summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2019-06-05 06:51:15 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2019-06-05 06:51:15 (GMT)
commitde2b0545ee329310837072d73c0a499624f8104f (patch)
tree86de596e9e7e0f728b59300e2a196fe0b0e9df40 /po/bg.po
parent77e1962193baefefc59c13fa093a366134636017 (diff)
downloadgit-de2b0545ee329310837072d73c0a499624f8104f.zip
git-de2b0545ee329310837072d73c0a499624f8104f.tar.gz
git-de2b0545ee329310837072d73c0a499624f8104f.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4581t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po18
1 files changed, 11 insertions, 7 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 69d54e9..d72d5b5 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -153,8 +153,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-05-31 14:35+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-06-02 09:25+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-06-04 08:24+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-06-05 08:50+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -2823,7 +2823,7 @@ msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
#: diff.c:5357
-msgid "show the given source prefix instead of \"b/\""
+msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
#: diff.c:5360
@@ -3733,7 +3733,11 @@ msgstr "не може да комбинирате множество филтр
msgid "expected 'tree:<depth>'"
msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
-#: list-objects-filter-options.c:156
+#: list-objects-filter-options.c:84
+msgid "sparse:path filters support has been dropped"
+msgstr "поддръжката на филтри със „sparse:path“ е премахната"
+
+#: list-objects-filter-options.c:158
msgid "cannot change partial clone promisor remote"
msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
@@ -21303,7 +21307,7 @@ msgstr "умният вариант на http не може да доставя
#: remote-curl.c:1120 remote-curl.c:1126
#, c-format
-msgid "protocol error: expected sha/ref, got %s'"
+msgid "protocol error: expected sha/ref, got '%s'"
msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
#: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
@@ -21332,11 +21336,11 @@ msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хр
msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
-#: list-objects-filter-options.h:63
+#: list-objects-filter-options.h:61
msgid "args"
msgstr "АРГУМЕНТИ"
-#: list-objects-filter-options.h:64
+#: list-objects-filter-options.h:62
msgid "object filtering"
msgstr "филтриране по вид на обекта"