summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2021-11-12 07:00:54 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2021-11-12 18:24:16 (GMT)
commit5f9383614300869aff6c3c3968155f74b0ce6a2b (patch)
treee9ae1ed0af1a4347a16099a6c160a81df18edc49 /po/bg.po
parentf29b823c3a58919206fe50a4aac441f57d4d5686 (diff)
downloadgit-5f9383614300869aff6c3c3968155f74b0ce6a2b.zip
git-5f9383614300869aff6c3c3968155f74b0ce6a2b.tar.gz
git-5f9383614300869aff6c3c3968155f74b0ce6a2b.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (5211t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po205
1 files changed, 104 insertions, 101 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 73529e3..51d7c72 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -181,8 +181,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.34\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-11-04 08:34+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-11-06 12:17+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-11-10 08:55+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-12 19:22+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -384,7 +384,7 @@ msgstr "извън индекса"
#: add-interactive.c:1148 apply.c:5016 apply.c:5019 builtin/am.c:2311
#: builtin/am.c:2314 builtin/bugreport.c:107 builtin/clone.c:128
-#: builtin/fetch.c:152 builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:190
+#: builtin/fetch.c:152 builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:194
#: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:1857
#: builtin/submodule--helper.c:1860 builtin/submodule--helper.c:2503
#: builtin/submodule--helper.c:2506 builtin/submodule--helper.c:2573
@@ -7183,7 +7183,7 @@ msgstr "непознат аргумент за %%(subject): %s"
#: ref-filter.c:396
#, c-format
msgid "expected %%(trailers:key=<value>)"
-msgstr "очаква се %%(trailers:КЛЮЧ=СТОЙНОСТ)"
+msgstr "очаква се %%(trailers:key=ЕПИЛОГ)"
#: ref-filter.c:398
#, c-format
@@ -10860,7 +10860,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
#: builtin/add.c:371 builtin/clean.c:901 builtin/fetch.c:173 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:550
+#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:208 builtin/push.c:550
#: builtin/remote.c:1429 builtin/rm.c:244 builtin/send-pack.c:194
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
@@ -11345,11 +11345,11 @@ msgstr "прекарване през „git-apply“"
#: builtin/am.c:2317 builtin/commit.c:1514 builtin/fmt-merge-msg.c:17
#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:919 builtin/merge.c:262
-#: builtin/pull.c:141 builtin/pull.c:200 builtin/pull.c:217
+#: builtin/pull.c:142 builtin/pull.c:204 builtin/pull.c:221
#: builtin/rebase.c:1046 builtin/repack.c:651 builtin/repack.c:655
#: builtin/repack.c:657 builtin/show-branch.c:649 builtin/show-ref.c:172
#: builtin/tag.c:445 parse-options.h:154 parse-options.h:175
-#: parse-options.h:316
+#: parse-options.h:315
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
@@ -11403,7 +11403,7 @@ msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
#: builtin/am.c:2357 builtin/commit-tree.c:118 builtin/commit.c:1642
-#: builtin/merge.c:299 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:1099
+#: builtin/merge.c:299 builtin/pull.c:179 builtin/rebase.c:1099
#: builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:460
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
@@ -11797,7 +11797,7 @@ msgid ""
"bisect run failed: 'git bisect--helper --bisect-state %s' exited with error "
"code %d"
msgstr ""
-"неуспешно двоично търсене: „git bisect--helper bisect-state %s“ завърши с "
+"неуспешно двоично търсене: „git bisect--helper --bisect-state %s“ завърши с "
"код за грешка: %d"
#: builtin/bisect--helper.c:1192
@@ -11925,7 +11925,7 @@ msgstr "извеждане на статистика за извършените
#: builtin/commit-graph.c:75 builtin/commit-graph.c:228 builtin/fetch.c:179
#: builtin/merge.c:298 builtin/multi-pack-index.c:103
#: builtin/multi-pack-index.c:154 builtin/multi-pack-index.c:178
-#: builtin/multi-pack-index.c:204 builtin/pull.c:119 builtin/push.c:566
+#: builtin/multi-pack-index.c:204 builtin/pull.c:120 builtin/push.c:566
#: builtin/send-pack.c:202
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
@@ -13227,7 +13227,7 @@ msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1519 builtin/log.c:1810 parse-options.h:322
+#: builtin/checkout.c:1519 builtin/log.c:1810 parse-options.h:321
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
@@ -13657,7 +13657,7 @@ msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:180 builtin/grep.c:876
-#: builtin/pull.c:208
+#: builtin/pull.c:212
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
@@ -13666,7 +13666,7 @@ msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
#: builtin/clone.c:132 builtin/fetch.c:182 builtin/pack-objects.c:3933
-#: builtin/pull.c:211
+#: builtin/pull.c:215
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
@@ -13675,11 +13675,11 @@ msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
#: builtin/clone.c:134 builtin/fetch.c:184 builtin/fetch.c:207
-#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1022
+#: builtin/pull.c:218 builtin/pull.c:243 builtin/rebase.c:1022
msgid "revision"
msgstr "ВЕРСИЯ"
-#: builtin/clone.c:135 builtin/fetch.c:185 builtin/pull.c:215
+#: builtin/clone.c:135 builtin/fetch.c:185 builtin/pull.c:219
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
@@ -13716,21 +13716,21 @@ msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
#: builtin/clone.c:147 builtin/fetch.c:202 builtin/ls-remote.c:77
-#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:200
+#: builtin/pull.c:234 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:200
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
#: builtin/clone.c:147 builtin/fetch.c:202 builtin/ls-remote.c:77
-#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:201
+#: builtin/pull.c:235 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:201
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/clone.c:148 builtin/fetch.c:203 builtin/pull.c:234
+#: builtin/clone.c:148 builtin/fetch.c:203 builtin/pull.c:238
#: builtin/push.c:576
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:150 builtin/fetch.c:205 builtin/pull.c:237
+#: builtin/clone.c:150 builtin/fetch.c:205 builtin/pull.c:241
#: builtin/push.c:578
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
@@ -14144,7 +14144,7 @@ msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
#: builtin/commit-tree.c:119 builtin/commit.c:1643 builtin/merge.c:300
-#: builtin/pull.c:176 builtin/revert.c:118
+#: builtin/pull.c:180 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -14573,7 +14573,7 @@ msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак
#: builtin/commit.c:1501 builtin/commit.c:1505 builtin/commit.c:1668
#: builtin/fast-export.c:1199 builtin/fast-export.c:1202
-#: builtin/fast-export.c:1205 builtin/rebase.c:1111 parse-options.h:336
+#: builtin/fast-export.c:1205 builtin/rebase.c:1111 parse-options.h:335
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
@@ -14655,7 +14655,7 @@ msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
#: builtin/commit.c:1627 builtin/commit.c:1628 builtin/commit.c:1634
-#: parse-options.h:328 ref-filter.h:92
+#: parse-options.h:327 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
@@ -14694,14 +14694,14 @@ msgstr ""
#: builtin/commit.c:1636 builtin/interpret-trailers.c:111
msgid "trailer"
-msgstr "епилог"
+msgstr "ЕПИЛОГ"
#: builtin/commit.c:1636
msgid "add custom trailer(s)"
-msgstr "добавяне на друг епилог"
+msgstr "добавяне на друг ЕПИЛОГ"
#: builtin/commit.c:1637 builtin/log.c:1754 builtin/merge.c:303
-#: builtin/pull.c:145 builtin/revert.c:110
+#: builtin/pull.c:146 builtin/revert.c:110
msgid "add a Signed-off-by trailer"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“"
@@ -15705,15 +15705,15 @@ msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
msgid "fetch.parallel cannot be negative"
msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
-#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:185
+#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:189
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:147 builtin/pull.c:245
+#: builtin/fetch.c:147 builtin/pull.c:249
msgid "set upstream for git pull/fetch"
msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
-#: builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:188
+#: builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:192
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
@@ -15721,7 +15721,7 @@ msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
msgid "use atomic transaction to update references"
msgstr "изискване на атомарни операции за обновяване на указателите"
-#: builtin/fetch.c:153 builtin/pull.c:191
+#: builtin/fetch.c:153 builtin/pull.c:195
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
@@ -15733,7 +15733,7 @@ msgstr "принудително презаписване на локален у
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:158 builtin/pull.c:195
+#: builtin/fetch.c:158 builtin/pull.c:199
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
@@ -15751,7 +15751,7 @@ msgstr ""
"промяна на указателя, така че и той, както останалите, да бъде в „refs/"
"prefetch/“"
-#: builtin/fetch.c:166 builtin/pull.c:198
+#: builtin/fetch.c:166 builtin/pull.c:202
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
@@ -15761,7 +15761,7 @@ msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и презаписване на променените"
-#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:194 builtin/pull.c:122
+#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:194 builtin/pull.c:123
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
@@ -15773,7 +15773,7 @@ msgstr "управление на рекурсивното доставяне н
msgid "write fetched references to the FETCH_HEAD file"
msgstr "запазване на доставените указатели във файла „FETCH_HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:176 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:176 builtin/pull.c:210
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
@@ -15781,16 +15781,16 @@ msgstr "запазване на изтеглените пакети с обек
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:181 builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:209
-#: builtin/pull.c:218
+#: builtin/fetch.c:181 builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:213
+#: builtin/pull.c:222
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:183 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:183 builtin/pull.c:216
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:221
+#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:225
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
@@ -15806,19 +15806,19 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:199 builtin/pull.c:224
+#: builtin/fetch.c:199 builtin/pull.c:228
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:200 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:200 builtin/pull.c:230
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:227
+#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:231
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:208 builtin/pull.c:240
+#: builtin/fetch.c:208 builtin/pull.c:244
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "докладване, че всички обекти може са достижими при започване от този"
@@ -15832,7 +15832,7 @@ msgstr ""
msgid "run 'maintenance --auto' after fetching"
msgstr "изпълняване на „maintenance --auto“ след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:217 builtin/pull.c:243
+#: builtin/fetch.c:217 builtin/pull.c:247
msgid "check for forced-updates on all updated branches"
msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
@@ -17381,10 +17381,7 @@ msgstr "в края на пакетния файл има повредени д
#: builtin/index-pack.c:1210
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
-msgstr ""
-"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
-"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
-"kernel.org“."
+msgstr "фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“"
#: builtin/index-pack.c:1233
msgid "Resolving deltas"
@@ -18571,33 +18568,33 @@ msgstr "Наличните стратегии са:"
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:133
+#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:134
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:260 builtin/pull.c:136
+#: builtin/merge.c:260 builtin/pull.c:137
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:139
+#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:140
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:263 builtin/pull.c:142
+#: builtin/merge.c:263 builtin/pull.c:143
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:148
+#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:149
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:152
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:154
+#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:155
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
@@ -18605,28 +18602,28 @@ msgstr "редактиране на съобщението преди подав
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:162
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:278 builtin/pull.c:164
+#: builtin/merge.c:278 builtin/pull.c:168
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:279 builtin/notes.c:785 builtin/pull.c:168
+#: builtin/merge.c:279 builtin/notes.c:785 builtin/pull.c:172
#: builtin/rebase.c:1117 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:280 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:280 builtin/pull.c:173
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:176
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:282 builtin/pull.c:173
+#: builtin/merge.c:282 builtin/pull.c:177
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
@@ -18646,7 +18643,7 @@ msgstr "преустановяване (--abort) без промяна на ин
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:297 builtin/pull.c:180
+#: builtin/merge.c:297 builtin/pull.c:184
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
@@ -20104,44 +20101,50 @@ msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/pull.c:123
+#: builtin/pull.c:124
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/pull.c:127
+#: builtin/pull.c:128
msgid "Options related to merging"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/pull.c:130
+#: builtin/pull.c:131
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:158 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:159 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
-#: builtin/pull.c:167 parse-options.h:339
+#: builtin/pull.c:165
+msgid "control use of pre-merge-commit and commit-msg hooks"
+msgstr ""
+"дали куките преди подаване и сливане и при промяна на съобщението за "
+"подаване (pre-merge-commit и commit-msg) да се изпълнят"
+
+#: builtin/pull.c:171 parse-options.h:338
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/pull.c:183
+#: builtin/pull.c:187
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Опции при доставяне"
-#: builtin/pull.c:193
+#: builtin/pull.c:197
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/pull.c:201
+#: builtin/pull.c:205
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
-#: builtin/pull.c:317
+#: builtin/pull.c:321
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:445
+#: builtin/pull.c:449
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -20149,14 +20152,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:447
+#: builtin/pull.c:451
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:448
+#: builtin/pull.c:452
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -20164,7 +20167,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:451
+#: builtin/pull.c:455
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -20175,43 +20178,43 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:456 builtin/rebase.c:951
+#: builtin/pull.c:460 builtin/rebase.c:951
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:458 builtin/pull.c:473
+#: builtin/pull.c:462 builtin/pull.c:477
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:460 builtin/pull.c:475
+#: builtin/pull.c:464 builtin/pull.c:479
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:461 builtin/pull.c:476
+#: builtin/pull.c:465 builtin/pull.c:480
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:463 builtin/pull.c:469 builtin/pull.c:478
+#: builtin/pull.c:467 builtin/pull.c:473 builtin/pull.c:482
#: builtin/rebase.c:957
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:463 builtin/pull.c:478 builtin/pull.c:483
+#: builtin/pull.c:467 builtin/pull.c:482 builtin/pull.c:487
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:471 builtin/rebase.c:949
+#: builtin/pull.c:475 builtin/rebase.c:949
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:480
+#: builtin/pull.c:484
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, може да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:485
+#: builtin/pull.c:489
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -20220,16 +20223,16 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:596
+#: builtin/pull.c:600
#, c-format
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "недостъпно подаване: %s"
-#: builtin/pull.c:902
+#: builtin/pull.c:908
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:936
+#: builtin/pull.c:942
msgid ""
"You have divergent branches and need to specify how to reconcile them.\n"
"You can do so by running one of the following commands sometime before\n"
@@ -20258,19 +20261,19 @@ msgstr ""
"използвайте опциите „--rebase“, „--no-rebase“, „--ff-only“. Те са с\n"
"приоритет пред настройките.\n"
-#: builtin/pull.c:1010
+#: builtin/pull.c:1016
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:1014
+#: builtin/pull.c:1020
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:1015
+#: builtin/pull.c:1021
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:1040
+#: builtin/pull.c:1046
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -20280,7 +20283,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:1046
+#: builtin/pull.c:1052
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -20297,24 +20300,24 @@ msgstr ""
" git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:1061
+#: builtin/pull.c:1067
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:1066
+#: builtin/pull.c:1072
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:1068
+#: builtin/pull.c:1074
msgid "Cannot fast-forward to multiple branches."
msgstr "Не може да превъртите към повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:1082
+#: builtin/pull.c:1088
msgid "Need to specify how to reconcile divergent branches."
msgstr ""
"Трябва да укажете как да се решават разликите при разминаване на клоните."
-#: builtin/pull.c:1096
+#: builtin/pull.c:1102
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -25581,27 +25584,27 @@ msgstr "период на валидност/запазване"
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
-#: parse-options.h:309
+#: parse-options.h:308
msgid "be more verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: parse-options.h:311
+#: parse-options.h:310
msgid "be more quiet"
msgstr "по-малко подробности"
-#: parse-options.h:317
+#: parse-options.h:316
msgid "use <n> digits to display object names"
msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от имената на обектите"
-#: parse-options.h:336
+#: parse-options.h:335
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: parse-options.h:337
+#: parse-options.h:336
msgid "read pathspec from file"
msgstr "изчитане на пътищата от ФАЙЛ"
-#: parse-options.h:338
+#: parse-options.h:337
msgid ""
"with --pathspec-from-file, pathspec elements are separated with NUL character"
msgstr ""