summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2014-08-03 08:16:24 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2014-08-03 10:14:03 (GMT)
commitc099f8c7ed61dbf3881b01ab2cedcec36a2b7bf9 (patch)
tree9d28eec0f337a463a8603357d8d0f90fa554e915 /po/bg.po
parent642c7fab1d3bbd2e4542bcb9f874bda16e3e84b6 (diff)
downloadgit-c099f8c7ed61dbf3881b01ab2cedcec36a2b7bf9.zip
git-c099f8c7ed61dbf3881b01ab2cedcec36a2b7bf9.tar.gz
git-c099f8c7ed61dbf3881b01ab2cedcec36a2b7bf9.tar.bz2
l10n: Updated Bulgarian translation of git (2247t,0f,0u)
Used make po/git.pot from git-l10n/git-po/master Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po2600
1 files changed, 1348 insertions, 1252 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index f35b736..155def5 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -128,8 +128,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-04-19 12:50+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-08-03 11:53+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-08-03 12:04+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-08-03 12:03+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -143,12 +143,12 @@ msgstr ""
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "Подсказка: %.*s\n"
-#: advice.c:85
+# TRANSFER
+#: advice.c:88
msgid ""
-"Fix them up in the work tree,\n"
-"and then use 'git add/rm <file>' as\n"
-"appropriate to mark resolution and make a commit,\n"
-"or use 'git commit -a'."
+"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
+"as appropriate to mark resolution and make a commit, or use\n"
+"'git commit -a'."
msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
"за да отбележите коригирането им и ги подадете или просто ползвайте:\n"
@@ -173,7 +173,7 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:243 builtin/add.c:136 builtin/add.c:428 builtin/rm.c:328
+#: archive.c:243 builtin/add.c:136 builtin/add.c:427 builtin/rm.c:328
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
@@ -186,7 +186,7 @@ msgstr "ФОРМАТ"
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:329 builtin/log.c:1193
+#: archive.c:329 builtin/log.c:1201
msgid "prefix"
msgstr "префикс"
@@ -194,9 +194,9 @@ msgstr "префикс"
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
-#: archive.c:331 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2258
-#: builtin/blame.c:2259 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:680
-#: builtin/fast-export.c:682 builtin/grep.c:714 builtin/hash-object.c:77
+#: archive.c:331 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2521
+#: builtin/blame.c:2522 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:709
+#: builtin/fast-export.c:711 builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:77
#: builtin/ls-files.c:489 builtin/ls-files.c:492 builtin/notes.c:412
#: builtin/notes.c:569 builtin/read-tree.c:108 parse-options.h:151
msgid "file"
@@ -384,7 +384,7 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:86 builtin/commit.c:706
+#: bundle.c:86 builtin/commit.c:756
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -393,8 +393,8 @@ msgstr "„%s“ не може да се отвори"
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:162 sequencer.c:669 sequencer.c:1123 builtin/log.c:332
-#: builtin/log.c:821 builtin/log.c:1418 builtin/log.c:1644 builtin/merge.c:357
+#: bundle.c:162 sequencer.c:630 sequencer.c:1085 builtin/log.c:330
+#: builtin/log.c:821 builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1665 builtin/merge.c:357
#: builtin/shortlog.c:158
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -422,7 +422,7 @@ msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указател
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:299 builtin/log.c:1329 builtin/shortlog.c:261
+#: bundle.c:299 builtin/log.c:1339 builtin/shortlog.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -456,12 +456,12 @@ msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
-#: commit.c:54
+#: commit.c:53
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: commit.c:56
+#: commit.c:55
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
@@ -561,24 +561,24 @@ msgstr "файлът с подредбата на съответствията
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
-#: diff.c:113
+#: diff.c:114
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
-#: diff.c:118
+#: diff.c:119
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
-#: diff.c:213
+#: diff.c:214
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:263
+#: diff.c:267
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -587,7 +587,17 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3495
+#: diff.c:2934
+#, c-format
+msgid "external diff died, stopping at %s"
+msgstr ""
+"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
+
+#: diff.c:3329
+msgid "--follow requires exactly one pathspec"
+msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
+
+#: diff.c:3492
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -596,58 +606,58 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3509
+#: diff.c:3506
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: gpg-interface.c:59 gpg-interface.c:131
+#: gpg-interface.c:73 gpg-interface.c:145
msgid "could not run gpg."
msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
-#: gpg-interface.c:71
+#: gpg-interface.c:85
msgid "gpg did not accept the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
-#: gpg-interface.c:82
+#: gpg-interface.c:96
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-#: gpg-interface.c:115
+#: gpg-interface.c:129
#, c-format
msgid "could not create temporary file '%s': %s"
msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
-#: gpg-interface.c:118
+#: gpg-interface.c:132
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
msgstr "Програмата „gpg“ не успя да запише самостоятелния подпис към „%s“: %s"
-#: grep.c:1698
+#: grep.c:1703
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:1715
+#: grep.c:1720
#, c-format
msgid "'%s': %s"
msgstr "„%s“: „%s“"
-#: grep.c:1726
+#: grep.c:1731
#, c-format
msgid "'%s': short read %s"
msgstr "„%s“: изчитането на „%s“ върна по-малко байтове от заявените"
-#: help.c:209
+#: help.c:207
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
-#: help.c:216
+#: help.c:214
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
-#: help.c:232
+#: help.c:230
msgid "The most commonly used git commands are:"
msgstr "Най-често употребяваните команди на git са:"
@@ -686,7 +696,7 @@ msgstr "след %0.1f секунди…"
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Вижте изхода от „git --help“."
-#: help.c:384 help.c:443
+#: help.c:384 help.c:444
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -700,16 +710,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
-#: help.c:439
+#: help.c:440
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: merge.c:56
+#: merge.c:40
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:110 builtin/checkout.c:357 builtin/checkout.c:558
+#: merge.c:93 builtin/checkout.c:356 builtin/checkout.c:556
#: builtin/clone.c:661
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
@@ -719,7 +729,7 @@ msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:208
+#: merge-recursive.c:210
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
@@ -728,67 +738,67 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за п
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:675
+#: merge-recursive.c:692
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:686
+#: merge-recursive.c:703
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
# FIXME better message
-#: merge-recursive.c:700 merge-recursive.c:721
+#: merge-recursive.c:717 merge-recursive.c:738
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:711
+#: merge-recursive.c:728
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:751
+#: merge-recursive.c:768
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:753
+#: merge-recursive.c:770
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:776 builtin/clone.c:317
+#: merge-recursive.c:793 builtin/clone.c:317
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: merge-recursive.c:784
+#: merge-recursive.c:801
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
-#: merge-recursive.c:787
+#: merge-recursive.c:804
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:925
+#: merge-recursive.c:942
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:929
+#: merge-recursive.c:946
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:945
+#: merge-recursive.c:962
msgid "unsupported object type in the tree"
msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
-#: merge-recursive.c:1024 merge-recursive.c:1038
+#: merge-recursive.c:1037 merge-recursive.c:1051
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -797,7 +807,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1030 merge-recursive.c:1043
+#: merge-recursive.c:1043 merge-recursive.c:1056
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -806,20 +816,20 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1084
+#: merge-recursive.c:1097
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1084
+#: merge-recursive.c:1097
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1140
+#: merge-recursive.c:1153
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1162
+#: merge-recursive.c:1175
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -828,163 +838,163 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1167
+#: merge-recursive.c:1180
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1221
+#: merge-recursive.c:1234
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1251
+#: merge-recursive.c:1264
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1450
+#: merge-recursive.c:1463
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1460
+#: merge-recursive.c:1473
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-#: merge-recursive.c:1465 merge-recursive.c:1663
+#: merge-recursive.c:1478 merge-recursive.c:1676
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1516
+#: merge-recursive.c:1529
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:1519
+#: merge-recursive.c:1532
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:1567
+#: merge-recursive.c:1580
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:1567
+#: merge-recursive.c:1580
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:1577
+#: merge-recursive.c:1590
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:1584
+#: merge-recursive.c:1597
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:1618
+#: merge-recursive.c:1631
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:1632
+#: merge-recursive.c:1645
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1636 git-submodule.sh:1149
+#: merge-recursive.c:1649 git-submodule.sh:1150
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:1637
+#: merge-recursive.c:1650
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1727
+#: merge-recursive.c:1740
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1752
+#: merge-recursive.c:1765
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:1758
+#: merge-recursive.c:1771
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:1763
+#: merge-recursive.c:1776
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1773
+#: merge-recursive.c:1786
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1790
+#: merge-recursive.c:1803
msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
-#: merge-recursive.c:1809
+#: merge-recursive.c:1822
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:1818
+#: merge-recursive.c:1831
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
# FIXME message
-#: merge-recursive.c:1848
+#: merge-recursive.c:1861
#, c-format
msgid "Unprocessed path??? %s"
msgstr "Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git."
-#: merge-recursive.c:1893
+#: merge-recursive.c:1906
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:1906
+#: merge-recursive.c:1919
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:1943
+#: merge-recursive.c:1956
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:2000
+#: merge-recursive.c:2013
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:2012 builtin/merge.c:668
+#: merge-recursive.c:2024 builtin/merge.c:666
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: notes-utils.c:40
+#: notes-utils.c:41
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr ""
"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
-#: notes-utils.c:81
+#: notes-utils.c:83
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
-#: notes-utils.c:91
+#: notes-utils.c:93
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
@@ -992,7 +1002,7 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
#. environment variable, the second %s is its value
-#: notes-utils.c:118
+#: notes-utils.c:120
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
@@ -1002,28 +1012,28 @@ msgstr "Зададена е лоша стойност на променлива
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: parse-options.c:532
+#: parse-options.c:534
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:550
+#: parse-options.c:552
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
-#: parse-options.c:554
+#: parse-options.c:556
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:557
+#: parse-options.c:559
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:591
+#: parse-options.c:593
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
@@ -1095,7 +1105,7 @@ msgstr ""
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: read-cache.c:1238
+#: read-cache.c:1260
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -1104,7 +1114,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1248
+#: read-cache.c:1270
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -1114,51 +1124,51 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: remote.c:758
+#: remote.c:753
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:762
+#: remote.c:757
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:766
+#: remote.c:761
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:774
+#: remote.c:769
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
-#: remote.c:1948
+#: remote.c:1943
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:1952
+#: remote.c:1947
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:1955
+#: remote.c:1950
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:1959
+#: remote.c:1954
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:1965
+#: remote.c:1960
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:1968
+#: remote.c:1963
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -1168,11 +1178,11 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Клонът ви е с %2$d подавания след „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
-#: remote.c:1976
+#: remote.c:1971
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:1979
+#: remote.c:1974
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -1187,7 +1197,7 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:1989
+#: remote.c:1984
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
@@ -1200,20 +1210,20 @@ msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
-#: sequencer.c:206 builtin/merge.c:786 builtin/merge.c:899
-#: builtin/merge.c:1009 builtin/merge.c:1019
+#: sequencer.c:171 builtin/merge.c:782 builtin/merge.c:893
+#: builtin/merge.c:1003 builtin/merge.c:1013
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: sequencer.c:208 builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:789
-#: builtin/merge.c:1011 builtin/merge.c:1024
+#: sequencer.c:173 builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:785
+#: builtin/merge.c:1005 builtin/merge.c:1018
#, c-format
msgid "Could not write to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
# FIXME git add <path…> for consistence
-#: sequencer.c:229
+#: sequencer.c:194
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -1221,7 +1231,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:232
+#: sequencer.c:197
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -1232,228 +1242,232 @@ msgstr ""
"подайте резултата с командата „git commit'“."
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
-#: sequencer.c:245 sequencer.c:879 sequencer.c:962
+#: sequencer.c:210 sequencer.c:841 sequencer.c:924
#, c-format
msgid "Could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
# FIXME wrap up as ffinishing the work on, in fact, full stop at end for consistency with below
-#: sequencer.c:248
+#: sequencer.c:213
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s"
msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
-#: sequencer.c:263
+#: sequencer.c:228
msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
-#: sequencer.c:265
+#: sequencer.c:230
msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
-#: sequencer.c:268
+#: sequencer.c:233
msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
+#: sequencer.c:250
+msgid "Failed to lock HEAD during fast_forward_to"
+msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде заключен при тривиално сливане"
+
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
-#: sequencer.c:325
+#: sequencer.c:293
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:356
+#: sequencer.c:324
msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
-#: sequencer.c:378
+#: sequencer.c:344
msgid "Unable to update cache tree\n"
msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
-#: sequencer.c:430
+#: sequencer.c:391
#, c-format
msgid "Could not parse commit %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:435
+#: sequencer.c:396
#, c-format
msgid "Could not parse parent commit %s\n"
msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:501
+#: sequencer.c:462
msgid "Your index file is unmerged."
msgstr "Индексът не е слят."
-#: sequencer.c:520
+#: sequencer.c:481
#, c-format
msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:528
+#: sequencer.c:489
#, c-format
msgid "Commit %s does not have parent %d"
msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:532
+#: sequencer.c:493
#, c-format
msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
-#: sequencer.c:545
+#: sequencer.c:506
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:549
+#: sequencer.c:510
#, c-format
msgid "Cannot get commit message for %s"
msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
-#: sequencer.c:635
+#: sequencer.c:596
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:636
+#: sequencer.c:597
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:672
+#: sequencer.c:633
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:680
+#: sequencer.c:641
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:685
+#: sequencer.c:645
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:743
+#: sequencer.c:705
#, c-format
msgid "Cannot %s during a %s"
msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
-#: sequencer.c:765
+#: sequencer.c:727
#, c-format
msgid "Could not parse line %d."
msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
-#: sequencer.c:770
+#: sequencer.c:732
msgid "No commits parsed."
msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
-#: sequencer.c:783
+#: sequencer.c:745
#, c-format
msgid "Could not open %s"
msgstr "„%s“ не може да се прочете."
-#: sequencer.c:787
+#: sequencer.c:749
#, c-format
msgid "Could not read %s."
msgstr "„%s“ не може да се отвори."
-#: sequencer.c:794
+#: sequencer.c:756
#, c-format
msgid "Unusable instruction sheet: %s"
msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
-#: sequencer.c:824
+#: sequencer.c:786
#, c-format
msgid "Invalid key: %s"
msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
-#: sequencer.c:827
+#: sequencer.c:789
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:839
+#: sequencer.c:801
#, c-format
msgid "Malformed options sheet: %s"
msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:860
+#: sequencer.c:822
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:861
+#: sequencer.c:823
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:865
+#: sequencer.c:827
#, c-format
msgid "Could not create sequencer directory %s"
msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:881 sequencer.c:966
+#: sequencer.c:843 sequencer.c:928
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s."
msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
-#: sequencer.c:900 sequencer.c:1036
+#: sequencer.c:862 sequencer.c:998
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:902
+#: sequencer.c:864
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:904
+#: sequencer.c:866
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:926 builtin/apply.c:4061
+#: sequencer.c:888 builtin/apply.c:4064
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
-#: sequencer.c:929
+#: sequencer.c:891
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:930
+#: sequencer.c:892
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:936
+#: sequencer.c:898
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:959
+#: sequencer.c:921
#, c-format
msgid "Could not format %s."
msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
-#: sequencer.c:1104
+#: sequencer.c:1066
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:1107
+#: sequencer.c:1069
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:1141
+#: sequencer.c:1103
msgid "Can't revert as initial commit"
msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:1142
+#: sequencer.c:1104
msgid "Can't cherry-pick into empty head"
msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
@@ -1481,21 +1495,21 @@ msgstr ""
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
-#: sha1_name.c:1072
+#: sha1_name.c:1060
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: sha1_name.c:1075
+#: sha1_name.c:1063
#, c-format
msgid "No such branch: '%s'"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“"
-#: sha1_name.c:1077
+#: sha1_name.c:1065
#, c-format
msgid "No upstream configured for branch '%s'"
msgstr "Не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: sha1_name.c:1081
+#: sha1_name.c:1069
#, c-format
msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "Клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
@@ -1535,7 +1549,7 @@ msgstr "Връзката в Git „%s“ не може да бъде създа
msgid "Could not set core.worktree in %s"
msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
-#: unpack-trees.c:206
+#: unpack-trees.c:202
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
@@ -1568,22 +1582,22 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: wrapper.c:422
+#: wrapper.c:460
#, c-format
msgid "unable to access '%s': %s"
msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
-#: wrapper.c:443
+#: wrapper.c:481
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
-#: wrapper.c:454
+#: wrapper.c:492
#, c-format
msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
msgstr "текущият потребител не може да бъде открит във файла „/etc/passwd“: %s"
-#: wrapper.c:455
+#: wrapper.c:493
msgid "no such user"
msgstr "такъв потребител не съществува"
@@ -1736,15 +1750,15 @@ msgstr "неследено съдържание, "
msgid "bug: unhandled diff status %c"
msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
-#: wt-status.c:765
+#: wt-status.c:772
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:767
+#: wt-status.c:774
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:846
+#: wt-status.c:853
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
@@ -1752,193 +1766,193 @@ msgstr ""
"Не променяйте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:937
+#: wt-status.c:944
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:940
+#: wt-status.c:947
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:943
+#: wt-status.c:950
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:946
+#: wt-status.c:953
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:956
+#: wt-status.c:963
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:959
+#: wt-status.c:966
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:963
+#: wt-status.c:970
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:965
+#: wt-status.c:972
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:967
+#: wt-status.c:974
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1027 wt-status.c:1044
+#: wt-status.c:1034 wt-status.c:1051
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1032 wt-status.c:1049
+#: wt-status.c:1039 wt-status.c:1056
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1035
+#: wt-status.c:1042
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1037
+#: wt-status.c:1044
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1039
+#: wt-status.c:1046
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1052
+#: wt-status.c:1059
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1056
+#: wt-status.c:1063
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1061
+#: wt-status.c:1068
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1064
+#: wt-status.c:1071
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1068
+#: wt-status.c:1075
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1073
+#: wt-status.c:1080
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1076
+#: wt-status.c:1083
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1078
+#: wt-status.c:1085
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1088
+#: wt-status.c:1095
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1093
+#: wt-status.c:1100
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1096
+#: wt-status.c:1103
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1098
+#: wt-status.c:1105
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1107
+#: wt-status.c:1114
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1112
+#: wt-status.c:1119
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1115
+#: wt-status.c:1122
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1117
+#: wt-status.c:1124
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1128
+#: wt-status.c:1135
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1132
+#: wt-status.c:1139
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1135
+#: wt-status.c:1142
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1310
+#: wt-status.c:1317
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1317
+#: wt-status.c:1324
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1324
+#: wt-status.c:1331
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при подаване "
-#: wt-status.c:1326
+#: wt-status.c:1333
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1329
+#: wt-status.c:1336
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1346
+#: wt-status.c:1353
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1360
+#: wt-status.c:1367
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1362
+#: wt-status.c:1369
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1366
+#: wt-status.c:1373
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -1950,32 +1964,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1372
+#: wt-status.c:1379
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1374
+#: wt-status.c:1381
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1380
+#: wt-status.c:1387
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1385
+#: wt-status.c:1392
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1388
+#: wt-status.c:1395
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1391
+#: wt-status.c:1398
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -1984,56 +1998,51 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1394
+#: wt-status.c:1401
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1397
+#: wt-status.c:1404
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1400 wt-status.c:1405
+#: wt-status.c:1407 wt-status.c:1412
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1403
+#: wt-status.c:1410
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1407
+#: wt-status.c:1414
#, c-format
msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1516
+#: wt-status.c:1523
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1522
+#: wt-status.c:1529
msgid "Initial commit on "
msgstr "Първоначално подаване на клон"
-#: wt-status.c:1554
+#: wt-status.c:1561
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
-#: wt-status.c:1556 wt-status.c:1564
+#: wt-status.c:1563 wt-status.c:1571
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:356
-#, c-format
-msgid "failed to unlink '%s'"
-msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-
#: builtin/add.c:21
msgid "git add [options] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
@@ -2056,7 +2065,7 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:193
+#: builtin/add.c:193 builtin/rev-parse.c:781
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -2088,15 +2097,15 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:248 builtin/clean.c:876 builtin/fetch.c:93 builtin/mv.c:70
-#: builtin/prune-packed.c:77 builtin/push.c:489 builtin/remote.c:1344
+#: builtin/add.c:248 builtin/clean.c:876 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:70
+#: builtin/prune-packed.c:77 builtin/push.c:488 builtin/remote.c:1366
#: builtin/rm.c:269
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнeние"
-#: builtin/add.c:249 builtin/apply.c:4410 builtin/check-ignore.c:19
-#: builtin/commit.c:1256 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:612
-#: builtin/log.c:1592 builtin/mv.c:69 builtin/read-tree.c:113
+#: builtin/add.c:249 builtin/apply.c:4413 builtin/check-ignore.c:19
+#: builtin/commit.c:1329 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:611
+#: builtin/log.c:1613 builtin/mv.c:69 builtin/read-tree.c:113
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
@@ -2104,7 +2113,7 @@ msgstr "повече подробности"
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:252 builtin/checkout.c:1108 builtin/reset.c:283
+#: builtin/add.c:252 builtin/checkout.c:1102 builtin/reset.c:285
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
@@ -2162,30 +2171,30 @@ msgstr "не са добавени файлове"
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:330
+#: builtin/add.c:329
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:337
+#: builtin/add.c:336
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:358
+#: builtin/add.c:357
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:359
+#: builtin/add.c:358
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:920
-#: builtin/commit.c:320 builtin/mv.c:90 builtin/reset.c:234 builtin/rm.c:299
+#: builtin/add.c:363 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:920
+#: builtin/commit.c:319 builtin/mv.c:90 builtin/reset.c:234 builtin/rm.c:299
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: builtin/add.c:448 builtin/apply.c:4506 builtin/mv.c:280 builtin/rm.c:432
+#: builtin/add.c:446 builtin/apply.c:4508 builtin/mv.c:280 builtin/rm.c:431
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
@@ -2203,43 +2212,43 @@ msgstr "непозната опция за знаците за интервал
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
-#: builtin/apply.c:823
+#: builtin/apply.c:825
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
-#: builtin/apply.c:832
+#: builtin/apply.c:834
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
-#: builtin/apply.c:913
+#: builtin/apply.c:915
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-#: builtin/apply.c:945
+#: builtin/apply.c:947
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
-#: builtin/apply.c:949
+#: builtin/apply.c:951
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
-#: builtin/apply.c:950
+#: builtin/apply.c:952
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
-#: builtin/apply.c:957
+#: builtin/apply.c:959
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
@@ -2376,304 +2385,304 @@ msgstr ""
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: builtin/apply.c:3095
+#: builtin/apply.c:3097
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: builtin/apply.c:3140 builtin/apply.c:3149 builtin/apply.c:3194
+#: builtin/apply.c:3142 builtin/apply.c:3151 builtin/apply.c:3196
#, c-format
msgid "read of %s failed"
msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
-#: builtin/apply.c:3174 builtin/apply.c:3396
+#: builtin/apply.c:3176 builtin/apply.c:3398
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: builtin/apply.c:3255 builtin/apply.c:3410
+#: builtin/apply.c:3257 builtin/apply.c:3412
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: builtin/apply.c:3259 builtin/apply.c:3402 builtin/apply.c:3424
+#: builtin/apply.c:3261 builtin/apply.c:3404 builtin/apply.c:3426
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "„%s“: %s"
-#: builtin/apply.c:3264 builtin/apply.c:3418
+#: builtin/apply.c:3266 builtin/apply.c:3420
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: builtin/apply.c:3366
+#: builtin/apply.c:3368
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: builtin/apply.c:3435
+#: builtin/apply.c:3437
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: builtin/apply.c:3437
+#: builtin/apply.c:3439
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: builtin/apply.c:3538
+#: builtin/apply.c:3540
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: builtin/apply.c:3541
+#: builtin/apply.c:3543
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работната директория"
-#: builtin/apply.c:3561
+#: builtin/apply.c:3563
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: builtin/apply.c:3566
+#: builtin/apply.c:3568
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: builtin/apply.c:3574
+#: builtin/apply.c:3576
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/apply.c:3587
+#: builtin/apply.c:3589
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: builtin/apply.c:3680 builtin/checkout.c:213 builtin/reset.c:134
+#: builtin/apply.c:3682 builtin/checkout.c:213 builtin/reset.c:134
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: builtin/apply.c:3823
+#: builtin/apply.c:3825
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: builtin/apply.c:3851
+#: builtin/apply.c:3854
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: builtin/apply.c:3855
+#: builtin/apply.c:3858
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: builtin/apply.c:3860
+#: builtin/apply.c:3863
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: builtin/apply.c:3863 builtin/apply.c:3971
+#: builtin/apply.c:3866 builtin/apply.c:3974
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: builtin/apply.c:3896
+#: builtin/apply.c:3899
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: builtin/apply.c:3945
+#: builtin/apply.c:3948
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: builtin/apply.c:4032
+#: builtin/apply.c:4035
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: builtin/apply.c:4040
+#: builtin/apply.c:4043
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: builtin/apply.c:4043
+#: builtin/apply.c:4046
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: builtin/apply.c:4053
+#: builtin/apply.c:4056
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: builtin/apply.c:4074
+#: builtin/apply.c:4077
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: builtin/apply.c:4077
+#: builtin/apply.c:4080
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: builtin/apply.c:4227
+#: builtin/apply.c:4230
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: builtin/apply.c:4238
+#: builtin/apply.c:4241
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/apply.c:4357 builtin/apply.c:4360 builtin/clone.c:90
-#: builtin/fetch.c:78
+#: builtin/apply.c:4360 builtin/apply.c:4363 builtin/clone.c:90
+#: builtin/fetch.c:93
msgid "path"
msgstr "път"
-#: builtin/apply.c:4358
+#: builtin/apply.c:4361
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: builtin/apply.c:4361
+#: builtin/apply.c:4364
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: builtin/apply.c:4363
+#: builtin/apply.c:4366
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/apply.c:4364
+#: builtin/apply.c:4367
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: builtin/apply.c:4367
+#: builtin/apply.c:4370
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: builtin/apply.c:4369
+#: builtin/apply.c:4372
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: builtin/apply.c:4373
+#: builtin/apply.c:4376
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: builtin/apply.c:4375
+#: builtin/apply.c:4378
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: builtin/apply.c:4377
+#: builtin/apply.c:4380
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: builtin/apply.c:4379
+#: builtin/apply.c:4382
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: builtin/apply.c:4381
+#: builtin/apply.c:4384
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: builtin/apply.c:4383
+#: builtin/apply.c:4386
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: builtin/apply.c:4385
+#: builtin/apply.c:4388
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: builtin/apply.c:4387
+#: builtin/apply.c:4390
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: builtin/apply.c:4389 builtin/checkout-index.c:197 builtin/ls-files.c:455
+#: builtin/apply.c:4392 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:455
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/apply.c:4392
+#: builtin/apply.c:4395
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: builtin/apply.c:4393
+#: builtin/apply.c:4396
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: builtin/apply.c:4394
+#: builtin/apply.c:4397
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: builtin/apply.c:4397 builtin/apply.c:4400
+#: builtin/apply.c:4400 builtin/apply.c:4403
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: builtin/apply.c:4403
+#: builtin/apply.c:4406
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: builtin/apply.c:4405
+#: builtin/apply.c:4408
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: builtin/apply.c:4407
+#: builtin/apply.c:4410
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: builtin/apply.c:4409
+#: builtin/apply.c:4412
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: builtin/apply.c:4412
+#: builtin/apply.c:4415
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: builtin/apply.c:4415
+#: builtin/apply.c:4418
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: builtin/apply.c:4417
+#: builtin/apply.c:4420
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/apply.c:4418
+#: builtin/apply.c:4421
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
-#: builtin/apply.c:4440
+#: builtin/apply.c:4443
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
-#: builtin/apply.c:4448
+#: builtin/apply.c:4451
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
-#: builtin/apply.c:4451
+#: builtin/apply.c:4454
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
-#: builtin/apply.c:4467
+#: builtin/apply.c:4470
#, c-format
msgid "can't open patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/apply.c:4481
+#: builtin/apply.c:4484
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: builtin/apply.c:4487 builtin/apply.c:4497
+#: builtin/apply.c:4490 builtin/apply.c:4500
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
@@ -2728,125 +2737,135 @@ msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr ""
"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
-#: builtin/blame.c:27
+#: builtin/blame.c:30
msgid "git blame [options] [rev-opts] [rev] [--] file"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИИ_ЗА_ВЕРСИЯТА] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
-#: builtin/blame.c:32
+#: builtin/blame.c:35
msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:2242
+#: builtin/blame.c:2505
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
# FIXME SHA-1 -> SHA1
-#: builtin/blame.c:2243
+#: builtin/blame.c:2506
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2244
+#: builtin/blame.c:2507
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2245
+#: builtin/blame.c:2508
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:2246
+#: builtin/blame.c:2509
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
-#: builtin/blame.c:2247
+#: builtin/blame.c:2510
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:2248
+#: builtin/blame.c:2511
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2249
+#: builtin/blame.c:2512
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:2250
+#: builtin/blame.c:2513
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:2251
+#: builtin/blame.c:2514
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2252
+#: builtin/blame.c:2515
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2253
+#: builtin/blame.c:2516
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2254
+#: builtin/blame.c:2517
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2255
+#: builtin/blame.c:2518
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2256
+#: builtin/blame.c:2519
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:2257
+#: builtin/blame.c:2520
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:2258
+#: builtin/blame.c:2521
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:2259
+#: builtin/blame.c:2522
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:2260 builtin/blame.c:2261
+#: builtin/blame.c:2523 builtin/blame.c:2524
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:2260
+#: builtin/blame.c:2523
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:2261
+#: builtin/blame.c:2524
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:2262
+#: builtin/blame.c:2525
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:2262
+#: builtin/blame.c:2525
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в интервала от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
+#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
+#. display width for a relative timestamp in "git blame"
+#. output. For C locale, "4 years, 11 months ago", which
+#. takes 22 places, is the longest among various forms of
+#. relative timestamps, but your language may need more or
+#. fewer display columns.
+#: builtin/blame.c:2603
+msgid "4 years, 11 months ago"
+msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
+
#: builtin/branch.c:24
msgid "git branch [options] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
@@ -3088,9 +3107,9 @@ msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
#: builtin/branch.c:817 builtin/branch.c:823 builtin/branch.c:844
-#: builtin/branch.c:850 builtin/commit.c:1494 builtin/commit.c:1495
-#: builtin/commit.c:1496 builtin/commit.c:1497 builtin/tag.c:527
-#: builtin/tag.c:533
+#: builtin/branch.c:850 builtin/commit.c:1574 builtin/commit.c:1575
+#: builtin/commit.c:1576 builtin/commit.c:1577 builtin/tag.c:583
+#: builtin/tag.c:589
msgid "commit"
msgstr "подаване"
@@ -3155,7 +3174,7 @@ msgstr "извеждане по колони"
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:872 builtin/clone.c:635
+#: builtin/branch.c:872 builtin/clone.c:636
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
@@ -3345,7 +3364,7 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1089 builtin/gc.c:271
+#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1083 builtin/gc.c:285
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -3405,43 +3424,43 @@ msgstr "не са указани контакти"
msgid "git checkout-index [options] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/checkout-index.c:187
+#: builtin/checkout-index.c:188
msgid "check out all files in the index"
msgstr "изтегляне на всички файлове в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:188
+#: builtin/checkout-index.c:189
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "презаписване на файловете, дори и да съществуват"
-#: builtin/checkout-index.c:190
+#: builtin/checkout-index.c:191
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr "без предупреждения при липсващи файлове и файлове не в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:192
+#: builtin/checkout-index.c:193
msgid "don't checkout new files"
msgstr "без изтегляне на нови файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:194
+#: builtin/checkout-index.c:195
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "обновяване на информацията получена чрез „stat“ за файловете в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:200
+#: builtin/checkout-index.c:201
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "изчитане на пътищата от стандартния вход"
-#: builtin/checkout-index.c:202
+#: builtin/checkout-index.c:203
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:203 builtin/column.c:30
+#: builtin/checkout-index.c:204 builtin/column.c:30
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:204
+#: builtin/checkout-index.c:205
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:207
+#: builtin/checkout-index.c:208
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
@@ -3485,77 +3504,77 @@ msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:232 builtin/checkout.c:235 builtin/checkout.c:238
-#: builtin/checkout.c:241
+#: builtin/checkout.c:231 builtin/checkout.c:234 builtin/checkout.c:237
+#: builtin/checkout.c:240
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:244 builtin/checkout.c:247
+#: builtin/checkout.c:243 builtin/checkout.c:246
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:250
+#: builtin/checkout.c:249
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да се прехвърлите към клона "
"„%s“."
-#: builtin/checkout.c:261 builtin/checkout.c:450
+#: builtin/checkout.c:260 builtin/checkout.c:449
msgid "corrupt index file"
msgstr "повреден файл на индекса"
-#: builtin/checkout.c:321 builtin/checkout.c:328
+#: builtin/checkout.c:320 builtin/checkout.c:327
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:472
+#: builtin/checkout.c:471
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:593
+#: builtin/checkout.c:591
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да бъде създаден\n"
-#: builtin/checkout.c:631
+#: builtin/checkout.c:629
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:638
+#: builtin/checkout.c:636
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:641
+#: builtin/checkout.c:639
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:645
+#: builtin/checkout.c:643
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:647 builtin/checkout.c:1032
+#: builtin/checkout.c:645 builtin/checkout.c:1026
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:649
+#: builtin/checkout.c:647
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:705
+#: builtin/checkout.c:699
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:711
+#: builtin/checkout.c:705
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -3577,7 +3596,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:729
+#: builtin/checkout.c:723
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -3592,143 +3611,143 @@ msgstr ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:759
+#: builtin/checkout.c:753
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:763
+#: builtin/checkout.c:757
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:790 builtin/checkout.c:1027
+#: builtin/checkout.c:784 builtin/checkout.c:1021
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:934
+#: builtin/checkout.c:928
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:973
+#: builtin/checkout.c:967
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1002
+#: builtin/checkout.c:996
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1041
+#: builtin/checkout.c:1035
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1044 builtin/checkout.c:1048
+#: builtin/checkout.c:1038 builtin/checkout.c:1042
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1052 builtin/checkout.c:1055 builtin/checkout.c:1060
-#: builtin/checkout.c:1063
+#: builtin/checkout.c:1046 builtin/checkout.c:1049 builtin/checkout.c:1054
+#: builtin/checkout.c:1057
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1068
+#: builtin/checkout.c:1062
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ не "
"е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1090 builtin/checkout.c:1092 builtin/clone.c:88
+#: builtin/checkout.c:1084 builtin/checkout.c:1086 builtin/clone.c:88
#: builtin/remote.c:159 builtin/remote.c:161
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1091
+#: builtin/checkout.c:1085
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1093
+#: builtin/checkout.c:1087
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1094
+#: builtin/checkout.c:1088
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1095
+#: builtin/checkout.c:1089
msgid "detach the HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1096
+#: builtin/checkout.c:1090
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1098
+#: builtin/checkout.c:1092
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1098
+#: builtin/checkout.c:1092
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1099
+#: builtin/checkout.c:1093
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1101
+#: builtin/checkout.c:1095
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1103
+#: builtin/checkout.c:1097
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1104
+#: builtin/checkout.c:1098
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1105 builtin/merge.c:225
+#: builtin/checkout.c:1099 builtin/merge.c:225
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1106 builtin/log.c:1228 parse-options.h:245
+#: builtin/checkout.c:1100 builtin/log.c:1236 parse-options.h:245
msgid "style"
msgstr "стил"
-#: builtin/checkout.c:1107
+#: builtin/checkout.c:1101
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1110
+#: builtin/checkout.c:1104
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1112
+#: builtin/checkout.c:1106
msgid "second guess 'git checkout no-such-branch'"
msgstr ""
"последващ опит за отгатване след неуспешен опит с „git checkout no-such-"
"branch“"
-#: builtin/checkout.c:1135
+#: builtin/checkout.c:1129
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1152
+#: builtin/checkout.c:1146
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1159
+#: builtin/checkout.c:1153
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1196
+#: builtin/checkout.c:1190
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1203
+#: builtin/checkout.c:1197
#, c-format
msgid ""
"Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
@@ -3737,12 +3756,12 @@ msgstr ""
"Не можете едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“.\n"
"Дали не искате да изтеглите „%s“, който не сочи към подаване?"
-#: builtin/checkout.c:1208
+#: builtin/checkout.c:1202
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1212
+#: builtin/checkout.c:1206
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -3897,8 +3916,8 @@ msgstr "интерактивно изтриване"
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:881 builtin/describe.c:415 builtin/grep.c:716
-#: builtin/ls-files.c:486 builtin/name-rev.c:314 builtin/show-ref.c:185
+#: builtin/clean.c:881 builtin/describe.c:415 builtin/grep.c:714
+#: builtin/ls-files.c:486 builtin/name-rev.c:311 builtin/show-ref.c:185
msgid "pattern"
msgstr "шаблон"
@@ -3939,8 +3958,8 @@ msgstr ""
msgid "git clone [options] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:64 builtin/fetch.c:97 builtin/merge.c:222
-#: builtin/push.c:504
+#: builtin/clone.c:64 builtin/fetch.c:112 builtin/merge.c:222
+#: builtin/push.c:503
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
@@ -4001,7 +4020,7 @@ msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:92 builtin/fetch.c:98 builtin/grep.c:661
+#: builtin/clone.c:92 builtin/fetch.c:113 builtin/grep.c:659
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
@@ -4066,6 +4085,11 @@ msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
+#: builtin/clone.c:356
+#, c-format
+msgid "failed to unlink '%s'"
+msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+
#: builtin/clone.c:361
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
@@ -4109,98 +4133,98 @@ msgstr "Проверка на връзката… "
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: builtin/clone.c:626
+#: builtin/clone.c:627
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:657
+#: builtin/clone.c:658
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:765
+#: builtin/clone.c:768
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:769
+#: builtin/clone.c:772
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:780
+#: builtin/clone.c:783
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:783
+#: builtin/clone.c:786
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:796
+#: builtin/clone.c:799
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:802
+#: builtin/clone.c:805
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се игнорира. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:805
+#: builtin/clone.c:808
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се игнорира"
-#: builtin/clone.c:810
+#: builtin/clone.c:813
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се игнорира"
-#: builtin/clone.c:814 builtin/fetch.c:1119
+#: builtin/clone.c:817 builtin/fetch.c:1143
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:824
+#: builtin/clone.c:827
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:834
+#: builtin/clone.c:837
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:847 builtin/clone.c:859
+#: builtin/clone.c:850 builtin/clone.c:862
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:850
+#: builtin/clone.c:853
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'."
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:869
+#: builtin/clone.c:872
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:871
+#: builtin/clone.c:874
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:906
+#: builtin/clone.c:909
#, c-format
msgid "Don't know how to clone %s"
msgstr "Не се поддържа клониране на връзки от вида „%s“ "
-#: builtin/clone.c:957 builtin/clone.c:965
+#: builtin/clone.c:960 builtin/clone.c:968
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:968
+#: builtin/clone.c:971
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -4320,90 +4344,99 @@ msgstr ""
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "неуспешно изваждана на върховото дърво (HEAD tree object) от пакет"
-#: builtin/commit.c:330
+#: builtin/commit.c:328
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "неуспешно създаване на временен индекс"
-#: builtin/commit.c:336
+#: builtin/commit.c:334
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:369 builtin/commit.c:390 builtin/commit.c:440
+#: builtin/commit.c:366 builtin/commit.c:387 builtin/commit.c:436
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "неуспешен запис на новия индекс"
-#: builtin/commit.c:421
+#: builtin/commit.c:418
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:423
+#: builtin/commit.c:420
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:433
+#: builtin/commit.c:430
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:453
+#: builtin/commit.c:448
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:544 builtin/commit.c:550
+#: builtin/commit.c:558 builtin/commit.c:564
#, c-format
msgid "invalid commit: %s"
msgstr "неправилно подаване: %s"
-#: builtin/commit.c:572
+#: builtin/commit.c:586
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:592
+#: builtin/commit.c:593
+#, c-format
+msgid "invalid date format: %s"
+msgstr "неправилен формат на дата: %s"
+
+#: builtin/commit.c:610
#, c-format
msgid "Malformed ident string: '%s'"
msgstr "Неправилен низ за идентичност: „%s“"
-#: builtin/commit.c:629 builtin/commit.c:663 builtin/commit.c:1014
+#: builtin/commit.c:643
+msgid ""
+"unable to select a comment character that is not used\n"
+"in the current commit message"
+msgstr ""
+"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
+"използвани всички подобни знаци"
+
+#: builtin/commit.c:680 builtin/commit.c:713 builtin/commit.c:1087
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:641 builtin/shortlog.c:273
+#: builtin/commit.c:692 builtin/shortlog.c:273
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:643
+#: builtin/commit.c:694
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:647
+#: builtin/commit.c:698
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:654
-msgid "commit has empty message"
-msgstr "подаване с празно съобщение"
-
-#: builtin/commit.c:670
+#: builtin/commit.c:720
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:674
+#: builtin/commit.c:724
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за смачкване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:678
+#: builtin/commit.c:728
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:749
+#: builtin/commit.c:799
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
# FIXME
-#: builtin/commit.c:764
+#: builtin/commit.c:817
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -4419,7 +4452,7 @@ msgstr ""
"и опитайте отново.\n"
# FIXME
-#: builtin/commit.c:769
+#: builtin/commit.c:822
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -4435,7 +4468,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:782
+#: builtin/commit.c:835
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -4444,7 +4477,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:789
+#: builtin/commit.c:842
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -4455,152 +4488,155 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-# FIXME check - does not look like original
-#: builtin/commit.c:802
+#: builtin/commit.c:856
+#, c-format
+msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
+msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
+
+#: builtin/commit.c:864
#, c-format
-msgid "%sAuthor: %s"
-msgstr "%sАвтор: %s"
+msgid "%sDate: %s"
+msgstr "%sДата: %s"
-# FIXME check - does not look like original
-#: builtin/commit.c:809
+#: builtin/commit.c:871
#, c-format
-msgid "%sCommitter: %s"
-msgstr "%sПодаващ: %s"
+msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
+msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:829
+#: builtin/commit.c:889
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:872
+#: builtin/commit.c:946
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:887 builtin/tag.c:391
+#: builtin/commit.c:961 builtin/tag.c:451
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:989
+#: builtin/commit.c:1062
#, c-format
msgid "No existing author found with '%s'"
msgstr "Не е открит автор с име „%s“."
-#: builtin/commit.c:1004 builtin/commit.c:1244
+#: builtin/commit.c:1077 builtin/commit.c:1317
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1041
+#: builtin/commit.c:1114
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1071
+#: builtin/commit.c:1144
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1080
+#: builtin/commit.c:1153
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1083
+#: builtin/commit.c:1156
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1085
+#: builtin/commit.c:1158
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1088
+#: builtin/commit.c:1161
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1098
+#: builtin/commit.c:1171
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1100
+#: builtin/commit.c:1173
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup“."
-#: builtin/commit.c:1108
+#: builtin/commit.c:1181
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1125
+#: builtin/commit.c:1198
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1127
+#: builtin/commit.c:1200
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
# FIXME bad message
-#: builtin/commit.c:1129
+#: builtin/commit.c:1202
msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
msgstr ""
"Поправяте последното подаване докато индексът има проблеми. Това е лоша идея."
-#: builtin/commit.c:1131
+#: builtin/commit.c:1204
msgid "Explicit paths specified without -i or -o; assuming --only paths..."
msgstr ""
"Зададени са изрични пътища без опциите „-i“ или „-o“. Приема се, че все едно "
"сте\n"
"ползвали опцията „--only“ с ПЪТища…"
-#: builtin/commit.c:1143 builtin/tag.c:639
+#: builtin/commit.c:1216 builtin/tag.c:695
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-#: builtin/commit.c:1148
+#: builtin/commit.c:1221
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-#: builtin/commit.c:1258 builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1596
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1260 builtin/commit.c:1518
+#: builtin/commit.c:1333 builtin/commit.c:1598
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1262 builtin/commit.c:1520 builtin/push.c:490
+#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1600 builtin/push.c:489
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1265 builtin/commit.c:1522
+#: builtin/commit.c:1338 builtin/commit.c:1602
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1268 builtin/commit.c:1525
+#: builtin/commit.c:1341 builtin/commit.c:1605
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1270 builtin/commit.c:1528 builtin/fast-export.c:674
-#: builtin/fast-export.c:677 builtin/tag.c:514
+#: builtin/commit.c:1343 builtin/commit.c:1608 builtin/fast-export.c:703
+#: builtin/fast-export.c:706 builtin/tag.c:570
msgid "mode"
msgstr "режим"
-#: builtin/commit.c:1271 builtin/commit.c:1528
+#: builtin/commit.c:1344 builtin/commit.c:1608
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните режими са „all“ (подробна\n"
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове).\n"
"Стандартният режим е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1274
+#: builtin/commit.c:1347
msgid "show ignored files"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/commit.c:1275 parse-options.h:153
+#: builtin/commit.c:1348 parse-options.h:153
msgid "when"
msgstr "кога"
-#: builtin/commit.c:1276
+#: builtin/commit.c:1349
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -4609,221 +4645,221 @@ msgstr ""
"една от\n"
"„all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), „untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1278
+#: builtin/commit.c:1351
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1347
+#: builtin/commit.c:1420
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: builtin/commit.c:1349
+#: builtin/commit.c:1422
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: builtin/commit.c:1390
+#: builtin/commit.c:1470
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: builtin/commit.c:1392
+#: builtin/commit.c:1472
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: builtin/commit.c:1486
+#: builtin/commit.c:1566
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1487
+#: builtin/commit.c:1567
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1489
+#: builtin/commit.c:1569
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1490 builtin/tag.c:512
+#: builtin/commit.c:1570 builtin/tag.c:568
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от файл"
-#: builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1571
msgid "author"
msgstr "автор"
-#: builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1571
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на автор за подаването"
-#: builtin/commit.c:1492 builtin/gc.c:272
+#: builtin/commit.c:1572 builtin/gc.c:286
msgid "date"
msgstr "дата"
-#: builtin/commit.c:1492
+#: builtin/commit.c:1572
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на дата за подаването"
-#: builtin/commit.c:1493 builtin/merge.c:216 builtin/notes.c:409
-#: builtin/notes.c:566 builtin/tag.c:510
+#: builtin/commit.c:1573 builtin/merge.c:216 builtin/notes.c:409
+#: builtin/notes.c:566 builtin/tag.c:566
msgid "message"
msgstr "съобщение"
-#: builtin/commit.c:1493
+#: builtin/commit.c:1573
msgid "commit message"
msgstr "съобщение при подаване"
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1574
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното подаване"
-#: builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1575
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното подаване"
-#: builtin/commit.c:1496
+#: builtin/commit.c:1576
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на "
"указаното\n"
"подаване в предното без следа"
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1577
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за смачкване на "
"указаното\n"
"подаване в предното"
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1578
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1499 builtin/log.c:1180 builtin/revert.c:86
+#: builtin/commit.c:1579 builtin/log.c:1188 builtin/revert.c:86
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1580
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен файл"
-#: builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit.c:1581
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1582
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1502 builtin/tag.c:515
+#: builtin/commit.c:1582 builtin/tag.c:571
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1583
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1504 builtin/merge.c:223 builtin/revert.c:92
-#: builtin/tag.c:516
+#: builtin/commit.c:1584 builtin/merge.c:223 builtin/revert.c:92
+#: builtin/tag.c:572
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/commit.c:1505 builtin/merge.c:224 builtin/revert.c:93
+#: builtin/commit.c:1585 builtin/merge.c:224 builtin/revert.c:93
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit.c:1508
+#: builtin/commit.c:1588
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1589
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1510
+#: builtin/commit.c:1590
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1591
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1512
+#: builtin/commit.c:1592
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1513
+#: builtin/commit.c:1593
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1514
+#: builtin/commit.c:1594
msgid "bypass pre-commit hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди подаване (pre-commit)"
-#: builtin/commit.c:1515
+#: builtin/commit.c:1595
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1526
+#: builtin/commit.c:1606
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1527
+#: builtin/commit.c:1607
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1532
+#: builtin/commit.c:1612
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1534
+#: builtin/commit.c:1614
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1562
+#: builtin/commit.c:1642
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:1601 builtin/merge.c:518
+#: builtin/commit.c:1681 builtin/merge.c:518
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1608
+#: builtin/commit.c:1688
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1615
+#: builtin/commit.c:1695
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1634
+#: builtin/commit.c:1714
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1645
+#: builtin/commit.c:1725
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1650
+#: builtin/commit.c:1730
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1665 builtin/merge.c:857 builtin/merge.c:882
+#: builtin/commit.c:1745 builtin/merge.c:851 builtin/merge.c:876
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:1686
+#: builtin/commit.c:1757
msgid "cannot lock HEAD ref"
msgstr "указателят към върха „HEAD“ не може да бъде заключен"
-#: builtin/commit.c:1690
+#: builtin/commit.c:1770
msgid "cannot update HEAD ref"
msgstr "указателят към върха „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:1701
+#: builtin/commit.c:1781
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full or quota is\n"
@@ -5095,7 +5131,7 @@ msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни ет
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:418 builtin/name-rev.c:321
+#: builtin/describe.c:418 builtin/name-rev.c:318
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
@@ -5148,46 +5184,54 @@ msgstr "зададени са повече от 2 обекта: „%s“"
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
-#: builtin/fast-export.c:22
+#: builtin/fast-export.c:23
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:673
+#: builtin/fast-export.c:702
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:675
+#: builtin/fast-export.c:704
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:678
+#: builtin/fast-export.c:707
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:681
+#: builtin/fast-export.c:710
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Запазване на маркерите в този файл"
-#: builtin/fast-export.c:683
+#: builtin/fast-export.c:712
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Внасяне на маркерите от този файл"
-#: builtin/fast-export.c:685
+#: builtin/fast-export.c:714
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
-#: builtin/fast-export.c:687
+#: builtin/fast-export.c:716
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:689
+#: builtin/fast-export.c:718
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:690
+#: builtin/fast-export.c:719
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите BLOB"
+#: builtin/fast-export.c:720
+msgid "refspec"
+msgstr "указател на версия"
+
+#: builtin/fast-export.c:721
+msgid "Apply refspec to exported refs"
+msgstr "Прилагане на указателя на версия към изнесените указатели"
+
#: builtin/fetch.c:20
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
@@ -5204,156 +5248,164 @@ msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:75
+#: builtin/fetch.c:90
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:77
+#: builtin/fetch.c:92
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:79
+#: builtin/fetch.c:94
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:80
+#: builtin/fetch.c:95
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/fetch.c:82
+#: builtin/fetch.c:97
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:84
+#: builtin/fetch.c:99
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:86
+#: builtin/fetch.c:101
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:88
+#: builtin/fetch.c:103
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:89
+#: builtin/fetch.c:104
msgid "on-demand"
msgstr "при нужда"
-#: builtin/fetch.c:90
+#: builtin/fetch.c:105
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:94
+#: builtin/fetch.c:109
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:96
+#: builtin/fetch.c:111
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:99
+#: builtin/fetch.c:114
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:101
+#: builtin/fetch.c:116
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:103 builtin/log.c:1197
+#: builtin/fetch.c:118 builtin/log.c:1205
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/fetch.c:104
+#: builtin/fetch.c:119
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:107
+#: builtin/fetch.c:122
msgid "default mode for recursion"
msgstr "стандартен режим на рекурсия"
-#: builtin/fetch.c:109
+#: builtin/fetch.c:124
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:347
+#: builtin/fetch.c:125
+msgid "refmap"
+msgstr "карта с указатели"
+
+#: builtin/fetch.c:126
+msgid "specify fetch refmap"
+msgstr "указване на картата с указатели за доставяне"
+
+#: builtin/fetch.c:376
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:411
+#: builtin/fetch.c:440
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:416
+#: builtin/fetch.c:445
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:430
+#: builtin/fetch.c:459
#, c-format
msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
msgstr "! %-*s %-*s → %s (в текущия клон не може да се доставя)"
-#: builtin/fetch.c:431 builtin/fetch.c:517
+#: builtin/fetch.c:460 builtin/fetch.c:546
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:442
+#: builtin/fetch.c:471
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:444 builtin/fetch.c:479 builtin/fetch.c:497
+#: builtin/fetch.c:473 builtin/fetch.c:508 builtin/fetch.c:526
msgid " (unable to update local ref)"
msgstr " (локалните указатели не могат да бъдат обновени)"
-#: builtin/fetch.c:462
+#: builtin/fetch.c:491
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:465
+#: builtin/fetch.c:494
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:468
+#: builtin/fetch.c:497
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:513
+#: builtin/fetch.c:542
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:513
+#: builtin/fetch.c:542
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:519
+#: builtin/fetch.c:548
msgid "(non-fast-forward)"
msgstr "(сливането не е тривиално)"
-#: builtin/fetch.c:552 builtin/fetch.c:785
+#: builtin/fetch.c:581 builtin/fetch.c:814
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s\n"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s\n"
-#: builtin/fetch.c:561
+#: builtin/fetch.c:590
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:579
+#: builtin/fetch.c:608
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:667 builtin/fetch.c:750
+#: builtin/fetch.c:696 builtin/fetch.c:779
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
# FIXME - is the space necessary
-#: builtin/fetch.c:678
+#: builtin/fetch.c:707
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -5363,55 +5415,55 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:730
+#: builtin/fetch.c:759
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:731
+#: builtin/fetch.c:760
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:755
+#: builtin/fetch.c:784
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:756 builtin/remote.c:1050
+#: builtin/fetch.c:785 builtin/remote.c:1059
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:775
+#: builtin/fetch.c:804
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да изтегляте в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:794
+#: builtin/fetch.c:823
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:797
+#: builtin/fetch.c:826
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се игнорира при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:853
+#: builtin/fetch.c:882
#, c-format
msgid "Don't know how to fetch from %s"
msgstr "Не се поддържа доставяне от „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1015
+#: builtin/fetch.c:1044
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1017 builtin/remote.c:90
+#: builtin/fetch.c:1046 builtin/remote.c:90
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1035
+#: builtin/fetch.c:1064
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -5419,33 +5471,33 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1059
+#: builtin/fetch.c:1087
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1107
+#: builtin/fetch.c:1131
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1109
+#: builtin/fetch.c:1133
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1132
+#: builtin/fetch.c:1156
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1134
+#: builtin/fetch.c:1158
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1145
+#: builtin/fetch.c:1169
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1153
+#: builtin/fetch.c:1177
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
@@ -5453,9 +5505,9 @@ msgstr "Указването на група и указването на вер
msgid "git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>]|--no-log] [--file <file>]"
msgstr "git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ]|--no-log] [--file ФАЙЛ]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:663 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/grep.c:700
-#: builtin/merge.c:196 builtin/repack.c:175 builtin/repack.c:179
-#: builtin/show-branch.c:654 builtin/show-ref.c:178 builtin/tag.c:501
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:663 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/grep.c:698
+#: builtin/merge.c:196 builtin/repack.c:179 builtin/repack.c:183
+#: builtin/show-branch.c:654 builtin/show-ref.c:178 builtin/tag.c:557
#: parse-options.h:132 parse-options.h:239
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
@@ -5506,7 +5558,7 @@ msgstr "цитиране подходящо за tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:1088 builtin/replace.c:177
+#: builtin/for-each-ref.c:1088 builtin/replace.c:320
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
@@ -5526,56 +5578,56 @@ msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
-#: builtin/fsck.c:544
+#: builtin/fsck.c:543
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:607
+#: builtin/fsck.c:606
msgid "git fsck [options] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:613
+#: builtin/fsck.c:612
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:614
+#: builtin/fsck.c:613
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:615
+#: builtin/fsck.c:614
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:616
+#: builtin/fsck.c:615
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:617
+#: builtin/fsck.c:616
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
# FIXME bad message
-#: builtin/fsck.c:618
+#: builtin/fsck.c:617
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване на указателите от журнала като глави (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:619
+#: builtin/fsck.c:618
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:620
+#: builtin/fsck.c:619
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:622
+#: builtin/fsck.c:621
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:623 builtin/prune.c:144
+#: builtin/fsck.c:622 builtin/prune.c:144
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:673
+#: builtin/fsck.c:672
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
@@ -5584,53 +5636,53 @@ msgstr "Проверка на обектите"
msgid "git gc [options]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:90
+#: builtin/gc.c:91
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: builtin/gc.c:117
+#: builtin/gc.c:118
#, c-format
msgid "insanely long object directory %.*s"
msgstr "прекалено дълга директория с обекти „%.*s“"
-#: builtin/gc.c:273
+#: builtin/gc.c:287
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:275
+#: builtin/gc.c:289
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:276
+#: builtin/gc.c:290
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:277
+#: builtin/gc.c:291
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:318
+#: builtin/gc.c:332
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:320
+#: builtin/gc.c:334
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:321
+#: builtin/gc.c:335
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Вижте ръководството за повече информация как да изпълните „git help gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:336
+#: builtin/gc.c:353
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -5639,7 +5691,7 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:361
+#: builtin/gc.c:375
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -5656,239 +5708,234 @@ msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪ
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
-#: builtin/grep.c:365
-#, c-format
-msgid "Failed to chdir: %s"
-msgstr "Неуспешна смяна на директория: %s"
-
-#: builtin/grep.c:443 builtin/grep.c:478
+#: builtin/grep.c:441 builtin/grep.c:476
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:493
+#: builtin/grep.c:491
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:549
+#: builtin/grep.c:547
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:566
+#: builtin/grep.c:564
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/grep.c:640
+#: builtin/grep.c:638
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:642
+#: builtin/grep.c:640
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:644
+#: builtin/grep.c:642
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:646
+#: builtin/grep.c:644
msgid "search also in ignored files"
msgstr "търсене и в игнорираните файлове"
-#: builtin/grep.c:649
+#: builtin/grep.c:647
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:651
+#: builtin/grep.c:649
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:653
+#: builtin/grep.c:651
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:655
+#: builtin/grep.c:653
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:657
+#: builtin/grep.c:655
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:660
+#: builtin/grep.c:658
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:662
+#: builtin/grep.c:660
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:666
+#: builtin/grep.c:664
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:669
+#: builtin/grep.c:667
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:672
+#: builtin/grep.c:670
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:675
+#: builtin/grep.c:673
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:678
+#: builtin/grep.c:676
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:679
+#: builtin/grep.c:677
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:680
+#: builtin/grep.c:678
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:682
+#: builtin/grep.c:680
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:684
+#: builtin/grep.c:682
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:686
+#: builtin/grep.c:684
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "синоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:689
+#: builtin/grep.c:687
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:691
+#: builtin/grep.c:689
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:693
+#: builtin/grep.c:691
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:694
+#: builtin/grep.c:692
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:696
+#: builtin/grep.c:694
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:698
+#: builtin/grep.c:696
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:701
+#: builtin/grep.c:699
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:704
+#: builtin/grep.c:702
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:706
+#: builtin/grep.c:704
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:707
+#: builtin/grep.c:705
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "синоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:710
+#: builtin/grep.c:708
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:712
+#: builtin/grep.c:710
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:715
+#: builtin/grep.c:713
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от файл"
-#: builtin/grep.c:717
+#: builtin/grep.c:715
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:719
+#: builtin/grep.c:717
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:731
+#: builtin/grep.c:729
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:733
+#: builtin/grep.c:731
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:735
+#: builtin/grep.c:733
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:739
+#: builtin/grep.c:737
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:739
+#: builtin/grep.c:737
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:742
+#: builtin/grep.c:740
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:743 builtin/show-ref.c:187
+#: builtin/grep.c:741 builtin/show-ref.c:187
msgid "show usage"
msgstr "извеждане на начина на употреба на командата"
-#: builtin/grep.c:810
+#: builtin/grep.c:808
msgid "no pattern given."
msgstr "липсва шаблон."
-#: builtin/grep.c:868
+#: builtin/grep.c:866
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:891
+#: builtin/grep.c:892
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“."
-#: builtin/grep.c:896
+#: builtin/grep.c:897
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs."
msgstr ""
"опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с търсене във версии."
-#: builtin/grep.c:899
+#: builtin/grep.c:900
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове."
-#: builtin/grep.c:907
+#: builtin/grep.c:908
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво."
@@ -5904,7 +5951,7 @@ msgstr ""
msgid "git hash-object --stdin-paths < <list-of-paths>"
msgstr "git hash-object --stdin-paths < ПЪТ…"
-#: builtin/hash-object.c:72 builtin/tag.c:521
+#: builtin/hash-object.c:72 builtin/tag.c:577
msgid "type"
msgstr "ВИД"
@@ -6050,264 +6097,276 @@ msgstr "употреба: %s%s"
msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
msgstr "„git %s“ е синоним на „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:184
+# FIXME merge with next?
+#: builtin/index-pack.c:145
+#, c-format
+msgid "unable to open %s"
+msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
+
+#: builtin/index-pack.c:191
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:204
-msgid "object of unexpected type"
-msgstr "неправилен вид на обекта"
+#: builtin/index-pack.c:211
+#, c-format
+msgid "did not receive expected object %s"
+msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
+
+#: builtin/index-pack.c:214
+#, c-format
+msgid "object %s: expected type %s, found %s"
+msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:244
+#: builtin/index-pack.c:256
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:254
+#: builtin/index-pack.c:266
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:255
+#: builtin/index-pack.c:267
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:267
+#: builtin/index-pack.c:279
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:274
+#: builtin/index-pack.c:286
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:290
+#: builtin/index-pack.c:302
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:295
+#: builtin/index-pack.c:307
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:309
+#: builtin/index-pack.c:321
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:311
+#: builtin/index-pack.c:323
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:329
+#: builtin/index-pack.c:341
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %lu: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %lu: %s"
-#: builtin/index-pack.c:451
+#: builtin/index-pack.c:463
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:500
+#: builtin/index-pack.c:512
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:508
+#: builtin/index-pack.c:520
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:516
+#: builtin/index-pack.c:528
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:547
+#: builtin/index-pack.c:559
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:549
+#: builtin/index-pack.c:561
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %lu byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %lu bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %lu байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %lu байта"
-#: builtin/index-pack.c:575
+#: builtin/index-pack.c:587
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:666 builtin/index-pack.c:672 builtin/index-pack.c:695
-#: builtin/index-pack.c:729 builtin/index-pack.c:738
+#: builtin/index-pack.c:678 builtin/index-pack.c:684 builtin/index-pack.c:707
+#: builtin/index-pack.c:741 builtin/index-pack.c:750
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
# FIXME merge with next?
-#: builtin/index-pack.c:669 builtin/pack-objects.c:162
+#: builtin/index-pack.c:681 builtin/pack-objects.c:162
#: builtin/pack-objects.c:254
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:735
+#: builtin/index-pack.c:747
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:749
+#: builtin/index-pack.c:761
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект BLOB „%s“"
# FIXME perhaps invalid object
-#: builtin/index-pack.c:763
+#: builtin/index-pack.c:775
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен обект „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:766
+#: builtin/index-pack.c:778
msgid "Error in object"
msgstr "Грешка в обекта"
-#: builtin/index-pack.c:768
+#: builtin/index-pack.c:780
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:839 builtin/index-pack.c:869
+#: builtin/index-pack.c:852 builtin/index-pack.c:882
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1010
+#: builtin/index-pack.c:1023
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1010
+#: builtin/index-pack.c:1023
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1036
+#: builtin/index-pack.c:1049
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1041
+#: builtin/index-pack.c:1054
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1044
+#: builtin/index-pack.c:1057
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
# FIXME WTF message
-#: builtin/index-pack.c:1055
+#: builtin/index-pack.c:1068
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr "катастрофална грешка във функцията „parse_pack_objects“"
-#: builtin/index-pack.c:1078
+#: builtin/index-pack.c:1091
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1088
+#: builtin/index-pack.c:1101
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
# FIXME WTF message
-#: builtin/index-pack.c:1130
+#: builtin/index-pack.c:1143
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr "катастрофална грешка"
-#: builtin/index-pack.c:1138
+#: builtin/index-pack.c:1151
#, c-format
msgid "completed with %d local objects"
msgstr "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1148
+#: builtin/index-pack.c:1161
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1152
+#: builtin/index-pack.c:1165
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1177
+#: builtin/index-pack.c:1190
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1256
+#: builtin/index-pack.c:1269
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1280
+#: builtin/index-pack.c:1293
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1293
+#: builtin/index-pack.c:1306
#, c-format
msgid "cannot write keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при записването на файла „%s“, осигуряващ запазване на директория"
-#: builtin/index-pack.c:1301
+#: builtin/index-pack.c:1314
#, c-format
msgid "cannot close written keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при затварянето на записания файл „%s“, осигуряващ запазване на "
"директория"
-#: builtin/index-pack.c:1314
+#: builtin/index-pack.c:1327
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1325
+#: builtin/index-pack.c:1338
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1358
+#: builtin/index-pack.c:1371
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1364
+#: builtin/index-pack.c:1377
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1368 builtin/index-pack.c:1546
+#: builtin/index-pack.c:1381 builtin/index-pack.c:1560
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/index-pack.c:1426
+#: builtin/index-pack.c:1439
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1428
+#: builtin/index-pack.c:1441
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1475
+#: builtin/index-pack.c:1488
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1482
+#: builtin/index-pack.c:1495
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
@@ -6315,26 +6374,26 @@ msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
# FIXME it is not the cwd it is the previous cwd
-#: builtin/index-pack.c:1510
+#: builtin/index-pack.c:1524
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1558 builtin/index-pack.c:1561
-#: builtin/index-pack.c:1573 builtin/index-pack.c:1577
+#: builtin/index-pack.c:1572 builtin/index-pack.c:1575
+#: builtin/index-pack.c:1587 builtin/index-pack.c:1591
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1591
+#: builtin/index-pack.c:1605
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1595 builtin/index-pack.c:1605
+#: builtin/index-pack.c:1609 builtin/index-pack.c:1618
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1614
+#: builtin/index-pack.c:1626
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
@@ -6469,7 +6528,7 @@ msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:491 builtin/prune-packed.c:79 builtin/repack.c:168
+#: builtin/init-db.c:491 builtin/prune-packed.c:79 builtin/repack.c:172
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
@@ -6509,40 +6568,40 @@ msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--]
msgid " or: git show [options] <object>..."
msgstr " или: git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:125
+#: builtin/log.c:127
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: builtin/log.c:126
+#: builtin/log.c:128
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:127
+#: builtin/log.c:129
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:128
+#: builtin/log.c:130
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:231
+#: builtin/log.c:229
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:473 builtin/log.c:565
+#: builtin/log.c:470 builtin/log.c:562
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:589
+#: builtin/log.c:586
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:689
+#: builtin/log.c:687
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
@@ -6563,205 +6622,214 @@ msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон.
msgid "Not a range."
msgstr "Не е диапазон."
-#: builtin/log.c:911
+#: builtin/log.c:916
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
# FIXME bad wording insanely
-#: builtin/log.c:987
+#: builtin/log.c:995
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1015
+#: builtin/log.c:1023
msgid "git format-patch [options] [<since> | <revision range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
# FIXME message WTF why ask it
-#: builtin/log.c:1060
+#: builtin/log.c:1068
msgid "Two output directories?"
msgstr ""
"Можете да укажете максимум една директория за изход, а сте задали поне две."
-#: builtin/log.c:1175
+#: builtin/log.c:1183
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1178
+#: builtin/log.c:1186
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1182
+#: builtin/log.c:1190
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1184
+#: builtin/log.c:1192
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1186
+#: builtin/log.c:1194
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1187
+#: builtin/log.c:1195
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1188
+#: builtin/log.c:1196
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1190
+#: builtin/log.c:1198
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1192
+#: builtin/log.c:1200
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1194
+#: builtin/log.c:1202
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1197
+#: builtin/log.c:1205
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1200
+#: builtin/log.c:1208
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1203
+#: builtin/log.c:1211
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1205
+#: builtin/log.c:1213
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1207
+#: builtin/log.c:1215
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1209
+#: builtin/log.c:1217
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1210
+#: builtin/log.c:1218
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1211
+#: builtin/log.c:1219
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1212 builtin/log.c:1214
+#: builtin/log.c:1220 builtin/log.c:1222
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1212
+#: builtin/log.c:1220
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1214
+#: builtin/log.c:1222
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1216
+#: builtin/log.c:1224
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1217
+#: builtin/log.c:1225
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако не е "
"зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1219
+#: builtin/log.c:1227
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1220
+#: builtin/log.c:1228
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1221 builtin/log.c:1224
+#: builtin/log.c:1229 builtin/log.c:1232
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1222
+#: builtin/log.c:1230
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1225
+#: builtin/log.c:1233
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1229
+#: builtin/log.c:1237
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. Стилът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1231
+#: builtin/log.c:1239
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1232
+#: builtin/log.c:1240
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1233
+#: builtin/log.c:1242
+msgid "add a signature from a file"
+msgstr "добавяне на подпис от файл"
+
+#: builtin/log.c:1243
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1307
+#: builtin/log.c:1317
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1322
+#: builtin/log.c:1332
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1324
+#: builtin/log.c:1334
msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „--subject-prefix“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1332
+#: builtin/log.c:1342
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1334
+#: builtin/log.c:1344
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1336
+#: builtin/log.c:1346
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1359
+#: builtin/log.c:1369
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1361
+#: builtin/log.c:1371
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1509
+#: builtin/log.c:1468
+#, c-format
+msgid "unable to read signature file '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
+
+#: builtin/log.c:1531
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1558
+#: builtin/log.c:1579
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:1613
+#: builtin/log.c:1634
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -6769,7 +6837,7 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/log.c:1626 builtin/log.c:1628 builtin/log.c:1640
+#: builtin/log.c:1647 builtin/log.c:1649 builtin/log.c:1661
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
@@ -7059,33 +7127,33 @@ msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mer
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:681
+#: builtin/merge.c:678
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:695
+#: builtin/merge.c:692
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:709
+#: builtin/merge.c:705
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:798
+#: builtin/merge.c:794
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:807
+#: builtin/merge.c:803
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:813
+#: builtin/merge.c:809
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -7100,50 +7168,50 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
"преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:837
+#: builtin/merge.c:833
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
# FIXME - WTF is wonderful.
-#: builtin/merge.c:849
+#: builtin/merge.c:845
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Чудесно.\n"
-#: builtin/merge.c:914
+#: builtin/merge.c:908
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr "Неуспешно сливане — коригирайте конфликтите и подайте резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:930
+#: builtin/merge.c:924
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit"
msgstr "„%s“ не е подаване"
-#: builtin/merge.c:971
+#: builtin/merge.c:965
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:973
+#: builtin/merge.c:967
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:975
+#: builtin/merge.c:969
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:980
+#: builtin/merge.c:974
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1136
+#: builtin/merge.c:1130
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1152 git-pull.sh:31
+#: builtin/merge.c:1146 git-pull.sh:31
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you can merge."
@@ -7151,11 +7219,11 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1155 git-pull.sh:34
+#: builtin/merge.c:1149 git-pull.sh:34
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: builtin/merge.c:1159
+#: builtin/merge.c:1153
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you can merge."
@@ -7163,111 +7231,111 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1162
+#: builtin/merge.c:1156
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1171
+#: builtin/merge.c:1165
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1180
+#: builtin/merge.c:1174
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1212
+#: builtin/merge.c:1206
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1215
+#: builtin/merge.c:1209
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Подаване със смачкване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1217
+#: builtin/merge.c:1211
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са тривиални, не може да се "
"извърши нетривиално сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1222
+#: builtin/merge.c:1216
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1273
+#: builtin/merge.c:1267
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1276
+#: builtin/merge.c:1270
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1279
+#: builtin/merge.c:1273
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: builtin/merge.c:1282
+#: builtin/merge.c:1276
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1366
+#: builtin/merge.c:1357
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1405
+#: builtin/merge.c:1396
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба с най-тривиалното сливане в рамките на индекса…\n"
# FIXME WTF message
-#: builtin/merge.c:1412
+#: builtin/merge.c:1403
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспех.\n"
-#: builtin/merge.c:1444
+#: builtin/merge.c:1435
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr ""
"Не може да се извърши тривиално сливане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1467 builtin/merge.c:1546
+#: builtin/merge.c:1458 builtin/merge.c:1537
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1471
+#: builtin/merge.c:1462
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1537
+#: builtin/merge.c:1528
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1539
+#: builtin/merge.c:1530
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1548
+#: builtin/merge.c:1539
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1560
+#: builtin/merge.c:1551
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -7426,82 +7494,82 @@ msgstr "първоначалната директория е празна"
msgid "not under version control"
msgstr "не е под контрола на Git"
-#: builtin/mv.c:207
+#: builtin/mv.c:208
msgid "destination exists"
msgstr "целта съществува"
-#: builtin/mv.c:215
+#: builtin/mv.c:216
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "презаписване на „%s“"
-#: builtin/mv.c:218
+#: builtin/mv.c:219
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Презаписването е невъзможно"
-#: builtin/mv.c:221
+#: builtin/mv.c:222
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "множество източници за една цел"
-#: builtin/mv.c:223
+#: builtin/mv.c:224
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "целевата директория не съществува"
-#: builtin/mv.c:243
+#: builtin/mv.c:244
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
-#: builtin/mv.c:253
+#: builtin/mv.c:254
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:256 builtin/remote.c:726 builtin/repack.c:355
+#: builtin/mv.c:257 builtin/remote.c:725 builtin/repack.c:358
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
-#: builtin/name-rev.c:258
+#: builtin/name-rev.c:255
msgid "git name-rev [options] <commit>..."
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/name-rev.c:259
+#: builtin/name-rev.c:256
msgid "git name-rev [options] --all"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
-#: builtin/name-rev.c:260
+#: builtin/name-rev.c:257
msgid "git name-rev [options] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
# FIXME sha
-#: builtin/name-rev.c:312
+#: builtin/name-rev.c:309
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
-#: builtin/name-rev.c:313
+#: builtin/name-rev.c:310
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
-#: builtin/name-rev.c:315
+#: builtin/name-rev.c:312
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "използване само на шаблоните напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:317
+#: builtin/name-rev.c:314
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
-#: builtin/name-rev.c:318
+#: builtin/name-rev.c:315
msgid "read from stdin"
msgstr "четене от стандартния вход"
-#: builtin/name-rev.c:319
+#: builtin/name-rev.c:316
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
-#: builtin/name-rev.c:325
+#: builtin/name-rev.c:322
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
@@ -7631,7 +7699,7 @@ msgstr "изведената информация от действието „s
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "действието „show“ не може да се завърши за обект „%s“"
-#: builtin/notes.c:167 builtin/tag.c:373
+#: builtin/notes.c:167 builtin/tag.c:433
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
@@ -7654,12 +7722,12 @@ msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан
msgid "The note contents has been left in %s"
msgstr "Съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:248 builtin/tag.c:604
+#: builtin/notes.c:248 builtin/tag.c:660
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:250 builtin/tag.c:607
+#: builtin/notes.c:250 builtin/tag.c:663
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
@@ -7667,7 +7735,7 @@ msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или
#: builtin/notes.c:269 builtin/notes.c:320 builtin/notes.c:322
#: builtin/notes.c:382 builtin/notes.c:436 builtin/notes.c:519
#: builtin/notes.c:524 builtin/notes.c:599 builtin/notes.c:641
-#: builtin/notes.c:843 builtin/tag.c:620
+#: builtin/notes.c:843 builtin/tag.c:676
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
@@ -7713,7 +7781,7 @@ msgid "note contents in a file"
msgstr "файл със съдържанието на бележката"
#: builtin/notes.c:415 builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:572
-#: builtin/notes.c:575 builtin/tag.c:539
+#: builtin/notes.c:575 builtin/tag.c:595
msgid "object"
msgstr "обект"
@@ -7840,7 +7908,7 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
msgid "use notes from <notes_ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:978 builtin/remote.c:1593
+#: builtin/notes.c:978 builtin/remote.c:1615
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
@@ -7876,169 +7944,169 @@ msgstr ""
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2530
+#: builtin/pack-objects.c:2526
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2534
+#: builtin/pack-objects.c:2530
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2557
+#: builtin/pack-objects.c:2553
#, c-format
msgid "option %s does not accept negative form"
msgstr "опцията „%s“ не притежава отрицателна версия"
-#: builtin/pack-objects.c:2561
+#: builtin/pack-objects.c:2557
#, c-format
msgid "unable to parse value '%s' for option %s"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ за опцията „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2580
+#: builtin/pack-objects.c:2576
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2582
+#: builtin/pack-objects.c:2578
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2584
+#: builtin/pack-objects.c:2580
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2587
+#: builtin/pack-objects.c:2583
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2588
+#: builtin/pack-objects.c:2584
msgid "version[,offset]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:2589
+#: builtin/pack-objects.c:2585
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:2592
+#: builtin/pack-objects.c:2588
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2594
+#: builtin/pack-objects.c:2590
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2596
+#: builtin/pack-objects.c:2592
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2598
+#: builtin/pack-objects.c:2594
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2600
+#: builtin/pack-objects.c:2596
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2602
+#: builtin/pack-objects.c:2598
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2604
+#: builtin/pack-objects.c:2600
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2606
+#: builtin/pack-objects.c:2602
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2608
+#: builtin/pack-objects.c:2604
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:2610
+#: builtin/pack-objects.c:2606
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:2612
+#: builtin/pack-objects.c:2608
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2614
+#: builtin/pack-objects.c:2610
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:2616
+#: builtin/pack-objects.c:2612
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2619
+#: builtin/pack-objects.c:2615
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:2622
+#: builtin/pack-objects.c:2618
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:2625
+#: builtin/pack-objects.c:2621
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:2627
+#: builtin/pack-objects.c:2623
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2629
+#: builtin/pack-objects.c:2625
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2630 parse-options.h:140
+#: builtin/pack-objects.c:2626 parse-options.h:140
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2631
+#: builtin/pack-objects.c:2627
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2634
+#: builtin/pack-objects.c:2630
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:2636
+#: builtin/pack-objects.c:2632
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:2638
+#: builtin/pack-objects.c:2634
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:2640
+#: builtin/pack-objects.c:2636
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:2642
+#: builtin/pack-objects.c:2638
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2644
+#: builtin/pack-objects.c:2640
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:2723
+#: builtin/pack-objects.c:2719
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
@@ -8090,7 +8158,7 @@ msgstr "съкращение за етикет без ЕТИКЕТ"
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "опцията „--delete“ приема за цел само прости имена на указатели"
-#: builtin/push.c:140
+#: builtin/push.c:139
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -8099,7 +8167,7 @@ msgstr ""
"За да включите тази опция за постоянно, вижте документацията за настройката "
"„push.default“ в „git help config“."
-#: builtin/push.c:143
+#: builtin/push.c:142
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -8124,7 +8192,7 @@ msgstr ""
" git push %s %s\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:158
+#: builtin/push.c:157
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -8138,7 +8206,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:ИМЕ_НА_ОТДАЛЕЧЕНИЯ_КЛОН\n"
-#: builtin/push.c:172
+#: builtin/push.c:171
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -8152,14 +8220,14 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:180
+#: builtin/push.c:179
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr ""
"Текущият клон „%s“ следи няколко отдалечени клона, не можете просто да "
"изтласкате."
-#: builtin/push.c:183
+#: builtin/push.c:182
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -8171,7 +8239,7 @@ msgstr ""
"Трябва да укажете коя версия да се изтласка, за обновяване на отдалечения "
"клон."
-#: builtin/push.c:206
+#: builtin/push.c:205
msgid ""
"push.default is unset; its implicit value has changed in\n"
"Git 2.0 from 'matching' to 'simple'. To squelch this message\n"
@@ -8224,14 +8292,14 @@ msgstr ""
"Новата стойност „simple“ бе въведена с версия 1.7.11 на Git. Ако понякога\n"
"ползвате стари версии на Git, задайте стойност „current“ вместо „simple“."
-#: builtin/push.c:273
+#: builtin/push.c:272
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
-#: builtin/push.c:280
+#: builtin/push.c:279
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -8245,7 +8313,7 @@ msgstr ""
"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:286
+#: builtin/push.c:285
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -8258,7 +8326,7 @@ msgstr ""
"информация вижте раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:292
+#: builtin/push.c:291
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -8277,14 +8345,14 @@ msgstr ""
"от\n"
"ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:299
+#: builtin/push.c:298
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"Изтласкването е отхвърлено, защото в отдалеченото хранилище съществува "
"етикет,\n"
"който ще припокриете с етикет от вашето хранилище."
-#: builtin/push.c:302
+#: builtin/push.c:301
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -8294,22 +8362,22 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:361
+#: builtin/push.c:360
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:365
+#: builtin/push.c:364
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:395
+#: builtin/push.c:394
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:396
+#: builtin/push.c:395
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -8331,99 +8399,99 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:411
+#: builtin/push.c:410
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:412
+#: builtin/push.c:411
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:417
+#: builtin/push.c:416
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:418
+#: builtin/push.c:417
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:423
+#: builtin/push.c:422
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:483
+#: builtin/push.c:482
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:484
+#: builtin/push.c:483
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:485
+#: builtin/push.c:484
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:487
+#: builtin/push.c:486
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:488
+#: builtin/push.c:487
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:491
+#: builtin/push.c:490
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
# FIXME double check this
-#: builtin/push.c:493
+#: builtin/push.c:492
msgid "refname>:<expect"
msgstr "УКАЗАТЕЛ>:<ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:494
+#: builtin/push.c:493
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:496
+#: builtin/push.c:495
msgid "check"
msgstr "проверка"
-#: builtin/push.c:497
+#: builtin/push.c:496
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:499
+#: builtin/push.c:498
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:500 builtin/push.c:501
+#: builtin/push.c:499 builtin/push.c:500
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:502
+#: builtin/push.c:501
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:505
+#: builtin/push.c:504
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:507
+#: builtin/push.c:506
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:508
+#: builtin/push.c:507
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:518
+#: builtin/push.c:517
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:520
+#: builtin/push.c:519
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
@@ -8655,12 +8723,12 @@ msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:185 builtin/remote.c:641
+#: builtin/remote.c:185 builtin/remote.c:640
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:189 builtin/remote.c:645
+#: builtin/remote.c:189 builtin/remote.c:644
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
@@ -8670,46 +8738,46 @@ msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хра
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде настроен"
-#: builtin/remote.c:289
+#: builtin/remote.c:288
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "повече от едно отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:334
+#: builtin/remote.c:333
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не могат да бъдат получени"
-#: builtin/remote.c:435 builtin/remote.c:443
+#: builtin/remote.c:434 builtin/remote.c:442
msgid "(matching)"
msgstr "(съвпадащи)"
-#: builtin/remote.c:447
+#: builtin/remote.c:446
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:590 builtin/remote.c:596 builtin/remote.c:602
+#: builtin/remote.c:589 builtin/remote.c:595 builtin/remote.c:601
#, c-format
msgid "Could not append '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се добави към „%s“"
-#: builtin/remote.c:634 builtin/remote.c:787 builtin/remote.c:885
+#: builtin/remote.c:633 builtin/remote.c:794 builtin/remote.c:894
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "Такова отдалечено хранилище няма: %s"
-#: builtin/remote.c:651
+#: builtin/remote.c:650
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:794
+#: builtin/remote.c:656 builtin/remote.c:846
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
# FIXME tabulator
-#: builtin/remote.c:672
+#: builtin/remote.c:671
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -8720,32 +8788,32 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:678
+#: builtin/remote.c:677
#, c-format
msgid "Could not append '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ не може да бъде добавен в настройките"
-#: builtin/remote.c:689
+#: builtin/remote.c:688
#, c-format
msgid "Could not set '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ не може да бъде зададен в настройките"
-#: builtin/remote.c:711
+#: builtin/remote.c:710
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:745
+#: builtin/remote.c:744
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:759
+#: builtin/remote.c:765
#, c-format
msgid "Could not remove branch %s"
msgstr "Клонът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:829
+#: builtin/remote.c:832
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -8759,125 +8827,125 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:938
+#: builtin/remote.c:947
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:941
+#: builtin/remote.c:950
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:943
+#: builtin/remote.c:952
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
# FIXME
-#: builtin/remote.c:945
+#: builtin/remote.c:954
msgid " ???"
msgstr " неясно"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:986
+#: builtin/remote.c:995
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече от "
"1 клон"
-#: builtin/remote.c:993
+#: builtin/remote.c:1002
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:996
+#: builtin/remote.c:1005
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:997
+#: builtin/remote.c:1006
msgid " and with remote"
msgstr " и с отдалечения клон"
-#: builtin/remote.c:999
+#: builtin/remote.c:1008
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1000
+#: builtin/remote.c:1009
msgid " and with remote"
msgstr " и с отдалечения клон"
-#: builtin/remote.c:1046
+#: builtin/remote.c:1055
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1049
+#: builtin/remote.c:1058
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1053
+#: builtin/remote.c:1062
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1056
+#: builtin/remote.c:1065
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се слее тривиално"
-#: builtin/remote.c:1059
+#: builtin/remote.c:1068
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1066
+#: builtin/remote.c:1075
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1069
+#: builtin/remote.c:1078
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1073
+#: builtin/remote.c:1082
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1076
+#: builtin/remote.c:1085
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1144
+#: builtin/remote.c:1153
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1171
+#: builtin/remote.c:1180
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1172
+#: builtin/remote.c:1181
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1173 builtin/remote.c:1318
+#: builtin/remote.c:1182 builtin/remote.c:1329
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
# FIXME spaces betwen Push and URL
-#: builtin/remote.c:1182 builtin/remote.c:1184
+#: builtin/remote.c:1191 builtin/remote.c:1193
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1186 builtin/remote.c:1188 builtin/remote.c:1190
+#: builtin/remote.c:1195 builtin/remote.c:1197 builtin/remote.c:1199
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1192
+#: builtin/remote.c:1201
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -8886,256 +8954,268 @@ msgstr ""
"хранилище е\n"
" нееднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1204
+#: builtin/remote.c:1213
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1207 builtin/remote.c:1234
+#: builtin/remote.c:1216 builtin/remote.c:1243
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1216
+#: builtin/remote.c:1225
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1224
+#: builtin/remote.c:1233
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1231
+#: builtin/remote.c:1240
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1252
+#: builtin/remote.c:1261
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1254
+#: builtin/remote.c:1263
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1269
+#: builtin/remote.c:1278
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1271
+#: builtin/remote.c:1280
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1281
+#: builtin/remote.c:1290
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1289
+#: builtin/remote.c:1298
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1291
+#: builtin/remote.c:1300
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1307
+#: builtin/remote.c:1318
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1308
+#: builtin/remote.c:1319
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1314
+#: builtin/remote.c:1325
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1315
+#: builtin/remote.c:1326
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1328
+#: builtin/remote.c:1348
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1331
+#: builtin/remote.c:1351
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1374
+#: builtin/remote.c:1396
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1440 builtin/remote.c:1514
+#: builtin/remote.c:1462 builtin/remote.c:1536
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1460
+#: builtin/remote.c:1482
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1467
+#: builtin/remote.c:1489
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1489
+#: builtin/remote.c:1511
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1491
+#: builtin/remote.c:1513
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1493
+#: builtin/remote.c:1515
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
# FIXME message - incompatible
-#: builtin/remote.c:1500
+#: builtin/remote.c:1522
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1540
+#: builtin/remote.c:1562
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1548
+#: builtin/remote.c:1570
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
# FIXME CHECK MEANING
-#: builtin/remote.c:1550
+#: builtin/remote.c:1572
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/remote.c:1564
+#: builtin/remote.c:1586
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
-#: builtin/repack.c:16
+#: builtin/repack.c:17
msgid "git repack [options]"
msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/repack.c:156
+#: builtin/repack.c:160
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:158
+#: builtin/repack.c:162
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:161
+#: builtin/repack.c:165
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:163
+#: builtin/repack.c:167
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:165
+#: builtin/repack.c:169
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:167
+#: builtin/repack.c:171
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:170
+#: builtin/repack.c:174
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:172
+#: builtin/repack.c:176
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:173
+#: builtin/repack.c:177
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:174
+#: builtin/repack.c:178
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:176
+#: builtin/repack.c:180
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:177 builtin/repack.c:181
+#: builtin/repack.c:181 builtin/repack.c:185
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:178
+#: builtin/repack.c:182
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:180
+#: builtin/repack.c:184
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:182
+#: builtin/repack.c:186
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:184
+#: builtin/repack.c:188
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:371
+#: builtin/repack.c:374
#, c-format
msgid "removing '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/replace.c:17
+#: builtin/replace.c:18
msgid "git replace [-f] <object> <replacement>"
msgstr "git replace [-f] ОБЕКТ ЗАМЯНА"
-#: builtin/replace.c:18
+#: builtin/replace.c:19
+msgid "git replace [-f] --edit <object>"
+msgstr "git replace [-f] --edit ОБЕКТ"
+
+#: builtin/replace.c:20
msgid "git replace -d <object>..."
msgstr "git replace -d ОБЕКТ…"
-#: builtin/replace.c:19
+#: builtin/replace.c:21
msgid "git replace [--format=<format>] [-l [<pattern>]]"
msgstr "git replace [--format=ФОРМАТ] [-l [ШАБЛОН]]"
-#: builtin/replace.c:174
+#: builtin/replace.c:315
msgid "list replace refs"
msgstr "извеждане на списъка с указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:175
+#: builtin/replace.c:316
msgid "delete replace refs"
msgstr "изтриване на указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:176
+#: builtin/replace.c:317
+msgid "edit existing object"
+msgstr "редактиране на съществуващ обект"
+
+#: builtin/replace.c:318
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
-#: builtin/replace.c:177
+#: builtin/replace.c:319
+msgid "do not pretty-print contents for --edit"
+msgstr "без форматирано извеждане на съдържанието — за опцията „--edit“"
+
+#: builtin/replace.c:320
msgid "use this format"
msgstr "използване на този ФОРМАТ"
@@ -9204,103 +9284,103 @@ msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:273
+#: builtin/reset.c:275
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
-#: builtin/reset.c:275
+#: builtin/reset.c:277
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво"
-#: builtin/reset.c:276
+#: builtin/reset.c:278
msgid "reset only HEAD"
msgstr "само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво"
# FIXME vs man page
-#: builtin/reset.c:278 builtin/reset.c:280
+#: builtin/reset.c:280 builtin/reset.c:282
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "указателя „HEAD“, индекса и работното дърво"
# FIXME vs man page
-#: builtin/reset.c:282
+#: builtin/reset.c:284
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "зануляване на указателя „HEAD“, но запазване на локалните промени"
-#: builtin/reset.c:285
+#: builtin/reset.c:287
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr ""
"отбелязване само на факта, че изтритите пътища ще бъдат добавени по-късно"
-#: builtin/reset.c:302
+#: builtin/reset.c:304
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Стойността „%s“ не е разпозната като съществуваща версия."
-#: builtin/reset.c:305 builtin/reset.c:313
+#: builtin/reset.c:307 builtin/reset.c:315
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/reset.c:310
+#: builtin/reset.c:312
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "„%s“ не е разпознат като дърво."
-#: builtin/reset.c:319
+#: builtin/reset.c:321
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr ""
"опцията „--patch“ е несъвместима с всяка от опциите „--hard/--mixed/--soft“"
-#: builtin/reset.c:328
+#: builtin/reset.c:330
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
"изпълнете „git reset -- ПЪТ…“."
-#: builtin/reset.c:330
+#: builtin/reset.c:332
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Не може да извършите %s зануляване, когато сте задали ПЪТ."
-#: builtin/reset.c:340
+#: builtin/reset.c:342
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "В голо хранилище не може да извършите %s зануляване"
-#: builtin/reset.c:344
+#: builtin/reset.c:346
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "Опцията „-N“ е съвместима само с „--mixed“"
-#: builtin/reset.c:361
+#: builtin/reset.c:363
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Промени извън индекса след зануляването:"
-#: builtin/reset.c:367
+#: builtin/reset.c:369
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Индексът не може да бъде занулен към версия „%s“."
-#: builtin/reset.c:372
+#: builtin/reset.c:373
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-parse.c:359
+#: builtin/rev-parse.c:360
msgid "git rev-parse --parseopt [options] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТИ…]"
-#: builtin/rev-parse.c:364
+#: builtin/rev-parse.c:365
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "зададеният низ „--“ да се тълкува като аргумент"
-#: builtin/rev-parse.c:366
+#: builtin/rev-parse.c:367
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "спиране на анализа след първия аргумент, който не е опция"
-#: builtin/rev-parse.c:369
+#: builtin/rev-parse.c:370
msgid "output in stuck long form"
msgstr "изход в дългия формат"
-#: builtin/rev-parse.c:497
+#: builtin/rev-parse.c:498
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [options] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -9693,11 +9773,11 @@ msgstr "изтриване на символен указател"
msgid "shorten ref output"
msgstr "кратка информация за указателя"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:255
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:346
msgid "reason"
msgstr "причина"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:255
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:346
msgid "reason of the update"
msgstr "причина за обновяването"
@@ -9730,201 +9810,205 @@ msgstr "git tag -v ЕТИКЕТ…"
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: builtin/tag.c:239
+#: builtin/tag.c:299
#, c-format
msgid "tag name too long: %.*s..."
msgstr "името на етикета е твърде дълго: „%.*s“…"
-#: builtin/tag.c:244
+#: builtin/tag.c:304
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "етикетът „%s“ не е открит."
-#: builtin/tag.c:259
+#: builtin/tag.c:319
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Изтрит е етикетът „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/tag.c:271
+#: builtin/tag.c:331
#, c-format
msgid "could not verify the tag '%s'"
msgstr "етикетът „%s“ не може да бъде проверен"
-#: builtin/tag.c:281
+#: builtin/tag.c:341
#, c-format
msgid ""
"\n"
-"Write a tag message\n"
+"Write a message for tag:\n"
+" %s\n"
"Lines starting with '%c' will be ignored.\n"
msgstr ""
"\n"
-"Въведете съобщение за етикет.\n"
+"Въведете съобщение за етикета.\n"
+" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/tag.c:285
+#: builtin/tag.c:345
#, c-format
msgid ""
"\n"
-"Write a tag message\n"
+"Write a message for tag:\n"
+" %s\n"
"Lines starting with '%c' will be kept; you may remove them yourself if you "
"want to.\n"
msgstr ""
"\n"
"Въведете съобщение за етикет.\n"
+" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги "
"изтриете вие.\n"
-#: builtin/tag.c:324
+#: builtin/tag.c:384
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
-#: builtin/tag.c:326
+#: builtin/tag.c:386
msgid "unable to write tag file"
msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
-#: builtin/tag.c:351
+#: builtin/tag.c:411
msgid "bad object type."
msgstr "неправилен вид обект."
-#: builtin/tag.c:364
+#: builtin/tag.c:424
msgid "tag header too big."
msgstr "заглавната част на етикета е прекалено дълга."
# FIXME - why the ? - either we need to specify or not or it is good to specify
-#: builtin/tag.c:400
+#: builtin/tag.c:460
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
-#: builtin/tag.c:406
+#: builtin/tag.c:466
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
# FIXME - the name of the option '--points-at'
-#: builtin/tag.c:455
+#: builtin/tag.c:515
msgid "switch 'points-at' requires an object"
msgstr "опцията „--points-at“ изисква аргумент-обект"
-#: builtin/tag.c:457
+#: builtin/tag.c:517
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/tag.c:480
+#: builtin/tag.c:536
#, c-format
msgid "unsupported sort specification %s"
msgstr "зададена е неподдържана подредба: „%s“"
-#: builtin/tag.c:500
+#: builtin/tag.c:556
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:502
+#: builtin/tag.c:558
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:504
+#: builtin/tag.c:560
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:505
+#: builtin/tag.c:561
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:507
+#: builtin/tag.c:563
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:509
+#: builtin/tag.c:565
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:511
+#: builtin/tag.c:567
msgid "tag message"
msgstr "съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:513
+#: builtin/tag.c:569
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:517
+#: builtin/tag.c:573
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:518
+#: builtin/tag.c:574
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:519
+#: builtin/tag.c:575
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:521
+#: builtin/tag.c:577
msgid "sort tags"
msgstr "подреждане на етикетите"
-#: builtin/tag.c:525
+#: builtin/tag.c:581
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:528 builtin/tag.c:534
+#: builtin/tag.c:584 builtin/tag.c:590
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:540
+#: builtin/tag.c:596
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на обекта"
-#: builtin/tag.c:566
+#: builtin/tag.c:622
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:578
+#: builtin/tag.c:634
msgid "--sort and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:585
+#: builtin/tag.c:641
msgid "-n option is only allowed with -l."
msgstr "Опцията „-n“ изисква опцията „-l“."
-#: builtin/tag.c:587
+#: builtin/tag.c:643
msgid "--contains option is only allowed with -l."
msgstr "Опцията „-contains“ изисква опцията „-l“."
-#: builtin/tag.c:589
+#: builtin/tag.c:645
msgid "--points-at option is only allowed with -l."
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква опцията „-l“."
# FIXME message pattern
-#: builtin/tag.c:597
+#: builtin/tag.c:653
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:617
+#: builtin/tag.c:673
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:623
+#: builtin/tag.c:679
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:628
+#: builtin/tag.c:684
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:646
+#: builtin/tag.c:702
#, c-format
msgid "%s: cannot lock the ref"
msgstr "указателят „%s“ не може да бъде заключен"
-#: builtin/tag.c:648
+#: builtin/tag.c:704
#, c-format
msgid "%s: cannot update the ref"
msgstr "указателят „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/tag.c:650
+#: builtin/tag.c:706
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
@@ -9933,127 +10017,131 @@ msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Разпакетиране на обектите"
-#: builtin/update-index.c:399
+#: builtin/update-index.c:402
msgid "git update-index [options] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:748
+#: builtin/update-index.c:755
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:751
+#: builtin/update-index.c:758
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:754
+#: builtin/update-index.c:761
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:756
+#: builtin/update-index.c:763
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:758
+#: builtin/update-index.c:765
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:760
+#: builtin/update-index.c:767
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:763
+#: builtin/update-index.c:770
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:767
+#: builtin/update-index.c:774
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:771
+#: builtin/update-index.c:778
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:772
+#: builtin/update-index.c:779
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:776
+#: builtin/update-index.c:783
msgid "(+/-)x"
msgstr "(+/-)x"
-#: builtin/update-index.c:777
+#: builtin/update-index.c:784
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/update-index.c:781
+#: builtin/update-index.c:788
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:784
+#: builtin/update-index.c:791
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:787
+#: builtin/update-index.c:794
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:790
+#: builtin/update-index.c:797
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:793
+#: builtin/update-index.c:800
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:795
+#: builtin/update-index.c:802
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:797
+#: builtin/update-index.c:804
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:799
+#: builtin/update-index.c:806
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:803
+#: builtin/update-index.c:810
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:807
+#: builtin/update-index.c:814
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:811
+#: builtin/update-index.c:818
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:815
+#: builtin/update-index.c:822
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:818
+#: builtin/update-index.c:825
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:820
+#: builtin/update-index.c:827
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:824
+#: builtin/update-index.c:831
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
+#: builtin/update-index.c:833
+msgid "enable or disable split index"
+msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
+
#: builtin/update-ref.c:9
msgid "git update-ref [options] -d <refname> [<oldval>]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] -d ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ [СТАРА_СТОЙНОСТ]"
@@ -10067,21 +10155,21 @@ msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ НОВА_С
msgid "git update-ref [options] --stdin [-z]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] --stdin [-z]"
-#: builtin/update-ref.c:256
+#: builtin/update-ref.c:347
msgid "delete the reference"
msgstr "изтриване на указателя"
-#: builtin/update-ref.c:258
+#: builtin/update-ref.c:349
msgid "update <refname> not the one it points to"
msgstr "обновяване на ИМЕто_НА_УКАЗАТЕЛя, а не това, към което сочи"
-#: builtin/update-ref.c:259
+#: builtin/update-ref.c:350
msgid "stdin has NUL-terminated arguments"
msgstr ""
"някои от елементите подадени на стандартния вход завършват с нулевия знак "
"„NUL“"
-#: builtin/update-ref.c:260
+#: builtin/update-ref.c:351
msgid "read updates from stdin"
msgstr "изчитане на указателите от стандартния вход"
@@ -10093,15 +10181,23 @@ msgstr "git update-server-info [--force]"
msgid "update the info files from scratch"
msgstr "обновяване на информационните файлове от нулата"
-#: builtin/verify-pack.c:56
+#: builtin/verify-commit.c:17
+msgid "git verify-commit [-v|--verbose] <commit>..."
+msgstr "git verify-tag [-v|--verbose] ПОДАВАНЕ…"
+
+#: builtin/verify-commit.c:75
+msgid "print commit contents"
+msgstr "извеждане на съдържанието на подаването"
+
+#: builtin/verify-pack.c:55
msgid "git verify-pack [-v|--verbose] [-s|--stat-only] <pack>..."
msgstr "git verify-pack [-v|--verbose] [-s|--stat-only] ПАКЕТ…"
-#: builtin/verify-pack.c:66
+#: builtin/verify-pack.c:65
msgid "verbose"
msgstr "извеждане на подробна информация"
-#: builtin/verify-pack.c:68
+#: builtin/verify-pack.c:67
msgid "show statistics only"
msgstr "извеждане само на статистиката"
@@ -10628,11 +10724,11 @@ msgid "Pull is not possible because you have unmerged files."
msgstr ""
"Невъзможно е да издърпвате в момента, защото някои файлове не са слети."
-#: git-pull.sh:247
+#: git-pull.sh:245
msgid "updating an unborn branch with changes added to the index"
msgstr "обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: git-pull.sh:271
+#: git-pull.sh:269
#, sh-format
msgid ""
"Warning: fetch updated the current branch head.\n"
@@ -10642,11 +10738,11 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: доставянето обнови върха на текущия клон. Работното ви\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: копие бе тривиално слято от подаване „$orig_head“."
-#: git-pull.sh:296
+#: git-pull.sh:294
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head"
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател"
-#: git-pull.sh:300
+#: git-pull.sh:298
msgid "Cannot rebase onto multiple branches"
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон"
@@ -10824,24 +10920,24 @@ msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:123 git-stash.sh:136
+#: git-stash.sh:124 git-stash.sh:137
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:140
+#: git-stash.sh:141
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
# FIXME can't happen??? може, може
-#: git-stash.sh:143
+#: git-stash.sh:144
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "Временният индекс не може да бъде изтрит"
-#: git-stash.sh:156
+#: git-stash.sh:157
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:190
+#: git-stash.sh:191
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr ""
@@ -10857,7 +10953,7 @@ msgstr ""
#. $ git stash save --blah-blah 2>&1 | head -n 2
#. error: unknown option for 'stash save': --blah-blah
#. To provide a message, use git stash save -- '--blah-blah'
-#: git-stash.sh:237
+#: git-stash.sh:238
#, sh-format
msgid ""
"error: unknown option for 'stash save': $option\n"
@@ -10866,87 +10962,87 @@ msgstr ""
"грешка: командата „git stash save“ не поддържа опция „$option“\n"
" За да зададете съобщение, изпълнете „git stash save -- '$option'“"
-#: git-stash.sh:258
+#: git-stash.sh:259
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: git-stash.sh:262
+#: git-stash.sh:263
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: git-stash.sh:266
+#: git-stash.sh:267
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:284
+#: git-stash.sh:285
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: git-stash.sh:383
+#: git-stash.sh:384
msgid "No stash found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
-#: git-stash.sh:390
+#: git-stash.sh:391
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Указани са прекалено много версии: „$REV“"
-#: git-stash.sh:396
+#: git-stash.sh:397
#, sh-format
msgid "$reference is not valid reference"
msgstr "Указателят „$reference“ е грешен"
-#: git-stash.sh:424
+#: git-stash.sh:425
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "„$args“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: git-stash.sh:435
+#: git-stash.sh:436
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "„$args“ не е указател към нещо скатано"
-#: git-stash.sh:443
+#: git-stash.sh:444
msgid "unable to refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-#: git-stash.sh:447
+#: git-stash.sh:448
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: git-stash.sh:455
+#: git-stash.sh:456
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: git-stash.sh:457
+#: git-stash.sh:458
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:491
+#: git-stash.sh:492
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-#: git-stash.sh:506
+#: git-stash.sh:507
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е скатан."
-#: git-stash.sh:529
+#: git-stash.sh:530
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-#: git-stash.sh:530
+#: git-stash.sh:531
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-#: git-stash.sh:537
+#: git-stash.sh:538
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: git-stash.sh:609
+#: git-stash.sh:610
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
@@ -10965,31 +11061,31 @@ msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация з
msgid "Clone of '$url' into submodule path '$sm_path' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „$url“ в пътя „$sm_path“ като подмодул"
-#: git-submodule.sh:299
+#: git-submodule.sh:296
#, sh-format
msgid "Gitdir '$a' is part of the submodule path '$b' or vice versa"
msgstr "Директорията в Git „$a“ е част от пътя на подмодула „$b“ или обратно"
-#: git-submodule.sh:409
+#: git-submodule.sh:406
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
"дърво"
# FIXME - what is this regex?
-#: git-submodule.sh:419
+#: git-submodule.sh:416
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"адрес на хранилище: „$repo“ трябва или да е абсолютен, или да започва с „./“ "
"или „../“"
-#: git-submodule.sh:436
+#: git-submodule.sh:433
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "„$sm_path“ вече съществува в индекса"
-#: git-submodule.sh:440
+#: git-submodule.sh:437
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -11000,24 +11096,24 @@ msgstr ""
"$sm_path\n"
"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
-#: git-submodule.sh:458
+#: git-submodule.sh:455
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „$sm_path“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:460
+#: git-submodule.sh:457
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "„$sm_path“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:468
+#: git-submodule.sh:465
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Открита е локална директория на Git — „$sm_name“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:470
+#: git-submodule.sh:467
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from"
@@ -11025,7 +11121,7 @@ msgstr ""
"Ако искате да преизползвате тази локална директория на Git вместо да отново "
"да клонирате:"
-#: git-submodule.sh:472
+#: git-submodule.sh:469
#, sh-format
msgid ""
"use the '--force' option. If the local git directory is not the correct repo"
@@ -11033,7 +11129,7 @@ msgstr ""
"използвайте опцията „--force“. Ако локалната директория не сочи към "
"правилното отдалечено хранилище"
-#: git-submodule.sh:473
+#: git-submodule.sh:470
#, sh-format
msgid ""
"or you are unsure what this means choose another name with the '--name' "
@@ -11043,75 +11139,75 @@ msgstr ""
"аргумент на опцията „--name“."
# FIXME активиране - какво всъщност става
-#: git-submodule.sh:475
+#: git-submodule.sh:472
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „$sm_name“ наново."
-#: git-submodule.sh:487
+#: git-submodule.sh:484
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Подмодулът „$sm_path“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:492
+#: git-submodule.sh:489
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „$sm_path“"
-#: git-submodule.sh:501
+#: git-submodule.sh:498
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „$sm_path“"
-#: git-submodule.sh:545
+#: git-submodule.sh:542
#, sh-format
msgid "Entering '$prefix$displaypath'"
msgstr "Влизане в „$prefix$displaypath“"
-#: git-submodule.sh:565
+#: git-submodule.sh:562
#, sh-format
msgid "Stopping at '$prefix$displaypath'; script returned non-zero status."
msgstr ""
"Спиране при „$prefix$displaypath“ — изходният код от скрипта бе различен от "
"0."
-#: git-submodule.sh:611
+#: git-submodule.sh:608
#, sh-format
msgid "No url found for submodule path '$displaypath' in .gitmodules"
msgstr ""
"Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „$displaypath“"
-#: git-submodule.sh:620
+#: git-submodule.sh:617
#, sh-format
msgid "Failed to register url for submodule path '$displaypath'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „$displaypath“"
-#: git-submodule.sh:622
+#: git-submodule.sh:619
#, sh-format
msgid "Submodule '$name' ($url) registered for path '$displaypath'"
msgstr ""
"Регистриран е подмодул „$name“, сочещ към адрес „$url“, за пътя към подмодул "
"„$displaypath“"
-#: git-submodule.sh:639
+#: git-submodule.sh:636
#, sh-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул "
"„$displaypath“"
-#: git-submodule.sh:677
+#: git-submodule.sh:674
#, sh-format
msgid "Use '.' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „.“, за да премахнете всички подмодули"
-#: git-submodule.sh:694
+#: git-submodule.sh:691
#, sh-format
msgid "Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory"
msgstr ""
"Пътят към подмодул „$displaypath“ в работното дърво съдържа директория „.git“"
-#: git-submodule.sh:695
+#: git-submodule.sh:692
#, sh-format
msgid ""
"(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its history)"
@@ -11119,7 +11215,7 @@ msgstr ""
"(използвайте командата „rm -rf“, за да го изтриете заедно с цялата му "
"история)"
-#: git-submodule.sh:701
+#: git-submodule.sh:698
#, sh-format
msgid ""
"Submodule work tree '$displaypath' contains local modifications; use '-f' to "
@@ -11128,32 +11224,32 @@ msgstr ""
"Пътят към подмодул „$displaypath“ в работното дърво съдържа локални промени. "
"Можете да ги пренебрегнете и отмените с опцията „-f“"
-#: git-submodule.sh:704
+#: git-submodule.sh:701
#, sh-format
msgid "Cleared directory '$displaypath'"
msgstr "Директорията „$displaypath“ е изчистена"
-#: git-submodule.sh:705
+#: git-submodule.sh:702
#, sh-format
msgid "Could not remove submodule work tree '$displaypath'"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „$displaypath“ не може да бъде "
"изтрита"
-#: git-submodule.sh:708
+#: git-submodule.sh:705
#, sh-format
msgid "Could not create empty submodule directory '$displaypath'"
msgstr ""
"Празната директория за подмодула „$displaypath“ не може да бъде създадена"
-#: git-submodule.sh:717
+#: git-submodule.sh:714
#, sh-format
msgid "Submodule '$name' ($url) unregistered for path '$displaypath'"
msgstr ""
"Премахната е регистрацията на подмодул „$name“, сочещ към адрес „$url“, за "
"пътя „$displaypath“"
-#: git-submodule.sh:833
+#: git-submodule.sh:830
#, sh-format
msgid ""
"Submodule path '$displaypath' not initialized\n"
@@ -11162,55 +11258,55 @@ msgstr ""
"Пътят към подмодул „$displaypath“ не е инициализиран.\n"
"Пробвайте с командата „update --init“."
-#: git-submodule.sh:846
+#: git-submodule.sh:843
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „$displaypath“ липсва"
-#: git-submodule.sh:855
+#: git-submodule.sh:852
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „$sm_path“"
-#: git-submodule.sh:879
+#: git-submodule.sh:876
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „$displaypath“"
-#: git-submodule.sh:893
+#: git-submodule.sh:890
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „$sha1“ в пътя към подмодул „$displaypath“'"
-#: git-submodule.sh:894
+#: git-submodule.sh:891
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „$displaypath“: изтеглена е версия „$sha1“"
-#: git-submodule.sh:898
+#: git-submodule.sh:895
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „$sha1“ в пътя към подмодул „$displaypath“"
-#: git-submodule.sh:899
+#: git-submodule.sh:896
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „$displaypath“: пребазиране върху версия „$sha1“"
-#: git-submodule.sh:904
+#: git-submodule.sh:901
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Неуспешно сливане на версия „$sha1“ в пътя към подмодул „$displaypath“"
-#: git-submodule.sh:905
+#: git-submodule.sh:902
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „$displaypath“: сливане с версия „$sha1“"
# FIXME spaces
-#: git-submodule.sh:910
+#: git-submodule.sh:907
#, sh-format
msgid ""
"Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$prefix$sm_path'"
@@ -11218,54 +11314,54 @@ msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „$command $sha1“ в пътя към подмодул "
"„$prefix$sm_path“"
-#: git-submodule.sh:911
+#: git-submodule.sh:908
#, sh-format
msgid "Submodule path '$prefix$sm_path': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „$prefix$sm_path“: „$command $sha1“"
-#: git-submodule.sh:941
+#: git-submodule.sh:938
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „$displaypath“"
# FIXME message
-#: git-submodule.sh:1049
+#: git-submodule.sh:1046
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:1097
+#: git-submodule.sh:1098
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „$mod_dst“"
-#: git-submodule.sh:1117
+#: git-submodule.sh:1118
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr " ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „$display_name“ не съдържа подаването „$sha1_src“"
-#: git-submodule.sh:1120
+#: git-submodule.sh:1121
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr " ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „$display_name“ не съдържа подаването „$sha1_dst“"
-#: git-submodule.sh:1123
+#: git-submodule.sh:1124
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „$display_name“ не съдържа никое от подаванията "
"„$sha1_src“ и „$sha1_dst“"
-#: git-submodule.sh:1148
+#: git-submodule.sh:1149
msgid "blob"
msgstr "обект BLOB"
-#: git-submodule.sh:1262
+#: git-submodule.sh:1267
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „$sm_path“"
-#: git-submodule.sh:1326
+#: git-submodule.sh:1331
#, sh-format
msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
msgstr "Синхронизиране на адреса за пътя към подмодул „$displaypath“"