summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/tr.po
diff options
context:
space:
mode:
authorEmir Sarı <bitigchi@me.com>2020-03-11 21:09:51 (GMT)
committerEmir Sarı <bitigchi@me.com>2020-03-11 21:09:51 (GMT)
commit2713dec02d9f65c4a6e8b941f3781734f0e2cc2c (patch)
tree39b132774821575b0fe9b62dea7fc39d41f704b3 /po/tr.po
parent051fae4d51be9bfe097b47d89e932901524e9c85 (diff)
downloadgit-2713dec02d9f65c4a6e8b941f3781734f0e2cc2c.zip
git-2713dec02d9f65c4a6e8b941f3781734f0e2cc2c.tar.gz
git-2713dec02d9f65c4a6e8b941f3781734f0e2cc2c.tar.bz2
l10n: tr: v2.26.0 round 2
Signed-off-by: Emir Sarı <bitigchi@me.com>
Diffstat (limited to 'po/tr.po')
-rwxr-xr-xpo/tr.po546
1 files changed, 284 insertions, 262 deletions
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 025720f..b79d53e 100755
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -4,9 +4,8 @@
# This file is distributed under the same license as the Git package.
# Emir SARI <bitigchi@me.com>, 2020
#
-#############################################################
-# #
-# Git Türkçe kavramlar dizini / Git Turkish Glossary #
+# ######################################################### #
+# Git Türkçe kavramlar dizini / Git Turkish Glossary #
# #
# İngilizce | Türkçe #
# ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––#
@@ -84,13 +83,13 @@
# unstage | hazırlıktan çıkar(mak) #
# upstream | üstkaynak #
# worktree/working tree | çalışma ağacı #
-#############################################################
-
+# ######################################################### #
+#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git Turkish Localization Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-06 14:25+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-11 15:26+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-10 23:00+0300\n"
"Last-Translator: Emir SARI <bitigchi@me.com>\n"
"Language-Team: Turkish (https://www.transifex.com/git-turkish/)\n"
@@ -292,8 +291,8 @@ msgstr "hazırlanmış"
msgid "unstaged"
msgstr "hazırlanmamış"
-#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2197
-#: builtin/am.c:2200 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
+#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2254 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:189 builtin/submodule--helper.c:409
#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
@@ -404,8 +403,8 @@ msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"unstaging."
msgstr ""
-"Eğer yama sorunsuzca uygulanırsa, düzenlenen parça derhal hazırlıktan çıkarım "
-"için imlenecektir."
+"Eğer yama sorunsuzca uygulanırsa, düzenlenen parça derhal hazırlıktan "
+"çıkarım için imlenecektir."
#: add-patch.c:84
msgid ""
@@ -1376,7 +1375,7 @@ msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] "Boşluk hataları düzeltildikten sonra %d satır uygulandı."
msgstr[1] "Boşluk hataları düzeltildikten sonra %d satır uygulandı."
-#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:406
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Yeni indeks dosyası yazılamıyor"
@@ -1388,7 +1387,7 @@ msgstr "verilen yol ile eşleşen değişiklikleri uygulama"
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "verilen yol ile eşleşen değişiklikleri uygula"
-#: apply.c:4973 builtin/am.c:2206
+#: apply.c:4973 builtin/am.c:2260
msgid "num"
msgstr "sayı"
@@ -1452,7 +1451,7 @@ msgstr "yollar NUL karakteri ile ayrılır"
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "en az <n> bağlam satırının eşleştiğinden emin ol"
-#: apply.c:5008 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:5008 builtin/am.c:2239 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
#: builtin/pack-objects.c:3457 builtin/rebase.c:1508
msgid "action"
@@ -1496,7 +1495,7 @@ msgstr "dosya sonunda yanlışlıkla algılanan eksik yenisatırı hoş gör"
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "parça üstbilgisindeki satır sayımına güvenme"
-#: apply.c:5032 builtin/am.c:2194
+#: apply.c:5032 builtin/am.c:2248
msgid "root"
msgstr "kök"
@@ -1522,7 +1521,7 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <depo> [--exec <komut>] --list"
-#: archive.c:372 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:299
+#: archive.c:372 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "yol belirteci '%s' hiçbir dosya ile eşleşmedi"
@@ -2092,8 +2091,8 @@ msgstr "index-pack sonlandı"
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "geçersiz renk değeri: %.*s"
-#: commit.c:51 sequencer.c:2719 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
-#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:457
+#: commit.c:51 sequencer.c:2719 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
+#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2014 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "%s ayrıştırılamadı"
@@ -2215,7 +2214,7 @@ msgstr "geçersiz gönderi konumu. commit-graph büyük olasılıkla hasar görm
msgid "could not find commit %s"
msgstr "%s gönderisi bulunamadı"
-#: commit-graph.c:852 builtin/am.c:1287
+#: commit-graph.c:852 builtin/am.c:1292
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "%s gönderisi ayrıştırılamıyor"
@@ -3223,7 +3222,7 @@ msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "geçersiz --stat değeri: %s"
#: diff.c:4681 diff.c:4686 diff.c:4691 diff.c:4696 diff.c:5209
-#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
+#: parse-options.c:197 parse-options.c:201
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "%s bir sayısal değer bekliyor"
@@ -4397,9 +4396,9 @@ msgstr "'%s.lock' oluşturulamıyor: %s"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "önbellek okunamadı"
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1874 builtin/am.c:1908
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1879 builtin/am.c:1913
#: builtin/checkout.c:541 builtin/checkout.c:800 builtin/clone.c:810
-#: builtin/stash.c:264
+#: builtin/stash.c:265
msgid "unable to write new index file"
msgstr "yeni indeks dosyası yazılamıyor"
@@ -4588,37 +4587,37 @@ msgstr "yeniden adlandır"
msgid "renamed"
msgstr "yeniden adlandırıldı"
-#: merge-recursive.c:1606 merge-recursive.c:2530 merge-recursive.c:3175
+#: merge-recursive.c:1577 merge-recursive.c:2472 merge-recursive.c:3117
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "%s konumundaki kirli dosyayı kaybetme reddediliyor"
-#: merge-recursive.c:1616
+#: merge-recursive.c:1587
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Engel olduğu halde %s konumundaki izlenmeyen dosyayı kaybetme reddediliyor."
-#: merge-recursive.c:1674
+#: merge-recursive.c:1645
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"ÇAKIŞMA (yeniden adlandır/ekle): %s->%s olarak adlandırıldı (%s içinde). %s "
"eklendi (%s içinde)."
-#: merge-recursive.c:1705
+#: merge-recursive.c:1676
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s bir dizin (%s içinde), bunun yerine %s olarak ekleniyor"
-#: merge-recursive.c:1710
+#: merge-recursive.c:1681
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"%s konumundaki izlenmeyen dosyayı kaybetme reddediliyor, bunun yerine %s "
"olarak ekleniyor"
-#: merge-recursive.c:1737
+#: merge-recursive.c:1708
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -4627,18 +4626,18 @@ msgstr ""
"ÇAKIŞMA (y. adlandır/y. adlandır): \"%s\"->\"%s\" olarak adlandır (\"%s\" "
"dalında), \"%s\"->\"%s\" olarak adlandır (\"%s\"%s içinde)"
-#: merge-recursive.c:1742
+#: merge-recursive.c:1713
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (çözülmeden bırakıldı)"
-#: merge-recursive.c:1851
+#: merge-recursive.c:1793
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"ÇAKIŞMA (y. adlandır/y. adlandır): %s->%s olarak adlandır (%s içinde). %s->"
"%s olarak adlandır (%s içinde)"
-#: merge-recursive.c:2114
+#: merge-recursive.c:2056
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -4649,7 +4648,7 @@ msgstr ""
"yerleştirileceği belirsiz çünkü %s dizini birden çok başka dizine yeniden "
"adlandırılırken hiçbir hedef dosyaların büyük çoğunluğunu almadı."
-#: merge-recursive.c:2146
+#: merge-recursive.c:2088
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4659,7 +4658,7 @@ msgstr ""
"örtülü yeniden adlandırmanın aşağıdaki yolları oraya koymasına engel oluyor: "
"%s."
-#: merge-recursive.c:2156
+#: merge-recursive.c:2098
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4669,7 +4668,7 @@ msgstr ""
"eşlemlenemiyor; örtülü dizin yeniden adlandırmaları aşağıdaki yolları oraya "
"koymayı denedi: %s."
-#: merge-recursive.c:2248
+#: merge-recursive.c:2190
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4678,7 +4677,7 @@ msgstr ""
"ÇAKIŞMA (y. adlandır/y. adlandır): Dizini %s->%s olarak adlandır (%s "
"içinde). Dizini %s->%s olarak adlandır (%s içinde)."
-#: merge-recursive.c:2493
+#: merge-recursive.c:2435
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4687,52 +4686,52 @@ msgstr ""
"UYARI: %s -> %s yeniden adlandırmasını %s ögesine uygulamadan kaçınılıyor, "
"çünkü %s ögesinin kendisi yeniden adlandırıldı."
-#: merge-recursive.c:3019
+#: merge-recursive.c:2961
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "%s nesnesi okunamıyor"
-#: merge-recursive.c:3022
+#: merge-recursive.c:2964
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "%s nesnesi ikili bir nesne değil"
-#: merge-recursive.c:3086
+#: merge-recursive.c:3028
msgid "modify"
msgstr "değiştir"
-#: merge-recursive.c:3086
+#: merge-recursive.c:3028
msgid "modified"
msgstr "değiştirilmiş"
-#: merge-recursive.c:3098
+#: merge-recursive.c:3040
msgid "content"
msgstr "içerik"
-#: merge-recursive.c:3102
+#: merge-recursive.c:3044
msgid "add/add"
msgstr "ekle/ekle"
-#: merge-recursive.c:3125
+#: merge-recursive.c:3067
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "%s atlandı (mevcut ile aynı biçimde birleştirildi)"
-#: merge-recursive.c:3147 git-submodule.sh:1003
+#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:1003
msgid "submodule"
msgstr "altmodül"
-#: merge-recursive.c:3148
+#: merge-recursive.c:3090
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "ÇAKIŞMA (%s): %s içinde birleştirme çakışması"
-#: merge-recursive.c:3178
+#: merge-recursive.c:3120
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Bunun yerine %s olarak ekleniyor"
-#: merge-recursive.c:3261
+#: merge-recursive.c:3203
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4741,7 +4740,7 @@ msgstr ""
"Yol güncellendi: %s, (%s içinde eklenen) %s içinde yeniden adlandırılan bir "
"dizinde; onu %s konumuna taşıdı."
-#: merge-recursive.c:3264
+#: merge-recursive.c:3206
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4750,7 +4749,7 @@ msgstr ""
"ÇAKIŞMA (dosya konumu): %s, (%s içinde eklenen) %s içinde yeniden "
"adlandırılan bir dizinde, belki de %s konumuna taşınmalı."
-#: merge-recursive.c:3268
+#: merge-recursive.c:3210
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4759,7 +4758,7 @@ msgstr ""
"Yol güncellendi: %s, %s olarak yeniden adlandırıldı (%s içinde), %s içinde "
"yeniden adlandırılan bir dizinde; onu %s konumuna taşıdı."
-#: merge-recursive.c:3271
+#: merge-recursive.c:3213
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4768,60 +4767,60 @@ msgstr ""
"ÇAKIŞMA (dosya konumu): %s, %s olarak yeniden adlandırıldı (%s içinde), %s "
"içinde yeniden adlandırılan bir dizinde, belki de %s konumuna taşınmalı."
-#: merge-recursive.c:3385
+#: merge-recursive.c:3327
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "%s kaldırılıyor"
-#: merge-recursive.c:3408
+#: merge-recursive.c:3350
msgid "file/directory"
msgstr "dosya/dizin"
-#: merge-recursive.c:3413
+#: merge-recursive.c:3355
msgid "directory/file"
msgstr "dizin/dosya"
-#: merge-recursive.c:3420
+#: merge-recursive.c:3362
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"ÇAKIŞMA (%s): %s adıyla bir dizin var (%s içinde). %s, %s olarak ekleniyor."
-#: merge-recursive.c:3429
+#: merge-recursive.c:3371
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "%s ekleniyor"
-#: merge-recursive.c:3438
+#: merge-recursive.c:3380
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "ÇAKIŞMA (ekle/ekle): %s içinde birleştirme çakışması"
-#: merge-recursive.c:3482
+#: merge-recursive.c:3424
msgid "Already up to date!"
msgstr "Halihazırda güncel!"
-#: merge-recursive.c:3491
+#: merge-recursive.c:3433
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "%s ve %s ağaçlarının birleştirilmesi başarısız"
-#: merge-recursive.c:3595
+#: merge-recursive.c:3537
msgid "Merging:"
msgstr "Birleştiriliyor:"
-#: merge-recursive.c:3608
+#: merge-recursive.c:3550
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "%u ortak ata bulundu:"
msgstr[1] "%u ortak ata bulundu:"
-#: merge-recursive.c:3658
+#: merge-recursive.c:3600
msgid "merge returned no commit"
msgstr "birleştirme herhangi bir gönderi döndürmedi"
-#: merge-recursive.c:3717
+#: merge-recursive.c:3659
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4831,12 +4830,12 @@ msgstr ""
"yazılacak:\n"
"\t%s"
-#: merge-recursive.c:3814
+#: merge-recursive.c:3756
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "'%s' nesnesi ayrıştırılamadı"
-#: merge-recursive.c:3832 builtin/merge.c:697 builtin/merge.c:877
+#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:697 builtin/merge.c:877
msgid "Unable to write index."
msgstr "İndeks yazılamadı."
@@ -5109,7 +5108,7 @@ msgstr "%s, %s ile uyumsuz"
msgid "%s : incompatible with something else"
msgstr "%s: başka bir şeyle uyumsuz"
-#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:319
+#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:317
#, c-format
msgid "%s takes no value"
msgstr "%s bir değer almıyor"
@@ -5119,41 +5118,41 @@ msgstr "%s bir değer almıyor"
msgid "%s isn't available"
msgstr "%s kullanılabilir değil"
-#: parse-options.c:219
+#: parse-options.c:217
#, c-format
msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
msgstr "%s negatif olmayan bir tamsayı bekliyor, isteğe bağlı k/m/g eki ile"
-#: parse-options.c:388
+#: parse-options.c:386
#, c-format
msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
msgstr "belirsiz seçenek: %s (--%s%s veya --%s%s olabilir)"
-#: parse-options.c:422 parse-options.c:430
+#: parse-options.c:420 parse-options.c:428
#, c-format
msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
msgstr "şunu mu demek istediniz: '--%s' (iki tire ile)?"
-#: parse-options.c:859
+#: parse-options.c:857
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "bilinmeyen seçenek '%s'"
-#: parse-options.c:861
+#: parse-options.c:859
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "bilinmeyen anahtar '%c'"
-#: parse-options.c:863
+#: parse-options.c:861
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "dizi içinde bilinmeyen ascii dışı seçenek: '%s'"
-#: parse-options.c:887
+#: parse-options.c:885
msgid "..."
msgstr "..."
-#: parse-options.c:906
+#: parse-options.c:904
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "kullanım: %s"
@@ -5161,21 +5160,21 @@ msgstr "kullanım: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:912
+#: parse-options.c:910
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " veya: %s"
-#: parse-options.c:915
+#: parse-options.c:913
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:954
+#: parse-options.c:952
msgid "-NUM"
msgstr "-SAYI"
-#: parse-options.c:968
+#: parse-options.c:966
#, c-format
msgid "alias of --%s"
msgstr "şunun arması: --%s"
@@ -5497,7 +5496,7 @@ msgstr "'%s' için sırasız hazırlama alanı girdileri"
#: submodule.c:1619 builtin/add.c:532 builtin/check-ignore.c:181
#: builtin/checkout.c:470 builtin/checkout.c:656 builtin/clean.c:967
#: builtin/commit.c:367 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:485
-#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:271
+#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:290
#: builtin/submodule--helper.c:332
msgid "index file corrupt"
msgstr "indeks dosyası hasar görmüş"
@@ -5778,7 +5777,7 @@ msgstr "'%s' yazılırken beklenmedik nesne numarası"
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "şuraya yazılamadı: '%s'"
-#: refs.c:860 strbuf.c:1155 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
+#: refs.c:860 strbuf.c:1155 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:719
#: builtin/rebase.c:1029
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
@@ -6559,7 +6558,7 @@ msgstr "geçersiz gönderi iletisi temizleme kipi '%s'"
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "'%s' silinemedi"
-#: sequencer.c:315 builtin/rebase.c:785 builtin/rebase.c:1750 builtin/rm.c:369
+#: sequencer.c:315 builtin/rebase.c:785 builtin/rebase.c:1750 builtin/rm.c:385
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "'%s' kaldırılamadı"
@@ -6616,7 +6615,7 @@ msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "'%s' tamamlanamadı"
#: sequencer.c:440 sequencer.c:1613 sequencer.c:2726 sequencer.c:3167
-#: sequencer.c:3276 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:787 builtin/merge.c:1120
+#: sequencer.c:3276 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:787 builtin/merge.c:1120
#: builtin/rebase.c:593
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
@@ -6667,8 +6666,8 @@ msgstr "'%.*s' içinde bir anahtar yok"
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "'%s' ögesinin tırnakları kaldırılamıyor"
-#: sequencer.c:794 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
-#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1117 builtin/rebase.c:1072
+#: sequencer.c:794 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:710
+#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1117 builtin/rebase.c:1072
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "'%s' okuma için açılamadı"
@@ -6822,7 +6821,7 @@ msgstr "HEAD gönderisi ayrıştırılamadı"
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "gönderi yazarı ayrıştırılamıyor"
-#: sequencer.c:1353 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:687
+#: sequencer.c:1353 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:687
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "git write-tree bir ağaca yazamadı"
@@ -6831,7 +6830,7 @@ msgstr "git write-tree bir ağaca yazamadı"
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "'%s' konumundan gönderi iletisi okunamıyor"
-#: sequencer.c:1413 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1673 builtin/merge.c:886
+#: sequencer.c:1413 builtin/am.c:1588 builtin/commit.c:1673 builtin/merge.c:886
#: builtin/merge.c:911
msgid "failed to write commit object"
msgstr "gönderi nesnesi yazılamadı"
@@ -7901,7 +7900,6 @@ msgstr ""
"'%s' yolu indekste, ancak '%s' değil\n"
"İpucu: Şunu mu demek istediniz: '%d:%s', nam-ı diğer ':%d:./%s'?"
-
#: sha1-name.c:1756
#, c-format
msgid "path '%s' exists on disk, but not in the index"
@@ -7957,7 +7955,7 @@ msgstr "%u.%2.2u KiB"
msgid "%u.%2.2u KiB/s"
msgstr "%u.%2.2u KiB/sn"
-#. TRANSLATORS: IEC 80000-cd g13:2008 byte
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
#: strbuf.c:864
#, c-format
msgid "%u byte"
@@ -8804,7 +8802,11 @@ msgstr "geçersiz kapı numarası"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "geçersiz '..' yol kesimi"
-#: worktree.c:259 builtin/am.c:2084
+#: walker.c:170
+msgid "Fetching objects"
+msgstr "Nesneler getiriliyor"
+
+#: worktree.c:259 builtin/am.c:2099
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "'%s' okunamadı"
@@ -9440,7 +9442,7 @@ msgstr ""
#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:203 builtin/push.c:548
-#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "sınama turu"
@@ -9580,12 +9582,12 @@ msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "--chmod param '%s' ya -x ya da +x olmalıdır"
#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1675 builtin/commit.c:354
-#: builtin/reset.c:327
+#: builtin/reset.c:327 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1509
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr "--pathspec-from-file yol belirteci değişkenleri ile uyumsuz"
#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1687 builtin/commit.c:360
-#: builtin/reset.c:333
+#: builtin/reset.c:333 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1515
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "--pathspec-file-nul, --pathspec-from-file gerektiriyor"
@@ -9604,111 +9606,111 @@ msgstr ""
"Bu iletiyi 'git config advice.addEmptyPathspec false'\n"
"yaparak kapatabilirsiniz."
-#: builtin/am.c:347
+#: builtin/am.c:352
msgid "could not parse author script"
msgstr "yazar betiği ayrıştırılamadı"
-#: builtin/am.c:431
+#: builtin/am.c:436
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "'%s' applypatch-msg kancası tarafından silindi"
-#: builtin/am.c:473
+#: builtin/am.c:478
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Hatalı oluşturulmuş girdi satırı: '%s'."
-#: builtin/am.c:511
+#: builtin/am.c:516
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Notların '%s' konumundan '%s' konumuna kopyalanması başarısız"
-#: builtin/am.c:537
+#: builtin/am.c:542
msgid "fseek failed"
msgstr "fseek başarısız oldu"
-#: builtin/am.c:725
+#: builtin/am.c:730
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "'%s' yaması ayrıştırılamadı"
-#: builtin/am.c:790
+#: builtin/am.c:795
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr "Bir kerede yalnızca bir StGIT yama serisi uygulanabilir"
-#: builtin/am.c:838
+#: builtin/am.c:843
msgid "invalid timestamp"
msgstr "geçersiz zaman damgası"
-#: builtin/am.c:843 builtin/am.c:855
+#: builtin/am.c:848 builtin/am.c:860
msgid "invalid Date line"
msgstr "geçersiz tarih satırı"
-#: builtin/am.c:850
+#: builtin/am.c:855
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "geçersiz zaman dilimi ofseti"
-#: builtin/am.c:943
+#: builtin/am.c:948
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Yama biçimi algılaması başarısız."
-#: builtin/am.c:948 builtin/clone.c:409
+#: builtin/am.c:953 builtin/clone.c:409
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "'%s' dizini oluşturulamadı"
-#: builtin/am.c:953
+#: builtin/am.c:958
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Yamalar parçalanıp bölünemedi."
-#: builtin/am.c:1084
+#: builtin/am.c:1089
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "Bu sorunu çözdüğünüzde \"%s --continue\" çalıştırın."
-#: builtin/am.c:1085
+#: builtin/am.c:1090
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Eğer bu yamayı atlamayı yeğliyorsanız \"%s --skip\" çalıştırın."
-#: builtin/am.c:1086
+#: builtin/am.c:1091
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr ""
"İlk dalı eski durumuna getirip yamalamayı durdurmak için \"%s --abort\" "
"çalıştır."
-#: builtin/am.c:1169
+#: builtin/am.c:1174
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Yama format=flowed ile gönderildi; satır sonlarındaki boşluk kaybolmuş "
"olabilir."
-#: builtin/am.c:1197
+#: builtin/am.c:1202
msgid "Patch is empty."
msgstr "Yama boş."
-#: builtin/am.c:1262
+#: builtin/am.c:1267
#, c-format
msgid "missing author line in commit %s"
msgstr "%s gönderisinde yazar satırı eksik"
-#: builtin/am.c:1265
+#: builtin/am.c:1270
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "geçersiz tanımlama satırı: %.*s"
-#: builtin/am.c:1484
+#: builtin/am.c:1489
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"Depo 3 yönlü birleştirmeye geri çekilebilme için gereken ikili nesnelere iye "
"değil."
-#: builtin/am.c:1486
+#: builtin/am.c:1491
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Bir temel ağacını yeniden yapmak için indeks bilgisi kullanılıyor..."
-#: builtin/am.c:1505
+#: builtin/am.c:1510
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -9716,24 +9718,24 @@ msgstr ""
"Yamanızı elle mi düzenlediniz?\n"
"Kendi indeksinde kaydı yazılan ikili nesnelere uygulanamıyor."
-#: builtin/am.c:1511
+#: builtin/am.c:1516
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Temeli yamalamaya ve 3 yönlü birleştirmeye geri çekiliniyor..."
-#: builtin/am.c:1537
+#: builtin/am.c:1542
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Değişiklikler birleştirilemedi."
-#: builtin/am.c:1569
+#: builtin/am.c:1574
msgid "applying to an empty history"
msgstr "boş bir geçmişe uygulanıyor"
-#: builtin/am.c:1616 builtin/am.c:1620
+#: builtin/am.c:1621 builtin/am.c:1625
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "sürdürülemiyor: %s yok"
-#: builtin/am.c:1638
+#: builtin/am.c:1643
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Gönderi gövdesi:"
@@ -9741,41 +9743,41 @@ msgstr "Gönderi gövdesi:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1648
+#: builtin/am.c:1653
#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Uygula? [y]evet/[n]hayır/düz[e]nle/[v]yamayı görüntüle/tümünü k[a]bul et: "
-#: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:398
+#: builtin/am.c:1700 builtin/commit.c:398
msgid "unable to write index file"
msgstr "indeks dosyası yazılamıyor"
-#: builtin/am.c:1699
+#: builtin/am.c:1704
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr "Kirli indeks: Yamalar uygulanamıyor (kirli: %s)"
-#: builtin/am.c:1739 builtin/am.c:1807
+#: builtin/am.c:1744 builtin/am.c:1812
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Uygulanıyor: %.*s"
-#: builtin/am.c:1756
+#: builtin/am.c:1761
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Değişiklik yok -- Yama halihazırda uygulandı."
-#: builtin/am.c:1762
+#: builtin/am.c:1767
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Yama şurada başarısız oldu: %s %.*s"
-#: builtin/am.c:1766
-msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
+#: builtin/am.c:1771
+msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
msgstr ""
-"Başarısız olan yamayı görmek için 'git am --show-current-patch' kullanın"
+"Başarısız olan yamayı görmek için 'git am --show-current-patch=diff' kullanın"
-#: builtin/am.c:1810
+#: builtin/am.c:1815
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -9785,7 +9787,7 @@ msgstr ""
"Hazırlanacak başka bir şey kalmadıysa büyük olasılıkla başka bir şey\n"
"aynı değişiklikleri uygulamış olabilir; bu yamayı atlamak isteyebilirsiniz."
-#: builtin/am.c:1817
+#: builtin/am.c:1822
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -9798,17 +9800,17 @@ msgstr ""
"Bir dosyanın \"onlar sildi\" olduğunu kabul etmek için dosya ile 'git rm' "
"yapabilirsiniz."
-#: builtin/am.c:1924 builtin/am.c:1928 builtin/am.c:1940 builtin/reset.c:346
+#: builtin/am.c:1929 builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1945 builtin/reset.c:346
#: builtin/reset.c:354
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "'%s' nesnesi ayrıştırılamadı."
-#: builtin/am.c:1976
+#: builtin/am.c:1981
msgid "failed to clean index"
msgstr "indeks temizlenemedi"
-#: builtin/am.c:2020
+#: builtin/am.c:2025
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -9816,76 +9818,86 @@ msgstr ""
"Son 'am' başarısızlığından bu yana HEAD'i hareket ettirmiş görünüyorsunuz.\n"
"ORIG_HEAD'e geri sarılmıyor."
-#: builtin/am.c:2117
+#: builtin/am.c:2132
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Geçersiz --patch-format değeri: %s"
-#: builtin/am.c:2153
+#: builtin/am.c:2172
+#, c-format
+msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
+msgstr "--show-current-patch için geçersiz değer: %s"
+
+#: builtin/am.c:2176
+#, c-format
+msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
+msgstr "--show-current-patch=%s, --show-current-patch=%s ile uyumsuz"
+
+#: builtin/am.c:2207
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [<seçenekler>] [(<mbox> | <posta-dizin>)...]"
-#: builtin/am.c:2154
+#: builtin/am.c:2208
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [<seçenekler>] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2160
+#: builtin/am.c:2214
msgid "run interactively"
msgstr "etkileşimli olarak çalıştır"
-#: builtin/am.c:2162
+#: builtin/am.c:2216
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "tarihi seçenek -- no-op"
-#: builtin/am.c:2164
+#: builtin/am.c:2218
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "gerekirse 3 yönlü birleştirmeye geri çekilmeye izin ver"
-#: builtin/am.c:2165 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:811
+#: builtin/am.c:2219 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:812
msgid "be quiet"
msgstr "sessiz ol"
-#: builtin/am.c:2167
+#: builtin/am.c:2221
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "gönderi iletisine bir Signed-off-by satırı ekle"
-#: builtin/am.c:2170
+#: builtin/am.c:2224
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "utf8 olarak yeniden kodla (öntanımlı)"
-#: builtin/am.c:2172
+#: builtin/am.c:2226
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "'git-mailinfo'ya -k bayrağını geçir"
-#: builtin/am.c:2174
+#: builtin/am.c:2228
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "'git-mailinfo'ya -b bayrağını geçir"
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2230
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "'git-mailinfo'ya -m bayrağını geçir"
-#: builtin/am.c:2178
+#: builtin/am.c:2232
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr "'git-mailsplit'e mbox biçimi için --keep-cr bayrağını geçir"
-#: builtin/am.c:2181
+#: builtin/am.c:2235
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"'git-mailsplit'e 'am.keepcr'dan bağımsız olarak --keep-cr bayrağını geçirme"
-#: builtin/am.c:2184
+#: builtin/am.c:2238
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "bir kesim çizgisinden önceki her şeyi çıkar"
-#: builtin/am.c:2186 builtin/am.c:2189 builtin/am.c:2192 builtin/am.c:2195
-#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
-#: builtin/am.c:2213
+#: builtin/am.c:2240 builtin/am.c:2243 builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255 builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261
+#: builtin/am.c:2267
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "git-apply aracılığıyla geçir"
-#: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1391 builtin/fmt-merge-msg.c:670
+#: builtin/am.c:2257 builtin/commit.c:1391 builtin/fmt-merge-msg.c:670
#: builtin/fmt-merge-msg.c:673 builtin/grep.c:871 builtin/merge.c:250
#: builtin/pull.c:140 builtin/pull.c:199 builtin/rebase.c:1505
#: builtin/repack.c:315 builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:321
@@ -9894,66 +9906,66 @@ msgstr "git-apply aracılığıyla geçir"
msgid "n"
msgstr "n"
-#: builtin/am.c:2209 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/am.c:2263 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "biçim"
-#: builtin/am.c:2210
+#: builtin/am.c:2264
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "yama biçimi"
-#: builtin/am.c:2216
+#: builtin/am.c:2270
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "yama başarısız olduğunda hata iletisini geçersiz kıl"
-#: builtin/am.c:2218
+#: builtin/am.c:2272
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "bir çakışmayı çözdükten sonra yamaları uygulamayı sürdür"
-#: builtin/am.c:2221
+#: builtin/am.c:2275
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "--continue eşanlamlıları"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2278
msgid "skip the current patch"
msgstr "geçerli yamayı atla"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2281
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr "ilk dalı eski durumuna getir ve yamalama işlemini iptal et"
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2284
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr "yamalama işlemini iptal et ancak HEAD'i olduğu yerde bırak"
-#: builtin/am.c:2233
-msgid "show the patch being applied."
+#: builtin/am.c:2288
+msgid "show the patch being applied"
msgstr "uygulanmakta olan yamayı göster"
-#: builtin/am.c:2237
+#: builtin/am.c:2293
msgid "lie about committer date"
msgstr "gönderici tarihi hakkında yalan söyle"
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2295
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "yazar tarihi için geçerli zaman damgasını kullan"
-#: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1512
+#: builtin/am.c:2297 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1512
#: builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:174 builtin/rebase.c:517
#: builtin/rebase.c:1556 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
msgid "key-id"
msgstr "key-id"
-#: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:518 builtin/rebase.c:1557
+#: builtin/am.c:2298 builtin/rebase.c:518 builtin/rebase.c:1557
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "GPG imzalı gönderiler"
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2301
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(git-rebase için iç kullanım)"
-#: builtin/am.c:2263
+#: builtin/am.c:2319
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -9961,17 +9973,17 @@ msgstr ""
"-b/--binary seçeneği uzunca bir süredir düzgün çalışmıyordu ve\n"
"yakında kaldırılacak. Lütfen artık kullanmayın."
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2326
msgid "failed to read the index"
msgstr "indeks okunamadı"
-#: builtin/am.c:2285
+#: builtin/am.c:2341
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"Bir önceki yeniden temellendirme dizini %s hâlâ mevcut ancak mbox verildi."
-#: builtin/am.c:2309
+#: builtin/am.c:2365
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -9980,11 +9992,11 @@ msgstr ""
"Başıboş %s dizini bulundu.\n"
"Kaldırmak için \"git am --abort\" kullanın."
-#: builtin/am.c:2315
+#: builtin/am.c:2371
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "Yapılmakta olan bir çözüm işlemi yok, sürdürmüyoruz."
-#: builtin/am.c:2325
+#: builtin/am.c:2381
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "etkileşimli kip yamanın komut satırında olmasını gerektirir"
@@ -10506,8 +10518,8 @@ msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
" '%s', but not yet merged to HEAD."
msgstr ""
-"'%s' dalı siliniyor: bu dal\n"
-" '%s' dalına birleştirilmiş, ancak HEAD'e henüz birleştirilmemiş"
+"'%s' dalı siliniyor: Bu dal '%s'\n"
+" dalına birleştirilmiş, ancak HEAD'e henüz birleştirilmemiş"
#: builtin/branch.c:158
#, c-format
@@ -10515,8 +10527,8 @@ msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
" '%s', even though it is merged to HEAD."
msgstr ""
-"'%s' dalı silinmiyor: bu dal henüz\n"
-" '%s' dalına birleştirilmemiş, ancak HEAD'e birleştirilmiş"
+"'%s' dalı silinmiyor: Bu dal HEAD'e birleştirilmiş olmasına rağmen\n"
+" '%s' dalına birleştirilmemiş."
#: builtin/branch.c:172
#, c-format
@@ -11616,7 +11628,7 @@ msgstr "git checkout: --detach bir '%s' yol değişkeni almıyor"
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "--pathspec-from-file, --detach ile uyumsuz"
-#: builtin/checkout.c:1681 builtin/reset.c:324
+#: builtin/checkout.c:1681 builtin/reset.c:324 builtin/stash.c:1506
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "--pathspec-from-file, --patch ile uyumsuz"
@@ -12293,7 +12305,7 @@ msgid "id of a parent commit object"
msgstr "bir üst gönderi ögesinin no'su"
#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:271
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1472
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1477
#: builtin/tag.c:412
msgid "message"
msgstr "ileti"
@@ -13098,7 +13110,8 @@ msgstr ""
#: builtin/config.c:159
msgid "show scope of config (worktree, local, global, system, command)"
msgstr ""
-"yapılandırmanın kapsamını göster (çalışma ağacı, yerel, global, sistem, komut)"
+"yapılandırmanın kapsamını göster (çalışma ağacı, yerel, global, sistem, "
+"komut)"
#: builtin/config.c:160 builtin/env--helper.c:40
msgid "value"
@@ -17052,7 +17065,7 @@ msgstr "not başvurusu"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "notları <not-bşvr>'ndan kullan"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1610
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1643
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "bilinmeyen altkomut: %s"
@@ -18437,10 +18450,6 @@ msgstr ""
"(KULLANIM DIŞI) birleştirmeleri yok saymak yerine onları yeniden oluşturmaya "
"çalış"
-#: builtin/rebase.c:1546
-msgid "{drop,keep,ask}"
-msgstr "{bırak,tut,sor}"
-
#: builtin/rebase.c:1547
msgid "how to handle commits that become empty"
msgstr "boşalan gönderiler nasıl işlensin"
@@ -19829,8 +19838,8 @@ msgstr "HEAD şimdi şurada: %s"
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Bir birleştirmenin ortasında %s sıfırlaması yapılamıyor."
-#: builtin/reset.c:294 builtin/stash.c:519 builtin/stash.c:594
-#: builtin/stash.c:618
+#: builtin/reset.c:294 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:595
+#: builtin/stash.c:619
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "sessiz ol, yalnızca hataları bildir"
@@ -20093,38 +20102,42 @@ msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "Aşağıdaki dosyanın yerel değişiklikleri var:"
msgstr[1] "Aşağıdaki dosyaların yerel değişiklikleri var:"
-#: builtin/rm.c:242
+#: builtin/rm.c:243
msgid "do not list removed files"
msgstr "kaldırılan dosyaları listeleme"
-#: builtin/rm.c:243
+#: builtin/rm.c:244
msgid "only remove from the index"
msgstr "yalnızca indeksten kaldır"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:245
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "güncellik denetlemesini geçersiz kıl"
-#: builtin/rm.c:245
+#: builtin/rm.c:246
msgid "allow recursive removal"
msgstr "özyineli kaldırmaya izin ver"
-#: builtin/rm.c:247
+#: builtin/rm.c:248
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr "hiçbir şey eşleşmemiş olsa bile sıfır koduyla çık"
-#: builtin/rm.c:289
+#: builtin/rm.c:282
+msgid "No pathspec was given. Which files should I remove?"
+msgstr "Yol belirteci verilmedi. Hangi dosyaları kaldırmalıyım?"
+
+#: builtin/rm.c:305
msgid "please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"ilerlemek için lütfen değişikliklerinizi .gitmodules'a hazırlayın veya "
"zulalayın"
-#: builtin/rm.c:307
+#: builtin/rm.c:323
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "'%s', -r olmadan özyineli olarak kaldırılmıyor"
-#: builtin/rm.c:346
+#: builtin/rm.c:362
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: %s kaldırılamadı"
@@ -20440,15 +20453,15 @@ msgstr "aralıklı çıkışı devre dışı bırak"
msgid "error while refreshing working directory"
msgstr "çalışma dizini yenilenirken hata"
-#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
+#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:38
msgid "git stash list [<options>]"
msgstr "git stash list [<seçenekler>]"
-#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
+#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:43
msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
msgstr "git stash show [<seçenekler>] [<zula>]"
-#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
+#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:48
msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [<zula>]"
@@ -20456,25 +20469,27 @@ msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [<zula>]"
msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<zula>]"
-#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
+#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:63
msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
msgstr "git stash branch <dal-adı> [<zula>]"
-#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
+#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:68
msgid "git stash clear"
msgstr "git stash clear"
-#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
+#: builtin/stash.c:28
msgid ""
"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
+" [--pathspec-from-file=<file> [--pathspec-file-nul]]\n"
" [--] [<pathspec>...]]"
msgstr ""
"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <ileti>]\n"
+" [--pathspec-from-file=<dosya> [--pathspec-file-nul]]\n"
" [--] [<yol-blrtç>...]]"
-#: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
+#: builtin/stash.c:32 builtin/stash.c:85
msgid ""
"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
@@ -20482,186 +20497,196 @@ msgstr ""
"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<ileti>]"
-#: builtin/stash.c:52
+#: builtin/stash.c:53
msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<zula>]"
-#: builtin/stash.c:57
+#: builtin/stash.c:58
msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<zula>]"
-#: builtin/stash.c:72
+#: builtin/stash.c:73
msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
msgstr "git stash store [-m|--message <ileti>] [-q|--quiet] <gönderi>"
-#: builtin/stash.c:127
+#: builtin/stash.c:78
+msgid ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
+" [--] [<pathspec>...]]"
+msgstr ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <ileti>]\n"
+" [--] [<yol-blrtç>...]]"
+
+#: builtin/stash.c:128
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash-like commit"
msgstr "'%s' zulaya benzer bir gönderi değil"
-#: builtin/stash.c:147
+#: builtin/stash.c:148
#, c-format
msgid "Too many revisions specified:%s"
msgstr "Çok fazla revizyon belirtildi:%s"
-#: builtin/stash.c:161 git-legacy-stash.sh:549
+#: builtin/stash.c:162 git-legacy-stash.sh:549
msgid "No stash entries found."
msgstr "Zula girdisi bulunamadı."
-#: builtin/stash.c:175
+#: builtin/stash.c:176
#, c-format
msgid "%s is not a valid reference"
msgstr "%s geçerli bir başvuru değil"
-#: builtin/stash.c:224 git-legacy-stash.sh:75
+#: builtin/stash.c:225 git-legacy-stash.sh:75
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr "parametreli git stash clear henüz kullanılabilir değil"
-#: builtin/stash.c:403
+#: builtin/stash.c:404
msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "bir birleştirmenin ortasında zula uygulanamıyor"
-#: builtin/stash.c:414
+#: builtin/stash.c:415
#, c-format
msgid "could not generate diff %s^!."
msgstr "diff oluşturulamadı: %s^!."
-#: builtin/stash.c:421
+#: builtin/stash.c:422
msgid "conflicts in index.Try without --index."
msgstr "İndekste çakışmalar var. --index olmadan deneyin."
-#: builtin/stash.c:427
+#: builtin/stash.c:428
msgid "could not save index tree"
msgstr "indeks ağacı kaydedilemedi"
-#: builtin/stash.c:436
+#: builtin/stash.c:437
msgid "could not restore untracked files from stash"
msgstr "izlenmeyen dosyalar zuladan geri getirilemedi"
-#: builtin/stash.c:450
+#: builtin/stash.c:451
#, c-format
msgid "Merging %s with %s"
msgstr "%s, %s ile birleştiriliyor"
-#: builtin/stash.c:460 git-legacy-stash.sh:681
+#: builtin/stash.c:461 git-legacy-stash.sh:681
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "İndeks zuladan çıkartılmamıştı."
-#: builtin/stash.c:521 builtin/stash.c:620
+#: builtin/stash.c:522 builtin/stash.c:621
msgid "attempt to recreate the index"
msgstr "indeks yeniden oluşturulmaya çalışılıyor"
-#: builtin/stash.c:554
+#: builtin/stash.c:555
#, c-format
msgid "Dropped %s (%s)"
msgstr "%s bırakıldı (%s)"
-#: builtin/stash.c:557
+#: builtin/stash.c:558
#, c-format
msgid "%s: Could not drop stash entry"
msgstr "%s: Zula girdisi bırakılamadı"
-#: builtin/stash.c:582
+#: builtin/stash.c:583
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash reference"
msgstr "'%s' bir zula başvurusu değil"
-#: builtin/stash.c:632 git-legacy-stash.sh:695
+#: builtin/stash.c:633 git-legacy-stash.sh:695
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Zula girdisi yeniden gereksiniminiz olursa diye saklanıyor."
-#: builtin/stash.c:655 git-legacy-stash.sh:713
+#: builtin/stash.c:656 git-legacy-stash.sh:713
msgid "No branch name specified"
msgstr "Dal adı belirtilmedi"
-#: builtin/stash.c:795 builtin/stash.c:832
+#: builtin/stash.c:796 builtin/stash.c:833
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "%s, %s ile güncellenemiyor"
-#: builtin/stash.c:813 builtin/stash.c:1473 builtin/stash.c:1509
+#: builtin/stash.c:814 builtin/stash.c:1478 builtin/stash.c:1543
msgid "stash message"
msgstr "zula iletisi"
-#: builtin/stash.c:823
+#: builtin/stash.c:824
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "\"git stash store\" bir <gönderi> değişkeni gerektirir"
-#: builtin/stash.c:1048 git-legacy-stash.sh:218
+#: builtin/stash.c:1049 git-legacy-stash.sh:218
msgid "No changes selected"
msgstr "Değişiklik seçilmedi"
-#: builtin/stash.c:1148 git-legacy-stash.sh:150
+#: builtin/stash.c:1149 git-legacy-stash.sh:150
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Henüz ilk gönderiniz yok"
-#: builtin/stash.c:1175 git-legacy-stash.sh:165
+#: builtin/stash.c:1176 git-legacy-stash.sh:165
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Geçerli indeks durumu kaydedilemiyor"
-#: builtin/stash.c:1184 git-legacy-stash.sh:180
+#: builtin/stash.c:1185 git-legacy-stash.sh:180
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "İzlenmeyen dosyalar kaydedilemiyor"
-#: builtin/stash.c:1195 builtin/stash.c:1204 git-legacy-stash.sh:201
+#: builtin/stash.c:1196 builtin/stash.c:1205 git-legacy-stash.sh:201
#: git-legacy-stash.sh:214
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Geçerli çalışma ağacı durumu kaydedilemiyor"
-#: builtin/stash.c:1232 git-legacy-stash.sh:234
+#: builtin/stash.c:1233 git-legacy-stash.sh:234
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Çalışma ağacı durumu kaydı yazılamıyor"
-#: builtin/stash.c:1281 git-legacy-stash.sh:338
+#: builtin/stash.c:1282 git-legacy-stash.sh:338
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "--patch, --include-untracked veya --all hepsi bir anda kullanılamıyor"
-#: builtin/stash.c:1297
+#: builtin/stash.c:1298
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "'git add' yapmayı mı unuttunuz?"
-#: builtin/stash.c:1312 git-legacy-stash.sh:346
+#: builtin/stash.c:1313 git-legacy-stash.sh:346
msgid "No local changes to save"
msgstr "Kaydedilecek yerel değişiklik yok"
-#: builtin/stash.c:1319 git-legacy-stash.sh:351
+#: builtin/stash.c:1320 git-legacy-stash.sh:351
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Zula ilklendirilemiyor"
-#: builtin/stash.c:1334 git-legacy-stash.sh:355
+#: builtin/stash.c:1335 git-legacy-stash.sh:355
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Geçerli durum kaydedilemiyor"
-#: builtin/stash.c:1339
+#: builtin/stash.c:1340
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Çalışma dizini ve indeks durumu %s kaydedildi"
-#: builtin/stash.c:1429 git-legacy-stash.sh:385
+#: builtin/stash.c:1430 git-legacy-stash.sh:385
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Çalışma ağacı değişiklikleri kaldırılamıyor"
-#: builtin/stash.c:1464 builtin/stash.c:1500
+#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1534
msgid "keep index"
msgstr "indeksi tut"
-#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1502
+#: builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1536
msgid "stash in patch mode"
msgstr "yama kipinde zula"
-#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
+#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1537
msgid "quiet mode"
msgstr "sessiz kip"
-#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1505
+#: builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1539
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "zulada izlenmeyen dosyaları içer"
-#: builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1507
+#: builtin/stash.c:1476 builtin/stash.c:1541
msgid "include ignore files"
msgstr "yok sayma dosyalarını içer"
-#: builtin/stash.c:1567
+#: builtin/stash.c:1600
#, c-format
msgid "could not exec %s"
msgstr "%s 'exec' yapılamadı"
@@ -20965,9 +20990,8 @@ msgid ""
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] [--single-branch] --url "
"<url> --path <path>"
msgstr ""
-"git submodule--helper clone [--prefix=<yol>] [--quiet] [--reference "
-"<depo>] [--name <ad>] [--depth <derinlik>] [--single-branch] --url "
-"<url> --path <yol>"
+"git submodule--helper clone [--prefix=<yol>] [--quiet] [--reference <depo>] "
+"[--name <ad>] [--depth <derinlik>] [--single-branch] --url <url> --path <yol>"
#: builtin/submodule--helper.c:1449
#, c-format
@@ -22322,41 +22346,41 @@ msgstr "istek söndürülemiyor; 'zlib end' hatası %d"
msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
msgstr "programlanamayan http taşıyıcısı sığ işlevleri desteklemiyor"
-#: remote-curl.c:1037
+#: remote-curl.c:1038
msgid "fetch failed."
msgstr "getirme başarısız."
-#: remote-curl.c:1085
+#: remote-curl.c:1086
msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
msgstr "akıllı http üzerinden sha1 ile getirme yapılamıyor"
-#: remote-curl.c:1129 remote-curl.c:1135
+#: remote-curl.c:1130 remote-curl.c:1136
#, c-format
msgid "protocol error: expected sha/ref, got '%s'"
msgstr "protokol hatası: sha/ref bekleniyordu, '%s' alındı"
-#: remote-curl.c:1147 remote-curl.c:1262
+#: remote-curl.c:1148 remote-curl.c:1263
#, c-format
msgid "http transport does not support %s"
msgstr "http taşıyıcısı %s desteklemiyor"
-#: remote-curl.c:1183
+#: remote-curl.c:1184
msgid "git-http-push failed"
msgstr "git-http-push başarısız"
-#: remote-curl.c:1368
+#: remote-curl.c:1369
msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
msgstr "remote-curl: kullanım: git remote-curl <uzak-konum> [<url>]"
-#: remote-curl.c:1400
+#: remote-curl.c:1401
msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
msgstr "remote-curl: git'ten komut akışı okunurken hata"
-#: remote-curl.c:1407
+#: remote-curl.c:1408
msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
msgstr "remote-curl: yerel bir depo olmadan getirme yapılmaya çalışıldı"
-#: remote-curl.c:1447
+#: remote-curl.c:1448
#, c-format
msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
msgstr "remote-curl: git'ten bilinmeyen komut '%s'"
@@ -22623,8 +22647,7 @@ msgstr "E-posta teslimi için yamaları hazırla"
#: command-list.h:99
msgid "Verifies the connectivity and validity of the objects in the database"
-msgstr ""
-"Veritabanındaki nesnelerin bağlanılabilirliğini ve geçerliliğini doğrula"
+msgstr "Veritab. nesnelerin bağlanırlığını ve geçerliliğini sına"
#: command-list.h:100
msgid "Cleanup unnecessary files and optimize the local repository"
@@ -22644,8 +22667,7 @@ msgstr "Git için taşınabilir bir grafik arabirim"
#: command-list.h:104
msgid "Compute object ID and optionally creates a blob from a file"
-msgstr ""
-"Nesne no'sunu hesapla ve isteğe bağlı olarak bir dosyadan ikili nesne oluştur"
+msgstr "Sağlamayı hesapla ve isteğe göre dosyadan ikili oluştur"
#: command-list.h:105
msgid "Display help information about Git"
@@ -22733,7 +22755,7 @@ msgstr "Bu yardımcı program git-merge-index kullanımı içindir"
#: command-list.h:126
msgid "Run merge conflict resolution tools to resolve merge conflicts"
-msgstr "Çakışmalarını çözmek için çözüm araçlarını çalıştır"
+msgstr "Çakışmaları çözmek için çözüm araçlarını çalıştır"
#: command-list.h:127
msgid "Show three-way merge without touching index"
@@ -22845,7 +22867,7 @@ msgstr "Bekleyen değişikliklerin bir özetini çıkart"
#: command-list.h:154
msgid "Reuse recorded resolution of conflicted merges"
-msgstr "Çakışmalı birleştirmelerin kaydı yazılan çözümlerini yeniden kullan"
+msgstr "Çakışan birleştirmelerin kayıtlı çözümlerini yen. kullan"
#: command-list.h:155
msgid "Reset current HEAD to the specified state"