти в „%s“ не може да се анализират"
+
+#: rerere.c:684
+#, c-format
+msgid "failed utime() on '%s'"
+msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
+
+#: rerere.c:694
+#, c-format
+msgid "writing '%s' failed"
+msgstr "неуспешен запис на „%s“"
+
+#: rerere.c:714
+#, c-format
+msgid "Staged '%s' using previous resolution."
+msgstr ""
+"„%s“ е добавен към индекса с преизползване на запазена корекция при сливане"
+
+#: rerere.c:753
+#, c-format
+msgid "Recorded resolution for '%s'."
+msgstr "Корекцията на конфликта при сливане на „%s“ е запазена."
+
+#: rerere.c:788
+#, c-format
+msgid "Resolved '%s' using previous resolution."
+msgstr ""
+"Конфликтът при сливане на „%s“ е коригиран с преизползване на предишна "
+"корекция."
+
+#: rerere.c:803
+#, c-format
+msgid "cannot unlink stray '%s'"
+msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтрие"
+
+#: rerere.c:807
+#, c-format
+msgid "Recorded preimage for '%s'"
+msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
+
+#: rerere.c:881 submodule.c:1763 builtin/submodule--helper.c:1413
+#: builtin/submodule--helper.c:1423
+#, c-format
+msgid "could not create directory '%s'"
+msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
+
+#: rerere.c:1057
+#, c-format
+msgid "failed to update conflicted state in '%s'"
+msgstr "конфликтът в „%s“ не може да се обнови"
+
+#: rerere.c:1068 rerere.c:1075
+#, c-format
+msgid "no remembered resolution for '%s'"
+msgstr "липсва запазена корекция на конфликт при „%s“"
+
+#: rerere.c:1077
+#, c-format
+msgid "cannot unlink '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се изтрие"
+
+#: rerere.c:1087
+#, c-format
+msgid "Updated preimage for '%s'"
+msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е обновен"
+
+#: rerere.c:1096
+#, c-format
+msgid "Forgot resolution for '%s'\n"
+msgstr "Запазената корекция на конфликт при „%s“ е премахната\n"
+
+#: rerere.c:1199
+msgid "unable to open rr-cache directory"
+msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
+
+#: revision.c:2324
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2308
+#: revision.c:2327
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2505
+#: revision.c:2523
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: run-command.c:728
+#: run-command.c:740
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:1271
+#: run-command.c:1229
+#, c-format
+msgid "cannot create async thread: %s"
+msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
+
+#: run-command.c:1293
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -4234,15 +4735,15 @@ msgstr ""
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:309
+#: send-pack.c:308
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:422
+#: send-pack.c:421
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:424
+#: send-pack.c:423
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -4250,42 +4751,42 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:436
+#: send-pack.c:435
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:441
+#: send-pack.c:440
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:177
+#: sequencer.c:183
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-#: sequencer.c:278
+#: sequencer.c:287
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:304
+#: sequencer.c:313
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:306
+#: sequencer.c:315
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:308
+#: sequencer.c:317
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:310
+#: sequencer.c:319
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:367
+#: sequencer.c:376
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -4293,7 +4794,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:370
+#: sequencer.c:379
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -4303,39 +4804,39 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:383 sequencer.c:2488
+#: sequencer.c:392 sequencer.c:2632
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:390
+#: sequencer.c:399
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:395 sequencer.c:2371 sequencer.c:2494 sequencer.c:2508
-#: sequencer.c:2741
+#: sequencer.c:404 sequencer.c:2515 sequencer.c:2638 sequencer.c:2652
+#: sequencer.c:2885
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:418 sequencer.c:816 sequencer.c:1505 sequencer.c:2391
-#: sequencer.c:2723 sequencer.c:2827 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:740
-#: builtin/merge.c:1081
+#: sequencer.c:427 sequencer.c:921 sequencer.c:1594 sequencer.c:2535
+#: sequencer.c:2867 sequencer.c:2974 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:746
+#: builtin/merge.c:1084 builtin/rebase.c:152
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:444
+#: sequencer.c:453
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:448
+#: sequencer.c:457
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:477
+#: sequencer.c:486
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
@@ -4343,35 +4844,70 @@ msgstr "%s: превъртане"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:566
+#: sequencer.c:575
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:582
+#: sequencer.c:591
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:595
+#: sequencer.c:604
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:723 sequencer.c:740
+#: sequencer.c:684
#, c-format
-msgid "could not parse '%s' (looking for '%s')"
-msgstr "„%s“ не може да се анализира (търси се „%s“)"
+msgid "no key present in '%.*s'"
+msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:731
+#: sequencer.c:695
#, c-format
-msgid "bad quoting on %s value in '%s'"
-msgstr "лошо цитиране на стойността на „%s“ в „%s“"
+msgid "unable to dequote value of '%s'"
+msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
+
+#: sequencer.c:732 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:719
+#: builtin/am.c:811 builtin/merge.c:1081
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for reading"
+msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
+
+#: sequencer.c:742
+msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
+msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
#: sequencer.c:747
+msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
+msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
+
+#: sequencer.c:752
+msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
+msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
+
+#: sequencer.c:756
+#, c-format
+msgid "unknown variable '%s'"
+msgstr "непозната променлива „%s“"
+
+#: sequencer.c:761
+msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
+msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
+
+#: sequencer.c:763
+msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
+msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
+
+#: sequencer.c:765
+msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
+msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
+
+#: sequencer.c:825
#, c-format
msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
msgstr "неправилен формат на дата „%s“ в „%s“"
-#: sequencer.c:761
+#: sequencer.c:842
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -4400,17 +4936,17 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:830
+#: sequencer.c:935
msgid "writing root commit"
msgstr "запазване на начално подаване"
-#: sequencer.c:1055
+#: sequencer.c:1142
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1062
+#: sequencer.c:1149
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4439,7 +4975,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1075
+#: sequencer.c:1162
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4465,316 +5001,311 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1115
+#: sequencer.c:1202
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1117
+#: sequencer.c:1204
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1163
+#: sequencer.c:1250
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1165
+#: sequencer.c:1252
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1169
+#: sequencer.c:1256
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1190
+#: sequencer.c:1277
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1192
+#: sequencer.c:1279
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1196 builtin/commit.c:1528
+#: sequencer.c:1283 builtin/commit.c:1543
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1247 sequencer.c:1845
+#: sequencer.c:1334 sequencer.c:1934
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1257 builtin/am.c:1632 builtin/merge.c:675
+#: sequencer.c:1344 builtin/am.c:1585 builtin/merge.c:677
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1274 sequencer.c:1329
+#: sequencer.c:1361 sequencer.c:1416
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1296 builtin/am.c:1653 builtin/commit.c:1631 builtin/merge.c:855
-#: builtin/merge.c:880
+#: sequencer.c:1383 builtin/am.c:1606 builtin/commit.c:1646 builtin/merge.c:858
+#: builtin/merge.c:883
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1356
+#: sequencer.c:1443
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1361
+#: sequencer.c:1448
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1457 sequencer.c:1565
+#: sequencer.c:1546 sequencer.c:1654
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1512 sequencer.c:1537
+#: sequencer.c:1601 sequencer.c:1626
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1522 sequencer.c:4520
+#: sequencer.c:1611 sequencer.c:4744
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1524 sequencer.c:2768
+#: sequencer.c:1613 sequencer.c:2912
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1526
+#: sequencer.c:1615
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1532
+#: sequencer.c:1621
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1539 git-rebase--preserve-merges.sh:441
+#: sequencer.c:1628 git-rebase--preserve-merges.sh:441
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1547
+#: sequencer.c:1636
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1554
+#: sequencer.c:1643
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1560
+#: sequencer.c:1649
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1643
+#: sequencer.c:1732
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1650
+#: sequencer.c:1739
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1669
+#: sequencer.c:1758
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1677
+#: sequencer.c:1766
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1681
+#: sequencer.c:1770
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
-#: sequencer.c:1687
+#: sequencer.c:1776
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1706
+#: sequencer.c:1795
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1771
+#: sequencer.c:1860
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1826
+#: sequencer.c:1915
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1827
+#: sequencer.c:1916
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:1885
+#: sequencer.c:1974
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:1892
+#: sequencer.c:1981
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:1972
+#: sequencer.c:2062
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:1981
+#: sequencer.c:2071
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2040
+#: sequencer.c:2130
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2048
+#: sequencer.c:2138
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2096 sequencer.c:4277 sequencer.c:4333
-#, c-format
-msgid "could not read '%s'."
-msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-
-#: sequencer.c:2119
+#: sequencer.c:2209
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2121
+#: sequencer.c:2211
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2126
+#: sequencer.c:2216
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2137
+#: sequencer.c:2227
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2139
+#: sequencer.c:2229
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2209
+#: sequencer.c:2299
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2285
+#: sequencer.c:2380
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2301
+#: sequencer.c:2396
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2335 sequencer.c:3775
+#: sequencer.c:2479 sequencer.c:4005
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:2343
+#: sequencer.c:2487
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2344
+#: sequencer.c:2488
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:2347
+#: sequencer.c:2491
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:2361
+#: sequencer.c:2505
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2416 sequencer.c:3543
+#: sequencer.c:2560 sequencer.c:3761
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2418
+#: sequencer.c:2562
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2420 sequencer.c:2455
+#: sequencer.c:2564 sequencer.c:2599
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2441 builtin/grep.c:721
+#: sequencer.c:2585 builtin/grep.c:721
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2443
+#: sequencer.c:2587
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2444
+#: sequencer.c:2588
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2450
+#: sequencer.c:2594
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2461
+#: sequencer.c:2605
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:2565 sequencer.c:3461
+#: sequencer.c:2709 sequencer.c:3679
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:2603 sequencer.c:3441
+#: sequencer.c:2747 sequencer.c:3659
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:2618
+#: sequencer.c:2762
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:2626
+#: sequencer.c:2770
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -4793,26 +5324,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:2636
+#: sequencer.c:2780
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:2643
+#: sequencer.c:2787
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:2654 sequencer.c:2658 builtin/difftool.c:640
+#: sequencer.c:2798 sequencer.c:2802 builtin/difftool.c:640
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:2680 sequencer.c:3095
+#: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:999
+#: builtin/rebase.c:1350 builtin/rebase.c:1404
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:2685
+#: sequencer.c:2829
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -4827,11 +5359,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2691
+#: sequencer.c:2835
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:2697
+#: sequencer.c:2841
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -4848,81 +5380,76 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2758
+#: sequencer.c:2902
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:2810
+#: sequencer.c:2954
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:2815
+#: sequencer.c:2959
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:2850
+#: sequencer.c:2997 builtin/rebase.c:585 builtin/rebase.c:590
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2868
+#: sequencer.c:3015 builtin/rebase.c:603
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:2895
+#: sequencer.c:3042
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:2921
+#: sequencer.c:3068
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:2943
+#: sequencer.c:3090
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:2952
+#: sequencer.c:3099
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:2964
+#: sequencer.c:3111
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:2979
+#: sequencer.c:3126
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:2989 sequencer.c:3015
-#, c-format
-msgid "could not write '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се запише"
-
-#: sequencer.c:3127
+#: sequencer.c:3274
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3143
+#: sequencer.c:3290
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3211
+#: sequencer.c:3358 builtin/rebase.c:268
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3223
+#: sequencer.c:3370
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3226 git-rebase.sh:188
+#: sequencer.c:3373 builtin/rebase.c:284
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -4933,7 +5460,31 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:3257
+#: sequencer.c:3427
+#, c-format
+msgid "could not checkout %s"
+msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
+
+#: sequencer.c:3441
+#, c-format
+msgid "%s: not a valid OID"
+msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
+
+#: sequencer.c:3446 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+msgid "could not detach HEAD"
+msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
+
+#: sequencer.c:3461
+#, c-format
+msgid "Stopped at HEAD\n"
+msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
+
+#: sequencer.c:3463
+#, c-format
+msgid "Stopped at %s\n"
+msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
+
+#: sequencer.c:3471
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -4956,48 +5507,48 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3325
+#: sequencer.c:3543
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:3404
+#: sequencer.c:3622
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:3449
+#: sequencer.c:3667
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:3454 sequencer.c:4517
+#: sequencer.c:3672 sequencer.c:4741
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:3468
+#: sequencer.c:3686
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:3554
+#: sequencer.c:3772
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:3563
+#: sequencer.c:3781
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:3565
+#: sequencer.c:3783
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:3567
+#: sequencer.c:3785
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:3570
+#: sequencer.c:3788
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -5007,47 +5558,47 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:3595 sequencer.c:3633
+#: sequencer.c:3824 sequencer.c:3862
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:3648
+#: sequencer.c:3877
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:3655
+#: sequencer.c:3884
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:3752
+#: sequencer.c:3982
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:3756
+#: sequencer.c:3986
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:3791
+#: sequencer.c:4021
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:4238
+#: sequencer.c:4466
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:4241
+#: sequencer.c:4469
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:4281 sequencer.c:4337
+#: sequencer.c:4509 sequencer.c:4565 sequencer.c:4840
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: sequencer.c:4396
+#: sequencer.c:4620
#, c-format
msgid ""
"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
@@ -5055,7 +5606,7 @@ msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“. "
"Настройката се прескача."
-#: sequencer.c:4466
+#: sequencer.c:4690
#, c-format
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -5064,7 +5615,7 @@ msgstr ""
"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
-#: sequencer.c:4473
+#: sequencer.c:4697
#, c-format
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -5081,7 +5632,7 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: sequencer.c:4486
+#: sequencer.c:4710
#, c-format
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
@@ -5092,7 +5643,31 @@ msgstr ""
"continue“ след това.\n"
"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-#: sequencer.c:4660
+#: sequencer.c:4848 sequencer.c:4886
+msgid "nothing to do"
+msgstr "няма какво да се прави"
+
+#: sequencer.c:4852
+#, c-format
+msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
+msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
+msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
+msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
+
+#: sequencer.c:4864
+#, c-format
+msgid "could not copy '%s' to '%s'."
+msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“."
+
+#: sequencer.c:4868 sequencer.c:4897
+msgid "could not transform the todo list"
+msgstr "файлът с командите не може да се обработи"
+
+#: sequencer.c:4900
+msgid "could not skip unnecessary pick commands"
+msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
+
+#: sequencer.c:4983
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -5151,86 +5726,86 @@ msgstr ""
msgid "this operation must be run in a work tree"
msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
-#: setup.c:503
+#: setup.c:527
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-#: setup.c:511
+#: setup.c:535
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: setup.c:530
+#: setup.c:554
#, c-format
msgid "error opening '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: setup.c:532
+#: setup.c:556
#, c-format
msgid "too large to be a .git file: '%s'"
msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
-#: setup.c:534
+#: setup.c:558
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
-#: setup.c:536
+#: setup.c:560
#, c-format
msgid "invalid gitfile format: %s"
msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
-#: setup.c:538
+#: setup.c:562
#, c-format
msgid "no path in gitfile: %s"
msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
-#: setup.c:540
+#: setup.c:564
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
msgstr "не е хранилище на Git: %s"
-#: setup.c:639
+#: setup.c:663
#, c-format
msgid "'$%s' too big"
msgstr "„%s“ е прекалено голям"
-#: setup.c:653
+#: setup.c:677
#, c-format
msgid "not a git repository: '%s'"
msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
-#: setup.c:682 setup.c:684 setup.c:715
+#: setup.c:706 setup.c:708 setup.c:739
#, c-format
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:687 setup.c:743 setup.c:753 setup.c:792 setup.c:800 setup.c:815
+#: setup.c:711 setup.c:767 setup.c:777 setup.c:816 setup.c:824 setup.c:839
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: setup.c:813
+#: setup.c:837
#, c-format
msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
"нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
-#: setup.c:824
+#: setup.c:848
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
-#: setup.c:1054
+#: setup.c:1078
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:1066 setup.c:1072
+#: setup.c:1090 setup.c:1096
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:1085
+#: setup.c:1109
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -5241,7 +5816,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1168
+#: setup.c:1192
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -5251,15 +5826,15 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: setup.c:1211
+#: setup.c:1235
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
-#: setup.c:1226
+#: setup.c:1250
msgid "fork failed"
msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
-#: setup.c:1231
+#: setup.c:1255
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
@@ -5339,12 +5914,12 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
msgid "object file %s is empty"
msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-#: sha1-file.c:1093 sha1-file.c:2206
+#: sha1-file.c:1093 sha1-file.c:2215
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-#: sha1-file.c:1095 sha1-file.c:2210
+#: sha1-file.c:1095 sha1-file.c:2219
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
@@ -5443,7 +6018,7 @@ msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: sha1-file.c:1685 builtin/pack-objects.c:899
+#: sha1-file.c:1685 builtin/pack-objects.c:918
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
@@ -5461,76 +6036,76 @@ msgstr "повредено подаване"
msgid "corrupt tag"
msgstr "повреден етикет"
-#: sha1-file.c:1906
+#: sha1-file.c:1912
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:1909
+#: sha1-file.c:1915
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:1980 sha1-file.c:1989
+#: sha1-file.c:1988 sha1-file.c:1997
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-#: sha1-file.c:1995
+#: sha1-file.c:2003
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: sha1-file.c:2019
+#: sha1-file.c:2027
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-#: sha1-file.c:2021
+#: sha1-file.c:2029
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-#: sha1-file.c:2048 builtin/index-pack.c:158
+#: sha1-file.c:2056 builtin/index-pack.c:154
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: sha1-file.c:2217 sha1-file.c:2269
+#: sha1-file.c:2226 sha1-file.c:2278
#, c-format
msgid "sha1 mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "неправилна сума по SHA1 за „%s“ (трябва да е %s)"
-#: sha1-file.c:2241
+#: sha1-file.c:2250
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: sha1-file.c:2246
+#: sha1-file.c:2255
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:2252
+#: sha1-file.c:2261
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:2263
+#: sha1-file.c:2272
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
-#: sha1-name.c:444
+#: sha1-name.c:476
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
-#: sha1-name.c:455
+#: sha1-name.c:487
msgid "The candidates are:"
msgstr "Възможностите са:"
-#: sha1-name.c:699
+#: sha1-name.c:770
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -5554,81 +6129,71 @@ msgstr ""
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
-#: submodule.c:97 submodule.c:131
+#: submodule.c:116 submodule.c:145
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
-#: submodule.c:101 submodule.c:135
+#: submodule.c:120 submodule.c:149
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
-#: submodule.c:109
-#, c-format
-msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
-msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
-
-#: submodule.c:142
+#: submodule.c:156
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
-#: submodule.c:153
+#: submodule.c:167
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-#: submodule.c:315
+#: submodule.c:329
#, c-format
msgid "in unpopulated submodule '%s'"
msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
-#: submodule.c:346
+#: submodule.c:360
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
-#: submodule.c:839
+#: submodule.c:857
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:1071 builtin/branch.c:670 builtin/submodule--helper.c:1888
+#: submodule.c:1097 builtin/branch.c:656 builtin/submodule--helper.c:1985
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: submodule.c:1377
+#: submodule.c:1404
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1515
+#: submodule.c:1542
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1528
+#: submodule.c:1555
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1543
-#, c-format
-msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
-msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се махне в подмодула „%s“"
-
-#: submodule.c:1633
+#: submodule.c:1648
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1685
+#: submodule.c:1700
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
-#: submodule.c:1734
+#: submodule.c:1747
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -5636,18 +6201,12 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:1746 submodule.c:1802
+#: submodule.c:1759 submodule.c:1815
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:1750 builtin/submodule--helper.c:1406
-#: builtin/submodule--helper.c:1416
-#, c-format
-msgid "could not create directory '%s'"
-msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-
-#: submodule.c:1753
+#: submodule.c:1766
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -5658,34 +6217,46 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:1837
+#: submodule.c:1850
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1881
+#: submodule.c:1894
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:1920
+#: submodule.c:1933
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
-#: submodule-config.c:231
+#: submodule-config.c:232
#, c-format
msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
msgstr "игнориране на подозрително име на подмодул: „%s“"
-#: submodule-config.c:295
+#: submodule-config.c:296
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
msgstr "настройката „submodule.fetchjobs“ не приема отрицателни стойности"
-#: submodule-config.c:468
+#: submodule-config.c:390
+#, c-format
+msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
+msgstr ""
+"„%s“ се прескача, защото е възможно да се тълкува като опция за командния "
+"ред: %s"
+
+#: submodule-config.c:479
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
+#: submodule-config.c:754
+#, c-format
+msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
+msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
+
#: trailer.c:238
#, c-format
msgid "running trailer command '%s' failed"
@@ -5697,7 +6268,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата к
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:294
+#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:295
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
@@ -5716,26 +6287,26 @@ msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде проч
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-#: trailer.c:1008 builtin/am.c:47
+#: trailer.c:1011 builtin/am.c:47
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: trailer.c:1010
+#: trailer.c:1013
#, c-format
msgid "file %s is not a regular file"
msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
-#: trailer.c:1012
+#: trailer.c:1015
#, c-format
msgid "file %s is not writable by user"
msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
-#: trailer.c:1024
+#: trailer.c:1027
msgid "could not open temporary file"
msgstr "временният файл не може да се отвори"
-#: trailer.c:1064
+#: trailer.c:1067
#, c-format
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
@@ -5755,29 +6326,29 @@ msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде проч
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:586
+#: transport.c:616
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-#: transport.c:659
+#: transport.c:689
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
-#: transport.c:785
+#: transport.c:816
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
-#: transport.c:851
+#: transport.c:882
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
-#: transport.c:903
+#: transport.c:936
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
-#: transport.c:998
+#: transport.c:1031
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -5786,7 +6357,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:1002
+#: transport.c:1035
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -5811,19 +6382,19 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:1010
+#: transport.c:1043
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport.c:1148
+#: transport.c:1182
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
-#: transport.c:1270 transport-helper.c:643
+#: transport.c:1315 transport-helper.c:643
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
-#: transport.c:1352
+#: transport.c:1419
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
@@ -5965,42 +6536,42 @@ msgstr ""
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1230
+#: transport-helper.c:1231
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1257
+#: transport-helper.c:1258
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1306
+#: transport-helper.c:1307
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1310
+#: transport-helper.c:1311
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1329 transport-helper.c:1333
+#: transport-helper.c:1330 transport-helper.c:1334
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1370
+#: transport-helper.c:1371
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1374
+#: transport-helper.c:1375
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1392 transport-helper.c:1401
+#: transport-helper.c:1393 transport-helper.c:1402
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
@@ -6248,6 +6819,16 @@ msgstr "Преустановяване на действието\n"
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
+#: unpack-trees.c:368
+msgid ""
+"the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
+"on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
+"colliding group is in the working tree:\n"
+msgstr ""
+"следните пътища са в конфликт (напр. при разлика в регистъра\n"
+"във файлови системи, които не различават главни от малки букви)\n"
+"и само един от участниците в конфликта е в работното дърво:\n"
+
#: urlmatch.c:163
msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
@@ -6277,33 +6858,33 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: worktree.c:245 builtin/am.c:2147
+#: worktree.c:249 builtin/am.c:2100
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
-#: worktree.c:291
+#: worktree.c:295
#, c-format
msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
-#: worktree.c:302
+#: worktree.c:306
#, c-format
msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
msgstr ""
"файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
-#: worktree.c:314
+#: worktree.c:318
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "„%s“ не съществува."
-#: worktree.c:320
+#: worktree.c:324
#, c-format
msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
-#: worktree.c:328
+#: worktree.c:332
#, c-format
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
@@ -6313,12 +6894,6 @@ msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
-#: wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:321 builtin/am.c:771
-#: builtin/am.c:863 builtin/merge.c:1078
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for reading"
-msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-
#: wrapper.c:424 wrapper.c:624
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
@@ -6358,11 +6933,11 @@ msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:202 wt-status.c:1015
+#: wt-status.c:202 wt-status.c:1042
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:220 wt-status.c:1024
+#: wt-status.c:220 wt-status.c:1051
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
@@ -6467,22 +7042,22 @@ msgstr "променено съдържание, "
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:853
+#: wt-status.c:880
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Има %d скатаване."
msgstr[1] "Има %d скатавания."
-#: wt-status.c:885
+#: wt-status.c:912
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:887
+#: wt-status.c:914
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:969
+#: wt-status.c:996
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -6490,241 +7065,241 @@ msgstr ""
"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1084
+#: wt-status.c:1097
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1087
+#: wt-status.c:1100
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1089
+#: wt-status.c:1102
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1094
+#: wt-status.c:1106
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1097
+#: wt-status.c:1109
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1107
+#: wt-status.c:1118
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1110
+#: wt-status.c:1121
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1114
+#: wt-status.c:1125
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1116
+#: wt-status.c:1127
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1118
+#: wt-status.c:1129
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1250
+#: wt-status.c:1260
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-#: wt-status.c:1252
+#: wt-status.c:1262
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1255
+#: wt-status.c:1265
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1266
+#: wt-status.c:1276
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1271
+#: wt-status.c:1281
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1274
+#: wt-status.c:1284
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1282
+#: wt-status.c:1292
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1295
+#: wt-status.c:1304
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1300
+#: wt-status.c:1309
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1314
+#: wt-status.c:1322
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1316
+#: wt-status.c:1324
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1318
+#: wt-status.c:1326
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1324
+#: wt-status.c:1333
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1337
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1333
+#: wt-status.c:1342
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1336
+#: wt-status.c:1345
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1340
+#: wt-status.c:1349
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1345
+#: wt-status.c:1354
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1348
+#: wt-status.c:1357
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1350
+#: wt-status.c:1359
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1360
+#: wt-status.c:1368
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1365
+#: wt-status.c:1373
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1368
+#: wt-status.c:1376
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1370
+#: wt-status.c:1378
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1379
+#: wt-status.c:1386
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1384
+#: wt-status.c:1391
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1387
+#: wt-status.c:1394
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1389
+#: wt-status.c:1396
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1400
+#: wt-status.c:1406
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1404
+#: wt-status.c:1410
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1407
+#: wt-status.c:1413
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1604
+#: wt-status.c:1611
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1610
+#: wt-status.c:1618
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1612
+#: wt-status.c:1620
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1617
+#: wt-status.c:1625
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.c:1619
+#: wt-status.c:1627
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1622
+#: wt-status.c:1630
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1642
+#: wt-status.c:1647
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1643
+#: wt-status.c:1648
msgid "No commits yet"
msgstr "Все още липсват подавания"
-#: wt-status.c:1657
+#: wt-status.c:1662
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1659
+#: wt-status.c:1664
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1663
+#: wt-status.c:1668
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -6736,32 +7311,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1669
+#: wt-status.c:1674
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1671
+#: wt-status.c:1676
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1677
+#: wt-status.c:1682
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1682
+#: wt-status.c:1687
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1685
+#: wt-status.c:1690
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1688
+#: wt-status.c:1693
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -6770,75 +7345,70 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1691
+#: wt-status.c:1696
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1694
+#: wt-status.c:1699
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1697 wt-status.c:1702
+#: wt-status.c:1702 wt-status.c:1707
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1700
+#: wt-status.c:1705
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1704
+#: wt-status.c:1709
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1817
+#: wt-status.c:1822
msgid "No commits yet on "
msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1821
+#: wt-status.c:1826
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1852
+#: wt-status.c:1857
msgid "different"
msgstr "различен"
-#: wt-status.c:1854 wt-status.c:1862
+#: wt-status.c:1859 wt-status.c:1867
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1857 wt-status.c:1860
+#: wt-status.c:1862 wt-status.c:1865
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2376
+#: wt-status.c:2374
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2382
+#: wt-status.c:2380
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2384
+#: wt-status.c:2382
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:443
-#, c-format
-msgid "failed to unlink '%s'"
-msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-
#: builtin/add.c:24
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
@@ -6848,7 +7418,7 @@ msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:279
+#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:284
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
@@ -6861,7 +7431,7 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:893
+#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:895
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -6897,9 +7467,9 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:289 builtin/clean.c:906 builtin/fetch.c:134 builtin/mv.c:123
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:212 builtin/push.c:557
-#: builtin/remote.c:1344 builtin/rm.c:240 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/add.c:289 builtin/clean.c:907 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:123
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:213 builtin/push.c:557
+#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:240 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
@@ -6907,7 +7477,7 @@ msgstr "пробно изпълнение"
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:293 builtin/checkout.c:1144 builtin/reset.c:302
+#: builtin/add.c:293 builtin/checkout.c:1258 builtin/reset.c:305
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
@@ -6956,7 +7526,7 @@ msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:308 builtin/update-index.c:973
+#: builtin/add.c:308 builtin/update-index.c:990
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
@@ -7032,115 +7602,114 @@ msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/add.c:449 builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:282
-#: builtin/checkout.c:485 builtin/clean.c:953 builtin/commit.c:338
-#: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:492 builtin/mv.c:144
-#: builtin/reset.c:241 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
-msgid "index file corrupt"
-msgstr "файлът с индекса е повреден"
-
-#: builtin/am.c:415
+#: builtin/am.c:363
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:499
+#: builtin/am.c:447
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:540
+#: builtin/am.c:488
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:577
+#: builtin/am.c:525
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:603
+#: builtin/am.c:551
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:791
+#: builtin/am.c:739
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:856
+#: builtin/am.c:804
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:904
+#: builtin/am.c:852
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:909 builtin/am.c:921
+#: builtin/am.c:857 builtin/am.c:869
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:916
+#: builtin/am.c:864
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:1009
+#: builtin/am.c:957
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:1014 builtin/clone.c:408
+#: builtin/am.c:962 builtin/clone.c:408
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:1019
+#: builtin/am.c:967
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1149 builtin/commit.c:364
+#: builtin/am.c:1097 builtin/commit.c:369
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1163
+#: builtin/am.c:1111
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1164
+#: builtin/am.c:1112
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1165
+#: builtin/am.c:1113
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1272
+#: builtin/am.c:1196
+msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
+msgstr ""
+"Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“. Празните знаци в края на "
+"редовете може да се загубят."
+
+#: builtin/am.c:1224
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1338
+#: builtin/am.c:1290
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1360
+#: builtin/am.c:1312
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: builtin/am.c:1556
+#: builtin/am.c:1508
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1558
+#: builtin/am.c:1510
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1577
+#: builtin/am.c:1529
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -7148,30 +7717,30 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1583
+#: builtin/am.c:1535
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1608
+#: builtin/am.c:1561
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1640
+#: builtin/am.c:1593
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1686 builtin/am.c:1690
+#: builtin/am.c:1639 builtin/am.c:1643
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1706
+#: builtin/am.c:1659
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
"вход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-#: builtin/am.c:1711
+#: builtin/am.c:1664
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -7179,39 +7748,39 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1721
+#: builtin/am.c:1674
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1771
+#: builtin/am.c:1724
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1811 builtin/am.c:1879
+#: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1832
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1828
+#: builtin/am.c:1781
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1834
+#: builtin/am.c:1787
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1838
+#: builtin/am.c:1791
msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
msgstr ""
"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте опцията „git am --show-"
"current-patch“ to see the failed patch"
-#: builtin/am.c:1882
+#: builtin/am.c:1835
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -7221,7 +7790,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1889
+#: builtin/am.c:1842
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -7232,17 +7801,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1996 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2012 builtin/reset.c:324
-#: builtin/reset.c:332
+#: builtin/am.c:1949 builtin/am.c:1953 builtin/am.c:1965 builtin/reset.c:328
+#: builtin/reset.c:336
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:2048
+#: builtin/am.c:2001
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2083
+#: builtin/am.c:2036
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -7253,148 +7822,149 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2174
+#: builtin/am.c:2129
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2210
+#: builtin/am.c:2165
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2211
+#: builtin/am.c:2166
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2217
+#: builtin/am.c:2172
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2219
+#: builtin/am.c:2174
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2221
+#: builtin/am.c:2176
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2222 builtin/init-db.c:485 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:299
+#: builtin/am.c:2177 builtin/init-db.c:486 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:306
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2179
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2182
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2229
+#: builtin/am.c:2184
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2231
+#: builtin/am.c:2186
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2188
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2235
+#: builtin/am.c:2190
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2238
+#: builtin/am.c:2193
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2241
+#: builtin/am.c:2196
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2243 builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249 builtin/am.c:2252
-#: builtin/am.c:2255 builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261 builtin/am.c:2264
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
+#: builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213 builtin/am.c:2216 builtin/am.c:2219
+#: builtin/am.c:2225
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2260 builtin/commit.c:1332 builtin/fmt-merge-msg.c:670
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:673 builtin/grep.c:857 builtin/merge.c:237
-#: builtin/pull.c:150 builtin/pull.c:208 builtin/repack.c:308
-#: builtin/repack.c:312 builtin/repack.c:314 builtin/show-branch.c:650
-#: builtin/show-ref.c:170 builtin/tag.c:384 parse-options.h:144
-#: parse-options.h:146 parse-options.h:258
+#: builtin/am.c:2215 builtin/commit.c:1340 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:868 builtin/merge.c:239
+#: builtin/pull.c:151 builtin/pull.c:209 builtin/rebase.c:836
+#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
+#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:386
+#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:268
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2266 builtin/branch.c:651 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:543 builtin/tag.c:420 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2221 builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:543 builtin/tag.c:422 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2267
+#: builtin/am.c:2222
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2273
+#: builtin/am.c:2228
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2275
+#: builtin/am.c:2230
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2278
+#: builtin/am.c:2233
msgid "synonyms for --continue"
-msgstr "синоними на „--continue“"
+msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2236
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2284
+#: builtin/am.c:2239
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2287
+#: builtin/am.c:2242
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
-#: builtin/am.c:2290
+#: builtin/am.c:2245
msgid "show the patch being applied."
msgstr "показване на прилаганата кръпка."
-#: builtin/am.c:2294
+#: builtin/am.c:2249
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2296
+#: builtin/am.c:2251
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2298 builtin/commit.c:1468 builtin/merge.c:271
-#: builtin/pull.c:183 builtin/revert.c:113 builtin/tag.c:400
+#: builtin/am.c:2253 builtin/commit.c:1483 builtin/merge.c:273
+#: builtin/pull.c:184 builtin/rebase.c:880 builtin/rebase--interactive.c:183
+#: builtin/revert.c:113 builtin/tag.c:402
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2299
+#: builtin/am.c:2254 builtin/rebase.c:881 builtin/rebase--interactive.c:184
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2302
+#: builtin/am.c:2257
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2320
+#: builtin/am.c:2275
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -7402,18 +7972,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2327
+#: builtin/am.c:2282
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2342
+#: builtin/am.c:2297
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2366
+#: builtin/am.c:2321
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -7422,7 +7992,7 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2372
+#: builtin/am.c:2327
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
@@ -7551,134 +8121,134 @@ msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines
msgid "invalid value for blame.coloring"
msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
-#: builtin/blame.c:789
+#: builtin/blame.c:793
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
-#: builtin/blame.c:790
+#: builtin/blame.c:794
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:791
+#: builtin/blame.c:795
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:792
+#: builtin/blame.c:796
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:793
+#: builtin/blame.c:797
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:794
+#: builtin/blame.c:798
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
-#: builtin/blame.c:795
+#: builtin/blame.c:799
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:796
+#: builtin/blame.c:800
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:797
+#: builtin/blame.c:801
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:798
+#: builtin/blame.c:802
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:799
+#: builtin/blame.c:803
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:800
+#: builtin/blame.c:804
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:801
+#: builtin/blame.c:805
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:802
+#: builtin/blame.c:806
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:803
+#: builtin/blame.c:807
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:804
+#: builtin/blame.c:808
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:805
+#: builtin/blame.c:809
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr ""
"оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
-#: builtin/blame.c:806
+#: builtin/blame.c:810
msgid "color lines by age"
msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
-#: builtin/blame.c:813
+#: builtin/blame.c:817
msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
-#: builtin/blame.c:815
+#: builtin/blame.c:819
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:816
+#: builtin/blame.c:820
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:817
+#: builtin/blame.c:821
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:818 builtin/blame.c:819
+#: builtin/blame.c:822 builtin/blame.c:823
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:818
+#: builtin/blame.c:822
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:819
+#: builtin/blame.c:823
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:820
+#: builtin/blame.c:824
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:820
+#: builtin/blame.c:824
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
-#: builtin/blame.c:869
+#: builtin/blame.c:873
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -7692,46 +8262,46 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:920
+#: builtin/blame.c:924
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:1007
+#: builtin/blame.c:1011
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:1053
+#: builtin/blame.c:1057
msgid "Blaming lines"
msgstr "Анотирани редове"
-#: builtin/branch.c:28
+#: builtin/branch.c:29
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
-#: builtin/branch.c:29
+#: builtin/branch.c:30
msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
-#: builtin/branch.c:30
+#: builtin/branch.c:31
msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
-#: builtin/branch.c:31
+#: builtin/branch.c:32
msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
-#: builtin/branch.c:32
+#: builtin/branch.c:33
msgid "git branch [<options>] (-c | -C) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-c | -C) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
-#: builtin/branch.c:33
+#: builtin/branch.c:34
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
-#: builtin/branch.c:34
+#: builtin/branch.c:35
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--format]"
@@ -7884,193 +8454,189 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:602
+#: builtin/branch.c:594
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:604
+#: builtin/branch.c:596
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените "
"клони"
-#: builtin/branch.c:605
+#: builtin/branch.c:597
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:606
+#: builtin/branch.c:598
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:608
+#: builtin/branch.c:600
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:602 builtin/rebase--interactive.c:180
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:602
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:611
+#: builtin/branch.c:603
msgid "Unset the upstream info"
msgstr "без клон-източник"
-#: builtin/branch.c:612
+#: builtin/branch.c:604
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:605
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:615 builtin/branch.c:617
+#: builtin/branch.c:607 builtin/branch.c:609
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:616 builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:608 builtin/branch.c:610
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:613
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:622
+#: builtin/branch.c:614
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:624
+#: builtin/branch.c:616
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:625
+#: builtin/branch.c:617
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:618
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:627
+#: builtin/branch.c:619
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:628
+#: builtin/branch.c:620
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:621
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:630
+#: builtin/branch.c:622
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:631
+#: builtin/branch.c:623
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:634
-msgid "deprecated synonym for --create-reflog"
-msgstr "синоним на „--create-reflog“ (остаряло)"
-
-#: builtin/branch.c:639
+#: builtin/branch.c:625
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:626
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:641
+#: builtin/branch.c:627
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:642
+#: builtin/branch.c:628
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:643
+#: builtin/branch.c:629
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:644 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/ls-remote.c:70
-#: builtin/tag.c:413
+#: builtin/branch.c:630 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/ls-remote.c:70
+#: builtin/tag.c:415
msgid "key"
msgstr "КЛЮЧ"
-#: builtin/branch.c:645 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/ls-remote.c:71
-#: builtin/tag.c:414
+#: builtin/branch.c:631 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/ls-remote.c:71
+#: builtin/tag.c:416
msgid "field name to sort on"
msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
-#: builtin/branch.c:647 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:410
-#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:573 builtin/notes.c:576
-#: builtin/tag.c:416
+#: builtin/branch.c:633 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:415
+#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:578 builtin/notes.c:581
+#: builtin/tag.c:418
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:648
+#: builtin/branch.c:634
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:650 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:423
+#: builtin/branch.c:636 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:425
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:651 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:421
+#: builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:423
#: builtin/verify-tag.c:39
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:674 builtin/clone.c:739
+#: builtin/branch.c:660 builtin/clone.c:739
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:697
+#: builtin/branch.c:683
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:717 builtin/branch.c:769 builtin/branch.c:778
+#: builtin/branch.c:698 builtin/branch.c:749 builtin/branch.c:758
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:745
+#: builtin/branch.c:725
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:750
+#: builtin/branch.c:730
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:757
+#: builtin/branch.c:737
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:760
+#: builtin/branch.c:740
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:775
+#: builtin/branch.c:755
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "прекалено много клони за копиране"
-#: builtin/branch.c:784
+#: builtin/branch.c:764
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
-#: builtin/branch.c:789
+#: builtin/branch.c:769
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
-#: builtin/branch.c:793
+#: builtin/branch.c:773
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -8078,35 +8644,35 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:796 builtin/branch.c:818 builtin/branch.c:834
+#: builtin/branch.c:776 builtin/branch.c:798
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:800
+#: builtin/branch.c:780
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:812
+#: builtin/branch.c:792
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:816
+#: builtin/branch.c:796
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:822
+#: builtin/branch.c:802
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:837
+#: builtin/branch.c:812
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
-#: builtin/branch.c:840
+#: builtin/branch.c:815
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -8127,7 +8693,7 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/cat-file.c:577
+#: builtin/cat-file.c:587
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -8135,7 +8701,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:578
+#: builtin/cat-file.c:588
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -8143,75 +8709,79 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:615
+#: builtin/cat-file.c:609
+msgid "only one batch option may be specified"
+msgstr "може да укажете само една пакетна опция"
+
+#: builtin/cat-file.c:627
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:616
+#: builtin/cat-file.c:628
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:617
+#: builtin/cat-file.c:629
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:619
+#: builtin/cat-file.c:631
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:620
+#: builtin/cat-file.c:632
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:622
+#: builtin/cat-file.c:634
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:624
+#: builtin/cat-file.c:636
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:625 git-submodule.sh:864
+#: builtin/cat-file.c:637 git-submodule.sh:857
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:626
+#: builtin/cat-file.c:638
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
-#: builtin/cat-file.c:628
+#: builtin/cat-file.c:640
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:629
+#: builtin/cat-file.c:641
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:631
+#: builtin/cat-file.c:643
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:634
+#: builtin/cat-file.c:647
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:637
+#: builtin/cat-file.c:651
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:639
+#: builtin/cat-file.c:653
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
-#: builtin/cat-file.c:641
+#: builtin/cat-file.c:655
msgid "do not order --batch-all-objects output"
msgstr "без подреждане на изхода от „--batch-all-objects“"
@@ -8239,8 +8809,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1120 builtin/gc.c:503
-#: builtin/worktree.c:447
+#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1234 builtin/gc.c:517
+#: builtin/worktree.c:495
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -8297,161 +8867,161 @@ msgstr "не са указани контакти"
msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/checkout-index.c:143
+#: builtin/checkout-index.c:145
msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
msgstr "етапът трябва да е „1“, „2“, „3“ или „all“ (всички)"
-#: builtin/checkout-index.c:159
+#: builtin/checkout-index.c:161
msgid "check out all files in the index"
msgstr "изтегляне на всички файлове в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:160
+#: builtin/checkout-index.c:162
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "презаписване на файловете, дори и да съществуват"
-#: builtin/checkout-index.c:162
+#: builtin/checkout-index.c:164
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr "без предупреждения при липсващи файлове и файлове не в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:164
+#: builtin/checkout-index.c:166
msgid "don't checkout new files"
msgstr "без изтегляне на нови файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:166
+#: builtin/checkout-index.c:168
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "обновяване на информацията получена чрез „stat“ за файловете в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:170
+#: builtin/checkout-index.c:172
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "изчитане на пътищата от стандартния вход"
-#: builtin/checkout-index.c:172
+#: builtin/checkout-index.c:174
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:173 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1361 builtin/submodule--helper.c:1364
-#: builtin/submodule--helper.c:1372 builtin/submodule--helper.c:1736
-#: builtin/worktree.c:620
+#: builtin/checkout-index.c:175 builtin/column.c:31
+#: builtin/submodule--helper.c:1368 builtin/submodule--helper.c:1371
+#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1853
+#: builtin/worktree.c:668
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:174
+#: builtin/checkout-index.c:176
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:176
+#: builtin/checkout-index.c:178
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
-#: builtin/checkout.c:29
+#: builtin/checkout.c:31
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:30
+#: builtin/checkout.c:32
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:138 builtin/checkout.c:171
+#: builtin/checkout.c:144 builtin/checkout.c:177
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:140 builtin/checkout.c:173
+#: builtin/checkout.c:146 builtin/checkout.c:179
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:156
+#: builtin/checkout.c:162
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:200
+#: builtin/checkout.c:206
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:217
+#: builtin/checkout.c:224
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:233
+#: builtin/checkout.c:240
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:255 builtin/checkout.c:258 builtin/checkout.c:261
-#: builtin/checkout.c:264
+#: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:268
+#: builtin/checkout.c:271
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:267 builtin/checkout.c:270
+#: builtin/checkout.c:274 builtin/checkout.c:277
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:273
+#: builtin/checkout.c:280
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:342 builtin/checkout.c:349
+#: builtin/checkout.c:349 builtin/checkout.c:356
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:508
+#: builtin/checkout.c:608
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:645
+#: builtin/checkout.c:745
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:686
+#: builtin/checkout.c:786
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:690 builtin/clone.c:692
+#: builtin/checkout.c:790 builtin/clone.c:692
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:694
+#: builtin/checkout.c:794
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:697
+#: builtin/checkout.c:797
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:701
+#: builtin/checkout.c:801
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:703 builtin/checkout.c:1052
+#: builtin/checkout.c:803 builtin/checkout.c:1166
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:705
+#: builtin/checkout.c:805
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:756
+#: builtin/checkout.c:856
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:762
+#: builtin/checkout.c:862
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -8473,7 +9043,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:781
+#: builtin/checkout.c:881
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -8500,164 +9070,164 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:813
+#: builtin/checkout.c:913
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:817
+#: builtin/checkout.c:917
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:845 builtin/checkout.c:1047
+#: builtin/checkout.c:945 builtin/checkout.c:1161
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:952
+#: builtin/checkout.c:1066
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:993 builtin/worktree.c:241 builtin/worktree.c:396
+#: builtin/checkout.c:1107 builtin/worktree.c:289 builtin/worktree.c:444
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1022
+#: builtin/checkout.c:1136
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1061
+#: builtin/checkout.c:1175
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1064 builtin/checkout.c:1068
+#: builtin/checkout.c:1178 builtin/checkout.c:1182
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1072 builtin/checkout.c:1075 builtin/checkout.c:1080
-#: builtin/checkout.c:1083
+#: builtin/checkout.c:1186 builtin/checkout.c:1189 builtin/checkout.c:1194
+#: builtin/checkout.c:1197
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1088
+#: builtin/checkout.c:1202
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1121 builtin/checkout.c:1123 builtin/clone.c:119
-#: builtin/remote.c:168 builtin/remote.c:170 builtin/worktree.c:440
-#: builtin/worktree.c:442
+#: builtin/checkout.c:1235 builtin/checkout.c:1237 builtin/clone.c:119
+#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:488
+#: builtin/worktree.c:490
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1122
+#: builtin/checkout.c:1236
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1124
+#: builtin/checkout.c:1238
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1125
+#: builtin/checkout.c:1239
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1126 builtin/worktree.c:444
+#: builtin/checkout.c:1240 builtin/worktree.c:492
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1127
+#: builtin/checkout.c:1241
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1129
+#: builtin/checkout.c:1243
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1129
+#: builtin/checkout.c:1243
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1131
+#: builtin/checkout.c:1245
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1134
+#: builtin/checkout.c:1248
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1136
+#: builtin/checkout.c:1250
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1138
+#: builtin/checkout.c:1252
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1140 builtin/merge.c:273
+#: builtin/checkout.c:1254 builtin/merge.c:275
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1142 builtin/log.c:1510 parse-options.h:264
+#: builtin/checkout.c:1256 builtin/log.c:1573 parse-options.h:274
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1143
+#: builtin/checkout.c:1257
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1146
+#: builtin/checkout.c:1260
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1148
+#: builtin/checkout.c:1262
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1150
+#: builtin/checkout.c:1264
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1154 builtin/clone.c:86 builtin/fetch.c:138
-#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:128 builtin/push.c:572
+#: builtin/checkout.c:1268 builtin/clone.c:86 builtin/fetch.c:141
+#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:129 builtin/push.c:572
#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1184
+#: builtin/checkout.c:1298
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1201
+#: builtin/checkout.c:1315
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1206
+#: builtin/checkout.c:1320
msgid "missing branch name; try -b"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1243
+#: builtin/checkout.c:1357
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1250
+#: builtin/checkout.c:1364
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1254
+#: builtin/checkout.c:1368
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1258
+#: builtin/checkout.c:1372
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -8665,7 +9235,7 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1278
+#: builtin/checkout.c:1392
#, c-format
msgid ""
"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
@@ -8725,7 +9295,7 @@ msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clean.c:297 git-add--interactive.perl:579
+#: builtin/clean.c:298 git-add--interactive.perl:579
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -8738,7 +9308,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:588
+#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:588
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -8759,39 +9329,39 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:517 git-add--interactive.perl:554
+#: builtin/clean.c:518 git-add--interactive.perl:554
#: git-add--interactive.perl:559
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
-#: builtin/clean.c:659
+#: builtin/clean.c:660
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:696
+#: builtin/clean.c:697
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:717
+#: builtin/clean.c:718
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:758
+#: builtin/clean.c:759
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
#
-#: builtin/clean.c:783 git-add--interactive.perl:1717
+#: builtin/clean.c:784 git-add--interactive.perl:1717
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
-#: builtin/clean.c:791
+#: builtin/clean.c:792
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -8809,64 +9379,64 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:818 git-add--interactive.perl:1793
+#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1793
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1790
+#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1790
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: builtin/clean.c:827
+#: builtin/clean.c:828
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
-#: builtin/clean.c:843
+#: builtin/clean.c:844
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:905
+#: builtin/clean.c:906
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:907
+#: builtin/clean.c:908
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:908
+#: builtin/clean.c:909
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:910
+#: builtin/clean.c:911
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:911 builtin/describe.c:545 builtin/describe.c:547
-#: builtin/grep.c:875 builtin/log.c:161 builtin/log.c:163
-#: builtin/ls-files.c:549 builtin/name-rev.c:415 builtin/name-rev.c:417
-#: builtin/show-ref.c:177
+#: builtin/clean.c:912 builtin/describe.c:545 builtin/describe.c:547
+#: builtin/grep.c:886 builtin/log.c:166 builtin/log.c:168
+#: builtin/ls-files.c:556 builtin/name-rev.c:415 builtin/name-rev.c:417
+#: builtin/show-ref.c:178
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
-#: builtin/clean.c:912
+#: builtin/clean.c:913
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:913
+#: builtin/clean.c:914
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:915
+#: builtin/clean.c:916
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:933
+#: builtin/clean.c:934
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-#: builtin/clean.c:937
+#: builtin/clean.c:938
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -8874,7 +9444,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:940
+#: builtin/clean.c:941
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -8891,7 +9461,7 @@ msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:89 builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:480
+#: builtin/clone.c:89 builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:481
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
@@ -8924,26 +9494,26 @@ msgstr "инициализиране на подмодулите при това
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:477
+#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:478
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:478
+#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:479
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:114 builtin/submodule--helper.c:1368
-#: builtin/submodule--helper.c:1739
+#: builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:114 builtin/submodule--helper.c:1375
+#: builtin/submodule--helper.c:1856
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1370
-#: builtin/submodule--helper.c:1741
+#: builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1377
+#: builtin/submodule--helper.c:1858
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:117 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
-#: builtin/pack-objects.c:3191 builtin/repack.c:320
+#: builtin/clone.c:117 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3299 builtin/repack.c:329
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
@@ -8959,8 +9529,8 @@ msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:139 builtin/grep.c:814
-#: builtin/pull.c:216
+#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:825
+#: builtin/pull.c:217
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
@@ -8968,8 +9538,7 @@ msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:141 builtin/pack-objects.c:3182
-#: parse-options.h:154
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3290
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
@@ -8977,11 +9546,12 @@ msgstr "ВРЕМЕ"
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:166
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
+#: builtin/rebase.c:813
msgid "revision"
msgstr "версия"
-#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:144
+#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:147
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
@@ -9000,11 +9570,11 @@ msgstr ""
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:487
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:488
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
@@ -9016,12 +9586,12 @@ msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:229
+#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:230
#: builtin/push.c:583
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:232
+#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:233
#: builtin/push.c:585
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
@@ -9055,6 +9625,11 @@ msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
+#: builtin/clone.c:443
+#, c-format
+msgid "failed to unlink '%s'"
+msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+
#: builtin/clone.c:448
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
@@ -9099,81 +9674,81 @@ msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:760
+#: builtin/clone.c:761
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:805
+#: builtin/clone.c:806
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:868
+#: builtin/clone.c:869
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:870
+#: builtin/clone.c:871
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:910 builtin/receive-pack.c:1935
+#: builtin/clone.c:911 builtin/receive-pack.c:1941
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:914
+#: builtin/clone.c:915
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:927
+#: builtin/clone.c:928
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:930
+#: builtin/clone.c:931
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:943
+#: builtin/clone.c:944
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:949 builtin/fetch.c:1512
+#: builtin/clone.c:950 builtin/fetch.c:1606
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:959
+#: builtin/clone.c:960
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:969
+#: builtin/clone.c:970
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:984 builtin/clone.c:1005 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/worktree.c:247 builtin/worktree.c:277
+#: builtin/clone.c:985 builtin/clone.c:1006 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:325
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:989
+#: builtin/clone.c:990
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1009
+#: builtin/clone.c:1010
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1011
+#: builtin/clone.c:1012
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1035
+#: builtin/clone.c:1036
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -9181,44 +9756,44 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1096
+#: builtin/clone.c:1097
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1098
+#: builtin/clone.c:1099
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1100
+#: builtin/clone.c:1101
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1102
+#: builtin/clone.c:1103
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1105
+#: builtin/clone.c:1106
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1110
+#: builtin/clone.c:1111
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1180 builtin/clone.c:1188
+#: builtin/clone.c:1181 builtin/clone.c:1189
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1191
+#: builtin/clone.c:1192
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -9254,15 +9829,15 @@ msgstr "Поле в знаци между колоните"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
-#: builtin/commit.c:38
+#: builtin/commit.c:40
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:43
+#: builtin/commit.c:45
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:48
+#: builtin/commit.c:50
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -9274,7 +9849,7 @@ msgstr ""
"с опцията „--allow-empty“, или да го изтриете от историята с командата:\n"
"„git reset HEAD^“.\n"
-#: builtin/commit.c:53
+#: builtin/commit.c:55
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -9289,11 +9864,11 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:60
+#: builtin/commit.c:62
msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr "В противен случай използвайте командата „git reset“\n"
-#: builtin/commit.c:63
+#: builtin/commit.c:65
msgid ""
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
@@ -9309,61 +9884,61 @@ msgstr ""
"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
"останалите подавания.\n"
-#: builtin/commit.c:306
+#: builtin/commit.c:311
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:347
+#: builtin/commit.c:352
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:353
+#: builtin/commit.c:358
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:366
+#: builtin/commit.c:371
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:368
+#: builtin/commit.c:373
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:393 builtin/commit.c:416 builtin/commit.c:462
+#: builtin/commit.c:398 builtin/commit.c:421 builtin/commit.c:467
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:445
+#: builtin/commit.c:450
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:447
+#: builtin/commit.c:452
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:455
+#: builtin/commit.c:460
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:474
+#: builtin/commit.c:479
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:571
+#: builtin/commit.c:577
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:573
+#: builtin/commit.c:579
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:592
+#: builtin/commit.c:598
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:644
+#: builtin/commit.c:650
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -9371,38 +9946,38 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:681 builtin/commit.c:714 builtin/commit.c:1042
+#: builtin/commit.c:687 builtin/commit.c:720 builtin/commit.c:1049
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:693 builtin/shortlog.c:317
+#: builtin/commit.c:699 builtin/shortlog.c:317
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:695
+#: builtin/commit.c:701
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:699
+#: builtin/commit.c:705
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:728 builtin/commit.c:736
+#: builtin/commit.c:734 builtin/commit.c:742
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:733
+#: builtin/commit.c:739
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:787
+#: builtin/commit.c:793
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:805
+#: builtin/commit.c:811
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9417,7 +9992,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:810
+#: builtin/commit.c:816
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9433,7 +10008,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:823
+#: builtin/commit.c:829
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -9442,7 +10017,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:831
+#: builtin/commit.c:837
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -9453,154 +10028,155 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:848
+#: builtin/commit.c:854
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:856
+#: builtin/commit.c:862
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:863
+#: builtin/commit.c:869
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:880
+#: builtin/commit.c:887
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:946
+#: builtin/commit.c:953
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:960 builtin/tag.c:258
+#: builtin/commit.c:967 builtin/tag.c:258
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1004
+#: builtin/commit.c:1011
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1018
+#: builtin/commit.c:1025
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1032 builtin/commit.c:1269
+#: builtin/commit.c:1039 builtin/commit.c:1276
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1070
+#: builtin/commit.c:1077
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1103
+#: builtin/commit.c:1110
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1112
+#: builtin/commit.c:1119
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1115
+#: builtin/commit.c:1122
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1117
+#: builtin/commit.c:1124
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1120
+#: builtin/commit.c:1127
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1130
+#: builtin/commit.c:1137
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1132
+#: builtin/commit.c:1139
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1140
+#: builtin/commit.c:1147
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1157
+#: builtin/commit.c:1164
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1159
+#: builtin/commit.c:1166
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:1173 builtin/tag.c:544
+#: builtin/commit.c:1180 builtin/tag.c:546
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-#: builtin/commit.c:1178
+#: builtin/commit.c:1185
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-#: builtin/commit.c:1303 builtin/commit.c:1480
+#: builtin/commit.c:1311 builtin/commit.c:1495
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1305 builtin/commit.c:1482
+#: builtin/commit.c:1313 builtin/commit.c:1497
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1307
+#: builtin/commit.c:1315
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1309 builtin/commit.c:1484
+#: builtin/commit.c:1317 builtin/commit.c:1499
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1311
+#: builtin/commit.c:1319
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1311 builtin/commit.c:1486 builtin/push.c:558
-#: builtin/worktree.c:591
+#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1501 builtin/push.c:558
+#: builtin/worktree.c:639
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1314 builtin/commit.c:1488
+#: builtin/commit.c:1322 builtin/commit.c:1503
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1317 builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1506
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1323 builtin/commit.c:1494
-#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/tag.c:398
+#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1509
+#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/rebase.c:892
+#: builtin/tag.c:400
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1320 builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1509
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1324
+#: builtin/commit.c:1332
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -9609,11 +10185,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1326 parse-options.h:167
+#: builtin/commit.c:1334 parse-options.h:164
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1327
+#: builtin/commit.c:1335
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -9622,198 +10198,198 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1329
+#: builtin/commit.c:1337
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1330
+#: builtin/commit.c:1338
msgid "do not detect renames"
msgstr "без засичане на преименуванията"
-#: builtin/commit.c:1332
+#: builtin/commit.c:1340
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
-#: builtin/commit.c:1352
+#: builtin/commit.c:1360
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1450
+#: builtin/commit.c:1465
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1451
+#: builtin/commit.c:1466
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1453
+#: builtin/commit.c:1468
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1454 builtin/merge.c:261 builtin/tag.c:395
+#: builtin/commit.c:1469 builtin/merge.c:263 builtin/tag.c:397
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1455
+#: builtin/commit.c:1470
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1455
+#: builtin/commit.c:1470
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1456 builtin/gc.c:504
+#: builtin/commit.c:1471 builtin/gc.c:518
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1456
+#: builtin/commit.c:1471
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1457 builtin/merge.c:257 builtin/notes.c:404
-#: builtin/notes.c:567 builtin/tag.c:393
+#: builtin/commit.c:1472 builtin/merge.c:259 builtin/notes.c:409
+#: builtin/notes.c:572 builtin/tag.c:395
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit.c:1457
+#: builtin/commit.c:1472
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
-#: builtin/commit.c:1458 builtin/commit.c:1459 builtin/commit.c:1460
-#: builtin/commit.c:1461 parse-options.h:270 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1473 builtin/commit.c:1474 builtin/commit.c:1475
+#: builtin/commit.c:1476 ref-filter.h:92 parse-options.h:280
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1458
+#: builtin/commit.c:1473
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1459
+#: builtin/commit.c:1474
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1460
+#: builtin/commit.c:1475
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предходното без следа"
-#: builtin/commit.c:1461
+#: builtin/commit.c:1476
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1462
+#: builtin/commit.c:1477
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1463 builtin/log.c:1457 builtin/merge.c:274
-#: builtin/pull.c:154 builtin/revert.c:106
+#: builtin/commit.c:1478 builtin/log.c:1520 builtin/merge.c:276
+#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:106
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1464
+#: builtin/commit.c:1479
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1465
+#: builtin/commit.c:1480
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1466
+#: builtin/commit.c:1481
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1466 builtin/tag.c:399
+#: builtin/commit.c:1481 builtin/tag.c:401
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: builtin/commit.c:1467
+#: builtin/commit.c:1482
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1469 builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:184
+#: builtin/commit.c:1484 builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:185
#: builtin/revert.c:114
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit.c:1472
+#: builtin/commit.c:1487
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1473
+#: builtin/commit.c:1488
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1474
+#: builtin/commit.c:1489
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1475
+#: builtin/commit.c:1490
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1476
+#: builtin/commit.c:1491
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1477
+#: builtin/commit.c:1492
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1493
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1479
+#: builtin/commit.c:1494
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1492
+#: builtin/commit.c:1507
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1493
+#: builtin/commit.c:1508
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1513
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1515
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1573
+#: builtin/commit.c:1588
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1580
+#: builtin/commit.c:1595
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1599
+#: builtin/commit.c:1614
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1610
+#: builtin/commit.c:1625
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1615
+#: builtin/commit.c:1630
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1650
+#: builtin/commit.c:1665
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -9843,246 +10419,250 @@ msgstr ""
"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append] [--reachable|--"
"stdin-packs|--stdin-commits]"
-#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:77
-#: builtin/commit-graph.c:131 builtin/commit-graph.c:184 builtin/fetch.c:150
-#: builtin/log.c:1477
+#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:78
+#: builtin/commit-graph.c:132 builtin/commit-graph.c:190 builtin/fetch.c:153
+#: builtin/log.c:1540
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/commit-graph.c:49 builtin/commit-graph.c:78
-#: builtin/commit-graph.c:132 builtin/commit-graph.c:185
+#: builtin/commit-graph.c:49 builtin/commit-graph.c:79
+#: builtin/commit-graph.c:133 builtin/commit-graph.c:191
msgid "The object directory to store the graph"
msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
-#: builtin/commit-graph.c:134
+#: builtin/commit-graph.c:135
msgid "start walk at all refs"
msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
-#: builtin/commit-graph.c:136
+#: builtin/commit-graph.c:137
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
-#: builtin/commit-graph.c:138
+#: builtin/commit-graph.c:139
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
-#: builtin/commit-graph.c:140
+#: builtin/commit-graph.c:141
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:149
+#: builtin/commit-graph.c:150
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr ""
"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
-#: builtin/config.c:10
+#: builtin/config.c:11
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/config.c:101
+#: builtin/config.c:103
#, c-format
msgid "unrecognized --type argument, %s"
msgstr "непознат аргумент „--type“: %s"
-#: builtin/config.c:113
+#: builtin/config.c:115
msgid "only one type at a time"
msgstr "само по един вид"
-#: builtin/config.c:122
+#: builtin/config.c:124
msgid "Config file location"
msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
-#: builtin/config.c:123
+#: builtin/config.c:125
msgid "use global config file"
msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:124
+#: builtin/config.c:126
msgid "use system config file"
msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:125
+#: builtin/config.c:127
msgid "use repository config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
-#: builtin/config.c:126
+#: builtin/config.c:128
+msgid "use per-worktree config file"
+msgstr "използване на конфигурационния файл на работното копие"
+
+#: builtin/config.c:129
msgid "use given config file"
msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
-#: builtin/config.c:127
+#: builtin/config.c:130
msgid "blob-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
-#: builtin/config.c:127
+#: builtin/config.c:130
msgid "read config from given blob object"
msgstr ""
"изчитане на конфигурацията от BLOB с този ИДЕНТИФИКАТОР на съдържанието"
-#: builtin/config.c:128
+#: builtin/config.c:131
msgid "Action"
msgstr "Действие"
-#: builtin/config.c:129
+#: builtin/config.c:132
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:130
+#: builtin/config.c:133
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:131
+#: builtin/config.c:134
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr ""
"извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:132
+#: builtin/config.c:135
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
-#: builtin/config.c:133
+#: builtin/config.c:136
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr ""
"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:134
+#: builtin/config.c:137
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:135
+#: builtin/config.c:138
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:136
+#: builtin/config.c:139
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:137
+#: builtin/config.c:140
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/config.c:138
+#: builtin/config.c:141
msgid "remove a section: name"
msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
-#: builtin/config.c:139
+#: builtin/config.c:142
msgid "list all"
msgstr "изброяване на всички"
-#: builtin/config.c:140
+#: builtin/config.c:143
msgid "open an editor"
msgstr "отваряне на редактор"
-#: builtin/config.c:141
+#: builtin/config.c:144
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
-#: builtin/config.c:142
+#: builtin/config.c:145
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер (стандартният изход е терминал)"
-#: builtin/config.c:143
+#: builtin/config.c:146
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:144
+#: builtin/config.c:147
msgid "value is given this type"
msgstr "стойността е от този вид"
-#: builtin/config.c:145
+#: builtin/config.c:148
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа)"
-#: builtin/config.c:146
+#: builtin/config.c:149
msgid "value is decimal number"
msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
-#: builtin/config.c:147
+#: builtin/config.c:150
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
-#: builtin/config.c:148
+#: builtin/config.c:151
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
-#: builtin/config.c:149
+#: builtin/config.c:152
msgid "value is an expiry date"
msgstr "стойността е период на валидност/запазване"
-#: builtin/config.c:150
+#: builtin/config.c:153
msgid "Other"
msgstr "Други"
-#: builtin/config.c:151
+#: builtin/config.c:154
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/config.c:152
+#: builtin/config.c:155
msgid "show variable names only"
msgstr "извеждане на имената на променливите"
-#: builtin/config.c:153
+#: builtin/config.c:156
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/config.c:154
+#: builtin/config.c:157
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
"обект-BLOB, команден ред)"
-#: builtin/config.c:155
+#: builtin/config.c:158
msgid "value"
msgstr "СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:155
+#: builtin/config.c:158
msgid "with --get, use default value when missing entry"
msgstr "с „--get“ се използва стандартна СТОЙНОСТ при липсваща"
-#: builtin/config.c:168
+#: builtin/config.c:171
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be %d"
msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е точно %d"
-#: builtin/config.c:170
+#: builtin/config.c:173
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be from %d to %d"
msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е от %d до %d включително"
-#: builtin/config.c:304
+#: builtin/config.c:307
#, c-format
msgid "invalid key pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон за ключ: „%s“"
-#: builtin/config.c:340
+#: builtin/config.c:343
#, c-format
msgid "failed to format default config value: %s"
msgstr "неуспешно форматиране на стандартната стойност на настройка: %s"
-#: builtin/config.c:397
+#: builtin/config.c:400
#, c-format
msgid "cannot parse color '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира като цвят"
-#: builtin/config.c:439
+#: builtin/config.c:442
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:492 builtin/config.c:724
+#: builtin/config.c:495 builtin/config.c:741
msgid "not in a git directory"
msgstr "не е в директория под Git"
-#: builtin/config.c:495
+#: builtin/config.c:498
msgid "writing to stdin is not supported"
msgstr "не се поддържа записване в стандартния вход"
-#: builtin/config.c:498
+#: builtin/config.c:501
msgid "writing config blobs is not supported"
msgstr "обекти-BLOB в настройките не се поддържат"
-#: builtin/config.c:583
+#: builtin/config.c:586
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -10097,36 +10677,47 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:606
+#: builtin/config.c:610
msgid "only one config file at a time"
msgstr "само по един конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:611
+#: builtin/config.c:615
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "„--local“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:614
+#: builtin/config.c:618
msgid "--blob can only be used inside a git repository"
msgstr "„--blob“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:633
+#: builtin/config.c:637
msgid "$HOME not set"
msgstr "променливата „HOME“ не е зададена"
-#: builtin/config.c:670
+#: builtin/config.c:657
+msgid ""
+"--worktree cannot be used with multiple working trees unless the config\n"
+"extension worktreeConfig is enabled. Please read \"CONFIGURATION FILE\"\n"
+"section in \"git help worktree\" for details"
+msgstr ""
+"опцията „--worktre“ не приема множество работни дървета, преди\n"
+"включването на разширението в настройките „worktreeConfig“. За\n"
+"повече информация вижте раздела „CONFIGURATION FILE“ в\n"
+"„git help worktree“"
+
+#: builtin/config.c:687
msgid "--get-color and variable type are incoherent"
msgstr "опцията „--get-color“ не съответства на вида на променливата"
-#: builtin/config.c:675
+#: builtin/config.c:692
msgid "only one action at a time"
msgstr "само по едно действие"
-#: builtin/config.c:688
+#: builtin/config.c:705
msgid "--name-only is only applicable to --list or --get-regexp"
msgstr ""
"опцията „--name-only“ е приложима само към опциите „--list“ и „--get-regexp“"
-#: builtin/config.c:694
+#: builtin/config.c:711
msgid ""
"--show-origin is only applicable to --get, --get-all, --get-regexp, and --"
"list"
@@ -10134,33 +10725,33 @@ msgstr ""
"опцията „--show-origin“ е приложима само към опциите „--get“, „--get-all“, "
"„--get-regexp“ и „--list“"
-#: builtin/config.c:700
+#: builtin/config.c:717
msgid "--default is only applicable to --get"
msgstr "опцията „--default“ е приложима само към опцията „--get“"
-#: builtin/config.c:713
+#: builtin/config.c:730
#, c-format
msgid "unable to read config file '%s'"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/config.c:716
+#: builtin/config.c:733
msgid "error processing config file(s)"
msgstr "грешка при обработката на конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:726
+#: builtin/config.c:743
msgid "editing stdin is not supported"
msgstr "не се поддържа редактиране на стандартния вход"
-#: builtin/config.c:728
+#: builtin/config.c:745
msgid "editing blobs is not supported"
msgstr "не се поддържа редактиране на обекти-BLOB"
-#: builtin/config.c:742
+#: builtin/config.c:759
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/config.c:755
+#: builtin/config.c:772
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -10170,7 +10761,7 @@ msgstr ""
"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
"replace-all“."
-#: builtin/config.c:829 builtin/config.c:840
+#: builtin/config.c:846 builtin/config.c:857
#, c-format
msgid "no such section: %s"
msgstr "такъв раззел няма: %s"
@@ -10270,7 +10861,7 @@ msgstr ""
msgid "describe %s\n"
msgstr "описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:512 builtin/log.c:508
+#: builtin/describe.c:512 builtin/log.c:513
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
@@ -10524,7 +11115,7 @@ msgstr "Използване на маркер за завършване на п
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1024
+#: builtin/fast-export.c:1024 builtin/log.c:1588
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
@@ -10536,97 +11127,97 @@ msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към из
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fetch.c:27
+#: builtin/fetch.c:28
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/fetch.c:28
+#: builtin/fetch.c:29
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
-#: builtin/fetch.c:29
+#: builtin/fetch.c:30
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
-#: builtin/fetch.c:30
+#: builtin/fetch.c:31
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:112 builtin/pull.c:193
+#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:194
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:114 builtin/pull.c:196
+#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:197
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:199
+#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:200
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:201
-msgid "force overwrite of local branch"
-msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
+#: builtin/fetch.c:120
+msgid "force overwrite of local reference"
+msgstr "принудително презаписване на локален указател"
-#: builtin/fetch.c:119
+#: builtin/fetch.c:122
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:121 builtin/pull.c:203
+#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:204
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:123
+#: builtin/fetch.c:126
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:125
+#: builtin/fetch.c:128
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:207
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:129
+#: builtin/fetch.c:132
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и махане на променените"
-#: builtin/fetch.c:130 builtin/fetch.c:153 builtin/pull.c:131
+#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:132
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:131
+#: builtin/fetch.c:134
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:135 builtin/pull.c:214
+#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:215
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:137
+#: builtin/fetch.c:140
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:140 builtin/fetch.c:146 builtin/pull.c:217
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:218
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:142
+#: builtin/fetch.c:145
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:148 builtin/pull.c:220
+#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:221
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:151
+#: builtin/fetch.c:154
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:154
+#: builtin/fetch.c:157
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -10634,105 +11225,109 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:158 builtin/pull.c:223
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:224
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:225
+#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:226
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:160 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:227
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
#: builtin/send-pack.c:172
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
#: builtin/send-pack.c:173
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/fetch.c:167
+#: builtin/fetch.c:170
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
-#: builtin/fetch.c:418
+#: builtin/fetch.c:470
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:552
+#: builtin/fetch.c:609
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:645
+#: builtin/fetch.c:702
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:649
+#: builtin/fetch.c:706
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:662 builtin/fetch.c:744
+#: builtin/fetch.c:719 builtin/fetch.c:735 builtin/fetch.c:807
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:663
+#: builtin/fetch.c:720
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:672
+#: builtin/fetch.c:730
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:673 builtin/fetch.c:708 builtin/fetch.c:724
-#: builtin/fetch.c:739
+#: builtin/fetch.c:731 builtin/fetch.c:771 builtin/fetch.c:787
+#: builtin/fetch.c:802
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:694
+#: builtin/fetch.c:735
+msgid "would clobber existing tag"
+msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
+
+#: builtin/fetch.c:757
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:697
+#: builtin/fetch.c:760
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:700
+#: builtin/fetch.c:763
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:739
+#: builtin/fetch.c:802
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:744
+#: builtin/fetch.c:807
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:790
+#: builtin/fetch.c:853
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:811
+#: builtin/fetch.c:874
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:900 builtin/fetch.c:1011
+#: builtin/fetch.c:963 builtin/fetch.c:1085
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:911
+#: builtin/fetch.c:974
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -10742,57 +11337,57 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:981
+#: builtin/fetch.c:1055
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:982
+#: builtin/fetch.c:1056
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1014
+#: builtin/fetch.c:1088
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1015 builtin/remote.c:1035
+#: builtin/fetch.c:1089 builtin/remote.c:1036
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1038
+#: builtin/fetch.c:1112
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1057
+#: builtin/fetch.c:1131
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1060
+#: builtin/fetch.c:1134
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1339
+#: builtin/fetch.c:1433
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1341 builtin/remote.c:99
+#: builtin/fetch.c:1435 builtin/remote.c:100
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1387 builtin/fetch.c:1555
+#: builtin/fetch.c:1481 builtin/fetch.c:1649
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in core.partialClone"
msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „core.partialClone“"
-#: builtin/fetch.c:1410
+#: builtin/fetch.c:1504
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -10800,69 +11395,69 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1447
+#: builtin/fetch.c:1541
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1496
+#: builtin/fetch.c:1590
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1498
+#: builtin/fetch.c:1592
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/fetch.c:1503
+#: builtin/fetch.c:1597
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1505
+#: builtin/fetch.c:1599
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1521
+#: builtin/fetch.c:1615
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1523
+#: builtin/fetch.c:1617
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1532
+#: builtin/fetch.c:1626
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1539
+#: builtin/fetch.c:1633
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:17
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:18
msgid ""
"git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ] | --no-log] [--file ФАЙЛ]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:672
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr ""
"вмъкване на журнал състоящ се от не повече от БРОЙ записа от съкратения "
"журнал"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:675
msgid "alias for --log (deprecated)"
-msgstr "синоним на „--log“ (остаряло)"
+msgstr "псевдоним на „--log“ (остаряло)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
msgid "text"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:679
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "за начало на съобщението да се ползва ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:679
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:680
msgid "file to read from"
msgstr "файл, от който да се чете"
@@ -10902,7 +11497,7 @@ msgstr "цитиране подходящо за tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:422
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:424
msgid "respect format colors"
msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
@@ -10926,64 +11521,64 @@ msgstr "извеждане само на указателите, които съ
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/fsck.c:574
+#: builtin/fsck.c:598
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:666
+#: builtin/fsck.c:693
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:672
+#: builtin/fsck.c:699
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:673
+#: builtin/fsck.c:700
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:674
+#: builtin/fsck.c:701
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:675
+#: builtin/fsck.c:702
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:676
+#: builtin/fsck.c:703
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
# FIXME bad message
-#: builtin/fsck.c:677
+#: builtin/fsck.c:704
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване на указателите от журнала като глави (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:678
+#: builtin/fsck.c:705
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:679
+#: builtin/fsck.c:706
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:680
+#: builtin/fsck.c:707
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:682
+#: builtin/fsck.c:709
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:683 builtin/prune.c:110
+#: builtin/fsck.c:710 builtin/prune.c:110
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:684
+#: builtin/fsck.c:711
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:750
+#: builtin/fsck.c:776
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
@@ -10996,12 +11591,17 @@ msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
-#: builtin/gc.c:455
+#: builtin/gc.c:461 builtin/init-db.c:55
+#, c-format
+msgid "cannot stat '%s'"
+msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
+
+#: builtin/gc.c:470 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:510
#, c-format
-msgid "Can't stat %s"
-msgstr "Неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
+msgid "cannot read '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/gc.c:464
+#: builtin/gc.c:477
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -11018,58 +11618,58 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:505
+#: builtin/gc.c:519
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:507
+#: builtin/gc.c:521
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:508
+#: builtin/gc.c:522
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:511
+#: builtin/gc.c:525
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:514
+#: builtin/gc.c:528
msgid "repack all other packs except the largest pack"
msgstr "препакетиране на всичко без най-големия пакет"
-#: builtin/gc.c:531
+#: builtin/gc.c:545
#, c-format
msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на „gc.logexpiry“ %s"
-#: builtin/gc.c:542
+#: builtin/gc.c:556
#, c-format
msgid "failed to parse prune expiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на периода за окастряне: %s"
-#: builtin/gc.c:562
+#: builtin/gc.c:576
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:564
+#: builtin/gc.c:578
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:565
+#: builtin/gc.c:579
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:601
+#: builtin/gc.c:619
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -11078,7 +11678,7 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:652
+#: builtin/gc.c:670
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -11089,12 +11689,12 @@ msgstr ""
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/grep.c:226
+#: builtin/grep.c:224
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
-#: builtin/grep.c:284
+#: builtin/grep.c:278
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
@@ -11103,264 +11703,272 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:293 builtin/index-pack.c:1536 builtin/index-pack.c:1728
-#: builtin/pack-objects.c:2636
+#: builtin/grep.c:286 builtin/index-pack.c:1506 builtin/index-pack.c:1697
+#: builtin/pack-objects.c:2719
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:461 builtin/grep.c:582 builtin/grep.c:623
+#: builtin/grep.c:458 builtin/grep.c:579 builtin/grep.c:620
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:638
+#: builtin/grep.c:635
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:704
+#: builtin/grep.c:701
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:791
+#: builtin/grep.c:800
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:793
+#: builtin/grep.c:802
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:795
+#: builtin/grep.c:804
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:797
+#: builtin/grep.c:806
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:799
+#: builtin/grep.c:808
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:802
+#: builtin/grep.c:811
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:804
+#: builtin/grep.c:813
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:806
+#: builtin/grep.c:815
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:808
+#: builtin/grep.c:817
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:810
+#: builtin/grep.c:819
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:813
+#: builtin/grep.c:822
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:815
+#: builtin/grep.c:824
+msgid "search in subdirectories (default)"
+msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
+
+#: builtin/grep.c:826
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:819
+#: builtin/grep.c:830
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:822
+#: builtin/grep.c:833
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:825
+#: builtin/grep.c:836
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:828
+#: builtin/grep.c:839
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:831
+#: builtin/grep.c:842
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:832
+#: builtin/grep.c:843
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:833
+#: builtin/grep.c:844
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:834
+#: builtin/grep.c:845
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:836
+#: builtin/grep.c:847
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:838
+#: builtin/grep.c:849
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:840
+#: builtin/grep.c:851
msgid "synonym for --files-with-matches"
-msgstr "синоним на „--files-with-matches“"
+msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:854
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:845
+#: builtin/grep.c:856
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:848
+#: builtin/grep.c:859
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:850
+#: builtin/grep.c:861
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:862
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:853
+#: builtin/grep.c:864
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:855
+#: builtin/grep.c:866
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:858
+#: builtin/grep.c:869
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:861
+#: builtin/grep.c:872
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:863
+#: builtin/grep.c:874
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:865
+#: builtin/grep.c:876
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:877
msgid "shortcut for -C NUM"
-msgstr "синоним на „-C БРОЙ“"
+msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:880
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:871
+#: builtin/grep.c:882
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:885
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:876
+#: builtin/grep.c:887
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:878
+#: builtin/grep.c:889
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:890
+#: builtin/grep.c:901
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:892
+#: builtin/grep.c:903
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:894
+#: builtin/grep.c:905
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:909
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:909
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:902
+#: builtin/grep.c:913
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:966
+#: builtin/grep.c:977
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1002
+#: builtin/grep.c:1013
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1009
+#: builtin/grep.c:1020
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1044 builtin/index-pack.c:1532 builtin/pack-objects.c:2632
-#, c-format
-msgid "invalid number of threads specified (%d)"
-msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
+#: builtin/grep.c:1051
+msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
+msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1049 builtin/pack-objects.c:3286
+#: builtin/grep.c:1054 builtin/pack-objects.c:3395
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1073
+#: builtin/grep.c:1057 builtin/index-pack.c:1503 builtin/pack-objects.c:2716
+#, c-format
+msgid "invalid number of threads specified (%d)"
+msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
+
+#: builtin/grep.c:1080
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1096
+#: builtin/grep.c:1103
msgid "option not supported with --recurse-submodules"
msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“"
-#: builtin/grep.c:1102
+#: builtin/grep.c:1109
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1108
+#: builtin/grep.c:1115
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1116
+#: builtin/grep.c:1123
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
@@ -11499,327 +12107,327 @@ msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:418
+#: builtin/help.c:430 builtin/help.c:441 git.c:322
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
-msgstr "„%s“ е синоним на „%s“"
+msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:445 builtin/help.c:475
+#: builtin/help.c:444
+#, c-format
+msgid "bad alias.%s string: %s"
+msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
+
+#: builtin/help.c:473 builtin/help.c:503
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/help.c:459
+#: builtin/help.c:487
msgid "'git help config' for more information"
msgstr "За повече информация изпълнете „git help config“"
-#: builtin/index-pack.c:208
+#: builtin/index-pack.c:184
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:228
+#: builtin/index-pack.c:204
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:231
+#: builtin/index-pack.c:207
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:273
+#: builtin/index-pack.c:249
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:283
+#: builtin/index-pack.c:259
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:284
+#: builtin/index-pack.c:260
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:296
+#: builtin/index-pack.c:272
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:303 builtin/pack-objects.c:590
+#: builtin/index-pack.c:279 builtin/pack-objects.c:598
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:306 builtin/unpack-objects.c:94
+#: builtin/index-pack.c:282 builtin/unpack-objects.c:94
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:321
+#: builtin/index-pack.c:297
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:327
+#: builtin/index-pack.c:303
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:341
+#: builtin/index-pack.c:317
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:343
+#: builtin/index-pack.c:319
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:361
+#: builtin/index-pack.c:337
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:482
+#: builtin/index-pack.c:457
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:531
+#: builtin/index-pack.c:506
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:539
+#: builtin/index-pack.c:514
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:547
+#: builtin/index-pack.c:522
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:578
+#: builtin/index-pack.c:553
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:580
+#: builtin/index-pack.c:555
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:606
+#: builtin/index-pack.c:581
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:751 builtin/index-pack.c:757 builtin/index-pack.c:780
-#: builtin/index-pack.c:819 builtin/index-pack.c:828
+#: builtin/index-pack.c:726 builtin/index-pack.c:732 builtin/index-pack.c:755
+#: builtin/index-pack.c:794 builtin/index-pack.c:803
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:754 builtin/pack-objects.c:143
-#: builtin/pack-objects.c:203 builtin/pack-objects.c:297
+#: builtin/index-pack.c:729 builtin/pack-objects.c:151
+#: builtin/pack-objects.c:211 builtin/pack-objects.c:305
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:817
+#: builtin/index-pack.c:792
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:825
+#: builtin/index-pack.c:800
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:839
+#: builtin/index-pack.c:814
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:842 builtin/index-pack.c:861
+#: builtin/index-pack.c:817 builtin/index-pack.c:836
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "грешка при проверката на пакетирани обекти"
# FIXME perhaps invalid object or pack
-#: builtin/index-pack.c:858
+#: builtin/index-pack.c:833
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен обект „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:863
+#: builtin/index-pack.c:838
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:935 builtin/index-pack.c:966
+#: builtin/index-pack.c:910 builtin/index-pack.c:941
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1136
+#: builtin/index-pack.c:1109
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1136
+#: builtin/index-pack.c:1109
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1170
+#: builtin/index-pack.c:1143
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1175
+#: builtin/index-pack.c:1148
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1178
+#: builtin/index-pack.c:1151
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1190
+#: builtin/index-pack.c:1163
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1213
+#: builtin/index-pack.c:1186
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1224 builtin/pack-objects.c:2407
+#: builtin/index-pack.c:1196 builtin/pack-objects.c:2492
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1266
+#: builtin/index-pack.c:1237
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1272
+#: builtin/index-pack.c:1243
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1284
+#: builtin/index-pack.c:1255
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1288
+#: builtin/index-pack.c:1259
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1312
+#: builtin/index-pack.c:1283
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1389
+#: builtin/index-pack.c:1360
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1403
+#: builtin/index-pack.c:1374
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1428
+#: builtin/index-pack.c:1399
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1436
+#: builtin/index-pack.c:1407
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1460
+#: builtin/index-pack.c:1431
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1474
+#: builtin/index-pack.c:1445
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1482
+#: builtin/index-pack.c:1453
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1526 builtin/pack-objects.c:2645
+#: builtin/index-pack.c:1497 builtin/pack-objects.c:2727
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1595
+#: builtin/index-pack.c:1565
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1597
+#: builtin/index-pack.c:1567
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1645
+#: builtin/index-pack.c:1615
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1652
+#: builtin/index-pack.c:1622
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1689
+#: builtin/index-pack.c:1659
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1740 builtin/index-pack.c:1743
-#: builtin/index-pack.c:1759 builtin/index-pack.c:1763
+#: builtin/index-pack.c:1708 builtin/index-pack.c:1711
+#: builtin/index-pack.c:1727 builtin/index-pack.c:1731
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1779
+#: builtin/index-pack.c:1747
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1781
+#: builtin/index-pack.c:1749
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1787
+#: builtin/index-pack.c:1755
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/index-pack.c:1837 builtin/unpack-objects.c:580
+#: builtin/index-pack.c:1803 builtin/unpack-objects.c:580
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
-#: builtin/init-db.c:55
-#, c-format
-msgid "cannot stat '%s'"
-msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-
#: builtin/init-db.c:61
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
@@ -11896,7 +12504,7 @@ msgstr "Инициализиране на празно, споделено хр
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:459
+#: builtin/init-db.c:460
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -11904,27 +12512,27 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:482
+#: builtin/init-db.c:483
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:483
+#: builtin/init-db.c:484
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:517 builtin/init-db.c:522
+#: builtin/init-db.c:518 builtin/init-db.c:523
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:526
+#: builtin/init-db.c:527
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:547
+#: builtin/init-db.c:548
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -11933,7 +12541,7 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:575
+#: builtin/init-db.c:576
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
@@ -11946,176 +12554,180 @@ msgstr ""
"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer "
"ЛЕКСЕМА[(=|:)СТОЙНОСТ])…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/interpret-trailers.c:92
+#: builtin/interpret-trailers.c:94
msgid "edit files in place"
msgstr "директно редактиране на файловете"
-#: builtin/interpret-trailers.c:93
+#: builtin/interpret-trailers.c:95
msgid "trim empty trailers"
msgstr "изчистване на празните епилози"
-#: builtin/interpret-trailers.c:96
+#: builtin/interpret-trailers.c:98
msgid "where to place the new trailer"
msgstr "къде да се постави новият епилог"
-#: builtin/interpret-trailers.c:98
+#: builtin/interpret-trailers.c:100
msgid "action if trailer already exists"
msgstr "действие, ако епилог вече съществува"
-#: builtin/interpret-trailers.c:100
+#: builtin/interpret-trailers.c:102
msgid "action if trailer is missing"
msgstr "действие при липсващ епилог"
-#: builtin/interpret-trailers.c:102
+#: builtin/interpret-trailers.c:104
msgid "output only the trailers"
msgstr "извеждане само на епилозите"
-#: builtin/interpret-trailers.c:103
+#: builtin/interpret-trailers.c:105
msgid "do not apply config rules"
msgstr "без прилагане на правилата за настройките"
-#: builtin/interpret-trailers.c:104
+#: builtin/interpret-trailers.c:106
msgid "join whitespace-continued values"
msgstr "сливане на стойностите последване от знаци за интервали"
-#: builtin/interpret-trailers.c:105
+#: builtin/interpret-trailers.c:107
msgid "set parsing options"
msgstr "опции при анализ"
-#: builtin/interpret-trailers.c:107
+#: builtin/interpret-trailers.c:109
+msgid "do not treat --- specially"
+msgstr "„---“ няма специално значение"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:110
msgid "trailer"
msgstr "епилог"
-#: builtin/interpret-trailers.c:108
+#: builtin/interpret-trailers.c:111
msgid "trailer(s) to add"
msgstr "епилози за добавяне"
-#: builtin/interpret-trailers.c:117
+#: builtin/interpret-trailers.c:120
msgid "--trailer with --only-input does not make sense"
msgstr "опцията „--trailer“ е несъвместима с „--name-only“"
-#: builtin/interpret-trailers.c:127
+#: builtin/interpret-trailers.c:130
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
-#: builtin/log.c:51
+#: builtin/log.c:54
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:52
+#: builtin/log.c:55
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:96
+#: builtin/log.c:99
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:157
+#: builtin/log.c:162
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: builtin/log.c:158
+#: builtin/log.c:163
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:159
+#: builtin/log.c:164
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:161
+#: builtin/log.c:166
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "специален формат само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:163
+#: builtin/log.c:168
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "без специален формат на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:164
+#: builtin/log.c:169
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:167
+#: builtin/log.c:172
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:265
+#: builtin/log.c:270
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:516
+#: builtin/log.c:522
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:531 builtin/log.c:625
+#: builtin/log.c:537 builtin/log.c:631
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:649
+#: builtin/log.c:655
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:770
+#: builtin/log.c:776
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:871
+#: builtin/log.c:877
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:887
+#: builtin/log.c:893
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:904
+#: builtin/log.c:910
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон."
-#: builtin/log.c:914
+#: builtin/log.c:920
msgid "Not a range."
msgstr "Не е диапазон."
-#: builtin/log.c:1020
+#: builtin/log.c:1043
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1101
+#: builtin/log.c:1119
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1128
+#: builtin/log.c:1146
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1178
+#: builtin/log.c:1204
msgid "Two output directories?"
msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-#: builtin/log.c:1285 builtin/log.c:1945 builtin/log.c:1947 builtin/log.c:1959
+#: builtin/log.c:1311 builtin/log.c:2054 builtin/log.c:2056 builtin/log.c:2068
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
-#: builtin/log.c:1295 builtin/notes.c:889 builtin/tag.c:524
+#: builtin/log.c:1321 builtin/notes.c:894 builtin/tag.c:526
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/log.c:1300
+#: builtin/log.c:1326
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "Точната база за сливане не може да се открие."
-#: builtin/log.c:1304
+#: builtin/log.c:1330
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -12125,234 +12737,288 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1324
+#: builtin/log.c:1350
msgid "Failed to find exact merge base"
msgstr "Точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1335
+#: builtin/log.c:1361
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1339
+#: builtin/log.c:1365
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1392
+#: builtin/log.c:1418
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1452
+#: builtin/log.c:1470
+msgid "failed to infer range-diff ranges"
+msgstr "неуспешно определяне на диапазоните за разлика"
+
+#: builtin/log.c:1515
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1455
+#: builtin/log.c:1518
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1459
+#: builtin/log.c:1522
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1461
+#: builtin/log.c:1524
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1463
+#: builtin/log.c:1526
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1464
+#: builtin/log.c:1527
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1465
+#: builtin/log.c:1528
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1467
+#: builtin/log.c:1530
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1469
+#: builtin/log.c:1532
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1471
+#: builtin/log.c:1534
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1474
+#: builtin/log.c:1537
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1477
+#: builtin/log.c:1540
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1480
+#: builtin/log.c:1543
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1483
+#: builtin/log.c:1546
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1485
+#: builtin/log.c:1548
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) хешът да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1487
+#: builtin/log.c:1550
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1489
+#: builtin/log.c:1552
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1491
+#: builtin/log.c:1554
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1492
+#: builtin/log.c:1555
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1493
+#: builtin/log.c:1556
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1494 builtin/log.c:1496
+#: builtin/log.c:1557 builtin/log.c:1559
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1494
+#: builtin/log.c:1557
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1496
+#: builtin/log.c:1559
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1498
+#: builtin/log.c:1561
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1499
+#: builtin/log.c:1562
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1501
+#: builtin/log.c:1564
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1502
+#: builtin/log.c:1565
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1503 builtin/log.c:1506
+#: builtin/log.c:1566 builtin/log.c:1569
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1504
+#: builtin/log.c:1567
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1507
+#: builtin/log.c:1570
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1511
+#: builtin/log.c:1574
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1513
+#: builtin/log.c:1576
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1514
+#: builtin/log.c:1577
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1515
+#: builtin/log.c:1578
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1516
+#: builtin/log.c:1579
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1518
+#: builtin/log.c:1581
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1519
+#: builtin/log.c:1582
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1521
+#: builtin/log.c:1584
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1596
+#: builtin/log.c:1585
+msgid "rev"
+msgstr "ВЕРС"
+
+#: builtin/log.c:1586
+msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
+msgstr "показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена кръпка"
+
+#: builtin/log.c:1589
+msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
+msgstr ""
+"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
+"или единствена кръпка"
+
+#: builtin/log.c:1591
+msgid "percentage by which creation is weighted"
+msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
+
+#: builtin/log.c:1666
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1611
+#: builtin/log.c:1681
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1613
+#: builtin/log.c:1683
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1621
+#: builtin/log.c:1691
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1623
+#: builtin/log.c:1693
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1625
+#: builtin/log.c:1695
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1657
+#: builtin/log.c:1727
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1659
+#: builtin/log.c:1729
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1752
+#: builtin/log.c:1816
+msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
+msgstr ""
+"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
+
+#: builtin/log.c:1820
+msgid "Interdiff:"
+msgstr "Разлика в разликите:"
+
+#: builtin/log.c:1821
+#, c-format
+msgid "Interdiff against v%d:"
+msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
+
+#: builtin/log.c:1827
+msgid "--creation-factor requires --range-diff"
+msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
+
+#: builtin/log.c:1831
+msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
+msgstr ""
+"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка<"
+
+#: builtin/log.c:1839
+msgid "Range-diff:"
+msgstr "Диапазонна разлика:"
+
+#: builtin/log.c:1840
+#, c-format
+msgid "Range-diff against v%d:"
+msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
+
+#: builtin/log.c:1851
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1785
+#: builtin/log.c:1887
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:1829
+#: builtin/log.c:1931
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1880
+#: builtin/log.c:1989
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:1934
+#: builtin/log.c:2043
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -12364,105 +13030,105 @@ msgstr ""
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/ls-files.c:518
+#: builtin/ls-files.c:525
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
-#: builtin/ls-files.c:520
+#: builtin/ls-files.c:527
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
-#: builtin/ls-files.c:522
+#: builtin/ls-files.c:529
msgid "use lowercase letters for 'fsmonitor clean' files"
msgstr "малки букви за файловете за командата „fsmonitor clean“"
-#: builtin/ls-files.c:524
+#: builtin/ls-files.c:531
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/ls-files.c:526
+#: builtin/ls-files.c:533
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "извеждане на изтритите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:528
+#: builtin/ls-files.c:535
msgid "show modified files in the output"
msgstr "извеждане на променените файлове"
-#: builtin/ls-files.c:530
+#: builtin/ls-files.c:537
msgid "show other files in the output"
msgstr "извеждане на другите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:532
+#: builtin/ls-files.c:539
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/ls-files.c:535
+#: builtin/ls-files.c:542
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
-#: builtin/ls-files.c:537
+#: builtin/ls-files.c:544
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
-#: builtin/ls-files.c:539
+#: builtin/ls-files.c:546
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
-#: builtin/ls-files.c:541
+#: builtin/ls-files.c:548
msgid "show line endings of files"
msgstr "извеждане на знаците за край на ред във файловете"
-#: builtin/ls-files.c:543
+#: builtin/ls-files.c:550
msgid "don't show empty directories"
msgstr "без извеждане на празните директории"
-#: builtin/ls-files.c:546
+#: builtin/ls-files.c:553
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "извеждане на неслетите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:548
+#: builtin/ls-files.c:555
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
-#: builtin/ls-files.c:550
+#: builtin/ls-files.c:557
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
-#: builtin/ls-files.c:553
+#: builtin/ls-files.c:560
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:556
+#: builtin/ls-files.c:563
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr ""
"изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:558
+#: builtin/ls-files.c:565
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
-#: builtin/ls-files.c:561
+#: builtin/ls-files.c:569
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
-#: builtin/ls-files.c:564
+#: builtin/ls-files.c:572
msgid "recurse through submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/ls-files.c:566
+#: builtin/ls-files.c:574
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
-#: builtin/ls-files.c:567
+#: builtin/ls-files.c:575
msgid "tree-ish"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
-#: builtin/ls-files.c:568
+#: builtin/ls-files.c:576
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
-#: builtin/ls-files.c:570
+#: builtin/ls-files.c:578
msgid "show debugging data"
msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
@@ -12480,7 +13146,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:885
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -12555,186 +13221,186 @@ msgstr ""
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "празна пощенска кутия mbox: „%s“"
-#: builtin/merge.c:51
+#: builtin/merge.c:52
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:52
+#: builtin/merge.c:53
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:53
+#: builtin/merge.c:54
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:110
+#: builtin/merge.c:111
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:176
+#: builtin/merge.c:177
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:177
+#: builtin/merge.c:178
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:182
+#: builtin/merge.c:183
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:232 builtin/pull.c:142
+#: builtin/merge.c:234 builtin/pull.c:143
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:235 builtin/pull.c:145
+#: builtin/merge.c:237 builtin/pull.c:146
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:236 builtin/pull.c:148
+#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:149
msgid "(synonym to --stat)"
-msgstr "(синоним на „--stat“)"
+msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:240 builtin/pull.c:152
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:241 builtin/pull.c:157
+#: builtin/merge.c:243 builtin/pull.c:158
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:243 builtin/pull.c:160
+#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:161
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:163
+#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:164
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:246
+#: builtin/merge.c:248
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:170
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:252 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:173
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:253 builtin/notes.c:779 builtin/pull.c:176
-#: builtin/revert.c:110
+#: builtin/merge.c:255 builtin/notes.c:784 builtin/pull.c:177
+#: builtin/rebase.c:898 builtin/rebase--interactive.c:186 builtin/revert.c:110
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:177
+#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:178
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:180
+#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:181
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:181
+#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:182
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:258
+#: builtin/merge.c:260
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:265
+#: builtin/merge.c:267
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:267
+#: builtin/merge.c:269
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:188
+#: builtin/merge.c:271 builtin/pull.c:189
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:275
+#: builtin/merge.c:277
msgid "verify commit-msg hook"
msgstr ""
"проверка на куката при промяна на съобщението при подаване (commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:300
+#: builtin/merge.c:302
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:305
+#: builtin/merge.c:307
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:310
+#: builtin/merge.c:312
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:332 builtin/merge.c:349
+#: builtin/merge.c:334 builtin/merge.c:351
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:379
+#: builtin/merge.c:381
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:390
+#: builtin/merge.c:392
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:440
+#: builtin/merge.c:442
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:491
+#: builtin/merge.c:493
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:578
+#: builtin/merge.c:580
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:699
+#: builtin/merge.c:701
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:713
+#: builtin/merge.c:715
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:728
+#: builtin/merge.c:730
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:779
+#: builtin/merge.c:782
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:788
+#: builtin/merge.c:791
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:794
+#: builtin/merge.c:797
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -12749,72 +13415,72 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
"преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:830
+#: builtin/merge.c:833
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:849
+#: builtin/merge.c:852
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:902
+#: builtin/merge.c:905
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:941
+#: builtin/merge.c:944
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:943
+#: builtin/merge.c:946
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:945
+#: builtin/merge.c:948
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:950
+#: builtin/merge.c:953
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1007
+#: builtin/merge.c:1010
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1110
+#: builtin/merge.c:1113
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1144
+#: builtin/merge.c:1147
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1247
+#: builtin/merge.c:1250
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1251
+#: builtin/merge.c:1254
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1263
+#: builtin/merge.c:1266
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1267
+#: builtin/merge.c:1270
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1283
+#: builtin/merge.c:1286
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -12822,7 +13488,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1290
+#: builtin/merge.c:1293
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -12830,165 +13496,143 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1293
+#: builtin/merge.c:1296
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1302
+#: builtin/merge.c:1305
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1310
+#: builtin/merge.c:1313
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1327
+#: builtin/merge.c:1330
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1329
+#: builtin/merge.c:1332
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1334
+#: builtin/merge.c:1337
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1336
+#: builtin/merge.c:1339
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1370
-#, c-format
-msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
-msgstr ""
-"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-
-#: builtin/merge.c:1373
-#, c-format
-msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
-msgstr ""
-"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-
-#: builtin/merge.c:1376
-#, c-format
-msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
-msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-
-#: builtin/merge.c:1379
-#, c-format
-msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
-msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-
-#: builtin/merge.c:1438
+#: builtin/merge.c:1421
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1447
+#: builtin/merge.c:1430
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1457
+#: builtin/merge.c:1440
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1498
+#: builtin/merge.c:1482
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1505
+#: builtin/merge.c:1489
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1530
+#: builtin/merge.c:1514
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1536
+#: builtin/merge.c:1520
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1559 builtin/merge.c:1638
+#: builtin/merge.c:1543 builtin/merge.c:1622
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1563
+#: builtin/merge.c:1547
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1629
+#: builtin/merge.c:1613
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1631
+#: builtin/merge.c:1615
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1640
+#: builtin/merge.c:1624
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1652
+#: builtin/merge.c:1636
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
"Автоматичното сливане завърши успешно. Самото подаване не е извършено, "
"защото бе зададена опцията „--no-commit“.\n"
-#: builtin/merge-base.c:31
+#: builtin/merge-base.c:32
msgid "git merge-base [-a | --all] <commit> <commit>..."
msgstr "git merge-base [-a | --all] ПОДАВАНЕ ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/merge-base.c:32
+#: builtin/merge-base.c:33
msgid "git merge-base [-a | --all] --octopus <commit>..."
msgstr "git merge-base [-a | --all] --octopus ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/merge-base.c:33
+#: builtin/merge-base.c:34
msgid "git merge-base --independent <commit>..."
msgstr "git merge-base --independent ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/merge-base.c:34
+#: builtin/merge-base.c:35
msgid "git merge-base --is-ancestor <commit> <commit>"
msgstr "git merge-base --is-ancestor ПОДАВАНЕ_1 ПОДАВАНЕ_2"
-#: builtin/merge-base.c:35
+#: builtin/merge-base.c:36
msgid "git merge-base --fork-point <ref> [<commit>]"
msgstr "git merge-base --fork-point УКАЗАТЕЛ [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/merge-base.c:221
+#: builtin/merge-base.c:153
msgid "output all common ancestors"
msgstr "извеждане на всички общи предшественици"
-#: builtin/merge-base.c:223
+#: builtin/merge-base.c:155
msgid "find ancestors for a single n-way merge"
msgstr ""
"откриване на предшествениците за еднократно сливане на множество истории"
-#: builtin/merge-base.c:225
+#: builtin/merge-base.c:157
msgid "list revs not reachable from others"
msgstr "извеждане на недостижимите от другите указатели"
-#: builtin/merge-base.c:227
+#: builtin/merge-base.c:159
msgid "is the first one ancestor of the other?"
msgstr "ПОДАВАНЕ_1 предшественик ли е на ПОДАВАНЕ_2?"
-#: builtin/merge-base.c:229
+#: builtin/merge-base.c:161
msgid "find where <commit> forked from reflog of <ref>"
msgstr "откриване къде ПОДАВАНЕто се е отклонило от историята на УКАЗАТЕЛя"
@@ -13000,35 +13644,35 @@ msgstr ""
"git merge-file [ОПЦИЯ…] [-L ИМЕ_1 [-L ОРИГИНАЛ [-L ИМЕ_2]]] ФАЙЛ_1 ОРИГ_ФАЙЛ "
"ФАЙЛ_2"
-#: builtin/merge-file.c:33
+#: builtin/merge-file.c:35
msgid "send results to standard output"
msgstr "извеждане на резултатите на стандартния изход"
-#: builtin/merge-file.c:34
+#: builtin/merge-file.c:36
msgid "use a diff3 based merge"
msgstr "сливане на базата на „diff3“"
-#: builtin/merge-file.c:35
+#: builtin/merge-file.c:37
msgid "for conflicts, use our version"
msgstr "при конфликти да се ползва локалната версия"
-#: builtin/merge-file.c:37
+#: builtin/merge-file.c:39
msgid "for conflicts, use their version"
msgstr "при конфликти да се ползва чуждата версия"
-#: builtin/merge-file.c:39
+#: builtin/merge-file.c:41
msgid "for conflicts, use a union version"
msgstr "при конфликти да се ползва обединена версия"
-#: builtin/merge-file.c:42
+#: builtin/merge-file.c:44
msgid "for conflicts, use this marker size"
msgstr "при конфликти да се ползва маркер с такъв БРОЙ знаци"
-#: builtin/merge-file.c:43
+#: builtin/merge-file.c:45
msgid "do not warn about conflicts"
msgstr "без предупреждения при конфликти"
-#: builtin/merge-file.c:45
+#: builtin/merge-file.c:47
msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
msgstr "задаване на етикети за ФАЙЛ_1/ОРИГИНАЛ/ФАЙЛ_2"
@@ -13079,6 +13723,25 @@ msgstr "разрешаване на липсващи обекти"
msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "разрешаване на създаването на повече от едно дърво"
+#: builtin/multi-pack-index.c:8
+msgid "git multi-pack-index [--object-dir=<dir>] (write|verify)"
+msgstr "git multi-pack-index [--object-dir=ДИР_ОБЕКТ] (write|verify)"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:21
+msgid "object directory containing set of packfile and pack-index pairs"
+msgstr ""
+"ДИРекторията_с_ОБЕКТи съдържа множество двойки пакетни файлове със "
+"съответния им индекс"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:39
+msgid "too many arguments"
+msgstr "прекалено много аргументи"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:48
+#, c-format
+msgid "unrecognized verb: %s"
+msgstr "непознат глагол: %s"
+
#: builtin/mv.c:17
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ… ЦЕЛ"
@@ -13168,7 +13831,7 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:716 builtin/repack.c:494
+#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:511
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -13362,40 +14025,35 @@ msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:508
-#, c-format
-msgid "cannot read '%s'"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: builtin/notes.c:238 builtin/tag.c:511
+#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:513
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: builtin/notes.c:257 builtin/notes.c:308 builtin/notes.c:310
-#: builtin/notes.c:378 builtin/notes.c:433 builtin/notes.c:519
-#: builtin/notes.c:524 builtin/notes.c:602 builtin/notes.c:664
+#: builtin/notes.c:263 builtin/notes.c:313 builtin/notes.c:315
+#: builtin/notes.c:383 builtin/notes.c:438 builtin/notes.c:524
+#: builtin/notes.c:529 builtin/notes.c:607 builtin/notes.c:669
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/notes.c:260
+#: builtin/notes.c:265
#, c-format
msgid "failed to read object '%s'."
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен."
-#: builtin/notes.c:264
+#: builtin/notes.c:268
#, c-format
msgid "cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr ""
"съдържанието на бележка не може да се вземе от обект, който не е BLOB: „%s“."
-#: builtin/notes.c:304
+#: builtin/notes.c:309
#, c-format
msgid "malformed input line: '%s'."
msgstr "входен ред с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/notes.c:319
+#: builtin/notes.c:324
#, c-format
msgid "failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
@@ -13403,49 +14061,49 @@ msgstr "бележката не може да се копира от „%s“ к
#. TRANSLATORS: the first %s will be replaced by a git
#. notes command: 'add', 'merge', 'remove', etc.
#.
-#: builtin/notes.c:351
+#: builtin/notes.c:356
#, c-format
msgid "refusing to %s notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
"няма да се извърши „%s“ върху бележките в „%s“, защото са извън „refs/"
"notes/“."
-#: builtin/notes.c:371 builtin/notes.c:426 builtin/notes.c:502
-#: builtin/notes.c:514 builtin/notes.c:590 builtin/notes.c:657
-#: builtin/notes.c:807 builtin/notes.c:954 builtin/notes.c:975
+#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:507
+#: builtin/notes.c:519 builtin/notes.c:595 builtin/notes.c:662
+#: builtin/notes.c:812 builtin/notes.c:959 builtin/notes.c:980
msgid "too many parameters"
msgstr "прекалено много параметри"
-#: builtin/notes.c:384 builtin/notes.c:670
+#: builtin/notes.c:389 builtin/notes.c:675
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
msgstr "няма бележки за обекта „%s“."
-#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
+#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:573
msgid "note contents as a string"
msgstr "низ, който е съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:571
+#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:576
msgid "note contents in a file"
msgstr "ФАЙЛ със съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:574
+#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:579
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "преизползване и редактиране на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:414 builtin/notes.c:577
+#: builtin/notes.c:419 builtin/notes.c:582
msgid "reuse specified note object"
msgstr "преизползване на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:417 builtin/notes.c:580
+#: builtin/notes.c:422 builtin/notes.c:585
msgid "allow storing empty note"
msgstr "приемане и на празни бележки"
-#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:489
+#: builtin/notes.c:423 builtin/notes.c:494
msgid "replace existing notes"
msgstr "замяна на съществуващите бележки"
-#: builtin/notes.c:443
+#: builtin/notes.c:448
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -13454,31 +14112,31 @@ msgstr ""
"Не може да се добави бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:458 builtin/notes.c:537
+#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:542
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Презаписване на съществуващите бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:469 builtin/notes.c:629 builtin/notes.c:894
+#: builtin/notes.c:474 builtin/notes.c:634 builtin/notes.c:899
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Изтриване на бележката за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:490
+#: builtin/notes.c:495
msgid "read objects from stdin"
msgstr "изчитане на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:492
+#: builtin/notes.c:497
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr ""
"зареждане на настройките за КОМАНДАта, която презаписва подавания (включва "
"опцията „--stdin“)"
-#: builtin/notes.c:510
+#: builtin/notes.c:515
msgid "too few parameters"
msgstr "прекалено малко параметри"
-#: builtin/notes.c:531
+#: builtin/notes.c:536
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -13487,12 +14145,12 @@ msgstr ""
"Не може да се копира бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:543
+#: builtin/notes.c:548
#, c-format
msgid "missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr "няма бележки за обекта-източник „%s“. Не може да се копира."
-#: builtin/notes.c:595
+#: builtin/notes.c:600
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -13503,52 +14161,52 @@ msgstr ""
"Вместо това ги използвайте с подкомандата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
"C“.\n"
-#: builtin/notes.c:690
+#: builtin/notes.c:695
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:692
+#: builtin/notes.c:697
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_REF“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:694
+#: builtin/notes.c:699
msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
msgstr "работната директория на „git notes merge“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/notes.c:714
+#: builtin/notes.c:719
msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:716
+#: builtin/notes.c:721
msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се открие."
-#: builtin/notes.c:718
+#: builtin/notes.c:723
msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се анализира."
-#: builtin/notes.c:731
+#: builtin/notes.c:736
msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
msgstr "не може да се открие към какво сочи „NOTES_MERGE_REF“"
-#: builtin/notes.c:734
+#: builtin/notes.c:739
msgid "failed to finalize notes merge"
msgstr "неуспешно сливане на бележките"
-#: builtin/notes.c:760
+#: builtin/notes.c:765
#, c-format
msgid "unknown notes merge strategy %s"
msgstr "непозната стратегия за сливане на бележки „%s“"
-#: builtin/notes.c:776
+#: builtin/notes.c:781
msgid "General options"
msgstr "Общи опции"
-#: builtin/notes.c:778
+#: builtin/notes.c:783
msgid "Merge options"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/notes.c:780
+#: builtin/notes.c:785
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -13558,46 +14216,46 @@ msgstr ""
"„union“ (обединяване), „cat_sort_uniq“ (обединяване, подреждане, уникални "
"резултати)"
-#: builtin/notes.c:782
+#: builtin/notes.c:787
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:784
+#: builtin/notes.c:789
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "завършване на сливането чрез подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:786
+#: builtin/notes.c:791
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Преустановяване на корекцията при сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:788
+#: builtin/notes.c:793
msgid "abort notes merge"
msgstr "преустановяване на сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:799
+#: builtin/notes.c:804
msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
msgstr "опциите „--commit“, „--abort“ и „-s“/„--strategy“ са несъвместими"
-#: builtin/notes.c:804
+#: builtin/notes.c:809
msgid "must specify a notes ref to merge"
msgstr "трябва да укажете указател към бележка за сливане."
-#: builtin/notes.c:828
+#: builtin/notes.c:833
#, c-format
msgid "unknown -s/--strategy: %s"
msgstr "неизвестна стратегия към опцията „-s“/„--strategy“: „%s“"
-#: builtin/notes.c:865
+#: builtin/notes.c:870
#, c-format
msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "в момента се извършва сливане на бележките в „%s“ при „%s“"
-#: builtin/notes.c:868
+#: builtin/notes.c:873
#, c-format
msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
msgstr "не може да се запази връзка към указателя на текущата бележка („%s“)."
-#: builtin/notes.c:870
+#: builtin/notes.c:875
#, c-format
msgid ""
"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
@@ -13608,177 +14266,177 @@ msgstr ""
"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
"командата „git notes merge --abort“.\n"
-#: builtin/notes.c:892
+#: builtin/notes.c:897
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:904
+#: builtin/notes.c:909
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "опитът за изтриването на несъществуваща бележка не се счита за грешка"
-#: builtin/notes.c:907
+#: builtin/notes.c:912
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:945 builtin/prune.c:108 builtin/worktree.c:152
+#: builtin/notes.c:950 builtin/prune.c:108 builtin/worktree.c:164
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
-#: builtin/notes.c:946
+#: builtin/notes.c:951
msgid "report pruned notes"
msgstr "докладване на окастрените обекти"
-#: builtin/notes.c:988
+#: builtin/notes.c:993
msgid "notes-ref"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:989
+#: builtin/notes.c:994
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1024
+#: builtin/notes.c:1029
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:48
+#: builtin/pack-objects.c:51
msgid ""
"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:49
+#: builtin/pack-objects.c:52
msgid ""
"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:414
+#: builtin/pack-objects.c:422
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "лоша контролна сума за пакетирания обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:425
+#: builtin/pack-objects.c:433
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "пакетиран обект с грешки за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:556
+#: builtin/pack-objects.c:564
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "рекурсивна разлика за обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:756
+#: builtin/pack-objects.c:775
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:769
+#: builtin/pack-objects.c:788
#, c-format
msgid "packfile is invalid: %s"
msgstr "неправилен пакетен файл: „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:773
+#: builtin/pack-objects.c:792
#, c-format
msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде повторно отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:777
+#: builtin/pack-objects.c:796
msgid "unable to seek in reused packfile"
msgstr "неуспешно търсене в преизползван пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:788
+#: builtin/pack-objects.c:807
msgid "unable to read from reused packfile"
msgstr "неуспешно четене от преизползван пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:816
+#: builtin/pack-objects.c:835
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:829
+#: builtin/pack-objects.c:848
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:891 builtin/update-index.c:88
+#: builtin/pack-objects.c:910 builtin/update-index.c:88
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:944
+#: builtin/pack-objects.c:963
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1112
+#: builtin/pack-objects.c:1157
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1489
+#: builtin/pack-objects.c:1585
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1498
+#: builtin/pack-objects.c:1594
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1771
+#: builtin/pack-objects.c:1863
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1913
+#: builtin/pack-objects.c:1998
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/pack-objects.c:1928
+#: builtin/pack-objects.c:2013
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:1995 builtin/pack-objects.c:2011
-#: builtin/pack-objects.c:2021
+#: builtin/pack-objects.c:2083 builtin/pack-objects.c:2099
+#: builtin/pack-objects.c:2109
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/pack-objects.c:1998 builtin/pack-objects.c:2025
+#: builtin/pack-objects.c:2086 builtin/pack-objects.c:2113
#, c-format
-msgid "object %s inconsistent object length (%lu vs %lu)"
-msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%lu, а не %lu)"
+msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
+msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2035
+#: builtin/pack-objects.c:2123
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
-#: builtin/pack-objects.c:2366
+#: builtin/pack-objects.c:2451
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
-#: builtin/pack-objects.c:2502
+#: builtin/pack-objects.c:2583
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr ""
"обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2586
+#: builtin/pack-objects.c:2670
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2592
+#: builtin/pack-objects.c:2676
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "неправилен брой разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2671
+#: builtin/pack-objects.c:2753
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -13787,7 +14445,7 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2677
+#: builtin/pack-objects.c:2759
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -13796,250 +14454,254 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2757
+#: builtin/pack-objects.c:2855
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:2816 builtin/pack-objects.c:2924
+#: builtin/pack-objects.c:2914 builtin/pack-objects.c:3022
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:2847
+#: builtin/pack-objects.c:2945
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:2932
+#: builtin/pack-objects.c:3030
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
-#: builtin/pack-objects.c:3019
+#: builtin/pack-objects.c:3120
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "„%s“ не е версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3022
+#: builtin/pack-objects.c:3123
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "неправилна версия „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3042
+#: builtin/pack-objects.c:3148
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
-#: builtin/pack-objects.c:3092
+#: builtin/pack-objects.c:3201
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3096
+#: builtin/pack-objects.c:3205
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3127
+#: builtin/pack-objects.c:3235
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3129
+#: builtin/pack-objects.c:3237
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3131
+#: builtin/pack-objects.c:3239
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3134
+#: builtin/pack-objects.c:3242
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3135
+#: builtin/pack-objects.c:3243
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3136
+#: builtin/pack-objects.c:3244
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3139
+#: builtin/pack-objects.c:3247
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3141
+#: builtin/pack-objects.c:3249
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3143
+#: builtin/pack-objects.c:3251
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3145
+#: builtin/pack-objects.c:3253
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3147
+#: builtin/pack-objects.c:3255
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3149
+#: builtin/pack-objects.c:3257
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3151
+#: builtin/pack-objects.c:3259
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3153
+#: builtin/pack-objects.c:3261
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3155
+#: builtin/pack-objects.c:3263
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3157
+#: builtin/pack-objects.c:3265
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3159
+#: builtin/pack-objects.c:3267
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3161
+#: builtin/pack-objects.c:3269
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3163
+#: builtin/pack-objects.c:3271
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3166
+#: builtin/pack-objects.c:3274
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3169
+#: builtin/pack-objects.c:3277
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3172
+#: builtin/pack-objects.c:3280
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3175
+#: builtin/pack-objects.c:3283
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3177
+#: builtin/pack-objects.c:3285
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3179
+#: builtin/pack-objects.c:3287
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3181
+#: builtin/pack-objects.c:3289
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3183
+#: builtin/pack-objects.c:3291
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3186
+#: builtin/pack-objects.c:3294
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3188
+#: builtin/pack-objects.c:3296
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3190
+#: builtin/pack-objects.c:3298
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3192
+#: builtin/pack-objects.c:3300
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3194
+#: builtin/pack-objects.c:3302
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3196
+#: builtin/pack-objects.c:3304
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3198
+#: builtin/pack-objects.c:3306
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3200
+#: builtin/pack-objects.c:3308
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3203
+#: builtin/pack-objects.c:3311
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3206
+#: builtin/pack-objects.c:3314
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3230
+#: builtin/pack-objects.c:3316
+msgid "respect islands during delta compression"
+msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3340
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3235
+#: builtin/pack-objects.c:3345
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3291
+#: builtin/pack-objects.c:3399
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:3293
+#: builtin/pack-objects.c:3401
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3298
+#: builtin/pack-objects.c:3406
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:3301
+#: builtin/pack-objects.c:3409
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3307
+#: builtin/pack-objects.c:3415
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:3363
+#: builtin/pack-objects.c:3474
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3382
+#: builtin/pack-objects.c:3493
#, c-format
msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
msgstr ""
@@ -14082,53 +14744,57 @@ msgstr "окастряне на обектите по-стари от това
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr "ограничаване на обхождането до обекти извън гарантиращи пакети"
-#: builtin/prune.c:128
+#: builtin/prune.c:129
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
-#: builtin/pull.c:59 builtin/pull.c:61
+#: builtin/pull.c:60 builtin/pull.c:62
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:81
+#: builtin/pull.c:82
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/pull.c:132
+#: builtin/pull.c:133
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/pull.c:136
+#: builtin/pull.c:137
msgid "Options related to merging"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/pull.c:139
+#: builtin/pull.c:140
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:166 builtin/rebase--helper.c:23 builtin/revert.c:122
+#: builtin/pull.c:167 builtin/rebase--interactive.c:147 builtin/revert.c:122
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
-#: builtin/pull.c:175
+#: builtin/pull.c:176
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/pull.c:191
+#: builtin/pull.c:192
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Опции при доставяне"
-#: builtin/pull.c:209
+#: builtin/pull.c:202
+msgid "force overwrite of local branch"
+msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
+
+#: builtin/pull.c:210
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
-#: builtin/pull.c:304
+#: builtin/pull.c:305
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:420
+#: builtin/pull.c:421
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -14136,14 +14802,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:422
+#: builtin/pull.c:423
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:423
+#: builtin/pull.c:424
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -14151,7 +14817,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:426
+#: builtin/pull.c:427
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -14162,44 +14828,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:431 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:432 builtin/rebase.c:760 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:433 builtin/pull.c:448 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:434 builtin/pull.c:449 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:435 builtin/pull.c:450 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:436 builtin/pull.c:451 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:436 builtin/pull.c:451
+#: builtin/pull.c:437 builtin/pull.c:452
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:438 builtin/pull.c:444 builtin/pull.c:453
-#: git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:445 builtin/pull.c:454
+#: builtin/rebase.c:766 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:438 builtin/pull.c:453 builtin/pull.c:458 git-rebase.sh:576
-#: git-parse-remote.sh:65
+#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:454 builtin/pull.c:459
+#: git-legacy-rebase.sh:548 git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:446 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:447 builtin/rebase.c:758 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:455 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:456 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:460
+#: builtin/pull.c:461
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -14208,27 +14874,32 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:829
+#: builtin/pull.c:565
+#, c-format
+msgid "unable to access commit %s"
+msgstr "недостъпно подаване: %s"
+
+#: builtin/pull.c:843
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:877
+#: builtin/pull.c:891
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-#: builtin/pull.c:885
+#: builtin/pull.c:899
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:888
+#: builtin/pull.c:902
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:889
+#: builtin/pull.c:903
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:914
+#: builtin/pull.c:928
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -14238,7 +14909,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:919
+#: builtin/pull.c:934
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -14255,15 +14926,15 @@ msgstr ""
" $ git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:934
+#: builtin/pull.c:949
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:938
+#: builtin/pull.c:953
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:945
+#: builtin/pull.c:960
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -14585,24 +15256,24 @@ msgstr "git range-diff [ОПЦИЯ…] СТАР_ВРЪХ...НОВ_ВРЪХ"
msgid "git range-diff [<options>] <base> <old-tip> <new-tip>"
msgstr "git range-diff [ОПЦИЯ…] БАЗА СТАР_ВРЪХ НОВ_ВРЪХ"
-#: builtin/range-diff.c:26
+#: builtin/range-diff.c:21
msgid "Percentage by which creation is weighted"
msgstr "Процент за оценка на създаването"
-#: builtin/range-diff.c:28
+#: builtin/range-diff.c:23
msgid "use simple diff colors"
msgstr "използване на прости цветове за разликите"
-#: builtin/range-diff.c:75 builtin/range-diff.c:79
+#: builtin/range-diff.c:61 builtin/range-diff.c:65
#, c-format
msgid "no .. in range: '%s'"
msgstr "„..“ липсва в диапазона „%s“"
-#: builtin/range-diff.c:89
+#: builtin/range-diff.c:75
msgid "single arg format must be symmetric range"
msgstr "вариантът с единствен аргумент изисква симетричен диапазон"
-#: builtin/range-diff.c:104
+#: builtin/range-diff.c:90
msgid "need two commit ranges"
msgstr "необходими са два диапазона с подавания"
@@ -14617,134 +15288,699 @@ msgstr ""
"checkout] [--index-output=ФАЙЛ] (--empty | УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_1 "
"[УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_2 [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_3]])"
-#: builtin/read-tree.c:120
+#: builtin/read-tree.c:123
msgid "write resulting index to <file>"
msgstr "запазване на индекса в този ФАЙЛ"
-#: builtin/read-tree.c:123
+#: builtin/read-tree.c:126
msgid "only empty the index"
msgstr "само зануляване на индекса"
-#: builtin/read-tree.c:125
+#: builtin/read-tree.c:128
msgid "Merging"
msgstr "Сливане"
-#: builtin/read-tree.c:127
+#: builtin/read-tree.c:130
msgid "perform a merge in addition to a read"
msgstr "да се извърши и сливане след освен изчитането"
-#: builtin/read-tree.c:129
+#: builtin/read-tree.c:132
msgid "3-way merge if no file level merging required"
msgstr "тройно сливане, ако не се налага пофайлово сливане"
-#: builtin/read-tree.c:131
+#: builtin/read-tree.c:134
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
msgstr "тройно сливане при добавяне на добавяне и изтриване на файлове"
-#: builtin/read-tree.c:133
+#: builtin/read-tree.c:136
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
msgstr "същото като опцията „-m“, но неслетите обекти се пренебрегват"
-#: builtin/read-tree.c:134
+#: builtin/read-tree.c:137
msgid "<subdirectory>/"
msgstr "ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:135
+#: builtin/read-tree.c:138
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
msgstr "изчитане на дървото към индекса като да е в тази ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:138
+#: builtin/read-tree.c:141
msgid "update working tree with merge result"
msgstr "обновяване на работното дърво с резултата от сливането"
-#: builtin/read-tree.c:140
+#: builtin/read-tree.c:143
msgid "gitignore"
msgstr "ФАЙЛ_С_ИЗКЛЮЧЕНИЯ"
-#: builtin/read-tree.c:141
+#: builtin/read-tree.c:144
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
msgstr "позволяване на презаписването на изрично пренебрегваните файлове"
-#: builtin/read-tree.c:144
+#: builtin/read-tree.c:147
msgid "don't check the working tree after merging"
msgstr "без проверка на работното дърво след сливането"
-#: builtin/read-tree.c:145
+#: builtin/read-tree.c:148
msgid "don't update the index or the work tree"
msgstr "без обновяване и на индекса, и на работното дърво"
-#: builtin/read-tree.c:147
+#: builtin/read-tree.c:150
msgid "skip applying sparse checkout filter"
msgstr "без прилагане на филтъра за частично изтегляне"
-#: builtin/read-tree.c:149
+#: builtin/read-tree.c:152
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
-#: builtin/rebase--helper.c:8
-msgid "git rebase--helper [<options>]"
-msgstr "git rebase--helper [ОПЦИЯ…]"
+#: builtin/rebase.c:29
+msgid ""
+"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] [<upstream>] "
+"[<branch>]"
+msgstr ""
+"git rebase [-i] [ОПЦИЯ…] [--exec КОМАНДА] [--onto НОВА_БАЗА] [КЛОН_ИЗТОЧНИК] "
+"[КЛОН]"
+
+#: builtin/rebase.c:31
+msgid ""
+"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] --root [<branch>]"
+msgstr ""
+"git rebase [-i] [ОПЦИЯ…] [--exec КОМАНДА] [--onto НОВА_БАЗА] --root [КЛОН]"
+
+#: builtin/rebase.c:33
+msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
+msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
+
+#: builtin/rebase.c:119
+#, c-format
+msgid "%s requires an interactive rebase"
+msgstr "„%s“ изисква интерактивно пребазиране"
+
+#: builtin/rebase.c:171
+#, c-format
+msgid "could not get 'onto': '%s'"
+msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
+
+#: builtin/rebase.c:186
+#, c-format
+msgid "invalid orig-head: '%s'"
+msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
+
+#: builtin/rebase.c:214
+#, c-format
+msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
+msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
+
+#: builtin/rebase.c:259
+#, c-format
+msgid "Could not read '%s'"
+msgstr "Пътят „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: builtin/rebase.c:277
+#, c-format
+msgid "Cannot store %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
+
+#: builtin/rebase.c:337
+msgid ""
+"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
+"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
+"You can instead skip this commit: run \"git rebase --skip\".\n"
+"To abort and get back to the state before \"git rebase\", run \"git rebase --"
+"abort\"."
+msgstr ""
+"След коригирането на конфликтите, отбележете решаването им чрез:\n"
+"„git add/rm ФАЙЛ_С_КОНФЛИКТ…“ и изпълнете „git rebase --continue“.\n"
+"Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „git rebase --skip“.\n"
+"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
+"изпълнете „git rebase --abort“."
+
+#: builtin/rebase.c:561
+msgid "could not determine HEAD revision"
+msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
+
+#: builtin/rebase.c:752
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Please specify which branch you want to rebase against.\n"
+"See git-rebase(1) for details.\n"
+"\n"
+" git rebase '<branch>'\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Укажете върху кой клон искате да пребазирате.\n"
+"Погледнете „git-rebase(1)“\n"
+"\n"
+" git rebase КЛОН\n"
+"\n"
+
+#: builtin/rebase.c:768
+#, c-format
+msgid ""
+"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
+"\n"
+" git branch --set-upstream-to=%s/<branch> %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
+"командата:\n"
+"\n"
+" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
+
+#: builtin/rebase.c:814
+msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
+msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
+
+#: builtin/rebase.c:816
+msgid "allow pre-rebase hook to run"
+msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
+
+#: builtin/rebase.c:818
+msgid "be quiet. implies --no-stat"
+msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
+
+#: builtin/rebase.c:821
+msgid "display a diffstat of what changed upstream"
+msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
+
+#: builtin/rebase.c:824
+msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
+msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
+
+#: builtin/rebase.c:827
+msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
+msgstr ""
+"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
+
+#: builtin/rebase.c:829 builtin/rebase.c:833 builtin/rebase.c:835
+msgid "passed to 'git am'"
+msgstr "подава се на командата „git am“"
+
+#: builtin/rebase.c:837 builtin/rebase.c:839
+msgid "passed to 'git apply'"
+msgstr "подава се на командата „git apply“"
+
+#: builtin/rebase.c:841 builtin/rebase.c:844
+msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
+msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
+
+#: builtin/rebase.c:846
+msgid "continue"
+msgstr "продължаване"
+
+#: builtin/rebase.c:849
+msgid "skip current patch and continue"
+msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
+
+#: builtin/rebase.c:851
+msgid "abort and check out the original branch"
+msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
+
+#: builtin/rebase.c:854
+msgid "abort but keep HEAD where it is"
+msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
+
+#: builtin/rebase.c:855
+msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
+msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
+
+#: builtin/rebase.c:858
+msgid "show the patch file being applied or merged"
+msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
+
+#: builtin/rebase.c:861
+msgid "use merging strategies to rebase"
+msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия за сливане"
+
+#: builtin/rebase.c:865
+msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
+msgstr ""
+"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
+
+#: builtin/rebase.c:869
+msgid "try to recreate merges instead of ignoring them"
+msgstr "пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
+
+#: builtin/rebase.c:873
+msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
+msgstr ""
+"позволяване на „rerere“ да преизползва корекция на конфликт, за до обнови "
+"индекса"
+
+#: builtin/rebase.c:876
+msgid "preserve empty commits during rebase"
+msgstr "запазване на празните подавания при пребазиране"
+
+#: builtin/rebase.c:878
+msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
+msgstr ""
+"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
+
+#: builtin/rebase.c:884
+msgid "automatically stash/stash pop before and after"
+msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
+
+#: builtin/rebase.c:886
+msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
+msgstr ""
+"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
+"редактирания списък"
+
+#: builtin/rebase.c:890
+msgid "allow rebasing commits with empty messages"
+msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
+
+#: builtin/rebase.c:893
+msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
+msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
+
+#: builtin/rebase.c:896
+msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
+msgstr ""
+"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
+"\n"
+" git merge-base --fork-point УКАЗАТЕЛ [ПОДАВАНЕ]"
+
+#: builtin/rebase.c:898
+msgid "use the given merge strategy"
+msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
+
+#: builtin/rebase.c:900 builtin/revert.c:111
+msgid "option"
+msgstr "опция"
+
+#: builtin/rebase.c:901
+msgid "pass the argument through to the merge strategy"
+msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
+
+#: builtin/rebase.c:904
+msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
+msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
+
+#: builtin/rebase.c:920
+#, c-format
+msgid "could not exec %s"
+msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
+
+#: builtin/rebase.c:938 git-legacy-rebase.sh:213
+msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
+msgstr ""
+"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
+"пребазирате в момента."
+
+#: builtin/rebase.c:979 git-legacy-rebase.sh:387
+msgid "No rebase in progress?"
+msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
+
+#: builtin/rebase.c:982 git-legacy-rebase.sh:398
+msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
+msgstr ""
+"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
+
+#: builtin/rebase.c:995 git-legacy-rebase.sh:405
+msgid "Cannot read HEAD"
+msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
+
+#: builtin/rebase.c:1008 git-legacy-rebase.sh:408
+msgid ""
+"You must edit all merge conflicts and then\n"
+"mark them as resolved using git add"
+msgstr ""
+"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
+"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
+
+#: builtin/rebase.c:1026
+msgid "could not discard worktree changes"
+msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
+
+#: builtin/rebase.c:1044
+#, c-format
+msgid "could not move back to %s"
+msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
+
+#: builtin/rebase.c:1055 builtin/rm.c:368
+#, c-format
+msgid "could not remove '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
+
+#: builtin/rebase.c:1081
+#, c-format
+msgid ""
+"It seems that there is already a %s directory, and\n"
+"I wonder if you are in the middle of another rebase. If that is the\n"
+"case, please try\n"
+"\t%s\n"
+"If that is not the case, please\n"
+"\t%s\n"
+"and run me again. I am stopping in case you still have something\n"
+"valuable there.\n"
+msgstr ""
+"Директорията „%s“ вече съществува. Възможно ли е да сте\n"
+"в процес на друго пребазиране? Ако това е така, изпълнете:\n"
+" %s\n"
+"Ако не сте в процес на друго пребазиране, изпълнете:\n"
+" %s\n"
+"и отново започнете пребазирането. Текущото пребазиране се преустановява, "
+"за\n"
+"да не загубите случайно промени.\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1102
+msgid "switch `C' expects a numerical value"
+msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
+
+#: builtin/rebase.c:1139
+#, c-format
+msgid "Unknown mode: %s"
+msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
+
+#: builtin/rebase.c:1161
+msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
+msgstr ""
+"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
+
+#: builtin/rebase.c:1204
+#, c-format
+msgid ""
+"error: cannot combine interactive options (--interactive, --exec, --rebase-"
+"merges, --preserve-merges, --keep-empty, --root + --onto) with am options "
+"(%s)"
+msgstr ""
+"грешка: опциите за интерактивна работа („--interactive“, „--exec“, „--rebase-"
+"merges“, „--preserve-merges“, „--keep-empty“, „--root“ и „--onto“) са "
+"несъвместими с опциите за командата „am“ („%s“)"
+
+#: builtin/rebase.c:1209
+#, c-format
+msgid ""
+"error: cannot combine merge options (--merge, --strategy, --strategy-option) "
+"with am options (%s)"
+msgstr ""
+"грешка: опциите за сливане („--merge“, „--strategy“ и „--strategy-option“) "
+"са несъвместими с опциите за командата „am“ („%s“)"
+
+#: builtin/rebase.c:1229 git-legacy-rebase.sh:528
+msgid "error: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
+msgstr ""
+"грешка: опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
+
+#: builtin/rebase.c:1234 git-legacy-rebase.sh:534
+msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
+msgstr ""
+"грешка: опциите „--rebase-merges“ и „--strategy-option“ са несъвместими"
+
+#: builtin/rebase.c:1237 git-legacy-rebase.sh:536
+msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
+msgstr "грешка: опциите „--rebase-merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
+
+#: builtin/rebase.c:1261
+#, c-format
+msgid "invalid upstream '%s'"
+msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
+
+#: builtin/rebase.c:1267
+msgid "Could not create new root commit"
+msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
+
+#: builtin/rebase.c:1285
+#, c-format
+msgid "'%s': need exactly one merge base"
+msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
+
+#: builtin/rebase.c:1292
+#, c-format
+msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
+msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
+
+#: builtin/rebase.c:1317
+#, c-format
+msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
+msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
+
+#: builtin/rebase.c:1325 builtin/submodule--helper.c:37
+#: builtin/submodule--helper.c:1930
+#, c-format
+msgid "No such ref: %s"
+msgstr "Такъв указател няма: %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1337
+msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
+msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
+
+#: builtin/rebase.c:1377 git-legacy-rebase.sh:657
+msgid "Cannot autostash"
+msgstr "Не може да се скатае автоматично"
+
+#: builtin/rebase.c:1380
+#, c-format
+msgid "Unexpected stash response: '%s'"
+msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
+
+#: builtin/rebase.c:1386
+#, c-format
+msgid "Could not create directory for '%s'"
+msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
+
+#: builtin/rebase.c:1389
+#, c-format
+msgid "Created autostash: %s\n"
+msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1392
+msgid "could not reset --hard"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
+
+#: builtin/rebase.c:1393 builtin/reset.c:113
+#, c-format
+msgid "HEAD is now at %s"
+msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
+
+#: builtin/rebase.c:1409 git-legacy-rebase.sh:666
+msgid "Please commit or stash them."
+msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
+
+#: builtin/rebase.c:1436
+#, c-format
+msgid "could not parse '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се анализира"
+
+#: builtin/rebase.c:1447
+#, c-format
+msgid "could not switch to %s"
+msgstr "не може да се премине към „%s“"
+
+#: builtin/rebase.c:1458 git-legacy-rebase.sh:689
+#, sh-format
+msgid "HEAD is up to date."
+msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
+
+#: builtin/rebase.c:1460
+#, c-format
+msgid "Current branch %s is up to date.\n"
+msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1468 git-legacy-rebase.sh:699
+#, sh-format
+msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
+msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален. Пребазирането е принудително."
+
+#: builtin/rebase.c:1470
+#, c-format
+msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
+msgstr ""
+"Текущият клон „%s“ е напълно актуален. Пребазирането е принудително.\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1478 git-legacy-rebase.sh:208
+msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
+msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
+
+#: builtin/rebase.c:1484
+#, c-format
+msgid "Changes from %s to %s:\n"
+msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1507
+#, c-format
+msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
+msgstr ""
+"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
+"пребазирате…\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1513
+msgid "Could not detach HEAD"
+msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отдели"
+
+#: builtin/rebase.c:1522
+#, c-format
+msgid "Fast-forwarded %s to %s. \n"
+msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:24
+msgid "no HEAD?"
+msgstr "Липсва указател „HEAD“"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:51
+#, c-format
+msgid "could not create temporary %s"
+msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:57
+msgid "could not mark as interactive"
+msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
-#: builtin/rebase--helper.c:24
+#: builtin/rebase--interactive.c:101
+#, c-format
+msgid "could not open %s"
+msgstr "„%s“ не може да се отвори"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:114
+msgid "could not generate todo list"
+msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:129
+msgid "git rebase--interactive [<options>]"
+msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:148
msgid "keep empty commits"
msgstr "запазване на празните подавания"
-#: builtin/rebase--helper.c:26 builtin/revert.c:124
+#: builtin/rebase--interactive.c:150 builtin/revert.c:124
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/rebase--helper.c:27
+#: builtin/rebase--interactive.c:151
msgid "rebase merge commits"
msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
-#: builtin/rebase--helper.c:29
+#: builtin/rebase--interactive.c:153
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr ""
"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
-#: builtin/rebase--helper.c:30
+#: builtin/rebase--interactive.c:155
+msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
+msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:156
+msgid "sign commits"
+msgstr "подписване на подаванията"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:158
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase--helper.c:32
-msgid "abort rebase"
-msgstr "преустановяване на пребазирането"
+#: builtin/rebase--interactive.c:160
+msgid "skip commit"
+msgstr "прескачане на подаване"
-#: builtin/rebase--helper.c:35
-msgid "make rebase script"
-msgstr "създаване на скрипт за пребазиране"
+#: builtin/rebase--interactive.c:161
+msgid "edit the todo list"
+msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
-#: builtin/rebase--helper.c:37
+#: builtin/rebase--interactive.c:163
+msgid "show the current patch"
+msgstr "извеждане на текущата кръпка"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:166
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--helper.c:39
+#: builtin/rebase--interactive.c:168
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--helper.c:41
+#: builtin/rebase--interactive.c:170
msgid "check the todo list"
msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--helper.c:43
-msgid "skip unnecessary picks"
-msgstr "прескачане на излишните команди за отбиране"
-
-#: builtin/rebase--helper.c:45
+#: builtin/rebase--interactive.c:172
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr ""
"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
"предходните им със и без смени на съобщението"
-#: builtin/rebase--helper.c:47
+#: builtin/rebase--interactive.c:174
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--helper.c:68
+#: builtin/rebase--interactive.c:175
+msgid "onto"
+msgstr "върху"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:177
+msgid "restrict-revision"
+msgstr "ограничена версия"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:177
+msgid "restrict revision"
+msgstr "ограничена версия"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:178
+msgid "squash-onto"
+msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:179
+msgid "squash onto"
+msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:181
+msgid "the upstream commit"
+msgstr "подаване на източника"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:182
+msgid "head-name"
+msgstr "име на върха"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:182
+msgid "head name"
+msgstr "име на върха"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:187
+msgid "rebase strategy"
+msgstr "стратегия на пребазиране"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:188
+msgid "strategy-opts"
+msgstr "опции на стратегията"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:189
+msgid "strategy options"
+msgstr "опции на стратегията"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:190
+msgid "switch-to"
+msgstr "преминаване към"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:191
+msgid "the branch or commit to checkout"
+msgstr "клонът, към който да се премине"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:192
+msgid "onto-name"
+msgstr "име на база"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:192
+msgid "onto name"
+msgstr "име на база"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:193
+msgid "cmd"
+msgstr "команда"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:193
+msgid "the command to run"
+msgstr "команда за изпълнение"
+
+#: builtin/rebase--interactive.c:220
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-#: builtin/receive-pack.c:32
+#: builtin/rebase--interactive.c:226
+msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
+msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
+
+#: builtin/receive-pack.c:33
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
@@ -14802,24 +16038,24 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1923
+#: builtin/receive-pack.c:1929
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1937
+#: builtin/receive-pack.c:1943
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
-#: builtin/reflog.c:536 builtin/reflog.c:541
+#: builtin/reflog.c:563 builtin/reflog.c:568
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време"
-#: builtin/remote.c:15
+#: builtin/remote.c:16
msgid "git remote [-v | --verbose]"
msgstr "git remote [-v | --verbose]"
-#: builtin/remote.c:16
+#: builtin/remote.c:17
msgid ""
"git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] <name> <url>"
@@ -14827,83 +16063,83 @@ msgstr ""
"git remote add [-t КЛОН] [-m ОСНОВЕН_КЛОН] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:17 builtin/remote.c:37
+#: builtin/remote.c:18 builtin/remote.c:38
msgid "git remote rename <old> <new>"
msgstr "git remote rename СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:18 builtin/remote.c:42
+#: builtin/remote.c:19 builtin/remote.c:43
msgid "git remote remove <name>"
msgstr "git remote remove ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:19 builtin/remote.c:47
+#: builtin/remote.c:20 builtin/remote.c:48
msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
msgstr "git remote set-head ИМЕ (-a | --auto | -d | --delete | КЛОН)"
-#: builtin/remote.c:20
+#: builtin/remote.c:21
msgid "git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>"
msgstr "git remote [-v | --verbose] show [-n] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:21
+#: builtin/remote.c:22
msgid "git remote prune [-n | --dry-run] <name>"
msgstr "git remote prune [-n | --dry-run] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:22
+#: builtin/remote.c:23
msgid ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]"
msgstr ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(ГРУПА | "
"ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ)…]"
-#: builtin/remote.c:23
+#: builtin/remote.c:24
msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches [--add] ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:73
+#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:74
msgid "git remote get-url [--push] [--all] <name>"
msgstr "git remote get-url [--push] [--all] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:78
+#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:79
msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
msgstr "git remote set-url [--push] ИМЕ НОВ_АДРЕС [СТАР_АДРЕС]"
-#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:79
+#: builtin/remote.c:27 builtin/remote.c:80
msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
msgstr "git remote set-url --add ИМЕ НОВ_АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:27 builtin/remote.c:80
+#: builtin/remote.c:28 builtin/remote.c:81
msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
msgstr "git remote set-url --delete ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:32
+#: builtin/remote.c:33
msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
msgstr "git remote add [ОПЦИЯ…] ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:52
+#: builtin/remote.c:53
msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:53
+#: builtin/remote.c:54
msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches --add ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:58
+#: builtin/remote.c:59
msgid "git remote show [<options>] <name>"
msgstr "git remote show [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:63
+#: builtin/remote.c:64
msgid "git remote prune [<options>] <name>"
msgstr "git remote prune [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:68
+#: builtin/remote.c:69
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
msgstr "git remote update [ОПЦИЯ…] [ГРУПА | ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ…]"
-#: builtin/remote.c:97
+#: builtin/remote.c:98
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Обновяване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:129
+#: builtin/remote.c:130
msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
"\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
@@ -14911,86 +16147,86 @@ msgstr ""
"Използването само на „--mirror“ е опасно. Вместо това\n"
"ползвайте „--mirror=fetch“ или „--mirror=push“"
-#: builtin/remote.c:146
+#: builtin/remote.c:147
#, c-format
msgid "unknown mirror argument: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--mirror“: %s"
-#: builtin/remote.c:162
+#: builtin/remote.c:163
msgid "fetch the remote branches"
msgstr "отдалечените клони не могат да бъдат доставени"
-#: builtin/remote.c:164
+#: builtin/remote.c:165
msgid "import all tags and associated objects when fetching"
msgstr "внасяне на всички етикети и принадлежащите им обекти при доставяне"
-#: builtin/remote.c:167
+#: builtin/remote.c:168
msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
msgstr "може и да не се доставят никакви етикети (чрез опцията „--no-tags“)"
-#: builtin/remote.c:169
+#: builtin/remote.c:170
msgid "branch(es) to track"
msgstr "клон/и за следене"
-#: builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:171
msgid "master branch"
msgstr "основен клон"
-#: builtin/remote.c:172
+#: builtin/remote.c:173
msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
msgstr ""
"настройване на отдалечено хранилище, от което да се издърпва или доставя"
-#: builtin/remote.c:184
+#: builtin/remote.c:185
msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
msgstr ""
"няма смисъл да се указва основен клон при използване на опцията „--mirror“"
-#: builtin/remote.c:186
+#: builtin/remote.c:187
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:193 builtin/remote.c:635
+#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:636
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:197 builtin/remote.c:639
+#: builtin/remote.c:198 builtin/remote.c:640
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:237
+#: builtin/remote.c:238
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде настроен"
-#: builtin/remote.c:343
+#: builtin/remote.c:344
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не могат да бъдат получени"
-#: builtin/remote.c:442 builtin/remote.c:450
+#: builtin/remote.c:443 builtin/remote.c:451
msgid "(matching)"
msgstr "(съвпадащи)"
-#: builtin/remote.c:454
+#: builtin/remote.c:455
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:628 builtin/remote.c:764 builtin/remote.c:863
+#: builtin/remote.c:629 builtin/remote.c:765 builtin/remote.c:864
#, c-format
-msgid "No such remote: %s"
-msgstr "Такова отдалечено хранилище няма: %s"
+msgid "No such remote: '%s'"
+msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:645
+#: builtin/remote.c:646
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:665
+#: builtin/remote.c:666
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -15001,17 +16237,17 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:701
+#: builtin/remote.c:702
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:735
+#: builtin/remote.c:736
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:801
+#: builtin/remote.c:802
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -15025,121 +16261,121 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:815
+#: builtin/remote.c:816
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:916
+#: builtin/remote.c:917
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:919
+#: builtin/remote.c:920
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:921
+#: builtin/remote.c:922
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
-#: builtin/remote.c:923
+#: builtin/remote.c:924
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:964
+#: builtin/remote.c:965
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече "
"от 1 клон"
-#: builtin/remote.c:973
+#: builtin/remote.c:974
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:975
+#: builtin/remote.c:976
#, c-format
msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране (със сливания) върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:978
+#: builtin/remote.c:979
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:982
+#: builtin/remote.c:983
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:985
+#: builtin/remote.c:986
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:988
+#: builtin/remote.c:989
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s и с отдалечения клон „%s“\n"
-#: builtin/remote.c:1031
+#: builtin/remote.c:1032
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1034
+#: builtin/remote.c:1035
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1038
+#: builtin/remote.c:1039
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1041
+#: builtin/remote.c:1042
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се превърти"
-#: builtin/remote.c:1044
+#: builtin/remote.c:1045
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1051
+#: builtin/remote.c:1052
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1054
+#: builtin/remote.c:1055
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1058
+#: builtin/remote.c:1059
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1061
+#: builtin/remote.c:1062
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1129
+#: builtin/remote.c:1130
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1156
+#: builtin/remote.c:1157
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1157
+#: builtin/remote.c:1158
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1174 builtin/remote.c:1313
+#: builtin/remote.c:1159 builtin/remote.c:1175 builtin/remote.c:1314
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
@@ -15147,25 +16383,25 @@ msgstr "(без адрес)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1172 builtin/remote.c:1174
+#: builtin/remote.c:1173 builtin/remote.c:1175
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1176 builtin/remote.c:1178 builtin/remote.c:1180
+#: builtin/remote.c:1177 builtin/remote.c:1179 builtin/remote.c:1181
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1176
+#: builtin/remote.c:1177
msgid "(not queried)"
msgstr "(без проверка)"
-#: builtin/remote.c:1178
+#: builtin/remote.c:1179
msgid "(unknown)"
msgstr "(непознат)"
-#: builtin/remote.c:1182
+#: builtin/remote.c:1183
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -15174,170 +16410,170 @@ msgstr ""
"хранилище\n"
" не е еднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1194
+#: builtin/remote.c:1195
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1197 builtin/remote.c:1223
+#: builtin/remote.c:1198 builtin/remote.c:1224
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1206
+#: builtin/remote.c:1207
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1214
+#: builtin/remote.c:1215
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1220
+#: builtin/remote.c:1221
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1241
+#: builtin/remote.c:1242
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1243
+#: builtin/remote.c:1244
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1258
+#: builtin/remote.c:1259
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1260
+#: builtin/remote.c:1261
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1270
+#: builtin/remote.c:1271
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1278
+#: builtin/remote.c:1279
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1280
+#: builtin/remote.c:1281
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1299
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1299
+#: builtin/remote.c:1300
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1309
+#: builtin/remote.c:1310
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1310
+#: builtin/remote.c:1311
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1326
+#: builtin/remote.c:1327
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1329
+#: builtin/remote.c:1330
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1374
+#: builtin/remote.c:1375
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1437 builtin/remote.c:1491 builtin/remote.c:1559
+#: builtin/remote.c:1438 builtin/remote.c:1492 builtin/remote.c:1560
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1453
+#: builtin/remote.c:1454
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1460
+#: builtin/remote.c:1461
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1477
+#: builtin/remote.c:1478
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1479
+#: builtin/remote.c:1480
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1507
+#: builtin/remote.c:1508
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1533
+#: builtin/remote.c:1534
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1535
+#: builtin/remote.c:1536
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1537
+#: builtin/remote.c:1538
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
-#: builtin/remote.c:1544
+#: builtin/remote.c:1545
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1583
+#: builtin/remote.c:1584
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1591
+#: builtin/remote.c:1592
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
-#: builtin/remote.c:1593
+#: builtin/remote.c:1594
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/remote.c:1609
+#: builtin/remote.c:1610
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
-#: builtin/remote.c:1640
+#: builtin/remote.c:1641
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/repack.c:20
+#: builtin/repack.c:22
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/repack.c:25
+#: builtin/repack.c:27
msgid ""
"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
@@ -15346,100 +16582,104 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
-#: builtin/repack.c:287
+#: builtin/repack.c:294
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:289
+#: builtin/repack.c:296
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:292
+#: builtin/repack.c:299
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:294
+#: builtin/repack.c:301
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:296
+#: builtin/repack.c:303
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:298
+#: builtin/repack.c:305
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:301
+#: builtin/repack.c:308
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:303
+#: builtin/repack.c:310
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:304
+#: builtin/repack.c:312
+msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
+msgstr "подаване на опцията „--delta-islands“ на командата „git-pack-objects“"
+
+#: builtin/repack.c:313
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:305
+#: builtin/repack.c:314
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:307
+#: builtin/repack.c:316
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:309
+#: builtin/repack.c:318
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:310 builtin/repack.c:316
+#: builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:325
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:311
+#: builtin/repack.c:320
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:313
+#: builtin/repack.c:322
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:315
+#: builtin/repack.c:324
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:317
+#: builtin/repack.c:326
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:319
+#: builtin/repack.c:328
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:321
+#: builtin/repack.c:330
msgid "do not repack this pack"
msgstr "без препакетиране на този пакет"
-#: builtin/repack.c:331
+#: builtin/repack.c:340
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:335
+#: builtin/repack.c:344
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:510 builtin/worktree.c:140
+#: builtin/repack.c:527
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -15468,7 +16708,7 @@ msgstr "git replace -d ОБЕКТ…"
msgid "git replace [--format=<format>] [-l [<pattern>]]"
msgstr "git replace [--format=ФОРМАТ] [-l [ШАБЛОН]]"
-#: builtin/replace.c:57 builtin/replace.c:203 builtin/replace.c:206
+#: builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:203 builtin/replace.c:206
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
@@ -15696,178 +16936,195 @@ msgstr "опцията „-l“ приема точно един шаблон"
msgid "git rerere [clear | forget <path>... | status | remaining | diff | gc]"
msgstr "git rerere [clear | forget ПЪТ… | status | remaining | diff | gc]"
-#: builtin/rerere.c:59
+#: builtin/rerere.c:60
msgid "register clean resolutions in index"
msgstr "регистриране на чисти корекции на конфликти в индекса"
-#: builtin/reset.c:29
+#: builtin/rerere.c:79
+msgid "'git rerere forget' without paths is deprecated"
+msgstr "командата „git rerere forget“ изисква указването на път"
+
+#: builtin/rerere.c:111
+#, c-format
+msgid "unable to generate diff for '%s'"
+msgstr "неуспешно генериране на разлика за „%s“"
+
+#: builtin/reset.c:31
msgid ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
msgstr ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/reset.c:30
+#: builtin/reset.c:32
msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <paths>..."
msgstr "git reset [-q] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [--] ПЪТИЩА…"
-#: builtin/reset.c:31
+#: builtin/reset.c:33
msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<paths>...]"
msgstr "git reset --patch [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО] [--] [ПЪТИЩА…]"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "mixed"
msgstr "смесено (mixed)"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "soft"
msgstr "меко (soft)"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "hard"
msgstr "пълно (hard)"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "merge"
msgstr "слято (merge)"
-#: builtin/reset.c:37
+#: builtin/reset.c:39
msgid "keep"
msgstr "запазващо (keep)"
-#: builtin/reset.c:78
+#: builtin/reset.c:80
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "Указателят „HEAD“ е повреден."
-#: builtin/reset.c:80
+#: builtin/reset.c:82
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "Дървото, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:86
+#: builtin/reset.c:88
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:111
-#, c-format
-msgid "HEAD is now at %s"
-msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-
-#: builtin/reset.c:189
+#: builtin/reset.c:192
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:289
+#: builtin/reset.c:292
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
-#: builtin/reset.c:291
+#: builtin/reset.c:294
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво"
-#: builtin/reset.c:292
+#: builtin/reset.c:295
msgid "reset only HEAD"
msgstr "само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:294 builtin/reset.c:296
+#: builtin/reset.c:297 builtin/reset.c:299
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "указателя „HEAD“, индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:298
+#: builtin/reset.c:301
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "зануляване на указателя „HEAD“, но запазване на локалните промени"
-#: builtin/reset.c:304
+#: builtin/reset.c:307
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr ""
"отбелязване само на факта, че изтритите пътища ще бъдат добавени по-късно"
-#: builtin/reset.c:321
+#: builtin/reset.c:325
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Стойността „%s“ не е разпозната като съществуваща версия."
-#: builtin/reset.c:329
+#: builtin/reset.c:333
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "„%s“ не е разпознат като дърво."
-#: builtin/reset.c:338
+#: builtin/reset.c:342
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr ""
"опцията „--patch“ е несъвместима с всяка от опциите „--hard/--mixed/--soft“"
-#: builtin/reset.c:347
+#: builtin/reset.c:351
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
"изпълнете „git reset -- ПЪТ…“."
-#: builtin/reset.c:349
+#: builtin/reset.c:353
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Не може да извършите %s зануляване, когато сте задали ПЪТ."
-#: builtin/reset.c:359
+#: builtin/reset.c:363
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "В голо хранилище не може да извършите %s зануляване"
-#: builtin/reset.c:363
+#: builtin/reset.c:367
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "Опцията „-N“ е съвместима само с „--mixed“"
-#: builtin/reset.c:380
+#: builtin/reset.c:387
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Промени извън индекса след зануляването:"
-#: builtin/reset.c:386
+#: builtin/reset.c:390
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"It took %.2f seconds to enumerate unstaged changes after reset. You can\n"
+"use '--quiet' to avoid this. Set the config setting reset.quiet to true\n"
+"to make this the default.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Изброяването на промените извън индекса след зануляване отне %.2f сек.\n"
+"Опцията „--quiet“ заглушава това съобщение еднократно. За постоянно\n"
+"заглушаване задайте настройката „reset.quiet“ да е „true“ (истина).\n"
+
+#: builtin/reset.c:400
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Индексът не може да бъде занулен към версия „%s“."
-#: builtin/reset.c:390
+#: builtin/reset.c:404
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:399
+#: builtin/rev-list.c:403
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
-#: builtin/rev-list.c:457
+#: builtin/rev-list.c:461
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
-#: builtin/rev-list.c:460
+#: builtin/rev-list.c:464
#, c-format
msgid "invalid sparse value '%s'"
msgstr "неправилна частична стойност: %s"
-#: builtin/rev-list.c:501
+#: builtin/rev-list.c:505
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-list.c:504
+#: builtin/rev-list.c:508
msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
msgstr "опцията „--use-bitmap-index“ е несъвместима с филтриране на обектите"
-#: builtin/rev-parse.c:406
+#: builtin/rev-parse.c:407
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТ…]"
-#: builtin/rev-parse.c:411
+#: builtin/rev-parse.c:412
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "зададеният низ „--“ да се тълкува като аргумент"
-#: builtin/rev-parse.c:413
+#: builtin/rev-parse.c:414
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "спиране на анализа след първия аргумент, който не е опция"
-#: builtin/rev-parse.c:416
+#: builtin/rev-parse.c:417
msgid "output in stuck long form"
msgstr "изход в дългия формат"
-#: builtin/rev-parse.c:549
+#: builtin/rev-parse.c:550
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -15935,10 +17192,6 @@ msgstr "избор на основния родител"
msgid "merge strategy"
msgstr "стратегия на сливане"
-#: builtin/revert.c:111
-msgid "option"
-msgstr "опция"
-
#: builtin/revert.c:112
msgid "option for merge strategy"
msgstr "опция за стратегията на сливане"
@@ -16050,11 +17303,6 @@ msgstr "без използването на опцията „-r“ „%s“ н
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: „%s“ не може да се изтрие"
-#: builtin/rm.c:368
-#, c-format
-msgid "could not remove '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-
#: builtin/send-pack.c:20
msgid ""
"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<git-"
@@ -16160,112 +17408,112 @@ msgstr[1] "„%s“ се прескача — не може да се обраб
msgid "no matching refs with %s"
msgstr "никой указател не съвпада с „%s“"
-#: builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/show-branch.c:646
msgid "show remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане на следящите и локалните клони"
-#: builtin/show-branch.c:647
+#: builtin/show-branch.c:648
msgid "show remote-tracking branches"
msgstr "извеждане на следящите клони"
-#: builtin/show-branch.c:649
+#: builtin/show-branch.c:650
msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
msgstr "оцветяване на „*!+-“ според клоните"
-#: builtin/show-branch.c:651
+#: builtin/show-branch.c:652
msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ подавания от общия предшественик"
-#: builtin/show-branch.c:653
+#: builtin/show-branch.c:654
msgid "synonym to more=-1"
-msgstr "синоним на „more=-1“"
+msgstr "псевдоним на „more=-1“"
-#: builtin/show-branch.c:654
+#: builtin/show-branch.c:655
msgid "suppress naming strings"
msgstr "без низове за имената на клоните"
-#: builtin/show-branch.c:656
+#: builtin/show-branch.c:657
msgid "include the current branch"
msgstr "включване и на текущия клон"
-#: builtin/show-branch.c:658
+#: builtin/show-branch.c:659
msgid "name commits with their object names"
msgstr "именуване на подаванията с имената им на обекти"
-#: builtin/show-branch.c:660
+#: builtin/show-branch.c:661
msgid "show possible merge bases"
msgstr "извеждане на възможните бази за сливания"
-#: builtin/show-branch.c:662
+#: builtin/show-branch.c:663
msgid "show refs unreachable from any other ref"
msgstr "извеждане на недостижимите указатели"
-#: builtin/show-branch.c:664
+#: builtin/show-branch.c:665
msgid "show commits in topological order"
msgstr "извеждане на подаванията в топологическа подредба"
-#: builtin/show-branch.c:667
+#: builtin/show-branch.c:668
msgid "show only commits not on the first branch"
msgstr "извеждане само на подаванията, които не са от първия клон"
-#: builtin/show-branch.c:669
+#: builtin/show-branch.c:670
msgid "show merges reachable from only one tip"
msgstr "извеждане на сливанията, които могат да се достигнат само от един връх"
-#: builtin/show-branch.c:671
+#: builtin/show-branch.c:672
msgid "topologically sort, maintaining date order where possible"
msgstr ""
"топологическа подредба, при запазване на подредбата по дата, доколкото е\n"
"възможно"
-#: builtin/show-branch.c:674
+#: builtin/show-branch.c:675
msgid "<n>[,<base>]"
msgstr "БРОЙ[,БАЗА]"
-#: builtin/show-branch.c:675
+#: builtin/show-branch.c:676
msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
msgstr "показване на най-много БРОЙ журнални записа с начало съответната БАЗА"
-#: builtin/show-branch.c:711
+#: builtin/show-branch.c:712
msgid ""
"--reflog is incompatible with --all, --remotes, --independent or --merge-base"
msgstr ""
"опцията „--reflog“ е несъвместима с опциите „--all“, „--remotes“, „--"
"independent“ и „--merge-base“"
-#: builtin/show-branch.c:735
+#: builtin/show-branch.c:736
msgid "no branches given, and HEAD is not valid"
msgstr "не е зададен клон, а указателят „HEAD“ е неправилен"
-#: builtin/show-branch.c:738
+#: builtin/show-branch.c:739
msgid "--reflog option needs one branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква точно едно име на клон"
-#: builtin/show-branch.c:741
+#: builtin/show-branch.c:742
#, c-format
msgid "only %d entry can be shown at one time."
msgid_plural "only %d entries can be shown at one time."
msgstr[0] "само %d запис може да бъде показан наведнъж."
msgstr[1] "само %d записа може да бъде показани наведнъж."
-#: builtin/show-branch.c:745
+#: builtin/show-branch.c:746
#, c-format
msgid "no such ref %s"
msgstr "такъв указател няма: %s"
-#: builtin/show-branch.c:829
+#: builtin/show-branch.c:830
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d rev."
msgid_plural "cannot handle more than %d revs."
msgstr[0] "не може да се обработи повече от %d указател."
msgstr[1] "не може да се обработят повече от %d указатели."
-#: builtin/show-branch.c:833
+#: builtin/show-branch.c:834
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref."
msgstr "„%s“ е неправилен указател."
-#: builtin/show-branch.c:836
+#: builtin/show-branch.c:837
#, c-format
msgid "cannot find commit %s (%s)"
msgstr "подаването „%s“ (%s) липсва"
@@ -16282,37 +17530,37 @@ msgstr ""
msgid "git show-ref --exclude-existing[=<pattern>]"
msgstr "git show-ref --exclude-existing[=ШАБЛОН]"
-#: builtin/show-ref.c:160
+#: builtin/show-ref.c:161
msgid "only show tags (can be combined with heads)"
msgstr "извеждане на етикетите (може да се комбинира с върховете)"
-#: builtin/show-ref.c:161
+#: builtin/show-ref.c:162
msgid "only show heads (can be combined with tags)"
msgstr "извеждане на върховете (може да се комбинира с етикетите)"
-#: builtin/show-ref.c:162
+#: builtin/show-ref.c:163
msgid "stricter reference checking, requires exact ref path"
msgstr "строга проверка на указателите, изисква се указател с пълен път"
-#: builtin/show-ref.c:165 builtin/show-ref.c:167
+#: builtin/show-ref.c:166 builtin/show-ref.c:168
msgid "show the HEAD reference, even if it would be filtered out"
msgstr "задължително извеждане и на указателя HEAD"
-#: builtin/show-ref.c:169
+#: builtin/show-ref.c:170
msgid "dereference tags into object IDs"
msgstr "да се извеждат идентификаторите на обектите-етикети"
-#: builtin/show-ref.c:171
+#: builtin/show-ref.c:172
msgid "only show SHA1 hash using <n> digits"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ цифри от всяка сума по SHA1"
-#: builtin/show-ref.c:175
+#: builtin/show-ref.c:176
msgid "do not print results to stdout (useful with --verify)"
msgstr ""
"без извеждане на резултатите на стандартния изход (полезно с опцията „--"
"verify“)"
-#: builtin/show-ref.c:177
+#: builtin/show-ref.c:178
msgid "show refs from stdin that aren't in local repository"
msgstr ""
"извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
@@ -16334,12 +17582,7 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:37 builtin/submodule--helper.c:1833
-#, c-format
-msgid "No such ref: %s"
-msgstr "Такъв указател няма: %s"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:44 builtin/submodule--helper.c:1842
+#: builtin/submodule--helper.c:44 builtin/submodule--helper.c:1939
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
@@ -16354,7 +17597,7 @@ msgstr ""
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:407 builtin/submodule--helper.c:1356
+#: builtin/submodule--helper.c:407 builtin/submodule--helper.c:1363
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
@@ -16362,8 +17605,8 @@ msgstr "директория за определянето на относите
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:469 builtin/submodule--helper.c:606
-#: builtin/submodule--helper.c:629
+#: builtin/submodule--helper.c:469 builtin/submodule--helper.c:626
+#: builtin/submodule--helper.c:649
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
@@ -16397,7 +17640,7 @@ msgstr ""
msgid "Suppress output of entering each submodule command"
msgstr "Без извеждане на изход при въвеждането на всяка команда за подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:563 builtin/submodule--helper.c:1040
+#: builtin/submodule--helper.c:563 builtin/submodule--helper.c:1048
msgid "Recurse into nested submodules"
msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
@@ -16405,64 +17648,64 @@ msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] <command>"
msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] КОМАНДА"
-#: builtin/submodule--helper.c:644
+#: builtin/submodule--helper.c:595
#, c-format
msgid ""
-"could not lookup configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
+"could not look up configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
"authoritative upstream."
msgstr ""
"настройката „%s“ липсва. Приема се, че това хранилище е правилният източник "
"за себе си."
-#: builtin/submodule--helper.c:655
+#: builtin/submodule--helper.c:663
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:659
+#: builtin/submodule--helper.c:667
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:669
+#: builtin/submodule--helper.c:677
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:676
+#: builtin/submodule--helper.c:684
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:698
+#: builtin/submodule--helper.c:706
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:703
+#: builtin/submodule--helper.c:711
msgid "git submodule--helper init [<path>]"
msgstr "git submodule--helper name [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:775 builtin/submodule--helper.c:901
+#: builtin/submodule--helper.c:783 builtin/submodule--helper.c:909
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:814
+#: builtin/submodule--helper.c:822
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "указателят сочен от „HEAD“ в подмодула „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/submodule--helper.c:841 builtin/submodule--helper.c:1010
+#: builtin/submodule--helper.c:849 builtin/submodule--helper.c:1018
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:865 builtin/submodule--helper.c:1176
+#: builtin/submodule--helper.c:873 builtin/submodule--helper.c:1182
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Заглушаване на изхода за състоянието на подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:866
+#: builtin/submodule--helper.c:874
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -16470,47 +17713,47 @@ msgstr ""
"Използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:867
+#: builtin/submodule--helper.c:875
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:872
+#: builtin/submodule--helper.c:880
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:896
+#: builtin/submodule--helper.c:904
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:960
+#: builtin/submodule--helper.c:968
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Синхронизиране на адреса на подмодул за „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:966
+#: builtin/submodule--helper.c:974
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:980
+#: builtin/submodule--helper.c:988
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/submodule--helper.c:991
+#: builtin/submodule--helper.c:999
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1038
+#: builtin/submodule--helper.c:1046
msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "Без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1045
+#: builtin/submodule--helper.c:1053
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1099
+#: builtin/submodule--helper.c:1107
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -16519,7 +17762,7 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа директория „.git“.\n"
"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1111
+#: builtin/submodule--helper.c:1119
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -16528,83 +17771,83 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Можете да ги "
"отхвърлите с опцията „-f“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1119
+#: builtin/submodule--helper.c:1127
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Директорията „%s“ е изчистена\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1121
+#: builtin/submodule--helper.c:1129
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „%s“ не може да бъде изтрита\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1132
+#: builtin/submodule--helper.c:1138
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "празната директория за подмодула „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1148
+#: builtin/submodule--helper.c:1154
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1177
+#: builtin/submodule--helper.c:1183
msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
"Изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
"локални промени"
-#: builtin/submodule--helper.c:1178
+#: builtin/submodule--helper.c:1184
msgid "Unregister all submodules"
msgstr "Премахване на регистрациите на всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1183
+#: builtin/submodule--helper.c:1189
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1197
+#: builtin/submodule--helper.c:1203
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1290 builtin/submodule--helper.c:1293
+#: builtin/submodule--helper.c:1297 builtin/submodule--helper.c:1300
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1329
+#: builtin/submodule--helper.c:1336
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1336
+#: builtin/submodule--helper.c:1343
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1359
+#: builtin/submodule--helper.c:1366
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1362
+#: builtin/submodule--helper.c:1369
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1365
+#: builtin/submodule--helper.c:1372
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1373
+#: builtin/submodule--helper.c:1380
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:1376 builtin/submodule--helper.c:1751
+#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1868
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1381
+#: builtin/submodule--helper.c:1388
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -16612,85 +17855,96 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
-#: builtin/submodule--helper.c:1412
+#: builtin/submodule--helper.c:1419
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1426
+#: builtin/submodule--helper.c:1433
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1492
+#: builtin/submodule--helper.c:1469
+#, c-format
+msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
+msgstr "Неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1473
+#, c-format
+msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
+msgstr ""
+"Настроен е неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1566
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:1496
+#: builtin/submodule--helper.c:1570
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1525
+#: builtin/submodule--helper.c:1600
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1554
+#: builtin/submodule--helper.c:1629
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1689
+#: builtin/submodule--helper.c:1773
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:1700
+#: builtin/submodule--helper.c:1784
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:1730 builtin/submodule--helper.c:1953
+#: builtin/submodule--helper.c:1847 builtin/submodule--helper.c:2089
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:1733
+#: builtin/submodule--helper.c:1850
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1737
+#: builtin/submodule--helper.c:1854
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1743
+#: builtin/submodule--helper.c:1860
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:1746
+#: builtin/submodule--helper.c:1863
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:1748
+#: builtin/submodule--helper.c:1865
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:1749
+#: builtin/submodule--helper.c:1866
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1756
+#: builtin/submodule--helper.c:1873
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1769
+#: builtin/submodule--helper.c:1886
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1837
+#: builtin/submodule--helper.c:1934
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -16699,20 +17953,42 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:1954
+#: builtin/submodule--helper.c:2057
+#, c-format
+msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
+msgstr "не може да се получи връзка към хранилище за подмодула „%s“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2090
msgid "recurse into submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:1960
+#: builtin/submodule--helper.c:2096
msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper name embed-git-dir [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2071
+#: builtin/submodule--helper.c:2152
+msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
+msgstr "проверка дали писането във файла „.gitmodules“ е безопасно"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2157
+msgid "git submodule--helper config name [value]"
+msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2158
+msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
+msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2175 git-submodule.sh:169
+#, sh-format
+msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
+msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2225
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2077
+#: builtin/submodule--helper.c:2231
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -16829,125 +18105,125 @@ msgstr "липсва съобщение за етикета"
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-#: builtin/tag.c:383
+#: builtin/tag.c:385
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:385
+#: builtin/tag.c:387
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:387
+#: builtin/tag.c:389
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:388
+#: builtin/tag.c:390
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:390
+#: builtin/tag.c:392
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:392
+#: builtin/tag.c:394
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:394
+#: builtin/tag.c:396
msgid "tag message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ за етикет"
-#: builtin/tag.c:396
+#: builtin/tag.c:398
msgid "force edit of tag message"
msgstr "принудително редактиране на съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:397
+#: builtin/tag.c:399
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:401
+#: builtin/tag.c:403
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:402
+#: builtin/tag.c:404
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:403 builtin/update-ref.c:369
+#: builtin/tag.c:405 builtin/update-ref.c:369
msgid "create a reflog"
msgstr "създаване на журнал на указателите"
-#: builtin/tag.c:405
+#: builtin/tag.c:407
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:406
+#: builtin/tag.c:408
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:407 builtin/tag.c:409
+#: builtin/tag.c:409 builtin/tag.c:411
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:408 builtin/tag.c:410
+#: builtin/tag.c:410 builtin/tag.c:412
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които не съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:411
+#: builtin/tag.c:413
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите етикети"
-#: builtin/tag.c:412
+#: builtin/tag.c:414
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
-#: builtin/tag.c:417
+#: builtin/tag.c:419
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на ОБЕКТА"
-#: builtin/tag.c:461
+#: builtin/tag.c:463
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:483
+#: builtin/tag.c:485
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-n“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:485
+#: builtin/tag.c:487
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:487
+#: builtin/tag.c:489
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:489
+#: builtin/tag.c:491
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:491
+#: builtin/tag.c:493
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват режим на списък."
-#: builtin/tag.c:502
+#: builtin/tag.c:504
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:521
+#: builtin/tag.c:523
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:527
+#: builtin/tag.c:529
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:532
+#: builtin/tag.c:534
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:563
+#: builtin/tag.c:565
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
@@ -17025,149 +18301,149 @@ msgstr " Добре"
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:944
+#: builtin/update-index.c:961
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:947
+#: builtin/update-index.c:964
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:950
+#: builtin/update-index.c:967
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:952
+#: builtin/update-index.c:969
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:954
+#: builtin/update-index.c:971
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:956
+#: builtin/update-index.c:973
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:959
+#: builtin/update-index.c:976
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:963
+#: builtin/update-index.c:980
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:967
+#: builtin/update-index.c:984
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:968
+#: builtin/update-index.c:985
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:977
+#: builtin/update-index.c:994
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:980
+#: builtin/update-index.c:997
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:983
+#: builtin/update-index.c:1000
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:986
+#: builtin/update-index.c:1003
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:989
+#: builtin/update-index.c:1006
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:991
+#: builtin/update-index.c:1008
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:993
+#: builtin/update-index.c:1010
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:1012
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:999
+#: builtin/update-index.c:1016
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:1003
+#: builtin/update-index.c:1020
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:1007
+#: builtin/update-index.c:1024
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:1011
+#: builtin/update-index.c:1028
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:1014
+#: builtin/update-index.c:1031
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:1016
+#: builtin/update-index.c:1033
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:1020
+#: builtin/update-index.c:1037
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:1022
+#: builtin/update-index.c:1039
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1024
+#: builtin/update-index.c:1041
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1026
+#: builtin/update-index.c:1043
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
-#: builtin/update-index.c:1028
+#: builtin/update-index.c:1045
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr ""
"включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1030
+#: builtin/update-index.c:1047
msgid "write out the index even if is not flagged as changed"
msgstr "запис на индекса, дори да не е отбелязан като променен"
-#: builtin/update-index.c:1032
+#: builtin/update-index.c:1049
msgid "enable or disable file system monitor"
msgstr "включване или изключване на наблюдението на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1034
+#: builtin/update-index.c:1051
msgid "mark files as fsmonitor valid"
msgstr "отбелязване на файловете, че могат да се следят чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1037
+#: builtin/update-index.c:1054
msgid "clear fsmonitor valid bit"
msgstr "изчистване на флага за следенето чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1136
+#: builtin/update-index.c:1153
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -17175,7 +18451,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я или я "
"изтрийте, за да включите разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1145
+#: builtin/update-index.c:1162
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -17183,7 +18459,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я или "
"я изтрийте, за да изключите разделянето на индекса."
-#: builtin/update-index.c:1156
+#: builtin/update-index.c:1173
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -17191,11 +18467,11 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я "
"или я изтрийте, за да изключите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1160
+#: builtin/update-index.c:1177
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
-#: builtin/update-index.c:1168
+#: builtin/update-index.c:1185
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -17203,29 +18479,29 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я "
"или я изтрийте, за да включите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1172
+#: builtin/update-index.c:1189
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Кешът за неследените файлове е включен за „%s“"
-#: builtin/update-index.c:1180
+#: builtin/update-index.c:1197
msgid "core.fsmonitor is unset; set it if you really want to enable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ не е зададена. Задайте я, за да включите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1184
+#: builtin/update-index.c:1201
msgid "fsmonitor enabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е включено"
-#: builtin/update-index.c:1187
+#: builtin/update-index.c:1204
msgid ""
"core.fsmonitor is set; remove it if you really want to disable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ е зададена. Изтрийте я, за да изключите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1191
+#: builtin/update-index.c:1208
msgid "fsmonitor disabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е изключено"
@@ -17344,23 +18620,28 @@ msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:59
+#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:871
+#, c-format
+msgid "failed to delete '%s'"
+msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+
+#: builtin/worktree.c:79
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
-#: builtin/worktree.c:65
+#: builtin/worktree.c:85
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
-#: builtin/worktree.c:70 builtin/worktree.c:79
+#: builtin/worktree.c:90 builtin/worktree.c:99
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: builtin/worktree.c:89
+#: builtin/worktree.c:109
#, c-format
msgid ""
"Removing worktrees/%s: short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read "
@@ -17369,202 +18650,243 @@ msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното "
"(очаквани: %<PRIuMAX> байта, получени: %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/worktree.c:97
+#: builtin/worktree.c:117
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
-#: builtin/worktree.c:106
+#: builtin/worktree.c:126
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
"местоположение"
-#: builtin/worktree.c:153
+#: builtin/worktree.c:165
msgid "report pruned working trees"
msgstr "докладване на окастрените работни дървета"
-#: builtin/worktree.c:155
+#: builtin/worktree.c:167
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "обявяване на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
-#: builtin/worktree.c:230
+#: builtin/worktree.c:234
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:261
+#: builtin/worktree.c:251
+#, c-format
+msgid "unable to re-add worktree '%s'"
+msgstr "дървото „%s“ не може да бъде добавено наново"
+
+#: builtin/worktree.c:256
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' is a missing but locked worktree;\n"
+"use 'add -f -f' to override, or 'unlock' and 'prune' or 'remove' to clear"
+msgstr ""
+"„%s“ липсва, но е заключено работно дърво.\n"
+"За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
+"„remove“"
+
+#: builtin/worktree.c:258
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' is a missing but already registered worktree;\n"
+"use 'add -f' to override, or 'prune' or 'remove' to clear"
+msgstr ""
+"„%s“ липсва, но е регистрирано като работно дърво.\n"
+"За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
+"„remove“"
+
+#: builtin/worktree.c:309
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:380 builtin/worktree.c:386
+#: builtin/worktree.c:428 builtin/worktree.c:434
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:382
+#: builtin/worktree.c:430
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr ""
"Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
"„%s“)"
-#: builtin/worktree.c:391
+#: builtin/worktree.c:439
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:397
+#: builtin/worktree.c:445
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
-#: builtin/worktree.c:438
+#: builtin/worktree.c:486
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:441
+#: builtin/worktree.c:489
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:443
+#: builtin/worktree.c:491
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:445
+#: builtin/worktree.c:493
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:446
+#: builtin/worktree.c:494
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:449
+#: builtin/worktree.c:497
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:452
+#: builtin/worktree.c:500
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
-#: builtin/worktree.c:460
+#: builtin/worktree.c:508
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:521
+#: builtin/worktree.c:569
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:621
+#: builtin/worktree.c:669
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:633 builtin/worktree.c:666 builtin/worktree.c:720
-#: builtin/worktree.c:860
+#: builtin/worktree.c:681 builtin/worktree.c:714 builtin/worktree.c:772
+#: builtin/worktree.c:899
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:635 builtin/worktree.c:668
+#: builtin/worktree.c:683 builtin/worktree.c:716
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:640
+#: builtin/worktree.c:688
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:642
+#: builtin/worktree.c:690
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:670
+#: builtin/worktree.c:718
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/worktree.c:695
+#: builtin/worktree.c:743
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
-#: builtin/worktree.c:722 builtin/worktree.c:862
+#: builtin/worktree.c:751
+msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
+msgstr ""
+"принудително преместване, дори работното дърво да не е чисто или да е "
+"заключено"
+
+#: builtin/worktree.c:774 builtin/worktree.c:901
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:727
+#: builtin/worktree.c:779
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
-#: builtin/worktree.c:733
+#: builtin/worktree.c:785
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "целта „%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:740
+#: builtin/worktree.c:793
#, c-format
-msgid "cannot move a locked working tree, lock reason: %s"
+msgid ""
+"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
+"use 'move -f -f' to override or unlock first"
msgstr ""
-"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s"
+"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
+"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:742
-msgid "cannot move a locked working tree"
-msgstr "не може да местите заключено работно дърво"
+#: builtin/worktree.c:795
+msgid ""
+"cannot move a locked working tree;\n"
+"use 'move -f -f' to override or unlock first"
+msgstr ""
+"не може да преместите заключено работно дърво:\n"
+"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:745
+#: builtin/worktree.c:798
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr ""
"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
-#: builtin/worktree.c:750
+#: builtin/worktree.c:803
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/worktree.c:798
+#: builtin/worktree.c:851
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
-#: builtin/worktree.c:802
+#: builtin/worktree.c:855
#, c-format
msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
msgstr ""
"работното дърво „%s“ не е чисто, за принудително изтриване е необходима "
"опцията „--force“ "
-#: builtin/worktree.c:807
+#: builtin/worktree.c:860
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr ""
"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
-#: builtin/worktree.c:818 builtin/worktree.c:832
-#, c-format
-msgid "failed to delete '%s'"
-msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-
-#: builtin/worktree.c:844
-msgid "force removing even if the worktree is dirty"
-msgstr "принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто"
+#: builtin/worktree.c:883
+msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
+msgstr ""
+"принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто или да е заключено"
-#: builtin/worktree.c:866
+#: builtin/worktree.c:906
#, c-format
-msgid "cannot remove a locked working tree, lock reason: %s"
+msgid ""
+"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
+"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
msgstr ""
-"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s"
+"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
+"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:868
-msgid "cannot remove a locked working tree"
-msgstr "не може да изтриете заключено работно дърво"
+#: builtin/worktree.c:908
+msgid ""
+"cannot remove a locked working tree;\n"
+"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
+msgstr ""
+"не може да изтриете заключено работно дърво:\n"
+"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:871
+#: builtin/worktree.c:911
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
@@ -17604,6 +18926,15 @@ msgstr ""
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
+#: t/helper/test-reach.c:152
+#, c-format
+msgid "commit %s is not marked reachable"
+msgstr "подаването „%s“ не е отбелязано като достижимо"
+
+#: t/helper/test-reach.c:162
+msgid "too many commits marked reachable"
+msgstr "прекалено много подавания са отбелязани като достижими"
+
#: git.c:27
msgid ""
"git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]\n"
@@ -17669,32 +19000,65 @@ msgstr "опцията „-C“ изисква директория\n"
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "непозната опция: „%s“\n"
-#: git.c:770
+#: git.c:719
+#, c-format
+msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
+msgstr "зацикляне в псевдонимите: заместванията на „%s“ не приключват:%s"
+
+#: git.c:802
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
-"неуспешно заместване на синонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на git\n"
+"неуспешно заместване на псевдонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на "
+"git\n"
-#: git.c:782
+#: git.c:814
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
-#: http.c:348
+#: http.c:374
#, c-format
msgid "negative value for http.postbuffer; defaulting to %d"
msgstr ""
"отрицателна стойност за „http.postbuffer“. Ще се ползва стандартната: %d"
-#: http.c:369
+#: http.c:395
msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
msgstr "Управлението на делегирането не се поддържа от cURL < 7.22.0"
-#: http.c:378
+#: http.c:404
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:1854
+#: http.c:837
+msgid "CURLSSLOPT_NO_REVOKE not suported with cURL < 7.44.0"
+msgstr "„CURLSSLOPT_NO_REVOKE“ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
+
+#: http.c:910
+msgid "Protocol restrictions not supported with cURL < 7.19.4"
+msgstr "Ограничаването на протоколите не се поддържа от cURL < 7.44.0"
+
+#: http.c:1046
+#, c-format
+msgid "Unsupported SSL backend '%s'. Supported SSL backends:"
+msgstr "Неподдържана реализация на SSL „%s“. Поддържат се:"
+
+#: http.c:1053
+#, c-format
+msgid "Could not set SSL backend to '%s': cURL was built without SSL backends"
+msgstr ""
+"Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“: cURL е компилиран без "
+"поддръжка на SSL"
+
+#: http.c:1057
+#, c-format
+msgid "Could not set SSL backend to '%s': already set"
+msgstr ""
+"Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“, защото вече е зададена "
+"друга"
+
+#: http.c:1921
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -17710,31 +19074,31 @@ msgstr ""
msgid "redirecting to %s"
msgstr "пренасочване към „%s“"
-#: list-objects-filter-options.h:59
+#: list-objects-filter-options.h:60
msgid "args"
msgstr "АРГУМЕНТИ"
-#: list-objects-filter-options.h:60
+#: list-objects-filter-options.h:61
msgid "object filtering"
msgstr "филтриране по вид на обекта"
-#: parse-options.h:157
+#: parse-options.h:154
msgid "expiry-date"
msgstr "период на валидност/запазване"
-#: parse-options.h:172
+#: parse-options.h:169
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
-#: parse-options.h:251
+#: parse-options.h:261
msgid "be more verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: parse-options.h:253
+#: parse-options.h:263
msgid "be more quiet"
msgstr "по-малко подробности"
-#: parse-options.h:259
+#: parse-options.h:269
msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
@@ -17755,8 +19119,8 @@ msgid "Apply a patch to files and/or to the index"
msgstr "Прилагане на кръпка към файловете и/или индекса"
#: command-list.h:54
-msgid "Import an Arch repository into Git"
-msgstr "Внасяне на хранилище на Arch в Git"
+msgid "Import a GNU Arch repository into Git"
+msgstr "Внасяне на хранилище на GNU Arch в Git"
#: command-list.h:55
msgid "Create an archive of files from a named tree"
@@ -17840,7 +19204,7 @@ msgid "Record changes to the repository"
msgstr "Подаване на промени в хранилището"
#: command-list.h:74
-msgid "Write and verify Git commit graph files"
+msgid "Write and verify Git commit-graph files"
msgstr "Запис и проверка на файловете с гра̀фа на подаванията на Git"
#: command-list.h:75
@@ -18067,328 +19431,332 @@ msgid "Show three-way merge without touching index"
msgstr "Извеждане на тройно сливане без промяна на индекса"
#: command-list.h:128
+msgid "Write and verify multi-pack-indexes"
+msgstr "Запис и проверка на индексите за множество пакети"
+
+#: command-list.h:129
msgid "Creates a tag object"
msgstr "Създаване на обект-етикет"
-#: command-list.h:129
+#: command-list.h:130
msgid "Build a tree-object from ls-tree formatted text"
msgstr "Създаване на обект-дърво от текст във формат „ls-tree“"
-#: command-list.h:130
+#: command-list.h:131
msgid "Move or rename a file, a directory, or a symlink"
msgstr "Преместване или преименуване на файл, директория или символна връзка"
-#: command-list.h:131
+#: command-list.h:132
msgid "Find symbolic names for given revs"
msgstr "Откриване на имената дадени на версия"
-#: command-list.h:132
+#: command-list.h:133
msgid "Add or inspect object notes"
msgstr "Добавяне или преглед на бележки към обект"
-#: command-list.h:133
+#: command-list.h:134
msgid "Import from and submit to Perforce repositories"
msgstr "Внасяне и подаване към хранилища на Perforce"
-#: command-list.h:134
+#: command-list.h:135
msgid "Create a packed archive of objects"
msgstr "Създаване на пакетиран архив от обекти"
-#: command-list.h:135
+#: command-list.h:136
msgid "Find redundant pack files"
msgstr "Намиране на повтарящи се пакетни файлове"
-#: command-list.h:136
+#: command-list.h:137
msgid "Pack heads and tags for efficient repository access"
msgstr "Пакетиране на върховете и етикетите за бърз достъп до хранилище"
-#: command-list.h:137
+#: command-list.h:138
msgid "Routines to help parsing remote repository access parameters"
msgstr ""
"Помощни програми за анализа на параметрите за достъп до отдалечено хранилище"
-#: command-list.h:138
+#: command-list.h:139
msgid "Compute unique ID for a patch"
msgstr "Генериране на уникален идентификатор на кръпка"
-#: command-list.h:139
+#: command-list.h:140
msgid "Prune all unreachable objects from the object database"
msgstr "Окастряне на всички недостижими обекти в базата от данни за обектите"
-#: command-list.h:140
+#: command-list.h:141
msgid "Remove extra objects that are already in pack files"
msgstr "Изтриване на допълнителните обекти, които вече са в пакетни файлове"
-#: command-list.h:141
+#: command-list.h:142
msgid "Fetch from and integrate with another repository or a local branch"
msgstr "Доставяне и внасяне на промените от друго хранилище или клон"
-#: command-list.h:142
+#: command-list.h:143
msgid "Update remote refs along with associated objects"
msgstr "Обновяване на отдалечените указатели и свързаните с тях обекти"
-#: command-list.h:143
+#: command-list.h:144
msgid "Applies a quilt patchset onto the current branch"
msgstr "Прилагане на поредица от кръпки от quilt към текущия клон"
-#: command-list.h:144
+#: command-list.h:145
msgid "Compare two commit ranges (e.g. two versions of a branch)"
msgstr "Сравняване на два диапазона от подавания (напр. две версии на клон)"
-#: command-list.h:145
+#: command-list.h:146
msgid "Reads tree information into the index"
msgstr "Изчитане на информация за обект-дърво в индекса"
-#: command-list.h:146
+#: command-list.h:147
msgid "Reapply commits on top of another base tip"
msgstr "Прилагане на подаванията върху друг връх"
-#: command-list.h:147
+#: command-list.h:148
msgid "Receive what is pushed into the repository"
msgstr "Получаване на изтласканото в хранилището"
-#: command-list.h:148
+#: command-list.h:149
msgid "Manage reflog information"
msgstr "Управление на информацията в журнала на указателите"
-#: command-list.h:149
+#: command-list.h:150
msgid "Manage set of tracked repositories"
msgstr "Управление на набор от следени хранилища"
-#: command-list.h:150
+#: command-list.h:151
msgid "Pack unpacked objects in a repository"
msgstr "Пакетиране на непакетираните обекти в хранилище"
-#: command-list.h:151
+#: command-list.h:152
msgid "Create, list, delete refs to replace objects"
msgstr "Създаване, извеждане, изтриване на указатели за замяна на обекти"
-#: command-list.h:152
+#: command-list.h:153
msgid "Generates a summary of pending changes"
msgstr "Обобщение на предстоящите промени"
-#: command-list.h:153
+#: command-list.h:154
msgid "Reuse recorded resolution of conflicted merges"
msgstr "Преизползване на вече запазено коригиране на конфликт при сливане"
-#: command-list.h:154
+#: command-list.h:155
msgid "Reset current HEAD to the specified state"
msgstr "Привеждане на указателя „HEAD“ към зададеното състояние"
-#: command-list.h:155
+#: command-list.h:156
msgid "Revert some existing commits"
msgstr "Отменяне на съществуващи подавания"
-#: command-list.h:156
+#: command-list.h:157
msgid "Lists commit objects in reverse chronological order"
msgstr "Извеждане на подаванията в обратна хронологическа подредба"
-#: command-list.h:157
+#: command-list.h:158
msgid "Pick out and massage parameters"
msgstr "Избор и промяна на параметри"
-#: command-list.h:158
+#: command-list.h:159
msgid "Remove files from the working tree and from the index"
msgstr "Изтриване на файлове от работното дърво и индекса"
-#: command-list.h:159
+#: command-list.h:160
msgid "Send a collection of patches as emails"
msgstr "Изпращане на поредица от кръпки по е-поща"
-#: command-list.h:160
+#: command-list.h:161
msgid "Push objects over Git protocol to another repository"
msgstr "Изтласкване на обекти по протокола на Git към друго хранилище"
-#: command-list.h:161
+#: command-list.h:162
msgid "Restricted login shell for Git-only SSH access"
msgstr "Ограничена входна обвивка за достъп през SSH само до Git"
-#: command-list.h:162
+#: command-list.h:163
msgid "Summarize 'git log' output"
msgstr "Обобщен изход от „git log“"
-#: command-list.h:163
+#: command-list.h:164
msgid "Show various types of objects"
msgstr "Извеждане на различните видове обекти в Git"
-#: command-list.h:164
+#: command-list.h:165
msgid "Show branches and their commits"
msgstr "Извеждане на клоните и подаванията в тях"
-#: command-list.h:165
+#: command-list.h:166
msgid "Show packed archive index"
msgstr "Извеждане на индекса на пакетирания архив"
-#: command-list.h:166
+#: command-list.h:167
msgid "List references in a local repository"
msgstr "Извеждане на указателите в локално хранилище"
-#: command-list.h:167
+#: command-list.h:168
msgid "Git's i18n setup code for shell scripts"
msgstr "Настройки на Git за интернационализация на скриптовете на обвивката"
-#: command-list.h:168
+#: command-list.h:169
msgid "Common Git shell script setup code"
msgstr "Настройки на Git за скриптовете на обвивката"
-#: command-list.h:169
+#: command-list.h:170
msgid "Stash the changes in a dirty working directory away"
msgstr "Скатаване на неподадените промени в работното дърво"
-#: command-list.h:170
+#: command-list.h:171
msgid "Add file contents to the staging area"
msgstr "Добавяне на съдържанието на файла към индекса"
-#: command-list.h:171
+#: command-list.h:172
msgid "Show the working tree status"
msgstr "Извеждане на състоянието на работното дърво"
-#: command-list.h:172
+#: command-list.h:173
msgid "Remove unnecessary whitespace"
msgstr "Премахване на излишните знаци за интервали"
-#: command-list.h:173
+#: command-list.h:174
msgid "Initialize, update or inspect submodules"
msgstr "Инициализиране, обновяване или разглеждане на подмодули"
-#: command-list.h:174
+#: command-list.h:175
msgid "Bidirectional operation between a Subversion repository and Git"
msgstr "Двупосочна работа между хранилища под Subversion и Git"
-#: command-list.h:175
+#: command-list.h:176
msgid "Read, modify and delete symbolic refs"
msgstr "Извеждане, промяна и изтриване на символни указатели"
-#: command-list.h:176
+#: command-list.h:177
msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване, проверка на етикети подписани с GPG"
-#: command-list.h:177
+#: command-list.h:178
msgid "Creates a temporary file with a blob's contents"
msgstr "Създаване на временен файл със същото съдържание като обектът-BLOB"
-#: command-list.h:178
+#: command-list.h:179
msgid "Unpack objects from a packed archive"
msgstr "Разпакетиране на обекти от пакетиран архив"
-#: command-list.h:179
+#: command-list.h:180
msgid "Register file contents in the working tree to the index"
msgstr "Регистриране на съдържанието на файловете от работното дърво в индекса"
-#: command-list.h:180
+#: command-list.h:181
msgid "Update the object name stored in a ref safely"
msgstr "Безопасно обновяване на името на обект в указател"
-#: command-list.h:181
+#: command-list.h:182
msgid "Update auxiliary info file to help dumb servers"
msgstr ""
"Обновяване на файла с допълнителна информация в помощ на опростените сървъри"
-#: command-list.h:182
+#: command-list.h:183
msgid "Send archive back to git-archive"
msgstr "Изпращане на архива обратно към „git-archive“"
-#: command-list.h:183
+#: command-list.h:184
msgid "Send objects packed back to git-fetch-pack"
msgstr "Изпращане на пакетираните обекти обратно към „git-fetch-pack“"
-#: command-list.h:184
+#: command-list.h:185
msgid "Show a Git logical variable"
msgstr "Извеждане на логическа променлива на Git"
-#: command-list.h:185
+#: command-list.h:186
msgid "Check the GPG signature of commits"
msgstr "Проверка на подписите GPG върху подаванията"
-#: command-list.h:186
+#: command-list.h:187
msgid "Validate packed Git archive files"
msgstr "Проверка на пакетираните архивни файлове на Git"
-#: command-list.h:187
+#: command-list.h:188
msgid "Check the GPG signature of tags"
msgstr "Проверка на подписите GPG върху етикетите"
-#: command-list.h:188
+#: command-list.h:189
msgid "Git web interface (web frontend to Git repositories)"
msgstr "Уеб интерфейс на Git"
-#: command-list.h:189
+#: command-list.h:190
msgid "Show logs with difference each commit introduces"
msgstr "Извеждане на журнал с разликите, въведени с всяко подаване"
-#: command-list.h:190
+#: command-list.h:191
msgid "Manage multiple working trees"
msgstr "Управление на множество работни дървета"
-#: command-list.h:191
+#: command-list.h:192
msgid "Create a tree object from the current index"
msgstr "Създаване на обект-дърво от текущия индекс"
-#: command-list.h:192
+#: command-list.h:193
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "Указване на атрибути към път"
-#: command-list.h:193
+#: command-list.h:194
msgid "Git command-line interface and conventions"
msgstr "Команден ред и конвенции на Git"
-#: command-list.h:194
+#: command-list.h:195
msgid "A Git core tutorial for developers"
msgstr "Въвеждащ урок в Git за разработчици"
-#: command-list.h:195
+#: command-list.h:196
msgid "Git for CVS users"
msgstr "Git за потребители на CVS"
-#: command-list.h:196
+#: command-list.h:197
msgid "Tweaking diff output"
msgstr "Настройване на изгледа на разликите"
-#: command-list.h:197
+#: command-list.h:198
msgid "A useful minimum set of commands for Everyday Git"
msgstr "Полезен минимален набор от команди за ежедневната работа с Git"
-#: command-list.h:198
+#: command-list.h:199
msgid "A Git Glossary"
msgstr "Речник с термините на Git"
-#: command-list.h:199
+#: command-list.h:200
msgid "Hooks used by Git"
msgstr "Куки на Git"
-#: command-list.h:200
+#: command-list.h:201
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
-#: command-list.h:201
+#: command-list.h:202
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-#: command-list.h:202
+#: command-list.h:203
msgid "Git namespaces"
msgstr "Пространства от имена на Git"
-#: command-list.h:203
+#: command-list.h:204
msgid "Git Repository Layout"
msgstr "Устройство на хранилището на Git"
-#: command-list.h:204
+#: command-list.h:205
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "Указване на версии и диапазони в Git"
-#: command-list.h:205
+#: command-list.h:206
msgid "A tutorial introduction to Git: part two"
msgstr "Въвеждащ урок за Git: втора част"
-#: command-list.h:206
+#: command-list.h:207
msgid "A tutorial introduction to Git"
msgstr "Въвеждащ урок за Git"
-#: command-list.h:207
+#: command-list.h:208
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
-#: rerere.h:40
+#: rerere.h:44
msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
msgstr ""
"при възможност преизползване на решението на конфликта за обновяване на "
@@ -18625,66 +19993,12 @@ msgstr "Опит за просто сливане с „$pretty_name“"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Простото сливане не сработи, пробва се автоматично сливане."
-#: git-rebase.sh:61
-msgid ""
-"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
-"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
-"You can instead skip this commit: run \"git rebase --skip\".\n"
-"To abort and get back to the state before \"git rebase\", run \"git rebase --"
-"abort\"."
-msgstr ""
-"След коригирането на конфликтите, отбележете решаването им чрез:\n"
-"„git add/rm ФАЙЛ_С_КОНФЛИКТ…“ и изпълнете „git rebase --continue“.\n"
-"Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „git rebase --skip“.\n"
-"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
-"изпълнете „git rebase --abort“."
-
-#: git-rebase.sh:173 git-rebase.sh:454
+#: git-legacy-rebase.sh:426
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
-#: git-rebase.sh:184
-msgid "Applied autostash."
-msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
-
-#: git-rebase.sh:187
-#, sh-format
-msgid "Cannot store $stash_sha1"
-msgstr "„${stash_sha1}“ не може да бъде запазен"
-
-#: git-rebase.sh:236
-msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
-msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-
-#: git-rebase.sh:241
-msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
-msgstr ""
-"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
-"пребазирате в момента."
-
-#: git-rebase.sh:415
-msgid "No rebase in progress?"
-msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-
-#: git-rebase.sh:426
-msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
-msgstr ""
-"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-
-#: git-rebase.sh:433
-msgid "Cannot read HEAD"
-msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-
-#: git-rebase.sh:436
-msgid ""
-"You must edit all merge conflicts and then\n"
-"mark them as resolved using git add"
-msgstr ""
-"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
-"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-
-#: git-rebase.sh:480
+#: git-legacy-rebase.sh:452
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -18705,97 +20019,65 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени."
-#: git-rebase.sh:545
+#: git-legacy-rebase.sh:517
msgid "error: cannot combine '--signoff' with '--preserve-merges'"
msgstr "грешка: опциите „--signoff“ и „--preserve-merges“ са несъвместими"
-#: git-rebase.sh:556
-msgid "error: cannot combine '--preserve_merges' with '--rebase-merges'"
-msgstr ""
-"грешка: опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-
-#: git-rebase.sh:562
-msgid "error: cannot combine '--rebase_merges' with '--strategy-option'"
-msgstr ""
-"грешка: опциите „--rebase_merges“ и „--strategy-option“ са несъвместими"
-
-#: git-rebase.sh:564
-msgid "error: cannot combine '--rebase_merges' with '--strategy'"
-msgstr "грешка: опциите „--rebase_merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
-
-#: git-rebase.sh:590
+#: git-legacy-rebase.sh:562
#, sh-format
msgid "invalid upstream '$upstream_name'"
msgstr "неправилна основа за сравнение „${upstream_name}“"
-#: git-rebase.sh:614
+#: git-legacy-rebase.sh:586
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr ""
"указателят „${onto_name}“ може да сочи към повече от една основа за "
"пребазирането"
-#: git-rebase.sh:617 git-rebase.sh:621
+#: git-legacy-rebase.sh:589 git-legacy-rebase.sh:593
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "указателят „${onto_name}“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
-#: git-rebase.sh:626
+#: git-legacy-rebase.sh:598
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Указателят „${onto_name}“ не сочи към подаване"
-#: git-rebase.sh:652
+#: git-legacy-rebase.sh:624
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch/commit '$branch_name'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „${branch_name}“"
-#: git-rebase.sh:685
-msgid "Cannot autostash"
-msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-
-#: git-rebase.sh:690
+#: git-legacy-rebase.sh:662
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Автоматично скатано: „${stash_abbrev}“"
-#: git-rebase.sh:694
-msgid "Please commit or stash them."
-msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-
-#: git-rebase.sh:717
-#, sh-format
-msgid "HEAD is up to date."
-msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален"
-
-#: git-rebase.sh:719
+#: git-legacy-rebase.sh:691
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален."
-#: git-rebase.sh:727
-#, sh-format
-msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
-msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален. Пребазирането е принудително."
-
-#: git-rebase.sh:729
+#: git-legacy-rebase.sh:701
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr ""
"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
"принудително."
-#: git-rebase.sh:741
+#: git-legacy-rebase.sh:713
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-#: git-rebase.sh:750
+#: git-legacy-rebase.sh:722
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-#: git-rebase.sh:760
+#: git-legacy-rebase.sh:732
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Превъртане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
@@ -18950,30 +20232,30 @@ msgstr "Не е указано име на клон"
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
-#: git-submodule.sh:188
+#: git-submodule.sh:198
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
"дърво"
-#: git-submodule.sh:198
+#: git-submodule.sh:208
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"адрес на хранилище: „${repo}“ трябва или да е абсолютен, или да започва с "
"„./“ или „../“"
-#: git-submodule.sh:217
+#: git-submodule.sh:227
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
-#: git-submodule.sh:220
+#: git-submodule.sh:230
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса и не е подмодул"
-#: git-submodule.sh:226
+#: git-submodule.sh:236
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -18984,24 +20266,24 @@ msgstr ""
"${sm_path}\n"
"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
-#: git-submodule.sh:249
+#: git-submodule.sh:259
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:251
+#: git-submodule.sh:261
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:259
+#: git-submodule.sh:269
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:261
+#: git-submodule.sh:271
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -19018,37 +20300,37 @@ msgstr ""
"правилното хранилище или ако не знаете какво означава това, използвайте\n"
"друго име като аргумент към опцията „--name“."
-#: git-submodule.sh:267
+#: git-submodule.sh:277
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „${sm_name}“ наново."
-#: git-submodule.sh:279
+#: git-submodule.sh:289
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Подмодулът „${sm_path}“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:284
+#: git-submodule.sh:294
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:293
+#: git-submodule.sh:303
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:565
+#: git-submodule.sh:563
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:575
+#: git-submodule.sh:573
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:580
+#: git-submodule.sh:578
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -19057,12 +20339,12 @@ msgstr ""
"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
"липсва"
-#: git-submodule.sh:603
+#: git-submodule.sh:596
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:609
+#: git-submodule.sh:602
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -19071,80 +20353,80 @@ msgstr ""
"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е доставен, но не съдържа обекта със сума\n"
"„$sha1“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
-#: git-submodule.sh:616
+#: git-submodule.sh:609
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:617
+#: git-submodule.sh:610
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:621
+#: git-submodule.sh:614
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:622
+#: git-submodule.sh:615
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:627
+#: git-submodule.sh:620
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:628
+#: git-submodule.sh:621
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:633
+#: git-submodule.sh:626
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:634
+#: git-submodule.sh:627
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:665
+#: git-submodule.sh:658
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:761
+#: git-submodule.sh:754
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:813
+#: git-submodule.sh:806
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:833
+#: git-submodule.sh:826
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:836
+#: git-submodule.sh:829
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:839
+#: git-submodule.sh:832
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
@@ -19156,134 +20438,6 @@ msgstr ""
msgid "See git-${cmd}(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството на „git-${cmd}(1)“"
-#: git-rebase--interactive.sh:43
-msgid ""
-"\n"
-"Commands:\n"
-"p, pick <commit> = use commit\n"
-"r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
-"e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
-"s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
-"f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
-"x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
-"d, drop <commit> = remove commit\n"
-"l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
-"t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
-"m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
-". create a merge commit using the original merge commit's\n"
-". message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
-". specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
-"\n"
-"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Команди:\n"
-" p, pick — прилагане на подаването\n"
-" r, reword — прилагане на подаването, но смяна на съобщението му\n"
-" e, edit — прилагане на подаването и спиране при него за още промени\n"
-" s, squash — вкарване на подаването в предходното му\n"
-" f, fixup — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на "
-"съобщението\n"
-" x, exec — изпълнение на команда към обвивката: останалата част на реда\n"
-" d, drop — прескачане на подаването\n"
-" l, label ЕТИКЕТ — задаване на етикет на указаното от HEAD\n"
-" t, reset ЕТИКЕТ — занулявяне на HEAD към ЕТИКЕТа\n"
-" m, merge [-C ПОДАВАНЕ | -c ПОДАВАНЕ] ЕТИКЕТ [# ЕДИН_РЕД]\n"
-" създаване на подаване със сливане със съобщението от първоначалното\n"
-" подаване (или съобщението от ЕДИН_РЕД, ако не е зададено подаване\n"
-" със сливане. С опцията „-c ПОДАВАНЕ“, може да смените съобщението.\n"
-"\n"
-"Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
-"последователно отгоре-надолу.\n"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:64 git-rebase--preserve-merges.sh:173
-msgid ""
-"\n"
-"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Не изтривайте редове. Подаванията могат да се прескачат с командата "
-"„drop“.\n"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:68 git-rebase--preserve-merges.sh:177
-msgid ""
-"\n"
-"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:108 git-rebase--preserve-merges.sh:724
-msgid "could not detach HEAD"
-msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:147 git-rebase--preserve-merges.sh:816
-msgid ""
-"\n"
-"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
-"To continue rebase after editing, run:\n"
-" git rebase --continue\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"В момента редактирате файла с командите на текущото интерактивно "
-"пребазиране.\n"
-"За да продължите пребазирането след това, изпълнете:\n"
-" git rebase --continue\n"
-"\n"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:155 git-rebase--interactive.sh:241
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:824 git-rebase--preserve-merges.sh:910
-msgid "Could not execute editor"
-msgstr "Текстовият редактор не може да бъде стартиран"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:176 git-rebase--preserve-merges.sh:845
-#, sh-format
-msgid "Could not checkout $switch_to"
-msgstr "„$switch_to“ не може да се изтегли"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:183 git-rebase--preserve-merges.sh:852
-msgid "No HEAD?"
-msgstr "Липсва указател „HEAD“"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:184 git-rebase--preserve-merges.sh:853
-#, sh-format
-msgid "Could not create temporary $state_dir"
-msgstr "Временната директория „$state_dir“ не може да бъде създадена"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:187 git-rebase--preserve-merges.sh:856
-msgid "Could not mark as interactive"
-msgstr "Пребазирането не е интерактивно"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:219 git-rebase--preserve-merges.sh:888
-#, sh-format
-msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
-msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
-msgstr[0] ""
-"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команда)"
-msgstr[1] ""
-"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команди)"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:224
-msgid ""
-"\n"
-"\tHowever, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
-"\n"
-"\t"
-msgstr ""
-"\n"
-" Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
-"\n"
-" "
-
-#: git-rebase--interactive.sh:231 git-rebase--preserve-merges.sh:900
-msgid "Note that empty commits are commented out"
-msgstr "Празните подавания са коментирани"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:280
-msgid "Could not generate todo list"
-msgstr "Файлът с командите не може да се генерира"
-
#: git-rebase--preserve-merges.sh:136
#, sh-format
msgid "Rebasing ($new_count/$total)"
@@ -19311,22 +20465,22 @@ msgid ""
msgstr ""
"\n"
"Команди:\n"
-" p, pick ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването\n"
+" p, pick ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването\n"
" r, reword ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването, но смяна на съобщението му\n"
-" e, edit ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването и спиране при него за още "
-"промени\n"
+" e, edit ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването и спиране при него за още промени\n"
" s, squash ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му\n"
-" f, fixup ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на "
-"съобщението\n"
-" x, exec ПОДАВАНЕ — изпълнение на команда към обвивката: останалата част на "
-"реда\n"
-" d, drop ПОДАВАНЕ — прескачане на подаването\n"
-" l, label ЕТИКЕТ — задаване на етикет на указаното от HEAD\n"
-" t, reset ЕТИКЕТ — занулявяне на HEAD към ЕТИКЕТа\n"
+" f, fixup ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на\n"
+" съобщението\n"
+" x, exec ПОДАВАНЕ — изпълнение на команда към обвивката: останалата част на\n"
+" реда\n"
+" d, drop ПОДАВАНЕ — прескачане на подаването\n"
+" l, label ЕТИКЕТ — задаване на етикет на указаното от HEAD\n"
+" t, reset ЕТИКЕТ — зануляване на HEAD към ЕТИКЕТа\n"
" m, merge [-C ПОДАВАНЕ | -c ПОДАВАНЕ] ЕТИКЕТ [# ЕДИН_РЕД]\n"
-" създаване на подаване със сливане със съобщението от първоначалното\n"
-" подаване (или съобщението от ЕДИН_РЕД, ако не е зададено подаване\n"
-" със сливане. С опцията „-c ПОДАВАНЕ“, може да смените съобщението.\n"
+" — създаване на подаване със сливане със съобщението от\n"
+" първоначалното подаване (или съобщението от ЕДИН_РЕД,\n"
+" ако не е зададено подаване със сливане. С опцията\n"
+" „-c ПОДАВАНЕ“, може да смените съобщението.\n"
"\n"
"Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
"последователно отгоре-надолу.\n"
@@ -19557,15 +20711,36 @@ msgstr ""
msgid "Could not commit staged changes."
msgstr "Промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:893
-msgid ""
-"\n"
-"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
-"\n"
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:824 git-rebase--preserve-merges.sh:910
+msgid "Could not execute editor"
+msgstr "Текстовият редактор не може да бъде стартиран"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:845
+#, sh-format
+msgid "Could not checkout $switch_to"
+msgstr "„$switch_to“ не може да се изтегли"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:852
+msgid "No HEAD?"
+msgstr "Липсва указател „HEAD“"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:853
+#, sh-format
+msgid "Could not create temporary $state_dir"
+msgstr "Временната директория „$state_dir“ не може да бъде създадена"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:856
+msgid "Could not mark as interactive"
+msgstr "Пребазирането не е интерактивно"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:888
+#, sh-format
+msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
+msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
+msgstr[0] ""
+"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команда)"
+msgstr[1] ""
+"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команди)"
#: git-rebase--preserve-merges.sh:942 git-rebase--preserve-merges.sh:947
msgid "Could not init rewritten commits"
@@ -20191,41 +21366,41 @@ msgstr "неизвестна стратегия за прилагане на к
msgid "invalid argument %s, expecting --"
msgstr "указан е неправилен аргумент „%s“, а се очаква „--“."
-#: git-send-email.perl:130
+#: git-send-email.perl:138
msgid "local zone differs from GMT by a non-minute interval\n"
msgstr ""
"разликата между местния часови пояс и GMT съдържа дробна част от минута\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:137 git-send-email.perl:143
+#: git-send-email.perl:145 git-send-email.perl:151
msgid "local time offset greater than or equal to 24 hours\n"
msgstr "разликата между местния часовия пояс и GMT е 24 часа или повече\n"
-#: git-send-email.perl:211 git-send-email.perl:217
+#: git-send-email.perl:219 git-send-email.perl:225
msgid "the editor exited uncleanly, aborting everything"
msgstr ""
"текстовият редактор приключи работата с грешка, всичко се преустановява"
-#: git-send-email.perl:294
+#: git-send-email.perl:302
#, perl-format
msgid ""
"'%s' contains an intermediate version of the email you were composing.\n"
msgstr "„%s“ съдържа временна версия на подготвяното е-писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:299
+#: git-send-email.perl:307
#, perl-format
msgid "'%s.final' contains the composed email.\n"
msgstr "„%s.final“ съдържа подготвеното е-писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:317
+#: git-send-email.perl:326
msgid "--dump-aliases incompatible with other options\n"
msgstr "опцията „--dump-aliases“ е несъвместима с другите опции\n"
-#: git-send-email.perl:383 git-send-email.perl:638
+#: git-send-email.perl:395 git-send-email.perl:650
msgid "Cannot run git format-patch from outside a repository\n"
msgstr "Командата „git format-patch“ не може да се изпълни извън хранилище\n"
-#: git-send-email.perl:386
+#: git-send-email.perl:398
msgid ""
"`batch-size` and `relogin` must be specified together (via command-line or "
"configuration option)\n"
@@ -20233,40 +21408,40 @@ msgstr ""
"„batch-size“ и „relogin“ трябва да се указват заедно (или чрез командния "
"ред, или чрез настройките)\n"
-#: git-send-email.perl:456
+#: git-send-email.perl:468
#, perl-format
msgid "Unknown --suppress-cc field: '%s'\n"
msgstr "Непознато поле за опцията „--suppress-cc“: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:485
+#: git-send-email.perl:497
#, perl-format
msgid "Unknown --confirm setting: '%s'\n"
msgstr "Непозната стойност за „--confirm“: %s\n"
-#: git-send-email.perl:513
+#: git-send-email.perl:525
#, perl-format
msgid "warning: sendmail alias with quotes is not supported: %s\n"
msgstr ""
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: синоними за sendmail съдържащи кавички („\"“) не се "
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: псевдоними за sendmail съдържащи кавички („\"“) не се "
"поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:515
+#: git-send-email.perl:527
#, perl-format
msgid "warning: `:include:` not supported: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „:include:“ не се поддържа: %s\n"
-#: git-send-email.perl:517
+#: git-send-email.perl:529
#, perl-format
msgid "warning: `/file` or `|pipe` redirection not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пренасочвания „/file“ или „|pipe“ не се поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:522
+#: git-send-email.perl:534
#, perl-format
msgid "warning: sendmail line is not recognized: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: редът за „sendmail“ не е разпознат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:604
+#: git-send-email.perl:616
#, perl-format
msgid ""
"File '%s' exists but it could also be the range of commits\n"
@@ -20281,12 +21456,12 @@ msgstr ""
" ● укажете „./%s“ за файл;\n"
" ● използвате опцията „--format-patch“ за диапазон.\n"
-#: git-send-email.perl:625
+#: git-send-email.perl:637
#, perl-format
msgid "Failed to opendir %s: %s"
msgstr "Директорията „%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:649
+#: git-send-email.perl:661
#, perl-format
msgid ""
"fatal: %s: %s\n"
@@ -20295,7 +21470,7 @@ msgstr ""
"ФАТАЛНА ГРЕШКА: %s: %s\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не са пратени никакви кръпки\n"
-#: git-send-email.perl:660
+#: git-send-email.perl:672
msgid ""
"\n"
"No patch files specified!\n"
@@ -20305,17 +21480,17 @@ msgstr ""
"Не са указани кръпки!\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:673
+#: git-send-email.perl:685
#, perl-format
msgid "No subject line in %s?"
msgstr "В „%s“ липсва тема"
-#: git-send-email.perl:683
+#: git-send-email.perl:695
#, perl-format
msgid "Failed to open for writing %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори за запис: %s"
-#: git-send-email.perl:694
+#: git-send-email.perl:706
msgid ""
"Lines beginning in \"GIT:\" will be removed.\n"
"Consider including an overall diffstat or table of contents\n"
@@ -20330,27 +21505,27 @@ msgstr ""
"\n"
"Изтрийте всичко, ако не искате да изпратите обобщаващо писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:718
+#: git-send-email.perl:730
#, perl-format
msgid "Failed to open %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:735
+#: git-send-email.perl:747
#, perl-format
msgid "Failed to open %s.final: %s"
msgstr "„%s.final“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:778
+#: git-send-email.perl:790
msgid "Summary email is empty, skipping it\n"
msgstr "Обобщаващото писмо е празно и се прескача\n"
#. TRANSLATORS: please keep [y/N] as is.
-#: git-send-email.perl:813
+#: git-send-email.perl:825
#, perl-format
msgid "Are you sure you want to use <%s> [y/N]? "
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да ползвате „%s“ [y/N]? "
-#: git-send-email.perl:868
+#: git-send-email.perl:880
msgid ""
"The following files are 8bit, but do not declare a Content-Transfer-"
"Encoding.\n"
@@ -20358,11 +21533,11 @@ msgstr ""
"Следните файлове са 8 битови, но не са с обявена заглавна част „Content-"
"Transfer-Encoding“.\n"
-#: git-send-email.perl:873
+#: git-send-email.perl:885
msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
msgstr "Кое 8 битово кодиране се ползва [стандартно: UTF-8]? "
-#: git-send-email.perl:881
+#: git-send-email.perl:893
#, perl-format
msgid ""
"Refusing to send because the patch\n"
@@ -20375,22 +21550,22 @@ msgstr ""
"все още е с шаблонното заглавие „*** SUBJECT HERE ***“. Ползвайте опцията\n"
"„--force“, ако сте сигурни, че точно това искате да изпратите.\n"
-#: git-send-email.perl:900
+#: git-send-email.perl:912
msgid "To whom should the emails be sent (if anyone)?"
msgstr "На кой да се пратят е-писмата (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:918
+#: git-send-email.perl:930
#, perl-format
msgid "fatal: alias '%s' expands to itself\n"
-msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „%s“ е синоним на себе си\n"
+msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „%s“ е псевдоним на себе си\n"
-#: git-send-email.perl:930
+#: git-send-email.perl:942
msgid "Message-ID to be used as In-Reply-To for the first email (if any)? "
msgstr ""
"Идентификатор на съобщение „Message-ID“, което да се използва за обявяването "
"на отговор „In-Reply-To“ (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:988 git-send-email.perl:996
+#: git-send-email.perl:1000 git-send-email.perl:1008
#, perl-format
msgid "error: unable to extract a valid address from: %s\n"
msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „%s“\n"
@@ -20398,18 +21573,18 @@ msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „
#. TRANSLATORS: Make sure to include [q] [d] [e] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1000
+#: git-send-email.perl:1012
msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
msgstr ""
"Какво да се направи с този адрес? „q“ (спиране), „d“ (изтриване), "
"„e“ (редактиране): "
-#: git-send-email.perl:1317
+#: git-send-email.perl:1329
#, perl-format
msgid "CA path \"%s\" does not exist"
msgstr "Пътят към сертификат „%s“ не съществува."
-#: git-send-email.perl:1400
+#: git-send-email.perl:1412
msgid ""
" The Cc list above has been expanded by additional\n"
" addresses found in the patch commit message. By default\n"
@@ -20437,132 +21612,132 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [e] [q] [a] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1415
+#: git-send-email.perl:1427
msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[e]dit|[q]uit|[a]ll): "
msgstr ""
"Изпращане на е-писмото? „y“ (да), „n“ (не), „e“ (редактиране), „q“ (изход), "
"„a“ (всичко): "
-#: git-send-email.perl:1418
+#: git-send-email.perl:1430
msgid "Send this email reply required"
msgstr "Изискване на отговор към това е-писмо"
-#: git-send-email.perl:1446
+#: git-send-email.perl:1458
msgid "The required SMTP server is not properly defined."
msgstr "Сървърът за SMTP не е настроен правилно."
-#: git-send-email.perl:1493
+#: git-send-email.perl:1505
#, perl-format
msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
msgstr "Сървърът не поддържа „STARTTLS“! %s"
-#: git-send-email.perl:1498 git-send-email.perl:1502
+#: git-send-email.perl:1510 git-send-email.perl:1514
#, perl-format
msgid "STARTTLS failed! %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на STARTTLS! %s"
-#: git-send-email.perl:1511
+#: git-send-email.perl:1523
msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
msgstr ""
"Подсистемата за SMTP не може да се инициализира. Проверете настройките и "
"използвайте опцията: „--smtp-debug“."
-#: git-send-email.perl:1529
+#: git-send-email.perl:1541
#, perl-format
msgid "Failed to send %s\n"
msgstr "„%s“ не може да бъде изпратен\n"
-#: git-send-email.perl:1532
+#: git-send-email.perl:1544
#, perl-format
msgid "Dry-Sent %s\n"
msgstr "Проба за изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1532
+#: git-send-email.perl:1544
#, perl-format
msgid "Sent %s\n"
msgstr "Изпращане на „%s“\n"