summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorFredrik Skolmli <fredrik@frsk.net>2008-12-08 16:36:57 (GMT)
committerShawn O. Pearce <spearce@spearce.org>2008-12-08 17:32:11 (GMT)
commit9c996d0c2446cb13fdf7bfc1558ba5b069ec3d17 (patch)
tree43b3b8e77909d845d3de02901311ad3399e7be7b /po
parent07bba555d431b3d6aed9370fc1748726114d348f (diff)
downloadgit-9c996d0c2446cb13fdf7bfc1558ba5b069ec3d17.zip
git-9c996d0c2446cb13fdf7bfc1558ba5b069ec3d17.tar.gz
git-9c996d0c2446cb13fdf7bfc1558ba5b069ec3d17.tar.bz2
git-gui: Starting translation for Norwegian
This file have been used locally for some time, and is near completion. Will put an effort into completing it later on, or just leave it as an excercise for other Norwegians. Signed-off-by: Fredrik Skolmli <fredrik@frsk.net> Signed-off-by: Shawn O. Pearce <spearce@spearce.org>
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/nb.po2484
1 files changed, 2484 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
new file mode 100644
index 0000000..1c5137d
--- /dev/null
+++ b/po/nb.po
@@ -0,0 +1,2484 @@
+# Norwegian (Bokmål) translation of git-gui.
+# Copyright (C) 2007-2008 Shawn Pearce, et al.
+# This file is distributed under the same license as the git-gui package.
+#
+# Fredrik Skolmli <fredrik@frsk.net>, 2008.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: nb\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-16 13:56-0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-12-03 16:05+0100\n"
+"Last-Translator: Fredrik Skolmli <fredrik@frsk.net>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: git-gui.sh:41 git-gui.sh:737 git-gui.sh:751 git-gui.sh:764 git-gui.sh:847
+#: git-gui.sh:866
+msgid "git-gui: fatal error"
+msgstr "git-gui: Kritisk feil"
+
+#: git-gui.sh:689
+#, tcl-format
+msgid "Invalid font specified in %s:"
+msgstr "Ugyldig font spesifisert i %s:"
+
+#: git-gui.sh:723
+msgid "Main Font"
+msgstr "Hovedskrifttype"
+
+#: git-gui.sh:724
+msgid "Diff/Console Font"
+msgstr "Diff-/Konsollskrifttype"
+
+#: git-gui.sh:738
+msgid "Cannot find git in PATH."
+msgstr "Kan ikke finne git i PATH"
+
+#: git-gui.sh:765
+msgid "Cannot parse Git version string:"
+msgstr "Kan ikke tyde Git's oppgitte versjon:"
+
+#: git-gui.sh:783
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Git version cannot be determined.\n"
+"\n"
+"%s claims it is version '%s'.\n"
+"\n"
+"%s requires at least Git 1.5.0 or later.\n"
+"\n"
+"Assume '%s' is version 1.5.0?\n"
+msgstr ""
+"Kan ikke avgjøre hvilken Git-versjon du har.\n"
+"\n"
+"%s sier versjonen er '%s'.\n"
+"\n"
+"%s krever Git versjon 1.5.0 eller nyere.\n"
+"\n"
+"Anta at '%s' er versjon 1.5.0?\n"
+
+#: git-gui.sh:1062
+msgid "Git directory not found:"
+msgstr "Git-katalog ikke funnet:"
+
+#: git-gui.sh:1069
+msgid "Cannot move to top of working directory:"
+msgstr "Kan ikke gå til toppen av arbeidskatalogen:"
+
+#: git-gui.sh:1076
+msgid "Cannot use funny .git directory:"
+msgstr ""
+
+#: git-gui.sh:1081
+msgid "No working directory"
+msgstr "Ingen arbeidskatalog"
+
+#: git-gui.sh:1247 lib/checkout_op.tcl:305
+msgid "Refreshing file status..."
+msgstr "Oppdaterer filstatus..."
+
+#: git-gui.sh:1303
+msgid "Scanning for modified files ..."
+msgstr "Søker etter endrede filer..."
+
+#: git-gui.sh:1367
+msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
+msgstr ""
+
+#: git-gui.sh:1384
+msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
+msgstr ""
+
+#: git-gui.sh:1542 lib/browser.tcl:246
+msgid "Ready."
+msgstr "Klar."
+
+#: git-gui.sh:1819
+msgid "Unmodified"
+msgstr "Uendret"
+
+#: git-gui.sh:1821
+msgid "Modified, not staged"
+msgstr "Endret, ikke køet"
+
+#: git-gui.sh:1822 git-gui.sh:1830
+msgid "Staged for commit"
+msgstr "Køet for innsjekking"
+
+#: git-gui.sh:1823 git-gui.sh:1831
+msgid "Portions staged for commit"
+msgstr "Delvis køet for innsjekking"
+
+#: git-gui.sh:1824 git-gui.sh:1832
+msgid "Staged for commit, missing"
+msgstr "Klar for innsjekking, fraværende"
+
+#: git-gui.sh:1826
+msgid "File type changed, not staged"
+msgstr "Filtype endret, ikke køet"
+
+#: git-gui.sh:1827
+msgid "File type changed, staged"
+msgstr "Filtype endret, køet"
+
+#: git-gui.sh:1829
+msgid "Untracked, not staged"
+msgstr "Usporet, ikke køet"
+
+#: git-gui.sh:1834
+msgid "Missing"
+msgstr "Fraværende"
+
+#: git-gui.sh:1835
+msgid "Staged for removal"
+msgstr "Køet for fjerning"
+
+#: git-gui.sh:1836
+msgid "Staged for removal, still present"
+msgstr "Køet for fjerning, fortsatt tilstede"
+
+#: git-gui.sh:1838 git-gui.sh:1839 git-gui.sh:1840 git-gui.sh:1841
+#: git-gui.sh:1842 git-gui.sh:1843
+msgid "Requires merge resolution"
+msgstr "Sammenslåingen krever konflikthåndtering"
+
+#: git-gui.sh:1878
+msgid "Starting gitk... please wait..."
+msgstr "Starter gitk... Vennligst vent..."
+
+#: git-gui.sh:1887
+msgid "Couldn't find gitk in PATH"
+msgstr "Kunne ikke finne gitk i PATH"
+
+#: git-gui.sh:2280 lib/choose_repository.tcl:36
+msgid "Repository"
+msgstr "Arkiv"
+
+#: git-gui.sh:2281
+msgid "Edit"
+msgstr "Redigere"
+
+#: git-gui.sh:2283 lib/choose_rev.tcl:561
+msgid "Branch"
+msgstr "Gren"
+
+#: git-gui.sh:2286 lib/choose_rev.tcl:548
+msgid "Commit@@noun"
+msgstr "Innsjekking"
+
+#: git-gui.sh:2289 lib/merge.tcl:121 lib/merge.tcl:150 lib/merge.tcl:168
+msgid "Merge"
+msgstr "Sammenslåing"
+
+#: git-gui.sh:2290 lib/choose_rev.tcl:557
+msgid "Remote"
+msgstr "Fjernarkiv"
+
+#: git-gui.sh:2293
+msgid "Tools"
+msgstr "Verktøy"
+
+#: git-gui.sh:2302
+msgid "Explore Working Copy"
+msgstr "Utforsk arbeidskopien"
+
+#: git-gui.sh:2307
+msgid "Browse Current Branch's Files"
+msgstr "Utforsk denne grens filer"
+
+#: git-gui.sh:2311
+msgid "Browse Branch Files..."
+msgstr "Bla igjennom filer på gren..."
+
+#: git-gui.sh:2316
+msgid "Visualize Current Branch's History"
+msgstr "Visualiser denne grens historikk"
+
+#: git-gui.sh:2320
+msgid "Visualize All Branch History"
+msgstr "Visualiser alle greners historikk"
+
+#: git-gui.sh:2327
+#, tcl-format
+msgid "Browse %s's Files"
+msgstr "Bla i filene til %s"
+
+#: git-gui.sh:2329
+#, tcl-format
+msgid "Visualize %s's History"
+msgstr "Visualiser historien til %s"
+
+#: git-gui.sh:2334 lib/database.tcl:27 lib/database.tcl:67
+msgid "Database Statistics"
+msgstr "Databasestatistikk"
+
+#: git-gui.sh:2337 lib/database.tcl:34
+msgid "Compress Database"
+msgstr "Kompress databasen"
+
+#: git-gui.sh:2340
+msgid "Verify Database"
+msgstr "Verifiser databasen"
+
+#: git-gui.sh:2347 git-gui.sh:2351 git-gui.sh:2355 lib/shortcut.tcl:7
+#: lib/shortcut.tcl:39 lib/shortcut.tcl:71
+msgid "Create Desktop Icon"
+msgstr "Lag skrivebordsikon"
+
+#: git-gui.sh:2363 lib/choose_repository.tcl:183 lib/choose_repository.tcl:191
+msgid "Quit"
+msgstr "Avslutt"
+
+#: git-gui.sh:2371
+msgid "Undo"
+msgstr "Angre"
+
+#: git-gui.sh:2374
+msgid "Redo"
+msgstr "Gjør om"
+
+#: git-gui.sh:2378 git-gui.sh:2923
+msgid "Cut"
+msgstr "Klipp ut"
+
+#: git-gui.sh:2381 git-gui.sh:2926 git-gui.sh:3000 git-gui.sh:3082
+#: lib/console.tcl:69
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopier"
+
+#: git-gui.sh:2384 git-gui.sh:2929
+msgid "Paste"
+msgstr "Lim inn"
+
+#: git-gui.sh:2387 git-gui.sh:2932 lib/branch_delete.tcl:26
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:38
+msgid "Delete"
+msgstr "Slett"
+
+#: git-gui.sh:2391 git-gui.sh:2936 git-gui.sh:3086 lib/console.tcl:71
+msgid "Select All"
+msgstr "Velg alle"
+
+#: git-gui.sh:2400
+msgid "Create..."
+msgstr "Opprett..."
+
+#: git-gui.sh:2406
+msgid "Checkout..."
+msgstr "Sjekk ut..."
+
+#: git-gui.sh:2412
+msgid "Rename..."
+msgstr "Endre navn..."
+
+#: git-gui.sh:2417
+msgid "Delete..."
+msgstr "Slett..."
+
+#: git-gui.sh:2422
+msgid "Reset..."
+msgstr "Tilbakestill..."
+
+#: git-gui.sh:2432
+msgid "Done"
+msgstr "Ferdig"
+
+#: git-gui.sh:2434
+msgid "Commit@@verb"
+msgstr "Sjekk inn"
+
+#: git-gui.sh:2443 git-gui.sh:2864
+msgid "New Commit"
+msgstr "Ny innsjekking"
+
+#: git-gui.sh:2451 git-gui.sh:2871
+msgid "Amend Last Commit"
+msgstr "Legg til forrige innsjekking"
+
+#: git-gui.sh:2461 git-gui.sh:2825 lib/remote_branch_delete.tcl:99
+msgid "Rescan"
+msgstr "Søk på ny"
+
+#: git-gui.sh:2467
+msgid "Stage To Commit"
+msgstr "Legg til i innsjekkingskøen"
+
+#: git-gui.sh:2473
+msgid "Stage Changed Files To Commit"
+msgstr "Legg til endrede filer i innsjekkingskøen"
+
+#: git-gui.sh:2479
+msgid "Unstage From Commit"
+msgstr "Fjern fra innsjekkingskøen"
+
+#: git-gui.sh:2484 lib/index.tcl:410
+msgid "Revert Changes"
+msgstr "Tilbakestill endringer"
+
+#: git-gui.sh:2491 git-gui.sh:3069
+msgid "Show Less Context"
+msgstr "Vis mindre innhold"
+
+#: git-gui.sh:2495 git-gui.sh:3073
+msgid "Show More Context"
+msgstr "Vis mer innhold"
+
+#: git-gui.sh:2502 git-gui.sh:2838 git-gui.sh:2947
+msgid "Sign Off"
+msgstr "Signér"
+
+#: git-gui.sh:2518
+msgid "Local Merge..."
+msgstr "Lokal sammenslåing..."
+
+#: git-gui.sh:2523
+msgid "Abort Merge..."
+msgstr "Avbryt sammenslåing..."
+
+#: git-gui.sh:2535 git-gui.sh:2575
+msgid "Add..."
+msgstr "Legg til..."
+
+#: git-gui.sh:2539
+msgid "Push..."
+msgstr "Send..."
+
+#: git-gui.sh:2543
+msgid "Delete Branch..."
+msgstr "Fjern gren..."
+
+#: git-gui.sh:2553 git-gui.sh:2589 lib/about.tcl:14
+#: lib/choose_repository.tcl:44 lib/choose_repository.tcl:53
+#, tcl-format
+msgid "About %s"
+msgstr "Om %s"
+
+#: git-gui.sh:2557
+msgid "Preferences..."
+msgstr "Innstillinger..."
+
+#: git-gui.sh:2565 git-gui.sh:3115
+msgid "Options..."
+msgstr "Alternativer..."
+
+#: git-gui.sh:2576
+msgid "Remove..."
+msgstr "Fjern..."
+
+#: git-gui.sh:2585 lib/choose_repository.tcl:50
+msgid "Help"
+msgstr "Hjelp"
+
+#: git-gui.sh:2611
+msgid "Online Documentation"
+msgstr "Online dokumentasjon"
+
+#: git-gui.sh:2614 lib/choose_repository.tcl:47 lib/choose_repository.tcl:56
+msgid "Show SSH Key"
+msgstr "Vis SSH-nøkkel"
+
+#: git-gui.sh:2707
+#, tcl-format
+msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
+msgstr ""
+"kritisk: kunne ikke finne status for sti %s: Ingen slik fil eller katalog"
+
+#: git-gui.sh:2740
+msgid "Current Branch:"
+msgstr "Nåværende gren:"
+
+#: git-gui.sh:2761
+msgid "Staged Changes (Will Commit)"
+msgstr "Køede endringer (til innsjekking)"
+
+#: git-gui.sh:2781
+msgid "Unstaged Changes"
+msgstr "Ukøede endringer"
+
+#: git-gui.sh:2831
+msgid "Stage Changed"
+msgstr "Kø endret"
+
+#: git-gui.sh:2850 lib/transport.tcl:93 lib/transport.tcl:182
+msgid "Push"
+msgstr "Send"
+
+#: git-gui.sh:2885
+msgid "Initial Commit Message:"
+msgstr "Innledende innsjekkingsmelding:"
+
+#: git-gui.sh:2886
+msgid "Amended Commit Message:"
+msgstr "Utdypt innsjekkingsmelding"
+
+#: git-gui.sh:2887
+msgid "Amended Initial Commit Message:"
+msgstr "Utdypt innledende innsjekkingsmelding:"
+
+#: git-gui.sh:2888
+msgid "Amended Merge Commit Message:"
+msgstr "Utdypt innsjekkingsmelding for sammenslåing:"
+
+#: git-gui.sh:2889
+msgid "Merge Commit Message:"
+msgstr "Revisjonsmelding for sammenslåing:"
+
+#: git-gui.sh:2890
+msgid "Commit Message:"
+msgstr "Revisjonsmelding:"
+
+#: git-gui.sh:2939 git-gui.sh:3090 lib/console.tcl:73
+msgid "Copy All"
+msgstr "Kopier alle"
+
+#: git-gui.sh:2963 lib/blame.tcl:104
+msgid "File:"
+msgstr "Fil:"
+
+#: git-gui.sh:3078
+msgid "Refresh"
+msgstr "Oppdater"
+
+#: git-gui.sh:3099
+msgid "Decrease Font Size"
+msgstr "Gjør teksten mindre"
+
+#: git-gui.sh:3103
+msgid "Increase Font Size"
+msgstr "Gjør teksten større"
+
+#: git-gui.sh:3111 lib/blame.tcl:281
+msgid "Encoding"
+msgstr "Tekstkoding"
+
+#: git-gui.sh:3122
+msgid "Apply/Reverse Hunk"
+msgstr "Bruk/tilbakestill del"
+
+#: git-gui.sh:3127
+msgid "Apply/Reverse Line"
+msgstr "Bruk/tilbakestill linje"
+
+#: git-gui.sh:3137
+msgid "Run Merge Tool"
+msgstr "Start sammenslåingsprosess"
+
+#: git-gui.sh:3142
+msgid "Use Remote Version"
+msgstr "Bruk versjon fra fjernarkiv"
+
+#: git-gui.sh:3146
+msgid "Use Local Version"
+msgstr "Bruk lokal versjon"
+
+#: git-gui.sh:3150
+msgid "Revert To Base"
+msgstr "Tilbakestill til baseversjonen"
+
+#: git-gui.sh:3169
+msgid "Unstage Hunk From Commit"
+msgstr "Fjern delen fra innsjekkingskøen"
+
+#: git-gui.sh:3170
+msgid "Unstage Line From Commit"
+msgstr "Fjern linjen fra innsjekkingskøen"
+
+#: git-gui.sh:3172
+msgid "Stage Hunk For Commit"
+msgstr "Legg del i innsjekkingskøen"
+
+#: git-gui.sh:3173
+msgid "Stage Line For Commit"
+msgstr "Legg til linje i innsjekkingskøen"
+
+#: git-gui.sh:3196
+msgid "Initializing..."
+msgstr "Initsialiserer..."
+
+#: git-gui.sh:3301
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Possible environment issues exist.\n"
+"\n"
+"The following environment variables are probably\n"
+"going to be ignored by any Git subprocess run\n"
+"by %s:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: git-gui.sh:3331
+msgid ""
+"\n"
+"This is due to a known issue with the\n"
+"Tcl binary distributed by Cygwin."
+msgstr ""
+
+#: git-gui.sh:3336
+#, tcl-format
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"A good replacement for %s\n"
+"is placing values for the user.name and\n"
+"user.email settings into your personal\n"
+"~/.gitconfig file.\n"
+msgstr ""
+
+#: lib/about.tcl:26
+msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
+msgstr "git-gui - Et grafisk brukergrensesnitt for Git."
+
+#: lib/blame.tcl:72
+msgid "File Viewer"
+msgstr "Filviser"
+
+#: lib/blame.tcl:78
+msgid "Commit:"
+msgstr "Innsjekking:"
+
+#: lib/blame.tcl:271
+msgid "Copy Commit"
+msgstr "Kopier innsjekking"
+
+#: lib/blame.tcl:275
+msgid "Find Text..."
+msgstr "Søk etter tekst..."
+
+#: lib/blame.tcl:284
+msgid "Do Full Copy Detection"
+msgstr "Gjennomfør full deteksjon av kopieringer"
+
+#: lib/blame.tcl:288
+msgid "Show History Context"
+msgstr "Vis historikkens innhold"
+
+#: lib/blame.tcl:291
+msgid "Blame Parent Commit"
+msgstr ""
+
+#: lib/blame.tcl:450
+#, tcl-format
+msgid "Reading %s..."
+msgstr "Leser %s..."
+
+#: lib/blame.tcl:557
+msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
+msgstr ""
+
+#: lib/blame.tcl:577
+msgid "lines annotated"
+msgstr ""
+
+#: lib/blame.tcl:769
+msgid "Loading original location annotations..."
+msgstr ""
+
+#: lib/blame.tcl:772
+msgid "Annotation complete."
+msgstr ""
+
+#: lib/blame.tcl:802
+msgid "Busy"
+msgstr "Opptatt"
+
+#: lib/blame.tcl:803
+msgid "Annotation process is already running."
+msgstr ""
+
+#: lib/blame.tcl:842
+msgid "Running thorough copy detection..."
+msgstr "Kjører kopidetektering..."
+
+#: lib/blame.tcl:910
+msgid "Loading annotation..."
+msgstr ""
+
+#: lib/blame.tcl:964
+msgid "Author:"
+msgstr "Forfatter:"
+
+#: lib/blame.tcl:968
+msgid "Committer:"
+msgstr "Innsjekker:"
+
+#: lib/blame.tcl:973
+msgid "Original File:"
+msgstr "Opprinnelig fil:"
+
+#: lib/blame.tcl:1021
+msgid "Cannot find HEAD commit:"
+msgstr "Finner ikke HEAD's innsjekking:"
+
+#: lib/blame.tcl:1076
+msgid "Cannot find parent commit:"
+msgstr "Kan ikke finne innsjekkingens forelder:"
+
+#: lib/blame.tcl:1091
+msgid "Unable to display parent"
+msgstr "Kan ikke vise forelder"
+
+#: lib/blame.tcl:1092 lib/diff.tcl:297
+msgid "Error loading diff:"
+msgstr "Feil ved innlasting av forskjell:"
+
+#: lib/blame.tcl:1232
+msgid "Originally By:"
+msgstr "Opprinnelig av:"
+
+#: lib/blame.tcl:1238
+msgid "In File:"
+msgstr "I fil:"
+
+#: lib/blame.tcl:1243
+msgid "Copied Or Moved Here By:"
+msgstr "Kopiert eller flyttet hit av:"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:14 lib/branch_checkout.tcl:19
+msgid "Checkout Branch"
+msgstr "Sjekk ut gren"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:23
+msgid "Checkout"
+msgstr "Utsjekking"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:27 lib/branch_create.tcl:35
+#: lib/branch_delete.tcl:32 lib/branch_rename.tcl:30 lib/browser.tcl:282
+#: lib/checkout_op.tcl:544 lib/choose_font.tcl:43 lib/merge.tcl:172
+#: lib/option.tcl:125 lib/remote_add.tcl:32 lib/remote_branch_delete.tcl:42
+#: lib/tools_dlg.tcl:40 lib/tools_dlg.tcl:204 lib/tools_dlg.tcl:352
+#: lib/transport.tcl:97
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:32 lib/browser.tcl:287 lib/tools_dlg.tcl:328
+msgid "Revision"
+msgstr "Revisjon"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:36 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:280
+msgid "Options"
+msgstr "Valg"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/branch_create.tcl:92
+msgid "Fetch Tracking Branch"
+msgstr "Hent sporet gren"
+
+#: lib/branch_checkout.tcl:44
+msgid "Detach From Local Branch"
+msgstr "Koble bort lokal gren"
+
+#: lib/branch_create.tcl:22
+msgid "Create Branch"
+msgstr "Opprett gren"
+
+#: lib/branch_create.tcl:27
+msgid "Create New Branch"
+msgstr "Opprett ny gren"
+
+#: lib/branch_create.tcl:31 lib/choose_repository.tcl:377
+msgid "Create"
+msgstr "Opprett"
+
+#: lib/branch_create.tcl:40
+msgid "Branch Name"
+msgstr "Navn på gren"
+
+#: lib/branch_create.tcl:43 lib/remote_add.tcl:39 lib/tools_dlg.tcl:50
+msgid "Name:"
+msgstr "Navn:"
+
+#: lib/branch_create.tcl:58
+msgid "Match Tracking Branch Name"
+msgstr "Bruk navn på sporet gren"
+
+#: lib/branch_create.tcl:66
+msgid "Starting Revision"
+msgstr "Starter revisjon"
+
+#: lib/branch_create.tcl:72
+msgid "Update Existing Branch:"
+msgstr "Oppdater eksisterende gren:"
+
+#: lib/branch_create.tcl:75
+msgid "No"
+msgstr "Nei"
+
+#: lib/branch_create.tcl:80
+msgid "Fast Forward Only"
+msgstr "Kun hurtigfremspoling"
+
+#: lib/branch_create.tcl:85 lib/checkout_op.tcl:536
+msgid "Reset"
+msgstr "Tilbakestill"
+
+#: lib/branch_create.tcl:97
+msgid "Checkout After Creation"
+msgstr "Sjekk ut etter oppretting"
+
+#: lib/branch_create.tcl:131
+msgid "Please select a tracking branch."
+msgstr "Velg en gren som skal følges."
+
+#: lib/branch_create.tcl:140
+#, tcl-format
+msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
+msgstr "Den fulgte grenen %s er ikke en gren i fjernarkivet."
+
+#: lib/branch_create.tcl:153 lib/branch_rename.tcl:86
+msgid "Please supply a branch name."
+msgstr "Angi et navn for grenen."
+
+#: lib/branch_create.tcl:164 lib/branch_rename.tcl:106
+#, tcl-format
+msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
+msgstr "'%s' kan ikke brukes som navn på en gren."
+
+#: lib/branch_delete.tcl:15
+msgid "Delete Branch"
+msgstr "Fjern gren"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:20
+msgid "Delete Local Branch"
+msgstr "Fjern lokal gren"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:37
+msgid "Local Branches"
+msgstr "Lokale grener"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:52
+msgid "Delete Only If Merged Into"
+msgstr "Fjern kun ved sammenslåing"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:54
+msgid "Always (Do not perform merge test.)"
+msgstr "Alltid (Ikke utfør sammenslåingstest.)"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:103
+#, tcl-format
+msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
+msgstr "Følgende grener er ikke fullstendig slått sammen med %s:"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:115
+msgid ""
+"Recovering deleted branches is difficult. \n"
+"\n"
+" Delete the selected branches?"
+msgstr ""
+"Gjenoppretting av fjernede grener er vanskelig. \n"
+"\n"
+" Fjern valgte grener?"
+
+#: lib/branch_delete.tcl:141
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Failed to delete branches:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kunne ikke fjerne grener:\n"
+"%s"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:14 lib/branch_rename.tcl:22
+msgid "Rename Branch"
+msgstr "Gi gren nytt navn"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:26
+msgid "Rename"
+msgstr "Endre navn"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:36
+msgid "Branch:"
+msgstr "Gren:"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:39
+msgid "New Name:"
+msgstr "Nytt navn:"
+
+#: lib/branch_rename.tcl:75
+msgid "Please select a branch to rename."
+msgstr "Vennligst velg grenen du vil endre navn på."
+
+#: lib/branch_rename.tcl:96 lib/checkout_op.tcl:201
+#, tcl-format
+msgid "Branch '%s' already exists."
+msgstr "Grenen '%s' eksisterer allerede."
+
+#: lib/branch_rename.tcl:117
+#, tcl-format
+msgid "Failed to rename '%s'."
+msgstr "Kunne ikke endre navnet '%s'."
+
+#: lib/browser.tcl:17
+msgid "Starting..."
+msgstr "Starter..."
+
+#: lib/browser.tcl:26
+msgid "File Browser"
+msgstr "Utforsker"
+
+#: lib/browser.tcl:126 lib/browser.tcl:143
+#, tcl-format
+msgid "Loading %s..."
+msgstr "Laster %s..."
+
+#: lib/browser.tcl:187
+msgid "[Up To Parent]"
+msgstr "[Opp til forelder]"
+
+#: lib/browser.tcl:267 lib/browser.tcl:273
+msgid "Browse Branch Files"
+msgstr "Bla igjennom grenens filer"
+
+#: lib/browser.tcl:278 lib/choose_repository.tcl:394
+#: lib/choose_repository.tcl:480 lib/choose_repository.tcl:491
+#: lib/choose_repository.tcl:995
+msgid "Browse"
+msgstr "Bla igjennom"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:84
+#, tcl-format
+msgid "Fetching %s from %s"
+msgstr "Henter %s fra %s"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:132
+#, tcl-format
+msgid "fatal: Cannot resolve %s"
+msgstr "kritisk: Kan ikke åpne %s"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:145 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:31
+#: lib/sshkey.tcl:53
+msgid "Close"
+msgstr "Lukk"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:174
+#, tcl-format
+msgid "Branch '%s' does not exist."
+msgstr "Grenen '%s' eksisterer ikke."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:193
+#, tcl-format
+msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
+msgstr "Kunne ikke konfigurere forenklet git-pull for '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:228
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Branch '%s' already exists.\n"
+"\n"
+"It cannot fast-forward to %s.\n"
+"A merge is required."
+msgstr ""
+"Grenen '%s' eksisterer allerede.\n"
+"\n"
+"Den kan ikke hurtigfremspoles til %s.\n"
+"En sammenslåing er påkrevd."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:242
+#, tcl-format
+msgid "Merge strategy '%s' not supported."
+msgstr "Sammenslåingsstrategien '%s' er ikke støttet."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:261
+#, tcl-format
+msgid "Failed to update '%s'."
+msgstr "Kunne ikke oppdatere '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:273
+msgid "Staging area (index) is already locked."
+msgstr "Køområdet (index) er allerede låst."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:288
+msgid ""
+"Last scanned state does not match repository state.\n"
+"\n"
+"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
+"rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
+"\n"
+"The rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+
+#: lib/checkout_op.tcl:344
+#, tcl-format
+msgid "Updating working directory to '%s'..."
+msgstr "Oppdaterer arbeidskatalogen til '%s'..."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:345
+msgid "files checked out"
+msgstr "filer sjekket ut"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:375
+#, tcl-format
+msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
+msgstr "Avbrøt utsjekkingen av '%s' (sammenslåing på filnivå kreves)."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:376
+msgid "File level merge required."
+msgstr "Sammenslåing på filnivå kreves"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:380
+#, tcl-format
+msgid "Staying on branch '%s'."
+msgstr "Blir stående på grenen '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:451
+msgid ""
+"You are no longer on a local branch.\n"
+"\n"
+"If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
+"Checkout'."
+msgstr ""
+
+#: lib/checkout_op.tcl:468 lib/checkout_op.tcl:472
+#, tcl-format
+msgid "Checked out '%s'."
+msgstr "Sjekket ut '%s'."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:500
+#, tcl-format
+msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
+msgstr ""
+"Tilbakestilling av '%s' til '%s' vil medføre tap av følgende innsjekkinger:"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:522
+msgid "Recovering lost commits may not be easy."
+msgstr ""
+"Det vil kanskje ikke være så enkelt å gjenopprette en tapt innsjekking."
+
+#: lib/checkout_op.tcl:527
+#, tcl-format
+msgid "Reset '%s'?"
+msgstr "Tilbakestill '%s'?"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:532 lib/merge.tcl:164 lib/tools_dlg.tcl:343
+msgid "Visualize"
+msgstr "Visualiser"
+
+#: lib/checkout_op.tcl:600
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Failed to set current branch.\n"
+"\n"
+"This working directory is only partially switched. We successfully updated "
+"your files, but failed to update an internal Git file.\n"
+"\n"
+"This should not have occurred. %s will now close and give up."
+msgstr ""
+
+#: lib/choose_font.tcl:39
+msgid "Select"
+msgstr "Velg"
+
+#: lib/choose_font.tcl:53
+msgid "Font Family"
+msgstr "Skrifttype-familie"
+
+#: lib/choose_font.tcl:74
+msgid "Font Size"
+msgstr "Skriftstørrelse"
+
+#: lib/choose_font.tcl:91
+msgid "Font Example"
+msgstr "Skrifteksempel"
+
+#: lib/choose_font.tcl:103
+msgid ""
+"This is example text.\n"
+"If you like this text, it can be your font."
+msgstr ""
+"Dette er en eksempeltekst.\n"
+"Hvis du liker hvordan teksten ser ut, kan du velge dette som din skrifttype."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:28
+msgid "Git Gui"
+msgstr "Git Gui"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:87 lib/choose_repository.tcl:382
+msgid "Create New Repository"
+msgstr "Opprett nytt arkiv"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:93
+msgid "New..."
+msgstr "Ny..."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:100 lib/choose_repository.tcl:465
+msgid "Clone Existing Repository"
+msgstr "Klon eksistererende arkiv"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:106
+msgid "Clone..."
+msgstr "Klon..."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:113 lib/choose_repository.tcl:983
+msgid "Open Existing Repository"
+msgstr "Åpne eksistererende arkiv"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:119
+msgid "Open..."
+msgstr "Åpne..."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:132
+msgid "Recent Repositories"
+msgstr "Nylig brukte arkiv"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:138
+msgid "Open Recent Repository:"
+msgstr "Åpne nylig brukt arkiv:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:302 lib/choose_repository.tcl:309
+#: lib/choose_repository.tcl:316
+#, tcl-format
+msgid "Failed to create repository %s:"
+msgstr "Kunne ikke opprette arkivet %s:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:387
+msgid "Directory:"
+msgstr "Mappe:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:417 lib/choose_repository.tcl:544
+#: lib/choose_repository.tcl:1017
+msgid "Git Repository"
+msgstr "Git arkiv"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:442
+#, tcl-format
+msgid "Directory %s already exists."
+msgstr "Mappen %s eksisterer allerede."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:446
+#, tcl-format
+msgid "File %s already exists."
+msgstr "Filen %s eksisterer allerede."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:460
+msgid "Clone"
+msgstr "Klon"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:473
+msgid "Source Location:"
+msgstr "Kildeplassering:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:484
+msgid "Target Directory:"
+msgstr "Destinasjonsmappe:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:496
+msgid "Clone Type:"
+msgstr "Klontype:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:502
+msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
+msgstr "Standard (rask, delvis redundant, hardlinker)"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:508
+msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
+msgstr "Full kopi (tregere, redundant sikkerhetskopi)"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:514
+msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
+msgstr "Delt (raskest, ikke anbefalt, ingen sikkerhetskopiering)"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:550 lib/choose_repository.tcl:597
+#: lib/choose_repository.tcl:743 lib/choose_repository.tcl:813
+#: lib/choose_repository.tcl:1023 lib/choose_repository.tcl:1031
+#, tcl-format
+msgid "Not a Git repository: %s"
+msgstr "Ikke et Git-arkiv: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:586
+msgid "Standard only available for local repository."
+msgstr "Standard er kun tilgjengelig for lokalt arkiv."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:590
+msgid "Shared only available for local repository."
+msgstr "Delt er kun tilgjengelig for lokalt arkiv."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:611
+#, tcl-format
+msgid "Location %s already exists."
+msgstr "Stedet %s eksisterer allerede."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:622
+msgid "Failed to configure origin"
+msgstr "Kunne ikke konfigurere kildeoppføring"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:634
+msgid "Counting objects"
+msgstr "Teller objekter"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:635
+msgid "buckets"
+msgstr "bøtter"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:659
+#, tcl-format
+msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
+msgstr "Kunne ikke kopiere objekter/informasjon/alternativt: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:695
+#, tcl-format
+msgid "Nothing to clone from %s."
+msgstr "Ingenting å klone fra %s."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:697 lib/choose_repository.tcl:911
+#: lib/choose_repository.tcl:923
+msgid "The 'master' branch has not been initialized."
+msgstr "Grenen 'master' har ikke blitt initsialisert."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:710
+msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
+msgstr "Harde linker er utilgjengelig. Går tilbake til kopiering."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:722
+#, tcl-format
+msgid "Cloning from %s"
+msgstr "Kloner fra %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:753
+msgid "Copying objects"
+msgstr "Kopierer objekter"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:754
+msgid "KiB"
+msgstr "kB"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:778
+#, tcl-format
+msgid "Unable to copy object: %s"
+msgstr "Kunne ikke kopiere objekt: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:788
+msgid "Linking objects"
+msgstr "Lenker objekter"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:789
+msgid "objects"
+msgstr "objekter"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:797
+#, tcl-format
+msgid "Unable to hardlink object: %s"
+msgstr "Kunne ikke opprette hardlink med objektet: %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:852
+msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
+msgstr "Kunne ikke hente grener og objekter. Se utdata i konsoll for detaljer."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:863
+msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
+msgstr "Kunne ikke hente tagger. Se utdata i konsoll for detaljer."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:887
+msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
+msgstr "Kan ikke bestemme HEAD. Se utdata i konsoll for detaljer."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:896
+#, tcl-format
+msgid "Unable to cleanup %s"
+msgstr "Kunne ikke rydde opp %s"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:902
+msgid "Clone failed."
+msgstr "Kloning feilet."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:909
+msgid "No default branch obtained."
+msgstr "Ingen standardgren hentet."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:920
+#, tcl-format
+msgid "Cannot resolve %s as a commit."
+msgstr "Kan ikke finne %s som en innsjekking."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:932
+msgid "Creating working directory"
+msgstr "Oppretter arbeidskatalog"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:933 lib/index.tcl:65 lib/index.tcl:128
+#: lib/index.tcl:196
+msgid "files"
+msgstr "filer"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:962
+msgid "Initial file checkout failed."
+msgstr "Initsialiserende utsjekking feilet."
+
+#: lib/choose_repository.tcl:978
+msgid "Open"
+msgstr "Åpne"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:988
+msgid "Repository:"
+msgstr "Arkiv:"
+
+#: lib/choose_repository.tcl:1037
+#, tcl-format
+msgid "Failed to open repository %s:"
+msgstr "Kunne ikke åpne arkivet %s:"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:53
+msgid "This Detached Checkout"
+msgstr "Denne frakoblede utsjekkingen"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:60
+msgid "Revision Expression:"
+msgstr "Revisjonsuttrykk:"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:74
+msgid "Local Branch"
+msgstr "Lokal gren"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:79
+msgid "Tracking Branch"
+msgstr "Sporet gren"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:84 lib/choose_rev.tcl:538
+msgid "Tag"
+msgstr "Tag"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:317
+#, tcl-format
+msgid "Invalid revision: %s"
+msgstr "Ugyldig revisjon: %s"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:338
+msgid "No revision selected."
+msgstr "Ingen revisjoner valgt."
+
+#: lib/choose_rev.tcl:346
+msgid "Revision expression is empty."
+msgstr "Revisjonsuttrykk er tomt."
+
+#: lib/choose_rev.tcl:531
+msgid "Updated"
+msgstr "Oppdatert"
+
+#: lib/choose_rev.tcl:559
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: lib/commit.tcl:9
+msgid ""
+"There is nothing to amend.\n"
+"\n"
+"You are about to create the initial commit. There is no commit before this "
+"to amend.\n"
+msgstr ""
+"Det er ingenting å legge til.\n"
+"\n"
+"Du er i ferd med å lage den initsialiserende revisjonen. Det er ingen "
+"tidligere revisjoner å tilføye.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:18
+msgid ""
+"Cannot amend while merging.\n"
+"\n"
+"You are currently in the middle of a merge that has not been fully "
+"completed. You cannot amend the prior commit unless you first abort the "
+"current merge activity.\n"
+msgstr ""
+"Kan ikke tilføye under sammenslåing.\n"
+"\n"
+"Du er for øyeblikket under en pågående sammenslåing som ikke er fullført. Du "
+"kan ikke tilføye en tidligere revisjon med mindre du først avbryter denne "
+"sammenslåingen.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:49
+msgid "Error loading commit data for amend:"
+msgstr "Feil ved innhenting av revisjonsdata for tilføying:"
+
+#: lib/commit.tcl:76
+msgid "Unable to obtain your identity:"
+msgstr "Kunne ikke avgjøre din identitet:"
+
+#: lib/commit.tcl:81
+msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
+msgstr "Ugyldig GIT_COMMITTER_IDENT:"
+
+#: lib/commit.tcl:133
+msgid ""
+"Last scanned state does not match repository state.\n"
+"\n"
+"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
+"rescan must be performed before another commit can be created.\n"
+"\n"
+"The rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+
+#: lib/commit.tcl:156
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Unmerged files cannot be committed.\n"
+"\n"
+"File %s has merge conflicts. You must resolve them and stage the file "
+"before committing.\n"
+msgstr ""
+
+#: lib/commit.tcl:164
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Unknown file state %s detected.\n"
+"\n"
+"File %s cannot be committed by this program.\n"
+msgstr ""
+"Ukjent filstatus %s er funnet.\n"
+"\n"
+"Filen %s kan ikke sjekkes inn av dette programmet.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:172
+msgid ""
+"No changes to commit.\n"
+"\n"
+"You must stage at least 1 file before you can commit.\n"
+msgstr ""
+"Ingen endringer å sjekke inn.\n"
+"\n"
+"Du må køe minst en fil før du kan sjekke inn noe.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:187
+msgid ""
+"Please supply a commit message.\n"
+"\n"
+"A good commit message has the following format:\n"
+"\n"
+"- First line: Describe in one sentence what you did.\n"
+"- Second line: Blank\n"
+"- Remaining lines: Describe why this change is good.\n"
+msgstr ""
+"Vennligst angi en revisjonsmelding.\n"
+"\n"
+"En god melding har følgende format:\n"
+"\n"
+"- Første linje: En beskrivelse av hva du har gjort i én setning.\n"
+"- Andre linje: Blank\n"
+"- Resterende linjer: Forklar hvorfor denne endringen er bra.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:211
+#, tcl-format
+msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
+msgstr "advarsel: Tcl støtter ikke denne tegnkodingen '%s'."
+
+#: lib/commit.tcl:227
+msgid "Calling pre-commit hook..."
+msgstr ""
+
+#: lib/commit.tcl:242
+msgid "Commit declined by pre-commit hook."
+msgstr ""
+
+#: lib/commit.tcl:265
+msgid "Calling commit-msg hook..."
+msgstr ""
+
+#: lib/commit.tcl:280
+msgid "Commit declined by commit-msg hook."
+msgstr ""
+
+#: lib/commit.tcl:293
+msgid "Committing changes..."
+msgstr "Sjekker inn endringer..."
+
+#: lib/commit.tcl:309
+msgid "write-tree failed:"
+msgstr "Skriving til tre feilet:"
+
+#: lib/commit.tcl:310 lib/commit.tcl:354 lib/commit.tcl:374
+msgid "Commit failed."
+msgstr "Innsjekking feilet."
+
+#: lib/commit.tcl:327
+#, tcl-format
+msgid "Commit %s appears to be corrupt"
+msgstr "Revisjon %s ser ut til å være korrupt"
+
+#: lib/commit.tcl:332
+msgid ""
+"No changes to commit.\n"
+"\n"
+"No files were modified by this commit and it was not a merge commit.\n"
+"\n"
+"A rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+"Ingen endringer til innsjekking.\n"
+"\n"
+"Ingen filer ble endret av denne revisjonen, og det var ikke en revisjon fra "
+"en sammenslåing.\n"
+"\n"
+"Et nytt søk vil bli startet automatisk.\n"
+
+#: lib/commit.tcl:339
+msgid "No changes to commit."
+msgstr "Ingen endringer til innsekking."
+
+#: lib/commit.tcl:353
+msgid "commit-tree failed:"
+msgstr "commit-tree feilet:"
+
+#: lib/commit.tcl:373
+msgid "update-ref failed:"
+msgstr "update-ref feilet:"
+
+#: lib/commit.tcl:461
+#, tcl-format
+msgid "Created commit %s: %s"
+msgstr "Opprettet innsjekking %s: %s"
+
+#: lib/console.tcl:59
+msgid "Working... please wait..."
+msgstr "Jobber... Vennligst vent..."
+
+#: lib/console.tcl:186
+msgid "Success"
+msgstr "Suksess"
+
+#: lib/console.tcl:200
+msgid "Error: Command Failed"
+msgstr "Feil: Kommandoen feilet"
+
+#: lib/database.tcl:43
+msgid "Number of loose objects"
+msgstr "Antall løse objekter"
+
+#: lib/database.tcl:44
+msgid "Disk space used by loose objects"
+msgstr "Diskplass brukt av løse objekter"
+
+#: lib/database.tcl:45
+msgid "Number of packed objects"
+msgstr "Antall pakkede objekter"
+
+#: lib/database.tcl:46
+msgid "Number of packs"
+msgstr "Antall pakker"
+
+#: lib/database.tcl:47
+msgid "Disk space used by packed objects"
+msgstr "Diskplass brukt av pakkede objekter"
+
+#: lib/database.tcl:48
+msgid "Packed objects waiting for pruning"
+msgstr "Pakkede objekter som avventer fjerning"
+
+#: lib/database.tcl:49
+msgid "Garbage files"
+msgstr "Avfallsfiler"
+
+#: lib/database.tcl:72
+msgid "Compressing the object database"
+msgstr "Komprimerer objektdatabasen"
+
+#: lib/database.tcl:83
+msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
+msgstr "Verifiserer objektdatabasen med fsck-objects"
+
+#: lib/database.tcl:108
+#, tcl-format
+msgid ""
+"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
+"\n"
+"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
+"the database when more than %i loose objects exist.\n"
+"\n"
+"Compress the database now?"
+msgstr ""
+"Dette arkivet inneholder omtrent %i 'løse' objekter.\n"
+"\n"
+"For å sikre en optimal ytelse er det sterkt anbefalt at du komprimerer "
+"databasen når det er flere enn %i 'løse' objekter i den.\n"
+"\n"
+"Komprimere databasen nå?"
+
+#: lib/date.tcl:25
+#, tcl-format
+msgid "Invalid date from Git: %s"
+msgstr "Ugyldig dato fra Git: %s"
+
+#: lib/diff.tcl:59
+#, tcl-format
+msgid ""
+"No differences detected.\n"
+"\n"
+"%s has no changes.\n"
+"\n"
+"The modification date of this file was updated by another application, but "
+"the content within the file was not changed.\n"
+"\n"
+"A rescan will be automatically started to find other files which may have "
+"the same state."
+msgstr ""
+"Ingen forandringer funnet.\n"
+"\n"
+"%s har ingen endringer.\n"
+"\n"
+"Tidsstempelet for endring på denne filen ble oppdatert av en annen "
+" applikasjon, men innholdet er uendret.\n"
+"\n"
+"En gjennomsøking vil nå starte automatisk for å se om andre filer har "
+"status."
+
+#: lib/diff.tcl:99
+#, tcl-format
+msgid "Loading diff of %s..."
+msgstr "Laster inn forskjellene av %s..."
+
+#: lib/diff.tcl:120
+msgid ""
+"LOCAL: deleted\n"
+"REMOTE:\n"
+msgstr "LOKAL: slettet\n"
+"FJERN:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:125
+msgid ""
+"REMOTE: deleted\n"
+"LOCAL:\n"
+msgstr "FJERN: slettet\n"
+"LOKAL:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:132
+msgid "LOCAL:\n"
+msgstr "LOKAL:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:135
+msgid "REMOTE:\n"
+msgstr "FJERN:\n"
+
+#: lib/diff.tcl:197 lib/diff.tcl:296
+#, tcl-format
+msgid "Unable to display %s"
+msgstr "Kan ikke vise %s"
+
+#: lib/diff.tcl:198
+msgid "Error loading file:"
+msgstr "Feil ved lesing av fil: %s"
+
+#: lib/diff.tcl:205
+msgid "Git Repository (subproject)"
+msgstr "Git-arkiv (underprosjekt)"
+
+#: lib/diff.tcl:217
+msgid "* Binary file (not showing content)."
+msgstr "* Binærfil (viser ikke innhold)"
+
+#: lib/diff.tcl:222
+#, tcl-format
+msgid ""
+"* Untracked file is %d bytes.\n"
+"* Showing only first %d bytes.\n"
+msgstr ""
+"* Usporet fil er %d bytes.\n"
+"* Viser bare %d første bytes.\n"
+
+#: lib/diff.tcl:228
+#, tcl-format
+msgid ""
+"\n"
+"* Untracked file clipped here by %s.\n"
+"* To see the entire file, use an external editor.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"* Usporede filer klippet her av %s.\n"
+"* For å se hele filen, bruk et eksternt redigeringsverktøy.\n"
+
+#: lib/diff.tcl:436
+msgid "Failed to unstage selected hunk."
+msgstr "Kunne ikke fjerne den valgte delen fra innsjekkingskøen."
+
+#: lib/diff.tcl:443
+msgid "Failed to stage selected hunk."
+msgstr "Kunne ikke legge til den valgte delen i innsjekkingskøen."
+
+#: lib/diff.tcl:509
+msgid "Failed to unstage selected line."
+msgstr "Kunne ikke fjerne den valgte linjen fra innsjekkingskøen."
+
+#: lib/diff.tcl:517
+msgid "Failed to stage selected line."
+msgstr "Kunne ikke legge til den valgte linjen i innsjekkingskøen."
+
+#: lib/encoding.tcl:443
+msgid "Default"
+msgstr "Standard"
+
+#: lib/encoding.tcl:448
+#, tcl-format
+msgid "System (%s)"
+msgstr "Systemets (%s)"
+
+#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
+msgid "Other"
+msgstr "Andre"
+
+#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:114
+msgid "error"
+msgstr "feil"
+
+#: lib/error.tcl:36
+msgid "warning"
+msgstr "advarsel"
+
+#: lib/error.tcl:94
+msgid "You must correct the above errors before committing."
+msgstr "Du må rette de ovenstående feilene før innsjekking."
+
+#: lib/index.tcl:6
+msgid "Unable to unlock the index."
+msgstr "Kunne ikke låse opp indexen."
+
+#: lib/index.tcl:15
+msgid "Index Error"
+msgstr "Feil på index"
+
+#: lib/index.tcl:21
+msgid ""
+"Updating the Git index failed. A rescan will be automatically started to "
+"resynchronize git-gui."
+msgstr ""
+"Oppdatering av Git's index mislyktes. Et nytt søk vil bli startet for å "
+"resynkronisere git-gui."
+
+#: lib/index.tcl:27
+msgid "Continue"
+msgstr "Fortsett"
+
+#: lib/index.tcl:31
+msgid "Unlock Index"
+msgstr "Lås opp index"
+
+#: lib/index.tcl:287
+#, tcl-format
+msgid "Unstaging %s from commit"
+msgstr "Fjerner %s fra innsjekkingskøen"
+
+#: lib/index.tcl:326
+msgid "Ready to commit."
+msgstr "Klar til innsjekking."
+
+#: lib/index.tcl:339
+#, tcl-format
+msgid "Adding %s"
+msgstr "Legger til %s"
+
+#: lib/index.tcl:396
+#, tcl-format
+msgid "Revert changes in file %s?"
+msgstr "Reverter endringene i filen %s?"
+
+#: lib/index.tcl:398
+#, tcl-format
+msgid "Revert changes in these %i files?"
+msgstr "Reverter endringene i disse %i filene?"
+
+#: lib/index.tcl:406
+msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
+msgstr "Endringer som ikke ligger i innsjekkingskøen vil bli tapt av denne "
+"reverteringen"
+
+#: lib/index.tcl:409
+msgid "Do Nothing"
+msgstr "Ikke gjør noe"
+
+#: lib/index.tcl:427
+msgid "Reverting selected files"
+msgstr "Reverterer valgte filer"
+
+#: lib/index.tcl:431
+#, tcl-format
+msgid "Reverting %s"
+msgstr "Reverterer %s"
+
+#: lib/merge.tcl:13
+msgid ""
+"Cannot merge while amending.\n"
+"\n"
+"You must finish amending this commit before starting any type of merge.\n"
+msgstr ""
+"Kunne ikke slå sammen under utvidelse.\n"
+"\n"
+"Du må først fullføre utvidelsen av denne revisjonen før du kan starte en "
+"sammenslåing.\n"
+
+#: lib/merge.tcl:27
+msgid ""
+"Last scanned state does not match repository state.\n"
+"\n"
+"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
+"rescan must be performed before a merge can be performed.\n"
+"\n"
+"The rescan will be automatically started now.\n"
+msgstr ""
+
+#: lib/merge.tcl:45
+#, tcl-format
+msgid ""
+"You are in the middle of a conflicted merge.\n"
+"\n"
+"File %s has merge conflicts.\n"
+"\n"
+"You must resolve them, stage the file, and commit to complete the current "
+"merge. Only then can you begin another merge.\n"
+msgstr ""
+
+#: lib/merge.tcl:55
+#, tcl-format
+msgid ""
+"You are in the middle of a change.\n"
+"\n"
+"File %s is modified.\n"
+"\n"
+"You should complete the current commit before starting a merge. Doing so "
+"will help you abort a failed merge, should the need arise.\n"
+msgstr ""
+
+#: lib/merge.tcl:107
+#, tcl-format
+msgid "%s of %s"
+msgstr "%s av %s"
+
+#: lib/merge.tcl:120
+#, tcl-format
+msgid "Merging %s and %s..."
+msgstr "Slår sammen %s og %s"
+
+#: lib/merge.tcl:131
+msgid "Merge completed successfully."
+msgstr "Vellykket sammenslåing fullført."
+
+#: lib/merge.tcl:133
+msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
+msgstr "Sammenslåing feilet. Håndtering av konflikten kreves."
+
+#: lib/merge.tcl:158
+#, tcl-format
+msgid "Merge Into %s"
+msgstr "Slå sammen inn i %s"
+
+#: lib/merge.tcl:177
+msgid "Revision To Merge"
+msgstr "Revisjon til sammenslåing"
+
+#: lib/merge.tcl:212
+msgid ""
+"Cannot abort while amending.\n"
+"\n"
+"You must finish amending this commit.\n"
+msgstr ""
+"Kan ikke avbryte under utvidelse av revisjon.\n"
+"\n"
+"Du må fullføre utvidelsen av denne revisjonen.\n"
+
+#: lib/merge.tcl:222
+msgid ""
+"Abort merge?\n"
+"\n"
+"Aborting the current merge will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
+"\n"
+"Continue with aborting the current merge?"
+msgstr ""
+"Avbryt sammenslåing?\n"
+"\n"
+"Avbryting av pågående sammenslåing vil føre til at *alle* endringer som ikke "
+" er sjekket inn, vil gå tapt.\n"
+"\n"
+"Fortsette med å avbryte den pågående sammenslåingen?"
+
+#: lib/merge.tcl:228
+msgid ""
+"Reset changes?\n"
+"\n"
+"Resetting the changes will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
+"\n"
+"Continue with resetting the current changes?"
+msgstr ""
+"Nullstill endringer?\n"
+"\n"
+"Nullstilling av endringer vil føre til at *alle* endringer som ikke er "
+"sjekket inn går tapt.\n"
+"\n"
+"Fortsette med nullstilling av endringer?"
+
+#: lib/merge.tcl:239
+msgid "Aborting"
+msgstr "Avbryter"
+
+#: lib/merge.tcl:239
+msgid "files reset"
+msgstr "filer tilbakestilt"
+
+#: lib/merge.tcl:267
+msgid "Abort failed."
+msgstr "Avbryting feilet."
+
+#: lib/merge.tcl:269
+msgid "Abort completed. Ready."
+msgstr "Avbryting fullført. Klar."
+
+#: lib/mergetool.tcl:8
+msgid "Force resolution to the base version?"
+msgstr "Tving håndtering til opprinnelig versjon?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:9
+msgid "Force resolution to this branch?"
+msgstr "Tving håndtering i denne grenen?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:10
+msgid "Force resolution to the other branch?"
+msgstr "Tving håndtering i den andre grenen?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:14
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
+"\n"
+"%s will be overwritten.\n"
+"\n"
+"This operation can be undone only by restarting the merge."
+msgstr ""
+"Merk deg at endringsvisningen kun viser motstridende endringer.\n"
+"\n"
+"%s vil bli overskrevet.\n"
+"\n"
+"Denne operasjonen kan kun bli angret ved å starte sammenslåingen på ny."
+
+#: lib/mergetool.tcl:45
+#, tcl-format
+msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
+msgstr "Filen %s ser ut til å ha uløste konflikter, skal filen likevel køes?"
+
+#: lib/mergetool.tcl:60
+#, tcl-format
+msgid "Adding resolution for %s"
+msgstr "Legger til løsninge på konflikt for %s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:141
+msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
+msgstr ""
+
+#: lib/mergetool.tcl:146
+msgid "Conflict file does not exist"
+msgstr "Konfliktfil eksisterer ikke"
+
+#: lib/mergetool.tcl:264
+#, tcl-format
+msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
+msgstr ""
+
+#: lib/mergetool.tcl:268
+#, tcl-format
+msgid "Unsupported merge tool '%s'"
+msgstr ""
+
+#: lib/mergetool.tcl:303
+msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
+msgstr ""
+
+#: lib/mergetool.tcl:323
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Error retrieving versions:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kunne ikke hente versjoner:\n"
+"%s"
+
+#: lib/mergetool.tcl:343
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not start the merge tool:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: lib/mergetool.tcl:347
+msgid "Running merge tool..."
+msgstr ""
+
+#: lib/mergetool.tcl:375 lib/mergetool.tcl:383
+msgid "Merge tool failed."
+msgstr ""
+
+#: lib/option.tcl:11
+#, tcl-format
+msgid "Invalid global encoding '%s'"
+msgstr ""
+
+#: lib/option.tcl:19
+#, tcl-format
+msgid "Invalid repo encoding '%s'"
+msgstr ""
+
+#: lib/option.tcl:117
+msgid "Restore Defaults"
+msgstr "Gjennopprett standardverdier"
+
+#: lib/option.tcl:121
+msgid "Save"
+msgstr "Lagre"
+
+#: lib/option.tcl:131
+#, tcl-format
+msgid "%s Repository"
+msgstr "%s arkiv"
+
+#: lib/option.tcl:132
+msgid "Global (All Repositories)"
+msgstr "Globalt (alle arkiv)"
+
+#: lib/option.tcl:138
+msgid "User Name"
+msgstr "Navn"
+
+#: lib/option.tcl:139
+msgid "Email Address"
+msgstr "Epost-adresse"
+
+#: lib/option.tcl:141
+msgid "Summarize Merge Commits"
+msgstr "Oppsummer innsjekkinger fra sammenslåinger"
+
+#: lib/option.tcl:142
+msgid "Merge Verbosity"
+msgstr "Detaljenivå på sammenslåing"
+
+#: lib/option.tcl:143
+msgid "Show Diffstat After Merge"
+msgstr "Vis endringsstatistikk etter sammenslåing"
+
+#: lib/option.tcl:144
+msgid "Use Merge Tool"
+msgstr "Bruk sammenslåingsverktøy"
+
+#: lib/option.tcl:146
+msgid "Trust File Modification Timestamps"
+msgstr "Stol på filers tid for endring"
+
+#: lib/option.tcl:147
+msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
+msgstr ""
+
+#: lib/option.tcl:148
+msgid "Match Tracking Branches"
+msgstr ""
+
+#: lib/option.tcl:149
+msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
+msgstr ""
+
+#: lib/option.tcl:150
+msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
+msgstr ""
+
+#: lib/option.tcl:151
+msgid "Blame History Context Radius (days)"
+msgstr ""
+
+#: lib/option.tcl:152
+msgid "Number of Diff Context Lines"
+msgstr "Antall linjer sammenhengende endringer"
+
+#: lib/option.tcl:153
+msgid "Commit Message Text Width"
+msgstr "Tekstbredde for vindu til innsjekkingsmeldinger"
+
+#: lib/option.tcl:154
+msgid "New Branch Name Template"
+msgstr "Mal for navn på nye grener"
+
+#: lib/option.tcl:155
+msgid "Default File Contents Encoding"
+msgstr "Standard tekstenkoding for innhold i filer"
+
+#: lib/option.tcl:203
+msgid "Change"
+msgstr "Endre"
+
+#: lib/option.tcl:230
+msgid "Spelling Dictionary:"
+msgstr "Stavebokordlister:"
+
+#: lib/option.tcl:254
+msgid "Change Font"
+msgstr "Endre skrifttype"
+
+#: lib/option.tcl:258
+#, tcl-format
+msgid "Choose %s"
+msgstr "Velg %s"
+
+#: lib/option.tcl:264
+msgid "pt."
+msgstr "pt."
+
+#: lib/option.tcl:278
+msgid "Preferences"
+msgstr "Egenskaper"
+
+#: lib/option.tcl:314
+msgid "Failed to completely save options:"
+msgstr "Kunne ikke lagre alternativ:"
+
+#: lib/remote.tcl:163
+msgid "Remove Remote"
+msgstr "Fjern fjernarkiv"
+
+#: lib/remote.tcl:168
+msgid "Prune from"
+msgstr "Fjern fra"
+
+#: lib/remote.tcl:173
+msgid "Fetch from"
+msgstr "Hent fra"
+
+#: lib/remote.tcl:215
+msgid "Push to"
+msgstr "Send til"
+
+#: lib/remote_add.tcl:19
+msgid "Add Remote"
+msgstr "Legg til fjernarkiv"
+
+#: lib/remote_add.tcl:24
+msgid "Add New Remote"
+msgstr "Legg til nytt fjernarkiv"
+
+#: lib/remote_add.tcl:28 lib/tools_dlg.tcl:36
+msgid "Add"
+msgstr "Legg til"
+
+#: lib/remote_add.tcl:37
+msgid "Remote Details"
+msgstr "Detaljer for fjernarkiv"
+
+#: lib/remote_add.tcl:50
+msgid "Location:"
+msgstr "Lokasjon:"
+
+#: lib/remote_add.tcl:62
+msgid "Further Action"
+msgstr "Videre handling"
+
+#: lib/remote_add.tcl:65
+msgid "Fetch Immediately"
+msgstr "Hent umiddelbart"
+
+#: lib/remote_add.tcl:71
+msgid "Initialize Remote Repository and Push"
+msgstr "Initsialiser og send til fjernarkiv"
+
+#: lib/remote_add.tcl:77
+msgid "Do Nothing Else Now"
+msgstr "Ikke gjør mer nå"
+
+#: lib/remote_add.tcl:101
+msgid "Please supply a remote name."
+msgstr "Vennligst angi et navn for fjernarkivet."
+
+#: lib/remote_add.tcl:114
+#, tcl-format
+msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
+msgstr "'%s' er ikke et tillatt navn for et fjernarkiv."
+
+#: lib/remote_add.tcl:125
+#, tcl-format
+msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
+msgstr "Kunne ikke legge til fjernarkivet '%s' på '%s'."
+
+#: lib/remote_add.tcl:133 lib/transport.tcl:6
+#, tcl-format
+msgid "fetch %s"
+msgstr "hent %s"
+
+#: lib/remote_add.tcl:134
+#, tcl-format
+msgid "Fetching the %s"
+msgstr "Henter %s"
+
+#: lib/remote_add.tcl:157
+#, tcl-format
+msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
+msgstr "Vet ikke hvordan arkiv på '%s' skal opprettes."
+
+#: lib/remote_add.tcl:163 lib/transport.tcl:25 lib/transport.tcl:71
+#, tcl-format
+msgid "push %s"
+msgstr "send %s"
+
+#: lib/remote_add.tcl:164
+#, tcl-format
+msgid "Setting up the %s (at %s)"
+msgstr "Initsialiserer %s (på %s)"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
+msgid "Delete Branch Remotely"
+msgstr "Fjern gren fra fjernarkiv"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:47
+msgid "From Repository"
+msgstr "Fra arkiv"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:50 lib/transport.tcl:123
+msgid "Remote:"
+msgstr "Fjernarkiv:"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:66 lib/transport.tcl:138
+msgid "Arbitrary Location:"
+msgstr "Vilkårlig lokasjon:"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:84
+msgid "Branches"
+msgstr "Grener"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:109
+msgid "Delete Only If"
+msgstr "Slett kun hvis"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:111
+msgid "Merged Into:"
+msgstr "Slått sammen i:"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:119
+msgid "Always (Do not perform merge checks)"
+msgstr "Alltid (Ikke utfør sammenslåingskontroll)"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:152
+msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
+msgstr "En gren kreves for 'sammenslåing i'."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:184
+#, tcl-format
+msgid ""
+"The following branches are not completely merged into %s:\n"
+"\n"
+" - %s"
+msgstr ""
+"Følgende grener er ikke fullestendig sammenslått med %s:\n"
+"\n"
+" - %s"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:189
+#, tcl-format
+msgid ""
+"One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
+"necessary commits. Try fetching from %s first."
+msgstr ""
+"En eller flere av testene som blir kjørt under sammenslåing feilet fordi du"
+"ikke har hentet inn de nødvendige innsjekkingene. Prøv å hent disse fra %s"
+"først"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:207
+msgid "Please select one or more branches to delete."
+msgstr "Velg en eller flere grener som skal fjernes."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:216
+msgid ""
+"Recovering deleted branches is difficult.\n"
+"\n"
+"Delete the selected branches?"
+msgstr ""
+"Gjenoppretting av fjernede grener er vanskelig.\n"
+"\n"
+"Fjern den merkede grenen?"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:226
+#, tcl-format
+msgid "Deleting branches from %s"
+msgstr "Fjerner grenene fra %s"
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:286
+msgid "No repository selected."
+msgstr "Ingen arkiv valgt."
+
+#: lib/remote_branch_delete.tcl:291
+#, tcl-format
+msgid "Scanning %s..."
+msgstr "Søker %s..."
+
+#: lib/search.tcl:21
+msgid "Find:"
+msgstr "Finn:"
+
+#: lib/search.tcl:23
+msgid "Next"
+msgstr "Neste"
+
+#: lib/search.tcl:24
+msgid "Prev"
+msgstr "Forrige"
+
+#: lib/search.tcl:25
+msgid "Case-Sensitive"
+msgstr "Skiller på store og små bokstaver"
+
+#: lib/shortcut.tcl:20 lib/shortcut.tcl:61
+msgid "Cannot write shortcut:"
+msgstr "Kan ikke opprette snarvei:"
+
+#: lib/shortcut.tcl:136
+msgid "Cannot write icon:"
+msgstr "Kan ikke opprette ikon:"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:57
+msgid "Unsupported spell checker"
+msgstr "Stavekontrolleren er ikke støttet"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:65
+msgid "Spell checking is unavailable"
+msgstr "Stavekontroll er ikke tilgjengelig"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:68
+msgid "Invalid spell checking configuration"
+msgstr "Ugyldig stavekontroll-konfigurasjon"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:70
+#, tcl-format
+msgid "Reverting dictionary to %s."
+msgstr "Reverterer ordbok til %s."
+
+#: lib/spellcheck.tcl:73
+msgid "Spell checker silently failed on startup"
+msgstr "Stavekontrollen feilet stille under oppstart"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:80
+msgid "Unrecognized spell checker"
+msgstr "Stavekontrolleren er ukjent"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:186
+msgid "No Suggestions"
+msgstr "Ingen forslag"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:388
+msgid "Unexpected EOF from spell checker"
+msgstr "Uventet slutt på filen fra stavekontrollen"
+
+#: lib/spellcheck.tcl:392
+msgid "Spell Checker Failed"
+msgstr "Stavekontroll mislyktes"
+
+#: lib/sshkey.tcl:31
+msgid "No keys found."
+msgstr "Ingen nøkler funnet."
+
+#: lib/sshkey.tcl:34
+#, tcl-format
+msgid "Found a public key in: %s"
+msgstr "Funnet en offentlig nøkkel i: %s"
+
+#: lib/sshkey.tcl:40
+msgid "Generate Key"
+msgstr "Generer nøkkel"
+
+#: lib/sshkey.tcl:56
+msgid "Copy To Clipboard"
+msgstr "Kopier til utklippstavlen"
+
+#: lib/sshkey.tcl:70
+msgid "Your OpenSSH Public Key"
+msgstr "Din offentlige OpenSSH-nøkkel"
+
+#: lib/sshkey.tcl:78
+msgid "Generating..."
+msgstr "Genererer..."
+
+#: lib/sshkey.tcl:84
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not start ssh-keygen:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kunne ikke starte ssh-keygen:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: lib/sshkey.tcl:111
+msgid "Generation failed."
+msgstr "Generering feilet."
+
+#: lib/sshkey.tcl:118
+msgid "Generation succeded, but no keys found."
+msgstr "Generering vellykket, men ingen nøkler er funnet."
+
+#: lib/sshkey.tcl:121
+#, tcl-format
+msgid "Your key is in: %s"
+msgstr "Nøkkelen din ligger i: %s"
+
+#: lib/status_bar.tcl:83
+#, tcl-format
+msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
+msgstr "%s ... %*i av %*i %s (%3i%%)"
+
+#: lib/tools.tcl:75
+#, tcl-format
+msgid "Running %s requires a selected file."
+msgstr "Å kjøre %s krever at en fil er valgt"
+
+#: lib/tools.tcl:90
+#, tcl-format
+msgid "Are you sure you want to run %s?"
+msgstr "Er du sikker på at du vil kjøre %s?"
+
+#: lib/tools.tcl:110
+#, tcl-format
+msgid "Tool: %s"
+msgstr "Verktøy: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:111
+#, tcl-format
+msgid "Running: %s"
+msgstr "Kjører: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:149
+#, tcl-format
+msgid "Tool completed succesfully: %s"
+msgstr "Verktøyet ble fullført med suksess: %s"
+
+#: lib/tools.tcl:151
+#, tcl-format
+msgid "Tool failed: %s"
+msgstr "Verktøy feilet: %s"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:22
+msgid "Add Tool"
+msgstr "Legg til verktøy"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:28
+msgid "Add New Tool Command"
+msgstr "Legg til ny verktøykommando"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:33
+msgid "Add globally"
+msgstr "Legg til globalt"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:45
+msgid "Tool Details"
+msgstr "Verktøydetaljer"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:48
+msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
+msgstr "Bruk '/'-separator for å lage undermenyer:"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:61
+msgid "Command:"
+msgstr "Kommando:"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:74
+msgid "Show a dialog before running"
+msgstr "Vis en dialog før start"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:80
+msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
+msgstr "Spør brukeren om å velge en revisjon (setter $REVISION)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:85
+msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
+msgstr "Spør brukeren for ytterligere paramtere (setter $ARGS)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:92
+msgid "Don't show the command output window"
+msgstr "Ikke vis kommandoens utdata i vinduet"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:97
+msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
+msgstr "Kjør kun om forskjellene er markert ($FILENAME er ikke tom)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:121
+msgid "Please supply a name for the tool."
+msgstr "Vennligst angi et navn for dette verktøyet."
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:129
+#, tcl-format
+msgid "Tool '%s' already exists."
+msgstr "Verktøyet '%s' eksisterer allerede."
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:151
+#, tcl-format
+msgid ""
+"Could not add tool:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kunne ikke legge til verktøyet:\n"
+"%s"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:190
+msgid "Remove Tool"
+msgstr "Fjern verktøyet"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:196
+msgid "Remove Tool Commands"
+msgstr "Fjern verktøyskommandoen"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:200
+msgid "Remove"
+msgstr "Fjern"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:236
+msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
+msgstr "(Blue angir lokale verktøy til arkivet)"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:297
+#, tcl-format
+msgid "Run Command: %s"
+msgstr "Kjør kommando: %s"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:311
+msgid "Arguments"
+msgstr "Argumenter"
+
+#: lib/tools_dlg.tcl:348
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: lib/transport.tcl:7
+#, tcl-format
+msgid "Fetching new changes from %s"
+msgstr "Henter nye endringer fra %s"
+
+#: lib/transport.tcl:18
+#, tcl-format
+msgid "remote prune %s"
+msgstr "slett fjernarkiv %s"
+
+#: lib/transport.tcl:19
+#, tcl-format
+msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
+msgstr "Fjrner sporing av grener slettet fra %s"
+
+#: lib/transport.tcl:26
+#, tcl-format
+msgid "Pushing changes to %s"
+msgstr "Sender endringer til %s"
+
+#: lib/transport.tcl:72
+#, tcl-format
+msgid "Pushing %s %s to %s"
+msgstr "Sender %s %s til %s"
+
+#: lib/transport.tcl:89
+msgid "Push Branches"
+msgstr "Send grener"
+
+#: lib/transport.tcl:103
+msgid "Source Branches"
+msgstr "Kildegrener"
+
+#: lib/transport.tcl:120
+msgid "Destination Repository"
+msgstr "Destinasjonsarkiv"
+
+#: lib/transport.tcl:158
+msgid "Transfer Options"
+msgstr "Overføringsalternativer"
+
+#: lib/transport.tcl:160
+msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
+msgstr "Tving overskrivning av eksisterende gren (kan forkaste endringer)"
+
+#: lib/transport.tcl:164
+msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
+msgstr "Bruk tynne pakker (for tregere nettverkstilkoblinger)"
+
+#: lib/transport.tcl:168
+msgid "Include tags"
+msgstr "Inkluder tagger"