summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorĐoàn Trần Công Danh <congdanhqx@gmail.com>2020-07-16 13:32:51 (GMT)
committerTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>2020-07-20 01:55:12 (GMT)
commit877c10b5e35dcf407f2cb138733c1c2a527906e0 (patch)
treeba94e68f25581bd22fb8e9cb5b14ef070219a9a0 /po
parentebf9785bec7240daf826e95c39d33b18dee45618 (diff)
downloadgit-877c10b5e35dcf407f2cb138733c1c2a527906e0.zip
git-877c10b5e35dcf407f2cb138733c1c2a527906e0.tar.gz
git-877c10b5e35dcf407f2cb138733c1c2a527906e0.tar.bz2
l10n: vi.po: correct "ident line" translation
While we're at it, fix some minor misspelling and improve translation for 3-way-merging. Signed-off-by: Đoàn Trần Công Danh <congdanhqx@gmail.com> Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/vi.po12
1 files changed, 6 insertions, 6 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 0bfaed5..d730cf1 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -9924,11 +9924,11 @@ msgstr "thiếu dòng tác giả trong lần chuyển gia %s"
#: builtin/am.c:1270
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
-msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %.*s"
+msgstr "dòng định danh không hợp lệ: %.*s"
#: builtin/am.c:1489
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
-msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
+msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để thực hiện “3-way merge”."
#: builtin/am.c:1491
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
@@ -9945,7 +9945,7 @@ msgstr ""
#: builtin/am.c:1516
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
-msgstr "Đang trở lại để vá cơ sở và “hòa trộn 3-đường”…"
+msgstr "Đang dùng phương án dự phòng: vá bản cơ sở và “hòa trộn 3-đường”…"
#: builtin/am.c:1542
msgid "Failed to merge in the changes."
@@ -16072,11 +16072,11 @@ msgstr "tỷ lệ phần trăm theo cái tạo là weighted"
#: builtin/log.c:1812
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
-msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %s"
+msgstr "dòng định danh không hợp lệ: %s"
#: builtin/log.c:1827
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
-msgstr "-n và -k loại từ lẫn nhau"
+msgstr "-n và -k loại trừ lẫn nhau"
#: builtin/log.c:1829
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
@@ -25332,7 +25332,7 @@ msgstr "Bạn có thực sự muốn gửi %s? [y|N](có/KHÔNG): "
#~ msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”."
#~ msgid "malformed ident line"
-#~ msgstr "thụt đầu dòng dị hình"
+#~ msgstr "dòng định danh không hợp lệ"
#~ msgid "corrupted author without date information"
#~ msgstr "tác giả sai hỏng không có thông tin này tháng"