summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-10-11 12:46:54 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-10-11 13:01:10 (GMT)
commit9a1497faca2c734bfc0e1682cfe19f4c0ca0926b (patch)
treec29ced56fe4bd37643d15d910c079517aff5af09 /po/bg.po
parentc0ebb749ea76917dcccffa4e7797dec3a3566b17 (diff)
downloadgit-9a1497faca2c734bfc0e1682cfe19f4c0ca0926b.zip
git-9a1497faca2c734bfc0e1682cfe19f4c0ca0926b.tar.gz
git-9a1497faca2c734bfc0e1682cfe19f4c0ca0926b.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (5013t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po7784
1 files changed, 4205 insertions, 3579 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index a189b16..c2af082 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -144,6 +144,10 @@
# negative pattern отрицателен шаблон
# colored hunk/diff оцветено парче/разлика
# up to date обновен, освен като самостотелва дума - актуален или completely up to date - напълно актуален
+# stateless без запазване на състоянието
+# end packet пакет за край
+# identity самоличност, информация за
+# boundary commit гранично подаване
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -160,10 +164,10 @@
# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.27\n"
+"Project-Id-Version: git 2.29\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-05-27 09:34+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-05-27 09:43+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-10-10 09:32+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-11 15:00+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -177,9 +181,9 @@ msgstr ""
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
-#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 reset.c:65 sequencer.c:3142
-#: sequencer.c:3581 sequencer.c:3723 builtin/rebase.c:1518
-#: builtin/rebase.c:1919
+#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 reset.c:65 sequencer.c:3250
+#: sequencer.c:3698 sequencer.c:3840 builtin/rebase.c:1526
+#: builtin/rebase.c:1944
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
@@ -207,7 +211,7 @@ msgstr "Обновяване"
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
-#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 reset.c:89 sequencer.c:3336
+#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 reset.c:89 sequencer.c:3444
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
@@ -223,7 +227,7 @@ msgstr[1] "%d файла обновени\n"
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
-#: add-interactive.c:721 apply.c:4110 builtin/checkout.c:294
+#: add-interactive.c:721 apply.c:4127 builtin/checkout.c:295
#: builtin/reset.c:145
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
@@ -265,21 +269,21 @@ msgstr[1] "%d файла добавени\n"
msgid "ignoring unmerged: %s"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“"
-#: add-interactive.c:929 add-patch.c:1675 git-add--interactive.perl:1366
+#: add-interactive.c:929 add-patch.c:1738 git-add--interactive.perl:1371
#, c-format
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
-#: add-interactive.c:931 add-patch.c:1673 git-add--interactive.perl:1368
+#: add-interactive.c:931 add-patch.c:1736 git-add--interactive.perl:1373
#, c-format
msgid "No changes.\n"
msgstr "Няма промени.\n"
-#: add-interactive.c:935 git-add--interactive.perl:1376
+#: add-interactive.c:935 git-add--interactive.perl:1381
msgid "Patch update"
msgstr "Обновяване на кръпка"
-#: add-interactive.c:974 git-add--interactive.perl:1754
+#: add-interactive.c:974 git-add--interactive.perl:1794
msgid "Review diff"
msgstr "Преглед на разликата"
@@ -347,11 +351,11 @@ msgstr "избор на номериран елемент"
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(празно) без избор на нищо"
-#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:816 git-add--interactive.perl:1851
+#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:816 git-add--interactive.perl:1891
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:817 git-add--interactive.perl:1848
+#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:817 git-add--interactive.perl:1888
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
@@ -363,12 +367,12 @@ msgstr "в индекса"
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
-#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2250
-#: builtin/am.c:2253 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:145
-#: builtin/merge.c:276 builtin/pull.c:190 builtin/submodule--helper.c:409
-#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
-#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
-#: builtin/submodule--helper.c:2148 bugreport.c:129
+#: add-interactive.c:1136 apply.c:4984 apply.c:4987 builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2273 builtin/bugreport.c:133 builtin/clone.c:123
+#: builtin/fetch.c:147 builtin/merge.c:275 builtin/pull.c:190
+#: builtin/submodule--helper.c:409 builtin/submodule--helper.c:1818
+#: builtin/submodule--helper.c:1821 builtin/submodule--helper.c:2326
+#: builtin/submodule--helper.c:2329 builtin/submodule--helper.c:2572
#: git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "път"
@@ -378,27 +382,32 @@ msgid "could not refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
#
-#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:781 git-add--interactive.perl:1765
+#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:781 git-add--interactive.perl:1805
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
-#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1428
+#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1433
#, c-format, perl-format
msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1429
+#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1434
#, c-format, perl-format
msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:36 git-add--interactive.perl:1430
+#: add-patch.c:36 git-add--interactive.perl:1435
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stage addition [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на добавянето [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:37 git-add--interactive.perl:1436
#, c-format, perl-format
msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:38
+#: add-patch.c:39
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"staging."
@@ -406,7 +415,7 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"добавено към индекса."
-#: add-patch.c:41
+#: add-patch.c:42
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
@@ -420,22 +429,27 @@ msgstr ""
"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
-#: add-patch.c:55 git-add--interactive.perl:1433
+#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1439
#, c-format, perl-format
msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1434
+#: add-patch.c:57 git-add--interactive.perl:1440
#, c-format, perl-format
msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:57 git-add--interactive.perl:1435
+#: add-patch.c:58 git-add--interactive.perl:1441
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stash addition [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на добавянето [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:59 git-add--interactive.perl:1442
#, c-format, perl-format
msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:59
+#: add-patch.c:61
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"stashing."
@@ -443,7 +457,7 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"скътано."
-#: add-patch.c:62
+#: add-patch.c:64
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
@@ -457,22 +471,27 @@ msgstr ""
"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
-#: add-patch.c:78 git-add--interactive.perl:1438
+#: add-patch.c:80 git-add--interactive.perl:1445
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:79 git-add--interactive.perl:1439
+#: add-patch.c:81 git-add--interactive.perl:1446
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:80 git-add--interactive.perl:1440
+#: add-patch.c:82 git-add--interactive.perl:1447
+#, c-format, perl-format
+msgid "Unstage addition [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на добавянето [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:83 git-add--interactive.perl:1448
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:82
+#: add-patch.c:85
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"unstaging."
@@ -480,7 +499,7 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"извадено от индекса."
-#: add-patch.c:85
+#: add-patch.c:88
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
@@ -494,23 +513,28 @@ msgstr ""
"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
-#: add-patch.c:100 git-add--interactive.perl:1443
+#: add-patch.c:103 git-add--interactive.perl:1451
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:101 git-add--interactive.perl:1444
+#: add-patch.c:104 git-add--interactive.perl:1452
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:102 git-add--interactive.perl:1445
+#: add-patch.c:105 git-add--interactive.perl:1453
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply addition to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на добавянето към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:106 git-add--interactive.perl:1454
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:104 add-patch.c:169 add-patch.c:212
+#: add-patch.c:108 add-patch.c:176 add-patch.c:221
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"applying."
@@ -518,7 +542,7 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"набелязано за прилагане."
-#: add-patch.c:107
+#: add-patch.c:111
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
@@ -532,27 +556,33 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
-#: add-patch.c:122 git-add--interactive.perl:1448
-#: git-add--interactive.perl:1463
+#: add-patch.c:126 git-add--interactive.perl:1457
+#: git-add--interactive.perl:1475
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
"%s,?]? "
-#: add-patch.c:123 git-add--interactive.perl:1449
-#: git-add--interactive.perl:1464
+#: add-patch.c:127 git-add--interactive.perl:1458
+#: git-add--interactive.perl:1476
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:124 git-add--interactive.perl:1450
-#: git-add--interactive.perl:1465
+#: add-patch.c:128 git-add--interactive.perl:1459
+#: git-add--interactive.perl:1477
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard addition from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Премахване на добавянето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:129 git-add--interactive.perl:1460
+#: git-add--interactive.perl:1478
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:126 add-patch.c:148 add-patch.c:191
+#: add-patch.c:131 add-patch.c:154 add-patch.c:199
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"discarding."
@@ -560,7 +590,7 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"набелязано за зануляване."
-#: add-patch.c:129 add-patch.c:194
+#: add-patch.c:134 add-patch.c:202
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
@@ -577,25 +607,31 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
"дърво\n"
-#: add-patch.c:144 add-patch.c:187 git-add--interactive.perl:1453
+#: add-patch.c:149 add-patch.c:194 git-add--interactive.perl:1463
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
"n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:145 add-patch.c:188 git-add--interactive.perl:1454
+#: add-patch.c:150 add-patch.c:195 git-add--interactive.perl:1464
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:146 add-patch.c:189 git-add--interactive.perl:1455
+#: add-patch.c:151 add-patch.c:196 git-add--interactive.perl:1465
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard addition from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Премахване на добавянето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:152 add-patch.c:197 git-add--interactive.perl:1466
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:151
+#: add-patch.c:157
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
@@ -612,25 +648,30 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво\n"
-#: add-patch.c:165 add-patch.c:208 git-add--interactive.perl:1458
+#: add-patch.c:171 add-patch.c:216 git-add--interactive.perl:1469
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
"q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:166 add-patch.c:209 git-add--interactive.perl:1459
+#: add-patch.c:172 add-patch.c:217 git-add--interactive.perl:1470
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:167 add-patch.c:210 git-add--interactive.perl:1460
+#: add-patch.c:173 add-patch.c:218 git-add--interactive.perl:1471
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply addition to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на добавянето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:174 add-patch.c:219 git-add--interactive.perl:1472
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:172
+#: add-patch.c:179
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
@@ -647,7 +688,7 @@ msgstr ""
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво\n"
-#: add-patch.c:215
+#: add-patch.c:224
msgid ""
"y - apply this hunk to worktree\n"
"n - do not apply this hunk to worktree\n"
@@ -661,34 +702,34 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
-#: add-patch.c:319
+#: add-patch.c:342
#, c-format
msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на парчето „%.*s“ не може да се анализира"
-#: add-patch.c:338 add-patch.c:342
+#: add-patch.c:361 add-patch.c:365
#, c-format
msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на оцветеното парче „%.*s“ не може да се анализира"
-#: add-patch.c:396
+#: add-patch.c:419
msgid "could not parse diff"
msgstr "разликата не може да се анализира"
-#: add-patch.c:415
+#: add-patch.c:438
msgid "could not parse colored diff"
msgstr "оцветената разлика не може да се анализира"
-#: add-patch.c:429
+#: add-patch.c:452
#, c-format
msgid "failed to run '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: add-patch.c:588
+#: add-patch.c:611
msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
msgstr "изходът от „interactive.diffFilter“ не напасва"
-#: add-patch.c:589
+#: add-patch.c:612
msgid ""
"Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
"between its input and output lines."
@@ -696,7 +737,7 @@ msgstr ""
"Обработените редове на изхода на ползвания филтър, трябва\n"
"да се отнасят едно към едно спрямо редовете на входа."
-#: add-patch.c:762
+#: add-patch.c:785
#, c-format
msgid ""
"expected context line #%d in\n"
@@ -705,7 +746,7 @@ msgstr ""
"очаква се ред №%d от контекста в\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:777
+#: add-patch.c:800
#, c-format
msgid ""
"hunks do not overlap:\n"
@@ -718,11 +759,11 @@ msgstr ""
" не завършва с:\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:1053 git-add--interactive.perl:1112
+#: add-patch.c:1076 git-add--interactive.perl:1117
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
-#: add-patch.c:1057
+#: add-patch.c:1080
#, c-format
msgid ""
"---\n"
@@ -737,7 +778,7 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати.\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: add-patch.c:1071 git-add--interactive.perl:1126
+#: add-patch.c:1094 git-add--interactive.perl:1131
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -747,11 +788,11 @@ msgstr ""
"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
"редактирането — отказано.\n"
-#: add-patch.c:1104
+#: add-patch.c:1127
msgid "could not parse hunk header"
msgstr "заглавната част парчето не може да се анализира"
-#: add-patch.c:1149
+#: add-patch.c:1172
msgid "'git apply --cached' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
@@ -767,7 +808,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
-#: add-patch.c:1218 git-add--interactive.perl:1239
+#: add-patch.c:1241 git-add--interactive.perl:1244
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
@@ -775,19 +816,19 @@ msgstr ""
"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
"„n“ (не)? "
-#: add-patch.c:1261
+#: add-patch.c:1284
msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!"
-#: add-patch.c:1262 git-add--interactive.perl:1343
+#: add-patch.c:1285 git-add--interactive.perl:1348
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
-#: add-patch.c:1269 git-add--interactive.perl:1346
+#: add-patch.c:1292 git-add--interactive.perl:1351
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "Нищо не е приложено.\n"
-#: add-patch.c:1326
+#: add-patch.c:1349
msgid ""
"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
"J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
@@ -809,69 +850,69 @@ msgstr ""
"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
"? — извеждане не помощта\n"
-#: add-patch.c:1447 add-patch.c:1457
+#: add-patch.c:1511 add-patch.c:1521
msgid "No previous hunk"
msgstr "Няма друго парче преди това"
-#: add-patch.c:1452 add-patch.c:1462
+#: add-patch.c:1516 add-patch.c:1526
msgid "No next hunk"
msgstr "Няма друго парче след това"
-#: add-patch.c:1468
+#: add-patch.c:1532
msgid "No other hunks to goto"
msgstr "Няма други парчета"
-#: add-patch.c:1479 git-add--interactive.perl:1577
+#: add-patch.c:1543 git-add--interactive.perl:1608
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
-#: add-patch.c:1480 git-add--interactive.perl:1579
+#: add-patch.c:1544 git-add--interactive.perl:1610
msgid "go to which hunk? "
msgstr "към кое парче да се придвижи? "
-#: add-patch.c:1491
+#: add-patch.c:1555
#, c-format
msgid "Invalid number: '%s'"
msgstr "Неправилен номер: „%s“"
-#: add-patch.c:1496
+#: add-patch.c:1560
#, c-format
msgid "Sorry, only %d hunk available."
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available."
msgstr[0] "Има само %d парче."
msgstr[1] "Има само %d парчета."
-#: add-patch.c:1505
+#: add-patch.c:1569
msgid "No other hunks to search"
msgstr "Няма други парчета за търсене"
-#: add-patch.c:1511 git-add--interactive.perl:1623
+#: add-patch.c:1575 git-add--interactive.perl:1663
msgid "search for regex? "
msgstr "да се търси с регулярен израз? "
-#: add-patch.c:1526
+#: add-patch.c:1590
#, c-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s"
msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s"
-#: add-patch.c:1543
+#: add-patch.c:1607
msgid "No hunk matches the given pattern"
msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз"
-#: add-patch.c:1550
+#: add-patch.c:1614
msgid "Sorry, cannot split this hunk"
msgstr "Това парче не може да бъде разделено"
-#: add-patch.c:1554
+#: add-patch.c:1618
#, c-format
msgid "Split into %d hunks."
msgstr "Разделяне на %d парчета."
-#: add-patch.c:1558
+#: add-patch.c:1622
msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
-#: add-patch.c:1609
+#: add-patch.c:1674
msgid "'git apply' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
@@ -927,7 +968,7 @@ msgstr ""
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:278 builtin/merge.c:1353
+#: advice.c:278 builtin/merge.c:1349
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
@@ -980,7 +1021,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Може да спрете това съобщение със задаване на настройката „advice."
"detachedHead“\n"
-"да е „false“.\n"
+"да е „false“ (лъжа̀).\n"
#: alias.c:50
msgid "cmdline ends with \\"
@@ -1243,7 +1284,7 @@ msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:61 setup.c:308
+#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:72 setup.c:308
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1263,7 +1304,7 @@ msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или из
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3537 apply.c:3708
+#: apply.c:3537 apply.c:3708 apply.c:3953
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
@@ -1313,185 +1354,185 @@ msgstr "„%s“: неправилен вид"
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3878 apply.c:3880 read-cache.c:830 read-cache.c:856
-#: read-cache.c:1325
+#: apply.c:3892 apply.c:3894 read-cache.c:832 read-cache.c:858
+#: read-cache.c:1313
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3936
+#: apply.c:3950
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3939
+#: apply.c:3956
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3959
+#: apply.c:3976
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3964
+#: apply.c:3981
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:3984
+#: apply.c:4001
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:3988
+#: apply.c:4005
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:4003
+#: apply.c:4020
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4095
+#: apply.c:4112
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4102
+#: apply.c:4119
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4105
+#: apply.c:4122
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4114
+#: apply.c:4131
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4124
+#: apply.c:4141
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4262
+#: apply.c:4279
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4296
+#: apply.c:4313
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4302
+#: apply.c:4319
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4310
+#: apply.c:4327
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4316 apply.c:4461
+#: apply.c:4333 apply.c:4478
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4359
+#: apply.c:4376 builtin/bisect--helper.c:537
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4363
+#: apply.c:4380
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4433
+#: apply.c:4450
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4531
+#: apply.c:4548
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4539
+#: apply.c:4556
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4542
+#: apply.c:4559
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4553
+#: apply.c:4570
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:902 builtin/fetch.c:1195
+#: apply.c:4578 builtin/fetch.c:927 builtin/fetch.c:1228
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4575
+#: apply.c:4592
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4579
+#: apply.c:4596
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4698
+#: apply.c:4715
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4706
+#: apply.c:4723
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4726
+#: apply.c:4743
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4883
+#: apply.c:4900
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4910
+#: apply.c:4927
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4916 apply.c:4931
+#: apply.c:4933 apply.c:4948
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4924
+#: apply.c:4941
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -1500,183 +1541,178 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:406
+#: apply.c:4957 builtin/add.c:618 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:406
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4968
+#: apply.c:4985
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4971
+#: apply.c:4988
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4973 builtin/am.c:2259
+#: apply.c:4990 builtin/am.c:2279
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4974
+#: apply.c:4991
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4977
+#: apply.c:4994
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4979
+#: apply.c:4996
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:5000
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:5002
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4987
+#: apply.c:5004
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:4989
+#: apply.c:5006
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:5008
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
-#: apply.c:4993
+#: apply.c:5010
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:4995
+#: apply.c:5012
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:5015
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:5000
+#: apply.c:5017
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:5002
+#: apply.c:5019
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:5005 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:525
+#: apply.c:5022 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:525
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:5007
+#: apply.c:5024
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:5008 builtin/am.c:2238 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:5025 builtin/am.c:2258 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3458 builtin/rebase.c:1332
+#: builtin/pack-objects.c:3562 builtin/rebase.c:1340
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:5009
+#: apply.c:5026
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:5012 apply.c:5015
+#: apply.c:5029 apply.c:5032
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:5035
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:5020
+#: apply.c:5037
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:5022
+#: apply.c:5039
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:5024
+#: apply.c:5041
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:5025 builtin/add.c:323 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1366 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:775
-#: builtin/log.c:2186 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: apply.c:5042 builtin/add.c:329 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1364 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:775
+#: builtin/log.c:2270 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:5027
+#: apply.c:5044
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:5030
+#: apply.c:5047
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5032 builtin/am.c:2247
+#: apply.c:5049 builtin/am.c:2267
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:5033
+#: apply.c:5050
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
-#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:351
+#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
-#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:369
+#: archive-tar.c:265 archive-zip.c:358
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
-#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:359
-#, c-format
-msgid "cannot read %s"
-msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: archive-tar.c:465
+#: archive-tar.c:449
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
-#: archive-tar.c:468
+#: archive-tar.c:452
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
-#: archive-tar.c:475
+#: archive-tar.c:459
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
-#: archive-zip.c:319
+#: archive-zip.c:318
#, c-format
msgid "path is not valid UTF-8: %s"
msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
-#: archive-zip.c:323
+#: archive-zip.c:322
#, c-format
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:232 builtin/pack-objects.c:235
+#: archive-zip.c:469 builtin/pack-objects.c:244 builtin/pack-objects.c:247
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: archive-zip.c:615
+#: archive-zip.c:603
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
@@ -1700,119 +1736,149 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:377 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
+#: archive.c:192
+#, c-format
+msgid "cannot read %s"
+msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: archive.c:345 sequencer.c:445 sequencer.c:1706 sequencer.c:2852
+#: sequencer.c:3293 sequencer.c:3402 builtin/am.c:263 builtin/commit.c:786
+#: builtin/merge.c:1124
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: archive.c:430 builtin/add.c:181 builtin/add.c:594 builtin/rm.c:315
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:401
+#: archive.c:454
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "такъв указател няма: %.*s"
-#: archive.c:407
+#: archive.c:460
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
-#: archive.c:420
+#: archive.c:473
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "не е обект-дърво: %s"
-#: archive.c:432
+#: archive.c:485
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "текущата работна директория не е следена"
-#: archive.c:464
+#: archive.c:526
+#, c-format
+msgid "File not found: %s"
+msgstr "Файлът „%s“ липсва"
+
+#: archive.c:528
+#, c-format
+msgid "Not a regular file: %s"
+msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
+
+#: archive.c:553
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:464
+#: archive.c:553
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:465 builtin/log.c:1674
+#: archive.c:554 builtin/log.c:1760
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:466
+#: archive.c:555
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:467 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:130 builtin/fast-export.c:1162
-#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:907
-#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:561 builtin/ls-files.c:564
-#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
-#: parse-options.h:190
+#: archive.c:556 archive.c:559 builtin/blame.c:884 builtin/blame.c:888
+#: builtin/blame.c:889 builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:133
+#: builtin/fast-export.c:1208 builtin/fast-export.c:1210
+#: builtin/fast-export.c:1214 builtin/grep.c:908 builtin/hash-object.c:105
+#: builtin/ls-files.c:561 builtin/ls-files.c:564 builtin/notes.c:412
+#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:190
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:468 builtin/archive.c:90
+#: archive.c:557
+msgid "add untracked file to archive"
+msgstr "добавяне на неследените файлове към архива"
+
+#: archive.c:560 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:470
+#: archive.c:562
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:471
+#: archive.c:563
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:472
+#: archive.c:564
msgid "store only"
msgstr "съхранение без компресиране"
-#: archive.c:473
+#: archive.c:565
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
-#: archive.c:481
+#: archive.c:573
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
-#: archive.c:484
+#: archive.c:576
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:486 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
-#: builtin/submodule--helper.c:1406 builtin/submodule--helper.c:1911
+#: archive.c:578 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: builtin/submodule--helper.c:1830 builtin/submodule--helper.c:2335
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:487 builtin/archive.c:92
+#: archive.c:579 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
-msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
+msgstr "получаване на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:488 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
+#: archive.c:580 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:489 builtin/archive.c:94
+#: archive.c:581 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:496
+#: archive.c:588
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:498
+#: archive.c:590
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:500
+#: archive.c:592
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:522
+#: archive.c:594
+msgid "Options --add-file and --remote cannot be used together"
+msgstr "Опциите „--add-file“ и „--remote“ са несъвместими"
+
+#: archive.c:616
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:529
+#: archive.c:623
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
@@ -1835,22 +1901,22 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
-#: bisect.c:468
+#: bisect.c:476
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
-#: bisect.c:678
+#: bisect.c:686
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
-#: bisect.c:745
+#: bisect.c:753
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
-#: bisect.c:770
+#: bisect.c:778
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -1859,7 +1925,7 @@ msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:775
+#: bisect.c:783
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1868,7 +1934,7 @@ msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:780
+#: bisect.c:788
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1877,7 +1943,7 @@ msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:788
+#: bisect.c:796
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1888,7 +1954,7 @@ msgstr ""
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
-#: bisect.c:801
+#: bisect.c:809
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1899,36 +1965,36 @@ msgstr ""
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
-#: bisect.c:840
+#: bisect.c:848
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:890
+#: bisect.c:898
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:920 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:255
+#: bisect.c:928 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:255
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:966 builtin/merge.c:151
+#: bisect.c:974 builtin/merge.c:150
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:997
+#: bisect.c:1014
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:1019
+#: bisect.c:1044
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:1028
+#: bisect.c:1053
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1937,7 +2003,7 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:1057
+#: bisect.c:1082
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1947,48 +2013,48 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1063
+#: bisect.c:1088
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:2777
+#: blame.c:2778
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:2791
+#: blame.c:2792
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:2812
+#: blame.c:2813
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:2821 bundle.c:167 ref-filter.c:2200 remote.c:1924 sequencer.c:2018
-#: sequencer.c:4466 submodule.c:847 builtin/commit.c:1047 builtin/log.c:405
-#: builtin/log.c:1012 builtin/log.c:1541 builtin/log.c:1945 builtin/log.c:2235
-#: builtin/merge.c:415 builtin/pack-objects.c:3276 builtin/pack-objects.c:3291
-#: builtin/shortlog.c:192
+#: blame.c:2822 bundle.c:213 ref-filter.c:2264 remote.c:2020 sequencer.c:2105
+#: sequencer.c:4606 submodule.c:855 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:404
+#: builtin/log.c:1020 builtin/log.c:1622 builtin/log.c:2029 builtin/log.c:2319
+#: builtin/merge.c:414 builtin/pack-objects.c:3380 builtin/pack-objects.c:3395
+#: builtin/shortlog.c:320
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:2839
+#: blame.c:2840
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:2850
+#: blame.c:2851
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:2861
+#: blame.c:2862
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
@@ -2131,85 +2197,105 @@ msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
-#: bundle.c:36
+#: bundle.c:41
+#, c-format
+msgid "unrecognized bundle hash algorithm: %s"
+msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми за пратки „%s“"
+
+#: bundle.c:45
+#, c-format
+msgid "unknown capability '%s'"
+msgstr "непозната възможност „%s“"
+
+#: bundle.c:71
#, c-format
-msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
-msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
+msgid "'%s' does not look like a v2 or v3 bundle file"
+msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2 или 3"
-#: bundle.c:64
+#: bundle.c:110
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2270 sequencer.c:3034
+#: bundle.c:136 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2357 sequencer.c:3142
#: builtin/commit.c:814
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: bundle.c:143
+#: bundle.c:189
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:146
+#: bundle.c:192
msgid "need a repository to verify a bundle"
msgstr "за проверката на пратка е необходимо хранилище"
-#: bundle.c:197
+#: bundle.c:243
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
-#: bundle.c:204
+#: bundle.c:250
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
-#: bundle.c:206
+#: bundle.c:252
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
-#: bundle.c:273
+#: bundle.c:319
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
-#: bundle.c:280
+#: bundle.c:326
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: bundle.c:291
+#: bundle.c:337
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:333
+#: bundle.c:379
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:382
+#: bundle.c:428
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:461 builtin/log.c:208 builtin/log.c:1834 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:498
+#, c-format
+msgid "unsupported bundle version %d"
+msgstr "неподдържана версия на индекса %d"
+
+#: bundle.c:500
+#, c-format
+msgid "cannot write bundle version %d with algorithm %s"
+msgstr "пратка %d не може да се запише с алгоритъм %s"
+
+#: bundle.c:522 builtin/log.c:207 builtin/log.c:1918 builtin/shortlog.c:461
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:469
+#: bundle.c:530
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:479
+#: bundle.c:540
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bundle.c:504
+#: bundle.c:565
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
@@ -2218,263 +2304,251 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit-graph.c:183
+#: commit-graph.c:188 midx.c:46
+msgid "invalid hash version"
+msgstr "неправилна версия на контролна сума"
+
+#: commit-graph.c:246
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
-#: commit-graph.c:248
+#: commit-graph.c:311
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:255
+#: commit-graph.c:318
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:262
+#: commit-graph.c:325
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:284
-msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
-msgstr ""
-"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
+#: commit-graph.c:342
+#, c-format
+msgid "commit-graph file is too small to hold %u chunks"
+msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък, за да съдържа %u откъси"
-#: commit-graph.c:294
+#: commit-graph.c:361
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
-#: commit-graph.c:362
+#: commit-graph.c:433
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
-#: commit-graph.c:436
+#: commit-graph.c:499
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:446
+#: commit-graph.c:509
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
-#: commit-graph.c:494
+#: commit-graph.c:557
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
-#: commit-graph.c:518
+#: commit-graph.c:581
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
-#: commit-graph.c:651 commit-graph.c:711
+#: commit-graph.c:721 commit-graph.c:785
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
-#: commit-graph.c:672
+#: commit-graph.c:742
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:948 builtin/am.c:1292
+#: commit-graph.c:1042 builtin/am.c:1306
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: commit-graph.c:1096
-msgid "Writing changed paths Bloom filters index"
-msgstr "Запис на индекса за промените в пътищата следени от филтрите на Блум"
-
-#: commit-graph.c:1121
-msgid "Writing changed paths Bloom filters data"
-msgstr "Запис на данните за промените в пътищата следени от филтрите на Блум"
-
-#: commit-graph.c:1160 builtin/pack-objects.c:2783
+#: commit-graph.c:1265 builtin/pack-objects.c:2864
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:1196
+#: commit-graph.c:1301
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1213
+#: commit-graph.c:1318
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1233
+#: commit-graph.c:1338
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1252
+#: commit-graph.c:1357
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1300
+#: commit-graph.c:1424
msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
msgstr "Изчисляване на филтрите на Блум на пътищата с промяна при подаването"
-#: commit-graph.c:1359
+#: commit-graph.c:1501
+msgid "Collecting referenced commits"
+msgstr "Събиране на свързаните подавания"
+
+#: commit-graph.c:1526
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-#: commit-graph.c:1372
+#: commit-graph.c:1539
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:1376
+#: commit-graph.c:1543
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:1405
-#, c-format
-msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
-msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
-msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
-msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
-
-#: commit-graph.c:1426
-#, c-format
-msgid "invalid commit object id: %s"
-msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
-
-#: commit-graph.c:1442
+#: commit-graph.c:1582
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-#: commit-graph.c:1457
+#: commit-graph.c:1597
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1489
+#: commit-graph.c:1629
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1538
+#: commit-graph.c:1678
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-#: commit-graph.c:1572 midx.c:812
+#: commit-graph.c:1720 midx.c:826
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1585
+#: commit-graph.c:1733
msgid "unable to create temporary graph layer"
msgstr "не може да бъде създаден временен слой за гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1590
+#: commit-graph.c:1738
#, c-format
msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-#: commit-graph.c:1667
+#: commit-graph.c:1808
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-#: commit-graph.c:1712
+#: commit-graph.c:1853
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
-#: commit-graph.c:1728
+#: commit-graph.c:1869
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1748
+#: commit-graph.c:1889
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1874
+#: commit-graph.c:2015
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
-#: commit-graph.c:1885
+#: commit-graph.c:2026
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
-#: commit-graph.c:1908
+#: commit-graph.c:2049
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:2096
+#: commit-graph.c:2259
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-#: commit-graph.c:2107
+#: commit-graph.c:2270
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2200
+#: commit-graph.c:2363
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:2210
+#: commit-graph.c:2373
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
-#: commit-graph.c:2220 commit-graph.c:2235
+#: commit-graph.c:2383 commit-graph.c:2398
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
-#: commit-graph.c:2227
+#: commit-graph.c:2390
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-#: commit-graph.c:2245
+#: commit-graph.c:2408
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2259
+#: commit-graph.c:2423
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
-#: commit-graph.c:2266
+#: commit-graph.c:2430
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2276
+#: commit-graph.c:2440
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-#: commit-graph.c:2285
+#: commit-graph.c:2449
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2298
+#: commit-graph.c:2463
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-#: commit-graph.c:2303
+#: commit-graph.c:2468
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -2482,7 +2556,7 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
-#: commit-graph.c:2307
+#: commit-graph.c:2472
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -2490,22 +2564,22 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
-#: commit-graph.c:2322
+#: commit-graph.c:2488
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
"другаде е %u"
-#: commit-graph.c:2328
+#: commit-graph.c:2494
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
"%<PRIuMAX>"
-#: commit.c:52 sequencer.c:2739 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
-#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2013 builtin/replace.c:457
+#: commit.c:52 sequencer.c:2845 builtin/am.c:373 builtin/am.c:417
+#: builtin/am.c:1385 builtin/am.c:2031 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -2538,29 +2612,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1168
+#: commit.c:1172
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1172
+#: commit.c:1176
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1175
+#: commit.c:1179
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: commit.c:1178
+#: commit.c:1182
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: commit.c:1432
+#: commit.c:1436
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -2612,7 +2686,7 @@ msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:408 sequencer.c:2456
+#: config.c:408 sequencer.c:2547
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
@@ -2752,7 +2826,7 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1533 builtin/pack-objects.c:3542
+#: config.c:1533 builtin/pack-objects.c:3649
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
@@ -2781,103 +2855,103 @@ msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2113
+#: config.c:2122
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2283
+#: config.c:2296
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2328
+#: config.c:2341
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2374
+#: config.c:2387
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2376
+#: config.c:2389
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2457
+#: config.c:2470
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2489
+#: config.c:2502
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2518
+#: config.c:2531
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2770 config.c:3094
+#: config.c:2783 config.c:3107
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2781
+#: config.c:2794
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:2816 builtin/config.c:344
+#: config.c:2829 builtin/config.c:354
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:2841
+#: config.c:2854
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:2854 config.c:3107
+#: config.c:2867 config.c:3120
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2865
+#: config.c:2878
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:2874 config.c:3112
+#: config.c:2887 config.c:3125
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:2959 config.c:3209
+#: config.c:2972 config.c:3222
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:2993
+#: config.c:3006
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2995 builtin/remote.c:655 builtin/remote.c:849 builtin/remote.c:857
+#: config.c:3008 builtin/remote.c:656 builtin/remote.c:850 builtin/remote.c:858
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3085
+#: config.c:3098
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3252
+#: config.c:3265
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -2903,73 +2977,82 @@ msgstr ""
msgid "server doesn't support '%s'"
msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
-#: connect.c:103
+#: connect.c:118
#, c-format
msgid "server doesn't support feature '%s'"
msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
-#: connect.c:114
+#: connect.c:129
msgid "expected flush after capabilities"
msgstr ""
"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
-#: connect.c:233
+#: connect.c:263
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
-#: connect.c:252
+#: connect.c:284
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
-#: connect.c:273
+#: connect.c:306
#, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
-#: connect.c:275
+#: connect.c:308
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
-#: connect.c:313
+#: connect.c:347
msgid "invalid packet"
msgstr "неправилен пакет"
-#: connect.c:333
+#: connect.c:367
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
-#: connect.c:441
+#: connect.c:473
+#, c-format
+msgid "unknown object format '%s' specified by server"
+msgstr "сървърът указа непознат формат на обект: „%s“"
+
+#: connect.c:500
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
-#: connect.c:445
+#: connect.c:504
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr "след изброяването на указателите се очаква изчистване на буферите"
-#: connect.c:544
+#: connect.c:507
+msgid "expected response end packet after ref listing"
+msgstr "след изброяването на указателите се очаква пакет за край"
+
+#: connect.c:640
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
-#: connect.c:595
+#: connect.c:691
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
-#: connect.c:635 connect.c:698
+#: connect.c:731 connect.c:794
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "Търсене на „%s“… "
-#: connect.c:639
+#: connect.c:735
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
-#: connect.c:643 connect.c:714
+#: connect.c:739 connect.c:810
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
@@ -2978,7 +3061,7 @@ msgstr ""
"готово.\n"
"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
-#: connect.c:665 connect.c:742
+#: connect.c:761 connect.c:838
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
@@ -2988,77 +3071,77 @@ msgstr ""
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
-#: connect.c:671 connect.c:748
+#: connect.c:767 connect.c:844
msgid "done."
msgstr "действието завърши."
-#: connect.c:702
+#: connect.c:798
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
-#: connect.c:708
+#: connect.c:804
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "непознат порт „%s“"
-#: connect.c:845 connect.c:1175
+#: connect.c:941 connect.c:1271
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
-#: connect.c:847
+#: connect.c:943
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
-#: connect.c:857
+#: connect.c:953
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
-#: connect.c:928
+#: connect.c:1024
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr ""
"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
"\n"
" git help pull"
-#: connect.c:1123
+#: connect.c:1219
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
-#: connect.c:1135
+#: connect.c:1231
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
-#: connect.c:1152
+#: connect.c:1248
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr ""
"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
-#: connect.c:1264
+#: connect.c:1360
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
-#: connect.c:1311
+#: connect.c:1408
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:107 builtin/fsck.c:209 builtin/prune.c:45
+#: connected.c:108 builtin/fsck.c:209 builtin/prune.c:45
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
-#: connected.c:119
+#: connected.c:120
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:139
+#: connected.c:144
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:146
+#: connected.c:149
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
@@ -3142,40 +3225,40 @@ msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ к
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
-#: convert.c:668
+#: convert.c:665
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
-#: convert.c:688
+#: convert.c:685
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
-#: convert.c:695
+#: convert.c:692
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
-#: convert.c:730 convert.c:733
+#: convert.c:727 convert.c:730
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
-#: convert.c:736 convert.c:791
+#: convert.c:733 convert.c:788
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
-#: convert.c:840
+#: convert.c:837
msgid "unexpected filter type"
msgstr "неочакван вид филтър"
-#: convert.c:851
+#: convert.c:848
msgid "path name too long for external filter"
msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
-#: convert.c:943
+#: convert.c:940
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
@@ -3184,16 +3267,17 @@ msgstr ""
"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
"филтрирани"
-#: convert.c:1243
+#: convert.c:1240
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
-msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
+msgstr ""
+"„true“/„false“ (истина/лъжа̀) не може да са кодирания на работното дърво"
-#: convert.c:1431 convert.c:1465
+#: convert.c:1428 convert.c:1462
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
-#: convert.c:1511
+#: convert.c:1508
#, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
@@ -3211,17 +3295,17 @@ msgstr "адресът трябва задължително да съдържа
msgid "refusing to work with credential missing protocol field"
msgstr "адресът трябва задължително да съдържа протокол"
-#: credential.c:396
+#: credential.c:394
#, c-format
msgid "url contains a newline in its %s component: %s"
msgstr "адресът съдържа нов ред в частта за %s: %s"
-#: credential.c:440
+#: credential.c:438
#, c-format
msgid "url has no scheme: %s"
msgstr "адресът е без схема: %s"
-#: credential.c:513
+#: credential.c:511
#, c-format
msgid "credential url cannot be parsed: %s"
msgstr "адресът за идентификация не може да се анализира: „%s“"
@@ -3332,19 +3416,19 @@ msgstr ""
"Не е хранилище на git. Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
"пътища извън работно дърво"
-#: diff.c:155
+#: diff.c:156
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
-#: diff.c:160
+#: diff.c:161
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
-#: diff.c:296
+#: diff.c:297
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
@@ -3353,7 +3437,7 @@ msgstr ""
"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
-#: diff.c:324
+#: diff.c:325
#, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
@@ -3366,7 +3450,7 @@ msgstr ""
"„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
"форматиране)"
-#: diff.c:332
+#: diff.c:333
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
"whitespace modes"
@@ -3374,12 +3458,12 @@ msgstr ""
"„color-moved-ws“: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
"за празни знаци"
-#: diff.c:405
+#: diff.c:410
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:465
+#: diff.c:470
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -3388,38 +3472,38 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4238
+#: diff.c:4269
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4583
+#: diff.c:4618
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4586
+#: diff.c:4621
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4664
+#: diff.c:4699
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4712
+#: diff.c:4747
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
-#: diff.c:4717 diff.c:4722 diff.c:4727 diff.c:4732 diff.c:5245
-#: parse-options.c:197 parse-options.c:201
+#: diff.c:4752 diff.c:4757 diff.c:4762 diff.c:4767 diff.c:5279
+#: parse-options.c:197 parse-options.c:201 builtin/commit-graph.c:180
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-#: diff.c:4749
+#: diff.c:4784
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -3428,44 +3512,44 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4834
+#: diff.c:4869
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
-#: diff.c:4858
+#: diff.c:4893
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
-#: diff.c:4872
+#: diff.c:4907
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се открие"
-#: diff.c:4922 diff.c:4928
+#: diff.c:4957 diff.c:4963
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
-#: diff.c:4940
+#: diff.c:4975
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
-#: diff.c:4961
+#: diff.c:4996
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
-#: diff.c:4980
+#: diff.c:5015
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
-#: diff.c:5020
+#: diff.c:5055
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
@@ -3474,153 +3558,153 @@ msgstr ""
"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
"„histogram“ (хистограмен)"
-#: diff.c:5056 diff.c:5076
+#: diff.c:5091 diff.c:5111
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
-#: diff.c:5214
+#: diff.c:5248
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5270
+#: diff.c:5304
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
-#: diff.c:5293
+#: diff.c:5327
msgid "Diff output format options"
msgstr "Формат на изхода за разликите"
-#: diff.c:5295 diff.c:5301
+#: diff.c:5329 diff.c:5335
msgid "generate patch"
msgstr "създаване на кръпки"
-#: diff.c:5298 builtin/log.c:177
+#: diff.c:5332 builtin/log.c:176
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: diff.c:5303 diff.c:5417 diff.c:5424
+#: diff.c:5337 diff.c:5451 diff.c:5458
msgid "<n>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5304 diff.c:5307
+#: diff.c:5338 diff.c:5341
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
-#: diff.c:5309
+#: diff.c:5343
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
-#: diff.c:5312
+#: diff.c:5346
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5316
+#: diff.c:5350
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5320
+#: diff.c:5354
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
-#: diff.c:5323
+#: diff.c:5357
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
-#: diff.c:5325 diff.c:5333
+#: diff.c:5359 diff.c:5367
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
-#: diff.c:5326
+#: diff.c:5360
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
-#: diff.c:5330
+#: diff.c:5364
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
-#: diff.c:5334
+#: diff.c:5368
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
-#: diff.c:5338
+#: diff.c:5372
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
"празните знаци"
-#: diff.c:5341
+#: diff.c:5375
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
"режима на достъп"
-#: diff.c:5344
+#: diff.c:5378
msgid "show only names of changed files"
msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
-#: diff.c:5347
+#: diff.c:5381
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
-#: diff.c:5349
+#: diff.c:5383
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
-#: diff.c:5350
+#: diff.c:5384
msgid "generate diffstat"
msgstr "извеждане на статистика за промените"
-#: diff.c:5352 diff.c:5355 diff.c:5358
+#: diff.c:5386 diff.c:5389 diff.c:5392
msgid "<width>"
msgstr "ШИРОЧИНА"
-#: diff.c:5353
+#: diff.c:5387
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
-#: diff.c:5356
+#: diff.c:5390
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
-#: diff.c:5359
+#: diff.c:5393
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
-#: diff.c:5361
+#: diff.c:5395
msgid "<count>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5362
+#: diff.c:5396
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
-#: diff.c:5365
+#: diff.c:5399
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
-#: diff.c:5368
+#: diff.c:5402
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
-#: diff.c:5371
+#: diff.c:5405
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
"преди и след промяната"
-#: diff.c:5373
+#: diff.c:5407
msgid "show colored diff"
msgstr "разлики в цвят"
-#: diff.c:5374
+#: diff.c:5408
msgid "<kind>"
msgstr "ВИД"
-#: diff.c:5375
+#: diff.c:5409
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
@@ -3628,7 +3712,7 @@ msgstr ""
"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
"преди и след разликата,"
-#: diff.c:5378
+#: diff.c:5412
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
@@ -3636,257 +3720,257 @@ msgstr ""
"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
-#: diff.c:5381 diff.c:5384 diff.c:5387 diff.c:5493
+#: diff.c:5415 diff.c:5418 diff.c:5421 diff.c:5527
msgid "<prefix>"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: diff.c:5382
+#: diff.c:5416
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
-#: diff.c:5385
+#: diff.c:5419
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
-#: diff.c:5388
+#: diff.c:5422
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
-#: diff.c:5391
+#: diff.c:5425
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "без префикс за източника и целта"
-#: diff.c:5394
+#: diff.c:5428
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
"БРОЙ редове"
-#: diff.c:5398 diff.c:5403 diff.c:5408
+#: diff.c:5432 diff.c:5437 diff.c:5442
msgid "<char>"
msgstr "ЗНАК"
-#: diff.c:5399
+#: diff.c:5433
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
-#: diff.c:5404
+#: diff.c:5438
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
-#: diff.c:5409
+#: diff.c:5443
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
-#: diff.c:5412
+#: diff.c:5446
msgid "Diff rename options"
msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
-#: diff.c:5413
+#: diff.c:5447
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
-#: diff.c:5414
+#: diff.c:5448
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
-#: diff.c:5418
+#: diff.c:5452
msgid "detect renames"
msgstr "засичане на преименуванията"
-#: diff.c:5422
+#: diff.c:5456
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
-#: diff.c:5425
+#: diff.c:5459
msgid "detect copies"
msgstr "засичане на копиранията"
-#: diff.c:5429
+#: diff.c:5463
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
-#: diff.c:5431
+#: diff.c:5465
msgid "disable rename detection"
msgstr "без търсене на преименувания"
-#: diff.c:5434
+#: diff.c:5468
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
-#: diff.c:5436
+#: diff.c:5470
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr ""
"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
"на файл"
-#: diff.c:5439
+#: diff.c:5473
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
-#: diff.c:5441
+#: diff.c:5475
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
-#: diff.c:5443
+#: diff.c:5477
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
-#: diff.c:5446
+#: diff.c:5480
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
-#: diff.c:5449
+#: diff.c:5483
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: diff.c:5452
+#: diff.c:5486
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
-#: diff.c:5455
+#: diff.c:5489
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "без промени в знаците за край на ред"
-#: diff.c:5458
+#: diff.c:5492
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
-#: diff.c:5461
+#: diff.c:5495
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
-#: diff.c:5464
+#: diff.c:5498
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
-#: diff.c:5468
+#: diff.c:5502
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
-#: diff.c:5470
+#: diff.c:5504
msgid "<algorithm>"
msgstr "АЛГОРИТЪМ"
-#: diff.c:5471
+#: diff.c:5505
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
-#: diff.c:5473
+#: diff.c:5507
msgid "<text>"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: diff.c:5474
+#: diff.c:5508
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
-#: diff.c:5476 diff.c:5485 diff.c:5488
+#: diff.c:5510 diff.c:5519 diff.c:5522
msgid "<mode>"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: diff.c:5477
+#: diff.c:5511
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
-#: diff.c:5479 diff.c:5482 diff.c:5527
+#: diff.c:5513 diff.c:5516 diff.c:5561
msgid "<regex>"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5480
+#: diff.c:5514
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
-#: diff.c:5483
+#: diff.c:5517
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
-#: diff.c:5486
+#: diff.c:5520
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
-#: diff.c:5489
+#: diff.c:5523
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr ""
"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
-#: diff.c:5492
+#: diff.c:5526
msgid "Other diff options"
msgstr "Други опции за разлики"
-#: diff.c:5494
+#: diff.c:5528
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
"се ползват относителни пътища"
-#: diff.c:5498
+#: diff.c:5532
msgid "treat all files as text"
msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
-#: diff.c:5500
+#: diff.c:5534
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
-#: diff.c:5502
+#: diff.c:5536
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr ""
"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
"случай — с 0"
-#: diff.c:5504
+#: diff.c:5538
msgid "disable all output of the program"
msgstr "без всякакъв изход от програмата"
-#: diff.c:5506
+#: diff.c:5540
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
-#: diff.c:5508
+#: diff.c:5542
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
-#: diff.c:5510
+#: diff.c:5544
msgid "<when>"
msgstr "КОГА"
-#: diff.c:5511
+#: diff.c:5545
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
-#: diff.c:5514
+#: diff.c:5548
msgid "<format>"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: diff.c:5515
+#: diff.c:5549
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
-#: diff.c:5519
+#: diff.c:5553
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5522
+#: diff.c:5556
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5524
+#: diff.c:5558
msgid "<string>"
msgstr "НИЗ"
-#: diff.c:5525
+#: diff.c:5559
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
-#: diff.c:5528
+#: diff.c:5562
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
@@ -3894,57 +3978,57 @@ msgstr ""
"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
"на регулярния израз"
-#: diff.c:5531
+#: diff.c:5565
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
-#: diff.c:5534
+#: diff.c:5568
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
-#: diff.c:5537
+#: diff.c:5571
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
-#: diff.c:5538
+#: diff.c:5572
msgid "<object-id>"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
-#: diff.c:5539
+#: diff.c:5573
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
-#: diff.c:5541
+#: diff.c:5575
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
-#: diff.c:5542
+#: diff.c:5576
msgid "select files by diff type"
msgstr "избор на файловете по вид разлика"
-#: diff.c:5544
+#: diff.c:5578
msgid "<file>"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: diff.c:5545
+#: diff.c:5579
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Изход към указания файл"
-#: diff.c:6200
+#: diff.c:6236
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:6203
+#: diff.c:6239
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
"файлове."
-#: diff.c:6206
+#: diff.c:6242
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -3959,62 +4043,62 @@ msgstr "файлът с подредбата на съответствията
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
-#: dir.c:555
+#: dir.c:578
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
-#: dir.c:695 dir.c:724 dir.c:737
+#: dir.c:718 dir.c:747 dir.c:760
#, c-format
msgid "unrecognized pattern: '%s'"
msgstr "непознат шаблон: „%s“"
-#: dir.c:754 dir.c:768
+#: dir.c:777 dir.c:791
#, c-format
msgid "unrecognized negative pattern: '%s'"
msgstr "непознат отрицателен шаблон: „%s“"
-#: dir.c:786
+#: dir.c:809
#, c-format
msgid "your sparse-checkout file may have issues: pattern '%s' is repeated"
msgstr ""
"файлът определящ частичността на изтегленото хранилище може да има проблем: "
"шаблонът „%s“ се повтаря"
-#: dir.c:796
+#: dir.c:819
msgid "disabling cone pattern matching"
msgstr "изключване на пътеводното напасване"
-#: dir.c:1173
+#: dir.c:1198
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
-#: dir.c:2275
+#: dir.c:2305
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2575
+#: dir.c:2605
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2699
+#: dir.c:2729
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3481
+#: dir.c:3520
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-#: dir.c:3526 dir.c:3531
+#: dir.c:3565 dir.c:3570
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3560
+#: dir.c:3599
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -4024,11 +4108,11 @@ msgstr "директорията на git не може да се мигрира
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
-#: entry.c:178
+#: entry.c:177
msgid "Filtering content"
msgstr "Филтриране на съдържанието"
-#: entry.c:479
+#: entry.c:478
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
@@ -4048,86 +4132,86 @@ msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
msgid "too many args to run %s"
msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
-#: fetch-pack.c:151
+#: fetch-pack.c:176
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:154
+#: fetch-pack.c:179
msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:165
+#: fetch-pack.c:190
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:185
+#: fetch-pack.c:210
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:196
+#: fetch-pack.c:221
msgid "unable to write to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:258
+#: fetch-pack.c:282
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:357 fetch-pack.c:1364
+#: fetch-pack.c:375 fetch-pack.c:1397
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1370
+#: fetch-pack.c:381 fetch-pack.c:1403
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:365 fetch-pack.c:1372
+#: fetch-pack.c:383 fetch-pack.c:1405
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1375
+#: fetch-pack.c:386 fetch-pack.c:1408
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:370 fetch-pack.c:1377
+#: fetch-pack.c:388 fetch-pack.c:1410
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1381
+#: fetch-pack.c:391 fetch-pack.c:1414
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:415
+#: fetch-pack.c:431
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:432
+#: fetch-pack.c:448
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:463
+#: fetch-pack.c:479
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:476 progress.c:336
+#: fetch-pack.c:492 progress.c:339
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:488
+#: fetch-pack.c:504
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:534
+#: fetch-pack.c:540
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
@@ -4137,142 +4221,160 @@ msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:819
+#: fetch-pack.c:824
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:827
+#: fetch-pack.c:832
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:901
+#: fetch-pack.c:916
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:917
+#: fetch-pack.c:933
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:919
+#: fetch-pack.c:935
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:966
+#: fetch-pack.c:978
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:980 fetch-pack.c:986
-#: fetch-pack.c:990 fetch-pack.c:994 fetch-pack.c:998 fetch-pack.c:1002
-#: fetch-pack.c:1006 fetch-pack.c:1010 fetch-pack.c:1014 fetch-pack.c:1018
-#: fetch-pack.c:1024 fetch-pack.c:1030 fetch-pack.c:1035 fetch-pack.c:1040
+#: fetch-pack.c:983 fetch-pack.c:989 fetch-pack.c:992 fetch-pack.c:998
+#: fetch-pack.c:1002 fetch-pack.c:1006 fetch-pack.c:1010 fetch-pack.c:1014
+#: fetch-pack.c:1018 fetch-pack.c:1022 fetch-pack.c:1026 fetch-pack.c:1030
+#: fetch-pack.c:1036 fetch-pack.c:1042 fetch-pack.c:1047 fetch-pack.c:1052
#, c-format
msgid "Server supports %s"
msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
-#: fetch-pack.c:973
+#: fetch-pack.c:985
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:1033
+#: fetch-pack.c:1045
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:1038
+#: fetch-pack.c:1050
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:1042
+#: fetch-pack.c:1054
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:1059
+#: fetch-pack.c:1056
+msgid "Server does not support this repository's object format"
+msgstr "Сървърът не поддържа форма̀та на обектите на това хранилище"
+
+#: fetch-pack.c:1069
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1071 fetch-pack.c:1563
+#: fetch-pack.c:1081 fetch-pack.c:1619
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1211
+#: fetch-pack.c:1205
+#, c-format
+msgid "mismatched algorithms: client %s; server %s"
+msgstr "различни алгоритми — на клиента: „%s“, на сървъра: „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:1209
+#, c-format
+msgid "the server does not support algorithm '%s'"
+msgstr "сървърът не поддържа алгоритъм „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:1229
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1218
+#: fetch-pack.c:1236
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:1242
+#: fetch-pack.c:1275
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:1260
+#: fetch-pack.c:1293
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1266
+#: fetch-pack.c:1299
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1327
+#: fetch-pack.c:1360
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1332
+#: fetch-pack.c:1365
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1342
+#: fetch-pack.c:1375
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-#: fetch-pack.c:1344
+#: fetch-pack.c:1377
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
-#: fetch-pack.c:1386
+#: fetch-pack.c:1419
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1433
+#: fetch-pack.c:1466
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1438
+#: fetch-pack.c:1471
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1443
+#: fetch-pack.c:1476
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1789
+#: fetch-pack.c:1506
+msgid "git fetch-pack: expected response end packet"
+msgstr "git fetch-pack: очаква се пакет за край на отговора"
+
+#: fetch-pack.c:1887
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1812 builtin/clone.c:692
+#: fetch-pack.c:1910 builtin/clone.c:692
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:1839
+#: fetch-pack.c:1937
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1842
+#: fetch-pack.c:1940
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
@@ -4308,7 +4410,7 @@ msgstr ""
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2145 setup.c:176 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2145 setup.c:176 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:89
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
@@ -4371,41 +4473,41 @@ msgstr "Команди от ниско ниво / Синхронизация н
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
msgstr "Команди от ниско ниво / Допълнителни инструменти"
-#: help.c:298
+#: help.c:300
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
-#: help.c:305
+#: help.c:307
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
-#: help.c:314
+#: help.c:316
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:363 git.c:99
+#: help.c:365 git.c:99
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
-#: help.c:403
-msgid "The common Git guides are:"
-msgstr "Популярните въведения в Git са:"
+#: help.c:405
+msgid "The Git concept guides are:"
+msgstr "Ръководствата за концепциите в Git са:"
-#: help.c:427
+#: help.c:429
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
-#: help.c:432
+#: help.c:434
msgid "External commands"
msgstr "Външни команди"
-#: help.c:447
+#: help.c:449
msgid "Command aliases"
msgstr "Псевдоними на командите"
-#: help.c:511
+#: help.c:513
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -4414,36 +4516,36 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:570
+#: help.c:572
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:592
+#: help.c:594
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не съществува."
-#: help.c:597
+#: help.c:599
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
-#: help.c:602
+#: help.c:604
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
"имате предвид „%s“."
-#: help.c:610
+#: help.c:612
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-#: help.c:614
+#: help.c:616
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -4457,16 +4559,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Най-близките команди са"
-#: help.c:653
+#: help.c:656
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
-#: help.c:708
+#: help.c:711
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: help.c:712
+#: help.c:715
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -4480,7 +4582,15 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
-#: ident.c:349
+#: ident.c:353
+msgid "Author identity unknown\n"
+msgstr "Липсва информация за автора\n"
+
+#: ident.c:356
+msgid "Committer identity unknown\n"
+msgstr "Липсва информация за подалия\n"
+
+#: ident.c:362
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
@@ -4507,67 +4617,73 @@ msgstr ""
"хранилище.\n"
"\n"
-#: ident.c:379
+#: ident.c:397
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
-#: ident.c:384
+#: ident.c:402
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr ""
"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
"„%s“)"
-#: ident.c:401
+#: ident.c:419
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
-#: ident.c:407
+#: ident.c:425
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
-#: ident.c:415
+#: ident.c:433
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
-#: ident.c:421
+#: ident.c:439
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:436 builtin/commit.c:634
+#: ident.c:454 builtin/commit.c:634
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
-#: list-objects-filter-options.c:58
+#: list-objects-filter-options.c:81
msgid "expected 'tree:<depth>'"
msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
-#: list-objects-filter-options.c:73
+#: list-objects-filter-options.c:96
msgid "sparse:path filters support has been dropped"
msgstr "поддръжката на филтри със „sparse:path“ е премахната"
-#: list-objects-filter-options.c:86
+#: list-objects-filter-options.c:109
#, c-format
msgid "invalid filter-spec '%s'"
msgstr "неправилен филтър: „%s“"
-#: list-objects-filter-options.c:102
+#: list-objects-filter-options.c:125
#, c-format
msgid "must escape char in sub-filter-spec: '%c'"
msgstr "знак за екраниране в подфилтър: „%c“"
-#: list-objects-filter-options.c:144
+#: list-objects-filter-options.c:167
msgid "expected something after combine:"
msgstr "добавете нещо след комбинирането:"
-#: list-objects-filter-options.c:226
+#: list-objects-filter-options.c:249
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
+#: list-objects-filter-options.c:361
+msgid "unable to upgrade repository format to support partial clone"
+msgstr ""
+"не може да се извърши частично клониране, защото форматът на хранилището не "
+"може да се обнови"
+
#: list-objects-filter.c:492
#, c-format
msgid "unable to access sparse blob in '%s'"
@@ -4944,7 +5060,7 @@ msgstr "добавяне/добавяне"
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3101 git-submodule.sh:985
+#: merge-recursive.c:3101
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
@@ -5033,22 +5149,22 @@ msgstr "Вече е обновено!"
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3549
+#: merge-recursive.c:3550
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3562
+#: merge-recursive.c:3563
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3612
+#: merge-recursive.c:3613
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3671
+#: merge-recursive.c:3672
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -5057,12 +5173,12 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3768
+#: merge-recursive.c:3769
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3786 builtin/merge.c:705 builtin/merge.c:885
+#: merge-recursive.c:3787 builtin/merge.c:702 builtin/merge.c:881
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -5070,125 +5186,131 @@ msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:108 rerere.c:720 builtin/am.c:1878 builtin/am.c:1912
-#: builtin/checkout.c:559 builtin/checkout.c:824 builtin/clone.c:816
+#: merge.c:109 rerere.c:720 builtin/am.c:1896 builtin/am.c:1930
+#: builtin/checkout.c:560 builtin/checkout.c:816 builtin/clone.c:816
#: builtin/stash.c:265
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: midx.c:68
+#: midx.c:79
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
-#: midx.c:84
+#: midx.c:95
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
-#: midx.c:89
+#: midx.c:100
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
-#: midx.c:94
+#: midx.c:105
#, c-format
-msgid "hash version %u does not match"
-msgstr "версията на отпечатъка %u не съвпада"
+msgid "multi-pack-index hash version %u does not match version %u"
+msgstr ""
+"версията на контролната сума на индекса за множество пакети %u не съвпада с "
+"%u"
-#: midx.c:108
+#: midx.c:122
msgid "invalid chunk offset (too large)"
msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
-#: midx.c:132
+#: midx.c:146
msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
msgstr ""
"идентификаторът за краен откъс на индекс за множество пакети се явява по-"
"рано от очакваното"
-#: midx.c:145
+#: midx.c:159
msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:147
+#: midx.c:161
msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:149
+#: midx.c:163
msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:151
+#: midx.c:165
msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:165
+#: midx.c:179
#, c-format
msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
msgstr ""
"неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
"преди „%s“"
-#: midx.c:208
+#: midx.c:222
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
msgstr ""
"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
-#: midx.c:258
+#: midx.c:272
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr ""
"индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
"„off_t“ е недостатъчен"
-#: midx.c:286
+#: midx.c:300
msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
msgstr ""
"грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
"пакети"
-#: midx.c:470
+#: midx.c:485
#, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
-#: midx.c:476
+#: midx.c:491
#, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
-#: midx.c:536
+#: midx.c:551
#, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
-#: midx.c:840
+#: midx.c:853
msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
-#: midx.c:873
+#: midx.c:886
#, c-format
msgid "did not see pack-file %s to drop"
msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
-#: midx.c:925
+#: midx.c:938
msgid "no pack files to index."
msgstr "няма пакетни файлове за индексиране"
-#: midx.c:977
+#: midx.c:990
msgid "Writing chunks to multi-pack-index"
msgstr "Запис на откъси към индекс за множество пакети"
-#: midx.c:1056
+#: midx.c:1068
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
-#: midx.c:1112
+#: midx.c:1124
+msgid "multi-pack-index file exists, but failed to parse"
+msgstr "файлът с индекса за множество пакети, но не може да бъде анализиран"
+
+#: midx.c:1132
msgid "Looking for referenced packfiles"
msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1127
+#: midx.c:1147
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -5196,58 +5318,58 @@ msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
"%<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:1132
+#: midx.c:1152
msgid "the midx contains no oid"
msgstr "във файла с индекса за множество пакети няма идентификатори на обекти"
-#: midx.c:1141
+#: midx.c:1161
msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
msgstr ""
"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти във файл с индекс към "
"множество пакетни файлове"
-#: midx.c:1150
+#: midx.c:1170
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:1170
+#: midx.c:1190
msgid "Sorting objects by packfile"
msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
-#: midx.c:1177
+#: midx.c:1197
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Проверка на отместването на обекти"
-#: midx.c:1193
+#: midx.c:1213
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1199
+#: midx.c:1219
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1208
+#: midx.c:1228
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: midx.c:1233
+#: midx.c:1253
msgid "Counting referenced objects"
msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
-#: midx.c:1243
+#: midx.c:1263
msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1433
+#: midx.c:1454
msgid "could not start pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: midx.c:1452
+#: midx.c:1474
msgid "could not finish pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
@@ -5339,24 +5461,24 @@ msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
-#: pack-bitmap.c:815 pack-bitmap.c:821 builtin/pack-objects.c:2135
+#: pack-bitmap.c:815 pack-bitmap.c:821 builtin/pack-objects.c:2216
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-#: packfile.c:629
+#: packfile.c:630
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1899
+#: packfile.c:1922
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1903
+#: packfile.c:1926
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
@@ -5380,7 +5502,7 @@ msgstr ""
"опцията „%s“ изисква някоя от стойностите: „always“ (винаги), "
"„auto“ (автоматично) или „never“ (никога)"
-#: parse-options-cb.c:130 parse-options-cb.c:147
+#: parse-options-cb.c:132 parse-options-cb.c:149
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
@@ -5426,31 +5548,31 @@ msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%
msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
-#: parse-options.c:663 parse-options.c:963
+#: parse-options.c:666 parse-options.c:971
#, c-format
msgid "alias of --%s"
msgstr "псевдоним на „--%s“"
-#: parse-options.c:854
+#: parse-options.c:862
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "непозната опция: „%s“"
-#: parse-options.c:856
+#: parse-options.c:864
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "непознат флаг „%c“"
-#: parse-options.c:858
+#: parse-options.c:866
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
-#: parse-options.c:882
+#: parse-options.c:890
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:901
+#: parse-options.c:909
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -5458,17 +5580,17 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:907
+#: parse-options.c:915
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:910
+#: parse-options.c:918
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:949
+#: parse-options.c:957
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
@@ -5565,46 +5687,50 @@ msgid "unable to write delim packet"
msgstr "разделящият пакет не може да се запише"
#: pkt-line.c:106
+msgid "unable to write stateless separator packet"
+msgstr "разделящият пакет без запазване на състояние не може да се запише"
+
+#: pkt-line.c:113
msgid "flush packet write failed"
msgstr "неуспешно изчистване на буферите при запис на пакет"
-#: pkt-line.c:146 pkt-line.c:232
+#: pkt-line.c:153 pkt-line.c:239
msgid "protocol error: impossibly long line"
msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
-#: pkt-line.c:162 pkt-line.c:164
+#: pkt-line.c:169 pkt-line.c:171
msgid "packet write with format failed"
msgstr "неуспешен запис на пакет с формат"
-#: pkt-line.c:196
+#: pkt-line.c:203
msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
msgstr ""
"неуспешен запис на пакетен файл — данните надвишават максималният размер на "
"пакет"
-#: pkt-line.c:203 pkt-line.c:210
+#: pkt-line.c:210 pkt-line.c:217
msgid "packet write failed"
msgstr "неуспешен запис на пакет"
-#: pkt-line.c:295
+#: pkt-line.c:302
msgid "read error"
msgstr "грешка при четене"
-#: pkt-line.c:303
+#: pkt-line.c:310
msgid "the remote end hung up unexpectedly"
msgstr "отдалеченото хранилище неочаквано прекъсна връзката"
-#: pkt-line.c:331
+#: pkt-line.c:338
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
-#: pkt-line.c:341 pkt-line.c:346
+#: pkt-line.c:352 pkt-line.c:357
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length %d"
msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
-#: pkt-line.c:362
+#: pkt-line.c:373 sideband.c:150
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
@@ -5618,15 +5744,25 @@ msgstr "Обновяване на индекса"
msgid "unable to create threaded lstat: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
-#: pretty.c:982
+#: pretty.c:983
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: promisor-remote.c:23
-msgid "Remote with no URL"
-msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
+#: promisor-remote.c:30
+msgid "promisor-remote: unable to fork off fetch subprocess"
+msgstr "хранилище-гарант: неуспешно създаване на процес за доставяне"
-#: promisor-remote.c:58
+#: promisor-remote.c:35 promisor-remote.c:37
+msgid "promisor-remote: could not write to fetch subprocess"
+msgstr "хранилище-гарант: не може да се пише към процеса за доставяне"
+
+#: promisor-remote.c:41
+msgid "promisor-remote: could not close stdin to fetch subprocess"
+msgstr ""
+"хранилище-гарант: стандартният вход на процеса за доставяне не може да се "
+"затвори"
+
+#: promisor-remote.c:53
#, c-format
msgid "promisor remote name cannot begin with '/': %s"
msgstr ""
@@ -5645,7 +5781,7 @@ msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:98 sequencer.c:5143
+#: range-diff.c:98 sequencer.c:5283
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -5673,53 +5809,53 @@ msgstr "неуспешно търсене на разлика"
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: read-cache.c:680
+#: read-cache.c:682
#, c-format
msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
msgstr ""
"няма да бъде добавен псевдоним за файл „%s“ („%s“ вече съществува в индекса)"
-#: read-cache.c:696
+#: read-cache.c:698
msgid "cannot create an empty blob in the object database"
msgstr "в базата от данни за обектите не може да се създаде празен обект-BLOB"
-#: read-cache.c:718
+#: read-cache.c:720
#, c-format
msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
msgstr ""
"%s: може да добавяте само обикновени файлове, символни връзки и директории "
"на git"
-#: read-cache.c:723
+#: read-cache.c:725
#, c-format
msgid "'%s' does not have a commit checked out"
msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
-#: read-cache.c:775
+#: read-cache.c:777
#, c-format
msgid "unable to index file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде индексиран"
-#: read-cache.c:794
+#: read-cache.c:796
#, c-format
msgid "unable to add '%s' to index"
msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
-#: read-cache.c:805
+#: read-cache.c:807
#, c-format
msgid "unable to stat '%s'"
msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
-#: read-cache.c:1330
+#: read-cache.c:1318
#, c-format
msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
-#: read-cache.c:1536
+#: read-cache.c:1524
msgid "Refresh index"
msgstr "Обновяване на индекса"
-#: read-cache.c:1651
+#: read-cache.c:1639
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -5728,7 +5864,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1661
+#: read-cache.c:1649
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -5738,142 +5874,142 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1717
+#: read-cache.c:1705
#, c-format
msgid "bad signature 0x%08x"
msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1720
+#: read-cache.c:1708
#, c-format
msgid "bad index version %d"
msgstr "неправилна версия на индекса %d"
-#: read-cache.c:1729
+#: read-cache.c:1717
msgid "bad index file sha1 signature"
msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
-#: read-cache.c:1759
+#: read-cache.c:1747
#, c-format
msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
msgstr ""
"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
-#: read-cache.c:1761
+#: read-cache.c:1749
#, c-format
msgid "ignoring %.4s extension"
msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
-#: read-cache.c:1798
+#: read-cache.c:1786
#, c-format
msgid "unknown index entry format 0x%08x"
msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1814
+#: read-cache.c:1802
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
-#: read-cache.c:1871
+#: read-cache.c:1859
msgid "unordered stage entries in index"
msgstr "неподредени записи в индекса"
-#: read-cache.c:1874
+#: read-cache.c:1862
#, c-format
msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
-#: read-cache.c:1877
+#: read-cache.c:1865
#, c-format
msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "неподредени записи за „%s“"
-#: read-cache.c:1983 read-cache.c:2271 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: submodule.c:1619 builtin/add.c:532 builtin/check-ignore.c:181
-#: builtin/checkout.c:488 builtin/checkout.c:676 builtin/clean.c:961
+#: read-cache.c:1971 read-cache.c:2262 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
+#: submodule.c:1628 builtin/add.c:538 builtin/check-ignore.c:181
+#: builtin/checkout.c:489 builtin/checkout.c:675 builtin/clean.c:991
#: builtin/commit.c:364 builtin/diff-tree.c:121 builtin/grep.c:507
-#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:290
+#: builtin/mv.c:146 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:290
#: builtin/submodule--helper.c:332
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: read-cache.c:2124
+#: read-cache.c:2115
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2137
+#: read-cache.c:2128
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2170
+#: read-cache.c:2161
#, c-format
msgid "%s: index file open failed"
msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
-#: read-cache.c:2174
+#: read-cache.c:2165
#, c-format
msgid "%s: cannot stat the open index"
msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
-#: read-cache.c:2178
+#: read-cache.c:2169
#, c-format
msgid "%s: index file smaller than expected"
msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
-#: read-cache.c:2182
+#: read-cache.c:2173
#, c-format
msgid "%s: unable to map index file"
msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
-#: read-cache.c:2224
+#: read-cache.c:2215
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2251
+#: read-cache.c:2242
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2283
+#: read-cache.c:2274
#, c-format
msgid "could not freshen shared index '%s'"
msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
-#: read-cache.c:2330
+#: read-cache.c:2321
#, c-format
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1176 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1130
+#: read-cache.c:3017 strbuf.c:1171 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1126
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3129 sequencer.c:2355 sequencer.c:4066
+#: read-cache.c:3120 sequencer.c:2446 sequencer.c:4185
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:3142
+#: read-cache.c:3133
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:3154
+#: read-cache.c:3145
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: read-cache.c:3179
+#: read-cache.c:3170
#, c-format
msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
-#: read-cache.c:3328
+#: read-cache.c:3319
#, c-format
msgid "%s: cannot drop to stage #0"
msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
@@ -5950,7 +6086,7 @@ msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
-#: rebase-interactive.c:72 git-rebase--preserve-merges.sh:228
+#: rebase-interactive.c:72 git-rebase--preserve-merges.sh:218
msgid ""
"\n"
"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -5959,7 +6095,7 @@ msgstr ""
"Не изтривайте редове. Подаванията могат да се прескачат с командата "
"„drop“.\n"
-#: rebase-interactive.c:75 git-rebase--preserve-merges.sh:232
+#: rebase-interactive.c:75 git-rebase--preserve-merges.sh:222
msgid ""
"\n"
"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -5967,7 +6103,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
-#: rebase-interactive.c:81 git-rebase--preserve-merges.sh:871
+#: rebase-interactive.c:81 git-rebase--preserve-merges.sh:861
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -5982,7 +6118,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:86 git-rebase--preserve-merges.sh:948
+#: rebase-interactive.c:86 git-rebase--preserve-merges.sh:938
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -5992,14 +6128,14 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3463
-#: sequencer.c:3489 sequencer.c:5248 builtin/fsck.c:347 builtin/rebase.c:258
+#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3571
+#: sequencer.c:3597 sequencer.c:5389 builtin/fsck.c:347 builtin/rebase.c:264
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
-#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:190 builtin/rebase.c:216
-#: builtin/rebase.c:240
+#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:196 builtin/rebase.c:222
+#: builtin/rebase.c:246
#, c-format
msgid "could not write '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се запише."
@@ -6030,14 +6166,14 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2274
-#: builtin/rebase.c:176 builtin/rebase.c:201 builtin/rebase.c:227
-#: builtin/rebase.c:252
+#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2361
+#: builtin/rebase.c:182 builtin/rebase.c:207 builtin/rebase.c:233
+#: builtin/rebase.c:258
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1936
+#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1973
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
@@ -6056,399 +6192,370 @@ msgstr "назад с %d"
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "напред с %d, назад с %d"
-#: ref-filter.c:165
+#: ref-filter.c:169
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-#: ref-filter.c:167
+#: ref-filter.c:171
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:189
+#: ref-filter.c:193
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:193
+#: ref-filter.c:197
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:195
+#: ref-filter.c:199
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
-#: ref-filter.c:250
+#: ref-filter.c:254
#, c-format
msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:272
+#: ref-filter.c:276
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectsize): %s"
-#: ref-filter.c:280
+#: ref-filter.c:284
#, c-format
msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:292
+#: ref-filter.c:296
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:301
+#: ref-filter.c:309
#, c-format
-msgid "%%(subject) does not take arguments"
-msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
+msgid "unrecognized %%(subject) argument: %s"
+msgstr "непознат аргумент за %%(subject): %s"
-#: ref-filter.c:323
+#: ref-filter.c:330
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
-#: ref-filter.c:352
+#: ref-filter.c:363
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:354
+#: ref-filter.c:365
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:369
+#: ref-filter.c:380
+#, c-format
+msgid "positive value expected '%s' in %%(%s)"
+msgstr "очаква се положителна стойност за „%s“ в %%(%s)"
+
+#: ref-filter.c:384
#, c-format
-msgid "positive value expected objectname:short=%s"
-msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
+msgid "unrecognized argument '%s' in %%(%s)"
+msgstr "непознат аргумент „%s“ в %%(%s)"
-#: ref-filter.c:373
+#: ref-filter.c:398
#, c-format
-msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
-msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
+msgid "unrecognized email option: %s"
+msgstr "непозната опция за е-поща: %s"
-#: ref-filter.c:403
+#: ref-filter.c:428
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:415
+#: ref-filter.c:440
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:422
+#: ref-filter.c:447
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:431
+#: ref-filter.c:456
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:439
+#: ref-filter.c:464
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:457
+#: ref-filter.c:482
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:559
+#: ref-filter.c:584
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:586
+#: ref-filter.c:611
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:590
+#: ref-filter.c:615
#, c-format
msgid ""
"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
-#: ref-filter.c:714
+#: ref-filter.c:739
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:777
+#: ref-filter.c:802
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:779
+#: ref-filter.c:804
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:781
+#: ref-filter.c:806
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:809
+#: ref-filter.c:834
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:811
+#: ref-filter.c:836
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:813
+#: ref-filter.c:838
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:828
+#: ref-filter.c:853
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:885
+#: ref-filter.c:910
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1486
+#: ref-filter.c:1541
#, c-format
msgid "no branch, rebasing %s"
msgstr "извън клон, пребазиране на „%s“"
-#: ref-filter.c:1489
+#: ref-filter.c:1544
#, c-format
msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
msgstr "извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“"
-#: ref-filter.c:1492
+#: ref-filter.c:1547
#, c-format
msgid "no branch, bisect started on %s"
msgstr "извън клон, двоично търсене от „%s“"
-#: ref-filter.c:1502
+#: ref-filter.c:1557
msgid "no branch"
msgstr "извън клон"
-#: ref-filter.c:1538 ref-filter.c:1747
+#: ref-filter.c:1591 ref-filter.c:1800
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1548
+#: ref-filter.c:1601
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:2001
+#: ref-filter.c:2054
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:2090
+#: ref-filter.c:2143
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:2095 refs.c:625
+#: ref-filter.c:2148 refs.c:657
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:2395
+#: ref-filter.c:2464
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2495
-#, c-format
-msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
-msgstr "опциите „%s“ и „--merged“ са несъвместими"
-
-#: ref-filter.c:2498
-#, c-format
-msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
-msgstr "опциите „%s“ и „--no-merged“ са несъвместими"
-
-#: ref-filter.c:2508
+#: ref-filter.c:2563
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: ref-filter.c:2513
+#: ref-filter.c:2568
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
-#: refs.c:262
+#: refs.c:264
#, c-format
msgid "%s does not point to a valid object!"
msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
-#: refs.c:623
-#, c-format
-msgid "ignoring dangling symref %s"
-msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-
-#: refs.c:760
+#: refs.c:572
#, c-format
-msgid "could not open '%s' for writing: %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
+msgid "could not retrieve `%s`"
+msgstr "„%s“ не може да бъде получен"
-#: refs.c:770 refs.c:821
+#: refs.c:579
#, c-format
-msgid "could not read ref '%s'"
-msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
+msgid "invalid branch name: %s = %s"
+msgstr "неправилно име на клон: „%s = %s“"
-#: refs.c:776
+#: refs.c:655
#, c-format
-msgid "ref '%s' already exists"
-msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
-
-#: refs.c:781
-#, c-format
-msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
-msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
-
-#: refs.c:789 sequencer.c:408 sequencer.c:2721 sequencer.c:2925
-#: sequencer.c:2939 sequencer.c:3195 sequencer.c:5159 strbuf.c:1173
-#: wrapper.c:620
-#, c-format
-msgid "could not write to '%s'"
-msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-
-#: refs.c:816 strbuf.c:1171 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:719
-#: builtin/rebase.c:852
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for writing"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-
-#: refs.c:823
-#, c-format
-msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
-msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
+msgid "ignoring dangling symref %s"
+msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-#: refs.c:954
+#: refs.c:892
#, c-format
msgid "log for ref %s has gap after %s"
msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
-#: refs.c:960
+#: refs.c:898
#, c-format
msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
-#: refs.c:1019
+#: refs.c:957
#, c-format
msgid "log for %s is empty"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
-#: refs.c:1111
+#: refs.c:1049
#, c-format
msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
-#: refs.c:1187
+#: refs.c:1120
#, c-format
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
-#: refs.c:1979
+#: refs.c:1944
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-#: refs.c:2011
+#: refs.c:2024
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs.c:2107 refs.c:2137
+#: refs.c:2035
+msgid "ref updates aborted by hook"
+msgstr "обновяванията на указатели са преустановени от кука"
+
+#: refs.c:2135 refs.c:2165
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-#: refs.c:2113 refs.c:2148
+#: refs.c:2141 refs.c:2176
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
-#: refs/files-backend.c:1233
+#: refs/files-backend.c:1228
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: refs/files-backend.c:1247 refs/packed-backend.c:1541
-#: refs/packed-backend.c:1551
+#: refs/files-backend.c:1242 refs/packed-backend.c:1542
+#: refs/packed-backend.c:1552
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1250 refs/packed-backend.c:1554
+#: refs/files-backend.c:1245 refs/packed-backend.c:1555
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-#: refspec.c:137
+#: refspec.c:167
#, c-format
msgid "invalid refspec '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: remote.c:355
+#: remote.c:351
#, c-format
msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
msgstr ""
"съкращението за отдалечено хранилище не може за започва със знака „/“: %s"
-#: remote.c:403
+#: remote.c:399
msgid "more than one receivepack given, using the first"
msgstr "зададен е повече от един пакет за получаване, ще се ползва първият"
-#: remote.c:411
+#: remote.c:407
msgid "more than one uploadpack given, using the first"
msgstr "зададен е повече от един пакет за изпращане, ще се ползва първият"
-#: remote.c:594
+#: remote.c:590
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:598
+#: remote.c:594
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:602
+#: remote.c:598
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:670
+#: remote.c:666
#, c-format
msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
msgstr "ключ „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
-#: remote.c:680
+#: remote.c:676
#, c-format
msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
msgstr "стойност „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
-#: remote.c:986
+#: remote.c:1073
#, c-format
msgid "src refspec %s does not match any"
msgstr "указателят на версия-източник „%s“ не съвпада с никой обект"
-#: remote.c:991
+#: remote.c:1078
#, c-format
msgid "src refspec %s matches more than one"
msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съвпада с повече от един обект"
@@ -6457,7 +6564,7 @@ msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съв
#. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
#. the <src>.
#.
-#: remote.c:1006
+#: remote.c:1093
#, c-format
msgid ""
"The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
@@ -6481,7 +6588,7 @@ msgstr ""
"Никой от вариантите не сработи. Трябва сами да укажете пълното име на\n"
"указателя."
-#: remote.c:1026
+#: remote.c:1113
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
@@ -6492,7 +6599,7 @@ msgstr ""
"като\n"
"изтласкате към „%s:refs/heads/%s“?"
-#: remote.c:1031
+#: remote.c:1118
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
@@ -6503,7 +6610,7 @@ msgstr ""
"като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1036
+#: remote.c:1123
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
@@ -6513,7 +6620,7 @@ msgstr ""
"ИЗТОЧНИКът е обект-дърво. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1041
+#: remote.c:1128
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
@@ -6523,118 +6630,118 @@ msgstr ""
"ИЗТОЧНИКът е обект-BLOB. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1077
+#: remote.c:1164
#, c-format
msgid "%s cannot be resolved to branch"
msgstr "не е открит клон съответстващ на „%s“"
-#: remote.c:1088
+#: remote.c:1175
#, c-format
msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
msgstr "„%s“ не може да се изтрие: отдалечения указател не съществува"
-#: remote.c:1100
+#: remote.c:1187
#, c-format
msgid "dst refspec %s matches more than one"
msgstr "указателят на версия-цел „%s“ съвпада с повече от един обект"
-#: remote.c:1107
+#: remote.c:1194
#, c-format
msgid "dst ref %s receives from more than one src"
msgstr ""
"указателят на версия-цел „%s“ съответства и ще получава от повече от един "
"източник"
-#: remote.c:1610 remote.c:1711
+#: remote.c:1703 remote.c:1804
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1619
+#: remote.c:1712
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1622
+#: remote.c:1715
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1628
+#: remote.c:1721
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1643
+#: remote.c:1736
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1655
+#: remote.c:1748
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1665
+#: remote.c:1758
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1678
+#: remote.c:1771
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1700
+#: remote.c:1793
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:1826
+#: remote.c:1922
#, c-format
msgid "couldn't find remote ref %s"
msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
-#: remote.c:1839
+#: remote.c:1935
#, c-format
msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
-#: remote.c:2002
+#: remote.c:2098
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2006
+#: remote.c:2102
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2009
+#: remote.c:2105
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е обновен към „%s“.\n"
-#: remote.c:2013
+#: remote.c:2109
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
-#: remote.c:2016
+#: remote.c:2112
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
-#: remote.c:2020
+#: remote.c:2116
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2026
+#: remote.c:2122
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2029
+#: remote.c:2125
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -6642,11 +6749,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:2037
+#: remote.c:2133
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2040
+#: remote.c:2136
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -6661,11 +6768,11 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2050
+#: remote.c:2146
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2233
+#: remote.c:2337
#, c-format
msgid "cannot parse expected object name '%s'"
msgstr "очакваното име на обект „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -6685,11 +6792,6 @@ msgstr "повтарящ се указател за замяна: „%s“"
msgid "replace depth too high for object %s"
msgstr "дълбочината на замяна е прекалено голяма за обекта: „%s“"
-#: repository.c:94 builtin/init-db.c:188
-#, c-format
-msgid "The hash algorithm %s is not supported in this build."
-msgstr "Текущият компилат не поддържа контролна сума по алгоритъм „%s“."
-
#: rerere.c:217 rerere.c:226 rerere.c:229
msgid "corrupt MERGE_RR"
msgstr "повреден „MERGE_RR“ (запис за коригиране на конфликт)"
@@ -6751,8 +6853,8 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:881 submodule.c:2078 builtin/log.c:1891
-#: builtin/submodule--helper.c:1454 builtin/submodule--helper.c:1466
+#: rerere.c:881 submodule.c:2082 builtin/log.c:1975
+#: builtin/submodule--helper.c:1878 builtin/submodule--helper.c:1890
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -6790,25 +6892,30 @@ msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отво
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3318
+#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3426
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: revision.c:2655
+#: revision.c:2344
+msgid "--unpacked=<packfile> no longer supported"
+msgstr "опцията „--unpacked=ПАКЕТЕН_ФАЙЛ“ вече не се поддържа"
+
+#: revision.c:2364
+#, c-format
+msgid "unknown value for --diff-merges: %s"
+msgstr "непозната стойност за опцията „--diff-merges“: „%s“"
+
+#: revision.c:2702
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2658
+#: revision.c:2705
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2866
-msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
-msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-
-#: revision.c:2870
+#: revision.c:2915
msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
msgstr ""
"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
@@ -6818,12 +6925,12 @@ msgstr ""
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:1269
+#: run-command.c:1270
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
-#: run-command.c:1333
+#: run-command.c:1334
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -6850,15 +6957,20 @@ msgstr ""
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:308
+#: send-pack.c:372
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:399
+#: send-pack.c:460
+msgid "the receiving end does not support this repository's hash algorithm"
+msgstr ""
+"отсрещната страна не поддържа алгоритъма за контролни суми на това хранилище"
+
+#: send-pack.c:469
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:401
+#: send-pack.c:471
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -6866,47 +6978,47 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:413
+#: send-pack.c:483
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:418
+#: send-pack.c:488
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:192
+#: sequencer.c:194
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-#: sequencer.c:297
+#: sequencer.c:308
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:316 builtin/rebase.c:743 builtin/rebase.c:1582 builtin/rm.c:385
+#: sequencer.c:329 builtin/rebase.c:749 builtin/rebase.c:1590 builtin/rm.c:385
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:326
+#: sequencer.c:339
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:328
+#: sequencer.c:341
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:330
+#: sequencer.c:343
msgid "rebase"
msgstr "пребазиране"
-#: sequencer.c:332
+#: sequencer.c:345
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:390
+#: sequencer.c:404
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -6914,7 +7026,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:393
+#: sequencer.c:407
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -6924,43 +7036,43 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:406 sequencer.c:2921
+#: sequencer.c:420 sequencer.c:3028
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:413
+#: sequencer.c:422 sequencer.c:2827 sequencer.c:3032 sequencer.c:3046
+#: sequencer.c:3303 sequencer.c:5299 strbuf.c:1168 wrapper.c:631
+#, c-format
+msgid "could not write to '%s'"
+msgstr "в „%s“ не може да се пише"
+
+#: sequencer.c:427
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:418 sequencer.c:2726 sequencer.c:2927 sequencer.c:2941
-#: sequencer.c:3203
+#: sequencer.c:432 sequencer.c:2832 sequencer.c:3034 sequencer.c:3048
+#: sequencer.c:3311
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:431 sequencer.c:1620 sequencer.c:2746 sequencer.c:3185
-#: sequencer.c:3294 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:786 builtin/merge.c:1128
-#, c-format
-msgid "could not read '%s'"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: sequencer.c:457
+#: sequencer.c:471
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:461
+#: sequencer.c:475
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:493
+#: sequencer.c:507
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
-#: sequencer.c:532 builtin/tag.c:566
+#: sequencer.c:546 builtin/tag.c:566
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
@@ -6968,65 +7080,65 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase".
#.
-#: sequencer.c:626
+#: sequencer.c:640
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:643
+#: sequencer.c:657
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:657
+#: sequencer.c:671
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:737
+#: sequencer.c:751
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:748
+#: sequencer.c:762
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:785 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:710
-#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1125 builtin/rebase.c:896
+#: sequencer.c:799 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:724
+#: builtin/am.c:816 builtin/merge.c:1121 builtin/rebase.c:902
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: sequencer.c:795
+#: sequencer.c:809
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:800
+#: sequencer.c:814
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:805
+#: sequencer.c:819
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:809
+#: sequencer.c:823
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "непозната променлива „%s“"
-#: sequencer.c:814
+#: sequencer.c:828
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-#: sequencer.c:816
+#: sequencer.c:830
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-#: sequencer.c:818
+#: sequencer.c:832
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-#: sequencer.c:867
+#: sequencer.c:897
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -7055,13 +7167,13 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:1141
+#: sequencer.c:1178
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1147
+#: sequencer.c:1184
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7090,7 +7202,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1160
+#: sequencer.c:1197
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7116,342 +7228,351 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1202
+#: sequencer.c:1239
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1204
+#: sequencer.c:1241
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1250
+#: sequencer.c:1287
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1252
+#: sequencer.c:1289
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1256
+#: sequencer.c:1293
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1277
+#: sequencer.c:1314
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1279
+#: sequencer.c:1316
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1283 sequencer.c:1357 builtin/commit.c:1579
+#: sequencer.c:1320 sequencer.c:1395 builtin/commit.c:1577
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1335 sequencer.c:1980
+#: sequencer.c:1373 sequencer.c:2067
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1346 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:695
+#: sequencer.c:1384 builtin/am.c:1580 builtin/merge.c:692
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1379 sequencer.c:1450
+#: sequencer.c:1417 sequencer.c:1535
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1406 builtin/am.c:1588 builtin/commit.c:1680 builtin/merge.c:894
-#: builtin/merge.c:919
+#: sequencer.c:1446 sequencer.c:1478
+#, c-format
+msgid "invalid author identity '%s'"
+msgstr "неправилна самоличност за автор: „%s“"
+
+#: sequencer.c:1452
+msgid "corrupt author: missing date information"
+msgstr "повредена информация за автор: липсва дата"
+
+#: sequencer.c:1491 builtin/am.c:1606 builtin/commit.c:1678 builtin/merge.c:890
+#: builtin/merge.c:915
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1433 sequencer.c:4118
+#: sequencer.c:1518 sequencer.c:4237
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:1481
+#: sequencer.c:1567
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1486
+#: sequencer.c:1572
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1569 sequencer.c:1680
+#: sequencer.c:1655 sequencer.c:1766
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1627 sequencer.c:1652
+#: sequencer.c:1713 sequencer.c:1738
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1637
+#: sequencer.c:1723
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1639 sequencer.c:3230
+#: sequencer.c:1725 sequencer.c:3338
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1641
+#: sequencer.c:1727
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1647
+#: sequencer.c:1733
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1654 git-rebase--preserve-merges.sh:496
+#: sequencer.c:1740 git-rebase--preserve-merges.sh:486
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1662
+#: sequencer.c:1748
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1669
+#: sequencer.c:1755
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1675
+#: sequencer.c:1761
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1763
+#: sequencer.c:1849
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1770
+#: sequencer.c:1856
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1789
+#: sequencer.c:1875
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1797 sequencer.c:1805
+#: sequencer.c:1883 sequencer.c:1891
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1811
+#: sequencer.c:1897
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1830
+#: sequencer.c:1916
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1895
+#: sequencer.c:1981
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1952
+#: sequencer.c:2038
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1953
+#: sequencer.c:2039
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:1972
+#: sequencer.c:2059
#, c-format
msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
msgstr "прескачане на %s %s — кръпката вече е приложена\n"
-#: sequencer.c:2030
+#: sequencer.c:2117
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:2037
+#: sequencer.c:2124
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:2114
+#: sequencer.c:2201
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:2123
+#: sequencer.c:2210
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2154
+#: sequencer.c:2241
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:2215
+#: sequencer.c:2302
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2226
+#: sequencer.c:2313
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2310
+#: sequencer.c:2399
msgid "cancelling a cherry picking in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2317
+#: sequencer.c:2408
msgid "cancelling a revert in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
-#: sequencer.c:2361
+#: sequencer.c:2452
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2363
+#: sequencer.c:2454
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2368
+#: sequencer.c:2459
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2379
+#: sequencer.c:2470
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2381
+#: sequencer.c:2472
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2459
+#: sequencer.c:2550
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2556
+#: sequencer.c:2657
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2576
+#: sequencer.c:2677
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2664 sequencer.c:4469
+#: sequencer.c:2769 sequencer.c:4609
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:2680
+#: sequencer.c:2786
msgid "revert is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
-#: sequencer.c:2682
+#: sequencer.c:2788
#, c-format
msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2685
+#: sequencer.c:2791
msgid "cherry-pick is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2687
+#: sequencer.c:2793
#, c-format
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2701
+#: sequencer.c:2807
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr ""
"директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
"създадена"
-#: sequencer.c:2716
+#: sequencer.c:2822
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2776 sequencer.c:4206
+#: sequencer.c:2882 sequencer.c:4325
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2778 sequencer.c:2789
+#: sequencer.c:2884 sequencer.c:2895
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2780 sequencer.c:2824
+#: sequencer.c:2886 sequencer.c:2930
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2810 builtin/grep.c:744
+#: sequencer.c:2916 builtin/grep.c:745
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2812
+#: sequencer.c:2918
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2813
+#: sequencer.c:2919
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2819
+#: sequencer.c:2925
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2830
+#: sequencer.c:2936
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:2871
+#: sequencer.c:2977
msgid "no revert in progress"
msgstr "в момента не тече пребазиране"
-#: sequencer.c:2879
+#: sequencer.c:2986
msgid "no cherry-pick in progress"
msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2889
+#: sequencer.c:2996
msgid "failed to skip the commit"
msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
-#: sequencer.c:2896
+#: sequencer.c:3003
msgid "there is nothing to skip"
msgstr "няма какво да се прескочи"
-#: sequencer.c:2899
+#: sequencer.c:3006
#, c-format
msgid ""
"have you committed already?\n"
@@ -7461,16 +7582,16 @@ msgstr ""
"\n"
" git %s --continue"
-#: sequencer.c:3060 sequencer.c:4098
+#: sequencer.c:3168 sequencer.c:4217
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:3077
+#: sequencer.c:3185
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3085
+#: sequencer.c:3193
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -7489,27 +7610,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3095
+#: sequencer.c:3203
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3102
+#: sequencer.c:3210
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:3116 sequencer.c:3120 builtin/difftool.c:641
+#: sequencer.c:3224 sequencer.c:3228 builtin/difftool.c:641
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3132
+#: sequencer.c:3240
#, c-format
msgid "Executing: %s\n"
msgstr "В момента се изпълнява: %s\n"
-#: sequencer.c:3147
+#: sequencer.c:3255
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -7524,11 +7645,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3153
+#: sequencer.c:3261
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:3159
+#: sequencer.c:3267
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -7545,90 +7666,90 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3220
+#: sequencer.c:3328
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3274
+#: sequencer.c:3382
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:3279
+#: sequencer.c:3387
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:3363
+#: sequencer.c:3471
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3394
+#: sequencer.c:3502
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3416
+#: sequencer.c:3524
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3425
+#: sequencer.c:3533
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3437
+#: sequencer.c:3545
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3453
+#: sequencer.c:3561
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:3613
+#: sequencer.c:3730
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3629
+#: sequencer.c:3746
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3703
+#: sequencer.c:3820
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: sequencer.c:3706
+#: sequencer.c:3823
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: sequencer.c:3712
+#: sequencer.c:3829
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:3715
+#: sequencer.c:3832
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: sequencer.c:3719
+#: sequencer.c:3836
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: sequencer.c:3744
+#: sequencer.c:3861
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3756
+#: sequencer.c:3873
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3759
+#: sequencer.c:3876
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -7640,34 +7761,34 @@ msgstr ""
"„git stash pop“ или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато "
"поискате.\n"
-#: sequencer.c:3764
+#: sequencer.c:3881
msgid "Applying autostash resulted in conflicts."
msgstr "Конфликти при прилагането на автоматично скатаното."
-#: sequencer.c:3765
+#: sequencer.c:3882
msgid "Autostash exists; creating a new stash entry."
msgstr "Вече има запис за автоматично скатано, затова се създава нов запис."
-#: sequencer.c:3857
+#: sequencer.c:3974
#, c-format
msgid "%s: not a valid OID"
msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
-#: sequencer.c:3862 git-rebase--preserve-merges.sh:779
+#: sequencer.c:3979 git-rebase--preserve-merges.sh:769
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:3877
+#: sequencer.c:3994
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:3879
+#: sequencer.c:3996
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:3887
+#: sequencer.c:4004
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -7690,58 +7811,58 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3931
+#: sequencer.c:4050
#, c-format
msgid "Rebasing (%d/%d)%s"
msgstr "Пребазиране (%d/%d)%s"
-#: sequencer.c:3976
+#: sequencer.c:4095
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:4047
+#: sequencer.c:4166
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:4106
+#: sequencer.c:4225
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4111
+#: sequencer.c:4230
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4125
+#: sequencer.c:4244
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:4185
+#: sequencer.c:4304
#, c-format
msgid "Successfully rebased and updated %s.\n"
msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „%s“.\n"
-#: sequencer.c:4218
+#: sequencer.c:4337
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:4227
+#: sequencer.c:4346
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:4229
+#: sequencer.c:4348
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:4231
+#: sequencer.c:4350
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:4234
+#: sequencer.c:4353
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -7751,50 +7872,55 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:4270 sequencer.c:4309
+#: sequencer.c:4389 sequencer.c:4428
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:4324
+#: sequencer.c:4444
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:4331
+#: sequencer.c:4451
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:4446
+#: sequencer.c:4477
+#, c-format
+msgid "invalid committer '%s'"
+msgstr "неправилен подаващ: „%s“"
+
+#: sequencer.c:4586
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:4450
+#: sequencer.c:4590
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4485
+#: sequencer.c:4625
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:4962
+#: sequencer.c:5102
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:4965
+#: sequencer.c:5105
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:5206 sequencer.c:5223
+#: sequencer.c:5347 sequencer.c:5364
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:5242
+#: sequencer.c:5383
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:5336
+#: sequencer.c:5480
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -7853,86 +7979,90 @@ msgstr ""
msgid "this operation must be run in a work tree"
msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
-#: setup.c:569
+#: setup.c:661
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-#: setup.c:577
+#: setup.c:669
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: setup.c:596
+#: setup.c:681
+msgid "repo version is 0, but v1-only extensions found:"
+msgstr "версията на хранилището е 0, но са открити разширения за версия 1:"
+
+#: setup.c:700
#, c-format
msgid "error opening '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: setup.c:598
+#: setup.c:702
#, c-format
msgid "too large to be a .git file: '%s'"
msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
-#: setup.c:600
+#: setup.c:704
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
-#: setup.c:602
+#: setup.c:706
#, c-format
msgid "invalid gitfile format: %s"
msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
-#: setup.c:604
+#: setup.c:708
#, c-format
msgid "no path in gitfile: %s"
msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
-#: setup.c:606
+#: setup.c:710
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
msgstr "не е хранилище на Git: %s"
-#: setup.c:708
+#: setup.c:812
#, c-format
msgid "'$%s' too big"
msgstr "„%s“ е прекалено голям"
-#: setup.c:722
+#: setup.c:826
#, c-format
msgid "not a git repository: '%s'"
msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
-#: setup.c:751 setup.c:753 setup.c:784
+#: setup.c:855 setup.c:857 setup.c:888
#, c-format
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:756 setup.c:812 setup.c:822 setup.c:861 setup.c:869
+#: setup.c:860 setup.c:916 setup.c:926 setup.c:965 setup.c:973
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: setup.c:883
+#: setup.c:987
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
-#: setup.c:1121
+#: setup.c:1225
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:1130 setup.c:1136
+#: setup.c:1234 setup.c:1240
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:1141
+#: setup.c:1245
#, c-format
msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
"нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
-#: setup.c:1147
+#: setup.c:1251
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -7943,7 +8073,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1258
+#: setup.c:1362
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -7953,15 +8083,15 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: setup.c:1304
+#: setup.c:1409
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
-#: setup.c:1319
+#: setup.c:1424
msgid "fork failed"
msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
-#: setup.c:1324
+#: setup.c:1429
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
@@ -8046,12 +8176,12 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
msgid "object file %s is empty"
msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-#: sha1-file.c:1274 sha1-file.c:2454
+#: sha1-file.c:1274 sha1-file.c:2467
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-#: sha1-file.c:1276 sha1-file.c:2458
+#: sha1-file.c:1276 sha1-file.c:2471
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
@@ -8083,147 +8213,147 @@ msgstr ""
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:1640
+#: sha1-file.c:1641
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:1644
+#: sha1-file.c:1645
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-#: sha1-file.c:1648
+#: sha1-file.c:1649
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1652
+#: sha1-file.c:1653
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1757
+#: sha1-file.c:1758
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sha1-file.c:1764
+#: sha1-file.c:1765
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-#: sha1-file.c:1771
+#: sha1-file.c:1772
msgid "file write error"
msgstr "грешка при запис на файл"
-#: sha1-file.c:1791
+#: sha1-file.c:1792
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1856
+#: sha1-file.c:1857
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-#: sha1-file.c:1858
+#: sha1-file.c:1859
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-#: sha1-file.c:1882
+#: sha1-file.c:1883
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1888
+#: sha1-file.c:1889
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: sha1-file.c:1892
+#: sha1-file.c:1893
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-#: sha1-file.c:1896
+#: sha1-file.c:1897
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: sha1-file.c:1906 builtin/pack-objects.c:1055
+#: sha1-file.c:1907 builtin/pack-objects.c:1086
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-#: sha1-file.c:1983
+#: sha1-file.c:1984
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-#: sha1-file.c:2022
+#: sha1-file.c:2035
msgid "corrupt commit"
msgstr "повредено подаване"
-#: sha1-file.c:2030
+#: sha1-file.c:2043
msgid "corrupt tag"
msgstr "повреден етикет"
-#: sha1-file.c:2130
+#: sha1-file.c:2143
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:2133
+#: sha1-file.c:2146
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:2206 sha1-file.c:2216
+#: sha1-file.c:2219 sha1-file.c:2229
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-#: sha1-file.c:2222
+#: sha1-file.c:2235
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: sha1-file.c:2246
+#: sha1-file.c:2259
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-#: sha1-file.c:2248
+#: sha1-file.c:2261
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-#: sha1-file.c:2275 builtin/index-pack.c:155
+#: sha1-file.c:2288 builtin/index-pack.c:192
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: sha1-file.c:2465 sha1-file.c:2518
+#: sha1-file.c:2478 sha1-file.c:2531
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-#: sha1-file.c:2489
+#: sha1-file.c:2502
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: sha1-file.c:2494
+#: sha1-file.c:2507
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:2500
+#: sha1-file.c:2513
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:2511
+#: sha1-file.c:2524
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
@@ -8271,12 +8401,12 @@ msgstr "журналът за „%.*s“ стига само до „%s“"
msgid "log for '%.*s' only has %d entries"
msgstr "журналът за „%.*s“ съдържа само %d записа"
-#: sha1-name.c:1689
+#: sha1-name.c:1702
#, c-format
msgid "path '%s' exists on disk, but not in '%.*s'"
msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не и в „%.*s“"
-#: sha1-name.c:1695
+#: sha1-name.c:1708
#, c-format
msgid ""
"path '%s' exists, but not '%s'\n"
@@ -8285,12 +8415,12 @@ msgstr ""
"пътят „%s“ съществува на диска, но не е в „%s“\n"
"Пробвайте с „%.*s:%s“, което е същото като „%.*s:./%s“."
-#: sha1-name.c:1704
+#: sha1-name.c:1717
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist in '%.*s'"
msgstr "пътят „%s“ не съществува в „%.*s“"
-#: sha1-name.c:1732
+#: sha1-name.c:1745
#, c-format
msgid ""
"path '%s' is in the index, but not at stage %d\n"
@@ -8299,7 +8429,7 @@ msgstr ""
"пътят „%s“ е в индекса, но не версия %d\n"
"Пробвайте с „%d:%s“."
-#: sha1-name.c:1748
+#: sha1-name.c:1761
#, c-format
msgid ""
"path '%s' is in the index, but not '%s'\n"
@@ -8308,63 +8438,63 @@ msgstr ""
"пътят „%s“ е в индекса, но не в „%s“\n"
"Пробвайте с „%d:%s“, което е същото като „%d:./%s“."
-#: sha1-name.c:1756
+#: sha1-name.c:1769
#, c-format
msgid "path '%s' exists on disk, but not in the index"
msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не е в индекса"
-#: sha1-name.c:1758
+#: sha1-name.c:1771
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist (neither on disk nor in the index)"
msgstr "пътят „%s“ не съществува нито на диска, нито в индекса"
-#: sha1-name.c:1771
+#: sha1-name.c:1784
msgid "relative path syntax can't be used outside working tree"
msgstr "относителен път не може да се ползва извън работното дърво"
-#: sha1-name.c:1909
+#: sha1-name.c:1922
#, c-format
msgid "invalid object name '%.*s'."
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
-#: strbuf.c:853
+#: strbuf.c:848
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB"
msgstr "%u.%2.2u GiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
-#: strbuf.c:855
+#: strbuf.c:850
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB/s"
msgstr "%u.%2.2u GiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
-#: strbuf.c:863
+#: strbuf.c:858
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB"
msgstr "%u.%2.2u MiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
-#: strbuf.c:865
+#: strbuf.c:860
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB/s"
msgstr "%u.%2.2u MiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
-#: strbuf.c:872
+#: strbuf.c:867
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB"
msgstr "%u.%2.2u KiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
-#: strbuf.c:874
+#: strbuf.c:869
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB/s"
msgstr "%u.%2.2u KiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
-#: strbuf.c:880
+#: strbuf.c:875
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
@@ -8372,14 +8502,20 @@ msgstr[0] "%u байт"
msgstr[1] "%u байта"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
-#: strbuf.c:882
+#: strbuf.c:877
#, c-format
msgid "%u byte/s"
msgid_plural "%u bytes/s"
msgstr[0] "%u байт/сек."
msgstr[1] "%u байта/сек."
-#: strbuf.c:1180
+#: strbuf.c:1166 wrapper.c:199 wrapper.c:369 builtin/am.c:733
+#: builtin/rebase.c:858
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for writing"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
+
+#: strbuf.c:1175
#, c-format
msgid "could not edit '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се редактира"
@@ -8445,7 +8581,7 @@ msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
msgid "bad --ignore-submodules argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--ignore-submodules“: „%s“"
-#: submodule.c:815
+#: submodule.c:816
#, c-format
msgid ""
"Submodule in commit %s at path: '%s' collides with a submodule named the "
@@ -8454,12 +8590,12 @@ msgstr ""
"Подмодулът при подаване %s на пътя „%s“ е различен от другия модул със "
"същото име, затова първият се прескача."
-#: submodule.c:910
+#: submodule.c:919
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:995
+#: submodule.c:1004
#, c-format
msgid ""
"Could not run 'git rev-list <commits> --not --remotes -n 1' command in "
@@ -8468,36 +8604,36 @@ msgstr ""
"Командата „git rev-list ПОДАВАНИЯ --not --remotes -n 1“ не може да се "
"изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1118
+#: submodule.c:1127
#, c-format
msgid "process for submodule '%s' failed"
msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
-#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:678 builtin/submodule--helper.c:2045
+#: submodule.c:1156 builtin/branch.c:678 builtin/submodule--helper.c:2469
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: submodule.c:1158
+#: submodule.c:1167
#, c-format
msgid "Pushing submodule '%s'\n"
msgstr "Изтласкване на подмодула „%s“\n"
-#: submodule.c:1161
+#: submodule.c:1170
#, c-format
msgid "Unable to push submodule '%s'\n"
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде изтласкан\n"
-#: submodule.c:1453
+#: submodule.c:1462
#, c-format
msgid "Fetching submodule %s%s\n"
msgstr "Доставяне на подмодула „%s%s“\n"
-#: submodule.c:1483
+#: submodule.c:1492
#, c-format
msgid "Could not access submodule '%s'\n"
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен\n"
-#: submodule.c:1637
+#: submodule.c:1646
#, c-format
msgid ""
"Errors during submodule fetch:\n"
@@ -8506,63 +8642,63 @@ msgstr ""
"Грешки при доставяне на подмодул:\n"
"%s"
-#: submodule.c:1662
+#: submodule.c:1671
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1679
+#: submodule.c:1688
#, c-format
msgid "Could not run 'git status --porcelain=2' in submodule %s"
msgstr ""
"Командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1720
+#: submodule.c:1729
#, c-format
msgid "'git status --porcelain=2' failed in submodule %s"
msgstr ""
"командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1800
+#: submodule.c:1804
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1813
+#: submodule.c:1817
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1828
+#: submodule.c:1832
#, c-format
msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се изтрие в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1855 submodule.c:2165
+#: submodule.c:1859 submodule.c:2169
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1876
+#: submodule.c:1880
msgid "could not reset submodule index"
msgstr "неуспешно зануляване на индекса на подмодула"
-#: submodule.c:1918
+#: submodule.c:1922
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1970
+#: submodule.c:1974
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
-#: submodule.c:2038
+#: submodule.c:2042
#, c-format
msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
msgstr "„%s“ (директория на подмодул) е в директорията на git: „%.*s“"
-#: submodule.c:2059
+#: submodule.c:2063
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -8570,17 +8706,17 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:2071 submodule.c:2130
+#: submodule.c:2075 submodule.c:2134
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:2075
+#: submodule.c:2079
#, c-format
msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
msgstr "„%s“ не може да се премести в съществуваща директория на git"
-#: submodule.c:2082
+#: submodule.c:2086
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -8591,85 +8727,85 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:2210
+#: submodule.c:2214
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2250
+#: submodule.c:2254
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
-#: trailer.c:238
+#: trailer.c:236
#, c-format
msgid "running trailer command '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
-#: trailer.c:485 trailer.c:490 trailer.c:495 trailer.c:549 trailer.c:553
-#: trailer.c:557
+#: trailer.c:483 trailer.c:488 trailer.c:493 trailer.c:547 trailer.c:551
+#: trailer.c:555
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:298 builtin/remote.c:323
+#: trailer.c:537 trailer.c:542 builtin/remote.c:298 builtin/remote.c:323
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
-#: trailer.c:730
+#: trailer.c:728
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
-#: trailer.c:750
+#: trailer.c:748
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: trailer.c:753
+#: trailer.c:751
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-#: trailer.c:1011 wrapper.c:665
+#: trailer.c:1009 wrapper.c:676
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: trailer.c:1013
+#: trailer.c:1011
#, c-format
msgid "file %s is not a regular file"
msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
-#: trailer.c:1015
+#: trailer.c:1013
#, c-format
msgid "file %s is not writable by user"
msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
-#: trailer.c:1027
+#: trailer.c:1025
msgid "could not open temporary file"
msgstr "временният файл не може да се отвори"
-#: trailer.c:1067
+#: trailer.c:1065
#, c-format
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
-#: transport-helper.c:61 transport-helper.c:90
+#: transport-helper.c:62 transport-helper.c:91
msgid "full write to remote helper failed"
msgstr "неуспешен пълен запис към насрещната помощна програма"
-#: transport-helper.c:144
+#: transport-helper.c:145
#, c-format
msgid "unable to find remote helper for '%s'"
msgstr "насрещната помощна програма за „%s“ не може да бъде открита"
-#: transport-helper.c:160 transport-helper.c:571
+#: transport-helper.c:161 transport-helper.c:575
msgid "can't dup helper output fd"
msgstr ""
"файловият дескриптор от насрещната помощна програма не може да се дублира с "
"„dup“"
-#: transport-helper.c:211
+#: transport-helper.c:214
#, c-format
msgid ""
"unknown mandatory capability %s; this remote helper probably needs newer "
@@ -8678,164 +8814,173 @@ msgstr ""
"непозната задължителна способност „%s“. Насрещната помощна програма "
"вероятно изисква нова версия на Git"
-#: transport-helper.c:217
+#: transport-helper.c:220
msgid "this remote helper should implement refspec capability"
msgstr ""
"насрещната помощна програма трябва да поддържа способност за изброяване на "
"указатели"
-#: transport-helper.c:284 transport-helper.c:425
+#: transport-helper.c:287 transport-helper.c:429
#, c-format
msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
msgstr "„%s“ неочаквано върна: „%s“"
-#: transport-helper.c:414
+#: transport-helper.c:417
#, c-format
msgid "%s also locked %s"
msgstr "„%s“ заключи и „%s“"
-#: transport-helper.c:493
+#: transport-helper.c:497
msgid "couldn't run fast-import"
msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:516
+#: transport-helper.c:520
msgid "error while running fast-import"
msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:545 transport-helper.c:1135
+#: transport-helper.c:549 transport-helper.c:1226
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
-#: transport-helper.c:590
+#: transport-helper.c:594
#, c-format
msgid "unknown response to connect: %s"
msgstr "неочакван отговор при свързване: „%s“"
-#: transport-helper.c:612
+#: transport-helper.c:616
msgid "setting remote service path not supported by protocol"
msgstr "протоколът не поддържа задаването на път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:614
+#: transport-helper.c:618
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:657 transport.c:1339
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1428
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
-#: transport-helper.c:660
+#: transport-helper.c:664
#, c-format
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
-#: transport-helper.c:736
+#: transport-helper.c:745
+msgid "'option' without a matching 'ok/error' directive"
+msgstr "опция без съответстваща директива за успех или грешка"
+
+#: transport-helper.c:788
#, c-format
msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr ""
"очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
-#: transport-helper.c:789
+#: transport-helper.c:841
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
-#: transport-helper.c:850
+#: transport-helper.c:924
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
-#: transport-helper.c:853
+#: transport-helper.c:927
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
-#: transport-helper.c:856
+#: transport-helper.c:930
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr ""
"насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
-#: transport-helper.c:861
+#: transport-helper.c:935
#, c-format
msgid "helper %s does not support --atomic"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--atomic“"
-#: transport-helper.c:867
+#: transport-helper.c:941
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
-#: transport-helper.c:966
+#: transport-helper.c:1040
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
"изброяване на указателите"
-#: transport-helper.c:971
+#: transport-helper.c:1045
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
-#: transport-helper.c:1018
+#: transport-helper.c:1092
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1023
+#: transport-helper.c:1097
msgid "error while running fast-export"
msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1048
+#: transport-helper.c:1122
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
-"Perhaps you should specify a branch such as 'master'.\n"
+"Perhaps you should specify a branch.\n"
msgstr ""
-"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
-"направено. Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
+"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели —\n"
+"нищо няма да бъде направено. Пробвайте да укажете клон.\n"
-#: transport-helper.c:1121
+#: transport-helper.c:1203
+#, c-format
+msgid "unsupported object format '%s'"
+msgstr "обект с неподдържан формат „%s“"
+
+#: transport-helper.c:1212
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1273
+#: transport-helper.c:1364
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1300
+#: transport-helper.c:1391
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1349
+#: transport-helper.c:1440
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1353
+#: transport-helper.c:1444
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1372 transport-helper.c:1376
+#: transport-helper.c:1463 transport-helper.c:1467
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1413
+#: transport-helper.c:1504
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1417
+#: transport-helper.c:1508
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1435 transport-helper.c:1444
+#: transport-helper.c:1526 transport-helper.c:1535
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
@@ -8849,43 +8994,43 @@ msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
msgid "could not read bundle '%s'"
msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: transport.c:214
+#: transport.c:220
#, c-format
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:266
+#: transport.c:269
msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
msgstr ""
"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
-#: transport.c:267
+#: transport.c:270
msgid "server options require protocol version 2 or later"
msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
-#: transport.c:632
+#: transport.c:712
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-#: transport.c:705
+#: transport.c:785
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
-#: transport.c:839
+#: transport.c:919
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
-#: transport.c:905
+#: transport.c:985
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
-#: transport.c:957
+#: transport.c:1038
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
-#: transport.c:1052
+#: transport.c:1140
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -8894,7 +9039,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:1056
+#: transport.c:1144
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -8919,11 +9064,11 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:1064
+#: transport.c:1152
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport.c:1209
+#: transport.c:1297
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
@@ -9196,7 +9341,7 @@ msgstr ""
msgid "Updating index flags"
msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
-#: upload-pack.c:1337
+#: upload-pack.c:1516
msgid "expected flush after fetch arguments"
msgstr "след аргументите на „fetch“ се очаква изчистване на буферите"
@@ -9233,48 +9378,84 @@ msgstr "неправилна част от пътя „..“"
msgid "Fetching objects"
msgstr "Доставяне на обектите"
-#: worktree.c:262 builtin/am.c:2098
+#: worktree.c:236 builtin/am.c:2116
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
-#: worktree.c:309
+#: worktree.c:283
#, c-format
msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
-#: worktree.c:320
+#: worktree.c:294
#, c-format
msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
msgstr ""
"файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
-#: worktree.c:332
+#: worktree.c:306
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "„%s“ не съществува."
-#: worktree.c:338
+#: worktree.c:312
#, c-format
msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
-#: worktree.c:347
+#: worktree.c:321
#, c-format
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
-#: wrapper.c:186 wrapper.c:356
+#: worktree.c:587
+msgid "not a directory"
+msgstr "не е директория"
+
+#: worktree.c:596
+msgid ".git is not a file"
+msgstr "„.git“ не е файл"
+
+#: worktree.c:598
+msgid ".git file broken"
+msgstr "„.git“ е повреден"
+
+#: worktree.c:600
+msgid ".git file incorrect"
+msgstr "„.git“ е неправилен"
+
+#: worktree.c:670
+msgid "not a valid path"
+msgstr "неправилен път"
+
+#: worktree.c:676
+msgid "unable to locate repository; .git is not a file"
+msgstr "не може да се открие хранилище: „.git“ не е файл"
+
+#: worktree.c:679
+msgid "unable to locate repository; .git file broken"
+msgstr "не може да се открие хранилище: „.git“ е повреден"
+
+#: worktree.c:685
+msgid "gitdir unreadable"
+msgstr "директорията „gitdir“ не може да се прочете"
+
+#: worktree.c:689
+msgid "gitdir incorrect"
+msgstr "неправилна директория „gitdir“"
+
+#: wrapper.c:197 wrapper.c:367
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
-#: wrapper.c:387 wrapper.c:588
+#: wrapper.c:398 wrapper.c:599
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
-#: wrapper.c:596
+#: wrapper.c:607
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
@@ -9315,11 +9496,11 @@ msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:211 wt-status.c:1072
+#: wt-status.c:211 wt-status.c:1070
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:234 wt-status.c:1081
+#: wt-status.c:234 wt-status.c:1079
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
@@ -9352,94 +9533,94 @@ msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
-#: wt-status.c:268
+#: wt-status.c:266
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
-#: wt-status.c:270
+#: wt-status.c:268
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
-#: wt-status.c:272
+#: wt-status.c:270
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
-#: wt-status.c:274
+#: wt-status.c:272
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
-#: wt-status.c:276
+#: wt-status.c:274
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
-#: wt-status.c:278
+#: wt-status.c:276
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:280
+#: wt-status.c:278
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:290
+#: wt-status.c:288
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
-#: wt-status.c:292
+#: wt-status.c:290
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
-#: wt-status.c:294
+#: wt-status.c:292
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
-#: wt-status.c:296
+#: wt-status.c:294
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
-#: wt-status.c:298
+#: wt-status.c:296
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
-#: wt-status.c:300
+#: wt-status.c:298
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
-#: wt-status.c:302
+#: wt-status.c:300
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
-#: wt-status.c:304
+#: wt-status.c:302
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
-#: wt-status.c:384
+#: wt-status.c:382
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
-#: wt-status.c:386
+#: wt-status.c:384
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
-#: wt-status.c:388
+#: wt-status.c:386
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:904
+#: wt-status.c:903
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Има %d скатаване."
msgstr[1] "Има %d скатавания."
-#: wt-status.c:936
+#: wt-status.c:934
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:938
+#: wt-status.c:936
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:1020
+#: wt-status.c:1018
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -9447,7 +9628,7 @@ msgstr ""
"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1112
+#: wt-status.c:1110
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9458,257 +9639,263 @@ msgstr ""
"Изчисляването на броя различаващи се подавания отне %.2f сек.\n"
"За да избегнете това, ползвайте „--no-ahead-behind“.\n"
-#: wt-status.c:1142
+#: wt-status.c:1140
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1145
+#: wt-status.c:1143
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1147
+#: wt-status.c:1145
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1151
+#: wt-status.c:1149
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1154
+#: wt-status.c:1152
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1163
+#: wt-status.c:1161
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1166
+#: wt-status.c:1164
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1170
+#: wt-status.c:1168
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1172
+#: wt-status.c:1170
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1174
+#: wt-status.c:1172
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1307
+#: wt-status.c:1305
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-#: wt-status.c:1309
+#: wt-status.c:1307
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1312
+#: wt-status.c:1310
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последно изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последно изпълнени команди (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1323
+#: wt-status.c:1321
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " (повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1326
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1331
+#: wt-status.c:1329
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следващи команди за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1339
+#: wt-status.c:1337
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1351
+#: wt-status.c:1349
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1356
+#: wt-status.c:1354
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1369
+#: wt-status.c:1367
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1371
+#: wt-status.c:1369
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1373
+#: wt-status.c:1371
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1380
+#: wt-status.c:1378
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1384
+#: wt-status.c:1382
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1389
+#: wt-status.c:1387
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1392
+#: wt-status.c:1390
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1396
+#: wt-status.c:1394
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1401
+#: wt-status.c:1399
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1404
+#: wt-status.c:1402
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1406
+#: wt-status.c:1404
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1417
+#: wt-status.c:1415
msgid "Cherry-pick currently in progress."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
-#: wt-status.c:1420
+#: wt-status.c:1418
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1427
+#: wt-status.c:1425
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1430
+#: wt-status.c:1428
msgid " (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1433
+#: wt-status.c:1431
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1435
+#: wt-status.c:1433
msgid " (use \"git cherry-pick --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git cherry-pick --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1437
+#: wt-status.c:1435
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1447
+#: wt-status.c:1445
msgid "Revert currently in progress."
msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
-#: wt-status.c:1450
+#: wt-status.c:1448
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1456
+#: wt-status.c:1454
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1459
+#: wt-status.c:1457
msgid " (run \"git revert --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1462
+#: wt-status.c:1460
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1464
+#: wt-status.c:1462
msgid " (use \"git revert --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git revert --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1466
+#: wt-status.c:1464
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1476
+#: wt-status.c:1474
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1480
+#: wt-status.c:1478
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1483
+#: wt-status.c:1481
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1692
+#: wt-status.c:1492
+#, c-format
+msgid "You are in a sparse checkout with %d%% of tracked files present."
+msgstr ""
+"Намирате се в частично изтеглено хранилище с %d%% налични, следени файла."
+
+#: wt-status.c:1731
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1699
+#: wt-status.c:1738
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1701
+#: wt-status.c:1740
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1711
+#: wt-status.c:1750
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1728
+#: wt-status.c:1767
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1729
+#: wt-status.c:1768
msgid "No commits yet"
msgstr "Все още липсват подавания"
-#: wt-status.c:1743
+#: wt-status.c:1782
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1745
+#: wt-status.c:1784
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1749
+#: wt-status.c:1788
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -9720,32 +9907,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1755
+#: wt-status.c:1794
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1757
+#: wt-status.c:1796
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1763
+#: wt-status.c:1802
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1768
+#: wt-status.c:1807
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1771
+#: wt-status.c:1811
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1774
+#: wt-status.c:1815
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -9754,66 +9941,66 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1777
+#: wt-status.c:1819
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1780
+#: wt-status.c:1823
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1783 wt-status.c:1788
+#: wt-status.c:1827 wt-status.c:1833
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1786
+#: wt-status.c:1830
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1790
+#: wt-status.c:1835
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1903
+#: wt-status.c:1940
msgid "No commits yet on "
msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1907
+#: wt-status.c:1944
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1938
+#: wt-status.c:1975
msgid "different"
msgstr "различен"
-#: wt-status.c:1940 wt-status.c:1948
+#: wt-status.c:1977 wt-status.c:1985
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1943 wt-status.c:1946
+#: wt-status.c:1980 wt-status.c:1983
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2468
+#: wt-status.c:2505
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2474
+#: wt-status.c:2511
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2476
+#: wt-status.c:2513
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
@@ -9845,114 +10032,114 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:266 builtin/rev-parse.c:904
+#: builtin/add.c:272 builtin/rev-parse.c:904
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/add.c:277
+#: builtin/add.c:283
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
-#: builtin/add.c:281
+#: builtin/add.c:287
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
-#: builtin/add.c:284
+#: builtin/add.c:290
msgid "editing patch failed"
msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
-#: builtin/add.c:287
+#: builtin/add.c:293
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
-#: builtin/add.c:289
+#: builtin/add.c:295
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
-#: builtin/add.c:294
+#: builtin/add.c:300
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/add.c:302
+#: builtin/add.c:308
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:164 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:548
-#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/add.c:328 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:166 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:538
+#: builtin/remote.c:1422 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:184
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
-#: builtin/add.c:325
+#: builtin/add.c:331
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:326 builtin/checkout.c:1535 builtin/reset.c:308
+#: builtin/add.c:332 builtin/checkout.c:1529 builtin/reset.c:308
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
-#: builtin/add.c:327
+#: builtin/add.c:333
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
-#: builtin/add.c:328
+#: builtin/add.c:334
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
-#: builtin/add.c:329
+#: builtin/add.c:335
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
-#: builtin/add.c:330
+#: builtin/add.c:336
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr "уеднаквяване на знаците за край на файл (включва опцията „-u“)"
-#: builtin/add.c:331
+#: builtin/add.c:337
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
-#: builtin/add.c:332
+#: builtin/add.c:338
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
-#: builtin/add.c:335
+#: builtin/add.c:341
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
-#: builtin/add.c:337
+#: builtin/add.c:343
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
-#: builtin/add.c:338
+#: builtin/add.c:344
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr ""
"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
-#: builtin/add.c:339
+#: builtin/add.c:345
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:341 builtin/update-index.c:1004
+#: builtin/add.c:347 builtin/update-index.c:1004
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/add.c:343
+#: builtin/add.c:349
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
-#: builtin/add.c:345
+#: builtin/add.c:351
msgid "backend for `git stash -p`"
msgstr "реализация на „git stash -p“"
-#: builtin/add.c:363
+#: builtin/add.c:369
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -9983,12 +10170,12 @@ msgstr ""
"\n"
"За повече информация погледнете „git help submodule“."
-#: builtin/add.c:391
+#: builtin/add.c:397
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
-#: builtin/add.c:410
+#: builtin/add.c:416
msgid ""
"Use -f if you really want to add them.\n"
"Turn this message off by running\n"
@@ -9999,50 +10186,50 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.addIgnoredFile false"
-#: builtin/add.c:419
+#: builtin/add.c:425
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:447 builtin/commit.c:345
+#: builtin/add.c:453 builtin/commit.c:345
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --interactive/--patch"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с всяка от опциите „--"
"interactive“/„--patch“"
-#: builtin/add.c:464
+#: builtin/add.c:470
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --edit"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--edit“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:476
+#: builtin/add.c:482
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:479
+#: builtin/add.c:485
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ изисква „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:483
+#: builtin/add.c:489
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1703 builtin/commit.c:351
-#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1506
+#: builtin/add.c:507 builtin/checkout.c:1697 builtin/commit.c:351
+#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1503
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
-#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1715 builtin/commit.c:357
-#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1512
+#: builtin/add.c:514 builtin/checkout.c:1709 builtin/commit.c:357
+#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1509
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
-#: builtin/add.c:512
+#: builtin/add.c:518
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:514
+#: builtin/add.c:520
msgid ""
"Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
"Turn this message off by running\n"
@@ -10053,110 +10240,115 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.addEmptyPathspec false"
-#: builtin/am.c:352
+#: builtin/am.c:160
+#, c-format
+msgid "invalid committer: %s"
+msgstr "неправилен подаващ: „%s“"
+
+#: builtin/am.c:366
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:436
+#: builtin/am.c:450
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:478
+#: builtin/am.c:492
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:516
+#: builtin/am.c:530
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:542
+#: builtin/am.c:556
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:730
+#: builtin/am.c:744
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:795
+#: builtin/am.c:809
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:843
+#: builtin/am.c:857
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:848 builtin/am.c:860
+#: builtin/am.c:862 builtin/am.c:874
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:855
+#: builtin/am.c:869
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:948
+#: builtin/am.c:962
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:953 builtin/clone.c:409
+#: builtin/am.c:967 builtin/clone.c:409
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:958
+#: builtin/am.c:972
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1089
+#: builtin/am.c:1103
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1090
+#: builtin/am.c:1104
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1091
+#: builtin/am.c:1105
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1174
+#: builtin/am.c:1188
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“. Празните знаци в края на "
"редовете може да се загубят."
-#: builtin/am.c:1202
+#: builtin/am.c:1216
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1267
+#: builtin/am.c:1281
#, c-format
msgid "missing author line in commit %s"
msgstr "липсва ред за авторство в подаването „%s“"
-#: builtin/am.c:1270
+#: builtin/am.c:1284
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1489
+#: builtin/am.c:1503
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1491
+#: builtin/am.c:1505
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1510
+#: builtin/am.c:1524
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -10164,24 +10356,24 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1516
+#: builtin/am.c:1530
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1542
+#: builtin/am.c:1556
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1574
+#: builtin/am.c:1588
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1621 builtin/am.c:1625
+#: builtin/am.c:1639 builtin/am.c:1643
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1643
+#: builtin/am.c:1661
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -10189,45 +10381,45 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1653
+#: builtin/am.c:1671
#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1699 builtin/commit.c:395
+#: builtin/am.c:1717 builtin/commit.c:395
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1703
+#: builtin/am.c:1721
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1743 builtin/am.c:1811
+#: builtin/am.c:1761 builtin/am.c:1829
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1760
+#: builtin/am.c:1778
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1766
+#: builtin/am.c:1784
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1770
+#: builtin/am.c:1788
msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
msgstr ""
"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте:\n"
"\n"
" git am --show-current-patch=diff"
-#: builtin/am.c:1814
+#: builtin/am.c:1832
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -10237,7 +10429,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1821
+#: builtin/am.c:1839
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -10248,17 +10440,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1928 builtin/am.c:1932 builtin/am.c:1944 builtin/reset.c:347
+#: builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1950 builtin/am.c:1962 builtin/reset.c:347
#: builtin/reset.c:355
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:1980
+#: builtin/am.c:1998
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2024
+#: builtin/am.c:2042
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -10269,162 +10461,162 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2131
+#: builtin/am.c:2149
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2171
+#: builtin/am.c:2191
#, c-format
msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--show-current-patch“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2175
+#: builtin/am.c:2195
#, c-format
msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
msgstr ""
"опциите „--show-current-patch=%s“ и „--show-current-patch=%s“ са несъвместими"
-#: builtin/am.c:2206
+#: builtin/am.c:2226
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2207
+#: builtin/am.c:2227
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2213
+#: builtin/am.c:2233
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2215
+#: builtin/am.c:2235
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2217
+#: builtin/am.c:2237
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2218 builtin/init-db.c:541 builtin/prune-packed.c:16
-#: builtin/repack.c:306 builtin/stash.c:816
+#: builtin/am.c:2238 builtin/init-db.c:558 builtin/prune-packed.c:16
+#: builtin/repack.c:309 builtin/stash.c:816
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2220
+#: builtin/am.c:2240
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2223
+#: builtin/am.c:2243
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2225
+#: builtin/am.c:2245
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2247
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2229
+#: builtin/am.c:2249
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2231
+#: builtin/am.c:2251
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2234
+#: builtin/am.c:2254
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2237
+#: builtin/am.c:2257
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2239 builtin/am.c:2242 builtin/am.c:2245 builtin/am.c:2248
-#: builtin/am.c:2251 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260
-#: builtin/am.c:2266
+#: builtin/am.c:2259 builtin/am.c:2262 builtin/am.c:2265 builtin/am.c:2268
+#: builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
+#: builtin/am.c:2286
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2256 builtin/commit.c:1397 builtin/fmt-merge-msg.c:17
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:891 builtin/merge.c:252
+#: builtin/am.c:2276 builtin/commit.c:1395 builtin/fmt-merge-msg.c:17
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:892 builtin/merge.c:251
#: builtin/pull.c:141 builtin/pull.c:200 builtin/pull.c:217
-#: builtin/rebase.c:1329 builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321
-#: builtin/repack.c:323 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
+#: builtin/rebase.c:1335 builtin/repack.c:320 builtin/repack.c:324
+#: builtin/repack.c:326 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
#: builtin/tag.c:404 parse-options.h:154 parse-options.h:175
#: parse-options.h:316
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2262 builtin/branch.c:659 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:438 builtin/verify-tag.c:38
-#: bugreport.c:131
+#: builtin/am.c:2282 builtin/branch.c:659 builtin/bugreport.c:135
+#: builtin/for-each-ref.c:38 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:438
+#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2263
+#: builtin/am.c:2283
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2269
+#: builtin/am.c:2289
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2271
+#: builtin/am.c:2291
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2274
+#: builtin/am.c:2294
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2277
+#: builtin/am.c:2297
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2280
+#: builtin/am.c:2300
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2283
+#: builtin/am.c:2303
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
-#: builtin/am.c:2287
+#: builtin/am.c:2307
msgid "show the patch being applied"
msgstr "показване на прилаганата кръпка"
-#: builtin/am.c:2292
+#: builtin/am.c:2312
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2294
+#: builtin/am.c:2314
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2296 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1517
-#: builtin/merge.c:289 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:524
-#: builtin/rebase.c:1380 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:419
+#: builtin/am.c:2316 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1515
+#: builtin/merge.c:288 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:530
+#: builtin/rebase.c:1388 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:419
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2297 builtin/rebase.c:525 builtin/rebase.c:1381
+#: builtin/am.c:2317 builtin/rebase.c:531 builtin/rebase.c:1389
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2300
+#: builtin/am.c:2320
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2318
+#: builtin/am.c:2338
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -10432,18 +10624,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2325
+#: builtin/am.c:2345
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2340
+#: builtin/am.c:2360
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2364
+#: builtin/am.c:2384
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -10452,11 +10644,11 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2370
+#: builtin/am.c:2390
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
-#: builtin/am.c:2380
+#: builtin/am.c:2400
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
@@ -10495,40 +10687,40 @@ msgstr "git archive: протоколна грешка"
msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
-#: builtin/bisect--helper.c:22
-msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
-msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
-
#: builtin/bisect--helper.c:23
+msgid "git bisect--helper --next-all"
+msgstr "git bisect--helper --next-all"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:24
msgid "git bisect--helper --write-terms <bad_term> <good_term>"
msgstr "git bisect--helper --write-terms ЛОШО ДОБРО"
-#: builtin/bisect--helper.c:24
+#: builtin/bisect--helper.c:25
msgid "git bisect--helper --bisect-clean-state"
msgstr "git bisect--helper --bisect-clean-state"
-#: builtin/bisect--helper.c:25
+#: builtin/bisect--helper.c:26
msgid "git bisect--helper --bisect-reset [<commit>]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-reset [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/bisect--helper.c:26
+#: builtin/bisect--helper.c:27
msgid ""
"git bisect--helper --bisect-write [--no-log] <state> <revision> <good_term> "
"<bad_term>"
msgstr ""
"git bisect--helper --bisect-write [--no-log] СЪСТОЯНИЕ ВЕРСИЯ ДОБРО ЛОШО"
-#: builtin/bisect--helper.c:27
+#: builtin/bisect--helper.c:28
msgid ""
"git bisect--helper --bisect-check-and-set-terms <command> <good_term> "
"<bad_term>"
msgstr "git bisect--helper --bisect-check-and-set-terms КОМАНДА ДОБРО"
-#: builtin/bisect--helper.c:28
+#: builtin/bisect--helper.c:29
msgid "git bisect--helper --bisect-next-check <good_term> <bad_term> [<term>]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-next-check ЛОШО ДОБРО УПРАВЛЯВАЩА_ДУМА"
-#: builtin/bisect--helper.c:29
+#: builtin/bisect--helper.c:30
msgid ""
"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
"term-new]"
@@ -10536,48 +10728,67 @@ msgstr ""
"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
"term-new]"
-#: builtin/bisect--helper.c:30
+#: builtin/bisect--helper.c:31
msgid ""
-"git bisect--helper --bisect-start [--term-{old,good}=<term> --term-{new,bad}"
-"=<term>][--no-checkout] [<bad> [<good>...]] [--] [<paths>...]"
+"git bisect--helper --bisect-start [--term-{new,bad}=<term> --term-{old,good}"
+"=<term>] [--no-checkout] [--first-parent] [<bad> [<good>...]] [--] "
+"[<paths>...]"
msgstr ""
-"git bisect--helper --bisect-start [--term-{old,good}=<term> --term-{new,bad}"
-"=<term>][--no-checkout] [ЛОШО [ДОБРО…]] [--] [ПЪТ…]"
+"git bisect--helper --bisect-start [--term-{new,bad}=ЛОШО --term-{old,good}"
+"=ДОБРО] [--no-checkout] [--first-parent] [ЛОШО [ДОБРО…]] [--] [ПЪТ…]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:33
+msgid "git bisect--helper --bisect-next"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-next"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:34
+msgid "git bisect--helper --bisect-auto-next"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-auto-next"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:35
+msgid "git bisect--helper --bisect-autostart"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-autostart"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:97
+#, c-format
+msgid "cannot open file '%s' in mode '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори в режим „%s“"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:104
+#, c-format
+msgid "could not write to file '%s'"
+msgstr "във файла „%s“ не може да се пише"
-#: builtin/bisect--helper.c:86
+#: builtin/bisect--helper.c:143
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid term"
msgstr "„%s“ е неправилна управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:90
+#: builtin/bisect--helper.c:147
#, c-format
msgid "can't use the builtin command '%s' as a term"
msgstr "„%s“ е вградена команда и не може да се използва като управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:100
+#: builtin/bisect--helper.c:157
#, c-format
msgid "can't change the meaning of the term '%s'"
msgstr "не може да смените значението на управляващата дума „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:111
+#: builtin/bisect--helper.c:167
msgid "please use two different terms"
msgstr "използвайте две различни управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:118
-msgid "could not open the file BISECT_TERMS"
-msgstr "файлът „BISECT_TERMS“ не може да се отвори"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:155
+#: builtin/bisect--helper.c:207
#, c-format
msgid "We are not bisecting.\n"
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:163
+#: builtin/bisect--helper.c:215
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid commit"
msgstr "„%s“ не е подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:172
+#: builtin/bisect--helper.c:224
#, c-format
msgid ""
"could not check out original HEAD '%s'. Try 'git bisect reset <commit>'."
@@ -10585,27 +10796,27 @@ msgstr ""
"първоначално указаното „%s“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
"изтеглено. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
-#: builtin/bisect--helper.c:216
+#: builtin/bisect--helper.c:268
#, c-format
msgid "Bad bisect_write argument: %s"
msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:221
+#: builtin/bisect--helper.c:273
#, c-format
msgid "couldn't get the oid of the rev '%s'"
msgstr "идентификаторът на обект на версия „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/bisect--helper.c:233
+#: builtin/bisect--helper.c:285
#, c-format
msgid "couldn't open the file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/bisect--helper.c:259
+#: builtin/bisect--helper.c:311
#, c-format
msgid "Invalid command: you're currently in a %s/%s bisect"
msgstr "Неправилна команда: в момента се изпълнява двоично търсене по %s/%s."
-#: builtin/bisect--helper.c:286
+#: builtin/bisect--helper.c:338
#, c-format
msgid ""
"You need to give me at least one %s and %s revision.\n"
@@ -10614,7 +10825,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:290
+#: builtin/bisect--helper.c:342
#, c-format
msgid ""
"You need to start by \"git bisect start\".\n"
@@ -10625,7 +10836,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:310
+#: builtin/bisect--helper.c:362
#, c-format
msgid "bisecting only with a %s commit"
msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
@@ -10634,15 +10845,15 @@ msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:318
+#: builtin/bisect--helper.c:370
msgid "Are you sure [Y/n]? "
msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:379
+#: builtin/bisect--helper.c:431
msgid "no terms defined"
msgstr "не са указани управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:382
+#: builtin/bisect--helper.c:434
#, c-format
msgid ""
"Your current terms are %s for the old state\n"
@@ -10651,7 +10862,7 @@ msgstr ""
"Текущите управляващи думи са: %s за старото състояние\n"
"и %s за новото състояние.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:392
+#: builtin/bisect--helper.c:444
#, c-format
msgid ""
"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
@@ -10660,287 +10871,333 @@ msgstr ""
"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „%s“\n"
"Поддържат се опциите „--term-good“/„--term-old“ и „--term-bad„/„--term-new“."
-#: builtin/bisect--helper.c:478
+#: builtin/bisect--helper.c:511
+msgid "revision walk setup failed\n"
+msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите\n"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:533
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for appending"
+msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори за добавяне"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:651 builtin/bisect--helper.c:664
+msgid "'' is not a valid term"
+msgstr "„“ е неправилна управляваща дума"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:674
#, c-format
msgid "unrecognized option: '%s'"
msgstr "непозната опция: %s"
-#: builtin/bisect--helper.c:482
+#: builtin/bisect--helper.c:678
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
msgstr "„%s“ не изглежда като указател към версия"
-#: builtin/bisect--helper.c:514
+#: builtin/bisect--helper.c:709
msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
-#: builtin/bisect--helper.c:529
+#: builtin/bisect--helper.c:724
#, c-format
msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
msgstr ""
"Неуспешно преминаване към „%s“. Изпълнете командата „git bisect start "
"СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
-#: builtin/bisect--helper.c:550
+#: builtin/bisect--helper.c:745
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr ""
"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
"„cogito“"
-#: builtin/bisect--helper.c:553
+#: builtin/bisect--helper.c:748
msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
-#: builtin/bisect--helper.c:577
+#: builtin/bisect--helper.c:775
#, c-format
msgid "invalid ref: '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:633
+#: builtin/bisect--helper.c:827
+msgid "You need to start by \"git bisect start\"\n"
+msgstr "Започнете като изпълните командата „git bisect start“\n"
+
+#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
+#. translation. The program will only accept English input
+#. at this point.
+#.
+#: builtin/bisect--helper.c:838
+msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
+msgstr "Да се извърши ли автоматично? „Y“ — ДА, „n“ — не"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:866
msgid "perform 'git bisect next'"
msgstr "извършване на „git bisect next“"
-#: builtin/bisect--helper.c:635
+#: builtin/bisect--helper.c:868
msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
msgstr "запазване на управляващите думи в „“.git/BISECT_TERMS„“"
-#: builtin/bisect--helper.c:637
+#: builtin/bisect--helper.c:870
msgid "cleanup the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:639
+#: builtin/bisect--helper.c:872
msgid "check for expected revs"
msgstr "проверка за очакваните версии"
-#: builtin/bisect--helper.c:641
+#: builtin/bisect--helper.c:874
msgid "reset the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:643
+#: builtin/bisect--helper.c:876
msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
msgstr "запис на състоянието на двоичното търсене в „BISECT_LOG“"
-#: builtin/bisect--helper.c:645
+#: builtin/bisect--helper.c:878
msgid "check and set terms in a bisection state"
msgstr ""
"проверка и задаване на управляващи думи към състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:647
+#: builtin/bisect--helper.c:880
msgid "check whether bad or good terms exist"
msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:649
+#: builtin/bisect--helper.c:882
msgid "print out the bisect terms"
msgstr "извеждане на управляващите думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:651
+#: builtin/bisect--helper.c:884
msgid "start the bisect session"
msgstr "начало на двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:653
-msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
+#: builtin/bisect--helper.c:886
+msgid "find the next bisection commit"
+msgstr "откриване на следващото подаване при двоично търсене"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:888
+msgid "verify the next bisection state then checkout the next bisection commit"
msgstr ""
-"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
+"проверка на следващото състояние и преминаване към следващото подаване при "
+"двоично търсене"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:890
+msgid "start the bisection if it has not yet been started"
+msgstr "начало на двоично търсене, ако вече не е почнало"
-#: builtin/bisect--helper.c:655
+#: builtin/bisect--helper.c:892
msgid "no log for BISECT_WRITE"
msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
-#: builtin/bisect--helper.c:673
+#: builtin/bisect--helper.c:910
msgid "--write-terms requires two arguments"
msgstr "опцията „--write-terms“ изисква точно 2 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:677
+#: builtin/bisect--helper.c:914
msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
msgstr "опцията „--bisect-clean-state“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:684
+#: builtin/bisect--helper.c:921
msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:688
+#: builtin/bisect--helper.c:925
msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-write“ изисква 4 или 5 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:694
+#: builtin/bisect--helper.c:931
msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
msgstr "опцията „--check-and-set-terms“ изисква 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:700
+#: builtin/bisect--helper.c:937
msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:706
+#: builtin/bisect--helper.c:943
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
-#: builtin/blame.c:31
+#: builtin/bisect--helper.c:952
+msgid "--bisect-next requires 0 arguments"
+msgstr "опцията „--bisect-next“ не приема аргументи"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:958
+msgid "--bisect-auto-next requires 0 arguments"
+msgstr "опцията „--bisect-auto-next“ не приема аргументи"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:964
+msgid "--bisect-autostart does not accept arguments"
+msgstr "опцията „--bisect-autostart“ не приема аргументи"
+
+#: builtin/blame.c:32
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
-#: builtin/blame.c:36
+#: builtin/blame.c:37
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:409
+#: builtin/blame.c:410
#, c-format
msgid "expecting a color: %s"
msgstr "трябва да е цвят: %s"
-#: builtin/blame.c:416
+#: builtin/blame.c:417
msgid "must end with a color"
msgstr "трябва да завършва с цвят"
-#: builtin/blame.c:729
+#: builtin/blame.c:730
#, c-format
msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines“"
-#: builtin/blame.c:747
+#: builtin/blame.c:748
msgid "invalid value for blame.coloring"
msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
-#: builtin/blame.c:822
+#: builtin/blame.c:845
#, c-format
msgid "cannot find revision %s to ignore"
msgstr "версията за прескачане „%s“ не може да бъде открита"
-#: builtin/blame.c:844
+#: builtin/blame.c:867
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на авторството с намирането му, последователно"
-#: builtin/blame.c:845
-msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
+#: builtin/blame.c:868
+msgid "Do not show object names of boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
-"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
-"е изключена)"
+"Без извеждане на имената на обектите за граничните подавания (стандартно "
+"опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:846
+#: builtin/blame.c:869
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:847
+#: builtin/blame.c:870
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:848
+#: builtin/blame.c:871
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:849
+#: builtin/blame.c:872
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на авторството"
-#: builtin/blame.c:850
+#: builtin/blame.c:873
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:851
+#: builtin/blame.c:874
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:852
+#: builtin/blame.c:875
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:853
+#: builtin/blame.c:876
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:854
+#: builtin/blame.c:877
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:855
+#: builtin/blame.c:878
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:856
+#: builtin/blame.c:879
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:857
+#: builtin/blame.c:880
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:858
+#: builtin/blame.c:881
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:859
+#: builtin/blame.c:882
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:860 builtin/log.c:1721
+#: builtin/blame.c:883 builtin/log.c:1808
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
-#: builtin/blame.c:860
+#: builtin/blame.c:883
msgid "Ignore <rev> when blaming"
msgstr "Прескачане на ВЕРСията при извеждане на авторството"
-#: builtin/blame.c:861
+#: builtin/blame.c:884
msgid "Ignore revisions from <file>"
msgstr "Прескачане на версиите указани във ФАЙЛа при извеждане на авторството"
-#: builtin/blame.c:862
+#: builtin/blame.c:885
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr ""
"оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
-#: builtin/blame.c:863
+#: builtin/blame.c:886
msgid "color lines by age"
msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
-#: builtin/blame.c:864
+#: builtin/blame.c:887
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:865
+#: builtin/blame.c:888
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:866
+#: builtin/blame.c:889
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:867 builtin/blame.c:868
+#: builtin/blame.c:890 builtin/blame.c:891
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:867
+#: builtin/blame.c:890
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:868
+#: builtin/blame.c:891
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:869
+#: builtin/blame.c:892
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:869
+#: builtin/blame.c:892
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
-#: builtin/blame.c:921
+#: builtin/blame.c:944
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -10954,24 +11211,24 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:972
+#: builtin/blame.c:995
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:1087
+#: builtin/blame.c:1110
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:1133
+#: builtin/blame.c:1156
msgid "Blaming lines"
msgstr "Редове с авторство"
#: builtin/branch.c:29
-msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
-msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
+msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged] [--no-merged]"
+msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged] [--no-merged]"
#: builtin/branch.c:30
msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
@@ -11177,7 +11434,7 @@ msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:520
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:526
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
@@ -11379,6 +11636,103 @@ msgstr ""
"Опцията „--set-upstream“ вече не се поддържа. Използвайте „--track“ или „--"
"set-upstream-to“"
+#: builtin/bugreport.c:15
+msgid "git version:\n"
+msgstr "версия на git:\n"
+
+#: builtin/bugreport.c:21
+#, c-format
+msgid "uname() failed with error '%s' (%d)\n"
+msgstr "грешка при изпълнението на „uname()“ — „%s“ (%d)\n"
+
+#: builtin/bugreport.c:31
+msgid "compiler info: "
+msgstr "компилатор: "
+
+#: builtin/bugreport.c:34
+msgid "libc info: "
+msgstr "библиотека на C: "
+
+#: builtin/bugreport.c:80
+msgid "not run from a git repository - no hooks to show\n"
+msgstr "командата е стартирана извън хранилище на Git, затова няма куки\n"
+
+#: builtin/bugreport.c:90
+msgid "git bugreport [-o|--output-directory <file>] [-s|--suffix <format>]"
+msgstr "git bugreport [-o|--output-directory ФАЙЛ] [-s|--suffix ФОРМАТ]"
+
+#: builtin/bugreport.c:97
+msgid ""
+"Thank you for filling out a Git bug report!\n"
+"Please answer the following questions to help us understand your issue.\n"
+"\n"
+"What did you do before the bug happened? (Steps to reproduce your issue)\n"
+"\n"
+"What did you expect to happen? (Expected behavior)\n"
+"\n"
+"What happened instead? (Actual behavior)\n"
+"\n"
+"What's different between what you expected and what actually happened?\n"
+"\n"
+"Anything else you want to add:\n"
+"\n"
+"Please review the rest of the bug report below.\n"
+"You can delete any lines you don't wish to share.\n"
+msgstr ""
+"Благодарим, че попълнихте доклад за грешка в Git!\n"
+"Молим да отговорите на следните въпроси, за да разберем естеството на "
+"проблема.\n"
+"\n"
+"Какво правехте, преди проблемът да възникне? (Стъпки за повтаряне на "
+"проблема)\n"
+"\n"
+"Какво очаквахте да се случи? (Очаквано поведение)\n"
+"\n"
+"Какво се случи вместо това? (Реално поведение)\n"
+"\n"
+"Каква е разликата между очакваното и действително случилото се?\n"
+"\n"
+"Допълнителна информация, която искате да добавите:\n"
+"\n"
+"Разгледайте останалата част от доклада за грешка по-долу.\n"
+"Може да изтриете редовете, които не искате да споделите.\n"
+
+#: builtin/bugreport.c:134
+msgid "specify a destination for the bugreport file"
+msgstr "укажете файла, в който да се запази докладът за грешка"
+
+#: builtin/bugreport.c:136
+msgid "specify a strftime format suffix for the filename"
+msgstr "укажете суфикса на файла във формат за „strftime“"
+
+#: builtin/bugreport.c:158
+#, c-format
+msgid "could not create leading directories for '%s'"
+msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
+
+#: builtin/bugreport.c:165
+msgid "System Info"
+msgstr "Информация за системата"
+
+#: builtin/bugreport.c:168
+msgid "Enabled Hooks"
+msgstr "Включени куки"
+
+#: builtin/bugreport.c:175
+#, c-format
+msgid "couldn't create a new file at '%s'"
+msgstr "новият файл „%s“ не може да бъде създаден"
+
+#: builtin/bugreport.c:178
+#, c-format
+msgid "unable to write to %s"
+msgstr "в „%s“ не може да се пише"
+
+#: builtin/bugreport.c:188
+#, c-format
+msgid "Created new report at '%s'.\n"
+msgstr "Новият доклад е създаден в „%s“.\n"
+
#: builtin/bundle.c:15 builtin/bundle.c:23
msgid "git bundle create [<options>] <file> <git-rev-list args>"
msgstr "git bundle create [ОПЦИЯ…] ФАЙЛ АРГУМЕНТ_ЗА_git_rev-list…"
@@ -11395,45 +11749,49 @@ msgstr "git bundle list-heads ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
msgstr "git bundle unbundle ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
-#: builtin/bundle.c:66 builtin/pack-objects.c:3376
+#: builtin/bundle.c:67 builtin/pack-objects.c:3480
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:68 builtin/pack-objects.c:3378
+#: builtin/bundle.c:69 builtin/pack-objects.c:3482
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:70 builtin/pack-objects.c:3380
+#: builtin/bundle.c:71 builtin/pack-objects.c:3484
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/bundle.c:73 builtin/pack-objects.c:3383
+#: builtin/bundle.c:74 builtin/pack-objects.c:3487
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:93
+#: builtin/bundle.c:76
+msgid "specify bundle format version"
+msgstr "версия на пратката"
+
+#: builtin/bundle.c:96
msgid "Need a repository to create a bundle."
msgstr "За създаването на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/bundle.c:104
+#: builtin/bundle.c:107
msgid "do not show bundle details"
msgstr "без подробна информация за пратките"
-#: builtin/bundle.c:119
+#: builtin/bundle.c:122
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
-#: builtin/bundle.c:160
+#: builtin/bundle.c:163
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/bundle.c:168 builtin/remote.c:1686
+#: builtin/bundle.c:171 builtin/remote.c:1687
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
-#: builtin/bundle.c:190 builtin/remote.c:1717
+#: builtin/bundle.c:193 builtin/remote.c:1718
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
@@ -11448,11 +11806,11 @@ msgstr ""
#: builtin/cat-file.c:599
msgid ""
-"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
-"filters]"
+"git cat-file (--batch[=<format>] | --batch-check[=<format>]) [--follow-"
+"symlinks] [--textconv | --filters]"
msgstr ""
-"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
-"filters]"
+"git cat-file (--batch[=ФОРМАТ] | --batch-check[=ФОРМАТ]) [--follow-symlinks] "
+"[--textconv | --filters]"
#: builtin/cat-file.c:620
msgid "only one batch option may be specified"
@@ -11491,7 +11849,7 @@ msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:648 git-submodule.sh:984
+#: builtin/cat-file.c:648
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
@@ -11554,8 +11912,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1488 builtin/gc.c:537
-#: builtin/worktree.c:502
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1482 builtin/gc.c:538
+#: builtin/worktree.c:561
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -11645,9 +12003,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1400 builtin/submodule--helper.c:1403
-#: builtin/submodule--helper.c:1411 builtin/submodule--helper.c:1909
-#: builtin/worktree.c:675
+#: builtin/submodule--helper.c:1824 builtin/submodule--helper.c:1827
+#: builtin/submodule--helper.c:1835 builtin/submodule--helper.c:2333
+#: builtin/worktree.c:754
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -11690,84 +12048,84 @@ msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:256
+#: builtin/checkout.c:258
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:274
+#: builtin/checkout.c:275
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:290
+#: builtin/checkout.c:291
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:395
+#: builtin/checkout.c:396
#, c-format
msgid "Recreated %d merge conflict"
msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
-#: builtin/checkout.c:400
+#: builtin/checkout.c:401
#, c-format
msgid "Updated %d path from %s"
msgid_plural "Updated %d paths from %s"
msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
-#: builtin/checkout.c:407
+#: builtin/checkout.c:408
#, c-format
msgid "Updated %d path from the index"
msgid_plural "Updated %d paths from the index"
msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
-#: builtin/checkout.c:430 builtin/checkout.c:433 builtin/checkout.c:436
-#: builtin/checkout.c:440
+#: builtin/checkout.c:431 builtin/checkout.c:434 builtin/checkout.c:437
+#: builtin/checkout.c:441
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:443 builtin/checkout.c:446
+#: builtin/checkout.c:444 builtin/checkout.c:447
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:450
+#: builtin/checkout.c:451
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:454
+#: builtin/checkout.c:455
#, c-format
msgid "neither '%s' or '%s' is specified"
msgstr "не е указано нито „%s“, нито „%s“"
-#: builtin/checkout.c:458
+#: builtin/checkout.c:459
#, c-format
msgid "'%s' must be used when '%s' is not specified"
msgstr "опцията „%s“ е задължителна, когато „%s“ не е зададена"
-#: builtin/checkout.c:463 builtin/checkout.c:468
+#: builtin/checkout.c:464 builtin/checkout.c:469
#, c-format
msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%1$s“, така и с „%2$s“"
-#: builtin/checkout.c:527 builtin/checkout.c:534
+#: builtin/checkout.c:528 builtin/checkout.c:535
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:704
+#: builtin/checkout.c:703
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:758
+#: builtin/checkout.c:757
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -11777,50 +12135,50 @@ msgstr ""
"индекса:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:861
+#: builtin/checkout.c:853
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:903
+#: builtin/checkout.c:895
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:907 builtin/clone.c:720
+#: builtin/checkout.c:899 builtin/clone.c:720
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:911
+#: builtin/checkout.c:903
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:914
+#: builtin/checkout.c:906
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:918
+#: builtin/checkout.c:910
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:920 builtin/checkout.c:1344
+#: builtin/checkout.c:912 builtin/checkout.c:1338
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:922
+#: builtin/checkout.c:914
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:973
+#: builtin/checkout.c:965
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:979
+#: builtin/checkout.c:971
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -11842,7 +12200,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:998
+#: builtin/checkout.c:990
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -11869,19 +12227,19 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:1033
+#: builtin/checkout.c:1025
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:1037
+#: builtin/checkout.c:1029
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:1077 builtin/checkout.c:1339
+#: builtin/checkout.c:1069 builtin/checkout.c:1333
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
-#: builtin/checkout.c:1152
+#: builtin/checkout.c:1146
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -11890,7 +12248,7 @@ msgstr ""
"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
-#: builtin/checkout.c:1159
+#: builtin/checkout.c:1153
msgid ""
"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
@@ -11912,51 +12270,51 @@ msgstr ""
"\n"
" checkout.defaultRemote=origin"
-#: builtin/checkout.c:1169
+#: builtin/checkout.c:1163
#, c-format
msgid "'%s' matched multiple (%d) remote tracking branches"
msgstr "„%s“ напасва с множество (%d) отдалечени клони"
-#: builtin/checkout.c:1235
+#: builtin/checkout.c:1229
msgid "only one reference expected"
msgstr "очаква се само един указател"
-#: builtin/checkout.c:1252
+#: builtin/checkout.c:1246
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1298 builtin/worktree.c:283 builtin/worktree.c:451
+#: builtin/checkout.c:1292 builtin/worktree.c:342 builtin/worktree.c:510
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1311 builtin/checkout.c:1677
+#: builtin/checkout.c:1305 builtin/checkout.c:1671
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1358
+#: builtin/checkout.c:1352
#, c-format
msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1360
+#: builtin/checkout.c:1354
#, c-format
msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1361 builtin/checkout.c:1369
+#: builtin/checkout.c:1355 builtin/checkout.c:1363
#, c-format
msgid "a branch is expected, got '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1358
#, c-format
msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1380
+#: builtin/checkout.c:1374
msgid ""
"cannot switch branch while merging\n"
"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11964,7 +12322,7 @@ msgstr ""
"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1384
+#: builtin/checkout.c:1378
msgid ""
"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11973,7 +12331,7 @@ msgstr ""
"клон.\n"
"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1388
+#: builtin/checkout.c:1382
msgid ""
"cannot switch branch while rebasing\n"
"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11981,7 +12339,7 @@ msgstr ""
"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1392
+#: builtin/checkout.c:1386
msgid ""
"cannot switch branch while cherry-picking\n"
"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11989,7 +12347,7 @@ msgstr ""
"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1396
+#: builtin/checkout.c:1390
msgid ""
"cannot switch branch while reverting\n"
"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11997,146 +12355,146 @@ msgstr ""
"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1400
+#: builtin/checkout.c:1394
msgid "you are switching branch while bisecting"
msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
-#: builtin/checkout.c:1407
+#: builtin/checkout.c:1401
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1410 builtin/checkout.c:1414 builtin/checkout.c:1418
+#: builtin/checkout.c:1404 builtin/checkout.c:1408 builtin/checkout.c:1412
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1422 builtin/checkout.c:1425 builtin/checkout.c:1428
-#: builtin/checkout.c:1433 builtin/checkout.c:1438
+#: builtin/checkout.c:1416 builtin/checkout.c:1419 builtin/checkout.c:1422
+#: builtin/checkout.c:1427 builtin/checkout.c:1432
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1435
+#: builtin/checkout.c:1429
#, c-format
msgid "'%s' cannot take <start-point>"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
-#: builtin/checkout.c:1443
+#: builtin/checkout.c:1437
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1450
+#: builtin/checkout.c:1444
msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
-#: builtin/checkout.c:1492 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:80
-#: builtin/commit-graph.c:164 builtin/fetch.c:168 builtin/merge.c:288
-#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:119 builtin/push.c:561
-#: builtin/send-pack.c:173
+#: builtin/checkout.c:1486 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:84
+#: builtin/commit-graph.c:222 builtin/fetch.c:172 builtin/merge.c:287
+#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:119 builtin/push.c:551
+#: builtin/send-pack.c:192
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1493
+#: builtin/checkout.c:1487
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1494 builtin/log.c:1709 parse-options.h:322
+#: builtin/checkout.c:1488 builtin/log.c:1795 parse-options.h:322
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1495
+#: builtin/checkout.c:1489
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1507 builtin/worktree.c:499
+#: builtin/checkout.c:1501 builtin/worktree.c:558
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1508
+#: builtin/checkout.c:1502
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1510
+#: builtin/checkout.c:1504
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1512
+#: builtin/checkout.c:1506
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1512
+#: builtin/checkout.c:1506
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1514 builtin/merge.c:292
+#: builtin/checkout.c:1508 builtin/merge.c:291
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1517
+#: builtin/checkout.c:1511
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1530
+#: builtin/checkout.c:1524
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1533
+#: builtin/checkout.c:1527
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1537
+#: builtin/checkout.c:1531
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1592
+#: builtin/checkout.c:1586
#, c-format
msgid "-%c, -%c and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-%c“, „-%c“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1596
+#: builtin/checkout.c:1590
msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1633
+#: builtin/checkout.c:1627
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1638
+#: builtin/checkout.c:1632
#, c-format
msgid "missing branch name; try -%c"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-%c“"
-#: builtin/checkout.c:1670
+#: builtin/checkout.c:1664
#, c-format
msgid "could not resolve %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/checkout.c:1686
+#: builtin/checkout.c:1680
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1693
+#: builtin/checkout.c:1687
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1697
+#: builtin/checkout.c:1691
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1706
+#: builtin/checkout.c:1700
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1709 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1503
+#: builtin/checkout.c:1703 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1500
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1720
+#: builtin/checkout.c:1716
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -12144,73 +12502,74 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1725
+#: builtin/checkout.c:1721
msgid "you must specify path(s) to restore"
msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
-#: builtin/checkout.c:1751 builtin/checkout.c:1753 builtin/checkout.c:1802
-#: builtin/checkout.c:1804 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:170
-#: builtin/remote.c:172 builtin/worktree.c:495 builtin/worktree.c:497
+#: builtin/checkout.c:1747 builtin/checkout.c:1749 builtin/checkout.c:1798
+#: builtin/checkout.c:1800 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2719 builtin/worktree.c:554
+#: builtin/worktree.c:556
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1752
+#: builtin/checkout.c:1748
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1754
+#: builtin/checkout.c:1750
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1755
+#: builtin/checkout.c:1751
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1757
+#: builtin/checkout.c:1753
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1758
+#: builtin/checkout.c:1754
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1803
+#: builtin/checkout.c:1799
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1805
+#: builtin/checkout.c:1801
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1807
+#: builtin/checkout.c:1803
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1809
+#: builtin/checkout.c:1805
msgid "throw away local modifications"
msgstr "зануляване на локалните промени"
-#: builtin/checkout.c:1843
+#: builtin/checkout.c:1839
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
-#: builtin/checkout.c:1845
+#: builtin/checkout.c:1841
msgid "restore the index"
msgstr "възстановяване на индекса"
-#: builtin/checkout.c:1847
+#: builtin/checkout.c:1843
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1849
+#: builtin/checkout.c:1845
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
-#: builtin/checkout.c:1850
+#: builtin/checkout.c:1846
msgid "use overlay mode"
msgstr "използване на припокриващ режим"
@@ -12354,7 +12713,7 @@ msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
#: builtin/clean.c:909 builtin/describe.c:565 builtin/describe.c:567
-#: builtin/grep.c:909 builtin/log.c:182 builtin/log.c:184
+#: builtin/grep.c:910 builtin/log.c:181 builtin/log.c:183
#: builtin/ls-files.c:558 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
@@ -12372,11 +12731,7 @@ msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:931
-msgid "-x and -X cannot be used together"
-msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-
-#: builtin/clean.c:935
+#: builtin/clean.c:929
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -12384,7 +12739,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:938
+#: builtin/clean.c:932
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -12393,6 +12748,10 @@ msgstr ""
"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
+#: builtin/clean.c:944
+msgid "-x and -X cannot be used together"
+msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
+
#: builtin/clone.c:45
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
@@ -12401,7 +12760,7 @@ msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:536
+#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:553
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
@@ -12434,26 +12793,26 @@ msgstr "инициализиране на подмодулите при това
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:533
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:550
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:534
+#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:551
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1407
-#: builtin/submodule--helper.c:1912
+#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1831
+#: builtin/submodule--helper.c:2336
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1409
-#: builtin/submodule--helper.c:1914
+#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1833
+#: builtin/submodule--helper.c:2338
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3442 builtin/repack.c:329
+#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/init-db.c:561
+#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3546 builtin/repack.c:332
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
@@ -12469,7 +12828,7 @@ msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:169 builtin/grep.c:848
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:173 builtin/grep.c:849
#: builtin/pull.c:208
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
@@ -12478,7 +12837,7 @@ msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:171 builtin/pack-objects.c:3431
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:175 builtin/pack-objects.c:3535
#: builtin/pull.c:211
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
@@ -12487,17 +12846,17 @@ msgstr "ВРЕМЕ"
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:173 builtin/fetch.c:196
-#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1304
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:177 builtin/fetch.c:200
+#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1311
msgid "revision"
msgstr "ВЕРСИЯ"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:174 builtin/pull.c:215
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:178 builtin/pull.c:215
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:132 builtin/submodule--helper.c:1419
-#: builtin/submodule--helper.c:1928
+#: builtin/clone.c:132 builtin/submodule--helper.c:1843
+#: builtin/submodule--helper.c:2352
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
@@ -12512,11 +12871,11 @@ msgstr ""
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:542
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:559
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:543
+#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:560
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
@@ -12528,23 +12887,23 @@ msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:191 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:171
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:195 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:560 builtin/send-pack.c:190
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:191 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:172
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:195 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:560 builtin/send-pack.c:191
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:192 builtin/pull.c:234
-#: builtin/push.c:571
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:196 builtin/pull.c:234
+#: builtin/push.c:561
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:194 builtin/pull.c:237
-#: builtin/push.c:573
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:198 builtin/pull.c:237
+#: builtin/push.c:563
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
@@ -12653,29 +13012,29 @@ msgstr "не може да се извърши пакетиране за изч
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:971 builtin/receive-pack.c:1972
+#: builtin/clone.c:970 builtin/receive-pack.c:2434
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:975
+#: builtin/clone.c:974
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:988
+#: builtin/clone.c:987
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:991
+#: builtin/clone.c:990
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:1004
+#: builtin/clone.c:1006
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1010 builtin/fetch.c:1789
+#: builtin/clone.c:1010 builtin/fetch.c:1841
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
@@ -12685,33 +13044,38 @@ msgstr "дълбочината трябва да е положително ця
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:1030
+#: builtin/clone.c:1026
+#, c-format
+msgid "repository path '%s' already exists and is not an empty directory."
+msgstr "пътят в хранилището „%s“ съществува и не е празна директория."
+
+#: builtin/clone.c:1040
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:1045 builtin/clone.c:1066 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/log.c:1886 builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:327
+#: builtin/clone.c:1055 builtin/clone.c:1076 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/log.c:1970 builtin/worktree.c:354 builtin/worktree.c:386
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:1050
+#: builtin/clone.c:1060
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1070
+#: builtin/clone.c:1080
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1072
+#: builtin/clone.c:1082
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1096
+#: builtin/clone.c:1106
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -12719,44 +13083,44 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1160
+#: builtin/clone.c:1170
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1162
+#: builtin/clone.c:1172
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1164
+#: builtin/clone.c:1174
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1166
+#: builtin/clone.c:1176
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1169
+#: builtin/clone.c:1179
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1174
+#: builtin/clone.c:1184
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1249 builtin/clone.c:1257
+#: builtin/clone.c:1268 builtin/clone.c:1276
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1260
+#: builtin/clone.c:1279
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -12792,102 +13156,115 @@ msgstr "Поле в знаци между колоните"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
-#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:19
+#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:22
msgid ""
"git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow] [--[no-]progress]"
msgstr ""
"git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow] [--"
"[no-]progress]"
-#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:24
+#: builtin/commit-graph.c:14 builtin/commit-graph.c:27
msgid ""
"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--"
"split[=<strategy>]] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--changed-"
-"paths] [--[no-]progress] <split options>"
+"paths] [--[no-]max-new-filters <n>] [--[no-]progress] <split options>"
msgstr ""
"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append] [--"
"split[=СТРАТЕГИЯ]] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--changed-"
-"paths] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
+"paths] [--[no-]max-new-filters <n>] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
-#: builtin/commit-graph.c:60
+#: builtin/commit-graph.c:64
#, c-format
msgid "could not find object directory matching %s"
msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
-#: builtin/commit-graph.c:76 builtin/commit-graph.c:152
-#: builtin/commit-graph.c:257 builtin/fetch.c:180 builtin/log.c:1678
+#: builtin/commit-graph.c:80 builtin/commit-graph.c:210
+#: builtin/commit-graph.c:316 builtin/fetch.c:184 builtin/log.c:1764
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/commit-graph.c:77 builtin/commit-graph.c:153
-#: builtin/commit-graph.c:258
+#: builtin/commit-graph.c:81 builtin/commit-graph.c:211
+#: builtin/commit-graph.c:317
msgid "The object directory to store the graph"
msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
-#: builtin/commit-graph.c:79
+#: builtin/commit-graph.c:83
msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
msgstr ""
"ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
-#: builtin/commit-graph.c:102
+#: builtin/commit-graph.c:106
#, c-format
msgid "Could not open commit-graph '%s'"
msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
-#: builtin/commit-graph.c:136
+#: builtin/commit-graph.c:142
#, c-format
msgid "unrecognized --split argument, %s"
msgstr "непознат аргумент към „--split“: %s"
#: builtin/commit-graph.c:155
+#, c-format
+msgid "unexpected non-hex object ID: %s"
+msgstr "неочакван, нешестнайсетичен идентификатор на обект: %s"
+
+#: builtin/commit-graph.c:160
+#, c-format
+msgid "invalid object: %s"
+msgstr "неправилен обект: „%s“"
+
+#: builtin/commit-graph.c:213
msgid "start walk at all refs"
msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
-#: builtin/commit-graph.c:157
+#: builtin/commit-graph.c:215
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
-#: builtin/commit-graph.c:159
+#: builtin/commit-graph.c:217
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
-#: builtin/commit-graph.c:161
+#: builtin/commit-graph.c:219
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:163
+#: builtin/commit-graph.c:221
msgid "enable computation for changed paths"
msgstr "включване на изчисленията за променените пътища"
-#: builtin/commit-graph.c:166
+#: builtin/commit-graph.c:224
msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:170
+#: builtin/commit-graph.c:228
msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
-#: builtin/commit-graph.c:172
+#: builtin/commit-graph.c:230
msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
msgstr ""
"максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
"граф"
-#: builtin/commit-graph.c:174
+#: builtin/commit-graph.c:232
msgid "only expire files older than a given date-time"
msgstr "обявяване за остарели само на файловете по-стари от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/commit-graph.c:190
+#: builtin/commit-graph.c:234
+msgid "maximum number of changed-path Bloom filters to compute"
+msgstr "максимален брой промени в пътищата следени от филтрите на Блум"
+
+#: builtin/commit-graph.c:255
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr ""
"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
-#: builtin/commit-graph.c:229
-#, c-format
-msgid "unexpected non-hex object ID: %s"
-msgstr "неочакван, нешестнайсетичен идентификатор на обект: %s"
+#: builtin/commit-graph.c:287
+msgid "Collecting commits from input"
+msgstr "Получаване на подаванията от входа"
#: builtin/commit-tree.c:18
msgid ""
@@ -12902,7 +13279,7 @@ msgstr ""
msgid "duplicate parent %s ignored"
msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:547
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:546
#, c-format
msgid "not a valid object name %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -12930,13 +13307,13 @@ msgstr "родител"
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1506 builtin/merge.c:273
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1474
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1504 builtin/merge.c:272
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1471
#: builtin/tag.c:413
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1506
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1504
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
@@ -12944,7 +13321,7 @@ msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1518 builtin/merge.c:290
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1516 builtin/merge.c:289
#: builtin/pull.c:176 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -13102,12 +13479,12 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:717 builtin/commit.c:750 builtin/commit.c:1099
+#: builtin/commit.c:717 builtin/commit.c:750 builtin/commit.c:1097
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:729 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:729 builtin/shortlog.c:478
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
@@ -13133,38 +13510,37 @@ msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:852
-#, c-format
+#: builtin/commit.c:853
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a merge.\n"
-"If this is not correct, please remove the file\n"
-"\t%s\n"
+"If this is not correct, please run\n"
+"\tgit update-ref -d MERGE_HEAD\n"
"and try again.\n"
msgstr ""
"\n"
-"Изглежда, че подавате сливане. Ако това не е така, изтрийте файла:\n"
+"Изглежда, че подавате сливане.\n"
+"Ако това не е така, изпълнете:\n"
"\n"
-" %s\n"
+" git update-ref -d MERGE_HEAD\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:857
-#, c-format
+#: builtin/commit.c:858
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a cherry-pick.\n"
-"If this is not correct, please remove the file\n"
-"\t%s\n"
+"If this is not correct, please run\n"
+"\tgit update-ref -d CHERRY_PICK_HEAD\n"
"and try again.\n"
msgstr ""
"\n"
-"Изглежда, че извършвате отбрано подаване. Ако това не е така, изтрийте "
-"файла:\n"
+"Изглежда, че отбирате подаване.\n"
+"Ако това не е така, изпълнете:\n"
"\n"
-" %s\n"
+" git update-ref -d CHERRY_PICK_HEAD\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:870
+#: builtin/commit.c:868
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -13173,7 +13549,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:878
+#: builtin/commit.c:876
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -13184,151 +13560,151 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:895
+#: builtin/commit.c:893
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:903
+#: builtin/commit.c:901
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:910
+#: builtin/commit.c:908
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:928
+#: builtin/commit.c:926
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:999
+#: builtin/commit.c:997
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:1013 builtin/tag.c:276
+#: builtin/commit.c:1011 builtin/tag.c:276
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1057
+#: builtin/commit.c:1055
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1071
+#: builtin/commit.c:1069
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1089 builtin/commit.c:1333
+#: builtin/commit.c:1087 builtin/commit.c:1331
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1129
+#: builtin/commit.c:1127
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1173
+#: builtin/commit.c:1171
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1182
+#: builtin/commit.c:1180
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1185
+#: builtin/commit.c:1183
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1187
+#: builtin/commit.c:1185
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1189
+#: builtin/commit.c:1187
msgid "You are in the middle of a rebase -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва пребазиране, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1192
+#: builtin/commit.c:1190
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1202
+#: builtin/commit.c:1200
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1204
+#: builtin/commit.c:1202
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1213
+#: builtin/commit.c:1211
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1231
+#: builtin/commit.c:1229
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1237
+#: builtin/commit.c:1235
#, c-format
msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
-#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1529
+#: builtin/commit.c:1366 builtin/commit.c:1527
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1370 builtin/commit.c:1531
+#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1529
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1372
+#: builtin/commit.c:1370
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1533
+#: builtin/commit.c:1372 builtin/commit.c:1531
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1376
+#: builtin/commit.c:1374
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1535 builtin/push.c:549
-#: builtin/worktree.c:646
+#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1533 builtin/push.c:539
+#: builtin/worktree.c:722
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1379 builtin/commit.c:1537
+#: builtin/commit.c:1377 builtin/commit.c:1535
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1540
+#: builtin/commit.c:1380 builtin/commit.c:1538
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1384 builtin/commit.c:1388 builtin/commit.c:1543
-#: builtin/fast-export.c:1153 builtin/fast-export.c:1156
-#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1392 parse-options.h:336
+#: builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1386 builtin/commit.c:1541
+#: builtin/fast-export.c:1199 builtin/fast-export.c:1202
+#: builtin/fast-export.c:1205 builtin/rebase.c:1400 parse-options.h:336
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1385 builtin/commit.c:1543
+#: builtin/commit.c:1383 builtin/commit.c:1541
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1389
+#: builtin/commit.c:1387
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -13337,11 +13713,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1391 parse-options.h:192
+#: builtin/commit.c:1389 parse-options.h:192
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1392
+#: builtin/commit.c:1390
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -13350,176 +13726,176 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1394
+#: builtin/commit.c:1392
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1395
+#: builtin/commit.c:1393
msgid "do not detect renames"
msgstr "без засичане на преименуванията"
-#: builtin/commit.c:1397
+#: builtin/commit.c:1395
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
-#: builtin/commit.c:1417
+#: builtin/commit.c:1415
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1497
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1498
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1500
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1503 builtin/merge.c:277 builtin/tag.c:415
+#: builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:276 builtin/tag.c:415
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1502
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1502
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1505 builtin/gc.c:538
+#: builtin/commit.c:1503 builtin/gc.c:539
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1505
+#: builtin/commit.c:1503
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1507 builtin/commit.c:1508 builtin/commit.c:1509
-#: builtin/commit.c:1510 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1505 builtin/commit.c:1506 builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit.c:1508 parse-options.h:328 ref-filter.h:87
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit.c:1505
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1508
+#: builtin/commit.c:1506
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1507
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предходното без следа"
-#: builtin/commit.c:1510
+#: builtin/commit.c:1508
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1509
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1512 builtin/log.c:1655 builtin/merge.c:293
+#: builtin/commit.c:1510 builtin/log.c:1741 builtin/merge.c:292
#: builtin/pull.c:145 builtin/revert.c:110
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1513
+#: builtin/commit.c:1511
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1514
+#: builtin/commit.c:1512
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1514
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1521
+#: builtin/commit.c:1519
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1522
+#: builtin/commit.c:1520
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1521
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1524
+#: builtin/commit.c:1522
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1525
+#: builtin/commit.c:1523
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1526
+#: builtin/commit.c:1524
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1527
+#: builtin/commit.c:1525
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1528
+#: builtin/commit.c:1526
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1541
+#: builtin/commit.c:1539
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1542
+#: builtin/commit.c:1540
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1549
+#: builtin/commit.c:1547
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1551
+#: builtin/commit.c:1549
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1624
+#: builtin/commit.c:1622
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1631
+#: builtin/commit.c:1629
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1652
+#: builtin/commit.c:1650
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1659
+#: builtin/commit.c:1657
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1664
+#: builtin/commit.c:1662
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1698
+#: builtin/commit.c:1696
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -13535,219 +13911,223 @@ msgstr ""
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/config.c:104 builtin/env--helper.c:23
+#: builtin/config.c:107 builtin/env--helper.c:27
#, c-format
msgid "unrecognized --type argument, %s"
msgstr "непознат аргумент към „--type“: %s"
-#: builtin/config.c:116
+#: builtin/config.c:119
msgid "only one type at a time"
msgstr "само по един вид"
-#: builtin/config.c:125
+#: builtin/config.c:128
msgid "Config file location"
msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
-#: builtin/config.c:126
+#: builtin/config.c:129
msgid "use global config file"
msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:127
+#: builtin/config.c:130
msgid "use system config file"
msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:128
+#: builtin/config.c:131
msgid "use repository config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
-#: builtin/config.c:129
+#: builtin/config.c:132
msgid "use per-worktree config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на работното копие"
-#: builtin/config.c:130
+#: builtin/config.c:133
msgid "use given config file"
msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
-#: builtin/config.c:131
+#: builtin/config.c:134
msgid "blob-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
-#: builtin/config.c:131
+#: builtin/config.c:134
msgid "read config from given blob object"
msgstr ""
"изчитане на конфигурацията от BLOB с този ИДЕНТИФИКАТОР на съдържанието"
-#: builtin/config.c:132
+#: builtin/config.c:135
msgid "Action"
msgstr "Действие"
-#: builtin/config.c:133
+#: builtin/config.c:136
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:134
+#: builtin/config.c:137
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:135
+#: builtin/config.c:138
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr ""
"извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:136
+#: builtin/config.c:139
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
-#: builtin/config.c:137
+#: builtin/config.c:140
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr ""
"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:138
+#: builtin/config.c:141
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:139
+#: builtin/config.c:142
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:140
+#: builtin/config.c:143
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:141
+#: builtin/config.c:144
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/config.c:142
+#: builtin/config.c:145
msgid "remove a section: name"
msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
-#: builtin/config.c:143
+#: builtin/config.c:146
msgid "list all"
msgstr "изброяване на всички"
-#: builtin/config.c:144
+#: builtin/config.c:147
msgid "open an editor"
msgstr "отваряне на редактор"
-#: builtin/config.c:145
+#: builtin/config.c:148
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
-#: builtin/config.c:146
+#: builtin/config.c:149
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер (стандартният изход е терминал)"
-#: builtin/config.c:147
+#: builtin/config.c:150
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:148 builtin/env--helper.c:38
+#: builtin/config.c:151 builtin/env--helper.c:43
msgid "value is given this type"
msgstr "стойността е от този вид"
-#: builtin/config.c:149
+#: builtin/config.c:152
msgid "value is \"true\" or \"false\""
-msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа)"
+msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа̀)"
-#: builtin/config.c:150
+#: builtin/config.c:153
msgid "value is decimal number"
msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
-#: builtin/config.c:151
+#: builtin/config.c:154
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
-#: builtin/config.c:152
+#: builtin/config.c:155
+msgid "value is --bool or string"
+msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или низ"
+
+#: builtin/config.c:156
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
-#: builtin/config.c:153
+#: builtin/config.c:157
msgid "value is an expiry date"
msgstr "стойността е период на валидност/запазване"
-#: builtin/config.c:154
+#: builtin/config.c:158
msgid "Other"
msgstr "Други"
-#: builtin/config.c:155
+#: builtin/config.c:159
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/config.c:156
+#: builtin/config.c:160
msgid "show variable names only"
msgstr "извеждане на имената на променливите"
-#: builtin/config.c:157
+#: builtin/config.c:161
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/config.c:158
+#: builtin/config.c:162
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
"обект-BLOB, команден ред)"
-#: builtin/config.c:159
+#: builtin/config.c:163
msgid "show scope of config (worktree, local, global, system, command)"
msgstr ""
"извеждане на обхвата на настройката „worktree“ (работно дърво), "
"„local“ (хранилище), „global“ (потребител), „system“ (система), "
"„command“ (команда)"
-#: builtin/config.c:160 builtin/env--helper.c:40
+#: builtin/config.c:164 builtin/env--helper.c:45
msgid "value"
msgstr "СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:160
+#: builtin/config.c:164
msgid "with --get, use default value when missing entry"
msgstr "с „--get“ се използва стандартна СТОЙНОСТ при липсваща"
-#: builtin/config.c:174
+#: builtin/config.c:178
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be %d"
msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е точно %d"
-#: builtin/config.c:176
+#: builtin/config.c:180
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be from %d to %d"
msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е от %d до %d включително"
-#: builtin/config.c:324
+#: builtin/config.c:334
#, c-format
msgid "invalid key pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон за ключ: „%s“"
-#: builtin/config.c:360
+#: builtin/config.c:370
#, c-format
msgid "failed to format default config value: %s"
msgstr "неуспешно форматиране на стандартната стойност на настройка: %s"
-#: builtin/config.c:417
+#: builtin/config.c:434
#, c-format
msgid "cannot parse color '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира като цвят"
-#: builtin/config.c:459
+#: builtin/config.c:476
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:512 builtin/config.c:768
+#: builtin/config.c:529 builtin/config.c:789
msgid "not in a git directory"
msgstr "не е в директория под Git"
-#: builtin/config.c:515
+#: builtin/config.c:532
msgid "writing to stdin is not supported"
msgstr "не се поддържа записване в стандартния вход"
-#: builtin/config.c:518
+#: builtin/config.c:535
msgid "writing config blobs is not supported"
msgstr "обекти-BLOB в настройките не се поддържат"
-#: builtin/config.c:603
+#: builtin/config.c:620
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -13762,23 +14142,27 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:627
+#: builtin/config.c:644
msgid "only one config file at a time"
msgstr "само по един конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:632
+#: builtin/config.c:650
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "„--local“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:635
+#: builtin/config.c:652
msgid "--blob can only be used inside a git repository"
msgstr "„--blob“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:655
+#: builtin/config.c:654
+msgid "--worktree can only be used inside a git repository"
+msgstr "„--worktree“ може да се използва само в хранилище"
+
+#: builtin/config.c:676
msgid "$HOME not set"
msgstr "променливата „HOME“ не е зададена"
-#: builtin/config.c:679
+#: builtin/config.c:700
msgid ""
"--worktree cannot be used with multiple working trees unless the config\n"
"extension worktreeConfig is enabled. Please read \"CONFIGURATION FILE\"\n"
@@ -13789,20 +14173,20 @@ msgstr ""
"повече информация вижте раздела „CONFIGURATION FILE“ в\n"
"„git help worktree“"
-#: builtin/config.c:714
+#: builtin/config.c:735
msgid "--get-color and variable type are incoherent"
msgstr "опцията „--get-color“ не съответства на вида на променливата"
-#: builtin/config.c:719
+#: builtin/config.c:740
msgid "only one action at a time"
msgstr "само по едно действие"
-#: builtin/config.c:732
+#: builtin/config.c:753
msgid "--name-only is only applicable to --list or --get-regexp"
msgstr ""
"опцията „--name-only“ е приложима само към опциите „--list“ и „--get-regexp“"
-#: builtin/config.c:738
+#: builtin/config.c:759
msgid ""
"--show-origin is only applicable to --get, --get-all, --get-regexp, and --"
"list"
@@ -13810,33 +14194,33 @@ msgstr ""
"опцията „--show-origin“ е приложима само към опциите „--get“, „--get-all“, "
"„--get-regexp“ и „--list“"
-#: builtin/config.c:744
+#: builtin/config.c:765
msgid "--default is only applicable to --get"
msgstr "опцията „--default“ е приложима само към опцията „--get“"
-#: builtin/config.c:757
+#: builtin/config.c:778
#, c-format
msgid "unable to read config file '%s'"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/config.c:760
+#: builtin/config.c:781
msgid "error processing config file(s)"
msgstr "грешка при обработката на конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:770
+#: builtin/config.c:791
msgid "editing stdin is not supported"
msgstr "не се поддържа редактиране на стандартния вход"
-#: builtin/config.c:772
+#: builtin/config.c:793
msgid "editing blobs is not supported"
msgstr "не се поддържа редактиране на обекти-BLOB"
-#: builtin/config.c:786
+#: builtin/config.c:807
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/config.c:799
+#: builtin/config.c:820
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -13846,7 +14230,7 @@ msgstr ""
"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
"replace-all“."
-#: builtin/config.c:873 builtin/config.c:884
+#: builtin/config.c:894 builtin/config.c:905
#, c-format
msgid "no such section: %s"
msgstr "такъв раззел няма: %s"
@@ -13859,6 +14243,36 @@ msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
+#: builtin/credential-cache--daemon.c:226
+#, c-format
+msgid ""
+"The permissions on your socket directory are too loose; other\n"
+"users may be able to read your cached credentials. Consider running:\n"
+"\n"
+"\tchmod 0700 %s"
+msgstr ""
+"Правата за достъп до директорията за програмните гнезда са прекалено "
+"свободни —\n"
+"другите потребители могат да получат достъп до кешираните ви пароли. За да\n"
+"коригирате това, изпълнете:\n"
+"\n"
+" chmod 0700 %s"
+
+#: builtin/credential-cache--daemon.c:275
+msgid "print debugging messages to stderr"
+msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
+
+#: builtin/credential-cache--daemon.c:315
+msgid "credential-cache--daemon unavailable; no unix socket support"
+msgstr ""
+"демонът за кеша с идентификациите е недостъпен — липсва поддръжка на гнезда "
+"на unix"
+
+#: builtin/credential-cache.c:154
+msgid "credential-cache unavailable; no unix socket support"
+msgstr ""
+"кешът с идентификациите е недостъпен — липсва поддръжка на гнезда на unix"
+
#: builtin/describe.c:26
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…]"
@@ -14026,35 +14440,45 @@ msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указат
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
-#: builtin/diff.c:84
+#: builtin/diff.c:91
#, c-format
msgid "'%s': not a regular file or symlink"
msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито символна връзка"
-#: builtin/diff.c:235
+#: builtin/diff.c:241
#, c-format
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:350
+#: builtin/diff.c:358
+#, c-format
+msgid "%s...%s: no merge base"
+msgstr "„%s..%s“: липсва база за сливане"
+
+#: builtin/diff.c:468
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:394
+#: builtin/diff.c:513
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:403
+#: builtin/diff.c:524
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта-BLOB: „%s“"
-#: builtin/diff.c:408
+#: builtin/diff.c:529
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
+#: builtin/diff.c:563
+#, c-format
+msgid "%s...%s: multiple merge bases, using %s"
+msgstr "%s...%s: много бази за сливане, ще се ползва „%s“"
+
#: builtin/difftool.c:30
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
@@ -14175,26 +14599,26 @@ msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА
msgid "git env--helper --type=[bool|ulong] <options> <env-var>"
msgstr "git env--helper --type=[bool|ulong] ОПЦИИ ПРОМЕНЛИВИ"
-#: builtin/env--helper.c:37 builtin/hash-object.c:98
+#: builtin/env--helper.c:42 builtin/hash-object.c:98
msgid "type"
msgstr "ВИД"
-#: builtin/env--helper.c:41
+#: builtin/env--helper.c:46
msgid "default for git_env_*(...) to fall back on"
msgstr "стандартна, резервна стойност за „git_env_*(…)“"
-#: builtin/env--helper.c:43
+#: builtin/env--helper.c:48
msgid "be quiet only use git_env_*() value as exit code"
msgstr ""
"без извеждане на информация — стойността на „git_env_*()“ да е изходен код"
-#: builtin/env--helper.c:62
+#: builtin/env--helper.c:67
#, c-format
msgid "option `--default' expects a boolean value with `--type=bool`, not `%s`"
msgstr ""
"опцията „--default“ изисква булева стойност при „--type=bool“, а не „%s“"
-#: builtin/env--helper.c:77
+#: builtin/env--helper.c:82
#, c-format
msgid ""
"option `--default' expects an unsigned long value with `--type=ulong`, not `"
@@ -14207,86 +14631,136 @@ msgstr ""
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:853
+#: builtin/fast-export.c:868
msgid "Error: Cannot export nested tags unless --mark-tags is specified."
msgstr ""
"Грешка: непреките етикети не се изнасят, освен ако не зададете „--mark-tags“."
-#: builtin/fast-export.c:1152
+#: builtin/fast-export.c:1178
+msgid "--anonymize-map token cannot be empty"
+msgstr "опцията „--anonymize-map“ изисква аргумент"
+
+#: builtin/fast-export.c:1198
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:1154
+#: builtin/fast-export.c:1200
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:1157
+#: builtin/fast-export.c:1203
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:1160
+#: builtin/fast-export.c:1206
msgid "select handling of commit messages in an alternate encoding"
msgstr ""
"как да се обработват съобщенията за подаване, които са в друго кодиране"
-#: builtin/fast-export.c:1163
+#: builtin/fast-export.c:1209
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1165
+#: builtin/fast-export.c:1211
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1169
+#: builtin/fast-export.c:1215
msgid "Import marks from this file if it exists"
msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ, ако съществува"
-#: builtin/fast-export.c:1171
+#: builtin/fast-export.c:1217
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
-#: builtin/fast-export.c:1173
+#: builtin/fast-export.c:1219
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:1175
+#: builtin/fast-export.c:1221
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:1176
+#: builtin/fast-export.c:1222
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1177 builtin/log.c:1724
+#: builtin/fast-export.c:1223 builtin/log.c:1811
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
-#: builtin/fast-export.c:1178
+#: builtin/fast-export.c:1224
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
-#: builtin/fast-export.c:1179
+#: builtin/fast-export.c:1225
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fast-export.c:1181
+#: builtin/fast-export.c:1226
+msgid "from:to"
+msgstr "ОТ:КЪМ"
+
+#: builtin/fast-export.c:1227
+msgid "convert <from> to <to> in anonymized output"
+msgstr "заместване ОТ със КЪМ в анонимизирания изход"
+
+#: builtin/fast-export.c:1230
msgid "Reference parents which are not in fast-export stream by object id"
msgstr ""
"Указване на родителите, които не са в потока на бързо изнасяне, с "
"идентификатор на обект"
-#: builtin/fast-export.c:1183
+#: builtin/fast-export.c:1232
msgid "Show original object ids of blobs/commits"
msgstr "Извеждане на първоначалните идентификатори на обектите BLOB/подавяния"
-#: builtin/fast-export.c:1185
+#: builtin/fast-export.c:1234
msgid "Label tags with mark ids"
msgstr "Задаване на идентификатори на маркери на етикетите"
-#: builtin/fast-export.c:1220
+#: builtin/fast-export.c:1257
+msgid "--anonymize-map without --anonymize does not make sense"
+msgstr "опцията „--anonymize-map“ изисква „--anonymize“"
+
+#: builtin/fast-export.c:1272
msgid "Cannot pass both --import-marks and --import-marks-if-exists"
msgstr "опциите „--import-marks“ и „--import-marks-if-exists“ са несъвместими"
+#: builtin/fast-import.c:3086
+#, c-format
+msgid "Missing from marks for submodule '%s'"
+msgstr "Липсват маркери „от“ за подмодула „%s“"
+
+#: builtin/fast-import.c:3088
+#, c-format
+msgid "Missing to marks for submodule '%s'"
+msgstr "Липсват маркери „до“ за подмодула „%s“"
+
+#: builtin/fast-import.c:3223
+#, c-format
+msgid "Expected 'mark' command, got %s"
+msgstr "Очаква се команда „mark“, а бе получена: „%s“"
+
+#: builtin/fast-import.c:3228
+#, c-format
+msgid "Expected 'to' command, got %s"
+msgstr "Очаква се команда „to“, а бе получена: „%s“"
+
+#: builtin/fast-import.c:3320
+msgid "Expected format name:filename for submodule rewrite option"
+msgstr "Опцията за презапис на подмодул изисква формат: име:име_на_файл"
+
+#: builtin/fast-import.c:3374
+#, c-format
+msgid "feature '%s' forbidden in input without --allow-unsafe-features"
+msgstr "„%s“ изисква изричното задаване на опцията „--allow-unsafe-features“"
+
+#: builtin/fetch-pack.c:241
+#, c-format
+msgid "Lockfile created but not reported: %s"
+msgstr "Заключващият файл е създаден, но не е докладван: „%s“"
+
#: builtin/fetch.c:35
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
@@ -14303,90 +14777,94 @@ msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:117
+#: builtin/fetch.c:119
msgid "fetch.parallel cannot be negative"
msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
-#: builtin/fetch.c:140 builtin/pull.c:185
+#: builtin/fetch.c:142 builtin/pull.c:185
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:142 builtin/pull.c:245
+#: builtin/fetch.c:144 builtin/pull.c:245
msgid "set upstream for git pull/fetch"
msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
-#: builtin/fetch.c:144 builtin/pull.c:188
+#: builtin/fetch.c:146 builtin/pull.c:188
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:146 builtin/pull.c:191
+#: builtin/fetch.c:148 builtin/pull.c:191
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:147
+#: builtin/fetch.c:149
msgid "force overwrite of local reference"
msgstr "принудително презаписване на локален указател"
-#: builtin/fetch.c:149
+#: builtin/fetch.c:151
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:195
+#: builtin/fetch.c:153 builtin/pull.c:195
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:153
+#: builtin/fetch.c:155
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:155
+#: builtin/fetch.c:157
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:157 builtin/pull.c:198
+#: builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:198
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:159
+#: builtin/fetch.c:161
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и презаписване на променените"
-#: builtin/fetch.c:160 builtin/fetch.c:183 builtin/pull.c:122
+#: builtin/fetch.c:162 builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:122
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:161
+#: builtin/fetch.c:163
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:168
+msgid "write fetched references to the FETCH_HEAD file"
+msgstr "запазване на доставените указатели във файла „FETCH_HEAD“"
+
+#: builtin/fetch.c:169 builtin/pull.c:206
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:167
+#: builtin/fetch.c:171
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:170 builtin/fetch.c:176 builtin/pull.c:209
+#: builtin/fetch.c:174 builtin/fetch.c:180 builtin/pull.c:209
#: builtin/pull.c:218
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:176 builtin/pull.c:212
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:178 builtin/pull.c:221
+#: builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:221
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:181
+#: builtin/fetch.c:185
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:184
+#: builtin/fetch.c:188
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -14394,94 +14872,98 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:224
+#: builtin/fetch.c:192 builtin/pull.c:224
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:226
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:190 builtin/pull.c:227
+#: builtin/fetch.c:194 builtin/pull.c:227
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:197 builtin/pull.c:240
+#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:240
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
-#: builtin/fetch.c:200
-msgid "run 'gc --auto' after fetching"
-msgstr "изпълняване на „gc --auto“ след доставяне"
+#: builtin/fetch.c:204 builtin/fetch.c:206
+msgid "run 'maintenance --auto' after fetching"
+msgstr "изпълняване на „maintenance --auto“ след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:202 builtin/pull.c:243
+#: builtin/fetch.c:208 builtin/pull.c:243
msgid "check for forced-updates on all updated branches"
msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
-#: builtin/fetch.c:204
+#: builtin/fetch.c:210
msgid "write the commit-graph after fetching"
msgstr "запазване на гра̀фа с подаванията след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:514
+#: builtin/fetch.c:212
+msgid "accept refspecs from stdin"
+msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
+
+#: builtin/fetch.c:523
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:654
+#: builtin/fetch.c:677
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:752
+#: builtin/fetch.c:775
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:756
+#: builtin/fetch.c:779
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуален]"
-#: builtin/fetch.c:769 builtin/fetch.c:785 builtin/fetch.c:857
+#: builtin/fetch.c:792 builtin/fetch.c:808 builtin/fetch.c:880
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:770
+#: builtin/fetch.c:793
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:780
+#: builtin/fetch.c:803
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:781 builtin/fetch.c:818 builtin/fetch.c:840
-#: builtin/fetch.c:852
+#: builtin/fetch.c:804 builtin/fetch.c:841 builtin/fetch.c:863
+#: builtin/fetch.c:875
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:785
+#: builtin/fetch.c:808
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
-#: builtin/fetch.c:807
+#: builtin/fetch.c:830
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:810
+#: builtin/fetch.c:833
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:813
+#: builtin/fetch.c:836
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:852
+#: builtin/fetch.c:875
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:857
+#: builtin/fetch.c:880
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:878
+#: builtin/fetch.c:901
msgid ""
"Fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled. To re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -14492,7 +14974,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates true"
-#: builtin/fetch.c:882
+#: builtin/fetch.c:905
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to check forced updates. You can use\n"
@@ -14506,24 +14988,24 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
-#: builtin/fetch.c:914
+#: builtin/fetch.c:939
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:935
+#: builtin/fetch.c:960
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:1020 builtin/fetch.c:1158
+#: builtin/fetch.c:1053 builtin/fetch.c:1191
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1031
+#: builtin/fetch.c:1064
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -14533,57 +15015,57 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1128
+#: builtin/fetch.c:1161
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1129
+#: builtin/fetch.c:1162
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1161
+#: builtin/fetch.c:1194
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1162 builtin/remote.c:1112
+#: builtin/fetch.c:1195 builtin/remote.c:1113
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1185
+#: builtin/fetch.c:1218
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1204
+#: builtin/fetch.c:1237
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1207
+#: builtin/fetch.c:1240
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1415
+#: builtin/fetch.c:1448
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr ""
"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1430
+#: builtin/fetch.c:1463
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1432
+#: builtin/fetch.c:1465
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1434
+#: builtin/fetch.c:1467
msgid "unknown branch type"
msgstr "непознат вид клон"
-#: builtin/fetch.c:1436
+#: builtin/fetch.c:1469
msgid ""
"no source branch found.\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
@@ -14591,22 +15073,22 @@ msgstr ""
"не е открит клон за следене.\n"
"Трябва изрично да зададете един клон с опцията „--set-upstream option“."
-#: builtin/fetch.c:1562 builtin/fetch.c:1625
+#: builtin/fetch.c:1598 builtin/fetch.c:1661
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1572 builtin/fetch.c:1627 builtin/remote.c:101
+#: builtin/fetch.c:1608 builtin/fetch.c:1663 builtin/remote.c:101
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1584
+#: builtin/fetch.c:1620
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1687
+#: builtin/fetch.c:1724
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -14614,45 +15096,45 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1724
+#: builtin/fetch.c:1760
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1773
+#: builtin/fetch.c:1825
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1775
+#: builtin/fetch.c:1827
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1780
+#: builtin/fetch.c:1832
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1782
+#: builtin/fetch.c:1834
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1798
+#: builtin/fetch.c:1851
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1800
+#: builtin/fetch.c:1853
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1809
+#: builtin/fetch.c:1862
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1816
+#: builtin/fetch.c:1869
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1834
+#: builtin/fetch.c:1887
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -14660,6 +15142,10 @@ msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „extensions.partialClone“"
+#: builtin/fetch.c:1891
+msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
+msgstr "опцията „--stdin“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
+
#: builtin/fmt-merge-msg.c:7
msgid ""
"git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
@@ -14697,8 +15183,8 @@ msgid "git for-each-ref [--points-at <object>]"
msgstr "git for-each-ref [--points ОБЕКТ]"
#: builtin/for-each-ref.c:12
-msgid "git for-each-ref [(--merged | --no-merged) [<commit>]]"
-msgstr "git for-each-ref[(--merged | --no-merged) [ПОДАВАНЕ]]"
+msgid "git for-each-ref [--merged [<commit>]] [--no-merged [<commit>]]"
+msgstr "git for-each-ref [--merged [ПОДАВАНЕ]] [--no-merged [ПОДАВАНЕ]]"
#: builtin/for-each-ref.c:13
msgid "git for-each-ref [--contains [<commit>]] [--no-contains [<commit>]]"
@@ -14893,7 +15379,7 @@ msgid "Checking %s link"
msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
#
-#: builtin/fsck.c:696 builtin/index-pack.c:843
+#: builtin/fsck.c:696 builtin/index-pack.c:865
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен указател „%s“"
@@ -14978,7 +15464,7 @@ msgstr "показване на напредъка"
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:847 builtin/index-pack.c:225
+#: builtin/fsck.c:847 builtin/index-pack.c:261
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
@@ -14992,31 +15478,31 @@ msgstr "„%s“: липсващ обект"
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
-#: builtin/gc.c:35
+#: builtin/gc.c:36
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:90
+#: builtin/gc.c:91
#, c-format
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
-#: builtin/gc.c:126
+#: builtin/gc.c:127
#, c-format
msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/gc.c:475 builtin/init-db.c:57
+#: builtin/gc.c:476 builtin/init-db.c:58
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/gc.c:484 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:530
+#: builtin/gc.c:485 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:530
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/gc.c:491
+#: builtin/gc.c:492
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -15033,58 +15519,58 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:539
+#: builtin/gc.c:540
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:541
+#: builtin/gc.c:542
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:542
+#: builtin/gc.c:543
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:545
+#: builtin/gc.c:546
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:548
+#: builtin/gc.c:549
msgid "repack all other packs except the largest pack"
msgstr "препакетиране на всичко без най-големия пакет"
-#: builtin/gc.c:565
+#: builtin/gc.c:566
#, c-format
msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на „gc.logexpiry“ %s"
-#: builtin/gc.c:576
+#: builtin/gc.c:577
#, c-format
msgid "failed to parse prune expiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на периода за окастряне: %s"
-#: builtin/gc.c:596
+#: builtin/gc.c:597
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:598
+#: builtin/gc.c:599
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:599
+#: builtin/gc.c:600
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:639
+#: builtin/gc.c:640
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -15093,13 +15579,66 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:694
+#: builtin/gc.c:695
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
"Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти.\n"
"Използвайте „git prune“, за да ги окастрите."
+#: builtin/gc.c:705
+msgid "git maintenance run [--auto] [--[no-]quiet] [--task=<task>]"
+msgstr "git maintenance run [--auto] [--[no-]quiet] [--task=ЗАДАЧА]"
+
+#: builtin/gc.c:812
+msgid "failed to write commit-graph"
+msgstr "графът с подаванията не може да бъде записан"
+
+#: builtin/gc.c:905
+#, c-format
+msgid "lock file '%s' exists, skipping maintenance"
+msgstr "заключващият файл „%s“ съществува. Действието се прескача"
+
+#: builtin/gc.c:932
+#, c-format
+msgid "task '%s' failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на задачата „%s“"
+
+#: builtin/gc.c:979
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid task"
+msgstr "„%s“ не е правилна задача"
+
+#: builtin/gc.c:984
+#, c-format
+msgid "task '%s' cannot be selected multiple times"
+msgstr "задачата „%s“ не може да се избере повече от веднъж"
+
+#: builtin/gc.c:999
+msgid "run tasks based on the state of the repository"
+msgstr "изпълняване на задачи според състоянието на хранилището"
+
+#: builtin/gc.c:1001
+msgid "do not report progress or other information over stderr"
+msgstr "без извеждане на напредъка и друга информация на стандартния изход"
+
+#: builtin/gc.c:1002
+msgid "task"
+msgstr "задача"
+
+#: builtin/gc.c:1003
+msgid "run a specific task"
+msgstr "изпълнение на определена задача"
+
+#: builtin/gc.c:1026
+msgid "git maintenance run [<options>]"
+msgstr "git maintenance run [ОПЦИЯ…]"
+
+#: builtin/gc.c:1037
+#, c-format
+msgid "invalid subcommand: %s"
+msgstr "неправилна подкоманда: „%s“"
+
#: builtin/grep.c:30
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
@@ -15118,8 +15657,8 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1537 builtin/index-pack.c:1730
-#: builtin/pack-objects.c:2855
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1576 builtin/index-pack.c:1766
+#: builtin/pack-objects.c:2936
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
@@ -15134,255 +15673,255 @@ msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:724
+#: builtin/grep.c:725
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:823
+#: builtin/grep.c:824
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:825
+#: builtin/grep.c:826
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:827
+#: builtin/grep.c:828
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:829
+#: builtin/grep.c:830
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:831
+#: builtin/grep.c:832
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:834
+#: builtin/grep.c:835
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:836
+#: builtin/grep.c:837
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:838
+#: builtin/grep.c:839
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:840
+#: builtin/grep.c:841
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:842
+#: builtin/grep.c:843
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:845
+#: builtin/grep.c:846
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:847
+#: builtin/grep.c:848
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:849
+#: builtin/grep.c:850
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:853
+#: builtin/grep.c:854
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:856
+#: builtin/grep.c:857
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:860
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:863
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:865
+#: builtin/grep.c:866
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:867
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:867
+#: builtin/grep.c:868
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:868
+#: builtin/grep.c:869
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:870
+#: builtin/grep.c:871
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:872
+#: builtin/grep.c:873
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:875
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:878
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:879
+#: builtin/grep.c:880
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:882
+#: builtin/grep.c:883
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:884
+#: builtin/grep.c:885
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:886
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:887
+#: builtin/grep.c:888
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:889
+#: builtin/grep.c:890
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:892
+#: builtin/grep.c:893
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:895
+#: builtin/grep.c:896
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:897
+#: builtin/grep.c:898
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:899
+#: builtin/grep.c:900
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:901
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:903
+#: builtin/grep.c:904
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:905
+#: builtin/grep.c:906
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:908
+#: builtin/grep.c:909
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:910
+#: builtin/grep.c:911
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:912
+#: builtin/grep.c:913
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:924
+#: builtin/grep.c:925
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:926
+#: builtin/grep.c:927
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:928
+#: builtin/grep.c:929
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:932
+#: builtin/grep.c:933
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:932
+#: builtin/grep.c:933
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:936
+#: builtin/grep.c:937
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:1003
+#: builtin/grep.c:1004
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1039
+#: builtin/grep.c:1040
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1047
+#: builtin/grep.c:1048
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1077
+#: builtin/grep.c:1078
msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
msgstr "опциите „--untracked“ и „--recurse-submodules“ са несъвместими"
-#: builtin/grep.c:1081
+#: builtin/grep.c:1082
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1084 builtin/pack-objects.c:3548
+#: builtin/grep.c:1085 builtin/pack-objects.c:3655
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1087 builtin/index-pack.c:1534 builtin/pack-objects.c:2852
+#: builtin/grep.c:1088 builtin/index-pack.c:1573 builtin/pack-objects.c:2933
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1121
+#: builtin/grep.c:1122
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "опцията „--open-files-in-pager“ изисква търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1147
+#: builtin/grep.c:1148
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1153
+#: builtin/grep.c:1154
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1161
+#: builtin/grep.c:1162
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
@@ -15522,7 +16061,7 @@ msgstr ""
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:534 git.c:367
+#: builtin/help.c:534 git.c:369
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
@@ -15536,390 +16075,404 @@ msgstr "употреба: %s%s"
msgid "'git help config' for more information"
msgstr "За повече информация изпълнете „git help config“"
-#: builtin/index-pack.c:185
+#: builtin/index-pack.c:221
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:205
+#: builtin/index-pack.c:241
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:208
+#: builtin/index-pack.c:244
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:258
+#: builtin/index-pack.c:294
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:268
+#: builtin/index-pack.c:304
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:269
+#: builtin/index-pack.c:305
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:281
+#: builtin/index-pack.c:317
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:607
+#: builtin/index-pack.c:324 builtin/pack-objects.c:619
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:291 builtin/unpack-objects.c:95
+#: builtin/index-pack.c:327 builtin/unpack-objects.c:95
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:250
+#: builtin/index-pack.c:342 builtin/repack.c:254
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:312
+#: builtin/index-pack.c:348
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:326
+#: builtin/index-pack.c:362
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:328
+#: builtin/index-pack.c:364
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:346
+#: builtin/index-pack.c:382
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:466
+#: builtin/index-pack.c:488
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:515
+#: builtin/index-pack.c:537
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:523
+#: builtin/index-pack.c:545
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:531
+#: builtin/index-pack.c:553
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:562
+#: builtin/index-pack.c:584
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:564
+#: builtin/index-pack.c:586
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:590
+#: builtin/index-pack.c:612
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:735 builtin/index-pack.c:741 builtin/index-pack.c:765
-#: builtin/index-pack.c:804 builtin/index-pack.c:813
+#: builtin/index-pack.c:757 builtin/index-pack.c:763 builtin/index-pack.c:787
+#: builtin/index-pack.c:826 builtin/index-pack.c:835
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:159
-#: builtin/pack-objects.c:219 builtin/pack-objects.c:314
+#: builtin/index-pack.c:760 builtin/pack-objects.c:171
+#: builtin/pack-objects.c:231 builtin/pack-objects.c:326
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:802
+#: builtin/index-pack.c:824
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:810
+#: builtin/index-pack.c:832
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:824
+#: builtin/index-pack.c:846
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:827 builtin/index-pack.c:846
+#: builtin/index-pack.c:849 builtin/index-pack.c:868
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "грешка при проверката на пакетирани обекти"
-#: builtin/index-pack.c:848
+#: builtin/index-pack.c:870
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:920 builtin/index-pack.c:951
+#: builtin/index-pack.c:931 builtin/index-pack.c:978
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1121
+#: builtin/index-pack.c:1161
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1121
+#: builtin/index-pack.c:1161
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1155
+#: builtin/index-pack.c:1195
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1160
+#: builtin/index-pack.c:1200
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1163
+#: builtin/index-pack.c:1203
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1175
+#: builtin/index-pack.c:1215
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1198
+#: builtin/index-pack.c:1238
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1208 builtin/pack-objects.c:2616
+#: builtin/index-pack.c:1249 builtin/pack-objects.c:2697
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1249
+#: builtin/index-pack.c:1282
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1255
+#: builtin/index-pack.c:1288
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1267
+#: builtin/index-pack.c:1300
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1271
+#: builtin/index-pack.c:1304
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1295
+#: builtin/index-pack.c:1328
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1391
+#: builtin/index-pack.c:1424
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1405
+#: builtin/index-pack.c:1444
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1430
+#: builtin/index-pack.c:1469
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1438
+#: builtin/index-pack.c:1477
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1462
+#: builtin/index-pack.c:1501
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1476
+#: builtin/index-pack.c:1515
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1484
+#: builtin/index-pack.c:1523
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1528 builtin/pack-objects.c:2863
+#: builtin/index-pack.c:1567 builtin/pack-objects.c:2944
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1596
+#: builtin/index-pack.c:1631
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1598
+#: builtin/index-pack.c:1633
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1646
+#: builtin/index-pack.c:1681
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1653
+#: builtin/index-pack.c:1688
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1692
+#: builtin/index-pack.c:1728
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1741 builtin/index-pack.c:1744
-#: builtin/index-pack.c:1760 builtin/index-pack.c:1764
+#: builtin/index-pack.c:1777 builtin/index-pack.c:1780
+#: builtin/index-pack.c:1796 builtin/index-pack.c:1800
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1780
+#: builtin/index-pack.c:1806 builtin/init-db.c:391 builtin/init-db.c:623
+#, c-format
+msgid "unknown hash algorithm '%s'"
+msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми „%s“"
+
+#: builtin/index-pack.c:1821
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1782
+#: builtin/index-pack.c:1823
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1788
+#: builtin/index-pack.c:1825
+msgid "--object-format cannot be used with --stdin"
+msgstr "опцията „--object-format“ и „--stdin“ са несъвместими"
+
+#: builtin/index-pack.c:1831
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/index-pack.c:1836 builtin/unpack-objects.c:582
+#: builtin/index-pack.c:1892 builtin/unpack-objects.c:582
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
-#: builtin/init-db.c:63
+#: builtin/init-db.c:64
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:68
+#: builtin/init-db.c:69
#, c-format
msgid "cannot opendir '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/init-db.c:80
+#: builtin/init-db.c:81
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/init-db.c:82
+#: builtin/init-db.c:83
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
msgstr "не може да се създаде символна връзка „%s“ в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:88
+#: builtin/init-db.c:89
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:92
+#: builtin/init-db.c:93
#, c-format
msgid "ignoring template %s"
msgstr "игнориране на шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:123
+#: builtin/init-db.c:124
#, c-format
msgid "templates not found in %s"
msgstr "няма шаблони в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:138
+#: builtin/init-db.c:139
#, c-format
msgid "not copying templates from '%s': %s"
msgstr "шаблоните няма да бъдат копирани от „%s“: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:356
+#: builtin/init-db.c:274
+#, c-format
+msgid "invalid initial branch name: '%s'"
+msgstr "неправилно име на първоначалния клон: „%s“"
+
+#: builtin/init-db.c:366
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
-#: builtin/init-db.c:359
+#: builtin/init-db.c:369
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:374
+#: builtin/init-db.c:385
msgid "attempt to reinitialize repository with different hash"
msgstr ""
"опит за повторно задаване на първото подаване в хранилището с различна "
"контролна сума"
-#: builtin/init-db.c:380 builtin/init-db.c:601
-#, c-format
-msgid "unknown hash algorithm '%s'"
-msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми „%s“"
-
-#: builtin/init-db.c:397 builtin/init-db.c:400
+#: builtin/init-db.c:409 builtin/init-db.c:412
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
-#: builtin/init-db.c:458
+#: builtin/init-db.c:443
+#, c-format
+msgid "re-init: ignored --initial-branch=%s"
+msgstr "re-init: „--initial-branch=%s“ се пропуска"
+
+#: builtin/init-db.c:474
#, c-format
msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
msgstr ""
"Инициализиране наново на съществуващо, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:459
+#: builtin/init-db.c:475
#, c-format
msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране наново на съществуващо хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:463
+#: builtin/init-db.c:479
#, c-format
msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:464
+#: builtin/init-db.c:480
#, c-format
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:513
+#: builtin/init-db.c:529
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -15927,35 +16480,43 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:538
+#: builtin/init-db.c:555
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:539
+#: builtin/init-db.c:556
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:544
+#: builtin/init-db.c:562
+msgid "override the name of the initial branch"
+msgstr "задаване на името на първоначалния клон"
+
+#: builtin/init-db.c:563 builtin/verify-pack.c:74
msgid "hash"
msgstr "алгоритъм"
-#: builtin/init-db.c:545
+#: builtin/init-db.c:564 builtin/show-index.c:22 builtin/verify-pack.c:75
msgid "specify the hash algorithm to use"
msgstr "указване на алгоритъм за контролна сума"
-#: builtin/init-db.c:578 builtin/init-db.c:583
+#: builtin/init-db.c:571
+msgid "--separate-git-dir and --bare are mutually exclusive"
+msgstr "опциите „--separate-git-dir“ и „--bare“ са несъвместими"
+
+#: builtin/init-db.c:600 builtin/init-db.c:605
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:587
+#: builtin/init-db.c:609 builtin/init-db.c:664
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:614
+#: builtin/init-db.c:636
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -15964,11 +16525,15 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:642
+#: builtin/init-db.c:688
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
+#: builtin/init-db.c:693
+msgid "--separate-git-dir incompatible with bare repository"
+msgstr "опцията „--separate-git-dir“ е несъвместима с голо хранилище"
+
#: builtin/interpret-trailers.c:16
msgid ""
"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer "
@@ -16033,130 +16598,130 @@ msgstr "опцията „--trailer“ е несъвместима с „--name-
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
-#: builtin/log.c:57
+#: builtin/log.c:56
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:58
+#: builtin/log.c:57
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:111
+#: builtin/log.c:110
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:178
+#: builtin/log.c:177
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:179
+#: builtin/log.c:178
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:182
+#: builtin/log.c:181
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "специален формат само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:184
+#: builtin/log.c:183
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "без специален формат на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:185
+#: builtin/log.c:184
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:188
+#: builtin/log.c:187
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:298
+#: builtin/log.c:297
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:556
+#: builtin/log.c:555
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:571 builtin/log.c:666
+#: builtin/log.c:570 builtin/log.c:665
#, c-format
msgid "could not read object %s"
msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:691
+#: builtin/log.c:690
#, c-format
msgid "unknown type: %d"
msgstr "неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:835
+#: builtin/log.c:839
#, c-format
msgid "%s: invalid cover from description mode"
msgstr "%s: неправилно придружаващо писмо от режима на описание"
-#: builtin/log.c:842
+#: builtin/log.c:846
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:957
+#: builtin/log.c:965
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:973
+#: builtin/log.c:981
#, c-format
msgid "cannot open patch file %s"
msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:990
+#: builtin/log.c:998
msgid "need exactly one range"
msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
-#: builtin/log.c:1000
+#: builtin/log.c:1008
msgid "not a range"
msgstr "не е диапазон"
-#: builtin/log.c:1164
+#: builtin/log.c:1172
msgid "cover letter needs email format"
msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1170
+#: builtin/log.c:1178
msgid "failed to create cover-letter file"
msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1249
+#: builtin/log.c:1259
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1276
+#: builtin/log.c:1286
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1334
+#: builtin/log.c:1344
msgid "two output directories?"
msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
-#: builtin/log.c:1445 builtin/log.c:2217 builtin/log.c:2219 builtin/log.c:2231
+#: builtin/log.c:1495 builtin/log.c:2301 builtin/log.c:2303 builtin/log.c:2315
#, c-format
msgid "unknown commit %s"
msgstr "непознато подаване: „%s“"
-#: builtin/log.c:1455 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/log.c:1506 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
#: builtin/replace.c:210
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
-#: builtin/log.c:1460
+#: builtin/log.c:1515
msgid "could not find exact merge base"
msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1464
+#: builtin/log.c:1525
msgid ""
"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -16166,291 +16731,298 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1484
+#: builtin/log.c:1548
msgid "failed to find exact merge base"
msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1495
+#: builtin/log.c:1565
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1499
+#: builtin/log.c:1575
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1552
+#: builtin/log.c:1633
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1604
-msgid "failed to infer range-diff ranges"
-msgstr "неуспешно определяне на диапазоните за разлика"
+#: builtin/log.c:1690
+msgid "failed to infer range-diff origin of current series"
+msgstr ""
+"неуспешно определяне на началото на диапазонната разлика на текущата поредица"
+
+#: builtin/log.c:1692
+#, c-format
+msgid "using '%s' as range-diff origin of current series"
+msgstr ""
+"„%s“ се ползва като началото на диапазонната разлика на текущата поредица"
-#: builtin/log.c:1650
+#: builtin/log.c:1736
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1653
+#: builtin/log.c:1739
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1657
+#: builtin/log.c:1743
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1659
+#: builtin/log.c:1745
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1661
+#: builtin/log.c:1747
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1662
+#: builtin/log.c:1748
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1663
+#: builtin/log.c:1749
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1665
+#: builtin/log.c:1751
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1667
+#: builtin/log.c:1753
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1669
+#: builtin/log.c:1755
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1672
+#: builtin/log.c:1758
msgid "cover-from-description-mode"
msgstr "режим-придружаващо-писмо-по-описание"
-#: builtin/log.c:1673
+#: builtin/log.c:1759
msgid "generate parts of a cover letter based on a branch's description"
msgstr ""
"генериране на частите на придружаващото писмо на базата на описанието на "
"клона"
-#: builtin/log.c:1675
+#: builtin/log.c:1761
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1678
+#: builtin/log.c:1764
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1681
+#: builtin/log.c:1767
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1684
+#: builtin/log.c:1770
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1686
+#: builtin/log.c:1772
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1688
+#: builtin/log.c:1774
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "без кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1690
+#: builtin/log.c:1776
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1692
+#: builtin/log.c:1778
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1693
+#: builtin/log.c:1779
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1694
+#: builtin/log.c:1780
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1695 builtin/log.c:1696
+#: builtin/log.c:1781 builtin/log.c:1782
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1695
+#: builtin/log.c:1781
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1696
+#: builtin/log.c:1782
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1697
+#: builtin/log.c:1783
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1698
+#: builtin/log.c:1784
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1700
+#: builtin/log.c:1786
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1701
+#: builtin/log.c:1787
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1702 builtin/log.c:1705
+#: builtin/log.c:1788 builtin/log.c:1791
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1703
+#: builtin/log.c:1789
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1706
+#: builtin/log.c:1792
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1710
+#: builtin/log.c:1796
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1712
+#: builtin/log.c:1798
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1713
+#: builtin/log.c:1799
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1714
+#: builtin/log.c:1800
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1715
+#: builtin/log.c:1801
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1717
+#: builtin/log.c:1804
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1718
+#: builtin/log.c:1805
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1720
+#: builtin/log.c:1807
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1722
+#: builtin/log.c:1809
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
"кръпка"
-#: builtin/log.c:1725
+#: builtin/log.c:1812
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
"или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1727
+#: builtin/log.c:1814
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
-#: builtin/log.c:1812
+#: builtin/log.c:1896
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1827
+#: builtin/log.c:1911
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1829
+#: builtin/log.c:1913
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1837
+#: builtin/log.c:1921
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1839
+#: builtin/log.c:1923
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1841
+#: builtin/log.c:1925
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1874
+#: builtin/log.c:1958
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1978
+#: builtin/log.c:2062
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1982
+#: builtin/log.c:2066
msgid "Interdiff:"
msgstr "Разлика в разликите:"
-#: builtin/log.c:1983
+#: builtin/log.c:2067
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1989
+#: builtin/log.c:2073
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
-#: builtin/log.c:1993
+#: builtin/log.c:2077
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:2001
+#: builtin/log.c:2085
msgid "Range-diff:"
msgstr "Диапазонна разлика:"
-#: builtin/log.c:2002
+#: builtin/log.c:2086
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:2013
+#: builtin/log.c:2097
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:2049
+#: builtin/log.c:2133
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:2093
+#: builtin/log.c:2177
msgid "failed to create output files"
msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
-#: builtin/log.c:2152
+#: builtin/log.c:2236
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:2206
+#: builtin/log.c:2290
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -16578,7 +17150,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1384
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1392
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -16777,184 +17349,184 @@ msgstr "git merge --abort"
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:121
+#: builtin/merge.c:120
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:144
+#: builtin/merge.c:143
#, c-format
msgid "option `%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:190
+#: builtin/merge.c:189
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:191
+#: builtin/merge.c:190
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:196
+#: builtin/merge.c:195
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:133
+#: builtin/merge.c:246 builtin/pull.c:133
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:136
+#: builtin/merge.c:249 builtin/pull.c:136
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:139
+#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:139
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:142
+#: builtin/merge.c:252 builtin/pull.c:142
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:148
+#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:148
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:151
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:260 builtin/pull.c:154
+#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:154
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:262
+#: builtin/merge.c:261
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:264 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:263 builtin/pull.c:161
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:164
+#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:164
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:269 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:168
-#: builtin/rebase.c:527 builtin/rebase.c:1398 builtin/revert.c:114
+#: builtin/merge.c:268 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:168
+#: builtin/rebase.c:533 builtin/rebase.c:1406 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:169
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:271 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:172
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:173
+#: builtin/merge.c:271 builtin/pull.c:173
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:274
+#: builtin/merge.c:273
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:281
+#: builtin/merge.c:280
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:283
+#: builtin/merge.c:282
msgid "--abort but leave index and working tree alone"
msgstr "преустановяване без промяна на индекса и работното дърво"
-#: builtin/merge.c:285
+#: builtin/merge.c:284
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:180
+#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:180
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:294
+#: builtin/merge.c:293
msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и сливане и при промяна на "
"съобщението за подаване (pre-merge-commit и commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:311
+#: builtin/merge.c:310
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:316
+#: builtin/merge.c:315
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:321
+#: builtin/merge.c:320
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:360
+#: builtin/merge.c:342 builtin/merge.c:359
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:390
+#: builtin/merge.c:389
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:401
+#: builtin/merge.c:400
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:451
+#: builtin/merge.c:450
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:502
+#: builtin/merge.c:501
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:589
+#: builtin/merge.c:588
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:716
+#: builtin/merge.c:713
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:730
+#: builtin/merge.c:726
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:745
+#: builtin/merge.c:741
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:797
+#: builtin/merge.c:793
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:806
+#: builtin/merge.c:802
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:812
+#: builtin/merge.c:808
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -16963,11 +17535,11 @@ msgstr ""
"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-#: builtin/merge.c:817
+#: builtin/merge.c:813
msgid "An empty message aborts the commit.\n"
msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:820
+#: builtin/merge.c:816
#, c-format
msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -16976,76 +17548,76 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:873
+#: builtin/merge.c:869
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:888
+#: builtin/merge.c:884
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:949
+#: builtin/merge.c:945
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:988
+#: builtin/merge.c:984
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:990
+#: builtin/merge.c:986
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:992
+#: builtin/merge.c:988
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:997
+#: builtin/merge.c:993
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1054
+#: builtin/merge.c:1050
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1157
+#: builtin/merge.c:1153
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1191
+#: builtin/merge.c:1187
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1295
+#: builtin/merge.c:1291
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1299
+#: builtin/merge.c:1295
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1317
+#: builtin/merge.c:1313
msgid "--quit expects no arguments"
msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1330
+#: builtin/merge.c:1326
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1334
+#: builtin/merge.c:1330
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1350
+#: builtin/merge.c:1346
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -17053,7 +17625,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1357
+#: builtin/merge.c:1353
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -17061,103 +17633,103 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1360
+#: builtin/merge.c:1356
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1374
+#: builtin/merge.c:1370
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1376
+#: builtin/merge.c:1372
msgid "You cannot combine --squash with --commit."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
-#: builtin/merge.c:1392
+#: builtin/merge.c:1388
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1409
+#: builtin/merge.c:1405
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1411
+#: builtin/merge.c:1407
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1416
+#: builtin/merge.c:1412
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1418
+#: builtin/merge.c:1414
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1499
+#: builtin/merge.c:1495
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1508
+#: builtin/merge.c:1504
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1518
+#: builtin/merge.c:1514
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1564
+#: builtin/merge.c:1560
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1571
+#: builtin/merge.c:1567
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1596
+#: builtin/merge.c:1592
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1602
+#: builtin/merge.c:1598
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1630 builtin/merge.c:1695
+#: builtin/merge.c:1626 builtin/merge.c:1691
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1634
+#: builtin/merge.c:1630
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1686
+#: builtin/merge.c:1682
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1688
+#: builtin/merge.c:1684
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1697
+#: builtin/merge.c:1693
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1711
+#: builtin/merge.c:1707
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -17243,68 +17815,72 @@ msgstr "принудително преместване/преименуване
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "прескачане на грешките при преместване/преименуване"
-#: builtin/mv.c:169
+#: builtin/mv.c:170
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "целта „%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/mv.c:180
+#: builtin/mv.c:181
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Проверка на преименуването на обект от „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:184
+#: builtin/mv.c:185
msgid "bad source"
msgstr "неправилен обект"
-#: builtin/mv.c:187
+#: builtin/mv.c:188
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "директория не може да се премести в себе си"
-#: builtin/mv.c:190
+#: builtin/mv.c:191
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "директория не може да се премести върху файл"
-#: builtin/mv.c:199
+#: builtin/mv.c:200
msgid "source directory is empty"
msgstr "първоначалната директория е празна"
-#: builtin/mv.c:224
+#: builtin/mv.c:225
msgid "not under version control"
msgstr "не е под контрола на Git"
#: builtin/mv.c:227
+msgid "conflicted"
+msgstr "конфликт"
+
+#: builtin/mv.c:230
msgid "destination exists"
msgstr "целта съществува"
-#: builtin/mv.c:235
+#: builtin/mv.c:238
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "презаписване на „%s“"
-#: builtin/mv.c:238
+#: builtin/mv.c:241
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Презаписването е невъзможно"
-#: builtin/mv.c:241
+#: builtin/mv.c:244
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "множество източници за една цел"
-#: builtin/mv.c:243
+#: builtin/mv.c:246
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "целевата директория не съществува"
-#: builtin/mv.c:250
+#: builtin/mv.c:253
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
-#: builtin/mv.c:271
+#: builtin/mv.c:274
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:781 builtin/repack.c:520
+#: builtin/mv.c:280 builtin/remote.c:782 builtin/repack.c:518
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -17322,8 +17898,8 @@ msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
#: builtin/name-rev.c:524
-msgid "print only names (no SHA-1)"
-msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
+msgid "print only ref-based names (no object names)"
+msgstr "извеждане само на имена на базата на указатели (а не имена на обекти)"
#: builtin/name-rev.c:525
msgid "only use tags to name the commits"
@@ -17757,7 +18333,7 @@ msgstr "опитът за изтриването на несъществуващ
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:132 builtin/worktree.c:164
+#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:132 builtin/worktree.c:220
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
@@ -17773,125 +18349,142 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1608
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1605
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:53
+#: builtin/pack-objects.c:54
msgid ""
"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:54
+#: builtin/pack-objects.c:55
msgid ""
"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:431
+#: builtin/pack-objects.c:443
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "лоша контролна сума за пакетирания обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:442
+#: builtin/pack-objects.c:454
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "пакетиран обект с грешки за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:573
+#: builtin/pack-objects.c:585
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "рекурсивна разлика за обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:784
+#: builtin/pack-objects.c:796
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:973
+#: builtin/pack-objects.c:1004
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:986
+#: builtin/pack-objects.c:1017
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1047 builtin/update-index.c:90
+#: builtin/pack-objects.c:1078 builtin/update-index.c:90
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1100
+#: builtin/pack-objects.c:1131
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1298
+#: builtin/pack-objects.c:1348
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1725
+#: builtin/pack-objects.c:1796
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1734
+#: builtin/pack-objects.c:1805
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2005
+#: builtin/pack-objects.c:2086
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2150
+#: builtin/pack-objects.c:2231
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:2220 builtin/pack-objects.c:2236
-#: builtin/pack-objects.c:2246
+#: builtin/pack-objects.c:2301 builtin/pack-objects.c:2317
+#: builtin/pack-objects.c:2327
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/pack-objects.c:2223 builtin/pack-objects.c:2250
+#: builtin/pack-objects.c:2304 builtin/pack-objects.c:2331
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2260
+#: builtin/pack-objects.c:2341
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
-#: builtin/pack-objects.c:2575
+#: builtin/pack-objects.c:2656
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
-#: builtin/pack-objects.c:2714
+#: builtin/pack-objects.c:2795
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr ""
"обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2802
+#: builtin/pack-objects.c:2883
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2808
+#: builtin/pack-objects.c:2889
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "неправилен брой разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2889
+#: builtin/pack-objects.c:2961
+#, c-format
+msgid ""
+"value of uploadpack.blobpackfileuri must be of the form '<object-hash> <pack-"
+"hash> <uri>' (got '%s')"
+msgstr ""
+"стойността на „uploadpack.blobpackfileuri“ трябва да е във формат "
+"„СУМА_НА_ОБЕКТ СУМА_НА_ПАКЕТ АДРЕС“ (получена е „%s“)"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2964
+#, c-format
+msgid ""
+"object already configured in another uploadpack.blobpackfileuri (got '%s')"
+msgstr ""
+"вече има настройка за обекта в друг ред „uploadpack."
+"blobpackfileuri“ (получена е „%s“)"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2993
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -17900,7 +18493,7 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2895
+#: builtin/pack-objects.c:2999
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -17909,245 +18502,253 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2993
+#: builtin/pack-objects.c:3097
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:3052 builtin/pack-objects.c:3160
+#: builtin/pack-objects.c:3156 builtin/pack-objects.c:3264
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:3083
+#: builtin/pack-objects.c:3187
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:3168
+#: builtin/pack-objects.c:3272
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
-#: builtin/pack-objects.c:3261
+#: builtin/pack-objects.c:3365
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "„%s“ не е версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3264
+#: builtin/pack-objects.c:3368
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "неправилна версия „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3289
+#: builtin/pack-objects.c:3393
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
-#: builtin/pack-objects.c:3342
+#: builtin/pack-objects.c:3446
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3346
+#: builtin/pack-objects.c:3450
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3384
+#: builtin/pack-objects.c:3488
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3385
+#: builtin/pack-objects.c:3489
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3388
+#: builtin/pack-objects.c:3492
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3390
+#: builtin/pack-objects.c:3494
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3392
+#: builtin/pack-objects.c:3496
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3394
+#: builtin/pack-objects.c:3498
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3396
+#: builtin/pack-objects.c:3500
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3398
+#: builtin/pack-objects.c:3502
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3400
+#: builtin/pack-objects.c:3504
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3402
+#: builtin/pack-objects.c:3506
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3404
+#: builtin/pack-objects.c:3508
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3406
+#: builtin/pack-objects.c:3510
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3408
+#: builtin/pack-objects.c:3512
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3410
+#: builtin/pack-objects.c:3514
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3412
+#: builtin/pack-objects.c:3516
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3415
+#: builtin/pack-objects.c:3519
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3418
+#: builtin/pack-objects.c:3522
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3421
+#: builtin/pack-objects.c:3525
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3424
+#: builtin/pack-objects.c:3528
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3426
+#: builtin/pack-objects.c:3530
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3428
+#: builtin/pack-objects.c:3532
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3430
+#: builtin/pack-objects.c:3534
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3432
+#: builtin/pack-objects.c:3536
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3435
+#: builtin/pack-objects.c:3539
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
-#: builtin/pack-objects.c:3437
+#: builtin/pack-objects.c:3541
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3439
+#: builtin/pack-objects.c:3543
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3441
+#: builtin/pack-objects.c:3545
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3443
+#: builtin/pack-objects.c:3547
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3445
+#: builtin/pack-objects.c:3549
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3447
+#: builtin/pack-objects.c:3551
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3449
+#: builtin/pack-objects.c:3553
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3451
+#: builtin/pack-objects.c:3555
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3455
+#: builtin/pack-objects.c:3559
msgid "write a bitmap index if possible"
msgstr "записване на индекси на база битови маски при възможност"
-#: builtin/pack-objects.c:3459
+#: builtin/pack-objects.c:3563
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3462
+#: builtin/pack-objects.c:3566
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3464
+#: builtin/pack-objects.c:3568
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
-#: builtin/pack-objects.c:3493
+#: builtin/pack-objects.c:3570
+msgid "protocol"
+msgstr "протокол"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3571
+msgid "exclude any configured uploadpack.blobpackfileuri with this protocol"
+msgstr "без ползване на настройки „uploadpack.blobpackfileuri“ с този протокол"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3600
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3498
+#: builtin/pack-objects.c:3605
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3552
+#: builtin/pack-objects.c:3659
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:3554
+#: builtin/pack-objects.c:3661
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3559
+#: builtin/pack-objects.c:3666
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:3562
+#: builtin/pack-objects.c:3669
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3568
+#: builtin/pack-objects.c:3675
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:3628
+#: builtin/pack-objects.c:3735
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3658
+#: builtin/pack-objects.c:3766
#, c-format
msgid ""
"Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), pack-"
@@ -18213,7 +18814,7 @@ msgstr "Опции при сливане"
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:158 builtin/rebase.c:478 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:158 builtin/rebase.c:484 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
@@ -18238,7 +18839,7 @@ msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:349
+#: builtin/pull.c:348
msgid ""
"Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is\n"
"discouraged. You can squelch this message by running one of the following\n"
@@ -18267,7 +18868,7 @@ msgstr ""
"използвайте опциите „--rebase“, „--no-rebase“, „--ff-only“. Те са с\n"
"приоритет пред настройките.\n"
-#: builtin/pull.c:459
+#: builtin/pull.c:458
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -18275,14 +18876,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:461
+#: builtin/pull.c:460
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:462
+#: builtin/pull.c:461
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -18290,7 +18891,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:465
+#: builtin/pull.c:464
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -18301,44 +18902,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:470 builtin/rebase.c:1234 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:469 builtin/rebase.c:1240 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:472 builtin/pull.c:487 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:471 builtin/pull.c:486 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:474 builtin/pull.c:489 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:473 builtin/pull.c:488 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:475 builtin/pull.c:490
+#: builtin/pull.c:474 builtin/pull.c:489
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:477 builtin/pull.c:483 builtin/pull.c:492
-#: builtin/rebase.c:1240 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:476 builtin/pull.c:482 builtin/pull.c:491
+#: builtin/rebase.c:1246 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:477 builtin/pull.c:492 builtin/pull.c:497
+#: builtin/pull.c:476 builtin/pull.c:491 builtin/pull.c:496
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:485 builtin/rebase.c:1232 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:484 builtin/rebase.c:1238 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:494 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:493 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:499
+#: builtin/pull.c:498
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -18347,28 +18948,28 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:610
+#: builtin/pull.c:609
#, c-format
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "недостъпно подаване: %s"
-#: builtin/pull.c:895
+#: builtin/pull.c:894
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:955
+#: builtin/pull.c:954
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:959
+#: builtin/pull.c:958
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:960
+#: builtin/pull.c:959
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:985
+#: builtin/pull.c:984
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -18378,7 +18979,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:991
+#: builtin/pull.c:990
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -18395,15 +18996,15 @@ msgstr ""
" git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:1006
+#: builtin/pull.c:1005
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:1010
+#: builtin/pull.c:1009
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:1018
+#: builtin/pull.c:1017
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -18412,15 +19013,15 @@ msgstr ""
msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/push.c:112
+#: builtin/push.c:111
msgid "tag shorthand without <tag>"
msgstr "съкращение за етикет без ЕТИКЕТ"
-#: builtin/push.c:122
+#: builtin/push.c:119
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "опцията „--delete“ приема за цел само прости имена на указатели"
-#: builtin/push.c:168
+#: builtin/push.c:164
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -18429,7 +19030,7 @@ msgstr ""
"За да включите тази опция за постоянно, погледнете документацията за "
"настройката „push.default“ в „git help config“."
-#: builtin/push.c:171
+#: builtin/push.c:167
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -18454,7 +19055,7 @@ msgstr ""
" git push %s HEAD\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:186
+#: builtin/push.c:182
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -18468,7 +19069,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:ИМЕ_НА_ОТДАЛЕЧЕНИЯ_КЛОН\n"
-#: builtin/push.c:200
+#: builtin/push.c:194
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -18482,14 +19083,14 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:208
+#: builtin/push.c:202
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr ""
"Текущият клон „%s“ следи няколко отдалечени клона, не можете просто да "
"изтласкате."
-#: builtin/push.c:211
+#: builtin/push.c:205
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -18501,14 +19102,14 @@ msgstr ""
"Трябва да укажете коя версия да се изтласка, за обновяване на отдалечения "
"клон."
-#: builtin/push.c:270
+#: builtin/push.c:260
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
-#: builtin/push.c:277
+#: builtin/push.c:267
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -18522,7 +19123,7 @@ msgstr ""
"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:283
+#: builtin/push.c:273
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -18536,7 +19137,7 @@ msgstr ""
"информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:289
+#: builtin/push.c:279
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -18555,14 +19156,14 @@ msgstr ""
"страницата\n"
"от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:296
+#: builtin/push.c:286
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"Изтласкването е отхвърлено, защото в отдалеченото хранилище съществува "
"етикет,\n"
"който ще припокриете с етикет от вашето хранилище."
-#: builtin/push.c:299
+#: builtin/push.c:289
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -18572,102 +19173,102 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:361
+#: builtin/push.c:351
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:368
+#: builtin/push.c:358
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:542
+#: builtin/push.c:532
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:543 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:533 builtin/send-pack.c:183
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:544 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:534 builtin/send-pack.c:185
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:546
+#: builtin/push.c:536
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:547
+#: builtin/push.c:537
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:550 builtin/send-pack.c:167
+#: builtin/push.c:540 builtin/send-pack.c:186
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/push.c:551 builtin/send-pack.c:179
+#: builtin/push.c:541 builtin/send-pack.c:198
msgid "<refname>:<expect>"
msgstr "ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ:ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:180
+#: builtin/push.c:542 builtin/send-pack.c:199
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:555
+#: builtin/push.c:545
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:556 builtin/send-pack.c:174
+#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:193
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:557 builtin/push.c:558 builtin/send-pack.c:161
-#: builtin/send-pack.c:162
+#: builtin/push.c:547 builtin/push.c:548 builtin/send-pack.c:180
+#: builtin/send-pack.c:181
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:559
+#: builtin/push.c:549
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:562
+#: builtin/push.c:552
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:564
+#: builtin/push.c:554
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:565
+#: builtin/push.c:555
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:168
+#: builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:187
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:559 builtin/send-pack.c:194
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:587
+#: builtin/push.c:577
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:589
+#: builtin/push.c:579
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
-#: builtin/push.c:609
+#: builtin/push.c:599
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:610
+#: builtin/push.c:600
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -18689,27 +19290,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:625
+#: builtin/push.c:615
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:627
+#: builtin/push.c:617
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:631
+#: builtin/push.c:621
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:633
+#: builtin/push.c:623
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:636
+#: builtin/push.c:626
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:640
+#: builtin/push.c:630
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
@@ -18855,197 +19456,197 @@ msgstr ""
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:181 builtin/rebase.c:205 builtin/rebase.c:232
+#: builtin/rebase.c:187 builtin/rebase.c:211 builtin/rebase.c:238
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:298
+#: builtin/rebase.c:304
#, c-format
msgid "could not create temporary %s"
msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
-#: builtin/rebase.c:304
+#: builtin/rebase.c:310
msgid "could not mark as interactive"
msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
-#: builtin/rebase.c:358
+#: builtin/rebase.c:364
msgid "could not generate todo list"
msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
-#: builtin/rebase.c:399
+#: builtin/rebase.c:405
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
-#: builtin/rebase.c:468
+#: builtin/rebase.c:474
msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/rebase.c:481 builtin/rebase.c:1374
+#: builtin/rebase.c:487 builtin/rebase.c:1382
msgid "keep commits which start empty"
msgstr "запазванe на първоначално празните подавания"
-#: builtin/rebase.c:485 builtin/revert.c:128
+#: builtin/rebase.c:491 builtin/revert.c:128
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/rebase.c:487
+#: builtin/rebase.c:493
msgid "rebase merge commits"
msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
-#: builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:495
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr ""
"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
-#: builtin/rebase.c:491
+#: builtin/rebase.c:497
msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
-#: builtin/rebase.c:492
+#: builtin/rebase.c:498
msgid "sign commits"
msgstr "подписване на подаванията"
-#: builtin/rebase.c:494 builtin/rebase.c:1314
+#: builtin/rebase.c:500 builtin/rebase.c:1321
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:496
+#: builtin/rebase.c:502
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase.c:498
+#: builtin/rebase.c:504
msgid "skip commit"
msgstr "прескачане на подаване"
-#: builtin/rebase.c:499
+#: builtin/rebase.c:505
msgid "edit the todo list"
msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:501
+#: builtin/rebase.c:507
msgid "show the current patch"
msgstr "извеждане на текущата кръпка"
-#: builtin/rebase.c:504
+#: builtin/rebase.c:510
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:506
+#: builtin/rebase.c:512
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:508
+#: builtin/rebase.c:514
msgid "check the todo list"
msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:510
+#: builtin/rebase.c:516
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr ""
"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
"предходните им със и без смени на съобщението"
-#: builtin/rebase.c:512
+#: builtin/rebase.c:518
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:513
+#: builtin/rebase.c:519
msgid "onto"
msgstr "върху"
-#: builtin/rebase.c:516
+#: builtin/rebase.c:522
msgid "restrict-revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:516
+#: builtin/rebase.c:522
msgid "restrict revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:518
+#: builtin/rebase.c:524
msgid "squash-onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:519
+#: builtin/rebase.c:525
msgid "squash onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:521
+#: builtin/rebase.c:527
msgid "the upstream commit"
msgstr "подаване на източника"
-#: builtin/rebase.c:523
+#: builtin/rebase.c:529
msgid "head-name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:523
+#: builtin/rebase.c:529
msgid "head name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:528
+#: builtin/rebase.c:534
msgid "rebase strategy"
msgstr "стратегия на пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:529
+#: builtin/rebase.c:535
msgid "strategy-opts"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:530
+#: builtin/rebase.c:536
msgid "strategy options"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:531
+#: builtin/rebase.c:537
msgid "switch-to"
msgstr "преминаване към"
-#: builtin/rebase.c:532
+#: builtin/rebase.c:538
msgid "the branch or commit to checkout"
msgstr "клонът, към който да се премине"
-#: builtin/rebase.c:533
+#: builtin/rebase.c:539
msgid "onto-name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:533
+#: builtin/rebase.c:539
msgid "onto name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:534
+#: builtin/rebase.c:540
msgid "cmd"
msgstr "команда"
-#: builtin/rebase.c:534
+#: builtin/rebase.c:540
msgid "the command to run"
msgstr "команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:537 builtin/rebase.c:1407
+#: builtin/rebase.c:543 builtin/rebase.c:1415
msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
msgstr ""
"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
-#: builtin/rebase.c:553
+#: builtin/rebase.c:559
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-#: builtin/rebase.c:569
+#: builtin/rebase.c:575
#, c-format
msgid "%s requires the merge backend"
msgstr "„%s“ изисква пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:612
+#: builtin/rebase.c:618
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:629
+#: builtin/rebase.c:635
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:654
+#: builtin/rebase.c:660
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:799 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:805 git-rebase--preserve-merges.sh:81
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -19059,7 +19660,7 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: builtin/rebase.c:882
+#: builtin/rebase.c:888
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -19077,7 +19678,7 @@ msgstr ""
"\n"
"В резултат те не могат да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:1208
+#: builtin/rebase.c:1214
#, c-format
msgid ""
"unrecognized empty type '%s'; valid values are \"drop\", \"keep\", and \"ask"
@@ -19086,7 +19687,7 @@ msgstr ""
"неправилна стойност „%s“: вариантите са „drop“ (прескачане), "
"„keep“ (запазване) и „ask“ (питане)"
-#: builtin/rebase.c:1226
+#: builtin/rebase.c:1232
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -19103,7 +19704,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1242
+#: builtin/rebase.c:1248
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -19116,143 +19717,155 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1272
+#: builtin/rebase.c:1278
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
-#: builtin/rebase.c:1276
+#: builtin/rebase.c:1282
msgid "empty exec command"
msgstr "празна команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:1305
+#: builtin/rebase.c:1312
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1307
+#: builtin/rebase.c:1314
msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
msgstr "за текуща база да се ползва базата за сливане на клона и следеното"
-#: builtin/rebase.c:1309
+#: builtin/rebase.c:1316
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:1311
+#: builtin/rebase.c:1318
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:1317
+#: builtin/rebase.c:1324
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1320
+#: builtin/rebase.c:1327
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr ""
"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:1322 builtin/rebase.c:1326 builtin/rebase.c:1328
-msgid "passed to 'git am'"
-msgstr "подава се на командата „git am“"
+#: builtin/rebase.c:1330
+msgid "make committer date match author date"
+msgstr "датата на подаващия да отговаря на датата на автора"
+
+#: builtin/rebase.c:1332
+msgid "ignore author date and use current date"
+msgstr "да се ползва днешна дата, а не тази на автора"
-#: builtin/rebase.c:1330 builtin/rebase.c:1332
+#: builtin/rebase.c:1334
+msgid "synonym of --reset-author-date"
+msgstr "псевдоним на „--reset-author-date“"
+
+#: builtin/rebase.c:1336 builtin/rebase.c:1340
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:1334 builtin/rebase.c:1337
+#: builtin/rebase.c:1338
+msgid "ignore changes in whitespace"
+msgstr "без промени в празните знаци"
+
+#: builtin/rebase.c:1342 builtin/rebase.c:1345
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:1339
+#: builtin/rebase.c:1347
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1342
+#: builtin/rebase.c:1350
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1344
+#: builtin/rebase.c:1352
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:1347
+#: builtin/rebase.c:1355
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:1348
+#: builtin/rebase.c:1356
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1351
+#: builtin/rebase.c:1359
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:1354
+#: builtin/rebase.c:1362
msgid "use apply strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия с прилагане"
-#: builtin/rebase.c:1358
+#: builtin/rebase.c:1366
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия със сливане"
-#: builtin/rebase.c:1362
+#: builtin/rebase.c:1370
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1366
+#: builtin/rebase.c:1374
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(ОСТАРЯЛО) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1371
+#: builtin/rebase.c:1379
msgid "how to handle commits that become empty"
msgstr "как да се обработват оказалите се празни подавания"
-#: builtin/rebase.c:1378
+#: builtin/rebase.c:1386
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:1385
+#: builtin/rebase.c:1393
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:1389
+#: builtin/rebase.c:1397
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:1393
+#: builtin/rebase.c:1401
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1396
+#: builtin/rebase.c:1404
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:1398
+#: builtin/rebase.c:1406
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:1400 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1408 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:1401
+#: builtin/rebase.c:1409
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1404
+#: builtin/rebase.c:1412
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:1409
+#: builtin/rebase.c:1417
msgid "apply all changes, even those already present upstream"
msgstr "прилагане на всички промени, дори и наличните вече в следеното"
-#: builtin/rebase.c:1426
+#: builtin/rebase.c:1434
msgid ""
"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -19260,45 +19873,45 @@ msgstr ""
"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
"За повече информация вижте „git help config“."
-#: builtin/rebase.c:1432
+#: builtin/rebase.c:1440
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:1473
+#: builtin/rebase.c:1481
msgid ""
"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
msgstr ""
"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
"нея."
-#: builtin/rebase.c:1478
+#: builtin/rebase.c:1486
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--onto“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1480
+#: builtin/rebase.c:1488
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--root“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1484
+#: builtin/rebase.c:1492
msgid "cannot combine '--root' with '--fork-point'"
msgstr "опциите „--root“ и „--fork-point“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1487
+#: builtin/rebase.c:1495
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1491
+#: builtin/rebase.c:1499
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1514
+#: builtin/rebase.c:1522
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1526
+#: builtin/rebase.c:1534
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -19306,16 +19919,16 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1545
+#: builtin/rebase.c:1553
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1564
+#: builtin/rebase.c:1572
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1610
+#: builtin/rebase.c:1618
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -19336,138 +19949,138 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1638
+#: builtin/rebase.c:1646
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1680
+#: builtin/rebase.c:1688
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1702
+#: builtin/rebase.c:1727
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1732
+#: builtin/rebase.c:1757
msgid "cannot combine apply options with merge options"
msgstr "опциите за „apply“ са несъвместими с опциите за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1745
+#: builtin/rebase.c:1770
#, c-format
msgid "Unknown rebase backend: %s"
msgstr "Непозната реализация на пребазиране: %s"
-#: builtin/rebase.c:1770
+#: builtin/rebase.c:1795
msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
"interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1790
+#: builtin/rebase.c:1815
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1794
+#: builtin/rebase.c:1819
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr ""
"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1818
+#: builtin/rebase.c:1843
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1824
+#: builtin/rebase.c:1849
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1850
+#: builtin/rebase.c:1875
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за сливане с клона"
-#: builtin/rebase.c:1853
+#: builtin/rebase.c:1878
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1861
+#: builtin/rebase.c:1886
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1887
+#: builtin/rebase.c:1912
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1895 builtin/submodule--helper.c:40
-#: builtin/submodule--helper.c:1990
+#: builtin/rebase.c:1920 builtin/submodule--helper.c:40
+#: builtin/submodule--helper.c:2414
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1906
+#: builtin/rebase.c:1931
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:1927
+#: builtin/rebase.c:1952
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:1963
+#: builtin/rebase.c:1988
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1974
+#: builtin/rebase.c:1999
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:1976
+#: builtin/rebase.c:2001
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:1984
+#: builtin/rebase.c:2009
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1986
+#: builtin/rebase.c:2011
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:1994
+#: builtin/rebase.c:2019
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:2001
+#: builtin/rebase.c:2026
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2004
+#: builtin/rebase.c:2029
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2029
+#: builtin/rebase.c:2054
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:2038
+#: builtin/rebase.c:2063
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:2047
+#: builtin/rebase.c:2072
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
@@ -19476,7 +20089,7 @@ msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:843
+#: builtin/receive-pack.c:1224
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -19509,7 +20122,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:863
+#: builtin/receive-pack.c:1244
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -19530,11 +20143,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1960
+#: builtin/receive-pack.c:2422
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1974
+#: builtin/receive-pack.c:2436
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -19734,12 +20347,12 @@ msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:696
+#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:697
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:199 builtin/remote.c:700
+#: builtin/remote.c:199 builtin/remote.c:701
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
@@ -19762,12 +20375,12 @@ msgstr "(съвпадащи)"
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:653
+#: builtin/remote.c:654
#, c-format
msgid "could not set '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе"
-#: builtin/remote.c:658
+#: builtin/remote.c:659
#, c-format
msgid ""
"The %s configuration remote.pushDefault in:\n"
@@ -19778,17 +20391,17 @@ msgstr ""
" %s:%d\n"
"използва отдалечено хранилище, което вече не съществува: „%s“"
-#: builtin/remote.c:689 builtin/remote.c:832 builtin/remote.c:940
+#: builtin/remote.c:690 builtin/remote.c:833 builtin/remote.c:941
#, c-format
msgid "No such remote: '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:706
+#: builtin/remote.c:707
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:726
+#: builtin/remote.c:727
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -19799,17 +20412,17 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:766
+#: builtin/remote.c:767
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:800
+#: builtin/remote.c:801
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:876
+#: builtin/remote.c:877
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -19823,121 +20436,121 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:890
+#: builtin/remote.c:891
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:993
+#: builtin/remote.c:994
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:996
+#: builtin/remote.c:997
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:998
+#: builtin/remote.c:999
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
-#: builtin/remote.c:1000
+#: builtin/remote.c:1001
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:1041
+#: builtin/remote.c:1042
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече "
"от 1 клон"
-#: builtin/remote.c:1050
+#: builtin/remote.c:1051
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1052
+#: builtin/remote.c:1053
#, c-format
msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране (със сливания) върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1055
+#: builtin/remote.c:1056
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1059
+#: builtin/remote.c:1060
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1062
+#: builtin/remote.c:1063
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1065
+#: builtin/remote.c:1066
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s и с отдалечения клон „%s“\n"
-#: builtin/remote.c:1108
+#: builtin/remote.c:1109
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1111
+#: builtin/remote.c:1112
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1115
+#: builtin/remote.c:1116
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1118
+#: builtin/remote.c:1119
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се превърти"
-#: builtin/remote.c:1121
+#: builtin/remote.c:1122
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1128
+#: builtin/remote.c:1129
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1131
+#: builtin/remote.c:1132
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1135
+#: builtin/remote.c:1136
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1138
+#: builtin/remote.c:1139
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1206
+#: builtin/remote.c:1207
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1233
+#: builtin/remote.c:1234
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1234
+#: builtin/remote.c:1235
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1235 builtin/remote.c:1251 builtin/remote.c:1390
+#: builtin/remote.c:1236 builtin/remote.c:1252 builtin/remote.c:1391
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
@@ -19945,25 +20558,25 @@ msgstr "(без адрес)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1249 builtin/remote.c:1251
+#: builtin/remote.c:1250 builtin/remote.c:1252
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1253 builtin/remote.c:1255 builtin/remote.c:1257
+#: builtin/remote.c:1254 builtin/remote.c:1256 builtin/remote.c:1258
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1253
+#: builtin/remote.c:1254
msgid "(not queried)"
msgstr "(без проверка)"
-#: builtin/remote.c:1255
+#: builtin/remote.c:1256
msgid "(unknown)"
msgstr "(непознат)"
-#: builtin/remote.c:1259
+#: builtin/remote.c:1260
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -19972,153 +20585,153 @@ msgstr ""
"хранилище\n"
" не е еднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1271
+#: builtin/remote.c:1272
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1274 builtin/remote.c:1300
+#: builtin/remote.c:1275 builtin/remote.c:1301
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1283
+#: builtin/remote.c:1284
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1291
+#: builtin/remote.c:1292
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1297
+#: builtin/remote.c:1298
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1318
+#: builtin/remote.c:1319
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1320
+#: builtin/remote.c:1321
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1335
+#: builtin/remote.c:1336
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1337
+#: builtin/remote.c:1338
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1347
+#: builtin/remote.c:1348
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1355
+#: builtin/remote.c:1356
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1357
+#: builtin/remote.c:1358
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1375
+#: builtin/remote.c:1376
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1376
+#: builtin/remote.c:1377
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1386
+#: builtin/remote.c:1387
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1387
+#: builtin/remote.c:1388
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1403
+#: builtin/remote.c:1404
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1406
+#: builtin/remote.c:1407
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1451
+#: builtin/remote.c:1452
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1514 builtin/remote.c:1568 builtin/remote.c:1636
+#: builtin/remote.c:1515 builtin/remote.c:1569 builtin/remote.c:1637
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1530
+#: builtin/remote.c:1531
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1537
+#: builtin/remote.c:1538
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1554
+#: builtin/remote.c:1555
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1556
+#: builtin/remote.c:1557
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1584
+#: builtin/remote.c:1585
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1610
+#: builtin/remote.c:1611
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1612
+#: builtin/remote.c:1613
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1614
+#: builtin/remote.c:1615
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
-#: builtin/remote.c:1621
+#: builtin/remote.c:1622
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1660
+#: builtin/remote.c:1661
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1668
+#: builtin/remote.c:1669
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
-#: builtin/remote.c:1670
+#: builtin/remote.c:1671
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
@@ -20135,126 +20748,126 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
-#: builtin/repack.c:193
+#: builtin/repack.c:197
msgid "could not start pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:232 builtin/repack.c:418
+#: builtin/repack.c:236 builtin/repack.c:421
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
"repack: от „pack-objects“ се изискват редове само с пълни шестнайсетични "
"указатели."
-#: builtin/repack.c:256
+#: builtin/repack.c:260
msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да завърши за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:294
+#: builtin/repack.c:297
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:296
+#: builtin/repack.c:299
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:299
+#: builtin/repack.c:302
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:301
+#: builtin/repack.c:304
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:303
+#: builtin/repack.c:306
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:305
+#: builtin/repack.c:308
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:308
+#: builtin/repack.c:311
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:310
+#: builtin/repack.c:313
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:312
+#: builtin/repack.c:315
msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--delta-islands“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:313
+#: builtin/repack.c:316
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:314
+#: builtin/repack.c:317
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:316
+#: builtin/repack.c:319
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:318
+#: builtin/repack.c:321
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:325
+#: builtin/repack.c:322 builtin/repack.c:328
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:320
+#: builtin/repack.c:323
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:322
+#: builtin/repack.c:325
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:324
+#: builtin/repack.c:327
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:326
+#: builtin/repack.c:329
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:328
+#: builtin/repack.c:331
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:330
+#: builtin/repack.c:333
msgid "do not repack this pack"
msgstr "без препакетиране на този пакет"
-#: builtin/repack.c:340
+#: builtin/repack.c:343
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:344
+#: builtin/repack.c:347
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:427
+#: builtin/repack.c:430
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Нищо ново за пакетиране"
-#: builtin/repack.c:488
+#: builtin/repack.c:486
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Some packs in use have been renamed by\n"
@@ -20272,7 +20885,7 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ѝ — за връщането на първоначалните имена.\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преименувайте файловете в „%s“ ръчно:\n"
-#: builtin/repack.c:536
+#: builtin/repack.c:534
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -20929,57 +21542,78 @@ msgstr ""
"pack=ПАКЕТ] [--verbose] [--thin] [--atomic] [ХОСТ:]ДИРЕКТОРИЯ [УКАЗАТЕЛ…]\n"
" опцията „--all“ и изричното посочване на УКАЗАТЕЛ са взаимно несъвместими."
-#: builtin/send-pack.c:163
+#: builtin/send-pack.c:182
msgid "remote name"
msgstr "име на отдалечено хранилище"
-#: builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/send-pack.c:195
msgid "use stateless RPC protocol"
msgstr "използване на протокол без запазване на състоянието за RPC"
-#: builtin/send-pack.c:177
+#: builtin/send-pack.c:196
msgid "read refs from stdin"
msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/send-pack.c:178
+#: builtin/send-pack.c:197
msgid "print status from remote helper"
msgstr "извеждане на състоянието от отдалечената помощна функция"
-#: builtin/shortlog.c:14
+#: builtin/shortlog.c:15
msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git shortlog [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/shortlog.c:15
+#: builtin/shortlog.c:16
msgid "git log --pretty=short | git shortlog [<options>]"
msgstr "git log --pretty=short | git shortlog [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/shortlog.c:264
+#: builtin/shortlog.c:134
+msgid "using multiple --group options with stdin is not supported"
+msgstr "повече от една опции „--group“ са несъвместими със стандартния вход"
+
+#: builtin/shortlog.c:144
+msgid "using --group=trailer with stdin is not supported"
+msgstr "опцията „--group=trailer“ е несъвместима със стандартния вход"
+
+#: builtin/shortlog.c:388
+#, c-format
+msgid "unknown group type: %s"
+msgstr "неизвестен вид група: %s"
+
+#: builtin/shortlog.c:416
msgid "Group by committer rather than author"
msgstr "Групиране по подаващ, а не по автор"
-#: builtin/shortlog.c:266
+#: builtin/shortlog.c:419
msgid "sort output according to the number of commits per author"
msgstr "подредба на подаванията по броя подавания от автор"
-#: builtin/shortlog.c:268
+#: builtin/shortlog.c:421
msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
msgstr "Без описания на подаванията — да се показва само броя подавания"
-#: builtin/shortlog.c:270
+#: builtin/shortlog.c:423
msgid "Show the email address of each author"
msgstr "Извеждане на адреса на е-поща за всеки автор"
-#: builtin/shortlog.c:271
+#: builtin/shortlog.c:424
msgid "<w>[,<i1>[,<i2>]]"
msgstr "<ШИРОЧИНА>[,<ОТСТЪП_1>[,<ОТСТЪП_2>]]"
-#: builtin/shortlog.c:272
+#: builtin/shortlog.c:425
msgid "Linewrap output"
msgstr ""
"Пренасяне на редовете до тази обща ШИРОЧИНА (76), с ОТСТЪП_1 (6) за първия "
"ред и ОТСТЪП_2 (9) за останалите"
-#: builtin/shortlog.c:301
+#: builtin/shortlog.c:427
+msgid "field"
+msgstr "поле"
+
+#: builtin/shortlog.c:428
+msgid "Group by field"
+msgstr "Групиране по поле"
+
+#: builtin/shortlog.c:456
msgid "too many arguments given outside repository"
msgstr "прекалено много аргументи извън хранилище"
@@ -21121,6 +21755,14 @@ msgstr "„%s“ е неправилен указател."
msgid "cannot find commit %s (%s)"
msgstr "подаването „%s“ (%s) липсва"
+#: builtin/show-index.c:21
+msgid "hash-algorithm"
+msgstr "алгоритъм"
+
+#: builtin/show-index.c:31
+msgid "Unknown hash algorithm"
+msgstr "Непознат алгоритъм за контролни суми"
+
#: builtin/show-ref.c:12
msgid ""
"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
@@ -21173,55 +21815,73 @@ msgstr ""
msgid "git sparse-checkout (init|list|set|add|reapply|disable) <options>"
msgstr "git sparse-checkout (init|list|set|add|reapply|disable) ОПЦИЯ…"
-#: builtin/sparse-checkout.c:64
+#: builtin/sparse-checkout.c:50
+msgid "git sparse-checkout list"
+msgstr "git sparse-checkout list"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:76
msgid "this worktree is not sparse (sparse-checkout file may not exist)"
msgstr ""
"това не е частично работно дърво (вероятно липсва файл „sparse-checkout“)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:212
+#: builtin/sparse-checkout.c:228
msgid "failed to create directory for sparse-checkout file"
msgstr "директорията за частично изтегляне „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/sparse-checkout.c:253
+#: builtin/sparse-checkout.c:269
+msgid "unable to upgrade repository format to enable worktreeConfig"
+msgstr ""
+"настройката „worktreeConfig“ не може да се включи, защото форматът на "
+"хранилището не може да се обнови"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:271
msgid "failed to set extensions.worktreeConfig setting"
msgstr "неуспешно задаване на настройката „extensions.worktreeConfig“"
-#: builtin/sparse-checkout.c:270
+#: builtin/sparse-checkout.c:288
msgid "git sparse-checkout init [--cone]"
msgstr "git sparse-checkout init [--cone]"
-#: builtin/sparse-checkout.c:289
+#: builtin/sparse-checkout.c:307
msgid "initialize the sparse-checkout in cone mode"
msgstr "инициализиране на частичното изтегляне в пътеводен режим"
-#: builtin/sparse-checkout.c:326
+#: builtin/sparse-checkout.c:344
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: builtin/sparse-checkout.c:383
+#: builtin/sparse-checkout.c:401
#, c-format
msgid "could not normalize path %s"
msgstr "пътят „%s“ не може да се нормализира"
-#: builtin/sparse-checkout.c:395
+#: builtin/sparse-checkout.c:413
msgid "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | <patterns>)"
msgstr "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | ШАБЛОН…)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:420
+#: builtin/sparse-checkout.c:438
#, c-format
msgid "unable to unquote C-style string '%s'"
msgstr "цитирането на низ, форматиран за C — „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: builtin/sparse-checkout.c:474 builtin/sparse-checkout.c:498
+#: builtin/sparse-checkout.c:492 builtin/sparse-checkout.c:516
msgid "unable to load existing sparse-checkout patterns"
msgstr "шаблоните за частично изтегляне не могат да се заредят"
-#: builtin/sparse-checkout.c:543
+#: builtin/sparse-checkout.c:561
msgid "read patterns from standard in"
msgstr "изчитане на шаблоните от стандартния вход"
-#: builtin/sparse-checkout.c:580
+#: builtin/sparse-checkout.c:576
+msgid "git sparse-checkout reapply"
+msgstr "git sparse-checkout reapply"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:595
+msgid "git sparse-checkout disable"
+msgstr "git sparse-checkout disable"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:623
msgid "error while refreshing working directory"
msgstr "грешка при обновяване на работната директория"
@@ -21378,7 +22038,7 @@ msgstr "Не е указано име на клон"
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
-#: builtin/stash.c:818 builtin/stash.c:1475 builtin/stash.c:1540
+#: builtin/stash.c:818 builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1537
msgid "stash message"
msgstr "съобщение при скатаване"
@@ -21386,80 +22046,80 @@ msgstr "съобщение при скатаване"
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:1046
+#: builtin/stash.c:1043
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: builtin/stash.c:1146
+#: builtin/stash.c:1143
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: builtin/stash.c:1173
+#: builtin/stash.c:1170
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1182
+#: builtin/stash.c:1179
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: builtin/stash.c:1193 builtin/stash.c:1202
+#: builtin/stash.c:1190 builtin/stash.c:1199
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1230
+#: builtin/stash.c:1227
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1279
+#: builtin/stash.c:1276
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: builtin/stash.c:1295
+#: builtin/stash.c:1292
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
-#: builtin/stash.c:1310
+#: builtin/stash.c:1307
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: builtin/stash.c:1317
+#: builtin/stash.c:1314
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: builtin/stash.c:1332
+#: builtin/stash.c:1329
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1337
+#: builtin/stash.c:1334
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
-#: builtin/stash.c:1427
+#: builtin/stash.c:1424
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1531
+#: builtin/stash.c:1463 builtin/stash.c:1528
msgid "keep index"
msgstr "запазване на индекса"
-#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1533
+#: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1530
msgid "stash in patch mode"
msgstr "скатаване в режим за кръпки"
-#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1534
+#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1531
msgid "quiet mode"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1536
+#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1533
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "скатаване и на неследените файлове"
-#: builtin/stash.c:1473 builtin/stash.c:1538
+#: builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1535
msgid "include ignore files"
msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/stash.c:1573
+#: builtin/stash.c:1570
msgid ""
"the stash.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -21483,7 +22143,7 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:47 builtin/submodule--helper.c:1999
+#: builtin/submodule--helper.c:47 builtin/submodule--helper.c:2423
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
@@ -21498,7 +22158,7 @@ msgstr ""
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1395
+#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1819
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
@@ -21506,8 +22166,8 @@ msgstr "директория за определянето на относите
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:472 builtin/submodule--helper.c:630
-#: builtin/submodule--helper.c:653
+#: builtin/submodule--helper.c:472 builtin/submodule--helper.c:629
+#: builtin/submodule--helper.c:652
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
@@ -21541,7 +22201,7 @@ msgstr ""
msgid "Suppress output of entering each submodule command"
msgstr "Без извеждане на изход при въвеждането на всяка команда за подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:1063
+#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:1487
msgid "Recurse into nested submodules"
msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
@@ -21558,55 +22218,55 @@ msgstr ""
"настройката „%s“ липсва. Приема се, че това хранилище е правилният източник "
"за себе си."
-#: builtin/submodule--helper.c:667
+#: builtin/submodule--helper.c:666
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:671
+#: builtin/submodule--helper.c:670
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:681
+#: builtin/submodule--helper.c:680
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:688
+#: builtin/submodule--helper.c:687
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:710
+#: builtin/submodule--helper.c:709
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:715
+#: builtin/submodule--helper.c:714
msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:789 builtin/submodule--helper.c:924
+#: builtin/submodule--helper.c:787 builtin/submodule--helper.c:922
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:837
+#: builtin/submodule--helper.c:835
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "указателят сочен от „HEAD“ в подмодула „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/submodule--helper.c:864 builtin/submodule--helper.c:1033
+#: builtin/submodule--helper.c:862 builtin/submodule--helper.c:1457
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:888 builtin/submodule--helper.c:1199
+#: builtin/submodule--helper.c:886 builtin/submodule--helper.c:1623
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Заглушаване на изхода за състоянието на подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:889
+#: builtin/submodule--helper.c:887
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -21614,47 +22274,104 @@ msgstr ""
"Използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:890
+#: builtin/submodule--helper.c:888
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:895
+#: builtin/submodule--helper.c:893
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:919
+#: builtin/submodule--helper.c:917
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:983
+#: builtin/submodule--helper.c:989
+#, c-format
+msgid "* %s %s(blob)->%s(submodule)"
+msgstr "● %s %s(обект-BLOB)→%s(подмодул)"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:992
+#, c-format
+msgid "* %s %s(submodule)->%s(blob)"
+msgstr "● %s %s(подмодул)→%s(обект-BLOB)"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1005
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1055
+#, c-format
+msgid "couldn't hash object from '%s'"
+msgstr "неуспешно изчисляване на контролната сума на обект от „%s“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1059
+#, c-format
+msgid "unexpected mode %o\n"
+msgstr "неочакван режим „%o“\n"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1300
+msgid "use the commit stored in the index instead of the submodule HEAD"
+msgstr ""
+"използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
+"подмодула"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1302
+msgid "to compare the commit in the index with that in the submodule HEAD"
+msgstr ""
+"за сравнение на подаването указано в индекса с това от указателя „HEAD“ на "
+"подмодула"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1304
+msgid "skip submodules with 'ignore_config' value set to 'all'"
+msgstr "прескачане на подмодули, чиято настройка „ignore_config“ е „all“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1306
+msgid "limit the summary size"
+msgstr "ограничаване на размера на обобщението"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1311
+msgid "git submodule--helper summary [<options>] [<commit>] [--] [<path>]"
+msgstr "git submodule--helper summary [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ] -- [ПЪТ]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1335
+msgid "could not fetch a revision for HEAD"
+msgstr "не може да се достави версия за „HEAD“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1340
+msgid "--cached and --files are mutually exclusive"
+msgstr "опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1407
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Синхронизиране на адреса на подмодул за „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:989
+#: builtin/submodule--helper.c:1413
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1003
+#: builtin/submodule--helper.c:1427
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1014
+#: builtin/submodule--helper.c:1438
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1061
+#: builtin/submodule--helper.c:1485
msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "Без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1068
+#: builtin/submodule--helper.c:1492
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1122
+#: builtin/submodule--helper.c:1546
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -21663,7 +22380,7 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа директория „.git“.\n"
"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1134
+#: builtin/submodule--helper.c:1558
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -21672,47 +22389,47 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Можете да ги "
"отхвърлите с опцията „-f“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1142
+#: builtin/submodule--helper.c:1566
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Директорията „%s“ е изчистена\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1144
+#: builtin/submodule--helper.c:1568
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „%s“ не може да бъде изтрита\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1155
+#: builtin/submodule--helper.c:1579
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "празната директория за подмодула „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1171
+#: builtin/submodule--helper.c:1595
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1200
+#: builtin/submodule--helper.c:1624
msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
"Изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
"локални промени"
-#: builtin/submodule--helper.c:1201
+#: builtin/submodule--helper.c:1625
msgid "Unregister all submodules"
msgstr "Премахване на регистрациите на всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1206
+#: builtin/submodule--helper.c:1630
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1220
+#: builtin/submodule--helper.c:1644
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1289
+#: builtin/submodule--helper.c:1713
msgid ""
"An alternate computed from a superproject's alternate is invalid.\n"
"To allow Git to clone without an alternate in such a case, set\n"
@@ -21724,47 +22441,47 @@ msgstr ""
"задайте настройката „submodule.alternateErrorStrategy“ да е „info“ или\n"
"при клониране ползвайте опцията „--reference-if-able“ вместо „--reference“."
-#: builtin/submodule--helper.c:1328 builtin/submodule--helper.c:1331
+#: builtin/submodule--helper.c:1752 builtin/submodule--helper.c:1755
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1367
+#: builtin/submodule--helper.c:1791
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1374
+#: builtin/submodule--helper.c:1798
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1398
+#: builtin/submodule--helper.c:1822
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1401
+#: builtin/submodule--helper.c:1825
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1404
+#: builtin/submodule--helper.c:1828
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1412
+#: builtin/submodule--helper.c:1836
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:1415 builtin/submodule--helper.c:1924
+#: builtin/submodule--helper.c:1839 builtin/submodule--helper.c:2348
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1417 builtin/submodule--helper.c:1926
+#: builtin/submodule--helper.c:1841 builtin/submodule--helper.c:2350
msgid "disallow cloning into non-empty directory"
msgstr "предотвратяване на клониране в непразна история"
-#: builtin/submodule--helper.c:1424
+#: builtin/submodule--helper.c:1848
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] [--single-branch] --url "
@@ -21773,108 +22490,108 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] [--single-branch] --url АДРЕС --path ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:1449
+#: builtin/submodule--helper.c:1873
#, c-format
msgid "refusing to create/use '%s' in another submodule's git dir"
msgstr ""
"„%s“ не може нито да се създаде, нито да се ползва в директорията на git на "
"друг подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1460
+#: builtin/submodule--helper.c:1884
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1464
+#: builtin/submodule--helper.c:1888
#, c-format
msgid "directory not empty: '%s'"
msgstr "директорията не е празна: „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1476
+#: builtin/submodule--helper.c:1900
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1512
+#: builtin/submodule--helper.c:1936
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
msgstr "Неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1516
+#: builtin/submodule--helper.c:1940
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Настроен е неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1617
+#: builtin/submodule--helper.c:2041
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:1621
+#: builtin/submodule--helper.c:2045
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1651
+#: builtin/submodule--helper.c:2075
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1680
+#: builtin/submodule--helper.c:2104
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1830
+#: builtin/submodule--helper.c:2254
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:1841
+#: builtin/submodule--helper.c:2265
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:1903 builtin/submodule--helper.c:2149
+#: builtin/submodule--helper.c:2327 builtin/submodule--helper.c:2573
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:1906
+#: builtin/submodule--helper.c:2330
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1910
+#: builtin/submodule--helper.c:2334
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1916
+#: builtin/submodule--helper.c:2340
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:1919
+#: builtin/submodule--helper.c:2343
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:1921
+#: builtin/submodule--helper.c:2345
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:1922
+#: builtin/submodule--helper.c:2346
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1933
+#: builtin/submodule--helper.c:2357
msgid "git submodule--helper update-clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update-clone