summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-03-11 23:04:37 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-03-11 23:04:37 (GMT)
commitb22e556314c4c052dd6dedfd7e461796fe8a4685 (patch)
treea0abfc38fbc44ee277c02133b189e69488f575aa /po
parent051fae4d51be9bfe097b47d89e932901524e9c85 (diff)
downloadgit-b22e556314c4c052dd6dedfd7e461796fe8a4685.zip
git-b22e556314c4c052dd6dedfd7e461796fe8a4685.tar.gz
git-b22e556314c4c052dd6dedfd7e461796fe8a4685.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4839t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/bg.po512
1 files changed, 270 insertions, 242 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 0792663..7990313 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -161,8 +161,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.25\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-06 06:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-03-06 07:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-11 15:26+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-12 00:03+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -363,8 +363,8 @@ msgstr "в индекса"
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
-#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2197
-#: builtin/am.c:2200 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
+#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2254 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:189 builtin/submodule--helper.c:409
#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
@@ -1489,7 +1489,7 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:406
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
@@ -1501,7 +1501,7 @@ msgstr "без прилагане на промените напасващи н
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4973 builtin/am.c:2206
+#: apply.c:4973 builtin/am.c:2260
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
@@ -1568,7 +1568,7 @@ msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „N
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:5008 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:5008 builtin/am.c:2239 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
#: builtin/pack-objects.c:3457 builtin/rebase.c:1508
msgid "action"
@@ -1613,7 +1613,7 @@ msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ зн
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5032 builtin/am.c:2194
+#: apply.c:5032 builtin/am.c:2248
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
@@ -1640,7 +1640,7 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:372 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:299
+#: archive.c:372 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
@@ -2207,8 +2207,8 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:51 sequencer.c:2719 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
-#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:457
+#: commit.c:51 sequencer.c:2719 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
+#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2014 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -2335,7 +2335,7 @@ msgstr ""
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:852 builtin/am.c:1287
+#: commit-graph.c:852 builtin/am.c:1292
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
@@ -3368,7 +3368,7 @@ msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
#: diff.c:4681 diff.c:4686 diff.c:4691 diff.c:4696 diff.c:5209
-#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
+#: parse-options.c:197 parse-options.c:201
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
@@ -4567,9 +4567,9 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1874 builtin/am.c:1908
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1879 builtin/am.c:1913
#: builtin/checkout.c:541 builtin/checkout.c:800 builtin/clone.c:810
-#: builtin/stash.c:264
+#: builtin/stash.c:265
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
@@ -4766,37 +4766,37 @@ msgstr "преименуване"
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1606 merge-recursive.c:2530 merge-recursive.c:3175
+#: merge-recursive.c:1577 merge-recursive.c:2472 merge-recursive.c:3117
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-#: merge-recursive.c:1616
+#: merge-recursive.c:1587
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-#: merge-recursive.c:1674
+#: merge-recursive.c:1645
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1705
+#: merge-recursive.c:1676
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1710
+#: merge-recursive.c:1681
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
-#: merge-recursive.c:1737
+#: merge-recursive.c:1708
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -4805,18 +4805,18 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1742
+#: merge-recursive.c:1713
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1851
+#: merge-recursive.c:1793
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2114
+#: merge-recursive.c:2056
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -4827,7 +4827,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:2146
+#: merge-recursive.c:2088
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4836,7 +4836,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-recursive.c:2156
+#: merge-recursive.c:2098
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4846,7 +4846,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-recursive.c:2248
+#: merge-recursive.c:2190
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4855,7 +4855,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2493
+#: merge-recursive.c:2435
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4864,52 +4864,52 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-recursive.c:3019
+#: merge-recursive.c:2961
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:3022
+#: merge-recursive.c:2964
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:3086
+#: merge-recursive.c:3028
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:3086
+#: merge-recursive.c:3028
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3098
+#: merge-recursive.c:3040
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:3102
+#: merge-recursive.c:3044
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:3125
+#: merge-recursive.c:3067
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3147 git-submodule.sh:1003
+#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:1003
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:3148
+#: merge-recursive.c:3090
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3178
+#: merge-recursive.c:3120
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3261
+#: merge-recursive.c:3203
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4918,7 +4918,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3264
+#: merge-recursive.c:3206
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4927,7 +4927,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3268
+#: merge-recursive.c:3210
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4936,7 +4936,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3271
+#: merge-recursive.c:3213
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4945,61 +4945,61 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3385
+#: merge-recursive.c:3327
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3408
+#: merge-recursive.c:3350
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3413
+#: merge-recursive.c:3355
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3420
+#: merge-recursive.c:3362
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3429
+#: merge-recursive.c:3371
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3438
+#: merge-recursive.c:3380
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3482
+#: merge-recursive.c:3424
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:3491
+#: merge-recursive.c:3433
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3595
+#: merge-recursive.c:3537
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3608
+#: merge-recursive.c:3550
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3658
+#: merge-recursive.c:3600
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3717
+#: merge-recursive.c:3659
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -5008,12 +5008,12 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3814
+#: merge-recursive.c:3756
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3832 builtin/merge.c:697 builtin/merge.c:877
+#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:697 builtin/merge.c:877
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -5311,7 +5311,7 @@ msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими"
msgid "%s : incompatible with something else"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с нещо"
-#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:319
+#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:317
#, c-format
msgid "%s takes no value"
msgstr "опцията „%s“ не приема аргументи"
@@ -5321,42 +5321,42 @@ msgstr "опцията „%s“ не приема аргументи"
msgid "%s isn't available"
msgstr "опцията „%s“ не е налична"
-#: parse-options.c:219
+#: parse-options.c:217
#, c-format
msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
msgstr ""
"„%s“ очаква неотрицателно цяло число, евентуално със суфикс „k“/„m“/„g“"
-#: parse-options.c:388
+#: parse-options.c:386
#, c-format
msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%s“ или „--%s%s“)"
-#: parse-options.c:422 parse-options.c:430
+#: parse-options.c:420 parse-options.c:428
#, c-format
msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
-#: parse-options.c:859
+#: parse-options.c:857
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "непозната опция: „%s“"
-#: parse-options.c:861
+#: parse-options.c:859
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "непознат флаг „%c“"
-#: parse-options.c:863
+#: parse-options.c:861
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
-#: parse-options.c:887
+#: parse-options.c:885
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:906
+#: parse-options.c:904
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -5364,21 +5364,21 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:912
+#: parse-options.c:910
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:915
+#: parse-options.c:913
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:954
+#: parse-options.c:952
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
-#: parse-options.c:968
+#: parse-options.c:966
#, c-format
msgid "alias of --%s"
msgstr "псевдоним на „--%s“"
@@ -5711,7 +5711,7 @@ msgstr "неподредени записи за „%s“"
#: submodule.c:1619 builtin/add.c:532 builtin/check-ignore.c:181
#: builtin/checkout.c:470 builtin/checkout.c:656 builtin/clean.c:967
#: builtin/commit.c:367 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:485
-#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:271
+#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:290
#: builtin/submodule--helper.c:332
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
@@ -5999,7 +5999,7 @@ msgstr "неочакван идентификатор на обект при з
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: refs.c:860 strbuf.c:1155 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
+#: refs.c:860 strbuf.c:1155 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:719
#: builtin/rebase.c:1029
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
@@ -6790,7 +6790,7 @@ msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:315 builtin/rebase.c:785 builtin/rebase.c:1750 builtin/rm.c:369
+#: sequencer.c:315 builtin/rebase.c:785 builtin/rebase.c:1750 builtin/rm.c:385
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
@@ -6847,7 +6847,7 @@ msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
#: sequencer.c:440 sequencer.c:1613 sequencer.c:2726 sequencer.c:3167
-#: sequencer.c:3276 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:787 builtin/merge.c:1120
+#: sequencer.c:3276 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:787 builtin/merge.c:1120
#: builtin/rebase.c:593
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
@@ -6898,8 +6898,8 @@ msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:794 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
-#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1117 builtin/rebase.c:1072
+#: sequencer.c:794 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:710
+#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1117 builtin/rebase.c:1072
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
@@ -7062,7 +7062,7 @@ msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъд
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1353 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:687
+#: sequencer.c:1353 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:687
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
@@ -7071,7 +7071,7 @@ msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1413 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1673 builtin/merge.c:886
+#: sequencer.c:1413 builtin/am.c:1588 builtin/commit.c:1673 builtin/merge.c:886
#: builtin/merge.c:911
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
@@ -9079,7 +9079,11 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: worktree.c:259 builtin/am.c:2084
+#: walker.c:170
+msgid "Fetching objects"
+msgstr "Доставяне на обектите"
+
+#: worktree.c:259 builtin/am.c:2099
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -9729,7 +9733,7 @@ msgstr ""
#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:203 builtin/push.c:548
-#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
@@ -9873,13 +9877,13 @@ msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1675 builtin/commit.c:354
-#: builtin/reset.c:327
+#: builtin/reset.c:327 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1509
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1687 builtin/commit.c:360
-#: builtin/reset.c:333
+#: builtin/reset.c:333 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1515
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
@@ -9899,110 +9903,110 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.addEmptyPathspec false"
-#: builtin/am.c:347
+#: builtin/am.c:352
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:431
+#: builtin/am.c:436
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:473
+#: builtin/am.c:478
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:511
+#: builtin/am.c:516
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:537
+#: builtin/am.c:542
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:725
+#: builtin/am.c:730
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:790
+#: builtin/am.c:795
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:838
+#: builtin/am.c:843
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:843 builtin/am.c:855
+#: builtin/am.c:848 builtin/am.c:860
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:850
+#: builtin/am.c:855
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:943
+#: builtin/am.c:948
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:948 builtin/clone.c:409
+#: builtin/am.c:953 builtin/clone.c:409
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:953
+#: builtin/am.c:958
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1084
+#: builtin/am.c:1089
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1085
+#: builtin/am.c:1090
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1086
+#: builtin/am.c:1091
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1169
+#: builtin/am.c:1174
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“. Празните знаци в края на "
"редовете може да се загубят."
-#: builtin/am.c:1197
+#: builtin/am.c:1202
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1262
+#: builtin/am.c:1267
#, c-format
msgid "missing author line in commit %s"
msgstr "липсва ред за авторство в подаването „%s“"
-#: builtin/am.c:1265
+#: builtin/am.c:1270
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1484
+#: builtin/am.c:1489
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1486
+#: builtin/am.c:1491
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1505
+#: builtin/am.c:1510
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -10010,24 +10014,24 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1511
+#: builtin/am.c:1516
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1537
+#: builtin/am.c:1542
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1569
+#: builtin/am.c:1574
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1616 builtin/am.c:1620
+#: builtin/am.c:1621 builtin/am.c:1625
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1638
+#: builtin/am.c:1643
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -10035,44 +10039,45 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1648
+#: builtin/am.c:1653
#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:398
+#: builtin/am.c:1700 builtin/commit.c:398
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1699
+#: builtin/am.c:1704
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1739 builtin/am.c:1807
+#: builtin/am.c:1744 builtin/am.c:1812
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1756
+#: builtin/am.c:1761
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1762
+#: builtin/am.c:1767
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1766
-msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
+#: builtin/am.c:1771
+msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
msgstr ""
-"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте опцията „git am --show-"
-"current-patch“ to see the failed patch"
+"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте:\n"
+"\n"
+" git am --show-current-patch=diff"
-#: builtin/am.c:1810
+#: builtin/am.c:1815
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -10082,7 +10087,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1817
+#: builtin/am.c:1822
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -10093,17 +10098,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1924 builtin/am.c:1928 builtin/am.c:1940 builtin/reset.c:346
+#: builtin/am.c:1929 builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1945 builtin/reset.c:346
#: builtin/reset.c:354
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:1976
+#: builtin/am.c:1981
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2020
+#: builtin/am.c:2025
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -10114,78 +10119,89 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2117
+#: builtin/am.c:2132
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2153
+#: builtin/am.c:2172
+#, c-format
+msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
+msgstr "Неправилна стойност за „--show-current-patch“: „%s“"
+
+#: builtin/am.c:2176
+#, c-format
+msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
+msgstr ""
+"опциите „--show-current-patch=%s“ и „--show-current-patch=%s“ са несъвместими"
+
+#: builtin/am.c:2207
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2154
+#: builtin/am.c:2208
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2160
+#: builtin/am.c:2214
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2162
+#: builtin/am.c:2216
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2164
+#: builtin/am.c:2218
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2165 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:811
+#: builtin/am.c:2219 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:812
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2167
+#: builtin/am.c:2221
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2170
+#: builtin/am.c:2224
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2172
+#: builtin/am.c:2226
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2174
+#: builtin/am.c:2228
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2230
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2178
+#: builtin/am.c:2232
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2181
+#: builtin/am.c:2235
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2184
+#: builtin/am.c:2238
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2186 builtin/am.c:2189 builtin/am.c:2192 builtin/am.c:2195
-#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
-#: builtin/am.c:2213
+#: builtin/am.c:2240 builtin/am.c:2243 builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255 builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261
+#: builtin/am.c:2267
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1391 builtin/fmt-merge-msg.c:670
+#: builtin/am.c:2257 builtin/commit.c:1391 builtin/fmt-merge-msg.c:670
#: builtin/fmt-merge-msg.c:673 builtin/grep.c:871 builtin/merge.c:250
#: builtin/pull.c:140 builtin/pull.c:199 builtin/rebase.c:1505
#: builtin/repack.c:315 builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:321
@@ -10194,69 +10210,69 @@ msgstr "прекарване през „git-apply“"
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2209 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/am.c:2263 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2210
+#: builtin/am.c:2264
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2216
+#: builtin/am.c:2270
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2218
+#: builtin/am.c:2272
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2221
+#: builtin/am.c:2275
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2278
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2281
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2284
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
-#: builtin/am.c:2233
-msgid "show the patch being applied."
-msgstr "показване на прилаганата кръпка."
+#: builtin/am.c:2288
+msgid "show the patch being applied"
+msgstr "показване на прилаганата кръпка"
-#: builtin/am.c:2237
+#: builtin/am.c:2293
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2295
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1512
+#: builtin/am.c:2297 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1512
#: builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:174 builtin/rebase.c:517
#: builtin/rebase.c:1556 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:518 builtin/rebase.c:1557
+#: builtin/am.c:2298 builtin/rebase.c:518 builtin/rebase.c:1557
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2301
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2263
+#: builtin/am.c:2319
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -10264,18 +10280,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2326
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2285
+#: builtin/am.c:2341
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2309
+#: builtin/am.c:2365
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -10284,11 +10300,11 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2315
+#: builtin/am.c:2371
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
-#: builtin/am.c:2325
+#: builtin/am.c:2381
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
@@ -11962,7 +11978,7 @@ msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргум
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1681 builtin/reset.c:324
+#: builtin/checkout.c:1681 builtin/reset.c:324 builtin/stash.c:1506
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
@@ -12663,7 +12679,7 @@ msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:271
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1472
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1477
#: builtin/tag.c:412
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
@@ -17547,7 +17563,7 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1610
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1643
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -18969,10 +18985,6 @@ msgstr ""
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(ОСТАРЯЛО) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1546
-msgid "{drop,keep,ask}"
-msgstr "„drop“ (прескачане), „keep“ (запазване), „ask“ (питане)"
-
#: builtin/rebase.c:1547
msgid "how to handle commits that become empty"
msgstr "как да се обработват оказалите се празни подавания"
@@ -20396,8 +20408,8 @@ msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:294 builtin/stash.c:519 builtin/stash.c:594
-#: builtin/stash.c:618
+#: builtin/reset.c:294 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:595
+#: builtin/stash.c:619
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
@@ -20666,40 +20678,44 @@ msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "следният файл е с променено съдържание"
msgstr[1] "следните файлове са с променено съдържание"
-#: builtin/rm.c:242
+#: builtin/rm.c:243
msgid "do not list removed files"
msgstr "да не се извеждат изтритите файлове"
-#: builtin/rm.c:243
+#: builtin/rm.c:244
msgid "only remove from the index"
msgstr "изтриване само от индекса"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:245
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "въпреки проверката за актуалността на съдържанието"
-#: builtin/rm.c:245
+#: builtin/rm.c:246
msgid "allow recursive removal"
msgstr "рекурсивно изтриване"
-#: builtin/rm.c:247
+#: builtin/rm.c:248
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr ""
"изходният код да е 0, дори ако никой файл нe e напаснал с шаблона за "
"изтриване"
-#: builtin/rm.c:289
+#: builtin/rm.c:282
+msgid "No pathspec was given. Which files should I remove?"
+msgstr "Не са зададени пътища. Кои файлове да се изтрият?"
+
+#: builtin/rm.c:305
msgid "please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"за да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
"или ги скатайте"
-#: builtin/rm.c:307
+#: builtin/rm.c:323
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "без използването на опцията „-r“ „%s“ няма да се изтрие рекурсивно"
-#: builtin/rm.c:346
+#: builtin/rm.c:362
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: „%s“ не може да се изтрие"
@@ -21023,15 +21039,15 @@ msgstr "без използване на частично изтегляне"
msgid "error while refreshing working directory"
msgstr "грешка при обновяване на работната директория"
-#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
+#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:38
msgid "git stash list [<options>]"
msgstr "git stash list [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
+#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:43
msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
msgstr "git stash show [ОПЦИЯ…] [СКАТАНО]"
-#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
+#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:48
msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
@@ -21039,25 +21055,27 @@ msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
-#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
+#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:63
msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
msgstr "git stash branch КЛОН [СКАТАНО]"
-#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
+#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:68
msgid "git stash clear"
msgstr "git stash clear"
-#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
+#: builtin/stash.c:28
msgid ""
"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
+" [--pathspec-from-file=<file> [--pathspec-file-nul]]\n"
" [--] [<pathspec>...]]"
msgstr ""
"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ]\n"
+" [--pathspec-from-file=ФАЙЛ [--pathspec-file-nul]]\n"
" [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
+#: builtin/stash.c:32 builtin/stash.c:85
msgid ""
"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
@@ -21065,188 +21083,198 @@ msgstr ""
"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [СЪОБЩЕНИЕ]"
-#: builtin/stash.c:52
+#: builtin/stash.c:53
msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
-#: builtin/stash.c:57
+#: builtin/stash.c:58
msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
-#: builtin/stash.c:72
+#: builtin/stash.c:73
msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
msgstr "git stash store [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ] [-q|--quiet] ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:127
+#: builtin/stash.c:78
+msgid ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
+" [--] [<pathspec>...]]"
+msgstr ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ]\n"
+" [--] [ПЪТ…]]"
+
+#: builtin/stash.c:128
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash-like commit"
msgstr "„%s“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: builtin/stash.c:147
+#: builtin/stash.c:148
#, c-format
msgid "Too many revisions specified:%s"
msgstr "Указани са прекалено много версии:%s"
-#: builtin/stash.c:161 git-legacy-stash.sh:549
+#: builtin/stash.c:162 git-legacy-stash.sh:549
msgid "No stash entries found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
-#: builtin/stash.c:175
+#: builtin/stash.c:176
#, c-format
msgid "%s is not a valid reference"
msgstr "„%s“ е неправилно име за указател"
-#: builtin/stash.c:224 git-legacy-stash.sh:75
+#: builtin/stash.c:225 git-legacy-stash.sh:75
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr "командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
-#: builtin/stash.c:403
+#: builtin/stash.c:404
msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "по време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: builtin/stash.c:414
+#: builtin/stash.c:415
#, c-format
msgid "could not generate diff %s^!."
msgstr "файлът с разликите „%s^!“ не може да се генерира"
-#: builtin/stash.c:421
+#: builtin/stash.c:422
msgid "conflicts in index.Try without --index."
msgstr ""
"в индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: builtin/stash.c:427
+#: builtin/stash.c:428
msgid "could not save index tree"
msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:436
+#: builtin/stash.c:437
msgid "could not restore untracked files from stash"
msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-#: builtin/stash.c:450
+#: builtin/stash.c:451
#, c-format
msgid "Merging %s with %s"
msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
-#: builtin/stash.c:460 git-legacy-stash.sh:681
+#: builtin/stash.c:461 git-legacy-stash.sh:681
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е изваден от скатаното."
-#: builtin/stash.c:521 builtin/stash.c:620
+#: builtin/stash.c:522 builtin/stash.c:621
msgid "attempt to recreate the index"
msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
-#: builtin/stash.c:554
+#: builtin/stash.c:555
#, c-format
msgid "Dropped %s (%s)"
msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
-#: builtin/stash.c:557
+#: builtin/stash.c:558
#, c-format
msgid "%s: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
-#: builtin/stash.c:582
+#: builtin/stash.c:583
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash reference"
msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
-#: builtin/stash.c:632 git-legacy-stash.sh:695
+#: builtin/stash.c:633 git-legacy-stash.sh:695
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново."
-#: builtin/stash.c:655 git-legacy-stash.sh:713
+#: builtin/stash.c:656 git-legacy-stash.sh:713
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: builtin/stash.c:795 builtin/stash.c:832
+#: builtin/stash.c:796 builtin/stash.c:833
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
-#: builtin/stash.c:813 builtin/stash.c:1473 builtin/stash.c:1509
+#: builtin/stash.c:814 builtin/stash.c:1478 builtin/stash.c:1543
msgid "stash message"
msgstr "съобщение при скатаване"
-#: builtin/stash.c:823
+#: builtin/stash.c:824
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:1048 git-legacy-stash.sh:218
+#: builtin/stash.c:1049 git-legacy-stash.sh:218
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: builtin/stash.c:1148 git-legacy-stash.sh:150
+#: builtin/stash.c:1149 git-legacy-stash.sh:150
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: builtin/stash.c:1175 git-legacy-stash.sh:165
+#: builtin/stash.c:1176 git-legacy-stash.sh:165
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1184 git-legacy-stash.sh:180
+#: builtin/stash.c:1185 git-legacy-stash.sh:180
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: builtin/stash.c:1195 builtin/stash.c:1204 git-legacy-stash.sh:201
+#: builtin/stash.c:1196 builtin/stash.c:1205 git-legacy-stash.sh:201
#: git-legacy-stash.sh:214
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1232 git-legacy-stash.sh:234
+#: builtin/stash.c:1233 git-legacy-stash.sh:234
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1281 git-legacy-stash.sh:338
+#: builtin/stash.c:1282 git-legacy-stash.sh:338
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: builtin/stash.c:1297
+#: builtin/stash.c:1298
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
-#: builtin/stash.c:1312 git-legacy-stash.sh:346
+#: builtin/stash.c:1313 git-legacy-stash.sh:346
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: builtin/stash.c:1319 git-legacy-stash.sh:351
+#: builtin/stash.c:1320 git-legacy-stash.sh:351
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: builtin/stash.c:1334 git-legacy-stash.sh:355
+#: builtin/stash.c:1335 git-legacy-stash.sh:355
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1339
+#: builtin/stash.c:1340
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
-#: builtin/stash.c:1429 git-legacy-stash.sh:385
+#: builtin/stash.c:1430 git-legacy-stash.sh:385
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/stash.c:1464 builtin/stash.c:1500
+#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1534
msgid "keep index"
msgstr "запазване на индекса"
-#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1502
+#: builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1536
msgid "stash in patch mode"
msgstr "скатаване в режим за кръпки"
-#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
+#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1537
msgid "quiet mode"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1505
+#: builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1539
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "скатаване и на неследените файлове"
-#: builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1507
+#: builtin/stash.c:1476 builtin/stash.c:1541
msgid "include ignore files"
msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/stash.c:1567
+#: builtin/stash.c:1600
#, c-format
msgid "could not exec %s"
msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
@@ -22964,41 +22992,41 @@ msgstr ""
msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
msgstr "опростеният транспорт по http не поддържа плитки клиенти"
-#: remote-curl.c:1037
+#: remote-curl.c:1038
msgid "fetch failed."
msgstr "неуспешно доставяне."
-#: remote-curl.c:1085
+#: remote-curl.c:1086
msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
msgstr "умният вариант на http не може да доставя по SHA1"
-#: remote-curl.c:1129 remote-curl.c:1135
+#: remote-curl.c:1130 remote-curl.c:1136
#, c-format
msgid "protocol error: expected sha/ref, got '%s'"
msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
-#: remote-curl.c:1147 remote-curl.c:1262
+#: remote-curl.c:1148 remote-curl.c:1263
#, c-format
msgid "http transport does not support %s"
msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
-#: remote-curl.c:1183
+#: remote-curl.c:1184
msgid "git-http-push failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
-#: remote-curl.c:1368
+#: remote-curl.c:1369
msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
-#: remote-curl.c:1400
+#: remote-curl.c:1401
msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
-#: remote-curl.c:1407
+#: remote-curl.c:1408
msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
-#: remote-curl.c:1447
+#: remote-curl.c:1448
#, c-format
msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"