summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2019-02-23 16:39:07 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2019-02-23 21:29:23 (GMT)
commitab8f4f5d73caaf2713346b456de095df690e8cf5 (patch)
tree64eba79181aabaf45de395c908c483cb65dc3512 /po/bg.po
parente7bc80b7ea691dd627cc8253409c9b737e04b399 (diff)
downloadgit-ab8f4f5d73caaf2713346b456de095df690e8cf5.zip
git-ab8f4f5d73caaf2713346b456de095df690e8cf5.tar.gz
git-ab8f4f5d73caaf2713346b456de095df690e8cf5.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4363t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po6793
1 files changed, 3884 insertions, 2909 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index d85e6f5..26c66ca 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,7 +1,7 @@
# Bulgarian translation of git po-file.
-# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
+# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
-# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
#
# ========================
# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
@@ -127,6 +127,8 @@
# ssl backend реализация на SSL
# delta island група разлики
# island marks граници на групите
+# reflog журнал на указателите
+# hash контролна сума, изчисляване на контролна сума
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -145,8 +147,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.20\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-02 10:55+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-12-02 13:41+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-15 10:09+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-23 23:27+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -155,37 +157,37 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: advice.c:99
+#: advice.c:101
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:152
+#: advice.c:154
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:154
+#: advice.c:156
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:156
+#: advice.c:158
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:158
+#: advice.c:160
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:160
+#: advice.c:162
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:162
+#: advice.c:164
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:170
+#: advice.c:172
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -193,23 +195,23 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:178
+#: advice.c:180
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
+#: advice.c:185 builtin/merge.c:1290
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:185
+#: advice.c:187
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:186
+#: advice.c:188
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:192
+#: advice.c:194
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
@@ -238,6 +240,14 @@ msgstr ""
" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
"\n"
+#: alias.c:50
+msgid "cmdline ends with \\"
+msgstr "командният ред завършва с „/“"
+
+#: alias.c:51
+msgid "unclosed quote"
+msgstr "кавичка без еш"
+
#: apply.c:59
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
@@ -268,70 +278,70 @@ msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
-#: apply.c:826
+#: apply.c:825
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
-#: apply.c:835
+#: apply.c:834
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
-#: apply.c:909
+#: apply.c:908
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-#: apply.c:947
+#: apply.c:946
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
-#: apply.c:953
+#: apply.c:952
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
-#: apply.c:954
+#: apply.c:953
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
-#: apply.c:959
+#: apply.c:958
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
-#: apply.c:988
+#: apply.c:987
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
-#: apply.c:1307
+#: apply.c:1306
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
-#: apply.c:1479
+#: apply.c:1478
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-#: apply.c:1548
+#: apply.c:1547
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:1568
+#: apply.c:1567
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -346,71 +356,71 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1581
+#: apply.c:1580
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1769
+#: apply.c:1768
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1771
+#: apply.c:1770
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: apply.c:1805
+#: apply.c:1804
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: apply.c:1842
+#: apply.c:1841
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1844
+#: apply.c:1843
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-#: apply.c:1847
+#: apply.c:1846
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: apply.c:1994
+#: apply.c:1993
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:2031
+#: apply.c:2030
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: apply.c:2193
+#: apply.c:2192
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: apply.c:2279
+#: apply.c:2278
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: apply.c:2283
+#: apply.c:2282
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2942
+#: apply.c:2941
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3063
+#: apply.c:3062
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -419,13 +429,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3075
+#: apply.c:3074
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3081
+#: apply.c:3080
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -434,54 +444,54 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3103
+#: apply.c:3102
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3111
+#: apply.c:3110
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3158
+#: apply.c:3157
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3168
+#: apply.c:3167
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3176
+#: apply.c:3175
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3194
+#: apply.c:3193
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3207
+#: apply.c:3206
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3213
+#: apply.c:3212
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3234
+#: apply.c:3233
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
@@ -561,7 +571,8 @@ msgstr "„%s“: неправилен вид"
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3881 apply.c:3883
+#: apply.c:3881 apply.c:3883 read-cache.c:820 read-cache.c:846
+#: read-cache.c:1299
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
@@ -618,7 +629,7 @@ msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, койт
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
+#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:248 builtin/reset.c:143
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
@@ -696,7 +707,7 @@ msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвър
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
+#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
@@ -720,30 +731,30 @@ msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4719
+#: apply.c:4720
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4874
+#: apply.c:4875
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4901
+#: apply.c:4902
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4907 apply.c:4922
+#: apply.c:4908 apply.c:4923
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4915
+#: apply.c:4916
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -752,145 +763,145 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
+#: apply.c:4932 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
-#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
-#: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
-#: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
-#: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
-#: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
+#: apply.c:4959 apply.c:4962 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
+#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:263
+#: builtin/pull.c:200 builtin/submodule--helper.c:407
+#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
+#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
+#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "път"
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4960
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4962
+#: apply.c:4963
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
+#: apply.c:4965 builtin/am.c:2212
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4965
+#: apply.c:4966
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4968
+#: apply.c:4969
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4970
+#: apply.c:4971
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4974
+#: apply.c:4975
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:4976
+#: apply.c:4977
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4978
+#: apply.c:4979
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:4980
+#: apply.c:4981
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:4982
+#: apply.c:4983
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
-#: apply.c:4984
+#: apply.c:4985
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:4986
+#: apply.c:4987
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4989
+#: apply.c:4990
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:4992
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:4993
+#: apply.c:4994
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
+#: apply.c:4997 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:4999
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
+#: apply.c:5000 builtin/am.c:2191 builtin/interpret-trailers.c:97
#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:857
+#: builtin/pack-objects.c:3314 builtin/rebase.c:1065
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:5000
+#: apply.c:5001
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:5003 apply.c:5006
+#: apply.c:5004 apply.c:5007
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:5009
+#: apply.c:5010
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:5011
+#: apply.c:5012
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:5013
+#: apply.c:5014
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:5015
+#: apply.c:5016
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
-#: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
-#: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
-#: builtin/rebase--interactive.c:157
+#: apply.c:5017 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1312 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:724
+#: builtin/log.c:2037 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/rebase--interactive.c:159
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:5019
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:5021
+#: apply.c:5022
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
+#: apply.c:5024 builtin/am.c:2200
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:5024
+#: apply.c:5025
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -913,99 +924,118 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
+#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:453
+#: archive.c:396
+#, c-format
+msgid "no such ref: %.*s"
+msgstr "такъв указател няма: %.*s"
+
+#: archive.c:401
+#, c-format
+msgid "not a valid object name: %s"
+msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
+
+#: archive.c:414
+#, c-format
+msgid "not a tree object: %s"
+msgstr "не е обект-дърво: %s"
+
+#: archive.c:424
+msgid "current working directory is untracked"
+msgstr "текущата работна директория не е следена"
+
+#: archive.c:455
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:453
+#: archive.c:455
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:454 builtin/log.c:1536
+#: archive.c:456 builtin/log.c:1549
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:455
+#: archive.c:457
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
-#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
-#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
-#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
+#: archive.c:458 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
+#: builtin/fast-export.c:1091 builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895
+#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
#: parse-options.h:162
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:457 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:459
+#: archive.c:461
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:460
+#: archive.c:462
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:461
+#: archive.c:463
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
-#: archive.c:462
+#: archive.c:464
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
-#: archive.c:470
+#: archive.c:472
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
-#: archive.c:473
+#: archive.c:475
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
-#: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
+#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
+#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1859
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:476 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
-#: builtin/notes.c:496
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
+#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:478 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:485
+#: archive.c:487
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:487
+#: archive.c:489
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:489
+#: archive.c:491
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:511
+#: archive.c:513
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:518
+#: archive.c:520
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
@@ -1049,7 +1079,7 @@ msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
+#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:225 builtin/pack-objects.c:228
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
@@ -1059,12 +1089,17 @@ msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
-#: attr.c:212
+#: attr.c:211
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
-#: attr.c:409
+#: attr.c:368
+#, c-format
+msgid "%s not allowed: %s:%d"
+msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
+
+#: attr.c:408
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -1077,17 +1112,17 @@ msgstr ""
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
-#: bisect.c:676
+#: bisect.c:678
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
-#: bisect.c:730
+#: bisect.c:733
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
-#: bisect.c:754
+#: bisect.c:758
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -1096,7 +1131,7 @@ msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:759
+#: bisect.c:763
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1105,7 +1140,7 @@ msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:764
+#: bisect.c:768
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1114,7 +1149,7 @@ msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:772
+#: bisect.c:776
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1125,7 +1160,7 @@ msgstr ""
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
-#: bisect.c:785
+#: bisect.c:789
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1136,36 +1171,36 @@ msgstr ""
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
-#: bisect.c:818
+#: bisect.c:822
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:858
+#: bisect.c:865
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
+#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
+#: bisect.c:937 builtin/merge.c:139
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:958
+#: bisect.c:967
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:977
+#: bisect.c:986
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:985
+#: bisect.c:994
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1174,7 +1209,7 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:1004
+#: bisect.c:1013
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1184,48 +1219,48 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1010
+#: bisect.c:1019
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:1787
+#: blame.c:1792
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:1801
+#: blame.c:1806
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:1822
+#: blame.c:1827
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
-#: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
-#: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
+#: blame.c:1836 bundle.c:164 ref-filter.c:2071 remote.c:1948 sequencer.c:1993
+#: sequencer.c:4064 builtin/commit.c:1004 builtin/log.c:378 builtin/log.c:936
+#: builtin/log.c:1420 builtin/log.c:1796 builtin/log.c:2086 builtin/merge.c:407
#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:1849
+#: blame.c:1854
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:1860
+#: blame.c:1865
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:1871
+#: blame.c:1876
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
@@ -1343,27 +1378,27 @@ msgstr ""
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
-#: branch.c:279
+#: branch.c:280
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: branch.c:299
+#: branch.c:300
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
-#: branch.c:304
+#: branch.c:305
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
-#: branch.c:358
+#: branch.c:359
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
-#: branch.c:381
+#: branch.c:382
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
@@ -1378,71 +1413,71 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
-#: builtin/commit.c:774
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2215 sequencer.c:2763
+#: builtin/commit.c:776
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: bundle.c:141
+#: bundle.c:143
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:192
+#: bundle.c:194
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
-#: bundle.c:199
+#: bundle.c:201
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
-#: bundle.c:201
+#: bundle.c:203
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
-#: bundle.c:267
+#: bundle.c:269
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
-#: bundle.c:274
+#: bundle.c:276
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: bundle.c:285
+#: bundle.c:287
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:327
+#: bundle.c:329
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:376
+#: bundle.c:378
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
+#: bundle.c:457 builtin/log.c:193 builtin/log.c:1701 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:464
+#: bundle.c:465
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:474
+#: bundle.c:475
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bundle.c:498
+#: bundle.c:500
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
@@ -1451,8 +1486,8 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
-#: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
+#: commit.c:50 sequencer.c:2567 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
+#: builtin/am.c:1375 builtin/am.c:2019 builtin/replace.c:376
#: builtin/replace.c:448
#, c-format
msgid "could not parse %s"
@@ -1486,29 +1521,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1115
+#: commit.c:1122
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1118
+#: commit.c:1125
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1121
+#: commit.c:1128
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: commit.c:1124
+#: commit.c:1131
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: commit.c:1378
+#: commit.c:1385
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1518,91 +1553,133 @@ msgstr ""
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
-#: commit-graph.c:108
+#: commit-graph.c:101
#, c-format
msgid "graph file %s is too small"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията „%s“ е твърде малък"
-#: commit-graph.c:115
+#: commit-graph.c:136
#, c-format
msgid "graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:122
+#: commit-graph.c:143
#, c-format
msgid "graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:129
+#: commit-graph.c:150
#, c-format
msgid "hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на отпечатъка на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:153
+#: commit-graph.c:173
+msgid "chunk lookup table entry missing; graph file may be incomplete"
+msgstr ""
+"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
+
+#: commit-graph.c:184
#, c-format
msgid "improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
-#: commit-graph.c:189
+#: commit-graph.c:221
#, c-format
msgid "chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
-#: commit-graph.c:308
+#: commit-graph.c:334
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
+#: commit-graph.c:671 builtin/pack-objects.c:2646
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:651
-msgid "Annotating commits in commit graph"
-msgstr "Анотиране на подаванията в гра̀фа"
+#: commit-graph.c:704
+msgid "Loading known commits in commit graph"
+msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:691
+#: commit-graph.c:720
+msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
+msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
+
+#: commit-graph.c:732
+msgid "Clearing commit marks in commit graph"
+msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:752
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
-msgid "Finding commits for commit graph"
-msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа"
+#: commit-graph.c:869
+#, c-format
+msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
+msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
+msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
+msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-#: commit-graph.c:812
+#: commit-graph.c:882
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:814
+#: commit-graph.c:884
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:868
+#: commit-graph.c:898
+#, c-format
+msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
+msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
+msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
+msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
+
+#: commit-graph.c:930
+msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
+msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
+
+#: commit-graph.c:943
+msgid "Counting distinct commits in commit graph"
+msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
+
+#: commit-graph.c:956
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-#: commit-graph.c:895
+#: commit-graph.c:965
+msgid "Finding extra edges in commit graph"
+msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:989
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:902 midx.c:769
+#: commit-graph.c:996 midx.c:769
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1002
+#: commit-graph.c:1036
+#, c-format
+msgid "Writing out commit graph in %d pass"
+msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
+msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
+msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
+
+#: commit-graph.c:1109
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:1046
+#: commit-graph.c:1153
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
+#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
@@ -1644,7 +1721,7 @@ msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:378 sequencer.c:2296
+#: config.c:378 sequencer.c:2330
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
@@ -1784,7 +1861,7 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3391
+#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3394
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
@@ -1861,62 +1938,62 @@ msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2717 config.c:3041
+#: config.c:2716 config.c:3040
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2728
+#: config.c:2727
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:2763 builtin/config.c:327
+#: config.c:2762 builtin/config.c:328
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:2788
+#: config.c:2787
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:2801 config.c:3054
+#: config.c:2800 config.c:3053
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2812
+#: config.c:2811
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:2821 config.c:3059
+#: config.c:2820 config.c:3058
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:2906 config.c:3156
+#: config.c:2905 config.c:3155
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:2940
+#: config.c:2939
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2942 builtin/remote.c:782
+#: config.c:2941 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3032
+#: config.c:3031
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3199
+#: config.c:3198
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -1970,50 +2047,45 @@ msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плит
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
-#: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
-#, c-format
-msgid "remote error: %s"
-msgstr "отдалечена грешка: %s"
-
-#: connect.c:316
+#: connect.c:313
msgid "invalid packet"
msgstr "неправилен пакет"
-#: connect.c:336
+#: connect.c:333
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
-#: connect.c:444
+#: connect.c:441
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
-#: connect.c:448
+#: connect.c:445
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
-#: connect.c:547
+#: connect.c:544
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
-#: connect.c:598
+#: connect.c:595
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
-#: connect.c:638 connect.c:701
+#: connect.c:635 connect.c:698
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "Търсене на „%s“… "
-#: connect.c:642
+#: connect.c:639
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
-#: connect.c:646 connect.c:717
+#: connect.c:643 connect.c:714
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
@@ -2022,7 +2094,7 @@ msgstr ""
"готово.\n"
"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
-#: connect.c:668 connect.c:745
+#: connect.c:665 connect.c:742
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
@@ -2032,67 +2104,67 @@ msgstr ""
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
-#: connect.c:674 connect.c:751
+#: connect.c:671 connect.c:748
msgid "done."
msgstr "действието завърши."
-#: connect.c:705
+#: connect.c:702
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
-#: connect.c:711
+#: connect.c:708
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "непознат порт „%s“"
-#: connect.c:848 connect.c:1174
+#: connect.c:845 connect.c:1171
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
-#: connect.c:850
+#: connect.c:847
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
-#: connect.c:860
+#: connect.c:857
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
-#: connect.c:927
+#: connect.c:924
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr ""
"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
"\n"
" git help pull"
-#: connect.c:1122
+#: connect.c:1119
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
-#: connect.c:1134
+#: connect.c:1131
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
-#: connect.c:1151
+#: connect.c:1148
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr ""
"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
-#: connect.c:1262
+#: connect.c:1259
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
-#: connect.c:1307
+#: connect.c:1304
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
+#: connected.c:68 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:146
msgid "Checking connectivity"
-msgstr "Проверка на връзката"
+msgstr "Проверка на свързаността"
#: connected.c:80
msgid "Could not run 'git rev-list'"
@@ -2106,17 +2178,17 @@ msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
-#: convert.c:194
+#: convert.c:193
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
-#: convert.c:207
+#: convert.c:206
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
-#: convert.c:209
+#: convert.c:208
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
@@ -2126,13 +2198,13 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:217
+#: convert.c:216
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
-#: convert.c:219
+#: convert.c:218
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
@@ -2143,14 +2215,14 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:280
+#: convert.c:279
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
"кодиране „%s“"
-#: convert.c:287
+#: convert.c:286
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
@@ -2159,14 +2231,14 @@ msgstr ""
"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
-#: convert.c:305
+#: convert.c:304
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
"„%s“"
-#: convert.c:307
+#: convert.c:306
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
@@ -2176,37 +2248,37 @@ msgstr ""
"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
"поредността на байтовете)."
-#: convert.c:425 convert.c:496
+#: convert.c:424 convert.c:495
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
-#: convert.c:468
+#: convert.c:467
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
-#: convert.c:674
+#: convert.c:673
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
-#: convert.c:694
+#: convert.c:693
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
-#: convert.c:701
+#: convert.c:700
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
-#: convert.c:736 convert.c:739
+#: convert.c:735 convert.c:738
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
-#: convert.c:742 convert.c:796
+#: convert.c:741 convert.c:796
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
@@ -2242,53 +2314,53 @@ msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ фи
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
-#: date.c:116
+#: date.c:137
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
-#: date.c:122
+#: date.c:143
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> second ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
-#: date.c:129
+#: date.c:150
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
-#: date.c:136
+#: date.c:157
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
-#: date.c:143
+#: date.c:164
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> day ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
-#: date.c:149
+#: date.c:170
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> week ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
-#: date.c:156
+#: date.c:177
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
-#: date.c:167
+#: date.c:188
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
@@ -2296,42 +2368,42 @@ msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
-#: date.c:170
+#: date.c:191
#, c-format
msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
-#: date.c:175 date.c:180
+#: date.c:196 date.c:201
#, c-format
msgid "%<PRIuMAX> year ago"
msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
-#: delta-islands.c:268
+#: delta-islands.c:272
msgid "Propagating island marks"
msgstr "Разпространяване на границите на групите"
-#: delta-islands.c:286
+#: delta-islands.c:290
#, c-format
msgid "bad tree object %s"
msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
-#: delta-islands.c:330
+#: delta-islands.c:334
#, c-format
msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
-#: delta-islands.c:386
+#: delta-islands.c:390
#, c-format
msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
msgstr ""
"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
-#: delta-islands.c:462
+#: delta-islands.c:466
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
@@ -2371,25 +2443,33 @@ msgstr ""
"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
-#: diff.c:316
+#: diff.c:319
#, c-format
-msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
-msgstr "непознатата стойност „%s“ на настройката „color-moved-ws“ се прескача"
+msgid ""
+"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
+"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
+msgstr ""
+"неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, possible "
+"values are „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
+"знаци), „ignore-space-at-eol“ (пренебрегване на промените на празните знаци "
+"в края на реда), „ignore-all-space“ (пренебрегване на всички празни знаци), "
+"„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
+"форматиране)"
-#: diff.c:323
+#: diff.c:327
msgid ""
-"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
-"space modes"
+"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
+"whitespace modes"
msgstr ""
"color-moved-ws: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
-"за знаците за интервали"
+"за празни знаци"
-#: diff.c:394
+#: diff.c:400
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:454
+#: diff.c:460
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -2398,27 +2478,27 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4140
+#: diff.c:4211
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4482
+#: diff.c:4553
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4485
+#: diff.c:4556
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4563
+#: diff.c:4634
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4729
+#: diff.c:4800
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2427,63 +2507,63 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4743
+#: diff.c:4814
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5823
+#: diff.c:5900
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:5826
+#: diff.c:5903
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
-#: diff.c:5829
+#: diff.c:5906
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-#: dir.c:576
+#: dir.c:538
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
-#: dir.c:965
+#: dir.c:927
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
-#: dir.c:1880
+#: dir.c:1842
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2122
+#: dir.c:2084
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2246
+#: dir.c:2208
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3047
+#: dir.c:3009
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-#: dir.c:3092 dir.c:3097
+#: dir.c:3054 dir.c:3059
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3126
+#: dir.c:3088
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -2525,239 +2605,243 @@ msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:163
+#: fetch-pack.c:154
+msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
+msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
+
+#: fetch-pack.c:165
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:183
+#: fetch-pack.c:185
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:253
+#: fetch-pack.c:256
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
+#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1264
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
+#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1271
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
+#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1273
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
+#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1276
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
+#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1278
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
+#: fetch-pack.c:374 fetch-pack.c:1282
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:404
+#: fetch-pack.c:415
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:421
+#: fetch-pack.c:432
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:452
+#: fetch-pack.c:463
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:464 progress.c:229
+#: fetch-pack.c:475 progress.c:229
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:476
+#: fetch-pack.c:487
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:522
+#: fetch-pack.c:533
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:764
+#: fetch-pack.c:740
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:803
+#: fetch-pack.c:779
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:811
+#: fetch-pack.c:787
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:879
+#: fetch-pack.c:855
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:895
+#: fetch-pack.c:871
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:897
+#: fetch-pack.c:873
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:926
+#: fetch-pack.c:902
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:930
+#: fetch-pack.c:906
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:933
+#: fetch-pack.c:909
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
-#: fetch-pack.c:939
+#: fetch-pack.c:915
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
-#: fetch-pack.c:943
+#: fetch-pack.c:919
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
-#: fetch-pack.c:947
+#: fetch-pack.c:923
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
-#: fetch-pack.c:951
+#: fetch-pack.c:927
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:955
+#: fetch-pack.c:931
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:941
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
-#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
+#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:1140
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:979
+#: fetch-pack.c:955
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:985
+#: fetch-pack.c:961
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:989
+#: fetch-pack.c:965
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:991
+#: fetch-pack.c:967
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:1008
+#: fetch-pack.c:984
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
+#: fetch-pack.c:996 fetch-pack.c:1419
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1153
+#: fetch-pack.c:1134
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1199
+#: fetch-pack.c:1184
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1205
+#: fetch-pack.c:1190
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1244
+#: fetch-pack.c:1229
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1249
+#: fetch-pack.c:1234
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1259
+#: fetch-pack.c:1244
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-#: fetch-pack.c:1261
+#: fetch-pack.c:1246
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
-#: fetch-pack.c:1298
+#: fetch-pack.c:1287
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1314
+#: fetch-pack.c:1308
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1324
+#: fetch-pack.c:1318
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1328
+#: fetch-pack.c:1322
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1642
+#: fetch-pack.c:1646
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
+#: fetch-pack.c:1664 builtin/clone.c:671
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:1686
+#: fetch-pack.c:1690
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1689
+#: fetch-pack.c:1693
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
@@ -2785,8 +2869,8 @@ msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
-#: builtin/rm.c:134
+#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
@@ -2848,41 +2932,41 @@ msgstr "Команди от ниско ниво/Синхронизация на
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
msgstr "Команди от ниско ниво/Допълнителни инструменти"
-#: help.c:296
+#: help.c:298
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
-#: help.c:303
+#: help.c:305
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
-#: help.c:312
+#: help.c:314
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:361 git.c:90
+#: help.c:363 git.c:90
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
-#: help.c:408
+#: help.c:410
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "Популярните въведения в Git са:"
-#: help.c:517
+#: help.c:519
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
-#: help.c:522
+#: help.c:524
msgid "External commands"
msgstr "Външни команди"
-#: help.c:530
+#: help.c:539
msgid "Command aliases"
msgstr "Псевдоними на командите"
-#: help.c:594
+#: help.c:603
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -2891,36 +2975,36 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:653
+#: help.c:662
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:675
+#: help.c:684
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не съществува."
-#: help.c:680
+#: help.c:689
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
-#: help.c:685
+#: help.c:694
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
"имате предвид „%s“."
-#: help.c:693
+#: help.c:702
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-#: help.c:697
+#: help.c:706
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -2934,16 +3018,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Най-близките команди са"
-#: help.c:712
+#: help.c:721
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
-#: help.c:780
+#: help.c:789
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: help.c:784
+#: help.c:793
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -3014,20 +3098,20 @@ msgstr "не може да се ползва празно име като иде
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:419 builtin/commit.c:606
+#: ident.c:419 builtin/commit.c:608
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
-#: list-objects-filter-options.c:35
+#: list-objects-filter-options.c:36
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
#: list-objects-filter-options.c:58
-msgid "only 'tree:0' is supported"
-msgstr "поддържа се единствено „tree:0“"
+msgid "expected 'tree:<depth>'"
+msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
-#: list-objects-filter-options.c:137
+#: list-objects-filter-options.c:152
msgid "cannot change partial clone promisor remote"
msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
@@ -3059,102 +3143,102 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
-#: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1918
+#: builtin/checkout.c:416 builtin/checkout.c:745 builtin/clone.c:771
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: merge-recursive.c:323
+#: merge-recursive.c:332
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:345
+#: merge-recursive.c:355
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
"преустановено."
-#: merge-recursive.c:353
+#: merge-recursive.c:364
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
"Сливането е преустановено."
-#: merge-recursive.c:435
+#: merge-recursive.c:447
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:906
+#: merge-recursive.c:902
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:917
+#: merge-recursive.c:913
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
+#: merge-recursive.c:927 merge-recursive.c:946
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:940
+#: merge-recursive.c:936
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
+#: merge-recursive.c:978 builtin/cat-file.c:40
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:984
+#: merge-recursive.c:980
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:1008
+#: merge-recursive.c:1004
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:1019
+#: merge-recursive.c:1015
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:1024
+#: merge-recursive.c:1020
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1212
+#: merge-recursive.c:1211
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-#: merge-recursive.c:1219
+#: merge-recursive.c:1218
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-#: merge-recursive.c:1226
+#: merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
"подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
+#: merge-recursive.c:1233 merge-recursive.c:1245
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
-#: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
+#: merge-recursive.c:1236 merge-recursive.c:1248
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
@@ -3198,26 +3282,26 @@ msgstr ""
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-#: merge-recursive.c:1358
+#: merge-recursive.c:1361
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:1363
+#: merge-recursive.c:1366
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1395
+#: merge-recursive.c:1398
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1416
+#: merge-recursive.c:1419
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
-#: merge-recursive.c:1483
+#: merge-recursive.c:1486
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3226,7 +3310,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1488
+#: merge-recursive.c:1491
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3235,7 +3319,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1495
+#: merge-recursive.c:1498
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3244,7 +3328,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1500
+#: merge-recursive.c:1503
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3253,33 +3337,45 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1534
+#: merge-recursive.c:1537
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1534
+#: merge-recursive.c:1537
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
-#: merge-recursive.c:3124
+#: merge-recursive.c:1633 merge-recursive.c:2481 merge-recursive.c:3213
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-#: merge-recursive.c:1602
+#: merge-recursive.c:1643
+#, c-format
+msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
+msgstr ""
+"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
+
+#: merge-recursive.c:1706
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
+"„%s“ е добавен в „%s“"
+
+#: merge-recursive.c:1734
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1607
+#: merge-recursive.c:1739
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
-#: merge-recursive.c:1633
+#: merge-recursive.c:1759
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -3288,29 +3384,18 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1638
+#: merge-recursive.c:1764
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1699
+#: merge-recursive.c:1868
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1734
-#, c-format
-msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
-msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:1746
-#, c-format
-msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
-msgstr ""
-"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-
-#: merge-recursive.c:1952
+#: merge-recursive.c:2064
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -3321,7 +3406,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:1984
+#: merge-recursive.c:2096
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -3330,7 +3415,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-recursive.c:1994
+#: merge-recursive.c:2106
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -3340,7 +3425,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-recursive.c:2086
+#: merge-recursive.c:2198
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -3349,7 +3434,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2331
+#: merge-recursive.c:2443
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -3358,89 +3443,82 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-recursive.c:2737
-#, c-format
-msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
-"„%s“ е добавен в „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:2763
-#, c-format
-msgid "Adding merged %s"
-msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
-#, c-format
-msgid "Adding as %s instead"
-msgstr "Добавяне като „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:2934
+#: merge-recursive.c:3022
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:2937
+#: merge-recursive.c:3025
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:3006
+#: merge-recursive.c:3094
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:3006
+#: merge-recursive.c:3094
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3017
+#: merge-recursive.c:3105
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:3024
+#: merge-recursive.c:3112
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:3071
+#: merge-recursive.c:3160
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
+#: merge-recursive.c:3182 git-submodule.sh:861
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:3094
+#: merge-recursive.c:3183
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:3216
#, c-format
+msgid "Adding as %s instead"
+msgstr "Добавяне като „%s“"
+
+#: merge-recursive.c:3319
+#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3242
+#: merge-recursive.c:3345
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3248
+#: merge-recursive.c:3351
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3255
+#: merge-recursive.c:3358
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3264
+#: merge-recursive.c:3367
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3300
+#: merge-recursive.c:3376
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
+msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
+
+#: merge-recursive.c:3417
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3449,36 +3527,36 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3311
+#: merge-recursive.c:3428
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:3320
+#: merge-recursive.c:3437
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3419
+#: merge-recursive.c:3536
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3432
+#: merge-recursive.c:3549
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3471
+#: merge-recursive.c:3588
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3537
+#: merge-recursive.c:3654
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3553 builtin/merge.c:691 builtin/merge.c:849
+#: merge-recursive.c:3670 builtin/merge.c:692 builtin/merge.c:850
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -3606,22 +3684,22 @@ msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: name-hash.c:532
+#: name-hash.c:531
#, c-format
msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за директории: %s"
-#: name-hash.c:554
+#: name-hash.c:553
#, c-format
msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за имена: %s"
-#: name-hash.c:560
+#: name-hash.c:559
#, c-format
msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за имена: %s"
-#: notes-merge.c:275
+#: notes-merge.c:277
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
@@ -3638,23 +3716,23 @@ msgstr ""
"\n"
" git notes merge --abort"
-#: notes-merge.c:282
+#: notes-merge.c:284
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
-#: notes-utils.c:45
+#: notes-utils.c:46
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr ""
"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
-#: notes-utils.c:104
+#: notes-utils.c:105
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
-#: notes-utils.c:114
+#: notes-utils.c:115
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
@@ -3664,7 +3742,7 @@ msgstr ""
#. the environment variable, the second %s is
#. its value.
#.
-#: notes-utils.c:144
+#: notes-utils.c:145
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
@@ -3674,50 +3752,111 @@ msgstr "Зададена е лоша стойност на променлива
msgid "invalid object type \"%s\""
msgstr "неправилен вид обект: „%s“"
-#: object.c:173
+#: object.c:174
#, c-format
msgid "object %s is a %s, not a %s"
msgstr "обектът „%s“ е %s, а не %s"
-#: object.c:233
+#: object.c:234
#, c-format
msgid "object %s has unknown type id %d"
msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
-#: object.c:246
+#: object.c:247
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: object.c:266 object.c:277
+#: object.c:267 object.c:278
#, c-format
-msgid "sha1 mismatch %s"
-msgstr "разлика в SHA1: „%s“"
+msgid "hash mismatch %s"
+msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
#: packfile.c:607
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1864
+#: packfile.c:1870
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1868
+#: packfile.c:1874
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
"да е отрязан)"
-#: parse-options.c:672
+#: parse-options.c:35
+#, c-format
+msgid "%s requires a value"
+msgstr "опцията „%s“ изисква аргумент"
+
+#: parse-options.c:69
+#, c-format
+msgid "%s is incompatible with %s"
+msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими"
+
+#: parse-options.c:74
+#, c-format
+msgid "%s : incompatible with something else"
+msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с нещо"
+
+#: parse-options.c:88 parse-options.c:92 parse-options.c:260
+#, c-format
+msgid "%s takes no value"
+msgstr "опцията „%s“ не приема аргументи"
+
+#: parse-options.c:90
+#, c-format
+msgid "%s isn't available"
+msgstr "опцията „%s“ не е налична"
+
+#: parse-options.c:178
+#, c-format
+msgid "%s expects a numerical value"
+msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
+
+#: parse-options.c:194
+#, c-format
+msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
+msgstr ""
+"„%s“ очаква неотрицателно цяло число, евентуално със суфикс „k“/„m“/„g“"
+
+#: parse-options.c:322
+#, c-format
+msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
+msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%s“ или „--%s%s“)"
+
+#: parse-options.c:356 parse-options.c:364
+#, c-format
+msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
+msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
+
+#: parse-options.c:649
+#, c-format
+msgid "unknown option `%s'"
+msgstr "непозната опция: „%s“"
+
+#: parse-options.c:651
+#, c-format
+msgid "unknown switch `%c'"
+msgstr "непознат флаг „%c“"
+
+#: parse-options.c:653
+#, c-format
+msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
+msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
+
+#: parse-options.c:675
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:691
+#: parse-options.c:694
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -3725,26 +3864,38 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:697
+#: parse-options.c:700
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:700
+#: parse-options.c:703
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:739
+#: parse-options.c:742
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
-#: parse-options-cb.c:37
+#: parse-options-cb.c:21
+#, c-format
+msgid "option `%s' expects a numerical value"
+msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
+
+#: parse-options-cb.c:38
#, c-format
msgid "malformed expiration date '%s'"
msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
-#: parse-options-cb.c:109
+#: parse-options-cb.c:51
+#, c-format
+msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
+msgstr ""
+"опцията „%s“ изисква някоя от стойностите: „always“ (винаги), "
+"„auto“ (автоматично) или „never“ (никога)"
+
+#: parse-options-cb.c:110
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
@@ -3754,29 +3905,29 @@ msgstr "неправилно име на обект „%s“"
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
-#: pathspec.c:129
+#: pathspec.c:128
msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
msgstr ""
"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
-#: pathspec.c:147
+#: pathspec.c:146
msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
-#: pathspec.c:150
+#: pathspec.c:149
msgid "attr spec must not be empty"
msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
-#: pathspec.c:193
+#: pathspec.c:192
#, c-format
msgid "invalid attribute name %s"
msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
-#: pathspec.c:258
+#: pathspec.c:257
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:265
+#: pathspec.c:264
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
@@ -3784,46 +3935,46 @@ msgstr ""
"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
"други глобални настройки за пътища"
-#: pathspec.c:305
+#: pathspec.c:304
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
-#: pathspec.c:326
+#: pathspec.c:325
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
-#: pathspec.c:331
+#: pathspec.c:330
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
-#: pathspec.c:369
+#: pathspec.c:368
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
-#: pathspec.c:428
+#: pathspec.c:427
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:441
+#: pathspec.c:440
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
-#: pathspec.c:515
+#: pathspec.c:514
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
-#: pathspec.c:525
+#: pathspec.c:524
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
-#: pathspec.c:592
+#: pathspec.c:591
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
@@ -3832,52 +3983,57 @@ msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
msgid "flush packet write failed"
msgstr "неуспешно изчистване на буферите при запис на пакет"
-#: pkt-line.c:142 pkt-line.c:228
+#: pkt-line.c:144 pkt-line.c:230
msgid "protocol error: impossibly long line"
msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
-#: pkt-line.c:158 pkt-line.c:160
+#: pkt-line.c:160 pkt-line.c:162
msgid "packet write with format failed"
msgstr "неуспешен запис на пакет с формат"
-#: pkt-line.c:192
+#: pkt-line.c:194
msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
msgstr ""
"неуспешен запис на пакетен файл — данните надвишават максималният размер на "
"пакет"
-#: pkt-line.c:199 pkt-line.c:206
+#: pkt-line.c:201 pkt-line.c:208
msgid "packet write failed"
msgstr "неуспешен запис на пакет"
-#: pkt-line.c:291
+#: pkt-line.c:293
msgid "read error"
msgstr "грешка при четене"
-#: pkt-line.c:299
+#: pkt-line.c:301
msgid "the remote end hung up unexpectedly"
msgstr "отдалеченото хранилище неочаквано прекъсна връзката"
-#: pkt-line.c:327
+#: pkt-line.c:329
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
-#: pkt-line.c:337 pkt-line.c:342
+#: pkt-line.c:339 pkt-line.c:344
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length %d"
msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
-#: preload-index.c:118
+#: pkt-line.c:353
+#, c-format
+msgid "remote error: %s"
+msgstr "отдалечена грешка: %s"
+
+#: preload-index.c:119
msgid "Refreshing index"
msgstr "Обновяване на индекса"
-#: preload-index.c:137
+#: preload-index.c:138
#, c-format
msgid "unable to create threaded lstat: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
-#: pretty.c:962
+#: pretty.c:963
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
@@ -3890,7 +4046,7 @@ msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:74 sequencer.c:4764
+#: range-diff.c:74 sequencer.c:4828
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -3904,11 +4060,48 @@ msgstr "неуспешно търсене на разлика"
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: read-cache.c:1490
+#: read-cache.c:673
+#, c-format
+msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
+msgstr ""
+"няма да бъде добавен псевдоним за файл „%s“ („%s“ вече съществува в индекса)"
+
+#: read-cache.c:689
+msgid "cannot create an empty blob in the object database"
+msgstr "в базата от данни за обектите не може да се създаде празен обект-BLOB"
+
+#: read-cache.c:710
+#, c-format
+msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
+msgstr ""
+"%s: може да добавяте само обикновени файлове, символни връзки и директории "
+"на git"
+
+#: read-cache.c:765
+#, c-format
+msgid "unable to index file '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде индексиран"
+
+#: read-cache.c:784
+#, c-format
+msgid "unable to add '%s' to index"
+msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
+
+#: read-cache.c:795
+#, c-format
+msgid "unable to stat '%s'"
+msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
+
+#: read-cache.c:1304
+#, c-format
+msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
+msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
+
+#: read-cache.c:1489
msgid "Refresh index"
msgstr "Обновяване на индекса"
-#: read-cache.c:1604
+#: read-cache.c:1603
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -3917,7 +4110,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1614
+#: read-cache.c:1613
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -3927,61 +4120,146 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1792
+#: read-cache.c:1684
+#, c-format
+msgid "bad signature 0x%08x"
+msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
+
+#: read-cache.c:1687
+#, c-format
+msgid "bad index version %d"
+msgstr "неправилна версия на индекса %d"
+
+#: read-cache.c:1696
+msgid "bad index file sha1 signature"
+msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
+
+#: read-cache.c:1726
+#, c-format
+msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
+msgstr ""
+"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
+
+#: read-cache.c:1728
+#, c-format
+msgid "ignoring %.4s extension"
+msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
+
+#: read-cache.c:1765
+#, c-format
+msgid "unknown index entry format 0x%08x"
+msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
+
+#: read-cache.c:1781
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
-msgstr "неправилно име на поле в индекса, близо до пътя „%s“"
+msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
+
+#: read-cache.c:1836
+msgid "unordered stage entries in index"
+msgstr "неподредени записи в индекса"
+
+#: read-cache.c:1839
+#, c-format
+msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
+msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
+
+#: read-cache.c:1842
+#, c-format
+msgid "unordered stage entries for '%s'"
+msgstr "неподредени записи за „%s“"
-#: read-cache.c:1960 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111 builtin/add.c:458
-#: builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:289 builtin/checkout.c:585
-#: builtin/checkout.c:953 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:343
-#: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:489 builtin/mv.c:144
-#: builtin/reset.c:244 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
+#: read-cache.c:1949 read-cache.c:2227 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
+#: builtin/add.c:459 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:294
+#: builtin/checkout.c:622 builtin/checkout.c:991 builtin/clean.c:955
+#: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:116 builtin/grep.c:498
+#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271
+#: builtin/submodule--helper.c:330
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: read-cache.c:2101
+#: read-cache.c:2090
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2114
+#: read-cache.c:2103
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2201
+#: read-cache.c:2136
+#, c-format
+msgid "%s: index file open failed"
+msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
+
+#: read-cache.c:2140
+#, c-format
+msgid "%s: cannot stat the open index"
+msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
+
+#: read-cache.c:2144
+#, c-format
+msgid "%s: index file smaller than expected"
+msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
+
+#: read-cache.c:2148
+#, c-format
+msgid "%s: unable to map index file"
+msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
+
+#: read-cache.c:2190
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2228
+#: read-cache.c:2217
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2982 sequencer.c:4727 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1086
+#: read-cache.c:2239
+#, c-format
+msgid "could not freshen shared index '%s'"
+msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
+
+#: read-cache.c:2274
+#, c-format
+msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
+msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
+
+#: read-cache.c:2971 sequencer.c:4791 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1087
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3055 sequencer.c:2203 sequencer.c:3592
+#: read-cache.c:3044 sequencer.c:2237 sequencer.c:3647
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:3068
+#: read-cache.c:3057
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:3080
+#: read-cache.c:3069
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+#: read-cache.c:3088
+#, c-format
+msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
+msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
+
+#: read-cache.c:3237
+#, c-format
+msgid "%s: cannot drop to stage #0"
+msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
+
#: rebase-interactive.c:10
msgid ""
"\n"
@@ -4075,8 +4353,8 @@ msgstr ""
msgid "Note that empty commits are commented out"
msgstr "Празните подавания са коментирани"
-#: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2186
-#: sequencer.c:4505 sequencer.c:4561 sequencer.c:4836
+#: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2219
+#: sequencer.c:4569 sequencer.c:4625 sequencer.c:4900
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
@@ -4091,7 +4369,7 @@ msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
msgid "ignoring dangling symref %s"
msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-#: refs.c:585 ref-filter.c:1951
+#: refs.c:585 ref-filter.c:1976
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
@@ -4116,15 +4394,15 @@ msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
-#: refs.c:740 sequencer.c:394 sequencer.c:2510 sequencer.c:2636
-#: sequencer.c:2650 sequencer.c:2877 sequencer.c:4725 sequencer.c:4788
+#: refs.c:740 sequencer.c:396 sequencer.c:2549 sequencer.c:2675
+#: sequencer.c:2689 sequencer.c:2923 sequencer.c:4789 sequencer.c:4852
#: wrapper.c:656
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: refs.c:767 sequencer.c:4723 sequencer.c:4782 wrapper.c:225 wrapper.c:395
-#: builtin/am.c:728
+#: refs.c:767 sequencer.c:4787 sequencer.c:4846 wrapper.c:225 wrapper.c:395
+#: builtin/am.c:713 builtin/rebase.c:575
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
@@ -4199,7 +4477,7 @@ msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
msgid "invalid refspec '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1855
+#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1861
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
@@ -4248,148 +4526,153 @@ msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:235
+#: ref-filter.c:245
+#, c-format
+msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
+msgstr "непознат аргумент за %%(objectsize): %s"
+
+#: ref-filter.c:253
#, c-format
-msgid "%%(objectsize) does not take arguments"
-msgstr "%%(objectsize) не приема аргументи"
+msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
+msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:247
+#: ref-filter.c:265
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:256
+#: ref-filter.c:274
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:278
+#: ref-filter.c:296
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
-#: ref-filter.c:307
+#: ref-filter.c:325
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:309
+#: ref-filter.c:327
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:324
+#: ref-filter.c:342
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
-#: ref-filter.c:328
+#: ref-filter.c:346
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
-#: ref-filter.c:358
+#: ref-filter.c:376
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:370
+#: ref-filter.c:388
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:377
+#: ref-filter.c:395
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:386
+#: ref-filter.c:404
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:394
+#: ref-filter.c:412
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:412
+#: ref-filter.c:430
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:508
+#: ref-filter.c:527
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:535
+#: ref-filter.c:554
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:539
+#: ref-filter.c:558
#, c-format
msgid ""
"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
-#: ref-filter.c:663
+#: ref-filter.c:682
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:726
+#: ref-filter.c:745
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:728
+#: ref-filter.c:747
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:730
+#: ref-filter.c:749
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:758
+#: ref-filter.c:777
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:760
+#: ref-filter.c:779
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:762
+#: ref-filter.c:781
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:777
+#: ref-filter.c:796
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:834
+#: ref-filter.c:853
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1424
+#: ref-filter.c:1447
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: ref-filter.c:1427
+#: ref-filter.c:1450
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
-#: ref-filter.c:1430
+#: ref-filter.c:1453
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
@@ -4397,7 +4680,7 @@ msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached at " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1438
+#: ref-filter.c:1461
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
@@ -4405,144 +4688,291 @@ msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached from " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1445
+#: ref-filter.c:1468
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
-#: ref-filter.c:1449
+#: ref-filter.c:1472
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1483 ref-filter.c:1638
+#: ref-filter.c:1506 ref-filter.c:1663
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1491
+#: ref-filter.c:1516
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1857
+#: ref-filter.c:1882
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:1946
+#: ref-filter.c:1971
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:2232
+#: ref-filter.c:2257
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2338
+#: ref-filter.c:2352
+#, c-format
+msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
+msgstr "опциите „%s“ и „--merged“ са несъвместими"
+
+#: ref-filter.c:2355
+#, c-format
+msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
+msgstr "опциите „%s“ и „--no-merged“ са несъвместими"
+
+#: ref-filter.c:2365
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: remote.c:607
+#: ref-filter.c:2370
+#, c-format
+msgid "option `%s' must point to a commit"
+msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
+
+#: remote.c:363
+#, c-format
+msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
+msgstr ""
+"съкращението за отдалечено хранилище не може за започва със знака „/“: %s"
+
+#: remote.c:410
+msgid "more than one receivepack given, using the first"
+msgstr "зададен е повече от един пакет за получаване, ще се ползва първият"
+
+#: remote.c:418
+msgid "more than one uploadpack given, using the first"
+msgstr "зададен е повече от един пакет за изпращане, ще се ползва първият"
+
+#: remote.c:608
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:611
+#: remote.c:612
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:615
+#: remote.c:616
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:623
-msgid "Internal error"
-msgstr "Вътрешна грешка"
+#: remote.c:684
+#, c-format
+msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
+msgstr "ключ „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
-#: remote.c:1569 remote.c:1670
+#: remote.c:694
+#, c-format
+msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
+msgstr "стойност „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
+
+#: remote.c:1000
+#, c-format
+msgid "src refspec %s does not match any"
+msgstr "указателят на версия-източник „%s“ не съвпада с никой обект"
+
+#: remote.c:1005
+#, c-format
+msgid "src refspec %s matches more than one"
+msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съвпада с повече от един обект"
+
+#. TRANSLATORS: "matches '%s'%" is the <dst> part of "git push
+#. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
+#. the <src>.
+#.
+#: remote.c:1020
+#, c-format
+msgid ""
+"The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
+"starting with \"refs/\"). We tried to guess what you meant by:\n"
+"\n"
+"- Looking for a ref that matches '%s' on the remote side.\n"
+"- Checking if the <src> being pushed ('%s')\n"
+" is a ref in \"refs/{heads,tags}/\". If so we add a corresponding\n"
+" refs/{heads,tags}/ prefix on the remote side.\n"
+"\n"
+"Neither worked, so we gave up. You must fully qualify the ref."
+msgstr ""
+"Зададената цел не е пълен указател (не започва с „refs/“).\n"
+"Бяха пробвани следните варианти:\n"
+"\n"
+" ⁃ указател от отдалеченото хранилище, който да съответства на „%s“;\n"
+" ⁃ дали изтласкваният ИЗТОЧНИК („%s“) е указател в „refs/{heads,tags}/“.\n"
+" При съвпадение се добавя съответен префикс „refs/{heads,tags}/“ за\n"
+" отдалеченото хранилище.\n"
+"\n"
+"Никой от вариантите не сработи. Трябва сами да укажете пълното име на\n"
+"указателя."
+
+#: remote.c:1040
+#, c-format
+msgid ""
+"The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
+"Did you mean to create a new branch by pushing to\n"
+"'%s:refs/heads/%s'?"
+msgstr ""
+"ИЗТОЧНИКът е обект-подаване. Не целите ли всъщност да създадете нов клон "
+"като\n"
+"изтласкате към „%s:refs/heads/%s“?"
+
+#: remote.c:1045
+#, c-format
+msgid ""
+"The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
+"Did you mean to create a new tag by pushing to\n"
+"'%s:refs/tags/%s'?"
+msgstr ""
+"ИЗТОЧНИКът е обект-етикет. Не целите ли всъщност да създадете нов клон "
+"като\n"
+"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
+
+#: remote.c:1050
+#, c-format
+msgid ""
+"The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
+"Did you mean to tag a new tree by pushing to\n"
+"'%s:refs/tags/%s'?"
+msgstr ""
+"ИЗТОЧНИКът е обект-дърво. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
+"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
+
+#: remote.c:1055
+#, c-format
+msgid ""
+"The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
+"Did you mean to tag a new blob by pushing to\n"
+"'%s:refs/tags/%s'?"
+msgstr ""
+"ИЗТОЧНИКът е обект-BLOB. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
+"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
+
+#: remote.c:1091
+#, c-format
+msgid "%s cannot be resolved to branch"
+msgstr "не е открит клон съответстващ на „%s“"
+
+#: remote.c:1102
+#, c-format
+msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
+msgstr "„%s“ не може да се изтрие: отдалечения указател не съществува"
+
+#: remote.c:1114
+#, c-format
+msgid "dst refspec %s matches more than one"
+msgstr "указателят на версия-цел „%s“ съвпада с повече от един обект"
+
+#: remote.c:1121
+#, c-format
+msgid "dst ref %s receives from more than one src"
+msgstr ""
+"указателят на версия-цел „%s“ съответства и ще получава от повече от един "
+"източник"
+
+#: remote.c:1624 remote.c:1725
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1578
+#: remote.c:1633
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1581
+#: remote.c:1636
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1587
+#: remote.c:1642
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1602
+#: remote.c:1657
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1614
+#: remote.c:1669
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1624
+#: remote.c:1679
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1637
+#: remote.c:1692
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1659
+#: remote.c:1714
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:1935
+#: remote.c:1840
+#, c-format
+msgid "couldn't find remote ref %s"
+msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
+
+#: remote.c:1853
+#, c-format
+msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
+msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
+
+#: remote.c:1990
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:1939
+#: remote.c:1994
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:1942
+#: remote.c:1997
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:1946
+#: remote.c:2001
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
-#: remote.c:1949
+#: remote.c:2004
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
-#: remote.c:1953
+#: remote.c:2008
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:1959
+#: remote.c:2014
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:1962
+#: remote.c:2017
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -4550,11 +4980,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:1970
+#: remote.c:2025
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:1973
+#: remote.c:2028
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -4569,10 +4999,15 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:1983
+#: remote.c:2038
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
+#: remote.c:2221
+#, c-format
+msgid "cannot parse expected object name '%s'"
+msgstr "очакваното име на обект „%s“ не може да бъде анализирано"
+
#: replace-object.c:21
#, c-format
msgid "bad replace ref name: %s"
@@ -4596,7 +5031,8 @@ msgstr "повреден „MERGE_RR“ (запис за коригиране н
msgid "unable to write rerere record"
msgstr "приложеното коригиране на конфликт не може да бъде записано"
-#: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3136 sequencer.c:3162
+#: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3186 sequencer.c:3212
+#: builtin/fsck.c:314
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
@@ -4654,8 +5090,8 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:881 submodule.c:1763 builtin/submodule--helper.c:1413
-#: builtin/submodule--helper.c:1423
+#: rerere.c:881 submodule.c:2012 builtin/submodule--helper.c:1417
+#: builtin/submodule--helper.c:1427
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -4689,29 +5125,29 @@ msgstr "Запазената корекция на конфликт при „%s
msgid "unable to open rr-cache directory"
msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
-#: revision.c:2324
+#: revision.c:2484
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2327
+#: revision.c:2487
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2523
+#: revision.c:2684
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: run-command.c:740
+#: run-command.c:742
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:1229
+#: run-command.c:1231
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
-#: run-command.c:1293
+#: run-command.c:1295
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -4721,32 +5157,32 @@ msgstr ""
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
" git config advice.ignoredHook false"
-#: send-pack.c:142
+#: send-pack.c:141
msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
msgstr ""
"неочакван изчистващ пакет „flush“ при изчитане на състоянието от "
"отдалеченото разпакетиране"
-#: send-pack.c:144
+#: send-pack.c:143
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr ""
"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
-#: send-pack.c:146
+#: send-pack.c:145
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:308
+#: send-pack.c:306
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:421
+#: send-pack.c:420
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:423
+#: send-pack.c:422
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -4754,42 +5190,42 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:435
+#: send-pack.c:434
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:440
+#: send-pack.c:439
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:183
+#: sequencer.c:184
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-#: sequencer.c:287
+#: sequencer.c:288
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:313
+#: sequencer.c:314
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:315
+#: sequencer.c:316
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:317
+#: sequencer.c:318
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:319
+#: sequencer.c:320
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:376
+#: sequencer.c:378
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -4797,7 +5233,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:379
+#: sequencer.c:381
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -4807,39 +5243,39 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:392 sequencer.c:2632
+#: sequencer.c:394 sequencer.c:2671
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:399
+#: sequencer.c:401
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:404 sequencer.c:2515 sequencer.c:2638 sequencer.c:2652
-#: sequencer.c:2885
+#: sequencer.c:406 sequencer.c:2554 sequencer.c:2677 sequencer.c:2691
+#: sequencer.c:2931
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:427 sequencer.c:921 sequencer.c:1594 sequencer.c:2535
-#: sequencer.c:2867 sequencer.c:2974 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:746
-#: builtin/merge.c:1084 builtin/rebase.c:152
+#: sequencer.c:429 sequencer.c:931 sequencer.c:1615 sequencer.c:2574
+#: sequencer.c:2913 sequencer.c:3022 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:748
+#: builtin/merge.c:1085 builtin/rebase.c:154
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:453
+#: sequencer.c:455
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:457
+#: sequencer.c:459
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:486
+#: sequencer.c:491
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
@@ -4847,70 +5283,70 @@ msgstr "%s: превъртане"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:575
+#: sequencer.c:582
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:591
+#: sequencer.c:598
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:604
+#: sequencer.c:612
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:684
+#: sequencer.c:692
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:695
+#: sequencer.c:703
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:732 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:719
-#: builtin/am.c:811 builtin/merge.c:1081
+#: sequencer.c:740 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:704
+#: builtin/am.c:796 builtin/merge.c:1082 builtin/rebase.c:617
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: sequencer.c:742
+#: sequencer.c:750
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:747
+#: sequencer.c:755
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:752
+#: sequencer.c:760
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:756
+#: sequencer.c:764
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "непозната променлива „%s“"
-#: sequencer.c:761
+#: sequencer.c:769
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-#: sequencer.c:763
+#: sequencer.c:771
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-#: sequencer.c:765
+#: sequencer.c:773
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-#: sequencer.c:825
+#: sequencer.c:833
#, c-format
msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
msgstr "неправилен формат на дата „%s“ в „%s“"
-#: sequencer.c:842
+#: sequencer.c:850
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -4939,17 +5375,17 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:935
+#: sequencer.c:945
msgid "writing root commit"
msgstr "запазване на начално подаване"
-#: sequencer.c:1142
+#: sequencer.c:1155
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1149
+#: sequencer.c:1162
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4978,7 +5414,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1162
+#: sequencer.c:1175
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -5004,311 +5440,306 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1202
+#: sequencer.c:1217
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1204
+#: sequencer.c:1219
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1250
+#: sequencer.c:1265
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1252
+#: sequencer.c:1267
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1256
+#: sequencer.c:1271
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1277
+#: sequencer.c:1292
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1279
+#: sequencer.c:1294
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1283 builtin/commit.c:1543
+#: sequencer.c:1298 builtin/commit.c:1546
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1334 sequencer.c:1934
+#: sequencer.c:1350 sequencer.c:1964
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1344 builtin/am.c:1585 builtin/merge.c:677
+#: sequencer.c:1360 builtin/am.c:1570 builtin/merge.c:678
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1361 sequencer.c:1416
+#: sequencer.c:1377 sequencer.c:1433
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1383 builtin/am.c:1606 builtin/commit.c:1646 builtin/merge.c:858
-#: builtin/merge.c:883
+#: sequencer.c:1399 builtin/am.c:1591 builtin/commit.c:1649 builtin/merge.c:859
+#: builtin/merge.c:884
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1443
+#: sequencer.c:1460
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1448
+#: sequencer.c:1465
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1546 sequencer.c:1654
+#: sequencer.c:1565 sequencer.c:1675
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1601 sequencer.c:1626
+#: sequencer.c:1622 sequencer.c:1647
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1611 sequencer.c:4744
+#: sequencer.c:1632 sequencer.c:4808
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1613 sequencer.c:2912
+#: sequencer.c:1634 sequencer.c:2958
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1615
+#: sequencer.c:1636
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1621
+#: sequencer.c:1642
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1628 git-rebase--preserve-merges.sh:441
+#: sequencer.c:1649 git-rebase--preserve-merges.sh:441
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1636
+#: sequencer.c:1657
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1643
+#: sequencer.c:1664
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1649
+#: sequencer.c:1670
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1732
+#: sequencer.c:1758
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1739
+#: sequencer.c:1765
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1758
+#: sequencer.c:1784
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1766
+#: sequencer.c:1792 sequencer.c:1800
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1770
-#, c-format
-msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
-msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
-
-#: sequencer.c:1776
+#: sequencer.c:1806
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1795
+#: sequencer.c:1825
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1860
+#: sequencer.c:1890
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1915
+#: sequencer.c:1945
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1916
+#: sequencer.c:1946
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:1974
+#: sequencer.c:2005
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:1981
+#: sequencer.c:2012
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:2062
+#: sequencer.c:2094
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:2071
+#: sequencer.c:2103
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2130
+#: sequencer.c:2163
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2138
+#: sequencer.c:2171
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2209
+#: sequencer.c:2243
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2211
+#: sequencer.c:2245
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2216
+#: sequencer.c:2250
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2227
+#: sequencer.c:2261
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2229
+#: sequencer.c:2263
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2299
+#: sequencer.c:2333
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2380
+#: sequencer.c:2420
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2396
+#: sequencer.c:2436
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2479 sequencer.c:4005
+#: sequencer.c:2518 sequencer.c:4067
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:2487
+#: sequencer.c:2526
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2488
+#: sequencer.c:2527
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:2491
+#: sequencer.c:2530
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:2505
+#: sequencer.c:2544
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2560 sequencer.c:3761
+#: sequencer.c:2599 sequencer.c:3819
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2562
+#: sequencer.c:2601
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2564 sequencer.c:2599
+#: sequencer.c:2603 sequencer.c:2638
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2585 builtin/grep.c:721
+#: sequencer.c:2624 builtin/grep.c:732
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2587
+#: sequencer.c:2626
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2588
+#: sequencer.c:2627
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2594
+#: sequencer.c:2633
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2605
+#: sequencer.c:2644
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:2709 sequencer.c:3679
+#: sequencer.c:2750 sequencer.c:3735
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:2747 sequencer.c:3659
+#: sequencer.c:2788 sequencer.c:3715
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:2762
+#: sequencer.c:2805
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:2770
+#: sequencer.c:2813
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -5327,27 +5758,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:2780
+#: sequencer.c:2823
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:2787
+#: sequencer.c:2830
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:2798 sequencer.c:2802 builtin/difftool.c:640
+#: sequencer.c:2844 sequencer.c:2848 builtin/difftool.c:641
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:1019
-#: builtin/rebase.c:1372 builtin/rebase.c:1426
+#: sequencer.c:2870 sequencer.c:3293 builtin/rebase.c:424 builtin/rebase.c:1230
+#: builtin/rebase.c:1591 builtin/rebase.c:1646
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:2829
+#: sequencer.c:2875
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -5362,11 +5793,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2835
+#: sequencer.c:2881
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:2841
+#: sequencer.c:2887
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -5383,76 +5814,76 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2902
+#: sequencer.c:2948
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:2954
+#: sequencer.c:3002
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:2959
+#: sequencer.c:3007
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:2997 builtin/rebase.c:585 builtin/rebase.c:591
+#: sequencer.c:3045 builtin/rebase.c:429 builtin/rebase.c:435
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:3015 builtin/rebase.c:604
+#: sequencer.c:3063 builtin/rebase.c:448
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:3042
+#: sequencer.c:3090
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3068
+#: sequencer.c:3118
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3090
+#: sequencer.c:3140
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3099
+#: sequencer.c:3149
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3111
+#: sequencer.c:3161
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3126
+#: sequencer.c:3176
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:3274
+#: sequencer.c:3325
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3290
+#: sequencer.c:3341
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3358 builtin/rebase.c:268
+#: sequencer.c:3409 builtin/rebase.c:298
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3370
+#: sequencer.c:3421
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3373 builtin/rebase.c:284
+#: sequencer.c:3424 builtin/rebase.c:314
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -5463,31 +5894,31 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:3427
+#: sequencer.c:3478
#, c-format
msgid "could not checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: sequencer.c:3441
+#: sequencer.c:3492
#, c-format
msgid "%s: not a valid OID"
msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
-#: sequencer.c:3446 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+#: sequencer.c:3497 git-rebase--preserve-merges.sh:724
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:3461
+#: sequencer.c:3512
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:3463
+#: sequencer.c:3514
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:3471
+#: sequencer.c:3522
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -5510,48 +5941,48 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3543
+#: sequencer.c:3597
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:3622
+#: sequencer.c:3677
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:3667
+#: sequencer.c:3723
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:3672 sequencer.c:4741
+#: sequencer.c:3728 sequencer.c:4805
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:3686
+#: sequencer.c:3742
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:3772
+#: sequencer.c:3831
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:3781
+#: sequencer.c:3840
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:3783
+#: sequencer.c:3842
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:3785
+#: sequencer.c:3844
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:3788
+#: sequencer.c:3847
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -5561,47 +5992,47 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:3824 sequencer.c:3862
+#: sequencer.c:3883 sequencer.c:3921
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:3877
+#: sequencer.c:3936
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:3884
+#: sequencer.c:3943
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:3982
+#: sequencer.c:4044
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:3986
+#: sequencer.c:4048
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4021
+#: sequencer.c:4083
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:4466
+#: sequencer.c:4529
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:4469
+#: sequencer.c:4532
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:4509 sequencer.c:4565 sequencer.c:4840
+#: sequencer.c:4573 sequencer.c:4629 sequencer.c:4904
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: sequencer.c:4620
+#: sequencer.c:4684
#, c-format
msgid ""
"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
@@ -5609,7 +6040,7 @@ msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“. "
"Настройката се прескача."
-#: sequencer.c:4690
+#: sequencer.c:4754
#, c-format
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -5618,7 +6049,7 @@ msgstr ""
"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
-#: sequencer.c:4697
+#: sequencer.c:4761
#, c-format
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -5635,7 +6066,7 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: sequencer.c:4710
+#: sequencer.c:4774
#, c-format
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
@@ -5646,31 +6077,31 @@ msgstr ""
"continue“ след това.\n"
"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-#: sequencer.c:4848 sequencer.c:4886
+#: sequencer.c:4912 sequencer.c:4950
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:4852
+#: sequencer.c:4916
#, c-format
msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
-#: sequencer.c:4864
+#: sequencer.c:4928
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“."
-#: sequencer.c:4868 sequencer.c:4897
+#: sequencer.c:4932 sequencer.c:4961
msgid "could not transform the todo list"
msgstr "файлът с командите не може да се обработи"
-#: sequencer.c:4900
+#: sequencer.c:4964
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:4983
+#: sequencer.c:5047
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -5783,32 +6214,32 @@ msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:711 setup.c:767 setup.c:777 setup.c:816 setup.c:824 setup.c:839
+#: setup.c:711 setup.c:767 setup.c:777 setup.c:816 setup.c:824
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: setup.c:837
-#, c-format
-msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
-msgstr ""
-"нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
-"git: %s"
-
-#: setup.c:848
+#: setup.c:838
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
-#: setup.c:1078
+#: setup.c:1068
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:1090 setup.c:1096
+#: setup.c:1077 setup.c:1083
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:1109
+#: setup.c:1088
+#, c-format
+msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
+msgstr ""
+"нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
+"git: %s"
+
+#: setup.c:1094
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -5819,7 +6250,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1192
+#: setup.c:1204
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -5829,286 +6260,286 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: setup.c:1235
+#: setup.c:1247
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
-#: setup.c:1250
+#: setup.c:1262
msgid "fork failed"
msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
-#: setup.c:1255
+#: setup.c:1267
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
-#: sha1-file.c:381
+#: sha1-file.c:445
#, c-format
msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
msgstr ""
"директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
"alternates“"
-#: sha1-file.c:432
+#: sha1-file.c:496
#, c-format
msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
-#: sha1-file.c:503
+#: sha1-file.c:568
#, c-format
msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
msgstr ""
"%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
"дълбоко влагане"
-#: sha1-file.c:510
+#: sha1-file.c:575
#, c-format
msgid "unable to normalize object directory: %s"
msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
-#: sha1-file.c:565
+#: sha1-file.c:618
msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
-#: sha1-file.c:583
+#: sha1-file.c:636
msgid "unable to read alternates file"
msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:590
+#: sha1-file.c:643
msgid "unable to move new alternates file into place"
msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
-#: sha1-file.c:625
+#: sha1-file.c:678
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: sha1-file.c:651
+#: sha1-file.c:704
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: sha1-file.c:657
+#: sha1-file.c:710
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: sha1-file.c:663
+#: sha1-file.c:716
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: sha1-file.c:671
+#: sha1-file.c:724
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: sha1-file.c:781
+#: sha1-file.c:838
#, c-format
msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
-#: sha1-file.c:806
+#: sha1-file.c:863
msgid "mmap failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
-#: sha1-file.c:973
+#: sha1-file.c:1027
#, c-format
msgid "object file %s is empty"
msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-#: sha1-file.c:1093 sha1-file.c:2215
+#: sha1-file.c:1151 sha1-file.c:2288
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-#: sha1-file.c:1095 sha1-file.c:2219
+#: sha1-file.c:1153 sha1-file.c:2292
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
-#: sha1-file.c:1137
+#: sha1-file.c:1195
msgid "invalid object type"
msgstr "неправилен вид обект"
-#: sha1-file.c:1219
+#: sha1-file.c:1279
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
"type“"
-#: sha1-file.c:1222
+#: sha1-file.c:1282
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:1228
+#: sha1-file.c:1288
#, c-format
msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
-#: sha1-file.c:1231
+#: sha1-file.c:1291
#, c-format
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:1422
+#: sha1-file.c:1481
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:1426
+#: sha1-file.c:1485
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-#: sha1-file.c:1430
+#: sha1-file.c:1489
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1434
+#: sha1-file.c:1493
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1536
+#: sha1-file.c:1595
#, c-format
-msgid "unable to write sha1 filename %s"
-msgstr "грешка при записа на файла със сумите по SHA1 „%s“"
+msgid "unable to write file %s"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sha1-file.c:1543
+#: sha1-file.c:1602
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-#: sha1-file.c:1550
+#: sha1-file.c:1609
msgid "file write error"
msgstr "грешка при запис на файл"
-#: sha1-file.c:1569
-msgid "error when closing sha1 file"
-msgstr "грешка при затварянето на файла със сумите по SHA1"
+#: sha1-file.c:1628
+msgid "error when closing loose object file"
+msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1635
+#: sha1-file.c:1693
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-#: sha1-file.c:1637
+#: sha1-file.c:1695
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-#: sha1-file.c:1661
-msgid "unable to write sha1 file"
-msgstr "не може да се пише във файла със сумите по SHA1"
+#: sha1-file.c:1719
+msgid "unable to write loose object file"
+msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1667
+#: sha1-file.c:1725
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: sha1-file.c:1671
+#: sha1-file.c:1729
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-#: sha1-file.c:1675
+#: sha1-file.c:1733
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: sha1-file.c:1685 builtin/pack-objects.c:918
+#: sha1-file.c:1743 builtin/pack-objects.c:919
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-#: sha1-file.c:1760
+#: sha1-file.c:1818
#, c-format
-msgid "cannot read sha1_file for %s"
-msgstr "файлът със сумите по SHA1 на „%s“ не може да бъде прочетен"
+msgid "cannot read object for %s"
+msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-#: sha1-file.c:1805
+#: sha1-file.c:1858
msgid "corrupt commit"
msgstr "повредено подаване"
-#: sha1-file.c:1813
+#: sha1-file.c:1866
msgid "corrupt tag"
msgstr "повреден етикет"
-#: sha1-file.c:1912
+#: sha1-file.c:1965
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:1915
+#: sha1-file.c:1968
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:1988 sha1-file.c:1997
+#: sha1-file.c:2041 sha1-file.c:2050
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-#: sha1-file.c:2003
+#: sha1-file.c:2056
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: sha1-file.c:2027
+#: sha1-file.c:2080
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-#: sha1-file.c:2029
+#: sha1-file.c:2082
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-#: sha1-file.c:2056 builtin/index-pack.c:154
+#: sha1-file.c:2109 builtin/index-pack.c:154
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: sha1-file.c:2226 sha1-file.c:2278
+#: sha1-file.c:2299 sha1-file.c:2351
#, c-format
-msgid "sha1 mismatch for %s (expected %s)"
-msgstr "неправилна сума по SHA1 за „%s“ (трябва да е %s)"
+msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
+msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-#: sha1-file.c:2250
+#: sha1-file.c:2323
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: sha1-file.c:2255
+#: sha1-file.c:2328
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:2261
+#: sha1-file.c:2334
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:2272
+#: sha1-file.c:2345
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
-#: sha1-name.c:476
+#: sha1-name.c:448
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
-#: sha1-name.c:487
+#: sha1-name.c:459
msgid "The candidates are:"
msgstr "Възможностите са:"
-#: sha1-name.c:770
+#: sha1-name.c:742
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -6132,71 +6563,81 @@ msgstr ""
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
-#: submodule.c:116 submodule.c:145
+#: submodule.c:114 submodule.c:143
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
-#: submodule.c:120 submodule.c:149
+#: submodule.c:118 submodule.c:147
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
-#: submodule.c:156
+#: submodule.c:154
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
-#: submodule.c:167
+#: submodule.c:165
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-#: submodule.c:329
+#: submodule.c:327
#, c-format
msgid "in unpopulated submodule '%s'"
msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
-#: submodule.c:360
+#: submodule.c:358
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
-#: submodule.c:857
+#: submodule.c:906
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:1097 builtin/branch.c:656 builtin/submodule--helper.c:1985
+#: submodule.c:1143 builtin/branch.c:656 builtin/submodule--helper.c:1989
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: submodule.c:1404
+#: submodule.c:1477
+#, c-format
+msgid "Could not access submodule '%s'"
+msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен"
+
+#: submodule.c:1639
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1542
+#: submodule.c:1777
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1555
+#: submodule.c:1790
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1648
+#: submodule.c:1805
+#, c-format
+msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
+msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се изтрие в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1895
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1700
+#: submodule.c:1947
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
-#: submodule.c:1747
+#: submodule.c:1996
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -6204,12 +6645,12 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:1759 submodule.c:1815
+#: submodule.c:2008 submodule.c:2064
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:1766
+#: submodule.c:2015
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -6220,16 +6661,16 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:1850
+#: submodule.c:2099
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1894
+#: submodule.c:2143
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:1933
+#: submodule.c:2182
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
@@ -6290,7 +6731,7 @@ msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде проч
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-#: trailer.c:1011 builtin/am.c:47
+#: trailer.c:1011 wrapper.c:701
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
@@ -6329,29 +6770,29 @@ msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде проч
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:616
+#: transport.c:617
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-#: transport.c:689
+#: transport.c:690
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
-#: transport.c:816
+#: transport.c:817
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
-#: transport.c:882
+#: transport.c:883
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
-#: transport.c:936
+#: transport.c:937
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
-#: transport.c:1031
+#: transport.c:1032
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -6360,7 +6801,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:1035
+#: transport.c:1036
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -6385,19 +6826,19 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:1043
+#: transport.c:1044
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport.c:1182
+#: transport.c:1184
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
-#: transport.c:1315 transport-helper.c:643
+#: transport.c:1317 transport-helper.c:643
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
-#: transport.c:1419
+#: transport.c:1421
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
@@ -6450,7 +6891,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
msgid "error while running fast-import"
msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:531 transport-helper.c:1091
+#: transport-helper.c:531 transport-helper.c:1097
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
@@ -6473,59 +6914,59 @@ msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
-#: transport-helper.c:713
+#: transport-helper.c:718
#, c-format
msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr ""
"очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
-#: transport-helper.c:766
+#: transport-helper.c:771
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
-#: transport-helper.c:827
+#: transport-helper.c:832
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
-#: transport-helper.c:830
+#: transport-helper.c:835
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
-#: transport-helper.c:833
+#: transport-helper.c:838
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr ""
"насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
-#: transport-helper.c:840
+#: transport-helper.c:845
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
-#: transport-helper.c:932
+#: transport-helper.c:937
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
"изброяване на указателите"
-#: transport-helper.c:937
+#: transport-helper.c:942
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
-#: transport-helper.c:984
+#: transport-helper.c:989
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:989
+#: transport-helper.c:994
msgid "error while running fast-export"
msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1014
+#: transport-helper.c:1019
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -6534,47 +6975,47 @@ msgstr ""
"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
"направено. Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
-#: transport-helper.c:1077
+#: transport-helper.c:1083
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1231
+#: transport-helper.c:1236
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1258
+#: transport-helper.c:1263
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1307
+#: transport-helper.c:1312
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1311
+#: transport-helper.c:1316
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1330 transport-helper.c:1334
+#: transport-helper.c:1335 transport-helper.c:1339
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1371
+#: transport-helper.c:1376
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1375
+#: transport-helper.c:1380
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1393 transport-helper.c:1402
+#: transport-helper.c:1398 transport-helper.c:1407
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
@@ -6590,11 +7031,11 @@ msgstr "неправилни права за достъп в запис в дъ
msgid "empty filename in tree entry"
msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
-#: tree-walk.c:115
+#: tree-walk.c:116
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
-#: unpack-trees.c:112
+#: unpack-trees.c:111
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -6603,7 +7044,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
-#: unpack-trees.c:114
+#: unpack-trees.c:113
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -6612,7 +7053,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:117
+#: unpack-trees.c:116
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -6621,7 +7062,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:119
+#: unpack-trees.c:118
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -6630,7 +7071,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:122
+#: unpack-trees.c:121
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -6639,7 +7080,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:124
+#: unpack-trees.c:123
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -6648,7 +7089,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:129
+#: unpack-trees.c:128
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -6657,7 +7098,7 @@ msgstr ""
"Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:133
+#: unpack-trees.c:132
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -6666,7 +7107,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
-#: unpack-trees.c:135
+#: unpack-trees.c:134
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -6675,7 +7116,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:138
+#: unpack-trees.c:137
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -6684,7 +7125,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:140
+#: unpack-trees.c:139
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -6693,7 +7134,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:143
+#: unpack-trees.c:142
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -6702,7 +7143,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:145
+#: unpack-trees.c:144
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -6711,7 +7152,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:151
+#: unpack-trees.c:150
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -6721,7 +7162,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
-#: unpack-trees.c:153
+#: unpack-trees.c:152
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -6731,7 +7172,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:156
+#: unpack-trees.c:155
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -6740,7 +7181,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:158
+#: unpack-trees.c:157
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -6749,7 +7190,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:161
+#: unpack-trees.c:160
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -6758,7 +7199,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:163
+#: unpack-trees.c:162
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -6767,12 +7208,12 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:171
+#: unpack-trees.c:170
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
-#: unpack-trees.c:174
+#: unpack-trees.c:173
#, c-format
msgid ""
"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
@@ -6782,7 +7223,7 @@ msgstr ""
"актуални:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:176
+#: unpack-trees.c:175
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -6793,7 +7234,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:178
+#: unpack-trees.c:177
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -6804,7 +7245,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:180
+#: unpack-trees.c:179
#, c-format
msgid ""
"Cannot update submodule:\n"
@@ -6813,16 +7254,16 @@ msgstr ""
"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
"„%s“"
-#: unpack-trees.c:254
+#: unpack-trees.c:253
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Преустановяване на действието\n"
-#: unpack-trees.c:336
+#: unpack-trees.c:335
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
-#: unpack-trees.c:368
+#: unpack-trees.c:367
msgid ""
"the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
"on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
@@ -6861,7 +7302,7 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: worktree.c:249 builtin/am.c:2100
+#: worktree.c:249 builtin/am.c:2094
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -6906,161 +7347,161 @@ msgstr "няма достъп до „%s“"
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
-#: wt-status.c:154
+#: wt-status.c:155
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
-#: wt-status.c:181 wt-status.c:208
+#: wt-status.c:182 wt-status.c:209
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:183 wt-status.c:210
+#: wt-status.c:184 wt-status.c:211
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:187
+#: wt-status.c:188
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:189 wt-status.c:193
+#: wt-status.c:190 wt-status.c:194
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
"конфликта)"
-#: wt-status.c:191
+#: wt-status.c:192
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:202 wt-status.c:1042
+#: wt-status.c:203 wt-status.c:1046
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:220 wt-status.c:1051
+#: wt-status.c:221 wt-status.c:1055
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
-#: wt-status.c:224
+#: wt-status.c:225
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:226
+#: wt-status.c:227
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:227
+#: wt-status.c:228
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
"работното дърво)"
-#: wt-status.c:229
+#: wt-status.c:230
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
"подмодулите)"
-#: wt-status.c:241
+#: wt-status.c:242
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
-#: wt-status.c:256
+#: wt-status.c:257
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
-#: wt-status.c:258
+#: wt-status.c:259
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
-#: wt-status.c:260
+#: wt-status.c:261
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
-#: wt-status.c:262
+#: wt-status.c:263
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
-#: wt-status.c:264
+#: wt-status.c:265
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
-#: wt-status.c:266
+#: wt-status.c:267
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:268
+#: wt-status.c:269
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:278
+#: wt-status.c:279
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
-#: wt-status.c:280
+#: wt-status.c:281
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
-#: wt-status.c:282
+#: wt-status.c:283
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
-#: wt-status.c:284
+#: wt-status.c:285
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:287
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:289
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
-#: wt-status.c:290
+#: wt-status.c:291
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
-#: wt-status.c:292
+#: wt-status.c:293
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
-#: wt-status.c:372
+#: wt-status.c:373
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
-#: wt-status.c:374
+#: wt-status.c:375
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
-#: wt-status.c:376
+#: wt-status.c:377
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:880
+#: wt-status.c:884
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Има %d скатаване."
msgstr[1] "Има %d скатавания."
-#: wt-status.c:912
+#: wt-status.c:916
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:914
+#: wt-status.c:918
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:996
+#: wt-status.c:1000
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -7068,241 +7509,241 @@ msgstr ""
"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1097
+#: wt-status.c:1101
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1100
+#: wt-status.c:1104
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1102
+#: wt-status.c:1106
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1106
+#: wt-status.c:1110
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1109
+#: wt-status.c:1113
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1118
+#: wt-status.c:1122
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1121
+#: wt-status.c:1125
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1125
+#: wt-status.c:1129
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1127
+#: wt-status.c:1131
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1129
+#: wt-status.c:1133
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1260
+#: wt-status.c:1264
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-#: wt-status.c:1262
+#: wt-status.c:1266
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1265
+#: wt-status.c:1269
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1276
+#: wt-status.c:1280
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1281
+#: wt-status.c:1285
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1284
+#: wt-status.c:1288
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1292
+#: wt-status.c:1296
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1304
+#: wt-status.c:1308
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1309
+#: wt-status.c:1313
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1322
+#: wt-status.c:1326
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1324
+#: wt-status.c:1328
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1326
+#: wt-status.c:1330
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1333
+#: wt-status.c:1337
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1337
+#: wt-status.c:1341
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1342
+#: wt-status.c:1346
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1345
+#: wt-status.c:1349
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1349
+#: wt-status.c:1353
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1354
+#: wt-status.c:1358
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1357
+#: wt-status.c:1361
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1359
+#: wt-status.c:1363
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1368
+#: wt-status.c:1372
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1373
+#: wt-status.c:1377
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1376
+#: wt-status.c:1380
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1378
+#: wt-status.c:1382
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1386
+#: wt-status.c:1390
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1391
+#: wt-status.c:1395
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1394
+#: wt-status.c:1398
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1396
+#: wt-status.c:1400
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1406
+#: wt-status.c:1410
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1410
+#: wt-status.c:1414
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1413
+#: wt-status.c:1417
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1611
+#: wt-status.c:1617
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1618
+#: wt-status.c:1624
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1620
+#: wt-status.c:1626
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1625
+#: wt-status.c:1631
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.c:1627
+#: wt-status.c:1633
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1630
+#: wt-status.c:1636
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1647
+#: wt-status.c:1653
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1648
+#: wt-status.c:1654
msgid "No commits yet"
msgstr "Все още липсват подавания"
-#: wt-status.c:1662
+#: wt-status.c:1668
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1664
+#: wt-status.c:1670
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1668
+#: wt-status.c:1674
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -7314,32 +7755,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1674
+#: wt-status.c:1680
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1676
+#: wt-status.c:1682
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1682
+#: wt-status.c:1688
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1687
+#: wt-status.c:1693
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1690
+#: wt-status.c:1696
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1693
+#: wt-status.c:1699
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -7348,196 +7789,196 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1696
+#: wt-status.c:1702
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1699
+#: wt-status.c:1705
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1702 wt-status.c:1707
+#: wt-status.c:1708 wt-status.c:1713
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1705
+#: wt-status.c:1711
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1709
+#: wt-status.c:1715
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1822
+#: wt-status.c:1828
msgid "No commits yet on "
msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1826
+#: wt-status.c:1832
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1857
+#: wt-status.c:1863
msgid "different"
msgstr "различен"
-#: wt-status.c:1859 wt-status.c:1867
+#: wt-status.c:1865 wt-status.c:1873
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1862 wt-status.c:1865
+#: wt-status.c:1868 wt-status.c:1871
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2374
+#: wt-status.c:2386
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2380
+#: wt-status.c:2392
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2382
+#: wt-status.c:2394
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: builtin/add.c:24
+#: builtin/add.c:25
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/add.c:83
+#: builtin/add.c:84
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:284
+#: builtin/add.c:89 builtin/commit.c:285
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
-#: builtin/add.c:98
+#: builtin/add.c:99
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/add.c:173
+#: builtin/add.c:174
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:895
+#: builtin/add.c:234 builtin/rev-parse.c:896
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/add.c:244
+#: builtin/add.c:245
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
-#: builtin/add.c:248
+#: builtin/add.c:249
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
-#: builtin/add.c:251
+#: builtin/add.c:252
msgid "editing patch failed"
msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
-#: builtin/add.c:254
+#: builtin/add.c:255
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
-#: builtin/add.c:256
+#: builtin/add.c:257
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
-#: builtin/add.c:261
+#: builtin/add.c:262
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/add.c:269
+#: builtin/add.c:270
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:289 builtin/clean.c:907 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:123
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:213 builtin/push.c:557
-#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:240 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:908 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:214 builtin/push.c:560
+#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
-#: builtin/add.c:292
+#: builtin/add.c:293
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:293 builtin/checkout.c:1258 builtin/reset.c:305
+#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1304 builtin/reset.c:306
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
-#: builtin/add.c:294
+#: builtin/add.c:295
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
-#: builtin/add.c:295
+#: builtin/add.c:296
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
-#: builtin/add.c:296
+#: builtin/add.c:297
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
-#: builtin/add.c:297
+#: builtin/add.c:298
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr "уеднаквяване на знаците за край на файл (включва опцията „-u“)"
-#: builtin/add.c:298
+#: builtin/add.c:299
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
-#: builtin/add.c:299
+#: builtin/add.c:300
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
-#: builtin/add.c:302
+#: builtin/add.c:303
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
-#: builtin/add.c:304
+#: builtin/add.c:305
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
-#: builtin/add.c:305
+#: builtin/add.c:306
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr ""
"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
-#: builtin/add.c:306
+#: builtin/add.c:307
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:308 builtin/update-index.c:990
+#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:991
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/add.c:310
+#: builtin/add.c:311
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
-#: builtin/add.c:325
+#: builtin/add.c:326
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -7568,151 +8009,151 @@ msgstr ""
"\n"
"За повече информация погледнете „git help submodule“."
-#: builtin/add.c:353
+#: builtin/add.c:354
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
-#: builtin/add.c:371
+#: builtin/add.c:372
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
-#: builtin/add.c:379
+#: builtin/add.c:380
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:417
+#: builtin/add.c:418
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:424
+#: builtin/add.c:425
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:428
+#: builtin/add.c:429
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:443
+#: builtin/add.c:444
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:444
+#: builtin/add.c:445
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/am.c:363
+#: builtin/am.c:348
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:447
+#: builtin/am.c:432
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:488
+#: builtin/am.c:473
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:525
+#: builtin/am.c:510
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:551
+#: builtin/am.c:536
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:739
+#: builtin/am.c:724
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:804
+#: builtin/am.c:789
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:852
+#: builtin/am.c:837
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:857 builtin/am.c:869
+#: builtin/am.c:842 builtin/am.c:854
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:864
+#: builtin/am.c:849
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:957
+#: builtin/am.c:942
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:962 builtin/clone.c:408
+#: builtin/am.c:947 builtin/clone.c:409
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:967
+#: builtin/am.c:952
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1097 builtin/commit.c:369
+#: builtin/am.c:1082 builtin/commit.c:371
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1111
+#: builtin/am.c:1096
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1112
+#: builtin/am.c:1097
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1113
+#: builtin/am.c:1098
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1196
+#: builtin/am.c:1181
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“. Празните знаци в края на "
"редовете може да се загубят."
-#: builtin/am.c:1224
+#: builtin/am.c:1209
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1290
+#: builtin/am.c:1275
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1312
+#: builtin/am.c:1297
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: builtin/am.c:1508
+#: builtin/am.c:1493
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1510
+#: builtin/am.c:1495
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1529
+#: builtin/am.c:1514
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -7720,30 +8161,30 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1535
+#: builtin/am.c:1520
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1561
+#: builtin/am.c:1546
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1593
+#: builtin/am.c:1578
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1639 builtin/am.c:1643
+#: builtin/am.c:1624 builtin/am.c:1628
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1659
+#: builtin/am.c:1644
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
"вход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-#: builtin/am.c:1664
+#: builtin/am.c:1649
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -7751,39 +8192,39 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1674
+#: builtin/am.c:1659
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1724
+#: builtin/am.c:1709
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1832
+#: builtin/am.c:1749 builtin/am.c:1817
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1781
+#: builtin/am.c:1766
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1787
+#: builtin/am.c:1772
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1791
+#: builtin/am.c:1776
msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
msgstr ""
"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте опцията „git am --show-"
"current-patch“ to see the failed patch"
-#: builtin/am.c:1835
+#: builtin/am.c:1820
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -7793,7 +8234,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1842
+#: builtin/am.c:1827
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -7804,17 +8245,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1949 builtin/am.c:1953 builtin/am.c:1965 builtin/reset.c:328
-#: builtin/reset.c:336
+#: builtin/am.c:1934 builtin/am.c:1938 builtin/am.c:1950 builtin/reset.c:329
+#: builtin/reset.c:337
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:2001
+#: builtin/am.c:1986
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2036
+#: builtin/am.c:2030
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -7825,149 +8266,149 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2129
+#: builtin/am.c:2123
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2165
+#: builtin/am.c:2159
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2166
+#: builtin/am.c:2160
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2172
+#: builtin/am.c:2166
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2174
+#: builtin/am.c:2168
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2170
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2177 builtin/init-db.c:486 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/am.c:2171 builtin/init-db.c:486 builtin/prune-packed.c:58
#: builtin/repack.c:306
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2179
+#: builtin/am.c:2173
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2182
+#: builtin/am.c:2176
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2184
+#: builtin/am.c:2178
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2186
+#: builtin/am.c:2180
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2188
+#: builtin/am.c:2182
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2190
+#: builtin/am.c:2184
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2193
+#: builtin/am.c:2187
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2196
+#: builtin/am.c:2190
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
-#: builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213 builtin/am.c:2216 builtin/am.c:2219
-#: builtin/am.c:2225
+#: builtin/am.c:2192 builtin/am.c:2195 builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201
+#: builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
+#: builtin/am.c:2219
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2215 builtin/commit.c:1340 builtin/fmt-merge-msg.c:671
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:868 builtin/merge.c:239
-#: builtin/pull.c:151 builtin/pull.c:209 builtin/rebase.c:854
+#: builtin/am.c:2209 builtin/commit.c:1343 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:879 builtin/merge.c:240
+#: builtin/pull.c:152 builtin/pull.c:210 builtin/rebase.c:1062
#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:386
-#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:268
+#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:266
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2221 builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/am.c:2215 builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38
#: builtin/replace.c:544 builtin/tag.c:422 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2222
+#: builtin/am.c:2216
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2228
+#: builtin/am.c:2222
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2224
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2227
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2236
+#: builtin/am.c:2230
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2233
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2242
+#: builtin/am.c:2236
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2239
msgid "show the patch being applied."
msgstr "показване на прилаганата кръпка."
-#: builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2243
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2245
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2253 builtin/commit.c:1483 builtin/merge.c:273
-#: builtin/pull.c:184 builtin/rebase.c:898 builtin/rebase--interactive.c:183
-#: builtin/revert.c:113 builtin/tag.c:402
+#: builtin/am.c:2247 builtin/commit.c:1486 builtin/merge.c:274
+#: builtin/pull.c:185 builtin/rebase.c:1106 builtin/rebase--interactive.c:185
+#: builtin/revert.c:114 builtin/tag.c:402
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2254 builtin/rebase.c:899 builtin/rebase--interactive.c:184
+#: builtin/am.c:2248 builtin/rebase.c:1107 builtin/rebase--interactive.c:186
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2257
+#: builtin/am.c:2251
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2275
+#: builtin/am.c:2269
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -7975,18 +8416,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2282
+#: builtin/am.c:2276
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2297
+#: builtin/am.c:2291
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2321
+#: builtin/am.c:2315
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -7995,7 +8436,7 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2327
+#: builtin/am.c:2321
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
@@ -8016,88 +8457,298 @@ msgstr "изходът не може да бъде пренасочен"
msgid "git archive: Remote with no URL"
msgstr "git archive: Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
-#: builtin/archive.c:58
+#: builtin/archive.c:61
msgid "git archive: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: builtin/archive.c:61
+#: builtin/archive.c:64
#, c-format
msgid "git archive: NACK %s"
msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
-#: builtin/archive.c:64
+#: builtin/archive.c:65
msgid "git archive: protocol error"
msgstr "git archive: протоколна грешка"
-#: builtin/archive.c:68
+#: builtin/archive.c:69
msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
-#: builtin/bisect--helper.c:12
+#: builtin/bisect--helper.c:22
msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
-#: builtin/bisect--helper.c:13
+#: builtin/bisect--helper.c:23
msgid "git bisect--helper --write-terms <bad_term> <good_term>"
msgstr "git bisect--helper --write-terms ЛОШО ДОБРО"
-#: builtin/bisect--helper.c:14
+#: builtin/bisect--helper.c:24
msgid "git bisect--helper --bisect-clean-state"
msgstr "git bisect--helper --bisect-clean-state"
-#: builtin/bisect--helper.c:46
+#: builtin/bisect--helper.c:25
+msgid "git bisect--helper --bisect-reset [<commit>]"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-reset [ПОДАВАНЕ]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:26
+msgid ""
+"git bisect--helper --bisect-write [--no-log] <state> <revision> <good_term> "
+"<bad_term>"
+msgstr ""
+"git bisect--helper --bisect-write [--no-log] СЪСТОЯНИЕ ВЕРСИЯ ДОБРО ЛОШО"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:27
+msgid ""
+"git bisect--helper --bisect-check-and-set-terms <command> <good_term> "
+"<bad_term>"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-check-and-set-terms КОМАНДА ДОБРО"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:28
+msgid "git bisect--helper --bisect-next-check <good_term> <bad_term> [<term>]"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-next-check ЛОШО ДОБРО УПРАВЛЯВАЩА_ДУМА"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:29
+msgid ""
+"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
+"term-new]"
+msgstr ""
+"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
+"term-new]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:30
+msgid ""
+"git bisect--helper --bisect-start [--term-{old,good}=<term> --term-{new,bad}"
+"=<term>][--no-checkout] [<bad> [<good>...]] [--] [<paths>...]"
+msgstr ""
+"git bisect--helper --bisect-start [--term-{old,good}=<term> --term-{new,bad}"
+"=<term>][--no-checkout] [ЛОШО [ДОБРО…]] [--] [ПЪТ…]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:86
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid term"
msgstr "„%s“ е неправилна управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:50
+#: builtin/bisect--helper.c:90
#, c-format
msgid "can't use the builtin command '%s' as a term"
msgstr "„%s“ е вградена команда и не може да се използва като управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:60
+#: builtin/bisect--helper.c:100
#, c-format
msgid "can't change the meaning of the term '%s'"
msgstr "не може да смените значението на управляващата дума „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:71
+#: builtin/bisect--helper.c:111
msgid "please use two different terms"
msgstr "използвайте две различни управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:78
+#: builtin/bisect--helper.c:118
msgid "could not open the file BISECT_TERMS"
msgstr "файлът „BISECT_TERMS“ не може да се отвори"
-#: builtin/bisect--helper.c:120
+#: builtin/bisect--helper.c:155
+#, c-format
+msgid "We are not bisecting.\n"
+msgstr "В момента не се извършва двоично търсене.\n"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:163
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid commit"
+msgstr "„%s“ не е подаване"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:174
+#, c-format
+msgid ""
+"could not check out original HEAD '%s'. Try 'git bisect reset <commit>'."
+msgstr ""
+"първоначално указаното „%s“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
+"изтеглено. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:215
+#, c-format
+msgid "Bad bisect_write argument: %s"
+msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „%s“"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:220
+#, c-format
+msgid "couldn't get the oid of the rev '%s'"
+msgstr "идентификаторът на обект на версия „%s“ не може да бъде получен"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:232
+#, c-format
+msgid "couldn't open the file '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:258
+#, c-format
+msgid "Invalid command: you're currently in a %s/%s bisect"
+msgstr "Неправилна команда: в момента се изпълнява двоично търсене по %s/%s."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:285
+#, c-format
+msgid ""
+"You need to give me at least one %s and %s revision.\n"
+"You can use \"git bisect %s\" and \"git bisect %s\" for that."
+msgstr ""
+"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
+"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:289
+#, c-format
+msgid ""
+"You need to start by \"git bisect start\".\n"
+"You then need to give me at least one %s and %s revision.\n"
+"You can use \"git bisect %s\" and \"git bisect %s\" for that."
+msgstr ""
+"Трябва да започнете двоичното търсене чрез командата „git bisect start“.\n"
+"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
+"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:321
+#, c-format
+msgid "bisecting only with a %s commit"
+msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
+
+#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
+#. translation. The program will only accept English input
+#. at this point.
+#.
+#: builtin/bisect--helper.c:329
+msgid "Are you sure [Y/n]? "
+msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:376
+msgid "no terms defined"
+msgstr "не са указани управляващи думи"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:379
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current terms are %s for the old state\n"
+"and %s for the new state.\n"
+msgstr ""
+"Текущите управляващи думи са: %s за старото състояние\n"
+"и %s за новото състояние.\n"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:389
+#, c-format
+msgid ""
+"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
+"Supported options are: --term-good|--term-old and --term-bad|--term-new."
+msgstr ""
+"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „%s“\n"
+"Поддържат се опциите „--term-good“/„--term-old“ и „--term-bad„/„--term-new“."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:475
+#, c-format
+msgid "unrecognized option: '%s'"
+msgstr "непозната опция: %s"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:479
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
+msgstr "„%s“ не изглежда като указател към версия"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:511
+msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
+msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:526
+#, c-format
+msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
+msgstr ""
+"Неуспешно преминаване към „%s“. Изпълнете командата „git bisect start "
+"СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:547
+msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
+msgstr ""
+"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
+"„cogito“"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:550
+msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
+msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:627
msgid "perform 'git bisect next'"
msgstr "извършване на „git bisect next“"
-#: builtin/bisect--helper.c:122
+#: builtin/bisect--helper.c:629
msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
msgstr "запазване на управляващите думи в „“.git/BISECT_TERMS„“"
-#: builtin/bisect--helper.c:124
+#: builtin/bisect--helper.c:631
msgid "cleanup the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:126
+#: builtin/bisect--helper.c:633
msgid "check for expected revs"
msgstr "проверка за очакваните версии"
-#: builtin/bisect--helper.c:128
+#: builtin/bisect--helper.c:635
+msgid "reset the bisection state"
+msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:637
+msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
+msgstr "запис на състоянието на двоичното търсене в „BISECT_LOG“"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:639
+msgid "check and set terms in a bisection state"
+msgstr ""
+"проверка и задаване на управляващи думи към състоянието на двоичното търсене"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:641
+msgid "check whether bad or good terms exist"
+msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:643
+msgid "print out the bisect terms"
+msgstr "извеждане на управляващите думи"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:645
+msgid "start the bisect session"
+msgstr "начало на двоично търсене"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:647
msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr ""
"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:143
+#: builtin/bisect--helper.c:649
+msgid "no log for BISECT_WRITE"
+msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:666
msgid "--write-terms requires two arguments"
-msgstr "опцията „--write-terms“ изисква точно два аргумента"
+msgstr "опцията „--write-terms“ изисква точно 2 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:147
+#: builtin/bisect--helper.c:670
msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
msgstr "опцията „--bisect-clean-state“ не приема аргументи"
+#: builtin/bisect--helper.c:677
+msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
+msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:681
+msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
+msgstr "опцията „--bisect-write“ изисква 4 или 5 аргумента"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:687
+msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
+msgstr "опцията „--check-and-set-terms“ изисква 3 аргумента"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:693
+msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
+msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:699
+msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
+msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
+
#: builtin/blame.c:31
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
@@ -8251,7 +8902,7 @@ msgstr ""
"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
-#: builtin/blame.c:873
+#: builtin/blame.c:875
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -8265,18 +8916,18 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:924
+#: builtin/blame.c:926
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:1011
+#: builtin/blame.c:1018
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:1057
+#: builtin/blame.c:1064
msgid "Blaming lines"
msgstr "Анотирани редове"
@@ -8464,8 +9115,8 @@ msgstr "Общи настройки"
#: builtin/branch.c:596
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
-"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените "
-"клони"
+"извеждане на контролната сума и темата. Повтарянето на опцията прибавя "
+"отдалечените клони"
#: builtin/branch.c:597
msgid "suppress informational messages"
@@ -8479,7 +9130,7 @@ msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:602 builtin/rebase--interactive.c:180
+#: builtin/branch.c:602 builtin/rebase--interactive.c:182
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
@@ -8579,7 +9230,7 @@ msgid "field name to sort on"
msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
#: builtin/branch.c:633 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:415
-#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:578 builtin/notes.c:581
+#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
#: builtin/tag.c:418
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
@@ -8597,7 +9248,7 @@ msgstr "подредбата и филтрирането третират едн
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:660 builtin/clone.c:739
+#: builtin/branch.c:660 builtin/clone.c:746
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
@@ -8647,7 +9298,7 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:776 builtin/branch.c:798
+#: builtin/branch.c:776 builtin/branch.c:799
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
@@ -8657,25 +9308,25 @@ msgstr "Няма клон на име „%s“."
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:792
+#: builtin/branch.c:793
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:796
+#: builtin/branch.c:797
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:802
+#: builtin/branch.c:803
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:812
+#: builtin/branch.c:813
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
-#: builtin/branch.c:815
+#: builtin/branch.c:816
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -8696,7 +9347,7 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/cat-file.c:587
+#: builtin/cat-file.c:593
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -8704,7 +9355,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:588
+#: builtin/cat-file.c:594
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -8712,140 +9363,140 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:609
+#: builtin/cat-file.c:615
msgid "only one batch option may be specified"
msgstr "може да укажете само една пакетна опция"
-#: builtin/cat-file.c:627
+#: builtin/cat-file.c:633
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:628
+#: builtin/cat-file.c:634
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:629
+#: builtin/cat-file.c:635
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:631
+#: builtin/cat-file.c:637
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:632
+#: builtin/cat-file.c:638
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:634
+#: builtin/cat-file.c:640
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:636
+#: builtin/cat-file.c:642
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:637 git-submodule.sh:857
+#: builtin/cat-file.c:643 git-submodule.sh:860
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:638
+#: builtin/cat-file.c:644
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
-#: builtin/cat-file.c:640
+#: builtin/cat-file.c:646
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:641
+#: builtin/cat-file.c:647
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:643
+#: builtin/cat-file.c:649
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:647
+#: builtin/cat-file.c:653
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:651
+#: builtin/cat-file.c:657
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:653
+#: builtin/cat-file.c:659
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
-#: builtin/cat-file.c:655
+#: builtin/cat-file.c:661
msgid "do not order --batch-all-objects output"
msgstr "без подреждане на изхода от „--batch-all-objects“"
-#: builtin/check-attr.c:12
+#: builtin/check-attr.c:13
msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
msgstr "git check-attr [-a | --all | АТРИБУТ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/check-attr.c:13
+#: builtin/check-attr.c:14
msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...]"
msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | АТРИБУТ…]"
-#: builtin/check-attr.c:20
+#: builtin/check-attr.c:21
msgid "report all attributes set on file"
msgstr "извеждане на всички атрибути, зададени върху файл"
-#: builtin/check-attr.c:21
+#: builtin/check-attr.c:22
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
-#: builtin/check-attr.c:22 builtin/check-ignore.c:24 builtin/hash-object.c:101
+#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:25 builtin/hash-object.c:102
msgid "read file names from stdin"
msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
-#: builtin/check-attr.c:24 builtin/check-ignore.c:26
+#: builtin/check-attr.c:25 builtin/check-ignore.c:27
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1234 builtin/gc.c:517
-#: builtin/worktree.c:495
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1280 builtin/gc.c:517
+#: builtin/worktree.c:496
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
-#: builtin/check-ignore.c:28
+#: builtin/check-ignore.c:29
msgid "show non-matching input paths"
msgstr "извеждане на несъвпадащите пътища"
-#: builtin/check-ignore.c:30
+#: builtin/check-ignore.c:31
msgid "ignore index when checking"
msgstr "прескачане на индекса при проверката"
-#: builtin/check-ignore.c:159
+#: builtin/check-ignore.c:160
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
msgstr "опцията „--stdin“ е несъвместима с имена на пътища"
-#: builtin/check-ignore.c:162
+#: builtin/check-ignore.c:163
msgid "-z only makes sense with --stdin"
msgstr "опцията „-z“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/check-ignore.c:164
+#: builtin/check-ignore.c:165
msgid "no path specified"
msgstr "не е зададен път"
-#: builtin/check-ignore.c:168
+#: builtin/check-ignore.c:169
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
msgstr "опцията „--quiet“ изисква да е подаден точно един път"
-#: builtin/check-ignore.c:170
+#: builtin/check-ignore.c:171
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
msgstr "опциите „--quiet“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/check-ignore.c:173
+#: builtin/check-ignore.c:174
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
msgstr "опцията „--non-matching“ изисква „--verbose“"
@@ -8866,165 +9517,186 @@ msgstr "контактът не може да бъде анализиран: %s"
msgid "no contacts specified"
msgstr "не са указани контакти"
-#: builtin/checkout-index.c:128
+#: builtin/checkout-index.c:131
msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/checkout-index.c:145
+#: builtin/checkout-index.c:148
msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
msgstr "етапът трябва да е „1“, „2“, „3“ или „all“ (всички)"
-#: builtin/checkout-index.c:161
+#: builtin/checkout-index.c:164
msgid "check out all files in the index"
msgstr "изтегляне на всички файлове в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:162
+#: builtin/checkout-index.c:165
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "презаписване на файловете, дори и да съществуват"
-#: builtin/checkout-index.c:164
+#: builtin/checkout-index.c:167
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr "без предупреждения при липсващи файлове и файлове не в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:166
+#: builtin/checkout-index.c:169
msgid "don't checkout new files"
msgstr "без изтегляне на нови файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:168
+#: builtin/checkout-index.c:171
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "обновяване на информацията получена чрез „stat“ за файловете в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:172
+#: builtin/checkout-index.c:175
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "изчитане на пътищата от стандартния вход"
-#: builtin/checkout-index.c:174
+#: builtin/checkout-index.c:177
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:175 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1368 builtin/submodule--helper.c:1371
-#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1853
-#: builtin/worktree.c:668
+#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
+#: builtin/submodule--helper.c:1372 builtin/submodule--helper.c:1375
+#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1857
+#: builtin/worktree.c:669
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:176
+#: builtin/checkout-index.c:179
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:178
+#: builtin/checkout-index.c:181
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
-#: builtin/checkout.c:31
+#: builtin/checkout.c:32
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:32
+#: builtin/checkout.c:33
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:144 builtin/checkout.c:177
+#: builtin/checkout.c:147 builtin/checkout.c:181
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:146 builtin/checkout.c:179
+#: builtin/checkout.c:149 builtin/checkout.c:183
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:162
+#: builtin/checkout.c:165
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:206
+#: builtin/checkout.c:210
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:224
+#: builtin/checkout.c:228
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:240
+#: builtin/checkout.c:244
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:268
-#: builtin/checkout.c:271
+#: builtin/checkout.c:267 builtin/checkout.c:270 builtin/checkout.c:273
+#: builtin/checkout.c:276
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:274 builtin/checkout.c:277
+#: builtin/checkout.c:279 builtin/checkout.c:282
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:280
+#: builtin/checkout.c:285
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:349 builtin/checkout.c:356
+#: builtin/checkout.c:354 builtin/checkout.c:361
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:608
+#: builtin/checkout.c:397
+#, c-format
+msgid "Recreated %d merge conflict"
+msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
+msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
+msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
+
+#: builtin/checkout.c:402
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from %s"
+msgid_plural "Updated %d paths from %s"
+msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
+msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:409
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from the index"
+msgid_plural "Updated %d paths from the index"
+msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
+msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
+
+#: builtin/checkout.c:645
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:745
+#: builtin/checkout.c:782
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:786
+#: builtin/checkout.c:824
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:790 builtin/clone.c:692
+#: builtin/checkout.c:828 builtin/clone.c:699
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:794
+#: builtin/checkout.c:832
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:797
+#: builtin/checkout.c:835
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:801
+#: builtin/checkout.c:839
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:803 builtin/checkout.c:1166
+#: builtin/checkout.c:841 builtin/checkout.c:1212
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:805
+#: builtin/checkout.c:843
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:856
+#: builtin/checkout.c:894
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:862
+#: builtin/checkout.c:900
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -9046,7 +9718,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:881
+#: builtin/checkout.c:919
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -9073,164 +9745,173 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:913
+#: builtin/checkout.c:951
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:917
+#: builtin/checkout.c:955
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:945 builtin/checkout.c:1161
+#: builtin/checkout.c:983 builtin/checkout.c:1207
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:1066
+#: builtin/checkout.c:1104
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1107 builtin/worktree.c:289 builtin/worktree.c:444
+#: builtin/checkout.c:1140
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
+"Please use -- (and optionally --no-guess) to disambiguate"
+msgstr ""
+"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За доуточвяване\n"
+"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
+
+#: builtin/checkout.c:1153 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:445
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1136
+#: builtin/checkout.c:1182
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1175
+#: builtin/checkout.c:1221
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1178 builtin/checkout.c:1182
+#: builtin/checkout.c:1224 builtin/checkout.c:1228
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1186 builtin/checkout.c:1189 builtin/checkout.c:1194
-#: builtin/checkout.c:1197
+#: builtin/checkout.c:1232 builtin/checkout.c:1235 builtin/checkout.c:1240
+#: builtin/checkout.c:1243
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1202
+#: builtin/checkout.c:1248
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1235 builtin/checkout.c:1237 builtin/clone.c:119
-#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:488
-#: builtin/worktree.c:490
+#: builtin/checkout.c:1281 builtin/checkout.c:1283 builtin/clone.c:120
+#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:489
+#: builtin/worktree.c:491
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1236
+#: builtin/checkout.c:1282
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1238
+#: builtin/checkout.c:1284
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1239
+#: builtin/checkout.c:1285
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1240 builtin/worktree.c:492
+#: builtin/checkout.c:1286 builtin/worktree.c:493
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1241
+#: builtin/checkout.c:1287
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1243
+#: builtin/checkout.c:1289
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1243
+#: builtin/checkout.c:1289
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1245
+#: builtin/checkout.c:1291
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1248
+#: builtin/checkout.c:1294
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1250
+#: builtin/checkout.c:1296
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1252
+#: builtin/checkout.c:1298
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1254 builtin/merge.c:275
+#: builtin/checkout.c:1300 builtin/merge.c:276
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1256 builtin/log.c:1573 parse-options.h:274
+#: builtin/checkout.c:1302 builtin/log.c:1586 parse-options.h:272
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1257
+#: builtin/checkout.c:1303
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1260
+#: builtin/checkout.c:1306
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1262
-msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
+#: builtin/checkout.c:1308
+msgid "do not second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr ""
-"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
+"без опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1264
+#: builtin/checkout.c:1310
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1268 builtin/clone.c:86 builtin/fetch.c:141
-#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:129 builtin/push.c:572
+#: builtin/checkout.c:1314 builtin/clone.c:87 builtin/fetch.c:141
+#: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:130 builtin/push.c:575
#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1298
+#: builtin/checkout.c:1345
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1315
+#: builtin/checkout.c:1362
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1320
+#: builtin/checkout.c:1367
msgid "missing branch name; try -b"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1357
+#: builtin/checkout.c:1404
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1411
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1368
+#: builtin/checkout.c:1415
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1372
+#: builtin/checkout.c:1419
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -9238,7 +9919,7 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1392
+#: builtin/checkout.c:1439
#, c-format
msgid ""
"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
@@ -9268,37 +9949,37 @@ msgstr ""
"\n"
" checkout.defaultRemote=origin"
-#: builtin/clean.c:27
+#: builtin/clean.c:28
msgid ""
"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
msgstr "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e ШАБЛОН] [-x | -X] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/clean.c:31
+#: builtin/clean.c:32
#, c-format
msgid "Removing %s\n"
msgstr "Изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:32
+#: builtin/clean.c:33
#, c-format
msgid "Would remove %s\n"
msgstr "Файлът „%s“ ще бъде изтрит\n"
-#: builtin/clean.c:33
+#: builtin/clean.c:34
#, c-format
msgid "Skipping repository %s\n"
msgstr "Прескачане на хранилището „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:34
+#: builtin/clean.c:35
#, c-format
msgid "Would skip repository %s\n"
msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
-#: builtin/clean.c:35
+#: builtin/clean.c:36
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clean.c:298 git-add--interactive.perl:579
+#: builtin/clean.c:299 git-add--interactive.perl:579
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -9311,7 +9992,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:588
+#: builtin/clean.c:303 git-add--interactive.perl:588
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -9332,39 +10013,39 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:518 git-add--interactive.perl:554
+#: builtin/clean.c:519 git-add--interactive.perl:554
#: git-add--interactive.perl:559
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
-#: builtin/clean.c:660
+#: builtin/clean.c:661
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:697
+#: builtin/clean.c:698
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:718
+#: builtin/clean.c:719
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:759
+#: builtin/clean.c:760
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
#
-#: builtin/clean.c:784 git-add--interactive.perl:1717
+#: builtin/clean.c:785 git-add--interactive.perl:1717
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
-#: builtin/clean.c:792
+#: builtin/clean.c:793
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -9382,64 +10063,64 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1793
+#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1793
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1790
+#: builtin/clean.c:821 git-add--interactive.perl:1790
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: builtin/clean.c:828
+#: builtin/clean.c:829
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
-#: builtin/clean.c:844
+#: builtin/clean.c:845
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:906
+#: builtin/clean.c:907
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:908
+#: builtin/clean.c:909
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:909
+#: builtin/clean.c:910
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:911
+#: builtin/clean.c:912
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:912 builtin/describe.c:545 builtin/describe.c:547
-#: builtin/grep.c:886 builtin/log.c:166 builtin/log.c:168
-#: builtin/ls-files.c:556 builtin/name-rev.c:415 builtin/name-rev.c:417
+#: builtin/clean.c:913 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
+#: builtin/grep.c:897 builtin/log.c:167 builtin/log.c:169
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:415 builtin/name-rev.c:417
#: builtin/show-ref.c:178
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
-#: builtin/clean.c:913
+#: builtin/clean.c:914
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:914
+#: builtin/clean.c:915
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:916
+#: builtin/clean.c:917
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:934
+#: builtin/clean.c:935
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-#: builtin/clean.c:938
+#: builtin/clean.c:939
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -9447,7 +10128,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:941
+#: builtin/clean.c:942
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -9456,150 +10137,150 @@ msgstr ""
"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
-#: builtin/clone.c:43
+#: builtin/clone.c:44
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:88
+#: builtin/clone.c:89
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:89 builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:481
+#: builtin/clone.c:90 builtin/clone.c:92 builtin/init-db.c:481
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:93
+#: builtin/clone.c:94
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:95
+#: builtin/clone.c:96
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:97
+#: builtin/clone.c:98
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:99
+#: builtin/clone.c:100
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:101 builtin/clone.c:105
+#: builtin/clone.c:102 builtin/clone.c:106
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:101 builtin/clone.c:105
+#: builtin/clone.c:102 builtin/clone.c:106
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:108
+#: builtin/clone.c:109
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:478
+#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:478
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:479
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:479
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:114 builtin/submodule--helper.c:1375
-#: builtin/submodule--helper.c:1856
+#: builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1379
+#: builtin/submodule--helper.c:1860
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1377
-#: builtin/submodule--helper.c:1858
+#: builtin/clone.c:117 builtin/submodule--helper.c:1381
+#: builtin/submodule--helper.c:1862
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:117 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3301 builtin/repack.c:329
+#: builtin/clone.c:118 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3303 builtin/repack.c:329
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:118
+#: builtin/clone.c:119
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:120
+#: builtin/clone.c:121
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:122
+#: builtin/clone.c:123
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:825
-#: builtin/pull.c:217
+#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
+#: builtin/pull.c:218
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:124
+#: builtin/clone.c:125
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3292
+#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3292
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:126
+#: builtin/clone.c:127
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
-#: builtin/rebase.c:831
+#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
+#: builtin/rebase.c:1039
msgid "revision"
msgstr "версия"
-#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:147
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:147
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:130
+#: builtin/clone.c:131
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:132
+#: builtin/clone.c:133
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
-#: builtin/clone.c:134
+#: builtin/clone.c:135
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:487
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:488
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:488
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:137
+#: builtin/clone.c:138
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:138
+#: builtin/clone.c:139
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:230
-#: builtin/push.c:583
+#: builtin/clone.c:140 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:231
+#: builtin/push.c:586
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:233
-#: builtin/push.c:585
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:234
+#: builtin/push.c:588
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:279
+#: builtin/clone.c:280
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -9607,48 +10288,48 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:332
+#: builtin/clone.c:333
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:404
+#: builtin/clone.c:405
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/clone.c:412
+#: builtin/clone.c:413
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:426
+#: builtin/clone.c:427
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clone.c:443
+#: builtin/clone.c:444
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/clone.c:448
+#: builtin/clone.c:449
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:452
+#: builtin/clone.c:453
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:478
+#: builtin/clone.c:479
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:492
+#: builtin/clone.c:493
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -9659,99 +10340,99 @@ msgstr ""
"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
-#: builtin/clone.c:569
+#: builtin/clone.c:570
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:680
+#: builtin/clone.c:687
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:730
+#: builtin/clone.c:737
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:761
+#: builtin/clone.c:768
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:806
+#: builtin/clone.c:813
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:869
+#: builtin/clone.c:876
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:871
+#: builtin/clone.c:878
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:911 builtin/receive-pack.c:1941
+#: builtin/clone.c:918 builtin/receive-pack.c:1941
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:915
+#: builtin/clone.c:922
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:928
+#: builtin/clone.c:935
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:931
+#: builtin/clone.c:938
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:944
+#: builtin/clone.c:951
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:950 builtin/fetch.c:1606
+#: builtin/clone.c:957 builtin/fetch.c:1608
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:960
+#: builtin/clone.c:967
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:970
+#: builtin/clone.c:977
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:985 builtin/clone.c:1006 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:325
+#: builtin/clone.c:992 builtin/clone.c:1013 builtin/difftool.c:272
+#: builtin/worktree.c:296 builtin/worktree.c:326
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:990
+#: builtin/clone.c:997
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1010
+#: builtin/clone.c:1017
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1012
+#: builtin/clone.c:1019
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1036
+#: builtin/clone.c:1043
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -9759,44 +10440,44 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1097
+#: builtin/clone.c:1104
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1099
+#: builtin/clone.c:1106
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1101
+#: builtin/clone.c:1108
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1103
+#: builtin/clone.c:1110
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1106
+#: builtin/clone.c:1113
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1111
+#: builtin/clone.c:1118
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1181 builtin/clone.c:1189
+#: builtin/clone.c:1192 builtin/clone.c:1200
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1192
+#: builtin/clone.c:1203
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -9832,15 +10513,15 @@ msgstr "Поле в знаци между колоните"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
-#: builtin/commit.c:40
+#: builtin/commit.c:41
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:45
+#: builtin/commit.c:46
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:50
+#: builtin/commit.c:51
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -9852,7 +10533,7 @@ msgstr ""
"с опцията „--allow-empty“, или да го изтриете от историята с командата:\n"
"„git reset HEAD^“.\n"
-#: builtin/commit.c:55
+#: builtin/commit.c:56
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -9867,11 +10548,11 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:62
+#: builtin/commit.c:63
msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr "В противен случай използвайте командата „git reset“\n"
-#: builtin/commit.c:65
+#: builtin/commit.c:66
msgid ""
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
@@ -9887,61 +10568,61 @@ msgstr ""
"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
"останалите подавания.\n"
-#: builtin/commit.c:311
+#: builtin/commit.c:312
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:352
+#: builtin/commit.c:353
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:358
+#: builtin/commit.c:359
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:371
+#: builtin/commit.c:373
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:373
+#: builtin/commit.c:375
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:398 builtin/commit.c:421 builtin/commit.c:467
+#: builtin/commit.c:400 builtin/commit.c:423 builtin/commit.c:469
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:450
+#: builtin/commit.c:452
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:452
+#: builtin/commit.c:454
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:460
+#: builtin/commit.c:462
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:479
+#: builtin/commit.c:481
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:577
+#: builtin/commit.c:579
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:579
+#: builtin/commit.c:581
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:598
+#: builtin/commit.c:600
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:650
+#: builtin/commit.c:652
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -9949,38 +10630,38 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:687 builtin/commit.c:720 builtin/commit.c:1049
+#: builtin/commit.c:689 builtin/commit.c:722 builtin/commit.c:1052
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:699 builtin/shortlog.c:317
+#: builtin/commit.c:701 builtin/shortlog.c:319
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:701
+#: builtin/commit.c:703
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:705
+#: builtin/commit.c:707
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:734 builtin/commit.c:742
+#: builtin/commit.c:736 builtin/commit.c:744
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:739
+#: builtin/commit.c:741
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:793
+#: builtin/commit.c:795
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:811
+#: builtin/commit.c:813
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9995,7 +10676,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:816
+#: builtin/commit.c:818
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -10011,7 +10692,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:829
+#: builtin/commit.c:831
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -10020,7 +10701,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:837
+#: builtin/commit.c:839
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -10031,155 +10712,155 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:854
+#: builtin/commit.c:856
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:862
+#: builtin/commit.c:864
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:869
+#: builtin/commit.c:871
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:887
+#: builtin/commit.c:889
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:953
+#: builtin/commit.c:956
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:967 builtin/tag.c:258
+#: builtin/commit.c:970 builtin/tag.c:258
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1011
+#: builtin/commit.c:1014
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1025
+#: builtin/commit.c:1028
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1039 builtin/commit.c:1276
+#: builtin/commit.c:1042 builtin/commit.c:1279
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1077
+#: builtin/commit.c:1080
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1110
+#: builtin/commit.c:1113
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1119
+#: builtin/commit.c:1122
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1122
+#: builtin/commit.c:1125
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1124
+#: builtin/commit.c:1127
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1127
+#: builtin/commit.c:1130
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1137
+#: builtin/commit.c:1140
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1139
+#: builtin/commit.c:1142
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1147
+#: builtin/commit.c:1150
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1164
+#: builtin/commit.c:1167
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1166
+#: builtin/commit.c:1169
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:1180 builtin/tag.c:546
+#: builtin/commit.c:1183 builtin/tag.c:546
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-#: builtin/commit.c:1185
+#: builtin/commit.c:1188
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-#: builtin/commit.c:1311 builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1314 builtin/commit.c:1498
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1313 builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1316 builtin/commit.c:1500
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1315
+#: builtin/commit.c:1318
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1317 builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1320 builtin/commit.c:1502
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1319
+#: builtin/commit.c:1322
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1501 builtin/push.c:558
-#: builtin/worktree.c:639
+#: builtin/commit.c:1322 builtin/commit.c:1504 builtin/push.c:561
+#: builtin/worktree.c:640
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1322 builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1506
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1506
+#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1509
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1509
-#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/rebase.c:910
+#: builtin/commit.c:1330 builtin/commit.c:1334 builtin/commit.c:1512
+#: builtin/fast-export.c:1085 builtin/fast-export.c:1088 builtin/rebase.c:1118
#: builtin/tag.c:400
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1512
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1332
+#: builtin/commit.c:1335
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -10188,11 +10869,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1334 parse-options.h:164
+#: builtin/commit.c:1337 parse-options.h:164
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1335
+#: builtin/commit.c:1338
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -10201,198 +10882,198 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1337
+#: builtin/commit.c:1340
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1338
+#: builtin/commit.c:1341
msgid "do not detect renames"
msgstr "без засичане на преименуванията"
-#: builtin/commit.c:1340
+#: builtin/commit.c:1343
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
-#: builtin/commit.c:1360
+#: builtin/commit.c:1363
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1465
+#: builtin/commit.c:1468
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1466
+#: builtin/commit.c:1469
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1468
+#: builtin/commit.c:1471
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1469 builtin/merge.c:263 builtin/tag.c:397
+#: builtin/commit.c:1472 builtin/merge.c:264 builtin/tag.c:397
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1470
+#: builtin/commit.c:1473
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1470
+#: builtin/commit.c:1473
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1471 builtin/gc.c:518
+#: builtin/commit.c:1474 builtin/gc.c:518
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1471
+#: builtin/commit.c:1474
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1472 builtin/merge.c:259 builtin/notes.c:409
-#: builtin/notes.c:572 builtin/tag.c:395
+#: builtin/commit.c:1475 builtin/merge.c:260 builtin/notes.c:409
+#: builtin/notes.c:575 builtin/tag.c:395
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit.c:1472
+#: builtin/commit.c:1475
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
-#: builtin/commit.c:1473 builtin/commit.c:1474 builtin/commit.c:1475
-#: builtin/commit.c:1476 ref-filter.h:92 parse-options.h:280
+#: builtin/commit.c:1476 builtin/commit.c:1477 builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1479 parse-options.h:278 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1473
+#: builtin/commit.c:1476
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1474
+#: builtin/commit.c:1477
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1475
+#: builtin/commit.c:1478
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предходното без следа"
-#: builtin/commit.c:1476
+#: builtin/commit.c:1479
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1477
+#: builtin/commit.c:1480
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1478 builtin/log.c:1520 builtin/merge.c:276
-#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:106
+#: builtin/commit.c:1481 builtin/log.c:1533 builtin/merge.c:277
+#: builtin/pull.c:156 builtin/revert.c:107
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1479
+#: builtin/commit.c:1482
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1480
+#: builtin/commit.c:1483
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1481
+#: builtin/commit.c:1484
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1481 builtin/tag.c:401
+#: builtin/commit.c:1484 builtin/tag.c:401
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: builtin/commit.c:1482
+#: builtin/commit.c:1485
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1484 builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:185
-#: builtin/revert.c:114
+#: builtin/commit.c:1487 builtin/merge.c:275 builtin/pull.c:186
+#: builtin/revert.c:115
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit.c:1487
+#: builtin/commit.c:1490
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1488
+#: builtin/commit.c:1491
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1489
+#: builtin/commit.c:1492
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1490
+#: builtin/commit.c:1493
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1494
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1492
+#: builtin/commit.c:1495
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1493
+#: builtin/commit.c:1496
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1497
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit.c:1510
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1508
+#: builtin/commit.c:1511
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1513
+#: builtin/commit.c:1516
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1515
+#: builtin/commit.c:1518
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1588
+#: builtin/commit.c:1591
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1595
+#: builtin/commit.c:1598
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1617
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1625
+#: builtin/commit.c:1628
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1630
+#: builtin/commit.c:1633
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1665
+#: builtin/commit.c:1668
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -10424,7 +11105,7 @@ msgstr ""
#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:78
#: builtin/commit-graph.c:132 builtin/commit-graph.c:190 builtin/fetch.c:153
-#: builtin/log.c:1540
+#: builtin/log.c:1553
msgid "dir"
msgstr "директория"
@@ -10624,48 +11305,48 @@ msgstr "СТОЙНОСТ"
msgid "with --get, use default value when missing entry"
msgstr "с „--get“ се използва стандартна СТОЙНОСТ при липсваща"
-#: builtin/config.c:171
+#: builtin/config.c:172
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be %d"
msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е точно %d"
-#: builtin/config.c:173
+#: builtin/config.c:174
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be from %d to %d"
msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е от %d до %d включително"
-#: builtin/config.c:307
+#: builtin/config.c:308
#, c-format
msgid "invalid key pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон за ключ: „%s“"
-#: builtin/config.c:343
+#: builtin/config.c:344
#, c-format
msgid "failed to format default config value: %s"
msgstr "неуспешно форматиране на стандартната стойност на настройка: %s"
-#: builtin/config.c:400
+#: builtin/config.c:401
#, c-format
msgid "cannot parse color '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира като цвят"
-#: builtin/config.c:442
+#: builtin/config.c:443
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:495 builtin/config.c:741
+#: builtin/config.c:496 builtin/config.c:742
msgid "not in a git directory"
msgstr "не е в директория под Git"
-#: builtin/config.c:498
+#: builtin/config.c:499
msgid "writing to stdin is not supported"
msgstr "не се поддържа записване в стандартния вход"
-#: builtin/config.c:501
+#: builtin/config.c:502
msgid "writing config blobs is not supported"
msgstr "обекти-BLOB в настройките не се поддържат"
-#: builtin/config.c:586
+#: builtin/config.c:587
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -10680,23 +11361,23 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:610
+#: builtin/config.c:611
msgid "only one config file at a time"
msgstr "само по един конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:615
+#: builtin/config.c:616
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "„--local“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:618
+#: builtin/config.c:619
msgid "--blob can only be used inside a git repository"
msgstr "„--blob“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:637
+#: builtin/config.c:638
msgid "$HOME not set"
msgstr "променливата „HOME“ не е зададена"
-#: builtin/config.c:657
+#: builtin/config.c:658
msgid ""
"--worktree cannot be used with multiple working trees unless the config\n"
"extension worktreeConfig is enabled. Please read \"CONFIGURATION FILE\"\n"
@@ -10707,20 +11388,20 @@ msgstr ""
"повече информация вижте раздела „CONFIGURATION FILE“ в\n"
"„git help worktree“"
-#: builtin/config.c:687
+#: builtin/config.c:688
msgid "--get-color and variable type are incoherent"
msgstr "опцията „--get-color“ не съответства на вида на променливата"
-#: builtin/config.c:692
+#: builtin/config.c:693
msgid "only one action at a time"
msgstr "само по едно действие"
-#: builtin/config.c:705
+#: builtin/config.c:706
msgid "--name-only is only applicable to --list or --get-regexp"
msgstr ""
"опцията „--name-only“ е приложима само към опциите „--list“ и „--get-regexp“"
-#: builtin/config.c:711
+#: builtin/config.c:712
msgid ""
"--show-origin is only applicable to --get, --get-all, --get-regexp, and --"
"list"
@@ -10728,33 +11409,33 @@ msgstr ""
"опцията „--show-origin“ е приложима само към опциите „--get“, „--get-all“, "
"„--get-regexp“ и „--list“"
-#: builtin/config.c:717
+#: builtin/config.c:718
msgid "--default is only applicable to --get"
msgstr "опцията „--default“ е приложима само към опцията „--get“"
-#: builtin/config.c:730
+#: builtin/config.c:731
#, c-format
msgid "unable to read config file '%s'"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/config.c:733
+#: builtin/config.c:734
msgid "error processing config file(s)"
msgstr "грешка при обработката на конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:743
+#: builtin/config.c:744
msgid "editing stdin is not supported"
msgstr "не се поддържа редактиране на стандартния вход"
-#: builtin/config.c:745
+#: builtin/config.c:746
msgid "editing blobs is not supported"
msgstr "не се поддържа редактиране на обекти-BLOB"
-#: builtin/config.c:759
+#: builtin/config.c:760
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/config.c:772
+#: builtin/config.c:773
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -10764,7 +11445,7 @@ msgstr ""
"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
"replace-all“."
-#: builtin/config.c:846 builtin/config.c:857
+#: builtin/config.c:847 builtin/config.c:858
#, c-format
msgid "no such section: %s"
msgstr "такъв раззел няма: %s"
@@ -10777,57 +11458,57 @@ msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
-#: builtin/describe.c:26
+#: builtin/describe.c:27
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/describe.c:27
+#: builtin/describe.c:28
msgid "git describe [<options>] --dirty"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] --dirty"
-#: builtin/describe.c:62
+#: builtin/describe.c:63
msgid "head"
msgstr "основно"
-#: builtin/describe.c:62
+#: builtin/describe.c:63
msgid "lightweight"
msgstr "кратко"
-#: builtin/describe.c:62
+#: builtin/describe.c:63
msgid "annotated"
msgstr "анотирано"
-#: builtin/describe.c:272
+#: builtin/describe.c:273
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "не съществува анотиран етикет „%s“"
-#: builtin/describe.c:276
+#: builtin/describe.c:277
#, c-format
msgid "annotated tag %s has no embedded name"
msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
-#: builtin/describe.c:278
+#: builtin/describe.c:279
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
-#: builtin/describe.c:322
+#: builtin/describe.c:323
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
-#: builtin/describe.c:324
+#: builtin/describe.c:325
#, c-format
msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
msgstr "Никоя версия и етикет не напасват точно. Търси се по описание\n"
-#: builtin/describe.c:378
+#: builtin/describe.c:379
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:404
+#: builtin/describe.c:405
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -10836,7 +11517,7 @@ msgstr ""
"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
-#: builtin/describe.c:408
+#: builtin/describe.c:409
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -10845,12 +11526,12 @@ msgstr ""
"Никой етикет не описва „%s“.\n"
"Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
-#: builtin/describe.c:438
+#: builtin/describe.c:439
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
-#: builtin/describe.c:441
+#: builtin/describe.c:442
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -10859,150 +11540,150 @@ msgstr ""
"открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
"търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
-#: builtin/describe.c:509
+#: builtin/describe.c:510
#, c-format
msgid "describe %s\n"
msgstr "описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:512 builtin/log.c:513
+#: builtin/describe.c:513 builtin/log.c:516
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:520
+#: builtin/describe.c:521
#, c-format
msgid "%s is neither a commit nor blob"
msgstr "„%s“ не е нито подаване, нито обект-BLOB"
-#: builtin/describe.c:534
+#: builtin/describe.c:535
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
-#: builtin/describe.c:535
+#: builtin/describe.c:536
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr ""
"извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
"стандартната грешка"
-#: builtin/describe.c:536
+#: builtin/describe.c:537
msgid "use any ref"
msgstr "използване на произволен указател"
-#: builtin/describe.c:537
+#: builtin/describe.c:538
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
-#: builtin/describe.c:538
+#: builtin/describe.c:539
msgid "always use long format"
msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
-#: builtin/describe.c:539
+#: builtin/describe.c:540
msgid "only follow first parent"
msgstr "проследяване само на първия родител"
-#: builtin/describe.c:542
+#: builtin/describe.c:543
msgid "only output exact matches"
msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
-#: builtin/describe.c:544
+#: builtin/describe.c:545
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
-#: builtin/describe.c:546
+#: builtin/describe.c:547
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:548
+#: builtin/describe.c:549
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:550 builtin/name-rev.c:424
+#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:424
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
-#: builtin/describe.c:551 builtin/describe.c:554
+#: builtin/describe.c:552 builtin/describe.c:555
msgid "mark"
msgstr "МАРКЕР"
-#: builtin/describe.c:552
+#: builtin/describe.c:553
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
-#: builtin/describe.c:555
+#: builtin/describe.c:556
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr ""
"добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
-#: builtin/describe.c:573
+#: builtin/describe.c:574
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
-#: builtin/describe.c:602
+#: builtin/describe.c:603
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
-#: builtin/describe.c:652
+#: builtin/describe.c:654
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
-#: builtin/describe.c:654
+#: builtin/describe.c:656
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
-#: builtin/diff.c:83
+#: builtin/diff.c:84
#, c-format
msgid "'%s': not a regular file or symlink"
msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито символна връзка"
-#: builtin/diff.c:234
+#: builtin/diff.c:235
#, c-format
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:363
+#: builtin/diff.c:364
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:407
+#: builtin/diff.c:408
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:416
+#: builtin/diff.c:417
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта-BLOB: „%s“"
-#: builtin/diff.c:421
+#: builtin/diff.c:422
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
-#: builtin/difftool.c:30
+#: builtin/difftool.c:31
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/difftool.c:260
+#: builtin/difftool.c:261
#, c-format
msgid "failed: %d"
msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
-#: builtin/difftool.c:302
+#: builtin/difftool.c:303
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/difftool.c:304
+#: builtin/difftool.c:305
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:312
+#: builtin/difftool.c:313
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:413
+#: builtin/difftool.c:414
msgid ""
"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -11010,55 +11691,55 @@ msgstr ""
"комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
"в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
-#: builtin/difftool.c:633
+#: builtin/difftool.c:634
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
-#: builtin/difftool.c:635
+#: builtin/difftool.c:636
msgid "working tree file has been left."
msgstr "работното дърво е изоставено."
-#: builtin/difftool.c:646
+#: builtin/difftool.c:647
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "в „%s“ има временни файлове."
-#: builtin/difftool.c:647
+#: builtin/difftool.c:648
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
-#: builtin/difftool.c:696
+#: builtin/difftool.c:697
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:698
+#: builtin/difftool.c:699
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:700
+#: builtin/difftool.c:701
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
-#: builtin/difftool.c:705
+#: builtin/difftool.c:706
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:706
+#: builtin/difftool.c:707
msgid "tool"
msgstr "ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:707
+#: builtin/difftool.c:708
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:709
+#: builtin/difftool.c:710
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr ""
"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
"tool“"
-#: builtin/difftool.c:712
+#: builtin/difftool.c:713
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
"code"
@@ -11066,15 +11747,15 @@ msgstr ""
"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
"ненулев код"
-#: builtin/difftool.c:715
+#: builtin/difftool.c:716
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "команда за разглеждане на разлики"
-#: builtin/difftool.c:739
+#: builtin/difftool.c:740
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
-#: builtin/difftool.c:746
+#: builtin/difftool.c:747
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
@@ -11082,54 +11763,64 @@ msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:1006
+#: builtin/fast-export.c:1084
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:1008
+#: builtin/fast-export.c:1086
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:1011
+#: builtin/fast-export.c:1089
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:1014
+#: builtin/fast-export.c:1092
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1016
+#: builtin/fast-export.c:1094
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1018
+#: builtin/fast-export.c:1096
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
-#: builtin/fast-export.c:1020
+#: builtin/fast-export.c:1098
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:1022
+#: builtin/fast-export.c:1100
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:1023
+#: builtin/fast-export.c:1101
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1024 builtin/log.c:1588
+#: builtin/fast-export.c:1102 builtin/log.c:1601
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
-#: builtin/fast-export.c:1025
+#: builtin/fast-export.c:1103
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
-#: builtin/fast-export.c:1026
+#: builtin/fast-export.c:1104
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
+#: builtin/fast-export.c:1106
+msgid "Reference parents which are not in fast-export stream by object id"
+msgstr ""
+"Указване на родителите, които не са в потока на бързо изнасяне, с "
+"идентификатор на обект"
+
+#: builtin/fast-export.c:1108
+msgid "Show original object ids of blobs/commits"
+msgstr "Извеждане на първоначалните идентификатори на обектите BLOB/подавяния"
+
#: builtin/fetch.c:28
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
@@ -11146,15 +11837,15 @@ msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:194
+#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:195
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:197
+#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:198
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:200
+#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:201
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
@@ -11166,7 +11857,7 @@ msgstr "принудително презаписване на локален у
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:204
+#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:205
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
@@ -11178,7 +11869,7 @@ msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-t
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:207
+#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:208
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
@@ -11188,7 +11879,7 @@ msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и махане на променените"
-#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:132
+#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:133
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
@@ -11196,7 +11887,7 @@ msgstr "ПРИ НУЖДА"
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:215
+#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:216
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
@@ -11204,7 +11895,7 @@ msgstr "запазване на изтеглените пакети с обек
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:218
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:219
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
@@ -11212,7 +11903,7 @@ msgstr "задълбочаване на историята на плитко х
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:221
+#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:222
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
@@ -11228,24 +11919,24 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:224
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:225
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:227
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:227
+#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:228
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:585
#: builtin/send-pack.c:172
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:585
#: builtin/send-pack.c:173
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
@@ -11254,83 +11945,83 @@ msgstr "опция за пренос"
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
-#: builtin/fetch.c:470
+#: builtin/fetch.c:469
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:609
+#: builtin/fetch.c:608
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:702
+#: builtin/fetch.c:705
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:706
+#: builtin/fetch.c:709
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:719 builtin/fetch.c:735 builtin/fetch.c:807
+#: builtin/fetch.c:722 builtin/fetch.c:738 builtin/fetch.c:801
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:720
+#: builtin/fetch.c:723
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:730
+#: builtin/fetch.c:733
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:731 builtin/fetch.c:771 builtin/fetch.c:787
-#: builtin/fetch.c:802
+#: builtin/fetch.c:734 builtin/fetch.c:771 builtin/fetch.c:784
+#: builtin/fetch.c:796
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:735
+#: builtin/fetch.c:738
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
-#: builtin/fetch.c:757
+#: builtin/fetch.c:760
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:760
+#: builtin/fetch.c:763
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:763
+#: builtin/fetch.c:766
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:802
+#: builtin/fetch.c:796
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:807
+#: builtin/fetch.c:801
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:853
+#: builtin/fetch.c:847
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:874
+#: builtin/fetch.c:868
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:963 builtin/fetch.c:1085
+#: builtin/fetch.c:959 builtin/fetch.c:1081
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:974
+#: builtin/fetch.c:970
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -11340,57 +12031,58 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1055
+#: builtin/fetch.c:1051
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1056
+#: builtin/fetch.c:1052
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1088
+#: builtin/fetch.c:1084
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1089 builtin/remote.c:1036
+#: builtin/fetch.c:1085 builtin/remote.c:1036
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1112
+#: builtin/fetch.c:1108
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1131
+#: builtin/fetch.c:1127
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1134
+#: builtin/fetch.c:1130
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1433
+#: builtin/fetch.c:1434
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1435 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:1436 builtin/remote.c:100
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1481 builtin/fetch.c:1649
+#: builtin/fetch.c:1482
msgid ""
-"--filter can only be used with the remote configured in core.partialClone"
+"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
+"partialClone"
msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
-"настройката „core.partialClone“"
+"настройката „extensions.partialClone“"
-#: builtin/fetch.c:1504
+#: builtin/fetch.c:1506
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -11398,44 +12090,52 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1541
+#: builtin/fetch.c:1543
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1590
+#: builtin/fetch.c:1592
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1592
+#: builtin/fetch.c:1594
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/fetch.c:1597
+#: builtin/fetch.c:1599
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1599
+#: builtin/fetch.c:1601
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1615
+#: builtin/fetch.c:1617
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1617
+#: builtin/fetch.c:1619
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1626
+#: builtin/fetch.c:1628
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1633
+#: builtin/fetch.c:1635
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
+#: builtin/fetch.c:1651
+msgid ""
+"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
+"partialclone"
+msgstr ""
+"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
+"настройката „extensions.partialClone“"
+
#: builtin/fmt-merge-msg.c:18
msgid ""
"git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
@@ -11524,67 +12224,250 @@ msgstr "извеждане само на указателите, които съ
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/fsck.c:598
+#: builtin/fsck.c:88 builtin/fsck.c:160 builtin/fsck.c:161
+msgid "unknown"
+msgstr "непознат"
+
+#. TRANSLATORS: e.g. error in tree 01bfda: <more explanation>
+#: builtin/fsck.c:120 builtin/fsck.c:136
+#, c-format
+msgid "error in %s %s: %s"
+msgstr "грешка в %s „%s“: %s"
+
+#. TRANSLATORS: e.g. warning in tree 01bfda: <more explanation>
+#: builtin/fsck.c:131
+#, c-format
+msgid "warning in %s %s: %s"
+msgstr "предупреждение за %s „%s“: %s"
+
+#: builtin/fsck.c:157 builtin/fsck.c:159
+#, c-format
+msgid "broken link from %7s %s"
+msgstr "скъсана връзка от %7s %s"
+
+#: builtin/fsck.c:168
+msgid "wrong object type in link"
+msgstr "неправилен вид обект във връзката"
+
+#: builtin/fsck.c:184
+#, c-format
+msgid ""
+"broken link from %7s %s\n"
+" to %7s %s"
+msgstr ""
+"скъсана връзка от %7s %s\n"
+" към %7s %s"
+
+#: builtin/fsck.c:253
+#, c-format
+msgid "missing %s %s"
+msgstr "липсващ обект: %s „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:279
+#, c-format
+msgid "unreachable %s %s"
+msgstr "недостижим обект: %s „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:298
+#, c-format
+msgid "dangling %s %s"
+msgstr "извън клон: %s „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:307
+msgid "could not create lost-found"
+msgstr "„lost-found“ не може да се създаде"
+
+#: builtin/fsck.c:318
+#, c-format
+msgid "could not finish '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се завърши"
+
+#: builtin/fsck.c:335
+#, c-format
+msgid "Checking %s"
+msgstr "Проверка на „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:353
+#, c-format
+msgid "Checking connectivity (%d objects)"
+msgstr "Проверка на свързаността (%d обекта)"
+
+#: builtin/fsck.c:372
+#, c-format
+msgid "Checking %s %s"
+msgstr "Проверяване на %s „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:376
+msgid "broken links"
+msgstr "скъсани връзки"
+
+#: builtin/fsck.c:385
+#, c-format
+msgid "root %s"
+msgstr "начална директория „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:393
+#, c-format
+msgid "tagged %s %s (%s) in %s"
+msgstr "приложен етикет „%s“ върху „%s“ (%s) в „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:422
+#, c-format
+msgid "%s: object corrupt or missing"
+msgstr "%s: липсващ или повреден обект"
+
+#: builtin/fsck.c:447
+#, c-format
+msgid "%s: invalid reflog entry %s"
+msgstr "%s: неправилен запис в журнала за указатели „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:461
+#, c-format
+msgid "Checking reflog %s->%s"
+msgstr "Проверка на журнала на указателите: „%s“ до „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:495
+#, c-format
+msgid "%s: invalid sha1 pointer %s"
+msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1: „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:502
+#, c-format
+msgid "%s: not a commit"
+msgstr "%s: не е подаване!"
+
+#: builtin/fsck.c:557
+msgid "notice: No default references"
+msgstr "внимание: няма указатели по подразбиране"
+
+#: builtin/fsck.c:572
+#, c-format
+msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
+msgstr "„%s“: липсващ обект: „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:585
+#, c-format
+msgid "%s: object could not be parsed: %s"
+msgstr "„%s“: не може да се анализира: „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:605
+#, c-format
+msgid "bad sha1 file: %s"
+msgstr "неправилен ред с контролна сума по SHA1: „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:620
+msgid "Checking object directory"
+msgstr "Проверка на директория с обекти"
+
+#: builtin/fsck.c:623
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:693
+#: builtin/fsck.c:638
+#, c-format
+msgid "Checking %s link"
+msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
+
+#
+#: builtin/fsck.c:643 builtin/index-pack.c:833
+#, c-format
+msgid "invalid %s"
+msgstr "неправилен указател „%s“"
+
+#: builtin/fsck.c:650
+#, c-format
+msgid "%s points to something strange (%s)"
+msgstr "„%s“ сочи към нещо необичайно (%s)"
+
+#: builtin/fsck.c:656
+#, c-format
+msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
+msgstr "%s: несвързаният връх „HEAD“ не сочи към нищо"
+
+#: builtin/fsck.c:660
+#, c-format
+msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
+msgstr "предупреждение: „%s“ сочи към все още несъществуващ клон (%s)"
+
+#: builtin/fsck.c:672
+msgid "Checking cache tree"
+msgstr "Проверка на дървото на кеша"
+
+#: builtin/fsck.c:677
+#, c-format
+msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
+msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1 в дървото на кеша"
+
+#: builtin/fsck.c:688
+msgid "non-tree in cache-tree"
+msgstr "в дървото на кеша има нещо, което не е дърво"
+
+#: builtin/fsck.c:719
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:699
+#: builtin/fsck.c:725
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:700
+#: builtin/fsck.c:726
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:701
+#: builtin/fsck.c:727
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:702
+#: builtin/fsck.c:728
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:703
+#: builtin/fsck.c:729
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
-# FIXME bad message
-#: builtin/fsck.c:704
+#: builtin/fsck.c:730
msgid "make reflogs head nodes (default)"
-msgstr "проследяване на указателите от журнала като глави (стандартно)"
+msgstr "проследяване и на указателите от журнала с указателите (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:705
+#: builtin/fsck.c:731
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:706
+#: builtin/fsck.c:732
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:707
+#: builtin/fsck.c:733
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:709
+#: builtin/fsck.c:735
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:710 builtin/prune.c:110
+#: builtin/fsck.c:736 builtin/prune.c:110
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:711
+#: builtin/fsck.c:737
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:776
+#: builtin/fsck.c:797
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
+#: builtin/fsck.c:825
+#, c-format
+msgid "%s: object missing"
+msgstr "„%s“: липсващ обект"
+
+#: builtin/fsck.c:837
+#, c-format
+msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
+msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
+
#: builtin/gc.c:34
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
@@ -11681,23 +12564,23 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:670
+#: builtin/gc.c:672
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
"Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти.\n"
"Използвайте „git prune“, за да ги окастрите."
-#: builtin/grep.c:28
+#: builtin/grep.c:29
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/grep.c:224
+#: builtin/grep.c:225
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
-#: builtin/grep.c:278
+#: builtin/grep.c:279
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
@@ -11706,276 +12589,276 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:286 builtin/index-pack.c:1506 builtin/index-pack.c:1697
-#: builtin/pack-objects.c:2719
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1506 builtin/index-pack.c:1697
+#: builtin/pack-objects.c:2717
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:458 builtin/grep.c:579 builtin/grep.c:620
+#: builtin/grep.c:466 builtin/grep.c:590 builtin/grep.c:631
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:635
+#: builtin/grep.c:646
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:701
+#: builtin/grep.c:712
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:800
+#: builtin/grep.c:811
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:802
+#: builtin/grep.c:813
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:804
+#: builtin/grep.c:815
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:806
+#: builtin/grep.c:817
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:808
+#: builtin/grep.c:819
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:811
+#: builtin/grep.c:822
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:813
+#: builtin/grep.c:824
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:815
+#: builtin/grep.c:826
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:817
+#: builtin/grep.c:828
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:819
+#: builtin/grep.c:830
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:822
+#: builtin/grep.c:833
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:824
+#: builtin/grep.c:835
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:826
+#: builtin/grep.c:837
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:841
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:833
+#: builtin/grep.c:844
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:836
+#: builtin/grep.c:847
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:850
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:842
+#: builtin/grep.c:853
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:854
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:844
+#: builtin/grep.c:855
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:845
+#: builtin/grep.c:856
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:847
+#: builtin/grep.c:858
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:849
+#: builtin/grep.c:860
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:862
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:865
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:856
+#: builtin/grep.c:867
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:870
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:861
+#: builtin/grep.c:872
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:873
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:864
+#: builtin/grep.c:875
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:877
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:880
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:872
+#: builtin/grep.c:883
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:885
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:876
+#: builtin/grep.c:887
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:888
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:891
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:882
+#: builtin/grep.c:893
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:896
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:887
+#: builtin/grep.c:898
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:889
+#: builtin/grep.c:900
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:901
+#: builtin/grep.c:912
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:903
+#: builtin/grep.c:914
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:905
+#: builtin/grep.c:916
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:909
+#: builtin/grep.c:920
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:909
+#: builtin/grep.c:920
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:913
+#: builtin/grep.c:924
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:977
+#: builtin/grep.c:988
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1013
+#: builtin/grep.c:1024
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1020
+#: builtin/grep.c:1032
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1051
+#: builtin/grep.c:1063
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1054 builtin/pack-objects.c:3397
+#: builtin/grep.c:1066 builtin/pack-objects.c:3400
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1057 builtin/index-pack.c:1503 builtin/pack-objects.c:2716
+#: builtin/grep.c:1069 builtin/index-pack.c:1503 builtin/pack-objects.c:2714
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1080
+#: builtin/grep.c:1092
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1103
+#: builtin/grep.c:1115
msgid "option not supported with --recurse-submodules"
msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“"
-#: builtin/grep.c:1109
+#: builtin/grep.c:1121
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1115
+#: builtin/grep.c:1127
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1123
+#: builtin/grep.c:1135
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
-#: builtin/hash-object.c:84
+#: builtin/hash-object.c:85
msgid ""
"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <file>..."
@@ -11983,38 +12866,38 @@ msgstr ""
"git hash-object [-t ВИД] [-w] [--path=ФАЙЛ | --no-filters] [--stdin] [--] "
"ФАЙЛ…"
-#: builtin/hash-object.c:85
+#: builtin/hash-object.c:86
msgid "git hash-object --stdin-paths"
msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:97
+#: builtin/hash-object.c:98
msgid "type"
msgstr "ВИД"
-#: builtin/hash-object.c:97
+#: builtin/hash-object.c:98
msgid "object type"
msgstr "ВИД на обекта"
-#: builtin/hash-object.c:98
+#: builtin/hash-object.c:99
msgid "write the object into the object database"
msgstr "записване на обекта в базата от данни за обектите"
-#: builtin/hash-object.c:100
+#: builtin/hash-object.c:101
msgid "read the object from stdin"
msgstr "изчитане на обекта от стандартния вход"
-#: builtin/hash-object.c:102
+#: builtin/hash-object.c:103
msgid "store file as is without filters"
msgstr "запазване на файла както е — без филтри"
-#: builtin/hash-object.c:103
+#: builtin/hash-object.c:104
msgid ""
"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
msgstr ""
-"създаване и хеширане на произволни данни за повредени обекти за трасиране на "
-"Git"
+"създаване и изчисляване на контролни суми на произволни данни за повредени "
+"обекти за трасиране на Git"
-#: builtin/hash-object.c:104
+#: builtin/hash-object.c:105
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "обработване на ФАЙЛа все едно е с този път"
@@ -12110,12 +12993,12 @@ msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:430 builtin/help.c:441 git.c:322
+#: builtin/help.c:430 builtin/help.c:441 git.c:323
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:444
+#: builtin/help.c:444 git.c:347
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
@@ -12163,7 +13046,7 @@ msgstr "грешка при четене на входните данни"
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:279 builtin/pack-objects.c:598
+#: builtin/index-pack.c:279 builtin/pack-objects.c:599
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
@@ -12171,7 +13054,7 @@ msgstr "пакетният файл е прекалено голям за тек
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:297
+#: builtin/index-pack.c:297 builtin/repack.c:250
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
@@ -12235,8 +13118,8 @@ msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:729 builtin/pack-objects.c:151
-#: builtin/pack-objects.c:211 builtin/pack-objects.c:305
+#: builtin/index-pack.c:729 builtin/pack-objects.c:152
+#: builtin/pack-objects.c:212 builtin/pack-objects.c:306
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -12260,12 +13143,6 @@ msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "грешка при проверката на пакетирани обекти"
-# FIXME perhaps invalid object or pack
-#: builtin/index-pack.c:833
-#, c-format
-msgid "invalid %s"
-msgstr "неправилен обект „%s“"
-
#: builtin/index-pack.c:838
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
@@ -12306,7 +13183,7 @@ msgstr ""
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1196 builtin/pack-objects.c:2492
+#: builtin/index-pack.c:1196 builtin/pack-objects.c:2486
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
@@ -12376,7 +13253,7 @@ msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1497 builtin/pack-objects.c:2727
+#: builtin/index-pack.c:1497 builtin/pack-objects.c:2725
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
@@ -12613,124 +13490,124 @@ msgstr "опцията „--trailer“ е несъвместима с „--name-
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
-#: builtin/log.c:54
+#: builtin/log.c:55
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:55
+#: builtin/log.c:56
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:99
+#: builtin/log.c:100
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:162
+#: builtin/log.c:163
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: builtin/log.c:163
+#: builtin/log.c:164
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:164
+#: builtin/log.c:165
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:166
+#: builtin/log.c:167
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "специален формат само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:168
+#: builtin/log.c:169
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "без специален формат на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:169
+#: builtin/log.c:170
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:172
+#: builtin/log.c:173
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:270
+#: builtin/log.c:271
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:522
+#: builtin/log.c:525
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:537 builtin/log.c:631
+#: builtin/log.c:540 builtin/log.c:634
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:655
+#: builtin/log.c:659
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:776
+#: builtin/log.c:780
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:877
+#: builtin/log.c:881
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:893
+#: builtin/log.c:897
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:910
+#: builtin/log.c:914
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон."
-#: builtin/log.c:920
+#: builtin/log.c:924
msgid "Not a range."
msgstr "Не е диапазон."
-#: builtin/log.c:1043
+#: builtin/log.c:1047
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1119
+#: builtin/log.c:1132
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1146
+#: builtin/log.c:1159
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1204
+#: builtin/log.c:1217
msgid "Two output directories?"
msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-#: builtin/log.c:1311 builtin/log.c:2054 builtin/log.c:2056 builtin/log.c:2068
+#: builtin/log.c:1324 builtin/log.c:2068 builtin/log.c:2070 builtin/log.c:2082
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
-#: builtin/log.c:1321 builtin/notes.c:894 builtin/tag.c:526
+#: builtin/log.c:1334 builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:526
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/log.c:1326
+#: builtin/log.c:1339
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "Точната база за сливане не може да се открие."
-#: builtin/log.c:1330
+#: builtin/log.c:1343
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -12740,290 +13617,290 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1350
+#: builtin/log.c:1363
msgid "Failed to find exact merge base"
msgstr "Точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1361
+#: builtin/log.c:1374
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1365
+#: builtin/log.c:1378
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1418
+#: builtin/log.c:1431
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1470
+#: builtin/log.c:1483
msgid "failed to infer range-diff ranges"
msgstr "неуспешно определяне на диапазоните за разлика"
-#: builtin/log.c:1515
+#: builtin/log.c:1528
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1518
+#: builtin/log.c:1531
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1522
+#: builtin/log.c:1535
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1524
+#: builtin/log.c:1537
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1526
+#: builtin/log.c:1539
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1527
+#: builtin/log.c:1540
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1528
+#: builtin/log.c:1541
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1530
+#: builtin/log.c:1543
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1532
+#: builtin/log.c:1545
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1534
+#: builtin/log.c:1547
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1537
+#: builtin/log.c:1550
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1540
+#: builtin/log.c:1553
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1543
+#: builtin/log.c:1556
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1546
+#: builtin/log.c:1559
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1548
+#: builtin/log.c:1561
msgid "output all-zero hash in From header"
-msgstr "в заглавната част „From:“ (от) хешът да е само от нули"
+msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1550
+#: builtin/log.c:1563
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1552
+#: builtin/log.c:1565
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1554
+#: builtin/log.c:1567
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1555
+#: builtin/log.c:1568
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1556
+#: builtin/log.c:1569
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1557 builtin/log.c:1559
+#: builtin/log.c:1570 builtin/log.c:1572
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1557
+#: builtin/log.c:1570
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1559
+#: builtin/log.c:1572
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1561
+#: builtin/log.c:1574
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1562
+#: builtin/log.c:1575
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1564
+#: builtin/log.c:1577
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1565
+#: builtin/log.c:1578
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1566 builtin/log.c:1569
+#: builtin/log.c:1579 builtin/log.c:1582
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1567
+#: builtin/log.c:1580
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1570
+#: builtin/log.c:1583
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1574
+#: builtin/log.c:1587
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1576
+#: builtin/log.c:1589
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1577
+#: builtin/log.c:1590
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1578
+#: builtin/log.c:1591
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1579
+#: builtin/log.c:1592
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1581
+#: builtin/log.c:1594
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1582
+#: builtin/log.c:1595
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1584
+#: builtin/log.c:1597
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1585
+#: builtin/log.c:1598
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
-#: builtin/log.c:1586
+#: builtin/log.c:1599
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
"кръпка"
-#: builtin/log.c:1589
+#: builtin/log.c:1602
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
"или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1591
+#: builtin/log.c:1604
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
-#: builtin/log.c:1666
+#: builtin/log.c:1679
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1681
+#: builtin/log.c:1694
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1683
+#: builtin/log.c:1696
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1691
+#: builtin/log.c:1704
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1693
+#: builtin/log.c:1706
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1695
+#: builtin/log.c:1708
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1727
+#: builtin/log.c:1740
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1729
+#: builtin/log.c:1742
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1816
+#: builtin/log.c:1829
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1820
+#: builtin/log.c:1833
msgid "Interdiff:"
msgstr "Разлика в разликите:"
-#: builtin/log.c:1821
+#: builtin/log.c:1834
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1827
+#: builtin/log.c:1840
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
-#: builtin/log.c:1831
+#: builtin/log.c:1844
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка<"
-#: builtin/log.c:1839
+#: builtin/log.c:1852
msgid "Range-diff:"
msgstr "Диапазонна разлика:"
-#: builtin/log.c:1840
+#: builtin/log.c:1853
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1851
+#: builtin/log.c:1864
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1887
+#: builtin/log.c:1900
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:1931
+#: builtin/log.c:1944
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1989
+#: builtin/log.c:2003
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:2043
+#: builtin/log.c:2057
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -13031,109 +13908,109 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/ls-files.c:469
+#: builtin/ls-files.c:470
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/ls-files.c:525
+#: builtin/ls-files.c:526
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
-#: builtin/ls-files.c:527
+#: builtin/ls-files.c:528
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
-#: builtin/ls-files.c:529
+#: builtin/ls-files.c:530
msgid "use lowercase letters for 'fsmonitor clean' files"
msgstr "малки букви за файловете за командата „fsmonitor clean“"
-#: builtin/ls-files.c:531
+#: builtin/ls-files.c:532
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/ls-files.c:533
+#: builtin/ls-files.c:534
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "извеждане на изтритите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:535
+#: builtin/ls-files.c:536
msgid "show modified files in the output"
msgstr "извеждане на променените файлове"
-#: builtin/ls-files.c:537
+#: builtin/ls-files.c:538
msgid "show other files in the output"
msgstr "извеждане на другите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:539
+#: builtin/ls-files.c:540
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/ls-files.c:542
+#: builtin/ls-files.c:543
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
-#: builtin/ls-files.c:544
+#: builtin/ls-files.c:545
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
-#: builtin/ls-files.c:546
+#: builtin/ls-files.c:547
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
-#: builtin/ls-files.c:548
+#: builtin/ls-files.c:549
msgid "show line endings of files"
msgstr "извеждане на знаците за край на ред във файловете"
-#: builtin/ls-files.c:550
+#: builtin/ls-files.c:551
msgid "don't show empty directories"
msgstr "без извеждане на празните директории"
-#: builtin/ls-files.c:553
+#: builtin/ls-files.c:554
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "извеждане на неслетите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:555
+#: builtin/ls-files.c:556
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
-#: builtin/ls-files.c:557
+#: builtin/ls-files.c:558
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
-#: builtin/ls-files.c:560
+#: builtin/ls-files.c:561
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/ls-files.c:564
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr ""
"изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:565
+#: builtin/ls-files.c:566
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
-#: builtin/ls-files.c:569
+#: builtin/ls-files.c:570
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
-#: builtin/ls-files.c:572
+#: builtin/ls-files.c:573
msgid "recurse through submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/ls-files.c:574
+#: builtin/ls-files.c:575
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
-#: builtin/ls-files.c:575
+#: builtin/ls-files.c:576
msgid "tree-ish"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
-#: builtin/ls-files.c:576
+#: builtin/ls-files.c:577
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
-#: builtin/ls-files.c:578
+#: builtin/ls-files.c:579
msgid "show debugging data"
msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
@@ -13151,7 +14028,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:903
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1111
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -13226,186 +14103,191 @@ msgstr ""
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "празна пощенска кутия mbox: „%s“"
-#: builtin/merge.c:52
+#: builtin/merge.c:53
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:53
+#: builtin/merge.c:54
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:54
+#: builtin/merge.c:55
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:111
+#: builtin/merge.c:112
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:177
+#: builtin/merge.c:132
+#, c-format
+msgid "option `%s' requires a value"
+msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
+
+#: builtin/merge.c:178
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:178
+#: builtin/merge.c:179
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:183
+#: builtin/merge.c:184
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:234 builtin/pull.c:143
+#: builtin/merge.c:235 builtin/pull.c:144
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:237 builtin/pull.c:146
+#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:147
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:149
+#: builtin/merge.c:239 builtin/pull.c:150
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:240 builtin/pull.c:152
+#: builtin/merge.c:241 builtin/pull.c:153
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:243 builtin/pull.c:158
+#: builtin/merge.c:244 builtin/pull.c:159
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:246 builtin/pull.c:162
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:164
+#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:165
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:248
+#: builtin/merge.c:249
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:170
+#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:171
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:173
+#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:174
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:255 builtin/notes.c:784 builtin/pull.c:177
-#: builtin/rebase.c:916 builtin/rebase--interactive.c:186 builtin/revert.c:110
+#: builtin/merge.c:256 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:178
+#: builtin/rebase.c:1124 builtin/rebase--interactive.c:188 builtin/revert.c:111
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:178
+#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:179
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:181
+#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:182
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:182
+#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:183
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:260
+#: builtin/merge.c:261
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:267
+#: builtin/merge.c:268
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:269
+#: builtin/merge.c:270
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:271 builtin/pull.c:189
+#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:190
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:277
+#: builtin/merge.c:278
msgid "verify commit-msg hook"
msgstr ""
"проверка на куката при промяна на съобщението при подаване (commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:302
+#: builtin/merge.c:303
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:307
+#: builtin/merge.c:308
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:312
+#: builtin/merge.c:313
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:334 builtin/merge.c:351
+#: builtin/merge.c:335 builtin/merge.c:352
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:381
+#: builtin/merge.c:382
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:392
+#: builtin/merge.c:393
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:442
+#: builtin/merge.c:443
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:493
+#: builtin/merge.c:494
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:580
+#: builtin/merge.c:581
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:701
+#: builtin/merge.c:702
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:715
+#: builtin/merge.c:716
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:730
+#: builtin/merge.c:731
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:782
+#: builtin/merge.c:783
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:791
+#: builtin/merge.c:792
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:797
+#: builtin/merge.c:798
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -13420,72 +14302,72 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
"преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:833
+#: builtin/merge.c:834
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:852
+#: builtin/merge.c:853
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:905
+#: builtin/merge.c:906
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:944
+#: builtin/merge.c:945
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:946
+#: builtin/merge.c:947
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:948
+#: builtin/merge.c:949
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:953
+#: builtin/merge.c:954
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1010
+#: builtin/merge.c:1011
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1113
+#: builtin/merge.c:1114
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1147
+#: builtin/merge.c:1148
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1250
+#: builtin/merge.c:1251
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1254
+#: builtin/merge.c:1255
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1266
+#: builtin/merge.c:1267
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1270
+#: builtin/merge.c:1271
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1286
+#: builtin/merge.c:1287
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -13493,7 +14375,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1293
+#: builtin/merge.c:1294
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -13501,99 +14383,99 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1296
+#: builtin/merge.c:1297
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1305
+#: builtin/merge.c:1306
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1313
+#: builtin/merge.c:1314
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1330
+#: builtin/merge.c:1331
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1332
+#: builtin/merge.c:1333
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1337
+#: builtin/merge.c:1338
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1339
+#: builtin/merge.c:1340
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1421
+#: builtin/merge.c:1422
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1430
+#: builtin/merge.c:1431
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1440
+#: builtin/merge.c:1441
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1482
+#: builtin/merge.c:1483
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1489
+#: builtin/merge.c:1490
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1514
+#: builtin/merge.c:1515
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1520
+#: builtin/merge.c:1521
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1543 builtin/merge.c:1622
+#: builtin/merge.c:1544 builtin/merge.c:1623
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1547
+#: builtin/merge.c:1548
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1613
+#: builtin/merge.c:1614
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1615
+#: builtin/merge.c:1616
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1624
+#: builtin/merge.c:1625
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1636
+#: builtin/merge.c:1637
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -13681,33 +14563,33 @@ msgstr "без предупреждения при конфликти"
msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
msgstr "задаване на етикети за ФАЙЛ_1/ОРИГИНАЛ/ФАЙЛ_2"
-#: builtin/merge-recursive.c:45
+#: builtin/merge-recursive.c:46
#, c-format
msgid "unknown option %s"
msgstr "непозната опция: „%s“"
-#: builtin/merge-recursive.c:51
+#: builtin/merge-recursive.c:52
#, c-format
msgid "could not parse object '%s'"
msgstr "неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: builtin/merge-recursive.c:55
+#: builtin/merge-recursive.c:56
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d base. Ignoring %s."
msgid_plural "cannot handle more than %d bases. Ignoring %s."
msgstr[0] "не се поддържа повече от %d база. „%s“ се прескача."
msgstr[1] "не се поддържат повече от %d бази. „%s“ се прескача."
-#: builtin/merge-recursive.c:63
+#: builtin/merge-recursive.c:64
msgid "not handling anything other than two heads merge."
msgstr "поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge-recursive.c:69 builtin/merge-recursive.c:71
+#: builtin/merge-recursive.c:70 builtin/merge-recursive.c:72
#, c-format
msgid "could not resolve ref '%s'"
msgstr "указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/merge-recursive.c:77
+#: builtin/merge-recursive.c:78
#, c-format
msgid "Merging %s with %s\n"
msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
@@ -13720,7 +14602,7 @@ msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
msgid "input is NUL terminated"
msgstr "входните записи са разделени с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/mktree.c:155 builtin/write-tree.c:25
+#: builtin/mktree.c:155 builtin/write-tree.c:26
msgid "allow missing objects"
msgstr "разрешаване на липсващи обекти"
@@ -13747,96 +14629,96 @@ msgstr "прекалено много аргументи"
msgid "unrecognized verb: %s"
msgstr "непознат глагол: %s"
-#: builtin/mv.c:17
+#: builtin/mv.c:18
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ… ЦЕЛ"
-#: builtin/mv.c:82
+#: builtin/mv.c:83
#, c-format
msgid "Directory %s is in index and no submodule?"
msgstr "Директорията „%s“ е в индекса, но не е подмодул"
-#: builtin/mv.c:84
+#: builtin/mv.c:85
msgid "Please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"За да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
"или ги скатайте"
-#: builtin/mv.c:102
+#: builtin/mv.c:103
#, c-format
msgid "%.*s is in index"
msgstr "„%.*s“ вече е в индекса"
-#: builtin/mv.c:124
+#: builtin/mv.c:125
msgid "force move/rename even if target exists"
msgstr "принудително преместване/преименуване дори целта да съществува"
-#: builtin/mv.c:126
+#: builtin/mv.c:127
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "прескачане на грешките при преместване/преименуване"
-#: builtin/mv.c:168
+#: builtin/mv.c:169
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "целта „%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/mv.c:179
+#: builtin/mv.c:180
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Проверка на преименуването на обект от „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:183
+#: builtin/mv.c:184
msgid "bad source"
msgstr "неправилен обект"
-#: builtin/mv.c:186
+#: builtin/mv.c:187
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "директория не може да се премести в себе си"
-#: builtin/mv.c:189
+#: builtin/mv.c:190
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "директория не може да се премести върху файл"
-#: builtin/mv.c:198
+#: builtin/mv.c:199
msgid "source directory is empty"
msgstr "първоначалната директория е празна"
-#: builtin/mv.c:223
+#: builtin/mv.c:224
msgid "not under version control"
msgstr "не е под контрола на Git"
-#: builtin/mv.c:226
+#: builtin/mv.c:227
msgid "destination exists"
msgstr "целта съществува"
-#: builtin/mv.c:234
+#: builtin/mv.c:235
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "презаписване на „%s“"
-#: builtin/mv.c:237
+#: builtin/mv.c:238
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Презаписването е невъзможно"
-#: builtin/mv.c:240
+#: builtin/mv.c:241
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "множество източници за една цел"
-#: builtin/mv.c:242
+#: builtin/mv.c:243
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "целевата директория не съществува"
-#: builtin/mv.c:249
+#: builtin/mv.c:250
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
-#: builtin/mv.c:270
+#: builtin/mv.c:271
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:511
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:513
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -14036,8 +14918,8 @@ msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
#: builtin/notes.c:263 builtin/notes.c:313 builtin/notes.c:315
-#: builtin/notes.c:383 builtin/notes.c:438 builtin/notes.c:524
-#: builtin/notes.c:529 builtin/notes.c:607 builtin/notes.c:669
+#: builtin/notes.c:383 builtin/notes.c:438 builtin/notes.c:526
+#: builtin/notes.c:531 builtin/notes.c:610 builtin/notes.c:672
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "не може да се открие към какво сочи „%s“."
@@ -14073,38 +14955,38 @@ msgstr ""
"няма да се извърши „%s“ върху бележките в „%s“, защото са извън „refs/"
"notes/“."
-#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:507
-#: builtin/notes.c:519 builtin/notes.c:595 builtin/notes.c:662
-#: builtin/notes.c:812 builtin/notes.c:959 builtin/notes.c:980
+#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:509
+#: builtin/notes.c:521 builtin/notes.c:598 builtin/notes.c:665
+#: builtin/notes.c:815 builtin/notes.c:963 builtin/notes.c:985
msgid "too many parameters"
msgstr "прекалено много параметри"
-#: builtin/notes.c:389 builtin/notes.c:675
+#: builtin/notes.c:389 builtin/notes.c:678
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
msgstr "няма бележки за обекта „%s“."
-#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:573
+#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:576
msgid "note contents as a string"
msgstr "низ, който е съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:576
+#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:579
msgid "note contents in a file"
msgstr "ФАЙЛ със съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:579
+#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:582
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "преизползване и редактиране на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:419 builtin/notes.c:582
+#: builtin/notes.c:419 builtin/notes.c:585
msgid "reuse specified note object"
msgstr "преизползване на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:422 builtin/notes.c:585
+#: builtin/notes.c:422 builtin/notes.c:588
msgid "allow storing empty note"
msgstr "приемане и на празни бележки"
-#: builtin/notes.c:423 builtin/notes.c:494
+#: builtin/notes.c:423 builtin/notes.c:496
msgid "replace existing notes"
msgstr "замяна на съществуващите бележки"
@@ -14117,31 +14999,31 @@ msgstr ""
"Не може да се добави бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:542
+#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:544
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Презаписване на съществуващите бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:474 builtin/notes.c:634 builtin/notes.c:899
+#: builtin/notes.c:475 builtin/notes.c:637 builtin/notes.c:902
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Изтриване на бележката за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:495
+#: builtin/notes.c:497
msgid "read objects from stdin"
msgstr "изчитане на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:497
+#: builtin/notes.c:499
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr ""
"зареждане на настройките за КОМАНДАта, която презаписва подавания (включва "
"опцията „--stdin“)"
-#: builtin/notes.c:515
+#: builtin/notes.c:517
msgid "too few parameters"
msgstr "прекалено малко параметри"
-#: builtin/notes.c:536
+#: builtin/notes.c:538
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -14150,12 +15032,12 @@ msgstr ""
"Не може да се копира бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:548
+#: builtin/notes.c:550
#, c-format
msgid "missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr "няма бележки за обекта-източник „%s“. Не може да се копира."
-#: builtin/notes.c:600
+#: builtin/notes.c:603
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -14166,52 +15048,52 @@ msgstr ""
"Вместо това ги използвайте с подкомандата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
"C“.\n"
-#: builtin/notes.c:695
+#: builtin/notes.c:698
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:697
+#: builtin/notes.c:700
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_REF“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:699
+#: builtin/notes.c:702
msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
msgstr "работната директория на „git notes merge“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/notes.c:719
+#: builtin/notes.c:722
msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:721
+#: builtin/notes.c:724
msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се открие."
-#: builtin/notes.c:723
+#: builtin/notes.c:726
msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се анализира."
-#: builtin/notes.c:736
+#: builtin/notes.c:739
msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
msgstr "не може да се открие към какво сочи „NOTES_MERGE_REF“"
-#: builtin/notes.c:739
+#: builtin/notes.c:742
msgid "failed to finalize notes merge"
msgstr "неуспешно сливане на бележките"
-#: builtin/notes.c:765
+#: builtin/notes.c:768
#, c-format
msgid "unknown notes merge strategy %s"
msgstr "непозната стратегия за сливане на бележки „%s“"
-#: builtin/notes.c:781
+#: builtin/notes.c:784
msgid "General options"
msgstr "Общи опции"
-#: builtin/notes.c:783
+#: builtin/notes.c:786
msgid "Merge options"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/notes.c:785
+#: builtin/notes.c:788
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -14221,46 +15103,46 @@ msgstr ""
"„union“ (обединяване), „cat_sort_uniq“ (обединяване, подреждане, уникални "
"резултати)"
-#: builtin/notes.c:787
+#: builtin/notes.c:790
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:789
+#: builtin/notes.c:792
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "завършване на сливането чрез подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:791
+#: builtin/notes.c:794
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Преустановяване на корекцията при сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:793
+#: builtin/notes.c:796
msgid "abort notes merge"
msgstr "преустановяване на сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:804
+#: builtin/notes.c:807
msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
msgstr "опциите „--commit“, „--abort“ и „-s“/„--strategy“ са несъвместими"
-#: builtin/notes.c:809
+#: builtin/notes.c:812
msgid "must specify a notes ref to merge"
msgstr "трябва да укажете указател към бележка за сливане."
-#: builtin/notes.c:833
+#: builtin/notes.c:836
#, c-format
msgid "unknown -s/--strategy: %s"
msgstr "неизвестна стратегия към опцията „-s“/„--strategy“: „%s“"
-#: builtin/notes.c:870
+#: builtin/notes.c:873
#, c-format
msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "в момента се извършва сливане на бележките в „%s“ при „%s“"
-#: builtin/notes.c:873
+#: builtin/notes.c:876
#, c-format
msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
msgstr "не може да се запази връзка към указателя на текущата бележка („%s“)."
-#: builtin/notes.c:875
+#: builtin/notes.c:878
#, c-format
msgid ""
"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
@@ -14271,36 +15153,36 @@ msgstr ""
"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
"командата „git notes merge --abort“.\n"
-#: builtin/notes.c:897
+#: builtin/notes.c:900
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:909
+#: builtin/notes.c:912
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "опитът за изтриването на несъществуваща бележка не се счита за грешка"
-#: builtin/notes.c:912
+#: builtin/notes.c:915
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:950 builtin/prune.c:108 builtin/worktree.c:164
+#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:108 builtin/worktree.c:165
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
-#: builtin/notes.c:951
+#: builtin/notes.c:955
msgid "report pruned notes"
msgstr "докладване на окастрените обекти"
-#: builtin/notes.c:993
+#: builtin/notes.c:998
msgid "notes-ref"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:994
+#: builtin/notes.c:999
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1029
+#: builtin/notes.c:1034
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -14318,130 +15200,130 @@ msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:422
+#: builtin/pack-objects.c:423
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "лоша контролна сума за пакетирания обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:433
+#: builtin/pack-objects.c:434
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "пакетиран обект с грешки за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:564
+#: builtin/pack-objects.c:565
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "рекурсивна разлика за обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:775
+#: builtin/pack-objects.c:776
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:788
+#: builtin/pack-objects.c:789
#, c-format
msgid "packfile is invalid: %s"
msgstr "неправилен пакетен файл: „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:792
+#: builtin/pack-objects.c:793
#, c-format
msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде повторно отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:796
+#: builtin/pack-objects.c:797
msgid "unable to seek in reused packfile"
msgstr "неуспешно търсене в преизползван пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:807
+#: builtin/pack-objects.c:808
msgid "unable to read from reused packfile"
msgstr "неуспешно четене от преизползван пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:835
+#: builtin/pack-objects.c:836
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:848
+#: builtin/pack-objects.c:849
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:910 builtin/update-index.c:88
+#: builtin/pack-objects.c:911 builtin/update-index.c:89
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:963
+#: builtin/pack-objects.c:964
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1157
+#: builtin/pack-objects.c:1158
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1585
+#: builtin/pack-objects.c:1586
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1594
+#: builtin/pack-objects.c:1595
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1863
+#: builtin/pack-objects.c:1864
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1998
+#: builtin/pack-objects.c:1994
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/pack-objects.c:2013
+#: builtin/pack-objects.c:2009
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:2083 builtin/pack-objects.c:2099
-#: builtin/pack-objects.c:2109
+#: builtin/pack-objects.c:2079 builtin/pack-objects.c:2095
+#: builtin/pack-objects.c:2105
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/pack-objects.c:2086 builtin/pack-objects.c:2113
+#: builtin/pack-objects.c:2082 builtin/pack-objects.c:2109
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2123
+#: builtin/pack-objects.c:2119
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
-#: builtin/pack-objects.c:2451
+#: builtin/pack-objects.c:2445
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
-#: builtin/pack-objects.c:2583
+#: builtin/pack-objects.c:2577
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr ""
"обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2670
+#: builtin/pack-objects.c:2664
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2676
+#: builtin/pack-objects.c:2670
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "неправилен брой разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2753
+#: builtin/pack-objects.c:2751
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -14450,7 +15332,7 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2759
+#: builtin/pack-objects.c:2757
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -14459,20 +15341,20 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2857
+#: builtin/pack-objects.c:2855
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:2916 builtin/pack-objects.c:3024
+#: builtin/pack-objects.c:2914 builtin/pack-objects.c:3022
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:2947
+#: builtin/pack-objects.c:2945
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:3032
+#: builtin/pack-objects.c:3030
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
@@ -14618,95 +15500,99 @@ msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
#: builtin/pack-objects.c:3296
+msgid "use the sparse reachability algorithm"
+msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3298
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3298
+#: builtin/pack-objects.c:3300
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3300
+#: builtin/pack-objects.c:3302
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3302
+#: builtin/pack-objects.c:3304
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3304
+#: builtin/pack-objects.c:3306
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3306
+#: builtin/pack-objects.c:3308
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3308
+#: builtin/pack-objects.c:3310
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3310
+#: builtin/pack-objects.c:3312
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3313
+#: builtin/pack-objects.c:3315
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3316
+#: builtin/pack-objects.c:3318
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3318
+#: builtin/pack-objects.c:3320
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
-#: builtin/pack-objects.c:3342
+#: builtin/pack-objects.c:3345
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3347
+#: builtin/pack-objects.c:3350
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3401
+#: builtin/pack-objects.c:3404
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:3403
+#: builtin/pack-objects.c:3406
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3408
+#: builtin/pack-objects.c:3411
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:3411
+#: builtin/pack-objects.c:3414
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3417
+#: builtin/pack-objects.c:3420
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:3476
+#: builtin/pack-objects.c:3479
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3495
+#: builtin/pack-objects.c:3498
#, c-format
msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
msgstr ""
@@ -14749,57 +15635,57 @@ msgstr "окастряне на обектите по-стари от това
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr "ограничаване на обхождането до обекти извън гарантиращи пакети"
-#: builtin/prune.c:129
+#: builtin/prune.c:128
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
-#: builtin/pull.c:60 builtin/pull.c:62
+#: builtin/pull.c:61 builtin/pull.c:63
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:82
+#: builtin/pull.c:83
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/pull.c:133
+#: builtin/pull.c:134
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/pull.c:137
+#: builtin/pull.c:138
msgid "Options related to merging"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/pull.c:140
+#: builtin/pull.c:141
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:167 builtin/rebase--interactive.c:147 builtin/revert.c:122
+#: builtin/pull.c:168 builtin/rebase--interactive.c:149 builtin/revert.c:123
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
-#: builtin/pull.c:176
+#: builtin/pull.c:177
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/pull.c:192
+#: builtin/pull.c:193
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Опции при доставяне"
-#: builtin/pull.c:202
+#: builtin/pull.c:203
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/pull.c:210
+#: builtin/pull.c:211
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
-#: builtin/pull.c:305
+#: builtin/pull.c:306
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:421
+#: builtin/pull.c:422
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -14807,14 +15693,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:423
+#: builtin/pull.c:424
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:424
+#: builtin/pull.c:425
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -14822,7 +15708,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:427
+#: builtin/pull.c:428
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -14833,44 +15719,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:432 builtin/rebase.c:761 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:433 builtin/rebase.c:956 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:434 builtin/pull.c:449 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:435 builtin/pull.c:450 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:436 builtin/pull.c:451 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:437 builtin/pull.c:452 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:437 builtin/pull.c:452
+#: builtin/pull.c:438 builtin/pull.c:453
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:445 builtin/pull.c:454
-#: builtin/rebase.c:767 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:440 builtin/pull.c:446 builtin/pull.c:455
+#: builtin/rebase.c:962 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:454 builtin/pull.c:459
-#: git-legacy-rebase.sh:556 git-parse-remote.sh:65
+#: builtin/pull.c:440 builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:460
+#: git-legacy-rebase.sh:564 git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:447 builtin/rebase.c:759 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:448 builtin/rebase.c:954 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:456 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:457 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:461
+#: builtin/pull.c:462
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -14879,32 +15765,32 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:565
+#: builtin/pull.c:566
#, c-format
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "недостъпно подаване: %s"
-#: builtin/pull.c:843
+#: builtin/pull.c:844
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:891
+#: builtin/pull.c:892
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-#: builtin/pull.c:899
+#: builtin/pull.c:900
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:902
+#: builtin/pull.c:904
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:903
+#: builtin/pull.c:905
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:928
+#: builtin/pull.c:930
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -14914,7 +15800,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:934
+#: builtin/pull.c:936
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -14931,15 +15817,15 @@ msgstr ""
" $ git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:949
+#: builtin/pull.c:951
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:953
+#: builtin/pull.c:955
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:960
+#: builtin/pull.c:962
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -14956,7 +15842,7 @@ msgstr "съкращение за етикет без ЕТИКЕТ"
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "опцията „--delete“ приема за цел само прости имена на указатели"
-#: builtin/push.c:165
+#: builtin/push.c:167
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -14965,7 +15851,7 @@ msgstr ""
"За да включите тази опция за постоянно, погледнете документацията за "
"настройката „push.default“ в „git help config“."
-#: builtin/push.c:168
+#: builtin/push.c:170
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -14990,7 +15876,7 @@ msgstr ""
" git push %s HEAD\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:183
+#: builtin/push.c:185
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -15004,7 +15890,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:ИМЕ_НА_ОТДАЛЕЧЕНИЯ_КЛОН\n"
-#: builtin/push.c:197
+#: builtin/push.c:199
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -15018,14 +15904,14 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:205
+#: builtin/push.c:207
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr ""
"Текущият клон „%s“ следи няколко отдалечени клона, не можете просто да "
"изтласкате."
-#: builtin/push.c:208
+#: builtin/push.c:210
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -15037,14 +15923,14 @@ msgstr ""
"Трябва да укажете коя версия да се изтласка, за обновяване на отдалечения "
"клон."
-#: builtin/push.c:267
+#: builtin/push.c:269
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
-#: builtin/push.c:274
+#: builtin/push.c:276
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -15058,7 +15944,7 @@ msgstr ""
"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:280
+#: builtin/push.c:282
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -15072,7 +15958,7 @@ msgstr ""
"информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:286
+#: builtin/push.c:288
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -15091,14 +15977,14 @@ msgstr ""
"страницата\n"
"от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:293
+#: builtin/push.c:295
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"Изтласкването е отхвърлено, защото в отдалеченото хранилище съществува "
"етикет,\n"
"който ще припокриете с етикет от вашето хранилище."
-#: builtin/push.c:296
+#: builtin/push.c:298
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -15108,22 +15994,22 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:357
+#: builtin/push.c:359
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:361
+#: builtin/push.c:364
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:395
+#: builtin/push.c:398
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:396
+#: builtin/push.c:399
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -15145,107 +16031,107 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:551
+#: builtin/push.c:554
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:164
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:556 builtin/send-pack.c:166
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:555
+#: builtin/push.c:558
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:556
+#: builtin/push.c:559
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:559 builtin/send-pack.c:167
+#: builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:167
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/push.c:561 builtin/send-pack.c:181
+#: builtin/push.c:564 builtin/send-pack.c:181
msgid "<refname>:<expect>"
msgstr "УКАЗАТЕЛ:ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:182
+#: builtin/push.c:565 builtin/send-pack.c:182
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:565
+#: builtin/push.c:568
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:175
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:568 builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:571 builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:161
#: builtin/send-pack.c:162
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:570
+#: builtin/push.c:573
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:573
+#: builtin/push.c:576
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:575
+#: builtin/push.c:578
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:576
+#: builtin/push.c:579
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:579 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:582 builtin/send-pack.c:169
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:581 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:584 builtin/send-pack.c:176
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:599
+#: builtin/push.c:602
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:601
+#: builtin/push.c:604
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
-#: builtin/push.c:604
+#: builtin/push.c:607
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:606
+#: builtin/push.c:609
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:610
+#: builtin/push.c:613
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:612
+#: builtin/push.c:615
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:615
+#: builtin/push.c:618
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:634
+#: builtin/push.c:637
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
@@ -15282,7 +16168,7 @@ msgstr "вариантът с единствен аргумент изисква
msgid "need two commit ranges"
msgstr "необходими са два диапазона с подавания"
-#: builtin/read-tree.c:40
+#: builtin/read-tree.c:41
msgid ""
"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) "
"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
@@ -15293,71 +16179,71 @@ msgstr ""
"checkout] [--index-output=ФАЙЛ] (--empty | УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_1 "
"[УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_2 [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_3]])"
-#: builtin/read-tree.c:123
+#: builtin/read-tree.c:124
msgid "write resulting index to <file>"
msgstr "запазване на индекса в този ФАЙЛ"
-#: builtin/read-tree.c:126
+#: builtin/read-tree.c:127
msgid "only empty the index"
msgstr "само зануляване на индекса"
-#: builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/read-tree.c:129
msgid "Merging"
msgstr "Сливане"
-#: builtin/read-tree.c:130
+#: builtin/read-tree.c:131
msgid "perform a merge in addition to a read"
msgstr "да се извърши и сливане след освен изчитането"
-#: builtin/read-tree.c:132
+#: builtin/read-tree.c:133
msgid "3-way merge if no file level merging required"
msgstr "тройно сливане, ако не се налага пофайлово сливане"
-#: builtin/read-tree.c:134
+#: builtin/read-tree.c:135
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
msgstr "тройно сливане при добавяне на добавяне и изтриване на файлове"
-#: builtin/read-tree.c:136
+#: builtin/read-tree.c:137
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
msgstr "същото като опцията „-m“, но неслетите обекти се пренебрегват"
-#: builtin/read-tree.c:137
+#: builtin/read-tree.c:138
msgid "<subdirectory>/"
msgstr "ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:138
+#: builtin/read-tree.c:139
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
msgstr "изчитане на дървото към индекса като да е в тази ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:141
+#: builtin/read-tree.c:142
msgid "update working tree with merge result"
msgstr "обновяване на работното дърво с резултата от сливането"
-#: builtin/read-tree.c:143
+#: builtin/read-tree.c:144
msgid "gitignore"
msgstr "ФАЙЛ_С_ИЗКЛЮЧЕНИЯ"
-#: builtin/read-tree.c:144
+#: builtin/read-tree.c:145
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
msgstr "позволяване на презаписването на изрично пренебрегваните файлове"
-#: builtin/read-tree.c:147
+#: builtin/read-tree.c:148
msgid "don't check the working tree after merging"
msgstr "без проверка на работното дърво след сливането"
-#: builtin/read-tree.c:148
+#: builtin/read-tree.c:149
msgid "don't update the index or the work tree"
msgstr "без обновяване и на индекса, и на работното дърво"
-#: builtin/read-tree.c:150
+#: builtin/read-tree.c:151
msgid "skip applying sparse checkout filter"
msgstr "без прилагане на филтъра за частично изтегляне"
-#: builtin/read-tree.c:152
+#: builtin/read-tree.c:153
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
-#: builtin/rebase.c:29
+#: builtin/rebase.c:30
msgid ""
"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] [<upstream>] "
"[<branch>]"
@@ -15365,47 +16251,51 @@ msgstr ""
"git rebase [-i] [ОПЦИЯ…] [--exec КОМАНДА] [--onto НОВА_БАЗА] [КЛОН_ИЗТОЧНИК] "
"[КЛОН]"
-#: builtin/rebase.c:31
+#: builtin/rebase.c:32
msgid ""
"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] --root [<branch>]"
msgstr ""
"git rebase [-i] [ОПЦИЯ…] [--exec КОМАНДА] [--onto НОВА_БАЗА] --root [КЛОН]"
-#: builtin/rebase.c:33
+#: builtin/rebase.c:34
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:119
+#: builtin/rebase.c:121 builtin/rebase.c:1437
#, c-format
msgid "%s requires an interactive rebase"
msgstr "„%s“ изисква интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:171
+#: builtin/rebase.c:173
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:186
+#: builtin/rebase.c:188
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:214
+#: builtin/rebase.c:213
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:259
+#: builtin/rebase.c:289
#, c-format
msgid "Could not read '%s'"
msgstr "Пътят „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:277
+#: builtin/rebase.c:307
#, c-format
msgid "Cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: builtin/rebase.c:337
+#: builtin/rebase.c:402
+msgid "could not determine HEAD revision"
+msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
+
+#: builtin/rebase.c:522
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -15413,17 +16303,31 @@ msgid ""
"To abort and get back to the state before \"git rebase\", run \"git rebase --"
"abort\"."
msgstr ""
-"След коригирането на конфликтите, отбележете решаването им чрез:\n"
+"След коригирането на конфликтите отбележете решаването им чрез:\n"
"„git add/rm ФАЙЛ_С_КОНФЛИКТ…“ и изпълнете „git rebase --continue“.\n"
"Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „git rebase --skip“.\n"
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: builtin/rebase.c:561
-msgid "could not determine HEAD revision"
-msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
+#: builtin/rebase.c:603
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"git encountered an error while preparing the patches to replay\n"
+"these revisions:\n"
+"\n"
+" %s\n"
+"\n"
+"As a result, git cannot rebase them."
+msgstr ""
+"\n"
+"Грешка при приготвянето на кръпките за прилагането на следните версии:\n"
+"\n"
+" %s\n"
+"\n"
+"В резултат те не могат да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:753
+#: builtin/rebase.c:948
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -15440,7 +16344,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:769
+#: builtin/rebase.c:964
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -15453,159 +16357,172 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:832
+#: builtin/rebase.c:994
+msgid "exec commands cannot contain newlines"
+msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
+
+#: builtin/rebase.c:998
+msgid "empty exec command"
+msgstr "празна команда за изпълнение"
+
+#: builtin/rebase.c:1040
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:834
+#: builtin/rebase.c:1042
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:836
+#: builtin/rebase.c:1044
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:839
+#: builtin/rebase.c:1047
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:842
+#: builtin/rebase.c:1050
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:845
+#: builtin/rebase.c:1053
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr ""
"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:847 builtin/rebase.c:851 builtin/rebase.c:853
+#: builtin/rebase.c:1055 builtin/rebase.c:1059 builtin/rebase.c:1061
msgid "passed to 'git am'"
msgstr "подава се на командата „git am“"
-#: builtin/rebase.c:855 builtin/rebase.c:857
+#: builtin/rebase.c:1063 builtin/rebase.c:1065
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:859 builtin/rebase.c:862
+#: builtin/rebase.c:1067 builtin/rebase.c:1070
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:864
+#: builtin/rebase.c:1072
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:867
+#: builtin/rebase.c:1075
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:869
+#: builtin/rebase.c:1077
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:872
+#: builtin/rebase.c:1080
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:873
+#: builtin/rebase.c:1081
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:876
+#: builtin/rebase.c:1084
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:879
+#: builtin/rebase.c:1087
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия за сливане"
-#: builtin/rebase.c:883
+#: builtin/rebase.c:1091
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:887
+#: builtin/rebase.c:1095
msgid "try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:891
+#: builtin/rebase.c:1099
msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
msgstr "позволяване на „rerere“ да обнови индекса с корекцията на конфликт"
-#: builtin/rebase.c:894
+#: builtin/rebase.c:1102
msgid "preserve empty commits during rebase"
msgstr "запазване на празните подавания при пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:896
+#: builtin/rebase.c:1104
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:902
+#: builtin/rebase.c:1110
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:904
+#: builtin/rebase.c:1112
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:908
+#: builtin/rebase.c:1116
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:911
+#: builtin/rebase.c:1119
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:914
+#: builtin/rebase.c:1122
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
-" git merge-base --fork-point УКАЗАТЕЛ [ПОДАВАНЕ]"
+" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:916
+#: builtin/rebase.c:1124
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:918 builtin/revert.c:111
+#: builtin/rebase.c:1126 builtin/revert.c:112
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:919
+#: builtin/rebase.c:1127
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:922
+#: builtin/rebase.c:1130
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:938
+#: builtin/rebase.c:1133 builtin/rebase--interactive.c:198
+msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
+msgstr ""
+"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
+
+#: builtin/rebase.c:1149
#, c-format
msgid "could not exec %s"
msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:956 git-legacy-rebase.sh:213
+#: builtin/rebase.c:1167 git-legacy-rebase.sh:220
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:997 git-legacy-rebase.sh:395
+#: builtin/rebase.c:1208 git-legacy-rebase.sh:406
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1001 git-legacy-rebase.sh:406
+#: builtin/rebase.c:1212 git-legacy-rebase.sh:417
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1015 git-legacy-rebase.sh:413
+#: builtin/rebase.c:1226 git-legacy-rebase.sh:424
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1028 git-legacy-rebase.sh:416
+#: builtin/rebase.c:1238 git-legacy-rebase.sh:427
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -15613,21 +16530,21 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1047
+#: builtin/rebase.c:1257
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1066
+#: builtin/rebase.c:1276
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1077 builtin/rm.c:368
+#: builtin/rebase.c:1287 builtin/rm.c:369
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/rebase.c:1103
+#: builtin/rebase.c:1313
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -15648,343 +16565,333 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1124
+#: builtin/rebase.c:1334
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1161
+#: builtin/rebase.c:1375
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1183
+#: builtin/rebase.c:1397
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1226
-#, c-format
-msgid ""
-"error: cannot combine interactive options (--interactive, --exec, --rebase-"
-"merges, --preserve-merges, --keep-empty, --root + --onto) with am options "
-"(%s)"
+#: builtin/rebase.c:1446
+msgid "cannot combine am options with either interactive or merge options"
msgstr ""
-"грешка: опциите за интерактивна работа („--interactive“, „--exec“, „--rebase-"
-"merges“, „--preserve-merges“, „--keep-empty“, „--root“ и „--onto“) са "
-"несъвместими с опциите за командата „am“ („%s“)"
+"опциите за „am“ са несъвместими с опциите за сливане или за интерактивна "
+"работа"
-#: builtin/rebase.c:1231
-#, c-format
-msgid ""
-"error: cannot combine merge options (--merge, --strategy, --strategy-option) "
-"with am options (%s)"
-msgstr ""
-"грешка: опциите за сливане („--merge“, „--strategy“ и „--strategy-option“) "
-"са несъвместими с опциите за командата „am“ („%s“)"
+#: builtin/rebase.c:1465
+msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
+msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1251 git-legacy-rebase.sh:536
-msgid "error: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
+#: builtin/rebase.c:1469 git-legacy-rebase.sh:544
+msgid ""
+"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr ""
-"грешка: опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
+"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
+"несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1256 git-legacy-rebase.sh:542
-msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
-msgstr ""
-"грешка: опциите „--rebase-merges“ и „--strategy-option“ са несъвместими"
+#: builtin/rebase.c:1475
+msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
+msgstr "опциите „--rebase-merges“ и „--strategy-option“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1259 git-legacy-rebase.sh:544
-msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
-msgstr "грешка: опциите „--rebase-merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
+#: builtin/rebase.c:1478
+msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
+msgstr "опциите „--rebase-merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1283
+#: builtin/rebase.c:1502
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1289
+#: builtin/rebase.c:1508
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1307
+#: builtin/rebase.c:1526
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1314
+#: builtin/rebase.c:1533
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1339
+#: builtin/rebase.c:1558
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1347 builtin/submodule--helper.c:37
-#: builtin/submodule--helper.c:1930
+#: builtin/rebase.c:1566 builtin/submodule--helper.c:38
+#: builtin/submodule--helper.c:1934
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1359
+#: builtin/rebase.c:1578
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:1399 git-legacy-rebase.sh:665
+#: builtin/rebase.c:1619 git-legacy-rebase.sh:673
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: builtin/rebase.c:1402
+#: builtin/rebase.c:1622
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1408
+#: builtin/rebase.c:1628
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/rebase.c:1411
+#: builtin/rebase.c:1631
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: builtin/rebase.c:1414
+#: builtin/rebase.c:1634
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: builtin/rebase.c:1415 builtin/reset.c:113
+#: builtin/rebase.c:1635 builtin/reset.c:114
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1431 git-legacy-rebase.sh:674
+#: builtin/rebase.c:1651 git-legacy-rebase.sh:682
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:1458
+#: builtin/rebase.c:1678
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/rebase.c:1470
+#: builtin/rebase.c:1691
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1481 git-legacy-rebase.sh:697
+#: builtin/rebase.c:1702 git-legacy-rebase.sh:705
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:1483
+#: builtin/rebase.c:1704
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:1491 git-legacy-rebase.sh:707
+#: builtin/rebase.c:1712 git-legacy-rebase.sh:715
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
-msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален. Пребазирането е принудително."
+msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1493
+#: builtin/rebase.c:1714
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
-msgstr ""
-"Текущият клон „%s“ е напълно актуален. Пребазирането е принудително.\n"
+msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:1501 git-legacy-rebase.sh:208
+#: builtin/rebase.c:1722 git-legacy-rebase.sh:215
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:1508
+#: builtin/rebase.c:1729
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:1511
+#: builtin/rebase.c:1732
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:1536
+#: builtin/rebase.c:1757
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:1543
+#: builtin/rebase.c:1765
msgid "Could not detach HEAD"
-msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отдели"
+msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:1552
+#: builtin/rebase.c:1774
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
-#: builtin/rebase--interactive.c:24
+#: builtin/rebase--interactive.c:25
msgid "no HEAD?"
msgstr "Липсва указател „HEAD“"
-#: builtin/rebase--interactive.c:51
+#: builtin/rebase--interactive.c:52
#, c-format
msgid "could not create temporary %s"
msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
-#: builtin/rebase--interactive.c:57
+#: builtin/rebase--interactive.c:58
msgid "could not mark as interactive"
msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
-#: builtin/rebase--interactive.c:101
+#: builtin/rebase--interactive.c:102
#, c-format
msgid "could not open %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: builtin/rebase--interactive.c:114
+#: builtin/rebase--interactive.c:115
msgid "could not generate todo list"
msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
-#: builtin/rebase--interactive.c:129
+#: builtin/rebase--interactive.c:131
msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/rebase--interactive.c:148
+#: builtin/rebase--interactive.c:150
msgid "keep empty commits"
msgstr "запазване на празните подавания"
-#: builtin/rebase--interactive.c:150 builtin/revert.c:124
+#: builtin/rebase--interactive.c:152 builtin/revert.c:125
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/rebase--interactive.c:151
+#: builtin/rebase--interactive.c:153
msgid "rebase merge commits"
msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
-#: builtin/rebase--interactive.c:153
+#: builtin/rebase--interactive.c:155
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr ""
"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
-#: builtin/rebase--interactive.c:155
+#: builtin/rebase--interactive.c:157
msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
-#: builtin/rebase--interactive.c:156
+#: builtin/rebase--interactive.c:158
msgid "sign commits"
msgstr "подписване на подаванията"
-#: builtin/rebase--interactive.c:158
+#: builtin/rebase--interactive.c:160
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase--interactive.c:160
+#: builtin/rebase--interactive.c:162
msgid "skip commit"
msgstr "прескачане на подаване"
-#: builtin/rebase--interactive.c:161
+#: builtin/rebase--interactive.c:163
msgid "edit the todo list"
msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
-#: builtin/rebase--interactive.c:163
+#: builtin/rebase--interactive.c:165
msgid "show the current patch"
msgstr "извеждане на текущата кръпка"
-#: builtin/rebase--interactive.c:166
+#: builtin/rebase--interactive.c:168
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--interactive.c:168
+#: builtin/rebase--interactive.c:170
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--interactive.c:170
+#: builtin/rebase--interactive.c:172
msgid "check the todo list"
msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--interactive.c:172
+#: builtin/rebase--interactive.c:174
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr ""
"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
"предходните им със и без смени на съобщението"
-#: builtin/rebase--interactive.c:174
+#: builtin/rebase--interactive.c:176
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--interactive.c:175
+#: builtin/rebase--interactive.c:177
msgid "onto"
msgstr "върху"
-#: builtin/rebase--interactive.c:177
+#: builtin/rebase--interactive.c:179
msgid "restrict-revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase--interactive.c:177
+#: builtin/rebase--interactive.c:179
msgid "restrict revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase--interactive.c:178
+#: builtin/rebase--interactive.c:180
msgid "squash-onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase--interactive.c:179
+#: builtin/rebase--interactive.c:181
msgid "squash onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase--interactive.c:181
+#: builtin/rebase--interactive.c:183
msgid "the upstream commit"
msgstr "подаване на източника"
-#: builtin/rebase--interactive.c:182
+#: builtin/rebase--interactive.c:184
msgid "head-name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase--interactive.c:182
+#: builtin/rebase--interactive.c:184
msgid "head name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase--interactive.c:187
+#: builtin/rebase--interactive.c:189
msgid "rebase strategy"
msgstr "стратегия на пребазиране"
-#: builtin/rebase--interactive.c:188
+#: builtin/rebase--interactive.c:190
msgid "strategy-opts"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase--interactive.c:189
+#: builtin/rebase--interactive.c:191
msgid "strategy options"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase--interactive.c:190
+#: builtin/rebase--interactive.c:192
msgid "switch-to"
msgstr "преминаване към"
-#: builtin/rebase--interactive.c:191
+#: builtin/rebase--interactive.c:193
msgid "the branch or commit to checkout"
msgstr "клонът, към който да се премине"
-#: builtin/rebase--interactive.c:192
+#: builtin/rebase--interactive.c:194
msgid "onto-name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase--interactive.c:192
+#: builtin/rebase--interactive.c:194
msgid "onto name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase--interactive.c:193
+#: builtin/rebase--interactive.c:195
msgid "cmd"
msgstr "команда"
-#: builtin/rebase--interactive.c:193
+#: builtin/rebase--interactive.c:195
msgid "the command to run"
msgstr "команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase--interactive.c:220
+#: builtin/rebase--interactive.c:224
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-#: builtin/rebase--interactive.c:226
+#: builtin/rebase--interactive.c:230
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
@@ -16054,11 +16961,65 @@ msgstr "без извеждане на информация"
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
-#: builtin/reflog.c:563 builtin/reflog.c:568
+#: builtin/reflog.c:17
+msgid ""
+"git reflog expire [--expire=<time>] [--expire-unreachable=<time>] [--"
+"rewrite] [--updateref] [--stale-fix] [--dry-run | -n] [--verbose] [--all] "
+"<refs>..."
+msgstr ""
+"git reflog expire [--expire=ВРЕМЕ] [--expire-unreachable=ВРЕМЕ] [--rewrite] "
+"[--updateref] [--stale-fix] [--dry-run | -n] [--verbose] [--all] УКАЗАТЕЛ…"
+
+#: builtin/reflog.c:22
+msgid ""
+"git reflog delete [--rewrite] [--updateref] [--dry-run | -n] [--verbose] "
+"<refs>..."
+msgstr ""
+"git reflog delete [--rewrite] [--updateref] [--dry-run | -n] [--verbose] "
+"УКАЗАТЕЛ…"
+
+#: builtin/reflog.c:25
+msgid "git reflog exists <ref>"
+msgstr "git reflog exists УКАЗАТЕЛ"
+
+#: builtin/reflog.c:567 builtin/reflog.c:572
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време"
+#: builtin/reflog.c:605
+#, c-format
+msgid "Marking reachable objects..."
+msgstr "Отбелязване на достижимите обекти…"
+
+#: builtin/reflog.c:643
+#, c-format
+msgid "%s points nowhere!"
+msgstr "„%s“ не сочи наникъде!"
+
+#: builtin/reflog.c:695
+msgid "no reflog specified to delete"
+msgstr "не е указан журнал с подавания за изтриване"
+
+#: builtin/reflog.c:704
+#, c-format
+msgid "not a reflog: %s"
+msgstr "„%s“ не е журнал с подавания"
+
+#: builtin/reflog.c:709
+#, c-format
+msgid "no reflog for '%s'"
+msgstr "липсва журнал с подаванията за „%s“"
+
+#: builtin/reflog.c:755
+#, c-format
+msgid "invalid ref format: %s"
+msgstr "неправилен формат на указател: %s"
+
+#: builtin/reflog.c:764
+msgid "git reflog [ show | expire | delete | exists ]"
+msgstr "git reflog [ show | expire | delete | exists ]"
+
#: builtin/remote.c:16
msgid "git remote [-v | --verbose]"
msgstr "git remote [-v | --verbose]"
@@ -16590,6 +17551,24 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
+#: builtin/repack.c:200
+msgid "could not start pack-objects to repack promisor objects"
+msgstr ""
+"командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
+"гарантиращите обекти"
+
+#: builtin/repack.c:239 builtin/repack.c:411
+msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
+msgstr ""
+"repack: от „pack-objects“ се очакват редове само с пълни шестнайсетични "
+"указатели."
+
+#: builtin/repack.c:256
+msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
+msgstr ""
+"командата „pack-objects“ не може да завърши за препакетирането на "
+"гарантиращите обекти"
+
#: builtin/repack.c:294
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
@@ -16687,7 +17666,29 @@ msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:527
+#: builtin/repack.c:420
+msgid "Nothing new to pack."
+msgstr "Нищо ново за пакетиране"
+
+#: builtin/repack.c:481
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: Some packs in use have been renamed by\n"
+"WARNING: prefixing old- to their name, in order to\n"
+"WARNING: replace them with the new version of the\n"
+"WARNING: file. But the operation failed, and the\n"
+"WARNING: attempt to rename them back to their\n"
+"WARNING: original names also failed.\n"
+"WARNING: Please rename them in %s manually:\n"
+msgstr ""
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да бъдат заменени с нови версии, някои\n"
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пакетни файлове бяха преименувани, като към\n"
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: имената им бе добавен префиксът „old-“.\n"
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази операция бе неуспешна, както и обратната\n"
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ѝ — за връщането на първоначалните имена.\n"
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преименувайте файловете в „%s“ ръчно:\n"
+
+#: builtin/repack.c:529
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -16952,128 +17953,128 @@ msgstr "регистриране на чисти корекции на конф
msgid "'git rerere forget' without paths is deprecated"
msgstr "командата „git rerere forget“ изисква указването на път"
-#: builtin/rerere.c:111
+#: builtin/rerere.c:113
#, c-format
msgid "unable to generate diff for '%s'"
msgstr "неуспешно генериране на разлика за „%s“"
-#: builtin/reset.c:31
+#: builtin/reset.c:32
msgid ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
msgstr ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/reset.c:32
+#: builtin/reset.c:33
msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <paths>..."
msgstr "git reset [-q] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [--] ПЪТИЩА…"
-#: builtin/reset.c:33
+#: builtin/reset.c:34
msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<paths>...]"
msgstr "git reset --patch [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО] [--] [ПЪТИЩА…]"
-#: builtin/reset.c:39
+#: builtin/reset.c:40
msgid "mixed"
msgstr "смесено (mixed)"
-#: builtin/reset.c:39
+#: builtin/reset.c:40
msgid "soft"
msgstr "меко (soft)"
-#: builtin/reset.c:39
+#: builtin/reset.c:40
msgid "hard"
msgstr "пълно (hard)"
-#: builtin/reset.c:39
+#: builtin/reset.c:40
msgid "merge"
msgstr "слято (merge)"
-#: builtin/reset.c:39
+#: builtin/reset.c:40
msgid "keep"
msgstr "запазващо (keep)"
-#: builtin/reset.c:80
+#: builtin/reset.c:81
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "Указателят „HEAD“ е повреден."
-#: builtin/reset.c:82
+#: builtin/reset.c:83
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "Дървото, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:88
+#: builtin/reset.c:89
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:192
+#: builtin/reset.c:193
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:292
+#: builtin/reset.c:293
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
-#: builtin/reset.c:294
+#: builtin/reset.c:295
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво"
-#: builtin/reset.c:295
+#: builtin/reset.c:296
msgid "reset only HEAD"
msgstr "само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:297 builtin/reset.c:299
+#: builtin/reset.c:298 builtin/reset.c:300
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "указателя „HEAD“, индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:301
+#: builtin/reset.c:302
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "зануляване на указателя „HEAD“, но запазване на локалните промени"
-#: builtin/reset.c:307
+#: builtin/reset.c:308
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr ""
"отбелязване само на факта, че изтритите пътища ще бъдат добавени по-късно"
-#: builtin/reset.c:325
+#: builtin/reset.c:326
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Стойността „%s“ не е разпозната като съществуваща версия."
-#: builtin/reset.c:333
+#: builtin/reset.c:334
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "„%s“ не е разпознат като дърво."
-#: builtin/reset.c:342
+#: builtin/reset.c:343
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr ""
"опцията „--patch“ е несъвместима с всяка от опциите „--hard/--mixed/--soft“"
-#: builtin/reset.c:351
+#: builtin/reset.c:352
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
"изпълнете „git reset -- ПЪТ…“."
-#: builtin/reset.c:353
+#: builtin/reset.c:354
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Не може да извършите %s зануляване, когато сте задали ПЪТ."
-#: builtin/reset.c:363
+#: builtin/reset.c:364
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "В голо хранилище не може да извършите %s зануляване"
-#: builtin/reset.c:367
+#: builtin/reset.c:368
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "Опцията „-N“ е съвместима само с „--mixed“"
-#: builtin/reset.c:387
+#: builtin/reset.c:388
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Промени извън индекса след зануляването:"
-#: builtin/reset.c:390
+#: builtin/reset.c:391
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -17086,53 +18087,53 @@ msgstr ""
"Опцията „--quiet“ заглушава това съобщение еднократно. За постоянно\n"
"заглушаване задайте настройката „reset.quiet“ да е „true“ (истина).\n"
-#: builtin/reset.c:400
+#: builtin/reset.c:401
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Индексът не може да бъде занулен към версия „%s“."
-#: builtin/reset.c:404
+#: builtin/reset.c:405
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:403
+#: builtin/rev-list.c:406
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
-#: builtin/rev-list.c:461
+#: builtin/rev-list.c:464
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
-#: builtin/rev-list.c:464
+#: builtin/rev-list.c:467
#, c-format
msgid "invalid sparse value '%s'"
msgstr "неправилна частична стойност: %s"
-#: builtin/rev-list.c:505
+#: builtin/rev-list.c:508
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-list.c:508
+#: builtin/rev-list.c:511
msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
msgstr "опцията „--use-bitmap-index“ е несъвместима с филтриране на обектите"
-#: builtin/rev-parse.c:407
+#: builtin/rev-parse.c:408
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТ…]"
-#: builtin/rev-parse.c:412
+#: builtin/rev-parse.c:413
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "зададеният низ „--“ да се тълкува като аргумент"
-#: builtin/rev-parse.c:414
+#: builtin/rev-parse.c:415
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "спиране на анализа след първия аргумент, който не е опция"
-#: builtin/rev-parse.c:417
+#: builtin/rev-parse.c:418
msgid "output in stuck long form"
msgstr "изход в дългия формат"
-#: builtin/rev-parse.c:550
+#: builtin/rev-parse.c:551
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -17163,72 +18164,77 @@ msgstr "git cherry-pick [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ
msgid "git cherry-pick <subcommand>"
msgstr "git cherry-pick ПОДКОМАНДА"
-#: builtin/revert.c:91
+#: builtin/revert.c:72
+#, c-format
+msgid "option `%s' expects a number greater than zero"
+msgstr "опцията „%s“ очаква положително число за аргумент"
+
+#: builtin/revert.c:92
#, c-format
msgid "%s: %s cannot be used with %s"
msgstr "%s: опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/revert.c:100
+#: builtin/revert.c:101
msgid "end revert or cherry-pick sequence"
msgstr "завършване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:101
+#: builtin/revert.c:102
msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
msgstr "продължаване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:102
+#: builtin/revert.c:103
msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
msgstr "отмяна на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:103
+#: builtin/revert.c:104
msgid "don't automatically commit"
msgstr "без автоматично подаване"
-#: builtin/revert.c:104
+#: builtin/revert.c:105
msgid "edit the commit message"
msgstr "редактиране на съобщението при подаване"
-#: builtin/revert.c:107
+#: builtin/revert.c:108
msgid "parent-number"
msgstr "номер на родителя"
-#: builtin/revert.c:108
+#: builtin/revert.c:109
msgid "select mainline parent"
msgstr "избор на основния родител"
-#: builtin/revert.c:110
+#: builtin/revert.c:111
msgid "merge strategy"
msgstr "стратегия на сливане"
-#: builtin/revert.c:112
+#: builtin/revert.c:113
msgid "option for merge strategy"
msgstr "опция за стратегията на сливане"
-#: builtin/revert.c:121
+#: builtin/revert.c:122
msgid "append commit name"
msgstr "добавяне на името на подаването"
-#: builtin/revert.c:123
+#: builtin/revert.c:124
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "запазване на първоначално празните подавания"
-#: builtin/revert.c:125
+#: builtin/revert.c:126
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "запазване на излишните, празни подавания"
-#: builtin/revert.c:219
+#: builtin/revert.c:220
msgid "revert failed"
msgstr "неуспешна отмяна"
-#: builtin/revert.c:232
+#: builtin/revert.c:233
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "неуспешно отбиране"
-#: builtin/rm.c:18
+#: builtin/rm.c:19
msgid "git rm [<options>] [--] <file>..."
msgstr "git rm [ОПЦИЯ…] [--] ФАЙЛ…"
-#: builtin/rm.c:206
+#: builtin/rm.c:207
msgid ""
"the following file has staged content different from both the\n"
"file and the HEAD:"
@@ -17244,7 +18250,7 @@ msgstr[1] ""
"съдържание и\n"
"различно от съответстващото на HEAD:"
-#: builtin/rm.c:211
+#: builtin/rm.c:212
msgid ""
"\n"
"(use -f to force removal)"
@@ -17252,13 +18258,13 @@ msgstr ""
"\n"
"(за принудително изтриване използвайте опцията „-f“)"
-#: builtin/rm.c:215
+#: builtin/rm.c:216
msgid "the following file has changes staged in the index:"
msgid_plural "the following files have changes staged in the index:"
msgstr[0] "следният файл е с променено съдържание в индекса:"
msgstr[1] "следните файлове са с променено съдържание в индекса:"
-#: builtin/rm.c:219 builtin/rm.c:228
+#: builtin/rm.c:220 builtin/rm.c:229
msgid ""
"\n"
"(use --cached to keep the file, or -f to force removal)"
@@ -17267,46 +18273,46 @@ msgstr ""
"(за запазване на файла използвайте опцията „--cached“, а за принудително\n"
"изтриване — „-f“)"
-#: builtin/rm.c:225
+#: builtin/rm.c:226
msgid "the following file has local modifications:"
msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "следният файл е с променено съдържание"
msgstr[1] "следните файлове са с променено съдържание"
-#: builtin/rm.c:241
+#: builtin/rm.c:242
msgid "do not list removed files"
msgstr "да не се извеждат изтритите файлове"
-#: builtin/rm.c:242
+#: builtin/rm.c:243
msgid "only remove from the index"
msgstr "изтриване само от индекса"
-#: builtin/rm.c:243
+#: builtin/rm.c:244
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "въпреки проверката за актуалността на съдържанието"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:245
msgid "allow recursive removal"
msgstr "рекурсивно изтриване"
-#: builtin/rm.c:246
+#: builtin/rm.c:247
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr ""
"изходният код да е 0, дори ако никой файл нe e напаснал с шаблона за "
"изтриване"
-#: builtin/rm.c:288
+#: builtin/rm.c:289
msgid "please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"за да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
"или ги скатайте"
-#: builtin/rm.c:306
+#: builtin/rm.c:307
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "без използването на опцията „-r“ „%s“ няма да се изтрие рекурсивно"
-#: builtin/rm.c:345
+#: builtin/rm.c:346
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: „%s“ не може да се изтрие"
@@ -17384,7 +18390,7 @@ msgstr ""
"Пренасяне на редовете до тази обща ШИРОЧИНА (76), с ОТСТЪП_1 (6) за първия "
"ред и ОТСТЪП_2 (9) за останалите"
-#: builtin/shortlog.c:299
+#: builtin/shortlog.c:301
msgid "too many arguments given outside repository"
msgstr "прекалено много аргументи извън хранилище"
@@ -17582,49 +18588,49 @@ msgstr "git stripspace [-s | --strip-comments]"
msgid "git stripspace [-c | --comment-lines]"
msgstr "git stripspace [-c | --comment-lines]"
-#: builtin/stripspace.c:36
+#: builtin/stripspace.c:37
msgid "skip and remove all lines starting with comment character"
msgstr "пропускане на всички редове, които започват с „#“"
-#: builtin/stripspace.c:39
+#: builtin/stripspace.c:40
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:44 builtin/submodule--helper.c:1939
+#: builtin/submodule--helper.c:45 builtin/submodule--helper.c:1943
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:61
+#: builtin/submodule--helper.c:62
msgid "submodule--helper print-default-remote takes no arguments"
msgstr ""
"командата „print-default-remote“ на „submodule--helper“ не приема аргументи"
-#: builtin/submodule--helper.c:99
+#: builtin/submodule--helper.c:100
#, c-format
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:407 builtin/submodule--helper.c:1363
+#: builtin/submodule--helper.c:408 builtin/submodule--helper.c:1367
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
-#: builtin/submodule--helper.c:412
+#: builtin/submodule--helper.c:413
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:469 builtin/submodule--helper.c:626
-#: builtin/submodule--helper.c:649
+#: builtin/submodule--helper.c:470 builtin/submodule--helper.c:627
+#: builtin/submodule--helper.c:650
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:521
+#: builtin/submodule--helper.c:522
#, c-format
msgid "Entering '%s'\n"
msgstr "Влизане в „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:524
+#: builtin/submodule--helper.c:525
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status for %s\n"
@@ -17633,7 +18639,7 @@ msgstr ""
"изпълнената команда завърши с ненулев изход за „%s“\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:545
+#: builtin/submodule--helper.c:546
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status while recursing in the nested "
@@ -17644,19 +18650,19 @@ msgstr ""
"вложени в „%s“\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:561
+#: builtin/submodule--helper.c:562
msgid "Suppress output of entering each submodule command"
msgstr "Без извеждане на изход при въвеждането на всяка команда за подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:563 builtin/submodule--helper.c:1048
+#: builtin/submodule--helper.c:564 builtin/submodule--helper.c:1049
msgid "Recurse into nested submodules"
msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:568
+#: builtin/submodule--helper.c:569
msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] <command>"
msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] КОМАНДА"
-#: builtin/submodule--helper.c:595
+#: builtin/submodule--helper.c:596
#, c-format
msgid ""
"could not look up configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
@@ -17665,55 +18671,55 @@ msgstr ""
"настройката „%s“ липсва. Приема се, че това хранилище е правилният източник "
"за себе си."
-#: builtin/submodule--helper.c:663
+#: builtin/submodule--helper.c:664
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:667
+#: builtin/submodule--helper.c:668
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:677
+#: builtin/submodule--helper.c:678
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:684
+#: builtin/submodule--helper.c:685
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:706
+#: builtin/submodule--helper.c:707
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:711
+#: builtin/submodule--helper.c:712
msgid "git submodule--helper init [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:783 builtin/submodule--helper.c:909
+#: builtin/submodule--helper.c:784 builtin/submodule--helper.c:910
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:822
+#: builtin/submodule--helper.c:823
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "указателят сочен от „HEAD“ в подмодула „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/submodule--helper.c:849 builtin/submodule--helper.c:1018
+#: builtin/submodule--helper.c:850 builtin/submodule--helper.c:1019
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:873 builtin/submodule--helper.c:1182
+#: builtin/submodule--helper.c:874 builtin/submodule--helper.c:1185
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Заглушаване на изхода за състоянието на подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:874
+#: builtin/submodule--helper.c:875
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -17721,47 +18727,47 @@ msgstr ""
"Използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:875
+#: builtin/submodule--helper.c:876
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:880
+#: builtin/submodule--helper.c:881
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:904
+#: builtin/submodule--helper.c:905
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:968
+#: builtin/submodule--helper.c:969
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Синхронизиране на адреса на подмодул за „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:974
+#: builtin/submodule--helper.c:975
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:988
+#: builtin/submodule--helper.c:989
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/submodule--helper.c:999
+#: builtin/submodule--helper.c:1000
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1046
+#: builtin/submodule--helper.c:1047
msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "Без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1053
+#: builtin/submodule--helper.c:1054
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1107
+#: builtin/submodule--helper.c:1108
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -17770,7 +18776,7 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа директория „.git“.\n"
"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1119
+#: builtin/submodule--helper.c:1120
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -17779,83 +18785,83 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Можете да ги "
"отхвърлите с опцията „-f“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1127
+#: builtin/submodule--helper.c:1128
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Директорията „%s“ е изчистена\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1129
+#: builtin/submodule--helper.c:1130
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „%s“ не може да бъде изтрита\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1138
+#: builtin/submodule--helper.c:1141
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "празната директория за подмодула „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1154
+#: builtin/submodule--helper.c:1157
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1183
+#: builtin/submodule--helper.c:1186
msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
"Изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
"локални промени"
-#: builtin/submodule--helper.c:1184
+#: builtin/submodule--helper.c:1187
msgid "Unregister all submodules"
msgstr "Премахване на регистрациите на всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1189
+#: builtin/submodule--helper.c:1192
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1203
+#: builtin/submodule--helper.c:1206
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1297 builtin/submodule--helper.c:1300
+#: builtin/submodule--helper.c:1301 builtin/submodule--helper.c:1304
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1336
+#: builtin/submodule--helper.c:1340
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1343
+#: builtin/submodule--helper.c:1347
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1366
+#: builtin/submodule--helper.c:1370
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1369
+#: builtin/submodule--helper.c:1373
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1372
+#: builtin/submodule--helper.c:1376
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1380
+#: builtin/submodule--helper.c:1384
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1868
+#: builtin/submodule--helper.c:1387 builtin/submodule--helper.c:1872
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1388
+#: builtin/submodule--helper.c:1392
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -17863,96 +18869,96 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
-#: builtin/submodule--helper.c:1419
+#: builtin/submodule--helper.c:1423
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1433
+#: builtin/submodule--helper.c:1437
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1469
+#: builtin/submodule--helper.c:1473
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
msgstr "Неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1473
+#: builtin/submodule--helper.c:1477
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Настроен е неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1566
+#: builtin/submodule--helper.c:1570
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:1570
+#: builtin/submodule--helper.c:1574
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1600
+#: builtin/submodule--helper.c:1604
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1629
+#: builtin/submodule--helper.c:1633
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1773
+#: builtin/submodule--helper.c:1777
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:1784
+#: builtin/submodule--helper.c:1788
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:1847 builtin/submodule--helper.c:2089
+#: builtin/submodule--helper.c:1851 builtin/submodule--helper.c:2093
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:1850
+#: builtin/submodule--helper.c:1854
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1854
+#: builtin/submodule--helper.c:1858
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1860
+#: builtin/submodule--helper.c:1864
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:1863
+#: builtin/submodule--helper.c:1867
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:1865
+#: builtin/submodule--helper.c:1869
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:1866
+#: builtin/submodule--helper.c:1870
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1873
+#: builtin/submodule--helper.c:1877
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1886
+#: builtin/submodule--helper.c:1890
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1934
+#: builtin/submodule--helper.c:1938
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -17961,42 +18967,42 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:2057
+#: builtin/submodule--helper.c:2061
#, c-format
msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
msgstr "не може да се получи връзка към хранилище за подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2090
+#: builtin/submodule--helper.c:2094
msgid "recurse into submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:2096
+#: builtin/submodule--helper.c:2100
msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper name embed-git-dir [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2152
+#: builtin/submodule--helper.c:2156
msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
msgstr "проверка дали писането във файла „.gitmodules“ е безопасно"
-#: builtin/submodule--helper.c:2157
+#: builtin/submodule--helper.c:2161
msgid "git submodule--helper config name [value]"
msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2158
+#: builtin/submodule--helper.c:2162
msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
-#: builtin/submodule--helper.c:2175 git-submodule.sh:169
+#: builtin/submodule--helper.c:2179 git-submodule.sh:169
#, sh-format
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:2225
+#: builtin/submodule--helper.c:2229 git.c:413 git.c:658
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2231
+#: builtin/submodule--helper.c:2235
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -18240,218 +19246,218 @@ msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Разпакетиране на обектите"
-#: builtin/update-index.c:82
+#: builtin/update-index.c:83
#, c-format
msgid "failed to create directory %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/update-index.c:98
+#: builtin/update-index.c:99
#, c-format
msgid "failed to create file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/update-index.c:106
+#: builtin/update-index.c:107
#, c-format
msgid "failed to delete file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/update-index.c:113 builtin/update-index.c:219
+#: builtin/update-index.c:114 builtin/update-index.c:220
#, c-format
msgid "failed to delete directory %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/update-index.c:138
+#: builtin/update-index.c:139
#, c-format
msgid "Testing mtime in '%s' "
msgstr "Проверка на времето на промяна (mtime) на файла „%s“"
-#: builtin/update-index.c:152
+#: builtin/update-index.c:153
msgid "directory stat info does not change after adding a new file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"добавянето на нов файл"
-#: builtin/update-index.c:165
+#: builtin/update-index.c:166
msgid "directory stat info does not change after adding a new directory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"добавянето на нова директория"
-#: builtin/update-index.c:178
+#: builtin/update-index.c:179
msgid "directory stat info changes after updating a file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията се променя след "
"обновяването на нов файл"
-#: builtin/update-index.c:189
+#: builtin/update-index.c:190
msgid "directory stat info changes after adding a file inside subdirectory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията се променя след добавянето "
"на файл в поддиректория"
-#: builtin/update-index.c:200
+#: builtin/update-index.c:201
msgid "directory stat info does not change after deleting a file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"изтриването на файл"
-#: builtin/update-index.c:213
+#: builtin/update-index.c:214
msgid "directory stat info does not change after deleting a directory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"изтриването на директория"
-#: builtin/update-index.c:220
+#: builtin/update-index.c:221
msgid " OK"
msgstr " Добре"
-#: builtin/update-index.c:588
+#: builtin/update-index.c:589
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:961
+#: builtin/update-index.c:962
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:964
+#: builtin/update-index.c:965
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:967
+#: builtin/update-index.c:968
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:969
+#: builtin/update-index.c:970
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:971
+#: builtin/update-index.c:972
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:973
+#: builtin/update-index.c:974
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:976
+#: builtin/update-index.c:977
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:980
+#: builtin/update-index.c:981
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:984
+#: builtin/update-index.c:985
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:985
+#: builtin/update-index.c:986
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:994
+#: builtin/update-index.c:995
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:997
+#: builtin/update-index.c:998
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:1000
+#: builtin/update-index.c:1001
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:1003
+#: builtin/update-index.c:1004
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:1006
+#: builtin/update-index.c:1007
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:1008
+#: builtin/update-index.c:1009
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:1010
+#: builtin/update-index.c:1011
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:1012
+#: builtin/update-index.c:1013
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:1016
+#: builtin/update-index.c:1017
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:1020
+#: builtin/update-index.c:1021
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:1024
+#: builtin/update-index.c:1025
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:1028
+#: builtin/update-index.c:1029
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:1031
+#: builtin/update-index.c:1032
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:1033
+#: builtin/update-index.c:1034
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:1037
+#: builtin/update-index.c:1038
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:1039
+#: builtin/update-index.c:1040
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1041
+#: builtin/update-index.c:1042
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1043
+#: builtin/update-index.c:1044
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
-#: builtin/update-index.c:1045
+#: builtin/update-index.c:1046
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr ""
"включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1047
+#: builtin/update-index.c:1048
msgid "write out the index even if is not flagged as changed"
msgstr "запис на индекса, дори да не е отбелязан като променен"
-#: builtin/update-index.c:1049
+#: builtin/update-index.c:1050
msgid "enable or disable file system monitor"
msgstr "включване или изключване на наблюдението на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1051
+#: builtin/update-index.c:1052
msgid "mark files as fsmonitor valid"
msgstr "отбелязване на файловете, че могат да се следят чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1054
+#: builtin/update-index.c:1055
msgid "clear fsmonitor valid bit"
msgstr "изчистване на флага за следенето чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1153
+#: builtin/update-index.c:1156
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -18459,7 +19465,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я или я "
"изтрийте, за да включите разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1162
+#: builtin/update-index.c:1165
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -18467,7 +19473,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я или "
"я изтрийте, за да изключите разделянето на индекса."
-#: builtin/update-index.c:1173
+#: builtin/update-index.c:1176
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -18475,11 +19481,11 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я "
"или я изтрийте, за да изключите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1177
+#: builtin/update-index.c:1180
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
-#: builtin/update-index.c:1185
+#: builtin/update-index.c:1188
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -18487,29 +19493,29 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я "
"или я изтрийте, за да включите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1189
+#: builtin/update-index.c:1192
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Кешът за неследените файлове е включен за „%s“"
-#: builtin/update-index.c:1197
+#: builtin/update-index.c:1200
msgid "core.fsmonitor is unset; set it if you really want to enable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ не е зададена. Задайте я, за да включите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1201
+#: builtin/update-index.c:1204
msgid "fsmonitor enabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е включено"
-#: builtin/update-index.c:1204
+#: builtin/update-index.c:1207
msgid ""
"core.fsmonitor is set; remove it if you really want to disable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ е зададена. Изтрийте я, за да изключите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1208
+#: builtin/update-index.c:1211
msgid "fsmonitor disabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е изключено"
@@ -18600,56 +19606,56 @@ msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
msgid "print tag contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на ЕТИКЕТи"
-#: builtin/worktree.c:17
+#: builtin/worktree.c:18
msgid "git worktree add [<options>] <path> [<commit-ish>]"
msgstr "git worktree add [ОПЦИЯ…] ПЪТ [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/worktree.c:18
+#: builtin/worktree.c:19
msgid "git worktree list [<options>]"
msgstr "git worktree list [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/worktree.c:19
+#: builtin/worktree.c:20
msgid "git worktree lock [<options>] <path>"
msgstr "git worktree lock [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:20
+#: builtin/worktree.c:21
msgid "git worktree move <worktree> <new-path>"
msgstr "git worktree move [ДЪРВО] [НОВ_ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:21
+#: builtin/worktree.c:22
msgid "git worktree prune [<options>]"
msgstr "git worktree prune [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/worktree.c:22
+#: builtin/worktree.c:23
msgid "git worktree remove [<options>] <worktree>"
msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
-#: builtin/worktree.c:23
+#: builtin/worktree.c:24
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:871
+#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:888
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/worktree.c:79
+#: builtin/worktree.c:80
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
-#: builtin/worktree.c:85
+#: builtin/worktree.c:86
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
-#: builtin/worktree.c:90 builtin/worktree.c:99
+#: builtin/worktree.c:91 builtin/worktree.c:100
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: builtin/worktree.c:109
+#: builtin/worktree.c:110
#, c-format
msgid ""
"Removing worktrees/%s: short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read "
@@ -18658,37 +19664,37 @@ msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното "
"(очаквани: %<PRIuMAX> байта, получени: %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/worktree.c:117
+#: builtin/worktree.c:118
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
-#: builtin/worktree.c:126
+#: builtin/worktree.c:127
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
"местоположение"
-#: builtin/worktree.c:165
+#: builtin/worktree.c:166
msgid "report pruned working trees"
msgstr "докладване на окастрените работни дървета"
-#: builtin/worktree.c:167
+#: builtin/worktree.c:168
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "обявяване на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
-#: builtin/worktree.c:234
+#: builtin/worktree.c:235
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:251
+#: builtin/worktree.c:252
#, c-format
msgid "unable to re-add worktree '%s'"
msgstr "дървото „%s“ не може да бъде добавено наново"
-#: builtin/worktree.c:256
+#: builtin/worktree.c:257
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but locked worktree;\n"
@@ -18698,7 +19704,7 @@ msgstr ""
"За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
"„remove“"
-#: builtin/worktree.c:258
+#: builtin/worktree.c:259
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but already registered worktree;\n"
@@ -18708,125 +19714,125 @@ msgstr ""
"За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
"„remove“"
-#: builtin/worktree.c:309
+#: builtin/worktree.c:310
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:428 builtin/worktree.c:434
+#: builtin/worktree.c:429 builtin/worktree.c:435
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:430
+#: builtin/worktree.c:431
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr ""
"Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
"„%s“)"
-#: builtin/worktree.c:439
+#: builtin/worktree.c:440
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:445
+#: builtin/worktree.c:446
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
-#: builtin/worktree.c:486
+#: builtin/worktree.c:487
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:489
+#: builtin/worktree.c:490
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:491
+#: builtin/worktree.c:492
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:493
+#: builtin/worktree.c:494
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:494
+#: builtin/worktree.c:495
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:497
+#: builtin/worktree.c:498
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:500
+#: builtin/worktree.c:501
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
-#: builtin/worktree.c:508
+#: builtin/worktree.c:509
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:569
+#: builtin/worktree.c:570
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:669
+#: builtin/worktree.c:670
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:681 builtin/worktree.c:714 builtin/worktree.c:772
-#: builtin/worktree.c:899
+#: builtin/worktree.c:682 builtin/worktree.c:715 builtin/worktree.c:789
+#: builtin/worktree.c:916
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:683 builtin/worktree.c:716
+#: builtin/worktree.c:684 builtin/worktree.c:717
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:688
+#: builtin/worktree.c:689
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:690
+#: builtin/worktree.c:691
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:718
+#: builtin/worktree.c:719
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/worktree.c:743
+#: builtin/worktree.c:760
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
-#: builtin/worktree.c:751
+#: builtin/worktree.c:768
msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително преместване, дори работното дърво да не е чисто или да е "
"заключено"
-#: builtin/worktree.c:774 builtin/worktree.c:901
+#: builtin/worktree.c:791 builtin/worktree.c:918
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:779
+#: builtin/worktree.c:796
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
-#: builtin/worktree.c:785
+#: builtin/worktree.c:802
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "целта „%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:793
+#: builtin/worktree.c:810
#, c-format
msgid ""
"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -18835,7 +19841,7 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:795
+#: builtin/worktree.c:812
msgid ""
"cannot move a locked working tree;\n"
"use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -18843,41 +19849,41 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:798
+#: builtin/worktree.c:815
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr ""
"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
-#: builtin/worktree.c:803
+#: builtin/worktree.c:820
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/worktree.c:851
+#: builtin/worktree.c:868
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
-#: builtin/worktree.c:855
+#: builtin/worktree.c:872
#, c-format
msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
msgstr ""
"работното дърво „%s“ не е чисто, за принудително изтриване е необходима "
"опцията „--force“ "
-#: builtin/worktree.c:860
+#: builtin/worktree.c:877
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr ""
"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
-#: builtin/worktree.c:883
+#: builtin/worktree.c:900
msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто или да е заключено"
-#: builtin/worktree.c:906
+#: builtin/worktree.c:923
#, c-format
msgid ""
"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -18886,7 +19892,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:908
+#: builtin/worktree.c:925
msgid ""
"cannot remove a locked working tree;\n"
"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -18894,28 +19900,28 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:911
+#: builtin/worktree.c:928
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
-#: builtin/write-tree.c:14
+#: builtin/write-tree.c:15
msgid "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<prefix>/]"
msgstr "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=ПРЕФИКС/]"
-#: builtin/write-tree.c:27
+#: builtin/write-tree.c:28
msgid "<prefix>/"
msgstr "ПРЕФИКС/"
-#: builtin/write-tree.c:28
+#: builtin/write-tree.c:29
msgid "write tree object for a subdirectory <prefix>"
msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорията започваща с тази ПРЕФИКС"
-#: builtin/write-tree.c:30
+#: builtin/write-tree.c:31
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
-#: credential-cache--daemon.c:222
+#: credential-cache--daemon.c:223
#, c-format
msgid ""
"The permissions on your socket directory are too loose; other\n"
@@ -18930,7 +19936,7 @@ msgstr ""
"\n"
" chmod 0700 %s"
-#: credential-cache--daemon.c:271
+#: credential-cache--daemon.c:272
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
@@ -18973,100 +19979,150 @@ msgstr ""
"Български превод на книгата „Pro Git“ от Чакън и Страуб:\n"
"http://i-can.eu/progit2-bg/progit.html"
-#: git.c:173
+#: git.c:174
#, c-format
msgid "no directory given for --git-dir\n"
msgstr "опцията „--git-dir“ изисква директория\n"
-#: git.c:187
+#: git.c:188
#, c-format
msgid "no namespace given for --namespace\n"
msgstr "опцията „--namespace“ изисква име\n"
-#: git.c:201
+#: git.c:202
#, c-format
msgid "no directory given for --work-tree\n"
msgstr "опцията „--work-tree“ изисква директория\n"
-#: git.c:215
+#: git.c:216
#, c-format
msgid "no prefix given for --super-prefix\n"
msgstr "опцията „--super-prefix“ изисква префикс\n"
-#: git.c:237
+#: git.c:238
#, c-format
msgid "-c expects a configuration string\n"
msgstr "опцията „-c“ изисква низ за настройка\n"
-#: git.c:275
+#: git.c:276
#, c-format
msgid "no directory given for -C\n"
msgstr "опцията „-C“ изисква директория\n"
-#: git.c:300
+#: git.c:301
#, c-format
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "непозната опция: „%s“\n"
-#: git.c:719
+#: git.c:342
+#, c-format
+msgid "while expanding alias '%s': '%s'"
+msgstr "при заместването на псевдоним „%s“: „%s“"
+
+#: git.c:351
+#, c-format
+msgid ""
+"alias '%s' changes environment variables.\n"
+"You can use '!git' in the alias to do this"
+msgstr ""
+"псевдонимът „%s“ променя променливи на средата.\n"
+"За това може да ползвате „!git“ в псевдонима"
+
+#: git.c:359
+#, c-format
+msgid "empty alias for %s"
+msgstr "празен псевдоним за „%s“"
+
+#: git.c:362
+#, c-format
+msgid "recursive alias: %s"
+msgstr "зациклен псевдоним: „%s“"
+
+#: git.c:437
+msgid "write failure on standard output"
+msgstr "грешка при запис на стандартния изход"
+
+#: git.c:439
+msgid "unknown write failure on standard output"
+msgstr "неизвестна грешка при запис на стандартния изход"
+
+#: git.c:441
+msgid "close failed on standard output"
+msgstr "грешка при затваряне на стандартния изход"
+
+#: git.c:720
#, c-format
msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
msgstr "зацикляне в псевдонимите: заместванията на „%s“ не приключват:%s"
-#: git.c:802
+#: git.c:770
+#, c-format
+msgid "cannot handle %s as a builtin"
+msgstr "„%s“ не може да се обработи като вградена команда"
+
+#: git.c:783
+#, c-format
+msgid ""
+"usage: %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"употреба: %s\n"
+"\n"
+
+#: git.c:803
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
"неуспешно заместване на псевдонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на "
"git\n"
-#: git.c:814
+#: git.c:815
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
-#: http.c:374
+#: http.c:378
#, c-format
msgid "negative value for http.postbuffer; defaulting to %d"
msgstr ""
"отрицателна стойност за „http.postbuffer“. Ще се ползва стандартната: %d"
-#: http.c:395
+#: http.c:399
msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
msgstr "Управлението на делегирането не се поддържа от cURL < 7.22.0"
-#: http.c:404
+#: http.c:408
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:837
+#: http.c:876
msgid "CURLSSLOPT_NO_REVOKE not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "„CURLSSLOPT_NO_REVOKE“ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:910
+#: http.c:949
msgid "Protocol restrictions not supported with cURL < 7.19.4"
msgstr "Ограничаването на протоколите не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:1046
+#: http.c:1085
#, c-format
msgid "Unsupported SSL backend '%s'. Supported SSL backends:"
msgstr "Неподдържана реализация на SSL „%s“. Поддържат се:"
-#: http.c:1053
+#: http.c:1092
#, c-format
msgid "Could not set SSL backend to '%s': cURL was built without SSL backends"
msgstr ""
"Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“: cURL е компилиран без "
"поддръжка на SSL"
-#: http.c:1057
+#: http.c:1096
#, c-format
msgid "Could not set SSL backend to '%s': already set"
msgstr ""
"Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“, защото вече е зададена "
"друга"
-#: http.c:1921
+#: http.c:1959
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -19077,19 +20133,11 @@ msgstr ""
" ● заявен адрес: %s\n"
" ● пренасочване: %s"
-#: remote-curl.c:401
+#: remote-curl.c:455
#, c-format
msgid "redirecting to %s"
msgstr "пренасочване към „%s“"
-#: list-objects-filter-options.h:60
-msgid "args"
-msgstr "АРГУМЕНТИ"
-
-#: list-objects-filter-options.h:61
-msgid "object filtering"
-msgstr "филтриране по вид на обекта"
-
#: parse-options.h:154
msgid "expiry-date"
msgstr "период на валидност/запазване"
@@ -19098,15 +20146,15 @@ msgstr "период на валидност/запазване"
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
-#: parse-options.h:261
+#: parse-options.h:259
msgid "be more verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: parse-options.h:263
+#: parse-options.h:261
msgid "be more quiet"
msgstr "по-малко подробности"
-#: parse-options.h:269
+#: parse-options.h:267
msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
@@ -19764,6 +20812,14 @@ msgstr "Въвеждащ урок за Git"
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
+#: list-objects-filter-options.h:63
+msgid "args"
+msgstr "АРГУМЕНТИ"
+
+#: list-objects-filter-options.h:64
+msgid "object filtering"
+msgstr "филтриране по вид на обекта"
+
#: rerere.h:44
msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
msgstr ""
@@ -19781,142 +20837,52 @@ msgstr "Започнете като изпълните командата „git
msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
msgstr "Да се извърши ли автоматично? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: git-bisect.sh:121
-#, sh-format
-msgid "unrecognised option: '$arg'"
-msgstr "непозната опция „${arg}“"
-
-#: git-bisect.sh:125
-#, sh-format
-msgid "'$arg' does not appear to be a valid revision"
-msgstr "„$arg“ не изглежда като указател към версия"
-
-#: git-bisect.sh:154
-msgid "Bad HEAD - I need a HEAD"
-msgstr "Текущият указател „HEAD“ е неправилен."
-
-#: git-bisect.sh:167
-#, sh-format
-msgid ""
-"Checking out '$start_head' failed. Try 'git bisect reset <valid-branch>'."
-msgstr ""
-"Неуспешно преминаване към „${start_head}“. Изпълнете командата „git bisect "
-"reset СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
-
-#: git-bisect.sh:177
-msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
-msgstr ""
-"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
-"„cogito“"
-
-#: git-bisect.sh:181
-msgid "Bad HEAD - strange symbolic ref"
-msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
-
-#: git-bisect.sh:233
-#, sh-format
-msgid "Bad bisect_write argument: $state"
-msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „${state}“"
-
-#: git-bisect.sh:246
+#: git-bisect.sh:101
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $arg"
msgstr "Неправилна версия: „${arg}“"
-#: git-bisect.sh:265
+#: git-bisect.sh:121
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $bisected_head"
msgstr "Неправилна версия: „$bisected_head“"
-#: git-bisect.sh:274
+#: git-bisect.sh:130
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $rev"
msgstr "Неправилна версия: „${rev}“"
-#: git-bisect.sh:283
+#: git-bisect.sh:139
#, sh-format
msgid "'git bisect $TERM_BAD' can take only one argument."
msgstr "Командата „git bisect ${TERM_BAD}“ приема само един аргумент."
-#: git-bisect.sh:306
-#, sh-format
-msgid "Warning: bisecting only with a $TERM_BAD commit."
-msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: двоично търсене само по ${TERM_BAD} подаване."
-
-#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
-#. translation. The program will only accept English input
-#. at this point.
-#: git-bisect.sh:312
-msgid "Are you sure [Y/n]? "
-msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-
-#: git-bisect.sh:324
-#, sh-format
-msgid ""
-"You need to give me at least one $bad_syn and one $good_syn revision.\n"
-"(You can use \"git bisect $bad_syn\" and \"git bisect $good_syn\" for that.)"
-msgstr ""
-"Трябва да зададете поне една ${bad_syn} и една ${good_syn} версия. (Това "
-"може да се\n"
-"направи съответно и чрез командите „git bisect ${bad_syn}“ и „git bisect "
-"${good_syn}“.)"
-
-#: git-bisect.sh:327
-#, sh-format
-msgid ""
-"You need to start by \"git bisect start\".\n"
-"You then need to give me at least one $good_syn and one $bad_syn revision.\n"
-"(You can use \"git bisect $bad_syn\" and \"git bisect $good_syn\" for that.)"
-msgstr ""
-"Трябва да започнете двоичното търсене чрез командата „git bisect start“.\n"
-"трябва да зададете поне една добра и една лоша версия. (Това може да се\n"
-"направи съответно и чрез командите „git bisect ${bad_syn}“ и „git bisect "
-"${good_syn}“.)"
-
-#: git-bisect.sh:398 git-bisect.sh:512
-msgid "We are not bisecting."
-msgstr "В момента не се извършва двоично търсене."
-
-#: git-bisect.sh:405
-#, sh-format
-msgid "'$invalid' is not a valid commit"
-msgstr "„${invalid}“ е неправилно подаване"
-
-#: git-bisect.sh:414
-#, sh-format
-msgid ""
-"Could not check out original HEAD '$branch'.\n"
-"Try 'git bisect reset <commit>'."
-msgstr ""
-"Първоначално указаният клон „${branch}“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
-"изтеглен. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
-
-#: git-bisect.sh:422
+#: git-bisect.sh:209
msgid "No logfile given"
msgstr "Не е зададен журнален файл"
-#: git-bisect.sh:423
+#: git-bisect.sh:210
#, sh-format
msgid "cannot read $file for replaying"
msgstr ""
"Журналният файл „${file}“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят "
"командите от него наново"
-#: git-bisect.sh:444
+#: git-bisect.sh:232
msgid "?? what are you talking about?"
msgstr ""
"Непозната команда. Възможните варианти са: „start“, „good“, „bad“, „skip“"
-#: git-bisect.sh:453
+#: git-bisect.sh:241
msgid "bisect run failed: no command provided."
msgstr "неуспешно двоично търсене, не е зададена команда."
-#: git-bisect.sh:458
+#: git-bisect.sh:246
#, sh-format
msgid "running $command"
msgstr "изпълнение на командата „${command}“"
-#: git-bisect.sh:465
+#: git-bisect.sh:253
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
@@ -19926,11 +20892,11 @@ msgstr ""
"изходният код от командата „${command}“ е ${res} — това е извън интервала "
"[0, 128)"
-#: git-bisect.sh:491
+#: git-bisect.sh:279
msgid "bisect run cannot continue any more"
msgstr "двоичното търсене не може да продължи"
-#: git-bisect.sh:497
+#: git-bisect.sh:285
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
@@ -19939,29 +20905,13 @@ msgstr ""
"неуспешно двоично търсене:\n"
"функцията „bisect_state ${state}“ завърши с код за грешка ${res}"
-#: git-bisect.sh:504
+#: git-bisect.sh:292
msgid "bisect run success"
msgstr "успешно двоично търсене"
-#: git-bisect.sh:533
-#, sh-format
-msgid "Invalid command: you're currently in a $TERM_BAD/$TERM_GOOD bisect."
-msgstr ""
-"Неправилна команда: в момента се изпълнява двоично търсене по ${TERM_BAD}/"
-"${TERM_GOOD}."
-
-#: git-bisect.sh:567
-msgid "no terms defined"
-msgstr "не са указани управляващи думи"
-
-#: git-bisect.sh:584
-#, sh-format
-msgid ""
-"invalid argument $arg for 'git bisect terms'.\n"
-"Supported options are: --term-good|--term-old and --term-bad|--term-new."
-msgstr ""
-"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „${arg}“\n"
-"Поддържат се опциите „--term-good|--term-old“ и „--term-bad|--term-new“."
+#: git-bisect.sh:300
+msgid "We are not bisecting."
+msgstr "В момента не се извършва двоично търсене."
#: git-merge-octopus.sh:46
msgid ""
@@ -20001,12 +20951,12 @@ msgstr "Опит за просто сливане с „$pretty_name“"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Простото сливане не сработи, пробва се автоматично сливане."
-#: git-legacy-rebase.sh:434
+#: git-legacy-rebase.sh:445
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
-#: git-legacy-rebase.sh:460
+#: git-legacy-rebase.sh:471
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -20027,221 +20977,246 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени."
-#: git-legacy-rebase.sh:525
-msgid "error: cannot combine '--signoff' with '--preserve-merges'"
-msgstr "грешка: опциите „--signoff“ и „--preserve-merges“ са несъвместими"
+#: git-legacy-rebase.sh:523
+msgid ""
+"fatal: cannot combine am options with either interactive or merge options"
+msgstr ""
+"ФАТАЛНА ГРЕШКА: опциите за „am“ са несъвместими с опциите за сливане или за "
+"интерактивна работа<"
+
+#: git-legacy-rebase.sh:530
+msgid "fatal: cannot combine '--signoff' with '--preserve-merges'"
+msgstr ""
+"ФАТАЛНА ГРЕШКА: опциите „--signoff“ и „--preserve-merges“ са несъвместими"
+
+#: git-legacy-rebase.sh:541
+msgid "fatal: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
+msgstr ""
+"ФАТАЛНА ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са "
+"несъвместими"
+
+#: git-legacy-rebase.sh:550
+msgid "fatal: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
+msgstr ""
+"ФАТАЛНА ГРЕШКА: опциите „--rebase-merges“ и „--strategy-option“ са "
+"несъвместими"
-#: git-legacy-rebase.sh:570
+#: git-legacy-rebase.sh:552
+msgid "fatal: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
+msgstr ""
+"ФАТАЛНА ГРЕШКА: опциите „--rebase-merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
+
+#: git-legacy-rebase.sh:578
#, sh-format
msgid "invalid upstream '$upstream_name'"
msgstr "неправилна основа за сравнение „${upstream_name}“"
-#: git-legacy-rebase.sh:594
+#: git-legacy-rebase.sh:602
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr ""
"указателят „${onto_name}“ може да сочи към повече от една основа за "
"пребазирането"
-#: git-legacy-rebase.sh:597 git-legacy-rebase.sh:601
+#: git-legacy-rebase.sh:605 git-legacy-rebase.sh:609
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "указателят „${onto_name}“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
-#: git-legacy-rebase.sh:606
+#: git-legacy-rebase.sh:614
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Указателят „${onto_name}“ не сочи към подаване"
-#: git-legacy-rebase.sh:632
+#: git-legacy-rebase.sh:640
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch/commit '$branch_name'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „${branch_name}“"
-#: git-legacy-rebase.sh:670
+#: git-legacy-rebase.sh:678
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Автоматично скатано: „${stash_abbrev}“"
-#: git-legacy-rebase.sh:699
+#: git-legacy-rebase.sh:707
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален."
-#: git-legacy-rebase.sh:709
+#: git-legacy-rebase.sh:717
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr ""
"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
"принудително."
-#: git-legacy-rebase.sh:723
+#: git-legacy-rebase.sh:731
#, sh-format
msgid "Changes to $onto:"
msgstr "Промените в „${onto}“:"
-#: git-legacy-rebase.sh:725
+#: git-legacy-rebase.sh:733
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-#: git-legacy-rebase.sh:736
-msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
-msgstr ""
-"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-
-#: git-legacy-rebase.sh:746
+#: git-legacy-rebase.sh:743
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Превъртане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
-#: git-stash.sh:61
+#: git-legacy-rebase.sh:757
+msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
+msgstr ""
+"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
+
+#: git-stash.sh:75
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr "Командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
-#: git-stash.sh:108
+#: git-stash.sh:125
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: git-stash.sh:123
+#: git-stash.sh:140
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:138
+#: git-stash.sh:155
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: git-stash.sh:158 git-stash.sh:171
+#: git-stash.sh:175 git-stash.sh:188
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:175
+#: git-stash.sh:192
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: git-stash.sh:178
+#: git-stash.sh:195
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "Временният индекс не може да бъде изтрит"
-#: git-stash.sh:191
+#: git-stash.sh:208
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:229
+#: git-stash.sh:246
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr ""
"Указателят „${ref_stash}“ не може да бъде обновен да сочи към „${w_commit}“"
-#: git-stash.sh:281
+#: git-stash.sh:298
#, sh-format
msgid "error: unknown option for 'stash push': $option"
msgstr "ГРЕШКА: командата „stash push“ не приема опцията „$option“"
-#: git-stash.sh:295
+#: git-stash.sh:312
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: git-stash.sh:303
+#: git-stash.sh:320
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: git-stash.sh:308
+#: git-stash.sh:325
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: git-stash.sh:312
+#: git-stash.sh:329
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:313
+#: git-stash.sh:330
#, sh-format
msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
msgstr ""
"Състоянието на работната директория и индекса са запазени: „$stash_msg“"
-#: git-stash.sh:342
+#: git-stash.sh:359
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: git-stash.sh:490
+#: git-stash.sh:507
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "непозната опция: ${opt}"
-#: git-stash.sh:503
+#: git-stash.sh:520
msgid "No stash entries found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
-#: git-stash.sh:510
+#: git-stash.sh:527
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
-#: git-stash.sh:525
+#: git-stash.sh:542
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
-#: git-stash.sh:553
+#: git-stash.sh:570
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: git-stash.sh:564
+#: git-stash.sh:581
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
-#: git-stash.sh:572
+#: git-stash.sh:589
msgid "unable to refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-#: git-stash.sh:576
+#: git-stash.sh:593
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: git-stash.sh:584
+#: git-stash.sh:601
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: git-stash.sh:586
+#: git-stash.sh:603
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:595
+#: git-stash.sh:612
msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-#: git-stash.sh:620
+#: git-stash.sh:637
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-#: git-stash.sh:635
+#: git-stash.sh:652
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е скатан."
-#: git-stash.sh:649
+#: git-stash.sh:666
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново"
-#: git-stash.sh:658
+#: git-stash.sh:675
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-#: git-stash.sh:659
+#: git-stash.sh:676
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-#: git-stash.sh:667
+#: git-stash.sh:684
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: git-stash.sh:746
+#: git-stash.sh:763
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"