summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2014-10-17 19:39:45 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2014-11-02 17:11:08 (GMT)
commit6c31a5e94af1036bb29da8a75f1e735e662aee92 (patch)
tree7655cab6e6ded1cbcd8a10d3ec7f9391bd40323b /po
parent220c313cc387ffddd266778c4c550a5f0092d399 (diff)
downloadgit-6c31a5e94af1036bb29da8a75f1e735e662aee92.zip
git-6c31a5e94af1036bb29da8a75f1e735e662aee92.tar.gz
git-6c31a5e94af1036bb29da8a75f1e735e662aee92.tar.bz2
l10n: Updated Bulgarian translation of git (2296t,0f,0u)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/bg.po3211
1 files changed, 1738 insertions, 1473 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index ef97185..f802d28 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -54,7 +54,8 @@
# porcelain команди от потребителско ниво
# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
-#
+# token лексема
+# trailer епилог/завършек на съобщение
# ----
# FAILED to parse неуспешен анализ на... -> неразпозната стойност на
# blob обект BLOB
@@ -129,8 +130,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-04 14:48+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-08-03 13:01+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-11-02 18:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-11-02 18:52+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -148,106 +149,104 @@ msgstr "Подсказка: %.*s\n"
#: advice.c:88
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
-"as appropriate to mark resolution and make a commit, or use\n"
-"'git commit -a'."
+"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
-"за да отбележите коригирането им и ги подадете или просто ползвайте:\n"
-"„git commit -a“"
+"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: archive.c:10
+#: archive.c:11
msgid "git archive [options] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
-#: archive.c:11
+#: archive.c:12
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
-#: archive.c:12
+#: archive.c:13
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [options] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
"[ПЪТ…]"
-#: archive.c:13
+#: archive.c:14
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:243 builtin/add.c:136 builtin/add.c:427 builtin/rm.c:328
+#: archive.c:334 builtin/add.c:137 builtin/add.c:427 builtin/rm.c:328
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:328
+#: archive.c:419
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:328
+#: archive.c:419
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:329 builtin/log.c:1201
+#: archive.c:420 builtin/log.c:1204
msgid "prefix"
msgstr "префикс"
-#: archive.c:330
+#: archive.c:421
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
-#: archive.c:331 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2517
-#: builtin/blame.c:2518 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:709
-#: builtin/fast-export.c:711 builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:77
-#: builtin/ls-files.c:489 builtin/ls-files.c:492 builtin/notes.c:412
-#: builtin/notes.c:569 builtin/read-tree.c:108 parse-options.h:151
+#: archive.c:422 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2517
+#: builtin/blame.c:2518 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:986
+#: builtin/fast-export.c:988 builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:101
+#: builtin/ls-files.c:489 builtin/ls-files.c:492 builtin/notes.c:411
+#: builtin/notes.c:568 builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:151
msgid "file"
msgstr "файл"
-#: archive.c:332 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:423 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този файл"
-#: archive.c:334
+#: archive.c:425
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:335
+#: archive.c:426
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:336
+#: archive.c:427
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
-#: archive.c:337
+#: archive.c:428
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
-#: archive.c:345
+#: archive.c:436
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
-#: archive.c:348
+#: archive.c:439
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:350 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:84
+#: archive.c:441 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:85
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:351 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:442 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:352 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:491
+#: archive.c:443 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:490
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:353 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:444 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: attr.c:259
+#: attr.c:258
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -309,31 +308,31 @@ msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
-#: branch.c:178
+#: branch.c:162
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
-#: branch.c:183
+#: branch.c:167
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
-#: branch.c:191
+#: branch.c:175
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
-#: branch.c:211
+#: branch.c:195
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
-#: branch.c:213
+#: branch.c:197
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
-#: branch.c:215
+#: branch.c:199
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -352,66 +351,59 @@ msgstr ""
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
-#: branch.c:260
+#: branch.c:243
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: branch.c:280
+#: branch.c:263
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
-#: branch.c:285
+#: branch.c:268
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
-#: branch.c:291
-msgid "Failed to lock ref for update"
-msgstr "Указателят не може да бъде заключен, за да бъде обновен"
-
-#: branch.c:309
-msgid "Failed to write ref"
-msgstr "Указателят не може да бъде записан"
-
-#: bundle.c:33
+#: bundle.c:34
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
-#: bundle.c:60
+#: bundle.c:61
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:86 builtin/commit.c:755
+#: bundle.c:87 builtin/commit.c:788
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: bundle.c:138
+#: bundle.c:139
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:162 sequencer.c:630 sequencer.c:1085 builtin/log.c:330
-#: builtin/log.c:821 builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1665 builtin/merge.c:357
+#: bundle.c:163 sequencer.c:641 sequencer.c:1096 builtin/blame.c:2706
+#: builtin/branch.c:652 builtin/commit.c:1085 builtin/log.c:330
+#: builtin/log.c:823 builtin/log.c:1432 builtin/log.c:1669 builtin/merge.c:357
#: builtin/shortlog.c:158
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: bundle.c:184
+#: bundle.c:185
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
-#: bundle.c:191
+#: bundle.c:192
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
-#: bundle.c:193
+#: bundle.c:194
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
@@ -419,44 +411,49 @@ msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
# FIXME better message
-#: bundle.c:289
+#: bundle.c:292
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:295 builtin/log.c:1339 builtin/shortlog.c:261
+#: bundle.c:298 builtin/log.c:153 builtin/log.c:1342 builtin/shortlog.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:330
+#: bundle.c:333
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:375
+#: bundle.c:378
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:390
+#: bundle.c:393
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
# FIXME better message
-#: bundle.c:408
+#: bundle.c:411
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:411
+#: bundle.c:414
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
# FIXME better message
-#: bundle.c:433
+#: bundle.c:435
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
+#: color.c:157
+#, c-format
+msgid "invalid color value: %.*s"
+msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
+
#: commit.c:40
#, c-format
msgid "could not parse %s"
@@ -471,16 +468,70 @@ msgstr "%s %s не е подаване!"
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
-#: connected.c:70
+#: config.c:469 config.c:471
+#, c-format
+msgid "bad config file line %d in %s"
+msgstr "неправилен ред %d в „%s“"
+
+#: config.c:587
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
+msgstr ""
+"неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в раздела „%s“: %s"
+
+#: config.c:589
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“: %s"
+
+#: config.c:674
+#, c-format
+msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
+msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
+
+#: config.c:752 config.c:763
+#, c-format
+msgid "bad zlib compression level %d"
+msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
+
+#: config.c:885
+#, c-format
+msgid "invalid mode for object creation: %s"
+msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
+
+#: config.c:1201
+msgid "unable to parse command-line config"
+msgstr "неправилни настройки от командния ред"
+
+#: config.c:1262
+msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
+msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
+
+#: config.c:1586
+#, c-format
+msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
+msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
+
+#: config.c:1588
+#, c-format
+msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
+msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
+
+#: config.c:1647
+#, c-format
+msgid "%s has multiple values"
+msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
+
+#: connected.c:69
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:90
+#: connected.c:89
#, c-format
msgid "failed write to rev-list: %s"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите: %s"
-#: connected.c:98
+#: connected.c:97
#, c-format
msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен: %s"
@@ -558,7 +609,7 @@ msgstr[1] "преди %lu години"
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: diffcore-rename.c:514
+#: diffcore-rename.c:516
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
@@ -579,7 +630,7 @@ msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистика
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:267
+#: diff.c:266
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -588,17 +639,17 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:2934
+#: diff.c:2957
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:3329
+#: diff.c:3352
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:3492
+#: diff.c:3515
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -607,44 +658,44 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3506
+#: diff.c:3529
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: gpg-interface.c:73 gpg-interface.c:145
+#: gpg-interface.c:129 gpg-interface.c:200
msgid "could not run gpg."
msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
-#: gpg-interface.c:85
+#: gpg-interface.c:141
msgid "gpg did not accept the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
-#: gpg-interface.c:96
+#: gpg-interface.c:152
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-#: gpg-interface.c:129
+#: gpg-interface.c:185
#, c-format
msgid "could not create temporary file '%s': %s"
msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
-#: gpg-interface.c:132
+#: gpg-interface.c:188
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
msgstr "Програмата „gpg“ не успя да запише самостоятелния подпис към „%s“: %s"
-#: grep.c:1703
+#: grep.c:1718
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:1720
+#: grep.c:1735
#, c-format
msgid "'%s': %s"
msgstr "„%s“: „%s“"
-#: grep.c:1731
+#: grep.c:1746
#, c-format
msgid "'%s': short read %s"
msgstr "„%s“: изчитането на „%s“ върна по-малко байтове от заявените"
@@ -716,90 +767,98 @@ msgstr[1] ""
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: merge.c:40
+#: lockfile.c:275
+msgid "BUG: reopen a lockfile that is still open"
+msgstr "ГРЕШКА В GIT: преотваряне на файл-ключалка"
+
+#: lockfile.c:277
+msgid "BUG: reopen a lockfile that has been committed"
+msgstr "ГРЕШКА В GIT: преотваряне на файл-ключалка, който е подаден"
+
+#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:93 builtin/checkout.c:356 builtin/checkout.c:556
-#: builtin/clone.c:661
+#: merge.c:94 builtin/checkout.c:356 builtin/checkout.c:562
+#: builtin/clone.c:659
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: merge-recursive.c:190
+#: merge-recursive.c:189
#, c-format
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:210
+#: merge-recursive.c:209
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
-#: merge-recursive.c:271
+#: merge-recursive.c:270
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:692
+#: merge-recursive.c:691
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:703
+#: merge-recursive.c:702
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
# FIXME better message
-#: merge-recursive.c:717 merge-recursive.c:738
+#: merge-recursive.c:716 merge-recursive.c:737
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:728
+#: merge-recursive.c:727
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:768
+#: merge-recursive.c:767
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:770
+#: merge-recursive.c:769
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:793 builtin/clone.c:317
+#: merge-recursive.c:792 builtin/clone.c:318
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: merge-recursive.c:801
+#: merge-recursive.c:800
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
-#: merge-recursive.c:804
+#: merge-recursive.c:803
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:942
+#: merge-recursive.c:941
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:946
+#: merge-recursive.c:945
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:962
+#: merge-recursive.c:961
msgid "unsupported object type in the tree"
msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
-#: merge-recursive.c:1037 merge-recursive.c:1051
+#: merge-recursive.c:1036 merge-recursive.c:1050
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -808,7 +867,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1043 merge-recursive.c:1056
+#: merge-recursive.c:1042 merge-recursive.c:1055
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -817,20 +876,20 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1097
+#: merge-recursive.c:1096
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1097
+#: merge-recursive.c:1096
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1153
+#: merge-recursive.c:1152
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1175
+#: merge-recursive.c:1174
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -839,149 +898,151 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1180
+#: merge-recursive.c:1179
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1234
+#: merge-recursive.c:1233
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1264
+#: merge-recursive.c:1263
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1463
+#: merge-recursive.c:1462
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1473
+#: merge-recursive.c:1472
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-#: merge-recursive.c:1478 merge-recursive.c:1676
+#: merge-recursive.c:1477 merge-recursive.c:1675
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1529
+#: merge-recursive.c:1528
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:1532
+#: merge-recursive.c:1531
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:1580
+#: merge-recursive.c:1579
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:1580
+#: merge-recursive.c:1579
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:1590
+#: merge-recursive.c:1589
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:1597
+#: merge-recursive.c:1596
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:1631
+#: merge-recursive.c:1630
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:1645
+#: merge-recursive.c:1644
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1649 git-submodule.sh:1150
+#: merge-recursive.c:1648 git-submodule.sh:1150
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:1650
+#: merge-recursive.c:1649
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1740
+#: merge-recursive.c:1735
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1765
+#: merge-recursive.c:1760
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:1771
+#: merge-recursive.c:1766
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:1776
+#: merge-recursive.c:1771
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1786
+#: merge-recursive.c:1781
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1803
+#: merge-recursive.c:1798
msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
-#: merge-recursive.c:1822
+#: merge-recursive.c:1817
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:1831
+#: merge-recursive.c:1826
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
# FIXME message
-#: merge-recursive.c:1861
+#: merge-recursive.c:1856
#, c-format
msgid "Unprocessed path??? %s"
-msgstr "Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git."
+msgstr ""
+"Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git, докладвайте я на "
+"разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
-#: merge-recursive.c:1906
+#: merge-recursive.c:1901
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:1919
+#: merge-recursive.c:1914
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:1956
+#: merge-recursive.c:1951
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:2013
+#: merge-recursive.c:2008
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:2024 builtin/merge.c:666
+#: merge-recursive.c:2019 builtin/merge.c:666
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -1008,33 +1069,33 @@ msgstr ""
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
-#: object.c:234
+#: object.c:241
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: parse-options.c:534
+#: parse-options.c:546
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:552
+#: parse-options.c:564
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
-#: parse-options.c:556
+#: parse-options.c:568
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:559
+#: parse-options.c:571
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:593
+#: parse-options.c:605
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
@@ -1102,11 +1163,15 @@ msgstr ""
"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
+#: pretty.c:968
+msgid "unable to parse --pretty format"
+msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
+
#: progress.c:225
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: read-cache.c:1260
+#: read-cache.c:1261
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -1115,7 +1180,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1270
+#: read-cache.c:1271
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -1125,51 +1190,51 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: remote.c:753
+#: remote.c:782
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:757
+#: remote.c:786
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:761
+#: remote.c:790
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:769
+#: remote.c:798
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
-#: remote.c:1943
+#: remote.c:1968
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:1947
+#: remote.c:1972
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:1950
+#: remote.c:1975
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:1954
+#: remote.c:1979
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:1960
+#: remote.c:1985
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:1963
+#: remote.c:1988
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -1179,11 +1244,11 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Клонът ви е с %2$d подавания след „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
-#: remote.c:1971
+#: remote.c:1996
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:1974
+#: remote.c:1999
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -1198,33 +1263,41 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:1984
+#: remote.c:2009
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: run-command.c:80
+#: run-command.c:87
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:82
+#: run-command.c:89
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
-#: sequencer.c:171 builtin/merge.c:782 builtin/merge.c:893
-#: builtin/merge.c:1003 builtin/merge.c:1013
+#: send-pack.c:265
+msgid "failed to sign the push certificate"
+msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
+
+#: send-pack.c:322
+msgid "the receiving end does not support --signed push"
+msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
+
+#: sequencer.c:172 builtin/merge.c:781 builtin/merge.c:892
+#: builtin/merge.c:1002 builtin/merge.c:1012
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: sequencer.c:173 builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:785
-#: builtin/merge.c:1005 builtin/merge.c:1018
+#: sequencer.c:174 builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:784
+#: builtin/merge.c:1004 builtin/merge.c:1017
#, c-format
msgid "Could not write to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
# FIXME git add <path…> for consistence
-#: sequencer.c:194
+#: sequencer.c:195
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -1232,7 +1305,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:197
+#: sequencer.c:198
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -1243,236 +1316,232 @@ msgstr ""
"подайте резултата с командата „git commit'“."
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
-#: sequencer.c:210 sequencer.c:841 sequencer.c:924
+#: sequencer.c:211 sequencer.c:852 sequencer.c:935
#, c-format
msgid "Could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
# FIXME wrap up as ffinishing the work on, in fact, full stop at end for consistency with below
-#: sequencer.c:213
+#: sequencer.c:214
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s"
msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
-#: sequencer.c:228
+#: sequencer.c:229
msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
-#: sequencer.c:230
+#: sequencer.c:231
msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
-#: sequencer.c:233
+#: sequencer.c:234
msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:250
-msgid "Failed to lock HEAD during fast_forward_to"
-msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде заключен при тривиално сливане"
-
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
-#: sequencer.c:293
+#: sequencer.c:304
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:324
+#: sequencer.c:335
msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
-#: sequencer.c:344
+#: sequencer.c:355
msgid "Unable to update cache tree\n"
msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
-#: sequencer.c:391
+#: sequencer.c:402
#, c-format
msgid "Could not parse commit %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:396
+#: sequencer.c:407
#, c-format
msgid "Could not parse parent commit %s\n"
msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:462
+#: sequencer.c:473
msgid "Your index file is unmerged."
msgstr "Индексът не е слят."
-#: sequencer.c:481
+#: sequencer.c:492
#, c-format
msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:489
+#: sequencer.c:500
#, c-format
msgid "Commit %s does not have parent %d"
msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:493
+#: sequencer.c:504
#, c-format
msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
-#: sequencer.c:506
+#: sequencer.c:517
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:510
+#: sequencer.c:521
#, c-format
msgid "Cannot get commit message for %s"
msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
-#: sequencer.c:596
+#: sequencer.c:607
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:597
+#: sequencer.c:608
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:633
+#: sequencer.c:644
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:641
+#: sequencer.c:652
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:645
+#: sequencer.c:656
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:705
+#: sequencer.c:716
#, c-format
msgid "Cannot %s during a %s"
msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
-#: sequencer.c:727
+#: sequencer.c:738
#, c-format
msgid "Could not parse line %d."
msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
-#: sequencer.c:732
+#: sequencer.c:743
msgid "No commits parsed."
msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
-#: sequencer.c:745
+#: sequencer.c:756
#, c-format
msgid "Could not open %s"
msgstr "„%s“ не може да се прочете."
-#: sequencer.c:749
+#: sequencer.c:760
#, c-format
msgid "Could not read %s."
msgstr "„%s“ не може да се отвори."
-#: sequencer.c:756
+#: sequencer.c:767
#, c-format
msgid "Unusable instruction sheet: %s"
msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
-#: sequencer.c:786
+#: sequencer.c:797
#, c-format
msgid "Invalid key: %s"
msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
-#: sequencer.c:789
+#: sequencer.c:800
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:801
+#: sequencer.c:812
#, c-format
msgid "Malformed options sheet: %s"
msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:822
+#: sequencer.c:833
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:823
+#: sequencer.c:834
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:827
+#: sequencer.c:838
#, c-format
msgid "Could not create sequencer directory %s"
msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:843 sequencer.c:928
+#: sequencer.c:854 sequencer.c:939
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s."
msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
-#: sequencer.c:862 sequencer.c:998
+#: sequencer.c:873 sequencer.c:1009
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:864
+#: sequencer.c:875
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:866
+#: sequencer.c:877
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:888 builtin/apply.c:4062
+#: sequencer.c:899 builtin/apply.c:4128
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
-#: sequencer.c:891
+#: sequencer.c:902
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:892
+#: sequencer.c:903
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:898
+#: sequencer.c:909
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:921
+#: sequencer.c:932
#, c-format
msgid "Could not format %s."
msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
-#: sequencer.c:1066
+#: sequencer.c:1077
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:1069
+#: sequencer.c:1080
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:1103
+#: sequencer.c:1114
msgid "Can't revert as initial commit"
msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:1104
+#: sequencer.c:1115
msgid "Can't cherry-pick into empty head"
msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
-#: sha1_name.c:439
+#: sha1_name.c:440
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -1496,21 +1565,21 @@ msgstr ""
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
-#: sha1_name.c:1060
+#: sha1_name.c:1068
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: sha1_name.c:1063
+#: sha1_name.c:1071
#, c-format
msgid "No such branch: '%s'"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“"
-#: sha1_name.c:1065
+#: sha1_name.c:1073
#, c-format
msgid "No upstream configured for branch '%s'"
msgstr "Не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: sha1_name.c:1069
+#: sha1_name.c:1077
#, c-format
msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "Клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
@@ -1540,16 +1609,41 @@ msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не мож
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-#: submodule.c:1118 builtin/init-db.c:363
+#: submodule.c:1111 builtin/init-db.c:363
#, c-format
msgid "Could not create git link %s"
msgstr "Връзката в Git „%s“ не може да бъде създадена"
-#: submodule.c:1129
+#: submodule.c:1122
#, c-format
msgid "Could not set core.worktree in %s"
msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
+#: trailer.c:500 trailer.c:504 trailer.c:508 trailer.c:562 trailer.c:566
+#: trailer.c:570
+#, c-format
+msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
+msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
+
+#: trailer.c:552 trailer.c:557 builtin/remote.c:288
+#, c-format
+msgid "more than one %s"
+msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
+
+#: trailer.c:587
+#, c-format
+msgid "empty trailer token in trailer '%s'"
+msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%s“"
+
+#: trailer.c:706
+#, c-format
+msgid "could not read input file '%s'"
+msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: trailer.c:709
+msgid "could not read from stdin"
+msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
+
#: unpack-trees.c:202
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
@@ -1583,25 +1677,29 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: wrapper.c:460
+#: wrapper.c:509
#, c-format
msgid "unable to access '%s': %s"
msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
-#: wrapper.c:481
+#: wrapper.c:530
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
-#: wrapper.c:492
+#: wrapper.c:541
#, c-format
msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
msgstr "текущият потребител не може да бъде открит във файла „/etc/passwd“: %s"
-#: wrapper.c:493
+#: wrapper.c:542
msgid "no such user"
msgstr "такъв потребител не съществува"
+#: wrapper.c:550
+msgid "unable to get current working directory"
+msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
+
#: wt-status.c:150
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
@@ -1751,15 +1849,15 @@ msgstr "неследено съдържание, "
msgid "bug: unhandled diff status %c"
msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
-#: wt-status.c:764
+#: wt-status.c:761
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:766
+#: wt-status.c:763
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:845
+#: wt-status.c:842
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
@@ -1767,193 +1865,193 @@ msgstr ""
"Не променяйте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:936
+#: wt-status.c:933
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:939
+#: wt-status.c:936
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:942
+#: wt-status.c:939
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:945
+#: wt-status.c:942
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:955
+#: wt-status.c:952
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:958
+#: wt-status.c:955
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:962
+#: wt-status.c:959
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:964
+#: wt-status.c:961
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:966
+#: wt-status.c:963
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1026 wt-status.c:1043
+#: wt-status.c:1023 wt-status.c:1040
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1031 wt-status.c:1048
+#: wt-status.c:1028 wt-status.c:1045
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1034
+#: wt-status.c:1031
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1036
+#: wt-status.c:1033
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1038
+#: wt-status.c:1035
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1051
+#: wt-status.c:1048
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1055
+#: wt-status.c:1052
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1060
+#: wt-status.c:1057
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1063
+#: wt-status.c:1060
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1067
+#: wt-status.c:1064
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1072
+#: wt-status.c:1069
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1075
+#: wt-status.c:1072
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1077
+#: wt-status.c:1074
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1087
+#: wt-status.c:1084
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1092
+#: wt-status.c:1089
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1095
+#: wt-status.c:1092
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1097
+#: wt-status.c:1094
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1106
+#: wt-status.c:1103
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1111
+#: wt-status.c:1108
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1114
+#: wt-status.c:1111
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1116
+#: wt-status.c:1113
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1127
+#: wt-status.c:1124
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1131
+#: wt-status.c:1128
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1134
+#: wt-status.c:1131
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1309
+#: wt-status.c:1306
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1316
+#: wt-status.c:1313
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1323
+#: wt-status.c:1320
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при подаване "
-#: wt-status.c:1325
+#: wt-status.c:1322
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1325
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1345
+#: wt-status.c:1342
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1359
+#: wt-status.c:1356
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1361
+#: wt-status.c:1358
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1365
+#: wt-status.c:1362
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -1965,32 +2063,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1371
+#: wt-status.c:1368
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1373
+#: wt-status.c:1370
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1379
+#: wt-status.c:1376
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1384
+#: wt-status.c:1381
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1387
+#: wt-status.c:1384
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1390
+#: wt-status.c:1387
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -1999,97 +2097,92 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1393
+#: wt-status.c:1390
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1396
+#: wt-status.c:1393
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1399 wt-status.c:1404
+#: wt-status.c:1396 wt-status.c:1401
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1402
+#: wt-status.c:1399
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1406
+#: wt-status.c:1403
#, c-format
msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1515
+#: wt-status.c:1512
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1521
+#: wt-status.c:1518
msgid "Initial commit on "
msgstr "Първоначално подаване на клон"
-#: wt-status.c:1553
+#: wt-status.c:1550
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
-#: wt-status.c:1555 wt-status.c:1563
+#: wt-status.c:1552 wt-status.c:1560
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:356
-#, c-format
-msgid "failed to unlink '%s'"
-msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-
-#: builtin/add.c:21
+#: builtin/add.c:22
msgid "git add [options] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/add.c:64
+#: builtin/add.c:65
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:69 builtin/commit.c:261
+#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:275
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
-#: builtin/add.c:79
+#: builtin/add.c:80
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/add.c:133
+#: builtin/add.c:134
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:193 builtin/rev-parse.c:781
+#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:785
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/add.c:204
+#: builtin/add.c:205
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
-#: builtin/add.c:208
+#: builtin/add.c:209
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
-#: builtin/add.c:213
+#: builtin/add.c:214
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
-#: builtin/add.c:215
+#: builtin/add.c:216
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
@@ -2103,15 +2196,15 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:248 builtin/clean.c:875 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:70
-#: builtin/prune-packed.c:77 builtin/push.c:488 builtin/remote.c:1367
+#: builtin/add.c:248 builtin/clean.c:875 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
+#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/push.c:499 builtin/remote.c:1375
#: builtin/rm.c:269
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнeние"
-#: builtin/add.c:249 builtin/apply.c:4411 builtin/check-ignore.c:19
-#: builtin/commit.c:1328 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:606
-#: builtin/log.c:1613 builtin/mv.c:69 builtin/read-tree.c:113
+#: builtin/add.c:249 builtin/apply.c:4415 builtin/check-ignore.c:19
+#: builtin/commit.c:1362 builtin/count-objects.c:63 builtin/fsck.c:608
+#: builtin/log.c:1617 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
@@ -2119,7 +2212,7 @@ msgstr "повече подробности"
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:252 builtin/checkout.c:1102 builtin/reset.c:285
+#: builtin/add.c:252 builtin/checkout.c:1108 builtin/reset.c:286
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
@@ -2196,82 +2289,82 @@ msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
#: builtin/add.c:363 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:919
-#: builtin/commit.c:319 builtin/mv.c:90 builtin/reset.c:234 builtin/rm.c:299
+#: builtin/commit.c:333 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:299
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: builtin/add.c:446 builtin/apply.c:4506 builtin/mv.c:280 builtin/rm.c:431
+#: builtin/add.c:446 builtin/apply.c:4510 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:431
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/apply.c:57
+#: builtin/apply.c:58
msgid "git apply [options] [<patch>...]"
msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
-#: builtin/apply.c:110
+#: builtin/apply.c:111
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
-#: builtin/apply.c:125
+#: builtin/apply.c:126
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
-#: builtin/apply.c:825
+#: builtin/apply.c:826
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
-#: builtin/apply.c:834
+#: builtin/apply.c:835
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
-#: builtin/apply.c:915
+#: builtin/apply.c:916
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-#: builtin/apply.c:947
+#: builtin/apply.c:948
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
-#: builtin/apply.c:951
+#: builtin/apply.c:952
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
-#: builtin/apply.c:952
+#: builtin/apply.c:953
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
-#: builtin/apply.c:959
+#: builtin/apply.c:960
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
-#: builtin/apply.c:1422
+#: builtin/apply.c:1423
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-#: builtin/apply.c:1479
+#: builtin/apply.c:1480
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1496
+#: builtin/apply.c:1497
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -2286,66 +2379,66 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: builtin/apply.c:1656
+#: builtin/apply.c:1657
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: builtin/apply.c:1658
+#: builtin/apply.c:1659
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: builtin/apply.c:1684
+#: builtin/apply.c:1685
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: builtin/apply.c:1720
+#: builtin/apply.c:1721
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: builtin/apply.c:1722
+#: builtin/apply.c:1723
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
# FIXME - double **??
-#: builtin/apply.c:1725
+#: builtin/apply.c:1726
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "●● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: builtin/apply.c:1871
+#: builtin/apply.c:1872
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1900
+#: builtin/apply.c:1901
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: builtin/apply.c:1986
+#: builtin/apply.c:2052
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: builtin/apply.c:2076
+#: builtin/apply.c:2142
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/apply.c:2080
+#: builtin/apply.c:2146
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: builtin/apply.c:2688
+#: builtin/apply.c:2754
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: builtin/apply.c:2806
+#: builtin/apply.c:2872
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -2354,13 +2447,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: builtin/apply.c:2818
+#: builtin/apply.c:2884
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: builtin/apply.c:2824
+#: builtin/apply.c:2890
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -2369,326 +2462,326 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: builtin/apply.c:2843
+#: builtin/apply.c:2909
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: builtin/apply.c:2944
+#: builtin/apply.c:3010
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: builtin/apply.c:2950
+#: builtin/apply.c:3016
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
"„%s“, а бе получено: „%s“)"
-#: builtin/apply.c:2971
+#: builtin/apply.c:3037
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: builtin/apply.c:3095
+#: builtin/apply.c:3161
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: builtin/apply.c:3140 builtin/apply.c:3149 builtin/apply.c:3194
+#: builtin/apply.c:3206 builtin/apply.c:3215 builtin/apply.c:3260
#, c-format
msgid "read of %s failed"
msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
-#: builtin/apply.c:3174 builtin/apply.c:3396
+#: builtin/apply.c:3240 builtin/apply.c:3462
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: builtin/apply.c:3255 builtin/apply.c:3410
+#: builtin/apply.c:3321 builtin/apply.c:3476
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: builtin/apply.c:3259 builtin/apply.c:3402 builtin/apply.c:3424
+#: builtin/apply.c:3325 builtin/apply.c:3468 builtin/apply.c:3490
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "„%s“: %s"
-#: builtin/apply.c:3264 builtin/apply.c:3418
+#: builtin/apply.c:3330 builtin/apply.c:3484
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: builtin/apply.c:3366
+#: builtin/apply.c:3432
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: builtin/apply.c:3435
+#: builtin/apply.c:3501
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: builtin/apply.c:3437
+#: builtin/apply.c:3503
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: builtin/apply.c:3538
+#: builtin/apply.c:3604
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: builtin/apply.c:3541
+#: builtin/apply.c:3607
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работната директория"
-#: builtin/apply.c:3561
+#: builtin/apply.c:3627
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: builtin/apply.c:3566
+#: builtin/apply.c:3632
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: builtin/apply.c:3574
+#: builtin/apply.c:3640
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/apply.c:3587
+#: builtin/apply.c:3653
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: builtin/apply.c:3680 builtin/checkout.c:213 builtin/reset.c:134
+#: builtin/apply.c:3746 builtin/checkout.c:213 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: builtin/apply.c:3823
+#: builtin/apply.c:3889
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: builtin/apply.c:3852
+#: builtin/apply.c:3918
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: builtin/apply.c:3856
+#: builtin/apply.c:3922
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: builtin/apply.c:3861
+#: builtin/apply.c:3927
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: builtin/apply.c:3864 builtin/apply.c:3972
+#: builtin/apply.c:3930 builtin/apply.c:4038
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: builtin/apply.c:3897
+#: builtin/apply.c:3963
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: builtin/apply.c:3946
+#: builtin/apply.c:4012
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: builtin/apply.c:4033
+#: builtin/apply.c:4099
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: builtin/apply.c:4041
+#: builtin/apply.c:4107
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: builtin/apply.c:4044
+#: builtin/apply.c:4110
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: builtin/apply.c:4054
+#: builtin/apply.c:4120
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: builtin/apply.c:4075
+#: builtin/apply.c:4141
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: builtin/apply.c:4078
+#: builtin/apply.c:4144
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: builtin/apply.c:4228
+#: builtin/apply.c:4234
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: builtin/apply.c:4239
+#: builtin/apply.c:4245
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/apply.c:4358 builtin/apply.c:4361 builtin/clone.c:90
+#: builtin/apply.c:4362 builtin/apply.c:4365 builtin/clone.c:91
#: builtin/fetch.c:93
msgid "path"
msgstr "път"
-#: builtin/apply.c:4359
+#: builtin/apply.c:4363
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: builtin/apply.c:4362
+#: builtin/apply.c:4366
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: builtin/apply.c:4364
+#: builtin/apply.c:4368
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/apply.c:4365
+#: builtin/apply.c:4369
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: builtin/apply.c:4368
+#: builtin/apply.c:4372
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: builtin/apply.c:4370
+#: builtin/apply.c:4374
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: builtin/apply.c:4374
+#: builtin/apply.c:4378
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: builtin/apply.c:4376
+#: builtin/apply.c:4380
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: builtin/apply.c:4378
+#: builtin/apply.c:4382
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: builtin/apply.c:4380
+#: builtin/apply.c:4384
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: builtin/apply.c:4382
+#: builtin/apply.c:4386
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: builtin/apply.c:4384
+#: builtin/apply.c:4388
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: builtin/apply.c:4386
+#: builtin/apply.c:4390
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: builtin/apply.c:4388
+#: builtin/apply.c:4392
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: builtin/apply.c:4390 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:455
+#: builtin/apply.c:4394 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:455
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/apply.c:4393
+#: builtin/apply.c:4397
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: builtin/apply.c:4394
+#: builtin/apply.c:4398
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: builtin/apply.c:4395
+#: builtin/apply.c:4399
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: builtin/apply.c:4398 builtin/apply.c:4401
+#: builtin/apply.c:4402 builtin/apply.c:4405
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: builtin/apply.c:4404
+#: builtin/apply.c:4408
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: builtin/apply.c:4406
+#: builtin/apply.c:4410
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: builtin/apply.c:4408
+#: builtin/apply.c:4412
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: builtin/apply.c:4410
+#: builtin/apply.c:4414
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: builtin/apply.c:4413
+#: builtin/apply.c:4417
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: builtin/apply.c:4416
+#: builtin/apply.c:4420
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: builtin/apply.c:4418
+#: builtin/apply.c:4422
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/apply.c:4419
+#: builtin/apply.c:4423
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
-#: builtin/apply.c:4441
+#: builtin/apply.c:4445
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
-#: builtin/apply.c:4449
+#: builtin/apply.c:4453
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
-#: builtin/apply.c:4452
+#: builtin/apply.c:4456
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
-#: builtin/apply.c:4468
+#: builtin/apply.c:4472
#, c-format
msgid "can't open patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/apply.c:4482
+#: builtin/apply.c:4486
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: builtin/apply.c:4488 builtin/apply.c:4498
+#: builtin/apply.c:4492 builtin/apply.c:4502
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
@@ -2868,7 +2961,7 @@ msgstr ""
#. takes 22 places, is the longest among various forms of
#. relative timestamps, but your language may need more or
#. fewer display columns.
-#: builtin/blame.c:2599
+#: builtin/blame.c:2602
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
@@ -2888,7 +2981,7 @@ msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
msgid "git branch [options] (-m | -M) [<oldbranch>] <newbranch>"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
-#: builtin/branch.c:150
+#: builtin/branch.c:152
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -2897,7 +2990,7 @@ msgstr ""
"изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
" но още не е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:154
+#: builtin/branch.c:156
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -2906,12 +2999,12 @@ msgstr ""
"отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
" „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:168
+#: builtin/branch.c:170
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:172
+#: builtin/branch.c:174
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -2920,305 +3013,305 @@ msgstr ""
"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
-#: builtin/branch.c:185
+#: builtin/branch.c:187
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
-#: builtin/branch.c:213
+#: builtin/branch.c:215
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
-#: builtin/branch.c:219
+#: builtin/branch.c:221
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:227
+#: builtin/branch.c:229
#, c-format
msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, защото в момента е текущ."
-#: builtin/branch.c:240
+#: builtin/branch.c:245
#, c-format
msgid "remote branch '%s' not found."
msgstr "отдалеченият клон „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:241
+#: builtin/branch.c:246
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:255
+#: builtin/branch.c:260
#, c-format
msgid "Error deleting remote branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/branch.c:256
+#: builtin/branch.c:261
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
-#: builtin/branch.c:263
+#: builtin/branch.c:268
#, c-format
msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит отдалечен клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:264
+#: builtin/branch.c:269
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:366
+#: builtin/branch.c:370
#, c-format
msgid "branch '%s' does not point at a commit"
msgstr "клонът „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/branch.c:454
+#: builtin/branch.c:459
#, c-format
msgid "[%s: gone]"
msgstr "[%s: изтрит]"
-#: builtin/branch.c:459
+#: builtin/branch.c:464
#, c-format
msgid "[%s]"
msgstr "[%s]"
-#: builtin/branch.c:464
+#: builtin/branch.c:469
#, c-format
msgid "[%s: behind %d]"
msgstr "[%s: назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:466
+#: builtin/branch.c:471
#, c-format
msgid "[behind %d]"
msgstr "[назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:470
+#: builtin/branch.c:475
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d]"
msgstr "[%s: напред с %d]"
-#: builtin/branch.c:472
+#: builtin/branch.c:477
#, c-format
msgid "[ahead %d]"
msgstr "[напред с %d]"
-#: builtin/branch.c:475
+#: builtin/branch.c:480
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
msgstr "[%s: напред с %d, назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:478
+#: builtin/branch.c:483
#, c-format
msgid "[ahead %d, behind %d]"
msgstr "[напред с %d, назад с %d]"
# FIXME ** how many??
-#: builtin/branch.c:502
+#: builtin/branch.c:496
msgid " **** invalid ref ****"
msgstr " ●●●● неправилен указател ●●●●"
-#: builtin/branch.c:594
+#: builtin/branch.c:587
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: builtin/branch.c:597
+#: builtin/branch.c:590
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
-#: builtin/branch.c:600
+#: builtin/branch.c:593
#, c-format
msgid "(detached from %s)"
msgstr "(състояние, несвързано към „%s“)"
-#: builtin/branch.c:603
+#: builtin/branch.c:596
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: builtin/branch.c:649
+#: builtin/branch.c:643
#, c-format
msgid "object '%s' does not point to a commit"
msgstr "обектът „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/branch.c:681
+#: builtin/branch.c:691
msgid "some refs could not be read"
msgstr "някои указатели не могат да бъдат прочетени"
-#: builtin/branch.c:694
+#: builtin/branch.c:704
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:704
+#: builtin/branch.c:714
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:719
+#: builtin/branch.c:729
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:723
+#: builtin/branch.c:733
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
-#: builtin/branch.c:727
+#: builtin/branch.c:737
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:734
+#: builtin/branch.c:744
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:749
+#: builtin/branch.c:759
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/branch.c:773
+#: builtin/branch.c:783
#, c-format
msgid "could not write branch description template: %s"
msgstr "шаблонът за описание на клон не бе записан: „%s“"
-#: builtin/branch.c:803
+#: builtin/branch.c:813
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:805
+#: builtin/branch.c:815
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените клони"
-#: builtin/branch.c:806
+#: builtin/branch.c:816
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:807
+#: builtin/branch.c:817
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:809
+#: builtin/branch.c:819
msgid "change upstream info"
msgstr "смяна на следения клон"
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:823
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:814
+#: builtin/branch.c:824
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:817 builtin/branch.c:823 builtin/branch.c:844
-#: builtin/branch.c:850 builtin/commit.c:1573 builtin/commit.c:1574
-#: builtin/commit.c:1575 builtin/commit.c:1576 builtin/tag.c:615
-#: builtin/tag.c:621
+#: builtin/branch.c:827 builtin/branch.c:833 builtin/branch.c:854
+#: builtin/branch.c:860 builtin/commit.c:1622 builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1624 builtin/commit.c:1625 builtin/tag.c:616
+#: builtin/tag.c:622
msgid "commit"
msgstr "подаване"
-#: builtin/branch.c:818 builtin/branch.c:824
+#: builtin/branch.c:828 builtin/branch.c:834
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това подаване"
-#: builtin/branch.c:830
+#: builtin/branch.c:840
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:831
+#: builtin/branch.c:841
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:833
+#: builtin/branch.c:843
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:834
+#: builtin/branch.c:844
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:835
+#: builtin/branch.c:845
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:836
+#: builtin/branch.c:846
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:837
+#: builtin/branch.c:847
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:838
+#: builtin/branch.c:848
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:840
+#: builtin/branch.c:850
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:841
+#: builtin/branch.c:851
msgid "force creation (when already exists)"
msgstr "принудително създаване, дори ако съществува клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:844
+#: builtin/branch.c:854
msgid "print only not merged branches"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:850
+#: builtin/branch.c:860
msgid "print only merged branches"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:854
+#: builtin/branch.c:864
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:867
+#: builtin/branch.c:877
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:872 builtin/clone.c:636
+#: builtin/branch.c:881 builtin/clone.c:634
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:896
+#: builtin/branch.c:903
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:902 builtin/branch.c:941
+#: builtin/branch.c:909 builtin/branch.c:948
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:917
+#: builtin/branch.c:924
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на „HEAD“ извън клон"
-#: builtin/branch.c:922
+#: builtin/branch.c:929
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:929
+#: builtin/branch.c:936
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:932
+#: builtin/branch.c:939
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:947
+#: builtin/branch.c:954
msgid "too many branches for a rename operation"
msgstr "Прекалено много клони за преименуване"
-#: builtin/branch.c:952
+#: builtin/branch.c:959
msgid "too many branches to set new upstream"
msgstr "Прекалено много клони за задаване на следене"
-#: builtin/branch.c:956
+#: builtin/branch.c:963
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -3226,39 +3319,39 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:959 builtin/branch.c:981 builtin/branch.c:1002
+#: builtin/branch.c:966 builtin/branch.c:988 builtin/branch.c:1009
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:963
+#: builtin/branch.c:970
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:975
+#: builtin/branch.c:982
msgid "too many branches to unset upstream"
msgstr "Прекалено много клони за махане на следене"
-#: builtin/branch.c:979
+#: builtin/branch.c:986
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:985
+#: builtin/branch.c:992
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:999
+#: builtin/branch.c:1006
msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
msgstr "Няма никакъв смисъл ръчно да създавате „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:1005
+#: builtin/branch.c:1012
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
-#: builtin/branch.c:1008
+#: builtin/branch.c:1015
#, c-format
msgid ""
"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
@@ -3267,7 +3360,7 @@ msgstr ""
"Опцията „--set-upstream“ вече е остаряла и предстои да бъде махната. "
"Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
-#: builtin/branch.c:1025
+#: builtin/branch.c:1032
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -3278,12 +3371,12 @@ msgstr ""
"За да накарате „%s“ да следи „%s“, изпълнете следната команда:\n"
"\n"
-#: builtin/branch.c:1026
+#: builtin/branch.c:1033
#, c-format
msgid " git branch -d %s\n"
msgstr " git branch -d %s\n"
-#: builtin/branch.c:1027
+#: builtin/branch.c:1034
#, c-format
msgid " git branch --set-upstream-to %s\n"
msgstr " git branch --set-upstream-to %s\n"
@@ -3301,48 +3394,48 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/cat-file.c:331
+#: builtin/cat-file.c:332
msgid "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<type>|--textconv) <object>"
msgstr "git cat-file (-t|-s|-e|-p|ВИД|--textconv) ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:332
+#: builtin/cat-file.c:333
msgid "git cat-file (--batch|--batch-check) < <list_of_objects>"
msgstr "git cat-file (--batch|--batch-check) < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ"
-#: builtin/cat-file.c:369
+#: builtin/cat-file.c:370
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (обект BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:370
+#: builtin/cat-file.c:371
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:371
+#: builtin/cat-file.c:372
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:373
+#: builtin/cat-file.c:374
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:374
+#: builtin/cat-file.c:375
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:376
+#: builtin/cat-file.c:377
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:378
+#: builtin/cat-file.c:379
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:381
+#: builtin/cat-file.c:382
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
@@ -3362,7 +3455,7 @@ msgstr "извеждане на всички атрибути, зададени
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
-#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:75
+#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:98
msgid "read file names from stdin"
msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
@@ -3370,7 +3463,7 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1083 builtin/gc.c:285
+#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1089 builtin/gc.c:274
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -3541,46 +3634,46 @@ msgstr "пътят „%s“ не е слят"
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:591
+#: builtin/checkout.c:597
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да бъде създаден\n"
-#: builtin/checkout.c:629
+#: builtin/checkout.c:635
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:636
+#: builtin/checkout.c:642
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:639
+#: builtin/checkout.c:645
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:643
+#: builtin/checkout.c:649
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:645 builtin/checkout.c:1026
+#: builtin/checkout.c:651 builtin/checkout.c:1032
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:647
+#: builtin/checkout.c:653
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:699
+#: builtin/checkout.c:705
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:705
+#: builtin/checkout.c:711
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -3602,7 +3695,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:723
+#: builtin/checkout.c:729
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -3617,143 +3710,143 @@ msgstr ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:753
+#: builtin/checkout.c:759
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:757
+#: builtin/checkout.c:763
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:784 builtin/checkout.c:1021
+#: builtin/checkout.c:790 builtin/checkout.c:1027
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:928
+#: builtin/checkout.c:934
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:967
+#: builtin/checkout.c:973
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:996
+#: builtin/checkout.c:1002
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1035
+#: builtin/checkout.c:1041
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1038 builtin/checkout.c:1042
+#: builtin/checkout.c:1044 builtin/checkout.c:1048
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1046 builtin/checkout.c:1049 builtin/checkout.c:1054
-#: builtin/checkout.c:1057
+#: builtin/checkout.c:1052 builtin/checkout.c:1055 builtin/checkout.c:1060
+#: builtin/checkout.c:1063
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1062
+#: builtin/checkout.c:1068
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ не "
"е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1084 builtin/checkout.c:1086 builtin/clone.c:88
+#: builtin/checkout.c:1090 builtin/checkout.c:1092 builtin/clone.c:89
#: builtin/remote.c:159 builtin/remote.c:161
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1085
+#: builtin/checkout.c:1091
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1087
+#: builtin/checkout.c:1093
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1088
+#: builtin/checkout.c:1094
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1089
+#: builtin/checkout.c:1095
msgid "detach the HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1090
+#: builtin/checkout.c:1096
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1092
+#: builtin/checkout.c:1098
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1092
+#: builtin/checkout.c:1098
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1093
+#: builtin/checkout.c:1099
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1095
+#: builtin/checkout.c:1101
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1097
+#: builtin/checkout.c:1103
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1098
+#: builtin/checkout.c:1104
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1099 builtin/merge.c:225
+#: builtin/checkout.c:1105 builtin/merge.c:226
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1100 builtin/log.c:1236 parse-options.h:245
+#: builtin/checkout.c:1106 builtin/log.c:1239 parse-options.h:245
msgid "style"
msgstr "стил"
-#: builtin/checkout.c:1101
+#: builtin/checkout.c:1107
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1104
+#: builtin/checkout.c:1110
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1106
+#: builtin/checkout.c:1112
msgid "second guess 'git checkout no-such-branch'"
msgstr ""
"последващ опит за отгатване след неуспешен опит с „git checkout no-such-"
"branch“"
-#: builtin/checkout.c:1129
+#: builtin/checkout.c:1135
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1146
+#: builtin/checkout.c:1152
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1153
+#: builtin/checkout.c:1157
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1190
+#: builtin/checkout.c:1194
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1197
+#: builtin/checkout.c:1201
#, c-format
msgid ""
"Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
@@ -3762,12 +3855,12 @@ msgstr ""
"Не можете едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“.\n"
"Дали не искате да изтеглите „%s“, който не сочи към подаване?"
-#: builtin/checkout.c:1202
+#: builtin/checkout.c:1206
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1206
+#: builtin/checkout.c:1210
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -3841,7 +3934,7 @@ msgstr ""
#: builtin/clean.c:517
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
-msgstr "Неправилен избор (%s)"
+msgstr "Неправилен избор (%s). Изберете отново."
# FIXME - should we use >> or sth else
#: builtin/clean.c:659
@@ -3922,7 +4015,7 @@ msgstr "интерактивно изтриване"
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:880 builtin/describe.c:406 builtin/grep.c:714
+#: builtin/clean.c:880 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:714
#: builtin/ls-files.c:486 builtin/name-rev.c:311 builtin/show-ref.c:185
msgid "pattern"
msgstr "шаблон"
@@ -3960,148 +4053,153 @@ msgstr ""
"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
-#: builtin/clone.c:36
+#: builtin/clone.c:37
msgid "git clone [options] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:64 builtin/fetch.c:112 builtin/merge.c:222
-#: builtin/push.c:503
+#: builtin/clone.c:65 builtin/fetch.c:112 builtin/merge.c:223
+#: builtin/push.c:514
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/clone.c:66
+#: builtin/clone.c:67
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:67 builtin/clone.c:69 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:68 builtin/clone.c:70 builtin/init-db.c:488
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:71
+#: builtin/clone.c:72
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:73
+#: builtin/clone.c:74
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:75
+#: builtin/clone.c:76
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:77
+#: builtin/clone.c:78
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:79 builtin/clone.c:81
+#: builtin/clone.c:80 builtin/clone.c:82
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:82 builtin/init-db.c:483
+#: builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:485
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:484
+#: builtin/clone.c:84 builtin/init-db.c:486
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:85
+#: builtin/clone.c:86
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:86 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/clone.c:87 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:87
+#: builtin/clone.c:88
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:89
+#: builtin/clone.c:90
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:91
+#: builtin/clone.c:92
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:92 builtin/fetch.c:113 builtin/grep.c:659
+#: builtin/clone.c:93 builtin/fetch.c:113 builtin/grep.c:659
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:93
+#: builtin/clone.c:94
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:95
+#: builtin/clone.c:96
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:492
+#: builtin/clone.c:97 builtin/init-db.c:494
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:97 builtin/init-db.c:493
+#: builtin/clone.c:98 builtin/init-db.c:495
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:98
+#: builtin/clone.c:99
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:99
+#: builtin/clone.c:100
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:252
+#: builtin/clone.c:253
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: builtin/clone.c:256
+#: builtin/clone.c:257
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: builtin/clone.c:259
+#: builtin/clone.c:260
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: builtin/clone.c:321
+#: builtin/clone.c:322
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:323 builtin/diff.c:83
+#: builtin/clone.c:324 builtin/diff.c:84
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/clone.c:325
+#: builtin/clone.c:326
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:339
+#: builtin/clone.c:340
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clone.c:361
+#: builtin/clone.c:357
+#, c-format
+msgid "failed to unlink '%s'"
+msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+
+#: builtin/clone.c:362
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:365
+#: builtin/clone.c:366
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:388 builtin/clone.c:565
+#: builtin/clone.c:389 builtin/clone.c:563
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
@@ -4117,7 +4215,7 @@ msgstr ""
"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
-#: builtin/clone.c:480
+#: builtin/clone.c:478
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
@@ -4125,107 +4223,107 @@ msgstr ""
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
# FIXME translator note that the space at end is necesssary
-#: builtin/clone.c:560
+#: builtin/clone.c:558
#, c-format
msgid "Checking connectivity... "
msgstr "Проверка на връзката… "
-#: builtin/clone.c:563
+#: builtin/clone.c:561
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: builtin/clone.c:627
+#: builtin/clone.c:625
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:658
+#: builtin/clone.c:656
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:768
+#: builtin/clone.c:765
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:772
+#: builtin/clone.c:769
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:783
+#: builtin/clone.c:780
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:786
+#: builtin/clone.c:783
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:799
+#: builtin/clone.c:796
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:805 builtin/fetch.c:1143
+#: builtin/clone.c:802 builtin/fetch.c:1155
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:815
+#: builtin/clone.c:812
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:825
+#: builtin/clone.c:822
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:838 builtin/clone.c:850
+#: builtin/clone.c:835 builtin/clone.c:847
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:841
+#: builtin/clone.c:838
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'."
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:860
+#: builtin/clone.c:857
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:862
+#: builtin/clone.c:859
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:898
+#: builtin/clone.c:895
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се игнорира. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:901
+#: builtin/clone.c:898
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се игнорира"
-#: builtin/clone.c:906
+#: builtin/clone.c:903
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се игнорира"
-#: builtin/clone.c:910
+#: builtin/clone.c:907
#, c-format
msgid "Don't know how to clone %s"
msgstr "Не се поддържа клониране на връзки от вида „%s“ "
-#: builtin/clone.c:961 builtin/clone.c:969
+#: builtin/clone.c:958 builtin/clone.c:966
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:972
+#: builtin/clone.c:969
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -4261,15 +4359,43 @@ msgstr "Поле в знаци между колоните"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
-#: builtin/commit.c:36
+#: builtin/commit.c:37
msgid "git commit [options] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:41
+#: builtin/commit.c:42
msgid "git status [options] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:46
+#: builtin/commit.c:47
+msgid ""
+"Your name and email address were configured automatically based\n"
+"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
+"You can suppress this message by setting them explicitly. Run the\n"
+"following command and follow the instructions in your editor to edit\n"
+"your configuration file:\n"
+"\n"
+" git config --global --edit\n"
+"\n"
+"After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
+"\n"
+" git commit --amend --reset-author\n"
+msgstr ""
+"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
+"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Можете да спрете\n"
+"това съобщение като изрично зададете стойностите. Изпълнете следната "
+"команда\n"
+"и следвайте инструкциите в текстовия ви редактор, за да редактирате\n"
+"конфигурационния файл:\n"
+"\n"
+" git config --global --edit\n"
+"\n"
+"След като направите това, можете да коригирате информацията за автора на\n"
+"текущото подаване чрез:\n"
+"\n"
+" git commit --amend --reset-author\n"
+
+#: builtin/commit.c:60
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4294,7 +4420,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: builtin/commit.c:58
+#: builtin/commit.c:72
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -4306,7 +4432,7 @@ msgstr ""
"с опцията „--allow-empty“, или да го изтриете от историята с командата:\n"
"„git reset HEAD^“.\n"
-#: builtin/commit.c:63
+#: builtin/commit.c:77
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -4321,11 +4447,11 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:70
+#: builtin/commit.c:84
msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr "В противен случай използвайте командата „git reset“\n"
-#: builtin/commit.c:73
+#: builtin/commit.c:87
msgid ""
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
@@ -4341,58 +4467,75 @@ msgstr ""
"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
"останалите подавания.\n"
-#: builtin/commit.c:288
+#: builtin/commit.c:302
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
-msgstr "неуспешно изваждана на върховото дърво (HEAD tree object) от пакет"
+msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:328
+#: builtin/commit.c:342
msgid "unable to create temporary index"
-msgstr "неуспешно създаване на временен индекс"
+msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:334
+#: builtin/commit.c:348
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:366 builtin/commit.c:387 builtin/commit.c:435
+#: builtin/commit.c:359
+msgid "unable to write index file"
+msgstr "индексът не може да бъде записан"
+
+#: builtin/commit.c:361
+msgid "unable to update temporary index"
+msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
+
+#: builtin/commit.c:363
+msgid "Failed to update main cache tree"
+msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
+
+#: builtin/commit.c:387 builtin/commit.c:412 builtin/commit.c:461
msgid "unable to write new_index file"
-msgstr "неуспешен запис на новия индекс"
+msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:418
+#: builtin/commit.c:443
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:420
+#: builtin/commit.c:445
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:429
+#: builtin/commit.c:454
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:447
+#: builtin/commit.c:473
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:557 builtin/commit.c:563
+#: builtin/commit.c:592
+#, c-format
+msgid "commit '%s' lacks author header"
+msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
+
+#: builtin/commit.c:594
#, c-format
-msgid "invalid commit: %s"
-msgstr "неправилно подаване: %s"
+msgid "commit '%s' has malformed author line"
+msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:585
+#: builtin/commit.c:613
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:592
+#: builtin/commit.c:621
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
-#: builtin/commit.c:609
+#: builtin/commit.c:642
#, c-format
msgid "Malformed ident string: '%s'"
msgstr "Неправилен низ за идентичност: „%s“"
-#: builtin/commit.c:642
+#: builtin/commit.c:675
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -4400,44 +4543,44 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:679 builtin/commit.c:712 builtin/commit.c:1086
+#: builtin/commit.c:712 builtin/commit.c:745 builtin/commit.c:1120
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:691 builtin/shortlog.c:273
+#: builtin/commit.c:724 builtin/shortlog.c:273
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:693
+#: builtin/commit.c:726
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:697
+#: builtin/commit.c:730
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:719
+#: builtin/commit.c:752
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:723
+#: builtin/commit.c:756
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за смачкване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:727
+#: builtin/commit.c:760
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:798
+#: builtin/commit.c:831
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
# FIXME
-#: builtin/commit.c:816
+#: builtin/commit.c:849
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -4453,7 +4596,7 @@ msgstr ""
"и опитайте отново.\n"
# FIXME
-#: builtin/commit.c:821
+#: builtin/commit.c:854
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -4469,7 +4612,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:834
+#: builtin/commit.c:867
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -4478,7 +4621,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:841
+#: builtin/commit.c:874
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -4489,155 +4632,158 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:855
+#: builtin/commit.c:888
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:863
+#: builtin/commit.c:896
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:870
+#: builtin/commit.c:903
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:888
+#: builtin/commit.c:921
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:945
+#: builtin/commit.c:978
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:960 builtin/tag.c:495
+#: builtin/commit.c:993 builtin/tag.c:495
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1061
+#: builtin/commit.c:1095
#, c-format
msgid "No existing author found with '%s'"
msgstr "Не е открит автор с име „%s“."
-#: builtin/commit.c:1076 builtin/commit.c:1316
+#: builtin/commit.c:1110 builtin/commit.c:1350
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1113
+#: builtin/commit.c:1147
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1143
+#: builtin/commit.c:1177
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1152
+#: builtin/commit.c:1186
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1155
+#: builtin/commit.c:1189
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1157
+#: builtin/commit.c:1191
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1160
+#: builtin/commit.c:1194
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1170
+#: builtin/commit.c:1204
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1172
+#: builtin/commit.c:1206
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup“."
-#: builtin/commit.c:1180
+#: builtin/commit.c:1214
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1197
+#: builtin/commit.c:1231
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1199
+#: builtin/commit.c:1233
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
# FIXME bad message
-#: builtin/commit.c:1201
+#: builtin/commit.c:1235
msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
msgstr ""
-"Поправяте последното подаване докато индексът има проблеми. Това е лоша идея."
+"Чудесно сте се сетили как да поправите съобщението на последното подаване "
+"при\n"
+"променен индекс. Споделете и с друг потребител трика с „git commit --amend -"
+"o“."
-#: builtin/commit.c:1203
+#: builtin/commit.c:1237
msgid "Explicit paths specified without -i or -o; assuming --only paths..."
msgstr ""
"Зададени са изрични пътища без опциите „-i“ или „-o“. Приема се, че все едно "
"сте\n"
"ползвали опцията „--only“ с ПЪТища…"
-#: builtin/commit.c:1215 builtin/tag.c:727
+#: builtin/commit.c:1249 builtin/tag.c:728
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-#: builtin/commit.c:1220
+#: builtin/commit.c:1254
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-#: builtin/commit.c:1330 builtin/commit.c:1595
+#: builtin/commit.c:1364 builtin/commit.c:1644
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1332 builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1366 builtin/commit.c:1646
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1334 builtin/commit.c:1599 builtin/push.c:489
+#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1648 builtin/push.c:500
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1337 builtin/commit.c:1601
+#: builtin/commit.c:1371 builtin/commit.c:1650
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1340 builtin/commit.c:1604
+#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1653
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1342 builtin/commit.c:1607 builtin/fast-export.c:703
-#: builtin/fast-export.c:706 builtin/tag.c:602
+#: builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1656 builtin/fast-export.c:980
+#: builtin/fast-export.c:983 builtin/tag.c:603
msgid "mode"
msgstr "режим"
-#: builtin/commit.c:1343 builtin/commit.c:1607
+#: builtin/commit.c:1377 builtin/commit.c:1656
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните режими са „all“ (подробна\n"
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове).\n"
"Стандартният режим е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1346
+#: builtin/commit.c:1380
msgid "show ignored files"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/commit.c:1347 parse-options.h:153
+#: builtin/commit.c:1381 parse-options.h:153
msgid "when"
msgstr "кога"
-#: builtin/commit.c:1348
+#: builtin/commit.c:1382
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -4646,224 +4792,216 @@ msgstr ""
"една от\n"
"„all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), „untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1350
+#: builtin/commit.c:1384
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1419
+#: builtin/commit.c:1471
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: builtin/commit.c:1421
+#: builtin/commit.c:1473
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: builtin/commit.c:1469
+#: builtin/commit.c:1518
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: builtin/commit.c:1471
+#: builtin/commit.c:1521
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: builtin/commit.c:1565
+#: builtin/commit.c:1614
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1566
+#: builtin/commit.c:1615
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1568
+#: builtin/commit.c:1617
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1569 builtin/tag.c:600
+#: builtin/commit.c:1618 builtin/tag.c:601
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от файл"
-#: builtin/commit.c:1570
+#: builtin/commit.c:1619
msgid "author"
msgstr "автор"
-#: builtin/commit.c:1570
+#: builtin/commit.c:1619
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на автор за подаването"
-#: builtin/commit.c:1571 builtin/gc.c:286
+#: builtin/commit.c:1620 builtin/gc.c:275
msgid "date"
msgstr "дата"
-#: builtin/commit.c:1571
+#: builtin/commit.c:1620
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на дата за подаването"
-#: builtin/commit.c:1572 builtin/merge.c:216 builtin/notes.c:409
-#: builtin/notes.c:566 builtin/tag.c:598
+#: builtin/commit.c:1621 builtin/merge.c:217 builtin/notes.c:408
+#: builtin/notes.c:565 builtin/tag.c:599
msgid "message"
msgstr "съобщение"
-#: builtin/commit.c:1572
+#: builtin/commit.c:1621
msgid "commit message"
msgstr "съобщение при подаване"
-#: builtin/commit.c:1573
+#: builtin/commit.c:1622
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното подаване"
-#: builtin/commit.c:1574
+#: builtin/commit.c:1623
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното подаване"
-#: builtin/commit.c:1575
+#: builtin/commit.c:1624
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на "
"указаното\n"
"подаване в предното без следа"
-#: builtin/commit.c:1576
+#: builtin/commit.c:1625
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за смачкване на "
"указаното\n"
"подаване в предното"
-#: builtin/commit.c:1577
+#: builtin/commit.c:1626
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1578 builtin/log.c:1188 builtin/revert.c:86
+#: builtin/commit.c:1627 builtin/log.c:1191 builtin/revert.c:86
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1579
+#: builtin/commit.c:1628
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен файл"
-#: builtin/commit.c:1580
+#: builtin/commit.c:1629
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1581
+#: builtin/commit.c:1630
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1581 builtin/tag.c:603
+#: builtin/commit.c:1630 builtin/tag.c:604
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: builtin/commit.c:1582
+#: builtin/commit.c:1631
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1583 builtin/merge.c:223 builtin/revert.c:92
-#: builtin/tag.c:604
+#: builtin/commit.c:1632 builtin/merge.c:224 builtin/revert.c:92
+#: builtin/tag.c:605
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/commit.c:1584 builtin/merge.c:224 builtin/revert.c:93
+#: builtin/commit.c:1633 builtin/merge.c:225 builtin/revert.c:93
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit.c:1587
+#: builtin/commit.c:1636
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1588
+#: builtin/commit.c:1637
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1589
+#: builtin/commit.c:1638
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1590
+#: builtin/commit.c:1639
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1591
+#: builtin/commit.c:1640
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1592
+#: builtin/commit.c:1641
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1593
+#: builtin/commit.c:1642
msgid "bypass pre-commit hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди подаване (pre-commit)"
-#: builtin/commit.c:1594
+#: builtin/commit.c:1643
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1605
+#: builtin/commit.c:1654
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1606
+#: builtin/commit.c:1655
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1611
+#: builtin/commit.c:1660
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1613
+#: builtin/commit.c:1662
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1641
+#: builtin/commit.c:1691
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:1680 builtin/merge.c:518
+#: builtin/commit.c:1730 builtin/merge.c:518
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1687
+#: builtin/commit.c:1737
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1694
+#: builtin/commit.c:1744
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1713
+#: builtin/commit.c:1763
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1724
+#: builtin/commit.c:1774
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1729
+#: builtin/commit.c:1779
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1744 builtin/merge.c:851 builtin/merge.c:876
+#: builtin/commit.c:1794 builtin/merge.c:850 builtin/merge.c:875
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:1756
-msgid "cannot lock HEAD ref"
-msgstr "указателят към върха „HEAD“ не може да бъде заключен"
-
-#: builtin/commit.c:1769
-msgid "cannot update HEAD ref"
-msgstr "указателят към върха „HEAD“ не може да бъде обновен"
-
-#: builtin/commit.c:1780
+#: builtin/commit.c:1827
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
-"new_index file. Check that disk is not full or quota is\n"
+"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
msgstr ""
"Хранилището е обновено, но новият файл за индекс „new_index“\n"
@@ -5004,64 +5142,88 @@ msgstr "разделяне на стойностите с нулевия зна
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/count-objects.c:82
+#: builtin/config.c:315
+msgid "unable to parse default color value"
+msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
+
+#: builtin/config.c:455
+#, c-format
+msgid ""
+"# This is Git's per-user configuration file.\n"
+"[core]\n"
+"# Please adapt and uncomment the following lines:\n"
+"#\tuser = %s\n"
+"#\temail = %s\n"
+msgstr ""
+"# Това е потребителският ви конфигурационен файл за Git.\n"
+"[core]\n"
+"# Проверете и разкоментирайте следните два реда:\n"
+"#\tuser = %s\n"
+"#\temail = %s\n"
+
+#: builtin/config.c:590
+#, c-format
+msgid "cannot create configuration file %s"
+msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
+
+#: builtin/count-objects.c:55
msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
-#: builtin/count-objects.c:97
+#: builtin/count-objects.c:65
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
# FIXME ... instead of *???
-#: builtin/describe.c:16
+#: builtin/describe.c:17
msgid "git describe [options] <commit-ish>*"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/describe.c:17
+#: builtin/describe.c:18
msgid "git describe [options] --dirty"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] --dirty"
-#: builtin/describe.c:216
+#: builtin/describe.c:217
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "не съществува анотиран етикет „%s“"
-#: builtin/describe.c:220
+#: builtin/describe.c:221
#, c-format
msgid "annotated tag %s has no embedded name"
msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
-#: builtin/describe.c:222
+#: builtin/describe.c:223
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
-#: builtin/describe.c:249
+#: builtin/describe.c:250 builtin/log.c:452
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:252
+#: builtin/describe.c:253
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:269
+#: builtin/describe.c:270
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
-#: builtin/describe.c:271
+#: builtin/describe.c:272
#, c-format
msgid "searching to describe %s\n"
msgstr "търсене за описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:318
+#: builtin/describe.c:319
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:345
+#: builtin/describe.c:346
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -5070,7 +5232,7 @@ msgstr ""
"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
-#: builtin/describe.c:349
+#: builtin/describe.c:350
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -5080,12 +5242,12 @@ msgstr ""
"Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
# FIXME - plural
-#: builtin/describe.c:370
+#: builtin/describe.c:371
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
-#: builtin/describe.c:373
+#: builtin/describe.c:374
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -5094,145 +5256,149 @@ msgstr ""
"открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
"търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
-#: builtin/describe.c:395
+#: builtin/describe.c:396
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
-#: builtin/describe.c:396
+#: builtin/describe.c:397
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr ""
"извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
"стандартната грешка"
-#: builtin/describe.c:397
+#: builtin/describe.c:398
msgid "use any ref"
msgstr "използване на произволен указател"
-#: builtin/describe.c:398
+#: builtin/describe.c:399
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
-#: builtin/describe.c:399
+#: builtin/describe.c:400
msgid "always use long format"
msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
-#: builtin/describe.c:400
+#: builtin/describe.c:401
msgid "only follow first parent"
msgstr "проследяване само на първия родител"
-#: builtin/describe.c:403
+#: builtin/describe.c:404
msgid "only output exact matches"
msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
-#: builtin/describe.c:405
+#: builtin/describe.c:406
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
-#: builtin/describe.c:407
+#: builtin/describe.c:408
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:409 builtin/name-rev.c:318
+#: builtin/describe.c:410 builtin/name-rev.c:318
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
-#: builtin/describe.c:410
+#: builtin/describe.c:411
msgid "mark"
msgstr "МАРКЕР"
-#: builtin/describe.c:411
+#: builtin/describe.c:412
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
-#: builtin/describe.c:429
+#: builtin/describe.c:430
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
-#: builtin/describe.c:455
+#: builtin/describe.c:456
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
-#: builtin/describe.c:475
+#: builtin/describe.c:476
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
-#: builtin/diff.c:85
+#: builtin/diff.c:86
#, c-format
msgid "'%s': not a regular file or symlink"
msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито символна връзка"
-#: builtin/diff.c:236
+#: builtin/diff.c:237
#, c-format
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:357
+#: builtin/diff.c:358
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:400
+#: builtin/diff.c:401
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:409
+#: builtin/diff.c:410
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта: „%s“"
-#: builtin/diff.c:416
+#: builtin/diff.c:417
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
-#: builtin/fast-export.c:23
+#: builtin/fast-export.c:24
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:702
+#: builtin/fast-export.c:979
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:704
+#: builtin/fast-export.c:981
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:707
+#: builtin/fast-export.c:984
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:710
+#: builtin/fast-export.c:987
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Запазване на маркерите в този файл"
-#: builtin/fast-export.c:712
+#: builtin/fast-export.c:989
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Внасяне на маркерите от този файл"
-#: builtin/fast-export.c:714
+#: builtin/fast-export.c:991
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
-#: builtin/fast-export.c:716
+#: builtin/fast-export.c:993
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:718
+#: builtin/fast-export.c:995
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:719
+#: builtin/fast-export.c:996
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:720
+#: builtin/fast-export.c:997
msgid "refspec"
msgstr "указател на версия"
-#: builtin/fast-export.c:721
+#: builtin/fast-export.c:998
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Прилагане на указателя на версия към изнесените указатели"
+#: builtin/fast-export.c:999
+msgid "anonymize output"
+msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
+
#: builtin/fetch.c:20
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
@@ -5305,7 +5471,7 @@ msgstr "задълбочаване на историята на плитко х
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:118 builtin/log.c:1205
+#: builtin/fetch.c:118 builtin/log.c:1208
msgid "dir"
msgstr "директория"
@@ -5333,80 +5499,80 @@ msgstr "указване на картата с указатели за дост
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:440
+#: builtin/fetch.c:454
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:445
+#: builtin/fetch.c:459
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:459
+#: builtin/fetch.c:473
#, c-format
msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
msgstr "! %-*s %-*s → %s (в текущия клон не може да се доставя)"
-#: builtin/fetch.c:460 builtin/fetch.c:546
+#: builtin/fetch.c:474 builtin/fetch.c:560
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:471
+#: builtin/fetch.c:485
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:473 builtin/fetch.c:508 builtin/fetch.c:526
+#: builtin/fetch.c:487 builtin/fetch.c:522 builtin/fetch.c:540
msgid " (unable to update local ref)"
msgstr " (локалните указатели не могат да бъдат обновени)"
-#: builtin/fetch.c:491
+#: builtin/fetch.c:505
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:494
+#: builtin/fetch.c:508
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:497
+#: builtin/fetch.c:511
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:542
+#: builtin/fetch.c:556
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:542
+#: builtin/fetch.c:556
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:548
+#: builtin/fetch.c:562
msgid "(non-fast-forward)"
msgstr "(сливането не е тривиално)"
-#: builtin/fetch.c:581 builtin/fetch.c:814
+#: builtin/fetch.c:595 builtin/fetch.c:828
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s\n"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s\n"
-#: builtin/fetch.c:590
+#: builtin/fetch.c:604
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:608
+#: builtin/fetch.c:622
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:696 builtin/fetch.c:779
+#: builtin/fetch.c:710 builtin/fetch.c:793
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
# FIXME - is the space necessary
-#: builtin/fetch.c:707
+#: builtin/fetch.c:721
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -5416,55 +5582,55 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:759
+#: builtin/fetch.c:773
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:760
+#: builtin/fetch.c:774
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:784
+#: builtin/fetch.c:798
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:785 builtin/remote.c:1059
+#: builtin/fetch.c:799 builtin/remote.c:1063
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:804
+#: builtin/fetch.c:818
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да изтегляте в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:823
+#: builtin/fetch.c:837
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:826
+#: builtin/fetch.c:840
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се игнорира при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:882
+#: builtin/fetch.c:896
#, c-format
msgid "Don't know how to fetch from %s"
msgstr "Не се поддържа доставяне от „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1044
+#: builtin/fetch.c:1058
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1046 builtin/remote.c:90
+#: builtin/fetch.c:1060 builtin/remote.c:90
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1064
+#: builtin/fetch.c:1078
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -5472,33 +5638,33 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1087
+#: builtin/fetch.c:1101
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1131
+#: builtin/fetch.c:1143
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1133
+#: builtin/fetch.c:1145
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1156
+#: builtin/fetch.c:1168
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1158
+#: builtin/fetch.c:1170
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1169
+#: builtin/fetch.c:1181
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1177
+#: builtin/fetch.c:1189
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
@@ -5507,8 +5673,8 @@ msgid "git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>]|--no-log] [--file <file>]"
msgstr "git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ]|--no-log] [--file ФАЙЛ]"
#: builtin/fmt-merge-msg.c:663 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/grep.c:698
-#: builtin/merge.c:196 builtin/repack.c:179 builtin/repack.c:183
-#: builtin/show-branch.c:654 builtin/show-ref.c:178 builtin/tag.c:589
+#: builtin/merge.c:197 builtin/repack.c:179 builtin/repack.c:183
+#: builtin/show-branch.c:654 builtin/show-ref.c:178 builtin/tag.c:590
#: parse-options.h:132 parse-options.h:239
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
@@ -5535,100 +5701,104 @@ msgstr "за начало на съобщението да се ползва Т
msgid "file to read from"
msgstr "файл, от който да се чете"
-#: builtin/for-each-ref.c:1051
+#: builtin/for-each-ref.c:676
+msgid "unable to parse format"
+msgstr "форматът не може да бъде анализиран"
+
+#: builtin/for-each-ref.c:1057
msgid "git for-each-ref [options] [<pattern>]"
msgstr "git for-each-ref [ОПЦИЯ…] [ШАБЛОН]"
-#: builtin/for-each-ref.c:1066
+#: builtin/for-each-ref.c:1072
msgid "quote placeholders suitably for shells"
msgstr "цитиране подходящо за командни интерпретатори на обвивката"
-#: builtin/for-each-ref.c:1068
+#: builtin/for-each-ref.c:1074
msgid "quote placeholders suitably for perl"
msgstr "цитиране подходящо за perl"
-#: builtin/for-each-ref.c:1070
+#: builtin/for-each-ref.c:1076
msgid "quote placeholders suitably for python"
msgstr "цитиране подходящо за python"
-#: builtin/for-each-ref.c:1072
+#: builtin/for-each-ref.c:1078
msgid "quote placeholders suitably for tcl"
msgstr "цитиране подходящо за tcl"
-#: builtin/for-each-ref.c:1075
+#: builtin/for-each-ref.c:1081
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:1076 builtin/replace.c:435
+#: builtin/for-each-ref.c:1082 builtin/replace.c:438
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/for-each-ref.c:1076
+#: builtin/for-each-ref.c:1082
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/for-each-ref.c:1077
+#: builtin/for-each-ref.c:1083
msgid "key"
msgstr "ключ"
-#: builtin/for-each-ref.c:1078
+#: builtin/for-each-ref.c:1084
msgid "field name to sort on"
msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
-#: builtin/fsck.c:147 builtin/prune.c:172
+#: builtin/fsck.c:147 builtin/prune.c:136
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
-#: builtin/fsck.c:538
+#: builtin/fsck.c:540
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:601
+#: builtin/fsck.c:603
msgid "git fsck [options] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:607
+#: builtin/fsck.c:609
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:608
+#: builtin/fsck.c:610
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:609
+#: builtin/fsck.c:611
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:610
+#: builtin/fsck.c:612
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:611
+#: builtin/fsck.c:613
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
# FIXME bad message
-#: builtin/fsck.c:612
+#: builtin/fsck.c:614
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване на указателите от журнала като глави (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:613
+#: builtin/fsck.c:615
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:614
+#: builtin/fsck.c:616
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:616
+#: builtin/fsck.c:618
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:617 builtin/prune.c:144
+#: builtin/fsck.c:619 builtin/prune.c:108
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:667
+#: builtin/fsck.c:669
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
@@ -5637,53 +5807,53 @@ msgstr "Проверка на обектите"
msgid "git gc [options]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:91
+#: builtin/gc.c:79
#, c-format
-msgid "Invalid %s: '%s'"
-msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
+msgid "Invalid gc.pruneexpire: '%s'"
+msgstr "Неправилна стойност за настройката „gc.pruneexpire“: %s"
-#: builtin/gc.c:118
+#: builtin/gc.c:107
#, c-format
msgid "insanely long object directory %.*s"
msgstr "прекалено дълга директория с обекти „%.*s“"
-#: builtin/gc.c:287
+#: builtin/gc.c:276
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:289
+#: builtin/gc.c:278
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:290
+#: builtin/gc.c:279
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:291
+#: builtin/gc.c:280
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:332
+#: builtin/gc.c:321
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:334
+#: builtin/gc.c:323
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:335
+#: builtin/gc.c:324
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Вижте ръководството за повече информация как да изпълните „git help gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:353
+#: builtin/gc.c:342
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -5692,7 +5862,7 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:375
+#: builtin/gc.c:364
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -5940,7 +6110,7 @@ msgstr ""
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво."
-#: builtin/hash-object.c:60
+#: builtin/hash-object.c:82
msgid ""
"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file>|--no-filters] [--stdin] [--] "
"<file>..."
@@ -5948,31 +6118,38 @@ msgstr ""
"git hash-object [-t ВИД] [-w] [--path=ФАЙЛ|--no-filters] [--stdin] [--] ФАЙЛ…"
# FIXME - list of paths or path...
-#: builtin/hash-object.c:61
+#: builtin/hash-object.c:83
msgid "git hash-object --stdin-paths < <list-of-paths>"
msgstr "git hash-object --stdin-paths < ПЪТ…"
-#: builtin/hash-object.c:72 builtin/tag.c:609
+#: builtin/hash-object.c:94 builtin/tag.c:610
msgid "type"
msgstr "ВИД"
-#: builtin/hash-object.c:72
+#: builtin/hash-object.c:94
msgid "object type"
msgstr "вид на обекта"
-#: builtin/hash-object.c:73
+#: builtin/hash-object.c:95
msgid "write the object into the object database"
msgstr "записване на обекта в базата от данни за обектите"
-#: builtin/hash-object.c:74
+#: builtin/hash-object.c:97
msgid "read the object from stdin"
msgstr "изчитане на обекта от стандартния вход"
-#: builtin/hash-object.c:76
+#: builtin/hash-object.c:99
msgid "store file as is without filters"
msgstr "запазване на файла както е — без филтри"
-#: builtin/hash-object.c:77
+#: builtin/hash-object.c:100
+msgid ""
+"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
+msgstr ""
+"създаване и хеширане на произволни данни за повредени обекти за трасиране на "
+"Git"
+
+#: builtin/hash-object.c:101
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "обработване на файла все едно е с този път"
@@ -6005,25 +6182,25 @@ msgstr "git help [--all] [--guides] [--man|--web|--info] [КОМАНДА]"
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "непознат формат на помощта „%s“"
-#: builtin/help.c:92
+#: builtin/help.c:91
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "Неуспешно стартиране на „emacsclient“."
-#: builtin/help.c:105
+#: builtin/help.c:104
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "Версията на „emacsclient“ не може да се анализира."
-#: builtin/help.c:113
+#: builtin/help.c:112
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d (< 22)."
-#: builtin/help.c:131 builtin/help.c:159 builtin/help.c:168 builtin/help.c:176
+#: builtin/help.c:130 builtin/help.c:158 builtin/help.c:167 builtin/help.c:175
#, c-format
msgid "failed to exec '%s': %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“: %s"
-#: builtin/help.c:216
+#: builtin/help.c:215
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -6032,7 +6209,7 @@ msgstr ""
"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
-#: builtin/help.c:228
+#: builtin/help.c:227
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -6041,25 +6218,29 @@ msgstr ""
"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
-#: builtin/help.c:353
+#: builtin/help.c:352
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:370
+#: builtin/help.c:369
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:378
+#: builtin/help.c:377
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:424
+#: builtin/help.c:423
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "Указване на атрибути към път"
+#: builtin/help.c:424
+msgid "Everyday Git With 20 Commands Or So"
+msgstr "Ежедневието в Git в рамките на 20-ина команди"
+
#: builtin/help.c:425
msgid "A Git glossary"
msgstr "Речник с термините на Git"
@@ -6099,275 +6280,281 @@ msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
msgstr "„git %s“ е синоним на „%s“"
# FIXME merge with next?
-#: builtin/index-pack.c:145
+#: builtin/index-pack.c:150
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:191
+#: builtin/index-pack.c:200
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:211
+#: builtin/index-pack.c:220
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:214
+#: builtin/index-pack.c:223
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:256
+#: builtin/index-pack.c:265
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:266
+#: builtin/index-pack.c:275
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:267
+#: builtin/index-pack.c:276
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:279
+#: builtin/index-pack.c:288
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:286
+#: builtin/index-pack.c:295
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:302
+#: builtin/index-pack.c:311
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:307
+#: builtin/index-pack.c:316
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:321
+#: builtin/index-pack.c:330
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:323
+#: builtin/index-pack.c:332
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:341
+#: builtin/index-pack.c:350
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %lu: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %lu: %s"
-#: builtin/index-pack.c:462
+#: builtin/index-pack.c:471
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:511
+#: builtin/index-pack.c:520
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:519
+#: builtin/index-pack.c:528
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:527
+#: builtin/index-pack.c:536
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:558
+#: builtin/index-pack.c:567
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:560
+#: builtin/index-pack.c:569
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %lu byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %lu bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %lu байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %lu байта"
-#: builtin/index-pack.c:586
+#: builtin/index-pack.c:595
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:677 builtin/index-pack.c:683 builtin/index-pack.c:706
-#: builtin/index-pack.c:740 builtin/index-pack.c:749
+#: builtin/index-pack.c:686 builtin/index-pack.c:692 builtin/index-pack.c:715
+#: builtin/index-pack.c:749 builtin/index-pack.c:758
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
# FIXME merge with next?
-#: builtin/index-pack.c:680 builtin/pack-objects.c:162
-#: builtin/pack-objects.c:254
+#: builtin/index-pack.c:689 builtin/pack-objects.c:164
+#: builtin/pack-objects.c:256
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:746
+#: builtin/index-pack.c:755
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:760
+#: builtin/index-pack.c:769
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект BLOB „%s“"
# FIXME perhaps invalid object
-#: builtin/index-pack.c:774
+#: builtin/index-pack.c:783
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен обект „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:777
+#: builtin/index-pack.c:787
msgid "Error in object"
msgstr "Грешка в обекта"
-#: builtin/index-pack.c:779
+#: builtin/index-pack.c:789
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:851 builtin/index-pack.c:881
+#: builtin/index-pack.c:861 builtin/index-pack.c:890
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1022
+#: builtin/index-pack.c:1055
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1022
+#: builtin/index-pack.c:1055
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1048
+#: builtin/index-pack.c:1081
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1053
+#: builtin/index-pack.c:1086
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1056
+#: builtin/index-pack.c:1089
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
# FIXME WTF message
-#: builtin/index-pack.c:1067
+#: builtin/index-pack.c:1100
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
-msgstr "катастрофална грешка във функцията „parse_pack_objects“"
+msgstr ""
+"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
+"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
+"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1090
+#: builtin/index-pack.c:1123
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1100
+#: builtin/index-pack.c:1133
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
# FIXME WTF message
-#: builtin/index-pack.c:1142
+#: builtin/index-pack.c:1175
msgid "confusion beyond insanity"
-msgstr "катастрофална грешка"
+msgstr ""
+"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
+"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
+"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1150
+#: builtin/index-pack.c:1181
#, c-format
msgid "completed with %d local objects"
msgstr "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1160
+#: builtin/index-pack.c:1191
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1164
+#: builtin/index-pack.c:1195
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1189
+#: builtin/index-pack.c:1220
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1268
+#: builtin/index-pack.c:1299
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1292
+#: builtin/index-pack.c:1323
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1305
+#: builtin/index-pack.c:1336
#, c-format
msgid "cannot write keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при записването на файла „%s“, осигуряващ запазване на директория"
-#: builtin/index-pack.c:1313
+#: builtin/index-pack.c:1344
#, c-format
msgid "cannot close written keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при затварянето на записания файл „%s“, осигуряващ запазване на "
"директория"
-#: builtin/index-pack.c:1326
+#: builtin/index-pack.c:1357
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1337
+#: builtin/index-pack.c:1368
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1370
+#: builtin/index-pack.c:1401
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1376
+#: builtin/index-pack.c:1407
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1380 builtin/index-pack.c:1559
+#: builtin/index-pack.c:1411 builtin/index-pack.c:1590
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/index-pack.c:1438
+#: builtin/index-pack.c:1469
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1440
+#: builtin/index-pack.c:1471
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1487
+#: builtin/index-pack.c:1518
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1494
+#: builtin/index-pack.c:1525
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
@@ -6375,26 +6562,26 @@ msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
# FIXME it is not the cwd it is the previous cwd
-#: builtin/index-pack.c:1523
+#: builtin/index-pack.c:1554
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1571 builtin/index-pack.c:1574
-#: builtin/index-pack.c:1586 builtin/index-pack.c:1590
+#: builtin/index-pack.c:1602 builtin/index-pack.c:1605
+#: builtin/index-pack.c:1617 builtin/index-pack.c:1621
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1604
+#: builtin/index-pack.c:1635
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1608 builtin/index-pack.c:1617
+#: builtin/index-pack.c:1639 builtin/index-pack.c:1648
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1625
+#: builtin/index-pack.c:1656
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
@@ -6507,11 +6694,7 @@ msgstr "Инициализирано празно"
msgid " shared"
msgstr ", споделено"
-#: builtin/init-db.c:439
-msgid "cannot tell cwd"
-msgstr "текущата директория не може да бъде определена"
-
-#: builtin/init-db.c:465
+#: builtin/init-db.c:467
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [directory]"
@@ -6519,31 +6702,31 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:488
+#: builtin/init-db.c:490
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:489
+#: builtin/init-db.c:491
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:491 builtin/prune-packed.c:79 builtin/repack.c:172
+#: builtin/init-db.c:493 builtin/prune-packed.c:57 builtin/repack.c:172
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/init-db.c:523 builtin/init-db.c:528
+#: builtin/init-db.c:525 builtin/init-db.c:530
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:532
+#: builtin/init-db.c:534
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:554
+#: builtin/init-db.c:555
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -6552,15 +6735,31 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:578
-msgid "Cannot access current working directory"
-msgstr "Текущата работна директория е недостъпна"
-
-#: builtin/init-db.c:585
+#: builtin/init-db.c:583
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
+#: builtin/interpret-trailers.c:15
+msgid ""
+"git interpret-trailers [--trim-empty] [(--trailer <token>[(=|:)<value>])...] "
+"[<file>...]"
+msgstr ""
+"git interpret-trailers [--trim-empty] [(--trailer ЛЕКСЕМА[(=|:)СТОЙНОСТ])…] "
+"[ФАЙЛ…]"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:25
+msgid "trim empty trailers"
+msgstr "изчистване на празните епилози"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:26
+msgid "trailer"
+msgstr "епилог"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:27
+msgid "trailer(s) to add"
+msgstr "епилог(зи) за добавяне"
+
#: builtin/log.c:41
msgid "git log [<options>] [<revision range>] [[--] <path>...]\n"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]\n"
@@ -6569,6 +6768,11 @@ msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--]
msgid " or: git show [options] <object>..."
msgstr " или: git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
+#: builtin/log.c:81
+#, c-format
+msgid "invalid --decorate option: %s"
+msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
+
#: builtin/log.c:127
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
@@ -6587,250 +6791,260 @@ msgstr ""
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
+#: builtin/log.c:133
+msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
+msgstr ""
+"Обработване само на редовете във файла в интервала от n до m включително. "
+"Броенето започва от 1"
+
#: builtin/log.c:229
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:470 builtin/log.c:562
+#: builtin/log.c:458
+#, c-format
+msgid "git show %s: bad file"
+msgstr "git show %s: повреден файл"
+
+#: builtin/log.c:472 builtin/log.c:564
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:586
+#: builtin/log.c:588
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:687
+#: builtin/log.c:689
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:771
+#: builtin/log.c:773
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:787
+#: builtin/log.c:789
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:801
+#: builtin/log.c:803
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон."
-#: builtin/log.c:809
+#: builtin/log.c:811
msgid "Not a range."
msgstr "Не е диапазон."
-#: builtin/log.c:916
+#: builtin/log.c:919
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
# FIXME bad wording insanely
-#: builtin/log.c:995
+#: builtin/log.c:998
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
-msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
+msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1023
+#: builtin/log.c:1026
msgid "git format-patch [options] [<since> | <revision range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
# FIXME message WTF why ask it
-#: builtin/log.c:1068
+#: builtin/log.c:1071
msgid "Two output directories?"
-msgstr ""
-"Можете да укажете максимум една директория за изход, а сте задали поне две."
+msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-#: builtin/log.c:1183
+#: builtin/log.c:1186
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1186
+#: builtin/log.c:1189
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1190
+#: builtin/log.c:1193
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1192
+#: builtin/log.c:1195
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1194
+#: builtin/log.c:1197
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1195
+#: builtin/log.c:1198
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1196
+#: builtin/log.c:1199
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1198
+#: builtin/log.c:1201
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1200
+#: builtin/log.c:1203
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1202
+#: builtin/log.c:1205
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1205
+#: builtin/log.c:1208
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1208
+#: builtin/log.c:1211
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1211
+#: builtin/log.c:1214
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1213
+#: builtin/log.c:1216
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1215
+#: builtin/log.c:1218
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1217
+#: builtin/log.c:1220
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1218
+#: builtin/log.c:1221
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1219
+#: builtin/log.c:1222
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1220 builtin/log.c:1222
+#: builtin/log.c:1223 builtin/log.c:1225
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1220
+#: builtin/log.c:1223
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1222
+#: builtin/log.c:1225
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1224
+#: builtin/log.c:1227
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1225
+#: builtin/log.c:1228
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако не е "
"зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1227
+#: builtin/log.c:1230
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1228
+#: builtin/log.c:1231
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1229 builtin/log.c:1232
+#: builtin/log.c:1232 builtin/log.c:1235
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1230
+#: builtin/log.c:1233
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1233
+#: builtin/log.c:1236
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1237
+#: builtin/log.c:1240
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. Стилът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1239
+#: builtin/log.c:1242
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1240
+#: builtin/log.c:1243
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1242
+#: builtin/log.c:1245
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1243
+#: builtin/log.c:1246
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1317
+#: builtin/log.c:1320
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1332
+#: builtin/log.c:1335
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1334
+#: builtin/log.c:1337
msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „--subject-prefix“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1342
+#: builtin/log.c:1345
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1344
+#: builtin/log.c:1347
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1346
+#: builtin/log.c:1349
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1369
+#: builtin/log.c:1372
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1371
+#: builtin/log.c:1374
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1468
+#: builtin/log.c:1472
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1531
+#: builtin/log.c:1535
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1579
+#: builtin/log.c:1583
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:1634
+#: builtin/log.c:1638
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -6838,7 +7052,7 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/log.c:1647 builtin/log.c:1649 builtin/log.c:1661
+#: builtin/log.c:1651 builtin/log.c:1653 builtin/log.c:1665
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
@@ -6884,8 +7098,8 @@ msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
#: builtin/ls-files.c:477
-msgid "show 'other' directories' name only"
-msgstr "извеждане само на името на другите директории"
+msgid "show 'other' directories' names only"
+msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
#: builtin/ls-files.c:480
msgid "don't show empty directories"
@@ -6976,101 +7190,101 @@ msgstr ""
"извеждане на цялото дърво, не само на текущата директория (включва опцията "
"„--full-name“)"
-#: builtin/merge.c:43
+#: builtin/merge.c:44
msgid "git merge [options] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:44
+#: builtin/merge.c:45
msgid "git merge [options] <msg> HEAD <commit>"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] СЪОБЩЕНИЕ HEAD ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/merge.c:45
+#: builtin/merge.c:46
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
# FIXME -m rather than just m
-#: builtin/merge.c:98
+#: builtin/merge.c:99
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:135
+#: builtin/merge.c:136
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:136
+#: builtin/merge.c:137
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:141
+#: builtin/merge.c:142
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:191
+#: builtin/merge.c:192
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:194
+#: builtin/merge.c:195
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:195
+#: builtin/merge.c:196
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(синоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:197
+#: builtin/merge.c:198
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:200
+#: builtin/merge.c:201
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:202
+#: builtin/merge.c:203
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:204
+#: builtin/merge.c:205
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:205
+#: builtin/merge.c:206
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на тривиално сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:207
+#: builtin/merge.c:208
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако сливането не е тривиално"
-#: builtin/merge.c:211
+#: builtin/merge.c:212
msgid "Verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "Проверка, че именуваното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:212 builtin/notes.c:742 builtin/revert.c:89
+#: builtin/merge.c:213 builtin/notes.c:741 builtin/revert.c:89
msgid "strategy"
msgstr "стратегия"
-#: builtin/merge.c:213
+#: builtin/merge.c:214
msgid "merge strategy to use"
msgstr "стратегия за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:214
+#: builtin/merge.c:215
msgid "option=value"
msgstr "опция=стойност"
-#: builtin/merge.c:215
+#: builtin/merge.c:216
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "опция за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:217
+#: builtin/merge.c:218
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "съобщение при подаването със сливане (при нетривиални сливания)"
-#: builtin/merge.c:221
+#: builtin/merge.c:222
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
@@ -7128,33 +7342,33 @@ msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mer
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:678
+#: builtin/merge.c:677
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:692
+#: builtin/merge.c:691
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:705
+#: builtin/merge.c:704
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:794
+#: builtin/merge.c:793
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:803
+#: builtin/merge.c:802
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:809
+#: builtin/merge.c:808
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -7169,174 +7383,174 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
"преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:833
+#: builtin/merge.c:832
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
# FIXME - WTF is wonderful.
-#: builtin/merge.c:845
+#: builtin/merge.c:844
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
-msgstr "Чудесно.\n"
+msgstr "Първият етап на тривиалното сливане завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:908
+#: builtin/merge.c:907
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr "Неуспешно сливане — коригирайте конфликтите и подайте резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:924
+#: builtin/merge.c:923
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit"
msgstr "„%s“ не е подаване"
-#: builtin/merge.c:965
+#: builtin/merge.c:964
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:967
+#: builtin/merge.c:966
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:969
+#: builtin/merge.c:968
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:974
+#: builtin/merge.c:973
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1130
+#: builtin/merge.c:1129
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1146 git-pull.sh:31
+#: builtin/merge.c:1145
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
-"Please, commit your changes before you can merge."
+"Please, commit your changes before you merge."
msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1149 git-pull.sh:34
+#: builtin/merge.c:1148 git-pull.sh:34
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: builtin/merge.c:1153
+#: builtin/merge.c:1152
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
-"Please, commit your changes before you can merge."
+"Please, commit your changes before you merge."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1156
+#: builtin/merge.c:1155
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1165
+#: builtin/merge.c:1164
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1174
+#: builtin/merge.c:1173
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1206
+#: builtin/merge.c:1205
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1209
+#: builtin/merge.c:1208
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Подаване със смачкване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1211
+#: builtin/merge.c:1210
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са тривиални, не може да се "
"извърши нетривиално сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1216
+#: builtin/merge.c:1215
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1267
+#: builtin/merge.c:1266
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1270
+#: builtin/merge.c:1269
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1273
+#: builtin/merge.c:1272
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: builtin/merge.c:1276
+#: builtin/merge.c:1275
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1357
+#: builtin/merge.c:1356
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1396
+#: builtin/merge.c:1395
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба с най-тривиалното сливане в рамките на индекса…\n"
# FIXME WTF message
-#: builtin/merge.c:1403
+#: builtin/merge.c:1402
#, c-format
msgid "Nope.\n"
-msgstr "Неуспех.\n"
+msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1435
+#: builtin/merge.c:1434
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr ""
"Не може да се извърши тривиално сливане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1458 builtin/merge.c:1537
+#: builtin/merge.c:1457 builtin/merge.c:1536
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1462
+#: builtin/merge.c:1461
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1528
+#: builtin/merge.c:1527
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1530
+#: builtin/merge.c:1529
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1539
+#: builtin/merge.c:1538
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1551
+#: builtin/merge.c:1550
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -7444,89 +7658,94 @@ msgstr "разрешаване на създаването на повече о
msgid "git mv [options] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ… ЦЕЛ"
+# FIXME message<
+#: builtin/mv.c:69
+#, c-format
+msgid "Directory %s is in index and no submodule?"
+msgstr "Директорията „%s“ е в индекса, но не е подмодул"
+
#: builtin/mv.c:71
+msgid "Please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
+msgstr ""
+"За да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
+"или ги скатайте"
+
+# FIXME message
+#: builtin/mv.c:89
+#, c-format
+msgid "%.*s is in index"
+msgstr "„%.*s“ вече е в индекса"
+
+#: builtin/mv.c:111
msgid "force move/rename even if target exists"
msgstr "принудително преместване/преименуване дори целта да съществува"
-#: builtin/mv.c:72
+#: builtin/mv.c:112
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "прескачане на грешките при преместване/преименуване"
-#: builtin/mv.c:122
+#: builtin/mv.c:151
+#, c-format
+msgid "destination '%s' is not a directory"
+msgstr "целта „%s“ съществува и не е директория"
+
+#: builtin/mv.c:162
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Проверка на преименуването на обект от „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:126
+#: builtin/mv.c:166
msgid "bad source"
msgstr "неправилен обект"
-#: builtin/mv.c:129
+#: builtin/mv.c:169
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "директория не може да се премести в себе си"
-#: builtin/mv.c:132
+#: builtin/mv.c:172
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "директория не може да се премести върху файл"
-# FIXME message<
-#: builtin/mv.c:138
-#, c-format
-msgid "Huh? Directory %s is in index and no submodule?"
-msgstr "Директорията „%s“ е в индекса, но не е подмодул"
-
-#: builtin/mv.c:140 builtin/rm.c:318
-msgid "Please, stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
-msgstr ""
-"За да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
-"или ги скатайте"
-
-# FIXME message
-#: builtin/mv.c:156
-#, c-format
-msgid "Huh? %.*s is in index?"
-msgstr "„%.*s“ вече е в индекса"
-
-#: builtin/mv.c:169
+#: builtin/mv.c:181
msgid "source directory is empty"
msgstr "първоначалната директория е празна"
-#: builtin/mv.c:205
+#: builtin/mv.c:206
msgid "not under version control"
msgstr "не е под контрола на Git"
-#: builtin/mv.c:208
+#: builtin/mv.c:209
msgid "destination exists"
msgstr "целта съществува"
-#: builtin/mv.c:216
+#: builtin/mv.c:217
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "презаписване на „%s“"
-#: builtin/mv.c:219
+#: builtin/mv.c:220
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Презаписването е невъзможно"
-#: builtin/mv.c:222
+#: builtin/mv.c:223
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "множество източници за една цел"
-#: builtin/mv.c:224
+#: builtin/mv.c:225
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "целевата директория не съществува"
-#: builtin/mv.c:244
+#: builtin/mv.c:232
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
-#: builtin/mv.c:254
+#: builtin/mv.c:253
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:257 builtin/remote.c:725 builtin/repack.c:358
+#: builtin/mv.c:256 builtin/remote.c:726 builtin/repack.c:358
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -7686,119 +7905,119 @@ msgstr "git notes prune [ОПЦИЯ…]"
msgid "git notes get-ref"
msgstr "git notes get-ref"
-#: builtin/notes.c:137
+#: builtin/notes.c:136
#, c-format
msgid "unable to start 'show' for object '%s'"
msgstr "действието „show“ не може да се изпълни за обект „%s“"
-#: builtin/notes.c:141
+#: builtin/notes.c:140
msgid "could not read 'show' output"
msgstr "изведената информация от действието „show“ не може да се прочете"
-#: builtin/notes.c:149
+#: builtin/notes.c:148
#, c-format
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "действието „show“ не може да се завърши за обект „%s“"
-#: builtin/notes.c:167 builtin/tag.c:477
+#: builtin/notes.c:166 builtin/tag.c:477
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/notes.c:186
+#: builtin/notes.c:185
msgid "Please supply the note contents using either -m or -F option"
msgstr "Задайте съдържанието на бележката с някоя от опциите „-m“ или „-F“"
-#: builtin/notes.c:207 builtin/notes.c:848
+#: builtin/notes.c:206 builtin/notes.c:847
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Изтриване на бележката за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:212
+#: builtin/notes.c:211
msgid "unable to write note object"
msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан"
-#: builtin/notes.c:214
+#: builtin/notes.c:213
#, c-format
-msgid "The note contents has been left in %s"
+msgid "The note contents have been left in %s"
msgstr "Съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:248 builtin/tag.c:692
+#: builtin/notes.c:247 builtin/tag.c:693
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:250 builtin/tag.c:695
+#: builtin/notes.c:249 builtin/tag.c:696
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: builtin/notes.c:269 builtin/notes.c:320 builtin/notes.c:322
-#: builtin/notes.c:382 builtin/notes.c:436 builtin/notes.c:519
-#: builtin/notes.c:524 builtin/notes.c:599 builtin/notes.c:641
-#: builtin/notes.c:843 builtin/tag.c:708
+#: builtin/notes.c:268 builtin/notes.c:319 builtin/notes.c:321
+#: builtin/notes.c:381 builtin/notes.c:435 builtin/notes.c:518
+#: builtin/notes.c:523 builtin/notes.c:598 builtin/notes.c:640
+#: builtin/notes.c:842 builtin/tag.c:709
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/notes.c:272
+#: builtin/notes.c:271
#, c-format
msgid "Failed to read object '%s'."
msgstr "Обектът „%s“ не може да бъде прочетен."
-#: builtin/notes.c:276
+#: builtin/notes.c:275
#, c-format
msgid "Cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr ""
"Съдържанието на бележка не може да се вземе от обект, който не е BLOB: „%s“."
-#: builtin/notes.c:316
+#: builtin/notes.c:315
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/notes.c:331
+#: builtin/notes.c:330
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/notes.c:375 builtin/notes.c:429 builtin/notes.c:502
-#: builtin/notes.c:514 builtin/notes.c:587 builtin/notes.c:634
-#: builtin/notes.c:908
+#: builtin/notes.c:374 builtin/notes.c:428 builtin/notes.c:501
+#: builtin/notes.c:513 builtin/notes.c:586 builtin/notes.c:633
+#: builtin/notes.c:907
msgid "too many parameters"
msgstr "прекалено много параметри"
-#: builtin/notes.c:388 builtin/notes.c:647
+#: builtin/notes.c:387 builtin/notes.c:646
#, c-format
msgid "No note found for object %s."
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“."
-#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:567
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:566
msgid "note contents as a string"
msgstr "низ, който е съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:570
+#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:569
msgid "note contents in a file"
msgstr "файл със съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:415 builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:572
-#: builtin/notes.c:575 builtin/tag.c:627
+#: builtin/notes.c:414 builtin/notes.c:417 builtin/notes.c:571
+#: builtin/notes.c:574 builtin/tag.c:628
msgid "object"
msgstr "обект"
-#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:573
+#: builtin/notes.c:415 builtin/notes.c:572
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "преизползване и редактиране на указания обект-бележка"
-#: builtin/notes.c:419 builtin/notes.c:576
+#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:575
msgid "reuse specified note object"
msgstr "преизползване на указания обект-бележка"
-#: builtin/notes.c:421 builtin/notes.c:489
+#: builtin/notes.c:420 builtin/notes.c:488
msgid "replace existing notes"
msgstr "замяна на съществуващите бележки"
-#: builtin/notes.c:455
+#: builtin/notes.c:454
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -7807,27 +8026,27 @@ msgstr ""
"Не може да се добави бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:460 builtin/notes.c:537
+#: builtin/notes.c:459 builtin/notes.c:536
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Презаписване на съществуващите бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:490
+#: builtin/notes.c:489
msgid "read objects from stdin"
msgstr "изчитане на обектите от стандартния вход"
# FIXME imporve message
-#: builtin/notes.c:492
+#: builtin/notes.c:491
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr ""
"зареждане на настройките за КОМАНДАта, която презаписва подавания (включва "
"опцията „--stdin“)"
-#: builtin/notes.c:510
+#: builtin/notes.c:509
msgid "too few parameters"
msgstr "прекалено малко параметри"
-#: builtin/notes.c:531
+#: builtin/notes.c:530
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -7836,14 +8055,14 @@ msgstr ""
"Не може да се копира бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:543
+#: builtin/notes.c:542
#, c-format
msgid "Missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr ""
"Не може да се копира бележка, която не съществува — няма бележки за обекта-"
"източник „%s“."
-#: builtin/notes.c:592
+#: builtin/notes.c:591
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -7854,15 +8073,15 @@ msgstr ""
"Вместо това ги използвайте с командата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
"C“.\n"
-#: builtin/notes.c:739
+#: builtin/notes.c:738
msgid "General options"
msgstr "Общи опции"
-#: builtin/notes.c:741
+#: builtin/notes.c:740
msgid "Merge options"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/notes.c:743
+#: builtin/notes.c:742
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -7872,242 +8091,246 @@ msgstr ""
"„union“ (обединяване), „cat_sort_uniq“ (обединяване, подреждане, уникални "
"резултати)"
-#: builtin/notes.c:745
+#: builtin/notes.c:744
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:747
+#: builtin/notes.c:746
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "завършване на сливането чрез подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:749
+#: builtin/notes.c:748
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Преустановяване на корекцията при сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:751
+#: builtin/notes.c:750
msgid "abort notes merge"
msgstr "преустановяване на сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:846
+#: builtin/notes.c:845
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:858
+#: builtin/notes.c:857
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "опитът за изтриването на несъществуваща бележка не се счита за грешка"
-#: builtin/notes.c:861
+#: builtin/notes.c:860
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:942
+#: builtin/notes.c:941
msgid "notes-ref"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:943
+#: builtin/notes.c:942
msgid "use notes from <notes_ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:978 builtin/remote.c:1616
+#: builtin/notes.c:977 builtin/remote.c:1624
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:25
+#: builtin/pack-objects.c:28
msgid "git pack-objects --stdout [options...] [< ref-list | < object-list]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_ВЕРСИИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
# FIXME [options] vs [options...]
-#: builtin/pack-objects.c:26
+#: builtin/pack-objects.c:29
msgid "git pack-objects [options...] base-name [< ref-list | < object-list]"
msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_ВЕРСИИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:175 builtin/pack-objects.c:178
+#: builtin/pack-objects.c:177 builtin/pack-objects.c:180
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: builtin/pack-objects.c:771
+#: builtin/pack-objects.c:773
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1012
+#: builtin/pack-objects.c:1015
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:2174
+#: builtin/pack-objects.c:2175
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2526
+#: builtin/pack-objects.c:2572
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2530
+#: builtin/pack-objects.c:2576
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2553
+#: builtin/pack-objects.c:2599
#, c-format
msgid "option %s does not accept negative form"
msgstr "опцията „%s“ не притежава отрицателна версия"
-#: builtin/pack-objects.c:2557
+#: builtin/pack-objects.c:2603
#, c-format
msgid "unable to parse value '%s' for option %s"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ за опцията „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2576
+#: builtin/pack-objects.c:2622
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2578
+#: builtin/pack-objects.c:2624
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2580
+#: builtin/pack-objects.c:2626
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2583
+#: builtin/pack-objects.c:2629
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2584
+#: builtin/pack-objects.c:2630
msgid "version[,offset]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:2585
+#: builtin/pack-objects.c:2631
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:2588
+#: builtin/pack-objects.c:2634
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2590
+#: builtin/pack-objects.c:2636
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2592
+#: builtin/pack-objects.c:2638
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2594
+#: builtin/pack-objects.c:2640
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2596
+#: builtin/pack-objects.c:2642
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2598
+#: builtin/pack-objects.c:2644
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2600
+#: builtin/pack-objects.c:2646
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2602
+#: builtin/pack-objects.c:2648
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2604
+#: builtin/pack-objects.c:2650
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:2606
+#: builtin/pack-objects.c:2652
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:2608
+#: builtin/pack-objects.c:2654
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2610
+#: builtin/pack-objects.c:2656
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:2612
+#: builtin/pack-objects.c:2658
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2615
+#: builtin/pack-objects.c:2661
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:2618
+#: builtin/pack-objects.c:2664
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:2621
+#: builtin/pack-objects.c:2667
+msgid "include objects referred to by the index"
+msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2670
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:2623
+#: builtin/pack-objects.c:2672
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2625
+#: builtin/pack-objects.c:2674
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2626 parse-options.h:140
+#: builtin/pack-objects.c:2675 parse-options.h:140
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2627
+#: builtin/pack-objects.c:2676
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2630
+#: builtin/pack-objects.c:2679
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:2632
+#: builtin/pack-objects.c:2681
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:2634
+#: builtin/pack-objects.c:2683
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:2636
+#: builtin/pack-objects.c:2685
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:2638
+#: builtin/pack-objects.c:2687
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2640
+#: builtin/pack-objects.c:2689
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:2719
+#: builtin/pack-objects.c:2778
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
@@ -8127,7 +8350,7 @@ msgstr "окастряне на недостижимите указатели (
msgid "git prune-packed [-n|--dry-run] [-q|--quiet]"
msgstr "git prune-packed [-n|--dry-run] [-q|--quiet]"
-#: builtin/prune-packed.c:49
+#: builtin/prune-packed.c:40
msgid "Removing duplicate objects"
msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
@@ -8135,15 +8358,15 @@ msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
msgid "git prune [-n] [-v] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--expire ВРЕМЕ] [--] [ВРЪХ…]"
-#: builtin/prune.c:142
+#: builtin/prune.c:106
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
-#: builtin/prune.c:143
+#: builtin/prune.c:107
msgid "report pruned objects"
msgstr "информация за окастрените обекти"
-#: builtin/prune.c:146
+#: builtin/prune.c:110
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "окастряне на обектите по-стари от това ВРЕМЕ"
@@ -8420,83 +8643,87 @@ msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указв
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:482
+#: builtin/push.c:493
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:483
+#: builtin/push.c:494
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:484
+#: builtin/push.c:495
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:486
+#: builtin/push.c:497
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:487
+#: builtin/push.c:498
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:490
+#: builtin/push.c:501
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
# FIXME double check this
-#: builtin/push.c:492
+#: builtin/push.c:503
msgid "refname>:<expect"
msgstr "УКАЗАТЕЛ>:<ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:493
+#: builtin/push.c:504
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:495
+#: builtin/push.c:506
msgid "check"
msgstr "проверка"
-#: builtin/push.c:496
+#: builtin/push.c:507
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:498
+#: builtin/push.c:509
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:499 builtin/push.c:500
+#: builtin/push.c:510 builtin/push.c:511
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:501
+#: builtin/push.c:512
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:504
+#: builtin/push.c:515
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:506
+#: builtin/push.c:517
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:507
+#: builtin/push.c:518
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:517
+#: builtin/push.c:520
+msgid "GPG sign the push"
+msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
+
+#: builtin/push.c:529
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:519
+#: builtin/push.c:531
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
-#: builtin/read-tree.c:36
+#: builtin/read-tree.c:37
msgid ""
"git read-tree [[-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>] "
"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
@@ -8507,67 +8734,67 @@ msgstr ""
"checkout] [--index-output=ФАЙЛ] (--empty | УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_1 "
"[УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_2 [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_3]])"
-#: builtin/read-tree.c:109
+#: builtin/read-tree.c:110
msgid "write resulting index to <file>"
msgstr "запазване на индекса в този ФАЙЛ"
-#: builtin/read-tree.c:112
+#: builtin/read-tree.c:113
msgid "only empty the index"
msgstr "само зануляване на индекса"
-#: builtin/read-tree.c:114
+#: builtin/read-tree.c:115
msgid "Merging"
msgstr "Сливане"
-#: builtin/read-tree.c:116
+#: builtin/read-tree.c:117
msgid "perform a merge in addition to a read"
msgstr "да се извърши и сливане след освен изчитането"
-#: builtin/read-tree.c:118
+#: builtin/read-tree.c:119
msgid "3-way merge if no file level merging required"
msgstr "тройно сливане, ако не се налага пофайлово сливане"
-#: builtin/read-tree.c:120
+#: builtin/read-tree.c:121
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
msgstr "тройно сливане при добавяне на добавяне и изтриване на файлове"
-#: builtin/read-tree.c:122
+#: builtin/read-tree.c:123
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
msgstr "същото като опцията „-m“, но неслетите обекти се пренебрегват"
-#: builtin/read-tree.c:123
+#: builtin/read-tree.c:124
msgid "<subdirectory>/"
msgstr "ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:124
+#: builtin/read-tree.c:125
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
msgstr "изчитане на дървото към индекса като да е в тази ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:127
+#: builtin/read-tree.c:128
msgid "update working tree with merge result"
msgstr "обновяване на работното дърво с резултата от сливането"
-#: builtin/read-tree.c:129
+#: builtin/read-tree.c:130
msgid "gitignore"
msgstr "ФАЙЛ_С_ИЗКЛЮЧЕНИЯ"
-#: builtin/read-tree.c:130
+#: builtin/read-tree.c:131
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
msgstr "позволяване на презаписването на изрично пренебрегваните файлове"
-#: builtin/read-tree.c:133
+#: builtin/read-tree.c:134
msgid "don't check the working tree after merging"
msgstr "без проверка на работното дърво след сливането"
-#: builtin/read-tree.c:134
+#: builtin/read-tree.c:135
msgid "don't update the index or the work tree"
msgstr "без обновяване и на индекса, и на работното дърво"
-#: builtin/read-tree.c:136
+#: builtin/read-tree.c:137
msgid "skip applying sparse checkout filter"
msgstr "без прилагане на филтъра за частично изтегляне"
-#: builtin/read-tree.c:138
+#: builtin/read-tree.c:139
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
@@ -8724,12 +8951,12 @@ msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:185 builtin/remote.c:640
+#: builtin/remote.c:185 builtin/remote.c:641
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:189 builtin/remote.c:644
+#: builtin/remote.c:189 builtin/remote.c:645
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
@@ -8739,11 +8966,6 @@ msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хра
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде настроен"
-#: builtin/remote.c:288
-#, c-format
-msgid "more than one %s"
-msgstr "повече от едно отдалечено хранилище на име „%s“"
-
#: builtin/remote.c:333
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
@@ -8757,28 +8979,28 @@ msgstr "(съвпадащи)"
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:589 builtin/remote.c:595 builtin/remote.c:601
+#: builtin/remote.c:590 builtin/remote.c:596 builtin/remote.c:602
#, c-format
msgid "Could not append '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се добави към „%s“"
-#: builtin/remote.c:633 builtin/remote.c:794 builtin/remote.c:894
+#: builtin/remote.c:634 builtin/remote.c:798 builtin/remote.c:898
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "Такова отдалечено хранилище няма: %s"
-#: builtin/remote.c:650
+#: builtin/remote.c:651
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:656 builtin/remote.c:846
+#: builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:850
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
# FIXME tabulator
-#: builtin/remote.c:671
+#: builtin/remote.c:672
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -8789,32 +9011,32 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:677
+#: builtin/remote.c:678
#, c-format
msgid "Could not append '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ не може да бъде добавен в настройките"
-#: builtin/remote.c:688
+#: builtin/remote.c:689
#, c-format
msgid "Could not set '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ не може да бъде зададен в настройките"
-#: builtin/remote.c:710
+#: builtin/remote.c:711
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:744
+#: builtin/remote.c:745
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:765
+#: builtin/remote.c:769
#, c-format
msgid "Could not remove branch %s"
msgstr "Клонът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:832
+#: builtin/remote.c:836
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -8828,125 +9050,125 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:947
+#: builtin/remote.c:951
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:950
+#: builtin/remote.c:954
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:952
+#: builtin/remote.c:956
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
# FIXME
-#: builtin/remote.c:954
+#: builtin/remote.c:958
msgid " ???"
-msgstr " неясно"
+msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:995
+#: builtin/remote.c:999
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече от "
"1 клон"
-#: builtin/remote.c:1002
+#: builtin/remote.c:1006
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1005
+#: builtin/remote.c:1009
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1006
+#: builtin/remote.c:1010
msgid " and with remote"
msgstr " и с отдалечения клон"
-#: builtin/remote.c:1008
+#: builtin/remote.c:1012
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1009
+#: builtin/remote.c:1013
msgid " and with remote"
msgstr " и с отдалечения клон"
-#: builtin/remote.c:1055
+#: builtin/remote.c:1059
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1058
+#: builtin/remote.c:1062
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1062
+#: builtin/remote.c:1066
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1065
+#: builtin/remote.c:1069
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се слее тривиално"
-#: builtin/remote.c:1068
+#: builtin/remote.c:1072
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1075
+#: builtin/remote.c:1079
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1078
+#: builtin/remote.c:1082
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1082
+#: builtin/remote.c:1086
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1085
+#: builtin/remote.c:1089
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1153
+#: builtin/remote.c:1157
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1180
+#: builtin/remote.c:1184
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1181
+#: builtin/remote.c:1185
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1182 builtin/remote.c:1329
+#: builtin/remote.c:1186 builtin/remote.c:1333
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
# FIXME spaces betwen Push and URL
-#: builtin/remote.c:1191 builtin/remote.c:1193
+#: builtin/remote.c:1195 builtin/remote.c:1197
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1195 builtin/remote.c:1197 builtin/remote.c:1199
+#: builtin/remote.c:1199 builtin/remote.c:1201 builtin/remote.c:1203
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1201
+#: builtin/remote.c:1205
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -8955,146 +9177,146 @@ msgstr ""
"хранилище е\n"
" нееднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1213
+#: builtin/remote.c:1217
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1216 builtin/remote.c:1243
+#: builtin/remote.c:1220 builtin/remote.c:1247
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1225
+#: builtin/remote.c:1229
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1233
+#: builtin/remote.c:1237
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1240
+#: builtin/remote.c:1244
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1261
+#: builtin/remote.c:1265
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1263
+#: builtin/remote.c:1267
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1278
+#: builtin/remote.c:1282
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1280
+#: builtin/remote.c:1284
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1290
+#: builtin/remote.c:1294
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1302
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1300
+#: builtin/remote.c:1304
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1318
+#: builtin/remote.c:1322
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1319
+#: builtin/remote.c:1323
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1325
+#: builtin/remote.c:1329
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1326
+#: builtin/remote.c:1330
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1349
+#: builtin/remote.c:1357
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1352
+#: builtin/remote.c:1360
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1397
+#: builtin/remote.c:1405
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1463 builtin/remote.c:1537
+#: builtin/remote.c:1471 builtin/remote.c:1545
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1483
+#: builtin/remote.c:1491
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1490
+#: builtin/remote.c:1498
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1512
+#: builtin/remote.c:1520
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1514
+#: builtin/remote.c:1522
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1516
+#: builtin/remote.c:1524
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
# FIXME message - incompatible
-#: builtin/remote.c:1523
+#: builtin/remote.c:1531
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1563
+#: builtin/remote.c:1571
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1571
+#: builtin/remote.c:1579
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
# FIXME CHECK MEANING
-#: builtin/remote.c:1573
+#: builtin/remote.c:1581
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/remote.c:1587
+#: builtin/remote.c:1595
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
@@ -9200,22 +9422,22 @@ msgstr "git replace -d ОБЕКТ…"
msgid "git replace [--format=<format>] [-l [<pattern>]]"
msgstr "git replace [--format=ФОРМАТ] [-l [ШАБЛОН]]"
-#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:360 builtin/replace.c:388
+#: builtin/replace.c:325 builtin/replace.c:363 builtin/replace.c:391
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: builtin/replace.c:352
+#: builtin/replace.c:355
#, c-format
msgid "bad mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:354
+#: builtin/replace.c:357
#, c-format
msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:365
+#: builtin/replace.c:368
#, c-format
msgid ""
"original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
@@ -9224,45 +9446,45 @@ msgstr ""
"Първоначалното подаване „%s“ съдържа етикета при сливане „%s“, който е "
"изхвърлен, затова използвайте опцията „--edit“, а не „--graft“."
-#: builtin/replace.c:398
+#: builtin/replace.c:401
#, c-format
msgid "the original commit '%s' has a gpg signature."
msgstr "Първоначалното подаване „%s“ е с подпис на GPG."
-#: builtin/replace.c:399
+#: builtin/replace.c:402
msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
msgstr "Подписът ще бъде премахнат в заменящото подаване!"
-#: builtin/replace.c:405
+#: builtin/replace.c:408
#, c-format
msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
msgstr "заменящото подаване за „%s“ не може да бъде записано"
-#: builtin/replace.c:429
+#: builtin/replace.c:432
msgid "list replace refs"
msgstr "извеждане на списъка с указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:430
+#: builtin/replace.c:433
msgid "delete replace refs"
msgstr "изтриване на указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:431
+#: builtin/replace.c:434
msgid "edit existing object"
msgstr "редактиране на съществуващ обект"
-#: builtin/replace.c:432
+#: builtin/replace.c:435
msgid "change a commit's parents"
msgstr "смяна на родителите на подаване"
-#: builtin/replace.c:433
+#: builtin/replace.c:436
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
-#: builtin/replace.c:434
+#: builtin/replace.c:437
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "без форматирано извеждане на съдържанието — за опцията „--edit“"
-#: builtin/replace.c:435
+#: builtin/replace.c:438
msgid "use this format"
msgstr "използване на този ФОРМАТ"
@@ -9274,160 +9496,160 @@ msgstr "git rerere [clear | forget ПЪТ… | status | remaining | diff | gc]"
msgid "register clean resolutions in index"
msgstr "регистриране на чисти корекции на конфликти в индекса"
-#: builtin/reset.c:25
+#: builtin/reset.c:26
msgid ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
msgstr ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/reset.c:26
+#: builtin/reset.c:27
msgid "git reset [-q] <tree-ish> [--] <paths>..."
msgstr "git reset [-q] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [--] ПЪТИЩА…"
-#: builtin/reset.c:27
+#: builtin/reset.c:28
msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<paths>...]"
msgstr "git reset --patch [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО] [--] [ПЪТИЩА…]"
-#: builtin/reset.c:33
+#: builtin/reset.c:34
msgid "mixed"
msgstr "смесено (mixed)"
-#: builtin/reset.c:33
+#: builtin/reset.c:34
msgid "soft"
msgstr "меко (soft)"
-#: builtin/reset.c:33
+#: builtin/reset.c:34
msgid "hard"
msgstr "пълно (hard)"
-#: builtin/reset.c:33
+#: builtin/reset.c:34
msgid "merge"
msgstr "слято (merge)"
-#: builtin/reset.c:33
+#: builtin/reset.c:34
msgid "keep"
msgstr "запазващо (keep)"
-#: builtin/reset.c:73
+#: builtin/reset.c:74
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "Указателят „HEAD“ е повреден."
-#: builtin/reset.c:75
+#: builtin/reset.c:76
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "Дървото, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:81
+#: builtin/reset.c:82
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:99
+#: builtin/reset.c:100
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-#: builtin/reset.c:182
+#: builtin/reset.c:183
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:275
+#: builtin/reset.c:276
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
-#: builtin/reset.c:277
+#: builtin/reset.c:278
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво"
-#: builtin/reset.c:278
+#: builtin/reset.c:279
msgid "reset only HEAD"
msgstr "само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво"
# FIXME vs man page
-#: builtin/reset.c:280 builtin/reset.c:282
+#: builtin/reset.c:281 builtin/reset.c:283
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "указателя „HEAD“, индекса и работното дърво"
# FIXME vs man page
-#: builtin/reset.c:284
+#: builtin/reset.c:285
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "зануляване на указателя „HEAD“, но запазване на локалните промени"
-#: builtin/reset.c:287
+#: builtin/reset.c:288
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr ""
"отбелязване само на факта, че изтритите пътища ще бъдат добавени по-късно"
-#: builtin/reset.c:304
+#: builtin/reset.c:305
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Стойността „%s“ не е разпозната като съществуваща версия."
-#: builtin/reset.c:307 builtin/reset.c:315
+#: builtin/reset.c:308 builtin/reset.c:316
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/reset.c:312
+#: builtin/reset.c:313
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "„%s“ не е разпознат като дърво."
-#: builtin/reset.c:321
+#: builtin/reset.c:322
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr ""
"опцията „--patch“ е несъвместима с всяка от опциите „--hard/--mixed/--soft“"
-#: builtin/reset.c:330
+#: builtin/reset.c:331
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
"изпълнете „git reset -- ПЪТ…“."
-#: builtin/reset.c:332
+#: builtin/reset.c:333
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Не може да извършите %s зануляване, когато сте задали ПЪТ."
-#: builtin/reset.c:342
+#: builtin/reset.c:343
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "В голо хранилище не може да извършите %s зануляване"
-#: builtin/reset.c:346
+#: builtin/reset.c:347
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "Опцията „-N“ е съвместима само с „--mixed“"
-#: builtin/reset.c:363
+#: builtin/reset.c:364
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Промени извън индекса след зануляването:"
-#: builtin/reset.c:369
+#: builtin/reset.c:370
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Индексът не може да бъде занулен към версия „%s“."
-#: builtin/reset.c:373
+#: builtin/reset.c:374
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-parse.c:360
+#: builtin/rev-parse.c:361
msgid "git rev-parse --parseopt [options] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТИ…]"
-#: builtin/rev-parse.c:365
+#: builtin/rev-parse.c:366
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "зададеният низ „--“ да се тълкува като аргумент"
-#: builtin/rev-parse.c:367
+#: builtin/rev-parse.c:368
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "спиране на анализа след първия аргумент, който не е опция"
-#: builtin/rev-parse.c:370
+#: builtin/rev-parse.c:371
msgid "output in stuck long form"
msgstr "изход в дългия формат"
-#: builtin/rev-parse.c:498
+#: builtin/rev-parse.c:499
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [options] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -9540,7 +9762,7 @@ msgid ""
"the following submodule (or one of its nested submodules)\n"
"uses a .git directory:"
msgid_plural ""
-"the following submodules (or one of its nested submodules)\n"
+"the following submodules (or one of their nested submodules)\n"
"use a .git directory:"
msgstr[0] ""
"следният подмодул или някой от неговите подмодули използват директория на "
@@ -9626,6 +9848,12 @@ msgstr ""
"изходният код да е 0, дори ако никой файл нe e напаснал с шаблона за "
"изтриване"
+#: builtin/rm.c:318
+msgid "Please, stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
+msgstr ""
+"За да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
+"или ги скатайте"
+
#: builtin/rm.c:336
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
@@ -9820,11 +10048,11 @@ msgstr "изтриване на символен указател"
msgid "shorten ref output"
msgstr "кратка информация за указателя"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:349
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
msgid "reason"
msgstr "причина"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:349
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
msgid "reason of the update"
msgstr "причина за обновяването"
@@ -9951,246 +10179,236 @@ msgstr "опцията „--points-at“ изисква аргумент-обе
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/tag.c:588
+#: builtin/tag.c:589
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:590
+#: builtin/tag.c:591
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:592
+#: builtin/tag.c:593
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:593
+#: builtin/tag.c:594
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:595
+#: builtin/tag.c:596
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:597
+#: builtin/tag.c:598
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:599
+#: builtin/tag.c:600
msgid "tag message"
msgstr "съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:601
+#: builtin/tag.c:602
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:605
+#: builtin/tag.c:606
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:606
+#: builtin/tag.c:607
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:607
+#: builtin/tag.c:608
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:609
+#: builtin/tag.c:610
msgid "sort tags"
msgstr "подреждане на етикетите"
-#: builtin/tag.c:613
+#: builtin/tag.c:614
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:616 builtin/tag.c:622
+#: builtin/tag.c:617 builtin/tag.c:623
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:628
+#: builtin/tag.c:629
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на обекта"
-#: builtin/tag.c:654
+#: builtin/tag.c:655
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:666
+#: builtin/tag.c:667
msgid "--sort and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:673
+#: builtin/tag.c:674
msgid "-n option is only allowed with -l."
msgstr "Опцията „-n“ изисква опцията „-l“."
-#: builtin/tag.c:675
+#: builtin/tag.c:676
msgid "--contains option is only allowed with -l."
msgstr "Опцията „-contains“ изисква опцията „-l“."
-#: builtin/tag.c:677
+#: builtin/tag.c:678
msgid "--points-at option is only allowed with -l."
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква опцията „-l“."
# FIXME message pattern
-#: builtin/tag.c:685
+#: builtin/tag.c:686
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:705
+#: builtin/tag.c:706
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:711
+#: builtin/tag.c:712
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:716
+#: builtin/tag.c:717
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:734
-#, c-format
-msgid "%s: cannot lock the ref"
-msgstr "указателят „%s“ не може да бъде заключен"
-
-#: builtin/tag.c:736
-#, c-format
-msgid "%s: cannot update the ref"
-msgstr "указателят „%s“ не може да бъде обновен"
-
-#: builtin/tag.c:738
+#: builtin/tag.c:741
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/unpack-objects.c:483
+#: builtin/unpack-objects.c:489
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Разпакетиране на обектите"
-#: builtin/update-index.c:402
+#: builtin/update-index.c:403
msgid "git update-index [options] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:755
+#: builtin/update-index.c:756
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:758
+#: builtin/update-index.c:759
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:761
+#: builtin/update-index.c:762
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:763
+#: builtin/update-index.c:764
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:765
+#: builtin/update-index.c:766
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:767
+#: builtin/update-index.c:768
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:770
+#: builtin/update-index.c:771
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:774
+#: builtin/update-index.c:775
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:778
+#: builtin/update-index.c:779
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:779
+#: builtin/update-index.c:780
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:783
+#: builtin/update-index.c:784
msgid "(+/-)x"
msgstr "(+/-)x"
-#: builtin/update-index.c:784
+#: builtin/update-index.c:785
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/update-index.c:788
+#: builtin/update-index.c:789
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:791
+#: builtin/update-index.c:792
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:794
+#: builtin/update-index.c:795
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:797
+#: builtin/update-index.c:798
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:800
+#: builtin/update-index.c:801
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:802
+#: builtin/update-index.c:803
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:804
+#: builtin/update-index.c:805
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:806
+#: builtin/update-index.c:807
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:810
+#: builtin/update-index.c:811
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:814
+#: builtin/update-index.c:815
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:818
+#: builtin/update-index.c:819
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:822
+#: builtin/update-index.c:823
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:825
+#: builtin/update-index.c:826
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:827
+#: builtin/update-index.c:828
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:831
+#: builtin/update-index.c:832
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:833
+#: builtin/update-index.c:834
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
@@ -10207,21 +10425,21 @@ msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ НОВА_С
msgid "git update-ref [options] --stdin [-z]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] --stdin [-z]"
-#: builtin/update-ref.c:350
+#: builtin/update-ref.c:363
msgid "delete the reference"
msgstr "изтриване на указателя"
-#: builtin/update-ref.c:352
+#: builtin/update-ref.c:365
msgid "update <refname> not the one it points to"
msgstr "обновяване на ИМЕто_НА_УКАЗАТЕЛя, а не това, към което сочи"
-#: builtin/update-ref.c:353
+#: builtin/update-ref.c:366
msgid "stdin has NUL-terminated arguments"
msgstr ""
"някои от елементите подадени на стандартния вход завършват с нулевия знак "
"„NUL“"
-#: builtin/update-ref.c:354
+#: builtin/update-ref.c:367
msgid "read updates from stdin"
msgstr "изчитане на указателите от стандартния вход"
@@ -10241,15 +10459,15 @@ msgstr "git verify-tag [-v|--verbose] ПОДАВАНЕ…"
msgid "print commit contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на подаването"
-#: builtin/verify-pack.c:55
+#: builtin/verify-pack.c:54
msgid "git verify-pack [-v|--verbose] [-s|--stat-only] <pack>..."
msgstr "git verify-pack [-v|--verbose] [-s|--stat-only] ПАКЕТ…"
-#: builtin/verify-pack.c:65
+#: builtin/verify-pack.c:64
msgid "verbose"
msgstr "извеждане на подробна информация"
-#: builtin/verify-pack.c:67
+#: builtin/verify-pack.c:66
msgid "show statistics only"
msgstr "извеждане само на статистиката"
@@ -10277,9 +10495,13 @@ msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорият
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
+#: credential-cache--daemon.c:267
+msgid "print debugging messages to stderr"
+msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
+
#: git.c:17
msgid ""
-"'git help -a' and 'git help -g' lists available subcommands and some\n"
+"'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some\n"
"concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'\n"
"to read about a specific subcommand or concept."
msgstr ""
@@ -10396,6 +10618,12 @@ msgstr "Извеждане на състоянието на работното
msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване, проверка на етикети подписани с GPG"
+#: rerere.h:27
+msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
+msgstr ""
+"при възможност преизползване на решението на конфликта за обновяване на "
+"индекса"
+
#: git-am.sh:52
msgid "You need to set your committer info first"
msgstr "Първо трябва да зададете информация за себе си"
@@ -10672,22 +10900,22 @@ msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
# FIXME me?
#: git-bisect.sh:289
msgid ""
-"You need to give me at least one good and one bad revisions.\n"
+"You need to give me at least one good and one bad revision.\n"
"(You can use \"git bisect bad\" and \"git bisect good\" for that.)"
msgstr ""
-"Трябва да зададете поне една добра и една лоша версия. Това може да се\n"
-"направи съответно и чрез командите „git bisect bad“ и „git bisect good“."
+"Трябва да зададете поне една добра и една лоша версия. (Това може да се\n"
+"направи съответно и чрез командите „git bisect bad“ и „git bisect good“.)"
# FIXME me
#: git-bisect.sh:292
msgid ""
"You need to start by \"git bisect start\".\n"
-"You then need to give me at least one good and one bad revisions.\n"
+"You then need to give me at least one good and one bad revision.\n"
"(You can use \"git bisect bad\" and \"git bisect good\" for that.)"
msgstr ""
"Трябва да започнете двоичното търсене чрез командата „git bisect start“.\n"
-"трябва да зададете поне една добра и една лоша версия. Това може да се\n"
-"направи съответно и чрез командите „git bisect bad“ и „git bisect good“."
+"трябва да зададете поне една добра и една лоша версия. (Това може да се\n"
+"направи съответно и чрез командите „git bisect bad“ и „git bisect good“.)"
#: git-bisect.sh:363 git-bisect.sh:490
msgid "We are not bisecting."
@@ -10761,21 +10989,28 @@ msgstr "успешно двоично търсене"
msgid ""
"Pull is not possible because you have unmerged files.\n"
"Please, fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
-"as appropriate to mark resolution, or use 'git commit -a'."
+"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Невъзможно е да издърпвате в момента, защото някои файлове не са слети. "
"Трябва\n"
"да ги прегледате, коригирате, ако е необходимо и да ги добавите или извадите "
"от\n"
-"индекса с командата „git add/rm ФАЙЛ“. Ако всичко е наред, можете да "
-"ползвате и\n"
-"командата „git commit -a“."
+"индекса с командата „git add/rm ФАЙЛ“, след което трябва да подадете "
+"промените."
#: git-pull.sh:25
msgid "Pull is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Невъзможно е да издърпвате в момента, защото някои файлове не са слети."
+#: git-pull.sh:31
+msgid ""
+"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
+"Please, commit your changes before you can merge."
+msgstr ""
+"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
+"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
+
#: git-pull.sh:245
msgid "updating an unborn branch with changes added to the index"
msgstr "обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
@@ -11041,7 +11276,7 @@ msgstr "Указани са прекалено много версии: „$REV
#: git-stash.sh:397
#, sh-format
-msgid "$reference is not valid reference"
+msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "Указателят „$reference“ е грешен"
#: git-stash.sh:425
@@ -11090,11 +11325,11 @@ msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-#: git-stash.sh:538
+#: git-stash.sh:539
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: git-stash.sh:610
+#: git-stash.sh:611
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
@@ -11417,3 +11652,33 @@ msgstr "Неуспешна обработка на поддиректориит
#, sh-format
msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
msgstr "Синхронизиране на адреса за пътя към подмодул „$displaypath“"
+
+#~ msgid "Failed to lock ref for update"
+#~ msgstr "Указателят не може да бъде заключен, за да бъде обновен"
+
+#~ msgid "Failed to write ref"
+#~ msgstr "Указателят не може да бъде записан"
+
+#~ msgid "Failed to lock HEAD during fast_forward_to"
+#~ msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде заключен при тривиално сливане"
+
+#~ msgid "invalid commit: %s"
+#~ msgstr "неправилно подаване: %s"
+
+#~ msgid "cannot lock HEAD ref"
+#~ msgstr "указателят към върха „HEAD“ не може да бъде заключен"
+
+#~ msgid "cannot update HEAD ref"
+#~ msgstr "указателят към върха „HEAD“ не може да бъде обновен"
+
+#~ msgid "Invalid %s: '%s'"
+#~ msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
+
+#~ msgid "cannot tell cwd"
+#~ msgstr "текущата директория не може да бъде определена"
+
+#~ msgid "%s: cannot lock the ref"
+#~ msgstr "указателят „%s“ не може да бъде заключен"
+
+#~ msgid "%s: cannot update the ref"
+#~ msgstr "указателят „%s“ не може да бъде обновен"