summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/bg.po6500
1 files changed, 3440 insertions, 3060 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index d73e84c..529ea97 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,7 +1,7 @@
# Bulgarian translation of git po-file.
-# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
+# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
-# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
#
# ========================
# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
@@ -38,6 +38,7 @@
# graft присадка
# grafted repository хранилище с присаждане
# replace refs заместващи указатели
+# replace objects заместващи обекти
# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
# thin pack съкратен пакет
# pack file пакетен файл
@@ -149,6 +150,8 @@
# identity самоличност, информация за
# boundary commit гранично подаване
# integrate (changes) внасяне (на промени)
+# overflow data данни за отместването
+# reverse index обратен индекс (а не обърнат, за да не се бърка с reverse key index)
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -165,10 +168,10 @@
# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.30\n"
+"Project-Id-Version: git 2.31\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-12-21 07:10+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-12-22 17:48+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-03-04 22:41+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-03-05 12:11+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -182,9 +185,9 @@ msgstr ""
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
-#: add-interactive.c:529 add-interactive.c:830 reset.c:65 sequencer.c:3284
-#: sequencer.c:3735 sequencer.c:3890 builtin/rebase.c:1532
-#: builtin/rebase.c:1955
+#: add-interactive.c:529 add-interactive.c:830 reset.c:65 sequencer.c:3292
+#: sequencer.c:3743 sequencer.c:3898 builtin/rebase.c:1538
+#: builtin/rebase.c:1963
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
@@ -212,7 +215,7 @@ msgstr "Обновяване"
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
-#: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:89 sequencer.c:3478
+#: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:89 sequencer.c:3486
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
@@ -370,7 +373,7 @@ msgstr "извън индекса"
#: add-interactive.c:1144 apply.c:4987 apply.c:4990 builtin/am.c:2257
#: builtin/am.c:2260 builtin/bugreport.c:134 builtin/clone.c:124
-#: builtin/fetch.c:147 builtin/merge.c:284 builtin/pull.c:190
+#: builtin/fetch.c:150 builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:190
#: builtin/submodule--helper.c:409 builtin/submodule--helper.c:1818
#: builtin/submodule--helper.c:1821 builtin/submodule--helper.c:2326
#: builtin/submodule--helper.c:2329 builtin/submodule--helper.c:2572
@@ -969,7 +972,7 @@ msgstr ""
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:281 builtin/merge.c:1369
+#: advice.c:281 builtin/merge.c:1370
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
@@ -1285,7 +1288,8 @@ msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:73 setup.c:308
+#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:86 pack-revindex.c:213
+#: setup.c:308
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1450,7 +1454,7 @@ msgstr ""
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4374 builtin/bisect--helper.c:524
+#: apply.c:4374 builtin/bisect--helper.c:523
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
@@ -1486,7 +1490,7 @@ msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвър
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4576 builtin/fetch.c:927 builtin/fetch.c:1228
+#: apply.c:4576 builtin/fetch.c:933 builtin/fetch.c:1334
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
@@ -1542,7 +1546,7 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4960 builtin/add.c:618 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:406
+#: apply.c:4960 builtin/add.c:626 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:406
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
@@ -1613,7 +1617,7 @@ msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:5025 builtin/checkout-index.c:182 builtin/ls-files.c:525
+#: apply.c:5025 builtin/checkout-index.c:195 builtin/ls-files.c:540
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
@@ -1623,7 +1627,7 @@ msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БР
#: apply.c:5028 builtin/am.c:2245 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3562 builtin/rebase.c:1346
+#: builtin/pack-objects.c:3577 builtin/rebase.c:1352
msgid "action"
msgstr "действие"
@@ -1652,9 +1656,9 @@ msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във ф
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:5045 builtin/add.c:329 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1364 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:775
-#: builtin/log.c:2287 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: apply.c:5045 builtin/add.c:337 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1364 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:757
+#: builtin/log.c:2286 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
@@ -1742,14 +1746,14 @@ msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: archive.c:345 sequencer.c:459 sequencer.c:1736 sequencer.c:2886
-#: sequencer.c:3327 sequencer.c:3436 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:786
-#: builtin/merge.c:1138
+#: archive.c:345 sequencer.c:459 sequencer.c:1744 sequencer.c:2894
+#: sequencer.c:3335 sequencer.c:3444 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:786
+#: builtin/merge.c:1139
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: archive.c:430 builtin/add.c:181 builtin/add.c:594 builtin/rm.c:315
+#: archive.c:430 builtin/add.c:189 builtin/add.c:602 builtin/rm.c:315
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
@@ -1791,7 +1795,7 @@ msgstr "ФОРМАТ"
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:556 builtin/log.c:1765
+#: archive.c:556 builtin/log.c:1764
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
@@ -1799,11 +1803,11 @@ msgstr "ПРЕФИКС"
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:558 archive.c:561 builtin/blame.c:886 builtin/blame.c:890
-#: builtin/blame.c:891 builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:135
+#: archive.c:558 archive.c:561 builtin/blame.c:884 builtin/blame.c:888
+#: builtin/blame.c:889 builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:135
#: builtin/fast-export.c:1207 builtin/fast-export.c:1209
-#: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:919 builtin/hash-object.c:105
-#: builtin/ls-files.c:561 builtin/ls-files.c:564 builtin/notes.c:412
+#: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:920 builtin/hash-object.c:105
+#: builtin/ls-files.c:576 builtin/ls-files.c:579 builtin/notes.c:412
#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:190
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
@@ -1968,12 +1972,12 @@ msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери б
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:941 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:255
+#: bisect.c:941 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:287
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:987 builtin/merge.c:152
+#: bisect.c:987 builtin/merge.c:153
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1991,7 +1995,7 @@ msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
-"Maybe you started with bad path parameters?\n"
+"Maybe you started with bad path arguments?\n"
msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
@@ -2027,11 +2031,11 @@ msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:2821 bundle.c:213 ref-filter.c:2272 remote.c:2031 sequencer.c:2138
-#: sequencer.c:4633 submodule.c:855 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:409
-#: builtin/log.c:1023 builtin/log.c:1625 builtin/log.c:2046 builtin/log.c:2336
-#: builtin/merge.c:423 builtin/pack-objects.c:3380 builtin/pack-objects.c:3395
-#: builtin/shortlog.c:267
+#: blame.c:2821 bundle.c:213 ref-filter.c:2206 remote.c:2041 sequencer.c:2146
+#: sequencer.c:4641 submodule.c:856 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:411
+#: builtin/log.c:1016 builtin/log.c:1624 builtin/log.c:2045 builtin/log.c:2335
+#: builtin/merge.c:424 builtin/pack-objects.c:3395 builtin/pack-objects.c:3410
+#: builtin/shortlog.c:255
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -2210,7 +2214,7 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:136 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2390 sequencer.c:3176
+#: bundle.c:136 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2398 sequencer.c:3184
#: builtin/commit.c:814
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
@@ -2254,286 +2258,301 @@ msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде с
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:379
-msgid "rev-list died"
-msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-
-#: bundle.c:428
+#: bundle.c:386
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:498
+#: bundle.c:490
#, c-format
msgid "unsupported bundle version %d"
msgstr "неподдържана версия на индекса %d"
-#: bundle.c:500
+#: bundle.c:492
#, c-format
msgid "cannot write bundle version %d with algorithm %s"
msgstr "пратка %d не може да се запише с алгоритъм %s"
-#: bundle.c:522 builtin/log.c:209 builtin/log.c:1927 builtin/shortlog.c:408
+#: bundle.c:510 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1926 builtin/shortlog.c:396
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:530
+#: bundle.c:539
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:540
+#: bundle.c:549
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
-msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bundle.c:565
+#: bundle.c:574
msgid "index-pack died"
-msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
+msgstr "командата „git index-pack“ не завърши успешно"
+
+#: chunk-format.c:113
+msgid "terminating chunk id appears earlier than expected"
+msgstr "идентификаторът за краен откъс се явява по-рано от очакваното"
+
+#: chunk-format.c:122
+#, c-format
+msgid "improper chunk offset(s) %<PRIx64> and %<PRIx64>"
+msgstr "неправилно отместване на откъс/и %<PRIx64> и %<PRIx64>"
+
+#: chunk-format.c:129
+#, c-format
+msgid "duplicate chunk ID %<PRIx32> found"
+msgstr "повтарящ се идентификатор на откъс %<PRIx32>"
+
+#: chunk-format.c:143
+#, c-format
+msgid "final chunk has non-zero id %<PRIx32>"
+msgstr "ненулев идентификатор за краен откъс %<PRIx32>"
#: color.c:329
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit-graph.c:188 midx.c:47
+#: commit-graph.c:197 midx.c:46
msgid "invalid hash version"
msgstr "неправилна версия на контролна сума"
-#: commit-graph.c:246
+#: commit-graph.c:255
msgid "commit-graph file is too small"
-msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
+msgstr "файлът за гра̀фа с подаванията е твърде малък"
-#: commit-graph.c:311
+#: commit-graph.c:348
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:318
+#: commit-graph.c:355
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:325
+#: commit-graph.c:362
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:342
+#: commit-graph.c:379
#, c-format
msgid "commit-graph file is too small to hold %u chunks"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък, за да съдържа %u откъси"
-#: commit-graph.c:361
-#, c-format
-msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
-msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
-
-#: commit-graph.c:433
-#, c-format
-msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
-msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
-
-#: commit-graph.c:499
+#: commit-graph.c:472
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:509
+#: commit-graph.c:482
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
-#: commit-graph.c:557
+#: commit-graph.c:530
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
-#: commit-graph.c:581
+#: commit-graph.c:554
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
-#: commit-graph.c:721 commit-graph.c:785
+#: commit-graph.c:735 commit-graph.c:772
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
-#: commit-graph.c:742
+#: commit-graph.c:756
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:1036 builtin/am.c:1292
+#: commit-graph.c:789
+msgid "commit-graph requires overflow generation data but has none"
+msgstr ""
+"графът с подаванията изисква генериране на данни за отместването, но такива "
+"липсват"
+
+#: commit-graph.c:1065 builtin/am.c:1292
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: commit-graph.c:1252 builtin/pack-objects.c:2864
+#: commit-graph.c:1327 builtin/pack-objects.c:2872
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:1283
+#: commit-graph.c:1358
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1300
+#: commit-graph.c:1375
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1320
+#: commit-graph.c:1395
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1339
+#: commit-graph.c:1414
+msgid "Computing commit graph topological levels"
+msgstr "Изчисляване на топологичните нива в гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:1467
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1406
+#: commit-graph.c:1548
msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
msgstr "Изчисляване на филтрите на Блум на пътищата с промяна при подаването"
-#: commit-graph.c:1483
+#: commit-graph.c:1625
msgid "Collecting referenced commits"
msgstr "Събиране на свързаните подавания"
-#: commit-graph.c:1508
+#: commit-graph.c:1650
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-#: commit-graph.c:1521
+#: commit-graph.c:1663
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:1525
+#: commit-graph.c:1667
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:1562
+#: commit-graph.c:1704
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-#: commit-graph.c:1580
+#: commit-graph.c:1722
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1628
+#: commit-graph.c:1771
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-#: commit-graph.c:1670 midx.c:819
+#: commit-graph.c:1802 midx.c:794
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1683
+#: commit-graph.c:1815
msgid "unable to create temporary graph layer"
msgstr "не може да бъде създаден временен слой за гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1688
+#: commit-graph.c:1820
#, c-format
msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-#: commit-graph.c:1758
+#: commit-graph.c:1879
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-#: commit-graph.c:1803
+#: commit-graph.c:1915
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
-#: commit-graph.c:1819
+#: commit-graph.c:1931
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1839
+#: commit-graph.c:1951
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1965
+#: commit-graph.c:2084
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
-#: commit-graph.c:2009
+#: commit-graph.c:2128
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:2115
+#: commit-graph.c:2235
msgid "attempting to write a commit-graph, but 'core.commitGraph' is disabled"
msgstr ""
"опит за запис на гра̀фа с подаванията, но настройката „core.commitGraph“ е "
"изключена"
-#: commit-graph.c:2214
+#: commit-graph.c:2342
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2307
+#: commit-graph.c:2440
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:2317
+#: commit-graph.c:2450
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
-#: commit-graph.c:2327 commit-graph.c:2342
+#: commit-graph.c:2460 commit-graph.c:2475
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
-#: commit-graph.c:2334
+#: commit-graph.c:2467
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-#: commit-graph.c:2352
+#: commit-graph.c:2485
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2367
+#: commit-graph.c:2500
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
-#: commit-graph.c:2374
+#: commit-graph.c:2507
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2384
+#: commit-graph.c:2517
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-#: commit-graph.c:2393
+#: commit-graph.c:2526
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2407
+#: commit-graph.c:2540
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-#: commit-graph.c:2412
+#: commit-graph.c:2545
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -2541,7 +2560,7 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
-#: commit-graph.c:2416
+#: commit-graph.c:2549
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -2549,21 +2568,21 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
-#: commit-graph.c:2432
+#: commit-graph.c:2566
#, c-format
-msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
+msgid "commit-graph generation for commit %s is %<PRIuMAX> < %<PRIuMAX>"
msgstr ""
-"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
-"другаде е %u"
+"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX> < "
+"%<PRIuMAX>"
-#: commit-graph.c:2438
+#: commit-graph.c:2572
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
"%<PRIuMAX>"
-#: commit.c:52 sequencer.c:2879 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
+#: commit.c:52 sequencer.c:2887 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2018 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
@@ -2597,29 +2616,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1172
+#: commit.c:1223
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1176
+#: commit.c:1227
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1179
+#: commit.c:1230
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: commit.c:1182
+#: commit.c:1233
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: commit.c:1436
+#: commit.c:1487
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -2633,7 +2652,7 @@ msgstr ""
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
-#: config.c:125
+#: config.c:126
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
@@ -2648,162 +2667,206 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
-#: config.c:141
+#: config.c:142
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
-#: config.c:152
+#: config.c:153
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
-#: config.c:198
+#: config.c:199
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
-#: config.c:378
+#: config.c:396
+#, c-format
+msgid "invalid config format: %s"
+msgstr "неправилен формат на настройка: %s"
+
+#: config.c:400
+#, c-format
+msgid "missing environment variable name for configuration '%.*s'"
+msgstr "липсва име на променлива на средата за настройката „%.*s“"
+
+#: config.c:405
+#, c-format
+msgid "missing environment variable '%s' for configuration '%.*s'"
+msgstr "липсва променлива на средата „%s“ за настройката „%.*s“"
+
+#: config.c:442
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
-#: config.c:384
+#: config.c:448
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:408 sequencer.c:2580
+#: config.c:472 sequencer.c:2588
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-#: config.c:414
+#: config.c:478
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
-#: config.c:450 config.c:462
+#: config.c:511
+msgid "empty config key"
+msgstr "празен ключ за настройка"
+
+#: config.c:529 config.c:541
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
-#: config.c:497
+#: config.c:555 config.c:572 config.c:579 config.c:588
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "неправилен формат в „%s“"
-#: config.c:836
+#: config.c:622
+#, c-format
+msgid "bogus count in %s"
+msgstr "неправилен брой в „%s“"
+
+#: config.c:626
+#, c-format
+msgid "too many entries in %s"
+msgstr "прекалено много записи в „%s“"
+
+#: config.c:636
+#, c-format
+msgid "missing config key %s"
+msgstr "ключът за настройка „%s“ липсва"
+
+#: config.c:644
+#, c-format
+msgid "missing config value %s"
+msgstr "стойността за настройка „%s“ липсва"
+
+#: config.c:995
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
-#: config.c:840
+#: config.c:999
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
-#: config.c:844
+#: config.c:1003
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
-#: config.c:848
+#: config.c:1007
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
-#: config.c:852
+#: config.c:1011
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
-#: config.c:856
+#: config.c:1015
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
-#: config.c:993
+#: config.c:1152
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
-#: config.c:993
+#: config.c:1152
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
-#: config.c:994
+#: config.c:1153
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
-#: config.c:1013
+#: config.c:1163
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
-#: config.c:1016
+#: config.c:1166
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
-#: config.c:1019
+#: config.c:1169
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
-#: config.c:1022
+#: config.c:1172
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
-#: config.c:1025
+#: config.c:1175
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
-#: config.c:1028
+#: config.c:1178
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
-#: config.c:1123
+#: config.c:1194
+#, c-format
+msgid "bad boolean config value '%s' for '%s'"
+msgstr "неправилна булева стойност „%s“ за „%s“"
+
+#: config.c:1289
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-#: config.c:1132
+#: config.c:1298
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
-#: config.c:1223
+#: config.c:1391
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
-#: config.c:1237 config.c:1248
+#: config.c:1405 config.c:1416
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-#: config.c:1340
+#: config.c:1508
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
-#: config.c:1373
+#: config.c:1541
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1445
+#: config.c:1613
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“"
-#: config.c:1471
+#: config.c:1639
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: config.c:1472
+#: config.c:1640
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
@@ -2811,132 +2874,132 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1533 builtin/pack-objects.c:3649
+#: config.c:1701 builtin/pack-objects.c:3666
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1655
+#: config.c:1823
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
-#: config.c:1658
+#: config.c:1826
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
-#: config.c:1675
+#: config.c:1843
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
-#: config.c:1705
+#: config.c:1873
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
-#: config.c:1759
+#: config.c:1927
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2122
+#: config.c:2290
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2296
+#: config.c:2464
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2341
+#: config.c:2509
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2387
+#: config.c:2555
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2389
+#: config.c:2557
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2473
+#: config.c:2641
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2505
+#: config.c:2673
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2534
+#: config.c:2702
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2786 config.c:3112
+#: config.c:2954 config.c:3280
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2797
+#: config.c:2965
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:2834 builtin/config.c:361
+#: config.c:3002 builtin/config.c:361
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:2859
+#: config.c:3027
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:2872 config.c:3125
+#: config.c:3040 config.c:3293
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2883
+#: config.c:3051
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:2892 config.c:3130
+#: config.c:3060 config.c:3298
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:2977 config.c:3227
+#: config.c:3145 config.c:3395
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:3011
+#: config.c:3179
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:3013 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
+#: config.c:3181 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3103
+#: config.c:3271
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3270
+#: config.c:3438
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -2999,45 +3062,45 @@ msgstr "неправилен пакет"
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
-#: connect.c:473
+#: connect.c:497
#, c-format
msgid "unknown object format '%s' specified by server"
msgstr "сървърът указа непознат формат на обект: „%s“"
-#: connect.c:500
+#: connect.c:526
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
-#: connect.c:504
+#: connect.c:530
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr "след изброяването на указателите се очаква изчистване на буферите"
-#: connect.c:507
+#: connect.c:533
msgid "expected response end packet after ref listing"
msgstr "след изброяването на указателите се очаква пакет за край"
-#: connect.c:640
+#: connect.c:666
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
-#: connect.c:691
+#: connect.c:717
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
-#: connect.c:731 connect.c:794
+#: connect.c:757 connect.c:820
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "Търсене на „%s“… "
-#: connect.c:735
+#: connect.c:761
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
-#: connect.c:739 connect.c:810
+#: connect.c:765 connect.c:836
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
@@ -3046,7 +3109,7 @@ msgstr ""
"готово.\n"
"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
-#: connect.c:761 connect.c:838
+#: connect.c:787 connect.c:864
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
@@ -3056,65 +3119,71 @@ msgstr ""
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
-#: connect.c:767 connect.c:844
+#: connect.c:793 connect.c:870
msgid "done."
msgstr "действието завърши."
-#: connect.c:798
+#: connect.c:824
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
-#: connect.c:804
+#: connect.c:830
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "непознат порт „%s“"
-#: connect.c:941 connect.c:1271
+#: connect.c:967 connect.c:1299
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
-#: connect.c:943
+#: connect.c:969
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
-#: connect.c:953
+#: connect.c:979
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
-#: connect.c:1024
+#: connect.c:1050
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr ""
"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
"\n"
" git help pull"
-#: connect.c:1219
+#: connect.c:1190
+msgid "newline is forbidden in git:// hosts and repo paths"
+msgstr ""
+"знакът за нов ред не е позволен в адресите и в пътищата до хранилищата "
+"„git://“"
+
+#: connect.c:1247
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
-#: connect.c:1231
+#: connect.c:1259
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
-#: connect.c:1248
+#: connect.c:1276
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr ""
"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
-#: connect.c:1360
+#: connect.c:1388
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
-#: connect.c:1408
+#: connect.c:1436
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:108 builtin/fsck.c:209 builtin/prune.c:45
+#: connected.c:108 builtin/fsck.c:191 builtin/prune.c:45
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
@@ -3389,6 +3458,11 @@ msgstr ""
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
+#: diff-merges.c:70
+#, c-format
+msgid "unknown value for --diff-merges: %s"
+msgstr "непозната стойност за опцията „--diff-merges“: „%s“"
+
#: diff-lib.c:534
msgid "--merge-base does not work with ranges"
msgstr "опцията „--merge-base“ не работи с диапазони"
@@ -3483,32 +3557,32 @@ msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4625
+#: diff.c:4628
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4628
+#: diff.c:4631
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4707
+#: diff.c:4710
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4755
+#: diff.c:4758
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
-#: diff.c:4760 diff.c:4765 diff.c:4770 diff.c:4775 diff.c:5303
+#: diff.c:4763 diff.c:4768 diff.c:4773 diff.c:4778 diff.c:5306
#: parse-options.c:197 parse-options.c:201 builtin/commit-graph.c:180
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-#: diff.c:4792
+#: diff.c:4795
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -3517,44 +3591,44 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4877
+#: diff.c:4880
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
-#: diff.c:4901
+#: diff.c:4904
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
-#: diff.c:4915
+#: diff.c:4918
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се открие"
-#: diff.c:4965 diff.c:4971
+#: diff.c:4968 diff.c:4974
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
-#: diff.c:4983
+#: diff.c:4986
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
-#: diff.c:5004
+#: diff.c:5007
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
-#: diff.c:5023
+#: diff.c:5026
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
-#: diff.c:5063
+#: diff.c:5066
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
@@ -3563,158 +3637,158 @@ msgstr ""
"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
"„histogram“ (хистограмен)"
-#: diff.c:5099 diff.c:5119
+#: diff.c:5102 diff.c:5122
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
-#: diff.c:5223
+#: diff.c:5226
#, c-format
msgid "invalid regex given to -I: '%s'"
msgstr "неправилен регулярен израз подаден към „-I“: „%s“"
-#: diff.c:5272
+#: diff.c:5275
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5328
+#: diff.c:5331
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
-#: diff.c:5351
+#: diff.c:5367
msgid "Diff output format options"
msgstr "Формат на изхода за разликите"
-#: diff.c:5353 diff.c:5359
+#: diff.c:5369 diff.c:5375
msgid "generate patch"
msgstr "създаване на кръпки"
-#: diff.c:5356 builtin/log.c:178
+#: diff.c:5372 builtin/log.c:179
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: diff.c:5361 diff.c:5475 diff.c:5482
+#: diff.c:5377 diff.c:5491 diff.c:5498
msgid "<n>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5362 diff.c:5365
+#: diff.c:5378 diff.c:5381
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
-#: diff.c:5367
+#: diff.c:5383
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
-#: diff.c:5370
+#: diff.c:5386
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5374
+#: diff.c:5390
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5378
+#: diff.c:5394
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
-#: diff.c:5381
+#: diff.c:5397
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
-#: diff.c:5383 diff.c:5391
+#: diff.c:5399 diff.c:5407
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
-#: diff.c:5384
+#: diff.c:5400
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
-#: diff.c:5388
+#: diff.c:5404
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
-#: diff.c:5392
+#: diff.c:5408
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
-#: diff.c:5396
+#: diff.c:5412
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
"празните знаци"
-#: diff.c:5399
+#: diff.c:5415
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
"режима на достъп"
-#: diff.c:5402
+#: diff.c:5418
msgid "show only names of changed files"
msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
-#: diff.c:5405
+#: diff.c:5421
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
-#: diff.c:5407
+#: diff.c:5423
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
-#: diff.c:5408
+#: diff.c:5424
msgid "generate diffstat"
msgstr "извеждане на статистика за промените"
-#: diff.c:5410 diff.c:5413 diff.c:5416
+#: diff.c:5426 diff.c:5429 diff.c:5432
msgid "<width>"
msgstr "ШИРОЧИНА"
-#: diff.c:5411
+#: diff.c:5427
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
-#: diff.c:5414
+#: diff.c:5430
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
-#: diff.c:5417
+#: diff.c:5433
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
-#: diff.c:5419
+#: diff.c:5435
msgid "<count>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5420
+#: diff.c:5436
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
-#: diff.c:5423
+#: diff.c:5439
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
-#: diff.c:5426
+#: diff.c:5442
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
-#: diff.c:5429
+#: diff.c:5445
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
"преди и след промяната"
-#: diff.c:5431
+#: diff.c:5447
msgid "show colored diff"
msgstr "разлики в цвят"
-#: diff.c:5432
+#: diff.c:5448
msgid "<kind>"
msgstr "ВИД"
-#: diff.c:5433
+#: diff.c:5449
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
@@ -3722,7 +3796,7 @@ msgstr ""
"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
"преди и след разликата,"
-#: diff.c:5436
+#: diff.c:5452
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
@@ -3730,261 +3804,261 @@ msgstr ""
"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
-#: diff.c:5439 diff.c:5442 diff.c:5445 diff.c:5554
+#: diff.c:5455 diff.c:5458 diff.c:5461 diff.c:5570
msgid "<prefix>"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: diff.c:5440
+#: diff.c:5456
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
-#: diff.c:5443
+#: diff.c:5459
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
-#: diff.c:5446
+#: diff.c:5462
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
-#: diff.c:5449
+#: diff.c:5465
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "без префикс за източника и целта"
-#: diff.c:5452
+#: diff.c:5468
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
"БРОЙ редове"
-#: diff.c:5456 diff.c:5461 diff.c:5466
+#: diff.c:5472 diff.c:5477 diff.c:5482
msgid "<char>"
msgstr "ЗНАК"
-#: diff.c:5457
+#: diff.c:5473
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
-#: diff.c:5462
+#: diff.c:5478
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
-#: diff.c:5467
+#: diff.c:5483
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
-#: diff.c:5470
+#: diff.c:5486
msgid "Diff rename options"
msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
-#: diff.c:5471
+#: diff.c:5487
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
-#: diff.c:5472
+#: diff.c:5488
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
-#: diff.c:5476
+#: diff.c:5492
msgid "detect renames"
msgstr "засичане на преименуванията"
-#: diff.c:5480
+#: diff.c:5496
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
-#: diff.c:5483
+#: diff.c:5499
msgid "detect copies"
msgstr "засичане на копиранията"
-#: diff.c:5487
+#: diff.c:5503
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
-#: diff.c:5489
+#: diff.c:5505
msgid "disable rename detection"
msgstr "без търсене на преименувания"
-#: diff.c:5492
+#: diff.c:5508
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
-#: diff.c:5494
+#: diff.c:5510
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr ""
"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
"на файл"
-#: diff.c:5497
+#: diff.c:5513
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
-#: diff.c:5499
+#: diff.c:5515
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
-#: diff.c:5501
+#: diff.c:5517
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
-#: diff.c:5504
+#: diff.c:5520
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
-#: diff.c:5507
+#: diff.c:5523
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: diff.c:5510
+#: diff.c:5526
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
-#: diff.c:5513
+#: diff.c:5529
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "без промени в знаците за край на ред"
-#: diff.c:5516
+#: diff.c:5532
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
-#: diff.c:5518 diff.c:5540 diff.c:5543 diff.c:5588
+#: diff.c:5534 diff.c:5556 diff.c:5559 diff.c:5604
msgid "<regex>"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5519
+#: diff.c:5535
msgid "ignore changes whose all lines match <regex>"
msgstr "без промени в редовете, които напасват РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5522
+#: diff.c:5538
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
-#: diff.c:5525
+#: diff.c:5541
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
-#: diff.c:5529
+#: diff.c:5545
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
-#: diff.c:5531
+#: diff.c:5547
msgid "<algorithm>"
msgstr "АЛГОРИТЪМ"
-#: diff.c:5532
+#: diff.c:5548
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
-#: diff.c:5534
+#: diff.c:5550
msgid "<text>"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: diff.c:5535
+#: diff.c:5551
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
-#: diff.c:5537 diff.c:5546 diff.c:5549
+#: diff.c:5553 diff.c:5562 diff.c:5565
msgid "<mode>"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: diff.c:5538
+#: diff.c:5554
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
-#: diff.c:5541
+#: diff.c:5557
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
-#: diff.c:5544
+#: diff.c:5560
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
-#: diff.c:5547
+#: diff.c:5563
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
-#: diff.c:5550
+#: diff.c:5566
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr ""
"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
-#: diff.c:5553
+#: diff.c:5569
msgid "Other diff options"
msgstr "Други опции за разлики"
-#: diff.c:5555
+#: diff.c:5571
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
"се ползват относителни пътища"
-#: diff.c:5559
+#: diff.c:5575
msgid "treat all files as text"
msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
-#: diff.c:5561
+#: diff.c:5577
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
-#: diff.c:5563
+#: diff.c:5579
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr ""
"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
"случай — с 0"
-#: diff.c:5565
+#: diff.c:5581
msgid "disable all output of the program"
msgstr "без всякакъв изход от програмата"
-#: diff.c:5567
+#: diff.c:5583
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
-#: diff.c:5569
+#: diff.c:5585
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
-#: diff.c:5571
+#: diff.c:5587
msgid "<when>"
msgstr "КОГА"
-#: diff.c:5572
+#: diff.c:5588
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
-#: diff.c:5575
+#: diff.c:5591
msgid "<format>"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: diff.c:5576
+#: diff.c:5592
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
-#: diff.c:5580
+#: diff.c:5596
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5583
+#: diff.c:5599
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5585
+#: diff.c:5601
msgid "<string>"
msgstr "НИЗ"
-#: diff.c:5586
+#: diff.c:5602
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
-#: diff.c:5589
+#: diff.c:5605
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
@@ -3992,57 +4066,69 @@ msgstr ""
"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
"на регулярния израз"
-#: diff.c:5592
+#: diff.c:5608
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
-#: diff.c:5595
+#: diff.c:5611
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
-#: diff.c:5598
+#: diff.c:5614
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
-#: diff.c:5599
+#: diff.c:5615 diff.c:5618
+msgid "<path>"
+msgstr "ПЪТ"
+
+#: diff.c:5616
+msgid "show the change in the specified path first"
+msgstr "първо извеждане на промяната в указания път"
+
+#: diff.c:5619
+msgid "skip the output to the specified path"
+msgstr "прескачане на изхода към указания път"
+
+#: diff.c:5621
msgid "<object-id>"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
-#: diff.c:5600
+#: diff.c:5622
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
-#: diff.c:5602
+#: diff.c:5624
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
-#: diff.c:5603
+#: diff.c:5625
msgid "select files by diff type"
msgstr "избор на файловете по вид разлика"
-#: diff.c:5605
+#: diff.c:5627
msgid "<file>"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: diff.c:5606
+#: diff.c:5628
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Изход към указания файл"
-#: diff.c:6263
+#: diff.c:6285
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:6266
+#: diff.c:6288
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
"файлове."
-#: diff.c:6269
+#: diff.c:6291
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -4053,10 +4139,15 @@ msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: diffcore-rename.c:592
+#: diffcore-rename.c:786
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
+#: diffcore-rotate.c:29
+#, c-format
+msgid "No such path '%s' in the diff"
+msgstr "Няма път на име „%s“ в разликата"
+
#: dir.c:578
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
@@ -4102,17 +4193,17 @@ msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3520
+#: dir.c:3534
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-#: dir.c:3565 dir.c:3570
+#: dir.c:3579 dir.c:3584
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3599
+#: dir.c:3613
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -4131,12 +4222,12 @@ msgstr "Филтриране на съдържанието"
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
-#: environment.c:150
+#: environment.c:152
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
-#: environment.c:337
+#: environment.c:335
#, c-format
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
@@ -4172,32 +4263,32 @@ msgstr "невъзможно писане към отдалечено храни
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:378 fetch-pack.c:1406
+#: fetch-pack.c:378 fetch-pack.c:1457
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:384 fetch-pack.c:1412
+#: fetch-pack.c:384 fetch-pack.c:1463
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:386 fetch-pack.c:1414
+#: fetch-pack.c:386 fetch-pack.c:1465
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:389 fetch-pack.c:1417
+#: fetch-pack.c:389 fetch-pack.c:1468
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:391 fetch-pack.c:1419
+#: fetch-pack.c:391 fetch-pack.c:1470
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:394 fetch-pack.c:1423
+#: fetch-pack.c:394 fetch-pack.c:1474
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
@@ -4235,174 +4326,178 @@ msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:827
+#: fetch-pack.c:844
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:835
+#: fetch-pack.c:852
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:919
+#: fetch-pack.c:946
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:937
+#: fetch-pack.c:952
+msgid "fetch-pack: invalid index-pack output"
+msgstr "fetch-pack: неправилен изход от командата „index-pack“"
+
+#: fetch-pack.c:969
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:939
+#: fetch-pack.c:971
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:982
+#: fetch-pack.c:1031
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:990 fetch-pack.c:996 fetch-pack.c:999 fetch-pack.c:1005
-#: fetch-pack.c:1009 fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1017 fetch-pack.c:1021
-#: fetch-pack.c:1025 fetch-pack.c:1029 fetch-pack.c:1033 fetch-pack.c:1037
-#: fetch-pack.c:1043 fetch-pack.c:1049 fetch-pack.c:1054 fetch-pack.c:1059
+#: fetch-pack.c:1039 fetch-pack.c:1045 fetch-pack.c:1048 fetch-pack.c:1054
+#: fetch-pack.c:1058 fetch-pack.c:1062 fetch-pack.c:1066 fetch-pack.c:1070
+#: fetch-pack.c:1074 fetch-pack.c:1078 fetch-pack.c:1082 fetch-pack.c:1086
+#: fetch-pack.c:1092 fetch-pack.c:1098 fetch-pack.c:1103 fetch-pack.c:1108
#, c-format
msgid "Server supports %s"
msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
-#: fetch-pack.c:992
+#: fetch-pack.c:1041
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:1052
+#: fetch-pack.c:1101
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:1057
+#: fetch-pack.c:1106
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:1061
+#: fetch-pack.c:1110
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:1063
+#: fetch-pack.c:1112
msgid "Server does not support this repository's object format"
msgstr "Сървърът не поддържа форма̀та на обектите на това хранилище"
-#: fetch-pack.c:1076
+#: fetch-pack.c:1125
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1088 fetch-pack.c:1628
+#: fetch-pack.c:1138 fetch-pack.c:1682
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1214
+#: fetch-pack.c:1265
#, c-format
msgid "mismatched algorithms: client %s; server %s"
msgstr "различни алгоритми — на клиента: „%s“, на сървъра: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1218
+#: fetch-pack.c:1269
#, c-format
msgid "the server does not support algorithm '%s'"
msgstr "сървърът не поддържа алгоритъм „%s“"
-#: fetch-pack.c:1238
+#: fetch-pack.c:1289
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1245
+#: fetch-pack.c:1296
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:1284
+#: fetch-pack.c:1335
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:1302
+#: fetch-pack.c:1353
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1308
+#: fetch-pack.c:1359
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1369
+#: fetch-pack.c:1420
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1374
+#: fetch-pack.c:1425
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1384
+#: fetch-pack.c:1435
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-#: fetch-pack.c:1386
+#: fetch-pack.c:1437
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
-#: fetch-pack.c:1428
+#: fetch-pack.c:1479
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1475
+#: fetch-pack.c:1526
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1480
+#: fetch-pack.c:1531
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1485
+#: fetch-pack.c:1536
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1515
+#: fetch-pack.c:1566
msgid "git fetch-pack: expected response end packet"
msgstr "git fetch-pack: очаква се пакет за край на отговора"
-#: fetch-pack.c:1897
+#: fetch-pack.c:1960
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1920 builtin/clone.c:693
+#: fetch-pack.c:1983 builtin/clone.c:693
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:1947
+#: fetch-pack.c:2010
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1950
+#: fetch-pack.c:2013
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
-#: gpg-interface.c:272
+#: gpg-interface.c:273
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
-#: gpg-interface.c:275
+#: gpg-interface.c:276
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
-#: gpg-interface.c:457
+#: gpg-interface.c:470
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
@@ -4411,7 +4506,7 @@ msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-#: grep.c:640
+#: grep.c:543
msgid ""
"given pattern contains NULL byte (via -f <file>). This is only supported "
"with -P under PCRE v2"
@@ -4419,18 +4514,18 @@ msgstr ""
"зададеният шаблон съдържа нулев знак (идва от -f „ФАЙЛ“). Това се поддържа "
"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
-#: grep.c:2100
+#: grep.c:1906
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2117 setup.c:176 builtin/clone.c:412 builtin/diff.c:89
+#: grep.c:1923 setup.c:176 builtin/clone.c:412 builtin/diff.c:90
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:2128
+#: grep.c:1934
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -4500,7 +4595,7 @@ msgstr "команди на git от други директории от „$PA
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:365 git.c:99
+#: help.c:365 git.c:100
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
@@ -4748,11 +4843,252 @@ msgstr ""
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
-#: ls-refs.c:109
+#: ls-refs.c:37
+#, c-format
+msgid "invalid value '%s' for lsrefs.unborn"
+msgstr "неправилна стойност „%s“ за „lsrefs.unborn“"
+
+#: ls-refs.c:167
msgid "expected flush after ls-refs arguments"
msgstr "след аргументите към „ls-refs“ се очаква изчистване на буферите"
-#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3672
+#: merge-ort.c:888 merge-recursive.c:1191
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
+msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
+
+#: merge-ort.c:897 merge-recursive.c:1198
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
+msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
+
+#: merge-ort.c:906 merge-recursive.c:1205
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
+msgstr ""
+"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
+"подаванията)"
+
+#: merge-ort.c:916 merge-ort.c:923
+#, c-format
+msgid "Note: Fast-forwarding submodule %s to %s"
+msgstr "Бележка: Превъртане на подмодула „%s“ към „%s“"
+
+#: merge-ort.c:944
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s"
+msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“"
+
+#: merge-ort.c:951
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to merge submodule %s, but a possible merge resolution exists:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Неуспешно сливане на подмодула „%s“, но е открито възможно решение:\n"
+"%s\n"
+
+#: merge-ort.c:955 merge-recursive.c:1259
+#, c-format
+msgid ""
+"If this is correct simply add it to the index for example\n"
+"by using:\n"
+"\n"
+" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
+"\n"
+"which will accept this suggestion.\n"
+msgstr ""
+"Ако това е така, добавете го към индекса с команда като следната:\n"
+"\n"
+" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
+"\n"
+"Това приема предложеното.\n"
+
+#: merge-ort.c:968
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to merge submodule %s, but multiple possible merges exist:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Неуспешно сливане на подмодула „%s“, но са открити множество решения:\n"
+"%s"
+
+#: merge-ort.c:1127 merge-recursive.c:1341
+msgid "Failed to execute internal merge"
+msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
+
+#: merge-ort.c:1132 merge-recursive.c:1346
+#, c-format
+msgid "Unable to add %s to database"
+msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
+
+#: merge-ort.c:1139 merge-recursive.c:1378
+#, c-format
+msgid "Auto-merging %s"
+msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
+
+#: merge-ort.c:1278 merge-recursive.c:2100
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
+"implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
+"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
+
+#: merge-ort.c:1288 merge-recursive.c:2110
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
+"implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): повече от един път "
+"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
+"на тези пътища там: %s."
+
+#: merge-ort.c:1471
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to rename %s to; it was "
+"renamed to multiple other directories, with no destination getting a "
+"majority of the files."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (раздвояване при преименуване на директория): Не е ясно как и къде "
+"да се преименува „%s“, защото е преместен в няколко нови директории, без "
+"никоя от тях да е по-честа цел."
+
+#: merge-ort.c:1637 merge-recursive.c:2447
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
+"renamed."
+msgstr ""
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
+"„%s“ също е с променено име."
+
+#: merge-ort.c:1781 merge-recursive.c:3215
+#, c-format
+msgid ""
+"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
+"moving it to %s."
+msgstr ""
+"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
+"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
+
+#: merge-ort.c:1788 merge-recursive.c:3222
+#, c-format
+msgid ""
+"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
+"%s; moving it to %s."
+msgstr ""
+"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
+"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
+
+#: merge-ort.c:1801 merge-recursive.c:3218
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
+"in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
+"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
+
+#: merge-ort.c:1809 merge-recursive.c:3225
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
+"was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
+"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
+
+#: merge-ort.c:1952
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (rename/rename): %s renamed to %s in %s and to %s in %s."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“ "
+"и на „%s“ в „%s“."
+
+#: merge-ort.c:2047
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (rename involved in collision): rename of %s -> %s has content "
+"conflicts AND collides with another path; this may result in nested conflict "
+"markers."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (има и преименуване в промените): „%s“ е преименуван на „%s“, но "
+"има и промени в съдържанието, а и има съвпадение на пътя. Може да се "
+"получат вложени маркери за конфликт."
+
+#: merge-ort.c:2066 merge-ort.c:2090
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (rename/delete): %s renamed to %s in %s, but deleted in %s."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
+"е изтрит в „%s“."
+
+#: merge-ort.c:2735
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (file/directory): directory in the way of %s from %s; moving it to "
+"%s instead."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (файл/директория): директория на мястото на „%s“ от „%s“, вместо "
+"това се извършва преместване в „%s“."
+
+#: merge-ort.c:2808
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed %s "
+"of them so each can be recorded somewhere."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (различни обекти): „%s“ е различен вид обект в двата варианта, "
+"затова се извършва преименуване на %s, за да може и двата варианта да са "
+"отразени."
+
+#: merge-ort.c:2812
+msgid "both"
+msgstr "двата"
+
+#: merge-ort.c:2812
+msgid "one"
+msgstr "единия"
+
+#: merge-ort.c:2907 merge-recursive.c:3052
+msgid "content"
+msgstr "съдържание"
+
+#: merge-ort.c:2909 merge-recursive.c:3056
+msgid "add/add"
+msgstr "добавяне/добавяне"
+
+#: merge-ort.c:2911 merge-recursive.c:3101
+msgid "submodule"
+msgstr "ПОДМОДУЛ"
+
+#: merge-ort.c:2913 merge-recursive.c:3102
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
+msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
+
+#: merge-ort.c:2938
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (modify/delete): %s deleted in %s and modified in %s. Version %s "
+"of %s left in tree."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (промяна/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а е променен в %s. Версия "
+"%s на „%s“ е оставена в дървото."
+
+#. TRANSLATORS: The %s arguments are: 1) tree hash of a merge
+#. base, and 2-3) the trees for the two trees we're merging.
+#.
+#: merge-ort.c:3406
+#, c-format
+msgid "collecting merge info failed for trees %s, %s, %s"
+msgstr "неуспешно събиране на информацията за сливането на „%s“, „%s“ и „%s“"
+
+#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3661
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4830,23 +5166,6 @@ msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1191
-#, c-format
-msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
-msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-
-#: merge-recursive.c:1198
-#, c-format
-msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
-msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-
-#: merge-recursive.c:1205
-#, c-format
-msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
-msgstr ""
-"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
-"подаванията)"
-
#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
@@ -4875,41 +5194,11 @@ msgstr ""
"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
"подмодула:\n"
-#: merge-recursive.c:1259
-#, c-format
-msgid ""
-"If this is correct simply add it to the index for example\n"
-"by using:\n"
-"\n"
-" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
-"\n"
-"which will accept this suggestion.\n"
-msgstr ""
-"Ако това е така, добавете го към индекса с команда като следната:\n"
-"\n"
-" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
-"\n"
-"Това приема предложеното.\n"
-
#: merge-recursive.c:1268
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-#: merge-recursive.c:1341
-msgid "Failed to execute internal merge"
-msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-
-#: merge-recursive.c:1346
-#, c-format
-msgid "Unable to add %s to database"
-msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-
-#: merge-recursive.c:1378
-#, c-format
-msgid "Auto-merging %s"
-msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-
#: merge-recursive.c:1402
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
@@ -5020,25 +5309,6 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:2100
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
-"implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
-"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-
-#: merge-recursive.c:2110
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
-"implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): повече от един път "
-"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
-"на тези пътища там: %s."
-
#: merge-recursive.c:2202
#, c-format
msgid ""
@@ -5048,15 +5318,6 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2447
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
-"renamed."
-msgstr ""
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
-"„%s“ също е с променено име."
-
#: merge-recursive.c:2973
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
@@ -5075,69 +5336,16 @@ msgstr "промяна"
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3052
-msgid "content"
-msgstr "съдържание"
-
-#: merge-recursive.c:3056
-msgid "add/add"
-msgstr "добавяне/добавяне"
-
#: merge-recursive.c:3079
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3101
-msgid "submodule"
-msgstr "ПОДМОДУЛ"
-
-#: merge-recursive.c:3102
-#, c-format
-msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
-msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-
#: merge-recursive.c:3132
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3215
-#, c-format
-msgid ""
-"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
-"moving it to %s."
-msgstr ""
-"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
-"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
-
-#: merge-recursive.c:3218
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
-"in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
-"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-
-#: merge-recursive.c:3222
-#, c-format
-msgid ""
-"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
-"%s; moving it to %s."
-msgstr ""
-"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
-"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
-
-#: merge-recursive.c:3225
-#, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
-"was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
-"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-
#: merge-recursive.c:3339
#, c-format
msgid "Removing %s"
@@ -5173,27 +5381,28 @@ msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3550
+#: merge-recursive.c:3539
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3563
+#: merge-recursive.c:3552
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3613
+#: merge-recursive.c:3602
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3769
+#: merge-recursive.c:3758
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3787 builtin/merge.c:711 builtin/merge.c:895
+#: merge-recursive.c:3776 builtin/merge.c:712 builtin/merge.c:896
+#: builtin/stash.c:471
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -5201,125 +5410,115 @@ msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:109 rerere.c:720 builtin/am.c:1883 builtin/am.c:1917
-#: builtin/checkout.c:573 builtin/checkout.c:829 builtin/clone.c:817
+#: merge.c:109 rerere.c:704 builtin/am.c:1883 builtin/am.c:1917
+#: builtin/checkout.c:575 builtin/checkout.c:828 builtin/clone.c:817
#: builtin/stash.c:265
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: midx.c:80
+#: midx.c:62
+msgid "multi-pack-index OID fanout is of the wrong size"
+msgstr "неправилен размер на откъс (OID fanout) на индекса за множество пакети"
+
+#: midx.c:93
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
-#: midx.c:96
+#: midx.c:109
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
-#: midx.c:101
+#: midx.c:114
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
-#: midx.c:106
+#: midx.c:119
#, c-format
msgid "multi-pack-index hash version %u does not match version %u"
msgstr ""
"версията на контролната сума на индекса за множество пакети %u не съвпада с "
"%u"
-#: midx.c:123
-msgid "invalid chunk offset (too large)"
-msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
-
-#: midx.c:147
-msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
-msgstr ""
-"идентификаторът за краен откъс на индекс за множество пакети се явява по-"
-"рано от очакваното"
-
-#: midx.c:160
+#: midx.c:136
msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:162
+#: midx.c:138
msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:164
+#: midx.c:140
msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:166
+#: midx.c:142
msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:180
+#: midx.c:158
#, c-format
msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
msgstr ""
"неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
"преди „%s“"
-#: midx.c:223
+#: midx.c:202
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
msgstr ""
"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
-#: midx.c:273
+#: midx.c:252
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr ""
"индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
"„off_t“ е недостатъчен"
-#: midx.c:480
+#: midx.c:467
#, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
-#: midx.c:486
+#: midx.c:473
#, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
-#: midx.c:546
+#: midx.c:533
#, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
-#: midx.c:846
+#: midx.c:821
msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
-#: midx.c:879
+#: midx.c:855
#, c-format
msgid "did not see pack-file %s to drop"
msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
-#: midx.c:931
+#: midx.c:904
msgid "no pack files to index."
msgstr "няма пакетни файлове за индексиране"
-#: midx.c:982
-msgid "Writing chunks to multi-pack-index"
-msgstr "Запис на откъси към индекс за множество пакети"
-
-#: midx.c:1060
+#: midx.c:965
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
-#: midx.c:1116
+#: midx.c:1021
msgid "multi-pack-index file exists, but failed to parse"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети, но не може да бъде анализиран"
-#: midx.c:1124
+#: midx.c:1029
msgid "Looking for referenced packfiles"
msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1139
+#: midx.c:1044
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -5327,72 +5526,72 @@ msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
"%<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:1144
+#: midx.c:1049
msgid "the midx contains no oid"
msgstr "във файла с индекса за множество пакети няма идентификатори на обекти"
-#: midx.c:1153
+#: midx.c:1058
msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
msgstr ""
"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти във файл с индекс към "
"множество пакетни файлове"
-#: midx.c:1162
+#: midx.c:1067
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:1182
+#: midx.c:1087
msgid "Sorting objects by packfile"
msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
-#: midx.c:1189
+#: midx.c:1094
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Проверка на отместването на обекти"
-#: midx.c:1205
+#: midx.c:1110
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1211
+#: midx.c:1116
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1220
+#: midx.c:1125
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: midx.c:1245
+#: midx.c:1150
msgid "Counting referenced objects"
msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
-#: midx.c:1255
+#: midx.c:1160
msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1446
+#: midx.c:1351
msgid "could not start pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: midx.c:1466
+#: midx.c:1371
msgid "could not finish pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
-#: name-hash.c:537
+#: name-hash.c:538
#, c-format
msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за директории: %s"
-#: name-hash.c:559
+#: name-hash.c:560
#, c-format
msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за имена: %s"
-#: name-hash.c:565
+#: name-hash.c:566
#, c-format
msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за имена: %s"
@@ -5445,6 +5644,368 @@ msgstr ""
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
+#: object-file.c:480
+#, c-format
+msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
+msgstr ""
+"директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
+"alternates“"
+
+#: object-file.c:531
+#, c-format
+msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
+msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
+
+#: object-file.c:603
+#, c-format
+msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
+msgstr ""
+"%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
+"дълбоко влагане"
+
+#: object-file.c:610
+#, c-format
+msgid "unable to normalize object directory: %s"
+msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
+
+#: object-file.c:653
+msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
+msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
+
+#: object-file.c:671
+msgid "unable to read alternates file"
+msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
+
+#: object-file.c:678
+msgid "unable to move new alternates file into place"
+msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
+
+#: object-file.c:713
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not exist"
+msgstr "пътят „%s“ не съществува."
+
+#: object-file.c:734
+#, c-format
+msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
+msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
+
+#: object-file.c:740
+#, c-format
+msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
+msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
+
+#: object-file.c:746
+#, c-format
+msgid "reference repository '%s' is shallow"
+msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
+
+#: object-file.c:754
+#, c-format
+msgid "reference repository '%s' is grafted"
+msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
+
+#: object-file.c:814
+#, c-format
+msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
+msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
+
+#: object-file.c:964
+#, c-format
+msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
+msgstr ""
+"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
+
+#: object-file.c:985
+msgid "mmap failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
+
+#: object-file.c:1149
+#, c-format
+msgid "object file %s is empty"
+msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
+
+#: object-file.c:1284 object-file.c:2477
+#, c-format
+msgid "corrupt loose object '%s'"
+msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
+
+#: object-file.c:1286 object-file.c:2481
+#, c-format
+msgid "garbage at end of loose object '%s'"
+msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
+
+#: object-file.c:1328
+msgid "invalid object type"
+msgstr "неправилен вид обект"
+
+#: object-file.c:1412
+#, c-format
+msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
+msgstr ""
+"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
+"type“"
+
+#: object-file.c:1415
+#, c-format
+msgid "unable to unpack %s header"
+msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
+
+#: object-file.c:1421
+#, c-format
+msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
+msgstr ""
+"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
+
+#: object-file.c:1424
+#, c-format
+msgid "unable to parse %s header"
+msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
+
+#: object-file.c:1651
+#, c-format
+msgid "failed to read object %s"
+msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: object-file.c:1655
+#, c-format
+msgid "replacement %s not found for %s"
+msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
+
+#: object-file.c:1659
+#, c-format
+msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
+msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
+
+#: object-file.c:1663
+#, c-format
+msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
+msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
+
+#: object-file.c:1768
+#, c-format
+msgid "unable to write file %s"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
+
+#: object-file.c:1775
+#, c-format
+msgid "unable to set permission to '%s'"
+msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
+
+#: object-file.c:1782
+msgid "file write error"
+msgstr "грешка при запис на файл"
+
+#: object-file.c:1802
+msgid "error when closing loose object file"
+msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
+
+#: object-file.c:1867
+#, c-format
+msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
+msgstr ""
+"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
+
+#: object-file.c:1869
+msgid "unable to create temporary file"
+msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
+
+#: object-file.c:1893
+msgid "unable to write loose object file"
+msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
+
+#: object-file.c:1899
+#, c-format
+msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
+msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
+
+#: object-file.c:1903
+#, c-format
+msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
+msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
+
+#: object-file.c:1907
+#, c-format
+msgid "confused by unstable object source data for %s"
+msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
+
+#: object-file.c:1917 builtin/pack-objects.c:1097
+#, c-format
+msgid "failed utime() on %s"
+msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
+
+#: object-file.c:1994
+#, c-format
+msgid "cannot read object for %s"
+msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
+
+#: object-file.c:2045
+msgid "corrupt commit"
+msgstr "повредено подаване"
+
+#: object-file.c:2053
+msgid "corrupt tag"
+msgstr "повреден етикет"
+
+#: object-file.c:2153
+#, c-format
+msgid "read error while indexing %s"
+msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
+
+#: object-file.c:2156
+#, c-format
+msgid "short read while indexing %s"
+msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
+
+#: object-file.c:2229 object-file.c:2239
+#, c-format
+msgid "%s: failed to insert into database"
+msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
+
+#: object-file.c:2245
+#, c-format
+msgid "%s: unsupported file type"
+msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
+
+#: object-file.c:2269
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid object"
+msgstr "„%s“ е неправилен обект"
+
+#: object-file.c:2271
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid '%s' object"
+msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
+
+#: object-file.c:2298 builtin/index-pack.c:192
+#, c-format
+msgid "unable to open %s"
+msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
+
+#: object-file.c:2488 object-file.c:2541
+#, c-format
+msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
+msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
+
+#: object-file.c:2512
+#, c-format
+msgid "unable to mmap %s"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
+
+#: object-file.c:2517
+#, c-format
+msgid "unable to unpack header of %s"
+msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
+
+#: object-file.c:2523
+#, c-format
+msgid "unable to parse header of %s"
+msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
+
+#: object-file.c:2534
+#, c-format
+msgid "unable to unpack contents of %s"
+msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
+
+#: object-name.c:486
+#, c-format
+msgid "short object ID %s is ambiguous"
+msgstr "късият идентификатор на обект „%s“ не е еднозначен"
+
+#: object-name.c:497
+msgid "The candidates are:"
+msgstr "Възможностите са:"
+
+#: object-name.c:796
+msgid ""
+"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
+"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
+"may be created by mistake. For example,\n"
+"\n"
+" git switch -c $br $(git rev-parse ...)\n"
+"\n"
+"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
+"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
+"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
+msgstr ""
+"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват\n"
+"с 40 шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
+"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
+"\n"
+" git switch -c $BRANCH $(git rev-parse …)\n"
+"\n"
+"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което\n"
+"се създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте.\n"
+"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git config advice.objectNameWarning false"
+
+#: object-name.c:916
+#, c-format
+msgid "log for '%.*s' only goes back to %s"
+msgstr "журналът за „%.*s“ стига само до „%s“"
+
+#: object-name.c:924
+#, c-format
+msgid "log for '%.*s' only has %d entries"
+msgstr "журналът за „%.*s“ съдържа само %d записа"
+
+#: object-name.c:1702
+#, c-format
+msgid "path '%s' exists on disk, but not in '%.*s'"
+msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не и в „%.*s“"
+
+#: object-name.c:1708
+#, c-format
+msgid ""
+"path '%s' exists, but not '%s'\n"
+"hint: Did you mean '%.*s:%s' aka '%.*s:./%s'?"
+msgstr ""
+"пътят „%s“ съществува на диска, но не е в „%s“\n"
+"Пробвайте с „%.*s:%s“, което е същото като „%.*s:./%s“."
+
+#: object-name.c:1717
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not exist in '%.*s'"
+msgstr "пътят „%s“ не съществува в „%.*s“"
+
+#: object-name.c:1745
+#, c-format
+msgid ""
+"path '%s' is in the index, but not at stage %d\n"
+"hint: Did you mean ':%d:%s'?"
+msgstr ""
+"пътят „%s“ е в индекса, но не версия %d\n"
+"Пробвайте с „%d:%s“."
+
+#: object-name.c:1761
+#, c-format
+msgid ""
+"path '%s' is in the index, but not '%s'\n"
+"hint: Did you mean ':%d:%s' aka ':%d:./%s'?"
+msgstr ""
+"пътят „%s“ е в индекса, но не в „%s“\n"
+"Пробвайте с „%d:%s“, което е същото като „%d:./%s“."
+
+#: object-name.c:1769
+#, c-format
+msgid "path '%s' exists on disk, but not in the index"
+msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не е в индекса"
+
+#: object-name.c:1771
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not exist (neither on disk nor in the index)"
+msgstr "пътят „%s“ не съществува нито на диска, нито в индекса"
+
+#: object-name.c:1784
+msgid "relative path syntax can't be used outside working tree"
+msgstr "относителен път не може да се ползва извън работното дърво"
+
+#: object-name.c:1922
+#, c-format
+msgid "invalid object name '%.*s'."
+msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
+
#: object.c:53
#, c-format
msgid "invalid object type \"%s\""
@@ -5470,24 +6031,75 @@ msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
-#: pack-bitmap.c:815 pack-bitmap.c:821 builtin/pack-objects.c:2216
+#: pack-bitmap.c:843 pack-bitmap.c:849 builtin/pack-objects.c:2226
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-#: packfile.c:615
+#: pack-bitmap.c:1489 builtin/rev-list.c:92
+#, c-format
+msgid "unable to get disk usage of %s"
+msgstr "използваното място за „%s“ не може да бъде получено"
+
+#: pack-revindex.c:220
+#, c-format
+msgid "reverse-index file %s is too small"
+msgstr "файлът с обратния индекс „%s“ е твърде малък"
+
+#: pack-revindex.c:225
+#, c-format
+msgid "reverse-index file %s is corrupt"
+msgstr "файлът с обратния индекс „%s“ е повреден"
+
+#: pack-revindex.c:233
+#, c-format
+msgid "reverse-index file %s has unknown signature"
+msgstr "непознат подпис за файла на обратния индекс „%s“"
+
+#: pack-revindex.c:237
+#, c-format
+msgid "reverse-index file %s has unsupported version %<PRIu32>"
+msgstr "версия %2$<PRIu32> на файла с обратен индекс „%1$s“ не се поддържа"
+
+#: pack-revindex.c:242
+#, c-format
+msgid "reverse-index file %s has unsupported hash id %<PRIu32>"
+msgstr ""
+"идентификатор на контролна сума %2$<PRIu32> на файла с обратен индекс „%1$s“ "
+"не се поддържа"
+
+#: pack-write.c:236
+msgid "cannot both write and verify reverse index"
+msgstr "обратният индекс не може едновременно да се записва и да се проверява"
+
+#: pack-write.c:257
+#, c-format
+msgid "could not stat: %s"
+msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
+
+#: pack-write.c:269
+#, c-format
+msgid "failed to make %s readable"
+msgstr "не може да се дадат права за четене на „%s“"
+
+#: pack-write.c:508
+#, c-format
+msgid "could not write '%s' promisor file"
+msgstr "гарантиращият файл „%s“ не може да се запише"
+
+#: packfile.c:625
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1907
+#: packfile.c:1934
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1911
+#: packfile.c:1938
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
@@ -5744,16 +6356,16 @@ msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
-#: preload-index.c:119
+#: preload-index.c:125
msgid "Refreshing index"
msgstr "Обновяване на индекса"
-#: preload-index.c:138
+#: preload-index.c:144
#, c-format
msgid "unable to create threaded lstat: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
-#: pretty.c:983
+#: pretty.c:984
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
@@ -5781,21 +6393,21 @@ msgstr ""
msgid "Removing duplicate objects"
msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
-#: range-diff.c:77
+#: range-diff.c:78
msgid "could not start `log`"
msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
-#: range-diff.c:79
+#: range-diff.c:80
msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:98 sequencer.c:5310
+#: range-diff.c:101 sequencer.c:5318
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: range-diff.c:112
+#: range-diff.c:115
#, c-format
msgid ""
"could not parse first line of `log` output: did not start with 'commit ': "
@@ -5804,16 +6416,20 @@ msgstr ""
"първият ред от изхода на командата „log“ не може да се анализира, защото не "
"започва с „commit “: „%s“"
-#: range-diff.c:137
+#: range-diff.c:140
#, c-format
msgid "could not parse git header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
-#: range-diff.c:299
+#: range-diff.c:306
msgid "failed to generate diff"
msgstr "неуспешно търсене на разлика"
-#: range-diff.c:532 range-diff.c:534
+#: range-diff.c:558
+msgid "--left-only and --right-only are mutually exclusive"
+msgstr "опциите „--left-only“ и „--right-only“ са несъвместими"
+
+#: range-diff.c:561 range-diff.c:563
#, c-format
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
@@ -5860,11 +6476,11 @@ msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
-#: read-cache.c:1524
+#: read-cache.c:1532
msgid "Refresh index"
msgstr "Обновяване на индекса"
-#: read-cache.c:1639
+#: read-cache.c:1657
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -5873,7 +6489,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1649
+#: read-cache.c:1667
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -5883,142 +6499,142 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1705
+#: read-cache.c:1723
#, c-format
msgid "bad signature 0x%08x"
msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1708
+#: read-cache.c:1726
#, c-format
msgid "bad index version %d"
msgstr "неправилна версия на индекса %d"
-#: read-cache.c:1717
+#: read-cache.c:1735
msgid "bad index file sha1 signature"
msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
-#: read-cache.c:1747
+#: read-cache.c:1765
#, c-format
msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
msgstr ""
"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
-#: read-cache.c:1749
+#: read-cache.c:1767
#, c-format
msgid "ignoring %.4s extension"
msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
-#: read-cache.c:1786
+#: read-cache.c:1804
#, c-format
msgid "unknown index entry format 0x%08x"
msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1802
+#: read-cache.c:1820
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
-#: read-cache.c:1859
+#: read-cache.c:1877
msgid "unordered stage entries in index"
msgstr "неподредени записи в индекса"
-#: read-cache.c:1862
+#: read-cache.c:1880
#, c-format
msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
-#: read-cache.c:1865
+#: read-cache.c:1883
#, c-format
msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "неподредени записи за „%s“"
-#: read-cache.c:1971 read-cache.c:2262 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: submodule.c:1628 builtin/add.c:538 builtin/check-ignore.c:181
-#: builtin/checkout.c:502 builtin/checkout.c:688 builtin/clean.c:991
-#: builtin/commit.c:364 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:507
+#: read-cache.c:1989 read-cache.c:2280 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
+#: submodule.c:1634 builtin/add.c:546 builtin/check-ignore.c:181
+#: builtin/checkout.c:504 builtin/checkout.c:690 builtin/clean.c:991
+#: builtin/commit.c:364 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:505
#: builtin/mv.c:146 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:290
#: builtin/submodule--helper.c:332
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: read-cache.c:2115
+#: read-cache.c:2133
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2128
+#: read-cache.c:2146
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2161
+#: read-cache.c:2179
#, c-format
msgid "%s: index file open failed"
msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
-#: read-cache.c:2165
+#: read-cache.c:2183
#, c-format
msgid "%s: cannot stat the open index"
msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
-#: read-cache.c:2169
+#: read-cache.c:2187
#, c-format
msgid "%s: index file smaller than expected"
msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
-#: read-cache.c:2173
+#: read-cache.c:2191
#, c-format
msgid "%s: unable to map index file"
msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
-#: read-cache.c:2215
+#: read-cache.c:2233
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2242
+#: read-cache.c:2260
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2274
+#: read-cache.c:2292
#, c-format
msgid "could not freshen shared index '%s'"
msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
-#: read-cache.c:2321
+#: read-cache.c:2339
#, c-format
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:3017 strbuf.c:1171 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1140
+#: read-cache.c:3035 strbuf.c:1171 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1141
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3120 sequencer.c:2479 sequencer.c:4231
+#: read-cache.c:3138 sequencer.c:2487 sequencer.c:4239
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:3133
+#: read-cache.c:3151
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:3145
+#: read-cache.c:3163
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: read-cache.c:3170
+#: read-cache.c:3188
#, c-format
msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
-#: read-cache.c:3319
+#: read-cache.c:3337
#, c-format
msgid "%s: cannot drop to stage #0"
msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
@@ -6137,14 +6753,14 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3607
-#: sequencer.c:3633 sequencer.c:5416 builtin/fsck.c:347 builtin/rebase.c:270
+#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3615
+#: sequencer.c:3641 sequencer.c:5424 builtin/fsck.c:329 builtin/rebase.c:272
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
-#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:202 builtin/rebase.c:228
-#: builtin/rebase.c:252
+#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:230
+#: builtin/rebase.c:254
#, c-format
msgid "could not write '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се запише."
@@ -6175,14 +6791,14 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2394
-#: builtin/rebase.c:188 builtin/rebase.c:213 builtin/rebase.c:239
-#: builtin/rebase.c:264
+#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2402
+#: builtin/rebase.c:190 builtin/rebase.c:215 builtin/rebase.c:241
+#: builtin/rebase.c:266
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1973
+#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1975
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
@@ -6201,232 +6817,247 @@ msgstr "назад с %d"
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "напред с %d, назад с %d"
-#: ref-filter.c:169
+#: ref-filter.c:175
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-#: ref-filter.c:171
+#: ref-filter.c:177
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:193
+#: ref-filter.c:199
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:197
+#: ref-filter.c:203
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:199
+#: ref-filter.c:205
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
-#: ref-filter.c:254
+#: ref-filter.c:260
#, c-format
msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:276
+#: ref-filter.c:282
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectsize): %s"
-#: ref-filter.c:284
+#: ref-filter.c:290
#, c-format
msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:296
+#: ref-filter.c:302
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:309
+#: ref-filter.c:315
#, c-format
msgid "unrecognized %%(subject) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(subject): %s"
-#: ref-filter.c:330
+#: ref-filter.c:334
+#, c-format
+msgid "expected %%(trailers:key=<value>)"
+msgstr "очаква се %%(trailers:КЛЮЧ=СТОЙНОСТ)"
+
+#: ref-filter.c:336
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
-#: ref-filter.c:363
+#: ref-filter.c:367
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:365
+#: ref-filter.c:369
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:380
+#: ref-filter.c:384
#, c-format
msgid "positive value expected '%s' in %%(%s)"
msgstr "очаква се положителна стойност за „%s“ в %%(%s)"
-#: ref-filter.c:384
+#: ref-filter.c:388
#, c-format
msgid "unrecognized argument '%s' in %%(%s)"
msgstr "непознат аргумент „%s“ в %%(%s)"
-#: ref-filter.c:398
+#: ref-filter.c:402
#, c-format
msgid "unrecognized email option: %s"
msgstr "непозната опция за е-поща: %s"
-#: ref-filter.c:428
+#: ref-filter.c:432
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:440
+#: ref-filter.c:444
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:447
+#: ref-filter.c:451
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:456
+#: ref-filter.c:460
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:464
+#: ref-filter.c:468
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:482
+#: ref-filter.c:486
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:584
+#: ref-filter.c:588
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:611
+#: ref-filter.c:615
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:615
+#: ref-filter.c:619
#, c-format
msgid ""
"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
-#: ref-filter.c:739
+#: ref-filter.c:743
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:802
+#: ref-filter.c:806
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:804
+#: ref-filter.c:808
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:806
+#: ref-filter.c:810
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:834
+#: ref-filter.c:838
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:836
+#: ref-filter.c:840
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:838
+#: ref-filter.c:842
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:853
+#: ref-filter.c:857
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:910
+#: ref-filter.c:914
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1549
+#: ref-filter.c:1555
#, c-format
-msgid "no branch, rebasing %s"
-msgstr "извън клон, пребазиране на „%s“"
+msgid "(no branch, rebasing %s)"
+msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: ref-filter.c:1552
+#: ref-filter.c:1558
#, c-format
-msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
-msgstr "извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“"
+msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
+msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
-#: ref-filter.c:1555
+#: ref-filter.c:1561
#, c-format
-msgid "no branch, bisect started on %s"
-msgstr "извън клон, двоично търсене от „%s“"
+msgid "(no branch, bisect started on %s)"
+msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
#: ref-filter.c:1565
-msgid "no branch"
-msgstr "извън клон"
+#, c-format
+msgid "(HEAD detached at %s)"
+msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
+
+#: ref-filter.c:1568
+#, c-format
+msgid "(HEAD detached from %s)"
+msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“)"
+
+#: ref-filter.c:1571
+msgid "(no branch)"
+msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1599 ref-filter.c:1808
+#: ref-filter.c:1603 ref-filter.c:1812
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1609
+#: ref-filter.c:1613
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:2062
+#: ref-filter.c:1996
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:2151
+#: ref-filter.c:2085
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:2156 refs.c:676
+#: ref-filter.c:2090 refs.c:676
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:2472
+#: ref-filter.c:2430
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2571
+#: ref-filter.c:2529
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: ref-filter.c:2576
+#: ref-filter.c:2534
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
@@ -6476,50 +7107,50 @@ msgstr "неправилно име на клон: „%s = %s“"
msgid "ignoring dangling symref %s"
msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-#: refs.c:911
+#: refs.c:922
#, c-format
msgid "log for ref %s has gap after %s"
msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
-#: refs.c:917
+#: refs.c:929
#, c-format
msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
-#: refs.c:976
+#: refs.c:994
#, c-format
msgid "log for %s is empty"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
-#: refs.c:1068
+#: refs.c:1086
#, c-format
msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
-#: refs.c:1139
+#: refs.c:1157
#, c-format
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
-#: refs.c:1963
+#: refs.c:2051
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-#: refs.c:2043
+#: refs.c:2131
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs.c:2054
+#: refs.c:2142
msgid "ref updates aborted by hook"
msgstr "обновяванията на указатели са преустановени от кука"
-#: refs.c:2154 refs.c:2184
+#: refs.c:2242 refs.c:2272
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-#: refs.c:2160 refs.c:2195
+#: refs.c:2248 refs.c:2283
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
@@ -6584,12 +7215,12 @@ msgstr "ключ „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
msgstr "стойност „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
-#: remote.c:1073
+#: remote.c:1083
#, c-format
msgid "src refspec %s does not match any"
msgstr "указателят на версия-източник „%s“ не съвпада с никой обект"
-#: remote.c:1078
+#: remote.c:1088
#, c-format
msgid "src refspec %s matches more than one"
msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съвпада с повече от един обект"
@@ -6598,7 +7229,7 @@ msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съв
#. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
#. the <src>.
#.
-#: remote.c:1093
+#: remote.c:1103
#, c-format
msgid ""
"The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
@@ -6622,7 +7253,7 @@ msgstr ""
"Никой от вариантите не сработи. Трябва сами да укажете пълното име на\n"
"указателя."
-#: remote.c:1113
+#: remote.c:1123
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
@@ -6633,7 +7264,7 @@ msgstr ""
"като\n"
"изтласкате към „%s:refs/heads/%s“?"
-#: remote.c:1118
+#: remote.c:1128
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
@@ -6644,7 +7275,7 @@ msgstr ""
"като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1123
+#: remote.c:1133
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
@@ -6654,7 +7285,7 @@ msgstr ""
"ИЗТОЧНИКът е обект-дърво. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1128
+#: remote.c:1138
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
@@ -6664,118 +7295,118 @@ msgstr ""
"ИЗТОЧНИКът е обект-BLOB. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1164
+#: remote.c:1174
#, c-format
msgid "%s cannot be resolved to branch"
msgstr "не е открит клон съответстващ на „%s“"
-#: remote.c:1175
+#: remote.c:1185
#, c-format
msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
msgstr "„%s“ не може да се изтрие: отдалечения указател не съществува"
-#: remote.c:1187
+#: remote.c:1197
#, c-format
msgid "dst refspec %s matches more than one"
msgstr "указателят на версия-цел „%s“ съвпада с повече от един обект"
-#: remote.c:1194
+#: remote.c:1204
#, c-format
msgid "dst ref %s receives from more than one src"
msgstr ""
"указателят на версия-цел „%s“ съответства и ще получава от повече от един "
"източник"
-#: remote.c:1714 remote.c:1815
+#: remote.c:1724 remote.c:1825
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1723
+#: remote.c:1733
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1726
+#: remote.c:1736
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1732
+#: remote.c:1742
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1747
+#: remote.c:1757
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1759
+#: remote.c:1769
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1769
+#: remote.c:1779
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1782
+#: remote.c:1792
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1804
+#: remote.c:1814
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:1933
+#: remote.c:1943
#, c-format
msgid "couldn't find remote ref %s"
msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
-#: remote.c:1946
+#: remote.c:1956
#, c-format
msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
-#: remote.c:2109
+#: remote.c:2119
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2113
+#: remote.c:2123
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2116
+#: remote.c:2126
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е обновен към „%s“.\n"
-#: remote.c:2120
+#: remote.c:2130
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
-#: remote.c:2123
+#: remote.c:2133
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
-#: remote.c:2127
+#: remote.c:2137
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2133
+#: remote.c:2143
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2136
+#: remote.c:2146
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -6783,11 +7414,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:2144
+#: remote.c:2154
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2147
+#: remote.c:2157
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -6802,11 +7433,11 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2157
+#: remote.c:2167
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2349
+#: remote.c:2359
#, c-format
msgid "cannot parse expected object name '%s'"
msgstr "очакваното име на обект „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -6826,99 +7457,99 @@ msgstr "повтарящ се указател за замяна: „%s“"
msgid "replace depth too high for object %s"
msgstr "дълбочината на замяна е прекалено голяма за обекта: „%s“"
-#: rerere.c:217 rerere.c:226 rerere.c:229
+#: rerere.c:201 rerere.c:210 rerere.c:213
msgid "corrupt MERGE_RR"
msgstr "повреден „MERGE_RR“ (запис за коригиране на конфликт)"
-#: rerere.c:264 rerere.c:269
+#: rerere.c:248 rerere.c:253
msgid "unable to write rerere record"
msgstr "приложеното коригиране на конфликт не може да бъде записано"
-#: rerere.c:495
+#: rerere.c:479
#, c-format
msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
msgstr "грешки при записването на „%s“ (%s)"
-#: rerere.c:498
+#: rerere.c:482
#, c-format
msgid "failed to flush '%s'"
msgstr "грешка при изчистването на буферите при записването на „%s“"
-#: rerere.c:503 rerere.c:1039
+#: rerere.c:487 rerere.c:1023
#, c-format
msgid "could not parse conflict hunks in '%s'"
msgstr "парчетата с конфликти в „%s“ не може да се анализират"
-#: rerere.c:684
+#: rerere.c:668
#, c-format
msgid "failed utime() on '%s'"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-#: rerere.c:694
+#: rerere.c:678
#, c-format
msgid "writing '%s' failed"
msgstr "неуспешен запис на „%s“"
-#: rerere.c:714
+#: rerere.c:698
#, c-format
msgid "Staged '%s' using previous resolution."
msgstr ""
"„%s“ е добавен към индекса с преизползване на запазена корекция при сливане"
-#: rerere.c:753
+#: rerere.c:737
#, c-format
msgid "Recorded resolution for '%s'."
msgstr "Корекцията на конфликта при сливане на „%s“ е запазена."
-#: rerere.c:788
+#: rerere.c:772
#, c-format
msgid "Resolved '%s' using previous resolution."
msgstr ""
"Конфликтът при сливане на „%s“ е коригиран с преизползване на предишна "
"корекция."
-#: rerere.c:803
+#: rerere.c:787
#, c-format
msgid "cannot unlink stray '%s'"
msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтрие"
-#: rerere.c:807
+#: rerere.c:791
#, c-format
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:881 submodule.c:2082 builtin/log.c:1992
+#: rerere.c:865 submodule.c:2088 builtin/log.c:1991
#: builtin/submodule--helper.c:1878 builtin/submodule--helper.c:1890
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: rerere.c:1057
+#: rerere.c:1041
#, c-format
msgid "failed to update conflicted state in '%s'"
msgstr "конфликтът в „%s“ не може да се обнови"
-#: rerere.c:1068 rerere.c:1075
+#: rerere.c:1052 rerere.c:1059
#, c-format
msgid "no remembered resolution for '%s'"
msgstr "липсва запазена корекция на конфликт при „%s“"
-#: rerere.c:1077
+#: rerere.c:1061
#, c-format
msgid "cannot unlink '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се изтрие"
-#: rerere.c:1087
+#: rerere.c:1071
#, c-format
msgid "Updated preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е обновен"
-#: rerere.c:1096
+#: rerere.c:1080
#, c-format
msgid "Forgot resolution for '%s'\n"
msgstr "Запазената корекция на конфликт при „%s“ е премахната\n"
-#: rerere.c:1199
+#: rerere.c:1191
msgid "unable to open rr-cache directory"
msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
@@ -6926,45 +7557,40 @@ msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отво
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3460
+#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3468
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: revision.c:2336
+#: revision.c:2338
msgid "--unpacked=<packfile> no longer supported"
msgstr "опцията „--unpacked=ПАКЕТЕН_ФАЙЛ“ вече не се поддържа"
-#: revision.c:2356
-#, c-format
-msgid "unknown value for --diff-merges: %s"
-msgstr "непозната стойност за опцията „--diff-merges“: „%s“"
-
-#: revision.c:2694
+#: revision.c:2668
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2697
+#: revision.c:2671
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2907
+#: revision.c:2877
msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
msgstr ""
"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
"p“ и „-s“"
-#: run-command.c:764
+#: run-command.c:767
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:1271
+#: run-command.c:1274
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
-#: run-command.c:1335
+#: run-command.c:1338
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -7030,7 +7656,7 @@ msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:343 builtin/rebase.c:755 builtin/rebase.c:1596 builtin/rm.c:385
+#: sequencer.c:343 builtin/rebase.c:757 builtin/rebase.c:1602 builtin/rm.c:385
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
@@ -7070,13 +7696,13 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:434 sequencer.c:3062
+#: sequencer.c:434 sequencer.c:3070
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:436 sequencer.c:2861 sequencer.c:3066 sequencer.c:3080
-#: sequencer.c:3337 sequencer.c:5326 strbuf.c:1168 wrapper.c:631
+#: sequencer.c:436 sequencer.c:2869 sequencer.c:3074 sequencer.c:3088
+#: sequencer.c:3345 sequencer.c:5334 strbuf.c:1168 wrapper.c:631
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
@@ -7086,8 +7712,8 @@ msgstr "в „%s“ не може да се пише"
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:446 sequencer.c:2866 sequencer.c:3068 sequencer.c:3082
-#: sequencer.c:3345
+#: sequencer.c:446 sequencer.c:2874 sequencer.c:3076 sequencer.c:3090
+#: sequencer.c:3353
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
@@ -7106,7 +7732,7 @@ msgstr "подайте или скатайте промените, за да п
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
-#: sequencer.c:560 builtin/tag.c:566
+#: sequencer.c:560 builtin/tag.c:598
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
@@ -7119,60 +7745,60 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:687
+#: sequencer.c:684
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:701
+#: sequencer.c:698
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:781
+#: sequencer.c:778
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:792
+#: sequencer.c:789
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:829 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:710
-#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1135 builtin/rebase.c:908
+#: sequencer.c:826 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:710
+#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1136 builtin/rebase.c:910
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: sequencer.c:839
+#: sequencer.c:836
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:844
+#: sequencer.c:841
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:849
+#: sequencer.c:846
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:853
+#: sequencer.c:850
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "непозната променлива „%s“"
-#: sequencer.c:858
+#: sequencer.c:855
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-#: sequencer.c:860
+#: sequencer.c:857
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-#: sequencer.c:862
+#: sequencer.c:859
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-#: sequencer.c:927
+#: sequencer.c:924
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -7201,13 +7827,13 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:1208
+#: sequencer.c:1211
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1214
+#: sequencer.c:1217
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7236,7 +7862,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1227
+#: sequencer.c:1230
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7262,351 +7888,351 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1269
+#: sequencer.c:1272
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1271
+#: sequencer.c:1274
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1317
+#: sequencer.c:1320
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1319
+#: sequencer.c:1322
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1323
+#: sequencer.c:1326
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1344
+#: sequencer.c:1347
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1346
+#: sequencer.c:1349
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1350 sequencer.c:1425 builtin/commit.c:1577
+#: sequencer.c:1353 sequencer.c:1431 builtin/commit.c:1577
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1403 sequencer.c:2100
+#: sequencer.c:1409 sequencer.c:2108
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1414 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:701
+#: sequencer.c:1420 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:702
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1447 sequencer.c:1565
+#: sequencer.c:1453 sequencer.c:1573
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1476 sequencer.c:1508
+#: sequencer.c:1484 sequencer.c:1516
#, c-format
msgid "invalid author identity '%s'"
msgstr "неправилна самоличност за автор: „%s“"
-#: sequencer.c:1482
+#: sequencer.c:1490
msgid "corrupt author: missing date information"
msgstr "повредена информация за автор: липсва дата"
-#: sequencer.c:1521 builtin/am.c:1593 builtin/commit.c:1678 builtin/merge.c:904
-#: builtin/merge.c:929 t/helper/test-fast-rebase.c:78
+#: sequencer.c:1529 builtin/am.c:1593 builtin/commit.c:1678 builtin/merge.c:905
+#: builtin/merge.c:930 t/helper/test-fast-rebase.c:78
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1548 sequencer.c:4283 t/helper/test-fast-rebase.c:198
+#: sequencer.c:1556 sequencer.c:4291 t/helper/test-fast-rebase.c:198
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:1597
+#: sequencer.c:1605
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1602
+#: sequencer.c:1610
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1685 sequencer.c:1796
+#: sequencer.c:1693 sequencer.c:1804
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1743 sequencer.c:1768
+#: sequencer.c:1751 sequencer.c:1776
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1753
+#: sequencer.c:1761
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1755 sequencer.c:3372
+#: sequencer.c:1763 sequencer.c:3380
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1757
+#: sequencer.c:1765
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1763
+#: sequencer.c:1771
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1770 git-rebase--preserve-merges.sh:486
+#: sequencer.c:1778 git-rebase--preserve-merges.sh:486
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1778
+#: sequencer.c:1786
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1785
+#: sequencer.c:1793
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1791
+#: sequencer.c:1799
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1879
+#: sequencer.c:1887
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1886
+#: sequencer.c:1894
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1905
+#: sequencer.c:1913
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1913 sequencer.c:1921
+#: sequencer.c:1921 sequencer.c:1929
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1927
+#: sequencer.c:1935
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1946
+#: sequencer.c:1954
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:2011
+#: sequencer.c:2019
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:2071
+#: sequencer.c:2079
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:2072
+#: sequencer.c:2080
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:2092
+#: sequencer.c:2100
#, c-format
msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
msgstr "прескачане на %s %s — кръпката вече е приложена\n"
-#: sequencer.c:2150
+#: sequencer.c:2158
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:2157
+#: sequencer.c:2165
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:2234
+#: sequencer.c:2242
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:2243
+#: sequencer.c:2251
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2274
+#: sequencer.c:2282
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:2335
+#: sequencer.c:2343
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2346
+#: sequencer.c:2354
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2432
+#: sequencer.c:2440
msgid "cancelling a cherry picking in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2441
+#: sequencer.c:2449
msgid "cancelling a revert in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
-#: sequencer.c:2485
+#: sequencer.c:2493
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2487
+#: sequencer.c:2495
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2492
+#: sequencer.c:2500
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2503
+#: sequencer.c:2511
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2505
+#: sequencer.c:2513
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2583
+#: sequencer.c:2591
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2690
+#: sequencer.c:2698
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2710
+#: sequencer.c:2718
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2803 sequencer.c:4636
+#: sequencer.c:2811 sequencer.c:4644
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:2820
+#: sequencer.c:2828
msgid "revert is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
-#: sequencer.c:2822
+#: sequencer.c:2830
#, c-format
msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2825
+#: sequencer.c:2833
msgid "cherry-pick is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2827
+#: sequencer.c:2835
#, c-format
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2841
+#: sequencer.c:2849
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr ""
"директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
"създадена"
-#: sequencer.c:2856
+#: sequencer.c:2864
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2916 sequencer.c:4371
+#: sequencer.c:2924 sequencer.c:4379
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2918 sequencer.c:2929
+#: sequencer.c:2926 sequencer.c:2937
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2920 sequencer.c:2964
+#: sequencer.c:2928 sequencer.c:2972
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2950 builtin/grep.c:756
+#: sequencer.c:2958 builtin/grep.c:757
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2952
+#: sequencer.c:2960
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2953
+#: sequencer.c:2961
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2959
+#: sequencer.c:2967
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2970
+#: sequencer.c:2978
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:3011
+#: sequencer.c:3019
msgid "no revert in progress"
msgstr "в момента не тече пребазиране"
-#: sequencer.c:3020
+#: sequencer.c:3028
msgid "no cherry-pick in progress"
msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:3030
+#: sequencer.c:3038
msgid "failed to skip the commit"
msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
-#: sequencer.c:3037
+#: sequencer.c:3045
msgid "there is nothing to skip"
msgstr "няма какво да се прескочи"
-#: sequencer.c:3040
+#: sequencer.c:3048
#, c-format
msgid ""
"have you committed already?\n"
@@ -7616,16 +8242,16 @@ msgstr ""
"\n"
" git %s --continue"
-#: sequencer.c:3202 sequencer.c:4263
+#: sequencer.c:3210 sequencer.c:4271
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:3219
+#: sequencer.c:3227
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3227
+#: sequencer.c:3235
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -7644,27 +8270,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3237
+#: sequencer.c:3245
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3244
+#: sequencer.c:3252
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:3258 sequencer.c:3262 builtin/difftool.c:640
+#: sequencer.c:3266 sequencer.c:3270 builtin/difftool.c:640
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3274
+#: sequencer.c:3282
#, c-format
msgid "Executing: %s\n"
msgstr "В момента се изпълнява: %s\n"
-#: sequencer.c:3289
+#: sequencer.c:3297
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -7679,11 +8305,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3295
+#: sequencer.c:3303
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:3301
+#: sequencer.c:3309
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -7700,90 +8326,90 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3362
+#: sequencer.c:3370
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3416
+#: sequencer.c:3424
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:3421
+#: sequencer.c:3429
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:3505
+#: sequencer.c:3513
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3538
+#: sequencer.c:3546
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3560
+#: sequencer.c:3568
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3569
+#: sequencer.c:3577
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3581
+#: sequencer.c:3589
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3597
+#: sequencer.c:3605
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:3780
+#: sequencer.c:3788
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3796
+#: sequencer.c:3804
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3870
+#: sequencer.c:3878
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: sequencer.c:3873
+#: sequencer.c:3881
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: sequencer.c:3879
+#: sequencer.c:3887
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:3882
+#: sequencer.c:3890
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: sequencer.c:3886
+#: sequencer.c:3894
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: sequencer.c:3911
+#: sequencer.c:3919
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3923
+#: sequencer.c:3931
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3926
+#: sequencer.c:3934
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -7795,29 +8421,29 @@ msgstr ""
"„git stash pop“ или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато "
"поискате.\n"
-#: sequencer.c:3931
+#: sequencer.c:3939
msgid "Applying autostash resulted in conflicts."
msgstr "Конфликти при прилагането на автоматично скатаното."
-#: sequencer.c:3932
+#: sequencer.c:3940
msgid "Autostash exists; creating a new stash entry."
msgstr "Вече има запис за автоматично скатано, затова се създава нов запис."
-#: sequencer.c:4025 git-rebase--preserve-merges.sh:769
+#: sequencer.c:4033 git-rebase--preserve-merges.sh:769
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:4040
+#: sequencer.c:4048
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:4042
+#: sequencer.c:4050
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:4050
+#: sequencer.c:4058
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -7840,58 +8466,58 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:4096
+#: sequencer.c:4104
#, c-format
msgid "Rebasing (%d/%d)%s"
msgstr "Пребазиране (%d/%d)%s"
-#: sequencer.c:4141
+#: sequencer.c:4149
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:4212
+#: sequencer.c:4220
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:4271
+#: sequencer.c:4279
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4276
+#: sequencer.c:4284
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4290
+#: sequencer.c:4298
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:4350
+#: sequencer.c:4358
#, c-format
msgid "Successfully rebased and updated %s.\n"
msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „%s“.\n"
-#: sequencer.c:4383
+#: sequencer.c:4391
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:4392
+#: sequencer.c:4400
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:4394
+#: sequencer.c:4402
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:4396
+#: sequencer.c:4404
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:4399
+#: sequencer.c:4407
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -7901,50 +8527,50 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:4435 sequencer.c:4474
+#: sequencer.c:4443 sequencer.c:4482
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:4490
+#: sequencer.c:4498
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:4497
+#: sequencer.c:4505
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:4613
+#: sequencer.c:4621
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:4617
+#: sequencer.c:4625
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4652
+#: sequencer.c:4660
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:5129
+#: sequencer.c:5137
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:5132
+#: sequencer.c:5140
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:5374 sequencer.c:5391
+#: sequencer.c:5382 sequencer.c:5399
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:5410
+#: sequencer.c:5418
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:5504
+#: sequencer.c:5512
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -8119,368 +8745,6 @@ msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
-#: sha1-file.c:480
-#, c-format
-msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
-msgstr ""
-"директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
-"alternates“"
-
-#: sha1-file.c:531
-#, c-format
-msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
-msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
-
-#: sha1-file.c:603
-#, c-format
-msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
-msgstr ""
-"%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
-"дълбоко влагане"
-
-#: sha1-file.c:610
-#, c-format
-msgid "unable to normalize object directory: %s"
-msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
-
-#: sha1-file.c:653
-msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
-msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
-
-#: sha1-file.c:671
-msgid "unable to read alternates file"
-msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
-
-#: sha1-file.c:678
-msgid "unable to move new alternates file into place"
-msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
-
-#: sha1-file.c:713
-#, c-format
-msgid "path '%s' does not exist"
-msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-
-#: sha1-file.c:734
-#, c-format
-msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
-msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-
-#: sha1-file.c:740
-#, c-format
-msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
-msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-
-#: sha1-file.c:746
-#, c-format
-msgid "reference repository '%s' is shallow"
-msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-
-#: sha1-file.c:754
-#, c-format
-msgid "reference repository '%s' is grafted"
-msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-
-#: sha1-file.c:814
-#, c-format
-msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
-msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
-
-#: sha1-file.c:964
-#, c-format
-msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
-msgstr ""
-"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
-
-#: sha1-file.c:985
-msgid "mmap failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
-
-#: sha1-file.c:1149
-#, c-format
-msgid "object file %s is empty"
-msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-
-#: sha1-file.c:1284 sha1-file.c:2477
-#, c-format
-msgid "corrupt loose object '%s'"
-msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-
-#: sha1-file.c:1286 sha1-file.c:2481
-#, c-format
-msgid "garbage at end of loose object '%s'"
-msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
-
-#: sha1-file.c:1328
-msgid "invalid object type"
-msgstr "неправилен вид обект"
-
-#: sha1-file.c:1412
-#, c-format
-msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
-msgstr ""
-"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
-"type“"
-
-#: sha1-file.c:1415
-#, c-format
-msgid "unable to unpack %s header"
-msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-
-#: sha1-file.c:1421
-#, c-format
-msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
-msgstr ""
-"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
-
-#: sha1-file.c:1424
-#, c-format
-msgid "unable to parse %s header"
-msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-
-#: sha1-file.c:1651
-#, c-format
-msgid "failed to read object %s"
-msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: sha1-file.c:1655
-#, c-format
-msgid "replacement %s not found for %s"
-msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-
-#: sha1-file.c:1659
-#, c-format
-msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
-msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-
-#: sha1-file.c:1663
-#, c-format
-msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
-msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-
-#: sha1-file.c:1768
-#, c-format
-msgid "unable to write file %s"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-
-#: sha1-file.c:1775
-#, c-format
-msgid "unable to set permission to '%s'"
-msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-
-#: sha1-file.c:1782
-msgid "file write error"
-msgstr "грешка при запис на файл"
-
-#: sha1-file.c:1802
-msgid "error when closing loose object file"
-msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-
-#: sha1-file.c:1867
-#, c-format
-msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
-msgstr ""
-"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-
-#: sha1-file.c:1869
-msgid "unable to create temporary file"
-msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-
-#: sha1-file.c:1893
-msgid "unable to write loose object file"
-msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-
-#: sha1-file.c:1899
-#, c-format
-msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
-msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-
-#: sha1-file.c:1903
-#, c-format
-msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
-msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-
-#: sha1-file.c:1907
-#, c-format
-msgid "confused by unstable object source data for %s"
-msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-
-#: sha1-file.c:1917 builtin/pack-objects.c:1086
-#, c-format
-msgid "failed utime() on %s"
-msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-
-#: sha1-file.c:1994
-#, c-format
-msgid "cannot read object for %s"
-msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-
-#: sha1-file.c:2045
-msgid "corrupt commit"
-msgstr "повредено подаване"
-
-#: sha1-file.c:2053
-msgid "corrupt tag"
-msgstr "повреден етикет"
-
-#: sha1-file.c:2153
-#, c-format
-msgid "read error while indexing %s"
-msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-
-#: sha1-file.c:2156
-#, c-format
-msgid "short read while indexing %s"
-msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-
-#: sha1-file.c:2229 sha1-file.c:2239
-#, c-format
-msgid "%s: failed to insert into database"
-msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-
-#: sha1-file.c:2245
-#, c-format
-msgid "%s: unsupported file type"
-msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-
-#: sha1-file.c:2269
-#, c-format
-msgid "%s is not a valid object"
-msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-
-#: sha1-file.c:2271
-#, c-format
-msgid "%s is not a valid '%s' object"
-msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-
-#: sha1-file.c:2298 builtin/index-pack.c:192
-#, c-format
-msgid "unable to open %s"
-msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-
-#: sha1-file.c:2488 sha1-file.c:2541
-#, c-format
-msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
-msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-
-#: sha1-file.c:2512
-#, c-format
-msgid "unable to mmap %s"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-
-#: sha1-file.c:2517
-#, c-format
-msgid "unable to unpack header of %s"
-msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-
-#: sha1-file.c:2523
-#, c-format
-msgid "unable to parse header of %s"
-msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-
-#: sha1-file.c:2534
-#, c-format
-msgid "unable to unpack contents of %s"
-msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
-
-#: sha1-name.c:486
-#, c-format
-msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
-msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
-
-#: sha1-name.c:497
-msgid "The candidates are:"
-msgstr "Възможностите са:"
-
-#: sha1-name.c:796
-msgid ""
-"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
-"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
-"may be created by mistake. For example,\n"
-"\n"
-" git switch -c $br $(git rev-parse ...)\n"
-"\n"
-"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
-"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
-"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
-msgstr ""
-"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват\n"
-"с 40 шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
-"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
-"\n"
-" git switch -c $BRANCH $(git rev-parse …)\n"
-"\n"
-"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което\n"
-"се създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте.\n"
-"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
-"\n"
-" git config advice.objectNameWarning false"
-
-#: sha1-name.c:916
-#, c-format
-msgid "log for '%.*s' only goes back to %s"
-msgstr "журналът за „%.*s“ стига само до „%s“"
-
-#: sha1-name.c:924
-#, c-format
-msgid "log for '%.*s' only has %d entries"
-msgstr "журналът за „%.*s“ съдържа само %d записа"
-
-#: sha1-name.c:1702
-#, c-format
-msgid "path '%s' exists on disk, but not in '%.*s'"
-msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не и в „%.*s“"
-
-#: sha1-name.c:1708
-#, c-format
-msgid ""
-"path '%s' exists, but not '%s'\n"
-"hint: Did you mean '%.*s:%s' aka '%.*s:./%s'?"
-msgstr ""
-"пътят „%s“ съществува на диска, но не е в „%s“\n"
-"Пробвайте с „%.*s:%s“, което е същото като „%.*s:./%s“."
-
-#: sha1-name.c:1717
-#, c-format
-msgid "path '%s' does not exist in '%.*s'"
-msgstr "пътят „%s“ не съществува в „%.*s“"
-
-#: sha1-name.c:1745
-#, c-format
-msgid ""
-"path '%s' is in the index, but not at stage %d\n"
-"hint: Did you mean ':%d:%s'?"
-msgstr ""
-"пътят „%s“ е в индекса, но не версия %d\n"
-"Пробвайте с „%d:%s“."
-
-#: sha1-name.c:1761
-#, c-format
-msgid ""
-"path '%s' is in the index, but not '%s'\n"
-"hint: Did you mean ':%d:%s' aka ':%d:./%s'?"
-msgstr ""
-"пътят „%s“ е в индекса, но не в „%s“\n"
-"Пробвайте с „%d:%s“, което е същото като „%d:./%s“."
-
-#: sha1-name.c:1769
-#, c-format
-msgid "path '%s' exists on disk, but not in the index"
-msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не е в индекса"
-
-#: sha1-name.c:1771
-#, c-format
-msgid "path '%s' does not exist (neither on disk nor in the index)"
-msgstr "пътят „%s“ не съществува нито на диска, нито в индекса"
-
-#: sha1-name.c:1784
-msgid "relative path syntax can't be used outside working tree"
-msgstr "относителен път не може да се ползва извън работното дърво"
-
-#: sha1-name.c:1922
-#, c-format
-msgid "invalid object name '%.*s'."
-msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
#: strbuf.c:848
#, c-format
@@ -8534,7 +8798,7 @@ msgstr[0] "%u байт/сек."
msgstr[1] "%u байта/сек."
#: strbuf.c:1166 wrapper.c:199 wrapper.c:369 builtin/am.c:719
-#: builtin/rebase.c:864
+#: builtin/rebase.c:866
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
@@ -8600,12 +8864,12 @@ msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
-#: submodule.c:434
+#: submodule.c:435
#, c-format
msgid "bad --ignore-submodules argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--ignore-submodules“: „%s“"
-#: submodule.c:816
+#: submodule.c:817
#, c-format
msgid ""
"Submodule in commit %s at path: '%s' collides with a submodule named the "
@@ -8614,12 +8878,12 @@ msgstr ""
"Подмодулът при подаване %s на пътя „%s“ е различен от другия модул със "
"същото име, затова първият се прескача."
-#: submodule.c:919
+#: submodule.c:920
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:1004
+#: submodule.c:1005
#, c-format
msgid ""
"Could not run 'git rev-list <commits> --not --remotes -n 1' command in "
@@ -8628,36 +8892,36 @@ msgstr ""
"Командата „git rev-list ПОДАВАНИЯ --not --remotes -n 1“ не може да се "
"изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1127
+#: submodule.c:1128
#, c-format
msgid "process for submodule '%s' failed"
msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
-#: submodule.c:1156 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2469
+#: submodule.c:1157 builtin/branch.c:689 builtin/submodule--helper.c:2469
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: submodule.c:1167
+#: submodule.c:1168
#, c-format
msgid "Pushing submodule '%s'\n"
msgstr "Изтласкване на подмодула „%s“\n"
-#: submodule.c:1170
+#: submodule.c:1171
#, c-format
msgid "Unable to push submodule '%s'\n"
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде изтласкан\n"
-#: submodule.c:1462
+#: submodule.c:1463
#, c-format
msgid "Fetching submodule %s%s\n"
msgstr "Доставяне на подмодула „%s%s“\n"
-#: submodule.c:1492
+#: submodule.c:1497
#, c-format
msgid "Could not access submodule '%s'\n"
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен\n"
-#: submodule.c:1646
+#: submodule.c:1652
#, c-format
msgid ""
"Errors during submodule fetch:\n"
@@ -8666,63 +8930,63 @@ msgstr ""
"Грешки при доставяне на подмодул:\n"
"%s"
-#: submodule.c:1671
+#: submodule.c:1677
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1688
+#: submodule.c:1694
#, c-format
msgid "Could not run 'git status --porcelain=2' in submodule %s"
msgstr ""
"Командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1729
+#: submodule.c:1735
#, c-format
msgid "'git status --porcelain=2' failed in submodule %s"
msgstr ""
"командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1804
+#: submodule.c:1810
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1817
+#: submodule.c:1823
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1832
+#: submodule.c:1838
#, c-format
msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се изтрие в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1859 submodule.c:2169
+#: submodule.c:1865 submodule.c:2175
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1880
+#: submodule.c:1886
msgid "could not reset submodule index"
msgstr "неуспешно зануляване на индекса на подмодула"
-#: submodule.c:1922
+#: submodule.c:1928
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1974
+#: submodule.c:1980
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
-#: submodule.c:2042
+#: submodule.c:2048
#, c-format
msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
msgstr "„%s“ (директория на подмодул) е в директорията на git: „%.*s“"
-#: submodule.c:2063
+#: submodule.c:2069
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -8730,17 +8994,17 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:2075 submodule.c:2134
+#: submodule.c:2081 submodule.c:2140
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:2079
+#: submodule.c:2085
#, c-format
msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
msgstr "„%s“ не може да се премести в съществуваща директория на git"
-#: submodule.c:2086
+#: submodule.c:2092
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -8751,11 +9015,11 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:2214
+#: submodule.c:2220
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2254
+#: submodule.c:2260
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
@@ -8786,7 +9050,7 @@ msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: trailer.c:751
+#: trailer.c:751 builtin/mktag.c:91
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
@@ -8862,7 +9126,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
msgid "error while running fast-import"
msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:549 transport-helper.c:1236
+#: transport-helper.c:549 transport-helper.c:1237
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
@@ -8880,7 +9144,7 @@ msgstr "протоколът не поддържа задаването на п
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1446
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1447
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
@@ -8964,52 +9228,52 @@ msgstr ""
"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели —\n"
"нищо няма да бъде направено. Пробвайте да укажете клон.\n"
-#: transport-helper.c:1213
+#: transport-helper.c:1214
#, c-format
msgid "unsupported object format '%s'"
msgstr "обект с неподдържан формат „%s“"
-#: transport-helper.c:1222
+#: transport-helper.c:1223
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1374
+#: transport-helper.c:1375
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1401
+#: transport-helper.c:1402
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1450
+#: transport-helper.c:1451
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1454
+#: transport-helper.c:1455
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1473 transport-helper.c:1477
+#: transport-helper.c:1474 transport-helper.c:1478
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1514
+#: transport-helper.c:1515
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1518
+#: transport-helper.c:1519
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1536 transport-helper.c:1545
+#: transport-helper.c:1537 transport-helper.c:1546
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
@@ -9097,23 +9361,23 @@ msgstr ""
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport.c:1315
+#: transport.c:1316
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
-#: tree-walk.c:32
+#: tree-walk.c:33
msgid "too-short tree object"
msgstr "прекалено кратък обект-дърво"
-#: tree-walk.c:38
+#: tree-walk.c:39
msgid "malformed mode in tree entry"
msgstr "неправилни права за достъп в запис в дърво"
-#: tree-walk.c:42
+#: tree-walk.c:43
msgid "empty filename in tree entry"
msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
-#: tree-walk.c:117
+#: tree-walk.c:118
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
@@ -9370,7 +9634,7 @@ msgstr ""
msgid "Updating index flags"
msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
-#: upload-pack.c:1550
+#: upload-pack.c:1543
msgid "expected flush after fetch arguments"
msgstr "след аргументите на „fetch“ се очаква изчистване на буферите"
@@ -9407,73 +9671,105 @@ msgstr "неправилна част от пътя „..“"
msgid "Fetching objects"
msgstr "Доставяне на обектите"
-#: worktree.c:236 builtin/am.c:2103
+#: worktree.c:238 builtin/am.c:2103
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
-#: worktree.c:283
+#: worktree.c:304
#, c-format
msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
-#: worktree.c:294
+#: worktree.c:315
#, c-format
msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
msgstr ""
"файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
-#: worktree.c:306
+#: worktree.c:327
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "„%s“ не съществува."
-#: worktree.c:312
+#: worktree.c:333
#, c-format
msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
-#: worktree.c:321
+#: worktree.c:342
#, c-format
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
-#: worktree.c:587
+#: worktree.c:608
msgid "not a directory"
msgstr "не е директория"
-#: worktree.c:596
+#: worktree.c:617
msgid ".git is not a file"
msgstr "„.git“ не е файл"
-#: worktree.c:598
+#: worktree.c:619
msgid ".git file broken"
msgstr "„.git“ е повреден"
-#: worktree.c:600
+#: worktree.c:621
msgid ".git file incorrect"
msgstr "„.git“ е неправилен"
-#: worktree.c:670
+#: worktree.c:727
msgid "not a valid path"
msgstr "неправилен път"
-#: worktree.c:676
+#: worktree.c:733
msgid "unable to locate repository; .git is not a file"
msgstr "не може да се открие хранилище: „.git“ не е файл"
-#: worktree.c:679
+#: worktree.c:737
+msgid "unable to locate repository; .git file does not reference a repository"
+msgstr "не може да се открие хранилище: файлът „.git“ не сочи към хранилище"
+
+#: worktree.c:741
msgid "unable to locate repository; .git file broken"
msgstr "не може да се открие хранилище: „.git“ е повреден"
-#: worktree.c:685
+#: worktree.c:747
msgid "gitdir unreadable"
msgstr "директорията „gitdir“ не може да се прочете"
-#: worktree.c:689
+#: worktree.c:751
msgid "gitdir incorrect"
msgstr "неправилна директория „gitdir“"
+#: worktree.c:776
+msgid "not a valid directory"
+msgstr "не е валидна директория"
+
+#: worktree.c:782
+msgid "gitdir file does not exist"
+msgstr "файлът „gitdir“ не съществува"
+
+#: worktree.c:787 worktree.c:796
+#, c-format
+msgid "unable to read gitdir file (%s)"
+msgstr "файлът „gitdir“ не може да бъде прочетен (%s)"
+
+#: worktree.c:806
+#, c-format
+msgid "short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read %<PRIuMAX>)"
+msgstr ""
+"изчитането върна по-малко байтове от очакваното (очаквани: %<PRIuMAX> байта, "
+"получени: %<PRIuMAX>)"
+
+#: worktree.c:814
+msgid "invalid gitdir file"
+msgstr "неправилен файл „gitdir“"
+
+#: worktree.c:822
+msgid "gitdir file points to non-existent location"
+msgstr "файлът „gitdir“ сочи несъществуващо местоположение"
+
#: wrapper.c:197 wrapper.c:367
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
@@ -9525,11 +9821,11 @@ msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:211 wt-status.c:1070
+#: wt-status.c:211 wt-status.c:1072
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:234 wt-status.c:1079
+#: wt-status.c:234 wt-status.c:1081
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
@@ -9634,22 +9930,22 @@ msgstr "променено съдържание, "
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:903
+#: wt-status.c:905
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Има %d скатаване."
msgstr[1] "Има %d скатавания."
-#: wt-status.c:934
+#: wt-status.c:936
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:936
+#: wt-status.c:938
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:1018
+#: wt-status.c:1020
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -9657,7 +9953,7 @@ msgstr ""
"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1110
+#: wt-status.c:1112
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9668,263 +9964,271 @@ msgstr ""
"Изчисляването на броя различаващи се подавания отне %.2f сек.\n"
"За да избегнете това, ползвайте „--no-ahead-behind“.\n"
-#: wt-status.c:1140
+#: wt-status.c:1142
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1143
+#: wt-status.c:1145
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1145
+#: wt-status.c:1147
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1149
+#: wt-status.c:1151
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1152
+#: wt-status.c:1154
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1161
+#: wt-status.c:1163
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1164
+#: wt-status.c:1166
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1168
+#: wt-status.c:1170
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1170
+#: wt-status.c:1172
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1172
+#: wt-status.c:1174
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1305
+#: wt-status.c:1307
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-#: wt-status.c:1307
+#: wt-status.c:1309
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1310
+#: wt-status.c:1312
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последно изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последно изпълнени команди (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1321
+#: wt-status.c:1323
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " (повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1326
+#: wt-status.c:1328
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1329
+#: wt-status.c:1331
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следващи команди за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1337
+#: wt-status.c:1339
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1349
+#: wt-status.c:1351
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1354
+#: wt-status.c:1356
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1367
+#: wt-status.c:1369
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1369
+#: wt-status.c:1371
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1371
+#: wt-status.c:1373
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1378
+#: wt-status.c:1380
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1382
+#: wt-status.c:1384
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1387
+#: wt-status.c:1389
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1390
+#: wt-status.c:1392
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1394
+#: wt-status.c:1396
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1399
+#: wt-status.c:1401
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1402
+#: wt-status.c:1404
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1404
+#: wt-status.c:1406
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1415
+#: wt-status.c:1417
msgid "Cherry-pick currently in progress."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
-#: wt-status.c:1418
+#: wt-status.c:1420
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1425
+#: wt-status.c:1427
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1428
+#: wt-status.c:1430
msgid " (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1431
+#: wt-status.c:1433
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1433
+#: wt-status.c:1435
msgid " (use \"git cherry-pick --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git cherry-pick --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1435
+#: wt-status.c:1437
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1445
+#: wt-status.c:1447
msgid "Revert currently in progress."
msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
-#: wt-status.c:1448
+#: wt-status.c:1450
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1454
+#: wt-status.c:1456
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1457
+#: wt-status.c:1459
msgid " (run \"git revert --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1460
+#: wt-status.c:1462
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1462
+#: wt-status.c:1464
msgid " (use \"git revert --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git revert --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1464
+#: wt-status.c:1466
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1474
+#: wt-status.c:1476
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1478
+#: wt-status.c:1480
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1481
+#: wt-status.c:1483
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1492
+#: wt-status.c:1494
#, c-format
msgid "You are in a sparse checkout with %d%% of tracked files present."
msgstr ""
"Намирате се в частично изтеглено хранилище с %d%% налични, следени файла."
-#: wt-status.c:1731
+#: wt-status.c:1733
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1738
+#: wt-status.c:1740
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1740
+#: wt-status.c:1742
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1750
+#: wt-status.c:1747
+msgid "HEAD detached at "
+msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
+
+#: wt-status.c:1749
+msgid "HEAD detached from "
+msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
+
+#: wt-status.c:1752
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1767
+#: wt-status.c:1769
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1768
+#: wt-status.c:1770
msgid "No commits yet"
msgstr "Все още липсват подавания"
-#: wt-status.c:1782
+#: wt-status.c:1784
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1784
+#: wt-status.c:1786
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1788
+#: wt-status.c:1790
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -9936,32 +10240,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1794
+#: wt-status.c:1796
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1796
+#: wt-status.c:1798
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1802
+#: wt-status.c:1804
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1807
+#: wt-status.c:1809
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1811
+#: wt-status.c:1813
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1815
+#: wt-status.c:1817
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -9970,66 +10274,66 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1819
+#: wt-status.c:1821
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1823
+#: wt-status.c:1825
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1827 wt-status.c:1833
+#: wt-status.c:1829 wt-status.c:1835
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1830
+#: wt-status.c:1832
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1835
+#: wt-status.c:1837
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1940
+#: wt-status.c:1942
msgid "No commits yet on "
msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1944
+#: wt-status.c:1946
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1975
+#: wt-status.c:1977
msgid "different"
msgstr "различен"
-#: wt-status.c:1977 wt-status.c:1985
+#: wt-status.c:1979 wt-status.c:1987
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1980 wt-status.c:1983
+#: wt-status.c:1982 wt-status.c:1985
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2505
+#: wt-status.c:2507
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2511
+#: wt-status.c:2513
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2513
+#: wt-status.c:2515
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
@@ -10043,132 +10347,137 @@ msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/add.c:88
+#: builtin/add.c:58
+#, c-format
+msgid "cannot chmod %cx '%s'"
+msgstr "правата на „%2$s“ не може да се зададат да са %1$cx"
+
+#: builtin/add.c:96
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:93 builtin/commit.c:285
+#: builtin/add.c:101 builtin/commit.c:285
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
-#: builtin/add.c:103
+#: builtin/add.c:111
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/add.c:178
+#: builtin/add.c:186
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:272 builtin/rev-parse.c:908
+#: builtin/add.c:280 builtin/rev-parse.c:991
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/add.c:283
+#: builtin/add.c:291
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
-#: builtin/add.c:287
+#: builtin/add.c:295
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
-#: builtin/add.c:290
+#: builtin/add.c:298
msgid "editing patch failed"
msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
-#: builtin/add.c:293
+#: builtin/add.c:301
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
-#: builtin/add.c:295
+#: builtin/add.c:303
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
-#: builtin/add.c:300
+#: builtin/add.c:308
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/add.c:308
+#: builtin/add.c:316
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:328 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:166 builtin/mv.c:124
+#: builtin/add.c:336 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:169 builtin/mv.c:124
#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:559
#: builtin/remote.c:1427 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:190
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
-#: builtin/add.c:331
+#: builtin/add.c:339
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:332 builtin/checkout.c:1547 builtin/reset.c:308
+#: builtin/add.c:340 builtin/checkout.c:1546 builtin/reset.c:308
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
-#: builtin/add.c:333
+#: builtin/add.c:341
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
-#: builtin/add.c:334
+#: builtin/add.c:342
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
-#: builtin/add.c:335
+#: builtin/add.c:343
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
-#: builtin/add.c:336
+#: builtin/add.c:344
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr "уеднаквяване на знаците за край на файл (включва опцията „-u“)"
-#: builtin/add.c:337
+#: builtin/add.c:345
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
-#: builtin/add.c:338
+#: builtin/add.c:346
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
-#: builtin/add.c:341
+#: builtin/add.c:349
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
-#: builtin/add.c:343
+#: builtin/add.c:351
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
-#: builtin/add.c:344
+#: builtin/add.c:352
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr ""
"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
-#: builtin/add.c:345
+#: builtin/add.c:353
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:347 builtin/update-index.c:1004
+#: builtin/add.c:355 builtin/update-index.c:1004
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/add.c:349
+#: builtin/add.c:357
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
-#: builtin/add.c:351
+#: builtin/add.c:359
msgid "backend for `git stash -p`"
msgstr "реализация на „git stash -p“"
-#: builtin/add.c:369
+#: builtin/add.c:377
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -10199,12 +10508,12 @@ msgstr ""
"\n"
"За повече информация погледнете „git help submodule“."
-#: builtin/add.c:397
+#: builtin/add.c:405
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
-#: builtin/add.c:416
+#: builtin/add.c:424
msgid ""
"Use -f if you really want to add them.\n"
"Turn this message off by running\n"
@@ -10215,50 +10524,50 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.addIgnoredFile false"
-#: builtin/add.c:425
+#: builtin/add.c:433
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:453 builtin/commit.c:345
+#: builtin/add.c:461 builtin/commit.c:345
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --interactive/--patch"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с всяка от опциите „--"
"interactive“/„--patch“"
-#: builtin/add.c:470
+#: builtin/add.c:478
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --edit"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--edit“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:482
+#: builtin/add.c:490
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:485
+#: builtin/add.c:493
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ изисква „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:489
+#: builtin/add.c:497
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:507 builtin/checkout.c:1715 builtin/commit.c:351
-#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1502
+#: builtin/add.c:515 builtin/checkout.c:1714 builtin/commit.c:351
+#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1569
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
-#: builtin/add.c:514 builtin/checkout.c:1727 builtin/commit.c:357
-#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1508
+#: builtin/add.c:522 builtin/checkout.c:1726 builtin/commit.c:357
+#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1575
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
-#: builtin/add.c:518
+#: builtin/add.c:526
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:520
+#: builtin/add.c:528
msgid ""
"Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
"Turn this message off by running\n"
@@ -10522,7 +10831,7 @@ msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
#: builtin/am.c:2225 builtin/init-db.c:560 builtin/prune-packed.c:16
-#: builtin/repack.c:335 builtin/stash.c:815
+#: builtin/repack.c:334 builtin/stash.c:882
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
@@ -10568,17 +10877,17 @@ msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
#: builtin/am.c:2263 builtin/commit.c:1395 builtin/fmt-merge-msg.c:17
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:903 builtin/merge.c:260
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:904 builtin/merge.c:261
#: builtin/pull.c:141 builtin/pull.c:200 builtin/pull.c:217
-#: builtin/rebase.c:1341 builtin/repack.c:346 builtin/repack.c:350
-#: builtin/repack.c:352 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
-#: builtin/tag.c:404 parse-options.h:154 parse-options.h:175
+#: builtin/rebase.c:1347 builtin/repack.c:345 builtin/repack.c:349
+#: builtin/repack.c:351 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
+#: builtin/tag.c:436 parse-options.h:154 parse-options.h:175
#: parse-options.h:316
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2269 builtin/branch.c:661 builtin/bugreport.c:136
-#: builtin/for-each-ref.c:38 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:438
+#: builtin/am.c:2269 builtin/branch.c:670 builtin/bugreport.c:136
+#: builtin/for-each-ref.c:38 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:470
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
@@ -10604,15 +10913,15 @@ msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
#: builtin/am.c:2287
-msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
+msgid "restore the original branch and abort the patching operation"
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
-"прилагането на кръпката."
+"прилагането на кръпката"
#: builtin/am.c:2290
-msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
+msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is"
msgstr ""
-"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
+"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“"
#: builtin/am.c:2294
msgid "show the patch being applied"
@@ -10627,12 +10936,12 @@ msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
#: builtin/am.c:2303 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1515
-#: builtin/merge.c:297 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:536
-#: builtin/rebase.c:1394 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:419
+#: builtin/merge.c:298 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:538
+#: builtin/rebase.c:1400 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:451
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2304 builtin/rebase.c:537 builtin/rebase.c:1395
+#: builtin/am.c:2304 builtin/rebase.c:539 builtin/rebase.c:1401
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
@@ -10716,23 +11025,10 @@ msgid "git bisect--helper --bisect-reset [<commit>]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-reset [ПОДАВАНЕ]"
#: builtin/bisect--helper.c:24
-msgid ""
-"git bisect--helper --bisect-write [--no-log] <state> <revision> <good_term> "
-"<bad_term>"
-msgstr ""
-"git bisect--helper --bisect-write [--no-log] СЪСТОЯНИЕ ВЕРСИЯ ДОБРО ЛОШО"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:25
-msgid ""
-"git bisect--helper --bisect-check-and-set-terms <command> <good_term> "
-"<bad_term>"
-msgstr "git bisect--helper --bisect-check-and-set-terms КОМАНДА ДОБРО"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:26
msgid "git bisect--helper --bisect-next-check <good_term> <bad_term> [<term>]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-next-check ЛОШО ДОБРО УПРАВЛЯВАЩА_ДУМА"
-#: builtin/bisect--helper.c:27
+#: builtin/bisect--helper.c:25
msgid ""
"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
"term-new]"
@@ -10740,7 +11036,7 @@ msgstr ""
"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
"term-new]"
-#: builtin/bisect--helper.c:28
+#: builtin/bisect--helper.c:26
msgid ""
"git bisect--helper --bisect-start [--term-{new,bad}=<term> --term-{old,good}"
"=<term>] [--no-checkout] [--first-parent] [<bad> [<good>...]] [--] "
@@ -10749,62 +11045,66 @@ msgstr ""
"git bisect--helper --bisect-start [--term-{new,bad}=ЛОШО --term-{old,good}"
"=ДОБРО] [--no-checkout] [--first-parent] [ЛОШО [ДОБРО…]] [--] [ПЪТ…]"
-#: builtin/bisect--helper.c:30
+#: builtin/bisect--helper.c:28
msgid "git bisect--helper --bisect-next"
msgstr "git bisect--helper --bisect-next"
-#: builtin/bisect--helper.c:31
-msgid "git bisect--helper --bisect-auto-next"
-msgstr "git bisect--helper --bisect-auto-next"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:32
+#: builtin/bisect--helper.c:29
msgid "git bisect--helper --bisect-state (bad|new) [<rev>]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-reset (ЛОШО) [ВЕРСИЯ]"
-#: builtin/bisect--helper.c:33
+#: builtin/bisect--helper.c:30
msgid "git bisect--helper --bisect-state (good|old) [<rev>...]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-reset (ДОБРО) [ВЕРСИЯ…]"
-#: builtin/bisect--helper.c:108
+#: builtin/bisect--helper.c:31
+msgid "git bisect--helper --bisect-replay <filename>"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-next ИМЕ_НА_ФАЙЛ"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:32
+msgid "git bisect--helper --bisect-skip [(<rev>|<range>)...]"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-reset [(ВЕРСИЯ|ДИАПАЗОН)…]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:107
#, c-format
msgid "cannot open file '%s' in mode '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори в режим „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:115
+#: builtin/bisect--helper.c:114
#, c-format
msgid "could not write to file '%s'"
msgstr "във файла „%s“ не може да се пише"
-#: builtin/bisect--helper.c:154
+#: builtin/bisect--helper.c:153
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid term"
msgstr "„%s“ е неправилна управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:158
+#: builtin/bisect--helper.c:157
#, c-format
msgid "can't use the builtin command '%s' as a term"
msgstr "„%s“ е вградена команда и не може да се използва като управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:168
+#: builtin/bisect--helper.c:167
#, c-format
msgid "can't change the meaning of the term '%s'"
msgstr "не може да смените значението на управляващата дума „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:178
+#: builtin/bisect--helper.c:177
msgid "please use two different terms"
msgstr "използвайте две различни управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:194
+#: builtin/bisect--helper.c:193
#, c-format
msgid "We are not bisecting.\n"
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:202
+#: builtin/bisect--helper.c:201
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid commit"
msgstr "„%s“ не е подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:211
+#: builtin/bisect--helper.c:210
#, c-format
msgid ""
"could not check out original HEAD '%s'. Try 'git bisect reset <commit>'."
@@ -10812,27 +11112,27 @@ msgstr ""
"първоначално указаното „%s“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
"изтеглено. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
-#: builtin/bisect--helper.c:255
+#: builtin/bisect--helper.c:254
#, c-format
msgid "Bad bisect_write argument: %s"
msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:260
+#: builtin/bisect--helper.c:259
#, c-format
msgid "couldn't get the oid of the rev '%s'"
msgstr "идентификаторът на обект на версия „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/bisect--helper.c:272
+#: builtin/bisect--helper.c:271
#, c-format
msgid "couldn't open the file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/bisect--helper.c:298
+#: builtin/bisect--helper.c:297
#, c-format
msgid "Invalid command: you're currently in a %s/%s bisect"
msgstr "Неправилна команда: в момента се изпълнява двоично търсене по %s/%s."
-#: builtin/bisect--helper.c:325
+#: builtin/bisect--helper.c:324
#, c-format
msgid ""
"You need to give me at least one %s and %s revision.\n"
@@ -10841,7 +11141,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:329
+#: builtin/bisect--helper.c:328
#, c-format
msgid ""
"You need to start by \"git bisect start\".\n"
@@ -10852,7 +11152,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:349
+#: builtin/bisect--helper.c:348
#, c-format
msgid "bisecting only with a %s commit"
msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
@@ -10861,15 +11161,15 @@ msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:357
+#: builtin/bisect--helper.c:356
msgid "Are you sure [Y/n]? "
msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:418
+#: builtin/bisect--helper.c:417
msgid "no terms defined"
msgstr "не са указани управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:421
+#: builtin/bisect--helper.c:420
#, c-format
msgid ""
"Your current terms are %s for the old state\n"
@@ -10878,7 +11178,7 @@ msgstr ""
"Текущите управляващи думи са: %s за старото състояние\n"
"и %s за новото състояние.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:431
+#: builtin/bisect--helper.c:430
#, c-format
msgid ""
"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
@@ -10887,56 +11187,56 @@ msgstr ""
"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „%s“\n"
"Поддържат се опциите „--term-good“/„--term-old“ и „--term-bad„/„--term-new“."
-#: builtin/bisect--helper.c:498
+#: builtin/bisect--helper.c:497 builtin/bisect--helper.c:1014
msgid "revision walk setup failed\n"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:520
+#: builtin/bisect--helper.c:519
#, c-format
msgid "could not open '%s' for appending"
msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори за добавяне"
-#: builtin/bisect--helper.c:639 builtin/bisect--helper.c:652
+#: builtin/bisect--helper.c:638 builtin/bisect--helper.c:651
msgid "'' is not a valid term"
msgstr "„“ е неправилна управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:662
+#: builtin/bisect--helper.c:661
#, c-format
msgid "unrecognized option: '%s'"
msgstr "непозната опция: %s"
-#: builtin/bisect--helper.c:666
+#: builtin/bisect--helper.c:665
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
msgstr "„%s“ не изглежда като указател към версия"
-#: builtin/bisect--helper.c:697
+#: builtin/bisect--helper.c:696
msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
-#: builtin/bisect--helper.c:712
+#: builtin/bisect--helper.c:711
#, c-format
msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
msgstr ""
"Неуспешно преминаване към „%s“. Изпълнете командата „git bisect start "
"СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
-#: builtin/bisect--helper.c:733
+#: builtin/bisect--helper.c:732
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr ""
"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
"„cogito“"
-#: builtin/bisect--helper.c:736
+#: builtin/bisect--helper.c:735
msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
-#: builtin/bisect--helper.c:756
+#: builtin/bisect--helper.c:755
#, c-format
msgid "invalid ref: '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:814
+#: builtin/bisect--helper.c:813
msgid "You need to start by \"git bisect start\"\n"
msgstr "Започнете като изпълните командата „git bisect start“\n"
@@ -10944,94 +11244,105 @@ msgstr "Започнете като изпълните командата „git
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:825
+#: builtin/bisect--helper.c:824
msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
msgstr "Да се извърши ли автоматично? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:843
+#: builtin/bisect--helper.c:842
msgid "Please call `--bisect-state` with at least one argument"
msgstr "Опцията „--bisect-state“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/bisect--helper.c:856
+#: builtin/bisect--helper.c:855
#, c-format
msgid "'git bisect %s' can take only one argument."
msgstr "Командата „git bisect %s“ приема само един аргумент."
-#: builtin/bisect--helper.c:868 builtin/bisect--helper.c:879
+#: builtin/bisect--helper.c:867 builtin/bisect--helper.c:878
#, c-format
msgid "Bad rev input: %s"
msgstr "Неправилна версия: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:924
-msgid "reset the bisection state"
-msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
+#: builtin/bisect--helper.c:912
+msgid "We are not bisecting."
+msgstr "В момента не се извършва двоично търсене."
-#: builtin/bisect--helper.c:926
-msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
-msgstr "запис на състоянието на двоичното търсене в „BISECT_LOG“"
+#: builtin/bisect--helper.c:962
+#, c-format
+msgid "'%s'?? what are you talking about?"
+msgstr ""
+"Непозната команда „%s“. Възможностите са: „start“, „skip“, „good“, „bad“ (и "
+"вариантите им)"
-#: builtin/bisect--helper.c:928
-msgid "check and set terms in a bisection state"
+#: builtin/bisect--helper.c:974
+#, c-format
+msgid "cannot read file '%s' for replaying"
msgstr ""
-"проверка и задаване на управляващи думи към състоянието на двоичното търсене"
+"файлът „%s“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят командите от него "
+"наново"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1047
+msgid "reset the bisection state"
+msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:930
+#: builtin/bisect--helper.c:1049
msgid "check whether bad or good terms exist"
msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:932
+#: builtin/bisect--helper.c:1051
msgid "print out the bisect terms"
msgstr "извеждане на управляващите думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:934
+#: builtin/bisect--helper.c:1053
msgid "start the bisect session"
msgstr "начало на двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:936
+#: builtin/bisect--helper.c:1055
msgid "find the next bisection commit"
msgstr "откриване на следващото подаване при двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:938
-msgid "verify the next bisection state then checkout the next bisection commit"
-msgstr ""
-"проверка на следващото състояние и преминаване към следващото подаване при "
-"двоично търсене"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:940
+#: builtin/bisect--helper.c:1057
msgid "mark the state of ref (or refs)"
msgstr "задаване на състоянието на указателя/ите"
-#: builtin/bisect--helper.c:942
+#: builtin/bisect--helper.c:1059
+msgid "list the bisection steps so far"
+msgstr "извеждане на стъпките на двоичното търсене досега"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1061
+msgid "replay the bisection process from the given file"
+msgstr "наново изпълнение на двоичното търсене чрез дадения файл"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1063
+msgid "skip some commits for checkout"
+msgstr "прескачане на някои подавания при изтегляне"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1065
msgid "no log for BISECT_WRITE"
msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
-#: builtin/bisect--helper.c:957
+#: builtin/bisect--helper.c:1080
msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:961
-msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
-msgstr "опцията „--bisect-write“ изисква 4 или 5 аргумента"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:967
-msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
-msgstr "опцията „--check-and-set-terms“ изисква 3 аргумента"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:973
+#: builtin/bisect--helper.c:1085
msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:979
+#: builtin/bisect--helper.c:1091
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:988
+#: builtin/bisect--helper.c:1100
msgid "--bisect-next requires 0 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:994
-msgid "--bisect-auto-next requires 0 arguments"
-msgstr "опцията „--bisect-auto-next“ не приема аргументи"
+#: builtin/bisect--helper.c:1111
+msgid "--bisect-log requires 0 arguments"
+msgstr "опцията „--bisect-log“ не приема аргументи"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1116
+msgid "no logfile given"
+msgstr "не е зададен журнален файл"
#: builtin/blame.c:32
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
@@ -11050,155 +11361,158 @@ msgstr "трябва да е цвят: %s"
msgid "must end with a color"
msgstr "трябва да завършва с цвят"
-#: builtin/blame.c:730
+#: builtin/blame.c:728
#, c-format
msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines“"
-#: builtin/blame.c:748
+#: builtin/blame.c:746
msgid "invalid value for blame.coloring"
msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
-#: builtin/blame.c:847
+#: builtin/blame.c:845
#, c-format
msgid "cannot find revision %s to ignore"
msgstr "версията за прескачане „%s“ не може да бъде открита"
-#: builtin/blame.c:869
-msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
-msgstr "Извеждане на авторството с намирането му, последователно"
+#: builtin/blame.c:867
+msgid "show blame entries as we find them, incrementally"
+msgstr "извеждане на авторството с намирането му, последователно"
-#: builtin/blame.c:870
-msgid "Do not show object names of boundary commits (Default: off)"
+#: builtin/blame.c:868
+msgid "do not show object names of boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
-"Без извеждане на имената на обектите за граничните подавания (стандартно "
+"без извеждане на имената на обектите за граничните подавания (стандартно "
"опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:871
-msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
+#: builtin/blame.c:869
+msgid "do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
-"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
+"началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
+#: builtin/blame.c:870
+msgid "show work cost statistics"
+msgstr "извеждане на статистика за извършените действия"
+
+#: builtin/blame.c:871 builtin/checkout.c:1503 builtin/clone.c:92
+#: builtin/commit-graph.c:84 builtin/commit-graph.c:222 builtin/fetch.c:175
+#: builtin/merge.c:297 builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:119
+#: builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:198
+msgid "force progress reporting"
+msgstr "извеждане на напредъка"
+
#: builtin/blame.c:872
-msgid "Show work cost statistics"
-msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
+msgid "show output score for blame entries"
+msgstr "извеждане на допълнителна информация за определянето на авторството"
#: builtin/blame.c:873
-msgid "Force progress reporting"
-msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
+msgid "show original filename (Default: auto)"
+msgstr ""
+"извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
#: builtin/blame.c:874
-msgid "Show output score for blame entries"
-msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на авторството"
+msgid "show original linenumber (Default: off)"
+msgstr ""
+"извеждане на първоначалния номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
#: builtin/blame.c:875
-msgid "Show original filename (Default: auto)"
-msgstr ""
-"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
+msgid "show in a format designed for machine consumption"
+msgstr "извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
#: builtin/blame.c:876
-msgid "Show original linenumber (Default: off)"
+msgid "show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
-"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
+"извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
+"ред"
#: builtin/blame.c:877
-msgid "Show in a format designed for machine consumption"
-msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
+msgid "use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
+msgstr ""
+"използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
+"изключена)"
#: builtin/blame.c:878
-msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
-msgstr ""
-"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
-"ред"
+msgid "show raw timestamp (Default: off)"
+msgstr "извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
#: builtin/blame.c:879
-msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
-msgstr ""
-"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
-"изключена)"
+msgid "show long commit SHA1 (Default: off)"
+msgstr "извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
#: builtin/blame.c:880
-msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
-msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
+msgid "suppress author name and timestamp (Default: off)"
+msgstr "без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
#: builtin/blame.c:881
-msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
-msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-
-#: builtin/blame.c:882
-msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
-msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-
-#: builtin/blame.c:883
-msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
+msgid "show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
-"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
+"извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:884
-msgid "Ignore whitespace differences"
-msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
+#: builtin/blame.c:882
+msgid "ignore whitespace differences"
+msgstr "без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:885 builtin/log.c:1813
+#: builtin/blame.c:883 builtin/log.c:1812
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
-#: builtin/blame.c:885
-msgid "Ignore <rev> when blaming"
-msgstr "Прескачане на ВЕРСията при извеждане на авторството"
+#: builtin/blame.c:883
+msgid "ignore <rev> when blaming"
+msgstr "прескачане на ВЕРСията при извеждане на авторството"
-#: builtin/blame.c:886
-msgid "Ignore revisions from <file>"
-msgstr "Прескачане на версиите указани във ФАЙЛа при извеждане на авторството"
+#: builtin/blame.c:884
+msgid "ignore revisions from <file>"
+msgstr "прескачане на версиите указани във ФАЙЛа"
-#: builtin/blame.c:887
+#: builtin/blame.c:885
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr ""
"оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
-#: builtin/blame.c:888
+#: builtin/blame.c:886
msgid "color lines by age"
msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
-#: builtin/blame.c:889
-msgid "Spend extra cycles to find better match"
-msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
+#: builtin/blame.c:887
+msgid "spend extra cycles to find better match"
+msgstr "допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:890
-msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
-msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
+#: builtin/blame.c:888
+msgid "use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
+msgstr "изчитане на версиите от ФАЙЛа, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:891
-msgid "Use <file>'s contents as the final image"
-msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
+#: builtin/blame.c:889
+msgid "use <file>'s contents as the final image"
+msgstr "използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:892 builtin/blame.c:893
+#: builtin/blame.c:890 builtin/blame.c:891
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:892
-msgid "Find line copies within and across files"
+#: builtin/blame.c:890
+msgid "find line copies within and across files"
msgstr ""
-"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
+"търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:893
-msgid "Find line movements within and across files"
+#: builtin/blame.c:891
+msgid "find line movements within and across files"
msgstr ""
-"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
+"търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:894
+#: builtin/blame.c:892
msgid "range"
msgstr "диапазон"
-#: builtin/blame.c:895
-msgid "Process only line range <start>,<end> or function :<funcname>"
+#: builtin/blame.c:893
+msgid "process only line range <start>,<end> or function :<funcname>"
msgstr ""
-"Информация само за редовете в диапазона НАЧАЛО,КРАЙ или само на :ФУНКЦИЯта"
+"информация само за редовете в диапазона НАЧАЛО,КРАЙ или само на :ФУНКЦИЯта"
-#: builtin/blame.c:947
+#: builtin/blame.c:945
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -11212,18 +11526,18 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:998
+#: builtin/blame.c:996
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:1114
+#: builtin/blame.c:1112
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:1159
+#: builtin/blame.c:1157
msgid "Blaming lines"
msgstr "Редове с авторство"
@@ -11291,118 +11605,108 @@ msgstr ""
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
-#: builtin/branch.c:220
+#: builtin/branch.c:223
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
-#: builtin/branch.c:226
+#: builtin/branch.c:230
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:240
+#: builtin/branch.c:244
#, c-format
msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
-#: builtin/branch.c:255
+#: builtin/branch.c:259
#, c-format
msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:256
+#: builtin/branch.c:260
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:271
-#, c-format
-msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
-msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
-
-#: builtin/branch.c:272
-#, c-format
-msgid "Error deleting branch '%s'"
-msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
-
-#: builtin/branch.c:279
+#: builtin/branch.c:291
#, c-format
msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:280
+#: builtin/branch.c:292
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:429 builtin/tag.c:61
+#: builtin/branch.c:438 builtin/tag.c:61
msgid "unable to parse format string"
msgstr "форматиращият низ не може да бъде анализиран: %s"
-#: builtin/branch.c:460
+#: builtin/branch.c:469
msgid "could not resolve HEAD"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
-#: builtin/branch.c:466
+#: builtin/branch.c:475
#, c-format
msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
-#: builtin/branch.c:481
+#: builtin/branch.c:490
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
-#: builtin/branch.c:485
+#: builtin/branch.c:494
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
-#: builtin/branch.c:502
+#: builtin/branch.c:511
msgid "cannot copy the current branch while not on any."
msgstr "не можете да копирате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:504
+#: builtin/branch.c:513
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:515
+#: builtin/branch.c:524
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:544
+#: builtin/branch.c:553
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:546
+#: builtin/branch.c:555
msgid "Branch copy failed"
msgstr "Неуспешно копиране на клон"
-#: builtin/branch.c:550
+#: builtin/branch.c:559
#, c-format
msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е копиран"
-#: builtin/branch.c:553
+#: builtin/branch.c:562
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е преименуван"
-#: builtin/branch.c:559
+#: builtin/branch.c:568
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:568
+#: builtin/branch.c:577
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:570
+#: builtin/branch.c:579
msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е копиран, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:586
+#: builtin/branch.c:595
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -11413,183 +11717,183 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:629
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:622
+#: builtin/branch.c:631
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на контролната сума и темата. Повтарянето на опцията прибавя "
"отдалечените клони"
-#: builtin/branch.c:623
+#: builtin/branch.c:632
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:624
+#: builtin/branch.c:633
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:635
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:628 builtin/rebase.c:532
+#: builtin/branch.c:637 builtin/rebase.c:534
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:628
+#: builtin/branch.c:637
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:638
msgid "unset the upstream info"
msgstr "изчистване на информацията за клон-източник"
-#: builtin/branch.c:630
+#: builtin/branch.c:639
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:631
+#: builtin/branch.c:640
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:633 builtin/branch.c:635
+#: builtin/branch.c:642 builtin/branch.c:644
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:634 builtin/branch.c:636
+#: builtin/branch.c:643 builtin/branch.c:645
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:639
+#: builtin/branch.c:648
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:649
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:642
+#: builtin/branch.c:651
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:643
+#: builtin/branch.c:652
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:644
+#: builtin/branch.c:653
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:645
+#: builtin/branch.c:654
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:646
+#: builtin/branch.c:655
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:647
+#: builtin/branch.c:656
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:648
+#: builtin/branch.c:657
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:649
+#: builtin/branch.c:658
msgid "show current branch name"
msgstr "извеждане на името на текущия клон"
-#: builtin/branch.c:650
+#: builtin/branch.c:659
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:652
+#: builtin/branch.c:661
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:653
+#: builtin/branch.c:662
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:654
+#: builtin/branch.c:663
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:655
+#: builtin/branch.c:664
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:656
+#: builtin/branch.c:665
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:658 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
+#: builtin/branch.c:667 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
-#: builtin/tag.c:434
+#: builtin/tag.c:466
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:659
+#: builtin/branch.c:668
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:660 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:441
+#: builtin/branch.c:669 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:473
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:439
+#: builtin/branch.c:670 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:471
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:790
+#: builtin/branch.c:693 builtin/clone.c:790
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:708
+#: builtin/branch.c:717
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:723 builtin/branch.c:777 builtin/branch.c:786
+#: builtin/branch.c:732 builtin/branch.c:788 builtin/branch.c:797
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:753
+#: builtin/branch.c:764
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:758
+#: builtin/branch.c:769
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:765
+#: builtin/branch.c:776
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:768
+#: builtin/branch.c:779
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:783
+#: builtin/branch.c:794
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "прекалено много клони за копиране"
-#: builtin/branch.c:792
+#: builtin/branch.c:803
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
-#: builtin/branch.c:797
+#: builtin/branch.c:808
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
-#: builtin/branch.c:801
+#: builtin/branch.c:812
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -11597,31 +11901,31 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:804 builtin/branch.c:827
+#: builtin/branch.c:815 builtin/branch.c:838
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:808
+#: builtin/branch.c:819
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:821
+#: builtin/branch.c:832
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:825
+#: builtin/branch.c:836
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:831
+#: builtin/branch.c:842
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:841
+#: builtin/branch.c:852
msgid ""
"The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
"Did you mean to use: -a|-r --list <pattern>?"
@@ -11629,7 +11933,7 @@ msgstr ""
"Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон.\n"
"Пробвайте с: „-a|-r --list ШАБЛОН“"
-#: builtin/branch.c:845
+#: builtin/branch.c:856
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -11750,19 +12054,19 @@ msgstr "git bundle list-heads ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
msgstr "git bundle unbundle ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
-#: builtin/bundle.c:67 builtin/pack-objects.c:3480
+#: builtin/bundle.c:67 builtin/pack-objects.c:3495
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:69 builtin/pack-objects.c:3482
+#: builtin/bundle.c:69 builtin/pack-objects.c:3497
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:71 builtin/pack-objects.c:3484
+#: builtin/bundle.c:71 builtin/pack-objects.c:3499
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/bundle.c:74 builtin/pack-objects.c:3487
+#: builtin/bundle.c:74 builtin/pack-objects.c:3502
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
@@ -11913,8 +12217,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1500 builtin/gc.c:541
-#: builtin/worktree.c:561
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1499 builtin/gc.c:549
+#: builtin/worktree.c:489
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -11967,54 +12271,54 @@ msgstr "контактът не може да бъде анализиран: %s"
msgid "no contacts specified"
msgstr "не са указани контакти"
-#: builtin/checkout-index.c:139
+#: builtin/checkout-index.c:152
msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/checkout-index.c:156
+#: builtin/checkout-index.c:169
msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
msgstr "етапът трябва да е „1“, „2“, „3“ или „all“ (всички)"
-#: builtin/checkout-index.c:173
+#: builtin/checkout-index.c:186
msgid "check out all files in the index"
msgstr "изтегляне на всички файлове в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:174
+#: builtin/checkout-index.c:187
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "презаписване на файловете, дори и да съществуват"
-#: builtin/checkout-index.c:176
+#: builtin/checkout-index.c:189
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr "без предупреждения при липсващи файлове и файлове не в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:178
+#: builtin/checkout-index.c:191
msgid "don't checkout new files"
msgstr "без изтегляне на нови файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:180
+#: builtin/checkout-index.c:193
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "обновяване на информацията получена чрез „stat“ за файловете в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:184
+#: builtin/checkout-index.c:197
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "изчитане на пътищата от стандартния вход"
-#: builtin/checkout-index.c:186
+#: builtin/checkout-index.c:199
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:187 builtin/column.c:31
+#: builtin/checkout-index.c:200 builtin/column.c:31
#: builtin/submodule--helper.c:1824 builtin/submodule--helper.c:1827
#: builtin/submodule--helper.c:1835 builtin/submodule--helper.c:2333
-#: builtin/worktree.c:757
+#: builtin/worktree.c:717
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:188
+#: builtin/checkout-index.c:201
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:190
+#: builtin/checkout-index.c:203
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
@@ -12117,16 +12421,16 @@ msgstr "опцията „%s“ е задължителна, когато „%s
msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%1$s“, така и с „%2$s“"
-#: builtin/checkout.c:541 builtin/checkout.c:548
+#: builtin/checkout.c:543 builtin/checkout.c:550
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:716
+#: builtin/checkout.c:718
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:770
+#: builtin/checkout.c:772
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -12136,50 +12440,50 @@ msgstr ""
"индекса:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:866
+#: builtin/checkout.c:865
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:908
+#: builtin/checkout.c:907
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:912 builtin/clone.c:721 t/helper/test-fast-rebase.c:202
+#: builtin/checkout.c:911 builtin/clone.c:721 t/helper/test-fast-rebase.c:202
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:916
+#: builtin/checkout.c:915
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:919
+#: builtin/checkout.c:918
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:923
+#: builtin/checkout.c:922
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:925 builtin/checkout.c:1356
+#: builtin/checkout.c:924 builtin/checkout.c:1355
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:927
+#: builtin/checkout.c:926
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:978
+#: builtin/checkout.c:977
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:984
+#: builtin/checkout.c:983
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -12201,7 +12505,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:1003
+#: builtin/checkout.c:1002
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -12228,19 +12532,19 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:1038
+#: builtin/checkout.c:1037
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:1042
+#: builtin/checkout.c:1041
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:1082 builtin/checkout.c:1351
+#: builtin/checkout.c:1081 builtin/checkout.c:1350
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
-#: builtin/checkout.c:1164
+#: builtin/checkout.c:1163
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -12249,7 +12553,7 @@ msgstr ""
"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
-#: builtin/checkout.c:1171
+#: builtin/checkout.c:1170
msgid ""
"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
@@ -12271,51 +12575,51 @@ msgstr ""
"\n"
" checkout.defaultRemote=origin"
-#: builtin/checkout.c:1181
+#: builtin/checkout.c:1180
#, c-format
msgid "'%s' matched multiple (%d) remote tracking branches"
msgstr "„%s“ напасва с множество (%d) отдалечени клони"
-#: builtin/checkout.c:1247
+#: builtin/checkout.c:1246
msgid "only one reference expected"
msgstr "очаква се само един указател"
-#: builtin/checkout.c:1264
+#: builtin/checkout.c:1263
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1310 builtin/worktree.c:342 builtin/worktree.c:510
+#: builtin/checkout.c:1309 builtin/worktree.c:270 builtin/worktree.c:438
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1323 builtin/checkout.c:1689
+#: builtin/checkout.c:1322 builtin/checkout.c:1688
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1370
+#: builtin/checkout.c:1369
#, c-format
msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1372
+#: builtin/checkout.c:1371
#, c-format
msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1373 builtin/checkout.c:1381
+#: builtin/checkout.c:1372 builtin/checkout.c:1380
#, c-format
msgid "a branch is expected, got '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1376
+#: builtin/checkout.c:1375
#, c-format
msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1392
+#: builtin/checkout.c:1391
msgid ""
"cannot switch branch while merging\n"
"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12323,7 +12627,7 @@ msgstr ""
"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1396
+#: builtin/checkout.c:1395
msgid ""
"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12332,7 +12636,7 @@ msgstr ""
"клон.\n"
"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1400
+#: builtin/checkout.c:1399
msgid ""
"cannot switch branch while rebasing\n"
"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12340,7 +12644,7 @@ msgstr ""
"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1404
+#: builtin/checkout.c:1403
msgid ""
"cannot switch branch while cherry-picking\n"
"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12348,7 +12652,7 @@ msgstr ""
"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1408
+#: builtin/checkout.c:1407
msgid ""
"cannot switch branch while reverting\n"
"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12356,146 +12660,139 @@ msgstr ""
"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1412
+#: builtin/checkout.c:1411
msgid "you are switching branch while bisecting"
msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
-#: builtin/checkout.c:1419
+#: builtin/checkout.c:1418
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1422 builtin/checkout.c:1426 builtin/checkout.c:1430
+#: builtin/checkout.c:1421 builtin/checkout.c:1425 builtin/checkout.c:1429
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1434 builtin/checkout.c:1437 builtin/checkout.c:1440
-#: builtin/checkout.c:1445 builtin/checkout.c:1450
+#: builtin/checkout.c:1433 builtin/checkout.c:1436 builtin/checkout.c:1439
+#: builtin/checkout.c:1444 builtin/checkout.c:1449
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1447
+#: builtin/checkout.c:1446
#, c-format
msgid "'%s' cannot take <start-point>"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
-#: builtin/checkout.c:1455
+#: builtin/checkout.c:1454
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1462
+#: builtin/checkout.c:1461
msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
-#: builtin/checkout.c:1504 builtin/clone.c:92 builtin/commit-graph.c:84
-#: builtin/commit-graph.c:222 builtin/fetch.c:172 builtin/merge.c:296
-#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:119 builtin/push.c:575
-#: builtin/send-pack.c:198
-msgid "force progress reporting"
-msgstr "извеждане на напредъка"
-
-#: builtin/checkout.c:1505
+#: builtin/checkout.c:1504
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1506 builtin/log.c:1800 parse-options.h:322
+#: builtin/checkout.c:1505 builtin/log.c:1799 parse-options.h:322
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1507
+#: builtin/checkout.c:1506
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1519 builtin/worktree.c:558
+#: builtin/checkout.c:1518 builtin/worktree.c:486
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1520
+#: builtin/checkout.c:1519
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1522
+#: builtin/checkout.c:1521
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1524
+#: builtin/checkout.c:1523
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1524
+#: builtin/checkout.c:1523
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1526 builtin/merge.c:300
+#: builtin/checkout.c:1525 builtin/merge.c:301
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1529
+#: builtin/checkout.c:1528
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1542
+#: builtin/checkout.c:1541
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1545
+#: builtin/checkout.c:1544
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1549
+#: builtin/checkout.c:1548
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1604
+#: builtin/checkout.c:1603
#, c-format
msgid "-%c, -%c and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-%c“, „-%c“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1608
+#: builtin/checkout.c:1607
msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1645
+#: builtin/checkout.c:1644
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1650
+#: builtin/checkout.c:1649
#, c-format
msgid "missing branch name; try -%c"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-%c“"
-#: builtin/checkout.c:1682
+#: builtin/checkout.c:1681
#, c-format
msgid "could not resolve %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/checkout.c:1698
+#: builtin/checkout.c:1697
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1705
+#: builtin/checkout.c:1704
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1709
+#: builtin/checkout.c:1708
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1718
+#: builtin/checkout.c:1717
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1721 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1499
+#: builtin/checkout.c:1720 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1566
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1734
+#: builtin/checkout.c:1733
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -12503,74 +12800,74 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1739
+#: builtin/checkout.c:1738
msgid "you must specify path(s) to restore"
msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
-#: builtin/checkout.c:1765 builtin/checkout.c:1767 builtin/checkout.c:1816
-#: builtin/checkout.c:1818 builtin/clone.c:122 builtin/remote.c:170
-#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2719 builtin/worktree.c:554
-#: builtin/worktree.c:556
+#: builtin/checkout.c:1764 builtin/checkout.c:1766 builtin/checkout.c:1815
+#: builtin/checkout.c:1817 builtin/clone.c:122 builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2719 builtin/worktree.c:482
+#: builtin/worktree.c:484
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1766
+#: builtin/checkout.c:1765
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1768
+#: builtin/checkout.c:1767
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1769
+#: builtin/checkout.c:1768
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1771
+#: builtin/checkout.c:1770
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1772
+#: builtin/checkout.c:1771
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1817
+#: builtin/checkout.c:1816
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1819
+#: builtin/checkout.c:1818
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1821
+#: builtin/checkout.c:1820
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1823
+#: builtin/checkout.c:1822
msgid "throw away local modifications"
msgstr "зануляване на локалните промени"
-#: builtin/checkout.c:1857
+#: builtin/checkout.c:1856
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
-#: builtin/checkout.c:1859
+#: builtin/checkout.c:1858
msgid "restore the index"
msgstr "възстановяване на индекса"
-#: builtin/checkout.c:1861
+#: builtin/checkout.c:1860
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1863
+#: builtin/checkout.c:1862
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
-#: builtin/checkout.c:1864
+#: builtin/checkout.c:1863
msgid "use overlay mode"
msgstr "използване на припокриващ режим"
@@ -12714,8 +13011,8 @@ msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
#: builtin/clean.c:909 builtin/describe.c:565 builtin/describe.c:567
-#: builtin/grep.c:921 builtin/log.c:183 builtin/log.c:185
-#: builtin/ls-files.c:558 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
+#: builtin/grep.c:922 builtin/log.c:184 builtin/log.c:186
+#: builtin/ls-files.c:573 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
@@ -12813,7 +13110,7 @@ msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
#: builtin/clone.c:120 builtin/column.c:27 builtin/init-db.c:563
-#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3546 builtin/repack.c:358
+#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3561 builtin/repack.c:357
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
@@ -12829,7 +13126,7 @@ msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:173 builtin/grep.c:860
+#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:176 builtin/grep.c:861
#: builtin/pull.c:208
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
@@ -12838,7 +13135,7 @@ msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:175 builtin/pack-objects.c:3535
+#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:178 builtin/pack-objects.c:3550
#: builtin/pull.c:211
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
@@ -12847,12 +13144,12 @@ msgstr "ВРЕМЕ"
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:177 builtin/fetch.c:200
-#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1317
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:180 builtin/fetch.c:203
+#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1323
msgid "revision"
msgstr "ВЕРСИЯ"
-#: builtin/clone.c:131 builtin/fetch.c:178 builtin/pull.c:215
+#: builtin/clone.c:131 builtin/fetch.c:181 builtin/pull.c:215
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
@@ -12888,22 +13185,22 @@ msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:195 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:198 builtin/ls-remote.c:77
#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:584 builtin/send-pack.c:196
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:195 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:198 builtin/ls-remote.c:77
#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:584 builtin/send-pack.c:197
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/clone.c:144 builtin/fetch.c:196 builtin/pull.c:234
+#: builtin/clone.c:144 builtin/fetch.c:199 builtin/pull.c:234
#: builtin/push.c:585
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:146 builtin/fetch.c:198 builtin/pull.c:237
+#: builtin/clone.c:146 builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:237
#: builtin/push.c:587
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
@@ -13013,70 +13310,70 @@ msgstr "не може да се извърши пакетиране за изч
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:992 builtin/receive-pack.c:2493
+#: builtin/clone.c:993 builtin/receive-pack.c:2493
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:996
+#: builtin/clone.c:997
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:1009
+#: builtin/clone.c:1010
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:1012
+#: builtin/clone.c:1013
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:1025
+#: builtin/clone.c:1026
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1029 builtin/fetch.c:1841
+#: builtin/clone.c:1030 builtin/fetch.c:1951
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:1039
+#: builtin/clone.c:1040
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:1045
+#: builtin/clone.c:1046
#, c-format
msgid "repository path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "пътят в хранилището „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:1059
+#: builtin/clone.c:1060
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:1074 builtin/clone.c:1095 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/log.c:1987 builtin/worktree.c:354 builtin/worktree.c:386
+#: builtin/clone.c:1075 builtin/clone.c:1096 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/log.c:1986 builtin/worktree.c:282 builtin/worktree.c:314
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:1079
+#: builtin/clone.c:1080
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1099
+#: builtin/clone.c:1100
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1101
+#: builtin/clone.c:1102
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1125
+#: builtin/clone.c:1126
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -13084,49 +13381,49 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1169 builtin/remote.c:200 builtin/remote.c:705
+#: builtin/clone.c:1170 builtin/remote.c:200 builtin/remote.c:705
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
-#: builtin/clone.c:1210
+#: builtin/clone.c:1211
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1212
+#: builtin/clone.c:1213
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1214
+#: builtin/clone.c:1215
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1216
+#: builtin/clone.c:1217
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1219
+#: builtin/clone.c:1220
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1224
+#: builtin/clone.c:1225
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1311 builtin/clone.c:1319
+#: builtin/clone.c:1315 builtin/clone.c:1323
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1322
+#: builtin/clone.c:1326
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -13185,13 +13482,13 @@ msgid "could not find object directory matching %s"
msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
#: builtin/commit-graph.c:80 builtin/commit-graph.c:210
-#: builtin/commit-graph.c:316 builtin/fetch.c:184 builtin/log.c:1769
+#: builtin/commit-graph.c:316 builtin/fetch.c:187 builtin/log.c:1768
msgid "dir"
msgstr "директория"
#: builtin/commit-graph.c:81 builtin/commit-graph.c:211
#: builtin/commit-graph.c:317
-msgid "The object directory to store the graph"
+msgid "the object directory to store the graph"
msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
#: builtin/commit-graph.c:83
@@ -13285,7 +13582,7 @@ msgstr ""
msgid "duplicate parent %s ignored"
msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:555
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:557
#, c-format
msgid "not a valid object name %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -13313,9 +13610,9 @@ msgstr "родител"
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1504 builtin/merge.c:281
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1470
-#: builtin/tag.c:413
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1504 builtin/merge.c:282
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1537
+#: builtin/tag.c:445
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
@@ -13327,7 +13624,7 @@ msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1516 builtin/merge.c:298
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1516 builtin/merge.c:299
#: builtin/pull.c:176 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -13490,7 +13787,7 @@ msgstr ""
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:729 builtin/shortlog.c:425
+#: builtin/commit.c:729 builtin/shortlog.c:413
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
@@ -13589,7 +13886,7 @@ msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:1011 builtin/tag.c:276
+#: builtin/commit.c:1011 builtin/tag.c:308
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
@@ -13685,7 +13982,7 @@ msgid "version"
msgstr "версия"
#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1533 builtin/push.c:560
-#: builtin/worktree.c:725
+#: builtin/worktree.c:679
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
@@ -13699,7 +13996,7 @@ msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак
#: builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1386 builtin/commit.c:1541
#: builtin/fast-export.c:1198 builtin/fast-export.c:1201
-#: builtin/fast-export.c:1204 builtin/rebase.c:1406 parse-options.h:336
+#: builtin/fast-export.c:1204 builtin/rebase.c:1412 parse-options.h:336
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
@@ -13760,7 +14057,7 @@ msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съ
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:285 builtin/tag.c:415
+#: builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:286 builtin/tag.c:447
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
@@ -13772,7 +14069,7 @@ msgstr "АВТОР"
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1503 builtin/gc.c:542
+#: builtin/commit.c:1503 builtin/gc.c:550
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
@@ -13781,7 +14078,7 @@ msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
#: builtin/commit.c:1505 builtin/commit.c:1506 builtin/commit.c:1507
-#: builtin/commit.c:1508 parse-options.h:328 ref-filter.h:87
+#: builtin/commit.c:1508 parse-options.h:328 ref-filter.h:90
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
@@ -13810,7 +14107,7 @@ msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1510 builtin/log.c:1744 builtin/merge.c:301
+#: builtin/commit.c:1510 builtin/log.c:1743 builtin/merge.c:302
#: builtin/pull.c:145 builtin/revert.c:110
msgid "add a Signed-off-by trailer"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“"
@@ -14468,41 +14765,41 @@ msgstr "опциите „-stdin“ и „--merge-base“ са несъвмес
msgid "--merge-base only works with two commits"
msgstr "опцията „--merge-base“ изисква точно две подавания"
-#: builtin/diff.c:91
+#: builtin/diff.c:92
#, c-format
msgid "'%s': not a regular file or symlink"
msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито символна връзка"
-#: builtin/diff.c:258
+#: builtin/diff.c:259
#, c-format
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:375
+#: builtin/diff.c:376
#, c-format
msgid "%s...%s: no merge base"
msgstr "„%s..%s“: липсва база за сливане"
-#: builtin/diff.c:485
+#: builtin/diff.c:486
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:530 builtin/grep.c:681
+#: builtin/diff.c:532 builtin/grep.c:682
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:541
+#: builtin/diff.c:543
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта-BLOB: „%s“"
-#: builtin/diff.c:546
+#: builtin/diff.c:548
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:580
+#: builtin/diff.c:582
#, c-format
msgid "%s...%s: multiple merge bases, using %s"
msgstr "%s...%s: много бази за сливане, ще се ползва „%s“"
@@ -14686,40 +14983,40 @@ msgstr ""
"как да се обработват съобщенията за подаване, които са в друго кодиране"
#: builtin/fast-export.c:1208
-msgid "Dump marks to this file"
-msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
+msgid "dump marks to this file"
+msgstr "запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
#: builtin/fast-export.c:1210
-msgid "Import marks from this file"
-msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
+msgid "import marks from this file"
+msgstr "внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
#: builtin/fast-export.c:1214
-msgid "Import marks from this file if it exists"
-msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ, ако съществува"
+msgid "import marks from this file if it exists"
+msgstr "внасяне на маркерите от този ФАЙЛ, ако съществува"
#: builtin/fast-export.c:1216
-msgid "Fake a tagger when tags lack one"
-msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
+msgid "fake a tagger when tags lack one"
+msgstr "да се използва изкуствено име на човек при липса на създател на етикета"
#: builtin/fast-export.c:1218
-msgid "Output full tree for each commit"
-msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
+msgid "output full tree for each commit"
+msgstr "извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
#: builtin/fast-export.c:1220
-msgid "Use the done feature to terminate the stream"
-msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
+msgid "use the done feature to terminate the stream"
+msgstr "използване на маркер за завършване на потока"
#: builtin/fast-export.c:1221
-msgid "Skip output of blob data"
-msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
+msgid "skip output of blob data"
+msgstr "без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1222 builtin/log.c:1816
+#: builtin/fast-export.c:1222 builtin/log.c:1815
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
#: builtin/fast-export.c:1223
-msgid "Apply refspec to exported refs"
-msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
+msgid "apply refspec to exported refs"
+msgstr "прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
#: builtin/fast-export.c:1224
msgid "anonymize output"
@@ -14734,18 +15031,18 @@ msgid "convert <from> to <to> in anonymized output"
msgstr "заместване ОТ със КЪМ в анонимизирания изход"
#: builtin/fast-export.c:1229
-msgid "Reference parents which are not in fast-export stream by object id"
+msgid "reference parents which are not in fast-export stream by object id"
msgstr ""
-"Указване на родителите, които не са в потока на бързо изнасяне, с "
+"указване на родителите, които не са в потока на бързо изнасяне, с "
"идентификатор на обект"
#: builtin/fast-export.c:1231
-msgid "Show original object ids of blobs/commits"
-msgstr "Извеждане на първоначалните идентификатори на обектите BLOB/подавяния"
+msgid "show original object ids of blobs/commits"
+msgstr "извеждане на първоначалните идентификатори на обектите BLOB/подавяния"
#: builtin/fast-export.c:1233
-msgid "Label tags with mark ids"
-msgstr "Задаване на идентификатори на маркери на етикетите"
+msgid "label tags with mark ids"
+msgstr "задаване на идентификатори на маркери на етикетите"
#: builtin/fast-export.c:1256
msgid "--anonymize-map without --anonymize does not make sense"
@@ -14784,7 +15081,7 @@ msgstr "Опцията за презапис на подмодул изискв
msgid "feature '%s' forbidden in input without --allow-unsafe-features"
msgstr "„%s“ изисква изричното задаване на опцията „--allow-unsafe-features“"
-#: builtin/fetch-pack.c:241
+#: builtin/fetch-pack.c:242
#, c-format
msgid "Lockfile created but not reported: %s"
msgstr "Заключващият файл е създаден, но не е докладван: „%s“"
@@ -14805,94 +15102,98 @@ msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:119
+#: builtin/fetch.c:120
msgid "fetch.parallel cannot be negative"
msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
-#: builtin/fetch.c:142 builtin/pull.c:185
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:185
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:144 builtin/pull.c:245
+#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:245
msgid "set upstream for git pull/fetch"
msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
-#: builtin/fetch.c:146 builtin/pull.c:188
+#: builtin/fetch.c:147 builtin/pull.c:188
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:148 builtin/pull.c:191
+#: builtin/fetch.c:149
+msgid "use atomic transaction to update references"
+msgstr "изискване на атомарни операции за обновяване на указателите"
+
+#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:191
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:149
+#: builtin/fetch.c:152
msgid "force overwrite of local reference"
msgstr "принудително презаписване на локален указател"
-#: builtin/fetch.c:151
+#: builtin/fetch.c:154
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:153 builtin/pull.c:195
+#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:195
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:155
+#: builtin/fetch.c:158
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:157
+#: builtin/fetch.c:160
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:198
+#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:198
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:161
+#: builtin/fetch.c:164
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и презаписване на променените"
-#: builtin/fetch.c:162 builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:122
+#: builtin/fetch.c:165 builtin/fetch.c:190 builtin/pull.c:122
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:163
+#: builtin/fetch.c:166
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:168
+#: builtin/fetch.c:171
msgid "write fetched references to the FETCH_HEAD file"
msgstr "запазване на доставените указатели във файла „FETCH_HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:169 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:206
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:171
+#: builtin/fetch.c:174
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:174 builtin/fetch.c:180 builtin/pull.c:209
+#: builtin/fetch.c:177 builtin/fetch.c:183 builtin/pull.c:209
#: builtin/pull.c:218
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:176 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:179 builtin/pull.c:212
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:221
+#: builtin/fetch.c:185 builtin/pull.c:221
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:185
+#: builtin/fetch.c:188
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:188
+#: builtin/fetch.c:191
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -14900,98 +15201,98 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:192 builtin/pull.c:224
+#: builtin/fetch.c:195 builtin/pull.c:224
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:196 builtin/pull.c:226
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:194 builtin/pull.c:227
+#: builtin/fetch.c:197 builtin/pull.c:227
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:240
+#: builtin/fetch.c:204 builtin/pull.c:240
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
-#: builtin/fetch.c:204 builtin/fetch.c:206
+#: builtin/fetch.c:207 builtin/fetch.c:209
msgid "run 'maintenance --auto' after fetching"
msgstr "изпълняване на „maintenance --auto“ след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:208 builtin/pull.c:243
+#: builtin/fetch.c:211 builtin/pull.c:243
msgid "check for forced-updates on all updated branches"
msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
-#: builtin/fetch.c:210
+#: builtin/fetch.c:213
msgid "write the commit-graph after fetching"
msgstr "запазване на гра̀фа с подаванията след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:212
+#: builtin/fetch.c:215
msgid "accept refspecs from stdin"
msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/fetch.c:523
+#: builtin/fetch.c:526
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:677
+#: builtin/fetch.c:697
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:775
+#: builtin/fetch.c:796
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:779
+#: builtin/fetch.c:800
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуален]"
-#: builtin/fetch.c:792 builtin/fetch.c:808 builtin/fetch.c:880
+#: builtin/fetch.c:813 builtin/fetch.c:829 builtin/fetch.c:901
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:793
+#: builtin/fetch.c:814
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:803
+#: builtin/fetch.c:824
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:804 builtin/fetch.c:841 builtin/fetch.c:863
-#: builtin/fetch.c:875
+#: builtin/fetch.c:825 builtin/fetch.c:862 builtin/fetch.c:884
+#: builtin/fetch.c:896
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:808
+#: builtin/fetch.c:829
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
-#: builtin/fetch.c:830
+#: builtin/fetch.c:851
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:833
+#: builtin/fetch.c:854
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:836
+#: builtin/fetch.c:857
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:875
+#: builtin/fetch.c:896
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:880
+#: builtin/fetch.c:901
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:901
+#: builtin/fetch.c:1005
msgid ""
"Fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled. To re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -15002,7 +15303,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates true"
-#: builtin/fetch.c:905
+#: builtin/fetch.c:1009
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to check forced updates. You can use\n"
@@ -15016,24 +15317,24 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
-#: builtin/fetch.c:939
+#: builtin/fetch.c:1041
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:960
+#: builtin/fetch.c:1069
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:1053 builtin/fetch.c:1191
+#: builtin/fetch.c:1146 builtin/fetch.c:1297
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1064
+#: builtin/fetch.c:1168
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -15043,57 +15344,57 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1161
+#: builtin/fetch.c:1267
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1162
+#: builtin/fetch.c:1268
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1194
+#: builtin/fetch.c:1300
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1195 builtin/remote.c:1118
+#: builtin/fetch.c:1301 builtin/remote.c:1118
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1218
+#: builtin/fetch.c:1324
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1237
+#: builtin/fetch.c:1343
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1240
+#: builtin/fetch.c:1346
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1448
+#: builtin/fetch.c:1558
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr ""
"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1463
+#: builtin/fetch.c:1573
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1465
+#: builtin/fetch.c:1575
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1467
+#: builtin/fetch.c:1577
msgid "unknown branch type"
msgstr "непознат вид клон"
-#: builtin/fetch.c:1469
+#: builtin/fetch.c:1579
msgid ""
"no source branch found.\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
@@ -15101,22 +15402,22 @@ msgstr ""
"не е открит клон за следене.\n"
"Трябва изрично да зададете един клон с опцията „--set-upstream option“."
-#: builtin/fetch.c:1598 builtin/fetch.c:1661
+#: builtin/fetch.c:1708 builtin/fetch.c:1771
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1608 builtin/fetch.c:1663 builtin/remote.c:101
+#: builtin/fetch.c:1718 builtin/fetch.c:1773 builtin/remote.c:101
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1620
+#: builtin/fetch.c:1730
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1724
+#: builtin/fetch.c:1834
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -15124,45 +15425,45 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1760
+#: builtin/fetch.c:1870
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1825
+#: builtin/fetch.c:1935
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1827
+#: builtin/fetch.c:1937
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1832
+#: builtin/fetch.c:1942
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1834
+#: builtin/fetch.c:1944
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1851
+#: builtin/fetch.c:1961
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1853
+#: builtin/fetch.c:1963
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1862
+#: builtin/fetch.c:1972
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1869
+#: builtin/fetch.c:1979
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1887
+#: builtin/fetch.c:1997
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -15170,7 +15471,12 @@ msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „extensions.partialClone“"
-#: builtin/fetch.c:1891
+#: builtin/fetch.c:2001
+msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
+msgstr ""
+"опцията „--atomic“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
+
+#: builtin/fetch.c:2005
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr "опцията „--stdin“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
@@ -15238,7 +15544,7 @@ msgstr "цитиране подходящо за tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:440
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:472
msgid "respect format colors"
msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
@@ -15278,32 +15584,32 @@ msgstr "настройка, която съдържа списък с пътищ
msgid "missing --config=<config>"
msgstr "липсва --config=НАСТРОЙКА"
-#: builtin/fsck.c:69 builtin/fsck.c:148 builtin/fsck.c:149
+#: builtin/fsck.c:69 builtin/fsck.c:130 builtin/fsck.c:131
msgid "unknown"
msgstr "непознат"
#. TRANSLATORS: e.g. error in tree 01bfda: <more explanation>
-#: builtin/fsck.c:101 builtin/fsck.c:121
+#: builtin/fsck.c:83 builtin/fsck.c:103
#, c-format
msgid "error in %s %s: %s"
msgstr "грешка в %s „%s“: %s"
#. TRANSLATORS: e.g. warning in tree 01bfda: <more explanation>
-#: builtin/fsck.c:115
+#: builtin/fsck.c:97
#, c-format
msgid "warning in %s %s: %s"
msgstr "предупреждение за %s „%s“: %s"
-#: builtin/fsck.c:144 builtin/fsck.c:147
+#: builtin/fsck.c:126 builtin/fsck.c:129
#, c-format
msgid "broken link from %7s %s"
msgstr "скъсана връзка от %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:156
+#: builtin/fsck.c:138
msgid "wrong object type in link"
msgstr "неправилен вид обект във връзката"
-#: builtin/fsck.c:172
+#: builtin/fsck.c:154
#, c-format
msgid ""
"broken link from %7s %s\n"
@@ -15312,212 +15618,212 @@ msgstr ""
"скъсана връзка от %7s %s\n"
" към %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:283
+#: builtin/fsck.c:265
#, c-format
msgid "missing %s %s"
msgstr "липсващ обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:310
+#: builtin/fsck.c:292
#, c-format
msgid "unreachable %s %s"
msgstr "недостижим обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:330
+#: builtin/fsck.c:312
#, c-format
msgid "dangling %s %s"
msgstr "извън клон: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:340
+#: builtin/fsck.c:322
msgid "could not create lost-found"
msgstr "„lost-found“ не може да се създаде"
-#: builtin/fsck.c:351
+#: builtin/fsck.c:333
#, c-format
msgid "could not finish '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: builtin/fsck.c:368
+#: builtin/fsck.c:350
#, c-format
msgid "Checking %s"
msgstr "Проверка на „%s“"
-#: builtin/fsck.c:406
+#: builtin/fsck.c:388
#, c-format
msgid "Checking connectivity (%d objects)"
msgstr "Проверка на свързаността (%d обекта)"
-#: builtin/fsck.c:425
+#: builtin/fsck.c:407
#, c-format
msgid "Checking %s %s"
msgstr "Проверяване на %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:430
+#: builtin/fsck.c:412
msgid "broken links"
msgstr "скъсани връзки"
-#: builtin/fsck.c:439
+#: builtin/fsck.c:421
#, c-format
msgid "root %s"
msgstr "начална директория „%s“"
-#: builtin/fsck.c:447
+#: builtin/fsck.c:429
#, c-format
msgid "tagged %s %s (%s) in %s"
msgstr "приложен етикет „%s“ върху „%s“ (%s) в „%s“"
-#: builtin/fsck.c:476
+#: builtin/fsck.c:458
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing"
msgstr "%s: липсващ или повреден обект"
-#: builtin/fsck.c:501
+#: builtin/fsck.c:483
#, c-format
msgid "%s: invalid reflog entry %s"
msgstr "%s: неправилен запис в журнала за указатели „%s“"
-#: builtin/fsck.c:515
+#: builtin/fsck.c:497
#, c-format
msgid "Checking reflog %s->%s"
msgstr "Проверка на журнала на указателите: „%s“ до „%s“"
-#: builtin/fsck.c:549
+#: builtin/fsck.c:531
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer %s"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:556
+#: builtin/fsck.c:538
#, c-format
msgid "%s: not a commit"
msgstr "%s: не е подаване!"
-#: builtin/fsck.c:610
+#: builtin/fsck.c:592
msgid "notice: No default references"
msgstr "внимание: няма указатели по подразбиране"
-#: builtin/fsck.c:625
+#: builtin/fsck.c:607
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
msgstr "„%s“: липсващ обект: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:638
+#: builtin/fsck.c:620
#, c-format
msgid "%s: object could not be parsed: %s"
msgstr "„%s“: не може да се анализира: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:658
+#: builtin/fsck.c:640
#, c-format
msgid "bad sha1 file: %s"
msgstr "неправилен ред с контролна сума по SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:673
+#: builtin/fsck.c:655
msgid "Checking object directory"
msgstr "Проверка на директория с обекти"
-#: builtin/fsck.c:676
+#: builtin/fsck.c:658
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:691
+#: builtin/fsck.c:673
#, c-format
msgid "Checking %s link"
msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
#
-#: builtin/fsck.c:696 builtin/index-pack.c:865
+#: builtin/fsck.c:678 builtin/index-pack.c:865
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен указател „%s“"
-#: builtin/fsck.c:703
+#: builtin/fsck.c:685
#, c-format
msgid "%s points to something strange (%s)"
msgstr "„%s“ сочи към нещо необичайно (%s)"
-#: builtin/fsck.c:709
+#: builtin/fsck.c:691
#, c-format
msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
msgstr "%s: несвързаният връх „HEAD“ не сочи към нищо"
-#: builtin/fsck.c:713
+#: builtin/fsck.c:695
#, c-format
msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
msgstr "предупреждение: „%s“ сочи към все още несъществуващ клон (%s)"
-#: builtin/fsck.c:725
+#: builtin/fsck.c:707
msgid "Checking cache tree"
msgstr "Проверка на дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:730
+#: builtin/fsck.c:712
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1 в дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:739
+#: builtin/fsck.c:721
msgid "non-tree in cache-tree"
msgstr "в дървото на кеша има нещо, което не е дърво"
-#: builtin/fsck.c:770
+#: builtin/fsck.c:752
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:776
+#: builtin/fsck.c:758
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:777
+#: builtin/fsck.c:759
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:778
+#: builtin/fsck.c:760
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:779
+#: builtin/fsck.c:761
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:780
+#: builtin/fsck.c:762
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
-#: builtin/fsck.c:781
+#: builtin/fsck.c:763
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване и на указателите от журнала с указателите (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:782
+#: builtin/fsck.c:764
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:783
+#: builtin/fsck.c:765
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:784
+#: builtin/fsck.c:766 builtin/mktag.c:78
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:786
+#: builtin/fsck.c:768
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:787 builtin/prune.c:134
+#: builtin/fsck.c:769 builtin/prune.c:134
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:788
+#: builtin/fsck.c:770
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:847 builtin/index-pack.c:261
+#: builtin/fsck.c:829 builtin/index-pack.c:261
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-#: builtin/fsck.c:875
+#: builtin/fsck.c:857
#, c-format
msgid "%s: object missing"
msgstr "„%s“: липсващ обект"
-#: builtin/fsck.c:886
+#: builtin/fsck.c:868
#, c-format
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
@@ -15526,27 +15832,27 @@ msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:94
+#: builtin/gc.c:93
#, c-format
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
-#: builtin/gc.c:130
+#: builtin/gc.c:129
#, c-format
msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/gc.c:479 builtin/init-db.c:58
+#: builtin/gc.c:487 builtin/init-db.c:58
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/gc.c:488 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:530
+#: builtin/gc.c:496 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:562
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/gc.c:495
+#: builtin/gc.c:503
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -15563,58 +15869,58 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:543
+#: builtin/gc.c:551
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:545
+#: builtin/gc.c:553
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:546
+#: builtin/gc.c:554
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:549
+#: builtin/gc.c:557
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:552
+#: builtin/gc.c:560
msgid "repack all other packs except the largest pack"
msgstr "препакетиране на всичко без най-големия пакет"
-#: builtin/gc.c:569
+#: builtin/gc.c:576
#, c-format
msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на „gc.logexpiry“ %s"
-#: builtin/gc.c:580
+#: builtin/gc.c:587
#, c-format
msgid "failed to parse prune expiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на периода за окастряне: %s"
-#: builtin/gc.c:600
+#: builtin/gc.c:607
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:602
+#: builtin/gc.c:609
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:603
+#: builtin/gc.c:610
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:643
+#: builtin/gc.c:650
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -15623,148 +15929,175 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:698
+#: builtin/gc.c:705
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
"Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти.\n"
"Използвайте „git prune“, за да ги окастрите."
-#: builtin/gc.c:708
+#: builtin/gc.c:715
msgid ""
"git maintenance run [--auto] [--[no-]quiet] [--task=<task>] [--schedule]"
msgstr ""
"git maintenance run [--auto] [--[no-]quiet] [--task=ЗАДАЧА] [--schedule]"
-#: builtin/gc.c:738
+#: builtin/gc.c:745
msgid "--no-schedule is not allowed"
msgstr "опцията „--no-schedule“ не е позволена"
-#: builtin/gc.c:743
+#: builtin/gc.c:750
#, c-format
msgid "unrecognized --schedule argument '%s'"
msgstr "непознат аргумент към „--schedule“: %s"
-#: builtin/gc.c:862
+#: builtin/gc.c:869
msgid "failed to write commit-graph"
msgstr "графът с подаванията не може да бъде записан"
-#: builtin/gc.c:901
+#: builtin/gc.c:914
msgid "failed to fill remotes"
msgstr "неуспешно попълване на следящите клони"
-#: builtin/gc.c:1024
+#: builtin/gc.c:1037
msgid "failed to start 'git pack-objects' process"
msgstr "процесът за командата „git pack-objects“ не може да бъде стартиран"
-#: builtin/gc.c:1041
+#: builtin/gc.c:1054
msgid "failed to finish 'git pack-objects' process"
msgstr "процесът за командата „git pack-objects“ не може да завърши"
-#: builtin/gc.c:1093
+#: builtin/gc.c:1106
msgid "failed to write multi-pack-index"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде записан"
-#: builtin/gc.c:1111
+#: builtin/gc.c:1124
msgid "'git multi-pack-index expire' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git multi-pack-index expire“"
-#: builtin/gc.c:1172
+#: builtin/gc.c:1185
msgid "'git multi-pack-index repack' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git multi-pack-index repack“"
-#: builtin/gc.c:1181
+#: builtin/gc.c:1194
msgid ""
"skipping incremental-repack task because core.multiPackIndex is disabled"
msgstr ""
"задачата „incremental-repack“ се прескача, защото настройката „core."
"multiPackIndex“ е изключена"
-#: builtin/gc.c:1279
+#: builtin/gc.c:1298
#, c-format
msgid "lock file '%s' exists, skipping maintenance"
msgstr "заключващият файл „%s“ съществува. Действието се прескача"
-#: builtin/gc.c:1309
+#: builtin/gc.c:1328
#, c-format
msgid "task '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на задачата „%s“"
-#: builtin/gc.c:1389
+#: builtin/gc.c:1410
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid task"
msgstr "„%s“ не е правилна задача"
-#: builtin/gc.c:1394
+#: builtin/gc.c:1415
#, c-format
msgid "task '%s' cannot be selected multiple times"
msgstr "задачата „%s“ не може да се избере повече от веднъж"
-#: builtin/gc.c:1409
+#: builtin/gc.c:1430
msgid "run tasks based on the state of the repository"
msgstr "изпълняване на задачи според състоянието на хранилището"
-#: builtin/gc.c:1410
+#: builtin/gc.c:1431
msgid "frequency"
msgstr "честота"
-#: builtin/gc.c:1411
+#: builtin/gc.c:1432
msgid "run tasks based on frequency"
msgstr "изпълняване на задачи по график"
-#: builtin/gc.c:1414
+#: builtin/gc.c:1435
msgid "do not report progress or other information over stderr"
msgstr "без извеждане на напредъка и друга информация на стандартния изход"
-#: builtin/gc.c:1415
+#: builtin/gc.c:1436
msgid "task"
msgstr "задача"
-#: builtin/gc.c:1416
+#: builtin/gc.c:1437
msgid "run a specific task"
msgstr "изпълнение на определена задача"
-#: builtin/gc.c:1433
+#: builtin/gc.c:1454
msgid "use at most one of --auto and --schedule=<frequency>"
msgstr ""
"може да се указва максимум една от опциите „--auto“ и „--schedule=ЧЕСТОТА“"
-#: builtin/gc.c:1467
+#: builtin/gc.c:1497
msgid "failed to run 'git config'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git config“"
-#: builtin/gc.c:1512
-msgid "another process is scheduling background maintenance"
-msgstr "друг процес задава поддръжката на заден фон"
+#: builtin/gc.c:1562
+#, c-format
+msgid "failed to expand path '%s'"
+msgstr "грешка при заместването на пътя „%s“"
+
+#: builtin/gc.c:1591
+msgid "failed to start launchctl"
+msgstr "неуспешно стартиране на „launchctl“."
+
+#: builtin/gc.c:1628
+#, c-format
+msgid "failed to create directories for '%s'"
+msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
+
+#: builtin/gc.c:1689
+#, c-format
+msgid "failed to bootstrap service %s"
+msgstr "услугата „%s“ не може се настрои първоначално"
+
+#: builtin/gc.c:1760
+msgid "failed to create temp xml file"
+msgstr "неуспешно създаване на временен файл за xml"
+
+#: builtin/gc.c:1850
+msgid "failed to start schtasks"
+msgstr "задачите за периодично изпълнение не може да се стартират"
-#: builtin/gc.c:1525
+#: builtin/gc.c:1894
msgid "failed to run 'crontab -l'; your system might not support 'cron'"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „crontab -l“. Системата ви може да не поддържа "
"„cron“"
-#: builtin/gc.c:1544
+#: builtin/gc.c:1911
msgid "failed to run 'crontab'; your system might not support 'cron'"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „crontab“. Системата ви може да не поддържа „cron“"
-#: builtin/gc.c:1550
+#: builtin/gc.c:1915
msgid "failed to open stdin of 'crontab'"
msgstr "стандартният вход на „crontab“ не може да се отвори"
-#: builtin/gc.c:1592
+#: builtin/gc.c:1956
msgid "'crontab' died"
msgstr "процесът на „crontab“ умря"
-#: builtin/gc.c:1605
+#: builtin/gc.c:1990
+msgid "another process is scheduling background maintenance"
+msgstr "друг процес задава поддръжката на заден фон"
+
+#: builtin/gc.c:2009
msgid "failed to add repo to global config"
msgstr "неуспешно добавяне на хранилище към файла с глобални настройки"
-#: builtin/gc.c:1615
+#: builtin/gc.c:2019
msgid "git maintenance <subcommand> [<options>]"
msgstr "git maintenance ПОДКОМАНДА [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:1634
+#: builtin/gc.c:2038
#, c-format
msgid "invalid subcommand: %s"
msgstr "неправилна подкоманда: „%s“"
@@ -15773,12 +16106,12 @@ msgstr "неправилна подкоманда: „%s“"
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/grep.c:225
+#: builtin/grep.c:223
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
-#: builtin/grep.c:279
+#: builtin/grep.c:277
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
@@ -15787,271 +16120,271 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1576 builtin/index-pack.c:1766
-#: builtin/pack-objects.c:2936
+#: builtin/grep.c:285 builtin/index-pack.c:1589 builtin/index-pack.c:1808
+#: builtin/pack-objects.c:2944
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:475 builtin/grep.c:600 builtin/grep.c:640
+#: builtin/grep.c:473 builtin/grep.c:601 builtin/grep.c:641
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:655
+#: builtin/grep.c:656
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:736
+#: builtin/grep.c:737
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:835
+#: builtin/grep.c:836
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:837
+#: builtin/grep.c:838
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:840
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:842
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:844
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:846
+#: builtin/grep.c:847
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:848
+#: builtin/grep.c:849
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:850
+#: builtin/grep.c:851
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:852
+#: builtin/grep.c:853
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:855
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:858
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:860
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:861
+#: builtin/grep.c:862
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:865
+#: builtin/grep.c:866
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:868
+#: builtin/grep.c:869
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:871
+#: builtin/grep.c:872
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:875
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:878
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:878
+#: builtin/grep.c:879
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:879
+#: builtin/grep.c:880
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:881
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:882
+#: builtin/grep.c:883
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:884
+#: builtin/grep.c:885
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:886
+#: builtin/grep.c:887
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:889
+#: builtin/grep.c:890
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:891
+#: builtin/grep.c:892
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:894
+#: builtin/grep.c:895
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:896
+#: builtin/grep.c:897
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:897
+#: builtin/grep.c:898
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:899
+#: builtin/grep.c:900
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:901
+#: builtin/grep.c:902
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:904
+#: builtin/grep.c:905
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:907
+#: builtin/grep.c:908
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:909
+#: builtin/grep.c:910
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:911
+#: builtin/grep.c:912
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:912
+#: builtin/grep.c:913
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:915
+#: builtin/grep.c:916
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:917
+#: builtin/grep.c:918
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:920
+#: builtin/grep.c:921
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:922
+#: builtin/grep.c:923
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:924
+#: builtin/grep.c:925
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:936
+#: builtin/grep.c:937
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:938
+#: builtin/grep.c:939
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:940
-msgid "show parse tree for grep expression"
-msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-
-#: builtin/grep.c:944
+#: builtin/grep.c:942
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:944
+#: builtin/grep.c:942
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:948
+#: builtin/grep.c:946
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:1014
+#: builtin/grep.c:1012
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1050
+#: builtin/grep.c:1048
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1058
+#: builtin/grep.c:1056
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1088
+#: builtin/grep.c:1086
msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
msgstr "опциите „--untracked“ и „--recurse-submodules“ са несъвместими"
-#: builtin/grep.c:1092
+#: builtin/grep.c:1090
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1095 builtin/pack-objects.c:3655
+#: builtin/grep.c:1093 builtin/pack-objects.c:3672
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1098 builtin/index-pack.c:1573 builtin/pack-objects.c:2933
+#: builtin/grep.c:1096 builtin/index-pack.c:1586 builtin/pack-objects.c:2941
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1132
+#: builtin/grep.c:1130
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "опцията „--open-files-in-pager“ изисква търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1158
+#: builtin/grep.c:1156
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1164
+#: builtin/grep.c:1159
+msgid "--untracked cannot be used with --cached"
+msgstr "опциите „--untracked“ и „--cached“ са несъвместими"
+
+#: builtin/grep.c:1165
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1172
+#: builtin/grep.c:1173
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
@@ -16186,12 +16519,12 @@ msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:520 builtin/help.c:531 git.c:337
+#: builtin/help.c:520 builtin/help.c:531 git.c:340
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:534 git.c:369
+#: builtin/help.c:534 git.c:372
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
@@ -16239,7 +16572,7 @@ msgstr "грешка при четене на входните данни"
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:324 builtin/pack-objects.c:619
+#: builtin/index-pack.c:324 builtin/pack-objects.c:624
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
@@ -16247,7 +16580,7 @@ msgstr "пакетният файл е прекалено голям за тек
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:342 builtin/repack.c:286
+#: builtin/index-pack.c:342
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
@@ -16339,7 +16672,7 @@ msgstr "грешка при проверката на пакетирани об
#: builtin/index-pack.c:870
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
-msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
+msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не може да бъдат достигнати"
#: builtin/index-pack.c:931 builtin/index-pack.c:978
msgid "failed to apply delta"
@@ -16376,7 +16709,7 @@ msgstr ""
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1249 builtin/pack-objects.c:2697
+#: builtin/index-pack.c:1249 builtin/pack-objects.c:2707
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
@@ -16419,10 +16752,10 @@ msgstr "добавеният обект не може да се компреси
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1444
+#: builtin/index-pack.c:1445
#, c-format
-msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
-msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
+msgid "packfile name '%s' does not end with '.%s'"
+msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва с „%s“"
#: builtin/index-pack.c:1469
#, c-format
@@ -16434,79 +16767,83 @@ msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1501
+#: builtin/index-pack.c:1503
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1515
+#: builtin/index-pack.c:1517
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1523
+#: builtin/index-pack.c:1525
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1567 builtin/pack-objects.c:2944
+#: builtin/index-pack.c:1534
+msgid "cannot store reverse index file"
+msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
+
+#: builtin/index-pack.c:1580 builtin/pack-objects.c:2952
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1631
+#: builtin/index-pack.c:1650
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1633
+#: builtin/index-pack.c:1652
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1681
+#: builtin/index-pack.c:1700
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1688
+#: builtin/index-pack.c:1707
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1728
+#: builtin/index-pack.c:1765
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1777 builtin/index-pack.c:1780
-#: builtin/index-pack.c:1796 builtin/index-pack.c:1800
+#: builtin/index-pack.c:1819 builtin/index-pack.c:1822
+#: builtin/index-pack.c:1838 builtin/index-pack.c:1842
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1806 builtin/init-db.c:392 builtin/init-db.c:625
+#: builtin/index-pack.c:1848 builtin/init-db.c:392 builtin/init-db.c:625
#, c-format
msgid "unknown hash algorithm '%s'"
msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1821
+#: builtin/index-pack.c:1867
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1823
+#: builtin/index-pack.c:1869
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1825
+#: builtin/index-pack.c:1871
msgid "--object-format cannot be used with --stdin"
msgstr "опцията „--object-format“ и „--stdin“ са несъвместими"
-#: builtin/index-pack.c:1831
+#: builtin/index-pack.c:1886
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/index-pack.c:1892 builtin/unpack-objects.c:582
+#: builtin/index-pack.c:1956 builtin/unpack-objects.c:582
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
@@ -16728,132 +17065,132 @@ msgstr "опцията „--trailer“ е несъвместима с „--name-
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
-#: builtin/log.c:58
+#: builtin/log.c:59
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:59
+#: builtin/log.c:60
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:112
+#: builtin/log.c:113
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:179
+#: builtin/log.c:180
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:180
-msgid "Use mail map file"
+#: builtin/log.c:181
+msgid "use mail map file"
msgstr ""
-"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
+"използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:183
+#: builtin/log.c:184
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "специален формат само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:185
+#: builtin/log.c:186
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "без специален формат на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:186
+#: builtin/log.c:187
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:189
+#: builtin/log.c:190
msgid ""
-"Trace the evolution of line range <start>,<end> or function :<funcname> in "
+"trace the evolution of line range <start>,<end> or function :<funcname> in "
"<file>"
msgstr ""
-"Проследяване на еволюцията на диапазона от редове НАЧАЛО,КРАЙ или :ФУНКЦИЯта "
+"проследяване на еволюцията на диапазона от редове НАЧАЛО,КРАЙ или :ФУНКЦИЯта "
"във ФАЙЛа"
-#: builtin/log.c:212
+#: builtin/log.c:213
msgid "-L<range>:<file> cannot be used with pathspec"
msgstr "опцията „-LДИАПАЗОН:ФАЙЛ“ не може да се ползва с път"
-#: builtin/log.c:302
+#: builtin/log.c:303
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:564
+#: builtin/log.c:566
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:579 builtin/log.c:674
+#: builtin/log.c:581 builtin/log.c:671
#, c-format
msgid "could not read object %s"
msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:699
+#: builtin/log.c:696
#, c-format
msgid "unknown type: %d"
msgstr "неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:848
+#: builtin/log.c:841
#, c-format
msgid "%s: invalid cover from description mode"
msgstr "%s: неправилно придружаващо писмо от режима на описание"
-#: builtin/log.c:855
+#: builtin/log.c:848
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:984
+#: builtin/log.c:977
#, c-format
msgid "cannot open patch file %s"
msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:1001
+#: builtin/log.c:994
msgid "need exactly one range"
msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
-#: builtin/log.c:1011
+#: builtin/log.c:1004
msgid "not a range"
msgstr "не е диапазон"
-#: builtin/log.c:1175
+#: builtin/log.c:1168
msgid "cover letter needs email format"
msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1181
+#: builtin/log.c:1174
msgid "failed to create cover-letter file"
msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1262
+#: builtin/log.c:1261
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1289
+#: builtin/log.c:1288
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1347
+#: builtin/log.c:1346
msgid "two output directories?"
msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
-#: builtin/log.c:1498 builtin/log.c:2318 builtin/log.c:2320 builtin/log.c:2332
+#: builtin/log.c:1497 builtin/log.c:2317 builtin/log.c:2319 builtin/log.c:2331
#, c-format
msgid "unknown commit %s"
msgstr "непознато подаване: „%s“"
-#: builtin/log.c:1509 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/log.c:1508 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
#: builtin/replace.c:210
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
-#: builtin/log.c:1518
+#: builtin/log.c:1517
msgid "could not find exact merge base"
msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1528
+#: builtin/log.c:1527
msgid ""
"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -16863,303 +17200,303 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1551
+#: builtin/log.c:1550
msgid "failed to find exact merge base"
msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1568
+#: builtin/log.c:1567
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1578
+#: builtin/log.c:1577
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1636
+#: builtin/log.c:1635
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1693
+#: builtin/log.c:1692
msgid "failed to infer range-diff origin of current series"
msgstr ""
"неуспешно определяне на началото на диапазонната разлика на текущата поредица"
-#: builtin/log.c:1695
+#: builtin/log.c:1694
#, c-format
msgid "using '%s' as range-diff origin of current series"
msgstr ""
"„%s“ се ползва като началото на диапазонната разлика на текущата поредица"
-#: builtin/log.c:1739
+#: builtin/log.c:1738
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1742
+#: builtin/log.c:1741
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1746
+#: builtin/log.c:1745
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1748
+#: builtin/log.c:1747
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1750
+#: builtin/log.c:1749
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1751
+#: builtin/log.c:1750
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1752
+#: builtin/log.c:1751
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1754
+#: builtin/log.c:1753
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1756
+#: builtin/log.c:1755
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1758
+#: builtin/log.c:1757
msgid "max length of output filename"
msgstr "максимална дължина на име на всеки пакетен файл"
-#: builtin/log.c:1760
-msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
-msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
+#: builtin/log.c:1759
+msgid "use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
+msgstr "използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1763
+#: builtin/log.c:1762
msgid "cover-from-description-mode"
msgstr "режим-придружаващо-писмо-по-описание"
-#: builtin/log.c:1764
+#: builtin/log.c:1763
msgid "generate parts of a cover letter based on a branch's description"
msgstr ""
"генериране на частите на придружаващото писмо на базата на описанието на "
"клона"
-#: builtin/log.c:1766
-msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
-msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
+#: builtin/log.c:1765
+msgid "use [<prefix>] instead of [PATCH]"
+msgstr "използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1769
+#: builtin/log.c:1768
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1772
+#: builtin/log.c:1771
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1775
+#: builtin/log.c:1774
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1777
+#: builtin/log.c:1776
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1779
+#: builtin/log.c:1778
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "без кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1781
+#: builtin/log.c:1780
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1783
+#: builtin/log.c:1782
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1784
+#: builtin/log.c:1783
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1785
+#: builtin/log.c:1784
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1786 builtin/log.c:1787
+#: builtin/log.c:1785 builtin/log.c:1786
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1786
+#: builtin/log.c:1785
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1787
+#: builtin/log.c:1786
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1788
+#: builtin/log.c:1787
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1789
+#: builtin/log.c:1788
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1791
+#: builtin/log.c:1790
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1792
+#: builtin/log.c:1791
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1793 builtin/log.c:1796
+#: builtin/log.c:1792 builtin/log.c:1795
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1794
+#: builtin/log.c:1793
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1797
+#: builtin/log.c:1796
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1801
+#: builtin/log.c:1800
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1803
+#: builtin/log.c:1802
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1804
+#: builtin/log.c:1803
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1805
+#: builtin/log.c:1804
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1806
+#: builtin/log.c:1805
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1809
+#: builtin/log.c:1808
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1810
+#: builtin/log.c:1809
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1812
+#: builtin/log.c:1811
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1814
+#: builtin/log.c:1813
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
"кръпка"
-#: builtin/log.c:1817
+#: builtin/log.c:1816
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
"или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1819
+#: builtin/log.c:1818
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
-#: builtin/log.c:1905
+#: builtin/log.c:1904
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1920
+#: builtin/log.c:1919
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1922
+#: builtin/log.c:1921
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1930
+#: builtin/log.c:1929
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1932
+#: builtin/log.c:1931
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1934
+#: builtin/log.c:1933
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1956
+#: builtin/log.c:1955
msgid "--stdout, --output, and --output-directory are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--stdout“, „--output“ и „--output-directory“ са несъвместими една с "
"друга"
-#: builtin/log.c:2079
+#: builtin/log.c:2078
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:2083
+#: builtin/log.c:2082
msgid "Interdiff:"
msgstr "Разлика в разликите:"
-#: builtin/log.c:2084
+#: builtin/log.c:2083
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:2090
+#: builtin/log.c:2089
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
-#: builtin/log.c:2094
+#: builtin/log.c:2093
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:2102
+#: builtin/log.c:2101
msgid "Range-diff:"
msgstr "Диапазонна разлика:"
-#: builtin/log.c:2103
+#: builtin/log.c:2102
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:2114
+#: builtin/log.c:2113
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:2150
+#: builtin/log.c:2149
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:2194
+#: builtin/log.c:2193
msgid "failed to create output files"
msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
-#: builtin/log.c:2253
+#: builtin/log.c:2252
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:2307
+#: builtin/log.c:2306
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -17167,112 +17504,116 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/ls-files.c:471
+#: builtin/ls-files.c:486
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/ls-files.c:527
+#: builtin/ls-files.c:542
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
-#: builtin/ls-files.c:529
+#: builtin/ls-files.c:544
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
-#: builtin/ls-files.c:531
+#: builtin/ls-files.c:546
msgid "use lowercase letters for 'fsmonitor clean' files"
msgstr "малки букви за файловете за командата „fsmonitor clean“"
-#: builtin/ls-files.c:533
+#: builtin/ls-files.c:548
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/ls-files.c:535
+#: builtin/ls-files.c:550
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "извеждане на изтритите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:537
+#: builtin/ls-files.c:552
msgid "show modified files in the output"
msgstr "извеждане на променените файлове"
-#: builtin/ls-files.c:539
+#: builtin/ls-files.c:554
msgid "show other files in the output"
msgstr "извеждане на другите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:541
+#: builtin/ls-files.c:556
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/ls-files.c:544
+#: builtin/ls-files.c:559
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
-#: builtin/ls-files.c:546
+#: builtin/ls-files.c:561
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
-#: builtin/ls-files.c:548
+#: builtin/ls-files.c:563
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
-#: builtin/ls-files.c:550
+#: builtin/ls-files.c:565
msgid "show line endings of files"
msgstr "извеждане на знаците за край на ред във файловете"
-#: builtin/ls-files.c:552
+#: builtin/ls-files.c:567
msgid "don't show empty directories"
msgstr "без извеждане на празните директории"
-#: builtin/ls-files.c:555
+#: builtin/ls-files.c:570
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "извеждане на неслетите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:557
+#: builtin/ls-files.c:572
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
-#: builtin/ls-files.c:559
+#: builtin/ls-files.c:574
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
-#: builtin/ls-files.c:562
+#: builtin/ls-files.c:577
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:565
+#: builtin/ls-files.c:580
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr ""
"изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:567
+#: builtin/ls-files.c:582
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
-#: builtin/ls-files.c:571
+#: builtin/ls-files.c:586
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
-#: builtin/ls-files.c:574
+#: builtin/ls-files.c:589
msgid "recurse through submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/ls-files.c:576
+#: builtin/ls-files.c:591
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
-#: builtin/ls-files.c:577
+#: builtin/ls-files.c:592
msgid "tree-ish"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
-#: builtin/ls-files.c:578
+#: builtin/ls-files.c:593
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
-#: builtin/ls-files.c:580
+#: builtin/ls-files.c:595
msgid "show debugging data"
msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
+#: builtin/ls-files.c:597
+msgid "suppress duplicate entries"
+msgstr "без повтаряне на записите"
+
#: builtin/ls-remote.c:9
msgid ""
"git ls-remote [--heads] [--tags] [--refs] [--upload-pack=<exec>]\n"
@@ -17283,39 +17624,39 @@ msgstr ""
" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
" [--symref] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/ls-remote.c:59
+#: builtin/ls-remote.c:60
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1398
+#: builtin/ls-remote.c:61 builtin/ls-remote.c:63 builtin/rebase.c:1404
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
-#: builtin/ls-remote.c:61 builtin/ls-remote.c:63
+#: builtin/ls-remote.c:62 builtin/ls-remote.c:64
msgid "path of git-upload-pack on the remote host"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалечената машина"
-#: builtin/ls-remote.c:65
+#: builtin/ls-remote.c:66
msgid "limit to tags"
msgstr "само етикетите"
-#: builtin/ls-remote.c:66
+#: builtin/ls-remote.c:67
msgid "limit to heads"
msgstr "само върховете"
-#: builtin/ls-remote.c:67
+#: builtin/ls-remote.c:68
msgid "do not show peeled tags"
msgstr "без проследяване на непреките етикети"
-#: builtin/ls-remote.c:69
+#: builtin/ls-remote.c:70
msgid "take url.<base>.insteadOf into account"
msgstr "взимане предвид на „url.БАЗА.insteadOf“"
-#: builtin/ls-remote.c:72
+#: builtin/ls-remote.c:73
msgid "exit with exit code 2 if no matching refs are found"
msgstr "изход с код 2, ако не се открият съвпадащи указатели"
-#: builtin/ls-remote.c:75
+#: builtin/ls-remote.c:76
msgid "show underlying ref in addition to the object pointed by it"
msgstr "извеждане на указателя заедно с обекта сочен от него"
@@ -17474,196 +17815,196 @@ msgstr "указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
msgid "Merging %s with %s\n"
msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
-#: builtin/merge.c:57
+#: builtin/merge.c:58
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:58
+#: builtin/merge.c:59
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:59
+#: builtin/merge.c:60
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:122
+#: builtin/merge.c:123
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:145
+#: builtin/merge.c:146
#, c-format
msgid "option `%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:198
+#: builtin/merge.c:199
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:199
+#: builtin/merge.c:200
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:204
+#: builtin/merge.c:205
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:133
+#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:133
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:136
+#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:136
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:139
+#: builtin/merge.c:260 builtin/pull.c:139
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:142
+#: builtin/merge.c:262 builtin/pull.c:142
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:264 builtin/pull.c:148
+#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:148
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:151
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:154
+#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:154
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:270
+#: builtin/merge.c:271
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:161
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:276 builtin/pull.c:164
+#: builtin/merge.c:277 builtin/pull.c:164
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:277 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:168
-#: builtin/rebase.c:539 builtin/rebase.c:1412 builtin/revert.c:114
+#: builtin/merge.c:278 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:168
+#: builtin/rebase.c:541 builtin/rebase.c:1418 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:278 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:279 builtin/pull.c:169
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:279 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:280 builtin/pull.c:172
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:280 builtin/pull.c:173
+#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:173
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:282
+#: builtin/merge.c:283
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:289
+#: builtin/merge.c:290
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:291
+#: builtin/merge.c:292
msgid "--abort but leave index and working tree alone"
msgstr "преустановяване без промяна на индекса и работното дърво"
-#: builtin/merge.c:293
+#: builtin/merge.c:294
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:295 builtin/pull.c:180
+#: builtin/merge.c:296 builtin/pull.c:180
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:302
+#: builtin/merge.c:303
msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и сливане и при промяна на "
"съобщението за подаване (pre-merge-commit и commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:319
+#: builtin/merge.c:320
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:324
+#: builtin/merge.c:325
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:329
+#: builtin/merge.c:330
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:351 builtin/merge.c:368
+#: builtin/merge.c:352 builtin/merge.c:369
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:398
+#: builtin/merge.c:399
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:409
+#: builtin/merge.c:410
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:459
+#: builtin/merge.c:460
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:510
+#: builtin/merge.c:511
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:597
+#: builtin/merge.c:598
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:723
+#: builtin/merge.c:724
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:736
+#: builtin/merge.c:737
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:755 t/helper/test-fast-rebase.c:209
+#: builtin/merge.c:756 t/helper/test-fast-rebase.c:209
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:807
+#: builtin/merge.c:808
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:816
+#: builtin/merge.c:817
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:822
+#: builtin/merge.c:823
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -17672,11 +18013,11 @@ msgstr ""
"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-#: builtin/merge.c:827
+#: builtin/merge.c:828
msgid "An empty message aborts the commit.\n"
msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:830
+#: builtin/merge.c:831
#, c-format
msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -17685,76 +18026,76 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:883
+#: builtin/merge.c:884
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:898
+#: builtin/merge.c:899
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:959
+#: builtin/merge.c:960
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:998
+#: builtin/merge.c:999
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:1000
+#: builtin/merge.c:1001
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:1002
+#: builtin/merge.c:1003
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:1007
+#: builtin/merge.c:1008
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1064
+#: builtin/merge.c:1065
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1167
+#: builtin/merge.c:1168
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1201
+#: builtin/merge.c:1202
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1311
+#: builtin/merge.c:1312
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1315
+#: builtin/merge.c:1316
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1333
+#: builtin/merge.c:1334
msgid "--quit expects no arguments"
msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1346
+#: builtin/merge.c:1347
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1350
+#: builtin/merge.c:1351
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1366
+#: builtin/merge.c:1367
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -17762,7 +18103,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1373
+#: builtin/merge.c:1374
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -17770,109 +18111,150 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1376
+#: builtin/merge.c:1377
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1390
+#: builtin/merge.c:1391
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1392
+#: builtin/merge.c:1393
msgid "You cannot combine --squash with --commit."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
-#: builtin/merge.c:1408
+#: builtin/merge.c:1409
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1425
+#: builtin/merge.c:1426
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1427
+#: builtin/merge.c:1428
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1432
+#: builtin/merge.c:1433
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1434
+#: builtin/merge.c:1435
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1515
+#: builtin/merge.c:1516
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1524
+#: builtin/merge.c:1525
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1534
+#: builtin/merge.c:1535
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1580
+#: builtin/merge.c:1581
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1587
+#: builtin/merge.c:1588
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1612
+#: builtin/merge.c:1613
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1618
+#: builtin/merge.c:1619
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1646 builtin/merge.c:1711
+#: builtin/merge.c:1647 builtin/merge.c:1712
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1650
+#: builtin/merge.c:1651
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1702
+#: builtin/merge.c:1703
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1704
+#: builtin/merge.c:1705
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1713
+#: builtin/merge.c:1714
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1727
+#: builtin/merge.c:1728
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
"Автоматичното сливане завърши успешно. Самото подаване не е извършено, "
"защото бе зададена опцията „--no-commit“.\n"
+#: builtin/mktag.c:10
+msgid "git mktag"
+msgstr "git mktag"
+
+#: builtin/mktag.c:30
+#, c-format
+msgid "warning: tag input does not pass fsck: %s"
+msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: аргументът-етикет не минава проверка с „fsck“: %s"
+
+#: builtin/mktag.c:41
+#, c-format
+msgid "error: tag input does not pass fsck: %s"
+msgstr "ГРЕШКА: аргументът-етикет не минава проверка с „fsck“: %s"
+
+#: builtin/mktag.c:44
+#, c-format
+msgid "%d (FSCK_IGNORE?) should never trigger this callback"
+msgstr "%d (FSCK_IGNORE?) никога не трябва да задейства тази функция"
+
+#: builtin/mktag.c:59
+#, c-format
+msgid "could not read tagged object '%s'"
+msgstr "обектът с етикет не може да бъде прочетен: %s"
+
+#: builtin/mktag.c:62
+#, c-format
+msgid "object '%s' tagged as '%s', but is a '%s' type"
+msgstr "обектът „%s“ е с етикет за %s, но е %s"
+
+#: builtin/mktag.c:99
+msgid "tag on stdin did not pass our strict fsck check"
+msgstr "етикетът на стандартния вход не преминава строгата проверка с „fsck“"
+
+#: builtin/mktag.c:102
+msgid "tag on stdin did not refer to a valid object"
+msgstr "етикетът на стандартния вход не сочи към правилен обект"
+
+#: builtin/mktag.c:105 builtin/tag.c:232
+msgid "unable to write tag file"
+msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
+
#: builtin/mktree.c:66
msgid "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
@@ -17911,7 +18293,10 @@ msgstr ""
"при препакетиране пакетните файлове, които са с по-малък от този размер, да "
"се обединяват в пакети с по-голям от този размер"
-#: builtin/multi-pack-index.c:50 builtin/prune-packed.c:25
+#: builtin/multi-pack-index.c:50 builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431
+#: builtin/notes.c:509 builtin/notes.c:521 builtin/notes.c:598
+#: builtin/notes.c:665 builtin/notes.c:815 builtin/notes.c:963
+#: builtin/notes.c:985 builtin/prune-packed.c:25 builtin/tag.c:575
msgid "too many arguments"
msgstr "прекалено много аргументи"
@@ -18017,7 +18402,7 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:280 builtin/remote.c:785 builtin/repack.c:484
+#: builtin/mv.c:280 builtin/remote.c:785 builtin/repack.c:483
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -18211,7 +18596,7 @@ msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:533
+#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:565
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
@@ -18254,12 +18639,6 @@ msgstr ""
"няма да се извърши „%s“ върху бележките в „%s“, защото са извън „refs/"
"notes/“."
-#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:509
-#: builtin/notes.c:521 builtin/notes.c:598 builtin/notes.c:665
-#: builtin/notes.c:815 builtin/notes.c:963 builtin/notes.c:985
-msgid "too many parameters"
-msgstr "прекалено много параметри"
-
#: builtin/notes.c:389 builtin/notes.c:678
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
@@ -18319,8 +18698,8 @@ msgstr ""
"опцията „--stdin“)"
#: builtin/notes.c:517
-msgid "too few parameters"
-msgstr "прекалено малко параметри"
+msgid "too few arguments"
+msgstr "прекалено малко аргументи"
#: builtin/notes.c:538
#, c-format
@@ -18452,7 +18831,7 @@ msgstr ""
"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
"командата „git notes merge --abort“.\n"
-#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:546
+#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:578
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
@@ -18470,7 +18849,7 @@ msgstr "опитът за изтриването на несъществуващ
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:132 builtin/worktree.c:220
+#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:132 builtin/worktree.c:148
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
@@ -18486,7 +18865,7 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1604
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1671
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -18504,107 +18883,121 @@ msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:443
+#: builtin/pack-objects.c:440
+#, c-format
+msgid ""
+"write_reuse_object: could not locate %s, expected at offset %<PRIuMAX> in "
+"pack %s"
+msgstr ""
+"write_reuse_object: „%s“ не може да се открие, а се очакваше при отместване "
+"%<PRIuMAX> в пакетния файл „%s“"
+
+#: builtin/pack-objects.c:448
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "лоша контролна сума за пакетирания обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:454
+#: builtin/pack-objects.c:459
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "пакетиран обект с грешки за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:585
+#: builtin/pack-objects.c:590
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "рекурсивна разлика за обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:796
+#: builtin/pack-objects.c:801
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1004
+#: builtin/pack-objects.c:896
+#, c-format
+msgid "expected object at offset %<PRIuMAX> in pack %s"
+msgstr "очаква се обект при отместване %<PRIuMAX> в пакетния файл „%s“"
+
+#: builtin/pack-objects.c:1015
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:1017
+#: builtin/pack-objects.c:1028
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1078 builtin/update-index.c:90
+#: builtin/pack-objects.c:1089 builtin/update-index.c:90
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1131
+#: builtin/pack-objects.c:1141
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1348
+#: builtin/pack-objects.c:1358
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1796
+#: builtin/pack-objects.c:1806
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1805
+#: builtin/pack-objects.c:1815
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2086
+#: builtin/pack-objects.c:2096
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2231
+#: builtin/pack-objects.c:2241
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:2301 builtin/pack-objects.c:2317
-#: builtin/pack-objects.c:2327
+#: builtin/pack-objects.c:2311 builtin/pack-objects.c:2327
+#: builtin/pack-objects.c:2337
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/pack-objects.c:2304 builtin/pack-objects.c:2331
+#: builtin/pack-objects.c:2314 builtin/pack-objects.c:2341
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2341
+#: builtin/pack-objects.c:2351
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
-#: builtin/pack-objects.c:2656
+#: builtin/pack-objects.c:2666
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
-#: builtin/pack-objects.c:2795
+#: builtin/pack-objects.c:2805
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr ""
"обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2883
+#: builtin/pack-objects.c:2891
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2889
+#: builtin/pack-objects.c:2897
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "неправилен брой разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2961
+#: builtin/pack-objects.c:2976
#, c-format
msgid ""
"value of uploadpack.blobpackfileuri must be of the form '<object-hash> <pack-"
@@ -18613,7 +19006,7 @@ msgstr ""
"стойността на „uploadpack.blobpackfileuri“ трябва да е във формат "
"„СУМА_НА_ОБЕКТ СУМА_НА_ПАКЕТ АДРЕС“ (получена е „%s“)"
-#: builtin/pack-objects.c:2964
+#: builtin/pack-objects.c:2979
#, c-format
msgid ""
"object already configured in another uploadpack.blobpackfileuri (got '%s')"
@@ -18621,7 +19014,7 @@ msgstr ""
"вече има настройка за обекта в друг ред „uploadpack."
"blobpackfileuri“ (получена е „%s“)"
-#: builtin/pack-objects.c:2993
+#: builtin/pack-objects.c:3008
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -18630,7 +19023,7 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2999
+#: builtin/pack-objects.c:3014
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -18639,253 +19032,253 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:3097
+#: builtin/pack-objects.c:3112
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:3156 builtin/pack-objects.c:3264
+#: builtin/pack-objects.c:3171 builtin/pack-objects.c:3279
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:3187
+#: builtin/pack-objects.c:3202
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:3272
+#: builtin/pack-objects.c:3287
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
-#: builtin/pack-objects.c:3365
+#: builtin/pack-objects.c:3380
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "„%s“ не е версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3368
+#: builtin/pack-objects.c:3383
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "неправилна версия „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3393
+#: builtin/pack-objects.c:3408
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
-#: builtin/pack-objects.c:3446
+#: builtin/pack-objects.c:3461
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3450
+#: builtin/pack-objects.c:3465
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3488
+#: builtin/pack-objects.c:3503
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3489
+#: builtin/pack-objects.c:3504
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3492
+#: builtin/pack-objects.c:3507
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3494
+#: builtin/pack-objects.c:3509
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3496
+#: builtin/pack-objects.c:3511
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3498
+#: builtin/pack-objects.c:3513
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3500
+#: builtin/pack-objects.c:3515
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3502
+#: builtin/pack-objects.c:3517
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3504
+#: builtin/pack-objects.c:3519
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3506
+#: builtin/pack-objects.c:3521
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3508
+#: builtin/pack-objects.c:3523
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3510
+#: builtin/pack-objects.c:3525
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3512
+#: builtin/pack-objects.c:3527
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3514
+#: builtin/pack-objects.c:3529
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3516
+#: builtin/pack-objects.c:3531
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3519
+#: builtin/pack-objects.c:3534
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3522
+#: builtin/pack-objects.c:3537
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3525
+#: builtin/pack-objects.c:3540
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3528
+#: builtin/pack-objects.c:3543
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3530
+#: builtin/pack-objects.c:3545
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3532
+#: builtin/pack-objects.c:3547
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3534
+#: builtin/pack-objects.c:3549
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3536
+#: builtin/pack-objects.c:3551
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3539
+#: builtin/pack-objects.c:3554
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
-#: builtin/pack-objects.c:3541
+#: builtin/pack-objects.c:3556
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3543
+#: builtin/pack-objects.c:3558
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3545
+#: builtin/pack-objects.c:3560
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3547
+#: builtin/pack-objects.c:3562
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3549
+#: builtin/pack-objects.c:3564
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3551
+#: builtin/pack-objects.c:3566
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3553
+#: builtin/pack-objects.c:3568
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3555
+#: builtin/pack-objects.c:3570
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3559
+#: builtin/pack-objects.c:3574
msgid "write a bitmap index if possible"
msgstr "записване на индекси на база битови маски при възможност"
-#: builtin/pack-objects.c:3563
+#: builtin/pack-objects.c:3578
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3566
+#: builtin/pack-objects.c:3581
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3568
+#: builtin/pack-objects.c:3583
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
-#: builtin/pack-objects.c:3570
+#: builtin/pack-objects.c:3585
msgid "protocol"
msgstr "протокол"
-#: builtin/pack-objects.c:3571
+#: builtin/pack-objects.c:3586
msgid "exclude any configured uploadpack.blobpackfileuri with this protocol"
msgstr "без ползване на настройки „uploadpack.blobpackfileuri“ с този протокол"
-#: builtin/pack-objects.c:3600
+#: builtin/pack-objects.c:3617
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3605
+#: builtin/pack-objects.c:3622
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3659
+#: builtin/pack-objects.c:3676
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:3661
+#: builtin/pack-objects.c:3678
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3666
+#: builtin/pack-objects.c:3683
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:3669
+#: builtin/pack-objects.c:3686
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3675
+#: builtin/pack-objects.c:3692
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:3735
+#: builtin/pack-objects.c:3752
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3766
+#: builtin/pack-objects.c:3783
#, c-format
msgid ""
"Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), pack-"
@@ -18894,6 +19287,20 @@ msgstr ""
"Общо: %<PRIu32> (разлики: %<PRIu32>), преизползвани: %<PRIu32> (разлики: "
"%<PRIu32>), преизползвани при пакетиране: %<PRIu32>"
+#: builtin/pack-redundant.c:601
+msgid ""
+"'git pack-redundant' is nominated for removal.\n"
+"If you still use this command, please add an extra\n"
+"option, '--i-still-use-this', on the command line\n"
+"and let us know you still use it by sending an e-mail\n"
+"to <git@vger.kernel.org>. Thanks.\n"
+msgstr ""
+"Командата „git pack-redundant“ е остаряла и предстои\n"
+"пълното ѝ премахване. Ако все още я ползвате, добавете\n"
+"опцията „--i-still-use-this“ на командния ред и молим да\n"
+"ни известите с е-писмо до пощенския списък:\n"
+"<git@vger.kernel.org>.\n"
+
#: builtin/pack-refs.c:8
msgid "git pack-refs [<options>]"
msgstr "git pack-refs [ОПЦИЯ…]"
@@ -18951,7 +19358,7 @@ msgstr "Опции при сливане"
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:158 builtin/rebase.c:490 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:158 builtin/rebase.c:492 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
@@ -18976,36 +19383,7 @@ msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:348
-msgid ""
-"Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is\n"
-"discouraged. You can squelch this message by running one of the following\n"
-"commands sometime before your next pull:\n"
-"\n"
-" git config pull.rebase false # merge (the default strategy)\n"
-" git config pull.rebase true # rebase\n"
-" git config pull.ff only # fast-forward only\n"
-"\n"
-"You can replace \"git config\" with \"git config --global\" to set a "
-"default\n"
-"preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,\n"
-"or --ff-only on the command line to override the configured default per\n"
-"invocation.\n"
-msgstr ""
-"Не се насърчава издърпване без указване на стратегията за съгласуване на\n"
-"клоните. За да заглушите това съобщение, изпълнете някоя от следните\n"
-"команди преди следващото издърпване:\n"
-"\n"
-" git config pull.rebase false # сливане (стандартна стратегия)\n"
-" git config pull.rebase true # пребазиране\n"
-" git config pull.ff only # само превъртане\n"
-"\n"
-"За да зададете стандартната настройка за всички свои хранилища, добавете и\n"
-"опцията „--global“. За да укажете стратегия при конкретно издърпване,\n"
-"използвайте опциите „--rebase“, „--no-rebase“, „--ff-only“. Те са с\n"
-"приоритет пред настройките.\n"
-
-#: builtin/pull.c:458
+#: builtin/pull.c:445
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -19013,14 +19391,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:460
+#: builtin/pull.c:447
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:461
+#: builtin/pull.c:448
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -19028,7 +19406,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:464
+#: builtin/pull.c:451
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -19039,43 +19417,43 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:469 builtin/rebase.c:1246
+#: builtin/pull.c:456 builtin/rebase.c:1253
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:471 builtin/pull.c:486
+#: builtin/pull.c:458 builtin/pull.c:473
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:473 builtin/pull.c:488
+#: builtin/pull.c:460 builtin/pull.c:475
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:474 builtin/pull.c:489
+#: builtin/pull.c:461 builtin/pull.c:476
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:476 builtin/pull.c:482 builtin/pull.c:491
-#: builtin/rebase.c:1252
+#: builtin/pull.c:463 builtin/pull.c:469 builtin/pull.c:478
+#: builtin/rebase.c:1259
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:476 builtin/pull.c:491 builtin/pull.c:496
+#: builtin/pull.c:463 builtin/pull.c:478 builtin/pull.c:483
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:484 builtin/rebase.c:1244
+#: builtin/pull.c:471 builtin/rebase.c:1251
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:493
+#: builtin/pull.c:480
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:498
+#: builtin/pull.c:485
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -19084,28 +19462,57 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:609
+#: builtin/pull.c:596
#, c-format
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "недостъпно подаване: %s"
-#: builtin/pull.c:915
+#: builtin/pull.c:902
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:972
+#: builtin/pull.c:930
+msgid ""
+"Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is\n"
+"discouraged. You can squelch this message by running one of the following\n"
+"commands sometime before your next pull:\n"
+"\n"
+" git config pull.rebase false # merge (the default strategy)\n"
+" git config pull.rebase true # rebase\n"
+" git config pull.ff only # fast-forward only\n"
+"\n"
+"You can replace \"git config\" with \"git config --global\" to set a "
+"default\n"
+"preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,\n"
+"or --ff-only on the command line to override the configured default per\n"
+"invocation.\n"
+msgstr ""
+"Не се насърчава издърпване без указване на стратегията за съгласуване на\n"
+"клоните. За да заглушите това съобщение, изпълнете някоя от следните\n"
+"команди преди следващото издърпване:\n"
+"\n"
+" git config pull.rebase false # сливане (стандартна стратегия)\n"
+" git config pull.rebase true # пребазиране\n"
+" git config pull.ff only # само превъртане\n"
+"\n"
+"За да зададете стандартната настройка за всички свои хранилища, добавете и\n"
+"опцията „--global“. За да укажете стратегия при конкретно издърпване,\n"
+"използвайте опциите „--rebase“, „--no-rebase“, „--ff-only“. Те са с\n"
+"приоритет пред настройките.\n"
+
+#: builtin/pull.c:991
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:976
+#: builtin/pull.c:995
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:977
+#: builtin/pull.c:996
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:1002
+#: builtin/pull.c:1021
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -19115,7 +19522,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:1008
+#: builtin/pull.c:1027
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -19132,15 +19539,15 @@ msgstr ""
" git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:1023
+#: builtin/pull.c:1042
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:1027
+#: builtin/pull.c:1046
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:1041
+#: builtin/pull.c:1067
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -19466,44 +19873,52 @@ msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместим
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
-#: builtin/range-diff.c:8
+#: builtin/range-diff.c:9
msgid "git range-diff [<options>] <old-base>..<old-tip> <new-base>..<new-tip>"
msgstr "git range-diff [ОПЦИЯ…] СТАРА_БАЗА..СТАР_ВРЪХ НОВА_БАЗА..НОВ_ВРЪХ"
-#: builtin/range-diff.c:9
+#: builtin/range-diff.c:10
msgid "git range-diff [<options>] <old-tip>...<new-tip>"
msgstr "git range-diff [ОПЦИЯ…] СТАР_ВРЪХ...НОВ_ВРЪХ"
-#: builtin/range-diff.c:10
+#: builtin/range-diff.c:11
msgid "git range-diff [<options>] <base> <old-tip> <new-tip>"
msgstr "git range-diff [ОПЦИЯ…] БАЗА СТАР_ВРЪХ НОВ_ВРЪХ"
-#: builtin/range-diff.c:22
+#: builtin/range-diff.c:28
msgid "Percentage by which creation is weighted"
msgstr "Процент за оценка на създаването"
-#: builtin/range-diff.c:24
+#: builtin/range-diff.c:30
msgid "use simple diff colors"
msgstr "използване на прости цветове за разликите"
-#: builtin/range-diff.c:26
+#: builtin/range-diff.c:32
msgid "notes"
msgstr "бележки"
-#: builtin/range-diff.c:26
+#: builtin/range-diff.c:32
msgid "passed to 'git log'"
msgstr "подава се на командата „git log“"
-#: builtin/range-diff.c:50 builtin/range-diff.c:54
+#: builtin/range-diff.c:35
+msgid "only emit output related to the first range"
+msgstr "извеждане само на информацията за първия диапазон"
+
+#: builtin/range-diff.c:37
+msgid "only emit output related to the second range"
+msgstr "извеждане само на информацията за втория диапазон"
+
+#: builtin/range-diff.c:60 builtin/range-diff.c:64
#, c-format
-msgid "no .. in range: '%s'"
-msgstr "„..“ липсва в диапазона „%s“"
+msgid "not a commit range: '%s'"
+msgstr "не е диапазон с подавания: „%s“"
-#: builtin/range-diff.c:64
+#: builtin/range-diff.c:74
msgid "single arg format must be symmetric range"
msgstr "вариантът с единствен аргумент изисква симетричен диапазон"
-#: builtin/range-diff.c:79
+#: builtin/range-diff.c:89
msgid "need two commit ranges"
msgstr "необходими са два диапазона с подавания"
@@ -19608,197 +20023,197 @@ msgstr ""
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:193 builtin/rebase.c:217 builtin/rebase.c:244
+#: builtin/rebase.c:195 builtin/rebase.c:219 builtin/rebase.c:246
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:310
+#: builtin/rebase.c:312
#, c-format
msgid "could not create temporary %s"
msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
-#: builtin/rebase.c:316
+#: builtin/rebase.c:318
msgid "could not mark as interactive"
msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
-#: builtin/rebase.c:369
+#: builtin/rebase.c:371
msgid "could not generate todo list"
msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
-#: builtin/rebase.c:411
+#: builtin/rebase.c:413
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
-#: builtin/rebase.c:480
+#: builtin/rebase.c:482
msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/rebase.c:493 builtin/rebase.c:1388
+#: builtin/rebase.c:495 builtin/rebase.c:1394
msgid "keep commits which start empty"
msgstr "запазванe на първоначално празните подавания"
-#: builtin/rebase.c:497 builtin/revert.c:128
+#: builtin/rebase.c:499 builtin/revert.c:128
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/rebase.c:499
+#: builtin/rebase.c:501
msgid "rebase merge commits"
msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
-#: builtin/rebase.c:501
+#: builtin/rebase.c:503
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr ""
"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
-#: builtin/rebase.c:503
+#: builtin/rebase.c:505
msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
-#: builtin/rebase.c:504
+#: builtin/rebase.c:506
msgid "sign commits"
msgstr "подписване на подаванията"
-#: builtin/rebase.c:506 builtin/rebase.c:1327
+#: builtin/rebase.c:508 builtin/rebase.c:1333
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:508
+#: builtin/rebase.c:510
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase.c:510
+#: builtin/rebase.c:512
msgid "skip commit"
msgstr "прескачане на подаване"
-#: builtin/rebase.c:511
+#: builtin/rebase.c:513
msgid "edit the todo list"
msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:513
+#: builtin/rebase.c:515
msgid "show the current patch"
msgstr "извеждане на текущата кръпка"
-#: builtin/rebase.c:516
+#: builtin/rebase.c:518
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:518
+#: builtin/rebase.c:520
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:520
+#: builtin/rebase.c:522
msgid "check the todo list"
msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:522
+#: builtin/rebase.c:524
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr ""
"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
"предходните им със и без смени на съобщението"
-#: builtin/rebase.c:524
+#: builtin/rebase.c:526
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:525
+#: builtin/rebase.c:527
msgid "onto"
msgstr "върху"
-#: builtin/rebase.c:528
+#: builtin/rebase.c:530
msgid "restrict-revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:528
+#: builtin/rebase.c:530
msgid "restrict revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:530
+#: builtin/rebase.c:532
msgid "squash-onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:531
+#: builtin/rebase.c:533
msgid "squash onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:533
+#: builtin/rebase.c:535
msgid "the upstream commit"
msgstr "подаване на източника"
-#: builtin/rebase.c:535
+#: builtin/rebase.c:537
msgid "head-name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:535
+#: builtin/rebase.c:537
msgid "head name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:540
+#: builtin/rebase.c:542
msgid "rebase strategy"
msgstr "стратегия на пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:541
+#: builtin/rebase.c:543
msgid "strategy-opts"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:542
+#: builtin/rebase.c:544
msgid "strategy options"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:543
+#: builtin/rebase.c:545
msgid "switch-to"
msgstr "преминаване към"
-#: builtin/rebase.c:544
+#: builtin/rebase.c:546
msgid "the branch or commit to checkout"
msgstr "клонът, към който да се премине"
-#: builtin/rebase.c:545
+#: builtin/rebase.c:547
msgid "onto-name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:545
+#: builtin/rebase.c:547
msgid "onto name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:546
+#: builtin/rebase.c:548
msgid "cmd"
msgstr "команда"
-#: builtin/rebase.c:546
+#: builtin/rebase.c:548
msgid "the command to run"
msgstr "команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:549 builtin/rebase.c:1421
+#: builtin/rebase.c:551 builtin/rebase.c:1427
msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
msgstr ""
"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
-#: builtin/rebase.c:565
+#: builtin/rebase.c:567
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-#: builtin/rebase.c:581
+#: builtin/rebase.c:583
#, c-format
msgid "%s requires the merge backend"
msgstr "„%s“ изисква пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:624
+#: builtin/rebase.c:626
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:641
+#: builtin/rebase.c:643
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:666
+#: builtin/rebase.c:668
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:811 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:813 git-rebase--preserve-merges.sh:81
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -19812,7 +20227,7 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: builtin/rebase.c:894
+#: builtin/rebase.c:896
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -19830,7 +20245,7 @@ msgstr ""
"\n"
"В резултат те не могат да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:1220
+#: builtin/rebase.c:1227
#, c-format
msgid ""
"unrecognized empty type '%s'; valid values are \"drop\", \"keep\", and \"ask"
@@ -19839,7 +20254,7 @@ msgstr ""
"неправилна стойност „%s“: вариантите са „drop“ (прескачане), "
"„keep“ (запазване) и „ask“ (питане)"
-#: builtin/rebase.c:1238
+#: builtin/rebase.c:1245
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -19856,7 +20271,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1254
+#: builtin/rebase.c:1261
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -19869,154 +20284,154 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1284
+#: builtin/rebase.c:1291
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
-#: builtin/rebase.c:1288
+#: builtin/rebase.c:1295
msgid "empty exec command"
msgstr "празна команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:1318
+#: builtin/rebase.c:1324
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1320
+#: builtin/rebase.c:1326
msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
msgstr "за текуща база да се ползва базата за сливане на клона и следеното"
-#: builtin/rebase.c:1322
+#: builtin/rebase.c:1328
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:1324
+#: builtin/rebase.c:1330
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:1330
+#: builtin/rebase.c:1336
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1333
+#: builtin/rebase.c:1339
msgid "add a Signed-off-by trailer to each commit"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“ към всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:1336
+#: builtin/rebase.c:1342
msgid "make committer date match author date"
msgstr "датата на подаващия да отговаря на датата на автора"
-#: builtin/rebase.c:1338
+#: builtin/rebase.c:1344
msgid "ignore author date and use current date"
msgstr "да се ползва днешна дата, а не тази на автора"
-#: builtin/rebase.c:1340
+#: builtin/rebase.c:1346
msgid "synonym of --reset-author-date"
msgstr "псевдоним на „--reset-author-date“"
-#: builtin/rebase.c:1342 builtin/rebase.c:1346
+#: builtin/rebase.c:1348 builtin/rebase.c:1352
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:1344
+#: builtin/rebase.c:1350
msgid "ignore changes in whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: builtin/rebase.c:1348 builtin/rebase.c:1351
+#: builtin/rebase.c:1354 builtin/rebase.c:1357
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:1353
+#: builtin/rebase.c:1359
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1356
+#: builtin/rebase.c:1362
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1358
+#: builtin/rebase.c:1364
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:1361
+#: builtin/rebase.c:1367
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:1362
+#: builtin/rebase.c:1368
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1365
+#: builtin/rebase.c:1371
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:1368
+#: builtin/rebase.c:1374
msgid "use apply strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия с прилагане"
-#: builtin/rebase.c:1372
+#: builtin/rebase.c:1378
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия със сливане"
-#: builtin/rebase.c:1376
+#: builtin/rebase.c:1382
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1380
+#: builtin/rebase.c:1386
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(ОСТАРЯЛО) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1385
+#: builtin/rebase.c:1391
msgid "how to handle commits that become empty"
msgstr "как да се обработват оказалите се празни подавания"
-#: builtin/rebase.c:1392
+#: builtin/rebase.c:1398
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:1399
+#: builtin/rebase.c:1405
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:1403
+#: builtin/rebase.c:1409
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:1407
+#: builtin/rebase.c:1413
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1410
+#: builtin/rebase.c:1416
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:1412
+#: builtin/rebase.c:1418
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:1414 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1420 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:1415
+#: builtin/rebase.c:1421
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1418
+#: builtin/rebase.c:1424
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:1423
+#: builtin/rebase.c:1429
msgid "apply all changes, even those already present upstream"
msgstr "прилагане на всички промени, дори и наличните вече в следеното"
-#: builtin/rebase.c:1440
+#: builtin/rebase.c:1446
msgid ""
"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -20024,45 +20439,45 @@ msgstr ""
"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
"За повече информация вижте „git help config“."
-#: builtin/rebase.c:1446
+#: builtin/rebase.c:1452
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:1487
+#: builtin/rebase.c:1493
msgid ""
"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
msgstr ""
"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
"нея."
-#: builtin/rebase.c:1492
+#: builtin/rebase.c:1498
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--onto“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1494
+#: builtin/rebase.c:1500
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--root“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1498
+#: builtin/rebase.c:1504
msgid "cannot combine '--root' with '--fork-point'"
msgstr "опциите „--root“ и „--fork-point“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1501
+#: builtin/rebase.c:1507
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1505
+#: builtin/rebase.c:1511
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1528 t/helper/test-fast-rebase.c:123
+#: builtin/rebase.c:1534 t/helper/test-fast-rebase.c:123
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1540
+#: builtin/rebase.c:1546
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -20070,16 +20485,16 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1559
+#: builtin/rebase.c:1565
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1578
+#: builtin/rebase.c:1584
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1624
+#: builtin/rebase.c:1630
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -20100,138 +20515,138 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1652
+#: builtin/rebase.c:1658
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1694
+#: builtin/rebase.c:1700
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1733
+#: builtin/rebase.c:1739
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1763
+#: builtin/rebase.c:1769
msgid "cannot combine apply options with merge options"
msgstr "опциите за „apply“ са несъвместими с опциите за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1776
+#: builtin/rebase.c:1782
#, c-format
msgid "Unknown rebase backend: %s"
msgstr "Непозната реализация на пребазиране: %s"
-#: builtin/rebase.c:1806
+#: builtin/rebase.c:1812
msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
"interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1826
+#: builtin/rebase.c:1832
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1830
+#: builtin/rebase.c:1836
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr ""
"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1854
+#: builtin/rebase.c:1860
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1860
+#: builtin/rebase.c:1866
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1886
+#: builtin/rebase.c:1892
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за сливане с клона"
-#: builtin/rebase.c:1889
+#: builtin/rebase.c:1895
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1897
+#: builtin/rebase.c:1903
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1923
+#: builtin/rebase.c:1931
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1931 builtin/submodule--helper.c:40
+#: builtin/rebase.c:1939 builtin/submodule--helper.c:40
#: builtin/submodule--helper.c:2414
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1942
+#: builtin/rebase.c:1950
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:1963
+#: builtin/rebase.c:1971
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:1999
+#: builtin/rebase.c:2007
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:2010
+#: builtin/rebase.c:2018
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:2012
+#: builtin/rebase.c:2020
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:2020
+#: builtin/rebase.c:2028
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:2022
+#: builtin/rebase.c:2030
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:2030
+#: builtin/rebase.c:2038
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:2037
+#: builtin/rebase.c:2045
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2040
+#: builtin/rebase.c:2048
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2065
+#: builtin/rebase.c:2073
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:2074
+#: builtin/rebase.c:2082
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:2083
+#: builtin/rebase.c:2091
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
@@ -20328,36 +20743,36 @@ msgstr "git reflog exists УКАЗАТЕЛ"
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време"
-#: builtin/reflog.c:606
+#: builtin/reflog.c:609
#, c-format
msgid "Marking reachable objects..."
msgstr "Отбелязване на достижимите обекти…"
-#: builtin/reflog.c:644
+#: builtin/reflog.c:647
#, c-format
msgid "%s points nowhere!"
msgstr "„%s“ не сочи наникъде!"
-#: builtin/reflog.c:696
+#: builtin/reflog.c:699
msgid "no reflog specified to delete"
msgstr "не е указан журнал с подавания за изтриване"
-#: builtin/reflog.c:705
+#: builtin/reflog.c:708
#, c-format
msgid "not a reflog: %s"
msgstr "„%s“ не е журнал с подавания"
-#: builtin/reflog.c:710
+#: builtin/reflog.c:713
#, c-format
msgid "no reflog for '%s'"
msgstr "липсва журнал с подаванията за „%s“"
-#: builtin/reflog.c:756
+#: builtin/reflog.c:759
#, c-format
msgid "invalid ref format: %s"
msgstr "неправилен формат на указател: %s"
-#: builtin/reflog.c:765
+#: builtin/reflog.c:768
msgid "git reflog [ show | expire | delete | exists ]"
msgstr "git reflog [ show | expire | delete | exists ]"
@@ -20881,11 +21296,11 @@ msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/repack.c:25
+#: builtin/repack.c:26
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/repack.c:30
+#: builtin/repack.c:31
msgid ""
"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
@@ -20894,131 +21309,131 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
-#: builtin/repack.c:197
+#: builtin/repack.c:198
msgid "could not start pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:268 builtin/repack.c:447
+#: builtin/repack.c:270 builtin/repack.c:446
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
"repack: от „pack-objects“ се изискват редове само с пълни шестнайсетични "
"указатели."
-#: builtin/repack.c:295
+#: builtin/repack.c:294
msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да завърши за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:323
+#: builtin/repack.c:322
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:325
+#: builtin/repack.c:324
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:328
+#: builtin/repack.c:327
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:330
+#: builtin/repack.c:329
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:332
+#: builtin/repack.c:331
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:334
+#: builtin/repack.c:333
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:337
+#: builtin/repack.c:336
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:339
+#: builtin/repack.c:338
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:341
+#: builtin/repack.c:340
msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--delta-islands“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:342
+#: builtin/repack.c:341
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:343
+#: builtin/repack.c:342
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:345
+#: builtin/repack.c:344
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:347
+#: builtin/repack.c:346
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:348 builtin/repack.c:354
+#: builtin/repack.c:347 builtin/repack.c:353
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:349
+#: builtin/repack.c:348
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:351
+#: builtin/repack.c:350
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:353
+#: builtin/repack.c:352
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:355
+#: builtin/repack.c:354
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:357
+#: builtin/repack.c:356
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:359
+#: builtin/repack.c:358
msgid "do not repack this pack"
msgstr "без препакетиране на този пакет"
-#: builtin/repack.c:369
+#: builtin/repack.c:368
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:373
+#: builtin/repack.c:372
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:456
+#: builtin/repack.c:455
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Нищо ново за пакетиране"
-#: builtin/repack.c:486
+#: builtin/repack.c:485
#, c-format
msgid "missing required file: %s"
msgstr "липсва задължителния файл „%s“"
-#: builtin/repack.c:488
+#: builtin/repack.c:487
#, c-format
msgid "could not unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -21352,8 +21767,8 @@ msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:295 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:594
-#: builtin/stash.c:618
+#: builtin/reset.c:295 builtin/stash.c:587 builtin/stash.c:661
+#: builtin/stash.c:685
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
@@ -21440,19 +21855,19 @@ msgstr "Индексът не може да бъде занулен към ве
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:499
+#: builtin/rev-list.c:534
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
-#: builtin/rev-list.c:560
+#: builtin/rev-list.c:595
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
-#: builtin/rev-list.c:610
+#: builtin/rev-list.c:651
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-list.c:615
+#: builtin/rev-list.c:656
msgid "marked counting is incompatible with --objects"
msgstr "опцията „--objects“ е несъвместима с изброяването"
@@ -21699,54 +22114,52 @@ msgstr "git shortlog [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[
msgid "git log --pretty=short | git shortlog [<options>]"
msgstr "git log --pretty=short | git shortlog [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/shortlog.c:135
+#: builtin/shortlog.c:123
msgid "using multiple --group options with stdin is not supported"
msgstr "повече от една опции „--group“ са несъвместими със стандартния вход"
-#: builtin/shortlog.c:145
+#: builtin/shortlog.c:133
msgid "using --group=trailer with stdin is not supported"
msgstr "опцията „--group=trailer“ е несъвместима със стандартния вход"
-#: builtin/shortlog.c:335
+#: builtin/shortlog.c:323
#, c-format
msgid "unknown group type: %s"
msgstr "неизвестен вид група: %s"
-#: builtin/shortlog.c:363
-msgid "Group by committer rather than author"
-msgstr "Групиране по подаващ, а не по автор"
+#: builtin/shortlog.c:351
+msgid "group by committer rather than author"
+msgstr "групиране по подаващ, а не по автор"
-#: builtin/shortlog.c:366
+#: builtin/shortlog.c:354
msgid "sort output according to the number of commits per author"
msgstr "подредба на подаванията по броя подавания от автор"
-#: builtin/shortlog.c:368
-msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
-msgstr "Без описания на подаванията — да се показва само броя подавания"
+#: builtin/shortlog.c:356
+msgid "suppress commit descriptions, only provides commit count"
+msgstr "без описания на подаванията — да се показва само броя подавания"
-#: builtin/shortlog.c:370
-msgid "Show the email address of each author"
-msgstr "Извеждане на адреса на е-поща за всеки автор"
+#: builtin/shortlog.c:358
+msgid "show the email address of each author"
+msgstr "извеждане на адреса на е-поща за всеки автор"
-#: builtin/shortlog.c:371
+#: builtin/shortlog.c:359
msgid "<w>[,<i1>[,<i2>]]"
msgstr "<ШИРОЧИНА>[,<ОТСТЪП_1>[,<ОТСТЪП_2>]]"
-#: builtin/shortlog.c:372
-msgid "Linewrap output"
-msgstr ""
-"Пренасяне на редовете до тази обща ШИРОЧИНА (76), с ОТСТЪП_1 (6) за първия "
-"ред и ОТСТЪП_2 (9) за останалите"
+#: builtin/shortlog.c:360
+msgid "linewrap output"
+msgstr "пренасяне на редовете"
-#: builtin/shortlog.c:374
+#: builtin/shortlog.c:362
msgid "field"
msgstr "поле"
-#: builtin/shortlog.c:375
-msgid "Group by field"
-msgstr "Групиране по поле"
+#: builtin/shortlog.c:363
+msgid "group by field"
+msgstr "групиране по поле"
-#: builtin/shortlog.c:403
+#: builtin/shortlog.c:391
msgid "too many arguments given outside repository"
msgstr "прекалено много аргументи извън хранилище"
@@ -21948,73 +22361,73 @@ msgstr ""
msgid "git sparse-checkout (init|list|set|add|reapply|disable) <options>"
msgstr "git sparse-checkout (init|list|set|add|reapply|disable) ОПЦИЯ…"
-#: builtin/sparse-checkout.c:50
+#: builtin/sparse-checkout.c:45
msgid "git sparse-checkout list"
msgstr "git sparse-checkout list"
-#: builtin/sparse-checkout.c:76
+#: builtin/sparse-checkout.c:71
msgid "this worktree is not sparse (sparse-checkout file may not exist)"
msgstr ""
"това не е частично работно дърво (вероятно липсва файл „sparse-checkout“)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:228
+#: builtin/sparse-checkout.c:223
msgid "failed to create directory for sparse-checkout file"
msgstr "директорията за частично изтегляне „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/sparse-checkout.c:269
+#: builtin/sparse-checkout.c:264
msgid "unable to upgrade repository format to enable worktreeConfig"
msgstr ""
"настройката „worktreeConfig“ не може да се включи, защото форматът на "
"хранилището не може да се обнови"
-#: builtin/sparse-checkout.c:271
+#: builtin/sparse-checkout.c:266
msgid "failed to set extensions.worktreeConfig setting"
msgstr "неуспешно задаване на настройката „extensions.worktreeConfig“"
-#: builtin/sparse-checkout.c:288
+#: builtin/sparse-checkout.c:283
msgid "git sparse-checkout init [--cone]"
msgstr "git sparse-checkout init [--cone]"
-#: builtin/sparse-checkout.c:307
+#: builtin/sparse-checkout.c:302
msgid "initialize the sparse-checkout in cone mode"
msgstr "инициализиране на частичното изтегляне в пътеводен режим"
-#: builtin/sparse-checkout.c:344
+#: builtin/sparse-checkout.c:339
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: builtin/sparse-checkout.c:401
+#: builtin/sparse-checkout.c:396
#, c-format
msgid "could not normalize path %s"
msgstr "пътят „%s“ не може да се нормализира"
-#: builtin/sparse-checkout.c:413
+#: builtin/sparse-checkout.c:408
msgid "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | <patterns>)"
msgstr "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | ШАБЛОН…)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:438
+#: builtin/sparse-checkout.c:433
#, c-format
msgid "unable to unquote C-style string '%s'"
msgstr "цитирането на низ, форматиран за C — „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: builtin/sparse-checkout.c:492 builtin/sparse-checkout.c:516
+#: builtin/sparse-checkout.c:487 builtin/sparse-checkout.c:511
msgid "unable to load existing sparse-checkout patterns"
msgstr "шаблоните за частично изтегляне не могат да се заредят"
-#: builtin/sparse-checkout.c:561
+#: builtin/sparse-checkout.c:556
msgid "read patterns from standard in"
msgstr "изчитане на шаблоните от стандартния вход"
-#: builtin/sparse-checkout.c:576
+#: builtin/sparse-checkout.c:571
msgid "git sparse-checkout reapply"
msgstr "git sparse-checkout reapply"
-#: builtin/sparse-checkout.c:595
+#: builtin/sparse-checkout.c:590
msgid "git sparse-checkout disable"
msgstr "git sparse-checkout disable"
-#: builtin/sparse-checkout.c:623
+#: builtin/sparse-checkout.c:618
msgid "error while refreshing working directory"
msgstr "грешка при обновяване на работната директория"
@@ -22104,155 +22517,166 @@ msgid "%s is not a valid reference"
msgstr "„%s“ е неправилно име за указател"
#: builtin/stash.c:225
-msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
+msgid "git stash clear with arguments is unimplemented"
msgstr "командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
-#: builtin/stash.c:404
+#: builtin/stash.c:429
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: Untracked file in way of tracked file! Renaming\n"
+" %s -> %s\n"
+" to make room.\n"
+msgstr ""
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неследен файл на мястото на следен! Преименуване\n"
+" „%s“ на „%s“\n"
+" за да се направи място.\n"
+
+#: builtin/stash.c:490
msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "по време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: builtin/stash.c:415
+#: builtin/stash.c:501
#, c-format
msgid "could not generate diff %s^!."
msgstr "файлът с разликите „%s^!“ не може да се генерира"
-#: builtin/stash.c:422
+#: builtin/stash.c:508
msgid "conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"в индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: builtin/stash.c:428
+#: builtin/stash.c:514
msgid "could not save index tree"
msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:437
+#: builtin/stash.c:523
msgid "could not restore untracked files from stash"
msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-#: builtin/stash.c:451
+#: builtin/stash.c:537
#, c-format
msgid "Merging %s with %s"
msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
-#: builtin/stash.c:461
+#: builtin/stash.c:547
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е изваден от скатаното."
-#: builtin/stash.c:522 builtin/stash.c:620
+#: builtin/stash.c:589 builtin/stash.c:687
msgid "attempt to recreate the index"
msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
-#: builtin/stash.c:566
+#: builtin/stash.c:633
#, c-format
msgid "Dropped %s (%s)"
msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
-#: builtin/stash.c:569
+#: builtin/stash.c:636
#, c-format
msgid "%s: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
-#: builtin/stash.c:582
+#: builtin/stash.c:649
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash reference"
msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
-#: builtin/stash.c:632
+#: builtin/stash.c:699
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново."
-#: builtin/stash.c:655
+#: builtin/stash.c:722
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: builtin/stash.c:799 builtin/stash.c:836
+#: builtin/stash.c:866 builtin/stash.c:903
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
-#: builtin/stash.c:817 builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1536
+#: builtin/stash.c:884 builtin/stash.c:1538 builtin/stash.c:1603
msgid "stash message"
msgstr "съобщение при скатаване"
-#: builtin/stash.c:827
+#: builtin/stash.c:894
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:1042
+#: builtin/stash.c:1109
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: builtin/stash.c:1142
+#: builtin/stash.c:1209
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: builtin/stash.c:1169
+#: builtin/stash.c:1236
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1178
+#: builtin/stash.c:1245
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: builtin/stash.c:1189 builtin/stash.c:1198
+#: builtin/stash.c:1256 builtin/stash.c:1265
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1226
+#: builtin/stash.c:1293
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1275
+#: builtin/stash.c:1342
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: builtin/stash.c:1291
+#: builtin/stash.c:1358
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
-#: builtin/stash.c:1306
+#: builtin/stash.c:1373
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: builtin/stash.c:1313
+#: builtin/stash.c:1380
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: builtin/stash.c:1328
+#: builtin/stash.c:1395
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1333
+#: builtin/stash.c:1400
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
-#: builtin/stash.c:1423
+#: builtin/stash.c:1490
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/stash.c:1462 builtin/stash.c:1527
+#: builtin/stash.c:1529 builtin/stash.c:1594
msgid "keep index"
msgstr "запазване на индекса"
-#: builtin/stash.c:1464 builtin/stash.c:1529
+#: builtin/stash.c:1531 builtin/stash.c:1596
msgid "stash in patch mode"
msgstr "скатаване в режим за кръпки"
-#: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1530
+#: builtin/stash.c:1532 builtin/stash.c:1597
msgid "quiet mode"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1532
+#: builtin/stash.c:1534 builtin/stash.c:1599
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "скатаване и на неследените файлове"
-#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1534
+#: builtin/stash.c:1536 builtin/stash.c:1601
msgid "include ignore files"
msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/stash.c:1569
+#: builtin/stash.c:1636
msgid ""
"the stash.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -22331,12 +22755,13 @@ msgstr ""
"."
#: builtin/submodule--helper.c:565
-msgid "Suppress output of entering each submodule command"
-msgstr "Без извеждане на изход при въвеждането на всяка команда за подмодули"
+msgid "suppress output of entering each submodule command"
+msgstr "без извеждане на изход при въвеждането на всяка команда за подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:1487
-msgid "Recurse into nested submodules"
-msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
+#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:888
+#: builtin/submodule--helper.c:1487
+msgid "recurse into nested submodules"
+msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
#: builtin/submodule--helper.c:572
msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
@@ -22373,8 +22798,8 @@ msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
#: builtin/submodule--helper.c:709
-msgid "Suppress output for initializing a submodule"
-msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
+msgid "suppress output for initializing a submodule"
+msgstr "без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
#: builtin/submodule--helper.c:714
msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
@@ -22396,21 +22821,17 @@ msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
#: builtin/submodule--helper.c:886 builtin/submodule--helper.c:1623
-msgid "Suppress submodule status output"
-msgstr "Без изход за състоянието на подмодула"
+msgid "suppress submodule status output"
+msgstr "без изход за състоянието на подмодула"
#: builtin/submodule--helper.c:887
msgid ""
-"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
+"use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
msgstr ""
-"Използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
+"използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:888
-msgid "recurse into nested submodules"
-msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
-
#: builtin/submodule--helper.c:893
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
@@ -22497,8 +22918,8 @@ msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
#: builtin/submodule--helper.c:1485
-msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
-msgstr "Без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
+msgid "suppress output of synchronizing submodule url"
+msgstr "без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
#: builtin/submodule--helper.c:1492
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
@@ -22544,14 +22965,14 @@ msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
#: builtin/submodule--helper.c:1624
-msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
+msgid "remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
-"Изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
+"изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
"локални промени"
#: builtin/submodule--helper.c:1625
-msgid "Unregister all submodules"
-msgstr "Премахване на регистрациите на всички подмодули"
+msgid "unregister all submodules"
+msgstr "премахване на регистрациите на всички подмодули"
#: builtin/submodule--helper.c:1630
msgid ""
@@ -22701,8 +23122,8 @@ msgstr ""
"„none“ (нищо да не се прави)"
#: builtin/submodule--helper.c:2340
-msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
-msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
+msgid "create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
+msgstr "извършване на плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
#: builtin/submodule--helper.c:2343
msgid "parallel jobs"
@@ -22772,8 +23193,8 @@ msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
#: builtin/submodule--helper.c:2681
-msgid "Suppress output for setting url of a submodule"
-msgstr "Без извеждане на информация при задаването на адреса на подмодул"
+msgid "suppress output for setting url of a submodule"
+msgstr "без извеждане на информация при задаването на адреса на подмодул"
#: builtin/submodule--helper.c:2685
msgid "git submodule--helper set-url [--quiet] <path> <newurl>"
@@ -22804,7 +23225,7 @@ msgstr "необходимо е една от опциите „--branch“ и
msgid "--branch and --default are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--branch“ и „--default“ са несъвместими"
-#: builtin/submodule--helper.c:2792 git.c:438 git.c:711
+#: builtin/submodule--helper.c:2792 git.c:441 git.c:714
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
@@ -22874,12 +23295,12 @@ msgstr "git tag -v [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "етикетът „%s“ не е открит."
-#: builtin/tag.c:105
+#: builtin/tag.c:124
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Изтрит е етикетът „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/tag.c:135
+#: builtin/tag.c:159
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -22892,7 +23313,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/tag.c:139
+#: builtin/tag.c:163
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -22907,15 +23328,11 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги "
"изтриете вие.\n"
-#: builtin/tag.c:198
+#: builtin/tag.c:230
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
-#: builtin/tag.c:200
-msgid "unable to write tag file"
-msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
-
-#: builtin/tag.c:216
+#: builtin/tag.c:248
#, c-format
msgid ""
"You have created a nested tag. The object referred to by your new tag is\n"
@@ -22929,138 +23346,134 @@ msgstr ""
"\n"
" git tag -f %s %s^{}"
-#: builtin/tag.c:232
+#: builtin/tag.c:264
msgid "bad object type."
msgstr "неправилен вид обект."
-#: builtin/tag.c:285
+#: builtin/tag.c:317
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
-#: builtin/tag.c:292
+#: builtin/tag.c:324
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-#: builtin/tag.c:403
+#: builtin/tag.c:435
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:405
+#: builtin/tag.c:437
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:407
+#: builtin/tag.c:439
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:408
+#: builtin/tag.c:440
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:410
+#: builtin/tag.c:442
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:412
+#: builtin/tag.c:444
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:414
+#: builtin/tag.c:446
msgid "tag message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ за етикет"
-#: builtin/tag.c:416
+#: builtin/tag.c:448
msgid "force edit of tag message"
msgstr "принудително редактиране на съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:417
+#: builtin/tag.c:449
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:420
+#: builtin/tag.c:452
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:421
+#: builtin/tag.c:453
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:422 builtin/update-ref.c:505
+#: builtin/tag.c:454 builtin/update-ref.c:505
msgid "create a reflog"
msgstr "създаване на журнал на указателите"
-#: builtin/tag.c:424
+#: builtin/tag.c:456
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:425
+#: builtin/tag.c:457
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:426 builtin/tag.c:428
+#: builtin/tag.c:458 builtin/tag.c:460
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:427 builtin/tag.c:429
+#: builtin/tag.c:459 builtin/tag.c:461
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които не съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:430
+#: builtin/tag.c:462
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите етикети"
-#: builtin/tag.c:431
+#: builtin/tag.c:463
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
-#: builtin/tag.c:435
+#: builtin/tag.c:467
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на ОБЕКТА"
-#: builtin/tag.c:483
+#: builtin/tag.c:515
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:505
+#: builtin/tag.c:537
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-n“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:507
+#: builtin/tag.c:539
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:509
+#: builtin/tag.c:541
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:511
+#: builtin/tag.c:543
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:513
+#: builtin/tag.c:545
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват режим на списък."
-#: builtin/tag.c:524
+#: builtin/tag.c:556
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:543
-msgid "too many params"
-msgstr "Прекалено много аргументи"
-
-#: builtin/tag.c:549
+#: builtin/tag.c:581
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:554
+#: builtin/tag.c:586
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:585
+#: builtin/tag.c:617
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
@@ -23437,91 +23850,63 @@ msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
msgid "print tag contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на ЕТИКЕТи"
-#: builtin/worktree.c:17
+#: builtin/worktree.c:18
msgid "git worktree add [<options>] <path> [<commit-ish>]"
msgstr "git worktree add [ОПЦИЯ…] ПЪТ [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/worktree.c:18
+#: builtin/worktree.c:19
msgid "git worktree list [<options>]"
msgstr "git worktree list [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/worktree.c:19
+#: builtin/worktree.c:20
msgid "git worktree lock [<options>] <path>"
msgstr "git worktree lock [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:20
+#: builtin/worktree.c:21
msgid "git worktree move <worktree> <new-path>"
msgstr "git worktree move [ДЪРВО] [НОВ_ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:21
+#: builtin/worktree.c:22
msgid "git worktree prune [<options>]"
msgstr "git worktree prune [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/worktree.c:22
+#: builtin/worktree.c:23
msgid "git worktree remove [<options>] <worktree>"
msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
-#: builtin/worktree.c:23
+#: builtin/worktree.c:24
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:973
+#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:933
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/worktree.c:85
-msgid "not a valid directory"
-msgstr "не е валидна директория"
-
-#: builtin/worktree.c:91
-msgid "gitdir file does not exist"
-msgstr "файлът „gitdir“ не съществува"
-
-#: builtin/worktree.c:96 builtin/worktree.c:105
-#, c-format
-msgid "unable to read gitdir file (%s)"
-msgstr "файлът „gitdir“ не може да бъде прочетен (%s)"
-
-#: builtin/worktree.c:115
-#, c-format
-msgid "short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read %<PRIuMAX>)"
-msgstr ""
-"изчитането върна по-малко байтове от очакваното (очаквани: %<PRIuMAX> байта, "
-"получени: %<PRIuMAX>)"
-
-#: builtin/worktree.c:123
-msgid "invalid gitdir file"
-msgstr "неправилен файл „gitdir“"
-
-#: builtin/worktree.c:131
-msgid "gitdir file points to non-existent location"
-msgstr "файлът „gitdir“ сочи несъществуващо местоположение"
-
-#: builtin/worktree.c:146
+#: builtin/worktree.c:74
#, c-format
msgid "Removing %s/%s: %s"
msgstr "Изтриване на „%s/%s“: %s"
-#: builtin/worktree.c:221
+#: builtin/worktree.c:149
msgid "report pruned working trees"
msgstr "докладване на окастрените работни дървета"
-#: builtin/worktree.c:223
+#: builtin/worktree.c:151
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "обявяване на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
-#: builtin/worktree.c:293
+#: builtin/worktree.c:221
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:302
+#: builtin/worktree.c:230
#, c-format
msgid "unusable worktree destination '%s'"
msgstr "целта не може да се ползва за работно дърво: „%s“"
-#: builtin/worktree.c:307
+#: builtin/worktree.c:235
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but locked worktree;\n"
@@ -23531,7 +23916,7 @@ msgstr ""
"За изрично задаване ползвайте „%s -f -f“, а за изчистване —\n"
"„unlock“, „prune“ или „remove“"
-#: builtin/worktree.c:309
+#: builtin/worktree.c:237
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but already registered worktree;\n"
@@ -23541,120 +23926,133 @@ msgstr ""
"За изрично задаване ползвайте „%s -f“, а за изчистване —\n"
"„prune“ или „remove“"
-#: builtin/worktree.c:360
+#: builtin/worktree.c:288
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:494 builtin/worktree.c:500
+#: builtin/worktree.c:422 builtin/worktree.c:428
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:496
+#: builtin/worktree.c:424
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr ""
"Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
"„%s“)"
-#: builtin/worktree.c:505
+#: builtin/worktree.c:433
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:511
+#: builtin/worktree.c:439
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
-#: builtin/worktree.c:552
+#: builtin/worktree.c:480
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:555
+#: builtin/worktree.c:483
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:557
+#: builtin/worktree.c:485
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:559
+#: builtin/worktree.c:487
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:560
+#: builtin/worktree.c:488
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:563
+#: builtin/worktree.c:491
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:566
+#: builtin/worktree.c:494
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
-#: builtin/worktree.c:574
+#: builtin/worktree.c:502
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:635
+#: builtin/worktree.c:563
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:758
+#: builtin/worktree.c:680
+msgid "show extended annotations and reasons, if available"
+msgstr "извеждане на подробни анотации и обяснения, ако такива са налични"
+
+#: builtin/worktree.c:682
+msgid "add 'prunable' annotation to worktrees older than <time>"
+msgstr ""
+"добавяне на анотация за окастряне на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ"
+
+#: builtin/worktree.c:691
+msgid "--verbose and --porcelain are mutually exclusive"
+msgstr "опциите „--verbose“ и „--porcelain“ са несъвместими"
+
+#: builtin/worktree.c:718
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:770 builtin/worktree.c:803 builtin/worktree.c:877
-#: builtin/worktree.c:1001
+#: builtin/worktree.c:730 builtin/worktree.c:763 builtin/worktree.c:837
+#: builtin/worktree.c:961
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:772 builtin/worktree.c:805
+#: builtin/worktree.c:732 builtin/worktree.c:765
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:777
+#: builtin/worktree.c:737
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:779
+#: builtin/worktree.c:739
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:807
+#: builtin/worktree.c:767
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/worktree.c:848
+#: builtin/worktree.c:808
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
-#: builtin/worktree.c:856
+#: builtin/worktree.c:816
msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително преместване, дори работното дърво да не е чисто или да е "
"заключено"
-#: builtin/worktree.c:879 builtin/worktree.c:1003
+#: builtin/worktree.c:839 builtin/worktree.c:963
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:884
+#: builtin/worktree.c:844
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
-#: builtin/worktree.c:897
+#: builtin/worktree.c:857
#, c-format
msgid ""
"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -23663,7 +24061,7 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:899
+#: builtin/worktree.c:859
msgid ""
"cannot move a locked working tree;\n"
"use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -23671,41 +24069,41 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:902
+#: builtin/worktree.c:862
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr ""
"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
-#: builtin/worktree.c:907
+#: builtin/worktree.c:867
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/worktree.c:953
+#: builtin/worktree.c:913
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git status“ върху „%s“"
-#: builtin/worktree.c:957
+#: builtin/worktree.c:917
#, c-format
msgid "'%s' contains modified or untracked files, use --force to delete it"
msgstr ""
"„%s“ съдържа променени или нови файлове, за принудително изтриване е "
"необходима опцията „--force“"
-#: builtin/worktree.c:962
+#: builtin/worktree.c:922
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr ""
"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
-#: builtin/worktree.c:985
+#: builtin/worktree.c:945
msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто или да е заключено"
-#: builtin/worktree.c:1008
+#: builtin/worktree.c:968
#, c-format
msgid ""
"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -23714,7 +24112,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:1010
+#: builtin/worktree.c:970
msgid ""
"cannot remove a locked working tree;\n"
"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -23722,17 +24120,17 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:1013
+#: builtin/worktree.c:973
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
-#: builtin/worktree.c:1037
+#: builtin/worktree.c:997
#, c-format
msgid "repair: %s: %s"
msgstr "поправяне: %s: „%s“"
-#: builtin/worktree.c:1040
+#: builtin/worktree.c:1000
#, c-format
msgid "error: %s: %s"
msgstr "грешка: %s: „%s“"
@@ -23753,15 +24151,23 @@ msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорият
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
-#: http-fetch.c:114
+#: http-fetch.c:118
#, c-format
msgid "argument to --packfile must be a valid hash (got '%s')"
msgstr "опцията „--packfile“ изисква валидна контролна сума (а не „%s“)"
-#: http-fetch.c:122
+#: http-fetch.c:128
msgid "not a git repository"
msgstr "не е хранилище на Git"
+#: http-fetch.c:134
+msgid "--packfile requires --index-pack-args"
+msgstr "опцията „--packfile“ изисква опция „--index-pack-args“"
+
+#: http-fetch.c:143
+msgid "--index-pack-args can only be used with --packfile"
+msgstr "опцията „--index-pack-args“ изисква опция „--packfile“"
+
#: t/helper/test-fast-rebase.c:141
msgid "unhandled options"
msgstr "неподдържани опции"
@@ -23794,15 +24200,18 @@ msgid ""
" [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--"
"bare]\n"
" [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]\n"
+" [--super-prefix=<path>] [--config-env=<name>=<envvar>]\n"
" <command> [<args>]"
msgstr ""
"git [--version] [--help] [-C ПЪТ] [-c ИМЕ=СТОЙНОСТ]\n"
" [--exec-path[=ПЪТ]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]\n"
-" [-p | --paginate | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]\n"
+" [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--"
+"bare]\n"
" [--git-dir=ПЪТ] [--work-tree=ПЪТ] [--namespace=ИМЕ]\n"
+" [--super-prefix=ПЪТ] [--config-env=ИМЕ=ПРОМЕНЛИВА_НА_СРЕДАТА]\n"
" КОМАНДА [АРГ…]"
-#: git.c:35
+#: git.c:36
msgid ""
"'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some\n"
"concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'\n"
@@ -23816,47 +24225,47 @@ msgstr ""
"някое определено ПОНЯТИЕ използвайте „git help ПОНЯТИЕ“. За преглед на\n"
"системата за помощ използвайте „git help git“."
-#: git.c:187
+#: git.c:188
#, c-format
msgid "no directory given for --git-dir\n"
msgstr "опцията „--git-dir“ изисква директория\n"
-#: git.c:201
+#: git.c:202
#, c-format
msgid "no namespace given for --namespace\n"
msgstr "опцията „--namespace“ изисква име\n"
-#: git.c:215
+#: git.c:216
#, c-format
msgid "no directory given for --work-tree\n"
msgstr "опцията „--work-tree“ изисква директория\n"
-#: git.c:229
+#: git.c:230
#, c-format
msgid "no prefix given for --super-prefix\n"
msgstr "опцията „--super-prefix“ изисква префикс\n"
-#: git.c:251
+#: git.c:252
#, c-format
msgid "-c expects a configuration string\n"
msgstr "опцията „-c“ изисква низ за настройка\n"
-#: git.c:289
+#: git.c:292
#, c-format
msgid "no directory given for -C\n"
msgstr "опцията „-C“ изисква директория\n"
-#: git.c:315
+#: git.c:318
#, c-format
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "непозната опция: „%s“\n"
-#: git.c:364
+#: git.c:367
#, c-format
msgid "while expanding alias '%s': '%s'"
msgstr "при заместването на псевдоним „%s“: „%s“"
-#: git.c:373
+#: git.c:376
#, c-format
msgid ""
"alias '%s' changes environment variables.\n"
@@ -23865,39 +24274,39 @@ msgstr ""
"псевдонимът „%s“ променя променливи на средата.\n"
"За това може да ползвате „!git“ в псевдонима"
-#: git.c:380
+#: git.c:383
#, c-format
msgid "empty alias for %s"
msgstr "празен псевдоним за „%s“"
-#: git.c:383
+#: git.c:386
#, c-format
msgid "recursive alias: %s"
msgstr "зациклен псевдоним: „%s“"
-#: git.c:465
+#: git.c:468
msgid "write failure on standard output"
msgstr "грешка при запис на стандартния изход"
-#: git.c:467
+#: git.c:470
msgid "unknown write failure on standard output"
msgstr "неизвестна грешка при запис на стандартния изход"
-#: git.c:469
+#: git.c:472
msgid "close failed on standard output"
msgstr "грешка при затваряне на стандартния изход"
-#: git.c:820
+#: git.c:823
#, c-format
msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
msgstr "зацикляне в псевдонимите: заместванията на „%s“ не приключват:%s"
-#: git.c:870
+#: git.c:873
#, c-format
msgid "cannot handle %s as a builtin"
msgstr "„%s“ не може да се обработи като вградена команда"
-#: git.c:883
+#: git.c:886
#, c-format
msgid ""
"usage: %s\n"
@@ -23906,14 +24315,14 @@ msgstr ""
"употреба: %s\n"
"\n"
-#: git.c:903
+#: git.c:906
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
"неуспешно заместване на псевдонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на "
"git\n"
-#: git.c:915
+#: git.c:918
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
@@ -24162,11 +24571,11 @@ msgstr ""
"при ползването на „--pathspec-from-file“, пътищата са разделени с нулевия "
"знак „NUL“"
-#: ref-filter.h:96
+#: ref-filter.h:99
msgid "key"
msgstr "КЛЮЧ"
-#: ref-filter.h:96
+#: ref-filter.h:99
msgid "field name to sort on"
msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
@@ -24176,14 +24585,6 @@ msgstr ""
"при възможност преизползване на решението на конфликта за обновяване на "
"индекса"
-#: wt-status.h:80
-msgid "HEAD detached at "
-msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-
-#: wt-status.h:81
-msgid "HEAD detached from "
-msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-
#: command-list.h:50
msgid "Add file contents to the index"
msgstr "Добавяне на съдържанието на файла към индекса"
@@ -24529,8 +24930,8 @@ msgid "Write and verify multi-pack-indexes"
msgstr "Запис и проверка на индексите за множество пакети"
#: command-list.h:132
-msgid "Creates a tag object"
-msgstr "Създаване на обект-етикет"
+msgid "Creates a tag object with extra validation"
+msgstr "Създаване на обект-етикет с допълнителни проверки"
#: command-list.h:133
msgid "Build a tree-object from ls-tree formatted text"
@@ -24838,72 +25239,55 @@ msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
#: command-list.h:209
+msgid "Map author/committer names and/or E-Mail addresses"
+msgstr "Съответствия на имена на автор/подаващ и/или адреси на е-поща"
+
+#: command-list.h:210
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-#: command-list.h:210
+#: command-list.h:211
msgid "Git namespaces"
msgstr "Пространства от имена на Git"
-#: command-list.h:211
+#: command-list.h:212
msgid "Helper programs to interact with remote repositories"
msgstr "Помощни програми за работа с отдалечените хранилища"
-#: command-list.h:212
+#: command-list.h:213
msgid "Git Repository Layout"
msgstr "Устройство на хранилището на Git"
-#: command-list.h:213
+#: command-list.h:214
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "Указване на версии и диапазони в Git"
-#: command-list.h:214
+#: command-list.h:215
msgid "Mounting one repository inside another"
msgstr "Монтиране на едно хранилище в друго"
-#: command-list.h:215
+#: command-list.h:216
msgid "A tutorial introduction to Git: part two"
msgstr "Въвеждащ урок за Git: втора част"
-#: command-list.h:216
+#: command-list.h:217
msgid "A tutorial introduction to Git"
msgstr "Въвеждащ урок за Git"
-#: command-list.h:217
+#: command-list.h:218
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
-#: git-bisect.sh:48
-#, sh-format
-msgid "Bad rev input: $arg"
-msgstr "Неправилна версия: „${arg}“"
-
-#: git-bisect.sh:82
-msgid "No logfile given"
-msgstr "Не е зададен журнален файл"
-
-#: git-bisect.sh:83
-#, sh-format
-msgid "cannot read $file for replaying"
-msgstr ""
-"Журналният файл „${file}“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят "
-"командите от него наново"
-
-#: git-bisect.sh:105
-msgid "?? what are you talking about?"
-msgstr ""
-"Непозната команда. Възможните варианти са: „start“, „good“, „bad“, „skip“"
-
-#: git-bisect.sh:115
+#: git-bisect.sh:68
msgid "bisect run failed: no command provided."
msgstr "неуспешно двоично търсене, не е зададена команда."
-#: git-bisect.sh:120
+#: git-bisect.sh:73
#, sh-format
msgid "running $command"
msgstr "изпълнение на командата „${command}“"
-#: git-bisect.sh:127
+#: git-bisect.sh:80
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
@@ -24913,11 +25297,11 @@ msgstr ""
"изходният код от командата „${command}“ е ${res} — това е извън интервала "
"[0, 128)"
-#: git-bisect.sh:152
+#: git-bisect.sh:105
msgid "bisect run cannot continue any more"
msgstr "двоичното търсене не може да продължи"
-#: git-bisect.sh:158
+#: git-bisect.sh:111
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
@@ -24926,14 +25310,10 @@ msgstr ""
"неуспешно двоично търсене:\n"
"функцията „bisect-state ${state}“ завърши с код за грешка ${res}"
-#: git-bisect.sh:165
+#: git-bisect.sh:118
msgid "bisect run success"
msgstr "успешно двоично търсене"
-#: git-bisect.sh:173
-msgid "We are not bisecting."
-msgstr "В момента не се извършва двоично търсене."
-
#: git-merge-octopus.sh:46
msgid ""
"Error: Your local changes to the following files would be overwritten by "