summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2019-10-19 10:20:43 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2019-10-19 10:20:43 (GMT)
commitf757409e36ad25d250713af1b1ca358cd25d3d4e (patch)
tree2d6f4df600e32ebcab3dcfa1e5d43bf262dadc3e /po
parent51eeaf4aa7c5f7562b5019aa3ea568a4eb77f681 (diff)
downloadgit-f757409e36ad25d250713af1b1ca358cd25d3d4e.zip
git-f757409e36ad25d250713af1b1ca358cd25d3d4e.tar.gz
git-f757409e36ad25d250713af1b1ca358cd25d3d4e.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4693)
Synced with 2.24-rc0 Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/bg.po4985
1 files changed, 2560 insertions, 2425 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index e1d10db..2699810 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -31,7 +31,7 @@
# am прилагам поредица от кръпки
# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
# switch to branch преминавам към клон
-# sparse entry частично изтеглена директория/път
+# sparse entry/blob частично изтеглена директория/път/обект-BLOB
# revision range диапазон на версиите
# cover letter придружаващо писмо
# reference repository еталонно хранилище
@@ -155,10 +155,10 @@
# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.22\n"
+"Project-Id-Version: git 2.24\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-08-10 12:25+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-08-10 12:33+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-10-19 09:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-10-19 12:20+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -209,7 +209,7 @@ msgstr ""
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
+#: advice.c:193 builtin/merge.c:1332
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
@@ -355,17 +355,7 @@ msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
-#: apply.c:1460
-#, c-format
-msgid "recount: unexpected line: %.*s"
-msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-
-#: apply.c:1529
-#, c-format
-msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
-msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-
-#: apply.c:1551
+#: apply.c:1372
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -380,71 +370,81 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1564
+#: apply.c:1385
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1752
+#: apply.c:1481
+#, c-format
+msgid "recount: unexpected line: %.*s"
+msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
+
+#: apply.c:1550
+#, c-format
+msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
+msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
+
+#: apply.c:1753
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1754
+#: apply.c:1755
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: apply.c:1788
+#: apply.c:1789
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: apply.c:1825
+#: apply.c:1826
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1827
+#: apply.c:1828
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-#: apply.c:1830
+#: apply.c:1831
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: apply.c:1977
+#: apply.c:1978
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:2014
+#: apply.c:2015
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: apply.c:2176
+#: apply.c:2177
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: apply.c:2262
+#: apply.c:2263
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: apply.c:2266
+#: apply.c:2267
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2925
+#: apply.c:2926
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3046
+#: apply.c:3047
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -453,13 +453,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3058
+#: apply.c:3059
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3064
+#: apply.c:3065
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -468,317 +468,317 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3086
+#: apply.c:3087
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3094
+#: apply.c:3095
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3141
+#: apply.c:3142
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3151
+#: apply.c:3152
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3159
+#: apply.c:3160
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3177
+#: apply.c:3178
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3190
+#: apply.c:3191
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3196
+#: apply.c:3197
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3217
+#: apply.c:3218
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3340
+#: apply.c:3341
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
+#: apply.c:3393 apply.c:3404 apply.c:3450 midx.c:61 setup.c:280
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3400
+#: apply.c:3401
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3429 apply.c:3672
+#: apply.c:3430 apply.c:3673
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3515 apply.c:3687
+#: apply.c:3516 apply.c:3688
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3524 apply.c:3695
+#: apply.c:3525 apply.c:3696
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3559
+#: apply.c:3560
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: apply.c:3562
+#: apply.c:3563
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3578 apply.c:3582
+#: apply.c:3579 apply.c:3583
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3594
+#: apply.c:3595
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3608
+#: apply.c:3609
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3613
+#: apply.c:3614
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3639
+#: apply.c:3640
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3712
+#: apply.c:3713
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3714
+#: apply.c:3715
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: apply.c:3866 apply.c:3868 read-cache.c:830 read-cache.c:856
#: read-cache.c:1309
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3923
+#: apply.c:3924
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3926
+#: apply.c:3927
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3946
+#: apply.c:3947
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3951
+#: apply.c:3952
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:3971
+#: apply.c:3972
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:3975
+#: apply.c:3976
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:3990
+#: apply.c:3991
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4082
+#: apply.c:4083
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4089
+#: apply.c:4090
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4092
+#: apply.c:4093
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
+#: apply.c:4098 builtin/checkout.c:279 builtin/reset.c:143
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: apply.c:4101
+#: apply.c:4102
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4111
+#: apply.c:4112
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4249
+#: apply.c:4250
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4283
+#: apply.c:4284
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4289
+#: apply.c:4290
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4297
+#: apply.c:4298
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4303 apply.c:4448
+#: apply.c:4304 apply.c:4449
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4346
+#: apply.c:4347
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4350
+#: apply.c:4351
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4420
+#: apply.c:4421
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4518
+#: apply.c:4519
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4526
+#: apply.c:4527
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4529
+#: apply.c:4530
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4540
+#: apply.c:4541
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4548 builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:1168
+#: apply.c:4549 builtin/fetch.c:898 builtin/fetch.c:1194
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4562
+#: apply.c:4563
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4566
+#: apply.c:4567
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4676
+#: apply.c:4686
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4684
+#: apply.c:4694
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4704
+#: apply.c:4714
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4859
+#: apply.c:4871
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4886
+#: apply.c:4898
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4892 apply.c:4907
+#: apply.c:4904 apply.c:4919
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4900
+#: apply.c:4912
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -787,144 +787,144 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4928 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
-#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
-#: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
+#: apply.c:4955 apply.c:4958 builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200
+#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:143 builtin/merge.c:273
+#: builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:407
#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
msgid "path"
msgstr "път"
-#: apply.c:4944
+#: apply.c:4956
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4947
+#: apply.c:4959
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
+#: apply.c:4961 builtin/am.c:2206
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4950
+#: apply.c:4962
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4953
+#: apply.c:4965
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4955
+#: apply.c:4967
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4971
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:4961
+#: apply.c:4973
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4963
+#: apply.c:4975
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:4965
+#: apply.c:4977
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:4967
+#: apply.c:4979
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
-#: apply.c:4969
+#: apply.c:4981
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:4971
+#: apply.c:4983
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4974
+#: apply.c:4986
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:4976
+#: apply.c:4988
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:4978
+#: apply.c:4990
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:4993 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4995
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:4996 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3330 builtin/rebase.c:1421
+#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1445
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4997
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4988 apply.c:4991
+#: apply.c:5000 apply.c:5003
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:4994
+#: apply.c:5006
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:5008
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:5010
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:5000
+#: apply.c:5012
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: apply.c:5013 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
-#: builtin/log.c:2068 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/log.c:2085 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:5003
+#: apply.c:5015
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:5006
+#: apply.c:5018
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
+#: apply.c:5020 builtin/am.c:2194
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:5009
+#: apply.c:5021
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -979,7 +979,7 @@ msgstr "ФОРМАТ"
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:458 builtin/log.c:1580
+#: archive.c:458 builtin/log.c:1581
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
@@ -987,11 +987,12 @@ msgstr "ПРЕФИКС"
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
-#: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
-#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
-#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
+#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:873 builtin/blame.c:874
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1162
+#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:899
+#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
+#: parse-options.h:186
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
@@ -1023,7 +1024,7 @@ msgstr "добро компресиране"
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
@@ -1032,7 +1033,7 @@ msgstr "хранилище"
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
+#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "команда"
@@ -1068,26 +1069,26 @@ msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
-#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
+#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:363
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
-#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
+#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:353
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: archive-tar.c:459
+#: archive-tar.c:465
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
-#: archive-tar.c:462
+#: archive-tar.c:468
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
-#: archive-tar.c:469
+#: archive-tar.c:475
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
@@ -1112,17 +1113,17 @@ msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
-#: attr.c:211
+#: attr.c:213
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
-#: attr.c:368
+#: attr.c:370
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
-#: attr.c:408
+#: attr.c:410
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -1249,41 +1250,41 @@ msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:2697
+#: blame.c:2700
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:2711
+#: blame.c:2714
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:2732
+#: blame.c:2735
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
-#: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:963
-#: builtin/log.c:1451 builtin/log.c:1827 builtin/log.c:2117 builtin/merge.c:411
-#: builtin/pack-objects.c:3148 builtin/pack-objects.c:3163
+#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:1971
+#: sequencer.c:4305 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:964
+#: builtin/log.c:1452 builtin/log.c:1844 builtin/log.c:2134 builtin/merge.c:411
+#: builtin/pack-objects.c:3128 builtin/pack-objects.c:3143
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:2759
+#: blame.c:2762
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:2770
+#: blame.c:2773
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:2781
+#: blame.c:2784
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
@@ -1436,7 +1437,7 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2221 sequencer.c:2962
#: builtin/commit.c:791
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
@@ -1490,7 +1491,7 @@ msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1732 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1733 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -1513,8 +1514,8 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
-#: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
+#: commit.c:50 sequencer.c:2665 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
+#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:456
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -1547,29 +1548,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1127
+#: commit.c:1128
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1130
+#: commit.c:1131
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1133
+#: commit.c:1134
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: commit.c:1136
+#: commit.c:1137
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: commit.c:1390
+#: commit.c:1391
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1631,185 +1632,200 @@ msgstr ""
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
-#: commit-graph.c:554 commit-graph.c:614
+#: commit-graph.c:561 commit-graph.c:621
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
-#: commit-graph.c:575
+#: commit-graph.c:582
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:1002 builtin/pack-objects.c:2657
+#: commit-graph.c:855 builtin/am.c:1287
+#, c-format
+msgid "unable to parse commit %s"
+msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
+
+#: commit-graph.c:859
+#, c-format
+msgid "unable to get tree for %s"
+msgstr "дървото на „%s“ не може да бъде получено"
+
+#: commit-graph.c:1017 builtin/pack-objects.c:2641
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:1034
+#: commit-graph.c:1049
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1051
+#: commit-graph.c:1066
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1070
+#: commit-graph.c:1085
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1089
+#: commit-graph.c:1104
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1163
+#: commit-graph.c:1179
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-#: commit-graph.c:1176
+#: commit-graph.c:1192
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:1180
+#: commit-graph.c:1196
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:1204
+#: commit-graph.c:1220
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
-#: commit-graph.c:1238
+#: commit-graph.c:1240
+#, c-format
+msgid "invalid commit object id: %s"
+msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
+
+#: commit-graph.c:1255
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-#: commit-graph.c:1253
+#: commit-graph.c:1270
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1284
+#: commit-graph.c:1300
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1332
+#: commit-graph.c:1346
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-#: commit-graph.c:1365 midx.c:811
+#: commit-graph.c:1379 midx.c:810
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1377 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:240
+#: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:241
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: commit-graph.c:1437
+#: commit-graph.c:1451
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-#: commit-graph.c:1478
+#: commit-graph.c:1492
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
-#: commit-graph.c:1490
+#: commit-graph.c:1504
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1510
+#: commit-graph.c:1524
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1621
+#: commit-graph.c:1635
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
-#: commit-graph.c:1632
+#: commit-graph.c:1646
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
-#: commit-graph.c:1657
+#: commit-graph.c:1670
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1844
+#: commit-graph.c:1860
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-#: commit-graph.c:1855
+#: commit-graph.c:1871
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1945
+#: commit-graph.c:1961
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:1955
+#: commit-graph.c:1971
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
-#: commit-graph.c:1965 commit-graph.c:1980
+#: commit-graph.c:1981 commit-graph.c:1996
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
-#: commit-graph.c:1972
+#: commit-graph.c:1988
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-#: commit-graph.c:1989
+#: commit-graph.c:2006
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2002
+#: commit-graph.c:2020
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
-#: commit-graph.c:2009
+#: commit-graph.c:2027
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2019
+#: commit-graph.c:2037
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-#: commit-graph.c:2028
+#: commit-graph.c:2046
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2041
+#: commit-graph.c:2059
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-#: commit-graph.c:2046
+#: commit-graph.c:2064
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -1817,7 +1833,7 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
-#: commit-graph.c:2050
+#: commit-graph.c:2068
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -1825,14 +1841,14 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
-#: commit-graph.c:2065
+#: commit-graph.c:2083
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
"другаде е %u"
-#: commit-graph.c:2071
+#: commit-graph.c:2089
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
@@ -1881,7 +1897,7 @@ msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:406 sequencer.c:2463
+#: config.c:406 sequencer.c:2401
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
@@ -2003,17 +2019,17 @@ msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е са
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1430
+#: config.c:1425
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“"
-#: config.c:1456
+#: config.c:1451
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: config.c:1457
+#: config.c:1452
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
@@ -2021,139 +2037,132 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3410
+#: config.c:1513 builtin/pack-objects.c:3394
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1639
+#: config.c:1634
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
-#: config.c:1642
+#: config.c:1637
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
-#: config.c:1659
+#: config.c:1654
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
-#: config.c:1689
+#: config.c:1684
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
-#: config.c:1745
+#: config.c:1740
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2094
+#: config.c:2091
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2264
+#: config.c:2261
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2307
-#, c-format
-msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
-msgstr ""
-"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
-"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
-
-#: config.c:2333
+#: config.c:2306
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2379
+#: config.c:2352
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2381
+#: config.c:2354
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2462
+#: config.c:2435
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2494
+#: config.c:2467
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2523
+#: config.c:2496
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2775 config.c:3099
+#: config.c:2748 config.c:3072
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2786
+#: config.c:2759
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:2821 builtin/config.c:328
+#: config.c:2794 builtin/config.c:328
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:2846
+#: config.c:2819
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:2859 config.c:3112
+#: config.c:2832 config.c:3085
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2870
+#: config.c:2843
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:2879 config.c:3117
+#: config.c:2852 config.c:3090
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:2964 config.c:3214
+#: config.c:2937 config.c:3187
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:2998
+#: config.c:2971
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:3000 builtin/remote.c:782
+#: config.c:2973 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3090
+#: config.c:3063
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3257
+#: config.c:3230
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -2278,7 +2287,7 @@ msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
msgid "unknown port %s"
msgstr "непознат порт „%s“"
-#: connect.c:845 connect.c:1171
+#: connect.c:845 connect.c:1175
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
@@ -2293,62 +2302,62 @@ msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
-#: connect.c:924
+#: connect.c:928
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr ""
"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
"\n"
" git help pull"
-#: connect.c:1119
+#: connect.c:1123
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
-#: connect.c:1131
+#: connect.c:1135
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
-#: connect.c:1148
+#: connect.c:1152
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr ""
"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
-#: connect.c:1260
+#: connect.c:1264
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
-#: connect.c:1307
+#: connect.c:1311
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:88 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
-#: connected.c:98
+#: connected.c:100
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:118
+#: connected.c:120
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:125
+#: connected.c:127
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
-#: convert.c:193
+#: convert.c:194
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
-#: convert.c:206
+#: convert.c:207
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
-#: convert.c:208
+#: convert.c:209
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
@@ -2358,13 +2367,13 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:216
+#: convert.c:217
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
-#: convert.c:218
+#: convert.c:219
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
@@ -2375,14 +2384,14 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:279
+#: convert.c:280
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
"кодиране „%s“"
-#: convert.c:286
+#: convert.c:287
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
@@ -2391,14 +2400,14 @@ msgstr ""
"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
-#: convert.c:304
+#: convert.c:305
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
"„%s“"
-#: convert.c:306
+#: convert.c:307
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
@@ -2408,50 +2417,50 @@ msgstr ""
"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
"поредността на байтовете)."
-#: convert.c:424 convert.c:495
+#: convert.c:425 convert.c:496
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
-#: convert.c:467
+#: convert.c:468
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
-#: convert.c:673
+#: convert.c:674
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
-#: convert.c:693
+#: convert.c:694
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
-#: convert.c:700
+#: convert.c:701
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
-#: convert.c:735 convert.c:738
+#: convert.c:736 convert.c:739
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
-#: convert.c:741 convert.c:796
+#: convert.c:742 convert.c:797
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
-#: convert.c:844
+#: convert.c:845
msgid "unexpected filter type"
msgstr "неочакван вид филтър"
-#: convert.c:855
+#: convert.c:856
msgid "path name too long for external filter"
msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
-#: convert.c:929
+#: convert.c:930
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
@@ -2460,67 +2469,67 @@ msgstr ""
"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
"филтрирани"
-#: convert.c:1228
+#: convert.c:1229
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
-#: convert.c:1398 convert.c:1432
+#: convert.c:1417 convert.c:1451
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
-#: convert.c:1476
+#: convert.c:1495
#, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
-#: date.c:137
+#: date.c:138
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
-#: date.c:143
+#: date.c:144
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
-#: date.c:150
+#: date.c:151
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
-#: date.c:157
+#: date.c:158
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
-#: date.c:164
+#: date.c:165
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
-#: date.c:170
+#: date.c:171
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
-#: date.c:177
+#: date.c:178
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
-#: date.c:188
+#: date.c:189
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
@@ -2528,14 +2537,14 @@ msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
-#: date.c:191
+#: date.c:192
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
-#: date.c:196 date.c:201
+#: date.c:197 date.c:202
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
@@ -2573,7 +2582,7 @@ msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключ
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: diffcore-rename.c:544
+#: diffcore-rename.c:543
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
@@ -2645,38 +2654,38 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4215
+#: diff.c:4218
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4560
+#: diff.c:4563
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4563
+#: diff.c:4566
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4641
+#: diff.c:4644
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4689
+#: diff.c:4692
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
-#: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
+#: diff.c:4697 diff.c:4702 diff.c:4707 diff.c:4712 diff.c:5225
#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-#: diff.c:4726
+#: diff.c:4729
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2685,44 +2694,44 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4811
+#: diff.c:4814
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
-#: diff.c:4835
+#: diff.c:4838
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
-#: diff.c:4849
+#: diff.c:4852
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се открие"
-#: diff.c:4899 diff.c:4905
+#: diff.c:4902 diff.c:4908
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
-#: diff.c:4917
+#: diff.c:4920
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
-#: diff.c:4938
+#: diff.c:4941
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
-#: diff.c:4957
+#: diff.c:4960
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
-#: diff.c:4997
+#: diff.c:5000
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
@@ -2731,153 +2740,153 @@ msgstr ""
"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
"„histogram“ (хистограмен)"
-#: diff.c:5033 diff.c:5053
+#: diff.c:5036 diff.c:5056
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
-#: diff.c:5191
+#: diff.c:5194
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5247
+#: diff.c:5250
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
-#: diff.c:5270
+#: diff.c:5273
msgid "Diff output format options"
msgstr "Формат на изхода за разликите"
-#: diff.c:5272 diff.c:5278
+#: diff.c:5275 diff.c:5281
msgid "generate patch"
msgstr "създаване на кръпки"
-#: diff.c:5275 builtin/log.c:172
+#: diff.c:5278 builtin/log.c:172
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
+#: diff.c:5283 diff.c:5397 diff.c:5404
msgid "<n>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5281 diff.c:5284
+#: diff.c:5284 diff.c:5287
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
-#: diff.c:5286
+#: diff.c:5289
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
-#: diff.c:5289
+#: diff.c:5292
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5293
+#: diff.c:5296
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5297
+#: diff.c:5300
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
-#: diff.c:5300
+#: diff.c:5303
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
-#: diff.c:5302 diff.c:5310
+#: diff.c:5305 diff.c:5313
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
-#: diff.c:5303
+#: diff.c:5306
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
-#: diff.c:5307
+#: diff.c:5310
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
-#: diff.c:5311
+#: diff.c:5314
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
-#: diff.c:5315
+#: diff.c:5318
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
"празните знаци"
-#: diff.c:5318
+#: diff.c:5321
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
"режима на достъп"
-#: diff.c:5321
+#: diff.c:5324
msgid "show only names of changed files"
msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
-#: diff.c:5324
+#: diff.c:5327
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
-#: diff.c:5326
+#: diff.c:5329
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
-#: diff.c:5327
+#: diff.c:5330
msgid "generate diffstat"
msgstr "извеждане на статистика за промените"
-#: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
+#: diff.c:5332 diff.c:5335 diff.c:5338
msgid "<width>"
msgstr "ШИРОЧИНА"
-#: diff.c:5330
+#: diff.c:5333
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
-#: diff.c:5333
+#: diff.c:5336
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
-#: diff.c:5336
+#: diff.c:5339
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
-#: diff.c:5338
+#: diff.c:5341
msgid "<count>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5339
+#: diff.c:5342
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
-#: diff.c:5342
+#: diff.c:5345
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
-#: diff.c:5345
+#: diff.c:5348
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
-#: diff.c:5348
+#: diff.c:5351
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
"преди и след промяната"
-#: diff.c:5350
+#: diff.c:5353
msgid "show colored diff"
msgstr "разлики в цвят"
-#: diff.c:5351
+#: diff.c:5354
msgid "<kind>"
msgstr "ВИД"
-#: diff.c:5352
+#: diff.c:5355
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
@@ -2885,7 +2894,7 @@ msgstr ""
"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
"преди и след разликата,"
-#: diff.c:5355
+#: diff.c:5358
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
@@ -2893,257 +2902,257 @@ msgstr ""
"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
-#: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
+#: diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5367 diff.c:5473
msgid "<prefix>"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: diff.c:5359
+#: diff.c:5362
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
-#: diff.c:5362
+#: diff.c:5365
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
-#: diff.c:5365
+#: diff.c:5368
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
-#: diff.c:5368
+#: diff.c:5371
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "без префикс за източника и целта"
-#: diff.c:5371
+#: diff.c:5374
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
"БРОЙ редове"
-#: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
+#: diff.c:5378 diff.c:5383 diff.c:5388
msgid "<char>"
msgstr "ЗНАК"
-#: diff.c:5376
+#: diff.c:5379
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
-#: diff.c:5381
+#: diff.c:5384
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
-#: diff.c:5386
+#: diff.c:5389
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
-#: diff.c:5389
+#: diff.c:5392
msgid "Diff rename options"
msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
-#: diff.c:5390
+#: diff.c:5393
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
-#: diff.c:5391
+#: diff.c:5394
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
-#: diff.c:5395
+#: diff.c:5398
msgid "detect renames"
msgstr "засичане на преименуванията"
-#: diff.c:5399
+#: diff.c:5402
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
-#: diff.c:5402
+#: diff.c:5405
msgid "detect copies"
msgstr "засичане на копиранията"
-#: diff.c:5406
+#: diff.c:5409
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
-#: diff.c:5408
+#: diff.c:5411
msgid "disable rename detection"
msgstr "без търсене на преименувания"
-#: diff.c:5411
+#: diff.c:5414
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
-#: diff.c:5413
+#: diff.c:5416
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr ""
"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
"на файл"
-#: diff.c:5416
+#: diff.c:5419
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
-#: diff.c:5418
+#: diff.c:5421
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
-#: diff.c:5420
+#: diff.c:5423
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
-#: diff.c:5423
+#: diff.c:5426
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
-#: diff.c:5426
+#: diff.c:5429
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: diff.c:5429
+#: diff.c:5432
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
-#: diff.c:5432
+#: diff.c:5435
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "без промени в знаците за край на ред"
-#: diff.c:5435
+#: diff.c:5438
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
-#: diff.c:5438
+#: diff.c:5441
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
-#: diff.c:5441
+#: diff.c:5444
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
-#: diff.c:5445
+#: diff.c:5448
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
-#: diff.c:5447
+#: diff.c:5450
msgid "<algorithm>"
msgstr "АЛГОРИТЪМ"
-#: diff.c:5448
+#: diff.c:5451
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
-#: diff.c:5450
+#: diff.c:5453
msgid "<text>"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: diff.c:5451
+#: diff.c:5454
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
-#: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
+#: diff.c:5456 diff.c:5465 diff.c:5468
msgid "<mode>"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: diff.c:5454
+#: diff.c:5457
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
-#: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
+#: diff.c:5459 diff.c:5462 diff.c:5507
msgid "<regex>"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5457
+#: diff.c:5460
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
-#: diff.c:5460
+#: diff.c:5463
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
-#: diff.c:5463
+#: diff.c:5466
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
-#: diff.c:5466
+#: diff.c:5469
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr ""
"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
-#: diff.c:5469
+#: diff.c:5472
msgid "Other diff options"
msgstr "Други опции за разлики"
-#: diff.c:5471
+#: diff.c:5474
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
"се ползват относителни пътища"
-#: diff.c:5475
+#: diff.c:5478
msgid "treat all files as text"
msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
-#: diff.c:5477
+#: diff.c:5480
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
-#: diff.c:5479
+#: diff.c:5482
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr ""
"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
"случай — с 0"
-#: diff.c:5481
+#: diff.c:5484
msgid "disable all output of the program"
msgstr "без всякакъв изход от програмата"
-#: diff.c:5483
+#: diff.c:5486
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
-#: diff.c:5485
+#: diff.c:5488
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
-#: diff.c:5487
+#: diff.c:5490
msgid "<when>"
msgstr "КОГА"
-#: diff.c:5488
+#: diff.c:5491
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
-#: diff.c:5491
+#: diff.c:5494
msgid "<format>"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: diff.c:5492
+#: diff.c:5495
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
-#: diff.c:5496
+#: diff.c:5499
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5499
+#: diff.c:5502
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5501
+#: diff.c:5504
msgid "<string>"
msgstr "НИЗ"
-#: diff.c:5502
+#: diff.c:5505
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
-#: diff.c:5505
+#: diff.c:5508
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
@@ -3151,97 +3160,97 @@ msgstr ""
"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
"на регулярния израз"
-#: diff.c:5508
+#: diff.c:5511
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
-#: diff.c:5511
+#: diff.c:5514
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
-#: diff.c:5514
+#: diff.c:5517
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
-#: diff.c:5515
+#: diff.c:5518
msgid "<object-id>"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
-#: diff.c:5516
+#: diff.c:5519
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
-#: diff.c:5518
+#: diff.c:5521
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
-#: diff.c:5519
+#: diff.c:5522
msgid "select files by diff type"
msgstr "избор на файловете по вид разлика"
-#: diff.c:5521
+#: diff.c:5524
msgid "<file>"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: diff.c:5522
+#: diff.c:5525
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Изход към указания файл"
-#: diff.c:6177
+#: diff.c:6180
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:6180
+#: diff.c:6183
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
"файлове."
-#: diff.c:6183
+#: diff.c:6186
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-#: dir.c:537
+#: dir.c:549
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
-#: dir.c:926
+#: dir.c:938
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
-#: dir.c:1843
+#: dir.c:1877
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2085
+#: dir.c:2128
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2209
+#: dir.c:2252
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3013
+#: dir.c:3056
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-#: dir.c:3058 dir.c:3063
+#: dir.c:3101 dir.c:3106
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3092
+#: dir.c:3135
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -3260,12 +3269,12 @@ msgstr "Филтриране на съдържанието"
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
-#: environment.c:150
+#: environment.c:148
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
-#: environment.c:332
+#: environment.c:330
#, c-format
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
@@ -3275,159 +3284,155 @@ msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
msgid "too many args to run %s"
msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
-#: fetch-object.c:17
-msgid "Remote with no URL"
-msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
-
-#: fetch-pack.c:151
+#: fetch-pack.c:150
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:154
+#: fetch-pack.c:153
msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:165
+#: fetch-pack.c:164
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:185
+#: fetch-pack.c:184
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:196
+#: fetch-pack.c:195
msgid "unable to write to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:258
+#: fetch-pack.c:257
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
+#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1280
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
+#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1286
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
+#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1288
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
+#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1291
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
+#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1293
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
+#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1297
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:417
+#: fetch-pack.c:414
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:434
+#: fetch-pack.c:431
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:465
+#: fetch-pack.c:462
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:477 progress.c:277
+#: fetch-pack.c:475 progress.c:312
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:489
+#: fetch-pack.c:487
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:535
+#: fetch-pack.c:533
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:744
+#: fetch-pack.c:742
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:783
+#: fetch-pack.c:781
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:791
+#: fetch-pack.c:789
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:859
+#: fetch-pack.c:857
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:875
+#: fetch-pack.c:873
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:877
+#: fetch-pack.c:875
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:908
+#: fetch-pack.c:907
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:913 fetch-pack.c:919 fetch-pack.c:922 fetch-pack.c:928
-#: fetch-pack.c:932 fetch-pack.c:936 fetch-pack.c:940 fetch-pack.c:944
-#: fetch-pack.c:948 fetch-pack.c:952 fetch-pack.c:956 fetch-pack.c:960
-#: fetch-pack.c:966 fetch-pack.c:972 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:982
+#: fetch-pack.c:912 fetch-pack.c:918 fetch-pack.c:921 fetch-pack.c:927
+#: fetch-pack.c:931 fetch-pack.c:935 fetch-pack.c:939 fetch-pack.c:943
+#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:955 fetch-pack.c:959
+#: fetch-pack.c:965 fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:976 fetch-pack.c:981
#, c-format
msgid "Server supports %s"
msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
-#: fetch-pack.c:915
+#: fetch-pack.c:914
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:975
+#: fetch-pack.c:974
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:980
+#: fetch-pack.c:979
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:984
+#: fetch-pack.c:983
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:1001
+#: fetch-pack.c:1000
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1462
+#: fetch-pack.c:1012 fetch-pack.c:1468
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1151
+#: fetch-pack.c:1150
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
@@ -3435,75 +3440,75 @@ msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:1184
+#: fetch-pack.c:1180
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:1202
+#: fetch-pack.c:1198
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1208
+#: fetch-pack.c:1204
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1247
+#: fetch-pack.c:1243
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1252
+#: fetch-pack.c:1248
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1262
+#: fetch-pack.c:1258
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-#: fetch-pack.c:1264
+#: fetch-pack.c:1260
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
-#: fetch-pack.c:1306
+#: fetch-pack.c:1302
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1353
+#: fetch-pack.c:1349
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1358
+#: fetch-pack.c:1354
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1363
+#: fetch-pack.c:1359
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1689
+#: fetch-pack.c:1693
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1712 builtin/clone.c:686
+#: fetch-pack.c:1716 builtin/clone.c:685
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:1739
+#: fetch-pack.c:1743
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1742
+#: fetch-pack.c:1746
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
@@ -3526,18 +3531,26 @@ msgstr "Програмата не успя да запише самостоят
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-#: grep.c:2117
+#: grep.c:627
+msgid ""
+"given pattern contains NULL byte (via -f <file>). This is only supported "
+"with -P under PCRE v2"
+msgstr ""
+"зададеният шаблон съдържа нулев знак (идва от -f „ФАЙЛ“). Това се поддържа "
+"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
+
+#: grep.c:2083
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2134 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2100 setup.c:165 builtin/clone.c:408 builtin/diff.c:82
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:2145
+#: grep.c:2111
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -3684,12 +3697,12 @@ msgstr[1] ""
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
-#: help.c:782
+#: help.c:783
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: help.c:786
+#: help.c:787
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -3765,41 +3778,57 @@ msgstr "името съдържа само непозволени знаци:
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
-#: list-objects.c:129
+#: list-objects.c:127
#, c-format
msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
-#: list-objects.c:142
+#: list-objects.c:140
#, c-format
msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
-#: list-objects.c:378
+#: list-objects.c:375
#, c-format
msgid "unable to load root tree for commit %s"
msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
-#: list-objects-filter-options.c:36
-msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
-msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
+#: list-objects-filter.c:492
+#, c-format
+msgid "unable to access sparse blob in '%s'"
+msgstr "няма достъп до частично изтегления обект-BLOB в „%s“"
+
+#: list-objects-filter.c:495
+#, c-format
+msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
+msgstr ""
+"данните от филтъра за частични изтеглания в „%s“ не може да бъдат анализирани"
#: list-objects-filter-options.c:58
msgid "expected 'tree:<depth>'"
msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
-#: list-objects-filter-options.c:84
+#: list-objects-filter-options.c:73
msgid "sparse:path filters support has been dropped"
msgstr "поддръжката на филтри със „sparse:path“ е премахната"
-#: list-objects-filter-options.c:94
+#: list-objects-filter-options.c:86
#, c-format
msgid "invalid filter-spec '%s'"
msgstr "неправилен филтър: „%s“"
-#: list-objects-filter-options.c:158
-msgid "cannot change partial clone promisor remote"
-msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
+#: list-objects-filter-options.c:102
+#, c-format
+msgid "must escape char in sub-filter-spec: '%c'"
+msgstr "знак за екраниране в подфилтър: „%c“"
+
+#: list-objects-filter-options.c:144
+msgid "expected something after combine:"
+msgstr "добавете нещо след комбинирането:"
+
+#: list-objects-filter-options.c:226
+msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
+msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
#: lockfile.c:151
#, c-format
@@ -3829,126 +3858,122 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1885 builtin/am.c:1919
-#: builtin/checkout.c:536 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:786
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1874 builtin/am.c:1908
+#: builtin/checkout.c:537 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:785
#: builtin/stash.c:264
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: merge-recursive.c:322
+#: merge-recursive.c:367
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:345
+#: merge-recursive.c:390
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
"преустановено."
-#: merge-recursive.c:354
+#: merge-recursive.c:399
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
"Сливането е преустановено."
-#: merge-recursive.c:437
-msgid "error building trees"
-msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-
-#: merge-recursive.c:863
+#: merge-recursive.c:885
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:874
+#: merge-recursive.c:896
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:888 merge-recursive.c:907
+#: merge-recursive.c:910 merge-recursive.c:929
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:897
+#: merge-recursive.c:919
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:938 builtin/cat-file.c:40
+#: merge-recursive.c:960 builtin/cat-file.c:41
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:941
+#: merge-recursive.c:965
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:965
+#: merge-recursive.c:990
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:976
+#: merge-recursive.c:1001
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:981
+#: merge-recursive.c:1006
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1177
+#: merge-recursive.c:1199
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-#: merge-recursive.c:1184
+#: merge-recursive.c:1206
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-#: merge-recursive.c:1191
+#: merge-recursive.c:1213
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
"подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1199 merge-recursive.c:1211
+#: merge-recursive.c:1221 merge-recursive.c:1233
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
-#: merge-recursive.c:1202 merge-recursive.c:1214
+#: merge-recursive.c:1224 merge-recursive.c:1236
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
-#: merge-recursive.c:1237
+#: merge-recursive.c:1259
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
"от подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1241
+#: merge-recursive.c:1263
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
-#: merge-recursive.c:1242
+#: merge-recursive.c:1264
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr ""
"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
"подмодула:\n"
-#: merge-recursive.c:1245
+#: merge-recursive.c:1267
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -3964,31 +3989,31 @@ msgstr ""
"\n"
"Това приема предложеното.\n"
-#: merge-recursive.c:1254
+#: merge-recursive.c:1276
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-#: merge-recursive.c:1327
+#: merge-recursive.c:1349
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:1332
+#: merge-recursive.c:1354
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1364
+#: merge-recursive.c:1386
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1387
+#: merge-recursive.c:1410
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
-#: merge-recursive.c:1459
+#: merge-recursive.c:1482
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3997,7 +4022,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1464
+#: merge-recursive.c:1487
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -4006,7 +4031,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1471
+#: merge-recursive.c:1494
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -4015,7 +4040,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1476
+#: merge-recursive.c:1499
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -4024,45 +4049,45 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1511
+#: merge-recursive.c:1534
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1511
+#: merge-recursive.c:1534
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1591 merge-recursive.c:2450 merge-recursive.c:3094
+#: merge-recursive.c:1614 merge-recursive.c:2472 merge-recursive.c:3117
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-#: merge-recursive.c:1601
+#: merge-recursive.c:1624
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-#: merge-recursive.c:1659
+#: merge-recursive.c:1682
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1690
+#: merge-recursive.c:1713
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1695
+#: merge-recursive.c:1718
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
-#: merge-recursive.c:1714
+#: merge-recursive.c:1737
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -4071,18 +4096,18 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1719
+#: merge-recursive.c:1742
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1828
+#: merge-recursive.c:1851
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2035
+#: merge-recursive.c:2056
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -4093,7 +4118,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:2067
+#: merge-recursive.c:2088
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4102,7 +4127,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-recursive.c:2077
+#: merge-recursive.c:2098
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4112,7 +4137,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-recursive.c:2169
+#: merge-recursive.c:2190
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4121,7 +4146,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2413
+#: merge-recursive.c:2435
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4130,52 +4155,52 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-recursive.c:2938
+#: merge-recursive.c:2961
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:2941
+#: merge-recursive.c:2964
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:3005
+#: merge-recursive.c:3028
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:3005
+#: merge-recursive.c:3028
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3017
+#: merge-recursive.c:3040
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:3021
+#: merge-recursive.c:3044
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:3044
+#: merge-recursive.c:3067
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3066 git-submodule.sh:937
+#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:937
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:3067
+#: merge-recursive.c:3090
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3097
+#: merge-recursive.c:3120
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3179
+#: merge-recursive.c:3203
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4184,7 +4209,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3182
+#: merge-recursive.c:3206
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4193,7 +4218,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3186
+#: merge-recursive.c:3210
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4202,7 +4227,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3189
+#: merge-recursive.c:3213
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4211,179 +4236,179 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3303
+#: merge-recursive.c:3327
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3326
+#: merge-recursive.c:3350
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3331
+#: merge-recursive.c:3355
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3338
+#: merge-recursive.c:3362
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3347
+#: merge-recursive.c:3371
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3356
+#: merge-recursive.c:3380
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3394
-#, c-format
-msgid ""
-"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
-" %s"
-msgstr ""
-"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
-" %s"
-
-#: merge-recursive.c:3405
+#: merge-recursive.c:3424
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:3414
+#: merge-recursive.c:3433
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3513
+#: merge-recursive.c:3537
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3526
+#: merge-recursive.c:3550
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3565
+#: merge-recursive.c:3600
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3631
+#: merge-recursive.c:3659
+#, c-format
+msgid ""
+"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
+" %s"
+
+#: merge-recursive.c:3756
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3647 builtin/merge.c:698 builtin/merge.c:869
+#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:694 builtin/merge.c:874
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: midx.c:69
+#: midx.c:68
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
-#: midx.c:85
+#: midx.c:84
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
-#: midx.c:90
+#: midx.c:89
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
-#: midx.c:95
+#: midx.c:94
#, c-format
msgid "hash version %u does not match"
msgstr "версията на отпечатъка %u не съвпада"
-#: midx.c:109
+#: midx.c:108
msgid "invalid chunk offset (too large)"
msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
-#: midx.c:133
+#: midx.c:132
msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
msgstr ""
"идентификаторът за краен откъс на индекс за множество пакети се явява по-"
"рано от очакваното"
-#: midx.c:146
+#: midx.c:145
msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:148
+#: midx.c:147
msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:150
+#: midx.c:149
msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:152
+#: midx.c:151
msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:166
+#: midx.c:165
#, c-format
msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
msgstr ""
"неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
"преди „%s“"
-#: midx.c:211
+#: midx.c:210
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
msgstr ""
"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
-#: midx.c:261
+#: midx.c:260
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr ""
"индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
"„off_t“ е недостатъчен"
-#: midx.c:289
+#: midx.c:288
msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
msgstr ""
"грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
"пакети"
-#: midx.c:470
+#: midx.c:469
#, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
-#: midx.c:476
+#: midx.c:475
#, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
-#: midx.c:536
+#: midx.c:535
#, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
-#: midx.c:865
+#: midx.c:864
#, c-format
msgid "did not see pack-file %s to drop"
msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
-#: midx.c:1036
+#: midx.c:1035
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
-#: midx.c:1091
+#: midx.c:1090
msgid "Looking for referenced packfiles"
msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1106
+#: midx.c:1105
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -4391,60 +4416,60 @@ msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
"%<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:1110
+#: midx.c:1109
msgid "Verifying OID order in MIDX"
msgstr ""
"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
"множество пакетни файлове)"
-#: midx.c:1119
+#: midx.c:1118
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:1138
+#: midx.c:1137
msgid "Sorting objects by packfile"
msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
-#: midx.c:1144
+#: midx.c:1143
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Проверка на отместването на обекти"
-#: midx.c:1160
+#: midx.c:1159
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1166
+#: midx.c:1165
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1175
+#: midx.c:1174
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: midx.c:1350
+#: midx.c:1349
msgid "could not start pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: midx.c:1369
+#: midx.c:1368
msgid "could not finish pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
-#: name-hash.c:532
+#: name-hash.c:537
#, c-format
msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за директории: %s"
-#: name-hash.c:554
+#: name-hash.c:559
#, c-format
msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за имена: %s"
-#: name-hash.c:560
+#: name-hash.c:565
#, c-format
msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за имена: %s"
@@ -4497,44 +4522,44 @@ msgstr ""
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
-#: object.c:54
+#: object.c:53
#, c-format
msgid "invalid object type \"%s\""
msgstr "неправилен вид обект: „%s“"
-#: object.c:174
+#: object.c:173
#, c-format
msgid "object %s is a %s, not a %s"
msgstr "обектът „%s“ е %s, а не %s"
-#: object.c:234
+#: object.c:233
#, c-format
msgid "object %s has unknown type id %d"
msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
-#: object.c:247
+#: object.c:246
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: object.c:267 object.c:278
+#: object.c:266 object.c:277
#, c-format
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
-#: packfile.c:648
+#: packfile.c:641
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1899
+#: packfile.c:1887
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1903
+#: packfile.c:1891
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
@@ -4582,26 +4607,26 @@ msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%
msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
-#: parse-options.c:859
+#: parse-options.c:860
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "непозната опция: „%s“"
-#: parse-options.c:861
+#: parse-options.c:862
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "непознат флаг „%c“"
-#: parse-options.c:863
+#: parse-options.c:864
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
-#: parse-options.c:887
+#: parse-options.c:888
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:906
+#: parse-options.c:907
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -4609,21 +4634,21 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:912
+#: parse-options.c:913
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:915
+#: parse-options.c:916
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:954
+#: parse-options.c:955
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
-#: parse-options.c:968
+#: parse-options.c:969
#, c-format
msgid "alias of --%s"
msgstr "псевдоним на „--%s“"
@@ -4795,30 +4820,40 @@ msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнен
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: range-diff.c:70
+#: promisor-remote.c:25
+msgid "Remote with no URL"
+msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
+
+#: promisor-remote.c:61
+#, c-format
+msgid "promisor remote name cannot begin with '/': %s"
+msgstr ""
+"името отдалеченото хранилище-гарант не може за започва със знака „/“: %s"
+
+#: range-diff.c:71
msgid "could not start `log`"
msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
-#: range-diff.c:72
+#: range-diff.c:73
msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:91 sequencer.c:5021
+#: range-diff.c:92 sequencer.c:4985
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: range-diff.c:117
+#: range-diff.c:118
#, c-format
msgid "could not parse git header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
-#: range-diff.c:274
+#: range-diff.c:275
msgid "failed to generate diff"
msgstr "неуспешно търсене на разлика"
-#: range-diff.c:506 range-diff.c:508
+#: range-diff.c:507 range-diff.c:509
#, c-format
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
@@ -4865,11 +4900,11 @@ msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
-#: read-cache.c:1499
+#: read-cache.c:1520
msgid "Refresh index"
msgstr "Обновяване на индекса"
-#: read-cache.c:1613
+#: read-cache.c:1635
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -4878,7 +4913,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1623
+#: read-cache.c:1645
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -4888,141 +4923,141 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1679
+#: read-cache.c:1701
#, c-format
msgid "bad signature 0x%08x"
msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1682
+#: read-cache.c:1704
#, c-format
msgid "bad index version %d"
msgstr "неправилна версия на индекса %d"
-#: read-cache.c:1691
+#: read-cache.c:1713
msgid "bad index file sha1 signature"
msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
-#: read-cache.c:1721
+#: read-cache.c:1743
#, c-format
msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
msgstr ""
"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
-#: read-cache.c:1723
+#: read-cache.c:1745
#, c-format
msgid "ignoring %.4s extension"
msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
-#: read-cache.c:1760
+#: read-cache.c:1782
#, c-format
msgid "unknown index entry format 0x%08x"
msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1776
+#: read-cache.c:1798
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
-#: read-cache.c:1833
+#: read-cache.c:1855
msgid "unordered stage entries in index"
msgstr "неподредени записи в индекса"
-#: read-cache.c:1836
+#: read-cache.c:1858
#, c-format
msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
-#: read-cache.c:1839
+#: read-cache.c:1861
#, c-format
msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "неподредени записи за „%s“"
-#: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:467
-#: builtin/checkout.c:651 builtin/clean.c:956 builtin/commit.c:347
+#: read-cache.c:1967 read-cache.c:2255 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
+#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:468
+#: builtin/checkout.c:652 builtin/clean.c:967 builtin/commit.c:347
#: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
#: builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:330
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: read-cache.c:2087
+#: read-cache.c:2108
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2100
+#: read-cache.c:2121
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2133
+#: read-cache.c:2154
#, c-format
msgid "%s: index file open failed"
msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
-#: read-cache.c:2137
+#: read-cache.c:2158
#, c-format
msgid "%s: cannot stat the open index"
msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
-#: read-cache.c:2141
+#: read-cache.c:2162
#, c-format
msgid "%s: index file smaller than expected"
msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
-#: read-cache.c:2145
+#: read-cache.c:2166
#, c-format
msgid "%s: unable to map index file"
msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
-#: read-cache.c:2187
+#: read-cache.c:2208
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2214
+#: read-cache.c:2235
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2246
+#: read-cache.c:2267
#, c-format
msgid "could not freshen shared index '%s'"
msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
-#: read-cache.c:2293
+#: read-cache.c:2314
#, c-format
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1114
+#: read-cache.c:3010 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1119
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3092 sequencer.c:2358 sequencer.c:3928
+#: read-cache.c:3113 sequencer.c:2296 sequencer.c:3917
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:3105
+#: read-cache.c:3126
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:3117
+#: read-cache.c:3138
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: read-cache.c:3142
+#: read-cache.c:3163
#, c-format
msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
-#: read-cache.c:3291
+#: read-cache.c:3312
#, c-format
msgid "%s: cannot drop to stage #0"
msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
@@ -5135,8 +5170,8 @@ msgstr ""
msgid "Note that empty commits are commented out"
msgstr "Празните подавания са коментирани"
-#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3447
-#: sequencer.c:3473 sequencer.c:5120 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
+#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3388
+#: sequencer.c:3414 sequencer.c:5084 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
@@ -5182,7 +5217,7 @@ msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
msgid "ignoring dangling symref %s"
msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-#: refs.c:669 ref-filter.c:2092
+#: refs.c:669 ref-filter.c:2098
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
@@ -5207,14 +5242,14 @@ msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
-#: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2709 sequencer.c:2913
-#: sequencer.c:2927 sequencer.c:3184 sequencer.c:5037 wrapper.c:656
+#: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2647 sequencer.c:2851
+#: sequencer.c:2865 sequencer.c:3122 sequencer.c:5001 wrapper.c:620
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: refs.c:860 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715
-#: builtin/rebase.c:1003
+#: refs.c:860 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
+#: builtin/rebase.c:1004
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
@@ -5249,21 +5284,21 @@ msgstr "указател не може да се обнови с грешно и
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
-#: refs.c:2012
+#: refs.c:2023
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-#: refs.c:2044
+#: refs.c:2055
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs.c:2140 refs.c:2170
+#: refs.c:2151 refs.c:2181
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-#: refs.c:2146 refs.c:2181
+#: refs.c:2157 refs.c:2192
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
@@ -5273,13 +5308,13 @@ msgstr "невъзможно е едновременно да се обрабо
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1532
-#: refs/packed-backend.c:1542
+#: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1541
+#: refs/packed-backend.c:1551
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1545
+#: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1554
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
@@ -5289,7 +5324,7 @@ msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
msgid "invalid refspec '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1934
+#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1938
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
@@ -5308,281 +5343,281 @@ msgstr "назад с %d"
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "напред с %d, назад с %d"
-#: ref-filter.c:162
+#: ref-filter.c:165
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-#: ref-filter.c:164
+#: ref-filter.c:167
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:186
+#: ref-filter.c:189
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:190
+#: ref-filter.c:193
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:192
+#: ref-filter.c:195
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
-#: ref-filter.c:247
+#: ref-filter.c:250
#, c-format
msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:269
+#: ref-filter.c:272
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectsize): %s"
-#: ref-filter.c:277
+#: ref-filter.c:280
#, c-format
msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:289
+#: ref-filter.c:292
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:298
+#: ref-filter.c:301
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:320
+#: ref-filter.c:323
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
-#: ref-filter.c:349
+#: ref-filter.c:352
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:351
+#: ref-filter.c:354
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:366
+#: ref-filter.c:369
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
-#: ref-filter.c:370
+#: ref-filter.c:373
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
-#: ref-filter.c:400
+#: ref-filter.c:403
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:412
+#: ref-filter.c:415
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:419
+#: ref-filter.c:422
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:428
+#: ref-filter.c:431
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:436
+#: ref-filter.c:439
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:454
+#: ref-filter.c:457
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:556
+#: ref-filter.c:559
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:583
+#: ref-filter.c:586
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:587
+#: ref-filter.c:590
#, c-format
msgid ""
"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
-#: ref-filter.c:711
+#: ref-filter.c:714
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:774
+#: ref-filter.c:777
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:776
+#: ref-filter.c:779
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:778
+#: ref-filter.c:781
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:806
+#: ref-filter.c:809
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:808
+#: ref-filter.c:811
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:810
+#: ref-filter.c:813
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:825
+#: ref-filter.c:828
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:882
+#: ref-filter.c:885
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1485
+#: ref-filter.c:1488
#, c-format
msgid "no branch, rebasing %s"
msgstr "извън клон, пребазиране на „%s“"
-#: ref-filter.c:1488
+#: ref-filter.c:1491
#, c-format
msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
msgstr "извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“"
-#: ref-filter.c:1491
+#: ref-filter.c:1494
#, c-format
msgid "no branch, bisect started on %s"
msgstr "извън клон, двоично търсене от „%s“"
-#: ref-filter.c:1501
+#: ref-filter.c:1504
msgid "no branch"
msgstr "извън клон"
-#: ref-filter.c:1537 ref-filter.c:1743
+#: ref-filter.c:1540 ref-filter.c:1749
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1547
+#: ref-filter.c:1550
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1998
+#: ref-filter.c:2004
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:2087
+#: ref-filter.c:2093
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:2382
+#: ref-filter.c:2389
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2482
+#: ref-filter.c:2489
#, c-format
msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
msgstr "опциите „%s“ и „--merged“ са несъвместими"
-#: ref-filter.c:2485
+#: ref-filter.c:2492
#, c-format
msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
msgstr "опциите „%s“ и „--no-merged“ са несъвместими"
-#: ref-filter.c:2495
+#: ref-filter.c:2502
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: ref-filter.c:2500
+#: ref-filter.c:2507
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
-#: remote.c:363
+#: remote.c:366
#, c-format
msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
msgstr ""
"съкращението за отдалечено хранилище не може за започва със знака „/“: %s"
-#: remote.c:410
+#: remote.c:413
msgid "more than one receivepack given, using the first"
msgstr "зададен е повече от един пакет за получаване, ще се ползва първият"
-#: remote.c:418
+#: remote.c:421
msgid "more than one uploadpack given, using the first"
msgstr "зададен е повече от един пакет за изпращане, ще се ползва първият"
-#: remote.c:608
+#: remote.c:611
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:612
+#: remote.c:615
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:616
+#: remote.c:619
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:684
+#: remote.c:687
#, c-format
msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
msgstr "ключ „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
-#: remote.c:694
+#: remote.c:697
#, c-format
msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
msgstr "стойност „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
-#: remote.c:1000
+#: remote.c:1003
#, c-format
msgid "src refspec %s does not match any"
msgstr "указателят на версия-източник „%s“ не съвпада с никой обект"
-#: remote.c:1005
+#: remote.c:1008
#, c-format
msgid "src refspec %s matches more than one"
msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съвпада с повече от един обект"
@@ -5591,7 +5626,7 @@ msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съв
#. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
#. the <src>.
#.
-#: remote.c:1020
+#: remote.c:1023
#, c-format
msgid ""
"The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
@@ -5615,7 +5650,7 @@ msgstr ""
"Никой от вариантите не сработи. Трябва сами да укажете пълното име на\n"
"указателя."
-#: remote.c:1040
+#: remote.c:1043
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
@@ -5626,7 +5661,7 @@ msgstr ""
"като\n"
"изтласкате към „%s:refs/heads/%s“?"
-#: remote.c:1045
+#: remote.c:1048
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
@@ -5637,7 +5672,7 @@ msgstr ""
"като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1050
+#: remote.c:1053
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
@@ -5647,7 +5682,7 @@ msgstr ""
"ИЗТОЧНИКът е обект-дърво. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1055
+#: remote.c:1058
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
@@ -5657,118 +5692,118 @@ msgstr ""
"ИЗТОЧНИКът е обект-BLOB. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1091
+#: remote.c:1094
#, c-format
msgid "%s cannot be resolved to branch"
msgstr "не е открит клон съответстващ на „%s“"
-#: remote.c:1102
+#: remote.c:1105
#, c-format
msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
msgstr "„%s“ не може да се изтрие: отдалечения указател не съществува"
-#: remote.c:1114
+#: remote.c:1117
#, c-format
msgid "dst refspec %s matches more than one"
msgstr "указателят на версия-цел „%s“ съвпада с повече от един обект"
-#: remote.c:1121
+#: remote.c:1124
#, c-format
msgid "dst ref %s receives from more than one src"
msgstr ""
"указателят на версия-цел „%s“ съответства и ще получава от повече от един "
"източник"
-#: remote.c:1624 remote.c:1725
+#: remote.c:1627 remote.c:1728
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1633
+#: remote.c:1636
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1636
+#: remote.c:1639
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1642
+#: remote.c:1645
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1657
+#: remote.c:1660
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1669
+#: remote.c:1672
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1679
+#: remote.c:1682
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1692
+#: remote.c:1695
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1714
+#: remote.c:1717
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:1840
+#: remote.c:1843
#, c-format
msgid "couldn't find remote ref %s"
msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
-#: remote.c:1853
+#: remote.c:1856
#, c-format
msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
-#: remote.c:2016
+#: remote.c:2019
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2020
+#: remote.c:2023
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2023
+#: remote.c:2026
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:2027
+#: remote.c:2030
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
-#: remote.c:2030
+#: remote.c:2033
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
-#: remote.c:2034
+#: remote.c:2037
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2040
+#: remote.c:2043
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2043
+#: remote.c:2046
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -5776,11 +5811,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:2051
+#: remote.c:2054
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2054
+#: remote.c:2057
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -5795,11 +5830,11 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2064
+#: remote.c:2067
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2247
+#: remote.c:2250
#, c-format
msgid "cannot parse expected object name '%s'"
msgstr "очакваното име на обект „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -5880,7 +5915,7 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:881 submodule.c:2023 builtin/log.c:1773
+#: rerere.c:881 submodule.c:2023 builtin/log.c:1790
#: builtin/submodule--helper.c:1418 builtin/submodule--helper.c:1428
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
@@ -5915,20 +5950,20 @@ msgstr "Запазената корекция на конфликт при „%s
msgid "unable to open rr-cache directory"
msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
-#: revision.c:2507
+#: revision.c:2509
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2510
+#: revision.c:2512
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2710
+#: revision.c:2720
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: revision.c:2714
+#: revision.c:2724
msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
msgstr ""
"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
@@ -5953,32 +5988,32 @@ msgstr ""
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
" git config advice.ignoredHook false"
-#: send-pack.c:141
+#: send-pack.c:142
msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
msgstr ""
"неочакван изчистващ пакет „flush“ при изчитане на състоянието от "
"отдалеченото разпакетиране"
-#: send-pack.c:143
+#: send-pack.c:144
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr ""
"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
-#: send-pack.c:145
+#: send-pack.c:146
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:306
+#: send-pack.c:307
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:420
+#: send-pack.c:421
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:422
+#: send-pack.c:423
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -5986,11 +6021,11 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:434
+#: send-pack.c:435
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:439
+#: send-pack.c:440
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
@@ -6004,7 +6039,7 @@ msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:311 builtin/rebase.c:759 builtin/rebase.c:1645 builtin/rm.c:369
+#: sequencer.c:311 builtin/rebase.c:760 builtin/rebase.c:1676 builtin/rm.c:369
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
@@ -6044,7 +6079,7 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:401 sequencer.c:2909
+#: sequencer.c:401 sequencer.c:2847
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
@@ -6054,15 +6089,15 @@ msgstr "„%s“ не може да се заключи"
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:413 sequencer.c:2714 sequencer.c:2915 sequencer.c:2929
-#: sequencer.c:3192
+#: sequencer.c:413 sequencer.c:2652 sequencer.c:2853 sequencer.c:2867
+#: sequencer.c:3130
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:436 sequencer.c:981 sequencer.c:1655 sequencer.c:2734
-#: sequencer.c:3174 sequencer.c:3283 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:763
-#: builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:567
+#: sequencer.c:436 sequencer.c:1585 sequencer.c:2672 sequencer.c:3112
+#: sequencer.c:3221 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:763 builtin/merge.c:1117
+#: builtin/rebase.c:568
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -6089,70 +6124,65 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:632
+#: sequencer.c:631
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:649
+#: sequencer.c:648
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:663
+#: sequencer.c:662
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:743
+#: sequencer.c:742
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:754
+#: sequencer.c:753
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:791 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
-#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1109 builtin/rebase.c:1045
+#: sequencer.c:790 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
+#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1114 builtin/rebase.c:1046
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: sequencer.c:801
+#: sequencer.c:800
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:806
+#: sequencer.c:805
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:811
+#: sequencer.c:810
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:815
+#: sequencer.c:814
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "непозната променлива „%s“"
-#: sequencer.c:820
+#: sequencer.c:819
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-#: sequencer.c:822
+#: sequencer.c:821
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-#: sequencer.c:824
+#: sequencer.c:823
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-#: sequencer.c:884
-#, c-format
-msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
-msgstr "неправилен формат на дата „%s“ в „%s“"
-
-#: sequencer.c:901
+#: sequencer.c:872
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -6181,17 +6211,13 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:995
-msgid "writing root commit"
-msgstr "запазване на начално подаване"
-
-#: sequencer.c:1216
+#: sequencer.c:1146
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1223
+#: sequencer.c:1153
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6220,7 +6246,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1236
+#: sequencer.c:1166
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6246,338 +6272,338 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1278
+#: sequencer.c:1208
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1280
+#: sequencer.c:1210
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1326
+#: sequencer.c:1256
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1328
+#: sequencer.c:1258
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1332
+#: sequencer.c:1262
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1353
+#: sequencer.c:1283
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1355
+#: sequencer.c:1285
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1359 builtin/commit.c:1571
+#: sequencer.c:1289 builtin/commit.c:1571
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1411 sequencer.c:2004
+#: sequencer.c:1341 sequencer.c:1933
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1573 builtin/merge.c:684
+#: sequencer.c:1352 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:684
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1438 sequencer.c:1499
+#: sequencer.c:1369 sequencer.c:1429
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1465 builtin/am.c:1595 builtin/commit.c:1670 builtin/merge.c:878
-#: builtin/merge.c:903
+#: sequencer.c:1396 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1670 builtin/merge.c:883
+#: builtin/merge.c:908
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1526
+#: sequencer.c:1456
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1531
+#: sequencer.c:1461
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1605 sequencer.c:1715
+#: sequencer.c:1535 sequencer.c:1645
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1662 sequencer.c:1687
+#: sequencer.c:1592 sequencer.c:1617
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1672
+#: sequencer.c:1602
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1674 sequencer.c:3219
+#: sequencer.c:1604 sequencer.c:3157
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1676
+#: sequencer.c:1606
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1682
+#: sequencer.c:1612
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1689 git-rebase--preserve-merges.sh:496
+#: sequencer.c:1619 git-rebase--preserve-merges.sh:496
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1697
+#: sequencer.c:1627
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1704
+#: sequencer.c:1634
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1710
+#: sequencer.c:1640
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1798
+#: sequencer.c:1728
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1805
+#: sequencer.c:1735
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1824
+#: sequencer.c:1754
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1832 sequencer.c:1840
+#: sequencer.c:1762 sequencer.c:1770
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1846
+#: sequencer.c:1776
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1865
+#: sequencer.c:1795
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1930
+#: sequencer.c:1860
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1985
+#: sequencer.c:1915
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1986
+#: sequencer.c:1916
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:2045
+#: sequencer.c:1983
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:2052
+#: sequencer.c:1990
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:2128
+#: sequencer.c:2066
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:2137
+#: sequencer.c:2075
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2174
+#: sequencer.c:2112
#, c-format
msgid "could not parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:2228
+#: sequencer.c:2166
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2239
+#: sequencer.c:2177
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2287 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
+#: sequencer.c:2225 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
#: builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:229
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: sequencer.c:2323
+#: sequencer.c:2261
msgid "cancelling a cherry picking in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2330
+#: sequencer.c:2268
msgid "cancelling a revert in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
-#: sequencer.c:2364
+#: sequencer.c:2302
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2366
+#: sequencer.c:2304
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2371
+#: sequencer.c:2309
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2382
+#: sequencer.c:2320
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2384
+#: sequencer.c:2322
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2466
+#: sequencer.c:2404
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2553
+#: sequencer.c:2491
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2569
+#: sequencer.c:2507
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2652 sequencer.c:4351
+#: sequencer.c:2590 sequencer.c:4308
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:2668
+#: sequencer.c:2606
msgid "revert is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
-#: sequencer.c:2670
+#: sequencer.c:2608
#, c-format
msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2673
+#: sequencer.c:2611
msgid "cherry-pick is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2675
+#: sequencer.c:2613
#, c-format
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2689
+#: sequencer.c:2627
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr ""
"директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
"създадена"
-#: sequencer.c:2704
+#: sequencer.c:2642
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2764 sequencer.c:4103
+#: sequencer.c:2702 sequencer.c:4057
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2766 sequencer.c:2777
+#: sequencer.c:2704 sequencer.c:2715
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2768 sequencer.c:2812
+#: sequencer.c:2706 sequencer.c:2750
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2798 builtin/grep.c:734
+#: sequencer.c:2736 builtin/grep.c:736
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2800
+#: sequencer.c:2738
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2801
+#: sequencer.c:2739
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2807
+#: sequencer.c:2745
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2818
+#: sequencer.c:2756
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:2859
+#: sequencer.c:2797
msgid "no revert in progress"
msgstr "в момента не тече пребазиране"
-#: sequencer.c:2867
+#: sequencer.c:2805
msgid "no cherry-pick in progress"
msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2877
+#: sequencer.c:2815
msgid "failed to skip the commit"
msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
-#: sequencer.c:2884
+#: sequencer.c:2822
msgid "there is nothing to skip"
msgstr "няма какво да се прескочи"
-#: sequencer.c:2887
+#: sequencer.c:2825
#, c-format
msgid ""
"have you committed already?\n"
@@ -6587,21 +6613,21 @@ msgstr ""
"\n"
" git %s --continue"
-#: sequencer.c:3011 sequencer.c:4015
+#: sequencer.c:2949 sequencer.c:3969
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:3049 sequencer.c:3995
+#: sequencer.c:2987 sequencer.c:3949
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:3066
+#: sequencer.c:3004
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3074
+#: sequencer.c:3012
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -6620,27 +6646,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3084
+#: sequencer.c:3022
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3091
+#: sequencer.c:3029
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:3105 sequencer.c:3109 builtin/difftool.c:633
+#: sequencer.c:3043 sequencer.c:3047 builtin/difftool.c:641
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3131 sequencer.c:3558 builtin/rebase.c:849 builtin/rebase.c:1582
-#: builtin/rebase.c:1953 builtin/rebase.c:2008
+#: sequencer.c:3069 sequencer.c:3506 builtin/rebase.c:850 builtin/rebase.c:1613
+#: builtin/rebase.c:1987 builtin/rebase.c:2031
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:3136
+#: sequencer.c:3074
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -6655,11 +6681,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3142
+#: sequencer.c:3080
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:3148
+#: sequencer.c:3086
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -6676,76 +6702,76 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3209
+#: sequencer.c:3147
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3263
+#: sequencer.c:3201
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:3268
+#: sequencer.c:3206
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:3306 builtin/rebase.c:854 builtin/rebase.c:860
+#: sequencer.c:3244 builtin/rebase.c:855 builtin/rebase.c:861
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:3324 builtin/rebase.c:873
+#: sequencer.c:3262 builtin/rebase.c:874
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:3351
+#: sequencer.c:3289
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3379
+#: sequencer.c:3320
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3401
+#: sequencer.c:3342
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3410
+#: sequencer.c:3351
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3422
+#: sequencer.c:3363
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3437
+#: sequencer.c:3378
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:3590
+#: sequencer.c:3538
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3606
+#: sequencer.c:3554
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3675 builtin/rebase.c:711
+#: sequencer.c:3623 builtin/rebase.c:712
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3687
+#: sequencer.c:3635
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3690 builtin/rebase.c:727 git-rebase--preserve-merges.sh:113
+#: sequencer.c:3638 builtin/rebase.c:728 git-rebase--preserve-merges.sh:113
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -6756,31 +6782,31 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:3751
+#: sequencer.c:3699
#, c-format
msgid "could not checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: sequencer.c:3765
+#: sequencer.c:3713
#, c-format
msgid "%s: not a valid OID"
msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
-#: sequencer.c:3770 git-rebase--preserve-merges.sh:779
+#: sequencer.c:3718 git-rebase--preserve-merges.sh:779
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:3785
+#: sequencer.c:3733
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:3787
+#: sequencer.c:3735
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:3795
+#: sequencer.c:3743
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -6803,48 +6829,48 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3877
+#: sequencer.c:3827
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:3958
+#: sequencer.c:3898
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:4003
+#: sequencer.c:3957
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4008
+#: sequencer.c:3962
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4022
+#: sequencer.c:3976
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:4115
+#: sequencer.c:4069
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:4124
+#: sequencer.c:4078
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:4126
+#: sequencer.c:4080
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:4128
+#: sequencer.c:4082
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:4131
+#: sequencer.c:4085
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -6854,42 +6880,42 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:4167 sequencer.c:4205
+#: sequencer.c:4121 sequencer.c:4159
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:4220
+#: sequencer.c:4174
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:4227
+#: sequencer.c:4181
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:4328
+#: sequencer.c:4285
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:4332
+#: sequencer.c:4289
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4367
+#: sequencer.c:4324
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:4810
+#: sequencer.c:4774
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:4813
+#: sequencer.c:4777
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:4971
+#: sequencer.c:4935
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
"continue'.\n"
@@ -6899,24 +6925,24 @@ msgstr ""
"continue“ след това.\n"
"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-#: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
+#: sequencer.c:5047 sequencer.c:5064
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:5114
+#: sequencer.c:5078
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:5197
+#: sequencer.c:5166
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
-#: setup.c:123
+#: setup.c:124
#, c-format
msgid "'%s' is outside repository"
msgstr "„%s“ е извън хранилището"
-#: setup.c:173
+#: setup.c:174
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -6927,7 +6953,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА -- ПЪТ…"
-#: setup.c:186
+#: setup.c:187
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -6940,12 +6966,12 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:235
+#: setup.c:236
#, c-format
msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
msgstr "опцията „%s“ трябва да е преди първия аргумент, който не е опция"
-#: setup.c:254
+#: setup.c:255
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -6957,95 +6983,95 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:390
+#: setup.c:391
msgid "unable to set up work tree using invalid config"
msgstr ""
"не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
-#: setup.c:394
+#: setup.c:395
msgid "this operation must be run in a work tree"
msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
-#: setup.c:540
+#: setup.c:541
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-#: setup.c:548
+#: setup.c:549
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: setup.c:567
+#: setup.c:568
#, c-format
msgid "error opening '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: setup.c:569
+#: setup.c:570
#, c-format
msgid "too large to be a .git file: '%s'"
msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
-#: setup.c:571
+#: setup.c:572
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
-#: setup.c:573
+#: setup.c:574
#, c-format
msgid "invalid gitfile format: %s"
msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
-#: setup.c:575
+#: setup.c:576
#, c-format
msgid "no path in gitfile: %s"
msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
-#: setup.c:577
+#: setup.c:578
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
msgstr "не е хранилище на Git: %s"
-#: setup.c:676
+#: setup.c:677
#, c-format
msgid "'$%s' too big"
msgstr "„%s“ е прекалено голям"
-#: setup.c:690
+#: setup.c:691
#, c-format
msgid "not a git repository: '%s'"
msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
-#: setup.c:719 setup.c:721 setup.c:752
+#: setup.c:720 setup.c:722 setup.c:753
#, c-format
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:724 setup.c:780 setup.c:790 setup.c:829 setup.c:837
+#: setup.c:725 setup.c:781 setup.c:791 setup.c:830 setup.c:838
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: setup.c:851
+#: setup.c:852
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
-#: setup.c:1083
+#: setup.c:1090
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:1092 setup.c:1098
+#: setup.c:1099 setup.c:1105
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:1103
+#: setup.c:1110
#, c-format
msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
"нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
-#: setup.c:1109
+#: setup.c:1116
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -7056,7 +7082,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1220
+#: setup.c:1227
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -7066,291 +7092,291 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: setup.c:1264
+#: setup.c:1271
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
-#: setup.c:1279
+#: setup.c:1286
msgid "fork failed"
msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
-#: setup.c:1284
+#: setup.c:1291
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
-#: sha1-file.c:453
+#: sha1-file.c:452
#, c-format
msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
msgstr ""
"директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
"alternates“"
-#: sha1-file.c:504
+#: sha1-file.c:503
#, c-format
msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
-#: sha1-file.c:576
+#: sha1-file.c:575
#, c-format
msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
msgstr ""
"%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
"дълбоко влагане"
-#: sha1-file.c:583
+#: sha1-file.c:582
#, c-format
msgid "unable to normalize object directory: %s"
msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
-#: sha1-file.c:626
+#: sha1-file.c:625
msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
-#: sha1-file.c:644
+#: sha1-file.c:643
msgid "unable to read alternates file"
msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:651
+#: sha1-file.c:650
msgid "unable to move new alternates file into place"
msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
-#: sha1-file.c:686
+#: sha1-file.c:685
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: sha1-file.c:712
+#: sha1-file.c:711
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: sha1-file.c:718
+#: sha1-file.c:717
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: sha1-file.c:724
+#: sha1-file.c:723
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: sha1-file.c:732
+#: sha1-file.c:731
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: sha1-file.c:792
+#: sha1-file.c:791
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
-#: sha1-file.c:944
+#: sha1-file.c:943
#, c-format
msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
-#: sha1-file.c:969
+#: sha1-file.c:964
msgid "mmap failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
-#: sha1-file.c:1133
+#: sha1-file.c:1128
#, c-format
msgid "object file %s is empty"
msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-#: sha1-file.c:1257 sha1-file.c:2396
+#: sha1-file.c:1252 sha1-file.c:2392
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-#: sha1-file.c:1259 sha1-file.c:2400
+#: sha1-file.c:1254 sha1-file.c:2396
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
-#: sha1-file.c:1301
+#: sha1-file.c:1296
msgid "invalid object type"
msgstr "неправилен вид обект"
-#: sha1-file.c:1385
+#: sha1-file.c:1380
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
"type“"
-#: sha1-file.c:1388
+#: sha1-file.c:1383
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:1394
+#: sha1-file.c:1389
#, c-format
msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
-#: sha1-file.c:1397
+#: sha1-file.c:1392
#, c-format
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:1588
+#: sha1-file.c:1584
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:1592
+#: sha1-file.c:1588
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-#: sha1-file.c:1596
+#: sha1-file.c:1592
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1600
+#: sha1-file.c:1596
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1703
+#: sha1-file.c:1699
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sha1-file.c:1710
+#: sha1-file.c:1706
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-#: sha1-file.c:1717
+#: sha1-file.c:1713
msgid "file write error"
msgstr "грешка при запис на файл"
-#: sha1-file.c:1736
+#: sha1-file.c:1732
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1801
+#: sha1-file.c:1797
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-#: sha1-file.c:1803
+#: sha1-file.c:1799
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-#: sha1-file.c:1827
+#: sha1-file.c:1823
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1833
+#: sha1-file.c:1829
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: sha1-file.c:1837
+#: sha1-file.c:1833
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-#: sha1-file.c:1841
+#: sha1-file.c:1837
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: sha1-file.c:1851 builtin/pack-objects.c:925
+#: sha1-file.c:1847 builtin/pack-objects.c:925
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-#: sha1-file.c:1926
+#: sha1-file.c:1922
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-#: sha1-file.c:1966
+#: sha1-file.c:1962
msgid "corrupt commit"
msgstr "повредено подаване"
-#: sha1-file.c:1974
+#: sha1-file.c:1970
msgid "corrupt tag"
msgstr "повреден етикет"
-#: sha1-file.c:2073
+#: sha1-file.c:2069
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:2076
+#: sha1-file.c:2072
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:2149 sha1-file.c:2158
+#: sha1-file.c:2145 sha1-file.c:2154
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-#: sha1-file.c:2164
+#: sha1-file.c:2160
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: sha1-file.c:2188
+#: sha1-file.c:2184
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-#: sha1-file.c:2190
+#: sha1-file.c:2186
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-#: sha1-file.c:2217 builtin/index-pack.c:155
+#: sha1-file.c:2213 builtin/index-pack.c:155
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: sha1-file.c:2407 sha1-file.c:2459
+#: sha1-file.c:2403 sha1-file.c:2455
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-#: sha1-file.c:2431
+#: sha1-file.c:2427
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: sha1-file.c:2436
+#: sha1-file.c:2432
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:2442
+#: sha1-file.c:2438
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:2453
+#: sha1-file.c:2449
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
-#: sha1-name.c:490
+#: sha1-name.c:487
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
-#: sha1-name.c:501
+#: sha1-name.c:498
msgid "The candidates are:"
msgstr "Възможностите са:"
-#: sha1-name.c:800
+#: sha1-name.c:797
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -7376,43 +7402,43 @@ msgstr ""
" git config advice.objectNameWarning false"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
-#: strbuf.c:821
+#: strbuf.c:822
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB"
msgstr "%u.%2.2u GiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
-#: strbuf.c:823
+#: strbuf.c:824
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB/s"
msgstr "%u.%2.2u GiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
-#: strbuf.c:831
+#: strbuf.c:832
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB"
msgstr "%u.%2.2u MiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
-#: strbuf.c:833
+#: strbuf.c:834
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB/s"
msgstr "%u.%2.2u MiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
-#: strbuf.c:840
+#: strbuf.c:841
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB"
msgstr "%u.%2.2u KiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
-#: strbuf.c:842
+#: strbuf.c:843
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB/s"
msgstr "%u.%2.2u KiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
-#: strbuf.c:848
+#: strbuf.c:849
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
@@ -7420,7 +7446,7 @@ msgstr[0] "%u байт"
msgstr[1] "%u байта"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
-#: strbuf.c:850
+#: strbuf.c:851
#, c-format
msgid "%u byte/s"
msgid_plural "%u bytes/s"
@@ -7539,28 +7565,28 @@ msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
-#: submodule-config.c:232
+#: submodule-config.c:236
#, c-format
msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
msgstr "игнориране на подозрително име на подмодул: „%s“"
-#: submodule-config.c:299
+#: submodule-config.c:303
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
msgstr "настройката „submodule.fetchjobs“ не приема отрицателни стойности"
-#: submodule-config.c:397
+#: submodule-config.c:401
#, c-format
msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
msgstr ""
"„%s“ се прескача, защото е възможно да се тълкува като опция за командния "
"ред: %s"
-#: submodule-config.c:486
+#: submodule-config.c:490
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
-#: submodule-config.c:755
+#: submodule-config.c:761
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
@@ -7595,7 +7621,7 @@ msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде проч
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-#: trailer.c:1011 wrapper.c:701
+#: trailer.c:1011 wrapper.c:665
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
@@ -7624,48 +7650,48 @@ msgstr "временният файл не може да се преименув
msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
-#: transport.c:142
+#: transport.c:145
#, c-format
msgid "could not read bundle '%s'"
msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: transport.c:208
+#: transport.c:214
#, c-format
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:259
+#: transport.c:266
msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
msgstr ""
"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
-#: transport.c:260
+#: transport.c:267
msgid "server options require protocol version 2 or later"
msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
-#: transport.c:625
+#: transport.c:632
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-#: transport.c:698
+#: transport.c:705
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
-#: transport.c:825
+#: transport.c:831
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
-#: transport.c:891
+#: transport.c:897
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
-#: transport.c:945
+#: transport.c:949
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
-#: transport.c:1040
+#: transport.c:1044
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -7674,7 +7700,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:1044
+#: transport.c:1048
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -7699,34 +7725,34 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:1052
+#: transport.c:1056
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport.c:1193
+#: transport.c:1201
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
-#: transport.c:1340 transport-helper.c:645
+#: transport.c:1345 transport-helper.c:655
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
-#: transport-helper.c:51 transport-helper.c:80
+#: transport-helper.c:61 transport-helper.c:90
msgid "full write to remote helper failed"
msgstr "неуспешен пълен запис към насрещната помощна програма"
-#: transport-helper.c:134
+#: transport-helper.c:144
#, c-format
msgid "unable to find remote helper for '%s'"
msgstr "насрещната помощна програма за „%s“ не може да бъде открита"
-#: transport-helper.c:150 transport-helper.c:559
+#: transport-helper.c:160 transport-helper.c:569
msgid "can't dup helper output fd"
msgstr ""
"файловият дескриптор от насрещната помощна програма не може да се дублира с "
"„dup“"
-#: transport-helper.c:201
+#: transport-helper.c:211
#, c-format
msgid ""
"unknown mandatory capability %s; this remote helper probably needs newer "
@@ -7735,106 +7761,106 @@ msgstr ""
"непозната задължителна способност „%s“. Насрещната помощна програма "
"вероятно изисква нова версия на Git"
-#: transport-helper.c:207
+#: transport-helper.c:217
msgid "this remote helper should implement refspec capability"
msgstr ""
"насрещната помощна програма трябва да поддържа способност за изброяване на "
"указатели"
-#: transport-helper.c:274 transport-helper.c:414
+#: transport-helper.c:284 transport-helper.c:424
#, c-format
msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
msgstr "„%s“ неочаквано върна: „%s“"
-#: transport-helper.c:403
+#: transport-helper.c:413
#, c-format
msgid "%s also locked %s"
msgstr "„%s“ заключи и „%s“"
-#: transport-helper.c:481
+#: transport-helper.c:491
msgid "couldn't run fast-import"
msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:504
+#: transport-helper.c:514
msgid "error while running fast-import"
msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1105
+#: transport-helper.c:543 transport-helper.c:1128
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
-#: transport-helper.c:578
+#: transport-helper.c:588
#, c-format
msgid "unknown response to connect: %s"
msgstr "неочакван отговор при свързване: „%s“"
-#: transport-helper.c:600
+#: transport-helper.c:610
msgid "setting remote service path not supported by protocol"
msgstr "протоколът не поддържа задаването на път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:602
+#: transport-helper.c:612
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:648
+#: transport-helper.c:658
#, c-format
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
-#: transport-helper.c:720
+#: transport-helper.c:734
#, c-format
msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr ""
"очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
-#: transport-helper.c:773
+#: transport-helper.c:787
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
-#: transport-helper.c:834
+#: transport-helper.c:848
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
-#: transport-helper.c:837
+#: transport-helper.c:851
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
-#: transport-helper.c:840
+#: transport-helper.c:854
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr ""
"насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
-#: transport-helper.c:847
+#: transport-helper.c:861
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
-#: transport-helper.c:945
+#: transport-helper.c:959
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
"изброяване на указателите"
-#: transport-helper.c:950
+#: transport-helper.c:964
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
-#: transport-helper.c:997
+#: transport-helper.c:1011
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1002
+#: transport-helper.c:1016
msgid "error while running fast-export"
msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1027
+#: transport-helper.c:1041
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -7843,47 +7869,47 @@ msgstr ""
"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
"направено. Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
-#: transport-helper.c:1091
+#: transport-helper.c:1114
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1244
+#: transport-helper.c:1266
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1271
+#: transport-helper.c:1293
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1320
+#: transport-helper.c:1342
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1324
+#: transport-helper.c:1346
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1343 transport-helper.c:1347
+#: transport-helper.c:1365 transport-helper.c:1369
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1384
+#: transport-helper.c:1406
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1388
+#: transport-helper.c:1410
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1406 transport-helper.c:1415
+#: transport-helper.c:1428 transport-helper.c:1437
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
@@ -7903,7 +7929,7 @@ msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
-#: unpack-trees.c:111
+#: unpack-trees.c:110
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -7912,7 +7938,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
-#: unpack-trees.c:113
+#: unpack-trees.c:112
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -7921,7 +7947,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:116
+#: unpack-trees.c:115
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -7930,7 +7956,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:118
+#: unpack-trees.c:117
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -7939,7 +7965,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:121
+#: unpack-trees.c:120
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -7948,7 +7974,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:123
+#: unpack-trees.c:122
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -7957,7 +7983,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:128
+#: unpack-trees.c:127
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -7966,7 +7992,7 @@ msgstr ""
"Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:132
+#: unpack-trees.c:131
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -7975,7 +8001,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
-#: unpack-trees.c:134
+#: unpack-trees.c:133
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -7984,7 +8010,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:137
+#: unpack-trees.c:136
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -7993,7 +8019,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:139
+#: unpack-trees.c:138
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -8002,7 +8028,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:142
+#: unpack-trees.c:141
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -8011,7 +8037,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:144
+#: unpack-trees.c:143
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -8020,7 +8046,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:150
+#: unpack-trees.c:149
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -8030,7 +8056,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
-#: unpack-trees.c:152
+#: unpack-trees.c:151
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -8040,7 +8066,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:155
+#: unpack-trees.c:154
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -8049,7 +8075,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:157
+#: unpack-trees.c:156
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -8058,7 +8084,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:160
+#: unpack-trees.c:159
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -8067,7 +8093,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:162
+#: unpack-trees.c:161
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -8076,12 +8102,12 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:170
+#: unpack-trees.c:169
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
-#: unpack-trees.c:173
+#: unpack-trees.c:172
#, c-format
msgid ""
"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
@@ -8091,7 +8117,7 @@ msgstr ""
"актуални:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:175
+#: unpack-trees.c:174
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -8102,7 +8128,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:177
+#: unpack-trees.c:176
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -8113,7 +8139,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:179
+#: unpack-trees.c:178
#, c-format
msgid ""
"Cannot update submodule:\n"
@@ -8122,16 +8148,16 @@ msgstr ""
"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
"„%s“"
-#: unpack-trees.c:256
+#: unpack-trees.c:255
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Преустановяване на действието\n"
-#: unpack-trees.c:318
+#: unpack-trees.c:317
msgid "Updating files"
msgstr "Обновяване на файлове"
-#: unpack-trees.c:350
+#: unpack-trees.c:349
msgid ""
"the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
"on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
@@ -8170,7 +8196,7 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: worktree.c:258 builtin/am.c:2095
+#: worktree.c:258 builtin/am.c:2084
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -8201,17 +8227,17 @@ msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
-#: wrapper.c:223 wrapper.c:393
+#: wrapper.c:186 wrapper.c:356
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
-#: wrapper.c:424 wrapper.c:624
+#: wrapper.c:387 wrapper.c:588
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
-#: wrapper.c:632
+#: wrapper.c:596
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
@@ -8558,86 +8584,94 @@ msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
#: wt-status.c:1437
+msgid " (use \"git cherry-pick --skip\" to skip this patch)"
+msgstr " (използвайте „git cherry-pick --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
+
+#: wt-status.c:1439
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1447
+#: wt-status.c:1449
msgid "Revert currently in progress."
msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
-#: wt-status.c:1450
+#: wt-status.c:1452
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1456
+#: wt-status.c:1458
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1459
+#: wt-status.c:1461
msgid " (run \"git revert --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1462
+#: wt-status.c:1464
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1464
+#: wt-status.c:1466
+msgid " (use \"git revert --skip\" to skip this patch)"
+msgstr " (използвайте „git revert --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
+
+#: wt-status.c:1468
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1474
+#: wt-status.c:1478
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1478
+#: wt-status.c:1482
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1481
+#: wt-status.c:1485
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1690
+#: wt-status.c:1694
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1697
+#: wt-status.c:1701
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1699
+#: wt-status.c:1703
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1709
+#: wt-status.c:1713
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1726
+#: wt-status.c:1730
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1727
+#: wt-status.c:1731
msgid "No commits yet"
msgstr "Все още липсват подавания"
-#: wt-status.c:1741
+#: wt-status.c:1745
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1743
+#: wt-status.c:1747
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1747
+#: wt-status.c:1751
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -8649,32 +8683,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1753
+#: wt-status.c:1757
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1755
+#: wt-status.c:1759
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1761
+#: wt-status.c:1765
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1766
+#: wt-status.c:1770
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1769
+#: wt-status.c:1773
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1772
+#: wt-status.c:1776
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -8683,71 +8717,71 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1775
+#: wt-status.c:1779
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1778
+#: wt-status.c:1782
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1781 wt-status.c:1786
+#: wt-status.c:1785 wt-status.c:1790
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1784
+#: wt-status.c:1788
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1788
+#: wt-status.c:1792
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1901
+#: wt-status.c:1905
msgid "No commits yet on "
msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1905
+#: wt-status.c:1909
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1936
+#: wt-status.c:1940
msgid "different"
msgstr "различен"
-#: wt-status.c:1938 wt-status.c:1946
+#: wt-status.c:1942 wt-status.c:1950
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1941 wt-status.c:1944
+#: wt-status.c:1945 wt-status.c:1948
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2466
+#: wt-status.c:2470
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2472
+#: wt-status.c:2476
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2474
+#: wt-status.c:2478
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:453
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:452
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -8774,7 +8808,7 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:234 builtin/rev-parse.c:896
+#: builtin/add.c:234 builtin/rev-parse.c:897
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -8810,8 +8844,8 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:909 builtin/fetch.c:147 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:222 builtin/push.c:560
+#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:162 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:223 builtin/push.c:547
#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
@@ -8869,7 +8903,7 @@ msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:1001
+#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:1002
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
@@ -8945,114 +8979,110 @@ msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/am.c:348
+#: builtin/am.c:347
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:432
+#: builtin/am.c:431
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:474
+#: builtin/am.c:473
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:512
+#: builtin/am.c:511
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:538
+#: builtin/am.c:537
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:726
+#: builtin/am.c:725
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:791
+#: builtin/am.c:790
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:839
+#: builtin/am.c:838
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:844 builtin/am.c:856
+#: builtin/am.c:843 builtin/am.c:855
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:851
+#: builtin/am.c:850
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:944
+#: builtin/am.c:943
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:407
+#: builtin/am.c:948 builtin/clone.c:406
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:954
+#: builtin/am.c:953
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:374
-msgid "unable to write index file"
-msgstr "индексът не може да бъде записан"
-
-#: builtin/am.c:1098
+#: builtin/am.c:1084
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1099
+#: builtin/am.c:1085
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1100
+#: builtin/am.c:1086
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1183
+#: builtin/am.c:1169
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“. Празните знаци в края на "
"редовете може да се загубят."
-#: builtin/am.c:1211
+#: builtin/am.c:1197
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1277
+#: builtin/am.c:1262
#, c-format
-msgid "invalid ident line: %.*s"
-msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
+msgid "missing author line in commit %s"
+msgstr "липсва ред за авторство в подаването „%s“"
-#: builtin/am.c:1299
+#: builtin/am.c:1265
#, c-format
-msgid "unable to parse commit %s"
-msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
+msgid "invalid ident line: %.*s"
+msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1496
+#: builtin/am.c:1484
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1498
+#: builtin/am.c:1486
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1517
+#: builtin/am.c:1505
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -9060,24 +9090,24 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1523
+#: builtin/am.c:1511
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1549
+#: builtin/am.c:1537
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1581
+#: builtin/am.c:1569
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1628 builtin/am.c:1632
+#: builtin/am.c:1616 builtin/am.c:1620
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1650
+#: builtin/am.c:1638
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -9085,40 +9115,44 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1660
+#: builtin/am.c:1648
#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1710
+#: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:374
+msgid "unable to write index file"
+msgstr "индексът не може да бъде записан"
+
+#: builtin/am.c:1699
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1750 builtin/am.c:1818
+#: builtin/am.c:1739 builtin/am.c:1807
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1767
+#: builtin/am.c:1756
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1773
+#: builtin/am.c:1762
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1777
+#: builtin/am.c:1766
msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
msgstr ""
"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте опцията „git am --show-"
"current-patch“ to see the failed patch"
-#: builtin/am.c:1821
+#: builtin/am.c:1810
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -9128,7 +9162,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1828
+#: builtin/am.c:1817
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -9139,17 +9173,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1935 builtin/am.c:1939 builtin/am.c:1951 builtin/reset.c:329
+#: builtin/am.c:1924 builtin/am.c:1928 builtin/am.c:1940 builtin/reset.c:329
#: builtin/reset.c:337
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:1987
+#: builtin/am.c:1976
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2031
+#: builtin/am.c:2020
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -9160,149 +9194,149 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2128
+#: builtin/am.c:2117
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2164
+#: builtin/am.c:2153
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2165
+#: builtin/am.c:2154
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2171
+#: builtin/am.c:2160
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2173
+#: builtin/am.c:2162
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2175
+#: builtin/am.c:2164
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2176 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:296 builtin/stash.c:806
+#: builtin/am.c:2165 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:297 builtin/stash.c:812
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2178
+#: builtin/am.c:2167
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2181
+#: builtin/am.c:2170
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2183
+#: builtin/am.c:2172
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2185
+#: builtin/am.c:2174
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2187
+#: builtin/am.c:2176
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2189
+#: builtin/am.c:2178
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2192
+#: builtin/am.c:2181
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2195
+#: builtin/am.c:2184
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
-#: builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212 builtin/am.c:2215 builtin/am.c:2218
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2186 builtin/am.c:2189 builtin/am.c:2192 builtin/am.c:2195
+#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
+#: builtin/am.c:2213
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2214 builtin/commit.c:1368 builtin/fmt-merge-msg.c:671
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:881 builtin/merge.c:249
-#: builtin/pull.c:159 builtin/pull.c:218 builtin/rebase.c:1418
-#: builtin/repack.c:307 builtin/repack.c:311 builtin/repack.c:313
+#: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1368 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:883 builtin/merge.c:249
+#: builtin/pull.c:160 builtin/pull.c:219 builtin/rebase.c:1442
+#: builtin/repack.c:308 builtin/repack.c:312 builtin/repack.c:314
#: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
-#: parse-options.h:141 parse-options.h:162 parse-options.h:312
+#: parse-options.h:150 parse-options.h:171 parse-options.h:312
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2220 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/am.c:2209 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:555 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2221
+#: builtin/am.c:2210
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2216
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2229
+#: builtin/am.c:2218
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2232
+#: builtin/am.c:2221
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2235
+#: builtin/am.c:2224
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2238
+#: builtin/am.c:2227
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2241
+#: builtin/am.c:2230
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
-#: builtin/am.c:2244
+#: builtin/am.c:2233
msgid "show the patch being applied."
msgstr "показване на прилаганата кръпка."
-#: builtin/am.c:2248
+#: builtin/am.c:2237
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2250
+#: builtin/am.c:2239
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2252 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1511
-#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:193 builtin/rebase.c:489
-#: builtin/rebase.c:1459 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
+#: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1511
+#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:194 builtin/rebase.c:490
+#: builtin/rebase.c:1483 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2253 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1460
+#: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:491 builtin/rebase.c:1484
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2256
+#: builtin/am.c:2245
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2274
+#: builtin/am.c:2263
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -9310,18 +9344,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2270
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2296
+#: builtin/am.c:2285
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2320
+#: builtin/am.c:2309
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -9330,11 +9364,11 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2326
+#: builtin/am.c:2315
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
-#: builtin/am.c:2336
+#: builtin/am.c:2325
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
@@ -9652,171 +9686,171 @@ msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 ар
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
-#: builtin/blame.c:32
+#: builtin/blame.c:31
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
-#: builtin/blame.c:37
+#: builtin/blame.c:36
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:410
+#: builtin/blame.c:409
#, c-format
msgid "expecting a color: %s"
msgstr "трябва да е цвят: %s"
-#: builtin/blame.c:417
+#: builtin/blame.c:416
msgid "must end with a color"
msgstr "трябва да завършва с цвят"
-#: builtin/blame.c:730
+#: builtin/blame.c:729
#, c-format
msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines“"
-#: builtin/blame.c:748
+#: builtin/blame.c:747
msgid "invalid value for blame.coloring"
msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
-#: builtin/blame.c:823
+#: builtin/blame.c:822
#, c-format
msgid "cannot find revision %s to ignore"
msgstr "версията за прескачане „%s“ не може да бъде открита"
-#: builtin/blame.c:845
+#: builtin/blame.c:844
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на авторството с намирането му, последователно"
-#: builtin/blame.c:846
+#: builtin/blame.c:845
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:847
+#: builtin/blame.c:846
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:848
+#: builtin/blame.c:847
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:849
+#: builtin/blame.c:848
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:850
+#: builtin/blame.c:849
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на авторството"
-#: builtin/blame.c:851
+#: builtin/blame.c:850
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:852
+#: builtin/blame.c:851
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:853
+#: builtin/blame.c:852
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:854
+#: builtin/blame.c:853
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:855
+#: builtin/blame.c:854
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:856
+#: builtin/blame.c:855
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:857
+#: builtin/blame.c:856
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:858
+#: builtin/blame.c:857
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:859
+#: builtin/blame.c:858
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:860
+#: builtin/blame.c:859
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:861 builtin/log.c:1629
+#: builtin/blame.c:860 builtin/log.c:1630
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
-#: builtin/blame.c:861
+#: builtin/blame.c:860
msgid "Ignore <rev> when blaming"
msgstr "Прескачане на ВЕРСията при извеждане на авторството"
-#: builtin/blame.c:862
+#: builtin/blame.c:861
msgid "Ignore revisions from <file>"
msgstr "Прескачане на версиите указани във ФАЙЛа при извеждане на авторството"
-#: builtin/blame.c:863
+#: builtin/blame.c:862
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr ""
"оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
-#: builtin/blame.c:864
+#: builtin/blame.c:863
msgid "color lines by age"
msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
-#: builtin/blame.c:871
+#: builtin/blame.c:870
msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
-#: builtin/blame.c:873
+#: builtin/blame.c:872
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:874
+#: builtin/blame.c:873
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:875
+#: builtin/blame.c:874
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:876 builtin/blame.c:877
+#: builtin/blame.c:875 builtin/blame.c:876
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:876
+#: builtin/blame.c:875
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:877
+#: builtin/blame.c:876
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:878
+#: builtin/blame.c:877
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:878
+#: builtin/blame.c:877
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
@@ -10059,7 +10093,7 @@ msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:485
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:486
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
@@ -10171,7 +10205,7 @@ msgstr "подредбата и филтрирането третират едн
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:761
+#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:760
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
@@ -10274,7 +10308,7 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/cat-file.c:594
+#: builtin/cat-file.c:595
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -10282,7 +10316,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:595
+#: builtin/cat-file.c:596
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -10290,79 +10324,79 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:616
+#: builtin/cat-file.c:617
msgid "only one batch option may be specified"
msgstr "може да укажете само една пакетна опция"
-#: builtin/cat-file.c:634
+#: builtin/cat-file.c:635
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:635
+#: builtin/cat-file.c:636
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:636
+#: builtin/cat-file.c:637
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:638
+#: builtin/cat-file.c:639
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:639
+#: builtin/cat-file.c:640
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:641
+#: builtin/cat-file.c:642
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:643
+#: builtin/cat-file.c:644
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:644 git-submodule.sh:936
+#: builtin/cat-file.c:645 git-submodule.sh:936
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:645
+#: builtin/cat-file.c:646
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
-#: builtin/cat-file.c:647
+#: builtin/cat-file.c:648
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:648
+#: builtin/cat-file.c:649
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:650
+#: builtin/cat-file.c:651
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:654
+#: builtin/cat-file.c:655
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:658
+#: builtin/cat-file.c:659
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:660
+#: builtin/cat-file.c:661
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
-#: builtin/cat-file.c:662
+#: builtin/cat-file.c:663
msgid "do not order --batch-all-objects output"
msgstr "без подреждане на изхода от „--batch-all-objects“"
@@ -10390,8 +10424,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1433 builtin/gc.c:538
-#: builtin/worktree.c:507
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1433 builtin/gc.c:537
+#: builtin/worktree.c:506
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -10483,7 +10517,7 @@ msgstr "записване на съдържанието във временни
#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
#: builtin/submodule--helper.c:1373 builtin/submodule--helper.c:1376
#: builtin/submodule--helper.c:1384 builtin/submodule--helper.c:1857
-#: builtin/worktree.c:680
+#: builtin/worktree.c:679
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -10511,99 +10545,99 @@ msgstr "git switch [ОПЦИЯ…] КЛОН"
msgid "git restore [<options>] [--source=<branch>] <file>..."
msgstr "git restore [ОПЦИЯ…] [--source=КЛОН] ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:172 builtin/checkout.c:211
+#: builtin/checkout.c:173 builtin/checkout.c:212
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:174 builtin/checkout.c:213
+#: builtin/checkout.c:175 builtin/checkout.c:214
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:190
+#: builtin/checkout.c:191
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:240
+#: builtin/checkout.c:241
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:258
+#: builtin/checkout.c:259
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:274
+#: builtin/checkout.c:275
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:374
+#: builtin/checkout.c:375
#, c-format
msgid "Recreated %d merge conflict"
msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
-#: builtin/checkout.c:379
+#: builtin/checkout.c:380
#, c-format
msgid "Updated %d path from %s"
msgid_plural "Updated %d paths from %s"
msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
-#: builtin/checkout.c:386
+#: builtin/checkout.c:387
#, c-format
msgid "Updated %d path from the index"
msgid_plural "Updated %d paths from the index"
msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
-#: builtin/checkout.c:409 builtin/checkout.c:412 builtin/checkout.c:415
-#: builtin/checkout.c:419
+#: builtin/checkout.c:410 builtin/checkout.c:413 builtin/checkout.c:416
+#: builtin/checkout.c:420
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:422 builtin/checkout.c:425
+#: builtin/checkout.c:423 builtin/checkout.c:426
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:429
+#: builtin/checkout.c:430
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:433
+#: builtin/checkout.c:434
#, c-format
msgid "neither '%s' or '%s' is specified"
msgstr "не е указано нито „%s“, нито „%s“"
-#: builtin/checkout.c:437
+#: builtin/checkout.c:438
#, c-format
msgid "'%s' must be used when '%s' is not specified"
msgstr "опцията „%s“ е задължителна, когато „%s“ не е зададена"
-#: builtin/checkout.c:442 builtin/checkout.c:447
+#: builtin/checkout.c:443 builtin/checkout.c:448
#, c-format
msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%1$s“, така и с „%2$s“"
-#: builtin/checkout.c:506 builtin/checkout.c:513
+#: builtin/checkout.c:507 builtin/checkout.c:514
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:679
+#: builtin/checkout.c:680
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:729
+#: builtin/checkout.c:730
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -10613,11 +10647,6 @@ msgstr ""
"индекса:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:736
-#, c-format
-msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
-msgstr "локалните промени в тези файлове ще се презапишат: %s"
-
#: builtin/checkout.c:833
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
@@ -10627,7 +10656,7 @@ msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:879 builtin/clone.c:714
+#: builtin/checkout.c:879 builtin/clone.c:713
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
@@ -10740,7 +10769,7 @@ msgstr ""
"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
-#: builtin/checkout.c:1243 builtin/worktree.c:291 builtin/worktree.c:456
+#: builtin/checkout.c:1243 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:455
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
@@ -10846,9 +10875,9 @@ msgstr ""
msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
-#: builtin/checkout.c:1437 builtin/clone.c:91 builtin/fetch.c:151
-#: builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:137 builtin/push.c:575
-#: builtin/send-pack.c:174
+#: builtin/checkout.c:1437 builtin/clone.c:90 builtin/commit-graph.c:59
+#: builtin/commit-graph.c:180 builtin/fetch.c:166 builtin/merge.c:285
+#: builtin/pull.c:138 builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
@@ -10856,7 +10885,7 @@ msgstr "извеждане на напредъка"
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1439 builtin/log.c:1617 parse-options.h:318
+#: builtin/checkout.c:1439 builtin/log.c:1618 parse-options.h:318
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
@@ -10864,7 +10893,7 @@ msgstr "СТИЛ"
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1452 builtin/worktree.c:504
+#: builtin/checkout.c:1452 builtin/worktree.c:503
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
@@ -10981,9 +11010,9 @@ msgstr ""
"\n"
" checkout.defaultRemote=origin"
-#: builtin/checkout.c:1691 builtin/checkout.c:1693 builtin/checkout.c:1733
-#: builtin/checkout.c:1735 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:169
-#: builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:500 builtin/worktree.c:502
+#: builtin/checkout.c:1691 builtin/checkout.c:1693 builtin/checkout.c:1742
+#: builtin/checkout.c:1744 builtin/clone.c:120 builtin/remote.c:169
+#: builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:499 builtin/worktree.c:501
msgid "branch"
msgstr "клон"
@@ -11009,41 +11038,41 @@ msgstr ""
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1734
+#: builtin/checkout.c:1743
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1736
+#: builtin/checkout.c:1745
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1738
+#: builtin/checkout.c:1747
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1740
+#: builtin/checkout.c:1749
msgid "throw away local modifications"
msgstr "зануляване на локалните промени"
-#: builtin/checkout.c:1772
+#: builtin/checkout.c:1781
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
-#: builtin/checkout.c:1774
+#: builtin/checkout.c:1783
msgid "restore the index"
msgstr "възстановяване на индекса"
-#: builtin/checkout.c:1776
+#: builtin/checkout.c:1785
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1778
+#: builtin/checkout.c:1787
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
-#: builtin/checkout.c:1779
+#: builtin/checkout.c:1788
msgid "use overlay mode"
msgstr "използване на припокриващ режим"
@@ -11082,7 +11111,7 @@ msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
msgid "could not lstat %s\n"
msgstr "не може да се получи информация чрез „lstat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:300 git-add--interactive.perl:593
+#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:593
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -11095,7 +11124,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:304 git-add--interactive.perl:602
+#: builtin/clean.c:305 git-add--interactive.perl:602
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -11116,39 +11145,39 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:520 git-add--interactive.perl:568
+#: builtin/clean.c:521 git-add--interactive.perl:568
#: git-add--interactive.perl:573
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
-#: builtin/clean.c:662
+#: builtin/clean.c:663
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:699
+#: builtin/clean.c:700
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:720
+#: builtin/clean.c:721
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:761
+#: builtin/clean.c:762
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
#
-#: builtin/clean.c:786 git-add--interactive.perl:1763
+#: builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1763
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
-#: builtin/clean.c:794
+#: builtin/clean.c:795
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -11166,64 +11195,64 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:821 git-add--interactive.perl:1849
+#: builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1849
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1846
+#: builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1846
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: builtin/clean.c:830
+#: builtin/clean.c:831
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
-#: builtin/clean.c:846
+#: builtin/clean.c:847
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:908
+#: builtin/clean.c:909
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:910
+#: builtin/clean.c:911
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:911
+#: builtin/clean.c:912
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:913
+#: builtin/clean.c:914
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:914 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
-#: builtin/grep.c:899 builtin/log.c:176 builtin/log.c:178
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:413 builtin/name-rev.c:415
+#: builtin/clean.c:915 builtin/describe.c:548 builtin/describe.c:550
+#: builtin/grep.c:901 builtin/log.c:176 builtin/log.c:178
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:417 builtin/name-rev.c:419
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
-#: builtin/clean.c:915
+#: builtin/clean.c:916
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:916
+#: builtin/clean.c:917
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:918
+#: builtin/clean.c:919
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:936
+#: builtin/clean.c:937
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-#: builtin/clean.c:940
+#: builtin/clean.c:941
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -11231,7 +11260,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:943
+#: builtin/clean.c:944
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -11240,164 +11269,164 @@ msgstr ""
"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
-#: builtin/clone.c:46
+#: builtin/clone.c:45
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:93
+#: builtin/clone.c:92
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:489
+#: builtin/clone.c:93 builtin/clone.c:95 builtin/init-db.c:489
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:98
+#: builtin/clone.c:97
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:100
+#: builtin/clone.c:99
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:102
+#: builtin/clone.c:101
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:104
+#: builtin/clone.c:103
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:106
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:106
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:110
+#: builtin/clone.c:109
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:486
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:487
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1380
+#: builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1380
#: builtin/submodule--helper.c:1860
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1382
+#: builtin/clone.c:117 builtin/submodule--helper.c:1382
#: builtin/submodule--helper.c:1862
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3314 builtin/repack.c:319
+#: builtin/clone.c:118 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3294 builtin/repack.c:320
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:120
+#: builtin/clone.c:119
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:122
+#: builtin/clone.c:121
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:124
+#: builtin/clone.c:123
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:152 builtin/grep.c:838
-#: builtin/pull.c:226
+#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:167 builtin/grep.c:840
+#: builtin/pull.c:227
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:126
+#: builtin/clone.c:125
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:154 builtin/pack-objects.c:3303
+#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:169 builtin/pack-objects.c:3283
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:128
+#: builtin/clone.c:127
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:156 builtin/fetch.c:179
-#: builtin/rebase.c:1395
+#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:171 builtin/fetch.c:194
+#: builtin/rebase.c:1417
msgid "revision"
msgstr "ВЕРСИЯ"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:157
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:172
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:132
+#: builtin/clone.c:131
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:134
+#: builtin/clone.c:133
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
-#: builtin/clone.c:136
+#: builtin/clone.c:135
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:495
+#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:495
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:496
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:496
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:139
+#: builtin/clone.c:138
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:140
+#: builtin/clone.c:139
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:174 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:172
+#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:189 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:172
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:174 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:173
+#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:189 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:173
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:239
-#: builtin/push.c:586
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:190 builtin/pull.c:240
+#: builtin/push.c:573
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:242
-#: builtin/push.c:588
+#: builtin/clone.c:144 builtin/fetch.c:192 builtin/pull.c:243
+#: builtin/push.c:575
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:149
+#: builtin/clone.c:148
msgid "any cloned submodules will use their remote-tracking branch"
msgstr "всички клонирани подмодули ще ползват следящите си клони"
-#: builtin/clone.c:285
+#: builtin/clone.c:284
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -11405,43 +11434,43 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:338
+#: builtin/clone.c:337
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:411
+#: builtin/clone.c:410
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:428
+#: builtin/clone.c:427
#, c-format
msgid "failed to start iterator over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:458
+#: builtin/clone.c:457
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:462
+#: builtin/clone.c:461
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:467
+#: builtin/clone.c:466
#, c-format
msgid "failed to iterate over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:492
+#: builtin/clone.c:491
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:506
+#: builtin/clone.c:505
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -11454,99 +11483,99 @@ msgstr ""
"\n"
" git restore --source=HEAD :/\n"
-#: builtin/clone.c:583
+#: builtin/clone.c:582
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:702
+#: builtin/clone.c:701
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:752
+#: builtin/clone.c:751
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:783
+#: builtin/clone.c:782
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:833
+#: builtin/clone.c:832
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:896
+#: builtin/clone.c:895
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:898
+#: builtin/clone.c:897
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:938 builtin/receive-pack.c:1950
+#: builtin/clone.c:937 builtin/receive-pack.c:1948
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:942
+#: builtin/clone.c:941
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:955
+#: builtin/clone.c:954
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:958
+#: builtin/clone.c:957
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:971
+#: builtin/clone.c:970
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:977 builtin/fetch.c:1660
+#: builtin/clone.c:976 builtin/fetch.c:1790
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:987
+#: builtin/clone.c:986
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:997
+#: builtin/clone.c:996
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:1012 builtin/clone.c:1033 builtin/difftool.c:264
-#: builtin/worktree.c:303 builtin/worktree.c:335
+#: builtin/clone.c:1011 builtin/clone.c:1032 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/log.c:1785 builtin/worktree.c:302 builtin/worktree.c:334
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:1017
+#: builtin/clone.c:1016
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1037
+#: builtin/clone.c:1036
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1039
+#: builtin/clone.c:1038
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1063
+#: builtin/clone.c:1062
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -11554,44 +11583,44 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1124
+#: builtin/clone.c:1123
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1126
+#: builtin/clone.c:1125
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1128
+#: builtin/clone.c:1127
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1130
+#: builtin/clone.c:1129
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1133
+#: builtin/clone.c:1132
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1138
+#: builtin/clone.c:1137
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1215 builtin/clone.c:1223
+#: builtin/clone.c:1212 builtin/clone.c:1220
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1226
+#: builtin/clone.c:1223
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -11669,7 +11698,7 @@ msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1500 builtin/merge.c:270
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1460
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1469
#: builtin/tag.c:412
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
@@ -11683,7 +11712,7 @@ msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1512 builtin/merge.c:287
-#: builtin/pull.c:194 builtin/revert.c:118
+#: builtin/pull.c:195 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -12021,8 +12050,8 @@ msgstr "изчисляване на точните стойности напре
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1529 builtin/push.c:561
-#: builtin/worktree.c:651
+#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1529 builtin/push.c:548
+#: builtin/worktree.c:650
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
@@ -12035,8 +12064,8 @@ msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
#: builtin/commit.c:1355 builtin/commit.c:1359 builtin/commit.c:1537
-#: builtin/fast-export.c:1125 builtin/fast-export.c:1128
-#: builtin/fast-export.c:1131 builtin/rebase.c:1471 parse-options.h:332
+#: builtin/fast-export.c:1153 builtin/fast-export.c:1156
+#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1495 parse-options.h:332
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
@@ -12056,7 +12085,7 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1362 parse-options.h:179
+#: builtin/commit.c:1362 parse-options.h:188
msgid "when"
msgstr "КОГА"
@@ -12109,7 +12138,7 @@ msgstr "АВТОР"
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1499 builtin/gc.c:539
+#: builtin/commit.c:1499 builtin/gc.c:538
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
@@ -12147,8 +12176,8 @@ msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1506 builtin/log.c:1564 builtin/merge.c:289
-#: builtin/pull.c:163 builtin/revert.c:110
+#: builtin/commit.c:1506 builtin/log.c:1565 builtin/merge.c:289
+#: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:110
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
@@ -12259,71 +12288,74 @@ msgid "git commit-graph read [--object-dir <objdir>]"
msgstr "git commit-graph read [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:19
-msgid "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow]"
-msgstr "git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow]"
+msgid ""
+"git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow] [--[no-]progress]"
+msgstr ""
+"git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow] [--"
+"[no-]progress]"
#: builtin/commit-graph.c:14 builtin/commit-graph.c:29
msgid ""
"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append|--split] [--"
-"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] <split options>"
+"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] <split options>"
msgstr ""
"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append|--split] [--"
-"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
+"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
-#: builtin/commit-graph.c:54 builtin/commit-graph.c:100
-#: builtin/commit-graph.c:161 builtin/commit-graph.c:237 builtin/fetch.c:163
-#: builtin/log.c:1584
+#: builtin/commit-graph.c:55 builtin/commit-graph.c:107
+#: builtin/commit-graph.c:170 builtin/commit-graph.c:254 builtin/fetch.c:178
+#: builtin/log.c:1585
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/commit-graph.c:55 builtin/commit-graph.c:101
-#: builtin/commit-graph.c:162 builtin/commit-graph.c:238
+#: builtin/commit-graph.c:56 builtin/commit-graph.c:108
+#: builtin/commit-graph.c:171 builtin/commit-graph.c:255
msgid "The object directory to store the graph"
msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
-#: builtin/commit-graph.c:57
+#: builtin/commit-graph.c:58
msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
msgstr ""
"ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
-#: builtin/commit-graph.c:73 builtin/commit-graph.c:116
+#: builtin/commit-graph.c:80 builtin/commit-graph.c:125
#, c-format
msgid "Could not open commit-graph '%s'"
msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
-#: builtin/commit-graph.c:164
+#: builtin/commit-graph.c:173
msgid "start walk at all refs"
msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
-#: builtin/commit-graph.c:166
+#: builtin/commit-graph.c:175
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
-#: builtin/commit-graph.c:168
+#: builtin/commit-graph.c:177
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
-#: builtin/commit-graph.c:170
+#: builtin/commit-graph.c:179
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:172
+#: builtin/commit-graph.c:182
msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:174 builtin/commit-graph.c:178
+#: builtin/commit-graph.c:184 builtin/commit-graph.c:188
msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
-#: builtin/commit-graph.c:176
+#: builtin/commit-graph.c:186
msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
msgstr ""
"максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
"граф"
-#: builtin/commit-graph.c:191
+#: builtin/commit-graph.c:204
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr ""
"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
@@ -12649,57 +12681,57 @@ msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
-#: builtin/describe.c:27
+#: builtin/describe.c:26
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/describe.c:28
+#: builtin/describe.c:27
msgid "git describe [<options>] --dirty"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] --dirty"
-#: builtin/describe.c:63
+#: builtin/describe.c:62
msgid "head"
msgstr "основно"
-#: builtin/describe.c:63
+#: builtin/describe.c:62
msgid "lightweight"
msgstr "кратко"
-#: builtin/describe.c:63
+#: builtin/describe.c:62
msgid "annotated"
msgstr "анотирано"
-#: builtin/describe.c:273
+#: builtin/describe.c:275
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "не съществува анотиран етикет „%s“"
-#: builtin/describe.c:277
+#: builtin/describe.c:279
#, c-format
msgid "annotated tag %s has no embedded name"
msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
-#: builtin/describe.c:279
+#: builtin/describe.c:281
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
-#: builtin/describe.c:323
+#: builtin/describe.c:325
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
-#: builtin/describe.c:325
+#: builtin/describe.c:327
#, c-format
msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
msgstr "Никоя версия и етикет не напасват точно. Търси се по описание\n"
-#: builtin/describe.c:379
+#: builtin/describe.c:381
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:405
+#: builtin/describe.c:407
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -12708,7 +12740,7 @@ msgstr ""
"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
-#: builtin/describe.c:409
+#: builtin/describe.c:411
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -12717,12 +12749,12 @@ msgstr ""
"Никой етикет не описва „%s“.\n"
"Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
-#: builtin/describe.c:439
+#: builtin/describe.c:441
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
-#: builtin/describe.c:442
+#: builtin/describe.c:444
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -12731,93 +12763,93 @@ msgstr ""
"открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
"търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
-#: builtin/describe.c:510
+#: builtin/describe.c:512
#, c-format
msgid "describe %s\n"
msgstr "описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:513
+#: builtin/describe.c:515
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:521
+#: builtin/describe.c:523
#, c-format
msgid "%s is neither a commit nor blob"
msgstr "„%s“ не е нито подаване, нито обект-BLOB"
-#: builtin/describe.c:535
+#: builtin/describe.c:537
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
-#: builtin/describe.c:536
+#: builtin/describe.c:538
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr ""
"извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
"стандартната грешка"
-#: builtin/describe.c:537
+#: builtin/describe.c:539
msgid "use any ref"
msgstr "използване на произволен указател"
-#: builtin/describe.c:538
+#: builtin/describe.c:540
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
-#: builtin/describe.c:539
+#: builtin/describe.c:541
msgid "always use long format"
msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
-#: builtin/describe.c:540
+#: builtin/describe.c:542
msgid "only follow first parent"
msgstr "проследяване само на първия родител"
-#: builtin/describe.c:543
+#: builtin/describe.c:545
msgid "only output exact matches"
msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
-#: builtin/describe.c:545
+#: builtin/describe.c:547
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
-#: builtin/describe.c:547
+#: builtin/describe.c:549
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:549
+#: builtin/describe.c:551
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:422
+#: builtin/describe.c:553 builtin/name-rev.c:426
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
-#: builtin/describe.c:552 builtin/describe.c:555
+#: builtin/describe.c:554 builtin/describe.c:557
msgid "mark"
msgstr "МАРКЕР"
-#: builtin/describe.c:553
+#: builtin/describe.c:555
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
-#: builtin/describe.c:556
+#: builtin/describe.c:558
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr ""
"добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
-#: builtin/describe.c:574
+#: builtin/describe.c:576
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
-#: builtin/describe.c:603
+#: builtin/describe.c:605
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
-#: builtin/describe.c:654
+#: builtin/describe.c:656
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
-#: builtin/describe.c:656
+#: builtin/describe.c:658
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
@@ -12854,27 +12886,27 @@ msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/difftool.c:253
+#: builtin/difftool.c:260
#, c-format
msgid "failed: %d"
msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
-#: builtin/difftool.c:295
+#: builtin/difftool.c:302
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/difftool.c:297
+#: builtin/difftool.c:304
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:305
+#: builtin/difftool.c:312
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:406
+#: builtin/difftool.c:413
msgid ""
"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -12882,55 +12914,55 @@ msgstr ""
"комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
"в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
-#: builtin/difftool.c:626
+#: builtin/difftool.c:634
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
-#: builtin/difftool.c:628
+#: builtin/difftool.c:636
msgid "working tree file has been left."
msgstr "работното дърво е изоставено."
-#: builtin/difftool.c:639
+#: builtin/difftool.c:647
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "в „%s“ има временни файлове."
-#: builtin/difftool.c:640
+#: builtin/difftool.c:648
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
-#: builtin/difftool.c:689
+#: builtin/difftool.c:697
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:691
+#: builtin/difftool.c:699
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:693
+#: builtin/difftool.c:701
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
-#: builtin/difftool.c:698
+#: builtin/difftool.c:706
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:699
+#: builtin/difftool.c:707
msgid "tool"
msgstr "ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:700
+#: builtin/difftool.c:708
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:702
+#: builtin/difftool.c:710
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr ""
"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
"tool“"
-#: builtin/difftool.c:705
+#: builtin/difftool.c:713
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
"code"
@@ -12938,31 +12970,31 @@ msgstr ""
"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
"ненулев код"
-#: builtin/difftool.c:708
+#: builtin/difftool.c:716
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "команда за разглеждане на разлики"
-#: builtin/difftool.c:709
+#: builtin/difftool.c:717
msgid "passed to `diff`"
msgstr "подава се към „diff“"
-#: builtin/difftool.c:724
+#: builtin/difftool.c:732
msgid "difftool requires worktree or --no-index"
msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
-#: builtin/difftool.c:731
+#: builtin/difftool.c:739
msgid "--dir-diff is incompatible with --no-index"
msgstr "опциите „--dir-diff“ и „--no-index“ са несъвместими"
-#: builtin/difftool.c:734
+#: builtin/difftool.c:742
msgid "--gui, --tool and --extcmd are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--gui“, „--tool“ и „--extcmd“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/difftool.c:742
+#: builtin/difftool.c:750
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
-#: builtin/difftool.c:749
+#: builtin/difftool.c:757
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
@@ -13002,160 +13034,185 @@ msgstr ""
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:1124
+#: builtin/fast-export.c:852
+msgid "Error: Cannot export nested tags unless --mark-tags is specified."
+msgstr ""
+"Грешка: непреките етикети не се изнасят, освен ако не зададете „--mark-tags“."
+
+#: builtin/fast-export.c:1152
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:1126
+#: builtin/fast-export.c:1154
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:1129
+#: builtin/fast-export.c:1157
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:1132
+#: builtin/fast-export.c:1160
msgid "select handling of commit messages in an alternate encoding"
msgstr ""
"как да се обработват съобщенията за подаване, които са в друго кодиране"
-#: builtin/fast-export.c:1135
+#: builtin/fast-export.c:1163
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1137
+#: builtin/fast-export.c:1165
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1139
+#: builtin/fast-export.c:1169
+msgid "Import marks from this file if it exists"
+msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ, ако съществува"
+
+#: builtin/fast-export.c:1171
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
-#: builtin/fast-export.c:1141
+#: builtin/fast-export.c:1173
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:1143
+#: builtin/fast-export.c:1175
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:1144
+#: builtin/fast-export.c:1176
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1145 builtin/log.c:1632
+#: builtin/fast-export.c:1177 builtin/log.c:1633
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
-#: builtin/fast-export.c:1146
+#: builtin/fast-export.c:1178
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
-#: builtin/fast-export.c:1147
+#: builtin/fast-export.c:1179
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fast-export.c:1149
+#: builtin/fast-export.c:1181
msgid "Reference parents which are not in fast-export stream by object id"
msgstr ""
"Указване на родителите, които не са в потока на бързо изнасяне, с "
"идентификатор на обект"
-#: builtin/fast-export.c:1151
+#: builtin/fast-export.c:1183
msgid "Show original object ids of blobs/commits"
msgstr "Извеждане на първоначалните идентификатори на обектите BLOB/подавяния"
-#: builtin/fetch.c:30
+#: builtin/fast-export.c:1185
+msgid "Label tags with mark ids"
+msgstr "Задаване на идентификатори на маркери на етикетите"
+
+#: builtin/fast-export.c:1220
+msgid "Cannot pass both --import-marks and --import-marks-if-exists"
+msgstr "опциите „--import-marks“ и „--import-marks-if-exists“ са несъвместими"
+
+#: builtin/fetch.c:34
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/fetch.c:31
+#: builtin/fetch.c:35
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
-#: builtin/fetch.c:32
+#: builtin/fetch.c:36
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
-#: builtin/fetch.c:33
+#: builtin/fetch.c:37
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:125 builtin/pull.c:203
+#: builtin/fetch.c:115
+msgid "fetch.parallel cannot be negative"
+msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
+
+#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:204
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:140 builtin/pull.c:248
+msgid "set upstream for git pull/fetch"
+msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
+
+#: builtin/fetch.c:142 builtin/pull.c:207
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:209
+#: builtin/fetch.c:144 builtin/pull.c:210
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:130
+#: builtin/fetch.c:145
msgid "force overwrite of local reference"
msgstr "принудително презаписване на локален указател"
-#: builtin/fetch.c:132
+#: builtin/fetch.c:147
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:134 builtin/pull.c:213
+#: builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:214
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:136
+#: builtin/fetch.c:151
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:138
+#: builtin/fetch.c:153
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:140 builtin/pull.c:216
+#: builtin/fetch.c:155 builtin/pull.c:217
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:142
+#: builtin/fetch.c:157
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и презаписване на променените"
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:166 builtin/pull.c:140
+#: builtin/fetch.c:158 builtin/fetch.c:181 builtin/pull.c:141
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:144
+#: builtin/fetch.c:159
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:148 builtin/pull.c:224
+#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:225
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:150
+#: builtin/fetch.c:165
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:153 builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:227
+#: builtin/fetch.c:168 builtin/fetch.c:174 builtin/pull.c:228
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:155
+#: builtin/fetch.c:170
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:230
+#: builtin/fetch.c:176 builtin/pull.c:231
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:164
+#: builtin/fetch.c:179
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:167
+#: builtin/fetch.c:182
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -13163,90 +13220,90 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:233
+#: builtin/fetch.c:186 builtin/pull.c:234
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:235
+#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:236
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:236
+#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:237
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:180
+#: builtin/fetch.c:195
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
-#: builtin/fetch.c:183
+#: builtin/fetch.c:198
msgid "run 'gc --auto' after fetching"
msgstr "изпълняване на „gc --auto“ след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:185 builtin/pull.c:245
+#: builtin/fetch.c:200 builtin/pull.c:246
msgid "check for forced-updates on all updated branches"
msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
-#: builtin/fetch.c:491
+#: builtin/fetch.c:510
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:630
+#: builtin/fetch.c:650
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:728
+#: builtin/fetch.c:748
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:732
+#: builtin/fetch.c:752
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:745 builtin/fetch.c:761 builtin/fetch.c:833
+#: builtin/fetch.c:765 builtin/fetch.c:781 builtin/fetch.c:853
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:746
+#: builtin/fetch.c:766
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:756
+#: builtin/fetch.c:776
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:757 builtin/fetch.c:794 builtin/fetch.c:816
-#: builtin/fetch.c:828
+#: builtin/fetch.c:777 builtin/fetch.c:814 builtin/fetch.c:836
+#: builtin/fetch.c:848
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:761
+#: builtin/fetch.c:781
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
-#: builtin/fetch.c:783
+#: builtin/fetch.c:803
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:786
+#: builtin/fetch.c:806
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:789
+#: builtin/fetch.c:809
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:828
+#: builtin/fetch.c:848
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:833
+#: builtin/fetch.c:853
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:854
+#: builtin/fetch.c:874
msgid ""
"Fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled. To re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -13257,7 +13314,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates true"
-#: builtin/fetch.c:858
+#: builtin/fetch.c:878
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to check forced updates. You can use\n"
@@ -13271,24 +13328,24 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
-#: builtin/fetch.c:888
+#: builtin/fetch.c:908
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:909
+#: builtin/fetch.c:929
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:1000 builtin/fetch.c:1131
+#: builtin/fetch.c:1020 builtin/fetch.c:1157
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1011
+#: builtin/fetch.c:1031
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -13298,58 +13355,80 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1101
+#: builtin/fetch.c:1127
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1102
+#: builtin/fetch.c:1128
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1134
+#: builtin/fetch.c:1160
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1135 builtin/remote.c:1036
+#: builtin/fetch.c:1161 builtin/remote.c:1036
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1158
+#: builtin/fetch.c:1184
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1177
+#: builtin/fetch.c:1203
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1180
+#: builtin/fetch.c:1206
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1484
+#: builtin/fetch.c:1414
+msgid "multiple branch detected, incompatible with --set-upstream"
+msgstr ""
+"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
+
+#: builtin/fetch.c:1429
+msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
+msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
+
+#: builtin/fetch.c:1431
+msgid "not setting upstream for a remote tag"
+msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
+
+#: builtin/fetch.c:1433
+msgid "unknown branch type"
+msgstr "непознат вид клон"
+
+#: builtin/fetch.c:1435
+msgid ""
+"no source branch found.\n"
+"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
+msgstr ""
+"не е открит клон за следене.\n"
+"Трябва изрично да зададете един клон с опцията „--set-upstream option“."
+
+#: builtin/fetch.c:1561 builtin/fetch.c:1623
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1486 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:1571 builtin/fetch.c:1625 builtin/remote.c:100
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1532
-msgid ""
-"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
-"partialClone"
-msgstr ""
-"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
-"настройката „extensions.partialClone“"
+#: builtin/fetch.c:1583
+#, c-format
+msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
+msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1556
+#: builtin/fetch.c:1685
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -13357,45 +13436,45 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1593
+#: builtin/fetch.c:1722
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1644
+#: builtin/fetch.c:1774
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1646
+#: builtin/fetch.c:1776
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
-msgstr "Опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими една с друга"
+msgstr "опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1651
+#: builtin/fetch.c:1781
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1653
+#: builtin/fetch.c:1783
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1669
+#: builtin/fetch.c:1799
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1671
+#: builtin/fetch.c:1801
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1680
+#: builtin/fetch.c:1810
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1687
+#: builtin/fetch.c:1817
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1703
+#: builtin/fetch.c:1835
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -13735,7 +13814,7 @@ msgstr "„%s“: липсващ обект"
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
-#: builtin/gc.c:34
+#: builtin/gc.c:35
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
@@ -13749,17 +13828,17 @@ msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%
msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/gc.c:476 builtin/init-db.c:55
+#: builtin/gc.c:475 builtin/init-db.c:55
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/gc.c:485 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:529
+#: builtin/gc.c:484 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:529
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/gc.c:492
+#: builtin/gc.c:491
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -13776,58 +13855,58 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:540
+#: builtin/gc.c:539
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:542
+#: builtin/gc.c:541
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:543
+#: builtin/gc.c:542
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:546
+#: builtin/gc.c:545
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:549
+#: builtin/gc.c:548
msgid "repack all other packs except the largest pack"
msgstr "препакетиране на всичко без най-големия пакет"
-#: builtin/gc.c:566
+#: builtin/gc.c:565
#, c-format
msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на „gc.logexpiry“ %s"
-#: builtin/gc.c:577
+#: builtin/gc.c:576
#, c-format
msgid "failed to parse prune expiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на периода за окастряне: %s"
-#: builtin/gc.c:597
+#: builtin/gc.c:596
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:599
+#: builtin/gc.c:598
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:600
+#: builtin/gc.c:599
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:640
+#: builtin/gc.c:639
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -13836,7 +13915,7 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:695
+#: builtin/gc.c:694
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -13862,271 +13941,271 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. grep.threads
#.
#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1534 builtin/index-pack.c:1727
-#: builtin/pack-objects.c:2728
+#: builtin/pack-objects.c:2708
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:467 builtin/grep.c:591 builtin/grep.c:633
+#: builtin/grep.c:467 builtin/grep.c:592 builtin/grep.c:635
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:648
+#: builtin/grep.c:650
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:714
+#: builtin/grep.c:716
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:813
+#: builtin/grep.c:815
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:815
+#: builtin/grep.c:817
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:817
+#: builtin/grep.c:819
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:819
+#: builtin/grep.c:821
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:821
+#: builtin/grep.c:823
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:824
+#: builtin/grep.c:826
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:826
+#: builtin/grep.c:828
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:828
+#: builtin/grep.c:830
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:832
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:832
+#: builtin/grep.c:834
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:835
+#: builtin/grep.c:837
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:837
+#: builtin/grep.c:839
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:841
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:845
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:846
+#: builtin/grep.c:848
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:849
+#: builtin/grep.c:851
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:852
+#: builtin/grep.c:854
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:855
+#: builtin/grep.c:857
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:856
+#: builtin/grep.c:858
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:859
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:858
+#: builtin/grep.c:860
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:860
+#: builtin/grep.c:862
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:864
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:864
+#: builtin/grep.c:866
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:867
+#: builtin/grep.c:869
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:871
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:872
+#: builtin/grep.c:874
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:876
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:875
+#: builtin/grep.c:877
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:879
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:879
+#: builtin/grep.c:881
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:882
+#: builtin/grep.c:884
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:887
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:887
+#: builtin/grep.c:889
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:889
+#: builtin/grep.c:891
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:890
+#: builtin/grep.c:892
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:893
+#: builtin/grep.c:895
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:895
+#: builtin/grep.c:897
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:900
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:902
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:902
+#: builtin/grep.c:904
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:914
+#: builtin/grep.c:916
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:916
+#: builtin/grep.c:918
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:918
+#: builtin/grep.c:920
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:922
+#: builtin/grep.c:924
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:922
+#: builtin/grep.c:924
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:926
+#: builtin/grep.c:928
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:990
+#: builtin/grep.c:992
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1026
+#: builtin/grep.c:1028
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1034
+#: builtin/grep.c:1036
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1065
+#: builtin/grep.c:1067
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1068 builtin/pack-objects.c:3416
+#: builtin/grep.c:1070 builtin/pack-objects.c:3400
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1071 builtin/index-pack.c:1531 builtin/pack-objects.c:2725
+#: builtin/grep.c:1073 builtin/index-pack.c:1531 builtin/pack-objects.c:2705
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1094
+#: builtin/grep.c:1096
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1117
+#: builtin/grep.c:1119
msgid "option not supported with --recurse-submodules"
msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“"
-#: builtin/grep.c:1123
+#: builtin/grep.c:1125
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1129
+#: builtin/grep.c:1131
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1137
+#: builtin/grep.c:1139
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
@@ -14446,7 +14525,7 @@ msgstr ""
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1205 builtin/pack-objects.c:2497
+#: builtin/index-pack.c:1205 builtin/pack-objects.c:2481
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
@@ -14516,7 +14595,7 @@ msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1525 builtin/pack-objects.c:2736
+#: builtin/index-pack.c:1525 builtin/pack-objects.c:2716
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
@@ -14804,74 +14883,74 @@ msgstr "Резултат: %d %s\n"
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:549 builtin/log.c:643
+#: builtin/log.c:549 builtin/log.c:644
#, c-format
msgid "could not read object %s"
msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:668
+#: builtin/log.c:669
#, c-format
msgid "unknown type: %d"
msgstr "неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:791
+#: builtin/log.c:792
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:908
+#: builtin/log.c:909
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:924
+#: builtin/log.c:925
#, c-format
msgid "cannot open patch file %s"
msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:941
+#: builtin/log.c:942
msgid "need exactly one range"
msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
-#: builtin/log.c:951
+#: builtin/log.c:952
msgid "not a range"
msgstr "не е диапазон"
-#: builtin/log.c:1074
+#: builtin/log.c:1075
msgid "cover letter needs email format"
msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1080
+#: builtin/log.c:1081
msgid "failed to create cover-letter file"
msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1159
+#: builtin/log.c:1160
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1186
+#: builtin/log.c:1187
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1244
+#: builtin/log.c:1245
msgid "two output directories?"
msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
-#: builtin/log.c:1355 builtin/log.c:2099 builtin/log.c:2101 builtin/log.c:2113
+#: builtin/log.c:1356 builtin/log.c:2116 builtin/log.c:2118 builtin/log.c:2130
#, c-format
msgid "unknown commit %s"
msgstr "непознато подаване: „%s“"
-#: builtin/log.c:1365 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/log.c:1366 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
#: builtin/replace.c:210
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
-#: builtin/log.c:1370
+#: builtin/log.c:1371
msgid "could not find exact merge base"
msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1374
+#: builtin/log.c:1375
msgid ""
"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -14881,281 +14960,281 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1394
+#: builtin/log.c:1395
msgid "failed to find exact merge base"
msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1405
+#: builtin/log.c:1406
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1409
+#: builtin/log.c:1410
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1462
+#: builtin/log.c:1463
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1514
+#: builtin/log.c:1515
msgid "failed to infer range-diff ranges"
msgstr "неуспешно определяне на диапазоните за разлика"
-#: builtin/log.c:1559
+#: builtin/log.c:1560
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1562
+#: builtin/log.c:1563
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1566
+#: builtin/log.c:1567
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1568
+#: builtin/log.c:1569
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1570
+#: builtin/log.c:1571
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1571
+#: builtin/log.c:1572
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1572
+#: builtin/log.c:1573
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1574
+#: builtin/log.c:1575
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1576
+#: builtin/log.c:1577
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1578
+#: builtin/log.c:1579
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1581
+#: builtin/log.c:1582
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1584
+#: builtin/log.c:1585
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1587
+#: builtin/log.c:1588
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1590
+#: builtin/log.c:1591
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1592
+#: builtin/log.c:1593
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1594
+#: builtin/log.c:1595
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "без кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1596
+#: builtin/log.c:1597
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1598
+#: builtin/log.c:1599
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1599
+#: builtin/log.c:1600
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1600
+#: builtin/log.c:1601
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1601 builtin/log.c:1603
+#: builtin/log.c:1602 builtin/log.c:1604
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1601
+#: builtin/log.c:1602
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1603
+#: builtin/log.c:1604
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1605
+#: builtin/log.c:1606
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1606
+#: builtin/log.c:1607
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1608
+#: builtin/log.c:1609
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1609
+#: builtin/log.c:1610
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1610 builtin/log.c:1613
+#: builtin/log.c:1611 builtin/log.c:1614
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1611
+#: builtin/log.c:1612
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1614
+#: builtin/log.c:1615
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1618
+#: builtin/log.c:1619
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1620
+#: builtin/log.c:1621
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1621
+#: builtin/log.c:1622
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1622
+#: builtin/log.c:1623
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1623
+#: builtin/log.c:1624
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1625
+#: builtin/log.c:1626
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1626
+#: builtin/log.c:1627
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1628
+#: builtin/log.c:1629
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1630
+#: builtin/log.c:1631
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
"кръпка"
-#: builtin/log.c:1633
+#: builtin/log.c:1634
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
"или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1635
+#: builtin/log.c:1636
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
-#: builtin/log.c:1710
+#: builtin/log.c:1711
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1725
+#: builtin/log.c:1726
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1727
+#: builtin/log.c:1728
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1735
+#: builtin/log.c:1736
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1737
+#: builtin/log.c:1738
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1739
+#: builtin/log.c:1740
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1771
+#: builtin/log.c:1773
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1860
+#: builtin/log.c:1877
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1864
+#: builtin/log.c:1881
msgid "Interdiff:"
msgstr "Разлика в разликите:"
-#: builtin/log.c:1865
+#: builtin/log.c:1882
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1871
+#: builtin/log.c:1888
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
-#: builtin/log.c:1875
+#: builtin/log.c:1892
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1883
+#: builtin/log.c:1900
msgid "Range-diff:"
msgstr "Диапазонна разлика:"
-#: builtin/log.c:1884
+#: builtin/log.c:1901
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1895
+#: builtin/log.c:1912
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1931
+#: builtin/log.c:1948
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:1975
+#: builtin/log.c:1992
msgid "failed to create output files"
msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
-#: builtin/log.c:2034
+#: builtin/log.c:2051
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:2088
+#: builtin/log.c:2105
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -15283,7 +15362,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1464
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1488
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -15394,33 +15473,33 @@ msgstr "Наличните стратегии са:"
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:244 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:244 builtin/pull.c:152
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:154
+#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:155
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:157
+#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:158
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:160
+#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:161
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:166
+#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:167
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:170
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:173
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
@@ -15428,28 +15507,28 @@ msgstr "редактиране на съобщението преди подав
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:179
+#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:180
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:182
+#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:183
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:266 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:186
-#: builtin/rebase.c:492 builtin/rebase.c:1477 builtin/revert.c:114
+#: builtin/merge.c:266 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:187
+#: builtin/rebase.c:493 builtin/rebase.c:1501 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:187
+#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:188
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:190
+#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:191
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:191
+#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:192
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
@@ -15469,14 +15548,15 @@ msgstr "преустановяване без промяна на индекса
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:284 builtin/pull.c:198
+#: builtin/merge.c:284 builtin/pull.c:199
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
#: builtin/merge.c:290
-msgid "verify commit-msg hook"
+msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
-"проверка на куката при промяна на съобщението при подаване (commit-msg)"
+"без изпълнение на куките преди подаване и сливане и при промяна на "
+"съобщението за подаване (pre-merge-commit и commit-msg)"
#: builtin/merge.c:307
msgid "could not run stash."
@@ -15520,33 +15600,33 @@ msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:708
+#: builtin/merge.c:705
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:722
+#: builtin/merge.c:719
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:737
+#: builtin/merge.c:734
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:789
+#: builtin/merge.c:786
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:798
+#: builtin/merge.c:795
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:804
+#: builtin/merge.c:801
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -15555,11 +15635,11 @@ msgstr ""
"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-#: builtin/merge.c:809
+#: builtin/merge.c:806
msgid "An empty message aborts the commit.\n"
msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:812
+#: builtin/merge.c:809
#, c-format
msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -15568,76 +15648,76 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:853
+#: builtin/merge.c:862
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:872
+#: builtin/merge.c:877
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:933
+#: builtin/merge.c:938
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:972
+#: builtin/merge.c:977
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:974
+#: builtin/merge.c:979
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:976
+#: builtin/merge.c:981
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:981
+#: builtin/merge.c:986
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1038
+#: builtin/merge.c:1043
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1141
+#: builtin/merge.c:1146
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1175
+#: builtin/merge.c:1180
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1278
+#: builtin/merge.c:1283
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1282
+#: builtin/merge.c:1287
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1291
+#: builtin/merge.c:1296
msgid "--quit expects no arguments"
msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1304
+#: builtin/merge.c:1309
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1308
+#: builtin/merge.c:1313
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1324
+#: builtin/merge.c:1329
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -15645,7 +15725,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1331
+#: builtin/merge.c:1336
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -15653,103 +15733,103 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1334
+#: builtin/merge.c:1339
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1348
+#: builtin/merge.c:1353
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1350
+#: builtin/merge.c:1355
msgid "You cannot combine --squash with --commit."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
-#: builtin/merge.c:1366
+#: builtin/merge.c:1371
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1383
+#: builtin/merge.c:1388
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1385
+#: builtin/merge.c:1390
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1390
+#: builtin/merge.c:1395
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1392
+#: builtin/merge.c:1397
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1471
+#: builtin/merge.c:1476
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1480
+#: builtin/merge.c:1485
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1490
+#: builtin/merge.c:1495
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1532
+#: builtin/merge.c:1537
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1539
+#: builtin/merge.c:1544
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1564
+#: builtin/merge.c:1569
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1570
+#: builtin/merge.c:1575
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1593 builtin/merge.c:1658
+#: builtin/merge.c:1598 builtin/merge.c:1663
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1597
+#: builtin/merge.c:1602
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1649
+#: builtin/merge.c:1654
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1651
+#: builtin/merge.c:1656
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1660
+#: builtin/merge.c:1665
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1672
+#: builtin/merge.c:1677
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -15837,33 +15917,33 @@ msgstr "без предупреждения при конфликти"
msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
msgstr "задаване на етикети за ФАЙЛ_1/ОРИГИНАЛ/ФАЙЛ_2"
-#: builtin/merge-recursive.c:46
+#: builtin/merge-recursive.c:47
#, c-format
msgid "unknown option %s"
msgstr "непозната опция: „%s“"
-#: builtin/merge-recursive.c:52
+#: builtin/merge-recursive.c:53
#, c-format
msgid "could not parse object '%s'"
msgstr "неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: builtin/merge-recursive.c:56
+#: builtin/merge-recursive.c:57
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d base. Ignoring %s."
msgid_plural "cannot handle more than %d bases. Ignoring %s."
msgstr[0] "не се поддържа повече от %d база. „%s“ се прескача."
msgstr[1] "не се поддържат повече от %d бази. „%s“ се прескача."
-#: builtin/merge-recursive.c:64
+#: builtin/merge-recursive.c:65
msgid "not handling anything other than two heads merge."
msgstr "поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge-recursive.c:70 builtin/merge-recursive.c:72
+#: builtin/merge-recursive.c:74 builtin/merge-recursive.c:76
#, c-format
msgid "could not resolve ref '%s'"
msgstr "указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/merge-recursive.c:78
+#: builtin/merge-recursive.c:82
#, c-format
msgid "Merging %s with %s\n"
msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
@@ -16008,54 +16088,54 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:510
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:511
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
-#: builtin/name-rev.c:352
+#: builtin/name-rev.c:356
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/name-rev.c:353
+#: builtin/name-rev.c:357
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
-#: builtin/name-rev.c:354
+#: builtin/name-rev.c:358
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:411
+#: builtin/name-rev.c:415
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
-#: builtin/name-rev.c:412
+#: builtin/name-rev.c:416
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
-#: builtin/name-rev.c:414
+#: builtin/name-rev.c:418
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "използване само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:416
+#: builtin/name-rev.c:420
msgid "ignore refs matching <pattern>"
msgstr "игнориране на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:418
+#: builtin/name-rev.c:422
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
-#: builtin/name-rev.c:419
+#: builtin/name-rev.c:423
msgid "read from stdin"
msgstr "четене от стандартния вход"
-#: builtin/name-rev.c:420
+#: builtin/name-rev.c:424
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
-#: builtin/name-rev.c:426
+#: builtin/name-rev.c:430
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
@@ -16461,7 +16541,7 @@ msgstr "опитът за изтриването на несъществуващ
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:130 builtin/worktree.c:165
+#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:130 builtin/worktree.c:164
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
@@ -16477,7 +16557,7 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1598
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1607
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -16553,72 +16633,72 @@ msgstr "не може да бъде получена информация чре
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1166
+#: builtin/pack-objects.c:1164
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1597
+#: builtin/pack-objects.c:1592
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1606
+#: builtin/pack-objects.c:1601
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1875
+#: builtin/pack-objects.c:1870
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2005
+#: builtin/pack-objects.c:2000
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/pack-objects.c:2020
+#: builtin/pack-objects.c:2015
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:2090 builtin/pack-objects.c:2106
-#: builtin/pack-objects.c:2116
+#: builtin/pack-objects.c:2085 builtin/pack-objects.c:2101
+#: builtin/pack-objects.c:2111
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/pack-objects.c:2093 builtin/pack-objects.c:2120
+#: builtin/pack-objects.c:2088 builtin/pack-objects.c:2115
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2130
+#: builtin/pack-objects.c:2125
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
-#: builtin/pack-objects.c:2456
+#: builtin/pack-objects.c:2440
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
-#: builtin/pack-objects.c:2588
+#: builtin/pack-objects.c:2572
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr ""
"обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2675
+#: builtin/pack-objects.c:2659
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2681
+#: builtin/pack-objects.c:2665
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "неправилен брой разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2762
+#: builtin/pack-objects.c:2742
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -16627,7 +16707,7 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2768
+#: builtin/pack-objects.c:2748
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -16636,262 +16716,262 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2866
+#: builtin/pack-objects.c:2846
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:2925 builtin/pack-objects.c:3033
+#: builtin/pack-objects.c:2905 builtin/pack-objects.c:3013
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:2956
+#: builtin/pack-objects.c:2936
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:3041
+#: builtin/pack-objects.c:3021
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
-#: builtin/pack-objects.c:3133
+#: builtin/pack-objects.c:3113
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "„%s“ не е версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3136
+#: builtin/pack-objects.c:3116
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "неправилна версия „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3161
+#: builtin/pack-objects.c:3141
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
-#: builtin/pack-objects.c:3214
+#: builtin/pack-objects.c:3194
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3218
+#: builtin/pack-objects.c:3198
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3248
+#: builtin/pack-objects.c:3228
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3250
+#: builtin/pack-objects.c:3230
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3252
+#: builtin/pack-objects.c:3232
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3255
+#: builtin/pack-objects.c:3235
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3256
+#: builtin/pack-objects.c:3236
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3257
+#: builtin/pack-objects.c:3237
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3260
+#: builtin/pack-objects.c:3240
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3262
+#: builtin/pack-objects.c:3242
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3264
+#: builtin/pack-objects.c:3244
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3266
+#: builtin/pack-objects.c:3246
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3268
+#: builtin/pack-objects.c:3248
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3270
+#: builtin/pack-objects.c:3250
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3272
+#: builtin/pack-objects.c:3252
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3274
+#: builtin/pack-objects.c:3254
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3276
+#: builtin/pack-objects.c:3256
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3278
+#: builtin/pack-objects.c:3258
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3280
+#: builtin/pack-objects.c:3260
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3282
+#: builtin/pack-objects.c:3262
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3284
+#: builtin/pack-objects.c:3264
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3287
+#: builtin/pack-objects.c:3267
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3290
+#: builtin/pack-objects.c:3270
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3293
+#: builtin/pack-objects.c:3273
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3296
+#: builtin/pack-objects.c:3276
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3298
+#: builtin/pack-objects.c:3278
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3300
+#: builtin/pack-objects.c:3280
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3302
+#: builtin/pack-objects.c:3282
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3304
+#: builtin/pack-objects.c:3284
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3307
+#: builtin/pack-objects.c:3287
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
-#: builtin/pack-objects.c:3309
+#: builtin/pack-objects.c:3289
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3311
+#: builtin/pack-objects.c:3291
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3313
+#: builtin/pack-objects.c:3293
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3315
+#: builtin/pack-objects.c:3295
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3317
+#: builtin/pack-objects.c:3297
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3319
+#: builtin/pack-objects.c:3299
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3321
+#: builtin/pack-objects.c:3301
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3323
+#: builtin/pack-objects.c:3303
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3327
+#: builtin/pack-objects.c:3307
msgid "write a bitmap index if possible"
msgstr "записване на индекси на база битови маски при възможност"
-#: builtin/pack-objects.c:3331
+#: builtin/pack-objects.c:3311
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3334
+#: builtin/pack-objects.c:3314
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3336
+#: builtin/pack-objects.c:3316
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
-#: builtin/pack-objects.c:3361
+#: builtin/pack-objects.c:3345
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3366
+#: builtin/pack-objects.c:3350
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3420
+#: builtin/pack-objects.c:3404
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:3422
+#: builtin/pack-objects.c:3406
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3427
+#: builtin/pack-objects.c:3411
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:3430
+#: builtin/pack-objects.c:3414
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3436
+#: builtin/pack-objects.c:3420
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:3497
+#: builtin/pack-objects.c:3481
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3527
+#: builtin/pack-objects.c:3511
#, c-format
msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
msgstr ""
@@ -16947,44 +17027,44 @@ msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/pull.c:141
+#: builtin/pull.c:142
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/pull.c:145
+#: builtin/pull.c:146
msgid "Options related to merging"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/pull.c:148
+#: builtin/pull.c:149
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:176 builtin/rebase.c:447 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:177 builtin/rebase.c:448 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
-#: builtin/pull.c:185
+#: builtin/pull.c:186
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/pull.c:201
+#: builtin/pull.c:202
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Опции при доставяне"
-#: builtin/pull.c:211
+#: builtin/pull.c:212
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/pull.c:219
+#: builtin/pull.c:220
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
-#: builtin/pull.c:316
+#: builtin/pull.c:320
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:433
+#: builtin/pull.c:437
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -16992,14 +17072,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:435
+#: builtin/pull.c:439
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:436
+#: builtin/pull.c:440
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -17007,7 +17087,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:439
+#: builtin/pull.c:443
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -17018,44 +17098,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:444 builtin/rebase.c:1326 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:448 builtin/rebase.c:1347 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:446 builtin/pull.c:461 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:450 builtin/pull.c:465 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:463 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:452 builtin/pull.c:467 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:449 builtin/pull.c:464
+#: builtin/pull.c:453 builtin/pull.c:468
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:451 builtin/pull.c:457 builtin/pull.c:466
-#: builtin/rebase.c:1332 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:461 builtin/pull.c:470
+#: builtin/rebase.c:1353 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:451 builtin/pull.c:466 builtin/pull.c:471
+#: builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:470 builtin/pull.c:475
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:459 builtin/rebase.c:1324 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:463 builtin/rebase.c:1345 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:468 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:472 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:473
+#: builtin/pull.c:477
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -17064,32 +17144,32 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:581
+#: builtin/pull.c:587
#, c-format
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "недостъпно подаване: %s"
-#: builtin/pull.c:861
+#: builtin/pull.c:867
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:916
+#: builtin/pull.c:922
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-#: builtin/pull.c:924
+#: builtin/pull.c:930
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:928
+#: builtin/pull.c:934
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:929
+#: builtin/pull.c:935
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:954
+#: builtin/pull.c:960
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -17099,7 +17179,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:960
+#: builtin/pull.c:966
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -17116,15 +17196,15 @@ msgstr ""
" git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:975
+#: builtin/pull.c:981
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:979
+#: builtin/pull.c:985
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:986
+#: builtin/pull.c:992
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -17298,139 +17378,139 @@ msgstr ""
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:364
+#: builtin/push.c:366
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:398
-#, c-format
-msgid "bad repository '%s'"
-msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-
-#: builtin/push.c:399
-msgid ""
-"No configured push destination.\n"
-"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
-"repository using\n"
-"\n"
-" git remote add <name> <url>\n"
-"\n"
-"and then push using the remote name\n"
-"\n"
-" git push <name>\n"
-msgstr ""
-"Не е указано хранилище, към което да се изтласква.\n"
-"Или укажете адреса на командния ред, или настройте отдалечено хранилище с "
-"командата:\n"
-"\n"
-" git remote add ИМЕ АДРЕС\n"
-"\n"
-"и след това изтласкайте, като укажете името на отдалеченото хранилище:\n"
-"\n"
-" git push ИМЕ\n"
-
-#: builtin/push.c:554
+#: builtin/push.c:541
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:542 builtin/send-pack.c:164
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:556 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:543 builtin/send-pack.c:166
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:558
+#: builtin/push.c:545
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:559
+#: builtin/push.c:546
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:167
+#: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:167
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/push.c:564 builtin/send-pack.c:181
+#: builtin/push.c:551 builtin/send-pack.c:181
msgid "<refname>:<expect>"
msgstr "УКАЗАТЕЛ:ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:565 builtin/send-pack.c:182
+#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:182
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:568
+#: builtin/push.c:555
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:175
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:571 builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:558 builtin/push.c:559 builtin/send-pack.c:161
#: builtin/send-pack.c:162
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:573
+#: builtin/push.c:560
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:576
+#: builtin/push.c:563
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:578
+#: builtin/push.c:565
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:579
+#: builtin/push.c:566
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:582 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:169
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:584 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:571 builtin/send-pack.c:176
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:602
+#: builtin/push.c:589
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:604
+#: builtin/push.c:591
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
-#: builtin/push.c:607
+#: builtin/push.c:611
+#, c-format
+msgid "bad repository '%s'"
+msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
+
+#: builtin/push.c:612
+msgid ""
+"No configured push destination.\n"
+"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
+"repository using\n"
+"\n"
+" git remote add <name> <url>\n"
+"\n"
+"and then push using the remote name\n"
+"\n"
+" git push <name>\n"
+msgstr ""
+"Не е указано хранилище, към което да се изтласква.\n"
+"Или укажете адреса на командния ред, или настройте отдалечено хранилище с "
+"командата:\n"
+"\n"
+" git remote add ИМЕ АДРЕС\n"
+"\n"
+"и след това изтласкайте, като укажете името на отдалеченото хранилище:\n"
+"\n"
+" git push ИМЕ\n"
+
+#: builtin/push.c:627
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:609
+#: builtin/push.c:629
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:613
+#: builtin/push.c:633
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:615
+#: builtin/push.c:635
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:618
+#: builtin/push.c:638
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:637
+#: builtin/push.c:642
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
@@ -17548,11 +17628,11 @@ msgstr "без информационни съобщения"
#: builtin/rebase.c:32
msgid ""
-"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] [<upstream>] "
-"[<branch>]"
+"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase> | --keep-base] "
+"[<upstream> [<branch>]]"
msgstr ""
-"git rebase [-i] [ОПЦИЯ…] [--exec КОМАНДА] [--onto НОВА_БАЗА] [КЛОН_ИЗТОЧНИК] "
-"[КЛОН]"
+"git rebase [-i] [ОПЦИЯ…] [--exec КОМАНДА] [--onto НОВА_БАЗА | --keep-base] "
+"[КЛОН_ИЗТОЧНИК [КЛОН]]"
#: builtin/rebase.c:34
msgid ""
@@ -17591,193 +17671,193 @@ msgstr "невъзможно задаване на интерактивна ра
msgid "could not generate todo list"
msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
-#: builtin/rebase.c:382
+#: builtin/rebase.c:383
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
-#: builtin/rebase.c:437
+#: builtin/rebase.c:438
msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/rebase.c:449
+#: builtin/rebase.c:450
msgid "keep empty commits"
msgstr "запазване на празните подавания"
-#: builtin/rebase.c:451 builtin/revert.c:128
+#: builtin/rebase.c:452 builtin/revert.c:128
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/rebase.c:452
+#: builtin/rebase.c:453
msgid "rebase merge commits"
msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
-#: builtin/rebase.c:454
+#: builtin/rebase.c:455
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr ""
"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
-#: builtin/rebase.c:456
+#: builtin/rebase.c:457
msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
-#: builtin/rebase.c:457
+#: builtin/rebase.c:458
msgid "sign commits"
msgstr "подписване на подаванията"
-#: builtin/rebase.c:459 builtin/rebase.c:1403
+#: builtin/rebase.c:460 builtin/rebase.c:1427
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:461
+#: builtin/rebase.c:462
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase.c:463
+#: builtin/rebase.c:464
msgid "skip commit"
msgstr "прескачане на подаване"
-#: builtin/rebase.c:464
+#: builtin/rebase.c:465
msgid "edit the todo list"
msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:466
+#: builtin/rebase.c:467
msgid "show the current patch"
msgstr "извеждане на текущата кръпка"
-#: builtin/rebase.c:469
+#: builtin/rebase.c:470
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:471
+#: builtin/rebase.c:472
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:473
+#: builtin/rebase.c:474
msgid "check the todo list"
msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:475
+#: builtin/rebase.c:476
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr ""
"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
"предходните им със и без смени на съобщението"
-#: builtin/rebase.c:477
+#: builtin/rebase.c:478
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:478
+#: builtin/rebase.c:479
msgid "onto"
msgstr "върху"
-#: builtin/rebase.c:481
+#: builtin/rebase.c:482
msgid "restrict-revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:481
+#: builtin/rebase.c:482
msgid "restrict revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:483
+#: builtin/rebase.c:484
msgid "squash-onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:484
+#: builtin/rebase.c:485
msgid "squash onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:486
+#: builtin/rebase.c:487
msgid "the upstream commit"
msgstr "подаване на източника"
-#: builtin/rebase.c:488
+#: builtin/rebase.c:489
msgid "head-name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:488
+#: builtin/rebase.c:489
msgid "head name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:493
+#: builtin/rebase.c:494
msgid "rebase strategy"
msgstr "стратегия на пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:494
+#: builtin/rebase.c:495
msgid "strategy-opts"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:495
+#: builtin/rebase.c:496
msgid "strategy options"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:496
+#: builtin/rebase.c:497
msgid "switch-to"
msgstr "преминаване към"
-#: builtin/rebase.c:497
+#: builtin/rebase.c:498
msgid "the branch or commit to checkout"
msgstr "клонът, към който да се премине"
-#: builtin/rebase.c:498
+#: builtin/rebase.c:499
msgid "onto-name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:498
+#: builtin/rebase.c:499
msgid "onto name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:499
+#: builtin/rebase.c:500
msgid "cmd"
msgstr "команда"
-#: builtin/rebase.c:499
+#: builtin/rebase.c:500
msgid "the command to run"
msgstr "команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:502 builtin/rebase.c:1486
+#: builtin/rebase.c:503 builtin/rebase.c:1510
msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
msgstr ""
"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
-#: builtin/rebase.c:518
+#: builtin/rebase.c:519
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-#: builtin/rebase.c:534
+#: builtin/rebase.c:535
#, c-format
msgid "%s requires an interactive rebase"
msgstr "„%s“ изисква интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:586
+#: builtin/rebase.c:587
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:601
+#: builtin/rebase.c:602
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:626
+#: builtin/rebase.c:627
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:702
+#: builtin/rebase.c:703
#, c-format
msgid "Could not read '%s'"
msgstr "Пътят „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:720
+#: builtin/rebase.c:721
#, c-format
msgid "Cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: builtin/rebase.c:827
+#: builtin/rebase.c:828
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:950 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:951 git-rebase--preserve-merges.sh:81
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -17791,7 +17871,7 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: builtin/rebase.c:1031
+#: builtin/rebase.c:1032
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -17809,7 +17889,7 @@ msgstr ""
"\n"
"В резултат те не могат да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:1318
+#: builtin/rebase.c:1339
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -17826,7 +17906,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1334
+#: builtin/rebase.c:1355
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -17839,135 +17919,139 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1364
+#: builtin/rebase.c:1385
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
-#: builtin/rebase.c:1368
+#: builtin/rebase.c:1389
msgid "empty exec command"
msgstr "празна команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:1396
+#: builtin/rebase.c:1418
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1398
+#: builtin/rebase.c:1420
+msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
+msgstr "за текуща база да се ползва базата за сливане на клона и следеното"
+
+#: builtin/rebase.c:1422
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:1400
+#: builtin/rebase.c:1424
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:1406
+#: builtin/rebase.c:1430
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1409
+#: builtin/rebase.c:1433
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr ""
"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:1411 builtin/rebase.c:1415 builtin/rebase.c:1417
+#: builtin/rebase.c:1435 builtin/rebase.c:1439 builtin/rebase.c:1441
msgid "passed to 'git am'"
msgstr "подава се на командата „git am“"
-#: builtin/rebase.c:1419 builtin/rebase.c:1421
+#: builtin/rebase.c:1443 builtin/rebase.c:1445
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:1423 builtin/rebase.c:1426
+#: builtin/rebase.c:1447 builtin/rebase.c:1450
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:1428
+#: builtin/rebase.c:1452
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1431
+#: builtin/rebase.c:1455
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1433
+#: builtin/rebase.c:1457
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:1436
+#: builtin/rebase.c:1460
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:1437
+#: builtin/rebase.c:1461
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1440
+#: builtin/rebase.c:1464
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:1443
+#: builtin/rebase.c:1467
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1447
+#: builtin/rebase.c:1471
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1451
+#: builtin/rebase.c:1475
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1455
+#: builtin/rebase.c:1479
msgid "preserve empty commits during rebase"
msgstr "запазване на празните подавания при пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1457
+#: builtin/rebase.c:1481
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:1463
+#: builtin/rebase.c:1487
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1465
+#: builtin/rebase.c:1489
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:1469
+#: builtin/rebase.c:1493
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:1472
+#: builtin/rebase.c:1496
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1475
+#: builtin/rebase.c:1499
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:1477
+#: builtin/rebase.c:1501
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:1479 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1503 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:1480
+#: builtin/rebase.c:1504
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1483
+#: builtin/rebase.c:1507
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:1500
+#: builtin/rebase.c:1524
msgid ""
"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -17975,33 +18059,41 @@ msgstr ""
"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
"За повече информация вижте „git help config“."
-#: builtin/rebase.c:1506
+#: builtin/rebase.c:1530
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:1547
+#: builtin/rebase.c:1571
msgid ""
"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
msgstr ""
"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
"нея."
-#: builtin/rebase.c:1551
+#: builtin/rebase.c:1576
+msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
+msgstr "опциите „--keep-base“ и „--onto“ са несъвместими"
+
+#: builtin/rebase.c:1578
+msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
+msgstr "опциите „--keep-base“ и „--root“ са несъвместими"
+
+#: builtin/rebase.c:1582
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1555
+#: builtin/rebase.c:1586
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1578
+#: builtin/rebase.c:1609
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1590
+#: builtin/rebase.c:1621
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -18009,16 +18101,16 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1609
+#: builtin/rebase.c:1640
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1628
+#: builtin/rebase.c:1659
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1673
+#: builtin/rebase.c:1704
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -18039,171 +18131,163 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1694
+#: builtin/rebase.c:1725
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1735
+#: builtin/rebase.c:1766
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1757
+#: builtin/rebase.c:1788
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1797
+#: builtin/rebase.c:1828
msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
"interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1809
+#: builtin/rebase.c:1840
msgid "cannot combine am options with either interactive or merge options"
msgstr ""
"опциите за „am“ са несъвместими с опциите за сливане или за интерактивна "
"работа"
-#: builtin/rebase.c:1828
+#: builtin/rebase.c:1859
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1832
+#: builtin/rebase.c:1863
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr ""
"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1838
-msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
-msgstr "опциите „--rebase-merges“ и „--strategy-option“ са несъвместими"
-
-#: builtin/rebase.c:1841
-msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
-msgstr "опциите „--rebase-merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
-
-#: builtin/rebase.c:1865
+#: builtin/rebase.c:1887
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1871
+#: builtin/rebase.c:1893
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1889
+#: builtin/rebase.c:1919
+#, c-format
+msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
+msgstr "„%s“: изисква се точно една база за сливане с клона"
+
+#: builtin/rebase.c:1922
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1896
+#: builtin/rebase.c:1930
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1921
+#: builtin/rebase.c:1955
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1929 builtin/submodule--helper.c:38
+#: builtin/rebase.c:1963 builtin/submodule--helper.c:38
#: builtin/submodule--helper.c:1934
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1940
+#: builtin/rebase.c:1974
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:1981
+#: builtin/rebase.c:2012
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: builtin/rebase.c:1984
+#: builtin/rebase.c:2015
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1990
+#: builtin/rebase.c:2021
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/rebase.c:1993
+#: builtin/rebase.c:2024
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: builtin/rebase.c:1996
+#: builtin/rebase.c:2027
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: builtin/rebase.c:1997 builtin/reset.c:114
-#, c-format
-msgid "HEAD is now at %s"
-msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-
-#: builtin/rebase.c:2013
+#: builtin/rebase.c:2036
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:2040
+#: builtin/rebase.c:2063
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/rebase.c:2053
+#: builtin/rebase.c:2076
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:2064
+#: builtin/rebase.c:2087
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:2066
+#: builtin/rebase.c:2089
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:2074
+#: builtin/rebase.c:2097
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:2076
+#: builtin/rebase.c:2099
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:2084
+#: builtin/rebase.c:2107
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:2091
+#: builtin/rebase.c:2114
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2094
+#: builtin/rebase.c:2117
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2119
+#: builtin/rebase.c:2142
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:2128
+#: builtin/rebase.c:2151
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:2137
+#: builtin/rebase.c:2160
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
@@ -18212,7 +18296,7 @@ msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:832
+#: builtin/receive-pack.c:830
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -18245,7 +18329,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:852
+#: builtin/receive-pack.c:850
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -18266,11 +18350,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1938
+#: builtin/receive-pack.c:1936
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1952
+#: builtin/receive-pack.c:1950
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -18851,11 +18935,11 @@ msgstr "повече подробности. Поставя се пред по
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/repack.c:22
+#: builtin/repack.c:23
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/repack.c:27
+#: builtin/repack.c:28
msgid ""
"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
@@ -18864,126 +18948,126 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
-#: builtin/repack.c:190
+#: builtin/repack.c:191
msgid "could not start pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:229 builtin/repack.c:408
+#: builtin/repack.c:230 builtin/repack.c:409
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
"repack: от „pack-objects“ се очакват редове само с пълни шестнайсетични "
"указатели."
-#: builtin/repack.c:246
+#: builtin/repack.c:247
msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да завърши за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:284
+#: builtin/repack.c:285
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:286
+#: builtin/repack.c:287
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:289
+#: builtin/repack.c:290
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:291
+#: builtin/repack.c:292
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:293
+#: builtin/repack.c:294
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:295
+#: builtin/repack.c:296
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:298
+#: builtin/repack.c:299
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:300
+#: builtin/repack.c:301
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:302
+#: builtin/repack.c:303
msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--delta-islands“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:303
+#: builtin/repack.c:304
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:304
+#: builtin/repack.c:305
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:306
+#: builtin/repack.c:307
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:308
+#: builtin/repack.c:309
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:309 builtin/repack.c:315
+#: builtin/repack.c:310 builtin/repack.c:316
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:310
+#: builtin/repack.c:311
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:312
+#: builtin/repack.c:313
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:314
+#: builtin/repack.c:315
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:316
+#: builtin/repack.c:317
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:318
+#: builtin/repack.c:319
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:320
+#: builtin/repack.c:321
msgid "do not repack this pack"
msgstr "без препакетиране на този пакет"
-#: builtin/repack.c:330
+#: builtin/repack.c:331
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:334
+#: builtin/repack.c:335
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:417
+#: builtin/repack.c:418
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Нищо ново за пакетиране"
-#: builtin/repack.c:478
+#: builtin/repack.c:479
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Some packs in use have been renamed by\n"
@@ -19001,7 +19085,7 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ѝ — за връщането на първоначалните имена.\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преименувайте файловете в „%s“ ръчно:\n"
-#: builtin/repack.c:526
+#: builtin/repack.c:527
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -19109,8 +19193,8 @@ msgstr "„fstat“ не може да се изпълни върху „%s“"
msgid "unable to write object to database"
msgstr "обектът не може да бъде записан в базата от данни"
-#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:377 builtin/replace.c:422
-#: builtin/replace.c:452
+#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:378 builtin/replace.c:423
+#: builtin/replace.c:453
#, c-format
msgid "not a valid object name: '%s'"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -19129,22 +19213,22 @@ msgstr "неуспешно редактиране на файла с обект
msgid "new object is the same as the old one: '%s'"
msgstr "новият и старият обект са един и същ: „%s“"
-#: builtin/replace.c:383
+#: builtin/replace.c:384
#, c-format
msgid "could not parse %s as a commit"
msgstr "„%s“ не може да се анализира като подаване"
-#: builtin/replace.c:414
+#: builtin/replace.c:415
#, c-format
msgid "bad mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:416
+#: builtin/replace.c:417
#, c-format
msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:428
+#: builtin/replace.c:429
#, c-format
msgid ""
"original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
@@ -19153,31 +19237,31 @@ msgstr ""
"Първоначалното подаване „%s“ съдържа етикета при сливане „%s“, който е "
"изхвърлен, затова използвайте опцията „--edit“, а не „--graft“."
-#: builtin/replace.c:467
+#: builtin/replace.c:468
#, c-format
msgid "the original commit '%s' has a gpg signature"
msgstr "първоначалното подаване „%s“ е с подпис на GPG"
-#: builtin/replace.c:468
+#: builtin/replace.c:469
msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
msgstr "Подписът ще бъде премахнат в заменящото подаване!"
-#: builtin/replace.c:478
+#: builtin/replace.c:479
#, c-format
msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
msgstr "заменящото подаване за „%s“ не може да бъде записано"
-#: builtin/replace.c:486
+#: builtin/replace.c:487
#, c-format
msgid "graft for '%s' unnecessary"
msgstr "присадката за „%s“ е излишна"
-#: builtin/replace.c:490
+#: builtin/replace.c:491
#, c-format
msgid "new commit is the same as the old one: '%s'"
msgstr "новото и старото подаване са едно и също: „%s“"
-#: builtin/replace.c:525
+#: builtin/replace.c:526
#, c-format
msgid ""
"could not convert the following graft(s):\n"
@@ -19186,71 +19270,71 @@ msgstr ""
"следните присадки не могат да се преобразуват:\n"
"%s"
-#: builtin/replace.c:546
+#: builtin/replace.c:547
msgid "list replace refs"
msgstr "извеждане на списъка с указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:547
+#: builtin/replace.c:548
msgid "delete replace refs"
msgstr "изтриване на указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:548
+#: builtin/replace.c:549
msgid "edit existing object"
msgstr "редактиране на съществуващ обект"
-#: builtin/replace.c:549
+#: builtin/replace.c:550
msgid "change a commit's parents"
msgstr "смяна на родителите на подаване"
-#: builtin/replace.c:550
+#: builtin/replace.c:551
msgid "convert existing graft file"
msgstr "преобразуване на файла за присадките"
-#: builtin/replace.c:551
+#: builtin/replace.c:552
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
-#: builtin/replace.c:553
+#: builtin/replace.c:554
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "без форматирано извеждане на съдържанието — за опцията „--edit“"
-#: builtin/replace.c:554
+#: builtin/replace.c:555
msgid "use this format"
msgstr "използване на този ФОРМАТ"
-#: builtin/replace.c:567
+#: builtin/replace.c:568
msgid "--format cannot be used when not listing"
msgstr "опцията „--format“ изисква извеждане на списък"
-#: builtin/replace.c:575
+#: builtin/replace.c:576
msgid "-f only makes sense when writing a replacement"
msgstr "опцията „-f“ изисква запазването на заместител"
-#: builtin/replace.c:579
+#: builtin/replace.c:580
msgid "--raw only makes sense with --edit"
msgstr "опцията „--raw“ изисква „--edit“"
-#: builtin/replace.c:585
+#: builtin/replace.c:586
msgid "-d needs at least one argument"
msgstr "опцията „-d“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/replace.c:591
+#: builtin/replace.c:592
msgid "bad number of arguments"
msgstr "неправилен брой аргументи"
-#: builtin/replace.c:597
+#: builtin/replace.c:598
msgid "-e needs exactly one argument"
msgstr "опцията „-e“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/replace.c:603
+#: builtin/replace.c:604
msgid "-g needs at least one argument"
msgstr "опцията „-g“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/replace.c:609
+#: builtin/replace.c:610
msgid "--convert-graft-file takes no argument"
msgstr "опцията „--convert-graft-file“ не приема аргументи"
-#: builtin/replace.c:615
+#: builtin/replace.c:616
msgid "only one pattern can be given with -l"
msgstr "опцията „-l“ приема точно един шаблон"
@@ -19318,13 +19402,18 @@ msgstr "Дървото, сочено от указателя „HEAD“, не м
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито."
+#: builtin/reset.c:114
+#, c-format
+msgid "HEAD is now at %s"
+msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
+
#: builtin/reset.c:193
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:293 builtin/stash.c:514 builtin/stash.c:589
-#: builtin/stash.c:613
+#: builtin/reset.c:293 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:595
+#: builtin/stash.c:619
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
@@ -19410,24 +19499,19 @@ msgstr "Индексът не може да бъде занулен към ве
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:412
+#: builtin/rev-list.c:411
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
-#: builtin/rev-list.c:473
+#: builtin/rev-list.c:472
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
-#: builtin/rev-list.c:476
-#, c-format
-msgid "invalid sparse value '%s'"
-msgstr "неправилна частична стойност: %s"
-
-#: builtin/rev-list.c:527
+#: builtin/rev-list.c:522
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-list.c:530
+#: builtin/rev-list.c:525
msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
msgstr "опцията „--use-bitmap-index“ е несъвместима с филтриране на обектите"
@@ -19982,134 +20066,134 @@ msgstr ""
msgid "could not save index tree"
msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:434
+#: builtin/stash.c:436
msgid "could not restore untracked files from stash"
msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-#: builtin/stash.c:448
+#: builtin/stash.c:450
#, c-format
msgid "Merging %s with %s"
msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
-#: builtin/stash.c:458 git-legacy-stash.sh:680
+#: builtin/stash.c:460 git-legacy-stash.sh:680
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е изваден от скатаното."
-#: builtin/stash.c:516 builtin/stash.c:615
+#: builtin/stash.c:522 builtin/stash.c:621
msgid "attempt to recreate the index"
msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
-#: builtin/stash.c:549
+#: builtin/stash.c:555
#, c-format
msgid "Dropped %s (%s)"
msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
-#: builtin/stash.c:552
+#: builtin/stash.c:558
#, c-format
msgid "%s: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
-#: builtin/stash.c:577
+#: builtin/stash.c:583
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash reference"
msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
-#: builtin/stash.c:627 git-legacy-stash.sh:694
+#: builtin/stash.c:633 git-legacy-stash.sh:694
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново."
-#: builtin/stash.c:650 git-legacy-stash.sh:712
+#: builtin/stash.c:656 git-legacy-stash.sh:712
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: builtin/stash.c:790 builtin/stash.c:827
+#: builtin/stash.c:796 builtin/stash.c:833
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
-#: builtin/stash.c:808 builtin/stash.c:1461 builtin/stash.c:1497
+#: builtin/stash.c:814 builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
msgid "stash message"
msgstr "съобщение при скатаване"
-#: builtin/stash.c:818
+#: builtin/stash.c:824
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:1040 git-legacy-stash.sh:217
+#: builtin/stash.c:1046 git-legacy-stash.sh:217
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: builtin/stash.c:1136 git-legacy-stash.sh:150
+#: builtin/stash.c:1145 git-legacy-stash.sh:150
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: builtin/stash.c:1163 git-legacy-stash.sh:165
+#: builtin/stash.c:1172 git-legacy-stash.sh:165
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1172 git-legacy-stash.sh:180
+#: builtin/stash.c:1181 git-legacy-stash.sh:180
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: builtin/stash.c:1183 builtin/stash.c:1192 git-legacy-stash.sh:200
+#: builtin/stash.c:1192 builtin/stash.c:1201 git-legacy-stash.sh:200
#: git-legacy-stash.sh:213
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1220 git-legacy-stash.sh:233
+#: builtin/stash.c:1229 git-legacy-stash.sh:233
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1269 git-legacy-stash.sh:337
+#: builtin/stash.c:1278 git-legacy-stash.sh:337
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: builtin/stash.c:1285
+#: builtin/stash.c:1294
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
-#: builtin/stash.c:1300 git-legacy-stash.sh:345
+#: builtin/stash.c:1309 git-legacy-stash.sh:345
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: builtin/stash.c:1307 git-legacy-stash.sh:350
+#: builtin/stash.c:1316 git-legacy-stash.sh:350
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: builtin/stash.c:1322 git-legacy-stash.sh:354
+#: builtin/stash.c:1331 git-legacy-stash.sh:354
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1327
+#: builtin/stash.c:1336
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
-#: builtin/stash.c:1417 git-legacy-stash.sh:384
+#: builtin/stash.c:1426 git-legacy-stash.sh:384
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/stash.c:1452 builtin/stash.c:1488
+#: builtin/stash.c:1461 builtin/stash.c:1497
msgid "keep index"
msgstr "запазване на индекса"
-#: builtin/stash.c:1454 builtin/stash.c:1490
+#: builtin/stash.c:1463 builtin/stash.c:1499
msgid "stash in patch mode"
msgstr "скатаване в режим за кръпки"
-#: builtin/stash.c:1455 builtin/stash.c:1491
+#: builtin/stash.c:1464 builtin/stash.c:1500
msgid "quiet mode"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/stash.c:1457 builtin/stash.c:1493
+#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1502
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "скатаване и на неследените файлове"
-#: builtin/stash.c:1459 builtin/stash.c:1495
+#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
msgid "include ignore files"
msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/stash.c:1555
+#: builtin/stash.c:1564
#, c-format
msgid "could not exec %s"
msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
@@ -20485,8 +20569,8 @@ msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
#: builtin/submodule--helper.c:1877
-msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
-msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
+msgid "git submodule--helper update-clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
+msgstr "git submodule--helper update-clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
#: builtin/submodule--helper.c:1890
msgid "bad value for update parameter"
@@ -20539,7 +20623,7 @@ msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:2235 git.c:434 git.c:684
+#: builtin/submodule--helper.c:2235 git.c:433 git.c:683
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
@@ -20871,149 +20955,149 @@ msgstr " Добре"
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:971
+#: builtin/update-index.c:972
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:974
+#: builtin/update-index.c:975
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:977
+#: builtin/update-index.c:978
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:979
+#: builtin/update-index.c:980
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:981
+#: builtin/update-index.c:982
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:983
+#: builtin/update-index.c:984
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:986
+#: builtin/update-index.c:987
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:990
+#: builtin/update-index.c:991
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:994
+#: builtin/update-index.c:995
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:996
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:1005
+#: builtin/update-index.c:1006
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:1008
+#: builtin/update-index.c:1009
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:1011
+#: builtin/update-index.c:1012
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:1014
+#: builtin/update-index.c:1015
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:1017
+#: builtin/update-index.c:1018
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:1019
+#: builtin/update-index.c:1020
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:1021
+#: builtin/update-index.c:1022
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:1023
+#: builtin/update-index.c:1024
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:1027
+#: builtin/update-index.c:1028
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:1031
+#: builtin/update-index.c:1032
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:1035
+#: builtin/update-index.c:1036
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:1039
+#: builtin/update-index.c:1040
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:1042
+#: builtin/update-index.c:1043
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:1044
+#: builtin/update-index.c:1045
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:1048
+#: builtin/update-index.c:1049
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:1050
+#: builtin/update-index.c:1051
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1052
+#: builtin/update-index.c:1053
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1054
+#: builtin/update-index.c:1055
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
-#: builtin/update-index.c:1056
+#: builtin/update-index.c:1057
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr ""
"включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1058
+#: builtin/update-index.c:1059
msgid "write out the index even if is not flagged as changed"
msgstr "запис на индекса, дори да не е отбелязан като променен"
-#: builtin/update-index.c:1060
+#: builtin/update-index.c:1061
msgid "enable or disable file system monitor"
msgstr "включване или изключване на наблюдението на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1062
+#: builtin/update-index.c:1063
msgid "mark files as fsmonitor valid"
msgstr "отбелязване на файловете, че могат да се следят чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1065
+#: builtin/update-index.c:1066
msgid "clear fsmonitor valid bit"
msgstr "изчистване на флага за следенето чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1168
+#: builtin/update-index.c:1169
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -21021,7 +21105,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я или я "
"изтрийте, за да включите разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1177
+#: builtin/update-index.c:1178
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -21029,7 +21113,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я или "
"я изтрийте, за да изключите разделянето на индекса."
-#: builtin/update-index.c:1188
+#: builtin/update-index.c:1190
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -21037,11 +21121,11 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я "
"или я изтрийте, за да изключите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1192
+#: builtin/update-index.c:1194
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
-#: builtin/update-index.c:1200
+#: builtin/update-index.c:1202
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -21049,29 +21133,29 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я "
"или я изтрийте, за да включите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1204
+#: builtin/update-index.c:1206
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Кешът за неследените файлове е включен за „%s“"
-#: builtin/update-index.c:1212
+#: builtin/update-index.c:1214
msgid "core.fsmonitor is unset; set it if you really want to enable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ не е зададена. Задайте я, за да включите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1216
+#: builtin/update-index.c:1218
msgid "fsmonitor enabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е включено"
-#: builtin/update-index.c:1219
+#: builtin/update-index.c:1221
msgid ""
"core.fsmonitor is set; remove it if you really want to disable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ е зададена. Изтрийте я, за да изключите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1223
+#: builtin/update-index.c:1225
msgid "fsmonitor disabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е изключено"
@@ -21166,56 +21250,56 @@ msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
msgid "print tag contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на ЕТИКЕТи"
-#: builtin/worktree.c:18
+#: builtin/worktree.c:17
msgid "git worktree add [<options>] <path> [<commit-ish>]"
msgstr "git worktree add [ОПЦИЯ…] ПЪТ [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/worktree.c:19
+#: builtin/worktree.c:18
msgid "git worktree list [<options>]"
msgstr "git worktree list [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/worktree.c:20
+#: builtin/worktree.c:19
msgid "git worktree lock [<options>] <path>"
msgstr "git worktree lock [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:21
+#: builtin/worktree.c:20
msgid "git worktree move <worktree> <new-path>"
msgstr "git worktree move [ДЪРВО] [НОВ_ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:22
+#: builtin/worktree.c:21
msgid "git worktree prune [<options>]"
msgstr "git worktree prune [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/worktree.c:23
+#: builtin/worktree.c:22
msgid "git worktree remove [<options>] <worktree>"
msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
-#: builtin/worktree.c:24
+#: builtin/worktree.c:23
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:899
+#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:898
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/worktree.c:80
+#: builtin/worktree.c:79
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
-#: builtin/worktree.c:86
+#: builtin/worktree.c:85
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
-#: builtin/worktree.c:91 builtin/worktree.c:100
+#: builtin/worktree.c:90 builtin/worktree.c:99
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: builtin/worktree.c:110
+#: builtin/worktree.c:109
#, c-format
msgid ""
"Removing worktrees/%s: short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read "
@@ -21224,37 +21308,37 @@ msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното "
"(очаквани: %<PRIuMAX> байта, получени: %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/worktree.c:118
+#: builtin/worktree.c:117
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
-#: builtin/worktree.c:127
+#: builtin/worktree.c:126
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
"местоположение"
-#: builtin/worktree.c:166
+#: builtin/worktree.c:165
msgid "report pruned working trees"
msgstr "докладване на окастрените работни дървета"
-#: builtin/worktree.c:168
+#: builtin/worktree.c:167
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "обявяване на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
-#: builtin/worktree.c:235
+#: builtin/worktree.c:234
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:252
+#: builtin/worktree.c:251
#, c-format
msgid "unable to re-add worktree '%s'"
msgstr "дървото „%s“ не може да бъде добавено наново"
-#: builtin/worktree.c:257
+#: builtin/worktree.c:256
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but locked worktree;\n"
@@ -21264,7 +21348,7 @@ msgstr ""
"За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
"„remove“"
-#: builtin/worktree.c:259
+#: builtin/worktree.c:258
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but already registered worktree;\n"
@@ -21274,125 +21358,125 @@ msgstr ""
"За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
"„remove“"
-#: builtin/worktree.c:309
+#: builtin/worktree.c:308
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:440 builtin/worktree.c:446
+#: builtin/worktree.c:439 builtin/worktree.c:445
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:442
+#: builtin/worktree.c:441
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr ""
"Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
"„%s“)"
-#: builtin/worktree.c:451
+#: builtin/worktree.c:450
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:457
+#: builtin/worktree.c:456
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
-#: builtin/worktree.c:498
+#: builtin/worktree.c:497
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:501
+#: builtin/worktree.c:500
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:503
+#: builtin/worktree.c:502
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:505
+#: builtin/worktree.c:504
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:506
+#: builtin/worktree.c:505
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:509
+#: builtin/worktree.c:508
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:512
+#: builtin/worktree.c:511
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
-#: builtin/worktree.c:520
+#: builtin/worktree.c:519
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:581
+#: builtin/worktree.c:580
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:681
+#: builtin/worktree.c:680
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:693 builtin/worktree.c:726 builtin/worktree.c:800
-#: builtin/worktree.c:927
+#: builtin/worktree.c:692 builtin/worktree.c:725 builtin/worktree.c:799
+#: builtin/worktree.c:926
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:695 builtin/worktree.c:728
+#: builtin/worktree.c:694 builtin/worktree.c:727
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:700
+#: builtin/worktree.c:699
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:702
+#: builtin/worktree.c:701
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:730
+#: builtin/worktree.c:729
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/worktree.c:771
+#: builtin/worktree.c:770
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
-#: builtin/worktree.c:779
+#: builtin/worktree.c:778
msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително преместване, дори работното дърво да не е чисто или да е "
"заключено"
-#: builtin/worktree.c:802 builtin/worktree.c:929
+#: builtin/worktree.c:801 builtin/worktree.c:928
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:807
+#: builtin/worktree.c:806
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
-#: builtin/worktree.c:813
+#: builtin/worktree.c:812
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "целта „%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:821
+#: builtin/worktree.c:820
#, c-format
msgid ""
"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -21401,7 +21485,7 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:823
+#: builtin/worktree.c:822
msgid ""
"cannot move a locked working tree;\n"
"use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -21409,41 +21493,41 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:826
+#: builtin/worktree.c:825
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr ""
"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
-#: builtin/worktree.c:831
+#: builtin/worktree.c:830
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/worktree.c:879
+#: builtin/worktree.c:878
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
-#: builtin/worktree.c:883
+#: builtin/worktree.c:882
#, c-format
-msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
+msgid "'%s' contains modified or untracked files, use --force to delete it"
msgstr ""
-"работното дърво „%s“ не е чисто, за принудително изтриване е необходима "
-"опцията „--force“ "
+"„%s“ съдържа провенени или нови файлове, за принудително изтриване е "
+"необходима опцията „--force“"
-#: builtin/worktree.c:888
+#: builtin/worktree.c:887
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr ""
"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
-#: builtin/worktree.c:911
+#: builtin/worktree.c:910
msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто или да е заключено"
-#: builtin/worktree.c:934
+#: builtin/worktree.c:933
#, c-format
msgid ""
"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -21452,7 +21536,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:936
+#: builtin/worktree.c:935
msgid ""
"cannot remove a locked working tree;\n"
"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -21460,7 +21544,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:939
+#: builtin/worktree.c:938
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
@@ -21481,6 +21565,16 @@ msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорият
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
+#: fast-import.c:3118
+#, c-format
+msgid "Expected 'mark' command, got %s"
+msgstr "очаква се команда „mark“, а бе получена: „%s“"
+
+#: fast-import.c:3123
+#, c-format
+msgid "Expected 'to' command, got %s"
+msgstr "очаква се команда „to“, а бе получена: „%s“"
+
#: credential-cache--daemon.c:223
#, c-format
msgid ""
@@ -21598,39 +21692,39 @@ msgstr ""
"псевдонимът „%s“ променя променливи на средата.\n"
"За това може да ползвате „!git“ в псевдонима"
-#: git.c:377
+#: git.c:376
#, c-format
msgid "empty alias for %s"
msgstr "празен псевдоним за „%s“"
-#: git.c:380
+#: git.c:379
#, c-format
msgid "recursive alias: %s"
msgstr "зациклен псевдоним: „%s“"
-#: git.c:460
+#: git.c:459
msgid "write failure on standard output"
msgstr "грешка при запис на стандартния изход"
-#: git.c:462
+#: git.c:461
msgid "unknown write failure on standard output"
msgstr "неизвестна грешка при запис на стандартния изход"
-#: git.c:464
+#: git.c:463
msgid "close failed on standard output"
msgstr "грешка при затваряне на стандартния изход"
-#: git.c:793
+#: git.c:792
#, c-format
msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
msgstr "зацикляне в псевдонимите: заместванията на „%s“ не приключват:%s"
-#: git.c:843
+#: git.c:842
#, c-format
msgid "cannot handle %s as a builtin"
msgstr "„%s“ не може да се обработи като вградена команда"
-#: git.c:856
+#: git.c:855
#, c-format
msgid ""
"usage: %s\n"
@@ -21639,14 +21733,14 @@ msgstr ""
"употреба: %s\n"
"\n"
-#: git.c:876
+#: git.c:875
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
"неуспешно заместване на псевдонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на "
"git\n"
-#: git.c:888
+#: git.c:887
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
@@ -21665,34 +21759,34 @@ msgstr "Управлението на делегирането не се под
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:876
+#: http.c:878
msgid "CURLSSLOPT_NO_REVOKE not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "„CURLSSLOPT_NO_REVOKE“ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:949
+#: http.c:951
msgid "Protocol restrictions not supported with cURL < 7.19.4"
msgstr "Ограничаването на протоколите не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:1085
+#: http.c:1088
#, c-format
msgid "Unsupported SSL backend '%s'. Supported SSL backends:"
msgstr "Неподдържана реализация на SSL „%s“. Поддържат се:"
-#: http.c:1092
+#: http.c:1095
#, c-format
msgid "Could not set SSL backend to '%s': cURL was built without SSL backends"
msgstr ""
"Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“: cURL е компилиран без "
"поддръжка на SSL"
-#: http.c:1096
+#: http.c:1099
#, c-format
msgid "Could not set SSL backend to '%s': already set"
msgstr ""
"Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“, защото вече е зададена "
"друга"
-#: http.c:1965
+#: http.c:1968
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -21795,7 +21889,7 @@ msgstr "умният вариант на http не може да доставя
msgid "protocol error: expected sha/ref, got '%s'"
msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
-#: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
+#: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1250
#, c-format
msgid "http transport does not support %s"
msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
@@ -21804,36 +21898,36 @@ msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
msgid "git-http-push failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
-#: remote-curl.c:1360
+#: remote-curl.c:1356
msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
-#: remote-curl.c:1392
+#: remote-curl.c:1388
msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
-#: remote-curl.c:1399
+#: remote-curl.c:1395
msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
-#: remote-curl.c:1439
+#: remote-curl.c:1435
#, c-format
msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
-#: list-objects-filter-options.h:61
+#: list-objects-filter-options.h:85
msgid "args"
msgstr "АРГУМЕНТИ"
-#: list-objects-filter-options.h:62
+#: list-objects-filter-options.h:86
msgid "object filtering"
msgstr "филтриране по вид на обекта"
-#: parse-options.h:170
+#: parse-options.h:179
msgid "expiry-date"
msgstr "период на валидност/запазване"
-#: parse-options.h:184
+#: parse-options.h:193
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
@@ -24311,3 +24405,44 @@ msgstr "„%s“ се пропуска, защото е с разширение
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "
+
+#, c-format
+#~ msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
+#~ msgstr ""
+#~ "непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се "
+#~ "ползва стандартната стойност „keep“ (запазване)"
+
+#~ msgid "cannot change partial clone promisor remote"
+#~ msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
+
+#~ msgid "error building trees"
+#~ msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
+
+#, c-format
+#~ msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
+#~ msgstr "неправилен формат на дата „%s“ в „%s“"
+
+#~ msgid "writing root commit"
+#~ msgstr "запазване на начално подаване"
+
+#, c-format
+#~ msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
+#~ msgstr "локалните промени в тези файлове ще се презапишат: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "--filter can only be used with the remote configured in extensions."
+#~ "partialClone"
+#~ msgstr ""
+#~ "опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище "
+#~ "указано в настройката „extensions.partialClone“"
+
+#~ msgid "verify commit-msg hook"
+#~ msgstr ""
+#~ "проверка на куката при промяна на съобщението при подаване (commit-msg)"
+
+#~ msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
+#~ msgstr "опциите „--rebase-merges“ и „--strategy-option“ са несъвместими"
+
+#, c-format
+#~ msgid "invalid sparse value '%s'"
+#~ msgstr "неправилна частична стойност: %s"