summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2021-08-06 09:57:40 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2021-08-06 10:40:56 (GMT)
commit12515dc49e0493fcfcf3e96eb54672799b1c5c20 (patch)
treed8101b30a38d41ae5787a2c1c9d34d4a6de5dca1 /po
parent5fee9b925e86ed614ac62c8342192a43a2727e5a (diff)
downloadgit-12515dc49e0493fcfcf3e96eb54672799b1c5c20.zip
git-12515dc49e0493fcfcf3e96eb54672799b1c5c20.tar.gz
git-12515dc49e0493fcfcf3e96eb54672799b1c5c20.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (5227t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/bg.po4028
1 files changed, 2075 insertions, 1953 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 212f7ac..905eb8e 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -177,8 +177,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.31\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-05-17 16:02+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-28 17:44+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-08-03 17:06+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-08-06 13:38+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -193,7 +193,7 @@ msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
#: add-interactive.c:529 add-interactive.c:830 reset.c:65 sequencer.c:3493
-#: sequencer.c:3944 sequencer.c:4099 builtin/rebase.c:1528
+#: sequencer.c:3964 sequencer.c:4119 builtin/rebase.c:1528
#: builtin/rebase.c:1953
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
@@ -222,7 +222,7 @@ msgstr "Обновяване"
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
-#: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:89 sequencer.c:3687
+#: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:89 sequencer.c:3707
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
@@ -280,12 +280,12 @@ msgstr[1] "%d файла добавени\n"
msgid "ignoring unmerged: %s"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“"
-#: add-interactive.c:937 add-patch.c:1751 git-add--interactive.perl:1369
+#: add-interactive.c:937 add-patch.c:1752 git-add--interactive.perl:1369
#, c-format
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
-#: add-interactive.c:939 add-patch.c:1749 git-add--interactive.perl:1371
+#: add-interactive.c:939 add-patch.c:1750 git-add--interactive.perl:1371
#, c-format
msgid "No changes.\n"
msgstr "Няма промени.\n"
@@ -362,11 +362,11 @@ msgstr "избор на номериран елемент"
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(празно) без избор на нищо"
-#: add-interactive.c:1091 builtin/clean.c:816 git-add--interactive.perl:1896
+#: add-interactive.c:1091 builtin/clean.c:813 git-add--interactive.perl:1896
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: add-interactive.c:1092 builtin/clean.c:817 git-add--interactive.perl:1893
+#: add-interactive.c:1092 builtin/clean.c:814 git-add--interactive.perl:1893
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
@@ -378,12 +378,12 @@ msgstr "в индекса"
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
-#: add-interactive.c:1144 apply.c:4994 apply.c:4997 builtin/am.c:2308
-#: builtin/am.c:2311 builtin/bugreport.c:135 builtin/clone.c:128
+#: add-interactive.c:1144 apply.c:4994 apply.c:4997 builtin/am.c:2309
+#: builtin/am.c:2312 builtin/bugreport.c:135 builtin/clone.c:128
#: builtin/fetch.c:152 builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:190
-#: builtin/submodule--helper.c:409 builtin/submodule--helper.c:1819
-#: builtin/submodule--helper.c:1822 builtin/submodule--helper.c:2327
-#: builtin/submodule--helper.c:2330 builtin/submodule--helper.c:2573
+#: builtin/submodule--helper.c:408 builtin/submodule--helper.c:1818
+#: builtin/submodule--helper.c:1821 builtin/submodule--helper.c:2326
+#: builtin/submodule--helper.c:2329 builtin/submodule--helper.c:2572
#: git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "път"
@@ -393,7 +393,7 @@ msgid "could not refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
#
-#: add-interactive.c:1165 builtin/clean.c:781 git-add--interactive.perl:1803
+#: add-interactive.c:1165 builtin/clean.c:778 git-add--interactive.perl:1803
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
@@ -713,34 +713,34 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
-#: add-patch.c:342
+#: add-patch.c:343
#, c-format
msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на парчето „%.*s“ не може да се анализира"
-#: add-patch.c:361 add-patch.c:365
+#: add-patch.c:362 add-patch.c:366
#, c-format
msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на оцветеното парче „%.*s“ не може да се анализира"
-#: add-patch.c:419
+#: add-patch.c:420
msgid "could not parse diff"
msgstr "разликата не може да се анализира"
-#: add-patch.c:438
+#: add-patch.c:439
msgid "could not parse colored diff"
msgstr "оцветената разлика не може да се анализира"
-#: add-patch.c:452
+#: add-patch.c:453
#, c-format
msgid "failed to run '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: add-patch.c:611
+#: add-patch.c:612
msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
msgstr "изходът от „interactive.diffFilter“ не напасва"
-#: add-patch.c:612
+#: add-patch.c:613
msgid ""
"Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
"between its input and output lines."
@@ -748,7 +748,7 @@ msgstr ""
"Обработените редове на изхода на ползвания филтър, трябва\n"
"да се отнасят едно към едно спрямо редовете на входа."
-#: add-patch.c:790
+#: add-patch.c:791
#, c-format
msgid ""
"expected context line #%d in\n"
@@ -757,7 +757,7 @@ msgstr ""
"очаква се ред №%d от контекста в\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:805
+#: add-patch.c:806
#, c-format
msgid ""
"hunks do not overlap:\n"
@@ -770,11 +770,11 @@ msgstr ""
" не завършва с:\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:1081 git-add--interactive.perl:1115
+#: add-patch.c:1082 git-add--interactive.perl:1115
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
-#: add-patch.c:1085
+#: add-patch.c:1086
#, c-format
msgid ""
"---\n"
@@ -789,7 +789,7 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати.\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: add-patch.c:1099 git-add--interactive.perl:1129
+#: add-patch.c:1100 git-add--interactive.perl:1129
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -799,11 +799,11 @@ msgstr ""
"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
"редактирането — отказано.\n"
-#: add-patch.c:1132
+#: add-patch.c:1133
msgid "could not parse hunk header"
msgstr "заглавната част парчето не може да се анализира"
-#: add-patch.c:1177
+#: add-patch.c:1178
msgid "'git apply --cached' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
@@ -819,7 +819,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
-#: add-patch.c:1246 git-add--interactive.perl:1242
+#: add-patch.c:1247 git-add--interactive.perl:1242
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
@@ -827,19 +827,19 @@ msgstr ""
"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
"„n“ (не)? "
-#: add-patch.c:1289
+#: add-patch.c:1290
msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
msgstr "Избраните парчета не може да се добавят в индекса!"
-#: add-patch.c:1290 git-add--interactive.perl:1346
+#: add-patch.c:1291 git-add--interactive.perl:1346
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
-#: add-patch.c:1297 git-add--interactive.perl:1349
+#: add-patch.c:1298 git-add--interactive.perl:1349
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "Нищо не е приложено.\n"
-#: add-patch.c:1354
+#: add-patch.c:1355
msgid ""
"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
"J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
@@ -861,69 +861,69 @@ msgstr ""
"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
"? — извеждане не помощта\n"
-#: add-patch.c:1516 add-patch.c:1526
+#: add-patch.c:1517 add-patch.c:1527
msgid "No previous hunk"
msgstr "Няма друго парче преди това"
-#: add-patch.c:1521 add-patch.c:1531
+#: add-patch.c:1522 add-patch.c:1532
msgid "No next hunk"
msgstr "Няма друго парче след това"
-#: add-patch.c:1537
+#: add-patch.c:1538
msgid "No other hunks to goto"
msgstr "Няма други парчета"
-#: add-patch.c:1548 git-add--interactive.perl:1606
+#: add-patch.c:1549 git-add--interactive.perl:1606
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
-#: add-patch.c:1549 git-add--interactive.perl:1608
+#: add-patch.c:1550 git-add--interactive.perl:1608
msgid "go to which hunk? "
msgstr "към кое парче да се придвижи? "
-#: add-patch.c:1560
+#: add-patch.c:1561
#, c-format
msgid "Invalid number: '%s'"
msgstr "Неправилен номер: „%s“"
-#: add-patch.c:1565
+#: add-patch.c:1566
#, c-format
msgid "Sorry, only %d hunk available."
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available."
msgstr[0] "Има само %d парче."
msgstr[1] "Има само %d парчета."
-#: add-patch.c:1574
+#: add-patch.c:1575
msgid "No other hunks to search"
msgstr "Няма други парчета за търсене"
-#: add-patch.c:1580 git-add--interactive.perl:1661
+#: add-patch.c:1581 git-add--interactive.perl:1661
msgid "search for regex? "
msgstr "да се търси с регулярен израз? "
-#: add-patch.c:1595
+#: add-patch.c:1596
#, c-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s"
msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s"
-#: add-patch.c:1612
+#: add-patch.c:1613
msgid "No hunk matches the given pattern"
msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз"
-#: add-patch.c:1619
+#: add-patch.c:1620
msgid "Sorry, cannot split this hunk"
msgstr "Това парче не може да бъде разделено"
-#: add-patch.c:1623
+#: add-patch.c:1624
#, c-format
msgid "Split into %d hunks."
msgstr "Разделяне на %d парчета."
-#: add-patch.c:1627
+#: add-patch.c:1628
msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
-#: add-patch.c:1679
+#: add-patch.c:1680
msgid "'git apply' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
@@ -1382,8 +1382,8 @@ msgstr "„%s“: неправилен вид"
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3894 apply.c:3896 read-cache.c:861 read-cache.c:890
-#: read-cache.c:1351
+#: apply.c:3894 apply.c:3896 read-cache.c:863 read-cache.c:892
+#: read-cache.c:1353
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
@@ -1477,7 +1477,7 @@ msgstr ""
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4376 builtin/bisect--helper.c:523
+#: apply.c:4376 builtin/bisect--helper.c:525
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
@@ -1569,7 +1569,7 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4967 builtin/add.c:679 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:423
+#: apply.c:4967 builtin/add.c:678 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:423
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
@@ -1581,7 +1581,7 @@ msgstr "без прилагане на промените напасващи н
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:5000 builtin/am.c:2317
+#: apply.c:5000 builtin/am.c:2318
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
@@ -1650,9 +1650,9 @@ msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „N
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:5035 builtin/am.c:2293 builtin/am.c:2296
+#: apply.c:5035 builtin/am.c:2294 builtin/am.c:2297
#: builtin/interpret-trailers.c:98 builtin/interpret-trailers.c:100
-#: builtin/interpret-trailers.c:102 builtin/pack-objects.c:3831
+#: builtin/interpret-trailers.c:102 builtin/pack-objects.c:3991
#: builtin/rebase.c:1347
msgid "action"
msgstr "действие"
@@ -1683,8 +1683,8 @@ msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
#: apply.c:5052 builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1474 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:755
-#: builtin/log.c:2295 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/commit.c:1481 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:756
+#: builtin/log.c:2297 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
@@ -1696,7 +1696,7 @@ msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ зн
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5059 builtin/am.c:2305
+#: apply.c:5059 builtin/am.c:2306
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
@@ -1738,7 +1738,7 @@ msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:469 builtin/pack-objects.c:244 builtin/pack-objects.c:247
+#: archive-zip.c:469 builtin/pack-objects.c:365 builtin/pack-objects.c:368
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
@@ -1773,13 +1773,13 @@ msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: archive.c:342 sequencer.c:460 sequencer.c:1915 sequencer.c:3095
-#: sequencer.c:3536 sequencer.c:3645 builtin/am.c:261 builtin/commit.c:833
+#: sequencer.c:3537 sequencer.c:3665 builtin/am.c:262 builtin/commit.c:833
#: builtin/merge.c:1143
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: archive.c:427 builtin/add.c:205 builtin/add.c:646 builtin/rm.c:328
+#: archive.c:427 builtin/add.c:205 builtin/add.c:645 builtin/rm.c:328
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
@@ -1821,7 +1821,7 @@ msgstr "ФОРМАТ"
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:553 builtin/log.c:1772
+#: archive.c:553 builtin/log.c:1775
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
@@ -1832,7 +1832,7 @@ msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път
#: archive.c:555 archive.c:558 builtin/blame.c:884 builtin/blame.c:888
#: builtin/blame.c:889 builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:135
#: builtin/fast-export.c:1207 builtin/fast-export.c:1209
-#: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:922 builtin/hash-object.c:105
+#: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:921 builtin/hash-object.c:105
#: builtin/ls-files.c:653 builtin/ls-files.c:656 builtin/notes.c:412
#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:191
msgid "file"
@@ -1863,7 +1863,7 @@ msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
#: archive.c:569 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:118 builtin/clone.c:121
-#: builtin/submodule--helper.c:1831 builtin/submodule--helper.c:2336
+#: builtin/submodule--helper.c:1830 builtin/submodule--helper.c:2335
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
@@ -1871,7 +1871,7 @@ msgstr "хранилище"
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "получаване на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:571 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:718
+#: archive.c:571 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:717
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "команда"
@@ -2057,11 +2057,11 @@ msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:2820 bundle.c:213 ref-filter.c:2207 remote.c:2041 sequencer.c:2333
-#: sequencer.c:4866 submodule.c:857 builtin/commit.c:1106 builtin/log.c:411
-#: builtin/log.c:1018 builtin/log.c:1626 builtin/log.c:2054 builtin/log.c:2344
-#: builtin/merge.c:428 builtin/pack-objects.c:3183 builtin/pack-objects.c:3646
-#: builtin/pack-objects.c:3661 builtin/shortlog.c:255
+#: blame.c:2820 bundle.c:224 ref-filter.c:2274 remote.c:2041 sequencer.c:2333
+#: sequencer.c:4865 submodule.c:844 builtin/commit.c:1113 builtin/log.c:414
+#: builtin/log.c:1021 builtin/log.c:1629 builtin/log.c:2056 builtin/log.c:2346
+#: builtin/merge.c:428 builtin/pack-objects.c:3343 builtin/pack-objects.c:3806
+#: builtin/pack-objects.c:3821 builtin/shortlog.c:255
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -2220,119 +2220,119 @@ msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
-#: bundle.c:41
+#: bundle.c:44
#, c-format
msgid "unrecognized bundle hash algorithm: %s"
msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми за пратки „%s“"
-#: bundle.c:45
+#: bundle.c:48
#, c-format
msgid "unknown capability '%s'"
msgstr "непозната възможност „%s“"
-#: bundle.c:71
+#: bundle.c:74
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 or v3 bundle file"
msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2 или 3"
-#: bundle.c:110
+#: bundle.c:113
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:136 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2593 sequencer.c:3385
+#: bundle.c:140 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2593 sequencer.c:3385
#: builtin/commit.c:861
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: bundle.c:189
+#: bundle.c:198
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:192
+#: bundle.c:201
msgid "need a repository to verify a bundle"
msgstr "за проверката на пратка е необходимо хранилище"
-#: bundle.c:243
+#: bundle.c:257
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
-#: bundle.c:250
+#: bundle.c:264
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
-#: bundle.c:252
+#: bundle.c:266
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
-#: bundle.c:319
+#: bundle.c:333
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
-#: bundle.c:326
+#: bundle.c:340
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: bundle.c:337
+#: bundle.c:351
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:386
+#: bundle.c:400
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:490
+#: bundle.c:504
#, c-format
msgid "unsupported bundle version %d"
msgstr "неподдържана версия на индекса %d"
-#: bundle.c:492
+#: bundle.c:506
#, c-format
msgid "cannot write bundle version %d with algorithm %s"
msgstr "пратка %d не може да се запише с алгоритъм %s"
-#: bundle.c:510 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1935 builtin/shortlog.c:396
+#: bundle.c:524 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1938 builtin/shortlog.c:396
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:539
+#: bundle.c:553
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:549
+#: bundle.c:563
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bundle.c:574
+#: bundle.c:588
msgid "index-pack died"
msgstr "командата „git index-pack“ не завърши успешно"
-#: chunk-format.c:113
+#: chunk-format.c:117
msgid "terminating chunk id appears earlier than expected"
msgstr "идентификаторът за краен откъс се явява по-рано от очакваното"
-#: chunk-format.c:122
+#: chunk-format.c:126
#, c-format
msgid "improper chunk offset(s) %<PRIx64> and %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на откъс/и %<PRIx64> и %<PRIx64>"
-#: chunk-format.c:129
+#: chunk-format.c:133
#, c-format
msgid "duplicate chunk ID %<PRIx32> found"
msgstr "повтарящ се идентификатор на откъс %<PRIx32>"
-#: chunk-format.c:143
+#: chunk-format.c:147
#, c-format
msgid "final chunk has non-zero id %<PRIx32>"
msgstr "ненулев идентификатор за краен откъс %<PRIx32>"
@@ -2404,12 +2404,12 @@ msgstr ""
"графът с подаванията изисква генериране на данни за отместването, но такива "
"липсват"
-#: commit-graph.c:1075 builtin/am.c:1340
+#: commit-graph.c:1075 builtin/am.c:1341
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: commit-graph.c:1337 builtin/pack-objects.c:2897
+#: commit-graph.c:1337 builtin/pack-objects.c:3057
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
@@ -2471,7 +2471,7 @@ msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с под
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-#: commit-graph.c:1812 midx.c:906
+#: commit-graph.c:1812 midx.c:911
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не може да бъдат създадени"
@@ -2522,63 +2522,63 @@ msgstr ""
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2450
+#: commit-graph.c:2449
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:2460
+#: commit-graph.c:2459
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
-#: commit-graph.c:2470 commit-graph.c:2485
+#: commit-graph.c:2469 commit-graph.c:2484
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
-#: commit-graph.c:2477
+#: commit-graph.c:2476
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-#: commit-graph.c:2495
+#: commit-graph.c:2494
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2510
+#: commit-graph.c:2509
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
-#: commit-graph.c:2517
+#: commit-graph.c:2516
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2527
+#: commit-graph.c:2526
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-#: commit-graph.c:2536
+#: commit-graph.c:2535
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2550
+#: commit-graph.c:2549
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-#: commit-graph.c:2555
+#: commit-graph.c:2554
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -2586,7 +2586,7 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
-#: commit-graph.c:2559
+#: commit-graph.c:2558
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -2594,22 +2594,22 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
-#: commit-graph.c:2576
+#: commit-graph.c:2575
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %<PRIuMAX> < %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX> < "
"%<PRIuMAX>"
-#: commit-graph.c:2582
+#: commit-graph.c:2581
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
"%<PRIuMAX>"
-#: commit.c:52 sequencer.c:3088 builtin/am.c:371 builtin/am.c:416
-#: builtin/am.c:421 builtin/am.c:1419 builtin/am.c:2066 builtin/replace.c:457
+#: commit.c:52 sequencer.c:3088 builtin/am.c:372 builtin/am.c:417
+#: builtin/am.c:422 builtin/am.c:1420 builtin/am.c:2067 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -2900,7 +2900,7 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1687 builtin/pack-objects.c:3924
+#: config.c:1687 builtin/pack-objects.c:4084
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
@@ -2920,112 +2920,112 @@ msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
-#: config.c:1873
+#: config.c:1874
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
-#: config.c:1929
+#: config.c:1930
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2293
+#: config.c:2294
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2467
+#: config.c:2468
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2512
+#: config.c:2513
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2558
+#: config.c:2559
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2560
+#: config.c:2561
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2644
+#: config.c:2645
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2676
+#: config.c:2677
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2705
+#: config.c:2706
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2957 config.c:3283
+#: config.c:2958 config.c:3285
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2968
+#: config.c:2969
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:3005 builtin/config.c:361
+#: config.c:3006 builtin/config.c:361
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:3030
+#: config.c:3031
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:3043 config.c:3296
+#: config.c:3044 config.c:3298
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:3054
+#: config.c:3055
#, c-format
-msgid "unable to mmap '%s'"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
+msgid "unable to mmap '%s'%s"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“%s"
-#: config.c:3063 config.c:3301
+#: config.c:3065 config.c:3303
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:3148 config.c:3398
+#: config.c:3150 config.c:3400
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:3182
+#: config.c:3184
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:3184 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
+#: config.c:3186 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3274
+#: config.c:3276
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3441
+#: config.c:3443
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -3209,7 +3209,7 @@ msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:108 builtin/fsck.c:188 builtin/prune.c:45
+#: connected.c:108 builtin/fsck.c:189 builtin/prune.c:45
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
@@ -3484,36 +3484,36 @@ msgstr ""
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
-#: diff-merges.c:80
+#: diff-merges.c:70
#, c-format
msgid "unknown value for --diff-merges: %s"
msgstr "непозната стойност за опцията „--diff-merges“: „%s“"
-#: diff-lib.c:538
+#: diff-lib.c:557
msgid "--merge-base does not work with ranges"
msgstr "опцията „--merge-base“ не работи с диапазони"
-#: diff-lib.c:540
+#: diff-lib.c:559
msgid "--merge-base only works with commits"
msgstr "опцията „--merge-base“ работи само с подавания"
-#: diff-lib.c:557
+#: diff-lib.c:576
msgid "unable to get HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде получен"
-#: diff-lib.c:564
+#: diff-lib.c:583
msgid "no merge base found"
msgstr "липсва база за сливане"
-#: diff-lib.c:566
+#: diff-lib.c:585
msgid "multiple merge bases found"
msgstr "много бази за сливане"
-#: diff-no-index.c:238
+#: diff-no-index.c:237
msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
-#: diff-no-index.c:263
+#: diff-no-index.c:262
msgid ""
"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
"tree"
@@ -3577,38 +3577,53 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4278
+#: diff.c:4282
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4630
+#: diff.c:4634
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4633
+#: diff.c:4637
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4712
+#: diff.c:4640
+msgid ""
+"-G and --pickaxe-regex are mutually exclusive, use --pickaxe-regex with -S"
+msgstr ""
+"опциите „-G“ и „--pickaxe-regex“ са несъвместими една с друга. Пробвайте „--"
+"pickaxe-regex“ със „-S“"
+
+#: diff.c:4643
+msgid ""
+"---pickaxe-all and --find-object are mutually exclusive, use --pickaxe-all "
+"with -G and -S"
+msgstr ""
+"опциите „--pickaxe-all“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга. "
+"Пробвайте „--pickaxe-all“ с „-G“ и „-S“"
+
+#: diff.c:4722
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4760
+#: diff.c:4770
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
-#: diff.c:4765 diff.c:4770 diff.c:4775 diff.c:4780 diff.c:5308
+#: diff.c:4775 diff.c:4780 diff.c:4785 diff.c:4790 diff.c:5318
#: parse-options.c:197 parse-options.c:201 builtin/commit-graph.c:180
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-#: diff.c:4797
+#: diff.c:4807
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -3617,44 +3632,44 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4882
+#: diff.c:4892
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
-#: diff.c:4906
+#: diff.c:4916
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
-#: diff.c:4920
+#: diff.c:4930
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се открие"
-#: diff.c:4970 diff.c:4976
+#: diff.c:4980 diff.c:4986
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
-#: diff.c:4988
+#: diff.c:4998
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
-#: diff.c:5009
+#: diff.c:5019
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
-#: diff.c:5028
+#: diff.c:5038
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
-#: diff.c:5068
+#: diff.c:5078
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
@@ -3663,158 +3678,158 @@ msgstr ""
"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
"„histogram“ (хистограмен)"
-#: diff.c:5104 diff.c:5124
+#: diff.c:5114 diff.c:5134
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
-#: diff.c:5228
+#: diff.c:5238
#, c-format
msgid "invalid regex given to -I: '%s'"
msgstr "неправилен регулярен израз подаден към „-I“: „%s“"
-#: diff.c:5277
+#: diff.c:5287
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5333
+#: diff.c:5343
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
-#: diff.c:5369
+#: diff.c:5379
msgid "Diff output format options"
msgstr "Формат на изхода за разликите"
-#: diff.c:5371 diff.c:5377
+#: diff.c:5381 diff.c:5387
msgid "generate patch"
msgstr "създаване на кръпки"
-#: diff.c:5374 builtin/log.c:179
+#: diff.c:5384 builtin/log.c:179
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: diff.c:5379 diff.c:5493 diff.c:5500
+#: diff.c:5389 diff.c:5503 diff.c:5510
msgid "<n>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5380 diff.c:5383
+#: diff.c:5390 diff.c:5393
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
-#: diff.c:5385
+#: diff.c:5395
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
-#: diff.c:5388
+#: diff.c:5398
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5392
+#: diff.c:5402
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5396
+#: diff.c:5406
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
-#: diff.c:5399
+#: diff.c:5409
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
-#: diff.c:5401 diff.c:5409
+#: diff.c:5411 diff.c:5419
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
-#: diff.c:5402
+#: diff.c:5412
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
-#: diff.c:5406
+#: diff.c:5416
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
-#: diff.c:5410
+#: diff.c:5420
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
-#: diff.c:5414
+#: diff.c:5424
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
"празните знаци"
-#: diff.c:5417
+#: diff.c:5427
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
"режима на достъп"
-#: diff.c:5420
+#: diff.c:5430
msgid "show only names of changed files"
msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
-#: diff.c:5423
+#: diff.c:5433
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
-#: diff.c:5425
+#: diff.c:5435
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
-#: diff.c:5426
+#: diff.c:5436
msgid "generate diffstat"
msgstr "извеждане на статистика за промените"
-#: diff.c:5428 diff.c:5431 diff.c:5434
+#: diff.c:5438 diff.c:5441 diff.c:5444
msgid "<width>"
msgstr "ШИРОЧИНА"
-#: diff.c:5429
+#: diff.c:5439
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
-#: diff.c:5432
+#: diff.c:5442
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
-#: diff.c:5435
+#: diff.c:5445
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
-#: diff.c:5437
+#: diff.c:5447
msgid "<count>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5438
+#: diff.c:5448
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
-#: diff.c:5441
+#: diff.c:5451
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
-#: diff.c:5444
+#: diff.c:5454
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
-#: diff.c:5447
+#: diff.c:5457
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
"преди и след промяната"
-#: diff.c:5449
+#: diff.c:5459
msgid "show colored diff"
msgstr "разлики в цвят"
-#: diff.c:5450
+#: diff.c:5460
msgid "<kind>"
msgstr "ВИД"
-#: diff.c:5451
+#: diff.c:5461
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
@@ -3822,7 +3837,7 @@ msgstr ""
"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
"преди и след разликата,"
-#: diff.c:5454
+#: diff.c:5464
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
@@ -3830,261 +3845,261 @@ msgstr ""
"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
-#: diff.c:5457 diff.c:5460 diff.c:5463 diff.c:5572
+#: diff.c:5467 diff.c:5470 diff.c:5473 diff.c:5582
msgid "<prefix>"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: diff.c:5458
+#: diff.c:5468
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
-#: diff.c:5461
+#: diff.c:5471
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
-#: diff.c:5464
+#: diff.c:5474
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
-#: diff.c:5467
+#: diff.c:5477
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "без префикс за източника и целта"
-#: diff.c:5470
+#: diff.c:5480
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
"БРОЙ редове"
-#: diff.c:5474 diff.c:5479 diff.c:5484
+#: diff.c:5484 diff.c:5489 diff.c:5494
msgid "<char>"
msgstr "ЗНАК"
-#: diff.c:5475
+#: diff.c:5485
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
-#: diff.c:5480
+#: diff.c:5490
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
-#: diff.c:5485
+#: diff.c:5495
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
-#: diff.c:5488
+#: diff.c:5498
msgid "Diff rename options"
msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
-#: diff.c:5489
+#: diff.c:5499
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
-#: diff.c:5490
+#: diff.c:5500
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
-#: diff.c:5494
+#: diff.c:5504
msgid "detect renames"
msgstr "засичане на преименуванията"
-#: diff.c:5498
+#: diff.c:5508
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
-#: diff.c:5501
+#: diff.c:5511
msgid "detect copies"
msgstr "засичане на копиранията"
-#: diff.c:5505
+#: diff.c:5515
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
-#: diff.c:5507
+#: diff.c:5517
msgid "disable rename detection"
msgstr "без търсене на преименувания"
-#: diff.c:5510
+#: diff.c:5520
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
-#: diff.c:5512
+#: diff.c:5522
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr ""
"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
"на файл"
-#: diff.c:5515
+#: diff.c:5525
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
-#: diff.c:5517
+#: diff.c:5527
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
-#: diff.c:5519
+#: diff.c:5529
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
-#: diff.c:5522
+#: diff.c:5532
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
-#: diff.c:5525
+#: diff.c:5535
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: diff.c:5528
+#: diff.c:5538
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
-#: diff.c:5531
+#: diff.c:5541
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "без промени в знаците за край на ред"
-#: diff.c:5534
+#: diff.c:5544
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
-#: diff.c:5536 diff.c:5558 diff.c:5561 diff.c:5606
+#: diff.c:5546 diff.c:5568 diff.c:5571 diff.c:5616
msgid "<regex>"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5537
+#: diff.c:5547
msgid "ignore changes whose all lines match <regex>"
msgstr "без промени в редовете, които напасват РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5540
+#: diff.c:5550
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
-#: diff.c:5543
+#: diff.c:5553
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
-#: diff.c:5547
+#: diff.c:5557
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
-#: diff.c:5549
+#: diff.c:5559
msgid "<algorithm>"
msgstr "АЛГОРИТЪМ"
-#: diff.c:5550
+#: diff.c:5560
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
-#: diff.c:5552
+#: diff.c:5562
msgid "<text>"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: diff.c:5553
+#: diff.c:5563
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
-#: diff.c:5555 diff.c:5564 diff.c:5567
+#: diff.c:5565 diff.c:5574 diff.c:5577
msgid "<mode>"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: diff.c:5556
+#: diff.c:5566
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
-#: diff.c:5559
+#: diff.c:5569
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
-#: diff.c:5562
+#: diff.c:5572
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
-#: diff.c:5565
+#: diff.c:5575
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
-#: diff.c:5568
+#: diff.c:5578
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr ""
"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
-#: diff.c:5571
+#: diff.c:5581
msgid "Other diff options"
msgstr "Други опции за разлики"
-#: diff.c:5573
+#: diff.c:5583
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
"се ползват относителни пътища"
-#: diff.c:5577
+#: diff.c:5587
msgid "treat all files as text"
msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
-#: diff.c:5579
+#: diff.c:5589
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
-#: diff.c:5581
+#: diff.c:5591
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr ""
"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
"случай — с 0"
-#: diff.c:5583
+#: diff.c:5593
msgid "disable all output of the program"
msgstr "без всякакъв изход от програмата"
-#: diff.c:5585
+#: diff.c:5595
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
-#: diff.c:5587
+#: diff.c:5597
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
-#: diff.c:5589
+#: diff.c:5599
msgid "<when>"
msgstr "КОГА"
-#: diff.c:5590
+#: diff.c:5600
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
-#: diff.c:5593
+#: diff.c:5603
msgid "<format>"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: diff.c:5594
+#: diff.c:5604
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
-#: diff.c:5598
+#: diff.c:5608
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5601
+#: diff.c:5611
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5603
+#: diff.c:5613
msgid "<string>"
msgstr "НИЗ"
-#: diff.c:5604
+#: diff.c:5614
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
-#: diff.c:5607
+#: diff.c:5617
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
@@ -4092,69 +4107,69 @@ msgstr ""
"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
"на регулярния израз"
-#: diff.c:5610
+#: diff.c:5620
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
-#: diff.c:5613
+#: diff.c:5623
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
-#: diff.c:5616
+#: diff.c:5626
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
-#: diff.c:5617 diff.c:5620
+#: diff.c:5627 diff.c:5630
msgid "<path>"
msgstr "ПЪТ"
-#: diff.c:5618
+#: diff.c:5628
msgid "show the change in the specified path first"
msgstr "първо извеждане на промяната в указания път"
-#: diff.c:5621
+#: diff.c:5631
msgid "skip the output to the specified path"
msgstr "прескачане на изхода към указания път"
-#: diff.c:5623
+#: diff.c:5633
msgid "<object-id>"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
-#: diff.c:5624
+#: diff.c:5634
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
-#: diff.c:5626
+#: diff.c:5636
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
-#: diff.c:5627
+#: diff.c:5637
msgid "select files by diff type"
msgstr "избор на файловете по вид разлика"
-#: diff.c:5629
+#: diff.c:5639
msgid "<file>"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: diff.c:5630
+#: diff.c:5640
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Изход към указания файл"
-#: diff.c:6287
-msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
+#: diff.c:6298
+msgid "exhaustive rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
-"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
-"многото файлове."
+"пълното търсене на преименувания на обекти се прескача поради многото "
+"файлове."
-#: diff.c:6290
+#: diff.c:6301
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
"файлове."
-#: diff.c:6293
+#: diff.c:6304
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -4165,7 +4180,7 @@ msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: diffcore-rename.c:1418
+#: diffcore-rename.c:1510
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
@@ -4174,62 +4189,62 @@ msgstr "Търсене на преименувания на обекти съч
msgid "No such path '%s' in the diff"
msgstr "Няма път на име „%s“ в разликата"
-#: dir.c:578
+#: dir.c:593
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
-#: dir.c:718 dir.c:747 dir.c:760
+#: dir.c:733 dir.c:762 dir.c:775
#, c-format
msgid "unrecognized pattern: '%s'"
msgstr "непознат шаблон: „%s“"
-#: dir.c:777 dir.c:791
+#: dir.c:792 dir.c:806
#, c-format
msgid "unrecognized negative pattern: '%s'"
msgstr "непознат отрицателен шаблон: „%s“"
-#: dir.c:809
+#: dir.c:824
#, c-format
msgid "your sparse-checkout file may have issues: pattern '%s' is repeated"
msgstr ""
"файлът определящ частичността на изтегленото хранилище може да има проблем: "
"шаблонът „%s“ се повтаря"
-#: dir.c:819
+#: dir.c:834
msgid "disabling cone pattern matching"
msgstr "изключване на пътеводното напасване"
-#: dir.c:1206
+#: dir.c:1221
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
-#: dir.c:2314
+#: dir.c:2358
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2614
+#: dir.c:2660
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2738
+#: dir.c:2784
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3543
+#: dir.c:3617
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-#: dir.c:3590 dir.c:3595
+#: dir.c:3664 dir.c:3669
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3624
+#: dir.c:3698
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -4239,11 +4254,11 @@ msgstr "директорията на git не може да се мигрира
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
-#: entry.c:179
+#: entry.c:176
msgid "Filtering content"
msgstr "Филтриране на съдържанието"
-#: entry.c:500
+#: entry.c:497
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
@@ -4419,7 +4434,7 @@ msgstr "няма общи подавания"
msgid "source repository is shallow, reject to clone."
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова няма да се клонира."
-#: fetch-pack.c:1128 fetch-pack.c:1651
+#: fetch-pack.c:1128 fetch-pack.c:1660
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
@@ -4441,7 +4456,7 @@ msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:1329 fetch-pack.c:2034
+#: fetch-pack.c:1329 fetch-pack.c:2043
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
@@ -4500,24 +4515,24 @@ msgstr "грешка при обработката на исканите ука
msgid "git fetch-pack: expected response end packet"
msgstr "git fetch-pack: очаква се пакет за край на отговора"
-#: fetch-pack.c:1930
+#: fetch-pack.c:1939
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1953 builtin/clone.c:697
+#: fetch-pack.c:1962 builtin/clone.c:697
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:2056
+#: fetch-pack.c:2065
msgid "unexpected 'ready' from remote"
msgstr "неочаквано състояние за готовност от отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:2079
+#: fetch-pack.c:2088
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:2082
+#: fetch-pack.c:2091
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
@@ -4537,7 +4552,7 @@ msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
#: graph.c:98
#, c-format
-msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
+msgid "ignored invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
#: grep.c:531
@@ -4548,18 +4563,18 @@ msgstr ""
"зададеният шаблон съдържа нулев знак (идва от -f „ФАЙЛ“). Това се поддържа "
"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
-#: grep.c:1893
+#: grep.c:1895
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:1910 setup.c:176 builtin/clone.c:416 builtin/diff.c:90
+#: grep.c:1912 setup.c:176 builtin/clone.c:416 builtin/diff.c:90
#: builtin/rm.c:136
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:1921
+#: grep.c:1923
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -4805,7 +4820,7 @@ msgstr "поддръжката на филтри със „sparse:path“ е п
#: list-objects-filter-options.c:105
#, c-format
-msgid "'%s' for 'object:type=<type>' isnot a valid object type"
+msgid "'%s' for 'object:type=<type>' is not a valid object type"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за вид на обект в „object:type=ВИД“"
#: list-objects-filter-options.c:124
@@ -4853,7 +4868,7 @@ msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан к
msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
-#: list-objects.c:395
+#: list-objects.c:398
#, c-format
msgid "unable to load root tree for commit %s"
msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
@@ -4900,34 +4915,34 @@ msgstr "цитирани знаци CRLF"
msgid "bad action '%s' for '%s'"
msgstr "неправилно действие „%s“ за „%s“"
-#: merge-ort.c:1116 merge-recursive.c:1205
+#: merge-ort.c:1228 merge-recursive.c:1206
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-#: merge-ort.c:1125 merge-recursive.c:1212
+#: merge-ort.c:1237 merge-recursive.c:1213
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-#: merge-ort.c:1134 merge-recursive.c:1219
+#: merge-ort.c:1246 merge-recursive.c:1220
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
"подаванията)"
-#: merge-ort.c:1144 merge-ort.c:1151
+#: merge-ort.c:1256 merge-ort.c:1263
#, c-format
msgid "Note: Fast-forwarding submodule %s to %s"
msgstr "Бележка: Превъртане на подмодула „%s“ към „%s“"
-#: merge-ort.c:1172
+#: merge-ort.c:1284
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“"
-#: merge-ort.c:1179
+#: merge-ort.c:1291
#, c-format
msgid ""
"Failed to merge submodule %s, but a possible merge resolution exists:\n"
@@ -4936,7 +4951,7 @@ msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“, но е открито възможно решение:\n"
"%s\n"
-#: merge-ort.c:1183 merge-recursive.c:1273
+#: merge-ort.c:1295 merge-recursive.c:1274
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -4952,7 +4967,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Това приема предложеното.\n"
-#: merge-ort.c:1196
+#: merge-ort.c:1308
#, c-format
msgid ""
"Failed to merge submodule %s, but multiple possible merges exist:\n"
@@ -4961,21 +4976,21 @@ msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“, но са открити множество решения:\n"
"%s"
-#: merge-ort.c:1415 merge-recursive.c:1362
+#: merge-ort.c:1527 merge-recursive.c:1363
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-ort.c:1420 merge-recursive.c:1367
+#: merge-ort.c:1532 merge-recursive.c:1368
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-ort.c:1427 merge-recursive.c:1400
+#: merge-ort.c:1539 merge-recursive.c:1401
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-ort.c:1566 merge-recursive.c:2122
+#: merge-ort.c:1678 merge-recursive.c:2123
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4984,7 +4999,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-ort.c:1576 merge-recursive.c:2132
+#: merge-ort.c:1688 merge-recursive.c:2133
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4994,7 +5009,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-ort.c:1634
+#: merge-ort.c:1746
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to rename %s to; it was "
@@ -5005,7 +5020,7 @@ msgstr ""
"да се преименува „%s“, защото е преместен в няколко нови директории, без "
"никоя от тях да е по-честа цел."
-#: merge-ort.c:1788 merge-recursive.c:2468
+#: merge-ort.c:1900 merge-recursive.c:2469
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -5014,7 +5029,7 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-ort.c:1932 merge-recursive.c:3244
+#: merge-ort.c:2044 merge-recursive.c:3252
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -5023,7 +5038,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-ort.c:1939 merge-recursive.c:3251
+#: merge-ort.c:2051 merge-recursive.c:3259
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -5032,7 +5047,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-ort.c:1952 merge-recursive.c:3247
+#: merge-ort.c:2064 merge-recursive.c:3255
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -5041,7 +5056,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-ort.c:1960 merge-recursive.c:3254
+#: merge-ort.c:2072 merge-recursive.c:3262
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -5050,14 +5065,14 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-ort.c:2103
+#: merge-ort.c:2228
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): %s renamed to %s in %s and to %s in %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“ "
"и на „%s“ в „%s“."
-#: merge-ort.c:2198
+#: merge-ort.c:2323
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename involved in collision): rename of %s -> %s has content "
@@ -5068,24 +5083,24 @@ msgstr ""
"има и промени в съдържанието, а и има съвпадение на пътя. Може да се "
"получат вложени маркери за конфликт."
-#: merge-ort.c:2217 merge-ort.c:2241
+#: merge-ort.c:2342 merge-ort.c:2366
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/delete): %s renamed to %s in %s, but deleted in %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"е изтрит в „%s“."
-#: merge-ort.c:2550 merge-recursive.c:3002
+#: merge-ort.c:2819 merge-recursive.c:3013
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-ort.c:2553 merge-recursive.c:3005
+#: merge-ort.c:2822 merge-recursive.c:3016
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-ort.c:2981
+#: merge-ort.c:3250
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file/directory): directory in the way of %s from %s; moving it to "
@@ -5094,7 +5109,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (файл/директория): директория на мястото на „%s“ от „%s“, вместо "
"това се извършва преместване в „%s“."
-#: merge-ort.c:3055
+#: merge-ort.c:3326
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed both "
@@ -5103,7 +5118,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (различни видове): „%s“ е различен вид обект в двата варианта. И "
"двата се преименуват, за да може всичко да е отразено."
-#: merge-ort.c:3062
+#: merge-ort.c:3333
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed one "
@@ -5112,24 +5127,24 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (различни видове): „%s“ е различен вид обект в двата варианта. "
"Извършва се преименуване в единия, за да може всичко да е отразено."
-#: merge-ort.c:3162 merge-recursive.c:3081
+#: merge-ort.c:3433 merge-recursive.c:3092
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-ort.c:3164 merge-recursive.c:3085
+#: merge-ort.c:3435 merge-recursive.c:3096
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-ort.c:3166 merge-recursive.c:3130
+#: merge-ort.c:3437 merge-recursive.c:3141
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-ort.c:3168 merge-recursive.c:3131
+#: merge-ort.c:3439 merge-recursive.c:3142
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-ort.c:3198
+#: merge-ort.c:3470
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (modify/delete): %s deleted in %s and modified in %s. Version %s "
@@ -5138,7 +5153,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (промяна/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а е променен в %s. Версия "
"%s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-ort.c:3433
+#: merge-ort.c:3757
#, c-format
msgid ""
"Note: %s not up to date and in way of checking out conflicted version; old "
@@ -5150,12 +5165,12 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: The %s arguments are: 1) tree hash of a merge
#. base, and 2-3) the trees for the two trees we're merging.
#.
-#: merge-ort.c:3730
+#: merge-ort.c:4116
#, c-format
msgid "collecting merge info failed for trees %s, %s, %s"
msgstr "неуспешно събиране на информацията за сливането на „%s“, „%s“ и „%s“"
-#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3699
+#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3707
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -5164,113 +5179,113 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
-#: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3465 builtin/merge.c:402
+#: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3473 builtin/merge.c:402
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: merge-recursive.c:356
+#: merge-recursive.c:357
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:379
+#: merge-recursive.c:380
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
"преустановено."
-#: merge-recursive.c:388
+#: merge-recursive.c:389
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
"Сливането е преустановено."
-#: merge-recursive.c:876
+#: merge-recursive.c:877
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:887
+#: merge-recursive.c:888
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:901 merge-recursive.c:920
+#: merge-recursive.c:902 merge-recursive.c:921
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:910
+#: merge-recursive.c:911
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:951 builtin/cat-file.c:41
+#: merge-recursive.c:952 builtin/cat-file.c:41
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:956
+#: merge-recursive.c:957
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:981
+#: merge-recursive.c:982
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:992
+#: merge-recursive.c:993
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:997
+#: merge-recursive.c:998
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1227 merge-recursive.c:1239
+#: merge-recursive.c:1228 merge-recursive.c:1240
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
-#: merge-recursive.c:1230 merge-recursive.c:1242
+#: merge-recursive.c:1231 merge-recursive.c:1243
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
-#: merge-recursive.c:1265
+#: merge-recursive.c:1266
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
"от подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1269
+#: merge-recursive.c:1270
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
-#: merge-recursive.c:1270
+#: merge-recursive.c:1271
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr ""
"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
"подмодула:\n"
-#: merge-recursive.c:1282
+#: merge-recursive.c:1283
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-#: merge-recursive.c:1424
+#: merge-recursive.c:1425
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
-#: merge-recursive.c:1496
+#: merge-recursive.c:1497
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -5279,7 +5294,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1501
+#: merge-recursive.c:1502
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -5288,7 +5303,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1508
+#: merge-recursive.c:1509
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -5297,7 +5312,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1513
+#: merge-recursive.c:1514
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -5306,45 +5321,45 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1548
+#: merge-recursive.c:1549
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1548
+#: merge-recursive.c:1549
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1599 merge-recursive.c:2505 merge-recursive.c:3158
+#: merge-recursive.c:1600 merge-recursive.c:2506 merge-recursive.c:3169
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-#: merge-recursive.c:1609
+#: merge-recursive.c:1610
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-#: merge-recursive.c:1667
+#: merge-recursive.c:1668
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1698
+#: merge-recursive.c:1699
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1703
+#: merge-recursive.c:1704
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
-#: merge-recursive.c:1730
+#: merge-recursive.c:1731
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -5353,18 +5368,18 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1735
+#: merge-recursive.c:1736
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1827
+#: merge-recursive.c:1828
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2090
+#: merge-recursive.c:2091
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -5375,7 +5390,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:2224
+#: merge-recursive.c:2225
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -5384,80 +5399,80 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:3069
+#: merge-recursive.c:3080
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:3069
+#: merge-recursive.c:3080
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3108
+#: merge-recursive.c:3119
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3161
+#: merge-recursive.c:3172
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3368
+#: merge-recursive.c:3376
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3391
+#: merge-recursive.c:3399
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3396
+#: merge-recursive.c:3404
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3403
+#: merge-recursive.c:3411
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3412
+#: merge-recursive.c:3420
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3421
+#: merge-recursive.c:3429
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3474
+#: merge-recursive.c:3482
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3568
+#: merge-recursive.c:3576
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3581
+#: merge-recursive.c:3589
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3631
+#: merge-recursive.c:3639
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3796
+#: merge-recursive.c:3804
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3814 builtin/merge.c:716 builtin/merge.c:900
+#: merge-recursive.c:3822 builtin/merge.c:716 builtin/merge.c:900
#: builtin/stash.c:473
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -5466,7 +5481,7 @@ msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:109 rerere.c:704 builtin/am.c:1931 builtin/am.c:1965
+#: merge.c:108 rerere.c:704 builtin/am.c:1932 builtin/am.c:1966
#: builtin/checkout.c:595 builtin/checkout.c:849 builtin/clone.c:821
#: builtin/stash.c:267
msgid "unable to write new index file"
@@ -5548,52 +5563,61 @@ msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
-#: midx.c:880 builtin/index-pack.c:1535
+#: midx.c:880 builtin/index-pack.c:1533
msgid "cannot store reverse index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: midx.c:933
+#: midx.c:920
+msgid "ignoring existing multi-pack-index; checksum mismatch"
+msgstr ""
+"индексът за множество пакети се прескача, защото контролната сума не съвпада"
+
+#: midx.c:943
msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
-#: midx.c:979
+#: midx.c:989
#, c-format
msgid "did not see pack-file %s to drop"
msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
-#: midx.c:1024
+#: midx.c:1034
#, c-format
msgid "unknown preferred pack: '%s'"
msgstr "непознат предпочитан пакет: %s"
-#: midx.c:1029
+#: midx.c:1039
#, c-format
msgid "preferred pack '%s' is expired"
msgstr "предпочитаният пакет „%s“ е остарял"
-#: midx.c:1045
+#: midx.c:1055
msgid "no pack files to index."
msgstr "няма пакетни файлове за индексиране"
-#: midx.c:1125 builtin/clean.c:37
+#: midx.c:1135 builtin/clean.c:37
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: midx.c:1156
+#: midx.c:1166
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
-#: midx.c:1214
+#: midx.c:1225
msgid "multi-pack-index file exists, but failed to parse"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети, но не може да бъде анализиран"
-#: midx.c:1222
+#: midx.c:1233
+msgid "incorrect checksum"
+msgstr "неправилна контролна сума"
+
+#: midx.c:1236
msgid "Looking for referenced packfiles"
msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1237
+#: midx.c:1251
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -5601,58 +5625,58 @@ msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
"%<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:1242
+#: midx.c:1256
msgid "the midx contains no oid"
msgstr "във файла с индекса за множество пакети няма идентификатори на обекти"
-#: midx.c:1251
+#: midx.c:1265
msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
msgstr ""
"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти във файл с индекс към "
"множество пакетни файлове"
-#: midx.c:1260
+#: midx.c:1274
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:1280
+#: midx.c:1294
msgid "Sorting objects by packfile"
msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
-#: midx.c:1287
+#: midx.c:1301
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Проверка на отместването на обекти"
-#: midx.c:1303
+#: midx.c:1317
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1309
+#: midx.c:1323
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1318
+#: midx.c:1332
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: midx.c:1343
+#: midx.c:1357
msgid "Counting referenced objects"
msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
-#: midx.c:1353
+#: midx.c:1367
msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1544
+#: midx.c:1558
msgid "could not start pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: midx.c:1564
+#: midx.c:1578
msgid "could not finish pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
@@ -5726,272 +5750,273 @@ msgstr ""
"директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
"alternates“"
-#: object-file.c:577
+#: object-file.c:584
#, c-format
msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
-#: object-file.c:649
+#: object-file.c:658
#, c-format
msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
msgstr ""
"%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
"дълбоко влагане"
-#: object-file.c:656
+#: object-file.c:665
#, c-format
msgid "unable to normalize object directory: %s"
msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
-#: object-file.c:699
+#: object-file.c:708
msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
-#: object-file.c:717
+#: object-file.c:726
msgid "unable to read alternates file"
msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
-#: object-file.c:724
+#: object-file.c:733
msgid "unable to move new alternates file into place"
msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
-#: object-file.c:759
+#: object-file.c:768
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: object-file.c:780
+#: object-file.c:789
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: object-file.c:786
+#: object-file.c:795
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: object-file.c:792
+#: object-file.c:801
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: object-file.c:800
+#: object-file.c:809
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: object-file.c:860
+#: object-file.c:869
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
-#: object-file.c:1010
+#: object-file.c:1019
#, c-format
msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
-#: object-file.c:1031
-msgid "mmap failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
+#: object-file.c:1054
+#, c-format
+msgid "mmap failed%s"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“%s"
-#: object-file.c:1195
+#: object-file.c:1218
#, c-format
msgid "object file %s is empty"
msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-#: object-file.c:1330 object-file.c:2524
+#: object-file.c:1353 object-file.c:2548
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-#: object-file.c:1332 object-file.c:2528
+#: object-file.c:1355 object-file.c:2552
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
-#: object-file.c:1374
+#: object-file.c:1397
msgid "invalid object type"
msgstr "неправилен вид обект"
-#: object-file.c:1458
+#: object-file.c:1481
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
"type“"
-#: object-file.c:1461
+#: object-file.c:1484
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: object-file.c:1467
+#: object-file.c:1490
#, c-format
msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
-#: object-file.c:1470
+#: object-file.c:1493
#, c-format
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: object-file.c:1697
+#: object-file.c:1717
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: object-file.c:1701
+#: object-file.c:1721
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-#: object-file.c:1705
+#: object-file.c:1725
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: object-file.c:1709
+#: object-file.c:1729
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: object-file.c:1814
+#: object-file.c:1834
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: object-file.c:1821
+#: object-file.c:1841
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да бъдат зададени"
-#: object-file.c:1828
+#: object-file.c:1848
msgid "file write error"
msgstr "грешка при запис на файл"
-#: object-file.c:1848
+#: object-file.c:1868
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-#: object-file.c:1913
+#: object-file.c:1933
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-#: object-file.c:1915
+#: object-file.c:1935
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-#: object-file.c:1939
+#: object-file.c:1959
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-#: object-file.c:1945
+#: object-file.c:1965
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: object-file.c:1949
+#: object-file.c:1969
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-#: object-file.c:1953
+#: object-file.c:1973
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: object-file.c:1963 builtin/pack-objects.c:1097
+#: object-file.c:1983 builtin/pack-objects.c:1237
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-#: object-file.c:2040
+#: object-file.c:2060
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-#: object-file.c:2091
+#: object-file.c:2111
msgid "corrupt commit"
msgstr "повредено подаване"
-#: object-file.c:2099
+#: object-file.c:2119
msgid "corrupt tag"
msgstr "повреден етикет"
-#: object-file.c:2199
+#: object-file.c:2219
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-#: object-file.c:2202
+#: object-file.c:2222
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-#: object-file.c:2275 object-file.c:2285
+#: object-file.c:2295 object-file.c:2305
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-#: object-file.c:2291
+#: object-file.c:2311
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: object-file.c:2315
+#: object-file.c:2335
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-#: object-file.c:2317
+#: object-file.c:2337
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-#: object-file.c:2344 builtin/index-pack.c:192
+#: object-file.c:2364 builtin/index-pack.c:192
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: object-file.c:2535 object-file.c:2588
+#: object-file.c:2559 object-file.c:2612
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-#: object-file.c:2559
+#: object-file.c:2583
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: object-file.c:2564
+#: object-file.c:2588
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: object-file.c:2570
+#: object-file.c:2594
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: object-file.c:2581
+#: object-file.c:2605
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
-#: object-name.c:486
+#: object-name.c:480
#, c-format
msgid "short object ID %s is ambiguous"
msgstr "късият идентификатор на обект „%s“ не е еднозначен"
-#: object-name.c:497
+#: object-name.c:491
msgid "The candidates are:"
msgstr "Възможностите са:"
-#: object-name.c:796
+#: object-name.c:790
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -6015,22 +6040,22 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.objectNameWarning false"
-#: object-name.c:916
+#: object-name.c:910
#, c-format
msgid "log for '%.*s' only goes back to %s"
msgstr "журналът за „%.*s“ стига само до „%s“"
-#: object-name.c:924
+#: object-name.c:918
#, c-format
msgid "log for '%.*s' only has %d entries"
msgstr "журналът за „%.*s“ съдържа само %d записа"
-#: object-name.c:1702
+#: object-name.c:1696
#, c-format
msgid "path '%s' exists on disk, but not in '%.*s'"
msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не и в „%.*s“"
-#: object-name.c:1708
+#: object-name.c:1702
#, c-format
msgid ""
"path '%s' exists, but not '%s'\n"
@@ -6039,12 +6064,12 @@ msgstr ""
"пътят „%s“ съществува на диска, но не е в „%s“\n"
"Пробвайте с „%.*s:%s“, което е същото като „%.*s:./%s“."
-#: object-name.c:1717
+#: object-name.c:1711
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist in '%.*s'"
msgstr "пътят „%s“ не съществува в „%.*s“"
-#: object-name.c:1745
+#: object-name.c:1739
#, c-format
msgid ""
"path '%s' is in the index, but not at stage %d\n"
@@ -6053,7 +6078,7 @@ msgstr ""
"пътят „%s“ е в индекса, но не версия %d\n"
"Пробвайте с „%d:%s“."
-#: object-name.c:1761
+#: object-name.c:1755
#, c-format
msgid ""
"path '%s' is in the index, but not '%s'\n"
@@ -6062,21 +6087,21 @@ msgstr ""
"пътят „%s“ е в индекса, но не в „%s“\n"
"Пробвайте с „%d:%s“, което е същото като „%d:./%s“."
-#: object-name.c:1769
+#: object-name.c:1763
#, c-format
msgid "path '%s' exists on disk, but not in the index"
msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не е в индекса"
-#: object-name.c:1771
+#: object-name.c:1765
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist (neither on disk nor in the index)"
msgstr "пътят „%s“ не съществува нито на диска, нито в индекса"
-#: object-name.c:1784
+#: object-name.c:1778
msgid "relative path syntax can't be used outside working tree"
msgstr "относителен път не може да се ползва извън работното дърво"
-#: object-name.c:1922
+#: object-name.c:1916
#, c-format
msgid "invalid object name '%.*s'."
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
@@ -6091,27 +6116,27 @@ msgstr "неправилен вид обект: „%s“"
msgid "object %s is a %s, not a %s"
msgstr "обектът „%s“ е %s, а не %s"
-#: object.c:232
+#: object.c:250
#, c-format
msgid "object %s has unknown type id %d"
msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
-#: object.c:245
+#: object.c:263
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: object.c:265 object.c:277
+#: object.c:283 object.c:295
#, c-format
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
-#: pack-bitmap.c:844 pack-bitmap.c:850 builtin/pack-objects.c:2251
+#: pack-bitmap.c:868 pack-bitmap.c:874 builtin/pack-objects.c:2411
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-#: pack-bitmap.c:1547 builtin/rev-list.c:92
+#: pack-bitmap.c:1571 builtin/rev-list.c:92
#, c-format
msgid "unable to get disk usage of %s"
msgstr "използваното място за „%s“ не може да бъде получено"
@@ -6167,14 +6192,19 @@ msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1937
+#: packfile.c:655
+#, c-format
+msgid "packfile %s cannot be mapped%s"
+msgstr "не може да се изпълни „mmap“ върху пакетния файл „%s“%s"
+
+#: packfile.c:1934
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1941
+#: packfile.c:1938
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
@@ -6383,8 +6413,8 @@ msgid "unable to write delim packet"
msgstr "разделящият пакет не може да се запише"
#: pkt-line.c:106
-msgid "unable to write stateless separator packet"
-msgstr "разделящият пакет без запазване на състояние не може да се запише"
+msgid "unable to write response end packet"
+msgstr "пакетът за край на отговора не може да се запише"
#: pkt-line.c:113
msgid "flush packet write failed"
@@ -6445,21 +6475,21 @@ msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнен
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: promisor-remote.c:30
+#: promisor-remote.c:31
msgid "promisor-remote: unable to fork off fetch subprocess"
msgstr "хранилище-гарант: неуспешно създаване на процес за доставяне"
-#: promisor-remote.c:35 promisor-remote.c:37
+#: promisor-remote.c:38 promisor-remote.c:40
msgid "promisor-remote: could not write to fetch subprocess"
msgstr "хранилище-гарант: не може да се пише към процеса за доставяне"
-#: promisor-remote.c:41
+#: promisor-remote.c:44
msgid "promisor-remote: could not close stdin to fetch subprocess"
msgstr ""
"хранилище-гарант: стандартният вход на процеса за доставяне не може да се "
"затвори"
-#: promisor-remote.c:53
+#: promisor-remote.c:54
#, c-format
msgid "promisor remote name cannot begin with '/': %s"
msgstr ""
@@ -6482,7 +6512,7 @@ msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:101 sequencer.c:5551
+#: range-diff.c:101 sequencer.c:5550
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -6501,66 +6531,66 @@ msgstr ""
msgid "could not parse git header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
-#: range-diff.c:306
+#: range-diff.c:307
msgid "failed to generate diff"
msgstr "неуспешно търсене на разлика"
-#: range-diff.c:558
+#: range-diff.c:559
msgid "--left-only and --right-only are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--left-only“ и „--right-only“ са несъвместими"
-#: range-diff.c:561 range-diff.c:563
+#: range-diff.c:562 range-diff.c:564
#, c-format
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: read-cache.c:708
+#: read-cache.c:710
#, c-format
msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
msgstr ""
"няма да бъде добавен псевдоним за файл „%s“ („%s“ вече съществува в индекса)"
-#: read-cache.c:724
+#: read-cache.c:726
msgid "cannot create an empty blob in the object database"
msgstr "в базата от данни за обектите не може да се създаде празен обект-BLOB"
-#: read-cache.c:746
+#: read-cache.c:748
#, c-format
msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
msgstr ""
"%s: може да добавяте само обикновени файлове, символни връзки и директории "
"на git"
-#: read-cache.c:751
+#: read-cache.c:753
#, c-format
msgid "'%s' does not have a commit checked out"
msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
-#: read-cache.c:803
+#: read-cache.c:805
#, c-format
msgid "unable to index file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде индексиран"
-#: read-cache.c:822
+#: read-cache.c:824
#, c-format
msgid "unable to add '%s' to index"
msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
-#: read-cache.c:833
+#: read-cache.c:835
#, c-format
msgid "unable to stat '%s'"
msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
-#: read-cache.c:1356
+#: read-cache.c:1358
#, c-format
msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
-#: read-cache.c:1571
+#: read-cache.c:1573
msgid "Refresh index"
msgstr "Обновяване на индекса"
-#: read-cache.c:1700
+#: read-cache.c:1705
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -6569,7 +6599,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1710
+#: read-cache.c:1715
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -6579,146 +6609,146 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1766
+#: read-cache.c:1771
#, c-format
msgid "bad signature 0x%08x"
msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1769
+#: read-cache.c:1774
#, c-format
msgid "bad index version %d"
msgstr "неправилна версия на индекса %d"
-#: read-cache.c:1778
+#: read-cache.c:1783
msgid "bad index file sha1 signature"
msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
-#: read-cache.c:1812
+#: read-cache.c:1817
#, c-format
msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
msgstr ""
"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
-#: read-cache.c:1814
+#: read-cache.c:1819
#, c-format
msgid "ignoring %.4s extension"
msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
-#: read-cache.c:1851
+#: read-cache.c:1856
#, c-format
msgid "unknown index entry format 0x%08x"
msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1867
+#: read-cache.c:1872
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
-#: read-cache.c:1924
+#: read-cache.c:1929
msgid "unordered stage entries in index"
msgstr "неподредени записи в индекса"
-#: read-cache.c:1927
+#: read-cache.c:1932
#, c-format
msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
-#: read-cache.c:1930
+#: read-cache.c:1935
#, c-format
msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "неподредени записи за „%s“"
-#: read-cache.c:2036 read-cache.c:2333 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
-#: submodule.c:1635 builtin/add.c:575 builtin/check-ignore.c:183
-#: builtin/checkout.c:522 builtin/checkout.c:711 builtin/clean.c:991
+#: read-cache.c:2041 read-cache.c:2339 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
+#: submodule.c:1622 builtin/add.c:575 builtin/check-ignore.c:183
+#: builtin/checkout.c:522 builtin/checkout.c:711 builtin/clean.c:987
#: builtin/commit.c:377 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:505
#: builtin/mv.c:146 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:291
-#: builtin/submodule--helper.c:332
+#: builtin/submodule--helper.c:331
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: read-cache.c:2180
+#: read-cache.c:2185
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2193
+#: read-cache.c:2198
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2226
+#: read-cache.c:2231
#, c-format
msgid "%s: index file open failed"
msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
-#: read-cache.c:2230
+#: read-cache.c:2235
#, c-format
msgid "%s: cannot stat the open index"
msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
-#: read-cache.c:2234
+#: read-cache.c:2239
#, c-format
msgid "%s: index file smaller than expected"
msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
-#: read-cache.c:2238
+#: read-cache.c:2243
#, c-format
-msgid "%s: unable to map index file"
-msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
+msgid "%s: unable to map index file%s"
+msgstr "%s: неуспешно изпълнение на „mmap“ върху индексния файл%s"
-#: read-cache.c:2280
+#: read-cache.c:2286
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2307
+#: read-cache.c:2313
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2345
+#: read-cache.c:2351
#, c-format
msgid "could not freshen shared index '%s'"
msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
-#: read-cache.c:2392
+#: read-cache.c:2398
#, c-format
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:3095 strbuf.c:1173 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1145
+#: read-cache.c:3031 strbuf.c:1173 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1145
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3138
+#: read-cache.c:3074
msgid "failed to convert to a sparse-index"
msgstr "индексът не може да бъде превърнат в частичен"
-#: read-cache.c:3209 sequencer.c:2684 sequencer.c:4441
+#: read-cache.c:3145 sequencer.c:2684 sequencer.c:4440
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:3222
+#: read-cache.c:3158
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:3234
+#: read-cache.c:3170
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: read-cache.c:3263
+#: read-cache.c:3199
#, c-format
msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да бъдат поправени"
-#: read-cache.c:3412
+#: read-cache.c:3348
#, c-format
msgid "%s: cannot drop to stage #0"
msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
@@ -6841,8 +6871,8 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:113 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3816
-#: sequencer.c:3842 sequencer.c:5657 builtin/fsck.c:327 builtin/rebase.c:271
+#: rebase-interactive.c:113 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3836
+#: sequencer.c:3862 sequencer.c:5656 builtin/fsck.c:328 builtin/rebase.c:271
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
@@ -6886,7 +6916,7 @@ msgstr ""
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1978
+#: ref-filter.c:42 wt-status.c:2036
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
@@ -6905,247 +6935,247 @@ msgstr "назад с %d"
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "напред с %d, назад с %d"
-#: ref-filter.c:175
+#: ref-filter.c:230
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-#: ref-filter.c:177
+#: ref-filter.c:232
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:199
+#: ref-filter.c:254
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:203
+#: ref-filter.c:258
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:205
+#: ref-filter.c:260
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
-#: ref-filter.c:260
+#: ref-filter.c:315
#, c-format
msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:282
+#: ref-filter.c:339
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectsize): %s"
-#: ref-filter.c:290
+#: ref-filter.c:347
#, c-format
msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:302
+#: ref-filter.c:359
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:315
+#: ref-filter.c:372
#, c-format
msgid "unrecognized %%(subject) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(subject): %s"
-#: ref-filter.c:334
+#: ref-filter.c:391
#, c-format
msgid "expected %%(trailers:key=<value>)"
msgstr "очаква се %%(trailers:КЛЮЧ=СТОЙНОСТ)"
-#: ref-filter.c:336
+#: ref-filter.c:393
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
-#: ref-filter.c:367
+#: ref-filter.c:424
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:369
+#: ref-filter.c:426
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:384
+#: ref-filter.c:441
#, c-format
msgid "positive value expected '%s' in %%(%s)"
msgstr "очаква се положителна стойност за „%s“ в %%(%s)"
-#: ref-filter.c:388
+#: ref-filter.c:445
#, c-format
msgid "unrecognized argument '%s' in %%(%s)"
msgstr "непознат аргумент „%s“ в %%(%s)"
-#: ref-filter.c:402
+#: ref-filter.c:459
#, c-format
msgid "unrecognized email option: %s"
msgstr "непозната опция за е-поща: %s"
-#: ref-filter.c:432
+#: ref-filter.c:489
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:444
+#: ref-filter.c:501
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:451
+#: ref-filter.c:508
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:460
+#: ref-filter.c:517
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:468
+#: ref-filter.c:525
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:486
+#: ref-filter.c:543
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:588
+#: ref-filter.c:645
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:615
+#: ref-filter.c:672
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:619
+#: ref-filter.c:676
#, c-format
msgid ""
"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
-#: ref-filter.c:743
+#: ref-filter.c:801
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:807
+#: ref-filter.c:865
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:809
+#: ref-filter.c:867
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:811
+#: ref-filter.c:869
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:839
+#: ref-filter.c:897
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:841
+#: ref-filter.c:899
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:843
+#: ref-filter.c:901
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:858
+#: ref-filter.c:916
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:915
+#: ref-filter.c:973
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1556
+#: ref-filter.c:1621
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: ref-filter.c:1559
+#: ref-filter.c:1624
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
-#: ref-filter.c:1562
+#: ref-filter.c:1627
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
-#: ref-filter.c:1566
+#: ref-filter.c:1631
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
-#: ref-filter.c:1569
+#: ref-filter.c:1634
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“)"
-#: ref-filter.c:1572
+#: ref-filter.c:1637
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1604 ref-filter.c:1813
+#: ref-filter.c:1669 ref-filter.c:1880
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1614
+#: ref-filter.c:1679
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1997
+#: ref-filter.c:2064
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:2086
+#: ref-filter.c:2153
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:2091 refs.c:676
+#: ref-filter.c:2158 refs.c:676
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:2431
+#: ref-filter.c:2498
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2525
+#: ref-filter.c:2592
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: ref-filter.c:2530
+#: ref-filter.c:2597
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
@@ -7606,8 +7636,8 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:865 submodule.c:2089 builtin/log.c:2000
-#: builtin/submodule--helper.c:1879 builtin/submodule--helper.c:1891
+#: rerere.c:865 submodule.c:2076 builtin/log.c:2002
+#: builtin/submodule--helper.c:1878 builtin/submodule--helper.c:1890
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -7645,40 +7675,40 @@ msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отво
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3669
+#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3689
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: revision.c:2343
+#: revision.c:2344
msgid "--unpacked=<packfile> no longer supported"
msgstr "опцията „--unpacked=ПАКЕТЕН_ФАЙЛ“ вече не се поддържа"
-#: revision.c:2683
+#: revision.c:2684
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2686
+#: revision.c:2687
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2892
+#: revision.c:2893
msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
msgstr ""
"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
"p“ и „-s“"
-#: run-command.c:767
+#: run-command.c:766
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:1275
+#: run-command.c:1274
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
-#: run-command.c:1345
+#: run-command.c:1344
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -7717,16 +7747,16 @@ msgstr "send-pack: неуспешно създаване на процес"
msgid "push negotiation failed; proceeding anyway with push"
msgstr "неуспешно договаряне на изтласкване, но се продължава с изтласкването"
-#: send-pack.c:520
+#: send-pack.c:526
msgid "the receiving end does not support this repository's hash algorithm"
msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа алгоритъма за контролни суми на това хранилище"
-#: send-pack.c:529
+#: send-pack.c:535
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:531
+#: send-pack.c:537
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -7734,11 +7764,11 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:543
+#: send-pack.c:544
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:548
+#: send-pack.c:549
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
@@ -7798,7 +7828,7 @@ msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
#: sequencer.c:437 sequencer.c:3070 sequencer.c:3275 sequencer.c:3289
-#: sequencer.c:3546 sequencer.c:5567 strbuf.c:1170 wrapper.c:631
+#: sequencer.c:3547 sequencer.c:5566 strbuf.c:1170 wrapper.c:631
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
@@ -7809,7 +7839,7 @@ msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
#: sequencer.c:447 sequencer.c:3075 sequencer.c:3277 sequencer.c:3291
-#: sequencer.c:3554
+#: sequencer.c:3555
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
@@ -7859,8 +7889,8 @@ msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:827 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:728
-#: builtin/am.c:820 builtin/merge.c:1140 builtin/rebase.c:910
+#: sequencer.c:827 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:729
+#: builtin/am.c:821 builtin/merge.c:1140 builtin/rebase.c:910
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
@@ -8013,7 +8043,7 @@ msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализ
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1354 sequencer.c:1432 builtin/commit.c:1692
+#: sequencer.c:1354 sequencer.c:1432 builtin/commit.c:1702
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
@@ -8021,7 +8051,7 @@ msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъд
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1614 builtin/merge.c:706
+#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1615 builtin/merge.c:706
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
@@ -8039,12 +8069,13 @@ msgstr "неправилна самоличност за автор: „%s“"
msgid "corrupt author: missing date information"
msgstr "повредена информация за автор: липсва дата"
-#: sequencer.c:1530 builtin/am.c:1641 builtin/commit.c:1806 builtin/merge.c:909
+#: sequencer.c:1530 builtin/am.c:1642 builtin/commit.c:1816 builtin/merge.c:909
#: builtin/merge.c:934 t/helper/test-fast-rebase.c:78
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1557 sequencer.c:4493 t/helper/test-fast-rebase.c:198
+#: sequencer.c:1557 sequencer.c:4492 t/helper/test-fast-rebase.c:199
+#: t/helper/test-fast-rebase.c:217
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
@@ -8096,7 +8127,7 @@ msgstr "„%s“ не може да се запази"
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1936 sequencer.c:3581
+#: sequencer.c:1936 sequencer.c:3582
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
@@ -8239,7 +8270,7 @@ msgstr "подаването, в което другите да се вкара
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:3012 sequencer.c:4869
+#: sequencer.c:3012 sequencer.c:4868
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
@@ -8272,7 +8303,7 @@ msgstr ""
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:3125 sequencer.c:4582
+#: sequencer.c:3125 sequencer.c:4581
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
@@ -8287,7 +8318,7 @@ msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:3159 builtin/grep.c:759
+#: sequencer.c:3159 builtin/grep.c:758
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
@@ -8340,7 +8371,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git %s --continue"
-#: sequencer.c:3411 sequencer.c:4473
+#: sequencer.c:3411 sequencer.c:4472
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
@@ -8424,90 +8455,90 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3571
+#: sequencer.c:3572
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3625
+#: sequencer.c:3645
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:3630
+#: sequencer.c:3650
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:3714
+#: sequencer.c:3734
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3747
+#: sequencer.c:3767
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3769
+#: sequencer.c:3789
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3778
+#: sequencer.c:3798
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3790
+#: sequencer.c:3810
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3806
+#: sequencer.c:3826
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:3989
+#: sequencer.c:4009
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:4005
+#: sequencer.c:4025
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:4079
+#: sequencer.c:4099
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: sequencer.c:4082
+#: sequencer.c:4102
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: sequencer.c:4088
+#: sequencer.c:4108
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:4091
+#: sequencer.c:4111
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: sequencer.c:4095
+#: sequencer.c:4115
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: sequencer.c:4120
+#: sequencer.c:4140
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:4132
+#: sequencer.c:4152
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:4135
+#: sequencer.c:4155
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -8519,29 +8550,29 @@ msgstr ""
"„git stash pop“ или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато "
"поискате.\n"
-#: sequencer.c:4140
+#: sequencer.c:4160
msgid "Applying autostash resulted in conflicts."
msgstr "Конфликти при прилагането на автоматично скатаното."
-#: sequencer.c:4141
+#: sequencer.c:4161
msgid "Autostash exists; creating a new stash entry."
msgstr "Вече има запис за автоматично скатано, затова се създава нов запис."
-#: sequencer.c:4234 git-rebase--preserve-merges.sh:769
+#: sequencer.c:4233 git-rebase--preserve-merges.sh:769
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:4249
+#: sequencer.c:4248
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:4251
+#: sequencer.c:4250
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:4259
+#: sequencer.c:4258
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -8564,58 +8595,58 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:4305
+#: sequencer.c:4304
#, c-format
msgid "Rebasing (%d/%d)%s"
msgstr "Пребазиране (%d/%d)%s"
-#: sequencer.c:4351
+#: sequencer.c:4350
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:4422
+#: sequencer.c:4421
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:4481
+#: sequencer.c:4480
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4486
+#: sequencer.c:4485
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4500
+#: sequencer.c:4499
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:4560
+#: sequencer.c:4559
#, c-format
msgid "Successfully rebased and updated %s.\n"
msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „%s“.\n"
-#: sequencer.c:4612
+#: sequencer.c:4611
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:4621
+#: sequencer.c:4620
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:4623
+#: sequencer.c:4622
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:4625
+#: sequencer.c:4624
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:4628
+#: sequencer.c:4627
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -8625,50 +8656,50 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:4664 sequencer.c:4703
+#: sequencer.c:4663 sequencer.c:4702
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:4719
+#: sequencer.c:4718
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:4726
+#: sequencer.c:4725
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не може да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:4846
+#: sequencer.c:4845
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:4850
+#: sequencer.c:4849
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4885
+#: sequencer.c:4884
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:5362
+#: sequencer.c:5361
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:5365
+#: sequencer.c:5364
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:5615 sequencer.c:5632
+#: sequencer.c:5614 sequencer.c:5631
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:5651
+#: sequencer.c:5650
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:5751
+#: sequencer.c:5750
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -8723,94 +8754,98 @@ msgid "unable to set up work tree using invalid config"
msgstr ""
"не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
-#: setup.c:423
+#: setup.c:423 builtin/rev-parse.c:895
msgid "this operation must be run in a work tree"
msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
-#: setup.c:661
+#: setup.c:658
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-#: setup.c:669
-msgid "unknown repository extensions found:"
-msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
+#: setup.c:666
+msgid "unknown repository extension found:"
+msgid_plural "unknown repository extensions found:"
+msgstr[0] "открито е непознато разширение в хранилището:"
+msgstr[1] "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: setup.c:681
-msgid "repo version is 0, but v1-only extensions found:"
-msgstr "версията на хранилището е 0, но са открити разширения за версия 1:"
+#: setup.c:680
+msgid "repo version is 0, but v1-only extension found:"
+msgid_plural "repo version is 0, but v1-only extensions found:"
+msgstr[0] "версията на хранилището е 0, но е открито разширение за версия 1:"
+msgstr[1] "версията на хранилището е 0, но са открити разширения за версия 1:"
-#: setup.c:700
+#: setup.c:701
#, c-format
msgid "error opening '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: setup.c:702
+#: setup.c:703
#, c-format
msgid "too large to be a .git file: '%s'"
msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
-#: setup.c:704
+#: setup.c:705
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
-#: setup.c:706
+#: setup.c:707
#, c-format
msgid "invalid gitfile format: %s"
msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
-#: setup.c:708
+#: setup.c:709
#, c-format
msgid "no path in gitfile: %s"
msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
-#: setup.c:710
+#: setup.c:711
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
msgstr "не е хранилище на Git: %s"
-#: setup.c:812
+#: setup.c:813
#, c-format
msgid "'$%s' too big"
msgstr "„%s“ е прекалено голям"
-#: setup.c:826
+#: setup.c:827
#, c-format
msgid "not a git repository: '%s'"
msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
-#: setup.c:855 setup.c:857 setup.c:888
+#: setup.c:856 setup.c:858 setup.c:889
#, c-format
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:860 setup.c:916 setup.c:926 setup.c:965 setup.c:973
+#: setup.c:861 setup.c:917 setup.c:927 setup.c:966 setup.c:974
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: setup.c:987
+#: setup.c:988
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
-#: setup.c:1225
+#: setup.c:1231
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:1234 setup.c:1240
+#: setup.c:1240 setup.c:1246
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:1245
+#: setup.c:1251
#, c-format
msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
"нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
-#: setup.c:1251
+#: setup.c:1257
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -8821,7 +8856,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1370
+#: setup.c:1381
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -8831,27 +8866,27 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: setup.c:1417
+#: setup.c:1430
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
-#: setup.c:1432
+#: setup.c:1445
msgid "fork failed"
msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
-#: setup.c:1437 t/helper/test-simple-ipc.c:285
+#: setup.c:1450 t/helper/test-simple-ipc.c:285
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
-#: sparse-index.c:151
+#: sparse-index.c:162
msgid "attempting to use sparse-index without cone mode"
msgstr "опит за ползване на частичен индекс без пътеводен режим"
-#: sparse-index.c:156
+#: sparse-index.c:174
msgid "unable to update cache-tree, staying full"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено и остава пълно"
-#: sparse-index.c:239
+#: sparse-index.c:261
#, c-format
msgid "index entry is a directory, but not sparse (%08x)"
msgstr "обектът в индекса е директория, но не частично изтеглена (%08x)"
@@ -8908,7 +8943,7 @@ msgid_plural "%u bytes/s"
msgstr[0] "%u байт/сек."
msgstr[1] "%u байта/сек."
-#: strbuf.c:1168 wrapper.c:199 wrapper.c:369 builtin/am.c:737
+#: strbuf.c:1168 wrapper.c:199 wrapper.c:369 builtin/am.c:738
#: builtin/rebase.c:866
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
@@ -8980,7 +9015,7 @@ msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
msgid "bad --ignore-submodules argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--ignore-submodules“: „%s“"
-#: submodule.c:818
+#: submodule.c:805
#, c-format
msgid ""
"Submodule in commit %s at path: '%s' collides with a submodule named the "
@@ -8989,12 +9024,12 @@ msgstr ""
"Подмодулът при подаване %s на пътя „%s“ е различен от другия модул със "
"същото име, затова първият се прескача."
-#: submodule.c:921
+#: submodule.c:908
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:1006
+#: submodule.c:993
#, c-format
msgid ""
"Could not run 'git rev-list <commits> --not --remotes -n 1' command in "
@@ -9003,36 +9038,36 @@ msgstr ""
"Командата „git rev-list ПОДАВАНИЯ --not --remotes -n 1“ не може да се "
"изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1129
+#: submodule.c:1116
#, c-format
msgid "process for submodule '%s' failed"
msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
-#: submodule.c:1158 builtin/branch.c:691 builtin/submodule--helper.c:2470
+#: submodule.c:1145 builtin/branch.c:691 builtin/submodule--helper.c:2469
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: submodule.c:1169
+#: submodule.c:1156
#, c-format
msgid "Pushing submodule '%s'\n"
msgstr "Изтласкване на подмодула „%s“\n"
-#: submodule.c:1172
+#: submodule.c:1159
#, c-format
msgid "Unable to push submodule '%s'\n"
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде изтласкан\n"
-#: submodule.c:1464
+#: submodule.c:1451
#, c-format
msgid "Fetching submodule %s%s\n"
msgstr "Доставяне на подмодула „%s%s“\n"
-#: submodule.c:1498
+#: submodule.c:1485
#, c-format
msgid "Could not access submodule '%s'\n"
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен\n"
-#: submodule.c:1653
+#: submodule.c:1640
#, c-format
msgid ""
"Errors during submodule fetch:\n"
@@ -9041,63 +9076,63 @@ msgstr ""
"Грешки при доставяне на подмодул:\n"
"%s"
-#: submodule.c:1678
+#: submodule.c:1665
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1695
+#: submodule.c:1682
#, c-format
msgid "Could not run 'git status --porcelain=2' in submodule %s"
msgstr ""
"Командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1736
+#: submodule.c:1723
#, c-format
msgid "'git status --porcelain=2' failed in submodule %s"
msgstr ""
"командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1811
+#: submodule.c:1798
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1824
+#: submodule.c:1811
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1839
+#: submodule.c:1826
#, c-format
msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се изтрие в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1866 submodule.c:2176
+#: submodule.c:1853 submodule.c:2163
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1887
+#: submodule.c:1874
msgid "could not reset submodule index"
msgstr "неуспешно зануляване на индекса на подмодула"
-#: submodule.c:1929
+#: submodule.c:1916
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1981
+#: submodule.c:1968
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
-#: submodule.c:2049
+#: submodule.c:2036
#, c-format
msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
msgstr "„%s“ (директория на подмодул) е в директорията на git: „%.*s“"
-#: submodule.c:2070
+#: submodule.c:2057
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -9105,17 +9140,17 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:2082 submodule.c:2141
+#: submodule.c:2069 submodule.c:2128
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:2086
+#: submodule.c:2073
#, c-format
msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
msgstr "„%s“ не може да се премести в съществуваща директория на git"
-#: submodule.c:2093
+#: submodule.c:2080
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -9126,11 +9161,11 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:2221
+#: submodule.c:2208
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2261
+#: submodule.c:2248
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
@@ -9167,7 +9202,7 @@ msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: trailer.c:766 builtin/mktag.c:88
+#: trailer.c:766 builtin/mktag.c:88 imap-send.c:1577
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
@@ -9261,7 +9296,7 @@ msgstr "протоколът не поддържа задаването на п
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1471
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1477
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
@@ -9270,7 +9305,7 @@ msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
-#: transport-helper.c:693 transport.c:397
+#: transport-helper.c:693 transport.c:400
msgid "--negotiate-only requires protocol v2"
msgstr "опцията „--negotiate-only“ изисква версия 2 на протокола"
@@ -9408,47 +9443,47 @@ msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
msgid "could not read bundle '%s'"
msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: transport.c:220
+#: transport.c:223
#, c-format
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:272
+#: transport.c:275
msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
msgstr ""
"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
-#: transport.c:273
+#: transport.c:276
msgid "server options require protocol version 2 or later"
msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
-#: transport.c:400
+#: transport.c:403
msgid "server does not support wait-for-done"
msgstr "сървърът не поддържа „wait-for-done“"
-#: transport.c:751
+#: transport.c:755
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-#: transport.c:826
+#: transport.c:830
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
-#: transport.c:960
+#: transport.c:965
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
-#: transport.c:1026
+#: transport.c:1031
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
-#: transport.c:1079
+#: transport.c:1084
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
-#: transport.c:1181
+#: transport.c:1187
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -9457,7 +9492,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:1185
+#: transport.c:1191
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9482,11 +9517,11 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:1193
+#: transport.c:1199
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport.c:1340
+#: transport.c:1346
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
@@ -9755,11 +9790,11 @@ msgstr ""
"във файлови системи, които не различават главни от малки букви)\n"
"и само един от участниците в конфликта е в работното дърво:\n"
-#: unpack-trees.c:1519
+#: unpack-trees.c:1618
msgid "Updating index flags"
msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
-#: unpack-trees.c:2608
+#: unpack-trees.c:2707
#, c-format
msgid "worktree and untracked commit have duplicate entries: %s"
msgstr ""
@@ -9802,102 +9837,102 @@ msgstr "неправилна част от пътя „..“"
msgid "Fetching objects"
msgstr "Доставяне на обектите"
-#: worktree.c:238 builtin/am.c:2151
+#: worktree.c:236 builtin/am.c:2152
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
-#: worktree.c:304
+#: worktree.c:303
#, c-format
msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
-#: worktree.c:315
+#: worktree.c:314
#, c-format
msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
msgstr ""
"файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
-#: worktree.c:327
+#: worktree.c:326
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "„%s“ не съществува."
-#: worktree.c:333
+#: worktree.c:332
#, c-format
msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
-#: worktree.c:342
+#: worktree.c:341
#, c-format
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
-#: worktree.c:608
+#: worktree.c:603
msgid "not a directory"
msgstr "не е директория"
-#: worktree.c:617
+#: worktree.c:612
msgid ".git is not a file"
msgstr "„.git“ не е файл"
-#: worktree.c:619
+#: worktree.c:614
msgid ".git file broken"
msgstr "„.git“ е повреден"
-#: worktree.c:621
+#: worktree.c:616
msgid ".git file incorrect"
msgstr "„.git“ е неправилен"
-#: worktree.c:727
+#: worktree.c:722
msgid "not a valid path"
msgstr "неправилен път"
-#: worktree.c:733
+#: worktree.c:728
msgid "unable to locate repository; .git is not a file"
msgstr "не може да се открие хранилище: „.git“ не е файл"
-#: worktree.c:737
+#: worktree.c:732
msgid "unable to locate repository; .git file does not reference a repository"
msgstr "не може да се открие хранилище: файлът „.git“ не сочи към хранилище"
-#: worktree.c:741
+#: worktree.c:736
msgid "unable to locate repository; .git file broken"
msgstr "не може да се открие хранилище: „.git“ е повреден"
-#: worktree.c:747
+#: worktree.c:742
msgid "gitdir unreadable"
msgstr "директорията „gitdir“ не може да се прочете"
-#: worktree.c:751
+#: worktree.c:746
msgid "gitdir incorrect"
msgstr "неправилна директория „gitdir“"
-#: worktree.c:776
+#: worktree.c:771
msgid "not a valid directory"
msgstr "не е валидна директория"
-#: worktree.c:782
+#: worktree.c:777
msgid "gitdir file does not exist"
msgstr "файлът „gitdir“ не съществува"
-#: worktree.c:787 worktree.c:796
+#: worktree.c:782 worktree.c:791
#, c-format
msgid "unable to read gitdir file (%s)"
msgstr "файлът „gitdir“ не може да бъде прочетен (%s)"
-#: worktree.c:806
+#: worktree.c:801
#, c-format
msgid "short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read %<PRIuMAX>)"
msgstr ""
"изчитането върна по-малко байтове от очакваното (очаквани: %<PRIuMAX> байта, "
"получени: %<PRIuMAX>)"
-#: worktree.c:814
+#: worktree.c:809
msgid "invalid gitdir file"
msgstr "неправилен файл „gitdir“"
-#: worktree.c:822
+#: worktree.c:817
msgid "gitdir file points to non-existent location"
msgstr "файлът „gitdir“ сочи несъществуващо местоположение"
@@ -9952,11 +9987,11 @@ msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:211 wt-status.c:1075
+#: wt-status.c:211 wt-status.c:1125
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:234 wt-status.c:1084
+#: wt-status.c:234 wt-status.c:1134
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
@@ -10061,22 +10096,22 @@ msgstr "променено съдържание, "
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:908
+#: wt-status.c:958
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Има %d скатаване."
msgstr[1] "Има %d скатавания."
-#: wt-status.c:939
+#: wt-status.c:989
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:941
+#: wt-status.c:991
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:1023
+#: wt-status.c:1073
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -10084,7 +10119,7 @@ msgstr ""
"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1115
+#: wt-status.c:1165
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -10095,271 +10130,275 @@ msgstr ""
"Изчисляването на броя различаващи се подавания отне %.2f сек.\n"
"За да избегнете това, ползвайте „--no-ahead-behind“.\n"
-#: wt-status.c:1145
+#: wt-status.c:1195
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1148
+#: wt-status.c:1198
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1150
+#: wt-status.c:1200
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1154
+#: wt-status.c:1204
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1157
+#: wt-status.c:1207
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1166
+#: wt-status.c:1216
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1169
+#: wt-status.c:1219
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1173
+#: wt-status.c:1223
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1175
+#: wt-status.c:1225
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1177
+#: wt-status.c:1227
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1310
+#: wt-status.c:1360
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-#: wt-status.c:1312
+#: wt-status.c:1362
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1315
+#: wt-status.c:1365
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последно изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последно изпълнени команди (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1326
+#: wt-status.c:1376
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " (повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1331
+#: wt-status.c:1381
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1334
+#: wt-status.c:1384
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следващи команди за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1342
+#: wt-status.c:1392
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1354
+#: wt-status.c:1404
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1359
+#: wt-status.c:1409
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1372
+#: wt-status.c:1422
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1374
+#: wt-status.c:1424
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1376
+#: wt-status.c:1426
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1383
+#: wt-status.c:1433
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1387
+#: wt-status.c:1437
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1392
+#: wt-status.c:1442
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1395
+#: wt-status.c:1445
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1399
+#: wt-status.c:1449
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1404
+#: wt-status.c:1454
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1407
+#: wt-status.c:1457
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1409
+#: wt-status.c:1459
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1420
+#: wt-status.c:1470
msgid "Cherry-pick currently in progress."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
-#: wt-status.c:1423
+#: wt-status.c:1473
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1430
+#: wt-status.c:1480
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1433
+#: wt-status.c:1483
msgid " (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1436
+#: wt-status.c:1486
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1438
+#: wt-status.c:1488
msgid " (use \"git cherry-pick --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git cherry-pick --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1440
+#: wt-status.c:1490
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1450
+#: wt-status.c:1500
msgid "Revert currently in progress."
msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
-#: wt-status.c:1453
+#: wt-status.c:1503
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1459
+#: wt-status.c:1509
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1462
+#: wt-status.c:1512
msgid " (run \"git revert --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1465
+#: wt-status.c:1515
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1467
+#: wt-status.c:1517
msgid " (use \"git revert --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git revert --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1469
+#: wt-status.c:1519
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1479
+#: wt-status.c:1529
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1483
+#: wt-status.c:1533
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1486
+#: wt-status.c:1536
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1497
+#: wt-status.c:1547
+msgid "You are in a sparse checkout."
+msgstr "Вие сте в частично изтегляне."
+
+#: wt-status.c:1550
#, c-format
msgid "You are in a sparse checkout with %d%% of tracked files present."
msgstr ""
"Намирате се в частично изтеглено хранилище с %d%% налични, следени файла."
-#: wt-status.c:1736
+#: wt-status.c:1794
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1743
+#: wt-status.c:1801
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1745
+#: wt-status.c:1803
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1750
+#: wt-status.c:1808
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.c:1752
+#: wt-status.c:1810
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1755
+#: wt-status.c:1813
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1772
+#: wt-status.c:1830
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1773
+#: wt-status.c:1831
msgid "No commits yet"
msgstr "Все още липсват подавания"
-#: wt-status.c:1787
+#: wt-status.c:1845
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1789
+#: wt-status.c:1847
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1793
+#: wt-status.c:1851
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -10371,32 +10410,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1799
+#: wt-status.c:1857
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1801
+#: wt-status.c:1859
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1807
+#: wt-status.c:1865
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1812
+#: wt-status.c:1870
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1816
+#: wt-status.c:1874
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1820
+#: wt-status.c:1878
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -10405,84 +10444,84 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1824
+#: wt-status.c:1882
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1828
+#: wt-status.c:1886
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1832 wt-status.c:1838
+#: wt-status.c:1890 wt-status.c:1896
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1835
+#: wt-status.c:1893
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1840
+#: wt-status.c:1898
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1945
+#: wt-status.c:2003
msgid "No commits yet on "
msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1949
+#: wt-status.c:2007
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1980
+#: wt-status.c:2038
msgid "different"
msgstr "различен"
-#: wt-status.c:1982 wt-status.c:1990
+#: wt-status.c:2040 wt-status.c:2048
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1985 wt-status.c:1988
+#: wt-status.c:2043 wt-status.c:2046
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2511
+#: wt-status.c:2569
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2517
+#: wt-status.c:2575
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2519
+#: wt-status.c:2577
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:178
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:182
msgid "could not send IPC command"
msgstr "командата за комуникация между процеси не може да бъде пратена"
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:185
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:189
msgid "could not read IPC response"
msgstr "отговорът за комуникацията между процеси не може да бъде прочетен"
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:862
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:866
#, c-format
msgid "could not start accept_thread '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „accept_thread“ върху нишката „%s“"
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:874
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:878
#, c-format
msgid "could not start worker[0] for '%s'"
msgstr "не може да се стартира нишката worker[0] за „%s“"
@@ -10519,7 +10558,7 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:307 builtin/rev-parse.c:991
+#: builtin/add.c:307 builtin/rev-parse.c:993
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -10555,8 +10594,8 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:363 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:173 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:559
+#: builtin/add.c:363 builtin/clean.c:901 builtin/fetch.c:173 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:550
#: builtin/remote.c:1427 builtin/rm.c:243 builtin/send-pack.c:190
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
@@ -10706,13 +10745,13 @@ msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
#: builtin/add.c:544 builtin/checkout.c:1735 builtin/commit.c:363
-#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:273 builtin/stash.c:1637
+#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:273 builtin/stash.c:1633
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
#: builtin/add.c:551 builtin/checkout.c:1747 builtin/commit.c:369
-#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:279 builtin/stash.c:1643
+#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:279 builtin/stash.c:1639
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
@@ -10732,110 +10771,110 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.addEmptyPathspec false"
-#: builtin/am.c:364
+#: builtin/am.c:365
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:454
+#: builtin/am.c:455
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:496
+#: builtin/am.c:497
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:534
+#: builtin/am.c:535
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:560
+#: builtin/am.c:561
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:748
+#: builtin/am.c:749
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:813
+#: builtin/am.c:814
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:861
+#: builtin/am.c:862
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:866 builtin/am.c:878
+#: builtin/am.c:867 builtin/am.c:879
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:873
+#: builtin/am.c:874
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:966
+#: builtin/am.c:967
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:971 builtin/clone.c:414
+#: builtin/am.c:972 builtin/clone.c:414
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:976
+#: builtin/am.c:977
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не може да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1125
+#: builtin/am.c:1126
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1126
+#: builtin/am.c:1127
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1127
+#: builtin/am.c:1128
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1222
+#: builtin/am.c:1223
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“. Празните знаци в края на "
"редовете може да се загубят."
-#: builtin/am.c:1250
+#: builtin/am.c:1251
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1315
+#: builtin/am.c:1316
#, c-format
msgid "missing author line in commit %s"
msgstr "липсва ред за авторство в подаването „%s“"
-#: builtin/am.c:1318
+#: builtin/am.c:1319
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1537
+#: builtin/am.c:1538
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1539
+#: builtin/am.c:1540
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1558
+#: builtin/am.c:1559
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -10843,24 +10882,24 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1564
+#: builtin/am.c:1565
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1590
+#: builtin/am.c:1591
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1622
+#: builtin/am.c:1623
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1674 builtin/am.c:1678
+#: builtin/am.c:1675 builtin/am.c:1679
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1696
+#: builtin/am.c:1697
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -10868,45 +10907,45 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1706
+#: builtin/am.c:1707
#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1752 builtin/commit.c:408
+#: builtin/am.c:1753 builtin/commit.c:408
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1756
+#: builtin/am.c:1757
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не може да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1796 builtin/am.c:1864
+#: builtin/am.c:1797 builtin/am.c:1865
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1813
+#: builtin/am.c:1814
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1819
+#: builtin/am.c:1820
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1823
+#: builtin/am.c:1824
msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
msgstr ""
"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте:\n"
"\n"
" git am --show-current-patch=diff"
-#: builtin/am.c:1867
+#: builtin/am.c:1868
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -10916,7 +10955,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1874
+#: builtin/am.c:1875
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -10927,17 +10966,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1981 builtin/am.c:1985 builtin/am.c:1997 builtin/reset.c:347
+#: builtin/am.c:1982 builtin/am.c:1986 builtin/am.c:1998 builtin/reset.c:347
#: builtin/reset.c:355
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:2033
+#: builtin/am.c:2034
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2077
+#: builtin/am.c:2078
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -10948,94 +10987,94 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2184
+#: builtin/am.c:2185
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2226
+#: builtin/am.c:2227
#, c-format
msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--show-current-patch“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2231
#, c-format
msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
msgstr ""
"опциите „--show-current-patch=%s“ и „--show-current-patch=%s“ са несъвместими"
-#: builtin/am.c:2261
+#: builtin/am.c:2262
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2262
+#: builtin/am.c:2263
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2268
+#: builtin/am.c:2269
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2271
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2272
+#: builtin/am.c:2273
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2273 builtin/init-db.c:546 builtin/prune-packed.c:16
-#: builtin/repack.c:472 builtin/stash.c:948
+#: builtin/am.c:2274 builtin/init-db.c:547 builtin/prune-packed.c:16
+#: builtin/repack.c:472 builtin/stash.c:945
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2275
+#: builtin/am.c:2276
msgid "add a Signed-off-by trailer to the commit message"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2278
+#: builtin/am.c:2279
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2280
+#: builtin/am.c:2281
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2282
+#: builtin/am.c:2283
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2284
+#: builtin/am.c:2285
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2286
+#: builtin/am.c:2287
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2289
+#: builtin/am.c:2290
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2292
+#: builtin/am.c:2293
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2294
+#: builtin/am.c:2295
msgid "pass it through git-mailinfo"
msgstr "прекарване през „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2297 builtin/am.c:2300 builtin/am.c:2303 builtin/am.c:2306
-#: builtin/am.c:2309 builtin/am.c:2312 builtin/am.c:2315 builtin/am.c:2318
-#: builtin/am.c:2324
+#: builtin/am.c:2298 builtin/am.c:2301 builtin/am.c:2304 builtin/am.c:2307
+#: builtin/am.c:2310 builtin/am.c:2313 builtin/am.c:2316 builtin/am.c:2319
+#: builtin/am.c:2325
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2314 builtin/commit.c:1505 builtin/fmt-merge-msg.c:17
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:906 builtin/merge.c:261
+#: builtin/am.c:2315 builtin/commit.c:1512 builtin/fmt-merge-msg.c:17
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:905 builtin/merge.c:261
#: builtin/pull.c:141 builtin/pull.c:200 builtin/pull.c:217
#: builtin/rebase.c:1342 builtin/repack.c:483 builtin/repack.c:487
#: builtin/repack.c:489 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
@@ -11044,70 +11083,70 @@ msgstr "прекарване през „git-apply“"
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2320 builtin/branch.c:672 builtin/bugreport.c:137
+#: builtin/am.c:2321 builtin/branch.c:672 builtin/bugreport.c:137
#: builtin/for-each-ref.c:40 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:481
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2321
+#: builtin/am.c:2322
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2327
+#: builtin/am.c:2328
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2329
+#: builtin/am.c:2330
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2332
+#: builtin/am.c:2333
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2335
+#: builtin/am.c:2336
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2338
+#: builtin/am.c:2339
msgid "restore the original branch and abort the patching operation"
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката"
-#: builtin/am.c:2341
+#: builtin/am.c:2342
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is"
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“"
-#: builtin/am.c:2345
+#: builtin/am.c:2346
msgid "show the patch being applied"
msgstr "показване на прилаганата кръпка"
-#: builtin/am.c:2350
+#: builtin/am.c:2351
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2352
+#: builtin/am.c:2353
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2354 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1630
+#: builtin/am.c:2355 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1640
#: builtin/merge.c:298 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:537
#: builtin/rebase.c:1395 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:462
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2355 builtin/rebase.c:538 builtin/rebase.c:1396
+#: builtin/am.c:2356 builtin/rebase.c:538 builtin/rebase.c:1396
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2358
+#: builtin/am.c:2359
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2376
+#: builtin/am.c:2377
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -11115,18 +11154,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2383
+#: builtin/am.c:2384
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2398
+#: builtin/am.c:2399
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2422
+#: builtin/am.c:2423
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -11135,11 +11174,11 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Може да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2428
+#: builtin/am.c:2429
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
-#: builtin/am.c:2438
+#: builtin/am.c:2439
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
@@ -11233,36 +11272,36 @@ msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори в режим
msgid "could not write to file '%s'"
msgstr "във файла „%s“ не може да се пише"
-#: builtin/bisect--helper.c:153
+#: builtin/bisect--helper.c:155
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid term"
msgstr "„%s“ е неправилна управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:157
+#: builtin/bisect--helper.c:159
#, c-format
msgid "can't use the builtin command '%s' as a term"
msgstr "„%s“ е вградена команда и не може да се използва като управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:167
+#: builtin/bisect--helper.c:169
#, c-format
msgid "can't change the meaning of the term '%s'"
msgstr "не може да смените значението на управляващата дума „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:177
+#: builtin/bisect--helper.c:179
msgid "please use two different terms"
msgstr "използвайте две различни управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:193
+#: builtin/bisect--helper.c:195
#, c-format
msgid "We are not bisecting.\n"
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:201
+#: builtin/bisect--helper.c:203
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid commit"
msgstr "„%s“ не е подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:210
+#: builtin/bisect--helper.c:212
#, c-format
msgid ""
"could not check out original HEAD '%s'. Try 'git bisect reset <commit>'."
@@ -11270,27 +11309,27 @@ msgstr ""
"първоначално указаното „%s“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
"изтеглено. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
-#: builtin/bisect--helper.c:254
+#: builtin/bisect--helper.c:256
#, c-format
msgid "Bad bisect_write argument: %s"
msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:259
+#: builtin/bisect--helper.c:261
#, c-format
msgid "couldn't get the oid of the rev '%s'"
msgstr "идентификаторът на обект на версия „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/bisect--helper.c:271
+#: builtin/bisect--helper.c:273
#, c-format
msgid "couldn't open the file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/bisect--helper.c:297
+#: builtin/bisect--helper.c:299
#, c-format
msgid "Invalid command: you're currently in a %s/%s bisect"
msgstr "Неправилна команда: в момента се изпълнява двоично търсене по %s/%s."
-#: builtin/bisect--helper.c:324
+#: builtin/bisect--helper.c:326
#, c-format
msgid ""
"You need to give me at least one %s and %s revision.\n"
@@ -11299,7 +11338,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:328
+#: builtin/bisect--helper.c:330
#, c-format
msgid ""
"You need to start by \"git bisect start\".\n"
@@ -11310,7 +11349,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:348
+#: builtin/bisect--helper.c:350
#, c-format
msgid "bisecting only with a %s commit"
msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
@@ -11319,15 +11358,15 @@ msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:356
+#: builtin/bisect--helper.c:358
msgid "Are you sure [Y/n]? "
msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:417
+#: builtin/bisect--helper.c:419
msgid "no terms defined"
msgstr "не са указани управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:420
+#: builtin/bisect--helper.c:422
#, c-format
msgid ""
"Your current terms are %s for the old state\n"
@@ -11336,7 +11375,7 @@ msgstr ""
"Текущите управляващи думи са: %s за старото състояние\n"
"и %s за новото състояние.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:430
+#: builtin/bisect--helper.c:432
#, c-format
msgid ""
"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
@@ -11345,56 +11384,56 @@ msgstr ""
"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „%s“\n"
"Поддържат се опциите „--term-good“/„--term-old“ и „--term-bad„/„--term-new“."
-#: builtin/bisect--helper.c:497 builtin/bisect--helper.c:1021
+#: builtin/bisect--helper.c:499 builtin/bisect--helper.c:1023
msgid "revision walk setup failed\n"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:519
+#: builtin/bisect--helper.c:521
#, c-format
msgid "could not open '%s' for appending"
msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори за добавяне"
-#: builtin/bisect--helper.c:638 builtin/bisect--helper.c:651
+#: builtin/bisect--helper.c:640 builtin/bisect--helper.c:653
msgid "'' is not a valid term"
msgstr "„“ е неправилна управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:661
+#: builtin/bisect--helper.c:663
#, c-format
msgid "unrecognized option: '%s'"
msgstr "непозната опция: %s"
-#: builtin/bisect--helper.c:665
+#: builtin/bisect--helper.c:667
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
msgstr "„%s“ не изглежда като указател към версия"
-#: builtin/bisect--helper.c:696
+#: builtin/bisect--helper.c:698
msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
-#: builtin/bisect--helper.c:711
+#: builtin/bisect--helper.c:713
#, c-format
msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
msgstr ""
"Неуспешно преминаване към „%s“. Изпълнете командата „git bisect start "
"СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
-#: builtin/bisect--helper.c:732
+#: builtin/bisect--helper.c:734
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr ""
"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
"„cogito“"
-#: builtin/bisect--helper.c:735
+#: builtin/bisect--helper.c:737
msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
-#: builtin/bisect--helper.c:755
+#: builtin/bisect--helper.c:757
#, c-format
msgid "invalid ref: '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:813
+#: builtin/bisect--helper.c:815
msgid "You need to start by \"git bisect start\"\n"
msgstr "Започнете като изпълните командата „git bisect start“\n"
@@ -11402,108 +11441,108 @@ msgstr "Започнете като изпълните командата „git
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:824
+#: builtin/bisect--helper.c:826
msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
msgstr "Да се извърши ли автоматично? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:842
+#: builtin/bisect--helper.c:844
msgid "Please call `--bisect-state` with at least one argument"
msgstr "опцията „--bisect-state“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/bisect--helper.c:855
+#: builtin/bisect--helper.c:857
#, c-format
msgid "'git bisect %s' can take only one argument."
msgstr "Командата „git bisect %s“ приема само един аргумент."
-#: builtin/bisect--helper.c:867 builtin/bisect--helper.c:880
+#: builtin/bisect--helper.c:869 builtin/bisect--helper.c:882
#, c-format
msgid "Bad rev input: %s"
msgstr "Неправилна версия: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:887
+#: builtin/bisect--helper.c:889
#, c-format
msgid "Bad rev input (not a commit): %s"
msgstr "Неправилна версия (не е подаване): „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:919
+#: builtin/bisect--helper.c:921
msgid "We are not bisecting."
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене."
-#: builtin/bisect--helper.c:969
+#: builtin/bisect--helper.c:971
#, c-format
msgid "'%s'?? what are you talking about?"
msgstr ""
"Непозната команда „%s“. Възможностите са: „start“, „skip“, „good“, „bad“ (и "
"вариантите им)"
-#: builtin/bisect--helper.c:981
+#: builtin/bisect--helper.c:983
#, c-format
msgid "cannot read file '%s' for replaying"
msgstr ""
"файлът „%s“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят командите от него "
"наново"
-#: builtin/bisect--helper.c:1054
+#: builtin/bisect--helper.c:1056
msgid "reset the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1056
+#: builtin/bisect--helper.c:1058
msgid "check whether bad or good terms exist"
msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1058
+#: builtin/bisect--helper.c:1060
msgid "print out the bisect terms"
msgstr "извеждане на управляващите думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1060
+#: builtin/bisect--helper.c:1062
msgid "start the bisect session"
msgstr "начало на двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1062
+#: builtin/bisect--helper.c:1064
msgid "find the next bisection commit"
msgstr "откриване на следващото подаване при двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1064
+#: builtin/bisect--helper.c:1066
msgid "mark the state of ref (or refs)"
msgstr "задаване на състоянието на указателя/ите"
-#: builtin/bisect--helper.c:1066
+#: builtin/bisect--helper.c:1068
msgid "list the bisection steps so far"
msgstr "извеждане на стъпките на двоичното търсене досега"
-#: builtin/bisect--helper.c:1068
+#: builtin/bisect--helper.c:1070
msgid "replay the bisection process from the given file"
msgstr "наново изпълнение на двоичното търсене чрез дадения файл"
-#: builtin/bisect--helper.c:1070
+#: builtin/bisect--helper.c:1072
msgid "skip some commits for checkout"
msgstr "прескачане на някои подавания при изтегляне"
-#: builtin/bisect--helper.c:1072
+#: builtin/bisect--helper.c:1074
msgid "no log for BISECT_WRITE"
msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
-#: builtin/bisect--helper.c:1087
+#: builtin/bisect--helper.c:1089
msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:1092
+#: builtin/bisect--helper.c:1094
msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:1098
+#: builtin/bisect--helper.c:1100
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:1107
+#: builtin/bisect--helper.c:1109
msgid "--bisect-next requires 0 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1118
+#: builtin/bisect--helper.c:1120
msgid "--bisect-log requires 0 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-log“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1123
+#: builtin/bisect--helper.c:1125
msgid "no logfile given"
msgstr "не е зададен журнален файл"
@@ -11561,7 +11600,7 @@ msgstr "извеждане на статистика за извършените
#: builtin/blame.c:871 builtin/checkout.c:1524 builtin/clone.c:94
#: builtin/commit-graph.c:84 builtin/commit-graph.c:222 builtin/fetch.c:179
#: builtin/merge.c:297 builtin/multi-pack-index.c:55 builtin/pull.c:119
-#: builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:198
+#: builtin/push.c:566 builtin/send-pack.c:198
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
@@ -11617,7 +11656,7 @@ msgstr ""
msgid "ignore whitespace differences"
msgstr "без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:883 builtin/log.c:1820
+#: builtin/blame.c:883 builtin/log.c:1823
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
@@ -12217,19 +12256,19 @@ msgstr "git bundle list-heads ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
msgstr "git bundle unbundle ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
-#: builtin/bundle.c:67 builtin/pack-objects.c:3747
+#: builtin/bundle.c:67 builtin/pack-objects.c:3907
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:69 builtin/pack-objects.c:3749
+#: builtin/bundle.c:69 builtin/pack-objects.c:3909
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:71 builtin/pack-objects.c:3751
+#: builtin/bundle.c:71 builtin/pack-objects.c:3911
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/bundle.c:74 builtin/pack-objects.c:3754
+#: builtin/bundle.c:74 builtin/pack-objects.c:3914
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
@@ -12242,29 +12281,29 @@ msgstr "версия на пратката"
msgid "Need a repository to create a bundle."
msgstr "За създаването на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/bundle.c:107
+#: builtin/bundle.c:109
msgid "do not show bundle details"
msgstr "без подробна информация за пратките"
-#: builtin/bundle.c:122
+#: builtin/bundle.c:128
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
-#: builtin/bundle.c:163
+#: builtin/bundle.c:179
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/bundle.c:171 builtin/remote.c:1700
+#: builtin/bundle.c:191 builtin/remote.c:1700
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
-#: builtin/bundle.c:193 builtin/remote.c:1731
+#: builtin/bundle.c:213 builtin/remote.c:1731
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/cat-file.c:598
+#: builtin/cat-file.c:596
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -12272,7 +12311,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:599
+#: builtin/cat-file.c:597
msgid ""
"git cat-file (--batch[=<format>] | --batch-check[=<format>]) [--follow-"
"symlinks] [--textconv | --filters]"
@@ -12280,79 +12319,79 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch[=ФОРМАТ] | --batch-check[=ФОРМАТ]) [--follow-symlinks] "
"[--textconv | --filters]"
-#: builtin/cat-file.c:620
+#: builtin/cat-file.c:618
msgid "only one batch option may be specified"
msgstr "може да укажете само една пакетна опция"
-#: builtin/cat-file.c:638
+#: builtin/cat-file.c:636
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:639
+#: builtin/cat-file.c:637
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:640
+#: builtin/cat-file.c:638
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:642
+#: builtin/cat-file.c:640
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:643
+#: builtin/cat-file.c:641
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:645
+#: builtin/cat-file.c:643
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:647
+#: builtin/cat-file.c:645
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:648
+#: builtin/cat-file.c:646
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:649
+#: builtin/cat-file.c:647
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
-#: builtin/cat-file.c:651
+#: builtin/cat-file.c:649
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:652
+#: builtin/cat-file.c:650
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:654
+#: builtin/cat-file.c:652
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:658
+#: builtin/cat-file.c:656
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:662
+#: builtin/cat-file.c:660
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:664
+#: builtin/cat-file.c:662
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
-#: builtin/cat-file.c:666
+#: builtin/cat-file.c:664
msgid "do not order --batch-all-objects output"
msgstr "без подреждане на изхода от „--batch-all-objects“"
@@ -12381,7 +12420,7 @@ msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1520 builtin/gc.c:549
-#: builtin/worktree.c:491
+#: builtin/worktree.c:493
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -12439,9 +12478,10 @@ msgid "git checkout--worker [<options>]"
msgstr "git checkout--worker [ОПЦИЯ…]"
#: builtin/checkout--worker.c:118 builtin/checkout-index.c:201
-#: builtin/column.c:31 builtin/submodule--helper.c:1825
-#: builtin/submodule--helper.c:1828 builtin/submodule--helper.c:1836
-#: builtin/submodule--helper.c:2334 builtin/worktree.c:719
+#: builtin/column.c:31 builtin/submodule--helper.c:1824
+#: builtin/submodule--helper.c:1827 builtin/submodule--helper.c:1835
+#: builtin/submodule--helper.c:2333 builtin/worktree.c:491
+#: builtin/worktree.c:728
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -12616,7 +12656,7 @@ msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:932 builtin/clone.c:725 t/helper/test-fast-rebase.c:202
+#: builtin/checkout.c:932 builtin/clone.c:725 t/helper/test-fast-rebase.c:203
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
@@ -12756,7 +12796,7 @@ msgstr "очаква се само един указател"
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1330 builtin/worktree.c:270 builtin/worktree.c:438
+#: builtin/checkout.c:1330 builtin/worktree.c:268 builtin/worktree.c:436
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
@@ -12866,7 +12906,7 @@ msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1526 builtin/log.c:1807 parse-options.h:323
+#: builtin/checkout.c:1526 builtin/log.c:1810 parse-options.h:323
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
@@ -12955,7 +12995,7 @@ msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргум
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1741 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1634
+#: builtin/checkout.c:1741 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1630
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
@@ -12973,7 +13013,7 @@ msgstr "трябва да укажете поне един път за възс
#: builtin/checkout.c:1785 builtin/checkout.c:1787 builtin/checkout.c:1836
#: builtin/checkout.c:1838 builtin/clone.c:126 builtin/remote.c:170
-#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2720 builtin/worktree.c:484
+#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2719 builtin/worktree.c:484
#: builtin/worktree.c:486
msgid "branch"
msgstr "клон"
@@ -13068,7 +13108,7 @@ msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
msgid "could not lstat %s\n"
msgstr "не може да се получи информация чрез „lstat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:593
+#: builtin/clean.c:300 git-add--interactive.perl:593
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -13081,7 +13121,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:306 git-add--interactive.perl:602
+#: builtin/clean.c:304 git-add--interactive.perl:602
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -13102,33 +13142,33 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:521 git-add--interactive.perl:568
+#: builtin/clean.c:519 git-add--interactive.perl:568
#: git-add--interactive.perl:573
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
-#: builtin/clean.c:661
+#: builtin/clean.c:659
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:696
+#: builtin/clean.c:693
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:717
+#: builtin/clean.c:714
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:758
+#: builtin/clean.c:755
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
-#: builtin/clean.c:789
+#: builtin/clean.c:786
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -13146,52 +13186,52 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:825
+#: builtin/clean.c:822
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
-#: builtin/clean.c:841
+#: builtin/clean.c:838
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:903
+#: builtin/clean.c:900
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:905
+#: builtin/clean.c:902
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:906
+#: builtin/clean.c:903
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:908
+#: builtin/clean.c:905
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:909 builtin/describe.c:565 builtin/describe.c:567
-#: builtin/grep.c:924 builtin/log.c:184 builtin/log.c:186
+#: builtin/clean.c:906 builtin/describe.c:565 builtin/describe.c:567
+#: builtin/grep.c:923 builtin/log.c:184 builtin/log.c:186
#: builtin/ls-files.c:650 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
-#: builtin/clean.c:910
+#: builtin/clean.c:907
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:911
+#: builtin/clean.c:908
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:913
+#: builtin/clean.c:910
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:929
+#: builtin/clean.c:925
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -13199,7 +13239,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:932
+#: builtin/clean.c:928
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -13208,7 +13248,7 @@ msgstr ""
"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
-#: builtin/clean.c:944
+#: builtin/clean.c:940
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
@@ -13224,7 +13264,7 @@ msgstr "без клониране на плитко хранилище"
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:99 builtin/clone.c:101 builtin/init-db.c:541
+#: builtin/clone.c:99 builtin/clone.c:101 builtin/init-db.c:542
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
@@ -13257,26 +13297,26 @@ msgstr "инициализиране на подмодулите при това
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:116 builtin/init-db.c:538
+#: builtin/clone.c:116 builtin/init-db.c:539
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:117 builtin/init-db.c:539
+#: builtin/clone.c:117 builtin/init-db.c:540
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:119 builtin/clone.c:121 builtin/submodule--helper.c:1832
-#: builtin/submodule--helper.c:2337
+#: builtin/clone.c:119 builtin/clone.c:121 builtin/submodule--helper.c:1831
+#: builtin/submodule--helper.c:2336
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:123 builtin/submodule--helper.c:1834
-#: builtin/submodule--helper.c:2339
+#: builtin/clone.c:123 builtin/submodule--helper.c:1833
+#: builtin/submodule--helper.c:2338
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:124 builtin/column.c:27 builtin/init-db.c:549
-#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3815 builtin/repack.c:495
+#: builtin/clone.c:124 builtin/column.c:27 builtin/init-db.c:550
+#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3975 builtin/repack.c:495
#: t/helper/test-simple-ipc.c:696 t/helper/test-simple-ipc.c:698
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
@@ -13293,7 +13333,7 @@ msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:180 builtin/grep.c:863
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:180 builtin/grep.c:862
#: builtin/pull.c:208
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
@@ -13302,7 +13342,7 @@ msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:132 builtin/fetch.c:182 builtin/pack-objects.c:3804
+#: builtin/clone.c:132 builtin/fetch.c:182 builtin/pack-objects.c:3964
#: builtin/pull.c:211
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
@@ -13320,8 +13360,8 @@ msgstr "ВЕРСИЯ"
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:137 builtin/submodule--helper.c:1844
-#: builtin/submodule--helper.c:2353
+#: builtin/clone.c:137 builtin/submodule--helper.c:1843
+#: builtin/submodule--helper.c:2352
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
@@ -13336,11 +13376,11 @@ msgstr ""
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/init-db.c:547
+#: builtin/clone.c:142 builtin/init-db.c:548
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/init-db.c:548
+#: builtin/clone.c:143 builtin/init-db.c:549
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
@@ -13353,22 +13393,22 @@ msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
#: builtin/clone.c:147 builtin/fetch.c:202 builtin/ls-remote.c:77
-#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:584 builtin/send-pack.c:196
+#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:196
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
#: builtin/clone.c:147 builtin/fetch.c:202 builtin/ls-remote.c:77
-#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:584 builtin/send-pack.c:197
+#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:197
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
#: builtin/clone.c:148 builtin/fetch.c:203 builtin/pull.c:234
-#: builtin/push.c:585
+#: builtin/push.c:576
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
#: builtin/clone.c:150 builtin/fetch.c:205 builtin/pull.c:237
-#: builtin/push.c:587
+#: builtin/push.c:578
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
@@ -13477,7 +13517,7 @@ msgstr "не може да се извърши пакетиране за изч
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:1001 builtin/receive-pack.c:2491
+#: builtin/clone.c:1001 builtin/receive-pack.c:2490
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
@@ -13499,7 +13539,7 @@ msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъв
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1039 builtin/fetch.c:2011
+#: builtin/clone.c:1039 builtin/fetch.c:2014
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
@@ -13520,7 +13560,7 @@ msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
#: builtin/clone.c:1084 builtin/clone.c:1105 builtin/difftool.c:272
-#: builtin/log.c:1995 builtin/worktree.c:282 builtin/worktree.c:314
+#: builtin/log.c:1997 builtin/worktree.c:280 builtin/worktree.c:312
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не може да бъдат създадени"
@@ -13585,12 +13625,16 @@ msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1337 builtin/clone.c:1345
+#: builtin/clone.c:1324 builtin/clone.c:1383
+msgid "remote transport reported error"
+msgstr "отдалеченият транспорт върна грешка"
+
+#: builtin/clone.c:1336 builtin/clone.c:1344
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1348
+#: builtin/clone.c:1347
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -13649,7 +13693,7 @@ msgid "could not find object directory matching %s"
msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
#: builtin/commit-graph.c:80 builtin/commit-graph.c:210
-#: builtin/commit-graph.c:316 builtin/fetch.c:191 builtin/log.c:1776
+#: builtin/commit-graph.c:316 builtin/fetch.c:191 builtin/log.c:1779
msgid "dir"
msgstr "директория"
@@ -13749,7 +13793,7 @@ msgstr ""
msgid "duplicate parent %s ignored"
msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:559
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:562
#, c-format
msgid "not a valid object name %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -13777,13 +13821,13 @@ msgstr "родител"
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1614 builtin/merge.c:282
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1605
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1624 builtin/merge.c:282
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1601
#: builtin/tag.c:456
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1624
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
@@ -13791,7 +13835,7 @@ msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1631 builtin/merge.c:299
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1641 builtin/merge.c:299
#: builtin/pull.c:176 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -13949,7 +13993,7 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:746 builtin/commit.c:780 builtin/commit.c:1158
+#: builtin/commit.c:746 builtin/commit.c:780 builtin/commit.c:1165
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
@@ -13985,7 +14029,45 @@ msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:900
+#: builtin/commit.c:893
+#, c-format
+msgid ""
+"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
+"with '%c' will be ignored.\n"
+msgstr ""
+"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
+"с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
+
+#: builtin/commit.c:895
+#, c-format
+msgid ""
+"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
+"with '%c' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
+msgstr ""
+"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
+"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
+
+#: builtin/commit.c:899
+#, c-format
+msgid ""
+"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
+"with '%c' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
+msgstr ""
+"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
+"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие.\n"
+
+#: builtin/commit.c:903
+#, c-format
+msgid ""
+"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
+"with '%c' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
+"An empty message aborts the commit.\n"
+msgstr ""
+"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
+"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
+"съобщение преустановява подаването.\n"
+
+#: builtin/commit.c:915
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a merge.\n"
@@ -14000,7 +14082,7 @@ msgstr ""
" git update-ref -d MERGE_HEAD\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:905
+#: builtin/commit.c:920
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a cherry-pick.\n"
@@ -14015,98 +14097,78 @@ msgstr ""
" git update-ref -d CHERRY_PICK_HEAD\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:915
-#, c-format
-msgid ""
-"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
-"with '%c' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
-msgstr ""
-"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
-"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-
-#: builtin/commit.c:923
-#, c-format
-msgid ""
-"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
-"with '%c' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
-"An empty message aborts the commit.\n"
-msgstr ""
-"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
-"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
-"съобщение преустановява подаването.\n"
-
-#: builtin/commit.c:940
+#: builtin/commit.c:947
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:948
+#: builtin/commit.c:955
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:955
+#: builtin/commit.c:962
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:973
+#: builtin/commit.c:980
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1018
+#: builtin/commit.c:1025
msgid "unable to pass trailers to --trailers"
msgstr "епилогът не може да се подаде на „--trailers“"
-#: builtin/commit.c:1058
+#: builtin/commit.c:1065
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:1072 builtin/tag.c:319
+#: builtin/commit.c:1079 builtin/tag.c:319
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1116
+#: builtin/commit.c:1123
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1130
+#: builtin/commit.c:1137
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1148 builtin/commit.c:1441
+#: builtin/commit.c:1155 builtin/commit.c:1448
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1188
+#: builtin/commit.c:1195
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1219
+#: builtin/commit.c:1226
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot reword."
msgstr ""
"В момента се извършва сливане, не може да промените съобщение при подаване."
-#: builtin/commit.c:1221
+#: builtin/commit.c:1228
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot reword."
msgstr ""
"В момента се извършва отбиране на подаване, не може да промените съобщение "
"при подаване."
-#: builtin/commit.c:1224
+#: builtin/commit.c:1231
#, c-format
msgid "cannot combine reword option of --fixup with path '%s'"
msgstr ""
"опцията за промяна на съобщението на „--fixup“ и указването на път „%s“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/commit.c:1226
+#: builtin/commit.c:1233
msgid ""
"reword option of --fixup is mutually exclusive with --patch/--interactive/--"
"all/--include/--only"
@@ -14114,107 +14176,107 @@ msgstr ""
"опцията за промяна на съобщението на „--fixup“ и „--patch“/„--interactive“/"
"„--all“/„--include“/„--only“ са несъвместими"
-#: builtin/commit.c:1245
+#: builtin/commit.c:1252
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1254
+#: builtin/commit.c:1261
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1257
+#: builtin/commit.c:1264
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не може да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1259
+#: builtin/commit.c:1266
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не може да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1261
+#: builtin/commit.c:1268
msgid "You are in the middle of a rebase -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва пребазиране, не може да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1264
+#: builtin/commit.c:1271
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1274
+#: builtin/commit.c:1281
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1276
+#: builtin/commit.c:1283
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1285
+#: builtin/commit.c:1292
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1303
+#: builtin/commit.c:1310
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1331
+#: builtin/commit.c:1338
#, c-format
msgid "unknown option: --fixup=%s:%s"
msgstr "непозната опция: --fixup=%s:%s"
-#: builtin/commit.c:1345
+#: builtin/commit.c:1352
#, c-format
msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
-#: builtin/commit.c:1476 builtin/commit.c:1642
+#: builtin/commit.c:1483 builtin/commit.c:1652
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1478 builtin/commit.c:1644
+#: builtin/commit.c:1485 builtin/commit.c:1654
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1480
+#: builtin/commit.c:1487
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1482 builtin/commit.c:1646
+#: builtin/commit.c:1489 builtin/commit.c:1656
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1484
+#: builtin/commit.c:1491
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1484 builtin/commit.c:1648 builtin/push.c:560
-#: builtin/worktree.c:681
+#: builtin/commit.c:1491 builtin/commit.c:1658 builtin/push.c:551
+#: builtin/worktree.c:690
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1487 builtin/commit.c:1650
+#: builtin/commit.c:1494 builtin/commit.c:1660
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1490 builtin/commit.c:1653
+#: builtin/commit.c:1497 builtin/commit.c:1663
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1492 builtin/commit.c:1496 builtin/commit.c:1656
+#: builtin/commit.c:1499 builtin/commit.c:1503 builtin/commit.c:1666
#: builtin/fast-export.c:1198 builtin/fast-export.c:1201
#: builtin/fast-export.c:1204 builtin/rebase.c:1407 parse-options.h:337
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1493 builtin/commit.c:1656
+#: builtin/commit.c:1500 builtin/commit.c:1666
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1504
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -14223,11 +14285,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1499 parse-options.h:193
+#: builtin/commit.c:1506 parse-options.h:193
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1507
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -14236,197 +14298,197 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1509
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1510
msgid "do not detect renames"
msgstr "без засичане на преименуванията"
-#: builtin/commit.c:1505
+#: builtin/commit.c:1512
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
-#: builtin/commit.c:1525
+#: builtin/commit.c:1535
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1607
+#: builtin/commit.c:1617
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1608
+#: builtin/commit.c:1618
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1610
+#: builtin/commit.c:1620
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1611 builtin/merge.c:286 builtin/tag.c:458
+#: builtin/commit.c:1621 builtin/merge.c:286 builtin/tag.c:458
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1612
+#: builtin/commit.c:1622
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1612
+#: builtin/commit.c:1622
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1613 builtin/gc.c:550
+#: builtin/commit.c:1623 builtin/gc.c:550
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1613
+#: builtin/commit.c:1623
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1615 builtin/commit.c:1616 builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1625 builtin/commit.c:1626 builtin/commit.c:1632
#: parse-options.h:329 ref-filter.h:90
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1615
+#: builtin/commit.c:1625
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1616
+#: builtin/commit.c:1626
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
#. TRANSLATORS: Leave "[(amend|reword):]" as-is,
#. and only translate <commit>.
#.
-#: builtin/commit.c:1621
+#: builtin/commit.c:1631
msgid "[(amend|reword):]commit"
msgstr "[(amend|reword):]подаване"
-#: builtin/commit.c:1621
+#: builtin/commit.c:1631
msgid ""
"use autosquash formatted message to fixup or amend/reword specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предходното без следа или за промяна на подаването или съобщението"
-#: builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1632
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1633
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1624 builtin/interpret-trailers.c:111
+#: builtin/commit.c:1634 builtin/interpret-trailers.c:111
msgid "trailer"
msgstr "епилог"
-#: builtin/commit.c:1624
+#: builtin/commit.c:1634
msgid "add custom trailer(s)"
msgstr "добовяне на друг епилог"
-#: builtin/commit.c:1625 builtin/log.c:1751 builtin/merge.c:302
+#: builtin/commit.c:1635 builtin/log.c:1754 builtin/merge.c:302
#: builtin/pull.c:145 builtin/revert.c:110
msgid "add a Signed-off-by trailer"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“"
-#: builtin/commit.c:1626
+#: builtin/commit.c:1636
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1627
+#: builtin/commit.c:1637
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1629
+#: builtin/commit.c:1639
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1634
+#: builtin/commit.c:1644
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1635
+#: builtin/commit.c:1645
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1636
+#: builtin/commit.c:1646
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1637
+#: builtin/commit.c:1647
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1638
+#: builtin/commit.c:1648
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1639
+#: builtin/commit.c:1649
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1640
+#: builtin/commit.c:1650
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1641
+#: builtin/commit.c:1651
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1654
+#: builtin/commit.c:1664
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1655
+#: builtin/commit.c:1665
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1662
+#: builtin/commit.c:1672
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1664
+#: builtin/commit.c:1674
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1737
+#: builtin/commit.c:1747
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1744
+#: builtin/commit.c:1754
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1765
+#: builtin/commit.c:1775
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1772
+#: builtin/commit.c:1782
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1777
+#: builtin/commit.c:1787
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1788
+#: builtin/commit.c:1798
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message body.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1824
+#: builtin/commit.c:1834
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -15082,37 +15144,37 @@ msgstr "в „%s“ има временни файлове."
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
-#: builtin/difftool.c:700
+#: builtin/difftool.c:699
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:702
+#: builtin/difftool.c:701
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:704
+#: builtin/difftool.c:703
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
-#: builtin/difftool.c:709
+#: builtin/difftool.c:708
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:710
+#: builtin/difftool.c:709
msgid "tool"
msgstr "ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:711
+#: builtin/difftool.c:710
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:713
+#: builtin/difftool.c:712
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr ""
"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
"tool“"
-#: builtin/difftool.c:716
+#: builtin/difftool.c:715
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
"code"
@@ -15120,31 +15182,31 @@ msgstr ""
"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
"ненулев код"
-#: builtin/difftool.c:719
+#: builtin/difftool.c:718
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "команда за разглеждане на разлики"
-#: builtin/difftool.c:720
+#: builtin/difftool.c:719
msgid "passed to `diff`"
msgstr "подава се към „diff“"
-#: builtin/difftool.c:735
+#: builtin/difftool.c:734
msgid "difftool requires worktree or --no-index"
msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
-#: builtin/difftool.c:742
+#: builtin/difftool.c:741
msgid "--dir-diff is incompatible with --no-index"
msgstr "опциите „--dir-diff“ и „--no-index“ са несъвместими"
-#: builtin/difftool.c:745
+#: builtin/difftool.c:744
msgid "--gui, --tool and --extcmd are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--gui“, „--tool“ и „--extcmd“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/difftool.c:753
+#: builtin/difftool.c:752
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
-#: builtin/difftool.c:760
+#: builtin/difftool.c:759
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
@@ -15239,7 +15301,7 @@ msgstr "използване на маркер за завършване на п
msgid "skip output of blob data"
msgstr "без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1222 builtin/log.c:1823
+#: builtin/fast-export.c:1222 builtin/log.c:1826
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
@@ -15565,10 +15627,9 @@ msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички нео
#: builtin/fetch.c:1129
#, c-format
-msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
+msgid "rejected %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
-"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не може да бъдат "
-"обновявани"
+"отхвърляне на „%s“, защото плитките върхове не може да бъдат обновявани"
#: builtin/fetch.c:1206 builtin/fetch.c:1357
#, c-format
@@ -15670,48 +15731,53 @@ msgstr ""
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1995
+#: builtin/fetch.c:1994
+msgid "--negotiate-only needs one or more --negotiate-tip=*"
+msgstr ""
+"Опцията „--negotiate-only“ изисква една или повече опции „--negotiate-tip=*“"
+
+#: builtin/fetch.c:1998
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1997
+#: builtin/fetch.c:2000
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:2002
+#: builtin/fetch.c:2005
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:2004
+#: builtin/fetch.c:2007
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не може да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2021
+#: builtin/fetch.c:2024
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не може да добавите аргумент-хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2023
+#: builtin/fetch.c:2026
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "към „git fetch --all“ не може да добавите аргумент-указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:2032
+#: builtin/fetch.c:2035
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:2039
+#: builtin/fetch.c:2042
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:2055
+#: builtin/fetch.c:2058
msgid "must supply remote when using --negotiate-only"
msgstr "опцията „--negotiate-only“ изисква хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2060
+#: builtin/fetch.c:2063
msgid "Protocol does not support --negotiate-only, exiting."
msgstr "Протоколът не поддържа опцията „--negotiate-only“, изход от прогамата."
-#: builtin/fetch.c:2079
+#: builtin/fetch.c:2082
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -15719,12 +15785,12 @@ msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „extensions.partialClone“"
-#: builtin/fetch.c:2083
+#: builtin/fetch.c:2086
msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
msgstr ""
"опцията „--atomic“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2087
+#: builtin/fetch.c:2090
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr "опцията „--stdin“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
@@ -15832,7 +15898,7 @@ msgstr "настройка, която съдържа списък с пътищ
msgid "missing --config=<config>"
msgstr "липсва --config=НАСТРОЙКА"
-#: builtin/fsck.c:69 builtin/fsck.c:127 builtin/fsck.c:128
+#: builtin/fsck.c:69 builtin/fsck.c:128 builtin/fsck.c:129
msgid "unknown"
msgstr "непознат"
@@ -15848,16 +15914,16 @@ msgstr "грешка в %s „%s“: %s"
msgid "warning in %s %s: %s"
msgstr "предупреждение за %s „%s“: %s"
-#: builtin/fsck.c:123 builtin/fsck.c:126
+#: builtin/fsck.c:124 builtin/fsck.c:127
#, c-format
msgid "broken link from %7s %s"
msgstr "скъсана връзка от %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:135
+#: builtin/fsck.c:136
msgid "wrong object type in link"
msgstr "неправилен вид обект във връзката"
-#: builtin/fsck.c:151
+#: builtin/fsck.c:152
#, c-format
msgid ""
"broken link from %7s %s\n"
@@ -15866,212 +15932,212 @@ msgstr ""
"скъсана връзка от %7s %s\n"
" към %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:263
+#: builtin/fsck.c:264
#, c-format
msgid "missing %s %s"
msgstr "липсващ обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:290
+#: builtin/fsck.c:291
#, c-format
msgid "unreachable %s %s"
msgstr "недостижим обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:310
+#: builtin/fsck.c:311
#, c-format
msgid "dangling %s %s"
msgstr "извън клон: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:320
+#: builtin/fsck.c:321
msgid "could not create lost-found"
msgstr "„lost-found“ не може да се създаде"
-#: builtin/fsck.c:331
+#: builtin/fsck.c:332
#, c-format
msgid "could not finish '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: builtin/fsck.c:348
+#: builtin/fsck.c:349
#, c-format
msgid "Checking %s"
msgstr "Проверка на „%s“"
-#: builtin/fsck.c:386
+#: builtin/fsck.c:387
#, c-format
msgid "Checking connectivity (%d objects)"
msgstr "Проверка на свързаността (%d обекта)"
-#: builtin/fsck.c:405
+#: builtin/fsck.c:406
#, c-format
msgid "Checking %s %s"
msgstr "Проверяване на %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:410
+#: builtin/fsck.c:411
msgid "broken links"
msgstr "скъсани връзки"
-#: builtin/fsck.c:419
+#: builtin/fsck.c:420
#, c-format
msgid "root %s"
msgstr "начална директория „%s“"
-#: builtin/fsck.c:427
+#: builtin/fsck.c:428
#, c-format
msgid "tagged %s %s (%s) in %s"
msgstr "приложен етикет „%s“ върху „%s“ (%s) в „%s“"
-#: builtin/fsck.c:456
+#: builtin/fsck.c:457
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing"
msgstr "%s: липсващ или повреден обект"
-#: builtin/fsck.c:481
+#: builtin/fsck.c:482
#, c-format
msgid "%s: invalid reflog entry %s"
msgstr "%s: неправилен запис в журнала за указатели „%s“"
-#: builtin/fsck.c:495
+#: builtin/fsck.c:496
#, c-format
msgid "Checking reflog %s->%s"
msgstr "Проверка на журнала на указателите: „%s“ до „%s“"
-#: builtin/fsck.c:529
+#: builtin/fsck.c:530
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer %s"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:536
+#: builtin/fsck.c:537
#, c-format
msgid "%s: not a commit"
msgstr "%s: не е подаване!"
-#: builtin/fsck.c:590
+#: builtin/fsck.c:591
msgid "notice: No default references"
msgstr "внимание: няма указатели по подразбиране"
-#: builtin/fsck.c:605
+#: builtin/fsck.c:606
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
msgstr "„%s“: липсващ обект: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:618
+#: builtin/fsck.c:619
#, c-format
msgid "%s: object could not be parsed: %s"
msgstr "„%s“: не може да се анализира: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:638
+#: builtin/fsck.c:639
#, c-format
msgid "bad sha1 file: %s"
msgstr "неправилен ред с контролна сума по SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:653
+#: builtin/fsck.c:654
msgid "Checking object directory"
msgstr "Проверка на директория с обекти"
-#: builtin/fsck.c:656
+#: builtin/fsck.c:657
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:671
+#: builtin/fsck.c:672
#, c-format
msgid "Checking %s link"
msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
#
-#: builtin/fsck.c:676 builtin/index-pack.c:866
+#: builtin/fsck.c:677 builtin/index-pack.c:864
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен указател „%s“"
-#: builtin/fsck.c:683
+#: builtin/fsck.c:684
#, c-format
msgid "%s points to something strange (%s)"
msgstr "„%s“ сочи към нещо необичайно (%s)"
-#: builtin/fsck.c:689
+#: builtin/fsck.c:690
#, c-format
msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
msgstr "%s: несвързаният връх „HEAD“ не сочи към нищо"
-#: builtin/fsck.c:693
+#: builtin/fsck.c:694
#, c-format
msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
msgstr "предупреждение: „%s“ сочи към все още несъществуващ клон (%s)"
-#: builtin/fsck.c:705
+#: builtin/fsck.c:706
msgid "Checking cache tree"
msgstr "Проверка на дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:710
+#: builtin/fsck.c:711
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1 в дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:719
+#: builtin/fsck.c:720
msgid "non-tree in cache-tree"
msgstr "в дървото на кеша има нещо, което не е дърво"
-#: builtin/fsck.c:750
+#: builtin/fsck.c:751
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:756
+#: builtin/fsck.c:757
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:757
+#: builtin/fsck.c:758
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:758
+#: builtin/fsck.c:759
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:759
+#: builtin/fsck.c:760
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:760
+#: builtin/fsck.c:761
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
-#: builtin/fsck.c:761
+#: builtin/fsck.c:762
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване и на указателите от журнала с указателите (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:762
+#: builtin/fsck.c:763
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:763
+#: builtin/fsck.c:764
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:764 builtin/mktag.c:75
+#: builtin/fsck.c:765 builtin/mktag.c:75
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:766
+#: builtin/fsck.c:767
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:767 builtin/prune.c:134
+#: builtin/fsck.c:768 builtin/prune.c:134
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:768
+#: builtin/fsck.c:769
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:827 builtin/index-pack.c:262
+#: builtin/fsck.c:828 builtin/index-pack.c:262
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-#: builtin/fsck.c:855
+#: builtin/fsck.c:856
#, c-format
msgid "%s: object missing"
msgstr "„%s“: липсващ обект"
-#: builtin/fsck.c:866
+#: builtin/fsck.c:867
#, c-format
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
@@ -16368,8 +16434,8 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:285 builtin/index-pack.c:1590 builtin/index-pack.c:1793
-#: builtin/pack-objects.c:2969
+#: builtin/grep.c:285 builtin/index-pack.c:1588 builtin/index-pack.c:1791
+#: builtin/pack-objects.c:3129
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
@@ -16384,255 +16450,255 @@ msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:739
+#: builtin/grep.c:738
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:838
+#: builtin/grep.c:837
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:840
+#: builtin/grep.c:839
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:842
+#: builtin/grep.c:841
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:844
+#: builtin/grep.c:843
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:846
+#: builtin/grep.c:845
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:849
+#: builtin/grep.c:848
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:850
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:853
+#: builtin/grep.c:852
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:855
+#: builtin/grep.c:854
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:856
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:860
+#: builtin/grep.c:859
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:861
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:864
+#: builtin/grep.c:863
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:868
+#: builtin/grep.c:867
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:871
+#: builtin/grep.c:870
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:873
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:876
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:879
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:881
+#: builtin/grep.c:880
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:882
+#: builtin/grep.c:881
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:883
+#: builtin/grep.c:882
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:884
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:887
+#: builtin/grep.c:886
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:889
+#: builtin/grep.c:888
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:892
+#: builtin/grep.c:891
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:894
+#: builtin/grep.c:893
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:897
+#: builtin/grep.c:896
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:899
+#: builtin/grep.c:898
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:899
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:902
+#: builtin/grep.c:901
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:904
+#: builtin/grep.c:903
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:907
+#: builtin/grep.c:906
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:910
+#: builtin/grep.c:909
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:912
+#: builtin/grep.c:911
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:914
+#: builtin/grep.c:913
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:915
+#: builtin/grep.c:914
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:918
+#: builtin/grep.c:917
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:920
+#: builtin/grep.c:919
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:923
+#: builtin/grep.c:922
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:925
+#: builtin/grep.c:924
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:927
+#: builtin/grep.c:926
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:939
+#: builtin/grep.c:938
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:941
+#: builtin/grep.c:940
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:944
+#: builtin/grep.c:943
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:944
+#: builtin/grep.c:943
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:948
+#: builtin/grep.c:947
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:1014
+#: builtin/grep.c:1013
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1050
+#: builtin/grep.c:1049
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1058
+#: builtin/grep.c:1057
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1088
+#: builtin/grep.c:1087
msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
msgstr "опциите „--untracked“ и „--recurse-submodules“ са несъвместими"
-#: builtin/grep.c:1092
+#: builtin/grep.c:1091
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1095 builtin/pack-objects.c:3930
+#: builtin/grep.c:1094 builtin/pack-objects.c:4090
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1098 builtin/index-pack.c:1587 builtin/pack-objects.c:2966
+#: builtin/grep.c:1097 builtin/index-pack.c:1585 builtin/pack-objects.c:3126
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1132
+#: builtin/grep.c:1131
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "опцията „--open-files-in-pager“ изисква търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1158
+#: builtin/grep.c:1157
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1161
+#: builtin/grep.c:1160
msgid "--untracked cannot be used with --cached"
msgstr "опциите „--untracked“ и „--cached“ са несъвместими"
-#: builtin/grep.c:1167
+#: builtin/grep.c:1166
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1175
+#: builtin/grep.c:1174
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
@@ -16757,32 +16823,32 @@ msgstr ""
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:453
+#: builtin/help.c:452
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:461
+#: builtin/help.c:459
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:520 builtin/help.c:531 git.c:348
+#: builtin/help.c:517 builtin/help.c:528 git.c:348
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:534 git.c:380
+#: builtin/help.c:531 git.c:380
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
-#: builtin/help.c:563 builtin/help.c:593
+#: builtin/help.c:561 builtin/help.c:591
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/help.c:577
+#: builtin/help.c:575
msgid "'git help config' for more information"
msgstr "За повече информация изпълнете „git help config“"
@@ -16820,7 +16886,7 @@ msgstr "грешка при четене на входните данни"
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:325 builtin/pack-objects.c:624
+#: builtin/index-pack.c:325 builtin/pack-objects.c:756
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
@@ -16847,247 +16913,247 @@ msgstr "несъответствие в подписа към пакетния
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:383
+#: builtin/index-pack.c:381
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:489
+#: builtin/index-pack.c:487
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:538
+#: builtin/index-pack.c:536
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:546
+#: builtin/index-pack.c:544
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:554
+#: builtin/index-pack.c:552
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:585
+#: builtin/index-pack.c:583
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:587
+#: builtin/index-pack.c:585
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:613
+#: builtin/index-pack.c:611
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:758 builtin/index-pack.c:764 builtin/index-pack.c:788
-#: builtin/index-pack.c:827 builtin/index-pack.c:836
+#: builtin/index-pack.c:756 builtin/index-pack.c:762 builtin/index-pack.c:786
+#: builtin/index-pack.c:825 builtin/index-pack.c:834
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:761 builtin/pack-objects.c:171
-#: builtin/pack-objects.c:231 builtin/pack-objects.c:326
+#: builtin/index-pack.c:759 builtin/pack-objects.c:292
+#: builtin/pack-objects.c:352 builtin/pack-objects.c:458
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:825
+#: builtin/index-pack.c:823
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:833
+#: builtin/index-pack.c:831
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:847
+#: builtin/index-pack.c:845
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:850 builtin/index-pack.c:869
+#: builtin/index-pack.c:848 builtin/index-pack.c:867
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "грешка при проверката на пакетирани обекти"
-#: builtin/index-pack.c:871
+#: builtin/index-pack.c:869
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не може да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:932 builtin/index-pack.c:979
+#: builtin/index-pack.c:930 builtin/index-pack.c:977
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1162
+#: builtin/index-pack.c:1160
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1162
+#: builtin/index-pack.c:1160
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1196
+#: builtin/index-pack.c:1194
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1201
+#: builtin/index-pack.c:1199
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1204
+#: builtin/index-pack.c:1202
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1216
+#: builtin/index-pack.c:1214
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1239
+#: builtin/index-pack.c:1237
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1250 builtin/pack-objects.c:2732
+#: builtin/index-pack.c:1248 builtin/pack-objects.c:2892
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1283
+#: builtin/index-pack.c:1281
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1289
+#: builtin/index-pack.c:1287
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1301
+#: builtin/index-pack.c:1299
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1305
+#: builtin/index-pack.c:1303
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1329
+#: builtin/index-pack.c:1327
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1425
+#: builtin/index-pack.c:1423
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1446
+#: builtin/index-pack.c:1444
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.%s'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва с „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1470
+#: builtin/index-pack.c:1468
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1478
+#: builtin/index-pack.c:1476
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1504
+#: builtin/index-pack.c:1502
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1518
+#: builtin/index-pack.c:1516
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1526
+#: builtin/index-pack.c:1524
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1581 builtin/pack-objects.c:2977
+#: builtin/index-pack.c:1579 builtin/pack-objects.c:3137
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1651
+#: builtin/index-pack.c:1649
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1653
+#: builtin/index-pack.c:1651
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1701
+#: builtin/index-pack.c:1699
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1708
+#: builtin/index-pack.c:1706
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1750
+#: builtin/index-pack.c:1748
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1804 builtin/index-pack.c:1807
-#: builtin/index-pack.c:1823 builtin/index-pack.c:1827
+#: builtin/index-pack.c:1802 builtin/index-pack.c:1805
+#: builtin/index-pack.c:1821 builtin/index-pack.c:1825
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1833 builtin/init-db.c:378 builtin/init-db.c:613
+#: builtin/index-pack.c:1831 builtin/init-db.c:379 builtin/init-db.c:614
#, c-format
msgid "unknown hash algorithm '%s'"
msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1852
+#: builtin/index-pack.c:1850
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1854
+#: builtin/index-pack.c:1852
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1856
+#: builtin/index-pack.c:1854
msgid "--object-format cannot be used with --stdin"
msgstr "опцията „--object-format“ и „--stdin“ са несъвместими"
-#: builtin/index-pack.c:1871
+#: builtin/index-pack.c:1869
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/index-pack.c:1937 builtin/unpack-objects.c:584
+#: builtin/index-pack.c:1935 builtin/unpack-objects.c:584
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
@@ -17131,59 +17197,59 @@ msgstr "няма шаблони в „%s“"
msgid "not copying templates from '%s': %s"
msgstr "шаблоните няма да бъдат копирани от „%s“: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:262
+#: builtin/init-db.c:263
#, c-format
msgid "invalid initial branch name: '%s'"
msgstr "неправилно име на първоначалния клон: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:353
+#: builtin/init-db.c:354
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
-#: builtin/init-db.c:356
+#: builtin/init-db.c:357
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:372
+#: builtin/init-db.c:373
msgid "attempt to reinitialize repository with different hash"
msgstr ""
"опит за повторно задаване на първото подаване в хранилището с различна "
"контролна сума"
-#: builtin/init-db.c:396 builtin/init-db.c:399
+#: builtin/init-db.c:397 builtin/init-db.c:400
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
-#: builtin/init-db.c:431
+#: builtin/init-db.c:432
#, c-format
msgid "re-init: ignored --initial-branch=%s"
msgstr "re-init: „--initial-branch=%s“ се пропуска"
-#: builtin/init-db.c:462
+#: builtin/init-db.c:463
#, c-format
msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
msgstr ""
"Инициализиране наново на съществуващо, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:463
+#: builtin/init-db.c:464
#, c-format
msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране наново на съществуващо хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:467
+#: builtin/init-db.c:468
#, c-format
msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:468
+#: builtin/init-db.c:469
#, c-format
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:517
+#: builtin/init-db.c:518
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -17191,43 +17257,43 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:543
+#: builtin/init-db.c:544
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:544
+#: builtin/init-db.c:545
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:550
+#: builtin/init-db.c:551
msgid "override the name of the initial branch"
msgstr "задаване на името на първоначалния клон"
-#: builtin/init-db.c:551 builtin/verify-pack.c:74
+#: builtin/init-db.c:552 builtin/verify-pack.c:74
msgid "hash"
msgstr "алгоритъм"
-#: builtin/init-db.c:552 builtin/show-index.c:22 builtin/verify-pack.c:75
+#: builtin/init-db.c:553 builtin/show-index.c:22 builtin/verify-pack.c:75
msgid "specify the hash algorithm to use"
msgstr "указване на алгоритъм за контролна сума"
-#: builtin/init-db.c:559
+#: builtin/init-db.c:560
msgid "--separate-git-dir and --bare are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--separate-git-dir“ и „--bare“ са несъвместими"
-#: builtin/init-db.c:590 builtin/init-db.c:595
+#: builtin/init-db.c:591 builtin/init-db.c:596
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:599 builtin/init-db.c:654
+#: builtin/init-db.c:600 builtin/init-db.c:655
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:626
+#: builtin/init-db.c:627
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -17236,12 +17302,12 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:678
+#: builtin/init-db.c:679
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
-#: builtin/init-db.c:683
+#: builtin/init-db.c:684
msgid "--separate-git-dir incompatible with bare repository"
msgstr "опцията „--separate-git-dir“ е несъвместима с голо хранилище"
@@ -17352,85 +17418,85 @@ msgstr ""
msgid "-L<range>:<file> cannot be used with pathspec"
msgstr "опцията „-LДИАПАЗОН:ФАЙЛ“ не може да се ползва с път"
-#: builtin/log.c:303
+#: builtin/log.c:306
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:568
+#: builtin/log.c:571
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:583 builtin/log.c:673
+#: builtin/log.c:586 builtin/log.c:676
#, c-format
msgid "could not read object %s"
msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:698
+#: builtin/log.c:701
#, c-format
msgid "unknown type: %d"
msgstr "неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:843
+#: builtin/log.c:846
#, c-format
msgid "%s: invalid cover from description mode"
msgstr "%s: неправилно придружаващо писмо от режима на описание"
-#: builtin/log.c:850
+#: builtin/log.c:853
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:979
+#: builtin/log.c:982
#, c-format
msgid "cannot open patch file %s"
msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:996
+#: builtin/log.c:999
msgid "need exactly one range"
msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
-#: builtin/log.c:1006
+#: builtin/log.c:1009
msgid "not a range"
msgstr "не е диапазон"
-#: builtin/log.c:1170
+#: builtin/log.c:1173
msgid "cover letter needs email format"
msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1176
+#: builtin/log.c:1179
msgid "failed to create cover-letter file"
msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1263
+#: builtin/log.c:1266
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1290
+#: builtin/log.c:1293
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1348
+#: builtin/log.c:1351
msgid "two output directories?"
msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
-#: builtin/log.c:1499 builtin/log.c:2326 builtin/log.c:2328 builtin/log.c:2340
+#: builtin/log.c:1502 builtin/log.c:2328 builtin/log.c:2330 builtin/log.c:2342
#, c-format
msgid "unknown commit %s"
msgstr "непознато подаване: „%s“"
-#: builtin/log.c:1510 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/log.c:1513 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
#: builtin/replace.c:210
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
-#: builtin/log.c:1519
+#: builtin/log.c:1522
msgid "could not find exact merge base"
msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1529
+#: builtin/log.c:1532
msgid ""
"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -17441,307 +17507,307 @@ msgstr ""
"Може ръчно да зададете базово подаване чрез „--"
"base=<ИДЕНТИФИКАТОР_НА_БАЗОВО_ПОДАВАНЕ>“."
-#: builtin/log.c:1552
+#: builtin/log.c:1555
msgid "failed to find exact merge base"
msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1569
+#: builtin/log.c:1572
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1579
+#: builtin/log.c:1582
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1637
+#: builtin/log.c:1640
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1700
+#: builtin/log.c:1703
msgid "failed to infer range-diff origin of current series"
msgstr ""
"неуспешно определяне на началото на диапазонната разлика на текущата поредица"
-#: builtin/log.c:1702
+#: builtin/log.c:1705
#, c-format
msgid "using '%s' as range-diff origin of current series"
msgstr ""
"„%s“ се ползва като началото на диапазонната разлика на текущата поредица"
-#: builtin/log.c:1746
+#: builtin/log.c:1749
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1749
+#: builtin/log.c:1752
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1753
+#: builtin/log.c:1756
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1755
+#: builtin/log.c:1758
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1757
+#: builtin/log.c:1760
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1758
+#: builtin/log.c:1761
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1759
+#: builtin/log.c:1762
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1761
+#: builtin/log.c:1764
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1762
+#: builtin/log.c:1765
msgid "reroll-count"
msgstr "номер на редакция"
-#: builtin/log.c:1763
+#: builtin/log.c:1766
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1765
+#: builtin/log.c:1768
msgid "max length of output filename"
msgstr "максимална дължина на име на всеки пакетен файл"
-#: builtin/log.c:1767
+#: builtin/log.c:1770
msgid "use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1770
+#: builtin/log.c:1773
msgid "cover-from-description-mode"
msgstr "режим-придружаващо-писмо-по-описание"
-#: builtin/log.c:1771
+#: builtin/log.c:1774
msgid "generate parts of a cover letter based on a branch's description"
msgstr ""
"генериране на частите на придружаващото писмо на базата на описанието на "
"клона"
-#: builtin/log.c:1773
+#: builtin/log.c:1776
msgid "use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1776
+#: builtin/log.c:1779
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1779
+#: builtin/log.c:1782
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1782
+#: builtin/log.c:1785
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1784
+#: builtin/log.c:1787
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1786
+#: builtin/log.c:1789
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "без кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1788
+#: builtin/log.c:1791
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1790
+#: builtin/log.c:1793
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1791
+#: builtin/log.c:1794
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1792
+#: builtin/log.c:1795
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1793 builtin/log.c:1794
+#: builtin/log.c:1796 builtin/log.c:1797
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1793
+#: builtin/log.c:1796
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1794
+#: builtin/log.c:1797
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1795
+#: builtin/log.c:1798
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1796
+#: builtin/log.c:1799
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1798
+#: builtin/log.c:1801
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1799
+#: builtin/log.c:1802
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1800 builtin/log.c:1803
+#: builtin/log.c:1803 builtin/log.c:1806
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1801
+#: builtin/log.c:1804
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1804
+#: builtin/log.c:1807
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1808
+#: builtin/log.c:1811
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1810
+#: builtin/log.c:1813
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1811
+#: builtin/log.c:1814
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1812
+#: builtin/log.c:1815
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1813
+#: builtin/log.c:1816
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1816
+#: builtin/log.c:1819
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1817
+#: builtin/log.c:1820
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1819
+#: builtin/log.c:1822
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1821
+#: builtin/log.c:1824
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
"кръпка"
-#: builtin/log.c:1824
+#: builtin/log.c:1827
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
"или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1826 builtin/range-diff.c:28
+#: builtin/log.c:1829 builtin/range-diff.c:28
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
-#: builtin/log.c:1913
+#: builtin/log.c:1916
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1928
+#: builtin/log.c:1931
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1930
+#: builtin/log.c:1933
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1938
+#: builtin/log.c:1941
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1940
+#: builtin/log.c:1943
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1942
+#: builtin/log.c:1945
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1964
+#: builtin/log.c:1967
msgid "--stdout, --output, and --output-directory are mutually exclusive"
msgstr ""
"опциите „--stdout“, „--output“ и „--output-directory“ са несъвместими една с "
"друга"
-#: builtin/log.c:2087
+#: builtin/log.c:2089
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:2091
+#: builtin/log.c:2093
msgid "Interdiff:"
msgstr "Разлика в разликите:"
-#: builtin/log.c:2092
+#: builtin/log.c:2094
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:2098
+#: builtin/log.c:2100
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
-#: builtin/log.c:2102
+#: builtin/log.c:2104
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:2110
+#: builtin/log.c:2112
msgid "Range-diff:"
msgstr "Диапазонна разлика:"
-#: builtin/log.c:2111
+#: builtin/log.c:2113
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:2122
+#: builtin/log.c:2124
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:2158
+#: builtin/log.c:2160
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:2202
+#: builtin/log.c:2204
msgid "failed to create output files"
msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
-#: builtin/log.c:2261
+#: builtin/log.c:2263
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:2315
+#: builtin/log.c:2317
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -18118,14 +18184,6 @@ msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:59
-msgid "git merge --abort"
-msgstr "git merge --abort"
-
-#: builtin/merge.c:60
-msgid "git merge --continue"
-msgstr "git merge --continue"
-
#: builtin/merge.c:123
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
@@ -18286,7 +18344,7 @@ msgstr "Поддържа се само сливане на точно две и
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:760 t/helper/test-fast-rebase.c:209
+#: builtin/merge.c:760 t/helper/test-fast-rebase.c:223
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
@@ -18601,7 +18659,7 @@ msgstr ""
"при препакетиране пакетните файлове, които са с по-малък от този размер, да "
"се обединяват в пакети с по-голям от този размер"
-#: builtin/multi-pack-index.c:180
+#: builtin/multi-pack-index.c:179
#, c-format
msgid "unrecognized subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -19153,7 +19211,7 @@ msgstr "опитът за изтриването на несъществуващ
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:132 builtin/worktree.c:148
+#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:132 builtin/worktree.c:146
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
@@ -19169,25 +19227,25 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1739
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1735
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:54
+#: builtin/pack-objects.c:182
msgid ""
"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:55
+#: builtin/pack-objects.c:183
msgid ""
"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:440
+#: builtin/pack-objects.c:572
#, c-format
msgid ""
"write_reuse_object: could not locate %s, expected at offset %<PRIuMAX> in "
@@ -19196,112 +19254,112 @@ msgstr ""
"write_reuse_object: „%s“ не може да се открие, а се очакваше при отместване "
"%<PRIuMAX> в пакетния файл „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:448
+#: builtin/pack-objects.c:580
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "лоша контролна сума за пакетирания обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:459
+#: builtin/pack-objects.c:591
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "пакетиран обект с грешки за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:590
+#: builtin/pack-objects.c:722
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "рекурсивна разлика за обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:801
+#: builtin/pack-objects.c:941
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:896
+#: builtin/pack-objects.c:1036
#, c-format
msgid "expected object at offset %<PRIuMAX> in pack %s"
msgstr "очаква се обект при отместване %<PRIuMAX> в пакетния файл „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1015
+#: builtin/pack-objects.c:1155
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:1028
+#: builtin/pack-objects.c:1168
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1089 builtin/update-index.c:90
+#: builtin/pack-objects.c:1229 builtin/update-index.c:90
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1141
+#: builtin/pack-objects.c:1281
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1383
+#: builtin/pack-objects.c:1523
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1831
+#: builtin/pack-objects.c:1971
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1840
+#: builtin/pack-objects.c:1980
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2121
+#: builtin/pack-objects.c:2261
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2266
+#: builtin/pack-objects.c:2426
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:2336 builtin/pack-objects.c:2352
-#: builtin/pack-objects.c:2362
+#: builtin/pack-objects.c:2496 builtin/pack-objects.c:2512
+#: builtin/pack-objects.c:2522
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/pack-objects.c:2339 builtin/pack-objects.c:2366
+#: builtin/pack-objects.c:2499 builtin/pack-objects.c:2526
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2376
+#: builtin/pack-objects.c:2536
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
-#: builtin/pack-objects.c:2691
+#: builtin/pack-objects.c:2851
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
-#: builtin/pack-objects.c:2830
+#: builtin/pack-objects.c:2990
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr ""
"обектите, които може да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2916
+#: builtin/pack-objects.c:3076
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2922
+#: builtin/pack-objects.c:3082
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "неправилен брой разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3001
+#: builtin/pack-objects.c:3161
#, c-format
msgid ""
"value of uploadpack.blobpackfileuri must be of the form '<object-hash> <pack-"
@@ -19310,7 +19368,7 @@ msgstr ""
"стойността на „uploadpack.blobpackfileuri“ трябва да е във формат "
"„СУМА_НА_ОБЕКТ СУМА_НА_ПАКЕТ АДРЕС“ (получена е „%s“)"
-#: builtin/pack-objects.c:3004
+#: builtin/pack-objects.c:3164
#, c-format
msgid ""
"object already configured in another uploadpack.blobpackfileuri (got '%s')"
@@ -19318,17 +19376,17 @@ msgstr ""
"вече има настройка за обекта в друг ред „uploadpack."
"blobpackfileuri“ (получена е „%s“)"
-#: builtin/pack-objects.c:3039
+#: builtin/pack-objects.c:3199
#, c-format
msgid "could not get type of object %s in pack %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ в пакет „%s“ не може да бъде определен"
-#: builtin/pack-objects.c:3161 builtin/pack-objects.c:3175
+#: builtin/pack-objects.c:3321 builtin/pack-objects.c:3335
#, c-format
msgid "could not find pack '%s'"
msgstr "пакетът „%s“ не може да се открие"
-#: builtin/pack-objects.c:3218
+#: builtin/pack-objects.c:3378
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -19337,7 +19395,7 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:3224
+#: builtin/pack-objects.c:3384
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -19346,264 +19404,264 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:3322
+#: builtin/pack-objects.c:3482
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:3381 builtin/pack-objects.c:3490
+#: builtin/pack-objects.c:3541 builtin/pack-objects.c:3650
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:3412
+#: builtin/pack-objects.c:3572
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:3498
+#: builtin/pack-objects.c:3658
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
-#: builtin/pack-objects.c:3628
+#: builtin/pack-objects.c:3788
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "„%s“ не е версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3631
+#: builtin/pack-objects.c:3791 builtin/rev-parse.c:1061
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "неправилна версия „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3659
+#: builtin/pack-objects.c:3819
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "скорошните обекти не може да бъдат добавени"
-#: builtin/pack-objects.c:3712
+#: builtin/pack-objects.c:3872
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3716
+#: builtin/pack-objects.c:3876
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3755
+#: builtin/pack-objects.c:3915
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3756
+#: builtin/pack-objects.c:3916
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3759
+#: builtin/pack-objects.c:3919
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3761
+#: builtin/pack-objects.c:3921
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3763
+#: builtin/pack-objects.c:3923
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3765
+#: builtin/pack-objects.c:3925
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3767
+#: builtin/pack-objects.c:3927
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3769
+#: builtin/pack-objects.c:3929
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3771
+#: builtin/pack-objects.c:3931
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3773
+#: builtin/pack-objects.c:3933
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3775
+#: builtin/pack-objects.c:3935
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3777
+#: builtin/pack-objects.c:3937
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3779
+#: builtin/pack-objects.c:3939
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3781
+#: builtin/pack-objects.c:3941
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3783
+#: builtin/pack-objects.c:3943
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3786
+#: builtin/pack-objects.c:3946
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които може да се достигнат от произволен указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3789
+#: builtin/pack-objects.c:3949
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3792
+#: builtin/pack-objects.c:3952
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3795
+#: builtin/pack-objects.c:3955
msgid "read packs from stdin"
msgstr "изчитане на пакетите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3797
+#: builtin/pack-objects.c:3957
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3799
+#: builtin/pack-objects.c:3959
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3801
+#: builtin/pack-objects.c:3961
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3803
+#: builtin/pack-objects.c:3963
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3805
+#: builtin/pack-objects.c:3965
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3808
+#: builtin/pack-objects.c:3968
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
-#: builtin/pack-objects.c:3810
+#: builtin/pack-objects.c:3970
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3812
+#: builtin/pack-objects.c:3972
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3814
+#: builtin/pack-objects.c:3974
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3816
+#: builtin/pack-objects.c:3976
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3818
+#: builtin/pack-objects.c:3978
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3820
+#: builtin/pack-objects.c:3980
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3822
+#: builtin/pack-objects.c:3982
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3824
+#: builtin/pack-objects.c:3984
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr "запазване и на индекс на база битова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3828
+#: builtin/pack-objects.c:3988
msgid "write a bitmap index if possible"
msgstr "записване на индекси на база битови маски при възможност"
-#: builtin/pack-objects.c:3832
+#: builtin/pack-objects.c:3992
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3835
+#: builtin/pack-objects.c:3995
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3837
+#: builtin/pack-objects.c:3997
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
-#: builtin/pack-objects.c:3839
+#: builtin/pack-objects.c:3999
msgid "protocol"
msgstr "протокол"
-#: builtin/pack-objects.c:3840
+#: builtin/pack-objects.c:4000
msgid "exclude any configured uploadpack.blobpackfileuri with this protocol"
msgstr "без ползване на настройки „uploadpack.blobpackfileuri“ с този протокол"
-#: builtin/pack-objects.c:3873
+#: builtin/pack-objects.c:4033
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3878
+#: builtin/pack-objects.c:4038
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3934
+#: builtin/pack-objects.c:4094
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:3936
+#: builtin/pack-objects.c:4096
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3941
+#: builtin/pack-objects.c:4101
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:3944
+#: builtin/pack-objects.c:4104
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3950
+#: builtin/pack-objects.c:4110
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:3952
+#: builtin/pack-objects.c:4112
msgid "cannot use --filter with --stdin-packs"
msgstr "опциите „-filter“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3956
+#: builtin/pack-objects.c:4116
msgid "cannot use internal rev list with --stdin-packs"
msgstr ""
"вътрешният списък на указатели и опцията „--stdin-packs“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:4015
+#: builtin/pack-objects.c:4175
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:4052
+#: builtin/pack-objects.c:4212
#, c-format
msgid ""
"Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), pack-"
@@ -19825,19 +19883,19 @@ msgstr ""
"използвайте опциите „--rebase“, „--no-rebase“, „--ff-only“. Те са с\n"
"приоритет пред настройките.\n"
-#: builtin/pull.c:991
+#: builtin/pull.c:990
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:995
+#: builtin/pull.c:994
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:996
+#: builtin/pull.c:995
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:1021
+#: builtin/pull.c:1020
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -19847,7 +19905,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:1027
+#: builtin/pull.c:1026
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -19864,15 +19922,15 @@ msgstr ""
" git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:1042
+#: builtin/pull.c:1041
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:1046
+#: builtin/pull.c:1045
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:1067
+#: builtin/pull.c:1065
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -19937,7 +19995,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:ИМЕ_НА_ОТДАЛЕЧЕНИЯ_КЛОН\n"
-#: builtin/push.c:194
+#: builtin/push.c:191
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -19951,14 +20009,21 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:202
+#: builtin/push.c:199
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr ""
"Текущият клон „%s“ следи няколко отдалечени клона, не може просто да "
"изтласкате."
-#: builtin/push.c:205
+#: builtin/push.c:217
+msgid ""
+"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
+msgstr ""
+"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
+"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
+
+#: builtin/push.c:243
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -19970,14 +20035,7 @@ msgstr ""
"Трябва да укажете коя версия да се изтласка, за обновяване на отдалечения "
"клон."
-#: builtin/push.c:260
-msgid ""
-"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
-msgstr ""
-"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
-"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
-
-#: builtin/push.c:267
+#: builtin/push.c:258
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -19991,7 +20049,7 @@ msgstr ""
"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:273
+#: builtin/push.c:264
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -20005,7 +20063,7 @@ msgstr ""
"информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:279
+#: builtin/push.c:270
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -20024,14 +20082,14 @@ msgstr ""
"страницата\n"
"от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:286
+#: builtin/push.c:277
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"Изтласкването е отхвърлено, защото в отдалеченото хранилище съществува "
"етикет,\n"
"който ще припокриете с етикет от вашето хранилище."
-#: builtin/push.c:289
+#: builtin/push.c:280
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -20041,7 +20099,7 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:294
+#: builtin/push.c:285
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of the remote-tracking\n"
"branch has been updated since the last checkout. You may want\n"
@@ -20052,107 +20110,107 @@ msgstr ""
"последното изтегляне. Внесете отдалечените промени (напр. с командата\n"
"„git pull…“), преди отново принудително да изтласкате промените.\n"
-#: builtin/push.c:364
+#: builtin/push.c:355
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:371
+#: builtin/push.c:362
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:553
+#: builtin/push.c:544
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:189
+#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:189
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:191
+#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:191
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:557
+#: builtin/push.c:548
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:558
+#: builtin/push.c:549
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:561 builtin/send-pack.c:192
+#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:192
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:204
+#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:204
msgid "<refname>:<expect>"
msgstr "ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ:ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:563 builtin/send-pack.c:205
+#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:205
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:566 builtin/send-pack.c:208
+#: builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:208
msgid "require remote updates to be integrated locally"
msgstr ""
"изискване обновяванията в отдалечените хранилища да се внасят и в локалното"
-#: builtin/push.c:569
+#: builtin/push.c:560
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:199
+#: builtin/push.c:561 builtin/send-pack.c:199
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:571 builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:186
+#: builtin/push.c:562 builtin/push.c:563 builtin/send-pack.c:186
#: builtin/send-pack.c:187
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:573
+#: builtin/push.c:564
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:576
+#: builtin/push.c:567
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:578
+#: builtin/push.c:569
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:579
+#: builtin/push.c:570
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:581 builtin/send-pack.c:193
+#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:193
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:583 builtin/send-pack.c:200
+#: builtin/push.c:574 builtin/send-pack.c:200
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:601
+#: builtin/push.c:592
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:603
+#: builtin/push.c:594
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
-#: builtin/push.c:623
+#: builtin/push.c:614
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:624
+#: builtin/push.c:615
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -20174,27 +20232,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:639
+#: builtin/push.c:630
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:641
+#: builtin/push.c:632
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:645
+#: builtin/push.c:636
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:647
+#: builtin/push.c:638
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:650
+#: builtin/push.c:641
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:657
+#: builtin/push.c:648
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
@@ -20786,7 +20844,7 @@ msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1524 t/helper/test-fast-rebase.c:123
+#: builtin/rebase.c:1524 t/helper/test-fast-rebase.c:122
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
@@ -20897,8 +20955,8 @@ msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1929 builtin/submodule--helper.c:40
-#: builtin/submodule--helper.c:2415
+#: builtin/rebase.c:1929 builtin/submodule--helper.c:39
+#: builtin/submodule--helper.c:2414
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
@@ -20968,7 +21026,7 @@ msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:1276
+#: builtin/receive-pack.c:1275
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -21001,7 +21059,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1296
+#: builtin/receive-pack.c:1295
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -21022,11 +21080,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:2479
+#: builtin/receive-pack.c:2478
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:2493
+#: builtin/receive-pack.c:2492
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -22026,15 +22084,15 @@ msgstr "опцията „-l“ приема точно един шаблон"
msgid "git rerere [clear | forget <path>... | status | remaining | diff | gc]"
msgstr "git rerere [clear | forget ПЪТ… | status | remaining | diff | gc]"
-#: builtin/rerere.c:60
+#: builtin/rerere.c:58
msgid "register clean resolutions in index"
msgstr "регистриране на чисти корекции на конфликти в индекса"
-#: builtin/rerere.c:79
+#: builtin/rerere.c:77
msgid "'git rerere forget' without paths is deprecated"
msgstr "командата „git rerere forget“ изисква указването на път"
-#: builtin/rerere.c:113
+#: builtin/rerere.c:111
#, c-format
msgid "unable to generate diff for '%s'"
msgstr "неуспешно генериране на разлика за „%s“"
@@ -22191,19 +22249,19 @@ msgstr "Индексът не може да бъде занулен към ве
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:538
+#: builtin/rev-list.c:541
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
-#: builtin/rev-list.c:599
+#: builtin/rev-list.c:602
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
-#: builtin/rev-list.c:659
+#: builtin/rev-list.c:674
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-list.c:664
+#: builtin/rev-list.c:679
msgid "marked counting is incompatible with --objects"
msgstr "опцията „--objects“ е несъвместима с изброяването"
@@ -22223,6 +22281,18 @@ msgstr "спиране на анализа след първия аргумен
msgid "output in stuck long form"
msgstr "изход в дългия формат"
+#: builtin/rev-parse.c:438
+msgid "premature end of input"
+msgstr "неочакван край на входа"
+
+#: builtin/rev-parse.c:442
+msgid "no usage string given before the `--' separator"
+msgstr "липсва низ преди разделителя „--“"
+
+#: builtin/rev-parse.c:548
+msgid "Needed a single revision"
+msgstr "Изисква точно една версия"
+
#: builtin/rev-parse.c:552
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
@@ -22238,6 +22308,50 @@ msgstr ""
"За повече информация за първия вариант изпълнете „git rev-parse --parseopt -"
"h“"
+#: builtin/rev-parse.c:712
+msgid "--resolve-git-dir requires an argument"
+msgstr "опцията „--resolve-git-dir“ изисква аргумент"
+
+#: builtin/rev-parse.c:715
+#, c-format
+msgid "not a gitdir '%s'"
+msgstr "„%s“ не е директория „gitdir“"
+
+#: builtin/rev-parse.c:739
+msgid "--git-path requires an argument"
+msgstr "опцията „--git-path“ изисква аргумент"
+
+#: builtin/rev-parse.c:749
+msgid "-n requires an argument"
+msgstr "опцията „-n“ изисква аргумент"
+
+#: builtin/rev-parse.c:763
+msgid "--path-format requires an argument"
+msgstr "опцията „--path-format“ изисква аргумент"
+
+#: builtin/rev-parse.c:769
+#, c-format
+msgid "unknown argument to --path-format: %s"
+msgstr "неправилен аргумент за „--path-format“: „%s“"
+
+#: builtin/rev-parse.c:776
+msgid "--default requires an argument"
+msgstr "опцията „--default“ изисква аргумент"
+
+#: builtin/rev-parse.c:782
+msgid "--prefix requires an argument"
+msgstr "опцията „--prefix“ изисква аргумент"
+
+#: builtin/rev-parse.c:851
+#, c-format
+msgid "unknown mode for --abbrev-ref: %s"
+msgstr "непознат режим за „--abbrev-ref“: „%s“"
+
+#: builtin/rev-parse.c:1023
+#, c-format
+msgid "unknown mode for --show-object-format: %s"
+msgstr "непознат режим за „--show-object-format“: „%s“"
+
#: builtin/revert.c:24
msgid "git revert [<options>] <commit-ish>..."
msgstr "git revert [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
@@ -22795,10 +22909,6 @@ msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
msgstr "git stash branch КЛОН [СКАТАНО]"
-#: builtin/stash.c:29 builtin/stash.c:70
-msgid "git stash clear"
-msgstr "git stash clear"
-
#: builtin/stash.c:30
msgid ""
"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
@@ -22950,93 +23060,93 @@ msgstr "скатаване и на неследените файлове"
msgid "only show untracked files in the stash"
msgstr "извеждане само на неследените файлове в скатаното"
-#: builtin/stash.c:932 builtin/stash.c:969
+#: builtin/stash.c:929 builtin/stash.c:966
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
-#: builtin/stash.c:950 builtin/stash.c:1606 builtin/stash.c:1671
+#: builtin/stash.c:947 builtin/stash.c:1602 builtin/stash.c:1667
msgid "stash message"
msgstr "съобщение при скатаване"
-#: builtin/stash.c:960
+#: builtin/stash.c:957
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:1175
+#: builtin/stash.c:1171
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: builtin/stash.c:1275
+#: builtin/stash.c:1271
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: builtin/stash.c:1302
+#: builtin/stash.c:1298
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1311
+#: builtin/stash.c:1307
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не може да се запазят"
-#: builtin/stash.c:1322 builtin/stash.c:1331
+#: builtin/stash.c:1318 builtin/stash.c:1327
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1359
+#: builtin/stash.c:1355
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1408
+#: builtin/stash.c:1404
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: builtin/stash.c:1426
+#: builtin/stash.c:1422
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
-#: builtin/stash.c:1441
+#: builtin/stash.c:1437
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: builtin/stash.c:1448
+#: builtin/stash.c:1444
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: builtin/stash.c:1463
+#: builtin/stash.c:1459
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1468
+#: builtin/stash.c:1464
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
-#: builtin/stash.c:1558
+#: builtin/stash.c:1554
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не може да бъдат занулени"
-#: builtin/stash.c:1597 builtin/stash.c:1662
+#: builtin/stash.c:1593 builtin/stash.c:1658
msgid "keep index"
msgstr "запазване на индекса"
-#: builtin/stash.c:1599 builtin/stash.c:1664
+#: builtin/stash.c:1595 builtin/stash.c:1660
msgid "stash in patch mode"
msgstr "скатаване в режим за кръпки"
-#: builtin/stash.c:1600 builtin/stash.c:1665
+#: builtin/stash.c:1596 builtin/stash.c:1661
msgid "quiet mode"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/stash.c:1602 builtin/stash.c:1667
+#: builtin/stash.c:1598 builtin/stash.c:1663
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "скатаване и на неследените файлове"
-#: builtin/stash.c:1604 builtin/stash.c:1669
+#: builtin/stash.c:1600 builtin/stash.c:1665
msgid "include ignore files"
msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/stash.c:1704
+#: builtin/stash.c:1700
msgid ""
"the stash.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -23060,41 +23170,41 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:47 builtin/submodule--helper.c:2424
+#: builtin/submodule--helper.c:46 builtin/submodule--helper.c:2423
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:64
+#: builtin/submodule--helper.c:63
msgid "submodule--helper print-default-remote takes no arguments"
msgstr ""
"командата „print-default-remote“ на „submodule--helper“ не приема аргументи"
-#: builtin/submodule--helper.c:102
+#: builtin/submodule--helper.c:101
#, c-format
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1820
+#: builtin/submodule--helper.c:409 builtin/submodule--helper.c:1819
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
-#: builtin/submodule--helper.c:415
+#: builtin/submodule--helper.c:414
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:473 builtin/submodule--helper.c:630
-#: builtin/submodule--helper.c:653
+#: builtin/submodule--helper.c:472 builtin/submodule--helper.c:629
+#: builtin/submodule--helper.c:652
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:525
+#: builtin/submodule--helper.c:524
#, c-format
msgid "Entering '%s'\n"
msgstr "Влизане в „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:528
+#: builtin/submodule--helper.c:527
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status for %s\n"
@@ -23103,7 +23213,7 @@ msgstr ""
"изпълнената команда завърши с ненулев изход за „%s“\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:550
+#: builtin/submodule--helper.c:549
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status while recursing in the nested "
@@ -23114,20 +23224,20 @@ msgstr ""
"вложени в „%s“\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:566
+#: builtin/submodule--helper.c:565
msgid "suppress output of entering each submodule command"
msgstr "без извеждане на изход при въвеждането на всяка команда за подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:568 builtin/submodule--helper.c:889
-#: builtin/submodule--helper.c:1488
+#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:888
+#: builtin/submodule--helper.c:1487
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:573
+#: builtin/submodule--helper.c:572
msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] КОМАНДА"
-#: builtin/submodule--helper.c:600
+#: builtin/submodule--helper.c:599
#, c-format
msgid ""
"could not look up configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
@@ -23136,55 +23246,55 @@ msgstr ""
"настройката „%s“ липсва. Приема се, че това хранилище е правилният източник "
"за себе си."
-#: builtin/submodule--helper.c:667
+#: builtin/submodule--helper.c:666
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:671
+#: builtin/submodule--helper.c:670
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:681
+#: builtin/submodule--helper.c:680
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:688
+#: builtin/submodule--helper.c:687
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:710
+#: builtin/submodule--helper.c:709
msgid "suppress output for initializing a submodule"
msgstr "без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:715
+#: builtin/submodule--helper.c:714
msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:788 builtin/submodule--helper.c:923
+#: builtin/submodule--helper.c:787 builtin/submodule--helper.c:922
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:836
+#: builtin/submodule--helper.c:835
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "указателят сочен от „HEAD“ в подмодула „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/submodule--helper.c:863 builtin/submodule--helper.c:1458
+#: builtin/submodule--helper.c:862 builtin/submodule--helper.c:1457
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:887 builtin/submodule--helper.c:1624
+#: builtin/submodule--helper.c:886 builtin/submodule--helper.c:1623
msgid "suppress submodule status output"
msgstr "без изход за състоянието на подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:888
+#: builtin/submodule--helper.c:887
msgid ""
"use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -23192,100 +23302,100 @@ msgstr ""
"използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:894
+#: builtin/submodule--helper.c:893
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:918
+#: builtin/submodule--helper.c:917
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:990
+#: builtin/submodule--helper.c:989
#, c-format
msgid "* %s %s(blob)->%s(submodule)"
msgstr "● %s %s(обект-BLOB)→%s(подмодул)"
-#: builtin/submodule--helper.c:993
+#: builtin/submodule--helper.c:992
#, c-format
msgid "* %s %s(submodule)->%s(blob)"
msgstr "● %s %s(подмодул)→%s(обект-BLOB)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1006
+#: builtin/submodule--helper.c:1005
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1056
+#: builtin/submodule--helper.c:1055
#, c-format
msgid "couldn't hash object from '%s'"
msgstr "неуспешно изчисляване на контролната сума на обект от „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1060
+#: builtin/submodule--helper.c:1059
#, c-format
msgid "unexpected mode %o\n"
msgstr "неочакван режим „%o“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1301
+#: builtin/submodule--helper.c:1300
msgid "use the commit stored in the index instead of the submodule HEAD"
msgstr ""
"използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:1303
-msgid "to compare the commit in the index with that in the submodule HEAD"
+#: builtin/submodule--helper.c:1302
+msgid "compare the commit in the index with that in the submodule HEAD"
msgstr ""
-"за сравнение на подаването указано в индекса с това от указателя „HEAD“ на "
+"сравнение на подаването указано в индекса с това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:1305
+#: builtin/submodule--helper.c:1304
msgid "skip submodules with 'ignore_config' value set to 'all'"
msgstr "прескачане на подмодули, чиято настройка „ignore_config“ е „all“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1307
+#: builtin/submodule--helper.c:1306
msgid "limit the summary size"
msgstr "ограничаване на размера на обобщението"
-#: builtin/submodule--helper.c:1312
+#: builtin/submodule--helper.c:1311
msgid "git submodule--helper summary [<options>] [<commit>] [--] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper summary [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ] -- [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1336
+#: builtin/submodule--helper.c:1335
msgid "could not fetch a revision for HEAD"
msgstr "не може да се достави версия за „HEAD“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1341
+#: builtin/submodule--helper.c:1340
msgid "--cached and --files are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: builtin/submodule--helper.c:1408
+#: builtin/submodule--helper.c:1407
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Синхронизиране на адреса на подмодул за „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1414
+#: builtin/submodule--helper.c:1413
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1428
+#: builtin/submodule--helper.c:1427
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1439
+#: builtin/submodule--helper.c:1438
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1486
+#: builtin/submodule--helper.c:1485
msgid "suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1493
+#: builtin/submodule--helper.c:1492
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1547
+#: builtin/submodule--helper.c:1546
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -23294,7 +23404,7 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа директория „.git“.\n"
"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1559
+#: builtin/submodule--helper.c:1558
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -23303,47 +23413,47 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Може да ги "
"отхвърлите с опцията „-f“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1567
+#: builtin/submodule--helper.c:1566
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Директорията „%s“ е изчистена\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1569
+#: builtin/submodule--helper.c:1568
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „%s“ не може да бъде изтрита\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1580
+#: builtin/submodule--helper.c:1579
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "празната директория за подмодула „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1596
+#: builtin/submodule--helper.c:1595
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1625
+#: builtin/submodule--helper.c:1624
msgid "remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
"изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
"локални промени"
-#: builtin/submodule--helper.c:1626
+#: builtin/submodule--helper.c:1625
msgid "unregister all submodules"
msgstr "премахване на регистрациите на всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1631
+#: builtin/submodule--helper.c:1630
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1645
+#: builtin/submodule--helper.c:1644
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1714
+#: builtin/submodule--helper.c:1713
msgid ""
"An alternate computed from a superproject's alternate is invalid.\n"
"To allow Git to clone without an alternate in such a case, set\n"
@@ -23355,47 +23465,47 @@ msgstr ""
"задайте настройката „submodule.alternateErrorStrategy“ да е „info“ или\n"
"при клониране ползвайте опцията „--reference-if-able“ вместо „--reference“."
-#: builtin/submodule--helper.c:1753 builtin/submodule--helper.c:1756
+#: builtin/submodule--helper.c:1752 builtin/submodule--helper.c:1755
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1792
+#: builtin/submodule--helper.c:1791
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1799
+#: builtin/submodule--helper.c:1798
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1823
+#: builtin/submodule--helper.c:1822
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1826
+#: builtin/submodule--helper.c:1825
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1829
+#: builtin/submodule--helper.c:1828
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1837
+#: builtin/submodule--helper.c:1836
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:1840 builtin/submodule--helper.c:2349
+#: builtin/submodule--helper.c:1839 builtin/submodule--helper.c:2348
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1842 builtin/submodule--helper.c:2351
+#: builtin/submodule--helper.c:1841 builtin/submodule--helper.c:2350
msgid "disallow cloning into non-empty directory"
msgstr "предотвратяване на клониране в непразна история"
-#: builtin/submodule--helper.c:1849
+#: builtin/submodule--helper.c:1848
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] [--single-branch] --url "
@@ -23404,108 +23514,108 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] [--single-branch] --url АДРЕС --path ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:1874
+#: builtin/submodule--helper.c:1873
#, c-format
msgid "refusing to create/use '%s' in another submodule's git dir"
msgstr ""
"„%s“ не може нито да се създаде, нито да се ползва в директорията на git на "
"друг подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1885
+#: builtin/submodule--helper.c:1884
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1889
+#: builtin/submodule--helper.c:1888
#, c-format
msgid "directory not empty: '%s'"
msgstr "директорията не е празна: „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1901
+#: builtin/submodule--helper.c:1900
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1937
+#: builtin/submodule--helper.c:1936
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
msgstr "Неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1941
+#: builtin/submodule--helper.c:1940
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Настроен е неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2042
+#: builtin/submodule--helper.c:2041
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:2046
+#: builtin/submodule--helper.c:2045
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:2076
+#: builtin/submodule--helper.c:2075
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2105
+#: builtin/submodule--helper.c:2104
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2255
+#: builtin/submodule--helper.c:2254
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:2266
+#: builtin/submodule--helper.c:2265
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:2328 builtin/submodule--helper.c:2574
+#: builtin/submodule--helper.c:2327 builtin/submodule--helper.c:2573
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:2331
+#: builtin/submodule--helper.c:2330
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:2335
+#: builtin/submodule--helper.c:2334
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:2341
+#: builtin/submodule--helper.c:2340
msgid "create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "извършване на плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:2344
+#: builtin/submodule--helper.c:2343
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:2346
+#: builtin/submodule--helper.c:2345
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:2347
+#: builtin/submodule--helper.c:2346
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:2358
+#: builtin/submodule--helper.c:2357
msgid "git submodule--helper update-clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update-clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2371
+#: builtin/submodule--helper.c:2370
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2419
+#: builtin/submodule--helper.c:2418
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -23514,83 +23624,83 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:2542
+#: builtin/submodule--helper.c:2541
#, c-format
msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
msgstr "не може да се получи връзка към хранилище за подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2575
+#: builtin/submodule--helper.c:2574
msgid "recurse into submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:2581
+#: builtin/submodule--helper.c:2580
msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2637
+#: builtin/submodule--helper.c:2636
msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
msgstr "проверка дали писането във файла „.gitmodules“ е безопасно"
-#: builtin/submodule--helper.c:2640
+#: builtin/submodule--helper.c:2639
msgid "unset the config in the .gitmodules file"
msgstr "изтриване на настройка във файла „.gitmodules“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2645
+#: builtin/submodule--helper.c:2644
msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2646
+#: builtin/submodule--helper.c:2645
msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
-#: builtin/submodule--helper.c:2647
+#: builtin/submodule--helper.c:2646
msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
-#: builtin/submodule--helper.c:2666 git-submodule.sh:150
+#: builtin/submodule--helper.c:2665 git-submodule.sh:150
#, sh-format
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:2682
+#: builtin/submodule--helper.c:2681
msgid "suppress output for setting url of a submodule"
msgstr "без извеждане на информация при задаването на адреса на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:2686
+#: builtin/submodule--helper.c:2685
msgid "git submodule--helper set-url [--quiet] <path> <newurl>"
msgstr "git submodule--helper set-url [--quiet] [ПЪТ] [НОВ_ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2719
+#: builtin/submodule--helper.c:2718
msgid "set the default tracking branch to master"
msgstr "задаване на стандартния следящ клон да е „master“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2721
+#: builtin/submodule--helper.c:2720
msgid "set the default tracking branch"
msgstr "задаване на стандартния следящ клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:2725
+#: builtin/submodule--helper.c:2724
msgid "git submodule--helper set-branch [-q|--quiet] (-d|--default) <path>"
msgstr "git submodule--helper set-branch [-q|--quiet] (-d|--default) ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:2726
+#: builtin/submodule--helper.c:2725
msgid ""
"git submodule--helper set-branch [-q|--quiet] (-b|--branch) <branch> <path>"
msgstr "git submodule--helper set-branch [-q|--quiet] (-b|--branch) КЛОН ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:2733
+#: builtin/submodule--helper.c:2732
msgid "--branch or --default required"
msgstr "необходимо е една от опциите „--branch“ и „--default“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2736
+#: builtin/submodule--helper.c:2735
msgid "--branch and --default are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--branch“ и „--default“ са несъвместими"
-#: builtin/submodule--helper.c:2793 git.c:449 git.c:724
+#: builtin/submodule--helper.c:2792 git.c:449 git.c:724
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2799
+#: builtin/submodule--helper.c:2798
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -24238,7 +24348,7 @@ msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:935
+#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:944
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -24248,25 +24358,25 @@ msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
msgid "Removing %s/%s: %s"
msgstr "Изтриване на „%s/%s“: %s"
-#: builtin/worktree.c:149
+#: builtin/worktree.c:147
msgid "report pruned working trees"
msgstr "докладване на окастрените работни дървета"
-#: builtin/worktree.c:151
+#: builtin/worktree.c:149
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "обявяване на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
-#: builtin/worktree.c:221
+#: builtin/worktree.c:219
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:230
+#: builtin/worktree.c:228
#, c-format
msgid "unusable worktree destination '%s'"
msgstr "целта не може да се ползва за работно дърво: „%s“"
-#: builtin/worktree.c:235
+#: builtin/worktree.c:233
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but locked worktree;\n"
@@ -24276,7 +24386,7 @@ msgstr ""
"За изрично задаване ползвайте „%s -f -f“, а за изчистване —\n"
"„unlock“, „prune“ или „remove“"
-#: builtin/worktree.c:237
+#: builtin/worktree.c:235
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but already registered worktree;\n"
@@ -24286,29 +24396,33 @@ msgstr ""
"За изрично задаване ползвайте „%s -f“, а за изчистване —\n"
"„prune“ или „remove“"
-#: builtin/worktree.c:288
+#: builtin/worktree.c:286
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:422 builtin/worktree.c:428
+#: builtin/worktree.c:308
+msgid "initializing"
+msgstr "инициализация"
+
+#: builtin/worktree.c:420 builtin/worktree.c:426
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:424
+#: builtin/worktree.c:422
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr ""
"Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
"„%s“)"
-#: builtin/worktree.c:433
+#: builtin/worktree.c:431
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:439
+#: builtin/worktree.c:437
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
@@ -24333,86 +24447,94 @@ msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:493
+#: builtin/worktree.c:492 builtin/worktree.c:729
+msgid "reason for locking"
+msgstr "причина за заключване"
+
+#: builtin/worktree.c:495
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:496
+#: builtin/worktree.c:498
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
-#: builtin/worktree.c:504
+#: builtin/worktree.c:506
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:565
+#: builtin/worktree.c:508
+msgid "--reason requires --lock"
+msgstr "опцията „--reason“ изисква „--lock“"
+
+#: builtin/worktree.c:512
+msgid "added with --lock"
+msgstr "добавена с „--lock“"
+
+#: builtin/worktree.c:574
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:682
+#: builtin/worktree.c:691
msgid "show extended annotations and reasons, if available"
msgstr "извеждане на подробни анотации и обяснения, ако такива са налични"
-#: builtin/worktree.c:684
+#: builtin/worktree.c:693
msgid "add 'prunable' annotation to worktrees older than <time>"
msgstr ""
"добавяне на анотация за окастряне на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/worktree.c:693
+#: builtin/worktree.c:702
msgid "--verbose and --porcelain are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--verbose“ и „--porcelain“ са несъвместими"
-#: builtin/worktree.c:720
-msgid "reason for locking"
-msgstr "причина за заключване"
-
-#: builtin/worktree.c:732 builtin/worktree.c:765 builtin/worktree.c:839
-#: builtin/worktree.c:963
+#: builtin/worktree.c:741 builtin/worktree.c:774 builtin/worktree.c:848
+#: builtin/worktree.c:972
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:734 builtin/worktree.c:767
+#: builtin/worktree.c:743 builtin/worktree.c:776
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:739
+#: builtin/worktree.c:748
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:741
+#: builtin/worktree.c:750
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:769
+#: builtin/worktree.c:778
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/worktree.c:810
+#: builtin/worktree.c:819
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
-#: builtin/worktree.c:818
+#: builtin/worktree.c:827
msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително преместване, дори работното дърво да не е чисто или да е "
"заключено"
-#: builtin/worktree.c:841 builtin/worktree.c:965
+#: builtin/worktree.c:850 builtin/worktree.c:974
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:846
+#: builtin/worktree.c:855
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
-#: builtin/worktree.c:859
+#: builtin/worktree.c:868
#, c-format
msgid ""
"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -24421,7 +24543,7 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:861
+#: builtin/worktree.c:870
msgid ""
"cannot move a locked working tree;\n"
"use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -24429,41 +24551,41 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:864
+#: builtin/worktree.c:873
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr ""
"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
-#: builtin/worktree.c:869
+#: builtin/worktree.c:878
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/worktree.c:915
+#: builtin/worktree.c:924
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git status“ върху „%s“"
-#: builtin/worktree.c:919
+#: builtin/worktree.c:928
#, c-format
msgid "'%s' contains modified or untracked files, use --force to delete it"
msgstr ""
"„%s“ съдържа променени или нови файлове, за принудително изтриване е "
"необходима опцията „--force“"
-#: builtin/worktree.c:924
+#: builtin/worktree.c:933
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr ""
"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
-#: builtin/worktree.c:947
+#: builtin/worktree.c:956
msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто или да е заключено"
-#: builtin/worktree.c:970
+#: builtin/worktree.c:979
#, c-format
msgid ""
"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -24472,7 +24594,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:972
+#: builtin/worktree.c:981
msgid ""
"cannot remove a locked working tree;\n"
"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -24480,17 +24602,17 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:975
+#: builtin/worktree.c:984
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
-#: builtin/worktree.c:999
+#: builtin/worktree.c:1008
#, c-format
msgid "repair: %s: %s"
msgstr "поправяне: %s: „%s“"
-#: builtin/worktree.c:1002
+#: builtin/worktree.c:1011
#, c-format
msgid "error: %s: %s"
msgstr "грешка: %s: „%s“"
@@ -24839,7 +24961,7 @@ msgstr ""
"Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“, защото вече е зададена "
"друга"
-#: http.c:2035
+#: http.c:2034
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -24893,100 +25015,100 @@ msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
msgid "redirecting to %s"
msgstr "пренасочване към „%s“"
-#: remote-curl.c:642
+#: remote-curl.c:644
msgid "shouldn't have EOF when not gentle on EOF"
msgstr "получен е EOF, в режим без поддръжка за това"
-#: remote-curl.c:654
-msgid "remote server sent stateless separator"
-msgstr "отдалеченият сървър изпрати разделител без запазване на състоянието"
+#: remote-curl.c:656
+msgid "remote server sent unexpected response end packet"
+msgstr "отдалеченият сървър прати неочакван пакет за край на отговор"
-#: remote-curl.c:724
+#: remote-curl.c:726
msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
msgstr ""
"данните за POST не може да се прочетат наново, пробвайте да увеличите "
"настройката „http.postBuffer“"
-#: remote-curl.c:754
+#: remote-curl.c:756
#, c-format
msgid "remote-curl: bad line length character: %.4s"
msgstr "remote-curl: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
-#: remote-curl.c:756
+#: remote-curl.c:758
msgid "remote-curl: unexpected response end packet"
msgstr "remote-curl: неочакван пакет за край на отговор"
-#: remote-curl.c:832
+#: remote-curl.c:834
#, c-format
msgid "RPC failed; %s"
msgstr "Неуспешно отдалечено извикване. %s"
-#: remote-curl.c:872
+#: remote-curl.c:874
msgid "cannot handle pushes this big"
msgstr "толкова големи изтласквания не може да се изпълнят"
-#: remote-curl.c:987
+#: remote-curl.c:989
#, c-format
msgid "cannot deflate request; zlib deflate error %d"
msgstr ""
"заявката не може да бъде декомпресирана, грешка от „zlib“ при "
"декомпресиране: %d"
-#: remote-curl.c:991
+#: remote-curl.c:993
#, c-format
msgid "cannot deflate request; zlib end error %d"
msgstr ""
"заявката не може да бъде декомпресирана; грешка от „zlib“ при завършване: %d<"
-#: remote-curl.c:1041
+#: remote-curl.c:1043
#, c-format
msgid "%d bytes of length header were received"
msgstr "получени са %d байта от заглавна част"
-#: remote-curl.c:1043
+#: remote-curl.c:1045
#, c-format
msgid "%d bytes of body are still expected"
msgstr "очакват се още %d байта от тялото на отговора"
-#: remote-curl.c:1132
+#: remote-curl.c:1134
msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
msgstr "опростеният транспорт по http не поддържа плитки клиенти"
-#: remote-curl.c:1147
+#: remote-curl.c:1149
msgid "fetch failed."
msgstr "неуспешно доставяне."
-#: remote-curl.c:1193
+#: remote-curl.c:1195
msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
msgstr "умният вариант на http не може да доставя по SHA1"
-#: remote-curl.c:1237 remote-curl.c:1243
+#: remote-curl.c:1239 remote-curl.c:1245
#, c-format
msgid "protocol error: expected sha/ref, got '%s'"
msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
-#: remote-curl.c:1255 remote-curl.c:1373
+#: remote-curl.c:1257 remote-curl.c:1375
#, c-format
msgid "http transport does not support %s"
msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
-#: remote-curl.c:1291
+#: remote-curl.c:1293
msgid "git-http-push failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
-#: remote-curl.c:1479
+#: remote-curl.c:1481
msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
-#: remote-curl.c:1511
+#: remote-curl.c:1513
msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
-#: remote-curl.c:1518
+#: remote-curl.c:1520
msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
-#: remote-curl.c:1559
+#: remote-curl.c:1561
#, c-format
msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
@@ -26745,42 +26867,42 @@ msgstr "неизвестна стратегия за прилагане на к
msgid "invalid argument %s, expecting --"
msgstr "указан е неправилен аргумент „%s“, а се очаква „--“."
-#: git-send-email.perl:138
+#: git-send-email.perl:129
msgid "local zone differs from GMT by a non-minute interval\n"
msgstr ""
"разликата между местния часови пояс и GMT съдържа дробна част от минута\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:145 git-send-email.perl:151
+#: git-send-email.perl:136 git-send-email.perl:142
msgid "local time offset greater than or equal to 24 hours\n"
msgstr "разликата между местния часовия пояс и GMT е 24 часа или повече\n"
-#: git-send-email.perl:222
+#: git-send-email.perl:214
#, perl-format
msgid "fatal: command '%s' died with exit code %d"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „%s“ не завърши успешно, а с код %d"
-#: git-send-email.perl:235
+#: git-send-email.perl:227
msgid "the editor exited uncleanly, aborting everything"
msgstr ""
"текстовият редактор приключи работата с грешка, всичко се преустановява"
-#: git-send-email.perl:321
+#: git-send-email.perl:316
#, perl-format
msgid ""
"'%s' contains an intermediate version of the email you were composing.\n"
msgstr "„%s“ съдържа временна версия на подготвяното е-писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:326
+#: git-send-email.perl:321
#, perl-format
msgid "'%s.final' contains the composed email.\n"
msgstr "„%s.final“ съдържа подготвеното е-писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:419
+#: git-send-email.perl:450
msgid "--dump-aliases incompatible with other options\n"
msgstr "опцията „--dump-aliases“ е несъвместима с другите опции\n"
-#: git-send-email.perl:493
+#: git-send-email.perl:525
msgid ""
"fatal: found configuration options for 'sendmail'\n"
"git-send-email is configured with the sendemail.* options - note the 'e'.\n"
@@ -26791,11 +26913,11 @@ msgstr ""
"забележете знака „e“. За да изключите тази проверка, задайте\n"
"настройката „sendemail.forbidSendmailVariables“ да е „false“ (лъжа̀).\n"
-#: git-send-email.perl:498 git-send-email.perl:700
+#: git-send-email.perl:530 git-send-email.perl:746
msgid "Cannot run git format-patch from outside a repository\n"
msgstr "Командата „git format-patch“ не може да се изпълни извън хранилище\n"
-#: git-send-email.perl:501
+#: git-send-email.perl:533
msgid ""
"`batch-size` and `relogin` must be specified together (via command-line or "
"configuration option)\n"
@@ -26803,40 +26925,40 @@ msgstr ""
"„batch-size“ и „relogin“ трябва да се указват заедно (или чрез командния "
"ред, или чрез настройките)\n"
-#: git-send-email.perl:514
+#: git-send-email.perl:546
#, perl-format
msgid "Unknown --suppress-cc field: '%s'\n"
msgstr "Непознато поле за опцията „--suppress-cc“: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:545
+#: git-send-email.perl:577
#, perl-format
msgid "Unknown --confirm setting: '%s'\n"
msgstr "Непозната стойност за „--confirm“: %s\n"
-#: git-send-email.perl:573
+#: git-send-email.perl:617
#, perl-format
msgid "warning: sendmail alias with quotes is not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: псевдоними за sendmail съдържащи кавички („\"“) не се "
"поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:575
+#: git-send-email.perl:619
#, perl-format
msgid "warning: `:include:` not supported: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „:include:“ не се поддържа: %s\n"
-#: git-send-email.perl:577
+#: git-send-email.perl:621
#, perl-format
msgid "warning: `/file` or `|pipe` redirection not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пренасочвания „/file“ или „|pipe“ не се поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:582
+#: git-send-email.perl:626
#, perl-format
msgid "warning: sendmail line is not recognized: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: редът за „sendmail“ не е разпознат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:666
+#: git-send-email.perl:711
#, perl-format
msgid ""
"File '%s' exists but it could also be the range of commits\n"
@@ -26851,12 +26973,12 @@ msgstr ""
" ● укажете „./%s“ за файл;\n"
" ● използвате опцията „--format-patch“ за диапазон.\n"
-#: git-send-email.perl:687
+#: git-send-email.perl:732
#, perl-format
msgid "Failed to opendir %s: %s"
msgstr "Директорията „%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:720
+#: git-send-email.perl:767
msgid ""
"\n"
"No patch files specified!\n"
@@ -26866,17 +26988,17 @@ msgstr ""
"Не са указани кръпки!\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:733
+#: git-send-email.perl:780
#, perl-format
msgid "No subject line in %s?"
msgstr "В „%s“ липсва тема"
-#: git-send-email.perl:743
+#: git-send-email.perl:791
#, perl-format
msgid "Failed to open for writing %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори за запис: %s"
-#: git-send-email.perl:754
+#: git-send-email.perl:802
msgid ""
"Lines beginning in \"GIT:\" will be removed.\n"
"Consider including an overall diffstat or table of contents\n"
@@ -26891,27 +27013,27 @@ msgstr ""
"\n"
"Изтрийте всичко, ако не искате да изпратите обобщаващо писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:778
+#: git-send-email.perl:826
#, perl-format
msgid "Failed to open %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:795
+#: git-send-email.perl:843
#, perl-format
msgid "Failed to open %s.final: %s"
msgstr "„%s.final“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:838
+#: git-send-email.perl:886
msgid "Summary email is empty, skipping it\n"
msgstr "Обобщаващото писмо е празно и се прескача\n"
#. TRANSLATORS: please keep [y/N] as is.
-#: git-send-email.perl:873
+#: git-send-email.perl:935
#, perl-format
msgid "Are you sure you want to use <%s> [y/N]? "
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да ползвате „%s“ [y/N]? "
-#: git-send-email.perl:928
+#: git-send-email.perl:990
msgid ""
"The following files are 8bit, but do not declare a Content-Transfer-"
"Encoding.\n"
@@ -26919,11 +27041,11 @@ msgstr ""
"Следните файлове са 8 битови, но не са с обявена заглавна част „Content-"
"Transfer-Encoding“.\n"
-#: git-send-email.perl:933
+#: git-send-email.perl:995
msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
msgstr "Кое 8 битово кодиране се ползва [стандартно: UTF-8]? "
-#: git-send-email.perl:941
+#: git-send-email.perl:1003
#, perl-format
msgid ""
"Refusing to send because the patch\n"
@@ -26936,22 +27058,22 @@ msgstr ""
"все още е с шаблонното заглавие „*** SUBJECT HERE ***“. Ползвайте опцията\n"
"„--force“, ако сте сигурни, че точно това искате да изпратите.\n"
-#: git-send-email.perl:960
+#: git-send-email.perl:1022
msgid "To whom should the emails be sent (if anyone)?"
msgstr "На кой да се пратят е-писмата (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:978
+#: git-send-email.perl:1040
#, perl-format
msgid "fatal: alias '%s' expands to itself\n"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „%s“ е псевдоним на себе си\n"
-#: git-send-email.perl:990
+#: git-send-email.perl:1052
msgid "Message-ID to be used as In-Reply-To for the first email (if any)? "
msgstr ""
"Идентификатор на съобщение „Message-ID“, което да се използва за обявяването "
"на отговор „In-Reply-To“ (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:1048 git-send-email.perl:1056
+#: git-send-email.perl:1114 git-send-email.perl:1122
#, perl-format
msgid "error: unable to extract a valid address from: %s\n"
msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „%s“\n"
@@ -26959,18 +27081,18 @@ msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „
#. TRANSLATORS: Make sure to include [q] [d] [e] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1060
+#: git-send-email.perl:1126
msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
msgstr ""
"Какво да се направи с този адрес? „q“ (спиране), „d“ (изтриване), "
"„e“ (редактиране): "
-#: git-send-email.perl:1377
+#: git-send-email.perl:1446
#, perl-format
msgid "CA path \"%s\" does not exist"
msgstr "Пътят към сертификат „%s“ не съществува."
-#: git-send-email.perl:1460
+#: git-send-email.perl:1529
msgid ""
" The Cc list above has been expanded by additional\n"
" addresses found in the patch commit message. By default\n"
@@ -26998,116 +27120,116 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [e] [q] [a] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1475
+#: git-send-email.perl:1544
msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[e]dit|[q]uit|[a]ll): "
msgstr ""
"Изпращане на е-писмото? „y“ (да), „n“ (не), „e“ (редактиране), „q“ (изход), "
"„a“ (всичко): "
-#: git-send-email.perl:1478
+#: git-send-email.perl:1547
msgid "Send this email reply required"
msgstr "Изискване на отговор към това е-писмо"
-#: git-send-email.perl:1506
+#: git-send-email.perl:1581
msgid "The required SMTP server is not properly defined."
msgstr "Сървърът за SMTP не е настроен правилно."
-#: git-send-email.perl:1553
+#: git-send-email.perl:1628
#, perl-format
msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
msgstr "Сървърът не поддържа „STARTTLS“! %s"
-#: git-send-email.perl:1558 git-send-email.perl:1562
+#: git-send-email.perl:1633 git-send-email.perl:1637
#, perl-format
msgid "STARTTLS failed! %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на STARTTLS! %s"
-#: git-send-email.perl:1571
+#: git-send-email.perl:1646
msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
msgstr ""
"Подсистемата за SMTP не може да се инициализира. Проверете настройките и "
"използвайте опцията: „--smtp-debug“."
-#: git-send-email.perl:1589
+#: git-send-email.perl:1664
#, perl-format
msgid "Failed to send %s\n"
msgstr "„%s“ не може да бъде изпратен\n"
-#: git-send-email.perl:1592
+#: git-send-email.perl:1667
#, perl-format
msgid "Dry-Sent %s\n"
msgstr "Проба за изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1592
+#: git-send-email.perl:1667
#, perl-format
msgid "Sent %s\n"
msgstr "Изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1594
+#: git-send-email.perl:1669
msgid "Dry-OK. Log says:\n"
msgstr "Успех при пробата. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1594
+#: git-send-email.perl:1669
msgid "OK. Log says:\n"
msgstr "Успех. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1606
+#: git-send-email.perl:1688
msgid "Result: "
msgstr "Резултат: "
-#: git-send-email.perl:1609
+#: git-send-email.perl:1691
msgid "Result: OK\n"
msgstr "Резултат: успех\n"
-#: git-send-email.perl:1627
+#: git-send-email.perl:1709
#, perl-format
msgid "can't open file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: git-send-email.perl:1674 git-send-email.perl:1694
+#: git-send-email.perl:1756 git-send-email.perl:1776
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1680
+#: git-send-email.perl:1762
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „до: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1737
+#: git-send-email.perl:1819
#, perl-format
msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(не-mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1772
+#: git-send-email.perl:1854
#, perl-format
msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(тяло) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1883
+#: git-send-email.perl:1965
#, perl-format
msgid "(%s) Could not execute '%s'"
msgstr "(%s) Не може да бъде се изпълни „%s“"
-#: git-send-email.perl:1890
+#: git-send-email.perl:1972
#, perl-format
msgid "(%s) Adding %s: %s from: '%s'\n"
msgstr "(%s) Добавяне на „%s: %s“ от: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1894
+#: git-send-email.perl:1976
#, perl-format
msgid "(%s) failed to close pipe to '%s'"
msgstr "(%s) програмният канал не може да се затвори за изпълнението на „%s“"
-#: git-send-email.perl:1924
+#: git-send-email.perl:2006
msgid "cannot send message as 7bit"
msgstr "съобщението не може да се изпрати чрез 7 битови знаци"
-#: git-send-email.perl:1932
+#: git-send-email.perl:2014
msgid "invalid transfer encoding"
msgstr "неправилно кодиране за пренос"
-#: git-send-email.perl:1966
+#: git-send-email.perl:2051
#, perl-format
msgid ""
"fatal: %s: rejected by sendemail-validate hook\n"
@@ -27118,12 +27240,12 @@ msgstr ""
"%s\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не са пратени никакви кръпки\n"
-#: git-send-email.perl:1976 git-send-email.perl:2029 git-send-email.perl:2039
+#: git-send-email.perl:2061 git-send-email.perl:2114 git-send-email.perl:2124
#, perl-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s\n"
-#: git-send-email.perl:1979
+#: git-send-email.perl:2064
#, perl-format
msgid ""
"fatal: %s:%d is longer than 998 characters\n"
@@ -27132,13 +27254,13 @@ msgstr ""
"ФАТАЛНА ГРЕШКА: %s: %d е повече от 998 знака\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не са пратени никакви кръпки\n"
-#: git-send-email.perl:1997
+#: git-send-email.perl:2082
#, perl-format
msgid "Skipping %s with backup suffix '%s'.\n"
msgstr "„%s“ се пропуска, защото е с разширение за архивен файл: „%s“.\n"
#. TRANSLATORS: please keep "[y|N]" as is.
-#: git-send-email.perl:2001
+#: git-send-email.perl:2086
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "