summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-05-16 11:08:00 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-05-16 11:08:00 (GMT)
commit5163ba92b1f91b3b992a7516abd2f95adb6282d2 (patch)
tree0cae2270acc242d60bc894096168f105db63ed70 /po/bg.po
parent2e8c27b3d3ca571bf59659dcc80ad6eec5ba255a (diff)
downloadgit-5163ba92b1f91b3b992a7516abd2f95adb6282d2.zip
git-5163ba92b1f91b3b992a7516abd2f95adb6282d2.tar.gz
git-5163ba92b1f91b3b992a7516abd2f95adb6282d2.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4868t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po6570
1 files changed, 3466 insertions, 3104 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 7990313..bb9c9ba 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -133,7 +133,7 @@
# hash контролна сума, изчисляване на контролна сума
# fanout откъс (разперване???)
# idx - index of pack file, 1 index per 1 packfile
-# midx - multi-pack index, for objects across multiple packfiles
+# midx, multi-pack index - файл с индекса за множество пакети
# overlay mode - припокриващ режим (при изтеглянe)
# incremental file нарастващ файл
# split (commit-graphr) раздробен (граф с подавания)
@@ -143,6 +143,7 @@
# cone pattern matching пътеводно напасване
# negative pattern отрицателен шаблон
# colored hunk/diff оцветено парче/разлика
+# up to date обновен, освен като самостотелва дума - актуален или completely up to date - напълно актуален
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -159,10 +160,10 @@
# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.25\n"
+"Project-Id-Version: git 2.27\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-11 15:26+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-03-12 00:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-05 12:10+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-05-16 13:05+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -176,9 +177,9 @@ msgstr ""
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
-#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 sequencer.c:3124
-#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:875 builtin/rebase.c:1687
-#: builtin/rebase.c:2086 builtin/rebase.c:2130
+#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 reset.c:65 sequencer.c:3142
+#: sequencer.c:3581 sequencer.c:3723 builtin/rebase.c:1519
+#: builtin/rebase.c:1920
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
@@ -206,8 +207,7 @@ msgstr "Обновяване"
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
-#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 sequencer.c:3317
-#: builtin/rebase.c:899
+#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 reset.c:89 sequencer.c:3336
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
@@ -223,8 +223,8 @@ msgstr[1] "%d файла обновени\n"
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
-#: add-interactive.c:721 apply.c:4110 builtin/checkout.c:281
-#: builtin/reset.c:144
+#: add-interactive.c:721 apply.c:4110 builtin/checkout.c:294
+#: builtin/reset.c:145
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
@@ -347,11 +347,11 @@ msgstr "избор на номериран елемент"
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(празно) без избор на нищо"
-#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1851
+#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:816 git-add--interactive.perl:1851
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1848
+#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:817 git-add--interactive.perl:1848
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
@@ -365,10 +365,11 @@ msgstr "извън индекса"
#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2251
#: builtin/am.c:2254 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
-#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:189 builtin/submodule--helper.c:409
+#: builtin/merge.c:276 builtin/pull.c:190 builtin/submodule--helper.c:409
#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
-#: builtin/submodule--helper.c:2148 git-add--interactive.perl:213
+#: builtin/submodule--helper.c:2148 bugreport.c:80
+#: git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "път"
@@ -377,27 +378,27 @@ msgid "could not refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
#
-#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1765
+#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:781 git-add--interactive.perl:1765
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
-#: add-patch.c:33 git-add--interactive.perl:1428
+#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1428
#, c-format, perl-format
msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1429
+#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1429
#, c-format, perl-format
msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1430
+#: add-patch.c:36 git-add--interactive.perl:1430
#, c-format, perl-format
msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:37
+#: add-patch.c:38
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"staging."
@@ -405,7 +406,7 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"добавено към индекса."
-#: add-patch.c:40
+#: add-patch.c:41
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
@@ -419,22 +420,22 @@ msgstr ""
"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
-#: add-patch.c:54 git-add--interactive.perl:1433
+#: add-patch.c:55 git-add--interactive.perl:1433
#, c-format, perl-format
msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:55 git-add--interactive.perl:1434
+#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1434
#, c-format, perl-format
msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1435
+#: add-patch.c:57 git-add--interactive.perl:1435
#, c-format, perl-format
msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:58
+#: add-patch.c:59
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"stashing."
@@ -442,7 +443,7 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"скътано."
-#: add-patch.c:61
+#: add-patch.c:62
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
@@ -456,22 +457,22 @@ msgstr ""
"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
-#: add-patch.c:77 git-add--interactive.perl:1438
+#: add-patch.c:78 git-add--interactive.perl:1438
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:78 git-add--interactive.perl:1439
+#: add-patch.c:79 git-add--interactive.perl:1439
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:79 git-add--interactive.perl:1440
+#: add-patch.c:80 git-add--interactive.perl:1440
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:81
+#: add-patch.c:82
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"unstaging."
@@ -479,7 +480,7 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"извадено от индекса."
-#: add-patch.c:84
+#: add-patch.c:85
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
@@ -493,23 +494,23 @@ msgstr ""
"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
-#: add-patch.c:99 git-add--interactive.perl:1443
+#: add-patch.c:100 git-add--interactive.perl:1443
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:100 git-add--interactive.perl:1444
+#: add-patch.c:101 git-add--interactive.perl:1444
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:101 git-add--interactive.perl:1445
+#: add-patch.c:102 git-add--interactive.perl:1445
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:103 add-patch.c:168 add-patch.c:211
+#: add-patch.c:104 add-patch.c:169 add-patch.c:212
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"applying."
@@ -517,7 +518,7 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"набелязано за прилагане."
-#: add-patch.c:106
+#: add-patch.c:107
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
@@ -531,7 +532,7 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
-#: add-patch.c:121 git-add--interactive.perl:1448
+#: add-patch.c:122 git-add--interactive.perl:1448
#: git-add--interactive.perl:1463
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
@@ -539,19 +540,19 @@ msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
"%s,?]? "
-#: add-patch.c:122 git-add--interactive.perl:1449
+#: add-patch.c:123 git-add--interactive.perl:1449
#: git-add--interactive.perl:1464
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:123 git-add--interactive.perl:1450
+#: add-patch.c:124 git-add--interactive.perl:1450
#: git-add--interactive.perl:1465
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:125 add-patch.c:147 add-patch.c:190
+#: add-patch.c:126 add-patch.c:148 add-patch.c:191
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
"discarding."
@@ -559,7 +560,7 @@ msgstr ""
"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
"набелязано за зануляване."
-#: add-patch.c:128 add-patch.c:193
+#: add-patch.c:129 add-patch.c:194
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
@@ -576,25 +577,25 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
"дърво\n"
-#: add-patch.c:143 add-patch.c:186 git-add--interactive.perl:1453
+#: add-patch.c:144 add-patch.c:187 git-add--interactive.perl:1453
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
"n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:144 add-patch.c:187 git-add--interactive.perl:1454
+#: add-patch.c:145 add-patch.c:188 git-add--interactive.perl:1454
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:145 add-patch.c:188 git-add--interactive.perl:1455
+#: add-patch.c:146 add-patch.c:189 git-add--interactive.perl:1455
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:150
+#: add-patch.c:151
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
@@ -611,25 +612,25 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво\n"
-#: add-patch.c:164 add-patch.c:207 git-add--interactive.perl:1458
+#: add-patch.c:165 add-patch.c:208 git-add--interactive.perl:1458
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
"q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:165 add-patch.c:208 git-add--interactive.perl:1459
+#: add-patch.c:166 add-patch.c:209 git-add--interactive.perl:1459
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:166 add-patch.c:209 git-add--interactive.perl:1460
+#: add-patch.c:167 add-patch.c:210 git-add--interactive.perl:1460
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:171
+#: add-patch.c:172
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
@@ -646,7 +647,7 @@ msgstr ""
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво\n"
-#: add-patch.c:214
+#: add-patch.c:215
msgid ""
"y - apply this hunk to worktree\n"
"n - do not apply this hunk to worktree\n"
@@ -660,34 +661,34 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
-#: add-patch.c:318
+#: add-patch.c:319
#, c-format
msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на парчето „%.*s“ не може да се анализира"
-#: add-patch.c:337 add-patch.c:341
+#: add-patch.c:338 add-patch.c:342
#, c-format
msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на оцветеното парче „%.*s“ не може да се анализира"
-#: add-patch.c:395
+#: add-patch.c:396
msgid "could not parse diff"
msgstr "разликата не може да се анализира"
-#: add-patch.c:414
+#: add-patch.c:415
msgid "could not parse colored diff"
msgstr "оцветената разлика не може да се анализира"
-#: add-patch.c:428
+#: add-patch.c:429
#, c-format
msgid "failed to run '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: add-patch.c:587
+#: add-patch.c:588
msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
msgstr "изходът от „interactive.diffFilter“ не напасва"
-#: add-patch.c:588
+#: add-patch.c:589
msgid ""
"Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
"between its input and output lines."
@@ -695,7 +696,7 @@ msgstr ""
"Обработените редове на изхода на ползвания филтър, трябва\n"
"да се отнасят едно към едно спрямо редовете на входа."
-#: add-patch.c:761
+#: add-patch.c:762
#, c-format
msgid ""
"expected context line #%d in\n"
@@ -704,7 +705,7 @@ msgstr ""
"очаква се ред №%d от контекста в\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:776
+#: add-patch.c:777
#, c-format
msgid ""
"hunks do not overlap:\n"
@@ -717,11 +718,11 @@ msgstr ""
" не завършва с:\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:1052 git-add--interactive.perl:1112
+#: add-patch.c:1053 git-add--interactive.perl:1112
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
-#: add-patch.c:1056
+#: add-patch.c:1057
#, c-format
msgid ""
"---\n"
@@ -736,7 +737,7 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати.\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: add-patch.c:1070 git-add--interactive.perl:1126
+#: add-patch.c:1071 git-add--interactive.perl:1126
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -746,11 +747,11 @@ msgstr ""
"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
"редактирането — отказано.\n"
-#: add-patch.c:1103
+#: add-patch.c:1104
msgid "could not parse hunk header"
msgstr "заглавната част парчето не може да се анализира"
-#: add-patch.c:1148
+#: add-patch.c:1149
msgid "'git apply --cached' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
@@ -874,37 +875,47 @@ msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
msgid "'git apply' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
-#: advice.c:115
+#: advice.c:140
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Disable this message with \"git config advice.%s false\""
+msgstr ""
+"\n"
+"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
+" git config advice.%s false"
+
+#: advice.c:156
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:168
+#: advice.c:247
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:170
+#: advice.c:249
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:172
+#: advice.c:251
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:174
+#: advice.c:253
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:176
+#: advice.c:255
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:178
+#: advice.c:257
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:186
+#: advice.c:265
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -912,23 +923,23 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:194
+#: advice.c:273
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:199 builtin/merge.c:1335
+#: advice.c:278 builtin/merge.c:1354
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:201
+#: advice.c:280
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:202
+#: advice.c:281
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:208
+#: advice.c:287
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
@@ -1232,7 +1243,7 @@ msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:61 setup.c:298
+#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:61 setup.c:308
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1433,7 +1444,7 @@ msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвър
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1201
+#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1194
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
@@ -1560,7 +1571,7 @@ msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:5005 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:5005 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:525
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
@@ -1570,7 +1581,7 @@ msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БР
#: apply.c:5008 builtin/am.c:2239 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3457 builtin/rebase.c:1508
+#: builtin/pack-objects.c:3457 builtin/rebase.c:1333
msgid "action"
msgstr "действие"
@@ -1600,8 +1611,8 @@ msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
#: apply.c:5025 builtin/add.c:323 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1360 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
-#: builtin/log.c:2166 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/commit.c:1366 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
+#: builtin/log.c:2188 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
@@ -1621,6 +1632,55 @@ msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
+#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:351
+#, c-format
+msgid "cannot stream blob %s"
+msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
+
+#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:369
+#, c-format
+msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
+msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
+
+#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:359
+#, c-format
+msgid "cannot read %s"
+msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: archive-tar.c:465
+#, c-format
+msgid "unable to start '%s' filter"
+msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
+
+#: archive-tar.c:468
+msgid "unable to redirect descriptor"
+msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
+
+#: archive-tar.c:475
+#, c-format
+msgid "'%s' filter reported error"
+msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
+
+#: archive-zip.c:319
+#, c-format
+msgid "path is not valid UTF-8: %s"
+msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
+
+#: archive-zip.c:323
+#, c-format
+msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
+msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
+
+#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:231 builtin/pack-objects.c:234
+#, c-format
+msgid "deflate error (%d)"
+msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
+
+#: archive-zip.c:615
+#, c-format
+msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
+msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
+
#: archive.c:14
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
@@ -1640,172 +1700,123 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:372 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
+#: archive.c:377 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:315
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:396
+#: archive.c:401
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "такъв указател няма: %.*s"
-#: archive.c:401
+#: archive.c:407
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
-#: archive.c:414
+#: archive.c:420
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "не е обект-дърво: %s"
-#: archive.c:426
+#: archive.c:432
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "текущата работна директория не е следена"
-#: archive.c:457
+#: archive.c:464
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:457
+#: archive.c:464
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:458 builtin/log.c:1653
+#: archive.c:465 builtin/log.c:1674
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:459
+#: archive.c:466
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
+#: archive.c:467 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:130 builtin/fast-export.c:1162
-#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:887
-#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:907
+#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:561 builtin/ls-files.c:564
#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
#: parse-options.h:190
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
+#: archive.c:468 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:463
+#: archive.c:470
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:464
+#: archive.c:471
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:465
+#: archive.c:472
msgid "store only"
msgstr "съхранение без компресиране"
-#: archive.c:466
+#: archive.c:473
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
-#: archive.c:474
+#: archive.c:481
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
-#: archive.c:477
+#: archive.c:484
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: archive.c:486 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
#: builtin/submodule--helper.c:1406 builtin/submodule--helper.c:1911
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
+#: archive.c:487 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
+#: archive.c:488 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
+#: archive.c:489 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:489
+#: archive.c:496
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:491
+#: archive.c:498
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:493
+#: archive.c:500
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:515
+#: archive.c:522
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:522
+#: archive.c:529
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
-#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:351
-#, c-format
-msgid "cannot stream blob %s"
-msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
-
-#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:369
-#, c-format
-msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
-msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
-
-#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:359
-#, c-format
-msgid "cannot read %s"
-msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: archive-tar.c:465
-#, c-format
-msgid "unable to start '%s' filter"
-msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
-
-#: archive-tar.c:468
-msgid "unable to redirect descriptor"
-msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
-
-#: archive-tar.c:475
-#, c-format
-msgid "'%s' filter reported error"
-msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
-
-#: archive-zip.c:319
-#, c-format
-msgid "path is not valid UTF-8: %s"
-msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
-
-#: archive-zip.c:323
-#, c-format
-msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
-msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
-
-#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:231 builtin/pack-objects.c:234
-#, c-format
-msgid "deflate error (%d)"
-msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-
-#: archive-zip.c:615
-#, c-format
-msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
-msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
-
#: attr.c:212
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
@@ -1898,12 +1909,12 @@ msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери б
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:920 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
+#: bisect.c:920 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:255
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:966 builtin/merge.c:149
+#: bisect.c:966 builtin/merge.c:151
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1943,41 +1954,41 @@ msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:2700
+#: blame.c:2777
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:2714
+#: blame.c:2791
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:2735
+#: blame.c:2812
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1942 sequencer.c:2006
-#: sequencer.c:4358 submodule.c:847 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:388
-#: builtin/log.c:991 builtin/log.c:1520 builtin/log.c:1925 builtin/log.c:2215
-#: builtin/merge.c:412 builtin/pack-objects.c:3275 builtin/pack-objects.c:3290
+#: blame.c:2821 bundle.c:167 ref-filter.c:2200 remote.c:1924 sequencer.c:2018
+#: sequencer.c:4466 submodule.c:847 builtin/commit.c:1047 builtin/log.c:405
+#: builtin/log.c:1012 builtin/log.c:1541 builtin/log.c:1947 builtin/log.c:2237
+#: builtin/merge.c:415 builtin/pack-objects.c:3275 builtin/pack-objects.c:3290
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:2762
+#: blame.c:2839
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:2773
+#: blame.c:2850
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:2784
+#: blame.c:2861
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
@@ -2110,12 +2121,12 @@ msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
-#: branch.c:364
+#: branch.c:365
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
-#: branch.c:387
+#: branch.c:388
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
@@ -2130,8 +2141,8 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2258 sequencer.c:3016
-#: builtin/commit.c:815
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2270 sequencer.c:3034
+#: builtin/commit.c:814
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -2184,7 +2195,7 @@ msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:461 builtin/log.c:203 builtin/log.c:1814 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:461 builtin/log.c:208 builtin/log.c:1836 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -2207,313 +2218,258 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:51 sequencer.c:2719 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
-#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2014 builtin/replace.c:457
-#, c-format
-msgid "could not parse %s"
-msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-
-#: commit.c:53
-#, c-format
-msgid "%s %s is not a commit!"
-msgstr "%s %s не е подаване!"
-
-#: commit.c:193
-msgid ""
-"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
-"and will be removed in a future Git version.\n"
-"\n"
-"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
-"to convert the grafts into replace refs.\n"
-"\n"
-"Turn this message off by running\n"
-"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
-msgstr ""
-"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
-"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
-"\n"
-"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
-"указатели с командата:\n"
-"\n"
-" git replace --convert-graft-file\n"
-"\n"
-"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
-"\n"
-" git config advice.graftFileDeprecated false"
-
-#: commit.c:1153
-#, c-format
-msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
-msgstr ""
-"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-
-#: commit.c:1157
-#, c-format
-msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
-msgstr ""
-"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-
-#: commit.c:1160
-#, c-format
-msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
-msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-
-#: commit.c:1163
-#, c-format
-msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
-msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-
-#: commit.c:1417
-msgid ""
-"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
-"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
-"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
-msgstr ""
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
-"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
-"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
-
-#: commit-graph.c:122
+#: commit-graph.c:182
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
-#: commit-graph.c:189
+#: commit-graph.c:247
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:196
+#: commit-graph.c:254
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:203
+#: commit-graph.c:261
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:226
+#: commit-graph.c:283
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
-#: commit-graph.c:237
+#: commit-graph.c:294
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
-#: commit-graph.c:280
+#: commit-graph.c:363
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
-#: commit-graph.c:343
+#: commit-graph.c:435
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:353
+#: commit-graph.c:445
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
-#: commit-graph.c:401
+#: commit-graph.c:493
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
-#: commit-graph.c:425
+#: commit-graph.c:517
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
-#: commit-graph.c:558 commit-graph.c:618
+#: commit-graph.c:650 commit-graph.c:710
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
-#: commit-graph.c:579
+#: commit-graph.c:671
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:852 builtin/am.c:1292
+#: commit-graph.c:947 builtin/am.c:1292
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: commit-graph.c:1011 builtin/pack-objects.c:2782
+#: commit-graph.c:1095
+msgid "Writing changed paths Bloom filters index"
+msgstr "Запис на индекса за промените в пътищата следени от филтрите на Блум"
+
+#: commit-graph.c:1120
+msgid "Writing changed paths Bloom filters data"
+msgstr "Запис на данните за промените в пътищата следени от филтрите на Блум"
+
+#: commit-graph.c:1159 builtin/pack-objects.c:2782
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:1043
+#: commit-graph.c:1195
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1060
+#: commit-graph.c:1212
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1079
+#: commit-graph.c:1232
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1098
+#: commit-graph.c:1251
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1173
+#: commit-graph.c:1299
+msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
+msgstr "Изчисляване на филтрите на Блум на пътищата с промяна при подаването"
+
+#: commit-graph.c:1358
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-#: commit-graph.c:1186
+#: commit-graph.c:1371
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:1190
+#: commit-graph.c:1375
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:1214
+#: commit-graph.c:1404
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
-#: commit-graph.c:1234
+#: commit-graph.c:1425
#, c-format
msgid "invalid commit object id: %s"
msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
-#: commit-graph.c:1249
+#: commit-graph.c:1441
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-#: commit-graph.c:1264
+#: commit-graph.c:1456
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1294
+#: commit-graph.c:1488
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1340
+#: commit-graph.c:1537
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-#: commit-graph.c:1373 midx.c:814
+#: commit-graph.c:1571 midx.c:812
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1385 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:248
-#, c-format
-msgid "unable to create '%s'"
-msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
+#: commit-graph.c:1583
+msgid "unable to create temporary graph layer"
+msgstr "не може да бъде създаден временен слой за гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1445
+#: commit-graph.c:1658
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-#: commit-graph.c:1486
+#: commit-graph.c:1703
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
-#: commit-graph.c:1498
+#: commit-graph.c:1719
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1518
+#: commit-graph.c:1739
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1631
+#: commit-graph.c:1865
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
-#: commit-graph.c:1642
+#: commit-graph.c:1876
#, c-format
msgid "unexpected duplicate commit id %s"
msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
-#: commit-graph.c:1665
+#: commit-graph.c:1899
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1844
+#: commit-graph.c:2087
#, c-format
msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-#: commit-graph.c:1855
+#: commit-graph.c:2098
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1944
+#: commit-graph.c:2191
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:1954
+#: commit-graph.c:2201
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
-#: commit-graph.c:1964 commit-graph.c:1979
+#: commit-graph.c:2211 commit-graph.c:2226
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
-#: commit-graph.c:1971
+#: commit-graph.c:2218
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-#: commit-graph.c:1989
+#: commit-graph.c:2236
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2003
+#: commit-graph.c:2250
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
-#: commit-graph.c:2010
+#: commit-graph.c:2257
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2020
+#: commit-graph.c:2267
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-#: commit-graph.c:2029
+#: commit-graph.c:2276
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2042
+#: commit-graph.c:2289
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-#: commit-graph.c:2047
+#: commit-graph.c:2294
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -2521,7 +2477,7 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
-#: commit-graph.c:2051
+#: commit-graph.c:2298
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -2529,25 +2485,91 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
-#: commit-graph.c:2066
+#: commit-graph.c:2313
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
"другаде е %u"
-#: commit-graph.c:2072
+#: commit-graph.c:2319
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
"%<PRIuMAX>"
+#: commit.c:51 sequencer.c:2739 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
+#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2014 builtin/replace.c:457
+#, c-format
+msgid "could not parse %s"
+msgstr "„%s“ не може да се анализира"
+
+#: commit.c:53
+#, c-format
+msgid "%s %s is not a commit!"
+msgstr "%s %s не е подаване!"
+
+#: commit.c:193
+msgid ""
+"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
+"and will be removed in a future Git version.\n"
+"\n"
+"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
+"to convert the grafts into replace refs.\n"
+"\n"
+"Turn this message off by running\n"
+"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
+msgstr ""
+"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
+"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
+"\n"
+"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
+"указатели с командата:\n"
+"\n"
+" git replace --convert-graft-file\n"
+"\n"
+"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git config advice.graftFileDeprecated false"
+
+#: commit.c:1180
+#, c-format
+msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
+msgstr ""
+"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
+
+#: commit.c:1184
+#, c-format
+msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
+msgstr ""
+"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
+
+#: commit.c:1187
+#, c-format
+msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
+msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
+
+#: commit.c:1190
+#, c-format
+msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
+msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
+
+#: commit.c:1444
+msgid ""
+"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
+"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
+"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
+msgstr ""
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
+"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
+"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
+
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
-#: config.c:124
+#: config.c:125
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
@@ -2562,162 +2584,162 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
-#: config.c:140
+#: config.c:141
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
-#: config.c:151
+#: config.c:152
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
-#: config.c:197
+#: config.c:198
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
-#: config.c:376
+#: config.c:378
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
-#: config.c:382
+#: config.c:384
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:406 sequencer.c:2444
+#: config.c:408 sequencer.c:2456
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-#: config.c:412
+#: config.c:414
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
-#: config.c:448 config.c:460
+#: config.c:450 config.c:462
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
-#: config.c:495
+#: config.c:497
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "неправилен формат в „%s“"
-#: config.c:821
+#: config.c:836
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
-#: config.c:825
+#: config.c:840
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
-#: config.c:829
+#: config.c:844
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
-#: config.c:833
+#: config.c:848
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
-#: config.c:837
+#: config.c:852
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
-#: config.c:841
+#: config.c:856
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
-#: config.c:978
+#: config.c:993
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
-#: config.c:978
+#: config.c:993
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
-#: config.c:979
+#: config.c:994
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
-#: config.c:998
+#: config.c:1013
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
-#: config.c:1001
+#: config.c:1016
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
-#: config.c:1004
+#: config.c:1019
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
-#: config.c:1007
+#: config.c:1022
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
-#: config.c:1010
+#: config.c:1025
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
-#: config.c:1013
+#: config.c:1028
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
-#: config.c:1108
+#: config.c:1123
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-#: config.c:1117
+#: config.c:1132
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
-#: config.c:1208
+#: config.c:1223
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
-#: config.c:1222 config.c:1233
+#: config.c:1237 config.c:1248
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-#: config.c:1325
+#: config.c:1340
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
-#: config.c:1358
+#: config.c:1373
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1430
+#: config.c:1445
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“"
-#: config.c:1456
+#: config.c:1471
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: config.c:1457
+#: config.c:1472
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
@@ -2725,132 +2747,132 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3541
+#: config.c:1533 builtin/pack-objects.c:3541
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1639
+#: config.c:1655
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
-#: config.c:1642
+#: config.c:1658
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
-#: config.c:1659
+#: config.c:1675
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
-#: config.c:1689
+#: config.c:1705
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
-#: config.c:1743
+#: config.c:1759
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2097
+#: config.c:2113
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2267
+#: config.c:2283
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2312
+#: config.c:2328
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2358
+#: config.c:2374
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2360
+#: config.c:2376
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2441
+#: config.c:2457
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2473
+#: config.c:2489
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2502
+#: config.c:2518
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2754 config.c:3078
+#: config.c:2770 config.c:3094
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2765
+#: config.c:2781
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:2800 builtin/config.c:344
+#: config.c:2816 builtin/config.c:344
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:2825
+#: config.c:2841
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:2838 config.c:3091
+#: config.c:2854 config.c:3107
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2849
+#: config.c:2865
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:2858 config.c:3096
+#: config.c:2874 config.c:3112
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:2943 config.c:3193
+#: config.c:2959 config.c:3209
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:2977
+#: config.c:2993
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2979 builtin/remote.c:655 builtin/remote.c:849 builtin/remote.c:857
+#: config.c:2995 builtin/remote.c:655 builtin/remote.c:849 builtin/remote.c:857
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3069
+#: config.c:3085
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3236
+#: config.c:3252
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -2920,7 +2942,7 @@ msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
#: connect.c:445
msgid "expected flush after ref listing"
-msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
+msgstr "след изброяването на указателите се очаква изчистване на буферите"
#: connect.c:544
#, c-format
@@ -3019,19 +3041,19 @@ msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:98 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:107 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:44
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
-#: connected.c:110
+#: connected.c:119
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:130
+#: connected.c:139
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:137
+#: connected.c:146
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
@@ -3140,15 +3162,15 @@ msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
-#: convert.c:839
+#: convert.c:840
msgid "unexpected filter type"
msgstr "неочакван вид филтър"
-#: convert.c:850
+#: convert.c:851
msgid "path name too long for external filter"
msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
-#: convert.c:924
+#: convert.c:943
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
@@ -3157,20 +3179,43 @@ msgstr ""
"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
"филтрирани"
-#: convert.c:1223
+#: convert.c:1243
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
-#: convert.c:1411 convert.c:1445
+#: convert.c:1431 convert.c:1465
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
-#: convert.c:1489
+#: convert.c:1511
#, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
+#: credential.c:92
+msgid "refusing to work with credential missing host field"
+msgstr "адресът трябва задължително да съдържа хост"
+
+#: credential.c:94
+msgid "refusing to work with credential missing protocol field"
+msgstr "адресът трябва задължително да съдържа протокол"
+
+#: credential.c:375
+#, c-format
+msgid "url contains a newline in its %s component: %s"
+msgstr "адресът съдържа нов ред в частта за %s: %s"
+
+#: credential.c:396
+#, c-format
+msgid "url has no scheme: %s"
+msgstr "адресът е без схема: %s"
+
+#: credential.c:456
+#, c-format
+msgid "credential url cannot be parsed: %s"
+msgstr "адресът за идентификация не може да се анализира: „%s“"
+
#: date.c:138
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
@@ -3265,15 +3310,6 @@ msgstr ""
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
-#: diffcore-order.c:24
-#, c-format
-msgid "failed to read orderfile '%s'"
-msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: diffcore-rename.c:543
-msgid "Performing inexact rename detection"
-msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
-
#: diff-no-index.c:238
msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
@@ -3342,38 +3378,38 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4202
+#: diff.c:4238
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4547
+#: diff.c:4583
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4550
+#: diff.c:4586
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4628
+#: diff.c:4664
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4676
+#: diff.c:4712
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
-#: diff.c:4681 diff.c:4686 diff.c:4691 diff.c:4696 diff.c:5209
+#: diff.c:4717 diff.c:4722 diff.c:4727 diff.c:4732 diff.c:5245
#: parse-options.c:197 parse-options.c:201
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-#: diff.c:4713
+#: diff.c:4749
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -3382,44 +3418,44 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4798
+#: diff.c:4834
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
-#: diff.c:4822
+#: diff.c:4858
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
-#: diff.c:4836
+#: diff.c:4872
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се открие"
-#: diff.c:4886 diff.c:4892
+#: diff.c:4922 diff.c:4928
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
-#: diff.c:4904
+#: diff.c:4940
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
-#: diff.c:4925
+#: diff.c:4961
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
-#: diff.c:4944
+#: diff.c:4980
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
-#: diff.c:4984
+#: diff.c:5020
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
@@ -3428,153 +3464,153 @@ msgstr ""
"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
"„histogram“ (хистограмен)"
-#: diff.c:5020 diff.c:5040
+#: diff.c:5056 diff.c:5076
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
-#: diff.c:5178
+#: diff.c:5214
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5234
+#: diff.c:5270
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
-#: diff.c:5257
+#: diff.c:5293
msgid "Diff output format options"
msgstr "Формат на изхода за разликите"
-#: diff.c:5259 diff.c:5265
+#: diff.c:5295 diff.c:5301
msgid "generate patch"
msgstr "създаване на кръпки"
-#: diff.c:5262 builtin/log.c:173
+#: diff.c:5298 builtin/log.c:177
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: diff.c:5267 diff.c:5381 diff.c:5388
+#: diff.c:5303 diff.c:5417 diff.c:5424
msgid "<n>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5268 diff.c:5271
+#: diff.c:5304 diff.c:5307
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
-#: diff.c:5273
+#: diff.c:5309
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
-#: diff.c:5276
+#: diff.c:5312
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5280
+#: diff.c:5316
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5284
+#: diff.c:5320
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
-#: diff.c:5287
+#: diff.c:5323
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
-#: diff.c:5289 diff.c:5297
+#: diff.c:5325 diff.c:5333
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
-#: diff.c:5290
+#: diff.c:5326
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
-#: diff.c:5294
+#: diff.c:5330
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
-#: diff.c:5298
+#: diff.c:5334
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
-#: diff.c:5302
+#: diff.c:5338
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
"празните знаци"
-#: diff.c:5305
+#: diff.c:5341
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
"режима на достъп"
-#: diff.c:5308
+#: diff.c:5344
msgid "show only names of changed files"
msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
-#: diff.c:5311
+#: diff.c:5347
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
-#: diff.c:5313
+#: diff.c:5349
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
-#: diff.c:5314
+#: diff.c:5350
msgid "generate diffstat"
msgstr "извеждане на статистика за промените"
-#: diff.c:5316 diff.c:5319 diff.c:5322
+#: diff.c:5352 diff.c:5355 diff.c:5358
msgid "<width>"
msgstr "ШИРОЧИНА"
-#: diff.c:5317
+#: diff.c:5353
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
-#: diff.c:5320
+#: diff.c:5356
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
-#: diff.c:5323
+#: diff.c:5359
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
-#: diff.c:5325
+#: diff.c:5361
msgid "<count>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5326
+#: diff.c:5362
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
-#: diff.c:5329
+#: diff.c:5365
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
-#: diff.c:5332
+#: diff.c:5368
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
-#: diff.c:5335
+#: diff.c:5371
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
"преди и след промяната"
-#: diff.c:5337
+#: diff.c:5373
msgid "show colored diff"
msgstr "разлики в цвят"
-#: diff.c:5338
+#: diff.c:5374
msgid "<kind>"
msgstr "ВИД"
-#: diff.c:5339
+#: diff.c:5375
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
@@ -3582,7 +3618,7 @@ msgstr ""
"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
"преди и след разликата,"
-#: diff.c:5342
+#: diff.c:5378
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
@@ -3590,257 +3626,257 @@ msgstr ""
"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
-#: diff.c:5345 diff.c:5348 diff.c:5351 diff.c:5457
+#: diff.c:5381 diff.c:5384 diff.c:5387 diff.c:5493
msgid "<prefix>"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: diff.c:5346
+#: diff.c:5382
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
-#: diff.c:5349
+#: diff.c:5385
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
-#: diff.c:5352
+#: diff.c:5388
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
-#: diff.c:5355
+#: diff.c:5391
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "без префикс за източника и целта"
-#: diff.c:5358
+#: diff.c:5394
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
"БРОЙ редове"
-#: diff.c:5362 diff.c:5367 diff.c:5372
+#: diff.c:5398 diff.c:5403 diff.c:5408
msgid "<char>"
msgstr "ЗНАК"
-#: diff.c:5363
+#: diff.c:5399
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
-#: diff.c:5368
+#: diff.c:5404
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
-#: diff.c:5373
+#: diff.c:5409
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
-#: diff.c:5376
+#: diff.c:5412
msgid "Diff rename options"
msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
-#: diff.c:5377
+#: diff.c:5413
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
-#: diff.c:5378
+#: diff.c:5414
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
-#: diff.c:5382
+#: diff.c:5418
msgid "detect renames"
msgstr "засичане на преименуванията"
-#: diff.c:5386
+#: diff.c:5422
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
-#: diff.c:5389
+#: diff.c:5425
msgid "detect copies"
msgstr "засичане на копиранията"
-#: diff.c:5393
+#: diff.c:5429
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
-#: diff.c:5395
+#: diff.c:5431
msgid "disable rename detection"
msgstr "без търсене на преименувания"
-#: diff.c:5398
+#: diff.c:5434
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
-#: diff.c:5400
+#: diff.c:5436
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr ""
"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
"на файл"
-#: diff.c:5403
+#: diff.c:5439
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
-#: diff.c:5405
+#: diff.c:5441
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
-#: diff.c:5407
+#: diff.c:5443
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
-#: diff.c:5410
+#: diff.c:5446
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
-#: diff.c:5413
+#: diff.c:5449
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: diff.c:5416
+#: diff.c:5452
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
-#: diff.c:5419
+#: diff.c:5455
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "без промени в знаците за край на ред"
-#: diff.c:5422
+#: diff.c:5458
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
-#: diff.c:5425
+#: diff.c:5461
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
-#: diff.c:5428
+#: diff.c:5464
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
-#: diff.c:5432
+#: diff.c:5468
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
-#: diff.c:5434
+#: diff.c:5470
msgid "<algorithm>"
msgstr "АЛГОРИТЪМ"
-#: diff.c:5435
+#: diff.c:5471
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
-#: diff.c:5437
+#: diff.c:5473
msgid "<text>"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: diff.c:5438
+#: diff.c:5474
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
-#: diff.c:5440 diff.c:5449 diff.c:5452
+#: diff.c:5476 diff.c:5485 diff.c:5488
msgid "<mode>"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: diff.c:5441
+#: diff.c:5477
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
-#: diff.c:5443 diff.c:5446 diff.c:5491
+#: diff.c:5479 diff.c:5482 diff.c:5527
msgid "<regex>"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5444
+#: diff.c:5480
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
-#: diff.c:5447
+#: diff.c:5483
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
-#: diff.c:5450
+#: diff.c:5486
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
-#: diff.c:5453
+#: diff.c:5489
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr ""
"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
-#: diff.c:5456
+#: diff.c:5492
msgid "Other diff options"
msgstr "Други опции за разлики"
-#: diff.c:5458
+#: diff.c:5494
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
"се ползват относителни пътища"
-#: diff.c:5462
+#: diff.c:5498
msgid "treat all files as text"
msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
-#: diff.c:5464
+#: diff.c:5500
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
-#: diff.c:5466
+#: diff.c:5502
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr ""
"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
"случай — с 0"
-#: diff.c:5468
+#: diff.c:5504
msgid "disable all output of the program"
msgstr "без всякакъв изход от програмата"
-#: diff.c:5470
+#: diff.c:5506
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
-#: diff.c:5472
+#: diff.c:5508
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
-#: diff.c:5474
+#: diff.c:5510
msgid "<when>"
msgstr "КОГА"
-#: diff.c:5475
+#: diff.c:5511
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
-#: diff.c:5478
+#: diff.c:5514
msgid "<format>"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: diff.c:5479
+#: diff.c:5515
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
-#: diff.c:5483
+#: diff.c:5519
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5486
+#: diff.c:5522
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5488
+#: diff.c:5524
msgid "<string>"
msgstr "НИЗ"
-#: diff.c:5489
+#: diff.c:5525
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
-#: diff.c:5492
+#: diff.c:5528
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
@@ -3848,62 +3884,71 @@ msgstr ""
"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
"на регулярния израз"
-#: diff.c:5495
+#: diff.c:5531
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
-#: diff.c:5498
+#: diff.c:5534
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
-#: diff.c:5501
+#: diff.c:5537
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
-#: diff.c:5502
+#: diff.c:5538
msgid "<object-id>"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
-#: diff.c:5503
+#: diff.c:5539
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
-#: diff.c:5505
+#: diff.c:5541
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
-#: diff.c:5506
+#: diff.c:5542
msgid "select files by diff type"
msgstr "избор на файловете по вид разлика"
-#: diff.c:5508
+#: diff.c:5544
msgid "<file>"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: diff.c:5509
+#: diff.c:5545
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Изход към указания файл"
-#: diff.c:6164
+#: diff.c:6200
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:6167
+#: diff.c:6203
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
"файлове."
-#: diff.c:6170
+#: diff.c:6206
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
+#: diffcore-order.c:24
+#, c-format
+msgid "failed to read orderfile '%s'"
+msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: diffcore-rename.c:592
+msgid "Performing inexact rename detection"
+msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
+
#: dir.c:555
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
@@ -3935,36 +3980,36 @@ msgstr "изключване на пътеводното напасване"
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
-#: dir.c:2144
+#: dir.c:2275
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2479
+#: dir.c:2575
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2603
+#: dir.c:2699
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3407
+#: dir.c:3481
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-#: dir.c:3452 dir.c:3457
+#: dir.c:3526 dir.c:3531
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3486
+#: dir.c:3560
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
-#: editor.c:73
+#: editor.c:74
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
@@ -3973,7 +4018,7 @@ msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да зат
msgid "Filtering content"
msgstr "Филтриране на съдържанието"
-#: entry.c:476
+#: entry.c:479
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
@@ -3983,7 +4028,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху фа
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
-#: environment.c:331
+#: environment.c:336
#, c-format
msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
@@ -4019,32 +4064,32 @@ msgstr "невъзможно писане към отдалечено храни
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1340
+#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1363
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1346
+#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1369
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1348
+#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1371
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1351
+#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1374
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1353
+#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1376
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1357
+#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1380
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
@@ -4137,104 +4182,104 @@ msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1070 fetch-pack.c:1536
+#: fetch-pack.c:1070 fetch-pack.c:1562
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1209
+#: fetch-pack.c:1210
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1216
+#: fetch-pack.c:1217
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:1239
+#: fetch-pack.c:1241
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:1257
+#: fetch-pack.c:1259
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1263
+#: fetch-pack.c:1265
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1303
+#: fetch-pack.c:1326
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1308
+#: fetch-pack.c:1331
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1318
+#: fetch-pack.c:1341
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-#: fetch-pack.c:1320
+#: fetch-pack.c:1343
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
-#: fetch-pack.c:1362
+#: fetch-pack.c:1385
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1409
+#: fetch-pack.c:1432
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1414
+#: fetch-pack.c:1437
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1419
+#: fetch-pack.c:1442
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1762
+#: fetch-pack.c:1788
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1785 builtin/clone.c:689
+#: fetch-pack.c:1811 builtin/clone.c:692
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:1812
+#: fetch-pack.c:1838
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1815
+#: fetch-pack.c:1841
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
-#: gpg-interface.c:408
-msgid "gpg failed to sign the data"
-msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-
-#: gpg-interface.c:434
+#: gpg-interface.c:272
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
-#: gpg-interface.c:437
+#: gpg-interface.c:275
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
+#: gpg-interface.c:457
+msgid "gpg failed to sign the data"
+msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
+
#: graph.c:98
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
@@ -4253,7 +4298,7 @@ msgstr ""
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2145 setup.c:166 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2145 setup.c:176 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
@@ -4338,19 +4383,19 @@ msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
msgid "The common Git guides are:"
msgstr "Популярните въведения в Git са:"
-#: help.c:512
+#: help.c:427
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
-#: help.c:517
+#: help.c:432
msgid "External commands"
msgstr "Външни команди"
-#: help.c:532
+#: help.c:447
msgid "Command aliases"
msgstr "Псевдоними на командите"
-#: help.c:596
+#: help.c:511
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -4359,36 +4404,36 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:655
+#: help.c:570
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:677
+#: help.c:592
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не съществува."
-#: help.c:682
+#: help.c:597
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
-#: help.c:687
+#: help.c:602
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
"имате предвид „%s“."
-#: help.c:695
+#: help.c:610
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-#: help.c:699
+#: help.c:614
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -4402,16 +4447,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Най-близките команди са"
-#: help.c:714
+#: help.c:653
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
-#: help.c:783
+#: help.c:708
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: help.c:787
+#: help.c:712
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -4482,37 +4527,11 @@ msgstr "не може да се ползва празно име като иде
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:436 builtin/commit.c:635
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:634
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
-#: list-objects.c:127
-#, c-format
-msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
-msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
-
-#: list-objects.c:140
-#, c-format
-msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
-msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
-
-#: list-objects.c:375
-#, c-format
-msgid "unable to load root tree for commit %s"
-msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
-
-#: list-objects-filter.c:492
-#, c-format
-msgid "unable to access sparse blob in '%s'"
-msgstr "няма достъп до частично изтегления обект-BLOB в „%s“"
-
-#: list-objects-filter.c:495
-#, c-format
-msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
-msgstr ""
-"данните от филтъра за частични изтегляния в „%s“ не може да бъдат анализирани"
-
#: list-objects-filter-options.c:58
msgid "expected 'tree:<depth>'"
msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
@@ -4539,6 +4558,32 @@ msgstr "добавете нещо след комбинирането:"
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
+#: list-objects-filter.c:492
+#, c-format
+msgid "unable to access sparse blob in '%s'"
+msgstr "няма достъп до частично изтегления обект-BLOB в „%s“"
+
+#: list-objects-filter.c:495
+#, c-format
+msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
+msgstr ""
+"данните от филтъра за частични изтегляния в „%s“ не може да бъдат анализирани"
+
+#: list-objects.c:127
+#, c-format
+msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
+msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
+
+#: list-objects.c:140
+#, c-format
+msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
+msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
+
+#: list-objects.c:375
+#, c-format
+msgid "unable to load root tree for commit %s"
+msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
+
#: lockfile.c:151
#, c-format
msgid ""
@@ -4563,15 +4608,9 @@ msgstr ""
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
-#: merge.c:41
-msgid "failed to read the cache"
-msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1879 builtin/am.c:1913
-#: builtin/checkout.c:541 builtin/checkout.c:800 builtin/clone.c:810
-#: builtin/stash.c:265
-msgid "unable to write new index file"
-msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
+#: ls-refs.c:109
+msgid "expected flush after ls-refs arguments"
+msgstr "след аргументите към „ls-refs“ се очаква изчистване на буферите"
#: merge-recursive.c:356
msgid "(bad commit)\n"
@@ -4895,7 +4934,7 @@ msgstr "добавяне/добавяне"
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:1003
+#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:1005
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
@@ -5013,10 +5052,20 @@ msgstr ""
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:697 builtin/merge.c:877
+#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:706 builtin/merge.c:886
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
+#: merge.c:41
+msgid "failed to read the cache"
+msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
+
+#: merge.c:108 rerere.c:720 builtin/am.c:1879 builtin/am.c:1913
+#: builtin/checkout.c:559 builtin/checkout.c:824 builtin/clone.c:816
+#: builtin/stash.c:265
+msgid "unable to write new index file"
+msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
+
#: midx.c:68
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
@@ -5070,62 +5119,66 @@ msgstr ""
"неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
"преди „%s“"
-#: midx.c:210
+#: midx.c:208
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
msgstr ""
"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
-#: midx.c:260
+#: midx.c:258
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr ""
"индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
"„off_t“ е недостатъчен"
-#: midx.c:288
+#: midx.c:286
msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
msgstr ""
"грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
"пакети"
-#: midx.c:472
+#: midx.c:470
#, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
-#: midx.c:478
+#: midx.c:476
#, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
-#: midx.c:538
+#: midx.c:536
#, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
-#: midx.c:842
+#: midx.c:840
msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
-#: midx.c:875
+#: midx.c:873
#, c-format
msgid "did not see pack-file %s to drop"
msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
-#: midx.c:973
+#: midx.c:925
+msgid "no pack files to index."
+msgstr "няма пакетни файлове за индексиране"
+
+#: midx.c:977
msgid "Writing chunks to multi-pack-index"
msgstr "Запис на откъси към индекс за множество пакети"
-#: midx.c:1052
+#: midx.c:1056
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
-#: midx.c:1108
+#: midx.c:1112
msgid "Looking for referenced packfiles"
msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1123
+#: midx.c:1127
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -5133,54 +5186,58 @@ msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
"%<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:1128
+#: midx.c:1132
+msgid "the midx contains no oid"
+msgstr "във файла с индекса за множество пакети няма идентификатори на обекти"
+
+#: midx.c:1141
msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
msgstr ""
"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти във файл с индекс към "
"множество пакетни файлове"
-#: midx.c:1137
+#: midx.c:1150
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:1157
+#: midx.c:1170
msgid "Sorting objects by packfile"
msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
-#: midx.c:1164
+#: midx.c:1177
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Проверка на отместването на обекти"
-#: midx.c:1180
+#: midx.c:1193
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1186
+#: midx.c:1199
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1195
+#: midx.c:1208
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: midx.c:1220
+#: midx.c:1233
msgid "Counting referenced objects"
msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
-#: midx.c:1230
+#: midx.c:1243
msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1388
+#: midx.c:1401
msgid "could not start pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: midx.c:1407
+#: midx.c:1420
msgid "could not finish pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
@@ -5272,6 +5329,11 @@ msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
+#: pack-bitmap.c:800 pack-bitmap.c:806 builtin/pack-objects.c:2134
+#, c-format
+msgid "unable to get size of %s"
+msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
+
#: packfile.c:629
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
@@ -5291,10 +5353,27 @@ msgstr ""
"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
"да е отрязан)"
-#: pack-bitmap.c:800 pack-bitmap.c:806 builtin/pack-objects.c:2134
+#: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24
#, c-format
-msgid "unable to get size of %s"
-msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
+msgid "option `%s' expects a numerical value"
+msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
+
+#: parse-options-cb.c:41
+#, c-format
+msgid "malformed expiration date '%s'"
+msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
+
+#: parse-options-cb.c:54
+#, c-format
+msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
+msgstr ""
+"опцията „%s“ изисква някоя от стойностите: „always“ (винаги), "
+"„auto“ (автоматично) или „never“ (никога)"
+
+#: parse-options-cb.c:130 parse-options-cb.c:147
+#, c-format
+msgid "malformed object name '%s'"
+msgstr "неправилно име на обект „%s“"
#: parse-options.c:38
#, c-format
@@ -5337,26 +5416,31 @@ msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%
msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
-#: parse-options.c:857
+#: parse-options.c:663 parse-options.c:963
+#, c-format
+msgid "alias of --%s"
+msgstr "псевдоним на „--%s“"
+
+#: parse-options.c:854
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "непозната опция: „%s“"
-#: parse-options.c:859
+#: parse-options.c:856
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "непознат флаг „%c“"
-#: parse-options.c:861
+#: parse-options.c:858
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
-#: parse-options.c:885
+#: parse-options.c:882
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:904
+#: parse-options.c:901
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -5364,47 +5448,20 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:910
+#: parse-options.c:907
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:913
+#: parse-options.c:910
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:952
+#: parse-options.c:949
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
-#: parse-options.c:966
-#, c-format
-msgid "alias of --%s"
-msgstr "псевдоним на „--%s“"
-
-#: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24
-#, c-format
-msgid "option `%s' expects a numerical value"
-msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-
-#: parse-options-cb.c:41
-#, c-format
-msgid "malformed expiration date '%s'"
-msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
-
-#: parse-options-cb.c:54
-#, c-format
-msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
-msgstr ""
-"опцията „%s“ изисква някоя от стойностите: „always“ (винаги), "
-"„auto“ (автоматично) или „never“ (никога)"
-
-#: parse-options-cb.c:130 parse-options-cb.c:147
-#, c-format
-msgid "malformed object name '%s'"
-msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-
#: path.c:915
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
@@ -5464,27 +5521,27 @@ msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализа
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:442
+#: pathspec.c:445
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository at '%s'"
msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището при „%s“"
-#: pathspec.c:517
+#: pathspec.c:521
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
-#: pathspec.c:527
+#: pathspec.c:531
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
-#: pathspec.c:594
+#: pathspec.c:598
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
-#: pathspec.c:639
+#: pathspec.c:643
#, c-format
msgid "line is badly quoted: %s"
msgstr "неправилно цитиран ред: %s"
@@ -5551,7 +5608,7 @@ msgstr "Обновяване на индекса"
msgid "unable to create threaded lstat: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
-#: pretty.c:981
+#: pretty.c:982
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
@@ -5565,30 +5622,43 @@ msgid "promisor remote name cannot begin with '/': %s"
msgstr ""
"името отдалеченото хранилище-гарант не може за започва със знака „/“: %s"
-#: range-diff.c:75
+#: prune-packed.c:35
+msgid "Removing duplicate objects"
+msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
+
+#: range-diff.c:77
msgid "could not start `log`"
msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
-#: range-diff.c:77
+#: range-diff.c:79
msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:96 sequencer.c:5020
+#: range-diff.c:98 sequencer.c:5143
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: range-diff.c:122
+#: range-diff.c:112
+#, c-format
+msgid ""
+"could not parse first line of `log` output: did not start with 'commit ': "
+"'%s'"
+msgstr ""
+"първият ред от изхода на командата „log“ не може да се анализира, защото не "
+"започва с „commit “: „%s“"
+
+#: range-diff.c:137
#, c-format
msgid "could not parse git header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
-#: range-diff.c:285
+#: range-diff.c:301
msgid "failed to generate diff"
msgstr "неуспешно търсене на разлика"
-#: range-diff.c:518 range-diff.c:520
+#: range-diff.c:534 range-diff.c:536
#, c-format
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
@@ -5709,9 +5779,9 @@ msgstr "неподредени записи за „%s“"
#: read-cache.c:1983 read-cache.c:2271 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
#: submodule.c:1619 builtin/add.c:532 builtin/check-ignore.c:181
-#: builtin/checkout.c:470 builtin/checkout.c:656 builtin/clean.c:967
-#: builtin/commit.c:367 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:485
-#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:290
+#: builtin/checkout.c:488 builtin/checkout.c:676 builtin/clean.c:961
+#: builtin/commit.c:364 builtin/diff-tree.c:121 builtin/grep.c:507
+#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:290
#: builtin/submodule--helper.c:332
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
@@ -5768,12 +5838,12 @@ msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се о
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1160 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1122
+#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1174 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1131
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3129 sequencer.c:2343 sequencer.c:3959
+#: read-cache.c:3129 sequencer.c:2355 sequencer.c:4066
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
@@ -5912,14 +5982,14 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3444
-#: sequencer.c:3470 sequencer.c:5125 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:252
+#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3463
+#: sequencer.c:3489 sequencer.c:5248 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:258
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
-#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:184 builtin/rebase.c:210
-#: builtin/rebase.c:234
+#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:190 builtin/rebase.c:216
+#: builtin/rebase.c:240
#, c-format
msgid "could not write '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се запише."
@@ -5950,132 +6020,14 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2262
-#: builtin/rebase.c:170 builtin/rebase.c:195 builtin/rebase.c:221
-#: builtin/rebase.c:246
+#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2274
+#: builtin/rebase.c:176 builtin/rebase.c:201 builtin/rebase.c:227
+#: builtin/rebase.c:252
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: refs.c:262
-#, c-format
-msgid "%s does not point to a valid object!"
-msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
-
-#: refs.c:667
-#, c-format
-msgid "ignoring dangling symref %s"
-msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-
-#: refs.c:669 ref-filter.c:2098
-#, c-format
-msgid "ignoring broken ref %s"
-msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-
-#: refs.c:804
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for writing: %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
-
-#: refs.c:814 refs.c:865
-#, c-format
-msgid "could not read ref '%s'"
-msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
-
-#: refs.c:820
-#, c-format
-msgid "ref '%s' already exists"
-msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
-
-#: refs.c:825
-#, c-format
-msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
-msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
-
-#: refs.c:833 sequencer.c:407 sequencer.c:2701 sequencer.c:2905
-#: sequencer.c:2919 sequencer.c:3177 sequencer.c:5036 strbuf.c:1157
-#: wrapper.c:620
-#, c-format
-msgid "could not write to '%s'"
-msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-
-#: refs.c:860 strbuf.c:1155 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:719
-#: builtin/rebase.c:1029
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for writing"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-
-#: refs.c:867
-#, c-format
-msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
-msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
-
-#: refs.c:998
-#, c-format
-msgid "log for ref %s has gap after %s"
-msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
-
-#: refs.c:1004
-#, c-format
-msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
-msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
-
-#: refs.c:1063
-#, c-format
-msgid "log for %s is empty"
-msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
-
-#: refs.c:1155
-#, c-format
-msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
-msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
-
-#: refs.c:1231
-#, c-format
-msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
-msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
-
-#: refs.c:2023
-#, c-format
-msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
-msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-
-#: refs.c:2055
-msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
-msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-
-#: refs.c:2151 refs.c:2181
-#, c-format
-msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
-msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-
-#: refs.c:2157 refs.c:2192
-#, c-format
-msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
-msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
-
-#: refs/files-backend.c:1233
-#, c-format
-msgid "could not remove reference %s"
-msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-
-#: refs/files-backend.c:1247 refs/packed-backend.c:1541
-#: refs/packed-backend.c:1551
-#, c-format
-msgid "could not delete reference %s: %s"
-msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-
-#: refs/files-backend.c:1250 refs/packed-backend.c:1554
-#, c-format
-msgid "could not delete references: %s"
-msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-
-#: refspec.c:137
-#, c-format
-msgid "invalid refspec '%s'"
-msgstr "неправилен указател: „%s“"
-
-#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1938
+#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1936
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
@@ -6260,115 +6212,233 @@ msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1488
+#: ref-filter.c:1486
#, c-format
msgid "no branch, rebasing %s"
msgstr "извън клон, пребазиране на „%s“"
-#: ref-filter.c:1491
+#: ref-filter.c:1489
#, c-format
msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
msgstr "извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“"
-#: ref-filter.c:1494
+#: ref-filter.c:1492
#, c-format
msgid "no branch, bisect started on %s"
msgstr "извън клон, двоично търсене от „%s“"
-#: ref-filter.c:1504
+#: ref-filter.c:1502
msgid "no branch"
msgstr "извън клон"
-#: ref-filter.c:1540 ref-filter.c:1749
+#: ref-filter.c:1538 ref-filter.c:1747
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1550
+#: ref-filter.c:1548
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:2004
+#: ref-filter.c:2001
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:2093
+#: ref-filter.c:2090
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:2389
+#: ref-filter.c:2095 refs.c:625
+#, c-format
+msgid "ignoring broken ref %s"
+msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
+
+#: ref-filter.c:2386
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2489
+#: ref-filter.c:2486
#, c-format
msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
msgstr "опциите „%s“ и „--merged“ са несъвместими"
-#: ref-filter.c:2492
+#: ref-filter.c:2489
#, c-format
msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
msgstr "опциите „%s“ и „--no-merged“ са несъвместими"
-#: ref-filter.c:2502
+#: ref-filter.c:2499
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: ref-filter.c:2507
+#: ref-filter.c:2504
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
-#: remote.c:366
+#: refs.c:262
+#, c-format
+msgid "%s does not point to a valid object!"
+msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
+
+#: refs.c:623
+#, c-format
+msgid "ignoring dangling symref %s"
+msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
+
+#: refs.c:760
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for writing: %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
+
+#: refs.c:770 refs.c:821
+#, c-format
+msgid "could not read ref '%s'"
+msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
+
+#: refs.c:776
+#, c-format
+msgid "ref '%s' already exists"
+msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
+
+#: refs.c:781
+#, c-format
+msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
+msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
+
+#: refs.c:789 sequencer.c:408 sequencer.c:2721 sequencer.c:2925
+#: sequencer.c:2939 sequencer.c:3195 sequencer.c:5159 strbuf.c:1171
+#: wrapper.c:620
+#, c-format
+msgid "could not write to '%s'"
+msgstr "в „%s“ не може да се пише"
+
+#: refs.c:816 strbuf.c:1169 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:719
+#: builtin/rebase.c:853
+#, c-format
+msgid "could not open '%s' for writing"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
+
+#: refs.c:823
+#, c-format
+msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
+msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
+
+#: refs.c:954
+#, c-format
+msgid "log for ref %s has gap after %s"
+msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
+
+#: refs.c:960
+#, c-format
+msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
+msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
+
+#: refs.c:1019
+#, c-format
+msgid "log for %s is empty"
+msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
+
+#: refs.c:1111
+#, c-format
+msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
+msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
+
+#: refs.c:1187
+#, c-format
+msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
+msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
+
+#: refs.c:1979
+#, c-format
+msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
+msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
+
+#: refs.c:2011
+msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
+msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
+
+#: refs.c:2107 refs.c:2137
+#, c-format
+msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
+msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
+
+#: refs.c:2113 refs.c:2148
+#, c-format
+msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
+msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
+
+#: refs/files-backend.c:1233
+#, c-format
+msgid "could not remove reference %s"
+msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
+
+#: refs/files-backend.c:1247 refs/packed-backend.c:1541
+#: refs/packed-backend.c:1551
+#, c-format
+msgid "could not delete reference %s: %s"
+msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
+
+#: refs/files-backend.c:1250 refs/packed-backend.c:1554
+#, c-format
+msgid "could not delete references: %s"
+msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
+
+#: refspec.c:137
+#, c-format
+msgid "invalid refspec '%s'"
+msgstr "неправилен указател: „%s“"
+
+#: remote.c:355
#, c-format
msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
msgstr ""
"съкращението за отдалечено хранилище не може за започва със знака „/“: %s"
-#: remote.c:414
+#: remote.c:403
msgid "more than one receivepack given, using the first"
msgstr "зададен е повече от един пакет за получаване, ще се ползва първият"
-#: remote.c:422
+#: remote.c:411
msgid "more than one uploadpack given, using the first"
msgstr "зададен е повече от един пакет за изпращане, ще се ползва първият"
-#: remote.c:612
+#: remote.c:594
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:616
+#: remote.c:598
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:620
+#: remote.c:602
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:688
+#: remote.c:670
#, c-format
msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
msgstr "ключ „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
-#: remote.c:698
+#: remote.c:680
#, c-format
msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
msgstr "стойност „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
-#: remote.c:1004
+#: remote.c:986
#, c-format
msgid "src refspec %s does not match any"
msgstr "указателят на версия-източник „%s“ не съвпада с никой обект"
-#: remote.c:1009
+#: remote.c:991
#, c-format
msgid "src refspec %s matches more than one"
msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съвпада с повече от един обект"
@@ -6377,7 +6447,7 @@ msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съв
#. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
#. the <src>.
#.
-#: remote.c:1024
+#: remote.c:1006
#, c-format
msgid ""
"The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
@@ -6401,7 +6471,7 @@ msgstr ""
"Никой от вариантите не сработи. Трябва сами да укажете пълното име на\n"
"указателя."
-#: remote.c:1044
+#: remote.c:1026
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
@@ -6412,7 +6482,7 @@ msgstr ""
"като\n"
"изтласкате към „%s:refs/heads/%s“?"
-#: remote.c:1049
+#: remote.c:1031
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
@@ -6423,7 +6493,7 @@ msgstr ""
"като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1054
+#: remote.c:1036
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
@@ -6433,7 +6503,7 @@ msgstr ""
"ИЗТОЧНИКът е обект-дърво. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1059
+#: remote.c:1041
#, c-format
msgid ""
"The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
@@ -6443,118 +6513,118 @@ msgstr ""
"ИЗТОЧНИКът е обект-BLOB. Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
-#: remote.c:1095
+#: remote.c:1077
#, c-format
msgid "%s cannot be resolved to branch"
msgstr "не е открит клон съответстващ на „%s“"
-#: remote.c:1106
+#: remote.c:1088
#, c-format
msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
msgstr "„%s“ не може да се изтрие: отдалечения указател не съществува"
-#: remote.c:1118
+#: remote.c:1100
#, c-format
msgid "dst refspec %s matches more than one"
msgstr "указателят на версия-цел „%s“ съвпада с повече от един обект"
-#: remote.c:1125
+#: remote.c:1107
#, c-format
msgid "dst ref %s receives from more than one src"
msgstr ""
"указателят на версия-цел „%s“ съответства и ще получава от повече от един "
"източник"
-#: remote.c:1628 remote.c:1729
+#: remote.c:1610 remote.c:1711
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1637
+#: remote.c:1619
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1640
+#: remote.c:1622
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1646
+#: remote.c:1628
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1661
+#: remote.c:1643
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1673
+#: remote.c:1655
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1683
+#: remote.c:1665
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1696
+#: remote.c:1678
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1718
+#: remote.c:1700
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:1844
+#: remote.c:1826
#, c-format
msgid "couldn't find remote ref %s"
msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
-#: remote.c:1857
+#: remote.c:1839
#, c-format
msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
-#: remote.c:2020
+#: remote.c:2002
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2024
+#: remote.c:2006
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2027
+#: remote.c:2009
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
-msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
+msgstr "Клонът е обновен към „%s“.\n"
-#: remote.c:2031
+#: remote.c:2013
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
-#: remote.c:2034
+#: remote.c:2016
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
-#: remote.c:2038
+#: remote.c:2020
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2044
+#: remote.c:2026
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2047
+#: remote.c:2029
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -6562,11 +6632,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:2055
+#: remote.c:2037
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2058
+#: remote.c:2040
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -6581,11 +6651,11 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2068
+#: remote.c:2050
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2251
+#: remote.c:2233
#, c-format
msgid "cannot parse expected object name '%s'"
msgstr "очакваното име на обект „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -6605,6 +6675,11 @@ msgstr "повтарящ се указател за замяна: „%s“"
msgid "replace depth too high for object %s"
msgstr "дълбочината на замяна е прекалено голяма за обекта: „%s“"
+#: repository.c:94 builtin/init-db.c:188
+#, c-format
+msgid "The hash algorithm %s is not supported in this build."
+msgstr "Текущият компилат не поддържа контролна сума по алгоритъм „%s“."
+
#: rerere.c:217 rerere.c:226 rerere.c:229
msgid "corrupt MERGE_RR"
msgstr "повреден „MERGE_RR“ (запис за коригиране на конфликт)"
@@ -6666,7 +6741,7 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:881 submodule.c:2078 builtin/log.c:1871
+#: rerere.c:881 submodule.c:2078 builtin/log.c:1893
#: builtin/submodule--helper.c:1454 builtin/submodule--helper.c:1466
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
@@ -6701,20 +6776,29 @@ msgstr "Запазената корекция на конфликт при „%s
msgid "unable to open rr-cache directory"
msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
-#: revision.c:2497
+#: reset.c:42
+msgid "could not determine HEAD revision"
+msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
+
+#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3318
+#, c-format
+msgid "failed to find tree of %s"
+msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
+
+#: revision.c:2655
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2500
+#: revision.c:2658
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2708
+#: revision.c:2866
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: revision.c:2712
+#: revision.c:2870
msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
msgstr ""
"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
@@ -6756,15 +6840,15 @@ msgstr ""
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:309
+#: send-pack.c:307
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:423
+#: send-pack.c:398
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:425
+#: send-pack.c:400
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -6772,47 +6856,47 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:437
+#: send-pack.c:412
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:442
+#: send-pack.c:417
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:191
+#: sequencer.c:192
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-#: sequencer.c:296
+#: sequencer.c:297
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:315 builtin/rebase.c:785 builtin/rebase.c:1750 builtin/rm.c:385
+#: sequencer.c:316 builtin/rebase.c:744 builtin/rebase.c:1583 builtin/rm.c:385
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:325
+#: sequencer.c:326
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:327
+#: sequencer.c:328
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:329
+#: sequencer.c:330
msgid "rebase"
msgstr "пребазиране"
-#: sequencer.c:331
+#: sequencer.c:332
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:389
+#: sequencer.c:390
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -6820,7 +6904,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:392
+#: sequencer.c:393
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -6830,44 +6914,43 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:405 sequencer.c:2901
+#: sequencer.c:406 sequencer.c:2921
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:412
+#: sequencer.c:413
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:417 sequencer.c:2706 sequencer.c:2907 sequencer.c:2921
-#: sequencer.c:3185
+#: sequencer.c:418 sequencer.c:2726 sequencer.c:2927 sequencer.c:2941
+#: sequencer.c:3203
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:440 sequencer.c:1613 sequencer.c:2726 sequencer.c:3167
-#: sequencer.c:3276 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:787 builtin/merge.c:1120
-#: builtin/rebase.c:593
+#: sequencer.c:431 sequencer.c:1620 sequencer.c:2746 sequencer.c:3185
+#: sequencer.c:3294 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:786 builtin/merge.c:1129
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:466
+#: sequencer.c:457
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:470
+#: sequencer.c:461
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:502
+#: sequencer.c:493
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
-#: sequencer.c:541 builtin/tag.c:565
+#: sequencer.c:532 builtin/tag.c:566
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
@@ -6875,65 +6958,65 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase".
#.
-#: sequencer.c:635
+#: sequencer.c:626
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:652
+#: sequencer.c:643
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:666
+#: sequencer.c:657
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:746
+#: sequencer.c:737
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:757
+#: sequencer.c:748
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:794 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:710
-#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1117 builtin/rebase.c:1072
+#: sequencer.c:785 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:710
+#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1126 builtin/rebase.c:897
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: sequencer.c:804
+#: sequencer.c:795
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:809
+#: sequencer.c:800
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:814
+#: sequencer.c:805
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:818
+#: sequencer.c:809
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "непозната променлива „%s“"
-#: sequencer.c:823
+#: sequencer.c:814
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-#: sequencer.c:825
+#: sequencer.c:816
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-#: sequencer.c:827
+#: sequencer.c:818
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-#: sequencer.c:876
+#: sequencer.c:867
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -6962,13 +7045,13 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:1148
+#: sequencer.c:1141
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1154
+#: sequencer.c:1147
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6997,7 +7080,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1167
+#: sequencer.c:1160
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7023,337 +7106,342 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1209
+#: sequencer.c:1202
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1211
+#: sequencer.c:1204
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1257
+#: sequencer.c:1250
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1259
+#: sequencer.c:1252
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1263
+#: sequencer.c:1256
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1284
+#: sequencer.c:1277
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1286
+#: sequencer.c:1279
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1290 sequencer.c:1364 builtin/commit.c:1574
+#: sequencer.c:1283 sequencer.c:1357 builtin/commit.c:1580
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1342 sequencer.c:1968
+#: sequencer.c:1335 sequencer.c:1980
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1353 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:687
+#: sequencer.c:1346 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:696
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1386 sequencer.c:1447
+#: sequencer.c:1379 sequencer.c:1450
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1413 builtin/am.c:1588 builtin/commit.c:1673 builtin/merge.c:886
-#: builtin/merge.c:911
+#: sequencer.c:1406 builtin/am.c:1588 builtin/commit.c:1681 builtin/merge.c:895
+#: builtin/merge.c:920
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1474
+#: sequencer.c:1433 sequencer.c:4118
+#, c-format
+msgid "could not update %s"
+msgstr "„%s“ не може да се обнови"
+
+#: sequencer.c:1481
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1479
+#: sequencer.c:1486
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1562 sequencer.c:1673
+#: sequencer.c:1569 sequencer.c:1680
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1620 sequencer.c:1645
+#: sequencer.c:1627 sequencer.c:1652
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1630
+#: sequencer.c:1637
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1632 sequencer.c:3212
+#: sequencer.c:1639 sequencer.c:3230
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1634
+#: sequencer.c:1641
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1640
+#: sequencer.c:1647
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1647 git-rebase--preserve-merges.sh:496
+#: sequencer.c:1654 git-rebase--preserve-merges.sh:496
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1655
+#: sequencer.c:1662
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1662
+#: sequencer.c:1669
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1668
+#: sequencer.c:1675
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1756
+#: sequencer.c:1763
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1763
+#: sequencer.c:1770
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1782
+#: sequencer.c:1789
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1790 sequencer.c:1798
+#: sequencer.c:1797 sequencer.c:1805
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1804
+#: sequencer.c:1811
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1823
+#: sequencer.c:1830
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1888
+#: sequencer.c:1895
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1943
+#: sequencer.c:1952
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1944
+#: sequencer.c:1953
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:1961
+#: sequencer.c:1972
#, c-format
msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
msgstr "прескачане на %s %s — кръпката вече е приложена\n"
-#: sequencer.c:2018
+#: sequencer.c:2030
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:2025
+#: sequencer.c:2037
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:2102
+#: sequencer.c:2114
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:2111
+#: sequencer.c:2123
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2142
+#: sequencer.c:2154
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:2203
+#: sequencer.c:2215
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2214
+#: sequencer.c:2226
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2298
+#: sequencer.c:2310
msgid "cancelling a cherry picking in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2305
+#: sequencer.c:2317
msgid "cancelling a revert in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
-#: sequencer.c:2349
+#: sequencer.c:2361
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2351
+#: sequencer.c:2363
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2356
+#: sequencer.c:2368
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2367
+#: sequencer.c:2379
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2369
+#: sequencer.c:2381
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2447
+#: sequencer.c:2459
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2540
+#: sequencer.c:2556
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2556
+#: sequencer.c:2576
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2644 sequencer.c:4361
+#: sequencer.c:2664 sequencer.c:4469
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:2660
+#: sequencer.c:2680
msgid "revert is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
-#: sequencer.c:2662
+#: sequencer.c:2682
#, c-format
msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2665
+#: sequencer.c:2685
msgid "cherry-pick is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2667
+#: sequencer.c:2687
#, c-format
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2681
+#: sequencer.c:2701
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr ""
"директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
"създадена"
-#: sequencer.c:2696
+#: sequencer.c:2716
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2756 sequencer.c:4099
+#: sequencer.c:2776 sequencer.c:4206
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2758 sequencer.c:2769
+#: sequencer.c:2778 sequencer.c:2789
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2760 sequencer.c:2804
+#: sequencer.c:2780 sequencer.c:2824
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2790 builtin/grep.c:724
+#: sequencer.c:2810 builtin/grep.c:744
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2792
+#: sequencer.c:2812
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2793
+#: sequencer.c:2813
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2799
+#: sequencer.c:2819
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2810
+#: sequencer.c:2830
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:2851
+#: sequencer.c:2871
msgid "no revert in progress"
msgstr "в момента не тече пребазиране"
-#: sequencer.c:2859
+#: sequencer.c:2879
msgid "no cherry-pick in progress"
msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2869
+#: sequencer.c:2889
msgid "failed to skip the commit"
msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
-#: sequencer.c:2876
+#: sequencer.c:2896
msgid "there is nothing to skip"
msgstr "няма какво да се прескочи"
-#: sequencer.c:2879
+#: sequencer.c:2899
#, c-format
msgid ""
"have you committed already?\n"
@@ -7363,21 +7451,16 @@ msgstr ""
"\n"
" git %s --continue"
-#: sequencer.c:3003 sequencer.c:4011
-#, c-format
-msgid "could not update %s"
-msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-
-#: sequencer.c:3042 sequencer.c:3991
+#: sequencer.c:3060 sequencer.c:4098
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:3059
+#: sequencer.c:3077
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3067
+#: sequencer.c:3085
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -7396,22 +7479,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3077
+#: sequencer.c:3095
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3084
+#: sequencer.c:3102
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:3098 sequencer.c:3102 builtin/difftool.c:641
+#: sequencer.c:3116 sequencer.c:3120 builtin/difftool.c:641
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3129
+#: sequencer.c:3132
+#, c-format
+msgid "Executing: %s\n"
+msgstr "В момента се изпълнява: %s\n"
+
+#: sequencer.c:3147
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -7426,11 +7514,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3135
+#: sequencer.c:3153
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:3141
+#: sequencer.c:3159
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -7447,102 +7535,129 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3202
+#: sequencer.c:3220
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3256
+#: sequencer.c:3274
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:3261
+#: sequencer.c:3279
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:3299 builtin/rebase.c:880 builtin/rebase.c:886
-#, c-format
-msgid "failed to find tree of %s"
-msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-
-#: sequencer.c:3344
+#: sequencer.c:3363
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3375
+#: sequencer.c:3394
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3397
+#: sequencer.c:3416
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3406
+#: sequencer.c:3425
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3418
+#: sequencer.c:3437
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3434
+#: sequencer.c:3453
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:3594
+#: sequencer.c:3613
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3610
+#: sequencer.c:3629
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3679 builtin/rebase.c:737
+#: sequencer.c:3703
+msgid "Cannot autostash"
+msgstr "Не може да се скатае автоматично"
+
+#: sequencer.c:3706
+#, c-format
+msgid "Unexpected stash response: '%s'"
+msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
+
+#: sequencer.c:3712
+#, c-format
+msgid "Could not create directory for '%s'"
+msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
+
+#: sequencer.c:3715
+#, c-format
+msgid "Created autostash: %s\n"
+msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
+
+#: sequencer.c:3719
+msgid "could not reset --hard"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
+
+#: sequencer.c:3744
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3691
+#: sequencer.c:3756
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3694 builtin/rebase.c:753 git-rebase--preserve-merges.sh:113
+#: sequencer.c:3759
#, c-format
msgid ""
-"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
+"%s\n"
"Your changes are safe in the stash.\n"
"You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
msgstr ""
-"Прилагането на автоматично скатаното доведе до конфликти. Промените ви са\n"
-"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
-"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
+"%s\n"
+"Промените ви са надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез\n"
+"„git stash pop“ или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато "
+"поискате.\n"
-#: sequencer.c:3755
+#: sequencer.c:3764
+msgid "Applying autostash resulted in conflicts."
+msgstr "Конфликти при прилагането на автоматично скатаното."
+
+#: sequencer.c:3765
+msgid "Autostash exists; creating a new stash entry."
+msgstr "Вече има запис за автоматично скатано, затова се създава нов запис."
+
+#: sequencer.c:3857
#, c-format
msgid "%s: not a valid OID"
msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
-#: sequencer.c:3760 git-rebase--preserve-merges.sh:779
+#: sequencer.c:3862 git-rebase--preserve-merges.sh:779
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:3775
+#: sequencer.c:3877
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:3777
+#: sequencer.c:3879
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:3785
+#: sequencer.c:3887
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -7565,48 +7680,58 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3869
+#: sequencer.c:3931
+#, c-format
+msgid "Rebasing (%d/%d)%s"
+msgstr "Пребазиране (%d/%d)%s"
+
+#: sequencer.c:3976
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:3940
+#: sequencer.c:4047
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:3999
+#: sequencer.c:4106
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4004
+#: sequencer.c:4111
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4018
+#: sequencer.c:4125
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:4111
+#: sequencer.c:4185
+#, c-format
+msgid "Successfully rebased and updated %s.\n"
+msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „%s“.\n"
+
+#: sequencer.c:4218
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:4120
+#: sequencer.c:4227
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:4122
+#: sequencer.c:4229
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:4124
+#: sequencer.c:4231
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:4127
+#: sequencer.c:4234
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -7616,59 +7741,59 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:4163 sequencer.c:4202
+#: sequencer.c:4270 sequencer.c:4309
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:4217
+#: sequencer.c:4324
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:4224
+#: sequencer.c:4331
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:4338
+#: sequencer.c:4446
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:4342
+#: sequencer.c:4450
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4377
+#: sequencer.c:4485
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:4846
+#: sequencer.c:4962
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:4849
+#: sequencer.c:4965
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
+#: sequencer.c:5206 sequencer.c:5223
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:5119
+#: sequencer.c:5242
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:5213
+#: sequencer.c:5336
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
-#: setup.c:124
+#: setup.c:133
#, c-format
msgid "'%s' is outside repository at '%s'"
msgstr "„%s“ е извън хранилището при „%s“"
-#: setup.c:175
+#: setup.c:185
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -7679,7 +7804,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА -- ПЪТ…"
-#: setup.c:188
+#: setup.c:198
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -7692,12 +7817,12 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:254
+#: setup.c:264
#, c-format
msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
msgstr "опцията „%s“ трябва да е преди първия аргумент, който не е опция"
-#: setup.c:273
+#: setup.c:283
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -7709,95 +7834,95 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:409
+#: setup.c:419
msgid "unable to set up work tree using invalid config"
msgstr ""
"не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
-#: setup.c:413
+#: setup.c:423
msgid "this operation must be run in a work tree"
msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
-#: setup.c:559
+#: setup.c:569
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-#: setup.c:567
+#: setup.c:577
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: setup.c:586
+#: setup.c:596
#, c-format
msgid "error opening '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: setup.c:588
+#: setup.c:598
#, c-format
msgid "too large to be a .git file: '%s'"
msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
-#: setup.c:590
+#: setup.c:600
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
-#: setup.c:592
+#: setup.c:602
#, c-format
msgid "invalid gitfile format: %s"
msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
-#: setup.c:594
+#: setup.c:604
#, c-format
msgid "no path in gitfile: %s"
msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
-#: setup.c:596
+#: setup.c:606
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
msgstr "не е хранилище на Git: %s"
-#: setup.c:695
+#: setup.c:708
#, c-format
msgid "'$%s' too big"
msgstr "„%s“ е прекалено голям"
-#: setup.c:709
+#: setup.c:722
#, c-format
msgid "not a git repository: '%s'"
msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
-#: setup.c:738 setup.c:740 setup.c:771
+#: setup.c:751 setup.c:753 setup.c:784
#, c-format
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:743 setup.c:799 setup.c:809 setup.c:848 setup.c:856
+#: setup.c:756 setup.c:812 setup.c:822 setup.c:861 setup.c:869
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: setup.c:870
+#: setup.c:883
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
-#: setup.c:1108
+#: setup.c:1121
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:1117 setup.c:1123
+#: setup.c:1130 setup.c:1136
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:1128
+#: setup.c:1141
#, c-format
msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
"нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
-#: setup.c:1134
+#: setup.c:1147
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -7808,7 +7933,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1245
+#: setup.c:1258
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -7818,277 +7943,277 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: setup.c:1289
+#: setup.c:1304
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
-#: setup.c:1304
+#: setup.c:1319
msgid "fork failed"
msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
-#: setup.c:1309
+#: setup.c:1324
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
-#: sha1-file.c:452
+#: sha1-file.c:470
#, c-format
msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
msgstr ""
"директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
"alternates“"
-#: sha1-file.c:503
+#: sha1-file.c:521
#, c-format
msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
-#: sha1-file.c:575
+#: sha1-file.c:593
#, c-format
msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
msgstr ""
"%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
"дълбоко влагане"
-#: sha1-file.c:582
+#: sha1-file.c:600
#, c-format
msgid "unable to normalize object directory: %s"
msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
-#: sha1-file.c:625
+#: sha1-file.c:643
msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
-#: sha1-file.c:643
+#: sha1-file.c:661
msgid "unable to read alternates file"
msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:650
+#: sha1-file.c:668
msgid "unable to move new alternates file into place"
msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
-#: sha1-file.c:685
+#: sha1-file.c:703
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: sha1-file.c:711
+#: sha1-file.c:724
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: sha1-file.c:717
+#: sha1-file.c:730
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: sha1-file.c:723
+#: sha1-file.c:736
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: sha1-file.c:731
+#: sha1-file.c:744
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: sha1-file.c:791
+#: sha1-file.c:804
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
-#: sha1-file.c:943
+#: sha1-file.c:954
#, c-format
msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
-#: sha1-file.c:964
+#: sha1-file.c:975
msgid "mmap failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
-#: sha1-file.c:1128
+#: sha1-file.c:1139
#, c-format
msgid "object file %s is empty"
msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-#: sha1-file.c:1263 sha1-file.c:2443
+#: sha1-file.c:1274 sha1-file.c:2454
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-#: sha1-file.c:1265 sha1-file.c:2447
+#: sha1-file.c:1276 sha1-file.c:2458
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
-#: sha1-file.c:1307
+#: sha1-file.c:1318
msgid "invalid object type"
msgstr "неправилен вид обект"
-#: sha1-file.c:1391
+#: sha1-file.c:1402
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
"type“"
-#: sha1-file.c:1394
+#: sha1-file.c:1405
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:1400
+#: sha1-file.c:1411
#, c-format
msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
-#: sha1-file.c:1403
+#: sha1-file.c:1414
#, c-format
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:1629
+#: sha1-file.c:1640
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:1633
+#: sha1-file.c:1644
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-#: sha1-file.c:1637
+#: sha1-file.c:1648
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1641
+#: sha1-file.c:1652
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1746
+#: sha1-file.c:1757
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sha1-file.c:1753
+#: sha1-file.c:1764
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-#: sha1-file.c:1760
+#: sha1-file.c:1771
msgid "file write error"
msgstr "грешка при запис на файл"
-#: sha1-file.c:1780
+#: sha1-file.c:1791
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1845
+#: sha1-file.c:1856
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-#: sha1-file.c:1847
+#: sha1-file.c:1858
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-#: sha1-file.c:1871
+#: sha1-file.c:1882
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1877
+#: sha1-file.c:1888
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: sha1-file.c:1881
+#: sha1-file.c:1892
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-#: sha1-file.c:1885
+#: sha1-file.c:1896
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: sha1-file.c:1895 builtin/pack-objects.c:1054
+#: sha1-file.c:1906 builtin/pack-objects.c:1054
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-#: sha1-file.c:1972
+#: sha1-file.c:1983
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-#: sha1-file.c:2011
+#: sha1-file.c:2022
msgid "corrupt commit"
msgstr "повредено подаване"
-#: sha1-file.c:2019
+#: sha1-file.c:2030
msgid "corrupt tag"
msgstr "повреден етикет"
-#: sha1-file.c:2119
+#: sha1-file.c:2130
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:2122
+#: sha1-file.c:2133
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:2195 sha1-file.c:2205
+#: sha1-file.c:2206 sha1-file.c:2216
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-#: sha1-file.c:2211
+#: sha1-file.c:2222
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: sha1-file.c:2235
+#: sha1-file.c:2246
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-#: sha1-file.c:2237
+#: sha1-file.c:2248
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-#: sha1-file.c:2264 builtin/index-pack.c:155
+#: sha1-file.c:2275 builtin/index-pack.c:155
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: sha1-file.c:2454 sha1-file.c:2507
+#: sha1-file.c:2465 sha1-file.c:2518
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-#: sha1-file.c:2478
+#: sha1-file.c:2489
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: sha1-file.c:2483
+#: sha1-file.c:2494
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:2489
+#: sha1-file.c:2500
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:2500
+#: sha1-file.c:2511
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
@@ -8193,43 +8318,43 @@ msgid "invalid object name '%.*s'."
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
-#: strbuf.c:837
+#: strbuf.c:851
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB"
msgstr "%u.%2.2u GiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
-#: strbuf.c:839
+#: strbuf.c:853
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB/s"
msgstr "%u.%2.2u GiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
-#: strbuf.c:847
+#: strbuf.c:861
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB"
msgstr "%u.%2.2u MiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
-#: strbuf.c:849
+#: strbuf.c:863
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB/s"
msgstr "%u.%2.2u MiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
-#: strbuf.c:856
+#: strbuf.c:870
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB"
msgstr "%u.%2.2u KiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
-#: strbuf.c:858
+#: strbuf.c:872
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB/s"
msgstr "%u.%2.2u KiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
-#: strbuf.c:864
+#: strbuf.c:878
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
@@ -8237,18 +8362,44 @@ msgstr[0] "%u байт"
msgstr[1] "%u байта"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
-#: strbuf.c:866
+#: strbuf.c:880
#, c-format
msgid "%u byte/s"
msgid_plural "%u bytes/s"
msgstr[0] "%u байт/сек."
msgstr[1] "%u байта/сек."
-#: strbuf.c:1164
+#: strbuf.c:1178
#, c-format
msgid "could not edit '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се редактира"
+#: submodule-config.c:237
+#, c-format
+msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
+msgstr "игнориране на подозрително име на подмодул: „%s“"
+
+#: submodule-config.c:304
+msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
+msgstr "настройката „submodule.fetchjobs“ не приема отрицателни стойности"
+
+#: submodule-config.c:402
+#, c-format
+msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
+msgstr ""
+"„%s“ се прескача, защото е възможно да се тълкува като опция за командния "
+"ред: %s"
+
+#: submodule-config.c:499
+#, c-format
+msgid "invalid value for %s"
+msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
+
+#: submodule-config.c:766
+#, c-format
+msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
+msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
+
#: submodule.c:114 submodule.c:143
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
@@ -8430,41 +8581,15 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:2209
+#: submodule.c:2210
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2248
+#: submodule.c:2250
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
-#: submodule-config.c:236
-#, c-format
-msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
-msgstr "игнориране на подозрително име на подмодул: „%s“"
-
-#: submodule-config.c:303
-msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
-msgstr "настройката „submodule.fetchjobs“ не приема отрицателни стойности"
-
-#: submodule-config.c:401
-#, c-format
-msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
-msgstr ""
-"„%s“ се прескача, защото е възможно да се тълкува като опция за командния "
-"ред: %s"
-
-#: submodule-config.c:498
-#, c-format
-msgid "invalid value for %s"
-msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
-
-#: submodule-config.c:765
-#, c-format
-msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
-msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
-
#: trailer.c:238
#, c-format
msgid "running trailer command '%s' failed"
@@ -8519,98 +8644,6 @@ msgstr "временният файл не може да се отвори"
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
-#: transport.c:116
-#, c-format
-msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
-msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
-
-#: transport.c:145
-#, c-format
-msgid "could not read bundle '%s'"
-msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде прочетена"
-
-#: transport.c:214
-#, c-format
-msgid "transport: invalid depth option '%s'"
-msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-
-#: transport.c:266
-msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
-msgstr ""
-"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
-
-#: transport.c:267
-msgid "server options require protocol version 2 or later"
-msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
-
-#: transport.c:632
-msgid "could not parse transport.color.* config"
-msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-
-#: transport.c:705
-msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
-msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
-
-#: transport.c:831
-#, c-format
-msgid "unknown value for config '%s': %s"
-msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
-
-#: transport.c:897
-#, c-format
-msgid "transport '%s' not allowed"
-msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
-
-#: transport.c:949
-msgid "git-over-rsync is no longer supported"
-msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
-
-#: transport.c:1044
-#, c-format
-msgid ""
-"The following submodule paths contain changes that can\n"
-"not be found on any remote:\n"
-msgstr ""
-"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
-"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-
-#: transport.c:1048
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Please try\n"
-"\n"
-"\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
-"\n"
-"or cd to the path and use\n"
-"\n"
-"\tgit push\n"
-"\n"
-"to push them to a remote.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Пробвайте да ги изтласкате чрез командата:\n"
-"\n"
-" git push --recurse-submodules=on-demand\n"
-"\n"
-"или отидете в съответната директория и изпълнете:\n"
-"\n"
-" git push\n"
-"\n"
-
-#: transport.c:1056
-msgid "Aborting."
-msgstr "Преустановяване на действието."
-
-#: transport.c:1201
-msgid "failed to push all needed submodules"
-msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
-
-#: transport.c:1345 transport-helper.c:657
-msgid "operation not supported by protocol"
-msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
-
#: transport-helper.c:61 transport-helper.c:90
msgid "full write to remote helper failed"
msgstr "неуспешен пълен запис към насрещната помощна програма"
@@ -8659,7 +8692,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
msgid "error while running fast-import"
msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:545 transport-helper.c:1134
+#: transport-helper.c:545 transport-helper.c:1135
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
@@ -8677,6 +8710,10 @@ msgstr "протоколът не поддържа задаването на п
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
+#: transport-helper.c:657 transport.c:1339
+msgid "operation not supported by protocol"
+msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
+
#: transport-helper.c:660
#, c-format
msgid "can't connect to subservice %s"
@@ -8719,27 +8756,27 @@ msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не по
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
-#: transport-helper.c:965
+#: transport-helper.c:966
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
"изброяване на указателите"
-#: transport-helper.c:970
+#: transport-helper.c:971
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
-#: transport-helper.c:1017
+#: transport-helper.c:1018
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1022
+#: transport-helper.c:1023
msgid "error while running fast-export"
msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1047
+#: transport-helper.c:1048
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -8748,50 +8785,138 @@ msgstr ""
"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
"направено. Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
-#: transport-helper.c:1120
+#: transport-helper.c:1121
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1272
+#: transport-helper.c:1273
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1299
+#: transport-helper.c:1300
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1348
+#: transport-helper.c:1349
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1352
+#: transport-helper.c:1353
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1371 transport-helper.c:1375
+#: transport-helper.c:1372 transport-helper.c:1376
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1412
+#: transport-helper.c:1413
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1416
+#: transport-helper.c:1417
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1434 transport-helper.c:1443
+#: transport-helper.c:1435 transport-helper.c:1444
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
+#: transport.c:116
+#, c-format
+msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
+msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
+
+#: transport.c:145
+#, c-format
+msgid "could not read bundle '%s'"
+msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде прочетена"
+
+#: transport.c:214
+#, c-format
+msgid "transport: invalid depth option '%s'"
+msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
+
+#: transport.c:266
+msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
+msgstr ""
+"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
+
+#: transport.c:267
+msgid "server options require protocol version 2 or later"
+msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
+
+#: transport.c:632
+msgid "could not parse transport.color.* config"
+msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
+
+#: transport.c:705
+msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
+msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
+
+#: transport.c:839
+#, c-format
+msgid "unknown value for config '%s': %s"
+msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
+
+#: transport.c:905
+#, c-format
+msgid "transport '%s' not allowed"
+msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
+
+#: transport.c:957
+msgid "git-over-rsync is no longer supported"
+msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
+
+#: transport.c:1052
+#, c-format
+msgid ""
+"The following submodule paths contain changes that can\n"
+"not be found on any remote:\n"
+msgstr ""
+"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
+"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
+
+#: transport.c:1056
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Please try\n"
+"\n"
+"\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
+"\n"
+"or cd to the path and use\n"
+"\n"
+"\tgit push\n"
+"\n"
+"to push them to a remote.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Пробвайте да ги изтласкате чрез командата:\n"
+"\n"
+" git push --recurse-submodules=on-demand\n"
+"\n"
+"или отидете в съответната директория и изпълнете:\n"
+"\n"
+" git push\n"
+"\n"
+
+#: transport.c:1064
+msgid "Aborting."
+msgstr "Преустановяване на действието."
+
+#: transport.c:1209
+msgid "failed to push all needed submodules"
+msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
+
#: tree-walk.c:32
msgid "too-short tree object"
msgstr "прекалено кратък обект-дърво"
@@ -8808,7 +8933,7 @@ msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
-#: unpack-trees.c:110
+#: unpack-trees.c:113
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -8817,7 +8942,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
-#: unpack-trees.c:112
+#: unpack-trees.c:115
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -8826,7 +8951,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:115
+#: unpack-trees.c:118
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -8835,7 +8960,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:117
+#: unpack-trees.c:120
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -8844,7 +8969,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:120
+#: unpack-trees.c:123
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -8853,7 +8978,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:122
+#: unpack-trees.c:125
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -8862,7 +8987,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:127
+#: unpack-trees.c:130
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -8871,7 +8996,7 @@ msgstr ""
"Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:131
+#: unpack-trees.c:134
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -8880,7 +9005,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
-#: unpack-trees.c:133
+#: unpack-trees.c:136
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -8889,7 +9014,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:136
+#: unpack-trees.c:139
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -8898,7 +9023,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:138
+#: unpack-trees.c:141
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -8907,7 +9032,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:141
+#: unpack-trees.c:144
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -8916,7 +9041,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:143
+#: unpack-trees.c:146
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -8925,7 +9050,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:149
+#: unpack-trees.c:152
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -8935,7 +9060,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
-#: unpack-trees.c:151
+#: unpack-trees.c:154
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -8945,7 +9070,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:154
+#: unpack-trees.c:157
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -8954,7 +9079,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:156
+#: unpack-trees.c:159
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -8963,7 +9088,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:159
+#: unpack-trees.c:162
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -8972,7 +9097,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:161
+#: unpack-trees.c:164
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -8981,62 +9106,73 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:169
+#: unpack-trees.c:172
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
-#: unpack-trees.c:172
+#: unpack-trees.c:175
#, c-format
msgid ""
-"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
+"Cannot update submodule:\n"
"%s"
msgstr ""
-"Частичното изтегляне не може да бъде обновено: следните записи не са "
-"актуални:\n"
-"%s"
+"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
+"„%s“"
-#: unpack-trees.c:174
+#: unpack-trees.c:178
#, c-format
msgid ""
-"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
-"update:\n"
+"The following paths are not up to date and were left despite sparse "
+"patterns:\n"
"%s"
msgstr ""
-"Обновяването на частичното изтегляне ще презапише тези файлове в работното "
-"дърво:\n"
+"Следните пътища не обновени и са оставени въпреки шаблоните за частично "
+"изтегляне:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:176
+#: unpack-trees.c:180
#, c-format
msgid ""
-"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
-"update:\n"
+"The following paths are unmerged and were left despite sparse patterns:\n"
"%s"
msgstr ""
-"Обновяването на частичното изтегляне ще изтрие тези файлове в работното "
-"дърво:\n"
+"Следните пътища не са слети и са оставени въпреки шаблоните за частично "
+"изтегляне:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:178
+#: unpack-trees.c:182
#, c-format
msgid ""
-"Cannot update submodule:\n"
+"The following paths were already present and thus not updated despite sparse "
+"patterns:\n"
"%s"
msgstr ""
-"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
-"„%s“"
+"Следните пътища вече съществуваха и са оставени въпреки шаблоните за "
+"частично изтегляне:\n"
+"%s"
-#: unpack-trees.c:255
+#: unpack-trees.c:262
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Преустановяване на действието\n"
-#: unpack-trees.c:317
+#: unpack-trees.c:289
+#, c-format
+msgid ""
+"After fixing the above paths, you may want to run `git sparse-checkout "
+"reapply`.\n"
+msgstr ""
+"След корекцията на грешките в пътищата по-горе, вероятно ще трябва\n"
+"да изпълните командата:\n"
+"\n"
+" git sparse-checkout reapply\n"
+
+#: unpack-trees.c:350
msgid "Updating files"
msgstr "Обновяване на файлове"
-#: unpack-trees.c:349
+#: unpack-trees.c:382
msgid ""
"the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
"on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
@@ -9046,10 +9182,14 @@ msgstr ""
"във файлови системи, които не различават главни от малки букви)\n"
"и само един от участниците в конфликта е в работното дърво:\n"
-#: unpack-trees.c:1445
+#: unpack-trees.c:1498
msgid "Updating index flags"
msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
+#: upload-pack.c:1326
+msgid "expected flush after fetch arguments"
+msgstr "след аргументите на „fetch“ се очаква изчистване на буферите"
+
#: urlmatch.c:163
msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
@@ -9083,33 +9223,33 @@ msgstr "неправилна част от пътя „..“"
msgid "Fetching objects"
msgstr "Доставяне на обектите"
-#: worktree.c:259 builtin/am.c:2099
+#: worktree.c:262 builtin/am.c:2099
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
-#: worktree.c:305
+#: worktree.c:309
#, c-format
msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
-#: worktree.c:316
+#: worktree.c:320
#, c-format
msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
msgstr ""
"файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
-#: worktree.c:328
+#: worktree.c:332
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "„%s“ не съществува."
-#: worktree.c:334
+#: worktree.c:338
#, c-format
msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
-#: worktree.c:342
+#: worktree.c:347
#, c-format
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
@@ -9165,11 +9305,11 @@ msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:211 wt-status.c:1074
+#: wt-status.c:211 wt-status.c:1072
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:234 wt-status.c:1083
+#: wt-status.c:234 wt-status.c:1081
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
@@ -9274,22 +9414,22 @@ msgstr "променено съдържание, "
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:906
+#: wt-status.c:904
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Има %d скатаване."
msgstr[1] "Има %d скатавания."
-#: wt-status.c:938
+#: wt-status.c:936
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:940
+#: wt-status.c:938
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:1022
+#: wt-status.c:1020
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -9297,7 +9437,7 @@ msgstr ""
"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1114
+#: wt-status.c:1112
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9308,257 +9448,257 @@ msgstr ""
"Изчисляването на броя различаващи се подавания отне %.2f сек.\n"
"За да избегнете това, ползвайте „--no-ahead-behind“.\n"
-#: wt-status.c:1144
+#: wt-status.c:1142
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1147
+#: wt-status.c:1145
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1149
+#: wt-status.c:1147
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1153
+#: wt-status.c:1151
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1156
+#: wt-status.c:1154
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1165
+#: wt-status.c:1163
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1168
+#: wt-status.c:1166
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1172
+#: wt-status.c:1170
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1174
+#: wt-status.c:1172
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1176
+#: wt-status.c:1174
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1309
+#: wt-status.c:1307
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-#: wt-status.c:1311
+#: wt-status.c:1309
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1314
+#: wt-status.c:1312
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последно изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последно изпълнени команди (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1325
+#: wt-status.c:1323
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " (повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1330
+#: wt-status.c:1328
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1333
+#: wt-status.c:1331
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следващи команди за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1341
+#: wt-status.c:1339
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1353
+#: wt-status.c:1351
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1358
+#: wt-status.c:1356
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1371
+#: wt-status.c:1369
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1373
+#: wt-status.c:1371
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1375
+#: wt-status.c:1373
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1382
+#: wt-status.c:1380
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1386
+#: wt-status.c:1384
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1391
+#: wt-status.c:1389
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1394
+#: wt-status.c:1392
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1398
+#: wt-status.c:1396
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1403
+#: wt-status.c:1401
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1406
+#: wt-status.c:1404
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1408
+#: wt-status.c:1406
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1419
+#: wt-status.c:1417
msgid "Cherry-pick currently in progress."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
-#: wt-status.c:1422
+#: wt-status.c:1420
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1429
+#: wt-status.c:1427
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1432
+#: wt-status.c:1430
msgid " (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1435
+#: wt-status.c:1433
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1437
+#: wt-status.c:1435
msgid " (use \"git cherry-pick --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git cherry-pick --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1439
+#: wt-status.c:1437
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1449
+#: wt-status.c:1447
msgid "Revert currently in progress."
msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
-#: wt-status.c:1452
+#: wt-status.c:1450
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1458
+#: wt-status.c:1456
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1461
+#: wt-status.c:1459
msgid " (run \"git revert --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1464
+#: wt-status.c:1462
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1466
+#: wt-status.c:1464
msgid " (use \"git revert --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git revert --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1468
+#: wt-status.c:1466
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1478
+#: wt-status.c:1476
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1482
+#: wt-status.c:1480
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1485
+#: wt-status.c:1483
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1694
+#: wt-status.c:1692
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1701
+#: wt-status.c:1699
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1703
+#: wt-status.c:1701
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1713
+#: wt-status.c:1711
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1730
+#: wt-status.c:1728
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1731
+#: wt-status.c:1729
msgid "No commits yet"
msgstr "Все още липсват подавания"
-#: wt-status.c:1745
+#: wt-status.c:1743
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1747
+#: wt-status.c:1745
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1751
+#: wt-status.c:1749
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -9570,32 +9710,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1757
+#: wt-status.c:1755
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1759
+#: wt-status.c:1757
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1765
+#: wt-status.c:1763
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1770
+#: wt-status.c:1768
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1773
+#: wt-status.c:1771
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1776
+#: wt-status.c:1774
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -9604,71 +9744,71 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1779
+#: wt-status.c:1777
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1782
+#: wt-status.c:1780
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1785 wt-status.c:1790
+#: wt-status.c:1783 wt-status.c:1788
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1788
+#: wt-status.c:1786
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1792
+#: wt-status.c:1790
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1905
+#: wt-status.c:1903
msgid "No commits yet on "
msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1909
+#: wt-status.c:1907
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1940
+#: wt-status.c:1938
msgid "different"
msgstr "различен"
-#: wt-status.c:1942 wt-status.c:1950
+#: wt-status.c:1940 wt-status.c:1948
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1945 wt-status.c:1948
+#: wt-status.c:1943 wt-status.c:1946
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2470
+#: wt-status.c:2468
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2476
+#: wt-status.c:2474
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2478
+#: wt-status.c:2476
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:455
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:456
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -9682,7 +9822,7 @@ msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:93 builtin/commit.c:288
+#: builtin/add.c:93 builtin/commit.c:285
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
@@ -9695,7 +9835,7 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:266 builtin/rev-parse.c:899
+#: builtin/add.c:266 builtin/rev-parse.c:903
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -9731,8 +9871,8 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:203 builtin/push.c:548
+#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:550
#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
@@ -9741,7 +9881,7 @@ msgstr "пробно изпълнение"
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:326 builtin/checkout.c:1511 builtin/reset.c:307
+#: builtin/add.c:326 builtin/checkout.c:1535 builtin/reset.c:308
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
@@ -9853,7 +9993,7 @@ msgstr ""
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:447 builtin/commit.c:348
+#: builtin/add.c:447 builtin/commit.c:345
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --interactive/--patch"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с всяка от опциите „--"
@@ -9876,14 +10016,14 @@ msgstr "Опцията „--ignore-missing“ изисква „--dry-run“"
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1675 builtin/commit.c:354
-#: builtin/reset.c:327 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1509
+#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1699 builtin/commit.c:351
+#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1506
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
-#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1687 builtin/commit.c:360
-#: builtin/reset.c:333 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1515
+#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1711 builtin/commit.c:357
+#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1512
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
@@ -10046,7 +10186,7 @@ msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1700 builtin/commit.c:398
+#: builtin/am.c:1700 builtin/commit.c:395
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
@@ -10098,8 +10238,8 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1929 builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1945 builtin/reset.c:346
-#: builtin/reset.c:354
+#: builtin/am.c:1929 builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1945 builtin/reset.c:347
+#: builtin/reset.c:355
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
@@ -10155,8 +10295,8 @@ msgstr "изоставена опция, съществува по истори
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2219 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:304 builtin/stash.c:812
+#: builtin/am.c:2219 builtin/init-db.c:541 builtin/prune-packed.c:16
+#: builtin/repack.c:305 builtin/stash.c:816
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
@@ -10201,17 +10341,19 @@ msgstr "пропускане на всичко преди реда за отря
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2257 builtin/commit.c:1391 builtin/fmt-merge-msg.c:670
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:673 builtin/grep.c:871 builtin/merge.c:250
-#: builtin/pull.c:140 builtin/pull.c:199 builtin/rebase.c:1505
-#: builtin/repack.c:315 builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:321
-#: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
-#: parse-options.h:154 parse-options.h:175 parse-options.h:316
+#: builtin/am.c:2257 builtin/commit.c:1397 builtin/fmt-merge-msg.c:17
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:891 builtin/merge.c:252
+#: builtin/pull.c:141 builtin/pull.c:200 builtin/pull.c:217
+#: builtin/rebase.c:1330 builtin/repack.c:316 builtin/repack.c:320
+#: builtin/repack.c:322 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
+#: builtin/tag.c:404 parse-options.h:154 parse-options.h:175
+#: parse-options.h:316
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
#: builtin/am.c:2263 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:438 builtin/verify-tag.c:38
+#: bugreport.c:82
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
@@ -10258,13 +10400,13 @@ msgstr "дата за подаване различна от първонача
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2297 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1512
-#: builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:174 builtin/rebase.c:517
-#: builtin/rebase.c:1556 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
+#: builtin/am.c:2297 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1518
+#: builtin/merge.c:289 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:524
+#: builtin/rebase.c:1381 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:419
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2298 builtin/rebase.c:518 builtin/rebase.c:1557
+#: builtin/am.c:2298 builtin/rebase.c:525 builtin/rebase.c:1382
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
@@ -10729,7 +10871,7 @@ msgstr ""
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:860 builtin/log.c:1702
+#: builtin/blame.c:860 builtin/log.c:1723
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
@@ -10806,14 +10948,14 @@ msgstr ""
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:1079
+#: builtin/blame.c:1087
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:1125
+#: builtin/blame.c:1133
msgid "Blaming lines"
msgstr "Редове с авторство"
@@ -11025,7 +11167,7 @@ msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:513
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:520
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
@@ -11120,7 +11262,7 @@ msgstr "извеждане по колони"
#: builtin/branch.c:657 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
-#: builtin/tag.c:433
+#: builtin/tag.c:434
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
@@ -11128,16 +11270,16 @@ msgstr "ОБЕКТ"
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:660 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:440
+#: builtin/branch.c:660 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:441
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:438
+#: builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:439
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:785
+#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:789
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
@@ -11286,7 +11428,7 @@ msgstr "повече подробности. Поставя се пред по
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/cat-file.c:595
+#: builtin/cat-file.c:598
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -11294,7 +11436,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:596
+#: builtin/cat-file.c:599
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -11302,79 +11444,79 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:617
+#: builtin/cat-file.c:620
msgid "only one batch option may be specified"
msgstr "може да укажете само една пакетна опция"
-#: builtin/cat-file.c:635
+#: builtin/cat-file.c:638
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:636
+#: builtin/cat-file.c:639
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:637
+#: builtin/cat-file.c:640
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:639
+#: builtin/cat-file.c:642
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:640
+#: builtin/cat-file.c:643
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:642
+#: builtin/cat-file.c:645
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:644
+#: builtin/cat-file.c:647
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:645 git-submodule.sh:1002
+#: builtin/cat-file.c:648 git-submodule.sh:1004
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:646
+#: builtin/cat-file.c:649
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
-#: builtin/cat-file.c:648
+#: builtin/cat-file.c:651
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:649
+#: builtin/cat-file.c:652
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:651
+#: builtin/cat-file.c:654
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:655
+#: builtin/cat-file.c:658
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:659
+#: builtin/cat-file.c:662
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:661
+#: builtin/cat-file.c:664
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
-#: builtin/cat-file.c:663
+#: builtin/cat-file.c:666
msgid "do not order --batch-all-objects output"
msgstr "без подреждане на изхода от „--batch-all-objects“"
@@ -11402,8 +11544,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1464 builtin/gc.c:537
-#: builtin/worktree.c:499
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1488 builtin/gc.c:537
+#: builtin/worktree.c:502
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -11495,7 +11637,7 @@ msgstr "записване на съдържанието във временни
#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
#: builtin/submodule--helper.c:1400 builtin/submodule--helper.c:1403
#: builtin/submodule--helper.c:1411 builtin/submodule--helper.c:1909
-#: builtin/worktree.c:672
+#: builtin/worktree.c:675
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -11523,99 +11665,99 @@ msgstr "git switch [ОПЦИЯ…] КЛОН"
msgid "git restore [<options>] [--source=<branch>] <file>..."
msgstr "git restore [ОПЦИЯ…] [--source=КЛОН] ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:175 builtin/checkout.c:214
+#: builtin/checkout.c:188 builtin/checkout.c:227
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:177 builtin/checkout.c:216
+#: builtin/checkout.c:190 builtin/checkout.c:229
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:193
+#: builtin/checkout.c:206
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:243
+#: builtin/checkout.c:256
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:261
+#: builtin/checkout.c:274
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:277
+#: builtin/checkout.c:290
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:377
+#: builtin/checkout.c:395
#, c-format
msgid "Recreated %d merge conflict"
msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
-#: builtin/checkout.c:382
+#: builtin/checkout.c:400
#, c-format
msgid "Updated %d path from %s"
msgid_plural "Updated %d paths from %s"
msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
-#: builtin/checkout.c:389
+#: builtin/checkout.c:407
#, c-format
msgid "Updated %d path from the index"
msgid_plural "Updated %d paths from the index"
msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
-#: builtin/checkout.c:412 builtin/checkout.c:415 builtin/checkout.c:418
-#: builtin/checkout.c:422
+#: builtin/checkout.c:430 builtin/checkout.c:433 builtin/checkout.c:436
+#: builtin/checkout.c:440
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:425 builtin/checkout.c:428
+#: builtin/checkout.c:443 builtin/checkout.c:446
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:432
+#: builtin/checkout.c:450
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:436
+#: builtin/checkout.c:454
#, c-format
msgid "neither '%s' or '%s' is specified"
msgstr "не е указано нито „%s“, нито „%s“"
-#: builtin/checkout.c:440
+#: builtin/checkout.c:458
#, c-format
msgid "'%s' must be used when '%s' is not specified"
msgstr "опцията „%s“ е задължителна, когато „%s“ не е зададена"
-#: builtin/checkout.c:445 builtin/checkout.c:450
+#: builtin/checkout.c:463 builtin/checkout.c:468
#, c-format
msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%1$s“, така и с „%2$s“"
-#: builtin/checkout.c:509 builtin/checkout.c:516
+#: builtin/checkout.c:527 builtin/checkout.c:534
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:684 builtin/sparse-checkout.c:106
+#: builtin/checkout.c:704
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:734
+#: builtin/checkout.c:758
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -11625,50 +11767,50 @@ msgstr ""
"индекса:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:837
+#: builtin/checkout.c:861
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:879
+#: builtin/checkout.c:903
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:883 builtin/clone.c:717
+#: builtin/checkout.c:907 builtin/clone.c:720
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:887
+#: builtin/checkout.c:911
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:890
+#: builtin/checkout.c:914
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:894
+#: builtin/checkout.c:918
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:896 builtin/checkout.c:1320
+#: builtin/checkout.c:920 builtin/checkout.c:1344
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:898
+#: builtin/checkout.c:922
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:949
+#: builtin/checkout.c:973
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:955
+#: builtin/checkout.c:979
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -11690,7 +11832,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:974
+#: builtin/checkout.c:998
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -11717,19 +11859,19 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:1009
+#: builtin/checkout.c:1033
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:1013
+#: builtin/checkout.c:1037
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:1053 builtin/checkout.c:1315
+#: builtin/checkout.c:1077 builtin/checkout.c:1339
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
-#: builtin/checkout.c:1128
+#: builtin/checkout.c:1152
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -11738,7 +11880,7 @@ msgstr ""
"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
-#: builtin/checkout.c:1135
+#: builtin/checkout.c:1159
msgid ""
"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
@@ -11760,51 +11902,51 @@ msgstr ""
"\n"
" checkout.defaultRemote=origin"
-#: builtin/checkout.c:1145
+#: builtin/checkout.c:1169
#, c-format
msgid "'%s' matched multiple (%d) remote tracking branches"
msgstr "„%s“ напасва с множество (%d) отдалечени клони"
-#: builtin/checkout.c:1211
+#: builtin/checkout.c:1235
msgid "only one reference expected"
msgstr "очаква се само един указател"
-#: builtin/checkout.c:1228
+#: builtin/checkout.c:1252
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1274 builtin/worktree.c:283 builtin/worktree.c:448
+#: builtin/checkout.c:1298 builtin/worktree.c:283 builtin/worktree.c:451
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1287 builtin/checkout.c:1649
+#: builtin/checkout.c:1311 builtin/checkout.c:1673
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1334
+#: builtin/checkout.c:1358
#, c-format
msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1336
+#: builtin/checkout.c:1360
#, c-format
msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1337 builtin/checkout.c:1345
+#: builtin/checkout.c:1361 builtin/checkout.c:1369
#, c-format
msgid "a branch is expected, got '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1340
+#: builtin/checkout.c:1364
#, c-format
msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1356
+#: builtin/checkout.c:1380
msgid ""
"cannot switch branch while merging\n"
"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11812,7 +11954,7 @@ msgstr ""
"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1360
+#: builtin/checkout.c:1384
msgid ""
"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11821,7 +11963,7 @@ msgstr ""
"клон.\n"
"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1388
msgid ""
"cannot switch branch while rebasing\n"
"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11829,7 +11971,7 @@ msgstr ""
"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1368
+#: builtin/checkout.c:1392
msgid ""
"cannot switch branch while cherry-picking\n"
"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11837,7 +11979,7 @@ msgstr ""
"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1372
+#: builtin/checkout.c:1396
msgid ""
"cannot switch branch while reverting\n"
"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -11845,144 +11987,144 @@ msgstr ""
"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1376
+#: builtin/checkout.c:1400
msgid "you are switching branch while bisecting"
msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
-#: builtin/checkout.c:1383
+#: builtin/checkout.c:1407
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1386 builtin/checkout.c:1390 builtin/checkout.c:1394
+#: builtin/checkout.c:1410 builtin/checkout.c:1414 builtin/checkout.c:1418
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1398 builtin/checkout.c:1401 builtin/checkout.c:1404
-#: builtin/checkout.c:1409 builtin/checkout.c:1414
+#: builtin/checkout.c:1422 builtin/checkout.c:1425 builtin/checkout.c:1428
+#: builtin/checkout.c:1433 builtin/checkout.c:1438
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1411
+#: builtin/checkout.c:1435
#, c-format
msgid "'%s' cannot take <start-point>"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
-#: builtin/checkout.c:1419
+#: builtin/checkout.c:1443
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1426
+#: builtin/checkout.c:1450
msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
-#: builtin/checkout.c:1468 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:72
-#: builtin/commit-graph.c:135 builtin/fetch.c:167 builtin/merge.c:286
-#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:118 builtin/push.c:563
+#: builtin/checkout.c:1492 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:80
+#: builtin/commit-graph.c:164 builtin/fetch.c:167 builtin/merge.c:288
+#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:119 builtin/push.c:565
#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1469
+#: builtin/checkout.c:1493
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1470 builtin/log.c:1690 parse-options.h:322
+#: builtin/checkout.c:1494 builtin/log.c:1711 parse-options.h:322
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1471
+#: builtin/checkout.c:1495
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1483 builtin/worktree.c:496
+#: builtin/checkout.c:1507 builtin/worktree.c:499
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1484
+#: builtin/checkout.c:1508
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1486
+#: builtin/checkout.c:1510
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1488
+#: builtin/checkout.c:1512
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1488
+#: builtin/checkout.c:1512
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1490 builtin/merge.c:289
+#: builtin/checkout.c:1514 builtin/merge.c:292
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1493
+#: builtin/checkout.c:1517
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1506
+#: builtin/checkout.c:1530
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1509
+#: builtin/checkout.c:1533
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1513
+#: builtin/checkout.c:1537
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1565
+#: builtin/checkout.c:1589
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1568
+#: builtin/checkout.c:1592
msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1605
+#: builtin/checkout.c:1629
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1610
+#: builtin/checkout.c:1634
msgid "missing branch name; try -b"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1642
+#: builtin/checkout.c:1666
#, c-format
msgid "could not resolve %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/checkout.c:1658
+#: builtin/checkout.c:1682
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1665
+#: builtin/checkout.c:1689
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1669
+#: builtin/checkout.c:1693
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1678
+#: builtin/checkout.c:1702
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1681 builtin/reset.c:324 builtin/stash.c:1506
+#: builtin/checkout.c:1705 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1503
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1692
+#: builtin/checkout.c:1716
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -11990,112 +12132,112 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1697
+#: builtin/checkout.c:1721
msgid "you must specify path(s) to restore"
msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
-#: builtin/checkout.c:1723 builtin/checkout.c:1725 builtin/checkout.c:1774
-#: builtin/checkout.c:1776 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:170
-#: builtin/remote.c:172 builtin/worktree.c:492 builtin/worktree.c:494
+#: builtin/checkout.c:1747 builtin/checkout.c:1749 builtin/checkout.c:1798
+#: builtin/checkout.c:1800 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:172 builtin/worktree.c:495 builtin/worktree.c:497
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1724
+#: builtin/checkout.c:1748
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1726
+#: builtin/checkout.c:1750
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1727
+#: builtin/checkout.c:1751
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1729
+#: builtin/checkout.c:1753
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1730
+#: builtin/checkout.c:1754
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1775
+#: builtin/checkout.c:1799
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1777
+#: builtin/checkout.c:1801
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1779
+#: builtin/checkout.c:1803
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1781
+#: builtin/checkout.c:1805
msgid "throw away local modifications"
msgstr "зануляване на локалните промени"
-#: builtin/checkout.c:1813
+#: builtin/checkout.c:1837
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
-#: builtin/checkout.c:1815
+#: builtin/checkout.c:1839
msgid "restore the index"
msgstr "възстановяване на индекса"
-#: builtin/checkout.c:1817
+#: builtin/checkout.c:1841
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1819
+#: builtin/checkout.c:1843
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
-#: builtin/checkout.c:1820
+#: builtin/checkout.c:1844
msgid "use overlay mode"
msgstr "използване на припокриващ режим"
-#: builtin/clean.c:28
+#: builtin/clean.c:29
msgid ""
"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
msgstr "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e ШАБЛОН] [-x | -X] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/clean.c:32
+#: builtin/clean.c:33
#, c-format
msgid "Removing %s\n"
msgstr "Изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:33
+#: builtin/clean.c:34
#, c-format
msgid "Would remove %s\n"
msgstr "Файлът „%s“ ще бъде изтрит\n"
-#: builtin/clean.c:34
+#: builtin/clean.c:35
#, c-format
msgid "Skipping repository %s\n"
msgstr "Прескачане на хранилището „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:35
+#: builtin/clean.c:36
#, c-format
msgid "Would skip repository %s\n"
msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
-#: builtin/clean.c:36
+#: builtin/clean.c:37
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clean.c:37
+#: builtin/clean.c:38
#, c-format
msgid "could not lstat %s\n"
msgstr "не може да се получи информация чрез „lstat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:595
+#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:595
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -12108,7 +12250,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:305 git-add--interactive.perl:604
+#: builtin/clean.c:306 git-add--interactive.perl:604
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -12135,27 +12277,27 @@ msgstr ""
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
-#: builtin/clean.c:663
+#: builtin/clean.c:661
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:700
+#: builtin/clean.c:696
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:721
+#: builtin/clean.c:717
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:762
+#: builtin/clean.c:758
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
-#: builtin/clean.c:795
+#: builtin/clean.c:789
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -12173,56 +12315,56 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:831
+#: builtin/clean.c:825
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
-#: builtin/clean.c:847
+#: builtin/clean.c:841
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:909
+#: builtin/clean.c:903
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:911
+#: builtin/clean.c:905
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:912
+#: builtin/clean.c:906
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:914
+#: builtin/clean.c:908
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:915 builtin/describe.c:562 builtin/describe.c:564
-#: builtin/grep.c:889 builtin/log.c:177 builtin/log.c:179
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
+#: builtin/clean.c:909 builtin/describe.c:565 builtin/describe.c:567
+#: builtin/grep.c:909 builtin/log.c:182 builtin/log.c:184
+#: builtin/ls-files.c:558 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
-#: builtin/clean.c:916
+#: builtin/clean.c:910
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:917
+#: builtin/clean.c:911
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:919
+#: builtin/clean.c:913
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:937
+#: builtin/clean.c:931
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-#: builtin/clean.c:941
+#: builtin/clean.c:935
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -12230,7 +12372,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:944
+#: builtin/clean.c:938
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -12247,7 +12389,7 @@ msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:489
+#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:536
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
@@ -12268,11 +12410,11 @@ msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:106
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:106
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
@@ -12280,11 +12422,11 @@ msgstr "инициализиране на подмодулите при това
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:533
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:534
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
@@ -12299,7 +12441,7 @@ msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3441 builtin/repack.c:327
+#: builtin/pack-objects.c:3441 builtin/repack.c:328
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
@@ -12315,8 +12457,8 @@ msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:168 builtin/grep.c:828
-#: builtin/pull.c:207
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:168 builtin/grep.c:848
+#: builtin/pull.c:208
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
@@ -12325,6 +12467,7 @@ msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:170 builtin/pack-objects.c:3430
+#: builtin/pull.c:211
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
@@ -12333,11 +12476,11 @@ msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:172 builtin/fetch.c:195
-#: builtin/rebase.c:1480
+#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1305
msgid "revision"
msgstr "ВЕРСИЯ"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:173
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:215
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
@@ -12357,11 +12500,11 @@ msgstr ""
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:495
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:542
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:496
+#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:543
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
@@ -12374,22 +12517,22 @@ msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:190 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/push.c:573 builtin/send-pack.c:172
+#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:172
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:190 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/push.c:573 builtin/send-pack.c:173
+#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:173
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:191 builtin/pull.c:220
-#: builtin/push.c:574
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:191 builtin/pull.c:234
+#: builtin/push.c:576
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:223
-#: builtin/push.c:576
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:193 builtin/pull.c:237
+#: builtin/push.c:578
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
@@ -12422,32 +12565,32 @@ msgstr ""
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:430
+#: builtin/clone.c:431
#, c-format
msgid "failed to start iterator over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:460
+#: builtin/clone.c:462
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:464
+#: builtin/clone.c:466
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:469
+#: builtin/clone.c:471
#, c-format
msgid "failed to iterate over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:494
+#: builtin/clone.c:498
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:508
+#: builtin/clone.c:512
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -12460,103 +12603,103 @@ msgstr ""
"\n"
" git restore --source=HEAD :/\n"
-#: builtin/clone.c:585
+#: builtin/clone.c:589
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:705
+#: builtin/clone.c:708
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:753
+#: builtin/clone.c:756
msgid "failed to initialize sparse-checkout"
msgstr "частичното изтегляне не може да се инициализира"
-#: builtin/clone.c:776
+#: builtin/clone.c:779
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:807
+#: builtin/clone.c:811
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:862
+#: builtin/clone.c:868
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:925
+#: builtin/clone.c:931
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:927
+#: builtin/clone.c:933
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:965 builtin/receive-pack.c:1950
+#: builtin/clone.c:971 builtin/receive-pack.c:1971
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:969
+#: builtin/clone.c:975
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:982
+#: builtin/clone.c:988
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:985
+#: builtin/clone.c:991
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:998
+#: builtin/clone.c:1004
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1004 builtin/fetch.c:1796
+#: builtin/clone.c:1010 builtin/fetch.c:1789
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:1014
+#: builtin/clone.c:1020
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:1024
+#: builtin/clone.c:1030
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:1039 builtin/clone.c:1060 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/log.c:1866 builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:327
+#: builtin/clone.c:1045 builtin/clone.c:1066 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/log.c:1888 builtin/worktree.c:295 builtin/worktree.c:327
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:1044
+#: builtin/clone.c:1050
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1064
+#: builtin/clone.c:1070
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1066
+#: builtin/clone.c:1072
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1090
+#: builtin/clone.c:1096
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -12564,44 +12707,44 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1154
+#: builtin/clone.c:1160
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1156
+#: builtin/clone.c:1162
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1158
+#: builtin/clone.c:1164
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1160
+#: builtin/clone.c:1166
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1163
+#: builtin/clone.c:1169
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1168
+#: builtin/clone.c:1174
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1243 builtin/clone.c:1251
+#: builtin/clone.c:1249 builtin/clone.c:1257
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1254
+#: builtin/clone.c:1260
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -12637,6 +12780,103 @@ msgstr "Поле в знаци между колоните"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
+#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:19
+msgid ""
+"git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow] [--[no-]progress]"
+msgstr ""
+"git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow] [--"
+"[no-]progress]"
+
+#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:24
+msgid ""
+"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--"
+"split[=<strategy>]] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--changed-"
+"paths] [--[no-]progress] <split options>"
+msgstr ""
+"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append] [--"
+"split[=СТРАТЕГИЯ]] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--changed-"
+"paths] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
+
+#: builtin/commit-graph.c:60
+#, c-format
+msgid "could not find object directory matching %s"
+msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
+
+#: builtin/commit-graph.c:76 builtin/commit-graph.c:152
+#: builtin/commit-graph.c:257 builtin/fetch.c:179 builtin/log.c:1678
+msgid "dir"
+msgstr "директория"
+
+#: builtin/commit-graph.c:77 builtin/commit-graph.c:153
+#: builtin/commit-graph.c:258
+msgid "The object directory to store the graph"
+msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
+
+#: builtin/commit-graph.c:79
+msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
+msgstr ""
+"ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
+
+#: builtin/commit-graph.c:102
+#, c-format
+msgid "Could not open commit-graph '%s'"
+msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
+
+#: builtin/commit-graph.c:136
+#, c-format
+msgid "unrecognized --split argument, %s"
+msgstr "непознат аргумент към „--split“: %s"
+
+#: builtin/commit-graph.c:155
+msgid "start walk at all refs"
+msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
+
+#: builtin/commit-graph.c:157
+msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
+msgstr ""
+"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
+
+#: builtin/commit-graph.c:159
+msgid "start walk at commits listed by stdin"
+msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
+
+#: builtin/commit-graph.c:161
+msgid "include all commits already in the commit-graph file"
+msgstr ""
+"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
+
+#: builtin/commit-graph.c:163
+msgid "enable computation for changed paths"
+msgstr "включване на изчисленията за променените пътища"
+
+#: builtin/commit-graph.c:166
+msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
+msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
+
+#: builtin/commit-graph.c:170
+msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
+msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
+
+#: builtin/commit-graph.c:172
+msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
+msgstr ""
+"максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
+"граф"
+
+#: builtin/commit-graph.c:174
+msgid "only expire files older than a given date-time"
+msgstr "обявяване за остарели само на файловете по-стари от това ВРЕМЕ"
+
+#: builtin/commit-graph.c:190
+msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
+msgstr ""
+"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
+
+#: builtin/commit-graph.c:229
+#, c-format
+msgid "unexpected non-hex object ID: %s"
+msgstr "неочакван, нешестнайсетичен идентификатор на обект: %s"
+
#: builtin/commit-tree.c:18
msgid ""
"git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
@@ -12650,7 +12890,7 @@ msgstr ""
msgid "duplicate parent %s ignored"
msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:526
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:547
#, c-format
msgid "not a valid object name %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -12678,13 +12918,13 @@ msgstr "родител"
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:271
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1477
-#: builtin/tag.c:412
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1507 builtin/merge.c:273
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1474
+#: builtin/tag.c:413
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1507
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
@@ -12692,8 +12932,8 @@ msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1513 builtin/merge.c:288
-#: builtin/pull.c:175 builtin/revert.c:118
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1519 builtin/merge.c:290
+#: builtin/pull.c:176 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -12741,13 +12981,20 @@ msgstr ""
"\n"
#: builtin/commit.c:63
+msgid "Otherwise, please use 'git rebase --skip'\n"
+msgstr ""
+"В противен случай използвайте командата:\n"
+"\n"
+" git rebase --skip\n"
+
+#: builtin/commit.c:66
msgid "Otherwise, please use 'git cherry-pick --skip'\n"
msgstr ""
"В противен случай използвайте командата:\n"
"\n"
" git cherry-pick --skip\n"
-#: builtin/commit.c:66
+#: builtin/commit.c:69
msgid ""
"and then use:\n"
"\n"
@@ -12769,69 +13016,73 @@ msgstr ""
" git cherry-pick --skip\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:315
+#: builtin/commit.c:312
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:351
+#: builtin/commit.c:348
msgid "--pathspec-from-file with -a does not make sense"
msgstr "опциите „-a“ и „--pathspec-from-file“ са несъвместими"
-#: builtin/commit.c:364
+#: builtin/commit.c:361
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:376
+#: builtin/commit.c:373
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:385
+#: builtin/commit.c:382
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:400
+#: builtin/commit.c:397
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:402
+#: builtin/commit.c:399
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:427 builtin/commit.c:450 builtin/commit.c:496
+#: builtin/commit.c:424 builtin/commit.c:447 builtin/commit.c:495
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:479
+#: builtin/commit.c:476
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:481
+#: builtin/commit.c:478
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:489
+#: builtin/commit.c:480
+msgid "cannot do a partial commit during a rebase."
+msgstr "по време на пребазиране не може да се извърши частично подаване."
+
+#: builtin/commit.c:488
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:508
+#: builtin/commit.c:507
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:606
+#: builtin/commit.c:605
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:608
+#: builtin/commit.c:607
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:627
+#: builtin/commit.c:626
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:680
+#: builtin/commit.c:679
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -12839,38 +13090,38 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:718 builtin/commit.c:751 builtin/commit.c:1097
+#: builtin/commit.c:717 builtin/commit.c:750 builtin/commit.c:1099
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:730 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:729 builtin/shortlog.c:319
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:732
+#: builtin/commit.c:731
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:736
+#: builtin/commit.c:735
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:767 builtin/commit.c:783
+#: builtin/commit.c:766 builtin/commit.c:782
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:774
+#: builtin/commit.c:773
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:834
+#: builtin/commit.c:833
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:853
+#: builtin/commit.c:852
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -12885,7 +13136,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:858
+#: builtin/commit.c:857
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -12901,7 +13152,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:871
+#: builtin/commit.c:870
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -12910,7 +13161,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:879
+#: builtin/commit.c:878
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -12921,147 +13172,151 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:896
+#: builtin/commit.c:895
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:904
+#: builtin/commit.c:903
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:911
+#: builtin/commit.c:910
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:929
+#: builtin/commit.c:928
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:997
+#: builtin/commit.c:999
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:1011 builtin/tag.c:275
+#: builtin/commit.c:1013 builtin/tag.c:276
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1055
+#: builtin/commit.c:1057
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1069
+#: builtin/commit.c:1071
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1087 builtin/commit.c:1327
+#: builtin/commit.c:1089 builtin/commit.c:1333
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1127
+#: builtin/commit.c:1129
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1171
+#: builtin/commit.c:1173
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1180
+#: builtin/commit.c:1182
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1183
+#: builtin/commit.c:1185
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1185
+#: builtin/commit.c:1187
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1188
+#: builtin/commit.c:1189
+msgid "You are in the middle of a rebase -- cannot amend."
+msgstr "В момента се извършва пребазиране, не можете да поправяте."
+
+#: builtin/commit.c:1192
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1198
+#: builtin/commit.c:1202
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1200
+#: builtin/commit.c:1204
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1208
+#: builtin/commit.c:1213
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1225
+#: builtin/commit.c:1231
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1231
+#: builtin/commit.c:1237
#, c-format
msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
-#: builtin/commit.c:1362 builtin/commit.c:1524
+#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1530
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1364 builtin/commit.c:1526
+#: builtin/commit.c:1370 builtin/commit.c:1532
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1366
+#: builtin/commit.c:1372
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1528
+#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1534
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1370
+#: builtin/commit.c:1376
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1370 builtin/commit.c:1530 builtin/push.c:549
-#: builtin/worktree.c:643
+#: builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1536 builtin/push.c:551
+#: builtin/worktree.c:646
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1373 builtin/commit.c:1532
+#: builtin/commit.c:1379 builtin/commit.c:1538
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1535
+#: builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1541
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1378 builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1538
+#: builtin/commit.c:1384 builtin/commit.c:1388 builtin/commit.c:1544
#: builtin/fast-export.c:1153 builtin/fast-export.c:1156
-#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1569 parse-options.h:336
+#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1393 parse-options.h:336
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1379 builtin/commit.c:1538
+#: builtin/commit.c:1385 builtin/commit.c:1544
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1383
+#: builtin/commit.c:1389
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -13070,11 +13325,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1385 parse-options.h:192
+#: builtin/commit.c:1391 parse-options.h:192
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1386
+#: builtin/commit.c:1392
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -13083,176 +13338,176 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1388
+#: builtin/commit.c:1394
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1389
+#: builtin/commit.c:1395
msgid "do not detect renames"
msgstr "без засичане на преименуванията"
-#: builtin/commit.c:1391
+#: builtin/commit.c:1397
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
-#: builtin/commit.c:1411
+#: builtin/commit.c:1417
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1494
+#: builtin/commit.c:1500
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1501
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1503
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1498 builtin/merge.c:275 builtin/tag.c:414
+#: builtin/commit.c:1504 builtin/merge.c:277 builtin/tag.c:415
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1505
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1505
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1500 builtin/gc.c:538
+#: builtin/commit.c:1506 builtin/gc.c:538
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1506
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1503 builtin/commit.c:1504
-#: builtin/commit.c:1505 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1508 builtin/commit.c:1509 builtin/commit.c:1510
+#: builtin/commit.c:1511 parse-options.h:328 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1508
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1509
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1510
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предходното без следа"
-#: builtin/commit.c:1505
+#: builtin/commit.c:1511
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1506
+#: builtin/commit.c:1512
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1507 builtin/log.c:1634 builtin/merge.c:290
-#: builtin/pull.c:144 builtin/revert.c:110
+#: builtin/commit.c:1513 builtin/log.c:1655 builtin/merge.c:293
+#: builtin/pull.c:145 builtin/revert.c:110
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1508
+#: builtin/commit.c:1514
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1515
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1517
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1522
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1517
+#: builtin/commit.c:1523
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1518
+#: builtin/commit.c:1524
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1519
+#: builtin/commit.c:1525
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1520
+#: builtin/commit.c:1526
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1521
+#: builtin/commit.c:1527
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1522
+#: builtin/commit.c:1528
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1529
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1536
+#: builtin/commit.c:1542
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1537
+#: builtin/commit.c:1543
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1544
+#: builtin/commit.c:1550
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1546
+#: builtin/commit.c:1552
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1619
+#: builtin/commit.c:1625
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1626
+#: builtin/commit.c:1632
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1645
+#: builtin/commit.c:1653
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1652
+#: builtin/commit.c:1660
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1657
+#: builtin/commit.c:1665
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1691
+#: builtin/commit.c:1699
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -13264,83 +13519,6 @@ msgstr ""
"\n"
" git restore --staged :/"
-#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:17
-msgid ""
-"git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow] [--[no-]progress]"
-msgstr ""
-"git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow] [--"
-"[no-]progress]"
-
-#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:22
-msgid ""
-"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append|--split] [--"
-"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] <split options>"
-msgstr ""
-"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append|--split] [--"
-"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
-
-#: builtin/commit-graph.c:52
-#, c-format
-msgid "could not find object directory matching %s"
-msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
-
-#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:125
-#: builtin/commit-graph.c:210 builtin/fetch.c:179 builtin/log.c:1657
-msgid "dir"
-msgstr "директория"
-
-#: builtin/commit-graph.c:69 builtin/commit-graph.c:126
-#: builtin/commit-graph.c:211
-msgid "The object directory to store the graph"
-msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
-
-#: builtin/commit-graph.c:71
-msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
-msgstr ""
-"ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
-
-#: builtin/commit-graph.c:94 t/helper/test-read-graph.c:23
-#, c-format
-msgid "Could not open commit-graph '%s'"
-msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
-
-#: builtin/commit-graph.c:128
-msgid "start walk at all refs"
-msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
-
-#: builtin/commit-graph.c:130
-msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
-msgstr ""
-"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
-
-#: builtin/commit-graph.c:132
-msgid "start walk at commits listed by stdin"
-msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
-
-#: builtin/commit-graph.c:134
-msgid "include all commits already in the commit-graph file"
-msgstr ""
-"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
-
-#: builtin/commit-graph.c:137
-msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
-msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
-
-#: builtin/commit-graph.c:139 builtin/commit-graph.c:143
-msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
-msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
-
-#: builtin/commit-graph.c:141
-msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
-msgstr ""
-"максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
-"граф"
-
-#: builtin/commit-graph.c:159
-msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
-msgstr ""
-"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
-
#: builtin/config.c:11
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
@@ -13348,7 +13526,7 @@ msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
#: builtin/config.c:104 builtin/env--helper.c:23
#, c-format
msgid "unrecognized --type argument, %s"
-msgstr "непознат аргумент „--type“: %s"
+msgstr "непознат аргумент към „--type“: %s"
#: builtin/config.c:116
msgid "only one type at a time"
@@ -13677,49 +13855,44 @@ msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ
msgid "git describe [<options>] --dirty"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] --dirty"
-#: builtin/describe.c:62
+#: builtin/describe.c:63
msgid "head"
msgstr "основно"
-#: builtin/describe.c:62
+#: builtin/describe.c:63
msgid "lightweight"
msgstr "кратко"
-#: builtin/describe.c:62
+#: builtin/describe.c:63
msgid "annotated"
msgstr "анотирано"
-#: builtin/describe.c:275
+#: builtin/describe.c:277
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "не съществува анотиран етикет „%s“"
-#: builtin/describe.c:279
-#, c-format
-msgid "annotated tag %s has no embedded name"
-msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
-
#: builtin/describe.c:281
#, c-format
-msgid "tag '%s' is really '%s' here"
-msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
+msgid "tag '%s' is externally known as '%s'"
+msgstr "етикетът „%s“ е известен другаде като „%s“"
-#: builtin/describe.c:325
+#: builtin/describe.c:328
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
-#: builtin/describe.c:327
+#: builtin/describe.c:330
#, c-format
msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
msgstr "Никоя версия и етикет не напасват точно. Търси се по описание\n"
-#: builtin/describe.c:394
+#: builtin/describe.c:397
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:421
+#: builtin/describe.c:424
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -13728,7 +13901,7 @@ msgstr ""
"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
-#: builtin/describe.c:425
+#: builtin/describe.c:428
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -13737,12 +13910,12 @@ msgstr ""
"Никой етикет не описва „%s“.\n"
"Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
-#: builtin/describe.c:455
+#: builtin/describe.c:458
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
-#: builtin/describe.c:458
+#: builtin/describe.c:461
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -13751,93 +13924,93 @@ msgstr ""
"открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
"търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
-#: builtin/describe.c:526
+#: builtin/describe.c:529
#, c-format
msgid "describe %s\n"
msgstr "описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:529
+#: builtin/describe.c:532
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:537
+#: builtin/describe.c:540
#, c-format
msgid "%s is neither a commit nor blob"
msgstr "„%s“ не е нито подаване, нито обект-BLOB"
-#: builtin/describe.c:551
+#: builtin/describe.c:554
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
-#: builtin/describe.c:552
+#: builtin/describe.c:555
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr ""
"извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
"стандартната грешка"
-#: builtin/describe.c:553
+#: builtin/describe.c:556
msgid "use any ref"
msgstr "използване на произволен указател"
-#: builtin/describe.c:554
+#: builtin/describe.c:557
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
-#: builtin/describe.c:555
+#: builtin/describe.c:558
msgid "always use long format"
msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
-#: builtin/describe.c:556
+#: builtin/describe.c:559
msgid "only follow first parent"
msgstr "проследяване само на първия родител"
-#: builtin/describe.c:559
+#: builtin/describe.c:562
msgid "only output exact matches"
msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
-#: builtin/describe.c:561
+#: builtin/describe.c:564
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
-#: builtin/describe.c:563
+#: builtin/describe.c:566
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:565
+#: builtin/describe.c:568
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:567 builtin/name-rev.c:535
+#: builtin/describe.c:570 builtin/name-rev.c:535
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
-#: builtin/describe.c:568 builtin/describe.c:571
+#: builtin/describe.c:571 builtin/describe.c:574
msgid "mark"
msgstr "МАРКЕР"
-#: builtin/describe.c:569
+#: builtin/describe.c:572
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
-#: builtin/describe.c:572
+#: builtin/describe.c:575
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr ""
"добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
-#: builtin/describe.c:590
+#: builtin/describe.c:593
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
-#: builtin/describe.c:619
+#: builtin/describe.c:622
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
-#: builtin/describe.c:670
+#: builtin/describe.c:673
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
-#: builtin/describe.c:672
+#: builtin/describe.c:675
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
@@ -14072,7 +14245,7 @@ msgstr "Използване на маркер за завършване на п
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1177 builtin/log.c:1705
+#: builtin/fast-export.c:1177 builtin/log.c:1726
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
@@ -14122,19 +14295,19 @@ msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
msgid "fetch.parallel cannot be negative"
msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
-#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:184
+#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:185
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:141 builtin/pull.c:228
+#: builtin/fetch.c:141 builtin/pull.c:245
msgid "set upstream for git pull/fetch"
msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:187
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:188
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:190
+#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:191
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
@@ -14146,7 +14319,7 @@ msgstr "принудително презаписване на локален у
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:150 builtin/pull.c:194
+#: builtin/fetch.c:150 builtin/pull.c:195
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
@@ -14158,7 +14331,7 @@ msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-t
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:197
+#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:198
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
@@ -14168,7 +14341,7 @@ msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и презаписване на променените"
-#: builtin/fetch.c:159 builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:121
+#: builtin/fetch.c:159 builtin/fetch.c:182 builtin/pull.c:122
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
@@ -14176,7 +14349,7 @@ msgstr "ПРИ НУЖДА"
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:205
+#: builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:206
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
@@ -14184,15 +14357,16 @@ msgstr "запазване на изтеглените пакети с обек
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:208
+#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:209
+#: builtin/pull.c:218
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:171
+#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:212
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:211
+#: builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:221
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
@@ -14208,19 +14382,19 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:214
+#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:224
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:216
+#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:226
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:217
+#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:227
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:196
+#: builtin/fetch.c:196 builtin/pull.c:240
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
@@ -14228,7 +14402,7 @@ msgstr "докладване, че всички обекти могат са д
msgid "run 'gc --auto' after fetching"
msgstr "изпълняване на „gc --auto“ след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:243
msgid "check for forced-updates on all updated branches"
msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
@@ -14252,7 +14426,7 @@ msgstr "обектът „%s“ липсва"
#: builtin/fetch.c:755
msgid "[up to date]"
-msgstr "[актуализиран]"
+msgstr "[актуален]"
#: builtin/fetch.c:768 builtin/fetch.c:784 builtin/fetch.c:856
msgid "[rejected]"
@@ -14320,24 +14494,24 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
-#: builtin/fetch.c:920
+#: builtin/fetch.c:913
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:941
+#: builtin/fetch.c:934
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:1026 builtin/fetch.c:1164
+#: builtin/fetch.c:1019 builtin/fetch.c:1157
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1037
+#: builtin/fetch.c:1030
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -14347,57 +14521,57 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1134
+#: builtin/fetch.c:1127
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1135
+#: builtin/fetch.c:1128
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1167
+#: builtin/fetch.c:1160
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1168 builtin/remote.c:1112
+#: builtin/fetch.c:1161 builtin/remote.c:1112
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1191
+#: builtin/fetch.c:1184
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1210
+#: builtin/fetch.c:1203
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1213
+#: builtin/fetch.c:1206
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1421
+#: builtin/fetch.c:1414
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr ""
"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1436
+#: builtin/fetch.c:1429
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1438
+#: builtin/fetch.c:1431
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1440
+#: builtin/fetch.c:1433
msgid "unknown branch type"
msgstr "непознат вид клон"
-#: builtin/fetch.c:1442
+#: builtin/fetch.c:1435
msgid ""
"no source branch found.\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
@@ -14405,22 +14579,22 @@ msgstr ""
"не е открит клон за следене.\n"
"Трябва изрично да зададете един клон с опцията „--set-upstream option“."
-#: builtin/fetch.c:1568 builtin/fetch.c:1631
+#: builtin/fetch.c:1561 builtin/fetch.c:1624
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1578 builtin/fetch.c:1633 builtin/remote.c:101
+#: builtin/fetch.c:1571 builtin/fetch.c:1626 builtin/remote.c:101
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1590
+#: builtin/fetch.c:1583
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1693
+#: builtin/fetch.c:1686
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -14428,45 +14602,45 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1730
+#: builtin/fetch.c:1723
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1780
+#: builtin/fetch.c:1773
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1782
+#: builtin/fetch.c:1775
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1787
+#: builtin/fetch.c:1780
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1789
+#: builtin/fetch.c:1782
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1805
+#: builtin/fetch.c:1798
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1807
+#: builtin/fetch.c:1800
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1816
+#: builtin/fetch.c:1809
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1823
+#: builtin/fetch.c:1816
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1841
+#: builtin/fetch.c:1834
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -14474,31 +14648,31 @@ msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „extensions.partialClone“"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:18
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:7
msgid ""
"git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ] | --no-log] [--file ФАЙЛ]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:18
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr ""
"вмъкване на журнал състоящ се от не повече от БРОЙ записа от съкратения "
"журнал"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:21
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "псевдоним на „--log“ (ОСТАРЯЛО)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:677
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:24
msgid "text"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:678
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:25
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "за начало на съобщението да се ползва ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:679
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:26
msgid "file to read from"
msgstr "файл, от който да се чете"
@@ -14538,7 +14712,7 @@ msgstr "цитиране подходящо за tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:439
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:440
msgid "respect format colors"
msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
@@ -14784,7 +14958,7 @@ msgstr "по-строги проверки"
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:786 builtin/prune.c:132
+#: builtin/fsck.c:786 builtin/prune.c:133
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
@@ -14820,12 +14994,12 @@ msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%
msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/gc.c:475 builtin/init-db.c:55
+#: builtin/gc.c:475 builtin/init-db.c:57
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/gc.c:484 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:529
+#: builtin/gc.c:484 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:530
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -14932,271 +15106,271 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1538 builtin/index-pack.c:1731
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1537 builtin/index-pack.c:1730
#: builtin/pack-objects.c:2854
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:453 builtin/grep.c:578 builtin/grep.c:618
+#: builtin/grep.c:475 builtin/grep.c:600 builtin/grep.c:640
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:633
+#: builtin/grep.c:655
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:704
+#: builtin/grep.c:724
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:803
+#: builtin/grep.c:823
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:805
+#: builtin/grep.c:825
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:807
+#: builtin/grep.c:827
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:809
+#: builtin/grep.c:829
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:811
+#: builtin/grep.c:831
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:814
+#: builtin/grep.c:834
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:816
+#: builtin/grep.c:836
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:818
+#: builtin/grep.c:838
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:820
+#: builtin/grep.c:840
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:822
+#: builtin/grep.c:842
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:825
+#: builtin/grep.c:845
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:827
+#: builtin/grep.c:847
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:829
+#: builtin/grep.c:849
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:833
+#: builtin/grep.c:853
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:836
+#: builtin/grep.c:856
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:859
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:842
+#: builtin/grep.c:862
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:845
+#: builtin/grep.c:865
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:846
+#: builtin/grep.c:866
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:847
+#: builtin/grep.c:867
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:848
+#: builtin/grep.c:868
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:850
+#: builtin/grep.c:870
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:852
+#: builtin/grep.c:872
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:874
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:877
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:879
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:882
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:864
+#: builtin/grep.c:884
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:865
+#: builtin/grep.c:885
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:867
+#: builtin/grep.c:887
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:889
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:872
+#: builtin/grep.c:892
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:875
+#: builtin/grep.c:895
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:897
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:879
+#: builtin/grep.c:899
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:900
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:883
+#: builtin/grep.c:903
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:905
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:888
+#: builtin/grep.c:908
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:890
+#: builtin/grep.c:910
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:892
+#: builtin/grep.c:912
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:904
+#: builtin/grep.c:924
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:906
+#: builtin/grep.c:926
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:908
+#: builtin/grep.c:928
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:912
+#: builtin/grep.c:932
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:912
+#: builtin/grep.c:932
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:916
+#: builtin/grep.c:936
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:983
+#: builtin/grep.c:1003
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1019
+#: builtin/grep.c:1039
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1027
+#: builtin/grep.c:1047
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1057
+#: builtin/grep.c:1077
msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
msgstr "опциите „--untracked“ и „--recurse-submodules“ са несъвместими"
-#: builtin/grep.c:1061
+#: builtin/grep.c:1081
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1064 builtin/pack-objects.c:3547
+#: builtin/grep.c:1084 builtin/pack-objects.c:3547
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1067 builtin/index-pack.c:1535 builtin/pack-objects.c:2851
+#: builtin/grep.c:1087 builtin/index-pack.c:1534 builtin/pack-objects.c:2851
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1101
+#: builtin/grep.c:1121
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "опцията „--open-files-in-pager“ изисква търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1127
+#: builtin/grep.c:1147
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1133
+#: builtin/grep.c:1153
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1141
+#: builtin/grep.c:1161
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
@@ -15239,66 +15413,66 @@ msgstr ""
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "обработване на ФАЙЛа все едно е с този път"
-#: builtin/help.c:46
+#: builtin/help.c:47
msgid "print all available commands"
msgstr "показване на всички налични команди"
-#: builtin/help.c:47
+#: builtin/help.c:48
msgid "exclude guides"
msgstr "без въведения"
-#: builtin/help.c:48
+#: builtin/help.c:49
msgid "print list of useful guides"
msgstr "показване на списък с въведения"
-#: builtin/help.c:49
+#: builtin/help.c:50
msgid "print all configuration variable names"
msgstr "показване на имената на всички конфигуриращи променливи"
-#: builtin/help.c:51
+#: builtin/help.c:52
msgid "show man page"
msgstr "показване на страница от ръководството"
-#: builtin/help.c:52
+#: builtin/help.c:53
msgid "show manual in web browser"
msgstr "показване на страница от ръководството в уеб браузър"
-#: builtin/help.c:54
+#: builtin/help.c:55
msgid "show info page"
msgstr "показване на информационна страница"
-#: builtin/help.c:56
+#: builtin/help.c:57
msgid "print command description"
msgstr "извеждане на описанието на команда"
-#: builtin/help.c:61
+#: builtin/help.c:62
msgid "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<command>]"
msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [КОМАНДА]"
-#: builtin/help.c:77
+#: builtin/help.c:163
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "непознат формат на помощта „%s“"
-#: builtin/help.c:104
+#: builtin/help.c:190
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "Неуспешно стартиране на „emacsclient“."
-#: builtin/help.c:117
+#: builtin/help.c:203
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "Версията на „emacsclient“ не може да се анализира."
-#: builtin/help.c:125
+#: builtin/help.c:211
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d (< 22)."
-#: builtin/help.c:143 builtin/help.c:165 builtin/help.c:175 builtin/help.c:183
+#: builtin/help.c:229 builtin/help.c:251 builtin/help.c:261 builtin/help.c:269
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: builtin/help.c:221
+#: builtin/help.c:307
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -15307,7 +15481,7 @@ msgstr ""
"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
-#: builtin/help.c:233
+#: builtin/help.c:319
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -15316,37 +15490,37 @@ msgstr ""
"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
-#: builtin/help.c:350
+#: builtin/help.c:436
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:367
+#: builtin/help.c:453
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:375
+#: builtin/help.c:461
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:434 builtin/help.c:445 git.c:336
+#: builtin/help.c:520 builtin/help.c:531 git.c:336
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:448 git.c:365
+#: builtin/help.c:534 git.c:366
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
-#: builtin/help.c:477 builtin/help.c:507
+#: builtin/help.c:563 builtin/help.c:593
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/help.c:491
+#: builtin/help.c:577
msgid "'git help config' for more information"
msgstr "За повече информация изпълнете „git help config“"
@@ -15392,6 +15566,11 @@ msgstr "пакетният файл е прекалено голям за тек
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
+#: builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:249
+#, c-format
+msgid "unable to create '%s'"
+msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
+
#: builtin/index-pack.c:312
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
@@ -15554,170 +15733,181 @@ msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1392
+#: builtin/index-pack.c:1391
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1406
+#: builtin/index-pack.c:1405
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1431
+#: builtin/index-pack.c:1430
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1439
+#: builtin/index-pack.c:1438
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1463
+#: builtin/index-pack.c:1462
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1477
+#: builtin/index-pack.c:1476
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1485
+#: builtin/index-pack.c:1484
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1529 builtin/pack-objects.c:2862
+#: builtin/index-pack.c:1528 builtin/pack-objects.c:2862
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1597
+#: builtin/index-pack.c:1596
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1599
+#: builtin/index-pack.c:1598
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1647
+#: builtin/index-pack.c:1646
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1654
+#: builtin/index-pack.c:1653
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1693
+#: builtin/index-pack.c:1692
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1742 builtin/index-pack.c:1745
-#: builtin/index-pack.c:1761 builtin/index-pack.c:1765
+#: builtin/index-pack.c:1741 builtin/index-pack.c:1744
+#: builtin/index-pack.c:1760 builtin/index-pack.c:1764
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1781
+#: builtin/index-pack.c:1780
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1783
+#: builtin/index-pack.c:1782
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1789
+#: builtin/index-pack.c:1788
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/index-pack.c:1837 builtin/unpack-objects.c:582
+#: builtin/index-pack.c:1836 builtin/unpack-objects.c:582
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
-#: builtin/init-db.c:61
+#: builtin/init-db.c:63
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:66
+#: builtin/init-db.c:68
#, c-format
msgid "cannot opendir '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/init-db.c:78
+#: builtin/init-db.c:80
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/init-db.c:80
+#: builtin/init-db.c:82
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
msgstr "не може да се създаде символна връзка „%s“ в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:86
+#: builtin/init-db.c:88
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:90
+#: builtin/init-db.c:92
#, c-format
msgid "ignoring template %s"
msgstr "игнориране на шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:121
+#: builtin/init-db.c:123
#, c-format
msgid "templates not found in %s"
msgstr "няма шаблони в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:136
+#: builtin/init-db.c:138
#, c-format
msgid "not copying templates from '%s': %s"
msgstr "шаблоните няма да бъдат копирани от „%s“: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:334
+#: builtin/init-db.c:356
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
-#: builtin/init-db.c:337
+#: builtin/init-db.c:359
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:354 builtin/init-db.c:357
+#: builtin/init-db.c:374
+msgid "attempt to reinitialize repository with different hash"
+msgstr ""
+"опит за повторно задаване на първото подаване в хранилището с различна "
+"контролна сума"
+
+#: builtin/init-db.c:380 builtin/init-db.c:601
+#, c-format
+msgid "unknown hash algorithm '%s'"
+msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми „%s“"
+
+#: builtin/init-db.c:397 builtin/init-db.c:400
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
-#: builtin/init-db.c:413
+#: builtin/init-db.c:458
#, c-format
msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
msgstr ""
"Инициализиране наново на съществуващо, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:414
+#: builtin/init-db.c:459
#, c-format
msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране наново на съществуващо хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:418
+#: builtin/init-db.c:463
#, c-format
msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:419
+#: builtin/init-db.c:464
#, c-format
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:468
+#: builtin/init-db.c:513
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -15725,27 +15915,35 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:491
+#: builtin/init-db.c:538
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:492
+#: builtin/init-db.c:539
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:529 builtin/init-db.c:534
+#: builtin/init-db.c:544
+msgid "hash"
+msgstr "алгоритъм"
+
+#: builtin/init-db.c:545
+msgid "specify the hash algorithm to use"
+msgstr "указване на алгоритъм за контролна сума"
+
+#: builtin/init-db.c:578 builtin/init-db.c:583
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:538
+#: builtin/init-db.c:587
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:559
+#: builtin/init-db.c:614
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -15754,7 +15952,7 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:587
+#: builtin/init-db.c:642
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
@@ -15823,130 +16021,130 @@ msgstr "опцията „--trailer“ е несъвместима с „--name-
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
-#: builtin/log.c:56
+#: builtin/log.c:57
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:57
+#: builtin/log.c:58
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:110
+#: builtin/log.c:111
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:174
+#: builtin/log.c:178
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:175
+#: builtin/log.c:179
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:177
+#: builtin/log.c:182
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "специален формат само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:179
+#: builtin/log.c:184
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "без специален формат на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:180
+#: builtin/log.c:185
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:183
+#: builtin/log.c:188
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:281
+#: builtin/log.c:298
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:535
+#: builtin/log.c:556
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:550 builtin/log.c:645
+#: builtin/log.c:571 builtin/log.c:666
#, c-format
msgid "could not read object %s"
msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:670
+#: builtin/log.c:691
#, c-format
msgid "unknown type: %d"
msgstr "неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:814
+#: builtin/log.c:835
#, c-format
msgid "%s: invalid cover from description mode"
msgstr "%s: неправилно придружаващо писмо от режима на описание"
-#: builtin/log.c:821
+#: builtin/log.c:842
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:936
+#: builtin/log.c:957
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:952
+#: builtin/log.c:973
#, c-format
msgid "cannot open patch file %s"
msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:969
+#: builtin/log.c:990
msgid "need exactly one range"
msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
-#: builtin/log.c:979
+#: builtin/log.c:1000
msgid "not a range"
msgstr "не е диапазон"
-#: builtin/log.c:1143
+#: builtin/log.c:1164
msgid "cover letter needs email format"
msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1149
+#: builtin/log.c:1170
msgid "failed to create cover-letter file"
msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1228
+#: builtin/log.c:1249
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1255
+#: builtin/log.c:1276
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1313
+#: builtin/log.c:1334
msgid "two output directories?"
msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
-#: builtin/log.c:1424 builtin/log.c:2197 builtin/log.c:2199 builtin/log.c:2211
+#: builtin/log.c:1445 builtin/log.c:2219 builtin/log.c:2221 builtin/log.c:2233
#, c-format
msgid "unknown commit %s"
msgstr "непознато подаване: „%s“"
-#: builtin/log.c:1434 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/log.c:1455 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
#: builtin/replace.c:210
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
-#: builtin/log.c:1439
+#: builtin/log.c:1460
msgid "could not find exact merge base"
msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1443
+#: builtin/log.c:1464
msgid ""
"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -15956,291 +16154,291 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1463
+#: builtin/log.c:1484
msgid "failed to find exact merge base"
msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1474
+#: builtin/log.c:1495
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1478
+#: builtin/log.c:1499
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1531
+#: builtin/log.c:1552
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1583
+#: builtin/log.c:1604
msgid "failed to infer range-diff ranges"
msgstr "неуспешно определяне на диапазоните за разлика"
-#: builtin/log.c:1629
+#: builtin/log.c:1650
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1632
+#: builtin/log.c:1653
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1636
+#: builtin/log.c:1657
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1638
+#: builtin/log.c:1659
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1640
+#: builtin/log.c:1661
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1641
+#: builtin/log.c:1662
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1642
+#: builtin/log.c:1663
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1644
+#: builtin/log.c:1665
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1646
+#: builtin/log.c:1667
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1648
+#: builtin/log.c:1669
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1651
+#: builtin/log.c:1672
msgid "cover-from-description-mode"
msgstr "режим-придружаващо-писмо-по-описание"
-#: builtin/log.c:1652
+#: builtin/log.c:1673
msgid "generate parts of a cover letter based on a branch's description"
msgstr ""
"генериране на частите на придружаващото писмо на базата на описанието на "
"клона"
-#: builtin/log.c:1654
+#: builtin/log.c:1675
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1657
+#: builtin/log.c:1678
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1660
+#: builtin/log.c:1681
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1663
+#: builtin/log.c:1684
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1665
+#: builtin/log.c:1686
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1667
+#: builtin/log.c:1688
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "без кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1669
+#: builtin/log.c:1690
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1671
+#: builtin/log.c:1692
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1672
+#: builtin/log.c:1693
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1673
+#: builtin/log.c:1694
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1674 builtin/log.c:1676
+#: builtin/log.c:1695 builtin/log.c:1697
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1674
+#: builtin/log.c:1695
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1676
+#: builtin/log.c:1697
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1678
+#: builtin/log.c:1699
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1679
+#: builtin/log.c:1700
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1681
+#: builtin/log.c:1702
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1682
+#: builtin/log.c:1703
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1683 builtin/log.c:1686
+#: builtin/log.c:1704 builtin/log.c:1707
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1684
+#: builtin/log.c:1705
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1687
+#: builtin/log.c:1708
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1691
+#: builtin/log.c:1712
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1693
+#: builtin/log.c:1714
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1694
+#: builtin/log.c:1715
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1695
+#: builtin/log.c:1716
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1696
+#: builtin/log.c:1717
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1698
+#: builtin/log.c:1719
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1699
+#: builtin/log.c:1720
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1701
+#: builtin/log.c:1722
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1703
+#: builtin/log.c:1724
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
"кръпка"
-#: builtin/log.c:1706
+#: builtin/log.c:1727
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
"или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1708
+#: builtin/log.c:1729
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
-#: builtin/log.c:1792
+#: builtin/log.c:1814
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1807
+#: builtin/log.c:1829
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1809
+#: builtin/log.c:1831
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1817
+#: builtin/log.c:1839
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1819
+#: builtin/log.c:1841
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1821
+#: builtin/log.c:1843
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1854
+#: builtin/log.c:1876
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1958
+#: builtin/log.c:1980
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1962
+#: builtin/log.c:1984
msgid "Interdiff:"
msgstr "Разлика в разликите:"
-#: builtin/log.c:1963
+#: builtin/log.c:1985
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1969
+#: builtin/log.c:1991
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
-#: builtin/log.c:1973
+#: builtin/log.c:1995
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1981
+#: builtin/log.c:2003
msgid "Range-diff:"
msgstr "Диапазонна разлика:"
-#: builtin/log.c:1982
+#: builtin/log.c:2004
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1993
+#: builtin/log.c:2015
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:2029
+#: builtin/log.c:2051
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:2073
+#: builtin/log.c:2095
msgid "failed to create output files"
msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
-#: builtin/log.c:2132
+#: builtin/log.c:2154
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:2186
+#: builtin/log.c:2208
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -16248,109 +16446,109 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/ls-files.c:470
+#: builtin/ls-files.c:471
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/ls-files.c:526
+#: builtin/ls-files.c:527
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
-#: builtin/ls-files.c:528
+#: builtin/ls-files.c:529
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
-#: builtin/ls-files.c:530
+#: builtin/ls-files.c:531
msgid "use lowercase letters for 'fsmonitor clean' files"
msgstr "малки букви за файловете за командата „fsmonitor clean“"
-#: builtin/ls-files.c:532
+#: builtin/ls-files.c:533
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/ls-files.c:534
+#: builtin/ls-files.c:535
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "извеждане на изтритите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:536
+#: builtin/ls-files.c:537
msgid "show modified files in the output"
msgstr "извеждане на променените файлове"
-#: builtin/ls-files.c:538
+#: builtin/ls-files.c:539
msgid "show other files in the output"
msgstr "извеждане на другите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:540
+#: builtin/ls-files.c:541
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/ls-files.c:543
+#: builtin/ls-files.c:544
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
-#: builtin/ls-files.c:545
+#: builtin/ls-files.c:546
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
-#: builtin/ls-files.c:547
+#: builtin/ls-files.c:548
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
-#: builtin/ls-files.c:549
+#: builtin/ls-files.c:550
msgid "show line endings of files"
msgstr "извеждане на знаците за край на ред във файловете"
-#: builtin/ls-files.c:551
+#: builtin/ls-files.c:552
msgid "don't show empty directories"
msgstr "без извеждане на празните директории"
-#: builtin/ls-files.c:554
+#: builtin/ls-files.c:555
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "извеждане на неслетите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:556
+#: builtin/ls-files.c:557
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
-#: builtin/ls-files.c:558
+#: builtin/ls-files.c:559
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
-#: builtin/ls-files.c:561
+#: builtin/ls-files.c:562
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:564
+#: builtin/ls-files.c:565
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr ""
"изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:566
+#: builtin/ls-files.c:567
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
-#: builtin/ls-files.c:570
+#: builtin/ls-files.c:571
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
-#: builtin/ls-files.c:573
+#: builtin/ls-files.c:574
msgid "recurse through submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/ls-files.c:575
+#: builtin/ls-files.c:576
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
-#: builtin/ls-files.c:576
+#: builtin/ls-files.c:577
msgid "tree-ish"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
-#: builtin/ls-files.c:577
+#: builtin/ls-files.c:578
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
-#: builtin/ls-files.c:579
+#: builtin/ls-files.c:580
msgid "show debugging data"
msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
@@ -16368,7 +16566,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1561
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1385
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -16443,196 +16641,308 @@ msgstr ""
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "празна пощенска кутия mbox: „%s“"
-#: builtin/merge.c:55
+#: builtin/merge-base.c:32
+msgid "git merge-base [-a | --all] <commit> <commit>..."
+msgstr "git merge-base [-a | --all] ПОДАВАНЕ ПОДАВАНЕ…"
+
+#: builtin/merge-base.c:33
+msgid "git merge-base [-a | --all] --octopus <commit>..."
+msgstr "git merge-base [-a | --all] --octopus ПОДАВАНЕ…"
+
+#: builtin/merge-base.c:34
+msgid "git merge-base --independent <commit>..."
+msgstr "git merge-base --independent ПОДАВАНЕ…"
+
+#: builtin/merge-base.c:35
+msgid "git merge-base --is-ancestor <commit> <commit>"
+msgstr "git merge-base --is-ancestor ПОДАВАНЕ_1 ПОДАВАНЕ_2"
+
+#: builtin/merge-base.c:36
+msgid "git merge-base --fork-point <ref> [<commit>]"
+msgstr "git merge-base --fork-point УКАЗАТЕЛ [ПОДАВАНЕ]"
+
+#: builtin/merge-base.c:143
+msgid "output all common ancestors"
+msgstr "извеждане на всички общи предшественици"
+
+#: builtin/merge-base.c:145
+msgid "find ancestors for a single n-way merge"
+msgstr ""
+"откриване на предшествениците за еднократно сливане на множество истории"
+
+#: builtin/merge-base.c:147
+msgid "list revs not reachable from others"
+msgstr "извеждане на недостижимите от другите указатели"
+
+#: builtin/merge-base.c:149
+msgid "is the first one ancestor of the other?"
+msgstr "ПОДАВАНЕ_1 предшественик ли е на ПОДАВАНЕ_2?"
+
+#: builtin/merge-base.c:151
+msgid "find where <commit> forked from reflog of <ref>"
+msgstr "откриване къде ПОДАВАНЕто се е отклонило от историята на УКАЗАТЕЛя"
+
+#: builtin/merge-file.c:9
+msgid ""
+"git merge-file [<options>] [-L <name1> [-L <orig> [-L <name2>]]] <file1> "
+"<orig-file> <file2>"
+msgstr ""
+"git merge-file [ОПЦИЯ…] [-L ИМЕ_1 [-L ОРИГИНАЛ [-L ИМЕ_2]]] ФАЙЛ_1 ОРИГ_ФАЙЛ "
+"ФАЙЛ_2"
+
+#: builtin/merge-file.c:35
+msgid "send results to standard output"
+msgstr "извеждане на резултатите на стандартния изход"
+
+#: builtin/merge-file.c:36
+msgid "use a diff3 based merge"
+msgstr "сливане на базата на „diff3“"
+
+#: builtin/merge-file.c:37
+msgid "for conflicts, use our version"
+msgstr "при конфликти да се ползва локалната версия"
+
+#: builtin/merge-file.c:39
+msgid "for conflicts, use their version"
+msgstr "при конфликти да се ползва чуждата версия"
+
+#: builtin/merge-file.c:41
+msgid "for conflicts, use a union version"
+msgstr "при конфликти да се ползва обединена версия"
+
+#: builtin/merge-file.c:44
+msgid "for conflicts, use this marker size"
+msgstr "при конфликти да се ползва маркер с такъв БРОЙ знаци"
+
+#: builtin/merge-file.c:45
+msgid "do not warn about conflicts"
+msgstr "без предупреждения при конфликти"
+
+#: builtin/merge-file.c:47
+msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
+msgstr "задаване на етикети за ФАЙЛ_1/ОРИГИНАЛ/ФАЙЛ_2"
+
+#: builtin/merge-recursive.c:47
+#, c-format
+msgid "unknown option %s"
+msgstr "непозната опция: „%s“"
+
+#: builtin/merge-recursive.c:53
+#, c-format
+msgid "could not parse object '%s'"
+msgstr "неуспешен анализ на обекта „%s“"
+
+#: builtin/merge-recursive.c:57
+#, c-format
+msgid "cannot handle more than %d base. Ignoring %s."
+msgid_plural "cannot handle more than %d bases. Ignoring %s."
+msgstr[0] "не се поддържа повече от %d база. „%s“ се прескача."
+msgstr[1] "не се поддържат повече от %d бази. „%s“ се прескача."
+
+#: builtin/merge-recursive.c:65
+msgid "not handling anything other than two heads merge."
+msgstr "поддържа се само сливане на точно две истории."
+
+#: builtin/merge-recursive.c:74 builtin/merge-recursive.c:76
+#, c-format
+msgid "could not resolve ref '%s'"
+msgstr "указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
+
+#: builtin/merge-recursive.c:82
+#, c-format
+msgid "Merging %s with %s\n"
+msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
+
+#: builtin/merge.c:56
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:56
+#: builtin/merge.c:57
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:57
+#: builtin/merge.c:58
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:119
+#: builtin/merge.c:121
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:142
+#: builtin/merge.c:144
#, c-format
msgid "option `%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:188
+#: builtin/merge.c:190
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:189
+#: builtin/merge.c:191
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:194
+#: builtin/merge.c:196
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:132
+#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:133
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:135
+#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:136
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:249 builtin/pull.c:138
+#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:139
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:141
+#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:142
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:254 builtin/pull.c:147
+#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:148
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:150
+#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:151
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:153
+#: builtin/merge.c:260 builtin/pull.c:154
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:260
+#: builtin/merge.c:262
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:262 builtin/pull.c:160
+#: builtin/merge.c:264 builtin/pull.c:161
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:163
+#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:164
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:267 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:167
-#: builtin/rebase.c:520 builtin/rebase.c:1575 builtin/revert.c:114
+#: builtin/merge.c:269 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:168
+#: builtin/rebase.c:527 builtin/rebase.c:1399 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:168
+#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:169
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:171
+#: builtin/merge.c:271 builtin/pull.c:172
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:173
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:272
+#: builtin/merge.c:274
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:279
+#: builtin/merge.c:281
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:281
+#: builtin/merge.c:283
msgid "--abort but leave index and working tree alone"
msgstr "преустановяване без промяна на индекса и работното дърво"
-#: builtin/merge.c:283
+#: builtin/merge.c:285
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:179
+#: builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:180
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:291
+#: builtin/merge.c:294
msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и сливане и при промяна на "
"съобщението за подаване (pre-merge-commit и commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:308
+#: builtin/merge.c:311
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:313
+#: builtin/merge.c:316
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:318
+#: builtin/merge.c:321
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:340 builtin/merge.c:357
+#: builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:360
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:387
+#: builtin/merge.c:390
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:398
+#: builtin/merge.c:401
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:448
+#: builtin/merge.c:451
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:499
+#: builtin/merge.c:503
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:586
+#: builtin/merge.c:590
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:708
+#: builtin/merge.c:717
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:722
+#: builtin/merge.c:731
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:737
+#: builtin/merge.c:746
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:789
+#: builtin/merge.c:798
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:798
+#: builtin/merge.c:807
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:804
+#: builtin/merge.c:813
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -16641,11 +16951,11 @@ msgstr ""
"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-#: builtin/merge.c:809
+#: builtin/merge.c:818
msgid "An empty message aborts the commit.\n"
msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:812
+#: builtin/merge.c:821
#, c-format
msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -16654,76 +16964,76 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:865
+#: builtin/merge.c:874
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:880
+#: builtin/merge.c:889
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:941
+#: builtin/merge.c:950
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:980
+#: builtin/merge.c:989
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:982
+#: builtin/merge.c:991
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:984
+#: builtin/merge.c:993
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:989
+#: builtin/merge.c:998
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1046
+#: builtin/merge.c:1055
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1149
+#: builtin/merge.c:1158
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1183
+#: builtin/merge.c:1192
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1286
+#: builtin/merge.c:1296
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1290
+#: builtin/merge.c:1300
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1299
+#: builtin/merge.c:1318
msgid "--quit expects no arguments"
msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1312
+#: builtin/merge.c:1331
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1316
+#: builtin/merge.c:1335
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1332
+#: builtin/merge.c:1351
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -16731,7 +17041,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1339
+#: builtin/merge.c:1358
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -16739,221 +17049,109 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1342
+#: builtin/merge.c:1361
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1356
+#: builtin/merge.c:1375
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1358
+#: builtin/merge.c:1377
msgid "You cannot combine --squash with --commit."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
-#: builtin/merge.c:1374
+#: builtin/merge.c:1393
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1391
+#: builtin/merge.c:1410
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1393
+#: builtin/merge.c:1412
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1398
+#: builtin/merge.c:1417
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1400
+#: builtin/merge.c:1419
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1481
+#: builtin/merge.c:1500
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1490
+#: builtin/merge.c:1509
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1500
+#: builtin/merge.c:1519
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1542
+#: builtin/merge.c:1565
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1549
+#: builtin/merge.c:1572
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1574
+#: builtin/merge.c:1597
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1580
+#: builtin/merge.c:1603
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1603 builtin/merge.c:1668
+#: builtin/merge.c:1631 builtin/merge.c:1696
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1607
+#: builtin/merge.c:1635
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1659
+#: builtin/merge.c:1687
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1661
+#: builtin/merge.c:1689
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1670
+#: builtin/merge.c:1698
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1682
+#: builtin/merge.c:1712
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
"Автоматичното сливане завърши успешно. Самото подаване не е извършено, "
"защото бе зададена опцията „--no-commit“.\n"
-#: builtin/merge-base.c:32
-msgid "git merge-base [-a | --all] <commit> <commit>..."
-msgstr "git merge-base [-a | --all] ПОДАВАНЕ ПОДАВАНЕ…"
-
-#: builtin/merge-base.c:33
-msgid "git merge-base [-a | --all] --octopus <commit>..."
-msgstr "git merge-base [-a | --all] --octopus ПОДАВАНЕ…"
-
-#: builtin/merge-base.c:34
-msgid "git merge-base --independent <commit>..."
-msgstr "git merge-base --independent ПОДАВАНЕ…"
-
-#: builtin/merge-base.c:35
-msgid "git merge-base --is-ancestor <commit> <commit>"
-msgstr "git merge-base --is-ancestor ПОДАВАНЕ_1 ПОДАВАНЕ_2"
-
-#: builtin/merge-base.c:36
-msgid "git merge-base --fork-point <ref> [<commit>]"
-msgstr "git merge-base --fork-point УКАЗАТЕЛ [ПОДАВАНЕ]"
-
-#: builtin/merge-base.c:153
-msgid "output all common ancestors"
-msgstr "извеждане на всички общи предшественици"
-
-#: builtin/merge-base.c:155
-msgid "find ancestors for a single n-way merge"
-msgstr ""
-"откриване на предшествениците за еднократно сливане на множество истории"
-
-#: builtin/merge-base.c:157
-msgid "list revs not reachable from others"
-msgstr "извеждане на недостижимите от другите указатели"
-
-#: builtin/merge-base.c:159
-msgid "is the first one ancestor of the other?"
-msgstr "ПОДАВАНЕ_1 предшественик ли е на ПОДАВАНЕ_2?"
-
-#: builtin/merge-base.c:161
-msgid "find where <commit> forked from reflog of <ref>"
-msgstr "откриване къде ПОДАВАНЕто се е отклонило от историята на УКАЗАТЕЛя"
-
-#: builtin/merge-file.c:9
-msgid ""
-"git merge-file [<options>] [-L <name1> [-L <orig> [-L <name2>]]] <file1> "
-"<orig-file> <file2>"
-msgstr ""
-"git merge-file [ОПЦИЯ…] [-L ИМЕ_1 [-L ОРИГИНАЛ [-L ИМЕ_2]]] ФАЙЛ_1 ОРИГ_ФАЙЛ "
-"ФАЙЛ_2"
-
-#: builtin/merge-file.c:35
-msgid "send results to standard output"
-msgstr "извеждане на резултатите на стандартния изход"
-
-#: builtin/merge-file.c:36
-msgid "use a diff3 based merge"
-msgstr "сливане на базата на „diff3“"
-
-#: builtin/merge-file.c:37
-msgid "for conflicts, use our version"
-msgstr "при конфликти да се ползва локалната версия"
-
-#: builtin/merge-file.c:39
-msgid "for conflicts, use their version"
-msgstr "при конфликти да се ползва чуждата версия"
-
-#: builtin/merge-file.c:41
-msgid "for conflicts, use a union version"
-msgstr "при конфликти да се ползва обединена версия"
-
-#: builtin/merge-file.c:44
-msgid "for conflicts, use this marker size"
-msgstr "при конфликти да се ползва маркер с такъв БРОЙ знаци"
-
-#: builtin/merge-file.c:45
-msgid "do not warn about conflicts"
-msgstr "без предупреждения при конфликти"
-
-#: builtin/merge-file.c:47
-msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
-msgstr "задаване на етикети за ФАЙЛ_1/ОРИГИНАЛ/ФАЙЛ_2"
-
-#: builtin/merge-recursive.c:47
-#, c-format
-msgid "unknown option %s"
-msgstr "непозната опция: „%s“"
-
-#: builtin/merge-recursive.c:53
-#, c-format
-msgid "could not parse object '%s'"
-msgstr "неуспешен анализ на обекта „%s“"
-
-#: builtin/merge-recursive.c:57
-#, c-format
-msgid "cannot handle more than %d base. Ignoring %s."
-msgid_plural "cannot handle more than %d bases. Ignoring %s."
-msgstr[0] "не се поддържа повече от %d база. „%s“ се прескача."
-msgstr[1] "не се поддържат повече от %d бази. „%s“ се прескача."
-
-#: builtin/merge-recursive.c:65
-msgid "not handling anything other than two heads merge."
-msgstr "поддържа се само сливане на точно две истории."
-
-#: builtin/merge-recursive.c:74 builtin/merge-recursive.c:76
-#, c-format
-msgid "could not resolve ref '%s'"
-msgstr "указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-
-#: builtin/merge-recursive.c:82
-#, c-format
-msgid "Merging %s with %s\n"
-msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
-
#: builtin/mktree.c:66
msgid "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
@@ -16992,7 +17190,7 @@ msgstr ""
"при препакетиране пакетните файлове, които са с по-малък от този размер, да "
"се обединяват в пакети с по-голям от този размер"
-#: builtin/multi-pack-index.c:50 builtin/prune-packed.c:67
+#: builtin/multi-pack-index.c:50 builtin/prune-packed.c:25
msgid "too many arguments"
msgstr "прекалено много аргументи"
@@ -17094,7 +17292,7 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:781 builtin/repack.c:518
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:781 builtin/repack.c:519
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -17288,7 +17486,7 @@ msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:532
+#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:533
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
@@ -17529,7 +17727,7 @@ msgstr ""
"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
"командата „git notes merge --abort“.\n"
-#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:545
+#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:546
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
@@ -17547,7 +17745,7 @@ msgstr "опитът за изтриването на несъществуващ
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:130 builtin/worktree.c:164
+#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:131 builtin/worktree.c:164
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
@@ -17563,7 +17761,7 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1643
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1608
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -17958,31 +18156,27 @@ msgstr "пакетиране на всичко"
msgid "prune loose refs (default)"
msgstr "окастряне на недостижимите указатели (стандартно)"
-#: builtin/prune-packed.c:9
+#: builtin/prune-packed.c:6
msgid "git prune-packed [-n | --dry-run] [-q | --quiet]"
msgstr "git prune-packed [-n | --dry-run] [-q | --quiet]"
-#: builtin/prune-packed.c:42
-msgid "Removing duplicate objects"
-msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
-
-#: builtin/prune.c:12
+#: builtin/prune.c:13
msgid "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire ВРЕМЕ] [--] [ВРЪХ…]"
-#: builtin/prune.c:131
+#: builtin/prune.c:132
msgid "report pruned objects"
msgstr "информация за окастрените обекти"
-#: builtin/prune.c:134
+#: builtin/prune.c:135
msgid "expire objects older than <time>"
-msgstr "окастряне на обектите по-стари от това ВРЕМЕ"
+msgstr "обявяване на обектите по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
-#: builtin/prune.c:136
+#: builtin/prune.c:137
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr "ограничаване на обхождането до обекти извън гарантиращи пакети"
-#: builtin/prune.c:150
+#: builtin/prune.c:151
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
@@ -17995,44 +18189,73 @@ msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/pull.c:122
+#: builtin/pull.c:123
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/pull.c:126
+#: builtin/pull.c:127
msgid "Options related to merging"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/pull.c:129
+#: builtin/pull.c:130
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:157 builtin/rebase.c:471 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:158 builtin/rebase.c:478 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
-#: builtin/pull.c:166
-msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
+#: builtin/pull.c:167 parse-options.h:339
+msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/pull.c:182
+#: builtin/pull.c:183
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Опции при доставяне"
-#: builtin/pull.c:192
+#: builtin/pull.c:193
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/pull.c:200
+#: builtin/pull.c:201
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
-#: builtin/pull.c:300
+#: builtin/pull.c:317
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:426
+#: builtin/pull.c:349
+msgid ""
+"Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is\n"
+"discouraged. You can squelch this message by running one of the following\n"
+"commands sometime before your next pull:\n"
+"\n"
+" git config pull.rebase false # merge (the default strategy)\n"
+" git config pull.rebase true # rebase\n"
+" git config pull.ff only # fast-forward only\n"
+"\n"
+"You can replace \"git config\" with \"git config --global\" to set a "
+"default\n"
+"preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,\n"
+"or --ff-only on the command line to override the configured default per\n"
+"invocation.\n"
+msgstr ""
+"Не се насърчава издърпване без указване на стратегията за съгласуване на\n"
+"клоните. За да заглушите това съобщение, изпълнете някоя от следните\n"
+"команди преди следващото издърпване:\n"
+"\n"
+" git config pull.rebase false # сливане (стандартна стратегия)\n"
+" git config pull.rebase true # пребазиране\n"
+" git config pull.ff only # само превъртане\n"
+"\n"
+"За да зададете стандартната настройка за всички свои хранилища, добавете и\n"
+"опцията „--global“. За да укажете стратегия при конкретно издърпване,\n"
+"използвайте опциите „--rebase“, „--no-rebase“, „--ff-only“. Те са с\n"
+"приоритет пред настройките.\n"
+
+#: builtin/pull.c:459
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -18040,14 +18263,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:428
+#: builtin/pull.c:461
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:429
+#: builtin/pull.c:462
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -18055,7 +18278,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:432
+#: builtin/pull.c:465
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -18066,44 +18289,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:437 builtin/rebase.c:1409 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:470 builtin/rebase.c:1235 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:454 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:472 builtin/pull.c:487 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:441 builtin/pull.c:456 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:474 builtin/pull.c:489 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:442 builtin/pull.c:457
+#: builtin/pull.c:475 builtin/pull.c:490
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:444 builtin/pull.c:450 builtin/pull.c:459
-#: builtin/rebase.c:1415 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:477 builtin/pull.c:483 builtin/pull.c:492
+#: builtin/rebase.c:1241 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:444 builtin/pull.c:459 builtin/pull.c:464
+#: builtin/pull.c:477 builtin/pull.c:492 builtin/pull.c:497
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:452 builtin/rebase.c:1407 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:485 builtin/rebase.c:1233 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:461 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:494 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:466
+#: builtin/pull.c:499
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -18112,32 +18335,28 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:576
+#: builtin/pull.c:610
#, c-format
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "недостъпно подаване: %s"
-#: builtin/pull.c:857
+#: builtin/pull.c:895
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:912
-msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
-msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-
-#: builtin/pull.c:920
+#: builtin/pull.c:955
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:924
+#: builtin/pull.c:959
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:925
+#: builtin/pull.c:960
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:950
+#: builtin/pull.c:985
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -18147,7 +18366,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:956
+#: builtin/pull.c:991
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -18164,15 +18383,15 @@ msgstr ""
" git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:971
+#: builtin/pull.c:1006
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:975
+#: builtin/pull.c:1010
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:982
+#: builtin/pull.c:1018
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -18341,102 +18560,102 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:360
+#: builtin/push.c:361
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:367
+#: builtin/push.c:368
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:542
+#: builtin/push.c:544
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:543 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:164
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:544 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:166
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:546
+#: builtin/push.c:548
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:547
+#: builtin/push.c:549
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:550 builtin/send-pack.c:167
+#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:167
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:181
+#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:181
msgid "<refname>:<expect>"
msgstr "ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ:ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:182
+#: builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:182
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:556
+#: builtin/push.c:558
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:558 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:560 builtin/send-pack.c:175
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:559 builtin/push.c:560 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:561 builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:161
#: builtin/send-pack.c:162
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:561
+#: builtin/push.c:563
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:564
+#: builtin/push.c:566
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:566
+#: builtin/push.c:568
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:567
+#: builtin/push.c:569
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:169
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:574 builtin/send-pack.c:176
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:590
+#: builtin/push.c:592
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:592
+#: builtin/push.c:594
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
-#: builtin/push.c:612
+#: builtin/push.c:614
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:613
+#: builtin/push.c:615
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -18458,27 +18677,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:628
+#: builtin/push.c:630
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:630
+#: builtin/push.c:632
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:634
+#: builtin/push.c:636
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:636
+#: builtin/push.c:638
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:639
+#: builtin/push.c:641
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:643
+#: builtin/push.c:645
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
@@ -18606,7 +18825,7 @@ msgstr "без информационни съобщения"
msgid "You need to resolve your current index first"
msgstr "Първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/rebase.c:32
+#: builtin/rebase.c:35
msgid ""
"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase> | --keep-base] "
"[<upstream> [<branch>]]"
@@ -18614,221 +18833,207 @@ msgstr ""
"git rebase [-i] [ОПЦИЯ…] [--exec КОМАНДА] [--onto НОВА_БАЗА | --keep-base] "
"[КЛОН_ИЗТОЧНИК [КЛОН]]"
-#: builtin/rebase.c:34
+#: builtin/rebase.c:37
msgid ""
"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] --root [<branch>]"
msgstr ""
"git rebase [-i] [ОПЦИЯ…] [--exec КОМАНДА] [--onto НОВА_БАЗА] --root [КЛОН]"
-#: builtin/rebase.c:36
+#: builtin/rebase.c:39
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:175 builtin/rebase.c:199 builtin/rebase.c:226
+#: builtin/rebase.c:181 builtin/rebase.c:205 builtin/rebase.c:232
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:292
+#: builtin/rebase.c:298
#, c-format
msgid "could not create temporary %s"
msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
-#: builtin/rebase.c:298
+#: builtin/rebase.c:304
msgid "could not mark as interactive"
msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
-#: builtin/rebase.c:352
+#: builtin/rebase.c:358
msgid "could not generate todo list"
msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
-#: builtin/rebase.c:391
+#: builtin/rebase.c:399
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
-#: builtin/rebase.c:461
+#: builtin/rebase.c:468
msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/rebase.c:474 builtin/rebase.c:1550
-msgid "(DEPRECATED) keep empty commits"
-msgstr "(ОСТАРЯЛО) запазване на празните подавания"
+#: builtin/rebase.c:481 builtin/rebase.c:1375
+msgid "keep commits which start empty"
+msgstr "запазванe на първоначално празните подавания"
-#: builtin/rebase.c:478 builtin/revert.c:128
+#: builtin/rebase.c:485 builtin/revert.c:128
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/rebase.c:480
+#: builtin/rebase.c:487
msgid "rebase merge commits"
msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
-#: builtin/rebase.c:482
+#: builtin/rebase.c:489
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr ""
"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
-#: builtin/rebase.c:484
+#: builtin/rebase.c:491
msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
-#: builtin/rebase.c:485
+#: builtin/rebase.c:492
msgid "sign commits"
msgstr "подписване на подаванията"
-#: builtin/rebase.c:487 builtin/rebase.c:1490
+#: builtin/rebase.c:494 builtin/rebase.c:1315
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:496
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase.c:491
+#: builtin/rebase.c:498
msgid "skip commit"
msgstr "прескачане на подаване"
-#: builtin/rebase.c:492
+#: builtin/rebase.c:499
msgid "edit the todo list"
msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:494
+#: builtin/rebase.c:501
msgid "show the current patch"
msgstr "извеждане на текущата кръпка"
-#: builtin/rebase.c:497
+#: builtin/rebase.c:504
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:499
+#: builtin/rebase.c:506
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:501
+#: builtin/rebase.c:508
msgid "check the todo list"
msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:503
+#: builtin/rebase.c:510
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr ""
"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
"предходните им със и без смени на съобщението"
-#: builtin/rebase.c:505
+#: builtin/rebase.c:512
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:506
+#: builtin/rebase.c:513
msgid "onto"
msgstr "върху"
-#: builtin/rebase.c:509
+#: builtin/rebase.c:516
msgid "restrict-revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:509
+#: builtin/rebase.c:516
msgid "restrict revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:511
+#: builtin/rebase.c:518
msgid "squash-onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:512
+#: builtin/rebase.c:519
msgid "squash onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:514
+#: builtin/rebase.c:521
msgid "the upstream commit"
msgstr "подаване на източника"
-#: builtin/rebase.c:516
+#: builtin/rebase.c:523
msgid "head-name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:516
+#: builtin/rebase.c:523
msgid "head name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:521
+#: builtin/rebase.c:528
msgid "rebase strategy"
msgstr "стратегия на пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:522
+#: builtin/rebase.c:529
msgid "strategy-opts"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:523
+#: builtin/rebase.c:530
msgid "strategy options"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:524
+#: builtin/rebase.c:531
msgid "switch-to"
msgstr "преминаване към"
-#: builtin/rebase.c:525
+#: builtin/rebase.c:532
msgid "the branch or commit to checkout"
msgstr "клонът, към който да се премине"
-#: builtin/rebase.c:526
+#: builtin/rebase.c:533
msgid "onto-name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:526
+#: builtin/rebase.c:533
msgid "onto name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:527
+#: builtin/rebase.c:534
msgid "cmd"
msgstr "команда"
-#: builtin/rebase.c:527
+#: builtin/rebase.c:534
msgid "the command to run"
msgstr "команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:530 builtin/rebase.c:1584
+#: builtin/rebase.c:537 builtin/rebase.c:1408
msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
msgstr ""
"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
-#: builtin/rebase.c:546
+#: builtin/rebase.c:553
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-#: builtin/rebase.c:562
+#: builtin/rebase.c:569
#, c-format
-msgid "%s requires an interactive rebase"
-msgstr "„%s“ изисква интерактивно пребазиране"
+msgid "%s requires the merge backend"
+msgstr "„%s“ изисква пребазиране"
#: builtin/rebase.c:612
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:627
+#: builtin/rebase.c:629
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:652
+#: builtin/rebase.c:654
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:728
-#, c-format
-msgid "Could not read '%s'"
-msgstr "Пътят „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: builtin/rebase.c:746
-#, c-format
-msgid "Cannot store %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-
-#: builtin/rebase.c:853
-msgid "could not determine HEAD revision"
-msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-
-#: builtin/rebase.c:976 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:800 git-rebase--preserve-merges.sh:81
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -18842,7 +19047,7 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: builtin/rebase.c:1058
+#: builtin/rebase.c:883
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -18860,7 +19065,7 @@ msgstr ""
"\n"
"В резултат те не могат да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:1383
+#: builtin/rebase.c:1209
#, c-format
msgid ""
"unrecognized empty type '%s'; valid values are \"drop\", \"keep\", and \"ask"
@@ -18869,7 +19074,7 @@ msgstr ""
"неправилна стойност „%s“: вариантите са „drop“ (прескачане), "
"„keep“ (запазване) и „ask“ (питане)"
-#: builtin/rebase.c:1401
+#: builtin/rebase.c:1227
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -18886,7 +19091,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1417
+#: builtin/rebase.c:1243
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -18899,143 +19104,143 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1447
+#: builtin/rebase.c:1273
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
-#: builtin/rebase.c:1451
+#: builtin/rebase.c:1277
msgid "empty exec command"
msgstr "празна команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:1481
+#: builtin/rebase.c:1306
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1483
+#: builtin/rebase.c:1308
msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
msgstr "за текуща база да се ползва базата за сливане на клона и следеното"
-#: builtin/rebase.c:1485
+#: builtin/rebase.c:1310
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:1487
+#: builtin/rebase.c:1312
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:1493
+#: builtin/rebase.c:1318
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1496
+#: builtin/rebase.c:1321
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr ""
"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:1498 builtin/rebase.c:1502 builtin/rebase.c:1504
+#: builtin/rebase.c:1323 builtin/rebase.c:1327 builtin/rebase.c:1329
msgid "passed to 'git am'"
msgstr "подава се на командата „git am“"
-#: builtin/rebase.c:1506 builtin/rebase.c:1508
+#: builtin/rebase.c:1331 builtin/rebase.c:1333
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:1510 builtin/rebase.c:1513
+#: builtin/rebase.c:1335 builtin/rebase.c:1338
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:1515
+#: builtin/rebase.c:1340
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1518
+#: builtin/rebase.c:1343
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1520
+#: builtin/rebase.c:1345
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:1523
+#: builtin/rebase.c:1348
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:1524
+#: builtin/rebase.c:1349
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1527
+#: builtin/rebase.c:1352
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:1530
+#: builtin/rebase.c:1355
msgid "use apply strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия с прилагане"
-#: builtin/rebase.c:1534
+#: builtin/rebase.c:1359
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия със сливане"
-#: builtin/rebase.c:1538
+#: builtin/rebase.c:1363
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1542
+#: builtin/rebase.c:1367
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(ОСТАРЯЛО) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1547
+#: builtin/rebase.c:1372
msgid "how to handle commits that become empty"
msgstr "как да се обработват оказалите се празни подавания"
-#: builtin/rebase.c:1554
+#: builtin/rebase.c:1379
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:1560
-msgid "automatically stash/stash pop before and after"
-msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-
-#: builtin/rebase.c:1562
+#: builtin/rebase.c:1386
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:1566
+#: builtin/rebase.c:1390
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:1570
+#: builtin/rebase.c:1394
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1573
+#: builtin/rebase.c:1397
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:1575
+#: builtin/rebase.c:1399
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:1577 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1401 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:1578
+#: builtin/rebase.c:1402
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1581
+#: builtin/rebase.c:1405
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:1598
+#: builtin/rebase.c:1410
+msgid "apply all changes, even those already present upstream"
+msgstr "прилагане на всички промени, дори и наличните вече в следеното"
+
+#: builtin/rebase.c:1427
msgid ""
"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -19043,41 +19248,45 @@ msgstr ""
"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
"За повече информация вижте „git help config“."
-#: builtin/rebase.c:1604
+#: builtin/rebase.c:1433
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:1645
+#: builtin/rebase.c:1474
msgid ""
"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
msgstr ""
"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
"нея."
-#: builtin/rebase.c:1650
+#: builtin/rebase.c:1479
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--onto“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1652
+#: builtin/rebase.c:1481
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--root“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1656
+#: builtin/rebase.c:1485
+msgid "cannot combine '--root' with '--fork-point'"
+msgstr "опциите „--root“ и „--fork-point“ са несъвместими"
+
+#: builtin/rebase.c:1488
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1660
+#: builtin/rebase.c:1492
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1683
+#: builtin/rebase.c:1515
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1695
+#: builtin/rebase.c:1527
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -19085,16 +19294,16 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1714
+#: builtin/rebase.c:1546
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1733
+#: builtin/rebase.c:1565
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1778
+#: builtin/rebase.c:1611
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -19115,161 +19324,138 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1806
+#: builtin/rebase.c:1639
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1847
+#: builtin/rebase.c:1681
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1869
+#: builtin/rebase.c:1703
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1899
+#: builtin/rebase.c:1733
msgid "cannot combine apply options with merge options"
msgstr "опциите за „apply“ са несъвместими с опциите за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1912
+#: builtin/rebase.c:1746
#, c-format
msgid "Unknown rebase backend: %s"
msgstr "Непозната реализация на пребазиране: %s"
-#: builtin/rebase.c:1937
+#: builtin/rebase.c:1771
msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
"interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1957
+#: builtin/rebase.c:1791
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1961
+#: builtin/rebase.c:1795
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr ""
"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1985
+#: builtin/rebase.c:1819
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1991
+#: builtin/rebase.c:1825
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:2017
+#: builtin/rebase.c:1851
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за сливане с клона"
-#: builtin/rebase.c:2020
+#: builtin/rebase.c:1854
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:2028
+#: builtin/rebase.c:1862
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:2054
+#: builtin/rebase.c:1888
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:2062 builtin/submodule--helper.c:40
+#: builtin/rebase.c:1896 builtin/submodule--helper.c:40
#: builtin/submodule--helper.c:1990
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:2073
+#: builtin/rebase.c:1907
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:2111
-msgid "Cannot autostash"
-msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-
-#: builtin/rebase.c:2114
-#, c-format
-msgid "Unexpected stash response: '%s'"
-msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-
-#: builtin/rebase.c:2120
-#, c-format
-msgid "Could not create directory for '%s'"
-msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-
-#: builtin/rebase.c:2123
-#, c-format
-msgid "Created autostash: %s\n"
-msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-
-#: builtin/rebase.c:2126
-msgid "could not reset --hard"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-
-#: builtin/rebase.c:2135
+#: builtin/rebase.c:1928
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:2169
+#: builtin/rebase.c:1964
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:2180
+#: builtin/rebase.c:1975
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:2182
+#: builtin/rebase.c:1977
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:2190
+#: builtin/rebase.c:1985
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:2192
+#: builtin/rebase.c:1987
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:2200
+#: builtin/rebase.c:1995
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:2207
+#: builtin/rebase.c:2002
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2210
+#: builtin/rebase.c:2005
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2235
+#: builtin/rebase.c:2030
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:2244
+#: builtin/rebase.c:2039
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:2253
+#: builtin/rebase.c:2048
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
@@ -19278,7 +19464,7 @@ msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:821
+#: builtin/receive-pack.c:842
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -19311,7 +19497,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:841
+#: builtin/receive-pack.c:862
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -19332,11 +19518,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1938
+#: builtin/receive-pack.c:1959
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1952
+#: builtin/receive-pack.c:1973
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -19924,11 +20110,11 @@ msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/repack.c:23
+#: builtin/repack.c:24
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/repack.c:28
+#: builtin/repack.c:29
msgid ""
"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
@@ -19937,126 +20123,126 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
-#: builtin/repack.c:191
+#: builtin/repack.c:192
msgid "could not start pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:230 builtin/repack.c:416
+#: builtin/repack.c:231 builtin/repack.c:417
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
"repack: от „pack-objects“ се изискват редове само с пълни шестнайсетични "
"указатели."
-#: builtin/repack.c:254
+#: builtin/repack.c:255
msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да завърши за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:292
+#: builtin/repack.c:293
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:294
+#: builtin/repack.c:295
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:297
+#: builtin/repack.c:298
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:299
+#: builtin/repack.c:300
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:301
+#: builtin/repack.c:302
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:303
+#: builtin/repack.c:304
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:306
+#: builtin/repack.c:307
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:308
+#: builtin/repack.c:309
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:310
+#: builtin/repack.c:311
msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--delta-islands“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:311
+#: builtin/repack.c:312
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:312
+#: builtin/repack.c:313
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:314
+#: builtin/repack.c:315
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:316
+#: builtin/repack.c:317
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:323
+#: builtin/repack.c:318 builtin/repack.c:324
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:318
+#: builtin/repack.c:319
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:320
+#: builtin/repack.c:321
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:322
+#: builtin/repack.c:323
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:324
+#: builtin/repack.c:325
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:326
+#: builtin/repack.c:327
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:328
+#: builtin/repack.c:329
msgid "do not repack this pack"
msgstr "без препакетиране на този пакет"
-#: builtin/repack.c:338
+#: builtin/repack.c:339
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:342
+#: builtin/repack.c:343
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:425
+#: builtin/repack.c:426
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Нищо ново за пакетиране"
-#: builtin/repack.c:486
+#: builtin/repack.c:487
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Some packs in use have been renamed by\n"
@@ -20074,7 +20260,7 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ѝ — за връщането на първоначалните имена.\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преименувайте файловете в „%s“ ръчно:\n"
-#: builtin/repack.c:534
+#: builtin/repack.c:535
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -20385,96 +20571,96 @@ msgstr "слято (merge)"
msgid "keep"
msgstr "запазващо (keep)"
-#: builtin/reset.c:82
+#: builtin/reset.c:83
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "Указателят „HEAD“ е повреден."
-#: builtin/reset.c:84
+#: builtin/reset.c:85
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "Дървото, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:90
+#: builtin/reset.c:91
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:115
+#: builtin/reset.c:116
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-#: builtin/reset.c:194
+#: builtin/reset.c:195
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:294 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:595
+#: builtin/reset.c:295 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:595
#: builtin/stash.c:619
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
-#: builtin/reset.c:296
+#: builtin/reset.c:297
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво"
-#: builtin/reset.c:297
+#: builtin/reset.c:298
msgid "reset only HEAD"
msgstr "само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:299 builtin/reset.c:301
+#: builtin/reset.c:300 builtin/reset.c:302
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "указателя „HEAD“, индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:303
+#: builtin/reset.c:304
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "зануляване на указателя „HEAD“, но запазване на локалните промени"
-#: builtin/reset.c:309
+#: builtin/reset.c:310
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr ""
"отбелязване само на факта, че изтритите пътища ще бъдат добавени по-късно"
-#: builtin/reset.c:343
+#: builtin/reset.c:344
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Стойността „%s“ не е разпозната като съществуваща версия."
-#: builtin/reset.c:351
+#: builtin/reset.c:352
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "„%s“ не е разпознат като дърво."
-#: builtin/reset.c:360
+#: builtin/reset.c:361
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr ""
"опцията „--patch“ е несъвместима с всяка от опциите „--hard“/„--mixed“/„--"
"soft“"
-#: builtin/reset.c:370
+#: builtin/reset.c:371
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
"изпълнете „git reset -- ПЪТ…“."
-#: builtin/reset.c:372
+#: builtin/reset.c:373
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Не може да извършите %s зануляване, когато сте задали ПЪТ."
-#: builtin/reset.c:387
+#: builtin/reset.c:388
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "В голо хранилище не може да извършите %s зануляване"
-#: builtin/reset.c:391
+#: builtin/reset.c:392
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "Опцията „-N“ изисква опцията „--mixed“"
-#: builtin/reset.c:412
+#: builtin/reset.c:413
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Промени извън индекса след зануляването:"
-#: builtin/reset.c:415
+#: builtin/reset.c:416
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -20487,12 +20673,12 @@ msgstr ""
"Опцията „--quiet“ заглушава това съобщение еднократно. За постоянно\n"
"заглушаване задайте настройката „reset.quiet“ да е „true“ (истина).\n"
-#: builtin/reset.c:425
+#: builtin/reset.c:434
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Индексът не може да бъде занулен към версия „%s“."
-#: builtin/reset.c:429
+#: builtin/reset.c:439
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
@@ -20972,70 +21158,58 @@ msgstr ""
"локалното хранилище"
#: builtin/sparse-checkout.c:21
-msgid "git sparse-checkout (init|list|set|add|disable) <options>"
-msgstr "git sparse-checkout (init|list|set|add|disable) ОПЦИЯ…"
+msgid "git sparse-checkout (init|list|set|add|reapply|disable) <options>"
+msgstr "git sparse-checkout (init|list|set|add|reapply|disable) ОПЦИЯ…"
#: builtin/sparse-checkout.c:64
msgid "this worktree is not sparse (sparse-checkout file may not exist)"
msgstr ""
"това не е частично работно дърво (вероятно липсва файл „sparse-checkout“)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:225
+#: builtin/sparse-checkout.c:212
msgid "failed to create directory for sparse-checkout file"
msgstr "директорията за частично изтегляне „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/sparse-checkout.c:266
+#: builtin/sparse-checkout.c:253
msgid "failed to set extensions.worktreeConfig setting"
msgstr "неуспешно задаване на настройката „extensions.worktreeConfig“"
-#: builtin/sparse-checkout.c:283
+#: builtin/sparse-checkout.c:270
msgid "git sparse-checkout init [--cone]"
msgstr "git sparse-checkout init [--cone]"
-#: builtin/sparse-checkout.c:302
+#: builtin/sparse-checkout.c:289
msgid "initialize the sparse-checkout in cone mode"
msgstr "инициализиране на частичното изтегляне в пътеводен режим"
-#: builtin/sparse-checkout.c:308
-msgid "initialize sparse-checkout"
-msgstr "инициализиране на частичното изтегляне"
-
-#: builtin/sparse-checkout.c:341
+#: builtin/sparse-checkout.c:326
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: builtin/sparse-checkout.c:398
+#: builtin/sparse-checkout.c:383
#, c-format
msgid "could not normalize path %s"
msgstr "пътят „%s“ не може да се нормализира"
-#: builtin/sparse-checkout.c:410
+#: builtin/sparse-checkout.c:395
msgid "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | <patterns>)"
msgstr "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | ШАБЛОН…)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:435
+#: builtin/sparse-checkout.c:420
#, c-format
msgid "unable to unquote C-style string '%s'"
msgstr "цитирането на низ, форматиран за C — „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: builtin/sparse-checkout.c:489 builtin/sparse-checkout.c:513
+#: builtin/sparse-checkout.c:474 builtin/sparse-checkout.c:498
msgid "unable to load existing sparse-checkout patterns"
msgstr "шаблоните за частично изтегляне не могат да се заредят"
-#: builtin/sparse-checkout.c:558
+#: builtin/sparse-checkout.c:543
msgid "read patterns from standard in"
msgstr "изчитане на шаблоните от стандартния вход"
-#: builtin/sparse-checkout.c:564
-msgid "set sparse-checkout patterns"
-msgstr "задаване на шаблоните за частичното изтегляне"
-
-#: builtin/sparse-checkout.c:581
-msgid "disable sparse-checkout"
-msgstr "без използване на частично изтегляне"
-
-#: builtin/sparse-checkout.c:593
+#: builtin/sparse-checkout.c:580
msgid "error while refreshing working directory"
msgstr "грешка при обновяване на работната директория"
@@ -21115,7 +21289,7 @@ msgstr "„%s“ не е подаване, приличащо на нещо ск
msgid "Too many revisions specified:%s"
msgstr "Указани са прекалено много версии:%s"
-#: builtin/stash.c:162 git-legacy-stash.sh:549
+#: builtin/stash.c:162
msgid "No stash entries found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
@@ -21124,7 +21298,7 @@ msgstr "Не е открито нищо скатано."
msgid "%s is not a valid reference"
msgstr "„%s“ е неправилно име за указател"
-#: builtin/stash.c:225 git-legacy-stash.sh:75
+#: builtin/stash.c:225
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr "командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
@@ -21156,7 +21330,7 @@ msgstr "неследени файлове не могат да се възста
msgid "Merging %s with %s"
msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
-#: builtin/stash.c:461 git-legacy-stash.sh:681
+#: builtin/stash.c:461
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е изваден от скатаното."
@@ -21179,105 +21353,107 @@ msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
msgid "'%s' is not a stash reference"
msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
-#: builtin/stash.c:633 git-legacy-stash.sh:695
+#: builtin/stash.c:633
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново."
-#: builtin/stash.c:656 git-legacy-stash.sh:713
+#: builtin/stash.c:656
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: builtin/stash.c:796 builtin/stash.c:833
+#: builtin/stash.c:800 builtin/stash.c:837
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
-#: builtin/stash.c:814 builtin/stash.c:1478 builtin/stash.c:1543
+#: builtin/stash.c:818 builtin/stash.c:1475 builtin/stash.c:1540
msgid "stash message"
msgstr "съобщение при скатаване"
-#: builtin/stash.c:824
+#: builtin/stash.c:828
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:1049 git-legacy-stash.sh:218
+#: builtin/stash.c:1046
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: builtin/stash.c:1149 git-legacy-stash.sh:150
+#: builtin/stash.c:1146
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: builtin/stash.c:1176 git-legacy-stash.sh:165
+#: builtin/stash.c:1173
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1185 git-legacy-stash.sh:180
+#: builtin/stash.c:1182
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: builtin/stash.c:1196 builtin/stash.c:1205 git-legacy-stash.sh:201
-#: git-legacy-stash.sh:214
+#: builtin/stash.c:1193 builtin/stash.c:1202
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1233 git-legacy-stash.sh:234
+#: builtin/stash.c:1230
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1282 git-legacy-stash.sh:338
+#: builtin/stash.c:1279
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: builtin/stash.c:1298
+#: builtin/stash.c:1295
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
-#: builtin/stash.c:1313 git-legacy-stash.sh:346
+#: builtin/stash.c:1310
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: builtin/stash.c:1320 git-legacy-stash.sh:351
+#: builtin/stash.c:1317
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: builtin/stash.c:1335 git-legacy-stash.sh:355
+#: builtin/stash.c:1332
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1340
+#: builtin/stash.c:1337
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
-#: builtin/stash.c:1430 git-legacy-stash.sh:385
+#: builtin/stash.c:1427
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1534
+#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1531
msgid "keep index"
msgstr "запазване на индекса"
-#: builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1536
+#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1533
msgid "stash in patch mode"
msgstr "скатаване в режим за кръпки"
-#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1537
+#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1534
msgid "quiet mode"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1539
+#: builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1536
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "скатаване и на неследените файлове"
-#: builtin/stash.c:1476 builtin/stash.c:1541
+#: builtin/stash.c:1473 builtin/stash.c:1538
msgid "include ignore files"
msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/stash.c:1600
-#, c-format
-msgid "could not exec %s"
-msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
+#: builtin/stash.c:1573
+msgid ""
+"the stash.useBuiltin support has been removed!\n"
+"See its entry in 'git help config' for details."
+msgstr ""
+"поддръжката на „stash.useBuiltin“ е премахната.\n"
+"За повече информация вижте „git help config“."
#: builtin/stripspace.c:18
msgid "git stripspace [-s | --strip-comments]"
@@ -21728,12 +21904,12 @@ msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
-#: builtin/submodule--helper.c:2241 git-submodule.sh:174
+#: builtin/submodule--helper.c:2241 git-submodule.sh:176
#, sh-format
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:2291 git.c:433 git.c:684
+#: builtin/submodule--helper.c:2291 git.c:435 git.c:682
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
@@ -21763,11 +21939,11 @@ msgstr "изтриване на символен указател"
msgid "shorten ref output"
msgstr "кратка информация за указателя"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:363
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:486
msgid "reason"
msgstr "причина"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:363
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:486
msgid "reason of the update"
msgstr "причина за обновяването"
@@ -21860,134 +22036,134 @@ msgstr ""
msgid "bad object type."
msgstr "неправилен вид обект."
-#: builtin/tag.c:284
+#: builtin/tag.c:285
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
-#: builtin/tag.c:291
+#: builtin/tag.c:292
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-#: builtin/tag.c:402
+#: builtin/tag.c:403
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:404
+#: builtin/tag.c:405
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:406
+#: builtin/tag.c:407
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:407
+#: builtin/tag.c:408
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:409
+#: builtin/tag.c:410
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:411
+#: builtin/tag.c:412
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:413
+#: builtin/tag.c:414
msgid "tag message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ за етикет"
-#: builtin/tag.c:415
+#: builtin/tag.c:416
msgid "force edit of tag message"
msgstr "принудително редактиране на съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:416
+#: builtin/tag.c:417
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:419
+#: builtin/tag.c:420
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:420
+#: builtin/tag.c:421
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:421 builtin/update-ref.c:369
+#: builtin/tag.c:422 builtin/update-ref.c:492
msgid "create a reflog"
msgstr "създаване на журнал на указателите"
-#: builtin/tag.c:423
+#: builtin/tag.c:424
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:424
+#: builtin/tag.c:425
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:425 builtin/tag.c:427
+#: builtin/tag.c:426 builtin/tag.c:428
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:426 builtin/tag.c:428
+#: builtin/tag.c:427 builtin/tag.c:429
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които не съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:429
+#: builtin/tag.c:430
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите етикети"
-#: builtin/tag.c:430
+#: builtin/tag.c:431
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
-#: builtin/tag.c:434
+#: builtin/tag.c:435
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на ОБЕКТА"
-#: builtin/tag.c:482
+#: builtin/tag.c:483
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:504
+#: builtin/tag.c:505
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-n“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:506
+#: builtin/tag.c:507
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:508
+#: builtin/tag.c:509
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:510
+#: builtin/tag.c:511
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:512
+#: builtin/tag.c:513
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват режим на списък."
-#: builtin/tag.c:523
+#: builtin/tag.c:524
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:542
+#: builtin/tag.c:543
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:548
+#: builtin/tag.c:549
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:553
+#: builtin/tag.c:554
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:584
+#: builtin/tag.c:585
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
@@ -22285,21 +22461,21 @@ msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ НОВА_С
msgid "git update-ref [<options>] --stdin [-z]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] --stdin [-z]"
-#: builtin/update-ref.c:364
+#: builtin/update-ref.c:487
msgid "delete the reference"
msgstr "изтриване на указателя"
-#: builtin/update-ref.c:366
+#: builtin/update-ref.c:489
msgid "update <refname> not the one it points to"
msgstr "обновяване на ИМЕто_НА_УКАЗАТЕЛя, а не това, към което сочи"
-#: builtin/update-ref.c:367
+#: builtin/update-ref.c:490
msgid "stdin has NUL-terminated arguments"
msgstr ""
"някои от елементите подадени на стандартния вход завършват с нулевия знак "
"„NUL“"
-#: builtin/update-ref.c:368
+#: builtin/update-ref.c:491
msgid "read updates from stdin"
msgstr "изчитане на указателите от стандартния вход"
@@ -22392,7 +22568,7 @@ msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:891
+#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:894
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -22477,120 +22653,120 @@ msgstr ""
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:432 builtin/worktree.c:438
+#: builtin/worktree.c:435 builtin/worktree.c:441
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:434
+#: builtin/worktree.c:437
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr ""
"Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
"„%s“)"
-#: builtin/worktree.c:443
+#: builtin/worktree.c:446
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:449
+#: builtin/worktree.c:452
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
-#: builtin/worktree.c:490
+#: builtin/worktree.c:493
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:493
+#: builtin/worktree.c:496
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:495
+#: builtin/worktree.c:498
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:497
+#: builtin/worktree.c:500
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:498
+#: builtin/worktree.c:501
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:501
+#: builtin/worktree.c:504
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:504
+#: builtin/worktree.c:507
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
-#: builtin/worktree.c:512
+#: builtin/worktree.c:515
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:573
+#: builtin/worktree.c:576
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:673
+#: builtin/worktree.c:676
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:685 builtin/worktree.c:718 builtin/worktree.c:792
-#: builtin/worktree.c:919
+#: builtin/worktree.c:688 builtin/worktree.c:721 builtin/worktree.c:795
+#: builtin/worktree.c:922
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:687 builtin/worktree.c:720
+#: builtin/worktree.c:690 builtin/worktree.c:723
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:692
+#: builtin/worktree.c:695
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:694
+#: builtin/worktree.c:697
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:722
+#: builtin/worktree.c:725
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/worktree.c:763
+#: builtin/worktree.c:766
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
-#: builtin/worktree.c:771
+#: builtin/worktree.c:774
msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително преместване, дори работното дърво да не е чисто или да е "
"заключено"
-#: builtin/worktree.c:794 builtin/worktree.c:921
+#: builtin/worktree.c:797 builtin/worktree.c:924
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:799
+#: builtin/worktree.c:802
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
-#: builtin/worktree.c:805
+#: builtin/worktree.c:808
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "целта „%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:813
+#: builtin/worktree.c:816
#, c-format
msgid ""
"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -22599,7 +22775,7 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:815
+#: builtin/worktree.c:818
msgid ""
"cannot move a locked working tree;\n"
"use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -22607,41 +22783,41 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:818
+#: builtin/worktree.c:821
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr ""
"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
-#: builtin/worktree.c:823
+#: builtin/worktree.c:826
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/worktree.c:871
+#: builtin/worktree.c:874
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
-#: builtin/worktree.c:875
+#: builtin/worktree.c:878
#, c-format
msgid "'%s' contains modified or untracked files, use --force to delete it"
msgstr ""
"„%s“ съдържа променени или нови файлове, за принудително изтриване е "
"необходима опцията „--force“"
-#: builtin/worktree.c:880
+#: builtin/worktree.c:883
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr ""
"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
-#: builtin/worktree.c:903
+#: builtin/worktree.c:906
msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто или да е заключено"
-#: builtin/worktree.c:926
+#: builtin/worktree.c:929
#, c-format
msgid ""
"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -22650,7 +22826,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:928
+#: builtin/worktree.c:931
msgid ""
"cannot remove a locked working tree;\n"
"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -22658,7 +22834,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:931
+#: builtin/worktree.c:934
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
@@ -22679,17 +22855,113 @@ msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорият
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
-#: fast-import.c:3125
+#: bugreport.c:12
+msgid "git version:\n"
+msgstr "версия на git:\n"
+
+#: bugreport.c:18
+#, c-format
+msgid "uname() failed with error '%s' (%d)\n"
+msgstr "грешка при изпълнението на „uname()“ — „%s“ (%d)\n"
+
+#: bugreport.c:28
+msgid "compiler info: "
+msgstr "компилатор: "
+
+#: bugreport.c:30
+msgid "libc info: "
+msgstr "библиотека на C: "
+
+#: bugreport.c:35
+msgid "git bugreport [-o|--output-directory <file>] [-s|--suffix <format>]"
+msgstr "git bugreport [-o|--output-directory ФАЙЛ] [-s|--suffix ФОРМАТ]"
+
+#: bugreport.c:42
+msgid ""
+"Thank you for filling out a Git bug report!\n"
+"Please answer the following questions to help us understand your issue.\n"
+"\n"
+"What did you do before the bug happened? (Steps to reproduce your issue)\n"
+"\n"
+"What did you expect to happen? (Expected behavior)\n"
+"\n"
+"What happened instead? (Actual behavior)\n"
+"\n"
+"What's different between what you expected and what actually happened?\n"
+"\n"
+"Anything else you want to add:\n"
+"\n"
+"Please review the rest of the bug report below.\n"
+"You can delete any lines you don't wish to share.\n"
+msgstr ""
+"Благодарим, че попълнихте доклад за грешка в Git!\n"
+"Молим да отговорите на следните въпроси, за да разберем естеството на проблема.\n"
+"\n"
+"Какво правехте, преди проблемът да възникне? (Стъпки за повтаряне на проблема)\n"
+"\n"
+"Какво очаквахте да се случи? (Очаквано поведение)\n"
+"\n"
+"Какво се случи вместо това? (Реално поведение)\n"
+"\n"
+"Каква е разликата между очакваното и действително случилото се?\n"
+"\n"
+"Допълнителна информация, която искате да добавите:\n"
+"\n"
+"Разгледайте останалата част от доклада за грешка по-долу.\n"
+"Може да изтриете редовете, които не искате да споделите.\n"
+
+#: bugreport.c:81
+msgid "specify a destination for the bugreport file"
+msgstr "укажете файла, в който да се запази докладът за грешка"
+
+#: bugreport.c:83
+msgid "specify a strftime format suffix for the filename"
+msgstr "укажете суфикса на файла във формат за „strftime“"
+
+#: bugreport.c:107
+#, c-format
+msgid "could not create leading directories for '%s'"
+msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
+
+#: bugreport.c:114
+msgid "System Info"
+msgstr "Информация за системата"
+
+#: bugreport.c:122
+#, c-format
+msgid "couldn't create a new file at '%s'"
+msgstr "новият файл „%s“ не може да бъде създаден"
+
+#: bugreport.c:134
+#, c-format
+msgid "Created new report at '%s'.\n"
+msgstr "Новият доклад е създаден в „%s“.\n"
+
+#: fast-import.c:3085
+#, c-format
+msgid "Missing from marks for submodule '%s'"
+msgstr "Липсват маркери „от“ за подмодула „%s“"
+
+#: fast-import.c:3087
+#, c-format
+msgid "Missing to marks for submodule '%s'"
+msgstr "Липсват маркери „до“ за подмодула „%s“"
+
+#: fast-import.c:3222
#, c-format
msgid "Expected 'mark' command, got %s"
-msgstr "очаква се команда „mark“, а бе получена: „%s“"
+msgstr "Очаква се команда „mark“, а бе получена: „%s“"
-#: fast-import.c:3130
+#: fast-import.c:3227
#, c-format
msgid "Expected 'to' command, got %s"
-msgstr "очаква се команда „to“, а бе получена: „%s“"
+msgstr "Очаква се команда „to“, а бе получена: „%s“"
-#: fast-import.c:3254
+#: fast-import.c:3317
+msgid "Expected format name:filename for submodule rewrite option"
+msgstr "Опцията за презапис на подмодул изисква формат: име:име_на_файл"
+
+#: fast-import.c:3371
#, c-format
msgid "feature '%s' forbidden in input without --allow-unsafe-features"
msgstr "„%s“ изисква изричното задаване на опцията „--allow-unsafe-features“"
@@ -22794,12 +23066,12 @@ msgstr "опцията „-C“ изисква директория\n"
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "непозната опция: „%s“\n"
-#: git.c:360
+#: git.c:361
#, c-format
msgid "while expanding alias '%s': '%s'"
msgstr "при заместването на псевдоним „%s“: „%s“"
-#: git.c:369
+#: git.c:370
#, c-format
msgid ""
"alias '%s' changes environment variables.\n"
@@ -22808,39 +23080,39 @@ msgstr ""
"псевдонимът „%s“ променя променливи на средата.\n"
"За това може да ползвате „!git“ в псевдонима"
-#: git.c:376
+#: git.c:377
#, c-format
msgid "empty alias for %s"
msgstr "празен псевдоним за „%s“"
-#: git.c:379
+#: git.c:380
#, c-format
msgid "recursive alias: %s"
msgstr "зациклен псевдоним: „%s“"
-#: git.c:459
+#: git.c:462
msgid "write failure on standard output"
msgstr "грешка при запис на стандартния изход"
-#: git.c:461
+#: git.c:464
msgid "unknown write failure on standard output"
msgstr "неизвестна грешка при запис на стандартния изход"
-#: git.c:463
+#: git.c:466
msgid "close failed on standard output"
msgstr "грешка при затваряне на стандартния изход"
-#: git.c:793
+#: git.c:791
#, c-format
msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
msgstr "зацикляне в псевдонимите: заместванията на „%s“ не приключват:%s"
-#: git.c:843
+#: git.c:841
#, c-format
msgid "cannot handle %s as a builtin"
msgstr "„%s“ не може да се обработи като вградена команда"
-#: git.c:856
+#: git.c:854
#, c-format
msgid ""
"usage: %s\n"
@@ -22849,60 +23121,60 @@ msgstr ""
"употреба: %s\n"
"\n"
-#: git.c:876
+#: git.c:874
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
"неуспешно заместване на псевдонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на "
"git\n"
-#: git.c:888
+#: git.c:886
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
-#: http.c:378
+#: http.c:399
#, c-format
msgid "negative value for http.postbuffer; defaulting to %d"
msgstr ""
"отрицателна стойност за „http.postbuffer“. Ще се ползва стандартната: %d"
-#: http.c:399
+#: http.c:420
msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
msgstr "Управлението на делегирането не се поддържа от cURL < 7.22.0"
-#: http.c:408
+#: http.c:429
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:876
+#: http.c:914
msgid "CURLSSLOPT_NO_REVOKE not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "„CURLSSLOPT_NO_REVOKE“ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:949
+#: http.c:993
msgid "Protocol restrictions not supported with cURL < 7.19.4"
msgstr "Ограничаването на протоколите не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:1086
+#: http.c:1139
#, c-format
msgid "Unsupported SSL backend '%s'. Supported SSL backends:"
msgstr "Неподдържана реализация на SSL „%s“. Поддържат се:"
-#: http.c:1093
+#: http.c:1146
#, c-format
msgid "Could not set SSL backend to '%s': cURL was built without SSL backends"
msgstr ""
"Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“: cURL е компилиран без "
"поддръжка на SSL"
-#: http.c:1097
+#: http.c:1150
#, c-format
msgid "Could not set SSL backend to '%s': already set"
msgstr ""
"Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“, защото вече е зададена "
"друга"
-#: http.c:1966
+#: http.c:2032
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -23031,6 +23303,14 @@ msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хр
msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
+#: compat/compiler.h:26
+msgid "no compiler information available\n"
+msgstr "липсва информация за компилатора\n"
+
+#: compat/compiler.h:38
+msgid "no libc information available\n"
+msgstr "липсва информация за библиотеката на C\n"
+
#: list-objects-filter-options.h:85
msgid "args"
msgstr "АРГУМЕНТИ"
@@ -23088,11 +23368,11 @@ msgstr ""
"при възможност преизползване на решението на конфликта за обновяване на "
"индекса"
-#: wt-status.h:67
+#: wt-status.h:80
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.h:68
+#: wt-status.h:81
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
@@ -23135,634 +23415,638 @@ msgid "List, create, or delete branches"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване на клони"
#: command-list.h:59
+msgid "Collect information for user to file a bug report"
+msgstr "Събиране на информация за потребителя за доклад за грешка"
+
+#: command-list.h:60
msgid "Move objects and refs by archive"
msgstr "Местене на обекти и указатели по архиви"
-#: command-list.h:60
+#: command-list.h:61
msgid "Provide content or type and size information for repository objects"
msgstr ""
"Предоставяне на съдържанието или вида и размерите на обекти от хранилище"
-#: command-list.h:61
+#: command-list.h:62
msgid "Display gitattributes information"
msgstr "Извеждане на информацията за атрибутите на git (gitattributes)"
-#: command-list.h:62
+#: command-list.h:63
msgid "Debug gitignore / exclude files"
msgstr "Изчистване на грешки в игнорираните файлове (gitignore)"
-#: command-list.h:63
+#: command-list.h:64
msgid "Show canonical names and email addresses of contacts"
msgstr "Извеждане на каноничните име и адрес на е-поща на контактите"
-#: command-list.h:64
+#: command-list.h:65
msgid "Switch branches or restore working tree files"
msgstr ""
"Преминаване към друг клон или възстановяване на файловете в работното дърво"
-#: command-list.h:65
+#: command-list.h:66
msgid "Copy files from the index to the working tree"
msgstr "Копиране на файлове от индекса към работното дърво"
-#: command-list.h:66
+#: command-list.h:67
msgid "Ensures that a reference name is well formed"
msgstr "Проверка дали името на указателя е по правилата"
-#: command-list.h:67
+#: command-list.h:68
msgid "Find commits yet to be applied to upstream"
msgstr ""
"Откриване на подавания, които още не са подадени към отдалеченото хранилище"
-#: command-list.h:68
+#: command-list.h:69
msgid "Apply the changes introduced by some existing commits"
msgstr "Прилагане на промените от съществуващи подавания"
-#: command-list.h:69
+#: command-list.h:70
msgid "Graphical alternative to git-commit"
msgstr "Графична алтернатива на „git-commit“"
-#: command-list.h:70
+#: command-list.h:71
msgid "Remove untracked files from the working tree"
msgstr "Изтриване на неследените файлове от работното дърво"
-#: command-list.h:71
+#: command-list.h:72
msgid "Clone a repository into a new directory"
msgstr "Клониране на хранилище в нова директория"
-#: command-list.h:72
+#: command-list.h:73
msgid "Display data in columns"
msgstr "Извеждане по колони"
-#: command-list.h:73
+#: command-list.h:74
msgid "Record changes to the repository"
msgstr "Подаване на промени в хранилището"
-#: command-list.h:74
+#: command-list.h:75
msgid "Write and verify Git commit-graph files"
msgstr "Запис и проверка на файловете с гра̀фа на подаванията на Git"
-#: command-list.h:75
+#: command-list.h:76
msgid "Create a new commit object"
msgstr "Създаване на нов обект-подаване"
-#: command-list.h:76
+#: command-list.h:77
msgid "Get and set repository or global options"
msgstr ""
"Извеждане и задаване на глобални настройки или настройки на определено "
"хранилище"
-#: command-list.h:77
+#: command-list.h:78
msgid "Count unpacked number of objects and their disk consumption"
msgstr ""
"Преброяване на непакетираните обекти и колко дисково пространство заемат"
-#: command-list.h:78
+#: command-list.h:79
msgid "Retrieve and store user credentials"
msgstr "Получаване и запазване на идентификацията на потребител"
-#: command-list.h:79
+#: command-list.h:80
msgid "Helper to temporarily store passwords in memory"
msgstr "Помощна програма за временно запазване на пароли в паметта"
-#: command-list.h:80
+#: command-list.h:81
msgid "Helper to store credentials on disk"
msgstr ""
"Помощна програма за запазване на идентификацията на потребител на диска"
-#: command-list.h:81
+#: command-list.h:82
msgid "Export a single commit to a CVS checkout"
msgstr "Изнасяне на едно подаване като изтегляне в CVS"
-#: command-list.h:82
+#: command-list.h:83
msgid "Salvage your data out of another SCM people love to hate"
msgstr "Изнасяне на данните ви от друга система за контрол на версиите"
-#: command-list.h:83
+#: command-list.h:84
msgid "A CVS server emulator for Git"
msgstr "Емулация на сървър за CVS за Git"
-#: command-list.h:84
+#: command-list.h:85
msgid "A really simple server for Git repositories"
msgstr "Силно опростен сървър за хранилища на Git"
-#: command-list.h:85
+#: command-list.h:86
msgid "Give an object a human readable name based on an available ref"
msgstr ""
"Задаване на име удобно за потребителите на обект въз основа на наличен "
"указател"
-#: command-list.h:86
+#: command-list.h:87
msgid "Show changes between commits, commit and working tree, etc"
msgstr "Извеждане на разликите между подаванията, версиите, работното дърво"
-#: command-list.h:87
+#: command-list.h:88
msgid "Compares files in the working tree and the index"
msgstr "Сравняване на файлове от работното дърво и индекса"
-#: command-list.h:88
+#: command-list.h:89
msgid "Compare a tree to the working tree or index"
msgstr "Сравняване на обекти-дърво с работното дърво и индекса"
-#: command-list.h:89
+#: command-list.h:90
msgid "Compares the content and mode of blobs found via two tree objects"
msgstr ""
"Сравняване на съдържанието и правата за достъп на обектите-BLOB чрез два "
"обекта-дърво"
-#: command-list.h:90
+#: command-list.h:91
msgid "Show changes using common diff tools"
msgstr "Извеждане на промените чрез стандартните инструменти за това"
-#: command-list.h:91
+#: command-list.h:92
msgid "Git data exporter"
msgstr "Разглеждане на данните от Git"
-#: command-list.h:92
+#: command-list.h:93
msgid "Backend for fast Git data importers"
msgstr "Ядро за бързо внасяне на данни в Git"
-#: command-list.h:93
+#: command-list.h:94
msgid "Download objects and refs from another repository"
msgstr "Изтегляне на обекти и указатели от друго хранилище"
-#: command-list.h:94
+#: command-list.h:95
msgid "Receive missing objects from another repository"
msgstr "Получаване на липсващи обекти от друго хранилище"
-#: command-list.h:95
+#: command-list.h:96
msgid "Rewrite branches"
msgstr "Презаписване на клони"
-#: command-list.h:96
+#: command-list.h:97
msgid "Produce a merge commit message"
msgstr "Създаване на съобщение при подаване със сливане"
-#: command-list.h:97
+#: command-list.h:98
msgid "Output information on each ref"
msgstr "Извеждане на информацията за всеки указател"
-#: command-list.h:98
+#: command-list.h:99
msgid "Prepare patches for e-mail submission"
msgstr "Подготвяне на кръпки за изпращане по е-поща"
-#: command-list.h:99
+#: command-list.h:100
msgid "Verifies the connectivity and validity of the objects in the database"
msgstr "Проверка на обектите и връзките тях в базата от данни за обектите"
-#: command-list.h:100
+#: command-list.h:101
msgid "Cleanup unnecessary files and optimize the local repository"
msgstr "Изчистване на ненужните файлове и оптимизиране на локалното хранилище"
-#: command-list.h:101
+#: command-list.h:102
msgid "Extract commit ID from an archive created using git-archive"
msgstr "Извеждане на идентификатора на подаване от архив на „git-archive“"
-#: command-list.h:102
+#: command-list.h:103
msgid "Print lines matching a pattern"
msgstr "Извеждане на редовете напасващи на шаблон"
-#: command-list.h:103
+#: command-list.h:104
msgid "A portable graphical interface to Git"
msgstr "Графичен интерфейс към Git"
-#: command-list.h:104
+#: command-list.h:105
msgid "Compute object ID and optionally creates a blob from a file"
msgstr ""
"Изчисляване на идентификатор на обект и евентуално създаване на обект-BLOB "
"от файл"
-#: command-list.h:105
+#: command-list.h:106
msgid "Display help information about Git"
msgstr "Извеждане на помощта за Git"
-#: command-list.h:106
+#: command-list.h:107
msgid "Server side implementation of Git over HTTP"
msgstr "Сървърна реализация на Git по HTTP"
-#: command-list.h:107
+#: command-list.h:108
msgid "Download from a remote Git repository via HTTP"
msgstr "Изтегляне на отдалечено хранилище по HTTP"
-#: command-list.h:108
+#: command-list.h:109
msgid "Push objects over HTTP/DAV to another repository"
msgstr "Изтласкване на обекти по HTTP/DAV към друго хранилище"
-#: command-list.h:109
+#: command-list.h:110
msgid "Send a collection of patches from stdin to an IMAP folder"
msgstr "Изпращане на поредица от кръпки на стандартния вход към папка по IMAP"
-#: command-list.h:110
+#: command-list.h:111
msgid "Build pack index file for an existing packed archive"
msgstr "Създаване на пакетен индекс за съществуващ пакетиран архив"
-#: command-list.h:111
+#: command-list.h:112
msgid "Create an empty Git repository or reinitialize an existing one"
msgstr "Създаване на празно хранилище на Git или зануляване на съществуващо"
-#: command-list.h:112
+#: command-list.h:113
msgid "Instantly browse your working repository in gitweb"
msgstr "Незабавно разглеждане на работното ви хранилище чрез „gitweb“"
-#: command-list.h:113
+#: command-list.h:114
msgid "Add or parse structured information in commit messages"
msgstr ""
"Добавяне или обработка на структурирана информация в съобщенията при подаване"
-#: command-list.h:114
+#: command-list.h:115
msgid "The Git repository browser"
msgstr "Разглеждане на хранилище на Git"
-#: command-list.h:115
+#: command-list.h:116
msgid "Show commit logs"
msgstr "Извеждане на журнала с подаванията"
-#: command-list.h:116
+#: command-list.h:117
msgid "Show information about files in the index and the working tree"
msgstr "Извеждане на информация за файловете в индекса и работното дърво"
-#: command-list.h:117
+#: command-list.h:118
msgid "List references in a remote repository"
msgstr "Извеждане на указателите в отдалечено хранилище"
-#: command-list.h:118
+#: command-list.h:119
msgid "List the contents of a tree object"
msgstr "Извеждане на съдържанието на обект-дърво"
-#: command-list.h:119
+#: command-list.h:120
msgid "Extracts patch and authorship from a single e-mail message"
msgstr "Изваждане на кръпка и авторството от е-писмо"
-#: command-list.h:120
+#: command-list.h:121
msgid "Simple UNIX mbox splitter program"
msgstr "Проста програма за разделяне на файлове във формат UNIX mbox"
-#: command-list.h:121
+#: command-list.h:122
msgid "Join two or more development histories together"
msgstr "Сливане на две или повече поредици/истории от промени"
-#: command-list.h:122
+#: command-list.h:123
msgid "Find as good common ancestors as possible for a merge"
msgstr "Откриване на най-подходящите общи предшественици за сливане"
-#: command-list.h:123
+#: command-list.h:124
msgid "Run a three-way file merge"
msgstr "Изпълнение на тройно сливане"
-#: command-list.h:124
+#: command-list.h:125
msgid "Run a merge for files needing merging"
msgstr "Сливане на файловете, които се нуждаят от това"
-#: command-list.h:125
+#: command-list.h:126
msgid "The standard helper program to use with git-merge-index"
msgstr "Стандартната помощна програма за „git-merge-index“"
-#: command-list.h:126
+#: command-list.h:127
msgid "Run merge conflict resolution tools to resolve merge conflicts"
msgstr "Изпълнение на програмите за коригиране на конфликтите при сливане"
-#: command-list.h:127
+#: command-list.h:128
msgid "Show three-way merge without touching index"
msgstr "Извеждане на тройно сливане без промяна на индекса"
-#: command-list.h:128
+#: command-list.h:129
msgid "Write and verify multi-pack-indexes"
msgstr "Запис и проверка на индексите за множество пакети"
-#: command-list.h:129
+#: command-list.h:130
msgid "Creates a tag object"
msgstr "Създаване на обект-етикет"
-#: command-list.h:130
+#: command-list.h:131
msgid "Build a tree-object from ls-tree formatted text"
msgstr "Създаване на обект-дърво от текст във формат „ls-tree“"
-#: command-list.h:131
+#: command-list.h:132
msgid "Move or rename a file, a directory, or a symlink"
msgstr "Преместване или преименуване на файл, директория или символна връзка"
-#: command-list.h:132
+#: command-list.h:133
msgid "Find symbolic names for given revs"
msgstr "Откриване на имената дадени на версия"
-#: command-list.h:133
+#: command-list.h:134
msgid "Add or inspect object notes"
msgstr "Добавяне или преглед на бележки към обект"
-#: command-list.h:134
+#: command-list.h:135
msgid "Import from and submit to Perforce repositories"
msgstr "Внасяне и подаване към хранилища на Perforce"
-#: command-list.h:135
+#: command-list.h:136
msgid "Create a packed archive of objects"
msgstr "Създаване на пакетиран архив от обекти"
-#: command-list.h:136
+#: command-list.h:137
msgid "Find redundant pack files"
msgstr "Намиране на повтарящи се пакетни файлове"
-#: command-list.h:137
+#: command-list.h:138
msgid "Pack heads and tags for efficient repository access"
msgstr "Пакетиране на върховете и етикетите за бърз достъп до хранилище"
-#: command-list.h:138
+#: command-list.h:139
msgid "Routines to help parsing remote repository access parameters"
msgstr ""
"Помощни програми за анализа на параметрите за достъп до отдалечено хранилище"
-#: command-list.h:139
+#: command-list.h:140
msgid "Compute unique ID for a patch"
msgstr "Генериране на уникален идентификатор на кръпка"
-#: command-list.h:140
+#: command-list.h:141
msgid "Prune all unreachable objects from the object database"
msgstr "Окастряне на всички недостижими обекти в базата от данни за обектите"
-#: command-list.h:141
+#: command-list.h:142
msgid "Remove extra objects that are already in pack files"
msgstr "Изтриване на допълнителните обекти, които вече са в пакетни файлове"
-#: command-list.h:142
+#: command-list.h:143
msgid "Fetch from and integrate with another repository or a local branch"
msgstr "Доставяне и внасяне на промените от друго хранилище или клон"
-#: command-list.h:143
+#: command-list.h:144
msgid "Update remote refs along with associated objects"
msgstr "Обновяване на отдалечените указатели и свързаните с тях обекти"
-#: command-list.h:144
+#: command-list.h:145
msgid "Applies a quilt patchset onto the current branch"
msgstr "Прилагане на поредица от кръпки от quilt към текущия клон"
-#: command-list.h:145
+#: command-list.h:146
msgid "Compare two commit ranges (e.g. two versions of a branch)"
msgstr "Сравняване на два диапазона от подавания (напр. две версии на клон)"
-#: command-list.h:146
+#: command-list.h:147
msgid "Reads tree information into the index"
msgstr "Изчитане на информация за обект-дърво в индекса"
-#: command-list.h:147
+#: command-list.h:148
msgid "Reapply commits on top of another base tip"
msgstr "Прилагане на подаванията върху друг връх"
-#: command-list.h:148
+#: command-list.h:149
msgid "Receive what is pushed into the repository"
msgstr "Получаване на изтласканото в хранилището"
-#: command-list.h:149
+#: command-list.h:150
msgid "Manage reflog information"
msgstr "Управление на информацията в журнала на указателите"
-#: command-list.h:150
+#: command-list.h:151
msgid "Manage set of tracked repositories"
msgstr "Управление на набор от следени хранилища"
-#: command-list.h:151
+#: command-list.h:152
msgid "Pack unpacked objects in a repository"
msgstr "Пакетиране на непакетираните обекти в хранилище"
-#: command-list.h:152
+#: command-list.h:153
msgid "Create, list, delete refs to replace objects"
msgstr "Създаване, извеждане, изтриване на указатели за замяна на обекти"
-#: command-list.h:153
+#: command-list.h:154
msgid "Generates a summary of pending changes"
msgstr "Обобщение на предстоящите промени"
-#: command-list.h:154
+#: command-list.h:155
msgid "Reuse recorded resolution of conflicted merges"
msgstr "Преизползване на вече запазено коригиране на конфликт при сливане"
-#: command-list.h:155
+#: command-list.h:156
msgid "Reset current HEAD to the specified state"
msgstr "Привеждане на указателя „HEAD“ към зададеното състояние"
-#: command-list.h:156
+#: command-list.h:157
msgid "Restore working tree files"
msgstr "Възстановяване на файловете в работното дърво"
-#: command-list.h:157
+#: command-list.h:158
msgid "Revert some existing commits"
msgstr "Отменяне на съществуващи подавания"
-#: command-list.h:158
+#: command-list.h:159
msgid "Lists commit objects in reverse chronological order"
msgstr "Извеждане на подаванията в обратна хронологическа подредба"
-#: command-list.h:159
+#: command-list.h:160
msgid "Pick out and massage parameters"
msgstr "Избор и промяна на параметри"
-#: command-list.h:160
+#: command-list.h:161
msgid "Remove files from the working tree and from the index"
msgstr "Изтриване на файлове от работното дърво и индекса"
-#: command-list.h:161
+#: command-list.h:162
msgid "Send a collection of patches as emails"
msgstr "Изпращане на поредица от кръпки по е-поща"
-#: command-list.h:162
+#: command-list.h:163
msgid "Push objects over Git protocol to another repository"
msgstr "Изтласкване на обекти по протокола на Git към друго хранилище"
-#: command-list.h:163
+#: command-list.h:164
msgid "Restricted login shell for Git-only SSH access"
msgstr "Ограничена входна обвивка за достъп през SSH само до Git"
-#: command-list.h:164
+#: command-list.h:165
msgid "Summarize 'git log' output"
msgstr "Обобщен изход от „git log“"
-#: command-list.h:165
+#: command-list.h:166
msgid "Show various types of objects"
msgstr "Извеждане на различните видове обекти в Git"
-#: command-list.h:166
+#: command-list.h:167
msgid "Show branches and their commits"
msgstr "Извеждане на клоните и подаванията в тях"
-#: command-list.h:167
+#: command-list.h:168
msgid "Show packed archive index"
msgstr "Извеждане на индекса на пакетирания архив"
-#: command-list.h:168
+#: command-list.h:169
msgid "List references in a local repository"
msgstr "Извеждане на указателите в локално хранилище"
-#: command-list.h:169
+#: command-list.h:170
msgid "Git's i18n setup code for shell scripts"
msgstr "Настройки на Git за интернационализация на скриптовете на обвивката"
-#: command-list.h:170
+#: command-list.h:171
msgid "Common Git shell script setup code"
msgstr "Настройки на Git за скриптовете на обвивката"
-#: command-list.h:171
+#: command-list.h:172
msgid "Initialize and modify the sparse-checkout"
msgstr "Инициализиране и промяна на частичното изтегляне"
-#: command-list.h:172
+#: command-list.h:173
msgid "Stash the changes in a dirty working directory away"
msgstr "Скатаване на неподадените промени в работното дърво"
-#: command-list.h:173
+#: command-list.h:174
msgid "Add file contents to the staging area"
msgstr "Добавяне на съдържанието на файла към индекса"
-#: command-list.h:174
+#: command-list.h:175
msgid "Show the working tree status"
msgstr "Извеждане на състоянието на работното дърво"
-#: command-list.h:175
+#: command-list.h:176
msgid "Remove unnecessary whitespace"
msgstr "Премахване на излишните знаци за интервали"
-#: command-list.h:176
+#: command-list.h:177
msgid "Initialize, update or inspect submodules"
msgstr "Инициализиране, обновяване или разглеждане на подмодули"
-#: command-list.h:177
+#: command-list.h:178
msgid "Bidirectional operation between a Subversion repository and Git"
msgstr "Двупосочна работа между хранилища под Subversion и Git"
-#: command-list.h:178
+#: command-list.h:179
msgid "Switch branches"
msgstr "Преминаване към друг клон"
-#: command-list.h:179
+#: command-list.h:180
msgid "Read, modify and delete symbolic refs"
msgstr "Извеждане, промяна и изтриване на символни указатели"
-#: command-list.h:180
+#: command-list.h:181
msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване, проверка на етикети подписани с GPG"
-#: command-list.h:181
+#: command-list.h:182
msgid "Creates a temporary file with a blob's contents"
msgstr "Създаване на временен файл със същото съдържание като обектът-BLOB"
-#: command-list.h:182
+#: command-list.h:183
msgid "Unpack objects from a packed archive"
msgstr "Разпакетиране на обекти от пакетиран архив"
-#: command-list.h:183
+#: command-list.h:184
msgid "Register file contents in the working tree to the index"
msgstr "Регистриране на съдържанието на файловете от работното дърво в индекса"
-#: command-list.h:184
+#: command-list.h:185
msgid "Update the object name stored in a ref safely"
msgstr "Безопасно обновяване на името на обект в указател"
-#: command-list.h:185
+#: command-list.h:186
msgid "Update auxiliary info file to help dumb servers"
msgstr ""
"Обновяване на файла с допълнителна информация в помощ на опростените сървъри"
-#: command-list.h:186
+#: command-list.h:187
msgid "Send archive back to git-archive"
msgstr "Изпращане на архива обратно към „git-archive“"
-#: command-list.h:187
+#: command-list.h:188
msgid "Send objects packed back to git-fetch-pack"
msgstr "Изпращане на пакетираните обекти обратно към „git-fetch-pack“"
-#: command-list.h:188
+#: command-list.h:189
msgid "Show a Git logical variable"
msgstr "Извеждане на логическа променлива на Git"
-#: command-list.h:189
+#: command-list.h:190
msgid "Check the GPG signature of commits"
msgstr "Проверка на подписите GPG върху подаванията"
-#: command-list.h:190
+#: command-list.h:191
msgid "Validate packed Git archive files"
msgstr "Проверка на пакетираните архивни файлове на Git"
-#: command-list.h:191
+#: command-list.h:192
msgid "Check the GPG signature of tags"
msgstr "Проверка на подписите GPG върху етикетите"
-#: command-list.h:192
+#: command-list.h:193
msgid "Git web interface (web frontend to Git repositories)"
msgstr "Уеб интерфейс на Git"
-#: command-list.h:193
+#: command-list.h:194
msgid "Show logs with difference each commit introduces"
msgstr "Извеждане на журнал с разликите, въведени с всяко подаване"
-#: command-list.h:194
+#: command-list.h:195
msgid "Manage multiple working trees"
msgstr "Управление на множество работни дървета"
-#: command-list.h:195
+#: command-list.h:196
msgid "Create a tree object from the current index"
msgstr "Създаване на обект-дърво от текущия индекс"
-#: command-list.h:196
+#: command-list.h:197
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "Указване на атрибути към път"
-#: command-list.h:197
+#: command-list.h:198
msgid "Git command-line interface and conventions"
msgstr "Команден ред и конвенции на Git"
-#: command-list.h:198
+#: command-list.h:199
msgid "A Git core tutorial for developers"
msgstr "Въвеждащ урок в Git за разработчици"
-#: command-list.h:199
+#: command-list.h:200
msgid "Git for CVS users"
msgstr "Git за потребители на CVS"
-#: command-list.h:200
+#: command-list.h:201
msgid "Tweaking diff output"
msgstr "Настройване на изгледа на разликите"
-#: command-list.h:201
+#: command-list.h:202
msgid "A useful minimum set of commands for Everyday Git"
msgstr "Полезен минимален набор от команди за ежедневната работа с Git"
-#: command-list.h:202
+#: command-list.h:203
msgid "A Git Glossary"
msgstr "Речник с термините на Git"
-#: command-list.h:203
+#: command-list.h:204
msgid "Hooks used by Git"
msgstr "Куки на Git"
-#: command-list.h:204
+#: command-list.h:205
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
-#: command-list.h:205
+#: command-list.h:206
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-#: command-list.h:206
+#: command-list.h:207
msgid "Git namespaces"
msgstr "Пространства от имена на Git"
-#: command-list.h:207
+#: command-list.h:208
msgid "Git Repository Layout"
msgstr "Устройство на хранилището на Git"
-#: command-list.h:208
+#: command-list.h:209
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "Указване на версии и диапазони в Git"
-#: command-list.h:209
+#: command-list.h:210
msgid "Mounting one repository inside another"
msgstr "Монтиране на едно хранилище в друго"
-#: command-list.h:210
+#: command-list.h:211
msgid "A tutorial introduction to Git: part two"
msgstr "Въвеждащ урок за Git: втора част"
-#: command-list.h:211
+#: command-list.h:212
msgid "A tutorial introduction to Git"
msgstr "Въвеждащ урок за Git"
-#: command-list.h:212
+#: command-list.h:213
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
@@ -23891,138 +24175,52 @@ msgstr "Опит за просто сливане с „$pretty_name“"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Простото сливане не сработи, пробва се автоматично сливане."
-#: git-legacy-stash.sh:221
-msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
-msgstr "Временният индекс не може да бъде изтрит"
-
-#: git-legacy-stash.sh:272
-#, sh-format
-msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
-msgstr ""
-"Указателят „${ref_stash}“ не може да бъде обновен да сочи към „${w_commit}“"
-
-#: git-legacy-stash.sh:324
-#, sh-format
-msgid "error: unknown option for 'stash push': $option"
-msgstr "ГРЕШКА: командата „stash push“ не приема опцията „$option“"
-
-#: git-legacy-stash.sh:356
-#, sh-format
-msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
-msgstr ""
-"Състоянието на работната директория и индекса са запазени: „$stash_msg“"
-
-#: git-legacy-stash.sh:536
-#, sh-format
-msgid "unknown option: $opt"
-msgstr "непозната опция: ${opt}"
-
-#: git-legacy-stash.sh:556
-#, sh-format
-msgid "Too many revisions specified: $REV"
-msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
-
-#: git-legacy-stash.sh:571
-#, sh-format
-msgid "$reference is not a valid reference"
-msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
-
-#: git-legacy-stash.sh:599
-#, sh-format
-msgid "'$args' is not a stash-like commit"
-msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-
-#: git-legacy-stash.sh:610
-#, sh-format
-msgid "'$args' is not a stash reference"
-msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
-
-#: git-legacy-stash.sh:618
-msgid "unable to refresh index"
-msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-
-#: git-legacy-stash.sh:622
-msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
-msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-
-#: git-legacy-stash.sh:630
-msgid "Conflicts in index. Try without --index."
-msgstr ""
-"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
-"index“."
-
-#: git-legacy-stash.sh:632
-msgid "Could not save index tree"
-msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-
-#: git-legacy-stash.sh:641
-msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
-msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-
-#: git-legacy-stash.sh:666
-msgid "Cannot unstage modified files"
-msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-
-#: git-legacy-stash.sh:704
-#, sh-format
-msgid "Dropped ${REV} ($s)"
-msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-
-#: git-legacy-stash.sh:705
-#, sh-format
-msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
-msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-
-#: git-legacy-stash.sh:792
-msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
-msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
-
-#: git-submodule.sh:203
+#: git-submodule.sh:205
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
"дърво"
-#: git-submodule.sh:213
+#: git-submodule.sh:215
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"адрес на хранилище: „${repo}“ трябва или да е абсолютен, или да започва с "
"„./“ или „../“"
-#: git-submodule.sh:232
+#: git-submodule.sh:234
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
-#: git-submodule.sh:235
+#: git-submodule.sh:237
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса и не е подмодул"
-#: git-submodule.sh:242
+#: git-submodule.sh:244
#, sh-format
msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
msgstr "в „${sm_path}“ не е изтеглено подаване"
-#: git-submodule.sh:273
+#: git-submodule.sh:275
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:275
+#: git-submodule.sh:277
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:283
+#: git-submodule.sh:285
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:285
+#: git-submodule.sh:287
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -24039,37 +24237,37 @@ msgstr ""
"правилното хранилище или ако не знаете какво означава това, използвайте\n"
"друго име като аргумент към опцията „--name“."
-#: git-submodule.sh:291
+#: git-submodule.sh:293
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „${sm_name}“ наново."
-#: git-submodule.sh:303
+#: git-submodule.sh:305
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Подмодулът „${sm_path}“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:308
+#: git-submodule.sh:310
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:317
+#: git-submodule.sh:319
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:590
+#: git-submodule.sh:592
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:600
+#: git-submodule.sh:602
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:605
+#: git-submodule.sh:607
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -24078,7 +24276,7 @@ msgstr ""
"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
"липсва"
-#: git-submodule.sh:623
+#: git-submodule.sh:625
#, sh-format
msgid ""
"Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
@@ -24087,7 +24285,7 @@ msgstr ""
"Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“, опит за директно "
"доставяне на „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:629
+#: git-submodule.sh:631
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -24096,80 +24294,80 @@ msgstr ""
"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е доставен, но не съдържа обекта със сума\n"
"„${sha1}“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
-#: git-submodule.sh:636
+#: git-submodule.sh:638
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:637
+#: git-submodule.sh:639
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:641
+#: git-submodule.sh:643
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:642
+#: git-submodule.sh:644
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:647
+#: git-submodule.sh:649
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:648
+#: git-submodule.sh:650
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:653
+#: git-submodule.sh:655
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:654
+#: git-submodule.sh:656
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:685
+#: git-submodule.sh:687
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:896
+#: git-submodule.sh:898
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:948
+#: git-submodule.sh:950
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:968
+#: git-submodule.sh:970
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:971
+#: git-submodule.sh:973
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:974
+#: git-submodule.sh:976
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
@@ -24190,6 +24388,16 @@ msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
msgid "Cannot store $stash_sha1"
msgstr "„$stash_sha1“ не може да бъде запазен"
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:113
+msgid ""
+"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
+"Your changes are safe in the stash.\n"
+"You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
+msgstr ""
+"Прилагането на автоматично скатаното доведе до конфликти. Промените ви са\n"
+"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
+"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
+
#: git-rebase--preserve-merges.sh:191
#, sh-format
msgid "Rebasing ($new_count/$total)"
@@ -25292,3 +25500,157 @@ msgstr "„%s“ се пропуска, защото е с разширение
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "
+
+#, c-format
+#~ msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
+#~ msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
+
+#, c-format
+#~ msgid "skipping credential lookup for key: credential.%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "прескачане на търсенето на идентификация според ключа: „credential.%s“"
+
+#~ msgid "Suppress output for setting url of a submodule"
+#~ msgstr "Без извеждане на информация при задаването на адреса на подмодул"
+
+#~ msgid "git submodule--helper set-url [--quiet] <path> <newurl>"
+#~ msgstr "git submodule--helper set-url [--quiet] [ПЪТ] [НОВ_ПЪТ]"
+
+#~ msgid "not run from a git repository - no hooks to show\n"
+#~ msgstr "командата е стартирана извън хранилище на Git, затова няма куки\n"
+
+#~ msgid "Enabled Hooks"
+#~ msgstr "Включени куки"
+
+#, c-format
+#~ msgid ""
+#~ "Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Частичното изтегляне не може да бъде обновено: следните записи не са "
+#~ "актуални:\n"
+#~ "%s"
+
+#, c-format
+#~ msgid ""
+#~ "The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
+#~ "update:\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Обновяването на частичното изтегляне ще презапише тези файлове в "
+#~ "работното дърво:\n"
+#~ "%s"
+
+#, c-format
+#~ msgid ""
+#~ "The following working tree files would be removed by sparse checkout "
+#~ "update:\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Обновяването на частичното изтегляне ще изтрие тези файлове в работното "
+#~ "дърво:\n"
+#~ "%s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "annotated tag %s has no embedded name"
+#~ msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
+
+#~ msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
+#~ msgstr ""
+#~ "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
+
+#~ msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
+#~ msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
+
+#~ msgid "(DEPRECATED) keep empty commits"
+#~ msgstr "(ОСТАРЯЛО) запазване на празните подавания"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Could not read '%s'"
+#~ msgstr "Пътят „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Cannot store %s"
+#~ msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
+
+#~ msgid "initialize sparse-checkout"
+#~ msgstr "инициализиране на частичното изтегляне"
+
+#~ msgid "set sparse-checkout patterns"
+#~ msgstr "задаване на шаблоните за частичното изтегляне"
+
+#~ msgid "disable sparse-checkout"
+#~ msgstr "без използване на частично изтегляне"
+
+#, c-format
+#~ msgid "could not exec %s"
+#~ msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
+
+#~ msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
+#~ msgstr "Временният индекс не може да бъде изтрит"
+
+#, sh-format
+#~ msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
+#~ msgstr ""
+#~ "Указателят „${ref_stash}“ не може да бъде обновен да сочи към "
+#~ "„${w_commit}“"
+
+#, sh-format
+#~ msgid "error: unknown option for 'stash push': $option"
+#~ msgstr "ГРЕШКА: командата „stash push“ не приема опцията „$option“"
+
+#, sh-format
+#~ msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
+#~ msgstr ""
+#~ "Състоянието на работната директория и индекса са запазени: „$stash_msg“"
+
+#, sh-format
+#~ msgid "unknown option: $opt"
+#~ msgstr "непозната опция: ${opt}"
+
+#, sh-format
+#~ msgid "Too many revisions specified: $REV"
+#~ msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
+
+#, sh-format
+#~ msgid "$reference is not a valid reference"
+#~ msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
+
+#, sh-format
+#~ msgid "'$args' is not a stash-like commit"
+#~ msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
+
+#, sh-format
+#~ msgid "'$args' is not a stash reference"
+#~ msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
+
+#~ msgid "unable to refresh index"
+#~ msgstr "индексът не може да бъде обновен"
+
+#~ msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
+#~ msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
+
+#~ msgid "Conflicts in index. Try without --index."
+#~ msgstr ""
+#~ "В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
+#~ "index“."
+
+#~ msgid "Could not save index tree"
+#~ msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
+
+#~ msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
+#~ msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
+
+#~ msgid "Cannot unstage modified files"
+#~ msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
+
+#, sh-format
+#~ msgid "Dropped ${REV} ($s)"
+#~ msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
+
+#, sh-format
+#~ msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
+#~ msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
+
+#~ msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
+#~ msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"