summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-03-01 17:18:57 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-03-06 06:52:57 (GMT)
commit98f24073a5653bf03177c8cc03b6e740c45523fb (patch)
tree636c52a1c72293f253bdae7bf173bab9bf9342a0 /po/bg.po
parent6d1210e13398a037ce95699d7b3bbb74d500c2c6 (diff)
downloadgit-98f24073a5653bf03177c8cc03b6e740c45523fb.zip
git-98f24073a5653bf03177c8cc03b6e740c45523fb.tar.gz
git-98f24073a5653bf03177c8cc03b6e740c45523fb.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4835t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po5082
1 files changed, 2692 insertions, 2390 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 29ba1c8..0792663 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -161,8 +161,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.25\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-01-09 16:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-09 16:31+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-06 06:49+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-06 07:52+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -171,251 +171,531 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: add-interactive.c:347
+#: add-interactive.c:368
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
-#: add-interactive.c:500 add-interactive.c:801 sequencer.c:3216
-#: sequencer.c:3656 builtin/rebase.c:871 builtin/rebase.c:1643
-#: builtin/rebase.c:2019 builtin/rebase.c:2063
+#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 sequencer.c:3124
+#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:875 builtin/rebase.c:1687
+#: builtin/rebase.c:2086 builtin/rebase.c:2130
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: add-interactive.c:555 git-add--interactive.perl:269
+#: add-interactive.c:576 git-add--interactive.perl:269
#: git-add--interactive.perl:294
msgid "binary"
msgstr "двоично"
-#: add-interactive.c:613 git-add--interactive.perl:278
+#: add-interactive.c:634 git-add--interactive.perl:278
#: git-add--interactive.perl:332
msgid "nothing"
msgstr "нищо"
-#: add-interactive.c:614 git-add--interactive.perl:314
+#: add-interactive.c:635 git-add--interactive.perl:314
#: git-add--interactive.perl:329
msgid "unchanged"
msgstr "няма промени"
-#: add-interactive.c:651 git-add--interactive.perl:643
+#: add-interactive.c:672 git-add--interactive.perl:643
msgid "Update"
msgstr "Обновяване"
-#: add-interactive.c:668 add-interactive.c:856
+#: add-interactive.c:689 add-interactive.c:877
#, c-format
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
-#: add-interactive.c:674 add-interactive.c:863 sequencer.c:3409
-#: builtin/rebase.c:895
+#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 sequencer.c:3317
+#: builtin/rebase.c:899
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: add-interactive.c:677 git-add--interactive.perl:628
+#: add-interactive.c:698 git-add--interactive.perl:628
#, c-format, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл обновен\n"
msgstr[1] "%d файла обновени\n"
-#: add-interactive.c:695 git-add--interactive.perl:678
+#: add-interactive.c:716 git-add--interactive.perl:678
#, c-format, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
-#: add-interactive.c:700 apply.c:4108 builtin/checkout.c:281
+#: add-interactive.c:721 apply.c:4110 builtin/checkout.c:281
#: builtin/reset.c:144
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: add-interactive.c:730 git-add--interactive.perl:655
+#: add-interactive.c:751 git-add--interactive.perl:655
msgid "Revert"
msgstr "Отмяна"
-#: add-interactive.c:746
+#: add-interactive.c:767
msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
msgstr "Указателят „HEAD^{tree}“ не може да бъде анализиран"
-#: add-interactive.c:784 git-add--interactive.perl:631
+#: add-interactive.c:805 git-add--interactive.perl:631
#, c-format, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл с отменени промени\n"
msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
-#: add-interactive.c:835 git-add--interactive.perl:695
+#: add-interactive.c:856 git-add--interactive.perl:695
#, c-format
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Няма неследени файлове.\n"
-#: add-interactive.c:839 git-add--interactive.perl:689
+#: add-interactive.c:860 git-add--interactive.perl:689
msgid "Add untracked"
msgstr "Добавяне на неследени"
-#: add-interactive.c:866 git-add--interactive.perl:625
+#: add-interactive.c:887 git-add--interactive.perl:625
#, c-format, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл добавен\n"
msgstr[1] "%d файла добавени\n"
-#: add-interactive.c:896
+#: add-interactive.c:917
#, c-format
msgid "ignoring unmerged: %s"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“"
-#: add-interactive.c:908 add-patch.c:1331 git-add--interactive.perl:1366
+#: add-interactive.c:929 add-patch.c:1675 git-add--interactive.perl:1366
#, c-format
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
-#: add-interactive.c:910 add-patch.c:1329 git-add--interactive.perl:1368
+#: add-interactive.c:931 add-patch.c:1673 git-add--interactive.perl:1368
#, c-format
msgid "No changes.\n"
msgstr "Няма промени.\n"
-#: add-interactive.c:914 git-add--interactive.perl:1376
+#: add-interactive.c:935 git-add--interactive.perl:1376
msgid "Patch update"
msgstr "Обновяване на кръпка"
-#: add-interactive.c:953 git-add--interactive.perl:1754
+#: add-interactive.c:974 git-add--interactive.perl:1754
msgid "Review diff"
msgstr "Преглед на разликата"
-#: add-interactive.c:981
+#: add-interactive.c:1002
msgid "show paths with changes"
msgstr "извеждане на пътищата с промени"
-#: add-interactive.c:983
+#: add-interactive.c:1004
msgid "add working tree state to the staged set of changes"
msgstr "добавяне на състоянието на работното дърво към промените в индекса"
-#: add-interactive.c:985
+#: add-interactive.c:1006
msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
msgstr "връщане на състоянието на индекса към соченото от „HEAD“"
-#: add-interactive.c:987
+#: add-interactive.c:1008
msgid "pick hunks and update selectively"
msgstr "интерактивни избор и промяна на парчета код"
-#: add-interactive.c:989
+#: add-interactive.c:1010
msgid "view diff between HEAD and index"
msgstr "разлика между соченото от „HEAD“ и индекса"
-#: add-interactive.c:991
+#: add-interactive.c:1012
msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
msgstr "добавяне на съдържанието на неследените файлове към индекса"
-#: add-interactive.c:999 add-interactive.c:1048
+#: add-interactive.c:1020 add-interactive.c:1069
msgid "Prompt help:"
msgstr "Помощ:"
-#: add-interactive.c:1001
+#: add-interactive.c:1022
msgid "select a single item"
msgstr "избор на eдин елемент"
-#: add-interactive.c:1003
+#: add-interactive.c:1024
msgid "select a range of items"
msgstr "избор на поредица от елементи"
-#: add-interactive.c:1005
+#: add-interactive.c:1026
msgid "select multiple ranges"
msgstr "избор на няколко поредици от елементи"
-#: add-interactive.c:1007 add-interactive.c:1052
+#: add-interactive.c:1028 add-interactive.c:1073
msgid "select item based on unique prefix"
msgstr "избор на базата на уникален префикс"
-#: add-interactive.c:1009
+#: add-interactive.c:1030
msgid "unselect specified items"
msgstr "изваждане на указаното от избора"
-#: add-interactive.c:1011
+#: add-interactive.c:1032
msgid "choose all items"
msgstr "избор на всички елементи"
-#: add-interactive.c:1013
+#: add-interactive.c:1034
msgid "(empty) finish selecting"
msgstr "(празно) приключване на избирането"
-#: add-interactive.c:1050
+#: add-interactive.c:1071
msgid "select a numbered item"
msgstr "избор на номериран елемент"
-#: add-interactive.c:1054
+#: add-interactive.c:1075
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(празно) без избор на нищо"
-#: add-interactive.c:1062 builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1851
+#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1851
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: add-interactive.c:1063 builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1848
+#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1848
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: add-interactive.c:1115 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
msgid "staged"
msgstr "в индекса"
-#: add-interactive.c:1115 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
-#: add-interactive.c:1115 apply.c:4965 apply.c:4968 builtin/am.c:2197
+#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2197
#: builtin/am.c:2200 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
-#: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:409
-#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1382
-#: builtin/submodule--helper.c:1875 builtin/submodule--helper.c:1878
-#: builtin/submodule--helper.c:2119 git-add--interactive.perl:213
+#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:189 builtin/submodule--helper.c:409
+#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
+#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
+#: builtin/submodule--helper.c:2148 git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "път"
-#: add-interactive.c:1122
+#: add-interactive.c:1143
msgid "could not refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
#
-#: add-interactive.c:1136 builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1765
+#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1765
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
-#: add-patch.c:15
-#, c-format
-msgid "Stage mode change [y,n,a,q,d%s,?]? "
-msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,a,q,d%s,?]? "
+#: add-patch.c:33 git-add--interactive.perl:1428
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:16
-#, c-format
-msgid "Stage deletion [y,n,a,q,d%s,?]? "
-msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,a,q,d%s,?]? "
+#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1429
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:17
-#, c-format
-msgid "Stage this hunk [y,n,a,q,d%s,?]? "
-msgstr "Добавяне на това парче [y,n,a,q,d%s,?]? "
+#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1430
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:37
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"staging."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
+"добавено към индекса."
+
+#: add-patch.c:40
+msgid ""
+"y - stage this hunk\n"
+"n - do not stage this hunk\n"
+"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - stage this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not stage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — добавяне на парчето в индекса\n"
+"n — без добавяне на парчето в индекса\n"
+"q — изход, без добавяне на това и всички оставащи парчета от файла\n"
+"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
+"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
+
+#: add-patch.c:54 git-add--interactive.perl:1433
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:55 git-add--interactive.perl:1434
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1435
+#, c-format, perl-format
+msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:58
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"stashing."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
+"скътано."
+
+#: add-patch.c:61
+msgid ""
+"y - stash this hunk\n"
+"n - do not stash this hunk\n"
+"q - quit; do not stash this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - stash this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not stash this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — скатаване на парчето\n"
+"n — без скатаване на парчето\n"
+"q — изход, без скатаване на това и всички оставащи парчета\n"
+"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
+"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
+
+#: add-patch.c:77 git-add--interactive.perl:1438
+#, c-format, perl-format
+msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:78 git-add--interactive.perl:1439
+#, c-format, perl-format
+msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:79 git-add--interactive.perl:1440
+#, c-format, perl-format
+msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:81
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"unstaging."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
+"извадено от индекса."
+
+#: add-patch.c:84
+msgid ""
+"y - unstage this hunk\n"
+"n - do not unstage this hunk\n"
+"q - quit; do not unstage this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - unstage this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not unstage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — изваждане на парчето от индекса\n"
+"n — без изваждане на парчето от индекса\n"
+"q — изход, без изваждане на това и всички оставащи парчета от индекса\n"
+"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
+"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
+
+#: add-patch.c:99 git-add--interactive.perl:1443
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:100 git-add--interactive.perl:1444
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:101 git-add--interactive.perl:1445
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:103 add-patch.c:168 add-patch.c:211
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"applying."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
+"набелязано за прилагане."
+
+#: add-patch.c:106
+msgid ""
+"y - apply this hunk to index\n"
+"n - do not apply this hunk to index\n"
+"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — прилагане на парчето към индекса\n"
+"n — без прилагане на парчето към индекса\n"
+"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета към индекса\n"
+"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
+"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
+
+#: add-patch.c:121 git-add--interactive.perl:1448
+#: git-add--interactive.perl:1463
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
+"%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:122 git-add--interactive.perl:1449
+#: git-add--interactive.perl:1464
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:123 git-add--interactive.perl:1450
+#: git-add--interactive.perl:1465
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:111
+#: add-patch.c:125 add-patch.c:147 add-patch.c:190
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
+"discarding."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
+"набелязано за зануляване."
+
+#: add-patch.c:128 add-patch.c:193
+msgid ""
+"y - discard this hunk from worktree\n"
+"n - do not discard this hunk from worktree\n"
+"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — премахване на парчето от работното дърво\n"
+"n — без премахване на парчето от работното дърво\n"
+"q — изход, без премахване на това и всички оставащи парчета от работното "
+"дърво\n"
+"a — премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
+"дърво\n"
+"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
+"дърво\n"
+
+#: add-patch.c:143 add-patch.c:186 git-add--interactive.perl:1453
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
+"n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:144 add-patch.c:187 git-add--interactive.perl:1454
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:145 add-patch.c:188 git-add--interactive.perl:1455
+#, c-format, perl-format
+msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:150
+msgid ""
+"y - discard this hunk from index and worktree\n"
+"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
+"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — премахване на парчето от индекса и работното дърво\n"
+"n — без премахване на парчето от индекса и работното дърво\n"
+"q — изход, без премахване на това и всички оставащи парчета от индекса и "
+"работното дърво\n"
+"a — премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
+"работното дърво\n"
+"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
+"работното дърво\n"
+
+#: add-patch.c:164 add-patch.c:207 git-add--interactive.perl:1458
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
+"q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:165 add-patch.c:208 git-add--interactive.perl:1459
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:166 add-patch.c:209 git-add--interactive.perl:1460
+#, c-format, perl-format
+msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: add-patch.c:171
+msgid ""
+"y - apply this hunk to index and worktree\n"
+"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
+"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — прилагане на парчето от индекса и работното дърво\n"
+"n — без прилагане на парчето от индекса и работното дърво\n"
+"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета от индекса и "
+"работното дърво\n"
+"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
+"работното дърво\n"
+"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
+"работното дърво\n"
+
+#: add-patch.c:214
+msgid ""
+"y - apply this hunk to worktree\n"
+"n - do not apply this hunk to worktree\n"
+"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
+msgstr ""
+"y — прилагане на парчето към работното дърво\n"
+"n — без прилагане на парчето към работното дърво\n"
+"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета\n"
+"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
+"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
+
+#: add-patch.c:318
#, c-format
msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на парчето „%.*s“ не може да се анализира"
-#: add-patch.c:130 add-patch.c:134
+#: add-patch.c:337 add-patch.c:341
#, c-format
msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на оцветеното парче „%.*s“ не може да се анализира"
-#: add-patch.c:176
+#: add-patch.c:395
msgid "could not parse diff"
msgstr "разликата не може да се анализира"
-#: add-patch.c:194
+#: add-patch.c:414
msgid "could not parse colored diff"
msgstr "оцветената разлика не може да се анализира"
-#: add-patch.c:508
+#: add-patch.c:428
+#, c-format
+msgid "failed to run '%s'"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
+
+#: add-patch.c:587
+msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
+msgstr "изходът от „interactive.diffFilter“ не напасва"
+
+#: add-patch.c:588
+msgid ""
+"Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
+"between its input and output lines."
+msgstr ""
+"Обработените редове на изхода на ползвания филтър, трябва\n"
+"да се отнасят едно към едно спрямо редовете на входа."
+
+#: add-patch.c:761
#, c-format
msgid ""
"expected context line #%d in\n"
@@ -424,7 +704,7 @@ msgstr ""
"очаква се ред №%d от контекста в\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:523
+#: add-patch.c:776
#, c-format
msgid ""
"hunks do not overlap:\n"
@@ -437,11 +717,11 @@ msgstr ""
" не завършва с:\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:799 git-add--interactive.perl:1112
+#: add-patch.c:1052 git-add--interactive.perl:1112
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
-#: add-patch.c:803
+#: add-patch.c:1056
#, c-format
msgid ""
"---\n"
@@ -455,17 +735,8 @@ msgstr ""
"За да пропуснете редовете, започващи с „%c“: изтрийте ги.\n"
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати.\n"
-#: add-patch.c:810
-msgid ""
-"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
-"marked for staging.\n"
-msgstr ""
-"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде "
-"незабавно\n"
-"добавено към индекса.\n"
-
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: add-patch.c:818 git-add--interactive.perl:1126
+#: add-patch.c:1070 git-add--interactive.perl:1126
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -475,11 +746,11 @@ msgstr ""
"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
"редактирането — отказано.\n"
-#: add-patch.c:851
+#: add-patch.c:1103
msgid "could not parse hunk header"
msgstr "заглавната част парчето не може да се анализира"
-#: add-patch.c:895 add-patch.c:1294
+#: add-patch.c:1148
msgid "'git apply --cached' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
@@ -495,7 +766,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
-#: add-patch.c:952 git-add--interactive.perl:1239
+#: add-patch.c:1218 git-add--interactive.perl:1239
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
@@ -503,21 +774,19 @@ msgstr ""
"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
"„n“ (не)? "
-#: add-patch.c:1009
-msgid ""
-"y - stage this hunk\n"
-"n - do not stage this hunk\n"
-"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
-"a - stage this and all the remaining hunks\n"
-"d - do not stage this hunk nor any of the remaining hunks\n"
-msgstr ""
-"y — добавяне на парчето в индекса\n"
-"n — без добавяне на парчето в индекса\n"
-"q — изход, без добавяне на това и всички оставащи парчета\n"
-"a — добавяне на това и всички следващи парчета в индекса\n"
-"d — без добавяне на това и всички оставащи парчета в индекса\n"
+#: add-patch.c:1261
+msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
+msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!"
+
+#: add-patch.c:1262 git-add--interactive.perl:1343
+msgid "Apply them to the worktree anyway? "
+msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
-#: add-patch.c:1016
+#: add-patch.c:1269 git-add--interactive.perl:1346
+msgid "Nothing was applied.\n"
+msgstr "Нищо не е приложено.\n"
+
+#: add-patch.c:1326
msgid ""
"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
"J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
@@ -539,99 +808,103 @@ msgstr ""
"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
"? — извеждане не помощта\n"
-#: add-patch.c:1137 add-patch.c:1147
+#: add-patch.c:1447 add-patch.c:1457
msgid "No previous hunk"
msgstr "Няма друго парче преди това"
-#: add-patch.c:1142 add-patch.c:1152
+#: add-patch.c:1452 add-patch.c:1462
msgid "No next hunk"
msgstr "Няма друго парче след това"
-#: add-patch.c:1158
+#: add-patch.c:1468
msgid "No other hunks to goto"
msgstr "Няма други парчета"
-#: add-patch.c:1169 git-add--interactive.perl:1577
+#: add-patch.c:1479 git-add--interactive.perl:1577
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
-#: add-patch.c:1170 git-add--interactive.perl:1579
+#: add-patch.c:1480 git-add--interactive.perl:1579
msgid "go to which hunk? "
msgstr "към кое парче да се придвижи? "
-#: add-patch.c:1181
+#: add-patch.c:1491
#, c-format
msgid "Invalid number: '%s'"
msgstr "Неправилен номер: „%s“"
-#: add-patch.c:1186
+#: add-patch.c:1496
#, c-format
msgid "Sorry, only %d hunk available."
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available."
msgstr[0] "Има само %d парче."
msgstr[1] "Има само %d парчета."
-#: add-patch.c:1195
+#: add-patch.c:1505
msgid "No other hunks to search"
msgstr "Няма други парчета за търсене"
-#: add-patch.c:1201 git-add--interactive.perl:1623
+#: add-patch.c:1511 git-add--interactive.perl:1623
msgid "search for regex? "
msgstr "да се търси с регулярен израз? "
-#: add-patch.c:1216
+#: add-patch.c:1526
#, c-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s"
msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s"
-#: add-patch.c:1233
+#: add-patch.c:1543
msgid "No hunk matches the given pattern"
msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз"
-#: add-patch.c:1240
+#: add-patch.c:1550
msgid "Sorry, cannot split this hunk"
msgstr "Това парче не може да бъде разделено"
-#: add-patch.c:1244
+#: add-patch.c:1554
#, c-format
msgid "Split into %d hunks."
msgstr "Разделяне на %d парчета."
-#: add-patch.c:1248
+#: add-patch.c:1558
msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
-#: advice.c:111
+#: add-patch.c:1609
+msgid "'git apply' failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
+
+#: advice.c:115
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:164
+#: advice.c:168
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:166
+#: advice.c:170
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:168
+#: advice.c:172
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:170
+#: advice.c:174
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:172
+#: advice.c:176
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:174
+#: advice.c:178
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:182
+#: advice.c:186
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -639,23 +912,23 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:190
+#: advice.c:194
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:195 builtin/merge.c:1332
+#: advice.c:199 builtin/merge.c:1335
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:197
+#: advice.c:201
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:198
+#: advice.c:202
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:204
+#: advice.c:208
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
@@ -919,295 +1192,295 @@ msgstr ""
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3162
+#: apply.c:3163
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3170
+#: apply.c:3171
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3188
+#: apply.c:3189
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3201
+#: apply.c:3202
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3207
+#: apply.c:3209
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3228
+#: apply.c:3230
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3351
+#: apply.c:3353
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3403 apply.c:3414 apply.c:3460 midx.c:61 setup.c:280
+#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:61 setup.c:298
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3411
+#: apply.c:3413
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3440 apply.c:3683
+#: apply.c:3442 apply.c:3685
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3526 apply.c:3698
+#: apply.c:3528 apply.c:3700
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3535 apply.c:3706
+#: apply.c:3537 apply.c:3708
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3570
+#: apply.c:3572
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: apply.c:3573
+#: apply.c:3575
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3589 apply.c:3593
+#: apply.c:3591 apply.c:3595
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3605
+#: apply.c:3607
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3619
+#: apply.c:3621
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3624
+#: apply.c:3626
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3650
+#: apply.c:3652
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3723
+#: apply.c:3725
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3725
+#: apply.c:3727
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3876 apply.c:3878 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: apply.c:3878 apply.c:3880 read-cache.c:830 read-cache.c:856
#: read-cache.c:1325
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3934
+#: apply.c:3936
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3937
+#: apply.c:3939
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3957
+#: apply.c:3959
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3962
+#: apply.c:3964
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:3982
+#: apply.c:3984
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:3986
+#: apply.c:3988
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:4001
+#: apply.c:4003
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4093
+#: apply.c:4095
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4100
+#: apply.c:4102
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4103
+#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4112
+#: apply.c:4114
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4122
+#: apply.c:4124
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4260
+#: apply.c:4262
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4294
+#: apply.c:4296
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4300
+#: apply.c:4302
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4308
+#: apply.c:4310
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4314 apply.c:4459
+#: apply.c:4316 apply.c:4461
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4357
+#: apply.c:4359
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4361
+#: apply.c:4363
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4431
+#: apply.c:4433
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4529
+#: apply.c:4531
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4537
+#: apply.c:4539
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4540
+#: apply.c:4542
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4551
+#: apply.c:4553
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4559 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1192
+#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1201
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4573
+#: apply.c:4575
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4577
+#: apply.c:4579
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4696
+#: apply.c:4698
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4704
+#: apply.c:4706
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4724
+#: apply.c:4726
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4881
+#: apply.c:4883
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4908
+#: apply.c:4910
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4914 apply.c:4929
+#: apply.c:4916 apply.c:4931
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4922
+#: apply.c:4924
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -1216,135 +1489,135 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4938 builtin/add.c:579 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4966
+#: apply.c:4968
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4969
+#: apply.c:4971
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4971 builtin/am.c:2206
+#: apply.c:4973 builtin/am.c:2206
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4972
+#: apply.c:4974
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:4977
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4977
+#: apply.c:4979
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4981
+#: apply.c:4983
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4985
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4987
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:4987
+#: apply.c:4989
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:4989
+#: apply.c:4991
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:4993
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:4993
+#: apply.c:4995
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:4998
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:5000
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:5000
+#: apply.c:5002
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:5003 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:5005 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:5005
+#: apply.c:5007
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:5006 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:5008 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1474
+#: builtin/pack-objects.c:3457 builtin/rebase.c:1508
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:5007
+#: apply.c:5009
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:5010 apply.c:5013
+#: apply.c:5012 apply.c:5015
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:5016
+#: apply.c:5018
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:5020
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:5020
+#: apply.c:5022
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:5022
+#: apply.c:5024
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:5023 builtin/add.c:309 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1355 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
+#: apply.c:5025 builtin/add.c:323 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1360 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
#: builtin/log.c:2166 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:5025
+#: apply.c:5027
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:5028
+#: apply.c:5030
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5030 builtin/am.c:2194
+#: apply.c:5032 builtin/am.c:2194
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:5031
+#: apply.c:5033
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -1367,7 +1640,7 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:372 builtin/add.c:180 builtin/add.c:555 builtin/rm.c:299
+#: archive.c:372 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:299
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
@@ -1408,8 +1681,8 @@ msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1162
-#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:899
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:130 builtin/fast-export.c:1162
+#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:887
#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
#: parse-options.h:190
@@ -1445,7 +1718,7 @@ msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
-#: builtin/submodule--helper.c:1391 builtin/submodule--helper.c:1884
+#: builtin/submodule--helper.c:1406 builtin/submodule--helper.c:1911
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
@@ -1484,17 +1757,17 @@ msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
-#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:350
+#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:351
#, c-format
msgid "cannot stream blob %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
-#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:368
+#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:369
#, c-format
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
-#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:358
+#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:359
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1523,12 +1796,12 @@ msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:479 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
+#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:231 builtin/pack-objects.c:234
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: archive-zip.c:614
+#: archive-zip.c:615
#, c-format
msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
@@ -1561,12 +1834,12 @@ msgstr "Неправилно цитирано съдържание във фай
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
-#: bisect.c:733
+#: bisect.c:745
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
-#: bisect.c:758
+#: bisect.c:770
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -1575,7 +1848,7 @@ msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:763
+#: bisect.c:775
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1584,7 +1857,7 @@ msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:768
+#: bisect.c:780
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1593,7 +1866,7 @@ msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:776
+#: bisect.c:788
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1604,7 +1877,7 @@ msgstr ""
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
-#: bisect.c:789
+#: bisect.c:801
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1615,36 +1888,36 @@ msgstr ""
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
-#: bisect.c:822
+#: bisect.c:840
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:865
+#: bisect.c:890
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
+#: bisect.c:920 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
+#: bisect.c:966 builtin/merge.c:149
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:958
+#: bisect.c:997
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:977
+#: bisect.c:1019
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:985
+#: bisect.c:1028
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1653,7 +1926,7 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:1004
+#: bisect.c:1057
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1663,7 +1936,7 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1010
+#: bisect.c:1063
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
@@ -1684,10 +1957,10 @@ msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:2093
-#: sequencer.c:4460 builtin/commit.c:1040 builtin/log.c:388 builtin/log.c:991
-#: builtin/log.c:1520 builtin/log.c:1925 builtin/log.c:2215 builtin/merge.c:411
-#: builtin/pack-objects.c:3128 builtin/pack-objects.c:3143
+#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1942 sequencer.c:2006
+#: sequencer.c:4358 submodule.c:847 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:388
+#: builtin/log.c:991 builtin/log.c:1520 builtin/log.c:1925 builtin/log.c:2215
+#: builtin/merge.c:412 builtin/pack-objects.c:3275 builtin/pack-objects.c:3290
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -1857,8 +2130,8 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2344 sequencer.c:3108
-#: builtin/commit.c:811
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2258 sequencer.c:3016
+#: builtin/commit.c:815
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -1929,13 +2202,13 @@ msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
-#: color.c:296
+#: color.c:329
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:51 sequencer.c:2811 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
-#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:456
+#: commit.c:51 sequencer.c:2719 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
+#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -1964,33 +2237,33 @@ msgstr ""
"\n"
" git replace --convert-graft-file\n"
"\n"
-"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
+"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1152
+#: commit.c:1153
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1155
+#: commit.c:1157
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1158
+#: commit.c:1160
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: commit.c:1161
+#: commit.c:1163
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: commit.c:1415
+#: commit.c:1417
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -2000,247 +2273,247 @@ msgstr ""
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
-#: commit-graph.c:130
+#: commit-graph.c:122
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
-#: commit-graph.c:195
+#: commit-graph.c:189
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:202
+#: commit-graph.c:196
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:209
+#: commit-graph.c:203
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:232
+#: commit-graph.c:226
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
-#: commit-graph.c:243
+#: commit-graph.c:237
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
-#: commit-graph.c:286
+#: commit-graph.c:280
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
-#: commit-graph.c:350
+#: commit-graph.c:343
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:360
+#: commit-graph.c:353
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
-#: commit-graph.c:407
+#: commit-graph.c:401
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
-#: commit-graph.c:433
+#: commit-graph.c:425
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
-#: commit-graph.c:564 commit-graph.c:624
+#: commit-graph.c:558 commit-graph.c:618
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
-#: commit-graph.c:585
+#: commit-graph.c:579
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:858 builtin/am.c:1287
+#: commit-graph.c:852 builtin/am.c:1287
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: commit-graph.c:1017 builtin/pack-objects.c:2641
+#: commit-graph.c:1011 builtin/pack-objects.c:2782
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:1049
+#: commit-graph.c:1043
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1066
+#: commit-graph.c:1060
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1085
+#: commit-graph.c:1079
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1104
+#: commit-graph.c:1098
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1179
+#: commit-graph.c:1173
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-#: commit-graph.c:1192
+#: commit-graph.c:1186
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:1196
+#: commit-graph.c:1190
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:1220
+#: commit-graph.c:1214
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
-#: commit-graph.c:1240
+#: commit-graph.c:1234
#, c-format
msgid "invalid commit object id: %s"
msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
-#: commit-graph.c:1255
+#: commit-graph.c:1249
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-#: commit-graph.c:1270
+#: commit-graph.c:1264
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1300
+#: commit-graph.c:1294
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1346
+#: commit-graph.c:1340
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-#: commit-graph.c:1379 midx.c:814
+#: commit-graph.c:1373 midx.c:814
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:248
+#: commit-graph.c:1385 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:248
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: commit-graph.c:1451
+#: commit-graph.c:1445
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-#: commit-graph.c:1492
+#: commit-graph.c:1486
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
-#: commit-graph.c:1504
+#: commit-graph.c:1498
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1524
+#: commit-graph.c:1518
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1637
+#: commit-graph.c:1631
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
-#: commit-graph.c:1648
+#: commit-graph.c:1642
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
-#: commit-graph.c:1672
+#: commit-graph.c:1665
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1862
+#: commit-graph.c:1844
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-#: commit-graph.c:1873
+#: commit-graph.c:1855
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1963
+#: commit-graph.c:1944
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:1973
+#: commit-graph.c:1954
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
-#: commit-graph.c:1983 commit-graph.c:1998
+#: commit-graph.c:1964 commit-graph.c:1979
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
-#: commit-graph.c:1990
+#: commit-graph.c:1971
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-#: commit-graph.c:2008
+#: commit-graph.c:1989
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2022
+#: commit-graph.c:2003
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
-#: commit-graph.c:2029
+#: commit-graph.c:2010
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2039
+#: commit-graph.c:2020
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-#: commit-graph.c:2048
+#: commit-graph.c:2029
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2061
+#: commit-graph.c:2042
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-#: commit-graph.c:2066
+#: commit-graph.c:2047
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -2248,7 +2521,7 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
-#: commit-graph.c:2070
+#: commit-graph.c:2051
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -2256,14 +2529,14 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
-#: commit-graph.c:2085
+#: commit-graph.c:2066
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
"другаде е %u"
-#: commit-graph.c:2091
+#: commit-graph.c:2072
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
@@ -2312,7 +2585,7 @@ msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:406 sequencer.c:2530
+#: config.c:406 sequencer.c:2444
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
@@ -2452,7 +2725,7 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3394
+#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3541
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
@@ -2477,107 +2750,107 @@ msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
-#: config.c:1745
+#: config.c:1743
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2096
+#: config.c:2097
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2266
+#: config.c:2267
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2311
+#: config.c:2312
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2357
+#: config.c:2358
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2359
+#: config.c:2360
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2440
+#: config.c:2441
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2472
+#: config.c:2473
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2501
+#: config.c:2502
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2753 config.c:3077
+#: config.c:2754 config.c:3078
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2764
+#: config.c:2765
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:2799 builtin/config.c:328
+#: config.c:2800 builtin/config.c:344
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:2824
+#: config.c:2825
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:2837 config.c:3090
+#: config.c:2838 config.c:3091
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2848
+#: config.c:2849
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:2857 config.c:3095
+#: config.c:2858 config.c:3096
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:2942 config.c:3192
+#: config.c:2943 config.c:3193
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:2976
+#: config.c:2977
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2978 builtin/remote.c:781
+#: config.c:2979 builtin/remote.c:655 builtin/remote.c:849 builtin/remote.c:857
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3068
+#: config.c:3069
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3235
+#: config.c:3236
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -2746,19 +3019,19 @@ msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:89 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:98 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:43
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
-#: connected.c:101
+#: connected.c:110
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:121
+#: connected.c:130
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:128
+#: connected.c:137
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
@@ -3631,62 +3904,62 @@ msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-#: dir.c:554
+#: dir.c:555
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
-#: dir.c:664
+#: dir.c:695 dir.c:724 dir.c:737
#, c-format
msgid "unrecognized pattern: '%s'"
msgstr "непознат шаблон: „%s“"
-#: dir.c:682 dir.c:696
+#: dir.c:754 dir.c:768
#, c-format
msgid "unrecognized negative pattern: '%s'"
msgstr "непознат отрицателен шаблон: „%s“"
-#: dir.c:714
+#: dir.c:786
#, c-format
msgid "your sparse-checkout file may have issues: pattern '%s' is repeated"
msgstr ""
"файлът определящ частичността на изтегленото хранилище може да има проблем: "
"шаблонът „%s“ се повтаря"
-#: dir.c:724
+#: dir.c:796
msgid "disabling cone pattern matching"
msgstr "изключване на пътеводното напасване"
-#: dir.c:1101
+#: dir.c:1173
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
-#: dir.c:2078
+#: dir.c:2144
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2415
+#: dir.c:2479
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2539
+#: dir.c:2603
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3343
+#: dir.c:3407
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-#: dir.c:3388 dir.c:3393
+#: dir.c:3452 dir.c:3457
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3422
+#: dir.c:3486
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -3935,7 +4208,7 @@ msgstr "грешка при обработката на исканите ука
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1785 builtin/clone.c:688
+#: fetch-pack.c:1785 builtin/clone.c:689
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
@@ -3949,19 +4222,19 @@ msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
-#: gpg-interface.c:223
+#: gpg-interface.c:408
+msgid "gpg failed to sign the data"
+msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
+
+#: gpg-interface.c:434
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
-#: gpg-interface.c:226
+#: gpg-interface.c:437
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
-#: gpg-interface.c:390
-msgid "gpg failed to sign the data"
-msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-
#: graph.c:98
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
@@ -3975,18 +4248,18 @@ msgstr ""
"зададеният шаблон съдържа нулев знак (идва от -f „ФАЙЛ“). Това се поддържа "
"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
-#: grep.c:2124
+#: grep.c:2128
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2141 setup.c:165 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2145 setup.c:166 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:2152
+#: grep.c:2156
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -4209,7 +4482,7 @@ msgstr "не може да се ползва празно име като иде
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:436 builtin/commit.c:631
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:635
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
@@ -4238,7 +4511,7 @@ msgstr "няма достъп до частично изтегления обе
#, c-format
msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
msgstr ""
-"данните от филтъра за частични изтеглания в „%s“ не може да бъдат анализирани"
+"данните от филтъра за частични изтегляния в „%s“ не може да бъдат анализирани"
#: list-objects-filter-options.c:58
msgid "expected 'tree:<depth>'"
@@ -4295,7 +4568,7 @@ msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1874 builtin/am.c:1908
-#: builtin/checkout.c:539 builtin/checkout.c:798 builtin/clone.c:809
+#: builtin/checkout.c:541 builtin/checkout.c:800 builtin/clone.c:810
#: builtin/stash.c:264
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
@@ -4364,52 +4637,52 @@ msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1188
+#: merge-recursive.c:1191
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-#: merge-recursive.c:1195
+#: merge-recursive.c:1198
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-#: merge-recursive.c:1202
+#: merge-recursive.c:1205
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
"подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1210 merge-recursive.c:1222
+#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
-#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
+#: merge-recursive.c:1216 merge-recursive.c:1228
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
-#: merge-recursive.c:1248
+#: merge-recursive.c:1251
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
"от подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1252
+#: merge-recursive.c:1255
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
-#: merge-recursive.c:1253
+#: merge-recursive.c:1256
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr ""
"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
"подмодула:\n"
-#: merge-recursive.c:1256
+#: merge-recursive.c:1259
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -4425,31 +4698,31 @@ msgstr ""
"\n"
"Това приема предложеното.\n"
-#: merge-recursive.c:1265
+#: merge-recursive.c:1268
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-#: merge-recursive.c:1338
+#: merge-recursive.c:1341
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:1343
+#: merge-recursive.c:1346
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1375
+#: merge-recursive.c:1378
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1399
+#: merge-recursive.c:1402
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
-#: merge-recursive.c:1471
+#: merge-recursive.c:1474
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -4458,7 +4731,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1476
+#: merge-recursive.c:1479
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -4467,7 +4740,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1483
+#: merge-recursive.c:1486
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -4476,7 +4749,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1488
+#: merge-recursive.c:1491
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -4485,45 +4758,45 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1523
+#: merge-recursive.c:1526
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1523
+#: merge-recursive.c:1526
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1603 merge-recursive.c:2519 merge-recursive.c:3164
+#: merge-recursive.c:1606 merge-recursive.c:2530 merge-recursive.c:3175
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-#: merge-recursive.c:1613
+#: merge-recursive.c:1616
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-#: merge-recursive.c:1671
+#: merge-recursive.c:1674
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1702
+#: merge-recursive.c:1705
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1707
+#: merge-recursive.c:1710
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
-#: merge-recursive.c:1726
+#: merge-recursive.c:1737
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -4532,18 +4805,18 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1731
+#: merge-recursive.c:1742
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1840
+#: merge-recursive.c:1851
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2103
+#: merge-recursive.c:2114
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -4554,7 +4827,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:2135
+#: merge-recursive.c:2146
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4563,7 +4836,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-recursive.c:2145
+#: merge-recursive.c:2156
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4573,7 +4846,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-recursive.c:2237
+#: merge-recursive.c:2248
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4582,7 +4855,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2482
+#: merge-recursive.c:2493
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4591,52 +4864,52 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-recursive.c:3008
+#: merge-recursive.c:3019
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:3011
+#: merge-recursive.c:3022
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:3075
+#: merge-recursive.c:3086
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:3075
+#: merge-recursive.c:3086
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3087
+#: merge-recursive.c:3098
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:3091
+#: merge-recursive.c:3102
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:3114
+#: merge-recursive.c:3125
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3136 git-submodule.sh:993
+#: merge-recursive.c:3147 git-submodule.sh:1003
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:3137
+#: merge-recursive.c:3148
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3167
+#: merge-recursive.c:3178
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3250
+#: merge-recursive.c:3261
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4645,7 +4918,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3253
+#: merge-recursive.c:3264
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4654,7 +4927,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3257
+#: merge-recursive.c:3268
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4663,7 +4936,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3260
+#: merge-recursive.c:3271
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4672,61 +4945,61 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3374
+#: merge-recursive.c:3385
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3397
+#: merge-recursive.c:3408
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3402
+#: merge-recursive.c:3413
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3409
+#: merge-recursive.c:3420
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3418
+#: merge-recursive.c:3429
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3427
+#: merge-recursive.c:3438
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3471
+#: merge-recursive.c:3482
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:3480
+#: merge-recursive.c:3491
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3584
+#: merge-recursive.c:3595
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3597
+#: merge-recursive.c:3608
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3647
+#: merge-recursive.c:3658
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3706
+#: merge-recursive.c:3717
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4735,12 +5008,12 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3803
+#: merge-recursive.c:3814
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3821 builtin/merge.c:694 builtin/merge.c:874
+#: merge-recursive.c:3832 builtin/merge.c:697 builtin/merge.c:877
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -4994,7 +5267,7 @@ msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: object.c:266 object.c:277
+#: object.c:266 object.c:278
#, c-format
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
@@ -5004,20 +5277,25 @@ msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1876
+#: packfile.c:1899
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1880
+#: packfile.c:1903
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
"да е отрязан)"
+#: pack-bitmap.c:800 pack-bitmap.c:806 builtin/pack-objects.c:2134
+#, c-format
+msgid "unable to get size of %s"
+msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
+
#: parse-options.c:38
#, c-format
msgid "%s requires a value"
@@ -5049,36 +5327,36 @@ msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
msgstr ""
"„%s“ очаква неотрицателно цяло число, евентуално със суфикс „k“/„m“/„g“"
-#: parse-options.c:389
+#: parse-options.c:388
#, c-format
msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%s“ или „--%s%s“)"
-#: parse-options.c:423 parse-options.c:431
+#: parse-options.c:422 parse-options.c:430
#, c-format
-msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
+msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
-#: parse-options.c:860
+#: parse-options.c:859
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "непозната опция: „%s“"
-#: parse-options.c:862
+#: parse-options.c:861
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "непознат флаг „%c“"
-#: parse-options.c:864
+#: parse-options.c:863
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
-#: parse-options.c:888
+#: parse-options.c:887
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:907
+#: parse-options.c:906
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -5086,21 +5364,21 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:913
+#: parse-options.c:912
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:916
+#: parse-options.c:915
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:955
+#: parse-options.c:954
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
-#: parse-options.c:969
+#: parse-options.c:968
#, c-format
msgid "alias of --%s"
msgstr "псевдоним на „--%s“"
@@ -5188,25 +5466,25 @@ msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвмести
#: pathspec.c:442
#, c-format
-msgid "%s: '%s' is outside repository"
-msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
+msgid "%s: '%s' is outside repository at '%s'"
+msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището при „%s“"
-#: pathspec.c:516
+#: pathspec.c:517
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
-#: pathspec.c:526
+#: pathspec.c:527
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
-#: pathspec.c:593
+#: pathspec.c:594
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
-#: pathspec.c:638
+#: pathspec.c:639
#, c-format
msgid "line is badly quoted: %s"
msgstr "неправилно цитиран ред: %s"
@@ -5296,7 +5574,7 @@ msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:96 sequencer.c:5163
+#: range-diff.c:96 sequencer.c:5020
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -5352,11 +5630,6 @@ msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
msgid "unable to stat '%s'"
msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
-#: read-cache.c:1283
-#, c-format
-msgid "filename in tree entry contains backslash: '%s'"
-msgstr "името на файл в елемент от обект-дърво съдържа „\\“: „%s“"
-
#: read-cache.c:1330
#, c-format
msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
@@ -5435,10 +5708,11 @@ msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "неподредени записи за „%s“"
#: read-cache.c:1983 read-cache.c:2271 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: builtin/add.c:499 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:470
-#: builtin/checkout.c:654 builtin/clean.c:967 builtin/commit.c:367
-#: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
-#: builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:332
+#: submodule.c:1619 builtin/add.c:532 builtin/check-ignore.c:181
+#: builtin/checkout.c:470 builtin/checkout.c:656 builtin/clean.c:967
+#: builtin/commit.c:367 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:485
+#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:271
+#: builtin/submodule--helper.c:332
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
@@ -5494,12 +5768,12 @@ msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се о
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1145 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1119
+#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1160 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1122
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3129 sequencer.c:2429 sequencer.c:4069
+#: read-cache.c:3129 sequencer.c:2343 sequencer.c:3959
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
@@ -5524,7 +5798,17 @@ msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъ
msgid "%s: cannot drop to stage #0"
msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
-#: rebase-interactive.c:26
+#: rebase-interactive.c:11
+msgid ""
+"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
+"continue'.\n"
+"Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
+msgstr ""
+"Може да промените това с командите „git rebase --edit-todo“ и „git rebase --"
+"continue“ след това.\n"
+"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
+
+#: rebase-interactive.c:33
#, c-format
msgid ""
"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
@@ -5532,7 +5816,7 @@ msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“. "
"Настройката се прескача."
-#: rebase-interactive.c:35
+#: rebase-interactive.c:42
msgid ""
"\n"
"Commands:\n"
@@ -5579,14 +5863,14 @@ msgstr ""
"Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
"последователно отгоре-надолу.\n"
-#: rebase-interactive.c:56
+#: rebase-interactive.c:63
#, c-format
msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
-#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:228
+#: rebase-interactive.c:72 git-rebase--preserve-merges.sh:228
msgid ""
"\n"
"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -5595,7 +5879,7 @@ msgstr ""
"Не изтривайте редове. Подаванията могат да се прескачат с командата "
"„drop“.\n"
-#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:232
+#: rebase-interactive.c:75 git-rebase--preserve-merges.sh:232
msgid ""
"\n"
"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -5603,7 +5887,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
-#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:871
+#: rebase-interactive.c:81 git-rebase--preserve-merges.sh:871
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -5618,7 +5902,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:948
+#: rebase-interactive.c:86 git-rebase--preserve-merges.sh:948
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -5628,22 +5912,19 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:955
-msgid "Note that empty commits are commented out"
-msgstr "Празните подавания са коментирани"
-
-#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3536
-#: sequencer.c:3562 sequencer.c:5263 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:254
+#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3444
+#: sequencer.c:3470 sequencer.c:5125 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:252
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
-#: rebase-interactive.c:108
+#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:184 builtin/rebase.c:210
+#: builtin/rebase.c:234
#, c-format
-msgid "could not copy '%s' to '%s'."
-msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“."
+msgid "could not write '%s'."
+msgstr "„%s“ не може да се запише."
-#: rebase-interactive.c:173
+#: rebase-interactive.c:193
#, c-format
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -5652,7 +5933,7 @@ msgstr ""
"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
-#: rebase-interactive.c:180
+#: rebase-interactive.c:200
#, c-format
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -5669,6 +5950,13 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
+#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2262
+#: builtin/rebase.c:170 builtin/rebase.c:195 builtin/rebase.c:221
+#: builtin/rebase.c:246
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'."
+msgstr "от „%s“ не може да се чете."
+
#: refs.c:262
#, c-format
msgid "%s does not point to a valid object!"
@@ -5704,15 +5992,15 @@ msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
-#: refs.c:833 sequencer.c:405 sequencer.c:2793 sequencer.c:2997
-#: sequencer.c:3011 sequencer.c:3269 sequencer.c:5179 strbuf.c:1142
+#: refs.c:833 sequencer.c:407 sequencer.c:2701 sequencer.c:2905
+#: sequencer.c:2919 sequencer.c:3177 sequencer.c:5036 strbuf.c:1157
#: wrapper.c:620
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: refs.c:860 strbuf.c:1140 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
-#: builtin/rebase.c:1031
+#: refs.c:860 strbuf.c:1155 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
+#: builtin/rebase.c:1029
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
@@ -5766,18 +6054,18 @@ msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
-#: refs/files-backend.c:1234
+#: refs/files-backend.c:1233
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1541
+#: refs/files-backend.c:1247 refs/packed-backend.c:1541
#: refs/packed-backend.c:1551
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1554
+#: refs/files-backend.c:1250 refs/packed-backend.c:1554
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
@@ -6042,45 +6330,45 @@ msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
msgstr ""
"съкращението за отдалечено хранилище не може за започва със знака „/“: %s"
-#: remote.c:413
+#: remote.c:414
msgid "more than one receivepack given, using the first"
msgstr "зададен е повече от един пакет за получаване, ще се ползва първият"
-#: remote.c:421
+#: remote.c:422
msgid "more than one uploadpack given, using the first"
msgstr "зададен е повече от един пакет за изпращане, ще се ползва първият"
-#: remote.c:611
+#: remote.c:612
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:615
+#: remote.c:616
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:619
+#: remote.c:620
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:687
+#: remote.c:688
#, c-format
msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
msgstr "ключ „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
-#: remote.c:697
+#: remote.c:698
#, c-format
msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
msgstr "стойност „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
-#: remote.c:1003
+#: remote.c:1004
#, c-format
msgid "src refspec %s does not match any"
msgstr "указателят на версия-източник „%s“ не съвпада с никой обект"
-#: remote.c:1008
+#: remote.c:1009
#, c-format
msgid "src refspec %s matches more than one"
msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съвпада с повече от един обект"
@@ -6089,7 +6377,7 @@ msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съв
#. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
#. the <src>.
#.
-#: remote.c:1023
+#: remote.c:1024
#, c-format
msgid ""
"The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
@@ -6113,7 +6401,7 @@ msgstr ""
"Никой от вариантите не сработи. Трябва сами да укажете пълното име на\n"
"указателя."
-#: remote.c:1043
+#: remote.c:1044
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
@@ -6124,7 +6412,7 @@ msgstr ""
"като\n"
"изтласкате към „%s:refs/heads/%s“?"
-#: remote.c:1048
+#: remote.c:1049
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
@@ -6135,7 +6423,7 @@ msgstr ""
"като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1053
+#: remote.c:1054
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
@@ -6145,7 +6433,7 @@ msgstr ""
"ИЗТОЧНИКът е обект-дърво. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1058
+#: remote.c:1059
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
@@ -6155,118 +6443,118 @@ msgstr ""
"ИЗТОЧНИКът е обект-BLOB. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1094
+#: remote.c:1095
#, c-format
msgid "%s cannot be resolved to branch"
msgstr "не е открит клон съответстващ на „%s“"
-#: remote.c:1105
+#: remote.c:1106
#, c-format
msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
msgstr "„%s“ не може да се изтрие: отдалечения указател не съществува"
-#: remote.c:1117
+#: remote.c:1118
#, c-format
msgid "dst refspec %s matches more than one"
msgstr "указателят на версия-цел „%s“ съвпада с повече от един обект"
-#: remote.c:1124
+#: remote.c:1125
#, c-format
msgid "dst ref %s receives from more than one src"
msgstr ""
"указателят на версия-цел „%s“ съответства и ще получава от повече от един "
"източник"
-#: remote.c:1627 remote.c:1728
+#: remote.c:1628 remote.c:1729
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1636
+#: remote.c:1637
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1639
+#: remote.c:1640
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1645
+#: remote.c:1646
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1660
+#: remote.c:1661
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1672
+#: remote.c:1673
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1682
+#: remote.c:1683
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1695
+#: remote.c:1696
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1717
+#: remote.c:1718
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:1843
+#: remote.c:1844
#, c-format
msgid "couldn't find remote ref %s"
msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
-#: remote.c:1856
+#: remote.c:1857
#, c-format
msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
-#: remote.c:2019
+#: remote.c:2020
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2023
+#: remote.c:2024
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2026
+#: remote.c:2027
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:2030
+#: remote.c:2031
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
-#: remote.c:2033
+#: remote.c:2034
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
-#: remote.c:2037
+#: remote.c:2038
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2043
+#: remote.c:2044
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2046
+#: remote.c:2047
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -6274,11 +6562,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:2054
+#: remote.c:2055
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2057
+#: remote.c:2058
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -6293,11 +6581,11 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2067
+#: remote.c:2068
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2250
+#: remote.c:2251
#, c-format
msgid "cannot parse expected object name '%s'"
msgstr "очакваното име на обект „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -6312,7 +6600,7 @@ msgstr "неправилно име на указател за замяна: „
msgid "duplicate replace ref: %s"
msgstr "повтарящ се указател за замяна: „%s“"
-#: replace-object.c:73
+#: replace-object.c:82
#, c-format
msgid "replace depth too high for object %s"
msgstr "дълбочината на замяна е прекалено голяма за обекта: „%s“"
@@ -6378,8 +6666,8 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:881 submodule.c:2067 builtin/log.c:1871
-#: builtin/submodule--helper.c:1436 builtin/submodule--helper.c:1448
+#: rerere.c:881 submodule.c:2078 builtin/log.c:1871
+#: builtin/submodule--helper.c:1454 builtin/submodule--helper.c:1466
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -6432,16 +6720,16 @@ msgstr ""
"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
"p“ и „-s“"
-#: run-command.c:762
+#: run-command.c:763
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:1268
+#: run-command.c:1269
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
-#: run-command.c:1332
+#: run-command.c:1333
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -6492,39 +6780,39 @@ msgstr "получаващата страна не поддържа изтлас
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:189
+#: sequencer.c:191
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-#: sequencer.c:294
+#: sequencer.c:296
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:313 builtin/rebase.c:781 builtin/rebase.c:1706 builtin/rm.c:369
+#: sequencer.c:315 builtin/rebase.c:785 builtin/rebase.c:1750 builtin/rm.c:369
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:323
+#: sequencer.c:325
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:325
+#: sequencer.c:327
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:327
-msgid "rebase -i"
-msgstr "rebase -i"
-
#: sequencer.c:329
+msgid "rebase"
+msgstr "пребазиране"
+
+#: sequencer.c:331
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:387
+#: sequencer.c:389
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -6532,7 +6820,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:390
+#: sequencer.c:392
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -6542,114 +6830,110 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:403 sequencer.c:2993
+#: sequencer.c:405 sequencer.c:2901
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:410
+#: sequencer.c:412
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:415 sequencer.c:2798 sequencer.c:2999 sequencer.c:3013
-#: sequencer.c:3277
+#: sequencer.c:417 sequencer.c:2706 sequencer.c:2907 sequencer.c:2921
+#: sequencer.c:3185
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:438 sequencer.c:1707 sequencer.c:2818 sequencer.c:3259
-#: sequencer.c:3368 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:783 builtin/merge.c:1117
-#: builtin/rebase.c:589
+#: sequencer.c:440 sequencer.c:1613 sequencer.c:2726 sequencer.c:3167
+#: sequencer.c:3276 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:787 builtin/merge.c:1120
+#: builtin/rebase.c:593
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:464
+#: sequencer.c:466
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:468
+#: sequencer.c:470
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:500
+#: sequencer.c:502
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
-#: sequencer.c:539 builtin/tag.c:565
+#: sequencer.c:541 builtin/tag.c:565
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
-#. "rebase -i".
+#. "rebase".
#.
-#: sequencer.c:633
+#: sequencer.c:635
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:650
+#: sequencer.c:652
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:664
+#: sequencer.c:666
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:744
+#: sequencer.c:746
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:755
+#: sequencer.c:757
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:792 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
-#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1114 builtin/rebase.c:1074
+#: sequencer.c:794 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
+#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1117 builtin/rebase.c:1072
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: sequencer.c:802
+#: sequencer.c:804
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:807
+#: sequencer.c:809
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:812
+#: sequencer.c:814
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:816
+#: sequencer.c:818
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "непозната променлива „%s“"
-#: sequencer.c:821
+#: sequencer.c:823
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-#: sequencer.c:823
+#: sequencer.c:825
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-#: sequencer.c:825
+#: sequencer.c:827
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-#: sequencer.c:902 sequencer.c:1427
-msgid "malformed ident line"
-msgstr "неправилен формат на ред за идентификация"
-
-#: sequencer.c:925
+#: sequencer.c:876
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -6678,13 +6962,13 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:1218
+#: sequencer.c:1148
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1224
+#: sequencer.c:1154
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6713,7 +6997,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1237
+#: sequencer.c:1167
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6739,342 +7023,337 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1279
+#: sequencer.c:1209
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1281
+#: sequencer.c:1211
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1327
+#: sequencer.c:1257
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1329
+#: sequencer.c:1259
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1333
+#: sequencer.c:1263
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1354
+#: sequencer.c:1284
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1356
+#: sequencer.c:1286
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1360 sequencer.c:1458 builtin/commit.c:1569
+#: sequencer.c:1290 sequencer.c:1364 builtin/commit.c:1574
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1411 sequencer.c:2055
+#: sequencer.c:1342 sequencer.c:1968
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1431
-msgid "corrupted author without date information"
-msgstr "неправилен автор без дата"
-
-#: sequencer.c:1447 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:684
+#: sequencer.c:1353 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:687
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1480 sequencer.c:1550
+#: sequencer.c:1386 sequencer.c:1447
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1516 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1668 builtin/merge.c:883
-#: builtin/merge.c:908
+#: sequencer.c:1413 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1673 builtin/merge.c:886
+#: builtin/merge.c:911
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1577
+#: sequencer.c:1474
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1582
+#: sequencer.c:1479
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1656 sequencer.c:1767
+#: sequencer.c:1562 sequencer.c:1673
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1714 sequencer.c:1739
+#: sequencer.c:1620 sequencer.c:1645
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1724
+#: sequencer.c:1630
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1726 sequencer.c:3304
+#: sequencer.c:1632 sequencer.c:3212
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1728
+#: sequencer.c:1634
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1734
+#: sequencer.c:1640
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1741 git-rebase--preserve-merges.sh:496
+#: sequencer.c:1647 git-rebase--preserve-merges.sh:496
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1749
+#: sequencer.c:1655
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1756
+#: sequencer.c:1662
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1762
+#: sequencer.c:1668
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1850
+#: sequencer.c:1756
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1857
+#: sequencer.c:1763
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1876
+#: sequencer.c:1782
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1884 sequencer.c:1892
+#: sequencer.c:1790 sequencer.c:1798
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1898
+#: sequencer.c:1804
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1917
+#: sequencer.c:1823
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1982
+#: sequencer.c:1888
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:2037
+#: sequencer.c:1943
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:2038
+#: sequencer.c:1944
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:2105
+#: sequencer.c:1961
+#, c-format
+msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
+msgstr "прескачане на %s %s — кръпката вече е приложена\n"
+
+#: sequencer.c:2018
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:2112
+#: sequencer.c:2025
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:2189
+#: sequencer.c:2102
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:2198
+#: sequencer.c:2111
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2235
+#: sequencer.c:2142
#, c-format
-msgid "could not parse '%.*s'"
-msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
+msgid "could not parse '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:2289
+#: sequencer.c:2203
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2300
+#: sequencer.c:2214
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2348 builtin/rebase.c:172 builtin/rebase.c:197
-#: builtin/rebase.c:223 builtin/rebase.c:248
-#, c-format
-msgid "could not read '%s'."
-msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-
-#: sequencer.c:2384
+#: sequencer.c:2298
msgid "cancelling a cherry picking in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2391
+#: sequencer.c:2305
msgid "cancelling a revert in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
-#: sequencer.c:2435
+#: sequencer.c:2349
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2437
+#: sequencer.c:2351
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2442
+#: sequencer.c:2356
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2453
+#: sequencer.c:2367
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2455
+#: sequencer.c:2369
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2533
+#: sequencer.c:2447
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2630
+#: sequencer.c:2540
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2646
+#: sequencer.c:2556
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2736 sequencer.c:4463
+#: sequencer.c:2644 sequencer.c:4361
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:2752
+#: sequencer.c:2660
msgid "revert is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
-#: sequencer.c:2754
+#: sequencer.c:2662
#, c-format
msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2757
+#: sequencer.c:2665
msgid "cherry-pick is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2759
+#: sequencer.c:2667
#, c-format
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2773
+#: sequencer.c:2681
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr ""
"директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
"създадена"
-#: sequencer.c:2788
+#: sequencer.c:2696
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2848 sequencer.c:4209
+#: sequencer.c:2756 sequencer.c:4099
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2850 sequencer.c:2861
+#: sequencer.c:2758 sequencer.c:2769
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2852 sequencer.c:2896
+#: sequencer.c:2760 sequencer.c:2804
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2882 builtin/grep.c:736
+#: sequencer.c:2790 builtin/grep.c:724
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2884
+#: sequencer.c:2792
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2885
+#: sequencer.c:2793
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2891
+#: sequencer.c:2799
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2902
+#: sequencer.c:2810
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:2943
+#: sequencer.c:2851
msgid "no revert in progress"
msgstr "в момента не тече пребазиране"
-#: sequencer.c:2951
+#: sequencer.c:2859
msgid "no cherry-pick in progress"
msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2961
+#: sequencer.c:2869
msgid "failed to skip the commit"
msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
-#: sequencer.c:2968
+#: sequencer.c:2876
msgid "there is nothing to skip"
msgstr "няма какво да се прескочи"
-#: sequencer.c:2971
+#: sequencer.c:2879
#, c-format
msgid ""
"have you committed already?\n"
@@ -7084,21 +7363,21 @@ msgstr ""
"\n"
" git %s --continue"
-#: sequencer.c:3095 sequencer.c:4121
+#: sequencer.c:3003 sequencer.c:4011
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:3134 sequencer.c:4101
+#: sequencer.c:3042 sequencer.c:3991
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:3151
+#: sequencer.c:3059
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3159
+#: sequencer.c:3067
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -7117,22 +7396,22 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3169
+#: sequencer.c:3077
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3176
+#: sequencer.c:3084
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:3190 sequencer.c:3194 builtin/difftool.c:641
+#: sequencer.c:3098 sequencer.c:3102 builtin/difftool.c:641
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3221
+#: sequencer.c:3129
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -7147,11 +7426,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3227
+#: sequencer.c:3135
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:3233
+#: sequencer.c:3141
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -7168,72 +7447,72 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3294
+#: sequencer.c:3202
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3348
+#: sequencer.c:3256
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:3353
+#: sequencer.c:3261
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:3391 builtin/rebase.c:876 builtin/rebase.c:882
+#: sequencer.c:3299 builtin/rebase.c:880 builtin/rebase.c:886
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:3436
+#: sequencer.c:3344
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3467
+#: sequencer.c:3375
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3489
+#: sequencer.c:3397
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3498
+#: sequencer.c:3406
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3510
+#: sequencer.c:3418
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3526
+#: sequencer.c:3434
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:3688
+#: sequencer.c:3594
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3704
+#: sequencer.c:3610
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3773 builtin/rebase.c:733
+#: sequencer.c:3679 builtin/rebase.c:737
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3785
+#: sequencer.c:3691
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3788 builtin/rebase.c:749 git-rebase--preserve-merges.sh:113
+#: sequencer.c:3694 builtin/rebase.c:753 git-rebase--preserve-merges.sh:113
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -7244,31 +7523,26 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:3849
-#, c-format
-msgid "could not checkout %s"
-msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-
-#: sequencer.c:3863
+#: sequencer.c:3755
#, c-format
msgid "%s: not a valid OID"
msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
-#: sequencer.c:3868 git-rebase--preserve-merges.sh:779
+#: sequencer.c:3760 git-rebase--preserve-merges.sh:779
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:3883
+#: sequencer.c:3775
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:3885
+#: sequencer.c:3777
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:3893
+#: sequencer.c:3785
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -7291,48 +7565,48 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3979
+#: sequencer.c:3869
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:4050
+#: sequencer.c:3940
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:4109
+#: sequencer.c:3999
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4114
+#: sequencer.c:4004
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4128
+#: sequencer.c:4018
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:4221
+#: sequencer.c:4111
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:4230
+#: sequencer.c:4120
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:4232
+#: sequencer.c:4122
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:4234
+#: sequencer.c:4124
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:4237
+#: sequencer.c:4127
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -7342,69 +7616,59 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:4273 sequencer.c:4312
+#: sequencer.c:4163 sequencer.c:4202
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:4327
+#: sequencer.c:4217
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:4334
+#: sequencer.c:4224
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:4440
+#: sequencer.c:4338
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:4444
+#: sequencer.c:4342
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4479
+#: sequencer.c:4377
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:4952
+#: sequencer.c:4846
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:4955
+#: sequencer.c:4849
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:5113
-msgid ""
-"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
-"continue'.\n"
-"Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
-msgstr ""
-"Може да промените това с командите „git rebase --edit-todo“ и „git rebase --"
-"continue“ след това.\n"
-"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-
-#: sequencer.c:5226 sequencer.c:5243
+#: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:5257
+#: sequencer.c:5119
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:5351
+#: sequencer.c:5213
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
#: setup.c:124
#, c-format
-msgid "'%s' is outside repository"
-msgstr "„%s“ е извън хранилището"
+msgid "'%s' is outside repository at '%s'"
+msgstr "„%s“ е извън хранилището при „%s“"
-#: setup.c:174
+#: setup.c:175
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -7415,7 +7679,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА -- ПЪТ…"
-#: setup.c:187
+#: setup.c:188
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -7428,12 +7692,12 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:236
+#: setup.c:254
#, c-format
msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
msgstr "опцията „%s“ трябва да е преди първия аргумент, който не е опция"
-#: setup.c:255
+#: setup.c:273
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -7445,95 +7709,95 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:391
+#: setup.c:409
msgid "unable to set up work tree using invalid config"
msgstr ""
"не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
-#: setup.c:395
+#: setup.c:413
msgid "this operation must be run in a work tree"
msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
-#: setup.c:541
+#: setup.c:559
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-#: setup.c:549
+#: setup.c:567
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: setup.c:568
+#: setup.c:586
#, c-format
msgid "error opening '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: setup.c:570
+#: setup.c:588
#, c-format
msgid "too large to be a .git file: '%s'"
msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
-#: setup.c:572
+#: setup.c:590
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
-#: setup.c:574
+#: setup.c:592
#, c-format
msgid "invalid gitfile format: %s"
msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
-#: setup.c:576
+#: setup.c:594
#, c-format
msgid "no path in gitfile: %s"
msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
-#: setup.c:578
+#: setup.c:596
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
msgstr "не е хранилище на Git: %s"
-#: setup.c:677
+#: setup.c:695
#, c-format
msgid "'$%s' too big"
msgstr "„%s“ е прекалено голям"
-#: setup.c:691
+#: setup.c:709
#, c-format
msgid "not a git repository: '%s'"
msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
-#: setup.c:720 setup.c:722 setup.c:753
+#: setup.c:738 setup.c:740 setup.c:771
#, c-format
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:725 setup.c:781 setup.c:791 setup.c:830 setup.c:838
+#: setup.c:743 setup.c:799 setup.c:809 setup.c:848 setup.c:856
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: setup.c:852
+#: setup.c:870
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
-#: setup.c:1090
+#: setup.c:1108
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:1099 setup.c:1105
+#: setup.c:1117 setup.c:1123
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:1110
+#: setup.c:1128
#, c-format
msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
"нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
-#: setup.c:1116
+#: setup.c:1134
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -7544,7 +7808,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1227
+#: setup.c:1245
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -7554,15 +7818,15 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: setup.c:1271
+#: setup.c:1289
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
-#: setup.c:1286
+#: setup.c:1304
msgid "fork failed"
msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
-#: setup.c:1291
+#: setup.c:1309
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
@@ -7647,198 +7911,198 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
msgid "object file %s is empty"
msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-#: sha1-file.c:1252 sha1-file.c:2392
+#: sha1-file.c:1263 sha1-file.c:2443
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-#: sha1-file.c:1254 sha1-file.c:2396
+#: sha1-file.c:1265 sha1-file.c:2447
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
-#: sha1-file.c:1296
+#: sha1-file.c:1307
msgid "invalid object type"
msgstr "неправилен вид обект"
-#: sha1-file.c:1380
+#: sha1-file.c:1391
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
"type“"
-#: sha1-file.c:1383
+#: sha1-file.c:1394
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:1389
+#: sha1-file.c:1400
#, c-format
msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
-#: sha1-file.c:1392
+#: sha1-file.c:1403
#, c-format
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:1584
+#: sha1-file.c:1629
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:1588
+#: sha1-file.c:1633
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-#: sha1-file.c:1592
+#: sha1-file.c:1637
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1596
+#: sha1-file.c:1641
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1699
+#: sha1-file.c:1746
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sha1-file.c:1706
+#: sha1-file.c:1753
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-#: sha1-file.c:1713
+#: sha1-file.c:1760
msgid "file write error"
msgstr "грешка при запис на файл"
-#: sha1-file.c:1732
+#: sha1-file.c:1780
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1797
+#: sha1-file.c:1845
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-#: sha1-file.c:1799
+#: sha1-file.c:1847
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-#: sha1-file.c:1823
+#: sha1-file.c:1871
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1829
+#: sha1-file.c:1877
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: sha1-file.c:1833
+#: sha1-file.c:1881
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-#: sha1-file.c:1837
+#: sha1-file.c:1885
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: sha1-file.c:1847 builtin/pack-objects.c:925
+#: sha1-file.c:1895 builtin/pack-objects.c:1054
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-#: sha1-file.c:1922
+#: sha1-file.c:1972
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-#: sha1-file.c:1962
+#: sha1-file.c:2011
msgid "corrupt commit"
msgstr "повредено подаване"
-#: sha1-file.c:1970
+#: sha1-file.c:2019
msgid "corrupt tag"
msgstr "повреден етикет"
-#: sha1-file.c:2069
+#: sha1-file.c:2119
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:2072
+#: sha1-file.c:2122
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:2145 sha1-file.c:2154
+#: sha1-file.c:2195 sha1-file.c:2205
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-#: sha1-file.c:2160
+#: sha1-file.c:2211
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: sha1-file.c:2184
+#: sha1-file.c:2235
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-#: sha1-file.c:2186
+#: sha1-file.c:2237
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-#: sha1-file.c:2213 builtin/index-pack.c:155
+#: sha1-file.c:2264 builtin/index-pack.c:155
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: sha1-file.c:2403 sha1-file.c:2455
+#: sha1-file.c:2454 sha1-file.c:2507
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-#: sha1-file.c:2427
+#: sha1-file.c:2478
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: sha1-file.c:2432
+#: sha1-file.c:2483
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:2438
+#: sha1-file.c:2489
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:2449
+#: sha1-file.c:2500
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
-#: sha1-name.c:487
+#: sha1-name.c:486
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
-#: sha1-name.c:498
+#: sha1-name.c:497
msgid "The candidates are:"
msgstr "Възможностите са:"
-#: sha1-name.c:797
+#: sha1-name.c:796
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -7850,57 +8114,122 @@ msgid ""
"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
msgstr ""
-"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
-"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
+"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват\n"
+"с 40 шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
"\n"
" git switch -c $BRANCH $(git rev-parse …)\n"
"\n"
-"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
-"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Може "
-"да\n"
-"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
+"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което\n"
+"се създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте.\n"
+"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
"\n"
" git config advice.objectNameWarning false"
+#: sha1-name.c:916
+#, c-format
+msgid "log for '%.*s' only goes back to %s"
+msgstr "журналът за „%.*s“ стига само до „%s“"
+
+#: sha1-name.c:924
+#, c-format
+msgid "log for '%.*s' only has %d entries"
+msgstr "журналът за „%.*s“ съдържа само %d записа"
+
+#: sha1-name.c:1689
+#, c-format
+msgid "path '%s' exists on disk, but not in '%.*s'"
+msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не и в „%.*s“"
+
+#: sha1-name.c:1695
+#, c-format
+msgid ""
+"path '%s' exists, but not '%s'\n"
+"hint: Did you mean '%.*s:%s' aka '%.*s:./%s'?"
+msgstr ""
+"пътят „%s“ съществува на диска, но не е в „%s“\n"
+"Пробвайте с „%.*s:%s“, което е същото като „%.*s:./%s“."
+
+#: sha1-name.c:1704
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not exist in '%.*s'"
+msgstr "пътят „%s“ не съществува в „%.*s“"
+
+#: sha1-name.c:1732
+#, c-format
+msgid ""
+"path '%s' is in the index, but not at stage %d\n"
+"hint: Did you mean ':%d:%s'?"
+msgstr ""
+"пътят „%s“ е в индекса, но не версия %d\n"
+"Пробвайте с „%d:%s“."
+
+#: sha1-name.c:1748
+#, c-format
+msgid ""
+"path '%s' is in the index, but not '%s'\n"
+"hint: Did you mean ':%d:%s' aka ':%d:./%s'?"
+msgstr ""
+"пътят „%s“ е в индекса, но не в „%s“\n"
+"Пробвайте с „%d:%s“, което е същото като „%d:./%s“."
+
+#: sha1-name.c:1756
+#, c-format
+msgid "path '%s' exists on disk, but not in the index"
+msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не е в индекса"
+
+#: sha1-name.c:1758
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not exist (neither on disk nor in the index)"
+msgstr "пътят „%s“ не съществува нито на диска, нито в индекса"
+
+#: sha1-name.c:1771
+msgid "relative path syntax can't be used outside working tree"
+msgstr "относителен път не може да се ползва извън работното дърво"
+
+#: sha1-name.c:1909
+#, c-format
+msgid "invalid object name '%.*s'."
+msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
+
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
-#: strbuf.c:822
+#: strbuf.c:837
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB"
msgstr "%u.%2.2u GiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
-#: strbuf.c:824
+#: strbuf.c:839
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB/s"
msgstr "%u.%2.2u GiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
-#: strbuf.c:832
+#: strbuf.c:847
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB"
msgstr "%u.%2.2u MiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
-#: strbuf.c:834
+#: strbuf.c:849
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB/s"
msgstr "%u.%2.2u MiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
-#: strbuf.c:841
+#: strbuf.c:856
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB"
msgstr "%u.%2.2u KiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
-#: strbuf.c:843
+#: strbuf.c:858
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB/s"
msgstr "%u.%2.2u KiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
-#: strbuf.c:849
+#: strbuf.c:864
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
@@ -7908,14 +8237,14 @@ msgstr[0] "%u байт"
msgstr[1] "%u байта"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
-#: strbuf.c:851
+#: strbuf.c:866
#, c-format
msgid "%u byte/s"
msgid_plural "%u bytes/s"
msgstr[0] "%u байт/сек."
msgstr[1] "%u байта/сек."
-#: strbuf.c:1149
+#: strbuf.c:1164
#, c-format
msgid "could not edit '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се редактира"
@@ -7950,56 +8279,129 @@ msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
+#: submodule.c:434
+#, c-format
+msgid "bad --ignore-submodules argument: %s"
+msgstr "неправилен аргумент за „--ignore-submodules“: „%s“"
+
+#: submodule.c:815
+#, c-format
+msgid ""
+"Submodule in commit %s at path: '%s' collides with a submodule named the "
+"same. Skipping it."
+msgstr ""
+"Подмодулът при подаване %s на пътя „%s“ е различен от другия модул със "
+"същото име, затова първият се прескача."
+
#: submodule.c:910
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2016
+#: submodule.c:995
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not run 'git rev-list <commits> --not --remotes -n 1' command in "
+"submodule %s"
+msgstr ""
+"Командата „git rev-list ПОДАВАНИЯ --not --remotes -n 1“ не може да се "
+"изпълни в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1118
+#, c-format
+msgid "process for submodule '%s' failed"
+msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
+
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2045
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: submodule.c:1481
+#: submodule.c:1158
+#, c-format
+msgid "Pushing submodule '%s'\n"
+msgstr "Изтласкване на подмодула „%s“\n"
+
+#: submodule.c:1161
+#, c-format
+msgid "Unable to push submodule '%s'\n"
+msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде изтласкан\n"
+
+#: submodule.c:1453
+#, c-format
+msgid "Fetching submodule %s%s\n"
+msgstr "Доставяне на подмодула „%s%s“\n"
+
+#: submodule.c:1483
#, c-format
-msgid "Could not access submodule '%s'"
-msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен"
+msgid "Could not access submodule '%s'\n"
+msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен\n"
-#: submodule.c:1651
+#: submodule.c:1637
+#, c-format
+msgid ""
+"Errors during submodule fetch:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Грешки при доставяне на подмодул:\n"
+"%s"
+
+#: submodule.c:1662
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1789
+#: submodule.c:1679
+#, c-format
+msgid "Could not run 'git status --porcelain=2' in submodule %s"
+msgstr ""
+"Командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1720
+#, c-format
+msgid "'git status --porcelain=2' failed in submodule %s"
+msgstr ""
+"командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1800
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1802
+#: submodule.c:1813
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1817
+#: submodule.c:1828
#, c-format
msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се изтрие в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1907
+#: submodule.c:1855 submodule.c:2165
+#, c-format
+msgid "could not recurse into submodule '%s'"
+msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1876
+msgid "could not reset submodule index"
+msgstr "неуспешно зануляване на индекса на подмодула"
+
+#: submodule.c:1918
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1959
+#: submodule.c:1970
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
-#: submodule.c:2027
+#: submodule.c:2038
#, c-format
msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
msgstr "„%s“ (директория на подмодул) е в директорията на git: „%.*s“"
-#: submodule.c:2048
+#: submodule.c:2059
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -8007,17 +8409,17 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:2060 submodule.c:2119
+#: submodule.c:2071 submodule.c:2130
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:2064
+#: submodule.c:2075
#, c-format
msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
msgstr "„%s“ не може да се премести в съществуваща директория на git"
-#: submodule.c:2071
+#: submodule.c:2082
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -8028,16 +8430,11 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:2154
-#, c-format
-msgid "could not recurse into submodule '%s'"
-msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-
-#: submodule.c:2198
+#: submodule.c:2209
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2237
+#: submodule.c:2248
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
@@ -8063,7 +8460,7 @@ msgstr ""
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
-#: submodule-config.c:769
+#: submodule-config.c:765
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
@@ -8079,7 +8476,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата к
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:295
+#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:298 builtin/remote.c:323
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
@@ -8210,7 +8607,7 @@ msgstr "Преустановяване на действието."
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
-#: transport.c:1345 transport-helper.c:656
+#: transport.c:1345 transport-helper.c:657
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
@@ -8223,7 +8620,7 @@ msgstr "неуспешен пълен запис към насрещната п
msgid "unable to find remote helper for '%s'"
msgstr "насрещната помощна програма за „%s“ не може да бъде открита"
-#: transport-helper.c:160 transport-helper.c:570
+#: transport-helper.c:160 transport-helper.c:571
msgid "can't dup helper output fd"
msgstr ""
"файловият дескриптор от насрещната помощна програма не може да се дублира с "
@@ -8244,105 +8641,105 @@ msgstr ""
"насрещната помощна програма трябва да поддържа способност за изброяване на "
"указатели"
-#: transport-helper.c:284 transport-helper.c:424
+#: transport-helper.c:284 transport-helper.c:425
#, c-format
msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
msgstr "„%s“ неочаквано върна: „%s“"
-#: transport-helper.c:413
+#: transport-helper.c:414
#, c-format
msgid "%s also locked %s"
msgstr "„%s“ заключи и „%s“"
-#: transport-helper.c:492
+#: transport-helper.c:493
msgid "couldn't run fast-import"
msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:515
+#: transport-helper.c:516
msgid "error while running fast-import"
msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:544 transport-helper.c:1133
+#: transport-helper.c:545 transport-helper.c:1134
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
-#: transport-helper.c:589
+#: transport-helper.c:590
#, c-format
msgid "unknown response to connect: %s"
msgstr "неочакван отговор при свързване: „%s“"
-#: transport-helper.c:611
+#: transport-helper.c:612
msgid "setting remote service path not supported by protocol"
msgstr "протоколът не поддържа задаването на път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:613
+#: transport-helper.c:614
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:659
+#: transport-helper.c:660
#, c-format
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
-#: transport-helper.c:735
+#: transport-helper.c:736
#, c-format
msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr ""
"очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
-#: transport-helper.c:788
+#: transport-helper.c:789
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
-#: transport-helper.c:849
+#: transport-helper.c:850
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
-#: transport-helper.c:852
+#: transport-helper.c:853
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
-#: transport-helper.c:855
+#: transport-helper.c:856
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr ""
"насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
-#: transport-helper.c:860
+#: transport-helper.c:861
#, c-format
msgid "helper %s does not support --atomic"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--atomic“"
-#: transport-helper.c:866
+#: transport-helper.c:867
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
-#: transport-helper.c:964
+#: transport-helper.c:965
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
"изброяване на указателите"
-#: transport-helper.c:969
+#: transport-helper.c:970
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
-#: transport-helper.c:1016
+#: transport-helper.c:1017
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1021
+#: transport-helper.c:1022
msgid "error while running fast-export"
msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1046
+#: transport-helper.c:1047
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -8351,63 +8748,63 @@ msgstr ""
"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
"направено. Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
-#: transport-helper.c:1119
+#: transport-helper.c:1120
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1271
+#: transport-helper.c:1272
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1298
+#: transport-helper.c:1299
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1347
+#: transport-helper.c:1348
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1351
+#: transport-helper.c:1352
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1370 transport-helper.c:1374
+#: transport-helper.c:1371 transport-helper.c:1375
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1411
+#: transport-helper.c:1412
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1415
+#: transport-helper.c:1416
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1433 transport-helper.c:1442
+#: transport-helper.c:1434 transport-helper.c:1443
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
-#: tree-walk.c:33
+#: tree-walk.c:32
msgid "too-short tree object"
msgstr "прекалено кратък обект-дърво"
-#: tree-walk.c:39
+#: tree-walk.c:38
msgid "malformed mode in tree entry"
msgstr "неправилни права за достъп в запис в дърво"
-#: tree-walk.c:43
+#: tree-walk.c:42
msgid "empty filename in tree entry"
msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
-#: tree-walk.c:118
+#: tree-walk.c:117
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
@@ -8649,7 +9046,7 @@ msgstr ""
"във файлови системи, които не различават главни от малки букви)\n"
"и само един от участниците в конфликта е в работното дърво:\n"
-#: unpack-trees.c:1441
+#: unpack-trees.c:1445
msgid "Updating index flags"
msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
@@ -8682,33 +9079,33 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: worktree.c:258 builtin/am.c:2084
+#: worktree.c:259 builtin/am.c:2084
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
-#: worktree.c:304
+#: worktree.c:305
#, c-format
msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
-#: worktree.c:315
+#: worktree.c:316
#, c-format
msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
msgstr ""
"файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
-#: worktree.c:327
+#: worktree.c:328
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "„%s“ не съществува."
-#: worktree.c:333
+#: worktree.c:334
#, c-format
msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
-#: worktree.c:341
+#: worktree.c:342
#, c-format
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
@@ -9276,128 +9673,132 @@ msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/add.c:87
+#: builtin/add.c:88
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:92 builtin/commit.c:288
+#: builtin/add.c:93 builtin/commit.c:288
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
-#: builtin/add.c:102
+#: builtin/add.c:103
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/add.c:177
+#: builtin/add.c:178
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:252 builtin/rev-parse.c:899
+#: builtin/add.c:266 builtin/rev-parse.c:899
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/add.c:263
+#: builtin/add.c:277
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
-#: builtin/add.c:267
+#: builtin/add.c:281
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
-#: builtin/add.c:270
+#: builtin/add.c:284
msgid "editing patch failed"
msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
-#: builtin/add.c:273
+#: builtin/add.c:287
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
-#: builtin/add.c:275
+#: builtin/add.c:289
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
-#: builtin/add.c:280
+#: builtin/add.c:294
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/add.c:288
+#: builtin/add.c:302
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:308 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:223 builtin/push.c:548
-#: builtin/remote.c:1344 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:203 builtin/push.c:548
+#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
-#: builtin/add.c:311
+#: builtin/add.c:325
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:312 builtin/checkout.c:1482 builtin/reset.c:307
+#: builtin/add.c:326 builtin/checkout.c:1511 builtin/reset.c:307
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
-#: builtin/add.c:313
+#: builtin/add.c:327
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
-#: builtin/add.c:314
+#: builtin/add.c:328
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
-#: builtin/add.c:315
+#: builtin/add.c:329
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
-#: builtin/add.c:316
+#: builtin/add.c:330
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr "уеднаквяване на знаците за край на файл (включва опцията „-u“)"
-#: builtin/add.c:317
+#: builtin/add.c:331
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
-#: builtin/add.c:318
+#: builtin/add.c:332
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
-#: builtin/add.c:321
+#: builtin/add.c:335
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
-#: builtin/add.c:323
+#: builtin/add.c:337
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
-#: builtin/add.c:324
+#: builtin/add.c:338
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr ""
"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
-#: builtin/add.c:325
+#: builtin/add.c:339
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:327 builtin/update-index.c:1004
+#: builtin/add.c:341 builtin/update-index.c:1004
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/add.c:329
+#: builtin/add.c:343
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
-#: builtin/add.c:347
+#: builtin/add.c:345
+msgid "backend for `git stash -p`"
+msgstr "реализация на „git stash -p“"
+
+#: builtin/add.c:363
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -9428,63 +9829,75 @@ msgstr ""
"\n"
"За повече информация погледнете „git help submodule“."
-#: builtin/add.c:375
+#: builtin/add.c:391
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
-#: builtin/add.c:393
-#, c-format
-msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
-msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
+#: builtin/add.c:410
+msgid ""
+"Use -f if you really want to add them.\n"
+"Turn this message off by running\n"
+"\"git config advice.addIgnoredFile false\""
+msgstr ""
+"Ползвайте опцията „-f“, ако наистина искате да ги добавите.\n"
+"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git config advice.addIgnoredFile false"
-#: builtin/add.c:400
+#: builtin/add.c:419
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:428 builtin/commit.c:348
+#: builtin/add.c:447 builtin/commit.c:348
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --interactive/--patch"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с всяка от опциите „--"
"interactive“/„--patch“"
-#: builtin/add.c:434
+#: builtin/add.c:464
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --edit"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--edit“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:446
+#: builtin/add.c:476
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:449
+#: builtin/add.c:479
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ изисква „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:453
+#: builtin/add.c:483
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:471 builtin/checkout.c:1648 builtin/commit.c:354
+#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1675 builtin/commit.c:354
#: builtin/reset.c:327
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
-#: builtin/add.c:478 builtin/checkout.c:1660 builtin/commit.c:360
+#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1687 builtin/commit.c:360
#: builtin/reset.c:333
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
-#: builtin/add.c:482
+#: builtin/add.c:512
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:483
-#, c-format
-msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
-msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
+#: builtin/add.c:514
+msgid ""
+"Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
+"Turn this message off by running\n"
+"\"git config advice.addEmptyPathspec false\""
+msgstr ""
+"„git add .“ ли искахте да изпълните?\n"
+"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git config advice.addEmptyPathspec false"
#: builtin/am.c:347
msgid "could not parse author script"
@@ -9629,7 +10042,7 @@ msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:394
+#: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:398
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
@@ -9772,9 +10185,9 @@ msgstr "пропускане на всичко преди реда за отря
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1386 builtin/fmt-merge-msg.c:673
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:676 builtin/grep.c:883 builtin/merge.c:249
-#: builtin/pull.c:160 builtin/pull.c:219 builtin/rebase.c:1469
+#: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1391 builtin/fmt-merge-msg.c:670
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:673 builtin/grep.c:871 builtin/merge.c:250
+#: builtin/pull.c:140 builtin/pull.c:199 builtin/rebase.c:1505
#: builtin/repack.c:315 builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:321
#: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
#: parse-options.h:154 parse-options.h:175 parse-options.h:316
@@ -9782,7 +10195,7 @@ msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
#: builtin/am.c:2209 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:555 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
@@ -9829,13 +10242,13 @@ msgstr "дата за подаване различна от първонача
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1507
-#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:194 builtin/rebase.c:509
-#: builtin/rebase.c:1513 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
+#: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1512
+#: builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:174 builtin/rebase.c:517
+#: builtin/rebase.c:1556 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:510 builtin/rebase.c:1514
+#: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:518 builtin/rebase.c:1557
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
@@ -10044,7 +10457,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:322
+#: builtin/bisect--helper.c:310
#, c-format
msgid "bisecting only with a %s commit"
msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
@@ -10053,15 +10466,15 @@ msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:330
+#: builtin/bisect--helper.c:318
msgid "Are you sure [Y/n]? "
msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:377
+#: builtin/bisect--helper.c:379
msgid "no terms defined"
msgstr "не са указани управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:380
+#: builtin/bisect--helper.c:382
#, c-format
msgid ""
"Your current terms are %s for the old state\n"
@@ -10070,7 +10483,7 @@ msgstr ""
"Текущите управляващи думи са: %s за старото състояние\n"
"и %s за новото състояние.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:390
+#: builtin/bisect--helper.c:392
#, c-format
msgid ""
"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
@@ -10079,117 +10492,117 @@ msgstr ""
"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „%s“\n"
"Поддържат се опциите „--term-good“/„--term-old“ и „--term-bad„/„--term-new“."
-#: builtin/bisect--helper.c:476
+#: builtin/bisect--helper.c:478
#, c-format
msgid "unrecognized option: '%s'"
msgstr "непозната опция: %s"
-#: builtin/bisect--helper.c:480
+#: builtin/bisect--helper.c:482
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
msgstr "„%s“ не изглежда като указател към версия"
-#: builtin/bisect--helper.c:512
+#: builtin/bisect--helper.c:514
msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
-#: builtin/bisect--helper.c:527
+#: builtin/bisect--helper.c:529
#, c-format
msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
msgstr ""
"Неуспешно преминаване към „%s“. Изпълнете командата „git bisect start "
"СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
-#: builtin/bisect--helper.c:548
+#: builtin/bisect--helper.c:550
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr ""
"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
"„cogito“"
-#: builtin/bisect--helper.c:551
+#: builtin/bisect--helper.c:553
msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
-#: builtin/bisect--helper.c:575
+#: builtin/bisect--helper.c:577
#, c-format
msgid "invalid ref: '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:631
+#: builtin/bisect--helper.c:633
msgid "perform 'git bisect next'"
msgstr "извършване на „git bisect next“"
-#: builtin/bisect--helper.c:633
+#: builtin/bisect--helper.c:635
msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
msgstr "запазване на управляващите думи в „“.git/BISECT_TERMS„“"
-#: builtin/bisect--helper.c:635
+#: builtin/bisect--helper.c:637
msgid "cleanup the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:637
+#: builtin/bisect--helper.c:639
msgid "check for expected revs"
msgstr "проверка за очакваните версии"
-#: builtin/bisect--helper.c:639
+#: builtin/bisect--helper.c:641
msgid "reset the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:641
+#: builtin/bisect--helper.c:643
msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
msgstr "запис на състоянието на двоичното търсене в „BISECT_LOG“"
-#: builtin/bisect--helper.c:643
+#: builtin/bisect--helper.c:645
msgid "check and set terms in a bisection state"
msgstr ""
"проверка и задаване на управляващи думи към състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:645
+#: builtin/bisect--helper.c:647
msgid "check whether bad or good terms exist"
msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:647
+#: builtin/bisect--helper.c:649
msgid "print out the bisect terms"
msgstr "извеждане на управляващите думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:649
+#: builtin/bisect--helper.c:651
msgid "start the bisect session"
msgstr "начало на двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:651
+#: builtin/bisect--helper.c:653
msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr ""
"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:653
+#: builtin/bisect--helper.c:655
msgid "no log for BISECT_WRITE"
msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
-#: builtin/bisect--helper.c:670
+#: builtin/bisect--helper.c:673
msgid "--write-terms requires two arguments"
msgstr "опцията „--write-terms“ изисква точно 2 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:674
+#: builtin/bisect--helper.c:677
msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
msgstr "опцията „--bisect-clean-state“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:681
+#: builtin/bisect--helper.c:684
msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:685
+#: builtin/bisect--helper.c:688
msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-write“ изисква 4 или 5 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:691
+#: builtin/bisect--helper.c:694
msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
msgstr "опцията „--check-and-set-terms“ изисква 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:697
+#: builtin/bisect--helper.c:700
msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:703
+#: builtin/bisect--helper.c:706
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
@@ -10596,7 +11009,7 @@ msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:505
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:513
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
@@ -10708,7 +11121,7 @@ msgstr "подредбата и филтрирането третират едн
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:784
+#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:785
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
@@ -10814,19 +11227,19 @@ msgstr "git bundle list-heads ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
msgstr "git bundle unbundle ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
-#: builtin/bundle.c:66 builtin/pack-objects.c:3228
+#: builtin/bundle.c:66 builtin/pack-objects.c:3375
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:68 builtin/pack-objects.c:3230
+#: builtin/bundle.c:68 builtin/pack-objects.c:3377
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:70 builtin/pack-objects.c:3232
+#: builtin/bundle.c:70 builtin/pack-objects.c:3379
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/bundle.c:73 builtin/pack-objects.c:3235
+#: builtin/bundle.c:73 builtin/pack-objects.c:3382
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
@@ -10848,11 +11261,11 @@ msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/bundle.c:168 builtin/remote.c:1609
+#: builtin/bundle.c:168 builtin/remote.c:1686
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
-#: builtin/bundle.c:190 builtin/remote.c:1640
+#: builtin/bundle.c:190 builtin/remote.c:1717
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
@@ -10910,7 +11323,7 @@ msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:645 git-submodule.sh:992
+#: builtin/cat-file.c:645 git-submodule.sh:1002
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
@@ -10973,8 +11386,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1435 builtin/gc.c:537
-#: builtin/worktree.c:506
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1464 builtin/gc.c:537
+#: builtin/worktree.c:499
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -10986,27 +11399,27 @@ msgstr "извеждане на несъвпадащите пътища"
msgid "ignore index when checking"
msgstr "прескачане на индекса при проверката"
-#: builtin/check-ignore.c:160
+#: builtin/check-ignore.c:163
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
msgstr "опцията „--stdin“ е несъвместима с имена на пътища"
-#: builtin/check-ignore.c:163
+#: builtin/check-ignore.c:166
msgid "-z only makes sense with --stdin"
msgstr "опцията „-z“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/check-ignore.c:165
+#: builtin/check-ignore.c:168
msgid "no path specified"
msgstr "не е зададен път"
-#: builtin/check-ignore.c:169
+#: builtin/check-ignore.c:172
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
msgstr "опцията „--quiet“ изисква да е подаден точно един път"
-#: builtin/check-ignore.c:171
+#: builtin/check-ignore.c:174
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
msgstr "опциите „--quiet“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/check-ignore.c:174
+#: builtin/check-ignore.c:177
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
msgstr "опцията „--non-matching“ изисква „--verbose“"
@@ -11064,9 +11477,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1385 builtin/submodule--helper.c:1388
-#: builtin/submodule--helper.c:1396 builtin/submodule--helper.c:1882
-#: builtin/worktree.c:679
+#: builtin/submodule--helper.c:1400 builtin/submodule--helper.c:1403
+#: builtin/submodule--helper.c:1411 builtin/submodule--helper.c:1909
+#: builtin/worktree.c:672
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -11182,11 +11595,11 @@ msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:682 builtin/sparse-checkout.c:103
+#: builtin/checkout.c:684 builtin/sparse-checkout.c:106
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:732
+#: builtin/checkout.c:734
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -11196,50 +11609,50 @@ msgstr ""
"индекса:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:835
+#: builtin/checkout.c:837
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:877
+#: builtin/checkout.c:879
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:881 builtin/clone.c:716
+#: builtin/checkout.c:883 builtin/clone.c:717
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:885
+#: builtin/checkout.c:887
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:888
+#: builtin/checkout.c:890
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:892
+#: builtin/checkout.c:894
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:894 builtin/checkout.c:1291
+#: builtin/checkout.c:896 builtin/checkout.c:1320
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:896
+#: builtin/checkout.c:898
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:947
+#: builtin/checkout.c:949
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:953
+#: builtin/checkout.c:955
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -11261,7 +11674,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:972
+#: builtin/checkout.c:974
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -11288,28 +11701,19 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:1007
+#: builtin/checkout.c:1009
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:1011
+#: builtin/checkout.c:1013
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:1051 builtin/checkout.c:1286
+#: builtin/checkout.c:1053 builtin/checkout.c:1315
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
-#: builtin/checkout.c:1178
-msgid "only one reference expected"
-msgstr "очаква се само един указател"
-
-#: builtin/checkout.c:1195
-#, c-format
-msgid "only one reference expected, %d given."
-msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
-
-#: builtin/checkout.c:1232
+#: builtin/checkout.c:1128
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -11318,37 +11722,73 @@ msgstr ""
"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
-#: builtin/checkout.c:1245 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:455
+#: builtin/checkout.c:1135
+msgid ""
+"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
+"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
+"\n"
+" git checkout --track origin/<name>\n"
+"\n"
+"If you'd like to always have checkouts of an ambiguous <name> prefer\n"
+"one remote, e.g. the 'origin' remote, consider setting\n"
+"checkout.defaultRemote=origin in your config."
+msgstr ""
+"Ако искате да изтеглите клона от конкретно хранилище, напр. „origin“,\n"
+"изрично го укажете към опцията „--track“:\n"
+"\n"
+" git checkout --track origin/ИМЕ_НА_КЛОН\n"
+"\n"
+"Ако искате винаги да се предпочита конкретно хранилище при нееднозначно\n"
+"ИМЕ_НА_КЛОН, напр. „origin“, задайте следната настройка в конфигурационния\n"
+"файл:\n"
+"\n"
+" checkout.defaultRemote=origin"
+
+#: builtin/checkout.c:1145
+#, c-format
+msgid "'%s' matched multiple (%d) remote tracking branches"
+msgstr "„%s“ напасва с множество (%d) отдалечени клони"
+
+#: builtin/checkout.c:1211
+msgid "only one reference expected"
+msgstr "очаква се само един указател"
+
+#: builtin/checkout.c:1228
+#, c-format
+msgid "only one reference expected, %d given."
+msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
+
+#: builtin/checkout.c:1274 builtin/worktree.c:283 builtin/worktree.c:448
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1258 builtin/checkout.c:1622
+#: builtin/checkout.c:1287 builtin/checkout.c:1649
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1305
+#: builtin/checkout.c:1334
#, c-format
msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1307
+#: builtin/checkout.c:1336
#, c-format
msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1308 builtin/checkout.c:1316
+#: builtin/checkout.c:1337 builtin/checkout.c:1345
#, c-format
msgid "a branch is expected, got '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1311
+#: builtin/checkout.c:1340
#, c-format
msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1327
+#: builtin/checkout.c:1356
msgid ""
"cannot switch branch while merging\n"
"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11356,7 +11796,7 @@ msgstr ""
"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1331
+#: builtin/checkout.c:1360
msgid ""
"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11365,7 +11805,7 @@ msgstr ""
"клон.\n"
"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1335
+#: builtin/checkout.c:1364
msgid ""
"cannot switch branch while rebasing\n"
"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11373,7 +11813,7 @@ msgstr ""
"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1339
+#: builtin/checkout.c:1368
msgid ""
"cannot switch branch while cherry-picking\n"
"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11381,7 +11821,7 @@ msgstr ""
"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1343
+#: builtin/checkout.c:1372
msgid ""
"cannot switch branch while reverting\n"
"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11389,144 +11829,144 @@ msgstr ""
"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1347
+#: builtin/checkout.c:1376
msgid "you are switching branch while bisecting"
msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
-#: builtin/checkout.c:1354
+#: builtin/checkout.c:1383
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1357 builtin/checkout.c:1361 builtin/checkout.c:1365
+#: builtin/checkout.c:1386 builtin/checkout.c:1390 builtin/checkout.c:1394
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1369 builtin/checkout.c:1372 builtin/checkout.c:1375
-#: builtin/checkout.c:1380 builtin/checkout.c:1385
+#: builtin/checkout.c:1398 builtin/checkout.c:1401 builtin/checkout.c:1404
+#: builtin/checkout.c:1409 builtin/checkout.c:1414
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1382
+#: builtin/checkout.c:1411
#, c-format
msgid "'%s' cannot take <start-point>"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
-#: builtin/checkout.c:1390
+#: builtin/checkout.c:1419
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1397
+#: builtin/checkout.c:1426
msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
-#: builtin/checkout.c:1439 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:52
-#: builtin/commit-graph.c:113 builtin/fetch.c:167 builtin/merge.c:285
-#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:138 builtin/push.c:563
+#: builtin/checkout.c:1468 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:72
+#: builtin/commit-graph.c:135 builtin/fetch.c:167 builtin/merge.c:286
+#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:118 builtin/push.c:563
#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1440
+#: builtin/checkout.c:1469
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1441 builtin/log.c:1690 parse-options.h:322
+#: builtin/checkout.c:1470 builtin/log.c:1690 parse-options.h:322
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1442
+#: builtin/checkout.c:1471
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1454 builtin/worktree.c:503
+#: builtin/checkout.c:1483 builtin/worktree.c:496
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1455
+#: builtin/checkout.c:1484
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1457
+#: builtin/checkout.c:1486
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1459
+#: builtin/checkout.c:1488
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1459
+#: builtin/checkout.c:1488
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1461 builtin/merge.c:288
+#: builtin/checkout.c:1490 builtin/merge.c:289
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1464
+#: builtin/checkout.c:1493
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1477
+#: builtin/checkout.c:1506
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1480
+#: builtin/checkout.c:1509
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1484
+#: builtin/checkout.c:1513
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1537
+#: builtin/checkout.c:1565
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1540
+#: builtin/checkout.c:1568
msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1577
+#: builtin/checkout.c:1605
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1582
+#: builtin/checkout.c:1610
msgid "missing branch name; try -b"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1615
+#: builtin/checkout.c:1642
#, c-format
msgid "could not resolve %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/checkout.c:1631
+#: builtin/checkout.c:1658
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1638
+#: builtin/checkout.c:1665
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1642
+#: builtin/checkout.c:1669
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1651
+#: builtin/checkout.c:1678
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1654 builtin/reset.c:324
+#: builtin/checkout.c:1681 builtin/reset.c:324
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1665
+#: builtin/checkout.c:1692
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -11534,103 +11974,73 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1670
+#: builtin/checkout.c:1697
msgid "you must specify path(s) to restore"
msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
-#: builtin/checkout.c:1689
-#, c-format
-msgid ""
-"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
-"We found %d remotes with a reference that matched. So we fell back\n"
-"on trying to resolve the argument as a path, but failed there too!\n"
-"\n"
-"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
-"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
-"\n"
-" git checkout --track origin/<name>\n"
-"\n"
-"If you'd like to always have checkouts of an ambiguous <name> prefer\n"
-"one remote, e.g. the 'origin' remote, consider setting\n"
-"checkout.defaultRemote=origin in your config."
-msgstr ""
-"„%s“ съвпада с повече от един отдалечен клон — открити са %d възможности.\n"
-"Пробата аргументът да се тълкува като път също бе неуспешна.\n"
-"\n"
-"Ако искате да изтеглите клона от конкретно хранилище, напр. „origin“,\n"
-"изрично го укажете към опцията „--track“:\n"
-"\n"
-" git checkout --track origin/ИМЕ_НА_КЛОН\n"
-"\n"
-"Ако искате винаги да се предпочита конкретно хранилище при нееднозначно\n"
-"ИМЕ_НА_КЛОН, напр. „origin“, задайте следната настройка в конфигурационния\n"
-"файл:\n"
-"\n"
-" checkout.defaultRemote=origin"
-
-#: builtin/checkout.c:1714 builtin/checkout.c:1716 builtin/checkout.c:1765
-#: builtin/checkout.c:1767 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:169
-#: builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:499 builtin/worktree.c:501
+#: builtin/checkout.c:1723 builtin/checkout.c:1725 builtin/checkout.c:1774
+#: builtin/checkout.c:1776 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:172 builtin/worktree.c:492 builtin/worktree.c:494
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1715
+#: builtin/checkout.c:1724
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1717
+#: builtin/checkout.c:1726
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1718
+#: builtin/checkout.c:1727
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1720
+#: builtin/checkout.c:1729
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1721
+#: builtin/checkout.c:1730
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1766
+#: builtin/checkout.c:1775
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1768
+#: builtin/checkout.c:1777
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1770
+#: builtin/checkout.c:1779
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1772
+#: builtin/checkout.c:1781
msgid "throw away local modifications"
msgstr "зануляване на локалните промени"
-#: builtin/checkout.c:1804
+#: builtin/checkout.c:1813
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
-#: builtin/checkout.c:1806
+#: builtin/checkout.c:1815
msgid "restore the index"
msgstr "възстановяване на индекса"
-#: builtin/checkout.c:1808
+#: builtin/checkout.c:1817
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1810
+#: builtin/checkout.c:1819
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
-#: builtin/checkout.c:1811
+#: builtin/checkout.c:1820
msgid "use overlay mode"
msgstr "използване на припокриващ режим"
@@ -11773,9 +12183,9 @@ msgstr "интерактивно изтриване"
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:915 builtin/describe.c:548 builtin/describe.c:550
-#: builtin/grep.c:901 builtin/log.c:177 builtin/log.c:179
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:464 builtin/name-rev.c:466
+#: builtin/clean.c:915 builtin/describe.c:562 builtin/describe.c:564
+#: builtin/grep.c:889 builtin/log.c:177 builtin/log.c:179
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
@@ -11862,18 +12272,18 @@ msgstr "директория с шаблони"
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1392
-#: builtin/submodule--helper.c:1885
+#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1407
+#: builtin/submodule--helper.c:1912
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1394
-#: builtin/submodule--helper.c:1887
+#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1409
+#: builtin/submodule--helper.c:1914
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3294 builtin/repack.c:327
+#: builtin/pack-objects.c:3441 builtin/repack.c:327
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
@@ -11889,8 +12299,8 @@ msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:168 builtin/grep.c:840
-#: builtin/pull.c:227
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:168 builtin/grep.c:828
+#: builtin/pull.c:207
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
@@ -11898,7 +12308,7 @@ msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:170 builtin/pack-objects.c:3283
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:170 builtin/pack-objects.c:3430
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
@@ -11907,7 +12317,7 @@ msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:172 builtin/fetch.c:195
-#: builtin/rebase.c:1445
+#: builtin/rebase.c:1480
msgid "revision"
msgstr "ВЕРСИЯ"
@@ -11915,7 +12325,8 @@ msgstr "ВЕРСИЯ"
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:132
+#: builtin/clone.c:132 builtin/submodule--helper.c:1419
+#: builtin/submodule--helper.c:1928
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
@@ -11956,12 +12367,12 @@ msgstr "специфични за сървъра"
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:191 builtin/pull.c:240
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:191 builtin/pull.c:220
#: builtin/push.c:574
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:243
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:223
#: builtin/push.c:576
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
@@ -12040,96 +12451,96 @@ msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:704
+#: builtin/clone.c:705
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:752
+#: builtin/clone.c:753
msgid "failed to initialize sparse-checkout"
msgstr "частичното изтегляне не може да се инициализира"
-#: builtin/clone.c:775
+#: builtin/clone.c:776
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:806
+#: builtin/clone.c:807
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:856
+#: builtin/clone.c:862
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:919
+#: builtin/clone.c:925
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:921
+#: builtin/clone.c:927
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:959 builtin/receive-pack.c:1948
+#: builtin/clone.c:965 builtin/receive-pack.c:1950
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:963
+#: builtin/clone.c:969
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:976
+#: builtin/clone.c:982
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:979
+#: builtin/clone.c:985
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:992
+#: builtin/clone.c:998
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:998 builtin/fetch.c:1787
+#: builtin/clone.c:1004 builtin/fetch.c:1796
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:1008
+#: builtin/clone.c:1014
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:1018
+#: builtin/clone.c:1024
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:1033 builtin/clone.c:1054 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/log.c:1866 builtin/worktree.c:302 builtin/worktree.c:334
+#: builtin/clone.c:1039 builtin/clone.c:1060 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/log.c:1866 builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:327
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:1038
+#: builtin/clone.c:1044
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1058
+#: builtin/clone.c:1064
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1060
+#: builtin/clone.c:1066
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1084
+#: builtin/clone.c:1090
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -12137,44 +12548,44 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1148
+#: builtin/clone.c:1154
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1150
+#: builtin/clone.c:1156
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1152
+#: builtin/clone.c:1158
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1154
+#: builtin/clone.c:1160
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1157
+#: builtin/clone.c:1163
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1162
+#: builtin/clone.c:1168
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1237 builtin/clone.c:1245
+#: builtin/clone.c:1243 builtin/clone.c:1251
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1248
+#: builtin/clone.c:1254
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -12251,13 +12662,13 @@ msgstr "родител"
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1496 builtin/merge.c:270
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1469
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:271
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1472
#: builtin/tag.c:412
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1496
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1501
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
@@ -12265,8 +12676,8 @@ msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1508 builtin/merge.c:287
-#: builtin/pull.c:195 builtin/revert.c:118
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1513 builtin/merge.c:288
+#: builtin/pull.c:175 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -12358,53 +12769,53 @@ msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргу
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:382
+#: builtin/commit.c:385
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:396
+#: builtin/commit.c:400
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:398
+#: builtin/commit.c:402
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:423 builtin/commit.c:446 builtin/commit.c:492
+#: builtin/commit.c:427 builtin/commit.c:450 builtin/commit.c:496
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:475
+#: builtin/commit.c:479
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:477
+#: builtin/commit.c:481
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:485
+#: builtin/commit.c:489
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:504
+#: builtin/commit.c:508
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:602
+#: builtin/commit.c:606
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:604
+#: builtin/commit.c:608
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:623
+#: builtin/commit.c:627
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:676
+#: builtin/commit.c:680
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -12412,38 +12823,38 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:714 builtin/commit.c:747 builtin/commit.c:1092
+#: builtin/commit.c:718 builtin/commit.c:751 builtin/commit.c:1097
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:726 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:730 builtin/shortlog.c:319
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:728
+#: builtin/commit.c:732
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:732
+#: builtin/commit.c:736
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:763 builtin/commit.c:779
+#: builtin/commit.c:767 builtin/commit.c:783
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:770
+#: builtin/commit.c:774
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:830
+#: builtin/commit.c:834
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:849
+#: builtin/commit.c:853
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -12458,7 +12869,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:854
+#: builtin/commit.c:858
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -12474,7 +12885,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:867
+#: builtin/commit.c:871
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -12483,7 +12894,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:875
+#: builtin/commit.c:879
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -12494,147 +12905,147 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:892
+#: builtin/commit.c:896
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:900
+#: builtin/commit.c:904
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:907
+#: builtin/commit.c:911
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:925
+#: builtin/commit.c:929
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:992
+#: builtin/commit.c:997
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:1006 builtin/tag.c:275
+#: builtin/commit.c:1011 builtin/tag.c:275
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1050
+#: builtin/commit.c:1055
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1064
+#: builtin/commit.c:1069
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1082 builtin/commit.c:1322
+#: builtin/commit.c:1087 builtin/commit.c:1327
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1122
+#: builtin/commit.c:1127
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1166
+#: builtin/commit.c:1171
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1175
+#: builtin/commit.c:1180
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1178
+#: builtin/commit.c:1183
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1180
+#: builtin/commit.c:1185
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1183
+#: builtin/commit.c:1188
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1193
+#: builtin/commit.c:1198
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1195
+#: builtin/commit.c:1200
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1203
+#: builtin/commit.c:1208
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1220
+#: builtin/commit.c:1225
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1226
+#: builtin/commit.c:1231
#, c-format
msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
-#: builtin/commit.c:1357 builtin/commit.c:1519
+#: builtin/commit.c:1362 builtin/commit.c:1524
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1359 builtin/commit.c:1521
+#: builtin/commit.c:1364 builtin/commit.c:1526
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1361
+#: builtin/commit.c:1366
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1363 builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1528
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1365
+#: builtin/commit.c:1370
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1365 builtin/commit.c:1525 builtin/push.c:549
-#: builtin/worktree.c:650
+#: builtin/commit.c:1370 builtin/commit.c:1530 builtin/push.c:549
+#: builtin/worktree.c:643
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1527
+#: builtin/commit.c:1373 builtin/commit.c:1532
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1371 builtin/commit.c:1530
+#: builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1535
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1373 builtin/commit.c:1377 builtin/commit.c:1533
+#: builtin/commit.c:1378 builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1538
#: builtin/fast-export.c:1153 builtin/fast-export.c:1156
-#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1525 parse-options.h:336
+#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1569 parse-options.h:336
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1533
+#: builtin/commit.c:1379 builtin/commit.c:1538
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1378
+#: builtin/commit.c:1383
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -12643,11 +13054,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1380 parse-options.h:192
+#: builtin/commit.c:1385 parse-options.h:192
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1381
+#: builtin/commit.c:1386
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -12656,176 +13067,176 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1383
+#: builtin/commit.c:1388
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1384
+#: builtin/commit.c:1389
msgid "do not detect renames"
msgstr "без засичане на преименуванията"
-#: builtin/commit.c:1386
+#: builtin/commit.c:1391
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
-#: builtin/commit.c:1406
+#: builtin/commit.c:1411
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1489
+#: builtin/commit.c:1494
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1490
+#: builtin/commit.c:1495
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1492
+#: builtin/commit.c:1497
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1493 builtin/merge.c:274 builtin/tag.c:414
+#: builtin/commit.c:1498 builtin/merge.c:275 builtin/tag.c:414
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1499
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1499
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1495 builtin/gc.c:538
+#: builtin/commit.c:1500 builtin/gc.c:538
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1500
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1497 builtin/commit.c:1498 builtin/commit.c:1499
-#: builtin/commit.c:1500 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1503 builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1505 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1502
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1503
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1504
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предходното без следа"
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1505
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit.c:1506
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1502 builtin/log.c:1634 builtin/merge.c:289
-#: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:110
+#: builtin/commit.c:1507 builtin/log.c:1634 builtin/merge.c:290
+#: builtin/pull.c:144 builtin/revert.c:110
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1508
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1509
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1506
+#: builtin/commit.c:1511
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1516
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1512
+#: builtin/commit.c:1517
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1513
+#: builtin/commit.c:1518
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1514
+#: builtin/commit.c:1519
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1515
+#: builtin/commit.c:1520
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1521
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1517
+#: builtin/commit.c:1522
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1518
+#: builtin/commit.c:1523
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1531
+#: builtin/commit.c:1536
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1532
+#: builtin/commit.c:1537
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1539
+#: builtin/commit.c:1544
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1541
+#: builtin/commit.c:1546
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1619
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1621
+#: builtin/commit.c:1626
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1640
+#: builtin/commit.c:1645
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1647
+#: builtin/commit.c:1652
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1652
+#: builtin/commit.c:1657
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1686
+#: builtin/commit.c:1691
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -12852,59 +13263,64 @@ msgstr ""
"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append|--split] [--"
"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
-#: builtin/commit-graph.c:48 builtin/commit-graph.c:103
-#: builtin/commit-graph.c:187 builtin/fetch.c:179 builtin/log.c:1657
+#: builtin/commit-graph.c:52
+#, c-format
+msgid "could not find object directory matching %s"
+msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
+
+#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:125
+#: builtin/commit-graph.c:210 builtin/fetch.c:179 builtin/log.c:1657
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/commit-graph.c:49 builtin/commit-graph.c:104
-#: builtin/commit-graph.c:188
+#: builtin/commit-graph.c:69 builtin/commit-graph.c:126
+#: builtin/commit-graph.c:211
msgid "The object directory to store the graph"
msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
-#: builtin/commit-graph.c:51
+#: builtin/commit-graph.c:71
msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
msgstr ""
"ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
-#: builtin/commit-graph.c:73 t/helper/test-read-graph.c:23
+#: builtin/commit-graph.c:94 t/helper/test-read-graph.c:23
#, c-format
msgid "Could not open commit-graph '%s'"
msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
-#: builtin/commit-graph.c:106
+#: builtin/commit-graph.c:128
msgid "start walk at all refs"
msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
-#: builtin/commit-graph.c:108
+#: builtin/commit-graph.c:130
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
-#: builtin/commit-graph.c:110
+#: builtin/commit-graph.c:132
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
-#: builtin/commit-graph.c:112
+#: builtin/commit-graph.c:134
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:115
+#: builtin/commit-graph.c:137
msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:117 builtin/commit-graph.c:121
+#: builtin/commit-graph.c:139 builtin/commit-graph.c:143
msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
-#: builtin/commit-graph.c:119
+#: builtin/commit-graph.c:141
msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
msgstr ""
"максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
"граф"
-#: builtin/commit-graph.c:137
+#: builtin/commit-graph.c:159
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr ""
"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
@@ -12913,212 +13329,219 @@ msgstr ""
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/config.c:103 builtin/env--helper.c:23
+#: builtin/config.c:104 builtin/env--helper.c:23
#, c-format
msgid "unrecognized --type argument, %s"
msgstr "непознат аргумент „--type“: %s"
-#: builtin/config.c:115
+#: builtin/config.c:116
msgid "only one type at a time"
msgstr "само по един вид"
-#: builtin/config.c:124
+#: builtin/config.c:125
msgid "Config file location"
msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
-#: builtin/config.c:125
+#: builtin/config.c:126
msgid "use global config file"
msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:126
+#: builtin/config.c:127
msgid "use system config file"
msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:127
+#: builtin/config.c:128
msgid "use repository config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
-#: builtin/config.c:128
+#: builtin/config.c:129
msgid "use per-worktree config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на работното копие"
-#: builtin/config.c:129
+#: builtin/config.c:130
msgid "use given config file"
msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
-#: builtin/config.c:130
+#: builtin/config.c:131
msgid "blob-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
-#: builtin/config.c:130
+#: builtin/config.c:131
msgid "read config from given blob object"
msgstr ""
"изчитане на конфигурацията от BLOB с този ИДЕНТИФИКАТОР на съдържанието"
-#: builtin/config.c:131
+#: builtin/config.c:132
msgid "Action"
msgstr "Действие"
-#: builtin/config.c:132
+#: builtin/config.c:133
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:133
+#: builtin/config.c:134
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:134
+#: builtin/config.c:135
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr ""
"извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:135
+#: builtin/config.c:136
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
-#: builtin/config.c:136
+#: builtin/config.c:137
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr ""
"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:137
+#: builtin/config.c:138
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:138
+#: builtin/config.c:139
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:139
+#: builtin/config.c:140
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:140
+#: builtin/config.c:141
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/config.c:141
+#: builtin/config.c:142
msgid "remove a section: name"
msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
-#: builtin/config.c:142
+#: builtin/config.c:143
msgid "list all"
msgstr "изброяване на всички"
-#: builtin/config.c:143
+#: builtin/config.c:144
msgid "open an editor"
msgstr "отваряне на редактор"
-#: builtin/config.c:144
+#: builtin/config.c:145
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
-#: builtin/config.c:145
+#: builtin/config.c:146
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер (стандартният изход е терминал)"
-#: builtin/config.c:146
+#: builtin/config.c:147
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:147 builtin/env--helper.c:38
+#: builtin/config.c:148 builtin/env--helper.c:38
msgid "value is given this type"
msgstr "стойността е от този вид"
-#: builtin/config.c:148
+#: builtin/config.c:149
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа)"
-#: builtin/config.c:149
+#: builtin/config.c:150
msgid "value is decimal number"
msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
-#: builtin/config.c:150
+#: builtin/config.c:151
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
-#: builtin/config.c:151
+#: builtin/config.c:152
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
-#: builtin/config.c:152
+#: builtin/config.c:153
msgid "value is an expiry date"
msgstr "стойността е период на валидност/запазване"
-#: builtin/config.c:153
+#: builtin/config.c:154
msgid "Other"
msgstr "Други"
-#: builtin/config.c:154
+#: builtin/config.c:155
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/config.c:155
+#: builtin/config.c:156
msgid "show variable names only"
msgstr "извеждане на имената на променливите"
-#: builtin/config.c:156
+#: builtin/config.c:157
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/config.c:157
+#: builtin/config.c:158
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
"обект-BLOB, команден ред)"
-#: builtin/config.c:158 builtin/env--helper.c:40
+#: builtin/config.c:159
+msgid "show scope of config (worktree, local, global, system, command)"
+msgstr ""
+"извеждане на обхвата на настройката „worktree“ (работно дърво), "
+"„local“ (хранилище), „global“ (потребител), „system“ (система), "
+"„command“ (команда)"
+
+#: builtin/config.c:160 builtin/env--helper.c:40
msgid "value"
msgstr "СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:158
+#: builtin/config.c:160
msgid "with --get, use default value when missing entry"
msgstr "с „--get“ се използва стандартна СТОЙНОСТ при липсваща"
-#: builtin/config.c:172
+#: builtin/config.c:174
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be %d"
msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е точно %d"
-#: builtin/config.c:174
+#: builtin/config.c:176
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be from %d to %d"
msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е от %d до %d включително"
-#: builtin/config.c:308
+#: builtin/config.c:324
#, c-format
msgid "invalid key pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон за ключ: „%s“"
-#: builtin/config.c:344
+#: builtin/config.c:360
#, c-format
msgid "failed to format default config value: %s"
msgstr "неуспешно форматиране на стандартната стойност на настройка: %s"
-#: builtin/config.c:401
+#: builtin/config.c:417
#, c-format
msgid "cannot parse color '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира като цвят"
-#: builtin/config.c:443
+#: builtin/config.c:459
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:496 builtin/config.c:742
+#: builtin/config.c:512 builtin/config.c:768
msgid "not in a git directory"
msgstr "не е в директория под Git"
-#: builtin/config.c:499
+#: builtin/config.c:515
msgid "writing to stdin is not supported"
msgstr "не се поддържа записване в стандартния вход"
-#: builtin/config.c:502
+#: builtin/config.c:518
msgid "writing config blobs is not supported"
msgstr "обекти-BLOB в настройките не се поддържат"
-#: builtin/config.c:587
+#: builtin/config.c:603
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -13133,23 +13556,23 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:611
+#: builtin/config.c:627
msgid "only one config file at a time"
msgstr "само по един конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:616
+#: builtin/config.c:632
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "„--local“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:619
+#: builtin/config.c:635
msgid "--blob can only be used inside a git repository"
msgstr "„--blob“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:638
+#: builtin/config.c:655
msgid "$HOME not set"
msgstr "променливата „HOME“ не е зададена"
-#: builtin/config.c:658
+#: builtin/config.c:679
msgid ""
"--worktree cannot be used with multiple working trees unless the config\n"
"extension worktreeConfig is enabled. Please read \"CONFIGURATION FILE\"\n"
@@ -13160,20 +13583,20 @@ msgstr ""
"повече информация вижте раздела „CONFIGURATION FILE“ в\n"
"„git help worktree“"
-#: builtin/config.c:688
+#: builtin/config.c:714
msgid "--get-color and variable type are incoherent"
msgstr "опцията „--get-color“ не съответства на вида на променливата"
-#: builtin/config.c:693
+#: builtin/config.c:719
msgid "only one action at a time"
msgstr "само по едно действие"
-#: builtin/config.c:706
+#: builtin/config.c:732
msgid "--name-only is only applicable to --list or --get-regexp"
msgstr ""
"опцията „--name-only“ е приложима само към опциите „--list“ и „--get-regexp“"
-#: builtin/config.c:712
+#: builtin/config.c:738
msgid ""
"--show-origin is only applicable to --get, --get-all, --get-regexp, and --"
"list"
@@ -13181,33 +13604,33 @@ msgstr ""
"опцията „--show-origin“ е приложима само към опциите „--get“, „--get-all“, "
"„--get-regexp“ и „--list“"
-#: builtin/config.c:718
+#: builtin/config.c:744
msgid "--default is only applicable to --get"
msgstr "опцията „--default“ е приложима само към опцията „--get“"
-#: builtin/config.c:731
+#: builtin/config.c:757
#, c-format
msgid "unable to read config file '%s'"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/config.c:734
+#: builtin/config.c:760
msgid "error processing config file(s)"
msgstr "грешка при обработката на конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:744
+#: builtin/config.c:770
msgid "editing stdin is not supported"
msgstr "не се поддържа редактиране на стандартния вход"
-#: builtin/config.c:746
+#: builtin/config.c:772
msgid "editing blobs is not supported"
msgstr "не се поддържа редактиране на обекти-BLOB"
-#: builtin/config.c:760
+#: builtin/config.c:786
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/config.c:773
+#: builtin/config.c:799
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -13217,7 +13640,7 @@ msgstr ""
"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
"replace-all“."
-#: builtin/config.c:847 builtin/config.c:858
+#: builtin/config.c:873 builtin/config.c:884
#, c-format
msgid "no such section: %s"
msgstr "такъв раззел няма: %s"
@@ -13275,12 +13698,12 @@ msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
msgstr "Никоя версия и етикет не напасват точно. Търси се по описание\n"
-#: builtin/describe.c:381
+#: builtin/describe.c:394
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:407
+#: builtin/describe.c:421
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -13289,7 +13712,7 @@ msgstr ""
"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
-#: builtin/describe.c:411
+#: builtin/describe.c:425
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -13298,12 +13721,12 @@ msgstr ""
"Никой етикет не описва „%s“.\n"
"Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
-#: builtin/describe.c:441
+#: builtin/describe.c:455
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
-#: builtin/describe.c:444
+#: builtin/describe.c:458
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -13312,93 +13735,93 @@ msgstr ""
"открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
"търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
-#: builtin/describe.c:512
+#: builtin/describe.c:526
#, c-format
msgid "describe %s\n"
msgstr "описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:515
+#: builtin/describe.c:529
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:523
+#: builtin/describe.c:537
#, c-format
msgid "%s is neither a commit nor blob"
msgstr "„%s“ не е нито подаване, нито обект-BLOB"
-#: builtin/describe.c:537
+#: builtin/describe.c:551
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
-#: builtin/describe.c:538
+#: builtin/describe.c:552
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr ""
"извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
"стандартната грешка"
-#: builtin/describe.c:539
+#: builtin/describe.c:553
msgid "use any ref"
msgstr "използване на произволен указател"
-#: builtin/describe.c:540
+#: builtin/describe.c:554
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
-#: builtin/describe.c:541
+#: builtin/describe.c:555
msgid "always use long format"
msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
-#: builtin/describe.c:542
+#: builtin/describe.c:556
msgid "only follow first parent"
msgstr "проследяване само на първия родител"
-#: builtin/describe.c:545
+#: builtin/describe.c:559
msgid "only output exact matches"
msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
-#: builtin/describe.c:547
+#: builtin/describe.c:561
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
-#: builtin/describe.c:549
+#: builtin/describe.c:563
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:551
+#: builtin/describe.c:565
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:553 builtin/name-rev.c:473
+#: builtin/describe.c:567 builtin/name-rev.c:535
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
-#: builtin/describe.c:554 builtin/describe.c:557
+#: builtin/describe.c:568 builtin/describe.c:571
msgid "mark"
msgstr "МАРКЕР"
-#: builtin/describe.c:555
+#: builtin/describe.c:569
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
-#: builtin/describe.c:558
+#: builtin/describe.c:572
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr ""
"добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
-#: builtin/describe.c:576
+#: builtin/describe.c:590
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
-#: builtin/describe.c:605
+#: builtin/describe.c:619
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
-#: builtin/describe.c:656
+#: builtin/describe.c:670
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
-#: builtin/describe.c:658
+#: builtin/describe.c:672
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
@@ -13583,7 +14006,7 @@ msgstr ""
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:852
+#: builtin/fast-export.c:853
msgid "Error: Cannot export nested tags unless --mark-tags is specified."
msgstr ""
"Грешка: непреките етикети не се изнасят, освен ако не зададете „--mark-tags“."
@@ -13683,19 +14106,19 @@ msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
msgid "fetch.parallel cannot be negative"
msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
-#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:204
+#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:184
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:141 builtin/pull.c:248
+#: builtin/fetch.c:141 builtin/pull.c:228
msgid "set upstream for git pull/fetch"
msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:207
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:187
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:210
+#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:190
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
@@ -13707,7 +14130,7 @@ msgstr "принудително презаписване на локален у
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:150 builtin/pull.c:214
+#: builtin/fetch.c:150 builtin/pull.c:194
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
@@ -13719,7 +14142,7 @@ msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-t
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:217
+#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:197
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
@@ -13729,7 +14152,7 @@ msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и презаписване на променените"
-#: builtin/fetch.c:159 builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:141
+#: builtin/fetch.c:159 builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:121
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
@@ -13737,7 +14160,7 @@ msgstr "ПРИ НУЖДА"
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:225
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:205
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
@@ -13745,7 +14168,7 @@ msgstr "запазване на изтеглените пакети с обек
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:228
+#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:208
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
@@ -13753,7 +14176,7 @@ msgstr "задълбочаване на историята на плитко х
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:231
+#: builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:211
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
@@ -13769,15 +14192,15 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:234
+#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:214
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:236
+#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:216
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:237
+#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:217
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
@@ -13789,7 +14212,7 @@ msgstr "докладване, че всички обекти могат са д
msgid "run 'gc --auto' after fetching"
msgstr "изпълняване на „gc --auto“ след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:246
+#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:226
msgid "check for forced-updates on all updated branches"
msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
@@ -13881,24 +14304,24 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
-#: builtin/fetch.c:911
+#: builtin/fetch.c:920
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:932
+#: builtin/fetch.c:941
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:1017 builtin/fetch.c:1155
+#: builtin/fetch.c:1026 builtin/fetch.c:1164
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1028
+#: builtin/fetch.c:1037
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -13908,57 +14331,57 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1125
+#: builtin/fetch.c:1134
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1126
+#: builtin/fetch.c:1135
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1158
+#: builtin/fetch.c:1167
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1159 builtin/remote.c:1035
+#: builtin/fetch.c:1168 builtin/remote.c:1112
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1182
+#: builtin/fetch.c:1191
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1201
+#: builtin/fetch.c:1210
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1204
+#: builtin/fetch.c:1213
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1412
+#: builtin/fetch.c:1421
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr ""
"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1427
+#: builtin/fetch.c:1436
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1429
+#: builtin/fetch.c:1438
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1431
+#: builtin/fetch.c:1440
msgid "unknown branch type"
msgstr "непознат вид клон"
-#: builtin/fetch.c:1433
+#: builtin/fetch.c:1442
msgid ""
"no source branch found.\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
@@ -13966,22 +14389,22 @@ msgstr ""
"не е открит клон за следене.\n"
"Трябва изрично да зададете един клон с опцията „--set-upstream option“."
-#: builtin/fetch.c:1559 builtin/fetch.c:1622
+#: builtin/fetch.c:1568 builtin/fetch.c:1631
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1569 builtin/fetch.c:1624 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:1578 builtin/fetch.c:1633 builtin/remote.c:101
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1581
+#: builtin/fetch.c:1590
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1684
+#: builtin/fetch.c:1693
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -13989,45 +14412,45 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1721
+#: builtin/fetch.c:1730
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1771
+#: builtin/fetch.c:1780
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1773
+#: builtin/fetch.c:1782
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1778
+#: builtin/fetch.c:1787
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1780
+#: builtin/fetch.c:1789
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1796
+#: builtin/fetch.c:1805
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1798
+#: builtin/fetch.c:1807
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1807
+#: builtin/fetch.c:1816
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1814
+#: builtin/fetch.c:1823
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1832
+#: builtin/fetch.c:1841
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -14041,25 +14464,25 @@ msgid ""
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ] | --no-log] [--file ФАЙЛ]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr ""
"вмъкване на журнал състоящ се от не повече от БРОЙ записа от съкратения "
"журнал"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
msgid "alias for --log (deprecated)"
-msgstr "псевдоним на „--log“ (остаряло)"
+msgstr "псевдоним на „--log“ (ОСТАРЯЛО)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:680
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
msgid "text"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:681
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "за начало на съобщението да се ползва ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:682
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:679
msgid "file to read from"
msgstr "файл, от който да се чете"
@@ -14268,7 +14691,7 @@ msgid "Checking %s link"
msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
#
-#: builtin/fsck.c:695 builtin/index-pack.c:842
+#: builtin/fsck.c:695 builtin/index-pack.c:843
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен указател „%s“"
@@ -14475,7 +14898,7 @@ msgstr ""
"Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти.\n"
"Използвайте „git prune“, за да ги окастрите."
-#: builtin/grep.c:29
+#: builtin/grep.c:30
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
@@ -14493,271 +14916,271 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1534 builtin/index-pack.c:1727
-#: builtin/pack-objects.c:2708
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1538 builtin/index-pack.c:1731
+#: builtin/pack-objects.c:2854
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:467 builtin/grep.c:592 builtin/grep.c:635
+#: builtin/grep.c:453 builtin/grep.c:578 builtin/grep.c:618
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:650
+#: builtin/grep.c:633
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:716
+#: builtin/grep.c:704
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:815
+#: builtin/grep.c:803
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:817
+#: builtin/grep.c:805
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:819
+#: builtin/grep.c:807
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:821
+#: builtin/grep.c:809
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:823
+#: builtin/grep.c:811
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:826
+#: builtin/grep.c:814
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:828
+#: builtin/grep.c:816
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:818
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:832
+#: builtin/grep.c:820
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:834
+#: builtin/grep.c:822
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:837
+#: builtin/grep.c:825
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:827
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:829
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:845
+#: builtin/grep.c:833
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:848
+#: builtin/grep.c:836
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:839
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:842
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:845
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:858
+#: builtin/grep.c:846
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:847
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:860
+#: builtin/grep.c:848
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:850
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:864
+#: builtin/grep.c:852
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:854
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:857
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:871
+#: builtin/grep.c:859
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:862
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:876
+#: builtin/grep.c:864
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:865
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:879
+#: builtin/grep.c:867
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:881
+#: builtin/grep.c:869
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:884
+#: builtin/grep.c:872
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:887
+#: builtin/grep.c:875
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:889
+#: builtin/grep.c:877
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:891
+#: builtin/grep.c:879
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:892
+#: builtin/grep.c:880
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:895
+#: builtin/grep.c:883
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:897
+#: builtin/grep.c:885
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:888
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:902
+#: builtin/grep.c:890
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:904
+#: builtin/grep.c:892
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:916
+#: builtin/grep.c:904
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:918
+#: builtin/grep.c:906
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:920
+#: builtin/grep.c:908
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:924
+#: builtin/grep.c:912
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:924
+#: builtin/grep.c:912
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:928
+#: builtin/grep.c:916
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:992
+#: builtin/grep.c:983
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1028
+#: builtin/grep.c:1019
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1036
+#: builtin/grep.c:1027
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1067
+#: builtin/grep.c:1057
+msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
+msgstr "опциите „--untracked“ и „--recurse-submodules“ са несъвместими"
+
+#: builtin/grep.c:1061
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1070 builtin/pack-objects.c:3400
+#: builtin/grep.c:1064 builtin/pack-objects.c:3547
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1073 builtin/index-pack.c:1531 builtin/pack-objects.c:2705
+#: builtin/grep.c:1067 builtin/index-pack.c:1535 builtin/pack-objects.c:2851
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1096
+#: builtin/grep.c:1101
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "опцията „--open-files-in-pager“ изисква търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1119
-msgid "option not supported with --recurse-submodules"
-msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“"
-
-#: builtin/grep.c:1125
+#: builtin/grep.c:1127
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1131
+#: builtin/grep.c:1133
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1139
+#: builtin/grep.c:1141
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
@@ -14945,7 +15368,7 @@ msgstr "грешка при четене на входните данни"
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:604
+#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:606
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
@@ -15005,200 +15428,200 @@ msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX>
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:735 builtin/index-pack.c:741 builtin/index-pack.c:764
-#: builtin/index-pack.c:803 builtin/index-pack.c:812
+#: builtin/index-pack.c:735 builtin/index-pack.c:741 builtin/index-pack.c:765
+#: builtin/index-pack.c:804 builtin/index-pack.c:813
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:157
-#: builtin/pack-objects.c:217 builtin/pack-objects.c:311
+#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:158
+#: builtin/pack-objects.c:218 builtin/pack-objects.c:313
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:801
+#: builtin/index-pack.c:802
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:809
+#: builtin/index-pack.c:810
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:823
+#: builtin/index-pack.c:824
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:826 builtin/index-pack.c:845
+#: builtin/index-pack.c:827 builtin/index-pack.c:846
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "грешка при проверката на пакетирани обекти"
-#: builtin/index-pack.c:847
+#: builtin/index-pack.c:848
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:919 builtin/index-pack.c:950
+#: builtin/index-pack.c:920 builtin/index-pack.c:951
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1118
+#: builtin/index-pack.c:1121
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1118
+#: builtin/index-pack.c:1121
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1152
+#: builtin/index-pack.c:1155
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1157
+#: builtin/index-pack.c:1160
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1160
+#: builtin/index-pack.c:1163
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1172
+#: builtin/index-pack.c:1175
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1195
+#: builtin/index-pack.c:1198
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1205 builtin/pack-objects.c:2481
+#: builtin/index-pack.c:1208 builtin/pack-objects.c:2615
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1246
+#: builtin/index-pack.c:1249
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1252
+#: builtin/index-pack.c:1255
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1264
+#: builtin/index-pack.c:1267
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1268
+#: builtin/index-pack.c:1271
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1292
+#: builtin/index-pack.c:1295
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1388
+#: builtin/index-pack.c:1392
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1402
+#: builtin/index-pack.c:1406
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1427
+#: builtin/index-pack.c:1431
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1435
+#: builtin/index-pack.c:1439
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1459
+#: builtin/index-pack.c:1463
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1473
+#: builtin/index-pack.c:1477
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1481
+#: builtin/index-pack.c:1485
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1525 builtin/pack-objects.c:2716
+#: builtin/index-pack.c:1529 builtin/pack-objects.c:2862
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1593
+#: builtin/index-pack.c:1597
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1595
+#: builtin/index-pack.c:1599
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1643
+#: builtin/index-pack.c:1647
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1650
+#: builtin/index-pack.c:1654
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1689
+#: builtin/index-pack.c:1693
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1738 builtin/index-pack.c:1741
-#: builtin/index-pack.c:1757 builtin/index-pack.c:1761
+#: builtin/index-pack.c:1742 builtin/index-pack.c:1745
+#: builtin/index-pack.c:1761 builtin/index-pack.c:1765
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1777
+#: builtin/index-pack.c:1781
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1779
+#: builtin/index-pack.c:1783
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1785
+#: builtin/index-pack.c:1789
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/index-pack.c:1833 builtin/unpack-objects.c:581
+#: builtin/index-pack.c:1837 builtin/unpack-objects.c:582
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
@@ -15929,7 +16352,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1518
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1561
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -16016,184 +16439,184 @@ msgstr "git merge --abort"
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:118
+#: builtin/merge.c:119
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:141
+#: builtin/merge.c:142
#, c-format
msgid "option `%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:187
+#: builtin/merge.c:188
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:188
+#: builtin/merge.c:189
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:193
+#: builtin/merge.c:194
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:244 builtin/pull.c:152
+#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:132
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:155
+#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:135
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:158
+#: builtin/merge.c:249 builtin/pull.c:138
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:141
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:167
+#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:147
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:170
+#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:150
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:173
+#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:153
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:259
+#: builtin/merge.c:260
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:180
+#: builtin/merge.c:262 builtin/pull.c:160
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:183
+#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:163
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:266 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:187
-#: builtin/rebase.c:512 builtin/rebase.c:1531 builtin/revert.c:114
+#: builtin/merge.c:267 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:167
+#: builtin/rebase.c:520 builtin/rebase.c:1575 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:188
+#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:168
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:191
+#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:171
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:192
+#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:172
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:271
+#: builtin/merge.c:272
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:278
+#: builtin/merge.c:279
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:280
+#: builtin/merge.c:281
msgid "--abort but leave index and working tree alone"
msgstr "преустановяване без промяна на индекса и работното дърво"
-#: builtin/merge.c:282
+#: builtin/merge.c:283
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:284 builtin/pull.c:199
+#: builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:179
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:290
+#: builtin/merge.c:291
msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и сливане и при промяна на "
"съобщението за подаване (pre-merge-commit и commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:307
+#: builtin/merge.c:308
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:312
+#: builtin/merge.c:313
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:317
+#: builtin/merge.c:318
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:339 builtin/merge.c:356
+#: builtin/merge.c:340 builtin/merge.c:357
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:386
+#: builtin/merge.c:387
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:397
+#: builtin/merge.c:398
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:447
+#: builtin/merge.c:448
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:498
+#: builtin/merge.c:499
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:585
+#: builtin/merge.c:586
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:705
+#: builtin/merge.c:708
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:719
+#: builtin/merge.c:722
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:734
+#: builtin/merge.c:737
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:786
+#: builtin/merge.c:789
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:795
+#: builtin/merge.c:798
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:801
+#: builtin/merge.c:804
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -16202,11 +16625,11 @@ msgstr ""
"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-#: builtin/merge.c:806
+#: builtin/merge.c:809
msgid "An empty message aborts the commit.\n"
msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:809
+#: builtin/merge.c:812
#, c-format
msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -16215,76 +16638,76 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:862
+#: builtin/merge.c:865
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:877
+#: builtin/merge.c:880
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:938
+#: builtin/merge.c:941
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:977
+#: builtin/merge.c:980
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:979
+#: builtin/merge.c:982
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:981
+#: builtin/merge.c:984
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:986
+#: builtin/merge.c:989
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1043
+#: builtin/merge.c:1046
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1146
+#: builtin/merge.c:1149
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1180
+#: builtin/merge.c:1183
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1283
+#: builtin/merge.c:1286
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1287
+#: builtin/merge.c:1290
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1296
+#: builtin/merge.c:1299
msgid "--quit expects no arguments"
msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1309
+#: builtin/merge.c:1312
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1313
+#: builtin/merge.c:1316
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1329
+#: builtin/merge.c:1332
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -16292,7 +16715,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1336
+#: builtin/merge.c:1339
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -16300,103 +16723,103 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1339
+#: builtin/merge.c:1342
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1353
+#: builtin/merge.c:1356
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1355
+#: builtin/merge.c:1358
msgid "You cannot combine --squash with --commit."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
-#: builtin/merge.c:1371
+#: builtin/merge.c:1374
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1388
+#: builtin/merge.c:1391
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1390
+#: builtin/merge.c:1393
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1395
+#: builtin/merge.c:1398
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1397
+#: builtin/merge.c:1400
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1476
+#: builtin/merge.c:1481
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1485
+#: builtin/merge.c:1490
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1495
+#: builtin/merge.c:1500
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1537
+#: builtin/merge.c:1542
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1544
+#: builtin/merge.c:1549
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1569
+#: builtin/merge.c:1574
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1575
+#: builtin/merge.c:1580
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1598 builtin/merge.c:1663
+#: builtin/merge.c:1603 builtin/merge.c:1668
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1602
+#: builtin/merge.c:1607
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1654
+#: builtin/merge.c:1659
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1656
+#: builtin/merge.c:1661
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1665
+#: builtin/merge.c:1670
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1677
+#: builtin/merge.c:1682
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -16655,54 +17078,54 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:716 builtin/repack.c:518
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:781 builtin/repack.c:518
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
-#: builtin/name-rev.c:403
+#: builtin/name-rev.c:465
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/name-rev.c:404
+#: builtin/name-rev.c:466
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
-#: builtin/name-rev.c:405
+#: builtin/name-rev.c:467
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:462
+#: builtin/name-rev.c:524
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
-#: builtin/name-rev.c:463
+#: builtin/name-rev.c:525
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
-#: builtin/name-rev.c:465
+#: builtin/name-rev.c:527
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "използване само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:467
+#: builtin/name-rev.c:529
msgid "ignore refs matching <pattern>"
msgstr "игнориране на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:469
+#: builtin/name-rev.c:531
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
-#: builtin/name-rev.c:470
+#: builtin/name-rev.c:532
msgid "read from stdin"
msgstr "четене от стандартния вход"
-#: builtin/name-rev.c:471
+#: builtin/name-rev.c:533
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
-#: builtin/name-rev.c:477
+#: builtin/name-rev.c:539
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
@@ -17124,7 +17547,7 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1607
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1610
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -17142,130 +17565,107 @@ msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:428
+#: builtin/pack-objects.c:430
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "лоша контролна сума за пакетирания обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:439
+#: builtin/pack-objects.c:441
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "пакетиран обект с грешки за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:570
+#: builtin/pack-objects.c:572
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "рекурсивна разлика за обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:781
+#: builtin/pack-objects.c:783
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:794
-#, c-format
-msgid "packfile is invalid: %s"
-msgstr "неправилен пакетен файл: „%s“"
-
-#: builtin/pack-objects.c:798
-#, c-format
-msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
-msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде повторно отворен"
-
-#: builtin/pack-objects.c:802
-msgid "unable to seek in reused packfile"
-msgstr "неуспешно търсене в преизползван пакетен файл"
-
-#: builtin/pack-objects.c:813
-msgid "unable to read from reused packfile"
-msgstr "неуспешно четене от преизползван пакетен файл"
-
-#: builtin/pack-objects.c:841
+#: builtin/pack-objects.c:972
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:854
+#: builtin/pack-objects.c:985
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:917 builtin/update-index.c:90
+#: builtin/pack-objects.c:1046 builtin/update-index.c:90
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:970
+#: builtin/pack-objects.c:1099
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1164
+#: builtin/pack-objects.c:1297
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1592
+#: builtin/pack-objects.c:1724
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1601
+#: builtin/pack-objects.c:1733
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1870
+#: builtin/pack-objects.c:2004
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2000
-#, c-format
-msgid "unable to get size of %s"
-msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-
-#: builtin/pack-objects.c:2015
+#: builtin/pack-objects.c:2149
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:2085 builtin/pack-objects.c:2101
-#: builtin/pack-objects.c:2111
+#: builtin/pack-objects.c:2219 builtin/pack-objects.c:2235
+#: builtin/pack-objects.c:2245
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/pack-objects.c:2088 builtin/pack-objects.c:2115
+#: builtin/pack-objects.c:2222 builtin/pack-objects.c:2249
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2125
+#: builtin/pack-objects.c:2259
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
-#: builtin/pack-objects.c:2440
+#: builtin/pack-objects.c:2574
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
-#: builtin/pack-objects.c:2572
+#: builtin/pack-objects.c:2713
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr ""
"обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2659
+#: builtin/pack-objects.c:2801
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2665
+#: builtin/pack-objects.c:2807
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "неправилен брой разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2742
+#: builtin/pack-objects.c:2888
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -17274,7 +17674,7 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2748
+#: builtin/pack-objects.c:2894
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -17283,250 +17683,252 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2846
+#: builtin/pack-objects.c:2992
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:2905 builtin/pack-objects.c:3013
+#: builtin/pack-objects.c:3051 builtin/pack-objects.c:3159
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:2936
+#: builtin/pack-objects.c:3082
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:3021
+#: builtin/pack-objects.c:3167
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
-#: builtin/pack-objects.c:3113
+#: builtin/pack-objects.c:3260
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "„%s“ не е версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3116
+#: builtin/pack-objects.c:3263
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "неправилна версия „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3141
+#: builtin/pack-objects.c:3288
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
-#: builtin/pack-objects.c:3194
+#: builtin/pack-objects.c:3341
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3198
+#: builtin/pack-objects.c:3345
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3236
+#: builtin/pack-objects.c:3383
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3237
+#: builtin/pack-objects.c:3384
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3240
+#: builtin/pack-objects.c:3387
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3242
+#: builtin/pack-objects.c:3389
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3244
+#: builtin/pack-objects.c:3391
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3246
+#: builtin/pack-objects.c:3393
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3248
+#: builtin/pack-objects.c:3395
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3250
+#: builtin/pack-objects.c:3397
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3252
+#: builtin/pack-objects.c:3399
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3254
+#: builtin/pack-objects.c:3401
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3256
+#: builtin/pack-objects.c:3403
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3258
+#: builtin/pack-objects.c:3405
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3260
+#: builtin/pack-objects.c:3407
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3262
+#: builtin/pack-objects.c:3409
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3264
+#: builtin/pack-objects.c:3411
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3267
+#: builtin/pack-objects.c:3414
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3270
+#: builtin/pack-objects.c:3417
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3273
+#: builtin/pack-objects.c:3420
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3276
+#: builtin/pack-objects.c:3423
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3278
+#: builtin/pack-objects.c:3425
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3280
+#: builtin/pack-objects.c:3427
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3282
+#: builtin/pack-objects.c:3429
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3284
+#: builtin/pack-objects.c:3431
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3287
+#: builtin/pack-objects.c:3434
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
-#: builtin/pack-objects.c:3289
+#: builtin/pack-objects.c:3436
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3291
+#: builtin/pack-objects.c:3438
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3293
+#: builtin/pack-objects.c:3440
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3295
+#: builtin/pack-objects.c:3442
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3297
+#: builtin/pack-objects.c:3444
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3299
+#: builtin/pack-objects.c:3446
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3301
+#: builtin/pack-objects.c:3448
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3303
+#: builtin/pack-objects.c:3450
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3307
+#: builtin/pack-objects.c:3454
msgid "write a bitmap index if possible"
msgstr "записване на индекси на база битови маски при възможност"
-#: builtin/pack-objects.c:3311
+#: builtin/pack-objects.c:3458
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3314
+#: builtin/pack-objects.c:3461
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3316
+#: builtin/pack-objects.c:3463
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
-#: builtin/pack-objects.c:3345
+#: builtin/pack-objects.c:3492
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3350
+#: builtin/pack-objects.c:3497
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3404
+#: builtin/pack-objects.c:3551
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:3406
+#: builtin/pack-objects.c:3553
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3411
+#: builtin/pack-objects.c:3558
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:3414
+#: builtin/pack-objects.c:3561
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3420
+#: builtin/pack-objects.c:3567
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:3481
+#: builtin/pack-objects.c:3627
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3511
+#: builtin/pack-objects.c:3657
#, c-format
-msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
+msgid ""
+"Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), pack-"
+"reused %<PRIu32>"
msgstr ""
-"Общо %<PRIu32> (разлики %<PRIu32>), преизползвани %<PRIu32> (разлики "
-"%<PRIu32>)"
+"Общо: %<PRIu32> (разлики: %<PRIu32>), преизползвани: %<PRIu32> (разлики: "
+"%<PRIu32>), преизползвани при пакетиране: %<PRIu32>"
#: builtin/pack-refs.c:8
msgid "git pack-refs [<options>]"
@@ -17568,53 +17970,53 @@ msgstr "ограничаване на обхождането до обекти
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
-#: builtin/pull.c:66 builtin/pull.c:68
+#: builtin/pull.c:45 builtin/pull.c:47
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:88
+#: builtin/pull.c:67
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/pull.c:142
+#: builtin/pull.c:122
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/pull.c:146
+#: builtin/pull.c:126
msgid "Options related to merging"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/pull.c:149
+#: builtin/pull.c:129
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:177 builtin/rebase.c:467 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:157 builtin/rebase.c:471 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
-#: builtin/pull.c:186
+#: builtin/pull.c:166
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/pull.c:202
+#: builtin/pull.c:182
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Опции при доставяне"
-#: builtin/pull.c:212
+#: builtin/pull.c:192
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/pull.c:220
+#: builtin/pull.c:200
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
-#: builtin/pull.c:320
+#: builtin/pull.c:300
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:437
+#: builtin/pull.c:426
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -17622,14 +18024,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:439
+#: builtin/pull.c:428
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:440
+#: builtin/pull.c:429
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -17637,7 +18039,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:443
+#: builtin/pull.c:432
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -17648,44 +18050,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:448 builtin/rebase.c:1375 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:437 builtin/rebase.c:1409 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:450 builtin/pull.c:465 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:454 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:452 builtin/pull.c:467 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:441 builtin/pull.c:456 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:453 builtin/pull.c:468
+#: builtin/pull.c:442 builtin/pull.c:457
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:461 builtin/pull.c:470
-#: builtin/rebase.c:1381 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:444 builtin/pull.c:450 builtin/pull.c:459
+#: builtin/rebase.c:1415 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:470 builtin/pull.c:475
+#: builtin/pull.c:444 builtin/pull.c:459 builtin/pull.c:464
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:463 builtin/rebase.c:1373 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:452 builtin/rebase.c:1407 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:472 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:461 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:477
+#: builtin/pull.c:466
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -17694,32 +18096,32 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:587
+#: builtin/pull.c:576
#, c-format
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "недостъпно подаване: %s"
-#: builtin/pull.c:867
+#: builtin/pull.c:857
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:922
+#: builtin/pull.c:912
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-#: builtin/pull.c:930
+#: builtin/pull.c:920
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:934
+#: builtin/pull.c:924
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:935
+#: builtin/pull.c:925
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:960
+#: builtin/pull.c:950
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -17729,7 +18131,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:966
+#: builtin/pull.c:956
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -17746,15 +18148,15 @@ msgstr ""
" git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:981
+#: builtin/pull.c:971
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:985
+#: builtin/pull.c:975
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:992
+#: builtin/pull.c:982
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -18206,220 +18608,211 @@ msgstr ""
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:177 builtin/rebase.c:201 builtin/rebase.c:228
+#: builtin/rebase.c:175 builtin/rebase.c:199 builtin/rebase.c:226
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:186 builtin/rebase.c:212 builtin/rebase.c:236
-#, c-format
-msgid "could not write '%s'."
-msgstr "„%s“ не може да се запише."
-
-#: builtin/rebase.c:271
-msgid "no HEAD?"
-msgstr "Липсва указател „HEAD“"
-
-#: builtin/rebase.c:298
+#: builtin/rebase.c:292
#, c-format
msgid "could not create temporary %s"
msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
-#: builtin/rebase.c:304
+#: builtin/rebase.c:298
msgid "could not mark as interactive"
msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
-#: builtin/rebase.c:362
+#: builtin/rebase.c:352
msgid "could not generate todo list"
msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
-#: builtin/rebase.c:402
+#: builtin/rebase.c:391
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
-#: builtin/rebase.c:457
+#: builtin/rebase.c:461
msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/rebase.c:469
-msgid "keep empty commits"
-msgstr "запазване на празните подавания"
+#: builtin/rebase.c:474 builtin/rebase.c:1550
+msgid "(DEPRECATED) keep empty commits"
+msgstr "(ОСТАРЯЛО) запазване на празните подавания"
-#: builtin/rebase.c:471 builtin/revert.c:128
+#: builtin/rebase.c:478 builtin/revert.c:128
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/rebase.c:472
+#: builtin/rebase.c:480
msgid "rebase merge commits"
msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
-#: builtin/rebase.c:474
+#: builtin/rebase.c:482
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr ""
"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
-#: builtin/rebase.c:476
+#: builtin/rebase.c:484
msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
-#: builtin/rebase.c:477
+#: builtin/rebase.c:485
msgid "sign commits"
msgstr "подписване на подаванията"
-#: builtin/rebase.c:479 builtin/rebase.c:1455
+#: builtin/rebase.c:487 builtin/rebase.c:1490
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:481
+#: builtin/rebase.c:489
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase.c:483
+#: builtin/rebase.c:491
msgid "skip commit"
msgstr "прескачане на подаване"
-#: builtin/rebase.c:484
+#: builtin/rebase.c:492
msgid "edit the todo list"
msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:486
+#: builtin/rebase.c:494
msgid "show the current patch"
msgstr "извеждане на текущата кръпка"
-#: builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:497
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:491
+#: builtin/rebase.c:499
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:493
+#: builtin/rebase.c:501
msgid "check the todo list"
msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:495
+#: builtin/rebase.c:503
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr ""
"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
"предходните им със и без смени на съобщението"
-#: builtin/rebase.c:497
+#: builtin/rebase.c:505
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:498
+#: builtin/rebase.c:506
msgid "onto"
msgstr "върху"
-#: builtin/rebase.c:501
+#: builtin/rebase.c:509
msgid "restrict-revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:501
+#: builtin/rebase.c:509
msgid "restrict revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:503
+#: builtin/rebase.c:511
msgid "squash-onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:504
+#: builtin/rebase.c:512
msgid "squash onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:506
+#: builtin/rebase.c:514
msgid "the upstream commit"
msgstr "подаване на източника"
-#: builtin/rebase.c:508
+#: builtin/rebase.c:516
msgid "head-name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:508
+#: builtin/rebase.c:516
msgid "head name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:513
+#: builtin/rebase.c:521
msgid "rebase strategy"
msgstr "стратегия на пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:514
+#: builtin/rebase.c:522
msgid "strategy-opts"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:515
+#: builtin/rebase.c:523
msgid "strategy options"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:516
+#: builtin/rebase.c:524
msgid "switch-to"
msgstr "преминаване към"
-#: builtin/rebase.c:517
+#: builtin/rebase.c:525
msgid "the branch or commit to checkout"
msgstr "клонът, към който да се премине"
-#: builtin/rebase.c:518
+#: builtin/rebase.c:526
msgid "onto-name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:518
+#: builtin/rebase.c:526
msgid "onto name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:519
+#: builtin/rebase.c:527
msgid "cmd"
msgstr "команда"
-#: builtin/rebase.c:519
+#: builtin/rebase.c:527
msgid "the command to run"
msgstr "команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:522 builtin/rebase.c:1540
+#: builtin/rebase.c:530 builtin/rebase.c:1584
msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
msgstr ""
"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
-#: builtin/rebase.c:540
+#: builtin/rebase.c:546
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-#: builtin/rebase.c:556
+#: builtin/rebase.c:562
#, c-format
msgid "%s requires an interactive rebase"
msgstr "„%s“ изисква интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:608
+#: builtin/rebase.c:612
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:623
+#: builtin/rebase.c:627
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:648
+#: builtin/rebase.c:652
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:724
+#: builtin/rebase.c:728
#, c-format
msgid "Could not read '%s'"
msgstr "Пътят „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:742
+#: builtin/rebase.c:746
#, c-format
msgid "Cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: builtin/rebase.c:849
+#: builtin/rebase.c:853
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:972 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:976 git-rebase--preserve-merges.sh:81
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -18433,7 +18826,7 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: builtin/rebase.c:1060
+#: builtin/rebase.c:1058
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -18451,7 +18844,16 @@ msgstr ""
"\n"
"В резултат те не могат да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:1367
+#: builtin/rebase.c:1383
+#, c-format
+msgid ""
+"unrecognized empty type '%s'; valid values are \"drop\", \"keep\", and \"ask"
+"\"."
+msgstr ""
+"неправилна стойност „%s“: вариантите са „drop“ (прескачане), "
+"„keep“ (запазване) и „ask“ (питане)"
+
+#: builtin/rebase.c:1401
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -18468,7 +18870,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1383
+#: builtin/rebase.c:1417
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -18481,151 +18883,147 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1413
+#: builtin/rebase.c:1447
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
-#: builtin/rebase.c:1417
+#: builtin/rebase.c:1451
msgid "empty exec command"
msgstr "празна команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:1446
+#: builtin/rebase.c:1481
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1448
+#: builtin/rebase.c:1483
msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
msgstr "за текуща база да се ползва базата за сливане на клона и следеното"
-#: builtin/rebase.c:1450
+#: builtin/rebase.c:1485
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:1452
+#: builtin/rebase.c:1487
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:1458
+#: builtin/rebase.c:1493
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1461
+#: builtin/rebase.c:1496
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr ""
"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:1464
-msgid "make committer date match author date"
-msgstr "датата на подаване да е датата от автора"
+#: builtin/rebase.c:1498 builtin/rebase.c:1502 builtin/rebase.c:1504
+msgid "passed to 'git am'"
+msgstr "подава се на командата „git am“"
-#: builtin/rebase.c:1466
-msgid "ignore author date and use current date"
-msgstr "ползване на текущата дата, а не тази от автора"
-
-#: builtin/rebase.c:1468
-msgid "synonym of --reset-author-date"
-msgstr "псевдоним на „--reset-author-date“"
-
-#: builtin/rebase.c:1470 builtin/rebase.c:1474
+#: builtin/rebase.c:1506 builtin/rebase.c:1508
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:1472
-msgid "ignore changes in whitespace"
-msgstr "без промени в празните знаци"
-
-#: builtin/rebase.c:1476 builtin/rebase.c:1479
+#: builtin/rebase.c:1510 builtin/rebase.c:1513
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:1481
+#: builtin/rebase.c:1515
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1484
+#: builtin/rebase.c:1518
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1486
+#: builtin/rebase.c:1520
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:1489
+#: builtin/rebase.c:1523
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:1490
+#: builtin/rebase.c:1524
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1493
+#: builtin/rebase.c:1527
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:1496
+#: builtin/rebase.c:1530
+msgid "use apply strategies to rebase"
+msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия с прилагане"
+
+#: builtin/rebase.c:1534
msgid "use merging strategies to rebase"
-msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия за сливане"
+msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия със сливане"
-#: builtin/rebase.c:1500
+#: builtin/rebase.c:1538
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1504
+#: builtin/rebase.c:1542
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
-msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
+msgstr "(ОСТАРЯЛО) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
+
+#: builtin/rebase.c:1546
+msgid "{drop,keep,ask}"
+msgstr "„drop“ (прескачане), „keep“ (запазване), „ask“ (питане)"
-#: builtin/rebase.c:1509
-msgid "preserve empty commits during rebase"
-msgstr "запазване на празните подавания при пребазиране"
+#: builtin/rebase.c:1547
+msgid "how to handle commits that become empty"
+msgstr "как да се обработват оказалите се празни подавания"
-#: builtin/rebase.c:1511
+#: builtin/rebase.c:1554
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:1517
+#: builtin/rebase.c:1560
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1519
+#: builtin/rebase.c:1562
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:1523
+#: builtin/rebase.c:1566
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:1526
+#: builtin/rebase.c:1570
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1529
+#: builtin/rebase.c:1573
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:1531
+#: builtin/rebase.c:1575
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:1533 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1577 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:1534
+#: builtin/rebase.c:1578
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1537
+#: builtin/rebase.c:1581
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:1554
+#: builtin/rebase.c:1598
msgid ""
"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -18633,41 +19031,41 @@ msgstr ""
"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
"За повече информация вижте „git help config“."
-#: builtin/rebase.c:1560
+#: builtin/rebase.c:1604
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:1601
+#: builtin/rebase.c:1645
msgid ""
"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
msgstr ""
"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
"нея."
-#: builtin/rebase.c:1606
+#: builtin/rebase.c:1650
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--onto“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1608
+#: builtin/rebase.c:1652
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--root“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1612
+#: builtin/rebase.c:1656
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1616
+#: builtin/rebase.c:1660
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1639
+#: builtin/rebase.c:1683
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1651
+#: builtin/rebase.c:1695
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -18675,16 +19073,16 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1670
+#: builtin/rebase.c:1714
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1689
+#: builtin/rebase.c:1733
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1734
+#: builtin/rebase.c:1778
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -18705,172 +19103,170 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1757
+#: builtin/rebase.c:1806
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1798
+#: builtin/rebase.c:1847
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1820
+#: builtin/rebase.c:1869
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1860
+#: builtin/rebase.c:1899
+msgid "cannot combine apply options with merge options"
+msgstr "опциите за „apply“ са несъвместими с опциите за сливане"
+
+#: builtin/rebase.c:1912
+#, c-format
+msgid "Unknown rebase backend: %s"
+msgstr "Непозната реализация на пребазиране: %s"
+
+#: builtin/rebase.c:1937
msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
"interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1872
-msgid "cannot combine am options with either interactive or merge options"
-msgstr ""
-"опциите за „am“ са несъвместими с опциите за сливане или за интерактивна "
-"работа"
-
-#: builtin/rebase.c:1891
+#: builtin/rebase.c:1957
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1895
+#: builtin/rebase.c:1961
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr ""
"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1919
+#: builtin/rebase.c:1985
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1925
+#: builtin/rebase.c:1991
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1951
+#: builtin/rebase.c:2017
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за сливане с клона"
-#: builtin/rebase.c:1954
+#: builtin/rebase.c:2020
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1962
+#: builtin/rebase.c:2028
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1987
+#: builtin/rebase.c:2054
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1995 builtin/submodule--helper.c:40
-#: builtin/submodule--helper.c:1961
+#: builtin/rebase.c:2062 builtin/submodule--helper.c:40
+#: builtin/submodule--helper.c:1990
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:2006
+#: builtin/rebase.c:2073
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:2044
+#: builtin/rebase.c:2111
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: builtin/rebase.c:2047
+#: builtin/rebase.c:2114
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:2053
+#: builtin/rebase.c:2120
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/rebase.c:2056
+#: builtin/rebase.c:2123
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: builtin/rebase.c:2059
+#: builtin/rebase.c:2126
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: builtin/rebase.c:2068
+#: builtin/rebase.c:2135
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:2095
-#, c-format
-msgid "could not parse '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-
-#: builtin/rebase.c:2108
+#: builtin/rebase.c:2169
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:2119
+#: builtin/rebase.c:2180
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:2121
+#: builtin/rebase.c:2182
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:2129
+#: builtin/rebase.c:2190
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:2131
+#: builtin/rebase.c:2192
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:2139
+#: builtin/rebase.c:2200
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:2146
+#: builtin/rebase.c:2207
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2149
+#: builtin/rebase.c:2210
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2174
+#: builtin/rebase.c:2235
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:2183
+#: builtin/rebase.c:2244
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:2192
+#: builtin/rebase.c:2253
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
-#: builtin/receive-pack.c:32
+#: builtin/receive-pack.c:33
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:830
+#: builtin/receive-pack.c:821
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -18903,7 +19299,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:850
+#: builtin/receive-pack.c:841
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -18924,11 +19320,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1936
+#: builtin/receive-pack.c:1938
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1950
+#: builtin/receive-pack.c:1952
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -18953,49 +19349,49 @@ msgstr ""
msgid "git reflog exists <ref>"
msgstr "git reflog exists УКАЗАТЕЛ"
-#: builtin/reflog.c:567 builtin/reflog.c:572
+#: builtin/reflog.c:568 builtin/reflog.c:573
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време"
-#: builtin/reflog.c:605
+#: builtin/reflog.c:606
#, c-format
msgid "Marking reachable objects..."
msgstr "Отбелязване на достижимите обекти…"
-#: builtin/reflog.c:643
+#: builtin/reflog.c:644
#, c-format
msgid "%s points nowhere!"
msgstr "„%s“ не сочи наникъде!"
-#: builtin/reflog.c:695
+#: builtin/reflog.c:696
msgid "no reflog specified to delete"
msgstr "не е указан журнал с подавания за изтриване"
-#: builtin/reflog.c:704
+#: builtin/reflog.c:705
#, c-format
msgid "not a reflog: %s"
msgstr "„%s“ не е журнал с подавания"
-#: builtin/reflog.c:709
+#: builtin/reflog.c:710
#, c-format
msgid "no reflog for '%s'"
msgstr "липсва журнал с подаванията за „%s“"
-#: builtin/reflog.c:755
+#: builtin/reflog.c:756
#, c-format
msgid "invalid ref format: %s"
msgstr "неправилен формат на указател: %s"
-#: builtin/reflog.c:764
+#: builtin/reflog.c:765
msgid "git reflog [ show | expire | delete | exists ]"
msgstr "git reflog [ show | expire | delete | exists ]"
-#: builtin/remote.c:16
+#: builtin/remote.c:17
msgid "git remote [-v | --verbose]"
msgstr "git remote [-v | --verbose]"
-#: builtin/remote.c:17
+#: builtin/remote.c:18
msgid ""
"git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] <name> <url>"
@@ -19003,83 +19399,83 @@ msgstr ""
"git remote add [-t КЛОН] [-m ОСНОВЕН_КЛОН] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:18 builtin/remote.c:38
+#: builtin/remote.c:19 builtin/remote.c:39
msgid "git remote rename <old> <new>"
msgstr "git remote rename СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:19 builtin/remote.c:43
+#: builtin/remote.c:20 builtin/remote.c:44
msgid "git remote remove <name>"
msgstr "git remote remove ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:20 builtin/remote.c:48
+#: builtin/remote.c:21 builtin/remote.c:49
msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
msgstr "git remote set-head ИМЕ (-a | --auto | -d | --delete | КЛОН)"
-#: builtin/remote.c:21
+#: builtin/remote.c:22
msgid "git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>"
msgstr "git remote [-v | --verbose] show [-n] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:22
+#: builtin/remote.c:23
msgid "git remote prune [-n | --dry-run] <name>"
msgstr "git remote prune [-n | --dry-run] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:23
+#: builtin/remote.c:24
msgid ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]"
msgstr ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(ГРУПА | "
"ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ)…]"
-#: builtin/remote.c:24
+#: builtin/remote.c:25
msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches [--add] ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:74
+#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:75
msgid "git remote get-url [--push] [--all] <name>"
msgstr "git remote get-url [--push] [--all] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:79
+#: builtin/remote.c:27 builtin/remote.c:80
msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
msgstr "git remote set-url [--push] ИМЕ НОВ_АДРЕС [СТАР_АДРЕС]"
-#: builtin/remote.c:27 builtin/remote.c:80
+#: builtin/remote.c:28 builtin/remote.c:81
msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
msgstr "git remote set-url --add ИМЕ НОВ_АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:28 builtin/remote.c:81
+#: builtin/remote.c:29 builtin/remote.c:82
msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
msgstr "git remote set-url --delete ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:33
+#: builtin/remote.c:34
msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
msgstr "git remote add [ОПЦИЯ…] ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:53
+#: builtin/remote.c:54
msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:54
+#: builtin/remote.c:55
msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches --add ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:59
+#: builtin/remote.c:60
msgid "git remote show [<options>] <name>"
msgstr "git remote show [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:64
+#: builtin/remote.c:65
msgid "git remote prune [<options>] <name>"
msgstr "git remote prune [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:69
+#: builtin/remote.c:70
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
msgstr "git remote update [ОПЦИЯ…] [ГРУПА | ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ…]"
-#: builtin/remote.c:98
+#: builtin/remote.c:99
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Обновяване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:130
+#: builtin/remote.c:131
msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
"\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
@@ -19087,86 +19483,102 @@ msgstr ""
"Използването само на „--mirror“ е опасно. Вместо това\n"
"ползвайте „--mirror=fetch“ или „--mirror=push“"
-#: builtin/remote.c:147
+#: builtin/remote.c:148
#, c-format
msgid "unknown mirror argument: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--mirror“: %s"
-#: builtin/remote.c:163
+#: builtin/remote.c:164
msgid "fetch the remote branches"
msgstr "отдалечените клони не могат да бъдат доставени"
-#: builtin/remote.c:165
+#: builtin/remote.c:166
msgid "import all tags and associated objects when fetching"
msgstr "внасяне на всички етикети и принадлежащите им обекти при доставяне"
-#: builtin/remote.c:168
+#: builtin/remote.c:169
msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
msgstr "може и да не се доставят никакви етикети (чрез опцията „--no-tags“)"
-#: builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:171
msgid "branch(es) to track"
msgstr "клон/и за следене"
-#: builtin/remote.c:171
+#: builtin/remote.c:172
msgid "master branch"
msgstr "основен клон"
-#: builtin/remote.c:173
+#: builtin/remote.c:174
msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
msgstr ""
"настройване на отдалечено хранилище, от което да се издърпва или доставя"
-#: builtin/remote.c:185
+#: builtin/remote.c:186
msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
msgstr ""
"няма смисъл да се указва основен клон при използване на опцията „--mirror“"
-#: builtin/remote.c:187
+#: builtin/remote.c:188
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:636
+#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:696
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:198 builtin/remote.c:640
+#: builtin/remote.c:199 builtin/remote.c:700
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:238
+#: builtin/remote.c:239
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде настроен"
-#: builtin/remote.c:344
+#: builtin/remote.c:354
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не могат да бъдат получени"
-#: builtin/remote.c:443 builtin/remote.c:451
+#: builtin/remote.c:453 builtin/remote.c:461
msgid "(matching)"
msgstr "(съвпадащи)"
-#: builtin/remote.c:455
+#: builtin/remote.c:465
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:629 builtin/remote.c:764 builtin/remote.c:863
+#: builtin/remote.c:653
+#, c-format
+msgid "could not set '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се зададе"
+
+#: builtin/remote.c:658
+#, c-format
+msgid ""
+"The %s configuration remote.pushDefault in:\n"
+"\t%s:%d\n"
+"now names the non-existent remote '%s'"
+msgstr ""
+"Настройката „remote.pushDefault“ с обхват „%s“ в:\n"
+" %s:%d\n"
+"използва отдалечено хранилище, което вече не съществува: „%s“"
+
+#: builtin/remote.c:689 builtin/remote.c:832 builtin/remote.c:940
#, c-format
msgid "No such remote: '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:646
+#: builtin/remote.c:706
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:666
+#: builtin/remote.c:726
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -19177,17 +19589,17 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:701
+#: builtin/remote.c:766
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:735
+#: builtin/remote.c:800
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:801
+#: builtin/remote.c:876
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -19201,121 +19613,121 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:815
+#: builtin/remote.c:890
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:916
+#: builtin/remote.c:993
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:919
+#: builtin/remote.c:996
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:921
+#: builtin/remote.c:998
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
-#: builtin/remote.c:923
+#: builtin/remote.c:1000
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:964
+#: builtin/remote.c:1041
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече "
"от 1 клон"
-#: builtin/remote.c:973
+#: builtin/remote.c:1050
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:975
+#: builtin/remote.c:1052
#, c-format
msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране (със сливания) върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:978
+#: builtin/remote.c:1055
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:982
+#: builtin/remote.c:1059
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:985
+#: builtin/remote.c:1062
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:988
+#: builtin/remote.c:1065
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s и с отдалечения клон „%s“\n"
-#: builtin/remote.c:1031
+#: builtin/remote.c:1108
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1034
+#: builtin/remote.c:1111
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1038
+#: builtin/remote.c:1115
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1041
+#: builtin/remote.c:1118
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се превърти"
-#: builtin/remote.c:1044
+#: builtin/remote.c:1121
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1051
+#: builtin/remote.c:1128
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1054
+#: builtin/remote.c:1131
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1058
+#: builtin/remote.c:1135
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1061
+#: builtin/remote.c:1138
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1129
+#: builtin/remote.c:1206
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1156
+#: builtin/remote.c:1233
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1157
+#: builtin/remote.c:1234
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1174 builtin/remote.c:1313
+#: builtin/remote.c:1235 builtin/remote.c:1251 builtin/remote.c:1390
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
@@ -19323,25 +19735,25 @@ msgstr "(без адрес)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1172 builtin/remote.c:1174
+#: builtin/remote.c:1249 builtin/remote.c:1251
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1176 builtin/remote.c:1178 builtin/remote.c:1180
+#: builtin/remote.c:1253 builtin/remote.c:1255 builtin/remote.c:1257
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1176
+#: builtin/remote.c:1253
msgid "(not queried)"
msgstr "(без проверка)"
-#: builtin/remote.c:1178
+#: builtin/remote.c:1255
msgid "(unknown)"
msgstr "(непознат)"
-#: builtin/remote.c:1182
+#: builtin/remote.c:1259
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -19350,153 +19762,153 @@ msgstr ""
"хранилище\n"
" не е еднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1194
+#: builtin/remote.c:1271
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1197 builtin/remote.c:1223
+#: builtin/remote.c:1274 builtin/remote.c:1300
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1206
+#: builtin/remote.c:1283
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1214
+#: builtin/remote.c:1291
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1220
+#: builtin/remote.c:1297
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1241
+#: builtin/remote.c:1318
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1243
+#: builtin/remote.c:1320
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1258
+#: builtin/remote.c:1335
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1260
+#: builtin/remote.c:1337
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1270
+#: builtin/remote.c:1347
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1278
+#: builtin/remote.c:1355
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1280
+#: builtin/remote.c:1357
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1375
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1299
+#: builtin/remote.c:1376
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1309
+#: builtin/remote.c:1386
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1310
+#: builtin/remote.c:1387
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1326
+#: builtin/remote.c:1403
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1329
+#: builtin/remote.c:1406
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1374
+#: builtin/remote.c:1451
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1437 builtin/remote.c:1491 builtin/remote.c:1559
+#: builtin/remote.c:1514 builtin/remote.c:1568 builtin/remote.c:1636
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1453
+#: builtin/remote.c:1530
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1460
+#: builtin/remote.c:1537
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1477
+#: builtin/remote.c:1554
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1479
+#: builtin/remote.c:1556
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1507
+#: builtin/remote.c:1584
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1533
+#: builtin/remote.c:1610
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1535
+#: builtin/remote.c:1612
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1537
+#: builtin/remote.c:1614
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
-#: builtin/remote.c:1544
+#: builtin/remote.c:1621
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1583
+#: builtin/remote.c:1660
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1591
+#: builtin/remote.c:1668
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
-#: builtin/remote.c:1593
+#: builtin/remote.c:1670
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
@@ -19758,8 +20170,8 @@ msgstr "„fstat“ не може да се изпълни върху „%s“"
msgid "unable to write object to database"
msgstr "обектът не може да бъде записан в базата от данни"
-#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:378 builtin/replace.c:423
-#: builtin/replace.c:453
+#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:378 builtin/replace.c:424
+#: builtin/replace.c:454
#, c-format
msgid "not a valid object name: '%s'"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -19783,17 +20195,17 @@ msgstr "новият и старият обект са един и същ: „%s
msgid "could not parse %s as a commit"
msgstr "„%s“ не може да се анализира като подаване"
-#: builtin/replace.c:415
+#: builtin/replace.c:416
#, c-format
msgid "bad mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:417
+#: builtin/replace.c:418
#, c-format
msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:429
+#: builtin/replace.c:430
#, c-format
msgid ""
"original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
@@ -19802,31 +20214,31 @@ msgstr ""
"Първоначалното подаване „%s“ съдържа етикета при сливане „%s“, който е "
"изхвърлен, затова използвайте опцията „--edit“, а не „--graft“."
-#: builtin/replace.c:468
+#: builtin/replace.c:469
#, c-format
msgid "the original commit '%s' has a gpg signature"
msgstr "първоначалното подаване „%s“ е с подпис на GPG"
-#: builtin/replace.c:469
+#: builtin/replace.c:470
msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
msgstr "Подписът ще бъде премахнат в заменящото подаване!"
-#: builtin/replace.c:479
+#: builtin/replace.c:480
#, c-format
msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
msgstr "заменящото подаване за „%s“ не може да бъде записано"
-#: builtin/replace.c:487
+#: builtin/replace.c:488
#, c-format
msgid "graft for '%s' unnecessary"
msgstr "присадката за „%s“ е излишна"
-#: builtin/replace.c:491
+#: builtin/replace.c:492
#, c-format
msgid "new commit is the same as the old one: '%s'"
msgstr "новото и старото подаване са едно и също: „%s“"
-#: builtin/replace.c:526
+#: builtin/replace.c:527
#, c-format
msgid ""
"could not convert the following graft(s):\n"
@@ -19835,71 +20247,71 @@ msgstr ""
"следните присадки не могат да се преобразуват:\n"
"%s"
-#: builtin/replace.c:547
+#: builtin/replace.c:548
msgid "list replace refs"
msgstr "извеждане на списъка с указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:548
+#: builtin/replace.c:549
msgid "delete replace refs"
msgstr "изтриване на указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:549
+#: builtin/replace.c:550
msgid "edit existing object"
msgstr "редактиране на съществуващ обект"
-#: builtin/replace.c:550
+#: builtin/replace.c:551
msgid "change a commit's parents"
msgstr "смяна на родителите на подаване"
-#: builtin/replace.c:551
+#: builtin/replace.c:552
msgid "convert existing graft file"
msgstr "преобразуване на файла за присадките"
-#: builtin/replace.c:552
+#: builtin/replace.c:553
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
-#: builtin/replace.c:554
+#: builtin/replace.c:555
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "без форматирано извеждане на съдържанието — за опцията „--edit“"
-#: builtin/replace.c:555
+#: builtin/replace.c:556
msgid "use this format"
msgstr "използване на този ФОРМАТ"
-#: builtin/replace.c:568
+#: builtin/replace.c:569
msgid "--format cannot be used when not listing"
msgstr "опцията „--format“ изисква извеждане на списък"
-#: builtin/replace.c:576
+#: builtin/replace.c:577
msgid "-f only makes sense when writing a replacement"
msgstr "опцията „-f“ изисква запазването на заместител"
-#: builtin/replace.c:580
+#: builtin/replace.c:581
msgid "--raw only makes sense with --edit"
msgstr "опцията „--raw“ изисква „--edit“"
-#: builtin/replace.c:586
+#: builtin/replace.c:587
msgid "-d needs at least one argument"
msgstr "опцията „-d“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/replace.c:592
+#: builtin/replace.c:593
msgid "bad number of arguments"
msgstr "неправилен брой аргументи"
-#: builtin/replace.c:598
+#: builtin/replace.c:599
msgid "-e needs exactly one argument"
msgstr "опцията „-e“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/replace.c:604
+#: builtin/replace.c:605
msgid "-g needs at least one argument"
msgstr "опцията „-g“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/replace.c:610
+#: builtin/replace.c:611
msgid "--convert-graft-file takes no argument"
msgstr "опцията „--convert-graft-file“ не приема аргументи"
-#: builtin/replace.c:616
+#: builtin/replace.c:617
msgid "only one pattern can be given with -l"
msgstr "опцията „-l“ приема точно един шаблон"
@@ -20072,21 +20484,21 @@ msgstr "Индексът не може да бъде занулен към ве
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:411
+#: builtin/rev-list.c:499
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
-#: builtin/rev-list.c:472
+#: builtin/rev-list.c:560
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
-#: builtin/rev-list.c:522
+#: builtin/rev-list.c:610
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-list.c:525
-msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
-msgstr "опцията „--use-bitmap-index“ е несъвместима с филтриране на обектите"
+#: builtin/rev-list.c:615
+msgid "marked counting is incompatible with --objects"
+msgstr "опцията „--objects“ е несъвместима с изброяването"
#: builtin/rev-parse.c:408
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
@@ -20543,53 +20955,71 @@ msgstr ""
"извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
"локалното хранилище"
-#: builtin/sparse-checkout.c:20
-msgid "git sparse-checkout (init|list|set|disable) <options>"
-msgstr "git sparse-checkout (init|list|set|disable) ОПЦИЯ…"
+#: builtin/sparse-checkout.c:21
+msgid "git sparse-checkout (init|list|set|add|disable) <options>"
+msgstr "git sparse-checkout (init|list|set|add|disable) ОПЦИЯ…"
-#: builtin/sparse-checkout.c:63
+#: builtin/sparse-checkout.c:64
msgid "this worktree is not sparse (sparse-checkout file may not exist)"
msgstr ""
"това не е частично работно дърво (вероятно липсва файл „sparse-checkout“)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:241
+#: builtin/sparse-checkout.c:225
+msgid "failed to create directory for sparse-checkout file"
+msgstr "директорията за частично изтегляне „%s“ не може да бъде създадена"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:266
msgid "failed to set extensions.worktreeConfig setting"
msgstr "неуспешно задаване на настройката „extensions.worktreeConfig“"
-#: builtin/sparse-checkout.c:258
+#: builtin/sparse-checkout.c:283
msgid "git sparse-checkout init [--cone]"
msgstr "git sparse-checkout init [--cone]"
-#: builtin/sparse-checkout.c:277
+#: builtin/sparse-checkout.c:302
msgid "initialize the sparse-checkout in cone mode"
msgstr "инициализиране на частичното изтегляне в пътеводен режим"
-#: builtin/sparse-checkout.c:283
+#: builtin/sparse-checkout.c:308
msgid "initialize sparse-checkout"
msgstr "инициализиране на частичното изтегляне"
-#: builtin/sparse-checkout.c:316
+#: builtin/sparse-checkout.c:341
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: builtin/sparse-checkout.c:382
-msgid "git sparse-checkout set (--stdin | <patterns>)"
-msgstr "git sparse-checkout set (--stdin | ШАБЛОН…)"
+#: builtin/sparse-checkout.c:398
+#, c-format
+msgid "could not normalize path %s"
+msgstr "пътят „%s“ не може да се нормализира"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:410
+msgid "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | <patterns>)"
+msgstr "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | ШАБЛОН…)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:399
+#: builtin/sparse-checkout.c:435
+#, c-format
+msgid "unable to unquote C-style string '%s'"
+msgstr "цитирането на низ, форматиран за C — „%s“ не може да бъде изчистено"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:489 builtin/sparse-checkout.c:513
+msgid "unable to load existing sparse-checkout patterns"
+msgstr "шаблоните за частично изтегляне не могат да се заредят"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:558
msgid "read patterns from standard in"
msgstr "изчитане на шаблоните от стандартния вход"
-#: builtin/sparse-checkout.c:405
+#: builtin/sparse-checkout.c:564
msgid "set sparse-checkout patterns"
msgstr "задаване на шаблоните за частичното изтегляне"
-#: builtin/sparse-checkout.c:468
+#: builtin/sparse-checkout.c:581
msgid "disable sparse-checkout"
msgstr "без използване на частично изтегляне"
-#: builtin/sparse-checkout.c:480
+#: builtin/sparse-checkout.c:593
msgid "error while refreshing working directory"
msgstr "грешка при обновяване на работната директория"
@@ -20734,7 +21164,7 @@ msgstr "Не е указано име на клон"
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
-#: builtin/stash.c:813 builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
+#: builtin/stash.c:813 builtin/stash.c:1473 builtin/stash.c:1509
msgid "stash message"
msgstr "съобщение при скатаване"
@@ -20742,81 +21172,81 @@ msgstr "съобщение при скатаване"
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:1045 git-legacy-stash.sh:218
+#: builtin/stash.c:1048 git-legacy-stash.sh:218
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: builtin/stash.c:1145 git-legacy-stash.sh:150
+#: builtin/stash.c:1148 git-legacy-stash.sh:150
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: builtin/stash.c:1172 git-legacy-stash.sh:165
+#: builtin/stash.c:1175 git-legacy-stash.sh:165
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1181 git-legacy-stash.sh:180
+#: builtin/stash.c:1184 git-legacy-stash.sh:180
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: builtin/stash.c:1192 builtin/stash.c:1201 git-legacy-stash.sh:201
+#: builtin/stash.c:1195 builtin/stash.c:1204 git-legacy-stash.sh:201
#: git-legacy-stash.sh:214
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1229 git-legacy-stash.sh:234
+#: builtin/stash.c:1232 git-legacy-stash.sh:234
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1278 git-legacy-stash.sh:338
+#: builtin/stash.c:1281 git-legacy-stash.sh:338
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: builtin/stash.c:1294
+#: builtin/stash.c:1297
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
-#: builtin/stash.c:1309 git-legacy-stash.sh:346
+#: builtin/stash.c:1312 git-legacy-stash.sh:346
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: builtin/stash.c:1316 git-legacy-stash.sh:351
+#: builtin/stash.c:1319 git-legacy-stash.sh:351
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: builtin/stash.c:1331 git-legacy-stash.sh:355
+#: builtin/stash.c:1334 git-legacy-stash.sh:355
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1336
+#: builtin/stash.c:1339
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
-#: builtin/stash.c:1426 git-legacy-stash.sh:385
+#: builtin/stash.c:1429 git-legacy-stash.sh:385
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/stash.c:1461 builtin/stash.c:1497
+#: builtin/stash.c:1464 builtin/stash.c:1500
msgid "keep index"
msgstr "запазване на индекса"
-#: builtin/stash.c:1463 builtin/stash.c:1499
+#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1502
msgid "stash in patch mode"
msgstr "скатаване в режим за кръпки"
-#: builtin/stash.c:1464 builtin/stash.c:1500
+#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
msgid "quiet mode"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1502
+#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1505
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "скатаване и на неследените файлове"
-#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
+#: builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1507
msgid "include ignore files"
msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/stash.c:1564
+#: builtin/stash.c:1567
#, c-format
msgid "could not exec %s"
msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
@@ -20837,7 +21267,7 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:47 builtin/submodule--helper.c:1970
+#: builtin/submodule--helper.c:47 builtin/submodule--helper.c:1999
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
@@ -20852,7 +21282,7 @@ msgstr ""
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1380
+#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1395
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
@@ -20895,7 +21325,7 @@ msgstr ""
msgid "Suppress output of entering each submodule command"
msgstr "Без извеждане на изход при въвеждането на всяка команда за подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:1053
+#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:1063
msgid "Recurse into nested submodules"
msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
@@ -20941,26 +21371,26 @@ msgstr "Без извеждане на информация при инициа
msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:787 builtin/submodule--helper.c:914
+#: builtin/submodule--helper.c:789 builtin/submodule--helper.c:924
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:827
+#: builtin/submodule--helper.c:837
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "указателят сочен от „HEAD“ в подмодула „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/submodule--helper.c:854 builtin/submodule--helper.c:1023
+#: builtin/submodule--helper.c:864 builtin/submodule--helper.c:1033
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:878 builtin/submodule--helper.c:1189
+#: builtin/submodule--helper.c:888 builtin/submodule--helper.c:1199
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Заглушаване на изхода за състоянието на подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:879
+#: builtin/submodule--helper.c:889
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -20968,47 +21398,47 @@ msgstr ""
"Използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:880
+#: builtin/submodule--helper.c:890
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:885
+#: builtin/submodule--helper.c:895
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:909
+#: builtin/submodule--helper.c:919
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:973
+#: builtin/submodule--helper.c:983
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Синхронизиране на адреса на подмодул за „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:979
+#: builtin/submodule--helper.c:989
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:993
+#: builtin/submodule--helper.c:1003
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1004
+#: builtin/submodule--helper.c:1014
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1051
+#: builtin/submodule--helper.c:1061
msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "Без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1058
+#: builtin/submodule--helper.c:1068
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1112
+#: builtin/submodule--helper.c:1122
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -21017,7 +21447,7 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа директория „.git“.\n"
"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1124
+#: builtin/submodule--helper.c:1134
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -21026,47 +21456,47 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Можете да ги "
"отхвърлите с опцията „-f“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1132
+#: builtin/submodule--helper.c:1142
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Директорията „%s“ е изчистена\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1134
+#: builtin/submodule--helper.c:1144
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „%s“ не може да бъде изтрита\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1145
+#: builtin/submodule--helper.c:1155
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "празната директория за подмодула „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1161
+#: builtin/submodule--helper.c:1171
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1190
+#: builtin/submodule--helper.c:1200
msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
"Изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
"локални промени"
-#: builtin/submodule--helper.c:1191
+#: builtin/submodule--helper.c:1201
msgid "Unregister all submodules"
msgstr "Премахване на регистрациите на всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1196
+#: builtin/submodule--helper.c:1206
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1210
+#: builtin/submodule--helper.c:1220
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1275
+#: builtin/submodule--helper.c:1289
msgid ""
"An alternate computed from a superproject's alternate is invalid.\n"
"To allow Git to clone without an alternate in such a case, set\n"
@@ -21078,156 +21508,157 @@ msgstr ""
"задайте настройката „submodule.alternateErrorStrategy“ да е „info“ или\n"
"при клониране ползвайте опцията „--reference-if-able“ вместо „--reference“."
-#: builtin/submodule--helper.c:1314 builtin/submodule--helper.c:1317
+#: builtin/submodule--helper.c:1328 builtin/submodule--helper.c:1331
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1353
+#: builtin/submodule--helper.c:1367
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1360
+#: builtin/submodule--helper.c:1374
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1383
+#: builtin/submodule--helper.c:1398
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1386
+#: builtin/submodule--helper.c:1401
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1389
+#: builtin/submodule--helper.c:1404
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1397
+#: builtin/submodule--helper.c:1412
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:1400 builtin/submodule--helper.c:1897
+#: builtin/submodule--helper.c:1415 builtin/submodule--helper.c:1924
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1402 builtin/submodule--helper.c:1899
+#: builtin/submodule--helper.c:1417 builtin/submodule--helper.c:1926
msgid "disallow cloning into non-empty directory"
msgstr "предотвратяване на клониране в непразна история"
-#: builtin/submodule--helper.c:1407
+#: builtin/submodule--helper.c:1424
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
-"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
+"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] [--single-branch] --url "
+"<url> --path <path>"
msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
-"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
+"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] [--single-branch] --url АДРЕС --path ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:1431
+#: builtin/submodule--helper.c:1449
#, c-format
msgid "refusing to create/use '%s' in another submodule's git dir"
msgstr ""
"„%s“ не може нито да се създаде, нито да се ползва в директорията на git на "
"друг подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1442
+#: builtin/submodule--helper.c:1460
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1446
+#: builtin/submodule--helper.c:1464
#, c-format
msgid "directory not empty: '%s'"
msgstr "директорията не е празна: „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1458
+#: builtin/submodule--helper.c:1476
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1494
+#: builtin/submodule--helper.c:1512
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
msgstr "Неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1498
+#: builtin/submodule--helper.c:1516
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Настроен е неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1594
+#: builtin/submodule--helper.c:1617
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:1598
+#: builtin/submodule--helper.c:1621
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1628
+#: builtin/submodule--helper.c:1651
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1657
+#: builtin/submodule--helper.c:1680
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1803
+#: builtin/submodule--helper.c:1830
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:1814
+#: builtin/submodule--helper.c:1841
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:1876 builtin/submodule--helper.c:2120
+#: builtin/submodule--helper.c:1903 builtin/submodule--helper.c:2149
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:1879
+#: builtin/submodule--helper.c:1906
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1883
+#: builtin/submodule--helper.c:1910
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1889
+#: builtin/submodule--helper.c:1916
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:1892
+#: builtin/submodule--helper.c:1919
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:1894
+#: builtin/submodule--helper.c:1921
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:1895
+#: builtin/submodule--helper.c:1922
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1904
+#: builtin/submodule--helper.c:1933
msgid "git submodule--helper update-clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update-clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1917
+#: builtin/submodule--helper.c:1946
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1965
+#: builtin/submodule--helper.c:1994
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -21236,50 +21667,50 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:2088
+#: builtin/submodule--helper.c:2117
#, c-format
msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
msgstr "не може да се получи връзка към хранилище за подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2121
+#: builtin/submodule--helper.c:2150
msgid "recurse into submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:2127
+#: builtin/submodule--helper.c:2156
msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2183
+#: builtin/submodule--helper.c:2212
msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
msgstr "проверка дали писането във файла „.gitmodules“ е безопасно"
-#: builtin/submodule--helper.c:2186
+#: builtin/submodule--helper.c:2215
msgid "unset the config in the .gitmodules file"
msgstr "изтриване на настройка във файла „.gitmodules“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2191
+#: builtin/submodule--helper.c:2220
msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2192
+#: builtin/submodule--helper.c:2221
msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
-#: builtin/submodule--helper.c:2193
+#: builtin/submodule--helper.c:2222
msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
-#: builtin/submodule--helper.c:2212 git-submodule.sh:173
+#: builtin/submodule--helper.c:2241 git-submodule.sh:174
#, sh-format
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:2262 git.c:433 git.c:684
+#: builtin/submodule--helper.c:2291 git.c:433 git.c:684
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2268
+#: builtin/submodule--helper.c:2297
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -21533,7 +21964,7 @@ msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/unpack-objects.c:501
+#: builtin/unpack-objects.c:502
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Разпакетиране на обектите"
@@ -21933,7 +22364,7 @@ msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:898
+#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:891
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -21988,12 +22419,12 @@ msgstr "обявяване на работните копия по-стари о
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:251
+#: builtin/worktree.c:244
#, c-format
msgid "unable to re-add worktree '%s'"
msgstr "дървото „%s“ не може да бъде добавено наново"
-#: builtin/worktree.c:256
+#: builtin/worktree.c:249
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but locked worktree;\n"
@@ -22003,7 +22434,7 @@ msgstr ""
"За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
"„remove“"
-#: builtin/worktree.c:258
+#: builtin/worktree.c:251
#, c-format
msgid ""
"'%s' is a missing but already registered worktree;\n"
@@ -22013,125 +22444,125 @@ msgstr ""
"За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
"„remove“"
-#: builtin/worktree.c:308
+#: builtin/worktree.c:301
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:439 builtin/worktree.c:445
+#: builtin/worktree.c:432 builtin/worktree.c:438
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:441
+#: builtin/worktree.c:434
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr ""
"Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
"„%s“)"
-#: builtin/worktree.c:450
+#: builtin/worktree.c:443
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:456
+#: builtin/worktree.c:449
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
-#: builtin/worktree.c:497
+#: builtin/worktree.c:490
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:500
+#: builtin/worktree.c:493
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:502
+#: builtin/worktree.c:495
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:504
+#: builtin/worktree.c:497
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:505
+#: builtin/worktree.c:498
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:508
+#: builtin/worktree.c:501
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:511
+#: builtin/worktree.c:504
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
-#: builtin/worktree.c:519
+#: builtin/worktree.c:512
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:580
+#: builtin/worktree.c:573
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:680
+#: builtin/worktree.c:673
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:692 builtin/worktree.c:725 builtin/worktree.c:799
-#: builtin/worktree.c:926
+#: builtin/worktree.c:685 builtin/worktree.c:718 builtin/worktree.c:792
+#: builtin/worktree.c:919
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:694 builtin/worktree.c:727
+#: builtin/worktree.c:687 builtin/worktree.c:720
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:699
+#: builtin/worktree.c:692
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:701
+#: builtin/worktree.c:694
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:729
+#: builtin/worktree.c:722
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/worktree.c:770
+#: builtin/worktree.c:763
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
-#: builtin/worktree.c:778
+#: builtin/worktree.c:771
msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително преместване, дори работното дърво да не е чисто или да е "
"заключено"
-#: builtin/worktree.c:801 builtin/worktree.c:928
+#: builtin/worktree.c:794 builtin/worktree.c:921
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:806
+#: builtin/worktree.c:799
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
-#: builtin/worktree.c:812
+#: builtin/worktree.c:805
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "целта „%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:820
+#: builtin/worktree.c:813
#, c-format
msgid ""
"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -22140,7 +22571,7 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:822
+#: builtin/worktree.c:815
msgid ""
"cannot move a locked working tree;\n"
"use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -22148,41 +22579,41 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:825
+#: builtin/worktree.c:818
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr ""
"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
-#: builtin/worktree.c:830
+#: builtin/worktree.c:823
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/worktree.c:878
+#: builtin/worktree.c:871
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
-#: builtin/worktree.c:882
+#: builtin/worktree.c:875
#, c-format
msgid "'%s' contains modified or untracked files, use --force to delete it"
msgstr ""
"„%s“ съдържа променени или нови файлове, за принудително изтриване е "
"необходима опцията „--force“"
-#: builtin/worktree.c:887
+#: builtin/worktree.c:880
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr ""
"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
-#: builtin/worktree.c:910
+#: builtin/worktree.c:903
msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто или да е заключено"
-#: builtin/worktree.c:933
+#: builtin/worktree.c:926
#, c-format
msgid ""
"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -22191,7 +22622,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:935
+#: builtin/worktree.c:928
msgid ""
"cannot remove a locked working tree;\n"
"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -22199,7 +22630,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:938
+#: builtin/worktree.c:931
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
@@ -22546,7 +22977,7 @@ msgstr "умният вариант на http не може да доставя
msgid "protocol error: expected sha/ref, got '%s'"
msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
-#: remote-curl.c:1147 remote-curl.c:1261
+#: remote-curl.c:1147 remote-curl.c:1262
#, c-format
msgid "http transport does not support %s"
msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
@@ -22555,19 +22986,19 @@ msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
msgid "git-http-push failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
-#: remote-curl.c:1367
+#: remote-curl.c:1368
msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
-#: remote-curl.c:1399
+#: remote-curl.c:1400
msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
-#: remote-curl.c:1406
+#: remote-curl.c:1407
msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
-#: remote-curl.c:1446
+#: remote-curl.c:1447
#, c-format
msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
@@ -23518,63 +23949,52 @@ msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрит
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
-#: git-submodule.sh:202
+#: git-submodule.sh:203
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
"дърво"
-#: git-submodule.sh:212
+#: git-submodule.sh:213
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"адрес на хранилище: „${repo}“ трябва или да е абсолютен, или да започва с "
"„./“ или „../“"
-#: git-submodule.sh:231
+#: git-submodule.sh:232
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
-#: git-submodule.sh:234
+#: git-submodule.sh:235
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса и не е подмодул"
-#: git-submodule.sh:241
+#: git-submodule.sh:242
#, sh-format
msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
msgstr "в „${sm_path}“ не е изтеглено подаване"
-#: git-submodule.sh:247
-#, sh-format
-msgid ""
-"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
-"$sm_path\n"
-"Use -f if you really want to add it."
-msgstr ""
-"Следният път се игнорира поради някой от файловете „.gitignore“:\n"
-"${sm_path}\n"
-"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
-
-#: git-submodule.sh:270
+#: git-submodule.sh:273
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:272
+#: git-submodule.sh:275
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:280
+#: git-submodule.sh:283
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:282
+#: git-submodule.sh:285
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -23591,37 +24011,37 @@ msgstr ""
"правилното хранилище или ако не знаете какво означава това, използвайте\n"
"друго име като аргумент към опцията „--name“."
-#: git-submodule.sh:288
+#: git-submodule.sh:291
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „${sm_name}“ наново."
-#: git-submodule.sh:300
+#: git-submodule.sh:303
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Подмодулът „${sm_path}“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:305
+#: git-submodule.sh:308
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:314
+#: git-submodule.sh:317
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:580
+#: git-submodule.sh:590
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:590
+#: git-submodule.sh:600
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:595
+#: git-submodule.sh:605
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -23630,7 +24050,7 @@ msgstr ""
"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
"липсва"
-#: git-submodule.sh:613
+#: git-submodule.sh:623
#, sh-format
msgid ""
"Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
@@ -23639,7 +24059,7 @@ msgstr ""
"Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“, опит за директно "
"доставяне на „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:619
+#: git-submodule.sh:629
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -23648,80 +24068,80 @@ msgstr ""
"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е доставен, но не съдържа обекта със сума\n"
"„${sha1}“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
-#: git-submodule.sh:626
+#: git-submodule.sh:636
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:627
+#: git-submodule.sh:637
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:631
+#: git-submodule.sh:641
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:632
+#: git-submodule.sh:642
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:637
+#: git-submodule.sh:647
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:638
+#: git-submodule.sh:648
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:643
+#: git-submodule.sh:653
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:644
+#: git-submodule.sh:654
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:675
+#: git-submodule.sh:685
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:886
+#: git-submodule.sh:896
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:938
+#: git-submodule.sh:948
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:958
+#: git-submodule.sh:968
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:961
+#: git-submodule.sh:971
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:964
+#: git-submodule.sh:974
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
@@ -24048,6 +24468,10 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команди)"
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:955
+msgid "Note that empty commits are commented out"
+msgstr "Празните подавания са коментирани"
+
#: git-rebase--preserve-merges.sh:997 git-rebase--preserve-merges.sh:1002
msgid "Could not init rewritten commits"
msgstr "Списъкът с презаписаните подавания не може да бъде създаден"
@@ -24351,133 +24775,11 @@ msgstr ""
msgid "The selected hunks do not apply to the index!\n"
msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!\n"
-#: git-add--interactive.perl:1343
-msgid "Apply them to the worktree anyway? "
-msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1346
-msgid "Nothing was applied.\n"
-msgstr "Нищо не е приложено.\n"
-
#: git-add--interactive.perl:1357
#, perl-format
msgid "ignoring unmerged: %s\n"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1428
-#, perl-format
-msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1429
-#, perl-format
-msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1430
-#, perl-format
-msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1433
-#, perl-format
-msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1434
-#, perl-format
-msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1435
-#, perl-format
-msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1438
-#, perl-format
-msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1439
-#, perl-format
-msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1440
-#, perl-format
-msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1443
-#, perl-format
-msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr ""
-"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1444
-#, perl-format
-msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1445
-#, perl-format
-msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1448 git-add--interactive.perl:1463
-#, perl-format
-msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr ""
-"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
-"%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1449 git-add--interactive.perl:1464
-#, perl-format
-msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1450 git-add--interactive.perl:1465
-#, perl-format
-msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1453
-#, perl-format
-msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr ""
-"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
-"n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1454
-#, perl-format
-msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr ""
-"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1455
-#, perl-format
-msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1458
-#, perl-format
-msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr ""
-"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
-"q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1459
-#, perl-format
-msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr ""
-"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
-#: git-add--interactive.perl:1460
-#, perl-format
-msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
-msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-
#: git-add--interactive.perl:1468
#, perl-format
msgid "Apply mode change to worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "