summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2018-12-01 10:48:08 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2018-12-01 10:48:08 (GMT)
commitd0a66448452c9c45969b834fcefc65f54c3d87dc (patch)
treeb1b6958480a708ebc8f39d0220dddbad53584f08 /po/bg.po
parent36dd6933bd1df5971141dc128801b8b42beee1b0 (diff)
downloadgit-d0a66448452c9c45969b834fcefc65f54c3d87dc.zip
git-d0a66448452c9c45969b834fcefc65f54c3d87dc.tar.gz
git-d0a66448452c9c45969b834fcefc65f54c3d87dc.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4185t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po410
1 files changed, 208 insertions, 202 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index ed66936..6e25be7 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -145,8 +145,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.20\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-11-20 10:05+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-11-30 23:17+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-01 16:14+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-12-01 11:46+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -842,7 +842,7 @@ msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БР
#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:839
+#: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:840
msgid "action"
msgstr "действие"
@@ -1208,7 +1208,7 @@ msgstr ""
#: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
#: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
#: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
-#: builtin/pack-objects.c:3135 builtin/pack-objects.c:3150
+#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -1784,7 +1784,7 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3389
+#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3391
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
@@ -1836,87 +1836,87 @@ msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2319
+#: config.c:2322
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2321
+#: config.c:2324
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2402
+#: config.c:2405
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2434
+#: config.c:2437
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2463
+#: config.c:2466
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2714 config.c:3038
+#: config.c:2717 config.c:3041
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2725
+#: config.c:2728
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:2760 builtin/config.c:327
+#: config.c:2763 builtin/config.c:327
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:2785
+#: config.c:2788
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:2798 config.c:3051
+#: config.c:2801 config.c:3054
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2809
+#: config.c:2812
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:2818 config.c:3056
+#: config.c:2821 config.c:3059
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:2903 config.c:3153
+#: config.c:2906 config.c:3156
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:2937
+#: config.c:2940
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2939 builtin/remote.c:782
+#: config.c:2942 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3029
+#: config.c:3032
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3196
+#: config.c:3199
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -3537,8 +3537,8 @@ msgstr ""
#: midx.c:205
#, c-format
-msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs"
-msgstr "неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети"
+msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
+msgstr "неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
#: midx.c:246
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
@@ -3949,34 +3949,34 @@ msgstr "не може да се създаде нишка за зареждан
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2200
+#: read-cache.c:2201
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2227
+#: read-cache.c:2228
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2953 sequencer.c:4727 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1086
+#: read-cache.c:2982 sequencer.c:4727 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1086
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3026 sequencer.c:2203 sequencer.c:3592
+#: read-cache.c:3055 sequencer.c:2203 sequencer.c:3592
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:3039
+#: read-cache.c:3068
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:3051
+#: read-cache.c:3080
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -4006,11 +4006,13 @@ msgstr ""
"Команди:\n"
" p, pick ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването\n"
" r, reword ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването, но смяна на съобщението му\n"
-" e, edit ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването и спиране при него за още промени\n"
+" e, edit ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването и спиране при него за още "
+"промени\n"
" s, squash ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му\n"
" f, fixup ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на\n"
" съобщението\n"
-" x, exec ПОДАВАНЕ — изпълнение на команда към обвивката: останалата част на\n"
+" x, exec ПОДАВАНЕ — изпълнение на команда към обвивката: останалата част "
+"на\n"
" реда\n"
" b, break — спиране (може да продължите пребазирането с командата\n"
" „git rebase --continue“)\n"
@@ -4175,18 +4177,18 @@ msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
-#: refs/files-backend.c:1227
+#: refs/files-backend.c:1228
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: refs/files-backend.c:1241 refs/packed-backend.c:1532
+#: refs/files-backend.c:1242 refs/packed-backend.c:1532
#: refs/packed-backend.c:1542
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1244 refs/packed-backend.c:1545
+#: refs/files-backend.c:1245 refs/packed-backend.c:1545
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
@@ -5339,8 +5341,8 @@ msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:999
-#: builtin/rebase.c:1350 builtin/rebase.c:1404
+#: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:1000
+#: builtin/rebase.c:1351 builtin/rebase.c:1405
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
@@ -5393,12 +5395,12 @@ msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:2997 builtin/rebase.c:585 builtin/rebase.c:590
+#: sequencer.c:2997 builtin/rebase.c:585 builtin/rebase.c:591
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:3015 builtin/rebase.c:603
+#: sequencer.c:3015 builtin/rebase.c:604
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
@@ -7895,7 +7897,7 @@ msgstr "прекарване през „git-apply“"
#: builtin/am.c:2215 builtin/commit.c:1340 builtin/fmt-merge-msg.c:671
#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:868 builtin/merge.c:239
-#: builtin/pull.c:151 builtin/pull.c:209 builtin/rebase.c:836
+#: builtin/pull.c:151 builtin/pull.c:209 builtin/rebase.c:837
#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:386
#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:268
@@ -7951,12 +7953,12 @@ msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
#: builtin/am.c:2253 builtin/commit.c:1483 builtin/merge.c:273
-#: builtin/pull.c:184 builtin/rebase.c:880 builtin/rebase--interactive.c:183
+#: builtin/pull.c:184 builtin/rebase.c:881 builtin/rebase--interactive.c:183
#: builtin/revert.c:113 builtin/tag.c:402
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2254 builtin/rebase.c:881 builtin/rebase--interactive.c:184
+#: builtin/am.c:2254 builtin/rebase.c:882 builtin/rebase--interactive.c:184
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
@@ -9513,7 +9515,7 @@ msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
#: builtin/clone.c:117 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3299 builtin/repack.c:329
+#: builtin/pack-objects.c:3301 builtin/repack.c:329
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
@@ -9538,7 +9540,7 @@ msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3290
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3292
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
@@ -9547,7 +9549,7 @@ msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
-#: builtin/rebase.c:813
+#: builtin/rebase.c:814
msgid "revision"
msgstr "версия"
@@ -10164,7 +10166,7 @@ msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1509
-#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/rebase.c:892
+#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/rebase.c:893
#: builtin/tag.c:400
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
@@ -11940,7 +11942,7 @@ msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1054 builtin/pack-objects.c:3395
+#: builtin/grep.c:1054 builtin/pack-objects.c:3397
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
@@ -12922,7 +12924,9 @@ msgstr "ВЕРС"
#: builtin/log.c:1586
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
-msgstr "показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена кръпка"
+msgstr ""
+"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
+"кръпка"
#: builtin/log.c:1589
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
@@ -13146,7 +13150,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:885
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:886
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -13295,7 +13299,7 @@ msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
#: builtin/merge.c:255 builtin/notes.c:784 builtin/pull.c:177
-#: builtin/rebase.c:898 builtin/rebase--interactive.c:186 builtin/revert.c:110
+#: builtin/rebase.c:899 builtin/rebase--interactive.c:186 builtin/revert.c:110
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
@@ -14454,254 +14458,254 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2855
+#: builtin/pack-objects.c:2857
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:2914 builtin/pack-objects.c:3022
+#: builtin/pack-objects.c:2916 builtin/pack-objects.c:3024
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:2945
+#: builtin/pack-objects.c:2947
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:3030
+#: builtin/pack-objects.c:3032
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
-#: builtin/pack-objects.c:3120
+#: builtin/pack-objects.c:3122
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "„%s“ не е версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3123
+#: builtin/pack-objects.c:3125
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "неправилна версия „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3148
+#: builtin/pack-objects.c:3150
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
-#: builtin/pack-objects.c:3201
+#: builtin/pack-objects.c:3203
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3205
+#: builtin/pack-objects.c:3207
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3235
+#: builtin/pack-objects.c:3237
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3237
+#: builtin/pack-objects.c:3239
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3239
+#: builtin/pack-objects.c:3241
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3242
+#: builtin/pack-objects.c:3244
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3243
+#: builtin/pack-objects.c:3245
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3244
+#: builtin/pack-objects.c:3246
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3247
+#: builtin/pack-objects.c:3249
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3249
+#: builtin/pack-objects.c:3251
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3251
+#: builtin/pack-objects.c:3253
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3253
+#: builtin/pack-objects.c:3255
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3255
+#: builtin/pack-objects.c:3257
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3257
+#: builtin/pack-objects.c:3259
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3259
+#: builtin/pack-objects.c:3261
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3261
+#: builtin/pack-objects.c:3263
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3263
+#: builtin/pack-objects.c:3265
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3265
+#: builtin/pack-objects.c:3267
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3267
+#: builtin/pack-objects.c:3269
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3269
+#: builtin/pack-objects.c:3271
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3271
+#: builtin/pack-objects.c:3273
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3274
+#: builtin/pack-objects.c:3276
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3277
+#: builtin/pack-objects.c:3279
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3280
+#: builtin/pack-objects.c:3282
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3283
+#: builtin/pack-objects.c:3285
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3285
+#: builtin/pack-objects.c:3287
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3287
+#: builtin/pack-objects.c:3289
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3289
+#: builtin/pack-objects.c:3291
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3291
+#: builtin/pack-objects.c:3293
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3294
+#: builtin/pack-objects.c:3296
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3296
+#: builtin/pack-objects.c:3298
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3298
+#: builtin/pack-objects.c:3300
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3300
+#: builtin/pack-objects.c:3302
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3302
+#: builtin/pack-objects.c:3304
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3304
+#: builtin/pack-objects.c:3306
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3306
+#: builtin/pack-objects.c:3308
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3308
+#: builtin/pack-objects.c:3310
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3311
+#: builtin/pack-objects.c:3313
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3314
+#: builtin/pack-objects.c:3316
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3316
+#: builtin/pack-objects.c:3318
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
-#: builtin/pack-objects.c:3340
+#: builtin/pack-objects.c:3342
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3345
+#: builtin/pack-objects.c:3347
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3399
+#: builtin/pack-objects.c:3401
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:3401
+#: builtin/pack-objects.c:3403
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3406
+#: builtin/pack-objects.c:3408
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:3409
+#: builtin/pack-objects.c:3411
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3415
+#: builtin/pack-objects.c:3417
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:3474
+#: builtin/pack-objects.c:3476
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3493
+#: builtin/pack-objects.c:3495
#, c-format
msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
msgstr ""
@@ -14828,7 +14832,7 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:432 builtin/rebase.c:760 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:432 builtin/rebase.c:761 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
@@ -14845,16 +14849,16 @@ msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:445 builtin/pull.c:454
-#: builtin/rebase.c:766 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/rebase.c:767 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:454 builtin/pull.c:459
-#: git-legacy-rebase.sh:548 git-parse-remote.sh:65
+#: git-legacy-rebase.sh:556 git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:447 builtin/rebase.c:758 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:447 builtin/rebase.c:759 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
@@ -15418,7 +15422,7 @@ msgstr ""
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:752
+#: builtin/rebase.c:753
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -15435,7 +15439,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:768
+#: builtin/rebase.c:769
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -15448,161 +15452,161 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:814
+#: builtin/rebase.c:815
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:816
+#: builtin/rebase.c:817
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:818
+#: builtin/rebase.c:819
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:821
+#: builtin/rebase.c:822
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:824
+#: builtin/rebase.c:825
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:827
+#: builtin/rebase.c:828
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr ""
"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:829 builtin/rebase.c:833 builtin/rebase.c:835
+#: builtin/rebase.c:830 builtin/rebase.c:834 builtin/rebase.c:836
msgid "passed to 'git am'"
msgstr "подава се на командата „git am“"
-#: builtin/rebase.c:837 builtin/rebase.c:839
+#: builtin/rebase.c:838 builtin/rebase.c:840
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:841 builtin/rebase.c:844
+#: builtin/rebase.c:842 builtin/rebase.c:845
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:846
+#: builtin/rebase.c:847
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:849
+#: builtin/rebase.c:850
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:851
+#: builtin/rebase.c:852
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:854
+#: builtin/rebase.c:855
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:855
+#: builtin/rebase.c:856
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:858
+#: builtin/rebase.c:859
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:861
+#: builtin/rebase.c:862
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия за сливане"
-#: builtin/rebase.c:865
+#: builtin/rebase.c:866
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:869
+#: builtin/rebase.c:870
msgid "try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:873
+#: builtin/rebase.c:874
msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
msgstr ""
"позволяване на „rerere“ да преизползва корекция на конфликт, за до обнови "
"индекса"
-#: builtin/rebase.c:876
+#: builtin/rebase.c:877
msgid "preserve empty commits during rebase"
msgstr "запазване на празните подавания при пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:878
+#: builtin/rebase.c:879
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:884
+#: builtin/rebase.c:885
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:886
+#: builtin/rebase.c:887
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:890
+#: builtin/rebase.c:891
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:893
+#: builtin/rebase.c:894
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:896
+#: builtin/rebase.c:897
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point УКАЗАТЕЛ [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/rebase.c:898
+#: builtin/rebase.c:899
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:900 builtin/revert.c:111
+#: builtin/rebase.c:901 builtin/revert.c:111
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:901
+#: builtin/rebase.c:902
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:904
+#: builtin/rebase.c:905
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:920
+#: builtin/rebase.c:921
#, c-format
msgid "could not exec %s"
msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:938 git-legacy-rebase.sh:213
+#: builtin/rebase.c:939 git-legacy-rebase.sh:213
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:979 git-legacy-rebase.sh:387
+#: builtin/rebase.c:980 git-legacy-rebase.sh:395
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:982 git-legacy-rebase.sh:398
+#: builtin/rebase.c:983 git-legacy-rebase.sh:406
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:995 git-legacy-rebase.sh:405
+#: builtin/rebase.c:996 git-legacy-rebase.sh:413
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1008 git-legacy-rebase.sh:408
+#: builtin/rebase.c:1009 git-legacy-rebase.sh:416
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -15610,21 +15614,21 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1026
+#: builtin/rebase.c:1027
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1044
+#: builtin/rebase.c:1045
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1055 builtin/rm.c:368
+#: builtin/rebase.c:1056 builtin/rm.c:368
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/rebase.c:1081
+#: builtin/rebase.c:1082
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -15645,21 +15649,21 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1102
+#: builtin/rebase.c:1103
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1139
+#: builtin/rebase.c:1140
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1161
+#: builtin/rebase.c:1162
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1204
+#: builtin/rebase.c:1205
#, c-format
msgid ""
"error: cannot combine interactive options (--interactive, --exec, --rebase-"
@@ -15670,7 +15674,7 @@ msgstr ""
"merges“, „--preserve-merges“, „--keep-empty“, „--root“ и „--onto“) са "
"несъвместими с опциите за командата „am“ („%s“)"
-#: builtin/rebase.c:1209
+#: builtin/rebase.c:1210
#, c-format
msgid ""
"error: cannot combine merge options (--merge, --strategy, --strategy-option) "
@@ -15679,138 +15683,138 @@ msgstr ""
"грешка: опциите за сливане („--merge“, „--strategy“ и „--strategy-option“) "
"са несъвместими с опциите за командата „am“ („%s“)"
-#: builtin/rebase.c:1229 git-legacy-rebase.sh:528
+#: builtin/rebase.c:1230 git-legacy-rebase.sh:536
msgid "error: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr ""
"грешка: опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1234 git-legacy-rebase.sh:534
+#: builtin/rebase.c:1235 git-legacy-rebase.sh:542
msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
msgstr ""
"грешка: опциите „--rebase-merges“ и „--strategy-option“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1237 git-legacy-rebase.sh:536
+#: builtin/rebase.c:1238 git-legacy-rebase.sh:544
msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
msgstr "грешка: опциите „--rebase-merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1261
+#: builtin/rebase.c:1262
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1267
+#: builtin/rebase.c:1268
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1285
+#: builtin/rebase.c:1286
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1292
+#: builtin/rebase.c:1293
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1317
+#: builtin/rebase.c:1318
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1325 builtin/submodule--helper.c:37
+#: builtin/rebase.c:1326 builtin/submodule--helper.c:37
#: builtin/submodule--helper.c:1930
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1337
+#: builtin/rebase.c:1338
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:1377 git-legacy-rebase.sh:657
+#: builtin/rebase.c:1378 git-legacy-rebase.sh:665
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: builtin/rebase.c:1380
+#: builtin/rebase.c:1381
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1386
+#: builtin/rebase.c:1387
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/rebase.c:1389
+#: builtin/rebase.c:1390
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: builtin/rebase.c:1392
+#: builtin/rebase.c:1393
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: builtin/rebase.c:1393 builtin/reset.c:113
+#: builtin/rebase.c:1394 builtin/reset.c:113
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1409 git-legacy-rebase.sh:666
+#: builtin/rebase.c:1410 git-legacy-rebase.sh:674
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:1436
+#: builtin/rebase.c:1437
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/rebase.c:1447
+#: builtin/rebase.c:1448
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1458 git-legacy-rebase.sh:689
+#: builtin/rebase.c:1459 git-legacy-rebase.sh:697
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:1460
+#: builtin/rebase.c:1461
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:1468 git-legacy-rebase.sh:699
+#: builtin/rebase.c:1469 git-legacy-rebase.sh:707
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален. Пребазирането е принудително."
-#: builtin/rebase.c:1470
+#: builtin/rebase.c:1471
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr ""
"Текущият клон „%s“ е напълно актуален. Пребазирането е принудително.\n"
-#: builtin/rebase.c:1478 git-legacy-rebase.sh:208
+#: builtin/rebase.c:1479 git-legacy-rebase.sh:208
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:1484
+#: builtin/rebase.c:1485
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:1507
+#: builtin/rebase.c:1508
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:1513
+#: builtin/rebase.c:1514
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: builtin/rebase.c:1522
+#: builtin/rebase.c:1523
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s. \n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
@@ -19032,7 +19036,7 @@ msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
#: http.c:837
-msgid "CURLSSLOPT_NO_REVOKE not suported with cURL < 7.44.0"
+msgid "CURLSSLOPT_NO_REVOKE not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "„CURLSSLOPT_NO_REVOKE“ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
#: http.c:910
@@ -19993,12 +19997,12 @@ msgstr "Опит за просто сливане с „$pretty_name“"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Простото сливане не сработи, пробва се автоматично сливане."
-#: git-legacy-rebase.sh:426
+#: git-legacy-rebase.sh:434
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
-#: git-legacy-rebase.sh:452
+#: git-legacy-rebase.sh:460
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -20019,65 +20023,65 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени."
-#: git-legacy-rebase.sh:517
+#: git-legacy-rebase.sh:525
msgid "error: cannot combine '--signoff' with '--preserve-merges'"
msgstr "грешка: опциите „--signoff“ и „--preserve-merges“ са несъвместими"
-#: git-legacy-rebase.sh:562
+#: git-legacy-rebase.sh:570
#, sh-format
msgid "invalid upstream '$upstream_name'"
msgstr "неправилна основа за сравнение „${upstream_name}“"
-#: git-legacy-rebase.sh:586
+#: git-legacy-rebase.sh:594
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr ""
"указателят „${onto_name}“ може да сочи към повече от една основа за "
"пребазирането"
-#: git-legacy-rebase.sh:589 git-legacy-rebase.sh:593
+#: git-legacy-rebase.sh:597 git-legacy-rebase.sh:601
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "указателят „${onto_name}“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
-#: git-legacy-rebase.sh:598
+#: git-legacy-rebase.sh:606
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Указателят „${onto_name}“ не сочи към подаване"
-#: git-legacy-rebase.sh:624
+#: git-legacy-rebase.sh:632
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch/commit '$branch_name'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „${branch_name}“"
-#: git-legacy-rebase.sh:662
+#: git-legacy-rebase.sh:670
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Автоматично скатано: „${stash_abbrev}“"
-#: git-legacy-rebase.sh:691
+#: git-legacy-rebase.sh:699
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален."
-#: git-legacy-rebase.sh:701
+#: git-legacy-rebase.sh:709
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr ""
"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
"принудително."
-#: git-legacy-rebase.sh:713
+#: git-legacy-rebase.sh:721
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-#: git-legacy-rebase.sh:722
+#: git-legacy-rebase.sh:730
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-#: git-legacy-rebase.sh:732
+#: git-legacy-rebase.sh:740
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Превъртане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
@@ -20467,11 +20471,13 @@ msgstr ""
"Команди:\n"
" p, pick ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването\n"
" r, reword ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването, но смяна на съобщението му\n"
-" e, edit ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването и спиране при него за още промени\n"
+" e, edit ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването и спиране при него за още "
+"промени\n"
" s, squash ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му\n"
" f, fixup ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на\n"
" съобщението\n"
-" x, exec ПОДАВАНЕ — изпълнение на команда към обвивката: останалата част на\n"
+" x, exec ПОДАВАНЕ — изпълнение на команда към обвивката: останалата част "
+"на\n"
" реда\n"
" d, drop ПОДАВАНЕ — прескачане на подаването\n"
" l, label ЕТИКЕТ — задаване на етикет на указаното от HEAD\n"