summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-01-09 11:45:26 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-01-09 15:32:25 (GMT)
commit6b6a9803fb80c8ae7c35bbc588ba6b79eb2e0a08 (patch)
treed9064860968075e482ba252935921cef774caaf8 /po
parent7fdc5f296ff27092d8dadebe8bede9f663fa190f (diff)
downloadgit-6b6a9803fb80c8ae7c35bbc588ba6b79eb2e0a08.zip
git-6b6a9803fb80c8ae7c35bbc588ba6b79eb2e0a08.tar.gz
git-6b6a9803fb80c8ae7c35bbc588ba6b79eb2e0a08.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4800t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/bg.po5258
1 files changed, 2905 insertions, 2353 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index e446c76..29ba1c8 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,7 +1,7 @@
# Bulgarian translation of git po-file.
-# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
+# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
-# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
#
# ========================
# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
@@ -139,6 +139,10 @@
# split (commit-graphr) раздробен (граф с подавания)
# clobber (a tag) презаписвам (етикет)
# blame извеждане на авторство
+# refname име на указател
+# cone pattern matching пътеводно напасване
+# negative pattern отрицателен шаблон
+# colored hunk/diff оцветено парче/разлика
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -155,10 +159,10 @@
# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.24\n"
+"Project-Id-Version: git 2.25\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-10-28 13:19+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-10-29 11:35+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-01-09 16:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-09 16:31+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -167,37 +171,467 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: advice.c:109
+#: add-interactive.c:347
+#, c-format
+msgid "Huh (%s)?"
+msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
+
+#: add-interactive.c:500 add-interactive.c:801 sequencer.c:3216
+#: sequencer.c:3656 builtin/rebase.c:871 builtin/rebase.c:1643
+#: builtin/rebase.c:2019 builtin/rebase.c:2063
+msgid "could not read index"
+msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
+
+#: add-interactive.c:555 git-add--interactive.perl:269
+#: git-add--interactive.perl:294
+msgid "binary"
+msgstr "двоично"
+
+#: add-interactive.c:613 git-add--interactive.perl:278
+#: git-add--interactive.perl:332
+msgid "nothing"
+msgstr "нищо"
+
+#: add-interactive.c:614 git-add--interactive.perl:314
+#: git-add--interactive.perl:329
+msgid "unchanged"
+msgstr "няма промени"
+
+#: add-interactive.c:651 git-add--interactive.perl:643
+msgid "Update"
+msgstr "Обновяване"
+
+#: add-interactive.c:668 add-interactive.c:856
+#, c-format
+msgid "could not stage '%s'"
+msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
+
+#: add-interactive.c:674 add-interactive.c:863 sequencer.c:3409
+#: builtin/rebase.c:895
+msgid "could not write index"
+msgstr "индексът не може да бъде записан"
+
+#: add-interactive.c:677 git-add--interactive.perl:628
+#, c-format, perl-format
+msgid "updated %d path\n"
+msgid_plural "updated %d paths\n"
+msgstr[0] "%d файл обновен\n"
+msgstr[1] "%d файла обновени\n"
+
+#: add-interactive.c:695 git-add--interactive.perl:678
+#, c-format, perl-format
+msgid "note: %s is untracked now.\n"
+msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
+
+#: add-interactive.c:700 apply.c:4108 builtin/checkout.c:281
+#: builtin/reset.c:144
+#, c-format
+msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
+msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
+
+#: add-interactive.c:730 git-add--interactive.perl:655
+msgid "Revert"
+msgstr "Отмяна"
+
+#: add-interactive.c:746
+msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
+msgstr "Указателят „HEAD^{tree}“ не може да бъде анализиран"
+
+#: add-interactive.c:784 git-add--interactive.perl:631
+#, c-format, perl-format
+msgid "reverted %d path\n"
+msgid_plural "reverted %d paths\n"
+msgstr[0] "%d файл с отменени промени\n"
+msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
+
+#: add-interactive.c:835 git-add--interactive.perl:695
+#, c-format
+msgid "No untracked files.\n"
+msgstr "Няма неследени файлове.\n"
+
+#: add-interactive.c:839 git-add--interactive.perl:689
+msgid "Add untracked"
+msgstr "Добавяне на неследени"
+
+#: add-interactive.c:866 git-add--interactive.perl:625
+#, c-format, perl-format
+msgid "added %d path\n"
+msgid_plural "added %d paths\n"
+msgstr[0] "%d файл добавен\n"
+msgstr[1] "%d файла добавени\n"
+
+#: add-interactive.c:896
+#, c-format
+msgid "ignoring unmerged: %s"
+msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“"
+
+#: add-interactive.c:908 add-patch.c:1331 git-add--interactive.perl:1366
+#, c-format
+msgid "Only binary files changed.\n"
+msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
+
+#: add-interactive.c:910 add-patch.c:1329 git-add--interactive.perl:1368
+#, c-format
+msgid "No changes.\n"
+msgstr "Няма промени.\n"
+
+#: add-interactive.c:914 git-add--interactive.perl:1376
+msgid "Patch update"
+msgstr "Обновяване на кръпка"
+
+#: add-interactive.c:953 git-add--interactive.perl:1754
+msgid "Review diff"
+msgstr "Преглед на разликата"
+
+#: add-interactive.c:981
+msgid "show paths with changes"
+msgstr "извеждане на пътищата с промени"
+
+#: add-interactive.c:983
+msgid "add working tree state to the staged set of changes"
+msgstr "добавяне на състоянието на работното дърво към промените в индекса"
+
+#: add-interactive.c:985
+msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
+msgstr "връщане на състоянието на индекса към соченото от „HEAD“"
+
+#: add-interactive.c:987
+msgid "pick hunks and update selectively"
+msgstr "интерактивни избор и промяна на парчета код"
+
+#: add-interactive.c:989
+msgid "view diff between HEAD and index"
+msgstr "разлика между соченото от „HEAD“ и индекса"
+
+#: add-interactive.c:991
+msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
+msgstr "добавяне на съдържанието на неследените файлове към индекса"
+
+#: add-interactive.c:999 add-interactive.c:1048
+msgid "Prompt help:"
+msgstr "Помощ:"
+
+#: add-interactive.c:1001
+msgid "select a single item"
+msgstr "избор на eдин елемент"
+
+#: add-interactive.c:1003
+msgid "select a range of items"
+msgstr "избор на поредица от елементи"
+
+#: add-interactive.c:1005
+msgid "select multiple ranges"
+msgstr "избор на няколко поредици от елементи"
+
+#: add-interactive.c:1007 add-interactive.c:1052
+msgid "select item based on unique prefix"
+msgstr "избор на базата на уникален префикс"
+
+#: add-interactive.c:1009
+msgid "unselect specified items"
+msgstr "изваждане на указаното от избора"
+
+#: add-interactive.c:1011
+msgid "choose all items"
+msgstr "избор на всички елементи"
+
+#: add-interactive.c:1013
+msgid "(empty) finish selecting"
+msgstr "(празно) приключване на избирането"
+
+#: add-interactive.c:1050
+msgid "select a numbered item"
+msgstr "избор на номериран елемент"
+
+#: add-interactive.c:1054
+msgid "(empty) select nothing"
+msgstr "(празно) без избор на нищо"
+
+#: add-interactive.c:1062 builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1851
+msgid "*** Commands ***"
+msgstr "●●● Команди ●●●"
+
+#: add-interactive.c:1063 builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1848
+msgid "What now"
+msgstr "Избор на следващо действие"
+
+#: add-interactive.c:1115 git-add--interactive.perl:213
+msgid "staged"
+msgstr "в индекса"
+
+#: add-interactive.c:1115 git-add--interactive.perl:213
+msgid "unstaged"
+msgstr "извън индекса"
+
+#: add-interactive.c:1115 apply.c:4965 apply.c:4968 builtin/am.c:2197
+#: builtin/am.c:2200 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
+#: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:409
+#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1382
+#: builtin/submodule--helper.c:1875 builtin/submodule--helper.c:1878
+#: builtin/submodule--helper.c:2119 git-add--interactive.perl:213
+msgid "path"
+msgstr "път"
+
+#: add-interactive.c:1122
+msgid "could not refresh index"
+msgstr "индексът не може да бъде обновен"
+
+#
+#: add-interactive.c:1136 builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1765
+#, c-format
+msgid "Bye.\n"
+msgstr "Изход.\n"
+
+#: add-patch.c:15
+#, c-format
+msgid "Stage mode change [y,n,a,q,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,a,q,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:16
+#, c-format
+msgid "Stage deletion [y,n,a,q,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,a,q,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:17
+#, c-format
+msgid "Stage this hunk [y,n,a,q,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на това парче [y,n,a,q,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:111
+#, c-format
+msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
+msgstr "заглавната част на парчето „%.*s“ не може да се анализира"
+
+#: add-patch.c:130 add-patch.c:134
+#, c-format
+msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
+msgstr "заглавната част на оцветеното парче „%.*s“ не може да се анализира"
+
+#: add-patch.c:176
+msgid "could not parse diff"
+msgstr "разликата не може да се анализира"
+
+#: add-patch.c:194
+msgid "could not parse colored diff"
+msgstr "оцветената разлика не може да се анализира"
+
+#: add-patch.c:508
+#, c-format
+msgid ""
+"expected context line #%d in\n"
+"%.*s"
+msgstr ""
+"очаква се ред №%d от контекста в\n"
+"%.*s"
+
+#: add-patch.c:523
+#, c-format
+msgid ""
+"hunks do not overlap:\n"
+"%.*s\n"
+"\tdoes not end with:\n"
+"%.*s"
+msgstr ""
+"парчетата код не се припокриват:\n"
+"%.*s\n"
+" не завършва с:\n"
+"%.*s"
+
+#: add-patch.c:799 git-add--interactive.perl:1112
+msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
+msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
+
+#: add-patch.c:803
+#, c-format
+msgid ""
+"---\n"
+"To remove '%c' lines, make them ' ' lines (context).\n"
+"To remove '%c' lines, delete them.\n"
+"Lines starting with %c will be removed.\n"
+msgstr ""
+"———\n"
+"За да пропуснете редовете, започващи с „%c“: заменете знака с „ “ (стават "
+"контекст)\n"
+"За да пропуснете редовете, започващи с „%c“: изтрийте ги.\n"
+"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати.\n"
+
+#: add-patch.c:810
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
+"marked for staging.\n"
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде "
+"незабавно\n"
+"добавено към индекса.\n"
+
+#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
+#: add-patch.c:818 git-add--interactive.perl:1126
+msgid ""
+"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
+"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
+"aborted and the hunk is left unchanged.\n"
+msgstr ""
+"Ако е невъзможно чисто прилагане на кода, ще може пак да редактирате. Ако\n"
+"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
+"редактирането — отказано.\n"
+
+#: add-patch.c:851
+msgid "could not parse hunk header"
+msgstr "заглавната част парчето не може да се анализира"
+
+#: add-patch.c:895 add-patch.c:1294
+msgid "'git apply --cached' failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
+
+#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
+#. The program will only accept that input at this point.
+#. Consider translating (saying "no" discards!) as
+#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
+#. of the word "no" does not start with n.
+#.
+#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
+#. The program will only accept that input
+#. at this point.
+#. Consider translating (saying "no" discards!) as
+#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
+#. of the word "no" does not start with n.
+#: add-patch.c:952 git-add--interactive.perl:1239
+msgid ""
+"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
+msgstr ""
+"Редактираното парче не може да се приложи. Да се продължи ли с "
+"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
+"„n“ (не)? "
+
+#: add-patch.c:1009
+msgid ""
+"y - stage this hunk\n"
+"n - do not stage this hunk\n"
+"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - stage this and all the remaining hunks\n"
+"d - do not stage this hunk nor any of the remaining hunks\n"
+msgstr ""
+"y — добавяне на парчето в индекса\n"
+"n — без добавяне на парчето в индекса\n"
+"q — изход, без добавяне на това и всички оставащи парчета\n"
+"a — добавяне на това и всички следващи парчета в индекса\n"
+"d — без добавяне на това и всички оставащи парчета в индекса\n"
+
+#: add-patch.c:1016
+msgid ""
+"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
+"J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
+"k - leave this hunk undecided, see previous undecided hunk\n"
+"K - leave this hunk undecided, see previous hunk\n"
+"g - select a hunk to go to\n"
+"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
+"s - split the current hunk into smaller hunks\n"
+"e - manually edit the current hunk\n"
+"? - print help\n"
+msgstr ""
+"j — без решение за парчето, към следващото парче без решение\n"
+"J — без решение за парчето, към следващото парче\n"
+"k — без решение за парчето, към предишното парче без решение\n"
+"K — без решение за парчето, към предишното парче\n"
+"g — избор към кое парче да се премине\n"
+"/ — търсене на парче, напасващо към даден регулярен израз\n"
+"s — разделяне на текущото парче на по-малки\n"
+"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
+"? — извеждане не помощта\n"
+
+#: add-patch.c:1137 add-patch.c:1147
+msgid "No previous hunk"
+msgstr "Няма друго парче преди това"
+
+#: add-patch.c:1142 add-patch.c:1152
+msgid "No next hunk"
+msgstr "Няма друго парче след това"
+
+#: add-patch.c:1158
+msgid "No other hunks to goto"
+msgstr "Няма други парчета"
+
+#: add-patch.c:1169 git-add--interactive.perl:1577
+msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
+msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
+
+#: add-patch.c:1170 git-add--interactive.perl:1579
+msgid "go to which hunk? "
+msgstr "към кое парче да се придвижи? "
+
+#: add-patch.c:1181
+#, c-format
+msgid "Invalid number: '%s'"
+msgstr "Неправилен номер: „%s“"
+
+#: add-patch.c:1186
+#, c-format
+msgid "Sorry, only %d hunk available."
+msgid_plural "Sorry, only %d hunks available."
+msgstr[0] "Има само %d парче."
+msgstr[1] "Има само %d парчета."
+
+#: add-patch.c:1195
+msgid "No other hunks to search"
+msgstr "Няма други парчета за търсене"
+
+#: add-patch.c:1201 git-add--interactive.perl:1623
+msgid "search for regex? "
+msgstr "да се търси с регулярен израз? "
+
+#: add-patch.c:1216
+#, c-format
+msgid "Malformed search regexp %s: %s"
+msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s"
+
+#: add-patch.c:1233
+msgid "No hunk matches the given pattern"
+msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз"
+
+#: add-patch.c:1240
+msgid "Sorry, cannot split this hunk"
+msgstr "Това парче не може да бъде разделено"
+
+#: add-patch.c:1244
+#, c-format
+msgid "Split into %d hunks."
+msgstr "Разделяне на %d парчета."
+
+#: add-patch.c:1248
+msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
+msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
+
+#: advice.c:111
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:162
+#: advice.c:164
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:164
+#: advice.c:166
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:166
+#: advice.c:168
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:168
+#: advice.c:170
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:170
+#: advice.c:172
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:172
+#: advice.c:174
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:180
+#: advice.c:182
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -205,23 +639,23 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:188
+#: advice.c:190
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:193 builtin/merge.c:1332
+#: advice.c:195 builtin/merge.c:1332
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:195
+#: advice.c:197
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:196
+#: advice.c:198
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:202
+#: advice.c:204
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
@@ -439,12 +873,12 @@ msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2926
+#: apply.c:2936
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3047
+#: apply.c:3057
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -453,13 +887,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3059
+#: apply.c:3069
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3065
+#: apply.c:3075
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -468,317 +902,312 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3087
+#: apply.c:3097
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3095
+#: apply.c:3105
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3142
+#: apply.c:3152
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3152
+#: apply.c:3162
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3160
+#: apply.c:3170
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3178
+#: apply.c:3188
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3191
+#: apply.c:3201
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3197
+#: apply.c:3207
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3218
+#: apply.c:3228
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3341
+#: apply.c:3351
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3393 apply.c:3404 apply.c:3450 midx.c:61 setup.c:280
+#: apply.c:3403 apply.c:3414 apply.c:3460 midx.c:61 setup.c:280
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3401
+#: apply.c:3411
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3430 apply.c:3673
+#: apply.c:3440 apply.c:3683
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3516 apply.c:3688
+#: apply.c:3526 apply.c:3698
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3525 apply.c:3696
+#: apply.c:3535 apply.c:3706
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3560
+#: apply.c:3570
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: apply.c:3563
+#: apply.c:3573
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3579 apply.c:3583
+#: apply.c:3589 apply.c:3593
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3595
+#: apply.c:3605
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3609
+#: apply.c:3619
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3614
+#: apply.c:3624
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3640
+#: apply.c:3650
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3713
+#: apply.c:3723
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3715
+#: apply.c:3725
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3866 apply.c:3868 read-cache.c:830 read-cache.c:856
-#: read-cache.c:1309
+#: apply.c:3876 apply.c:3878 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: read-cache.c:1325
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3924
+#: apply.c:3934
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3927
+#: apply.c:3937
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3947
+#: apply.c:3957
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3952
+#: apply.c:3962
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:3972
+#: apply.c:3982
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:3976
+#: apply.c:3986
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:3991
+#: apply.c:4001
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4083
+#: apply.c:4093
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4090
+#: apply.c:4100
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4093
+#: apply.c:4103
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4098 builtin/checkout.c:279 builtin/reset.c:143
-#, c-format
-msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
-msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-
-#: apply.c:4102
+#: apply.c:4112
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4112
+#: apply.c:4122
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4250
+#: apply.c:4260
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4284
+#: apply.c:4294
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4290
+#: apply.c:4300
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4298
+#: apply.c:4308
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4304 apply.c:4449
+#: apply.c:4314 apply.c:4459
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4347
+#: apply.c:4357
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4351
+#: apply.c:4361
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4421
+#: apply.c:4431
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4519
+#: apply.c:4529
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4527
+#: apply.c:4537
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4530
+#: apply.c:4540
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4541
+#: apply.c:4551
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4549 builtin/fetch.c:898 builtin/fetch.c:1194
+#: apply.c:4559 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1192
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4563
+#: apply.c:4573
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4567
+#: apply.c:4577
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4686
+#: apply.c:4696
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4694
+#: apply.c:4704
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4714
+#: apply.c:4724
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4871
+#: apply.c:4881
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4898
+#: apply.c:4908
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4904 apply.c:4919
+#: apply.c:4914 apply.c:4929
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4912
+#: apply.c:4922
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -787,144 +1216,135 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4928 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4938 builtin/add.c:579 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4955 apply.c:4958 builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200
-#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:143 builtin/merge.c:273
-#: builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:407
-#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
-#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
-#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
-msgid "path"
-msgstr "път"
-
-#: apply.c:4956
+#: apply.c:4966
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4969
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4961 builtin/am.c:2206
+#: apply.c:4971 builtin/am.c:2206
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4962
+#: apply.c:4972
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4965
+#: apply.c:4975
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4967
+#: apply.c:4977
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4971
+#: apply.c:4981
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:4973
+#: apply.c:4983
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:4985
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:4977
+#: apply.c:4987
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:4979
+#: apply.c:4989
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
-#: apply.c:4981
+#: apply.c:4991
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4993
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4986
+#: apply.c:4996
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:4988
+#: apply.c:4998
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:4990
+#: apply.c:5000
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:4993 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:5003 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:4995
+#: apply.c:5005
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:4996 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:5006 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1445
+#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1474
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:4997
+#: apply.c:5007
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:5000 apply.c:5003
+#: apply.c:5010 apply.c:5013
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:5006
+#: apply.c:5016
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:5008
+#: apply.c:5018
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:5010
+#: apply.c:5020
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:5012
+#: apply.c:5022
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:5013 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
-#: builtin/log.c:2085 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: apply.c:5023 builtin/add.c:309 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1355 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
+#: builtin/log.c:2166 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:5015
+#: apply.c:5025
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:5028
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5020 builtin/am.c:2194
+#: apply.c:5030 builtin/am.c:2194
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:5021
+#: apply.c:5031
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -947,7 +1367,7 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
+#: archive.c:372 builtin/add.c:180 builtin/add.c:555 builtin/rm.c:299
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
@@ -979,7 +1399,7 @@ msgstr "ФОРМАТ"
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:458 builtin/log.c:1581
+#: archive.c:458 builtin/log.c:1653
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
@@ -987,12 +1407,12 @@ msgstr "ПРЕФИКС"
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:873 builtin/blame.c:874
+#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1162
#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:899
#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
-#: parse-options.h:186
+#: parse-options.h:190
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
@@ -1010,7 +1430,7 @@ msgstr "извеждане на архивираните файлове на с
#: archive.c:465
msgid "store only"
-msgstr "само съхранение без компресиране"
+msgstr "съхранение без компресиране"
#: archive.c:466
msgid "compress faster"
@@ -1024,8 +1444,8 @@ msgstr "добро компресиране"
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
-#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: builtin/submodule--helper.c:1391 builtin/submodule--helper.c:1884
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
@@ -1064,17 +1484,17 @@ msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
-#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
+#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:350
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
-#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:363
+#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:368
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
-#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:353
+#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:358
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1093,37 +1513,37 @@ msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасоче
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
-#: archive-zip.c:314
+#: archive-zip.c:319
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
-#: archive-zip.c:318
+#: archive-zip.c:323
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
+#: archive-zip.c:479 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: archive-zip.c:609
+#: archive-zip.c:614
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
-#: attr.c:213
+#: attr.c:212
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
-#: attr.c:370
+#: attr.c:369
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
-#: attr.c:410
+#: attr.c:409
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -1264,9 +1684,9 @@ msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:1971
-#: sequencer.c:4305 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:964
-#: builtin/log.c:1452 builtin/log.c:1844 builtin/log.c:2134 builtin/merge.c:411
+#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:2093
+#: sequencer.c:4460 builtin/commit.c:1040 builtin/log.c:388 builtin/log.c:991
+#: builtin/log.c:1520 builtin/log.c:1925 builtin/log.c:2215 builtin/merge.c:411
#: builtin/pack-objects.c:3128 builtin/pack-objects.c:3143
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
@@ -1437,8 +1857,8 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2221 sequencer.c:2962
-#: builtin/commit.c:791
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2344 sequencer.c:3108
+#: builtin/commit.c:811
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -1469,43 +1889,43 @@ msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
-#: bundle.c:272
+#: bundle.c:273
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
-#: bundle.c:279
+#: bundle.c:280
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: bundle.c:290
+#: bundle.c:291
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:332
+#: bundle.c:333
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:381
+#: bundle.c:382
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1733 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:461 builtin/log.c:203 builtin/log.c:1814 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:468
+#: bundle.c:469
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:478
+#: bundle.c:479
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bundle.c:503
+#: bundle.c:504
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
@@ -1514,18 +1934,18 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:50 sequencer.c:2665 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
+#: commit.c:51 sequencer.c:2811 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:456
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: commit.c:52
+#: commit.c:53
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
-#: commit.c:192
+#: commit.c:193
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
@@ -1548,29 +1968,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1128
+#: commit.c:1152
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1131
+#: commit.c:1155
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1134
+#: commit.c:1158
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: commit.c:1137
+#: commit.c:1161
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: commit.c:1391
+#: commit.c:1415
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1580,78 +2000,73 @@ msgstr ""
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
-#: commit-graph.c:127
+#: commit-graph.c:130
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
-#: commit-graph.c:192
+#: commit-graph.c:195
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:199
+#: commit-graph.c:202
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:206
+#: commit-graph.c:209
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:229
+#: commit-graph.c:232
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
-#: commit-graph.c:240
+#: commit-graph.c:243
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
-#: commit-graph.c:283
+#: commit-graph.c:286
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
-#: commit-graph.c:347
+#: commit-graph.c:350
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:357
+#: commit-graph.c:360
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
-#: commit-graph.c:404
+#: commit-graph.c:407
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
-#: commit-graph.c:430
+#: commit-graph.c:433
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
-#: commit-graph.c:561 commit-graph.c:621
+#: commit-graph.c:564 commit-graph.c:624
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
-#: commit-graph.c:582
+#: commit-graph.c:585
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:855 builtin/am.c:1287
+#: commit-graph.c:858 builtin/am.c:1287
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: commit-graph.c:859
-#, c-format
-msgid "unable to get tree for %s"
-msgstr "дървото на „%s“ не може да бъде получено"
-
#: commit-graph.c:1017 builtin/pack-objects.c:2641
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
@@ -1718,12 +2133,12 @@ msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с под
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-#: commit-graph.c:1379 midx.c:810
+#: commit-graph.c:1379 midx.c:814
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:241
+#: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:248
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
@@ -1747,85 +2162,85 @@ msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1635
+#: commit-graph.c:1637
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
-#: commit-graph.c:1646
+#: commit-graph.c:1648
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
-#: commit-graph.c:1670
+#: commit-graph.c:1672
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1860
+#: commit-graph.c:1862
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-#: commit-graph.c:1871
+#: commit-graph.c:1873
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1961
+#: commit-graph.c:1963
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:1971
+#: commit-graph.c:1973
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
-#: commit-graph.c:1981 commit-graph.c:1996
+#: commit-graph.c:1983 commit-graph.c:1998
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
-#: commit-graph.c:1988
+#: commit-graph.c:1990
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-#: commit-graph.c:2006
+#: commit-graph.c:2008
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2020
+#: commit-graph.c:2022
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
-#: commit-graph.c:2027
+#: commit-graph.c:2029
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2037
+#: commit-graph.c:2039
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-#: commit-graph.c:2046
+#: commit-graph.c:2048
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2059
+#: commit-graph.c:2061
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-#: commit-graph.c:2064
+#: commit-graph.c:2066
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -1833,7 +2248,7 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
-#: commit-graph.c:2068
+#: commit-graph.c:2070
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -1841,14 +2256,14 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
-#: commit-graph.c:2083
+#: commit-graph.c:2085
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
"другаде е %u"
-#: commit-graph.c:2089
+#: commit-graph.c:2091
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
@@ -1897,7 +2312,7 @@ msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:406 sequencer.c:2401
+#: config.c:406 sequencer.c:2530
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
@@ -2019,17 +2434,17 @@ msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е са
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1425
+#: config.c:1430
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“"
-#: config.c:1451
+#: config.c:1456
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: config.c:1452
+#: config.c:1457
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
@@ -2037,132 +2452,132 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1513 builtin/pack-objects.c:3394
+#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3394
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1634
+#: config.c:1639
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
-#: config.c:1637
+#: config.c:1642
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
-#: config.c:1654
+#: config.c:1659
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
-#: config.c:1684
+#: config.c:1689
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
-#: config.c:1740
+#: config.c:1745
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2091
+#: config.c:2096
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2261
+#: config.c:2266
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2306
+#: config.c:2311
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2352
+#: config.c:2357
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2354
+#: config.c:2359
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2435
+#: config.c:2440
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2467
+#: config.c:2472
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2496
+#: config.c:2501
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2748 config.c:3072
+#: config.c:2753 config.c:3077
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2759
+#: config.c:2764
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:2794 builtin/config.c:328
+#: config.c:2799 builtin/config.c:328
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:2819
+#: config.c:2824
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:2832 config.c:3085
+#: config.c:2837 config.c:3090
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2843
+#: config.c:2848
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:2852 config.c:3090
+#: config.c:2857 config.c:3095
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:2937 config.c:3187
+#: config.c:2942 config.c:3192
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:2971
+#: config.c:2976
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2973 builtin/remote.c:782
+#: config.c:2978 builtin/remote.c:781
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3063
+#: config.c:3068
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3230
+#: config.c:3235
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -2331,19 +2746,19 @@ msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:88 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:89 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:43
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
-#: connected.c:100
+#: connected.c:101
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:120
+#: connected.c:121
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:127
+#: connected.c:128
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
@@ -2384,30 +2799,30 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:280
+#: convert.c:284
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
"кодиране „%s“"
-#: convert.c:287
+#: convert.c:291
#, c-format
msgid ""
-"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
-"tree-encoding."
+"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%.*s as "
+"working-tree-encoding."
msgstr ""
"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
-"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
+"„UTF-%.*s“ като кодиране за работното дърво."
-#: convert.c:305
+#: convert.c:304
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
"„%s“"
-#: convert.c:307
+#: convert.c:306
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
@@ -2417,50 +2832,50 @@ msgstr ""
"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
"поредността на байтовете)."
-#: convert.c:425 convert.c:496
+#: convert.c:419 convert.c:490
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
-#: convert.c:468
+#: convert.c:462
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
-#: convert.c:674
+#: convert.c:668
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
-#: convert.c:694
+#: convert.c:688
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
-#: convert.c:701
+#: convert.c:695
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
-#: convert.c:736 convert.c:739
+#: convert.c:730 convert.c:733
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
-#: convert.c:742 convert.c:797
+#: convert.c:736 convert.c:791
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
-#: convert.c:845
+#: convert.c:839
msgid "unexpected filter type"
msgstr "неочакван вид филтър"
-#: convert.c:856
+#: convert.c:850
msgid "path name too long for external filter"
msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
-#: convert.c:930
+#: convert.c:924
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
@@ -2469,16 +2884,16 @@ msgstr ""
"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
"филтрирани"
-#: convert.c:1229
+#: convert.c:1223
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
-#: convert.c:1417 convert.c:1451
+#: convert.c:1411 convert.c:1445
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
-#: convert.c:1495
+#: convert.c:1489
#, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
@@ -2654,38 +3069,38 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4218
+#: diff.c:4202
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4563
+#: diff.c:4547
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4566
+#: diff.c:4550
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4644
+#: diff.c:4628
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4692
+#: diff.c:4676
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
-#: diff.c:4697 diff.c:4702 diff.c:4707 diff.c:4712 diff.c:5225
+#: diff.c:4681 diff.c:4686 diff.c:4691 diff.c:4696 diff.c:5209
#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-#: diff.c:4729
+#: diff.c:4713
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2694,44 +3109,44 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4814
+#: diff.c:4798
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
-#: diff.c:4838
+#: diff.c:4822
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
-#: diff.c:4852
+#: diff.c:4836
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се открие"
-#: diff.c:4902 diff.c:4908
+#: diff.c:4886 diff.c:4892
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
-#: diff.c:4920
+#: diff.c:4904
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
-#: diff.c:4941
+#: diff.c:4925
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
-#: diff.c:4960
+#: diff.c:4944
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
-#: diff.c:5000
+#: diff.c:4984
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
@@ -2740,153 +3155,153 @@ msgstr ""
"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
"„histogram“ (хистограмен)"
-#: diff.c:5036 diff.c:5056
+#: diff.c:5020 diff.c:5040
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
-#: diff.c:5194
+#: diff.c:5178
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5250
+#: diff.c:5234
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
-#: diff.c:5273
+#: diff.c:5257
msgid "Diff output format options"
msgstr "Формат на изхода за разликите"
-#: diff.c:5275 diff.c:5281
+#: diff.c:5259 diff.c:5265
msgid "generate patch"
msgstr "създаване на кръпки"
-#: diff.c:5278 builtin/log.c:172
+#: diff.c:5262 builtin/log.c:173
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: diff.c:5283 diff.c:5397 diff.c:5404
+#: diff.c:5267 diff.c:5381 diff.c:5388
msgid "<n>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5284 diff.c:5287
+#: diff.c:5268 diff.c:5271
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
-#: diff.c:5289
+#: diff.c:5273
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
-#: diff.c:5292
+#: diff.c:5276
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5296
+#: diff.c:5280
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5300
+#: diff.c:5284
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
-#: diff.c:5303
+#: diff.c:5287
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
-#: diff.c:5305 diff.c:5313
+#: diff.c:5289 diff.c:5297
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
-#: diff.c:5306
+#: diff.c:5290
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
-#: diff.c:5310
+#: diff.c:5294
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
-#: diff.c:5314
+#: diff.c:5298
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
-#: diff.c:5318
+#: diff.c:5302
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
"празните знаци"
-#: diff.c:5321
+#: diff.c:5305
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
"режима на достъп"
-#: diff.c:5324
+#: diff.c:5308
msgid "show only names of changed files"
msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
-#: diff.c:5327
+#: diff.c:5311
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
-#: diff.c:5329
+#: diff.c:5313
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
-#: diff.c:5330
+#: diff.c:5314
msgid "generate diffstat"
msgstr "извеждане на статистика за промените"
-#: diff.c:5332 diff.c:5335 diff.c:5338
+#: diff.c:5316 diff.c:5319 diff.c:5322
msgid "<width>"
msgstr "ШИРОЧИНА"
-#: diff.c:5333
+#: diff.c:5317
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
-#: diff.c:5336
+#: diff.c:5320
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
-#: diff.c:5339
+#: diff.c:5323
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
-#: diff.c:5341
+#: diff.c:5325
msgid "<count>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5342
+#: diff.c:5326
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
-#: diff.c:5345
+#: diff.c:5329
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
-#: diff.c:5348
+#: diff.c:5332
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
-#: diff.c:5351
+#: diff.c:5335
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
"преди и след промяната"
-#: diff.c:5353
+#: diff.c:5337
msgid "show colored diff"
msgstr "разлики в цвят"
-#: diff.c:5354
+#: diff.c:5338
msgid "<kind>"
msgstr "ВИД"
-#: diff.c:5355
+#: diff.c:5339
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
@@ -2894,7 +3309,7 @@ msgstr ""
"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
"преди и след разликата,"
-#: diff.c:5358
+#: diff.c:5342
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
@@ -2902,257 +3317,257 @@ msgstr ""
"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
-#: diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5367 diff.c:5473
+#: diff.c:5345 diff.c:5348 diff.c:5351 diff.c:5457
msgid "<prefix>"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: diff.c:5362
+#: diff.c:5346
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
-#: diff.c:5365
+#: diff.c:5349
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
-#: diff.c:5368
+#: diff.c:5352
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
-#: diff.c:5371
+#: diff.c:5355
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "без префикс за източника и целта"
-#: diff.c:5374
+#: diff.c:5358
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
"БРОЙ редове"
-#: diff.c:5378 diff.c:5383 diff.c:5388
+#: diff.c:5362 diff.c:5367 diff.c:5372
msgid "<char>"
msgstr "ЗНАК"
-#: diff.c:5379
+#: diff.c:5363
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
-#: diff.c:5384
+#: diff.c:5368
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
-#: diff.c:5389
+#: diff.c:5373
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
-#: diff.c:5392
+#: diff.c:5376
msgid "Diff rename options"
msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
-#: diff.c:5393
+#: diff.c:5377
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
-#: diff.c:5394
+#: diff.c:5378
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
-#: diff.c:5398
+#: diff.c:5382
msgid "detect renames"
msgstr "засичане на преименуванията"
-#: diff.c:5402
+#: diff.c:5386
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
-#: diff.c:5405
+#: diff.c:5389
msgid "detect copies"
msgstr "засичане на копиранията"
-#: diff.c:5409
+#: diff.c:5393
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
-#: diff.c:5411
+#: diff.c:5395
msgid "disable rename detection"
msgstr "без търсене на преименувания"
-#: diff.c:5414
+#: diff.c:5398
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
-#: diff.c:5416
+#: diff.c:5400
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr ""
"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
"на файл"
-#: diff.c:5419
+#: diff.c:5403
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
-#: diff.c:5421
+#: diff.c:5405
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
-#: diff.c:5423
+#: diff.c:5407
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
-#: diff.c:5426
+#: diff.c:5410
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
-#: diff.c:5429
+#: diff.c:5413
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: diff.c:5432
+#: diff.c:5416
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
-#: diff.c:5435
+#: diff.c:5419
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "без промени в знаците за край на ред"
-#: diff.c:5438
+#: diff.c:5422
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
-#: diff.c:5441
+#: diff.c:5425
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
-#: diff.c:5444
+#: diff.c:5428
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
-#: diff.c:5448
+#: diff.c:5432
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
-#: diff.c:5450
+#: diff.c:5434
msgid "<algorithm>"
msgstr "АЛГОРИТЪМ"
-#: diff.c:5451
+#: diff.c:5435
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
-#: diff.c:5453
+#: diff.c:5437
msgid "<text>"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: diff.c:5454
+#: diff.c:5438
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
-#: diff.c:5456 diff.c:5465 diff.c:5468
+#: diff.c:5440 diff.c:5449 diff.c:5452
msgid "<mode>"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: diff.c:5457
+#: diff.c:5441
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
-#: diff.c:5459 diff.c:5462 diff.c:5507
+#: diff.c:5443 diff.c:5446 diff.c:5491
msgid "<regex>"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5460
+#: diff.c:5444
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
-#: diff.c:5463
+#: diff.c:5447
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
-#: diff.c:5466
+#: diff.c:5450
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
-#: diff.c:5469
+#: diff.c:5453
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr ""
"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
-#: diff.c:5472
+#: diff.c:5456
msgid "Other diff options"
msgstr "Други опции за разлики"
-#: diff.c:5474
+#: diff.c:5458
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
"се ползват относителни пътища"
-#: diff.c:5478
+#: diff.c:5462
msgid "treat all files as text"
msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
-#: diff.c:5480
+#: diff.c:5464
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
-#: diff.c:5482
+#: diff.c:5466
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr ""
"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
"случай — с 0"
-#: diff.c:5484
+#: diff.c:5468
msgid "disable all output of the program"
msgstr "без всякакъв изход от програмата"
-#: diff.c:5486
+#: diff.c:5470
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
-#: diff.c:5488
+#: diff.c:5472
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
-#: diff.c:5490
+#: diff.c:5474
msgid "<when>"
msgstr "КОГА"
-#: diff.c:5491
+#: diff.c:5475
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
-#: diff.c:5494
+#: diff.c:5478
msgid "<format>"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: diff.c:5495
+#: diff.c:5479
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
-#: diff.c:5499
+#: diff.c:5483
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5502
+#: diff.c:5486
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5504
+#: diff.c:5488
msgid "<string>"
msgstr "НИЗ"
-#: diff.c:5505
+#: diff.c:5489
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
-#: diff.c:5508
+#: diff.c:5492
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
@@ -3160,97 +3575,118 @@ msgstr ""
"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
"на регулярния израз"
-#: diff.c:5511
+#: diff.c:5495
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
-#: diff.c:5514
+#: diff.c:5498
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
-#: diff.c:5517
+#: diff.c:5501
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
-#: diff.c:5518
+#: diff.c:5502
msgid "<object-id>"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
-#: diff.c:5519
+#: diff.c:5503
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
-#: diff.c:5521
+#: diff.c:5505
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
-#: diff.c:5522
+#: diff.c:5506
msgid "select files by diff type"
msgstr "избор на файловете по вид разлика"
-#: diff.c:5524
+#: diff.c:5508
msgid "<file>"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: diff.c:5525
+#: diff.c:5509
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Изход към указания файл"
-#: diff.c:6180
+#: diff.c:6164
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:6183
+#: diff.c:6167
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
"файлове."
-#: diff.c:6186
+#: diff.c:6170
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-#: dir.c:549
+#: dir.c:554
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
-#: dir.c:938
+#: dir.c:664
+#, c-format
+msgid "unrecognized pattern: '%s'"
+msgstr "непознат шаблон: „%s“"
+
+#: dir.c:682 dir.c:696
+#, c-format
+msgid "unrecognized negative pattern: '%s'"
+msgstr "непознат отрицателен шаблон: „%s“"
+
+#: dir.c:714
+#, c-format
+msgid "your sparse-checkout file may have issues: pattern '%s' is repeated"
+msgstr ""
+"файлът определящ частичността на изтегленото хранилище може да има проблем: "
+"шаблонът „%s“ се повтаря"
+
+#: dir.c:724
+msgid "disabling cone pattern matching"
+msgstr "изключване на пътеводното напасване"
+
+#: dir.c:1101
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
-#: dir.c:1877
+#: dir.c:2078
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2128
+#: dir.c:2415
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2252
+#: dir.c:2539
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3056
+#: dir.c:3343
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-#: dir.c:3101 dir.c:3106
+#: dir.c:3388 dir.c:3393
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3135
+#: dir.c:3422
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -3269,12 +3705,12 @@ msgstr "Филтриране на съдържанието"
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
-#: environment.c:148
+#: environment.c:149
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
-#: environment.c:330
+#: environment.c:331
#, c-format
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
@@ -3310,32 +3746,32 @@ msgstr "невъзможно писане към отдалечено храни
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1280
+#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1340
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1286
+#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1346
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1288
+#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1348
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1291
+#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1351
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1293
+#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1353
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1297
+#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1357
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
@@ -3354,7 +3790,7 @@ msgstr "неправилно подаване: „%s“"
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:475 progress.c:312
+#: fetch-pack.c:475 progress.c:323
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
@@ -3368,165 +3804,165 @@ msgstr "получено бе %s (%d) %s"
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:742
+#: fetch-pack.c:754
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:781
+#: fetch-pack.c:818
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:789
+#: fetch-pack.c:826
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:857
+#: fetch-pack.c:900
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:873
+#: fetch-pack.c:916
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:875
+#: fetch-pack.c:918
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:907
+#: fetch-pack.c:965
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:912 fetch-pack.c:918 fetch-pack.c:921 fetch-pack.c:927
-#: fetch-pack.c:931 fetch-pack.c:935 fetch-pack.c:939 fetch-pack.c:943
-#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:955 fetch-pack.c:959
-#: fetch-pack.c:965 fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:976 fetch-pack.c:981
+#: fetch-pack.c:970 fetch-pack.c:976 fetch-pack.c:979 fetch-pack.c:985
+#: fetch-pack.c:989 fetch-pack.c:993 fetch-pack.c:997 fetch-pack.c:1001
+#: fetch-pack.c:1005 fetch-pack.c:1009 fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1017
+#: fetch-pack.c:1023 fetch-pack.c:1029 fetch-pack.c:1034 fetch-pack.c:1039
#, c-format
msgid "Server supports %s"
msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
-#: fetch-pack.c:914
+#: fetch-pack.c:972
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:974
+#: fetch-pack.c:1032
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:979
+#: fetch-pack.c:1037
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:983
+#: fetch-pack.c:1041
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:1000
+#: fetch-pack.c:1058
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1012 fetch-pack.c:1468
+#: fetch-pack.c:1070 fetch-pack.c:1536
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1150
+#: fetch-pack.c:1209
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1157
+#: fetch-pack.c:1216
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:1180
+#: fetch-pack.c:1239
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:1198
+#: fetch-pack.c:1257
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1204
+#: fetch-pack.c:1263
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1243
+#: fetch-pack.c:1303
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1248
+#: fetch-pack.c:1308
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1258
+#: fetch-pack.c:1318
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-#: fetch-pack.c:1260
+#: fetch-pack.c:1320
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
-#: fetch-pack.c:1302
+#: fetch-pack.c:1362
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1349
+#: fetch-pack.c:1409
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1354
+#: fetch-pack.c:1414
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1359
+#: fetch-pack.c:1419
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1693
+#: fetch-pack.c:1762
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1716 builtin/clone.c:685
+#: fetch-pack.c:1785 builtin/clone.c:688
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:1743
+#: fetch-pack.c:1812
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1746
+#: fetch-pack.c:1815
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
-#: gpg-interface.c:321
-msgid "gpg failed to sign the data"
-msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-
-#: gpg-interface.c:347
+#: gpg-interface.c:223
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
-#: gpg-interface.c:350
+#: gpg-interface.c:226
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
-#: graph.c:97
+#: gpg-interface.c:390
+msgid "gpg failed to sign the data"
+msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
+
+#: graph.c:98
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
@@ -3544,7 +3980,7 @@ msgstr ""
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2141 setup.c:165 builtin/clone.c:408 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2141 setup.c:165 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
@@ -3581,11 +4017,11 @@ msgstr "Основни команди от потребителско ниво"
#: help.c:32
msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
-msgstr "Помощни команди/Променящи"
+msgstr "Помощни команди / Променящи"
#: help.c:33
msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
-msgstr "Помощни команди/Запитващи"
+msgstr "Помощни команди / Запитващи"
#: help.c:34
msgid "Interacting with Others"
@@ -3593,19 +4029,19 @@ msgstr "Съвместна работа с други хора"
#: help.c:35
msgid "Low-level Commands / Manipulators"
-msgstr "Команди от ниско ниво/Променящи"
+msgstr "Команди от ниско ниво / Променящи"
#: help.c:36
msgid "Low-level Commands / Interrogators"
-msgstr "Команди от ниско ниво/Запитващи"
+msgstr "Команди от ниско ниво / Запитващи"
#: help.c:37
-msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
-msgstr "Команди от ниско ниво/Синхронизация на хранилища"
+msgid "Low-level Commands / Syncing Repositories"
+msgstr "Команди от ниско ниво / Синхронизация на хранилища"
#: help.c:38
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
-msgstr "Команди от ниско ниво/Допълнителни инструменти"
+msgstr "Команди от ниско ниво / Допълнителни инструменти"
#: help.c:298
#, c-format
@@ -3773,7 +4209,7 @@ msgstr "не може да се ползва празно име като иде
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:436 builtin/commit.c:611
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:631
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
@@ -3859,121 +4295,121 @@ msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1874 builtin/am.c:1908
-#: builtin/checkout.c:537 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:785
+#: builtin/checkout.c:539 builtin/checkout.c:798 builtin/clone.c:809
#: builtin/stash.c:264
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: merge-recursive.c:367
+#: merge-recursive.c:356
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:390
+#: merge-recursive.c:379
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
"преустановено."
-#: merge-recursive.c:399
+#: merge-recursive.c:388
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
"Сливането е преустановено."
-#: merge-recursive.c:885
+#: merge-recursive.c:874
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:896
+#: merge-recursive.c:885
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:910 merge-recursive.c:929
+#: merge-recursive.c:899 merge-recursive.c:918
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:919
+#: merge-recursive.c:908
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:960 builtin/cat-file.c:41
+#: merge-recursive.c:949 builtin/cat-file.c:41
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:965
+#: merge-recursive.c:954
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:990
+#: merge-recursive.c:979
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:1001
+#: merge-recursive.c:990
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:1006
+#: merge-recursive.c:995
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1199
+#: merge-recursive.c:1188
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-#: merge-recursive.c:1206
+#: merge-recursive.c:1195
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-#: merge-recursive.c:1213
+#: merge-recursive.c:1202
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
"подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1221 merge-recursive.c:1233
+#: merge-recursive.c:1210 merge-recursive.c:1222
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
-#: merge-recursive.c:1224 merge-recursive.c:1236
+#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
-#: merge-recursive.c:1259
+#: merge-recursive.c:1248
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
"от подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1263
+#: merge-recursive.c:1252
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
-#: merge-recursive.c:1264
+#: merge-recursive.c:1253
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr ""
"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
"подмодула:\n"
-#: merge-recursive.c:1267
+#: merge-recursive.c:1256
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -3989,31 +4425,31 @@ msgstr ""
"\n"
"Това приема предложеното.\n"
-#: merge-recursive.c:1276
+#: merge-recursive.c:1265
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-#: merge-recursive.c:1349
+#: merge-recursive.c:1338
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:1354
+#: merge-recursive.c:1343
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1386
+#: merge-recursive.c:1375
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1410
+#: merge-recursive.c:1399
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
-#: merge-recursive.c:1482
+#: merge-recursive.c:1471
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -4022,7 +4458,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1487
+#: merge-recursive.c:1476
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -4031,7 +4467,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1494
+#: merge-recursive.c:1483
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -4040,7 +4476,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1499
+#: merge-recursive.c:1488
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -4049,45 +4485,45 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1534
+#: merge-recursive.c:1523
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1534
+#: merge-recursive.c:1523
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1614 merge-recursive.c:2472 merge-recursive.c:3117
+#: merge-recursive.c:1603 merge-recursive.c:2519 merge-recursive.c:3164
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-#: merge-recursive.c:1624
+#: merge-recursive.c:1613
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-#: merge-recursive.c:1682
+#: merge-recursive.c:1671
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1713
+#: merge-recursive.c:1702
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1718
+#: merge-recursive.c:1707
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
-#: merge-recursive.c:1737
+#: merge-recursive.c:1726
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -4096,18 +4532,18 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1742
+#: merge-recursive.c:1731
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1851
+#: merge-recursive.c:1840
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2056
+#: merge-recursive.c:2103
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -4118,7 +4554,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:2088
+#: merge-recursive.c:2135
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4127,7 +4563,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-recursive.c:2098
+#: merge-recursive.c:2145
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4137,7 +4573,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-recursive.c:2190
+#: merge-recursive.c:2237
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4146,7 +4582,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2435
+#: merge-recursive.c:2482
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4155,52 +4591,52 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-recursive.c:2961
+#: merge-recursive.c:3008
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:2964
+#: merge-recursive.c:3011
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:3028
+#: merge-recursive.c:3075
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:3028
+#: merge-recursive.c:3075
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3040
+#: merge-recursive.c:3087
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:3044
+#: merge-recursive.c:3091
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:3067
+#: merge-recursive.c:3114
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:937
+#: merge-recursive.c:3136 git-submodule.sh:993
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:3090
+#: merge-recursive.c:3137
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3120
+#: merge-recursive.c:3167
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3203
+#: merge-recursive.c:3250
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4209,7 +4645,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3206
+#: merge-recursive.c:3253
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4218,7 +4654,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3210
+#: merge-recursive.c:3257
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4227,7 +4663,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3213
+#: merge-recursive.c:3260
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4236,61 +4672,61 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3327
+#: merge-recursive.c:3374
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3350
+#: merge-recursive.c:3397
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3355
+#: merge-recursive.c:3402
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3362
+#: merge-recursive.c:3409
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3371
+#: merge-recursive.c:3418
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3380
+#: merge-recursive.c:3427
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3424
+#: merge-recursive.c:3471
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:3433
+#: merge-recursive.c:3480
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3537
+#: merge-recursive.c:3584
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3550
+#: merge-recursive.c:3597
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3600
+#: merge-recursive.c:3647
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3659
+#: merge-recursive.c:3706
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4299,12 +4735,12 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3756
+#: merge-recursive.c:3803
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:694 builtin/merge.c:874
+#: merge-recursive.c:3821 builtin/merge.c:694 builtin/merge.c:874
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -4379,36 +4815,44 @@ msgstr ""
"грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
"пакети"
-#: midx.c:469
+#: midx.c:472
#, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
-#: midx.c:475
+#: midx.c:478
#, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
-#: midx.c:535
+#: midx.c:538
#, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
-#: midx.c:864
+#: midx.c:842
+msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
+msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
+
+#: midx.c:875
#, c-format
msgid "did not see pack-file %s to drop"
msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
-#: midx.c:1035
+#: midx.c:973
+msgid "Writing chunks to multi-pack-index"
+msgstr "Запис на откъси към индекс за множество пакети"
+
+#: midx.c:1052
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
-#: midx.c:1090
+#: midx.c:1108
msgid "Looking for referenced packfiles"
msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1105
+#: midx.c:1123
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -4416,46 +4860,54 @@ msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
"%<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:1109
-msgid "Verifying OID order in MIDX"
+#: midx.c:1128
+msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
msgstr ""
-"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
-"множество пакетни файлове)"
+"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти във файл с индекс към "
+"множество пакетни файлове"
-#: midx.c:1118
+#: midx.c:1137
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:1137
+#: midx.c:1157
msgid "Sorting objects by packfile"
msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
-#: midx.c:1143
+#: midx.c:1164
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Проверка на отместването на обекти"
-#: midx.c:1159
+#: midx.c:1180
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1165
+#: midx.c:1186
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1174
+#: midx.c:1195
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: midx.c:1349
+#: midx.c:1220
+msgid "Counting referenced objects"
+msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
+
+#: midx.c:1230
+msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
+msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
+
+#: midx.c:1388
msgid "could not start pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: midx.c:1368
+#: midx.c:1407
msgid "could not finish pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
@@ -4547,19 +4999,19 @@ msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
-#: packfile.c:641
+#: packfile.c:629
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1887
+#: packfile.c:1876
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1891
+#: packfile.c:1880
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
@@ -4675,34 +5127,34 @@ msgstr ""
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: path.c:897
+#: path.c:915
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
-#: pathspec.c:128
+#: pathspec.c:130
msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
msgstr ""
"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
-#: pathspec.c:146
+#: pathspec.c:148
msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
-#: pathspec.c:149
+#: pathspec.c:151
msgid "attr spec must not be empty"
msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
-#: pathspec.c:192
+#: pathspec.c:194
#, c-format
msgid "invalid attribute name %s"
msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
-#: pathspec.c:257
+#: pathspec.c:259
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:264
+#: pathspec.c:266
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
@@ -4710,50 +5162,55 @@ msgstr ""
"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
"други глобални настройки за пътища"
-#: pathspec.c:304
+#: pathspec.c:306
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
-#: pathspec.c:325
+#: pathspec.c:327
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
-#: pathspec.c:330
+#: pathspec.c:332
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
-#: pathspec.c:368
+#: pathspec.c:370
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
-#: pathspec.c:427
+#: pathspec.c:429
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:440
+#: pathspec.c:442
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
-#: pathspec.c:514
+#: pathspec.c:516
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
-#: pathspec.c:524
+#: pathspec.c:526
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
-#: pathspec.c:591
+#: pathspec.c:593
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
+#: pathspec.c:638
+#, c-format
+msgid "line is badly quoted: %s"
+msgstr "неправилно цитиран ред: %s"
+
#: pkt-line.c:92
msgid "unable to write flush packet"
msgstr "пакетът за изчистване на буферите не може да се запише"
@@ -4816,44 +5273,44 @@ msgstr "Обновяване на индекса"
msgid "unable to create threaded lstat: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
-#: pretty.c:966
+#: pretty.c:981
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: promisor-remote.c:25
+#: promisor-remote.c:23
msgid "Remote with no URL"
msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
-#: promisor-remote.c:61
+#: promisor-remote.c:58
#, c-format
msgid "promisor remote name cannot begin with '/': %s"
msgstr ""
"името отдалеченото хранилище-гарант не може за започва със знака „/“: %s"
-#: range-diff.c:71
+#: range-diff.c:75
msgid "could not start `log`"
msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
-#: range-diff.c:73
+#: range-diff.c:77
msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:92 sequencer.c:4985
+#: range-diff.c:96 sequencer.c:5163
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: range-diff.c:118
+#: range-diff.c:122
#, c-format
msgid "could not parse git header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
-#: range-diff.c:275
+#: range-diff.c:285
msgid "failed to generate diff"
msgstr "неуспешно търсене на разлика"
-#: range-diff.c:507 range-diff.c:509
+#: range-diff.c:518 range-diff.c:520
#, c-format
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
@@ -4895,16 +5352,21 @@ msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
msgid "unable to stat '%s'"
msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
-#: read-cache.c:1314
+#: read-cache.c:1283
+#, c-format
+msgid "filename in tree entry contains backslash: '%s'"
+msgstr "името на файл в елемент от обект-дърво съдържа „\\“: „%s“"
+
+#: read-cache.c:1330
#, c-format
msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
-#: read-cache.c:1520
+#: read-cache.c:1536
msgid "Refresh index"
msgstr "Обновяване на индекса"
-#: read-cache.c:1635
+#: read-cache.c:1651
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -4913,7 +5375,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1645
+#: read-cache.c:1661
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -4923,141 +5385,141 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1701
+#: read-cache.c:1717
#, c-format
msgid "bad signature 0x%08x"
msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1704
+#: read-cache.c:1720
#, c-format
msgid "bad index version %d"
msgstr "неправилна версия на индекса %d"
-#: read-cache.c:1713
+#: read-cache.c:1729
msgid "bad index file sha1 signature"
msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
-#: read-cache.c:1743
+#: read-cache.c:1759
#, c-format
msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
msgstr ""
"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
-#: read-cache.c:1745
+#: read-cache.c:1761
#, c-format
msgid "ignoring %.4s extension"
msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
-#: read-cache.c:1782
+#: read-cache.c:1798
#, c-format
msgid "unknown index entry format 0x%08x"
msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1798
+#: read-cache.c:1814
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
-#: read-cache.c:1855
+#: read-cache.c:1871
msgid "unordered stage entries in index"
msgstr "неподредени записи в индекса"
-#: read-cache.c:1858
+#: read-cache.c:1874
#, c-format
msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
-#: read-cache.c:1861
+#: read-cache.c:1877
#, c-format
msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "неподредени записи за „%s“"
-#: read-cache.c:1967 read-cache.c:2255 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:468
-#: builtin/checkout.c:652 builtin/clean.c:967 builtin/commit.c:347
+#: read-cache.c:1983 read-cache.c:2271 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
+#: builtin/add.c:499 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:470
+#: builtin/checkout.c:654 builtin/clean.c:967 builtin/commit.c:367
#: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
-#: builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:330
+#: builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:332
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: read-cache.c:2108
+#: read-cache.c:2124
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2121
+#: read-cache.c:2137
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2154
+#: read-cache.c:2170
#, c-format
msgid "%s: index file open failed"
msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
-#: read-cache.c:2158
+#: read-cache.c:2174
#, c-format
msgid "%s: cannot stat the open index"
msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
-#: read-cache.c:2162
+#: read-cache.c:2178
#, c-format
msgid "%s: index file smaller than expected"
msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
-#: read-cache.c:2166
+#: read-cache.c:2182
#, c-format
msgid "%s: unable to map index file"
msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
-#: read-cache.c:2208
+#: read-cache.c:2224
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2235
+#: read-cache.c:2251
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2267
+#: read-cache.c:2283
#, c-format
msgid "could not freshen shared index '%s'"
msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
-#: read-cache.c:2314
+#: read-cache.c:2330
#, c-format
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:3010 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1119
+#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1145 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1119
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3113 sequencer.c:2296 sequencer.c:3917
+#: read-cache.c:3129 sequencer.c:2429 sequencer.c:4069
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:3126
+#: read-cache.c:3142
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:3138
+#: read-cache.c:3154
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: read-cache.c:3163
+#: read-cache.c:3179
#, c-format
msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
-#: read-cache.c:3312
+#: read-cache.c:3328
#, c-format
msgid "%s: cannot drop to stage #0"
msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
@@ -5170,8 +5632,8 @@ msgstr ""
msgid "Note that empty commits are commented out"
msgstr "Празните подавания са коментирани"
-#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3388
-#: sequencer.c:3414 sequencer.c:5084 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
+#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3536
+#: sequencer.c:3562 sequencer.c:5263 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:254
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
@@ -5242,14 +5704,15 @@ msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
-#: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2647 sequencer.c:2851
-#: sequencer.c:2865 sequencer.c:3122 sequencer.c:5001 wrapper.c:620
+#: refs.c:833 sequencer.c:405 sequencer.c:2793 sequencer.c:2997
+#: sequencer.c:3011 sequencer.c:3269 sequencer.c:5179 strbuf.c:1142
+#: wrapper.c:620
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: refs.c:860 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
-#: builtin/rebase.c:1004
+#: refs.c:860 strbuf.c:1140 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
+#: builtin/rebase.c:1031
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
@@ -5639,7 +6102,7 @@ msgid ""
"\n"
"Neither worked, so we gave up. You must fully qualify the ref."
msgstr ""
-"Зададената цел не е пълен указател (не започва с „refs/“).\n"
+"Зададената цел не е пълно име на указател (не започва с „refs/“).\n"
"Бяха пробвани следните варианти:\n"
"\n"
" ⁃ указател от отдалеченото хранилище, който да съответства на „%s“;\n"
@@ -5915,8 +6378,8 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:881 submodule.c:2023 builtin/log.c:1790
-#: builtin/submodule--helper.c:1418 builtin/submodule--helper.c:1428
+#: rerere.c:881 submodule.c:2067 builtin/log.c:1871
+#: builtin/submodule--helper.c:1436 builtin/submodule--helper.c:1448
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -5950,35 +6413,35 @@ msgstr "Запазената корекция на конфликт при „%s
msgid "unable to open rr-cache directory"
msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
-#: revision.c:2509
+#: revision.c:2497
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2512
+#: revision.c:2500
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2720
+#: revision.c:2708
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: revision.c:2724
+#: revision.c:2712
msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
msgstr ""
"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
"p“ и „-s“"
-#: run-command.c:763
+#: run-command.c:762
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:1269
+#: run-command.c:1268
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
-#: run-command.c:1333
+#: run-command.c:1332
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -5988,32 +6451,32 @@ msgstr ""
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
" git config advice.ignoredHook false"
-#: send-pack.c:142
+#: send-pack.c:144
msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
msgstr ""
"неочакван изчистващ пакет „flush“ при изчитане на състоянието от "
"отдалеченото разпакетиране"
-#: send-pack.c:144
+#: send-pack.c:146
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr ""
"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
-#: send-pack.c:146
+#: send-pack.c:148
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:307
+#: send-pack.c:309
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:421
+#: send-pack.c:423
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:423
+#: send-pack.c:425
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -6021,47 +6484,47 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:435
+#: send-pack.c:437
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:440
+#: send-pack.c:442
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:187
+#: sequencer.c:189
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-#: sequencer.c:292
+#: sequencer.c:294
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:311 builtin/rebase.c:760 builtin/rebase.c:1676 builtin/rm.c:369
+#: sequencer.c:313 builtin/rebase.c:781 builtin/rebase.c:1706 builtin/rm.c:369
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:321
+#: sequencer.c:323
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:323
+#: sequencer.c:325
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:325
+#: sequencer.c:327
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:327
+#: sequencer.c:329
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:385
+#: sequencer.c:387
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -6069,7 +6532,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:388
+#: sequencer.c:390
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -6079,44 +6542,44 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:401 sequencer.c:2847
+#: sequencer.c:403 sequencer.c:2993
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:408
+#: sequencer.c:410
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:413 sequencer.c:2652 sequencer.c:2853 sequencer.c:2867
-#: sequencer.c:3130
+#: sequencer.c:415 sequencer.c:2798 sequencer.c:2999 sequencer.c:3013
+#: sequencer.c:3277
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:436 sequencer.c:1585 sequencer.c:2672 sequencer.c:3112
-#: sequencer.c:3221 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:763 builtin/merge.c:1117
-#: builtin/rebase.c:568
+#: sequencer.c:438 sequencer.c:1707 sequencer.c:2818 sequencer.c:3259
+#: sequencer.c:3368 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:783 builtin/merge.c:1117
+#: builtin/rebase.c:589
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:462
+#: sequencer.c:464
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:466
+#: sequencer.c:468
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:498
+#: sequencer.c:500
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
-#: sequencer.c:537 builtin/tag.c:565
+#: sequencer.c:539 builtin/tag.c:565
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
@@ -6124,65 +6587,69 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:631
+#: sequencer.c:633
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:648
+#: sequencer.c:650
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:662
+#: sequencer.c:664
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:742
+#: sequencer.c:744
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:753
+#: sequencer.c:755
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:790 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
-#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1114 builtin/rebase.c:1046
+#: sequencer.c:792 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
+#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1114 builtin/rebase.c:1074
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: sequencer.c:800
+#: sequencer.c:802
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:805
+#: sequencer.c:807
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:810
+#: sequencer.c:812
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:814
+#: sequencer.c:816
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "непозната променлива „%s“"
-#: sequencer.c:819
+#: sequencer.c:821
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-#: sequencer.c:821
+#: sequencer.c:823
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-#: sequencer.c:823
+#: sequencer.c:825
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-#: sequencer.c:872
+#: sequencer.c:902 sequencer.c:1427
+msgid "malformed ident line"
+msgstr "неправилен формат на ред за идентификация"
+
+#: sequencer.c:925
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -6211,13 +6678,13 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:1146
+#: sequencer.c:1218
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1153
+#: sequencer.c:1224
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6246,7 +6713,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1166
+#: sequencer.c:1237
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6272,338 +6739,342 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1208
+#: sequencer.c:1279
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1210
+#: sequencer.c:1281
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1256
+#: sequencer.c:1327
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1258
+#: sequencer.c:1329
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1262
+#: sequencer.c:1333
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1283
+#: sequencer.c:1354
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1285
+#: sequencer.c:1356
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1289 builtin/commit.c:1571
+#: sequencer.c:1360 sequencer.c:1458 builtin/commit.c:1569
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1341 sequencer.c:1933
+#: sequencer.c:1411 sequencer.c:2055
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1352 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:684
+#: sequencer.c:1431
+msgid "corrupted author without date information"
+msgstr "неправилен автор без дата"
+
+#: sequencer.c:1447 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:684
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1369 sequencer.c:1429
+#: sequencer.c:1480 sequencer.c:1550
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1396 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1670 builtin/merge.c:883
+#: sequencer.c:1516 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1668 builtin/merge.c:883
#: builtin/merge.c:908
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1456
+#: sequencer.c:1577
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1461
+#: sequencer.c:1582
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1535 sequencer.c:1645
+#: sequencer.c:1656 sequencer.c:1767
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1592 sequencer.c:1617
+#: sequencer.c:1714 sequencer.c:1739
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1602
+#: sequencer.c:1724
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1604 sequencer.c:3157
+#: sequencer.c:1726 sequencer.c:3304
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1606
+#: sequencer.c:1728
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1612
+#: sequencer.c:1734
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1619 git-rebase--preserve-merges.sh:496
+#: sequencer.c:1741 git-rebase--preserve-merges.sh:496
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1627
+#: sequencer.c:1749
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1634
+#: sequencer.c:1756
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1640
+#: sequencer.c:1762
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1728
+#: sequencer.c:1850
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1735
+#: sequencer.c:1857
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1754
+#: sequencer.c:1876
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1762 sequencer.c:1770
+#: sequencer.c:1884 sequencer.c:1892
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1776
+#: sequencer.c:1898
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1795
+#: sequencer.c:1917
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1860
+#: sequencer.c:1982
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1915
+#: sequencer.c:2037
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1916
+#: sequencer.c:2038
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:1983
+#: sequencer.c:2105
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:1990
+#: sequencer.c:2112
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:2066
+#: sequencer.c:2189
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:2075
+#: sequencer.c:2198
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2112
+#: sequencer.c:2235
#, c-format
msgid "could not parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:2166
+#: sequencer.c:2289
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2177
+#: sequencer.c:2300
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2225 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
-#: builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:229
+#: sequencer.c:2348 builtin/rebase.c:172 builtin/rebase.c:197
+#: builtin/rebase.c:223 builtin/rebase.c:248
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: sequencer.c:2261
+#: sequencer.c:2384
msgid "cancelling a cherry picking in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2268
+#: sequencer.c:2391
msgid "cancelling a revert in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
-#: sequencer.c:2302
+#: sequencer.c:2435
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2304
+#: sequencer.c:2437
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2309
+#: sequencer.c:2442
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2320
+#: sequencer.c:2453
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2322
+#: sequencer.c:2455
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2404
+#: sequencer.c:2533
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2491
+#: sequencer.c:2630
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2507
+#: sequencer.c:2646
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2590 sequencer.c:4308
+#: sequencer.c:2736 sequencer.c:4463
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:2606
+#: sequencer.c:2752
msgid "revert is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
-#: sequencer.c:2608
+#: sequencer.c:2754
#, c-format
msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2611
+#: sequencer.c:2757
msgid "cherry-pick is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2613
+#: sequencer.c:2759
#, c-format
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2627
+#: sequencer.c:2773
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr ""
"директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
"създадена"
-#: sequencer.c:2642
+#: sequencer.c:2788
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2702 sequencer.c:4057
+#: sequencer.c:2848 sequencer.c:4209
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2704 sequencer.c:2715
+#: sequencer.c:2850 sequencer.c:2861
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2706 sequencer.c:2750
+#: sequencer.c:2852 sequencer.c:2896
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2736 builtin/grep.c:736
+#: sequencer.c:2882 builtin/grep.c:736
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2738
+#: sequencer.c:2884
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2739
+#: sequencer.c:2885
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2745
+#: sequencer.c:2891
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2756
+#: sequencer.c:2902
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:2797
+#: sequencer.c:2943
msgid "no revert in progress"
msgstr "в момента не тече пребазиране"
-#: sequencer.c:2805
+#: sequencer.c:2951
msgid "no cherry-pick in progress"
msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2815
+#: sequencer.c:2961
msgid "failed to skip the commit"
msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
-#: sequencer.c:2822
+#: sequencer.c:2968
msgid "there is nothing to skip"
msgstr "няма какво да се прескочи"
-#: sequencer.c:2825
+#: sequencer.c:2971
#, c-format
msgid ""
"have you committed already?\n"
@@ -6613,21 +7084,21 @@ msgstr ""
"\n"
" git %s --continue"
-#: sequencer.c:2949 sequencer.c:3969
+#: sequencer.c:3095 sequencer.c:4121
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:2987 sequencer.c:3949
+#: sequencer.c:3134 sequencer.c:4101
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:3004
+#: sequencer.c:3151
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3012
+#: sequencer.c:3159
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -6646,27 +7117,22 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3022
+#: sequencer.c:3169
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3029
+#: sequencer.c:3176
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:3043 sequencer.c:3047 builtin/difftool.c:641
+#: sequencer.c:3190 sequencer.c:3194 builtin/difftool.c:641
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3069 sequencer.c:3506 builtin/rebase.c:850 builtin/rebase.c:1613
-#: builtin/rebase.c:1987 builtin/rebase.c:2031
-msgid "could not read index"
-msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-
-#: sequencer.c:3074
+#: sequencer.c:3221
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -6681,11 +7147,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3080
+#: sequencer.c:3227
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:3086
+#: sequencer.c:3233
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -6702,76 +7168,72 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3147
+#: sequencer.c:3294
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3201
+#: sequencer.c:3348
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:3206
+#: sequencer.c:3353
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:3244 builtin/rebase.c:855 builtin/rebase.c:861
+#: sequencer.c:3391 builtin/rebase.c:876 builtin/rebase.c:882
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:3262 builtin/rebase.c:874
-msgid "could not write index"
-msgstr "индексът не може да бъде записан"
-
-#: sequencer.c:3289
+#: sequencer.c:3436
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3320
+#: sequencer.c:3467
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3342
+#: sequencer.c:3489
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3351
+#: sequencer.c:3498
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3363
+#: sequencer.c:3510
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3378
+#: sequencer.c:3526
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:3538
+#: sequencer.c:3688
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3554
+#: sequencer.c:3704
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3623 builtin/rebase.c:712
+#: sequencer.c:3773 builtin/rebase.c:733
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3635
+#: sequencer.c:3785
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3638 builtin/rebase.c:728 git-rebase--preserve-merges.sh:113
+#: sequencer.c:3788 builtin/rebase.c:749 git-rebase--preserve-merges.sh:113
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -6782,31 +7244,31 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:3699
+#: sequencer.c:3849
#, c-format
msgid "could not checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: sequencer.c:3713
+#: sequencer.c:3863
#, c-format
msgid "%s: not a valid OID"
msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
-#: sequencer.c:3718 git-rebase--preserve-merges.sh:779
+#: sequencer.c:3868 git-rebase--preserve-merges.sh:779
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:3733
+#: sequencer.c:3883
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:3735
+#: sequencer.c:3885
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:3743
+#: sequencer.c:3893
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -6829,48 +7291,48 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3827
+#: sequencer.c:3979
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:3898
+#: sequencer.c:4050
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:3957
+#: sequencer.c:4109
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:3962
+#: sequencer.c:4114
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:3976
+#: sequencer.c:4128
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:4069
+#: sequencer.c:4221
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:4078
+#: sequencer.c:4230
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:4080
+#: sequencer.c:4232
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:4082
+#: sequencer.c:4234
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:4085
+#: sequencer.c:4237
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -6880,42 +7342,42 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:4121 sequencer.c:4159
+#: sequencer.c:4273 sequencer.c:4312
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:4174
+#: sequencer.c:4327
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:4181
+#: sequencer.c:4334
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:4285
+#: sequencer.c:4440
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:4289
+#: sequencer.c:4444
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4324
+#: sequencer.c:4479
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:4774
+#: sequencer.c:4952
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:4777
+#: sequencer.c:4955
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:4935
+#: sequencer.c:5113
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
"continue'.\n"
@@ -6925,15 +7387,15 @@ msgstr ""
"continue“ след това.\n"
"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-#: sequencer.c:5047 sequencer.c:5064
+#: sequencer.c:5226 sequencer.c:5243
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:5078
+#: sequencer.c:5257
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:5166
+#: sequencer.c:5351
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -7453,6 +7915,11 @@ msgid_plural "%u bytes/s"
msgstr[0] "%u байт/сек."
msgstr[1] "%u байта/сек."
+#: strbuf.c:1149
+#, c-format
+msgid "could not edit '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се редактира"
+
#: submodule.c:114 submodule.c:143
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
@@ -7488,7 +7955,7 @@ msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:1989
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2016
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
@@ -7527,7 +7994,12 @@ msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
-#: submodule.c:2007
+#: submodule.c:2027
+#, c-format
+msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
+msgstr "„%s“ (директория на подмодул) е в директорията на git: „%.*s“"
+
+#: submodule.c:2048
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -7535,12 +8007,17 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:2019 submodule.c:2074
+#: submodule.c:2060 submodule.c:2119
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:2026
+#: submodule.c:2064
+#, c-format
+msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
+msgstr "„%s“ не може да се премести в съществуваща директория на git"
+
+#: submodule.c:2071
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -7551,16 +8028,16 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:2109
+#: submodule.c:2154
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:2153
+#: submodule.c:2198
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2192
+#: submodule.c:2237
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
@@ -7581,12 +8058,12 @@ msgstr ""
"„%s“ се прескача, защото е възможно да се тълкува като опция за командния "
"ред: %s"
-#: submodule-config.c:490
+#: submodule-config.c:498
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
-#: submodule-config.c:761
+#: submodule-config.c:769
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
@@ -7733,7 +8210,7 @@ msgstr "Преустановяване на действието."
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
-#: transport.c:1345 transport-helper.c:655
+#: transport.c:1345 transport-helper.c:656
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
@@ -7746,7 +8223,7 @@ msgstr "неуспешен пълен запис към насрещната п
msgid "unable to find remote helper for '%s'"
msgstr "насрещната помощна програма за „%s“ не може да бъде открита"
-#: transport-helper.c:160 transport-helper.c:569
+#: transport-helper.c:160 transport-helper.c:570
msgid "can't dup helper output fd"
msgstr ""
"файловият дескриптор от насрещната помощна програма не може да се дублира с "
@@ -7777,95 +8254,95 @@ msgstr "„%s“ неочаквано върна: „%s“"
msgid "%s also locked %s"
msgstr "„%s“ заключи и „%s“"
-#: transport-helper.c:491
+#: transport-helper.c:492
msgid "couldn't run fast-import"
msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:514
+#: transport-helper.c:515
msgid "error while running fast-import"
msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:543 transport-helper.c:1132
+#: transport-helper.c:544 transport-helper.c:1133
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
-#: transport-helper.c:588
+#: transport-helper.c:589
#, c-format
msgid "unknown response to connect: %s"
msgstr "неочакван отговор при свързване: „%s“"
-#: transport-helper.c:610
+#: transport-helper.c:611
msgid "setting remote service path not supported by protocol"
msgstr "протоколът не поддържа задаването на път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:612
+#: transport-helper.c:613
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:658
+#: transport-helper.c:659
#, c-format
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
-#: transport-helper.c:734
+#: transport-helper.c:735
#, c-format
msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr ""
"очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
-#: transport-helper.c:787
+#: transport-helper.c:788
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
-#: transport-helper.c:848
+#: transport-helper.c:849
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
-#: transport-helper.c:851
+#: transport-helper.c:852
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
-#: transport-helper.c:854
+#: transport-helper.c:855
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr ""
"насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
-#: transport-helper.c:859
+#: transport-helper.c:860
#, c-format
msgid "helper %s does not support --atomic"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--atomic“"
-#: transport-helper.c:865
+#: transport-helper.c:866
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
-#: transport-helper.c:963
+#: transport-helper.c:964
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
"изброяване на указателите"
-#: transport-helper.c:968
+#: transport-helper.c:969
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
-#: transport-helper.c:1015
+#: transport-helper.c:1016
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1020
+#: transport-helper.c:1021
msgid "error while running fast-export"
msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1045
+#: transport-helper.c:1046
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -7874,47 +8351,47 @@ msgstr ""
"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
"направено. Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
-#: transport-helper.c:1118
+#: transport-helper.c:1119
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1270
+#: transport-helper.c:1271
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1297
+#: transport-helper.c:1298
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1346
+#: transport-helper.c:1347
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1350
+#: transport-helper.c:1351
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1369 transport-helper.c:1373
+#: transport-helper.c:1370 transport-helper.c:1374
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1410
+#: transport-helper.c:1411
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1414
+#: transport-helper.c:1415
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1432 transport-helper.c:1441
+#: transport-helper.c:1433 transport-helper.c:1442
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
@@ -8172,6 +8649,10 @@ msgstr ""
"във файлови системи, които не различават главни от малки букви)\n"
"и само един от участниците в конфликта е в работното дърво:\n"
+#: unpack-trees.c:1441
+msgid "Updating index flags"
+msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
+
#: urlmatch.c:163
msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
@@ -8786,137 +9267,137 @@ msgstr "освен това в индекса има неподадени про
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:452
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:455
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/add.c:25
+#: builtin/add.c:26
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/add.c:84
+#: builtin/add.c:87
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:89 builtin/commit.c:288
+#: builtin/add.c:92 builtin/commit.c:288
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
-#: builtin/add.c:99
+#: builtin/add.c:102
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/add.c:174
+#: builtin/add.c:177
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:234 builtin/rev-parse.c:897
+#: builtin/add.c:252 builtin/rev-parse.c:899
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/add.c:245
+#: builtin/add.c:263
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
-#: builtin/add.c:249
+#: builtin/add.c:267
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
-#: builtin/add.c:252
+#: builtin/add.c:270
msgid "editing patch failed"
msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
-#: builtin/add.c:255
+#: builtin/add.c:273
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
-#: builtin/add.c:257
+#: builtin/add.c:275
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
-#: builtin/add.c:262
+#: builtin/add.c:280
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/add.c:270
+#: builtin/add.c:288
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:162 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:223 builtin/push.c:547
-#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/add.c:308 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:223 builtin/push.c:548
+#: builtin/remote.c:1344 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
-#: builtin/add.c:293
+#: builtin/add.c:311
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1480 builtin/reset.c:306
+#: builtin/add.c:312 builtin/checkout.c:1482 builtin/reset.c:307
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
-#: builtin/add.c:295
+#: builtin/add.c:313
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
-#: builtin/add.c:296
+#: builtin/add.c:314
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
-#: builtin/add.c:297
+#: builtin/add.c:315
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
-#: builtin/add.c:298
+#: builtin/add.c:316
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr "уеднаквяване на знаците за край на файл (включва опцията „-u“)"
-#: builtin/add.c:299
+#: builtin/add.c:317
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
-#: builtin/add.c:300
+#: builtin/add.c:318
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
-#: builtin/add.c:303
+#: builtin/add.c:321
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
-#: builtin/add.c:305
+#: builtin/add.c:323
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
-#: builtin/add.c:306
+#: builtin/add.c:324
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr ""
"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
-#: builtin/add.c:307
+#: builtin/add.c:325
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:1002
+#: builtin/add.c:327 builtin/update-index.c:1004
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/add.c:311
+#: builtin/add.c:329
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
-#: builtin/add.c:326
+#: builtin/add.c:347
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -8947,39 +9428,60 @@ msgstr ""
"\n"
"За повече информация погледнете „git help submodule“."
-#: builtin/add.c:354
+#: builtin/add.c:375
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
-#: builtin/add.c:372
+#: builtin/add.c:393
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
-#: builtin/add.c:379
+#: builtin/add.c:400
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:419
+#: builtin/add.c:428 builtin/commit.c:348
+msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --interactive/--patch"
+msgstr ""
+"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с всяка от опциите „--"
+"interactive“/„--patch“"
+
+#: builtin/add.c:434
+msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --edit"
+msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--edit“ са несъвместими"
+
+#: builtin/add.c:446
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:426
+#: builtin/add.c:449
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
-msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
+msgstr "Опцията „--ignore-missing“ изисква „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:430
+#: builtin/add.c:453
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:445
+#: builtin/add.c:471 builtin/checkout.c:1648 builtin/commit.c:354
+#: builtin/reset.c:327
+msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
+msgstr ""
+"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
+
+#: builtin/add.c:478 builtin/checkout.c:1660 builtin/commit.c:360
+#: builtin/reset.c:333
+msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
+msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
+
+#: builtin/add.c:482
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:446
+#: builtin/add.c:483
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
@@ -9033,7 +9535,7 @@ msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:948 builtin/clone.c:406
+#: builtin/am.c:948 builtin/clone.c:409
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -9127,7 +9629,7 @@ msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:374
+#: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:394
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
@@ -9178,8 +9680,8 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1924 builtin/am.c:1928 builtin/am.c:1940 builtin/reset.c:329
-#: builtin/reset.c:337
+#: builtin/am.c:1924 builtin/am.c:1928 builtin/am.c:1940 builtin/reset.c:346
+#: builtin/reset.c:354
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
@@ -9225,7 +9727,7 @@ msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
#: builtin/am.c:2165 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:297 builtin/stash.c:812
+#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:811
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
@@ -9270,12 +9772,12 @@ msgstr "пропускане на всичко преди реда за отря
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1368 builtin/fmt-merge-msg.c:671
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:883 builtin/merge.c:249
-#: builtin/pull.c:160 builtin/pull.c:219 builtin/rebase.c:1442
-#: builtin/repack.c:308 builtin/repack.c:312 builtin/repack.c:314
+#: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1386 builtin/fmt-merge-msg.c:673
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:676 builtin/grep.c:883 builtin/merge.c:249
+#: builtin/pull.c:160 builtin/pull.c:219 builtin/rebase.c:1469
+#: builtin/repack.c:315 builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:321
#: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
-#: parse-options.h:150 parse-options.h:171 parse-options.h:312
+#: parse-options.h:154 parse-options.h:175 parse-options.h:316
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
@@ -9327,13 +9829,13 @@ msgstr "дата за подаване различна от първонача
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1511
-#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:194 builtin/rebase.c:490
-#: builtin/rebase.c:1483 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
+#: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1507
+#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:194 builtin/rebase.c:509
+#: builtin/rebase.c:1513 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:491 builtin/rebase.c:1484
+#: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:510 builtin/rebase.c:1514
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
@@ -9494,7 +9996,7 @@ msgstr "В момента не се извършва двоично търсен
msgid "'%s' is not a valid commit"
msgstr "„%s“ не е подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:174
+#: builtin/bisect--helper.c:172
#, c-format
msgid ""
"could not check out original HEAD '%s'. Try 'git bisect reset <commit>'."
@@ -9502,27 +10004,27 @@ msgstr ""
"първоначално указаното „%s“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
"изтеглено. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
-#: builtin/bisect--helper.c:215
+#: builtin/bisect--helper.c:216
#, c-format
msgid "Bad bisect_write argument: %s"
msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:220
+#: builtin/bisect--helper.c:221
#, c-format
msgid "couldn't get the oid of the rev '%s'"
msgstr "идентификаторът на обект на версия „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/bisect--helper.c:232
+#: builtin/bisect--helper.c:233
#, c-format
msgid "couldn't open the file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/bisect--helper.c:258
+#: builtin/bisect--helper.c:259
#, c-format
msgid "Invalid command: you're currently in a %s/%s bisect"
msgstr "Неправилна команда: в момента се изпълнява двоично търсене по %s/%s."
-#: builtin/bisect--helper.c:285
+#: builtin/bisect--helper.c:286
#, c-format
msgid ""
"You need to give me at least one %s and %s revision.\n"
@@ -9531,7 +10033,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:289
+#: builtin/bisect--helper.c:290
#, c-format
msgid ""
"You need to start by \"git bisect start\".\n"
@@ -9542,7 +10044,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:321
+#: builtin/bisect--helper.c:322
#, c-format
msgid "bisecting only with a %s commit"
msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
@@ -9551,15 +10053,15 @@ msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:329
+#: builtin/bisect--helper.c:330
msgid "Are you sure [Y/n]? "
msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:376
+#: builtin/bisect--helper.c:377
msgid "no terms defined"
msgstr "не са указани управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:379
+#: builtin/bisect--helper.c:380
#, c-format
msgid ""
"Your current terms are %s for the old state\n"
@@ -9568,7 +10070,7 @@ msgstr ""
"Текущите управляващи думи са: %s за старото състояние\n"
"и %s за новото състояние.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:389
+#: builtin/bisect--helper.c:390
#, c-format
msgid ""
"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
@@ -9577,117 +10079,117 @@ msgstr ""
"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „%s“\n"
"Поддържат се опциите „--term-good“/„--term-old“ и „--term-bad„/„--term-new“."
-#: builtin/bisect--helper.c:475
+#: builtin/bisect--helper.c:476
#, c-format
msgid "unrecognized option: '%s'"
msgstr "непозната опция: %s"
-#: builtin/bisect--helper.c:479
+#: builtin/bisect--helper.c:480
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
msgstr "„%s“ не изглежда като указател към версия"
-#: builtin/bisect--helper.c:511
+#: builtin/bisect--helper.c:512
msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
-#: builtin/bisect--helper.c:526
+#: builtin/bisect--helper.c:527
#, c-format
msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
msgstr ""
"Неуспешно преминаване към „%s“. Изпълнете командата „git bisect start "
"СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
-#: builtin/bisect--helper.c:547
+#: builtin/bisect--helper.c:548
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr ""
"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
"„cogito“"
-#: builtin/bisect--helper.c:550
+#: builtin/bisect--helper.c:551
msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
-#: builtin/bisect--helper.c:574
+#: builtin/bisect--helper.c:575
#, c-format
msgid "invalid ref: '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:630
+#: builtin/bisect--helper.c:631
msgid "perform 'git bisect next'"
msgstr "извършване на „git bisect next“"
-#: builtin/bisect--helper.c:632
+#: builtin/bisect--helper.c:633
msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
msgstr "запазване на управляващите думи в „“.git/BISECT_TERMS„“"
-#: builtin/bisect--helper.c:634
+#: builtin/bisect--helper.c:635
msgid "cleanup the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:636
+#: builtin/bisect--helper.c:637
msgid "check for expected revs"
msgstr "проверка за очакваните версии"
-#: builtin/bisect--helper.c:638
+#: builtin/bisect--helper.c:639
msgid "reset the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:640
+#: builtin/bisect--helper.c:641
msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
msgstr "запис на състоянието на двоичното търсене в „BISECT_LOG“"
-#: builtin/bisect--helper.c:642
+#: builtin/bisect--helper.c:643
msgid "check and set terms in a bisection state"
msgstr ""
"проверка и задаване на управляващи думи към състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:644
+#: builtin/bisect--helper.c:645
msgid "check whether bad or good terms exist"
msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:646
+#: builtin/bisect--helper.c:647
msgid "print out the bisect terms"
msgstr "извеждане на управляващите думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:648
+#: builtin/bisect--helper.c:649
msgid "start the bisect session"
msgstr "начало на двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:650
+#: builtin/bisect--helper.c:651
msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr ""
"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:652
+#: builtin/bisect--helper.c:653
msgid "no log for BISECT_WRITE"
msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
-#: builtin/bisect--helper.c:669
+#: builtin/bisect--helper.c:670
msgid "--write-terms requires two arguments"
msgstr "опцията „--write-terms“ изисква точно 2 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:673
+#: builtin/bisect--helper.c:674
msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
msgstr "опцията „--bisect-clean-state“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:680
+#: builtin/bisect--helper.c:681
msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:684
+#: builtin/bisect--helper.c:685
msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-write“ изисква 4 или 5 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:690
+#: builtin/bisect--helper.c:691
msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
msgstr "опцията „--check-and-set-terms“ изисква 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:696
+#: builtin/bisect--helper.c:697
msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:702
+#: builtin/bisect--helper.c:703
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
@@ -9798,7 +10300,7 @@ msgstr ""
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:860 builtin/log.c:1630
+#: builtin/blame.c:860 builtin/log.c:1702
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
@@ -9819,49 +10321,45 @@ msgstr ""
msgid "color lines by age"
msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
-#: builtin/blame.c:870
-msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
-msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
-
-#: builtin/blame.c:872
+#: builtin/blame.c:864
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:873
+#: builtin/blame.c:865
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:874
+#: builtin/blame.c:866
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:875 builtin/blame.c:876
+#: builtin/blame.c:867 builtin/blame.c:868
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:875
+#: builtin/blame.c:867
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:876
+#: builtin/blame.c:868
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:877
+#: builtin/blame.c:869
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:877
+#: builtin/blame.c:869
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
-#: builtin/blame.c:929
+#: builtin/blame.c:921
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -9875,18 +10373,18 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:980
+#: builtin/blame.c:972
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:1087
+#: builtin/blame.c:1079
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:1133
+#: builtin/blame.c:1125
msgid "Blaming lines"
msgstr "Редове с авторство"
@@ -10098,7 +10596,7 @@ msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:486
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:505
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
@@ -10107,8 +10605,8 @@ msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
#: builtin/branch.c:627
-msgid "Unset the upstream info"
-msgstr "без клон-източник"
+msgid "unset the upstream info"
+msgstr "изчистване на информацията за клон-източник"
#: builtin/branch.c:628
msgid "use colored output"
@@ -10210,7 +10708,7 @@ msgstr "подредбата и филтрирането третират едн
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:760
+#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:784
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
@@ -10300,19 +10798,65 @@ msgstr ""
"Опцията „--set-upstream“ вече не се поддържа. Използвайте „--track“ или „--"
"set-upstream-to“"
-#: builtin/bundle.c:45
-#, c-format
-msgid "%s is okay\n"
-msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
+#: builtin/bundle.c:15 builtin/bundle.c:23
+msgid "git bundle create [<options>] <file> <git-rev-list args>"
+msgstr "git bundle create [ОПЦИЯ…] ФАЙЛ АРГУМЕНТ_ЗА_git_rev-list…"
+
+#: builtin/bundle.c:16 builtin/bundle.c:28
+msgid "git bundle verify [<options>] <file>"
+msgstr "git bundle verify [ОПЦИЯ…] ФАЙЛ…"
+
+#: builtin/bundle.c:17 builtin/bundle.c:33
+msgid "git bundle list-heads <file> [<refname>...]"
+msgstr "git bundle list-heads ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
+
+#: builtin/bundle.c:18 builtin/bundle.c:38
+msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
+msgstr "git bundle unbundle ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
+
+#: builtin/bundle.c:66 builtin/pack-objects.c:3228
+msgid "do not show progress meter"
+msgstr "без извеждане на напредъка"
+
+#: builtin/bundle.c:68 builtin/pack-objects.c:3230
+msgid "show progress meter"
+msgstr "извеждане на напредъка"
+
+#: builtin/bundle.c:70 builtin/pack-objects.c:3232
+msgid "show progress meter during object writing phase"
+msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
+
+#: builtin/bundle.c:73 builtin/pack-objects.c:3235
+msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
+msgstr ""
+"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:58
+#: builtin/bundle.c:93
msgid "Need a repository to create a bundle."
msgstr "За създаването на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/bundle.c:62
+#: builtin/bundle.c:104
+msgid "do not show bundle details"
+msgstr "без подробна информация за пратките"
+
+#: builtin/bundle.c:119
+#, c-format
+msgid "%s is okay\n"
+msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
+
+#: builtin/bundle.c:160
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
+#: builtin/bundle.c:168 builtin/remote.c:1609
+msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
+msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
+
+#: builtin/bundle.c:190 builtin/remote.c:1640
+#, c-format
+msgid "Unknown subcommand: %s"
+msgstr "Непозната подкоманда: %s"
+
#: builtin/cat-file.c:595
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
@@ -10366,7 +10910,7 @@ msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:645 git-submodule.sh:936
+#: builtin/cat-file.c:645 git-submodule.sh:992
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
@@ -10429,7 +10973,7 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1433 builtin/gc.c:537
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1435 builtin/gc.c:537
#: builtin/worktree.c:506
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -10520,8 +11064,8 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1373 builtin/submodule--helper.c:1376
-#: builtin/submodule--helper.c:1384 builtin/submodule--helper.c:1857
+#: builtin/submodule--helper.c:1385 builtin/submodule--helper.c:1388
+#: builtin/submodule--helper.c:1396 builtin/submodule--helper.c:1882
#: builtin/worktree.c:679
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -10550,99 +11094,99 @@ msgstr "git switch [ОПЦИЯ…] КЛОН"
msgid "git restore [<options>] [--source=<branch>] <file>..."
msgstr "git restore [ОПЦИЯ…] [--source=КЛОН] ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:173 builtin/checkout.c:212
+#: builtin/checkout.c:175 builtin/checkout.c:214
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:175 builtin/checkout.c:214
+#: builtin/checkout.c:177 builtin/checkout.c:216
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:191
+#: builtin/checkout.c:193
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:241
+#: builtin/checkout.c:243
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:259
+#: builtin/checkout.c:261
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:275
+#: builtin/checkout.c:277
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:375
+#: builtin/checkout.c:377
#, c-format
msgid "Recreated %d merge conflict"
msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
-#: builtin/checkout.c:380
+#: builtin/checkout.c:382
#, c-format
msgid "Updated %d path from %s"
msgid_plural "Updated %d paths from %s"
msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
-#: builtin/checkout.c:387
+#: builtin/checkout.c:389
#, c-format
msgid "Updated %d path from the index"
msgid_plural "Updated %d paths from the index"
msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
-#: builtin/checkout.c:410 builtin/checkout.c:413 builtin/checkout.c:416
-#: builtin/checkout.c:420
+#: builtin/checkout.c:412 builtin/checkout.c:415 builtin/checkout.c:418
+#: builtin/checkout.c:422
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:423 builtin/checkout.c:426
+#: builtin/checkout.c:425 builtin/checkout.c:428
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:430
+#: builtin/checkout.c:432
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:434
+#: builtin/checkout.c:436
#, c-format
msgid "neither '%s' or '%s' is specified"
msgstr "не е указано нито „%s“, нито „%s“"
-#: builtin/checkout.c:438
+#: builtin/checkout.c:440
#, c-format
msgid "'%s' must be used when '%s' is not specified"
msgstr "опцията „%s“ е задължителна, когато „%s“ не е зададена"
-#: builtin/checkout.c:443 builtin/checkout.c:448
+#: builtin/checkout.c:445 builtin/checkout.c:450
#, c-format
msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%1$s“, така и с „%2$s“"
-#: builtin/checkout.c:507 builtin/checkout.c:514
+#: builtin/checkout.c:509 builtin/checkout.c:516
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:680
+#: builtin/checkout.c:682 builtin/sparse-checkout.c:103
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:730
+#: builtin/checkout.c:732
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -10652,50 +11196,50 @@ msgstr ""
"индекса:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:833
+#: builtin/checkout.c:835
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:875
+#: builtin/checkout.c:877
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:879 builtin/clone.c:713
+#: builtin/checkout.c:881 builtin/clone.c:716
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:883
+#: builtin/checkout.c:885
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:886
+#: builtin/checkout.c:888
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:890
+#: builtin/checkout.c:892
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:892 builtin/checkout.c:1289
+#: builtin/checkout.c:894 builtin/checkout.c:1291
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:894
+#: builtin/checkout.c:896
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:945
+#: builtin/checkout.c:947
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:951
+#: builtin/checkout.c:953
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -10717,7 +11261,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:970
+#: builtin/checkout.c:972
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -10744,28 +11288,28 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:1005
+#: builtin/checkout.c:1007
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:1009
+#: builtin/checkout.c:1011
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:1049 builtin/checkout.c:1284
+#: builtin/checkout.c:1051 builtin/checkout.c:1286
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
-#: builtin/checkout.c:1176
+#: builtin/checkout.c:1178
msgid "only one reference expected"
msgstr "очаква се само един указател"
-#: builtin/checkout.c:1193
+#: builtin/checkout.c:1195
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1230
+#: builtin/checkout.c:1232
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -10774,37 +11318,37 @@ msgstr ""
"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
-#: builtin/checkout.c:1243 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:455
+#: builtin/checkout.c:1245 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:455
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1256 builtin/checkout.c:1618
+#: builtin/checkout.c:1258 builtin/checkout.c:1622
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1303
+#: builtin/checkout.c:1305
#, c-format
msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1305
+#: builtin/checkout.c:1307
#, c-format
msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1306 builtin/checkout.c:1314
+#: builtin/checkout.c:1308 builtin/checkout.c:1316
#, c-format
msgid "a branch is expected, got '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1309
+#: builtin/checkout.c:1311
#, c-format
msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1325
+#: builtin/checkout.c:1327
msgid ""
"cannot switch branch while merging\n"
"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -10812,7 +11356,7 @@ msgstr ""
"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1329
+#: builtin/checkout.c:1331
msgid ""
"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -10821,7 +11365,7 @@ msgstr ""
"клон.\n"
"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1333
+#: builtin/checkout.c:1335
msgid ""
"cannot switch branch while rebasing\n"
"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -10829,7 +11373,7 @@ msgstr ""
"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1337
+#: builtin/checkout.c:1339
msgid ""
"cannot switch branch while cherry-picking\n"
"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -10837,7 +11381,7 @@ msgstr ""
"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1341
+#: builtin/checkout.c:1343
msgid ""
"cannot switch branch while reverting\n"
"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -10845,124 +11389,121 @@ msgstr ""
"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1345
+#: builtin/checkout.c:1347
msgid "you are switching branch while bisecting"
msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
-#: builtin/checkout.c:1352
+#: builtin/checkout.c:1354
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1355 builtin/checkout.c:1359 builtin/checkout.c:1363
+#: builtin/checkout.c:1357 builtin/checkout.c:1361 builtin/checkout.c:1365
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1367 builtin/checkout.c:1370 builtin/checkout.c:1373
-#: builtin/checkout.c:1378 builtin/checkout.c:1383
+#: builtin/checkout.c:1369 builtin/checkout.c:1372 builtin/checkout.c:1375
+#: builtin/checkout.c:1380 builtin/checkout.c:1385
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1380
+#: builtin/checkout.c:1382
#, c-format
msgid "'%s' cannot take <start-point>"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
-#: builtin/checkout.c:1388
+#: builtin/checkout.c:1390
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1395
+#: builtin/checkout.c:1397
msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
-#: builtin/checkout.c:1437 builtin/clone.c:90 builtin/commit-graph.c:59
-#: builtin/commit-graph.c:180 builtin/fetch.c:166 builtin/merge.c:285
-#: builtin/pull.c:138 builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:174
+#: builtin/checkout.c:1439 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:52
+#: builtin/commit-graph.c:113 builtin/fetch.c:167 builtin/merge.c:285
+#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:138 builtin/push.c:563
+#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1438
+#: builtin/checkout.c:1440
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1439 builtin/log.c:1618 parse-options.h:318
+#: builtin/checkout.c:1441 builtin/log.c:1690 parse-options.h:322
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1440
+#: builtin/checkout.c:1442
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1452 builtin/worktree.c:503
+#: builtin/checkout.c:1454 builtin/worktree.c:503
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1453
+#: builtin/checkout.c:1455
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1455
+#: builtin/checkout.c:1457
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1457
+#: builtin/checkout.c:1459
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1457
+#: builtin/checkout.c:1459
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1459 builtin/merge.c:288
+#: builtin/checkout.c:1461 builtin/merge.c:288
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1462
+#: builtin/checkout.c:1464
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1475
+#: builtin/checkout.c:1477
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1478
+#: builtin/checkout.c:1480
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1482
+#: builtin/checkout.c:1484
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1533
+#: builtin/checkout.c:1537
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1536
+#: builtin/checkout.c:1540
msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1573
+#: builtin/checkout.c:1577
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1578
+#: builtin/checkout.c:1582
msgid "missing branch name; try -b"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1611
+#: builtin/checkout.c:1615
#, c-format
msgid "could not resolve %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/checkout.c:1623
-msgid "you must specify path(s) to restore"
-msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
-
#: builtin/checkout.c:1631
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
@@ -10977,7 +11518,15 @@ msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не мо
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1646
+#: builtin/checkout.c:1651
+msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
+msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
+
+#: builtin/checkout.c:1654 builtin/reset.c:324
+msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
+msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
+
+#: builtin/checkout.c:1665
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -10985,7 +11534,11 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1666
+#: builtin/checkout.c:1670
+msgid "you must specify path(s) to restore"
+msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
+
+#: builtin/checkout.c:1689
#, c-format
msgid ""
"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
@@ -11015,69 +11568,69 @@ msgstr ""
"\n"
" checkout.defaultRemote=origin"
-#: builtin/checkout.c:1691 builtin/checkout.c:1693 builtin/checkout.c:1742
-#: builtin/checkout.c:1744 builtin/clone.c:120 builtin/remote.c:169
+#: builtin/checkout.c:1714 builtin/checkout.c:1716 builtin/checkout.c:1765
+#: builtin/checkout.c:1767 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:169
#: builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:499 builtin/worktree.c:501
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1692
+#: builtin/checkout.c:1715
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1694
+#: builtin/checkout.c:1717
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1695
+#: builtin/checkout.c:1718
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1697
+#: builtin/checkout.c:1720
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1698
+#: builtin/checkout.c:1721
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1743
+#: builtin/checkout.c:1766
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1745
+#: builtin/checkout.c:1768
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1747
+#: builtin/checkout.c:1770
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1749
+#: builtin/checkout.c:1772
msgid "throw away local modifications"
msgstr "зануляване на локалните промени"
-#: builtin/checkout.c:1781
+#: builtin/checkout.c:1804
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
-#: builtin/checkout.c:1783
+#: builtin/checkout.c:1806
msgid "restore the index"
msgstr "възстановяване на индекса"
-#: builtin/checkout.c:1785
+#: builtin/checkout.c:1808
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1787
+#: builtin/checkout.c:1810
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
-#: builtin/checkout.c:1788
+#: builtin/checkout.c:1811
msgid "use overlay mode"
msgstr "използване на припокриващ режим"
@@ -11116,7 +11669,7 @@ msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
msgid "could not lstat %s\n"
msgstr "не може да се получи информация чрез „lstat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:593
+#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:595
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -11129,7 +11682,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:305 git-add--interactive.perl:602
+#: builtin/clean.c:305 git-add--interactive.perl:604
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -11150,8 +11703,8 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:521 git-add--interactive.perl:568
-#: git-add--interactive.perl:573
+#: builtin/clean.c:521 git-add--interactive.perl:570
+#: git-add--interactive.perl:575
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
@@ -11176,12 +11729,6 @@ msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
-#
-#: builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1763
-#, c-format
-msgid "Bye.\n"
-msgstr "Изход.\n"
-
#: builtin/clean.c:795
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
@@ -11200,14 +11747,6 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1849
-msgid "*** Commands ***"
-msgstr "●●● Команди ●●●"
-
-#: builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1846
-msgid "What now"
-msgstr "Избор на следващо действие"
-
#: builtin/clean.c:831
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
@@ -11235,8 +11774,8 @@ msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
#: builtin/clean.c:915 builtin/describe.c:548 builtin/describe.c:550
-#: builtin/grep.c:901 builtin/log.c:176 builtin/log.c:178
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:417 builtin/name-rev.c:419
+#: builtin/grep.c:901 builtin/log.c:177 builtin/log.c:179
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:464 builtin/name-rev.c:466
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
@@ -11278,160 +11817,166 @@ msgstr ""
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:92
+#: builtin/clone.c:93
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:93 builtin/clone.c:95 builtin/init-db.c:489
+#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:489
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:97
+#: builtin/clone.c:98
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:99
+#: builtin/clone.c:100
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:101
+#: builtin/clone.c:102
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:103
+#: builtin/clone.c:104
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:106
+#: builtin/clone.c:107
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:106
+#: builtin/clone.c:107
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:109
+#: builtin/clone.c:110
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:486
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:487
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1380
-#: builtin/submodule--helper.c:1860
+#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1392
+#: builtin/submodule--helper.c:1885
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:117 builtin/submodule--helper.c:1382
-#: builtin/submodule--helper.c:1862
+#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1394
+#: builtin/submodule--helper.c:1887
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:118 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3294 builtin/repack.c:320
+#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3294 builtin/repack.c:327
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:119
+#: builtin/clone.c:120
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:121
+#: builtin/clone.c:122
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:123
+#: builtin/clone.c:124
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:167 builtin/grep.c:840
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:168 builtin/grep.c:840
#: builtin/pull.c:227
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:125
+#: builtin/clone.c:126
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:169 builtin/pack-objects.c:3283
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:170 builtin/pack-objects.c:3283
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:127
+#: builtin/clone.c:128
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:171 builtin/fetch.c:194
-#: builtin/rebase.c:1417
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:172 builtin/fetch.c:195
+#: builtin/rebase.c:1445
msgid "revision"
msgstr "ВЕРСИЯ"
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:172
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:173
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:131
+#: builtin/clone.c:132
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:133
+#: builtin/clone.c:134
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
-#: builtin/clone.c:135
+#: builtin/clone.c:136
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:495
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:495
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:496
+#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:496
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:138
+#: builtin/clone.c:139
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:139
+#: builtin/clone.c:140
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:189 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:172
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:190 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/push.c:573 builtin/send-pack.c:172
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:189 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:173
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:190 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/push.c:573 builtin/send-pack.c:173
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:190 builtin/pull.c:240
-#: builtin/push.c:573
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:191 builtin/pull.c:240
+#: builtin/push.c:574
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:144 builtin/fetch.c:192 builtin/pull.c:243
-#: builtin/push.c:575
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:243
+#: builtin/push.c:576
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:148
+#: builtin/clone.c:149
msgid "any cloned submodules will use their remote-tracking branch"
msgstr "всички клонирани подмодули ще ползват следящите си клони"
-#: builtin/clone.c:284
+#: builtin/clone.c:151
+msgid "initialize sparse-checkout file to include only files at root"
+msgstr ""
+"инициализиране на файла за частично изтегляне („.git/info/sparse-checkout“) "
+"да съдържа само файловете в основната директория"
+
+#: builtin/clone.c:287
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -11439,43 +11984,43 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:337
+#: builtin/clone.c:340
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:410
+#: builtin/clone.c:413
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:427
+#: builtin/clone.c:430
#, c-format
msgid "failed to start iterator over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:457
+#: builtin/clone.c:460
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:461
+#: builtin/clone.c:464
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:466
+#: builtin/clone.c:469
#, c-format
msgid "failed to iterate over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:491
+#: builtin/clone.c:494
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:505
+#: builtin/clone.c:508
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -11488,99 +12033,103 @@ msgstr ""
"\n"
" git restore --source=HEAD :/\n"
-#: builtin/clone.c:582
+#: builtin/clone.c:585
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:701
+#: builtin/clone.c:704
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:751
+#: builtin/clone.c:752
+msgid "failed to initialize sparse-checkout"
+msgstr "частичното изтегляне не може да се инициализира"
+
+#: builtin/clone.c:775
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:782
+#: builtin/clone.c:806
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:832
+#: builtin/clone.c:856
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:895
+#: builtin/clone.c:919
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:897
+#: builtin/clone.c:921
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:937 builtin/receive-pack.c:1948
+#: builtin/clone.c:959 builtin/receive-pack.c:1948
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:941
+#: builtin/clone.c:963
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:954
+#: builtin/clone.c:976
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:957
+#: builtin/clone.c:979
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:970
+#: builtin/clone.c:992
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:976 builtin/fetch.c:1790
+#: builtin/clone.c:998 builtin/fetch.c:1787
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:986
+#: builtin/clone.c:1008
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:996
+#: builtin/clone.c:1018
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:1011 builtin/clone.c:1032 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/log.c:1785 builtin/worktree.c:302 builtin/worktree.c:334
+#: builtin/clone.c:1033 builtin/clone.c:1054 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/log.c:1866 builtin/worktree.c:302 builtin/worktree.c:334
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:1016
+#: builtin/clone.c:1038
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1036
+#: builtin/clone.c:1058
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1038
+#: builtin/clone.c:1060
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1062
+#: builtin/clone.c:1084
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -11588,44 +12137,44 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1123
+#: builtin/clone.c:1148
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1125
+#: builtin/clone.c:1150
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1127
+#: builtin/clone.c:1152
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1129
+#: builtin/clone.c:1154
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1132
+#: builtin/clone.c:1157
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1137
+#: builtin/clone.c:1162
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1212 builtin/clone.c:1220
+#: builtin/clone.c:1237 builtin/clone.c:1245
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1223
+#: builtin/clone.c:1248
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -11674,7 +12223,7 @@ msgstr ""
msgid "duplicate parent %s ignored"
msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:525
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:526
#, c-format
msgid "not a valid object name %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -11702,13 +12251,13 @@ msgstr "родител"
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1500 builtin/merge.c:270
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1496 builtin/merge.c:270
#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1469
#: builtin/tag.c:412
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1496
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
@@ -11716,7 +12265,7 @@ msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1512 builtin/merge.c:287
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1508 builtin/merge.c:287
#: builtin/pull.c:195 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -11797,57 +12346,65 @@ msgstr ""
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:356
+#: builtin/commit.c:351
+msgid "--pathspec-from-file with -a does not make sense"
+msgstr "опциите „-a“ и „--pathspec-from-file“ са несъвместими"
+
+#: builtin/commit.c:364
+msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
+msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
+
+#: builtin/commit.c:376
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:362
+#: builtin/commit.c:382
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:376
+#: builtin/commit.c:396
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:378
+#: builtin/commit.c:398
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:403 builtin/commit.c:426 builtin/commit.c:472
+#: builtin/commit.c:423 builtin/commit.c:446 builtin/commit.c:492
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:455
+#: builtin/commit.c:475
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:457
+#: builtin/commit.c:477
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:465
+#: builtin/commit.c:485
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:484
+#: builtin/commit.c:504
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:582
+#: builtin/commit.c:602
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:584
+#: builtin/commit.c:604
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:603
+#: builtin/commit.c:623
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:656
+#: builtin/commit.c:676
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -11855,38 +12412,38 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:694 builtin/commit.c:727 builtin/commit.c:1072
+#: builtin/commit.c:714 builtin/commit.c:747 builtin/commit.c:1092
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:706 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:726 builtin/shortlog.c:319
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:708
+#: builtin/commit.c:728
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:712
+#: builtin/commit.c:732
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:743 builtin/commit.c:759
+#: builtin/commit.c:763 builtin/commit.c:779
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:750
+#: builtin/commit.c:770
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:810
+#: builtin/commit.c:830
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:829
+#: builtin/commit.c:849
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -11901,7 +12458,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:834
+#: builtin/commit.c:854
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -11917,7 +12474,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:847
+#: builtin/commit.c:867
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -11926,7 +12483,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:855
+#: builtin/commit.c:875
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -11937,151 +12494,147 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:872
+#: builtin/commit.c:892
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:880
+#: builtin/commit.c:900
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:887
+#: builtin/commit.c:907
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:905
+#: builtin/commit.c:925
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:972
+#: builtin/commit.c:992
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:986 builtin/tag.c:275
+#: builtin/commit.c:1006 builtin/tag.c:275
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1030
+#: builtin/commit.c:1050
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1044
+#: builtin/commit.c:1064
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1062 builtin/commit.c:1304
+#: builtin/commit.c:1082 builtin/commit.c:1322
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1102
+#: builtin/commit.c:1122
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1146
+#: builtin/commit.c:1166
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1155
+#: builtin/commit.c:1175
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1158
+#: builtin/commit.c:1178
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1160
+#: builtin/commit.c:1180
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1163
+#: builtin/commit.c:1183
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1173
+#: builtin/commit.c:1193
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1175
+#: builtin/commit.c:1195
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1183
+#: builtin/commit.c:1203
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1200
+#: builtin/commit.c:1220
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1202
-msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
-msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-
-#: builtin/commit.c:1208
+#: builtin/commit.c:1226
#, c-format
msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
-#: builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1357 builtin/commit.c:1519
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1341 builtin/commit.c:1525
+#: builtin/commit.c:1359 builtin/commit.c:1521
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1343
+#: builtin/commit.c:1361
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1345 builtin/commit.c:1527
+#: builtin/commit.c:1363 builtin/commit.c:1523
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1347
+#: builtin/commit.c:1365
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1529 builtin/push.c:548
+#: builtin/commit.c:1365 builtin/commit.c:1525 builtin/push.c:549
#: builtin/worktree.c:650
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1350 builtin/commit.c:1531
+#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1527
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1353 builtin/commit.c:1534
+#: builtin/commit.c:1371 builtin/commit.c:1530
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1355 builtin/commit.c:1359 builtin/commit.c:1537
+#: builtin/commit.c:1373 builtin/commit.c:1377 builtin/commit.c:1533
#: builtin/fast-export.c:1153 builtin/fast-export.c:1156
-#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1495 parse-options.h:332
+#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1525 parse-options.h:336
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1356 builtin/commit.c:1537
+#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1533
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1360
+#: builtin/commit.c:1378
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -12090,11 +12643,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1362 parse-options.h:188
+#: builtin/commit.c:1380 parse-options.h:192
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1363
+#: builtin/commit.c:1381
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -12103,176 +12656,176 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1365
+#: builtin/commit.c:1383
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1366
+#: builtin/commit.c:1384
msgid "do not detect renames"
msgstr "без засичане на преименуванията"
-#: builtin/commit.c:1368
+#: builtin/commit.c:1386
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
-#: builtin/commit.c:1388
+#: builtin/commit.c:1406
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1493
+#: builtin/commit.c:1489
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1490
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1496
+#: builtin/commit.c:1492
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1497 builtin/merge.c:274 builtin/tag.c:414
+#: builtin/commit.c:1493 builtin/merge.c:274 builtin/tag.c:414
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1494
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1494
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1499 builtin/gc.c:538
+#: builtin/commit.c:1495 builtin/gc.c:538
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1495
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1501 builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1503
-#: builtin/commit.c:1504 parse-options.h:324 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1497 builtin/commit.c:1498 builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1500 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit.c:1497
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1498
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1499
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предходното без следа"
-#: builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1500
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1505
+#: builtin/commit.c:1501
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1506 builtin/log.c:1565 builtin/merge.c:289
+#: builtin/commit.c:1502 builtin/log.c:1634 builtin/merge.c:289
#: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:110
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit.c:1503
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1508
+#: builtin/commit.c:1504
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1510
+#: builtin/commit.c:1506
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1515
+#: builtin/commit.c:1511
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1512
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1517
+#: builtin/commit.c:1513
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1518
+#: builtin/commit.c:1514
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1519
+#: builtin/commit.c:1515
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1520
+#: builtin/commit.c:1516
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1521
+#: builtin/commit.c:1517
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1522
+#: builtin/commit.c:1518
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1535
+#: builtin/commit.c:1531
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1536
+#: builtin/commit.c:1532
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1541
+#: builtin/commit.c:1539
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1543
+#: builtin/commit.c:1541
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1616
+#: builtin/commit.c:1614
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1621
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1642
+#: builtin/commit.c:1640
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1649
+#: builtin/commit.c:1647
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1654
+#: builtin/commit.c:1652
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1688
+#: builtin/commit.c:1686
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -12284,22 +12837,14 @@ msgstr ""
"\n"
" git restore --staged :/"
-#: builtin/commit-graph.c:11
-msgid "git commit-graph [--object-dir <objdir>]"
-msgstr "git commit-graph [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
-
-#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:24
-msgid "git commit-graph read [--object-dir <objdir>]"
-msgstr "git commit-graph read [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
-
-#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:19
+#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:17
msgid ""
"git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow] [--[no-]progress]"
msgstr ""
"git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow] [--"
"[no-]progress]"
-#: builtin/commit-graph.c:14 builtin/commit-graph.c:29
+#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:22
msgid ""
"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append|--split] [--"
"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] <split options>"
@@ -12307,60 +12852,59 @@ msgstr ""
"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append|--split] [--"
"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
-#: builtin/commit-graph.c:55 builtin/commit-graph.c:107
-#: builtin/commit-graph.c:170 builtin/commit-graph.c:254 builtin/fetch.c:178
-#: builtin/log.c:1585
+#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:103
+#: builtin/commit-graph.c:187 builtin/fetch.c:179 builtin/log.c:1657
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/commit-graph.c:56 builtin/commit-graph.c:108
-#: builtin/commit-graph.c:171 builtin/commit-graph.c:255
+#: builtin/commit-graph.c:49 builtin/commit-graph.c:104
+#: builtin/commit-graph.c:188
msgid "The object directory to store the graph"
msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
-#: builtin/commit-graph.c:58
+#: builtin/commit-graph.c:51
msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
msgstr ""
"ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
-#: builtin/commit-graph.c:80 builtin/commit-graph.c:125
+#: builtin/commit-graph.c:73 t/helper/test-read-graph.c:23
#, c-format
msgid "Could not open commit-graph '%s'"
msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
-#: builtin/commit-graph.c:173
+#: builtin/commit-graph.c:106
msgid "start walk at all refs"
msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
-#: builtin/commit-graph.c:175
+#: builtin/commit-graph.c:108
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
-#: builtin/commit-graph.c:177
+#: builtin/commit-graph.c:110
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
-#: builtin/commit-graph.c:179
+#: builtin/commit-graph.c:112
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:182
+#: builtin/commit-graph.c:115
msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:184 builtin/commit-graph.c:188
+#: builtin/commit-graph.c:117 builtin/commit-graph.c:121
msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
-#: builtin/commit-graph.c:186
+#: builtin/commit-graph.c:119
msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
msgstr ""
"максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
"граф"
-#: builtin/commit-graph.c:204
+#: builtin/commit-graph.c:137
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr ""
"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
@@ -12825,7 +13369,7 @@ msgstr "да се търси само измежду етикетите напа
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:553 builtin/name-rev.c:426
+#: builtin/describe.c:553 builtin/name-rev.c:473
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
@@ -13089,7 +13633,7 @@ msgstr "Използване на маркер за завършване на п
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1177 builtin/log.c:1633
+#: builtin/fast-export.c:1177 builtin/log.c:1705
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
@@ -13135,89 +13679,89 @@ msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:115
+#: builtin/fetch.c:116
msgid "fetch.parallel cannot be negative"
msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
-#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:204
+#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:204
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:140 builtin/pull.c:248
+#: builtin/fetch.c:141 builtin/pull.c:248
msgid "set upstream for git pull/fetch"
msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
-#: builtin/fetch.c:142 builtin/pull.c:207
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:207
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:144 builtin/pull.c:210
+#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:210
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:145
+#: builtin/fetch.c:146
msgid "force overwrite of local reference"
msgstr "принудително презаписване на локален указател"
-#: builtin/fetch.c:147
+#: builtin/fetch.c:148
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:214
+#: builtin/fetch.c:150 builtin/pull.c:214
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:151
+#: builtin/fetch.c:152
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:153
+#: builtin/fetch.c:154
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:155 builtin/pull.c:217
+#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:217
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:157
+#: builtin/fetch.c:158
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и презаписване на променените"
-#: builtin/fetch.c:158 builtin/fetch.c:181 builtin/pull.c:141
+#: builtin/fetch.c:159 builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:141
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:159
+#: builtin/fetch.c:160
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:225
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:225
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:165
+#: builtin/fetch.c:166
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:168 builtin/fetch.c:174 builtin/pull.c:228
+#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:228
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:170
+#: builtin/fetch.c:171
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:176 builtin/pull.c:231
+#: builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:231
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:179
+#: builtin/fetch.c:180
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:182
+#: builtin/fetch.c:183
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -13225,90 +13769,94 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:186 builtin/pull.c:234
+#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:234
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:236
+#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:236
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:237
+#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:237
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:195
+#: builtin/fetch.c:196
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
-#: builtin/fetch.c:198
+#: builtin/fetch.c:199
msgid "run 'gc --auto' after fetching"
msgstr "изпълняване на „gc --auto“ след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:200 builtin/pull.c:246
+#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:246
msgid "check for forced-updates on all updated branches"
msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
-#: builtin/fetch.c:510
+#: builtin/fetch.c:203
+msgid "write the commit-graph after fetching"
+msgstr "запазване на гра̀фа с подаванията след доставяне"
+
+#: builtin/fetch.c:513
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:650
+#: builtin/fetch.c:653
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:748
+#: builtin/fetch.c:751
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:752
+#: builtin/fetch.c:755
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:765 builtin/fetch.c:781 builtin/fetch.c:853
+#: builtin/fetch.c:768 builtin/fetch.c:784 builtin/fetch.c:856
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:766
+#: builtin/fetch.c:769
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:776
+#: builtin/fetch.c:779
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:777 builtin/fetch.c:814 builtin/fetch.c:836
-#: builtin/fetch.c:848
+#: builtin/fetch.c:780 builtin/fetch.c:817 builtin/fetch.c:839
+#: builtin/fetch.c:851
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:781
+#: builtin/fetch.c:784
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
-#: builtin/fetch.c:803
+#: builtin/fetch.c:806
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:806
+#: builtin/fetch.c:809
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:809
+#: builtin/fetch.c:812
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:848
+#: builtin/fetch.c:851
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:853
+#: builtin/fetch.c:856
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:874
+#: builtin/fetch.c:877
msgid ""
"Fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled. To re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -13319,7 +13867,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates true"
-#: builtin/fetch.c:878
+#: builtin/fetch.c:881
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to check forced updates. You can use\n"
@@ -13328,29 +13876,29 @@ msgid ""
" to avoid this check.\n"
msgstr ""
"Проверката за принудителни изтласквания отне %.2f сек. Може да я прескочите "
-"еднократно с опцията „--no-show-forced-updates“, а за да я извключите за "
+"еднократно с опцията „--no-show-forced-updates“, а за да я изключите за "
"постоянно, изпълнете:\n"
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
-#: builtin/fetch.c:908
+#: builtin/fetch.c:911
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:929
+#: builtin/fetch.c:932
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:1020 builtin/fetch.c:1157
+#: builtin/fetch.c:1017 builtin/fetch.c:1155
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1031
+#: builtin/fetch.c:1028
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -13360,57 +13908,57 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1127
+#: builtin/fetch.c:1125
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1128
+#: builtin/fetch.c:1126
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1160
+#: builtin/fetch.c:1158
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1161 builtin/remote.c:1036
+#: builtin/fetch.c:1159 builtin/remote.c:1035
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1184
+#: builtin/fetch.c:1182
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1203
+#: builtin/fetch.c:1201
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1206
+#: builtin/fetch.c:1204
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1414
-msgid "multiple branch detected, incompatible with --set-upstream"
+#: builtin/fetch.c:1412
+msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr ""
"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1429
+#: builtin/fetch.c:1427
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1431
+#: builtin/fetch.c:1429
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1433
+#: builtin/fetch.c:1431
msgid "unknown branch type"
msgstr "непознат вид клон"
-#: builtin/fetch.c:1435
+#: builtin/fetch.c:1433
msgid ""
"no source branch found.\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
@@ -13418,22 +13966,22 @@ msgstr ""
"не е открит клон за следене.\n"
"Трябва изрично да зададете един клон с опцията „--set-upstream option“."
-#: builtin/fetch.c:1561 builtin/fetch.c:1623
+#: builtin/fetch.c:1559 builtin/fetch.c:1622
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1571 builtin/fetch.c:1625 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:1569 builtin/fetch.c:1624 builtin/remote.c:100
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1583
+#: builtin/fetch.c:1581
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1685
+#: builtin/fetch.c:1684
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -13441,45 +13989,45 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1722
+#: builtin/fetch.c:1721
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1774
+#: builtin/fetch.c:1771
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1776
+#: builtin/fetch.c:1773
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1781
+#: builtin/fetch.c:1778
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1783
+#: builtin/fetch.c:1780
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1799
+#: builtin/fetch.c:1796
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1801
+#: builtin/fetch.c:1798
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1810
+#: builtin/fetch.c:1807
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1817
+#: builtin/fetch.c:1814
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1835
+#: builtin/fetch.c:1832
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -13493,25 +14041,25 @@ msgid ""
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ] | --no-log] [--file ФАЙЛ]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:672
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr ""
"вмъкване на журнал състоящ се от не повече от БРОЙ записа от съкратения "
"журнал"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:675
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "псевдоним на „--log“ (остаряло)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:680
msgid "text"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:679
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:681
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "за начало на съобщението да се ползва ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:680
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:682
msgid "file to read from"
msgstr "файл, от който да се чете"
@@ -13575,32 +14123,32 @@ msgstr "извеждане само на указателите, които съ
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/fsck.c:88 builtin/fsck.c:160 builtin/fsck.c:161
+#: builtin/fsck.c:68 builtin/fsck.c:147 builtin/fsck.c:148
msgid "unknown"
msgstr "непознат"
#. TRANSLATORS: e.g. error in tree 01bfda: <more explanation>
-#: builtin/fsck.c:120 builtin/fsck.c:136
+#: builtin/fsck.c:100 builtin/fsck.c:120
#, c-format
msgid "error in %s %s: %s"
msgstr "грешка в %s „%s“: %s"
#. TRANSLATORS: e.g. warning in tree 01bfda: <more explanation>
-#: builtin/fsck.c:131
+#: builtin/fsck.c:114
#, c-format
msgid "warning in %s %s: %s"
msgstr "предупреждение за %s „%s“: %s"
-#: builtin/fsck.c:157 builtin/fsck.c:159
+#: builtin/fsck.c:143 builtin/fsck.c:146
#, c-format
msgid "broken link from %7s %s"
msgstr "скъсана връзка от %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:168
+#: builtin/fsck.c:155
msgid "wrong object type in link"
msgstr "неправилен вид обект във връзката"
-#: builtin/fsck.c:184
+#: builtin/fsck.c:171
#, c-format
msgid ""
"broken link from %7s %s\n"
@@ -13609,212 +14157,212 @@ msgstr ""
"скъсана връзка от %7s %s\n"
" към %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:295
+#: builtin/fsck.c:282
#, c-format
msgid "missing %s %s"
msgstr "липсващ обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:321
+#: builtin/fsck.c:309
#, c-format
msgid "unreachable %s %s"
msgstr "недостижим обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:340
+#: builtin/fsck.c:329
#, c-format
msgid "dangling %s %s"
msgstr "извън клон: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:349
+#: builtin/fsck.c:339
msgid "could not create lost-found"
msgstr "„lost-found“ не може да се създаде"
-#: builtin/fsck.c:360
+#: builtin/fsck.c:350
#, c-format
msgid "could not finish '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: builtin/fsck.c:377
+#: builtin/fsck.c:367
#, c-format
msgid "Checking %s"
msgstr "Проверка на „%s“"
-#: builtin/fsck.c:415
+#: builtin/fsck.c:405
#, c-format
msgid "Checking connectivity (%d objects)"
msgstr "Проверка на свързаността (%d обекта)"
-#: builtin/fsck.c:434
+#: builtin/fsck.c:424
#, c-format
msgid "Checking %s %s"
msgstr "Проверяване на %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:438
+#: builtin/fsck.c:429
msgid "broken links"
msgstr "скъсани връзки"
-#: builtin/fsck.c:447
+#: builtin/fsck.c:438
#, c-format
msgid "root %s"
msgstr "начална директория „%s“"
-#: builtin/fsck.c:455
+#: builtin/fsck.c:446
#, c-format
msgid "tagged %s %s (%s) in %s"
msgstr "приложен етикет „%s“ върху „%s“ (%s) в „%s“"
-#: builtin/fsck.c:484
+#: builtin/fsck.c:475
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing"
msgstr "%s: липсващ или повреден обект"
-#: builtin/fsck.c:509
+#: builtin/fsck.c:500
#, c-format
msgid "%s: invalid reflog entry %s"
msgstr "%s: неправилен запис в журнала за указатели „%s“"
-#: builtin/fsck.c:523
+#: builtin/fsck.c:514
#, c-format
msgid "Checking reflog %s->%s"
msgstr "Проверка на журнала на указателите: „%s“ до „%s“"
-#: builtin/fsck.c:557
+#: builtin/fsck.c:548
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer %s"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:564
+#: builtin/fsck.c:555
#, c-format
msgid "%s: not a commit"
msgstr "%s: не е подаване!"
-#: builtin/fsck.c:619
+#: builtin/fsck.c:609
msgid "notice: No default references"
msgstr "внимание: няма указатели по подразбиране"
-#: builtin/fsck.c:634
+#: builtin/fsck.c:624
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
msgstr "„%s“: липсващ обект: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:647
+#: builtin/fsck.c:637
#, c-format
msgid "%s: object could not be parsed: %s"
msgstr "„%s“: не може да се анализира: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:667
+#: builtin/fsck.c:657
#, c-format
msgid "bad sha1 file: %s"
msgstr "неправилен ред с контролна сума по SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:682
+#: builtin/fsck.c:672
msgid "Checking object directory"
msgstr "Проверка на директория с обекти"
-#: builtin/fsck.c:685
+#: builtin/fsck.c:675
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:700
+#: builtin/fsck.c:690
#, c-format
msgid "Checking %s link"
msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
#
-#: builtin/fsck.c:705 builtin/index-pack.c:842
+#: builtin/fsck.c:695 builtin/index-pack.c:842
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен указател „%s“"
-#: builtin/fsck.c:712
+#: builtin/fsck.c:702
#, c-format
msgid "%s points to something strange (%s)"
msgstr "„%s“ сочи към нещо необичайно (%s)"
-#: builtin/fsck.c:718
+#: builtin/fsck.c:708
#, c-format
msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
msgstr "%s: несвързаният връх „HEAD“ не сочи към нищо"
-#: builtin/fsck.c:722
+#: builtin/fsck.c:712
#, c-format
msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
msgstr "предупреждение: „%s“ сочи към все още несъществуващ клон (%s)"
-#: builtin/fsck.c:734
+#: builtin/fsck.c:724
msgid "Checking cache tree"
msgstr "Проверка на дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:739
+#: builtin/fsck.c:729
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1 в дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:750
+#: builtin/fsck.c:738
msgid "non-tree in cache-tree"
msgstr "в дървото на кеша има нещо, което не е дърво"
-#: builtin/fsck.c:781
+#: builtin/fsck.c:769
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:787
+#: builtin/fsck.c:775
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:788
+#: builtin/fsck.c:776
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:789
+#: builtin/fsck.c:777
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:790
+#: builtin/fsck.c:778
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:791
+#: builtin/fsck.c:779
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
-#: builtin/fsck.c:792
+#: builtin/fsck.c:780
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване и на указателите от журнала с указателите (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:793
+#: builtin/fsck.c:781
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:794
+#: builtin/fsck.c:782
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:795
+#: builtin/fsck.c:783
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:797
+#: builtin/fsck.c:785
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:798 builtin/prune.c:132
+#: builtin/fsck.c:786 builtin/prune.c:132
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:799
+#: builtin/fsck.c:787
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:859 builtin/index-pack.c:225
+#: builtin/fsck.c:846 builtin/index-pack.c:225
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-#: builtin/fsck.c:887
+#: builtin/fsck.c:874
#, c-format
msgid "%s: object missing"
msgstr "„%s“: липсващ обект"
-#: builtin/fsck.c:899
+#: builtin/fsck.c:885
#, c-format
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
@@ -14193,8 +14741,7 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
#: builtin/grep.c:1096
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
-msgstr ""
-"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
+msgstr "опцията „--open-files-in-pager“ изисква търсене в работното дърво"
#: builtin/grep.c:1119
msgid "option not supported with --recurse-submodules"
@@ -14402,7 +14949,7 @@ msgstr "използвани са повече от наличните байт
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:291 builtin/unpack-objects.c:94
+#: builtin/index-pack.c:291 builtin/unpack-objects.c:95
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
@@ -14651,7 +15198,7 @@ msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/index-pack.c:1833 builtin/unpack-objects.c:580
+#: builtin/index-pack.c:1833 builtin/unpack-objects.c:581
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
@@ -14837,125 +15384,130 @@ msgstr "опцията „--trailer“ е несъвместима с „--name-
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
-#: builtin/log.c:55
+#: builtin/log.c:56
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:56
+#: builtin/log.c:57
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:109
+#: builtin/log.c:110
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:173
+#: builtin/log.c:174
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:174
+#: builtin/log.c:175
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:176
+#: builtin/log.c:177
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "специален формат само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:178
+#: builtin/log.c:179
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "без специален формат на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:179
+#: builtin/log.c:180
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:182
+#: builtin/log.c:183
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:280
+#: builtin/log.c:281
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:534
+#: builtin/log.c:535
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:549 builtin/log.c:644
+#: builtin/log.c:550 builtin/log.c:645
#, c-format
msgid "could not read object %s"
msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:669
+#: builtin/log.c:670
#, c-format
msgid "unknown type: %d"
msgstr "неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:792
+#: builtin/log.c:814
+#, c-format
+msgid "%s: invalid cover from description mode"
+msgstr "%s: неправилно придружаващо писмо от режима на описание"
+
+#: builtin/log.c:821
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:909
+#: builtin/log.c:936
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:925
+#: builtin/log.c:952
#, c-format
msgid "cannot open patch file %s"
msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:942
+#: builtin/log.c:969
msgid "need exactly one range"
msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
-#: builtin/log.c:952
+#: builtin/log.c:979
msgid "not a range"
msgstr "не е диапазон"
-#: builtin/log.c:1075
+#: builtin/log.c:1143
msgid "cover letter needs email format"
msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1081
+#: builtin/log.c:1149
msgid "failed to create cover-letter file"
msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1160
+#: builtin/log.c:1228
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1187
+#: builtin/log.c:1255
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1245
+#: builtin/log.c:1313
msgid "two output directories?"
msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
-#: builtin/log.c:1356 builtin/log.c:2116 builtin/log.c:2118 builtin/log.c:2130
+#: builtin/log.c:1424 builtin/log.c:2197 builtin/log.c:2199 builtin/log.c:2211
#, c-format
msgid "unknown commit %s"
msgstr "непознато подаване: „%s“"
-#: builtin/log.c:1366 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/log.c:1434 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
#: builtin/replace.c:210
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
-#: builtin/log.c:1371
+#: builtin/log.c:1439
msgid "could not find exact merge base"
msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1375
+#: builtin/log.c:1443
msgid ""
"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -14965,281 +15517,291 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1395
+#: builtin/log.c:1463
msgid "failed to find exact merge base"
msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1406
+#: builtin/log.c:1474
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1410
+#: builtin/log.c:1478
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1463
+#: builtin/log.c:1531
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1515
+#: builtin/log.c:1583
msgid "failed to infer range-diff ranges"
msgstr "неуспешно определяне на диапазоните за разлика"
-#: builtin/log.c:1560
+#: builtin/log.c:1629
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1563
+#: builtin/log.c:1632
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1567
+#: builtin/log.c:1636
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1569
+#: builtin/log.c:1638
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1571
+#: builtin/log.c:1640
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1572
+#: builtin/log.c:1641
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1573
+#: builtin/log.c:1642
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1575
+#: builtin/log.c:1644
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1577
+#: builtin/log.c:1646
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1579
+#: builtin/log.c:1648
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1582
+#: builtin/log.c:1651
+msgid "cover-from-description-mode"
+msgstr "режим-придружаващо-писмо-по-описание"
+
+#: builtin/log.c:1652
+msgid "generate parts of a cover letter based on a branch's description"
+msgstr ""
+"генериране на частите на придружаващото писмо на базата на описанието на "
+"клона"
+
+#: builtin/log.c:1654
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1585
+#: builtin/log.c:1657
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1588
+#: builtin/log.c:1660
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1591
+#: builtin/log.c:1663
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1593
+#: builtin/log.c:1665
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1595
+#: builtin/log.c:1667
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "без кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1597
+#: builtin/log.c:1669
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1599
+#: builtin/log.c:1671
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1600
+#: builtin/log.c:1672
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1601
+#: builtin/log.c:1673
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1602 builtin/log.c:1604
+#: builtin/log.c:1674 builtin/log.c:1676
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1602
+#: builtin/log.c:1674
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1604
+#: builtin/log.c:1676
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1606
+#: builtin/log.c:1678
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1607
+#: builtin/log.c:1679
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1609
+#: builtin/log.c:1681
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1610
+#: builtin/log.c:1682
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1611 builtin/log.c:1614
+#: builtin/log.c:1683 builtin/log.c:1686
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1612
+#: builtin/log.c:1684
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1615
+#: builtin/log.c:1687
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1619
+#: builtin/log.c:1691
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1621
+#: builtin/log.c:1693
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1622
+#: builtin/log.c:1694
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1623
+#: builtin/log.c:1695
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1624
+#: builtin/log.c:1696
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1626
+#: builtin/log.c:1698
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1627
+#: builtin/log.c:1699
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1629
+#: builtin/log.c:1701
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1631
+#: builtin/log.c:1703
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
"кръпка"
-#: builtin/log.c:1634
+#: builtin/log.c:1706
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
"или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1636
+#: builtin/log.c:1708
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
-#: builtin/log.c:1711
+#: builtin/log.c:1792
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1726
+#: builtin/log.c:1807
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1728
+#: builtin/log.c:1809
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1736
+#: builtin/log.c:1817
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1738
+#: builtin/log.c:1819
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1740
+#: builtin/log.c:1821
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1773
+#: builtin/log.c:1854
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1877
+#: builtin/log.c:1958
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1881
+#: builtin/log.c:1962
msgid "Interdiff:"
msgstr "Разлика в разликите:"
-#: builtin/log.c:1882
+#: builtin/log.c:1963
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1888
+#: builtin/log.c:1969
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
-#: builtin/log.c:1892
+#: builtin/log.c:1973
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1900
+#: builtin/log.c:1981
msgid "Range-diff:"
msgstr "Диапазонна разлика:"
-#: builtin/log.c:1901
+#: builtin/log.c:1982
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1912
+#: builtin/log.c:1993
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1948
+#: builtin/log.c:2029
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:1992
+#: builtin/log.c:2073
msgid "failed to create output files"
msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
-#: builtin/log.c:2051
+#: builtin/log.c:2132
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:2105
+#: builtin/log.c:2186
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -15367,7 +15929,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1488
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1518
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -15521,7 +16083,7 @@ msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
#: builtin/merge.c:266 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:187
-#: builtin/rebase.c:493 builtin/rebase.c:1501 builtin/revert.c:114
+#: builtin/rebase.c:512 builtin/rebase.c:1531 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
@@ -15971,19 +16533,19 @@ msgstr "разрешаване на създаването на повече о
#: builtin/multi-pack-index.c:9
msgid ""
-"git multi-pack-index [--object-dir=<dir>] (write|verify|expire|repack --"
-"batch-size=<size>)"
+"git multi-pack-index [<options>] (write|verify|expire|repack --batch-"
+"size=<size>)"
msgstr ""
-"git multi-pack-index [--object-dir=ДИР_ОБЕКТ] (write|verify|expire|repack --"
-"batch-size=РАЗМЕР)"
+"git multi-pack-index [ОПЦИЯ…] (write|verify|expire|repack --batch-"
+"size=РАЗМЕР)"
-#: builtin/multi-pack-index.c:23
+#: builtin/multi-pack-index.c:26
msgid "object directory containing set of packfile and pack-index pairs"
msgstr ""
"ДИРекторията_с_ОБЕКТи съдържа множество двойки пакетни файлове със "
"съответния им индекс"
-#: builtin/multi-pack-index.c:25
+#: builtin/multi-pack-index.c:29
msgid ""
"during repack, collect pack-files of smaller size into a batch that is "
"larger than this size"
@@ -15991,15 +16553,15 @@ msgstr ""
"при препакетиране пакетните файлове, които са с по-малък от този размер, да "
"се обединяват в пакети с по-голям от този размер"
-#: builtin/multi-pack-index.c:43 builtin/prune-packed.c:67
+#: builtin/multi-pack-index.c:50 builtin/prune-packed.c:67
msgid "too many arguments"
msgstr "прекалено много аргументи"
-#: builtin/multi-pack-index.c:52
+#: builtin/multi-pack-index.c:60
msgid "--batch-size option is only for 'repack' subcommand"
msgstr "опцията „--batch-size“ изисква подкомандата „repack“"
-#: builtin/multi-pack-index.c:61
+#: builtin/multi-pack-index.c:69
#, c-format
msgid "unrecognized subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -16093,54 +16655,54 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:511
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:716 builtin/repack.c:518
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
-#: builtin/name-rev.c:356
+#: builtin/name-rev.c:403
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/name-rev.c:357
+#: builtin/name-rev.c:404
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
-#: builtin/name-rev.c:358
+#: builtin/name-rev.c:405
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:415
+#: builtin/name-rev.c:462
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
-#: builtin/name-rev.c:416
+#: builtin/name-rev.c:463
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
-#: builtin/name-rev.c:418
+#: builtin/name-rev.c:465
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "използване само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:420
+#: builtin/name-rev.c:467
msgid "ignore refs matching <pattern>"
msgstr "игнориране на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:422
+#: builtin/name-rev.c:469
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
-#: builtin/name-rev.c:423
+#: builtin/name-rev.c:470
msgid "read from stdin"
msgstr "четене от стандартния вход"
-#: builtin/name-rev.c:424
+#: builtin/name-rev.c:471
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
-#: builtin/name-rev.c:430
+#: builtin/name-rev.c:477
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
@@ -16628,7 +17190,7 @@ msgstr ""
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:917 builtin/update-index.c:89
+#: builtin/pack-objects.c:917 builtin/update-index.c:90
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
@@ -16762,23 +17324,6 @@ msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3228
-msgid "do not show progress meter"
-msgstr "без извеждане на напредъка"
-
-#: builtin/pack-objects.c:3230
-msgid "show progress meter"
-msgstr "извеждане на напредъка"
-
-#: builtin/pack-objects.c:3232
-msgid "show progress meter during object writing phase"
-msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-
-#: builtin/pack-objects.c:3235
-msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
-msgstr ""
-"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-
#: builtin/pack-objects.c:3236
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
@@ -17044,7 +17589,7 @@ msgstr "Опции при сливане"
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:177 builtin/rebase.c:448 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:177 builtin/rebase.c:467 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
@@ -17103,7 +17648,7 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:448 builtin/rebase.c:1347 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:448 builtin/rebase.c:1375 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
@@ -17120,7 +17665,7 @@ msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
#: builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:461 builtin/pull.c:470
-#: builtin/rebase.c:1353 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/rebase.c:1381 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
@@ -17129,7 +17674,7 @@ msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:463 builtin/rebase.c:1345 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:463 builtin/rebase.c:1373 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
@@ -17218,15 +17763,15 @@ msgstr ""
msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/push.c:111
+#: builtin/push.c:112
msgid "tag shorthand without <tag>"
msgstr "съкращение за етикет без ЕТИКЕТ"
-#: builtin/push.c:121
+#: builtin/push.c:122
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "опцията „--delete“ приема за цел само прости имена на указатели"
-#: builtin/push.c:167
+#: builtin/push.c:168
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -17235,7 +17780,7 @@ msgstr ""
"За да включите тази опция за постоянно, погледнете документацията за "
"настройката „push.default“ в „git help config“."
-#: builtin/push.c:170
+#: builtin/push.c:171
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -17260,7 +17805,7 @@ msgstr ""
" git push %s HEAD\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:185
+#: builtin/push.c:186
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -17274,7 +17819,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:ИМЕ_НА_ОТДАЛЕЧЕНИЯ_КЛОН\n"
-#: builtin/push.c:199
+#: builtin/push.c:200
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -17288,14 +17833,14 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:207
+#: builtin/push.c:208
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr ""
"Текущият клон „%s“ следи няколко отдалечени клона, не можете просто да "
"изтласкате."
-#: builtin/push.c:210
+#: builtin/push.c:211
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -17307,14 +17852,14 @@ msgstr ""
"Трябва да укажете коя версия да се изтласка, за обновяване на отдалечения "
"клон."
-#: builtin/push.c:269
+#: builtin/push.c:270
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
-#: builtin/push.c:276
+#: builtin/push.c:277
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -17328,7 +17873,7 @@ msgstr ""
"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:282
+#: builtin/push.c:283
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -17342,7 +17887,7 @@ msgstr ""
"информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:288
+#: builtin/push.c:289
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -17361,14 +17906,14 @@ msgstr ""
"страницата\n"
"от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:295
+#: builtin/push.c:296
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"Изтласкването е отхвърлено, защото в отдалеченото хранилище съществува "
"етикет,\n"
"който ще припокриете с етикет от вашето хранилище."
-#: builtin/push.c:298
+#: builtin/push.c:299
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -17378,102 +17923,102 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:359
+#: builtin/push.c:360
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:366
+#: builtin/push.c:367
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:541
+#: builtin/push.c:542
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:542 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:543 builtin/send-pack.c:164
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:543 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:544 builtin/send-pack.c:166
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:545
+#: builtin/push.c:546
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:546
+#: builtin/push.c:547
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:167
+#: builtin/push.c:550 builtin/send-pack.c:167
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/push.c:551 builtin/send-pack.c:181
+#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:181
msgid "<refname>:<expect>"
-msgstr "УКАЗАТЕЛ:ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
+msgstr "ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ:ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:182
+#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:182
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:555
+#: builtin/push.c:556
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:558 builtin/send-pack.c:175
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:558 builtin/push.c:559 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:559 builtin/push.c:560 builtin/send-pack.c:161
#: builtin/send-pack.c:162
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:560
+#: builtin/push.c:561
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:563
+#: builtin/push.c:564
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:565
+#: builtin/push.c:566
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:566
+#: builtin/push.c:567
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:169
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:571 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:176
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:589
+#: builtin/push.c:590
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:591
+#: builtin/push.c:592
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
-#: builtin/push.c:611
+#: builtin/push.c:612
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:612
+#: builtin/push.c:613
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -17495,27 +18040,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:627
+#: builtin/push.c:628
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:629
+#: builtin/push.c:630
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:633
+#: builtin/push.c:634
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:635
+#: builtin/push.c:636
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:638
+#: builtin/push.c:639
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:642
+#: builtin/push.c:643
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
@@ -17531,24 +18076,32 @@ msgstr "git range-diff [ОПЦИЯ…] СТАР_ВРЪХ...НОВ_ВРЪХ"
msgid "git range-diff [<options>] <base> <old-tip> <new-tip>"
msgstr "git range-diff [ОПЦИЯ…] БАЗА СТАР_ВРЪХ НОВ_ВРЪХ"
-#: builtin/range-diff.c:21
+#: builtin/range-diff.c:22
msgid "Percentage by which creation is weighted"
msgstr "Процент за оценка на създаването"
-#: builtin/range-diff.c:23
+#: builtin/range-diff.c:24
msgid "use simple diff colors"
msgstr "използване на прости цветове за разликите"
-#: builtin/range-diff.c:46 builtin/range-diff.c:50
+#: builtin/range-diff.c:26
+msgid "notes"
+msgstr "бележки"
+
+#: builtin/range-diff.c:26
+msgid "passed to 'git log'"
+msgstr "подава се на командата „git log“"
+
+#: builtin/range-diff.c:50 builtin/range-diff.c:54
#, c-format
msgid "no .. in range: '%s'"
msgstr "„..“ липсва в диапазона „%s“"
-#: builtin/range-diff.c:60
+#: builtin/range-diff.c:64
msgid "single arg format must be symmetric range"
msgstr "вариантът с единствен аргумент изисква симетричен диапазон"
-#: builtin/range-diff.c:75
+#: builtin/range-diff.c:79
msgid "need two commit ranges"
msgstr "необходими са два диапазона с подавания"
@@ -17631,6 +18184,10 @@ msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-t
msgid "suppress feedback messages"
msgstr "без информационни съобщения"
+#: builtin/read-tree.c:188
+msgid "You need to resolve your current index first"
+msgstr "Първо трябва да коригирате индекса си"
+
#: builtin/rebase.c:32
msgid ""
"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase> | --keep-base] "
@@ -17649,220 +18206,220 @@ msgstr ""
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:158 builtin/rebase.c:182 builtin/rebase.c:209
+#: builtin/rebase.c:177 builtin/rebase.c:201 builtin/rebase.c:228
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:167 builtin/rebase.c:193 builtin/rebase.c:217
+#: builtin/rebase.c:186 builtin/rebase.c:212 builtin/rebase.c:236
#, c-format
msgid "could not write '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се запише."
-#: builtin/rebase.c:252
+#: builtin/rebase.c:271
msgid "no HEAD?"
msgstr "Липсва указател „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:279
+#: builtin/rebase.c:298
#, c-format
msgid "could not create temporary %s"
msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
-#: builtin/rebase.c:285
+#: builtin/rebase.c:304
msgid "could not mark as interactive"
msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
-#: builtin/rebase.c:343
+#: builtin/rebase.c:362
msgid "could not generate todo list"
msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
-#: builtin/rebase.c:383
+#: builtin/rebase.c:402
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
-#: builtin/rebase.c:438
+#: builtin/rebase.c:457
msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/rebase.c:450
+#: builtin/rebase.c:469
msgid "keep empty commits"
msgstr "запазване на празните подавания"
-#: builtin/rebase.c:452 builtin/revert.c:128
+#: builtin/rebase.c:471 builtin/revert.c:128
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/rebase.c:453
+#: builtin/rebase.c:472
msgid "rebase merge commits"
msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
-#: builtin/rebase.c:455
+#: builtin/rebase.c:474
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr ""
"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
-#: builtin/rebase.c:457
+#: builtin/rebase.c:476
msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
-#: builtin/rebase.c:458
+#: builtin/rebase.c:477
msgid "sign commits"
msgstr "подписване на подаванията"
-#: builtin/rebase.c:460 builtin/rebase.c:1427
+#: builtin/rebase.c:479 builtin/rebase.c:1455
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:462
+#: builtin/rebase.c:481
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase.c:464
+#: builtin/rebase.c:483
msgid "skip commit"
msgstr "прескачане на подаване"
-#: builtin/rebase.c:465
+#: builtin/rebase.c:484
msgid "edit the todo list"
msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:467
+#: builtin/rebase.c:486
msgid "show the current patch"
msgstr "извеждане на текущата кръпка"
-#: builtin/rebase.c:470
+#: builtin/rebase.c:489
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:472
+#: builtin/rebase.c:491
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:474
+#: builtin/rebase.c:493
msgid "check the todo list"
msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:476
+#: builtin/rebase.c:495
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr ""
"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
"предходните им със и без смени на съобщението"
-#: builtin/rebase.c:478
+#: builtin/rebase.c:497
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:479
+#: builtin/rebase.c:498
msgid "onto"
msgstr "върху"
-#: builtin/rebase.c:482
+#: builtin/rebase.c:501
msgid "restrict-revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:482
+#: builtin/rebase.c:501
msgid "restrict revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:484
+#: builtin/rebase.c:503
msgid "squash-onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:485
+#: builtin/rebase.c:504
msgid "squash onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:487
+#: builtin/rebase.c:506
msgid "the upstream commit"
msgstr "подаване на източника"
-#: builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:508
msgid "head-name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:508
msgid "head name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:494
+#: builtin/rebase.c:513
msgid "rebase strategy"
msgstr "стратегия на пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:495
+#: builtin/rebase.c:514
msgid "strategy-opts"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:496
+#: builtin/rebase.c:515
msgid "strategy options"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:497
+#: builtin/rebase.c:516
msgid "switch-to"
msgstr "преминаване към"
-#: builtin/rebase.c:498
+#: builtin/rebase.c:517
msgid "the branch or commit to checkout"
msgstr "клонът, към който да се премине"
-#: builtin/rebase.c:499
+#: builtin/rebase.c:518
msgid "onto-name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:499
+#: builtin/rebase.c:518
msgid "onto name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:500
+#: builtin/rebase.c:519
msgid "cmd"
msgstr "команда"
-#: builtin/rebase.c:500
+#: builtin/rebase.c:519
msgid "the command to run"
msgstr "команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:503 builtin/rebase.c:1510
+#: builtin/rebase.c:522 builtin/rebase.c:1540
msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
msgstr ""
"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
-#: builtin/rebase.c:519
+#: builtin/rebase.c:540
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-#: builtin/rebase.c:535
+#: builtin/rebase.c:556
#, c-format
msgid "%s requires an interactive rebase"
msgstr "„%s“ изисква интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:587
+#: builtin/rebase.c:608
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:602
+#: builtin/rebase.c:623
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:627
+#: builtin/rebase.c:648
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:703
+#: builtin/rebase.c:724
#, c-format
msgid "Could not read '%s'"
msgstr "Пътят „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:721
+#: builtin/rebase.c:742
#, c-format
msgid "Cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: builtin/rebase.c:828
+#: builtin/rebase.c:849
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:951 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:972 git-rebase--preserve-merges.sh:81
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -17876,7 +18433,7 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: builtin/rebase.c:1032
+#: builtin/rebase.c:1060
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -17894,7 +18451,7 @@ msgstr ""
"\n"
"В резултат те не могат да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:1339
+#: builtin/rebase.c:1367
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -17911,7 +18468,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1355
+#: builtin/rebase.c:1383
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -17924,139 +18481,151 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1385
+#: builtin/rebase.c:1413
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
-#: builtin/rebase.c:1389
+#: builtin/rebase.c:1417
msgid "empty exec command"
msgstr "празна команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:1418
+#: builtin/rebase.c:1446
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1420
+#: builtin/rebase.c:1448
msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
msgstr "за текуща база да се ползва базата за сливане на клона и следеното"
-#: builtin/rebase.c:1422
+#: builtin/rebase.c:1450
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:1424
+#: builtin/rebase.c:1452
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:1430
+#: builtin/rebase.c:1458
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1433
+#: builtin/rebase.c:1461
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr ""
"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:1435 builtin/rebase.c:1439 builtin/rebase.c:1441
-msgid "passed to 'git am'"
-msgstr "подава се на командата „git am“"
+#: builtin/rebase.c:1464
+msgid "make committer date match author date"
+msgstr "датата на подаване да е датата от автора"
+
+#: builtin/rebase.c:1466
+msgid "ignore author date and use current date"
+msgstr "ползване на текущата дата, а не тази от автора"
-#: builtin/rebase.c:1443 builtin/rebase.c:1445
+#: builtin/rebase.c:1468
+msgid "synonym of --reset-author-date"
+msgstr "псевдоним на „--reset-author-date“"
+
+#: builtin/rebase.c:1470 builtin/rebase.c:1474
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:1447 builtin/rebase.c:1450
+#: builtin/rebase.c:1472
+msgid "ignore changes in whitespace"
+msgstr "без промени в празните знаци"
+
+#: builtin/rebase.c:1476 builtin/rebase.c:1479
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:1452
+#: builtin/rebase.c:1481
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1455
+#: builtin/rebase.c:1484
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1457
+#: builtin/rebase.c:1486
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:1460
+#: builtin/rebase.c:1489
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:1461
+#: builtin/rebase.c:1490
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1464
+#: builtin/rebase.c:1493
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:1467
+#: builtin/rebase.c:1496
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1471
+#: builtin/rebase.c:1500
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1475
+#: builtin/rebase.c:1504
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1479
+#: builtin/rebase.c:1509
msgid "preserve empty commits during rebase"
msgstr "запазване на празните подавания при пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1481
+#: builtin/rebase.c:1511
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:1487
+#: builtin/rebase.c:1517
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1489
+#: builtin/rebase.c:1519
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:1493
+#: builtin/rebase.c:1523
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:1496
+#: builtin/rebase.c:1526
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1499
+#: builtin/rebase.c:1529
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:1501
+#: builtin/rebase.c:1531
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:1503 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1533 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:1504
+#: builtin/rebase.c:1534
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1507
+#: builtin/rebase.c:1537
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:1524
+#: builtin/rebase.c:1554
msgid ""
"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -18064,41 +18633,41 @@ msgstr ""
"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
"За повече информация вижте „git help config“."
-#: builtin/rebase.c:1530
+#: builtin/rebase.c:1560
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:1571
+#: builtin/rebase.c:1601
msgid ""
"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
msgstr ""
"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
"нея."
-#: builtin/rebase.c:1576
+#: builtin/rebase.c:1606
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--onto“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1578
+#: builtin/rebase.c:1608
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--root“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1582
+#: builtin/rebase.c:1612
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1586
+#: builtin/rebase.c:1616
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1609
+#: builtin/rebase.c:1639
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1621
+#: builtin/rebase.c:1651
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -18106,16 +18675,16 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1640
+#: builtin/rebase.c:1670
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1659
+#: builtin/rebase.c:1689
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1704
+#: builtin/rebase.c:1734
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -18136,163 +18705,163 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1725
+#: builtin/rebase.c:1757
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1766
+#: builtin/rebase.c:1798
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1788
+#: builtin/rebase.c:1820
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1828
+#: builtin/rebase.c:1860
msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
"interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1840
+#: builtin/rebase.c:1872
msgid "cannot combine am options with either interactive or merge options"
msgstr ""
"опциите за „am“ са несъвместими с опциите за сливане или за интерактивна "
"работа"
-#: builtin/rebase.c:1859
+#: builtin/rebase.c:1891
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1863
+#: builtin/rebase.c:1895
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr ""
"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1887
+#: builtin/rebase.c:1919
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1893
+#: builtin/rebase.c:1925
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1919
+#: builtin/rebase.c:1951
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за сливане с клона"
-#: builtin/rebase.c:1922
+#: builtin/rebase.c:1954
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1930
+#: builtin/rebase.c:1962
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1955
+#: builtin/rebase.c:1987
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1963 builtin/submodule--helper.c:38
-#: builtin/submodule--helper.c:1934
+#: builtin/rebase.c:1995 builtin/submodule--helper.c:40
+#: builtin/submodule--helper.c:1961
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1974
+#: builtin/rebase.c:2006
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:2012
+#: builtin/rebase.c:2044
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: builtin/rebase.c:2015
+#: builtin/rebase.c:2047
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:2021
+#: builtin/rebase.c:2053
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/rebase.c:2024
+#: builtin/rebase.c:2056
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: builtin/rebase.c:2027
+#: builtin/rebase.c:2059
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: builtin/rebase.c:2036
+#: builtin/rebase.c:2068
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:2063
+#: builtin/rebase.c:2095
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/rebase.c:2076
+#: builtin/rebase.c:2108
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:2087
+#: builtin/rebase.c:2119
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:2089
+#: builtin/rebase.c:2121
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:2097
+#: builtin/rebase.c:2129
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:2099
+#: builtin/rebase.c:2131
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:2107
+#: builtin/rebase.c:2139
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:2114
+#: builtin/rebase.c:2146
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2117
+#: builtin/rebase.c:2149
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2142
+#: builtin/rebase.c:2174
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:2151
+#: builtin/rebase.c:2183
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:2160
+#: builtin/rebase.c:2192
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
@@ -18587,7 +19156,7 @@ msgstr "(съвпадащи)"
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:629 builtin/remote.c:765 builtin/remote.c:864
+#: builtin/remote.c:629 builtin/remote.c:764 builtin/remote.c:863
#, c-format
msgid "No such remote: '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
@@ -18608,17 +19177,17 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:702
+#: builtin/remote.c:701
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:736
+#: builtin/remote.c:735
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:802
+#: builtin/remote.c:801
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -18632,121 +19201,121 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:816
+#: builtin/remote.c:815
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:917
+#: builtin/remote.c:916
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:920
+#: builtin/remote.c:919
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:922
+#: builtin/remote.c:921
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
-#: builtin/remote.c:924
+#: builtin/remote.c:923
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:965
+#: builtin/remote.c:964
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече "
"от 1 клон"
-#: builtin/remote.c:974
+#: builtin/remote.c:973
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:976
+#: builtin/remote.c:975
#, c-format
msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране (със сливания) върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:979
+#: builtin/remote.c:978
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:983
+#: builtin/remote.c:982
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:986
+#: builtin/remote.c:985
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:989
+#: builtin/remote.c:988
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s и с отдалечения клон „%s“\n"
-#: builtin/remote.c:1032
+#: builtin/remote.c:1031
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1035
+#: builtin/remote.c:1034
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1039
+#: builtin/remote.c:1038
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1042
+#: builtin/remote.c:1041
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се превърти"
-#: builtin/remote.c:1045
+#: builtin/remote.c:1044
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1052
+#: builtin/remote.c:1051
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1055
+#: builtin/remote.c:1054
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1059
+#: builtin/remote.c:1058
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1062
+#: builtin/remote.c:1061
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1130
+#: builtin/remote.c:1129
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1157
+#: builtin/remote.c:1156
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1158
+#: builtin/remote.c:1157
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1159 builtin/remote.c:1175 builtin/remote.c:1314
+#: builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1174 builtin/remote.c:1313
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
@@ -18754,25 +19323,25 @@ msgstr "(без адрес)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1173 builtin/remote.c:1175
+#: builtin/remote.c:1172 builtin/remote.c:1174
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1177 builtin/remote.c:1179 builtin/remote.c:1181
+#: builtin/remote.c:1176 builtin/remote.c:1178 builtin/remote.c:1180
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1177
+#: builtin/remote.c:1176
msgid "(not queried)"
msgstr "(без проверка)"
-#: builtin/remote.c:1179
+#: builtin/remote.c:1178
msgid "(unknown)"
msgstr "(непознат)"
-#: builtin/remote.c:1183
+#: builtin/remote.c:1182
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -18781,165 +19350,156 @@ msgstr ""
"хранилище\n"
" не е еднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1195
+#: builtin/remote.c:1194
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1198 builtin/remote.c:1224
+#: builtin/remote.c:1197 builtin/remote.c:1223
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1207
+#: builtin/remote.c:1206
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1215
+#: builtin/remote.c:1214
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1221
+#: builtin/remote.c:1220
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1242
+#: builtin/remote.c:1241
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1244
+#: builtin/remote.c:1243
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1259
+#: builtin/remote.c:1258
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1261
+#: builtin/remote.c:1260
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1271
+#: builtin/remote.c:1270
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1279
+#: builtin/remote.c:1278
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1281
+#: builtin/remote.c:1280
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1299
+#: builtin/remote.c:1298
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1300
+#: builtin/remote.c:1299
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1310
+#: builtin/remote.c:1309
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1311
+#: builtin/remote.c:1310
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1327
+#: builtin/remote.c:1326
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1330
+#: builtin/remote.c:1329
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1375
+#: builtin/remote.c:1374
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1438 builtin/remote.c:1492 builtin/remote.c:1560
+#: builtin/remote.c:1437 builtin/remote.c:1491 builtin/remote.c:1559
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1454
+#: builtin/remote.c:1453
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1461
+#: builtin/remote.c:1460
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1478
+#: builtin/remote.c:1477
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1480
+#: builtin/remote.c:1479
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1508
+#: builtin/remote.c:1507
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1534
+#: builtin/remote.c:1533
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1536
+#: builtin/remote.c:1535
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1538
+#: builtin/remote.c:1537
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
-#: builtin/remote.c:1545
+#: builtin/remote.c:1544
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1584
+#: builtin/remote.c:1583
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1592
+#: builtin/remote.c:1591
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
-#: builtin/remote.c:1594
+#: builtin/remote.c:1593
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/remote.c:1610
-msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
-msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
-
-#: builtin/remote.c:1641
-#, c-format
-msgid "Unknown subcommand: %s"
-msgstr "Непозната подкоманда: %s"
-
#: builtin/repack.c:23
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
@@ -18959,120 +19519,120 @@ msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:230 builtin/repack.c:409
+#: builtin/repack.c:230 builtin/repack.c:416
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
-"repack: от „pack-objects“ се очакват редове само с пълни шестнайсетични "
+"repack: от „pack-objects“ се изискват редове само с пълни шестнайсетични "
"указатели."
-#: builtin/repack.c:247
+#: builtin/repack.c:254
msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да завърши за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:285
+#: builtin/repack.c:292
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:287
+#: builtin/repack.c:294
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:290
+#: builtin/repack.c:297
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:292
+#: builtin/repack.c:299
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:294
+#: builtin/repack.c:301
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:296
+#: builtin/repack.c:303
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:299
+#: builtin/repack.c:306
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:301
+#: builtin/repack.c:308
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:303
+#: builtin/repack.c:310
msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--delta-islands“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:304
+#: builtin/repack.c:311
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:305
+#: builtin/repack.c:312
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:307
+#: builtin/repack.c:314
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:309
+#: builtin/repack.c:316
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:310 builtin/repack.c:316
+#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:323
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:311
+#: builtin/repack.c:318
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:313
+#: builtin/repack.c:320
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:315
+#: builtin/repack.c:322
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:317
+#: builtin/repack.c:324
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:319
+#: builtin/repack.c:326
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:321
+#: builtin/repack.c:328
msgid "do not repack this pack"
msgstr "без препакетиране на този пакет"
-#: builtin/repack.c:331
+#: builtin/repack.c:338
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:335
+#: builtin/repack.c:342
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:418
+#: builtin/repack.c:425
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Нищо ново за пакетиране"
-#: builtin/repack.c:479
+#: builtin/repack.c:486
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Some packs in use have been renamed by\n"
@@ -19090,7 +19650,7 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ѝ — за връщането на първоначалните имена.\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преименувайте файловете в „%s“ ръчно:\n"
-#: builtin/repack.c:527
+#: builtin/repack.c:534
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -19367,122 +19927,130 @@ msgstr ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [ПОДАВАНЕ]"
#: builtin/reset.c:33
-msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <paths>..."
-msgstr "git reset [-q] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [--] ПЪТИЩА…"
+msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <pathspec>..."
+msgstr "git reset [-q] [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО] [--] ПЪТИЩА…"
#: builtin/reset.c:34
-msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<paths>...]"
+msgid ""
+"git reset [-q] [--pathspec-from-file [--pathspec-file-nul]] [<tree-ish>]"
+msgstr ""
+"git reset [-q] [--pathspec-from-file [--pathspec-file-nul]] "
+"[УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО]"
+
+#: builtin/reset.c:35
+msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<pathspec>...]"
msgstr "git reset --patch [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО] [--] [ПЪТИЩА…]"
-#: builtin/reset.c:40
+#: builtin/reset.c:41
msgid "mixed"
msgstr "смесено (mixed)"
-#: builtin/reset.c:40
+#: builtin/reset.c:41
msgid "soft"
msgstr "меко (soft)"
-#: builtin/reset.c:40
+#: builtin/reset.c:41
msgid "hard"
msgstr "пълно (hard)"
-#: builtin/reset.c:40
+#: builtin/reset.c:41
msgid "merge"
msgstr "слято (merge)"
-#: builtin/reset.c:40
+#: builtin/reset.c:41
msgid "keep"
msgstr "запазващо (keep)"
-#: builtin/reset.c:81
+#: builtin/reset.c:82
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "Указателят „HEAD“ е повреден."
-#: builtin/reset.c:83
+#: builtin/reset.c:84
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "Дървото, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:89
+#: builtin/reset.c:90
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:114
+#: builtin/reset.c:115
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-#: builtin/reset.c:193
+#: builtin/reset.c:194
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:293 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:595
-#: builtin/stash.c:619
+#: builtin/reset.c:294 builtin/stash.c:519 builtin/stash.c:594
+#: builtin/stash.c:618
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
-#: builtin/reset.c:295
+#: builtin/reset.c:296
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво"
-#: builtin/reset.c:296
+#: builtin/reset.c:297
msgid "reset only HEAD"
msgstr "само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:298 builtin/reset.c:300
+#: builtin/reset.c:299 builtin/reset.c:301
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "указателя „HEAD“, индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:302
+#: builtin/reset.c:303
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "зануляване на указателя „HEAD“, но запазване на локалните промени"
-#: builtin/reset.c:308
+#: builtin/reset.c:309
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr ""
"отбелязване само на факта, че изтритите пътища ще бъдат добавени по-късно"
-#: builtin/reset.c:326
+#: builtin/reset.c:343
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Стойността „%s“ не е разпозната като съществуваща версия."
-#: builtin/reset.c:334
+#: builtin/reset.c:351
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "„%s“ не е разпознат като дърво."
-#: builtin/reset.c:343
+#: builtin/reset.c:360
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr ""
-"опцията „--patch“ е несъвместима с всяка от опциите „--hard/--mixed/--soft“"
+"опцията „--patch“ е несъвместима с всяка от опциите „--hard“/„--mixed“/„--"
+"soft“"
-#: builtin/reset.c:353
+#: builtin/reset.c:370
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
"изпълнете „git reset -- ПЪТ…“."
-#: builtin/reset.c:355
+#: builtin/reset.c:372
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Не може да извършите %s зануляване, когато сте задали ПЪТ."
-#: builtin/reset.c:370
+#: builtin/reset.c:387
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "В голо хранилище не може да извършите %s зануляване"
-#: builtin/reset.c:374
+#: builtin/reset.c:391
msgid "-N can only be used with --mixed"
-msgstr "Опцията „-N“ е съвместима само с „--mixed“"
+msgstr "Опцията „-N“ изисква опцията „--mixed“"
-#: builtin/reset.c:395
+#: builtin/reset.c:412
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Промени извън индекса след зануляването:"
-#: builtin/reset.c:398
+#: builtin/reset.c:415
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -19495,12 +20063,12 @@ msgstr ""
"Опцията „--quiet“ заглушава това съобщение еднократно. За постоянно\n"
"заглушаване задайте настройката „reset.quiet“ да е „true“ (истина).\n"
-#: builtin/reset.c:408
+#: builtin/reset.c:425
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Индексът не може да бъде занулен към версия „%s“."
-#: builtin/reset.c:412
+#: builtin/reset.c:429
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
@@ -19975,6 +20543,56 @@ msgstr ""
"извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
"локалното хранилище"
+#: builtin/sparse-checkout.c:20
+msgid "git sparse-checkout (init|list|set|disable) <options>"
+msgstr "git sparse-checkout (init|list|set|disable) ОПЦИЯ…"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:63
+msgid "this worktree is not sparse (sparse-checkout file may not exist)"
+msgstr ""
+"това не е частично работно дърво (вероятно липсва файл „sparse-checkout“)"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:241
+msgid "failed to set extensions.worktreeConfig setting"
+msgstr "неуспешно задаване на настройката „extensions.worktreeConfig“"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:258
+msgid "git sparse-checkout init [--cone]"
+msgstr "git sparse-checkout init [--cone]"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:277
+msgid "initialize the sparse-checkout in cone mode"
+msgstr "инициализиране на частичното изтегляне в пътеводен режим"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:283
+msgid "initialize sparse-checkout"
+msgstr "инициализиране на частичното изтегляне"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:316
+#, c-format
+msgid "failed to open '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се отвори"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:382
+msgid "git sparse-checkout set (--stdin | <patterns>)"
+msgstr "git sparse-checkout set (--stdin | ШАБЛОН…)"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:399
+msgid "read patterns from standard in"
+msgstr "изчитане на шаблоните от стандартния вход"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:405
+msgid "set sparse-checkout patterns"
+msgstr "задаване на шаблоните за частичното изтегляне"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:468
+msgid "disable sparse-checkout"
+msgstr "без използване на частично изтегляне"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:480
+msgid "error while refreshing working directory"
+msgstr "грешка при обновяване на работната директория"
+
#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
msgid "git stash list [<options>]"
msgstr "git stash list [ОПЦИЯ…]"
@@ -20039,7 +20657,7 @@ msgstr "„%s“ не е подаване, приличащо на нещо ск
msgid "Too many revisions specified:%s"
msgstr "Указани са прекалено много версии:%s"
-#: builtin/stash.c:161 git-legacy-stash.sh:548
+#: builtin/stash.c:161 git-legacy-stash.sh:549
msgid "No stash entries found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
@@ -20080,51 +20698,51 @@ msgstr "неследени файлове не могат да се възста
msgid "Merging %s with %s"
msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
-#: builtin/stash.c:460 git-legacy-stash.sh:680
+#: builtin/stash.c:460 git-legacy-stash.sh:681
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е изваден от скатаното."
-#: builtin/stash.c:522 builtin/stash.c:621
+#: builtin/stash.c:521 builtin/stash.c:620
msgid "attempt to recreate the index"
msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
-#: builtin/stash.c:555
+#: builtin/stash.c:554
#, c-format
msgid "Dropped %s (%s)"
msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
-#: builtin/stash.c:558
+#: builtin/stash.c:557
#, c-format
msgid "%s: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
-#: builtin/stash.c:583
+#: builtin/stash.c:582
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash reference"
msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
-#: builtin/stash.c:633 git-legacy-stash.sh:694
+#: builtin/stash.c:632 git-legacy-stash.sh:695
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново."
-#: builtin/stash.c:656 git-legacy-stash.sh:712
+#: builtin/stash.c:655 git-legacy-stash.sh:713
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: builtin/stash.c:796 builtin/stash.c:833
+#: builtin/stash.c:795 builtin/stash.c:832
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
-#: builtin/stash.c:814 builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
+#: builtin/stash.c:813 builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
msgid "stash message"
msgstr "съобщение при скатаване"
-#: builtin/stash.c:824
+#: builtin/stash.c:823
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:1046 git-legacy-stash.sh:217
+#: builtin/stash.c:1045 git-legacy-stash.sh:218
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
@@ -20140,16 +20758,16 @@ msgstr "Състоянието на текущия индекс не може д
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: builtin/stash.c:1192 builtin/stash.c:1201 git-legacy-stash.sh:200
-#: git-legacy-stash.sh:213
+#: builtin/stash.c:1192 builtin/stash.c:1201 git-legacy-stash.sh:201
+#: git-legacy-stash.sh:214
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1229 git-legacy-stash.sh:233
+#: builtin/stash.c:1229 git-legacy-stash.sh:234
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1278 git-legacy-stash.sh:337
+#: builtin/stash.c:1278 git-legacy-stash.sh:338
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
@@ -20157,15 +20775,15 @@ msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
-#: builtin/stash.c:1309 git-legacy-stash.sh:345
+#: builtin/stash.c:1309 git-legacy-stash.sh:346
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: builtin/stash.c:1316 git-legacy-stash.sh:350
+#: builtin/stash.c:1316 git-legacy-stash.sh:351
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: builtin/stash.c:1331 git-legacy-stash.sh:354
+#: builtin/stash.c:1331 git-legacy-stash.sh:355
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
@@ -20174,7 +20792,7 @@ msgstr "Текущото състояние не може да бъде запа
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
-#: builtin/stash.c:1426 git-legacy-stash.sh:384
+#: builtin/stash.c:1426 git-legacy-stash.sh:385
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
@@ -20219,41 +20837,41 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:45 builtin/submodule--helper.c:1943
+#: builtin/submodule--helper.c:47 builtin/submodule--helper.c:1970
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:62
+#: builtin/submodule--helper.c:64
msgid "submodule--helper print-default-remote takes no arguments"
msgstr ""
"командата „print-default-remote“ на „submodule--helper“ не приема аргументи"
-#: builtin/submodule--helper.c:100
+#: builtin/submodule--helper.c:102
#, c-format
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:408 builtin/submodule--helper.c:1368
+#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1380
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
-#: builtin/submodule--helper.c:413
+#: builtin/submodule--helper.c:415
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:470 builtin/submodule--helper.c:628
-#: builtin/submodule--helper.c:651
+#: builtin/submodule--helper.c:472 builtin/submodule--helper.c:630
+#: builtin/submodule--helper.c:653
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:522
+#: builtin/submodule--helper.c:524
#, c-format
msgid "Entering '%s'\n"
msgstr "Влизане в „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:525
+#: builtin/submodule--helper.c:527
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status for %s\n"
@@ -20262,7 +20880,7 @@ msgstr ""
"изпълнената команда завърши с ненулев изход за „%s“\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:547
+#: builtin/submodule--helper.c:549
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status while recursing in the nested "
@@ -20273,19 +20891,19 @@ msgstr ""
"вложени в „%s“\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:563
+#: builtin/submodule--helper.c:565
msgid "Suppress output of entering each submodule command"
msgstr "Без извеждане на изход при въвеждането на всяка команда за подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:565 builtin/submodule--helper.c:1050
+#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:1053
msgid "Recurse into nested submodules"
msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:570
+#: builtin/submodule--helper.c:572
msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] КОМАНДА"
-#: builtin/submodule--helper.c:597
+#: builtin/submodule--helper.c:599
#, c-format
msgid ""
"could not look up configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
@@ -20294,55 +20912,55 @@ msgstr ""
"настройката „%s“ липсва. Приема се, че това хранилище е правилният източник "
"за себе си."
-#: builtin/submodule--helper.c:665
+#: builtin/submodule--helper.c:667
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:669
+#: builtin/submodule--helper.c:671
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:679
+#: builtin/submodule--helper.c:681
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:686
+#: builtin/submodule--helper.c:688
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:708
+#: builtin/submodule--helper.c:710
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:713
+#: builtin/submodule--helper.c:715
msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:785 builtin/submodule--helper.c:911
+#: builtin/submodule--helper.c:787 builtin/submodule--helper.c:914
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:824
+#: builtin/submodule--helper.c:827
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "указателят сочен от „HEAD“ в подмодула „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/submodule--helper.c:851 builtin/submodule--helper.c:1020
+#: builtin/submodule--helper.c:854 builtin/submodule--helper.c:1023
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:875 builtin/submodule--helper.c:1186
+#: builtin/submodule--helper.c:878 builtin/submodule--helper.c:1189
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Заглушаване на изхода за състоянието на подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:876
+#: builtin/submodule--helper.c:879
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -20350,47 +20968,47 @@ msgstr ""
"Използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:877
+#: builtin/submodule--helper.c:880
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:882
+#: builtin/submodule--helper.c:885
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:906
+#: builtin/submodule--helper.c:909
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:970
+#: builtin/submodule--helper.c:973
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Синхронизиране на адреса на подмодул за „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:976
+#: builtin/submodule--helper.c:979
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:990
+#: builtin/submodule--helper.c:993
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1001
+#: builtin/submodule--helper.c:1004
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1048
+#: builtin/submodule--helper.c:1051
msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "Без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1055
+#: builtin/submodule--helper.c:1058
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1109
+#: builtin/submodule--helper.c:1112
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -20399,7 +21017,7 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа директория „.git“.\n"
"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1121
+#: builtin/submodule--helper.c:1124
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -20408,83 +21026,99 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Можете да ги "
"отхвърлите с опцията „-f“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1129
+#: builtin/submodule--helper.c:1132
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Директорията „%s“ е изчистена\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1131
+#: builtin/submodule--helper.c:1134
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „%s“ не може да бъде изтрита\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1142
+#: builtin/submodule--helper.c:1145
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "празната директория за подмодула „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1158
+#: builtin/submodule--helper.c:1161
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1187
+#: builtin/submodule--helper.c:1190
msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
"Изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
"локални промени"
-#: builtin/submodule--helper.c:1188
+#: builtin/submodule--helper.c:1191
msgid "Unregister all submodules"
msgstr "Премахване на регистрациите на всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1193
+#: builtin/submodule--helper.c:1196
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1207
+#: builtin/submodule--helper.c:1210
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1302 builtin/submodule--helper.c:1305
+#: builtin/submodule--helper.c:1275
+msgid ""
+"An alternate computed from a superproject's alternate is invalid.\n"
+"To allow Git to clone without an alternate in such a case, set\n"
+"submodule.alternateErrorStrategy to 'info' or, equivalently, clone with\n"
+"'--reference-if-able' instead of '--reference'."
+msgstr ""
+"Алтернативният източник, определен от обхващащия проект е неправилен.\n"
+"За да позволите на git да клонира без алтернативен източник в този случай,\n"
+"задайте настройката „submodule.alternateErrorStrategy“ да е „info“ или\n"
+"при клониране ползвайте опцията „--reference-if-able“ вместо „--reference“."
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1314 builtin/submodule--helper.c:1317
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1341
+#: builtin/submodule--helper.c:1353
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1348
+#: builtin/submodule--helper.c:1360
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1371
+#: builtin/submodule--helper.c:1383
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1374
+#: builtin/submodule--helper.c:1386
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1377
+#: builtin/submodule--helper.c:1389
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1385
+#: builtin/submodule--helper.c:1397
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:1388 builtin/submodule--helper.c:1872
+#: builtin/submodule--helper.c:1400 builtin/submodule--helper.c:1897
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1393
+#: builtin/submodule--helper.c:1402 builtin/submodule--helper.c:1899
+msgid "disallow cloning into non-empty directory"
+msgstr "предотвратяване на клониране в непразна история"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1407
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -20492,96 +21126,108 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
-#: builtin/submodule--helper.c:1424
+#: builtin/submodule--helper.c:1431
+#, c-format
+msgid "refusing to create/use '%s' in another submodule's git dir"
+msgstr ""
+"„%s“ не може нито да се създаде, нито да се ползва в директорията на git на "
+"друг подмодул"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1442
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1438
+#: builtin/submodule--helper.c:1446
+#, c-format
+msgid "directory not empty: '%s'"
+msgstr "директорията не е празна: „%s“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1458
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1474
+#: builtin/submodule--helper.c:1494
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
msgstr "Неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1478
+#: builtin/submodule--helper.c:1498
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Настроен е неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1571
+#: builtin/submodule--helper.c:1594
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:1575
+#: builtin/submodule--helper.c:1598
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1605
+#: builtin/submodule--helper.c:1628
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1634
+#: builtin/submodule--helper.c:1657
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1778
+#: builtin/submodule--helper.c:1803
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:1789
+#: builtin/submodule--helper.c:1814
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:1851 builtin/submodule--helper.c:2093
+#: builtin/submodule--helper.c:1876 builtin/submodule--helper.c:2120
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:1854
+#: builtin/submodule--helper.c:1879
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1858
+#: builtin/submodule--helper.c:1883
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1864
+#: builtin/submodule--helper.c:1889
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:1867
+#: builtin/submodule--helper.c:1892
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:1869
+#: builtin/submodule--helper.c:1894
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:1870
+#: builtin/submodule--helper.c:1895
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1877
+#: builtin/submodule--helper.c:1904
msgid "git submodule--helper update-clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update-clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1890
+#: builtin/submodule--helper.c:1917
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1938
+#: builtin/submodule--helper.c:1965
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -20590,50 +21236,50 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:2061
+#: builtin/submodule--helper.c:2088
#, c-format
msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
msgstr "не може да се получи връзка към хранилище за подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2094
+#: builtin/submodule--helper.c:2121
msgid "recurse into submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:2100
+#: builtin/submodule--helper.c:2127
msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2156
+#: builtin/submodule--helper.c:2183
msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
msgstr "проверка дали писането във файла „.gitmodules“ е безопасно"
-#: builtin/submodule--helper.c:2159
+#: builtin/submodule--helper.c:2186
msgid "unset the config in the .gitmodules file"
msgstr "изтриване на настройка във файла „.gitmodules“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2164
+#: builtin/submodule--helper.c:2191
msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2165
+#: builtin/submodule--helper.c:2192
msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
-#: builtin/submodule--helper.c:2166
+#: builtin/submodule--helper.c:2193
msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
-#: builtin/submodule--helper.c:2185 git-submodule.sh:171
+#: builtin/submodule--helper.c:2212 git-submodule.sh:173
#, sh-format
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:2235 git.c:433 git.c:683
+#: builtin/submodule--helper.c:2262 git.c:433 git.c:684
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2241
+#: builtin/submodule--helper.c:2268
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -20887,222 +21533,226 @@ msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/unpack-objects.c:500
+#: builtin/unpack-objects.c:501
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Разпакетиране на обектите"
-#: builtin/update-index.c:83
+#: builtin/update-index.c:84
#, c-format
msgid "failed to create directory %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/update-index.c:99
+#: builtin/update-index.c:100
#, c-format
msgid "failed to create file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/update-index.c:107
+#: builtin/update-index.c:108
#, c-format
msgid "failed to delete file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/update-index.c:114 builtin/update-index.c:220
+#: builtin/update-index.c:115 builtin/update-index.c:221
#, c-format
msgid "failed to delete directory %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/update-index.c:139
+#: builtin/update-index.c:140
#, c-format
msgid "Testing mtime in '%s' "
msgstr "Проверка на времето на промяна (mtime) на файла „%s“"
-#: builtin/update-index.c:153
+#: builtin/update-index.c:154
msgid "directory stat info does not change after adding a new file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"добавянето на нов файл"
-#: builtin/update-index.c:166
+#: builtin/update-index.c:167
msgid "directory stat info does not change after adding a new directory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"добавянето на нова директория"
-#: builtin/update-index.c:179
+#: builtin/update-index.c:180
msgid "directory stat info changes after updating a file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията се променя след "
"обновяването на нов файл"
-#: builtin/update-index.c:190
+#: builtin/update-index.c:191
msgid "directory stat info changes after adding a file inside subdirectory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията се променя след добавянето "
"на файл в поддиректория"
-#: builtin/update-index.c:201
+#: builtin/update-index.c:202
msgid "directory stat info does not change after deleting a file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"изтриването на файл"
-#: builtin/update-index.c:214
+#: builtin/update-index.c:215
msgid "directory stat info does not change after deleting a directory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"изтриването на директория"
-#: builtin/update-index.c:221
+#: builtin/update-index.c:222
msgid " OK"
msgstr " Добре"
-#: builtin/update-index.c:589
+#: builtin/update-index.c:591
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:972
+#: builtin/update-index.c:974
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:975
+#: builtin/update-index.c:977
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:978
+#: builtin/update-index.c:980
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:980
+#: builtin/update-index.c:982
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:982
+#: builtin/update-index.c:984
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:984
+#: builtin/update-index.c:986
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:987
+#: builtin/update-index.c:989
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:991
+#: builtin/update-index.c:993
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:997
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:996
+#: builtin/update-index.c:998
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:1006
+#: builtin/update-index.c:1008
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:1009
+#: builtin/update-index.c:1011
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:1012
+#: builtin/update-index.c:1014
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:1015
+#: builtin/update-index.c:1017
msgid "clear skip-worktree bit"
-msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
+msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
+
+#: builtin/update-index.c:1020
+msgid "do not touch index-only entries"
+msgstr "без промяна на файловете само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:1018
+#: builtin/update-index.c:1022
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:1020
+#: builtin/update-index.c:1024
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:1022
+#: builtin/update-index.c:1026
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:1024
+#: builtin/update-index.c:1028
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:1028
+#: builtin/update-index.c:1032
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:1032
+#: builtin/update-index.c:1036
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:1036
+#: builtin/update-index.c:1040
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:1040
+#: builtin/update-index.c:1044
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:1043
+#: builtin/update-index.c:1047
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:1045
+#: builtin/update-index.c:1049
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:1049
+#: builtin/update-index.c:1053
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:1051
+#: builtin/update-index.c:1055
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1053
+#: builtin/update-index.c:1057
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1055
+#: builtin/update-index.c:1059
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
-#: builtin/update-index.c:1057
+#: builtin/update-index.c:1061
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr ""
"включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1059
+#: builtin/update-index.c:1063
msgid "write out the index even if is not flagged as changed"
msgstr "запис на индекса, дори да не е отбелязан като променен"
-#: builtin/update-index.c:1061
+#: builtin/update-index.c:1065
msgid "enable or disable file system monitor"
msgstr "включване или изключване на наблюдението на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1063
+#: builtin/update-index.c:1067
msgid "mark files as fsmonitor valid"
msgstr "отбелязване на файловете, че могат да се следят чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1066
+#: builtin/update-index.c:1070
msgid "clear fsmonitor valid bit"
msgstr "изчистване на флага за следенето чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1169
+#: builtin/update-index.c:1173
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -21110,7 +21760,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я или я "
"изтрийте, за да включите разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1178
+#: builtin/update-index.c:1182
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -21118,7 +21768,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я или "
"я изтрийте, за да изключите разделянето на индекса."
-#: builtin/update-index.c:1190
+#: builtin/update-index.c:1194
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -21126,11 +21776,11 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я "
"или я изтрийте, за да изключите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1194
+#: builtin/update-index.c:1198
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
-#: builtin/update-index.c:1202
+#: builtin/update-index.c:1206
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -21138,29 +21788,29 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я "
"или я изтрийте, за да включите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1206
+#: builtin/update-index.c:1210
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Кешът за неследените файлове е включен за „%s“"
-#: builtin/update-index.c:1214
+#: builtin/update-index.c:1218
msgid "core.fsmonitor is unset; set it if you really want to enable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ не е зададена. Задайте я, за да включите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1218
+#: builtin/update-index.c:1222
msgid "fsmonitor enabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е включено"
-#: builtin/update-index.c:1221
+#: builtin/update-index.c:1225
msgid ""
"core.fsmonitor is set; remove it if you really want to disable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ е зададена. Изтрийте я, за да изключите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1225
+#: builtin/update-index.c:1229
msgid "fsmonitor disabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е изключено"
@@ -21518,7 +22168,7 @@ msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
#, c-format
msgid "'%s' contains modified or untracked files, use --force to delete it"
msgstr ""
-"„%s“ съдържа провенени или нови файлове, за принудително изтриване е "
+"„%s“ съдържа променени или нови файлове, за принудително изтриване е "
"необходима опцията „--force“"
#: builtin/worktree.c:887
@@ -21570,16 +22220,21 @@ msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорият
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
-#: fast-import.c:3118
+#: fast-import.c:3125
#, c-format
msgid "Expected 'mark' command, got %s"
msgstr "очаква се команда „mark“, а бе получена: „%s“"
-#: fast-import.c:3123
+#: fast-import.c:3130
#, c-format
msgid "Expected 'to' command, got %s"
msgstr "очаква се команда „to“, а бе получена: „%s“"
+#: fast-import.c:3254
+#, c-format
+msgid "feature '%s' forbidden in input without --allow-unsafe-features"
+msgstr "„%s“ изисква изричното задаване на опцията „--allow-unsafe-features“"
+
#: credential-cache--daemon.c:223
#, c-format
msgid ""
@@ -21643,10 +22298,7 @@ msgstr ""
"въведения. За помощ за специфична КОМАНДА ползвайте „git help КОМАНДА“, а "
"за\n"
"някое определено ПОНЯТИЕ използвайте „git help ПОНЯТИЕ“. За преглед на\n"
-"системата за помощ използвайте „git help git“.\n"
-"\n"
-"Български превод на книгата „Pro Git“ от Чакън и Страуб:\n"
-"http://i-can.eu/progit2-bg/progit.html"
+"системата за помощ използвайте „git help git“."
#: git.c:186
#, c-format
@@ -21719,17 +22371,17 @@ msgstr "неизвестна грешка при запис на стандар
msgid "close failed on standard output"
msgstr "грешка при затваряне на стандартния изход"
-#: git.c:792
+#: git.c:793
#, c-format
msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
msgstr "зацикляне в псевдонимите: заместванията на „%s“ не приключват:%s"
-#: git.c:842
+#: git.c:843
#, c-format
msgid "cannot handle %s as a builtin"
msgstr "„%s“ не може да се обработи като вградена команда"
-#: git.c:855
+#: git.c:856
#, c-format
msgid ""
"usage: %s\n"
@@ -21738,14 +22390,14 @@ msgstr ""
"употреба: %s\n"
"\n"
-#: git.c:875
+#: git.c:876
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
"неуспешно заместване на псевдонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на "
"git\n"
-#: git.c:887
+#: git.c:888
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
@@ -21764,34 +22416,34 @@ msgstr "Управлението на делегирането не се под
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:878
+#: http.c:876
msgid "CURLSSLOPT_NO_REVOKE not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "„CURLSSLOPT_NO_REVOKE“ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:951
+#: http.c:949
msgid "Protocol restrictions not supported with cURL < 7.19.4"
msgstr "Ограничаването на протоколите не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:1088
+#: http.c:1086
#, c-format
msgid "Unsupported SSL backend '%s'. Supported SSL backends:"
msgstr "Неподдържана реализация на SSL „%s“. Поддържат се:"
-#: http.c:1095
+#: http.c:1093
#, c-format
msgid "Could not set SSL backend to '%s': cURL was built without SSL backends"
msgstr ""
"Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“: cURL е компилиран без "
"поддръжка на SSL"
-#: http.c:1099
+#: http.c:1097
#, c-format
msgid "Could not set SSL backend to '%s': already set"
msgstr ""
"Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“, защото вече е зададена "
"друга"
-#: http.c:1968
+#: http.c:1966
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -21928,30 +22580,41 @@ msgstr "АРГУМЕНТИ"
msgid "object filtering"
msgstr "филтриране по вид на обекта"
-#: parse-options.h:179
+#: parse-options.h:183
msgid "expiry-date"
msgstr "период на валидност/запазване"
-#: parse-options.h:193
+#: parse-options.h:197
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
-#: parse-options.h:305
+#: parse-options.h:309
msgid "be more verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: parse-options.h:307
+#: parse-options.h:311
msgid "be more quiet"
msgstr "по-малко подробности"
-#: parse-options.h:313
+#: parse-options.h:317
msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
-#: parse-options.h:332
+#: parse-options.h:336
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
+#: parse-options.h:337
+msgid "read pathspec from file"
+msgstr "изчитане на пътищата от ФАЙЛ"
+
+#: parse-options.h:338
+msgid ""
+"with --pathspec-from-file, pathspec elements are separated with NUL character"
+msgstr ""
+"при ползването на „--pathspec-from-file“, пътищата са разделени с нулевия "
+"знак „NUL“"
+
#: ref-filter.h:101
msgid "key"
msgstr "КЛЮЧ"
@@ -22476,163 +23139,171 @@ msgid "Common Git shell script setup code"
msgstr "Настройки на Git за скриптовете на обвивката"
#: command-list.h:171
+msgid "Initialize and modify the sparse-checkout"
+msgstr "Инициализиране и промяна на частичното изтегляне"
+
+#: command-list.h:172
msgid "Stash the changes in a dirty working directory away"
msgstr "Скатаване на неподадените промени в работното дърво"
-#: command-list.h:172
+#: command-list.h:173
msgid "Add file contents to the staging area"
msgstr "Добавяне на съдържанието на файла към индекса"
-#: command-list.h:173
+#: command-list.h:174
msgid "Show the working tree status"
msgstr "Извеждане на състоянието на работното дърво"
-#: command-list.h:174
+#: command-list.h:175
msgid "Remove unnecessary whitespace"
msgstr "Премахване на излишните знаци за интервали"
-#: command-list.h:175
+#: command-list.h:176
msgid "Initialize, update or inspect submodules"
msgstr "Инициализиране, обновяване или разглеждане на подмодули"
-#: command-list.h:176
+#: command-list.h:177
msgid "Bidirectional operation between a Subversion repository and Git"
msgstr "Двупосочна работа между хранилища под Subversion и Git"
-#: command-list.h:177
+#: command-list.h:178
msgid "Switch branches"
msgstr "Преминаване към друг клон"
-#: command-list.h:178
+#: command-list.h:179
msgid "Read, modify and delete symbolic refs"
msgstr "Извеждане, промяна и изтриване на символни указатели"
-#: command-list.h:179
+#: command-list.h:180
msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване, проверка на етикети подписани с GPG"
-#: command-list.h:180
+#: command-list.h:181
msgid "Creates a temporary file with a blob's contents"
msgstr "Създаване на временен файл със същото съдържание като обектът-BLOB"
-#: command-list.h:181
+#: command-list.h:182
msgid "Unpack objects from a packed archive"
msgstr "Разпакетиране на обекти от пакетиран архив"
-#: command-list.h:182
+#: command-list.h:183
msgid "Register file contents in the working tree to the index"
msgstr "Регистриране на съдържанието на файловете от работното дърво в индекса"
-#: command-list.h:183
+#: command-list.h:184
msgid "Update the object name stored in a ref safely"
msgstr "Безопасно обновяване на името на обект в указател"
-#: command-list.h:184
+#: command-list.h:185
msgid "Update auxiliary info file to help dumb servers"
msgstr ""
"Обновяване на файла с допълнителна информация в помощ на опростените сървъри"
-#: command-list.h:185
+#: command-list.h:186
msgid "Send archive back to git-archive"
msgstr "Изпращане на архива обратно към „git-archive“"
-#: command-list.h:186
+#: command-list.h:187
msgid "Send objects packed back to git-fetch-pack"
msgstr "Изпращане на пакетираните обекти обратно към „git-fetch-pack“"
-#: command-list.h:187
+#: command-list.h:188
msgid "Show a Git logical variable"
msgstr "Извеждане на логическа променлива на Git"
-#: command-list.h:188
+#: command-list.h:189
msgid "Check the GPG signature of commits"
msgstr "Проверка на подписите GPG върху подаванията"
-#: command-list.h:189
+#: command-list.h:190
msgid "Validate packed Git archive files"
msgstr "Проверка на пакетираните архивни файлове на Git"
-#: command-list.h:190
+#: command-list.h:191
msgid "Check the GPG signature of tags"
msgstr "Проверка на подписите GPG върху етикетите"
-#: command-list.h:191
+#: command-list.h:192
msgid "Git web interface (web frontend to Git repositories)"
msgstr "Уеб интерфейс на Git"
-#: command-list.h:192
+#: command-list.h:193
msgid "Show logs with difference each commit introduces"
msgstr "Извеждане на журнал с разликите, въведени с всяко подаване"
-#: command-list.h:193
+#: command-list.h:194
msgid "Manage multiple working trees"
msgstr "Управление на множество работни дървета"
-#: command-list.h:194
+#: command-list.h:195
msgid "Create a tree object from the current index"
msgstr "Създаване на обект-дърво от текущия индекс"
-#: command-list.h:195
+#: command-list.h:196
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "Указване на атрибути към път"
-#: command-list.h:196
+#: command-list.h:197
msgid "Git command-line interface and conventions"
msgstr "Команден ред и конвенции на Git"
-#: command-list.h:197
+#: command-list.h:198
msgid "A Git core tutorial for developers"
msgstr "Въвеждащ урок в Git за разработчици"
-#: command-list.h:198
+#: command-list.h:199
msgid "Git for CVS users"
msgstr "Git за потребители на CVS"
-#: command-list.h:199
+#: command-list.h:200
msgid "Tweaking diff output"
msgstr "Настройване на изгледа на разликите"
-#: command-list.h:200
+#: command-list.h:201
msgid "A useful minimum set of commands for Everyday Git"
msgstr "Полезен минимален набор от команди за ежедневната работа с Git"
-#: command-list.h:201
+#: command-list.h:202
msgid "A Git Glossary"
msgstr "Речник с термините на Git"
-#: command-list.h:202
+#: command-list.h:203
msgid "Hooks used by Git"
msgstr "Куки на Git"
-#: command-list.h:203
+#: command-list.h:204
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
-#: command-list.h:204
+#: command-list.h:205
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-#: command-list.h:205
+#: command-list.h:206
msgid "Git namespaces"
msgstr "Пространства от имена на Git"
-#: command-list.h:206
+#: command-list.h:207
msgid "Git Repository Layout"
msgstr "Устройство на хранилището на Git"
-#: command-list.h:207
+#: command-list.h:208
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "Указване на версии и диапазони в Git"
-#: command-list.h:208
+#: command-list.h:209
+msgid "Mounting one repository inside another"
+msgstr "Монтиране на едно хранилище в друго"
+
+#: command-list.h:210
msgid "A tutorial introduction to Git: part two"
msgstr "Въвеждащ урок за Git: втора част"
-#: command-list.h:209
+#: command-list.h:211
msgid "A tutorial introduction to Git"
msgstr "Въвеждащ урок за Git"
-#: command-list.h:210
+#: command-list.h:212
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
@@ -22761,121 +23432,121 @@ msgstr "Опит за просто сливане с „$pretty_name“"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Простото сливане не сработи, пробва се автоматично сливане."
-#: git-legacy-stash.sh:220
+#: git-legacy-stash.sh:221
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "Временният индекс не може да бъде изтрит"
-#: git-legacy-stash.sh:271
+#: git-legacy-stash.sh:272
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr ""
"Указателят „${ref_stash}“ не може да бъде обновен да сочи към „${w_commit}“"
-#: git-legacy-stash.sh:323
+#: git-legacy-stash.sh:324
#, sh-format
msgid "error: unknown option for 'stash push': $option"
msgstr "ГРЕШКА: командата „stash push“ не приема опцията „$option“"
-#: git-legacy-stash.sh:355
+#: git-legacy-stash.sh:356
#, sh-format
msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
msgstr ""
"Състоянието на работната директория и индекса са запазени: „$stash_msg“"
-#: git-legacy-stash.sh:535
+#: git-legacy-stash.sh:536
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "непозната опция: ${opt}"
-#: git-legacy-stash.sh:555
+#: git-legacy-stash.sh:556
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
-#: git-legacy-stash.sh:570
+#: git-legacy-stash.sh:571
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
-#: git-legacy-stash.sh:598
+#: git-legacy-stash.sh:599
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: git-legacy-stash.sh:609
+#: git-legacy-stash.sh:610
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
-#: git-legacy-stash.sh:617
+#: git-legacy-stash.sh:618
msgid "unable to refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-#: git-legacy-stash.sh:621
+#: git-legacy-stash.sh:622
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: git-legacy-stash.sh:629
+#: git-legacy-stash.sh:630
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: git-legacy-stash.sh:631
+#: git-legacy-stash.sh:632
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: git-legacy-stash.sh:640
+#: git-legacy-stash.sh:641
msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-#: git-legacy-stash.sh:665
+#: git-legacy-stash.sh:666
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-#: git-legacy-stash.sh:703
+#: git-legacy-stash.sh:704
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-#: git-legacy-stash.sh:704
+#: git-legacy-stash.sh:705
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-#: git-legacy-stash.sh:791
+#: git-legacy-stash.sh:792
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
-#: git-submodule.sh:200
+#: git-submodule.sh:202
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
"дърво"
-#: git-submodule.sh:210
+#: git-submodule.sh:212
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"адрес на хранилище: „${repo}“ трябва или да е абсолютен, или да започва с "
"„./“ или „../“"
-#: git-submodule.sh:229
+#: git-submodule.sh:231
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
-#: git-submodule.sh:232
+#: git-submodule.sh:234
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса и не е подмодул"
-#: git-submodule.sh:239
+#: git-submodule.sh:241
#, sh-format
msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
msgstr "в „${sm_path}“ не е изтеглено подаване"
-#: git-submodule.sh:245
+#: git-submodule.sh:247
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -22886,24 +23557,24 @@ msgstr ""
"${sm_path}\n"
"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
-#: git-submodule.sh:268
+#: git-submodule.sh:270
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:270
+#: git-submodule.sh:272
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:278
+#: git-submodule.sh:280
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:280
+#: git-submodule.sh:282
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -22920,37 +23591,37 @@ msgstr ""
"правилното хранилище или ако не знаете какво означава това, използвайте\n"
"друго име като аргумент към опцията „--name“."
-#: git-submodule.sh:286
+#: git-submodule.sh:288
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „${sm_name}“ наново."
-#: git-submodule.sh:298
+#: git-submodule.sh:300
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Подмодулът „${sm_path}“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:303
+#: git-submodule.sh:305
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:312
+#: git-submodule.sh:314
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:573
+#: git-submodule.sh:580
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:583
+#: git-submodule.sh:590
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:588
+#: git-submodule.sh:595
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -22959,7 +23630,7 @@ msgstr ""
"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
"липсва"
-#: git-submodule.sh:606
+#: git-submodule.sh:613
#, sh-format
msgid ""
"Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
@@ -22968,7 +23639,7 @@ msgstr ""
"Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“, опит за директно "
"доставяне на „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:612
+#: git-submodule.sh:619
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -22977,80 +23648,80 @@ msgstr ""
"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е доставен, но не съдържа обекта със сума\n"
"„${sha1}“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
-#: git-submodule.sh:619
+#: git-submodule.sh:626
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:620
+#: git-submodule.sh:627
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:624
+#: git-submodule.sh:631
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:625
+#: git-submodule.sh:632
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:630
+#: git-submodule.sh:637
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:631
+#: git-submodule.sh:638
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:636
+#: git-submodule.sh:643
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:637
+#: git-submodule.sh:644
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:668
+#: git-submodule.sh:675
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:830
+#: git-submodule.sh:886
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:882
+#: git-submodule.sh:938
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:902
+#: git-submodule.sh:958
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:905
+#: git-submodule.sh:961
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:908
+#: git-submodule.sh:964
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
@@ -23449,81 +24120,19 @@ msgid "Unable to determine absolute path of git directory"
msgstr "Абсолютният път на работното дърво не може да се определи"
#. TRANSLATORS: you can adjust this to align "git add -i" status menu
-#: git-add--interactive.perl:210
+#: git-add--interactive.perl:212
#, perl-format
msgid "%12s %12s %s"
msgstr "%14s %14s %s"
-#: git-add--interactive.perl:211
-msgid "staged"
-msgstr "в индекса"
-
-#: git-add--interactive.perl:211
-msgid "unstaged"
-msgstr "извън индекса"
-
-#: git-add--interactive.perl:267 git-add--interactive.perl:292
-msgid "binary"
-msgstr "двоично"
-
-#: git-add--interactive.perl:276 git-add--interactive.perl:330
-msgid "nothing"
-msgstr "нищо"
-
-#: git-add--interactive.perl:312 git-add--interactive.perl:327
-msgid "unchanged"
-msgstr "няма промени"
-
-#: git-add--interactive.perl:623
-#, perl-format
-msgid "added %d path\n"
-msgid_plural "added %d paths\n"
-msgstr[0] "%d файл добавен\n"
-msgstr[1] "%d файла добавени\n"
-
-#: git-add--interactive.perl:626
-#, perl-format
-msgid "updated %d path\n"
-msgid_plural "updated %d paths\n"
-msgstr[0] "%d файл обновен\n"
-msgstr[1] "%d файла обновени\n"
-
-#: git-add--interactive.perl:629
-#, perl-format
-msgid "reverted %d path\n"
-msgid_plural "reverted %d paths\n"
-msgstr[0] "%d файл с отменени промени\n"
-msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
-
-#: git-add--interactive.perl:632
+#: git-add--interactive.perl:634
#, perl-format
msgid "touched %d path\n"
msgid_plural "touched %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл засегнат\n"
msgstr[1] "%d файла засегнати\n"
-#: git-add--interactive.perl:641
-msgid "Update"
-msgstr "Обновяване"
-
-#: git-add--interactive.perl:653
-msgid "Revert"
-msgstr "Отмяна"
-
-#: git-add--interactive.perl:676
-#, perl-format
-msgid "note: %s is untracked now.\n"
-msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
-
-#: git-add--interactive.perl:687
-msgid "Add untracked"
-msgstr "Добавяне на неследени"
-
-#: git-add--interactive.perl:693
-msgid "No untracked files.\n"
-msgstr "Няма неследени файлове.\n"
-
-#: git-add--interactive.perl:1051
+#: git-add--interactive.perl:1053
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for staging."
@@ -23532,7 +24141,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"добавено към индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1054
+#: git-add--interactive.perl:1056
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for stashing."
@@ -23541,7 +24150,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"скътано"
-#: git-add--interactive.perl:1057
+#: git-add--interactive.perl:1059
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for unstaging."
@@ -23550,8 +24159,8 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"извадено от индекса."
-#: git-add--interactive.perl:1060 git-add--interactive.perl:1069
-#: git-add--interactive.perl:1075
+#: git-add--interactive.perl:1062 git-add--interactive.perl:1071
+#: git-add--interactive.perl:1077
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for applying."
@@ -23560,8 +24169,8 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"набелязано за прилагане."
-#: git-add--interactive.perl:1063 git-add--interactive.perl:1066
-#: git-add--interactive.perl:1072
+#: git-add--interactive.perl:1065 git-add--interactive.perl:1068
+#: git-add--interactive.perl:1074
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for discarding."
@@ -23570,16 +24179,12 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"набелязано за зануляване."
-#: git-add--interactive.perl:1109
+#: git-add--interactive.perl:1111
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for writing: %s"
msgstr "файлът за редактиране на парчето код не може да бъде отворен: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1110
-msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
-msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
-
-#: git-add--interactive.perl:1116
+#: git-add--interactive.perl:1118
#, perl-format
msgid ""
"---\n"
@@ -23593,38 +24198,13 @@ msgstr ""
"За да пропуснете редовете започващи с „%s“ — изтрийте ги.\n"
"Редовете, които започват с „%s“ ще бъдат пропуснати.\n"
-#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: git-add--interactive.perl:1124
-msgid ""
-"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
-"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
-"aborted and the hunk is left unchanged.\n"
-msgstr ""
-"Ако е невъзможно чисто прилагане на кода, ще може пак да редактирате. Ако\n"
-"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
-"редактирането — отказано.\n"
-
-#: git-add--interactive.perl:1138
+#: git-add--interactive.perl:1140
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for reading: %s"
msgstr ""
"файлът за редактиране на парчето код не може да бъде отворен за четене: „%s“"
-#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
-#. The program will only accept that input
-#. at this point.
-#. Consider translating (saying "no" discards!) as
-#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
-#. of the word "no" does not start with n.
-#: git-add--interactive.perl:1237
-msgid ""
-"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
-msgstr ""
-"Редактираното парче не може да се приложи. Да се продължи ли с "
-"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
-"„n“ (не)? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1246
+#: git-add--interactive.perl:1248
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
@@ -23638,7 +24218,7 @@ msgstr ""
"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1252
+#: git-add--interactive.perl:1254
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
@@ -23652,7 +24232,7 @@ msgstr ""
"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла"
-#: git-add--interactive.perl:1258
+#: git-add--interactive.perl:1260
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
@@ -23666,7 +24246,7 @@ msgstr ""
"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1264
+#: git-add--interactive.perl:1266
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
@@ -23680,7 +24260,7 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1270 git-add--interactive.perl:1288
+#: git-add--interactive.perl:1272 git-add--interactive.perl:1290
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
@@ -23697,7 +24277,7 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
"дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1276
+#: git-add--interactive.perl:1278
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
@@ -23714,7 +24294,7 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1282
+#: git-add--interactive.perl:1284
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
@@ -23731,7 +24311,7 @@ msgstr ""
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1294
+#: git-add--interactive.perl:1296
msgid ""
"y - apply this hunk to worktree\n"
"n - do not apply this hunk to worktree\n"
@@ -23745,7 +24325,7 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла"
-#: git-add--interactive.perl:1309
+#: git-add--interactive.perl:1311
msgid ""
"g - select a hunk to go to\n"
"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
@@ -23767,237 +24347,209 @@ msgstr ""
"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
"? — извеждане не помощта\n"
-#: git-add--interactive.perl:1340
+#: git-add--interactive.perl:1342
msgid "The selected hunks do not apply to the index!\n"
msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!\n"
-#: git-add--interactive.perl:1341
+#: git-add--interactive.perl:1343
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
-#: git-add--interactive.perl:1344
+#: git-add--interactive.perl:1346
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "Нищо не е приложено.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1355
+#: git-add--interactive.perl:1357
#, perl-format
msgid "ignoring unmerged: %s\n"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1364
-msgid "Only binary files changed.\n"
-msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
-
-#: git-add--interactive.perl:1366
-msgid "No changes.\n"
-msgstr "Няма промени.\n"
-
-#: git-add--interactive.perl:1374
-msgid "Patch update"
-msgstr "Обновяване на кръпка"
-
-#: git-add--interactive.perl:1426
+#: git-add--interactive.perl:1428
#, perl-format
msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1427
+#: git-add--interactive.perl:1429
#, perl-format
msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1428
+#: git-add--interactive.perl:1430
#, perl-format
msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1431
+#: git-add--interactive.perl:1433
#, perl-format
msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1432
+#: git-add--interactive.perl:1434
#, perl-format
msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1433
+#: git-add--interactive.perl:1435
#, perl-format
msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1436
+#: git-add--interactive.perl:1438
#, perl-format
msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1437
+#: git-add--interactive.perl:1439
#, perl-format
msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1438
+#: git-add--interactive.perl:1440
#, perl-format
msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1441
+#: git-add--interactive.perl:1443
#, perl-format
msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1442
+#: git-add--interactive.perl:1444
#, perl-format
msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1443
+#: git-add--interactive.perl:1445
#, perl-format
msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1446 git-add--interactive.perl:1461
+#: git-add--interactive.perl:1448 git-add--interactive.perl:1463
#, perl-format
msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
"%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1447 git-add--interactive.perl:1462
+#: git-add--interactive.perl:1449 git-add--interactive.perl:1464
#, perl-format
msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1448 git-add--interactive.perl:1463
+#: git-add--interactive.perl:1450 git-add--interactive.perl:1465
#, perl-format
msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1451
+#: git-add--interactive.perl:1453
#, perl-format
msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
"n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1452
+#: git-add--interactive.perl:1454
#, perl-format
msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1453
+#: git-add--interactive.perl:1455
#, perl-format
msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1456
+#: git-add--interactive.perl:1458
#, perl-format
msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
"q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1457
+#: git-add--interactive.perl:1459
#, perl-format
msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1458
+#: git-add--interactive.perl:1460
#, perl-format
msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1466
+#: git-add--interactive.perl:1468
#, perl-format
msgid "Apply mode change to worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната в правата за достъп към работното дърво [y,n,q,a,d"
"%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1467
+#: git-add--interactive.perl:1469
#, perl-format
msgid "Apply deletion to worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на изтриването към работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1468
+#: git-add--interactive.perl:1470
#, perl-format
msgid "Apply this hunk to worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на парчето към работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1568
+#: git-add--interactive.perl:1570
msgid "No other hunks to goto\n"
msgstr "Няма други парчета\n"
-#: git-add--interactive.perl:1575
-msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
-msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1577
-msgid "go to which hunk? "
-msgstr "към кое парче да се придвижи? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1586
+#: git-add--interactive.perl:1588
#, perl-format
msgid "Invalid number: '%s'\n"
msgstr "Неправилен номер: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1591
+#: git-add--interactive.perl:1593
#, perl-format
msgid "Sorry, only %d hunk available.\n"
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available.\n"
msgstr[0] "Има само %d парче.\n"
msgstr[1] "Има само %d парчета.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1617
+#: git-add--interactive.perl:1619
msgid "No other hunks to search\n"
msgstr "Няма други парчета за търсене\n"
-#: git-add--interactive.perl:1621
-msgid "search for regex? "
-msgstr "да се търси с регулярен израз? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1634
+#: git-add--interactive.perl:1636
#, perl-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s\n"
msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s\n"
-#: git-add--interactive.perl:1644
+#: git-add--interactive.perl:1646
msgid "No hunk matches the given pattern\n"
msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз\n"
-#: git-add--interactive.perl:1656 git-add--interactive.perl:1678
+#: git-add--interactive.perl:1658 git-add--interactive.perl:1680
msgid "No previous hunk\n"
msgstr "Няма друго парче преди това\n"
-#: git-add--interactive.perl:1665 git-add--interactive.perl:1684
+#: git-add--interactive.perl:1667 git-add--interactive.perl:1686
msgid "No next hunk\n"
msgstr "Няма друго парче след това\n"
-#: git-add--interactive.perl:1690
+#: git-add--interactive.perl:1692
msgid "Sorry, cannot split this hunk\n"
msgstr "Това парче не може да бъде разделено\n"
-#: git-add--interactive.perl:1696
+#: git-add--interactive.perl:1698
#, perl-format
msgid "Split into %d hunk.\n"
msgid_plural "Split into %d hunks.\n"
msgstr[0] "Разделяне на %d парче.\n"
msgstr[1] "Разделяне на %d парчета.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1706
+#: git-add--interactive.perl:1708
msgid "Sorry, cannot edit this hunk\n"
msgstr "Това парче не може да бъде редактирано\n"
-#: git-add--interactive.perl:1752
-msgid "Review diff"
-msgstr "Преглед на разликата"
-
#. TRANSLATORS: please do not translate the command names
#. 'status', 'update', 'revert', etc.
-#: git-add--interactive.perl:1771
+#: git-add--interactive.perl:1773
msgid ""
"status - show paths with changes\n"
"update - add working tree state to the staged set of changes\n"
@@ -24018,19 +24570,19 @@ msgstr ""
" и индекса\n"
"add untracked — добавяне на неследените файлове към промените в индекса\n"
-#: git-add--interactive.perl:1788 git-add--interactive.perl:1793
-#: git-add--interactive.perl:1796 git-add--interactive.perl:1803
-#: git-add--interactive.perl:1806 git-add--interactive.perl:1813
-#: git-add--interactive.perl:1817 git-add--interactive.perl:1823
+#: git-add--interactive.perl:1790 git-add--interactive.perl:1795
+#: git-add--interactive.perl:1798 git-add--interactive.perl:1805
+#: git-add--interactive.perl:1808 git-add--interactive.perl:1815
+#: git-add--interactive.perl:1819 git-add--interactive.perl:1825
msgid "missing --"
msgstr "„--“ липсва"
-#: git-add--interactive.perl:1819
+#: git-add--interactive.perl:1821
#, perl-format
msgid "unknown --patch mode: %s"
msgstr "неизвестна стратегия за прилагане на кръпка: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1825 git-add--interactive.perl:1831
+#: git-add--interactive.perl:1827 git-add--interactive.perl:1833
#, perl-format
msgid "invalid argument %s, expecting --"
msgstr "указан е неправилен аргумент „%s“, а се очаква „--“."